Говоров Ф. П. - Оптимизация режимов систем электроснабжения городов, Говоров В. Ф., Верещук Б. М. (2003)
Замирец Н. В. - Конструкторско технологическая концепция механизма образования лазерного сварного соединения в узлах герметизации радиоэлектронных модулей для изделий космической и специальной техники, Котух В. Г., Цымбал А. М., Нестерцова С. А. (2003)
Замирец Н. В. - Результаты экспериментальных исследований технологических режимов герметизации корпусов датчиков из алюминиевых сплавов электронно лучевой сваркой, Котух В. Г., Нестерцова С. А. (2003)
Данилейко Н. И. - ОАО "Кременчугский завод дорожных машин". Пятидесятилетний опыт разработки и производства прогрессивного оборудования и систем управления для приготовления асфальтобетонных смесей (2003)
Tempus. Руководство для участия в программе (2003)
Лехан В. М. - Пілотний проект "Реформа медичного обслуговування": цілі та кроки реалізації, Гінзбург В. Г., Слабкий Г. О., Хобзей М. К., Крячкова Л. В., Шевченко М. В. (2010)
Пінчук І. Я. - Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання допомоги населенню похилого віку з вадами психічного здоров'я (2010)
Орлова Н. М. - Деякі територіальні особливості структурних перетворень в охороні здоров'я України, Корецький В. Л. (2010)
Гойда Н. Г. - Стан ресурсного забезпечення перинатальної допомоги в Житомирській області та шляхи його поліпшення, Парій В. Д., Донець В. Є. (2010)
Любінець О. В. - Втрачений життєвий потенціал населення України у 2008 році (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика загальних закономірностей здоров'я населення України, Пархоменко Г. Я., Кризина Н. П. (2010)
Гук А. П. - Закономірності смертності від травм голови та черепно-мозкових травм в Україні (2010)
Красовський К. С. - Вплив економічної кризи та зменшення споживання алкоголю на скорочення рівня смертності населення України у 2009 році (2010)
Хомич Л. С. - Вживання алкоголю під час вагітності: поширеність та можливі наслідки, Андрєєва Т.І., Салюк Т. О. (2010)
Дріянська В. Є. - Особливості цитокінової ланки імунітету у хворих на хронічну хворобу нирок IV-V ст. у додіалізному та діалізному періодах, Петрина О. П., Дудар І. О., Зограб'ян Р. О., Савченко В. С., Баран В. Е, Гончар Ю. І., Порошина Т. В., Драннік Г. М. (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості мережі лікувальних закладів первинного рівня системи МОЗ України (аналіз динаміки за 2005-2009 рр.) (2010)
Олексюк O. Б. - Профіль запобіжної госпіталізації дітей з бронхіальною астмою (2010)
Ситенко О. Р. - Міжгалузева комплексна програма "Здоров'я нації": результати виконання в 2009 році, Аксенова В.І., Смирнова Т.М. (2010)
Марков Ю. І. - Організація питання ведення летальних випадків на ранньому госпітальному етапі (2010)
Толстанов О. К. - Характеристика діагностичних можливостей лікаря загальної практики / сімейної медицини та перспективи поліпшення (2010)
Збитнева С. В. - Деякі показники ресурсного забезпечення та діяльності офтальмологічної служби України (2010)
Шкробанець І. Д. - Застосування методів наукового аналізу при прийнятті управлінських рішень (2010)
Бичков В. В. - Наукове обґрунтування організації екстреної медичної допомоги постраждалим у дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Рингач Н. О. - Використання даних соціологічних досліджень з проблеми ВІЛ/СНІД для потреб державного управління (2010)
Якобчук А. В. - Можливості адаптації нормативної бази, що регулює надання дерматовенерологічної допомоги населенню України, до умов багатопрофільного лікувального закладу, Мацідонська І. В., Паппа І. В., Дріянська В. В. (2010)
Лехан В. М. - Аналіз задоволеності медичного персоналу якістю медичного обслуговування в акушерських стаціонарах, Гінзбург В. Г. (2010)
Павленко М. В. - Порівняльний аналіз якості та адекватності лікувально-діагностичного процесу хворих хірургічного профілю в стаціонарах з різними методами фінансування (2010)
Зейналов Б. Р. - Инфекционные осложнения в многопрофильном хирургическом стационаре: эпидемиологический диагноз и мероприятия по контролю (2010)
Компанієць О. А. - Інформативні індикатори та вирішальні правила для визначення функціонального стану пілотів за показниками постурометрії (2010)
Корчинська О. О. - Плацентарна дисфункція при багатоплідній вагітності, Волошина У. В., Теличко Л. В. (2010)
Олійник І. В. - Методологія розробки прогностичної моделі з метою оцінки індивідуального ризику виникнення мозкового інсульту (2010)
Рибалко С. Л. - Современное состояние проблемы гриппа А H1N12009, Краснобаев Е. А., Жеребцова Э. Н., Васильева В. Л., Гриневич А. И. (2010)
Саміт з розвитку інфраструктури охорони здоров'я Російської Федерації, України та країн СНД 2010 - Фінансування та інвестування в лікарняні проекти та розвиток медичної техніки (2010)
Международный форум индустрии здравоохранения (2010)
Безногих В. С. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України (2013)
Гега П. Т. - Щодо стану запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні (2013)
Горбачевський В. Я. - Взаємодія правоохоронних органів у запобіганні транснаціональній організованій злочинності в Україні, Топчій В. В. (2013)
Евланова О. А. - К вопросу о территориальных особенностях преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в Российской Федерации, Коимшиди Г. Ф., Чирков Д. К. (2013)
Жаровська Г. П. - Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика (2013)
Жевелєва І. С. - Сприяння органами СБ України суб’єктам господарювання у збереженні інформації з обмеженим доступом як важлива складова створення конкурентоспроможної соціально-орієнтованої економіки (2013)
Кислий А. М. - Умови правомірності спонукання в ході оперативної розробки учасників організованих злочинних угруповань, Кузьмін С. А. (2013)
Копан О. В. - Науково-аналітичне забезпечення стратегічного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю (2013)
Марчук М. П. - До питання протидії фіктивному підприємництву в Україні (2013)
Мельник О. О. - Банкрутство як один із способів протиправного перерозподілу та відчуження власності в Україні (рейдерство) (2013)
Прокопенко Н. М. - До питання про соціальний захист працівників ОВС в контексті проблематики боротьби з організованою злочинністю, Волинець В. В. (2013)
Розвадовський Б. Л. - Координація діяльності суб’єктів інтегрованого управління кордоном з протидії нелегальній міграції, Вавринчук М. П. (2013)
Савін В. М. - Теоретичні та практичні аспекти протидії нелегальній міграції в зарубіжних країнах, Азаров М. Ю. (2013)
Юрченко О. М. - Попередження шахрайства у сфері інвестування будівництва житла (2013)
Опак К. М. - До питання протидії корупції в судовій системі України (2013)
Суворов О. М. - Взаємодія підрозділів "К" СБ України з органами досудового розслідування у протидії злочинам корупційної спрямованості (2013)
Бобрицький Л. В. - Практичні аспекти застосування кримінального процесуального законодавства України щодо установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2013)
Буткевич С. А. - Досвід Грузії щодо запобігання легалізації незаконних доходів (2013)
Вознюк А. А. - Відповідальність за бандитизм за кримінальним законодавством України та інших держав (2013)
Глушков В. О. - Проблеми кодифікації оперативно-розшукового законодавства України (2013)
Ленко М. О. - Спосіб вчинення терористичних актів за допомогою саморобного вибухового пристрою як елемент криміналістичної характеристики злочину (2013)
Малярова В. О. - Криміналістичні засоби і методи подолання протидії розслідуванню злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Назаренко С. П. - До питання застосування окремих новацій кримінального процесуального законодавства у протидії організованій злочинності (2013)
Погорецький М. А. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності на початковому етапі досудового розслідування зайняття гральним бізнесом, Топорецька З. М. (2013)
Рогозін С. М. - Методи забезпечення інформаційно-правових заходів протидії економічній злочинності (2013)
Сергєєва Д. Б. - Належність доказів за новим КПК України (2013)
Ткаченко В. В. - Норми кримінального закону, що передбачають відповідальність спеціальних суб’єктів за злочини проти правосуддя, у контексті їх застосування до іноземців та осіб без громадянства, Кузьмін С. А. (2013)
Шепетько С. А. - Протидія транснаціональній організованій злочинності: пропозиції до законодавства (2013)
Гавловський В. Д. - До питання глобального незаконного збору персональних даних з використанням мережі Інтернет, Шапочка С. В. (2013)
Гіда О. Ф. - Соціальні мережі як засіб деструктивних впливів через інформаційний простір (2013)
Горова С. В. - Проблеми організації електронних інформаційних ресурсів як фактор організації національної інформаційної безпеки (2013)
Пустовіт В. А. Сивухін В. С. - Проблеми забезпечення конституційних прав людини і громадянина в умовах протидії організованій кіберзлочинності (2013)
Шеломенцев В. П. - Місце та роль МВС України у національній системі кібернетичної безпеки (2013)
Дідюк І. Л. - Особливості обґрунтування підстав та умов обрання домашнього арешту (2013)
Жовтан П. В. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні хабарництва (2013)
Сало О. М. - Використання негласних слідчих розшукових дій в кримінальному процесі (2013)
Стрелков А. И. - Анализ влияния времени накопления оптических сигналов на динамический диапазон акустооптического анализатора спектра радиосигналов, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Карнаух В. В., Лытюга А. П. (2009)
Артеменко А. М. - Проблеми уніфікації класифікації повітряних об’єктів для забезпечення міждержавного обміну інформацією про повітряну обстановку (2009)
Баранник В. В. - Информационная технология декомпрессии изображений, Гулак Н. К., Юдин А. К. (2009)
Белевщук Я. О. - Зниження радіолокаційної помітності радіолокатору підсвіту та наведення 30н6 за рахунок зміни положення його окремих елементів, Ткачук К. І., Шкіренко О. О. (2009)
Бобков Р. В. - Поисковая система Web Indexer, Коновалов Е. А. (2009)
Бодянский Е. В. - Адаптивный фильтр-предиктор многомерных существенно нестационарных временных рядов, Романюк О. А., Удовенко О. С. (2009)
Варша З. Л. - Выбор наилучшей оценки измеряемой величины на примере трапециевидных распределений, Галёвская М. В. (2009)
Висоцький О. В. - Методика визначення показників освоєння радіочастотного спектру України, Макаров С. А., Поляков В. В. (2009)
Дейнеко В. М. - Разработка метода оценки погрешности многолучевости распространения сигналов радиотехнических систем спутниковой навигации GPS/Глонасс (2009)
Дмитриенко В. Д. - Синтез оптимальных законов управления тяговым электроприводом методами дифференциальной геометрии и принципа максимума, Заковоротный А. Ю. (2009)
Карлов В. Д. - Потенциальная точность измерения запаздывания полезного сигнала на фоне мешающего, Корняков С. А., Карлов Д. В. (2009)
Карлов В. Д. - Моделирование характеристик направленности выпуклой антенной решетки, Окунев О. А., Петрушенко Н. Н., Лукашук Е. В. (2009)
Карпухин А. В. - Математическое моделирование хаотических явлений в высокоскоростных сетевых информационных системах с протоколом TCP (2009)
Кириченко Л. O. - Сравнительный анализ генерации псевдослучайных чисел в современных технологиях беспроводной передачи данных, Цехмистро Р. И., Круг О. Я., Стороженко А. В. (2009)
Коняхин Г. Ф. - Необратимые изменения и фазовые переходы при воздействия лазерного излучения на твердые тела, Мельничук О. И., Сотников А. М. (2009)
Кораблёв Н. М. - Кластеризация данных на основе искусственных иммунных систем, Фомичёв А. А. (2009)
Красовская Э. Т. - Влияние степени компенсации реактивной мощности линий электропередачи на длительные перенапряжения в сети, Буданов П. Ф. (2009)
Кучер Д. Б. - Особенности генерирования мощных электромагнитных помех спиральным взрывомагнитным генератором, Тараненко С. В., Харланов А. И., Бусяк Ю. М. (2009)
Лазоренко Д. И. - Объединение многомерных циклов при проектировании встроенных систем со сниженным энергопотреблением (2009)
Ланецкий Б. Н. - Проблемные вопросы организации и планирования испытаний сложных технических систем, Лукьянчук В. В. (2009)
Палагин В. В. - Моментный критерий качества проверки статистических гипотез для обработки сигналов на фоне коррелированных негауссовских помех (2009)
Прібилєв Ю. Б. - Аналіз можливості діагностування прецизійних мікропроцесорних мультіметрів на основі апарату нечіткої логіки, Чорний М. В., Шинкарьов В. В. (2009)
Пятикоп Е. Е. - Пакет прикладных программ обработки изображения текста на основе нечетких когнитивных моделей (2009)
Раковская Н. Х. - Расчет и анализ силовых элементов безбалансирных многоосных грузовых тележек как составных частей агрегатов промышленного транспорта (2009)
Рудницький В. М. - Побудова обернених функцій для систем захисту інформації, Жиляєв Д. А. (2009)
Рудницький В. М. - Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв за рахунок суміщеного виконання операцій в структурно-блокових кодах, Федотова-Півень І. М. (2009)
Сидоров В. В. - Анализ переходных характеристик по частоте управляемого автогенератора на биполярном транзисторе (2009)
Ситников Д. Э. - Нахождение минимизированных наборов признаков для описания дискретных объектов в базах данных, Романенко О. А., Титова Е. В. (2009)
Усачов О. М. - Узагальнена методика виявлення несправностей в об'єктах автоматизованого управління спеціального призначення, Руденко В. М., Дробот О. А. (2009)
Хисматулин В. Ш. - Оценка устойчивости сопровождения по дальности и угловым координатам сверхманевренных летательных аппаратов многоканальной РЛС, Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Ковальчук А. А. (2009)
Чирикалов А. С. - Некоторые пути повышения эффективности применения технических средств диагностирования корабельных артиллерийских установок с учетом анализа практического опыта их эксплуатации и ремонта (2009)
Литвинов А. О. - О разработке фрагмента информационной системы для отдела обработки обращений (2009)
Романенко І. О. - Дослідження впливу інформаційного забезпечення заходів підготовки на рівень підготовленості об’єктів навчання, Рубан І. В., Дуденко С. В., Алексєєв С. В. (2009)
Шевченко О. Ю. - Онтологічна система менеджменту національними освітніми та науковими ресурсами, Климова М. В. (2009)
Голубничий Д. Ю. - Метод решения задачи целочисленного линейного программирования с булевыми переменными на основе рангового подхода, Огурцов В. В., Третьяк В. Ф. (2009)
Скорик А. Б. - Математическое моделирование зенитных управляемых ракет., Кирилюк А. С., Галицкий О. Ф. (2009)
Чуб И. А. - Линейная аппроксимация условий размещения неориентированных геометрических объектов, Новожилова М. В. (2009)
Ницын Д. А. - Байесовская процедура проверки гипотез на основе анализа их апостериорных вероятностей (2009)
Сосимова И. А. - Теоретическое определение параметров электромагнитных полей для стимуляции метаболических процессов в эмбрионах животных (2009)
Шамраева Е. О. - Компьютерные модели черепных имплантатов, Шамраев А. А. (2009)
Дядюшенко О. О. - Алгоритмічне та програмне забезпечення підтримки прийняття рішень інспектором державного пожежного нагляду МНС України, Тіторенко І. С., Міненко О. В. (2009)
Шевченко В. В. - Анализ и разработка мероприятий по уменьшению аварийности электронагревателей (2009)
Віткін Л. М. - Побудова багатофакторної математичної моделі впливу національних гармонізованих стандартів на продуктивність праці, Хімічева Г. І., Лапач С. М. (2009)
Dorokhov О. V. - Fuzzy model of the pharmaceutical enterprise’s business safety and the results of it’s computer realization, Zolotaryova I. O., Dorokhova L. P. (2009)
Шевченко О. Ю. - Оценка полноты и достоверности информационного обеспечения технологической подготовки производства, Котов А. С., Лысенко Д. Э. (2009)
Долгов Ю. А. - Модели прибыли банка, Колоскова Н. В. (2009)
Хроніка та інформація (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Махсма М. - Безробітна сільська молодь - резерв покриття дефіциту кваліфікованих кадрів на ринку праці (2009)
Анішина Н. - Регулювання створення робочих місць у контексті економічної політики України в сучасних умовах, Тимошек Т., Верба Д., Москаленко М. (2009)
Цимбалюк С. - Диференціація заробітної плати: види, чинники, сучасний стан в Україні (2009)
Кір'ян Т. - Професійне навчання кадрів на виробництві: проблеми фінансово-економічного забезпечення, Дрозач М. (2009)
Гашков С. - Методичні підходи до здійснення контролю фінансового забезпечення соціальної політики держави (2009)
Спасенко Ю. - Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів (2009)
Кузнецова Н. - Освіта, наука і виробництво як ключові компоненти механізму формування людських ресурсів інноваційного типу (2009)
Бурлай Т. - Реструктуризація зайнятості в новоінтегрованих країнах ЄС у процесі їх економічної конвергенції (2009)
Савченко В. - "Розвиток персоналу" (2009)
Костишина Т. - "Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики" (2009)
Гоменюк А. М. - Взаємодія оперативних підрозділів зі слідчими при фіксації злочинів, що пов’язані із заняттям гральним бізнесом (2014)
Дуда В. Я. - Початок досудового розслідування у злочинах про порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом, учинених організованою злочинною групою (2014)
Жаровська Г. П. - Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні (2014)
Керевич О. В. - Тактика діяльності захисника у правовідносинах зі слідчим при розслідуванні злочинів, учинених організованою злочинною групою (2014)
Князєв С. В. - Виявлення та перевірка оперативної інформації при протидії злочинам, що вчиняються на ринку житла (2014)
Козаченко О. І. - Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності, Федосов Е. В. (2014)
Невзоров І. Л. - Актуальні проблеми подолання нелегальної трансплантології в контексті боротьби з організованою злочинністю, Азаров М. Ю. (2014)
Нескоромний Д. А. - Здійснення прокурорського нагляду при провадженні негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Орел Ю. С. - Актуальні проблеми боротьби з торгівлею людьми в Україні (2014)
Кінащук Л. Л. - Перспективи взаємодії підрозділів ДСБЕЗ та аудиторів (аудиторських фірм) з метою недопущення ними корупції (2014)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади здійснення фінансового контролю та протидії корупції у сфері забезпечення природно-техногенної безпеки (2014)
Скулиш В. Є. - Проблема теоретико-методологічного співвідношення антикорупційного та кримінального законодавства (2014)
Трофименко Р. В. - Шляхи підвищення ефективності антикорупційних заходів, Шептуховський С. Є. (2014)
Бобрицький Л. В. - Роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави (2014)
Вознюк А. А. - Трансформація співучасті: поняття та форми (2014)
Волинець В. В. - Система боротьби з організованою злочинністю у США (досвід організації та функціонування) (2014)
Довнич О. М. - Кримінальна відповідальність за фіктивне підприємництво в Україні: стан і шляхи протидії (2014)
Кислий А. М. - До питання про зміст понять "організована група” та "злочинна організація” у теоретико-правовому аспекті, Кузьмін С. А. (2014)
Марчук М. П. - Соціально-правові передумови виникнення та поширення фіктивного підприємництва в Україні (2014)
Мельник О. О. - Стан протидії фіктивному підприємництву в Україні, Опак К. М. (2014)
Назаренко С. П. - До питання протидії нелегальній міграції в Україні, Савін В. М. (2014)
Нєбитов А. А. - Кримінальна відповідальність за створення або утримання місць розпусти і звідництво: актуальні проблеми теорії та практики (2014)
Пустовіт В. А. - Міжнародний досвід протидії фіктивному підприємництву, Марчук М. П. (2014)
Скулиш Є. Д. - Щодо визначення поняття злочину, Нежурбіда С. І. (2014)
Чубенко А. Г. - Протидія легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, через офшорні юрисдикції: фінансово-правовий аспект (2014)
Шепетько С. А. - Економічні чинники організованої злочинності, Мельник В. І. (2014)
Юрченко О. М. - Застосування кримінально-процесуальних норм при розслідуванні злочинів, учинених організованими злочинними групами (соціологічна характеристика) (2014)
Гавловський В. Д. - До питання протидії використанню шкідливого програмного забезпечення (2014)
Гіда О. Ф. - Щодо стану національної безпеки України в інформаційній сфері (2014)
Горова С. В. - Проблеми інформаційної безпеки в соціальних мережах (2014)
Жевелєва І. С. - Зарубіжний досвід взаємодії правоохоронних органів із суб’єктами господарювання у процесі захисту інформації з обмеженим доступом (2014)
Шапочка С. В. - До питання запобігання окремим видам шахрайства, яке вчиняється з використанням можливостей мережі Інтернет (2014)
Шепетько С. А. - Форми вчинення транснаціональними злочинними організаціями окремих злочинів за допомогою використання мережі Інтернет (2014)
Бондаренко О. С. - Предмет "корупційних злочинів” (2014)
Дідюк І. Л. - Застосування електронних засобів контролю: порівняльний аналіз (2014)
Матохнюк Д. Б. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні безпеки суддів (2014)
Профессор Геннадий Ефремович Заиков. Шестьдесят лет в науке (2014)
Бондарев Б. В. - Способ получения уравнений для вероятности неразорения страховой компании на бесконечном интервале времени, Болдырева В. О. (2014)
Золотая А. В. - Оценка скорости сходимости в обратной задаче Коши для параболического уравнения c сингулярными коэффициентами (2014)
Ключник І. Г. - Інтегрування системи диференціальних рівнянь з малим параметром при частині похідних (2014)
Alexandrova О. V. - Group classification of the linear stochastic differential Ito equation (2014)
Абрамова О. П. - Комплексное поле деформации фрактального эллиптического параболоида в многослойной наносистеме с переменными параметрами, Абрамов С. В. (2014)
Бондаренко Н. С. - Исследование температурного поля в изотропной пластине с теплопроницаемым разрезом на базе обобщённой теории (2014)
Моисеенко И. А. - Подмножества критических частот нормальных волн в ортотропном призматическом волноводе равностороннего треугольного сечения, Сторожев В. И., Чернов М. Н. (2014)
Подчасов Н. П. - Нестационарные колебания ортотропной цилиндрической оболочки с протекающей жидкостью, расположенной в жестком цилиндре, при гармоническом финитном возмущении скорости потока (2014)
Фильштинский Л. А. - Фундаментальные решения краевой задачи магнитоупругости для полуплоскости (2014)
Шпак В. А. - Спектр нормальных волн в лежащем на жестком основании анизотропном слое со свободной верхней гранью (2014)
Данилов В. В. - Спектральное уплотнение-разуплотнение потоков данных технических систем защиты информации, Ченская В. А. (2014)
Сторожев С. В. - Алгоритм двухпараметрической аппроксимации нормального частотного распределения нечетким интервалом (2014)
Абрамов В. С. - Перестройка стохастического состояния поля деформации в модельной многослойной наносистеме (2014)
Гусева Ю. И. - Влияние дефектного слоя на коэффициент отражение спиновых волн от полубесконечного магнонного кристалла, Похил Л. С., Кучко А. Н. (2014)
Метлов Л. С. - Неравновесная эволюционная термодинамика с учетом накопленной пластической деформации (2014)
Александров В. Д. - Кластерная структура бинарного расплава выше и ниже температуры плавления и ее влияние на формирование кристаллов с эвтектикой, Покинтелица Е. А., Соболев А. Ю. (2014)
Баранова О. В. - Влияние структуры межфазного катализатора на скорость реакции аминолиза 4-нитрофенилового эфира N-бензилоксикарбонилглицина в двухфазной системе жидкость/жидкость, Дорошкевич В. С., Шендрик А. Н. (2014)
Белый А. В. - Определение первичных критериев оценки антирадикальной активности гидрохинона методом полярографии, Белая Н. И., Симонова Е. Н. (2014)
Игнатов А. В. - Влияние замещения свинца кальцием на электрофизические свойства двойного ванадата натрия свинца Pb5Na2(VO4)6, Жегайло А. О., Уточкин Д. М., Колесникова К. И. (2014)
Одарюк В. В. - Антирадикальная способность фенольных антиоксидантов по отношению к катион-радикалу 2,2'-азино-бис(3-этилбензтиазолин-6-сульфоновой кислоты), Одарюк И. Д., Каниболоцкая Л. В., Шендрик А. Н. (2014)
Пойманова Е. Ю. - Состояние изополивольфрамат-анионов в водно-ацетонитрильной среде, Розанцев Г. М., Белоусова Е. Е., Чунтук Е. С. (2014)
Стецик В. В. - Согласованная классификация по электролитической силе соединений разных классов и растворимости (2014)
Туровський М. А. - ЯМР 1Н исследование комплексообразования гидропероксида 1,1,3-триметил-3-(4-метилфенил)бутила с бромидом тетрапропиламмония, Берестнєва Ю. В., Ракша О. В., Зубрицький М. Ю. (2014)
Чебышев К. А. - Синтез и электропроводность Nd5-xYbxMo3O16, Коротина Д. В., Пасечник Л. В., Арданова Л. И. (2014)
Стрельников И. И. - Связь потенциала акклиматизации видов рода Ficus L. с пластичностью анатомического строения листовых пластинок (2014)
Сычев П. А. - Ядерный статус базидиоспор в суточных споровых отпечатках некоторых съедобных грибов, Ткаченко Н. П. (2014)
Тоцкий И. В. - Гаметофитный отбор на жаростойкость у подсолнечника культурного, Лях В. А. (2014)
Safonov A. I. - Indicative role of plants in the system of city management in an industrial region (2014)
Правила для авторів (2014)
Содержание (2014)
Гайдачук В. Е. - Анализ степени и характера изменения терморазмеростабильности структуры полимерного композита после ее карбонизации, Кондратьев А. В., Харченко М. Е. (2014)
Мельников М. С. - Сокращение длительности технологической подготовки производства деталей авиационного трубопровода путем автоматизации принятия рациональных технологических решений, Зайцев В. Е. (2014)
Сысоев Ю. А. - Особенности конденсации капельной фазы вакуумно-дугового разряда на этапе ионной очистки (2014)
Кислицын А. П. - Исследования композиционного материала на основе Ba0,5Sr0,5Hfo3 с вольфрамом. Часть 2. Структура и состав поверхности, Таран А. А., Комозынский П. А., Орданьян С. С., Абашин С. Л. (2014)
Николаев А. Г. - Анализ напряженного состояния в окрестности двух сферических включений в упругом пространстве, Танчик Е. А. (2014)
Иванов П. И. - Основной этап процесса наполнения парашютов больших площадей (2014)
Ткаченко Д. А. - Ортонормированный в энергетическом пространстве бигармонического оператора базис в прямоугольнике при однородных главных краевых условиях по границе (2014)
Тимошенко В. И. - О влиянии массового состава неравновесной воздушно-водородной струи на интенсификацию процесса горения в спутном сверхзвуковом потоке воздуха, Дешко А. Е. (2014)
Агеєв С. Є. - Експериментальне дослідження руху водяної плівки в повітряному потоці (2014)
Крашаница Ю. А. - Интегральное представление решения задачи обтекания системы телесных профилей ограниченным потоком вязкой среды, Пен Юе (2014)
Сафонов В. А. - Экспериментальное исследование свободнопоршневого термообратимого двигателя, Кузнецов П. Н., Белецкий И. Л. (2014)
Гуро Ю. М. - Обоснование выбора привода для флюгерного насоса (2014)
Радченко А. Н. - Методология обработки данных мониторинга топливной эффективности газового двигателя с системой оборотного охлаждения газовоздушной смеси, Коновалов А. В. (2014)
Радченко Н. И. - Ступенчатое кондиционирование воздуха на входе рекуперативных ГТД утилизацией теплоты выпускных газов, Кантор С. А., Эл Герби Рамзи (2014)
Елизева А. В. - Информационная технология логистического управления закупками в условиях развития авиационного предприятия (2014)
Малеева О. В. - Модели и метод формирования комплекса работ при утилизации авиационной техники, Белоконь Ю. А. (2014)
Жургунова Д. Д. - Научно-исследовательская группа В. Г. Кононенко. Становление и историко-хронологическая эволюция (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Єдинак Г. А. - Соматотип і фізичне здоров’я підлітків, Мисів В. М. (2013)
Презлята Г. В. - Педагогічна підтримка школярів у формуванні здорового способу життя, Лісовський Б. П., Остап’як З. м. (2013)
Павлова Ю. О. - Якість та спосіб життя майбутніх працівників аварійно-рятувальних служб, Виноградський Б. А., Ковальчук А. М. (2013)
Франків Є. Є. - Мотивація рухової активності як запорука здорового способу життя учнів середнього шкільного віку (2013)
Земська Н. О. - Студентська молодь: соматичне здоров’я і фізичний розвиток (2013)
Чопик Р. В. - Формування фізичної культури школяра засобами етнопедагогіки, Демчук С., Нікольська Н. (2013)
Довбенко Т. В. - Проблеми методології формування здорового способу життя (2013)
Кемінь О. О. - Традиції формування здорового способу життя в Пласті (2013)
Гуменюк Г. М. - Організація туристсько-краєзнавчої роботи з молоддю в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Ткачівська І. М., Рут Є. (2013)
Дмитрів Р. В. - Аналіз виступів національних збірних команд України на чемпіонатах світу з командних видів спорту, Лісовський Б. П. (2013)
Агаджанян М. О. - Особливості реакції кардіореспіраторної системи спортсменів-плавців на дію гіпоксії у різні сезони року, Полатайко Ю. О. (2013)
Глазирін І. Д. - Особливості біологічного дозрівання учнівської та студентської молоді чоловічої статі, визначеного за формуванням постійної зубної формули (2013)
Фурман Ю. М. - Характеристика функціонального стану студентів спеціальної медичної групи, які хворіють на бронхіальну астму, Онищук В. (2013)
Полатайко Ю. О. - Максимальні фізичні навантаження та їх вплив на реактивність кардіореспіраторної системи у спортсменів, Радиш І. В., Труш Н. В. (2013)
Попель С. Л. - Взаємозв’язок функціональних порушень постави і фізичної підготовленості підлітків з порушеннями слуху (2013)
Гаврилова Н. В. - Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 15–16 років шляхом застосування в тренувальному процесі методики "ендогенно-гіпоксичного дихання”, Фурман Ю. М. (2013)
Арламовський Р. В. - Корекція фізичного стану дівчат-підлітків різних соматотипів засобами фізичного виховання, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2013)
Богуславська В. Ю. - Статеві особливості розвитку функціональних резервів кардіореспіраторної системи веслувальників на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Кондак Н. М. - Взаємозв’язок рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості волейболісток 13–14 років (2013)
Усова О. В. - Вплив порушень постави на функціональний стан школярів (2013)
Вихованець С. В. - Характеристика плантографічних показників у дітей старшого шкільного віку (2013)
Фединяк Н. В. - Антиейджингові властивості плавання (2013)
Кубай Г. - Посилення мотивації студентів медичних коледжів до рухової активності оздоровчої спрямованості як проблема методики фізичного виховання, Єдинак В. А. (2013)
Дьоміна О. В. - Формування програмно-нормативних основ розвитку спортивного фехтування в Україні, Бусол В. А. (2013)
Тягур Р. С. - Особливості управлінської праці у сфері фізичного виховання і спорту (2013)
Омельяненко В. Г. - Шляхи оптимізації програми професійної підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2013)
Мальона С. Б. - Педагогічна система управління розвитком спорту для всіх (2013)
Синиця А. В. - Оцінка сформованості професійних характеристик та культури спілкування майбутніх фахівців із фізичного виховання і спорту (2013)
Труш Н. В. - Навчально-ігрове середовище та його роль у формуванні емоційно-вольових якостей школярів на уроках фізичної культури (2013)
Маланюк Т. З. - Підготовка педагогів до використання туристсько-краєзнавчої роботи у патріотичному вихованні учнів основної школи (2013)
Марчук С. А. - Нормативно-правова база забезпечення фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Коробейніков Г. В. - Вікові особливості стресостійкості елітних спортсменів, Коробейнікова Л. Г., Дакал Н. А., Дудник О. К. (2013)
Маслова О. В. - Оцінка рівня тривожності суддів у баскетболі, Гопей М. М. (2013)
Герасимчук А. Ю. - Особливості психофізичного стану учнів початкової школи (2013)
Харченко-Баранецька Л. Л. - Оцінка психологічної сумісності веслувальників академічних екіпажів (2013)
Юрчишин Ю. В. - Ефективність формування мотивації студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості на сучасному етапі реалізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Скиба С. А. (2013)
Бублик С. А. - Педагогічні умови реалізації програми розвитку психофізичних якостей молодших школярів засобами легкої атлетики (2013)
Гоголь М. В. - Взаємозв’язок показників розвитку психомоторики та музичних якостей в учнів музичних шкіл (2013)
Пітин м. П. - Оцінка ефективності експериментальної програми теоретичної підготовки юних стрільців з лука на початковому етапі тренування, Бріскін Ю. А., Можаровський Ю. А. (2013)
Єрмаков с. С. - Проблеми та перспективи досліджень рухової активності осіб середнього та старшого віку, Чеслицка М., Пилевска В., Шарк-Ецкардт М., Кривенцова І. В. (2013)
Луцький В. Я. - Оцінка розвитку туристько-краєзнавчої діяльності серед школярів Прикарпаття, Соя М. М. (2013)
Новосьолов О. В. - Тенденції розвитку рекреаційно-оздоровчої діяльності на Прикарпатті, Курилюк С. І. (2013)
Галан Я. П. - Спортивне орієнтування в системі підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, Випасняк І. П. (2013)
Слюсарчук В. В. - Сформованість та складові інтересу школярів до занять фізичними вправами, Ястремський О. О. (2013)
П’ятничук Г. О. - Динаміка прояву швидкісно-силових здібностей студентів упродовж тижневого навчального циклу (2013)
Лапковський Е. Й. - Сучасні вимоги до фізичної підготовки тенісистів, Яців Я. М., Сарабай В. В. (2013)
Мочернюк В. Б. - Порівняльна характеристика соматометричних моделей спортсменів високої кваліфікації, Мартин В. Д. (2013)
П’ятничук Д. В. - Вплив природної гіпоксії на адаптаційні реакції організму спортсменів (2013)
Рихлюк С. П. - Оцінка функціональних показників гімнастів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Єднак В. Д. - Застосування медико-біологічних засобів відновлення працездатності легкоатлетів високої кваліфікації, Білявська С. В. (2013)
Аравіцька М. Г. - Психосоматичні енергетичні практики в системі відновлення здоров’я реабілітолога, Бойчук Т. В. (2013)
Кріль І. М. - Використання засобів бадмінтону у системі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з вадами слуху: перспективи досліджень, Пітин М. П., Ціж Л. М. (2013)
Коломієць Т. В. - Характеристика морфофункціонального стану біоланок нижніх кінцівок у спортсменів з травмою передньої хрестоподібної зв’язки (2013)
Федорюк О. В. - Синдром хронічної втоми і базовий відпочинок людей похилого віку (2013)
Сапрун С. Т. - Ставлення учнів початкової школи до фізичної культури та олімпійської освіти (2013)
Яцків В. С. - Ціннісні орієнтації студентів до фізичної культури і спорту (2013)
Паржин Ю. В. - Модель презентативной подсистемы формальной системы интеллектуального типа (2009)
Батурин О. В. - Особенности применения параллельного обзора пространства в радиолокационных системах тактического назначения (2009)
Боженко В. И. - Параллельная цифровая обработка динамического теплового изображения (2009)
Володарский Е. Т. - Определение показателей промежуточной прецизионности при лабораторных испытаниях, Кошевая Л. А. (2009)
Гавриленко С. Ю. - Метод расширения диапазона разрешений на файлы хостовой операционной системы, использующиеся в гостевых операционных системах, Иванов В. Г., Шульга М. П. (2009)
Гризо А. А. - Активний захист оглядових радіолокаційних станцій від протирадіолокаційних ракет, Ковкін В. В. (2009)
Гринев Д. В. - Цветоразностная модель представления цвета в задачах сжатия изображений (2009)
Гришанова І. Ю. - Розвиток технологій інформаційного пошуку та аналіз їх застосування в Semantic Web, Щербак С. С. (2009)
Ермаков Г. В. - Оценка энергетических и пространственных характеристик сверхширокополосной РТС для постановки заградительных помех, Власик С. Н. (2009)
Карпухин А. В. - Особенности реализации протокола TCP в современных компьютерных сетях (2009)
Кононов Б. Т. - Автоматизация процесса проверки правильности включения счетчика активной электрической энергии, Михайленко А. С., Сахно А. В. (2009)
Корнієнко Л. Г. - Поляризаційні характеристики антен з випадковими джерелами (2009)
Кулагін К. К. - Особливості стандартизації та уніфікації військової техніки в сучасних умовах її розробки і виробництва (2009)
Лаврут А. А. - Возможность реализации динамического изменения режима функционирования системы спутниковой связи при помощи использования тензорного анализа (2009)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта сложных технических систем, Лук’янчук В. В., Фоменко Д. В. (2009)
Литвиненко О. М. - Особливості застосування послідовних алгоритмів контролю при нормальному законі розподілу похибки вимірювального каналу (2009)
Ломоносов С. Е. - Разработка метода оценки вероятности нахождения корабля в заданной полосе движения, Колежнюк И. В., Клименко А. Н. (2009)
Минервин Н. Н. - Предельные возможности ослабления внешней помехи при оптимальной пространственной обработке принимаемых реализаций полезного сигнала и помехи, подвергшихся случайному воздействию среды распространения, Карлов Д. В., Мисайлов В. Л., Лукашук Е. В. (2009)
Орлов С. В. - Результаты расчета нестационарного температурного поля различных форм обтекателей антенны перспективных сверхзвуковых летательных аппаратов (2009)
Павленко М. А. - Моделирование деятельности оператора с использованием CASE-технологий при разработке перспективных средств автоматизации (2009)
Пащенко Р. Э. - Влияние отношения сигнал/помеха на форму фазового портрета (2009)
Прилепский Е. Д. - Максимизация коэффициента концентрации мощности излучения линейной антенны с плоской диаграммой направленности (2009)
Райтер П. М. - Особливості метрологічного аналізу системи безсепараційного контролю структури та вимірювання витрати фаз газорідинного потоку свердловини, Витвицька Л. А. (2009)
Скаковська А. М. - Метод адаптивного розпізнавання електронно-оптичних зображень, Радивоненко О. С. (2009)
Смеляков К. С. - Построение модели цифрового изображения для решения задач сегментации (2009)
Сорока Л. С. - Моделирование базового дерева решений для распределенного поиска в инфокоммуникационных сетях, Косенко В. В. (2009)
Супрун Т. C. - Применение компараторной идентификации для разработки мультимедийного тира (2009)
Федин С. С. - Прогнозирование вероятностных характеристик усталостного разрушения авиационных конструкций в условиях ограниченного объема информации, Зубрецкая Н. А. (2009)
Чорний М. В. - Метрологічне дослідження вимірювального каналу для контролю густини рідких середовищ (2009)
Шамаева Ю. Ю. - Нейросетевой метод распознавания концептов эмоций, Подорожняк А. А. (2009)
Шершнєв М. А. - Обґрунтування пропозицій щодо створення зенітної ракетної системи великої дальності з використанням дальнього безпілотного перехоплювача, Наливайко Ю. В., Воронін В. В., Генов Б. А. (2009)
Білощицька С. В. - Теоретико-множинне представлення інформаційного базису технології планування і моніторингу обсягів навчальної роботи студентів і викладачів ВНЗ III-IV рівня акредитації, Білощицький А. О. (2009)
Верещак И. А. - Разработка метода семантического описания проектных работ и подбора подходящих исполнителей (2009)
Віткін Л. М. - Методика оптимізації контрольованих параметрів якості продукції у процесі метрологічної експертизи технічної документації, Ігнаткін В. У., Литвиненко В. А., Білий О. І. (2009)
Войтенко С. С. - Використання комп’ютерних засобів вимірювання при підготовці фахівців-метрологів, Герасимов С. В. (2009)
Гущина М. О. - Принцип неопределенности в современных научных исследованиях, Шишкевич Е. В. (2009)
Деревянко А. С. - Применение средств интеллектуальной обработки данных в патентно-конъюнктурных исследованиях, Сомхиева О. С. (2009)
Евланов М. В. - Формализованное описание информационной модели бизнес-процесса, Корнеева Е. В. (2009)
Романенко І. О. - Підхід щодо адаптивного планування підготовки військ (сил) (2009)
Феклістов А. О. - Метод формування інтегрованих понятійних компонентів в інформаційних системах органів військового управління, Лупандін В. А., Мегельбей Г. В. (2009)
Краснобаев В. А. - Математическая модель оценки подвижности микробиологических объектов, Черенков А. Д. (2009)
Львов М. С. - Метод морфізмів реалізації алгебраїчних обчислень в математичних системах навчального призначення (2009)
Кочина М. Л. - Информационная технология для оценки функционального состояния оператора зрительного профиля, Сайковская Л. Ф. (2009)
Красовская И. Г. - Метод формирования групп риска для применения скрининг-технологии анемий (2009)
Кучук Н. Г. - Принципы построения системы обработки кирлианографической информации, Левенец А. С., Анохин Р. А. (2009)
Литвиненко Н. А. - Металлическая спираль с фиксирующими и блокирующим элементами для эмболизации сосуда (2009)
Мишина Е. А. - Оценивание неопределенности количественных результатов клинико-диагностических исследований (2009)
Сомова А. А. - Разработка структуры биотехнической системы анализа результатов предимплантационных исследований, Поворознюк А. И. (2009)
Штик С. В. - Електрогастрографія в діагностиці виразкової хвороби, Криворотько І. В., Булага В. В., Пєєв С. Б. (2009)
Каракуркчі Д. А. - Вирішення інформаційних задач та топогеодезичне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з використанням баз даних MS ACCESS, Статінов О. В., Балаклеїнко М. В. (2009)
Киселева Я. Г. - Задачи принятия решений и моделирования процессов управления, связанных с чрезвычайными ситуациями, Дядюшенко А. А. (2009)
Золотарьова І. О. - Досвід кафедри інформаційних систем ХНЕУ з підготовки фахівців з інформаційних технологій, Дорохов О. В., Щербаков О. В. (2009)
Козлов В. Є. - Модель подання оцінних функцій викладача, Оленченко В. Т., Юзьков І. О. (2009)
Хороших Д. М. - Методика кількісної оцінки надійності програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Титул, содержание (2014)
Бибичков И. Е. - Оптимизация быстродействия онтологических баз знаний, построенных на основе "Virtuoso", Сокол В. В., Шевченко А. Ю. (2014)
Оробинская Е. А. - Применение масштабных лингвистических ресурсов для расширения онтологии предметной области (на примере области "радиационная безопасность"), Шаронова Н. В., Дорошенко А. Ю., Шоша Ж-Ю. (2014)
Левыкин В. М. - Модель жизненного цикла проекта конкурентоспособной мини-гостиницы, Дэвон В. В. (2014)
Удовик И. М. - Информационная технология обработки слабоконтрастных изображений в пространстве элипсометрических параметров Стокса (2014)
Нгуєн Гуі Кіонг - Принципи побудови комп’ютерних систем дистанційного тренування на основі аналізу відеопотоку, Болтьонков В. О., Малявін Д. В. (2014)
Полякова М. В. - Разработка преобразования с обобщенными гребенчатыми масштабными и вейвлет-функциями для сегментации изображений, Крылов В. Н., Ищенко А. В. (2014)
Боровская Т. Н. - Модели оптимального инновационного развития производственных систем, Колесник И. С., Северилов В. А., Северилов П. В. (2014)
Белоброва Е. В. - Автоматическое управление тепломассообменными процессами с подвижными распределенными регулирующими воздействиями, Шейкус А. Р., Корсун В. И. (2014)
Лазько І. В. - Формування системи управління якістю в проектах з використанням гнучких модулів (2014)
Lutsenko I. - Deployed model of extremal system operation for solving optimal management problems (2014)
Усов А. В. - Робастные методы управления термомеханическими процессами при механической обработке деталей, Богданова Е. Н. (2014)
Abstract and References (2014)
Дієсперов В. - Затрати праці в господарствах населення (2009)
Павлов О. - Постіндустріальна модель зайнятості сільського населення України (2009)
Ткаченко Л. - Резерви збільшення доходів пенсійної системи України (2009)
Матросов В. - Колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин на підприємствах-монополістах і дочірніх підприємствах ТНК, розташованих в Україні, Будьонна Л. (2009)
Думанська В. - Освіта в системі інститутів людського розвитку (2009)
Кошулько О. - Ефективність інвестицій у людський капітал на вітчизняних підприємствах, Гуриненко І. (2009)
Майданік І. - Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співрпаці (2009)
Юрчишин І. - Дослідження регіональних аспектів соціально-економічного розвитку України (2009)
Пасєка А. - Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та комплексна оцінка (2009)
Якуба К. - "Життєвий і трудовий потенціал сільського населення України" (2009)
Содержание (2014)
Зайцев В. Е. - Исследование влияния основных параметров резания на величину шероховатости поверхности Ra при торцевом фрезеровании алюминиевого сплава 6082 Т6, Скрипка Е. А., Гнатенко О. В. (2014)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса термообработки деталей из высокоуглеродистых сталей, Чистикова З. Э. (2014)
Сикульский В. Т. - Исследование процесса формообразования ребристых панелей двойной кривизны со сложной внутренней гравюрой, Дьяченко Ю. В., Хитрых Е. Е., Воронько И. А. (2014)
Дьяченко А. Ю. - Анализ методов аэродинамического расчета несущего винта вертолета, Кривцов В. С., Тимченко А. М. (2014)
Мехоношин Ю. Г. - Обоснование необходимости разработки, выбор концепции и проблемные вопросы проектирования воздушно-космической парашютной системы, Чижухин В. Н., Иванов П. И., Иванов Р. П. (2014)
Лебедь В. Г. - Математическая модель нелинейной аэродинамики несущего винта для задач моделирования динамики полета на вертолетных тренажерах, Калкаманов С. А. (2014)
Николаев А. Г. - Упругое пространство с четырьмя сфероидальными включениями под действием внешней нагрузки, Танчик Е. А. (2014)
Радченко А. Н. - Оценка потенциала охлаждения воздуха на входе газотурбинных установок трансформацией теплоты отработанных газов в теплоиспользующих холодильных машинах, Кантор С. А. (2014)
Сафонов В. А. - Термомеханический двигатель с линейным генератором, работающий по циклу Стирлинга, Белецкий И. Л., Кузнецов П. Н. (2014)
Барышева Е. С. - Исследование течения в осецентробежном компрессоре авиационного двигателя, Демин А. Е., Дрынов О. Н. (2014)
Кулик А. С. - Направления научно-исследовательских и изобретательских работ на кафедре систем управления летательными аппаратами, Чухрай А. Г., Бандура И. Н. (2014)
Кулик А. С. - Принципы использования лабораторного фонда кафедры систем управления летательными аппаратами в учебном процессе и научных исследованиях, Дергачев К. Ю. (2014)
Джулгаков В. Г. - Малогабаритные автономные беспилотные комплексы кафедры систем управления летательными аппаратами, Жежера И. В., Фирсов С. Н. (2014)
Кулик А. С. - Разработка компьютерных обучающих программ на кафедре систем управления летательными аппаратами, Гавриленко Е. В. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Матвєєва О. Л. - Можливість застосування силових полів для інтенсифікації біодеградації нафтопродуктів, Алієва О. Р. (2014)
Вітряк О. П. - Технологічні аспекти використання пряно-ароматичної сировини у технології напоїв (2014)
Бондарець Ю. В. - Проблема забрудненості водних об’єктів нафтопродуктами та шляхи її вирішення, Матвєєва О. Л., Безверха Д. А. (2014)
Garkava K. G. - Adaptation and immunity (2014)
Малиновська І. М. - Стабільність мікробних угрупувань сірого лісового ґрунту за різних агротехнічних заходів, Ястремська Л. С. (2014)
Попович В. В. - Екологічні особливості формування фітомеліоративного вкриття на Луцькому сміттєзвалищі у ранній весняний період (2014)
Васильєва Т. В. - Отримання ефективного бактеріального препарату на основі чистих культур, що ізольовані з відходів енергетики та вугільної промисловості, Блайда І. А., Васильєва Н. Ю., Мітяєва Н. П. (2014)
Джандиери Г. В. - Разработка инновационной технологии биоэкстракции марганца из ферросплавных шлаков и шламов с получением новых продуктов, Сахвадзе Д. В., Рапава А. В., Цирекидзе Т. Як. (2014)
Незберицька І. М. - Вміст фікобіліпротеїнів у біомасі синьозеленої водорості Phormidium autumnale f. uncinata за умов зміни температури культивування, Курейшевич А. В., Васильченко О. А., Миненко А. Б. (2014)
Беденко О. О. - Вплив фізичних методів обробки на активність протеолітичних ферментів A. oryzae, Косоголова Л. О., Решетняк Л. Р., Лошицький П. П. (2014)
Юзвенко Ю. В. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на функціональну активність фагоцитів, Яременко Л. М. (2014)
Поштаренко А. В. - Пригнічення росту та активності культури дріжджів Saccharomyces cerevisiae за допомогою надвисокочастотного електромагнітного випромінювання (2014)
Приймак В. - Деформація рівноважних цін на ринках праці та капіталу (2009)
Шевченко Л. - Контракт про найм працівника: теоретико-інституціональний аналіз (2009)
Лузан Ю. - Сучасний соціально-трудовий потенціал села: проблеми та шляхи їх вирішення (2009)
Брич В. - Методологічні засади розвитку коучингу в Україні, Нагара М. (2009)
Мельник С. - Про престижність шахтарської праці очима шахтарів, Матросов В. (2009)
Мацола М. - Розширення можливостей людського розвитку сільського населення Карпатського регіону (2009)
Якобінчук В. - Вплив трудової міграції на сільське безробіття на Київщині (2009)
Ворона М. - Надання рівних можливостей жінкам та чоловікам у сфері праці (2009)
Ломанов І. - Деякі питання пошуку нових методологічних основ гнучкого матеріального стимулювання державних службовців, Кузьменко В. (2009)
Довжук Б. - Професійні орієнтири випускників вищих навчальних закладів м. Тернополя (2009)
Титул, зміст (2014)
Барабаш В. А. - Проблеми становлення розвитку документознавчої освіти і науки в Україні в інтерпретаціях сучасних вітчизняних учених (2014)
Бондур Т. О. - Історія розвитку екології як природничої науки в ХІХ–ХХ ст. (2014)
Вальчик В. Е. - Значення великомасштабних обстежень ґрунтів України у 1957–1961 рр. для розвитку вітчизняного агрономічного ґрунтознавства (2014)
Веденеев Д. В. - Инспиратор церковных расколов 1920-х – начала 1930-х гг. в Украине (страницы биографии Сергея Карина-Даниленко) (2014)
Демченко Т. Ф. - Видатні мостобудівники ХІХ ст.: Д. І. Журавський та С. В. Кербедз як основоположники дерев’яного і металевого мостобудування (2014)
Зленко В. А. - Аналіз динаміки виробництва та експорту зернових культур і картоплі в Україні (2014)
Костенко А. І. Професор В. Г. - Гриневецький (1871–1919) : штрихи до портрету (2014)
Літвінов О. П. - Наукові доробки вчених та їх упровадження в променевих способах зварювання в УРСР (друга половина ХХ ст.) (2014)
Нижник С. В. - Уманський період наукової та організаційної діяльності В.Ф. Пересипкіна (1946–1952) (2014)
Орлик С. В. - Проблеми фіскальної політики в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій спадщині В. В. Крутікова, Годунова Л. В. (2014)
Рижук С. М. - Харківська школа як осередок формування видатного економіста, нобелівського лауреата Саймона (Семена) Кузнеця (2014)
Сільченко І. В. - Науково-організаційна та педагогічна діяльність вченого-генетика В. П. Зосимовича, Лісневич Л. О. (2014)
Стрелко О. Г. - Історія формування та розвиток горловин залізничних станцій (2014)
Уткін О. І. - К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч (2014)
Щебетюк Н. Б. - Суспільно-політичні та економічні передумови створення Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (2014)
Смірнов О. А. - |Рецензія на кн.| Ріжняк Р. Я. Розвиток інформатики та інформаційних технологій у вищих навчальних закладах України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття : монографія / Р. Я. Ріжняк ; |за заг. ред. В. М. Орлика|. – Кіровоград : КОД, 2014. – 436 с. (2014)
Від редколегії (2012)
Зайцев Ю. - Еволюція української національної ідеї (XIX–XX ст.) (2012)
Стасюк О. - Національно-державна платформа українського визвольного руху середини ХХ століття (2012)
Зайцев О. - Ідеологія і політична стратегія ОУН до 1939 року (2012)
Кучерук О. - Проблема підготовки до збройної боротьби за державну незалежність України в ідейно-програмних засадах Організації українських націоналістів доби Євгена Коновальця (2012)
Гаврилів І. - Воєнна доктрина ОУН напередодні та на початку Другої світової війни (2012)
Гавришко М. - Місце Великої Британії у політичних планах Організації Українських Націоналістів у 1930-тi роки (2012)
Гурецький М. - Соціально-економічне становище України напередодні німецько-радянської війни (2012)
Кондратюк К. - Українські національні збройні формування у 1941–1944 роках (2012)
Стародубець Г. - Суб’єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору (2012)
Боляновський А. - Національний рух опору і відступ Вермахту з українських земель (літо–осінь 1944 р.) (2012)
Вєдєнєєв Д. - Післявоєнна еволюція стратегії, тактики, організаційно-функціональної побудови озброєного руху опору під проводом ОУН(б) в Західній Україні (2012)
Лисенко О. - Непомічений ювілей: роздуми навздогін 70-й річниці УПА (2012)
Голик Р. - Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів (2012)
Музичко О. - ОУН у боротьбі за історичну пам’ять українців: етапи, напрямки та особливості діяльності (1930-ті – 1950-ті роки) (2012)
Samborski M. - O co walczyła UPA w okresie powojennym na terenach dzisiejszej Polski. Fakty, mity i oczekiwania (2012)
Хахула Л. - Образ Української повстанської армії в сучасних польських дискусіях щодо волинської трагедії 1943 року (2012)
Ярмоленко М. - Друга світова війна як конфлікт історичної пам’яті (2012)
Ковалевич Т. - Формування радянською пропагандою негативного образу українського націоналіста (2012)
Луньо Є. - Повстанська епічна традиція і сучасний процес державотворення (2012)
Гривул Т. - Чисельність підпільної мережі ОУН на території УРСР в 1940–1941 роках (2012)
Забілий Р. - Створення УПА в 1942 р.: від теорії до практики (2012)
Титаренко Д. - "Просвіта” в період нацистської окупації як чинник громадського життя на сході України (зона військової адміністрації) (2012)
Пилипів І. - Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) (2012)
Литвин М. - Фінансово-господарська діяльність ОУН і УПА (2012)
Волянюк С. - Розбудова та діяльність ВО "Лисоня” у 1944 році (2012)
Мороз В. - Діяльність сотні "Сіроманці” у Львівській воєнній окрузі "Буг” (весна–осінь 1944 р.) (2012)
Ільницький В. - Кадровий склад крайового проводу ОУН Карпатського краю (1945–1954) (2012)
Романюк М. - Створення та діяльність Золочівської округи ОУН (1937–1941) (2012)
Марчук І. - Кременецька військова операція Внутрішніх військ НКВС 21–27 квітня 1944 року (2012)
Ремарчук Т. - Збройна боротьба радянських регулярних військ проти відділів УПА та підпілля ОУН(б) у Львівській області (1944–1950) (2012)
Онишко Л. - Життя посвячене боротьбі: суспільно-політичний портрет Галини Дидик (2012)
Посівнич М. - Полковник Михайло Колодзінський: воєнний теоретик і практик ОУН (2012)
Сова А. - Обставини загибелі шефа Головного військового штабу Української повстанської армії Дмитра Грицая (2012)
Сіромський Р. - Діяльність керівника Городоцького районного проводу ОУН Михайла Шевчука ("Юрка”) крізь призму архівних документів (2012)
Ханас В. - Василь Николяк ("Клен”) – провідник ОУН Дрогобиччини (2012)
Манзуренко В. - Лицарі Бронзового хреста заслуги (2012)
Сухий О. - Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній національній історіографії (2012)
Футала В. - Український праворадикальний рух міжвоєнної доби ХХ століття в історичній біографістиці (2012)
Примаченко Я. - Північноамериканська історіографія українського національно-визвольного руху як чинник впливу на морально-правову оцінку боротьби ОУН-УПА (2012)
Грицьків Р. - Українська повстанська армія: польська історіографія проблеми (2012)
Каліщук О. - Сучасна історіографія українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2012)
Пусько І. - Висвітлення українсько-польського протистояння 1938–1944 років на Волині на матеріалах усної історії (2012)
Русначенко А. - Важливе джерело до становища рейдуючих відділів УПА і ОУН (2012)
Ільїн О. - Український визвольний рух в донесеннях польського агента "Гураля” (2012)
Стасюк О. - Міжнародна наукова конференція "Українська повстанська армія в контексті національно-визвольної боротьби народів Центрально-Східної Європи” (до 70-річчя створення Української повстанської армії). – Львів, 27–28 вересня 2012 року (2012)
Зашкільняк Л. - Радянські виборчі кампанії в Західній Україні (1941–1951 рр.) Збірник документів і матеріалів / |упор. і відп. ред. О. Стасюк} // НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Львів, 2011. – 776 с. (2012)
Патер І. - Ігор Гаврилів. Західна Україна у 1921–1941 роках: нарис історії боротьби за державність. Монографія. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 472 с. (2012)
Литвин М. - Стасюк О. Й. Підпільні друкарні ОУН (1941–1953 рр.) / О. Стасюк / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – 295 с., іл. (2012)
Інформація про авторів (2012)
Лісогор Л. - Напрями мінімізації соціальних шоків у сфері праці України (2009)
Колот А. - Соціальна згуртованість як доктрина забезпечення стійкості розвитку суспільства в умовах глобальних викликів (2009)
Колєшня Л. - Інтеграція людей з інвалідністю у сфері праці: перспективи і напрями, Пасічник В. (2009)
Куліков Ю. - Методологічний підхід до формування механізму захисту економічно активного населення (2009)
Шаповал М. - Можливість застосування балансового методу для макроекономічного управління прогнозом розвитку економіки (2009)
Мортіков В. - Гнучкість підприємства в соціально-трудових відносинах (2009)
Мельник С. - Досвід Російської Федерації щодо реформування системи надання соціальних послуг у додатковому лікарському забезпеченні, Крютченко В. (2009)
Румянцев А. - Д. Лук' яненко, А. Поручник, А. Колот та ін."Глобальна економіка XXІ століття: людський вимір" (2009)
Данюк В. - "Організація праці. Навчальний посібник", Тельнов А., Решміділова С. (2009)
Арват Н. М. - Троичность повести Н. В. Гоголя "Невский проспект" (2009)
Банзерук О. В. - Особливості творчої манери та мовностилістичні засоби пісенності в ліриці Віктора Забіли (2009)
Щербина С. В. - Розміщення ремісничих цехів на території Чернігово-Сіверщини у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2009)
Пилипенко В. М. - Українська шляхта про оборону південно-східного кордону на початку ХVІІ ст. (до Хотинської війни) (2009)
Гапоненко Д. І. - Ніжинський Ветхоріздвяний Георгіївський монастир (ХVІІ – початок ХVІІІ ст.) (2009)
Мельник Л. М. - Історія України у видавничій діяльності О. Бодянського (1808–1877) (2009)
Коваленко О. Б. - "Записка о времени основания или учреждения губернских и поветовых городов Черниговской губернии" (1829 р.) як пам’ятка регіональної історіографії (2009)
Коваленко О. О. - Г. Милорадович і часопис "Черниговский листок" (2009)
Тоцька Ж. В. - Краєзнавча діяльність Чернігівського губернського статистичного комітету (дореформений період) (2009)
Рахно О. Я. - Земська реформа 1864 р. і запровадження земського самоврядування у Ніжинському повіті Чернігівської губернії (2009)
Слобожаніна Н. П. - "Черниговская газета" (1877–1878 рр.) як джерело з регіональної історії (2009)
Коростильов Т. В. - Європа очима професора І. Г. Турцевича (2009)
Гордієнко Д. С. - Професор Петро Люперсольський – місце та роль в історичній науці (2009)
Самойленко О. Г. - Методологічні та історіографічні сентенції історика Вітольда Новодворського (2009)
Іванюк О. Л. - Етнічний склад міського населення Чернігівської губернії наприкінці ХІХ ст. за матеріалами опублікованих статистичних документів Російської імперії (2009)
Каплін Д. С. - Західна історіографія проблеми військового полону на території українських земель у контексті (2009)
Котюк В. О. - Політична еліта України в період революції 1917–1921 рр.: міжнаціональний вимір (2009)
Михайленко Г. М. - Історик в еміграції: наукові студії О. Лотоцького у Варшаві (2009)
Прядко І. М. - Промислова політика радянського уряду на Україні в роки непу: історіографія питання (2009)
Непотенко І. В. - Розвиток комунального господарства Чернігова у 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Білецька С. П. - Голодомор 1932–1933 рр. в Україні як прояв антиукраїнської політики радянської влади, Чернега П.М. (2009)
Кузьменко Ю. В. - Номенклатура – привілейований клас українського радянського суспільства (друга половина 80-х – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2009)
Даниш Л. В. - Роль П. Тичини в суспільному житті та культурному розвитку України (2009)
Ткаченко В. В. - Трагічна доля видатного мовознавця В. М. Ганцова (1892–1979) та його внесок у розвиток української філології (2009)
Баранкова Н. О. - Чи можна вважати професора М. В. Рево засновником центру мікробіологічних досліджень у м.Чернігові? (2009)
Міщук С. М. - Колекція рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. Н. Поля на початку ХХ ст.: формування, опис та дослідження (2009)
Дудка Р. А. - Духовне життя сучасного Ніжина: відродження чи криза? (2009)
Семенова М. В. - Нормативно-правова база в сфері культури: проблема практичної реалізації (2009)
Грабарь В. В. - Анеуплоидия в сперматозоидах у инфертильных мужчин, Феськов А. М., Стефанович А. В., Жилкова Е. С. (2014)
Григор'єва К. В. - Динаміка морфологічних та морфометричних змін органів імунної системи під впливом флудинату в порівнянні з 5-фторурацилом (2014)
Дронов С. Н. - Ультраструктура седалищного нерва крыс с моделированной стрептозотоцин-индуцированной невропатией в условиях применения препаратов α-липоевой кислоты (2014)
Євсєєв А. В. - Особливості процесів проліферації і апоптозу в інвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози (2014)
Ковтуненко О. В. - Особливості морфологічних варіантів плоскоклітинного раку верхньощелепної пазухи: імуногістохімічна характеристика, Бакаєв А. А., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2014)
Кравченко С. В. - Сравнительная оценка биологических свойств костного биоимплантата Тутопласт® и биоактивного керамического материала "Синтекость" при имплантации в среднее ухо в эксперименте, Запорощенко А. Ю., Савицкая И. М. (2014)
Молчанов Р. Н. - Иммуногистохимическая оценка рака мочевого пузыря, протекающего на фоне хронического воспаления, Шпонька И. С. (2014)
Мостовой С. О. - Структурная организация бедренных костей лабораторных белых крыс при применении препаратов аминофосфонатной и аминобифосфонатной групп, Остапенко О. В., Кутя С. А., Демчук Н. И. (2014)
Туманский В. А. - Гепатоцеллюлярный рак: иммуногистохимическая характеристика апоптоза и пролиферативной активности клеток, Зубко М. Д. (2014)
Федонюк Л. Я. - Структурна організація нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини, Малик Ю. Ю. (2014)
Федонюк Л. Я. - Світлооптична та ультрамікроскопічна будова клапанів серця людини в нормі, Семенюк Т. О., Боднар Є. Р. (2014)
Шерстюк С. А. - Морфофункциональные изменения аденогипофиза ребенка на фоне ВИЧ-инфекции матери (2014)
Яковець О. О. - Судинно-тканинні відношення в стінці лівого передсердя плодів людини (2014)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2014)
Форма раскрытия потенциального конфликта интересов (2014)
Презентація - Патологическая анатомия : учебник / А. И. Струков, В. В. Серов ; под ред. В. С. Паукова. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с. : ил. (2014)
Колот А. - Трансформація інституту зайнятості як складова глобальних змін у соціально-трудовій сфері (2009)
Савченко В. - Формування та розвиток національної системи кваліфікацій, Кузнецова О., Паршина Н., Дрозач М. (2009)
Мельничук Д. - Освітня структура населення: шляхи оптимізації в контексті збереження та розвитку людського капіталу України (2009)
Нечипорук А. - Інституціональне середовище нормування праці у рослинництві (2009)
Брінцева О. - Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом (2009)
Бауліна Т. - Аналіз наслідків політики інтелектуалізації соціально-економічного розвитку держави (2009)
Терещенко О. - Аналіз антикризових заходів у різних країнах світу (за матеріалами МОП) (2009)
Стефанишин О. - "Теорія розвитку людського потенціалу національної економіки" (2009)
Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально- трудового потенціалу України за умов розвитку інтеграційних процесів" (2009)
Brumnik R. - Core of the digital underground, Vršec M., Podbregar I. (2009)
Vršec M. - Approach's to estimate vulnerability and threats of information critical infrastructure, Brumnik R., Vršec M. (2009)
Kuznetsova L. A. - Medical images verification, Iakovenko A. A. (2009)
Громико І. О. - Визначення середовища поширення інформації та технічних каналів витоку (2009)
Домарев Д. В. - Применение полумарковских процессов в разработке и описании состояния систем защиты информации (2009)
Емельянов С. Л. - Контроль качества помех в современных системах акустической и виброакустической маскировки (2009)
Мартынова О. П. - Повышение информационной безопасности компьютерных сетей методами многокритериальной и многопутевой маршрутизации, Засядько А. А., Баранов В. Л. (2009)
Максименко Г. А. - Метод обнаружения аномалий потоков данных в сетях (2009)
Певнев В. Я. - Способ определения внутренних дефектов в стенах помещений, Борзов М. П. (2009)
Пилипенко А. И. - Консалтинг в области информационной безопасности платежных систем, Пилипенко С. В. (2009)
Приходько В. М. - Потенциально опасные объекты – как фактор дестабилизации (2009)
Скопа О. О. - Аналіз розвитку сучасних напрямів інформаційної безпеки автоматизованих систем, Казакова Н. Ф. (2009)
Безверхая Г. С. - Анализ перспективы развития поточного шифрования (2009)
Білик Н. М. - Аналіз моделей первинних датчиків псевдовипадкових чисел, Скопа О. О. (2009)
Долгов В. И. - Ускорение криптографических преобразований на гиперэллиптических кривых третьего рода над малым полем, Неласая А. В., Дорожкин А. Н. (2009)
Краснобаев В. А. - Метод быстрой реализации криптографических преобразований на основе поразрядной табличной реализации, Кошман С. А. (2009)
Манжай О. В. - Проблемні питання захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності, Коваль В. П., Онищенко Ю. М. (2009)
Певнев В. Я. - Протоколы многоадресной аутентификации с обеспечением неотрекаемости допускающие потерю пакетов, Торяник В. В., Торяник Е. В., Халимов Г. З. (2009)
Приходько С. Б. - Використання сонограм для оцінки захисту мовної інформації на основі стохастичних диференціальних рівнянь зі змінними коефіцієнтами, Пухалевич А. В. (2009)
Невойт Я. В. - Модель потенциально-опасной группы для предупреждения утечки информации, Мазуренко Л. Н., Хорошко В. А., Чередниченко В. С. (2009)
Сумцов Д. В. - Общий показатель эффективности передачи данных в компьютерной сети, Томашевский Б. П., Носик А. М. (2009)
Тискина Е. О. - Выбор критерия для оптимизации технической системы защиты информации, Хорошко В. А. (2009)
Берко А. Ю. - Семантична інтеграція неповних та неточних даних, Висоцька В. А. (2009)
Грищук Р. В. - Р-моделювання процесів нападу на інформацію при нестаціонарній природі потоків захисних дій та інформаційних атак (2009)
Маракова І. І. - Удосконалення точності гравітаційного методу оцінки трафіку Інтернет-мережі, Потапов М. В. (2009)
Ивохин Е. В. - Создание механизмов репликации на основе сторонних приложений, Юштин К. Э., Архипов В. С. (2009)
Громико І. О. - Інформаційна безпека України, Саханчук Т. І. (2009)
Живко З. Б. - Інформаційні загрози: суть і проблеми, Живко М. О. (2009)
Кір’ян О. І. - Особливості забезпечення безпеки економічної інформації при впровадженні на підприємстві бізнес-інжинірингу (2009)
Лосєв М. Ю. - Фільтрація пакетів в брандмауерах і вибір стратегії маршрутизації (2009)
Кір’ян О. І. - Перевірка персоналу як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства, Кір’ян І. С. (2009)
Рыбина Т. А. - Безопасность web-серверов, Белодед Н. И. (2009)
Федорченко В. Н. - Модель угроз безопасности, Берлизева О. А. (2009)
Чередниченко В. Б. - Електронний цифровий підпис у правовому полі України (2009)
Шевцов Э. Э. - Защита flash-накопителей от вредоносного программного обеспечения, Белодед Н. И. (2009)
Белецкий А. Я. - Блочный криптоалгоритм с динамическим управлением параметрами шифрования, Белецкий А. А. (2009)
Белецкий А. Я. - Синхронный алгоритм поточного шифрования цифровой информации, Белецкий А. А. (2009)
Борисенко О. А. - Захист даних на базі факторіальних чисел, Горячев О. Є. (2009)
Доренський О. П. - Принципи побудови моделі загроз безпеці інформації інформаційно-телекомунікаційної системи, Мєлєшко Є. С. (2009)
Чевардин В. Е. - Методы защиты информации в компьютерных системах перспективные пути их развития, Прокопенко В. Г. (2009)
Калашник Д. Н. - Модель оценки информативности апертурного представления цветоразностных изображений (2009)
Кулик И. А. - Защита информации на основе биномиальных чисел, Борисенко А. А., Костель С. В. (2009)
Кравець П. О. - Безпека мультиагентних програмних систем, Сегеда О. М. (2009)
Краснобаев В. А. - Быстрая реализация криптографических преобразований на эллиптических кривых, Кошман С. А. (2009)
Кузнецов А. А. - Разработка метода синтеза больших ансамблей недвоичных дискретных сигналов на основе сечения циклических орбит группового кода, Носик А. М., Сай В. Н. (2009)
Кузнецов О. О. - Метод формування псевдовипадкових чисел із застосуванням перетворень у групі точок еліптичних кривих, Рябуха Ю. М., Корольов Р. В. (2009)
Купрейчик И. В. - Защита информации в базах данных, Степанов В. П. (2009)
Мельник А. П. - Динамічні схеми захисту інформації на кодах Ріда-Соломона, Грабчак В. І. (2009)
Московченко И. В. - Математическая модель и вычислительный метод построения нелинейных узлов замен для повышения эффективности симметричных криптографических средств защиты информации (2009)
Приходько C. И. - Итерационное декодирование блочных помехоустойчивых кодов с мягким входом и мягким выходом, Жученко А. С., Пархоменко Д. А. (2009)
Пасько И. В. - Аппаратная реализация алгоритмов помехоустойчивого кодирования алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых (2009)
Сергиенко Р. В. - Исследование криптографических свойств некоторых шифрующих подстановочных преобразований (2009)
Слободянюк А. В. - Кодирование в непозиционном пространстве архитектуры рельефа изображения (2009)
Гриньов Д. В. - Визначення оптимальних шляхів руху в інформаційно-розрахунковій системі логістики, Двухглавов Д. Е., Батуринський М. П. (2009)
Опанасюк О. О. - Практика реалізації системи електронної комерції в фінансових структурах Європи (2009)
Савельев М. П. - Сравнительный анализ методов речевого синтеза. разработка гибридного алгоритма синтеза, Карпов О. Н. (2009)
Ушакова І. О. - Визначення функціональних вимог до системи на основі розкадровувань (2009)
Юхно И. А. - Применение технологий Oracle data mining при анализе Интернет-контента, Юхно А. И. (2009)
Наші автори (2009)
Алфавітний покажчик (2009)
Содержание (2000)
Онищенко А. С. - Доминирующая тенденция развития информационной сферы (2000)
Леонов В. П. - Библиотековедение как фундаментальная наука (2000)
Березкина Н. Ю. - Основные направления научной работы в Центральной научной библиотеке Hациональной академии наук Беларуси (2000)
Романюк М. H. - Hаучные достижения и творческие искания коллектива Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника HАH Украины (2000)
Павлуша Т. П. - Библиотековедческие аспекты информатизации библиотек Украины (2000)
Дубровина Л. А. - Рукописная книга как исторический и библиографический источник: проблемы анализа формы и содержания в процессе создания структуры данных для электронного каталога (2000)
Садыхова Т. Д. - Hаучно-исследовательская работа ЦHБ Академии наук Азербайджана (2000)
Горовой В. Н. - "СІАЗ” как элемент информационной структуры новой Украины (2000)
Елепов Б. С. - Формирование и использование информационно-библиотечных ресурсов в обеспечении науки (на примере СО РАH), Цукерблат Д. М. (2000)
Кембаев Б. А. - Информационное обеспечение науки в Казахстане, Смирнова Н. Г. (2000)
Коцере В. Я. - Информационные ресурсы Латвийской академической библиотеки: Проблемы создания и использования (2000)
Сорока М. Б. - Украинская модель системы реферирования научной литературы (2000)
Смаглова Н. И. - Интеграция как необходимое условие оптимального развития библиотечно-информационных ресурсов НАН Украины (2000)
Колпакова H. В. - Корпоративное комплектование и формы его реализации (2000)
Беляева И. М. - Проблемы обеспечения сохранности фондов в библиотеках Российской академии наук (2000)
Черняева А. И. - Сохранность письменного и печатного наследия - неотъемлемая часть деятельности библиотек (2000)
Колпакова H. В. - Роль перемещения фондов в библиотечном строительстве (2000)
Омельченко Н. М. - Технологические аспекты сохранности бумажного носителя информации, Затока Л. П. (2000)
Каленов Н. Е. - Развитие электронных ресурсов в системе БЕН РАН (2000)
Костенко Л. И. - Электронная научная библиотека НБУВ, Чекмарев А. А. (2000)
Кудратова Д. К. - О состоянии и проблемах автоматизации Фундаментальной библиотеки Академии наук Республики Узбекистан (2000)
Красильникова И. Ю. - Проблемы межбиблиотечного абонемента при использовании компьютерных технологий (2000)
Ситник С. М. - Использование информации на электронных носителях в справочно-информационной работе ЦНБ НАН Беларуси (2000)
Пименов Е. Н. - Принципы разработки тезауруса по проблемам сохранности документов, Левашова Л. Г., Захаров В. П. (2000)
Омельчук В. Е. - Национальная библиография Украины (2000)
Садыхова Т. Д. - К вопросу об эффективности использования библиографических указателей, изданных ЦНБ Академии наук Азербайджана, Ахмедова Ч. Н. (2000)
Иванчикова Э. И. - Казахстан на страницах Туркестанского сборника, Кайшигарина К. К., Вдовухина Т. В. (2000)
Список сокращений (2000)
Авторы выпуска (2000)
Выходные данные (2000)
Грібов М. Л. - Технічні засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, Пугач С. М. (2014)
Козаченко О. І. - Оперативно-технічні засоби: проблеми застосування та шляхи їх вирішення, Перепелиця М. М. (2014)
Матвієнко А. А. - Здійснення оперативно-розшукового провадження при вчиненні злочину організованою злочинною групою (2014)
Мировська А. В. - Концептуальні положення використання спеціальних знань при розслідуванні фальшивомонетництва (2014)
Нескоромний Д. А. - Проведення негласних слідчих (розшукових) дій працівниками СБ України при розслідуванні кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами (2014)
Повстяний О. В. - Проблеми використання поліграфа у боротьбі з організованою злочинністю підрозділами СБ України (теоретичний аспект) (2014)
Скулиш Є.Д. - Протидія негативному інформаційно-психологічному впливу екстремістів у сучасних умовах, Ірха Ю. Б. (2014)
Шепетько С. А. - Окремі тенденції проявів організованої злочинності (2014)
Гега П. Т. - Реалії протидії корупції в Україні (2014)
Дралюк І. М. - Корупція як загроза національним інтересам у внутрішній та зовнішній сферах діяльності об’єктів національної безпеки України (2014)
Жовтан П. В. - Предмет доказування у кримінальному провадженні про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2014)
Опак К. М. - До питання інституційного вдосконалення протидії корупції в Україні: міжнародний досвід (2014)
Титко А. В. - Напрями удосконалення законодавства у сфері адміністративної відповідальності за окремі корупційні діяння (2014)
Трофименко Р. В. - Щодо реформування антикорупційної складової правоохоронного сегменту механізму держави (2014)
Юрченко О. М. - Національне антикорупційне бюро України: перспективи діяльності (2014)
Венедіктов А. А. - Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації в оперативно-розшуковій діяльності та кримінальному процесі (2014)
Вознюк А. А. - Додаткові види співучасників у теорії українського кримінального права (2014)
Гаєвський І. М. - Сучасна проблематика реалізації контрольних повноважень у сфері фінансового моніторингу (2014)
Горбачевський В. Я. - Порядок і підстави застосування оперативно-розшукових заходів для розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів (2014)
Грібов М. Л. - Учасники організованих злочинних формувань, що спеціалізуються на вчиненні розбоїв, як суб’єкти візуального спостереження під час досудового розслідування (2014)
Данченко Л. І. - Деякі аспекти протидії фіктивному підприємництву в сфері державних закупівель (2014)
Довнич О. М. - Легітимація зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами господарювання (2014)
Керевич О. В. - Особливості проведення окремих невідкладних негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Копан О. В. - Радикалізація організованої злочинності – організоване насилля (2014)
Кузьмін С. А. - До питання про теоретико-правовий аспект удосконалення положень кримінального закону щодо відповідальності за злочини, вчинені організованими групами (2014)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів у сфері охорони культурної спадщини, що вчиняються організованими злочинними групами (2014)
Марчук М. П. - Окремі аспекти використання фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2014)
Мельник О. О. - Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів (2014)
Нєбитов А. А. - Кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки ввезення, виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів (2014)
Орел Ю. С. - Тероризм як форма організованої злочинності (2014)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади забезпечення техногенної безпеки в умовах зростання терористичної загрози (2014)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії та оперативно-розшукові заходи: поняття, сутність і співвідношення, Сергєєва Д. Б. (2014)
Пустовіт В. А. - Організаційно-правові основи діяльності Цивільної Гвардії Іспанії (2014)
Хотенець П. В. - Правові та організаційні аспекти діяльності кримінальної поліції ФРН, Невзоров І. Л. (2014)
Чубенко А. Г. - Законодавчі новації національної оцінки ризиків у сфері протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (2014)
Юринець Ю. Л. - Актуальні питання запобігання крадіжкам архівних документів у контексті європейських практик (2014)
Гавловський В. Д. - Інтелектуальні інформаційні технології в боротьбі з організованою злочинністю (2014)
Гіда О. Ф. - Загальні тенденції формування деструктивних впливів у сучасному інформаційному просторі України (2014)
Горова С. В. - Кіберпрофесіонали і кіберзлочинність (2014)
Жевелєва І. С. - Залучення державного сектору безпеки до процесу захисту інформації суб’єктів господарювання у контексті забезпечення національної безпеки України (2014)
Шапочка С. В. - Стосовно деяких аспектів запобігання шахрайству, що вчиняється організованими злочинними групами з використанням комп’ютерних мереж (2014)
Шеломенцев В. П. - Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України (2014)
Бабошин А. М. - Прокурорський нагляд за законністю початку досудового розслідування злочинів у сфері банківського кредитування (2014)
Малюга Р. В. - Слідчі (розшукові) дії як засоби доказування у кримінальному провадженні про контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Мацола А. А. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (2014)
Мельник В. І. - Проблема реалізації прав територіальних громад щодо організації охорони громадського порядку в аспекті боротьби з організованою злочинністю (2014)
Весельський В. К. - Актуальне наукове дослідження проблем використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесуальному доказуванні, Чорноус Ю. М. (2014)
Серьогіна С. Г. - Організатор юридичної науки і освіти, видатний вчений-правознавець та громадський діяч – Василь Якович Тацій (2014)
Величко В. О. - Децентралізація влади: міжнародний досвід (2014)
Байрачна Л. К. - Легітимність державної влади: історіографія питання (2014)
Пономарьова Г. П. - Досвід застосування пропорційної виборчої системи на виборах народних депутатів України 2006 р. (2014)
Прийма С. В. - Поняття принципу в аспекті співвідношення з суміжними категоріями (2014)
Богачова Л. Л. - Вплив права Ради Європи на національну правову систему України (2014)
Окладна М. Г. - Державно-правовий розвиток України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, Сало В. І., Якименко Х. С. (2014)
Cахань О. М. - Соціальна девіантність в українському суспільстві як результат деструктивної політики влади (2014)
Яковюк І. В. - Концепція "імперського федералізму" та її роль у модернізації Британської імперії (2014)
Ємець І. О. - Україна в системі міжнародних договорів про правову допомогу в цивільних справах (2014)
Лученко Д. В. - Механізм оскарження в адміністративно-правових відносинах: погляд крізь призму прецедентів Страсбурзького суду (2014)
Івчук Ю. Ю. - До питання визначення поняття "охорона праці" за трудовим правом України (2014)
Каліновський А. В. - Особливості організації державного контролю у сфері місцевого самоврядування в зарубіжних країнах (2014)
Вихідні дані (2014)
Буйнов Ю. В. - К вопросу об этногенезе племен бондарихинской культуры (2009)
Мызгин К. В. - Хронология и периодизация поступлений римских монет к населению украинской лесостепи и Молдовы во второй четверти I тысячелетия н.э. (2009)
Хоружая М. В. - "Рогатые” пряжки в знаковой системе салтовского населения бассейна Северского Донца (2009)
Акимов А. Б. - О положении рабов в римской Дакии (2009)
Каріков С. А. - Євангелічний рух і утвердження Реформації в Померанії (2009)
Пастушенко А. О. - О функции игры в жизни пиратов Западной Атлантики XVI - XVIII вв. (2009)
Филиппов А. М. - Гегемонизм и антиспартанская симмахия в Греции в 395 – 386 гг. до н. э. (2009)
Янко А. Л. - Раби в Етрурії у VIII-III ст. до н.е. (2009)
Арзуманова Т. В. - Створення та діяльність російських національних територіально-адміністративних одиниць на Харківщині в другій половині 1920-х років (2009)
Балабай Я. В. - Умови угод земельної оренди в УСРР у період непу (2009)
Дацків І. - Формування національної дипломатії Центральною Радою (березень 1917- квітень 1918 рр.) (2009)
Журавльов Д. В. - Шотландські наймані вояки в Україні XVI–XVII ст. (до питання про ранні україно-шотландські зв’язки) (2009)
Кочарян С. Г. - Армянские религиозные общины Харькова (1900-1917) в контексте истории армянской церкви в Украине (2009)
Куліков В. О. - Концентрація обробної промисловості Наддніпрянської України на початку ХХ ст., Шубін Ю. В. (2009)
Посохова Л. Ю. - Православні колегіуми України XVII-XVIII ст. у контексті трансформації європейської університетської традиції (2009)
Ришкова А. О. - До історії створення Народного комісаріату соціального забезпечення УСРР (2009)
Волосник Ю. П. - Ліквідація радянської нової буржуазії:соціально-психологічні аспекти (2009)
Дейнеко С. Н. - Взаимодействие Таможенной службы с Министерством внутренних дел Российской империи конец ХIХ – начало ХХ в. (2009)
Демянчук Ю. А. - Проблема объединения денежных систем и введения единой валюты Российской Федерации и Республики Беларусь в рамках Союзного государства (2009)
Іванов С. Ю. - Міграція сільського населення до Харкова (1943-1959 рр.) (2009)
Ёлкин А. И. - Деятельность Д. В. Философова в среде русской эмиграции в Польше (1920 – 1940 гг.) (2009)
Селевич Ю. Л. - Реформування духовної консисторії в Російській імперії другої половини XIX – поч. XX ст. (2009)
Фалько С. А. - Политическая разведка Министерства иностранных дел Российской империи на Дальнем Востоке конца XIX – начала XX в. (2009)
Чернявский Л. С. - СВАГ, советские профсоюзы и проблема единства Германии (1945-1949 гг.) (2009)
Чувпило О. О. - Егалітаристські течії в партії Індійський національний конгрес (1885 – 1947 рр.) (2009)
Голубкин Ю. А. - "Magnificat" в переводе и истолковании Мартина Лютера (2009)
Жуков С. М. - Життя та діяльність земських учителів: історіографія проблеми (друга половина ХІХ − початок ХХІ століття) (2009)
Лиман С. И. - Виктор Иванович Григорович как византинист: херсонско-одесский период его научно-педагогической деятельности (1864–1876), Сорочан С. Б. (2009)
Григорьева М. В. - Студенчество Харьковского университета первой половины ХІХ в.: трансфер и адаптация европейской университетской традиции (2009)
Иващенко В. Ю. - Профессора-иностранцы и местная среда в Харькове в начале ХІХ в.: взаимодействие и восприятие (2009)
Рябченко О. Л. - На роздоріжжях долі: від офіцера Добровольчої армії до студента радянського ВНЗ (спроби інтеграції Олександра Шатілова врадянське суспільство у 1920-ті рр.) (2009)
Шпорт Г. М. - Університетський етнографічний музей (1905 – 1919 рр.): історія створення, структура, діяльність (2009)
Дивногорцев А. Л. - Книга о старейшей университетской библиотеке Украины (2009)
Посохов С. І. - Університети: з минулого у майбутнє (2009)
Куліков В. О. - Звіт про результати науково-дослідної роботи на історичному факультеті за 2008 р., Єремєєв П. В. (2009)
Хроніка подій на історичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна в 2008 р. (2009)
Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків (2009)
Кафедра нової та новітньої історії (2009)
Кафедра історії України (2009)
Кафедра історії Росії (2009)
Кафедра історіографії, джерелознавства та археології (2009)
Музей археології та етнографії Слобідської України ХНУ імені В.Н. Каразіна (2009)
Музей історії університету (2009)
Список скорочень (2009)
Відомості про авторів (2009)
Савченко В. - Методичні підходи до управління відтворенням робочих місць підприємства, Верба Д. (2010)
Гулевич О. - Трансформація зайнятості у сфері послуг під впливом розвитку інформаційних технологій (2010)
Маршавін Ю. - Генеза ринку праці України (2010)
Шевчук В. - Ринок праці як інструмент регулювання освітньої галузі у сфері підготовки висококваліфікованої робочої сили (2010)
Петрова Т. - Професійний розвиток працівників: проблеми стимулювання персоналу та заінтересованості роботодавців (2010)
Бідак В. - Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці (2010)
Бауліна Т. - Технологія формування інтелектуального капіталу національного господарства на засадах реалізації інтегрованої концепції його ідентифікації (2010)
Гвоздик Н. - Організаційно-економічний механізм формування та використання людського капіталу на підприємствах системи споживчої кооперації Полтавського регіону (2010)
Онікієнко В. - І. Петрова, В. Близнюк, Г. Куліков та ін. "Український ринок праці: особливості розвитку та ефективність функціонування" (2010)
Бондарчук К. - Заробітна плата в контексті соціально-економічного захисту найманих працівників (2010)
Баланда Д. - Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті інформатизації економіки (2010)
Балтачеєва Н. - Сучасні проблеми формування соціальної політики на підприємствах Донецької області (2010)
Новак І. - Трудові відносини в умовах економічної кризи: тенденції розвитку та пропозиції щодо регулювання (2010)
Вітер В. - Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України (2010)
Левицька О. - Сутність, генезис та еволюція поняття "людські ресурси": системно-концептуальний підхід (2010)
Чужиков В. - Транспортна політика ЄС: соціальний аспект (2010)
Міжнародна конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" (2010)
Романюк М. - А. Колот, О. Грішнова, О. Герасименко та ін. "Економіка праці та соціально-трудові відносини" (2010)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2009 р. (2010)
Довбенко Т. В. - Окремі проблеми здорового способу життя учнівської та студентської молоді (2012)
Завгородня Т. К. - Ідеї взаємозв'язку духовного та фізичного розвитку особистості в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського (2012)
Ярий Р. О. - Зміни морфофункціональних властивостей дітей молодшого шкільного віку під впливом занять футболом, Мицкан Б. М., Чорний В. (2012)
Гоншовський В. М. - Технологія індивідуалізації фізичної підготовки майбутніх рятувальників у вищому військовому навчальному закладі, Скавронський О. (2012)
Юрчишин Ю. В. - Технологія залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості під час фізичного виховання (2012)
Слюсарчук В. В. - Програмування занять із покращення фізичного стану дітей 8-10 років під час фізичного виховання, Прозар М. В. (2012)
Єдинак Г. А. - Стан та деякі теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до систематичної рухової активності оздоровчого спрямування, Мицкан Б. М., Завацька Л. (2012)
Грецький О. - Вплив самоконтролю на формування мотивації юних спортсменів до виконання індивідуальних домашніх завдань (2012)
Дутчак М. В. - Актуалізація проблеми підготовки та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення, Пасічняк Л. В. (2012)
Беляк Ю. І. - Обгрунтування нових підходів програмування оздоровчих занять для жінок зрілого віку, Опришко Н. О. (2012)
Скавронський О. П. - Диференціація фізичної підготовки учнів військового ліцею на основі соматотипів, Гоншовський В. М. (2012)
Хоменко І. М. - Фахово-термінологічна компетентність майбутніх фахівців із фізичної культури (2012)
Мисів В. М. - Організація диференційованого підходу до учнів у системі фізичного виховання в школі (2012)
Прозар М. В. - Педагогічні умови покращення фізичного стану учнів 4-5 класів засобами спортивних ігор (2012)
Рихлюк С. П. - Морфофункціональні показники спортивної обдарованості юних гімнастів на етапі попередньої базової підготовки (2012)
Пітин М. П. - Ігровий метод у теоретичній підготовці стрільців з лука на етапі початкової підготовки (2012)
Базілевський А. Г. - Вплив рівня розвитку спеціальних рухових здібностей на ефективність ігрової діяльності баскетболістів 10-13 років, Глазирін І. Д. (2012)
Макарова Е. В. - Визначення ефективних засобів і методів фізичної реабілітації для студентів з різними формами паралічів (2012)
Балацька Л. В. - Особливості розвитку моторики дітей з різною руховою асиметрією між 3 і 6 роками, Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. (2012)
Бичук О. І. - Профілактика порушень склепінь стопи в молодших школярів засобамии фізичного виховання, Валькевич О. В., Мицкан Т. С. (2012)
Альошина А. І. - Технолгія профілактики плоскостопості дітей старшого дошкільного віку засобами фізичної культури, Бичук І. О. (2012)
Білоус І. В. - Підготовка майбутнього вчителя фізичної культури до коректувально-педагогічної діяльності (2012)
Римик Р. - Валеологічна освіта у системі спортивно-оздоровчої роботи зі студентами ВНЗ, Маланюк Л. Б., Партан Р. М. (2013)
Лісовський Б. П. - Рівень культури здоров’я інструктора з фізичної культури дошкільного закладу освіти, Ткачівська І. М., Ковальчук Л. В. (2013)
Дмитрів Р. В. - З історії розвитку прикарпатського хокею (2013)
Попель С. Л. - Вплив фізичного навантаження середньої аеробної потужності на гістоультраструктуру скелетних м’язів після гіпокінезії, Мицкан Б. М., Чорний В. (2013)
Фурман Ю. М. - Вплив комплексного застосування методики "ендогенно-гіпоксичного дихання” та фізичних навантажень на вентиляційну функцію легенів юних плавців, Грузевич І. В. (2013)
Денисенко І. О. - Динаміка змін показників серцево-судинної системи юнаків 18–19 років під впливом занять спортивно-оздоровчим туризмом, Маліков М. В. (2013)
Гриньків М. Я. - Морфологічні особливості спортсменів, що займаються рукопашем гопаком, Куцериб Т. М., Вовканич Л. С., Музика Ф. В., Крась С. І. (2013)
Лещак О. М. - Морфофункціональна характеристика молодших школярів з вадами зору, Данків А. Б. Островський П. (2013)
Клюс О. А. - Характеристика морфофункціональних показників і фізичної підготовленості учнів других класів на етапах навчального року (2013)
Фурман Ю. М. - Дослідження ефективності комплексного застосування фізичних навантажень і гіперкапнічної гіпоксії в системі підготовки діа-футболістів, Поляк В. А. (2013)
Ванюк О. І. - Вплив відновлювальних заходів антиоксидантної спрямованості на стан серцево-судинної системи волейболісток високої кваліфікації, Богдановська Н. В., Маліков М. В. (2013)
Соколова О. В. - Дослідження впливу занять у туристсько-краєзнавчому гуртку на показники фізичного стану дітей молодшого шкільного віку (2013)
Іванська О. В. - Вплив занять аквааеробікою на функціональні резерви серцево-судинної системи студенток (2013)
Панасюк І. В. - Формування організаційно-діяльних умінь вчителя фізичної культури до проведення тренінгів у школі, Шлапаченко О. А. (2013)
Хохлова Л. А. - Підвищення ефективності виконання освітніх та виховних завдань у "школах сприяння здоров’ю”, Мицкан Б. М., Лапковський Е. Й. (2013)
Огнистий А. В. - Формування професійно-прикладних знань і умінь з фізичного виховання у майбутніх учителів (2013)
Василюк В. М. - Вплив фізичної культури на соціалізацію особистості (2013)
Мазур В. А. - Формування мотивації учнів спеціальної медичної групи до рухової активності як складова вдосконалення їхнього фізичного виховання (2013)
Надкерничний Т. М. - Шляхи реалізації принципу свідомості та активності під час фізичного виховання студентів (2013)
Демчук С. П. - Шляхи формування мотивації населення до cпортивно-оздоровчої діяльності (2013)
Жирак Л. М. - Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на психоемоціний стан дітей з вадами слуху, Випасняк І. П. (2013)
Бублик С. А. - Вплив експериментальної програми з легкої атлетики на розвиток психофізіологічних якостей школярів 2–4 класів (2013)
Грецький О. - Особливості формування та підтримки мотивації до занять спортом (2013)
Левицька О. М. - Диференційований підхід до корекції психофізичного стану студентів спеціальних медичних груп як проблема галузі фізичного виховання і спорту, Єдинак Г. А. (2013)
Петренко І. І. - Роль сучасних технологій у фізичному вихованні студентів, Петренко В. І., Засік Г. Б. (2013)
Файчак Р. І. - Фізична підготовленість студенток різних спеціальностей (2013)
Панчук А. П. - Сутнісна характеристика понять туристсько-краєзнавчої діяльності як фактору виховання особистості (2013)
Онутчак В. В. - Пропедевтична практика в системі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Презлята Г. В., Ткачівська І. М. (2013)
Федорюк О. В. - Рухова активність жінок-викладачів вищих навчальних закладів третього періоду зрілого віку (2013)
Фединяк Н. В. - Вплив рухової активності на інволюційні процеси організму людини (2013)
Артеменко Б. О. - Вплив координаційних здібностей гравців на виконання технічних прийомів волейболу, Глазирін І. Д. (2013)
Пітин М. П. - Теоретична підготовка в системі багаторічного тренування спортсменів-волейболістів (2013)
Мицкан Б. М. - Оцінка ефективності заходів щодо профілактики спортивного травматизму у студентів, Лапковський Е. Й., Пилипчик І. В. (2013)
Ванюк Д. В. - Ефективність нових підходів у плануванні фізичних навантажень для волейболісток високої кваліфікації у змагальному періоді, Богдановська Н. В., Маліков М. В. (2013)
Прозар М. В. - Характеристика функціональних особливостей організму волейболістів 12–15 років та рівень їх технічної майстерності під час виконання нападаючого удару (2013)
Шацьких В. - Динаміка психофізіологічних станів борців греко-римського стилю високої кваліфікації в умовах поточного контролю (2013)
Желєзний О. Д. - Механотерапія при фізичній реабілітації спортсменів ігрових видів спорту з наслідками травм нижніх кінцівок, Засік Г. Б., Мухін В. М. (2013)
Тягур Т. Р. - Зародження та розвиток гідрокінезотерапії (2013)
Аннушак О. В. - Аналіз передумов виникнення сколіотичних деформацій хребта у дітей молодшого шкільного віку (2013)
Омельяненко І. О. - Про доцільність використання різних методів організації учнів на уроках фізичної культури (2013)
Майструк В. В. - Комплексна оцінка фізичного стану молодших школярів (2013)
Міронов Є. В. - Профілактична спрямованість професійної діяльності фахівців сестринської справи, Міронова Л. М., Римик Р. В. (2013)
Завійська Х. Ю. - Рівень екологічної компетентності студентів факультетів фізичного виховання і спорту (2010)
Зубаль М. В. - Здоров’я школярів як змістово-реалізаційна проблема системи фізичного виховання в школі (2010)
Луцький Я. В. - Діяльність спортивно-пожежного товариства "Сокіл” до Першої світової війни, Луцький В. Я. (2010)
Мицкан В. М. - Історія розвитку спортивного туризму в Україні, Жирак Л. М. (2010)
Попель С. Л. - Взаємовідношення плантографічних та антро-пометричних показників студентів 17–19 років, Гамарник А. М. (2010)
Лещак О. М. - Зміни морфофункціонального статусу молодших школярів під впливом оздоровчо-рекреаційних заходів в умовах літнього табору (2010)
Бельмега С. М. - Науково-теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до педагогічної творчості (2010)
Презлята Г. В. - Формування педагогічної майстерності вчителя фізичної культури, Випасняк І. П., Ковальчук Г. А. (2010)
Бублик С. А. - Аналіз психомоторних здібностей молодших школярів (2010)
Ковальчук Л. В. - Морфофункціональні характеристики і показники фізичного розвитку дітей різного віку й рівня здоров’я, Файчак Р. І. (2010)
Маланюк Л. Б. - Характеристика показників фізичного стану та фізичної підготовленості чоловіків 18–25 років з різним рівнем рухової активності (2010)
Ярий Р. О. - Вплив занять футболом на оптимізацію рухової активності і розвиток фізичних здібностей у молодших школярів, Сарабай В. В., Клименко А. І. (2010)
Сидорченко К. М. - Типологічно обумовлені особливості зміни фізичних якостей учнів-підлітків у процесі фізичного виховання (2010)
Олійник Ю. О. - Стан олімпійської освіти серед студентів України та Польщі (2010)
Гостіщев В. М. - Факторний аналіз необхідних професійних здібностей фахівця зі східних єдиноборств, Пономарьов В. О. (2010)
Бойчук Р. І. - Взаємозв’язок показників координаційних здібностей та рівня технічної підготовленості юних волейболісток 10–12 років (2010)
Галан Я. П. - Сучасна система оцінки загальної і спеціальної підготовленості спортсменів-орієнтувальників (2010)
Бріскін Ю. А. - Спорт інвалідів – у світі та освіті (2010)
Дутчак М. В. - Спорт для всіх і здоровий спосіб життя (2010)
Голубєва М. Г. - Сучасні погляди на вакуумну рефлексотерапію як метод реабілітації хворих з патологією внутрішніх органів (2010)
Данків А. Б. - Особливості фізичного розвитку дітей з порушеннями зору (2010)
Лисак В. П. - Алгоритм дій керівників органів управління щодо структурної перебудови системи медичної допомоги на регіональному рівні (2010)
Поліщук М. Є. - Структура поєднаної черепно-мозкової травми у відділенні політравми міської клінічної лікарні №17 м. Києва, Макаров А. В., Панферов С. О. (2010)
Ременник О. І. - Ризики виникнення раку бронхів та легень серед працівників, експонованих канцерогенними речовинами на робочому місці (2010)
Мойсеєва Г. В. - Вакцинопрофілактика та післявакцинальний імунітет проти кору у підлітків, Задорожна В. І., Васильєва В. А., Новик Л. В. , Павленко К. В., Маричев І. Л. (2010)
Гриневич О. Й. - Особливості грипу та гострих респіраторних інфекцій в Україні у 2009-2010 рр., Маркович І. Г. (2010)
Чепелевська Л. А. - Медико-соціальні особливості смертності населення України (2010)
Слабкий Г. О. - Фактори ризику передчасної смерті чоловіків працездатного віку від хвороб органів кровообігу (на прикладі Південного регіону), Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В, Карамзіна Л. А. (2010)
Лехан В. М. - Задоволеність організаторів охорони здоров'я організацією діяльності акушерських стаціонарів (результати соціологічного дослідження), Гінзбург В. Г. (2010)
Медведовська Н. В. - Оцінка залежності динаміки стану здоров'я дорослого населення від мережі та кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я України (2010)
Орлова Н. М. - До проблеми забезпечення доступності медичної допомоги, Корецький В. Л. (2010)
Марков Ю. І. - Організація невідкладної медичної допомоги при травмах і раптових захворюваннях (на думку медичних працівників) (2010)
Бліхар В. Є. - Формуляр лікарських засобів як медико-технологічний документ державного рівня (2010)
Бодак В. М. - Методичні підходи до маркетингових досліджень ринку лікарських засобів органами виконавчої влади у сфері охорони здоров'я (2010)
Лехан В. М. - Вплив запровадження системи менеджменту якості згідно зі стандартами серії ISO на якість медичних втручань у стаціонарі, Павленко М. В. (2010)
Ліщишина О. М. - Етапи розробки індикаторів якості медичної допомоги, Степаненко А. В., Горох Є. Л. (2010)
Коваленко О. О. - Міжнародні стандарти та українська клінічна лабораторна медицина, Толстанов О. К. (2010)
Осташко В. Г. - Розвиток телемедичних технологій у світлі процесу інформатизації галузі охорони здоров'я України, Коваленко О. С., Слабкий Г. О., Голубчиков М. В. (2010)
Зюков О. Л. - Аналіз задоволеності медичних сестер професійною діяльністю у лікувально-профілактичних закладах різного профілю, Мішуренко О. В. (2010)
Шевченко М. В. - Ставлення медичних працівників до проведення структурних реформ в охороні здоров'я та запровадження медичного страхування (за даними соціологічного опитування), Заглада О. О., Карамзіна Л. А. (2010)
Ціборовський О. М. - Центри первинної медико-санітарної допомоги як місцеві органи управління розвитком сімейної медицини (2010)
Гончарук О. М. - Клініка та діагностика гіпертензивних крововиливів у задню черепну яму (2010)
Кризина П. С. - Нанодисперсні феромагнетичні порошки в місцевому лікуванні ран (експериментальне дослідження), Письменна О. В. (2010)
Рудень В. В. - Фінансування професійної діяльності лікаря у різні історичні епохи розвитку суспільств світу (огляд літератури), Мудра М. М. (2010)
Корчинська О. О. - Сучасний погляд на проблему вагінальних пологів у жінок з рубцем на матці (огляд літератури), Волошина У. В., Греба Н. М. (2010)
Пархоменко Г. Я. - Ожидания граждан от общественного здравоохранения (аналитический обзор литературы), Якимець В. Н. (2010)
Таралло В. Л. - Популяційні характеристики динаміки здоров'я хворих на хронічні захворювання системи кровообігу в сільській місцевості, Горський П. В., Бідучак А. С., Грицюк М. І. (2010)
Свиридюк В. З. - Від Волинської школи фельдшерів до Житомирського інституту медсестринства, Копетчук В. А., Гордійчук С. В., Горай О. В., Махновська І. Р. (2010)
Рудень В. В. - Кафедрі соціальної медицини, економіки та організації охорони здоров'я Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького з дня заснування - 70 років, Гутор Т. Г. (2010)
Радиш Я. Ф. - Енциклопедія вітчизняної соціальної медицини (рецензія на монографію О. М. Ціборовського "На варті здоров'я: Історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров'я в Україні") (2010)
Чепелевська Л. А. - Проблеми демографічної кризи в Україні: регіональний аспект, Рудницький О .П., Дзюба О. М. (2014)
Красовський К. С. - Аналіз феномену різкого зростання тривалості життя в місті Києві у 2008-2011 роках, Стойка О. О. (2014)
Третьякова О. С. - Гематологическая патология детского населения АР Крым: основные медико-частотные характеристики, Сухарева И. А., Василенко С. А., Усаченко В. П. (2014)
Повч З. В. - Регіональні та гендерні особливості поширеності глаукоми як інформаційне підґрунтя розробки регіональних профілактичних програм і технологій (2014)
Клименюк В. П. - Когортний аналіз трендів інвалідизації внаслідок інсультів за ієрархічною АРС-мікст-моделлю (2014)
Слабкий Г. О. - Вплив забезпеченості медичним обладнанням на рівень летальності у відділеннях інтенсивної терапії, Картавцев Р. Л. (2014)
Жаховський В. О. - Медичне забезпечення Збройних Сил України: актуальні питання удосконалення з огляду на тенденції розвитку системи охорони здоров'я України, Булах О. Ю., Лівінський В. Г., Кудренко М. В. (2014)
Савчук О. В. - Аналіз стану стоматологічної допомоги дорослому населенню в місті Києві (2014)
Жилка Н. Я. - Сучасні підходи до профілактики раку шийки, Зайкова Т. В. (2014)
Москв'як-Лесняк Д. Є. - Про доцільність управління факторами ризику на рівні лікаря загальної практики / сімейного лікаря щодо попередження виникнення / подальшого розвитку раку молочної залози (С50) серед осіб жіночої статі в Україні (за результатами експертної оцінки), Рудень В. В. (2014)
Шишацька Н. Ф. - Характеристика оптимізованої моделі забезпечення прав пацієнтів у системі охорони здоров'я України (2014)
Кудря А. В. - Деякі проблеми в дотриманні права сімейного лікаря на ефективну професійну діяльність (огляд наукової літератури), Жилка Н. Я. (2014)
Kachur O. Yu. - Modern approaches to reforming health service system in Ukraine, Slabky G .O. (2014)
Кочін І. В. - Логістика як сучасна парадигма оптимізації організації ресурсного забезпечення Державної служби медицини катастроф України при наданні екстреної медичної допомоги, Гайволя О. О., Хандога Е. В., Протас С. В., Ланкмілєр Т. В., Сидоренко П. І., Акулова О. М., Трошин Д. О., Шило І. Ф. (2014)
Бучинський Л. Я. - Концептуальні підходи до організації амбулаторно-поліклінічної допомоги дорослому населенню в умовах реформування галузі охорони здоров'я (2014)
Ціборовський О. М. - Теоретико-методологічні засади державного управління сферою охорони здоров'я, Дзюба О. М. (2014)
Презлята Г. В. - Історична ретроспектива становлення понять "здоров’я”, "здоровий спосіб життя” людини, Лісовський Б. П., Дума З. В., Плугатор І. Б. (2012)
Вовк М. В. - Цілі та принципи валеологічного виховання майбутніх фахівців у галузі медицини, Остафійчук Я. Ф. (2012)
Завгородня Т. К. - Організація оздоровчо-спортивної роботи з учнівською молоддю на західноукраїнських землях (1920–1930 рр.) (2012)
Маланюк Л. Б. - Фізична підготовленість чоловіків: емпіричний аспект (2012)
Дмитрів Р. В. - Єврочемпіонати з футболу: історичний нарис (2012)
Татарчук І. П. - ародження та функціонування ветеранського спортивного руху в Україні, Презлята Г. В. З (2012)
Лещак О. М. - Реакція буккального епітелію на стандартне фізичне навантаження в дітей 8–10 років, які перебувають у дитячому оздоровчому закладі, Попель С. Л. (2012)
Файчак Р. І. - Вплив фізичного навантаження на вегетативну регуляцію серцевого ритму в ліцеїстів в умовах екзаменаційного стресу, Остап’як З. М. (2012)
Мицкан Б. М. - Вплив соматичного здоров’я на варіабельність серцевого ритму у фазі впрацювання під час фізичного навантаження, Мойсеєнко М. І., Лісовський Б. П., Лісовський Р. П. (2012)
Вихованець С. В. - Модель соматоскопічної оцінки постави, Попель С. Л., Грицуляк Б. В. (2012)
Шанковський А. З. - Сучасні тенденції в підготовці майбутніх фахівців фізичної культури, Випасняк І. П., Завгородня Т. К. (2012)
Коробейніков Г. В. - Стресостійкість в умовах сприйняття та переробки інформації в спортсменів різного віку, Коробейникова Л. Г., Орлюк В. В., Заповітряна О., Курилюк С. І. (2012)
Коцкович О. І. - Теоретико-методологічний аналіз синдрому емоційного вигорання в жінок та його профілактика засобами фізичного виховання, Курилюк С. І., Москалець В. П. (2012)
Головко О. Ф. - Інформативність методів оцінки стресостійкості організму студентів (2012)
Гоголь М. В. - Психофізичні концепти схильності до занять музикою в дітей, Москалець В. П. (2012)
Грецький О. - Особливості психологічних якостей та мотиваційних типів спортсменів циклічних видів спорту на різних етапах підготовки, Мицкан Б. М. (2012)
Кушнерчук І. І. - Танцювальні вправи як засіб активізації фізичного розвитку п’ятикласників, Шиян Б. М., Вовк М. В. (2012)
Супрунович В. О. - Факторна структура тактичного мислення футболістів 16–20 років, Глазирін І. Д., Мицкан Б. М. (2012)
Мицкан В. М. - Психолого-педагогічні аспекти туристсько-краєзнавчої роботи, Леник Ю. (2012)
Майко О. В. - Використання дихальних вправ на заняттях фізичною культурою дітей підліткового віку, Фотуйма О. Я., Лісовський Б. П., Гоголь М. В. (2012)
Білик О. Л. - Передумови становлення і розвиток пляжного гандболу, Пітин М. П. (2012)
Яців Я. М. - Роль важкої атлетики у формуванні культури здоров’я підлітків, Чепіль М. В. (2012)
Соронович І. М. - Компоненти витривалості в структурі функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів, Пілевська В., Дяченко А. Ю., Фотуйма О. Я. (2012)
Аравіцька М. Г. - Соціально-психологічний моніторинг ставлення різних груп суспільства до осіб з особливими потребами, Петрів І. М. (2012)
Омельяненко І. О. - Методика розвитку психомоторики слабочуючих школярів на уроках фізичної культури, Оліяр М. Б. (2012)
Марченко О. К. - Сучасні погляди на вертебральний больовий синдром та принципи його реабілітації, Баннікова Р. О., Андруська О. А., Дешевий Є. Г., Грицуляк Б. В. (2012)
Іващенко С. М. - Вплив індивідуальних програм професійно-прикладної фізичної підготовки на показники переключення уваги студентів, Гузов В. В., Випасняк І. П. (2012)
Хананаєв Л. І. - Від Миколи Озоліна до Сергія Бубки (до 105-ї річниці від дня народження М.Г.Озоліна), Загоруйко А. А., Якимечко О. Д., Хананаєв Ю. І. (2012)
Колот А. - Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути і технології соціального розвитку (2010)
Зінкевич Н. - Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи (2010)
Лагутін В. - Про теоретико-методологічні засади дослідження оплати праці (2010)
Звонар В. - Теорія та практика ефективного регулювання мінімальної заробітної плати в Україні (2010)
Куліков Ю. - Мотиваційний механізм захисту зайнятого населення у системі ринкових відносин в Україні, Сташевська О. (2010)
Малиновська О. - Міграції в умовах глобальної фінансово-економічної кризи (2010)
Щерба Г. - Зарубіжна трудова міграція з України: сучасні виклики і регіональна специфіка (2010)
Борецька Н. - Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах, Созінов О. (2010)
Козирський В. В. - Нарис про факультет енергетики і автоматики на- ціонального університету біоресурсів і природокористування України, Радько І. П. (2012)
Драганов Б. Х. - До питання про методи статистичної фізики в термодинаміці, Морозюк Т. В., Пекулеа М. (2012)
Козирський В. В. - Рекомендації щодо вибору потужності джерел розподіленої генерації в розподільних електричних мережах сільських регіонів, Гай О. В., Бодунов В. М. (2012)
Іноземцев Г. Б. - Підвищення надійності і працездатності електротехнологічних установок у рослинництві, Окушко О. В., Нанавов А. С. (2012)
Драганов Б. Х. - Відновлювані джерела енергії в водневій енергетиці (2012)
Козирський В. В. - Керування потоками реактивної потужності в мере- жах з розподіленою генерацією, Гай О. В., Мовенко Є. Ю. (2012)
Василенко В. В. - Метод визначення та оцінки глибини проплавлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2012)
Лисенко В. П. - Економічне обґрунтування впровадження робототехнічних систем у тепличні господарства, Болбот І. М., Чернов І. І. (2012)
Червінський Л. С. - Науково-технічні проблеми застосування оптич- ного випромінювання в сільськогосподарському виробництві, Книжка Т. С. (2012)
Горобець В. Г. - Теплообмін вертикальних поверхонь з похилим дискретним оребренням в умовах природної конвекції (2012)
Радько І. П. - Використання екологічно-безпечних і ерозієстійких композиційних контактних матеріалів для відновлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2012)
Драганов Б. Х. - Аналіз окремих характеристик ентропії, Чепурна Н. В. (2012)
Синявський О. Ю. - Втрати енергії в електроприводах з ударним навантаженням при відхиленні напруги і частоти струму, Савченко В. В. (2012)
Ткаченко О. М. - Інформаційно-аналітична система підтримки прийняття рішень у галузі рослинництва (2012)
Федорейко В. С. - Система керування процесом виробництва дво- компонентного твердого біопалива, Чорний В. З., Рутило М. І., Іскерський І. С. (2012)
Голодний І. М. - Аналіз спектрального складу вихідної напруги перетворювача з широтно-імпульсним керуванням, Санченко О. В. (2012)
Квицинський А. О. - Впровадження перспективних системних споживачів-регуляторів добового графіка навантаження ОЕС України, Марценюк А. П., Денисевич К. Б., Шеліманова О. В. (2012)
Брагіда М. В. - Векторний аналіз схем зварювального трансфор- матора на тороїдних магнітопроводах, Тримпол Я. О. (2012)
Коробський В. В. - Спеціальні дослідження робочих поверхонь контактів електромагнітних пускачів ПМЛ-1100 (2012)
Мрачковський А. М. - Дослідження закономірностей електричної ерозії дослідних зразків контакт – деталей на основі срібла і міді (2012)
Лопатько К. Г. - Фізичне моделювання процесу утворення наночастинок металів при електроіскровій обробці (2012)
Василенков В. Є. - Ресурсозберігаюча технологія при калориметричних дослідженнях (2012)
Голуб Б. Л. - Автоматизована система контролю технологічних процесів у промисловому пташнику, Ряба О. І., Пугач В. В., Славний М. І. (2012)
Ободович А. Н. - Удосконалення технології приготування рідких комбікормів для сільськогосподарських тварин із застосуванням методу дискретно-імпульсного введення енергії (ДІВЕ), Лимар А. Ю., Сидоренко В. В., Миронець І. Н., Бачинський О. С. (2012)
Коршунов Б. П. - Енергозберігаюче холодильне обладнання для охолодження молока на фермах з використанням природного холоду та льдоакумуляторів, Учеваткін О. І., Мар’яхін Ф. Г., Коршунов О. Б. (2012)
Дубровін О. В. - Точне керування рівнем та об’ємним дозуванням рідких і напіврідких сумішей зі змінним якісним складом у тваринництві (2012)
Дубровін О. В. - Перспективна ресурсозберігаюча технологія власного виробництва економічного комбікорму в господарствах, Харатян Г. А, Гусєв В. А., Голубєв А. В. (2012)
Овчаров С. В. - Зношення ізоляції силового електрообладнання в умовах агропромислового комплексу (2012)
Ковалишин Б. М. - Вплив поляризації молекул-реагентів реакції горіння на енергоефективність паливних установок (2012)
Козирський В. В. - Зниження пожежо-вибухонебезпечності в авто- номній системі електроживлення з використанням генераторного газу, Жильцов А. В., Яржемський А. Л. (2012)
Герасименко В. П. - Експериментальне дослідження струму витоку в мережах 0.38 КВ у тваринницьких приміщеннях, Майбородіна Н. В. (2012)
Іноземцев Г. Б. - Активація та стимуляція росту овочевих культур шляхом нанесення живильних розчинів електростатичним методом, Ващишин С. Д. (2012)
Червінський Л. С. - Результати пошукових досліджень комбінованого опромінювання насіння, Романенко О. І. (2012)
Щепотьєв О. І. - Методи рішення багатокритеріальних задач оптимізації, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2012)
Горобець В. Г. - Визначення енергозатрат у роторно-пульсаційному апараті, Гескін Д. В. (2012)
Горобець В. Г. - Розробка конструкції та моделювання теплообмінних процесів у сезонному акумуляторі теплоти, Антипов Є. О. (2012)
Кондратенко І. П. - Застосування електричних теплогенераторів індукційного типу в замкнених системах опалення, Березюк А. О. (2012)
Гнучій Ю. Б. - Дослідження диференціальних рівнянь та систем, коефіціенти яких збурені випадковими процесами, Ковтун І. І. (2012)
Нещадим О. М. - Фундаментальний розв’язок інтегро-диференціаль- ного рівняння динаміки в’язкопружного середовища, яке характеризується моделлю Работнова, Гнучій Ю. Б. (2012)
Остафійчук Я. Ф. - Валеологічна компонента навчальних програм у медичних закладах освіти, Презлята Г. В., Мицкан Б. М. (2011)
Бріскін Ю. А. - Спадкоємність давньогрецьких олімпійських ідей у сучасному суспільстві, Пітин М. П., Задорожна О., Мицкан Б. М. (2011)
Луцький В. Я. - Туристично-краєзнавча робота в молодіжних спортивно-пожежних товариствах у міжвоєнний період (2011)
Маланюк Л. Б. - Кореляційні зв’язки показників кардіореспіраторної системи з фізичною працездатністю студентів залежно від спортивної спеціалізації, Римик Р. В. (2011)
Попель С. Л. - Цитологічні ефекти фізичного навантаження в студентів з різним рівнем тренованості, Случик В. М., Файчак Р. І., Остафійчук Я. Ф., Лісовський Б. П. (2011)
Поташнюк І. В. - Рейтинг категорії "здоров’я” в системі ціннісних орієнтації студентів, Лотюк Ю. Г., Кубович О. В., Мицкан Б. М., Випасняк І. П. (2011)
Пірус О. А. - Ефективність інтерактивних методів навчання під час викладання дисципліни "Теорія і методика легкої атлетики” у спеціальних закладах освіти І–ІІ рівня акредитації (2011)
Клюс О. А. - Психофізичний стан дітей молодшого шкільного віку як педагогічна проблема, Єдинак Г. А., Коцан І. Я., Галаманжук Л. Л. (2011)
Ібрагімов М. М. - Філософія спорту в концепті української світоглядно-кордоцентричної традиції (2011)
Шикеринець В. В. - Організаційно-правові засади державного регулювання професійної підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму (2011)
Філюк С. М. - Використання природних туристських ресурсів Івано-Франківської області в рекреаційному туризмі (2011)
Беляк Ю. І. - Ідеологічна і технологічна складові оздоровчого фітнесу (2011)
Тлучакова О. - Функціональний і фізичний стан жінок 60–74 років, Кондрач Р., Юнгер Р., Олійник Ю. О., Мицкан Б. М. (2011)
Базілевський А. - Вікові особливості формування тактичного мислення юних баскетболістів під час виконання захисних дій (2011)
Лучко О. О. - Травматизм у спортивних єдиноборствах, Альнікіна О. (2011)
Єдинак Г. А. - Ефективність експериментального змісту рухової діяльності учнів із церебральним паралічем у процесі фізичного виховання в спеціальних професійно-освітніх навчальних закладах, Мицкан Б. М., Остафійчук Я. (2011)
Білоус І. В. - Моторний розвиток дітей молодшого шкільного віку із церебральними паралічами (2011)
Вихованець С. В. - Порушення постави в підлітків із вадами зору й слуху (2011)
Жарська Н. В. - Обґрунтування рівнів реагування й відновлення серцево-судинної та вегетативної нервової систем у процесі фізичної реабілітації осіб з ішемічною хворобою серця (2011)
Лещак О. М. - Вплив рекреаційно-оздоровчих заходів в умовах літнього дитячого закладу на морфофункціональний стан дітей 8–10 років, Випасняк І. П., Лісовський Б. П. (2011)
Хананаєв Л. - Віктор Чукарін (до 90-річчя від дня народження), Шумелда О. Є., Таран Л. К., Тодер Ю. Ю. (2011)
Остафійчук Я. Ф. - Формування валеологічних компетенцій студентів медичних коледжів у процесі фізичного виховання, Презлята Г. В., Островський П., Мицкан Б. М. (2014)
Мицкан Т. С. - Характеристика здоров’язбережувальних технологій у дошкільному навчальному закладі (2014)
Кемінь О. О. - Cкаутська система всебічного розвитку, як засіб формування негативного ставлення до шкідливих звичок (2014)
Хохлова Л. А. - Організаційно-педагогічні умови удосконалення процесу формування здорового способу життя у школярів (2014)
Заборняк С. - Матеріально-фінансові ресурси гімнастичного товариства "Сокіл” в Станіславівському окрузі (1884–1914), Круль П., Мицкан Б. М. (2014)
Орлевіч-Мушял М. - Туризм на території східної Галичини в добу автономії (1867–1914 рр.), Олійник Ю. О., Мицкан Б. М. (2014)
Попель С. Л. - Соматометрична характеристика юнаків Прикарпаття, Дума З., Баскевич О. (2014)
Чорний В. - Диверсифікація показників індексу маси тіла серед студентів першого року навчання Прешовського і Жешувського університетів, Дрозд С., Новосад-Сержант Є., Чая Р., Дрозд М., Чорнота Б., Мицкан Б. М., Мицкан Т. С. (2014)
Фединяк Н. В. - Вплив плавання і стретчингу на біологічний вік людини, Мицкан Б. М., Островський П. (2014)
Лещак О. М. - Характеристика рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності у школярів 8–10-річного віку (2014)
Тягур Р. С. - Вимоги, які ставляться до сучасного менеджера у сфері фізичного виховання і спорту (2014)
Озарук В. В. - Сучасні уявлення про рухову активність людини, Презлята Г. В., Курилюк С. І. (2014)
Федорюк О. В. - Рекреаційна активність та психофізичний стан викладачів вищих навчальних закладів віком 55–65 років, Попель С. Л. (2014)
Яців Я. М. - Аналіз сучасних поглядів на визначення ефективності впливу фізичних навантажень на організм студентів, Лапковський Е. Й. (2014)
Аравіцька М. Г. - Особливості викладання фітнес-йоги та йоготерапії у професійній підготовці фахівців з фізичної культури та валеології (2014)
Синиця А. В. - Культура професійного спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання: емпіричний концепт (2014)
Мицкан Б. М. - Професійно-прикладна фізична підготовка у технічних закладах освіти, Римик Р., Маланюк Л. Б. (2014)
Синиця А. - Аналіз ефективності заходів щодо зменшення частоти травм під час занять футболом у студентів (2014)
Ковальчук Л. В. - Особливості становлення нових видів спортивної діяльності серед молоді, Ткачівська І. М., Лісовський Б. П., Чорний В. (2014)
Марченко О. К. - Сучасні погляди на проблему "болю в спині”, перспективи корекції порушень функціонального стану хребта, Дешевий Є., Куценко В., Мицкан Б. М. (2014)
Галаманжук Л. Л. - Відставлений ефект урахування рухової асиметрії хлопчиків під час фізичної активності у дошкільному навчальному закладі, Єдинак Г. А. (2014)
Котелевський В. І. - Зміни показників якості життя у студентської молоді з вертебральною патологією, Копитіна Я. М. (2014)
Демчук С.П. - Основні підходи до корекції постави дітей 10–11 років основної і спеціальної медичних груп, Випасняк І. П. (2014)
Перета В. С. - Вихідний рівень соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів педагогічних спеціальностей (2014)
Цинарський В. - Еволюція бойових мистецтв: зміни і етапи розвитку, Мицкан Б. М. (2014)
Вінтоняк О. В. - Фізичний розвиток дітей старшого дошкільного віку у науково-практичній парадигмі (2014)
Кожина А. М. - Подготовка врачей-психиатров в Украине (проблемы, пути решения), Коростий В. И., Черкасова A.O. (2014)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічні закономірності формування суїцидальної поведінки у хворих на біполярні афективні розлади, Тахташова Д. Р., Панько Т. В. (2014)
Мищенко Т. С. - Клинико-патогенетические особенности развития различных форм деменции, Здесенко И. В. (2014)
Гриб В. А. - Есенційний тремор. Oгляд літератури і власні дослідження (2014)
Посохов М. Ф. - Класифікації прозопалгій в історичному аспекті (Огляд літератури) (2014)
Dyachenko L. I. - The prevalence of epilepsy in Ukraine, Serhienko O. V., Stepanova I. V., Petrychenko O. O., Kravchenko N. G., Ofitserova Yu. V. (2014)
Kutikov O. Ye. - The role of a physical anthropological factor in epidemiology of Wilson’s disease, Voloshyn-Gaponov I. K. (2014)
Litovchenko T. A. - The dynamics of hemodynamic indexes in patients with consequences of mild traumatic brain injury, Lebedynets V. V., Iakubenko Iu. V., Novikova A. A. (2014)
Мищенко В. Н. - Болезнь мелких сосудов мозга (нейрорадиологические и биохимические маркеры), Соколик В. В. (2014)
Mialovytska O. - Features of сlinic-haemodynamic indexes for patients with the different forms of migraine, Didkova Ju. (2014)
Салєєва А. Д. - Розширення можливостей відновлення рухових функцій у дітей зі спастичними формами ДЦП, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Пономарьова Г. В., Федяй О. О., Ковальова С. В. (2014)
Сухоруков В. В. - Архитектоника особенностей организации ночного сна по данным полисомнографических показателей у больных рассеянным склерозом (2014)
Akymenko O. O. - Differential diagnostics of schizophrenia and acute stress reaction in patients with suicidal behavior, Linskiy I. V. (2014)
Веньовцева Н. Ю. - Адаптаційний ресурс як провідний показник вибору стратегій та оцінки ефективності медико-психологічного супроводу підлітків із соматоформною вегетативною дисфункцією серцево-судинної системи на етапі стаціонарного лікування (2014)
Герасименко Л. А. - Клинико-психопатологические особенности и мотивационная сфера у женщин с соматоформной вегетативной дисфункцией (2014)
Касьянова А. Ю. - Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з hif-1α та s100β в крові, Жовнір В. А., Маркова М. В., Воробйова А. М., Ємець І. М. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського