Щигорцова О. Л. - Мікробіологічні препарати різної функціональної дії в агротехнологіях вирощування нуту, Дідович С. В., Віденська Г. Я. (2010)
Ільєнко О. В. - Використання вологи посівами сої залежно від способів сівби та норм висіву насіння (2010)
Остапенко С. М. - Напрямки селекції цукрового сорго на Генічеській дослідній станції (2010)
Ткаліч І. Д. - Вплив способів сівби,норм висіву і бактеріальних препаратів на формування бульбочкових бактерій і урожайність сої, Шепілова Т. П. (2010)
Шевченко М. С. - Фітотоксичний спектр та ефективність гербіцидів в посівах кукурудзи, Шевченко О. М., Делі А. М. (2010)
Окселенко О. М. - Особливості росту, розвитку та продуктивність сортів і гібридів кукурудзи цукрової (2010)
Яновський Ю. П. - Вплив метеорологічних умов на біологію західного травневого хруща в плодовому розсаднику яблуні в центральному Лісостепу України, Магілін А. В., Михайленко Л. П., Маслікова К. П. (2010)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність застосування хімічних та біологічних препаратів у технології вирощування гороху в північному Степу України, Бочевар О. В., Лемішко С. М. (2010)
Пінчук Н. І. - Пошкодженість проростків кукурудзи дротяниками залежно від агротехнічних заходів її вирощування, Гирка Т. В., Пінчук В. І. (2010)
Приходько В. І. - Ефективність контролювання забур’яненості посівів кукурудзи при мінімалізації обробітку грунту (2010)
Лях В. О. - Вміст та жирнокислотний склад олії рижію ярого, Комарова І. Б. (2010)
Лебідь Є. М. - Вплив елементів системи землеробства на біологічну активність та урожайність озимої пшениці в південно-східній частині Степу України, Десятник Л. М., Коцюбан Д. А., Федоренко І. Є. (2010)
Ващенко В. В. - Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за крупнозерністю, Шевченко О. О. (2010)
Подобед О. Ю. - Баланс азоту, фосфору, калію та продуктивність сівозміни при тривалому використанні добрив (2010)
Тимофєєв М. М. - Біогенне землеробство в аспекті енергетичних ресурсів (2010)
Нестерець В. Г. - Зміни клімату у південно-східній частині Степу: агрокліматичні й техногенні фактори формування урожайності зернових культур, Кротінов І. В., Мотренко В. І. (2010)
Андрієнко А. Л. - Вплив строків сівби на продуктивність гібридів соняшнику в північному Степу України (2010)
Аргунова К. В. - Вплив строків сівби і густоти стояння на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Криму на зрошенні, Жук О. Г. (2010)
Артеменко С. Ф. - Соя – попередник під озиму - пшеницю (2010)
Антонюк С. П. - Використання систем координат на площині в аграрній науці, Антонюк В. С. (2010)
Ващенко В. В. - Мінливість і генетичний аналіз ознаки довжина колоса у рослин ячменю ярого (2010)
Аннотации (2010)
Черенков А. В. - Продуктивність сучасних сортів озимих культур в Степу України, Шевченко М. С., Хорішко С. А., Романенко О. Л. (2010)
Бойко П. І. - Перспективи вирощування пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах в умовах недостатнього зволоження, Коваленко Н. П., Корецький О. Є. (2010)
Черчель В. Ю. - Врожайність зерна та гіпотетичний гетерозис сестринських гібридів кукурудзи плазми Рейд, Боденко Н. А. (2010)
Шевченко М. С. - Перспективна сівозміна з баштанним паром та підвищеною концентрацією зернових культур для незрошуваних умов півдня України, Лимар В. А., Книш В. І. (2010)
Гирка А. Д. - Асиміляційна діяльність посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотного живлення, Желязков О. І., Педаш О. О., Бойко О. В. (2010)
Черенков А. В. - Зимостійкість рослин озимого ячменю залежно від строків сівби в умовах північної частини Степу, Бондаренко А. С., Бенда Р. В. (2010)
Клиша А. І. - Результати і напрямки селекції зернобобових культур, Кулініч О. О., Хорошун І. В. (2010)
Савіна О. І. - Оцінка селекційної цінності вихідного матеріалу кукурудзи за господарськими ознаками та стійкістю проти шкодочинних організмів в умовах Закарпатської області, Ковач І. П., Залізняк О. Л., Браїло В., Шейдик К. А. (2010)
Коковіхін С. В. - Ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту випробування, Іванів М. О., Нетреба О. О. (2010)
Окселенко О. М. - Вплив засобів обробки насіння і контролювання бур’янів на формування врожайності кукурудзи цукрової при різних строках сівби, Заверталюк О. В. (2010)
Гладка А. В. - Урожайність озимої пшениці залежно від умов вирощування (2010)
Марущак Г. М. - Визначення сумарної токсичності ґрунту і зерна при вирощуванні рису, Єфімов О. М. (2010)
Черенков А. В. - Вплив способів сівби та норм висіву насіння на продуктивність рослин сортів сої різних груп стиглості, Ільєнко О. В. (2010)
Логінов М. І. - Адаптаційні можливості сортів льону-довгунця залежно від норм висіву насіння у зоні північно-східного Полісся України, Литвиненко А. В. (2010)
Бабаянц О. В. - Динаміка чисельності черемхової (Rhopalosiphum pa-di L.) і великої злакової (Sitobion avenae F.) попелиць – основних переносників ВЖКЯ, Неплій Л. В. (2010)
Гирка А. Д. - Варіювання тривалості періоду "сівба – сходи" залежно від умов року та строку сівби озимої пшениці (2010)
Жиленко М. І. - Екологічні передумови забезпечення сталих врожаїв озимої пшениці на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Харитонов М. М., Халатур С. М. (2010)
Волкогон В. В. - Ефективність вермикомпостів,збагачених фосфоритами та фосфатмобилізуючими бактеріями, при вирощуванні огірків, Гаценко М. В., Луценко Н. В. (2010)
Шевченко О. М. - Фактори землеробства і економічна ефективність вирощування кукурудзи, Ляшенко Н. О., Парлікокошко М. С. (2010)
Горщар В. І. - Вплив біологічно активних речовин на врожайність ярого ячменю в північному Степу України (2010)
Кормош С. М. - Створення вихідного матеріалу васильків звичайних та ведення селекції малопоширеної культури в умовах Закарпаття, Базелюк М. В. (2010)
Гирка Т. В. - Пошкодженість кукурудзи кукурудзяним метеликом залежно від групи стиглості гібрида та строку збирання культури, Березовський С. В. (2010)
Ведута А. В. - Продуктивність кунжуту залежно від способів сівби та норм висіву в умовах Степу України (2010)
Волкогон В. В. - Ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами сої, Комок М. С. (2010)
Дудка Є. Л. - Епіфітна мікофлора зерна пшениці в період збирання врожаю, Пінчук Н. І., Деревенець К. А. (2010)
Бахмат О. М. - Вплив біологічної активності ґрунту на урожайність зерна сої залежно від способу сівби та інокуляції насіння в умовах західного Лісостепу України, Чинчик О. С. (2010)
Іщенко В. А. - Ефективність застосування азотфіксуючого препарату ризогумін та біоактивних речовин при вирощуванні гороху на чорноземах звичайних північного Степу (2010)
Скринник Я. Т. - Особливості застосування комплексних рідких добрив при вирощуванні кукурудзи в умовах північного Степу України (2010)
Трембіцька О. І. - Вплив систем добрив на агроекологічний стан дерново-підзолистого грунту та накопичення радіоцезію сільськогосподарськими рослинами (2010)
Марініч Л. Г. - Вихідний матеріал для селекції стоколосу безостого (2010)
Кудря С. І. - Сумісна дія попередників і мікродобрив на продуктивність пшениці озимої в лівобережному Лісостепу України, Георгиця Я. І. (2010)
Шеремет О. М. - Успадкування стійкості до місцевої популяції рас летючої чорної (Ustilago nigra) та твердої (Ustilago hordei) сажок в селекції озимого ячменю, Легкун І. Б. (2010)
Соломонов Р. В. - Морозостійкість гібридів м’якої пшениці, створених з участю ярих зразків різного еколого-географічного походження (2010)
Приходько В. І. - Динаміка агрофізичних параметрів і продуктивність кукурудзи при мінімізації обробітку грунту (2010)
Кохан А. В. - Біодобрива в технології вирощування соняшнику (2010)
Матюха Л. П. - Вплив забур?яненості посівів на продуктивність і врожайність кукурудзи, Шевченко М. С., Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л. (2010)
Цилюрик О. І. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість чистих парів в Степу України (2010)
Черенков А. В. - Урожайність і економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та норм висіву в умовах Присивашшя, Костиря І. В., Остапенко М. А., Желязков О. І. (2010)
Лях В. О. - Мінливість кількісних ознак рижію ярого у поколінні М3, Комарова І. Б. (2010)
Баннікова К. В. - Розвиток сажкових хвороб кукурудзи у лісостеповій зоні залежно від агрокліматичних умов (2010)
Середа І. І. - Вплив попередників і мінеральних добрив на вміст вологи в ґрунті та продуктивність озимої пшениці (2010)
Ткачук О. П. - Вплив покривних культур та безпокривного вирощування на формування густоти і висоти рослин галеги східної в рік сівби (2010)
Федько М. М. - Адаптивний потенціал та екологічна стабільність простих гібридів кукурудзи (Zea maize L.) (2010)
Нетреба О. О. - Селекція кукурудзи в умовах зрошення півдня України, Туровець В. М., Лашина М. В. (2010)
Мусатов А. Г. - Вплив попередників та норм висіву на продуктивність ячменю озимого в південному Степу України, Самойленко О. А. (2010)
Бублик М. О. - Особливості визначення адаптивного потенціалу сортів вишні до жари та посухи, Скряга В. А., Китаєв О. І. (2010)
Горщар О. А. - Фунгіциди біологічного походження проти збудників пліснявіння зерна ярого ячменю (2010)
Куцак М. М. - Застосування біопрепарату агат-25К проти корончастої іржі вівса (2010)
Анотації (2010)
Титул, зміст (2009)
Назаренко І. І. - Вибір та обгрунтування критеріїв ефективної роботи вібросистеми в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2009)
Гущин В. М. - Управление и интенсификация процессов пневматического транспортирования сыпучих материалов струйным воздействием воздушного потока, Гущин О. В. (2009)
Смірнов В. М. - Обертальник бурильного обладнання з дебалансним вібратором просторової дії, Головань В. П. (2009)
Доненко В. І. - Оновлення методології планування освоєння об'єктів будівництва з урахуванням раціонального розподілу організаційно-технологічного навантаження між підрозділами будівельних організацій (2009)
Голубничий А. В. - Особливості властивостей бетонів на цементах з залізовмісними шлаками (2009)
Лівінський О. М. Євтушенко В. А. - Розробка методики розрахунку нормативів і потреб в засобах малої механізації на річну программу робіт будівельних організацій (2009)
Забродський М. М. - Системне моделювання проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії (2009)
Назаренко І. І. - Аналіз кінематики щокової дробарки, Міщук Є. О. (2009)
Орищенко С. В. - Оцінка та аналіз конструктивних і технологічних параметрів грохота (2009)
Пиляєв Р. С. - Методика дослідження та обробка інформації для оцінки надійності роботи вантажопідіймальної техніки (2009)
Теренчук С. А. - Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності, Єременко Б. М., Журибеда Д. Б. (2009)
Молодід О. О. - Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства (2009)
Атаманова Н. В. - До питання про створення "Саксонського зерцала" – кодексу середньовічного права Німеччини (2015)
Булгаков А. О. - На шляху до Земельного кодексу УРСР від 29.11.1922 р. (2015)
Крутько А. Л. - Рівні правового регулювання народної законодавчої ініціативи: теоретико-правове співвідношення (2015)
Лабенська Л. Л. - Конституційно-правовий статус закордонних українців: питання практичної реалізації, Заслонова К. О. (2015)
Немченко С. С. - Нормативно-правові основи діяльності юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги (2015)
Приполова Л. І. - Зміст депутатської недоторканності: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2015)
Сафонова О. Ю. - Зарубіжний досвід щодо правового регулювання професійної підготовки суддів (2015)
Слободяник Т. М. - Реформування законодавства щодо забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування (2015)
Терованесов А. М. - Науково-методологічні засади розвитку правовідносин медичного страхування (2015)
Токарь Л. В. - Сущность труда как воплощение диалектики единичного, особенного и всеобщего (2015)
Белікова С. О. - Підстави представництва прокурором інтересів дітей у виконавчому провадженні (2015)
Горда Ю. І. - Аналіз тлумачення та застосування застереження про публічний порядок через призму судової практики (2015)
Кармаза О. О. - Особливості оформлення прав на спадщину в органах місцевого самоврядування: проблеми застосування норм закону (2015)
Квіт Н. М. - Переддоговірна відповідальність або "culpa in contrahendo" як перспектива для України (2015)
Корновенко С. В. - Інформаційно-правові аспекти сучасної екологічної політики в Україні, Гук Б. М. (2015)
Кушерець Д. В. - Поняття цивільно-правового договору як гарантії охорони та захисту майнових прав сторін (2015)
Лежнєва Т. М. - Становлення санкцій вітчизняного трудового права: середина ХIX ст. – початок XX ст. (2015)
Лозовий А. І. - Припинення права на частку в спільному нерухомому майні за вимогою інших співвласників (2015)
Бєлявська С. Ю. - Державна судова адміністрація України як суб’єкт впровадження інновацій у судове управління в Україні (2015)
Блінова Г. О. - Джерела небезпеки для режиму службової інформації в діяльності правоохоронних органів (2015)
Глуховеря В. А. - Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом (2015)
Давидова Т. О. - Кодекси етики чиновників: необхідність чи традиція (2015)
Кобрусєва Є. А. - Адміністративний контроль і нагляд як адміністративно-правові гарантії прав громадян на мирні зібрання (2015)
Мазаракі Н. А. - Джерела адміністративного права (2015)
Макушев П. В. - До питання принципів діяльності Державної виконавчої служби України, Лясковець О. В. (2015)
Микулець В. Ю. - Інформаційні відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: загальноправова характеристика (2015)
Сачко О. В. - До питання персональних даних як елемента системи інформаційного забезпечення Державної виконавчої служби України (2015)
Торяник В. М. - Предмет адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності: ґенеза, сутність, класифікація, Піхун Н. А. (2015)
Шершун С. М. - Управління системою екологічного моніторингу в Україні: правові та організаційні питання (2015)
Шкарнега О. С. - Правове регулювання провадження в справах щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Міщенко Л. В. - Особливості притягнення до фінансово-правової відповідальності за бюджетні правопорушення (2015)
Шаренко М. С. - Правове регулювання податку на додану вартість у Чеській Республіці (2015)
Вечерова Є. М. - Вади законодавчої техніки (на прикладі інституту співучасті) як перепона ефективності кримінального закону: деякі проблемні аспекти питання (2015)
Скрябін О. М. - Напрями вдосконалення кримінального законодавства у сфері боротьби з корупцією, Гуков Д. Р. (2015)
Жаровська Г. П. - Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій в Україні (2015)
Крикушенко О. Г. - Еволюція комунікативних зв’язків засуджених як підґрунтя розвитку сучасної пенітенціарної субкультури (2015)
Назаренко В. В. - Міжнародна практика охорони установ для тримання засуджених (теоретико-прикладний аспект) (2015)
Печук І. С. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину в складі порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в Україні (2015)
Діденко Є. В. - Особливості допиту потерпілого на стадіях досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження (2015)
Кирпа С. С. - Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження (2015)
Панасюк О. А. - Повноваження суду першої інстанції на стадії судового розгляду та правило "асиметрії" оцінки допустимості доказів у кримінальному процесі (2015)
Пчеліна О. В. - Тактичні особливості огляду документів під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Цимбалюк В. І. - Правові та медичні особливості огляду трупа (2015)
Чаплинська Ю. А. - Криміналістичне забезпечення проведення слідчого огляду (організаційний аспект) (2015)
Черненко А. П. - Роль суду в процесі доказування під час кримінального провадження, Шиян А. Г. (2015)
Тимченко Л. Д. - Человек – субъект международного права? Естественно! (2015)
Лакоза С. Л. - Побудова курсовертикалі з розділенням каналів корекції. частина 2: алгоритми корекції, Мелешко В. В. (2014)
Аврутов В. В. - Скалярный метод контроля и диагностики инерциально-измерительного модуля, Головач С. В. (2014)
Капиця М. С. - Оцінка методик виробничої калібровки мікромеханічних акселерометрів, Мелешко В. В., Лакоза С. Л. (2014)
Добровольская Е. В. - Математическое моделирование тепловизионного прибора наблюдения с микроболометрической матрицей, Колобродов В. Г., Лихолит Н. И., Тягур В. М. (2014)
Гордиенко В. И. - Возможность использования системы клиньев в обзорных системах наблюдения (2014)
Микитенко В. І. - Комплексування зображень у цілодобових двоканальних системах спостереження, Балтабаєв М. М., Пономаренко О. А. (2014)
Сокуренко В. М. - Розробка об’єктива зі змінною фокусною відстанню, що містить рідинні лінзи, Парпієв Т. А. (2014)
Галаган Р. М. - Методи та засоби контролю відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів (2014)
Серый К. Н. - Оптическая система определения координат преобразователя с использованием ПЗС матриц (2014)
Егоров А. Д. - Исследование температурных эффектов при регистрации спектров фотоэлектрическими детекторами, Егоров В. А., Егоров С. А., Еленская Л. И., Синельников И. Е. (2014)
Порєв В. А. - Дослідження процесу формування зони розплаву в технології зонної плавки кремнію, Порєв Г. В. (2014)
Порєв В. А. - Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через диффузор, Троц А. А. (2014)
Коробко І. В. - Визначення ступеня неоднорідності потоку рідини в технологічних мережах (2014)
Голюк І. В. - Проектування лінзи Френеля на поверхні довільної форми, Колобродов В. Г. (2014)
Скицюк В. І. - Підґрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності.Частина 1. Основні типи панданних зон, Клочко Т. Р. (2014)
Zosyk O. M. - Mathemathical modelling of metamaterials and analysis of their optical properties (2014)
Міхеєнко Л. А. - Методи покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача змінної яскравості, Анікієнко Н. В. (2014)
Андрієнко В. О. - Прогнозування терміну надійної експлуатації інтегральних мікросхем радіотехнічних пристроїв, Іванченко В. В., Гончаров А. В., Скорина Є. В., Антонюк В. С. (2014)
Молодык А. В. - Исследование технологических требований к фотоприемному устройству инфракрасного диапазона на основе структур с квантовыми ямами, Пономаренко А. А., Балтабаев Н. Н. (2014)
Наконечний М. В. - Дослідження стійкості системи з нейроконтролером, Гірняк Ю. Б., Івахів О. В., Репетило Т. М. (2014)
Котовский В. И. - Особенности использования метода дистанционной инфракрасной термографии в офтальмологии, Дунаевский В. И., Коваленко Н. Н., Венгер Е. Ф., Назарчук С. С. (2014)
Овсієнко О. В. - Дослідження характеристик "малих" полів опромінення у променевій терапії (2014)
Запорожко І. О. - Діагностика адаптивних резервів людини за даними пульсометрії, Зубчук В. І. (2014)
Куценко В. П. - Сочетанное применение микроволновой резонансной терапии и поляризованного света для лечения диабетической полинейропатии, Яненко А. Ф, Удовиченко С. В. (2014)
Тимчик Г. С. - Визначення інформативних показників функціонального стану людини при лазеротерапії, Осадчий О. В., Чупіка Б. С. (2014)
Іваницька А. Л. - Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини, Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В. (2014)
Терещенко М. Ф. - Особливості та структура автоматизованого магнітотерапевтичного апарату, Кос О. С. (2014)
Скицюк В. І. - Метод визначення похибки дослідження певного фізичного об`єкту, Троц А. А. (2014)
Бабенкова Т. Ю. - Особливості впровадження концепції логістики у практику вітчизняних аграрних підприємств (2011)
Бакурова А. В. - Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального клаcтеру, Діденко А. В., Попова О. Ю. (2011)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті забезпечення результативності управління інвестиціями, Зеленков Ю. О. (2011)
Бондар О. А. - Економічна безпека підприємств в системі стратегічного управління розвитком будівельної промисловості, Назаренко Ю. Ю. (2011)
Безбородова Т. В. - Сучасні підходи до оцінювання ринкової вартості промислового підприємства (2011)
Бенько М. М. - Місце бухгалтерського обліку в інформаційній технології управління торгівельним підприємством (2011)
Бордун О. Ю. - Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України, Білоус С. В. (2011)
Дмитрук О. В. - Використання спеціальних методів планування як засіб удосконалення технології управління рекреаційними підприємствами, Свінцицька О. М., Сугоняк І. І. (2011)
Дяченко Л. А. - Управління процесом обслуговування зарубіжних споживачів у туристичних підприємствах зі зворотніми зв’язками із споживачами (2011)
Закордонець Н. І. - Теоретичні аспекти аналізу проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (2011)
Заячковська Г. А. - Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір (2011)
Колесник О. О. - Статистичний аналіз в системі прийняття ефективних управлінських рішень в туризмі (2011)
Клочковський О. В. - Організаційні засади функціонування та розвитку фермерських господарств, Клочковська В. О. (2011)
Куришко О. О. - Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі (2011)
Куценко В. І. - Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності (2011)
Липчук В. В. - Проблеми і перспективи розвитку санаторно-курортної сфери, Тимочко Н. В. (2011)
Максимюк Н. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємств індустрії туризму АРК (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Теоретичні основи типології та специфіки туристичних ресурсів (2011)
Мартинова Н. С. - Роль тренінгових технологій в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму, Носаченко І. М. (2011)
Мельниченко О. Б. - Стан і перспективи розвитку сільського туризму в Україні (2011)
Мостепанюк А. В. - Економічні механізми співпраці держави та бізнесу за умов ринкових перетворень (2011)
Петров А. А. - Правове забезпечення механізму первинного розміщення акцій в Україні (2011)
Снітко Е. О. - Визначення чинників, що впливають на оцінку ефективності процесу постановки цілей в організації, Завгородня Е. Е. (2011)
Сокол Т. Г. - Місце і значення предмету "Основи туризмознавства" в системі професійної підготовки менеджерів туризму (2011)
Тертиця О. О. - Фінансово-кредитна складова матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств регіону, Лагодиєнко В. В. (2011)
Фастовець О. О. - Фортеці, палаци, замки у розвитку спеціалізованого туризму в Угорщині (2011)
Харчишина О. В. - Порівняння методологічних підходів до оцінки організаційної культури та перспективи їх використання на підприємствах харчової промисловості (2011)
Черевко Г. В. - Вдосконалення організації матеріально-технічної бази агротуристичних господарств як чинник підвищення рівня їх гостинності, Іванов А. О. (2011)
Шепелюк С. І. - Туристичний продукт та туристична послуга: критерії розмежування понять (2011)
Шиманська В. В. - SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини (2011)
Титул, зміст (2014)
Литвинова С. Г. - Модель хмарно орієнторованого навчального середовища вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Черемісіна Л. О. - Можливості застосування онтологій під час створення баз знань навчальних комп’ютерних систем (2014)
Морзе Н. В. - Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу, Варченко-Троценко Л. О., Кочарян А. Б. (2014)
Яковлев Ю. С. - Особенности тестирования учащихся в информационных обучающих системах с использованием адаптивного человеко-машинного интерфейса, Курзанцева Л. И. (2014)
Каменева Т. Н. - Электронные средства учебного назначения: классификация и дидактические особенности (2014)
Литвиненко Н. І. - Кроки впровадження інформатики в школі: з досвіду викладання за авторськими програмами, Савченко М. І. (2014)
Заріцька С. І. - Використання веб-технологій у навчальному процесі, Пархоменко О. М. (2014)
Стеценко І. Б. - Розгортання проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класі за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Сахацька Т. Ю. - Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей, Машовець М. А. (2014)
Волков Ю. М. - Використання презентацій у навчальному процесі, Дудка Т. М. (2014)
Поліщук А. А. - Проблематика формування візуально-знакової культури в сучасному навчальному середовищі (2014)
Агафонов А. Ю. - Эволюционная эпистемология и когнитивная психология сознания, или зачем человеку разум? (2014)
Бородулькина Т. А. - Понимание психологических категорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками, Чикулай А. А. (2014)
Видолоб Н. О. - Інноваційні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів у психолінгвістичному контексті (2014)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Характеристика асоціативного поля стимулу "грайливість" (2014)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам'яті особистості (2014)
Каlmykova L. O. - Ontogenesis of the vocal activity of children of the sixth year of life (2014)
Карп'юк М. Д. - Розвиток духовної свідомості кваліфікованих фахівців як чинник поглиблення їх соціально-професійної компетентності (2014)
Макаренко О. М. - Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу, Андрейчева А. О. (2014)
Mileva E. K. - Talk about Art in the Context of Linguistic Development of Preschool Age Children (2014)
Навальна М. І. - Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення (2014)
Павлова Н. Д. - О типологии речевых интенций в дискурсе, Гребенщикова Т. А. (2014)
Турчак О. М. - Дослідження якісних і кількісних показників мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної напруги (2014)
Федосєєва І. В. - Особливості вивчення соціально-психологічних аспектів комунікативних установок старшокласників (2014)
Цьось Ю. А. - Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості (2014)
Чміль Н. С. - Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів (2014)
Акімова Н. В. - Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту (2014)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне мікрополе "патріот як такий" у сучасній українській есеїстиці (на матеріалі творчості І. Андрусяка, А. Бондара, Р. Гладиша, А. Дністрового, Ю. Іздрика, В. Неборака та С. Процюка) (2014)
Волкова А. Г. - Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе (2014)
Дячук Н. В. - Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту (2014)
Єршова І. М. - "Інструктаж з техніки безпеки" як гіпержанр у навчально-педагогічному дискурсі (на матеріалі презентації POWER-POINT) (2014)
Лазаренко Г. С. - Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах (2014)
Мороз В. Я. - Епістемологічна модель історичної комунікації (2014)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту (2014)
Судус Ю. В. - Стратегія дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов Джона Керрі та Девіда Камерона) (2014)
Tarasiuk I. V. - Peculiarities of studying a foreign language in the context of speech adaptation by immigrant children to a foreign environment (2014)
Швець Н. В. - Методологічна база зіставлення мотиваційних основ іхтіонімів англійської, французької та української мов (2014)
Швець О. В. - Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень (2014)
Бадюл Л. В. - Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень (2014)
Досенко А. К. - Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій (2014)
Подашевська Т. Л. - Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб'єктів політичної діяльності (2014)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика як об'єкт наукової рефлексії: здобутки, проблеми та перспективи (2014)
Смирнова М. В. - Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах (2014)
Шилова В. В. - Методологія вивчення комунікативних технологій соціально-політичних телепрограм (2014)
Пам’яті ректора тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Власов С. В. - Протимікробна активність етил 4-|2-ариліденгідразино|-5-метилтієно|2,3-d| піримідин-6-карбоксилатів, Коваленко С. М., Черних В. П. (2014)
Марчишин С. М. - Органічні кислоти надземної частини видів роду ocimum L., Шанайда М. І. , Дуб А. І. (2014)
Гамуля О. В. - Дослідження органічних кислот у сировині огірка посівного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Визначення вмісту глікоалкалоїдів у надземних частинах овочевих рослин родини solanaceae, Георгіянц В. А., Міщенко В. А. (2014)
Грицик А. Р. - Дослідження амінокислотного та жирнокислотного складу трави рути садової, Мельник М. В. (2014)
Кисличенко О. А. - Вивчення органічних кислот у шлунковому зборі (2014)
Ковальська Н. П. - Вивчення локалізації слизу в листках первоцвіту весняного за допомогою гістохімічних реакцій (2014)
Онишків О. І. - Оптимізація складу та технології таблеток "віспулін", Грошовий Т. А., Васенда М. В. (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення температурного режиму в технології виробництва імунобіологічного препарату проти кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Войтенко Г. М. - Обґрунтування концентрації бетаметазону дипропіонату у складі крему, Дуллах Арам, Власенко І. О., Давтян Л. Л. (2014)
Буткевич Т. А. - Розробка технологічної блок-схеми виробництва сухого порошку біомаси f. Velutipes, Попович В. П., Козіко Н. О. (2014)
Владимирова І. М. - Розробка методологічних підходів до створення фітотерапевтичних засобів при гіпертиреозі (2014)
Загородній С. Л. - Спектрофотометричне визначення циклодолу в таблетках, Васюк С. О. (2014)
Савченко Л. П. - Аналіз стабільності вазеліну в процесі зберігання в умовах аптеки, Хмельова М. О., Євтіфєєва О. А., Георгіянц В. А. (2014)
Рев’яцький І. Ю. - Опрацювання інформатизації процесу фармацевтичної допомоги аптек, Парновський Б. Л., Прилипко Н. А. (2014)
Давтян Л. Л. - Проблемні аспекти формування асортименту лікарських засобів з адаптогенною та загальнотонізувального активністю в україні, Андрійчук Я. Р. (2014)
Грушковська Д. Т. - Вплив макрооточення на діяльність фармацевтичних організацій в україні (2014)
Зарічкова М. В. - Дослідження ролі громадських організацій у соціальному захисті працівників фармацевтичної галузі україни (2014)
Котвіцька А. А. - Порівняльний аналіз сучасного стану фармацевтичного забезпечення міського та сільського населення україни, Кубарєва І. В., Демянік К. О. (2014)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний та структурний аналіз тендерних закупівель лікарських препаратів для онкологічних хворих в україні (2014)
Качерай Ю. В. - Експертна оцінка необхідності екстемпорального виготовлення ліків для дітей (2014)
Федяк І. О. - Оцінка проблем фармацевтичного забезпечення профілактики і терапії хворих на туберкульоз в україні (2014)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (mg, co) біс(цитрато)германатів (станатів) на зміни м’язового тонусу (2014)
Гудивок Я. С. - Вплив препаратів із гепатопротекторною дією на процеси обміну речовин в умовах експериментальних токсичних гепатитів, Шеремета Л. М., Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І. (2014)
Вашкеба-Бітлер Е. М. - Вивчення протизапальної та антимікробної активності екстракту з надземної частини хріну звичайного (2014)
Грушковська Д. Т. - Фармакоекономічні аспекти медикаментозного забезпечення хворих із виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки (2014)
Полова Ж. М. - Аналіз ринку ветеринарних лікарських форм для застосування в акушерстві та гінекології (2014)
Вронська Л. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Гордієнко О. І., Грошовий Т. А. (2014)
Щербина Р. О. - Аналіз фармакологічної активності похідних 1,2,4-тріазолу (2014)
Бялоблоцький З. - Конституційні та політичні особливості формувань і відставок урядів у контексті політичної системи Грузії після "Революції Троянд" (2004-2012 рр.) (2012)
Барикына И. Е. - Всеилостивейшие манифесты ХIX столетия как политическая технология (2012)
Безрук О. О. - Особливості функціонування державної адміністрації як прямого каналу політичної мобільності в Україні (2012)
Бердій Т. С. - Співвідношення етнічної та національної ідентичностей в сучасному контексті (2012)
Березинський В. П. - До питання про політичну сутність місцевого самоврядування (2012)
Богданова Т. Є. - Африканська політика Великобританії на сучасному етапі, Калачова О. О. (2012)
Борисова Ю. В. - Кількісні та якісні аспекти вимірювання в соціальних дослідженнях (2012)
Гатрич В. Р. - Особливості формування суспільно-політичного контенту (на прикладі українських недержавних телеканалів) (2012)
Гетьманчук П. М. - Принципи формування сучасної політичної управлінської еліти в Україні (2012)
Гревцова Л. М. - Становлення діалогу між державою та суспільством у сфері національної безпеки. Досвід для України (2012)
Грицан А. В. - Электронное правительство как СМК нового поколения (2012)
Джилавян А. С. - От кемализма к неоосманизму: ретроспективный анализ (2012)
Жолонко Т. В. - Українсько-кубинські відносини: сучасний стан та перспективи (2012)
Іщенко І. В. - Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід (2012)
Киселева Н. В. - Факторы, определяющие современный парламентский бикамерализм (2012)
Конон Н. Є. - Глобальне громадянське суспільство: передумови виникнення та сучасний стан концепту (2012)
Кривошеїн В. В. - Аналітичний потенціал концепту "цивілізація ризику" при дослідженні небезпек у глобалізованому суспільстві (2012)
Кузнєцова О. В. - Політичні цінності та орієнтації у формуванні політичної культури українського суспільства (2012)
Латиш Ю. В. - Червоний Ренесанс: Комуністична партія України у виборчій кампанії 2012 року (2012)
Литвин Н. М. - Діяльність дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки у країнах Західної Європи (1920-1923) (2012)
Лопата О. М. - Урядова стабільність і чинники стабільності урядів Чехії (2012)
Лукач У. Р. - Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці ХІХ ст. (2012)
Сенюшкін Є. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття політичних рішень (2012)
Кравченко В. Ю. - Вплив асиметричної стратегії на трансформацію політичного насилля (2012)
Магда Є. В. - Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. (2012)
Марченко Ю. В. - Внутрішньо- та зовнішнополітичні чинники вибору моделі безпеки підприємництва в Україні (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Парламентські вибори 2012 року в мажоритарних округах Миколаївської області (2012)
Осадчук І. Ю. - Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД: індексний аналіз та політична практика (2012)
Оснач О. М. - Особливості реалізаціх громадянських і політичних прав іммігрантів (2012)
Орловський В. К. - Етапи функціонування політичної опозиції в Україні (2012)
Панарін А. С. - Інституційні чинники формування політичної стабільності при напівпрезидентській формі правління (2012)
Ставченко С. В. - Забезпечення інформаційної асиметрії як антикризова технологія в політичному процесі (2012)
Царенко О. О. - Абсентеїзм: сутність визначення, причини та шляхи подолання (2012)
Миклащук І. М. - Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи (2012)
Четверик Г. Г. - Міжнародні віносини та "електронний суверенітет" України (2012)
Шамраєва В. М. - Українсько-американське співробітництво в контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США (2012)
Шейко Ю. О. - Автономія політичного в теорії Карла Шмітта (2012)
Шкірчак С. І. - Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму (2012)
Далекорей М. І. - Фінансово-економічна діяльність православної церкви (2012)
Федорова К. О. - Евдемоністичний парадокс: політико-філософський аналіз кризи (2012)
Азарова В. - Прецедентное имя в научном освещении (2010)
Загнітко А. - Класифікаційні типології концептів (2010)
Кононенко В. - Концептосфера в етнолінгвістичному аспекті (2010)
Коч Н. - Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории "гады" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира) (2010)
Михальченко М. - Внутрішньотекстова градація оцінки (2010)
Поповић Љ. В. - Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања, Јармак В. (И.) (2010)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (V ст. до н.е. – поч. ХХ ст. н.е.) (2010)
Taukchi O. - Conceptual Schemes of Place and Time in American Linguistics (2010)
Каратаєва А. - Український вокатив у текстовій структурі історичного роману "Диво" Павла Загребельного (2010)
Левакіна Т. - Мікрогрупи далекої периферії прийменників соціативності української мови (2010)
Наконечна-Роганіна Л. - Про співвідношення лінгвістичного та фізичного часу (2010)
Александрова В. - Когнітивно-комунікативні властивості еліптичного речення сучасної англійської мови, Приходько А. (2010)
Алманова О. - Проблема визначення поняття "питанння" на логіко-семантичному, граматичному та комунікативному рівнях (2010)
Балко М. - Особливості побудови структурних схем словосполучень сучасної української мови (2010)
Мудрак Я. - Емотивні фактивні предикати в семантичній структурі висловлювання (2010)
Оленяк М. - Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської та польської мов) (2010)
Голі-Оглу Т. - Дублетність наукових термінів в українській і російській мовах: функціональний аспект (2010)
Євпак А. - Тематичні групи вторинних номінатів українських лексем кінь та комонь (2010)
Євтушина Т. - Фразеологізми як репрезентанти ментальної діяльності людини у мовній картині світу Марії Матіос (2010)
Жижома О. - Лінгвістична природа прислівникової оказіональної номінації (2010)
Забашта Р. - Современные подходы к созданию словарей-минимумов, составленных на семантических основаниях (2010)
Замощина Н. - Семантика похiдних iменникiв iз локативним значенням у турецькiй мовi (2010)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Семантико-граматична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2010)
Лутава С. - Локуси на позначення медіального простору в сучасній українській мові (2010)
Мартинів О. - Асоціативно-термінальна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з компонентом на позначення звучання (2010)
Олійник С. - Структурно-семантичні особливості оцінних фразеологічних одиниць в українській мові (2010)
Осіпчук Г. - Семантичний рівень кореферентних засобів у творах Марії Матіос (2010)
Присяжнюк О. - Структурні ознаки неологічних фразеологізмів (2010)
Стремедловська С. - Семантична структура складних іменників з метафоричним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Ткачук О. - Питомі неологізми у хорватській мові (на матеріалі мови засобів масової інформації 90 х років ХХ – початку ХХІ століття) (2010)
Астафьева М. - Комбинаторный аспект и словообразовательная продуктивность китайских заимствований в американском варианте английского языка (2010)
Беркещук І. - Чинники словотворчої поведінки назв знарядь праці у сучасній українській мові (2010)
Лапшина О. - Сложные имена существительные со значением подобия: структура и семантика (2010)
Андрущенко В. - Функційні вияви когезійної зв’язності як змістово-семантичної категорії художньотекстової структури (на матеріалі роману Дж. Лондона "Мартін Іден") (2010)
Богатирьова Є. - Політичні дебати як тип аргументативного політичного дискурсу (2010)
Волянська Ю. - Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці (2010)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості іронії як засобу міжособистісного спілкування (2010)
Дорофеев Ю. - Функциональная обусловленность модифицированных форм и значений языковых единиц в тексте (2010)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки: стилістичний аспект (на матеріалі англійської мови) (2010)
Пушкар О. - Займенник як чинник евфемізмів у сучасних політичних рекламних текстах (2010)
Рогожкин О. - Філософський дискурс риторики (2010)
Сальнікова (Куценко) В. - Закономірності градуювання аксіологічних значень сучасного українського політичного дискурсу (2010)
Шведова М. - Образні стереотипи сприйняття часу в ідіостилі О. Забужко (на матеріалі збірки вибраних поезій "Друга спроба") (2010)
Загнітко Н. - Назви страв з вареного тіста в донецьких говірках (2010)
Клименко Н. - Назви одягу для ніг у східностепових українських говірках (2010)
Николів І. - Сленг та суміжні з ним поняття з погляду хорватських та українських лінгвістів (2010)
Юсікова О. - Питання історичного розвитку українських дифтонгічних вокалів та його місце в українській діалектній фонології (2010)
Лісова Л. - Прізвища Горохівщини, похідні від назв тварин (2010)
Воевудский Д. - Квантитативные показатели многозначности в нидерландском, немецком и английском словарях , Кретов А., Селезнев Г. (2010)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: регулярні вирази в MS WORD 2010 (2010)
Дикарева С. - Язык права в Интернет-коммуникации: когнитивные и прагматические измерения, Чернявская О. (2010)
Долбилова Е. - Парадигматическая стратификация каталанской лексики и аксиологемы каталанской ментальности, Кретов А. (2010)
Кретов А. - Квантитативная характеристика славянской фразеологии, Меркулова И., Суворова Ю. (2010)
Ситар Г. - Дистанційні уроки з дисципліни "Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)": принципи створення та структура, Сахарук І. (2010)
Чейлитко Н. - Моделювання синтаксичної структури українського речення в термінах орієнтованого графа (2010)
Hertsovska-Vaynahiy N. - Success as a Result and Important Component in Foreign Language Teaching (2010)
Білих О. - Форми аориста у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVІ – XVII ст.: особливості творення та значення (2010)
Купченко Е. - Семантическая многоплановость лексемы оумъ в агіографическом тексте (на материале древнерусского перевода "Жития Андрея Юродивого") (2010)
Тома Н. - Мовні особливості казання Петра Могили "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка" (2010)
Пилипенко Є. - Відображення системи консонантизму середньонаддніпрянського діалекту у ранніх повістях Івана Нечуя-Левицького (2010)
Рудківський О. - Позиційно-комбінаторне варіювання німецьких приголосних у сильній та слабкій позиціях (2010)
Гаев Т. - Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (2010)
Загнітко А. - Дієслівна перехідність у контрастивному аспекті. Рец. на книгу: Ивановић Милена. Прелазност у украјинском језику: функционални аспект / Милена Ивановић. – Београд: Задужбина Адрејевић, 2007 (Београд: Тодра плюс). – 120 с. (2010)
Загнітко А. - Інтеграційні процеси динаміки мовно-українського простору. Рец. на книгу: Ґрещук Василь. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с., Шевчук О. (2010)
Загнітко А. - Українська література крізь призму багатоликого сьогодення. Рец. на книгу: Поповиħ Људмила. Фокусна перспектива украjинске књижевности. – Београд: Универзитет у Београду, 2007. – 253 с. (2010)
Поповић Љ. - Рец. на книгу: Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с. (2010)
Обушний М. - Українство в дослідженнях українознавців Київського університету (2011)
Бойко С. - Роль сучасного педагога в етно- та культурозбереженні української спільноти (2011)
Вернудіна І. - Мова як феномен естетичної свідомості й національної ідентичності українського народу (2011)
Газізова О. - Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Головай І. - Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І. (2011)
Даренська В. - Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности (2011)
Іваницька С. - Мовна проблема в концепціях української ліберально-демократичної партійної еліти (1905–1908 роки) (2011)
Марченко Н. - Рідна мова як один із головних чинників збереження української спільноти (2011)
Навчук Г. - Мова – ознака національної самобутності, Ткач А. (2011)
Савойська С. - Українська мова як культурозберігальний і націєтворчий фактор (2011)
Скляр В. - Відмінності в етномовній структурі населення обласних центрів та сільського населення півдня та сходу України (2011)
Усатенко Т. - Етнонаціональна ідентичність: українознавчий контекст (2011)
Фєсік О. - Національне виховання шкільної молоді як чинник етнокультурного збереження української спільноти (2011)
Шептицька Т. - Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору (2011)
Абизова Л. - Традиціоналізм українського суспільства: збереження національної ідентичності чи консервування минулого? (2011)
Бойко Т. - Страх формування національної ідентичності (2011)
Вакулик І. - Концепти "гармонія" і "щастя" та їх трансформації в українському соціумі (2011)
Герчанівська П. - Українська народна релігійна культура: актуальні проблеми і шляхи їх розв’язання (2011)
Ємець Т. - Інтегративність конкретно-історичного підходу в українознавчих дослідженнях (2011)
Калач В. - Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій (2011)
Кудря І. - Політекономічний аналіз трансформаційних процесів українського суспільства (2011)
Кушерець Т. - Деякі методологічні зауваження щодо української історіософії (2011)
Лазарович Н. - Етнонаціонально-духовні домінанти як основа буттєвої вкоріненості українського народу (2011)
Микольченко В. - Європейський контекст та особливості українського філософського дискурсу героїзму (2011)
Мовчан Т. - Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект (2011)
Мостяєв О. - Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху (2011)
Павлишин О. - Теоретико-методологічні проблеми реформування правової системи України: семіотичний аспект (2011)
Брижицька С. - Сприйняття "новою" інтелігенцією постаті Тараса Шевченка наприкінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Валявко І. - Спроба реконструкції життєсвіту людини через текст: постать Дмитра Чижевського у спогадах сучасників та архівних матеріалах (2011)
Возна Т. - Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників (2011)
Капель Ф. - Сучасне покликання університету (2011)
Мусієнко І. - Українознавство в німецькомовних історичних студіях ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Печеранський І. - Київська духовно-академічна філософія – вияв інтелектуально-культурного простору України XIX – початку XX століття (2011)
Піскун В. - Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого (2011)
Ситник О. - В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності (2011)
Стряпко А. - Пошуки національної ідеї та тожсамості українською творчою інтелігенцією (2011)
Цупренко З. - Життєздатність суспільства: стан та шляхи розробки проблеми (український контекст) (2011)
Боднарчук Ю. - Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944–1946) (2011)
Довбищенко М. - Ченці – боніфратрії та поширення гуманістичних ідей на українських землях в першій половині XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства) (2011)
Кагамлик С. - Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII–XVIII ст. (2011)
Кобченко К. - Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Кульчицький Р. - Діяльність Івана Макуха в Загально-Українській культурній раді (2011)
Мохір Л. - Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії (2011)
Проданюк Ф. - Національно-культурна політика гетьмана П. Скоропадського (2011)
Тверитникова О. - Визначальні тенденції розвитку вищої електротехнічної освіти в Україні (перша половина ХХ ст.) (2011)
Ткаченко С. - Чисельність та розподіл іноземних студентів у вищій школі Харкова за країнами походження на початку XXI ст. (2011)
Авер’янова Н. - Живописний кабінет Університету Св. Володимира (2011)
Безручко О. - "Роз’яничарення" Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці (2011)
Даниліна О. - Буття українця в художньому світі Євгена Положія (2011)
Завадська В. - Роль слова у етновиховній системі українців (2011)
Зінченко А. - Національна архітектурна спадщина України як соціокультурне явище: проблема історичного контекстування (2011)
Касян Л. - Відображення інтелектуально-культурного простору 60–70-х років ХХ ст. (2011)
Ковтун Л. - Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" (2011)
Конча С. - "Іоакимів літопис" – давня повість про християнизацію Русі (2011)
Музичко О. - Одеська українська театральна студія та інститут імені М. Кропивницького (1919–1924 роки) (2011)
Ожоган Л. - Парадокси творчого діалогу О. Кобилянської із філософією Ф. Ніцше (2011)
Сорочук Л. - Міфологічний простір в етнокультурі українців (2011)
Трегубенко В. - Київські церковні музичні осередки у XVII–XVIII ст. (2011)
Ціпко А. - Світотворче підґрунтя у формуванні та існуванні української спільноти на тлі загального досвіду застосування спільнотного (2011)
Чебанюк О. - Український народний календар як культурний текст (2011)
Щербатюк О. - Мистецтво як комунікація в досвіді української культури ранньомодерної доби (2011)
Антонюк Т. - Забезпечення якості освітніх послуг в контексті формування нової моделі освіти (2011)
Воропаєва Т. - Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій (2011)
Гордієнко М. - Реконструкція консервативних ідей як механізм відтворення нації (2011)
Литвиненко О. - Проблема інформаційної безпеки у контексті сучасного українознавства (2011)
Машкова І. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу: становлення ціннісних орієнтацій українського студентства (2011)
Роздайбіда Л. - Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України (2011)
Сироватко Н. - Неформальна молодь як специфічний культурний феномен (2011)
Туренко В. - Процес глобалізації та українська ідентифікація: постановка проблеми (2011)
Цуркан М. - Типологізація застосування насильницьких методів у суспільних процесах сучасної України (2011)
Божук Л. - Науково-освітні аспекти соціокультурної взаємодії українського зарубіжжя зі світовим співтовариством (2011)
Боряк Т. - Архівна україніка як продукт діяльності української еміграції: два десятиліття досліджень (1990–2010) (2011)
Воротняк Т. - Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об’єднання українців у діаспорі (2011)
Ключковська І. - Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі (2011)
Корнійчук Л. - Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції (2011)
Луняк Є. - "Ніжинці" у Франції у ХVІІІ–ХХ ст. (2011)
Нагірний М. - Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни (2011)
Саган Г. - Громадська та культурна діяльність українців в Боснії і Герцеговині у 50–70-ті роки ХХ століття (2011)
Янковська Ж. - Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті (К. Сосенко, С. Килимник, О. Воропай) (2011)
Власова Т. - Сучасні теорії ґендеру і проблеми ґендерної паритетності в Україні (2011)
Грабовська І. - Постколоніальний дискурс та проблема ґендерної толерантності транзитивного українського суспільства (2011)
Іщенко Н. - Філософські моделі "міфології" і "здорового глузду" як ґендерна проблема українського суспільства (2011)
Ковальчук І. - Ґендерні стереотипи як перешкода на шляху досягнення ґендерного паритету в українському суспільстві (2011)
Пантілеєнко К. - Вплив біологічного есенціалізму на формування ґендерної ідентичності в сучасному українському суспільстві (2011)
Подліняєва О. - Ґендерні трансформації в Україні: реалії та перспективи (2011)
Стребкова Ю. - Соціокультурний контекст інфантосексуалізму (на прикладі сучасних українських ЗМІ) (2011)
Авер’янова Н. - Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі (2011)
Бугай Н. - Українська письменниця Віра Смерека - патріотка, громадська діячка (1923-2010 рр.) (2011)
Глоба Н. - Фольклорно-етнографічний нарис Олександра Боровиковського "Женская доля по малороссийским песням" (2011)
Ємець Т. - Олена Пчілка - видатна діячка українського руху другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2011)
Кагамлик С. - Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. (2011)
Ковтун Л. - Міфологема софійності в культурі Київської Русі (2011)
Корнійчук М. - Жіноча молитва за Шевченка (2011)
Кравець В. - Становище української жінки та жіночої освіти в період з ХІ по ХVІІ століття (2011)
Ліщук-Торчинська Т. - Бачення подій української історії в жіночих автобіографічних наративах початку ХХІ ст. (2011)
Пономаренко О. - Роль жінки у вітчизняному соціокультурному просторі: ретроспективний огляд (2011)
Сорочук Л. - Вода як "жіночий" символ родючості (2011)
Тетерина-Блохин Д. - Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т.Шевченко і західноєвропейські письменники (2011)
Шептицька Т. - Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби (2011)
Щербак Н. - Проблеми освіти та виховання в політичних дискусіях початку ХХ ст., Щербак Н. (2011)
Буряк Л. - Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. (2011)
Власова Т. - Гендер та влада в сучасному політичному дискурсі України (2011)
Вороніна М. - 8 Березня та більшовики в 1917-1924 рр. (геортологічне дослідження) (2011)
Воропаєва Т. - Видатні жінки України: специфіка суб'єктної активності (2011)
Гавришко М. - Вплив "ґендерної політики" у Третьому Райху на український феміністичний дискурс в Галичині 1930-х рр. (2011)
Грабовська І. - Жінка в соціокультурному просторі сучасної України (2011)
Кікінежді О. - Ідеї рівності статей в українській педагогічній спадщині (2011)
Кісь О. - Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору (2011)
Кобченко К. - Два жіночі образи української літератури: від ґендерного до символічного тлумачення (Мавка Лесі Українки та Маруся Чурай Ліни Костенко) (2011)
Колієва І. - Фемінінність в українському суспільстві: аналіз тенденцій (2011)
Лабур О. - Femina soveticа in publico: три документа про конфліктні практики суспільної активності жінок в Україні 1920-1930 рр. (2011)
Левченко К. - Чи готова Українська держава до захисту прав жінок? (2011)
Москалець В. - Роль косметичних практик у формуванні образу "нової жінки" в 1920-х роках у Галичині (2011)
Нагорна Н. - Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках (на матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР) (2011)
Осетрова О. - Вплив психоаналітичних досліджень на розвиток жіночих та ґендерних студій в Україні (2011)
Пісна Ю. - Феномен жіночого суїциду як заперечення ролі жінки-берегині (2011)
Роздайбіда Л. - До питання адаптації депривірованої етнічної спільноти до українського соціуму (2011)
Стребкова Ю. - Про деякі соціальні наслідки ґендерно диференційованої соціалізації (2011)
Стяжкіна О. - "Ми жили": жіночі історії окупації Східної України: підходи і робочі гіпотези до аналізу (2011)
Талько Т. - Деякі аспекти містико-релігійної обдарованості українського жіноцтва в культурно-історичній ретроспективі (2011)
Таран Л. - "Бути самій собі ціллю". Автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів (2011)
Чернова Ю. - Філософсько-світоглядні засади формування ідеї "нової жінки" у творчості Ольги Кобилянської (2011)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о пищеварительном тракте (2012)
Разрушая стереотипы ферментотерапии, или Практические рекомендации по рациональному выбору ферментного препарата (2012)
Дедишина Л. - Пакуєте валізи на Мальдіви? Подбайте про профілактику (2012)
Медичний форум у Львові (2012)
Перспективний шлях розвитку для українських компаній (2012)
Молоді фармацевти - в Європарламенті (2012)
Синичкина Л. - Разработка и вывод препарата на рынок: особенности и тенденции в Украине (2012)
Кривомаз Т. - Форум — арена столкновений мнений и появления новых решений (2012)
Малишевская Н. - Еще раз о рекламе лекарственных средств (2012)
Львова Л. - На рубеже веков. Часть 1 (2012)
В нужное время и в нужном месте (2012)
Советы косметолога: проблемная кожа (2012)
Демецкая А. - Боль в мышцах и суставах (2012)
Ринит - не всегда простуда (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - Дім з ангелом (2012)
Львова Л. - Раннее вмешательство (2012)
Весенние сюрпризы (2012)
Липовецкая О. - Будь здоров, конкурент! (2012)
Пищеварительная система под защитой (2012)
Иберогаст — желудок в обиду не даст! (2012)
Как "тушить" огонь изжоги? (2012)
Кривомаз Т. - TAS уполномочен заботиться о здоровье (2012)
Дедишина Л. - Дорогою здоров’я (2012)
Победители акции (2012)
Коварная молочница (2012)
Примак Р. - Удивительная судьба ученика аптекаря (2012)
Курочка Д. - Почему провизор не врач (2012)
Демецкая А. - Владислав Козловский: "В фармации, как и в конкуре, нужно постоянно оттачивать мастерство" (2012)
Дежурная аптека Эколла обязательно поможет! (2012)
Кириленко М. - Выбираем профессию или судьбу? (2012)
Демецкая А. - Homo ridens: человек, который смеется (2012)
Весна-лето 2012: веселые котята и галстук-бабочка (2012)
Сур’я Намаскар - назустріч сонцю (2012)
Демецкая А. - Любимец диетологов (2012)
Демецкая А. - Правда и вымысел о Нибиру (2012)
Забашта Р. - К проблеме определения границ номинативных сущностей (2011)
Іванишин Н. - Ознаки імпліцитності як мовної категорії (2011)
Космеда Т. - "Граматика оцінки" як актуальна проблема сучасного мовознавства, Халіман О. (2011)
Луценко Н. - Этимологические версии (IV) (2011)
Наконечна-Роганіна Л. - Синтез семантики часу і простору в українській мові (2011)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (від поч ХХ ст. і до сьогодні) (2011)
Рогожкин А. - Риторика как наука о мыслительно-речевой деятельности. Софисты (2011)
Сидоренко Е. - Языковой смысл "признак предмета" и ономасиологические средства его выражения (2011)
Теркулов В. - Номінатема: значення та зміст, концепт та варіант (2011)
Тукова Т. - Роль синтагматики в выявлении типологической эволюции грамматической системы современного русского языка (2011)
Філатова О. - Реальна одиниця породження і сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції (2011)
Бук С. - Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) (2011)
Воробець О. - Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу (2011)
Габай А. - Значеннєва диференціація українських логічних прийменників (2011)
Глібчук Н. - Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів (2011)
Голоцукова Ю. - Результатив як граничний вияв дії (2011)
Даскалюк О. - Імперативність та категорія модальності (2011)
Добосевич У. - Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови (2011)
Дорофеев Ю. - Когнитивный подход к выделению частей речи (2011)
Дроботенко В. - Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії (2011)
Загнітко А. - Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви (2011)
Калько М. - Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності (2011)
Конюшкевич М. - Новации в области белорусского предлога (системное, окказиональное, авторское) (2011)
Lachur Cz. - Niektóre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich (2011)
Мерінов В. - Експлікація граматичних форм числа у іменниках – власних назвах (2011)
Шабі С. - Номени неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української казки (2011)
Щепка О. - Репрезентація відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної семантики (2011)
Балко М. - До питання про основні ознаки словосполучення (2011)
Боговик О. - Семантико-синтаксична категорія валентності предикатів знання в англійській, українській та російській мовах (2011)
Вітрук Н. - Різновиди односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові (2011)
Войцехівська Н. - Про одну модель речень фразеологізованої будови зі значенням згоди (2011)
Донец А. - Бахуврихи русского языка в ономасиологическом освещении (2011)
Кобченко Н. - Реалізація адресатності в синтаксемах синкретичної семантики (2011)
Колібаба Л. - Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану (2011)
Костусяк Н. - Семантико-синтаксична валентність числівників (2011)
Марчук О. - Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2011)
Мельник Ю. - Принципи та параметри дослідження складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики (2011)
Наливайко Ю. - Синкретизм та омонімія: диференційні параметри (2011)
Островська Л. - Реалізація місцевим відмінком атрибутивних відношень (2011)
Павлович О. - Типологійні вияви конгрегаційно-системних відношень у структурі ряду (2011)
Семенюк О. - Засоби вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану (2011)
Ситар Г. - Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1, в українській мові (2011)
Сопачова В. - Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови (2011)
Чернишова І. - Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному тексті Біблії (2011)
Чикут В. - Різновиди синтаксичних конструкцій у поезії П. Скунця (2011)
Шитик Л. - Синкретизм конструкцій із чужою мовою (2011)
Бабакова О. - Особливості метафоризації дієслівних зооморфних акустем (2011)
Баланаева О. - Юридическая терминология: восстановление смысловых основ (2011)
Важеніна О. - Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця"), Бардукова Г. (2011)
Гапонова Л. - Поняттєва основа терміна, термінології у криміналістиці (2011)
Герасименко И. - Смысловое содержание русских колоративов с производной цветовой номинацией (2011)
Голоднова Є. - Десемантизація елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів української та німецької мов (2011)
Іваницька Н. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-створення (об’єкта)" в українській та англійській мовах (2011)
Калько В. - Мотиваційна ознака "колір" у найменуваннях лікарських рослин української мови (2011)
Кизима Т. - Взаємодія концептів Світове Дерево і Людина в поетичній мові Оксани Забужко (2011)
Колоколова А. - Знання про культуру в номенах України (на матеріалі української публіцистики) (2011)
Кожушко І. - Про специфіку вживання терміна "концептосфера" в сучасній когнітивній лінгвістиці (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови (2011)
Крашеніннікова Т. - Фразеологічні сполуки з компонентами на позначення частин тіла людини (на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.) (2011)
Онищенко І. - Лексичні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови (2011)
Петришин М. - Концептуальний простір прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу) (2011)
Сизонов Д. - Функціонально-стильові параметри медичної термінології (2011)
Стоянова І. - Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) (2011)
Таукчi О. - Про необхідність детального вивчення взаємодії слів (2011)
Цьмух О. - Поняття "концепт" у сучасному лінгвістичному дискурсі (2011)
Вісин В. В. - Виникнення та розвиток споживчої кооперації у Волинській губернії в другій половині ХІХ ст, Вісина Т. М. (2015)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження та розвинення економічної сутності терміну "інновація", Донець А. С., Щелкунова А. В. (2015)
Барський Ю. М. - Фінансове стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України, Поліщук В. Г. (2015)
Рябенко Г. М. - Сучасний стан ринку агрострахування в України, Бузник О. В. (2015)
Волинчук Ю. В. - Глобальні виміри сталого розвитку (2015)
Манзюк О. О. - Світовий досвід мінімізації негативної ролі офшорних юрисдикцій на економіку (2015)
Вахович І. М. - Механізми подолання регіональної диференціації рівня життя населення України, Пушкарчук І. М. (2015)
Ворвинець Б. М. - Програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем на регіональному ринку праці (2015)
Зелінська Г. О. - Методологічні підходи до дослідження регіонального освітнього менеджменту (2015)
Карлін М. І. - Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансовоїтурбулентності (2015)
Крюкова І. О. - Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму у Південному регіоні України (2015)
Пушак Я. Я. - Структурно-інституційні зміни в економіці регіону: аналіз та напрями коригування, Максимчук М. В. (2015)
Салівончик О. М. - Соціальний розвиток регіонів держави, Оксенюк К. І. (2015)
Скупський Р. М. - Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру (2015)
Кобзар О. М. - Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України і Боснії та Герцеговини (2015)
Пушкарчук І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання екологічного розвитку регіону (2015)
Баришевська І. В. - Управління доходами сільськогосподарських підприємств та напрями їх вдосконалення, Зайченко Н. В., Гріщенко І. В. (2015)
Живко З. Б. - Значення і роль контррозвідки в сучасних умовах ведення бізнесу (2015)
Кроніковський Д. О. - Оптимізація розподілу ресурсів згідно системи контролінгу (2015)
Кулик Ю. М. - Інноваційні стратегії розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Лозовський О. М. - Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні, Шарчук С. І. (2015)
Мороз В. М. - Єдність та протиріччя змісту категорій "ефективність" та "результативність" у межах теорії та практики функціонування соціально-економічної системи (2015)
Рябенко Г. М. - Інституціональний підхід щодо формування оборотних активів сільськогосподарських підприємств, Лисай Н. П. (2015)
Сакун Л. М. - Важливість впровадження системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах, Дринь О. Я. (2015)
Селезньова О. О. - Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах сучасного ринку (2015)
Сіренко Н. М. - Роль інновацій у забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку України, Голота І. М. (2015)
Сіренко Н. М. - Механізм управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств, Мінаєва А. С. (2015)
Сумець О. М. - Системна модель середовища функціонування підприємств олійно-жирової галузі як основа організації їх логістичної діяльності (2015)
Турило А. А. - Удосконалення теоретико-методичних засад відносно системності і цілеполягання в процесах дослідження і оцінки ефективності діяльності підприємства (2015)
Бурковська А. В. - Овердрафт як вид кредитування сільськогосподарських підприємств, Куракова К. В. (2015)
Волковець Т. В. - Наукові підходи до визначення складових елементів податкового механізму (2015)
Dorosh V. - Сonceptual approaches to the classification of the range of problems connected with the interbudgetary relations regulation, Koretsky N. (2015)
Забедюк М. С. - Особливості формування та функціонування фінансових систем зарубіжних країн (2015)
Karpukhno I. A. - Fanalysis of the core of mortgageiscal regulation and its specificity in the transformation of the economic institutions (2015)
Марачевська А. В. - Аналіз основних систем іпотечного кредитування (2015)
Олійник В. М. - Тестування гіпотези "ризик-дохідність" при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії, Роєнко В. В. (2015)
Полінкевич О. М. - Складові моніторингу видатків місцевих бюджетів, Дужук Л. В. (2015)
Цицик К. Ю. - Ефективність пруденційного банківського нагляду в Україні (2015)
Чиж Н. М. - Капіталізація вітчизняних комерційних банків та її перспективи, Дзямулич М. І., Урбан О. А. (2015)
Якимів А. М. - Цифровий банкінг: необхідність територіальної організації (2015)
Баришевська І. В. - Особливості формування та обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств, Висоцька Ю. В. (2015)
Бенько М. М. - Інформаційні технології як фактор інтеграції внутрішнього і зовнішнього аудиту, Сопко В. В. (2015)
Потриваєва Н. В. - Значення дебіторської заборгованості як складової фінансових активів, Боєнко М. В. (2015)
Садовська І. Б. - Облікове забезпечення в системі стратегічного управління трудовим потенціалом аграрних підприємств (2015)
Штимер Л. Т. - Облікова система установ державного сектору економіки: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Кіріченко О. В. - Сучасна інтерпретація поняття "мотивація" (2015)
Кужель В. В. - Соціальна політика та соціальні інвестиції підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Скриль В. В. - Ефективне використання мотиваційного механізму в ситемі управління персоналом на підприємстві, Галайда Т. О. (2015)
Титул, зміст (2011)
Чабанович Л. Б. - Підвищення енергоефективності використання природного газу у процесі модернізації газотурбінних установок компресорних станцій, Скляренко О. М., Чабанович А. Р. (2011)
Грудз В. Я. - Свердловинне устаткування для виробки запасів вуглеводнів і методика його розрахунку, Наслєдніков С. В. (2011)
Вольченко О. І. - Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма (Частина перша), Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2011)
Яким Р. С. - Підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт з опорами типу АУ, Петрина Ю. Д. (2011)
Маєвський Б. Й. - Ємнісно-фільтраційні властивості глибокозалягаючих палеогенових порід-колекторів Бориславського НГПР та особливості їх нафтогазоносності, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2011)
Петровський О. П. - Особливості будови соляних штоків центральної частини Дніпровсько-Донецької западини за даними просторового інтегрального геолого-геофізичного моделюванняї, Ганженко Н. С., Зейкан О. Ю. (2011)
Петрина Ю. Д. - Теоретичні основи технологічного забезпечення довговічності відповідальних деталей обладнання нафтогазової промисловості, Яким Р. С., Квас М. І. (2011)
Вольченко Д. О. - Нанотрибологічні процеси в парах тертя гальмівних пристроїв (Частина друга), Вольченко М. О., Бекіш І. О., Куриляк Я. В., Поляков П. А., Стебелецька Н. М. (2011)
Кунцяк Я. В. - Експериментальні та промислові дослідження і прогнозування стійкості стовбурів горизонтальних свердловин у нестійких породах, Кунцяк Р. Я. (2011)
Олійник А. П. - Bикористання явища резонансу для комплектування колони насосних штанг, Копей Б. В., Зінченко Ю. С., Копей В. Б. (2011)
Побережний Л. Я. - Кінетика деформації та електродного потенціалу сталі трубопроводу за низькочастотного навантаження у морській воді (2011)
Мартинюк Р. Т. - Визначення характеристик циклічної тріщиностійкості трубної сталі та її зварного з’єднання (2011)
Грудз В. Я. - Оцінка технічного стану елементів газоперекачувального агрегату компресорної станції магістрального газопроводу, Грудз Я. В., Рудко В. В. (2011)
Чернов Б. О. - Підвищення експлуатаційних характеристик обсадних колон шляхом удосконалення конструкцій різьбових з’єднань, Чернов В. Б., Чернова М. Є., Яцишин В. Д. (2011)
Феношин М. І. - Застосування сучасних засобів і методів визначення просторових координат об’єктів підвищеної небезпеки, Рузіна І. М., Савченко Г. М., Петрова Г. В., Білоус Д. В. (2011)
Оринчак М. І. - Окислений крохмально-карбоксильний реагент, Бейзик О. С., Оринчак М. М. (2011)
Стефанишин О. І. - Визначення допустимих вібрацій редукторів верстатів-гойдалок (2011)
Яворський А. В. - Підходи до виявлення витоків газу з лінійної частини магістральних газопроводів у зонах геодинамічного ризику, Карпаш О. М., Рибіцький І. В. (2011)
Тимків Д. Ф. - Розробляння математичної моделі нестаціонарних експлуатаційних режимів роботи магістральних нафтопроводів, Мельниченко Ю. Г., Андрусяк А. В. (2011)
Ахмедов И. З. - Оценка эффективности форсированного отбора жидкости на основе системного анализа, Тагиева С. Э., Гурбанов А. Н. (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Перелік статей, опублікованих у всеукраїнському науково-технічному журналі "Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ” у 2010 році (2011)
Патенти, отримані працівниками ІФНТУНГ у 2010 році (2011)
Обушний М. - Міграційні процеси у державній політиці сучасної України (2012)
Селещук Г. - Відповідь Церкви на виклики міграції (2012)
Збрана Д. - Україна на карті Європи (2012)
Кушерець Т. - Міграційні потоки як новий свiтовий актор у контексті теорії гібридизації (2012)
Марков І. - Сучасні міграції у соціодинаміці глобалізованого суспільства: теоретичні аспекти проблеми (2012)
Мостяєв О. - Міграції в геополітичному процесі в історії України (2012)
Музичко О. - Цивілізаційне самовизначення українства в інтерпретації історика М. Є. Слабченка (2012)
Скляр В. - Вплив міграційних процесів на зміни етнічного складу населення України (середина XX – початок XXI ст.) (2012)
Шокало О. - "Четверта хвиля" і національні пріоритети України (2012)
Воропаєва Т. - Трансформація національної ідентичності громадян України та українських мігрантів в контексті цивілізаційного поступу України (1991–2011 рр.) (2012)
Газізова О. - Українська мова як фактор збереження національної ідентичності підростаючого покоління зарубіжних українців (2012)
Гальчак Б. - Лемківській баланс XX ст. (2012)
Годованська О. - Мовна складова національної ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Калач В. - Специфіка релігійної ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Лаврова-Рейнфельд І. - Самовизначення трансграничного світу: міграція, полікультурність та комунікативна ідентичність українців (2012)
Переломова О. - Роль художнього дискурсу у формуванні і збереженні української ідентичності (2012)
Росул Т. - Формування етнокультурної ідентичності українців в умовах глобалізації (2012)
Снєжкова І. - Трансформація поглядів і уявлень молоді про еліту і владу Росії та України (2012)
Сушинська І. - Збереження національної ідентичності українців у бразильській діаспорі (2012)
Терещенко А. - Українська молодь в українських суботніх школах Португалії: етнічні, соціальні, освітні ідентичності та репрезентації (2012)
Федорченко І. - Особливості національного характеру та ідентичності українських трудових мігрантів (2012)
Біленчук П. - Національна безпека України і державна міграційна політика у контексті цивілізаційної трансформації світу, Стеценко Ю. (2012)
Вербовий М. - Засади й перспективи міграційної політики ЄС та України (2012)
Ковтун Л. - Політико-правовий аспект діяльності Союзу українок Австралії ім. Святої княгині Ольги (2012)
Кондратюк Г. - Переселение евреев в Крым в условиях политики коренизации (20-е годы XX века) (2012)
Малиновська О. - Повернення українців в Україну як стратегічне завдання міграційної політики держави (2012)
Олійник М. - Українство у процесах глобалізації: можливості, тенденції, перспективи (2012)
Олійник С. - Роль громадських організацій у легальному працевлаштуванні трудових мігрантів у сучасному світі (2012)
Пархоменко Н. - Міграційна політика Республіки Польща: досвід формування та можливості його використання Україною (2012)
Скригонюк М. - Міграційні процеси – особлива форма плебсологічного (філософсько-правового) праксису (2012)
Кизима С. - Українські мігранти: проблема пошуку комунікативних технологій (2012)
Косенко Д. - Цивілізаційний вплив на раціоналізацію політичної сфери в теорії комунікативної дії Ю. Габермаса (2012)
Литвиненко О. - Проблема інформаційної безпеки в контексті міграційних процесів (2012)
Одинець С. - Українські мігрантські онлайн-ресурси в країнах Західної Європи у просторі комунікування українців (2012)
Переломов А. - Моделі використання Інтернету в процесі міжкультурної адаптації українців зарубіжжя (2012)
Бондаренко М. - Особливості психологічної підтримки родин мігрантів (2012)
Кагамлик С. - Українські церковно-просвітницькі осередки в Росії другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2012)
Поцулко О. - Ідея національної церкви у розвитку української духовності (2012)
Талько Т. - Етнорелігійний ренесанс в Україні і проблема помісності християнської Церкви (2012)
Авер’янова Н. - Творчість українських митців в умовах еміграції (кінець ХІХ – середина ХХ ст.) (2012)
Бойко С. - Особливості українознавчого спрямування навчально-виховного процесу в освітніх осередках українського зарубіжжя (2012)
Гевко Г. - Діяльність культурної асоціації "Диво-писанка" в Італії (2012)
Гуцько О. - Українські суботні школи у Португалії, Гуцько О. (2012)
Давидов П. - Болонський процес та проблеми міграції (2012)
Дружинець М. - Відродження українства в Придністровській молдавській республіці: історія та реалії (2012)
Кобченко К. - Міграція з України з освітньою метою: історичний та сучасний досвід (2012)
Сорочук Л. - Фольклорна традиція в українському зарубіжжі: форми збереження та культуропредставлення (2012)
Ціпко А. - Досвід українського словесно-культурного самоозначення та самовираження (2012)
Шептицька Т. - Культурницькі стратегії української еміграції: вияви, здобутки, проблеми (2012)
Василик І. - Парламентська діяльність української політичної фракції у Державній Раді Австро-Угорщини (2012)
Гнатюк Я. - "Дух капіталізму" і "привид комунізму" на сцені української історії (2012)
Грабовська І. - Українська діаспорна інтелiгенція як предмет філософсько-світоглядного аналізу (на прикладі життєдіяльності Олени Теліги) (2012)
Гуцуляк О. - Своєрідність філософії українського солярного космізму (2012)
Ємець Т. - Інституювання еміграційного українського руху в ХХ ст. (2012)
Конча С. - Міграції індоєвропейців у висвітленні лінгвістичної палеонтології (на прикладі назви лосося) (2012)
Кугай В. - Данило Скоропадський у таборі "Зомме-Казерне" в м. (2012)
Отрошко Л. - Теоретико-методологічні засади дослідження сакральної символіки в українознавстві (2012)
Приятельчук А. - Поняття "робота", "праця" та "матеріальне виробництво" (2012)
Стамбол І. - Ретроспективний погляд на українські поселення-"клини" в сучасній Росії (2012)
Фігурний Ю. - Міграції запорозьких козаків у першій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. (2012)
Чирков О. - Вплив міграційних процесів на становлення української нації (2012)
Обушний М. - В. Й. Борисенко. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. – 2-е вид., доопрацьоване. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – 161 с., Телегуз І. (2012)
Шептицька Т. - Києву. Справжньому і вічному (Киев: конспект 1970-х / Станислав Цалик. – К.: Сидоренко В. Б., 2012. – 384 с.; іл.) (2012)
Титул, зміст (2010)
Назаренко І. І. - Огляд сучасної вантажопідйомної техніки, Свідерський А. Т., Заліско І. І., Коваленко С. А., Кравчук Ю. І., Шепетько В. А., Кобижський М. Г. (2010)
Орищенко С. В. - Програмна реалізація розрахунку поетапного руху матеріалу на грохоті (2010)
Назаренко І. І. - Особливості українського ринку будівельної опалубки, Баранов Ю. О., Орищенко С. В., Мозговий М. В. (2010)
Левченко Л. О. - Моделювання розповсюдження авіаційного шуму поблизу аеропортів та його впливу на оточуюче середовище, Глива В. А., Євтушок О. Я. (2010)
Цюцюра С. В. - Розробка структури даних на основі класифікаційних ознак причин аварій у водопровідних мережах, Свинар С. О., Теренчук С. А. (2010)
Цимбал С. Й. - Лабораторні дослідження зони ущільнення грунту навколо вдавлюваних паль, Малишев О. В. (2010)
Пиляєв Р. С. - Методика дослідження та обробки інформації для оцінки надійності роботи кранів (2010)
Алейнікова О. В. - Управлінський аспект стійкого розвитку самоорганізованої бізнес-системи (2014)
Архипова Л. М. - Стратегія сталого розвитку туризму Карпатського регіону (2014)
Атаманчук Ю. М. - Інвестиційна привабливість підприємств агросфери (2014)
Безуглий І. В. - Фактори інноваційного розвитку рекреаційно-туристичної сфери (2014)
Бєлова А. І. - Чинники генерування ознак конкурентоспроможності промисловості в регіонах та забезпечення результативності функціонування, Алимов С. О. (2014)
Богашко О. Л. - Функціональна роль освіти в економіці знань (2014)
Ботвіна Н. О. - Формування моделі ключових компетенцій викладача ВНЗ, Бєляєва Е. Л., Підгурська Г. М. (2014)
Боцян Т. В. - Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств (2014)
Васільєва Л. М. - Історичні етапи розвитку бухгалтерського обліку, Бондарчук Н. В. (2014)
Вдовенко Н. М. - Аграрний сектор економіки у контексті дії нормативно-правових методів регулювання (2014)
Величкін В. О. - Причини світової економічної кризи, Щирий Г. Л. (2014)
Волкова М. В. - Методичний підхід до оцінки організаційного забезпечення управління витратами на підприємствах міського господарства (2014)
Волошин Р. В. - Теоретичні засади кластеризації аграрного сектору економіки (2014)
Галасюк К. А. - Сучасний стан та діяльність готельних підприємств Одеського регіону (2014)
Галасюк С. С. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельного господарства Одеської області (2014)
Гнаткович О. Д. - Напрями модернізації економіки у контексті її інноваційного розвитку, Смолінський В. Б. (2014)
Гончарова В. А. - О перспективе формирования экономики знаний в Украине (2014)
Горбунова А. І. - Переваги та недоліки просування послуг та укладання договорів страхування здоров`я через канал "BANCASSURANCE" в Україні (2014)
Горячева К. О. - Стратегія сталого розвитку промисловості (2014)
Гуріна Н. Д. - Вибір стратегії участі підприємства у виставкових заходах, Кирилко Н. М. (2014)
Гусак Ю. В. - Методичний підхід до оцінки рівня використання організаційно-ресурсного потенціалу машинобудівними підприємствами (2014)
Давиденко В. М. - Економічна сутність та еволюція розвитку інтегрованих агроформувань в аграрному секторі (2014)
Давиденко Н. М. - Вплив фондового ринку на детермінанти функціонування аграрних формувань України (2014)
Дядюк М. А. - Економічна оцінка повноти використання ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Клеймьонова В. В. (2014)
Євенко Т. І. - Заходи запобігання фінансової кризи банківських установ (2014)
Карпенко Ю. М. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості підприємств фармацевтичної галузі (2014)
Карпюк О. А. - Проблеми оцінки якості освітніх послуг в системі освітнього менеджменту (2014)
Климчук М. М. - Перспективи формування агробіоенергетичного альянсу в сучасних формаціях розвитку підприємств альтернативної енергетики, Климчук С. С. (2014)
Колодійчук В. А. - Ідентифікація логістичних витрат у зернопродуктовому підкомплексі АПК (2014)
Коржилов Л. І. - Туристична галузь України в умовах сталого розвитку (2014)
Корнієнко О. М. - Сучасний стан міжнародного туризму в Україні в умовах глобалізації (2014)
Кравченко М. В. - Розвиток економічної ефективності бджільництва в ринкових умовах (2014)
Кукліна Т. С. - Система управління пансіонатом "Запоріжсталь", Гурова Д. Д. (2014)
Кукліна Т. С. - Сучасний стан розвитку туризму в Україні, Зайцева В. М. (2014)
Лавров Р. В. - Застосування фінансових інноваційних технологій банками: досвід та перспективи (2014)
Лазарєва О. В. - Методологічні підходи формування механізму інноваційного управління сільськогосподарським землекористуванням (2014)
Макарова В. В. - Міжнародна допомога розвитку: ефективність реалізації (2014)
Мархонос С. М. - Діагностика трансформації готельного господарства м. Києва, Турло Н. П. (2014)
Махмудов Х. З. - Формування і вдосконалення правового забезпечення підприємницької діяльності в Україні, Михайлова О. С., Махмудов Р. Х. (2014)
Молодченко Д. Г. - Оцінка інноваційно-інвестиційного забезпечення будівельних організацій Харківського регіону (2014)
Мохонько Г. А. - Роль проектно-орієнтованого підходу в забезпеченні стійкого розвитку підприємств нафтопереробної промисловості, Панченко Т. А. (2014)
Нагайчук В. В. - Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку (2014)
Нагула Р. О. - Формування та управління конкурентоспроможністю молокопереробних підприємств в сучасних умовах (2014)
Панова К. І. - Потенціал зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств України (2014)
Петрицька О. С. - Організаційні аспекти контролю розрахунків з оплати праці в бюджетних установах (2014)
Писарева І. В. - Дослідження чинників впливу на формування стратегії розвитку туристських ресурсів (2014)
Поколодна М. М. - Використання інноваційних форм навчання в сфері сільського зеленого туризму (2014)
Рибальченко К. О. - Розробка концептуальних засад реалізації державної регуляторної політики у рибогосподарській діяльності (2014)
Савицька О. М. - До питання необхідності удосконалення системи управління витратами на промислових підприємствах України в контексті розвитку контролінгу, Заречна К. С. (2014)
Савицька Н. Л. - Освіта і господарський розвиток: теоретико-методологічне осмислення базових категорій (2014)
Сегеда І. В. - Аутсорсинг у готельному господарстві (2014)
Ступчук С. М. - Методичні аспекти викладання економіки у вищих навчальних закладах: зарубіжний досвід (2014)
Тарадай В. Н. - Аналіз розвитку промисловості Харківського регіону (2014)
Томаля Т. С. - Управління якістю в готельно-ресторанному бізнесі, Щипанова Я. І. (2014)
Федоренко Д. С. - Формування визначення поняття "Бренд" в сучасних умовах розвитку міжнародної економіки (2014)
Харчишина О. В. - Corporate social responsibility of smes (2014)
Цибульський В. О. - Аналіз підходів до прийняття управлінських рішень (2014)
Черниш І. В. - Протиріччя державного фінансування туристичної галузі в Україні: регіональний аспект (2014)
Шепелєва С. В. - Еволюція теоретичних поглядів на формування попиту на гроші в аграрному секторі економіки (2014)
Алимов О. М. - Інваріантність стратегічного управління реструктуризацією підприємств (рецензія на монографію Бєлової А. І. Система стратегічного управління реструктуризацією підприємства: цілі, проблеми та перспективи: Монографія |Текст| / А. І. Бєлова. - Київ; Київський національний університет будівництва і архітектури МОН України, 2014. – 294 с.) (2014)
Титул, зміст (2011)
Крижанівський Є. І. - Корозійно-воднева деградація та протикорозійний захист резервуарів зберігання нафти, Никифорчин Г. М., Звірко О. І. (2011)
Панчук М. В. - Особливості зварювання неповоротних стиків технологічних трубопроводів, Шлапак Л. С., Філіпчук О. О., Талабко Ю. І. (2011)
Вольченко О. І. - Теплонавантаженість обода гальмівного шківа бурової лебідки при роботі індукторного гальма (частина друга) 26-32, Вольченко Д. О., Журавльов Д. Ю., Кашуба М. В. (2011)
Кустов В. В. - Технологія і установка для комплексного зміцнення замків бурильних труб (2011)
Гойсан І. М. - Аналіз впливу структурних перетворень матеріалу бурильних труб на їх втомну довговічність (2011)
Козак Л. Ю. - Використання механіки руйнування для оцінки циклічної тріщиностійкості трубних сталей, Панчук В. Г., Козак О. Л. (2011)
Стухляк П. Д. - Фізико-механічні властивості епоксикомпозитів, оброблених змінним магнітним полем низької частоти, Карташов В. В. (2011)
Ващишак С. П. - Аналіз ризиків безпечної експлуатації інженерних споруд значної довжини та підходи до їх оцінки, Райтер П. М., Яворський А. В. (2011)
Лівак І. Д. - Моделювання кавітації в клапанному вузлі бурового насоса, Крупчин В. В., Лівак В. І., Муж М. П., Михайлюк В. В. (2011)
Пітулей Л. Д. - Аналіз контактної взаємодії зубків бурового інструменту з вибоєм (2011)
Осадца В. О. - Методика оцінки втомного пошкодження елементів бурильної колони під час спуско-піднімальних операцій (2011)
Остапович В. В. - Електрохімічні дослідження захисної дії та роботоздатності гальванічних покриттів, Роп’як Л. Я. (2011)
Оринчак М. І. - Силікатно-калієвий буровий розчин, Микитчак О. В., Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2011)
Зоценко М. Л. - Дослідження дії неіоногенної поверхнево-активної речовини CMF-240 як деемульгатора та інгібітора асфальтосмолопарафінових відкладів, Бідношея М. О., Юрін С. О., Пархоменко І. В. (2011)
Воловецький В. Б. - Покращення підготовки газу на УКПГ-1 Юліївського НГКР шляхом вдосконалення сепараційного обладнання, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2011)
Кропивницька В. Б. - Дослідження алгоритмів диспетчеризації в комп'ютерних системах, Клим Б. В., Романчук А. Г., Слабінога М. O. (2011)
Яким Р. С. - Контактна витривалість цементованих поверхонь опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт (2011)
Вязніцев Ю. В. - Можливості використання підземних вод гідросфери, ліквідованих свердловин для локалізації та гасіння лісових пожеж в гірській місцевості, Хтема М. В. (2011)
Ханбутаева Н. А. - Постановка и решение задачи оптимального управления технологическим процессом первичной переработки нефти, Меликов Э. А. (2011)
Гурбанов А. Н. - Повышение эффективности карадагского подземного газохранилища, Искендеров Э. Х. (2011)
Дмитренко В. І. - Вплив газового конденсату на процеси корозійного руйнування підземного свердловинного обладнання, Зезекало І. Г. (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Бойчук М. - Параметризація поняття оказіоналізм (2011)
Брітікова К. - Аксіологічна семантика словотвірних засобів у текстах сучасного українського політикуму (на матеріалі прізвищ), Сальнікова В. (2011)
Брус М. - Словотвірна термінологічна база фемінітивної підсистеми української мови (2011)
Волинець Г. - Функціонування нульсуфіксальних іменників у межах лексико-словотвірного мікрополя назв продуктів харчування (2011)
Докашенко М. - Ономасіологічний клас складних найменувань з конструктом "man" (2011)
Думчак І. - Суфіксальна універбація в текстах сучасної періодики (2011)
Дьячок Н. - Модели модификации номинатем типа "словосочетание + универб" (2011)
Зеніна А. - Типи складних слів у сучасній банківській термінології (2011)
Карпець Л. - Словотвірне номінування осіб у спортивному жарґоні, Нелюба А. (2011)
Козленко Т. - Семантичні функції інтерфіксів у структурі українських прикметників на -с'к-(ий) (2011)
Коца Р. - З історії поняття "префікс" (2011)
Максимець О. - Функціонально-семантична дистрибуція транспозиційних формантів у новій українській мові (2011)
Меркулова О. - Іменники з конфіксом по-…-j(a) в українській мові (2011)
Нелюба А. - Прихована економія в словотвірній системі української мови (найзагальніші зауваги) (2011)
Пена Л. - Питання словотвору у "Граматиці української (руської) мови" С. Смаль-Стоцького та Ф. Ґартнера (2011)
Подєнєжна Т. - Роль метафори і метонімії у створенні композитів на позначення людини за фізичною ознакою в англійській, німецькій, українській і російській мовах (2011)
Пославська Н. - Дериваційний потенціал дієслів із семантикою "бити кого-небудь, завдавати фізичних травм" (2011)
Сіроштан Т. - Історія лексико-словотвірних типів n. loci на -ак (-як) у новій українській мові к. ХVІІ – п. ХХІ ст. (2011)
Стародуб К. - Репрезентанти аналітизму на морфемно-дериваційному рівні та критерії їх виокремлення (2011)
Старченко Я. - Сучасна жарґонологія й словотвірні інновації в жарґонах української мови (до постановки питання) (2011)
Таран А. - Конкуренти та псевдоконкуренти в сучасній українській мовній практиці (2011)
Тютенко О. - Категорійний і денотатний компоненти значення в семантичній структурі суфікса (2011)
Андрейченко О. - Артефактна метафора в сучасному політичному дискурсі: когнітивний аспект (2011)
Андрейчук Н. - Жанровий простір англійського інституційного дискурсу кінця ХV – початку ХVІІ століття (2011)
Андрущенко В. - Інформативно-комунікативна площина вияву категорійної зв’язності у внутрішній художньотекстовій структурі (2011)
Білозуб А. - Інтертекстуальність у художньому постмодерному дискурсі (2011)
Важеніна О. - Бурлескно-травестійні традиції І. П. Котляревського в мові химерної прози Є. П. Гуцала (2011)
Венгринюк М. - Типологія внутрішнього адресата у прозовому тексті (2011)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості імплікатури іронії (2011)
Головіна В. - Вербалізація категорії простору у поетичному дискурсі Ю. Андруховича (2011)
Доценко О. - Особливості реалізації опозиції "свої" та "чужі" в процесуальному законодавстві (2011)
Карпенко Н. - Штрихи до окреслення мовленнєвого портрету П. Загребельного з огляду на особливості комунікативної компетеції письменника (2011)
Кицак Г. - Характерні риси наукового дискурсу (2011)
Коваленко Є. - Семантико-синтаксична організація українських рекламних текстів косметики та побутової хімії (2011)
Криворученко С. - Системність дискурсної модальної семантики прозового твору (2011)
Кульбіда Н. - До питання про функції синтаксичних конструкцій у науково-експериментальній статті (2011)
Леймонченко Г. - Паравербальні й невербальні особливості комунікації, представлені в художньому тексті (2011)
Мараховська Н. - Лінгвістичний вимір політичної комунікації (2011)
Маркина М. - Грамматические особенности неисходных текстов (на материале текстов-пересказов) (2011)
Михальченко М. - Іронія як реалізатор оцінки в художньому тексті (2011)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки в дискурсивній площині: особливості функціонування (2011)
Пономарьова Л. - Судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки (2011)
Ріжко Р. - Оказіоналізми як домінанта поетичної мови кінця ХХ – початку ХХІ століття: функціональний аспект (2011)
Сахарук І. - Типологія прецедентних феноменів у сучасному українському дискурсі (2011)
Слобода Н. - Синтаксис метафоричних конструкцій у поезії шістдесятників (2011)
Терещенко Л. - Емотивні домінати суб’єкта мовлення у дискурсі неправди (2011)
Щепка О. - Типологія компаративних фразеологічних одиниць в українській і російській мовах: порівняльний аспект (2011)
Ґрещук В. - Гуцульська діалектна лексика у романі Володимира Гжицького "Опришки" (2011)
Пожидаєва Н. - Англійська лінгва франка як мова спілкування в європейському адміністративному дискурсі (2011)
Антонюк О. - Репрезентація концепту "чоловік" у прізвиськовій номінації (на матеріалі антропонімії Донеччини) (2011)
Вебер Н. - Суфікс -івк(а) в мікроойконімії Івано-Франківщини (2011)
Шкіцька І. - Власне ім’я як засіб підвищення значимості співрозмовника (2011)
Волошиновська І. - Ефективність авторської та тематичної атрибуції текстів науково-технічного спрямування (2011)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: приклади використання регулярних виразів (2011)
Заваруева И. - Словарная статья как особое лексикографическое построение (на примере электронных словарей) (2011)
Карпіловська Є. - Граматика мови і корпус (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2011)
Лонська Л. - Дистрибутивно-статистичне дослідження дієслова стояти в ідіостилі І. С. Нечуя-Левицького (2011)
Петренко І. - Актуальні напрями еколiнгвiстичних досліджень (2011)
Путіліна О. - Теоретичний і прикладний аспекти синтаксису: типологія співвідношення (2011)
Ситар Г. - Теоретичні основи Словника синтаксичних фразеологізмів: структура словникової статті (2011)
Філіпповська О. - Сучасна фразеологія: персоналії (структура словникової статті) (2011)
Загнітко А. - Сучасний мовний ландшафт російських кольоропозначень. Рецензія на монографію: Герасименко И. А. Семантика русских цветообозначений : монография / И. А. Герасименко. – Горловка : Изд-во ГГПИИЯ, 2010. – 440 с. (2011)
Загнітко А. - Новітні виміри лінгвістичної прагматики. Рецензія на монографію: Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: (монографія) / Бацевич Ф. С. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с., Гнатюк Л., Михальченко М. (2011)
Загнітко А. - Висловлення і речення у слов’янських мовах. Рецензія на збірник наукових праць: Wyraz i zdanie w językach słowiańskich. 7. Opis, konfrontacja, przeklad / Pod redakcją Michała Sarnowskiego i Włodzimierza Wysoczańskiego. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 321 s., Волянська Ю. (2011)
Загнітко А. - Соціолінгвістика у сучасному мовному просторі. Рецензія на книги: Мацюк Г. П. До витоків соціолінгвістики: Соціологічний напрям у мовознавстві: Монографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 432 с.; Мацюк Г. П. Прикладна соціолінгвістика. Питання мовної політики: Навч. посіб. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 212 с., Кудрейко І. (2011)
Титул, зміст (2011)
Орлов О. О. - Геологічні особливості розвідки і розробки покладів вугільного газу (2011)
Трубенко О. М. - Виділення порід-колекторів підвищеної електропровідності за даними ГДС (на прикладі неогенових відкладів Гуцулівського газового родовища), Федоришин С. Д., Федорів В. В. (2011)
Вольченко Д. А. - Тормозные устройства с охлаждением типа "тепловая труба" (2011)
Крижанівський Є. І. - Оцінка експлуатаційної надійності нафтогазопроводів за наявності локальних дефектів зварних з'єднань, Тараєвський О. С. (2011)
Бомба А. Я. - Метод квазіконформних відображень математичного моделювання нелінійних процесів витіснення за умов існування тріщин гідророзриву пласта, Сінчук А. М., Ярощак С. В. (2011)
Чернова М. Є. - Дослідження впливу зенітного кута на стійкість стінок стовбурів, що знаходяться в пружно-деформованому стані в процесі буріння горизонтальних свердловин, Кунцяк Я. В. (2011)
Цідило І. В. - Осьові коливання ротора на шарикопідшипникових опорах, Левчук К. Г. (2011)
Дорошенко Я. В. - Дослідження впливу руху поршня на надійність балкового переходу, прокладеного за схемою пружновикривленого трубопроводу, Дорошенко Ю. І. (2011)
Мамедов Т. М. - Исследование влияния фракционного состава глины-наночастицы на коэффициент вытеснения нефти из пористой среды, Махмудов Г. Т., Гурбанов А. Н. (2011)
Штаєр Л. О. - Oцінка впливу характеристик рідини та параметрів потоку на результати моделювання течії в’язкої рідини з відтоком через границю області (2011)
Возна Н. Я. - Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона, Николайчук Я. М., Ширмовська Н. Г. (2011)
Грудз В. Я. - Математичне моделювання фільтрації газу в ґрунті внаслідок виникнення малих витоків у газопроводі, Грудз Я. В., Фейчук В. В., Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б. (2011)
Дейнега Р. О. - Експериментальна оцінка підсилюючої здатності зварних муфт пошкоджених труб магістрального нафтопроводу, Артим В. І., Івасів О. В., Василюк В. М., Яновський С. Р., Басараб Р. М. (2011)
Палійчук І. І. - Формування герметизуючої здатності вузла ущільнення муфтових з’єднань обсадних труб типу ОТТГ (2011)
Кондрат О. Р. - Експериментальні дослідження процесів очищення привибійних зон газоконденсатних свердловин від сконденсованих вуглеводнів, Кондрат Р. М., Климишин Я. Д. (2011)
Чернов Б. О. - Дослідження геологічних і експлуатаційних характеристик Битків-Бабчинського родовища та застосування сучасних методів інтенсифікації, Западнюк М. М., Чернова М. Є., Ільків І. М. (2011)
Оринчак М. І. - Паливно-бітумна ванна, Різничук А. І., Оринчак М. М., Бейзик О. С. (2011)
Піляшенко-Новохатний А. І. - Обґрунтування вибору потенціалу катодного захисту в умовах підземної мікробної корозії (2011)
Крижанівський Є. І. - Підвищення протикорозійних характеристик та надання біостійкості захисним ізоляційним покриттям на бітумно-полімерній основі, Полутренко М. С., Федорович Я. Т. (2011)
Борис Йосипович Маєвський. До 70-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Титул, зміст (2011)
Онищенко В. О. - Застосування газогідратних технологій в нафтогазовій галузі, Клименко В. В. (2011)
Білоус О. І. - Пристрій аварійного захисту водного середовища від забруднення нафтою, Танцура Г. І. (2011)
Угриновський А. В. - Класифікація плунжерів та особливості їх вибору для установки плунжерного піднімача, Мороз Л. Б., Криськів І. В. (2011)
Джала Р. М. - Контроль протикорозійного захисту підземних трубопроводів безконтактним методом, Вербенець Б. Я., Винник О. Й., Мельник М. І., Савула Р. С. (2011)
Райтер П. М. - Моніторинг корозійно-ерозійних пошкоджень нафтогазопроводів на основі визначення структури та фазового складу багатофазного потоку свердловин (2011)
Федоришин Д. Д. - Застосування статистичних центральних моментів для експрес-інтерпретації даних ГДС у тонкошаруватих сарматських відкладах Більче-Волицької зони, Морошан Р. П., Пятковська І. О. (2011)
Старостін В. А. - Індивідуальне моделювання електропровідності газонасичених порід-колекторів складної будови, Коваль Я. М. (2011)
Каракозов А. А. - О влиянии конструктивных параметров алмазной однослойной коронки на показатели разрушения породы на забое, Попова М. С., Богданов Р. К., Закора А. П. (2011)
Тирлич В. В. - Дослідження напружено-деформованого стану в бурильній трубі, що містить тріщину, Даляк Т. М., Витязь О. Ю., Перепічка В. В. (2011)
Куровець Я. В. - Моделювання поширення аерозолів в процесі ручного зварювання при ремонті та будівництві лінійної частини магістральних трубопроводів у польових умовах, Семчук Я. M. (2011)
Гриманюк В. І. - Підбір рецептури седиментаційно стійких тампонажних розчинів (2011)
Мандра А. А. - Визначення величини модуля Юнга сталей магістральних газопроводів моделюванням методом скінченних елементів поширення ультразвукових мод Лемба, Лютак І. З., Лютак З. П. (2011)
Копей Б. В. - Дослідження міцнісних влаcтивостей зварних з’єднань труб, оброблених гратознімачем, Венгринюк Т. П., Мурад Бетайєб (2011)
Шологон В. Д. - Кінетика теплового стану потоків природного газу в трубопроводі (2011)
Давиденко О. М. - Обґрунтування впливу промивальної рідини, обробленої електричним струмом, на фізико-механічні властивості гірських порід у процесі буріння свердловин, Поліщук П. П. (2011)
Палійчук І. І. - Підвищення герметичності та ремонтнопридатності різьбових з’єднань обсадних і насосно-компресорних труб металізаційним покриттям, Копей В. Б., Марцинків О. Б. (2011)
Смілянська О. Ю. - Створення умов протитечійного руху фаз на тарілчастих масообмінно-сепараційних контактних пристроях, Артюхов А. Є., Ляпощенко О. О. (2011)
Цюпа Р. В. - Розроблення заходів запобігання виробничого травматизму та професійних захворювань у нафтогазовій галузі, Хантя Н. М., Кривенко Г. М., Семчук Я. М., Лялюк-Вітер Г. Д. (2011)
Бакулін Є. М. - Змащувальні добавки та їх вплив на функціональні властивості бурових рідин, Драганчук О. Т., Процишин В. Т. (2011)
Роман Семенович Яремійчук. До 75-річчя від дня народження (2011)
Анотації захищених дисертацій (2011)
Сычев О. С. - Приверженность к длительной антикоагулянтной терапии и ее контроль у больных с фибрилляцией предсердий неклапанного происхождения, оценка взаимосвязи данных показателей с немыми инфарктами головного мозга, Бородай А. А., Бородай Э. С., Гетьман Т. В., Федькив С. В., Рыбак А. Ю. (2014)
Жарінов О. Й. - Предиктори виникнення ускладнень у пацієнтів з фібриляцією передсердь після операції аортокоронарного шунтування при 6-місячному спостереженні, Надорак О. П., Єпанчінцева О. А., Тодуров Б. М. (2014)
Куцин О. О. - Коморбідний перебіг ішемічної хвороби серця та цукрового діабету 2-го типу в мешканців різних висотних регіонів Закарпаття (2014)
Давид Л. А. - Влияние впервые выявленных нарушений углеводного обмена на прогноз у больных с острым инфарктом миокарда (2014)
Ащеулова Т. В. - Гендерні відмінності активності інтерлейкінів у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім предіабетом та цукровим діабетом 2-го типу, Ковальова О. М., Сайєд М. А., Абдель Нур Абдель Нур (2014)
Бабляк С. Д. - Ефективність лерканідипіну в пацієнтів похилого віку з неконтрольованою артеріальною гіпертензією (2014)
Корчинський В. С. - Стан нейрогуморальної регуляції у хворих на артеріальну гіпертензію з інсулінорезистентністю при лікуванні радоновими ваннами (2014)
Трембовецкая Е. М. - Изучение особенностей ротационного движения стенок левого желудочка у больных гипертрофической кардиомиопатией с помощью векторэхокардиографии (2014)
Горбась І. М. - Шляхи корекції показників ліпідного та вуглеводного обміну в пацієнтів з метаболічними порушеннями, Кваша О. О., Смирнова І. П., Осипенко С. Б. (2014)
Тыць С. Н. - Региональная система организации и оказания экстренной медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом в Луганской области, Гуков А. Г., Пархомчук Д. П., Перцова Ю. Г. (2014)
Зінченко Ю. В. - Небезпечні побічні ефекти аміодарону: "аміодаронова легеня", Страфун О. В., Кубан Г. В. (2014)
Лутай М. И. - Кальциноз венечных артерий, аорты, клапанов сердца и ишемическая болезнь сердца: пато физиология, взаимосвязь, прогноз, стратификация риска. Часть 1. Патогенез и маркеры отложения кальция в стенке сосуда, Голикова И. П. (2014)
Бобришев К. А. - Клінічна значущість сольової чутливості артеріального тиску: встановлені факти та невирішені питання, Коломієць В. В., Тюріна С. М., Василенко В. В., Варламов О. М. (2014)
Guttmann O. P. - Альманах-2014: кардіоміопатії, Mohiddin S. A., Elliott P. M. (2014)
Буковинському державному медичному університету – 70 років (2014)
Європейський конгрес кардіологів – 2014 (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2011)
Назаренко І. І. - Перспективні конструкції автобетонозмішувачів, Клименко М. О., Чичур А. І., Сахно С. В. (2011)
Цимбал С. Й. - Характер взаємодії квадратної і таврової палі з глинистим грунтом, Малишев О. В. (2011)
Руденко В. В. - Застосування модульно-блочного принципу при проектуванні сміттєпереробного заводу, Зигун А. Ю. (2011)
Кузьо І. В. - Реалізація двочастотних коливань вібраційних систем з однотактним електромагнітним приводом, Гурський В. М., Ланець О. В. (2011)
Горда О. В. - Особенности визуализации дефектов строительных машин, оборудования и сооружений на основе изображений оптического диапазона (2011)
Банахевич Р. Ю. - Досвід діагностичного обстеження вантового переходу МГ Івацевичі – Долина ІІ н. через ріку Дністер, Крупка В. О., Марчук О. М. (2011)
Діктерук М. Г. - Планування згладжених траєкторій руху будівельних/промислових роботів (маніпуляторів) у просторі приєднаних змінних, Човнюк Ю. В. (2011)
Вітюк М. В. - Метод аналізу параметрів систем автоматизації приводів перевантажувачів на основі мір схожості, Матоліков Д. П., Немчук О. О. (2011)
Клапченко В. І. - Корпускулярно-кінетична модель флуктуацій фізичного вакууму, Пономаренко С. М. (2011)
Воропаєва Т. - Українство в цивілізаційному ракурсі (2012)
Залізняк Л. - Україна серед цивілізацій Європи (2012)
Ліщук-Торчинська Т. - Полемічні питання реконструкції минулого в українських історичних наративах (2012)
Мостяєв О. - Визначення місця українства у світовому цивілізаційному процесі (2012)
Обушний М. - Партійна система країн Європейського Союзу в цивілізаційному поступі українства (2012)
Пархоменко Н. - Медіа-відображення візово-міграційних проблем: євроінтеграційний контекст (2012)
Розумний М. - Політика ідентичності та її реалізація в умовах національного суверенітету (2012)
Саган Г. - Українознавство як складова славістичної науки в Югославії у другій половині ХХ ст. (2012)
Сегеда С. - Українські еліти вчора і сьогодні (2012)
Усатенко Т. - Українознавство в контексті гуманітаристики (2012)
Богатирьова Н. - Сучасна Україна: взаємозв’язок релігії й права (2012)
Газізова О. - Формування ціннісних орієнтацій підростаючого покоління в контексті глобалізації (2012)
Калач В. - Релігійність українців у цивiлiзаційному ракурсі (2012)
Конотоп Л. - Глобалізаційні процеси і релiгійність в Україні (2012)
Кудин О. - Філософсько-релігієзнавчі аспекти ісламу в Україні (2012)
Литвиненко О. - Національний інформаційний простір: проблеми і перспективи (2012)
Марченко Н. - Суспільство і процес маніпулювання: історичний аспект (2012)
Мусієнко І. - Гуманітарні аспекти євроінтеграції Польщі: досвід для України (на матеріалах польського щоквартальника "Studia Europejskie") (2012)
Сніжко В. - Філософія природи в науковому українознавстві (2012)
Стрєлкова Ю. - Православ’я в ідейній спадщині слов’янофілів (2012)
Сцібан О. - Філософські засади екофільного природокористування (2012)
Тверитникова О. - Науково-технічна еліта Харківського політехнічного інституту в цивілізаційному поступі українства (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.), Мельник Т. (2012)
Чабанов В. - Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації (2012)
Янковська Ж. - Реформування освітньої галузі в Україні на тлі глобалізації: Національний університет "Острозька академія" як навчальний заклад нового типу – історія і сучасність (2012)
Брацкі А. - Українське мовне питання чи питання української мови – соціо-психокультурний аспект (2012)
Гутник М. - Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" у науково-освітньому просторі Європи наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2012)
Дадівєріна Н. - Церква і економіка в сучасній Україні (2012)
Захожай З. - Українська культура в контексті європейських цінностей (2012)
Конча С. - До питання про державність у Середньому Подніпров’ї перед початком Києво-руської доби (2012)
Мовчан Т. - Формування політичної етики в контексті політичної культури в Україні (2012)
Ожеховський М. - "Східне Партнерство": євроiінтеграційні перспективи України (2012)
Пілецький Є. - Православна аскеза: українська традиція (2012)
Роздайбіда Л. - Досвід реалізації положень Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в Україні (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Сич М. - Ніжинське вільнодумство ХІХ ст. у контексті європейської цивілізації (2012)
Федорченко І. - Національний характер українців у цивілізаційному контексті (2012)
Целік Т. - Україна у цивілізаційному полі Захід – Схід (2012)
Цюняк О. - Природознавчі товариства Харкова в популяризації наукових знань у другій половині XIX ст. (2012)
Чирков О. - Витоки та еволюція українського народу (від найдавніших часів до XIV ст.) (2012)
Щербатюк О. - Українське бароко в європейському контексті: особливості механізмів культурної комунікації (2012)
Авер’янова Н. - Українська мистецька еліта в цивілізаційному поступі українства (2012)
Антоненко М. - Світоглядні та екзистенційні аспекти архаїчних форм суспільної самосвідомості на прикладі анімізму, тотемізму, фетишизму (2012)
Безручко О. - С. О. Гіляров: вчений, мистецтвознавець, кінопедагог (2012)
Гармата Г. - Парадигма образу романтичного героя у романі Василя Наріжного "Гаркуша" (2012)
Гордієнко М. - Еманація консерватизму в національно-культурному просторі України (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського