Резнікова Н. В. - Роль прямих іноземних інвестицій в продукуванні економічного зростання країн, що розвиваються: парадокси фінансової залежності (2013)
Беззубченко О. А. - Оцінка ефективності зовнішньоторговельного співробітництва України з Кіпром, Батичко Д. І. (2013)
Булатова О. В. - Регіоналізація виробництва процесу як фактор розвитку азійсько-тихоокеанської моделі регіональної інтеграції (на прикладі текстильної галузі) (2013)
Марена Т. В. - Сучасні джерела фінансування економік країн світу (2013)
Іващенко О. А. - Проблема оцінки наслідків лібералізації руху капіталу в контексті ризиків фінансової інтеграції (2013)
Ніколенко Т. І. - Особливості іноземної інвестиційної діяльності України з республікою Кіпр (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2013)
Матковський О. - Історія кафедри мінералогії Львівського університету, її найвагоміші здобутки (до 150-річчя з часу заснування), Скакун Л. (2014)
Бекеша С. - Дослідження природних діамантів у Львівському університеті (до 85-річчя від народження проф. З. Бартошинського) (2014)
Кульчицька Г. - Мінералогія України в контексті мінералогії Світу, Павлишин В. (2014)
Ковальчук М. - Мінералогічні дослідження у відділі літології Інституту геологічних наук НАН України, Компанець Г., Фігура Л., Крошко Ю., Усмінська О. (2014)
Vasilenko V. - On the origin of kimberlites and diamonds present therein, Kuznetsova L., Tolstov А., Minin V. (2014)
Зінчук М. - Мінералогічні особливості давніх кір звітрювання у зв'язку з алмазорозшуковими роботами (2014)
Чепіжко О. - Акцесорні мінерали і потенційна рудоносність геологічних об'єктів, Кадурін В. (2014)
Пономаренко О. - Головні морфологічні типи кристалів циркону з двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита, Курило С., Коваленко О. (2014)
Іваницький В. - Радіаційно окиснене залізо в структурі турмаліну та його термічна стійкість, Гречановська О., Брик О., Польшин Е., Галабурда Ю. (2014)
Білик Н. - Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України, Яценко І., Побережська І., Степанов В. (2014)
Словотенко Н. - Сульфат-сульфідна рівновага в системі мінералоутворення епітермальних родовищ, Скакун Л. (2014)
Білоніжка П. - Мінеральний склад і мікроструктура кременів із верхньокрейдових і палеогенових відкладів басейну р. Бодрак (Крим), Дацюк Ю. (2014)
Білоніжка П. - Походження лангбейніту в покладах калійних солей Передкарпаття (2014)
Наумко І. - Вуглеводні флюїдних включень у мінералах нафтогазоносних породних комплексів Кросненської зони Українських Карпат (стан і пріоритети досліджень), Занкович Г. (2014)
Гулій В. - Тверді природні бітуми - індикатори вторинних ореолів, утворених під час вуглеводневого метасоматозу, Петруняк Г., Побережська І. (2014)
Дяків В. - Онтогенічна модель формування термокарстових печер та їхнього агрегатного облямування в мірабіліт-тенардитових відкладах із вторинних розсолів калійних родовищ Передкарпаття, Кицмур І., Матковський О. (2014)
Матковський О. - Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Мінералогія: сьогодення і майбуття" (присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті), Мисяк І., Сливко Є. (2014)
Академік Микола Петрович Щербак (до 90-річчя від дня народження) (2014)
Ализаде А. А. - Трагедия одиночества в романах Марины Палей "Ланч" и "Хор" (2014)
Бобровницька Н. В. - Специфіка віршування українських народних пісень (за збірками "Пісні рідного села", уклад. а. путь; "Народні пісні Житомирщини (з колекцій збирачів фольклору)", уклад. Л. Єфремова) (2014)
Вельможко Я. Ю. - Дискурс Олеся Гончара про літературу в його щоденниках (2014)
Гура Н. П. - Архетипна основа та ритуальні паралелі міфу про Іфігенію (2014)
Іваннікова Л. І. - "Устное повествование" запорожця Микити Коржа ЯК факт історії української фольклористики (2014)
Кравченко А. Г. - Поетика роману "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка (2014)
Кравченко В. О. - Ретрансляція політичних новин у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко, Шабаль К. С. (2014)
Логвиненко Ю. В. - В’язнична лірика Миколи Руденка як відображення епохи (2014)
Ніколаєнко В. М. - Специфіка оніричних елементів повістей І. Франка "для домашнього огнища" й "Основи суспільності" (2014)
Ніколова О. О. - Псевд як окремий літературний тип: до питання доцільності затвердження поняття (2014)
Павленко І. Я. - Дума "Про Федора Безродного" в контексті звичаєвої культури Запорожжя: деякі спостереження (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Українське козацтво в інтерпретації Б. Грінченка (2014)
Січкар О. М. - Специфіка комічного в сучасній українській літературі (на прикладі творчості вісімдесятників) (2014)
Стасик М. В. - Епічна модель світу в романі У. Самчука "Марія" (2014)
Хом’як Т. В. - Жінка на вістрі історії (за романом Володимира Лиса "Соло для Соломії") (2014)
Щедрин И. Л. - Память жанра былины в поэме Н. М. Карамзина "Илья Муромец" (2014)
Бабанина А. С. - Социокультурный феномен православной проповеди: предпосылки лингвистического исследования (2014)
Бережной В. А. - Интернет-мем и анекдот: к постановке проблемы (2014)
Бігдан М. В. - Становлення та розвиток давньоанглійського квазібезособового речення з позиції теорії управління та зв’язування (2014)
Bilousenko P. І. - Results and prospects of research of dynamics of affix derivation of noun (2014)
Бойко Л. П. - Перифрази як засіб вторинної номінації (на матеріалі "Щоденників" Олеся Гончара), Омельченко В. В. (2014)
Бондаренко О. М. - Оцінювальна лексика в сучасному політичному дискурсі, Литвиненко О. К. (2014)
Budagova А. M. - Pragmatic aspects of mass media (2014)
Волкова О. М. - Засоби репрезентації та відтворення українською мовою макроконцепту "Портрет" (на матеріалі німецькомовних художніх текстів) (2014)
Голтвяниця Н. Ю. - Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу, Серга Н. В. (2014)
Джавадова П. А. - Некоторые проблемы развития разговорной речи в контексте формирования коммуникативной компетенции (2014)
Іващенко В. Л. - Слов’янське ономасіологічне термінознавство кінця ХХ–початку ХХІ ст., Туровська Л. В. (2014)
Клименко О. Л. - Антропоніми як основа для деривації в сучасній англійській мові (2014)
Костенко Г. М. - Рецептивна поетика в перекладознавстві (на прикладі набоківського перекладу "Слова про Ігорів похід") (2014)
Костенко Н. Д. - Національно-культурна специфіка номінацій-вербалізаторів понять сфери вищої освіти в сучасній англійській мові (2014)
Kuragina L. P. - Deutsche sprachtabus: versuch einer klassifikation (2014)
Мацегора И. Л. - Синтагматическая специфика дефектных видовых коррелятов в современном русском языке (2014)
Медведь М. Н. - Лингвокогнитивный анализ синтаксических конструкций на примере структуры, вербализующей концепт бытийность (2014)
Муравська С. М. - Граматичні особливості фразеології радіообміну (2014)
Правда Н. А. - Урахування стилістичних особливостей художніх та наукових текстів при перекладі (2014)
Сірик С. В. - Новотвори в мовно-художній системі В. А. Чабаненка (на матеріалі поетичної збірки "Оратанія") (2014)
Сніца Т. Є. - Переклад у контексті міжкультурної комунікації (2014)
Стовбур Л. М. - Розмовна лексика в українськомовних блогах, Денисенко М. С. (2014)
Шматко І. В. - Особливості омонімії в українській бджільницькій термінології (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Філологічні науки" (2014)
Полумбрик М.О. - Альгінати в харчових технологіях, Іщенко В. М., Сірик А. О., В.С. Костюк В. С., Полумбрик О. М. (2014)
Іванченко К. В. - Вплив способів одержання червоних столових виноматеріалів на їх якість (2014)
Ткаченко Д. О. - Аналіз мікрофлори зернової сировини та способи її пригнічення у спиртовому виробництві, Шиян П. Л., Зубченко В. С., Косів Р. Б. (2014)
Вербицький Б. І. - Коефіцієнти вологоперенесення моркви, Луцик Ю. П., Левківський Т. М. (2014)
Ємельянова Н. О. - Зміни хімічного складу при солодорощенні рису, Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Білокур Л. О., Скидан В. О. (2014)
Роман Т. О. - Фізико-біохімічні зміни при старінні клітин шампіньйона, Мазуренко О. Г., Дубівко А. С., Бибич О. Г., Захаров В. В. (2014)
Іванов С. В. - Використання механотронних підсистем в процесі вилучення та концентрування органічних домішок спирту, Шиян П. Л., Булій Ю. В. (2014)
Каліновська Т. В. - Дослідження функціональних властивостей гідроколоїдів з метою застосування у виробництві цукеркових мас, Вайсеро О. О., Кохан О. О., Оболкіна В. І. (2014)
Дюкарева Г. І. - Моделювання рецептури бісквіта із заданими показниками якості, Гасанова А. Е., Дьяков О. Г. (2014)
Криворотько В. М. - Впливи фізико-хімічних параметрів на мікрофлору харчових середовищ, Максименко І. Ф., Білик О. А., Піддубний В. А. (2014)
Тележенко Л. М. - Розробка технологій кулінарних виробів з каш зі збалансованим складом, Кашкано М. А. (2014)
Хіврич Б. І. - Фактори, що впливають на синтез діоксиду сірки в пиві, Роздобудько Б. В. (2014)
Кошова В. М. - Чисте довкілля – додатковий прибуток, Куц А. М., Лубяной М. О. (2014)
Марценюк О. С. - Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв НУХТ. Досягнення наукової школи професора В.М. Стабнікова, Шевченко О. Ю., Малежик І. Ф., Зав`ялов В. Л. (2014)
Мирончук В. Г. - Оцінка середньої товщини шару міжкристального розчину на полідисперсних кристалах цукру в процесі центрифугування цукрових утфелів, Підгорний В. В., Кузьменко Б. В. (2014)
Гонта І. А. - Перехідні процеси в вакуумних технологіях стабілізації продукції, Гіджеліцький В. М., Максименко І. Ф. (2014)
Кулінченко В. Р. - Теплообмін на пористих структурах, Каптановський Д. В. (2014)
Гончаренко Б. М. - Автоматичне керування стабільністю горіння при розмірному електроерозійному обробленні деталей дугою, Лобок О. П., Борисенко Д. Д. (2014)
Світлик А. М. - Динаміка руху двофазних систем в капілярі, Прохоров О. М. (2014)
Мироненко С. М. - Особливості процесів пророщування ячменю, Бут С. А., Бойко О. О. (2014)
Пушанко М. М. - Теплова обробка стружки з морожених буряків, Верхола Г. Л., Верхола Л. А. (2014)
Якимчук М. В. - Дослідження мехатронного модуля лінійного переміщення з пневмоприводом на базі використання пропорційних регуляторів тиску, Мироненко С. М. (2014)
Гавва О. М. - Алгоритм вибору оптимальної структури фасувально-пакувальної машини для в’язкої харчової продукції, Беспалько А. П., Токарчук С. В. (2014)
Кривопляс – Володіна Л. О. - Аналіз динамічних процесів в системі активних лотків-живильників блістерних машин, Валіулін Г. Р., Легун А. В. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення методів управління охороною праці на підприємствах харчової промисловості, Коваленко С. Д. (2014)
Лобок О. П. - Огляд методів та областей аналітичного конструювання оптимальних регуляторів для стаціонарних і нестаціонарних багатовимірних об’єктів керування, Гончаренко Б. М., Слезенко А. М. (2014)
Хіврич О. В. - Вибір показників і критерію ефективності функціонування системи управління цивільним захистом населення і території при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Володченкова Н. В., Литвиненко А. М. (2014)
Криворотько В. М. - Рекуперація механічної енергії в машинах циклічної дії, Васильківський К. В., Соколенко А. І. (2014)
Дудко С. Д. - Розрахунок коефіцієнта теплового випромінювання димових газів у каналі печі з циклотермічною нагрівною системою (2014)
Чагайда О. А. - Енергетичні трансформації в газорідинних системах (2014)
Величко А. Є. - Науково-методичні підходи до формування нормативних систем на виробництві молочних продуктів і морозива, Маслова І. В. (2014)
Marena T.V. - Spatial shifts in the global financial market regional structure (2014)
Морозов В.С. - Регулювання ринку цінних паперів та похідних фінансових інструментів у ФРН (2014)
Галушка О.М. - Ефективність валютного каналу трансмісійного механізму в стабілізаційних заходах великих і малих економік (2014)
Звездова А.Б. - Формирование единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭс: внешнеторговые и экономические аспекты, Килин В.В. (2014)
Шатило О.А. - Питання формування та реалізації національних економічних інтересів України (2014)
Завора Т.М. - Реформування системи загальнообов‘язкового державного соціального страхування на випадок безробіття у контексті забезпечення соціальної безпеки, Литвин І.О. (2014)
Резнікова Н.В. - Офіційна допомога в контексті реалізації цілей розвитку тисячоліття: проблема скорочення нерівності у доходах та боротьби з бідністю, Рубцова М.Ю. (2014)
Царук И.М. - Защита прав потребителей: зарубежный опыт и уроки для Украины, Шпилевая Ю.Б. (2014)
Мельник Т.М. - Регулювання експорту зерна в Україні, Головачова О.С. (2014)
Іващенко О.А. - Феномен фіскального федералізму в контексті цілей макроекономічної політики: роль податково-бюджетних регуляторів (2014)
Мороз О.В. - Методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства та якості оновлення його потенціалу, Воловодюк С.С., Гребеньок І.В. (2014)
Босовська М.В. - Теоретичне обґрунтування інтеграції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2014)
Шанда В. І. - До теорії складу біогеоценозу, Маленко Я. В., Ворошилова Н. В., Шанда Л. В. (2014)
Cкляр В. Г. - Экологические связи естественного возобновления клена остролистного в условиях Новгород-Северского Полесья (2014)
Жигалова Т. П. - Особливості відновлення сосни кримської у деревостанах, пошкоджених вогнем (2014)
Матвиенко В. В. - Биоиндикация состояния окружающей среды с помощью подсолнечника (2014)
Грабовська Т. О. - Снігова індикація як показник забруднення навколишнього природного середовища м. Біла Церква викидами автотранспорту (2014)
Джиган О. П. - Використання декоративних рослин в озелененні автошляхів Дніпропетровського мегаполісу (2014)
Зайцева І. А. - Аналіз стану деревних рослин придорожньої лісосмуги між селищами Дослідне і Новоалександрівка (Запорізьке шосе м. Дніпропетровськ), Ловинська В. М., Ситник С. А. (2014)
Бессонова В. П. - Аналіз насіннєвої продуктивності та якості насіння робінії звичайної у парках м. Дніпропетровськ, Іванченко О. Є. (2014)
Курбатова І. М. - Вплив антропогенних чинників на якість води рибогосподарської водойми "ЗАТ Антонов" с. Круглик, Тупицька О. М., Смоленський О. О. (2014)
Лисак О. О. - Порівняльна характеристика пластичних ознак, форм турецького відгалуження японського коропа коі (Сyprinus carpio KOI), Шевченко П. Г., Цедик В. В. (2014)
Онопріенко В. П. - Порівняльна характеристика живлення бичка-пісочника (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814) різних біотопів прісних водойм України, Діденко А. В. (2014)
Андрусевич К. В. - Екоморфічна характеристика мезофауни педоземів ділянки рекультивації Нікопольського Марганцеворудного бесейну (2014)
Михайленко І. Л. - До методики дослідження ґрунтової мезофауни у складі консорційних екосистем, Сметана О. М. (2014)
Dudareva G. F. - Dynamics of residual concentrations of organochlorine pesticides in the soils of zaporizhzhya region, Cezonenko O. O., Mozolyuk I. I., Karabut L. P., Kuritsyna L. O. (2014)
Домніч А. В. - Вплив копитних із різною щільністю популяцій на чагарникову рослинність південного сходу України, Пепко В. О., Капелюш Н. В. (2014)
Матвійчук О. А. - Окремі аспекти гніздової біології зяблика Fringilla coelebs (Fringillidae, Aves) у м. Вінниці та околицях (2014)
Кармышев Ю. В. - Современное состояние фауны пресмыкающихся побережья Молочного лимана (2014)
Уваєва О. І. - Особливості зараження тематодами популяцій живородок (Mollusca: opistobranchia: viviparidae) різного віку (2014)
Rubtsova N. Yu. - Infestation of five cyprinids from the upper part of the kakhovske reservoir by monogeneans (2014)
Крупей К. С. - Дріжджі Rhodotorula mucilaginosa 1394 – біоіндикатори забруднення довкілля важкими металами (2014)
Кузьміна М. А. - Стан панкреатичних острівців і клітин Панета щурів при дії гіпоксії та хлориду алюмінію, Григорова Н. В., Осадча М. В. (2014)
Данченко Н. М. - Особливості біосинтезу жовчних кислот у печінці щурів при навантаженні їх організму таурином, Бабан В. М., Решетнік Е. М., Весельський С. П., Цудзевич Б. О. (2014)
Avramenko N. V. - The influence of environmental factors on the health of pregnant, the fetus in utero and newborns (2014)
Антоненко Н. - Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации (2012)
Багратіон-Мухранська К. - До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло" в українських народних приказках та шотландських баладах (2012)
Богуцький В. - Мовні моделі простору як культурно-національний феномен (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) (2012)
Боса А. - Культуроніми в художньому тексті: принципи класифікації (на матеріалі англомовного художнього роману Надіма Аслама "Мапи загублених закоханих") (2012)
Гончарук Т. - Вербально-символічна об'єктивація бінарних опозицій у фольклорних текстах (2012)
Дерба С. - Письмові форми мови в українській етнолінгвістиці (2012)
Д'яконова О. - Концептуалізація горя в німецькій та українській романтичній ліриці: регулятивний аспект (2012)
Завадська О. - Статус поняття "спецслужби" в українській, російській та англійській лінгвокультурах: лексико-семантичний аналіз (2012)
Каша К. - Теоретико-методологічні основи вивчення тюркської міфологічної лексики (2012)
Курушина М. - Мовно-культурна специфіка онімів українських чарівних казок (2012)
Мурашевич К. - Символічність образів природи у китайській класичній пейзажній ліриці (2012)
Ткаченко О. - "Вічний сон" як семантична група оніричної лексики в різних лінгвокультурах (на матеріалі української, англійської та латинської мов) (2012)
Боровик Я. - Словотвірний аналіз лексем-вербалізаторів концепту "таємниця" (на матеріалі сучасної української мови) (2012)
Васюкова Н. - Этимологический и семантический анализ имени концепта патриот (на материале украинского, русского, английского и французского языков) (2012)
Жалай В. - Концепт любов у французькій пареміології (2012)
Кислицына Н. - Семантико-когнитивный анализ концепта работа (на материале английского, французского, украинского и русского языков), Норец Т. (2012)
Лазер Т. - Символи природи як основа образної складової концепту смерть малої прози Луїджі Піранделло (2012)
Логвиненко М. - Текстовий концепт дитинство в прозі Еріка–Еммануеля Шмітта: досвід лінгвокогнітивного аналізу (2012)
Настенко С. - Метафоричне відтворення текстових концептів у іспанській поезії ХVІ–ХVІІ століть (2012)
Пойнар Л. - Семантичний простір фразеології як джерело інтерпретації концепту істинний шлях у картині світу китайського етносу (2012)
Шамшур М. - Концепт кохання в культурно-специфічному контексті картини світу китайського етносу (2012)
Білас А. - Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах (2012)
Дворніков А. - "Проміжна мова" як домінантна ознака перекладацького стилю Миколи Лукаша (на прикладі перекладу балади Ф. Шиллера "Freundschaft") (2012)
Іваницька М. - Структура мовної особистості перекладача художньої літератури як інтердисциплінарна категорія (2012)
Іваннікова Я. - До питання про типи еквівалентності при перекладі фразеологічних одиниць політичного роману Вольфганга Кеппена "Оранжерея" (2012)
Кучма О. - Імпліцитні засоби вираження припущення в німецькій мові та їхні українські відповідники (2012)
Ласка І. - Антуан Арно про переклад релігійних текстів французькою мовою (2012)
Мельник А. - Функції сучасної американської анімації як основа вибору перекладацьких стратегій (2012)
Онищук М. - Часткова лакунарність субстантивів в англійській та українській мовах (2012)
Пермінова А. - Українська перекладна рецепція інтермедіального персонізму Френка О'Гари (2012)
Ребенко М. - Лінгвостатистичний аналіз об'єктивної та прагматичної деформацій у текстах перекладу різножанрової художньої прози Дж. Селінджера на мікростилістичному рівні (2012)
Дель Ґаудіо С. - Аспекти зіставного синтаксису італійської та української мов (2012)
Скалевська Г. - "Бетонна" поезія українською: особливості відтворення структурно-семантичної будови американської конкретної поезії в українському перекладі (2012)
Чобан М. - Семантическая категоризация событийных схем материального мира в кросс-лингвистической перспективе (2012)
Шабуніна В. - Переклад юридичного тексту в контексті міжкультурної правової комунікації (2012)
Акульшин О. - Дискурс як засіб когнітивного конституювання знання (2012)
Андрухович А. - Щодо формування феномену інформаційно-комунікативне суспільство (2012)
Багрій О. - Логічні прийоми переконання у науковому дискусійному дискурсі (2012)
Басюк Л. - Негармонійне спілкування в парламентському дискурсі Великої Британії (2012)
Беззубова О. - Смс-повідомлення як тип електронної комунікації (2012)
Belichenko M. - Models and functions of communication processes in personal interaction, Matvienko O. (2012)
Здражко А. - Транслятологічна проблематика структуризації дитячої літератури (2012)
Івасишина Т. - Риторичний дискурс: параметри виміру (2012)
Климентова О. - Вербальна маніпуляція у практиці культової діяльності (2012)
Козяревич Л. - Феномен емоційної фасцинації у лінгвістичному аспекті (2012)
Корольов І. - Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія (2012)
Курченко Л. - Лінгвістичне конструювання гендерних відносин влади в дискурсі: до історії та методології досліджень (2012)
Лисюченко М. - Бінарні опозиції як мовний прийом міфологізації у французькому політичному дискурсі (2012)
Малікова О. - Протиставлення як риторичний прийом і стратегія християнського теологічного дискурсу (2012)
Пальшина О. - Лінгвістичні та психологічні аспекти вивчення комунікативної поведінки мовця: категорії, теорії, персоналії (2012)
Подшивайлова А. - О возможностях метода коалиционного проектирования в масс-медийном политическом дискурсе (2012)
Пожидаева И. - Симулякрность как основа манипулятивного дискурса блога: лингвофилософский аспект (2012)
Снєжик О. - Процес екологізації сучасного рекламного дискурсу автомобілів (2012)
Чернишова Ю. - Релігійний текст, стиль, дискурс: уточнення понять (2012)
Шелякіна А. - Сутність і функції проксеміки як невербального засобу комунікації (на матеріалі сучасної англомовної художньої літератури) (2012)
Манакін В. - Рецензія на навчальний посібник "Когнітологія та концептологія в лінгвістичному висвітленні" (2012)
Лупенко Ю. О. - Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України (2014)
Ібатуллін Ш. І. - Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні, Шанін О. В., Степенко О. В. (2014)
Стоянець Н. В. - Типологізація регіонів як інструмент процесу прогнозування (2014)
Юзефович А. Е. - Антикризова стратегія виробництва сировинних і продовольчих ресурсів (2014)
Пабат В. О. - Резерви збільшення виробництва молока і м’яса в Україні, Вінничук Д. Т. (2014)
Шпикуляк О. Г. - Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект, Материнська О. А., Мазур Г. Ф. (2014)
Терещенко С. І. - Вплив природно-ресурсного потенціалу на рівень розвитку аграрного сектору регіону (2014)
Марценюк–Розарьонова О. В. - Шляхи подолання дефіцитності бюджету (2014)
Алескерова Ю. В. - Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве (2014)
Pugachov M. I. - The world market and development of the globalization process, Vlasov V. I. (2014)
Власюк Т. О. - Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість (2014)
Лаврук О. В. - Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств (2014)
Салахов С. В. - Основные направления государственной поддержки сельского хозяйства в Азербайджанской Республике (2014)
Абдулгасанов Т. Т. - Инвестиционный климат Азербайджанской Республики как ключевой фактор развития сельского хозяйства (2014)
Бабич Ю. А. - Кредитні ресурси як важливий елемент розвитку аграрної сфери (2014)
Гомза В. М. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2014)
Рудницька А. С. - Особливості державного регулювання зерновиробництва (2014)
Басанська Л. О. - Інформація про проведення засідання круглого столу на тему "Результати реформування аграрного сектору економіки України та перспективи його розвитку" (2014)
Саблук П. Т. - Соціально-економічний розвиток сільських територій в контексті зміцнення економічної безпеки (рецензія на монографію Залізко В. Д. "Сільські території України: стратегічні пріоритети розвитку в контексті зміцнення економічної безпеки") (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Зміст журналу за 2014 рік (2014)
Афанасьев Ю. Л. - Інформація та ентропія у сучасному культурному просторі (2013)
Онищенко И. Г. - Интернет технологии формирования политической культуры (2013)
Полищук E. П. - Ценностный мир "человека эстетического" и "человека стандартизированного", или Феномен эстетического сенситивизма (2013)
Батичко Г. І. - Український культурний простір першої чверті ХХ століття в дзеркалі мистецької періодики (2013)
Гулая О. С. - Традиції жертвоприношення як культурний код етнічної свідомості греків України (2013)
Дабло Л. Г. - Роль Д.М. Овсянико-Куликовського у культурно-просвітницькому процесі в Україні на прикінці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Кудлай В. О. - Розвиток бібліотечної справи в Україні: теоретичні, нормативні та змістові засади (2013)
Нікольченко Ю. М. - Барокова традиція козацького літописання у зображенні битви під Берестечком, Нікольченко Т. М. (2013)
Орехова С. Е. - Социальная реклама на почтово-благотворительных марках Российской империи (2013)
Рябуха Ю. В. - Крест Виктории: из истории награды (2013)
Сабадаш Ю. С. - Етнокультурний туризм: особливості та перспективи розвитку, Гавенко О. С. (2013)
Стахієва Н. В. - Культуротворча діяльність В.М. Перетца в контексті української національної ідеї кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Устименко Л. М. - Танцювальний туризм як спеціалізований тур продукт на туристичному ринку світу, Кузнєцова О. (2013)
Оленич Т. С. - Гендерный аспект философской системы ислама (на примере Исламской Республики Иран), Трима Е. А. (2013)
Слющинський Б. В. - Феномен міжкультурної комунікації: соціологічний аспект (2013)
Трима K. А. - Аксіологія соціокультурної глобалізації (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Книжкова полиця (2013)
Порядність, професіоналізм, патріотизм – принципи, якими керується у житті Михайло Цимбалюк (2014)
"Вчення про те реальне і в апогеї геніальне…" – основа наукової діяльності і життєва позиція Михайла Кельмана (2014)
Біленкова Ю. С. - Дипломатичні зусилля УРСР у боротьбі із апартеїдом: аспекти міжнародного права (2014)
Боровікова В. С. - Конституціоналізм правової держави: інтерпретаційні підходи Б. Кістяківського, Кельман М. С. (2014)
Грищук В. К. - Теоретичні концепти сучасних реформаційних процесів в Україні (2014)
Макарчук В. С. - Передумови та міжнародно-правові особливості встановлення кордону між Румунією та Радянським Союзом після Другої світової війни, Рудий Н. Я. (2014)
Мацькевич М. М. - Генеза прав людини: правовий та філософський аспекти (2014)
Мелех Л. В. - Деякі питання юридичної відповідальності як одного з видів гарантій законності: історико-правовий аспект (2014)
Мельник О. А. - Політична децентралізація та широке місцеве самоврядування в Україні як засіб подолання конфліктів між державою і суспільством: ідеї окремих мислителів середини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Рожко В. В. - Особливості іудейського (єврейського) права (2014)
Долинська М. С. - Правовий статус нотаріуса на українських землях за часів Російської імперії на підставі Положення про нотаріальну частину від 14 квітня 1866 р. (2014)
Коваленко А. В. - Заборгованість із заробітної плати: мультиправовий аспект (2014)
Гаврильців М. Т. - Принцип єдності прав і обов’язків у сфері охорони довкілля як основа еколого-правового статусу людини і громадянина (2014)
Єсімов С. С. - Юридична природа адміністративних правопорушень у інформаційній сфері (2014)
Ілюшик О. М. - Одностороннє розірвання адміністративного договору як засіб забезпечення його належного виконання (2014)
Кісіль Р.-В. В. - Модернізація інституту юридичної відповідальності працівників органів внутрішніх справ України в умовах адміністративної реформи (2014)
Кісіль З. Р. - Технологія управління службовою кар’єрою працівників органів внутрішніх справ України (2014)
Ковалів М. В. - Принципи адміністративного судочинства: поняття, зміст, система, Стахура І. Б. (2014)
Криволапчук В. О. - Сучасний погляд на методи адміністративного права (2014)
Орлов В. А. - Територіальна громада – фундатор громадського порядку адміністративної одиниці (2014)
Ряшко О. В. - Забезпечення правопорядку і громадської безпеки правоохоронними органами в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Ярошенко Ю. О. - Досвід діяльності приватних охоронних структур зарубіжних країн у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2014)
Бурда С. Я. - Юридичний аналіз спеціальної конфіскації майна як іншого заходу кримінально-правового характеру за КК України (2014)
Коміссарчук Ю. А. - Підкуп за кримінальним законодавством України, Якимова С. В. (2014)
Нагачевська Ю. С. - Кримінально-правова характеристика торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації (2014)
Пасєка О. Ф. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: окремі проблемні питання (2014)
Хлистун О. Л. - Діяльність підрозділів карного розшуку в попередженні квартирних крадіжок: оперативно-розшуковий аспект (2014)
Балинська О. М. - Ім’я, соціальна роль, професія і поведінка як семіотичні характеристики людини, гарантовані суспільством і правом (2014)
Гирила І. М. - Основоположні ідеї філософії права Б. М. Чичеріна, Савайда О. І. (2014)
Грищук О. В. - Застосування природного права під час здійснення судового угляду: філософсько-правовий вимір, Попов Д. І. (2014)
Токарська А. С. - Методологічний синергізм філософії права (2014)
Наукове життя (2014)
Наші автори (2014)
Бамбурак Н. М. - Аналіз наукових досліджень процесу ресоціалізації звільненого правопорушника (2014)
Зубрицька-Макота І. В. - Суїцид як крайня форма психологічного неприйняття себе: допомога психологу діагностувати проблему, Христук О. Л. (2014)
Калька Н. М. - Психологічні особливості деструктивного впливу сім’ї на соціалізацію дитини, Васільєва О. В. (2014)
Климків Р. І. - Соціальна активність у структурі просоціальних взаємин осіб, які відбувають покарання із випробуванням (2014)
Марчук А. В. - Психолого-педагогічні основи та особливості соціальної роботи з різними типами сімей, Кузик О. М. (2014)
Осьодло В. І. - Виклики "арабської весни": соціально-психологічний та соціально-політичний аналіз, Будагьянц Л. М. (2014)
Александров Д. О. - Особливості дослідження структурних компонентів особистості працівника ОВС (2014)
Борисюк О. М. - Характеристика професійної компетентності офіцерів ОВС (2014)
Єсімов С. С. - Психологічна взаємодія співробітників патрульної служби транспортної міліції з пасажирами (2014)
Кісіль З. Р. - Історіографія проблеми дослідження професійної деформації працівників органів внутрішніх справ України як наукова парадигма (2014)
Ковалів М. В. - Окремі аспекти розвитку регулятивної компетентності співробітників органів внутрішніх справ України (2014)
Наугольник Л. Б. - Індивідуальні відмінності у реагуванні на стрес керівниками ОВС, Кіт В. В. (2014)
Жидецький Ю. Ц. - Психолого-педагогічні аспекти формування критичного мислення студентів (2014)
Малинович Л. М. - Вплив інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця, Легендзевич Г. Я. (2014)
Матеюк О. А. - Психологічні особливості професійної ідентичності майбутніх суб’єктів праці (2014)
Матійків І. М. - Емоційні уміння майбутнього фахівця професій типу "людина – людина": результати експериментального дослідження (2014)
Петришин В. В. - Формування професійно значущих якостей студентів-психологів (2014)
Сурмяк Ю. Р. - Психолого-педагогічні компоненти формування правосвідомості студентської молоді, Кудрик Л. Г. (2014)
Гуменюк Л. Й. - Мережевий тролінг як вид комунікативної поведінки (2014)
Венцик О. В. - Креативність як процесуальна характеристика творчого мислення (2014)
Карпенко Н. А. - Психологічний зміст і структура творчого потенціалу особистості (2014)
Козирєв М. П. - Комунікативні бар’єри спілкування та шляхи їх подолання (2014)
Андрушко Л. М. - Вплив червоного кольору на психосоматику людини, Ясінський В. П. (2014)
Баранюк Н. І. - Вплив керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету, Гоза В. М. (2014)
Блажівський М. І. - Поняття адаптації у сучасній науковій літературі (2014)
Лозинський О. М. - Психологічні засоби політичної корупції у формуванні феодальних відносин та абсолютизму (2014)
Майорчак Н. М. - Психологічні аспекти формування кар’єрних орієнтацій у менеджерів низової ланки, Мозола Н. М. (2014)
Орищин Л. C. - Вплив стресу сьогодення на планування майбутнього та ціннісні орієнтації сучасної молоді (2014)
Семенів Н. М. - Методологічні підходи до вирішення етнічних конфліктів у площині практики сучасних міжетнічних взаємин (2014)
Коваль О. Я. - Легітимація державної влади (2014)
Попович О. В. - Внутрішня мотивація формування кримінальної субкультури особи злочинця (2014)
Сметаняк О. Я. - Соціоцентрична модель правоутворення як різновиду соціальної дії (2014)
Батанова Л. О. - Поняття провадження у справах про порушення митних правил: проблеми визначення нормативного змісту (2014)
Гнатовська А. І. - Поняття "компетенція" у фінансово-правовій науці (2014)
Головашевич А. А. - Виды налоговых проверок и проблемне вопросы документального обмена между контролирующими и подконтрольными субъектами (2014)
Подорожна Т. С. - Механізм конституціоналізації правового порядку: елементний склад (2014)
Войтовський В. С. - Межі розгляду справи судом касаційної інстанції (2014)
Вонсович Х. І. - Презумпція шлюбного походження дитини (2014)
Опанасенко О. В. - До питання про момент укладення господарського договору оренди (2014)
Сидор В. Д. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: загроза чи необхідність (2014)
Бишевець О. В. - Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу, у кримінальному провадженні: поняття та види (2014)
Гловюк І. В. - Участь потерпілого у кримінально-процесуальному доказуванні: деякі питання (2014)
Кіцен Н. В. - Доказування у стадії апеляційного провадження за КПК 2012 року (2014)
Ленко М. О. - Тактичні операції початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених за допомогою саморобного вибухового пристрою (2014)
Пасека М. О. - Криміналістична класифікація осіб неповнолітніх правопорушників (2014)
Сергєєва Д. Б. - Проблемні питання постановлення ухвал про проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Топорецька З. М. - Використання слідчим допомоги ЗМІ при виявленні та розслідуванні фактів зайняття гральним бізнесом (2014)
Черниченко І. В. - Перспективи вдосконалення відео конференції у кримінальному провадженні України (2014)
Шаркова А. М. - Інститут затримання важливих свідків: практика та досвід США (2014)
Юрчишин В. М. - Сутність і поняття кримінальних процесуальних функцій (2014)
Колесник В. Ю. - Становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері освіти (2014)
Прусенко Г. Є. - Особливості правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі (2014)
Баранюк Н. І. - Соціально-психологічні особливості розвитку організаційної культури у правоохоронних органах в умовах кризового суспільства (2014)
Газда І. І. - Аналіз психологічних складових професійної надійності працівників органів внутрішніх справ (2014)
Єсімов С. С. - Формування професійно важливих якостей міліціонерів підрозділу із супроводу поїздів у процесі їхньої діяльності (2014)
Кісіль З. Р. - Професійна деформація працівників органів внутрішніх справ України: історіографія та феноменологія (2014)
Наугольник Л. Б. - Індивідуальні особливості поведінкової активності керівників ОВС у стресових умовах (2014)
Борисенко О. М. - Психолого-педагогічні засади формування позитивного ставлення батьків до дітей з аутизмом (2014)
Жидецький Ю. Ц. - Психолого-педагогічні аспекти формування дивергентного мислення у студентів (2014)
Карпенко Є. В. - Правові колізії розвитку психотерапії в Україні (2014)
Козирєв М. П. - Психологічні особливості інтелектуального розвитку підлітків (2014)
Кузьо Л. І. - Взаємозв’язок між часовою перспективою та мотивацією вивчення англійської мови студентів, які вивчають її як дисципліну спеціалізації (2014)
Легендзевич Г. Я. - Особиста рефлексія як складова процесу подолання криз професійного становлення майбутніх психологів (2014)
Лисак В. М. - Виховна концепція родини в житті та творчості Ганни Барвінок (2014)
Макаренко С. С. - Психологічні особливості професійно-управлінського самовизначення майбутнього керівника (2014)
Малинович Л. М. - Корекційна спрямованість психологічної діагностики стану сформованості готовності до навчання (2014)
Сурмяк Ю. Р. - Психолого-педагогічні перспективи самовиховання особистості у навчальному закладі, Кудрик Л. Г. (2014)
Богучарова О. І. - Розвиток комунікативної толерантності як системотвірної складової психологічного здоров’я психолога-практика та соціального працівника (2014)
Зубрицька-Макота І. В. - Формування комунікативних і лідерських якостей керівника, Коваль О. С. (2014)
Ковалів М. В. - Окремі аспекти розвитку комунікативної компетентності співробітників кримінальної міліції органів внутрішніх справ України (2014)
Семенів Н. М. - Етностереотипи як психологічний феномен у структурі міжетнічних взаємин (2014)
Бамбурак Н. М. - Особливості соціально-психологічної адаптації колишніх ув’язнених (2014)
Калька Н. М. - Психологічні характеристики дауншифтингу як соціально-психологічного феномена, Левицька Г. Р. (2014)
Лозинський О. М. - Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури (2014)
Макарчук Н. О. - Специфіка особистісних засобів саморегуляції підлітків із порушеннями розумового розвитку (2014)
Сибірна Р. І. - Соціальна робота у сфері культури як елемент психотерапії, Сибірний А. В., Хомів О. В., Зарічна О. З. (2014)
Kovalchuk Z. Ya. - Some personal characteristics of the teacher as a determinant of positive teacher interaction (2014)
Никоненко А. С. - Состояние и перспективы развития трансплантации в Украине (2011)
Абрамова О. І. - Вплив артеріовенозної фістули на центральну та регіональну гемодинаміку при хірургічному лікуванні гострого венозного тромбозу (2011)
Бондарев Р. В. - Оценка эффективности метода послеоперационной санации брюшной полости больных острым разлитым перитонитом лечебными бактериофагами, Бондарев В. И., Селиванов С. С. (2011)
Безручко М. В. - Роль транскутанних пункційно-дренуючих ультразвуккотрольованих методик в лікуванні гострого холециститу у пацієнтів з високим операційно-анестезіологічним ризиком, Малик С. В., Подлєсний В. І. (2011)
Белов А. В. - Исследование качества жизни у больных туберкульозом после резекции легкого с коррекцией объёма плевральной полости (2011)
Березницкий Я. С. - Опыт и результаты имплантации стентов при стенозах колоректальных анастомозов, Гапонов В. В., Сулима В. Ф., Малиновский С. Л., Ющенко И. В. (2011)
Березницкий Я. С. - Отдаленные результаты и технические особенности выполнения продольной резекции желудка и билиопанкреатического шунтирования в лечении пациентов с ожирением, Дука Р. В. (2011)
Біляєва О. О. - Місцева терапія в комплексі лікування трофічних виразок венозного генезу, Нешта В. В., Голуб О. А., Міхантьєв Д. І., Ротко В. П. (2011)
Бойко В. В. - Подходы к улучшению клинических исходов в отдалённом периоде у пациентов после имплантации электрокардиостимулятора по поводу брадиаритмий, Волков Д. Е., Скибо Ю. И., Васильев Д. В., Поливенок И. В., Шовкун С. А., Лопин Д. А. (2011)
Бойко В. В. - Проблема прогнозу ускладнень в лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт, Логачов В. К., Тимченко М. Є. (2011)
Бойко В. В. - Первый опыт миниинвазивных и гибридных коронарных реваскуляризаций, Петков А. В., Поливенок И. В., Скибо Ю. Н. (2011)
Василюк М. Д. - Лапароскопічна та традиційна холецистектомія і симультанні операції органів черевної порожнини, Шевчук А. Г., Козань Я. І., Павлюк Н. М., Галюк В. М., Чурпій К. Л., Беркій О. Л. (2011)
Василюк С. М. - Біохімічні маркери сироватки крові в динаміці лікування гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2011)
Василюк С. М. - Якість життя хворих після традиційної і лапароскопічної апендектомії, Лаб’як І. Р., Гудивок В. І. (2011)
Велигоцкий Н. Н. - Тактика выбора оперативного вмешательства при периампулярном раке и раке головки поджелудочной железы, Велигоцкий А. Н., Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В. (2011)
Венгер І. К. - Лікувальна тактика при венозному тромбозі клубово-стегно-підколінного сегмента у пацієнтів із перенесеною сафенектомією, Костів С. Я., Беденюк А. Д., Чорненький М. В., Ненашко І. А. (2011)
Вільцанюк О. А. - Результати використання нанокомпозитних препаратів та шовних матеріалів для профілактики гнійно-запальних ускладнень після операцій на органах черевної порожнин, Лутковський Р. А., Хуторянський М. О. (2011)
Воропаев В. В. - Тактика хирургического лечения при постинъекционных повреждениях магистральных сосудов у больных с наркотической зависимостью, Ковальчук А. В., Орлов А. Г. (2011)
Ганжий В. В. - Видеоэндоскопические транспапиллярные вмешательства в лечении острого холангита, Новохатний П. В., Барібин Р. В. (2011)
Годлевський А. І. - Особливості діагностики та хірургічної тактики при гострому біліарному панкреатиті, ускладненому гострою печінковою недостатністю, Саволюк С. І., Вовчук І. М. (2011)
Годлевський А. І. - Мініінвазивні та малотравматичні технології в діагностиці та лікуванні хворих старшої вікової групи на гострий панкреатит, Балабуєва В. В., Малик Л. М., Сацик О. С., Українець В. М. (2011)
Гринцов А. Г. - Трансторакальный трансмедиастинальный доступ в лечении перемежающегося пневмоторакса, Высоцкий А. Г., Гринцов Г. А., Вегнер Д. В. (2011)
Гринь В. К. - Эндоваскулярное закрытие открытого артериального протока: опыт ИНВХ им. В. К. Гусака, Володин В. В., Басацкий А. В., Мокрик И. Ю. (2011)
Гринь В. К. - Аутологічні стовбурові клітини у лікуванні хронічної серцевої недостатності ішемічної етіології, Попандопуло А. Г., Денисова О. М., Сергієнко Н. В. (2011)
Грома В. Г. - Хирургическая тактика и лечение больных с ишемическими поражениями ободочной кишки, Кудрявцев А. А. (2011)
Денисов В. К. - Трансплантация почки. Опыт 630 операций, Захаров В. В., Олещенко Н. Д., Комисаренко Э. Э., Онищенко Е. В., Сидоркин А. И., Деменкова И. И., Голубова Т. С., Ксенофонтова А. С., Захарова О. В. (2011)
Десятерик В. И. - Опыт хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних конечностей при мультифокальных поражениях в сочетании с патологией брахиоцефальных артерий, Давыденко А. В., Слободянюк В. А., Желизняк В. Г., Богатырев А. Б., Кабаченко В. В., Прокуда А. Н., Малюта С. В. (2011)
Желіба М. Д. - Застосування фактора форми нейтрофільних гранулоцитів для оцінки перебігу запального процесу та ефектирвності антибактеріальної терапії у лікуванні ускладнень жовчнокам’яної хвороби, Бурковський М. І., Верба А. В., Бевз В. О., Чепляка О. М. (2011)
Запорожченко Б. С. - Комплексное лечение больных с синдромом "диабетической стопы" и облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей в стадии критической ишемии, Шишлов В. И., Хайлов М. П., Горбунов А. А., Шишлова Л. А., Шевченко В. Г., Муравьев П. Т. (2011)
Запорожченко Б. С. - Оценка эффективности применения "открытой" и лапароскопической криодеструкции у больных с метастазами колоректального рака в печени, Шишлов В. И., Шарапов И. В., Муравьев П. Т., Горбунов А. А., Качанов В. Н., Зубков О. Б. (2011)
Зинич Е. Л. - Частота высеваемости, резистентность и чувствительность микрофлоры первичных гнойных очагов к антибактериальным препаратам у больных с осложнённым СДС в зависимости от его формы (2011)
Ігрунова К. М. - Вивчення апоптозу при обтураційній кишковій непрохідності ободової кишки, Радзіховський А. П., Нечипорук С. М., Біляєва О. О., Ватліцов Д. В. (2011)
Іпатов А. В. - Моніторинг первинної інвалідності внаслідок хвороб периферійних судин нижніх кінцівок в Україні, Косинський А. В., Снісар А. В., Дорогань С. Д., Дзевицький Д. І. (2011)
Капшитарь А. В. - Опыт применения минилапаротомного доступа в хирургическом лечении больных с острым холециститом (2011)
Капшитарь А. В. - Диагностика и хирургическое лечение панкреонекроза (2011)
Квіт А. Д. - Роль та місце ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні хворих з травмою живота, Куновський В. В., Гураєвський А. А. (2011)
Клименко В. Н. - Проблемные вопросы хирургического лечения хронического панкреатита и пути их решения, Клименко А. В., Стешенко А. А., Воротынцев С. И., Федусенко А. А. (2011)
Козинец Г. П. - Использование вакуум-дренажа для ускорения подготовки обширных гнойных ран к аутодермопластике, Тацюк С. В., Цыганков В. П., Осадчая О. И., Ищенко А. Н. (2011)
Кондратенко П. Г. - Миниинвазивные вмешательства в хирургическом лечении больных с острым небилиарным асептическим некротическим панкреатитом, Конькова М. В., Джансыз И. Н. (2011)
Кондратенко П. Г. - Комплексное лечение острого небилиарного инфицированного некротического панкреатита, Ширшов И. В. (2011)
Кондратюк О. П. - Лапароскопічна хірургія гострого панкреатиту (2011)
Копчак В. М. - Сучасні підходи в хірургічному лікуванні хворих зпухлинами загальної жовчної протоки, Дувалко О. В., Хомяк І. В., Копчак К. В (2011)
Кот А. Г. - Усовершенствования технологий донорско-реципиентных связей при трансплантациях гетеротопически пересаживаемых органов, Андриенко В. В., Чудин А. Ш., Христуленко А. А., Кот А. А. (2011)
Котенко О. Г. - Сравнение рентген-анатомических особенностей сосудистого русла донора и реципиента при трансплантации левой латеральной секции печени от живого донора, Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Попов А. О., Гусев А. В., Петрище И. Й. (2011)
Кравец Н. С. - Резекция селезёнки – альтернатива спленэктомии при обширном её повреждении (2011)
Криворучко И. А. - Дуоденосохраняющие резекции головки поджелудочной железы в лечении хронического панкреатита (2011)
Криворучко И. А. - Хирургическое лечение хронического панкреатита с учетом классификации m. buchler и соавт. (2009), Бойко В. В., Гончарова Н. Н., Сивожелезов А. В. (2011)
Кутовой А. Б. - Возможности и результаты использования малоинвазивных операций при хирургической коррекции варикоцеле, Козловский И. В., Кутовой М. А., Мирошниченко А. Ю., Шкура М. Н. (2011)
Лінчевський О. В. - Відеоторакоскопічні втручання на грудних та поперекових хребцях при травмі, Панфьоров С. О., Соколов В. В., Гетьман В. Г. (2011)
Лисенко Р. Б. - Деякі термінологічні аспекти в сучасній герніології, Лисенко Б. П. (2011)
Лоскутов А. Е. - Развитие модульного эндопротезирования тазобедренного сустава отечественными системами "ОРТЭН" (2011)
Лупальцов В. И. - Современные подходы к тактике выбора оперативного лечения острого холецистита, Ягнюк А. И., Дехтярук И. А. (2011)
Максим’юк В. В. - Перебіг гострого деструктивного панкреатиту у хворих з поліморфізмом №34S гена секреторного панкреатичного інгібітору трипсину (SPINk1), Полянський І. Ю. (2011)
Мальцева Л. А. - Рациональное применение карбапенемов у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком, Мосенцев Н. Ф., Кутовой А. Б., Закачурина Е. Е. (2011)
Мамчич В. І. - Вибір тактики хірургічного лікування і об’єму оперативного втручання в залежності від особливостей перебігу гострого варикотромбофлебіту у людей похилого та старечого віку, Смовженко В. І. (2011)
Милица Н. Н. - Лечение ран после геморроидэктомии у больных с синдромом недифференцированной системной дисплазии соединительной ткани, Бакуменко В. П. (2011)
Миминошвили О. И. - Динамическая лапароскопия в лечении больных с острой мезентериальной ишемией, Шаповалов И. Н., Иваненко А., Брага Е. А., Багдасаров К. М. (2011)
Мишалов В. Г. - Место клеточной терапии в лечении пациентов с тяжелыми формами ишемии нижних конечностей, Литвинова Н. Ю. (2011)
Назарчук О. А. - Чутливість S. AUREUS до композиції на основі декаметоксину в умовах різного мікробного навантаження, Палій Д. В., Назарчук Г. Г., Сухляк В. В. (2011)
Нестеренко А. Н. - Обоснование альтернативной технологии экстракорпоральной антибиотикотерапии с использованием донорских отмытых эритроцитов у пациентов с анемией при тяжелом хирургическом сепсисе, Черний В. И., Гюльмамедов Ф. И. (2011)
Никоненко А. С. - Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени, Гриценко С. Н., Собокарь В. А., Саленюк В. В., Вороной А. А. (2011)
Никоненко А. С. - Первый опыт селективного поэтажного забора крови из нижней полой вены у больных с гиперальдостеронизмом, Завгородний С. Н., Подлужный А. А., Вильховой С. О., Доля О. С. (2011)
Никоненко А. С. - Выбор способа хирургического лечения паховой грыжи и его роль в профилактике послеоперационных осложнений, Завгородний С. Н., Русанов И. В., Головко Н. Г., Клименко А. В., Охрименко Г. И., Белай А. И., Децык Д. А., Гайдаржи Е. И. (2011)
Никоненко А. С. - Выбор метода реваскуляризации миокарда и место кардиологической ударно-волновой терапии в лечении ИБС, Молодан А. В., Завгородний С. Н., Осауленко В. В., Носов В. В. (2011)
Никоненко А. С. - Сегментарная сократимость миокарда лж и ее оценка у пациентов с ИБС после коронарного шунтирования в раннем послеоперационном периоде, Молодан А. В., Гордиенко О. С., Осауленко В. В., Наконечный С. Ю. (2011)
Никоненко А. С. - Сравнительная характеристика результатов коронарографии, структурно-геометрических и функциональных показателей левого желудочка у больных ишемической болезнью сердца без и с Q-инфарктом миокарда в анамнезе с показаниями до реваскуляризации миокарда, Наконечный С. Ю., Молодан А. В., Осауленко В. В., Матерухин А. Н. (2011)
Ничитайло М. Е. - 18-летний опыт лапароскопической холецистэктомии, Литвиненко А. Н., Огородник П. В., Дяченко В. В., Скумс А. В., Кондратюк А. П., Гулько О. Н., Булик И. И., Галочка И. П., Лукеча И. И. (2011)
Ничитайло М. Е. - Лапароскопическая хирургия кистозных образований селезенки, Скумс А. В., Литвин А. И., Литвиненко А. Н. (2011)
Ничитайло М. Ю. - Системні метаболічні впливи та шляхи їх превентивної корекції хірургічних методів зовнішньої біліарної декомпресії в хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею, Годлевський А. І., Саволюк С. І., Мазур В. П. (2011)
Нікульніков П. І. - Досвід хірургічного лікування каротидних парагангліом, Ратушнюк А. В., Ліксунов О. В., Бабій О. Л. (2011)
Петрук Д. В. - Післяопераційні ускладнення після проведення мініінвазивних втручань у пацієнтів із травмою підшлункової залози в складі політравми, Підмурняк О. О. (2011)
Покидько М. І. - Новий спосіб лапароскопічної профілактки та лікування абдомінального спайкоутворення, Шевчук О. М. (2011)
Полянський І. Ю. - Алгоритми лікувальної тактики при гострому перитоніті, Гринчук Ф. В., Андрієць В. В., Москалюк В. І., Мороз В. А. (2011)
Попандопуло А. Г. - Механизмы кальцификации сосудисто-клапанных биопротезов и методы её изучения, Петрова М. В., Юдицикий Д. Л., Мокрик И. Ю. (2011)
Попандопуло А. Г. - Использование мезенхимальных стволовых клеток в лечении окклюзионно-стенотических заболеваний артерий нижних конечностей, Ярощак С. В., Буше В. В., Варшавер П. Л. (2011)
Преутесей В. В. - Динаміка вмісту деяких цитокінів плазми крові щурів за умов гострого перитоніту (2011)
Русин В. І. - Техніка виділення нижньої порожнистої вени від хвостатої долі печінки, Корсак В. В., Левчак Ю. А., Тернущак О. М. (2011)
Сергеев О. А. - Анализ результатов хирургического лечения больныхс инфраренальными аневризмами брюшной аорты, Люлько И. В., Спиридонов А. В., Петров В. В., Соколов А. В. (2011)
Сірко А. Г. - Застосування декомпресивної краніектомії в лікуванні потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою (2011)
Скибо Ю. Н. - Возможности прогнозирования летальных исходов при резекциях легких (2011)
Соколов В. В. - Роль шейной медиастиноскопии в диагностике распространенности рака легкого, Гетьман В. Г., Линчевский А. В. (2011)
Спариш Д. Е. - Унифицированный диагноз для проведения абдоменопластики, дермолипэктомии и липосакции (2011)
Страфун С. С. - Оптимизация принципов диагностики и лечения местного гипертензионного ишемического синдрома, Ткач А. В., Решетилов Ю. И., Дмитриева С. Н. (2011)
Сипливый В. А. - Оптимизация хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей, Хабусев В. К., Петренко Г. Д., Менкус Б. В., Петюнин А. Г., Евтушенко Д. В. (2011)
Сипливый В. А. - Морфология слизистой желудка и качество жизни больных с перфоративными гастродуоденальными язвами в отдаленные сроки после оперативного лечения, Доценко В. В., Петюнин А. Г., Гринченко С. В., Евтушенко Д. В. (2011)
Тамм Т. И. - Местные изменения в поджелудочной железе и брюшной полости как критерии выбора тактики лечения тяжелого острого панкреатита, Даценко Б. М., Мамонтов И. Н., Непомнящий В. В. (2011)
Тютюннік О. А. - Порівняльна характеристика впливу відновлюючих операцій та поперекової симпатектомії на реґіонарну гемодинаміку та мікроціркуляцію у хворих на хронічну критичну ішемію у ранньому післяопераційному періоді, Афонін Д. М., Ходирев В. М., Брежнєв В. П., Горошко О. С. (2011)
Усенко О. Ю. - Результати лапароскопічної міотомії та передньої парціальної фундоплікації при лікуванні ахалазії кардії, Тивончук О. С. , Лаврик А. С., Згонщик А. Ю. (2011)
Фомин П. Д. - Профилактика повторных пищеводно-желудочных кровтечений у больных с портальной гипертензией, Щеглов Д. В., Кондратюк В. А., Никишин А. Л., Козлов С. Н. (2011)
Хамуд Махер Фахед - Хирургическая профилактика инсультов у больных с патологической извитостью внутренней сонной артерии (2011)
Харченко Н. Л. - Інфекційний ендокардит, як наслідок транзиторної бактеріємії після стоматологічних маніпуляцій, Харченко Л. А. (2011)
Хворостов Е. Д. - Современные технологии спленэктомии у гематологических больных, Душик Л. Н., Вельможная Н. А. (2011)
Хворостов Е. Д. - Эндохирургические методы в лечении острого билиарного панкреатита, Захарченко Ю. Б., Томин М. С. (2011)
Хворостов Е. Д. - Опыт выполнения лапароскопической субтотальной холецистэктомии при остром холецистите, Бычков С. А., Гринёв Р. Н. (2011)
Чернуха Л. М. - Артериовенозные формы врожденных сосудистых мальформаций: возможности и перспективы лечения, Каширова Е. В., Гуч А. А., Влайков Г. Г., Альтман И. В., Гомоляко И. В. (2011)
Четверіков С. Г. - Оптимізація хірургічного доступу в лікуванні жовчнокам’яної хвороби, Олійник О. О. (2011)
Чурпій В. К. - Оцінка додаткових методів діагностики гострого калькульозного холециститу у пацієнтів похилого і старечого віку, Василюк С. М., Федорченко В. М. (2011)
Шано В. П. - Интенсивная терапия в неотложной хирургии аневризм брюшного отдела аорты: послеоперационная продленная искусственная вентиляция легких, Гладкая С. В., Гуменюк И. В., Губиева Е. З., Гусак Е. А., Панарина Н. В., Московец И. Е., Чумак Г. В. (2011)
Шано В. П. - Стратегия профилактики абдоминального компартмент-синдрома при остром панкреатите, Гладкая С. В., Гуменюк И. В., Струкова И. В., Губиева Е. З. (2011)
Шаповал С. Д. - Від класифікації до стандартів надання хірургічної допомоги хворим на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Рязанов Д. Ю., Зінич О. Л., Смирнова Д. О., Софілканич М. М., Фомін П. Д., Березницький Я. С., Бойко В. В., Логачев В. К. (2011)
Шевчук А. Г. - Зміни деяких показників коагулограми в хворих на тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок, Клим’юк В. М., Дмитрук О. М. (2011)
Штутин А. А. - Опыт применения методов эндоваскулярной реваскуляризации при поражении периферических артерий, Басацкий А. В., Дмитриев А. В., Хацько К. Н., Гриценко А. И., Ефременко Н. И. (2011)
Яльченко Н. А. - Одномоментная санация желчных протоков при холедохолитиазе, Маловик С. С. (2011)
Ярешко В. Г. - Новітні технології при лікуванні пухлин голівки підшлункової залози, Живиця С. Г. (2011)
Ярешко В. Г. - Диагностика и лечение желчнокаменной болезни, осложненной холангитом и холнгиогенными абсцессами печени, Михеев Ю. А., Кипшидзе А. А., Перегуда Н. С. (2011)
Яснопольская Н. В. - Особенности течения послеоперационного периода при эверсионной каротидной эндартерэктомии, Юсупов Р. Ю., Родин Ю. В., Белоцерковская М. А. (2011)
Боровик В. В. - Сосудистые осложнения при трансплантации печени, Гранов Д. А., Жеребцов Ф. К., Майстренко Д. Н., Руткин И. О., Генералов М. И. (2011)
Гардубей Є. Ю. - Показники системи гемостазу у пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорто-клубового сегменту (2011)
Ермолаев Е. В. - Возможности миниинвазивных методик при аортобедренных реконструкциях (2011)
Захараш М. П. - Використання антеградних ендобіліарних втручань під ультразвуковим і рентгентелевізійним контролем в гепатобіліарній хірургії, Захараш Ю. М., Стельмах А. І., Мороз В. В., Дубенко Є. М. (2011)
Коваль О. А. - Сегментарна систолічна функція лівого шлуночку в залежності від ураження коронарних артерій, Хомич А. В., Аносова Н. П., Романенко С. В., Ланська Л. О. (2011)
Котенко О. Г. - Сравнение рентген-анатомических особенностей сосудистого русла донора и реципиента при трансплантации левой латеральной секции печени от живого донора, Федоров Д. А., Гриненко А. В., Коршак А. А., Попов А. О., Гусев А. В., Петрище И. Й. (2011)
Кошак С. Ф. - Озонотерапія в лікуванні гострої неспецифічної емпієми плеври, Беляк О. В., Рак Л. М., Іванов Г. А., Писаренко Є. І. (2011)
Кошак С. Ф. - Торакоскопія у діагностиці плевральних випотів неясного генезу, Петришин О. С., Беляк О. В., Рак Л. М., Кузик П. В. (2011)
Кучер М. - Лапароскопічна проктоколектомія у хірургічному лікуванні хворих на неспецифічний виразковий коліт, Криворук М., Криворук О., Шевелюк С. (2011)
Никоненко А. С. - Опыт лечения острого аппендицита с использованием лапароскопического метода, Децык Д. А., Головко Н. Г., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Русанов И. В. (2011)
Никоненко А. С. - Хирургическое лечение рубцовых вентральных грыж с использованием полипропиленовых имплантатов, Децык Д. А., Завгородний С. Н., Головко Н. Г., Русанов И. В., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И. (2011)
Никоненко А. С. - Субсерозная коагуляция мелких ветвей пузырной артерии как способ деваскуляризации желчного пузыря при лапароскопической холецистэктомии, Завгородний С. Н., Головко Н. Г., Грушка В. А., Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Децык Д. А, Русанов И. В. (2011)
Никоненко А. С. - Выбор метода спленэктомии в лечении больных аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой с использованием видеолапароскопической техники, Завгородний С. Н., Головко Н. Г., Клименко А. В., Децык Д. А., Русанов И. В. (2011)
Никоненко А. С. - Хирургическое лечение больных острым экссудативным перикардитом и угрозой развития тампонады сердца с применением миниинвазивных технологий, Завгородний С. Н., Губка А. В., Головко Н. Г., Клименко А. В., Осауленко В. В., Децык Д. А., Гайдаржи Е. И. (2011)
Селіщев В. В. - Радикальна хірургічна тактика при гострому тромбозі варикозних вен нижніх кінцівок, Гардубей Є. Ю., Свиридов В. О., Вацуро М. Ф. (2011)
Штутин А. А. - Целесообразность превентивных операций после инфраингвинальных реконструкций у больных с критической ишемией нижних конечностей, Пшеничный В. Н., Иваненко А. А., Родин Ю. В., Воропаев В. В. (2011)
Басай В. Д. - Державно-правові погляди Тараса Григоровича Шевченка, Басай В. О. (2014)
Дудченко В. В. - Природне право і природні права у вченні Джона Фінніса (2014)
Коваль О. Я. - Співвідношення правових і моральних факторів визначення понять легітимності й легальності (2014)
Мартинюк Р. С. - Класифікація різновидів змішаної республіки: проблеми теорії та практики (2014)
Попович О. В. - Молодіжна субкультура як засіб ідентифікації, соціалізації та соціального становлення особи злочинця (2014)
Сайфуліна Ю. В. - Право, воля й сила як основоположні фактори влади (2014)
Стрибко Т. І. - Нормативно-правовий договір – специфічний регулятор суспільних відносин (2014)
Цуркан О. В. - Особливості формування професійної свідомості майбутнього правоохоронця (2014)
Бригінець О. О. - Вплив тіньової економіки на стан вітчизняної фінансової безпеки (2014)
Козачук Д. А. - Адміністративно-процесуальні правовідносини: проблема визначення поняття та структурних елементів (2014)
Латковська Т. А. - Місце фінансово-правової політики у правовій системі держави (2014)
Сухий Р. М. - Особливості валютного контролю за операціями, що здійснюються на підставі договорів, укладених за допомогою засобів електронного зв’язку (2014)
Манжосова О. В. - Особливості існування правового інституту довірчої власності в законодавстві України (2014)
Колєснік Т. В. - Правова природа матеріально-правового заохочення до дотримання дисципліни праці (2014)
Селезень С. В. - Фактична підстава відшкодування моральної шкоди у трудовому праві (2014)
Волошенюк І. В. - Атмосферне повітря як об’єкт правової охорони в Україні. Міжнародний досвід (2014)
Гусар Л. В. - Практичні питання удосконалення законодавства, яке регламентує право на необхідну оборону (2014)
Дякур М. Д. - Поняття та сутність закінченого та незакінченого замаху на злочин (2014)
Жаровська Г. П. - Реформування правоохоронної системи як відповідь на децентралізацію державної влади в Україні (2014)
Ющик О. І. - Принцип законності і його реалізація при призначенні покарання (2014)
Гулкевич З. Т. - Основні напрями удосконалення технології документування слідчих (розшукових) дій (2014)
Юрчишин В. М. - Процесуальні повноваження прокурора у підготовці та оформленні обвинувального акта (2014)
Погорецька Н. В. - Щодо питання про співвідношення інститутів автономії волі сторін та обходу закону у міжнародному приватному праві (2014)
Попович О. В. - Особистісні детермінанти формування функцій культурних практик (2013)
Яцик І. - Традиційний естетизм П. Флоренського: описи та дискурс, Яцик С. (2013)
Батичко Г. І. - Динаміка контингенту студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" в МДУ: соціокультурний дискурс, Руденко Г. І. (2013)
Богатикова О. В. - Основні етапи наукової та викладацької діяльності Г. Павлуцького (2013)
Демідко О. О. - Соціокультурні умови творчого становлення Донецького академічного ордена Пошани обласного російського драматичного театру (м. Маріуполь) в початковий період його діяльності в контексті культури регіону (2013)
Драбчук Ю. П. - Поп-культура і її вплив на людську свідомість (2013)
Кірієнко А. О. - Проблема детермінації творчого процесу історичним часом – як одна з найактуальніших тем сучасності (2013)
Ковальчук С. П. - До питання про особливості функціонування національної книги в культурі України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кригіна О. В. - Частина перша "Про народжених" метричної книги православного населення: інформативний потенціал (2013)
Кулаковська І. М. - Культурні пам’ятки Житомирщини в культурі України (2013)
Петрова І. В. - Дозвілля як об'єкт наукової рефлексії (друга половина ХХ ст.) (2013)
Нікольченко Ю. М. - Українське документування періоду Київської Русі за літописними джерелами (2013)
Радзієвський В. О. - Базова субкультура: до експлікації поняття та проблем класифікації (2013)
Сабадаш С. Ю. - Об’єктивізм Л.С. Виготського в критиці психоаналітичної концепції культури З. Фрейда (2013)
Сабадаш Ю. С. - Ідеали ренесансного гуманізму: Томас Мор (2013)
Смирна Л. В. - Світоглядні концепції українських художників-шістдесятників (2013)
Цімох Н. І. - Політичні ток-шоу в українському телевізійному просторі (2013)
Шайхатдінов А. З. - Мовна політика держави як фактор збереження національної культури етнічних меншин Донбасу (2013)
Слющинський Б. В. - Мультикультуралізм в Україні: специфіка українського Приазов’я, Іванов П. М. (2013)
Наумова Т. М. - Рецензія на видання: Жаркова Є.М. та ін. Теорія і практика перекладу: підручник / Є.М. Жаркова, М.В. Нікольченко, Т.М. Нікольченко; за редакцією Т.М. Нікольченко. – Донецьк: Вид-во "Ноулідж" (донецьке відділення), 2013.– 439 с. (2013)
Звіт про проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми формування інформаційної культури особистості" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2013)
Книжкова полиця (2013)
Содержание (2014)
Придорожний Р. П. - Расчетное определение влияния азимутальной ориентации на напряженность монокристаллических охлаждаемых рабочих лопаток турбин, Шереметьев А. В., Зиньковский А. П. (2014)
Богуслаев В. А. - Анизотропное распространение электромагнитной стимуляци движущейся реагирующей среде, Долматов А. И., Долматов Д. А., Кукурудза А. В. (2014)
Воробьев Ю. С. - Особенности колебаний компрессорной лопатки с повреждениями, Чугай М. А. (2014)
Герасименко В. П. - Аэродинамическое совершенствование осевого компрессора, Шелковский М. Ю., Дмитриев С. А. (2014)
Горячкин Е. С. - Идентификация математических моделей турбин газотурбинных двигателей, Попов Г. М., Смирнова Ю. Д. (2014)
Живирихин М. Л. - Численное моделирование нерасчетных процессов в ступени центробежного компрессора, Чигрин В. С. (2014)
Гусев Ю. А. - Анализ передачи деформации в высокотемпературном пленочном тензорезисторе, Белогуб А. В., Камбиз Кахраи (2014)
Квас И. П. - Потери давления на трение в испарителе двухфазного контура теплопереноса системы терморегулирования космического аппарата, Епифанов К. С. (2014)
Лапотко В. М. - Cопряженная газодинамическая модель второго контура и наружной части мотогондолы ТРДД, Кухтин Ю. П., Слынько Г. И. (2014)
Masoud H. - Numerical simulation of effect of inlet-air velocity on the formation of oxides of nitrogen in anon-premixed methane-air combustion (2014)
Мельник В. Н. - Импедансная пластина в акустическом полеэксплуатационного режима аппарата, Карачун В. В., Бойко Г. В. (2014)
Мохаммадсадеги Ф. - Моделирование срывных и неустойчивых режимов работы ступени осевого компрессора для диагностики его предпомпажного состояния (2014)
Назаренко Ю. Б. - Отстройка роторов газотурбинных двигателей от резонанса с помощью регулирования жесткости опоры (2014)
Русанов А. В. - Исследование структуры потока в регулирующем отсеке цвд паровой турбины К-325-23,5, Косьянова А. И., Косьянов Д. Ю. (2014)
Рябков В. I. - Залежність паливної ефективності силової установки літака від геометричних параметрів системи несучих поверхонь, Тіняков Д. В. (2014)
Сербин С. И. - Особенности рабочего процесса камеры сгорания ГТД, работающей на синтез-газе различного состава, Гончарова Н. А. (2014)
Тамаргазін О. А. - Моделі та методи аналізу ефективності системи матеріально-технічног забезпечення експлуатації авіадвигунів, Ліннік I. I., Крамаренко Т. Ю., Олег М. В. (2014)
Терешин А. М. - Гиперзвуковой ПВРД с детонационным горением (2014)
Тропина А. А. - Система зажигания на основе наносекундного импульсного разряда, Кузьменко А. П., Вильчинский Д. В. (2014)
Улитенко Ю. А. - Модернизация турбореактивного двухконтурного двигателя c форсажной камерой сгорания путем впрыска воды в проточную часть воздухозаборника, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2014)
Якушенко О. С. - Ідентифікацфя математичної моделі авіаційного ГТД за польотними даними, Корольов П. В., Мільцов В. Є., Чумак О. I. (2014)
Голуб В. П. - К решению задач усталости при двухосном комбинированном нагружении на основе классических критериев разрушения (2014)
Лепешкин А. Р. - Методика расчета напряженно-деформированного состояния и прочности рабочих лопаток авиационных ГТД с учетом условий обрыва по разным сечениям при испытаниях корпусов на непробиваемость, Ваганов П. А. (2014)
Лось А. В. - Усталостная долговечность стыкующих подсборок шарнирных узлов при кососимметричном нагружении (2014)
Трушин В. А. - Методика учета термонапряженного состояния ротора малоразмерной центростремительной турбины на переходных режимах ее работы, Чечулин А. Ю. (2014)
Уманский А. П. - Исследование механизмов изнашивания оксидов титана, хрома и циркония при трении в условиях высоких температур, Полярус Е. Н., Украинец М. С., Стельмах А. У., Кущев А. В. (2014)
Сорокин В. Ф. - Расчет производительности процессов механической обработки повехностей моноколес компрессоров и турбин газотурбинных двигателей, Тернюк И. А. (2014)
Третьяк В. В. - Разработка учебного программного комплекса для расчета параметров импульсной объемной штамповки, Долматов А. И., Федорова А. С., Бреус С. В. (2014)
Калинина Н. Е. - Комплексное модифицирование сложнолегированных жаропрочных сплавов, Юхименко А. Е., Калинин В. Т. (2014)
Качан А. Я. - Тeхнологические особенности формирования параметров качества несущих поверхностей валов компрессоров ГТД, Титов В. А., Мозговой В. Ф., Уланов С. А. (2014)
Колос А. А. - Ультразвуковая очистка деталей во фреоновых композициях (2014)
Кравец А. А. - Получение прирабатываемого жаростойкого покрытия на проставках ТК методом HVOF, Гордиенко Е. И., Корогод О. А., Прочан В. Г. (2014)
Букатый С. А. - Эффект нелинейности температурных характеристик материалов и деталей и перспективы его применения в производстве деталей ГТД (2014)
Тихомирова Т. В. - Исследование методом CALPHAD влияния отношения вольфрама к кремнию на фазовый состав и характеристические температуры кобальтового сплава, Гайдук С. В. (2014)
Шкловец А. О. - Прочностная доводка рабочих колёс модернизированной газоперекачивающей установки НК-36СТ, Урлапкин А. В., Бояров К. В. (2014)
Атанасова А. А. - К вопросу о сертификации организаций разработчиков авиационной техники, Волошина О. И., Степаненко С. М. (2014)
Журавлев В. Н. - Методическая адекватность спектральной модели в задаче технического диагностирования роторных деталей редукторов ГТД, Папчлнков А. В., Борзов С. А. (2014)
Макаева Р. Х. - Неразрушающий контроль перегрева лопаток турбины ГТД с применением голографической интерферометрии, Каримов А. Х., Царева А. М., Гайфуллин Б. Р. (2014)
Панин В. В. - Вейвлет-диагностика вибросостояния элементов газотурбинного двигателя, Енчев С. В., Товкач С. С. (2014)
Повгородний В. О. - Система диагностики энергетического оборудования (2014)
Рогалев Д. Д. - Новый метод проверки амплитудно-частотной характеристики динамических тензоусилителей, применяемых при прочностных испытаниях (2014)
Томашевський О. В. - Вплив сертифікації на конкурентоспроможність продукції авіаційного підприємства, Сніжной Г. В., Туліс В. В. (2014)
Роберт Сіверс: "Удосконалення антикорупційного законодавства – постійна та кропітка робота Міністерства юстиції України" (2013)
Кухарук А. В. - Новели в правовому регулюванні запобігання корупції (2013)
Яйчук А. М. - Криміналізація корупції: на шляху до європейських стандартів (2013)
Кріссікос Дімостеніс - Десята річниця прийняття та відкриття для підписання Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (2013)
Рябошапка Р. Г. - Закон про відповідальність юридичних осіб: Quo vadis? (2013)
Тимощук В. П. - Мінімізація корупції в діяльності публічної адміністрації (2013)
Буроменський М. В. - Доброчесне інформаторство (whistle-blowing) як інструмент протидії корупції, Сердюк О. В. (2013)
Лілія Чигвінцева: "Ми зробимо все, щоб робота системи нотаріату стала прозорою, а нотаріальні послуги – доступнішими" (2013)
Нотаріусів "восени рахують". Вища кваліфікаційна комісія нотаріату при Міністерстві юстиції України повідомляє (2013)
Про державну допомогу сім’ям з дітьми у питаннях-відповідях (2013)
Відбулося чергове Пленарне засідання ГРЕКО (2013)
Розпочалася робота над проектом "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" (2013)
Процедуру державної реєстрації прав оренди та іпотеки буде спрощено (2013)
У Департаменті організаційного та ресурсного забезпечення проведено прийом громадян (2013)
Завершився четвертий конкурс з відбору адвокатів (2013)
Відбулася наступна за Графіком "гаряча" телефонна лінія (2013)
Відбулася міжнародна науково-практична конференція (2013)
З’явиться послуга електронного цифрового підпису (2013)
Зустріч Олени Лукаш з Ханно Певкурем (2013)
Обговорено питання доступу до професії нотаріуса (2013)
Міністр юстиції Олена Лукаш провела першу відеоконференцію (2013)
Обговорено питання євроінтеграційних процесів (2013)
Відбулися другі щорічні збори країн-учасниць Європейського Бізнес Реєстру у Відні (2013)
Представники Мін’юсту Республіки Казахстан відвідали Україну (2013)
Міністерство юстиції України провело "круглий стіл" на тему фінансування політичних партійта виборчих кампаній (2013)
У Харкові було проведено семінар для нотаріусів на тему: "Проблемні питання реєстрації прав на нерухоме майно" (2013)
Започатковано професійну соціальну мережу "право" (2013)
Максим Райко зустрівся із Надзвичайним та Повноважним Послом Австрійської Республіки в Україні паном Вольфом Дітріхом Хаймом (2013)
Правники – суспільству: заходи Всеукраїнського тижня права 2013 (2013)
Виконуюча обов’язки Урядового Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини провела особистий прийом громадян (2013)
Щодо виконання міжнародних договорів України про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах (2013)
Щодо виконання товарознавчих та будівельно-технічних експертиз (2013)
Щодо практики застосування Україною додаткового протоколу 1997 року до Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року (2013)
Щодо надання безкоштовної вторинної правової допомоги протягом жовтня (2013)
Призначення, нагородження, вітаємо (2013)
Методичні рекомендації "Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування" (2013)
Перелік наказів за жовтень 2013 року (2013)
Захарчук А. С. - Формування правової культури українського населення Галичини (середина XIX – початок XX століть) (2013)
Клименко О. М. - До дискусії про сутність і зміст права власності (2013)
Котляренко О. П. - Специфіка правоохоронної діяльності у Збройних Cилах України в контексті конституційно-правового регулювання (2013)
Нестерович В. Ф. - Поняття народної правотворчої ініціативи: наукові підходи та законодавча практика (2013)
Огурцов О. П. - Розвиток законодавства України, спрямованого на попередження та скорочення випадків безгромадянства (2013)
Грейдін О. І. - Об’єкт довірчого управління цінними паперами: сучасний етап законодавчого регулювання (2013)
Євко В. Ю. - Деякі особливості відповідальності за шкоду, заподіяну здоров’ю осіб, які не досягли повноліття (2013)
Квіт Н. М. - Передача в іпотеку права оренди земельної ділянки державної або комунальної власності як інструмент сприяння будівництву та іпотечному кредитуванню (2013)
Нечипоренко О. І. - До питання про застосування терміна "неукладений договір" у сфері юридичної комунікації (2013)
Богуш М. К. - Загальні збори як учасник корпоративних відносин (2013)
Гиренко І. В. - Правове регулювання охорони, державного обліку та контролю використання рослинних ресурсів відповідно до Закону України "Про рослинний світ" (2013)
Подоляка А. М. - Шляхи мінімізації конфліктності в адміністративному провадженні (2013)
Свирида В. А. - Організаційно-правовий механізм реєстрації митними органами України прав на об’єкти інтелектуальної власності (2013)
Решнюк А. В. - Суб’єктивна сторона складу злочину посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (2013)
Бишевець О. В. - Особливості застосування тактичних прийомів, заснованих на методах психологічного впливу, в окремих видах судочинства (2013)
Паришкура В. В. - Окремі аспекти оптимізації законодавства України в частині притягнення суддів до юридичної відповідальності (2013)
Філіппов А. В. - Компаративний підхід до проблеми юридичного визначення піратства (2013)
Зайчук О. В. - Рецензія на монографію М. О. Теплюка "Теоретико-правові основи введення закону в дію" (2013)
Джужа А. О. - Актуальні проблеми боротьби з домашнім насильством (на прикладі досвіду США (2014)
Кирилюк В. А. - Особливості правовідносин у сфері виконання покарання у виді штрафу (2014)
Кириченко Ю. І. - Актуальні питання приватної нотаріальної діяльності (2014)
Міщук І. П. - Порівняльно-правове дослідження призначення покарання за незакінчений злочин в Україні та деяких європейських державах (2014)
Олійник Я. В. - Важливість функцій служби пробації в системі органів і установ виконання покарань, Пазиніч В.І. (2014)
Останін В. О. - Проблеми дотримання принципу законності в застосуванні чинного закону про кримінальну відповідальність (2014)
Пузирьов М. С. - Нормативно-правова регламентація диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі на певний строк у період другої кодифікації виправно-трудового законодавства (2014)
Стеблинська О. С. - Міжнародні стандарти забезпечення прав засуджених як складова діяльності органів та установ виконання покарань (2014)
Тимошенко Ю. П. - Особливості забезпечення прав неповнолітніх підозрюваних (обвинувачених) у кримінальному проваджені, Сівак О. В. (2014)
Шутий М.В. - Проблеми забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів у сфері охорони правопорядку (2014)
Дука О. А. - Актуальні питання співробітництва української православної церкви та Державної пенітенціарної служби України: минуле й сьогодення, Супрун М. О. (2014)
Исаков П. Н. - Функционирование в УССР лагерей принудительных работ в 1921 году (2014)
Кнодель Л. В. - Современное состояние тюремного заключения за рубежом (2014)
Крупник Л. О. - Причини арешту, обставини слідства та заслання Тараса Шевченка (2014)
Богатирьов А. І. - Роль моральності й правосвідомості у формуванні професійної деформації співробітників виправних колоній (2014)
Bogatyrev I. G. - The actualquestions of researchof the suicides committed by inmates and convicted persons in penal establishments and pre-trial institutions of State penitentiary service of Ukraine, Terekhova L. V. (2014)
Дєніжна С. О. - Психологічні особливості виявів негативних емоційних станів у працівників пенітенціарної служби в екстремальних ситуаціях (2014)
Кобильченко В. В. - Вплив чинників вторинної соціалізації на формування особистості правопорушника (2014)
Конопацька О. М. - Пробаційна робота з неповнолітніми злочинцями (зарубіжний досвід), Матвєєва Ю. О. (2014)
Пампура І. І. - Організація процесу самовиховання неповнолітніх засуджених в умовах позбавлення волі (2014)
Скирта Р. І. - Специфічні особливості методики провведення занять з рукопашного бою з курсантами Державної пенітенціарної служби України (2014)
Сова М. О. - Професійно-психологічна підготовка працівників пенітенціарної служби до саморегуляції в екстремальних ситуаціях оперативно-службової діяльності (2014)
Строева Г. В. - Авторская теория самоисправления осужденных на основе самодетерминизма (2014)
Супрун М. О. - Навчальна практика та стажування курсантів і слухачів (з історії питання) (2014)
Наш ювіляр (2014)
Воеводин А. П. - Информация и смысл (2014)
Оніщенко І. Г. - Прогнозування в епоху глобалізацї (2014)
Батичко Г. І. - Особливості національного освітнього простору або вибір в умовах невизначенності (2014)
Богатікова О. В. - Церковна архітектура України XVII-XIX ст. (на прикладі праць Г. Павлуцького) (2014)
Борщ О. В. - Концептуальні підходи до проблеми культурної динаміки у культурологічних дослідженнях (2014)
Винокурова Н. В. - Еволюція естетичної освіти в Росії та Україні: практичний досвід роботи (2014)
Виткалов С. В. - "Art Jazz Cooperation" як форма відродження традицій джазового виконавства: культурно-мистецький аспект (2014)
Демідко О. О. - Особливості формування театральної культури Маріуполя у 20-30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Драбчук Ю. П. - Українська пісенна естрада 70-80-х рр. (2014)
Жаркова Є. М. - Взаємозв'язок перекладу і культури, Нікольченко М. В., Нікольченко Т. М. (2014)
Костенко Д. О. - Особливості дизайну фасадних композицій забудови м. Києва у працях вітчизняних та зарубіжних дослідників (2014)
Кушнарьова Т. В. - Становлення і розвиток новітніх рекламних технологій у Російській Федерації (2014)
Мемарне М. В. - Образні трансформації моди ХХ ст. (2014)
Нікольченко Ю. М. - Документне забезпечення зовнішньополітичної діяльності українського козацтва під час Національно-визвольної війни 1648-1658 років, Кочина Ю. М. (2014)
Пархоменко Т. С. - З історії колекціювання фарфору в Європі (2014)
Поплавська А. В. - Символи гостинності у святково-обрядовій культурі (2014)
Радзієвський В. О. - Субкультури України: історико-теоретичний аспект (2014)
Рзаєва Н. С. - Походження герба як національного символу українського народу (2014)
Сабадаш Ю. С. - Роль наукових бібліотек в роботі університетів (бібліографічна продукція наукової бібліотеки МДУ), Шейгус Т. В. (2014)
Сергєєнко О. М. - Формування культури самоосвітньої діяльності студентів у процесі професійної підготовки (2014)
Смаргович И. Л. - Принцип дифференцированного подхода в организации культурно-досуговой деятельности (2014)
Смирная Л. - Украинский художественный нонконформизм в контексте развития европейского искусства второй половины ХХ века (2014)
Чорна К. В. - Виникнення нових жанрових утворень, зокрема infoteinment (2014)
Слющинський Б. В. - Моделі соціокультурних практик на прикладі українського Приазов'я (2014)
Терпан В. В. - Соціокультурні практики сучасного університетського студентства (2014)
Сторчай О. В. - Повернення втраченого "білого золота" до національної мистецької скарбниці - видання про фарфор-фаянс України ХХ століття (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Титул, зміст (2014)
Дегтяренко І. В. - Застосування апарату ідемпотентної алгебри та функцій "корисності" для вирішення задачі QoS маршрутизації, Лозинська В. М. (2014)
Боцул А. В. - Метод построения алгебраических несистематических сверточных кодов перемежения с произвольной скоростью кодирования, Волков А. С., Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2014)
Павлій В. О. - Функція розмиття точки дефокусованих оптико-електронних зображень, Худов Г. В. (2014)
Селецький В. С. - Мережі Петрі і мова програмування Delphi (2014)
Любарский Б. Г. - Оптимизация режимов работы тягового привода на основе синхронного двигателя с возбуждением от постоянных магнитов (2014)
Вітольберг В. Г. - Експериментальні дослідження сил опору залізобетонних шпал в щебеневому баласті (2014)
Стасюк О. І. - Методи організації інтелектуальних електричних мереж залізниць на основі концепції SMART Grid, Гончарова Л. Л., Максимчук В. Ф. (2014)
Пецков Р. О. - Математичні моделі організації комп’ютерних систем моніторингу трансформаторів на основі нечіткої логіки (2014)
Ткаченко В. Н. - Оценка зарастания канала дозирования жидкого металла в кристаллизатор МНЛЗ, Чернышев Н. Н., Волуева О. С. (2014)
Семенко А. І. - Спосіб покращення відношення сигнал/шум в дуплексній цифровій радіорелейній системі зв'язку при наявності опадів, Шокотько А. А., Cмілянський А. О. (2014)
Евсина Н. А. - Робастно-оптимальное управление линейной системой, Дудник А. В., Дорошенко Ю. И. (2014)
Биньковская А. Б. - Cтруктурно-топологический синтез локальной компьютерной сети (2014)
Єлізаренко А. О. - Розробка методології розрахунку дальності дії каналів рухомого радіозв’язку в умовах впливу інфраструктури залізниць (2014)
Сотник В. О. - Нейромережеве моделювання функцій дешифрування кодів АЛСН (2014)
Кудр Латиф - Эволюционный метод маршрутизации беспроводных сенсорных сетей, Скобцов Ю. А. (2014)
Боршевский А. П. - Характеристика законодательства и этнополитики Российской империи по отношению к населению Бессарабии(1812-1914) (2014)
Довженко Є. В. - Парадигма сучасного Українського законодавства (2014)
Юськів Н. В. - Методологічні проблеми у сфері прав та свобод неповнолітніх (2014)
Онищук І. І. - Принципи, методи та етапи здійсненя моніторингової експертизи нормативно-правових актів (2014)
Мацькевич М. М. - Загальносоціальні гарантії конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Васильченко О. П. - Правові імунітети як винятки реалізації принципу рівності прав та свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Інститути громадянського суспільства в конституційному законодавстві України та зарубіжних країн (2014)
Бабенко В. І. - Адміністративно-правовий статус прокуратури України (2014)
Ошовський В. І. - Адміністративні процедури у діяльності Державної пенітенціарної служби України: до постановки проблеми (2014)
Талалай Д. В. - Реалізація прав військовослужбовців Служби безпеки України в особливий період як державна гарантія соціально-правового захисту (2014)
Авдєєнко Є. В. - Адміністративні повноваження судів (2014)
Андренко С. О. - Пріоритетні напрямки удосконалення кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України в сучасних умовах (2014)
Васильєва Н. С. - Сутність та види заходів припинення адміністративних правопорушень у сільському господарстві (2014)
Оріщенко М. М. - Об'єкт та предмет аудиторської діяльності як форми фінансового контролю (2014)
Тихонова Д. С. - Правове регулювання надання адміністративних послуг Державною реєстраційною службою України (2014)
Шилов В. В. - Цілі та завдання профілактичного напрямку діяльності органів прокуратури (2014)
Гумін О. М. - Особливості огляду місця події під час розслідування умисного введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, Пряхін Є. В. (2014)
Кощинець В. В. - Організаційні засади використання спеціальних психологічних знань у кримінальному провадженні (2014)
Лісняк С. Г. - Детермінанти злочинів проти життя та здоров'я особи, що вчиняються медичними працівниками (2014)
Касьян А. О. - Розвиток кримінального законодавста України щодо фізичного та психічного примусу у дорадянський період (2014)
Корнієнко Є. В. - Конфінскація майна за кримінальним законодавством України: правова природа, види, проблеми законотворення (2014)
Озар В. Г. - Особливості подолання протидії розслівдуванню катувань (2014)
Орлов Ю. В. - Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності: мета створення та предмет (2014)
Головко М. Б. - Відповідальність за втручання в діяльність захисника (2014)
Філоненко Г. М. - Класифікація злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-побутовій сфері (2014)
Попович М. І. - Оперативно-розшукова характеристика незаконного обігу наркотичних засобів (2014)
Суховолець У. А. - Поняття і загальна характеристика протидії вживанню наркотичних засобів і їх незаконний обіг в Україні та Російській Феднрації (2014)
Заросило В. О. - Заборонні норми, які використовуються працівниками в електроенергетиці та покарання за їх порушення, Заросило В. В. (2014)
Івченко А. В. - Систематизація елементів господарського-правового правового забезпечення освітньої діяльності (2014)
Науменко К. С. - Самозахисник як одна із форм цивільно-правового захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття (2014)
Пелипенко О. С. - Ключові ризики, що пов'язані з укладенням договору застави корпоративних прав (2014)
Яворський Я. Т. - Особливості повноважень прокурора міжнародного кримінального суду на стадії попереднього судового провадження (2014)
Мамедов Иса Адиль оглы - Современные подходы к определению понятия "миграция" (2014)
Матвєєв П. С. - Сучасне навчально-методичне видання з господарського права (2014)
Титул, зміст (2014)
Яценюк А. - Наш основний курс — європейський курс (2014)
Лановий В. - Держава без землі не існує (2014)
Ульянченко В. - Земля — найцінніший товар, який є в Україні (2014)
Колядинська Т. - Приречені програвати, Звірко В. (2014)
Бурденюк В. - Допомагаємо сільським радам зрозуміти, навіщо їм аукціони (2014)
Третяк А. - Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки (2014)
Євсюков Т. - Концептуальні засади створення Державного реєстру особливо цінних земель, Краснолуцький О. (2014)
Тарнопольський А. - Композитні карти як засіб вирішення проблеми кадастрового та картографічного забезпечення у сільській місцевості, Дишлик О., Васильєв І. (2014)
Богатирчук-Кривко С. - Еколого-економічний механізм управління земельними ресурсами в сільському господарстві (2014)
Гаража О. - Інституціональні засади містобудівного кадастру України (2014)
Поради — радам (2014)
Держземагентство інформує (2014)
Запитували — відповідаємо (2014)
Офіційні документи (2014)
До 65-річчя Костянтина Васильовича Балабанова (2014)
Вельмишановний Балабанов Костянтине Васильовичу! (2014)
Булатова О. В. - Науковий доробок К. В. Балабанова (2014)
Arabadzhy S. - Motherhood and its influence on the health of women in Greek villages of the Noth Azov see region (the second half of XIX - early XX century) (2014)
Лисак В. Ф. - Сільська родина України в радянському способі життя 1950-1960-х рр. (2014)
Ponomaryova I. - The Urums of the Noth Azov sea region (2014)
Романцов В. М. - Завершальний період громадянської війни на теренах Маріупольського повіту (2014)
Агєєва О. Л. - Особливості сприяння розвитку громадянського суспільства в контексті впровадження молодіжної політики в Донецькій області (1991-2013 рр.) (2014)
Бузаджи І. О. - Архіпелаг Сенкаку (острови Дяоюйдао) в контексті японо-китайських відносин, Булик М. В. (2014)
Дегтеренко А. М. - Система прийняття рішень в місті Маріуполі: етнополітичні контексти (2014)
Рябінін Є. В. - Етнічна ідентичність як базовий чинник міжетнічних конфліктів (2014)
Рябченко Е. В. - Етапи розвитку загальної міграційної політики Європейського Союзу щодо країн третього світу на початку ХХІ сторіччя (2014)
Свєтлакова М. А. - Парламентські вибори 2006 р. в контексті політичного процесу в Італії (2014)
Слющинський Б. В. - Політична комунікація як чинник формування політичної культури сучасного населення українського Приазов'я (2014)
Tryma K. - The impact of higher education on the transformation of civil society in Ukraine (evidence from Mariupol State Univercity) (2014)
Трофименко А. В. - Концептуальні підходи до розуміння лобізму (2014)
Трофименко М. В. - Традиційна та публічна дипломатія Великої Британії (2014)
Янченко А. О. - Медіатизована політична участь: до нового опису сучасних партиципаторних практик (2014)
Ясірова Ю. Ф. - Програмні засади політичних партій Республіки Кіпр з кіпрської проблеми в контексті процесу євроінтеграції (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2014)
Єрмакова Г. С. - Поняття та зміст релігійного фактору у правовій доктрині (2014)
Слінько Т. М. - Конституційно-правові гарантії свободи слова (2014)
Терещук О. Д. - Проблеми ефективного функціонування патрульно-постової служби міліції та шляхи їх подолання (2014)
Безпалова О. І. - Основні напрямки взаємодії України та Європейського Союзу у правоохоронній сфері (2014)
Талалай Д. В. - Досвід республіки Грузія щодо забезпечення національної безпеки (2014)
Процан Ю. Г. - Правове регулювання питань охорони навколишнього середовища у США (2014)
Шорохова Г. М. - Поняття та завдання інформаційного забезпечення діяльності Органів внутрішніх справ (2014)
Шпенов Д. Ю. - Організаційно-правова структура служби суддів в Україні (2014)
Юшкова В. В. - Історична ретроспекція виникнення та розвитку законодавства України щодо правового регулювання відносин у сфері трансплантології (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Карелова Г. А. - Питання зворотної дії закону про кримінальну відповідальність у часі в рішеннях Європейського Суду з прав людини та коституційних судів окремих держав (2014)
Корнієнко Є. В. - Особливості кримінальної відповідальності за зараження соціальними хворобами (2014)
Філоненко Г. М. - Жертви злочинів, що вчиняються жінками у сімейно-побутой сфері (2014)
Чорнобай Є. А. - Основи інституту компенсації шкоди, завданої громадянину кримінальним правопорушенням. Способи її відшкодування (2014)
Мосяженко В. Ю. - Запобігання злочинам у сфері суспільної моралі-напрям діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ (2014)
Танько А. В. - Особливість злочинця, який вчиняє погрозу або насильство щодо працівника правоохоронних органів: аналіз соціально-демографічних рис (2014)
Пєчук І. С. - Особливості розвитку та встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особам, які керують транспортними засобами в Україні (2014)
Егорова Ю. В. - Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от втягивания в посягательство на здоровье людей под предлогом проповедования религиозных вероучений или религиозных обрядов (2014)
Швець В. Д. - Система органів державного контролю за додержанням законів у сфері землекористування (2014)
Матвєєв П. С. - Теоретико-правові аспекти інноваціного вектору розвитку України в умовах кризових явищ суспільно-політичного й економічного характеру (2014)
Мягкий А. В. - Поняття підписанта господарського товариства (2014)
Серьогін С. Ю. - Проблема визначення та кваліфікація дій особи як зловживання правом у юридичній особі (2014)
Красюк Н. І. - Деякі питання здійснення управління у сфері земельних відносин у зарубіжних країнах (2014)
Матвєєва С. П. - Принцип автономності тлумачення Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження правової природи та видів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Курінський О. Г. - Поняття договірних правовідносин у спадковому праві України (2014)
Логвиненко В. В. - Поняття і цивільно-правова суть договору парі в букмекерській діяльності (2014)
Репецька О. І. - До питання співвідношення політики держав та міжнародного права в міжнародних відносинах (2014)
Репецька М. О. - Зарубіжний досвід функціонування системи електронних адміністративних послуг та його впровадження в Україні (2014)
Роговик О. Д. - До питання про Африканський підхід до прав людини (2014)
Стратій О. В. - Угода як спосіб вирішення кримінально-правового та психологічного конфлікту в кримінальному провадженні (2014)
Титул, зміст (2014)
Мирошник М. А. - Проектирование распределенных вычислительных систем на базе компьютерных сетей (2014)
Скалозуб В. В. - Индивидуальные интеллектуальные модели для эксплуатации однородных железнодорожных технических систем на основе параметров текущего cостояния, Осовик В. Н. (2014)
Волков А. С. - Исследование характеристик алгебраических несистематических сверточных кодов перемежения, Приходько С. И., Штомпель Н. А., Зубенко В. А. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Экспертный анализ технического состояния компьютерной системы с использованием нечетких диагностических признаков, Шкиль А. С., Кучеренко Д. Е. (2014)
Изотов А. С. - Модификация жизненного цикла сетевых протоколов, Немченко В. П., Демидчук М. А. (2014)
Чапланова Е. Б. - Компонента ограничений целостности как элемент объектно-реляционной модели данных, Филатов В. А., Спивак Н. О. (2014)
Каткова Т. И. - Экономико-математическая модель формирования оптимального проекта плана материально-технического развития предприятия (2014)
Омаров М. А. - Структурное моделирование многозондового микроволнового мультиметра на основании итерационных алгоритмов, Цехмистро И. И., Зайченко О. Б. (2014)
Баранник В. В. - Методология селективной защиты видеопотока по базовым кадрам, Рябуха Ю. Н., Комолов Д. И. (2014)
Отман Шади О. Ю. - Методологическая база для представления трансформанты в неравновесном позиционном неравномерно-диагональном пространстве (2014)
Королёва Я. Ю. - Методы построения диагностических экспериментов в многопроцессорных сетях с реконфигурируемыми структурами (2014)
Капцова Н. И. - Технологический расчет подземного хранилища газа (2014)
Петренко Ю. А. - Компьютерная технология синтеза системы офисов по управлению программами (2014)
Усик В. В. - Використання пакету програм EASE 4.3 для моделювання акустики відкритих майданчиків, Модянова І. І. (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини АПК (2014)
Семенко О. В. - Поширення та превентивні заходи за дерманісіозу птиці, Стець О. В. (2014)
Шевченко Л. В. - Хімічний склад яєць перепелів за згодовування хелатних сполук мікроелементів та мікробного β-каротину, Гусак С. В., Поляковский В. М., Михальська В. М., Малюга Л. В. (2014)
Мельник В. В. - З нагоди 50-річчя промислового птахівництва – урочистий форум птахівників на Прикарпатті (2014)
Mashkin Yu. - Probiotic feed addition influence on slaughter qualities of broiler chickens grown in a cage battery (2014)
Марчишина Є. І. - Особливості розслідування неважких нещасних випадків на виробництві, Зубок Т. О., Мельник В. В., Мороз В. В. (2014)
Базиволяк С. М. - Білий і бурий леггорн – породи курей яєчного напряму продуктивності (2014)
Старіш О. - Глобалізація як чинник руйнування держави-нації, Козубський В. (2010)
Динис Г. - Концептуальні основи транскордонного співробітництва України з сусідніми європейськими державами: міжнародно-правовий аспект (2010)
Андрієнко О. - Подолання кордонів як фактор світоглядних змін суспільства, що демократизується (2010)
Алісова О. - Кордон як один з чинників транскордонного співробітництва (на прикладі українсько-польського прикордоння), Коцан Р. (2010)
Лозниця С. - "Глобальне суспільство" та маніпуляція свідомістю: наслідки технократичного мислення (2010)
Шевчук Д. - "Видимі" й "невидимі" межі Європи: соціокультурний та політичний аспекти (2010)
Кузьменко О. - Транскультурний діалог і стереотипи: теоретичні аспекти взаємозв’язку (2010)
Санжаревський О. - Воєнно-політична доктрина Республіки Білорусь – основні пріоритети (2010)
Kowalczyk J. - Європейські кордони та пограниччя (2010)
Meetsechen S. - Globalisierung mit grenzkontrollen? (2010)
Трофимович В. - Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991-2010 рр. (2010)
Чепеленко А. - Транскордонне співробітництво в процесі європейської інтеграції України (2010)
Лосик О. - Діалог між сусідських пам’ятей: етико-філософський підхід (2010)
Рибак А. - Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники (2010)
Прус І. - Форми транскордонного співробітництва (на прикладі Волинської області) (2010)
Заболотна О. - Рух міст-побратимів в контексті польсько-українського співробітництва: партнерство Умані з Ланьцутом ш Гнєзном, Кривошия І. (2010)
Сидорук Т. - Польське бачення східної політики Європейського Союзу (2010)
Чернявська Т. - Транскордонна співпраця України і Польщі в розбудові транспортної інфраструктури в рамках підготовки до Євро-2012 (2010)
Семенович А. - Відносини України з країнами Вишеградської групи на сучасному етапі (2010)
Пінчук С. - Вплив транскордонного українсько-польського співробітництва на підвищення громадської участі у місцевому самоврядуванні в Україні (2010)
Бояківський Л. - Енергетичний проект "Одеса-Броди-Гданськ" як приклад транскордонного співробітництва Україна-Польща (2010)
Mischke J. - Grenzűberschreitende kooperation und zivilgesellschaftliche kontakte (2010)
Olchowski J. - Uwarunkowania wspołpracy transgranicznej polskich i ukrainskich samorządow i ngo’s (2010)
Балашов Е. - Formy, wskazniki i kryteria samorealizacji młodziezowej w polskiej i ukrainskiej nauce pedagogicznej (2010)
Прохира В. - Внутрішньополітичні процеси в Україні та їх вплив на зовнішню політику держави (2010)
Мацієвський Ю. - Який режим будує В. Янукович і що з нього вийде? (2010)
Мартинюк Р. - Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі (2010)
Лебедюк В. - Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції (2010)
Юрійчук Є. - Зовнішньополітична електоральна легітимація влади в Україні (2009-2010 рр.) (2010)
Токар О. - Європейський вектор та нова якість інформаційної політики України (2010)
Завадська О. - Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні у контексті перспектив європейської інтеграції (2010)
Штурхецький С. - Комунікативний аспект місцевих виборчих кампаній: проблема ідентифікації кандидатів (2010)
Сидорук М. - Роль внутрішніх і зовнішніх чинників у процесі європейської інтеграції Польщі: уроки для України (2010)
Ванца О. - Aspekte und herausforderung einer grenzűberschreitenden zusammenarbeit (2010)
Очередько О. М. - Економетрична модель поведінки лікаря стаціонару та її емпірична верифікація в умовах реформи охорони здоров'я м. Вінниці, Яремина І. В. (2014)
Борковський Д. С. - Сучасні підходи до організації центру естетичної стоматології (2014)
Лехан В. М. - Менеджмент якості згідно зі стандартами 180 як спосіб підвищення ефективності діяльності медичних закладів, Павленко М. В., Волчек В. В. (2014)
Строкань А. М. - Пролонгована блокада стегнового нерва як ефективний засіб у ранній реабілітації у пацієнтів після ендопротезування колінного суглоба (2014)
Винярский Я. М. - Комплексна гормональна терапія у жінок репродуктивного віку з доброякісною патологією матки, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Козань І. В. - Обтураційна кишкова непрохідність, викликана фітобезоарами шлунка, Бойченко О. З., Лізанець М.М. (2014)
Бодань С. М. - Типология личности в патогенезе системних расстройств у пострадавших с легкой механической травмой, Коровин А. Е., Дергунов А. В. (2014)
Головач И. Ю. - Внутрисуставное лечение синовита с помощью лорноксикама у пациентов с остеоартритом коленньїх суставов, Чипко Т. М., Зазирньїй И. М., Лазоренко Е. А. (2014)
Гудим О. В. - Клінічний випадок тромбоемболії легеневої артерії у пацієнта з гіпертонічною хворобою та іхс. (динамічне спостереження в умовах багатопрофільної лікарні "Феофанія"), Захарченко І. П., Палаш Т. М. (2014)
Коржелецький О. С. - Діагностика інфекційного ендокардиту: сучасний стан проблеми, Дацюк О. Р. (2014)
Каленська О. В. - Імуногістохімічна верифікація апудоцитів при ендометріозі (2014)
Кізлова Н. М. - Аналіз чотирирічного профілю кратності епізодів лікування пацієнтів із виразковою хворобою та ерозіями шлунку та 12-палої кишки в гастроентерологічному денному стаціонарі за регресією Пуассона (2014)
Кметюк Я. В. - Розробка та впровадження локального клінічного протоколу променевого лікування хворих на рак передміхурової залози у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ "Феофанія" ДУС, Сафронова О. В., Удатова Т. В., Кісіль Ю. М. (2014)
Корбут Н. Н. - Перспективньїе направления исследования звуков дьіхания в пульмонологии, Льховский Ю. И., Лопата В. А., Мясньй И. С., Петренко Л. В., Попов А. А., Стукалин В. А., Танчик А. В. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Сontent (2014)
Shapovalova D. V. - Refinement of the incoherent scatter radar constant, Pulyayev V. А. (2014)
Bogomaz O. V. - A library of routines for incoherent scatter radar data processing, Kotov D. V. (2014)
Domnin I. F. - Variations of the electric field zonal component, the vertical component of the plasma drift and neutral wind velocities in ionosphere over Kharkov (Ukraine) during August 5 – 6, 2011 and November 13 – 15, 2012 magnetic storms, La Hoz C., Lyashenko M. V. (2014)
Domnin I. F. - Fuzzy logic based control system of converter for powerful sounding pulses generator, Levon O. O., Varvyanskaya V. V. (2014)
Domnin I. F. - Kharkiv incoherent scatter facility, Chepurnyy Ya. M., Emelyanov L. Ya., Chernyaev S. V., Kononenko A. F., Kotov D. V., Bogomaz O. V., Iskra D. A. (2014)
Kolchev A. A. - Simultaneous determine of Doppler shift and group delay time using amplitude modulated chirp-signal, Nedopekin A. E., Shumaev V. V. (2014)
Zhivolup T. G. - The F2-layer parameter variations during spring equinox 2013, according to the Kharkiv and EISCAT incoherent scatter radars data (2014)
Skvortsov T. A. - Measurement of the geomagnetic field in the ionosphere using radar methods, Emelyanov L. Ya. , Fesun A. V., Belozerov D. P. (2014)
Kozlov S. S. - Automatic data collection for incoherent scatter complex (2014)
Rymar S. I. - Technology and equipment for fast oil and adsorbent regeneration with application of high-power HF electromagnetic field (2014)
Grinchenko S. V. - Seasonal anomaly in variations of global distributions of F2-layer electron density according to CCIR model (2014)
Panasenko S. V. - Travelling ionospheric disturbances over Kharkiv, Ukraine, accompanying the operation of EISCAT heater facility, Rietveld M. T., La Hoz C., Domnin I. F. (2014)
Grinchenko S. V. - Simulation of ionospheric plasma velocity along the geomagnetic field lines due to the horizontal neutral winds, Dziubanov D. A., Ziuzgina Iu. E. (2014)
Анацький Р. В. - Показники виконання загальноконтрольної вправи на єдиній смузі перешкод курсантами під час проходження первинної підготовки, Коломійцева О. Е. (2014)
Батєєва Н. П. - Стан фізичної підготовленості студентів Київського національного університету культури і мистецтв (2014)
Бойченко Н. В. - Контроль координаційних здібностей в ударних видах єдиноборств (2014)
Булашев А. Я. - Картографическое обеспечение рекреационной и туристской деятельности (2014)
Гамалій В. В. - Моделювання нападаючих дій волейболістів високої кваліфікації, Шльонська О. Л. (2014)
Градусов В. А. - Застосування екіпажами оперативних автомобілів універсальних швидкісних стенограм, Рибак О. Ю., Виноградський Б. А., Музика Ф. В. (2014)
Джим В. Ю. - Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих бодібілдерів у спеціально-підготовчому етапі підготовчого періоду (2014)
Друзь В. А. - Особливості індивідуального фізичного розвитку дітей дошкільного віку, Артем’єва Г. П., Нечитайло М. В. (2014)
Єрмолаєва А. В. - Визначення особливостей гемодинамічних та рухових порушень при атеросклеротичній хронічнійї ішемії мозку для вибору засобів фізичної реабілітації (2014)
Кемінь О. О. - Формування традиції фізичного виховання в українському скаутингу (2014)
Колоколов В. О. - Порівняльний аналіз фізичної підготовленості студентів та курсантів Національного університету цивільного захисту України до виконання професійних обов’язків (2014)
Котелевський В. І. - Диференційовані комплекси фізичної реабілітації у молоді із патологією хребта, Тимошенко О. П., Леонтьєва Ф. С. (2014)
Масляк І. П. - Стан використання інноваційних підходів у фізичному вихованні обласних загальноосвітніх навчальних закладах, Мамешина М. А., Жук В. О. (2014)
Михнов А. П. - Самооценка хоккеистов высокого класса различного игрового амплуа (2014)
Михнов А. П. - Оценка соревновательной деятельности хоккеистов высокого класса с учетом групповых моделей игровых амплуа (2014)
Петренко В. І. - Проблеми відвідування занять з фізичного виховання студентами технічних спеціальностей, Петренко І. І. (2014)
Пилипко О. А. - Особенности технико-тактических действий высококвалифицированных спортсменок при проплывании соревновательных дистанций 50, 100 и 200 метров способом кроль на спине (2014)
Рыбальченко Т. П. - Определение модели соревновательной деятельности квалифицированных бегунов в марафоне (2014)
Синюгіна М. Б. - Показники грудної реографії у спортсменів-плавців у стані спокою та після виконання фізичних навантажень у різних положеннях тіла, Дьомін С. С. (2014)
Сутула В. О. - Шляхи оптимізації фізичної активності студентської молоді, Кизім П. М., Шутєєв В. В., Фішев Ю. О., Луценко Л. С. (2014)
Талова Н. C. - Механотерапія в програмі фізичної реабілітації хворих з контрактурою ліктьового суглоба (2014)
Тропин Ю. Н. - Анализ результатов выступления сборных команд по греко-римской борьбе на Кубке европейских наций 2014 года, Пономарев В. А., Клименко О. И. (2014)
Цибульська В. В. - Організаційно-методичні умови формування мотивації студенток заочної форми навчання педагогічних спеціальностей до професійно-прикладної фізичної підготовки (2014)
Шевченко О. О. - Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості юних тенісисток на етапі початкової підготовки (2014)
Wu Linna - Evaluation of the level of development of sport tourism China and Europe, Brusentsev V. (2014)
Сутула В. О. - З досвіду роботи щодо удосконалення робочих програм навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі гімнастики Харківської державної академії фізичної культури (2014)
Зеленько А. - Еволюція категорії значення у структурі різних лінгвістичних парадигм (2013)
Пименова М. - Концептуальные исследования в современной лингвистике (2013)
Островська Ю. - Афіксація як спосіб поповнення англійської мови кінця ХХ – початку ХХІ століття оцінними неологізмами-іменниками (2013)
Руссу А. - Особливості утворення дієслів зі значенням завершеної результативної дії в "Російсько-українському словнику" (1924 – 33) (2013)
Клименко О. - Лексична і синтаксична конкретизація діяча в сучасній англійській мові (2013)
Кравченко Є. - Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови І. Котляревського (2013)
Матулевська Т. - До питання статусу частки в сучасній лінгвістиці (2013)
Олексенко О. - Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського (2013)
Пилипак В. - Егоцентрична ‘там’-семантика грамеми середнього роду в українській мові (2013)
Прадід О. - Особливості функціювання сполучних засобів у назвах розділів і статей Кримінального кодексу України (2013)
Тукова Т. - Компенсаторная роль флексии в современном русском языке (2013)
Хом’як І. - Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції (2013)
Вінтонів М. - Пунктуаційні графічні засоби в аспекті теорії актуального членування (2013)
Ємельяненко Г. - Вставні слова як засоби реалізації лінгвокреативності (2013)
Зоріна Ю. - "Називний уявлення" і "називний теми" як лінгвістичні терміни (2013)
Межов О. - Мінімальна синтаксична одиниця умови у структурі простого ускладненого речення (2013)
Панкова М. - Комунікативна будова питальних речень (2013)
Пономарьова Л. - Інституційно-правовий узус і норма мови (2013)
Ротару І. - Речення з підметовими предикативними частинами зі сполучними словами ХТО, ЩО (2013)
Святобаченко І. - Диференційні ознаки комунікативної структури речення (2013)
Ситар Г. - Моделі фразеологізованих речень з незмінним комплексом ЯКЕ ТАМ: структура й семантика (2013)
Filatova E. - Syntagma in the English Speech: Structure, Meaning and Functions (2013)
Шабат-Савка С. - Непрямі висловлення у системі синтаксичних репрезентантів категорії комунікативної інтенції (2013)
Шатілова О. - Питальні речення як виразники спонукальної модальності (2013)
Мікіна О. - Про шляхи формування семантики ‘передавати інформацію’ в латинській та романській мовах (2013)
Оленяк М. - Предикатні та актантні конкретизувальні уточнювальні конструкції (на матеріалі англійської, української та польської мов) (2013)
Пасько Г. - Маргінальні фрейми мовленнєвого жанру загадки в слов’янських та германських мовах (2013)
Сліпецька В. - Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань: проекція на українську, російську й англійську лінгвокультур (2013)
Усенко О. - Спільні та відмінні способи утворення складних слів у сучасній англійській мові у зіставленні з українською (2013)
Фомічова В. - Причини субстантивної аморфізації (на матеріалі української та англійської мов) (2013)
Бабич Т. - Депоетизація як різновид смислового перетворення слова (2013)
Голіцина О. - Функціональне навантаження мінімальних ідіом у художньому тексті II половини XX століття (2013)
Зеніна А. - Періодизація термінології української банківської справи (2013)
Мішина Н. - Диференційно-параметричні ознаки медичної педіатричної термінології (2013)
Андрущенко В. - Поширені тенденції руйнації типових форм категорійної зв’язності як універсальний текстотвірний чинник (2013)
Боровик Я. - Особливості змісту та структури концепту "ТАЄМНИЦЯ" в українській мовній картині світу (2013)
Єщенко Т. - Проблема класифікації текстів у сучасному мовознавстві (2013)
Загнітко А. - Мовно-образний і поетично-символьний виміри художнього тексту (2013)
Кітаєва Т. - Диференційні ознаки мовленнєвого жанру "інтерв’ю" (2013)
Коротич К. - Комунікативний портрет психологічного типу чоловік-воїн (за повістю І. Нечуя-Левицького "Микола Джеря") (2013)
Левічева О. - Проблема ритуалу в сучасній комунікації (2013)
Лешкова Н. - Внутрішньотекстове актуальне членування (2013)
Шевченко Л. - Представлення біблійних концептів у Словнику української мови в 20 томах (2013)
Дубовик Л. - Відіменні прізвища сучасних жителів міста Горлівка, Радіонова Т. (2013)
Данилюк І. - Корпус текстів для вивчення граматичної службовості: класифікація граматичних класів і підкласів (2013)
Putilina O. - Stages and Causes of Forming a Grammatical Structure of Present-Day English Language (in Comparison with the Ukrainian one) (2013)
Колесников А. - Морфологічний рівень говірки с. Ярославка Саратського р-ну Одеської обл. на тлі діалектного оточення (2013)
Гамзюк М. - Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов. Рец. на кн. : Материнська О. В. Меронімічні відношення в лексичній системі німецької та англійської мов : – Донецьк : Донбас, 2012. – 360 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження : Т. 8) (2013)
Загнітко А. - Людина – Культура – Всесвіт. Рец. на кн. : Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація : навч. посіб. / Володимир Миколайович Манакін. – К. : ВЦ "Академія", 2012. – 288 с. (Серія "Альма-матер")., Путіліна О. (2013)
Сабадош І. - Микола Андрійович Грицак як лексикограф, педагог, людина (2008)
Німчук В. - М.А.Грицак і його "Словник ботанічної номенклатури" (2008)
Лизанець П. - Микола Грицак як людина і невтомний збирач мовних скарбів краян (2008)
Миголинець О. - Походження назв рослини еритронію собачого зуба (на матеріалі Ботанічного словника М.Грицака) (2008)
Москаленко Л. - Лексичні, семантичні та граматичні особливості метафорично мотивованих зоонімів (на матеріалі "Словника українських говорів Закарпатської області" М.А.Грицака) (2008)
Чикут В. - З історії проекту "словника українських говорів закарпаття” І.Панькевича та М.Грицака (2008)
Аркушин Г. - Дворівневе та додаткове картографування у регіональних атласах (2008)
Асаула М. - Особливості словотворення в дитячому мовленні (на матеріалі мовлення дітей центральної Слобожанщини (Харківщини)) (2008)
Баньоі В. - Склад мікротопонімів басейну річки Ужа з погляду їх походження (2008)
Белей Л. - Інтернет-блоґ "Живий Журнал" як мовна спільнота: статус та специфіка комунікації (2008)
Белей Л. - Українсько-словацьке етномовне пограниччя та окремі найновіші тенденції у його вивченні (2008)
Березовська Г. - Назви взуття у говірках східного Поділля (2008)
Бойко Н. - Діалектна лексика з семантикою ‛розгалуження річки на рукави’ у східнослов’янських дегідронімічних ойконімах (2008)
Вегеш А. - Віддзеркалення народнорозмовного антропонімікону українців в літературно-художній антропонімії тетралогії Романа Іваничука "Вогненні стовпи" (2008)
Венжинович Н. - Українська фразеологічна картина світу (на матеріалі лексикографічних джерел) (2008)
Верховод О. - Евфемізм як чинник вторинної номінації (на матеріалі лексики живої природи) (2008)
Вишневська Г. - Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") (2008)
Вікторіна О. - Принципи укладання словника лексики та фразеології народної медицини й лікувальної магії кіровоградщини (2008)
Вовченко Г. - Особливості словотворення фемінітивів та родові кореляції особових назв у гуцульських говірках рахівського району Закарпатської області (2008)
Воронич Г. - Дослідження мови пам’ятки як надійний спосіб її локалізації (2008)
Гаврилова Т. - До питання про особливості дослідження місцевої топонімії (на матеріалі говірок Черкащини) (2008)
Галай О. - Діалектна лексика як джерело офіційної урбанонімії (на матеріалі Закарпатської області) (2008)
Галас А. - Спостереження над говірковою паремією і фраземікою (2008)
Галас Б. - До характеристики джерел рукописного українсько-російського словника М.О.Руберовського (2008)
Гвоздяк О. - Запозичення з німецьким етимоном у структурі українських говірок Закарпаття (2008)
Горобець О. - Особливості іменника М.Хмельницького у 1905 році (2008)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту (2008)
Ґоца Е. - Назви напоїв і приправ в українських говорах Карпат (2008)
Денисенко Л. - Говірки нижньої наддніпрянщини як об’єкт словникарства та лінгвогеографії, Євтухова Н. (2008)
Дидик-Меуш Г. - Закарпатські говіркові риси в мовній тканині неканонічного євангельського тексту XVI ст. (2008)
Зеленько А. - Аспект, метод, прийом, процедура у діалектології (2008)
Зінчук Р. - Словозміна іменника у західнополіській говірці села Смідин (2008)
Кірілкова Н. - Деякі особливості внутрішньої форми діалектних фразеологізмів (2008)
Ковач Г. - Назви мисливських звірів і частин їх тіла у боржавських говірках (2008)
Куриленко В. - Вертикальні та діагональні ізолекси на діалектологічній карті Полісся (2008)
Мацюк З. - Фразеологічні паралелі гуцульських і західнополіських говірок (2008)
Милла Л. - Назви дзвінків для великої та малої рогатої худоби в українських говорах східної Словаччини (2008)
Наливайко М. - Сімейно-родові іменування (2008)
Обручар А. - Назви гори в оронімії українського Потисся (2008)
Папіш В. - Діалектизми як компоненти фразем (на матеріалі художньої прози закарпатоукраїнських письменників 40–90 рр. ХХ ст.) (2008)
Пискач О. - Архаїзація лексики в сучасній Закарпатській говірці (2008)
Піцура Т. - Назви хатніх речей в українських говорах Карпат (стан вивчення, склад, структурна організація ) (2008)
Прозор Н. - Лексика українських говорів Закарпаття на сторінках журналу ”Рідна мова” (Варшава, 1933–1939) (2008)
Сагаровський А. - Діалектний словник слобожанщини: проблеми фонетичної коректності (2008)
Свистун Н. - Жіночий іменник міста тернополя другої половини ХХ століття (маловживані імена) (2008)
Статєєва В. - Маловідомі праці і. панькевича та і. огієнка про українські говори Закарпаття (2008)
Тимко-Дітко О. - Займенники у говорі бачванських руснаків у контексті південно-західних говорів української мови (2008)
Тищенко Л. - Двокомпонентні номінації в "Словнику побутової лексики південнослобожанських говірок" (2008)
Тищенко Т. - Номінація меду у говірках східного Поділля (2008)
Філак І. - Мотивація вживання антропонімів в ентомологічній лексиці (2008)
Хібеба Н. - Структура тематичної групи весільної лексики бойківських говірок (2008)
Хобзей Н. - Діалектний словник: автор та читач, Ястремська Т. (2008)
Хомчак Л. - До функціонування надсянських говірок в умовах білінгвізму (2008)
Чирук Л. - Ентомологічна лексика у західнополіській фраземіці (2008)
Чіжмарова М. - Дослідження лексики русинів-українців східної Словаччини. Медична термінологія (2008)
Шелемех В. - Назви страв та кухонного начиння в надсянському та наддністрянському говорах (2008)
Юсип-Якимович Ю. - Словотвірні відономатопоетичні моделі дієслів з+-ота-(-ти) і з+-оті-(-ти) в українських говірках Карпат (2008)
Kondratiuk M. - O metodologii opracowywania atlasów i słowników gwarowych na obszarach zróżnicowanych pod względem etnicznym i językowym na przykładzie gwar białostocczyzny (2008)
Siegień B. - O specyficznych entomonimach w gwarach wschodniosłowiańskich białostocczyzny (2008)
Бидзиля А. В. - Новые и интересные находки микрочешуекрылых (Lepidoptera) в Украине. Сообщение 3, Бидычак Р. М., Будашкин Ю. И., Демьяненко С. А., Жаков А. В. (2014)
Будашкин Ю. И. - Пятое дополнение по фауне и биологии чешуекрылых (Lepidoptera) Крыма (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського