Содержание (2012)
Романюк И. В. - ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс" - 60 лет! (2012)
Романюк И. В. - Показатели CRI/CSR кокса: межлабораторные исследования и факторы влияния, Лысик Н. А., Ремко В. Н. Зеленский О. И., Шмалько В. М., Шульга И. В. (2012)
Чоп Ю. А. - Эксплуатация закрытого цикла конечных газовых холодильников цеха улавливания ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Шпортько И. В. (2012)
Чоп Ю. А. - Нейтрализация кислой смолки ректификации сырого бензола, Бесчасный Я. В. (2012)
Романюк И. В. - Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и пути их решения на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Бакун Л. Д., Борисенко А. Л., Малыш А. С. (2012)
Романюк И. В. - Обращение с отходами на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Бакун Л. Д., Панчишина Л. А., Борисенко А. Л., Близнюкова М. И., Малахова Т. Я. (2012)
Марченко С. Н. - Энергоснабжение на ПАО "ЕВРАЗ Баглейкокс", Морараш В. Н. (2012)
Тамко В. О. - Удосконалення методу комплексної переробки бурого вугілля з метою поліпшення якості продуктів, Шендрік Т. Г., Матвєєв О. А. (2012)
Пиш’єв С. В. - Перетворення органічної частини бурого вугілля у процесі його оксидаційного знесірчення. Повідомлення 1. Вплив витрати оксид анту, Гунька В. М., Кочубей В. В., Астахова О. Т. (2012)
Лакомський В. Й. - Електричні властивості термоантрациту (2012)
Слободской С. А. - Совершенствование процесса производства электродного термоантрацита Сообщение 2. Промышленные испытания опытных партий электродного термоантрацита, Уразлина О. Ю. (2012)
Банников Л. П. - Повышение селективности извлечения сероводорода из коксового газа на вакуум-карбонатных установках (2012)
Рубчевский В. Н. - Пути решения проблем защиты окружающей среды и энергосбережения на кокосовых батареях, Лобов А. А., Данилин Е. А., Свирин А. В., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Малько Н. И., Лобов С. А. (2012)
Поздравляем (2012)
Письма в редакцію (2012)
Памятка для авторов (2012)
Флорикян В. А. - Сопоставление артериального и венозного компонентов интракраниального кровообращения по данным ультразвуковой допплерографии у больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (2014)
Якимець В. В. - Аналіз загальних рівнів та показників госпіталізованої захворюваності військовослужбовців Збройних сил України за 2009-2013 рр., Гуценко І. В., Косарчук В. В., Чергава О. Ю. (2014)
Чепелевська Л. А. - Статево-вікові тенденції смертності населення від хвороб системи кровообігу в регіонах України, Ященко Ю. Б. (2014)
Северин Г. К. - Оптимізована система онкологічної допомоги населенню, Слабкий Г. О., Астахова Н. Ю. (2014)
Бугоркова И. А. - Мониторинг основных стоматологических заболеваний в группе лиц подросткового возраста (2014)
Плужнікова Т. В. - Сучасні підходи до профілактики цереброваскулярних захворювань у населення агропромислового регіону (2014)
Качур О. Ю. - Структурна перебудова системи надання медичної допомоги як основа нової моделі організації променевої діагностики (2014)
Знаменська М. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності програм комунікацій з населенням в охороні здоров'я (2014)
Савчук О. В. - Cучасні проблеми та перспективи розвитку муніципальних стоматологічних закладів м. Києва (на думку керівників і лікарів цих закладів) (2014)
Матюха Л. Ф. - Результати соціологічного дослідження інтернів щодо їх готовності до надання первинної медичної допомоги дитячому населенню, Слабкий Г. О., Бухановська Т. М. (2014)
Картавцев Р. Л. - Забезпеченість закладів охорони здоров'я вторинного рівня високовартісним обладнанням (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз факторів інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань на основі історичних когорт (2014)
Кривенко Є. М. - Сучасна структура функціонально-організаційної моделі інформатизації охорони здоров'я на регіональному рівні (2014)
Ukraine:not only matter of geopolitics (2014)
Шевченко М. В. - Державне регулювання ціноутворення та системи відшкодування лікарських засобів в Україні, Кучеренко Н. Т. (2014)
Некролог Пам'яті професора А. Р. Уваренка (2014)
Титул, зміст (2014)
Маєвський Б. Й. - Особливості поширення та перспективи нафтогазоносності палеогенових порід-колекторів північно-західної частини Передкарпатського прогину, Ярема А. В., Куровець С. С., Здерка Т. В. (2014)
Федоришин Д. Д. - Комплексні геофізичні дослідження карбонатних порід-колекторів юрських відкладів зовнішньої зони Передкарпатського прогину, Пятковська І. О., Махамбетова М. С., Фтемов Я. М. (2014)
Давибіда Л. І. - Створення регіональних прогностичних геоінформаційних моделей глибини залягання рівнів ґрунтових вод (2014)
Крижанівська А. Є. - Навколишнє середовище – визначальний чинник здоров'я населення екологічно-кризових регіонів, Савчук Л. Я. (2014)
Чернова М. Є. - Дослідження гідродинамічних циркуляційних процесів промивальної рідини під час буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин (2014)
Паневник О. В. - Визначення розподілу тиску, температури та швидкості руху газорідинної суміші вздовж стовбура нафтової свердловини у випадку експлуатації штанговим свердловинним насосом, Дубей О. Я. (2014)
Полутренко М. С. - Біостійкість інгібіторів корозії-біоцидів, складових комплексу протикорозійного захисту лінійної частини нафтогазотранспортної системи України, Піляшенко-Новохатний А. І. (2014)
Савицький О. М. - Екологічна складова дугового зварювання та напрямок її підвищення, Мандрик О. М. (2014)
Галущак І. Д. - Розробляння методів зниження втрат електричної енергії на трансформаторних підстанціях нафтових і газових промислів (2014)
Полутренко М. С. - Вплив нітрогеновмісних конденсованих гетероциклів на корозійні процеси підземних металоконструкцій (2014)
Грудз В. Я. - Зміна режиму роботи неізотермічного нафтопроводу шляхом зміни схем роботи його лінійної частини, Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2014)
Григорський С. Я. - Дослідження впливу зупинок насосних агрегатів на режим роботи магістрального нафтопроводу, Середюк М. Д. (2014)
Люта Н. В. - Обґрунтування доцільності досліджень і оцінки перспектив розвитку трубопровідного транспорту як глобальної альтернативи, Швидкий Е. А., Петренко В. П., Лютий М. О. (2014)
Кривенко Г. М. - Дослідження впливу діаметра трубопроводу на поширення ударної хвилі у аварійних ситуаціях, Возняк М. П., Возняк Л. В., Кривенко С. О. (2014)
Дорошенко Я. В. - Сучасні технології обслуговування, ремонту та реконструкції підводних газонафтопроводів, Марко Т. І., Тихонов С. І. (2014)
Ксенич А. І. - Метод уточнення технологічних параметрів розподілу газу в газових мережах населених пунктів (2014)
Дорошенко Ю. І. - Захист внутрішньої поверхні нафтопроводів від корозії шляхом визначення оптимальної швидкості перекачування нафти і нафтопродуктів магістральними трубопроводами (2014)
Мартинюк Р. Т. - Діагностування газоперекачувального агрегата з метою прогнозування його залишкового ресурсу, Дем'янчук Я. М., Мартинюк О. Р. (2014)
Тимків О. В. - Метод розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів, Михалків В. Б. (2014)
Білинський Й. Й. - Визначення кількісного вмісту компонентів парової фази суміші скрапленого нафтового газу, Книш Б. П. (2014)
Петренко В.П. - Методика оптимального вибору відновлюваних джерел енергогенерації в умовах Прикарпаття, Палійчук У. Ю. (2014)
Ващишак І. Р. - Шляхи підвищення енергоефективності будівель об'єктів нафтогазового комплексу, Ващишак О. П., Яворський А. В. (2014)
Петрунчак І. М. - Фактори, особливості та показники, що визначають ефективність проектів дорозробки виснажених нафтових родовищ (2014)
Вихідні дані (2014)
Калінеску Т. В. - Блог редактора (2014)
Павлов К. В. - Учет экологического птенциала и развитие природно-антропогенных систем (2014)
Сава А. П. - Концептуальні основи визначення збалансованого економічного розвитку (2014)
Кучерова Г. Ю. - Конгнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні, Чала о. А. (2014)
Ліхоносова Г.С. - Узгодженність рівня оподаткування доходів фізичних осіб і демографічних показників країни (2014)
Стэмплевка Л. - Оптимизация налогообложения как элемент формирования управленческих решений (2014)
Романовська Ю. А. - Національні особливості митного менеджменту в податковому процесі України, Сирова Д. С. (2014)
Зелісько І. М. - Фінансові відносини аграрних холдингів України (2014)
Ильин С. Ю. - Анализ деловой активности и рентабельности предприятия, Кочеткова И. А. (2014)
Костирко Л. А. - Адаптивний фінансовий механізм забезпечення прибутковості підприємства, Чернодубова Е. В. (2014)
Самородов Б. В. - Імплементація вдосконаленої методики визначення фінансової стійкості банку, Калініна О. О. (2014)
Безпарточний М. Г. - Обгрунтування вибору методів екоомічного аналізу щодо оцінки ефективності використання потенціалу торговельних підприємств (2014)
Гречишкіна О.О. - Теоретичні аспекти організації митної роботи на підприєствах, Козлова Г. О. (2014)
Doronina M. - Background for revision the Ukrainian social and economic model, Chepel I. (2014)
Заюков І. В. - Аналіз неформальної зайнятості молоді в Україні (2014)
Зеленко о. О. - Засади формування соціального діалогу в суспільстві (2014)
Лебедєва О. А. - Теоретико-методичний підхід до оцінювання соціальної спрямованості розвитку національної економіки (2014)
Труніна І. М. - Розвиток бюджетно-податкової політики щодо забезпечення гідного рівня та якості життя, Гвоздікова Ю. Ю. (2014)
Ушенко Н. В. - Ринок праці у капіталізації людського потенціалу (2014)
Шевченко В. В. - Моделювання механізму адаптації працівника в процесі мотивации праці (2014)
Павлов К. В. - Взаимосвязь экономической теории и региональной экономики (2014)
Верезубова Т. А. - Алгоритм механизма реализации финансовой стратегии страховщиков в Республике Беларусь (2014)
Мохначев С. А. - Формирование кластеров в старопромышленном регионе России, Шамаева Н. П. (2014)
Новини науки та практики (2014)
Редакційна колегія рекомендує (2014)
Рецензія (2014)
Відомості про авторів (2014)
Облікові дані (2014)
Вимоги до оформлення статтей (2014)
Столетие со дня рождения Ф. Л. Литвина (2014)
Поздравления юбиляров (2014)
Памяти коллег и единомышленников (2014)
Муховатый А. А. - Памяти доктора технических наук, профессора Шишова Валентина Павловича, Ревякина О. А., Ткач П. Н. (2014)
Андриенко С. В. - Численное решение задачи синтеза профиля зуба звездочки цепной втулочно-роликовой передачи, Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2014)
Бондаренко О. В. - Підходи до псевдовипадкового пошуку при раціональному проектуванні зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів (2014)
Голованов В. В. - Исследование зависимости контактных напряжений в конических зубчатых передачах с круговыми зубьями от степени локализации контакта, Дорофеев В. Л., Дорофеев Д. В., Новиков В. С., Павленко Ю. М. (2014)
Громнюк С. І. - Моделювання складових сумарної похибки і точності зубчастих коліс в радіально-коловому способі зубонарізання, Грицай І. Є. (2014)
Гутыря С. С. - Конечно-элементное моделирование усталостных трещин в трубчатых осях при изгибе с вращением, Хомяк Ю. М., Ариза Де Мигель Й. (2014)
Добровольская И. В. - Методика испытаний – эффективный инструмент интеллектуальной собственности (2014)
Запоточны Я. - Возможности повышения предельной нагрузки поверхности шестерни, Бoшански M., Копилакова Б., Ракусова Д. (2014)
Захарченко А. В. - Механические свойства и структура тонких поверхностных слоев трибосопряжений, образуемых присадками на поверхностях трения (2014)
Ишин Н. Н. - Применение метода синхронного накопления при вибродиагностике зубчатых передач в условиях эксплуатации, Гоман А. М., Скороходов А. С., Гаврилов С. А. (2014)
Карпов О. П. - Вплив асиметричної функції передаточного відношення на крутильні коливання веденого вала зубчастої передачі (2014)
Кириченко С. Г. - Технология изготовления гиперболоидных фрез (2014)
Коровайченко Ю. М. - Профілювання різців зуборізних головок для формоутворення зуб’їв плоских коліс наближеної спіроїдної передачі, Надєїна Е. В. (2014)
Короткин B. И. - Напряжения на площадках контакта в зубчатых передачах Новикова, Харитонов Ю. Д. (2014)
Кривошея А. В. - К вопросу классификации кинематических схем и математических моделей формо¬образования зубчатых передач, Данильченко Ю. М., Сторчак М. Г., Бабичев Д. Т., Мельник В. Е., Французов В. И., Гуцаленко Ю. Г., Третьяк Т. Е. (2014)
Кузьменко Н. Н. - Формообразование глобоидного станочного зацепления (2014)
Литвиненко А. В. - Метод линеаризации поверхности отклика в задаче обоснования проектных параметров тонкостенных элементов машиностроительных конструкций, Шейченко Р. И., Граборов Р. В., Бондаренко М. А. (2014)
Мамонтов А. В. - Математическое обоснование способа определения статической неуравновешенности роторов (2014)
Маргулис М. В. - Корригирование профиля поперечного сечения периодических дорожек качения волновых прецессионных передач с телами качения, Гордиенко Я. О. (2014)
Матюшенко Н. В. - Некоторые геометрические аспекты цилиндрических передач Новикова ДЛЗ, Федченко А. В., Бережной В. А., Калинин П. Н. (2014)
Муховатый А. А. - Неэвольвентные цилиндрические зубчатые передачи с улучшенными показателями нагрузочной способности (2014)
Настасенко В. А. - Повышение технологичности изготовления многозаходных гиперболоидных червячных инструментов, Подзолков А. И. (2014)
Неменко А. В. - Прогнозная оценка технического состояния зубчатой передачи, Никитин М. М. (2014)
Попов А. П. - Высокоэффективные зубчатые передачи с двухпарным точечным зацеплением зубьев, Попова Л. А., Савенков О. И. (2014)
Протасов Р. В. - Формирование конечно-элементной модели и анализ напряженно-деформированного состояния эволютной передачи, Устиненко А. В., Сериков В. И. (2014)
Ставицкий В. В. - Исследование аэродинамического сопротивления высокоскоростных конических зубчатых передач, Носко П. Л., Панкратова С. С. (2014)
Тариков Г. П. - Решение пространственной контактной задачи термоупругости применительно к зубчатой передаче с точечным контактом, Пархоменко В. Н., Комраков В. В. (2014)
Ткач З. - Выполнение работ по моделированию технических кривых в PRO/ENGINEER, Каднар М., Руснак Ю. (2014)
Ткач П. М. - Визначення умов контакту зубців довільного профілю циліндричної прямозубої передачі (2014)
Ткач П. М. - Геометро-кінематичні критерії працездатності циліндричних аркових передач змішаного зачепленния з круговим зубом, Чала О. Ю. (2014)
Утутов Н. Л. - Относительные движения зацепляющихся зубьев в круговинтовой глобоидно-цилиндрической зубчатой передаче, Плясуля Н. В. (2014)
Филипенков А. Л. - Анализ двухступенчатых планетарных передач с циркуляцией мощности в замкнутом контуре (2014)
Чернышев В. Л. - К вопросу о конструкции и технических характеристиках силовой передачи танка "Леопард-1", Арнаудов К. Б., Акиншин А. Г. (2014)
Чернявский И. С. - Эффективность научно-исследовательских работ на Харьковском тракторном заводе при повышении надежности и ресурса семейства тракторов Т-150, Устиненко А. В. (2014)
Шевченко С. В. - Червячные передачи локализованного контакта с нелинейчатыми червяками, Мазнев Е. А. (2014)
Шехов А. В. - Оптимизация двухпоточного многоступенчатого планетарного механизма типа nxAI по критерию минимума массы (2014)
Шилько С. В. - Конечноэлементный анализ деформативности и прочности полимерных элементов конструкций с учетом вязкоупругости материала, Старжинский В. Е., Петроковец Е. М., Гавриленко С. Л. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шановні колеги! (2014)
Руммо О. О. - Коррекция ранних послеоперационных осложнений после трансплантации печени (2014)
Rummo O. O. - Treatment of the early postoperative complications following liver transplantation (2014)
Мамчур А. А. - Можливість участі трансформованих мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин в саркомогенезі в якості пухлино-ініціюючих клітин (2014)
Mamchur A. A. - Possibilities for involvement of transformed multipotent mesenchymal stem cell in sarcomogenesis as tumor-initiating cells (2014)
Насадюк Х. М. - Стовбурові клітини плаценти: біологічна характеристика та підходи до клінічного застосування (2014)
Nasadyuk C. M. - Placental stem cells: biological characteristics and approaches to clinical application (2014)
Кирик В. М. - Міграція трансплантованих Lin-Sca-1+c-kit+ гемопоетичних стовбурових клітин в ранні строки після ішемічного пошкодження гіпокампа у мишей (2014)
Kyryk V. M. - Short-term migration of transplanted Lin-Sca-1+c-kit+ hematopoietic stem cells after hippocampal ischemic injury of mice (2014)
Цупиков О. М. - Метод отримання культури фетальних нейральних прогеніторних клітин з гіпокампа мишей (2014)
Tsupykov O. M. - A protocol for isolation of fetal neural progenitor cells from mouse hippocampus (2014)
Лобынцева Г. С. - Обзор докладов 3-го Международного симпозиума, посвященного клиническому применению плацентарных и эндометриальных стволовых клеток (2014)
Lobyntseva G. S. - Review of the 3rd IPLASS Meeting: toward clinical applications of placental and endometrial stem cells (2014)
Денисов В. К. - Новое в клинической трансплантологии по итогам Всемирного конгресса трансплантологов (26-31.07.2014, Сан-Франциско, США), Захаров В. В. (2014)
Denisov V. К. - The latest trends in clinical transplantation on the results of the World Congress of Transplantation (26-31.07.2014, San Francisco, USA), Zakharov V. V. (2014)
Conference Abstracts "Transplantation – present, past and future", 7 November, 2014, Kyiv, Ukraine (2014)
Денисик Г. І. - Селитебні ландшафти: терміни і поняття, їх суть та правомірне використання, Кізюн А. Г. (2011)
Панасенко Б. Д. - Аналіз впливу геотопу на стан польових ландшафтів Вінниччини (2011)
Козинська І. П. - Структура гірничопромислових ландшафтів південного лісостепу Правобережної України (2011)
Смирнова В. Г. - Антропогенні зміни гідрографічної мережі Полтавської області (2011)
Дєдов О. О. - Проблеми поліпшення екологічного стану сільськогосподарських ландшафтів Поділля та шляхи їх вирішення, Дєдов О. В. (2011)
Гродзинський М. Д. - Ландшафтна екологія як нечітка суб'єкт-об'єктна система (2011)
Назарук М. М. - Екологічні постулати – базис формування середовища міста (2011)
Денисик Г. І. - "Правило тріади" і межі в геоекотонах, Стефанков Л. І., Ситник О. І. (2011)
Чернов Б. О. - Історіографія розвитку поняття "ландшафт" в географічній думці у 50-80-ті рр. ХХ ст. (2011)
Смирнов І. Г. - Логістичний вимір туристичних чудес України: історико-архітектурний заповідник "Кам'янець" (2011)
Кокус В. В. - Географічні дослідження вчених науково-краєзнавчих товариств Правобережної України (20-ті роки ХХ ст. ) (2011)
Кравцова І. В. - Історичні особливості формування Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2011)
Ситник О. І. - Історичні етапи формування культурних ландшафтів міжзонального екотону лісостепової і степової смуги Правобережної України, Кравцова І. В. (2011)
Куйбіда В. В. - Історія вивчення народних назв риб (2011)
Холковська Т. Ю. - Польський дослідник Поділля Вавжинець Марчинський та його "Статистично-топографічний і історичний опис Подільської губернії” (2011)
Шилова Л. Г. - Перлина Приазовського степу (2011)
Олійник В. Д. - Типізація регіонів України за суспільно-географічними ознаками (2011)
Дудник І. М. - Методичні особливості дослідження регіональних авіатранспортних систем, Борисюк О. А. (2011)
Грицай Х. - Субрегіональні особливості використання працересурсного потенціалу у Львівській області, Кіптач Ф. (2011)
Маца К. А. - Самосохранение как принцип организации материальных систем (2011)
Тютюнник Ю. Г. - От акультурного ландшафта к ландшафтоиду (2011)
Титул, зміст (2014)
Локтєв А. В. - Методичні питання щодо визначення характеру флюїдонасичення порід-колекторів у тонкошаруватому піщано-глинистому розрізі, Нестеренко М. Ю., Владика В. М., Паюк С. О., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2014)
Чепурний І. В. - Оцінка карстової небезпеки з використанням гіс на прикладі території Яворів-Шкло (2014)
Чепіль В. П. - Основні чинники формування та критерії промислової газоносності сланцевих відкладів силуру Волино-Поділля (2014)
Окрепкий О. І. - Методологія визначення "критичного моменту" формування нафтогазового покладу на прикладі свердловини Cолохівської площі, Карпенко О. М. (2014)
Чернов Б. О. - Математична і комп'ютерна моделі розрахунку поширення пружних коливань у гідроакустичних пристроях та в продуктивному пласті, Западнюк М. М. (2014)
Матвієнко А. М. - Технологічний комплекс для очищення насосно-компресорних труб від АСПВ, виконаний на базі глибинного електричного спірального трубного нагрівача, Головко С. В. (2014)
Гурбанов А. Н. - Комплексный реагент с синергетическим эффектом для промысловой обработки природного газа (2014)
Петрина Ю. Д. - Оцінка в'язких властивостей пластично деформованих сталей газопроводів, Шуляр Б. Р., Петрина Д. Ю., Яким Р. С., Сидор П. Я., Венгринюк Т. П. (2014)
Івасів В. М. - Оцінка впливу перевантажування на кінетику втомного пошкодження зразків із сталі 40ХН, Артим В. І., Яциняк І. І., Гриців В. В. (2014)
Рачкевич Р. В. - Лабораторне моделювання деформації трубної колони в криволінійному стовбурі свердловини (2014)
Стоцький Ф. І. - Прямозуба циліндрична евольвентна зубчаста передача найбільшої контактної міцності, Тутко Т. Ф., Дубей О. Я. (2014)
Сичов Ю. С. (мол.) - Вплив залишкових напружень на втомну міцність бурильних труб (2014)
Дорохов М. А. - Дослідження механічних властивостей гумових ущільнень свердловинних пакерів (2014)
Криштопа Л. І. - Застосування формул гармонічного аналізу в комп'ютерних науках для підвищення надійності силового привода бурових установок, Криштопа В. С. (2014)
Григорський С. Я. - Методи зменшення негативного впливу перехідних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів, на режими експлуатації нафтопроводу (2014)
Кривенко Г. М. - Дослідження впливу твердих домішок на втрати тиску в трубопроводі, Возняк М. П., Возняк Л. В., Кривенко С. О. (2014)
Грабовський Р. С. - Оцінка міцності трубопроводів із корозійно-механічними тріщиноподібними дефектами (2014)
Мороз Л. Б. - Системи розробки нафтових родовищ із підтримуванням пластового тиску (2014)
Якимечко Я. Я. - Дослідження пульсаційно-кавітаційних процесів, що виникають під час роботи гідродинамічного кавітатора (2014)
Василик А. В. - До проблеми зварювальних робіт на діючих газопроводах. Частина I, Запухляк В. Б., Височан М. І. (2014)
Сусак О. М. - Дослідження ефективності традиційних енерго-зберігаючих технологій в умовах населених пунктів (2014)
Паньків Х. В. - Програмне забезпечення для автоматизованого виявлення на фотографії лазерної проекції твірної стінки вертикального сталевого циліндричного резервуара (2014)
Герасимова-Персидская Н. - Музыка в период раскола Русской Православной церкви (2013)
Шип С. - В поисках логики музыкально-исторического процесса (2013)
Терентьев Д. - Музыкальное понятие в процессе профессионального общения музыкантов (2013)
Тукова И. - Музыкальное искусство и общенаучная картина мира ХХ века: аналогии и параллели (2013)
Коханик И. - Интертекстуальность как основа диалога в пространстве современной музыкальной культуры (2013)
Дугина Т. - Современные звуковысотные техники как фактор стилеобразования (2013)
Черкашина-Губаренко М. - Фестиваль для элиты, искусство – для всех (2013)
Жукова Е. - Музыка и общество: тенденции и пути взаимодействия. Опыт музыкального путешествия (2013)
Корчевая Е. - Немецкий культурный опыт в творческой практике Николая Лысенко (2013)
Кушнірук О. - Імпресіонізм в німецькій музиці (2013)
Гаргай О. - Інноваційні риси інструментального стилю А. Нікодемовича "львівського періоду" (2013)
Воронина М. - Оратория Ж. Массне "Мария Магдалина" в контексте западноевропейской ораториальной традиции (2013)
Мудрецкая Л. - Вагнеровские влияния в опере "Эсклармонда" Ж. Массне (2013)
Нечепуренко В. - Образы галантного века в творчестве Г. Форе (2013)
Бодіна В. - Авторські присвяти як атрибут повсякденного життя композитора романтичної епохи (2013)
Жданько И. - Феномен климата в фантазиях западноевропейских и славянских романтиков (2013)
Новохатько Л. - Жанр баллады в авторских композициях Т. Монка (на примере "Monk`s Mood", "Crepuscule with Nellie", "Reflections", "Ask Me Now") (2013)
Саранчин А. - Киевский джаз 60-х–80-х: тема со многими неизвестными… (2013)
Содержание (2014)
Рудыка В. И. - Научно-техническая деятельность ГП "ГИПРОКОКС" в современных условиях (2014)
Булат А. Ф. - Структура и взаимосвязь процессов комплексной переработки углеродсодержащих сред методом плазменной газификации, Холявченко Л. Т., Давыдов С. Л., Рудыка В. И. (2014)
Васильев Ю. С. - Влияние состояния кладки на эксплуатацию и экологические характеристики коксовой батареи, Фидчунов А. Л., Шульга И. В. (2014)
Шульга И. В. - Методы оценки технического состояния действующих коксовых батарей и расчета их производственной мощности, Торяник Э. И., Золотарев И. В., Губанов С. А., Ковальчук А. Ф., Темченюк Ю. Ф. (2014)
Донской Д. Ф. - Изменения показателей крупности и прочности доменного кокса при транспортировке к потребителю, Золотарев И. В., Яценко Ю. В., Торяник Э. И., Кубрак С. С. (2014)
Чешко Ф. Ф. - Корректировка температуры размягчения электродного пека после термической обработки, Карчакова В. В., Банников Л. П., Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П. (2014)
Варжеха А. - Мировой рынок кокса и коксующегося угля, Ярно М. (2014)
Улановский М. Л. - Вопросы формирования угольной сырьевой базы производства кокса с заданными значениями показателей CRI и CSR, Мирошниченко Д. В. (2014)
Шмалько В. М. - Смачивающая и спекающая способности пека, Карчакова В. В., Волох В. М. (2014)
Чешко Ф. Ф. - О возможности диспергирования твердой дисперсной фазы каменноугольных смол, Клешня Г. Г., Скрипченко Н. П., Прохач Э. Е. (2014)
Сергєєв П. В. - Обґрунтування раціональних витрат реагенту у технологіях переробки вугілля, Білецький В. С. (2014)
Брик Д. В. - Фізико-технічне обгрунтування виробництва синтетичного палива з вугілля (на прикладі Львівсько-Волинського басейну), Подольський М. Р., Гвоздевич О. В. (2014)
Панасенко В. А. - Турбулентно-вихревой промыватель очистки паровоздушной смеси из гасителя извести и результаты его испытания, Гридасов В. Н., Кузенко Ю. Н., Заикин А. П., Барановский А. А., Стасюк Т. А. (2014)
Поздравляем (2014)
Содержание (2014)
Балаева Я. С. - Прогноз величины высшей теплоты сгорания углей, Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Тютюнников Ю. Б. (2014)
Барский В. Д. Кравченко А. В. - Температурная зависимость давления паров химических продуктов коксования, Гуляев В. М., Письменный М. В. (2014)
Тамко В. А. - Влияние щелочной модификации бурого угля на свойства жидких продуктов термолиза его смесей с углеродсодержащими матеріалами, Шендрик Т. Г., Пехтерева Т. М., Семенова Р. Г. (2014)
Банников Л. П. - Особенности совместного поглощения кислых компонентов коксового газа раствором моноэтаноламина, Костенко А. В., Нестеренко С. В., Панасенко В. А. (2014)
Пиш’єв С. В. - Одержання інден-кумаронових смол для модифікації нафтових дорожніх бітумів, Гриценко Ю. Б., Никулишин І. Є., Гнатів З. Я. (2014)
Герман К. Е. - Проблемы производства котельного топлива из коксохимического сырья, Борисенко А. Л. (2014)
Чемеринский М. С. - Влияние подготовки и способа коксования угольной шихты на качество кокса (2014)
Банников Л. П. - Оценка направлений превращения цианистого водорода в моноэтаноламиновом поглотителе, Костенко А. В., Нестеренко С. В. (2014)
Чешко Ф. Ф. - Об интенсификации термической обработки пека, Тютюнников Ю. Б. (2014)
Юсибова Ю. М. - Исследования процесса получения диспергаторов из полупродуктов коксования углей, Попов Е. В., Мороз В. А., Островка В. И. (2014)
Касимов А. М. - Управление деятельностью предприятий в области образования промышленных отходов (2014)
Шмалько В. М. - Уголь – сырье для углеродных и графитовых пен (обзор) (2014)
Поздравляем (2014)
Дем’яненко Б. - Метод стильової диференціації восьмиголосих партесних творів на основі статистичного аналізу констант авторського стилю – об’єднуюча модель (2013)
Черноземова Е. - К проблеме авторской атрибуции трех сонат для клавирчембало Синьора Бера / М. С. Березовского (2013)
Ляшенко Л. - Природа таланту як теоретична проблема (на матеріалі аналізу творчості Е. Корнгольда) (2013)
Горзов Е. - Столітній маестро: основні віхи життя і творчості Д. Задора (2013)
Шелепко М. - Відоме та невідоме в творчій біографії митця в контексті української музичної культури (2013)
Поклад Н. - Філософсько-релігійна концепція вокальної симфонії "Упокорення" К. Карпенко (2013)
Стрильчук Е. - Игровые интенции композиторского метода Оливье Мессиана (2013)
Стоянова А. - Симфоническая концепция человека в свете музыковедческого анализа: к постановке проблемы (2013)
Бондаренко Е. - Романс М. И. Глинки "Заздравный кубок", сочиненный в Варшаве в 1848 г., и "Пир во время чумы" А. С. Пушкина: во времена холеры (2013)
Алымова К. - Поэт – переводчик – композитор. К проблеме трактовки образов шотландского поэта в цикле Г. Свиридова "Песни на слова Роберта Бернса" в переводе С. Маршака (2013)
Лозова А. - Специфіка відтворення жанру колискової пісні у творчості П. І. Чайковського (2013)
Ибраимова Э. - Прочтение "Спеся" А. К. Толстого М. П. Мусоргским и А. П. Бородиным (2013)
Кизя Н. - Функции комического в опере И. Стравинского "Похождения повесы" (2013)
Кузьмич Л. - Сон или смерть? (об одном образе сочинений сказок Игоря Стравинского и его воплощении в современных видеоверсиях) (2013)
Постоловская Н. - К вопросу о жанровой доминанте "Медитации" из цикла "Тихие песни" В. Сильвестрова (2013)
Кароль М. - Особливості сміхової культури українського "Низового" бароко (на прикладі інтермедій до шкільних драм з музикою) (2013)
Пахомова Є. - Неофольклористичний контекст оперної творчості Лесі Дичко (на прикладі опер "Золотослов" та "Різдвяне дійство") (2013)
Скворцова Н. - Специфіка втілення голосінь весільно-обрядового циклу у творчості сучасних українських композиторів (на прикладі творів М. Скорика та О. Козаренка) (2013)
Нискогуз І. - "Золотий камінь посіємо" Г. Гаврилець в аспекті сучасного композиторського трактування фольклору (2013)
Луценко Е. - "Инструментальный театр" Е. Станковича в балете "Ночь перед рождеством" (2013)
Доронкина Д. - Святая Хильдегарда Бингенская: религиозно-философское, медицинское, литературное и музыкальное наследие (2013)
Палинська О. - Образ Дездемони у новелі Дж. Чинтіо, трагедії В. Шекспіра та опері Дж. Россіні. Порівняльна характеристика (2013)
Богданова І. - Епістолярна спадщина Альфредо Каталані та оперна культура Італії останньої третини ХІХ ст. (2013)
Качанова О. - Образи-характери головних героїнь в опері Дж. Пуччіні "Вілліси" та балеті А. Адана "Жізель" (2013)
Нечепуренко В. - Вокальный цикл Г. Форе на тексты Ш. Ван Лерберга "Песнь Евы": новые возможности прочтения поэтического текста (2013)
Когут Т. - Ф. Пуленк. Меса G-Dur: біля витоків духовної музики композитора (2013)
Яворский Д. - Трансцендентные этюды Ф. Листа в аспекте исторической периодизации развития категории жанра С. Аверинцева (2013)
Масляєва О. - Фортепіанні парафрази Ф. Ліста за операми Дж. Верді: "Ернані", "Ріголетто", "Трубадур" (2013)
Федорова И. - Фортепианные этюды Д. Лигети: к вопросу о трактовке программности в музыке ХХ века (2013)
Приходько О. - Риси сучасного хорового письма на прикладі Stabat Mater К. Пендерцького (2013)
Бистріцька Е. - Опера Х. Лахенманна "Дівчинка з сірниками" ("Das Mädchen mit den schwefelhölzern") як приклад авангардного трактування жанру (2013)
Репин Ю. - Оперные фестивали в истории музыкального искусства: опыт типологизации (2013)
Комлікова А. - "Ірод" І. Поклада як втілення українського рок-оперного експресіонізму (2013)
Юферова Г. - Музичні комп’ютерні технoлогії в українській музичній творчості. До проблеми професійної музичної освіти (2013)
Овдійчук О. - Інтерпретація опери І. Стравінського "Соловей" Крістіаном Шоде (2013)
Кравчук М. - Проблема створення художньо цілісного образу при роботі над хоровою партитурою: специфіка творчих методів М. М. Кречка (2013)
Шемчук В. - Постать Е. П. Верьовки-Скрипчинської у контексті розвитку хорової культури 20–70-х років ХХ ст. (2013)
Галай А. О. - Пенітенціарна юридична клініка (2014)
Білоус О. І. - Проблеми вдосконалення Кримінально-виконавчого кодексу України, Пазиніч В. І. (2014)
Копотун І. М. - Запобігання злочинам, що призводять до надзвичайних ситуацій, у виправно-трудових установах УСРР (УРСР (2014)
Курилін І. Р. - Характеристика службового злочину, пов'язаного з одержанням неправомірної вигоди посадовими особами державних органів України (2014)
Найдьон Є. М. - Нормативно-правове та організаційне забезпечення протидії правоохоронними органами відмиванню коштів, одержжаних злочинним шляхом (2014)
Пузирьов М. С. - Режим викнання та відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк як форма диференціації та індивідуалізації виконання покарання (2014)
Стебницький О. Л. - Шляхи застосування альтернативних покарань кримінально-виконавчою інспекцією щодо неповнолітніх (2014)
Ткач Т. П. - Досудова доповідь служби пробації: поняття, необхідність, функції (2014)
Ісаков П. М. - До питання про функціонування виправно-трудової системи в УСРР 1922 року (на прикладі Харківської губернії) (2014)
Космій О. М. - Консюмеризм як чинник злочинності (2014)
Сокальська О. В. - Попереднє ув'язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу середньовіччя (2014)
Дєніжна С. О. - Профілактика й корекція синдрому "емоційного вигорання" у працівників пенітенціарної служби (2014)
Дука О. А. - Сутніість і структура професійної компетентності майбутніх офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України (2014)
Кнодель Л. В. - Становление и развитие пенитенциарной педагогики (2014)
Кобильченко В. В. - Дефекти первинної соціалізації як важливий чинник формування особистості правопорушника (2014)
Конопацька О. М. - Формування соціально-психологічної готовності працівників Державної пенітенціарної служби України до професійної діяльності, Можарівський М. Р. (2014)
Кушнарьов С. В. - Соціально-психологічні особливості ресоціалізації неповнолітніх засуджених у контексті пенітенціарного процесу (2014)
Микитенко М. С. - Сучасний стан профілактики девіантної поведінки підлітків органами кримінально-виконавчої інспекції (2014)
Нестеренко А. В. - Формування професійно-стрілецьких навичок у курсантів вищих навчальних закладів під час використання травматичної зброї (2014)
Романенко О. В. - Застосування інтегративних моделей психотерапії в умовах посттравми (2014)
Сова М. О. - Інформаційна культура майбутнього працівника пенітенціарної служби та організація процесу її формування (2014)
Сотниченко В. М. - Формування професійної моделі фахівця для Державної пенітенціарної служби України на основі запровадження у навчальний процес дидактичного алгоритму (2014)
Супрун М. О. - Педагогіка співпраці академіка В. М. Синьова (2014)
Супрун М. О. - Принципи організації соціально-педагогічної роботи з непвнолітніми засудженими, Пампура І. І. (2014)
Наш ювеляр (2014)
Вимоги до оформлення статей журналу (2014)
Павко А. - Культурологія в структурі соціогуманітарної науки, Курило Л. (2013)
Харченко О. - Духовний концерт як явище культури: історична ґенеза та культурологічне обґрунтування (2013)
Кірієнко А. - Історичний час як теоретична проблема (2013)
Емельяненко М. - Циклическая симфония в творчестве С. Слонимского: от временного контекста к пространственным свойствам фактуры (2013)
Гнатів Н. - Принципи тематичного цитування в інструментальних творах П. Гіндеміта (2013)
Жарик А. - "Основи музичної психології" П. Сокальського. Джерелознавчий дискурс (2013)
Зубко Н. - Товариство "Коло музичне" як один з осередків музичного життя Львова першої третини ХХ ст. (2013)
Романенко А. - Значення військового виховання в процесі творчої самореалізації В. В. Пухальського: соціокультурний та психологічний аспекти (2013)
Тимченко-Быхун И. - Три мистических знака судьбы: комментарий к одному фрагменту "Записок" М. И. Глинки (2013)
Василенко О. - Некоторые вопросы вокального стиля Модеста Мусоргского сквозь призму учения Лафатера (на примере романсов и песен композитора) (2013)
Проскурня А. - Скерцо и скерцозность в аспекте жанровой эволюции: попытка теоретического обоснования понятий (2013)
Лисовенко Е. - "Афоризмы" Д. Шостаковича и А. Шнитке: некоторые параллели (2013)
Ситарская Ю. - Черты западной и восточной праздничной традиции в гимне на Богоявление св. Амвросия Медиоланского (2013)
Воловчук Ю. - Симфонія № 3 "Антитези" Євгена Петриченка в контексті розвитку жанру вокальної симфонії (2013)
Свірідова С. - "Камерно-інструментальна соната у творчості О. Зноско-Боровського: особливості музичної мови та стильова еволюція" (2013)
Утина А. - Жанровая панорама камерно-инструментальной музыки донецких композиторов (2013)
Лаврова З. - Драматургія ораторії Ю. Ланюка "Скорбна мати" (2013)
Богданова Л. - Рихард Вагнер в начале пути (2013)
Трифонова Е. - "Каприччио" Л. Яначека: музыкальный вздор или нечто большее? (2013)
Панкова Г. - Ліризм та емоційність як визначальні характеристики музики А. Веберна (на основі редакції Петером Штадленом варіацій ор.27) (2013)
Шевченко А. - Музыка Дании конца XIX- первой половины XX века: от Нильса Вильгельма Гаде До Пера Нёргорда (2013)
Ткаченко Є. - Духовна творчість Хуго Дістлера в контексті німецької протестантської традиції (2013)
Максименко Л. - Специфіка сучасних прийомів гри на саксофоні (на прикладі саксофонної творчості композитора В. Рунчака) (2013)
Мошак Е. - Стилевые тенденции развития западноевропейского гитарного джазового и рок- исполнительства второй половины ХХ века (2013)
Овдейчук О. - Проблема ансамблевого исполнения: к вопросу о совместимости различных акустических систем (2013)
Рябов И. - Черты постмодернизма в фортепианной исполнительской культуре на рубеже ХХ и XXI веков (2013)
Давидовський К. - Вплив позанавчальної творчої діяльності на формування особистості студентів Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра (соціологічний аспект) (2013)
Марценковская Е. - Учитель и ученик (Р. М. Глиер и Б. Н. Лятошинский) (2013)
Зильберман Ю. - Ошибка Гарольда Чарльза Шонберга. Об одной фотонрафии семьи Владимира Горовица (2013)
Дорофеев Ю. - Грамматика и языковая категоризация (2013)
Putilina O. - Innovative processes in the present-day english language in comparison with ukrainian one: innovations and pseudo-innovations (2013)
Донцова О. - Атрибутивний композитний комплекс (на прикладі атрибутивного композитного комплексу "-окий") (2013)
Пославська Н. - Дериваційно релевантні параметри дієслів (2013)
Ачилова О. - Опозиційний характер функційно-семантичної категорії кратності в сучасній українській мові (2013)
Космеда Т. - Явище прецедентності в аспекті граматики оцінки (на прикладі аналізу граматичного значення минулого часу), Халіман О. (2013)
Мельник Ю. - Семантичні групи відчислівникових дієслівних синтаксичних транспозитів (2013)
Рыжкович А. - Темпоральные предлоги с лексемами "время" и "час" в русском и белорусском языках (2013)
Скоробогатова Е. - Способы актуализации грамматических значений в русской поэзии XIX – XXI веков (2013)
Соколова С. - Фазовий характер видового протиставлення в сучасній українській мові (2013)
Теркулов В. - К определению глагола: лингвально-когнитологический подход (2013)
Хрупіна Г. - Дієслова зі значенням негативного психічного впливу у сучасній німецькій мові (2013)
Антоненко Ю. - Особенности синтаксической организации жанра научной рецензии (2013)
Балко М. - Інтонація як засіб вираження синтаксичного зв’язку у словосполученні (2013)
Бувалец Е. - Семантические связи между компонентами в составе субстантивного бинома с определительными отношениями (2013)
Коваль Л. - Формально-граматичні вияви простого головного компонента узагальнено-особового речення в українській мові (2013)
Компанієць І. - Репрезентація оцінних значень у реченнях із відношенням номінації (2013)
Конюшкевич М. - Преобразование предложно-падежной синтаксемы в предикативную единицу: корреляция предлога и показателя связи сложного предложения (2013)
Костусяк Н. - Категорія синтаксичної модальності та її грамемна реалізація (2013)
Курмакаева Н. - Безличные номинативно-субстантивные предложения в русском языке (2013)
Масицька Т. - Диференційні особливості локативної семантичної залежності (2013)
Минчук И. - Конверсивы как инструмент создания медиареальности (2013)
Островська Л. - Особливості функціонування атрибутивної конструкції в складі предикативної групи (2013)
Орленко О. - Семантичні відношення у конструкціях з українським прийменником до та сербськими до і код (2013)
Ситарь А. - Украинские и русские структурно-сложные немотивированные предлоги: проблемы перевода, описания и функционирования, Виноградова Е. (2013)
Тімоніна А. - Когнітивно-прагматичні особливості вживання слів-символів, що позначають концепт "багатство" у фольклорному дискурсі (2013)
Трофімова О. - Структура фразеологізмів на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах (2013)
Бардукова Г. - Сучасна українськомовна картина світу у фразеоінноваціях (2013)
Д’якова Т. - Функціонування гірницької фразеології в східнослобожанському говірковому мовленні (2013)
Кірлаш М. - Лексико-семантичні особливості одиниць української мови на позначення металургійного процесу (2013)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Терміносистема фразеології: структура та складники термінологічної мікросистеми "фразеокласифікація" (2013)
Винокурова І. - Актуалізація ігрового світу в художньому тексті "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкіна (2013)
Данилюк І. - Метафора як засіб вираження концепту "сміх" у поетичних текстах початку XXI століття (когнітивний аспект) (2013)
Коваленко А. - Концепт "страх" в авторській картині світу (на матеріалі роману Л. Дереша "Поклоніння ящірці") (2013)
Михальченко М. - Норма у структурі оцінки та особливості її мовної реалізації (2013)
Нікішина Т. - Специфіка вираження концепту "freedom" у політичній системі Великобританії (на матеріалі правових документів) (2013)
Пефтієва О. - Вербалізація мікроконцепту "рід діяльності" образними іменниками-найменуваннями особи в українській мові (2013)
Покровська І. - Метафоричність сакральних концептів у турецьких народних загадках (2013)
Рогожкин А. - Теория целостности текста. риторический дискурс (2013)
Сивова Т. - Пространство в романе К. Г. Паустовского "романтики" (2013)
Шкуран О. - Гендерна та вікова специфіка об’єктивації концепту "щастя" у середньоподінцівському компаративно-фразеологічному етнопросторі (2013)
Загнітко А. - Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи (2013)
Сисоєва Є. - Загальна семантична характеристика англійських оцінних антропонімів (2013)
Данилюк І. - Корпус текстів для вивчення граматичної службовості (2013)
Загнітко Н. - Про деякі назви їжі тваринного походження в східностепових говірках Донеччини (2013)
Загнітко А. - Мовна особистість у сучасних комунікативних дослідженнях : Рец. на кн. : Космеда Т. А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу : монографія / Тетяна Анатоліївна Космеда. – Дрогобич : Коло, 2012. – 372 с., Левічева (Павлович) О. (2013)
Рагавцов В. - Найновіші досягнення в граматиці : Рецензія на наукову працю : Загнітко А. П. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис. – Донецьк : ТОВ "ВКФ "БАО", 2011. – 992 с. (2013)
Титул, зміст (2013)
Говдяк Р. M. - Стан та перспективи будівництва підземних сховищ природного газу в Україні (2013)
Бойко В. С. - Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластів, Грибовський Р. В., Бойко Р. В., Грибовський О. Р., Купер І. М. (2013)
Тамамянц Т. Л. - Аналіз стану технології буріння свердловини із заданим вибійним тиском, Лях М. М., Федоляк Н. В., Вакалюк В. М., Бандура А. І. (2013)
Khosro Rahimi - Oil Production Affected by ASP and Gelation Technologies, Ehsan Sharifara, Mohammad Hadi Fatehi Sarvestani (2013)
Кондрат Р. М. - Характеристика та вибір очисних пристроїв для очищення внутрішньої порожнини трубопроводів, Угриновський А. В., Петришак В. С., Сапожкова Т. С. (2013)
Олійник А. П. - Математичні моделі процесу деформування апаратів повітряного охолодження газу в задачах оцінки його технічного стану, Незамай Б. С., Кучер О. Р. (2013)
Кондрат Р. М. - Математична модель процесу мінімізації значень кінцевого пластового тиску в газових покладах з газовим режимом розробки, Кондрат О. Р., Матіїшин Л. І. (2013)
Федоришин Д. Д. - Застосування індикаторних та геофізичних досліджень свердловин на родовищах, що розробляються з підтримуванням пластового тиску, Нагорняк Р. І. (2013)
Чудик І. І. - Узагальнена методика розрахунку енергетичних затрат, обумовлених роботою бурильної колони при роторному способі буріння (2013)
Кондрат Р. М. - Дослідження взаємного впливу інгібіторів корозії та інгібіторів відкладення солей на їх захисні властивості, Псюк М. О. (2013)
Чудик І. І. - Вдосконалення математичної моделі двоопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2013)
Кривуля С. В. - Експериментальні дослідження впливу тампонажного розчину на колекторські властивості порід, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С. (2013)
Завойко О. С. - Механізм процесу електроіскрового легування із газовим осадженням, Новіков С. М. (2013)
Яким Р. С. - Підвищення якісних показників вставного породоруйнівного оснащення шарошок тришарошкових бурових доліт, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2013)
Концур І. Ф. - Аналіз умов роботи циліндропоршневої пари та спосіб виготовлення біметалевих циліндрових втулок для бурових насосів односторонньої дії, Артим В. І., Сторож Б. Д., Яценко Т. В., Чичула М. Я. (2013)
Воловецький В. Б. - Аналіз причин зниження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів та вибір способів її підвищення, Щирба О. М., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів, Михалків В. Б., Засідко М. М. (2013)
Манюк М . І. - Оцінка успішності геологорозвідувальних робіт у межах Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину та окреслення напрямків підвищення їх ефективності (2013)
Мойсишин В. М. - Багатофакторна математична модель механічної швидкості буріння свердловин на площах шахтоуправління "Покровське" компанії "Донецьксталь", Щербій Р. Б., Турчин В. А., Шевелєв В. Л., Зінченко С. А. (2013)
Кондрат Р. М. - Інтенсифікація припливу нафти до свердловини із застосуванням поверхнево-активних систем, Мороз Л. Б., Михайлюк В. Д. (2013)
Турчин В. А. - Промислові випробування пристрою зміни жорсткості компоновки бурильної колони, Шевелєв В. Л., Зінченко С. А., Мойсишин В. М., Гаврилів Ю. Л. (2013)
Полутренко М. С. - Протикорозійний захист трубопровідних систем (2013)
Якібчук М. В. - Інтелектуальні виміри україномовного нафтогазового дискурсу (за матеріалами творів Івана Франка) (2013)
Титул, зміст (2013)
Гутак О. В. - Оцінки статистичних характеристик флуктуацій моменту на долоті, Зварич Г. Г., Плитус Н. В., Сабат Н. В. (2013)
Бортняк О. М. - Аналітичні дослідження розповсюдження в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах стаціонарних джерел промислових підприємств нафтогазового комплексу, Школьний М. П., Осипчук М. М. (2013)
Демчина М. М. - Експертні методи оцінки технологічних параметрів у процесі буріння свердловин, Шекета В. І., Вовк Р. Б. (2013)
Мандрик О. М. - CNG технології. Техногенна та екологічна безпеки під час транспортування природного газу суднами-контейнеровозами, Сусак О. М. (2013)
Безгачнюк Я. В. - Дослідження впливу тиску на виході критичних сопел на їх характеристики (2013)
Пилипів Л. Д. - Особливості будови твердих вуглеводнів та їх вплив на рух нафти трубопроводами (2013)
Кучмистенко О. В. - Аналіз режимів функціонування української газотранспортної системи як об'єкта управління (2013)
Бляут Ю. Є. - Ідентифікація витратно-напірних характеристик відцентрових нагнітачів для задач антипомпажного регулювання, Давиденко Л. І., Лагойда А. І., Семенцов Г. Н. (2013)
Стадник Н. И. - Мехатронный подход при анализе движущихся горных комплексов (2013)
Заміховський Л. М. - Метод і система контролю зміни напружено деформованого стану стінки вертикальних сталевих циліндричних резервуарів, Паньків Х. В., Паньків Ю. В., Дорофей І. Р. (2013)
Калугин В. Д. - Оценка уровня химической опасности территории Украины на основе анализа энергетических показателей жизнедеятельности, Тютюник В. В., Черногор Л. Ф., Шевченко Р. И. (2013)
Семенцова А. О. - Моделювання процесу буріння свердловин електробурами на основі кореляційних функцій, Гавадзин Л. В. (2013)
Дранчук М. М. - Синтез адаптивної системи керування процесом потужного гідравлічного розриву пласта, Бербець Т. О., Григораш В. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Бойко В. С. - Ймовірнісна оцінка процесу парафінової кольматації привибійної зони нафтового пласта, Середюк В. Д. (2013)
Гутак О. І. - Сучасний стан технологій та технічних засобів в області імпульсно-хвильових методів дії на продуктивні пласти (2013)
Изюмов Б. - Эмуляция экспертного подхода к обработке кривых ГДИС на основе нечеткого критерия максимальной истинности (2013)
Шекета В. І. - Імплементація інтелектуальної стратегії прийняття рішень у процесі буріння, Демчина М. М., Мельник В. Д. (2013)
Бурда Ю. М. - Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі вібросита (2013)
Чудик І. І. - Вдосконалення математичної моделі одноопорних неорієнтованих компоновок низу бурильної колони (2013)
Петеш М. О. - Методика проведення помпажних тестів на ГПА типу Ц-6,3 з газотурбінним приводом Д-336-2, Бляут Ю. Є. (2013)
Назаренко І. В. - Застосування технології розподіленого вводу-виводу в системах автоматичного керування технологічним обладнанням компресорного цеху, Николайчук М. Я., Ференець В. Д. (2013)
Криштопа С. І. - Електротермостимульована деполяризація ділянок металополімерних пар тертя стрічково-колодкового гальма бурової лебідки (частина 2. Початок у № 2(18), 2012) (2013)
Цих В. С. - Експериментальне підтвердження застосування комплексного підходу до виявлення та ідентифікації дефектів ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів, Яворський А. В. (2013)
Романюк Ю. Ф. - Вибір оптимальної схеми приєднання споживачів до транзитної лінії електропередавання нафтопромислової мережі, Демкович О. В. (2013)
Семенцова А. О. - Особливості статичних характеристик сучасних електробурів (2013)
Гутак О. В. - Сучасний підхід до побудови систем оптимального керування технологічними комплексами у нафтогазовій галузі промисловості, Головата Ю. Б., Копистинський Л. О., Семенцов Г. Н. (2013)
Фадєєва І. Г. - Системно-синергічні засади управління нафтогазовидобувними підприємствами (2013)
Паньків Ю. В. - Організація вібраційного контролю відцентрових насосних агрегатів на кущових насосних станціях систем підтримання пластового тиску (2013)
Sokolov O. - Optimal control in the switched fuzzy models of management processes, Dotsenko N., Sokolov O. (2013)
Bodyanskiy Ye. - Flexible wavelet-neuro-fuzzy neuron in dynamic data mining tasks, Pliss I., Vynokurova O. (2013)
Крихівський М. В. - Чисельні показники рівня екологічної безпеки, Тимків Д. Ф. (2013)
Титул, зміст (2013)
Говдяк Р. М. - Когенераційно-утилізаційні технології та ефективність їх реалізації в газотурбінних установках (2013)
Війтенко В. І. - Аналіз і модернізація обладнання для експлуатації Гуцулівського газового родовища, Концур І. Ф., Лях М. М., Лютко Т. І., Ващаєв О. В. (2013)
Петришак В. С. - Характеристика та вибір багатофазних ежекторних пристроїв для продовження стабільної роботи низьконапірних газових свердловин, Петрущак C. М., Савка Т. В. (2013)
Дмитрах І. М. - Порівняльні дослідження руйнування труб під тиском газоподібного водню та чистого метану, Сиротюк А. М., Лутицький О. Л., Білий О. Л., Вовк Р. І. (2013)
Присяжнюк П. М. - Кінетика просочування пористого каркасу NbC розплавом сталі Гадфільда у процесі отримання керметів, Криль Я. А. (2013)
Федоришин Ю. І. - Літолого-генетичні особливості та петрофізична неоднорідність ранньопермських теригенно-карбонатних відкладів Глинсько-Солохівського газонафтоносного району ДДЗ, Владика В. М., Нестеренко М. Ю., Балацький Р. С., Здерка Т. В. (2013)
Попович В. Я. - Дослідження причини зносу вузла з'єднання кривошипа та шатуна верстата-гойдалки, Харун В. Р. (2013)
Дубей О. Я. - Визначення закону руху точки підвісу штанг верстатів-гойдалок (2013)
Паньків Ю. В. - Дослідження вібраційних процесів у відцентрових насосних агрегатах з метою контролю динаміки розвитку дефектів їх робочих коліс та міжступінчатих ущільнень (2013)
Бацала Я. В. - Аналіз показників якості електроенергії сонячної електростанції, Гладь І. В. Николин У. М. (2013)
Бейзик О. С. - Паливно-мазутно-бітумна ванна (2013)
Крижанівський Є. І. - Оптимізація енергоспоживання в бурінні на прикладі гідроциклонної установки, Лях М. М., Бурда Ю. М. (2013)
Бойко В. С. - Методологія експлуатації нафтових свердловин у випадку небезпеки парафіновідкладання, Середюк В. Д. (2013)
Чудик І. І. - Дослідження ефективності використання енергоресурсів під час буріння свердловини (2013)
Воловецький В. Б. - Оптимізація роботи свердловин Наріжнянського та Юліївського НГКР, Щирба О. М., Величко В. В., Витязь О. Ю., Дорошенко Я. В. (2013)
Дорошенко Ю. І. - Розробка конструкторських рішень для зменшення втрат тиску у газових мережах із поліетиленових труб та дослідження ефективності їх застосування (2013)
Боровик М. В. - Термосолестійкі бурові розчини для буріння глибоких свердловин з АВПТ, Гордійчук М. В., Кобзар Ю. Б., Ліхван В. М. (2013)
Бейзик О. С. - Аналіз впливу крохмальних реагентів на властивості бурових розчинів (2013)
Гураль І. М. - Дослідження пріоритетів студентів у власній освітній діяльності через відношення до навчальних дисциплін, Осипчук М. М., Смоловик Л. Р. (2013)
Арифу Мир Джалал оглы Пашаеву — 80 лет со дня рождения (2013)
Титул, зміст (2014)
Гриджук Я. С. - Дослідження залежності між напруженнями в елементах бурильного інструменту та характеристиками його коливального руху, Андрусяк А. В., Кичма М. В. (2014)
Копей Б. В. - Попередження самовідґвинчування різьб насосних штанг, Михайлюк В. В., Бублінський Ю. Я. (2014)
Мороз Л. Б. - Огляд впроваджень технологій з інтенсифікації видобування нафти і збільшення нафтовилучення на родовищах світу (2014)
Дмитренко В. І. - Промислові випробовування сучасної технології антигідратного та антикорозійного захисту газопромислового обладнання, Зезекало І. Г. (2014)
Нагорняк Р. І. - Обґрунтування можливостей методу термометрії при контролі обводнення нафтонасичених пластів за умов впровадження підтримання пластового тиску, Старостін В. А., Коваль Я. М. (2014)
Мандрик О. М. - Дослідження міцності та довговічності зварних комбінованих балонів (2014)
Банахевич Р. Ю. - Методики визначення місць скупчень і об'єму рідини в порожнині діючого газопроводу, Яворський А. В., Карпаш М. О., Рожко Я. В., Великий С. В. (2014)
Давиденко Л. І. - Експериментальна оцінка законів розподілу випадкових процесів у системі автоматичного керування газоперекачувальним агрегатом дотискувальної компресорної станцї підземного сховища газу (2014)
Грудз В. Я. - Дослідження процесу фільтрації газу в ґрунті у разі появи витоків із газопроводу, Грудз Я. В., Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б. (2014)
Семенцов Г. Н. - Інтелектуальна підтримка прийняття рішень для управління відпрацюванням алмазних доліт, Чигур Л. Я. (2014)
Кучмистенко О. В. - Дослідження перспектив застосування дистанційного контролю і керування для об'єктів нафтогазового комплексу (2014)
Лагойда А. І. - Використання багатопараметричного регулятора для складних технологічних об'єктів (2014)
Шавранський В. М. - Математична модель інтелектуальноїсистеми підтримки прийняття рішень для виявлення ускладнень в процесі буріння свердловин (2014)
Козак Ф. В. - Шляхи заміщення природного газу в системах теплопостачання, Козак Л. Ю. (2014)
Карпаш М. О. - Сталий енергетичний розвиток м. Івано-Франківська – план дій, Яворський А. В., Тацакович Н. Л., Дмитрученко І. М., Білик Б. І. (2014)
Бодянський Є. В. - Компрессия данных медицинского мониторинга с помощью гибридной системы вычислительного интеллекта, Винокурова О. А., Мулеса П. П., Сліпченко О. М. (2014)
Кустов В. В. - Вплив технологічних параметрів обробки в іскрових розрядах на показники газотермічних покриттів, Шуляр І. О., Смаглюк А. К., Войтенко П. І. (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Динамічна та математична моделі вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням, Міськов В. П., Слабкий А. В. (2014)
Обертюх Р. Р. - Динамічна та математична моделі гідроімпульсного пристрою для деформаційного зміцнення деталей з вбудованим генератором імпульсів тиску, Слабкий А. В., Чернійко В. В. (2014)
Стоцько З. А. - Моделювання розподілу кута атаки струменя при формуванні інженерії криволінійних поверхонь виробів методом струминної обробки, Стефанович Т. О. (2014)
Шатохін В. М. - Вібраційна діагностична модель кулькових радіально-поршневих насосів гідрооб’ємних передач, Шатохіна Н. В., Соболь В. М. (2014)
Korendiy V. M. - Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines, Lozynskyy V. I. (2014)
Човнюк Ю. В. - Хвильові ефекти в уточнених розрахунках динамічних навантажень кранових металоконструкцій при пуску/гальмуванні мостових кранів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Шатохін В. М. - Метод вібраційної діагностики зношення циліндро-поршневих пар насосів гідрооб’ємних передач із кульковими поршнями, Шатохіна Н. В., Гранько Б. Ф. (2014)
Гурський В. М. - Багатокритеріальний аналіз резонансних віброударних систем з імпульсним електромагнітним приводом (2014)
Черно О. О. - Особливості динаміки керованого електромагнітного приводу вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей, Гуров А. П., Новогрецький С. М. (2014)
Дівеєв Б. М. - Визначення частотних характеристик пружного елемента динамічного гасника коливань (2014)
Шевчук Л. І. - Низькочастотний віброкавітатор для кавітаційної обробки хімічно-активних рідин, рідин під тиском та при підвищених температурах, Афтаназів І. С., Строган О. І., Волошкевич П. П. (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху кулачкових механізмів за одиничними критеріями, Почка К. І., Ловейкін А. В. (2014)
Човнюк Ю. В. - Концептуальні основи оптимізації режимів пуску/гальмування механічних (кранових) систем з одним ступенем вільності руху, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Оксентюк В. М. - Позиційно-слідкуючий електропривод оптичного телескопа зі змінною структурою системи керування (2014)
Векерик В. І. - Взаємодія аварійної й прихопленої компоновок бурильної колони при ліквідації аварій ударним способом, Левчук К. Г. (2014)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2014)
Вакуленко І. О. - Про структурні перетворення при зварюванні тертям з перемішуванням алюмінієвого сплаву, Мітяєв О. А., Плітченко С .О. (2014)
Шаломеев В. А. - Влияние РЗМ на морфологию и топологию интерметаллидной фазы в магниевых сплавах (2014)
Снежной Г. В. - Магнитно-фазовые превращения в сталях типа 150Г7 при температурных и деформационных воздействиях, Ольшанецкий В. Е., Бобырь С. В. (2014)
Овчинников О. В. - Корозійна тривкість титану ВТ1-0 та шляхи її підвищення, Погрелюк І. М., Скребцов А. А., Проскурняк Р. В., Швачко Х. С. (2014)
Недоля А. В. - Оцінка енергій ГЦК- групи атомів системи Fe-Ni-C, Ольшанецький В. Ю. (2014)
Снежной Г. В. - О структурной и магнитной стабильности аустенита, Ольшанецкий В. Е., Сажнев В. Н. (2014)
Коваленко Т. О. - Дослідження впливу варіацій хімічного складу на структуру та властивості легованих титанових сплавів після гвинтової екструзії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2014)
Гайдук С. В. - Исследование влияния гафния на фазовый состав литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава с применением метода пассивного эксперимента, Кононов В. В. (2014)
Осипов М. Ю. - Изыскание и исследование износостойких наплавочных сплавов для работы в условиях абразивного изнашивания при повышенных температ у РАХ (2014)
Синегін Є. В. - Фізичне моделювання продувки сталі газовою суспензією у проміжному ковші МБЛЗ, Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С., Хотюн В. І. (2014)
Распорня Д. В. - Влияние способа выплавки слитков титана на формирование субмикрокристаллической структуры интенсивной пластической деформацией, Овчинников А. В., Шевченко В. Г., Коваленко Т. А. (2014)
Ткаченко С. Н. - Упрочнение поверхности материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (2014)
Шевченко В. Г. - Механизмы разрушения конструкционных титановых сплавов, легированных кислородом (2014)
Круглікова В. В. - Підвищення конкурентоспроможності при виготовленні зварних конструкцій напівавтоматичним зварюванням у захисних газах, Ткаченко Ю. М., Азаров І. І. (2014)
Овчинников О. В. - Отримання присадкових дослідних сплавів з субмікрокристалічною (СМК) структурою методом гвинтової екструзії, Ольшанецький В. Ю., Джуган О. А. (2014)
Матвиенко В. Н. - Оценка тока шунтирования при наплавке одинарным и составным ленточным электродом под флюсом (2014)
Андрущенко М. И. - Способность к самоупрочнению поверхности трения в процессе абразивного изнашивания и износостойкость сталей в зависимости от содержания углерода и хрома, Куликовский Р. А., Осипов М. Ю., Холод А. В., Капустян А. Е. (2014)
Грешта В. Л. - Оцінка здатності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей за результатами технологічних випробувань (2014)
Levchuk S. A. - Applying the apparatus of green matrixes and matrix algebra to the issue of static deformation of circular plates with discretely variable thickness (2014)
Нетребко В. В. - Особенности легирования белых коррозионностойких чугунов (2014)
Середа Б. П. - Получение композиционных защитных покрытий на основе титана при нестационарных температу рных условиях, Палехова И. В. (2014)
Петрищев А. С. - Исследование влияния температуры тепловой обработки, состава шихты на плотность металлизованного молибденсодержащего материала (2014)
Горбенко О. І. - Аналітичний огляд технологічних способів гнуття труб та пропозиції щодо їх удосконалення, Горбенко І. І., Чигиринський В. В., Дубина В. І. (2014)
Антоненко Н. Н. - Задача о кручении многослойного основания с упругими связями между слоями, Величко И. Г. (2014)
Кулагін Д. О. - Визначення рівняння екстремалі маршрутної карти для управління параметрами руху тягового рухомого складу (2014)
Засовенко А. В. - Контактне деформування балки кінцевої довжини на односторонній інерційній основі (2014)
Чигиринский В. В. - Граничные условия при решении плоской задачи теории пластичности в цилиндрических координатах, Матюхин А. Ю. (2014)
Шейко С. П. - Определение сопротивления деформации низколегированной стали для колесного производства, Третьяк В. И., Золотарев Г. А. (2014)
Рак Л. О. - Моделювання деформівного стану складеного тіла з двох пластин, з’єднаних під довільним кутом, за допомогою матриць типу Гріна (2014)
Овчинников А. В. - Оценка ремонтопригодности титановых моноколес авиадвигателей (2014)
Дуда В. И. - Прибор для экспресс-анализа содержания железа в пыли доменного производства, осажденной с помощью электрофильтров, Бялик Г. А., Гонтаренко В. И. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шавранський М. В. - Моделювання та ідентифікація викривлення свердловини №3 Новомихайлівської світи, Кучмистенко О. В., Олійник В. І. (2014)
Копей Б. В. - Вплив технології виготовлення на міцність різьби насосної штанги, Михайлюк В. В., Мартинець О. Р., Бублінський Ю. Я. (2014)
Чернов Б. О. - Підвищення корозійної стійкості елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Мірненко В. І., Ткач М. Я. (2014)
Шварцман Л. Я. - Внутрипластовой ретортинг горючих сланцев. Оценка энергетической эффективности, Троценко Э. А., Баженов Е. В. (2014)
Волинський Д. А. - Розроблення моделі руху газу при нестаціонарних ізотермічних процесах у магістральних трубопроводах (2014)
Петрина Ю. Д. - Оцінка конструктивної в'язкості матеріалів резервуарів нафти та трубопроводів на пізній стадії експлуатації, Шуляр Б. Р., Петрина Д. Ю., Гоголь В. М. (2014)
Заєць В. О. - Моделювання процесу експлуатації підземних сховищ газу, Тимків Д. Ф. (2014)
Гурбанов А. Н. - Повышение эффективности технологии подготовки газа к транспорту на подземных газохранилищах Азербайджана (2014)
Романюк Ю. Ф. - Оптимізація режимів роботи трансформаторів знижувальних підстанцій нафтопромислових мереж, Федорів М. Й., Терлецький Ю. О. (2014)
Романюк Ю. Ф. - Підвищення економічної ефективності роботи трансформаторів знижувальних підстанцій підприємств нафтогазової галузі, Коломойцев К. В. (2014)
Горбійчук М. І. - Оцінка точності прогнозування зміни станів коливних процесів із некратними частотами, Шуфнарович М. А., Лазорів О. Т. (2014)
Шекета В. І. - Застосування абдукції в задачах класифікації даних про нафтогазові об'єкти, Демчина М. М., Гобир Л. М. (2014)
Середюк М. Д. - Дослідження залежності ступеня заповнення самопливних ділянок від витрати і режиму руху нафти в трубопроводі, Григорський С. Я. (2014)
Карпаш М. О. - Трансформація інженерної діяльності в умовах сталого розвитку (2014)
Дикун Т. В. - Аналіз роботи автомобільних двигунів на газовому паливі в гірських умовах, Гаєва Л. І., Мельник В. М., Долішній Б. В., Януш А. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Говдяк Р. М. - Утилізація енергії тиску природного газу в турбодетандерних установках на об'єктах газової промисловості (2014)
Витязь О. Ю. - Класифікація способів видобування метану з газогідратних покладів дна Чорного моря, Фем'як Я. М., Овецький С. О. (2014)
Джус А. П. - Чинники, що визначають особливості підготовки та стиснення газу при реалізації транспортної технології CNG (2014)
Яким Р. С. - Забезпечення якісних конструкторських показників цементованих шарошок тришарошкових бурових доліт вдосконаленням технології їх виготовлення, Петрина Ю. Д., Яким І. С. (2014)
Чернов Б. О. - Удосконалений метод вакуумного газотермоциклічного іонно-плазмового азотування елементів бурильної колони, Рутковський А. В., Ткач М. Я. (2014)
Федоришин Д. Д. - Геологічні чинники, які впливають на колекторські властивості гірських порід неогенових відкладів та динаміку зміни коефіцієнта газовилучення, Гаранін О. А., Федоришин С. Д., Потятинник Т. В. (2014)
Векерик В. І. - Спектр поздовжніх коливань бурильної колони, Мойсишин В. М., Левчук К. Г. (2014)
Сенюшкович М. В. - Підвищення надійності розмежування пластів з аномально низькими тисками, Ковбасюк І. М., МарцинківО. Б., Витвицький І. І., Забіяка В. І. (2014)
Трубенко О. М. - Моделювання фільтраційно-ємнісних характеристик порід-колекторів складної будови (на прикладі Хідновицького газового родовища), Федоришин С. Д., Потятинник Т. В., Олійник А. П. (2014)
Петрина Ю. Д. - Підвищення надійності вставних породоруйнівних зубків в тришарошкових бурових долотах, Яким Р. С., Петрина Д. Ю., Венгринюк Т. П., Пицків Н. Я. (2014)
Полутренко М. С. - Дослідження гідрофобності ізоляційних матеріалів на бітумно-полімерній основі (2014)
Тимків О. В. - Аналіз методів розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів (2014)
Волинський Д. А. - Визначення термодинамічних властивостей природного газу за високих тисків, Михалків В. Б., Сусак О. М. (2014)
Дорошенко Ю. І. - Огляд сучасних систем опалення та методик дослідження впливу температурних режимів на ефективність їх експлуатації в умовах сільського населеного пункту (2014)
Слабий О. О. - Дослідження динамічної складової натягу водовіддільної колони за нерегулярної хитавиці бурового судна (2014)
Вольченко Д. О. - Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі cвітового досвіду (частина І), Возний В. Р., Мельник М. В. (2014)
Старостін В. А. - Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів, Нагорняк Р. І. (2014)
Міронов Ю. В. - Аналіз ємності резервуарів циркуляційних систем бурових установок, Данильчук Ю. В., Лє К. К. (2014)
Григорський С. Я. - Результати експериментальних досліджень закономірностей гідродинамічних процесів у нафтопроводі за зміни кількості працюючих насосних агрегатів, Середюк М. Д. (2014)
Мандрик О. М. - Екологічний моніторинг тривалоексплуатованих газопроводів, Побережний Л. Я., Станецький А. І. (2014)
Грудз В. Я. - Планування технічного обслуговування об'єктів міських газових мереж в умовах централізованої системи, Грудз Я. В., Ганжа О. В., Дрінь Н. Я. (2014)
Крив'юк І. В. - Особливості методу природного електричного поля у комплексі геофізичних робіт під час дослідження зсувних процесів (2014)
Содержание (2010)
Ковалев Е. Т. - 80 лет на службе коксохимии, Рудкевич М. И. (2010)
Ковалев Е. Т. - Возможность получения высококачественного низкореакционного металлургического кокса в условиях существующей угольной сырьевой базы Украины, Дроздник И. Д. (2010)
Дроздник И. Д. - Совершенствование схем подготовки углей в условиях межбассейновой сырьевой базы коксования, Мирошниченко Д. В., Ладыжинский В. М., Бессчастный Ю. В., Топоркова Н. И. (2010)
Кафтан Ю. С. - Развитие научных основ составления угольных шихт из углей разных бассейнов, Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Головко М. Б. (2010)
Золотарев И. В. - Формирование механической прочности и ситового состава доменного кокса, полученного из шихт с различным участием угля ОАО "УК "Шахта "Красноармейская Западная №1", Дроздник И. Д., Мирошниченко Д. В., Кафтан Ю. С., Шульга И. В., Торяник Э. И., Бидоленко Н. Б., Бессчастный Ю. В., Головко М. Б., Сытник А. В., Давидзон А. Р. (2010)
Васильев Ю. С. - Разработки УХИНа по совершенствованию промышленной технологии коксования, Шульга И. В., Торяник Э. И. (2010)
Васильев Ю. С. - Первая промышленная коксовая батарея с установкой термической подготовки шихты в Украине как способ повышения ресурсо- и энергоэффективности металлургической отрясли, Гордиенко А. И., Долгарев Г. В., Лащенко И. Н., Дариенко Е. В., Чаленко В. И. (2010)
Васильев Ю. С. - Коксовая батарея с обогревательным простенком повышенной прочности, Фидчунов Л. Н. (2010)
Ковалев Е. Т. - Перспективные технологии термохимической переработки углей, Шульга И. В. (2010)
Кузниченко В. М. - Особенности термохимических превращений при коксовании трамбованной угольной загрузки (2010)
Шмалько В. М. - Перспективы использования углей и продуктов их переработки в качестве сырья для производства углеродных наноструктур (2010)
Ковалев Е. Т. - Перспективные направления развития процессов подготовки коксового газа и возможные пути его квалифицированного использования в промышленности, Банников Л. П., Костенко А. В. (2010)
Ковалев Е. Т. - Улавливание бензольных углеводородов из коксового газа: традиционные и новые поглотители, Банников Л. П. Тищенко О. В. (2010)
Ковалев Е. Т. - Новые технологические процессы в области переработки каменноугольной смолы, Чешко Ф. Ф. (2010)
Васильев Ю. С. - О внедрении технологических нормативов выбросов на коксовых печах и мероприятия по их достижению, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Герман К. Е. (2010)
Борисенко А. Л. - Создание безотходного коксохимического производства, стандартизация и нормирование в сфере обращения с отходами (2010)
Гапотченко Н. П. - Развитие и совершенствование методов контроля коксохимического производства, Мартынова А. Ю. (2010)
Гапотченко Н. П. - Создание национального фонда нормативной документации Украины на продукцию коксохимического производства, Клемешова И. А. (2010)
Поздравляем (2010)
Висоцька І. Б. - Стан і умови забезпечення стійкості економіки України (2014)
Вінічук М. В. - Формування середнього класу як основа стабільності соціально-економічної системи (2014)
Волос О. Р. - Інвестиційна безпека України: загрози та напрями зміцнення (2014)
Горалько О. В. - Антикризове управління як спосіб протидії кризовим явищам у банківській сфері України, Силкін О. С. (2014)
Курницька В. Ю. - Методика оцінки зовнішньоекономічної безпеки України (2014)
Мельник С. І. - Сутність і класифікація національних економічних інтересів, Горбан І. М., Цуп М. Ю. (2014)
Михаліцька Н. Я. - Сталий розвиток вітчизняної економіки як основа екологічної безпеки у контексті ресурсозбереження (2014)
Сватюк О. Р. - Критерії оцінки продовольчої безпеки, Гургула Т. В. (2014)
Сенишин О. С. - Соціальний розвиток села як умова досягнення продовольчої безпеки України (2014)
Сорока Р. С. - Причини та умови відмивання злочинних доходів в Україні, Сунак Г. І. (2014)
Тринько Р. І. - Екологічна складова сталого розвитку, Стадник М. Є. (2014)
Хомин О. Й. - Парадигма циклічності демографічної безпеки (2014)
Бабець І. Г. - Cоціально-економічні ризики процесу урбанізації та їх вплив на економічну безпеку регіону, Засадко В. В. (2014)
Бондарчук М. К. - Ранжирування причин виникнення потреби у санації як умова забезпечення економічної безпеки виробничо-господарського об’єднання, Воляник Г. М. (2014)
Галайко Н. В. - Науково-теоретичні аспекти сутності поняття "державна цільова програма" (2014)
Горалько О. В. - Консолідований нагляд за діяльністю банківських груп і необхідність його застосування (2014)
Горинь Я. О. - Теоретичний аналіз поняття "освітня послуга" та її види (2014)
Грициняк О. І. - До питання комплексної оцінки ефективності державного регулювання відтворення робочої сили з позицій макрорівня (2014)
Дубина М. В. - Особливості функціонування системи страхування вкладів у Швейцарії (2014)
Качура К. М. - Властивості інвестиційних процесів на ринку нерухомості (2014)
Кіржецький Ю. І. - Методологічні підходи до оцінювання рівня економічної безпеки на прикладі цукрової галузі, Кіржецька М. С. (2014)
Копитко М. І. - Корупція як ключова загроза економічній безпеці промислових підприємств в Україні (2014)
Марушко Н. С. - Ризики облікової інформації в системі забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Піцур Я. С. - Продовольчий комплекс у системі агропромислового виробництва України, Сенишин О. С. (2014)
Прокопенко В. Ю. - Фінансово-кредитні інструменти на ринку нерухомості: дефініційні аспекти (2014)
Ревак І. О. - Місце інтелектуального потенціалу в системі економічної безпеки (2014)
Филипець З. Б. - Консалтингові послуги у системі економічної безпеки держави (2014)
Франчук В. І. - Підходи до створення сучасної служби економічної безпеки акціонерного товариства, Пригунов П. Я. (2014)
Чопко Н. C. - Стратегічні пріоритети державної політики розвитку підприємств аграрного сектора (2014)
Титул, зміст (2014)
Межуєв В. І. - Аналіз застосовності універсальних (уніфікованих) мов до моделювання предметних областей, Бодненко Т. В. (2014)
Гарбич-Мошора О. Р. - Розробка редактора навчально-методичних ресурсів засобами Web 2.0 (2014)
Мещеряков В. И. - Разработка информационной подсистемы мониторинга загрязнений природных лечебных ресурсов автомобильным транспортом, Гнатовская А. А., Черепанова Е. В., Фоменко В. В. (2014)
Зубко Р. А. - Стиснення зображень фрактальним методом (2014)
Lutsenko I. - Systems engineering of optimal control synthesis of the structure of the technological products conversion system (Part 1) (2014)
Чернецький М. В. - Дослідження властивостей атракторів складних систем на основі аналізу часових рядів варочного відділення, Кишенько В. Д. (2014)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. Determination of the time of the actual completion of the target operation (2014)
Бобух А. А. - Компьютерные энергосберегающие технологии управления системами жизнеобеспечения зданий, Ковалёв Д. А., Климов А. А., Дзевочко А. М. (2014)
Лещинський О. Л. - Теоретичні аспекти моделювання нечіткого регулятора системи управління обсягом споживання електричної енергії аеропортами, Бугайко Д. О., Соколова Н. П. (2014)
Казак В. Н. - Разработка структурной схемы системы управления самолетом в условиях возникновения аварийной ситуации, Шевчук Д. О., Васильев М. А. (2014)
Abstract and References (2014)
Коваленкко П. І. - Вступне слово (2010)
Михайлов Ю. О. - Меліоративні властивості агроландшафтів України, Даниленко Ю. Ю., Лютницький С. М. (2010)
Сніговий В. С. - Продуктивність буряків цукрових залежно від елементів технології вирощування в умовах Півдня України, Вожегова Р. А., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Пілярський В. Г. (2010)
Пендак Н. В. - Формування тарифів в умовах платного водокористування, Балихіна Г. А. (2010)
Власова О. В. - Використання даних непрямих вимірювань при оцінюванні стану зрошуваних територій, Шевченко А. М. (2010)
Тетьоркіна О. Є. - Стан та перспективи досліджень режимів краплинного зрошення виноградників столових сортів в умовах південного регіону України (2010)
Мелашич Т. А. - Вплив краплинного зрошення слабомінералізованими водами на родючість темно-каштанового грунту, Мелашич А. В., Дишлюк В. Є. (2010)
Сніговий В. С. - Вплив теплоенергетичних чинників на продуктивність гібридів кукурудзи в умовах Півдня України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Михаленко І. В. (2010)
Шевчук С. А. - Типізація зрошуваних територій за ресурсним забезпеченням та ризиками використання (2010)
Вороний І. В. - Управління режимом вологості осушуваних грунтів з урахуванням особливостей відбору вологи коренями вирощуваних рослин (2010)
Ковальчук В. П. - Моделювання управління рівнем грунтових вод в умовах дії вертикального дренажу (2010)
Стецюк М. Г. - Продуктивність лядвенцю рогатого та болотного на різних типах меліорованих грунтів Західного Полісся, Павлишина Р. А., Данилицький О. А. (2010)
Коломієць С. С. - Методика проведення вегетаційних дослідів з регульованим водним режимом, Натальчук А. М., Лукашук В. П., Поліщук К. В., Жемойда А. В. (2010)
Мендусь С. П. - Шляхи удосконалення конструкцій дренажу Придунайських рисових систем, Мендусь П. І., Рокочинський А. М. (2010)
Шевченко А. М. - Розвиток наукових основ моніторингу та захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод (2010)
Ковальчук П. І. - Дослідження еколого-меліоративного стану території за рівнями грунтових вод на прикладі Каланчацького району Херсонської області, Михальська Т. О., Марків О. М. (2010)
Хомік Н. В. - Моніторинг як інформаційна база управління водними ресурсами на природоохоронних територіях (2010)
Щербатюк А. Ф. - Санітарно-гігієнічна характеристика поверхневих водойм Житомирської області, Фещенко В. П. (2010)
Фещенко В. П. - Моніторинг вертикальної міграції 137Cs по профілю меліорованого торфово-болотного грунту, Гуреля В. В. (2010)
Годовська Т. Б. - Аналіз впливу полігона твердих побутових відходів на підземну гідросферу, Фещенко В. П. (2010)
Рябцев М. П. - Гидрогеологическая обстановка в зоне Биосферного заповедника "Аскания-Нова" и зашита его от подтопления (2010)
Слюта В. Б. - Особливості розвитку ерозійних процесів залежно від рельєфу і сільськогосподарської освоєності водозборів (2010)
Топольнік Т. І. - Тестування лісонасаджень в басейнах річок, Власова О. В. (2010)
Ромащенко М. І. - Аналіз технологічного процесу укладання поливних трубопроводів СКЗ безтраншейним укладачем, Майданович В. С., Сердюченко Н. М. (2010)
Чернишевська Л. Ю. - Методологічне оцінювання технічного стану каналів меліоративних систем, Ігнатова О. С., Шевчук Я. В. (2010)
Козицький О. М. - Методологічні основи організації та ведення моніторингу руслових процесів, Ворошнов С. М., Міхоноша Т. І., Шевченко І. А. (2010)
Гринь Ю. І. - Техніко-економічні показники використання дощувальних машин при вирощуванні зернових культур, Мавлютдінов О. О. (2010)
Петроченко В. І. - Інноваційний чинник підвищення конкурентоспроможності кротового дренажу (2010)
Онищук В. В. - Науково-технічні аспекти використання захисно-регулювальних споруд (2010)
Гринь Ю. І. - Екологічно безпечні технології поливу дощувальними машинами, Бабіцький В. В., Удовенко В. В., Вельбік А. Г., Рева О. А. (2010)
Хомутецька Т. П. - Методика визначення регульованих об’ємів води в резервуарах локальних сільгоспводопроводів, Рубан О. В., Хоружий П. Д., Чорний Д. В. (2010)
Чарний Д. В. - Методика розрахунку біосорбційних споруд для очищення води (2010)
Хоружий П. Д. - Знезалізнення води на напірних установках, Хомутецька Т. П., Хоружий В. П., Рубан О. В. (2010)
Коваленко О. В. - Аналіз властивостей омонолічувальних композицій та оптимізація їхньої рецептури, Шаршунов А. Б. (2010)
Кузьмич Л. В. - Підвищення експлуатаційної надійності гирлових споруд (2010)
Жовтоног О. І. - Оцінювання біокліматичного потенціалу сільських територій, Філіпенко Л. А., Деменкова Т. Ф., Ватаман А. О. (2010)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал зрошуваних агроекосистем (2010)
Натальчук А. М. - Перспективи використання біологічного азоту на осушуваних землях Полісся (2010)
Просунко В. М. - Прогнозування агрометеорологічних умов вегетації польових культур, Сайдак Р. В., Лісовий О. Г. (2010)
Титул, зміст (2014)
Акімова О. В. - Розробка експортно-імпортної схеми організації доставки контейнерів транспортно-експедиторськими компаніями (2014)
Качанов П. А. - Автоматизированный синтез модели поверхности ландшафта по спутниковым снимкам, Зуев А. А. (2014)
Блінцов О. В. - Концепція роботизованого моніторингу підводного середовища на основі застосування прив’язних підводних апаратів, Сірівчук А. С. (2014)
Верлан А. И. - Графоаналитическая модель функционирования железнодорожных станций (2014)
Змій С. О. - Моделювання операцій оповіщення черговим по станції працюючих на коліях станції, Мороз В. П., Турчинов Р. В. (2014)
Настенко Є. А. - Моделювання класифікаторів диференціальної діагностики патолоічних станів системи кровообігу, Павлов В. А., Носовець О. К. (2014)
Крышталь В. М. - Проблема комплектования аварийно-спасательной техники и технологии ее решения, Снитюк В. Е. (2014)
Оборский Г. А. - Выбор метрологического обеспечения управления сложными объектами литейного производства с трудноизмеримыми параметрами, Становский А. Л., Прокопович И. В., Духанина М. А. (2014)
Солонская С. В. - Использование алгебры предикатов для распознавания воздушных объектов по радиолокационному спектральному изображению, Жирнов В. В. (2014)
Галкин П. В. - Алгоритм управления и оптимизации информационных потоков в беспроводной сенсорной сети (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Крижанівський Є. І. - Оцінка впливу якості підготовки поверхні нафтогазопроводів на стійкість до відшарування протикорозійних покриттів в умовах катодної поляризації, Федорович Я. Т., Полутренко М. С., Федорович І. Я., Квич В. І. (2014)
Кондрат Р. М. - Використання трубних і гравійних фільтрів для запобігання надходження піску із пласта у свердловину, Дремлюх Н. С. (2014)
Грудз В. Я. - Визначення обсягу запасних частин систем газопостачання, Грудз Я. В., Ганжа О. В., Дрінь Н. Я. (2014)
Чарковський В. М. - Про можливість застосування технології дискретно-розподілених ударних навантажень в КНБК для попередження заклинювань під час буріння свердловин (2014)
Копей Б. В. - Склад і властивості асфальтосмолистих речовин, Мартинець О. Р., Стефанишин А. Б. (2014)
Кондрат Р. М. - Аналіз методів боротьби з конусоутворенням у процесі розробки газових і нафтогазоконденсатних родовищ з підошовною водою, Матіїшин Л. І. (2014)
Вольченко Д. О. - Дослідження потенційних можливостей підвищення нафтовилучення із застосуванням діоксиду вуглецю та його сумісності з родовищами Західної України на основі cвітового досвіду (частина ІІ), Возний В. Р., Мельник М. В. (2014)
Мойсишин В. М. - Оцінка впливу жорсткості та демпфування бурильного інструменту на середнє значення обертового моменту під час буріння шарошковими долотами, Борисевич Б.Д., Гаврилів Ю. Л., Смага Б. І. (2014)
Чудик І. І. - Дослідження передумов жолобоутворення на стінках свердловини замками бурильної колони, Різничук А. І. (2014)
Слабий О. О. - Дослідження амплітудо-частотних характеристик динамічного зусилля натягу верхнього кінця водовіддільної колони та впливу на нього параметрів бурової системи (2014)
Яким Р. С. - Шляхи підвищення довговічності замкового підшипника відкритих опор тришарошкових бурових доліт для високообертового буріння (2014)
Тимків Д. Ф. - Моделювання стану внутрішньої поверхні магістрального трубопроводу, Матієшин Д. Д., Волинський Д. А. (2014)
Прунько І. Б. - Удосконалення методики досліджень на абразивний знос пар тертя "шток-ущільнення" гідравлічних насосів нафтогазового технологічного транспорту (2014)
Здерка Т. В. - Особливості тріщинуватості олігоценових порід-колекторів Микуличинського нафтового родовища (2014)
Розловська С. Є. - Сучасний стан ефективного використання акустичного каротажу для вирішення нафтогазопошукових завдань (2014)
Попович О. В. - Аналіз акустичних методів ідентифікації та визначення параметрів дефектів металоконструкцій, Карпаш М. О. (2014)
Борин В. С. - Автоматизоване управління газокомпресорним агрегатом на базі мікропроцесорної системи обробки технологічної інформації (2014)
Рудий С. М. - Використання карпатолу для дії на продуктивні пласти нафтових і газоконденсатних свердловин, Рудий М. І., Кондрат О. Р. (2014)
Панчук В. Г. - Розробка конструкції пристрою для випробування противикидного обладнання свердловин, Борущак Л. О., Врюкало В. В. (2014)
Піх В. Я. - Методи спектрального діагностування технологічних станів квазістаціонарних об'єктів промисловості, Николайчук Я. М., Круліковський Б. Б. (2014)
Паньків Х. В. - Система для безконтактного вимірювання координат точок поверхні стінки вертикальних сталевих циліндричних резервуарів (2014)
Говдяк Р. М. - Ефективні наукові і проектно-конструкторські розробки щодо комплексної реконструкції електроприводних компресорних станцій магістральних газопроводів (2014)
Содержание (2012)
Коломийченко А. И. - На ведущих позициях развития коксохимической отрасли страны (к 80-летию Макеевского коксохимического завода) (2012)
Коломийченко А. И. Ковалев Е. Т. - Основные тенденции развития коксохимического производства ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Старовойт А. Г. (2012)
Горанский П. Ю. - Подготовка угольной шихты при производстве высококачественного кокса в условиях ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Буланый С. М., Черкасов И. И., Дедушева В. П., Яценко Ю. А., Мирошниченко Д. В., Давидзон А. Р. (2012)
Ильяшов М. А. - Использование углей шахтоуправления "Покровское" в качестве основного компонента сырьевой базы коксования ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Давидзон А. Р., Коломийченко А. И., Василенко С. Г., Дроздник И. Д., Кафтан Ю. С., Бидоленко Н. Б. (2012)
Филатов Ю. В. - Опыт производства кокса улучшенного качества на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Зинченко С. Г., Золотарев И. В., Давидзон А. Р., Шульга И. В. (2012)
Золотарев И. В. - Опыт эксплуатации коксовых батарей на удлиненных периодах коксования, Шлепаков С. Л., Кулик-Форостяный А. А., Темченюк Ю. Ф., Шульга И. В., Торяник Э. И. (2012)
Базов С. В. - Комплексные решения по повышению эффективности работы установки закрытого цикла конечного охлаждения ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Мостовой О. Н., Губанов С. А., Мушта В. Х., Фукс С. А., Селютин В. И., Банников Л. П., Грабко В. В. (2012)
Тарасюк Ю. Я. - Технологические особенности производства каменноугольного пека из смеси каменноугольных смол разных производителей и варианты совершенствования процесса, Серик Д. Т., Букка А. А. Иващенко Е. Ю., Чешко Ф. Ф. (2012)
Базов С. В. - Комплексное решение экологических проблем на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Джуган Л. В., Бондаренко В. В., Миронская Р. И., Борисенко А. Л., Малыш А. С., Дубичинская И. М., Авилова Н. И. (2012)
Ильяшов М. А. - Возможности использования жидких углеродсодержащих попутных продуктов коксования в качестве связующего при брикетировании угольной шихты, Золотарев И. В., Тамко В. А., Збыковский Е. И., Швец И. И., Евтушенко С. А., Исаев С. В., Кулик-Форостяный А. А., Хвостенко С. И., Депутат Л. С. (2012)
Педченко С. С. - Применение силового программируемого электропривода в технологических процессах на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Битько О. А., Беседин И. А., Никитин А. В. (2012)
Умяров Ш. Р. - Развитие организации железнодорожного транспорта коксохимического завода Украины, Заитов И. А., Жицкая С. М., Камлюк С. В. (2012)
Иващенко Е. Ю. - Становление ЦЗЛ ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Ваксман Л. Н., Корякина Н. Н., Гапотченко Н. П., Мартынова А. Ю. (2012)
Золотарев И. В. - Функционирование системы управления технологической безопасностью объектов ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Кулик А. А., Король Г. В., Осинский В. И. (2012)
Коломийченко А. И. - Внедрение и функционирование Системы Менеджмента Качества на ЧАО "МАКЕЕВКОКС", Мовчан А. А., Дедушева В. П. (2012)
Ковалев Е. Т. - Прогноз мирового рынка чугуна, кокса и угля. По материалам 8й международной конференции "ЕВРОКОКС"(Испания, Барселона, Апрель 2012 г.), Чешко Ф. Ф. (2012)
Поздравляем (2012)
Титул, зміст (2014)
Кравченко О. В. - Совершенствование технологии комплексного воздействия на продуктивные пласты нефтяных и газовых скважин, Велигоцкий Д. А., Авраменко А. Н., Хабибуллин Р. А. (2014)
Липовий В. О. - Дослідження термічного впливу струменя миючих рідин на нефтеостаток в резервуарах (2014)
Мных А. С. - Исследование количества тепловыделения в слое агломерационной шихты (2014)
Глухова Н. В. - Розробка методу експрес-оцінки біологічних властивостей води (2014)
Проценко О. Л. - Дослідно-промислові випробування технології виплавки феросиліцію із використанням відходів виробництва, Жуковський Т. Ф., Борисенко С. Л. (2014)
Артеменко С. В. - Сдвиг критических параметров классичеcких жидкостей под влиянием добавок наночастиц (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості та методи удосконалення цифрових компараторів (2014)
Овсієнко О. В. - Порівняння двох методик променевої терапії на основі 3D комп’ютерного моделювання, Будник М. М. (2014)
Чижов М. В. - Стабильная генерация звуковых волн в слабоионизированной воздушной среде, Эйнгорн М. В., Кулинский В. Л., Маренков В. И. (2014)
Демішонкова С. А. - Дослідження динамічних в’язкопружних властивостей текстильних матеріалів методом поздовжніх резонансних коливань (2014)
Маркіна О. М. - Вплив поверхні об’єкта на вимірювання геометричних розмірів цифровою оптичною мікроскопією, Сингаївська О. І., Маслов В. П., Качур Н. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Ромащенко М. І. - Передмова (2013)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади відновлення зрошення у південному регіоні України (2013)
Ромащенко М. І. - Методичні аспекти розрахунку компенсації витрат сільгоспвиробникам за використання води для зрошення, Гринь Ю. І., Сайдак Р. В. (2013)
Шаткоеський А. П. - Водоспоживання та врожайність пасльонових культур за краплинного зрошення в умовах Степу України, Черевичний Ю. О. (2013)
Рябков С. В. - Засолення і вторинна солонцюватість локально зволожених ґрунтів, Усата Л. Г. (2013)
Сніговий В. С. - Економічна ефективність вирощування інтенсивних насаджень яблуні за різних режимів краплинного зрошення в умовах низинної зони Закарпаття, Матвієць О. М. (2013)
Сайдак Р. В. - Азотний режим дерново-підзолистого ґрунту залежно від систем удобрення за періодично промивного типу зволоження, Сорока Ю. В., Лісовий Ю. Г. (2013)
Васюта В. В. - Сумарне та середньодобове випаровування рослин огірка за різних способів поливу як функція температури повітря (2013)
Шевченко А. М. - Особливості формування інформаційного забезпечення систем комплексного захисту меліорованих територій від шкідливої дії вод (2013)
Цвєтова О. В. - Гідроекологічний стан поверхневих вод басейну р. Західний Буг, Тураєва О. В., Сидоренко О. О., Демида І. А., Слищенко О. А. (2013)
Петроченко В. І. - Інтегроване управління захистом сільських територій від шкідливої дії поверхневих і ґрунтових вод (2013)
Козицький О. М. - Особливості формування русел річок Українських Карпат (2013)
Савчук Д. П. - Процеси підтоплення та дренування сільських територій у лісостеповій зоні, Шевченко А. М., Малюга В. В. (2013)
Хоружий П. Д. - Методика техніко-економічних розрахунків децентралізованих групових сільськогосподарських водопроводів, Петроченко О. В., Василюк А. В. (2013)
Шевченко А. М. - Методичні засади оцінювання стану водних об’єктів за радіаційним балансом, Власова О. В., Боженко Р. П. (2013)
Стасюк С. Р. - Обстеження стану сільсько¬господарського водопостачання і водовідведення в Україні та розробка заходів з його поліпшення, Хоружий П. Д. (2013)
Михайлов Ю. О. - Оцінювання водоресурсного потенціалу сільських територій, Даниленко Ю. Ю., Лютницький С. М. (2013)
Ковальчук П. І. - Системна модель екологічного оцінювання якості поверхневих вод на прикладі р. Десна, Герус А. В., Коваленко Р. Ю. (2013)
Хомутецька Т. П. - Дослідження і оптимізація роботи водо¬провідних систем з водозабірними свердловинами (2013)
Гринь Ю. І. - Аналіз енергоефективності сучасних багатоопорних дощувальних машин, Вельбік А. Г., Антонюк А. В. (2013)
Савчук Д. П. - Особливості використання вертикального дренажу (2013)
Крученюк В. Д. - Способи відновлення герметичності стикових з’єднань залізобетонних труб магістральних трубопроводів меліоративних систем (2013)
Козаченко О. А. - Економічна оцінка моделей розвитку агроекосистем у зоні осушення (2013)
Вихідні дані (2013)
Буряк Я. Я. - Розпорядження голови місцевої державної як підзаконний нормативно-правовий акт (2013)
Годяк А. І. - Моральні та етичні принципи у правовій освіті працівників органів внутрішніх справ України (2013)
Дубас Н. Я. - Ідея громадянського суспільства у працях античних мислителів та філософів Середньовіччя (2013)
Грищук О. В. - До питання генези ідеї відповідальності людини у праві, Романинець М. Р. (2013)
Забзалюк Д. Є. - Організаційно-правова структура духовно-лицарських орденів доби Хрестових походів у контексті становлення Орденського права (2013)
Колодяжна В. В. - Історія формування та сучасний стан Романо-Германської правової сім′ї (2013)
Конашевич Ю. З. - Види, принципи і напрями діяльності електронного уряду (2013)
Марковський В. Я. - Правовий режим української мови в органах державної влади та органах місцевого самоврядування Другої Речі Посполитої (2013)
Мелех Л. В. - Юридична відповідальність за порушення Вводного законодавства як різновид гарантії законності (2013)
Подорожна Т. С. - Аналіз способів застосування порівняльного методу в дослідженні явищ конституційно-правової дійсності (2013)
Пришляк Г. Я. - Стан та перспективи здійснення демократичного контролю у місцевому самоврядуванні в Україні (2013)
Савчин Г. Я. - Організаційно-правові основи кадрової політики радянської системи виконання покарань у західних областях УРСР (1940–1950 рр.) (2013)
Cворак С. Д. - Громадівсько-федеративний принцип побудови української державності у політико-правових поглядах Івана Франка (2013)
Француз А. Й. - Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття, Баликіна Л. І. (2013)
Швед І. Я. - Становлення та розвиток підрозділів позавідомчої охорони в пострадянський період в Україні, Російській Федерації ТА Республіці Білорусь (2013)
Шпак Ю. А. - Методологічні підходи до визначення поняття нормотворчості органів місцевого самоврядування (2013)
Бондар О. С. - Щодо правового механізму звільнення працівників за невідповідність займаній посаді (2013)
Гавриш Н. С. - Методологічні основи правового регулювання використання, відтворення та охорони ґрунтів (2013)
Добробог Л. М. - Концептуальні засади екологічного права: стан досліджуваної проблеми (2013)
Долинська М. С. - Деякі правові аспекти укладення та нотаріального посвідчення договору пожертви як різновиду договору дарування (2013)
Коваль О. В. - Державні гарантії забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Махінчук В. М. - Торговий звичай (звичай ділового обороту) як джерело виникнення та регулювання підприємницьких відносин (2013)
Блудова С. В. - Генезис та сучасний стан адміністративної діяльності щодо забезпечення екологічної безпеки (2013)
Веселов М. Ю. - Правова природа вимоги та припису Державтоінспекції 212-220, Григоришин О. М. (2013)
Гарасимів О. І. - Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ, Захарова О. В. (2013)
Коломієць П. В. - Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні (2013)
Ляшук Р. М. - Спеціальні принципи діяльності відділів Прикордонної служби (2013)
Пшонка А. В. - Oрганізаційно-правові основи методичного забезпечення кадрової роботи в органах Прокуратури України (2013)
Тернущак М. М. - Нормотворчість у діяльності органів Державної Податкової Служби (2013)
Хатнюк Ю. А. - Класифікація суб’єктів боротьби з рейдерством в Україні (2013)
Чистоклєтов Л. Г. - Oсобливості функціональної складової правоохоронних органів у сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання (2013)
Габуда А. С. - Відповідальність за опір особам, наділеним владними повноваженнями (з історії українського кримінального права) (2013)
Йосипів А. О. - Розпусні дії щодо неповнолітніх: кримінологічний аспект, Спільник І. Р. (2013)
Коханюк Т. С. - Закони формальної логіки у правилах системного тлумачення кримінального закону (закон тотожності та закон достатньої підстави) (2013)
Павлик Л. В. - Поняття та види засобів диференціації кримінальної відповідальності (2013)
Туз Н. Д. - Вплив недоліків сімейного виховання на формування особи неповнолітнього злочинця (2013)
Благута Р. І. - Організація та підготовка до проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблеми та шляхи вирішення (2013)
Варцаба В. М. - Соціально-економічні та інші фактори діяльності організованих злочинних груп у сфері економіки: проблеми теорії та практики (2013)
Гула Л. Ф. - Відмежування функцій лідера організованої злочинної групи від інших співучасників злочину (2013)
Дуфенюк О. М. - Завдання криміналістичної графіки: поліаспектне дослідження (2013)
Керевич О. В. - Застосування технічних засобів фіксування за новим КПК України (2013)
Марко С. І. - Класифікація типових слідчих ситуацій початкового етапу досудового розслідування злочинів, передбачених ст. 358 КК України, Сорока С. О. (2013)
Нагачевський С. В. - Економіко-правова характеристика сфери державних закупівель товарів, робіт і послуг (2013)
Осмолян В. А. - Етичні аспекти діяльності слідчого під час розгляду працівників ЗМІ щодо надання відомостей, отриманих ним у процесі здійснення своїх функціональних обов’язків (2013)
Процюк О. М. - Застосування методів психологічного впливу під час допиту неповнолітніх (2013)
Савчук Т. І. - Деякі особливості розслідування злочинів, пов’язаних з розкраданнями на об’єктах електроенергетики (2013)
Бородін І. Л. - Людинорозуміння в праві (2013)
Гарасимів Т. З. - Дилема індивідуального та соціального у філософсько-правовій проблемі становлення особистості (2013)
Гоменюк З. П. - Онтологічні підходи Б. Кістяківського до з’ясування взаємозалежності права і держави (2013)
Грищук О. В. - Автономія людини та людська гідність: філософсько-правові особливості взаємозв’язку (2013)
Ряшко В. І. - Проблема християнської релігії у філософсько-богословському вченні Гегеля (ранній період творчості), Ряшко О. В. (2013)
Сивопляс Х. В. - Деякі прикладні аспекти когнітивної науки (2013)
Сопільник Р. Л. - Вимоги до суддів у законодавстві про судовий устрій та статус суддів у Німеччині (2013)
Хірсін А. В. - Гуманістична домінанта в сучасному праві та "антропологічний поворот" у методології його обґрунтування (2013)
Чорнобай О. Л. - Комунікативна функція права: інформаційно-орієнтаційний вимір (2013)
Bartoszewski J. - Kartezjanski dualizm a problem godnosci ciala (2013)
Galazka M. - Protection of patients’ rights in polish criminal law (2013)
Kasprzak S. - Sila i slabosci w dzialaniu prawa administracyjnego (2013)
Бабіцький В. В. - Техніко-експлуатаційні параметри зрошувальної машини барабанного типу, обладнаної поливною консоллю (2013)
Рокочинський А. М. - Обґрунтування конструкції та параметрів дренажу за множинними змінними умовами досліджуваного об’єкта, Волк П. П., Паллу Л. М. (2013)
Вожегоеа Р. А. - Продуктивність сої за різних способів основного обробітку і сівби в попередньо необроблений ґрунт на зрошуваних землях, Найдьоноеа В. О., Малярчук М. П. (2013)
Новак О. П. - Особливості водного режиму багаторічних насаджень у зоні Полісся (2013)
Музика О. П. - Ефективність способів основного обробітку ґрунту під кукурудзу на зерно в сівозміні на зрошенні Півдня України, Мігальов А. О., Малярчук А. С. (2013)
Шевчук С. А. - Визначення екологічного стану водосховищ за допомогою методів дистанційного моніторингу, Шевченко І. А. (2013)
Хомік Н .В. - Стан поверхневих вод території Шацького національного природного парку (2013)
Волощук М. - Вплив меліорацій на зміну хімічного складу природних вод Центрального Прикарпаття, Карбівська У., Мельник І., Мількевич С. (2013)
Чарний Д. В. - Зміни якості води у дніпровських водосховищах і напрями розвитку очисних споруд водопроводів, Кузмич І.С. (2013)
Лозовіцький П. С. - Трофо-сапробіологічні показники води р. Дунай - м. Кілія (2013)
Рокочинський А. М. - Використання дренажно-акумулюючих мереж для захисту від забруднення територій і водних об’єктів у зоні складування побутових відходів, Громаченко С. Ю. (2013)
Поберезніченко О. Ю. - Оптимізація роботи системи водопостачання птахофабрики, Хоружий П. Д. (2013)
Коваленко О. В. - Модифіковані цементно-піщані розчини для ремонту гідротехнічних споруд водогосподарсько- меліоративного комплексу (2013)
Коваленко О. В. - Оптимізація складу дрібнозернистого полімерцементного фібробетону, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д. (2013)
Коваленко О. В. - Ін’єкційна гідроізоляція - ефективний метод усунення активних протікань води через бетонні конструкції гідротехнічних споруд, Крученюк В. Д. (2013)
Усатий С. В. - Дослідження трубопроводів з інтегрованими водовипусками вітчизняного та закордонного виробництва, Усата Л. Г. (2013)
Тараріко Ю. О. - Фактори реалізації агроресурсного потенціалу Лівобережного Полісся, Дацько М. О. (2013)
Купєдінова Р. А. - Дослідження впливу якості води на витратно-напірні характеристики системи краплинного зрошення на виставковому комплексі "Чубинське" Бориспільського району Київської області, Серебреннікова Т. І. (2013)
Поліщук К. В. - Ефективність використання бактеріального препарату біогран на посівах кукурудзи за різних систем удобрення на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах (2013)
Ясенчук Т. О. - Методологія нормування антропогенного навантаження на меліоровані агроландшафти Полісся України (2013)
Дунаєва Є. А. - Екологічне оцінювання впливу антропогенного навантаження на водні об’єкти (2013)
Вихідні дані (2013)
Титул, зміст (2014)
Гаджиев В. Д. - Поперечное колебание прямого участка неоднородного трубопровода, лежащего на двухконстантном основании, Джафаров Х. Г. (2014)
Шупиков А. Н. - Численное и экспериментальное исследование гидроупругих колебаний оболочек, Мисюра C. Ю., Ярещенко В. Г. (2014)
Олійніченко Л. С. - Оптимізація параметрів автобалансирів для динамічного зрівноваження крильчатки осьового вентилятора 3D моделюванням, Філімоніхін Г. Б. (2014)
Сахаров В. А. - Взаимодействие конструкций Зимненского монастыря с грунтовым основанием при сейсмических воздействиях (2014)
Чуйко В. П. - Експериментальне дослідження впливу регульованого дроселя на лінійність параметрів гідравлічної системи (2014)
Ділай І. В. - Розроблення дросельного задавача суттєво різних тисків для газодинамічних засобів, Теплюх З. М. (2014)
Васильковська К. В. - Вплив форми і типу комірок висівного диска на якість дозування насіння, Васильковський О. М. (2014)
Самородов В. Б. - Повышение эффективности работы подъемных автомобильных установок с использованием бесступенчатых гидрообъемно-механических трансмиссий, Островерх А. О. (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Метод сборки деталей машин, обеспечивающий точность соединения (2014)
Ільченко А. В. - Розроблення калориметричного витратоміра моторного палива з підвищеною точністю вимірів регулюванням температури на вході, Безвесільна О. М. (2014)
Башинський С. І. - Оптимізація конструкції втулки алмазного канату для високоміцних порід облицювального каменю, Котенко В. В., Кальчук С. В. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Гриб О. Г. - Проблемы обеспечения синхронизации измерений при определении оценки соответствия качества электрической энергии, Гапон Д. А., Жданов Р. В., Иерусалимова Т. С. (2014)
Саблін О. І. - Дослідження ефективності процесу рекуперації електроенергії в умовах метрополітену (2014)
Аннопольская И. Е. - Адаптация математической модели одновального ГТД Д045 к системе оптимизации OPTIMUM, Лютиков А. Л., Тарелин А. А., Чобенко В. Н. (2014)
Кишневский В. А. - Обоснование схем кондиционирования продувочной воды бессточных оборотных систем охлаждения АЭС, Чиченин В. В., Шуляк И. Д. (2014)
Дробаха В. І. - Аналіз технічного стану й паливної економічності тепловоза з використанням методу Херста, Трихліб О. Д. (2014)
Лесун Б. В. - Физико-математическая модель процесса агломерации сырьевой смеси при использовании местных видов топлива (2014)
Кутовой В. А. - Разработка энергоэффективной методики сушки и измельчения углеродных материалов, Мысак И. С. (2014)
Кремнева Е. В. - Разработка энергосберегающей технологии двухстадийной газификации биомассы для когенерационных установок (2014)
Літвінов В. В. - Дослідження впливу відмов протиаварійної автоматики на ризик виникнення аварії в енергосистемі (2014)
Грудз В. Я. - Енергетичний підхід до питання визначення гідравлічної ефективності газопроводів, Грудз Я. В., Якимів М. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Шкіца Л. Є. - Підвищення рівня екологічної безпеки насосно-циркуляційної системи бурової установки, Яцишин Т. М. (2014)
Орлов О. О. - Новий підхід до нафтогазоносного районування і перспективи промислової нафтогазоносності Волино-Подільської плити та платформового схилу Передкарпатського прогину, Калиній Т. В., Локтєв А. В. (2014)
Мороз Л. Б. - Проблеми і перспективи застосування методів підвищення нафтовилучення на родовищах Передкарпаття (2014)
Артим В. І. - Дослідження напружено-деформованого стану відповідальних елементів системи транспортування стиснутого природного газу (CNG), Джус А. П., Михайлюк В. В. (2014)
Паневник О. В. - Моделювання роботи ежектора при його одночасній компоновці зі свердловинним штанговим насосом у нафтовій свердловині, Дубей О. Я. (2014)
Савик В. М. - Дослідження геометричних параметрів багатосоплових піногенеруючих пристроїв (2014)
Захаров І. Г. - Реєстрація спонтанної електромагнітної емісії Землі в акваторії Чорного моря, Яцюта Д. А. (2014)
Федак І. О. - Cинтез фонових геофізичних кривих для дослідження зміни геофізичних параметрів пластів-колекторів в часі, Старостін В. А., Коваль Я. М., Доскіч А. П. (2014)
Федоришин Д. Д. - Дослідження впливу хімічних реагентів, присутніх у фільтратах бурових розчинів, на електричні властивості гірських порід, Гаранін О. А., Федоришин С. Д. (2014)
Петровський О. П. - Геогустинні характеристики пластової системи підземного сховища газу на різних етапах експлуатації (на прикладі Дашавського підземного резервуару), Федченко Т. О., Трачук А. Ю. (2014)
Слабий О. О. - Побудова математичної моделі компенсатора вертикальних переміщень бурильної колони підкронблочного типу (2014)
Чернов Б. О. - Універсальний метод оцінки початкових запасів вуглеводнів, Коваль В. І. (2014)
Онисько О. Р. - Методи забезпечення точності виготовлення різьбових кінців труб нафтогазового сортаменту (2014)
Григорський С. Я. - Визначення пропускної здатності магістральних нафтопроводів з урахуванням гідравлічного опору самопливних ділянок, Середюк М. Д. (2014)
Яким Р. С. - Шляхи підвищення довговічності осьових підшипників ковзання відкритих опор тришарошкових бурових доліт (2014)
Цих В. С. - Методика ідентифікації наскрізних пошкоджень ізоляційного покриття підземних трубопроводів, Яворський А. В., Снарський А. О. (2014)
Чудик І. І. - Розробка рецептури модифікованої паливно-мазутно-бітумної ванни, Оринчак М. І., Бейзик О. С., Кирчей О. І. (2014)
Воловецький В. Б. - Розроблення комплексних заходів, спрямованих на підвищення ефективності видобування вуглеводнів при розробці родовищ на виснаження, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2014)
Петрина Ю. Д. - Аналіз корозійного руйнування внутрішніх поверхонь обладнання для зберігання нафти, Гоголь М. М., Петрина Д. Ю., Гоголь В. М., Сидор П. Я. (2014)
Мартинюк Т. А. - Оптимізація технічного обслуговування лінійної частини газопроводів, Мартинюк Р. Т., Мартинюк О. Р. (2014)
Панасевич Д. Б. - Деякі думки щодо впровадження нового Закону України "Про вищу освіту”, Дашковська О. В. (2014)
Карпаш М. О. - Вища інженерна освіта фахівців нафтогазового комплексу в умовах сталого енергетичного розвитку (2014)
Титул, зміст (2014)
Кайдалов Д. С. - Оценка эффективности SPN-структуры блочного симметричного шифра, Олейников Р. В. (2014)
Рябуха О. М. - Ефективність використання таймерних сигнальних конструкцій в каналах міської телефонної мережі (2014)
Варищук В. І. - Дослідження модуляції інтенсивності випромінювання в багатомодовому полімерному волокні при селективному збудженні мод, Татарин В. Я., Бобицький Я. В. (2014)
Михалевський Д. В. - Оцінка параметрів безпровідного каналу передачі інформації стандарту 802.11 Wi-Fi (2014)
Новосядлий С. П. - Особливості технології кремній- та арсенід галію на ізоляторі, Мельник Л. В. (2014)
Парфенюк О. А. - Вплив технологічних умов отримання кристалів СdTe:V на їх рівноважні характеристики, Курик А. О., Ілащук М. І., Гавалешко Н. М., Чупира С. М. (2014)
Микитюк З. М. - Дослідження явища плазмонного резонансу в металевих наночастинках при низькоінтенсивному збудженні, Сушинський О. Є., Вісьтак М. В., Петришак В. С., Пристай Т. В. (2014)
Борисова А. В. - Разработка металлодиэлектрических структур с энергосберегающими свойствами на основе алюминия, Вербицкий В. Г., Мачулянский А. В., Родионов М. К. (2014)
Докторович І. В. - Метрологічне забезпечення виробництва сповіщувачів полум’я, Годованюк В. М., Юр’єв В. Г. (2014)
Стрєбєжєв В. В. - Розробка інтерференційно-абсорбційних світлофільтрів на базових кристалах In4(Se3)1-х Te3х та CdSb, Нічий С. В., Юрійчук I. M., Стребежев В. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Забзалюк Д. Є. - Політико-правові аспекти європейської інтеграції Галицько-Волинської держави у 40–50-х рр. ХІІІ століття (2014)
Охотницька Н. В. - Поняття і принципи побудови судової системи України (2014)
Слабак М. М. - Класифікація цінностей у праві (за матеріалами практики Страсбурзького суду) (2014)
Щирба М. Ю. - Втрата чинності та зупинення дії нормативно-правових актів: деякі теоретико-прикладні аспекти (2014)
Яремчук С. В. - До проблеми формування інституту відповідальності держави перед особою в Україні (2014)
Андрейченко С. С. - Вплив вини на тяжкість і наслідки міжнародно-протиправного діяння (2014)
Камінська Н. В. - Європейське муніципальне право: pro et contra (2014)
Верба-Сидор О. Б. - Пропозиції щодо вдосконалення правового статусу експерта у цивільному судочинстві, Крупко В. І. (2014)
Долинська М. С. - Нотріат і нотаріальне законодавство на Західноукраїнських землях за часів Австро-Угорщини (на прикладі Австрійського нотаріального порядку від 25 липня 1871 р.) (2014)
Дутко А. О. - Поняття та ознаки сім′ї за законодавством України, Мних С. Р. (2014)
Бондаренко В. А. - Ефективність норм адміністративного права у контексті мотивації поведінки особистості (2014)
Дитюк В. З. - Попередження правопорушень, вчинених на залізничних вокзалах великих міст України (на прикладі міста Львова) (2014)
Єсімов С. С. - Теоретичні підходи до аналітичної функції прогнозування оперативної обстановки у контексті адміністративної діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Ковалів М. В. - Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади, Яремко В. Я. (2014)
Коровяк О. Я. - Адміністративно-правовий аспект нормативної регламентації корупції як об’єкта заходів запобігання і протидії у контексті антикорупційної політики України (2014)
Куслій В. О. - Нормативно-правова регламентація фінансової відповідальноті (2014)
Стахура І. Б. - Забезпечення охорони громадського порядку правоохоронними органами під час виборів і референдуму (2014)
Строцький Р. Є. - Поняття та особливості провадження щодо виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення (2014)
Беніцький А. С. - Проблеми кваліфікації заздалегідь необіцяного приховування злочину (2014)
Обушенко О. М. - Субєктивна сторона кримінальної погрози (2014)
Семенюк-Прибатень А. В. - Поняття знищення та пошкодження майна у кримінальному праві України (2014)
Строгий В. І. - Концептуальні засади соціально-інформаціологічних технологій упередження кризових явищ соціального характеру (на прикладі моніторингу тероризму), Рижов І. М. (2014)
Телефанко Б. М. - Взаємозв’язок ефективності покарання і рівня рецидивної злочинності (2014)
Бурак М. В. - Оперативно-розшукове супроводження забезпечення відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні (2014)
Коміссарчук Ю. А. - Підстави та процесуальний порядок проведення слідчого експерименту, Ряшко О. В. (2014)
Середа В. В. - Публічно-організаційне провадження у системі адміністративно-деліктної групи проваджень (2014)
Татаров О. Ю. - Криміналістична характеристика порушення правил охорони або використання надр на прикладі незаконного видобування бурштину, Марко С. І. (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Боровська Г. С. - Ідеологема творчого спадку М. О. Бердяєва: від марксизму до правого універсалізму (2014)
Брездень В. І. - Деформація професійної свідомості юриста (2014)
Гоменюк З. П. - Філософсько-правове обґрунтування феномена державної влади (за Б. Кістяківським) (2014)
Кость С. П. - Правовий текст як соціально-мовленнєве явище комунікації (2014)
Рибак В. О. - філософське осмислення права у спадщині Костя Левицького (2014)
Токарська А. С. - Злочини в інформаційній війні (2014)
Herbet A. - Economic security of the state and the powers of the minister of treasury with regard to strategic enterprises – polish experience (2014)
Duda M. - The controversy over the material scope of Polish gaming tax Selected issues (2014)
Арабаджи С. С. - Відображення повсякденного життя приазовських греків у фольклорних джерелах (2013)
Баликін І. І. - Загальна характеристика національного складу населення Донбасу (1943-1982 рр.) (2013)
Белякова Т. - К вопросу о влиянии религиозного фактора на национальное самосознание в межвоенной Югославии: историографический аспект (2013)
Волониць В. С. - Родовий знак Рюриковичів. Щодо питання про зображальний прототип, Розанов С. І. (2013)
Григорова Д. - Славяноевразийский проект Александра Панарина. Православный рыцарь постсоветской России (2013)
Зуев В. Ю. - О времени активного выступления сарматов в степях Евразии по археологическим данным (2013)
Івацький В. І. - Греко-татари та греко-елліни: історія ідентифікацій (2013)
Клєр І. Г. - Петербузька українська громада у дослідженнях істориків другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Павкович Й. - Кризис Югославской федерации и "Меморандум Сербской академии наук и искусств" (2013)
Сараєва О. В. - Соціальне представництво земських установ Півдня України (за матеріалами Державного архіву Російської Федерації) (2013)
Харалампиева Ц. - "Горцы-переселенцы" - взгляд одного осетина на мухаджирство (2013)
Чура В. И. - Сокращение численности коммунистических организаций в Западной Украине в 80-х - начале 90-х гг. ХХ в. (2013)
Оврамець М. А. - Європейський мультикультуралізм у дискурсі політології міжнародних відносин (2013)
Савка О. В. - Етапи формування регіональної політики в країнах Центрально-Східної Європи (2013)
Трима К. А. - Функціонально-організаційні особливості елементів глобального громадянського суспільства (2013)
Фесенко М. В. - Консолідація учасників міжнародної системи заради забезпечення сталого розвитку людства: концептуальний вимір (2013)
Барщевський Є. І. - Компаративний аналіз впливу азійської фінансової кризи та світової фінансової кризи на АСЕАН та нормотворчий інститут "Шлях АСЕАН" (2013)
Виговська О. С. - Стратегія "суперництва" та "партнерства" як чинник політики інформаційної безпеки України (2013)
Головань О. О. - Зовнішня політика адміністрації Б. Обами щодо країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (2013)
Коломієць О. В. - Еволюція колективної безпеки СНД (2013)
Мурашкина М. З. - Основные направления политики Китая в регионе Центральная Азия, Толстов С. В. (2013)
Рябінін Є. В. - Проблема зовнішньополітичного вибору України (2013)
Galewska I. - Miejsce Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Ukrainy po 2004 roku (2013)
Трима К. А. - "Великі Боги": від війни до співпраці" : рецензія на монографію А. Норензаяна "Великі Боги": як релігія змінила співпрацю та війну" - Принстон : Принстон юниверсити прес, 2013. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Титул, зміст (2014)
Разгонова О. В. - Ущільнення та зневоднення червоного шламу під дією електричного поля, Сокольник В. І. (2014)
Крижановський Є. М. - Розробка біоцентрично-мережевої структури екологічної мережі міста Вінниця з використанням геоінформаційних технологій, Нагорна А. В. (2014)
Афанасьева Н. А. - Импульсный инфразвуковой сигнал, производимый ветроэнергетической установкой. Принципы оценки, Пляцук Л. Д., Филатов Л. Г., Трунова И. А. (2014)
Виставна Ю. Ю. - Дослідження нітратного забруднення гідросфери у трансграничному районі басейну Сіверского Донця, Яковлєв В. В., Дядін Д. В., Вергелес Ю. І., Чистикова А. В., Жидких І. О. (2014)
Левчук І. В. - Безпечність застосування поліетилентерефталатової (ПЕТ) упаковки у виробництві рослинних олій, Кіщенко В. А., Осейко М. І., Тимченко В. К., Куниця К. В. (2014)
Zagirska I. - Dynamic bayesian modelling for radionuclide soil-to-plant transfer, Bidyuk P., Levin D. (2014)
Маркович І. І. - Дослідження амінокислотного складу напівкопчених ковбас з використанням сочевиці, ялівцю та чебрецю (2014)
Мурликіна Н. В. - Використання емульгаторів у технологіях м’ясних продуктів, Янчева М. О. (2014)
Онищенко В. М. - Розробка технології білкової захисної емульсії для м’яса птиці механічного обвалювання, Гринченко Н. Г., Большакова В. А. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Розробка нанотехнології дрібнодисперсних добавок з використанням кріомеханічної модифікації, Погарська В. В., Бессараб О. С., Балабай К. С., Борисова А. О., Лосєва С. М. (2014)
Павлюк Р. Ю. - Разработка функциональных оздоровительных нанонапитков на основе молочной сыворотки, Погарская В. В., Абрамова Т. С., Берестовая А. А., Лосева С. М. (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Ларук Ю. В. - Вплив природи пластифікатора і полістирольного модифікатора на властивості полівінілхлоридних пластикатів та композитів, Левицький В. Є. (2014)
Воеводин В. Н. - Исследование эрозионной стойкости покрытий при микроударном нагружении, Картмазов Г. Н., Маринин В. Г. (2014)
Фиговский О. Л. - Прочность нормальных сечений двухслойных каутоно-бетонных изгибаемых элементов строительных конструкций, Потапов Ю. Б., Поликутин А. Э., Нгуен З. Ф. (2014)
Фиговский О. Л. - Исследование распределения дефектов в структуре фиброкаутона методом Монте-Карло, Потапов Ю. Б., Панфилов Д. В., Каштанов С. В., Юдин Е. М. (2014)
Гирин О. Б. - Образование электроосаждаемого металла исключительно в сферолитной форме, Колесник Е. В. (2014)
Романченко М. А. - Характерні дефекти одержуваних екструзією полімерних профілів та шляхи їх усунення, Сокольський О. Л., Мікульонок І. О., Горбань І. А. (2014)
Шимчук Н. А. - Влияние различных факторов на теплопроводность нанофлюидов, Геллер В. З. (2014)
Берченко М. М. - Дослідження поверхні пористого кремнію мас-спектроскопією вторинних іонів, Єрохов В. Ю., Нічкало С. І., Бережанський Є. І. (2014)
Талыблы Л. Х. - Об одной универсальной функции коррозионной прочности материалов с учетом влияния механических напряжений и концентрации диффундирующих веществ, Мамедова Х. А. (2014)
Бубликов Ю. А. - Основные направления повышения свойств конструкционных сталей феррито-перлитного класса (2014)
Abstract and References (2014)
Титул, зміст (2014)
Кучерук В. Ю. - Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвеєрних доїльних установках, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І. (2014)
Сафонова Г. Ф. - Порівняльний аналіз методів конструювання одягу з метою подальшої автоматизації (2014)
Делас Н. И. - Принцип максимальности производства энтропии в эволюции макросистем: некоторые новые результаты (2014)
Торошанко Я. И. - Оптимизация больших информационных систем с диагонально-доминантными матрицами ключевых показателей эффективности, Шматко В. С., Высочиненко М. С., Булаковская А. А. (2014)
Булкин В. И. - Моделирование отношения импликации с использованием направленных реляционных сетей (2014)
Щелкалин В. Н. - Гибридные математические модели и методы прогнозирования временных рядов с учётом внешних факторов (2014)
Abstract and References (2014)
Хавкін К. О. - Теоретичні і прикладні питання динамічної паспортизації протизсувних споруд у сейсмонебезпечних регіонах України, Калюх Ю. I. (2014)
Остапенко Д. В. - Теплообмін у конвективних трубках з турбулізатором (2014)
Кондрикінська A. В. - Вибір шляхів економії палива і поліпшення екологічних показників в системах теплопостачання (2014)
Осипов О. Ф. - Дослідження і параметризація умов виконання робіт при реконструкції будівель і споруд (2014)
Щерба В. В. - Дрібнозернистий бетон на модифікованому гіпсоцементному в'яжучому, Шишкін О. О., Шишкіна О. О. (2014)
Шкурупій О. А. - Визначення несучої здатності залізобетонних колон на основі різних деформаційних методик, Митрофанов П. Б. (2014)
Єгорченков В. О. - Нерівномірний розподіл точок сканування при розрахунках природного освітлення світлопрорізів різної конфігурації, Конопацький Є. В., Кощавка І. В. (2014)
Корсун В. І. - Порівняльний аналіз критеріїв міцності для бетонів, Нєдорєзов А. В., Макаренко С. Ю. (2014)
Гоголь М. В. - Розрахунок і проектування раціональних комбінованих металевих конструкцій (2014)
Карпенко Д. В. - Основні організаційні аспекти управлінського обліку доходів підприємств ресторанного господарства (2013)
Макарова М. В. - Управління інноваціями за методологією збалансованої системи показників на прикладі нафтосервісної компанії, Щербань А .А. (2013)
Шимановська-Діанич Л. М. - Оцінка ефективності господарсько-фінансової діяльності підприємств готельного господарства Полтавського регіону, Капліна А. С. (2013)
Мітюшкіна Х. С. - Конкурентоспроможність регіонів України на мікро- та мезорівнях (2013)
Баришнікова Л. П. - Промисловий комплекс кластерного типу – сучасна форма конкурентоспроможної економіки, Малиненко В. Є. (2013)
Балабанова Н. В. - Оцінка рівномірності соціально-економічного розвитку регіонів України, Лукіна Я. І. (2013)
Седляр М. О. - Сучасні виклики та проблеми на шляху формування нової економіки (2013)
Морозов В. С. - Сучасний механізм регулювання сфери промисловості у ФРН (2013)
Камінська Т. В. - Сценарії трансформації інтеграційних процесів розширеного ЄС (2013)
Захарова О. В. - Оцінка ефективності економічного співробітництва України з Італією (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського