Андренко С. О. - Пріоритетні напрямки удосконалення кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2014)
Васильєва Н. С. - Сутність та види заходів припинення адміністративних правопорушень у сільському господарстві (2014)
Оріщенко М. М. - Об'єкт та предмет аудиторської діяльності як форми фінансового контролю (2014)
Тихонова Д. С. - Правове регулювання надання адміністративних послуг Державною реєстраційною службою України (2014)
Шилов В. В. - Цілі та завдання профілактичного напрямку діяльності органів прокуратури (2014)
Гумін О. М. - Особливості огляду місця події під час розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, Пряхін Є. В. (2014)
Кощинець В. В. - Організаційні засади використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні (2014)
Лісняк С. Г. - Детермінанти злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються медичними працівниками (2014)
Касьян А. О. - Розвиток кримінального законодавста України щодо фізичного та психічного примусу у дорадянський період (2014)
Корнієнко Є. В. - Конфінскація майна за кримінальним законодавством України: правова природа, види, проблеми законотворення (2014)
Озар В. Г. - Особливості подолання протидії розслівдуванню катувань (2014)
Орлов Ю. В. - Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності: мета створення та предмет (2014)
Головко М. Б. - Відповідальність за втручання в діяльність захисника (2014)
Філоненко Г. М. - Класифікація злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-побутовій сфері (2014)
Попович М. І. - Оперативно-розшукова характеристика незаконного обігу наркотичних засобів (2014)
Суховолець У. А. - Поняття і загальна характеристика протидії вживанню наркотичних засобів і їх незаконний обіг в Україні та Російській Феднрації (2014)
Заросило В. О. - Заборонні норми, які використовуються працівниками в електроенергетиці та покарання за їх порушення, Заросило В. В. (2014)
Івченко А. В. - Систематизація елементів господарського-правового правового забезпечення освітньої діяльності (2014)
Науменко К. С. - Самозахисник як одна із форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття (2014)
Пелипенко О. С. - Ключові ризики, що пов'язані з укладенням договору застави корпоративних прав (2014)
Яворський Я. Т. - Особливості повноважень прокурора міжнародного кримінального суду на стадії попереднього судового провадження (2014)
Мамедов Иса Адиль оглы - Современные подходы к определению понятия "миграция" (2014)
Матвєєв П. С. - Сучасне навчально-методичне видання з господарського права (2014)
Титул, зміст (2014)
Яценюк А. - Наш основний курс — європейський курс (2014)
Лановий В. - Держава без землі не існує (2014)
Ульянченко В. - Земля — найцінніший товар, який є в Україні (2014)
Колядинська Т. - Приречені програвати, Звірко В. (2014)
Бурденюк В. - Допомагаємо сільським радам зрозуміти, навіщо їм аукціони (2014)
Третяк А. - Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки (2014)
Євсюков Т. - Концептуальні засади створення Державного реєстру особливо цінних земель, Краснолуцький О. (2014)
Тарнопольський А. - Композитні карти як засіб вирішення проблеми кадастрового та картографічного забезпечення у сільській місцевості, Дишлик О., Васильєв І. (2014)
Богатирчук-Кривко С. - Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2014)
Гаража О. - Інституціональні засади містобудівного кадастру України (2014)
Поради — радам (2014)
Держземагентство інформує (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
До 65-річчя Костянтина Васильовича Балабанова (2014)
Вельмишановний Балабанов Костянтине Васильовичу! (2014)
Булатова О. В. - Науковий доробок К. В. Балабанова (2014)
Arabadzhy S. - Motherhood and its influence on the health of women in Greek villages of the Noth Azov see region (the second half of XIX - early XX century) (2014)
Лисак В. Ф. - Сільська родина України в радянському способі життя 1950-1960-х рр. (2014)
Ponomaryova I. - The Urums of the Noth Azov sea region (2014)
Романцов В. М. - Завершальний період громадянської війни на теренах Маріупольського повіту (2014)
Агєєва О. Л. - Особливості сприяння розвитку громадянського суспільства в контексті впровадження молодіжної політики в Донецькій області (1991-2013 рр.) (2014)
Бузаджи І. О. - Архіпелаг Сенкаку (острови Дяоюйдао) в контексті японо-китайських відносин, Булик М. В. (2014)
Дегтеренко А. М. - Система прийняття рішень в місті Маріуполі: етнополітичні контексти (2014)
Рябінін Є. В. - Етнічна ідентичність як базовий чинник міжетнічних конфліктів (2014)
Рябченко Е. В. - Етапи розвитку загальної міграційної політики Європейського Союзу щодо країн третього світу на початку ХХІ сторіччя (2014)
Свєтлакова М. А. - Парламентські вибори 2006 р. в контексті політичного процесу в Італії (2014)
Слющинський Б. В. - Політична комунікація як чинник формування політичної культури сучасного населення українського Приазов'я (2014)
Tryma K. - The impact of higher education on the transformation of civil society in Ukraine (evidence from Mariupol State Univercity) (2014)
Трофименко А. В. - Концептуальні підходи до розуміння лобізму (2014)
Трофименко М. В. - Традиційна та публічна дипломатія Великої Британії (2014)
Янченко А. О. - Медіатизована політична участь: до нового опису сучасних партиципаторних практик (2014)
Ясірова Ю. Ф. - Програмні засади політичних партій Республіки Кіпр з кіпрської проблеми в контексті процесу євроінтеграції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Єрмакова Г. С. - Поняття та зміст релігійного фактору у правовій доктрині (2014)
Слінько Т. М. - Конституційно-правові гарантії свободи слова (2014)
Терещук О. Д. - Проблеми ефективного функціонування патрульно-постової служби міліції та шляхи їх подолання (2014)
Безпалова О. І. - Основні напрямки взаємодії України та Європейського Союзу у правоохоронній сфері (2014)
Талалай Д. В. - Досвід республіки Грузія щодо забезпечення національної безпеки (2014)
Процан Ю. Г. - Правове регулювання питань охорони навколишнього середовища у США (2014)
Шорохова Г. М. - Поняття та завдання інформаційного забезпечення діяльності Органів внутрішніх справ (2014)
Шпенов Д. Ю. - Організаційно-правова структура служби суддів в Україні (2014)
Юшкова В. В. - Історична ретроспекція виникнення та розвитку законодавства України щодо правового регулювання відносин у сфері трансплантології (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Карелова Г. А. - Питання зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в рішеннях Європейського Суду з прав людини та коституційних судів окремих держав (2014)
Корнієнко Є. В. - Особливості кримінальної відповідальності за зараження соціальними хворобами (2014)
Філоненко Г. М. - Жертви злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-побутой сфері (2014)
Чорнобай Є. А. - Основи інституту компенсації шкоди, завданої громадянину кримінальним правопорушенням. Способи її відшкодування (2014)
Мосяженко В. Ю. - Запобігання злочинам у сфері суспільної моралі-напрям діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Танько А. В. - Особливість злочинця, який вчиняє погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів: аналіз соціально-демографічних рис (2014)
Пєчук І. С. - Особливості розвитку та встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортними засобами в Україні (2014)
Егорова Ю. В. - Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от втягивания в посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или религиозных обрядов (2014)
Швець В. Д. - Система органів державного контролю за додержанням законів у сфері землекористування (2014)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правові аспекти інноваціного вектору розвитку України в умовах кризових явищ суспільно-політичного й економічного характеру (2014)
Мягкий А. В. - Поняття підписанта господарського товариства (2014)
Серьогін С. Ю. - Проблема визначення та кваліфікація дій особи як зловживання правом у юридичній особі (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання здійснення управління у сфері земельних відносин у зарубіжних країнах (2014)
Матвєєва С. П. - Принцип автономності тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження правової природи та видів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Курінський О. Г. - Поняття договірних правовідносин у спадковому праві України (2014)
Логвиненко В. В. - Поняття і цивільно-правова суть договору парі в букмекерській діяльності (2014)
Репецька О. І. - До питання співвідношення політики держав та міжнародного права в міжнародних відносинах (2014)
Репецька М. О. - Зарубіжний досвід функціонування системи електронних адміністративних послуг та його впровадження в Україні (2014)
Роговик О. Д. - До питання про Африканський підхід до прав людини (2014)
Стратій О. В. - Угода як спосіб вирішення кримінально-правового та психологічного конфлікту в кримінальному провадженні (2014)
Титул, зміст (2014)
Мирошник М. А. - Проектирование распределенных вычислительных систем на базе компьютерных сетей (2014)
Скалозуб В. В. - Индивидуальные интеллектуальные модели для эксплуатации однородных железнодорожных технических систем на основе параметров текущего cостояния, Осовик В. Н. (2014)
Волков А. С. - Исследование характеристик алгебраических несистематических сверточных кодов перемежения, Приходько С. И., Штомпель Н. А., Зубенко В. А. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Экспертный анализ технического состояния компьютерной системы с использованием нечетких диагностических признаков, Шкиль А. С., Кучеренко Д. Е. (2014)
Изотов А. С. - Модификация жизненного цикла сетевых протоколов, Немченко В. П., Демидчук М. А. (2014)
Чапланова Е. Б. - Компонента ограничений целостности как элемент объектно-реляционной модели данных, Филатов В. А., Спивак Н. О. (2014)
Каткова Т. И. - Экономико-математическая модель формирования оптимального проекта плана материально-технического развития предприятия (2014)
Омаров М. А. - Структурное моделирование многозондового микроволнового мультиметра на основании итерационных алгоритмов, Цехмистро И. И., Зайченко О. Б. (2014)
Баранник В. В. - Методология селективной защиты видеопотока по базовым кадрам, Рябуха Ю. Н., Комолов Д. И. (2014)
Отман Шади О. Ю. - Методологическая база для представления трансформанты в неравновесном позиционном неравномерно-диагональном пространстве (2014)
Королёва Я. Ю. - Методы построения диагностических экспериментов в многопроцессорных сетях с реконфигурируемыми структурами (2014)
Капцова Н. И. - Технологический расчет подземного хранилища газа (2014)
Петренко Ю. А. - Компьютерная технология синтеза системы офисов по управлению программами (2014)
Усик В. В. - Використання пакету програм EASE 4.3 для моделювання акустики відкритих майданчиків, Модянова І. І. (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Семенко О. В. - Поширення та превентивні заходи за дерманісіозу птиці, Стець О. В. (2014)
Шевченко Л. В. - Хімічний склад яєць перепелів за згодовування хелатних сполук мікроелементів та мікробного β-каротину, Гусак С. В., Поляковский В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2014)
Мельник В. В. - З нагоди 50-річчя промислового птахівництва – урочистий форум птахівників на Прикарпатті (2014)
Mashkin Yu. - Probiotic feed addition influence on slaughter qualities of broiler chickens grown in a cage battery (2014)
Марчишина Є. І. - Особливості розслідування неважких нещасних випадків на виробництві, Зубок Т. О., Мельник В. В., Мороз В. В. (2014)
Базиволяк С. М. - Білий і бурий леггорн – породи курей яєчного напряму продуктивності (2014)
Старіш О. - Глобалізація як чинник руйнування держави-нації, Козубський В. (2010)
Динис Г. - Концептуальні основи транскордонного співробітництва України з сусідніми європейськими державами: міжнародно-правовий аспект (2010)
Андрієнко О. - Подолання кордонів як фактор світоглядних змін суспільства, що демократизується (2010)
Алісова О. - Кордон як один з чинників транскордонного співробітництва (на прикладі українсько-польського прикордоння), Коцан Р. (2010)
Лозниця С. - "Глобальне суспільство" та маніпуляція свідомістю: наслідки технократичного мислення (2010)
Шевчук Д. - "Видимі" й "невидимі" межі Європи: соціокультурний та політичний аспекти (2010)
Кузьменко О. - Транскультурний діалог і стереотипи: теоретичні аспекти взаємозв’язку (2010)
Санжаревський О. - Воєнно-політична доктрина Республіки Білорусь – основні пріоритети (2010)
Kowalczyk J. - Європейські кордони та пограниччя (2010)
Meetsechen S. - Globalisierung mit grenzkontrollen? (2010)
Трофимович В. - Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991-2010 рр. (2010)
Чепеленко А. - Транскордонне співробітництво в процесі європейської інтеграції України (2010)
Лосик О. - Діалог між сусідських пам’ятей: етико-філософський підхід (2010)
Рибак А. - Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники (2010)
Прус І. - Форми транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) (2010)
Заболотна О. - Рух міст-побратимів в контексті польсько-українського співробітництва: партнерство Умані з Ланьцутом ш Гнєзном, Кривошия І. (2010)
Сидорук Т. - Польське бачення східної політики Європейського Союзу (2010)
Чернявська Т. - Транскордонна співпраця України і Польщі в розбудові транспортної інфраструктури в рамках підготовки до Євро-2012 (2010)
Семенович А. - Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі (2010)
Пінчук С. - Вплив транскордонного українсько-польського співробітництва на підвищення громадської участі у місцевому самоврядуванні в Україні (2010)
Бояківський Л. - Енергетичний проект "Одеса-Броди-Гданськ" як приклад транскордонного співробітництва Україна-Польща (2010)
Mischke J. - Grenzűberschreitende kooperation und zivilgesellschaftliche kontakte (2010)
Olchowski J. - Uwarunkowania wspołpracy transgranicznej polskich i ukrainskich samorządow i ngo’s (2010)
Балашов Е. - Formy, wskazniki i kryteria samorealizacji młodziezowej w polskiej i ukrainskiej nauce pedagogicznej (2010)
Прохира В. - Внутрішньополітичні процеси в Україні та їх вплив на зовнішню політику держави (2010)
Мацієвський Ю. - Який режим будує В. Янукович і що з нього вийде? (2010)
Мартинюк Р. - Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі (2010)
Лебедюк В. - Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції (2010)
Юрійчук Є. - Зовнішньополітична електоральна легітимація влади в Україні (2009-2010 рр.) (2010)
Токар О. - Європейський вектор та нова якість інформаційної політики України (2010)
Завадська О. - Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні у контексті перспектив європейської інтеграції (2010)
Штурхецький С. - Комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній: проблема ідентифікації кандидатів (2010)
Сидорук М. - Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у процесі європейської інтеграції Польщі: уроки для України (2010)
Ванца О. - Aspekte und herausforderung einer grenzűberschreitenden zusammenarbeit (2010)
Очередько О. М. - Економетрична модель поведінки лікаря стаціонару та її емпірична верифікація в умовах реформи охорони здоров'я м. Вінниці, Яремина І. В. (2014)
Борковський Д. С. - Сучасні підходи до організації центру естетичної стоматології (2014)
Лехан В. М. - Менеджмент якості згідно зі стандартами 180 як спосіб підвищення ефективності діяльності медичних закладів, Павленко М. В., Волчек В. В. (2014)
Строкань А. М. - Пролонгована блокада стегнового нерва як ефективний засіб у ранній реабілітації у пацієнтів після ендопротезування колінного суглоба (2014)
Винярский Я. М. - Комплексна гормональна терапія у жінок репродуктивного віку з доброякісною патологією матки, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Козань І. В. - Обтураційна кишкова непрохідність, викликана фітобезоарами шлунка, Бойченко О. З., Лізанець М.М. (2014)
Бодань С. М. - Типология личности в патогенезе системних расстройств у пострадавших с легкой механической травмой, Коровин А. Е., Дергунов А. В. (2014)
Головач И. Ю. - Внутрисуставное лечение синовита с помощью лорноксикама у пациентов с остеоартритом коленньїх суставов, Чипко Т. М., Зазирньїй И. М., Лазоренко Е. А. (2014)
Гудим О. В. - Клінічний випадок тромбоемболії легеневої артерії у пацієнта з гіпертонічною хворобою та іхс. (динамічне спостереження в умовах багатопрофільної лікарні "Феофанія"), Захарченко І. П., Палаш Т. М. (2014)
Коржелецький О. С. - Діагностика інфекційного ендокардиту: сучасний стан проблеми, Дацюк О. Р. (2014)
Каленська О. В. - Імуногістохімічна верифікація апудоцитів при ендометріозі (2014)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів із виразковою хворобою та ерозіями шлунку та 12-палої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2014)
Кметюк Я. В. - Розробка та впровадження локального клінічного протоколу променевого лікування хворих на рак передміхурової залози у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія" ДУС, Сафронова О. В., Удатова Т. В., Кісіль Ю. М. (2014)
Корбут Н. Н. - Перспективньїе направления исследования звуков дьіхания в пульмонологии, Льховский Ю. И., Лопата В. А., Мясньй И. С., Петренко Л. В., Попов А. А., Стукалин В. А., Танчик А. В. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Сontent (2014)
Shapovalova D. V. - Refinement of the incoherent scatter radar constant, Pulyayev V. А. (2014)
Bogomaz O. V. - A library of routines for incoherent scatter radar data processing, Kotov D. V. (2014)
Domnin I. F. - Variations of the electric field zonal component, the vertical component of the plasma drift and neutral wind velocities in ionosphere over Kharkov (Ukraine) during August 5 – 6, 2011 and November 13 – 15, 2012 magnetic storms, La Hoz C., Lyashenko M. V. (2014)
Domnin I. F. - Fuzzy logic based control system of converter for powerful sounding pulses generator, Levon O. O., Varvyanskaya V. V. (2014)
Domnin I. F. - Kharkiv incoherent scatter facility, Chepurnyy Ya. M., Emelyanov L. Ya., Chernyaev S. V., Kononenko A. F., Kotov D. V., Bogomaz O. V., Iskra D. A. (2014)
Kolchev A. A. - Simultaneous determine of Doppler shift and group delay time using amplitude modulated chirp-signal, Nedopekin A. E., Shumaev V. V. (2014)
Zhivolup T. G. - The F2-layer parameter variations during spring equinox 2013, according to the Kharkiv and EISCAT incoherent scatter radars data (2014)
Skvortsov T. A. - Measurement of the geomagnetic field in the ionosphere using radar methods, Emelyanov L. Ya. , Fesun A. V., Belozerov D. P. (2014)
Kozlov S. S. - Automatic data collection for incoherent scatter complex (2014)
Rymar S. I. - Technology and equipment for fast oil and adsorbent regeneration with application of high-power HF electromagnetic field (2014)
Grinchenko S. V. - Seasonal anomaly in variations of global distributions of F2-layer electron density according to CCIR model (2014)
Panasenko S. V. - Travelling ionospheric disturbances over Kharkiv, Ukraine, accompanying the operation of EISCAT heater facility, Rietveld M. T., La Hoz C., Domnin I. F. (2014)
Grinchenko S. V. - Simulation of ionospheric plasma velocity along the geomagnetic field lines due to the horizontal neutral winds, Dziubanov D. A., Ziuzgina Iu. E. (2014)
Анацький Р. В. - Показники виконання загальноконтрольної вправи на єдиній смузі перешкод курсантами під час проходження первинної підготовки, Коломійцева О. Е. (2014)
Батєєва Н. П. - Стан фізичної підготовленості студентів Київського національного університету культури і мистецтв (2014)
Бойченко Н. В. - Контроль координаційних здібностей в ударних видах єдиноборств (2014)
Булашев А. Я. - Картографическое обеспечение рекреационной и туристской деятельности (2014)
Гамалій В. В. - Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації, Шльонська О. Л. (2014)
Градусов В. А. - Застосування екіпажами оперативних автомобілів універсальних швидкісних стенограм, Рибак О. Ю., Виноградський Б. А., Музика Ф. В. (2014)
Джим В. Ю. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду (2014)
Друзь В. А. - Особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку, Артем’єва Г. П., Нечитайло М. В. (2014)
Єрмолаєва А. В. - Визначення особливостей гемодинамічних та рухових порушень при атеросклеротичній хронічнійї ішемії мозку для вибору засобів фізичної реабілітації (2014)
Кемінь О. О. - Формування традиції фізичного виховання в українському скаутингу (2014)
Колоколов В. О. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів та курсантів Національного університету цивільного захисту України до виконання професійних обов’язків (2014)
Котелевський В. І. - Диференційовані комплекси фізичної реабілітації у молоді із патологією хребта, Тимошенко О. П., Леонтьєва Ф. С. (2014)
Масляк І. П. - Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах, Мамешина М. А., Жук В. О. (2014)
Михнов А. П. - Самооценка хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа (2014)
Михнов А. П. - Оценка соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом групповых моделей игровых амплуа (2014)
Петренко В. І. - Проблеми відвідування занять з фізичного виховання студентами технічних спеціальностей, Петренко І. І. (2014)
Пилипко О. А. - Особенности технико-тактических действий высококвалифицированных спортсменок при проплывании соревновательных дистанций 50, 100 и 200 метров способом кроль на спине (2014)
Рыбальченко Т. П. - Определение модели соревновательной деятельности квалифицированных бегунов в марафоне (2014)
Синюгіна М. Б. - Показники грудної реографії у спортсменів-плавців у стані спокою та після виконання фізичних навантажень у різних положеннях тіла, Дьомін С. С. (2014)
Сутула В. О. - Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді, Кизім П. М., Шутєєв В. В., Фішев Ю. О., Луценко Л. С. (2014)
Талова Н. C. - Механотерапія в програмі фізичної реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглоба (2014)
Тропин Ю. Н. - Анализ результатов выступления сборных команд по греко-римской борьбе на Кубке европейских наций 2014 года, Пономарев В. А., Клименко О. И. (2014)
Цибульська В. В. - Організаційно-методичні умови формування мотивації студенток заочної форми навчання педагогічних спеціальностей до професійно-прикладної фізичної підготовки (2014)
Шевченко О. О. - Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості юних тенісисток на етапі початкової підготовки (2014)
Wu Linna - Evaluation of the level of development of sport tourism China and Europe, Brusentsev V. (2014)
Сутула В. О. - З досвіду роботи щодо удосконалення робочих програм навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі гімнастики Харківської державної академії фізичної культури (2014)
Зеленько А. - Еволюція категорії значення у структурі різних лінгвістичних парадигм (2013)
Пименова М. - Концептуальные исследования в современной лингвистике (2013)
Островська Ю. - Афіксація як спосіб поповнення англійської мови кінця ХХ – початку ХХІ століття оцінними неологізмами-іменниками (2013)
Руссу А. - Особливості утворення дієслів зі значенням завершеної результативної дії в "Російсько-українському словнику" (1924 – 33) (2013)
Клименко О. - Лексична і синтаксична конкретизація діяча в сучасній англійській мові (2013)
Кравченко Є. - Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови І. Котляревського (2013)
Матулевська Т. - До питання статусу частки в сучасній лінгвістиці (2013)
Олексенко О. - Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського (2013)
Пилипак В. - Егоцентрична ‘там’-семантика грамеми середнього роду в українській мові (2013)
Прадід О. - Особливості функціювання сполучних засобів у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2013)
Тукова Т. - Компенсаторная роль флексии в современном русском языке (2013)
Хом’як І. - Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції (2013)
Вінтонів М. - Пунктуаційні графічні засоби в аспекті теорії актуального членування (2013)
Ємельяненко Г. - Вставні слова як засоби реалізації лінгвокреативності (2013)
Зоріна Ю. - "Називний уявлення" і "називний теми" як лінгвістичні терміни (2013)
Межов О. - Мінімальна синтаксична одиниця умови у структурі простого ускладненого речення (2013)
Панкова М. - Комунікативна будова питальних речень (2013)
Пономарьова Л. - Інституційно-правовий узус і норма мови (2013)
Ротару І. - Речення з підметовими предикативними частинами зі сполучними словами ХТО, ЩО (2013)
Святобаченко І. - Диференційні ознаки комунікативної структури речення (2013)
Ситар Г. - Моделі фразеологізованих речень з незмінним комплексом ЯКЕ ТАМ: структура й семантика (2013)
Filatova E. - Syntagma in the English Speech: Structure, Meaning and Functions (2013)
Шабат-Савка С. - Непрямі висловлення у системі синтаксичних репрезентантів категорії комунікативної інтенції (2013)
Шатілова О. - Питальні речення як виразники спонукальної модальності (2013)
Мікіна О. - Про шляхи формування семантики ‘передавати інформацію’ в латинській та романській мовах (2013)
Оленяк М. - Предикатні та актантні конкретизувальні уточнювальні конструкції (на матеріалі англійської, української та польської мов) (2013)
Пасько Г. - Маргінальні фрейми мовленнєвого жанру загадки в слов’янських та германських мовах (2013)
Сліпецька В. - Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань: проекція на українську, російську й англійську лінгвокультур (2013)
Усенко О. - Спільні та відмінні способи утворення складних слів у сучасній англійській мові у зіставленні з українською (2013)
Фомічова В. - Причини субстантивної аморфізації (на матеріалі української та англійської мов) (2013)
Бабич Т. - Депоетизація як різновид смислового перетворення слова (2013)
Голіцина О. - Функціональне навантаження мінімальних ідіом у художньому тексті II половини XX століття (2013)
Зеніна А. - Періодизація термінології української банківської справи (2013)
Мішина Н. - Диференційно-параметричні ознаки медичної педіатричної термінології (2013)
Андрущенко В. - Поширені тенденції руйнації типових форм категорійної зв’язності як універсальний текстотвірний чинник (2013)
Боровик Я. - Особливості змісту та структури концепту "ТАЄМНИЦЯ" в українській мовній картині світу (2013)
Єщенко Т. - Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві (2013)
Загнітко А. - Мовно-образний і поетично-символьний виміри художнього тексту (2013)
Кітаєва Т. - Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв’ю" (2013)
Коротич К. - Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря") (2013)
Левічева О. - Проблема ритуалу в сучасній комунікації (2013)
Лешкова Н. - Внутрішньотекстове актуальне членування (2013)
Шевченко Л. - Представлення біблійних концептів у Словнику української мови в 20 томах (2013)
Дубовик Л. - Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка, Радіонова Т. (2013)
Данилюк І. - Корпус текстів для вивчення граматичної службовості: класифікація граматичних класів і підкласів (2013)
Putilina O. - Stages and Causes of Forming a Grammatical Structure of Present-Day English Language (in Comparison with the Ukrainian one) (2013)
Колесников А. - Морфологічний рівень говірки с. Ярославка Саратського р-ну Одеської обл. на тлі діалектного оточення (2013)
Гамзюк М. - Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов. Рец. на кн. : Материнська О. В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : – Донецьк : Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження : Т. 8) (2013)
Загнітко А. - Людина – Культура – Всесвіт. Рец. на кн. : Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / Володимир Миколайович Манакін. – К. : ВЦ "Академія", 2012. – 288 с. (Серія "Альма-матер")., Путіліна О. (2013)
Сабадош І. - Микола Андрійович Грицак як лексикограф, педагог, людина (2008)
Німчук В. - М.А.Грицак і його "Словник ботанічної номенклатури" (2008)
Лизанець П. - Микола Грицак як людина і невтомний збирач мовних скарбів краян (2008)
Миголинець О. - Походження назв рослини еритронію собачого зуба (на матеріалі Ботанічного словника М.Грицака) (2008)
Москаленко Л. - Лексичні, семантичні та граматичні особливості метафорично мотивованих зоонімів (на матеріалі "Словника українських говорів Закарпатської області" М.А.Грицака) (2008)
Чикут В. - З історії проекту "словника українських говорів закарпаття” І.Панькевича та М.Грицака (2008)
Аркушин Г. - Дворівневе та додаткове картографування у регіональних атласах (2008)
Асаула М. - Особливості словотворення в дитячому мовленні (на матеріалі мовлення дітей центральної Слобожанщини (Харківщини)) (2008)
Баньоі В. - Склад мікротопонімів басейну річки Ужа з погляду їх походження (2008)
Белей Л. - Інтернет-блоґ "Живий Журнал" як мовна спільнота: статус та специфіка комунікації (2008)
Белей Л. - Українсько-словацьке етномовне пограниччя та окремі найновіші тенденції у його вивченні (2008)
Березовська Г. - Назви взуття у говірках східного Поділля (2008)
Бойко Н. - Діалектна лексика з семантикою ‛розгалуження річки на рукави’ у східнослов’янських дегідронімічних ойконімах (2008)
Вегеш А. - Віддзеркалення народнорозмовного антропонімікону українців в літературно-художній антропонімії тетралогії Романа Іваничука "Вогненні стовпи" (2008)
Венжинович Н. - Українська фразеологічна картина світу (на матеріалі лексикографічних джерел) (2008)
Верховод О. - Евфемізм як чинник вторинної номінації (на матеріалі лексики живої природи) (2008)
Вишневська Г. - Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") (2008)
Вікторіна О. - Принципи укладання словника лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії кіровоградщини (2008)
Вовченко Г. - Особливості словотворення фемінітивів та родові кореляції особових назв у гуцульських говірках рахівського району Закарпатської області (2008)
Воронич Г. - Дослідження мови пам’ятки як надійний спосіб її локалізації (2008)
Гаврилова Т. - До питання про особливості дослідження місцевої топонімії (на матеріалі говірок Черкащини) (2008)
Галай О. - Діалектна лексика як джерело офіційної урбанонімії (на матеріалі Закарпатської області) (2008)
Галас А. - Спостереження над говірковою паремією і фраземікою (2008)
Галас Б. - До характеристики джерел рукописного українсько-російського словника М.О.Руберовського (2008)
Гвоздяк О. - Запозичення з німецьким етимоном у структурі українських говірок Закарпаття (2008)
Горобець О. - Особливості іменника М.Хмельницького у 1905 році (2008)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту (2008)
Ґоца Е. - Назви напоїв і приправ в українських говорах Карпат (2008)
Денисенко Л. - Говірки нижньої наддніпрянщини як об’єкт словникарства та лінгвогеографії, Євтухова Н. (2008)
Дидик-Меуш Г. - Закарпатські говіркові риси в мовній тканині неканонічного євангельського тексту XVI ст. (2008)
Зеленько А. - Аспект, метод, прийом, процедура у діалектології (2008)
Зінчук Р. - Словозміна іменника у західнополіській говірці села Смідин (2008)
Кірілкова Н. - Деякі особливості внутрішньої форми діалектних фразеологізмів (2008)
Ковач Г. - Назви мисливських звірів і частин їх тіла у боржавських говірках (2008)
Куриленко В. - Вертикальні та діагональні ізолекси на діалектологічній карті Полісся (2008)
Мацюк З. - Фразеологічні паралелі гуцульських і західнополіських говірок (2008)
Милла Л. - Назви дзвінків для великої та малої рогатої худоби в українських говорах східної Словаччини (2008)
Наливайко М. - Сімейно-родові іменування (2008)
Обручар А. - Назви гори в оронімії українського Потисся (2008)
Папіш В. - Діалектизми як компоненти фразем (на матеріалі художньої прози закарпатоукраїнських письменників 40–90 рр. ХХ ст.) (2008)
Пискач О. - Архаїзація лексики в сучасній Закарпатській говірці (2008)
Піцура Т. - Назви хатніх речей в українських говорах Карпат (стан вивчення, склад, структурна організація ) (2008)
Прозор Н. - Лексика українських говорів Закарпаття на сторінках журналу ”Рідна мова” (Варшава, 1933–1939) (2008)
Сагаровський А. - Діалектний словник слобожанщини: проблеми фонетичної коректності (2008)
Свистун Н. - Жіночий іменник міста тернополя другої половини ХХ століття (маловживані імена) (2008)
Статєєва В. - Маловідомі праці і. панькевича та і. огієнка про українські говори Закарпаття (2008)
Тимко-Дітко О. - Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови (2008)
Тищенко Л. - Двокомпонентні номінації в "Словнику побутової лексики південнослобожанських говірок" (2008)
Тищенко Т. - Номінація меду у говірках східного Поділля (2008)
Філак І. - Мотивація вживання антропонімів в ентомологічній лексиці (2008)
Хібеба Н. - Структура тематичної групи весільної лексики бойківських говірок (2008)
Хобзей Н. - Діалектний словник: автор та читач, Ястремська Т. (2008)
Хомчак Л. - До функціонування надсянських говірок в умовах білінгвізму (2008)
Чирук Л. - Ентомологічна лексика у західнополіській фраземіці (2008)
Чіжмарова М. - Дослідження лексики русинів-українців східної Словаччини. Медична термінологія (2008)
Шелемех В. - Назви страв та кухонного начиння в надсянському та наддністрянському говорах (2008)
Юсип-Якимович Ю. - Словотвірні відономатопоетичні моделі дієслів з+-ота-(-ти) і з+-оті-(-ти) в українських говірках Карпат (2008)
Kondratiuk M. - O metodologii opracowywania atlasów i słowników gwarowych na obszarach zróżnicowanych pod względem etnicznym i językowym na przykładzie gwar białostocczyzny (2008)
Siegień B. - O specyficznych entomonimach w gwarach wschodniosłowiańskich białostocczyzny (2008)
Бидзиля А. В. - Новые и интересные находки микрочешуекрылых (Lepidoptera) в Украине. Сообщение 3, Бидычак Р. М., Будашкин Ю. И., Демьяненко С. А., Жаков А. В. (2014)
Будашкин Ю. И. - Пятое дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма (2014)
Проценко Ю. В. - Роющие осы (Hymenoptera: Crabronidae) коллекции Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. Подсемейства Astatinae, Bembicinae, Mellininae и Philanthinae, Фатерыга А. В., Иванов С. П. (2014)
Петрович О. З. - Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистемних послуг (2014)
Скрипник И. А. - Региональные ООПТ и сохранение биоразнообразия на территории Краснодарского края, Никифоров Д. Н., Скрипник И. И. (2014)
Панкеева Т. В. - Методические подходы к ландшафтно-созологической оценке прибрежных комплексов, Бондарева Л. В. (2014)
Филимонова Е. И. - Орхидные в техногенных экосистемах Урала, Лукина Н. В., Глазырина М. А. (2014)
Kotolupova I. P. - Coastal management of the Black Sea (on the example of the Crimea) (2014)
Ольштынская А. П. - Диатомеи и кокколитофориды в голоценовых экосистемах Прикерченского сектора Черного моря (2014)
Кураева И. В. - Закономерности распределения тяжелых металлов в почвах Луганского природного заповедника (2014)
Локтионова Е. П. - Литолого-геохимические особенности поверхностных отложений и закономерности отложения микроэлементов в природных объектах восточной части южного берега Крыма, Кураева И. В., Войтюк Ю. Ю., Матвиенко А. В. (2014)
Поповичев В. Н. - Ртуть, первичная продукция и гидрохимические параметры в системе экологического мониторинга поверхностного слоя акватории Балаклавской бухты, Стецюк А. П., Плотицына О. В., Попов М. А., Родионова Н. Ю., Царина Т. В. (2014)
Чибрик Т. С. - Изменчивость микроэлементного состава Artemisia absinthium в зависимости от свойств субстрата (2014)
Гаркуша Л. Я. - Биоразнообразие растительности территории государственного предприятия "Судакское лесоохотничье хозяйство", Свербилова А. А. (2014)
Разумейко В. Н. - К оценке биоразнообразия кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) Крымского полуострова, Громенко В. М., Ивашов А. В. (2014)
Гольдин Е. Б. - Динофлагелляты: биоразнообразие и биоцидность (2014)
Ярыш В. Л. - Динамика численности косули европейской, зайца русака, и хищничество горно-крымской лисицы в Карадагском природном заповеднике, Антонец Н. В., Балалаев А. К., Иванов С. П. (2014)
Летухова В. Ю. - Новая популяция Crataegus tournefortii в юго-восточном Крыму, Потапенко И. Л. (2014)
Сволынский А. Д. - Особенности антэкологии ятрышника прованского (Orchis provincialis, Orchidaceae) в Крыму: опылители, система их привлечения, уровень опыления, Иванов С. П., Фатерыга А. В. (2014)
Брянцева Ю. В. - Межгодовая изменчивость разнообразия динофлагеллят и поля биолюминесценции у берегов Севастополя, Серикова И. М., Суслин В. В. (2014)
Щербина В. В. - Сезонна флуктуація біорізноманіття альгоугруповань цілинних та антропогенно-порушених біогеоценозів південного степу України (2014)
Варигин А. Ю. - Восстановительная сукцессия сообщества обрастания в Одесском заливе Черного моря (2014)
Бурдиян Н. В. - Анаэробные бактерии перифитона бухты Артиллерийская (Севастополь, Черное море) (2014)
Воробьева Л. В. - Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) как компонент мейобентоса контурных биотопов Одесского морского региона, Портянко В. В. (2014)
Рассашко И. Ф. - Разнообразие, особенности географического распространения зоопланктона водных экосистем Белорусского Полесья, Труш К. В., Баранова Н. С. (2014)
Воробьева Л. В. - Зообентос биоценозов Одесского морского региона Черного моря, Синегуб И. А. (2014)
Теренько Г. В. - Современное состояние фитопланктона Тузловской группы лиманов северо-западного Причерноморья (2014)
Георгиева Е. Ю. - Особенности развития фитопланктона поверхностных вод Черного моря в мае 2013 года, Стельмах Л. В. (2014)
Дорошенко Ю. В. - Морские дрожжи в сообществе обрастаний систем гидробиологической очистки (2014)
Гулин М. Б. - Оценка причин угнетения биотического потенциала мидии в зонально-поясном экотопе ракуши акватории Карадага, Тимофеев В. А. (2014)
Кулакова И. И. - Свободноживущие нематоды перифитона искусственных субстратов Одесского залива Черного моря (2014)
Терентьев А. С. - Реакция массовых видов зообентоса на заиление Керченского предпроливья Черного моря (2014)
Ревков Н. К. - Состав и сезонная динамика макрозообентоса локального биотического комплекса Chamelea gallina (западный Крым, Черное море), Тимофеев В. А., Лисицкая Е. В. (2014)
Стельмах Л. В. - Культуры динофитовых водорослей Черного моря: экспериментальные исследования и практическое значение, Мансурова И. М., Акимов А. И. (2014)
Реут А. А. - Интродукция декоративных травянистых многолетников в Республике Башкортостан, Миронова Л. Н. (2014)
Зеленська О. - Прислів’я і поговірки на юридичну тематику на заняттях з іноземної мови у ВНЗ системи МВС України (2014)
Федурко М. - Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи, Котович В. (2014)
Олійник Л. - Рекомендації по впровадженню методичної системи навчання військово-спеціальних дисциплін магістрів військово-соціального управління (2014)
Жигайло О. - Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Ліннік О. - Завдання дослідно-рефлексивного характеру в організації виробничої педагогічної практики (2014)
Фриз П. - Роль хореографічного мистецтва в полікультурному вихованні (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. - Особливості предметного аспекту змісту навчання професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності майбутніх учителів французької мови (2014)
Лупак Н. - Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема (2014)
Кравчук Л. - Шляхи модернізації фахової підготовки вчителя іноземних мов (2014)
Силюга Л. - Реалізація технології розвивального навчання Л. В. Занкова у процесі вивчення математики у початкових класах (2014)
Гуменюк С. - Формування компетенції педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Калита Н. - Проблема виховного ідеалу у контексті сучасних модернізаційних концепцій виховання (2014)
Петрів О. - Художнє сприйняття: проблема взаємодії автора і реципієнта (2014)
Муляр Н. - Методичні особливості проведення нестандартного уроку в курсі "Методика навчання освітньої галузі "Суспільствознавство”, Костюк Л. (2014)
Колток Л. - Проблема інтенсифікації навчального процесу у сучасній школі (2014)
Стасів Н. - Формування в учнів уявлень про змінну величину як чинник алгебраїчної пропедевтики у початковому курсі математики, Війчук Т. (2014)
Кудря О. - Підготовка майбутніх учителів до навчання учнів технології побутової діяльності (2014)
Тинкалюк О. - Види комунікативних бар’єрів студентів-майбутніх економістів у процесі вивчення іноземної мови професійного спілкування (2014)
Наливайко И. - Особенности обучения младших школьников игре на музыкальных инструментах (2014)
Машкова І. - Процеси становлення україномовної освіти та школи в Канаді після Другої світової війни (2014)
Купчик Л. - Вплив глобалізації та інтернаціоналізації суспільства на мовну політику і трансформацію цілей шкільної іншомовної освіти у Швейцарії (2014)
Кравченко-Дзондза О. - Формування комунікативної компетентності студентів у процесі вивчення дисциплін філологічного циклу (2014)
Лужецька Л. - Пароніми та їх роль у забезпеченні точності мовлення (2014)
Околович І. - Пластичні властивості мовної і музичної інтонації та значення інтонаційної теорії для музичного виховання, Мартинів Л. (2014)
Майбородюк Н. - Дослідження мотивації досягнення успіху у студентів напряму підготовки 6. 010102 Початкова освіта (2014)
Synowiec А. - Meandry techniki podatkowej wprowadzenie (2014)
Гжещук В. - Сучасна модель підготовки маркетологів для роботи у виробничо-промисловій діяльності (2014)
Савка І. - Зміст і методика навчання основ економіки учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх шкіл (2014)
Жуковські В. - Комерційні відносини підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах (2014)
Яворська О. - Суб’єкт пам’яті та його наративні стратегії в мемуаристиці (2014)
Пшеславська С. - Особливості функціонування інституту сім’ї в сучасній Україні (2014)
Безбородих С. - Структура конкурентоспроможності майбутніх педагогів (2014)
Кузьменко Г. - Тенденції підготовки викладацьких кадрів в університетах Іспанії (2014)
Левкович У. - Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах (2014)
Дволучанська В. - Характеристика технології організації педагогічної взаємодії (2014)
Шуст Р. - Vestigia semper adora (2014)
Аркуша О. - Історичні дослідження в інтелектуальних та політичних контекстах підавстрійської Галичини, Мудрий М. (2014)
Глушик І. - Фахова підготовка істориків Львівського історичного середовища другої половини ХІХ століття (2014)
Зашкільняк Л. - Українська історіографія у міжвоєнній Польщі: організаційні та методологічні аспекти (2014)
Глушко М. - Наукові зв’язки викладачів історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка з Науковим Товариством імені Шевченка в Україні (1989–2013) (2014)
Матвієнко Г. - Церковна історія у Цісарсько-королівському університеті імені Франца І у Львові (2014)
Баукова А. - Антична археологія у Львівському університеті (2014)
Юрейко П. - Медієвістика як основна компонента історичних студій кафедри загальної історії середніх віків та Інституту допоміжних історичних наук Львівського університету (1919–1939) (2014)
Тарнавський Р. - Етнологічний інститут Львівського університету: формування коллективу та напрямів діяльності (1924–1939) (2014)
Ковтун Х. - Андрій Брагінець – перший декан історичного факультету Львівського університету, Синиця А. (2014)
Гілевич І. - Михайло Скорик– етнолог, історик, фольклорист (2014)
Юхимчук К. - Ігор Свєшніков: нові штрихи до наукового портрета (2014)
Качмар В. - Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова (2014)
Клебан Л. - Питання української національної ідеї, державності та мови у працях Михайла Возняка (2014)
З історії видання "Записок історичного та філологічного факультетів” Львівського університету (2014)
Крип’якевич І. - З минулого Шевченкової батьківщини (2014)
Возняк М. - Літературна атмосфера "Івана Підкови” Т. Г. Шевченка (2014)
Макарчук С. - Історичний факультет Львівського університету у 1951–1956 роках (2014)
Мовчан С. - Студенти і викладачі історичного факультету в роки "хрущовської відлиги” (2014)
Франко О. - "Ми були дітьми війни”: спогади про випускників історичного факультету 1960 року (2014)
Кондратюк К. - Окремі спогади про історичний факультет (1964–1990) (2014)
Бондар О. - Тематика історичних дисциплін у Львівському університеті (1930–1939), Тарнавський Р. (2014)
Качмар В. - Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік, Притула Я. (2014)
Сипко Б. - Викладацький склад історичного факультету Львівського університету у 1940 р. крізь призму службових характеристик (2014)
Целуйко О. - Нарада у відділі історії України Інституту суспільних наук АН УРСР "Про стан і завдання розвитку допоміжних історичних дисциплін” (31 січня 1959 р.) (2014)
Сіромська Г. - "Це прояви ідеологічної боротьби, а ми інколи недооцінюємо їх”: архівні матеріали до справи професора Олександра Карпенка(1968–1973), Сіромський Р. (2014)
Баран З. - Cichoracki P. Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918–1939 / Piotr Cichoracki. Kraków, 2005. 412 s. (2014)
Полещук Т. - Марчуков А. В. Украина в русском сознании. Николай Гоголь и его время / Андрей Марчуков. Москва: REGNUM, 2011.(Серия: SELECTA). 294 с. (2014)
Купин Л. - Наріжний камінь для дослідження історії Львівського університету. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка (2014)
Рачковський Г. - Польові етнографічні дослідження кафедри етнології Львівського університету (1998–2013): географія, тематика, здобутки (2014)
Гудима Ю. - Уроборос, або вибрана бібліографія до історії розвитку історичної науки у Львівському університеті (2014)
Сіромський Р. - Публікації у "Віснику Львівського університету. Серія історична” за 2002–2013 роки (2014)
Рачковський Г. - Список монографій, навчальних посібників та підручників авторства викладачів історичного факультету Львівського університету за 2000–2014 роки, Васьків Н. (2014)
Лозинський М. - Дослідження історії Чину Святого Василія Великого у Литві у науковій та громадсько-культурній діяльності Алдони Васіляускєне (2014)
Homo locum ornat, non hominem locus (Світлої пам’яті Лесі Федорівни Буденко) (2014)
Feci quod potui, faciant meliora potentes (Світлої пам’яті Модеста Ігоровича Чорного) (2014)
Белей М. - До характеристики еволюції поглядів Августина Волошина як граматиста і методиста мови (2010)
Вегеш А. - Вплив моди на літературно-художній антропонімікон романів Ірен Роздобудько (2010)
Венжинович Н. - Відтворення негативних дій, учинків людини у фразеологізмах української мови (2010)
Виноградов А. - Нетиповые соответствия в передаче венгерским языком русских суффиксальных наименований лиц (2010)
Галас А. - Риси експресивного синтаксису у "Щоденнику” В.Винниченка (2010)
Галас Б. - До портрета А.Петрушевича як лексикографа і громадського діяча (2010)
Гузинець О. - Динаміка іменника українського села (1900-2008) (2010)
Ковач Г. - Закарпатські народні назви, що характеризують мисливських собак (2010)
Лавер О. - Історико-культурологічні хронологічно значущі літературно-художні антропоніми у творах П.Куліша (2010)
Лукачина Я. - Діалектизми у шкільних підручниках Закарпаття міжвоєнного періоду (2010)
Макар Г. - Питання української мови у спадщині Петра Стебницького (2010)
Миголинець О. - Соматичні елементи в ботанічних назвах українських Закарпатських говірок (2010)
Нуждак Л. - Еколінгвальна ситуація у субсистемі українських прізвищ посттоталітарної (2010)
Пискач О. - Лексика пастушого обряду в українських говорах Закарпаття: стан і проблеми дослідження (2010)
Піцура Т. - Назви столової білизни в українських говорах Карпат (2010)
Сабадош І. - Закарпатські діалектизми як матеріал для відтворення мовної старовини. 2 (2010)
Статєєва В. - Федір Потушняк – дослідник граматики Михайла Лучкая (2010)
Шаркань В. - Лексика на позначення спеціальних понять у східноукраїнських підручниках 1857-1863 років (2010)
Барчан В. - Оповідання "Психічна розрядка” т.осьмачки: модель авторської свідомості (2010)
Бедзир Н. - Гоголевский интертекст украинского постмодернизма (2010)
Бочко М. - Критичний дискурс у статтях ф. коваля про українську культуру (2010)
Голомб Л. - Із історії української мемуаристики: забута мемуарна повість Петра Карманського "Між рідними в південній америці" (2010)
Лях Т. - "…любість одно крило біле, а друге темне має": філософсько-психологічне осмислення феномена любові в новелістиці Марка Черемшини (2010)
Мікула О. - Олена пчілка про відображення давніх міфів в українських народних колядках (2010)
Поліщук Я. - Індивідуальна естетика михайла коцюбинського (2010)
Сенько І. - Будительство в літературному процесі Закарпаття: всеукраїнський контекст (2010)
Тиховська О. - Мотив здобування нареченої у чарівних казках як сценарій осягнення героєм своєї аніми (2010)
Томчук Л. - Ідеологічна парадигма творчості Ганни Барвінок (2010)
Яремкович М. - Жанрова своєріднісь малої прози Марка Вовчка (2010)
Галас Б. - Вагоме осмислення мовного світу Григорія Сковороди (2010)
Миголинець О. - Будівничий мостів між культурами (до 80-річчя професора П.М.Лизанця) (2010)
Сабадош І. - С.П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя від дня народження) (2010)
Лизанець П. - Лавер Василь Іванович (до 80-річчя від дня народження) (2010)
Содержание (2014)
Редчиц В. В. - Взаимосвязь трех теорий качения пневматической шины, Головина Е. В. (2014)
Волков В. П. - Дорожные испытания седана Lada Priora ВАЗ-21703, Рабинович Э. Х., Зыбцев Ю. В., Маринин В. В., Коктев Э. С. (2014)
Сериков С. А. - Анализ результатов испытаний экспериментального гибридного автомобиля в городском ездовом цикле, Двадненко В. Я., Бороденко Ю. Н., Серикова Е. А. (2014)
Аулін В. В. - Закономірності зміни концентрації хімічних елементів у моторній оливі автомобілів, що працюють у нестаціонарних умовах експлуатації при додаванні присадки, Слонь В. В., Голуб Д. В. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Анализ эффективности одноискровой и многоискровой систем зажигания газовых двигателей, Кабанов А. Н., Швыдкий Д. В. (2014)
Лєвтєров А. М. - Підвищення ефективної потужності дизеля, що працює на сумішевому біодизельному паливі, Савицький В. Д. (2014)
Воронков О. І. - Визначення часу перетину в золотниковому розподільнику пневмодвигуна, Лісіна О. Ю., Нікітченко І. М. (2014)
Смирнова Н. В. - Обобщение уравнений движения автомобилей для расчета скорости свободного движения, Леонтьев Д. Н. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Выбор и обоснование степени сжатия газового двигателя, конвертированного с дизеля 4ДТНА1, Грицюк А. В., Кабанов А. Н., Бойчук М. В. (2014)
Нагорний Є. В. - Визначення раціональної кількості об’єднаних транспортних підприємств у місті та зон їх обслуговування, Мосьпан В. М. (2014)
Гецович Є. М. - Побудова матриці транспортних кореспонденцій, транзитних для центральної ділової частини мегаполіса, Засядько Д. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Оценка параметров распределения продолжительности простоя автомобилей на таможенных пунктах пропуска при перевозках грузов между Украиной и Россией, Немна Т. В. (2014)
Нефедов Н. А. - О функции вероятности выбора пассажиром маршрута следования в системах городского пассажирского транспорта крупнейших городов, Альберт Авуа Дж. (2014)
Нагорний Є. В. - Структура інформаційної системи збору даних про параметри вантажопотоків у великих містах, Наумов В. С., Черепаха О. С. (2014)
Горбачев П. Ф. - Топографическая модель условий движения велосипедного транспорта в центральной части г. Харькова, Токмиленко Е. С., Козлов С. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Вероятностная модель потока заявок на перевозку груза с учетом закономерностей их поступления, Макаричев А. В., Кузло Н. В. (2014)
Сараєв О. В. - Момент небезпеки для руху водія в умовах недостатньої видимості з урахуванням оцінки гальмівної ефективності автомобіля (2014)
Аулін В. В. - Зв’язок потужності споживаної тролейбусом електроенергії із перевезеною кількістю пасажирів та характеристиками маршруту, Плохов І. О., Голуб Д. В. (2014)
Горбачев П. Ф. - Модифицированный метод табличного обследования пассажирских корреспонденций в средних городах, Россолов А. В., Гончаренко С. Ю. (2014)
Гнатов А. В. - Экспериментальное определение индуктивности инструментов-индукторов для магнитно-импульсной рихтовки, Аргун Щ. В., Василевич О. С. (2014)
Valter G. - Impact of cadmium on the growth and development of Pinus Sylvestris, Voronova Ye., Onats’ka N. (2014)
Беловол А. В. - Электродинамика и закон сохранения материи (2014)
Корюк В. П. - Ступенчатое уплотнение секторным прессом (2014)
Саньоцький А. М. - Обґрунтування конструктивних параметрів сфероглобоїдного сухарного синхронного карданного шарніра (2014)
Гуляк О. В. - Вступне слово (2014)
Беліков Віктор Трифонович (2014)
Онищенко Олег Анатолійович (2014)
Беліков В. Т. - Перспективи електричних двигунів для наземних бойових робототехнічних машин, Ковалішин С. С., Коваль А. А. (2014)
Бучка В. І. - Аналіз основних шляхів та перспективи розвитку спостережних приладів нічного бачення (2014)
Кондрачуков С. І. - Аналіз та побудова моделі сучасного артилерійського озброєння (2014)
Дмитрусь О. Я. - Вдосконалення механізму пересування мішені на стілецькому полігоні за допомогою автоматизованого електропривода (2014)
Лісовенко Д. В. - Прожектор лазерного растрового підсвічування об’єктів спостереження, Бондаренко О. В. (2014)
Lavrynenko I. V. - Suppression of satellite navigation system of ground robotic technical systems (complexes), Symonenkov V. M. (2014)
Мілютін В. В. - Вдосконалення системи електроприводу наведення озброєння бмп 1эц10м (2014)
Григор’єв О. П. - Шляхи побудови системи протидії наземним бойовим роботам, Набок В. К. (2014)
Гончарук А. А. - Оцінка ефективності утилізації боєприпасів з використанням новітніх технологій, Ковалішин С. С., Лавриненко І. В. (2014)
Левченко І. С. - Погляди на формування і функціонування системи матеріально-технічного забезпечення сухопутних військ збройних сил України, Цуканов В. Н., Бєлохвост В. С. (2014)
Пустовіт І. В. - Прогнозування бойової потреби в забезпеченні підрозділів частини ракетами і боєприпасами (2014)
Бахтєєв В. О. - Модель станів і процесу функціонування системи технічного забезпечення бойових дій частини (2014)
Дем’янчук Б. О. - Проблеми захисту інтелектуальної власності у збройних силах України, Головань В. Г., Дяченко В. І., Хижняк Ж. О. (2014)
Карпович О. Я. - Система управления электроприводом герметичного компрессора холодильной установки с расширенным диапазоном регулирования производительности герметичных однопоршневых компрессоров средствами автоматизированного управления, Онищенко О. А. (2014)
Миргород В. Ф. - Диагностические модели и методы трендового анализа оценки технического состояния газотурбинных двигателей в составе силовых установок, Сергеев А. Ю, Ободовский А. С, Могилянец Т. М. (2014)
Чепкій В. В. - Концептуальна модель системної організації єдиного інформаційного середовища вищого військового навчального закладу, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Павлович В. І. (2014)
Колчин Р. В. - Использование кроссплатформенных медицинских информационных систем в условиях ангионеврологического отделения военно-медицинского клинического центра южного региона Украины, Тещук В. И. (2014)
Тимчук В. Ю. - Методика форування пропозицій щодо розвитку новітніх технологій в Україні, Грабчак В. І. (2014)
Фердман Г. П. - Деякі проблеми електичності релігій (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Титул, зміст (2014)
Беликова Н. В. - Проблемы определения сущности экономических реформ (2014)
Масло Р. Є. - Визначення поняття "мале місто" у глобальній системі світогосподарських зв’язків (2014)
Байдала В. В. - Наукові засади соціальної відповідальності біоекономіки, Бутенко В. М. (2014)
Рябикіна К. Г. - Капітал підприємства як об’єкт економічного управління (2014)
Доровской А. В. - Тенденции и перспективы развития европейского фармацевтического рынка (2014)
Кочевой М. М. - Нормативно-правове регулювання зовнішньоекономічної безпеки України (2014)
Кудрявцев К. О. - Вплив державного боргу на економічне зростання Греції (2014)
Колупаєва І. В. - Підхід до тлумачення важелів регуляторної політики (2014)
Ланговой В. О. - Тенденції реалізації концепції сталого розвитку у виробничо-фінансовій та інвестиційній діяльності корпорацій України (2014)
Дедіков О. І. - Про формування пріоритетів фінансово-економічного розвитку України на нинішньому етапі (2014)
Іляш Н. І. - Структурний та порівняльний аналіз забезпеченості інвестиційної та інноваційної функціональних складових економічної безпеки реального сектора економіки (2014)
Ярошенко І. В. - Світовий та вітчизняний досвід підтримки проблемних регіонів (2014)
Омаров Ш. А. О. - Оцінка сценаріїв соціально-економічного розвитку Харківської області на основі імітаційної моделі (2014)
Хаустова В. Є. - Програмно-цільовий підхід до розвитку галузей економіки в регіонах України: теорія та практика застосування і напрямки оцінки якості цільових програм розвитку, Горбатова Є. Ф. (2014)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2014)
Черняєва А. О. - Проблеми формування та розвитку робітничих кадрів на регіональному рівні (2014)
Сігаєва Т. Є. - Методичні положення щодо використання інструментів інтегрованих маркетингових комунікацій у процесі інвестування (2014)
Ковальчук М. В. - Обґрунтування структури організаційно-економічного механізму інвестиційної підтримки мінерально-сировинної бази гірничо-збагачувального підприємства (2014)
Зражевець Є. Є. - Оцінка ефективності венчурних інвестицій (2014)
Чижов С. В. - Проблеми інноваційного розвитку промисловості в Україні (2014)
Романчик Т. В. - Теорія інновації: дослідження понятійного апарату (2014)
Снігур Х. А. - Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу (2014)
Захарченко П. В. - Трансформаційний цикл в економіці курортно-рекреаційних систем, Савушкін Д. І. (2014)
Віннікова О. С. - Прогнозування результатів застосування податкових пільг на основі методу імітаційного моделювання, Назаренко Г. В. (2014)
Небилиця О. А. - Обґрунтування соціально-економічної ефективності управління персоналом сучасного підприємства (2014)
Шибаєва Н. В. - Готовність суб’єктів господарювання дотримуватися правил як складова ефективності регуляторної політики (2014)
Андреев А. Ю. - Анализ принятия стратегических управленческих решений на предприятиях машиностроительной отрасли Украины (2014)
Волкова Т. В. - Особливості будівельної галузі та їх вплив на систему HR-менеджменту (2014)
Сальникова Т. В. - Розвиток державно-приватного партнерства для фінансового забезпечення житлового будівництва в Україні (2014)
Крикун К. В. - Економічні фактори підвищення ефективності трудових ресурсів у будівництві, Оліферук С. Л., Рязанов А. С. (2014)
Остапюк Б. Я. - Принципи ефективного управління залізничним транспортом у системі національного господарства в умовах глобалізації (2014)
Гринкевич С. С. - Трансформаційні зміни національного ринку праці в умовах євроінтеграції (2014)
Ястремська О. О. - Визначення факторів соціально-трудових відносин для забезпечення соціально орієнтованого управління підприємствами (2014)
Бережна Ю. В. - Підхід до оцінки рівня реалізації потенціалу сфери охорони здоров’я в Україні (2014)
Мігус І. П. - Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах, Андрієнко В. М. (2014)
Яцун Л. М. - Формування механізму управління розвитком сфери харчування населення (2014)
Чепурда Л. М. - Ключові компетенції як базова категорія системи обслуговування споживача, Таньков К. М. (2014)
Ілляшенко С. М. - Web-сайт як інструмент просування продукції промислового використання, Дериколенко А. О. (2014)
Савицька Н. Л. - Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект (2014)
Кобушко І. М. - Оцінка екологічно обумовленого інвестиційного збитку, Кобушко Я. В. (2014)
Ковальчук Н. О. - Підходи щодо оцінювання фінансово-економічної безпеки вітчизняних підприємств, Корбутяк А. Г. (2014)
Олійник Т. В. - Адаптивні стратегії фінансового управління на підприємстві (2014)
Комар Н. Г. - Концепція побудови механізму реструктуризації підприємств (2014)
Ареф’єв С. О. - Теоретико-методичний підхід до діагностики потреб аеропортів у реструктуризації (2014)
Виниченко Е. Н. - Элементы факторов риска в системе контроля (2014)
Смолякова О. М. - Формування системи показників оцінювання економічної стійкості підприємства (2014)
Рета М. В. - Становлення і розвиток парадигми бухгалтерського обліку (2014)
Калінкін Д. В. - Теоретичні засади організації внутрішнього аудиту в бюджетних установах (2014)
Пігош В. А. - Формування концепції системи обліку, орієнтованої на оптимізацію доходів і видатків державних вищих навчальних закладів (2014)
Усатенко О. В. - Венчурна діяльність в системі об’єктів бухгалтерського обліку та економічного аналізу (2014)
Гур’єва І. М. - Економічна та облікова сутність необоротних матеріальних активів (2014)
Ярошенко І. В. - Економічна криза 2014 р. в Україні та антикризова податкова політика, Костяна О. В. (2014)
Стрижиченко К. А. - Формування концепції регулювання фінансового ринку України (2014)
Дєєва Н. Е. - Оцінка портфеля цінних паперів депозитних корпорацій України, Мащенко К. С. (2014)
Ryazanova N. S. - Information Function of Finance: Understanding of its Nature in the Light of Modern Information Paradigm (2014)
Мельниченко О. В. - Глобалізаційні передумови виникнення та розвитку електронних грошей (2014)
Мужилівський В. В. - Аутсорсинг бізнес-процесів у галузі страхування (2014)
Кондратенко Д. В. - Вплив каналів реалізації страхових послуг на вибір споживачів (2014)
Харкавий М. О. - Постмитний аудит як інструмент забезпечення ефективного митного контролю (2014)
Лебединська О. С. - Оцінка стану і проблем розвитку аудиту персоналу на промислових підприємствах Харківської області (2014)
Кроніковський Д. О. - Структура взаємодії контролінгу та менеджменту (2014)
Буднік М. М. - Механізм удосконалення організаційної структури управління підприємством, Сорокіна О. Л. (2014)
Gorlenko V. G. - Development of Employee\'s Labor Potential (2014)
Озарко К. С. - Маркетингове забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств зв’язку, Челомбитько В. В., Видра Н. І. (2014)
Белей Л. - Власні імена українців на порозі ІІІ тисячоліття (2009)
Белей М. - Свіжий струмінь української граматики і лінґводидактики на Закарпатті: "жива мова" Франца Агія (1936) (2009)
Вегеш А. - Літературно-художні антропоніми повісті "Лялька" Тетяни Ліхтей (2009)
Верховод О. - Назви живої природи в лексико-фразеологічних одиницях (2009)
Виноградов А. - Відсубстантивні іменники nomina personalia в російській мові та їх угорські відповідники (2009)
Воронич Г. - Іменникова парадигма в середньонаддніпрянському говорі XVII ст. (2009)
Галай О. - Джерела і способи творення урбанонімів (2009)
Галас Б. - Лексикографічні матеріали в.а.долинського з 1853 року (2009)
Гвоздяк О. - Інтеграція побутової лексики в українсько-німецько-угорських міжговіркових контактах (Мукачівщина) (2009)
Ґоца Е. - Угорські нашарування серед назв їжі та напоїв в українських говорах Карпат (2009)
Демчик І. - Реалізація приголосних фонем у системі консонантизму східнослобожанської говірки (на матеріалі с. Шульгінка старобільського р-ну луганської обл.) 50-52 (2009)
Ковач Г. - Назви способів полювання на зайця в українських говірках Закарпаття (2009)
Лавер О. - Поліфункціональні літературно-художні антропоніми у драмах П.Куліша (2009)
Лукачина Я. - Мовознавча термінологія в граматиці "Рôдне слово" (Ужгород, 1931) (2009)
Мацюк Г. - Теоретичні засади опису мовних ситуацій у контексті прикладної соціолінгвістики (2009)
Миголинець О. - Назви осіб у лексиці народної медицини українських закарпатських говірок (2009)
Нуждак Л. - "Український стилістичний словник" івана огієнка як успішна спроба нормалізації українського ономастикону (2009)
Папіш В. - Дискусійні питання фразеології у мовознавчих дослідженнях (2009)
Пискач О. - Тема смерті в структурі поховального обряду на Закарпатті (2009)
Піцура Т. - Лексичне наповнення тематичної підгрупи "назви постільних речей" в українських карпатських говорах (2009)
Попович Н. - Структура літературно-художніх антропонімів у драматичних творах І. Франка (2009)
Римашевський Ю. - Концепт "національна ідея": спроба інтерпретації (2009)
Рим’як О. - Акузативні конструкції при запереченні в пам‘ятках xvi – першої половини XVII ст (2009)
Сабадош І. - Джерела збагачення української мови ХІХ – початку ХХ ст. назвами дикорослих трав (2009)
Статєєва В. - Західноєвропейські видання другої половини ХІХ ст. про правове становище української мови в підросійській Україні (2009)
Тимченко О. - Антропоморфна метафора в українських народних загадках про предмети (2009)
Фаріон І. - Лінгвонім мова в контексті позамовних чинників (2009)
Чижмар О. - Літературно-художня антропонімія дмитра кешелі: від реалізму до псевдопостмодернізму (2009)
Шаркань В. - Лексичні особливості підручника з природознавства "де-що про світъ Божий" (Київ, 1863) (2009)
Устюгова Л. - Плюральные формы именительного падежа существительных в "Истории о великом князе Московском" А. Курбского 147-151 (2009)
Балла Е. - Т.Шевченко в рецепції В.Пачовського (2009)
Барчан В. - Т.Осьмачка як критик і літературознавець (2009)
Бедзір Н. - Барочные стратегии русского и украинского постмодернизма (на материале прозы П. Крусанова и Л. Дереша) (2009)
Вигодованець Н. - Бароковий дискурс ― церковних бесід о. Михайла Лучкая (2009)
Голомб Л. - Петро Карманський про авангардні явища літератури і мистецтва початку ХХ століття (2009)
Козак М. - Поетика ранньої лірики Ю.Боршоша-Кум‘ятського (2009)
Лях Т. - Архетип землі у новелістиці Марка Черемшини (2009)
Подолей Л. - Онтологічні особливості мариністичної поезії П.Карманського (цикл "Над срібним плесом моря") (2009)
Сенько І. - Етнологічні аспекти "Петербурзьких повістей" ("Невський проспект", "Ніс") Миколи Гоголя (2009)
Тиховська О. - Архетипи тіні та самості в чарівних казках Закарпаття (2009)
Хававчак О. - Валерій Шевчук про барокову поетику козацьких літописів та "Історії русів" (2009)
Вигодованець Н. - Чи увійде Теодосій Осьмачка (1895–1962) до новітньої шкільної програми з української літератури як один із творців "вищої літературної класики”? Барчан В. Творчість Теодосія Осьмачки в контексті стильових та філософських вимірів ХХ століття: Монографія. – Ужгород: TIMPANI, 2008. – 431 c. (2009)
Миголинець О. - Повернення призабутої спадщини. Аркушин Григорій. Голоси з Підляшшя (Тексти). – Луцьк: Вежа, 2007. – 533 с. (2009)
Пискач О. - Поповнення скарбниці гуцульського говору. Неґрич Микола. Скарби гуцульського говору: Березовú. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип‘якевича НАН України, 2008.– 224 с. (2009)
Сабадош І. - Цінна розвідка про гуцульську пастушу лексику. Ястремська Т. Традиційне гуцульське пастухування. – Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип‘якевича НАН України (Серія "Діалектологічна скриня"). – 424 с. (2009)
Примак І. Д. - Родючість грунту і системи землеробства у контексті сталого розвитку, нової біосферної парадигми природокористування і закону ноосфери В. І. Вернадського, Войтовик М. В. (2014)
Власенко В. А. - Резистентність сортів пшениці озимої вітчизняної селекції проти бурої іржі в умовах Північно-східного Лісостепу України, Осьмачко О. М., Бакуменко О. М. (2014)
Боме Н. А. - Внутривидовое разнообразие ячменя культурного (Hordeum vulgare L.) по устойчивости к хлоридному засолению (2014)
Демченко О. А. - Фітопатологічні дослідження колекції Fagopyrum tataricum Gaertn, Юзвенко Л. В., Радченко В. Г., Шевчук В. К., Бойко А. Л. (2014)
Карпук Л. М. - Моделювання процесів росту та розвитку буряків цукрових залежно від комплексного впливу кліматичних факторів, Крикунова О. В., Присяжнюк О. І., Поліщук В. В. (2014)
Гудзенко В. М. - Селекційна оцінка колекційних зразків ячменю озимого в умовах Лісостепу України (2014)
Глеваський В. І. - Продуктивність коренеплодів гібридів цукрових буряків вітчизняної, іноземної та спільної селекції (2014)
Грицаєнко З. М. - Урожайність зерна гречки за дії біологічних препаратів, Даценко А. А. (2014)
Карпенко В. Г. - Зміна агрофізичних показників родючості грунту та продуктивності гречки залежно від систем обробітку грунту та удобрення, Панченко О. Б. (2014)
Козіна Т. В. - Економічна ефективність вирощування гірчиці білої в умовах Лісостепу Західного (2014)
Заморская И. Л. - Изменения химического состава ягод земляники, выращенных с помощью мульчирования, в процессе хранения (2014)
Буньо Л. В. - Вміст недоступної води для рослин-фітомеліорантів Carex hirta L. у нафтозабрудненому ґрунті, Цвілинюк О. М., Терек О. І. (2014)
Овчарук О. В. - Вплив сортових особливостей буряків кормових на структуру урожаю в умовах Лісостепу Західного (2014)
Івко Ю. О. - Оцінка вихідного матеріалу мутантного походження ріпаку ярого за основними структурними елементами продуктивності (2014)
Рожков А. О. - Показники фотосинтетичного потенціалу пшениці ярої залежно від впливу способів сівби та норм висіву (2014)
Гамор А. Ф. - Ефективність сучасних технологій за вирощування суниці, Садовська Н. П., Ціп Л. В. (2014)
Шотик М. В. - Селекція на шкідливість до Alternaria solani (Ell. et Mart) Neerg на помідорах в умовах Київської області, Кубрак С. М., Яременко С. С. (2014)
Грабовський М. Б. - Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості під впливом строків сівби, Грабовська Т. О., Ображій С. В. (2014)
Городецький О. С. - Урожайність ранньої картоплі залежно від способів передсадивної підготовки бульб та сортових особливостей у Правобережному Лісостепу України, Губар М. І., Губар Н. О. (2014)
Кецкало В. В. - Урожайність буряку столового в Правобережному Лісостепу України (2014)
Безвіконний П. В. - Ефективність позакореневого підживлення рослин буряка столового в умовах Західного Лісостепу України (2014)
Куліков Ю. А. - Створення вихідного матеріалу перцю солодкого методом гаметофітного добору, Данилюк Г. П., Кулікова Н. М. (2014)
Потапський Ю. В. - Вплив стимуляторів росту на урожайність та біохімічний склад коренеплодів моркви (2014)
Дубовий О. В. - Якість зерна пшениці озимої в різних умовах живлення довготривалого стаціонарного досліду (2014)
Тишковський В. В. - Антропогенні та абіотичні фактори формування продуктивності льону-довгунця у сівозмінах з короткою ротацією (2014)
Шушківська Н. І. - Лускокрилі (Lepidoptera) в біоценозах Центрального Лісостепу України (2014)
Сухар С. В. - Вплив строків сівби нагідок лікарських на забур’яненість та ураження фузаріозним в’яненням в умовах південної частини Лісостепу Західного (2014)
Романчук Л. Д. - Гідрофітне очищення стічних вод в біологічних ставках Житомирського регіону, Василюк Т. П., Пазич В. М. (2014)
Савіна О. І. - Особливості розщеплення апоміктів тютюну А1, Глюдзик М. Ю. (2014)
Павліченко А. А. - Вплив систем обробітку ґрунту та рівнів удобрення на його біологічну активність під озимою пшеницею, Бондаренко О. М., Вахній С. П. (2014)
Положенець В. М. - Оцінка сортів часнику на стійкість до збудників фузаріозної гнилі (Fusarium equiseti) та сіро-зеленого пліснявіння (Penicillium еxpansum) в умовах Полісся України, Ганько Т. В. (2014)
Герасименко В. Ю. - Оцінка та прогнозування забруднення 137Сs і 90Sr овочевої продукції, отриманої з присадибних ділянок у селах ІІІ та ІV зонах радіоактивного забруднення Центрального Лісостепу України, Розпутній О. І., Скиба В. В. (2014)
Хахула В. С. - Вплив екологічного чинника на реалізацію селекційного потенціалу нових сортів пшениці озимої м’якої, Улич Л. І., Улич О. Л. (2014)
Pyurko O. E. - Physiologo-biological characteristics of plants’ seed masses of wild and natural flora, Namliyeva L. N., Pisanets Z. G. (2014)
Середницький Я. - Павло Шандрук. Перша світова і три Російсько-Українські війни (2014)
Пастух Т. - Володимир Панченко: "Потреба висловлюватися про прочитане – вічна” (2014)
Нагайко Т. - Українські громади у фокусі української історичної думки: короткий огляд сучасної історіографії (2014)
Труба Р. - Формування історичних поглядів Омеляна Терлецького (2014)
Сліпущенко С. - Репресії проти інженерно-технічної інтеліґенції Півдня України у період становлення тоталітарної системи (перша половина 1920-х років) (2014)
Волянюк С. - Формування сотні УПА "Буйні” (1943-1944 рр. ) (2014)
Андрющенко Е. - "Від Сяну до Сяну”: зовнішньополітичні програми та зарубіжна діяльність українських націоналістичних організацій (1991–2001 рр. ) (2014)
Гомотюк О. - Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження, Недошитко І. (2014)
Демська-Будзуляк Л. - Інтермедіальний аспект концепції стилю Миколи Зерова (2014)
Логвиненко Ю. - Предтеча дня сьогоднішнього: національний і державницький масштаби творчості Миколи Руденка (2014)
Мозолевська А. - Функціональна специфіка суб’єктивної інформації в репліках респондента французького "зіркового” інтерв’ю (2014)
Шилінська І. - Лінґвостилістичні аспекти інтернет-комунікації (2014)
Рибіна Н. - Процес сприймання та відтворення тонічних елементів ритмічних одиниць навчального тексту україномовними білінґвами, П’ятничка Т. (2014)
Йосипенко О. - Філософія мови Франсуа Ліотара (2014)
Мороз В. - Міжнародна наукова конференція "Україна і Ватикан: християнство у контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття” (2014)
Нагайко Т. - Треті "Сікорські читання” у Переяславі (2014)
Про авторів (2014)
Содержание (2014)
Курин М. А. - Обеспечение адсорбционного взаимодействия при механической обработке резанием (2014)
Малашенко В. Л. - Исследование процесса удаления облоя с деталей из термопластов, Мещеряков А. Н., Коростелева А. А., Лосев А. В. (2014)
Земляная В. В. - Особенности сборки под пайку телескопических соединений деталей смесительной головки, Борисов Д. В., Федючук А. К., Шулик А. В., Малютова И. А., Самойлов П. В. (2014)
Фролов Е. А. - Исследование влияния операции правки на точность поковок, Кухарь В. В., Бондарь О. В. (2014)
Фролов Е. А. - Эффективные способы изготовления двухслойных тонкостенных изделий, Кравченко С. И., Бондарь О. В., Пирнат А. М. (2014)
Крашаница Ю. А. - Некоторые обобщения операций векторно-тензорного анализа, Пен Юе (2014)
Иванов П. И. - Подготовительный этап процесса наполнения парашютов больших площадей (2014)
Тиняков Д. В. - Уточненная методика определения углов геометрической крутки трапециевидного крыла на основе коэффициента роста индуктивного сопротивления (2014)
Mukhina M. P. - Error model of heading channel in vision-based correlation-extreme navigation (2014)
Рыженко А. И. - Профилирование кольцевых воздухозаборников турбовинтовых двигателей, Цуканов Р. Ю. (2014)
Дария заде С. - Численная методика определения эффективных характеристик однонаправлено армированных композитов гексагональной структуры, Львов Г. И. (2014)
Гаврилко В. В. - Конструирование сверхлегких беспилотных летательных аппаратов с применением новых композиционных материалов (2014)
Loboda I. I. - Gas turbine diagnosability at varying operating points, Miro Zarate L. A. (2014)
Губин С. В. - Моделирование процесса стабилизации температуры для измерения тепловых характеристик фотопреобразователей, Гудкова А. В., Наказненко М. Н. (2014)
Слюсарь Д. В. - Интегральные характеристики разряда в инверсном магнетроне с газовым анодом, секционированными катодными узлами и осевыми потоками плазмы (2014)
Пода В. Б. - Оценка эффективности применения в поршневых двигателях газораспределительных механизмов с клапанами обратного действия (2014)
Сиренко Ф. Ф. - Синтез динамической модели трехвального двухконтурного двигателя на этапе запуска, Епифанов С. В., Суховей С. И. (2014)
Губин С. В. - Анализ функциональных возможностей энергодвигательного модуля для малых космических аппаратов, Бурым И. Г. (2014)
Алфавитный указатель (2014)
Содержание (2014)
Гіренко І. В. - Формування готовності студентів до самонавчання з іноземної мови у ВТНЗ (2014)
Понікаровська С. В. - Втілення гуманістичної концепції навчання на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ (2014)
Маслюк Л. П. - Проблема формування комунікативної компетенції в письмовому мовленні у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Баранник И. М. - Влияние газового наполнителя на жесткость автомобильных шин (2014)
Морозова Г. В. - Опис прояву солітонів у механічних системах нелінійними диференціальними рівняннями (2014)
Гнатов А. В. - Рихтовка кузовных панелей индукционной индукторной системой цилиндрической геометрии с тонкостенным экраном, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Сабокарь О. С. (2014)
Вуєць О. Є. - Вплив термообробки з різними швидкостями нагрівання на субструктурні характеристики сталі (2014)
Швыдкий Д. В. - Современные системы зажигания для газовых двигателей (2014)
Волков В. П. - Дорожное диагностирование заднеприводных автомобилей, Рабинович Э. Х., Белогуров Е. А., Зыбцев Ю. В., Тараненко А. С. (2014)
Беловол А. В. - Теория относительности и закон сохранения материи (2014)
Наумов В. С. - Закономерности формирования спроса на услуги экспедиторских предприятий (2014)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора на радиально-упорных шарикоподшипниках, Беломытцев А. С. (2014)
Коверсун С. О. - Щодо питання класифікації забруднювальних речовин двигунів внутрішнього згоряння з урахуванням характеру захворюваності міського населення (2014)
Канило П. М. - Методология планирования и математической обработки результатов экоисследований автомобилей (2014)
Третьяков О. В. - Використання структуризації надзвичайних ситуацій як засобу забезпечення екологічної безпеки питного водопостачання, Пономаренко Р. В. (2014)
Кузло М. Т. - Моделювання деформацій водонасичених ґрунтових масивів під час зміни гідрологічних умов (2014)
Гриценко А. В. - Снижение эмиссии диоксида углерода на основе использования ветроводородных технологий, Соловей В. В., Внукова Н. В. (2014)
Сериков С. А. - Программно-аппаратный комплекс исследования рабочих процессов гибридной силовой установки, Двадненко В. Я., Бажинов А. В., Богаевский А. Б. (2014)
Мнушка О. В. - Оценка дополнительной погрешности результатов имитационного моделирования информационно-телематических систем (2014)
Галкин А. В. - Влияние параметров совмещения на свойства битумов, модифицированных стирол-бутадиен-стиролом, Пыриг Я. И. (2014)
Кожушко В. П. - Работа плиты, одна сторона которой защемлена, две смежные стороны – свободно оперты, а четвертая – свободна (2014)
Голеско В. О. - Дослідження міцності укріплених ґрунтів на розтяг методом розколювання (2014)
Маляр В. В. - Определение частот собственных колебаний асфальтобетонных балок, испытываемых на вибростенде ХНАДУ (2014)
Юрченко В. А. - Эмиссия нефтепродуктов, создаваемая дорожными инфраструктурными комплексами, Мельникова О. Г. (2014)
Голеско В. О. - Дослідження розподілу внутрішніх зусиль в елементах комбінованої висячої системи з балкою жорсткості від рухомого тимчасового навантаження, Махонько Д. С., Микало Є. М. (2014)
Бугаевский С. А. - Новые методики – новые возможности в строительстве, Глушкова Д. Б., Шепик А. В. (2014)
Бильченко А. В. - Пропускная способность автомобильных дорог регионального уровня, Кислов А. Г. (2014)
Білокобильська Д. В. - Деякі показники гемостазу та їх динаміка в процесі лікування у хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у сполученні з гіпертонічною хворобою (2009)
Бука Г. Ю. - Микроциркуляторные нарушения гастродуоденальной слизистой у больных с рецидивными язвами после органосораняющих операций осложненных кровотечением (2009)
Височин Є. В. - Динаміка показників мікрогемоциркуляції та активності ферментів системи антиоксидантного захисту у підлітків з соматизованими депресивними розладами при застосуванні комбінації релаксилу та імуноплюсу, Рачкаускас Г. С., Мулік Є. О., Рачкаускене І. Г., Коломієць А. А. (2009)
Ганчева О. В. - Особенности возрастной динамики функциональной активности нейронов аркуатного ядра гипоталамуса у самцов крыс линии вистар (2009)
Гарник К. В. - Динаміка функціональних і морфологічних показників мікрогемоциркуляції при неалкогольному стеатогепатиті у поєднанні з остеопорозом в періоді диспансерного спостереження при застосуванні сучасних комплексних препаратів (2009)
Гарник Т. П. - Фагоцитарна активність моноцитів та показники мікрогемодинаміки у хворих на грип при використанні засобів народної та нетрадиційної медицини, Фролов В. М., Жданова М. П., Пересадін М. О. (2009)
Губіна-Вакулік Г. І. - Морфологічна оцінка дії кетаміну та нейропротективних властивостей пірацетаму та сульфату магнію на нейрони гіпокампа у щурів, Фесенко У. А., М'ясоєдов В. В. (2009)
Гушул І. Я. - Експресія рецепторів естрогену та прогестерону у хворих на колоректальний рак, Пересунько О. П. (2009)
Журавльова Ю. П. - Нові методики та пристрої для вивчення твердої оболони головного мозку людини (2009)
Іванова Л. М. - Вплив комбінованого фітозасобу імупрету на цитокіновий профіль крові хворих на хронічне обструктивне захворювання легень в сполученні з неалкогольним стеатогепатитом в періоді медичної реабілітації, Сидоренко Ю. В. (2009)
Івченко Д. В. - Особливості гістологічної будови регенерату, що формується при пластиці кісткових дефектів гідроксилапатитними матеріалами, насиченими міддю або селеном (2009)
Климовицкий В. Г. - О воздействии мышц голени на голеностопный сустав, Тяжелов А. А., Карпинский М. Ю., Суббота И. А., Бирук Мунсиф, Гончарова Л. Д. (2009)
Ковешников В. Г. - Влияние ампутации конечности на околонейронные сосуды хвостатого и чечевицеобразного ядер мозга у собаки, Косимхожиев М. И., Косимходжаев И. К. (2009)
Компанієць К. М. - Клінічні аспекти у хворих на ішемічну хворобу серця у сполученні з хронічним некалькульозним холециститом на фоні хелікобактеріозу (2009)
Кононов В. М. - Вплив комбінації глутаргіну та артіхолу на активність ферментів системи антиоксидантного захисту у хворих на хронічний некалькульозний холецистит, поєднаний з ожирінням (2009)
Корольков О. І. - Зміни деяких біохімічних показників мінерального та сполучно–тканинного обміну в дітей з уродженим вивихом стегна, Леонтьєва Ф. С., Туляков В. О. (2009)
Кузнєцова Л. В. - Цитокіновий профіль крові та показники мікрогемодинаміки у хворих з синдромом хронічної втоми, поєднаним з хронічним безкам’яним холециститом при введенні поліоксидонію, Фролов В. М., Пересадін М. О., Височин Є. В. (2009)
Кузьменко Ю. Ю. - Морфометричні зміни ниркового тільця у динаміці розвитку експериментального гіпотиреозу (2009)
Кутя С. А. - Вікові особливості стану кальцій-фосфорного метаболізму у щурів, що піддавалися дії гравітаційних перевантажень (2009)
Лузин В. И. - Влияние имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатитного материала ОК-015, легированного железом, на прочность плечевой кости, Верескун Р. В. (2009)
Овчаренко М. О. - Електронно-мікроскопічні ознаки змін в тканині печінки у хворих на опіоїдну залежність, яка поєднана із хронічним гепатитом С, Сосін І. К., Пінський Л. Л., Решетнікова О. С., Зінченко О. В., Овчаренко Т. М. (2009)
Омельчук В. П. - Система оцінки стану кульшового суглоба та нижньої кінцівки з наслідками травм та захворювань, Бруско А. Т. (2009)
Пастухова В. А. - Електронномікроскопічне дослідження паренхіми яєчка інтактних статевозрілих щурів (2009)
Піскун Р. П. - Ультраструктурна організація регенерату в різні терміни репаративного остеогенезу (2009)
Радіонова С. І. - Оцінка ефективності комбінації поліоксидонію та імупрету в корекції мікрогемодинамічних порушень у хворих на шизофренію в періоді медичної реабілітації після перенесеного фебрильного нападу, Рачкаускас Г. С. (2009)
Рачкаускас Г. С. - Морфо-функціональні показники мікрогемодинаміки у хворих на параноїдну шизофренію з терапевтичною резистентністю при застосуванні комбінованого фітозасобу імупрету, Гарник Т. П., Фролов В. М., Пересадін М. О., Кутько І. І. (2009)
Стаценко Е. А. - Морфогенез белой пульпы селезенки половозрелых крыс после введения им бисфосфоната "Зомета" (2009)
Суханова Л. А. - Иммуногистохимическая характеристика туберкулеза легких в зависимоcти от состояния соединительной ткани и степени туберкулезного воспаления, Сорокина И. В., Омельченко О. А., Марковская Е. В. (2009)
Тимошенко О. П. - Мікроскопія регенерату довгої кістки в різні стадії репаративного остеогенезу, Піскун Р. П. (2009)
Траилин А. В. - Влияние исходного состояния трупной донорской почки на функцию почечного аллотрансплантата (ПАТ) в первый год после операции (2009)
Трет'якевич З. М. - Вплив глутаргіну на морфологічні та функціональні показники мікрогемоциркуляції при лікуванні підлітків, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції, Козіна С. Ю., Височин Є. В., Мотузний А. І., Єгорова К. А., Мотузна І. В. (2009)
Труфанов С. Ю. - Функціональні та морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих на хронічний пародонтит, сполучений з хронічною патологією гепатобіліарної системи (2009)
Фролов В. М. - Вплив глутаргіну в комбінації з артишоком екстрактом Здоров’я та ентеросорбцією на показники мікрогемоциркуляції та ліпопероксидації у підлітків, хворих на хронічний некалькульозний холецистит, Пересадін М. О., Хомутянська Н. І., Сидорова В. С., Бикадоров В. І. (2009)
Харченко В. В. - Вплив комбінації ліпофлавону та цитраргініну на стан мікроциркуляторного русла хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні з гіпертонічною хворобою (2009)
Цигикало О. В. - Соматовісцеральні кореляції сфінктерного апарату позапечінкових жовчних проток у третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку людини (2009)
Чеботарьов Є. В. - Стан мікрогемоциркуляції та показники перекисного окислення ліпідів у хворих на соматизовані депресивні розлади (2009)
Шаповалова І. О. - Взаємозвязок між станом мікрогемодинаміки та цитокіновим профілем крові хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним некалькульозним холециститом та ожирінням (2009)
Щербакова Н. Р. - Анатомическая изменчивость формы и размеров запирательного отверстия, Андреева И. В., Виноградов А. А., Руденко Е. Ф. (2009)
Толубко В. Б. - Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., Орлов Є. В. (2014)
Беркман Л. Н. - Теоретичні основи методології синтезу інформаційно-комунікаційних систем, Копійка О. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Пассивная оптическая сеть с кодовым разделением каналов, Платоненко А. В. (2014)
Бишовець Г. Ю - Оптимізація часової затримки доставки інформаційних ресурсів у мережі за технологією LTE, Козелков С. В. (2014)
Гайворонская Г. С. - Формализация процесса развития телекоммуникационных технологий с использованием математического аппарата популяционной динамики, Вайсфельд Н. Д. (2014)
Цитрицька Л. М. - Методика самодіагностування телекомунікацйних мереж на основі гнучких структур перевірочних зв’язків (2014)
Жураковський Б. Ю. - Методика розрахунку частості і-кратних помилок в кодових комбінаціях різної довжини при передачі інформації (2014)
Дружинін В. А. - Алгоритми радіокерування дистанційно пілотованими літальними апаратами у складі багатопозиційних систем радіолокації (2014)
Каток В. Б. - Модовое мультиплексирование в волоконно-оптической связи, Манько А. А., Марков С. Е. (2014)
Гайдур Г. І. - Визначення оптимального маршруту для забезпечення надійності системи управління безпроводовими мережами (2014)
Галкин П. В. - Исследование модифицированных муравьиных алгоритмов оптимизации сбора информации в беспроводных сенсорных сетях (2014)
Дмитренко М. Й. - Корпоративна культура: біхевіоральний і праксеологічний аспекти (2014)
Лісовський П. М. - Соціокультурний концепт системи духовної безпеки у сучасному освітньому просторі (2014)
Мельничук М. С. - Філософсько-культурологічний аналіз сучасної ролі музичного мистецтва у сакральному дійстві християнства (2014)
Шеремет Л. А. - Фізична і спортивна культура в контексті проблеми формування ціннісних орієнтацій особистості та суспільства (2014)
Рахмайлов Є. В. - Фашистський та комуністичний тоталітаризм в соціально-філософській та міждисциплінарній рефлексії (2014)
Riegger M. - Unterrichten in Deutschland. Ein Überblick über die allgemeine Didaktik seit 1945 (2014)
Арешонков В. Ю. - Розвиток змісту шкільного етико-морального курсу (Закон Божий) у ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Благун Н. М. - Соціально-функціональний аспект регулювання та коригування діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Гвоздій С. П. - Безпека життєдіяльності як соціально-педагогічна проблема сучасності (2014)
Годованець Н. І. - Особливості змішаного методу навчання іноземної мови (2014)
Гончарова О. А. - Методична підготовка майбутнього вчителя англійської мови, Коноваленко Т. В. (2014)
Завалевський Ю. І. - Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця (2014)
Козачко О. М. - Дослідження професійної мотивації студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення графічних дисциплін, Козачко А. О. (2014)
Колесник Н. Є. - Підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей (2014)
Корчевський Д. О. - Концептуальні засади інтеграції змісту професійної підготовки майбутніх фахівців комп'ютерного профілю (2014)
Пристай Г. В. - Особливості навчання іноземних мов в умовах співпраці (2014)
Рибалко А. П. - Використання дистанційної форми навчання в процесі математичної підготовки студентів-економістів (2014)
Сіранчук Н. М. - Психологічні та психолінгвістичні основи розвитку мовленнєвих творчих здібностей у молодших школярів (2014)
Шишкіна М. П. - Електронні ресурси хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища у діяльності педагога (2014)
Тичина І. В. - Історіографічний аналіз проблеми підготовки військових фахівців в Україні у 20-40 роках ХХ сторіччя (2014)
Барбелко Н. С. - Критеріально-показникова характеристика рівнів сформованості міжкультурної толерантності студентів коледжів в процесі вивчення іноземної мови (2014)
Дуброва C. В. - Особливості застосування педагогічної діагностики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Левківська К. В. - Аксіологічні характеристики науково-теоретичних підходів до проблеми дослідження діяльності інноваційних навчальних закладів (2014)
Миколаєнко Н. М. - Виставки та ярмарки як основні форми реалізації книжкових заходів: до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань (2014)
Потюк І. Є. - Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції майбутніх фахівців сфери туризму на засадах навчальних стратегій (2014)
Шарненкова Т. О. - Організація діяльності курсів підвищення кваліфікації вчителів в Україні другої половини XIX – першої половини XX століття (2014)
Новіцька І. В. - Створення моделі формування професійних умінь у майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін у процесі розв’язування педагогічних задач (2014)
Hillesheim J. - Fatale Grenzen. Zum Gesellschaftlichen in Lessings "Bürgerlichem Trauerspiel" Emilia Galotti (2014)
Кравцова Ю. В. - Моделирование в современной лингвистике (2014)
Гирин О. В. - Деграматикалізація як системне явище в англійській мові (2014)
Кабов А. В. - Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу іспанської мови в сучасній пресі (на матеріалі видань El País, ABC, El Mundo) (2014)
Кузнєцова І. В. - Заголовок-алюзія: смисловий і концептуальний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть) (2014)
Савельєва Н. О. - Логіко-філософські засади вивчення деонтичної модальності (2014)
Трубенко І. А. - Функціональні особливості метонімії в художній прозі англійського модернізму (2014)
Ваврінчік Р. Я. - Експліцитні та імпліцитні перформативні мовленнєві акти (2014)
Труба Г. М. - Взаємодія категорій становості й аспектуальності на понятійному рівні (рівень граничності / неграничності) (2014)
Столярчук О. В. - Афіксація як один з продуктивних способів деривації молодіжних сленгових одиниць (на прикладах з англійської, німецької, української та російської мов) (2014)
Антонов О. В. - Вік як компонент комунікативного стилю персонажу (на матеріалі сучасної американської драми) (2014)
Березіна Ю. О. - Реалізація зімкнених приголосних у давньогерманській епічній поезії "Пісня про Хільтібранта" ("Hildebrandslied") (2014)
Бігдан М. В. - Генеративні теорії та методи у діахронних дослідженнях англійського квазібезособового речення (2014)
Величко Н. М. - Форми звертання в родині (на матеріалі німецької мови) (2014)
Касіян Г. В. - Мовленнєвий етикет як засіб реалізації комунікативних стратегій у суспільно-політичному дискурсі (2014)
Koбзєва О. О. - Метакомунікативна стратегія у мовленні судді в американському судовому дискурсі (2014)
Коваленко К. А. - Метафора як домінантна ознака тексту французької народної загадки (2014)
Куценко М. М. - Псевдонімізація Миколи Хвильового в аспекті структурного психоаналізу (2014)
Щербак О. В. - Жінки у Густинському літописі (2014)
Януш Х. М. - Семантична реконструкція слів Heimat і Vaterland як ключових складових лінгвокультурного концепту "Батьківщина" в німецькій мові (2014)
Степанець К. В. - Діалог з участю третього (І. Багряний, Б. Брехт і Я. Гашек) (2014)
Козловець М. - Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін, Киричок О. (2014)
Халін В. В. - Народження творчого вчителя літератури: Рецензія на монографію Ольги Куцевол "Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури" (2014)
Чирков О. С. - Рецензія на монографію В. М. Назарця "Жанрові модифікації української адресованої лірики" (2014)
Глухов Ю. П. - Динамическая задача для двухслойной полосы на жестком основании (2014)
Козин А. Б. - Напряженно-деформируемое состояние оболочки с включением при изгибе, Папковская О. Б. (2014)
Непомнящий А. В. - Учет межэлементного трения в деформированном состоянии кабель-канатов, Чаюн И. М. (2014)
Мелентьев Р. Ю. - Особенности сверления углепластиков, Натальчишин В. В. (2014)
Ткаченко Б. О. - Моделирование колебаний при растачивании отверстий с учетом переменной жесткости технологической системы, Баланюк А. В. (2014)
Шуклинов С. Н. - Математическое моделирование рабочих процессов механизма подъема кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю., Бартош П. Р. (2014)
Клименко В. И. - Анализ систем автоматического управления началом движения автомобиля на подъем, Шуклинов С. Н., Босенко Е. И. (2014)
Туренко А. Н. - Технологии производства несущих систем из композитных материалов методом инжекции полиэфирной смолы в закрытую форму, Ужва А. В., Чебан А. А., Сергиенко А. В., Шаповаленко В. А. (2014)
Петров Л. М. - Спосіб рівномірного розподілення ваги між колісними рушіями, Лисий О. В. (2014)
Григорова Т. М. - Питання логістичного управління процесом перевезення пасажирів у приміському сполученні (2014)
Chaban V. V. - The calculation of warping spools of warp-knitting machines, Pipa B. F. (2014)
Чабан В. В. - Динамічні навантаження в рукавичному автоматі, зумовлені зворотно-поступальним рухом кареток, та їх зниження, Піпа Б. Ф., Чабан О. В. (2014)
Maksimov M. V. - Control of the axial offset in a nuclear reactor at power maneuvering, Kanazirskyi N. F., Kokol E. A. (2014)
Пелых С. Н. - Метод ограничения вероятности накопления поврежденности оболочек твэлов ВВЭР, Никольский M. В., Рябчиков С. Д. (2014)
Korolyov О. V. - Twin-rotor combined turbine drive with a transmission for the nuclear power plant equipment emergency water supply system, Dеrevyanko О. V., Pogosov O. Yu. (2014)
Кишневский В. А. - Расчет углекислотного равновесия в системах охлаждения крупных электростанций, Чиченин В. В., Ахрамеев В. Г. (2014)
Vоinov А. P. - Predictive assessment of the Ukrainian power industry fuel balance structure progress, Маzurenko А. S., Olesevich Е. K. (2014)
Лукьянов А. В. - Определение тепловых характеристик продуктов сгорания жаротрубного теплогенератора с турбулизатором потока, Остапенко Д. В., Басист Д. В. (2014)
Brunetkin А. I. - Integrated approach to solving the fluid dynamics and heat transfer problems (2014)
Оборский Г. А. - Методика расчета ветроколеса с самонастраиваемой лопастью, Моргун Б. А., Бундюк А. Н. (2014)
Бундюк А. Н. - Моделирование динамики топливно-воздушного тракта когенерационной энергетической установки, Улицкая Е. О., Ларионова О. С. (2014)
Savelyeva O. S. - Using the structural fault-tolerance index in project designing, Krasnozhon O. M., Lebedeva O. U. (2014)
Кобозева А. А. - Основы общего подхода к разработке универсальных стеганоаналитических методов для цифровых изображений (2014)
Kozina M. O. - Discrete Fourier transform as a basis for steganographic method (2014)
Volkov V. E. - Mathematical simulation of laminar-turbulent transition and the turbulence scale estimation (2014)
Кузнєцова Н. В. - Практичні підходи до визначення та урахування невизначеностей, що формують фінансові ризики (2014)
Іванченко Л. В. - Дослідження процесу перероблення відходів калійних виробництв Прикарпаття в товарні продукти, Ерайзер Л. М. (2014)
Тrus І. М. - Studying the processes of sulphates and chlorides extraction from water at low-waste water demineralization technology, Маkarenko І. М., Shabliy Т. О. (2014)
Савченко М. О. - Инфракрасные спектры поглощения нанодисперсного кремнезема с органическими добавками, Мысов О. П., Черненко И. М., Олейников В. Г. (2014)
Коvаlеnkо I. L. - Energy condensed packaged systems. The selection of oxidizer components, Кuрrin V. P. (2014)
Андриенко Н. Н. - Методика прогноза неэффективного оттока капитала в Украине (2014)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз структури витрат промислового підприємства, Крисенко А. В., Амурова О. В. (2014)
Liubchenko V. V. - Blended learning models for directing the self-learning activity of "Software Engineering” specialty students (2014)
Акімова Л. М. - Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового лізингу в Україні (2013)
Гасуха Л. О. - Якісна складова продовольчої безпеки регіонів України (2013)
Кондрацька Н. М. - Сучасний стан та напрями удосконалення системи управління проблемними активами (2013)
Кузнєцова Т. В. - Особливості формування моделей соціальної відповідальності бізнесу в зарубіжних країнах, Шергіна Л. А. (2013)
Мельник Л. М. - Міжнародний досвід формування муніципальних фінансів, Дума В. Л. (2013)
Осадча О. О. - "Фінансовий результат" і "результативність" господарської діяльності: економічна категорія та об’єкти бухгалтерського обліку (2013)
Тимошенко І. О. - Формування пріоритетів інноваційної політики з урахуванням ресурсного потенціалу регіону (2013)
Веретін Л. С. - Продуктивність торговельної діяльності споживчої кооперації регіону: сучасні тенденції та напрями вдосконалення, Брітченко І. Г. (2013)
Вовк В. М. - Зрілість підприємства до впровадження системи управління якістю (2013)
Павлов В. І. - Механізми управління корпоративними правами держави, Гісюк О. В. (2013)
Гус В. М. - Особливості лісогосподарського виробництва та основні пріоритети розвитку галузі (2013)
Заремба В. М. - Тенденції розвитку агропромислового комплексу регіону, Мазурик С. М. (2013)
Науменко С. В. - Визначення завдань та критеріїв розвитку промислового виробництва в регіоні, Подлевський А. А. (2013)
Савущик А. І. - Суперечності і закономірності розвитку процесів злиття та поглинань в Україні (2013)
Скрипчук П. М. - Якість, стандартизація, сертифікація: методологічні засади розвитку, Пахаренко О. В., Судук О. Ю. (2013)
Чуприна А. І. - Роль інвестиційної складової в забезпеченні економічної безпеки регіону, Панчук О. П. (2013)
Шило Ж. С. - Проблеми та перспективи розвитку кредитного ринку України, Кравчун О. В. (2013)
Безтелесна Л. І. - Удосконалення регулювання розвитку більш чистого виробництва продуктів харчування в Україні (2013)
Білоус Н. М. - Динаміка концентрації ринку суб’єктів страхування життя в Україні (2013)
Заячківська О. В. - Розкриття інформації про виплати працівникам у фінансовій звітності суб’єктів державного сектору (2013)
Лесняк О. Ю. - Екологічна складова підтримання економічної безпеки підприємства (2013)
Мальчик М. В. - Маркетингова складова в системі управління промисловим підприємством (2013)
Мороз Е. Г. - Державно-приватне партнерство у сфері водопровідно-каналізаційного господарства України (2013)
Ольшанцева Т. О. - Конкурентні переваги ВНЗ в умовах реформування освіти України, Брітченко І. Г. (2013)
Павлов К. В. - Підвищення доступності житлових кредитних ресурсів (2013)
Рижков О. Ф. - Законодавчі ініціативи впровадження екологічно чистого виробництва (2013)
Солодкий В. О. - Проблеми забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2013)
Клименко М. О. - Критеріальні підходи при оцінці вартості басейнів водних об’єктів, Войтишина Д. Й. (2013)
Лукін С. О. - Матеріально-сировинний потенціал регіону: стан та перспективи використання, Маланчук Л. О. (2013)
Мельник Л. В. - "Кольорова скриня" паливно-енергетичного комплексу, Пашечко О. А. (2013)
Павлов В. І. - Забезпечення енергетичної безпеки регіону, Ткачик В. І. (2013)
Павлова І. І. - Аналіз фінансування природоохоронних заходів в регіоні, Федина К. М. (2013)
Павлюк Н. П. - Ефективність використання водного фонду регіону для ведення рибного господарства (2013)
Притула М. Ю. - Оцінка впливу галузі виробництва будівельних матеріалів на навколишнє природне середовище, Лукін С. О. (2013)
Сидорченко Т. Ф. - Визначення вартості земельних ділянок як складового елементу земельно-майнового комплексу (2013)
Скаковська С. С. - Аналіз розвитку природно-рекреаційної сфери в регіонах України (2013)
Щербакова А. С. - Формування інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання на осушуваних землях (2013)
Щурик М. В. - Модернізація ринкових засад відтворення земельних ресурсів АПК: новий концепт, Тимоць М. В. (2013)
Акімова Л. М. - Факторинг як джерело фінансування діяльності підприємств, Павлов В. І. (2013)
Вецепура Н. В. - Шляхи закріплення конкурентних позицій України на світовому ринку (2013)
Жемба А. Й. - Інноваційна та екологічна компоненти моделі міжнародного співробітництва в світовій економіці (2013)
Заячківська О. В. - Визнання та оцінка витрат суб’єктами державного сектору (2013)
Ляхович О. О. - Підвищення рівня відповідальності держави за впровадження інноваційних проектів ДПП (2013)
Максимів Л. І. - Інтегровані системи екологічного менеджменту як інструмент запровадження чистішого виробництва, Максимів І. М. (2013)
Тимошенко І. О. - Оцінка ефективності впровадження інноваційних проектів на регіональному рівні (2013)
Чуприна А. І. - Особливості сучасного регулювання цін в Україні: стан та перспективи, Грицюк О. В., Коцан Л. М. (2013)
Якимчук С. А. - Система екологічного менеджменту в Україні (2013)
Алейнікова О. В. - Аналіз ринку праці щодо напрямків подолання соціально-економічних конфліктів (2013)
Андрєєва Н. М. - Інституційні регулятори впровадження концепції екологічно-чистого виробництва в агропромисловому секторі України: систематика та напрями розвитку, Козловцева В. А. (2013)
Заглинський А. О. - Світова фінансова криза і проблеми зайнятості (2013)
Кропивко Д. С. - Інституційні засади становлення ринку органічної продукції у світі та в Україні (2013)
Латишева О. В. - Відбір критеріїв оцінки інвестиційних проектів з урахуванням екологічного фактору (2013)
Лещук В. П. - Моделювання розподілу фінансових результатів діяльності фінансово-промислових груп (2013)
Самолюк Н. М. - Використання податкових пільг у стимулюванні персоналу (2013)
Скрипчук П. М. - Структурна перебудова підприємств: Екологічний маркетинг, більш чисті виробництва та державні закупівлі, Швець Ф. Д. (2013)
Тарасюк С. Р. - Тенденції розвитку транспорту та зв’язку в регіоні, Ткачик В. І. (2013)
Антонова С. Є. - Дуплексна система в сфері питного водопостачання населення (2013)
Білоус Н. М. - Сучасні тенденції капіталоутворення в секторі страхування життя та накопичення в Україні, Коцан Л. М. (2013)
Войчук М. В. - Зміст та роль екологічно спрямованої діяльності в умовах становлення зеленої економіки (2013)
Кондрацька Н. М. - Сучасний стан та особливості трансформації заощаджень домогосподарств через банківські інструменти (2013)
Макаєв М. В. - Провідний світовий досвід "позеленення" національних господарств (на прикладі Німеччини і Данії) (2013)
Мельник В. І. - Організаційні засади забезпечення екологізації сільськогосподарського виробництва в Україні, Погріщук Г. Б. (2013)
Пивоварчук Л. В. - Моніторинг розвитку регіонального ринку праці, Рябушенко Н. П. (2013)
Федина К. М. - Теоретичні аспекти впровадження "зеленої" економіки в Україні (2013)
Бортнюк Т. Ю. - Участь органів місцевої влади у реалізації державної політики енергозбереження (2013)
Гнєушев В. О. - Біоенергетика в Україні: екологічні стимули, правові та економічні проблеми розвитку і структурування, Гелетуха Г. Г. (2013)
Заремба В. М. - Трансформаційні процеси у структурі земельного фонду регіону, Хомюк Н. Л. (2013)
Ісаєнко В. М. - Забезпечення якості продукції та послуг в агротуризмі, Бабікова К. О. (2013)
Колісник Б. І. - Формування та розвиток мисливського та рибного господарства регіону, Павлюк Н. М. (2013)
Рижков О. Ф. - Перспективи розвитку екологобезпечного природокористування в Україні, Федина К. М. (2013)
Свердлюк І. В. - До проблеми забруднення водних ресурсів України, Ус С. В. (2013)
Cемещук Т. В. - Економічний механізм управління водокористуванням та охороною вод (2013)
Скаковська С. С. - Реалізація рекреаційного потенціалу Волинського краю (2013)
Горбачев М. Н. - Метод геометрического моделирования энергетических негармонических детерминированных процессов и его применение в радиотехнике (2014)
Rusyn V. B. - Modelling and Research of Chaotic Rossler System with LabView and Multisim Software Environment (2014)
Волочій Б. Ю. - Порівняння методів для визначення показників ефективності алгоритмів поведінки радіоелектронних комплексів, Озірковський Л. Д., Шкілюк О. П., Мащак А. В. (2014)
Ищенко М. Л. - Теория круглой микрополосковой антенны, Кореновская О. Л., Манойлов В. П., Полищук И. И. (2014)
Найденко В. І. - Зменшення опромінення голови людини антеною мобільного телефону, Саламатіна Н. І. (2014)
Неуймин А. С. - Адаптивный двухальтернативный алгоритм последовательного обнаружения траектории цели с использованием решающих статистик отметок, Жук С. Я. (2014)
Бичковський В. О. - Макроскопічний аналіз ергатичних систем, Реутська Ю. Ю. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Макромодель тунельного діода в системах схемотехнічного моделювання, Коваль А . В. (2014)
Назарько А. І. Назарько А. І. - Порівняльний аналіз ефективності кристалоподібних та традиційних мікросмужкових структур (2014)
Yanenko A. F. - Eguipment and technologies of low intensity millimeter therapy, Peregudov S. N., Fedotova I. V., Golovchanska О. D. (2014)
Сушко І. О. - Оцінка чутливості в електроімпедансній томографії методом нормального перетворення, Рибін О. І., Чекерис І. О. (2014)
Горб Н. С. - Применение метода разложения поля по собственным функциям в микроволновой томографии, Гусева Е. В. (2014)
Пантасенко В. В. - Бездротова розподілена інформаційно-обчислювальна система для офтальмологічних досліджень, Ящук А. Ф., Павлов О. І. (2014)
Безверхий К. В. - Удосконалення методики виявлення ознак викривлень і помилок у фінансовій вітності підприємства на основі аналітичних процедур (2014)
Дубініна М. В. - Формування облікової політики сільськогосподарських підприємств, Боєва О. В. (2014)
Занько Б. М. - Стан та удосконалення обліку витрат на ремонти і поліпшення основних засобів (2014)
Канцедал Н. А. - Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визнання її результатів (2014)
Кінєва Т. С. - Практична концептуалізація інформаційно-аналітичного забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства (2014)
Левицька С. О. - Проблеми відображення результатів фінансової діяльності підприємств, Панчук І. П. (2014)
Панадій О. П. - Методичні розробки для цілей управлінського обліку в сільському господарстві й інших галузях економіки України: порівняння та критика (2014)
Пігош В. А. - Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів (2014)
Стельмах Н. Є. - Економіко-правова сутність судово-бухгалтерської експертизи в ринкових умовах господарювання (2014)
Тодорова Л. В. - Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции в соответствии с новыми НСБУ (2014)
Цегельник Н. І. - Формування облікової політики підприємства щодо обліку дебіторської заборгованості в системі розрахунків з покупцями (2014)
Чирва А. А. - Облік податку на прибуток: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Шинкаренко М. С. - Бухгалтерський облік в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах (2014)
Алескерова Ю. В. - Удосконалення державної підтримки сільськогосподарського страхування (2014)
Корнійчук Г. В. - Теоретичні основи кредитного забезпечення як фактору економічного зростання сільськогосподарських підприємств (2014)
Петрук О. М. - Оцінка інвестиційно-кредитного потенціалу підприємств АПК, Григорук І. О. (2014)
Трофименко М. Ю. - Фінансові аспекти розвитку соціальної інфраструктури в Україні (2014)
Шавлюк А. О. - Організаційні форми аудиту ефективності ділового партнерства (2014)
Дьяконова С. Ю. - Оцінка показників ефективності польового кормовиробництва (2014)
Костенко О. М. - Індикатори інформаційно-аналітичної системи управління діяльністю підприємства (2014)
Савчук Д. Г. - Контролінг витрат у антикризовому фінансовому управлінні підприємством (2014)
Ходзицька В. В. - Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Степовичка Л. - Поезія (2014)
Василенко В. - Поезія (2014)
Ткаченко Г. - Врятоване життя. Оповідання (2014)
Чудо. Новела (2014)
Новакович Р. - Серед ясного неба грім. Оповідання (2014)
Ріцас Я. - Ромйосіні. Перклад із новогрецької мови Василя Степаненка (2014)
Бублик О. - Поезія (2014)
Грушевська Ю. - Володарка холоду (2014)
Бугрименко М. - Поезія (2014)
Расевич В. - Політична доцільність і ностальгія: про "переписування" минулого сучасниками (2014)
Чернов А. - Роздуми практичного психолога стосовно окупації частини Української держави (2014)
Манжела Б. - Історична довідка національного безпам’ятства (2014)
Луньова Т. - Крила (2014)
Стражі часу (2014)
Кушлик О. - Континуум словотвірних значень дериватів вербальної зони типової словотвірної парадигми відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною" (2014)
Гриценко М. - Прізвища мешканців Зіньківщини та місцеві назви східного (тюркського) походження (2014)
Ківшик С. - Прислівники як репрезентанти інтенційних відношень у простому ускладненому реченні (2014)
Стасюк Н. - Заклик як агітаційна форма політичного дискурсу: прагмалінгвістичний аспект (2014)
Горіздра О. - Синестетичні вторинні перенесення в біологічній терміносистемі (2014)
Фецко І. - Гіперо-гіпонімні відношення в музейній терміносистемі (2014)
П’ятковська Т. - Концепти української ментальності в мовному дискурсі паремій (2014)
Мелешко В. - Петро Загайко про зв’язки Тараса Шевченка з Полтавщиною (2014)
Радько Г. - Витоки "Мар’янської осені": любовна історія й особистісна драма Тараса Шевченка та Феодосії Кошиць (2014)
Осьмак Н. - Мотив кохання в повісті "Кудеяр" Миколи Костомарова, Дика С. (2014)
Йолкіна Л. - Проблема міжлітературних впливів у словесному мистецтві XVI–XVIII століть у науковій рецепції Володимира Перетца (2014)
Білик Г. - Мюнхенські сторінки в історіографії українського неокласицизму (2014)
Савич В. - Джерела художнього мислення Р. Володимира (2014)
Шкурка М. - Пошуки безцінних скарбів малярської спадщини Тараса Шевченка продовжуються (2014)
Наєнко М. - Шевченко, Гуляйполе, Тікич (2014)
Танана Р. - Літописові Тарасової гори – 50 (2014)
З історії двох ювілеїв кобзаря Євгена Адамцевича. Упорядкування, передмова, підготовка до друку Олексія Вертія (2014)
Степаненко Н. - "Наш велетень", "наш величний кобзар" Микола Лисенко у спогадах і думках редактора часопису "Рідний Край" Олени Пчілки (2014)
Шебеліст С. - Терни й лаври кінорежисера Мирослава Слабошпицького (2014)
Ревегук В. - Трагедія українського актора, Кочерга Н. (2014)
Діптан І. - Бендерське "яблуко розбрату" перших українських політемігрантів (2014)
Ротач А. - З історії ювілеїв "Енеїди" І. П. Котляревського (2014)
Чернов А. - Полтавський учительський інститут. До 100-річчя відкриття навчального закладу (2014)
Білик Г. - Роман Іваничук: "…Право на землю мають тільки ті, хто пролив за неї кров". До 85-річчя видатного українського письменника (2014)
Подрига В. - "Рай – наша Україна!": штрихи до літературного портрета Андрія Стороженка (2014)
Угрюмов Є. - Його образ овіяний звуками й ореолом любові. Про митця, фольклориста, заслуженого артиста України Павла Бакланова, Білик Г. (2014)
Пилипчук О. - Могутній спалах душі Людмили Мосіної (2014)
Чернов А. - Знакова постать української літератури: Анатолій Андрійович Дімаров (2014)
Баран Є. - "Свідки часу і життя"… Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського /автор перед. слова й упор. Микола Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 388 с (2014)
Три погляди на одну книгу. Рецензії на книгу: Степаненко М. І. Літературні, літературно-мистецькі премії в Україні / М. І. Степаненко. – Полтава : ПП Шевченко Р. В., 2014. – 498 с (2014)
Степаненко М. - "Підкорені уміють говорити". Рецензія на книгу: Дзюба Т. А. Спрага народу і спрага Вітчизни. Публіцистика другої половини ХIХ – першої третини ХХ століть: модель національної ідентичності: (2014)
Панасюк Б. - Поезія українського відродження (2014)
Наші автори (2014)
Contents (2014)
Содержание (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського