Мервенецька В. Ф. - Статистична звітність в управлінні технічними та енергетичними ресурсами сільськогосподарський підприємств (2010)
Михалевич С. Г. - Оцінка виробничих запасів для належної організації обліку (2010)
Міняйло В. П. - До питання оцінки ефективності державних закупівель (2010)
Молодецька О. М. - Методологічні особливості оцінки техніко-економічної безпеки підприємств, Нусінова О. В. (2010)
Моссаковський В. Б. - Побудова бухгалтерського обліку в сучасних умовах (2010)
Нагірська К. Є. - Етапи формування та періодичність подання управлінської звітності (2010)
Нападовська Л. В. - Особливості формування цільової собівартості та ціноутворення в умовах глобалізації (2010)
Нечипорук Н. В. - Обліку доходів і видатків спеціального фонду: стан та перспективи розвитку (2010)
Ніколашин А. О. - Комп’ютерні форми обліку, їх особливості та аналіз (2010)
Нужна О. А. - Європейський досвід розвитку кредитних відносин в сільському господарстві: історичний аспект (2010)
Нусінов В. Я. - Організація бюджетування з урахуванням контролю за ступенем кризового стану на промислових підприємствах, Міщук Є. В. (2010)
Ножова Г. М. - Моделювання ключових фінансових показників для оцінки фінансового стану сучасного підприємства, Ценклер Н. І. (2010)
Озеран А. В. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та фінансової звітності (МСФЗ) в Україні, Вовк М. О. (2010)
Озеран В. О. - Операційний аудит транспортно-заготівельних витрат у лісовому господарстві, Чік М. Ю. (2010)
Олішевська А. М. - Ретроспектива та сучасний стан розвитку фермерських господарств в Миколаївській області (2010)
Орищенко М. М. - Етапи розвитку системи резервування: від зародження до сьогодення (2010)
Осипов С. В. - Маркетинговий аудит розвитку інновацій, виробництва та споживання в системі управлінського обліку підприємств (2010)
Осмятченко В. О. - Моделювання подвійного запису в умовах застосування інформаційних технологій (2010)
Осмятченко Л. М. - Економіко–правові засади методології та організації обліку і контролю інтелектуального капіталу (2010)
Папуша І. Д. - Проблеми оцінювання ефективності господарської діяльності в аналітичних системах підприємств, Шафалюк М. С. (2010)
Пасемник О. Г. - Система обліку як джерело управлінської інформації, Дмитришин А. Ф. (2010)
Парасій-Вергуненко І. М. - Динамічний підхід до формування обліково-аналітичної системи (2010)
Петрик О. А. - Діяльність аудиторських фірм великої четвірки: сучасні тенденції розвитку (2010)
Плаксієнко В. Я. - Інвентаризація: від сучасного до минулого, Лега О. В. (2010)
Писаренко Т. М. - Управлінський підхід до методики проведення інвентаризації, Букало Н. А. (2010)
Півнюк О. П. - Економічна суть, класифікація витрат виробництва та собівартості продукції в умовах глобалізації економіки України (2010)
Пойда Ю. М. - Особливості обліку фінансового та операційного лізингу (2010)
Покинтелиця В. М. - Систематизація і оцінка ризиків адміністрування податків торговельних підприємств (2010)
Полянська О. А. - Методи управлінського обліку та доцільність їх застосування на підприємствах гуртової торгівлі (2010)
Попівняк Ю. М. - Інформаційне забезпечення фінансового механізму управління витратами підприємства (2010)
Попітіч Т. В. - Раціоналізація побудови документообороту на підприємстві: бухгалтерський аспект (2010)
Титул, содержание (2012)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2012 року (2012)
Варламов Г. Б. - Активна громадська діяльність фахівців паливно-енергетичного комплексу – запорука підвищення екологічної безпеки галузі, Оліневич Н. В., Приймак К. О. (2012)
Овчаренко Т. И. - Анализ существующих систем электроснабжения промышленных предприятий, как фактор повышения их эффективности, Васюченко П. В., Кирисов И. Г. (2012)
Шубенко А. Л. - Утилизация сбросной теплоты технологических процессов промышленного предприятия с целью выработки электроэнергии, Бабак Н. Ю., Cенецкий А. В. (2012)
Кононов Б. Т. - Спосіб отримання постійного часу випередження та пристрій його реалізації, Вінницька В. В. (2012)
Маляренко В. А. - Відновлювані джерела енергії для Харківської області: сучасний стан, тенденції, перспективи, Галетич І. К., Вергелес Ю. І. (2012)
Гнєушев В. А. - Логика сооружения и обеспечения биотопливом мини-тэц в Украине, Стадник А. С., Крохмалюк Ю. А. (2012)
Дмитрик В. В. - К улучшению качественных харктеристик металла шва сварных соединений паропроводов, Лучка Н. В., Скляр О. В. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование сопряженного теплообмена в криососудах (2012)
Кунденко Н. П. - Разработка и исследования генераторов на лавинно-пролётных диодах и диодах Ганна (2012)
Карпенко О. О. - Концепція удосконалення ресурсозберігаючих технологій і технологічного обладнання для виробництва коксу з заданими властивостями, Лазаренко О. Я., Лазаренко Т. В., Ніколайчук Ю. В. (2012)
Щур Ю. А. - Оптимизация процесса горения твердого топлива, Перегудов С. В., Безъязычный В. Ф. (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень - червень 2012 р. (2012)
Маляренко В. А. - Економія електроенергії і зниження втрат в електричних мережах, Щербак І. Є., Колотило І. Д. (2012)
Кирилюк Т. І. - Способи підвищення ефективності електроспоживання на залізницях України (2012)
Немировский И. А. - Энергоэффективность систем теплоснабжения (2012)
Овчаренко Т. И. - Особенности внедрения мероприятий по снижению потерь электрической энергии на действующих предприятиях, Васюченко П. В. (2012)
Кошельник А. В. - Применение когенерационных установок в утилизационных схемах стекольного производства, Кошельник В. М., Хавин Е. В., Жбанков А. Е. (2012)
Омельченко Т. В. - Тенденції розвитку енергетичного ринку України (2012)
Соболь А. В. - Влияние высоковольтного импульсного действия на структуру, напряженное состояние и твердость вакуумно-плазменных TIN-покрытий, Киданова Н. В., Храмовая Т. И., Фильчиков В. Е., Андреев А. А., Столбовой В. А. (2012)
Жунь Г. Г. - Исследование экранно-вакуумной теплоизоляции с новыми материалами (2012)
Кунденко Н. П. - Анализ системы контроля за обработкой микрообъектов животных акустическими колебаниями (2012)
Ситников Б. В. - Влияние параметров режима импульсно-дуговой сварки на распределение остаточных напряжений в соединениях сплава АМг6 (2012)
Голишева Є. О. - Стратегії управління споживчим капіталом промислового підприємства на основі його діагностики (2012)
Колесников А. В. - Многоуровневый учёт и прогнозирование затрат в строительстве (себестоимость по Колесникову) (2012)
Міжнародний виставковий центр (2012)
Abstracts (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-липні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Арсеньев В. М. - Характеристики теплонасосного режима гибридного термотрансформатора с использованием естественных источников теплоты, Проценко М. И., Козин В. Н., Буянов С. В. (2012)
Андреев С. Ю. - Экспериментальная оценка доверительных границ измерений температуры пирометрами, Федоров И. П. (2012)
Алёхина С. В. - Особенности исследования тепловых и газодинамических процессов в выходных патрубках паровых турбин, Симбирская О. А. (2012)
Мехович С. А. - Ризики неплатежів на оптовому ринку електричної енергії України, Колєсніченко А. С. (2012)
Коваленко Г. М. - Формування інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу (2012)
Коцалап С. О. - Діагностика організаційної культури на прикладі КП "Геоград", Громова А. О. (2012)
Жунь Г. Г. - Совершенствование характеристик экранно-вакуумной теплоизоляции на криососудах (2012)
Завгородний А. И. - Изучение особенностей гидравлического режима вибропневматического сепаратора для разделения сыпучих смесей, Синяева О. В. (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 437 з 16 по 31 серпня 2012 р. (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні – серпні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Мехович С. А. - Украина в контексте особенностей современного развития промышленного производства ведущих мировых производителей, Захарченков А. С. (2012)
Презентация муниципальной энергетической программы г. Люботин 6 сентября 2012 г. (2012)
Покалицын С. Н. - Потенциал экономии природного газа, реализуемый внедрением системы контроля и нормализации (КиН) расходов газа на отопление зданий образования и здравоохранения города Люботин Харьковской области, Хренов А. М., Ромашко А. В. (2012)
Григоров А. Б. - Каталитическое увеличение выхода светлых фракций нефти, Шпаковский В. В., Антонюк О. Д. (2012)
Пшінько О. М. - Підвищення ефективності споживання електроенергії в університеті, Сиченко В. Г., Кузнецов В. Г., Яценко Д. К. (2012)
Бобух А. А. - Исследование объектов управления закрытой системы централизованного теплоснабжения на их физических моделях, Ковалев Д. А. (2012)
Ромашов Ю. В. - Оценка показателей долговечности теплообменных труб пароперегревателей паровых котлов на основе континуальной механики разрушения (2012)
Абелешев В. И. - Исследование некоторых теплотехнических аспектов эффективного устройства мансард (2012)
Ковалёв Л. И. - Малая энергетика республики Беларусь: проблемы и пути развития, Ковалёв И. Л. (2012)
Морфлюк В. Ф. - Автоматизовані засоби цифрового контролю очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин змивними розчинами, Кохан В. Ф., Мельников О. В. (2012)
Федюшко Ю. Н. - Диэлекометрический метод контроля состояния биологических объектов, Михайлова Л. Н. (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу No 438, вересень 2012г. (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Перекрест А. Л. - Оптимізація процесу теплоспоживанння навчального закладу, Романенко С. С., Найда В. В. (2012)
Мехович С. А. - Реализация потенциала энергосбережения предприятия в период подготовки к сертификации на соответствие требованиям международного стандарта iso 50001, Покалицын С. Н. (2012)
Дерзский В. Г. - Реформирование рынка в электроэнергетике Украины и ценообразование (2012)
Маляренко В. А - Сжигание органических топлив и эколого-химическая безопасность, Канило П. М. (2012)
Черенков И. А. - Прогнозирование на основе новостного потока посредством ассоциативных правил (2012)
Омельчук А. О. - Оптимизация параметров и режимов источников реактивной мощности в электрических сетях разных уровней напряжения, Скрипник А. М., Трондюк В. С. (2012)
Трунова І. М. - Вдосконалення типової методики "Загальні вимоги до організацїі та проведення енергетичного аудиту", Безсонова К. Ф. (2012)
Пачколін Ю. Е - Визначення величини та напряму дії електромагнітних сил у електросталеплавильних комплексах (2012)
Пиротти Е. Л. - Исследования проблемы воздействия ультразвуковых волн в процессе криоконсервации, Михайлова Л. Н. (2012)
Кунденко Н. П. - Определение добротности открытой резонансной системы в режиме слабой связи (2012)
Abstracts (2012)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного ко мплексу (2012)
К сведению авторов и подпичиков (2012)
Титул, содержание (2012)
Мехович С. А. - 15 лет на службе энергоэффективности (2012)
Мехович С. А. - Выбор стратегии технологического прорыва на современном этапе (2012)
Костенко А. А. - Теоретические аспекты проведения технологического реинжиниринга на промышленных предприятиях (2012)
Попова М. Н. - Программный бюджет как инструмент повышения эффективности управления расходами региональных бюджетов (2012)
Остапчук В. Н. - Энергосбережение – современный путь развития железнодорожного транспорта!, Залозных В. А., Подопригора А. И. (2012)
Алексеева Ю. А - Технико-экономические показатели системы комплексного повышения эффективности насосных станций, Коренькова Т. В. (2012)
Пономарьов С. В. - Оцінка ефективності інвестицій в енергозбереження на підприємствах ПЕК (2012)
Махотіло К. В. - Експериментальна оцінка ефективності сонячних колекторів, Косатий Д. М. (2012)
Білик А.С. - Екологічний менеджмент на промислових підприємствах України: зміст та сутність поняття (2012)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2012 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2012)
Abstract (2012)
15 лет журналу (1997-2012). Нас поздравляют (2012)
К сведению авторов и подписчиков (2012)
Акастьолова О. Г. - Особливості формально-синтаксичної структури окличних речень у поезії Ліни Костенко (2011)
Акульшина Н. Т. - Поняття "картина світу" у сучасній лінгвістиці (2011)
Афонина Ю. Н. - Семантические сдвиги и лексические инновации конца ХХ – начала ХХI вв. (2011)
Валеева Л. В. - Дискурсивные стратегии мифемы (2011)
Галаева А. В. - Структурные и когнитивные методы исследования лексических инноваций (2011)
Гаража М. М. - Світський дискурс як лінгвістичний феномен: суть, специфіка, перспективи дослідження (2011)
Гречухина И. - Д. Усилительно-экспрессивная лексика в древнеанглийской поэзии (2011)
Демчук А. И. - Вербализация ситуативных характеристик речевого голоса (2011)
Дорофеев Ю. В. - Межрегиональные лексические соответствия как проявление вариативности языка (2011)
Евраева С. В. - Религиозные концепты в идиостиле А. Блока (2011)
Євсєєва Г. П. - До питань культури мовлення в ЗМІ (на прикладі видань Дніпропетровщини), Єгорова В. С. (2011)
Зеленцова М. Г. - Семантичний простір концепту "менеджмент знань" (2011)
Зимовець Г. В. - Особливості аналітичного словотвору ергонімів (2011)
Клочко Е. А. - Развитие специальных наименований, объединённых понятием "учебное заведение" в древне- и среднеанглийском языке (2011)
Короткова C. В. - Лексико-семантические группы наречий, характеризующих речь персонажей (2011)
Лавриненко О. В. - Становление теории речевых жанров как самостоятельной лингвистической дисциплины (2011)
Лю Фейхун - Русское междометие – традиции и инновации (2011)
Мартьянова Н. Г. - Інструментальні засоби дослідження інтонації: синхронний та діахронний аспекти (2011)
Миронова Т. Ю. - Глаголы в англоязычном авторском тексте: национально-культурная проблема перевода (2011)
Мордань В. И. - Открытый тезаурус как инструмент анализа метаязыковых вербально-иконических параллелей (2011)
Острецова И. В. - Репрезетация объектных актантов в высказываниях с описательными предикатами (на материале специальных дискурсов) (2011)
Петрова Л. А. - Художественный концепт в современной лингвокогнитологии (2011)
Попко Л. П. - О некоторых "новых языках" сети Интернет (2011)
Сахно И. А. - Формы и функции повтора в интервью с экономической тематикой (на материале публикаций журнала "Der Spiegel") (2011)
Сереброва С. Б. - Стилистические особенности использования прецедентных феноменов в заголовках региональной прессы Донбасса (2011)
Турчак О. М. - З історії вивчення вставлених конструкцій як синтаксичної категорії структурно-комунікативного рівня (2011)
Филатова Е. А. - Сравнение как отличительная черта идиостиля В. Токаревой (2011)
Ходоренко А. В. - Гештальт и его выражение в языковых единицах (2011)
Шумейко О. А. - Оказіоналізми як мовні засоби творення комічного в українській поезії II пол. ХХ ст. (2011)
Правдюк О. Л. - Тенденції фінансових процесів в аграрній сфері економіки України (2010)
Приймак С. В. - Фінансова діагностика як інструмент контролінгу, Клебан О. Д. (2010)
Примаченко О. Л. - Міжгосподарське використання техніки та особливості обліку витрат на її утримання (2010)
Приступа К. П. - Оцінка в системі оперативного контролю сільськогосподарських підприємств (2010)
Пушкар М. С. - Умови для розробки нової парадигми обліку (2010)
Рабошук А. В. - Концептуальна основа бухгалтерського обліку: критика та розвиток, Лісничий К. М. (2010)
Радченко К. М. - узгодження обліку витрат в бухгалтерському та податковому обліку (2010)
Радзивилюк Ю. В. - Особливості класифікації основних засобів на промислових підприємствах (2010)
Редько Л. Ю. - Повноліття аудиту в Україні. риторичні питання еволюції (2010)
Роєва О. С. - Проблемні питання первинного обліку основних засобів (2010)
Романчук А. Л. - Проблеми обліку напівфабрикатів сфер відповідальності на підприємствах промисловості будівельних матеріалів (2010)
Саблук П. Т. - Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Савош Л. В. - Щодо особливих випадків при застосування методики множинного регресійного аналізу для управління витратами (2010)
Савчук Л. І. - Проблемні аспекти формування обліково-аналітичної інформації в сучасних умовах (2010)
Садовська І. Б. - Облік доходів і витрат в управлінні надзвичайною діяльністю сільськогосподарських підприємств (2010)
Самойлова Т. А. - Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління капіталом підприємства (2010)
Сачинська Л. В. - Вплив логістичних витрат на ефективність діяльності машинобудівного підприємства (2010)
Свідерський Д. Є. - Формування показників видів діяльності фінансової звітності за даними бухгалтерського обліку (2010)
Свірко С. В. - Фінансова звітність суб’єктів державного сектору в умовах гіперінфляції відповідно до МСБОДС (2010)
Селіверстова Л. С. - Методологічні засади сучасного корпоративного управління в Україні (2010)
Сенчук Т. Я. - Аналіз як інструмент контролю витрат на дослідження та розробки (2010)
Скворцов Д. І. - Аналітичне забезпечення вибору інноваційних проектів суб’єктів господарювання (2010)
Сидоренко Р. В. - Особливості впровадження обліку за центрами відповідальності на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Скворцов І. Б. - Оцінювання ризиковості інноваційного проекту, Гринаш Л. П. (2010)
Скворцов І. Б. - Амортизація як ціноутворюючий фактор і механізм антикризового регулювання, Загорецька О. Я. (2010)
Скрипник М. І. - Облік витрат на промислових підприємствах у розрізі їх класифікації (2010)
Сльозенок Н. М. - Аналіз позикових фінансових ресурсів та їх вплив на фінансову спроможність підприємств торгівлі (2010)
Сметанюк Т. Б. - Технології контролінгу в системі маркетингових досліджень кон’юнктури ринків та ефективності споживання (2010)
Сопко В. В. - Прибуток як об’єкт обліково-економічної інформаційної системи, Бенько М. М. (2010)
Сорока І. Й. - Ключові чинники успіху організації автомобільного транспорту на ринку логістичних (транспортних) послуг (2010)
Стасів О. Ф. - Вдосконалення форм господарювання в сільському господарстві (2010)
Стефанов С. Є. - Аудит ефективності: розуміння, застосування, завдання (2010)
Сторожук Т. М. - Облікова політика як засіб для досягнення цілей підприємства (2010)
Струк Н. С. - Цільове калькулювання в обліковій системі ділового партнерства підприємств (2010)
Талах Т. А. - Зниження витрат на виробництво хлібопекарської продукції на основі проведення перспективного аналізу (2010)
Терен Г. М. - Аналіз ліквідності на різних стадіях життєвого циклу підприємства (2010)
Тимчев М. Л. - ССП анализа эффективности, антикризисньiй анализ и оценка конкурентоспособности предприятия (2010)
Титикало В. С. - Теоретичні основи фінансової звітності бюджетних установ (2010)
Тітаренко Г. Б. - Управлінський облік та фінансова структура: спорідненість та відмінність (2010)
Ткаченко Н. М. - Проблеми методології і передумов гармонізації системи бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Ткачук І. М. - Бюджетування у діяльності підприємств дорожньо-будівельної галузі (2010)
Тлучкевич Н. В. - Нормування витрат в сільському господарстві: проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Труфен А. О. - критерії ефективності видатків на освіту (2010)
Тулуш Л. Д. - Реформування механізму справляння плати за землі сільськогосподарського призначення, Боровик П. М. (2010)
Фаріон В. Я. - Моделювання процесів формування собівартості продукції підприємств спиртової галузі в умовах нечітко заданих даних (2010)
Фаріон І. Д. - Формування стратегії для підприємства y сучасних умовах, Чичун В. А. (2010)
Фаріон М. - Боргова криза та внутрішньоекономічна активність, Фаріон А. (2010)
Фендик В. М. - Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності (2010)
Фертюк С. В. - Вдосконалення систем бюджетування підприємств на принципах маркетингу, нарощування цінності для споживачів і потенціалу бізнесу (2010)
Фецович Т. Р. - Удосконалення методики оцінки нематеріальних активів підприємства (2010)
Філонов В. І. - Розвиток інтегрованих форм економічного і маркетингового аналізу ефективності діяльності підприємств (2010)
Цалко М. М. - Удосконалення поточного обліку амортизаційних витрат на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Цюга М. М. - Контролінг як економічна категорія: історичний аспект (2010)
Цюпак М. І. - Статистичний аналіз діяльності підприємств туристичної та готельної індустрії (2010)
Чаплінський Ю. Б. - Оцінка ефективності використання товарних запасів торговельного підприємства, Чаплінська А. А. (2010)
Чернецька О. В. - Економіко-математичне моделювання як засіб оптимізації структури витрат в сільськогосподарських підприємствах (2010)
Чудовець В. В. - Теоретико-практичне обгрунтування видів економічного контролю (2010)
Чужинов І. Й. - Маркетинговий аудит маркетингових стратегій підприємств в нових умовах споживання (2010)
Шафалюк О. К. - Організація аналітичної роботи на підприємстві з використанням маркетингових методик моніторингу, діагностики і аудиту (2010)
Шевченко Ю. А. - Організація економічного аналізу використання кормів (2010)
Шипіна С. Б. - Звіт про прибутки і збитки в системі фінансової звітності США (2010)
Шкабура М. О. - Суттєвість у формуванні облікової політики (2010)
Шкіря Н. Л. - Функція контролю у захисті прав міноритарних акціонерів, Ващенко Н. І. (2010)
Шпикуляк О. Г. - Проблеми формування інститутів ринку в аграрній сфері (2010)
Шпір М. Ф. - Методики долання невизначенності і моніторингу ринкового середовища в процедурах маркетингового аудиту (2010)
Штерма Т. В. - Матеріальна мотивація праці персоналу. перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств (2010)
Штимер Л. Т. - Теореричні основи методичних підходів до оцінки потенціалу матеріальних ресурсів підприємства в ході формування стратегічних переваг (2010)
Шумило Р. Р. - Зарубіжний досвід обліку та внутрішньогосподарського контролю малоцінних і швидкозношуваних активів (2010)
Шунь О. Ф. - Аспекти бухгалтерського обліку та моніторинг вищої освіти в забезпеченні ефективного управління галуззю (2010)
Ясишена В. В. - Методика прогнозування грошових потоків (2010)
Іщенко М. Л. - З’ясування чинників сприяння спільному функціонуванню підприємств у гірничо-збагачувальному комплексі (2006)
Шатирьова А. С. - Оцінка вартості запасів родовищ мінеральних вод України (методологічний аспект) (2006)
Прокопенко В. І. - Аналіз і оцінка ефективності ремонту технологічного устаткування на марганцевих кар’єрах, Лопатіна О. С. (2006)
Піскова Ж. В. - Структурні схеми виробничих матеріальних потоків металургійного виробництва (2006)
Кравчук Н. В. - Особливості організації первинного та аналітичного обліку виробничих запасів в умовах вугледобувних підприємств України (2006)
Лобачова Н. В. - Формування системи збалансованих виробничих зв’язків у корпоративних об’єднаннях (2006)
Масалаб P. M. - Фактори інвестиційної привабливості акцій, Сичова Л. Т. (2006)
Ковальчук К. Ф. - Бюджетування в процесах реорганізації структур управління і делегування повноважен, Мезерняк Д. А., Шпанковська Н. Г., Костанецький В. В. (2006)
Ремньова Л. М. - Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємства як об’єкт фінансового менеджменту, Лавров Р. В. (2006)
Белозерцев B. C. - Концептуальні основи кредитної політики на підприємствах України (2006)
Бондар Ю. А. - Проведення аналогій внутрішнього та зовнішнього аудиту господарюючих суб’єктів (2006)
Швець B. Є. - Обліково-аналітичне забезпечення інвестицій на ринку антикваріату (2006)
Семенов В. В. - Особливості аналізу ефективності діяльності корпоративних структур, Гамолін А. В. (2006)
Гресь Н. Л. - Організація обліку руху автомобільних шин на підприємстві, Жадан Ю. М. (2006)
Король Г. О. - Підхід до формулювання місії підприємств на прикладі підприємства газопостачання, Труш Ю. Т. (2006)
Баханова М. В. - Особливості використання комплексу маркетингу та його концепцій в банківський діяльності (2006)
Паршина О. А. - Дослідження процесу формування конкурентоспроможності продукції машинобудівного підприємства на основі нейромережних технологій (2006)
Титул, зміст (2013)
Крижанівський Є. І. - Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу із морських родовищ, Дзьоба О. Г., Джус А. П., Міронов Ю. В. (2013)
Середюк М. Д. - Експериментальні дослідження перехідних процесів у магістральних нафтопроводах, спричинених зупинками насосних агрегатів, Григорський С. Я. (2013)
Люта Н. В. - Компаративний аналіз ефективності використання газотурбінного та електричного приводів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів, Дубей О. Я., Ісаєва І. М. (2013)
Сусак О. М. - Методологія розрахунку густини природного газу в магістральних газопроводах великої протяжності, Волинський Д. А. (2013)
Тутко Т. Ф. - Визначення відстані між роликовими опорами дюкера при його протягуванні через водну перешкоду, Запухляк В. Б. (2013)
Кузьменко Е. Д. - Просторові побудови критерію ймовірності розвитку зсувів, Крив'юк І. В. (2013)
Трубенко О. М. - Петрофізичне моделювання взаємозв'язків фільтраційно-ємнісних параметрів поліміктових порід-колекторів ДДЗ, Федоришин С. Д., Федорів В. В., Коваль Я. М., Олійник А. П. (2013)
Коваль Я. М. - Підвищення ефективності визначення коефіцієнта газонасичення складнопобудованих порід-колекторів шляхом побудови індивідуальних моделей електропровідності (2013)
Бойко В. С. - Вимоги до технологічних властивостей дисперсних матеріалів, придатних для тампонування тріщин у процесі видобування нафти, Дорошенко В. М., Грибовський Р. В., Бойко Р. В. (2013)
Чудик І. І. - Експериментальні дослідження неорієнтованих компоновок низу бурильної колони на механічних моделях (2013)
Владика В. М. - Методика тестування ефективності соляно-кислотних обробок порід-колекторів (на прикладі нижньопермських відкладів Дніпровсько-Донецької западини), Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Воловецький В. Б. - Збільшення обсягів відбору газу в умовах періодичної експлуатації газоконденсатних свердловин, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Чудик І. І. - Узагальнена методика розрахунку енергетичних витрат при роботі неорієнтованих компоновок низу бурильної колони для роторного способу буріння (2013)
Боднарчук В. С. - Екологічні аспекти при видобуванні газу з нетрадиційних колекторів, Мазур А. П., Кобелінець Л. В., Палійчук О. В. (2013)
Кондрат Р. М. - Дослідження застосування поверхнево-активних речовин для інтенсифікації видобування нафти на завершальній стадії розробки родовищ, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2013)
Дмитрах І. М. - Методика для досліджень особливостей взаємодії деформованих поверхонь металу трубопроводів з воденьвмісними середовищами, Сиротюк А. М., Лещак Р.Л., Лутицький О. Л. (2013)
Присяжнюк П. М. - Розроблення електроіскрових покриттів на основі карбідосталей NbC-сталь Гадфільда, Криль Я. А. (2013)
Мельников О. П. - Дослідження впливу геометричних параметрів проточної частини свердловинного струминного насоса на його характеристики (2013)
Давиденко Л. І. - Методи злиття даних для виявлення явища помпажу у відцентрових нагнітачах газоперекачувальних агрегатів, Семенцов Г. Н. (2013)
Семенцова А. О. - Методи і прилади контролю енергетичних параметрів ефективності буріння свердловин електробурами, Копистинський Л. О. (2013)
Паньків Ю. В. - Розроблення інформаційної web-орієнтованої системи контролю успішності студентів (2013)
Ключенко А. В. - Збалансоване освоєння природних рекреаційних ресурсів карпатського макрорегіону (2013)
Фадєєва І. Г. - Методологічні засади управління діяльністю підприємств нафтогазовидобувної галузі (2013)
Полянська А. С. - Пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств нафтогазового комплексу на шляху до інтеграції вітчизняного ПЕК у європейський економічний простір (2013)
Малинка О. Я. - Бренд як елемент системи управління компаніями на роздрібному ринку нафтопродуктів, Устенко А. О. (2013)
Кафка С. М. - Інноваційна економіка як стратегічний напрям удосконалення обліку необоротних активів (2013)
Палійчук У. Ю. - Економічні особливості використання енергії відновлюваних джерел в індивідуальних господарствах (2013)
Голубовська І. - Класичні мови у контексті сучасного мовознавства: епістеми, метамова, інструментарій (2014)
Нікітіна Ф. - Античність як культурно-мовний арсенал глобалізації та науково-технічного прогресу (2014)
Клименко Н. - Етимологічні пояснення як засіб семантизації термінів у сучасних українських спеціальних словниках (2014)
Мегела І. - "Люблю і ненавиджу" Катулла vs "Ars Amatoria" Овідія (2014)
Будейко В. - Имена букв в современном восточнославянском письме и латинский алфавит (2014)
Лазер-Паньків О. - Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові (2014)
Макар І. - Антитетичні відношення у тексті роману Лонга (2014)
Михайлова О. - Міфологічна cемантика "arbor vitae" в латинськомовній анатомічній термінології (2014)
Морозова И. - Калокагатия и филокалия как императивы духовно-нравственного идеала в античности и христианстве: актуальность и гипотезы лингво-культурного исследования (2014)
Третьякова К. - Фауноназви в латинських пареміях (2014)
Єрьоміна О. - До проблеми афіксального статусу компонентів композита (2014)
Воскобойник-Шпинта Г. - Роль номенклатурної латини у становленні наукової мови (2014)
Карлова Т. - Особенности метаязыка медицинской науки (2014)
Куйбіда Х. - Художні означення в епосі Гомера (на матеріалі похідних прикметників) (2014)
Левко О. - Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ καρδία "серце" у Септуагінті та Новому Завіті (2014)
Ніколаєнко О. - Експресивність лексичних засобів мови як засіб впливу на адресата у текстах ораторського дискурсу республіканського Риму (2014)
Руда Н. - Категорія демінутивності в латинській мові (формально-семантичний аспект) (2014)
Антонюк С. - Лексико-семантичні особливості тактильних прикметників із семою "велика вага" у творах поетів епохи принципату Августа (2014)
Ніколаєнко О. - Лексико-фразеологічні особливості епіграм Марціала (2014)
Полович І. - Структура та семантика концепту VIRTUS у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки (2014)
Садовський А. - Прономінальний суб’єкт ἐγώ як засіб лексичної когезії в тексті монологічної промови Платона "Апологія Сократа" (2014)
Бойцун Л. - Семантико-прагматичний аналіз імперативних формул в давньогрецькому та латинському текстах Євангелій (2014)
Борбенчук І. - Виражальні засоби латинської поетичної мови у творах Г. В. Катула (на матеріалі епілію "Аттіс") (2014)
Галамага О. - Фоносемантичні виміри сакральних латиномовних написів (2014)
Грекова М. - СПІВОЧІ ПТАХИ у картині світу народів європейської античності: до проблеми визначення критерію відбору (2014)
Івашків-Ващук О. - Епітет як формотворчий елемент ідіостилю Теокріта (2014)
Малунова Г. - "Апологія Сократа" Платона: історичне джерело чи художній вимисел? (2014)
Мудрик-Іванець О. - Лінгвістична репрезентація кольорув латинській мові (2014)
Дещинська М. - Топоніми Рим і Київ у прислів’ях та приказках (на матеріалі німецької, латинської та української мов) (2014)
Гриценко С. - Латинськомовна психіатрична термінологія: формальний і семантичний аспекти, Чухно Ю. (2014)
Лазер-Паньків О. - Метафора у давньогрецькій музичній термінології, Гриценко А. (2014)
Левко О. - Лексико-семантичне поле "Природні явища" в давньогрецькій мові, Докучаєва К. (2014)
Крамар Н. - Функціонально-семантична кореляція лексем ᾅδης/γέεννα і διάβολος/σατανᾶς у Новому Завіті (2014)
Лазер-Паньків О. - Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології, Янчук А. (2014)
Звонська Л. - Біобібліографія української класичної філології (XVIII–XXI ст.) (2014)
Некрашевич-Короткая Ж. - "Панегирик на взятие Полоцка" (1580) Базыля Гиацинта и проблемы литературной специфики панегирика как жанра древней литературы (2014)
Теперик Т. - Роль сновидения в "Электре" Софокла (2014)
Головач У. - Актуальні проблеми перекладу і коментування грецької філософської прози з погляду специфіки жанру (2014)
Косіцька О. - Структура латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. (2014)
Кожушний О. - Латинськомовна епітафія з віденського храму Мальтійського ордену (2014)
Полюга С. - Концепти БАТЬКО-ОТЕЦЬ та СИН-ДИТИНА як архетипні релігійні символи у грецькому та українському текстах святого письма (2014)
Шевченко-Савчинська Л. - Переваги філолого-історичного методу дослідження новолатинської літератури (на прикладі "De virtutibus Graecorum et Romanorum…" Романа Тимківського) (2014)
Бидная А. - Проблемы перевода и комментирования двуязычного текста (на материале полемического сочинения середины XVI века "Разговор Поляка с Литвином") (2014)
Ластовець М. - Вчення про літературні жанри в анонімній латинськомовній поетиці "Camoena in Parnasso" (2014)
Лущенко Т. - Історія дослідження "ноннівського" питання у класичній філології (2014)
Васильев Л. - К параметрам лингво-аргументативного исследования речевого воздействия (2014)
Зеленько А. - Від описового давньогрецького мовознавства до когнітивної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві), Хенкіна Г. (2014)
Костриця Н. - Лінгвокультурологічний підхід до навчання української мови фахівців-аграрників (2014)
Лучканин С. - Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства (2014)
Борисов О. - Комунікативна ситуація суперечки в британському та українському діалогічному дискурсі (2014)
Войцехівська Н. - Характеристика комунікантів у конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Мединська Н. - Валентність дієслів багатократно-дистрибутивної дії (2014)
Ionel I. - Factorul lingvistic în geopolitica europei centrale şi de est (2014)
Гриценко С. - Історія дослідження українського лексикону XVI–XVII ст. (2014)
Гурбанська С. - Постмодерністська модель світу в художньому дискурсі (2014)
Задорожний В. - Ознаки акцентної нестабільності дієслів на –ати на тлі формування ними видових пар (2014)
Любченко Т. - Семантична основа видового протиставлення (2014)
Івасишина Т. - Привітання як комунікативний акт: когнітивно-прагматичний потенціал (на матеріалі німецької, латинської та української мов), Костіна Л. (2014)
Корольов І. - Когнітивно-комунікативна категорія кооперативності в міжособистісному спілкуванні (2014)
Малікова О. - Теологічний трактат: прагма-стилістичний вимір (2014)
Пахолок З. - Використання складів у вербальних засобах вираження звукових відчуттів (2014)
Пожидаєва І. - Прецедентність як механізм формування маніпулятивного дискурсу блогів (2014)
Сазонова Є. - Нікнейміка як нова галузь сучасної антропоніміки (2014)
Сардарян К. - Метафора у структурі поетичного тексту І. В. Жиленко (2014)
Солдатова Л. - Сутність та історія розвитку змістового наповнення поняття "мова" в греко-латинській мовознавчий традиції (доба ранньої античності VІІІ ст. до н. е. – II ст. до н. е.) (2014)
Жарікова Ю. - Вербалізація концепту ЖІНКА у новогрецькій та українській мовах (2014)
Кіреєнко К. - Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь (2014)
Любімова О. - Трискладовики у творчості західноукраїнських поетів 80-х років ХІХ століття (2014)
Онищук М. - Емотивність субстантивів як вияв системної міжмовної лакунарності в англійській та українській мовах (2014)
Служинська Л. - Засоби вираження категорії означеності / неозначеності в німецькій мові за допомогою артикля (2014)
Pysmenna Y. - The Image of a "Wise Man" in the East Slavonic and British Linguo-Cultural Areas (2014)
Усанова О. - Систематизація спеціальної термінології у педагогічній практиці акордеоніста / баяніста (на прикладі створення словника музичних термінів), Балабуєв І. (2014)
Доскоч І. - Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору (2014)
Лужецька О. - Відапелятивні мікротопоніми Південно-Західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом (2014)
Кравець М. - Дослідження семантики ірреального: текстовий вимір (2014)
Фоміна А. - Семантична класифікація звуконаслідувальних дієслів латинської та французької мов (2014)
Бобошко Т. - Функціональний аспект оцінних реактивних висловлень (2014)
Зайцева О. - Ремарка "фамільярне" у словниках української мови (2014)
Кирилова В. - Реалізація авторських інтенцій у художньому перекладі (на матеріалі новел Михайла Коцюбинського та їх французьких перекладів Еміля Крюби) (2014)
Михайлець В. - Філософські виміри проблеми розуміння та інтерпретації (2014)
Олешко Ю. - Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття (2014)
Рижкіна А. - Концепт СІМ’Я в китайській, англійській та украінській мовних картинах світу (2014)
Черненко Н. - Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов (2014)
Моллаахмаді Дехагі А. - Основи теорії та практики перекладу перськомовної прози російською мовою (2014)
Пироговська Є. В. - Типологія держав за їхньою могутністю, Якушик В. М. (2014)
Гомза І. А. - Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів (2014)
Косюк Т. П. - Актуальні аспекти тлумачення та реалізації принципу самовизначення народів (2014)
Демя'янчук О. П. - Зміни розподілу політичної влади в Україні після весни-2014 (2014)
Семигіна Т. В. - Групи інтересів в політиці: приклади охорони здоров'я (2014)
Сидорчук О. В. - Назад у майбутнє: чи вирішить Конституція-2004 проблему надмірної президентської влади? (2014)
Струк Л. М. - Історія і механізми збалансування репрезентації гендерів: від маскулінізації влади до рівного посередництва (2014)
Гнатюк М. М. - Міжнародний актор та політична суб'єктність у дискурсі реалістського і ліберального підходів (2014)
Кияниця Л. Л. - Зовнішня політика Туреччини в контексті "Арабської весни": від ізольованої держави до претендента на регіональну гегемонію (2014)
Макаренко А. І. - Символічне насильство як інструмент російської політики в Чечні (2014)
Грицяк І. А. - Європейський Союз у глобальному врядуванні. Рецензія на монографію: Гнатюк М. М. Потенціал політичної суб’єктності Європейського Союзу в сучасній системі міжнародних відносин / М. М. Гнатюк. – Житомир : Рута, 2013. – 316 с. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Бацевич Ф. С. - Ченнелінг-тексти: спроба типології та прагматичного аналізу (2014)
Колегаєва І. М. - Що нам показує картина світу: людський чинник ономасіологічних процесів (2014)
Монахова Т. В. - Азірівка як соціолінгвістичний феномен (2014)
Матузкова О. П. - Ідентичність як структура (2014)
Підкуймуха Л. М. - Лексика міського побуту в мовленні міжфоєнного Львова (2014)
Демська О. М. - Лексика і лексикологія, або про лексикологію як університетську дисципліну (2014)
Христіанінова Р. О. - Лінгвістичний статус безсполучникових складних утворень (2014)
Ясакова Н. Ю. - Кваліфікація граматичних значень особи в іменнику: традиція та сучасні погляди (2014)
Кадочнікова О. П. - Синтаксичний статус речень зі взаємозалежними частинами (2014)
Кобченко Н. В. - Стилістичні функції речень з прономінативно-інфінітивним комплексом у романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2014)
Кальченко Т. Ю. - Національно-прецендентні феномени в поетичних текстах В. Герасим'юка: вербалізація елементів національної когнітивної бази (2014)
Гуменюк Т. І. - Запозичення та їхні типи в сучасній українські телівізійній фаховій мові (2014)
Зернецький П. В. - Контрастивно-типологічна характеристика мовленнєвих актів у дискурсі британського та українського парламентів, Рябоконь Г. Л. (2014)
Трач Н. С. - Єврометафори в мовленні мас-медіа (українсько-польські паралелі на матеріалі видань "Український тиждень" та "Gazeta Wyborcza") (2014)
Ожоган А. В. - Дієслівні предикати зі значенням травмування в німецькій та українській мовах, Ожоган В. М. (2014)
Finogina T. - Reflective teaching as a means of overcoming difficulties of the communicative approach (2014)
Відомості про авторів (2014)
Андренко С. О. - Структура кадрового складу органів внутрішніх справ України: проблеми класифікації (2014)
Андрушко П. П. - Питання призначення покарання на підставі угод (про примирення та визнання винуватості), Васюк М. М. (2014)
Бойко Д. Д. - Провадження в справах про адміністративні порушення правил експлуатації транспортних засобів (2014)
Борець М. В. - Повноваження Державної служби фінансового моніторингу України (2014)
Бортняк В. А. - Державний фінансовий контроль: система, принципи та особливості структурної ієрархії (2014)
Бруслик О. Ю. - Виникнення та склад палати лордів Британського парламенту (2014)
Бурбика М. М. - Деякі питання історії виникнення і становлення виробничих сільськогосподарських кооперативів в Україні і Російській Федерації та їх правове положення в сучасних умовах, Горевий В. І. (2014)
Гаєвська Ю. С. - Конституційно-правові засади права власності у системі засад конституційного ладу (2014)
Галан В. О. - Дискримінація за расовою ознакою: від апології рабства до міжнародно-правового злочину (2014)
Гладій С. В. - Удосконалення суспільного контролю за професійною якістю суддів (2014)
Гладкий С. О. - Правовий нігілізм як об’єкт правового самопізнання (2014)
Говорун Д. М. - Особливості реалізації засади публічності під час судового розгляду у суді апеляційної інстанції (2014)
Грабовська О. О. - Специфіка дії принципу безпосередності в доказуванні у цивільних справах (2014)
Гуліда О. М. - Сторони у справах, що виникають зі спорів про право власності (2014)
Давиденко В. Л. - Генеза кримінологічного вчення про жертву (2014)
Дахова І. І. - Участь громадян в управлінні державними справами: питання теорії та практики (2014)
Євміна І. Л. - Недійсність договорів за цивільним та господарським законодавством: проблема узгодження термінології (2014)
Захарченко О. В. - Історичний розвиток підсудності у кримінальному судочинстві України (2014)
Каранікола О. П. - Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні (2014)
Касьян А. О. - Загальна характеристика примусу як обов’язкової ознаки суспільно небезпечного діяння (2014)
Кахнич В. С. - Загальнотеоретичні аспекти співвідношення та взаємодії національного права України з правом Європейського Союзу (2014)
Корчака В. М. - Правова природа поняття "народ" (2014)
Костенко М. В. - Психологічні характеристики організованих злочинних груп (2014)
Крикушенко О. Г. - Поняття та основний зміст сучасної субкультури засуджених у місцях позбавлення волі (2014)
Курепина Е. Ю. - Ответственность за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции (2014)
Курко С. М. - Поняття та ознаки прокурорської діяльності в Україні (2014)
Левченко А. М. - Суб’єкти загальносоціальної протидії негативному впливу кримінальної субкультури на формування протиправної поведінки засуджених до позбавлення волі (2014)
Лемішко Ю. Ю. - Деякі аспекти законодавчої класифікації обставин, які обтяжують покарання (2014)
Лісогорова К. М. - Основні риси трудового законодавства в УРСР в період десталінізації (середина 1950 – середина 1960-х рр.) (2014)
Логвиненко М. І. - Суддівська винагорода в контексті судової реформи, Юрковський Ю. О. (2014)
Лозовий А. І. - Поділ спільного нерухомого майна та виділ частки із нерухомості, що перебуває у спільній частковій власності (2014)
Мамницький В. Ю. - Поняття та зміст принципу змагальності у цивільному судочинстві (2014)
Маркова О. О. - Щодо можливості використовувати договір в процедурі примирення сторін для врегулювання конфліктів та спорів: порівняльний аналіз із законодавством країн Європейського Союзу (2014)
Матюхіна Н. П. - Державна служба України на шляху реформування: проблеми кадрового забезпечення (2014)
Мацькевич М. М. - Поняття гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Михайлова Ю. О. - Вплив інтерактивних технологій навчання на якість підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України (2014)
Міліціанов Р. В. - Процесуальна активність суду як гарантія конституційної засади змагальності сторін (2014)
Мірошниченко О. А. - Практичні питання застосування Закону України "Про захист прав споживачів" (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо якості імені особи за законодавством України (2014)
Мороз М. В. - Право найму (оренди) нерухомості як речове право на чуже майно (2014)
Мукомела І. В. - Ідея інформаційного суспільства в концептуальних розробках Й. Масуди (2014)
Назар Ю. С. - Оскарження в адміністративному суді розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами (2014)
Овакімян М. А. - Дотримання та реалізація принципу змагальності у контексті доказування сторонами у кримінальному провадженні України (2014)
Огороднікова І. І. - Щодо методичних підходів оцінки земель сільськогосподарського призначення для цілей оподаткування, Трубіна М. В. (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова діяльність: минуле, сьогодення, майбутнє (2014)
Перощук З. І. - Бюджетна система України як фінансово-правовий інститут забезпечення функцій держави та органів місцевого самоврядування (2014)
Петреченко С. А. - Актуальні аспекти укладення та розірвання шлюбного договору в Україні: історія та сучасність (2014)
Петрова І. А. - Фактори, що формують ділові якості жінки-керівника силових структур (2014)
Проневич О. С. - Національна рада прокуратури Польщі як орган професійного самоврядування: соціально-правова природа та напрями діяльності (2014)
Радчук О. П. - Особливості правового регулювання міжнародних автомобільних перевезень (2014)
Романюк І. І. - Методика дослідження фінансової безпеки як категорії фінансового права (2014)
Россильна О. В. - Поняття, ознаки, види господарського процесуального представництва (2014)
Русанова В. Б. - Деякі аспекти реалізації права на оскарження в суді постанов у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Ситар І. М. - Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) (2014)
Сіваш О. М. - Зародження ідеї суверенітету: історичні передумови (2014)
Скуратович І. М. - Значення підготовчого етапу у прийнятті судової реформи 1864 р. (2014)
Сліпченко С. О. - Ім’я фізичної особи та його місце в системі об’єктів цивільного права (2014)
Спєсівцев Д. С. - Вплив іпотеки на цивільну оборотоздатність нерухомого майна (2014)
Стеценко Н. С. - Органи виконання судових рішень у кінці XVIII ст. – 60-х роках ХІХ ст. в українських губерніях (2014)
Стецюк Н. В. - Ідеї соборності в українській політико-правовій думці (спроба системного аналізу) (2014)
Тихонова Д. С. - Особливості юридичної відповідальності посадових осіб державної реєстраційної служби України за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг (2014)
Тітов Є. Б. - Система універсальних міжнародних актів по боротьбі з катуваннями та іншими формами негуманного поводження (2014)
Трегубец Н. А. - Правовые средства в законодательстве о защите экономической конкуренции (2014)
Усатий Г. О. - Конфліктні кримінально-правові відносини (2014)
Фролов Ю. М. - Класифікація адміністративно-правових відносин за участю фінансових компаній (2014)
Хоменко О. В. - Принцип поділу державної влади в юридичній науці та практиці США (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільна правосуб’єктність неповнолітніх: окремі проблемні аспекти (2014)
Чепік-Трегубенко О. С. - Теоретико-правові проблеми становлення відкритого суспільства в Україні в умовах глобалізації (2014)
Шендрик В. В. - Суспільно-правові засади обмеження конституційних прав і свобод громадян в оперативно-розшуковій діяльності, Шендрик А. В. (2014)
Шилов В. В. - Щодо сутності об’єкта та предмета профілактичної діяльності органів прокуратури (2014)
Шишкін А. О. - Питання організації оперативного обслуговування підрозділами ДСБЕЗ лінії боротьби з одержанням неправомірної вигоди службовою особою, Вінцук В. В. (2014)
Шолкова Т. Б. - Публічні централізовані бюджетні цільові фонди місцевого самоврядування України, правовий статус (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правовий механізм обрання чи призначення суддів до спеціалізованих судів України (2014)
Шулатова І. С. - Поняття і сутність Державної фіскальної служби України (2014)
Яценко С. С. - Змістовне наповнення права на питну воду (2014)
Гриценко В. Г. - Принципи правоохоронної системи (2014)
Іншин М. І. - Дистанційна зайнятість працівників в умовах ринкової економіки (2014)
Кагляк І. І. - Інформаційне забезпечення слідчої діяльності (2014)
Колєснік Т. В. - Забезпечення дисципліни праці за допомогою організаційних заходів (2014)
Кутоманов Д. Є. - Проблеми правового регулювання непрямих методів забезпечення дисципліни праці (2014)
Слово до науковця (2014)
Олійник Б. В. - Столітній ювілей професора Лева Аркадійовича Калужніна, Сущанський В. І. (2014)
Вавдіюк Д. О. - Абелеві двопороджені самоподібні групи (2014)
Дрінь Я. М. - Задачі Коші для рівномірно параболічних систем псевдодиференціальних рівнянь (2014)
Дяченко С. М. - Напівгрупи Рісса нажд циклічною групою четвертого порядку скінченного зображувального типу (2014)
Кашпіровський О. І. - Класи єдиності та локальні наближення розв'язків нескінченних несиметричних систем різницевих рівнянь, Лебідь В. О. (2014)
Михалевич В. М. - До побудови закономірності статистично нестійкої послідовності елементів скінченної множини (2014)
Морозов Д. І. - Рекурсивний критерій спряженості автоморфізмів у FAut T2 (2014)
Pyliavska Pyliavska - On p-groups of nilpotency class 3 where all proper subgroups have nilpotency clas les than 3, Naichuk M. (2014)
Федорова М. В. - Вільні добутки скінченних груп, задані скінченними автоматами (2014)
Чорней Р. К. - Оптимізаційна еколого-економічна модель з урахуванням технологічних аварій (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коротич О. І. - Термочутливі гідрогелі з інкорпорованими вуглецевими нанотрубками, Слюсар Ю. С., Гончарук А. І., Коновалова В. В., Самченко Ю. М. (2014)
Колесник І. С. - Альгінатні мікрокапсули, модифіковані поліелектролітними комплексами на основі заряджених полісахаридів, Ворон О. О., Білько Д. І., Антонюк Н. Г., Бурбак А. Ф. (2014)
Бупбак А. Ф. - Мембранна дистиляція в процесах водопідготовки, знесолення та очищення стічних вод (2014)
Повторова Н. В. - Модифікування поверхні поліакрилонітрильних мембарн уф-ініційованою прищепленою полімеризацією функціональних мономерів, Вакулюк П. В., Юхименко Н. М., Бупбак А. Ф. (2014)
Момот Л. М. - Виготовлення гідрофобних мембарн на основі похідних полібутилметакрилату, модифікованих уф-опроміненням, та дослідження їх властивостей, Михальонок Я. С., Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Бурбак А. Ф. (2014)
Вакуляк П. В. - Отримання флуоровмісних мембран для очистки шахтних вод методом мембранної дистиляції, Петрук В. В., Філатова Д. М., Сергійчук І. А., Бурбан А. Ф. (2014)
Леоненко Є. В. - Фізико-хімічні закономірності взаємодії пар-барвників і формування гібридних міцел, Тельбіз Г. М., Гребенніков В. Н., Ординський В. В. (2014)
Воробець В. С. - Методи синтезу та електрокаталітичні властивості електродів на основі нанодисперсного ТЮ2, Алонцева В. В., Колбасов Г. Я. (2014)
Будзінська В. Л. - Суперпоглинальні органо-неорганічні композити, що містять природний полісахарид (2014)
Воробець В. С. - Електрокаталітичні властивості електродів на основі B-C-N плівок при електровідновленні кисню (2014)
Шкавро З. М. - Теорія та практика використання коагулянтів у технології водоочищення, Антонюк Н. Г. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передмова, або деякі підсумки виконання наукової теми "Культурні трансформації в синхронії та діахронії: теорія і практика (2014)
Собуцький М. А. - Психоаналіз у дзеркалі галантної літератури XVII-XVIII ст. (2014)
Danchenko M. - The aspect of rococo in the history of relativity of time and truth (2014)
Бібік О. М. - Релігійна складова японського естетичного світосприйняття (2014)
Король Д. О. - Полівалентність образу Сатурна в свідомості ранньомодерного часу (2014)
Джулай Ю. В. - В. Хогарт та Г. К. Ліхтенберг в історії Плюшкіна (2014)
Гамалія К. М. - Людина, гігієна та цивілізація в творах І. П. Скворцова (2014)
Готун І. А. - Керамічний комплекс поселення Ходосівка-Рославське як показних духовної культури мешканців, Гунь М. О. (2014)
Пустовалов С. Ж. - Археологічні дослідження напівземлянки шляхти та прилеглої до неї території на острові Байда (2014)
Довжик О. К. - Сексологізація Обрі Бердслея в Англії кінця ХІХ ст. (2014)
Петрова О. М. - Соціальний та художній зміст проекту "Жлобарт" (2014)
Погрібна А. І. - Виховання почуттів у добу "відлиги": шкільні кіноповісті про перше кохання (2014)
Оленєв О. А. - Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа (2014)
Сарапіна Є. В. - Структура української колективної ідентичності через аналіз співвідношення спадку та історичного середовища (2014)
Павліченко Н. В. - Незвичні виставкові проекти Києва початку ХХ ст. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ободовський О. Г. - Теоретичне та прикладне руслознавство в Київському університеті: стан і перспективи наукового та освітнього розвитку (2010)
Бойко В. М. - Використання геоінформаційних технологій в оперативній гідрометеорології, Кульбіда М. І., Адаменко Т. І. (2010)
Дубняк С. С. - Методологічні основи еколого-гідроморфологічного аналізу екосистем великих рівнинних водосховищ (2010)
Лук’янець О. І. - Питання моделювання та прогнозування в гідрології (2010)
Приймаченко Н. В. - Узагальнення параметрів математичної моделі формування дощового стоку на прикладі малих водозборів басейну Дністра (2010)
Шевчук Ю. Ф. - Моделювання процесів формування якості питної води в місті Чернівці, Шевчук А. Ю. (2010)
Лобода Н. С. - Закономірності коливань річного стоку річок України при змінах клімату на початку ХХІ сторіччя (2010)
Ромась М. І. - Вплив атомних електростанцій на водогосподарський стан басейнів річок, Чунарьов О. В., Шевчук І. О., Сукач Л. В. (2010)
Kovalchuk I. - Modelling of dike relocation scenarios for flood risk mitigation in the upper Dnister valley, Quast J., Ehlert V., Mykhnovych A., Steidl J., Fritsche S. (2010)
Ющенко Ю. С. - Аналіз гранулометричного складу руслоформуючих наносів Верхнього Пруту, Кирилюк А. О., Опеченик В. М. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка впливу мінливості Півнично-Атлантичного та Скандинавського коливань на гідрометеорологічні характеристики України, Коробчинська А. О. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Внутрішньорічний розподіл окремих елементів водного балансу річок басейну Десни (в межах України) та їх багаторічні коливання, Гребінь В. В. (2010)
Горбачова Л. О. - Просторове узагальнення норм річного стоку води (2010)
Мельник С. В. - Динаміка періодичних складових багаторічних коливань гідрометеорологічних характеристик, виявлених на основі методу "гусениця"-SSA, Лобода Н. С. (2010)
Василенко Є. В. - Зміна термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Прип’яті(в межах України) в сучасний період, Гребінь В. В. (2010)
Москаленко С. О. - Гідрометеорологічні умови та багаторічні характеристики дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті (2010)
Керечан Д. М. - Переваги та недоліки найбільш типових видів берегоукріплювальних споруд, що використовуються на малих та середніх річках Закарпатської області (2010)
Осадчий В. І. - Особливості розподілу і трансформації хімічних речовин в умовах підігрітих вод (на прикладі водойми-охолоджувача Запорізької АЕС), Мостова Н. М., Осадча Н. М., Чернишова Л. О. (2010)
Курило С. М. - Оцінка трансформації хімічного складу води річки Десна, Хільчевський В. К. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка хімічного складу води р. Південний Буг на протязі 1996-2006 рр., Романенко В. П. (2010)
Ухань О. О. - Закономірності формування хімічного складу поверхневих вод басейну Сіверського Донця, Осадчий В. І. (2010)
Бєлов В. В. - Сучасний гідроекологічний стан гирлово-плавневої системи річки Дністер та перспективи його поліпшення, Гриб О. М., Килимник О. М. (2010)
Клименко М. О. - Екогеохімічний стан донних відкладів р. Устя, Залеський І. І. (2010)
Колодеєв Є. І. - Методи обчислення іонного стоку гірських та рівнинних річок і перспективи їх подальшого розвитку, Гриб О. М., Захарова М. В., Яров Я. С. (2010)
Осадча Н. М. - Вертикальний розподіл гумусових речовин у донних відкладах дніпровських водосховищ, Білецька С. В. (2010)
Осадча Н. М. - Особливості виносу гумусових речовин з поверхні водозбору, Білецька С. В., Саливон-Пєскова В. Я., Литвин М. Ю. (2010)
Винарчук О. О. - Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок Лівобережного Лісостепу, Хільчевський В. К. (2010)
Притула Л. М. - Особливості формування хімічного складу поверхневих вод басейну р. Десни у 2000–2007 роках (2010)
Зуб Л. М. - Споруди берегоукріплення дніпровських водоймищ як резервати біотичного різноманіття гідробіонтів (2010)
Зуб Л. М. - Особливості трансформації заростей вищої водної рослинності заплавних водойм р. Прип’ять у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі оз. Глибоке) (2010)
Вовченко М. М. - Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов’я як результат посилення антропогенного впливу, Зуб Л. М., Васильківська О. Б. (2010)
Бєлоусова Н. В. - Сучасні проблеми водокористування в Луганській області (2010)
Данильченко О. С. - Гідролого-географічна структура водних ресурсів Сумської області (2010)
Дідич І. Б. - Трансформаційні процеси у річкових системах басейну Сяну (2010)
Зеленська Л. І. - Рекреаційне використання гідрологічного та гідроекологічного потенціалу території Дніпропетровської області (2010)
Кирилюк О. В. - Оцінка перетвореності малих річкових басейнів як крок до визначення антропогенних змін гідроморфологічних умов (2010)
Васильківська О. Б. - Сучасний гідробіологічний стан басейнів малих річок Дніпровсько-Дністровського межиріччя (2010)
Діденко Г. В. - Стан та перспективи вивчення водного стоку на мережі спостережень Гідрометслужби України, Самойленко Н. А. (2010)
Мольчак Я. О. - Теоретико-методологічні аспекти конструктивно-географічної оцінки гідрохімічного режиму річок, Фесюк В. О., Мисковець І. Я. (2010)
Тимченко З. В. - Расчёт модуля стока рек северного макросклона Крымских гор с малыми расходами карстовых источников при отсутствии гидрометрических наблюдений (2010)
Ющенко Ю. С. - Дослідження закономірностей руслоформування річок Передкарпаття, Паланичко О. В. (2010)
Цайтц Єрмінінгельд Стефанович (2010)
Ромась Микола Іванович (2010)
Содержание (2012)
Фесенко Г. В. - Вплив кліматичних і топографічних чинників на поширення лелеки чорного (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) в Україні, Калюжна М. О., Хоменко С. В. (2012)
Кивганов Д. А. - Новые данные о распространении хохлатого баклана (Phalacrocorax aristotelis (L., 1761)) в Украине, Корзюков А. И., Форманюк О. А., Яковлев М. В. (2012)
Чаплигіна А. Б. - Особливості гніздування мухоловки сірої (Muscicapa striata Pallas.) в рекреаційній зоні НПП "Гомільшанські ліси" (Харьківська область), Савинська Н. О. (2012)
Гавриленко В. С. - Особенности фенологии, динамики численности и характер пребывания журавлей в биосферном заповеднике "Аскания-Нова", Листопадский М. А., Мезинов А. С. (2012)
Дядичева Е. А. - Результаты мониторинга весенней миграции птиц древесно-кустарникового комплекса на полуострове Тарханкут (Западный Крым) в 2008-2009 И 2011 гг., Максалон Л. (2012)
Кирикова Т. А. - Значение лиманов и лагун Азово-Черноморского региона для реализации миграционной стратегии тундровых куликов (2012)
Ликова І. О. - Зміни жирнокислотного складу ліпідів у тканинах різних органів куликів у передміграційний період (2012)
Полуда А. М. - Особенности пространственно-временного распределения грачей (Corvus frugilegus), связанных с территорией Украины, Цуканова С. В. (2012)
Струс Ю. М. - Миграция куликов рр. Calidris и Limicola на западе Украины (2012)
Цвелых А. Н. - Миграции сорокопутов в Горном Крыму, Аппак Б. А. (2012)
Андрющенко Ю. А. - О зимовке птиц на юге Крыма в экстремальных условиях зимы 2011/2012 гг., Бескаравайный М. М., Костин С. Ю., Попенко В. М., Прокопенко С. П. (2012)
Домашевский С. В. - Видовой состав и численность хищных птиц долины р.Здвиж (Житомирская и Киевская области), Костюшин В. А., Письменный К. А. (2012)
Лохман Ю. В. - О расширении гнездового ареала чегравы (Hydroprogne caspia) в Восточном Приазовье, Лохман А. О. (2012)
Олейник Д. С. - Современное состояние хищных птиц бассейна реки Берестовая (2012)
Прокопенко С. П. - О гнездовании рыжепоясничной ласточки (Hirunda daurica) в Крыму, Бескаравайный М. М., Кучеренко В. Н. (2012)
Панченко П. С. - Тусклая зарничка (Phylloscopus humei Brooks) - новый таксон фауны Украины, Форманюк О. А., Кивганов Д. А., Гайдаш А. М. (2012)
Яковлев М. В. - Трясогузка желтолобая (Motacilla lutea Gm.) – новый вид для орнитофауны Украины, Корзюков А. И., Радьков Д. В. (2012)
Piwowarski J. - refleksja o ponadkulturowym charakterze misji wyższej szkoły bezpieczeństwa publicznego i indywidualnego (2013)
Янковська Л. А. - антикризове управління персоналом в умовах організаційних змін (2013)
Гарасимів Т. З. - девіантна свідомість: смислозмістовна сутність (2013)
Сопільник Р. Л. - судочинство крізь призму євроінтеграційної парадигми (2013)
Жига І. П. - продовольча безпрека в контексті економічної складової національної безпеки держави (2013)
Камінський М. І. - "неоконсервативна революція” рональда рейгана (2013)
Хариш М. С. - недержавні громадські організації як складова частина суб'єктів адміністративного права україни (2013)
Курочка М. І. - європейський досвід адміністративного затримання, доставлення та приводу та можливості його використання (2013)
Семчук Ю. І. - статус прокуратури в євроінтеграційній парадигмі (2013)
Лозинська С. І. - поняття духовності крізь призму морально-ціннісних орієнтацій особи (2013)
Настрадін В. П. - актуальні питання розвитку безперервної професійної освіти співробітників правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Новіков В. В. - до питання про освітню діяльність церкви і релігійних організацій (2013)
Далюк Н. Я. - методологічні підходи до розробки і реалізації програми реструктуризації підприємства сфери послуг (2013)
Чемерис В. А. - проектний підхід розвитку сільських територій на регіональному рівні: порівняльний аналіз досвіду україни та польщі (2013)
Кравчук В. М. - "фіктивна" юридична особа (2013)
Остапенко Л. О. - співставлення видів юридичної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці: матеріальний аспект (2013)
Дзюдзь М. С. - шляхи удосконалення адміністративно-правового захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у установах державної пенітенціарної служби україни (2013)
Дитюк В. З. - теоретичні питання провадження у справах про адміністративні правопорушення, що здійснюється органами внутрішніх справ на транспорті (2013)
Єсімов С. С. - шляхи удосконалення нормативно-правового регулювання в сфері інформаційної безпеки (2013)
Миронюк О. І. - теоретико-правовий аналіз механізму реформування системи права (2013)
Ковалів М. В. - основні завдання та функції органів прокуратури україни (2013)
Пробко І. Б. - поняття та класифікація конституційних прав, свобод і обов’язків людини та громадянина, гарантії їх реалізації (2013)
Семендяй М. М. - теоретично – правові проблеми визначення політичної корупції, Григор’єв В. І. (2013)
Григор’єв В. І. - інформаційні загрози в державному управлінні (2013)
Соха С. І. - об’єднання громадян як суб’єкти протидії адміністративним правопорушенням у сфері громадського порядку (2013)
Гринчишин І. М. - теоретичне підґрунтя розвитку пенсійного страхування як складової соціального захисту (2013)
Мельник В. - юридична практика теофіла окуневського (2013)
Захаров В. П. - використання біометричних технологій в системах захисту інформації правоохоронних органів україни, Зачек О. І. (2013)
Ковальчук В. П. - проникнення та протидія злочинним організаціям (2013)
Ніколенко Л. М. - співвідношення мети та завдань касаційного провадження у господарському судочинстві (2013)
Заставна С. Л. - про строки і терміни в національному праві україни (2013)
Ситник Н. С. - стимулювання інвестиційно-інноваційної модернізації сфери товарного обігу (2013)
Римарчук Р. М. - теоретико-правові основи застосування запобіжних заходів за кримінальним-процесуальним законодавством 2012 року (2013)
Телефанко Б. М. - тлумачення режиму виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк, Бахмат І. В. (2013)
Азаров Ю. Ю. - нормативно-правове забезпечення підвищення ефективності забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Петрик І. В. - перспективи підвищення інвестиційної привабливост і економіки україни в сучасних умовах (2013)
Галаз Р. І. - макрорівневі загрози кадровій безпеці підприємства (2013)
Микитюк М. А. - аспекти законодавчого регулювання обігу спеціальних асобів (2013)
Кісіль Р-В. В. - системний аналіз механізму запобігання та протидії корупції у спеціалізованому законодавстві україни (2013)
Гула Н. Л. - теоретико-правова характеристика сфери цільових спеціалізованих державних фондів (2013)
Сідоров В. М. - особливості дотриманя законності, прав і свобод людини при заведенні оперативно-розшукових справ (2013)
Фальшовник Д. В. - оперативно-розшукове дослідження рейдерства, як різновиду протидії законній господарській діяльнсті (2013)
Мельникович В. М. - професіоналізація державних службовців (2013)
Степанюк Н. А. - ефективність застосування принципів фінансового менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Романюк І. І. - юридична відповідальність за правопорушення у галузі фінансового права як умова зміцнення фінансової безпеки держави (2013)
Кошман Л. А. - рeaлiзaцiя eкoлoгiчнoї пoлiтики дeржaви: фiлoсoфськo-свiтoгляднi кoнцeпти (2013)
Дуда С. М. - структура романо-германської правової сім’ї (2013)
Стойка М. С. - формування справедливості в діяльності органів внутрішніх справ (морально-етичні цінності) (2013)
Гарасим Л. С. - сучасні концепції вдосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг (2013)
Шевців М. Б. - позитивістсько-правові концептуальні засади інтуїтивної культури юриста (2013)
Качур Р. П. - особливості розподілу функцій між судом присяжних і професійними суддями (2013)
Чистоклетов Л. Г. - обґрунтування доцільності запровадження концепції адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб'єктів господарювання в україні (2013)
Тертична Е. В. - місце та роль органів судової влади в механізмі "стримування і противаг" у системі розподілу влади україни (2013)
Каблак П. І. - судова влада та громадськість:проблеми вироблення взаємодії (2013)
Семчук Ж. В. - перспективи застосування розширеної теорії мотивації а. маслоу у світлі євроінтеграційних тенденцій, Кошовий Б-П. О., Скриньковський Р. М. (2013)
Марцинкевич А. М. - методика професійно-психологічного відбору кандидатів на посади суддів (2013)
Заяць Р. Я. - поняття та співвідношення неосудності з іншими поняттями (2013)
Sopilnyk L. I. - international legal protection of information rights in court (2013)
Зюбаненко С. В. - система суб’єктів контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Заяць О. Є. - перспективи розвитку права громадян на отримання інформації від органів державної влади в сучасних умовах державотворення (2013)
Семчук Ж. В. - аналіз соціальної структури та показники оцінки результатів розвитку підприємства (2013)
Олєйніков Д. О. - особливості суб’єктивної сторони співучасті у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки україни (2013)
Назаренко Д. О. - протидія проституції як фоновому для злочинності явищу (2013)
Герасименко О. В. - правове регулювання відносин в сфері інформації у рамках вітчизняної правової науки (2013)
Маргіта Н. О. - концепція регулювання інвестиційної діяльності в контексті нерівномірності інвестиційного простору, Кузяк В. В., Хтей Н. І. (2013)
Решота В. В. - організація адвокатського самоврядування в україні (2013)
Бабошин А. М. - сутністьта функціональнаструктура кримінально-процесуальної діяльності прокурора (2013)
Жовтан П. В. - щодо визначення поняття доказу у кримінальному процесі (2013)
Малюга Р. В. - доказування в кримінальному процесі: проблеми визначення структурних елементів (2013)
Сергєєва Д. Б. - визначення строків провадження негласних слідчих (розшукових) дійза новим кпк україни:проблемні аспекти (2013)
Бараш Є. Ю. - пенітенціарна реформа як складова стратегії гуманітарного розвитку україни (2013)
Фролов Ю. М. - ліцензування діяльності вищих навчальних закладів україни як адміністративна процедура (2013)
Черв Я. - надання публічної інформації політичними партіями в польщі-досвід для україни, Каспрук І. І. (2013)
Fihun N. V. - дослідження сучасного стану та перспектив розвитку міжнародних перевезень вантажів в україні, Vynnytskyi А. А., Kuzjak V. V. (2013)
Максимов В. І. - науково-практичні елементи закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2013)
Savina N. B. - logistics system of the country as an integrated economic structure, They N. I., Voznyak H. S. (2013)
Гронський С. В. - сутність взаємодії державної прикордонної служби україни з правоохоронними органами інших держав (2013)
Сватко Ю. І. - Народження риторики з духу філософії, або деякі наслідки античного філософування "з людським обличчям" (2014)
Саковська О. Ю. - Principium individuationis у Св. Томи Аквінського (2014)
Кольцов М. О. - Роль природничих праць Томаса Гоббса, Генрі Мора та Роберта Бойля в становленні філософських поглядів Ісаака Ньютона (2014)
Козловський В. П. - Кантівський критицизм очима вольфівського догматизму: конфлікт філософських позицій (2014)
Лютий Т. В. - "Ранкова заграва" Ніцше: перший похід проти моралі (2014)
Самчук В. А. - Прагматична спрямованість історико-філософської концепції Дж. Міда (2014)
Запорожцева Л. Є. - Цифровий вимір масової культури як середовище конструювання міфології (2014)
Головащенко С. І. - Біблієзнавтство в Київській Духовній Академії ХІХ - початку ХХ ст. : джерелознавчий аспект дослідження (2014)
Кузьміна С. Л. - Індивідуальність як категорія філософії виховання у київській духовно-академічній традиції ХІХ ст. (2014)
Пастушенко Л. А. - Вихованець Київської Духовної Академії Микола Стеллецький: сторінками біографії та творчості (2014)
Відомості про авторів (2014)
Оршанський Л. - Проблеми, пріоритетні напрями та завдання вітчизняної професійної освіти (2014)
Пономаренко Т. - Використання інтерактивного навчання у процесі формування управлінської культури керівників дошкільної освіти (2014)
Вовк Н. - Особливості вивчення процесу виготовлення весільного вишитого рушника в навчальному курсі "домознавство", Лихолат О. (2014)
Бурдун В. - Організація самостійної роботи студентів внз в процесі їх професійної підготовки (2014)
Лихолат О. - Екологізація світогляду майбутніх учителів технологій в процесі вивчення дисциплін спеціалізації "основи домашнього господарювання" (2014)
Малихін А. - Теоретичні аспекти проблеми змісту методичних знань та вмінь майбутнього вчителя технологій (2014)
Гусак Н. - Модернізація підготовки майбутніх учителів трудового навчання за допомогою проектної технології навчання (2014)
Пристинський В. - Стандарты критического мышления в формировании валеологического мировоззрения студентов высших учебных заведений (2014)
Макарова Л. - Диференціація навчання в контексті особистісно-орієнтованої парадигми (2014)
Манько В. - Формування конструкторських умінь студентів у процесі вивчення графічних дисциплін (2014)
Василенко М. - Формування професіоналізму майбутнього педагога у світлі вимог галузевої концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2014)
Ткаченко Т. - Перспективи використання художніх творів при навчанні іноземних мов студентів неспеціальних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, Хілько Л. (2014)
Стешенко Б. - Сутність формування організаційної культури майбутнього педагога (2014)
Чорнусь С. - Формування інженерної компетенції спеціаліста в умовах реформування освіти (2014)
Хілько Л. - До проблеми навчання аудіюванню студентів немовного вузу, Ткаченко Т. (2014)
Стешенко В. - Становлення та розвиток проектно-технологічної освіти в Україні, Бєлікова М. (2014)
Цибулько Г. - Суть та особливість філософсько-педагогічних поглядів представлених у працях російських учених наприкінці XX – початку XXI сторіччя, Будаговська О. (2014)
Кітова О. - Продуктивна педагогіка у "прогресивній освіті" Д. Дьюї (2014)
Цибулько Л. - Гуго Гаудіг – "архітектор школи свободи" Німеччини, Новолаєва А. (2014)
Чепіга І. - Історична сформованість проблеми громадянської соціалізації у вихованні старших підлітків, Караїмчук І. (2014)
Сидоренко В. - Трудове навчання в загальноосвітній школі як основа формування технологічної культури учнів, Стешенко В. (2014)
Цина А. - Шляхи вирішення проблем сучасного трудового навчання учнів основної школи (2014)
Алфімов Д. - Теоретико-методологічні основи виховання лідерських якостей школярів (2014)
Сипченко В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, Бурчак С., Прокопенко Ю. (2014)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Андрушків Б. - Про організаційно-правові проблеми державного управління національною економікою в умовах перед’європейської адаптації законодавства України, Погайдак О. Б., Митник У. (2014)
Бокій О. - Аналіз фінансового механізму хлібопекарської галузі України (2014)
Бухта В. - Проблеми інвестиційно-інноваційної привабливості промислових підприємств України у конкурентному середовищі (2014)
Грінченко Р. - Трансформація підприємств агропромислового комплексу України (2014)
Кулик В. М. - Інноваційний вектор розвитку економіки: регіональний аспект, Руда О., Кравчук В. В. (2014)
Рудич О. - Вплив антимонопольної політики держави на розвиток національної економіки (2014)
Тютюнник Г. - Основи розвитку національного ринку органічного землеробства в Україні (2014)
Апостолюк О. - Реалії та перспективи розвитку конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг (2014)
Haida T. - Economic data sources for enterprise’s information and analytical support systems (2014)
Зарічна О. - Стратегія і планування інноваційної діяльності підприємств сфери туризму (2014)
Іванов Є. - Індекси обмеження торгівлі як інструмент аналізу зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Капітан В. - Модернізація системи державного регулювання зайнятості населення з позицій економічної безпеки (2014)
Копитко М. - Використання методів антисипативного управління як спосіб удосконалення процесу функціонування системи гарантування економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Левицький В. - Формування ефективної системи управління стратегічним потенціалом підприємств, Сидяга Б. (2014)
Рубан В. - Аналіз підходів компонування етапів перебування підприємства в кризі та принципів антикризового управління (2014)
Свідерська А. - Поняття та класифікація ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства (2014)
Бриндзя З. - Визначення та застосування звичайної ціни в призмі податкового законодавства, Кіляр О., Бриндзя А. (2014)
Манжос С. - Рефінансування як інструмент підтримання ліквідності банківських установ України (2014)
Павликівська О. - Диференціація та інтеграція бухгалтерського обліку як науки: методологічний аспект (2014)
Саченко С. - Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку (2014)
Чимшит С. - Методичні аспекти формування та оцінювання зони беззбитковості, Грабовський І. (2014)
Борисова Т. М. - Передумови та напрями маркетизації некомерційної сфери культури та дозвілля України (2014)
Ковальчук Л. - Дослідження нецінових факторів впливу на споживчий попит (2014)
Мулярчук В. - Особливості маркетингової стратегії диверсифікації для підприємств побутового сервісу й торгівлі в сільській місцевості, Мулярчук Л. (2014)
Фроленко О. - Інституалізація механізму стратегічного маркетингового управління підприємством та його інформаційно-аналітичного забезпечення (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Андрусік К. Ю. - Фінансове забезпечення розвитку медичної сфери: проблеми та шляхи вирішення, Вахович І. М. (2014)
Бляхарчук М. О. - Облікова потітика в інфораційній системі підприємства (2014)
Вахович І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання розвитку депресивних регіонів, Ропотан І. В., Чапюк О. П. (2014)
Вахновська Н. А. - Склад податкової системи України в умовах інтеграційних процесів (2014)
Гаркуша С. А. - Уніфікація обліку до вимог підприємства в умовах автоматизації (2014)
Голячук Н. В. - Хмарні обчислення: завтрашній день бізнесу, Голячук С. Є., Рихлюк В. С. (2014)
Гончаренко Л. В. - Роль фінансової системи у забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2014)
Дзямулич М. І. - Забезпечення ліквідності банків в кризових умовах, Чиж Н. М. (2014)
Дорош В. Ю. - Досвід США у вирівнюванні вертикальних фіскальних дисбалансів (2014)
Зеленко С. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи та послуги, Горбатюк О. О. (2014)
Іщук Л. І. - Інноваційний потенціал ВНЗ як важливий фактор розвитку економіки України, Іщук І. М. (2014)
Кондіус І. С. - Методика прогнозування рівня загальної ефективності банку (2014)
Корецька Н. І. - Порівняльна оцінка процесу концентрації ринку банківських послуг Російської Федерації, України, Республік Білорусь та Казахстан (2014)
Матвійчук Л. Ю. - Особливості використання фінансових ресурсів льонопереробних підприємств, Федорусь Ю. В., Федорусь Л. А. (2014)
Мельник К. П. - Економічна сутність оперативного контролю: концептуальний підхід (2014)
Мостовенко Н. А. - Функціональне призначення фінансової системи, Коробчук Т. І. (2014)
Нагірська К. Є. - Виправлення помилок у фінансовій звітності: проблеми нормативно-методичного забезпечення, Рибковська Л. О. (2014)
Ніколаєва А. М. - Забезпечення економічних інтересів учасників на ринку цінних паперів (2014)
Нужна О. А. - Новітні технології оцінки кредитоспроможності аграрних підприємств, Урбан О. А. (2014)
Печенко О. О. - Методичні засади оцінювання ефективності інвестиційної політики банку (2014)
Пиріг С. О. - Дослідження ринку електронної комерції в Україні (2014)
Писаренко Т. М. - Вплив стратегії розвитку підприємства на побудову управлінського обліку (2014)
Полінкевич О. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Коноваленко П. В. (2014)
Полінкевич О. М. - Вплив державного боргу на розвиток економіки України, Линь М. М. (2014)
Потьомкіна О. В. - Контролінг кредитної політики банку у забезпеченні його фінансової стабільності (2014)
Рак Н. Є. - Дослідження доцільності оптимізації обігу монет дрібних номіналів в Україні, Пасевич О. В. (2014)
Різник Н. С. - Стратегії протидії втечі капіталу з національної економіки (2014)
Романова О. В. - Нормативно-правове забезпечення обліку і контролю витрат на навчання (2014)
Садовська І. Б. - Класифікація екологічних витрат для цілей управлінського обліку (2014)
Сидоренко Р. В. - Визначення сутності податку на додану вартість та перспективи його розвитку (2014)
Сторонянська І. З. - Концептуальні засади управління фінансами регіону (2014)
Талах Т. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства (2014)
Ткаченко Н. В. - Формування потужного клієнтського капіталу як результат стабільності договорів страхування життя (2014)
Ткачук І. М. - Страхування професійної відповідальності бухгалтера (2014)
Тлучкевич Н. В. - Економічний зміст соціальної відповідальності, Нечипорук В. В. (2014)
Торяник Ж. І. - Фінансовий омбудсмен як альтернативний спосіб позасудового врегулювання спорів: світовий досвід (2014)
Чепурда Л. М. - Фінансове забезпечення еколого-економічної безпеки використання природно-заповідних туристичних територій, Матвійчук Л. Ю. (2014)
Черевата Р. Ю. - Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств методом кореляційно-регресійного аналізу (2014)
Чудовець В. В. - Оцінка та облік інвестиційної нерухомості в Україні: проблеми практичної реалізації (2014)
Шульц С. Л. - Інвестиційні процеси в регіонах України: проблеми структурної асиметрії, Максимчук М. В. (2014)
Алишева Н. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства, Швець Д.О., Швець М.О. (2014)
Андрющенко О. Б. - Напрями підвищення ефективності транспортної сфери в Україні (2014)
Банчук-Петросова Е. В. - Приоритетные направления военной кадровой политики в процессе реализации военной политики СССР (2014)
Бурих Ю. В. - Методичні підходи до визначення поняття "еколого-економічна система": літературний огляд, Марова С. Ф. (2014)
Ватковська М. Г. - Досвід Сінгапуру щодо впровадження електронного урядування у сфері освіти (2014)
Гречко О. С. - Соціальні групи: дефініція, взаємодія (2014)
Гречко Т. К. - Керівник проектів у галузі державного управління: професійний стандарт, Хаджирадєва С.К. (2014)
Ємельянова О. М. - Особливості розвитку регіонів України в період стагнації (2014)
Калініна Я. В. - Формування механізму активізації розвитку інноваційного потенціалу національної економіки (2014)
Карагодін О. В. - Підвищення ефективності державно-управлінської діяльності, за умови використання різноманітних форм комунікативного впливу (2014)
Кизима В. В. - Функціональна діяльність з надання адміністративних послуг в податкових органах України: нормативний аспект (2014)
Кірєєва О. Б. - Сутність поняття "соціальні ресурси" (2014)
Коваленко Т. Ю. - Інформаційне забезпечення надання соціальних послуг населенню в Україні (2014)
Козаченко Т. П. - Екологічна безпека як передумова сталого соціально-економічного розвитку України (2014)
Крушельницька Т. А. - Стратегічні підходи до реформування системи державного управління України в умовах економічної невизначеності (2014)
Лагно В. Т. - Розвиток міжрегіонального співробітництва України та країн ЄС (2014)
Лисенко В. В. - Роль територіальних громад в управлінні соціальною інфраструктурою в сільській місцевості (2014)
Михайленко О. В. - Цінність сім’ї в українському суспільстві як основний соціальний пріоритет держави (2014)
Найдюк С. В. - Щодо попередження та виявлення корупційних схем з використанням інформаційного митного контролю на основі сучасних інформаційних технологій (2014)
Пилипенко І. Л. - Міжнародний досвід управління місцевим самоврядуванням через самоорганізацію населення, Шишкіна Ю. С. (2014)
Пономаренко О. В. - Мультикультурний захист інтелектуальної власності в проектному аналізі (2014)
Савенко К. С. - Тенденції інноваційного розвитку України. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств (2014)
Сап'яна О. М. - Аналіз форми та змісту національних проектів України (2014)
Сенчук Ю. В. - Ефективне державне управління: державотворення та регіональна влада (2014)
Стародубцев С. Є. - Інноваційний регіональний розвиток: сучасні теорії (2014)
Хаджирадєва С. К. - Сучасні підходи до навчання управлінців публічної сфери, Ніколаєв В. О. (2014)
Бабанін В. Є. - Модернізація управління муніціпальною школою на засадах неперервності (2014)
Бодряга В. В. - Інформаційне забезпечення управліняя освітою в місцевому самоврядуванні (2014)
Бурховецька Г. В. - Децентралізація управління шкільною освітою (2014)
Бурцева Л. В. - Проектно-орієнтоване управління підвищенням кваліфікації педпрацівників в місцевому самоврядуванні (2014)
Бєлая М. А. - Управління формуванням єдиного інформаційно-освітнього середовища місцевого навчального закладу (2014)
Гамаюнов В. Г. - Управління освітніми закладами та процесами у сучасному місцевому самоврядуванні і/або освітній менеджмент (2014)
Глива Р. М. - Інклюзивне навчання як фактор демократичного перетворення муніціпальної освіти (2014)
Денисенко Т. В. - Акмеологічний вектор управлінської діяльності в муніціпальної освіті (2014)
Клещукова І. Є. - Шляхи реалізації проекту "Управління розвитком навчального закладу" (2014)
Лобурець А. В. - Ринкова трансформація освітньої діяльності в районі міста (2014)
Персток Т. М. - Дистанційна освіта: модернізація шкільної освіти органами місцевого самоврядування, Метеджи О. Ж. (2014)
Распорська Л. О. - Модернізація управління освітою у районі міста (2014)
Cавченко В. Л. - Формування компетентності зі стратегічного та проектного менеджменту у державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Статуєва С. С. - Управління муніціпальним навчальним закладом в умовах профільної освіти (2014)
Харченко Є. О. - Нова етика управлінської діяльності менеджера освіти (2014)
Хомутова Т. А. - Адаптивне управління у розвитку державно-громадського управління муніціпальними навчальними закладами (2014)
Чертакова І. А. - Реалізація районной програми "Обдаровані діти" освітнім закладом (2014)
Теремко В. І. - Українська книга: випробування часом і політикою (2014)
Андрійчук М. Т. - Вітчизняні мас-медіа та формування національної пам'яті українського народу (2014)
Близнюк А. С. - Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи (2014)
Бондар Ю. В. - Книга: комунікаційний вимір (2014)
Клічак В. Й. - Типологічна характеристика літератури видавничого центру "Просвіта" першого десятиліття ХХ ст. (2014)
Огар Е. І. - Читання в структурі сучасних культурних практик (за матеріалами всеукраїнського соціологічного опитування) (2014)
Пономаренко Л. Г. - Перемоги та поразки української дитячої книги як комунікаційного продукту, Бессараб А. О. (2014)
Серажим К. С. - Культура читання в Україні (2014)
Тишкевич К. І. - Бібліотека для юнацтва - видавець. Видавнича діяльність бібліотек для юнацтва як відображення бібліотечної практики (2014)
Шевченко Т. М. - Особливості просування корпоративного видання (2014)
Шпак В. І. - Видавнича сфера України: чинники становлення (2014)
Копецька О. Ю. - Артбук як різновид нішевих видань (2014)
Хмельовська О. Ю. - Особливості підготовки до Декади Української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. (2014)
Водолазька С. А. - Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі (2014)
Женченко М. І. - Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва (2014)
Левчук О. М. - Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації (2014)
Остроух В. І. - Специфіка роботи редактора під час створення навчальних електронних картографічних посібників (2014)
Руденко І. С. - Цифрові картографічні продукти в сучасному інформаційному медіасередовищі, Кічкірук І. П., Прокопьєва В. О. (2014)
Буяло А. П. - Буктрейлер як засіб просування видавничої продукції (2014)
Владімірська Р. Л. - Цільова аудиторія електронних видань: закордонний досвід (2014)
Кузьмук І. В. - Самвидав як перспективний напрям для традиційного книговидання (2014)
Безверха Т. М. - Проблеми художньо-технічного редагування під час створення книжкових видань у регіональних видавничо-поліграфічних підприємствах України (2014)
Вернигора Н. М. - До проблеми дискурсу текстів для дитячого сприйняття (2014)
Гриднєва Л. М. - Логічні помилки в дипломних роботах редакторів (2014)
Давидова Л. В. - Робота редактора та коректора регіональних видавництв і редакцій ЗМІ у сучасних умовах (2014)
Кремпова Л. О. - Вплив міждисциплінарних зв'язків на теорію та практику редагування лінгвістичних словників (2014)
Миколаєнко Н. М. - Компетентнісні профілі майбутнього редактора (2014)
Партико З. В. - Галузеві норми редагування поетичних творів, Бевзюк С. В. (2014)
Полковенко Т. В. - Фактична основа та стилістичні особливості наукових і науково-популярних текстів: практика редагування (2014)
Gladyshevskii R. - Editorial, Miliyanchuk K. (2010)
Dremlyuzhenko S.G. - Investigation of CdSb surfaces after different processing methods (2010)
Sosovska S. M. - The quasi-ternary CdSe–Ga2Se3–Bi2Se3 system, Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2010)
Abrishamkar M. - Synthesis of borosilicate MFI type zeolite using different aging techniques, Azizi S. N., Kazemian H. (2010)
Marushko L. P. - The reciprocal system CuGaS2+CuInSe2CuGaSe2+CuInS2, Romanyuk Y. E., Piskach L. V., Parasyuk O. V., Olekseyuk I. D., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2010)
Krachan T. - Phase equilibria and crystal structure of the ternary compounds of the La–Ag–Ga system in the region up to 50.0 at.% of La, Stelmakhovych B. (2010)
Фреїк Д. - Кристалохімічні моделі точкових дефектів у сполуках системи Pb–Cr–Te, Туровська Л., Межиловська Л., Бойчук В. (2010)
Pukas S. - New compounds RNiAl3 (R = Gd, Tb, Dy), Matselko O., Gladyshevskii R. (2010)
Савчук А. - Електрохімічна поведінка іридію та рутенію в низькотемпературних розплавлених електролітах, Туманова Н., Малишев В. (2010)
Typilo I. - Refinement of the crystal structure of potassium octacyanomolybdate(IV) dihydrate, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Gladyshevskii R., Semenyshyn D. (2010)
Kozak R. - Quaternary phases with Fe2P-type structure in R-Ag-Al-Ge systems (R = Pr, Sm), Zaharko O., Cervellino A., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2010)
Максименко С. Д. - Генетико-моделюючий метод дослідження особистості (2014)
Бабаян Ю. О. - Особливості психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, Грішман Л. О. (2014)
Бабаян Ю. О. - Структура рефлексивної компетентності викладача вищої школи, Нор К. Ф. (2014)
Бондар К. В. - Аналіз філософсько-психологічних підходів до визначення поняття "тілесності" (2014)
Бригадир М. Б. - Психологічне проектування при формуванні психологічної готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Ващенко І. В. - Соціально-психологічна діяльність з підлітками "групи ризику", Кондрацька Л. В. (2014)
Гончарова Л. А. - Дослідження психологічних чинників творчої активності людей похилого віку (2014)
Дроботун О. С. - Емоційно-ціннісне ставлення підлітків до особистісного здоров’я (2014)
Євдокимова Н. О. - Тенденції формування суб’єктності майбутніх правників у вищому навчальному закладі (2014)
Євдокимова Н. О. - Моделювання розвитку професійно важливих якостей майбутнього психолога у сфері тренінгових технологій, Партенадзе О. В., Біда А. М. (2014)
Задіранова Г. В. - Теоретико-методологічні підстави концепції формування антиципації професійного майбутнього педагога (2014)
Зливков В. Л. - Термінологічні аспекти використання поняття "автентичність" у сучасній психологічній науці (2014)
Кашекова О. П. - Вплив вікових особливостей на формування мотивації успіху молоді (2014)
Корнюх А. О. - Порівняння домінуючих установок жінок-українок, що перебувають у міжнаціональному та мононаціональному шлюбах (2014)
Кочкурова О. В. - Особливості духовного розвитку особистості майбутнього педагога (2014)
Кулікова А. О. - Гендерні особливості трансформації "Я" – образу у структурі "Я – концепції" (2014)
Кучманич І. М. - Взаємозв’язок зрілості особистості з усвідомленістю факту батьківства, Сіра К. Ю. (2014)
Лановенко І. І. - Соціально-психологічні підґрунтя проектування юридичної освіти у сучасних умовах реформування вищої школи (2014)
Литвиненко І. С. - Особливості сучасної професійної підготовки психологічних кадрів до роботи у закладах освіти (2014)
Лукомська С. О. - Поняття "ідентичність" й "автентичність" у сучасній зарубіжній психології (2014)
Льовочкіна А. М. - Моделювання розвитку екологічної культури студентської молоді (2014)
Максименко К. С. - Особистісно зорієнтована психотерапія Санкт-Петербузької (Ленінградської) психотерапевтичної школи (рос.) (2014)
Манілов І. Ф. - Словесне психотерапевтичне навіювання: можливості вдосконалення (рос.) (2014)
Матвієнко О. В. - Самовизначення молоді у виборі пріоритетів життєвого шляху (рос.) (2014)
Михальченко H. В. - Патріотична рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (2014)
Мороз Р. А. - Емпіричне дослідження формування "образу Я" у дітей старшого дошкільного віку (2014)
Мул С. А. - Формування психологічної готовності офіцерів до прикордонної діяльності (2014)
Невідома Я. Г. - Особливості впливу культури на економічну поведінку людей (2014)
Онуфрієва Л. А. - Теоретичний аналіз проблеми становлення самосвідомості майбутніх спеціалістів соціономічних професій (рос.) (2014)
Партенадзе О. В. - Тренінгова технологія у діяльності психологічної служби вищого навчального закладу (рос.) (2014)
Руда Н. Л. - Інтерес до політики у молоді з потенціалом політичного лідерства (2014)
Сафін О. Д. - Тeoрeтичні пiдxoди дo прoблeми взаємин тa ocoбливocтeй взaємoдiї людини i прирoди, Кузьменко Ю. В. (2014)
Сивогракова З. А. - Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця (2014)
Соловйов О. М. - Гендерні особливості уявлень про самоактуалізацію особистості (2014)
Терещенко А. М. - Оптимізм, песимізм і здоров’я особистості (2014)
Турбан В. В. - Філософія життя й екзистенціалізм (2014)
Хміляр О. Ф. - Психологічна структура кодування, передачі і декодування повідомлень у системі "людина-людина" (2014)
Хомуленко Б. В. - Характеристика рольових профілів особистості психолога (2014)
Худякова В. І. - Механізми соціальної перцепції у професійній інтеракції керівників закладів освіти (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини як глибинний психологічний компонент у батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Чугуєва І. Є. - Психологічні особливості професійної діяльності фахівців атомної енергетики (2014)
Швалб Ю. М. - Логіко-психологічний аналіз розвитку категорії діяльності (рос.) (2014)
Шевченко В. В. - Синдром емоційного вигоряння працівників освіти, Моспаненко І. П. (2014)
Шевченко К. О. - Педагогічна фасилітація у контексті професійної компетентності вчителя (2014)
Шевчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова професійної підготовки майбутнього психолога, Шевчук С. П. (2014)
Шилова Н. І. - Формування спрямованості особистості до поставлених цілей (на матеріалі туристичної діяльності) (2014)
Яланська С. П. - Випереджальний розвиток навчально-пізнавальних інтересів учнів як вирішальна умова успішного навчання, Лутфуллін В. С. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Contributors (2014)
Вакуленко М. О. - 100-річний ювілей (1999)
Грицик М. С. - Від багатонасінних сортів-популяцій до однонасінних гібридів на стерильній основі (1999)
Перетятько В. Г. - Видатний селекціонер (1999)
Андреєва Л. С. - Селекція тераплоїдних форм, Грицик M. С. (1999)
Перетятько B. Г. - Життя, віддане науці (1999)
Гізбуллін Н. Г. - Розвиток досліджень з насінництва цукрових буряків на Верхняцькій дослідно-селекційній станції, Кириченко І. Г., Тарасюк В. К. (1999)
Ільєвич C. В. - Видатний вчений і організатор сортоводно-насінницької справи (1999)
Волошин B. М. - Селекція озимого жита (1999)
Бердичевська Г. О. - Результати і перспективи селекції вівса (1999)
Бердичевська Г. О. - Ім'я, варте пошани, Довгун О. І. (1999)
Лисенко Л. В. - Насінництво зернових культур (1999)
Мартинович M. М. - Сортова агротехніка цукрових буряків, Радзивіл В. X., Васильченко М. А. (1999)
Костенко C. С. - Продуктивність сівозмін залежно від чергування культур і внесення добрив (1999)
Вакуленко М. О. - Вирощування цукрових буряків по спрощеній технології, Мартинович M. М., Радзивіл В. X., Коротич П. П. (1999)
Шкаредний І. С. - Енергетична ефективність сівозмін (1999)
Колібабчук Т. В. - Продуктивність цукрових буряків і вміст рухомих сполук фосфору в чорноземі опідзоленому в центральній частині Лісостепу України залежно від внесення добрив (1999)
Мартинович М. М. - Вплив 50-річного систематичного застосування органічних та мінеральних добрив у зерно-буряковій сівозміні на винесення поживних речовин сільськогосподарськими культурами, Мартинович Л. І. (1999)
Колібабчук Т. В. - Вплив хлормістких калійних добрив на процеси перетворення азоту добрив у грунті і їх дія на продуктивність цукрових буряків, Myсіч В. I., Радзивіл В. X., Козленко І. А. (1999)
Мартинович М. М. - Вирощування цукрових буряків розсадним способом, Радзивіл В. X., Вакуленко П. І., Вакуленко М. О., Коротич П. П., Cayx С. Б. (1999)
Коротич П. П. - Розвиток наукових досліджень з захисту рослин, Жук М. П., Митник 0. І. (1999)
Вакуленко М. О. - Хвороби цукрових буряків та заходи, що обмежують їх розвиток, Шендрик Р. Я., Коротич П. П. (1999)
Коротич П. П. - Розробка заходів боротьби із буряковою крихіткою (1999)
Шендрик Р. Я. - Вплив обробки насіння на розвиток хвороб коре-невої системи цукрових буряків, Коротич П. П., Прокопчук В. Б. (1999)
Реферати (1999)
Роїк М. В. - Взаємозв'язок між стійкістю до ризоманії та іншими хворобами цукрових буряків, Манько О. А. (2000)
Адаменко Д. М. - Характеристика і методи створення багатонасінних запилювачів на Верхняцькій дослідно-селекційній станції (2000)
Дубчак О. В. - Передумова переходу в селекції цукрових буряків на лінійну основу (2000)
Корнєєва М. О. - Генні взаємодії та їх вплив на гетерозис у цукрових буряків, Власюк І. В., Ермантраут Е. Р. (2000)
Видрик В. Н. Beta cicla var. Purpurescens - як донор цінних ознак та чіткий маркер у селекційних програмах - (2000)
Костенко О. І. - Оцінка гібридів на стійкість до гнилизни коренеплодів (2000)
Нурмухаммедов А. К. - Удосконалення методів оцінки стійкості селекційних матеріалів цукрових буряків до хвороб коренеплодів (2000)
Сливченко О. А. - Продуктивність генетично модифікованих фосфінотрицин-толерантних цукрових буряків (2000)
Рибак Д. А. - Життєздатність насіння однонасінних кормових буряків та шляхи її селекційного покращання, Мірошниченко В. О., Монке Г. Ю., Крамар О. О. (2000)
Коваль Т. М. - Селекційна оцінка зразків озимої м'якої пшениці на покращання технологічних якостей зерна при віддаленій гібридизації, Моцний І. І. (2000)
Єгорова Т. В. - Фенотипічні кореляції вівса (2000)
Овсяннікова Н. С. - Використання мексиканських популяцій у селекції самозапилених ліній кукурудзи, Гур'єва І. А. (2000)
Тараненко Л. К. - Рівень кросбридингу самосумісних ліній гречки, Яцишен О. Л., Смолка О. О. (2000)
Кузь В. В. - Оцінка ефективності схрещування гороху (2000)
Савіна О. І. - Стратегія розробки підходів у селекції тютюну сортотипу Соболчський, Чопик В. К. (2000)
Кляченко О. Л. - Фізіолого-біохімічні ознаки в селекції цукрових буряків (2000)
Йозефова Л. - Вміст хлорофілу в листках цукрових буряків, Пулкрабек Й., Фамєра O., Шроллер Й., Штепанек П. (2000)
Манько О. А. - Вплив нафтилоцтової кислоти (нок) на коренеутворення у рослин цукрових буряків у культурі in vitro, Небиков М. В. (2000)
Бевз M. M. - Різноякісність насіння цукрових буряків і її значення (2000)
Єщенко О. В. - Засміченість насінників при комплексному застосуванні ґрунтового і посходових гербіцидів (2000)
Марченко С. І. - Вплив величини оболонки на посівні якості дражованого насіння цукрових буряків, Доронін В. А. (2000)
Сологуб Ю. М. - Вплив метеофакторів на якість і вихід маточних коренеплодів цукрових буряків (2000)
Тарабрін О. Є. - Сумісна сівба при безвисадковому способі вирощування насіння цукрових буряків (2000)
Юхновський О. І. - Прийоми формування високопродуктивних насінників цукрових буряків (2000)
Файдюк В. В. - Ефективність різних моделей технології вирощування гібридного насіння цукрових буряків (2000)
Курило В. Л. - Період дозрівання насіння цукрових буряків і сила зв'язку його із стеблами (2000)
Саблук В. Т. - Ефективність фунгіцидів проти коренеїду, Кісліцина Н. В. (2000)
Грищенко О. М. - Вплив захисних композицій для обробки насіння цукрових буряків на мікробний ценоз і токсичність грунту (2000)
Калатур К. А. - Розвиток коренеїду у зв'язку з ураженням проростків цукрових буряків буряковою нематодою Heterodera schachtii Schmidt та пошкодженням буряковою крихіткою Atomaria linearis Steph (2000)
Лісовий М. П. - Динаміка розвитку септоріозу озимої пшениці та добір стійких ліній, Суська В. Я., Кириленко В. В. (2000)
Лінчевський А. А. - Стійкість ячменю до збудника борошнистої роси у зв'язку із завданнями селекції, Дубініна Л. О., Гаврилюк Т. К. (2000)
Федоренко В. П. - Динаміка чисельності шкідливих сисних комах та ентомофагів, Саблук С. В. (2000)
Каражбей Г. М. - Біоекологія чорного бурякового довгоносика в умовах Степу України, Пісня І. В. (2000)
Полішвайко М. Ю. - Сезонна динаміка чисельності бурякових блішок в умовах Центрального Лісостепу України, Федоренко В. П. (2000)
Макух Я. П. - Бур'яни у зерно-бурякових сівозмінах Лісостепу, Землін М. І., Марушак О. В. (2000)
Матковська Ж. Л. - Мінімалізація обробітку грунту, Горобець Н. А. (2000)
Вербицький В. В. - Який спосіб ефективніший (2000)
Кравець І. С. - Винос азоту культурами польової сівозміни залежно від рівня застосування добрив, Господаренко Г. М. (2000)
Прокопчук І. В. - Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на кислотність чорнозему опідзоленого, Господаренко Г. М. (2000)
Колібабчук Т. В. - Особливості впливу типу сівозміни та різних доз мінеральних добрив на продуктивність цукрових буряків (2000)
Зиков П. Ю. - Дослідження роботи садильних апаратів, Ганженко О. М., Саганов М. І. (2000)
Гументнк М. Я. - Агрофізичні властивості цикорію коренеплідного як основа для обгрунтування технологічних процесів механізації його виробництва і параметрів робочих органів для їх здійснення (2000)
Ганженко О. М. - Дослідження способів підготовки грунту перед садінням маточних коренеплодів, Зиков П. Ю. (2000)
Бондар B. C. - Вплив селекції та насінництва цукрових буряків на функціонування бурякоцукрового підкомплексу України, Задворний А. С. (2000)
Фурса А. В. - Методика визначення витрат на виробництво цукрових буряків (2000)
Кісіль А. О. - Шляхи ефективного розвитку бурякоцукрового виробництва в Україні (2000)
Печенюк А. В. - Проблеми ринкових перетворень у бурякоцукровому підкомплексі АПК України (2000)
Gladyshevskii R. - Editorial (2010)
Giannini E. - Crystal chemistry, superconductivity and magnetism in iron chalcogenides, Viennois R., Černý R., Hanfland M. (2010)
Bardyn O. - Magnetic properties of Tm2Fe17-xSix alloys, Belan B., Gladyshevskii R., Pietraszko A., Suski W., Wochowski K., Gorzelniak R., Gilewski A., Mydlarz T. (2010)
Zinchenko V. F. - Influence of Ln2S3 (Ln – Gd, Dy) dopant on the crystal structure and optical properties of zinc sulfide, Chivireva N. O., Kocherba G. I., Markiv V. Ya., Belyavina N. M. (2010)
Kuzhel B. - Contribution of unstable valence states of europium to the electronic transport properties of EuPd2-xSi2+x, Belan B., Kuzhel V., Stets’ I., Serkiz R. (2010)
Belous A. G. - Synthesis, structure and properties of lithium-ion conducting lanthanum niobates with defect perovskite structure, Gavrilenko O. N., Kobilyanskaya S. D., V’yunov O. I., Trachevskii V. V., Bohnke O. (2010)
Mel’nikova T. I. - Structure and morphology peculiarities of Bi24(Si,M)2O40 (M = Mn, V) with sillenite structure, Kuz’micheva G. M., Rybakov V. B., Bolotina N. B., Cousson A., Dubovsky A. B. (2010)
Murashova E. V. - Intermetallics La11Ru2Al6 and Ce11Ru2Al6 with a new structure type, Tursina A. I., Kurenbaeva Zh. M., Noël H., Seropegin Y. D. (2010)
Sidey V. I. - X-ray Rietveld structure refinement and bond-valence analysis of Cs2TeI6, Zubaka O. V., Stercho I. P., Peresh E. Yu. (2010)
Szajek A. - Electronic and magnetic properties of U-(Mo, W, V)-(Si, Ge) compounds crystallizing with U2Mo3Si4-type structure (2010)
V’yunov O. I. - PTCR effect of solid solutions based on the (1-x)BaTiO3–xNa0.5Bi0.5TiO3 system, Plutenko T. O., Belous A. G., Bilous’ko A. V. (2010)
Jemmali M. - Crystal structures and magnetic properties of the RFe1-xGe2 (R = Gd, Er) compounds, Walha S., Noël H., Ben Hassen R. (2010)
Dreval’ L. A. - Thermodynamic assessment of the Cu–Fe–Cr phase diagram, Turchanin M. A., Abdulov A. R., Bondar A. A. (2010)
Harbachova A. N. - Surface microstructure and optical properties of PbTe films on semiconductor and dielectric substrates, Malashkevich G. E., Freik D. M., Nykyruy R. I., Shevchenko G. P. (2010)
Tursina A. - Synthesis, crystal structure and magnetic properties of the new ternary indide SmPd2In4, Nesterenko S., Seropegin Y., Noël H., Kaczorowski D. (2010)
Kazakov S. M. - A-site substitution in Fe1.1Te: synthesis, structure and properties, Belikov V. V., Sadakov A. V., Omelyanovskii O. E. (2010)
Moroz M. V. - Phase relations along the Ag8GeS6–, Demchenko P. Yu., Akselrud L. G., Mykolaychuk O. G., Gladyshevskii R. E. (2010)
Riabov A. B. - "Post-hydrogenation” structural transformations from KHg2- to Fe2P-type in R(Cu,Ni)2 hydrides (R = Ce, Pr, Nd), Denys R. V., Černý R., Zavaliy I. Yu. (2010)
Oshchapovsky I. - Tb13ZnSn13: A novel intergrowth structure type, Pavlyuk V., Fässler T. F., HLUKHYY V. (2010)
Myakush O. - Preparation and crystal structure of new perovskite-type cobaltites R1-xR'xCoO3, Berezovets V., Senyshyn A., Vasylechko L. (2010)
Volkov S. V. - Synthesis and crystal structure of Os4S11SeCl8, Gladyshevskii R. E., Demchenko P. Yu., Yanko O. G., Akselrud L. G., Kharkova L. B., Fokina Z. A. (2010)
Martyushev N. - Parameters of the dendritic structure of copper alloys (2010)
Slyvka Yu. - Copper(I) complexes with 5-(allylthio)-1H-tetrazoles: synthesis and crystal structure of, Pokhodylo N., Savka R., Mazej Z., Goreshnik E., Mys’kiv M. (2010)
Mika T. - Phase equlibria in the, Kotur B. (2010)
Demchyna M. - Crystal structure of DyAg~3In3, Belan B., Manyako M., Akselrud L., Cervellino A., Hlukhyy V., Kalychak Ya. (2010)
Author index. Volume 3 (2010) (2010)
Гордевський В. Д. - Взаємодія смерчових течій у випадку моделі шорсткуватих куль, Гукалов О. О. (2013)
Гладіліна Р. І. - О модификации теорем прямого метода для импульсных систем (2013)
Душкин В. Д. - Квадратурные формулы для вычисления интегралов от кусочно-непрерывных функций (2013)
Чуйко С. М. - Про регуляризацію періодичної крайової задачі за допомогою імпульсного впливу, Чуйко О. В., Білущенко А. В. (2013)
Гришин А. Ф. - Коеффициенты Фурьє борелевских мер на окружности, Поединцева И. В. (2013)
Скорик В. А. - Построение множества программных управлений, решающих задачу управляемости для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2013)
Voloshinovskii A. - Editorial (2011)
Galiy P. V. - Scanning tunneling spectroscopy of In4Se3 layered semiconductor crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Ciszewski A., Mazur P., Zuber S., Buzhuk Ya. M. (2011)
Tomaszewska A. - Influence of a high electric field on the interaction of hydrogen with small palladium clusters: DFT studies, Stępień Z., Białek B. (2011)
Filipecki J. - Positron annihilation study of the free volume changes in bifocal contact lenses, Korzekwa P., Filipecka K., Hyla M., Korzekwa D., Golis E., Korzekwa W. (2011)
Golis E. - Investigation of the structure of gallium oxide glasses by means of positron lifetime measurements, Filipecki J., Reben M., Wasylak J. (2011)
Górecki C. - The kinetics of phase transitions in bismuth-modified selenide glasses AsxSe100-x-yBiy as studied by differential thermal analysis and exoelectron emission, Górecki T. (2011)
Kachan S. I. - Various configurations of F-H pairs in CaF2 crystals, Obukhova E. E., Stepanov S. A., Chinkov E. P., Shtan’ko V. F. (2011)
Kania S. - Activation of thin layers of two aromatic hydrocarbons, Kuliński J. (2011)
Śliwińska-Wyrzychowska A. - The effect of heavy metal pollution and presence of Lycopodium annotinum on soil enzyme activity, Nadgórska-Socha A. (2011)
Stadnyk V. - Birefringence of mechanically clamped TGS crystals with L valine admixture, Romanyuk M., Kiryk Yu., Brezvin R. (2011)
Szczęśniak R. - Superconductivity in the presence of a pseudogap induced by local charge density waves, Szczęśniak D. (2011)
Tovstyuk C. - Thermodynamic functions of an electron gas in strongly anisotropic crystals for different models of electron spectrum (2011)
Galiy P. V. - Anisotropy of the electron spectra of the cleavage surface (100) of layered In4Se3 crystals, Nenchuk T. M., Dveriy O. R., Losovyj Ya. B. (2011)
Shevchuk V. N. - Nano- and micro-size V2O5 structures, Usatenko Yu. N., Demchenko P. Yu., Antonyak O. T., Serkiz R. Ya. (2011)
Shevchuk V.N. - Influence of thermal prehistory on the electrical properties of tungstate crystals, Kayun I.V. (2011)
Kostyk L. - Preparation and luminescence properties of Gd3Ga5O12 nanocrystalline garnet, Luchechko A., Varvarenko S., Pavlyk B., Tsvetkova O. (2011)
Kostrzewa M. - Investigation of foamed polystyrene by positron annihilation lifetime spectroscopy, Ingram A., Wacke S. (2011)
Mudry S. I. - Structural changes and mechanical properties of amorphous metallic ribbons Fe–(Ni, Co, Mn)–Mo–Si–B irradiated by powerful nanosecond laser pulses, Nykyruy Yu. S. (2011)
Romaka L. - New binary compounds in the Lu–Ni system, Romaka V., Stadnyk Yu. (2011)
Kozma A. A. - Phase relations in the Tl2SnSe3–Tl4SnSe4–TlBiSe2 quasiternary system, Barchiy I. E., Peresh E. Yu. (2011)
Mabrouk E. M. - Inhibition of aluminum corrosion in acid solution by mono- and bis-azo naphthylamine dyes. Part 1, Shokry H., Abu Al-Naja K. M. (2011)
Koterlyn M. - Collapse of the f-band in CeNi with intermediate valence of Ce, Morokhivskii B., Yasnitskii R. (2011)
Pustovoychenko M. - Synthesis and crystal structure of LaNi5In and Sm2Ni2-xIn (x = 0.20), Pavlyuk V., Kalychak Ya. (2011)
Mykhalichko O. - Structure peculiarities of the new ternary gallide Tm14Cu46Ga5, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2011)
Monastyrsky G. - Structure and composition of titanium spark erosion powder obtained in liquid nitrogen, Ochin P., Wang G. Y., Kolomytsev V., Koval Yu., Tinkov V., Shcherba A., Zaharchenko S. (2011)
Vallinath G. V. S. - Sensitive derivative spectrophotometric determination of gold(III) using 3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde isonicotinoyl hydrazone (DMHBIH) in presence of micellar medium, Chandrasekhar K. B., Devanna N. (2011)
Myakush O. - Influence of doping elements (Cu and Fe) on the crystal structure and electrical resistivity of YNi3 and Y0.95Ni2, Babizhetskyy V., Myronenko P., Michor H., Bauer E., Kotur B. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського