Клевака Л. - Діяльність жіночих церковнопарафіяльних шкіл та єпархіальних жіночих училищ Полтавської губернії (друга половина XIX –початок XX ст. ) (2011)
Наші автори (2011)
Руденко С. Б. - Про поняття "пам’яткознавство" та "пам’яткознавчі дисципліни" (2014)
Гнера В. А. - Аналіз використання дистанційно пілотованих літаючих апаратів у археологічних дослідженнях (2014)
Звіряка А. І. - До питання виявлення, дослідження, збереження та використання ландшафтних об’єктів культурної спадщини (2014)
Кушлик О. М. - Художні ансамблі Стамбульського і Бахчисарайського палаців: досвід порівняльного аналізу (2014)
Бондар О. М. - "Солдатська слобода" в Чернігові: втрачена пам’ятка містобудування ХVIІ–XVIIІ ст. (2014)
Ванжула О. М. - Ремонтні роботи 1818–1820 років у чернігівському Спасо-Преображенському соборі за проектом губернського архітектора Антона Карташевського (2014)
Абрамова І. В. - "Загородные дома" київських митрополитів у 1786 – середині XIX ст., Нетудихаткін І. А. (2014)
Рудика Н. М. - Металошукачі та археологія (2014)
Охріменко Г. В. - Межановицька культура на Західній Волині, Скляренко Н. В. (2014)
Качало С. І. - Прикордонна роль давньоруських пам’яток в басейні Сіверського Дінця (2014)
Осадчий О. Є. - Городища округи Путивля першої половини XVII ст. (2014)
Ивакина Л. Г. - Исследования и консервация древней кладки Золотых ворот в Киеве (1945–2011 гг.), Ластовская О. Л. (2014)
Кожушко Б. М. - Музейна справа в Україні: стан і перспективи, Титова О. М. (2014)
Куценко С. Ю. - Можливості використання соціальних мереж у діяльності музеїв України (2014)
Принь М. О. - До історії музейної справи в Сталінській окрузі в 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Марченко І. Я. - Вивчення впливу освітлення на художні експонати в музеях у 40–70-х роках ХХ ст. (до історії питання) (2014)
Якубець А. І. - Музейна справа та охорона пам’яток історії і культури як об’єкт радянської сатири: на основі публікацій журналу "Перець" (1956–1985 роки) (2014)
Костенко А. В. - Лапідарій Херсонського краєзнавчого музею як відкрите фондосховище (2014)
Палієнко С. В. - І. Г. Шовкопляс і конкретно-історичний підхід О.М. Рогачова (2014)
Кепін Д. В. - Внесок О. С. Гущина у вивчення первісного мистецтва (2014)
Kuzmishev A. G. - E. R. von Stern: philologist, historian, archaeologist (2014)
Старенький О. І. - Пам’яткоохоронці і краєзнавці батько і син Степан та Сергій Дложевські (2014)
Школьна О. В. - Пам’яті славетного майстра українського фарфору, Народного художника України Івана Михайловича Віцька (2014)
Тригуб О. О. - Ремонти будинку Колегіуму в Чернігові наприкінці XVIII – у першій половині XIX ст. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2014)
Принь О. В. - Охорона пам’яток культурної спадщини в діяльності Конотопського окружного музею кінця 1920-х – на початку 1930-х років (2014)
Катаргіна Т. І. - Зарубіжні бібліотеки як пам’ятки української історико-культурної спадщини (2014)
Абрамова І. В. - Малюнки Тараса Шевченка та Михайла Сажина в контексті вивчення пам’яток Софії Київської (2014)
Тютюнник Ю. Г. - Пам’ятки містобудування в індустріальній спадщині (на прикладі цукрозаводів України) (2014)
Калашник Є. С. - Міста й містечка Полтавського козацького полку у пам’яткознавчих студіях (середина ХІХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі аспекти вивчення культових пам’яток України (2014)
Ластовський В. В. - Пам’яткознавство як наука і керівництво до дії (2014)
Автори збірки (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів збірки (2014)
Байрак Г. Р. - Можливості ГІС для відображення характеристик рельєфу і проявів сучасної екзодинаміки (2014)
Богомолов В. В. - Державна інформаційна система "Ліси України" — основа інформатизації лісової галузі України, Полупан А. В., Кочнева Т. А., Алексєєва Л. В., Остапчик О. В., Борисенко О. І. (2014)
Буторина С. А. - Исследование и картографирование тепловой структуры Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы, Грищенко М. Ю. (2014)
Васильев О. Д. - Использование глобальных навигационных спутниковых систем и ГИС-технологий в подготовке студентов-географов, Барышников Д. С., Репина А. С., Сучилин А. А. (2014)
Гаврюшин О. В. - Способи представлення динаміки адміністративно-територіального поділу в ГІС (2014)
Газетов Е. И. - Использование ГИС для обработки батиметрии морского шельфа о. Змеиный (2014)
Гаман Н. О. - Розробка та обґрунтування логістичної карти для цілей вантажних автоперевезень на прикладі Львівської області (2014)
Клименко В. Г. - Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом, Олійник А. В. (2014)
Косарєв М. В. - Космічні знімки як фундаментальна основа картографічних матеріалів та геоінформаційних систем, Ясенев С. О. (2014)
Костріков С. В. - Програмне забезпечення ГІС для LiDAR-технології дистанційного зондування в цілях аналізу урбогеосистем, Кулаков Д. Л., Сегіда К. Ю. (2014)
Кравченко О. І. - Геоінформаційний моніторинг промислової урбосистеми, заснований на результатах біоіндикації розвитку рослин роду Populus, Негалюк А. В., Непошивайленко Н. О., Карпенко О. О. (2014)
Курач Т. М. - Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях (2014)
Лобанов Г. В. - Использование ГИС в морфологическом анализе пойменно-русловых комплексов, Зверева А. Ю., Коханько М. В., Новикова М. А., Полякова А. В., Тришкин Б. В. (2014)
Малышева Н. В. - Картографический сервис для визуализации данных государственного лесного реестра России, Золина Т. А., Владимирова Н. А. (2014)
Михайлов В. А. - Анализ континентальности климата Крымского полуострова с помощью ГИС (2014)
Мкртчян О. С. - Геоінформаційне моделювання кліматичних полів (2014)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз небезпеки виникнення природих пожеж на основі геоінформаційних технологій (2014)
Светличный А. А. - Геоинформационное моделирование водной эрозии почв, Пяткова А. В. (2014)
Свідзінська Д. В. - Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу (2014)
Сергєєва Н. П. - Методичні основи застосування географічних інформаційних систем у логістичних дослідженнях, Сеньків М. І. (2014)
Сорокіна Л. Ю. - Геоінформаційне картографування ландшафтів України, Зарудна Р. Ф., Голубцов О. Г. (2014)
Ткачук С. М. - ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці (2014)
Andryushchenko E. O. - Using statistical data analysis to implement normative monetary land valuation of settlements, Manakova N. G. (2014)
Balynska М. О. - Using GIS for the еvaluation of the crop residues energy potential (2014)
Gryshchenko N. V. - Spatial relationship between environmental impact and welfare of population in Ukrainian regions, Tretyakov O. S. (2014)
Volkovaia О. О. - Geoinformational support of wind power development at the local level, Tretyakov О. S. (2014)
Титул, содержание (2014)
Лысенко Е. А. - Управление сетью бизнес-процессов на промышленных предприятиях (2014)
Джадан І. М. - Підходи до трактування сутності міжнародної стратегії маркетингу промислового підприємства (2014)
Кобець В. М. - Розробка еволюційно стабільних стратегій фірм на ринку (2014)
Данчак Л. І. - Форми інвестиційного забезпечення формування житлового фонду (2014)
Кузьмін О. Є. - Інструментарій забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2014)
Шилкіна К. О. - Оцінка ефективності діяльності підприємств туристичного кластеру (2014)
Поповиченко И. В. - Оценка риска инвестиционного решения в системе "сроки — затраты" (на примере строительства) (2014)
Котова С. С. - Перспективи розвитку бухгалтерського обліку видатків бюджетних установ (2014)
Зайцева О. І. - Розробка стратегічних сценаріїв самоорганізації підприємств в ринковому середовищі (2014)
Титаренко І. В. - Удосконалення фінансової підсистеми в загальній системі управління підприємством (2014)
Левыкин В. М. - Разработка математической модели сроков выполнения проекта мини-гостиницы, повышающей ее конкурентоспособность, Дэвон В. В. (2014)
Самойленко К. В. - Необхідність використання інформаційної логістики в контексті забезпечення корисності туристичного продукту (2014)
Харевич А. С. - Дослідження чинників формування кредитного потенціалу банківської системи України в умовах доларизації (2014)
Abstract and References (2014)
Nikolaev A. G. - On the distribution of stresses in circular infinite cylinder with cylindrical cavities, Tanchik E. A. (2014)
Dushkin V. D. - The Justification of Numerical Solution of Boundary Integral Equations of Wave Scattering Problems on Impedance Lattice (2014)
Скорик В. А. - Построение множеств инерционныхуправлений, решающих задачи синтеза и стабилизации для некоторого класса линейных неавтономных неоднородных систем (2014)
Макаров А. А. - Многоточечная краевая задача для псевдодифференциальных уравнений в полислое, Левкин Д. А. (2014)
Бебия М. О. - Стабилизация систем со степенной нелинейностью (2014)
Чуйко С. М. - О решении матричных уравнений Ляпунова (2014)
Новиков Борис Владимирович (некролог) (2014)
Акименко О. Ю. - Реформування податкової системи України, Гаймановська Н., Сокіл Ю. (2011)
Андрос С. В. - Моделювання кредитно-інвестиційної стратегії банків з позиції фінансової стійкості (2011)
Арутюнян С. В. - Перспективи розвитку франчайзингу на підприємствах харчової промисловості (2011)
Бабин І. М. - Класифікація витрат підприємств сфери послуг – як основа ефективного управління ними (2011)
Бачинський В. І. - Системи таргет-костінг та кайзден-костінг та особливості їх застосування на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу, Кузьмінська К. І. (2011)
Бернадзіковська Л. О. - Оцінка економічних проблем сталого розвитку сільських територій регіону та шляхи їх подолання (2011)
Божидарнік Н. В. - Державне валютне регулювання в умовах кризи, Пех Т. І. (2011)
Божидарнік Н. В. - Особливості валютного контролю в Україні (2011)
Божидарнік Т. В. - Інвестування, як необхідна умова розвитку АПК Волині, Гасуха Л. О. (2011)
Бортнікова О. О. - Актуальні проблеми оперативного обліку в сільському господарстві (2011)
Власенко І. М. - Сучасні тенденції розвитку експортного потенціалу молочної галузі України (2011)
Герасимчук З. В. - Методика оцінки ефективності територіальної організації ринку готельних послуг в регіоні, Сидорук С. В. (2011)
Голик М. В. - Правові колізії у законодавчому забезпечені кредитної діяльності, Сопко В. В. (2011)
Головацька С. І. - Облігації у будівництві: інвестиційно-обліковий аспект (2011)
Гурська О. М. - Проблема узгодження податкового менеджменту економічних суб’єктів України (2011)
Джаман М. О. - Теоретико-практичні засади формування регіональної системи забезпечення економічної безпеки малого бізнесу, Гончаров Г. О. (2011)
Динько І. М. - Фінансовий результат у системі управлінського обліку (2011)
Доліновська О. Я. - Суперечливий характер впливу державного зовнішнього боргу на розвиток національної економіки (2011)
Дуганець Н. В. - Обліково-інформаційне забезпечення бурякоцукрового виробництва (2011)
Дячук В. І. - Основні підходи до автоматизації обліку на підприємстві, їх проблеми та вплив на працю облікового персоналу (2011)
Жук В. М. - Теоретико-методологічні засади обліку та контролю підтримки сільського розвитку (2011)
Жураковська І. В. - Оцінка інтелектуального капіталу в обліку: протиріччя теорії і практики (2011)
Зеленко С. В. - Проблеми організації облікового процесу в сільськогосподарських виробничих кооперативах Волинської області (2011)
Івасів І. Б. - Місце і роль відкритості та прозорості у банківській діяльності (2011)
Іващук С. П. - Експортний потенціал як ключовий фактор сучасної інтеграційної стратегії України (2011)
Ігнатенко Т. В. - Використання трансфертних цін у внутрішніх операціях підприємства (2011)
Калабухова С. В. - Визначення соціально-економічної сутності підприємницької діяльності як об’єкта аналітичного забезпечення (2011)
Кальченко Л. А. - Послуга готельного бізнесу: термінологічне визначення та характеристика (2011)
Кацевич В. К. - Основні засоби: характеристика та класифікація (2011)
Клименко Д. О. - Зародження бухгалтерії та формування бухгалтерського обліку як науки (2011)
Колпакова Н. С. - Управління ризиками реформування агро формувань (2011)
Король В. В. - Оцінка та облік гички цукрових буряків (2011)
Котляревська Н. С. - Удосконалення інформаційного забезпечення обліку лісових ресурсів (2011)
Кравчук О. О. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва біопалива в Україні (2011)
Кривоконь О. С. - Щодо аналізу кредитоспроможності підприємств (2011)
Кучеркова С. О. - Вдосконалення аналітичного обліку кредиторської заборгованості (2011)
Левицька О. О. - Вплив облікової політики на відображення в обліку та звітності фінансових результатів діяльності підприємства (2011)
Мартинюк Н. Ю. - Відображення витрат на якість в обліковій системі будівельного підприємства (2011)
Міняйло В. П. - Система інформаційного забезпечення аналізу закупівель за державні кошти (2011)
Мошенський С. З. - Економічна сутність та функціональна специфіка глобального ринку деривативів (2011)
Нагірська К. Є. - Конвергенція управлінської та фінансової звітності в умовах глобалізації економіки (2011)
Нужна О. А. - Узагальнення підходів до трактування оборотних активів (2011)
Олендій О. Т. - Науковий генезис та проблеми реалізації державного фінансового аудиту бюджетних програм (2011)
Петрук О. М. - Глобалізація як передумова трансформації контрольних функцій держави, Виговська Н. Г. (2011)
Писаренко Т. М. - Переваги і недоліки системи обліку і калькулювання за змінними витратами (2011)
Плаксієнко В. Я. - Продовольча безпека зернопереробної промисловості, Кухта К. О. (2011)
Приступа К. П. - Вдосконалення організаційного забезпечення оперативного контролю в сільському господарстві (2011)
Пронько Л. М. - Вартість і капіталізація підприємств та методи їх оцінки, Березок С. В. (2011)
Пташник А. М. - Сучасний стан сфери товарного обігу (2011)
Свідерській Д. Є. - Методологічні особливості аудиту фінансової звітності (2011)
Святохо Н. В. - Аналіз джерел відшкодування витрат на природоохоронну діяльність промислових підприємств (2011)
Скрипник М. І. - Позамовний та попроцесний методи калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки (2011)
Сук П. Л. - Організація обліку праці та її оплати (2011)
Сулима О. Й. - Алгоритм протидії впливу загроз діяльності промислового підприємства (2011)
Талах Т. А. - Оцінка ефективності використання трудових ресурсів підприємств хлібопекарської промисловості (2011)
Ткаченко С. А. - Щодо необхідності створення адекватного вимогам ринку бюджетного забезпечення інноваційного розвитку підприємств (2011)
Ткачук І. М. - Аналітична робота підприємств галузі дорожнього господарства (2011)
Тлучкевич Н. В. - Організація аналітичної роботи на підприємстві: управлінський аспект (2011)
Томілова Н. О. - Основні аспекти процесу прийняття управлінських рішень щодо виробництва продукції кормових культур (2011)
Туварчієва Г. А. - Фактори конкурентоспроможності виробництва продукції вівчарства (2011)
Харинович Д. О. - Методика контролю діяльності торговельних підприємств у контексті глобалізації економіки (2011)
Царенко Н. В. - Класифікація витрат на корпоративну культуру промислового підприємства (2011)
Черкасова А. В. - Проблеми бухгалтерського і податкового обліку валютних операцій (2011)
Чудовець В. В. - Проблеми уніфікації та забезпечення якості фінансової звітності (2011)
Шкабура М. О. - Історичний аспект облікової політики (2011)
Штимер Л. Т. - Теоретичні аспекти економічної сутності категорії "потенціал матеріальних ресурсів підприємства" (2011)
Шумська В. Б. - Методика аналізу маркетингу відносин на сільськогосподарських підприємствах (2011)
Ячменьова В. М. - Контроль як підсистема сучасного менеджменту підприємства, Клевець М. І. (2011)
Аврамов К. В. - Численный анализ нелинейных нормальных форм вынужденных крутильных колебаний механических систем с кусочно-линейными упругими характеристиками, Успенский Б. В. (2014)
Бабич Д. В. - Неоднозначность критических нагрузок при циклическом сжатии прямоугольных пластин из повреждающихся материалов, Дородных Т. И. (2014)
Белова О. В. - Экспериментальное исследование влияния повреждений контура квадратного отверстия на прочность цилиндрической оболочки при осевом растяжении, Дзюба А. П. (2014)
Ганкевич В. Ф. - О повышении износостойкости колес локомотивного транспорта, Титов А. А., Якубович Л. А., Киба В. Я. (2014)
Гарт Е. Л. - Комп’ютерне моделювання поведінки пологої оболонки з круговими отворами при розтягу, Василевський К. О. (2014)
Гребенюк С. М. - Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента, Бова А. А. (2014)
Гриневич А. А. - Аналітичне дослідження електродованої тріщини в п’єзоелектричному біматериалі, Книш П. Ю., Лобода В. В. (2014)
Данишевский В. В. - Распространение упругих плоских волн в волокнисто-армированном композитном материале, Кушнеров Е. А. (2014)
Дисковский А. А. - Оптимальное проектирование функционально-градиентно гофрированных стержней при продольной деформации для гофра с шаговой градиентностью, Пасечник И. В., Хорошманенко П. Г. (2014)
Кирия Р. В. - О сопротивлении движению вязкоупругой нагруженной ленты по роликоопорам ленточного конвейера (2014)
Клименко А. А. - Нелинейные нормальные формы колебаний в неидеальной системе с маятниковым гасителем колебаний, Михлин Ю. В. (2014)
Мейш В. Ф. - К расчету вынужденных колебаний продольно-поперечно подкрепленных цилиндрических оболочек эллиптического сечения при нестационарных нагрузках, Кепенач Н. П. (2014)
Мейш В. Ф. - Чисельне моделювання динамічної поведінки конічної оболонки змінної товщини при дії розподіленого імпульсного навантаження, Мейш Ю. А., Мельник В. М. (2014)
Михайлуца Е. Н. - Стационарная деформация конструкции вида пластина –составной слой с упругой связью, Егармина Л. Н., Яковлева С. А. (2014)
Ободан Н. И. - Экспериментально-теоретическое исследование продольно сжатых цилиндрических оболочек с областью расслоения, Прокопало Е. Ф., Громов В. А. (2014)
Погребной О. В. - Определение оси костно-мозгового канала трубчатых костей по данным мультиспиральной компьютерной томографии (2014)
Попович В. С. - Математичне моделювання та визначення термопружного стану тонкої смуги за складного теплообміну, Янішевський В. В. (2014)
Селиванов Ю. М. - К исследованию затухающих колебаний оболочек с использованием комбинированных голографических интерферограмм (2014)
Шевченко Ю. Н. - Численные методы в нестационарных задачах теории термопластичности, Стеблянко П. А., Петров А. Д. (2014)
Шумельчик К. І. - Зв’язана задача взаємодії пружно-пластичного тіла та рідини високого тиску, Кузьменко В. І. (2014)
Onischenko I. S. - Numerical integration of the equations of the theory of creep, which takes into account the microstrains, Chernyakov Yu. A., Shneider V. P. (2014)
До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (2014)
Вимоги до рукопису, що направляється до збірника наукових праць "Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій" (2014)
Остання сторінка (2014)
Невлюдов И. Ш. - Разработка параметрической модели акселерометра на основе микроэлектроеханических систем, Евсеев В. В., Бортникова В. О., Замирец Я. О. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формирование ограничений на выполнение основных команд промышленного робота, Милютина С. С., Функендорф А. А., Демская Н. П. (2014)
Мирошник М. А. - Верификация алгоритмов для многозондового микроволнового мультиметра, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б., Замирец О. Н. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом волноводе, Донсков А. Н. (2014)
Андрусевич А. А. - Индукционный датчик для систем автоматизации измерения давления газообразных веществ, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Мосьпан Д. В. - Датчик давления с автоматическим самоконтролем работоспособности и самокалибровкой, Рожнова Т. Г., Аллахверанов Р. Ю., Гончаров С. А. (2014)
Бронніков А. І. - Інтелектуальні засоби в системі керування виробничим агентом, Цимбал О. М., Фомовський Ф. В. (2014)
Мосьпан Д. В. - Синтез метода идентификации видеоизображения интерференционной полосы поверхности подложек, Стародубцев Н. Г., Резниченко А. Г., Демская Н. П. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Особенности проектирования компонентов микроэлектромеханических систем, Палагин В. А., Богдан Ю. И. (2014)
Жарикова И. В. - Системологический подход при исследовании параметров РЭС, Невлюдова В. В. (2014)
Титул, зміст (2014)
Белкин Л. М. - Анализ событий 2013−2014 гг. в Украине: юридический и социологический аспекты, Юринец Ю. Л. (2014)
Бондар В. С. - Використання класифікацій пристроїв зниження рівня звуку пострілу для вирішення діагностичних та ідентифікаційних завдань судових експертиз (2014)
Вусатий Д. Ю. - Система правового регулювання договірних відносин роздрібної купівлі-продажу товарів (2014)
Гук О. Г. - Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів в умовах євроінтеграції: постановка проблеми (2014)
Комарницкая О. - Обеспечение законности при проникновении в жилище или другое владение лица без постановления следственного судьи и разрешения владельца для проведения обыска или осмотра, Яновская А., Прядко В. (2014)
Луцик А. М. - Внутрішньоорганізаційні адміністративні процедури як елемент функціонування Державної фіскальної служби України (2014)
Маломуж С. І. - Напрями удосконалення поняття малозначного діяння (2014)
Овчаренко А. С. - Виконання покарань за Єдиним кодексом військової юстиції США (2014)
Осінська О. М. - Історико-правові аспекти розвитку інституту потерпілого у кримінальному процесі України (2014)
Севрук В. Г. - Понятие и уголовно-правовая характеристика "этнической преступности" в Украине (2014)
Середа Т. М. - Порядок денний асоціації Україна – Європейський Союз: імплементація основоположних засад в конституційне законодавство України (2014)
Хилюк С. В. - Lex stricta як складова принципу законності у кримінальному праві в інтерпретації Європейського суду з прав людини (2014)
Штефан А. - Публікація в засобах масової інформації даних про допущені порушення авторського права та судових рішень щодо цих порушень як спосіб захисту авторського права (2014)
Пілецька Л. - Маргінальність у контексті проблеми соціальної мобільності особистості (2011)
Борисюк А. - Міжособистісне спілкування та особистий клієнтський досвід як чинники становлення професійної ідентичності лікаря-психолога (2011)
Блинова О. - Емпіричне дослідження соціально-психологічної адаптації трудових мігрантів України в інокультурному середовищі (2011)
Гоян І. - Психологізм філософії Девіда Юма (2011)
Пампуха Л. - Гендерні особливості сприйняття лідера в студентській групі (2011)
Дойчик М. - Специфіка розуміння ідеї гідності в українському ренесансному гуманізмі (2011)
Остащук І. - Полісемантичність християнської символіки простору (2011)
Крисюк Г. - Студентська група як чинник формування нормативних стандартів поведінки (2011)
Федоришин Г. - Місце пенітенціарної психології в системі наукового знання (2011)
Пілецький В. - Вплив соціально-психологічних чинників на професійну кар’єру жінки-керівника в освітніх організаціях (2011)
Климишин О. - Тайна Євхаристії як ініціація духовного зростання особистості, Климишин І. (2011)
Лютак О. - Психологічні особливості переживання втрати в осиротілій сім’ї (2011)
Вітюк Н. - Конфліктність як умова самореалізації особистості (2011)
Чуйко О. - Аналіз мотиваційних чинників професійної мобільності фахівця (на матеріалах емпіричного дослідження) (2011)
Яремчук В. - Стан розробки проблеми пізньої старості в умовах сучасної психології (2011)
Остащук М. - Еволюція екологічного мислення в теоретичних засадах Живої Етики (2011)
Чаплак Я. - Роль критичного мислення у творчих пошуках "внутрішнього камертона душі" особистості (2011)
Шарапова Т. - Проблема розвитку дитини дошкільного віку та її статусного положення в групі однолітків (2011)
Лосієвська О. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на емоційну складову та поведінку людини в построзлучному стані (2011)
Белей М. - Ціннісно-мотиваційні особливості професійного становлення в умовах сучасного ВНЗ (2011)
Провоторова Н. - Соціально-психологічні особливості управління конфліктами в педагогічному колективі (2011)
Мотрук Р. - Проблема професійного самовизначення особистості в психолого-педагогічній науці (2011)
Вихідні дані (2011)
Полякова И. А. - Морфологические и биологические особенности Linum hirsutum L., Лях В. А. (2014)
Зеленська К. Ю. - Оцінка життєздатності пилку гірчиці в умовах підвищених температур, Войтович О. М. (2014)
Левчук А. Н. - Анатомо-морфологические особенности андроцея и гинецея у длинно- и короткостолбчиковых форм цветков гетеростильных видов рода Linum L., Коркишко О. В., Вальчук Т. С., Лях В. А. (2014)
Левчук А. Н. - Сравнительная характеристика строения пластидного аппарата клеток мезофилла листьев разных видов рода Linum L., Максимчук А. А., Лях В. А. (2014)
Корж О. П. - Використання дубу звичайного у біоіндикаційних дослідженнях стану атмосферного повітря, Коростовець А. Г. (2014)
Амінов Р. Ф. - Вплив біологічно активних речовин медичної п'явки на імунологічну реактивність нейтрофілів і лімфоцитів крові людини у культурі (2014)
Бовт В. Д. - Вплив іммобілізації щурів та хом’ячків на рівень магнію в гранулоцитах крові, Дяченко С. В. (2014)
Бовт В. Д. - Вплив забруднення атмосферного повітря на цинкметаболізуючі клітини людини і тварин, Єщенко Ю. В., Ремига Т. В. (2014)
Бовт В. Д. - Особливості репродуктивної функції у жінок різного віку, Стариченко Ю. В. (2014)
Разкевич С. A. - Особливості фізіологічних показників у хворих з ураженням судин нижніх кінцівок (2014)
Рильский О. Ф. - Залежність мікрофлори шлунково-кишкового тракту людини від типу харчування, Гончарова Н. І. (2014)
Сокол А. П. - Функціональні особливості центрального кровообігу у спортсменів, які займаються різними видами спорту, Усова О. В., Гриневич О. П. (2014)
Шевчук Т. Я. - Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які працюють за комп'ютером, Апончук Л. С., Корчук О. І. (2014)
Арутюнян С. - Перспективи розвитку страхового ринку України у контексті євроінтеграційних процесів, Ітигіна О. (2014)
Васильев А. - Динамический анализ безубіточности инвестиционного проекта, Тупко О. (2014)
Дишловий І. - Вплив коефіціенту локалізації на ефективність розвитку туристичної галузі Криму, Прохорова О. (2014)
Коваленко Л. - Вплив розмірів та структури капіталу на фінансові результати діяльності підприємств хлібопекарської галузі (2014)
Коцюрубенко Г. - Залучення заощаджень домогосподарств України до фінансового ринку: сучасні реалії (2014)
Кучеренко О. - Управління оборотними активами промислових підприємств із застосуванням фінансових моделей (2014)
Мостенець О. - Методичні підходи до оцінки конкурентного потенціалу рекреаційної системи регіонуl (2014)
Нездоймінов С. - Роль морських портів України у розвитку круїзної індустрії, Огородникова Н. (2014)
Радова О. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативних формувань (2014)
Ропотан І. - Прогнозування регіональної конвергенції фінансового забезпечення сталого розвитку в Україні (2014)
Хомутенко В. - Передумови та необхідність проведення державного аудиту на етапі планування бюджетних програм, Хомутенко А. (2014)
Гаврюк А. - Питання безпеки та роль Румунії у Чорноморському регіоні (2014)
Дымова Е. - Проявление гендерных стереотипов в публичной сфере: современный аспект (2014)
Маслов Ю. - Роль громадянського суспільства у формуванні нової системи влади в країнах центральної та східної Європи (2014)
Мельничук І. - Концепт "пострадянський простір" у сучасному політологічному дискурсі (2014)
Митко А. - Інформаційні проекти транскордонного співробітництва України та Угорщини у рамках Карпатського єврорегіону (2014)
Музиченко Г. - Культурно-релігійні детермінанти політичних процесів в Україні: історія та сучасність (2014)
Музиченко Н. - Особливості розвитку України в умовах глобалізації (2014)
Палагнюк В. - Місце молоді в українському законодавстві (2014)
Федорчак Т. - Парламентські вибори в Чеській республіці 2010 року (2014)
Наші автори (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Бойко А. - Тьютор – якісно вища педагогічна позиція і новий простір духовно-моральної взаємодії (2011)
Кравченко Л. - Компетентнісно-концентричний підхід до підготовки менеджера загальноосвітнього навчального закладу (2011)
Пусепліна Н. - Музейний комплекс університету – центр музейно-педагогічної діяльності регіону (2011)
Нізовцев А. - Професійні завдання у дослідницькому методі навчання (2011)
Москалик Г. - Професійна орієнтація в контексті ринкових викликів (2011)
Фазан В. - Духовні цінності в системі сучасного виховання (2011)
Дем’яненко Н. - Освіта дорослих: світові тенденції другої половини XX – початку XXI ст. (2011)
Нечепоренко Л. - Формування ноосферного світосприйняття в контексті індивідуалізації педагогічної взаємодії у вищій школі (2011)
Гончар О. - Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України (2011)
Смікал В. - Культурологічний розвиток магістранта − майбутнього викладача (2011)
Карапузова Н. - Використання музеїв у процесі підготовки майбутніх учителів з методики викладання математики, Павленко Ю. (2011)
Мірошніченко В. - Системний підхід у патріотичному вихованні майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Овчаров С. - Актуальні проблеми професійної підготовки учителів інформатики (2011)
Колодій О. - Виховання патріотичних цінностей у майбутніх фахівців-аграрників (2011)
Кравченко А. - Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки (2011)
Метьолкіна О. - Експериментальна перевірка ефективності англомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів-митників (2011)
Год Б. - Ігри у вихованні дітей і молоді стародавньої Греції, Охріменко Н. (2011)
Семеновська Л. - Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр. ) (2011)
Цебрій І. - Аналіз ідей ранньохристиянських педагогів (Боеція, Кассіодора,Григорія, Ісидора, Алкуїна, Беду, Егберта) в дослідженнях другої пол. ХX− початку XXI ст. (2011)
Островська К. - Національне виховання в мистецькій діяльності Авраменка В. (2011)
Філіппович В. - Недільні школи у просвітницькій діяльності громади Полтави (2011)
Бойко А. - Положення про науково-дослідний інститут педагогічної Україністики (2011)
Ільченко О. - Із всеукраїнської наукової конференції "тьюторство як фактор індивідуалізації педагогічного процесу в контексті кредитно-модульної системи навчання" (2011)
Наші автори (2011)
Vlasov S. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of 5-methyl-6-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)-3-phenylthieno(2,3-d)pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones, Osolodchenko T. P., Kovalenko S. M., Chernykh V. P. (2014)
Grozav A. M. - Synthesis and evaluation of the antioxidant activity of ((1-aryl-4-chloro-1H-imidazole-5-yl)methyl)thio)alkane carboxylic acids, Palamar A. O., Chornous V. O., Yaremiy I. M., Vovk M. V. (2014)
Bubenchikova V. M. - Caffeic and rosmarinic acids in thyme species, Popova N. V., Starchak Yu. A. (2014)
Kryvanych O. V. - Development of the method for quantitative determination of phenylephrine hydrochloride in the combined drops, Bevz N. Yu., Georgiyants V. A. (2014)
Musienko S. G. - The quantitative content of the main groups of biologically active substances in the bay laurel raw material, Kyslychenko V. S. (2014)
Yevtifieieva O. A. - Evaluation of metrological characteristics of spectrophotometric quantitative determination of paracetamol in tablets by specific absorbance, Proskurina K. I. (2014)
Ruban O. A. - Technological peculiarities for obtaining of medicated chewing gums, Masliy Ju. S. (2014)
Gerbina N. A. - The study of crystallographic and thermogravimetric characteristics of rectal suppositories with diacamph (2014)
Alhussein Mustafa - Substantiation of the composition and methods of quality control for "Genta+” ointment with the succinyl tannin antiresistant component, Martynov A. V. (2014)
Shpychak О. S. - Substantiation of the choice of excipients when developing the composition of "Apised” capsules, Tikhonov O. I. (2014)
Iakovenko V. K. - The study of risks of herbal medicines production by the FMEA-analysis method (2014)
Malyi V. V. - Management decision as a component of effective organization management (2014)
Kobets M. M. - The study of the current state of dispensing narcotic, psychotropic drugs and precursors by prescription in Ukraine, Kobets Yu. M., Filiptsova O. V., Solovyov O. S. (2014)
Zdoryk O. A. - Organization of the quality assurance system of compounding pharmacies in Ukraine: results of the survey (2014)
Sheyhali A. M. - The study of toxicological properties of a new combined cream "Dermalipoin”, Kononenko N. M. (2014)
Goncharova A. A. - Microbiological studies of the cream for use in the diabetic foot syndrome, Baranova I. I., Osolodchenko T. P. (2014)
Rybalkin М. V. - Determination of reactogenicity and allergenicity of the immunobiological drug for prevention and treatment of candidiasis, Filimonova N. I., Strilets O. P., Strelnikov L. S. (2014)
Kolisnyk Ya. S. - The study of the chemical composition, effects on behavioural responses and the antihypoxic activity of the herbal tea and the dry extract on its basis, Upyr T. V., Koshoviy O. M., Shtrygol S. Yu., Kovaleva A. M. (2014)
Від редакційної колегії (2011)
Бойко А. - Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної діяльності (2011)
Ігнатюк О. - Теоретичний аспект творчого саморозвитку викладача (2011)
Ільченко О. - Гендерний підхід як нова методологія наукових досліджень в галузі педагогіки: генеза розвитку (2011)
Пусепліна Н. - Музейно-педагогічна діяльність у системі освіти дорослих (2011)
Степаненко Л. - Лінгвістичний аналіз художнього твору на уроках літератури як методична проблема: діахронний аспект (2011)
Дем'яненко Н. - Самостійна робота магістрантів у системі модульного навчання: організаційно-управлінські засади (2011)
Пелих Ю. - Проблемно-пошуковий підхід до визначення структури формування ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності (2011)
Хоменко А. - Особистісна фасцинація як компонент підготовки викладача-тьютора (2011)
Кравченко А. - Педагогічно-правові засади забезпечення комунікативної взаємодії у вищих військових навчальних закладах (2011)
Твердохліб А. - Особливості підготовки фахівця з викладання навчального курсу "Християнська етика" (2011)
Год Б. - Дитячі ігри та їх педагогічна інтерпретація (ХVI - XVII ст. ) (2011)
Семеновська Л. - Політехнічна освіта школярів: закономірності,суперечності й тенденції розвитку (XX століття) (2011)
Цебрій І. - Спільне і відмінне в духовно-моральній парадигмі ранньохристиянських наставників (2011)
Даниско О. - Основні етапи науково-педагогічної діяльності Бутовського О. Д. (2011)
Кречетов О. - Витоки ідеї формування здорового способу життя (друга половина XIX - початок ХХ ст. ) (2011)
Кітова О. - Організація продуктивної праці старшокласників у школах Донеччини (2011)
Петренко Л. - Проблема виховання дорослої людини у літературній творчості Котляревського І. (2011)
Фазан В. - Передумови вивчення педагогіки як навчального предмета в духовних академіях України (перша половина XX ст. ) (2011)
Лаврик-Слісенко Л. - Культурно-просвітницька діяльність кооперативного руху в розвитку аграрної освіти України(20-30рр. XX ст. ) (2011)
Шиян Н. - Модель профільного навчання в школі сільської місцевості (2011)
Бойко А. - Із міжнародного методологічного семінару "Андрагогіка в системі педагогічних наук: методологія, теорія,практика" (підсумковий документ), Лутфуллін В. (2011)
Наші автори (2011)
Voskoboynik O. Yu. - The structural optimization of ((2-R-quinazolin-4-ylidene)hydrazono)carboxylic acids and esters – approach for creating a new class of compounds with the anticancer activity, Karpenko O. V., Kovalenko S. I., Berest G. G., Ivchuk V. V., Shvets V. M. (2014)
Курпіль Б. Б. - Реакції N-алкілгідразонів аліфатичних кетонів, Івонін С. П., Волочнюк Д. М. (2014)
Украинец И. В. - Синтез и анальгетическая активность N-(бензотиазол-2-ил)-4-гидрокси-1-метил-2,2-диоксо-1H-2λ6,1-бензотиазин-3-карбоксамидов, Петрушова Л. А., Дзюбенко С. П., Гриневич Л. А. (2014)
Братенко М. К. - Синтез та дослідження антимікробної активності N-алкіл(диметилалкоксіацетиламонійхлорид)-N’-(4-(гідроксиметил)-1Н-піразол-3-іл)сечовин, Барус М. М., Бурденюк І. П., Вовк М. В. (2014)
Дяченко І. В. - Багатокомпонентна конденсація у синтезі заміщених 2-алкілсульфаніл-4,6-діарилпіридин-3-карбонітрилів та їх похідних (2014)
Засуха C. В. - Синтез бисфосфонатных аналогов нуклеотидов – производных (α-фенил)(α-фтор)метиленбисфосфоновых кислот, Гузырь А. И., Гудзь А. П., Шермолович Ю. Г. (2014)
Кучер О. В. - Ензиматичне розділення 2-циклоалкілетанолів, Колодяжна А. О., Смолій О. Б. (2014)
Ткачук В. М. - Синтез та деякі перетворення алкіл N-(2-арил-3-нітро-1,1,1-трифторопропан-2-іл)карбаматів, Мельниченко Н. В., Ковальчук К. В., Сукач В. А., Вовк М. В., Ненайденко В. Г. (2014)
Альхуссейн Мустафа Али - Синтез и антирезистентная активность ацилированных и супрамолекулярных производных эллаговой кислоты, Мартынов А. В. (2014)
Алескерова Ю. В. - Оптимальна модель системи страхування сільськогосподарських ризиків (2014)
Анісімова М. В. - Створення теоретично обґрунтованих методів розрахунку амортизаційних відрахувань (2014)
Байдіна О. В. - Удосконалення фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджетної установи (2014)
Басіста І. А. - Економічна суть категорії "Запаси” (2014)
Бегун С. І. - Поняття "Торговельна марка" та ведення його обліку, Берегович К. М. (2014)
Бегун С. І. - Особливості нарахування та списання торгoвої націнки на підприємствах ресторанного господарства, Ворона О. А. (2014)
Бобко В. В. - Амортизація основних засобів: термінологія та сучасні підходи (2014)
Боднар О. А. - Умови і чинники регулювання соціально-економічного розвитку (2014)
Братчук Л. М. - Щодо питань обліку ВЕБ-Сайту (2014)
Букало Н. А. - Ефективна система управління дебіторською заборгованістю, як основний фактор впливу на платоспроможність і ліквідність підприємства, Ляшук В. В. (2014)
Букало Н. А. - Особливості калькулювання собівартості продукції при позамовному методі та виявлення резервів її зниження (на прикладі ДП "ЛРЗ "Мотор"), Слєпченко К. О. (2014)
Бурова Т. А. - Теоретичні засади оперативного управління поточними активами (дебіторською заборгованістю) підприємств харчової галузі, Волошина В. В. (2014)
Волошина В. В. - Інформаційні основи обліку та контролю поточних активів підприємств (2014)
Галазюк Н. М. - Напрями забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації, Галазюк Ю. О. (2014)
Гарасим П. М. - Структурна динаміка зобов'язань підприємства як класична обліково-аналітична парадигма, Лобода Н. О., Гарасим М. П. (2014)
Горбатюк М. А. - Особливості впровадження управлінського обліку на деревообробних підприємствах (2014)
Гуржій Н. М. - Місце керівника в механізмі реалізації маркетингових стратегій (2014)
Діордіца І. В. - Розвиток обліково-контрольного забезпечення розрахунків підприємства з оплати праці, Клименко С. О. (2014)
Калюга Є. В. - Підходи до класифікації рахунків бухгалтерського обліку: історичний аспект (2014)
Кесарчук Г. С. - Удосконалення організації обліку поточних зобов’язань підприємства (2014)
Колос І. В. - Ключові облікові показники підприємства в ощадливому виробництві (2014)
Короткий Ю. В. - Оцінка логістичних ризиків машинобудівного підприємства (2014)
Кругла М. М. - Оцінка ефективності сільськогосподарського виробництва в управлінських рішеннях (2014)
Кушніренко О. А. - Аспекти облікової політики та внутрішнього контролю розрахунків за податками на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Лоханова Н. О. - Облікова інформація в управлінні – класифікаційні аспекти (2014)
Маркус О. В. - Особливості бюджетного контролю інноваційних проектів підприємства (2014)
Матрос О. М. - Облік заробітної плати у фізичної особи – підприємця (2014)
Мікрюкова Л. В. - Роль внутрішного аудиту в обліково-аналітичному забезпеченні основних засобів підприємства, Клименко С. О. (2014)
Муравський В. В. - Комунікаційний аспект уточнення теоретичних принципів автоматизації обліку (2014)
Навроцький С. А. - Фінансово-економічна парадигма обов’язкового соціального пенсійного страхування та забезпечення (2014)
Нишенко О. В. - Краудсорсинг як сучасний управлінський інструмент (2014)
Нужна О. А. - Аналіз резервів зростання прибутку від реалізації готової продукції, Кравчак В. Г. (2014)
Обмок О. Г. - Відображення виплат працівникам у фінансовій звітності державного сектору (2014)
Овчарик З. Д. - Актуальність введення і продовження терміну стягнення військового збору та його облік (2014)
Осадча О. О. - Прибуток суб’єктів господарської діяльності як об’єкт обліку (2014)
Откаленко О. М. - Організація аналізу та контролю фінансових ресурсів вищих навчальних закладів (2014)
Панчук І. П. - Аналітичний інструментарій фінансово-економічного моніторингу фінансової діяльності підприємства (2014)
Пігош В. А. - Видатки та витрати бюджетних установ: обліковий аспект (2014)
Поліщук О. М. - Особливості застосування комп’ютерних технологій для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах (2014)
Пушкарчук І. М. - Методичні підходи до діагностики інвестиційної спроможності сталого розвитку регіону (2014)
Радченко О. Д. - Соєвий сегмент бюджетної підтримки як складова продовольчої безпеки України (2014)
Ручинський О. С. - Напрямки вдосконалення платоспроможності підприємства, Клименко С. О. (2014)
Сазонов Р. В. - Проблеми організації обліку витрат інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення, Данилов Є. Ю., Єгоров Є. О. (2014)
Сазонов Р. В. - Інноваційне відтворення основних фондів підприємств України, Ширко О. В., Шпунт Т. М. (2014)
Сиводід Є. О. - Розвиток управлінського обліку в державному секторі (2014)
Сирцева С. В. - Методичні аспекти формування облікової політики на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Случак Н. А. - Інформаційне забезпечення підсистеми обліку витрат (2014)
Стецюк П. А. - Фінансово-кредитний механізм аграрного розвитку (2014)
Томчук В. В. - Організація системи контролю ефективності грошових потоків у сільськогосподарських підприємствах (2014)
Тулуш Л. Д. - Вплив податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному секторі економіки України (2014)
Федоришина Л. І. - Організація обліку податку з доходів фізичних та відображення у фінансовій звітності, Лісовенко Т. О. (2014)
Федоришина Л. І. - Облік податку на прибуток, Свистун І. А. (2014)
Хомин П. Я. - Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики, Палюх М. С. (2014)
Хомин І. П. - Проблеми фінансового регулювання розвитку агросектору України (2014)
Чумак О. В. - Податкове регулювання в системі фінансової політики держави: сутність та інструменти, Стрибуль О. В. (2014)
Швед Л. Р. - Комплексний метод застосування мультиплікаторів при стратегічному плануванні розвитку діяльності підприємства (2014)
Шепелюк В. А. - Шляхи вдосконалення системи внутрішнього контролю бізнес-процесів в умовах застосування комп’ютерних систем (2014)
Шиманська А. А. - Економічний підхід до визначення сутності термінів "Витрати" і "Затрати" (2014)
Немировська Л. М. - Досвід відновлення кишкової мікрофлори у хворих на гостру та хронічну мієлоїдну лейкемію, Рибальська А. П. (2014)
Назарчук О. А. - Мікробіологічна оцінка ефективності сучасних антисептиків, антимікробних матеріалів, Палій В. Г., Гончар О. О., Олійник Д. П., Назарчук Г. Г., Палій І. Г. (2014)
Питецька Н. І. - Фактори кардіоваскулярного ризику та метаболічні показники у жінок з артеріальною гіпертензією (2014)
Болотських Г. В. - Роль інсулінорезистентності хворих із серцевою недостатністю зі збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Рудик Ю. С., Пивовар С. М. (2014)
Зупанець К. О. - Використання імітаційного моделювання для кількісного оцінювання ризиків, пов’язаних із реєстрацією даних у клінічному випробуванні, Ратушна К. Л., Доброва В. Є., Андрєєва О. О. (2014)
Рецензія на довідник-навчальний посібник "Хронофармакология наглядно (хронофармакология в таблицах и рисунках) / С. М. Дроговоз, С. И. Рапопорт, А. В. Кононенко и др. - Х.: Титул, 2014. – 128 с. (2014)
Гармаш О. В. - Підходи до використання кристалооптичного методу дослідження біологічних рідин, Рябоконь Є. М., Гармаш Є. К. (2014)
Bocharov O. A. - The stimulating effect of interleukin-33 on proliferation of the primary human lung fibroblasts (2014)
Філімонова Н. И. - Вивчення впливу комбінованої дії фотосенсибілізатора і низькоінтенсивного лазерного випромінювання на кількісний склад мікрофлори зубного нальоту, Гейдеріх О. Г., Назарян Р. С., Спірідонова К. Ю. (2014)
Rybalkin М. V. - The experimental substantiation of advisability of introducing an adjuvant to the composition of the immunobiological solution "Candidocyde”, Filimonova N. I. (2014)
Goryacha O. V. - The antibacterial activity of lipophilic complexes from bedstraws against microorganisms of Enterobacteriaceae family, Kashpur N. V., Ilyina T. V., Kovalyova A. M. (2014)
Попов М. М. - Дія антимікробних препаратів і світлодіодного випромінювання на добові біоплівки S. aureus та E. coli, Коробов А. М., Маланчук С. Г., Філімонова Н. І., Мішина М. М., Мішин Ю. М. (2014)
Набока О. І. - Дослідження фармакодинаміки водного та спиртового екстрактів ласкавця золотистого, Хуарі С. З., Кошова О. Ю., Глущенко А. В. (2014)
Федосов А. І. - Кількісне визначення біологічно активних речовин з антимікробною дією у шлункових зборах, Кисличенко В. С., Кисличенко О. А. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2014)
Титул, зміст (2014)
Кузнєцов Ю. М. - Передача генетичної інформації в процесі еволюції металорізальних верстатів (2014)
Татарчук В. В. - Авіаційний факультет Київського політехнічного інституту (1931-1933 рр. ) (2014)
Тарасенко І. А. - Історіографічний аналіз розвитку Харківського науково-виробничого кластеру цементної галузі Української РСР у 1950-х – 1980-х роках (2014)
Вечурко С. І. - Український науково-дослідний інститут механізації і проблеми ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської техніки (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст. ) (2014)
Богач Є. М. - Історіографія життєвого і науково-педагогічного шляху професора С. І. Лебедєва (1902-1989), Григорюк І. П. (2014)
Демченко Т. Ф. - Внесок академіка Г. П. Передерія у будівництво залізобетонних мостів (2014)
Рогожа М. М. - О. О. Браунер та його зоогеографічні дослідження Півдня України (2014)
Кривоконь О. Г. - Видатні постаті вітчизняного тракторобудування: С. Л. Абдула (2014)
Пістоленко І. О. - Деякі підходи і принципи діяльності полтавських авіаційних музеїв (2014)
Ластовський В. В. - Мистецтво і нумізматика: функціональний зв’язок (2014)
Руда С. П. - Вагомий внесок в історію зоогеографічної науки (2014)
Озоженко Т. І. - З історії створення гідрометричних вертушок (2014)
Zahrai L. - Constructing of model of the world of personality as a continuum concepts system (2014)
Orłowska B. A. - Komunikowanie się w wielokulturowej społeczności jako podstawa zrozumienia Innych (2014)
Бохонкова Ю. - Вікові та психологічні особливості міжособистісного спілкування юнаків (2014)
Гринів О. - Аналіз підходів до дослідження психологічного благополуччя особистості (2014)
Давиденко І. - Особистість і безробіття: психологічний аналіз (2014)
Дубецька Л. - Гендерний дисплей у соціально-психологічній реальності дошкільників –вихованців дитячого будинку (2014)
Іванків І. - Ідентичність у соціально-психологічних проекціях (2014)
Когутяк Н. - Особливості самопрезентації підлітка в середовищі віртуального спілкування: причини кібербулінгу (2014)
Куравська Н. - Гендерні відмінності у формуванні правосвідомості підлітків (2014)
Соколов О. - Соціальний конструктивізм як методологія гендерних досліджень у межах соціокультурної парадигми (2014)
Пілецька Л. - Психологічні особливості соціалізації підлітків в умовах соціальної депривації (2014)
Климишин О. - Духовна терапія в арсеналі психотерапевтичних засобів оздоровлення адиктивних осіб (2014)
Кравченко В. - Категоріальний апарат у конструюванні дефініції "довіра": психологічний дискурс (2014)
Луканюк Х. - Феноменологія духовного зростання особистості крізь призму категорій дух і душа (2014)
Міщиха Л. - Онтологічний вимір життєвого світу особистостi (2014)
Опанасюк І. - Співвідношення понять "емоційна спрямованість", "емоційна стійкість", "емоційна культура" у структурі емоційного інтелекту (2014)
Палій А. - Взаємозв’язок когнітивних стилів, інтелекту та креативності в процесі становлення індивідуальності в онтогенезі (2014)
Кахно І. - Культура професійного мовлення у фаховій підготовці майбутнього лікаря (2014)
Мечетний А. - Соціально-психологічні особливості професійних копінг-стратегій шахтарів (2014)
Пілецька Л. - Психологічні критерії професійної мобільності особистості (2014)
Федик О. - Задача як засіб поглиблення професійної підготовки майбутніх педагогів (2014)
Чуйко О. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності студента-психолога, Червак Х. (2014)
Белінська І. - Життєстійкість особистості: потенціал медіаційного процесу (2014)
Лютак О. - Насильство як соціально-психологічний феномен (2014)
Пілецький В. - Копінг-стратегії поведінки особистості в стресових ситуаціях (2014)
Федоришин Г. - Модель первинної профілактики жорстокого ставлення до дітей у сім’ї (2014)
Гоян І. - Змістові характеристики рольової амбівалентності батьків, Малкович М. (2014)
Гринчук О. - Соціально-психологічні параметри гендерних відмінностей стилів сімейного спілкування (2014)
Корнієнко І. - Теоретичні концепції копінг-поведінки в подружній парі (2014)
Літвінова О. - Прояв гендерних стереотипів в уявленнях молоді про соціальні ролі прабатьків (2014)
Назарук Н. - Психологічні проблеми проектування інноваційного розвитку загально-освітнього навчального закладу (2014)
Юрченко З. - Метафоризація як психологічне підґрунтя літературно-творчої самореалізації учня (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Чехун В. Ф. - Quo vadis, metastasis?, Шербан С. Д. (2014)
Білик О. О. - Особливості експресії Кі-67 у клітинах придатків матки жінок з високим ризиком розвитку раку яєчника при інфікуванні високоонкогенними типами вірусу папіломи людини, Панде Н. Т., Поліщук Л. З., Бучинська Л. Г. (2014)
Рябцева О. Д. - Молекулярний фенотип пухлинних клітин як потенційний маркер ризику розвитку рецидивів у хворих на серозний рак яєчника, Гардашнікова Г. Т., Антіпова С. В., Лук’янова Н. Ю., Надірашвілі М. А., Поліщук Л. З. (2014)
Бурлака А. П. - Редокс-статус тканин раку шлунка: зв’язок із прогресуванням пухлини, Ганусевич І. І., Лукін С. М., Гафуров М. Р., Сидорик Є. П. (2014)
Shepil O. V. - A study of transferrin and ferritin expression in tumor cells of patients with breast cancer, Lukyanova N. Y., Chekhun |S. V., Polischuk L. Z., Antipova S. V. (2014)
Думанский Ю. В. - Прогнозирование отдаленных результатов гастрэктомий при раке желудка, Заика А. Н., Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г. (2014)
Дронов О. І. - Ефективність різних режимів ад’ювантної хіміотерапії у хворих на рак підшлункової залози з низькою експресією HENT1 у пухлинних клітинах, Земсков С. В., Грабовий О. М., Бакунець П. П., Земскова М. В. (2014)
Фильчаков Ф. В. - Коррекция иммунологических нарушений у больных генерализованной формой меланомы кожи в процессе химиотерапии, Коровин С. И., Лён А. Д., Шумилина Е. С., Кукушкина С. Н., Кукушкина М. Н., Остафийчук В. В. (2014)
Бережная Н. М. - Интерлейкин-24 — селективный индуктор гибели злокачественно трансформированных клеток (2014)
Курпешев О. К. - Локорегионарная гипертермия в паллиативном и симптоматическом лечении больных с метастазами колоректального рака в печени, Осинский С. П., Бердов Б. А., Флоровская Н. Ю. (2014)
Николаенко-Камышова Т. П. - О роли фибронектина как фактора риска в развитии сосудистых осложнений у больных с миелопролиферативными новообразованиями (2014)
Місяк С. А. - Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні (2014)
Анісімов М. - Принципи побудови інтегрованих професій (2014)
Бардус І. - Реалізація міжпредметних зв’язків за видами та функціями діяльності при професійно-орієнтованому навчанні фундаментальних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Безлюдний О. - До питання розвитку умінь і навичок усного й писемного мовлення в студентів немовних спеціальностей (2014)
Бєлікова Н. - Структурний аналіз готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Біницька К. - Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах 37-44 (2014)
Борбич Н. Сучасний аналіз дефініції «соціальна компетентність» особистості - (2014)
Браславська О. - Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ, Макаревич І. (2014)
Гладка Л. - Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування (2014)
Глазкова І. - Бар’єр: фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів (2014)
Гусак В. - Специфіка виявлення та розвитку виконавської вправності музиканта-педагога (2014)
Деркач С. - Стандартні вимоги до майбутніх учителів англійської мови: польський досвід (2014)
Дишко О. - Теоретичне підґрунтя готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2014)
Дягилева О. - Вплив науково-дослідницького середовища на професійну підготовку студентів навчальних закладів морського профілю (2014)
Жданова В. - Роль системи електронного тестування у формуванні працеохоронної культури бакалаврів ВНЗ України (2014)
Ивлева Н. - Туристско-краеведческая деятельность как составная часть образовательных программ (2014)
Ізотова А. - Аналіз основних моделей вивчення процесу соціалізації особистості (2014)
Камишин В. - Особливості врахування людського чиннику в процесах професійної підготовки авіаційних операторів (2014)
Кардашевська Г. - Проблема формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів медичного університету в наукових дослідженнях (2014)
Ключова Л. - Професійні вимоги до педагогічного працівника: етичний аспект (2014)
Коваль В. - Роль ключових компетентностей у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників (2014)
Коляда Н. - Чинники виникнення дитячого руху як нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст. (2014)
Король О. - Проблеми побудови непрофільного інформатичного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ, Алексєєв О. (2014)
Краснова И. - Туризм как средство образования и воспитания детей (2014)
Крисак Л. - Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2014)
Кришмарел В. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Крохмалюк Р. - Знайомство з історією рідного краю у контексті християнських цінностей (на прикладі роботи краєзнавчого гуртка НВК c. Вербовець) (2014)
Лазарєв О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2014)
Лаппо В. - Прилучення студентської молоді до цінностей духовної культури в освітньому просторі класичного університету (2014)
Лис В. - Организационно-методические основы формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2014)
Логвиновська Т. - Значення студентського самоврядування у процесі виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Лоза Т. - Педагогічна підтримка як базова технологія виховання дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Люленко С. - Компонентний склад підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи (2014)
Мамчур Л. - Стандартизація мовної освіти учня як об’єкт вивчення лінгводидактики вищої школи (2014)
Маслюк Р. - Логіко-історичний аналіз розвитку комплексів "педагогічний коледж – педагогічний університет" у системі неперервної педагогічної освіти (2014)
Мишкарьова С. - Освітньо-виховна діяльність Братства православних богословів у Польщі (1934–1938 рр.) (2014)
Можаровська О. - Метод case-study як сучасна технологія професійно-орієнтованого іншомовного навчання (2014)
Науменко С. - Рівень володіння географічною компетентністю та її складовими в учнів основної та старшої школи (результати анкетування учнів) (2014)
Осаульчик О. - Професійне спілкування на іноземній мові як невід’ємний елемент успішної фахової реалізації (2014)
Остраус Ю. - Структура професійного самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів як психолого-педагогічної категорії (2014)
Павленко А. - Наукові підходи до формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Пернарівська Т. - Рефлексивний тренінг як засіб формування в студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин (2014)
Побірченко О. - Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування сучасних інноваційних технологій (2014)
Радзієвський В. - Про виховний аспект православної духовності в контексті української культури в 1941–1945 рр. (2014)
Руссков С. - Письмо как исторически универсальное средство и культура общения между людьми (2014)
Семина И. - Проблема подготовки кураторов к содействию психологической адаптации первокурсников к условиям вуза (2014)
Сідун М. - Організація самостійної роботи студентів педагогічного профілю щодо вивчення професійно орієнтованої іноземної лексики (2014)
Соколенко Л. - Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя (2014)
Сорочинська Т. - Формування засад моральної культури радянського вчителя педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.): історико-педагогічний аспект (2014)
Ткачук С. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час проведення практичних робіт з дисциплін професійного спрямування (2014)
Хоменко В. - Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентністного підходу (2014)
Хоменко О. - Аналіз мовної політики Європейського Союзу в контексті іншомовної підготовки бізнес-студентів в умовах глобалізації (2014)
Хомік О. - Особливості формування у майбутніх економістів управлінських умінь і навичок (2014)
Геник-Березовська С. О. - Асоціація мутацій гена СHEK2 та інших низькопенетрантних генів схильності до злоякісної трансформації з розвитком раку молочної залози, Клименко С. В. (2014)
Глузман Д. Ф. - Хронический лимфолейкоз: лабораторная диагностика и критерии прогноза, Скляренко Л. М., Иванивская Т. С., Коваль С. В., Родионова Н. К., Украинская Н. И., Полудненко Л. Ю., Джалилов А. (2014)
Болгова Л. С. - Особенности дифференциальной цитологической диагностики злокачественной фиброзной гистиоцитомы, Алексеенко О. И., Логинова Е. А., Кротевич М. С. (2014)
Ткаля Ю. Г. - Клиническое значение экспрессии HER-2/neu у больных серозным раком яичника в зависимости от статуса гормональных рецепторов опухоли, Воробьева Л. И., Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Гончарук И. В., Лукьянова Н. Ю., Чехун В. Ф. (2014)
Клименко Е. С. - Особливості експресії білків HER-2/neu та VEGF у граничних пухлинах яєчника, Свінціцький В. С. (2014)
Осинский Д. С. - О различиях ангиогенеза в первичном раке желудка и опухоли Крукенберга: подтверждение гипотезы параллельного метастазирования, Гуменюк Л. Д., Вакуленко Г. А., Налескина Л. А., Осинский С. П., Шапочка Д. А., Ковельская A. В. (2014)
Щуров Н. Ф. - Связь между экспрессией р53 в клетках рака молочной железы и метастазированием в регионарные лимфатические узлы (2014)
Бурлака А. П. - Порушення у системі церулоплазмін-трансферин у хворих на рак прямої кишки, Ганусевич І. І., Голотюк В. В., Вовк А. В., Лукін С. М., Сидорик Є. П. (2014)
Курпешев О. К. - Термохимиотерапия у пациентов с метастазами колоректального рака в печени, Осинский С. П., Флоровская Н. Ю. (2014)
Пономарева О. В. - Индолентные неходжкинские лимфомы: современный алгоритм диагностики и лечения, Ганул А. В. (2014)
Тимовська Ю. О. - Оптимізація антиеметогенного лікування у хворих, які отримують цитостатичну терапію, Півнюк В. М., Анікусько М. Ф. (2014)
Григоровский В. В. - Редкие нозологические формы остеосарком: особенности, принципы дифференциальной диагностики и современного лечения. I. Телеангиэктатическая остеосаркома, мелкоклеточная остеосаркома (2014)
Авчіннікова Г. - Напрями профілізації навчання в американській старшій школі (2014)
Андрущенко І. - Зміст поняття "технічна компетентність майбутнього фахівця" в сучасній педагогічній практиці (2014)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про розвиваючий потенціал письмових творів у початковій школі (2014)
Богуш А. - Катехизис образу рідного слова в лінгводидактичній спадщині Василя Сухомлинського (2014)
Божко О. - Аналіз тексту на уроках вивчення синтаксису складного речення (2014)
Бондаренко З. - Формування міждисциплінарної інформаційно-математичної компетентності майбутніх інженерів, Кирилащук С., Черноволик Г., Миронюк В. (2014)
Браславська О. - Передумови сучасного стану вітчизняної географічної освіти: історичні аспекти ХХ–ХХІ століття (2014)
Будас А. - Методичні умови ефективності навчання правознавства студентів економічних спеціальностей (2014)
Васильєва Р. - Співпраця закладів освіти та "Клініки дружньої до молоді" щодо збереження здоров’я студентів (2014)
Воробьёва А. - Обучение логичности риторического дискурса на уроках языка в основной школе (2014)
Гончаренко І. - Підвищення кваліфікації кадрів військової медицини як предмет наукового аналізу (2014)
Гончарук В. - Формування національно-мовної особистості майбутнього учителя-словесника у процесі його професійної підготовки, Гончарук В. (2014)
Греб М. - Тенденції розвитку наукових засад методики навчання елементів лексикології в початковій школі (2014)
Дем’яненко О. - До проблеми формування мовної особистості студентів мовних спеціальностей в умовах кроскультурної інтеграції (2014)
Денищич Т. - Спеціальні та власне методичні принципи формування термінологічної компетентності майбутніх соціологів (2014)
Заболотна О. - Державний контроль за діяльністю альтернативних шкіл у країнах Європейського Союзу (2014)
Зенченко Т. - Реалізація принципу перспективності у процесі формування у молодших школярів морфологічної компетентності на матеріалі прикметника (2014)
Зубехіна Т. - Структурний аналіз інформаційної культури бакалаврів з туризму (2014)
Ігнатенко В. - Електронний кейс як ефективний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного перекладів в умовах самостійної позааудиторної роботи (2014)
Каліш В. - Формування чуття мови в молодших школярів у процесі роботи над художніми текстами, Собко В. (2014)
Каримова Л. - Проектирование содержания обучения иностранным языкам как фактор личностного развития студента (2014)
Клименко Ю. - З історії створення міжнародних мов (2014)
Корчова О. - Риторика як засіб формування мовної особистості майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Котик Т. - Особливості уроку української мови в початковій школі за умов компетентнісного підходу (2014)
Кучеренко І. - Особистісно орієнтована технологія сучасного уроку української мови (2014)
Кучерук О. - Пріоритетні напрями в шкільній лінгводидактиці (2014)
Лейко С. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Ляпунова В. - Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога (2014)
Майєр Н. - Дослідницькі знання, навички та вміння майбутнього викладача французької мови (2014)
Мамчур Л. - Текстова основа розвитку комунікативної компетентності учнів (2014)
Марущак О. - Використання дитячих періодичних видань мовних меншин України у навчально-виховному процесі початкової школи (2014)
Можаровська О. - Теоретичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців технічної сфери (2014)
Нищета В. - Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентносту учнів основної школи в процесі навчаня української мови (2014)
Обміняна Г. - Колективна творча діяльність студентської групи як засіб формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя (2014)
Оліяр М. - Формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів як пріоритетний напрям сучасної мовної освіти (2014)
Омельчук С. - Парадигматичні відношення в українській лінгводидактичній термінології (2014)
Пархета Л. - Формування фахової компетентності студентів-філологів у процесі педагогічних практик (2014)
Пелипенко М. - Системність як педагогічна умова формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження (2014)
Пентилюк М. - Мовна особистість майбутнього вчителя-словесника в контексті професійної підготовки (2014)
Пироженко Л. - Освітня діяльність Василя Назаровича Каразіна (2014)
Плачинда Т. - Мотиваційний компонент професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2014)
Попадич О. - Професійно-правова відповідальність як елемент цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості майбутнього фахівця комп’ютерної галузі (2014)
Русакова Л. - Приватна мистецька та художня освіта Черкащини другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Савченко М. - Використання фольклору як засобу логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку (2014)
Савчук Н. - Підготовка майбутніх спеціалістів у процесі викладання культури наукової української мови (2014)
Ситник О. - Грамотність як складова освіти дорослих на прикладі Ірландії (2014)
Сніговська О. - Роль іноземної мови в контексті сучасних вимог до професійної підготовки фахівців із міжнародних відносин в умовах інтеграційних і глобалізаційних світових процесів (2014)
Стадник О. - Функції підручника як провідного компонента навчально-методичного забезпечення шкільного предмету (на прикладі географії) (2014)
Столяр З. - Мовна особистість студента-філолога крізь призму компетентнісної освіти (2014)
Трифонова О. - Cинергетичні особливості організації самостійної роботи студентів за інформаційно-комунікаційних технологій навчання, Садовий М. (2014)
Федоренко С. - Роль мистецтва у формуванні гуманітарної культури студентів вищих навчальних закладів США (2014)
Федорич Х. - Дослідницька діяльність як процес самореалізації особистості (2014)
Хорольська О. - Смисложиттєві орієнтації педагога як фактор розвитку культури педагогічного спілкування (2014)
Цимбал Н. - Використання здобутків української діалектології у сучасній лінгводидактиці (2014)
Цимбрило C. - Використання країнознавчого матеріалу в іншомовній підготовці майбутніх інженерів: інтегративний підхід (2014)
Ципіна Д. - Формування риторичної компетентності майбутніх менеджерів в умовах магістерської підготовки як педагогічна проблема (2014)
Чупріна О. - Проблема готовності учителів початкових класів до застосування мультимедійних засобів на уроках рідної мови (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. - Дидактичні засади формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Ярошинська О. - Ступінь розробленості проблеми створення освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у психолого-педагогічній літературі (2014)
Титул, зміст (2014)
Герасимчук М. Р. - Роль лейкоцитів та їхніх індексів в оцінці ендогенної інтоксикації при експериментальній абдомінальній патології (2014)
Бібікова В. М. - Морфологічна характеристика нейродегенеративних змін у тканинах мозку за умов повторного інтрацеребрального крововиливу в експерименті (2014)
Вастьянов Р. С. - Дослідження вираженості позних та м'язових розладів, неврологічного дефіциту в умовах експериментальної хронічної ішемії мозку, Стоянов О. М., Бакуменко І. К., Мироненко Т. В. (2014)
Годован В. В. - Модуляція генералізованої судомної активності під впливом нових координаційних сполук германію, олова та магнію, Матюшкіна М. В. (2014)
Гнатюк В. В. - Гендерні та вікові особливості вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту при десинхронозі, Кононенко Н. М. (2014)
Гузь В. А. - Вивчення орієнтовно-дослідної діяльності старих щурів методом "відкрите поле" за умов експериментального цукрового діабету (2014)
Деген А. С. - Характеристика розподілу nod-подібних рецепторів вродженого імунітету в калт щурів при ецд та після введення пентоксифіліну, Камишний О. М. (2014)
Добровольська Р. А. - Вплив різних шляхів метаболізму l-цистеїну на резистентність міокарда до ішемії-реперфузії, Гошовська Ю. В., Шиманська Т. В., Сагач В. Ф. (2014)
Жеребятьєв О. С. - Експресія транскрипційних факторів Foxp3 та RORgt при гострому ілеїті у щурів, Камишний О. М., Камишна В. А. (2014)
Корсак А. В. - Морфологічнахарактеристика мікрооточення нейроцитів рухового центру травмованого сідничого нерву за умов впливу високочастотної-електрозварювальної технології, Чайковський Ю. Б., Чухрай С. М., Ритікова Н. В., Маринський Г. С., Чернець О. В., Лопаткіна К. Г., Васильченко В. А., Сидоренко Д. Ф., Буряк Ю. З., Сердюк В. К. (2014)
Лінник О. О. - Вплив доксорубіцину на культуру ізольованих неонатальних кардіоміоцитів щурів, Древицька Т. І., Чорний С. А., Досенко В. Є., Маньковська І. М. (2014)
Михайліченко В. Ю. - Порівняльний аналіз різних видів клітинної кардіоміопластики при експериментальному інфаркті міокарда, Естрін С. І. (2014)
Муратова Т. М. - Опіатні механізми реалізації ефектів леветирацетаму на спонтанну та викликану рухову активність кіндлінгових щурів, Годован В. В., Полясний В. О. (2014)
Мельник А. В. - Вплив модуляторів обміну гідроген сульфіду на біохімічні показники та тонус аорти щурів різних вікових груп, Заічко Н. В., Паламарчук І. В. (2014)
Петелкакі О. В. - Розробка комплексної патогенетичної корекції поведінкових проявів субарахноїдальної кровотечі в експерименті (2014)
Прищепа О. О. - Вплив кортикостерону на розвиток довготривалого пентиленететразолового кіндлінга (2014)
Сілкіна Ю. В. - Додаткові провідні шляхи у серці як результат незавершеного нормального кардіогенезу (2014)
Струтинська Н. А. - Фармакологічна активація атф-залежних калієвих каналів - важливий механізм регуляції циклоспорин - чутливої мітохондріальної пори у серці щурів (2014)
Сухомлин А. А. - Корекція меланіном вільнорадикальних та протеолітичних процесів в слинних залозах щурів за умов гіпергастринемії, Непорада К. С., Берегова Т. В. (2014)
Щудрова Т. С. - Вплив органоспецифічних пептидів на протеолітичну та фібринолітичнуактивність у нирках за умов розвитку рабдоміолітичної гострої ниркової недостатності, Заморський І. І. (2014)
Бабійчук Ю. В. - Вивчення впливу неіонізуючого опромінення на поліморфізм збудника туберкульозу в системі крові біологічної моделі (2014)
Бойчук Т. М. - Динаміка змін щільності розташування та морфометричних параметрів клітин кори скроневої частки півкуль головного мозку при каротидній ішемії-реперфузії в щурів з експериментальним цукровим діабетом, Кметь Т., І. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно - некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії, Бондаренко Ю. І. (2014)
Вернигородський С. В. - Репрограмування ядер епітеліоцитів як основа модифікації шлункового фенотипу (2014)
Голубовський І. А. - Дослідження динаміки регенераторних процесів у стінці маткових труб в експерименті (2014)
Гомон М. Л. - Шляхи досягнення адекватності перидуральної анестезії/аналгезії в експерименті, Чорнопищук Р. М. (2014)
Петрик І. О. - Моніторинг кардіопротекторних ефектів похідіного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу сполуки r-86 при модельній кардіальній ішемії за різних режимів введення (2014)
Путілін Д. А. - Особливості експресії tlr2 і tlr4 адипоцитами парапанкреатичної клітковини при експериментальному цукровому діабеті, Камишний О. М., Коновалова О. О., Камишна В. А. (2014)
Чайка Г. В. - Обґрунтування необхідності розробки нормативних морфо-функціональних показників репродуктивного здоров'я дівчат-підлітків на різних етапах статевого дозрівання (2014)
Чорнокнижний С. І. - Дослідження антимікробних властивостей порошкових композицій, Назарчук О. А., Палій І. Г., Геращенко І. І., Буркот В. М., Олійник Д. П. (2014)
Андрощук О. В. - Морфологічні зміни нирок щурів при медикаментозному ураженні рифампіцином та ізоніазидом (2014)
Власенко О. В. - Показники кінцевого діастолічного і систолічного об'ємів лівого шлуночка, ударного й хвилинного об'єму серця, фракції викиду та ударного й серцевого індексів у здорових чоловіків і жінок Поділля за даними ехокардіографії, Гунас І. В., Шеремета Р. О., Рокунець І. Л. (2014)
Гара А. В. - Клінічна характеристика хлопчиків і дівчаток Поділля, хворих на еритематозно-сквамозну й ліхеноїдну форми обмеженого атопічного дерматиту (2014)
Лонський К. Л. - Морфологічні ознаки єдиної нирки у собак при експериментальному уретерогідронефрозі в умовах відновлення відтоку сечі за допомогою пластики сечоводу сечоводом (2014)
Семененко А. І. - Динаміка показників кислотно-лужної рівноваги крові щурів з гострою церебральною ішемією на фоні введення 0,9 % розчину nacl, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю., Шеремета А. В., Москальов С. О. (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Частота ураження карієсом різців та іклів у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та конусно-променевої комп'ютерної томографії (2014)
Барінов Е. Ф. - Патогенез хронічного обструктивного пієлонефриту:реактивність тромбоцитів, Кравченко А. М., Твердохліб Т. О. (2014)
Дегтяренко Т. В. - Індивідуальні особливості стрес - імунореактивності при опіковому процесі як детермінанти адаптивних можливостей організму, Чаланова Р. І. (2014)
Запорожченко М. Б. - Роль мікроелемента цинку в патогенезі лейоміоми матки у жінок з поліморфними алелями гена колагену 2-го типу альфа 1 (col2a1 6846c/a) (2014)
Ізюмець О. І. - Клініко-рентгенологічні паралелі пологових пошкоджень верхньо-шийного відділу хребта у новонароджених, Шевчук О. В., Лайко Л. І. (2014)
Дудник В. М. - Клінічні особливості перебігу алергічної бронхіальної астми у дітей із різними рівнями контролю захворювання, Хромих К. В. (2014)
Мостовий Ю. М. - Обгрунтування застосування імуномоделюючої терапії глютамін-цистеін-гліцин динатрію у хворих на негоспітальну пневмонію з важким перебігом, Вільцанюк О. О. (2014)
Булавенко О. В. - Дослідження якості життя у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому, Палапа В. В., Дзісь Н. П. (2014)
Бакуновський О. М. - Нові можливості застосування капнографії для розкриття механізмів дії інтервального гіпоксичного тренування при бронхіальній астмі, Маньковська І. М., Несвітайлова К. В., Гавенаускас Б. Л., Серебровська Т. В. (2014)
Іващенко О. С. - Гіпергомоцистеїнемія як чинник ризику розвитку тромбозу вен сітківки людини, Михайліченко В. Ю. (2014)
Бабун Д. В. - Прогностичне значення маркерів тромбоутворення в процесі діагностики тромбозу глибоких вен при переломах довгих кісток нижніх кінцівок, Жук П. М., Бойнюк А. Л. (2014)
Горай М. А. - Зміни показників вмісту статевих гормонів в організмі хворих з хронічними травматичними ураженнями слизової оболонки порожнини рота (2014)
Демчук Г. В. - Оцінка безпечності фторхінолонів при лікуванні негоспітальної пневмонії у осіб з цукровим діабетом (2014)
Дудник В. М. - Клініко-лабораторна характеристика дебюту ювенільного ревматоїдного артриту, Вижга Ю. В., Березницький О. В. (2014)
Зборовська О. О. - Клінічна характеристика дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції (2014)
Токарчук Н. І. - Лептин - як фактор розвитку ожиріння у дітей раннього віку (2014)
Хомовський В. В. - Оптимізація лікування артериальної гіпертензії вертебротерапевтичними методами (2014)
Годлевський А. І. - Предиктори розвитку ускладнень у хворих з ізольованою та поєднаною травмою органів черевної порожнини, Саволюк С. І., Клімас А. С. (2014)
Саволюк С. І. - Постдекомпресійна дисфункція печінки як проблема хірургічного лікування обтураційної жовтяниці непухлинної етіології (2014)
Король Т. Г. - Клінічні особливості перебігу пурпури Шенлейн-Геноха у дітей (2014)
Распутін В. В. - Психосоматичні розлади при ішемічній хворобі серця: сучасні погляди, особливості патогенезу та лікування, Распутіна Л. В. (2014)
Трохимович О. В. - Клініко-ехографічні особливості перебігу ранніх втрат вагітності, Бражук М. В. (2014)
Хребтій Г. І. - Комбінована гіполіпідемічна терапія у хворих на гіпертонічну хворобу та супутнім абдомінальним ожирінням (2014)
Лисунець О. В. - Роль методів інтерактивних технологій навчання у підготовці студентів факультету медичної психології з дисципліни "Педіатрія" (2014)
Зябліцев С. В. - Принципи оптимізації учбового процесу на кафедрі патофізіології Донецького національного медичного університету імені М. Горького, Єльський В. М., Крюк Ю. Я., Кривобок Г. К. Линчевська Л. П., Бондаренко Н. М., Колєснікова С. В., Антонов Є. В., Піщуліна С. В., Стрельченко Ю. І. (2014)
Бобровська О. А. - Інтеграція викладання медичної біології та фармакології при вивченні життєдіяльності малярійного плазмодія та засобів для профілактики й лікування малярій (2014)
Бойнюк А. Л. - Щодо питання про величини шийково-діафізарного кута й кута торсії, одержаних за даними вимірів на 232 стегнових кістках з музею ВНМУ ім. М.І. Пирогова кафедри анатомії людини, Жук П. М., Тихолаз В. О., Бабун Д. В. (2014)
Козловський Ю. К. - Сучасні методи навчання інтенсивної терапії (2014)
Саволюк С. І. - Принципи та технології самостійної роботи в сучасних умовах інноваційного навчально-інформаційного простору (2014)
Пилипонова В. В. - Методи профілізації викладання патофізіології на стоматологічному факультеті ВНМУ М.І. Пирогова (2014)
Майко О. В. - Досвід викладання внутрішньої медицини англомовним студентам (2014)
Очередько О. М. - Дослідження впливу програми реабілітації на тривалість перебування у спеціалізованому стаціонарі пацієнтів з гострим інфарктом міокарда, Галаченко О. О. (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості якості життя хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2014)
Незгода О. П. - Соціальні та клінічні характеристики туберкульозного менінгіту у ВІЛ-інфікованих мешканців Вінницької області, Андрушко С. В., Назаренко Є. В., Струц С. В., Недибалюк О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Оцінка якості життя дітей різного віку, хворих на атопічний хейліт, та їхніх родин, Стремчук М. В. (2014)
Барило О. С. - Особливості стану пародонту та гігієни порожнини рота у хворих на хронічний пародонтит на тлі хронічного тонзиліту, Склярук Н. В., Царик Н. П. (2014)
Пшук Є. Я. - Особливості сімейного ресурсу референтних родичів пацієнтів з шизофренією, Пшук Н. Г. (2014)
Смолко Д. Г. - Клінічні детермінанти негативної динаміки якості життя хворих з І та ІІ стадією хронічної ішемії головного мозку (2014)
Буздиган О. Г. - Соціально-медичні особливості чоловіків та жінок, хворих на шизофренію (2014)
Сікало Ю. К. - Соціально-медична характеристика хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Дідик Н. В. - Клінічні аспекти застосування Соталолу (2014)
Рикало Н. А. - Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у патології печінки, Береговенко Ю. М. (2014)
Маєвський О. Є. - Рак молочної залози. Сучасні методи діагностики з використанням онкомаркерів, специфічна імунотерапія (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні погляди на патогенез гострого алкогольного гепатиту і можливості його лікування, Романенко І. В. (2014)
Бондар С. А. - До 80-річчя кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету імені м.і. пирогова, Псюк С. К. (2014)
Масік Н. П. - Слово про вчителя (2014)
Резолюція VІ пленуму наукового товариства патофізіологів України (23-25 вересня 2014 р., м. Вінниця) (2014)
Чекман І. С. - Рецензія на книгу доктора медичних наук, професора Денисюка В. І. та доцента, доктора філософії Денисюк О.В. "Етапи життя людини в медичному, філософському та релігійному розумінні". - Вінниця: ТОВ "Консоль", 2013. - 752 с., Шаторна В. Ф. (2014)
Шамраєв С. Н. - Прогнозування типів ниркових каменів у хворих на сечокам’яну хворобу, Кривобок О. Г., Сохін С. О., Ковач А. В., Сагалєвич А. І. (2014)
Пасевич С. П. - Антиоксидантний потенціал похідних 3-оксипіридину за умов хронічної гіпоксичної гіпоксії, Заморський І. І. (2014)
Дубищев А. В. - Механизм действия гуминовых кислот на выделительную функцию почек в норме и при гентамициновой нефропатии, Зайцева Е. Н., Макаренко Н. В. (2014)
Тюпка Т. І. - Вплив індолінорену на ступінь гідратації легеневої тканини при експериментальному набряку легень, Маркіна А. Ю., Кононенко Н. М., Мінаєва А. О. (2014)
Слєсарчук В. Ю. - Вплив ліофілізованого порошку м’якоті кавуна на інтенсивність процесів пероксидації у тварин з доксорубіциновою нефропатією (2014)
Філіпець Н. Д. - Порівняльний аналіз тубулопротективних впливів представників різних класів модуляторів іонних каналів за умов хронізації токсичної нефропатії, Сірман В. М., Гоженко А. І. (2014)
Корнієнко В. І. - Вплив бенфураму на функцію нирок при пригніченні діяльності ренін-ангіотензин-альдостеронової системи, Самура Б. А. (2014)
Крижна С. І. - Діуретична активність тіазоліламідетану (2014)
Дроговоз С. М. - Нефрология и урология с позиции Биоритмологии, Штрыголь С. Ю., Кононенко А. В. (2014)
Шаповал О. М. - Вплив супозиторіїв ректальних Простекс® на стан передміхурової залози на моделі скипидарного простатиту у щурів, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б., Карбовський В. Л., Шевчук І. А., Маковська Т. Є. (2014)
Товчига О. В. - Влияние экстрактов листьев аронии черноплодной aronia melanocarpa и урохолума на обмен мочевой кислоты у крыс, Штрыголь С. Ю., Самойлова В. А., Шаравара Н. А., Бездетко Н. В. (2014)
Єрьоменко Р. Ф. - Експериментальне обґрунтування безпечності застосування екстракту з трави люцерни посівної для профілактики та лікування білок-дефіцитних станів у чоловіків (2014)
Деримедвідь Л. В. - Нефротоксичність як прояв побічної дії ліків, Дроговоз С. М., Матвєєва Е. В., Кіреєв І. В., Вереїтинова В. П. (2014)
Койро О. О. - Экспериментальная терапия ишемической острой почечной недостаточности с использованием биологически активных веществ и препаратов сныти обыкновенной (2014)
Зайченко Г. В. - Фармакологічне обґрунтування розробки супозиторіїв, що містять сухі екстракти semenis Cucurbitae pepo, fructus Serenoa repens та radices Urticae dioicae, для лікування хронічного простатиту, Солдатова Є. О., Осташко В. Ф., Гриценко В. І. (2014)
Попов М. М. - Комплексна дія світлодіодного випромінювання та антисептиків, що містять динатрію едетат, на добові біоплівки E. coli, Маланчук С. Г., Філімонова Н. І., Мішина М. М., Коробов А. М., Ляпунов М. О. (2014)
Лебедин А. М. - Екстрагування хлоропіраміну гідрофільними розчинниками з біологічного матеріалу, Маміна О. О. (2014)
Малий В. В. - Коучинг як стиль менеджменту та управління персоналом фармацевтичної організації (2014)
Зайченко Г. В. - Сучасні уявлення про неспецифічні інфекційні захворювання піхви, Степанова К. О., Сініцина О. С. (2014)
Levachkova Yu. V. - Antivirals: today and the prospects of development in Ukraine, Yarnykh T. G., Litvinova O. M. (2014)
Хохленкова Н. В. - Вивчення біофармацевтичних властивостей перев’язувальних засобів з густим екстрактом кори дуба (2014)
Ярних Т. Г. - Біологічні випробування препарату Меланізол, Левачкова Ю. В., Чушенко В. М. (2014)
Цубанова Н. А. - Порівняльний аналіз нефропротекторної дії спіроциклічного похідного оксиндолу за умов патологій різного генезу (2014)
Дроговоз С. М. - Хронопатологічні особливості дії карагеніну, Дмитренко С. В., Штробля А. Л., Вашкеба-Бітлер Е. М. (2014)
Кононенко А. Г. - Вивчення гепатозахисної дії водного екстракту листків кукурудзи на моделі субхронічного алкогольного ураження печінки (2014)
Юсифова Д. Ю. - Фармакологическое изучение экстракта из листьев лещины обыкновенной на модели тромбофлебита периферических сосудов уха кролика, Малоштан Л. Н., Шаталова О. М. (2014)
Мусмари М. - Исследование биологической активности новых ингибиторов JNK киназ, Загайко А. Л., Кочубей Ю. И., Галузинская Л. В., Торяник Э. Л. (2014)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення протибольової дії карбамазепіну, парацетамолу і кофеїну та їх композицій, Бачинський Р. О. (2014)
Юрченко А. І. - Порівняльна оцінка гастротоксичності похідних 4-оксо(аміно-)хіназоліну (сполук ПК-66 та ПК-199), диклофенаку та кеторолаку при їх тривалому введенні в організм, Степанюк Г. І., Альчук О. І., Коваленко С. І., Шабельник К. П. (2014)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження можливої гепатотоксичної дії Бі-толу та корегуючого впливу екстрактів ласкавця золотистого та кураю пагорбкового у порівнянні з силібором і кверцетином, Хуарі С. З., Кошова О. Ю., Глущенко А. В. (2014)
Наконечна С. С. - Вивчення впливу густого екстракту фіалки триколірної на перебіг модельного гепатиту у щурів, Марчишин С. М. (2014)
Аксьонова І. І. - Дослідження рістстимулюючої активності похідних 1,2,4-триазолу на прикладі насіння соняшника простого, Щербина Р. О., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Аксьонов І. В. (2014)
Ковальов В. М. - Дослідження біологічно активних сполук церцису європейського, Демешко О. В., Губенко Л. А. (2014)
Прокопець В. В. - Можливість використання тест-засобів із реактивом заліза (ІІІ) хлориду для експрес-аналізу водних розчинів піридоксину гідрохлориду та метамізолу натрію аптечного виготовлення, Здорик О. А., Гура Є. О., Долібожко Н. В., Георгіянц В. А. (2014)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2014)
Гребняк М. П. - Психічне здоров'я студентської молоді, Агаркова О. В., Нагорний І. М. (2011)
Слабкий Г. О. - Передчасна смертність чоловіків від зовнішніх причин смерті (на прикладі Південного регіону), Ященко Ю. Б., Орда О. М, Шевченко М. В. (2011)
Діденко Л. О. - Причини виникнення кризисних сільських лікарських дільниць (2011)
Поліщук М. Є. - Проблемні питання організації медичної допомоги потерпілим при поєднаній травмі, Рощін Г. Г., Близнюк М. Д., Крилюк В. О. (2011)
Шкробанець І. Д. - Удосконалення структури та підвищення ефективності реабілітаційних заходів для дітей з хронічною неврологічною патологією, Нечитайло Ю. М., Слабкий Г. О. (2011)
Пірникоза А. В. - Дослідження медико-соціального середовища сільських районів як основа для поліпшення контролю екстрених станів (на прикладі Вінницької області) (2011)
Дячук Д. Д. - Характеристика кадрового забезпечення системи охорони здоров'я України, Шпак Г. В. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Проблеми у системі охорони здоров'я України та обґрунтування необхідності їх вирішення, Якимець В. М. (2011)
Кольцова Н. І. - Комплаентність як медико-соціальна та управлінська проблеми, Децик О. З., Федорків Н. Б., Ковальчук Р. Є. (2011)
Зозуля І. С. - Шляхи підвищення професійної майстерності медичних працівників швидкої медичної допомоги, Марков Ю. І. (2011)
Миронюк І. С. - Результати вивчення ролі трудової міграції у поширенні ВІЛ-інфекції в Закарпатті, Шатило В. Й. (2011)
Лехан В. М. - Основні засади створення вертикально інтегрованої системи індикаторів якості медичної допомоги, Ліщишина О. М., Гук А. П., Ярош Н. П, Майданник В. Г, Шпак І. В., Островерхова М. М., Морозов А. М., Степаненко А. В., Горох Є. Л., Дудіна О. О. (2011)
Ганжа В. Д. - Ефективність застосування психологічної корекції у хворих із серцево-судинною патологією, Поліщук О. Ю., Пендерецька О. М., Кнут Р. П., Кукурудзяк О. С. (2011)
Ядгарова К. Т. - Регистрация случаев младенческой смертности в Республике Узбекистан на основе международных критериев живо- и мертворождения, Умарова З. С., Кучкаров Ш. Б. (2011)
Салманов А. Г. - Антибіотикорезистентність штамів S. aureus, виділених від хірургічних хворих, які перебували у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів України в 2008 р. , МарієвськийВ. Ф. (2011)
Корчинська О. О. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з ожирінням, Волошина У. В., Цибик Т. В. (2011)
Кризина П. С. - Патоморфологічні зміни в опіковій рані, Письмена О. В. (2011)
Яворський П. В. - Ожиріння та стан статевих стероїдів у жінок з лейоміомою матки (2011)
Крячкова Л. В. - Оцінка чутливості регіональної системи охорони здоров'я на прикладі Дніпропетровської області: досвід, результати, перспективи (2011)
Піщиков В. А. Дячук Д. Д. Коломоєць М. Ю. - Перспективи впровадження профілактичних програм у роботу закладів охорони здоров'я Державного управління справами, Кравченко А. М., Мороз Г. З., Якобчук А. В. (2011)
Надута-Скринник О. К. - Зменшення потреби у стаціонарній допомозі як один із результатів впровадження інноваційних методів фінансування первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики /сімейної медицини (2011)
Матвієнко І. М. - Вплив якості харчування в ранньому дитинстві на доросле життя: огляд досліджень (2011)
Некролог Віктор Тимофійович Нековаль - співчуття з приводу смерті (2011)
Barash Yu. S. - Ways to overcome the problems of intangible assets accounting of the Ukrainian enterprises, Bulhakova Yu. V., Bozhok N. O., Holovko A. P. (2014)
Бараш Ю. С. - Економічна ефективність курсування високошвидкісних поїздів в Україні, Полішко Т. В., Момот А. В. (2014)
Blyzniuk T. M. - Roles and functions of the transportation process participants and features of their relations under conditions of the industry reforming (2014)
Бобиль В. В. - Управління ризиками "хмарних" технологій в системі ризик-менеджменту банку (2014)
Гненний О. М. - До питання оцінки економічної ефективності інвестиційних програм, Чернова Н. С. (2014)
Зеленько Ю. В. - Еколого-економічні заходи стабілізації та поліпшення стану довкілля на залізничному транспорті, Мямлін С. В. (2014)
Харченко О. І. - Формування системи показників сталого розвитку підрозділів залізничного транспорту (2014)
Myamlin S. - The modeling of economic efficiency of products carriage-building plant in conditions of dynamic pricing, Baranovskiy D. (2014)
Топоркова О. А. - Логістичне управління в системі обліку запасів, Желудович О. А. (2014)
Чаркіна Т. Ю. - Удосконалена класифікація пасажирських поїздів в Україні (2014)
Головкова Л. С. - Забезпечення конкурентоспроможності залізничного транспорту України в умовах євроінтеграції, Омельчак Г. В. (2014)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо визначення ефективності функціонування окремого приміського пасажирського поїзда, Сначов М. П., Матусевич О. О., Кравченко Х. В. (2014)
Lewowicki T. - Oświatologia – rozważania o tożsamości i społecznej przydatności dyscypliny naukowej (2014)
Сисоєва С. - Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології (2014)
Соколова І. - Наукові підходи до проведення компаративних досліджень в освіті (2014)
Побірченко Н. - Психолого-дослідницькі позиції в освітології (2014)
Szczurek-Boruta A. - Toz samos c i jej konstruowanie (sie) w toku uczenia sie – pytanie o funkcjonalnosc edukacji nauczycielskiej (2014)
Grabowska B. - Ksztalcenie nauczycieli w krajach unii europejskiej (2014)
Батечко Н. - Сучасна магістратура в Україні як акмесинергетична система (2014)
Suchodolska J. - Potrzeba projektowania zmian w edukacji - wokol idei podmiotowej komunikacji (2014)
Огнев’юк В. - Освітня політика як державний пріоритет (2014)
Мосьпан Н. - Напрями створення Європейського освітнього простору: нормативно-правовий аспект (2014)
Гриневич Л. - Холістичний підхід до моніторингу якості освіти (2014)
Слюсаренко О. - Стійки групи, зразкові моделі, ефективні стратегії закладів вищої освіти світового класу (2014)
Братко М. - Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття (2014)
Панченко А. - Планування діяльності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект (2014)
Mieszalski S. - Tozsamosc szkoly – szkola i relacje z pozaszkolna rzeczywistoscia (2014)
Купрій Т. - Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект (2014)
Urban J. - Rok waznych jubileuszy – o czym przypominaja edukacji? (2014)
Кузьменко О. - Лібералізація сучасної університетської освіти (2014)
Bednarska N. - Uczenie sie w dobie internetu (2014)
Чернуха Н. - Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку, Саврасова-В’юн Т. (2014)
Juszczak K. - Is it worth to take a closer look to a problem of teachers’ burnout? (2014)
Попова Д. - Полікультурна освіта як засіб соціальної профілактики екстремізму та ксенофобії (2014)
Титул, зміст (2014)
Сырма Е. И. - Морфофункциональная характеристика дермы кожи при введении наночастиц серебра, Скобеева В. М., Ульянов В. А. (2014)
Булько М. П. - Клітинний склад лімфоїдних вузликів тонкої кишки при хірургічному лікуванні та ентеродетоксикації високої гострої обтураційної кишкової непрохідності (2014)
Hancheva O. V. - Age features of morfo-histochemical state of neurons of the supraoptic nucleus of the hypothalamus in wistar male rats (2014)
Торяник І. І. - Морфологічний дизайн експериментального ішемічного інсульту, Колесник В. В. (2014)
Петрик І. О. - Оцінка захисної дії на міокард нових похідних 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу в умовах гострої кардіальної ішемії, Ходаківський О. А. (2014)
Шапринський В. О. - Гістологічні зміни езофагокардіальної ділянки під впливом портальної гіпертензії в експерименті на щурах, Король А. П., Дзьоба А. І. (2014)
Биркун А. А. - Сурфактант-антибактериальная терапия острой экспериментальной пневмонии: морфологическая оценка и анализ состояния процессов протеолиза, Кубышкин А. В., Фомочкина И. И. (2014)
Рикало Н. А. - Морфологічні зміни печінки статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кулыгина В. Н. - Морфологические исследования твердых тканей зуба при развитии кариозного процесса в пришеечной области и характер локального повреждения тканей пародонта, Аль Мохаммад Мохаммад Али (2014)
Чегодарь Д. В. - Состояние процессов протеолиза у крыс с экспериментальной пневмонией при эндотрахеальном введении раствора наносеребра (2014)
Назарчук О. А. - Антимікробні властивості сучасних перев'язувальних матеріалів, імпрегнованих антисептиками, Палій В. Г., Кеніг Е., Береза Б. М., Кравчук П. О. (2014)
Ульянова Н. А. - Ультраструктурные изменения сетчатки при моделировании депривационной миопии, Венгер Л. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Рикало Н. А. - Вікова динаміка функціонального стану печінки при експериментальному хронічному алкогольному ушкодженні печінки та його медикаментозній корекції, Яровенко Л. О. (2014)
Крижна С. І. - Порівняльна характеристика експериментального відтворення порушення порфіринового обміну на моделях алкогольної та свинцевої інтоксикацій (2014)
Гомон М. Л. - Порівняльна гістологічна характеристика заживлення ентеро-ентеро анастомозу в експерименті при використанні подовженої перидуральної аналгезії, Урбан О. Г. (2014)
Гумінська О. Ю. - Морфологічні зміни тимуса статевонезрілих щурів з хронічним медикаментозним гепатитом, їх звязок з рівнем трансформуючого фактору росту b-1, корекція "антралем" та "квертином" (2014)
Гур'янова В. Л. - Молекулярно-генетичні аспекти розвитку фіброзу при ремоделюванні серця внаслідок адренергічного пошкодження міокарда, Кузьменко М. О., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми і стадійність порушень, які зумовлюють розвиток синдрому ендогенної інтоксикації, Єльський В. М., Стрельченко Ю. І., Піщуліна С. В. (2014)
Хара М. Р. - Морфометричні критерії пошкодження міокарда щурів різної статі в умовах стрептозотоцинового цукрового діабету на тлі різної активності системи оксиду азота, Головач Н. А., Орел Ю. М. (2014)
Доцюк Л. Г. - Патофізіологічні механізми участі дофаміну в порушенні функції нирок при експериментальному нефриті (2014)
Ткачук О. В. - До питання патогенезу гіперглікемії за умов гострого порушення церебрального кровообігу, Ткачук С. С., Мислицький В. Ф. (2014)
Шиш А. М. - Ультраструктурні зміни міокарда щурів при експериментальному цукровому діабеті та можливості їх корекції препаратами метаболітного типу дії , Максимчук О. В., Розова К. В., Французова С. Б., Чащин М. О., Мойбенко О. О. (2014)
Глодан О. Я. - Гістоструктурні зміни у яєчку в умовах венозної гіпоксії та корекції крововідтоку (2014)
Чайковський Ю. Б. - Електронно-мікроскопічна картина змін легень щурів через 14, 21 та 30 діб після опіку шкіри на тлі інфузійної терапії розчином лактопротеїну зі сорбітолом, Король А. П., Макарова О. І. (2014)
Топол І. О. - Експресія імунної субодиниці протеасоми lmp2 лімфоцитами кишково-асоційованої лімфоїдної тканини в умовах хронічного соціального стресу і модуляції складу кишкової мікрофлори, Камишний О. М. (2014)
Болгова Т. В. - Морфометричний аналіз стану мітохондріального апарату легень і міокарда при різних режимах інтервальної гіпоксії, Дубова М. Г., Розова Е. В., Маньковська І. М. (2014)
Гоженко А. І. - Особливості структурно-функціональних змін нирок після модуляції іонних каналів за умов хронізації експериментальних екзотоксичних нефропатій, Філіпець Н. Д., Давиденко І. С. (2014)
Зябліцев С. В. - Механізми розвитку експериментального стрептозотоцинового діабету, Ролінська Л. М. (2014)
Колесник Ю. М. - Oособливості експресії білків bcl-2, p53 та проліферативної активності в панкреатичних острівцях під впливом переривчастої гіпоксії за умов експерименту, Абрамов А. В., Іваненко Т. В., Жулінський В. О. (2014)
Кресюн Н. В. - Морфологічні зміни сітківки при експериментальному цукровому діабеті за умов впливу міліметрового електромагнітного випромінювання, Годлевський Л. С., Нєнова О. М., Полясний В. О. (2014)
Хара М. Р. - Характеристика ступеня пошкодження міокарда адреналіном у щурів різної статі залежно від тривалості спостереження та рівня статевих гормонів, Шкумбатюк О. В., Кучирка Л. І. (2014)
Полінкевич С. Г. - Особливості ультраструктури печінки молодих статевонезрілих щурів при хронічному токсичному гепатиті (2014)
Кущ О. Г. - Розподіл нра+-інтердигітуючих клітин в паракортикальній зоні медіастинального лімфатичного вузла в нормі та в експерименті, Волошин М. А., Васильчук Н. Г. (2014)
Лапікова-Бригінська Т. Ю - Вікові зміни структури і функції серця у спонтанно гіпертензивних щурів, Гончаров С. В., Портніченко Г. В., Тумановська Л. В., Портниченко А. Г., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2014)
Мальченко О. А. - Изменение активности неспецифических протеиназ и их ингибиторов в мышечной ткани крыс при экспериментальном реперфузионном синдроме, Анисимова Л. В., Кубышкин А. В. (2014)
Кулик Я. М. - Морфофункціональні зміни тучних клітин легень та серця при довготривалій дії гербицидів дипиридилфосфату та раундапу в малих дозах, Рауцкієне В. Т., Гаврилюк А. О., Борейко М. Р. (2014)
Фещенко Ю. І. - Дослідження антибіотикорезистентності штамів s.pneumoniae та h.influenzae, виділених від хворих із негоспітальними інфекціями дихальних шляхів у 2010-2012 рр. в Україні, Дзюблик О. Я., Перцева Т. О., Мостовой Ю. М., Братусь О. В., Дзюблик Я. О. (2014)
Федонюк Л. Я. - Морфологічна характеристика та особливості кровопостачання клапанів серця у дітей грудного віку, Семенюк Т. О., Туманова О. А. (2014)
Анчева І. А. - Патоморфологічний субстрат прогресування дисфункції плаценти у вагітних з проявами сидеропенічного синдрому (2014)
Дзісь Н. П. - Встановлення ймовірних причин дисплазії шийки матки у жінок раннього та середнього репродуктивного віку (2014)
Запорожченко М. Б. - Роль фактору росту і кальцію в патогенезі лейоміоми матки проліферативного типу у жінок репродуктивного віку (2014)
Петров В. А. - Роль ендогенних та екзогенних ритмів у прогнозуванні розвитку синдрому відміни внаслідок вживання алкоголю, Гоженко А. І. (2014)
Пилипонова В. В. - Особливості статевого диморфізму кореляцій між показниками кардіоінтервалографії та антропо-соматотипологічними параметрами у юнаків і дівчат Поділля екто-мезоморфного соматотипу (2014)
Смолко Д. Г. - Корекція тривожно-депресивних розладів та якість життя хворих із хронічною церебральною ішемією (2014)
Цибульська В. П. - Якість життя та сенсорно-афективні складові загострення поперекового больового синдрому під час лікування в стаціонарі (2014)
Зяблицев Д. С. - Значение полиморфизмов гена рецептора витамина d в патогенезе остеодефицита у женщин постменопаузального периода, Пищулина С. В., Кишеня М. С., Чернобривцев А. П. (2014)
Коваленко М. В. - Дослідження вікових особливостей феномену перфекціонізму у студентів внмз (2014)
Чорнопищук Р. М. - Фактор форми нейтрофільних гранулоцитів як якісний показник активності фагоцитозу, Зайков С. В., Бурковський М. І., Бобело О. Л. (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические механизмы нарушений функционирования липидтранспортной системы при гиперлипидемии, Гоженко А. И. (2014)
Ерошкин А. А. - Профилактика осложнений торакоскопической симпатэктомии при лечении ладонного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Кузьменко О. В. - Патофизиологические особенности эндовенозной лазерной коагуляции и foam-form склеротерапии при лечении хронического заболевания вен класса с2, Михайличенко В. Ю. (2014)
Бойнюк А. Л. - Наш опыт эндопротезирования больных диспластическим остеоартрозом тазобедренного сустава (2014)
Вильчевская Е. В. - Популяция сd34+/cd38- у пациентов с b-лимфобластным острым лейкозом на различных этапах терапии, Михайличенко В. Ю., Конашенкова В. В., Ходус О. Н., Бахчиванжи И. А. (2014)
Гненна В. О. - Особливості лінійних розмірів щитоподібної залози у практично здорових чоловіків і жінок Поділля першого зрілого віку (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психосоматичного статусу вагітних жінок залежно від типу гестаційної домінанти (2014)
Пшук Є. Я. - Здатність до сприйняття соціальної підтримки пацієнтів із шизофренією, Маркова М. В. (2014)
Распутіна Л. В. - Клініко-інструментальні предиктори фібриляції передсердь у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Чечуга С. Б. - Аналіз гормонального статусу у жінок репродуктивного віку з оваріковарікоцеле, Сілін Г. А. (2014)
Якушева Ю. І. - Особливості тотальних та окремих парціальних антропометричних розмірів у волейболісток юнацького віку, Сарафинюк Л. А. (2014)
Федосов М. И. - Изменения неспецифических протеиназ, их ингибиторов и провоспалительных цитокинов в крови больных с критическими состояниями, Кубышкин А. В., Анисимова Л. В., Асриянц С. Ю., Калиновский О. А. (2014)
Гальчин К. С. - Вікові особливості порушень психіки та поведінки у дітей з розладами аутиcтичного спектру (2014)
Макарчук І. М. - Порівняння поперечних розмірів тіла між здоровими та хворими на вугрову хворобу юнаками та дівчатами Поділля з урахуванням і без урахування соматотипу (2014)
Черепаха О. Л. - Особливості перекладу антропометричної термінології з української на англійську мову (2014)
Bернигородський С. В. - Патоморфологічні критерії в діагностиці різних типів хронічного гастриту (2014)
Павлович С. І. - Імуноморфологічна характеристика моделі системної патології імунокомплексного генезу у мишей, Литвиненко А. П., Макогон Н. В., Мартинова Т. В., Бризгіна Т. М., Янчій Р. І., Сухіна В. С., Грушка Н. Г., Шепель О. А., Вознесенська Т. Ю., Блашків Т. В., Гетьманець А. В. (2014)
Родин Ю. В. - Математическое моделирование бифуркации сонной артерии после оперативного вмешательства с формированием анастомоза, Михайличенко В. Ю., Белоцерковская М. А., Яснопольская Н. В. (2014)
Барило О. С. - Комплексне лікування гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Склярук Н. В., Фурман Р. Л. (2014)
Ізюмець О. І. - Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням цнс, Лайко Л. І., Шевчук О. В. (2014)
Голубовський І. А. - Cучасні підходи до лікування непрохідності маткових труб, Дусик А. В., Бурков М. В. (2014)
Барасий А. А. - Роль микро-рнк при раке молочной железы, Шатова О. П. (2014)
Заічко Н. В. - Біохімічні аспекти нейротоксичної дії гіпергомоцистеїнемії, Юрченко П. О., Мельник А. В., Штатько О. І. (2014)
Ткач А. А. - Сучасні підходи до паліативного лікування хворих на рак легень з метою покращення якості життя (2014)
Антощук К. Ф. - Внесок професора Болярського М.М. у розвиток медицини м. Вінниці і створення Пироговського меморіалу, Юкальчук М. І. (2014)
Бородина Г. І. - Шляхи формування комунікативних умінь професійного читання у студентів інженерних спеціальностей (2014)
Гейченко К. І. - Комунікативно-функціональний підхід до мови як засіб інтенсифікації навчання російскої мови іноземців (2014)
Гончаров Г. В. - Зарубіжний досвід організації автономного навчання іноземних мов з використанням песурсних центрів (2014)
Горпенко Г. О. - Ділові ігри, рольові ігри, психодрама у викладанні іноземних мов: компаративний аналіз (2014)
Дудоладова А. В. - Проблема інтерференції у методиці та практиці викладання іноземної мови (2014)
Кобзар О. І. - Мимовілне запам’ятовування як засіб підвищення ефективності засвоєння навчального матеріалу на заняттях з англійської мови, Лешньова Н. О. (2014)
Левіна М. М. - Мовні засоби підвищення мотиваціїї під час навчання іноземних студентів біології на підготовчому факультеті (2014)
Окопна Я. В. - Алгоритм формування професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності у майбутніх фахівців туристичної сфери (2014)
Рощупкина О. А. - Професійно орієнтований текст як засіб навчання іноземних студентів (2014)
Старова О. О. - Використання ресурсів соціальної мережі "вконтакте" для підвищення ефективності мовної освіти (2014)
Тростинська О. М. - Проблеми заочного навчання мови іноземних студентів-нефілологів, Копилова О. В. (2014)
Ушакова Н. В. - Рівні розуміння усного повідомлення як підгрунтя формування аудитивних умінь (2014)
Фадеева О. Ю. - Проблемне навчяння на матеріалах текстів з біоетичної тематики в групах іноземних студентів-медиків на заняттяї з російської мови, Клочко Т.В. (2014)
Хейлік В. Д. - Об’єкти контролю та критерії оцінювання вмінь іноземних студентів-медиків у комбінованому мовленнєвому акті "слухання-письмо" (2014)
Шалаева В. С. - Акмеологічні аспекти самоактуалізації іноземних студентів (2014)
Швець Г. Д. - Народна легенда в навчальній текстотеці з української мови як іноземної (2014)
Шкоріна І. М. - Текстові завдання з російської мови як іноземної: теорія, практика, перспективи розвитку (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Підходи до формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Швайка М. А. - Роль народного руху України у створенні грошової системи як важливого елемента організації Української держави (2014)
Недведцкий В. М. - Роль естественных монополий в развитии экономики страны, Шулейко О. Л. (2014)
Козьмук Н. І. - Розвиток та перспективи бюджетно-податкового планування і прогнозування в Україні (2014)
Галоян Д. Р. - Сравнительный анализ показателей экономической и политической свободы стран-членов Евразийского экономического сообщества (2014)
Гафарова К. Е. - Інструменти регіональної конвергенції в Європейському союзі (2014)
Торшин Є. О. - Особливості обліку експортих операцій в Україні (2014)
Боршевський А. П. - Законодательное закрепление прав национальных меньшинств в Республике Молдова (2014)
Костаки Г. И. - Формирование правового государства как условие для эффективного противодействия пыткам (2014)
Єрмакова Г. С. - Поняття та зміст релігійного фактору у правовій доктрині (2014)
Влах И. Ф. - Роль и деятельность парламента Республики Молдова по защите конституционных прав национальних меншынств (2014)
Лотюк О. С. - Громадянське суспільство в контексті Європейської інтеграції (2014)
Юлдашев С. О. - Сутність та склад адміністративно-правового забезпечення альтернативних методів розгляду спорів (2014)
Долгий О. О. - Режим законності при застосуванні договірних норм у сфері податкової діяльності в Україні (2014)
Куцевич М. П. - Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідальності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації(відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму (2014)
Синчук В. Л. - Види державного контролю за діяльністю органів прокуратури (2014)
Короленко Д. Ю. - Документальне забезпечення управління проектами (2014)
Шорохова Г. М. - Правова основа інформатизації органів внутрішніх справ України (2014)
Оріщенко М. М. - Мета, завдання та принципи аудиторської діяльності (2014)
Фурман В. Г. - Історико-правовий розвиток та становлення органів Служби безпеки України (2014)
Суховолець У. А. - Державна політика у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин в системі державної політики в цілому (2014)
Авдєєнко Є. В. - Можливості використання зарубіжного досвіду правового забезпечення та організації діяльності судів в Україні (2014)
Бажанов В. О. - Поняття та особливості трансферних контрактів у цивільному праві України (2014)
Сисоєв Д. О. - Іноземний досвід криміналізації зловживання повноваженнями (2014)
Давиденко В. Л. - Роль потерпілого в механізмі злочинної поведінки (2014)
Попович М. І. - Організація інформаційного забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів МВС України упротидії незаконному обігу наркотичних засобів (2014)
Антіпова О. І. - Особливості проведення допиту при розслідуванні дорожньо-транспортих пригод (2014)
Паршак С. А. - Механізм забезпечення прав учасників кримінального провадження у контексті правозахисної функції держави (2014)
Щирба С. Є. - Вплив міжнародно-правових стандартів на діяльність правоохоронних органів України щодо захисту прав людини (2014)
Логвін В. С. - Частина нежитлового приміщення як предмет правочинів (2014)
Горбенко К. В. - Символи лінійної писемності Б з колекції матеріальних предметів городища Дикий Сад, Козленко Р. О. (2014)
Ласінська М. Ю. - Основні проблеми та історія досліджень археологічних пам’яток гунської доби регіону північного причорномор’я (2014)
Ивацкий В. И. - Ромейская идентичность в Крыму в ХVІІ–ХVІІІ ст. (2014)
Пекарчук В. М. - Роль традицій у розвитку самобутності етноменшин України: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Козлов М. М. - За часів Віщого Всеслава (2014)
Зеркаль М. М. - Пам’ять про початок трагедії Першої світової війни та сьогодення (2014)
Шитюк H. H. - Немцы Юга Украины в Первой мировой войне (2014)
Делібалтова Ю. В. - Освіта на Підкарпатській Русі в 20-ті роки ХХ століття (2014)
Караульна О. М. - Теоретичні концепції націогенезу І. Лисяка-Рудницького в контексті специфіки розвитку України (2014)
Будяков О. В. - Діяльність УПЛСР (борбистів) на Півдні УСРР в контексті ліквідаційної політики більшовиків (1919–1920-ті роки) (2014)
Сліпущенко С. М. - Політика більшовицької влади щодо інженерно-технічних працівників Півдня України в другій половині 1920-х років (2014)
Кириленко В. П. - Вживання сурогатів жителями Півдня України за часів голоду 1921–1923 рр. (2014)
Маринченко А. Н. - Подготовка к ликвидация УГКЦ в 1946 г. и роль в этом процессе РПЦ (2014)
Кириленко А. О. - Соціальні зміни часів хрущовської "відлиги" (на прикладі Херсонської області) (2014)
Усенко Н. М. - Сільський життєвий простір як умова повсякдення трудящої молоді: тенденції 1990–2000-х років (2014)
Гузенко Ю. І. - Галера як основний корабель військового флоту Османської імперії кінця XVI – першої половини XVII ст.: до проблеми реконструкції (2014)
Кіш Є. Б. - Вишеградське співробітництво: історичні аспекти середньовіччя Центральної Європи (2014)
Пронь С. В. - Історія християнства в Японії (1549–1873 рр.): per impossible (2014)
Іванова Т. Ю. - Національна політика 1920-х рр. в СРСР (2014)
Пронь Т. М. - Ірак у близькосхідній політиці та дипломатії Великої Британії. Ретроспективний аналіз 1921–1956 років (2014)
Сосюкіна О. О. - Дипломатичне, наукове і культурне співробітництво Китайської Народної Республіки та України наприкінці 1940-х – 1950-ті роки (2014)
Буглай Н. М. - Основні тенденції зовнішньої політики Польщі під час перебування при владі президента О. Кваснєвського (2014)
Селіванова-Зеркаль І. О. - Сільське господарство Польщі: еволюція 2000-х років у вимірі європейської інтеграції (2014)
Мельніченко В. В. - Ядерні випробування Китаю після 1996 року (2014)
Жиряков О. Ю. - Проблема причин радянсько-німецької війни у імперському напрямі російської історіографії (2014)
Ломака О. А. - Етнічні процеси на Кіровоградщині в ІІ половині ХХ ст. (історіографія проблеми) (2014)
Крайник Р. Н. - Интернациональное воспитание в педагогическом процессе послевоенной Украины: советская историография (2014)
Чернявська К. В. - Питання аграрної історії України кінця 1920-х – початку 1930-х років в сучасній зарубіжній історіографії (2014)
Нефьодов Д. В. - Національна течія руху опору на Півдні України у вітчизняній історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Йончева Г. - Научный архив Болгарской Академии наук – старейшее архивное учреждение Болгарии, Ілієва Д. (2014)
Єрмілов В. С. - Губернські лікарні в земській медицині Півдня України (2014)
Гуменюк А. Ю. - Історія створення та значення першої залізниці у Криму (2014)
Пархоменко В. А. - Надання допомоги біженцям у Миколаєві в роки Першої світової війни (2014)
Вишневський С. А. - Розвиток культурного життя у Миколаєві та Генеральній окрузі в роки німецької окупації України (1941–1944 рр.) (2014)
Будзанівська Н. В. - В. І. Вернадський у колі сім’ї (Кримький період) (2014)
Рецензії (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ань Ч. Ч. - Анализ и контрмеры выполнения договоров по проектам сотрудничества провинции Хэйлунцзян Китая с Россией (2014)
Алиев Т. Ш. - Важность диверсификации возможностей экономики в привлечении инвестиций в нефтяной сектор экономики Азербайджана (2014)
Васильєва О. І. - Наукові основи економічної безпеки підприємств (2014)
Жебровська О. О. - Синергетичний ефект використання системи ІМК у діяльності підприємств у міжнародному господарстві (2014)
Самойленко Є. Г. - Розвиток тіньової економіки в СРСР: причини та наслідки (2014)
Тимощик Л. П. - Власність територіальних громад як основа їх економічної самостійності (2014)
Кліпова О. І. - Комерціалізація креативних іде як один із важелів формування конкурентних переваг підприємства (2014)
Єрмакова Г. С. - Релігія як об'єднуючий фактор європейської інтеграції: історично-правовий аспек (2014)
Онищук І. І. - Моніторинг реалізації норм права та їх фінансового забезпечення (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини і громадянина в Україні незалежно від мовної ознаки (2014)
Ошовський В. І. - Принципи адміністративних процедур в діяльності Державної пенітенціарної служби України (2014)
Синчук В. Л. - Шляхи удосоналення організаційних засад контролю за діяльністю органів прокурари (2014)
Талалай Д. В. - Актуальні питання організаційно-правових засад взаємодії підрозділів Служби безпеки України з іними військовими формуваннями в особливий період (2014)
Шпенов Д. Ю. - Проблема достатності та повноти кваліфікаційно-правових вимог, що висуваються до кандидатів на на посаду суддів судів загальної юрисдикції за законодавством України (2014)
Андренко С. О. - Історико-правовий аналіз кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України (2014)
Васильєва Н. С. - Підстави адміністративної відповідальності за правопорушення у сільському господарстві (2014)
Шилов В. В. - Функції профілактичної діяльності органів прокуратури (2014)
Касьян А. О. - Фізичний та психічний примус як обставина, що обтяжує покарання (2014)
Філоненко Г. М. - Кримінологічне визначення терміна "Сімейно-побутова сфера" (2014)
Давиденко В. Л. - Віктимологія як галузь кримінальної науки (2014)
Усова Є. С. - Латентність злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (2014)
Танько А. В. - Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів: аналіз абсолютних кількісно-якісних показників (2014)
Остапенко Л. А. - Спеціальний суб'єкт військових злочинів, Головко М. Б. (2014)
Івченко А. В. - Правове регулювання некомерційної господарської діяльності (на прикладі освітніх послуг) (2014)
Логвиненко В. В. - Актуальні питання еволюції правового регулювання букмекерської діяльності та договорів азартної гри (2014)
Матвєєва С. П. - Принципи автономності тлумачення у сфері особистих немайнових правовідносин (прво на життя, право на вільне віросповідання, право на вибори) на прикладі рішень Європейського суду з прав людини (2014)
Мягкий А. В. - Форми контролю за діяльністю виконавчого органу господарського товариства (2014)
Пелипенко О. С. - Правова характеристика корпоративних прав як предмет застави (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правовий аналіз існуючих альтернативних засобів врегулювання спорів у сфері міжнародного приватного права (2014)
Цюра О. В. - Правові форми реалізації сількогосподарської продукції тваринного походженя (2014)
Стратій О. В. - Угода про визнання винуватості як новела кримінального процесуального законодавста (2014)
Шляхова Н. В. - Изменение цитокинового профиля у здоровых детей и подростков на этапах полового созревания, Плехова Е. И. (2014)
Солнцева А. В. - Семейные и индивидуальные факторы риска, ассоциированные с ранним развитием детского ожирения (2014)
Коренєв М. М. - Вміст мелатоніну в підлітків зі шлунковою диспепсією, асоційованою з CagA Helicobacter pylori­інфекцією, Камарчук Л. В., Кварацхелія Т. М. (2014)
Щербак Ю. А. - Гликогеноз І типа: клиника, диагностика, принципы терапии (2014)
Зелінська Н. Б. - Діагностика та лікування діабетичного кетоацидозу в дітей (2014)
Погадаєва Н. Л. - Автоімунний поліорганний синдром 1 типу в дітей (сімейна форма), Зелінська Н. Б., Бегутова Т. М., Хорошая О. О. (2014)
Діагностика та лікування гіперпролактинемії. Клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (2011 р.) (2014)
Зелінська Н. Б. - Гірсутизм (2014)
Зелінська Н. Б. - Гіперандрогенія (2014)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція надниркових залоз (ВДНЗ) у неонатальному періоді (2014)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція надниркових залоз (ВДНЗ), що виявилася після неонатального періоду (2014)
Єрін Ю. С. - Глюкокортикоїд­індукований остеопороз (2014)
Єрін Ю. С. - Діти, хвороби та здоров’я кісток (2014)
Єрін Ю. С. - Високий кальцій у крові (гіперкальціємія) (2014)
Шевченко І. Ю. - За матеріалами зарубіжних наукових видань (2014)
Титул, зміст (2014)
Бровко О. - Концепт літери в постмодерному тексті (2014)
Кузьменко В. - Епістолярні діалоги Миколи Зерова з Миколою Хвильовим (2014)
Полтавцева Н. - Война как модель конфликта в сборнике статей Вячеслава Иванова "Родное и вселенское" (к юбилею Первой мировой войны) (2014)
Єременко О. - Синкретичність еволюції кобзарства: від історичного явища до художнього образу (2014)
Погребняк І. - Дискурс народництва в епістолярії Бориса Грінченка (2014)
Лісневська А. - Інфотейнмент та гра як складові технології створення телевізійних новин (2014)
Сніжко А. - Класичні моделі комунікації у виборчих кампаніях 2014 р. в Україні (2014)
Денисенко Т. - Аромат Арабії (лінгвістичне есе) (2014)
Васьків М. - "Чи вже не пора..." (2014)
Луцюк М. - Вавилонська поема "Про безневинного страждальця" (фрагмент): художній переклад на українську (2014)
Сінченко О. - Стефант Моравський. Про марксистську естетичну думку (2014)
Баярхуу Г. - Экономика Монголии как базис для воплощения инновационного процесса (2014)
Лиськова Л. М. - Підвищення експортного потенціалу України як передумова досягнення цілей регіональної торговельно-економічної співпраці (2014)
Єрмакова Г. С. - Особливості радянської моделі державно-церконих і правових відносин (2014)
Мацькевич М. М. - Загальносоціальні гарантії конституційних культурнихправ і свобод людини та громадянина в Україні: окремі аспекти (2014)
Левочко М. - Реформування сучасної системи освіти в Україні (2014)
Терещук О. Д. - Взаємодія органів внутрішніх справ із засобами масової інформації (2014)
Данильченко Ю. Б. - Понятие, цель и содержание оценки кадровой работы в органах прокуратуры (2014)
Потильчак О. І. - Правове регулювання забезпечення судів (2014)
Музикант К. А. - Специфікація обов'язків неповнолітніх осіб як елемент спеціального адміністративного-правового статусу даної категорії населення (2014)
Шпенов Д. Ю. - Сучасні проблеми призначення суддів Верховного Суду України на адміністративні посади (2014)
Лебідь В. І. - Стратегія розвитку донорства і трансплантології як складова державної політики(структурно-правовий аналіз), Юшкова В. В. (2014)
Курко М. Н. - Доктринальні засади наукового забезпечення діяльності органів правосуддя в Україні: системний аналіз ноозасобів, мережевоцентричних методів і грідтехнологій, Біленчук П. Д. (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенність політико-владної сфери (2014)
Карелова Г. А. - Питання покарання як однієї з форм реалізації кримінальної відповідальності в правових позиціях Конституційного Суду України (2014)
Танько А. В. - Роль криміногенної ситуації в механізмі детермінації погрози або насильства щодо працівників провоохоронного органу (2014)
Левченко А. М. - Особа злочинця, як об'єкт індивідуального запобігання негативного впливу кримінальної субкультури в установах виконання покарань (2014)
Остафійчук Г. В. - Побудова кримінально процесуальних функцій у кримінальному провадженні України (2014)
Чорнобай Е. А. - Относительно понятия и основных аспектов реабилитации, как элемента компенсации вреда в уголовном процессе (2014)
Швець В. Д. - Питання застосування способів захисту суб'єктів землекористування (2014)
Матвєєв П. С. - Шляхи правового забезпечення реалізації національної інноваційної системи України в умовах Євроінтеграційних процесів (2014)
Красюк Н. І. - Адміністративна відповідальність за службові правопорушення у сфері земельних відносин в Україні (2014)
Ємець А. А. - Окремі питання розгляду справ, пов'язаних з визнанням господарських договорів недійсними, Шатковський Я. М. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського