Памяти учёного. Кизилов Владимир Улянович (2011)
Abstract (2011)
К сведению авторов (2011)
Безуглий М. Д. - Актуальні проблеми біобезпеки та біозахисту в наукових та діагностичних дослідженнях у галузі ветеринарної медицини, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Бісюк І. Ю., Загребельний В. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Трансмісивні хвороби тварин: міжнародний досвід моніторингу, прогнозування, реагування та науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Бузун А. І., Бісюк І. Ю., Загребельний В. О. (2012)
Бузун А. І. - Науковий супровід моніторингу африканської чуми свиней, як трансмісивного зоонозу, Стегній Б. Т., Кольчик О. В., Прохорятова О. В., Заремба О. В., Вовк С. І., Богач М. В., Оніщенко Н. Г., Гнисюк О. М. (2012)
Влізло В. В. - Моніторинг блутангу в світі та Україні, Загребельний В. О., Олійник А. В., Неволько О. М. (2012)
Донченко А. С. - Анализ эпизоотической ситуации по лихорадке Западного Нила среди диких и сельскохозяйственных животных в Новосибирской области, Юшков Ю. Г., Кононова Ю. В., Шестопалов А. М. (2012)
Келеберда М. І. - Поширення дирофіляріозу собак Південно-Східного регіону України та ефективність РІД в його діагностиці, Олешко А. Ю., Кузнецов Є. П., Фурда І. В. (2012)
Козій Р. В. - Генетична характеристика збудника сапу Burkholderia mallei, Скрипник А. В., Скрипник В. Г. (2012)
Косумбеков М. И. - Серологические исследования ящура в Таджикистане, Мурватуллоев С. А., Аноятбеков М. А., Амирбеков М., Тиллоев Т. (2012)
Марущак Л. В. - Вивчення розповсюдження Ку-лихоманки на території Одеської області (2012)
Мисак А. Р. - Трансмісивна венерична саркома собак: поширеність та шляхи подолання, Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., Мудрак Д. І. (2012)
Музика Д. В. - Циркуляція параміксовірусів птиці різних серотипів (Пмв-1-9) в популяціях диких птахів України в 2006-2011 роках (2012)
Новіцька О. В. - Місце вакцінації у системі заходів профілактики трансмісивних вірусних хвороб кролів, Гулянич М. М. (2012)
Прудникова Е. Ю. - Культуральные свойства вируса африканской чумы свиней, выделенного в Российской Федерации и Республике Абхазия, Неверовская Н. С., Балышева В. И., Аншба Э. А. (2012)
Рахманов А. М. - Совместные учения ветеринарных служб Белоруссии, России и Украины как элемент совершенствования национальных стратегий уменьшения рисков распространения вирусных болезней животных (2012)
Саркисян Х. В. - Результаты мониторинга африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах и дикой фауне Армении, Маркосян Т. А., Харатян С. А., Элбакян А. Л., Хачатрян М. А., Григорян Г. В. (2012)
Ситюк М. П. - Інформаційно-аналітична довідка щодо прояву африканської чуми свиней у світі з власним баченням реалій загрози для України, Ображей А. Ф. (2012)
Скотникова Т. А. - Вопросы биологической безопасности производства иммунобиологических ветеринарных препаратов, Еремец В. И., Неминущая Л. А., Люлькова Л. С., Еремец Н. К., Бобровская И. В., Ким Н. И., Самуйленко А. Я. (2012)
Скрипник В. Г. - Стан біологічної безпеки щодо сибірки в Україні, Безименний М. В., Скрипник А. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Розробка регламенту виготовлення позитивного ДНК-контролю для ПЛР-діагностики АЧС, Герілович А. П., Горайчук І. В., Солодянкін О. С., Болотін В. І., Вовк С. І. (2012)
Стегній Б. Т. - Серологічний та ентомологічний моніторинг блютангу в Україні, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко В. В., Філатов С. В. (2012)
Хисматуллина Н. А. - Разработка и применение блок-иммуноферментной тест-системы для контроля эффективности вакцинопрофилактики бешенства, Гулюкин А. М., Сабирова В. В., Гафарова А. З., Елаков А. Л. (2012)
Хисматуллина Н. А. - Эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан, Каримов М. М., Савицкая Т. А. (2012)
Moine S. - Validation of commercial real time RT-PCR kits for detection of West Nile virus, Sellal E., Lecollinet S. (2012)
Strickman D. - Mosquito evolution: a story with a bite (2012)
Uscebrka G. - An example of model of estimating the level of biological risk on farms based on the GAP requirements, Zikic D., Stojanovic S., Sevic D. (2012)
Zientara S. - Epidemiology of bluetongue in France and development of molecular tools for BTV and EHDV typing in the French Martinique and la Réunion Islands, Sailleau C., Viarouge C., Desprat A, Brŭard E., Vitour D. (2012)
Арефьев В. Л. - Разработка методики индикации ДНК сальмонелл и идентификации серологических вариантов Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium на основе полимеразной цепной реакции (2012)
Бабкін А. Ф. - Дослідження імуносорбції термостабільних та термолабільних антигенів штамів B. ovis 67/б, 76/982, 156/7807 та специфічного бруцелаовісного пероксидазного кон’югату в ІФА, Михайлова С. А., Обуховська О. В., Близнецов О. Г., Гончаренко-Прокоф’єва В. В. (2012)
Викторова Е. В. - Чувствительность мультипотентных мезенхимных стволовых клеток, выделенных из костного мозга и жировой ткани крупного рогатого скота, к вирусам in vitro, Шуляк А. Ф., Гулюкин М. И., Савченкова И. П. (2012)
Герілович А. П. - Розробка видоспецифічних промоторних касет для клонування генів вірусів тварин (2012)
Герілович А. П. - Біоінформативна розробка праймерів для типування цирковірусів свиней ІІ типу методом полімеразної ланцюгової реакції, Рудова Н. Г. (2012)
Стегній М. Ю. - Розробка біологічно безпечної технології кріоконсервування та збереження вірусів і вірусовміщуючого матеріалу (2012)
Шаповалова О. В. - Вивчення впливу інгібітору деацетілаз гістонів на антигенпродукуючу активність перещеплюваної культури FLK-BLV, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В., Коновалов А. В., Дудник В. О., Десятніков Л. О. (2012)
Белоконов И. И. - Электронно-микроскопические исследования сибиреязвенной вакцины СТИ (2012)
Божко М. Г. - Лецитіназна активність мікробів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus) (2012)
Гадзевич Д. В. - Видовий склад мікрофлори шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби, хворої на ентерит, Дунаєв Ю. К., Горбенко О. В., Гадзевич О. В., Вовк С. І. (2012)
Гуріна Л. М. - Динаміка ізоляції збудників роду Aeromonas із гідробіонтів та води морської акваторії та прісних водойм АР Крим (2012)
Євтушенко А. В. - Діагностика аеромонозу риб за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Безкровна Н. В., Герілович А. П., Солодянкін О. С. (2012)
Завгородній А. І. - Ультраструктурні зміни атипових мікобактерій після дії "Хлорантоїну", Палій А. П., Загребельний В. О., Репін М. В. (2012)
Завгородний А. И. - Изучение культурально-морфологических и биохимических свойств изолированных от коров M. paratuberculosis, Позмогова С. А., Гирка М. А. (2012)
Лиманська О. Ю. - Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби, циркулюючого у різних регіонах України, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Болотін В. І., Горбатенко С. К., Симоненко С. І. (2012)
Ничик С. А. - Ботулізм. біобезпека і біозахист, Риженко В. П., Риженко В. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Вірус "Шмалленберг": клінічний прояв та діагностика, Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Проблеми трансмісії збудника африканської чуми свиней у євразійському нозоареалі, Кучерявенко Р. О., Бузун А. І., Прохорятова О. В., Філатов С. В., Заремба О. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Ньюкаслська хвороба: сучасна класифікація збудника, діагностика та профілактика захворювання (огляд літератури), Музика Д. В., Ткаченко С. В., Хартіх А. А. (2012)
Стегний Б. Т. - Особенности клинического проявления и выделение изолятов вируса инфекционного ларинготрахеита, Музыка Д. В., Стегний А. Б., Рула А. Н., Ткаченко С. В., Усова Л. П., Майорова К. Ф. (2012)
Стегній М. Ю. - Трансмісійне інфікування людей хворобою Ньюкасла від птахів, Ворошилов І. С. (2012)
Стеценко В. І. - Виразковий маміліт корів – трансмісивна герпесвірусна інфекція, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко В. В., Тризна Л. П., Стеценко О. В., Коновалов В. Н., Кучерявенко Л. І. (2012)
Ушкалов А. В. - Вивчення біологічних властивостей бактерій роду Yersinia, виділених з об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду, Виговська Л. М., Пустовіт Н. А., Поліщук Н. М. (2012)
Peterhans E. - Virus-host interaction as the handle to eradication of bovine viral diarrhea, Stalder H. P., Hug C., Schweizer M., Zanoni R., Bachofen C. (2012)
Potkonjak A. - Positive finding for spiral bacteria similar to species from Helicobacter genus found in porcine ulcerative lesions, Davidov I., Knežević U. S., Kovačević J., Lako B., Gerilovych A. (2012)
Vilcek S. - Genetic diversity of pestiviruses: consequences for taxonomy, detection and molecular epidemiology, Jackova A., Vlasakova M., Leskova V. (2012)
Балышева В. И. - Антигенная активность инактивированного вируса лихорадки долины Рифт, Капустина О. В., Закутский Н. И., Иматдинов И. Р. (2012)
Білецька Г. В. - Мікрометод реакції нейтралізації для визначення антитіл проти вірусного ентериту гусей, Юрко П. С., Музика Н. М., Грибкова Н. П. (2012)
Білушко В. В. - Випробування туберкуліну сухого очищеного (ППД) для ссавців у порівнянні з закордонним аналогом "Bovituberculin AN5" (Puławy) in vivo (2012)
Богач М. В. - Параметри хронічної токсичності комплексного лікувального засобу "Ампролев" на білих мишах, Присяжнюк Ю. М. (2012)
Бузун А. І. - Розроблення комплесної схеми серомоніторингу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней, Прохорятова О. В., Заремба О. В., Стегній М. Ю., Коваленко Л. В., Дорош Ю. О., Михайлова С. А., Біла Н. В. (2012)
Данілова І. С. - Удосконалення експрес-методу діагностики при хламідіозі (2012)
Дегтярьов І. М. - Бактерицидна дія мийного засобу "Chrisal CMF-240" щодо E. coli (2012)
Завірюха Г. А. - Профілактичні та протипухлинні властивості вакцини "Лейкозав" проти лейкозу великої рогатої худоби (2012)
Иванов А. В. - Разработка и применение наборов препаратов для диагностики лихорадки Ку, Хисматуллина Н. А., Юсупов Р. Х., Гильмутдинов Р. Я. (2012)
Келеберда М. І. - Вивчення протективних властивостей стафілококових анатоксинів в дослідах на білих мишах, Обуховський Ю. М., Обуховська О. В. (2012)
Мандигра М. С. - Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції, Лисиця А. В., Жигалюк С. В., Дмитрієв І. М., Величко Ю. М., Андрущук І. Л., Мандигра Ю. М., Романішина О. О. (2012)
Обуховська О. В. - Вивчення імуногенних та протективних властивостей експериментальних серій інактивованих вакцин проти сальмонельозу птиці, Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Вовк С. І., Плис В. М., Біла Н. В., Колбасіна Т. В. (2012)
Плис В. М. - Отримання гіперімунної сироватки крові для виготовлення антигену антитільного еритроцитарного щодо діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації, Стегній Б. Т. (2012)
Стегний Б. Т. - Разработка технологий изготовления инактивированных вакцин против эмерджентных болезней птиц в Украине, Музыка Д. В., Стегний А. Б., Бисюк И. Ю. (2012)
Тихонова Ф. М. - Испытание эффективности вакцины против ринопневмонии лошадей инактивированной с иммуномодулятором в производственных условиях, Неустроев М. П., Петрова С. Г., Баишев А. А. (2012)
Унковська О. М. - Методичні підходи створення біотехнологічних інновацій у ветеринарній медицині, Дунаєв Ю. К., Пазущан О. Є., Швидченко А. М., Коваленко С. А., Вовк Д. В., Стешенко Л. М., Герілович А. П. (2012)
Хузин Д. А. - Эффективность препарата фузобаксан при заболеваниях дистальной части конечностей крупного рогатого скота, Макаев Х. Н., Папуниди К. Х. (2012)
Ярошенко М. О. - Фунгіцидні властивості дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2", Завгородній А. І., Палій А. П., Балим Ю. П. (2012)
Žikić D. - GMP + FSA scheme as part of the integrated system for providing biosecurity in animal production, Ušćebrka G., Stojanović S., Kanački Z. (2012)
Машкей А. М. - Видове різноманіття кровосисних членистоногих у природних та господарчих біоценозах України, Міщенко О. О. Сумакова Н. В., Сіренко О. С., Євтушенко А. В., Євтушенко І. Д. (2012)
Приходько Ю. О. - Іксодиди – переносники збудників інфекційних хвороб тварин, Нікіфорова О. В. (2012)
Русев И. Т. - Механизмы вероятной активизации реликтовых очагов чумы в Северо-Западном Причерноморье (2012)
Русев І. Т. - Фауністичні комплекси кровосисних комарів у урбанізованих біоценозах міста Одеси та їх роль у циркуляції арбовірусів, Закусило В. М., Винник В. Д., Радьков Д. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Кровосисні членистоногі – переносники збудників трансмісивних інфекцій, Машкей А. М., Євтушенко А. В., Міщенко О. О., Сумакова Н. В. (2012)
Шевченко А. М. - Удосконалення методів кількісного обліку кровосисних двокрилих комах, Катюха С. М. (2012)
Айшпур О. Є. - Діагностичний моніторинг проліферативної ентеропатії свиней у свиногосподарствах України, Сапон Н. В., Аліфонська З. Б. (2012)
Бабкін А. Ф. - Бруцельоз: сучасні аспекти епізоотології, Обуховська О. В. (2012)
Галатюк О. Є. - Удосконалення методів лікування та профілактики сумісного перебігу бабезіїдозів та лептоспірозу у коней, Галатюк О. О., Шевчук Д. П. (2012)
Глєбова К. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території Сходу України (2012)
Гриневич О. Й. - Епідеміологічний нагляд за інфекціями спільними для людей та тварин в Україні, Маркович І. Г., Маркович І. Ф. (2012)
Данилова И. С. - Хламидиозы сельскохозяйственных животных, Обуховская О. В. (2012)
Коровін І. В. - Основні шляхи ерадикації лістеріозу сільськогосподарських тварин в Україні (2012)
Крушельницька О. В. - Мікробний пейзаж при аеромонозі риб, Виговська Л. М., Ушкалов В. О., Бабкін М. В. (2012)
Мамадуллаев Г. Х. - Эффективный способ профилактики и борьбы с туберкулёзом крупного рогатого скота (2012)
Музика Д. В. - Дикі птахи, як один з головних факторів розповсюдження збудників інфекцій птиці, тварин і людей, Стегній Б. Т. (2012)
Обуховська О. В. - Прогнозування розвитку інфекційного процесу при респіраторному мікоплазмозі птиці (2012)
Обуховська О. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційної агалактії овець та кіз у вівчарських господарствах Одеської області, Стегній Б. Т., Глєбова К. В., Богач М. В. (2012)
Рула О. М. - Шляхи забезпечення епізоотичного благополуччя птахогосподарств України щодо інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо) (2012)
Ситюк М. П. - Серологічний моніторинг хвороби Ауєскі серед диких кабанів території східних областей України (2012)
Стегній Б. Т. - Спалах інфекційного ларинготрахеїту серед курей-несучок промислового утримання, Воротілова Н. Г. (2012)
Стегній Б. Т. - Стан і перспективи вирішення проблеми туберкульозу тварин в Україні, Завгородній А. І., Загребельний В. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції птиці в Україні, Музика Д. В., Воскобойнік М. О., Рула О. М. (2012)
Boboš S. - Mycobacterial mastitis, Radinović M., Pajić M., Davidov I., Galfi A. (2012)
Волянський А. Ю. - Характер імунних змін у дітей, що часто хворіють на фоні протикорової вакцинації (2012)
Грінченко Д. М. - Імуностимулююча дія екстракту лімфоїдного птахів реконвалесцентів (2012)
Риженко В. П. - Вплив одночасного щеплення свиней проти фузобактеріозу та сальмонельозу на стан неспецифічної резистентності, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А., Тютюн В. А. (2012)
Тимохина Ю. А. - Влияние экстракта из эмбрионов кур на массу лимфоидных органов и количество лейкоцитов в крови мышей при экспериментальной гипоксии с гиперкапнией, Мершинец Ю. А., Жегунов Г. Ф. (2012)
Шуляк А. Ф. - Влияние наночастиц металлов на поствакцинальную реакцию крупного рогатого скота, иммунизированного против ИРТ, Величко Г. Н., Быкова С. Ю. (2012)
Шутченко П. О. - Вивчення мукозального імунітету курчат за експериментального зараження вірусом інфекційного ларинготрахеїту (2012)
Шутченко П. О. - Дослідження гістологічних змін в органах імунного захисту курчат, експериментально інфікованих епізоотичним ізолятом вірусу інфекційного ларинготрахеїту, Стегній Б. Т., Музика Д. В., Медвідь К. О., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В. (2012)
Антіпов А. А. - Ефективність Еквісект пасти за параскарозу коней, Пономар С. І., Гончаренко В. П. (2012)
Балым Ю. П. - Сравнительная оценка влияния селеданта и селемага на супоросных свиноматок и полученных от них поросят (2012)
Богач М. В. - Кровосисні членистоногі домашньої птиці як можливі переносники збудників хвороб, Сіренко О. С. (2012)
Винярська А. В. - Цитогенетичні дослідження лімфоцитів крові коней, інвазованих Parascaris equorum, Стибель В. В., Куцан О. Т. (2012)
Гайдей О. С. - Проблема стресу у тваринництві (2012)
Григорьев А. Я. - Модель динамики растительных пигментов в водоеме при коррекции его экологического состояния с помощью ЭМ-технологий, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Каширин О. О., Москалев В. Б. (2012)
Григорьев А. Я. - Дискретное моделирование динамической системы зоопланктонного сообщества в связи с аспектами биобезопасности и биозащиты, связанными с эвтрофикацией водоемов, Попов В. В. (2012)
Гужвинська С. О. - Вивчення дії пробіотика та хлоргексидину на мікрофлору препуція бугаїв-плідників, Павленко М. П., Гадзевич Д. В., Павленко Л. М., Осіпова А. Г., Павленко Б. М. (2012)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики інвазії Isospora suis у поросят, Стибель В. В. (2012)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі лактуючих корів у різних біогеохімічних зонах України, Шестопалка Р. І., Цвіліховський М. І. (2012)
Дорохова И. И. - Видовые особенности активности аминотрансфераз в тканях черноморских рыб (2012)
Дорохова И. И. - Содержание тяжелых металлов и биоиндикаторы состояния печени некоторых видов черноморских рыб, Кузьминова Н. С., Руднева И. И., Болдырев Д. А. (2012)
Дунаєв Ю. К. - Вплив хімічних розчинів на газо- та паропроникність шкаралупи яєць качок, Бреславець В. О., Дунаєва О. В. (2012)
Коваленко Л. В. - Порівняльне вивчення впливу наноаквахелатів германію та селену на активність процесів ліпопероксидації в організмі птиці (2012)
Ковыршина Т. Б. - Исследования долговременных изменений активности антиоксидантных ферментов крови азовского бычка-кругляка в зависимости от содержания токсичных элементов в его тканях, Болдырев Д. А., Омельченко С. О. (2012)
Корнієнко В. І. - Дослідження залежності анальгетичної активності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну (2012)
Корнієнко В. І. - Вивчення діуретичної активності деяких похідних теофіліну, Ладогубець О. В., Лонгус Н. І., Гаркуша І. В., Самура Б. А. (2012)
Куцан О. Т. - Скринінг проб меду різного ботанічного походження за основними показниками якості, Нємкова С. М., Маслій І. Г., Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Десятникова О. В. (2012)
Куцан О. Т. - Вплив генетичної модифікації сої на вміст у ній неорганічних елементів, Шевцова Г. М., Оробченко О. Л. (2012)
Лобойко Ю. В. - Активність амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами, Стибель В. В. (2012)
Маршалкіна Т. В. - Поширення гельмінтозів та протозоозів сільськогосподарської птиці регіону Дніпропетровщини, Заiкіна Г. В., Євтушенко А. В. (2012)
Мершинец Ю. А. - Влияние экстрактов из эмбрионов кур и актовегина на уровень лейкоцитов у крыс с экспериментальными ожогами, Тимохина Ю. А., Кузнецова В. Г., Жегунов Г. Ф. (2012)
Мкртчян Г. Л. - Морфологическая характеристика дифференцировки миобластов эмбрионов свиньи, Саакян К. Т., Аветисян А. С., Семерджян З. Б., Восканян Г. Е. (2012)
Павленко М. П. - Опыт внедрения национальной технологии асептического взятия, криоконсервации и использования спермы быков в СК "Восток" Изюмского района Харьковской области, Стегний Б. Т., Павленко Л. Н., Павленко Б. М., Ровчак А. Я., Широкоряд В. Ф. (2012)
Прус М. П. - Динаміка вмісту білкових фракцій сироватки крові собак за експериментального бабезіозу, Краснянчук І. В. (2012)
Прус М. П. - Діагностика анаплазмозу коней та цитогенетичних порушень їх організму за інвазії кровопаразитами, Перегіняк Н. С., Джус П. П. (2012)
Рубленко М. В. - Маркери метаболізму сполучної тканини за переломів трубчастих кісток у собак, Єрошенко О. В. (2012)
Скуратовская Е. Н. - Комплексное влияние паразитарной инвазии на активность антиоксидантных ферментов печени черноморского мерланга Merlangius merlangus euxinus, Юрахно В. М., Завьялов А. В., Болдырев Д. А. (2012)
Соловйова Л. М. - Діагностика та лікування за бабезіозу собак (2012)
Темний М. В. - Індивідуальне копроскопічне обстеження дійних корів в системі заходів інтегрованого контролю гельмінтозів у тваринницьких господарствах, Сумакова Н. В., Полєщук Н. Г. (2012)
Фаизов Т. Х. - Комплексный препарат для коррекции нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных животных, Ахмадеев Р. М., Макаев Х. Н., Муртазина Г. Х. (2012)
Філатова О. І. - Гостра токсичність інсектициду Конфідор 200 SL для білих щурів (2012)
Фролова М. А. - Эффективность применения хитозана в комплексе с пробиотиками "Муцинол" и "Проваген" при откорме телят и поросят, Албулов А. И., Буханцев О. В., Гринь А. В., Фролов Ю. Д. (2012)
Штриголь В. С. - Цукровий діабет: поширеність і фактори ризику в домашніх котів і собак (огляд літератури), Куцан О. Т. (2012)
Vidović V. - Genetic and phenotipic change of certain traits of pigs in relation to selction criteria, Boboš S., Štrbac Lj., Punoš D., Lukač D., Stupar M. (2012)
Восканян Г. Е. - Кокультивирование вируса ящура со свободноживущей инфузорией Paramecium caudatum, Восканян А. Г., Байрамян Н. В., Каралян З. А. (2012)
Вовк С. І. - Інноваційні наукові розробки Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" для практики ветеринарної медицини (2012)
Килипко Л. В. - Особливості клінічних проявів та лікування анаплазмозу та ерліхіозу, Семеренська Є. І. (2012)
Gerilovych A. - BVD in Ukraine: a project involving scientists in the Ukraine, Slovakia and Switzerland and sponsored by the Swiss National Science Fund, Vilcek S., Peterhans E. (2012)
Бузун А. І. - До обгрунтування гіпотези епізоотологічної ієрархії біологічних господарів вірусу хвороби Ауєскі (2012)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2011 року (2011)
Звіт Ради оптового ринку електричної енергії України про виконану роботу (2011)
Афтанюк В. В. - Оптимизация горизонтальной двухтрубной системы водяного отопления, Спинов В. М., Иванов П. А. (2011)
Глаголев С. Н. - Модульный принцип организации технологических комплексов для переработки техногенных материалов, Севостьянов В. С., Ильина Т. Н., Уральский В. И. (2011)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності енергозберігаючих заходів у житлових будинках (2011)
Яременко М. А. - Исследование влияния цены газа на оптимальное распределение тепловых нагрузок между централизованным источником теплоснабжения и автономными квартирными электрокотлами (2011)
Олейко В. М. - Енергетичний потенціал НВДЕ областей України, Стрельбіцька Н. Є. (2011)
Болотских Н. Н. - Мультигорелочные системы инфракрасного газового отопления с U-образными трубчатыми нагревателями (2011)
Куріс Ю. В. - Обґрунтування параметрів імпульсного генератора електронотехнологічного способу отримання біогазу, Рубан А. В. (2011)
Тюпишева О. Ю. - Аналіз ринкового попиту на спеціалістів паливно – енергетичного комплексу, Чурюмова О. Г. (2011)
Придубков П. Я. - Про векторні й топографічні діаграми лінійного трансформатора та його схеми заміщення, Хоменко І. В. (2011)
Карнаух М. Ф. - Використання новітніх енергозберігаючих технологій в аграрному секторі (2011)
Abstract (2011)
К сведению авторов и подписчиков (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-лютому 2011 року (2011)
Бабак Н. Ю. - Предварительная оценка инвестиций при решении задач энергосбережения с использованием паровых турбин малой мощности (2011)
Сухонос М. К. - Разработка системы оценки энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини, Розум Р. І., Буряк М. В. (2011)
Маляренко В. А. - Альтернативные энергоносители в виде гидратов метана (клатратов) и сероводорода, Яковлев А. И., Губин С. В. (2011)
Комова С. К. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні поняття небаланси оптового ринку електричної енергії України, Мехович С. А., Колєсніченко А. С. (2011)
Чижевська І. А. - Деякі умови підвищення енергоефективності електроенергетики України (2011)
Прищепа К. А. - Энергосбережение как составляющая региональной политики (2011)
Ламнауер Н. Ю. - Функциональные временные характеристики величины биения вращающихся изделий (2011)
Товажнянський Л. Л. - Електротехнічний факультет інституту. Витоки розвитку Харківського технологічного, Тверитникова О. Є. (2011)
Головин В. Н. - Новый подход к устройствам сигнализации автономных котельных установок, Абросимов Б. Ф. (2011)
Каслин Н. Д. - О безопасности в газовом хозяйстве (2011)
Всеукраїнський конкурс "Діти за чисту енергію" (2011)
Abstract (2011)
Исследовательские университеты как центры инновационного развития страны (из интервью ректора НТУ У "КПП" М. 3. 3гуровского) (2011)
К сведению авторов (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–березні 2011 року (2011)
Нефедов Ю. И. - Кавитационный энергосберегающий теплогенератор-гидротаран, Стороженко В. А., Брагин С. С. (2011)
Клепиков В. Б. - К итогам эксплуатации энергосберегающего электропривода на станции второго подъема п. г. т. Солоницевка, Коротаев П. А., Банев Е. Ф., Моисеев А. Н., Тимощенко А. В., Сивоконь Л. Н., Хоменко В. И., Максюк В. И., Ткач В. Н. (2011)
Маляренко В. А. - Нерівномірність графіка навантаження енергосистеми і способи його вирівнювання, Колотило І. Д., Нечмоглод І. Є. (2011)
Братута Э. Г. - Оценка эффективности использования пиролизного теплогенератора в схемах тепло - и электроснабжения, Семеней А. Р. (2011)
Волошко А. В. - Щодо застосування кратно-масштабного аналізу для формування бази даних автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, Харчук А. Л., Вишнявська Ю. С. (2011)
Давиденко А. П. - О рациональности трехзонного учета электроэнергии, потребляемой системой наружного освещения промышленных и гражданских объектов, Немировский И. А., Острожинский А. О., Ворошилов А. А., Трохин М. В. (2011)
Мехович С. А. - Сутність антикризового управління підприємством, Костенко А. О. (2011)
Куріс Ю. В. - Визначення складових теплового балансу металургійного обладнаня (2011)
Малявіна О. М. - Дослідження видів пошкоджень трубопроводів розподільчих теплових мереж (2011)
Куценко Ю. Н. - Моделирование стационарного электрического поля, взаимодействующего с семенами и корневой системой сельскохозяйственных, Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. (2011)
Седак В. С. - Методика анализа аварийных рисков и прогноза отказов региональных распределительных систем газоснабжения (РРСГ), Каслин Н. Д. (2011)
Полищук C. И. - Экономия электроэнергии в системах артезианского водоснабжения, Кутрань И. С. (2011)
Abstracts (2011)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 410, квітень 2011 р. (2011)
К сведению авторов (2011)
Потильчак О. І. - Правове регулювання забезпечення судів (2014)
Дем’янова О. В. - Верховенство права – імператив цивільного процесу (2014)
Співак М. В. - Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я населення органами внутрішніх справ (2014)
Куруц В. М. - Деякі особливості судового захисту інформаційних прав людини (2014)
Денісова Г. В. - Родинні відносини між суддями як підстава для самовідводу, відводу в кримінальному провадженні, Крикунов О. В. (2014)
Головкін О. В. - Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель, Леляк Я. О. (2014)
Єськов С. В. - Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування (2014)
Жук О. М. - Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України (2014)
Головчак М. М. - Тривалість строків давності за Кримінальним кодексом України (2014)
Короєд С. О. - Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав (2014)
Зеленяк А. С. - Монопроцесуальні та поліпроцесуальні речові докази у цивільному процесі (2014)
Ятченко Є. О. - Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні (2014)
Заєць О. М. - До питання тлумачення судами України норми про фінансову відповідальність МТСБУ перед власниками наземних транспортних засобів, які звільнені від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (2014)
Грабовська О. О. - Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах (2014)
Таликін Є. А. - Перспектива запровадження проміжних та часткових рішень у господарському процесі України (2014)
Бутирська І. А. - Комітет кредиторів як суб’єкт конкурсного права (2014)
Сорочишин М. В. - Перспективи запровадження шведської моделі вирішення трудових спорів в Україні (2014)
Родоман Т. О. - Одностороння відмова від договору як підстава зміни його умов (2014)
Санін Б. В. - Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини (2014)
Стахєєва-Боговик О. О. - Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності; ключові зміни (2014)
Отрош В. М. - Правові особливості дипломатичних відносин Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалімського, Родосу і Мальти з державами (2014)
Нежура В. А. - Аналіз причин скасування судових рішень, ухвалених судами першої інстанції в 2013 році в апеляційному порядку, Гулієв Ф. Д. (2014)
Хотиньска-Нор О. З. - До питання тлумачення поняття "судова система" (2014)
Радченко О. М. - Помічник судді суду загальної юрисдикції: шляхи удосконалення правового статусу (2014)
Ахтирська Н. М. - Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (2014)
Безносюк А. М. - Доведеність поза розумним сумнівом та достовірність як стандарти доказування у кримінальному процесі України (2014)
Жук О. М. - Праця засуджених жінок у місцях позбавлення волі як фактор їх виправлення та ресоціалізації (2014)
Незнайко С. В. - Запровадження кримінальної відповідальності за умисне знищення чи пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства – за та проти (2014)
Білоус О. В. - Невідкладні випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні (2014)
Комарницька О. Б. - Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи (2014)
Короєд С. О. - Змагальність у цивільному судочинстві як форма реалізації принципів вини і добросовісності в цивільному праві (2014)
Шершун С. М. - Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Іванчулинець Д. В. - Види апеляції у цивільному процесі за суб’єктами права на апеляцію (2014)
Санін Б. В. - Розгляд справ, пов’язаних із державною реєстрацією актів цивільного стану, в порядку цивільного та адміністративного судочинства (2014)
Верещінська І. В. - Зміст предмета доказування у справах щодо спадкування (2014)
Фартушок Н. Б. - Розподіл тягаря доказування у цивільному судочинстві (2014)
Коломієць Ю. М. - Реалізація принципу диспозитивності під час розгляду судом цивільної справи по суті (2014)
Нікітюк О. М. - Правова природа права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя (2014)
Зеленяк А. С. - Поняття та класифікація оглядів речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі (2014)
Родоман Т. О. - Проблема визначення поняття зміни умов договору в цивільному законодавстві України (2014)
Коруц У. З. - Проблемні аспекти узгодження міжнародного та національного регулювання права на справедливий судовий розгляд (2014)
Богацька М. М. - Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом ХVII Кримінального кодексу України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг" у 2013 році, Ковальська В. В. (2014)
Немировська О. В. - Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника (2014)
Україна посилює боротьбу з корупційними проявами (2014)
Журавльов Д. В. - Сучасні технології на службу суспільству – "електронний апостиль" перспективний державний електронний сервіс (2014)
Забуга К. П. - Неурядові організації – запорука ефективної державної політики (2014)
Стельмах Е. Б. - Щодо надання громадянам публічних послуг (2014)
Соціальний захист сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (2014)
Організація та ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві (2014)
Робота з документами в автоматизованій системі документування Док. Проф. 2.0 (2014)
Відбулася зустріч з ознайомчою комісією ЄС з підтримки виборів та конституційної реформи (2014)
Міністр юстиції України провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії (2014)
Ситуацію в Україні вивчає делегація Управління Верховного комісара ООН (2014)
Щодо законопроекту про відновлення довіри до судової системи (2014)
Міністр юстиції України взяв участь у пленарному засіданні Венеціанської комісії (2014)
Світовий Конгрес Українців може допомогти Україні (2014)
Щодо рішення Російської Федерації про приєднання території України (2014)
ВРЮ та ВКК перевірить діяльність суддів, які виносили політичні рішення (2014)
Контролюючі органи перевірять діяльність Міністерства юстиції України (2014)
Реалізація конфіскованого майна відбуватиметься шляхом публічних електронних торгів (2014)
Про взаємодію Мін’юсту та представників інститутів громадянського суспільства (2014)
ЄС відмінив мито для значної групи українських товарів (2014)
Про прозорість використання майбутніх коштів від ЄС (2014)
Мін’юст впроваджує актуальні реформи у сфері адвокатури (2014)
GRECO затвердила черговий звіт щодо України (2014)
Відбулася зустріч заступника Міністра юстиції України з представниками ЄБРР (2014)
Відбулася зустріч заступника Міністра юстиції з державним секретарем Федерального міністерства юстиції ФРН (2014)
Польські експерти допоможуть підготувати реформи ДРС (2014)
Міністерства юстиції України та Франції налагоджуватимуть співпрацю (2014)
У Мін’юсті відкрито три телефонних "гарячих" лінії (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у березні 2014 року (2014)
Відомості з декларацій про доходи за 2013-2014 роки (2014)
Кобан О. Г. - Можливості використання соціологічного підходу Євгена Ерліха у здійсненні правосуддя (2014)
Невмержицька Н. О. - Уніфікація як спосіб удосконалення законодавства (2014)
Лукашенко А. А. - Конституційно-правові аспекти інформаційного забезпечення місцевого самоврядування в Україні (2014)
Бірюков І. А. - Адресне безвідплатне відчуження фізичною особою-власником своїх рухомих речей (2014)
Кушнір І. В. - Виконання судових рішень, постановлених в результаті нового розгляду справ, як суттєва ознака провадження з перегляду судових рішень Верховним Судом України (2014)
Нечипоренко О. І. - До питання визначення моменту укладення договору, що підлягає нотаріальному посвідченню (2014)
Опанасюк Н. А. - Захист прав українських туристів за межами України (2014)
Бахуринська М. М. - Особливості аграрно-правової відповідальності як інституту аграрного права (2014)
Костенко В. М. - Ключові заходи попередження корупційних правопорушень (2014)
Угленко Я. С. - Юридична природа судового рішення в адміністративному судочинстві (2014)
Базикіна Я. О. - Окремі аспекти захисту органами місцевого самоврядування своїх прав у випадках самовільного зайняття земельних ділянок комунальної форми власності (2014)
Георгізова І. Л. - Законодавче забезпечення податкової політики радянської держави на селі (50-ті рр. ХХ ст.), Лубко І. М. (2014)
Жеребко М. А. - Психологічні компоненти правової психології (2014)
Киця О. С. - Методологічна основа дослідження юридичної техніки актів судового тлумачення (2014)
Сергієнко Н. А. - Правосуддя як форма діяльності держави щодо захисту порушених, оспорюваних прав та охоронюваних законом інтересів (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Старт правової реформи 1861 року (хто "вистрелив" першим: дворяни чи імператор?) (2014)
Триньова Я. О. - Гештальт-підхід до біоетизації системи права України (2014)
Баурда М. М. - Проблемні аспекти функціонування ринку іпотечних цінних паперів (2014)
Жагорнікова Т. О. - Задоволення вимог кредитора за грошовими зобов’язаннями за рахунок майна боржника як форма відповідальності за порушення грошового зобов’язання (2014)
Ізарова І. О. - Проблеми реалізації принципу публічності під час ухвалення рішення суду в цивільному судочинстві (2014)
Костенко М. С. - Інформована згода неповнолітніх осіб при медичному втручанні: проблемні аспекти, Хоменко М. М. (2014)
Мальський М. М. - Форми та види транснаціонального виконавчого процесу (2014)
Михайленко Д. О. - Проблеми використання цивільно-правових термінів під час регулювання оподаткування (2014)
Нікітенко Р. С. - Докази і доказування у справах окремого провадження про розірвання шлюбу (2014)
Стоколоса М. В. - Правова природа іпотеки (2014)
Токунова А. В. - Класифікації факторингу: сутність та проблемні питання (2014)
Деревянко Б. В. - Щодо тенденцій формування законодавства про захист від недобросовісної конкуренції (2014)
Радомська О. В. - Удосконалення правового режиму регулювання захисту прав суб’єктів господарювання (2014)
Бомбергер І. Л. - До питання запровадження недержавного спеціального пенсійного забезпечення (2014)
Запара С. І. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про трудові спори (2014)
Кисельова О. І. - Забезпечення принципу недопущення дискримінації в сфері праці, Турук Н. В. (2014)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства в частині безпечності та якості сільськогосподарської продукції (2014)
Кобецька Н. Р. - Дозвільна система у сфері користування надрами (2014)
Буличев А. О. - Юридична конструкція адміністративно-правового статусу військовослужбовця Національної гвардії України (2014)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодекс як джерело адміністративно-деліктного права (2014)
Жернаков М. В. - Щодо доцільності та ефективності звернення суб’єктів владних повноважень до адміністративного суду (2014)
Кеберник А. В. - Поняття та ознаки суб’єкта наукової експертизи в адміністративно-юрисдикційній діяльності (2014)
Корнута Л. М. - Історіографія наукових досліджень дисциплінарної відповідальності державного службовця в Україні (2014)
Кузьменко Н. О. - Розвиток законодавства про визнання недійсними рішень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування як способу захисту прав особи (2014)
Ліпська О. С. - До питання визначення поняття національної інноваціної системи (2014)
Негодченко О. В. - Сутність та підстави адміністративної відповідальності за правопорушення проти громадської моралі (2014)
Осипенко А. І. - Форми протидії незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, що застосовуються ОВС (2014)
Перов Д. О. - Видова картина інформаційних правовідносин (2014)
Полтавцева А. С. - Реімбурсація в системі регулюючого впливу держави на фармацевтичному ринку: постановка питання (2014)
Саєнко А. І. - Види адміністративних послуг, що надаються у сфері інтелектуальної власності в Україні (2014)
Сопілко І. М. - Засади інформаційної гносеології (2014)
Щербіна А. О. - Правовий режим використання персональних даних пацієнтів у закладах охорони здоров’я, Михайленко Д. О. (2014)
Ковальська В. В. - Особливості компетенції суб’єктів протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом (2014)
Могильницький М. С. - Узгодження приватного та публічного в контексті впливу корпоративних прав на корегування податкового обов’язку під час сплати податку на доходи: деякі аспекти вирішення судових спорів (2014)
Шорохова Ю. С. - До питання щодо характеристики елементів податку на прибуток (2014)
Щербакова О. Ю. - Етапи процесуальної діяльності суду при встановленні права платника на податковий кредит чи бюджетне відшкодування (2014)
Комарницький М. В. - Диференціація кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення за допомогою кваліфікуючої ознаки "вчинені на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду" (2014)
Човган В. О. - Правообмеження засуджених, що обумовлені ізоляцією: доцільність виокремлення (2014)
Шевчук А. В. - Перелюбство (адюльтер) – один із найдавніших злочинів проти статевої моралі (2014)
Павлюк В. В. - Використання матеріалів, зібраних оперативними підрозділами у кримінальному провадженні (2014)
Пасько О. М. - Структурно-логічна модель готовності слідчого до професійної діяльності (2014)
Саханчук Н. В. - Переваги та недоліки проекту Закону України "Про прокуратуру" (2014)
Татарин Н. М. - Тактика огляду місця події під час самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2014)
Амборський А. В. - Особливості розгляду спортивних спорів національними та міжнародними судовими установами (2014)
Мещеряков А. В. - Виконання в Україні рішень міжнародних судових органів на прикладі Європейського суду з прав людини (2014)
Чайковський A. - Функції від операторів зі степеневою мажорантою для норм степенів (2014)
Chichurin A. - About general solution of the linear differential equation of the fourth order with coefficients that satisfy the system of three differential equations of the first order, Stepaniuk G. (2014)
Городній М. - Інтегровні зі степенем р розв’язки різницевого рівняння з неперервним аргументом, Сиротенко А. (2014)
Конет І. - Інтегральне зображення розв’язку мішаної задачі для системи еволюційних рівнянь параболічного типу на кусково-однорідному сегменті з м’якими межами, Пилипюк Т. (2014)
Репета Б. - Динамічний аналог біфуркації народження інваріантного тора у системах з повільно змінними параметрами (2014)
Самойленко Ю. - Двофазовий асимптотичний солітоноподібний розв’язок рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами в загальному випадку (2014)
Самусенко П. - Асимптотичне інтегрування лінійних сингулярно збурених систем диференціальних рівнянь, Шкіль М. (2014)
Тищук Т. - Класифікація періодичних траєкторій неперервних відображень відрізка в себе (2014)
Ільченко О. - Формула Коші зображення розв’язків лінійного неоднорідного стохастичного диференціального рівняння з інтегралом Скорохода, Мосеєнков Ю. (2014)
Бондаренко В. - Алгебра Ауслендера для пар ідемпотентних матриць с сендвіч-співвідношеннями, Зубарук О. (2014)
Лисенко С. - Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах, Лучко В., Петравчук А. (2014)
Будак В. - Термомеханічна поведінка товстої тришарової циліндричної панелі при гармонічному механічному навантаженні, Карнаухов В., Січко В., Завгородній А. (2014)
До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича (2014)
Асроров Ф. - Нелінійні системи з імпульсним збуренням (2014)
Громик А. - Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі, Конет І. (2014)
Лопотко О. - Інтегральне зображення додатно визначених ядер, що пов'язані з диференціальним виразом другого порядку еліптичного типу (2014)
Динис Р. - Про звідність деяких мономіальних матриць над комутативними кільцями, Тилищак О. (2014)
Савченко А. - Виправлена T(q)-вірогідна оцінка у квадратичній структурній моделі регресії з похибками вимірювання (2014)
Губська В. - Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі , Лимарченко О., Кудзіновська І. (2014)
Будак В. - Вільні коливання еліптичної оболонки змінної товщини, Борисенко М., Бойчук О., Григоренко О. (2014)
Буряченко К. - Вимірність ядра задачі Діріхле для рівнянь четвертого порядку у деяких вироджених випадках, Логачова О. (2014)
Ісрафілов Р. - Розв'язання двовимірної динамічної задачі для насиченого пористого півпростору, Савельєва К. (2014)
Ісрафілов Р. - Розв'язання динамічних задач для насиченого рідиною або газом пористого порожнього циліндра під впливом імпульсного навантаження, Савельєва К. (2014)
Лимарченко О. - Коливання вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі, що знаходиться на рухомій платформі, Ткаченко Р. (2014)
Положій Георгій Миколайович – 100 років від дня народження (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2011 року (2011)
Григоров А. Б. - Экспресс-метод определения потенциального содержания светлых фракций нефти (2011)
Винниченко В. И. - Физико-химические исследования силикатного кирпича, полученного при автоклавной обработке и по энергосберегающей технологии, Виценко Н. Ю. (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи економії електроенергії загального користування в сфері ЖКГ, Гевко Б. Р., Никеруй Ю. С. (2011)
Яковлев А. И. - Применение абсорбционного теплового насоса для утилизации тепла масла системы маслоснабжения турбины К-210-130 ЛМЗ с увеличением ее электрической мощности, Кобцев О. М., Панов В. В. (2011)
Минко А. Н. - Неисправности систем охлаждения. Современные рекомендации по ремонту турбогенераторов, Кобзарь К. А. (2011)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений больших объемов с использованием термопанелей (2011)
Немировский И. А. - Переработка ТБО: проблемы и достоинства.Часть І (2011)
Куріс Ю. В. - Теоретичні аспекти оптимізації енергосистем біогазової установки (2011)
Сусликов С. В. - Совершенствование метода прогнозирования изменения стоимости энергоресурсов в рамках расчета эффективности внедрения технологий гелиоэнергетики (2011)
Мегель Ю. Е. - Математическая модель задачи оптимизации и метод ее решения для минимизации потерь в сетях, Руденко А. П. (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Грігорова Г. Л. - Концепція ювенальної відповідальності: теоретичне осмислення (2014)
Думанівська А. Я. - Кадрове забезпечення судів у західних областях української РСР в 1944–1953 рр. (2014)
Дутко А. О. - Ознаки та функції юридичних конструкцій (2014)
Костенко М. А. - Рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом як міжнародний стандарт прав людини (2014)
Луцький А. І. - Формування духовної ідеології та морально-етичних засад у філософсько-правових поглядах Івана Франка (2014)
Мартьянова С. М. - Правова природа судової влади (2014)
Несинова С. В. - Про необхідність наукового обґрунтування сутності поняття "інститут" в праві (2014)
Прийма С. В. - Принцип законності як один з основних принципів інтерпретаційно-правової діяльності (2014)
Святненко А. П. - Обмеження мирних зібрань: Україна та міжнародний досвід (2014)
Ул’яновська О. В. - Державно-службові відносини в системі судоустрою: теоретичні питання (2014)
Грабовська Г. М. - Форми та способи захисту прав споживачів у випадку придбання ними товарів неналежної якості (2014)
Недошовенко А. О. - Організаційно-правові передумови укладення договору будівельного підряду (2014)
Потоцький М. Ю. - Диференціація правовідносин інтелектуальної власності (2014)
Хома Ю. Р. - Поняттєвий апарат примусового відчуження земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені (2014)
Білоусов Є. М. - Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми) (2014)
Добровольська В. В. - Поняття та види моніторингу у сфері господарювання (2014)
Охтієнко В. М. - Проблеми правового регулювання охорони праці шахтарів вугільної промисловості (2014)
Худенко О. О. - Місце інтелектуальної власності в процесі здійснення господарської діяльності (2014)
Ващишин М. Я. - До питання про критерії самостійності аграрного права як галузі права (2014)
Курдюкова Я. А. - Проблемні питання правової природи плати за землю (2014)
Шпарик Н. Я. - Проблеми імплементації міжнародно-правових актів у екологічне законодавство України (2014)
Батанова Л. О. - Підстави та порядок адміністративного затримання за порушення митних правил: проблеми правового регулювання (2014)
Бондаренко Д. С. - Конкурс з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства як особливий різновид адміністративних процедур (2014)
Князєв В. С. - Заходи адміністративного примусу у діяльності органів національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (2014)
Козьяков Д. І. - Правове регулювання організації та діяльності органів гірничого нагляду України у 20–30 роках ХХ ст.: історико-правовий аспект (2014)
Колесніченко В. В. - Адміністративно-правові спори, що випливають з відносин права інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративних судів: окремі питання вирішення (2014)
Кравцова Т. М. - Правовий статус підрозділів ОВС, які забезпечують охорону прав і свобод дітей (2014)
Мащук В. Ю. - Адміністративно-правові засади функціонування апаратів судів загальної юрисдикції (2014)
Погорілецька А. В. - Організаційно-правовий механізм забезпечення права громадян на офіційну інформацію (2014)
Сасевич О. М. - Становлення та розвиток інституту судового контролю за виконанням судових рішень в адміністративному процесі України (2014)
Шевчук О. М. - Контрольне провадження у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та стадії (2014)
Іванова С. С. - Співвідношення власних податкових обов’язків та обов’язків, які постають із реалізації функцій податкового представництва особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність (2014)
Кальян К. В. - Щодо класифікації строків у податковому праві (2014)
Комісарук Н. О. - Міжбюджетні трансферти у фінансуванні видатків на охорону навколишнього природного середовища (2014)
Солошкіна І. В. - Зарубіжний досвід регулювання надання фінансових послуг та можливості його використання в Україні (2014)
Тернущак М. М. - Про принципи роботи центрів обслуговування платників податків: шляхи вдосконалення нормативно-правового регулювання (2014)
Бондарчук О. М. - Криміналістична характеристика залишення в небезпеці (ст. 135 КК України) (2014)
Ковальчук В. П. - Причини та умови жіночої злочинності в Україні (2014)
Крисюк Ю. П. - Ставлення до злочину і покарання в Росії і Франції: досвід і уроки для України (2014)
Медведєв О. В. - Етнічна злочинність в циганському середовищі (2014)
Мельник Р. І. - Кримінологічний аналіз злочинів проти життя та здоров’я особи, Тупельняк І. І. (2014)
Нікітін А. О. - Судимість як соціально-правове явище: правова природа, ознаки та завдання (2014)
Осташевська О. А. - Платіжний інструмент як предмет злочину в кримінальному праві України (2014)
Паславський С. І. - Угода про визнання винуватості: беззастережне визнання чи обов’язок про співпрацю? (2014)
Рубащенко М. А. - Поняття і ознаки територіальної цілісності України, охоронюваної ст. 110 КК України (2014)
Ахремчик Г. М. - Захист прав потерпілого у ході кримінального провадження на підставі угод (2014)
Ляшук О. М. - Міжнародний розшук як одна із форм міжнародного співробітництва держав (2014)
Полтавець В. В. - Врахування судом обставин, що пом’якшують покарання (2014)
Сівак О. В. - Генезис становлення й розвитку запобіжних заходів щодо неповнолітніх: вплив історичних чинників на модернізацію законодавства в системі запобіжних заходів (2014)
Федорів І. Я. - Показання як джерело доказів у кримінальному провадженні (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-травень 2011 року (2011)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 3. Уровень энергопотребления зданий и конкурентоспособность теплонасосных технологий, Шерстов Е. В., Клепанда А.С., Несвитайло В. А. (2011)
Григоров А. Б. - Влияние состава нефти на ее диэлектрические свойства (2011)
Сухонос М. К. - Система показателей энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Ломинога И. В. - Пути снижения расходов энергоресурсов на предприятиях железнодорожного транспорта (2011)
Канцедал Д.С. - Управління витратами підприємств паливно-енергетичного комплексу України (2011)
Дерзский В. Г. - Многокритериальная оптимизация режимов распределительных электросетей в условиях случайности, Скиба В. Ф. (2011)
Быкова Т. И. - Реновация энергоблоков ТЭС и АЭС путем диагностирования их низкопотенциальных комплексов (2011)
Саенко Ю. Л. - Исследование причин повреждения трансформаторов напряжения контроля изоляции, Попов А. С. (2011)
Соловей В. В. - Розробка науково-технічних принципів створення тепловикористовуючих металогідридних систем, Чорна Н. А., Кошельнік О. В. (2011)
Вітенько Т. М. - Ресурсозберігаючі аспекти застосування кавітаційних пристроїв у технологічних процесах, Гащин О. М. (2011)
Маляренко Виталий Андреевич (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-червні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Сухонос М. К. - Разработка системы индикаторов для анализа уровня энергобезопасности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Афтанюк В. В. - Реконструкция теплоэнергетической системы театра (2011)
Тройникова Е. Н. - Статистическое моделирование при внедрении энергосберегающих мероприятий (2011)
Иванов А. Н. - Энергосберегающий режим работы мелющей загрузки трубных мельниц (2011)
Немировский И. А. - Переработка ТБО: проблемы и достоинства. Часть 2. (Часть 1 опубликована в № 6, 2011 г.) (2011)
Колесников А. В. - Ценовые стратегии отрасли (2011)
Харлампиди Д. Х. - Термодинамический анализ сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Шерстюк А. В., Братута Э. Г. (2011)
Болотских Н. Н. - Локальный обогрев с использованием инфракрасных газовых нагревателей (2011)
Куріс Ю. В. - Обґрунтування параметрів процесу теплообміна в топковому обсязі при спалюванні біогазу, Литвин О. О. (2011)
Тарасов О. М. - Досвід використання відновлювальних джерел енергії підприємствами Харківської області (2011)
Abstracts (2011)
Тимофеев Владимир Николаевич (2011)
К сведению авторов (2011)
Моренець В. - Tertium non datur (2014)
Вовкодав С. - До проблеми позиціонування "змійових” валів Переяславщини: історіографія питання (2014)
Грицик К. - Cтара Київська громада в українському національному русі у 60–90-х рр. ХІХ століття: погляд на проблему (2014)
Крик Н. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період Гетьманату Павла Скоропадського (2014)
Гордійчук О. - Діяльність педагогічної місії Антона Крушельницького щодо забезпечення навчальною літературою загальноосвітніх шкіл у добу Директорії Української Народної Республіки (2014)
Кір’янова О. - Формування новітніх підходів до вивчення історії науково-педагогічної інтеліґенції періоду 1920–1930-х рр. (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Мизак Н. - Малокужелівський архів Віньковецького проводу ОУН Кам’янець-Подільської округи: відкриття і відтворення (2014)
Висовень О. - Репресивна політика тоталітарної влади щодо дітей вірних Євангельської християн-баптистської церкви в УРСР (60–80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Деревінський В. - Протистояння Львівської обласної ради із правлячою в УРСР комуністичною партією у другій половині 1990 року (2014)
Ільків А. - Деякі штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка (на матеріалі інтимного листування) (2014)
Дудар О. - Жанрова семантика романів "Сестри Річинські” Ірини Вільде та "Оплот” Теодора Драйзера (2014)
Борисюк І. - Рослинний код у ліриці Петра Мідянки (2014)
Фудерер Т. - У дзеркалі мови: соціальні характеристики носія суржику (на матеріалі сучасної української прози) (2014)
Галаса І. - Від тривіального спілкування до ділової комунікації: еволюція термінів (2014)
Йосипенко С. - Михайло Драгоманов та європейська ліберальна культура (2014)
Волковський В. - Історико-філософські читання, присвячені 120-річчю від дня народження Дмитра Чижевського (2014)
"Мандрівець”: увесь рік (2014)
Про авторів (2014)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-липень 2011 року (2011)
Маляренко В. А. - Состояние и пути санации жилого фонда прошлых лет, Орлова Н. А. (2011)
Бабенко В. С. - Забезпечення компенсації реактивної потужності як складова енергосбереження (2011)
Алексахин А. А. - Теплопотери трубопроводами отопительной сети при изменении расчетной отопительной нагрузки зданий микрорайона, Бобловский А. В. (2011)
Чернецька Ю. В. - Система моніторингу технічного стану розподільчих електричних мереж, Замулко А. І. (2011)
Ткаченко С. Й. - Практичні аспекти розрахунків систем біоконверсії, Куріс Ю. В. (2011)
Внукова Н. В. - Альтернативне паливо як основа ресурсозбереження і екобезпеки автотранспорту, Барун М. В. (2011)
Попова М. Н. - Совершенствование межбюджетных отношений в Российской Федерации (2011)
Дмитрик В. В. - Распределение электрического тока в расплавленном металле сварочной ванны, Миронова А. С. (2011)
Ситников Б. В. - Влияние предварительного подогрева на поперечные деформации металла в зоне шва при аргонодуговой сварке пластин из алюминиевого сплава АМг6 (2011)
Братута Эдуард Георгиевич (2011)
Про громадське обговорення роботи "Комплекс підручників "Енергетика. Довкілля. Енергозбереження" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2011 року (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов (2011)
Авер’янова Н. - Мова образотворчого мистецтва в добу тоталітаризму: український контекст (2012)
Афанасьєва Л. - Вплив гендерних стереотипів на жіночі ролі в сучасній циганській родині Мелітопольщини (2012)
Букрєєва І. - Особливості політичної культури сучасної молоді: до постановки проблеми (2012)
Волков О. - Метаморфози політичної свободи у дискурсі суб’єкта революції (2012)
Воропаєва Т. - Мова, ідентичність і толерантність в контексті імплементації Європейської Хартії регіональних мов або меншин в Україні (2012)
Глебова Н. - Етнокультурні процеси: інтеграційний аспект (2012)
Глинська Л. - Особливості міжетнічних взаємовідносин народів полікультурного регіону Запорізького Приазов’я (2012)
Грабовська І. - Ґендерно марковані метаморфози слів у сучасній українській мові: соціокультурний зріз (2012)
Ємець Т. - Від українофільства до інтегрального націоналізму (2012)
Лобнер Н. - Религия и демократия (2012)
Маковская Д. - Языковые аспекты этнических конфликтов (2012)
Молодиченко В. - Маніпуляція цінностями та засоби убезпечення молоді від руйнації ідеологічних впливів (2012)
Мостяєв О. - "Гомосексуалізм" чи "гомосексуальність": проблема вживання терміна в українській мові (2012)
Павлова О. - Комунікативні стратегії формування толерантності в українському освітньому просторі (2012)
Селезнев И. - Культурная информация в условиях глобализации: трансформация роли библиотек как социального института (2012)
Шептицька Т. - Проблема урбанізації української свідомості у творах Дмитра Донцова (2012)
Гінзбург М. - Ґендерні особливості української мови, на які треба зважати (2012)
Ільченко О. - Метафоричні словосполучення політичного дискурсу в мові ЗМІ ХХІ ст.: аксіологічний аспект (2012)
Каленюк С. - Мова як складова національної культури (2012)
Плотникова Л. - Инновационные тенденции словотворчества в социокультурном контексте (2012)
Свалова М. - Колумністика В. (2012)
Фортуна Г. - Информационно-смысловое значение культурно-исторического наследия: вчера и сегодня (2012)
Цюрупа М. - Мовна картина світу як фактор культури вербального спілкування особистості (2012)
Юрченко Т. - Культурно-національні стереотипи мовної свідомості (2012)
Адонина Л. - Лексическая объективация концепта "Севастополь" в художественной картине мира русских поэтов XIX–XX вв. (2012)
Алиева М. - Лингвостилистический аспект телевизионной речи (2012)
Бабакова О. - Семантико-асоціативні ознаки номінативного поля концепту "гроза", Хомчак О. (2012)
Байтерякова Н. - Структура функціонально-семантичного поля англійської спелеологічної термінології, Байтеряков О. (2012)
Гаджиев М. - Топонимы батлухского диалекта аварского языка (2012)
Гапєєва І. - Експресивно-естетичні можливості граматичних форм слів у поетичних творах шістдесятників (2012)
Гимер Н. - Значення законів комунікації у формуванні комунікативної компетенції працівників органів внутрішніх справ (2012)
Джельова А. - Новая парадигма в интерпретации естественного языка (2012)
Желязкова В. - Білінгвізм як фактор формування мовної особистості (2012)
Зайцева Т. - Правописні модифікації антропонімів (на матеріалі прізвищ Бузько-Інгульського межиріччя) (2012)
Иванова Т. - Концепт "время" и модели времени в грамматике (2012)
Коваль О. - Експресивні можливості художніх звертань у поетичній мові поетів-"неокласиків" (2012)
Кушлик О. - Словотвірна спроможність відприкметникових інхоативних дієслів на позначення світлових та кольорових відтінків в українській мові (2012)
Максимець О. - Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов’язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові кінця XVІІ – XX ст. (2012)
Маслова А. - Історичний аспект наукового стилю мовлення (2012)
Митяй З. - Семантичні аспекти організації цілісного тексту (2012)
Михайленко І. - Міжкультурна комунікація в контексті вивчення іноземних мов на неспеціальних факультетах ВНЗ (2012)
Мінкова О. - Перифрази як образно-переносні вторинні номінації (2012)
Мокляк О. - Фігури мовлення як інтенсифікатори емоційності ніжних іменувань (2012)
Пачева В. - Діалектологічні дослідження степової України ХІХ – початку ХХІ століття (2012)
Расулова Р. - Инструкция предложения в даргинском языке (2012)
Сіроштан Т. - Історія лексико-словотвірних типів композитів зі значенням місця в новій українській мові кінця ХVІІ – початку ХХІ ст. (2012)
Слюніна О. - Мовні засоби створення образу людини в циклі оповідань Б.Д. (2012)
Ходикіна І. - Родинна лексика у говірках Північного Приазов’я (2012)
Хохлова Н. - Эмоционально-экспрессивная сниженная лексика в толковых словарях английского и русского языков (2012)
Черненко І. - Термінологічні запозичення у сфері туризму як результат міжмовного контактування (2012)
Шахбанова Д. - Звукосоответствия между бутринским говором даргинского языка и литературным языком (2012)
Юрченко Н. - Структурні та функціональні особливості дієприслівників у ХVІІІ ст. (2012)
Юрченко О. - Структура і семан тика поетичного концепту "степ" в ідіостилі Яра Славутича (2012)
Ярошенко М. - Англійські запозичення в українській мові ХІХ-ХХ століть, Ґудзь Л. (2012)
Адамович А. - Роль типових обставин (за романами М. Шолохова і М. Стельмаха) світового літературного процесу (2012)
Атрошенко Г. - Етнокультурна зумовленість фразеології в "Катренах оголошених картин (навіяне живописом Івана Марчука)" О. Гончаренка (2012)
Ванденко О. - Рецепція образу жінки-митця у творі І. Древіц "Беттіна фон Арнім" (2012)
Веретюк Т. - Жанрові особливості роману Ігоря Муратова "Саксаганські портрети" (2012)
Водяна П. - Характер героя "Молодіжної прози" 1970-х років (на матеріалі роману "Канал" І. Григурка) (2012)
Гурдуз А. - Роман Дари Корній "Гонихмарник": місце в мистецькому контексті з погляду традиції й новаторства (2012)
Гурдуз К. - Концепти стихій в антивоєнних романах Е.М. Ремарка й О. Гончара (2012)
Даниліна О. - Автобіографія як метажанр сучасної української прози (на матеріалі тексту Артема Чеха "Цього ви не знайдете в Яндексі") (2012)
Землянська А. - Традиції "нового роману" у творі Ю. Андруховича "Таємниця" (2012)
Зотова В. - Полікультурність хронотопів у поезії Олега Гончаренка (2012)
Куцевол О. - Юрій Шовкопляс: жанрові особливості роману "Завтра" (2012)
Сорочук Л. - Мова фольклору: традиція та сучасне побутування (2012)
Тріфонова Ю. - Особливості ритмоутворення російської орнаментальної прози (на матеріалі повісті "Вітер" Бориса Лавреньова) (2012)
Фоменко Е. - Инновационная структура дискурса: "Финнеганов помин" Джойса (2012)
Абдурахманова П. - Об учете психо-физиологической природы усвоения знаний как основы обучения младших школьников иноязычной речи (2012)
Бесолова Е. - О некоторых проблемах обучения родному языку как второчу, Мамиева И. (2012)
Бородіна Н. - Духовність як фактор розвитку мовної особистості (2012)
Волкова І. - Лінгвістичні передумови взаємозв’язаного навчання мовленнєвої діяльності під час роботи над текстом (2012)
Глаголько Т. - Проблема формирования толерантности будущего учителя начальных классов, Реутова Л. (2012)
Гончарова О. - Формування інноваційної культури вчителя в рамках глобалізації освітніх процесів (2012)
Гусев Л. - Современное состояние преподавания иностранных языков в России (2012)
Елькін М. - Методологічні основи становлення нової парадигми освіти в Україні (2012)
Єрмоленко С. - Добір ефективних методів навчання української мови (на матеріалі творчості Валер’яна Підмогильного) (2012)
Исмаилова А. - Патриотическое воспитание учащихся на уроках даргинского языка и литературы (2012)
Исмаилова У. - Региональный компонент в содержании ДОУ как фактор приобщения детей к национальной культуре (2012)
Лебєдєва О. - Новітні концепції роботи з художніми текстами на заняттях з іноземної мови (2012)
Ліфінцев С. - Акмеологічні детермінанти навчально-пізнавальної діяльності студентів (2012)
Магадова М. - Формирование произносительной культуры русской речи учащихся начальных классов (2012)
Магарамова Б. - Пословицы о труде как средство формирования нравственно зрелой личности (2012)
Мукаева А. - О формировании толерантности у младших школьников средствами народной педагогики (2012)
Мурсалов А. - О проблемах обучения иностранным языкам в дагестанской начальной школе в русле современной концепции языкового образования (2012)
Назаренко Н. - Формування професійної компетентності майбутніх прикордонників-перекладачів на заняттях з перекладу (2012)
Окса М. - Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку магістерської освіти в Україні (2012)
Рамазанова Д. - Звуковая и графическая интерференция в русской речи учащихся первого класса (2012)
Рамазанов М. - Обогащение лексико-фразеологического фонда в процессе формирования тезауруса будущего учителя начальных классов (2012)
Рускуліс Л. - Формування національно-мовної особистості майбутнього вчителя української мови (з урахуванням міжпредметних зв’язків) (2012)
Саидов Т. - Традиционный этикет как средство нравственно-этического воспитания учащихся в условиях билингвизма, Халидов М. (2012)
Узденова Н. - Методика использования лингвокраеведческого материала на уроках русского языка в начальных классах, Хасанова О. (2012)
Хизрибекова A. - Методика предупреждения и преодоления лексико-семантической интерференции в русской речи учащихся – аварцев (2012)
Чупалова Д. - Воспитание толерантности младшего школьника в условиях поликультурной среды (2012)
Якубова А. - Развитие речи младших школьников на уроках литературного чтения (2012)
Домброван Т. - Глобализация и проблема сохранения национального языка (с позиций синергетического мировидения) (2012)
Заболоцька Л. - Українська мова в контексті сучасної мовної ситуації Україні (до питання про її роль в умовах глобалізації) (2012)
Милиева М. - История возникновения чеченских героико-эпических песен (2012)
Семікін М. - Стан та проблеми реалізації етнонаціональної державної політики щодо вивчення та збереження рідних мов (на прикладі національних меншин Запорізької області) (2012)
Сулейманова К. - Воспитание языковой культуры на уроках русского языка и литературы (2012)
Шилов Ю. - Виникнення української мови та етносу (за протошумерським архівом Кам’яної Могили) (2012)
Шлєіна Л. - Мова у контексті глобалізації (2012)
Бунакова І. - Дослідження репрезентації архетипів у гендерних стереотипах української культури в монографічному дослідженні (Грабовська І., Купцова Т., Талько Т. Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури. – Монографія. – К.: Видавець: ПП Лисенко М.М., 2012. – 196 с. (2012)
Талько Т. - До проблеми філософського осягнення феномену українського шаманізму (роздуми над монографією В. Ятченка "Український шаманізм") (2012)
Преловська І. - Українознавство у листах митрополита Іларіона (Огієнка) та його кореспондентів (2012)
Довбищенко М. - Національні, релігійні та духовні цінності українців у наукових розвідках митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (2012)
Воропаева Т. - Значення праць І. (2012)
Сидор І. - Митрополит Іларіон (Огієнко) про походження термінів "Русь", "Росія", "Великоросія", "Малоросія" (2012)
Тимошик М. - Канадсько-український видавничий проект "Запізніле вороття": до першодруку в Україні головних мовознавчих праць Івана Огієнка (2012)
Тюрменко І. - Славістичні студії Івана Огієнка (2012)
Клос В. - "Українське монашество" митрополита Іларіона (2012)
Кагамлик С. - Постаті українських ієрархів у творчості І. Огієнка крізь призму сучасних досліджень (2012)
Башинський С. - Митрополит Іларіон (Огієнко): історик чи ідеолог-публіцист (у контексті історіографічного огляду акту зміни юрисдикції Київської Митрополії 1686 р.) (2012)
Гищук І. - Вчення про хрест у працях митрополита Іларіона (Івана Огієнка) (2012)
Шептицька Т. - Проблеми етно- та культурозбереження закордонного українства в доробку Івана Огієнка (2012)
Головай І. - Маловідома поетична спадщина Івана Огієнка (2012)
Сорочук Л. - Праця Івана Огієнка в царині етнокультури (2012)
Ємець Т. - Внесок Івана Огієнка у національне відродження українців (2012)
Антонюк Т. - Іван Огієнко – фундатор національної вищої школи в Україні (2012)
Бойко С. - Реалізація основних ідей творчої спадщини І. Огієнка у проведенні міжнародних конкурсів з українознавства для студентів та молодих вчених (2012)
Грабовська І. - Гендерна та феміністська теорія у світлі постмодерну (Власова Т. И., Скиба Э. К. Гендер и феминистская теория в философии постмодерна: монография. – Дн-ск: Из-во Маковецкий, 2011. – 124 с.) (2012)
Василик І. - "Перебудова" радянської політики: учасники процесу та ідеологія питання (І. В. Овчар. Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985-1991 рр.). – К.: Видавництво "Інтерсервіс", 2011. – 228 с.) (2012)
Кобченко К. - Andreas Kappeler (Hg.). Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. – Köln. Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2011. – 453 s.; Україна. Процеси націотворення / Упор. Андреас Каппелер, пер. з нім. – К.: К.І.С., 2011. – 416 с. (2012)
Оніщенко Н. М. - Відповідальність держави перед особою в контексті розвитку громадянського суспільства, Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Світоглядні координати правового самопізнання (2014)
Ткачова Н. А. - Поблема сутності та поняття права (2014)
Савчук С. В. - Вина як онтологічна характеристика людського існування: філософія екзистенціалізму (2014)
Пильгун Н. В. - Фактори впливу на соціально-політичну нестабільність в Україні, Количева Ю. О. (2014)
Ситар І. М. - Предмет порівняльного правознавства (методологічний плюралізм) (2014)
Зінченко О. В. - Універсалізм юридичних конструкції в контексті їх функціонального застосування (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Роль правової і політичної культури у формуванні правової політики держави (2014)
Чорнолуцький Р. В. - Нормопроектування як конституююча форма соціального проектування (2014)
Погоріла Л. П. - Недержавні засоби масової інформації як європейська традиція взаємовідносин суспільства і держави (2014)
Захарова О. С. - Доступність правосуддя за законодавством України (2014)
Панкратова В. О. - Принцип правової визначеності в системі загальних принципів права (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правове становище Української Соціалістичної Радянської Республіки (1919–1923 рр.) (2014)
Кацин М. Ю. - Особливості формування політико-правових концепцій європейської економічної міждержавної інтеграції (1932–1939 рр.) (2014)
Безрук Т. В. - Становлення та розвиток інституту царських резидентів у Гетьманщині (1709–1722 рр.) (2014)
Комар Є. Г. - Формування вітчизняної господарсько-правової системи регулювання будівельної діяльності протягом ІХ–ХІХ століть (2014)
Антонов В. А. - Проблема формування та реалізації стратегії
національної безпеки України на тлі посилення загроз
на регіональному рівні (2014)
Абдалказим М. А. - Конституційне право в сучасних умовах функціонування національної правової демократичної державності: онтологічні та аксіологічні підходи (2014)
Паславська Н. Т. - Історичний досвід Федерального Конституційного
суду ФРН щодо заборони політичних партій (2014)
Співак М. В. - Проблеми кадрової політики у сфері
охорони здоров’я населення (2014)
Муза О. В. - Правові передумови формування
адміністративно-деликтного права в Україні (2014)
Гергелюк Н. Т. - Особливості виконання адміністративно-правових
зобов’язань, що виникають на підставі адміністративних договорів (2014)
Наливайко О. Ю. - Методологічні аспекти класифікації
персональних даних (2014)
Кривошеїна І. В. - Актуальні проблеми захисту
об’ктів авторського права в мережі Інтернет, Кухар Н. О. (2014)
Федорченко Н. В. - Особливості відмежування зобов’язань
з надання послуг від суміжних договорних зобов’язань (2014)
Троцюк Н. В. - Правова природа
договору транспортного експедирування, Бондарева А. М. (2014)
Софіюк Т. О. - Забезпечення доступу до приватної інформації,
що має наукову, художню чи історичну цінність (2014)
Зеленяк А. С. - Речові докази зі статичною та динамічною
доказовою інформацією в цивільному процесі (2014)
Афян А. А. - Проблематика становлення та захисту
географічних зазначень на прикладі зазначення SEKT (2014)
Таликін Є. А. - Процесуальна форма доказової діяльності
в позовному провадженні господарського процесу (2014)
Карнаух Б. П. - Вина потерпілого в деліктному праві (2014)
Фролова О. В. - Підстави та умови здійснення права
на апеляційне оскарження ухвал суду (2014)
Петрова С. М. - Участь нотаріусів в процесі доказування
в цивільних справах (2014)
Москаленко О. В. - Щодо змісту спеціальних функцій загальнообов’язкового державного соціального страхування (2014)
Жигалкин І. П. - Єдність і диференціація як основоположний принцип правового регулювання оплати праці (2014)
Корнєва П. М. - Місце принципу справедливості серед принципів права соціального забезпечення (2014)
Козин С. М. - До питання про звільнення за одноразове грубе порушення трудових обов’язків (2014)
Лакіза О. О. - Атестація як засіб спонукання працівника до підвищення кваліфікації (2014)
Зинченко Ю. В. - До питання особливостей правового регулювання праці працівників банківської сфери (2014)
Глотов М. О. - Порівняльно-правовий аналіз порядку звернення стягнення на майно українського неплатоспроможного банку за англійським та українським правом (2014)
Барбашова Н. В. - Децентралізація управління екологічною сферою: стан та перспективи розвитку (2014)
Кузнєцова С. В. - Становлення правового регулювання охорони клімату в Україні (2014)
Шершун С. М. - Поняття оцінки в галузі охорони навколишнього середовища (правовий аспект) (2014)
Жук О. М. - Соціальна і трудова реабілітація та її вплив на постпенітенціарну адаптацію жінок (2014)
Загиней З. А. - Герменевтика кримінального закону: філософські передумови дослідження (2014)
Денісова Г. В. - Відмежування відводу та заміни службових осіб від участі у кримінальному провадженні (2014)
Отрош В. М. - До питання щодо участі Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусаліимського, Родосу і Мальти в Організації Об’єднаних Націй (2014)
Переверзєва О. С. - Система та особливості нагляду і контролю МОП із застосуванням міжнародних трудових норм (2014)
Нагнічук О. І. - Свобода вираження поглядів щодо державних службовців у рішеннях Європейського суду з прав людини (2014)
Кресіна І. О. - Правові механізми запобігання та протидії сепаратизму в Україні (2014)
Перегуда Є. В. - Особливості пробудження громадянського суспільства на Сході України, Місержи С. Д. (2014)
Плавич В. П. - Співвідношення та взаємозалежність права і економіки в умовах глобалізації (2014)
Вітман К. М. - Динаміка етнічної нетолерантності в Україні в умовах етнополітичної дестабілізації (2014)
Співак В. М. - Політика охорони здоров’я в системі складових забезпечення соціального добробуту населення (2014)
Матвієнко А. С. - Складові територіальних реформ у країнах Європи (2014)
Явір В. А. - Основні прояви сепаратизму в сучасної Україні (2014)
Макаренко Б. Г. - Теорії політичної участі у сучасній політології (2014)
Бутирська І. В. - Еволюція концептів соціальної політики ЄС у руслі розвитку європейської інтеграції (2014)
Діптан І. І. - "Договори і постанови. . . " 5 (16) квітня 1710 року: ідентифікація пам’ятки (2014)
Асланов С. А. - Етнополітична стабільність: особливості теорії та практики (2014)
Тєлькінєна Т. Е. - Лобіювання громадських інтересів – альтернатива революції? (нотатки на полях публікацій західноєвропейських авторів останніх років) (2014)
Тімашова В. М. - Кратологічні аспекти структурування та аплікування впливів у політичній сфері (2014)
Коч С. В. - Функцональные возможности пограничья в исследовательских стратегиях (2014)
Узун Ю. В. - Реформування регіональної політики України в контексті європейського досвіду децентралізації (2014)
Добіжа В. В. - Особливості формування культури політичної діяльності еліти Сходу України (2014)
Жиган Д. Ф. - Політичні технології: теоретико-методологічні засади дослідження політичних технологій (2014)
Прибєгін І. С. - Молодіжний рух сіоністів-ревізіоністів на етапі становлення (2014)
Кобенко О. Б. - Теоретичні основи глобальної регіоналізації міжнародних відносин (2014)
Поппер Л. В. - Політичний контекст ідеології екологізму (2014)
Житний О. О. - Актуальне дослідження проблем методології пізнання інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2014)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-серпні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Мацевитый Ю. М. - Оценка энергетической эффективности систем электротеплоаккумуляционного отопления административных зданий, Ганжа Н. Г., Хименко А. В. (2011)
Чижевська І. А. - На шляху до енергоефективної держави необхідні кроки в електроенергетиці (2011)
Минко А. Н. - Современный критерий оптимальности массогабаритных параметров крупных электрических машин (турбогенераторов) (2011)
Бабенко О. А. - Гибкие математические модели для совершенствования режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ (2011)
Куріс Ю. В. - Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу (2011)
Федоткин И. М. - Энергетическая, питательная и экологическая концепции (2011)
Немировский И. А. - Энергоаудит в бюджетных организациях и ЖКХ (2011)
Козак О. В. - Аналіз методів знищення біологічних шкідників кореневої системи саджанців плодових дерев, Косуліна Н. Г., Мороз О. М. (2011)
Борохов И. В. - Анализ параметров синтезатора с адаптивным компенсатором побочных составляющих спектра выходного сигнала (2011)
Abstract (2011)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2011)
К сведению авторов (2011)
Андрейченко С. С. - Питання вини держави в контексті тлумачення первинних міжнародно-правових норм (2014)
Анпілогов О. В. - Чинники впливу на регіональний розвиток: проблемні питання визначення (2014)
Лазаренко Л. А. - Деякі аспекти наукових досліджень вітчизняними вченими щодо правового забезпечення прав людини в Україні (2014)
Скрипникова Л. В. - Новітні тенденції в розвитку концептуальних засад освітньої політики Європейського Союзу (стратегія "Європа 2020") (2014)
Александров В. М. - Щодо поняття "отриманої партії товарів" як питання захисту прав платників податків (2014)
Басай О. В. - Співвідношення географічного зазначення та гарантованого традиційного продукту (2014)
Болокан І. В. - Недоліки правового регулювання суб’єктного складу договору прокату (2014)
Боровська І. А. - Окремі способи судового захисту права на безпечне для життя і здоровʼя довкілля (2014)
Брус І. І. - Доказова дієвість судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2014)
Лукач І. В. - Проблемні питання оскарження рішень антимонопольного комітету, Глущенко Г. С. (2014)
Алфьорова Т. М. - Адміністративне судочинство як форма контролю за діяльністю органів та підрозділів державної автомобільної інспекції (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості державного управління закордонними справами (2014)
Бурлаков С. В. - Мета, завдання та принципи висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Волік В. В. - Методологічні засади формування державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Воронін Я. Г. - Дозвільні система, діяльність і процедури: проблеми співвідношення (2014)
Гаврилюк Р. В. - Про реформування Державтоінспекції (2014)
Гречанюк Н. В. - Стан та можливі шляхи вдосконалення адміністративного регулювання становлення ринку землі в Україні (2014)
Ємець Л. О. - Правові засади публічного управління неполітичними об’єднаннями громадян, Віхров В. В. (2014)
Зуєва В. О. - Функції держави та проблеми авіаційної безпеки, Череватюк В. Б. (2014)
Танривердієв ІСА. - Класифікація засобів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2014)
Климентьєв О. П. - Напрями підвищення правового регулювання інформаційної функції (2014)
Негодченко В. О. - Місце персональних даних у системі інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Потіп М. М. - Адміністративно-правовий режим розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Корнієнко М. В. (2014)
Хрідочкін А. В. - Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю: досвід зарубіжних країн, Макушев П. В. (2014)
Андрєєв Р. Г. - Правовий статус системи органів попередження і врегулювання податкової заборгованості (2014)
Вишемирський М. В. - Податкові пільги та їх класифікація (2014)
Глусенко А. С. - Правові засади перерозподілу зекономлених коштів як напрямок збалансування ланок бюджетної системи (2014)
Иванова С. С. - Правовое регулирование учета самозанятых лиц (2014)
Михайленко Д. О. - До проблеми уникнення термінологічних розбіжностей у податковому законодавстві (на прикладі оподаткування безнадійної і сумнівної заборгованостей) (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори як гарантія фінансової самостійності місцевої громади (2014)
Могильницький М. С. - Оподаткування грошових заощаджень громадян як канал формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Павленко К. К. - Чинність і дія в часі нормативно-правових актів податкового законодавства та податково-правових норм (2014)
Токарєва К. О. - Принципи функціонування публічних фондів коштів (2014)
Чернишова М. Ю. - Економічна обґрунтованість платежу як принцип оподаткування (2014)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак незаконного поміщення до психіатричного закладу (2014)
Анегденко А. Г. - Апеляція на підставі процесуальних порушень у міжнародному кримінальному праві, Льовін А. В. (2014)
Брух Х. І. - Підстави криміналізації примушування до вступу у статевий зв’язок (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз звичаєвого характеру міжнародно-правової заборони застосування сили (2014)
Голубинський І. Л. - Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі (2014)
Добровольська О. Г. - Проблеми кримінального провадження на підставі угоди про примирення (2014)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: вимоги чинного КПК України та євростандарти (2014)
Сачко О. В. - Дослідча перевірка фактів незаконного обігу наркотичних засобів: тактико-криміналістичні аспекти (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі проблеми законодавчого забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, Гайда Р. О. (2014)
Стегній Б. Т. - ННЦ "ІЕКВМ" – 90 років на передовому рубежі ветеринарної науки (2013)
Стегній Б. Т. - Видатному вченому, Академіку НААН Краснікову Г. А. виповнилося 85 років, Шутченко П. О. (2013)
Стегній Б. Т. - Транскордонні інфекційні хвороби тварин: міжнародний досвід моніторингу, прогнозування, реагування та науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Бісюк І. Ю. - Аналіз ризиків поширення африканської чуми свиней в її євразійському нозоареалі (2013)
Горжеєв В. М. - Причини виникнення туберкульозної інфекції у господарствах України (2013)
Герілович А. П. - Біоінформатичний аналіз геному вірусу лихоманки західного Нілу та розробка олігонуклеотидних систем для виявлення збудника, Стегній Б. Т. (2013)
Бабкін М. В. - Виявлення генетичного матеріалу вірусу сказу при експериментальному зараженні мишей різними способами, Головко М. А., Романенко О. А., Дерябін О. М. (2013)
Бреславец В. А. - Обеспечение биобезопасности среды инкубатория, Стегний А. Б., Стегний А. А. (2013)
Дегтяренко Л. В. - Диагностическая ценность экспресс-тестов с молоком при бруцеллезе крупного рогатого скота, Каликин И. Н. (2013)
Иванов А. В. - Определение иммуногенной и антигенной активности сибиреязвенной радиовакцины, Панков Я. Г., Панкова Е. В. (2013)
Ковальова Г. О. - Сучасний стан проблеми хіміорезистентного туберкульозу (2013)
Музика Д. В. - Дикі птахи, як один з головних факторів розповсюдження збудників інфекцій птиці, тварин і людей (2013)
Рахманов А. М. - Современная эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и меры его контроля (2013)
Саркисян Х. В. - Адаптация вируса ящура типа О НКР-2007 № 2041 к перевиваемым клеточным культурам (2013)
Стегній Б. Т. - Пато- та генотип ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених в Україні в 1992-2011 рр., Болотін В. І., Герілович А. П., Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Афонсо К. (2013)
Стегній Б. Т. - Хвороба Шмалленберг: епізоотологія, лабораторна діагностика, профілактика та ризики занесення на територію України, Герілович А. П., Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Ентомологічний моніторинг блютангу в Україні, Кучерявенко Р. О., Філатов С. В., Кучерявенко В. В., Бісюк І. Ю., Влізло В. В. (2013)
Шамсутдінов О. В. - Гармонізація законодавства України з нормативами ЄС у сфері виробництва та якості ветеринарних імунобіологічних засобів як одна із складових забезпечення біологічної безпеки держави, Величко М. В., Салагор І. М. (2013)
Beradze I. - Biosafety and diagnostics of brucellosis at LMA, Nikolaishvili M., Donduashvili M., Zakareishvili M. (2013)
Ninidze L. - Rabies in Georgia, Menteshashvili S. (2013)
Sytnik I. - Surveillance of foot and mouth disease: a study of 2011-2012 outbreaks in Kazakhstan, Karibayev T., Tyulegenov S., Abenova A., Tashkenbayev A., Yerimbetov S. (2013)
Tigilauri T. - Serological research methods at the laboratory for the ministry of agriculture, Tbilisi, Georgia, Donduashvili M., Goginashvili K. (2013)
Zeynalova S. - Biosurveillance of avian influenza and newcastle disease viruses within the Barda region of Azerbaijan, Abdullayev J., Guliyev F., Aliyeva S., Rzayev E., Adams M., Marshall E., Cattoli G. (2013)
Ареф’єв В. Л. - Розрахунок олігонуклеотидних послідовностей для генотипування окремих представників роду Salmonella, Герілович А. П. (2013)
Бабкін А. Ф. - Вивченя біологічних властивостей польових ізолятів і музейних штамів кампілобактерій, Обуховська О. В., Куценко В. А., Калініченко Т. В. (2013)
Близнецов О. Г. - Порівняльні дослідження панелі сироваток для контролю серологічних реакцій (РТЗК, РЗК і м-РЗК) у діагностиці Brucella ovis інфекції, Бабкін А. Ф., Обуховська О. В., Іванов Г. Б. (2013)
Бондарчук А. О. - Сучасні дезінфікуючі препарати та їх бактерицидні властивості щодо збудника туберкульозу (2013)
Волков Т. О. - Чутливість до протимікробних засобів дріжджеподібних грибів роду Candida, вилучених від хворих з гнійно-запальними процесами людей і тварин (2013)
Гайдучок І. Г. - Оригінальні підходи до удосконалення методів ізоляції екстрагенітальних хламідій від людей і тварин, Джораєва С. К., Волков Т. О., Пилюгін Ю. Б., Бузинна Ю. Б., Гушилик Б. І. (2013)
Герілович А. П. - Філогенетичні дослідження параміксовірусів тварин, Лиманська О. Ю., Болотін В. І., Солодянкін О. С., Горайчук І. В., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гнатенко А. В. - Дослідження бактерицидного впливу препарату "Аргіцид" на безкапсульний штам Bacillus anthracis (2013)
Гончаренко-Прокоф’єва В. В. - Порівняльні дослідження сироваток виробничої бруцелаовісної панелі у РІД, РТЗК та ІФА (2013)
Гриневич О. Й. - Експериментальне зараження овець вірусом лейкозу ВРХ – модель для вивчення засобів, що впливають на перебіг вірусіндукованих пухлин, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В., Корнєйков О. М., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гужвинська С. О. - Вивчення біологічних властивостей молочнокислих бактерій, виділених від тварин у процесі досліджень, Гадзевич Д. В. (2013)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних ізолятів хламідій, Малакеєва А. Г., Болотін В. І., Стеценко В. І. (2013)
Дегтярьов І. М. - Типування збудників бруцельозу тварин за допомогою ПЛР, Орлов С. М., Обуховська О. В., Герілович А. П., Солодянкін О. С., Горайчук І. В. (2013)
Евстифеев В. В. - Усовершенствование средств ретроспективной диагностики хламидиоза животных, Барбарова Л. А., Нигматуллина Д. И., Хусаинова Г. И., Мифтахов Н. Р. (2013)
Завгородній А. І. - Чутливість лабораторних тварин до збудника M. paratuberculosis, Позмогова С. А., Гірка М. О., Іванов Г. Б. (2013)
Завгородній А. І. - Бактерицидна дія дезінфектантів щодо мікобактерій, Стегній Б. Т., Палій А. П., Калашник Н. В., Бісюк І. Ю., Достоєвський П. П., Горжеєв В. М. (2013)
Зіміна К. С. - Впровадження мазі комбінованої дії "Некроксид" у схему лікування некробактеріозу (2013)
Зон Г. А. - Оцінка результатів серопозитивності сироваток собак з ієрсиніозними антигенами, Кузнєцов М. Ю., Кузнєцова О. Ю., Івановська Л. Б. (2013)
Каралова Е. М. - Патанатомическая характеристика острой формы африканской чумы свиней в эксперименте, Арзумянян Г. А., Мирзоян А. Ф., Акопян А. В., Каралян З. А., Восканян Г. Е., Каралян Н. Ю. (2013)
Каралян З. А. - Полиплоидия при инфекции парамиксовирусами, Аброян Л. О., Акопян Л. А., Аветисян А. С., Закарян О. С., Каралова Е. М., Тер-Погосян З. Р. (2013)
Кікоть Г. В. - Визначення бактерицидних властивостей препарату "ДЗПТ-2" щодо Aeromonas salmonicida та Vibrio parahaemolyticus, Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Коваленко В. Л. - Ефективність дезінфектанту Геоцид на тест-об’єктах, Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П. (2013)
Котляр О. В. - Вивчення культур мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2013)
Кучерявенко В. В. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби "Рипавак-3", Кучерявенко Р. О., Годовський О. В. (2013)
Мартиросян І. О. - Методичні підходи щодо означення лецитіназної активності у мікроорганізмів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus) (2013)
Маслий И. Г. - Биологическая номенклатура (таксономия) и классификация вирусов пчел (обзор литературы), Стегний Б. Т., Матковская С. Г. (2013)
Палій А. П. - Вивчення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату "Фаг" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Богач М. В., Селіщева Н. В. (2013)
Пархоменко Л. І. - Культуральні та деякі фізико-хімічні властивості польового ізоляту метапневмовіруса птиці, Дубін Р. А. (2013)
Пасунькина М. А. - Чувствительность возбудителей бактериальных инфекций свиней и индюков к некоторым антибиотикам, Онищенко Н. Г. (2013)
Радзиховський М. Л. - Культивування вірусу герпесу другого типу, його концентрування та кріоконсервування клітинних культур (2013)
Романішина Т. О. - Особливості пасажування вірусу парагрипу-3 на перещеплюваних культурах клітин (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність комплексного лікування ентеритної форми чуми м’ясоїдних у собак, Бублик В. М., Доценко В. О., Ладиш І. О., Знагован С. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення біологічних властивостей ізоляту вірусу інфекційного ларинготрахеїту курей, виділеного на території АР Крим, Воротілова Н. Г. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний аналіз щодо параміксовірусних інфекцій птиці у світі, Кошелєв В. В., Музика Д. В., Майорова К. Ф. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей за результатами антигенного серотипування в РЗГА, Музика Д. В., Рула О. М., Ткаченко С. В., Колесник О. С., Усова Л. П. (2013)
Стегній М. Ю. - Вірусологічна індикація хвороби Ньюкасла в первинній культурі фібробластів (ФЕК), дослідження інфекційних властивостей польових ізолятів та їх зберігання, Ворошилов І. С. (2013)
Ткаченко О. А. - Аспекти морфогенезу та культуральні й тинкторіальні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування, Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Харитх А. А. - Антигенные свойства вируса ньюкаслской болезни в составе ассоциированной вакцины (2013)
Чебанюк І. В. - Кишкові ієрсиніози тварин (2013)
Kuźmak J. - Molecular analysis of BLV isolates – a link to an epidemiological study (2013)
Boboš S. - Prevalence of enterotoxin-producing strains of Staphylococcus aureus isolated from cow’s udder in Serbia, Pajić M., Radinović M., Galfi A., Velebit B., Rašić Z., Mašić Z. (2013)
Баранов В. С. - Сказ – проблеми та перспективи при оздоровленні в Україні, Неволько О. М., Іванов М. Ю. (2013)
Безвершенко О. С. - Результати вивчення епізоотичної ситуації щодо ешерихіозу при промисловому утриманні індиків, Зон Г. А., Купрієнко Л. С. (2013)
Бусол В. О. - Роль молодняку великої рогатої худоби у спонтанному розвитку епізоотичного процесу туберкульозу, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2013)
Гадзевич Д. В. - Ефективність вакцинопрофілактики стрептококових та стафілококових захворювань у скотарських господарствах, Дунаєв Ю. К., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2013)
Горжеєв В. М. - Сучасний епізоотичний стан як заключний етап ерадикації лейкозу великої рогатої худоби в Україні (2013)
Горбатенко С. К. - До вивчення епізоотичної ситуації з лейкозу ВРХ та генетичних особливостей збудника в різних географічних зонах України, Герілович А. П., Шаповалова О. В., Корнейков О. М., Сулімова Г. Ю. (2013)
Горбатенко С. К. - Лейкоз великої рогатої худоби. Здобутки та перспективи, Шаповалова О. В. (2013)
Горбатюк О. І. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозу за некробактеріозу тварин, Жовнір О. М., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мазигула Т. О. (2013)
Горбенко А. В. - Возбудители клинических и субклинических маститов коров и их чувствительность к антибактериальным препаратам, Гадзевич Д. В., Гужвинская С. А., Гадзевич О. В., Кривогина Т. В., Дунаев Ю. К. (2013)
Горжеєв В. М. - Порівняльна характеристика дезінфікуючих засобів (2013)
Дворська Ю. Є. - Патоморфологічні зміни в організмі бройлерів при інфікуванні збудниками харчових токсикоінфекцій та згодовуванні контамінованих мікотоксинами кормів, Фотіна Т. І. (2013)
Деркач І. М. - Аналіз ризику як інструмент для боротьби із зоонозами (2013)
Драгуть С. С. - Розповсюдження сальмонельозу, кампілобактеріозу та ієрсиніозу в Україні та країнах ЄС (2013)
Євтушенко І. Д. - Епізоотична ситуація щодо паразитозів риб на водних об’єктах Харківщини (2013)
Калюжний А. В. - Географічні інформаційні системи в епізоотології, Ушкалов А. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят, Прохорятова О. В., Бузун А. І. (2013)
Мазур Т. В. - Епізоотична ситуація з пастерельозу в Україні, Сорокіна Н. Г. (2013)
Меженський А. О. - Нормативно-правові аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Москалик Р. С. - Главное препятствие в искоренении лейкоза – механическое доение общим аппаратом коров здоровых и зараженных ВЛКРС, Гангал Н. И., Балов С. З. (2013)
Новгородова А. Ю. - Особливості епізоотичного процесу за псевдомонозу сільськогосподарських тварин в Україні, Мазур Т. В. (2013)
Обуховська О. В. - Бруцельоз собак, Обуховський Ю. М. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційного епідидиміту баранів у вівцегосподарствах України, Орлов С. М., Дегтярьов І. М. (2013)
Пеленьо Р. А. - Локалізація умовно-патогенних бактерій в організмі свиней при шлунково-кишкових і респіраторних захворюваннях ускладнених балантидіозом (2013)
Пікар-Мейер E. - Молекулярна епідеміологія сказу на території України, Робарде E., Бьярне M., Кліке Ф., Moроз Д., Солодчук В., Троценко З., Джожже Ж., Смерчак M. (2013)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в птахогосподарствах, приватному секторі серед диких перелітних і синантропних птахів (2013)
Романенко В. П. - Епізоотолого–епідеміологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2013)
Салмаков К. М. - Разработка и производственные испытания специальных мероприятий по профилактике и ликвидации бруцеллёза крупного рогатого скота, Фомин А. М., Сафина Г. М., Косарев М. А., Фёдорова Н. Ю., Хабибуллин Р. Р. (2013)
Ситюк М. П. - Виявлення одночасної присутності специфічних антитіл проти збудників деяких вірусних хвороб свиней в сироватках крові диких кабанів (2013)
Солонина Н. Л. - Опыт лечения бактериального вагиноза при беременности (2013)
Стегній Б. Т. - Аналіз епізоотичного моніторингу бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території сходу України, Глєбова К. В., Петренчук Е. П., Заремба І. А., Майборода О. В. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб птиці на території АР Крим, Музика Д. В., Стегній А. Б., Воротілова Н. Г., Трофімов М. М., Іонкіна І. Б. (2013)
Стегній Б. Т. - Моніторинг інфекційного ларинготрахеїту в Україні та світі, Музика Д. В., Рула О. М., Стегній А. Б., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Полторацький Є. В., Воротілова Н. Г. (2013)
Стегний Б. Т. - Этиологическая структура пульмональной формы пастереллеза у телят, Сосницкий А. И. (2013)
Стегний Б. Т. - Обнаружение вирусов и бактерий в замороженной сперме племенных быков, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Л. Н., Кучерявенко В. В., Данилова И. С., Тукан И. В. (2013)
Стегний Б. Т. - Современные аспекты лейкоза крупного рогатого скота, Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнейков А. Н., Горжеев В. М. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Оксін Форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Хирівський О. В. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність лікувально-профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів кінцівок у великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив препарату ZG-2011 на імунну систему в експерименті на вівцях, Маркович І. Г., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив Ізамбену на імунну систему овець, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В. (2013)
Гулюкин А. М. - Оценка иммунного статуса собак, вакцинированных различными антирабическими вакцинами в сочетании с иммуностимуляторами, Хисматуллина Н. А., Гафарова А. З., Сабирова В. В., Горлик А. О. (2013)
Малашко В. В. - Иммунопатогенез и структурно-метаболические процессы при патологии пищеварительной системы у животных, Каврус М. А., Харитоник Д. Н., Тумилович Г. А., Сукач В. Л., Малашко Д. В., Чернов О. И., Гойлик Н. К., Казыро А. М., Петушок А. Н. (2013)
Муртазина Г. Х. - Патогистоморфологическая оценка иммуностимулирующей эффективности гидрохлорида ксимедона, Фазылов В. Х., Залялов И. Н., Макаев И. Х., Макаев Х. Н. (2013)
Плотникова Э. М. - Моделирование in vitro тест-системы для экспресс-метода оценки цитокининдуцирующей способности бруцеллезных антигенов, Панкова Е. В. (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на хімічний склад молозива корів та їх продуктивність (2013)
Попик І. М. - Активність Т- і В-клітинної ланок імунітету у крові коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І. (2013)
Айшпур О. Є. - Патоморфологічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Сапон Н. В., Омельяненко М. М. (2013)
Бондаренко Е. Е. - Морфофункциональная характеристика структурных и секреторных элементов слизистой оболочки яйцевода гусей периода полового созревания, Горбатенко В. П., Симоненко В. И., Мирошникова О. С., Носовская А. О. (2013)
Гуральська С. В. - Патоморфологія органів дихання у курей при інфекційному бронхіті, Горальський Л. П. (2013)
Стегній А. Б. - Оцінка впливу інактивованої бівалентної вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на імунокомпетентні органи сільськогосподарської птиці (2013)
Фещенко Д. В. - Патоморфологічні зміни в організмі свиней, хворих на змішаний нематодоз (2013)
Штриголь В. С. - Функціональний стан і гістоструктура нирок у мишей із моделлю діабетичної нефропатії під впливом діакамфу та еналаприлату, Куцан О. Т., Шутченко П. О., Мерзлікін С. І. (2013)
Шутченко П. О. - Стан мукозального імунітету курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2013)
Шутченко П. О. - Гістологічні зміни в органах курчат, щеплених вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу та експериментально інфікованих M. gallisepticum S6, Красніков Г. А., Обуховська О. В., Медвідь К. О., Глєбова К. В., Гур’єва В. Б. (2013)
Безбородов П. Н. - Метод электромиографии в изучении вопросов патомеханики этиологии смещений сычуга у крупного рогатого скота (2013)
Безух В. М. - Зміни показників білкового обміну у вівцематок за незбалансованої годівлі, Вовкотруб Н. В., Надточій В. П., Мельник А. Ю. (2013)
Березовський Р. З. - Вміст окремих мікроелементів у крові поросят за умов внутрішньом’язового введення їм різних доз ферум цитрату, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2013)
Бойко Г. В. - Програмне забезпечення експертної системи "Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування та заходи профілактики" (2013)
Бородиня В. І. - Динаміка показників відтворення спортивних коней, Вичерова Ю. І. (2013)
Вержак В. В. - Використання природних детергентів сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту свиней в умовах інтенсивної годівлі, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Дунаєва О. В. (2013)
Власенко С. А. - Динаміка концентрації пролактину в крові корів після родів за різної продуктивності (2013)
Гаркуша І. В. - Вплив імуностимулятора комплексного металоглобуліну на резистентність і збереження телят, Головко В. О. (2013)
Гонтаренко А. О. - Розробка параметрів довгострокового зберігання клітин кордової крові собаки, Стегній Б. Т., Фісенко С. А., Кузнєцов Є. П., Келеберда М. І. (2013)
Гулько Т. П. - Вивчення терапевтичного ефекту МСК вартоновського гелю пуповини людини на моделі остеоартриту у щурів, Драгулян М. В., Левків М. Ю., Стижиус В. В., Бубнов Р. В., Ковальчук М. В., Проценко Є. С., Герман Р. І., Похоленко Я. О., Іродов Д. М. (2013)
Доценко В. О. - Клініко-морфологічні та біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів при стафілококозі, ускладненому умовно-патогенною мікрофлорою, Павлова Г. В., Сосницький О. І., Сімонович В. М., Пархоменко Л. І. (2013)
Ермолаева О. К. - Изучение гематологических и биохимических показателей крови овец при введении монилиформина и применении сорбентов, Танасева С. А. (2013)
Коваленко Л. В. - Вивчення впливу препаратів рослинного походження "Вітастим" та "ІПЗ" у різних дозах на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну активність сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Обуховська О. В. (2013)
Ковалёнок Ю. К. - Антипитательный профиль рационов крупного рогатого скота на откорме в Республике Беларусь, как этиологический фактор гипомикроэлементозов (2013)
Кравчук О. В. - Стан ферментів підшлункової залози у коней української верхової породи за вікового аспекту (2013)
Кривошия П. Ю. - Показники неспецифічної бласттрансформації моноядерних клітин крові, рівень Т- і В-лімфоцитів й фагоцитозу при інфекційній анемії коней, Кот Л. Б. (2013)
Кутепов А. Ю. - Биогеохимия селена Саратовской области и коррекция селенового статуса овец препаратом селенолин, Пудовкин Н. А., Кутепова И. Ю. (2013)
Морозенко Д. В. - Біохімічні маркери стану сполучної тканини у патогенезі та контролі ефективності лікування холангіогепатиту котів (2013)
Муртазин Б. - Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров, Элмурадов Б., Болиев Ш., Наврузов Н., Шералиева С. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну та цинку у формі ліпосомальної емульсії на вміст білка й співвідношення його фракцій у крові поросят при відлученні, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Плахотнюк І. М. - Частота та особливості перебігу рецидивного запалення молочної залози у корів, Ордін Ю. М. (2013)
П’ятничко О. М. - Морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові хворих на гастроентерит телят за умов антибіотикотерапії, Лісова Н. Е., Шкодяк Н. В., Стецько Т. І., Максимович О. А., Бассараб В. П. (2013)
Рубленко М. В. - Стан та перспективи корекції гемостазологічного статусу за неоплазій молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2013)
Рубленко М. В. - Гематологічні та біохімічні аспекти фармакологічної оптимізації репаративного остеогенезу транексамовою кислотою та ацелізином, Єрошенко О. В. (2013)
Рубленко М. В. - Стан і перспективи застосування донаторів оксиду азоту у ветеринарній медицині, Шаганенко В. С., Стегній Б. Т., Куцан О. Т. (2013)
Русак В. С. - Редокс-потенціал і вміст глутатіону в крові корів при хворобах печінки, Чала І. В. (2013)
Сімонов М. Р. - Особливості вуглеводного обміну у високопродуктивних молочних корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність введення антибактеріальних препаратів в гайморову пазуху при неспецифічній бронхопневмонії телят, Доценко В. О., Бордюгов К. С. (2013)
Темний М. В. - Динаміка гематологічних показників у інвазованих дикроцеліями овець за лікування препаратом "Вермаль", Євтушенко А. В., Полєщук Н. Г. (2013)
Темний М. В. - Оцінка біохімічних показників крові овець за дегельмінтизації препаратом "Вермаль", Матюшина Л. В., Попова О. Н. (2013)
Тимохина Ю. А - Изучение антиоксидантных свойств экстракта из эмбрионов кур, Жегунов Г. Ф., Розанова С. Л. (2013)
Ушкалов В. О. - Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа, Крушельницька О. В. (2013)
Шапошнік В. М. - Вміст летких жирних кислот у артеріальній та венозній крові та їх артеріо-венозна різниця у молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності (2013)
Акимов И. А. - Иксодовые клещи (acari: ixodidae) на берегах озер в мегаполисе (на примере Киева) и определение целесообразности проведения антиклещевых мероприятий, Небогаткин И. В. (2013)
Богач М. В. - Проблемні паразитози продуктивної птиці, засоби їх хіміотерапії та профілактики, Богач Т. В. (2013)
Галат М. В. - Ефективність наноаквахелатів за токсоплазмозу кіз, Галат В. Ф. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Еймеріози хутрових звірів і домашніх птахів, Кушнірова Г. А., Довгій М. Ю. (2013)
Дускулов В. М. - Cовременные методы терапии и профилактики пироплазмидозов крупного рогатого скота, Расулов У. И. (2013)
Злотин А. З. - Стратегия и тактика в решении проблем, связанных с кровососущими членистоногими, Мищенко А. А., Присный А. В. (2013)
Корнюшин В. В. - Свійські собаки і коти як резервенти природновогнищевих і зоонозних гельмінтозів у сучасних умовах України, Малишко Е. І., Малега О. М. (2013)
Куровська Л. Я. - Визначення рівня білка та лізоциму у деяких видів риб, заражених ектопаразитами, водойм України, Лисенко В. М., Воловик Г. П. (2013)
Лобойко Ю. В. - Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа (2013)
Нагорна Л. В. - Епізоотична ситуація щодо ектопаразитозів птиці в господарствах центрального та північно-східного регіонів України (2013)
Наличник Х. Я. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у ТзОВ "Галич хутро" Львівської області, Стибель В. В. (2013)
Орипов А. О. - К вопросу о химиопрофилактике гельминтозов, Юлдашев Н. Э., Джаббаров Ш. А., Исаев Ж. (2013)
Півень О. Т. - Поширення аноплоцефалятозів овець у господарствах півдня Одеської області (2013)
Пилюгін С. В. - Ступінь колонізації мікробами різних топодемів шкіри людей і тварин, що страждають на піодермії (2013)
Приходько Ю. О. - Ефективність препарату "Даран" при нематодозах свиней, Баран В. І. (2013)
Стибель В. В. - Вплив дезінфектанту "Кристал-1000" на спорогонію Isospora suis, Данко М. М., Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2013)
Трофімов М. М. - Епізоотологічні особливості еймеріозу кролів у господарствах АР Крим, Оніщенко Н. Г., Пасунькіна М. О. (2013)
Шайдюк І. В. - Біохімічні показники сироватки крові качок за експериментальної гангулетеракозної інвазії (2013)
Аймалетдинов А. М. - Влияние фотоорганических пестицидов и антидота СЛ-2 на активность ацетилхолинэстеразы в органах кроликов, Асланов Р. М., Гареев Р. Д., Маланьев А. В. (2013)
Балим Ю. П. - Мікотоксикологічний моніторинг кормів для тварин та експериментальне обгрунтування розробки вітчизняного сорбуючого засобу, Руда М. Є. (2013)
Галяутдинова Г. Г. - Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса, Т-2 токсина и кадмия на организм телят на уровне ПДК, Егоров В. И. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу та Е-селену на рівень показників не ферментної системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Гушилик Б. І. - Протимікробна дія, токсичність і фармакологічні ефекти фосфонієвих сполук, що вміщують фрагменти фероценів (2013)
Джасім Навфал Хаммаді - Уміст нікелю у продукції птахівництва за умов експериментального субхронічного отруєння курей-несучок дихлоридом металу, Оробченко О. Л., Куцан О. Т., Романько М. Є. (2013)
Давыдов О. Н. - Человек – социально-экономический катализатор паразитарного загрязнения биосферы, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Давыдов О. Н. - Пути формирования паразитарных систем, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Духницький В. Б. - Обмін речовин в організмі тварин при Т-2 токсикозі (2013)
Егоров Е. Ю. - Ступінь впливу азометинів N-арилхінолінію на адгезивні властивості прокаріотів (2013)
Жестков Н. Н. - Результаты лабораторных испытаний антидота при отравлении карбаматным пестицидом, Алеев Д. В. (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за умов згодовування цитрату германію (2013)
Котелевич В. А. - Основні показники ветеринарно-санітарної експертизи м’яса птиці за різних умов утримання, Бурківська Д. А. (2013)
Красочко П. А. - Токсикологическая характеристика комплексного препарата для профилактики и терапии вирусно-бактериальных желудочно-кишечных инфекций у телят, Усеня М. М., Красочко И. А. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування змішаних біоплівок мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Визначення неорганічних елементів у меді та імаго бджіл методом рентген-флуоресцентного аналізу, Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Нємкова С. М. (2013)
Куцан О. Т. - Стан показників білкового та нуклеїнового обміну в плазмі крові лабораторних тварин за умов хронічного надходження генетично модифікованої сої, Шевцова Г. М., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2013)
Лесик Я. В. - Відтворна здатність кролематок за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому (2013)
Лозова Л. В. - Ефективність препаратів Гінобіотик та Уртакур у профілактиці післяродової патології корів, Бородиня В. І., Федоров Т. В. (2013)
Кучма І. Ю. - Протимікробна активність хітозану та іонів срібла у складі гідроксиапатитних покриттів на металевих імплантатах, Суходуб Л. Б., Мельник А. Л., Парусов А. В., Черняєва Т. А. (2013)
Михайлова С. А. - Розробка методики отримання компонентів для виявлення зеараленону в кормах і продуктах тваринництва з використанням імуноферментного аналізу, Попова О. М., Стегній Б. Т., Куцан О. Т., Коваленко Л. В. (2013)
Музика В. П. - Токсикологічна оцінка препарату Флорикол в умовах гострого експерименту на лабораторних тваринах (2013)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика купруму в організмі щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого експерименту (2013)
Плис В. М. - Аналіз впливу якості кормів на фізіологічний стан високопродуктивних кросів птиці у Дніпропетровському регіоні, Колбасіна Т. В., Мартиненко Г. Н., Короленко Л. С. (2013)
Руденко Е. П. - Внедрение международной системы качества и безопасности при производстве и обороте кормов в Украине, Руденко Е. В., Трускова Т. Ю. (2013)
Семёнов Э. И. - Изучение течения Т-2 токсикоза на фоне применения сорбентов и иммуностимуляторов (2013)
Співак М. Я. - Вплив наночастинок діоксиду церію на інтенсивність росту та споживання кормів молодняком перепілок, Оксамитний В. М., Демченко О. А., Жолобак Н. М., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Поперечна С. Г., Гриневич О. Й. (2013)
Стегній Б. Т. - Аміксин ветеринарний, як базовий засіб противірусного захисту у птахівництві й свинарстві, Бузун А. І., Кольчик О. В., Прохорятова О. В., Стегній М. Ю., Заремба О. В., Редер А. С., Кудринський С. В. (2013)
Степаненко А. А. - Клинико-биохимические показатели обмена соединительной ткани в сыворотке крови различных видов рептилій (2013)
Тарасова Е. Ю. - Применение комплексного лечения при микотоксикозе свиней, Тремасов М. Я. (2013)
Тишківська Н. В. - Залежність фізико-хімічних показників сирого незбираного молока від кількості соматичних клітин (2013)
Філатова О. І. - Розробка методики визначення інсектициду Конфідор 200 SL у продуктах тваринного походження з використанням тонкошарової хроматографії (2013)
Халикова К. Ф. - Изучение острой токсичности синтетического пиретроида в опытах на белых мышах, Егоров В. И. (2013)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення ферм в контексті профілактики хвороб свиней, Хомутовська С. О. (2013)
Чорний М. В. - Резистентність і збереженість поросят, вирощених при груповому та індивідуальному утриманні підсисних свиноматок, Хомутовська С. О. (2013)
Шутченко П. О. - Мікроструктурний аналіз як метод контролю складу та якості м’ясопродуктів, Стегній Б. Т., Медвідь К. О. (2013)
Щебентовська О. М. - Характеристика м’язової тканини свиней різних якісних груп після термічної обробки, Коцюмбас Г. І. (2013)
Якубчак О. М. - Порівняльна характеристика руйнівних та неруйнівних методів відбору проб, Загребельний В. О., Таран Т. В. (2013)
Якубчак О. М. - Щодо токсичності хлорованої водопровідної води, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2013)
Ярошенко М. О. - Моніторинг контамінантів біотичного походження в кормах для сільськогосподарських тварин північно-східного регіону України за 2012 рік, Шевцова Г. М., Балим Ю. П. (2013)
Бердник В. П. - Стандартизація розчину Полтавського бішофіту для застосування у ветеринарній медицині та тваринництві, Кіт А. А. (2013)
Бердник В. П. - Результати експериментальних досліджень властивостей розчину Полтавського бішофіту, як препарату для застосування у ветеринарній медицині, Кіт А. А., Раковська Ю. О. (2013)
Бузун А. І. - Розроблення й випробування тест-набору "Репросуіскрин-ІЕКВМ" для серомоніторингу емерджентних інфекцій свиней, Прохорятова О. В., Кучерявенко Р. О., Заремба О. В., Стегній М. Ю., Герілович А. П., Солоніна Н. Л. (2013)
Волкова М. А. - Применение мукозальной вакцины против ньюкаслской болезни с адъювантом Эмульсиген®-D, Чвала И. А., Ирза А. В., Долгов Д. Л., Капчинский Д. Р. (2013)
Волянська Н. П. - Перспектива розробки вакцинних препаратів на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P. aеruginosa (2013)
Волянський А. Ю. - Перспектива розробки і конструювання вакцинних препаратів нових поколінь для гуманної та ветеринарної медицини (2013)
Драгуть С. С. - Вибір способу очищення антигену бактерії Salmonella enteritidis для непрямого варіанту ІФА, Стегній Б. Т. (2013)
Ефимова М. А. - Подбор чувствительной культуры клеток для репродукции реовируса типа I (2013)
Завгородній А. І. - Вплив ліофілізації на збереження активності та специфічності туберкуліну для ссавців, Білушко В. В., Баранов В. С. (2013)
Ковтун В. А. - Розробка та випробування "Набору тест-штамів Listeria spp. для проведення camp-test та контролю якості поживних середовищ" (2013)
Красочко П. А. - Противовирусные свойства препарата на основе наночастиц серебра, Красочко И. А., Станкуть А. Э., Чижик С. А. (2013)
Люлькова Л. С. - Обеспечение качества наборов для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009, Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Малышева М. А., Еремец В. И., Самуйленко А. Я. (2013)
Обуховська О. В. - Вивчення дії інактивованих вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці на біохімічні показники фізіологічного стану організму курей, Глєбова К. В., Матюша Л. В., Руденко О. П. (2013)
Павленко И. В. - Оптимизация состава защитной среды для симбиотических препаратов, Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Нежута А. А., Салеева И. П. (2013)
Плотникова Э. М. - Применение цитогенетических и молекулярно-генетических методов для видовой идентификации перевиваемых линий клеток животных, Закирова Е. Ю., Иванов А. В., Фаизов Т. Х. (2013)
Притыченко А. Н. - Стандартизация очищенного специфического аллергена (ОСА) для диагностики туберкулеза крупного рогатого скота, Лысенко А. П. (2013)
Самуйленко А. Я. - Основные направления развития промышленной биотехнологии производства ветеринарных препаратов (2013)
Самуйленко А. Я. - Стандартизация разработки регламентов производства лекарственных средств для ветеринарии в новом ГОСТ Р 54763-2011, Токарик Э. Ф., Еремец В. И., Скотникова Т. А., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Бобровская И. В. (2013)
Спиридонов Г. Н. - Результаты испытания вакцины ассоциированной против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят в производственных условиях, Иванов А. А., Спиридонов А. Г., Макаев Х. Н. (2013)
Стегній Б. Т. - Розробка антигену для діагностики респіраторного мікоплазмозу птиці методом імуноферментного аналізу, Заремба І. А., Усова Л. П. (2013)
Стегній Б. Т. - Комісійні виробничі випробуання вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 в реації затримки гемаглютинації, Майорова К. Ф., Музика Д. В., Стегній М. Ю.. Ушкалов В. О., Бабкін М. В., Блоцька О. Ф., Дедок Л. А. (2013)
Стегній М. Ю. - Біотехнологічні аспекти кріоконсервування та зберігання виробничих штамів та атенуйованих ізолятів вірусу хвороби Марека (2013)
Ушкалов В. О. - Підґрунтя для запровадження референс-препарату вакцини проти сибірки тварин, Мачуський О. В., Бабкін М. В., Виговська Л. М., Ковтун В. А., Кошельник В. Г., Криничний О. М. (2013)
Хисматуллина Н. А. - Получение антигенов микобактерий M. bovis BCG-1, M. bovis-8 и M. bovis vallee для дифференциации поствакцинальных и постинфекционных антител, Хаертынов К. С., Шуралев Э. А., Гулюкин А. М., Ахмадеев Р. М., Найманов А. Х. (2013)
Шаповалова О. В. - Дослідження антигенпродукуючої активності перещеплюваної культури клітин FLK-BLV під впливом активних форм кисню, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2013)
Риженко В. П. - Результати інноваційної та науково-організаційної діяльності з питань профілактики анаеробних інфекцій, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І. (2013)
Унковська О. М. - Інноваційні наукові розробки ННЦ "ІЕКВМ" у системі забезпечення ветеринарного благополуччя м’ясного та молочного скотарства, Швидченко А. М., Дунаєв Ю. К., Логвиненко М. Ю., Вовк Д. В., Джибо Ю. Г. (2013)
Волянский Ю. Л. - Академик Цехновицер М. М. основные вехи жизни и научной деятельности (к 125- летию со дня рождения), Моисеенко Т. Н., Волянская Н. П. (2013)
Гафуров А. Г. - Основные итоги и перспективы научных исследований по изучению эпизоотической ситуации, разработке средств, методов терапии и профилактики протозойных болезней животных в Узбекистане (2013)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-вересні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів вдосконалення систем централізованого водяного опалення житлових будівель (2011)
Григоров А. Б. - Диэлектрический контроль загрязненности автомобильных трансмиссионных масел (2011)
Редько А. А. - Усовершенствованная тепловая схема котельной установки с когенерацией электроэнергии, Павловский С. В. (2011)
Захматов В. Д. - Прогресс пошёл вспять, но все ли пути найдены? Атомная энергетика – шаг назад два шага вперёд (2011)
Сохацька О. М. - Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, Стрельбіцька Н. Є. (2011)
Болотских Н. Н. - Модульные двухгорелочные трубчатые газовые инфракрасные нагреватели (2011)
Гуревич М. О. - Властивості спалювання біоенергетичного палива та визначення рівноважних продуктів згоряння, Куріс Ю. В. (2011)
Бойко А. В. - Стратегия развития науки - мировой опыт и опыт фирмы GE (General Electric) (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и подписчиков (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Варламов Г. Б. - Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції, Приймак К. О. (2011)
Андреев С. Ю. - Инструментальный контроль качества коммунальных услуг, Федоров И. П. (2011)
Тройникова Е. Н. - Энергозатраты в составе безопасности перевозок (2011)
Колесников О. В. - Напрямки зниження енерговитрат у собівартості будівельної продукції (2011)
Кузьмин В. В. - Перспективы использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации, Кирисов И. Г. (2011)
Ганжа А. Н. - Совершенствование поверхностного теплообменного оборудования объектов энергетики, промышленности и коммунально-бытовой сферы, Марченко Н. А., Подкопай В. Н. (2011)
Парфенова Е. Н. - Региональные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства в Белгородской области (2011)
Канцедал Д. С. - Теоретичні аспекти визначення факторів амортизаційної політики (2011)
Дмитрик В. В. - К образованию брызг расплавленного металла при дуговой сварке в среде углеродистого газа, Глушко А. В. (2011)
Синяева О. В. - Метод получения математической модели произвольного объекта, Абдуев М. М., Журавский А. А. (2011)
Овчаров С. В. - Аналитическое исследование тепловых переходных процессов при пуске асинхронных электродвигателей в условиях соизмеримой мощности (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и читателей (2011)
Абизова Л. - Традиції в контексті соціально-політичного простору сучасної України (2013)
Агібалова Т. - Вербалізація світоглядних концептів як репрезентація мовного інтелектуалізму в драматургії Лесі Українки (2013)
Балера О. - Українські громадські об’єднання Російської Федерації: проблеми формування організаційних структур для розвитку національної освіти (1991–2012 рр.) (2013)
Грабовський С. - "Ukraіna Іrredenta" Юліана Бачинського як ідейна вершина українського соціалізму останньої третини ХІХ століття (2013)
Гринів І. - Запит на харизматичне лідерство в українському культурно-історичному контексті (2013)
Ґудзь В. - Джеймс Мейс про український геноцид 1933 року і його наслідки для сучасного суспільства (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського