Ковальський В. - Функції права: ціннісний та сутнісний виміри (2012)
Черниш В. - До питання про реформування органів нотаріату в Україні, Нелін О. (2012)
Волинець В. - Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації (2012)
Бондарева К. - Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів (2012)
Маланій О. - Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (2012)
Колодій І. - До питання організації функціонування системи інформаційної безпеки банківських структур (2012)
Бакалінська О. - Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві (2012)
Гриняк А. - Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів (2012)
Микитин В. - Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності (2012)
Алієва-Барановська В. - Осучаснення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (2012)
Кузьменко М. - Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції (2012)
Яра О. - Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Городовенко В. - Засади побудови судової системи України (2012)
Таликін Є. - Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів (2012)
Хотинська-Нор О. - Роль та значення роз’яснень пленуму суду касаційної інстанції в контексті реформування судової системи України (2012)
Лисенко О. А. - Підсумки міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво”, 7–13 вересня 2014 р., м. Одеса, Україна (2014)
Гошовский С. В. - Анализ изменений температуры соляного раствора в процессе извлечения теплоты из верхних слоев земли, Зурьян А. В. (2014)
Голуб П. С. - Аналіз геолого-геофізичних досліджень з метою збільшення запасів вуглеводнів, Солодкий В. М., Гожа А. Л. (2014)
Климович Я. Я. - Досягнення ПАТ "НАК "Надра України” в питанні оцінки перспектив нетрадиційних покладів вуглеводнів у східному нафтогазоносному регіоні України, Голуб П. С. (2014)
Голуб П. С. - Досвід І проблеми виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, Булищенко О. М., Біліменко В. А., Шморг Я. С. (2014)
Костенко М. М. - Металогенічні особливості та перспективи рудоносності інтрузивних ультрамафіт-мафітових утворень волинського мегаблока Українського щита (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 1. Методологічні аспекти створення загальної стратиграфічної схеми докембрію Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 2. Структурно-речовинні особливості та співвідношення стратиграфічних комплексів Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Калашник А. А. - Новые возможности технологии прогноза и поиска уран-полиметалльных промышленных месторождений на базе концепции первичного астеносферного концентрирования рудных компонентов (2014)
Костенко О. М. - Геохімічні особливості метаморфічних утворень Новоград-Волинської товщі (2014)
Зинчук Н. Н. - Образование и свойства брусита в кимберлитах, Зинчук М. Н. (2014)
Самчук А. І. - Хіміко-аналітичні особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії в базит-ультрабазитах, Сукач В. В., Огар Т. В., Вовк К. В. (2014)
Касіянчук Д. В. - Cтатистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку селів (2014)
Зюльцле О. В. - Особливості геологічної будови північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків, Зюльцле В. В. (2014)
Михалюк А. В. - Оценка вкладов физической и химической составляющих в эффективность взрыво-химической обработки призабойной зоны пласта, Войтенко Ю. И. (2014)
Лебідь В. П. - Про альтернативу нетрадиційним ресурсам у східному нафтогазоносному регіоні (2014)
Люта Н. Г. - Моніторинг і наукове супроводження створення та функціонування геологічних пам’яток (2014)
Пилипчук О. М. - Щодо створення першого в Україні геопарку на базі національного природного парку "Сколівські бескиди”, Ващенко В. О., Турчинов І. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Миколу Петровича Щербака (2014)
Вітаємо з ювілеєм Анатолія Семеновича Войновського (2014)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2014 рік (2014)
Волинець В. - Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у сучасній Україні (2012)
Бондарева К. - Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах (2012)
Ільницька Н. - Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права (2012)
Ченкова Н. - Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі (2012)
Шемігон Т. - Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності (2012)
Венедіктова І. - Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав (2012)
Гриняк А. - Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин (2012)
Міловська Н. - Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму (оренди) (2012)
Воловик О. - Економічний аналіз права: потенціал та проблеми використання у правових дослідженнях (2012)
Кикоть О. - Стадії реалізації договірної господарсько-правової відповідальності (2012)
Станіславський В. - Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки (2012)
Дроздюк Т. - Сутність та інфраструктура ринку земель в Україні (2012)
Яра О. - Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (2012)
Набруско М. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми (2012)
Топорецька З. - Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом (2012)
Смокович М. - Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль (2012)
Орлюк О. - Рецензія на монографію В. І. Полюховича "Державне регулювання фондового ринку: господарсько-правовий механізм" (2012)
Арабаджі О. - Федір Конюхов – визначний мандрівник і велична людина (2014)
Балановський Я. - Воля індивіда як соціальне явище (постановка проблеми) (2014)
Власова Т. - Личность в контексте нарративов культуры постмодерна (2014)
Грабовський С. - Феномен антропосфери у потрактуванні Володимира Шинкарука (2014)
Кагамлик С. - Архієрей з козацького роду Сильвестр Кулябка (2014)
Макешина Ю. - Личность и феномен материнства в феминистском дискурсе постмодерна (2014)
Мартинюк А. - Постать академіка Анатолія Авдієвського і обрії української музичної культури сьогодення (2014)
Метельова Т. - Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції (2014)
Мідько А. - Діяльність В. В. Тарновського-молодшого: історіографія проблеми (2014)
Назарук Ю. - Громадсько-політична діяльність О.С.Йолтуховського періоду Першої світової війни (2014)
Онофрійчук О. - Інтелектуальна еліта – провідник нації на шляху до суспільства знань (2014)
Цюрупа М. - Горесний гуманізм Тараса Шевченка у контексті вчень великих гуманістів людства (2014)
Шкода Н. - Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. (2014)
Щербак Н. - Петро Валуєв: слід в історії (2014)
Александрова Г. - Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи, Александров Д. (2014)
Афанасьєва Л. - Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору, Глєбова Н. (2014)
Бубнов Ю. - Самореализация белорусской женщины в сфере общественного производства (2014)
Будько М. - Освітні рецепції ідеї людяності: моральні засади інклюзії (2014)
Букрєєва І. - Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх шкіл Мелітополя), Орлов А. (2014)
Гордієнко Н. - Засвоєння соціальних норм школярами з особливими потребами у виховному просторі навчально-реабілітаційного центру (2014)
Гусев Л. - Проблема воспитания личности в современном образовании (2014)
Катаєв С. - Соціальна мораль мешканців Мелітополя (2014)
Кобченко К. - Євромайдан як акт європейського вибору українців (2014)
Макаревич А. - Система суспільного виховання в Османській імперії (2014)
Молодиченко В. - Гуманітаризація освіти та її вплив на гуманітарну культуру особистості (2014)
Нечипоренко В. - Розбудова виховної системи навчально-реабілітаційного центру на засадах компетентнісно спрямованої освіти (2014)
Позднякова О. - Виховання творчої особистості в умовах дитячого реабілітаційного театру (2014)
Цимбал Т. - Самореалізація людини як "турбота про себе" у практиці буттєвісного вкорінення (2014)
Шелупахіна К. - Естетичне виховання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя в університеті, Шелупахіна Т. (2014)
Глинська Л. - Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей, Денисов І. (2014)
Власова О. - Гендерна ідентичність в онтології постмодерну: есенціалізм VS., Костюк Н. (2014)
Грабовська І. - Перспективи гендеризації сучасного українського соціуму (2014)
Краснодемська І. - Еволюція поняття свободи в гуманітарній науці (2014)
Мартинюк Т. - Професіоналізація регіональної музичної освіти в українському культурному універсумі ХХ століття (2014)
Митяй З. - Взаємодія мови і соціуму, Юрченко Т. (2014)
Семікін М. - Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти (2014)
Ситник О. - Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону "Про вищу освіту" 2014 року (2014)
Талько Т. - Фемінне в інтерпретаціях українського релігійного нью-ейджу (2014)
Хвіст В. - Впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес (2014)
Чик А. - Колективна пам’ять як чинник формування цивілізаційної ідентичності громадян України (2014)
Авер’янова Н. - Образотворчість Євромайдану як вияв національної гідності українців (2014)
Антонюк Т. - Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України (2014)
Бурцева Т. - Історико-педагогічні контексти вивчення болгарських просвітницьких традицій в українському Північному Приазов`ї (2014)
Волович О. - Реанімація Новоросії як прояв імперського синдрому Кремля (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний розвиток українства: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Гай-Нижник П. - Українознавство як чинник концепту "м’яка сила" і системи національної безпеки (2014)
Ґудзь В. - Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття (2014)
Іванова Т. - Визвольна боротьба болгар проти турецького панування у ХV – ХVІ ст. (2014)
Колієва І. - "Нестабільність" ґендерного суб’єкту як ключовий концепт сексуальності у філософії постмодернізму (2014)
Маринченко Г. - Загальний стан єврейських громад України в повоєнний період (2014)
Марченко Н. - Дух буття українського народу у науковій спадщині П.Чубинського (2014)
Мельник О. - Проблеми висвітлення голодомору 1932-1933 років на Півдні України (2014)
Мостяєв О. - Сучасні цивілізаційні виклики українству (2014)
Окса М. - Феномен свободи в українській філософії (2014)
Попенко Я. - Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд (2014)
Пушкин И. - Государственно-правовое регулирование межнациональных отношений в Республике Беларусь (2014)
Сергєєв А. - Характер національного державотворення в Україні кінця 1980-х – початку 1990-х рр.: регіональний аспект (2014)
Хрустальова М. - Вплив війни на соціальний інститут сім'ї в Україні (2014)
Юдин В. - Политика современного Белорусского государства в отношении религии и церкви: путь от сепаративной к интегративной модели (2014)
Цимбалюк С. - Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування (2011)
Мельник В. - Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів (2011)
Бондарчук К. - Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення (2011)
Петрова І. - Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації (2011)
Швець І. - Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання, Позднякова С. (2011)
Горященко Ю. - Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України (2011)
Олійник О. - Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2011)
Балтачеєва Н. - "Теорія та практика формування і реалізації соціальної політики в Україні" (2011)
Перелік матеріалів, опублікованих у 2010 р. (2011)
Бабич Н. - Сакралізація мовної практики як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Каленич В. - "Мовне питання" на сторінках регіональної преси (2013)
Горбик Р. - Мовна ситуація на сторінках української розважальної преси другої половини 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Жук О. - Індуктивні та дедуктивні моделі телевізійних текстів як форми соціальної комунікації (2013)
Шевченко Л. - Полісемія мовна і полісемія мистецька (2013)
Савченко А. - Явище омонімії в термінології комп’ютерної галузі (2013)
Сальваторе Дель Ґаудіо - Італізми в українськомовних ЗМІ Італії (2013)
Навальна М. - Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Мариненко І. - Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами (2013)
Гінзбург М. - Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів (2013)
Мудра І. - Мова як засіб маркетингу в пресі (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Патро-Куцаб М. - Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському) (2013)
Косинська Ю. - Максим Рильський як редактор перекладу (2013)
Фронощук М. - Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури (2013)
Нагорняк М. - Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") (2013)
Михайлюта О. - Елементи розважальності в журналі "Український тиждень" (2013)
Волинець Г. - Абревіатури в мові сучасної української преси (2013)
Балаклицький М. - Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України) (2013)
Філіп Г. - Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів (2013)
Клименко Н. - Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики (2013)
Сазонова Ю. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") (2013)
Іщенко О. - Швидкий темп мовлення в телевізійному футбольному дискурсі (на матеріалі репортажів матчів УЄФА Євро–2012) (2013)
Бикова О. - Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу (2013)
Федоренко О. - Потенціал невербальних засобів у творенні іміджу телеведучого (2013)
Ломоносова К. - Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді (2013)
Філоненко Д. - Науково-популярна періодика в Україні в умовах білінгвізму (2013)
Мочарська Л. - Розслідувальна публіцистика в Україні: становлення, мовностилістичні особливості (2013)
Огін З. - Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) (2013)
Лучик Ю. - Маніпулятивне використання міжнародно-правової лексики та фразеології в матеріалах засобів масової інформації (2013)
Хархан І. - Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу "ART-Ukraine") (2013)
Юшко В. - Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ (2013)
Івашина А. - Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко (2013)
Ренська Г. - Редакційна політика українських телеканалів: мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") (2013)
Покрищук В. - Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України, Коваль С. (2011)
Пономарьова О. - Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці, Біденко Т. (2011)
Верховод І. - Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці (2011)
Бурлуцький С. - Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень (2011)
Чалапко Л. - Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження, Кульков Ю. (2011)
Червінська Л. - Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій, Червінська Т. (2011)
Герасимов О. - Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні (2011)
Колот А. - Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади (2011)
Новак І. - Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця (2011)
Махсма М. - Інвестиції і зайнятість в аграрному секторі (2011)
Поляк Н. - Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні (2011)
Лукович В. - Щодо можливих шляхів впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні (2011)
Мортіков В. - Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері (2011)
Терюханова І. - Держава, роботодавці, особи з інвалідністю – шляхи співпраці, Стульпінас Н., Терещук О. (2011)
Волинець В. - Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні (2012)
Макаренков О. - Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід (2012)
Скоморовський В. - Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР (2012)
Балко О. - Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі (2012)
Нікольська О. - Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування (2012)
Смокович М. - Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів (2012)
Венедіктова І. - Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах (2012)
Гриняк А. - Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в підрядних зобов’язаннях (2012)
Кузьмич О. - Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України (2012)
Махінчук В. - "Підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2012)
Рассомахіна О. - Технічні засоби захисту об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі інтернет: питання правового регулювання (2012)
Цірат Г. - Попередні обов’язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден (2012)
Шимон С. - Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов’язаннях (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Губар О. - Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України (2012)
Ільків О. - Правовий режим житла як об’єкта нерухомості (2012)
Хортюк О. - Сутність правової охорони ділової репутації юридичної особи (2012)
Грекова М. - Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці (2012)
Панасюк О. - Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та правові ознаки (2012)
Литвиненко В. - Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення (2012)
Юрчишин В. - Співвідношення прокурорського нагляду і судового контролю у досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Кононенко В. - Мова в етнокультурному вимірі (2014)
Зязюн І. - Психо-педагогіка учительської дії (2014)
Вітаємо з нагородою (2014)
Науково-педагогічна співпраця з американськими колегами (2014)
Budnyk O. - The contemporary folklore revival in the mountain schools of the Ukrainian Carpathians: experience and assessment, Blyznyuk T. (2014)
Завгородня Т. - Знання про гірське середовище Карпат як умова формування культури здоров’я молодших школярів (2014)
Бойчук Т. - Поширення порушень постави у саґітальній площині серед учнів старшого шкільного віку Карпатського регіону, Войчишин Л. (2014)
Березовська Л. - Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя на основі здоров’язбережувальних технологій в умовах гірської школи (2014)
Будник О. - Педагогіка здоров’язбереження в сучасній початковій школі (2014)
Височан Л. - Роль учителя початкових класів у розвитку здоров’язберігаючої педагогіки (2014)
Воробель А. - Порівняльний аналіз захворюваності на залізо-дефіцитну анемію (ЗДА) серед учнів гірських шкіл Карпат за 2005-2007 роки (2014)
Галущак І. - Механізми реалізації конкурентоспроможності Карпатського регіону (2014)
Сливка Л. - Організація здоров’язберігаючого середовища молодшого школяра: теоретичні й практичні аспекти (2014)
Грицуляк Б. - Дитячий травматизм у гірських і рівнинних районах Івано-Франківської області, Грицуляк В., Халло О. (2014)
Драчук М. - Взаємодія традиційних та інноваційних підходів у підготовці фармацевтів до професійної діяльності за умов Карпатського регіону (2014)
Зозуляк-Случик Р. - Взаємовплив здоров’я і професійного вибору на успішну соціалізацію особистості (2014)
Івасюк І. - Стан захворюваності на дифузний зоб в учнів шкіл м. Яремче Івано-Франківської області, Случик І. (2014)
Кондур О. - Роль туристичної галузі в сталому розвитку Карпатського регіону: соціальний, освітній та економічний аспекти, Копчак Ю., Копчак Л. (2014)
Микитин Л. - Зміст програми корекції фізичного розвитку учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2014)
Марусинець М. - Технології формування рефлексивної діяльності вчителя (2014)
Вацлав Т. - Підготовка випускників гірських шкіл до участі в органах студентського самоврядування вищих навчальних закладів (2014)
Врадій К. - Інформаційні потреби студентів спеціальності "Початкова освіта", їх сутність і зміст (2014)
Горщенко Ю. - Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2014)
Дудник О. - Виховні можливості казки в історичному розвитку (2014)
Ковальчук В. - Роль самовиховання в удосконаленні педагогічної майстерності вчителя гірської школи (2014)
Коханко О. - Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до організації роботи групи продовженого дня, Якуб В. (2014)
Мацьонг Й. - Викладач початкової освіти в ролі творця-мислителя ліберального виховання (2014)
Мельник О. - Основи гуманізації навчально-виховного процесу в підготовці майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Моканюк Ю. - Соціалізація особистості в сільських та гірських умовах у контексті професійної освіти (2014)
Нич О. - Іван Гончаренко про умови доброго сімейного виховання дітей в українській діаспорі США (2014)
Оліяр М. - Специфіка комунікативної особистості вчителя початкових класів (2014)
Попович О. - Психологічний базис підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до організації конструктивної діяльності дітей (2014)
Савченко Л. - Результати впровадження структурно-функціональної моделі педагогічного діагностування якості підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності (2014)
Саєнко Т. - Методологічні основи екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Стас Т. - Структурні компоненти емоційної культури вчителя початкової школи (2014)
Stelmasiak I. - Mountain activity in the aspect of personalism and slow pedagogy (2014)
Zięba A. - Dom dziecka specyficzną formą opieki zastępczej i wychowania (2014)
Яблонська Т. - Педагогічні знання як основа професійного становлення майбутніх учителів-філологів (2014)
Вовк М. - Розвиток музично-інструментального виконавства учнів молодшого шкільного віку (2014)
Жаровська А. - Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах гірської школи (2014)
Заредінова Е. - Використання можливостей ландшафтно-естетичного потенціалу Кримського регіону в екологічному вихованні молодших школярів, Зіядінова Р. (2014)
Івасишин І. - Музично-виконавська діяльність як засіб творчого розвитку особистості (2014)
Kucharska B. - Folklor i jego rola w rozwoju osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kuna E., Miterka E. (2014)
Наконечна Л. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в умовах діалектного середовища (2014)
Никорак Н. - Особливості естетичної діяльності молодших школярів в умовах гірського середовища Українських Карпат (2014)
Стефінів Л. - Збагачення словника учнів молодшого шкільного віку лексикою гуцульських ремесел (2014)
Фічора І. - Народне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво як засіб естетичного виховання і розвитку молодших школярів (2014)
Zięba B. - Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny i przedmiot pracy socjalnej, Paluch M. (2014)
Ambrozy M. - Attempt of the description of the interconnection between the subjects of Philosophy and Informatics on the Secondary school, Gabonayová E. (2014)
Пальшкова І. - Особливості неперервної освіти в Україні (2014)
Андрущенко А. - Модель організації занять з формування граматичної компетентності майбутніх філологів з французької мови як другої іноземної (2014)
Балакірєва В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу (2014)
Ворощук О. - Інклюзивне навчання в загальноосвітній сільській школі (2014)
Деренько В. - Педагогічна діяльність Іллі Киріяка в Канаді (2014)
Mačaj P. - Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota (2014)
Пуховська М. - "Не працює, не робить, а вигідно живе" – стереотип єврея у католицькому вихованні ІІ Речі Посполитої (2014)
Рис І. - Богдан Заклинський про формування громадянської позиції учнів засобами шкільної географії (2014)
Rochovská I. - Ergoterapia rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom tradičných ľudových remesiel (2014)
Савченко К. - Надання освітнього простору вільного вибору форм і методів моделювання педагогічних ситуацій на заняттях з педагогічних дисциплін (2014)
Саф’янюк З. - Історико-педагогічні аспекти діяльності реальних гімназій у Підкарпатській Русі (2014)
Цюняк О. - Особливості родинного виховання в умовах села гірської місцевості (2014)
Червінська І. - Соціокультурна складова модернізації підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, Никорак Я. (2014)
Червінська І. - Міжнародний проект – в дії! (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2014)
Захарова Л. В - Вивчення природничо-математичних дисциплін в технології особистісно-орієнтованого навчання з використаннням ІКТ (2014)
Леонтьєва І. М. - Формування професійного інтересу учнів до економічних знань в умовах профільного навчання в школах України (2014)
Ющенко Н. П. - Стимулювання науково-дослідної роботи учнів: психолого-педагогічний аспект (2014)
Бандура Ю. Б. - Використання інтернет-ресурсів для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (2014)
Глазкова І. Я. - Обгрунтування компетентності учителя-філолога у запобіганні й подоланні педагогічних бар'єрів на засадах бар'єрної педагогіки (2014)
Дейниченко В. Г. - Мета і зміст підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Жерновникова О. А. - Реалізація комплексу професійно-педагогічних функцій при підготовці студентів-математики (2014)
Ільєнко О. Л. - Сучасні світові тенденції професійної підготовки майбутнього конкурентноспроможного фахівця (2014)
Кабанська О. С. - Науково-методичне забезпечення формування прогностичних умінь у майбутніх учителів (2014)
Масич В. В. - Методичні аспекти формування продуктивно-творчих умінь студентів у процесі вивчення фізики в інженерно-педагогічних ВНЗ (2014)
Масич С. Ю. - Методологічні підходи як підгрунття становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Перетяга Л. Є. - Формування у студентів педагогічного навчального закладу ціннісного ставлення до голосу як перший етап в роботі по формуванню голосової культури (2014)
Соколова А. В. - Навчально-методичне забезпечення як складова диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2014)
Торгашова А. В. - Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій освіті України (2014)
Хатунцева С. М. - Проблема формування готовності майбутнього вчителя до самовиховання у процесі індивідуалізації професійної підготовки (2014)
Шарапова О. В. - Педагогічні умови організації самостійної навчальної діяльності іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів (2014)
Васильєва С. О. - Статус зарубіжних вчителів: аналіз і перспективи (2014)
Діденко І. О. - Особливості діяльності педагогічних з'їздів у 1884-1899 роки (2014)
Довженко Т. О. - Становлення і розвиток ідеї підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просіти батьків (2014)
Золотухіна С. Т. - Виховуюче навчання в період українського Відродження (2014)
Квасецька Я. А. - Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Лупаренко С. Є. - Позашкільна освітньо-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) (2014)
Мороз М. М. - Досвід підготовки скрипалів у діяльності Л. Ауера (2014)
Наугольникова О. М. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки в Україні на основі аналізу досвіду США (2014)
Ткачов С. І. - Досвід громадянського виховання дітей і молоді в діяльності українських Громад (1859-1880 рр.) (2014)
Черевань І. І. - Форми, методи профорієнтації старшокласників у загальноосітніх навчальних закладах України ХХІ ст. (2014)
Цибульник Ю. О. - Студентська преса: від витоків до сьогодення (2014)
Деменко О. І. - Ресурсне забезпечення розвитку простору міста через реалізацію міських проектів "Обдарована молодь", "Я - харківянин" та "Учнівське самоврядування" (2014)
Іонова О. М. - Управління процесами здоров'язбереження школярів вальдорфської школи, Гресь О. В. (2014)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Сімейні детермінанти інтерперсональної поведінки старшокласників (2014)
Хорунжа Л. А. - Комп'ютерна підтримка як засіб інформаційно-комунікативної технології навчання (2014)
Крамченкова В. О. - Міжообистісний конфлікт при тютюнопалінні в сім'ї (2014)
Лукянова Ю. С. - Формування сприятливого психологічного клімату як здоров'язбергаюча освітня технологія (2014)
Відомості про авторів (2014)
Зайцев Ю. - Субстантивістська школа, або політична економія Карла Поланьї, та її місце у пізнанні природи сучасних чинників економічного розвитку (2011)
Кір'ян В. - Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні (2011)
Заюков І. - Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин (2011)
Дроздова Л. - Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України (2011)
Корнієнко О. - Аналіз витрат і результатів використання керівників на різних рівнях управління (2011)
Юрлова Н. - Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу (2011)
Розвадовський В. І. - Поняття та місце конституційної відповідальності в системі юридичної відповідальності (2014)
Кутовий О. В. - Актуальне питання щодо проблеми проведення люстрації в Україні в умовах розбудови правової держави (2014)
Мірошниченко В. Р. - Актуальне питання територіальної цілісності України в умовах розбудови правової держави (2014)
Терещук О. Д. - Питання ефективності охорони громадського порядку (2014)
Данильченко Ю. Б. - Робота з персоналом в органах прокуратуры Украины как обьект нучного анализу (2014)
Попова С. М. - Повноваження органів Державної фіскальної служби України щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (2014)
Зливко С. В. - Теоретичні аспекти визначення адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Суб'єктивні права та юридичні обов'язки суддів як носіїв судової влади в Україні (2014)
Мошенська В. О. - Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні (2014)
Юшкова В. В. - Детермінанти вчинення адміністративних проступків у сфері донорства та трансплантології (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми адміністративно-правового закріплення повноважень органів Служби безпеки України (2014)
Колєснік Т. Є. - Правова характеристика соціально-економічних гарантій незалежності прокуратури України (2014)
Пузирний В. Ф. - Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань (2014)
Перепелиця М. М. - Інститут конфіденційного співробітництва у ФРН, Шендрик А. В. (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери (2014)
Гацелюк В. О. - Цілі та засоби встановлення кримінальної відповідальності за вандалізм у світлі досвіду іноземного законодавця (на матеріалі окремого законопроекту) (2014)
Грозов А. П. - Особливості роботи з резервом кадрів на заміщення керівних посад в органах прокуратури (теоретичний та практичний аспек) (2014)
Корнієнко Є. В. - Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (2014)
Левченко А. М. - Поняття та криміногенні ознаки груп негативної спрямованості, які підтримують кримінальну субкультуру в установах виконання покарань (2014)
Осадча О. С. - Окремі аспекти процесуальної діяльності прокурора при застосуванні запобіжних заходів (2014)
Чорнобай Є. А. - Порядок компенсацій шкоди, заподіяної незаконними діями слідчого та прокурора (2014)
Швець В. Д. - Повноваження державних органів влади у галузі земельних відносин (2014)
Матвєєв П. С. - Інвестиційний договір як складова інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку України (2014)
Гладкова Ю. Г. - Проблеми співвідношення вітчизняного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності із системою права СОТ (2014)
Губський О. В. - Характеристика об'єктів цивільних правовідносин донорства органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин (2014)
Павленко Т. А. - Особливості захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження основоположних принципів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Матвєєва С. П. - Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод (2014)
Логвиненко В. В. - Відмінність букмекерської діяльності від азартних ігор (2014)
Самсін Р. І. - Твори мистецтва, на які поширюється право слідування (2014)
Огренчук Г. О. - Добровільність та конфіденційність як основоположні принципи медіації (2014)
Стоянов А. Д. - Правове регулювання речових прав на нерухоме майно членів сім'ї в історичній ретроспективі (2014)
Шпитко М. М. - Про доцільність розвитку та вдосконалення аудиту як форми державного фінансового контролю України (2014)
Стратій О. В. - Європейський досвід інституту "медіації" у кримінальних провадженнях (2014)
Нелін О. - Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні (2012)
Гураленко Н. - Деякі аспекти проблематики антиномій права (2012)
Скрипнюк О. - Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики (2012)
Боняк В. - Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб'єктами громадянського суспільства (2012)
Смокович М. - Юрисдикція адміністративних судів: проблеми визначення спорів щодо їх пов’язаності з виборчим процесом (2012)
Климюк О. - Контроль Президента України за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Майданик Р. - Загальна характеристика судового прецеденту в праві України (2012)
Гриняк А. - Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором підряду як наслідок порушення підрядних зобов’язань (2012)
Рассомахіна О. - Характеристика технічних засобів захисту об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2012)
Шимон С. - Сутність принципів добросовісності та співробітництва сторін договору в зобов’язаннях з відчуження майнових прав (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Резнік Г. - Право дітей з обмеженими можливостями здоров’я на освіту (2012)
Кишко-Єрлі О. - Правове регулювання економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (2012)
Кондратьєва К. - Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва (2012)
Орендарець О. - Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України (2012)
Салміна Я. - Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу (2012)
Дузінкевич Т. - Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції (2012)
Ковальов І. - Захист прав та законних інтересів кредиторів при перетворенні акціонерних товариств (2012)
Тавлуй О. - Суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України (2012)
Моца А. - Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав (2012)
Майданик Р. - Рецензія на монографію А. Б. Гриняка "Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду" (2012)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2012 році (2012)
Котик Т. - Імпорт ковбасних виробів скоротився майже на 30% (2014)
В Украине меняются правила маркировки биопродукции (2014)
Баль–Прилипко Л. - Эффективность катализа образования изопептидных связей препаратами трансглутаминазы, Виннов А., Леонова Б., Гармаш А., Александров Р. (2014)
Муштрук М. - Відходи харчових і переробних виробництв АПК – джерело біопалива, Сухенко Ю., Сухенко В. (2014)
Шугай М. - Технічно шкідлива й умовно патогенна мікрофлора натуральних сирів, Нікітчук І. (2014)
Виннов А. - Торможение ферментативного гидролиза белковых веществ в субстратах из черноморской атерины (2014)
Лебская Т. - Влияние органических кислот на структурно-механические показатели и РН мяса карпа, Голембовская Н. (2014)
Даниленко С. - Вплив преміксів на розвиток штамів молочнокислих та біфідобактерій (2014)
Пивоваров Є. - Закономірності формування томатних соусів залежно від складу інкапсулянта, Нагорний О., Неклеса О. (2014)
Осьмак Т. - Соєвмісний білковий компонент – перспективний інгредієнт замороженого десерту, Рябоконь Н. (2014)
Як харчова промисловість підробляє продукти (2014)
Васечко Л. - Обмеження прав людини в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики (2013)
Волинець В. - Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України (2013)
Черниш В. - Нотаріат як наука та навчальна дисципліна (2013)
Мацелюх І. - Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права (2013)
Неліна Н. - Проблеми визначення конституційно-правового статусу українського народу (2013)
Лютіков П. - Предмет адміністративного права: аналіз адміністративно-правової доктрини 40—80 років ХХ ст. (2013)
Вдовічен В. - Валютне право як інститут фінансового права, Вдовічена Л. (2013)
Хохуляк В. - Вчення про фінансове право в системі європейської фінансової науки ХІХ ст. (2013)
Майданик Р. - Англійський судовий прецедент як джерело права (2013)
Нелін О. - Еволюція норм спадкового права в процесі становлення і розвитку правової системи України (2013)
Єгоричева О. - Правові наслідки продажу товарів неналежної якості за споживчим законодавством (2013)
Каптар Г. - Об’єктивна зумовленість класифікації пенсійного страхування в Україні (2013)
Поєдинок В. - Проблеми захисту легітимних очікувань інвесторів (2013)
Пристай Т. - Господарсько-правові засоби захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві (2013)
Кірін Р. - Поняття геологічного права України (2013)
Новіков В. - Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики (2013)
Мальований М. - Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні (2013)
Кір'ян В. - Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики (2013)
Мала С. - Щодо вартості робочої сили в сільському господарстві (2013)
Швець І. - Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах, Коваленко Т. (2013)
Зайцев В. - Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві (2013)
Боков О. - Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу (2013)
Колот А. - Наука про працю - теоретико-методологічне оновлення (2013)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. (2013)
Vasylkovs’ka K. - Characterization of peripherally based cells of the pneumatic-mechanical seeding machine of accurate sowing for tilled crops, Vasylkovs’kyy O., Leschenko S., Petrenko D. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив травмування на міцність насіння зернових культур (2014)
Думенко К. М. - Фактори, що впливають на оптимальні параметри роботи машини транспортерного типу для подрібнення насінника гарбуза, Думенко І. В., Павлюченко І. С., Нагерняк Д. С., Свірень М. О. (2014)
Кісільов Р. В. - Дослідження процесу приготування кормових сумішей для ВРХ комбінованим змішувачем, Лузан П. Г., Мачок Ю. В., Нестеренко О. В. (2014)
Алієв Е. Б. - Результати дослідження процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт, Лиходід В. В., Забудченко В. М., Івлєв В. В. (2014)
Кулешков Ю. В. - Исследование закономерностей изменения геометрических параметров зубчатого зацепления шестеренного насоса, Черновол М. И., Руденко Т. В., Красота М. В., Магопець С. О., Кулешкова К. Ю. (2014)
Оришака О. В. - Обгрунтування постачального пристрою установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування процесу ефективного живлення і конструкційної схеми дозуючо-живильного пристрою зерноочисного модуля універсальних пневмовібровідцентрових сепараторів зерна (2014)
Ракул О. І. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів апарату багатофакторної дії для збирання кукурудзи, Пилип В. Є. (2014)
Сербій Є. К. - Міцнісні властивості компонентів для дражирування насіння (2014)
Степаненко С. П. - Теоретичні дослідження динаміки переміщення зерна по поверхні вертикального циліндричного решета з рифами, Швидя В. О. (2014)
Струтинський С. В. - Статично визначені просторові системи приводів типу механізма гексапода, Яхно О. М. (2014)
Аулін В. В. - Трибофізичне та фізико-технологічне обґрунтування комбінованого функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування деталей і робочих органів СГТ, Лисенко С. В., Білик А. П. (2014)
Барабаш П. А. - Состояние вопроса о гидродинамике и теплообмене турбулентного потока рабочего тела внутри труб, Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Бойко Р. О. - Когнітивні агенти в системах автоматизації технологічних об’єктів сільськогосподарського призначення, Загоровська Л. Г., Гладка М. В. (2014)
Єрьомін П. М. - Дослідження взаємодії деформуючого елемента протяжки із оброблюваною поверхнею деталей із графітовмісних чавунів, Чернявський О. В., Студенець С. Ф. (2014)
Кроніковський Д. О. - Необхідність та можливість підвищення якості системи автоматичного регулювання об’єктами агропромислового комплексу за рахунок використання адаптивних алгоритмів, Ладанюк А. П. (2014)
Павленко І. І. - Зона обслуговування верстата з МПС при виконанні свердлильних операцій, Вахніченко Д. В., Якименко С. М. (2014)
Пархоменко Ю. М. - Автоматизація контролю концентрації газів та рівня pH в процесі виробництва цукру, Пархоменко М. Д. (2014)
Павленко І. І. - Вибір раціонального варіанту роботизованого технологічного комплексу, Попруга П. В. (2014)
Підгаєцький М. М. - Порівняльний аналіз кінематики процесу при традиційному та черв’ячно-контурному чистовому зубофрезеруванні шестерень, що використовуються у сільськогосподарській техніці, Кириченко А. М., Апаракін А. Р. (2014)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні твердосплавного прокатного валка (2014)
Смирнов В. В. - Реализация вариативного изменения состояний конечного автомата в управляющих программах, Смирнова Н. В. (2014)
Хорольский В. Л. - К вопросам определения напряженно-деформированного состояния при отрезке деталей в штампах (2014)
Шмельов В. М. - Оптимізація якісних характеристик поверхонь робочих деталей розділових штампів в умовах розмірної обробки електричною дугою (2014)
Аулін В. В. - Закономірності контактної взаємодії частинок середовища ґрунту з РОГЗМ, зміцненими композиційними матеріалами та покриттями, Тихий А. А., Карпушин С. О. (2014)
Богатирьов Д. В. - Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток соняшнику, Сало В. М., Мачок Ю. В. (2014)
Бойко А. І. - Обґрунтування транспортуючих органів при навантаженому резервуванні, Бондаренко О. В. (2014)
Бойко Л. И. - Методология определения фактических показателей надежности тракторов по данным эксплуатации в гарантийный период, Гоман А. М., Баран О. А. (2014)
Букетов А. В. - Застосування методу математичного планування експерименту для встановлення оптимального вмісту двокомпонентного наповнювача у епоксикомпозитах, Скирденко В. О., Сапронов О. О. (2014)
Грубань В. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів очисних робочих органів кукурудзозбиральних машин (2014)
Дейкун В. А. - Оцінка ефективності внесення туків підґрунтовим способом під ярий ячмінь, Сало В. М., Васильковський О. М., Лещенко С. М., Шепілова Т. П. (2014)
Завірюха М. В. - Вплив основних параметрів адаптованого качановідокремлювального апарату з інтегрованим подрібнювачем на якісні показники технологічного процесу збирання (2014)
Leschenko S. - Experimental Estimate of the Efficiency of Basic Tilling by Chisel Equipment in the Conditions of Soil Compaction, Salo V., Petrenko D. (2014)
Минайленко Р. М. - Причини виникнення випадкових навантажень в процесі переміщення зерна стрічковою ковшовою зерновою норією, Михайлов С. В. (2014)
Ошовський В. Я. - Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів, Григурко І. О., Капура І. А. (2014)
Павліченко В. М. - Обгрунтування оптимальних режимів роботи удосконаленого зразка роторно-кавітаційного диспергатора при подрібненні рослинних кормів, Лиходід В. В., Луц П. М., Січкарь А. В., Доруда С. О. (2014)
Павлюченко І. С. - Дослідження ефекту самозагострення монометалевих і зміцнених двушарових лез прорізаючого робочого органу (2014)
Рубльов В. І. - Нормативно-методичне забезпечення оцінки якості технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2014)
Стенин А. А. - Интеллектуальная мультиагентная система сбора и анализа данных для моделей знаний предметных областей, Бурлаков В. М., Курбанов В. В. (2014)
Студент М. М. - Вплив поруватості на трибологічні характеристики електродугових покриттів з порошкових дротів, Ступницький Т. Р., Гвоздецький В. М., Маркович С. І., Мажейка О. Й. (2014)
Стенин А. А. - Синтез оптимального управления нестационарными системами на базе функций Уолша, Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А., Мелкумян М. В. (2014)
Шевченко К. С. - Дослідження динаміки руху плоду баклажана після взаємодії з ножовою пластиною бича (2014)
Швець І. А. - Визначення параметрів газового потоку на виході з електромеханічного актуатору формування амплітуди (2014)
Кудлай В. - Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону (2013)
Колєшня Л. - Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки, Анішина Н. (2013)
Мортіков В. - Повні й неповні трудові угоди (2013)
Юрчик Г. - Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб'єктів ринку праці (2013)
Цимбалюк С. - Теорія компенсацій: сутність, передумови виникнення та поширення на практиці (2013)
Верба Д. - Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця (2013)
Яценко О. - Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Бойко М. - Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації (2013)
Шевченко Н. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення, Даценко В. (2012)
Гуцалова Ю. - Порівняльний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у Дніпропетровській області та Україні (2012)
Никифоренко В. - Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій (2012)
Рябцева Н. - Освітній рівень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як фактор впливу на формування трудових ресурсів України (2012)
Карпенко В. - Інтеграція освітньо-наукового і виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Харківської області (2012)
Баюра Д. - Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств (2012)
Леушина О. - Проблеми узгодження приватних і суспільних інтересів щодо відтворення інтелектуального капіталу на рівні підприємства (2012)
Никифоренко В. - Організаційна складова управління розвитком людських ресурсів (2012)
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку (за редакцією д. е. н., професора А. М. Колота) (2012)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2011 р. (2012)
Анішина Н. - Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, Колєшня Л. (2012)
Мортіков В. - Інформаційні аспекти прийняття рішень у соціально-трудовій сфері (2012)
Мельник С. - Критерії оцінки бідності працюючого населення в Україні, Гаєвська Н. (2012)
Коваль С. - Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України (2012)
Бауліна Т. - Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання (2012)
Бажан І. - Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу (2012)
Верховод І. - Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку (2012)
Карюк В. - Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств (2012)
Голованенко М. - Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2012)
"Мотивація та соціальний захист персоналу" (за загальною редакцією д.е.н., професора А. Г. Бабенка) (2012)
Нелін О. - Суб’єкти нотаріального процесу в Україні: окремі дискусійні питання (2013)
Волинець В. - Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція сучасної української держави: правові аспекти (2013)
Костюченко О. - Інструментальна теорія С. С. Алексєєва (2013)
Черниш В. - Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів (2013)
Скрипнюк О. - Демократизація політичної системи України як фактор європейської інтеграції: проблеми і перспективи (2013)
Петров Є. - Історичний погляд на концепцію радянського господарсько-адміністративного права (2013)
Собчук Ю. - Банки у правовідносинах неплатоспроможності (2013)
Майданик Р. - Судовий прецедент в країнах континентального права (2013)
Рассомахіна О. - Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав–членів ЄС (2013)
Примак В. - Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності (2013)
Бондаренко С. - Історико-правові передумови виникнення організацій колективного управління (2013)
Гетманцев М. - Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України (2013)
Савчин Н. - Підстави класифікації судових помилок у цивільному судочинстві України (2013)
Стоян В. - Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі XIX–XX століть (2013)
Богданюк Я. - Інститут зміни умов трудового договору в державах колишнього СРСР та Європейського Союзу (2013)
Панов М. - Спірні питання відмежування злочинів проти власності від злочинів проти довкілля, Олійник П. (2013)
Грек Б. - Декриміналізація законодавства у сфері банкрутства та її наслідки, Грек Г. (2013)
Шаблистий В. - Об’єктивне ставлення у вину в суб’єктивній кримінальній відповідальності (2013)
Касумова А. - Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку (2013)
Чвертко Л. - Сучасні тенденції попиту і пропозиції на ринку праці Черкаської області (2012)
Цимбалюк С. - Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення (2012)
Поворознюк І. - Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки (2012)
Терюханова І. - Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика, Стульпінас Н., Терещук О. (2012)
Балтачеєва Н. - Типологізація регіонів України за рівнем соціального й економічного розвитку (2012)
Шевчук Н. - Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності, Швидка Г. (2012)
Захарова О. - Розвиток теорії інвестування в людський капітал (2012)
Title (2014)
Content (2014)
Черкасов В. Г. - Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Тарасюк В. С. - Самоорганізація надання екстреної медичної допомоги під час акцій на євромайдані, Шеремета Т. С., Цісарж С. В. (2014)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка особливостей умов життєдіяльності та особливостей особистості матерів, які народили, у контексті визначення їх взаємозв'язку з характеристиками фізичного розвитку новонароджених дітей (2014)
Мельник М. П. - Особливості морфометричних параметрів підшлункової залози та жовчного міхура у міських чоловіків і жінок Поділля в залежності від віку та статі (2014)
Булавенко О. В. - Особливості біофізичного профілю плода СГВ-позитивних вагітних після екстракорпорального запліднення, Перебендюк Т. В. (2014)
Назарчук О. А. - Сучасні аспекти дослідження і використання антисептиків в медицині (2014)
Пінчук С. В. - Комп'ютерно-томографічні розміри поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у здорових дівчат Поділля різних соматотипів (2014)
Сергета І. В. - Кореляції показників реовазограми стегна з антропометричними параметрами у здорових хлопчиків і дівчаток Поділля ектоморфного соматотипу, Власенко О. В., Височанський О. В. (2014)
Макарчук І. М. - Відмінності тотальних та поздовжніх розмірів тіла між здоровими та хворими на вугрову хворобу юнаками та дівчатами з урахуванням та без урахування соматотипу (2014)
Дмитренко С. В. - Імуногістохімічний аналіз клітинного оновлення та імунної відповіді при іхтіозі (2014)
Яценко О. В. - Еритрон периферичної крові як параметр антропометричних даних людини в алгоритмах нових технічних рішень (попереднє повідомлення), Книш В. С. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Ультраструктурний стан респіраторного відділу легень щурів у віддалений період після термічного опіку шкіри, Корoль А. П., Макарова О. І. (2014)
Родінкова В. В. - Пух тополі як адсорбент зерен пилку алергенних рослин, Паламарчук О. О., Бобровська О. А., Кременська Л. В., Огородник В. В. (2014)
Шеремета Р. О. - Особливості ехокардіографічних розмірів лівого шлуночка, передсердя та аорти у здорових чоловіків і жінок Поділля (2014)
Черепаха О. Л. - Математичне моделювання нормативних показників кардіоінтервалографії у жінок 21-25 років з еукінетичним типом гемодинаміки в залежності від антропометричних та соматотипологічних параметрів тіла (2014)
Рокунець І. Л. - Сполучена імпульсна активність нейронів поля Са3 гіпокампа щура в умовах вільної поведінки (2014)
Борисенко А. В. - Частота ураження карієсом молярів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та конусно-променевої комп'ютерної томографії, Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Сілкіна Ю. В. - Шляхи ініціації клітинної загибелі кардіоміоцитів провідної системи ембріонального серця людини (2014)
Гненна В. О. - Сонографічні лінійні розміри щитоподібної залози у здорових чоловіків та жінок різних соматотипів (2014)
Воронков Л. Г. - Виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка в залежності від даних клініко-лабораторних та інструментальних методів обстеження (за даними однорічного проспективного спостереження), Ільницька М. Р., Бабич П. М. (2014)
Гомон М. Л. - Анатомічні особливості виконання перидуральної анестезії у собак для хронічного експерименту, Бурковський М. І. (2014)
Морозов В. Н. - Влияние мексидола на органометрические параметры щитовидной железы белых крыс в период реадаптации после 60-ти дневного введения бензоата натрия, Лузин В. И. (2014)
Власенко В. В. - Визначення придатності агар-агару для приготування поживного середовища АПМ-вінтуб, Блащук М. В., Палій Г. К., Блащук В. В. (2014)
Сапегiн В. I. - Вплив тiотриазолiну на локальний кровообiг в стiнцi кишечнику в умовах моделювання iнтраабдомiнальної гiпертензiї, що послiдовно збiльшується (2014)
Лежнёва Е. В. - Особенности течения утомления при статических усилиях на заданном уровне максимальной произвольной силы (2014)
Власенко Д. Ю. - Роль вродженого імунітету у патогенезі формування нейросенсорних наслідків у глибоко недоношених дітей (2014)
Запорожченко М. Б. - Стан системи згортання крові у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки проліферативного типу (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості функціонального діагнозу у хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2014)
Шаламай М. О. - Особливості ротавірусної інфекції у дітей молодшого віку, Сторожук І. В. (2014)
Фурман В. Г. - Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз-клінічний приклад в педіатрії (2014)
Московко С. П. - Оцінка депресивних розладів та якості життя пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому, Цибульська В. П., Костюченко А. В. (2014)
Горай М. А. - Особливості клінічного перебігу хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота (2014)
Кулигіна В. М. - Оцінка функціональної активності малих слинних залоз слизової оболонки нижньої губи у здорових дітей та хворих на атопічний хейліт у різні вікові періоди, Стремчук М. В. (2014)
Дудник В. М. - Оцінка клінічних проявів пурпури Шенлейн-Геноха у дітей в залежності від форми та активності захворювання, Король Т. Г. (2014)
Лисунець О. В. - Неонатальна жовтяниця у практиці сімейного лікаря (2014)
Смолко Д. Г. - Депресивні розлади та соматична коморбідність у хворих з хронічною церебральною ішемією (2014)
Ізюмець О. І. - Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням ЦНС, Лайко Л. І., Добіжа М. В., Гомон Р. О., Недільська О. М. (2014)
Каніковський О. Є. - Етапне хірургічне лікування ускладнених форм жовчнокам'яної хвороби у віковому аспекті, Карий Я. В., Бондарчук О. І., Бабiйчук Ю. В., Жупанов О. О., Каніковський Д. О. (2014)
Хребтій Г. І. - Надлишкова та недостатня маса тіла у хворих на гіпертонічну хворобу. Чи все відомо? (2014)
Запорожан В. М. - Роль генів, що відповідають за вазодилятацію та ліпідний обмін, у формуванні судин та судинної патології, Холодкова О. Л., Борисова О. В., Перепелюк М. М., Ромак О. І. (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психологічних особливостей жінок після переривання вагітності (2014)
Лонський К. Л. - Патоморфологічні зміни нирок, сечоводу та сечового міхура у собак при експериментальному уретерогідронефрозі єдиної нирки в умовах відновлення відтоку сечі за допомогою кишкової пластики сечоводу, Лонський Л. Й., Костюк Г. Я., Король А. П. (2014)
Підмурняк О. О. - Психологічний стрес та передопераційна тривожність в урологічних пацієнтів (2014)
Вернигородський С. В. - Проліфераційна активність шлункового епітелію при хронічному атрофічному гастриті (2014)
Барило О. С. - Клініко-мікробіологічне обґрунтування зв'язку перебігу хронічного пародонтиту з хронічним тонзилітом, Склярук Н. В., Царик Н. П. (2014)
Березницький О. В. - Якість життя у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (за даними опитувальника CHAQ та SF-36) (2014)
Корчинський В. С. - Ефективність фізичної реабілітації при метаболічному синдромі (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників кислотостійкості, вогнищевої демінералізації та швидкості ремінералізації емалі зубів у пацієнтів з різними видами зубних відкладень, Аршинніков Р. С. (2014)
Сторожук І. В. - Особливості перебігу хронічних гепатитів у дітей з онкогематологічними захворюваннями, Дудник В. М., Шаламай М. О., Андрікевич І. І. (2014)
Хромих К. В. - Клінічна характеристика дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму (2014)
Коваленко М. В. - Програма психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів у студентів з високим рівнем перфекціонізму (2014)
Бойнюк А. Л. - К вопросу об измерении ориентации вертлужной впадины по метериалам музея кафедры анатомии человека ВНМУ имени Н.И. Пирогова, Жук П. М., Гуминский Ю. И. (2014)
Логвіненко В. А. - Особливості змін товщини шкірно-жирових складок юнаків-учнів в умовах педагогічного процесу, Андрійчук В. М. (2014)
Саволюк С. І. - Сучасні технології підвищення ефективності самостійної роботи при організації та плануванні навчального процесу (2014)
Катілов О. В. - Особливості асоціальних поведінкових реакцій у підлітків та способи їх корекції (2014)
Кізіна І. Є. - Оніхомікоз у вінницькій області: погляд на проблему через призму популяційного дослідження (2014)
Дзісь Н. П. - До питання порушень репродуктивної функції у жінок із гінекологічною патологією запального та незапального ґенезу (2014)
Довганюк І. Е. - Взаємозв'язок хронічного гастриту, пептичної виразки та раку шлунка, їх діагностична значимість. Хронічний атрофічний гастрит як точка відліку канцерогенезу (2014)
Голубовський І. А. - Трубне беспліддя. Причини та морфофункціональні зміни маткових труб (2014)
Булько М. П. - Ендогенна інтоксикація в патогенезі гострої кишкової непрохідності (2014)
Маєвський О. Є. - Інволютивно-дегенеративні зміни посліду при фізіологічному старінні плаценти та фетоплацентарній недостатності (2014)
Ткач А. А. - Сучасний стан проблеми лікування раку стравоходу, прогноз захворювання та оцінка якості життя пацієнтів (2014)
Бандурка Н. М. - Роль мембранних ліпідів у механізмах іонного транспорту-фізіологічні та патологічні аспекти (2014)
Козловський Ю. К. - Досвід застосування внутрішньоплевральної аналгезії (2014)
Кириченко Л. М. - Амілоїдоз як системне захворювання, етіологічні чинники, клінічні ознаки, методи діагностики та лікування (2014)
Лисенко Д. А. Сергєєв С. В. - Гематологічні ускладення цитостатичної терапії у хворих на лейкемії, Гуцол В. В. (2014)
Очеретна О. Л. - Синдром хронічної втоми як прояв соматичних захворювань та інших патологічних станів у населення України (2014)
Мехедко В. В. - Беременность и артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации сосудов головного мозга (2014)
Рудий Ю. Й. - Обгрунтування використання фізичної реабілітації у хворих з артеріальною гіпертензією (огляд літератури), Лученко Я. В., Гуменюк І. П. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості антропометричних і соматотипологічних характеристик сучасних дівчат підлітків (2014)
Кір'ян Т. - Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) (2013)
Романюк С. - Міжрегіональні диспропорції у доходах населення України (2013)
Кудінова А. - Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації (2013)
Костакова Л. - Управління персоналом в контексті побудови регламентної системи управління витратами (2013)
Дрозач М. - Формування інноваційної моделі розвитку професійного навчання персоналу на виробництві (2013)
Ільєнко Н. - Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України, Спасенко Ю. (2013)
Назаришин Р. - Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці (2013)
Верховод І. - Соціалізація розподілу благ: досвід європейських країн і проблеми України, Леушина О. (2013)
Ким М. - Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования, Ким А. (2013)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз спадкового права України та країн континентальної Європи, Великої Британії і США (2013)
Волинець В. - Правове забезпечення державної підтримки науки, освіти і культури в Україні (2013)
Поляков С. - Етапи реформування законодавства України про Збройні Сили (2013)
Хаялі Р. - Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) (2013)
Пушкіна О. - Правове регулювання внесення змін до Конституції України (2013)
Нікольська О. - Конституційне право на мирні зібрання: проблеми реалізації, Кіріна І. (2013)
Спасенко В. - Сутність та ознаки інституту державної реєстрації: адміністративно-правовий аспект (2013)
Чернадчук Т. - Забезпечення інформаційної безпеки як один із напрямів банківської діяльності (2013)
Калініченко Г. - Податковий вексель: особливості застосування при сплаті акцизного податку (2013)
Карнаух Т. - Доктрина "підняття корпоративної вуалі": сутність та перспективи застосування в Україні (2013)
Єфіменко Л. - Особливості правової природи нотаріальних дій (2013)
Резнік Г. - Поняття та особливості здійснення права дитини на особисте життя (2013)
Банк Р. - Безпека підприємницької діяльності як завдання центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кулинич П. - Проблема посилення правової охорони сільськогосподарських земель України: теоретичний аспект (2013)
Рахнянська Т. - Зміст правової категорії "землі капітального будівництва" (2013)
Охріменко І. - Порівняльний аналіз окремих прогресивних положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства України, Охріменко С. (2013)
Гальцова О. - Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства (2013)
Титул, содержание (2014)
Печеник Н. В. - Эффективность выравнивания тарифов электрической нагрузки энергосистемы как составляющая управления режимом электропотребления промышленного предприятия, Самойлик А. В., Курбака Г. В. (2014)
Бугай В. С. - Оценка влияния конструктивных параметров геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения на электрическую мощность нагнетательного насоса (2014)
Левченко С. А. - Прогнозування витрат електричної енергії в залежності від об’ємів виготовленої продукції (2014)
Погосов А. Ю. - Теоретические основы инженерного конструирования бустерных фрикционно-вихревых турбин приводов насосов аварийной подпитки для АЭС, Деревянко О. В. (2014)
Павловский С. В. - Система утилизации теплоты уходящих газов котельных агрегатов (2014)
Куликова Н. В. - Оптимизация конструктивных параметров теплоутилизаторов котельной установки с учётом термодинамического критерия (2014)
Редько А. Ф. - Комбинированные системы теплоснабжения с возобновляемыми источниками тепла, Тарадай А. М., Чернокрылюк В. В., Есин Е. С. (2014)
Колєсніченко А. С. - Дослідження умов формування правової основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Клитной В. В. - Способы контроля динамических характеристик строительных конструкций (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-серпень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Колєшня Л. - Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю, Пасічник В. (2011)
Бабенко А. - Дослідження вартісних показників продуктивності праці у Дніпропетровському регіоні, Бондаревська К. (2011)
Чужиков В. - Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект, Нужненко К. (2011)
Вітер В. - Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення України (2011)
Дейч М. - Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов'язків та соціальної відповідальності (2011)
Дрозач М. - Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку (2011)
Додонов О. - Обгрунтування категорії "сфера праці" (2011)
Ніколайчук М. - Проблеми оцінки людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейних поділів майна і спадкування в українській селянській родині ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Волинець В. - Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави (2013)
Хаялі Р. - Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954—1956 рр.) (2013)
Фурман К. - Верховенство права в адміністративному судочинстві України (2013)
Чернадчук О. - Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: стан та перспективи (2013)
Сумцов А. - Аналіз законодавчих новацій України у сфері оподаткування операцій з цінними паперами (2013)
Вахонєва Т. - Договори про передачу суміжних прав (2013)
Махінчук В. - Передумови та основні напрями формування вітчизняного законодавства про медіацію в підприємницьких спорах (2013)
Опришко Д. - Корпорація як різновид договірних об’єднань підприємств (2013)
Безух О. - Правила економічної конкуренції (2013)
Король В. - Загальні засади прогнозування як правової форми державного регулювання економіки в україні та росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Кисельова О. - Недійсність трудового договору, Семенова А. (2013)
Ніжніченко О. - Поняття та склад еколого-стимуляційних правовідносин (2013)
Віскунов В. - Проблеми вдосконалення ознак складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Черновський О. - Юридико-психологічна характеристика судового провадження в суді першої інстанції (2013)
Охріменко С. - Особливості підготовчої роботи слідчого перед призначенням судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні, Лузанова Г. (2013)
Крупчан О. - Слово про вчителя і друга (2013)
Примак В. - Третейський розгляд: проблемні аспекти (2013)
Грішнова О. - Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді, Костенко Т. (2011)
Цимбалюк С. - Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних процедур і грейдування (2011)
Бурлуцька С. - Квантифікація балансового зв'язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці (2011)
Дорош О. - Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Дюканова О. - Скорочення промислових викидів CO2 і його вплив на зайнятість населення в Україні (2011)
Моторна І. - Персонал як основний ресурс нової економіки - економіки знань (2011)
Баранник Л. - Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні (2011)
Франчук Ф. - Економічні переваги використання кадрового аутсорсингу при нагромадженні людського капіталу аграрних підприємств (2011)
Волинець В. - Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави (2013)
Андреєв Д. - Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації (2013)
Пушкіна О. - Особисті права людини в конституційному законодавстві України (2013)
Смокович М. - Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції: проблеми та перспективи (2013)
Солдатенко О. - Конституційний обов’язок громадян щодо сплати податків в Україні та Російській Федерації, Сігарьова Н. (2013)
Галянтич М. - Проблеми нормативного визначення житлових відносин (2013)
Кочин В. - Правова сутність юридичної особи (2013)
Миронова Г. - Право лікаря на відмову від здійснення законного аборту з міркувань совісті (2013)
Первомайський О. - Засади участі держави Україна в договірних відносинах: цивільно- правовий аспект (2013)
Гаврилюк В. - Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України (2013)
Наріжний С. - Сутність неустойки в договорах про передання майна у тимчасове користування (2013)
Солтис Н. - Дефекти форми договору банківського вкладу (2013)
Короленко В. - Апеляційне оскарження ухвал, постановлених у провадженні за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2013)
Воловик О. - Поєднання права і економічного змісту в господарських відносинах (2013)
Таликін Є. - Функції та процесуальна форма розгляду справ про банкрутство господарським судом (2013)
Грек Б. - Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права, Грек Г. (2013)
Калмиков Д. - Перспективи вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Мішина Н. - Рецензія на монографію О. В. Совгирі "Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку" (2013)
Дієсперов В. - Зайнятість населення в сільському районі (2013)
Герасимов О. - Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та персаективи розвитку, Рубченко Ю. (2013)
Перелигін М. - Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Печенюк А. - Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання (2013)
Шурпа С. - Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал (2013)
Мосійчук Т. - Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку (2013)
Бондарчук К. - Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) (2013)
Гаврюшенко Г. - Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю (2013)
Петрова І. - Стратегічне управління людськими ресурсами (2013)
Гоцуляк Ю. - Законопроект "Про освіту обдарованих дітей": на шляху до диференційованої освіти (2014)
Аніщенко Н. - Культурологічне значення формування музичного сприйняття у підготовці майбутнього вчителя (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Моральні принципи освіти обдарованих дітей у ХХ столітті (2014)
Киричук В. - Вплив активності особистості на розвиток обдарованості, Прашко О. (2014)
Смотрін В. - Проектування формування готовності обдарованих старшокласників до вибору професії, Андросович К. (2014)
Марченко С. - Эстетическое формирование личности на примере художественно-творческой одаренности (2014)
Смалиус Л. - Підготовка психологів до роботи з обдарованою особистістю (2014)
Флярковська О. - Творча самореалізація підлітків у процесі позакласної виховної роботи (2014)
Якубовська М. - Культурологічна підготовка як один із засобів формування творчої індивідуальності майбутнього фахівця (2014)
Галкін С. - Розвиток обдарованої дитини в умовах інформаційного суспільства, Юрченко Т. (2014)
Поліхун Н. - Критерії визначення готовності учня до самостійного дослідницького пошуку, Постова К. (2014)
Шевчук С. - Розвиток інтелектуальної обдарованості вихованців як один з пріоритетних напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів екологічного профілю (2014)
Вінник Н. - Емпіричне дослідження досвідної складової особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: взаємозв’язок шкільної успішності та інтелекту (2014)
Микитин О. - Умови психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих якостей особистості старшокласника (2014)
Давоян Є. - Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослідженості проблеми (2014)
Якимова І. - Методика моніторингу інтелектуальних особливостей дитини як засіб діагностики для виявлення інтелектуальної обдарованості старшокласників, Павлова А., Перцев М. (2014)
Кузьменко В. - Вікові особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку, Грицишина Т., Савенок Л. (2014)
Подшивайлов Ф. - Особливості мотиваційної сфери особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2014)
Вікторія Т. - Онтогенез етичного становлення особистості (2014)
Волинець В. - Податково-фінансова функція української держави і проблеми її правового забезпечення (2013)
Кампо В. - Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії, Гринюк Р., Устименко В. (2013)
Яковлєв А. - Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні (2013)
Смокович М. - Проблеми вирішення у судовому порядку спорів, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, Галайчук В., Кальченко С. (2013)
Луць В. - Зловживання місцевими державними адміністраціями повноваженнями щодо регулювання відносин права власності на земельні ділянки в Україні, Лапечук П., Попович Т. (2013)
Нелін О. - Генезис та розвиток інституту відумерлості спадщини в Україні (2013)
Гриняк А. - Елементи належного виконання договорів підряду (2013)
Жилінкова О. - Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності – досвід США та питання можливості застосування в Україні (2013)
Гриценко Г. - Зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб та зобов’язання, в яких вона неможлива (2013)
Кісанов Д. - Рецепція інституту речових прав за французьким Цивільним кодексом у ЦК України (2013)
Тюхтій Н. - Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб (2013)
Татулич І. - Співвідношення понять "судове рішення" та "судовий наказ" в цивільному процесі (2013)
Чічкань М. - Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект (2013)
Омельченко А. - Адміністративно-правові проблеми законодавчого закріплення засад зовнішньоекономічної політики України (2013)
Безух О. - Особливості правового статусу суб’єктів відносин у сфері економічної конкуренції (2013)
Таликін Є. - Властивості господарської процесуальної форми (2013)
Капустинський В. - Особливості функціонального призначення судових органів у період становлення буржуазних держав (на прикладі Англії та Франції) (2013)
Хмелевський Д. - Підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законів органами досудового розслідування (2013)
Петрова І. - Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні (2013)
Шишпанова Н. - Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій (2013)
Жерибор Л. - Ринок праці сільських територій: регіональний аспект (2013)
Безтелесна Л. - Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України, Юрчик Г. (2013)
Терюханова І. - Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів: шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю, Стульпінас Н. (2013)
Гургула О. - Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України (2013)
Горбачова І. - Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації (2013)
Олійник О. - Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах (2013)
Колот А. - Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії (2011)
Ільїч Л. - Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині Податкового кодексу України (2011)
Мельник Б. - Наукова організація та оплата праці у промисловому птахівництві (2011)
Пазюк О. - Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України, Біденко Т. (2011)
Рудь Н. - Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах (2011)
Кір'ян Т. - Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі, Шаповал М. (2013)
Калинина Л. - Социальный эффект усовершенствования бизнес-среды национальной экономики (2013)
Астахова О. - Маркетинг на ринку праці: аспекти питання (2013)
Бойченко Е. - Науково-методичне забезпечення діагностики відтворення трудових ресурсів на фазі їх формування (на прикладі Донецької області) (2013)
Пазюк О. - Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах, Біденко Т., Дубок Т. (2013)
Мельничук Д. - Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин (2013)
Ярошенко Г. - Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності, Ярошенко М. (2013)
Кир'янова О. - Особистісні детермінанти професійної адаптації (2013)
Дрозач М. - Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій на робочому місці (2013)
Грішнова О. - Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах, Березюк К. (2013)
Цимбалюк С. - Дослідження природи та практики надання соціальних пакетів найманим працівникам (2013)
Бадовська І. - Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави (2013)
Гук Л. - Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах (2013)
Махсма М. - Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні (2013)
Добренко О. - Економічні категорії професійного ринку праці (2013)
Герасимова Н. - Світова та вітчизняна практика впровадження паліативної допомоги на дому особам похилого віку (2013)
Гоцуляк Ю. - Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект (2014)
Кошіль В. - Використання соціальних технологій в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ сфери захисту дітей та молоді (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Дидактична сутність змісту середньої освіти з обдарованими учнями України у складі СРСР (2014)
Косенчук О. - Підвищення психологічної компетентності фахівців промислових підприємств: психологічний вектор (2014)
Мацько Н. - Удосконалення процедур експертизи навчальної літератури як необхідна умова підвищення якості освіти (2014)
Федорова Н. - Поєднання знань, умінь та навичок як умова досягнення життєвих успіхів особистістю, Дроботенко М. (2014)
Брусєнцева О. - Особливості підготовки майбутніх економістів з питань теорії організацій (2014)
Грицишина Т. - Виховання естетичного ставлення дошкільників до навколишньої природи засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах педагогічної взаємодії (2014)
Аніщенко Н. - Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя, Підгаєвська С. (2014)
Стадник С. - Педагогічна система формування творчої ініціативи учня у процесі вивчення українського писанкового розпису (2014)
Руденко С. - Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей шкільного віку (2014)
Харківська А. - Типологія культур у процесі формування організаційної культури педагогічного колективу у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Дарійчук С. - Проблеми фізичного виховання підростаючого покоління на сторінках друкованих засобів масової інформації Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Ситник О. - Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного моделювання інформаційних порталів (2014)
Білавич Г. - Система безперервної сільськогосподарської освіти в Прикарпатті (кінець XIX – початок ХХ століття) (2014)
Тумак Ю. - Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді у фізкультурно-спортивних товариствах Буковини (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Савчук Р. - Проблема мотивации и успеха в православии на примере миссионерских трудов просветителя Японии (2014)
Шимановський М. - Стрейджери – субкультура здорового способу життя (2014)
Ілляхова М. - Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Твердовська О. - Розвиток творчої особистості в контексті сучасної освіти (2014)
Наші автори (2014)
Колот А. - Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів (2013)
Вітвицький В. - Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві (2013)
Садова У. - Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя, Гринькевич О., Телішевська Ю. (2013)
Дроздова Л. - Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя (2013)
Костакова Л. - Витрати на утримання персоналу та їх зв'язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів, Костакова А. (2013)
Сливка О. - Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку (2013)
Нелін О. - Роль інституту нотаріату в становленні ювенальної юстиції в Україні (2013)
Крупнова Л. - Обов’язковість виконання судових рішень як принцип правової держави (2013)
Крупчан О. - Формування компетенції місцевих органів публічної влади шляхом делегування повноважень (2013)
Іванищук А. - Адміністративна процедура призначення на посаду судді вперше (2013)
Коверзнев В. - Дихотомія права як критерій визначення юрисдикції адміністративного суду (2013)
Смокович М. - Право на звернення до суду у виборчому спорі (2013)
Омельченко А. - Застосування принципів європейського договірного права в комерційній практиці в Україні (2013)
Примак В. - Суб’єкти правовідносин з відшкодування моральної шкоди (2013)
Богдан І. - Умови праці як елемент трудо-правового забезпечення творчості (2013)
Безух О. - Обмеження конкуренції органами державної влади і місцевого самоврядування (2013)
Бурило Ю. - Господарсько-правові аспекти створення суспільного телерадіомовлення в Україні (2013)
Опришко Д. - Науковий парк або корпорація "науковий парк" — підходи та пропозиції (2013)
Кулинич П. - Правове регулювання оренди сільськогосподарських земель на засадах публічно-приватного партнерства: шляхи вдосконалення (2013)
Олійник А. - Запобігання зловживанню цивільними процесуальними правами: питання теорії та практики (2013)
Вільгушинський М. - Участь громадськості у здійсненні правосуддя судами загальної юрисдикції (2013)
Кулик О. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини в Україні: сучасні тенденції (2013)
Хомич В. І. - Трактування поняття синтаксеми у наукових дослідженнях (2009)
Фесенко Т. М. - Полісемантизм сполучних засобів у поетиці Олени Шульги (2009)
Оніщенко О. В. - Жіночі батальйони у 1917 р.: міф революції чи реалії воєнної доби? (2009)
Москаленко В. Г. - Формування основ загального виборчого права в УРСР: політико-правовий аспект (20–30-ї рр. ХХ ст.) (2009)
Гомоляко А. О. - З історії археологічних досліджень В. Ю. Данилевича на Слобожанщині (2009)
Мошик І. В. - Становлення в регіональній вищій школі Чернігівщини нових організаційних форм та методів навчання як засобу формування нового інтелігента у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Чуткий А. І. - Невідомий ректор: реконструкція біографії О. О. Карпеки (2009)
Кондрашов В. Ф. - Історіографія життя та наукової спадщини А. Г. Єршова (2009)
Іванцова Н. І. - Закордонний досвід у створенні системи освіти дорослих в Україні у 20-х рр. ХХ ст. (2009)
Мельничук О. А. - Страхування тимчасової непрацездатності в Україні у 1930-х рр. (2009)
Ломакин Д. А. - Павел Наумович Надинский: типичный представитель партийной номенклатуры или ученый-краевед? (2009)
Печеніна Н. А. - Лібералізація українського суспільства в 1953 – на поч. 60-х рр. ХХ ст. (2009)
Лущай В. І. - Діяльність І. Надя та його роль у подіях жовтня– листопада 1956 р. в Угорщині (2009)
Гай-Нижник П. П. - Остання з Гетьманського Роду – Олена Отт-Скоропадська (2009)
Кожухар О. І. - Українська політична еліта в період постсоціалістичної трансформації, Кожухар В. І. (2009)
Моціяка П. П. - І. П. Козловський – директор Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині (1916–1918) (2009)
Бонь О. І. - Д. П. Гордєєв та діяльність харківської секції науково-дослідної кафедри мистецтвознавства ВУАН (2009)
Даниш Л. В. - Невідомі аспекти громадсько-політичної діяльності П. Тичини та їх вплив на формування молодих українських митців ХХ ст. (2009)
Демченко Т. П. - "Європа" чи "Просвіта": чи суперечить просвітянська ідея європейському вибору України? (2009)
Тевікова О. В. - Стан бібліотечних закладів Полтавщини в період десталінізації (1953–1964) (2009)
Лавріненко Л. І. - Особливості становлення та розвитку медичного краєзнавства як частина історико-культурного надбання Чернігівщини (1918–2006) (2009)
Лаас Н. - Культурні практики українського радянського соціуму часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії (2009)
Мицик Л. М. - Чи готова українська вища школа забезпечити європейську якість освіти? (2009)
Григоров О. В. - Оцінка зменшення витрат енергії при застосуванні частотно-регульованого приводу, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М. (2014)
Коноплев А. В. - Некоторые проблемы монтажа и последующей эксплуатации причальных контейнерных перегружателей, Стариков М. А., Губский С. А., Стариков А. В., Сокольников А. М. (2014)
Mihăilescu S. - About malfunction of the belt conveyors roller, Praporgescu G. (2014)
Ракша С. В. - Застосування частотних діаграм для вивчення динаміки приводів підвісних канатних доріг, Горячев Ю. К., Куроп’ятник О. С. (2014)
Бойко А. А. - Анализ возможности экономии энергии потребляемой лифтовыми лебедками при применении тиристорных преобразователей напряжения (2014)
Настасенко В. А. - Основные технологии производства гиперболоидных червяков и их классификация, Проценко В. А. (2014)
Семенюк В. Ф. - Оптимизация массы противовеса лифтовых подъемных механизмов по критерию минимума потребляемой энергии, Бойко А. А. (2014)
Немчук А. О. - Обобщённый математический подход к решению задач оптимизации перегрузочных процессов, Витюк Н. В., Яхник Д. П. (2014)
Чаюн І. М. - Вплив міжелементного тертя в канаті на його деформований стан і жорсткісні характеристики при розтяганні та крученні, Чаюн М. І., Непомнящий О. В. (2014)
Парунакян В. Э. - Разработка метода логистического управления работой технологической линии по приёму массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока, Рыбалкин А. Н., Сизова Е. И. (2014)
Семенюк В. Ф. - Комплексный метод анализа энергоэффективности лебедок пассажирских лифтов с применением энергетических диаграмм, Бойко А. А. (2014)
Суглобов В. В. - Разработка конструкции и технических условий на противоугонные рельсовые захваты, Сытник Н. П., Сагиров Ю. Г., Ляхов Е. В., Нефедов И. А. (2014)
Бойко А. А. - Особенности анализа динамических режимов работы лифтовых лебедок традиционной конструкции с тиристорным управлением (2014)
Матвіїв Б. Т. - Особливості навантаження нарізевого з’єднання підвищеного самогальмування (2014)
Попель О. Е. - К вопросу снижения энергопотребления винтовыми электродомкратами типа ДТ-40, Олещук О. В. (2014)
Семенюк В. Ф. - Определение динамических нагрузок, действующих при наезде мостового крана на пружинно-шариковое буферное устройство, Лингур В. Н. (2014)
Нелін О. - Медіація як один із альтернативних способів вирішення нотаріальних конфліктів (2013)
Кривицький Ю. - Верховенство права як принцип діяльності міліції: перспективи закріплення та реалізації в умовах реформування МВС України (2013)
Полянський Т. - Природно-правові критерії оцінки дотримання заборони зловживання правом: їх зміст та взаємодія (2013)
Смокович М. - Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні (2013)
Маляренко С. - Відповідальність приватного нотаріуса за архів та документи (2013)
Толстенко В. - Форма держави і засоби її конституційно-правового закріплення (2013)
Крупчан О. - Загальна характеристика змісту компетенції органів виконавчої влади (2013)
Махінчук В. - Деякі теоретичні проблеми судочинства у підприємницьких спорах (2013)
Ромащенко І. - Співвідношення термінів "охорона" та "захист": теоретичний та практичний цивільно-правові аспекти (2013)
Литвиненко В. - Підстави надання соціальних послуг (2013)
Онищенко І. - Розвиток законодавства у сфері екологічного інформування на території України (з давніх часів до 1991 р.) (2013)
Омельченко А. - Правовий статус Торгово-промислової палати України як суб’єкта недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю (2013)
Яновська О. - Загальні засади процесу доказування в кримінальному провадженні (2013)
Баганець О. - Доказування причин та умов, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення (2013)
Вільгушинський М. - Принципи взаємодії судів загальної юрисдикції з громадськістю (2013)
Баль-Прилипко Л. - Оцінка споживчих властивостей харчових продуктів, Сокирко О. (2014)
Маевская Т. - Промывка рыбных белковых масс: какой раствор эффективнее, Виннов А. (2014)
Голембовська Н. - Харчова цінність коропа і товстолобика осіннього вилову, Лебська Т. (2014)
Грек О. - Математичне моделювання показників альбуміно-рослинних сумішей після розморожування, Оноприйчук О., Тимчук А. (2014)
Рябоконь Н. - Вплив вуглеводного складу на вміст вільної та капілярної вологи у згущених молочних консервах, Осьмак Т. (2014)
Розовая слизь или мясо будущего? (2014)
Лозова Т. - Вплив нетрадиційної сировини на збереження нових вафель із жировими начинками (2014)
Оболкіна В. - Здобне печиво з використанням борошна з пророщених зерен вівса та пшениці, Ємельянова Н., Скрипко А. (2014)
Аветисян Ю. - Створення томатів, стійких до бактеріальних хвороб, шляхом клітинної селекції, Коломієць Ю., Григорюк І. (2014)
Тарадайко А. - Порівняння амінокислотного складу молока та кумису, Зламанюк Л. (2014)
Даниленко С. - Функціональна добавка БК-П для поросят (2014)
Не покупайте "раненые" овощи (2014)
Нелін О. - Роль інституту нотаріату в реалізації права на обов’язкову частку у спадщині (2013)
Толстенко В. - Поняття форми держави як предмет дослідження сучасної теорії держави і права (2013)
Полянський Т. - Позитивістсько-правові критерії оцінки дотримання заборони зло- вживання правом (2013)
Крупчан О. - Методологія досліджень діяльності органів виконавчої влади в науці адміністративного права (2013)
Смокович М. - Відповідач у виборчому спорі: статус та проблеми визначення (2013)
Колодій І. - Підходи до класифікації банківської інформації (2013)
Гриняк А. - Відшкодування моральної шкоди за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань (2013)
Кочин В. - Аналіз правочиноздатності у системі елементів цивільної правосуб’єктності юридичної особи (2013)
Микита І. - Юридична особа як сторона договору довічного утримання (2013)
Басовська А. - Права підрядника та кореспондуючі їм обов’язки замовника за договором побутового підряду (2013)
Пашутіна В. - Основні підходи до розуміння сутності зловживання корпоративними правами (2013)
Солдатенко О. - Правові засади регулювання економіки України на сучасному етапі (2013)
Гиренко І. - Принципи правової охорони рослинного світу (2013)
Баганець О. - Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (2013)
Постанова Пленуму Вищого господарського суду України від 29 травня 2013 р. № 10 "Про деякі питання практики застосування позовної давності у вирішенні господарських спорів" (2013)
Бацевич Ф. - Семантика і прагматика пауз хезитації в поетичних творах Т. Шевченка (2014)
Сюта Г. - Лінгвокогнітивні механізми цитації в сучасному поетичному тексті (2014)
Сукаленко Т. - Лінгвокультурний типаж "козак": історія та сучасність (2014)
Кононенко В. - Ключові висловлення як текстотвірні знаки художнього дискурсу (2014)
Старко В. - Корпусні дані в дослідженні українських колоративів (2014)
Лаврінець О. - Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм функціонування (2014)
Коваль Л. - Предикатна основа головного дієслівного компонента безособових речень в українській мові (2014)
Колібаба Л. - Варіантність відмінкових закінчень іменників на тлі морфологічних норм української літературної мови кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (2014)
Краснопольська Н. - Загальні рекомендації щодо унормування української термінології менеджменту (2014)
Педченко С. - Учений із широким дослідницьким діапазоном (до 55-річчя від дня народження професора Миколи Івановича Степаненка), Галаур С. (2014)
Вокальчук Г. - Кафедра української мови Рівненського державного гуманітарного університету – осередок вітчизняної мовознавчої науки (1963 – 2013 роки), Кузьмич О., Степанова О. (2014)
Романюк Ю. - Інформаційно-пошукові системи в сучасному слов’янському мовознавстві (2014)
Сікора Г. - І міждисциплінарні гуманітарні читання (2014)
Колоїз Ж. - Міжнародна наукова конференція "Українська мова серед інших слов’янських: етнологічні та граматичні параметри" (2014)
Кислюк Л. - Пряшівські традиції вивчення української мови - (Jarmila Kredátusová. Konzekutívne tlmočenie 1. (pre ukrajinistov). – Filozofická fakulta Prešovskej university v Prešove. – Prešov, 2012. – 139 s.) (2014)
Горголюк Н. - У світлі актуальних проблем слов’янського мовознавства (Aktualne problemy językoznawstwa słowiańskiego/ red. nauk. Elena Koriakowcewa, Janina Gardzińska. – Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. – 275 s.) (2014)
Мойсієнко В. - Новий посібник з історії української літературної мови (Ніка О.І. Історія української літературної мови : (2014)
Яценко Н. - Теми дисертацій, затверджених Науковою радою "Українська мова" НАН України в 2013 році (2014)
Кульбабська О. - Ніна Василівна Гуйванюк (18 листопада 1949 – 24 вересня 2013) (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Єрмоленко С. - Філософія мови Тараса Шевченка (2014)
Клименко Н. - Фразеологізми — визначники часу: паралелі та відмінності в українській і новогрецькій мовах (2014)
Брус М. - Фемінітиви-грецизми в історії української мови (2014)
Матвіяс І. - Регіональні риси в мові творів Павла Грабовського (2014)
Марфіна Ж. - Етнолінгвокультурний зміст українських паремій компонентом ‘спорідненість ’ (2014)
Ріпей М. - Редакторська правка науково-технічного тексту (2014)
Лозова Н. - Особливості морфологічного термінотворення назв суб’єктів культурної діяльності в когнітосфері українського законодавства (2014)
Шматко І. - Полісемія в українській бджільницькій термінології (2014)
Коваль Л. - Міжрівневі співвідношення предикативних форм на -но, -то у функції головного компонента безособового речення (2014)
Гінзбург М. - Про гендерні особливості займенникових іменників кожний, усякий, жодний (2014)
Голобородько К. - У невпинному русі (до 90-річчя від дня народження С.І. Дорошенка), Олексенко О. (2014)
Кобиринка Г. - Пленум Наукової ради "Українська мова” "Українська діалектна лексикографія на тлі лексикологічних та лінгвогеографічних студій" (29 листопада 2013 року, Київ), Яценко Н. (2014)
Ковтун А. - 2 Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального" (10–11 жовтня 2013 року, Чернівці), Скаб М. (2014)
Торчинський М. - XV Всеукраїнська ономастична конференція (2014)
Прядко І. - Всеукраїнська наукова конференція "Лексикографічний досвід Б.Д. Грінченка на загальнослов’янському тлі" (до 150-річчя від дня народження Б.Д. Грінченка, м. Київ, 9 грудня 2013 року), Самойлова І. (2014)
Соколова С. - Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики, Бибик С. (2014)
Карпіловська Є. - Здзислав Штибер в історії світової славістики (Zdzisław Stieber (1903-1980). Materiały i wspomnienia / Pod red. Doroty K. Rembiszewskiej. — Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy; Instytut Slawistyky Polskiej Akademii Nauk, 2013. — 296 s.) (2014)
Гнатюк І. - Нове слово в українській авторській фразеографії (Фразеологізми у творах Богдана Лепкого. Словник. Гол. ред. Панцьо С.Є. — Тернопіль: Джура, 2010. — 220 с.) (2014)
Віктор Антонович Чабаненко (12.09.1937 — 09.02.2014) (2014)
Городенська К. - Мовна мозаїка (2014)
Колібаба Л. - Мовна мозаїка (2014)
Відомості про авторів (2014)
Баль-Прилипко Л. - Порівняння водопровідної води та активованих водних середовищ за фізико-хімічними і показниками безпечності, Леонова Б. (2014)
Осьмак Т. - Морозиво щербет з фруктозою та підвищеним вітамінним і мінеральним складом, Рябоконь Н. (2014)
Лебская Т. - Пищевая и биологическая ценность овощей для рыбных паст функционального назначения, Менчинская А. (2014)
Чепелюк О. - Моделювання процесу приготування повітряно-водяних сумішей для зволоження таблеткових мас, Шпак М., Сухенко Ю., Сухенко В. (2014)
Грушецький Р. - Особливості висушування високомолекулярного інуліну (2014)
Оболкина В. - Підвищення харчової цінності цукерок доданням виноградних вичавок, Калиновська Т., Крапивницька І. (2014)
Даниленко С. - Яловичини буде більше, якщо корми телят з функціональною добавкою (2014)
Аветисян Ю. - Молекулярна діагностика бактеріальних хвороб рослин томатів (Lycopersicon esculentum Mill.), Коломієць Ю., Григорюк І. (2014)
Никонець В. - Використання фруктів у маринадах для м'ясних напівфабрикатів, Штонда О. (2014)
Прісс О. - Збереженість томатів за різних погодних умов, Жукова В. (2014)
Промысловая рыба по-новому (2014)
Лещенко А. М. - Детермінанти формування релігійних почуттів (2012)
Лісовський П. М. - Філософська інтерпретація творчості як імператив соціокультурного осмислення духовного капіталу особистості (2012)
Поліщук О. С. - Система цінностей у лімітрофному суспільстві (2012)
Семиколенов В. М. - Вплив наукових супертехнологій на мораль і духовні цінності культури (2012)
Мельничук Ю. І. - Дуалістична сутність проповідницького слова (2012)
Нагіленко І. А. - Питання історичних типів гармонії у східних слов’ян (2012)
Заблоцька О. С. - Методика формування предметних компетенцій з хімії в процесі викладання теми "Основи хімічного аналізу" у студентів-екологів (2012)
Климова К. Я. - Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів (2012)
Смагін І. І. - Особистісно орієнтоване навчання в сучасній загальноосвітній школі: реальність чи перспектива? (2012)
Вірковський А. П. - Проблема критеріїв виявлення обдарованості особистості в навчальних закладах (2012)
Вознюк О. В. - Синергетично-кібернетичний підхід до управління освітньою системою регіону (2012)
Гагіна Н. В. - Міжособистісний аспект педагогічного діалогу в підготовці майбутніх менеджерів до конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту (2012)
Єрмакова С. С. - Порівняльна ефективність традиційної та експериментальної технології реалізації моніторингу професійної підготовки майбутніх викладачів ВТНЗ (2012)
Захарчук Н. В. - Роль та значення одягу у процесі міжкультурної комунікації (2012)
Козак Т. М. - Урахування засад фундаменталізації при викладанні методики навчання інформатики у вищій педагогічній школі (2012)
Кульчицький В. Й. - Роль національного виховання у формуванні особистості громадянина (2012)
Курило Н. О. - Психофізіологічний та соціально-психологічний портрет сучасного шестирічного учня (2012)
Кучерук О. А. - Цілі створення й використання системи методів навчання української мови в основній школі (2012)
Овчаров С. М. - Проблема співвідношення інтелекту та креативності особистості (2012)
Пастовенський О. В. - Тенденції розвитку системи управління загальною середньою освітою в умовах зростання різноманітності освітніх систем (2012)
Сахневич І. Д. - Науково-теоретичне підґрунтя проблеми формування громадянського самовизначення учнівської молоді (2012)
Сахній М. П. - Сім’я як духовний та моральний центр виховання дитини у філософсько-педагогічній концепції Івана Павла ІІ (2012)
Ситняківська С. М. - Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України (2012)
Смагіна Т. М. - Теоретичні та практичні основи конструювання компетентнісного уроку (2012)
Сутула В. О. - Особливості комплексного підходу до процесу виховання особистісної фізичної культури у дітей та молоді, Булгаков О. І., Мельничук Д. Р. (2012)
Постолюк Г. І. - Соціально-педагогічна робота з жінками у соціальних центрах матері та дитини (2012)
Андрійчук О. І. - Підходи до тестового оцінювання історичної компетентності учнів (2012)
Андрійчук Н. М. - Основні принципи загальноосвітньої та професійної підготовки вчителя в учительських семінаріях України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Коломієць Л. І. - Підготовка вчителя початкових класів до забезпечення наступності навчання в контексті сучасних парадигм освіти (2012)
Мельник К. О. - Педагогічні умови реалізації інноваційних педагогічних технологій у загальноосвітній школі (2012)
Осаульчик О. Б. - Критерії, показники та рівні сформованості творчого потенціалу студентів (2012)
Калінська А. В. - Технологія підготовки старшокласників до вибору професій сфери економіки та підприємництва (2012)
Карюченко Д. М. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля старшокласників у формі гри (2012)
Вірченко Т. І. - Драматургія "двотисячників" у літературознавчому вимірі (2012)
Євченко О. В. - Засоби інтелектуалізації у повісті Дж. Фаулза "Вежа з чорного дерева" (2012)
Козлов Р. А. - Художній час і простір у видовій специфіці драматургії (2012)
Коляда О. В. - "Людина зникає в епоху голоцену (на матеріалі повісті М. Фріша "Людина з’являється в епоху голоцену")" (2012)
Крехно Т. І. - Мотивація запозичень та особливості функціонування полонізмів у новітній українській мові (на матеріалі сучасного україномовного телевізійного простору) (2012)
Нестелєєв М. А. - Жанрова своєрідність п’єси М. Фріша "Санта Крус", Фіненко Л. Л. (2012)
Яценко С. А. - Запозичені елементи в лексико-семантичній групі назв приправ та спецій у пам’ятках староукраїнської мови (2012)
Богатирьова Є. В. - Прагматичний потенціал синтаксичних стилістичних засобів у дискурсі англомовних політичних дебатів (2012)
Тименко Т. Г. - Драматична поема та епічна драма: спроба літературно-психологічного аналізу (2012)
Бучко А. В. - Орієнтальні мотиви книги Ельзи Ласкер-Шюлер "Ночі Тіно з Багдаду" (2012)
Ожарівська С. П. - Образ як категорія художнього тексту (2012)
Федоренко Л. О. - "Бідерман і палії" М. Фріша в контексті "Lehrstück" Б. Брехта (2012)
Клименко Т. Є. - Образно-художній смисл архетипної символіки (2012)
Криловець Н. В. - Мотив осені в натурфілософській поезії Ліни Костенко (2012)
Грішин А. В. - Від "моделі котролю якості професійної підготовки" до "забезпечення якості професійної підготовки" майбутніх фахівців у вищому технічному навчальному закладі (2012)
Білоус П. В. - Бароко й українська література (2012)
Вступне слово (2013)
Шемаєва Г. - Упровадження інновацій бібліотеками України та їхтрансфер (2013)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Інформаційна діяльність як приорітетний напрям функціонування бібліотечно-інформаційної сфери у ХХІ ст. (2013)
Василенко О. - Бібліотечно-інформаційна діяльність: гармонізація статистики (2013)
Петрова Л. - Удосконалення системи підготовки бібліотечно-інформаційних фахівців як чинник підвищення ефективності діяльності бібліотек країни (2013)
Стрішенець Н. - Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства (2013)
Бодак О. - Формування бібліотечно-інформаційних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Солоіденко Г. - Електронні інформаційні ресурси бібліотек НДУ НАН України: проблеми інтеграції (2013)
Самохіна Н. - Створення архіву електронних документів як форма інформаційної діяльності бібліотек, Пелюховська І., Матвієнко І. (2013)
Полякова О. - Аналіз комплектування періодичними виданнями фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Клочок Т., Білько Є. (2013)
Малолєтова Н. - Сучасні підходи до міжнародного книгообміну у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Сокур О., Лямець А., Яновська В., Ятченко А., Красій Р. (2013)
Сербін О. - Ефективність бібліотечної систематизації в контексті автоматизації традиційних процесів аналітико-синтетичного опрацювання документів, Галицька С. (2013)
Орєшина Н. - Систематичний каталог НБУВ: інноваційість змісту в традиційності виконання (2013)
Антоненко І. - Ефективність організації інформації про біблографічний ресурс у каталогізаційному аспекті (2013)
Голубєв Ю. - Автоматизована технологія формування інформаційного масиву найменування організації для авторитетних записів (2013)
Багрій І. - "Таблиця мовних типових поділів" як складова частина рубрикатора НБУВ (2013)
Коваль Т. - Удосконалення комплексного бібліотечного обслуговування користувачів НБУВ засобами АБІС "ІРБІС64", Туровська Л. (2013)
Каліберда Н. - Ефективність роботи онлайн-сервісу "Віртуальна довідка" Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Корнілова Є. (2013)
Коновал Л. - Функціональні можливості САБ "ІРБІС64" у дослідженні інформаційних потреб користувачів бібліотеки (2013)
Беліна Л. - Розвиток обслуговування користувачів наукової бібліотеки в умовах інформаційного суспільства, Власенко Н. (2013)
Поліщук Р. - Сучасний стан обслуговування віддаленого користувача в наукових бібліотеках (2013)
Іванова М. - Розвиток дистантногообслуговування користувачів та формування юридичних електронних інформаційних ресурсів у Національній юридичній бібліотеці НБУВ (2013)
Чупріна В. - Модернізація служби МБА за допомогою засобів електронної доставки документів, Кухалашвілі Г., Серьогіна Т. (2013)
Чабан І. - Досвід упровадження системи "ІРБІС64" на пункті запису читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2013)
Клочок А. - Створення порталу наукової біблотеки: структура, національні вимоги та сучасні веб-технології (2013)
Данильченко Т. - Стан та перспективи розвитку організаційно-нормативного забезпечення бібліотечних веб-сайтів (2013)
Ісаєнко О. - Маркетингова складова ефективного управління науковою бібліотекою (2013)
Посмєтна О. - Сучасні показники економічної ефективності бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки (2013)
Голембовська Н. - Розвиток ринку рибних продуктів в Україні, Лебська Т. (2014)
Цена на хлеб, или чьими интересами пожертвует государство (2014)
Китай начал в Украине политику "продовольственного колониализма" (2014)
Леонова Б. - Мікрофлора бактеріальних препаратів (2014)
Очколяс О. - Вершкове масло з покращеним мiнеральним складом, Лебська Т., Тищенко Л. (2014)
Савченко О. - Оcновні принципи створення біотехнології м’якого сирного продукту (2014)
Котляр О. - Жировий напівфабрикат для піноподібної десертної продукції, Горальчук А., Гринченко О. (2014)
Осокіна Н. - Технологічні властивості зерна гібриду кукурудзи, Костецька К. (2014)
Іванюта А. - Структурно-механічні властивості бульонів (2014)
Лебськая Т. - Технологическая характеристика карася, обитающего в водоёмах Украины, Ротко М. (2014)
Архіпова Г. - Екологічне маркування – запорука якості продуктів дитячого харчування, Нестерова Л. (2014)
Рада може спростити ввезення в Україну продукції з ГМО (2014)
Полевая Л. - Отныне стандарты качества продуктов питания – только европейские (2014)
Реформу медицини фактично розпочала війна (2014)
Гоженко А. И. - Современное состояние развития теории болезни (дискуссионные заметки) (2014)
Белокриницкий В. С. - Причины болезней, пути профилактики в реформировании системы охраны общественного здоровья (2014)
Трахтенберг І. М. - Обґрунтування доцільності створення і впровадження нормативно-методичної бази оцінки безпеки лікарських нанопрепаратів в Україні, Ульберг З. Р., Чекман І. С. (2014)
Свінціцький А. С. - Професор Анатолій Петрович Пелещук: корифей вітчизняної терапевтичної науки і практики (2014)
Бойко В. В. - Владимир Терентьевич Зайцев. Полет сквозь время,  Тарабан И. А.,  Виленский Ю. Г. (2014)
Boyko V. V. - Dr Vladimir Terentievich Zaytsev. Flying through Time, Taraban I. A., Vilensky Yu. G. (2014)
Харченко Н. В. - Нерешенные проблемы здорового питания (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського