Головко В. А. - Проблемы генетической безопастности в животноводстве, Хохлов А. М., Барановский Д. И. (2010)
Иванов А. В. - Актуальные проблемы биологической безопасности, Чернов А. Н., Иванов А. А. (2010)
Рахманов А. М. - Профилактическая вакцинация животных — важнейший элемент стратегии противодействия биологическим угрозам в ветеринарии, Белик Е. В., Борисов В. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Заходи біобезпеки щодо блютангу в Україні, Білокінь В. С., Стеценко В. І., Кучерявенко Р. О., Пилипенко Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Біотехнології рекомбінантних ДНК при виготовленні імунобіологічних препаратів для ветеринарної та гуманної медицини, контроль їх якості та аспекти біобезпеки, Герілович А. П, Герілович І. О., Вовк С. І., Унковська О. М., Данкович Н. О. (2010)
Стегній Б. Т. - Науково-методичне забезпечення моніторингу, прогнозування та реагування щодо емерджентних інфекцій тварин, Головко В. О., Бузун А. І., Герілович А. П. (2010)
Ушкалов В. О. - Шляхи вирішення проблеми безпеки застосування вакцин проти інфекційних хвороб тварин, Акименко Л. І., Проценко О. В. (2010)
Федорова В. А. - Основные направления и принципы совершенствования мероприятий по биобезопасности на современном этапе, Ласкавый В. Н. (2010)
Kuźmak J. - Current issues of infection with retroviruses of cattle, Rola M., Materniak M. (2010)
Niedbalski W. - FMD – modern laboratory diagnosis as a way of providing bio-security, Kęsy A., Fitzner A., Paprocka G. (2010)
Pogranichniy R. - Novel methods of detection of torque teno virus (TTV) in commercial wean-to-finish populations concurrently infected with PRRSV, PCV2 and influenza virus, Prickett J., Main R., Clark A., Zimmerman J. (2010)
Абрамова Л. Ю. - Изучение вирулентных свойств изолятов вируса гриппа A/H5N1, выделенных в Российской Федерации в 2005 году, Чвала И. А, Андриясов А. В., Пчелкина И. П., Манин Т. Б., Мудрак Н. С., Ирза В. Н., Борисов А. В., Дрыгин В. В., Старов С. К. (2010)
Бісюк І. Ю. - Антигенні та імуногенні властивості інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "АвіФлуВак-ІЕКВМ" у лабораторних та виробничих умовах, Стегній Б. Т., Музика Д. В. (2010)
Болотін В. І. - Розробка дуплексної ПЛР для виявлення контамінації біологічних препаратів мікоплазмами та збудником вірусної діареї ВРХ (2010)
Болотин В. И. - Оптимизация параметров амплификации кДНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней, Горайчук И. В., Герилович А. П. (2010)
Бузун А. І. - Удосконалення Diva-супроводу інактивованої вакцини проти хвороби Ауєскі зі штаму "18В-УНДІЕВ", Дзюба В. М. (2010)
Бузун А. І. - Доклінічні випробування лабораторних серій вакцини проти цирковірусної інфекції свиней 2-го типу, Стегній Б. Т., Вовк С. І., Коровін І. В., Заремба О. В., Головко В. О., Северин Р. В. (2010)
Гайдей О. С. - Моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі в рибогосподарствах України, Дерябін О. М., Головко А. М. (2010)
Головко М. А. - Виявлення вірусу сказу за допомогою "гніздового" варіанту зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (2010)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних взаємовідносин між вірусом інфекційного ринотрахеїту та хламідіями на перещеплюваних культурах клітин, Чечоткіна Н. П., Павленко М. П. (2010)
Драгуть С. С. - Реакція непрямої гемаглютинації для діагностики Ньюкаслської хвороби, Стегній Б. Т., Стегній А. Б. (2010)
Заремба О. В. - Несприятливі чинники вакцинопрофілактики хвороби Марека, Стегній Б. Т., Ткаченко С. В. (2010)
Красочко П. А. - Профилактическая и экономическая эффективность применения инактивированной вакцины против вирусной диареи, клебсиеллеза ротавирусной и протейной инфекций телят, Ломако Ю. В., Борисовец Д. С. (2010)
Кучерявенко В. В. - Специфічна профілактика вірусних пневмоентеритів великої рогатої худоби – запорука отримання біологічно безпечної продукції тваринництва (2010)
Малакєєв А. С. - Профілактика інфекційного ринотрахеїту за допомогою безпечної вакцини шляхом внутрішньошкірної імунізації, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М. (2010)
Матковская С. Г. - Восстановление биологических свойств вируса диареи крупного рогатого скота, штамм КМИЭВ-7, из лиофилизированного состояния (2010)
Музика Д. В. - Біологічні, молекулярно-генетичні та морфологічні властивості нового епізоотичного штаму вірусу ньюкаслської хвороби НХ/курка/Івано-Франківськ/58/2007, Стегній А. Б., Герілович А. П., Стегній М. Ю., Рула О. М., Зандарян С. Ю. (2010)
Рудова Н. Г. - Сучасні методи індикації та ідентифікації цирковірусу свиней ІІ типу (2010)
Рудь Ю. П. - Експериментальне інфікування прісноводних видів риб іридовірусом комара, Бучацький Л. П. (2010)
Саргсян Х. В. - Проблемы раннего выявления и отслеживания африканской чумы свиней в Республике Армения, Григорян Г. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування та апробація тест-системи "Набір для діагностики авіаденовірусної інфекції курей першого серотипу в реакції імунодифузії", Ткаченко С. В., Музика Д. В., Борсук А. М. (2010)
Стегний М. Ю. - Значение нарушений ультраструктурной целостности вирусов в механизме их криоповреждений (2010)
Юрко П. С. - Специфічна профілактика вірусного ентериту гусей, Білецька Г. В., Безрукава І. Ю., Грибкова Н. П., Стегній Б. Т. (2010)
Bobos S. F. - Coliform cow mastitis, control and treatment measures, Radinovic M. Z., Pajic M. J. (2010)
Білушко В. В. - Біобезпека та якість сухого очищеного туберкуліну (ППД) для ссавців (2010)
Гужвинська С. О. - Удосконалення технології ліофілізації виробничих штамів молочнокислих бактерій (2010)
Завгородний А. И. - Этиологическая структура сальмонеллезов в АР Крым, Гадзевич Д. В., Белявцева Е. А., Ионкина И. Б., Гадзевич О. В. (2010)
Кольчик О. В. - Вивчення ростових властивостей модифікованого поживного середовища при культивуванні ентеробактерій, Прохорятова О. В. (2010)
Кушнір І. М. - Визначення антимікробної дії мазевих основ (2010)
Мамадалиев С. М. - Алгоритм действий специалистов в системе ветеринарии Казахстана в различных ситуациях возникновения особо опасной инфекции, Орынбаев М. Б., Савинков А. Ф., Белоусов В. Ю., Рыстаева Р. А., Керимбаев А. А. (2010)
Мамадулаев Г. Х. - Результаты изучения специфической активности нового противотуберкулезного препарата, Нуриддинова Н. (2010)
Мельник М. В. - Протимікробна активність стирилових барвників на основі похідних оксотетрагідроакридинів, Яремчук Д. О., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Мартіросян І. О., Маланчук С. Г., Вальчук С. І., Мізін В. В., Балута І. М., Черняєва Т. А. (2010)
Низамов Р. Н. - Изучение антиаллергенной активности продуктов метаболизма бифидобактерий, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Обуховська О. В. - Вивчення резервів життєздатності мікоплазм за умов зберігання їх у замороженому стані (2010)
Обуховська О. В. - Відбір перспективних виробничих культур стафілококів для виготовлення лікувально-профілактичних препаратів проти стафілококових піодермій собак, Келеберда М. І., Обуховський Ю. М., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Кузнєцов Є. П. (2010)
Орлов С. М. - Вивчення інгібуючого впливу бета-лактамів на мікроорганізми та мікоплазми великої рогатої худоби при застосуванні середовищ для транспортування біологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Ощепков В. Г. - Ускоренная диагностика туберкулеза животных, Таллер Л. А., Секин Е. Ю., Вассимирская Т. А., Слепченко А. Д. (2010)
Палій А. П. - Бактерицидна дія новітніх дезінфектантів на Mycobacterium fortuitum (2010)
Романько М. Є. - Мембрана клітин Escherichia як системний біомаркер оцінювання біосумісності та безпеки наноматеріалів, Бойко В. С., Матюша Л. В., Ушкалов В. О. (2010)
Рыженко В. П. - Бациллярная гемоглобинурия – опасная эмерджентная инфекция (2010)
Скрипник В. Г. - Визначення антилізоцимної активності штамів сальмонел та ешерихій, виділених від тварин, птиці, кормів тваринного походження,харчової продукції та об’єктів довкілля, Марчук О. О., Яненко В. М., Яненко У. М., Терещенко С. М, Риженко В. П., Мілько Л. С., Міськевич С. В. (2010)
Стегній Б. Т. - Порівняльна оцінка росту польових ізолятів мікоплазм на поживних середовищах, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2010)
Шамилова Т. А. - Применение пробиотика "Энтероспорин" при микотоксикозах, Матросова Л. Е., Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Pogranichniy R. - Transmission of bovine viral diarrhea virus type 1A from experimentally infected white-tailed deer (Odocoileus virginianus) to calves, Negrón M., Alstine W. V., Hilton W. M., Lévy M., Raizman E. (2010)
Апатенко В. М. - Диагностика и предиктивность паразитоценозов, Стегний Б. Т. (2010)
Бусол В. О. - Епізоотичний процес емфізематозного карбункулу великої рогатої худоби з точки зору теорії саморегуляції паразитарних систем, Бойко П. К. (2010)
Галатюк О. Є. - Епізоотична ситуація і профілактика заразних хвороб коней в Україні, Бегас В. Л., Каньовський А. І. (2010)
Горбатенко С. К. - Викорінення лейкозу великої рогатої худоби як важливий елемент біобезпеки (2010)
Завгородний А. И. - Паратуберкулез сельскохозяйственных животных, Позмогова С. А., Головко В. А. (2010)
Завірюха Г. А. - Вплив вакцини "Лейкозав" на елімінацію вірусу лейкозу в щеплених РІД-позитивних корів, Завірюха А. І. (2010)
Іванченко І. М. - Вивчення етіологічної структури лептоспірозу тварин лісостепової зони України як стратегія протидії біологічній загрозі, Гонтарь А. М. (2010)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології парвовірусної інфекції собак і чуми м’ясоїдних в умовах мегаполісу м. Харкова та біологічні властивості виділених ізолятів їх збудників, Кузнєцов Є. П., Олешко А. О. (2010)
Клестова З. С. - Боротьба з вірусними інфекціями тварин – складова стратегії протидії біологічним загрозам, Зоз О. С. (2010)
Обуховська О. В. - Результати епізоотологічного моніторингу щодо мікоплазма галлісептікум-інфекції та бактеріальних хвороб сільськогосподарської птиці на території України, Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Герасева О. І., Гриненко О. В. (2010)
Сікачина В. І. - Узагальнені результати епізоотологічного моніторингу в птахівництві Дніпропетровщини за період з 2006 по 2009 роки, Плис В. М., Колбасіна Т. В., Сікачина С. Ф. (2010)
Ушкалов В. О. - Епізоотична ситуація щодо сибірки тварин в Україні за 1979-2009 роки, Мачуський О. В. (2010)
Шиков О. Т. - Моніторинг диких кабанів України відносно антитіл до вірусу класичної чуми свиней за 2001-2008 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Белецкая А. В. - Иммуногенетический анализ кур различной генеалогии при изучении их чувствительности к болезни Марека, Подстрешный А. П., Грибкова Н. П., Ракова А. А., Подстрешная И. А. (2010)
Вафин И. Ф. - Влияние сочетанного воздействия диоксина и кадмия хлорида на естественную резистентность животных, Папуниди К. Х., Новиков В. А. (2010)
Волкова М. А. - Иммунногенность мукозальных вакцин против ньюкаслской болезни, Рунина И. А., Ирза А. В., Чвала И. А., Фролов С. В., Долгов Д. Л., Чубукова Е. И., Борисов В. В., Мудрак Н. С., Дрыгин В. В. (2010)
Гусев А. А. - Изучение поствакцинального иммунитета у цыплят, иммунизированных против гриппа, Минчук Ю. Н. (2010)
Гусев А. А. - Влияние различных адъювантов на физические и иммунобиологические свойства инактивированной вакцины против болезни Ауески, Чаплыго К. Э. (2010)
Аймалетдинов А. М. - Гистологические исследования органов при отравлении карбофосом и лечении овец антидотом АЛ-5, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Балим Ю. П. - Ефективність застосування препаратів селену поросятам при дорощуванні та відгодівлі (2010)
Болдырев Д. А. - Мониторинг содержания тяжелых металлов в органах и тканях рыб экосистем Каламитского залива Черного моря (2010)
Валиев А. Р. - Поиск иммуномодуляторов в качестве средств профилактики микотоксикозов, Валиуллин Л. Р., Семенов Э. И., Степанов В. И., Тремасов М. Я. (2010)
Власенко С. А. - Асоційований перебіг акушерських хвороб та гнійно-некротичних уражень кінцівок у корів (2010)
Влізло В. В. - Показники мінерального обміну у корів, хворих на кетоз, Сімонов М. Р., Петрух І. М. (2010)
Гадзевич О. В. - Патологоанатомические изменения у кур-несушек при остром течении сальмонеллезов (2010)
Громов И. Н. - Структурные изменения в паренхиматозных органах кур при использовании противовирусных вакцин и натрия тиосульфата, Прудников В. С., Клименкова И. В., Герман С. П. (2010)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів північно-східної геохімічної зони України (2010)
Дунаєв Ю. К. - Вплив доінкубаційної обробки яєць дезінфікуючими засобами на біохімічні показники крові та імунну резистентність організму качок в онтогенезі (2010)
Иванов А. В. - Содержание токсикантов в органах и качество мяса при сочетанном воздействии на животных тяжелых металлов и применении сорбентов, Софронова C. А., Папуниди Э. К. (2010)
Иванов Е. Н. - Изучение биологического метода обезвреживания кормов от микотоксинов, Еремеев И. М., Тремасов М. Я. (2010)
Кадиков И. Р. - Лечебная эффективность бентонита с димефосфоном при сочетанном отравлении кроликов диоксином и Т-2 токсином, Тремасов М. Я. (2010)
Красочко П. А. - Состояние обменных процессов у крупного рогатого скота с различным уровнем кормовой базы, Кучинский М. П., Усов С. М., Новожилова И. В. (2010)
Овчаренко С. В. - Оксидативный стресс и формирование защитных реакций организма животных на уровне мембран эукариотических клеток, Ковалёва А. А., Кучма И. Ю., Лахман С. М., Волянский А. Ю., Волков А. А. (2010)
Павленко М. П. - Передімплантаційна санація ендометрія корів препаратом "Утеросан" – шлях до підвищення ефективності штучного осіменіння, Чечьоткіна Н. П., Павленко Л. М., Явніков Н. В., Макеєв В. Ф., Олійник О. В. (2010)
Рубленко М. В. - Патогенетична роль гемостазу, диференціально-діагностичне та прогностичне значення його показників за неоплазій у тварин (2010)
Рубленко М. В. - Вплив прокоагулянтних факторів тромбоцитів на загоєння гнійних ран у собак за використання дезагрегантів, Матвієнко С. Г. (2010)
Серяков И. С. - Влияние бесклеточного пробиотического препарата "Бацинил" на показатели качества мяса цыплят-бройлеров, Дуктов А. П., Красочко П. А. (2010)
Силакова А. Е. - Антибактериальный препарат "Трисульфан": оценка безвредности и эффективности, Матросова Л. Е., Титова В. Ю., Иванов А. В. (2010)
Смертина Е. Ю. - Экспериментальное обоснование применения аппаратной физиотерапии для профилактики заболеваний, вызываемых условно-патогенной микрофлорой, Павлов А. В., Петляковский А. В., Юшков Ю. Г. (2010)
Стегній Б. Т. - Вплив вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курей, Шутченко П. О., Музика Д. В., Стегній А. Б., Головко В. О. (2010)
Сулейманов С. М. - Влияние гепатотропных витаминных препаратов на качество и биологическую ценность мяса свиней, Слободяник В. С. (2010)
Шабунин С. В. - Сочетанное действие приоритетных экотоксикантов на заболеваемость животных (2010)
Шутченко П. О. - Вивчення гістоморфологічного стану внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2010)
Юськів Л. Л. - Вміст 25-гідроксивітаміну D3 та показників мінерального обміну в крові молодняку великої рогатої худоби при парентеральному введенні холекальциферолу, Влізло В. В. (2010)
Lalošević V. - Prevalence of Neospora caninum antibodies in cattle, Obradović N., Laloševic D., Prašović S., Bobos S., Radinović M. (2010)
Богач М. В. - Природно-вогнищеві гельмінтози водоплавної птиці в господарствах Одеської області (2010)
Веселий В. А. - Природна саморегуляція поширення збудників гельмінтозів у навколишньому середовищі (2010)
Каралян З. А. - Коинкубация фасциолы с вирусом полиомиелита, Рамазян Н. В., Восканян Г. Е., Каралова Е. М. (2010)
Катохин А. В. - Перспективы использования молекулярно-генетических методов исследований в диагностике описторхидозных инвазий, Брусенцов И. И., Мордвинов В. А., Евтушенко А. В., Солодянкин А. С., Ромашов Б. В. (2010)
Катюха С. М. - Контроль чисельності кровосисних двокрилих комах як захід у системі біобезпеки при отриманні тваринницької продукції, Жигалюк С. В. (2010)
Килипко Л. В. - Лабораторно-клінічне випробування експериментальної РНІФ-тест-системи для виявлення анаплазмозного антигену, Тимченко О. М. (2010)
Кудрявченко О. П. - Розробка тест-системи для детекції Toxoplasma gondii методом ПЛР і моніторинг розповсюдження збудника токсоплазмозу серед домашніх кішок і собак у м. Києві (2010)
Луценко Л. І. - Випробування дезінфектантів для знезараження інвазійних елементів гельмінтів у довкіллі, Веселий В. А., Сумакова Н. В. (2010)
Машкей А. Н. - Комнатная муха (Musca domestica) как возможный механический переносчик герпес- и пести вирусов, Чечеткина Н. П., Мищенко А. А. (2010)
Мищенко А. А. - Распространение и локализация куриного клеща (Dermanyssus gallinae) и средство борьбы с ним, Машкей А. Н., Пономаренко О. В., Коломацкий А. П. (2010)
Міщенко О. О. - Кровосисні членистоногі, як вектори переносу збудників трансмісивних хвороб тварин та людей, Машкей А. М., Пономаренко О. В., Коломацький О. П., Герилович А. П., Татаринова С. Н. (2010)
Пономаренко О. В. - Розробка нового лікувального засобу для боротьби з акарозами дрібних свійських тварин (2010)
Сумакова Н. В. - Методи вивчення життєздатності яєць аскарідат після впливу на них дезінфектантів (2010)
Темний М. В. - Розвиток, виживання яєць і личинок стронгілят травного каналу жуйних тварин (2010)
Юлдашов Н. Э. - Современное состояние, новые методы и средства борьбы с гельминтозами сельскохозяйственных животных в Узбекистане (2010)
Adegoke Adegoke - Snails as meat source: epidemiological and nutritional perspectives, Anthony A., Adebayo-Tayo Adebayo-Tayo, Bukola C., Inyang Inyang, Comfort U., Aiyegoro Aiyegoro, Olayinka A. and Komolafe, Amos O. (2010)
Ahmed L. Mawgood Abdel - Development of real time and triplex PCR for the detection of adulteration in meat products, Gassem Mustafa A., El-Nemr Waleed, Atef Ahmed (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Байбакова Ю. П. - Санитарно-микологическая оценка качества кормов, Хусаинов И. Т., Крючкова М. А., Тремасов М. Я., Ахметов Ф. Г. (2010)
Егоров В. И. - Изучение сочетанного действия Т-2 токсина и дециса на организм овец, Галяутдинова Г. Г., Иванов А. В. (2010)
Кузина М. В. - Влияние качества пастеризации на микробиологические показатели молочных продуктов, Тремасов М. Я., Габдраупова Х. С., Иванов А. А. (2010)
Куцан О. Т. - Біобезпечність продукції птахівництва щодо наявності залишків антибіотиків, Пащук Ю. Г. (2010)
Маланьев А. В. - Разработка средств защиты животных от отравлений парами аммиака, Асланов Р. М., Губеева Е. Г. (2010)
Маланьева А. Г. - Изучение адсорбционных свойств сорбентов в отношении синтетических пиретроидов, Иванов А. В., Асланов Р. М., Егоров В. И., Мохтарова С. Л. (2010)
Малинін О. О. - Вивчення бактерицидної та фунгіцидної дій фізико-хімічних способів знезараження зерна, штучно контамінованого тест-культурами, Бреславець В. О., Стегній Б. Т., Драгуть С. С., Обуховська О. В., Ярошенко М. О. (2010)
Мельниченко О. М. - Підвищення біобезпеки та якості виробництва металовмісних препаратів для тваринництва, Бітюцький В. С., Кузьменко П. І., Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д., Мороз Л. В. (2010)
Мишина Н. Н. - Коррекция патоморфологических показателей животных при сочетанном Т-2 и афлатоксикозе энтеросорбентом на основе пищевых волокон, Губеева Е. Г., Семенов Э. И., Тремасов М. Я. (2010)
Низамов Р. Н. - Использование веществ микробного происхождения для повышения радиорезистентности животных, Конюхов Г. В., Шарифуллина Д. Т., Нефедова Р. В., Вагин К. Н., Рахматуллина Г. И. (2010)
Папуниди К. Х. - Применение природных сорбентов при отравлении животных ртути дихлоридом, Новиков В. А., Шарафутдинова Д. Р. (2010)
Рибалко В. П. - Управління якістю свинини в умовах її виробництва, Гетя А. А. (2010)
Риженко В. В. - Перфрінгіози і безпека продуктів харчування, Риженко В. П., Риженко Г. Ф., Мазигула Т. М. (2010)
Савинков А. Ф. - Контроль качества продовольствия и кормов с использованием иммуноферментного анализа, Орынбаев М. Б., Рыстаева Р. А., Белоусов В. Ю., Керимбаев А. А. (2010)
Самуйленко А. Я. - Оптимизация биоценозов активного ила очистных сооружений животноводческих комплексов для снижения антропогенной нагрузки на водные экосистемы, Денисов А. А., Еремец В. И., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Конструкторско-технологические решения обеззараживания и утилизации материалов, инфицированных высокопатогенными микроорганизмами, термическим методом, Еремец В. И., Раевский А. А., Денисов А. А., Гринь С. А., Чичилеишвили Г. Д. (2010)
Сапко С. А. - Дослідження зразків корму для тварин щодо вмісту генетично-модифікованих складників, Куцан О. Т., Герілович А. П., Герілович І. О. (2010)
Семёнов Э. И. - Применение адсорбентов – эффективный подход для профилактики микотоксикозов, Тремасов М. Я., Иванов А. А. (2010)
Танасева С. А. - Изучение адсорбционной активности фитоугля к афлатоксину В1, Папуниди К. Х., Садыкова В. Н., Семенов Э. И. (2010)
Тремасова А. М. - Фармако-токсикологическая оценка шунгита, Матросова Л. Е. (2010)
Улько Л. Г. - Вплив захворювань корів, викликаних умовно-патогенною мікрофлорою, на склад і якість молока, Фотіна Т. І. (2010)
Дьяконов Л. П. - Современные методы видовой идентификации клеточных линий используемых для производства биопрепаратов и диагностики заболеваний животных, Кулешов К. В., Гальнбек Т. В., Киселева Д. Р., Подчерняева Р. Я., Гринкевич О. М. (2010)
Низамов Р. Н. - Иммуноферментная тест-система на основе микробного антигена-радитоксина для серодиагностики ОЛБ, Нефедова Р. В., Шарифуллина Д. Т., Рахматуллина Г. И., Вагин К. Н. (2010)
Плис В. М. - Режими приготування антигену антитільного еритроцитарного для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації, Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуальные аспекты формирования, гармонизации и совершенствования многопрофильных биологических производств, научное обеспечение инновационными биотехнологиями многопрофильных и создание региональных предприятий биологической промышленности, Еремец В. И., Раевский А. А., Гринь С. А., Ломакина Т. А., Беро И. Л., Бондарева Н. А., Авдеева Т. А., Пухова Н. М. (2010)
Самуйленко А. Я. - Актуализация нормативных и информационно-справочных документов по вопросам обеспечения биобезопасности и качества лекарственных средств для животных, Еремец В. И., Токарик Э. Ф., Неминущая Л. А., Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Люлькова Л. С., Бобровская И. В., Еремец О. В. (2010)
Семеренська Є. І. - Методика отримання діагностичного препарату поліклональних протианаплазмозних імуноглобулінів, Тимченко О. М. (2010)
Солодянкин А. С. - Разработка экспресс-метода экстракции ДНК из материала растительного происхождения для генетического анализа в ПЦР, Сапко С. А., Герилович А. П. (2010)
Стегній Б. Т. - Одержання антигену для контролювання аденовірусної інфекції курей першого серотипу на основі ІФА, Антонов В. С., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Ткаченко С. В., Усова Л. П., Семенченко О. Ю. (2010)
Стегний Б. Т. - Изучение кинетики инактивации P. multocida при использовании димера этиленимина и формальдегида, Сосницкий А. И. (2010)
Ушкалов В. О. - Методичні підходи обґрунтування біобезпечності наночастинок металів у складі пробіотичних препаратів, Виговська Л. М., Рєзніченко Л. С., Романько М. Є., Грузіна Т. Г. (2010)
Волянська Н. П. - Iсторiя та сучасний стан розробки засобiв активної iмунізацiї проти псевдомонозiв в гуманній та ветеринарній медицині (2010)
Хорощенко М. В. - Вивчення ротавірусної інфекції та протеозу великої рогатої худоби в історичному аспекті (2010)
Stubberfield E. - Bio-safety and bio-security involved in working with brucella species at the veterinary laboratory agency, Great Britain, Brew S., Perrett L., Stack J. (2010)
Stack J. - Biosecurity & biosafety at the veterinary laboratories agency, UK (2010)
Титул, зміст (2012)
Сівко В. Й. - Оцінка впливу робочого середовища на режими коливань вібраційних машин, Кузьмінець М. П. (2012)
Терновий В. І. - Зарубіжний досвід висотного будівництва, Масельський С. О. (2012)
Саленко Ю. С. - Теоретические исследования одновального вибрационного бетоносмесителя принудительного действия (2012)
Клименко М. О. - Розвиток конструкцій автобетонозмішувачів, Чичур А. І., Сахно С. В., Шаляпіна Т. С. (2012)
Дьомін Ю. М. - Динаміка руху робочого органу установки для нанесення поліуретанових покриттів на магістральні трубопроводи (2012)
Єременко Б. М. - Застосування методів неруйнівного контролю до визначення технічного стану об’єктів будівництва (2012)
Назаренко І. І. - Методи та умови експлуатації автомобільних коліс, Корнійчук Б. В. (2012)
Голубничий А. В. - Бетонні суміші для логістичного центру збудованого за іноземні інвестиції, Голубничий Г. А. (2012)
Паньків Х. В. - Оцінка рівнів шкідливих факторів виробничого середовища об’єктів теплопостачання, Потапенко Г. Д., Теренчук С. А., Євтєєва Л. І. (2012)
Соротюк Т. І. - Дослідження видів з'єднання конструктивних елементів каркасних будівель (2012)
Орищенко С. В. - Дослідження ефективності процесу сортування вібраційного грохота (2012)
Купрієнко О. С. - Розробка класифікації спеціалізованих САПР для об’єктів будівництва промислового призначення (2012)
Рыбалко И. Ф. - Мобильный комплекс для исследования динамики процессов преобразований энергий в трансмиссии транспортного средства (2012)
Пенчук В. А. - Особенности технологических процессов в гравитационных смесителях со струнным интенсификатором, Лукьянец В. Б., Мирончик Н. А. (2012)
Стегній Б. Т. - Аналіз ризиків транскордонного заносу збудника АЧС, Герілович А. П., Бузун А. І., Бісюк І. Ю. (2014)
Larska M. - Schmallenberg virus (SBV) infections in ruminants in Poland (2014)
Niemczuk K. - Diagnostic methods for detection of Q fever in ruminants, Szymańska-Czerwińska M. (2014)
Podgórska K. - Impact of co-infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus on duration of porcine circovirus type 2 viremia in field conditions, Kus K., Szymanek K., Stępniewska K., Jabłoński A., Stadejek T. (2014)
Завгородний А. И. - Воспроизведение паратуберкулеза у экспериментально инфицированных М. avium subsp. Paratuberculosis (МАР) лабораторных животных, Позмогова С. А., Гирка М. А., Шутченко П. А., Медведь Е. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Дослідження диких птахів центрального Причорномор’я щодо наявності антитіл до ортоміксовірусів і параміксовірусу 1 серотипу, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Кошелєв В. В., Колесник О. В., Харитх Абдулла А. (2014)
Герілович А. П. - Розробка та апробація системи моніторингу для виявлення контамінації біологічних об’єктів сальмонелами, Глєбова К. В., Ареф’єв В. Л. (2014)
Спиридонов В. Г. - Використання ПЛР у реальному часі для ідентифікації збудників транскордонних вірусних інфекцій тварин, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2014)
Стегній М. Ю. - Біобезпечні технології кріоконсервування та збереження вірусів і вірусовмісного матеріалу в умовах кріобанку ННЦ "ІЕКВМ" (2014)
Кучерявенко Р. О. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко В. В., Малакєєв А. С., Годовський О. В. (2014)
Мандигра Ю. М. - Бактерицидна ефективність "Епідезу" щодо мікроорганізмів, які утворюють біоплівку (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення ефективності застосування різних серологічних реакцій для діагностики бруцельозу собак, Близнецов О. Г., Марченко Н. В., Обуховський Ю. М. (2014)
Білецька Г. В. - Ентерити молодняку гусей вірусної етіології, Юрко П. С., Музика Н. М., Ракова Г. А., Кулібаба Р. О. (2014)
Данілова І. С. - Вивчення імуногенних властивостей хламідійного інактивованого препарату в лабораторних умовах (2014)
Зон Г. А. - Модифікований метод визначення бактерицидних властивостей дезінфікуючих засобів, Ващик Є. В. (2014)
Головко А. Н. - Подходы к программе по биобезопасности и предупреждению биорисков в Украине (2014)
Музика В. П. - Оцінка небезпеки розвитку антибіотикорезистентності як складова аналізу ризику для людини (2014)
Романишина Ю. Р. - Виявлення Chlamydia avium у синантропних голубів України, Скрипник В. Г., Скрипник А. В. (2014)
Ісаков М. М. - Аспекти діагностики та профілактики хламідіозів тварин (Огляд літератури) (2014)
Палій А. П. - Туберкулоцидні властивості дезінфектантів закордонного та вітчизняного виробництва, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Мандигра Ю. М. (2014)
Котляр О. В. - Вивчення патогенних і сенсибілізуючих властивостей атипових мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2014)
Гадзевич Д. В. - Етіологічне значення ентерококів та їх біологічні властивості у розвитку інфекційних захворювань великої рогатої худоби, Дунаєв Ю. К., Гадзевич О. В. (2014)
Глєбова К. В. - Моніторинг сальмонельозу дикої птиці півдня України, Бобровицька І. А., Майборода О. В. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення природи реакцій на туберкулін у великої рогатої худоби, Завгородній А. І., Калашник М. В. (2014)
Степаняк І. В. - Ензоотичний енцефаломієліт чорно-бурих лисиць, Мандигра М. С., Сачук Р. М., Воловик Г. П. (2014)
Boboš Stanko F. - Effect of lactation stage and bacteriological findings on Ig G concentration in milk serum of cows, Galfi Annamaria L., Radinović Miodrag Z., Pajić Marija J., Mašić Zoran S. (2014)
Гаркуша И. В. - Влияние условий содержания на резистентность телят, Головко В. А., Черный Н. В. (2014)
Головко В. О. - Корекція імунного стану свиней за використанням антистресових препаратів, Туряниця В. А., Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2014)
Обуховська О. В. - Вивчення імуногенних властивостей вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці (2014)
Стегній Б. Т. - Антигенні властивості вакцини для профілактики ньюкаслської хвороби, інфекційного бронхіту курей та синдрому зниження несучості, Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В., Кошелєв В. В., Колесник О. С., Харітх Абдулла А. (2014)
Чорний М. В. - Вплив штучної аеронізації на резистентність поросят підсисного періоду, Туряниця В. А. (2014)
Похил С. І. - Роль патоморфологічної діагностики органів лімфоїдної системи у профілактиці бабезіозної інфекції (експериментальне дослідження), Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Ліповецька Н. П., Погорелов І. А. (2014)
Стегній Б. Т. - Вплив вірусу низькопатогенного грипу птиці на гістоморфологічний стан внутрішніх органів курчат за експериментального інфікування, Красніков Г. А., Шутченко П. О., Музика Д. В., Медвідь К. О. (2014)
Бойко В. С. - Зміни концентрації метаболітів оксиду азоту в сироватці крові вакцинованих курчат після інфікування патогенним штамом вірусу хвороби Марека, Матюша Л. В., Солодянкін О. С. (2014)
Голембіовська С. Л. - Внесення каротинвмісної біомаси стрептоміцетів у раціон яйценосних курей, Дворник Т. В., Лавренчук В. Я., Мацелюх Б. П. (2014)
Ковальчук І. І. - Вміст ліпідів і важких металів у тканинах організму карпатських бджіл різних породних типів в умовах Закарпаття, Федорук Р. С., Храбко М. І., Романів Л. І. (2014)
Мохммад Сара Салим - Влияние пробиотика "Лактимет" на морфологические и биохимические показатели крови лактирующих коз (2014)
Руденко О. П. - Вплив комплексного нанометалоглобулінового препарату на гемопоез і білоксинтезуючу функцію печінки щурів, Михайлова С. А., Коваленко Л. В., Бойко В. С., Матюша Л. В., Попова О. М., Долецький С. П. (2014)
Богач М. В. - Морфологічний і біохімічний склад крові за експериментальної ізоспорозно-балантидіозної інвазії свиней, Пономар С. І., Мельниченко А. Ю. (2014)
Богач М. В. - Регуляція біологічного ритму райєтинозу птиці, Степанова Н. О. (2014)
Десятникова О. В. - Вивчення ефективності органічних кислот для регуляції чисельності популяції кліща Varroa destructor (Anderson & Trueman, 2000) у сім’ях бджіл Apis mellifera L. (2014)
Катюха С. М. - Ефективність інсектоакарициду "Ектосан-плюс" щодо переносників збудників емерджентних інфекцій тварин (2014)
Машкей А. М. - Поширення збудників ектопаразитарних захворювань сільськогосподарської та свійської птиці в лісостеповій зоні України та АР Крим, Сумакова Н. В., Сіренко О. С., Пазущан Т. С. (2014)
Нагорна Л. В. - Ситуація щодо ектопаразитозів свійської птиці у господарствах лісостепової зони України (2014)
Неволько О. М. - Спарганоз диких свиней, Литвиненко О. П. (2014)
Приходько Ю. О. - Іксодові кліщі, як переносники збудника лайм бореліозу, Нікіфорова О. В., Пономар С. І. (2014)
Стоянов Л. А. - Наиболее распространённые гельминтозы террариумных рептилий в Украине, профилактика и лечение (2014)
Темний М. В. - Вормкокцид за змішаних кишкових інвазій овець (2014)
Григор'єв О. Я. - Дискретна динамічна модель біомеханіки руху черепах, що зазнали впливу авітамінозу (2014)
Григорьев А. Я. - Дискретные модели динамических систем, определяющих стабильность гидробиоценозов, Жолткевич Г. Н., Носов К. В., Гамуля Ю. Г., Беспалов Ю. Г., Высоцкая Е. В., Печерская А. И. (2014)
Євтушенко А. В. - Гостра токсичність діфлюбензурону для риб та його вплив на деякі показники крові, Коваленко Л. В., Євтушенко І. Д., Кротовська Ю. М. (2014)
Петров Р. В. - Дослідження безпечності та якості тушок коропа уражених Aeromonas hydrophila при дії зовнішніх факторів зберігання та кулінарної обробки (2014)
Фотіна Г. А. - Визначення cередньосмертельних доз антибактеріального препарату "Бровасептол концентрат" для лабораторних тварин (2014)
Шевцова Г. М. - Оцінка токсико-біологічної дії генетично модифікованої сої лінії Mon 89788 на організм курей за біохімічними маркерами, Герілович І. О., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Долецький С. П. (2014)
Стегній М. Ю. - Цитогенетичні характеристики сублінії перещеплюваної культури клітин FLK 50/100 під впливом наночасток аргентуму та цинку, Магац Д. Ю., Юрченко О. М. (2014)
Бреславець В. О. - Щодо розробки та автоматизації методів біоконтролю в інкубації, Стегній О. О. (2014)
Волков А. М. - Відбір дерматоміцетів за ступенем вірулентності для створення імунобіологічних препаратів (2014)
Гриневич О. Й. - Дослідження впливу препарату Zg-2011 на імунну систему овець за морфологічними показниками органів імунного захисту, Красніков Г. А., Горбатенко С. К., Шутченко П .О., Медвідь К. О., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М. (2014)
Гужвинська С. О. - Відбір молочнокислих бактерій для виготовлення пробіотичних препаратів (2014)
Завгородний А. И. - Сравнительное изучение ростовых характеристик синтетических питательных сред для выращивания M. avium Subsp. Paratuberculosis (МАР), Позмогова С. А., Палий А. П., Гончарова Н. В. (2014)
Клестова З. С. - Підбір чутливих біологічних моделей до вірусу діареї великої рогатої худоби in vitro та їх оптимізація для проведення первинного тестування противірусних властивостей хімічних речовин, Дремух Ю. Ю. (2014)
Кучерявенко В. В. - Вивчення властивостей комбінованої інактивованої вірус-бактеріальної вакцини проти інфекційного ринотрахеїту, вірусної діареї, парагрипу-3 та пастерельозу великої рогатої худоби на лабораторних тваринах, Кучерявенко Р. О., Шутченко П. О., Гадзевич О. В., Медвідь К. О. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Сучасне і майбутнє використання клітинних технологій у вітчизняній ветеринарній медицині (2014)
Мазуркевич А. Й. - Дослідження каріотипу мезенхімальних стовбурових клітин пупкового канатику лошат під час культивування in vitro, Малюк М. О., Стародуб Л. Ф., Копилов К. В. (2014)
Павленко М. П. - Нові підходи щодо використання національної Харківської технології асептичного отримання, кріоконсервування і використання сперми бугаїв-плідників, Стегній Б. Т., Павленко Л. М., Данілова І. С., Болотін В. І., Павленко В. М., Павленко Б. М. (2014)
Плис В. М. - Розробка та апробація в Україні "Набору для діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації (РНГА)", Колбасіна Т. В., Стегній Б. Т., Обуховська О. В., Ушкалов В. О., Блоцька О. Ф., Виговська Л. М., Короленко Л. С., Вовк С. І. (2014)
Стегній Б. Т. - Визначення нешкідливості дослідних зразків трьохвалентної вакцини проти хвороби Марека, Стегній М. Ю., Состін Д. Д., Зайцев Д. С. (2014)
Шаповалова О. В. - Осадження антигенів вірусу лейкозу великої рогатої худоби у двофазній системі водорозчинних полімерів, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2014)
Завірюха А. І. - Сучасні розробки засобів профілактики та лікування особливо небезпечних хвороб спільних для людей і тварин, Завірюха Г. А., Синицин В. А. (2014)
Скляров П. М. - Удосконалення способу підвищення життєздатності новонароджених ягнят та козенят і профілактики патологічних родів у овець та кіз (2014)
Титул, зміст (2013)
Батлук В. А. - Вирішення питання очистки повітря від цементного пилу, Параняк Н. М., Гречка І. П. (2013)
Емельянова И. А. - Использование торкрет-сопел с кольцевым воздушным насадком при выполнении торкрет-работ способом мокрого торкретирования, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2013)
Шаповал М. В. - Вивчення впливу конструктивних елементів робочої камери розчинонасоса на об’ємний ккд (2013)
Библюк Н. І. - Особливості проектування дорожно-будівельної та лісозаготівельної техніки для роботи на територіях з ухилом, Мачуга О. С., Бойко М. М. (2013)
Абрашкевич Ю. Д. - Машина для очищення поверхонь полімерно-абразивними щітками, Пелевін Л. Є., Мачишин Г. М. (2013)
Рязанов А. Н. - Энергосберегающая технология получения извести из доломита, Винниченко В. И. (2013)
Басараб В. А. - Використання вимірювальної апаратури для дослідження фізичних процесів системи "машина-середовище” (2013)
Гарнець С. В. - Можливості приладів дистанційного зондування із супутників для вирішення завдань моніторингу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Козак О. В. - Порівняльний аналіз розрахунку перерізів згинальних елементів за поперечною силою (2013)
Пенчук В. А. - Особенности грузовысотных характеристик железнодорожных кранов используемых в специфических условиях, Пенчук В. В., Еременко Г. Б. (2013)
Рыбалко И. Ф. - Комп’ютерне моделювання та аналіз системи "транспортний засіб-дорога" (2013)
Косминський І. В. - Методика розрахунку дії поздовжніх зсувів в бетонній суміші, які виникають від вимушуючих сил привантажувача (2013)
Голубничий А. В. - Гідратація в’яжучих з рідким склом, шлаками металічного марганцю і речовинами з двовалентним залізом (2013)
Пенчук В. А. - Влияние условий эксплуатации пескоразбрасывателя на процессы распределения противогололедных материалов, Клен А. Н., Диденко А. В. (2013)
Тонкачеєв Г. М. - Улаштування робочих швів при бетонуванні пілонів каркасних монолітних будівель у ковзній опалубці, Соловей Д. А., Шарапа С. П. (2013)
Ємельянова І. А. Блажко В. В. Фоменко Д. С. - Технологічний комплект малогабаритного обладнання для приготування сухих будівельних сумішей з використанням двухроторного турбулентного змішувача (2013)
Назаренко І. І. - Забезпечення надійності віброущільнюючих машин при проектуванні, конструюванні, виготовлені та експлуатації, Делембовський М. М. (2013)
Мартинюк І. Ю. - Oцінка властивостей зміни характеристик бетонної суміші на ефективність її ущільнення (2013)
Гулиев Ариф Джамиль Оглу - Институт президентства в системе публичной власти (2014)
Котушенко А. М. - Поняття "джерело права" в романо-германській та англо-американській правовій традиції: теоретико-правовий аспект (2014)
Черніков О. О. - Правовий нігілізм: поняття, структура та форми прояву (2014)
Греков Є. А. - Розвиток права інтелектуальної власності в медичній сфері в аспекті реалізації права особи на доступність лікарських засобів, Грекова М. М. (2014)
Жила О. В. - Особливості окремих випадків виникнення регресних зобов’язань (2014)
Левківський Б. К. - Обрання належного способу захисту під час поновлення батьківських прав (2014)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правове регулювання форм впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2014)
Озернюк Г. В. - Виникнення страхових правовідносин в Україні (2014)
Саракуца М. О. - Деякі аспекти реалізації політичних прав громадян Європейського Союзу (2014)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правовий делікт як підстава для настання конституційно-правової відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Денисяк Н. М. - Особливості розвитку українського нотаріату в сучасних умовах (2014)
Крушельницька Г. Л. - Особливості відповідальності за шкоду, завдану тваринами (2014)
Кампі О. Ю. - Проблемні аспекти правового забезпечення діяльності компаній з управління активами інституційних інвесторів (2014)
Пугачова Є. В. - Розвиток функціонування ринку цінних паперів в Україні (2014)
Вісьтак М. Я. - Двосторонні міждержавні договори України та їх значення для правового регулювання трудових відносин (2014)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - Переведення працівників на іншу роботу: багатозначність поняття (2014)
Пасічніченко С. В. - Благодійність як соціальний феномен та основа формування соціальної допомоги (2014)
Загоруйко О. Ф. - Особливості правового регулювання права на відпочинок в Німеччині (2014)
Анпілогов О. В. - Підзвітність структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій: шляхи забезпечення стандартів (2014)
Колесніченко В. В. - Сутність та риси адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності (2014)
Марчук В. І. - Адміністративний договір як одна із форм управлінської діяльності (2014)
Гаджиєва Ш. Н. - Кодифікація вітчизняного адміністративного законодавства: поняття, особливості, основні етапи (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання державної статистики в Україні (2014)
Коробкін В. В. - Щодо визначення поняття енергопостачання: нормативно-правовий аспект (2014)
Олійник В. І. - Суб’єкти правового регулювання галузі рослинного світу України (2014)
Русакова І. Г. - Деякі проблемні аспекти адміністративно-правового статусу вищої ради юстиції (2014)
Чорна О. В. - Основні напрями удосконалення законодавства України з питань митної справи у процесі гармонізації до міжнародних вимог та стандартів (2014)
Балобанова Д. О. - Загальнофілософська категорія "розвиток" у характеристиці сучасного кримінального права (2014)
Бусол О. Ю. - Чинники поширення корупції як засобу організованої злочинності в Україні (1992-2014 роки) (2014)
Ігнатов О. М. - Кримінально-правова характеристика осіб, які вчиняють зґвалтування (2014)
Томма Р. П. - Характеристика фактів одержання неправомірної вигоди державними службовцями, Варивода В. І. (2014)
Чорний Р. Л. - Проблеми визначення поняття державної діяльності в Законі України про кримінальну відповідальність (2014)
Ярмоленко Ю. В. - Сучасні технології побудови фінансових пірамід (2014)
Ященко А. М. - Застосування примусових заходів виховного характеру: теоретичний аспект (2014)
Бухтиярова Е. С. - Духовность и уголовно-правовая политика: точки соприкосновения (2014)
Зенова М. В. - Межі згоди (прохання) потерпілого за кримінальним правом України та Сполучених Штатів Америки (2014)
Соломко Ю. Ю. - Окремі проблеми попередження злочинності мігрантів (2014)
Лисенко В. О. - Кримінологічна характеристики та запобігання корупційним проявам у Державній кримінально-виконавчій службі України (2014)
Некрасов О. О. - Окремі питання застосування критеріїв і показників диференціації та індивідуалізації виконання покарання при запобіганні втечам із виправних колоній (2014)
Новіков О. В. - Міжнародний досвід боротьби зі злочинністю у сфері інтелектуальної власності (2014)
Шевчук В. М. - Теоретичні засади формування тактичних операцій у криміналістиці (2014)
Дуфенюк О. М. - Актуалізація гуманістичних цінностей у ході кримінального провадження (2014)
Макаренко Є. І. - Домашній арешт: поняття, мета, підстави і порядок застосування (2014)
Мирошниченко Ю. М. - Суд як суб’єкт криміналістичної тактики (2014)
Назимко Є. С. - Кримінально-процесуальна регламентація провадження на підставі угоди про визнання винуватості щодо викриття та розслідування латентних злочинів, Рябуха А. В. (2014)
Чаплинська Ю. А. - Проблемні питання слідчого експерименту (2014)
Одинцова І. М. - Діяльність сторони захисту при збиранні, дослідженні та перевірці доказів в умовах судового слідства (2014)
Панько Н. А. - Доказове значення висновку експерта: практичний аспект (2014)
Мамедов Мурад Акиф Оглы - К вопросу соотношения международных и внутригосударственных правовых норм в сфере уголовного процесса (2014)
Шикаров Хікмет Мазі Огли - Право на захист від безробіття в Азербайджанському законодавстві (2014)
Титул, зміст (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження рівня надійності засобів механізації в умовах їх реального використання, Шаляпіна Т. С. (2013)
Батлук В. А. - Математична модель процесу очищення запиленого потоку в пиловловлювачі нової конструкції, Романцов Е. В., Мірус О. Л. (2013)
Емельянова И. А. - Некоторые особенности рассчета бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия, Анищенко А. И. (2013)
Голубничий В. А. - Cучасні суперпластифікатори для монолітного бетону будівель і споруд, Голубничий Г. А. (2013)
Черненко К. В. - Впровадження і перспективи розвитку методів піднімання великорозмірних блоків покриттів вантажопідйомними крокуючими модулями (2013)
Мусійко В. Д. - Визначення силового навантаження робочого обладнання машини для підкопування ґрунту під трубопроводом, Вощак Ю. В. (2013)
Басараб В. А. - Дослідження динаміки електромагнітної ударно-вібраційної установки для ущільнення бетонних сумішей (2013)
Коваль А. Б. - Визначення моменту опору розвороту гусеничної універсальної землерийної машини (2013)
Косминський І. В. - Перспективи використання водня, як палива для транспортних засобів (2013)
Назаренко І. І. - Дослідження динамічних параметрів вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. О. (2013)
Ємельянова І. А. - Технологічні комплекти обладнання для приготування фібробетонних сумішей, Шевченко В. Ю., Коротков Ю. Ю. (2013)
Запривода А. В. - Дослідження основних характеристик процесу формування горизонтальних поверхонь вібраційним робочим органом, Ручинський М. М. (2013)
Лесько В. І. - Моделі надійності гідроприводів будівельних машин (2013)
Жигилій С. М. - Вплив на загальну динамічну дію механічного відцентрового збуджувача коливань параметрів його дебалансу, Пісковий С. С. (2013)
Клапченко В. І. - Про матеріальність гравітаційного поля, принцип Маха та темну матерію (2013)
Содержание (2014)
Нефёдов Л. И. - Выбор проекта ремонта автомагистрали на основе прецедентов с учетом рисков, Ильге И. Г. (2014)
Нефедов Л. И. - Модели выбора организационной структуры программы в электронном офисе, Петренко Ю. А., Корсун М. Д. (2014)
Нефёдов Л. И. - Модель выбора технического обеспечения офиса с учётом нечёткой информации, Петренко Ю. А., Кононыхин А. С. (2014)
Петренко Ю. А. - Системна концепція синтезу системи офісів з управління програмами (2014)
Нефёдов Л. И. - Обобщенная модель параметрического синтеза системы мониторинга качества добычи газа, Шевченко М. В. (2014)
Нефёдов Л. И. - Оценка и подбор персонала в системе менеджмента качества в условиях нечёткой информации, Беспалый В. А. (2014)
Мирошник М. А. - Усовершенствование итерационных алгоритмов многозондового микроволнового мультимера, Зайченко О. Б. (2014)
Порошин С. М. - Влияние интенсивностной стереофонии на локализацию кажущегося источника звука, Беликов И. С. (2014)
Усик В. В. - Акустический расчет стадиона "Металлист", Модянова И. И. (2014)
Усик В. В. - Разработка аппаратно-программного комплекса для измерения объективных параметров акустики помещения, Зубченко Д. С. (2014)
Плугіна Т. В. - Задача інтелектуалізації сучасних будівельно-дорожніх машин, Стоцький В. О. (2014)
Біньковська А. Б. - Математична модель автогрейдера з виконавчим органом, Скотаренко М. Д. (2014)
Маркозов Д. О. - Модель побудови автоматизованої системи охоронної сигналізації, Охрименко Д. В. (2014)
Маркозов Д. О. - Математична модель визначення сповіщувачів протипожежної сигналізації, Калашніков Д. Ю. (2014)
Гурко А. Г. - Моделирование динамики объемного гидропривода (2014)
Філь Н. Ю. - Розробка функціональної моделі процесу прийняття рішень при управлінні ремонтом електротехнічного обладнання, Маковецька Н. А. (2014)
Fil’ N. - Information technology and model of rational distribution of specialists for vacant positions, Fedorova I. (2014)
Великодний С. С. - Методи реінжинірингу програмних систем (2014)
Королева Я. Ю. - Синтез матричных умножителей с встроенной схемой самотестирования (2014)
Плотникова З. В. - Модель информационной подсистемы для учета заказов клиентов автосервиса с использованием языка UML, Платонова А. Д. (2014)
Левтеров А. А. - Системы моделирования алгоритмов поведения и движения автономных мобильных роботов, Нечитайло Ю. А. (2014)
Фастовець О. Г. - Кінематичне моделювання робочого обладнання крано-маніпуляторної установки (2014)
Дубовая М. В. - Разработка математической модели движения тележки мостового крана с грузом (2014)
Гураленко Н. A. - Антиномічні концепти як джерело пізнання права (2014)
Джолос С. В. - Проблема неефективності демократії (2014)
Дунас О. І. - Транcцендентально-філософське осмислення свободи в європейській філософській думці (2014)
Заворотченко Т. М. - Процес глобалізації в контексті розвитку основних засад громадянського суспільства (2014)
Кістяник В. І. - Правова аргументація в діяльності Конституційного Суду України (2014)
Коцюба Р. О. - Конституційні засади забезпечення права на належне управління в контексті безпеки використання ядерної енергії в Україні (2014)
Мельник Н. В. - Еволюція самоорганізації народу в Україні (2014)
Місінкевич Л. Л. - Державна політика радянської влади щодо реабілітації кримськотатарського населення в період перебудови (2014)
Подорожна Т. С. - Конституційні проблеми, що супроводжують розвиток сучасної правової системи України (2014)
Савелова Ю. М. - Юридична клініка як засіб підвищення рівня практичної підготовки юристів у вищих навчальних закладах (2014)
Чудик Н. О. - Норми статуту територіальної громади та їх видова характеристика (2014)
Стефанчук М. О. - Цивільно-правова охорона та захист прав на комерційне (фірмове) найменування, Давид Л. Л. (2014)
Кучер Т. М. - Стратегія і тактика доведення: юридико-психологічні аспекти (2014)
Решетник Є. М. - Умови та момент виникнення права на захист суб’єктивного сімейного інтересу (2014)
Самойлов М. О. - Характерні риси реєстрації речових прав на нерухоме майно в державах Європейського Союзу (2014)
Дудко О. С. - До питання визначення поняття товарних складів як зберігачів товарів (2014)
Смола С. В. - Засоби реалізації принципу процесуальної економії під час судового розгляду господарських спорів (2014)
Шевердіна О. В. - Розвиток інвестиційного потенціалу України: правовий аспект (2014)
Гладка Н. М. - Сутність соціальних відносин та особливості їх правового регулювання (2014)
Новіков Д. О. - Правове регулювання щорічних відпусток у Туркменістані (2014)
Приміч Д. В. - Принципи ведення колективних переговорів з укладання колективних договорів, угод (2014)
Світенок М. І. - Правове регулювання діяльності державної інспекції України з питань праці по нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Заставська Л. П. - Зросійщення права земельної власності в період втрати державності українських земель у складі Російської імперії (2014)
Кобецька Н. Р. - Договори у відносинах користування мисливськими угіддями (2014)
Макаренко О. Ю. - До питання надр як юридичного поняття, ресурсів надр як об’єкта користування надрами (2014)
Савельєва О. М. - До питання про перспективи розвитку аграрного права України в умовах забезпечення сталого розвитку аграрного сектору (2014)
Введенська В. В. - Адміністративно-правовий механізм притягнення до відповідальності за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (2014)
Градовий В. Б. - Судове рішення в адміністративному судочинстві в провадженні за винятковими обставинами (2014)
Гудков Д. В. - Конфлікт інтересів та шляхи його врегулювання в національному законодавстві (2014)
Ігонін Р. В. - Місце вищої ради юстиції у системі поділу державної влади України (адміністративно-правовий вимір) (2014)
Капінус Р. Ю. - Розпорядження президента України як джерела адміністративного права (2014)
Ковбель М. М. - Сутність інституту перегляду судових рішень в адміністративному процесі (2014)
Колесніченко В. В. - Система принципів адміністративно-процесуальних форм захисту права інтелектуальної власності та місце у ній загальних принципів (2014)
Медведєв О. В. - Напрямки реформування правоохоронних органів (2014)
Микульця І. І. - Напрями удосконалення правового регулювання діяльності органів юстиції України регіонального рівня: деякі питання сьогодення (2014)
Олендер І. Я. - Функції суду в державному механізмі (2014)
Пипяк М. І. - Питання щодо визначення предмету юрисдикційної діяльності адміністративних судів (2014)
Приполова Л. І. - Щодо питання про роль органів державної влади та місцевого самоврядування у вирішенні питань адміністративно- територіального устрою: вітчизняний та зарубіжний досвід, Приполов І. І. (2014)
Рижкова Є. Ю. - Правові аспекти регламентації контролю якості надання медичних послуг (2014)
Саєнко С. І. - Методи наукової рефлексії – засоби пізнання норм адміністративного права (2014)
Сайко Л. Ю. - Реформування Державної виконавчої служби України, Дахно В. М. (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України (2014)
Білик П. П. - Організаційно-правові аспекти статусу національного банку України (2014)
Гарбінська-Руденко А. В. - Правова характеристика завдань та принципів валютного контролю як теоретичних основ для його здійснення (2014)
Кравець М. О. - Кваліфікація порушень митних правил: процесуальний аспект (2014)
Куслій В. О. - Податкове правопорушення: поняття, ознаки, умови і причини його виникнення (2014)
Музика-Стефанчук О. А. - Європейське підґрунтя основних засад оподаткування, Поляничко А. О. (2014)
Солошкіна І. В. - Вдосконалення системи державних органів, які здійснюють регулювання ринків фінансових послуг (2014)
Шерстюк С. В. - Правова характеристика створення та функціонування ради Національного банку України (2014)
Бойко О. Ю. - Поняття судимості та її наслідки (2014)
Євдокімова О. В. - Проблемні питання призначення покарання при укладенні угоди про примирення або визнання винуватості (2014)
Заєць І. С. - Детермінанти злочинного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів в Україні (2014)
Каменський Д. В. - Повідомлення про корпоративний злочин у США: результат матеріального заохочення чи правосвідомої поведінки? (2014)
Козак О. С. - Відшкодування шкоди, завданої злочином, як підстава звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Кузнецов В. В. - Окремі питання визначення кримінально-правової охорони (2014)
Ларченко М. О. - Дослідження та прогнозування злочинності за допомогою методу часових рядів (2014)
Мнишенко Є. С. - Концептуальні питання ефективності кримінально-правової політики у сфері права на отримання освіти: ланцюг послідовностей (2014)
Наумчук Н. В. - Проблеми визначення предмета злочину, передбаченого статтею 227 КК України (умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції) (2014)
Нікітін А. О. - Загальноправові наслідки судимості: проблемні аспекти (2014)
Плугатир М. В. - Кримінальна відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка оброблюється в державних електронних інформаційних ресурсах (2014)
Пономарьова Т. І. - Психологічне ставлення потерпілого до загрози виробами, конструктивно схожими зі зброєю: кримінально-правова оцінка (2014)
Попов Г. В. - Напрями попередження злочинності неповнолітніх органами прокуратури (2014)
Сорока О. О. - Деякі питання застосування практики ЄСПЛ (кримінально-правовий аспект) (2014)
Човган В. О. - Підходи до правообмежень засуджених, що обумовлені ізоляцією (2014)
Яловенко-Трущенкова В. В. - Примирення винного з потерпілим: процесуальні основи реалізації кримінально-правових норм (2014)
Боковня В. М. - Органи попереднього слідства у 1953-1964 рр. (2014)
Рогатинська Н. З. - Слідчий суддя: постановка та дослідження проблеми в Україні (2014)
Чернець М. Г. - Особливості розслідування злочинів проти економічної безпеки держави за нормами КПК України 2012 р. (2014)
Шевчук М. І. - Межі активності суду: теоретичний і практичний аспекти (2014)
Асірян С. Р. - Статус ради ООН з прав людини у системі Організації Об’єднаних Націй (2014)
Ковальська В. В. - Проблеми координації міжнародної взаємодії щодо протидії організованій злочинності (2014)
Ніщимна С. О. - Міжнародні акти, що визначають принципи публічного фінансового контролю (2014)
Пазюк А. В. - Міжнародно-правовий режим кіберпростору в мирний час (2014)
Толстенко Ю. О. - Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: заборона катувань (2014)
Безуглий М. Д. - Актуальні проблеми біобезпеки та біозахисту щодо розробки та виробництва імунобіологічних препаратів для ветеринарної медицини, Стегній Б. Т., Бісюк І. Ю., Рубленко М. В. (2011)
Thacker E. - Brucellosis Mellitensis: diagnosis, surveillance and control (2011)
Белянин С. А - Экспериментальное воспроизведение африканской чумы свиней у европейских диких свиней, Васильев А. П., Колбасов Д. В., Балышев В. М., Лыска В. М., Калантаенко Ю. Ф., Жуков А. Н., Зубаирова С. Н., Саввин А. В., Черных О. Ю. (2011)
Бреславець В. О. - Вимоги щодо технологічного процесу санації інкубаторію, Стегній Б. Т., Стегній М. Ю., Ничик С. А., Драгуть С. С., Бузун А. І., Дунаєв Ю. К., Стець В. В. (2011)
Бузун А. І. - Модифіковані інфекційні агенти (М-агенти) свиней та емердженція інфекційних хвороб у свинарстві (2011)
Горжеев В. М. - Совместные действия ветеринарных служб стран СНГ по профилактике и борьбе с ящуром животных, Рахманов А. М. (2011)
Григорян Г. В. - Региональный подход к контролю зоонозных и зооантропонозных болезней как составляющая концепции обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Закавказья, Чумбуридзе К. T. (2011)
Завгородній А. І. - Удосконалення методичних підходів щодо визначення бактерицидних властивостей нових деззасобів, Палій А. П., Пономаренко Г. В., Ничик С. А. (2011)
Истомина М. А. - Эффективность метода контрастной иммунофлюоресценции при индикации антигена вируса бешенства в отпечатках роговицы глаза, Клюкина В. И. (2011)
Каралова Е. М. - Изменения клеточного состава периферической крови и костного мозга на терминальной стадии развития африканской чумы свиней, Арзуманян Г. А., Восканян Г. Е., Cаркисян Х. В., Захарян О. С., Аброян Л. О., Аветисян А. С., Акопян Л. А., Каралян З. А. (2011)
Маркосян Т. А. - Эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней в Армении за 2007-2010 гг., Саркисян X. В., Григорян Г. В., Элбакян А. Л. (2011)
Скотникова Т. А. - Лабораторный рабочий эталонный материал в обеспечении и контроле качества вирусвакцины против ньюкаслской болезни, Неминущая Л. А., Токарик Э. Ф., Самуйленко А. Я., Еремец В. И. (2011)
Стегній Б. Т. - До проблем ентомологічного моніторингу блютангу, Філатов С. В., Кучерявенко Р. О., Рубленко М. В. (2011)
Винярська А. В. - Вивчення мутагенної активності секреторно-екскреторних виділень Parascaris Equorum у тесті Еймса з використанням тест-штамів Salmonella Typhimurium, Стибель В. В., Куцан О. Т. (2011)
Влізло В. В. - Новий клас імунотропних та ад’ювантних препаратів для профілактики захворювань у тварин, Віщур О. І. (2011)
Герілович А. П. - Розробка олігонуклеотидних систем для виявлення сальмонел у біологічних об’єктах, Ареф’єв В. Л., Вовк С. І. (2011)
Горайчук І. В. - Застосування методу полімеразної ланцюгової реакції в системі контролювання вірусної та мікоплазменної контамінації об’єктів ветеринарного нагляду, Болотін В. І., Герілович А. П., Коровін І. В. (2011)
Гордієнко О. І. - Оптимізація параметрів стадії досушування процесу ліофілізації E. coli 0-55 при використанні модифікованих захисних середовищ, Постоєнко В. О., Кравецький Л. Й., Салганська О. О. (2011)
Денисов А. А. - Моделирование роста активного ила в аэротенке идеального смешения, Кадысева А. А., Ганяев А. М., Чичиелишвили Г. Д., Бондырев Д. Е., Калистратов И. М., Махров С. В., Скребнев Ю. В. (2011)
Денисов А. А. - Применение псевдоожиженного слоя для повышения качества очистки сточных вод в аэротенке, Кадысева А. А., Ганяев А. М., Чичиелишвили Г. Д., Бондырев Д. Е., Калистратов И. М., Махров С. В., Скребнев Ю. В. (2011)
Елаткин Н. П. - Конструирование и использование рекомбинантной плазмиды PGEMT4B в качестве положительного контроля в диагностических тест-системах для выявления ДНК вируса оспы птиц методом полимеразной цепной реакции, Дрыгин В. В. (2011)
Завьялова Е. А. - Полимеразная цепная реакция в диагностике вирусных болезней рыб, Кандрина Н. Ю., Ломакина Н. Ф., Гулюкин М. И. (2011)
Иовлева А. Ю. - Получение мутантной плазмиды ptz57/gp3_mut, несущей ген гликопротеина вируса бешенства, Елаткин Н. П., Метлин А. Е. (2011)
Кириллова Ю. М. - Динамика восстановления клеток перевиваемой линии МДБК после криоконсервации, Плотникова Э. М., Хамзина Е. Ю., Глаголева И. С. (2011)
Манин Б. Л. - Эффективность метода проточной цитометрии в изучении механизмов репарации клеток ВНК-21 в процессе культивирования и криоконсервирования, Ночевный В. Т., Хайдуков С. В., Ласкавый В. Н. (2011)
Мельниченко О. М. - Використання нанотехнологій для одержання нових ветпрепаратів для ринку України, Бітюцький В. С., Соломонюк Я. В., Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д. (2011)
Плотникова Э. М. - Влияние гамма облучения гидролизата лактальбумина и дрожжевого экстракта на качество культуральной питательной среды, Гурьянов Н. И., Хамзина Е. Ю., Кириллова Ю. М., Хусаенов Р. Х., Цыганова В. Г. (2011)
Романько М. Є. - Біологічні ефекти іонного і колоїдного (нанорозмірного) ауруму та його препаратів. Перспективи застосування (2011)
Стегній Б. Т. - Діагностичні аспекти і напрямки застосування полімеразної ланцюгової реакції для виявлення геному Brucella ovis у біоматеріалі, Бабкін А. Ф., Герілович А. П., Болотін В. І., Райко Д. Ю., Cимоненко С. І. (2011)
Стегній М. Ю. - Тривале зберігання вірусів за низьких температур у біотехнології виробництва імунобіологічних препаратів (2011)
Сухарєв Ю. С. - Метод глибинного культивування ентеротоксигенних Escherichia coli (2011)
Хамзина Е. Ю. - Реакция клеток перевиваемой линии MDBK и первичной культуры почек плода коровы на нагрузку двуокисью углерода, Плотникова Э. М., Гудин В. А., Кириллова Ю. М., Глаголева И. С. (2011)
Шаповалова О. В. - Вивчення впливу інгібітору деацетилаз гістонів на експресію вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., Корнєйков О. М., Лиманська О. Ю., Симоненко С. І. (2011)
Якубчак О. М. - Встановлення порогової концентрації та мутагенності дезінфекційного засобу для культур клітин, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2011)
Boboš S. F. - Nocardia mastitis, Radinović M. Ž., Pajić M. J. (2011)
Виговська Л. М. - Вивчення біологічних властивостей штаму Pasteurella multocida "смол" за умови S-R-дисоціації (2011)
Гадзевич Д. В. - Культурально-морфологические и биохимические особенности пастерелл, Горбенко А. В., Гадзевич О. В., Тарвидс Ю. В. (2011)
Галатюк О. Є. - Вплив мікроорганізмів різних морфологічних груп на статеву систему кобил, Солодка Л. О., Качуровський О. О., Кондратюк Ю. О. (2011)
Гурина Л. М. - Видовой состав галофильных вибрионов акватории Азовского и Черного морей, сезонная динамика их выделения (2011)
Доценко В. А. - Вирусы в этиологии желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят, Германенко М. Н., Симонович В. Н., Герилович А. П. (2011)
Завгородний А. И. - Выделение M. Paratuberculosis из биоматериала от КРС, Позмогова С. А., Дзьомбак Д. В., Гирка М. А. (2011)
Завгородній А. І. - Сучасний дезінфікуючий препарат, Стегній Б. Т., Палій А. П., Тарасова О. В. (2011)
Зайцева А. В. - Определение патогенности мицелия гриба Fusarium sambucinum и хронической токсичности его экстрактивной формы, Зайцева В. В., Дремач Г. Э. (2011)
Касяненко О. І. - Порівняльна оцінка ефективності методів виділення термофільних кампілобактерій із продукції птахівництва, Фотіна Т. І. (2011)
Кольчик О. В. - Вивчення впливу хімічних речовин на ізоляти парвовірусу свиней, Прохорятова О. В. (2011)
Красочко П. А. - Влияние различных инактивирующих веществ на парвовирус крупного рогатого скота, Симакова Н. М., Сакович А. В. (2011)
Мазур Т. В. - Вплив токсинів Pasteurella haemolytica, виділених від свиней, на організм теплокровних, Сорокіна Н. Г. (2011)
Мандигра М. С. - Лабораторна діагностика псевдомонозної інфекції з допомогою методу флуоресціюючих антитіл, Бойко П. К., Бойко О. П., Кучерявенко Р. О. (2011)
Матвієнко Н. М. - Використання перещеплювальних культур клітин в іхтіовірусолоії, Харкавлюк Н. Є. (2011)
Никонова З. Б. - Выделение полевых изолятов метапневмовируса птиц в трахеальной органной культуре, Лазарева С. П., Мудрак Н. С., Дрыгин В. В. (2011)
Обуховская О. В. - Изучение влияния различных концентраций бета-лактамов на репродуктивные свойства Mycoplasma gallisepticum и сопутствующей бактериальной микрофлоры (2011)
Пилипенко Г. В. - Мінливість репродуктивної здатності вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби в залежності від умов зберігання та культивування, Білокінь В. С., Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. І., Кучерявенко Л. М. (2011)
Рудь Ю. П. - Фотодинамічна інактивація іридовірусу комара фулеренами с60, Прилуцька С. В., Бучацький Л. П., Прилуцький Ю. І. (2011)
Скрипник А. В. - Видова ідентифікація збудників хламідіозу синантропної та домашньої птиці за допомогою гніздової ПЛР та ПЛР в реальному часі, Ксьонз І. М., Скрипник В. Г., Дерябін О. М., Заксе К. (2011)
Стегній Б. Т. - Вірусний ентерит гусей (хвороба Держи), Бреславець В. О., Драгуть С. С. (2011)
Ткаченко С. В. - Молекулярно-биологическая характеристика аденовирусов кур первого серотипа, выделеных на территории Украины, Стегний Б. Т., Герилович А. П., Музыка Д. В., Сметанка К. (2011)
Чечёткина Н. П. - Изучение патогенеза и разработка комплексной системы мероприятий по профилактике и лечению смешанных инфекций крупного рогатого скота (инфекционный ринотрахеит, вирусная диарея, хламидиоз), Павленко М. П., Соловьев С. Т., Явников Н. В., Данилова И. С., Осипова А. Г., Рибас О. В. (2011)
Блоцька О. Ф. - Розробка, міжнародна валідація та впровадження національного лейкозного стандарту (2011)
Горбатенко С. К. - Разработка национального стандарта – позитивной лейкозной сыворотки крови крупного рогатого скота, Шаповалова О. В., Мягких Н. В., Зданевич П. П., Корнейков А. Н., Коровин И. В., Ковалев С. К., Козырев А. В., Калесниченко Е. И., Бондаренко А. В. (2011)
Гужвинська С. О. - Удосконалення технології культивування виробничих штамів L. рlantarum та B. adolescentis, Streptococcus lactis на різних ростових субстратах (2011)
Дрожже Ж. М. - Валідація методу elisa для визначення віруснейтралізуючих антитіл до вірусу сказу (2011)
Зайцев В. В. - Разработка способа консервации лептоспир при изготовлении биопрепаратов, Дремач Г. Э. (2011)
Иванов А. В. - Ассоциированная инактивированная вакцина против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи крупного рогатого скота, Гумеров В. Г., Макаев Х. Н. (2011)
Келеберда М. І. - Відпрацювання технології виготовлення моно- і полівалентних стафілококових анатоксинів, Обуховський Ю. М., Обуховська О. В. (2011)
Кривошия П. Ю. - Репродукція вірусу інфекційної анемії коней у гетерологічній культурі клітин та отримання антигену для реакції нейтралізації, Мандигра М. С., Кот Л. Б. (2011)
Кучерук М. Д. - Ефективні і сучасні антибактеріальні препарати, Соломон В. В. (2011)
Ломакина Н. Ф. - Аттенуация вируса гриппа А/курица/Курган/3/2005 (H5N1) для получения вакцинных вариантов, Боравлева Е. Ю., Ямникова С. С., Кропоткина Е. А., Дрыгин В. В., Гамбарян А. С. (2011)
Люлькова Л. С. - Разработка тест-системы ИФА для диагностики хламидийной инфекции, Еремец В. И., Самуйленко А. Я., Малышева М. А., Ямникова С. С. (2011)
Лягоскин И. В. - Изготовление сибиреязвенного эритроцитарного диагностикума для оценки противосибиреязвенного иммунитета у животных, Архипова Г. Ф., Васина Н. К., Селянинов Ю. О. (2011)
Малакєєв А. С. - Вакцина інактивована проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби для внутрішньошкірного застосування як один із засобів специфічної профілактики захворювання, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М., Тризна Л. П., Кротовська Ю. М. (2011)
Мищенко В. А. - Изучение распространения вируса респираторно-синцитиальной инфекции крупного рогатого скота у жвачных животных, Думова В. В., Киселев М. Ю., Мищенко А. В. (2011)
Музика Д. В. - Визначення оптимального складу інактивованої вакцини проти грипу птиці підтипів Н5, Н7 та ньюкаслської хвороби (2011)
Музика Н. М. - Тест-система для виявлення антитіл до вірусу ентериту гусей методом ІФА (2011)
Пухова Н. М. - Основные направления разработки и внедрения антирабических вакцин из шт. Щелково-51, Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Еремец Н. К., Иванов И. В., Салов Д. А., Лихашерстова С. В., Красуткин С. Н. (2011)
Пухова Н. М. - Создание национального отраслевого стандарта иммуногенности антирабических вакцин, Самуйленко А. Я., Иванов И. В., Еремец Н. К., Еремец В. И., Елаков А. Л., Пестова Г. В. (2011)
Рябінін С. В. - Отримання антигенів реовірусної інфекції птиці для постановки непрямого варіанту ІФА, Терещенко О. В., Шомін О. А. (2011)
Самуйленко А. Я. - Технология изготовления бивалентной вакцины против листериоза животных из штаммов УСХИ-19 и УСХИ-52, Павленко И. В., Раевский А. А., Анисимова Л. В., Соловьев Л. Б., Еремец В. И., Меньшенин В. В., Нежута А. А. (2011)
Самуйленко А. Я. - Разработка симбиотического препарата на основе E.coli VL-613 и применение его в бройлерном птицеводстве, Школьников Е. Э., Павленко И. В., Раевский А. А., Еремец В. И., Скичко Н. Д., Анисимова Л. В., Андрианова Е. Н. (2011)
Стегній Б. Т. - Створення засобів моніторингу високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на основі молекулярно-генетичних технологій, Герілович А. П., Стегній А. Б., Балим Ю. П., Ничик С. А. (2011)
Stojanović D. - Research on efficacy of attenuated vaccine against classical swine fever according to pharmacopea 2005, Ratajac R., Prodanov-Radulović J., Velhner M., Došen R. (2011)
Андрущенко В. В. - Дослідження ефективності захисних середовищ для ліофілізації мікоплазм, Ушкалов В. О. (2011)
Багрецов В. Ф. - Специфическая профилактика пневмоэнтеритов телят вирусной этиологии с использованием ронколейкина, Конотоп Д. С., Кечко Н. Н., Островский М. В. (2011)
Біла Н. В. - Ефективність застосування субодиничної вакцини проти пастерельозу птиці (2011)
Білушко В. В. - Дослідження біологічної активності туберкуліну сухого очищеного (ППД) для ссавців (2011)
Громов И. Н. - Опыт применения живых и инактивированных вакцин против болезни Гамборо, Герман С. П., Парханович С. И., Щур Е. А., Моргун Н. Н. (2011)
Иванов А. В. - Изучение терапевтической эффективности пробиотика энтероспорин при колибактериозе телят, Матросова Л. Е., Тремасова А. М., Титова В. Ю. (2011)
Касьянов А. И. - Терапевтическая эффективность препарата "Микобакар-С" при дерматомикозах, поверхностных дрожжевых микозах, бактериозах, акарозах собак и кошек, Литвинов А. М. (2011)
Конотоп Д. С. - Определение противовирусных свойств анолита нейтрального in vitro, Бабак В. А., Пунтус И. А. (2011)
Кучерявенко В. В. - Результати комісійного випробування набору для діагностики коронавірусної інфекції великої рогатої худоби в реакції імунофлуоресценції, Кучерявенко Р. О., Напненко О. О. (2011)
Левицкая И. Л. - Использование РМА для изучения распространенности лептоспироза свиней, Писаренко В. Ф., Сапегин В. М., Жабина В. Ю., Шумская Н. П., Коваленко А. М. (2011)
Ломакина Н. Ф. - Испытание живых вакцин против вируса гриппа H5N1 на мышах и курах в сравнении с инактивированными вакцинами, Боравлева Е. Ю., Кропоткина Е. А., Дрыгин В. В., Гамбарян А. С. (2011)
Мамадуллаев Г. Х. - Изучение антибактериальной активности препарата "Целазон" относительно возбудителей туберкулёза, Мавланов С. И., Сарымсаков А. А., Гафуров Д. Р. (2011)
Мищенко А. В. - Полевая эффективность противовирусных вакцин для коров, инфицированных вирусом лейкоза, Думова В. В., Мищенко В. А., Черных О. Ю. (2011)
Ображей А. Ф. - Порівняльна характеристика препаратів для імунопрофілактики бешихи свиней (2011)
Пінчук Н. Г. - Гармонізація до міжнародних рекомендацій методів контролювання якості вакцин інактивованих проти бешихи свиней (2011)
Рубленко М. В. - Изучение эффективности применения инактивированной вакцины против сальмонеллеза птиц, Стегний Б. Т., Обуховская О. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Комісійні випробування нової технології комплементфіксуючого тесту для виявлення антитіл проти збудників інфекційних хвороб, Бабкін А. Ф., Вовк С. І., Близнецов О. Г., Данілова І. С. (2011)
Стегній Б. Т. - Регресійний аналіз та виведення формули перерахунку результатів ІФА для тест-систем виробництва ННЦ "ІЕКВМ" та ФДУ "ВНДІЗТ", Усова Л. П., Михайлова С. А., Антонов В. С., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Матюша Л. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Удосконалення технології виробництва антигену для серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії, Фісенко С. А., Стегній М. Ю., Дунаєв Ю. К., Коновалов А. В., Бабанін М. І. (2011)
Тремасова А. М. - Профилактическая эффективность пробиотического препарата при микотоксикозе, Матросова Л. Е., Тремасов М. Я., Иванов А. В. (2011)
Фотіна Т. І. - Використання препарату Ветокс-1000 при лікуванні аеромонозу коропів, Петров Р. В., Горчанок Н. В. (2011)
Фролова М. А. - Лечебная эффективность хитозановых препаратов, Албулов А. И., Самуйленко А. Я., Антонов С. Д., Шинкарев С. М., Гринь А. В., Буханцев О. В., Фролов Ю. Д. (2011)
Атамась В. Я. - Епізоотологічний моніторинг інфекційної агалактії овець і кіз, Волошин О. В., Ковальов В. Л. (2011)
Березовський А. В. - Удосконалення засобів боротьби з асоціативними бактеріозами великої рогатої худоби, Фотіна Т. І., Улько Л. Г., Хомутов С. Л. (2011)
Болоцкий И. А. - Псевдомоноз свиней. Вопросы эпизоотологии и терапии, Семенцов В. И., Пруцаков С. В., Кружнов Н. Н. (2011)
Гадзевич Д. В. - Особенности течения пастереллезной инфекции у сельскохозяйственных животных и птиц в Украине, Горбенко А. В., Дунаев Ю. К., Гадзевич О. В. (2011)
Годовський О. В. - Аналіз епізоотичної ситуації та заходів профілактики вірусної діареї у світі за період з 1996 по 2004 рік (2011)
Головко В. О. - Дезінфікуючий препарат "Дезокс" при туберкульозі великої рогатої худоби, Кочмарський В. А., Тупозлєєв А. О. (2011)
Крюкова Н. В. - Сальмонельоз птиці (серотип Salmonella еnteritidis) та засоби його специфічної профілактики (2011)
Куценко В. Г. - Ретроспективний аналіз інфекційних хвороб риб в Харківський області за період 1960-2010 рр. (2011)
Москалик Р. С. - Диагностическая и экономическая эффективность группового исследования в Elisa-тесте проб молока и сыворотки крови для мониторинга ситуации по лейкозу крупного рогатого скота, Балова С. З. (2011)
Неверковець Н. Ю. - Аналіз етіологічного значення сальмонел серед інших збудників харчових токсикоінфекцій в Україні (2011)
Райко Д. Ю. - Роль серопозитивних вівцематок у епізоотичному ланцюгу перебігу інфекційного епідидиміту баранів (2011)
Риженко В. П. - Науковий супровід профілактичних та оздоровчих заходів при фузобактеріозі (некробактеріозі), Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. І., Галка І. В., Бєлік С. М., Жовнір О. М., Рудой О. В., Риженко В. В., Теплюк Н. А. (2011)
Спиридонов А. Г. - Этиология инфекционных диарей новорожденных поросят и телят, Махмутов А. Ф. (2011)
Спиридонов Г. Н. - Лечение и профилактика смешанных форм инфекционной диареи новорожденных поросят, Махмутов А. Ф. (2011)
Спрыгин А. В. - Первый случай выявления Mycoplasma sp. 1220 у гусей на Украине, Волохов Д. B., Андрейчук Д. Б., Ирза В. Н., Дрыгин В. В. (2011)
Стегній Б. Т. - Науковий супровід системи епізоотологічного моніторингу, діагностики та профілактики високопатогенного грипу птиці в Україні, Бісюк І. Ю., Музика Д. В., Головко А. М. (2011)
Стегній Б. Т. - Серологічний моніторинг вірусних хвороб промислової та свійської птиці АР Крим, Головко А. М., Данільченко С. І., Белявцева О. А., Іонкіна І. Б., Воротілова Н. Г. (2011)
Стеценко В. И. - Вакцинация против инфекционного ринотрахеита и парагриппа-3 как важное звено в цепи профилактики ассоциированных вирусно-бактериальных инфекций крупного рогатого скота, Стегний Б. Т., Кучерявенко Л. И., Кучерявенко Р. А., Кучерявенко В. В., Стеценко А. В., Тризна Л. П., Пилипенко А. В., Бабенко А. В. (2011)
Айшпур О. Є. - Роль біологічної проби при вивченні патогенезу бактеріальних пневмоній свиней (2011)
Антонов В. С. - Вплив нового імуноглобулінового препарату на організм тварин, Михайлова С. А., Руденко О. П., Коваленко Л. В., Стеценко В. І., Куртасов Г. В. (2011)
Білецька Г. В. - Вплив материнського імунітету на ефективність вакцинації проти хвороби Марека (2011)
Волкова М. А. - Изучение адъювантного действия рекомбинантного интерлейкина-2 при интраназальной вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни, Ирза А. В., Фролов С. В., Дрыгин В. В., Капчинский Д. Р. (2011)
Волянський А. Ю. - Взаємозв’язок імуногенності протипандемічних грипозних вакцин з особливостями їх протеїдного складу (2011)
Горбатенко В. П. - Оцінка імуносупресивного стану при клінічному лімфолейкозі за морфометричними змінами лімфатичних вузлів, Шутченко П. О. (2011)
Громов И. Н. - Изучение иммунологической эффективности ассоциированных вакцин против болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита и инфекционной бурсальной болезни в лабораторных и производственных условиях, Лущиц А. А., Насонов И. В. (2011)
Кораблёва Т. Р. - Иммунологические методы диагностики лингватулёза крупного рогатого скота (2011)
Красочко В. П. - Иммунный ответ у животных на введение инактивированного вируса инфекционного ринотрахеита с различными адъювантами (2011)
Красочко П. А. - Гуморальные факторы защиты организма телят при комплексном использовании биологически активных веществ, Шейграцова Л. Н. (2011)
Медвідь К. О. - Морфологічні зміни органів імунного захисту курчат, щеплених емульсин-вакциною проти високопатогенного грипу птиці (2011)
Мищенко А. В. - Язвенно-эрозионные поражения кожи вымени коров, Мищенко В. А. (2011)
Риженко В. П. - Стан клітинної та гуморальної ланок імунітету у овець, щеплених вакциною "Некросан", Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Бєлік С. М., Галка І. В., Теплюк Н. А., Ющенко М. С., Мазигула Т. М. (2011)
Риженко В. П. - Стан імунокомпетентних клітин периферичної крові овець одночасно щеплених проти некробактеріозу та сальмонельозу, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Жовнір О. М., Андріящук В. О., Бєлік С. М., Рудой А. В., Каменчук П. П., Мілько Л. С., Ющенко М. С. (2011)
Салига Н. О. - Вплив біологічно-активної добавки "Гумілід" на окремі гематологічні та імунологічні показники крові поросят, Бучко О. М., Максимович І. Я., Сварчевська О. З. (2011)
Ушкалов В. О. - Вивчення імуногенної активності лабораторних зразків вакцини проти сибірки тварин із штаму Bacillus anthracis sterne 34F2, Мачуський О. В., Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2011)
Шутченко П. О. - Вивчення мукозального імунітету курчат за експериментального зараження вірусом низькопатогенного грипу птиці (2011)
Шутченко П. О. - Імуногістохімічне визначення імунного стану курчат, щеплених вакциною проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, Красніков Г. А., Стегній Б. Т., Стегній А. Б., Музика Д. В., Медвідь К. О., Гур’єва В. Б. (2011)
Антіпов А. А. - Ефективність Еквісект пасти при нематодозах коней, Пономар С. І., Гончаренко В. П. (2011)
Балим Ю. П. - Резистентність і продуктивність телят при різних технологічних прийомах вирощування, Чорний М. В., Іванова-Сальнікова В. Г. (2011)
Богач М. В. - Передумови щодо прогнозування виникнення гельмінтозів та протозоозів індиків на півдні України (2011)
Богач М. В. - Визначення ефективності інсектоакарицидних препаратів за малофагозу курей, Пірожак І. Ю. (2011)
Бусол В. О. - Методичні підходи до оцінки ефективності та безпечності використання наноматеріалів у ветеринарній медицині й тваринництві, Бусол Л. В., Коваленко Л. В. (2011)
Веселий В. А. - Моніторинг паразитарних захворювань курей в господарствах лісостепової зони України, Луценко Л. І., Полещук Н. Г. (2011)
Волков Т. О. - Удосконалення підходів до виділення збудників хламідіозів, Джораєва С. К., Солоніна Н. Л., Кучма І. Ю., Пилюгін С. В., Волянська Н. П., Мойсеєнко Т. М., Танасов С. В., Мартіросян І. О. (2011)
Голубь А. А. - Совершенствование способов диагностики гепатозов крупного рогатого скота (2011)
Гончаренко В. В. - Особливості культивування збудників хламідіозів на перещеплюваній лінії клітин МсСоу з використанням амінокислот, Джораєва С. К., Кучма І. Ю., Гайдучок І. Г., Мельник А. Л., Пилюгін С. В., Волянський А. Ю., Волков Т. О., Лахман С. М., Первомайська О. Е. (2011)
Данко М. М. - Поширення ізоспорозної та еймеріозної інвазій свиней у господарствах Тернопільської області (2011)
Дахно І. С. - Фауна кліщів та комах–збудників арахноентомозів тварин лісостепової зони України, Дахно Г. П., Лазоренко Л. М., Негреба Ю. В., Савчук І. М., Семушин П. В. (2011)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів центральної геохімічної зони України (2011)
Дунаев Ю. К. - Определение сроков обработки яиц химическими растворами с учетом генетических особеностей уток, Дунаева О. В. (2011)
Духницький В. Б. - Клінічні ознаки та показники крові тварин за експериментального Т-2 токсикозу (2011)
Євтушенко А. В. - Гельмінтозоонозний аналіз риб транскордонних ділянок та української акваторії Сіверського Дінця (2011)
Євтушенко А. В. - Ефективність застосування діфлубензурону за крустацеозних інвазій риб, Галушка С. О. (2011)
Злотин А. З. - Использование культур насекомых в ветеринарии, Мищенко А. А., Машкей А. Н. (2011)
Килипко Л. В. - Методика підготовки і проведення біологічного дослідження для виявлення та ідентифікації анаплазм і ерліхій в зразках клінічного матеріалу та об’єктах оточуючого середовища, Семеренська Є. І., Тимченко О. М. (2011)
Коваленко І. І. - Моніторинг гельмінтозів та еймеріозів свійської птиці в господарствах центральних областей України, Маршалкіна Т. В., Заікіна Г. В. (2011)
Колеснік Н. І. - Аргодерм в терапії дерматомікозів собак, Скрипник В. Г., Пархоменко Н. А. (2011)
Краєвський А. Й. - Уміст білково-вуглеводних інгредієнтів у плаценті корів із нормальним перебігом пологів і при затриманні посліду, Захарченко В. А. (2011)
Красочко П. А. - Естественная резистентность и продуктивность коров при использовании комплексной витаминно-минеральной добавки "Кормовой фосфолипидный комплекс", Новожилова И. В. (2011)
Кутовой В. А - Влияние вакуумной сушки и дозы облучения электронами на динамику извлечения экстрактивных веществ из виноградной выжимки, Медведева Е. П., Стегний Б. Т., Куцан А. Т., Мищенко А. А. (2011)
Лазоренко А. Б. - Обмін альфа-фетопротеїну в коней за асептичних пододерматитів та копитних деформацій, Іздепський В. Й. (2011)
Лобойко Ю. В. - Ефективність застосування Бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб, Березовський А. В., Стибель В. В. (2011)
Лук’янова Г. О. - Зміни мікробіального складу шлунку коней під впливом личинок оводів (2011)
Лук’янова Г. О. - Функціональний стан печінки коней за асоціативної інвазії, Галат В. Ф. (2011)
Мазанний О. В. - Гіменолепідоз щурів (Hymenolepis diminuta) в умовах КО "Харківський зоологічний парк", Нікіфорова О. В., Бирка В. І., Мазанна М. Г., Кассіч Н. Д. (2011)
Машкей А. Н. - Приманка "Диптоцид" – эффективное средство для борьбы с зоофильными двукрылыми, Мищенко А. А., Пономаренко О. В., Сумакова Н. В. (2011)
Морару І. Г. - Біохімічні показники сироватки крові кнурів-плідників при деяких інфекційних захворюваннях (2011)
Нємкова С. М. - Контролювання появи популяцій кліща Varroa destructor резистентних до синтетичних пиретроїдів на пасіках України, Маслій І. Г., Десятникова О. В., Ступак Л. П. (2011)
Нікітченко Н. Т. - Поширення кровосисних членистоногих, як можливих переносників збудників хвороб в умовах центрального лісостепу України (2011)
Нікіфорова О. В. - Ураженість собак іксодид збудником Babesia canis у східних областях України (2011)
Оніщенко Н. Г. - Оптимізація діагностичних та лікувальних заходів при естрозі дрібної рогатої худоби, Пасунькина М. А., Волколупова В. А. (2011)
Пасунькина М. А. - Переносчики кровепаразитарных инвазий овец в Крыму и организация мер борьбы с ними, Волколупова В. А., Онищенко Н. Г. (2011)
Пономар С. І. - Поліінвазії свиней стронгілоїдами, шлунковими та легеневими нематодами, Гончаренко В. П., Антіпов А. А., Пономар З. С. (2011)
Пономаренко О. В. - Ефективність препарату "Advocate" при демодекозі собак, Пономаренко А. М., Федорова О. В. (2011)
Постоєнко В. О. - Вплив ветеринарних імунобіологічних препаратів на гематологічні показники курчат бройлерів, Карпуленко М. С. (2011)
Присный Ю. А. - Распространение кровососущих двукрылых (Diptera) семейств комары настоящие (Culicidae) и слепни (Tabanidae) на территории Белгородской области (2011)
Прус М. П. - Загроза поширення трансмісивних хвороб собак в Україні, Семенко О. В. (2011)
Рубленко М. В. - Ключові проблеми забезпечення здоров’я високопродуктивних корів, Власенко С. А. (2011)
Рубленко М. В. - Стан гемостазу та рівень генерації оксиду азоту у корів за хронічного мікотоксикозу, Куцан О. Т., Краєвський А. Й., Кургуз М. М. (2011)
Рубленко М. В. - Гематологічні показники крові у собак різного віку за соматичного болю та різних схем анестезії, Пирин Б. В. (2011)
Самойлюк В. В. - Особливості анатомії і топографії лімфоїдних утворень кишечника поросят місячного віку (2011)
Cоловйова Л. М. - Патогенез і функціональний стан печінки та нирок у собак за бабезіозу (2011)
Стибель В. В. - Зміни гематологічних показників у собак, експериментально інвазованих токсокарами, Прийма О. Б. (2011)
Сулейменов М. Ж. - Распространение и видовой состав иксодовых клещей Южно-Казахстанской области, Бердикулов М. А., Кожабаев М. К., Аманжол Р. А. (2011)
Телятніков А. В. - Вивчення місцево-подразнюючого впливу наноаквахелатів металів на шкіру та слизові оболонки кроликів (2011)
Фролова М. А. - Изучение влияния хитозана в составе рациона кормления на продуктивность цыплят-бройлеров, Албулов А. И., Самуйленко А. Я., Буханцев О. В., Красочко П. А. (2011)
Хмельницький Г. О. - Прогнозування ефективності ентеросорбентів при мікотоксикозах тварин методами біотестування, Корзуненко В. Д., Хмельницький Л. Г. (2011)
Чорний М. В. - Імунний статус, збереженість і продуктивність поросят, народжених з різною масою тіла, Головко В. О., Хомутовська С. О. (2011)
Шаганенко В. С. - Патогенетична роль оксиду азоту за некробактеріозних уражень кінцівок у корів (2011)
Sorochinsky B. - Current trends in molecular detection of bacteria and viruses, Geller S. (2011)
Конотоп Д. С. - Применение Ронколейкина для профилактики гинекологических заболеваний свиноматок вирусной этиологии при иммунодефицитных состояниях, Островский М. В. (2011)
Корольов А. Г. - З історії розвитку біотехнології у Національному науковому центрі "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини", Вовк Д. В. (2011)
Стеценко В. І. - Швидка та надійна диференційна діагностика – головна умова ефективності лікування та специфічної профілактики асоційованих вірусно-бактеріальних пневмоентеритів телят (2011)
Тарасова И. И. - Анализ микробиологоческих аспектов дезинфекции (2011)
Бірьова О. Ю. - Здобуття слобідськими старшинами дворянського звання (2014)
Чорнописька В. З. - Новаторська ідеологія Климентія Шептицького у розвитку студитських монастирів у Східній Галичині (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2014)
Греков В. Д. - Бойові сокири південно-західної Русі Х – першої половини ХІІІ ст. (2014)
Подрєз Ю. В. - Українська діаспора Сибіру та Далекого Сходу в другій половині ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Маслов М. П. - Українські малі підприємці як експоненти вітчизняних та світових виставок 1830-1890-х років (2014)
Вановська І. М. - Кустарні промисли і ремесла українських жінок в соціально-економічному та етнокультурному просторі України другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Олійник О. М. - Розвиток державних органів по регулюванню трудових відносин в Україні в 1920-ті роки (2014)
Олянич В. В. - Розвиток системи оподаткування селянських господарств в Україні у другій половині 1920-х років (2014)
Москальов Б. Г. - Підготовка інженерних кадрів для радянського села наприкінці 1920-х – початку 1930-х років, Москальова Н. П. (2014)
Коляда І. А. - Вчительська інтелігенція наддніпрянської України: порівняльний аналіз матеріального та побутового становища (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя) (2014)
Підлісний Д. В. - Радянська "професіоналізація" вітчизняної вищої школи (1920-1921 рр.) (2014)
Литвиненко Т. А. - Приватні середні та вищі навчальні заклади в українській національній системі освіти в кінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя (2014)
Проць Н. В. - Роль дворянства у розвитку сільського господарства Харківської губернії у 1861 – 1914 роках (2014)
Фіннік С. В. - Значення етноніма народу булгар (2014)
Путря Н. В. - Розвиток в Російській імперії земської природоохоронної пропаганди у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Тітовська Ж. В. - Особливості розвитку "сестринського руху" в Російській імперії під час Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2014)
Вінниця Г. Р. - Стан санітарії і медичного обслуговування в місцях ізоляції єврейського населення східних областей Білорусі в період окупації в 1941-1944 роках (2014)
Ямпольська Л. М. - "Європейське питання" у зовнішній політиці Сполученого Королівства у першій половині 70-х років ХХ сторіччя (2014)
Фомін М. В. - Про типологію християнських храмів перших століть (2014)
Трубчанінов М. А. - Еволюція використання регенеративних енергоресурсів в господарській діяльності та повсякденному житті сільського населення Російської імперії та особливості розвитку на селі малої енергетики в умовах інтенсифікації народного господарства другої половини ХІХ – початку ХХ сторіччя (2014)
Наконечна К. О. - Традиційні обрядові та святкові страви українців-слобожан (2014)
Лемешева Н. А. - Млинарство в системі господарської діяльності селянства харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя (2014)
Чернуха О. В. - Боротьба міліції Харківщини з бандитизмом у роки НЕПу (2014)
Шандра І. О. - Харківська кам’яновугільна та залізоторгова біржа у 1902-1917 роках (2014)
Сеньківська Г. Я. - Краєзнавчі дослідження у вищих і середніх навчальних закладах Тернопільщини (середина 40-х років ХХ – початок ХХІ ст.) (2014)
Бугрій В. С. - Зміст історичного краєзнавства у навчальних програмах для загальноосвітніх шкіл України (1958-1991 рр.) (2014)
Хряпін Е. О. - Формування в історіографії дорадянського періоду концептуальних положень з проблеми іноземних капіталів та зарубіжного підприємництва в економічному розвитку України другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Яценко В. В. (2014)
Новікова А. О. - Соціальна опіка в Харкові (кінець 1919-1934 рр.): історіографія проблеми (2014)
Лосінська С. В. - Історичні передумови виникнення музеїв історії авіації і космонавтики в Україні з середини ХХ ст. (2014)
Дудар С. К. - Теоретичні проблеми визначення юридичного терміну "законодавство" у вітчизняній юридичній науці (2014)
Лисенко В. І. - Поняття та ознаки закордонних українців (2014)
Макушев П. В. - Історико-правова природа та соціальні детермінанти Державної виконавчої служби (2014)
Міхневич Л. В. - Підготовка викладачів-юристів в утилітарних навчальних закладах юридичного профілю в ХІХ ст. (2014)
Полянська В. І. - Історико-правові аспекти підтримки державою особистих селянських господарств в Україні (2014)
Свиридюк Н. П. - Щодо взаємодії держави, права та економіки (2014)
Кізлова О. С. - Договір про надання медичних послуг як цивільно-правовий договір (2014)
Фадєєв А. В. - Проблеми визначення кількісних та якісних параметрів у предметі договору аутсорсінгу (2014)
Цал-Цалко Ю. Ю. - Специфіка інституту заочного розгляду справи (2014)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правовий делікт як підстава для настання конституційно-правової відповідальності в органах місцевого самоврядування (2014)
Бакалінська О. О. - Правові проблеми розвитку саморегулювання в сфері добросовісної конкуренції (2014)
Барахтян Н. В. - Поняття та форми державного контролю у сфері господарської діяльності (2014)
Власюк А. В. - Зарубіжний досвід використання дозвільних процедур у сфері підприємницької діяльності (2014)
Голіна О. В. - Договори про надання послуг у сфері господарювання: правова природа та особливості (2014)
Слісаренко Я. А. - Порівняльно-правовий аналіз діяльності комісії по трудових спорах (2014)
Тищенко О. В. - Трансформація методу права соціального забезпечення (2014)
Жидан О. С. - Поняття та особливості боліт як об’єкта екологічного права (2014)
Киндюк Б. В. - Лесной кодекс УССР 1979 г.: к истории кодификации украинского лесного законодательства (2014)
Артеменко І. А. - Громадські об’єднання як суб’єкти адміністративно-деліктного процесу: питання сьогодення (2014)
Грицай І. О. - Суб’єкти державного адміністрування відносин у сфері міграції населення (2014)
Негодченко О. В. - Сутність адміністративної відповідальності за правопорушення проти громадської моралі (2014)
Сєрих О. В. - Ротація кадрів як елемент дійового механізму удосконалення кадрового потенціалу Митної служби України (2014)
Щербина Є. М. - Поняття інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Болдарь Г. Є. - Особливості бланкетного способу викладу структурних елементів кримінально-правової норми (2014)
Клочко В. М. - Окремі ознаки об’єктивної сторони злочинів, які вчиняють службові особи професійних учасників фондового ринку (2014)
Лавренчук М. О. - Економічна злочинність в аграрній сфері, детермінанти поширення (2014)
Олейников Г. В. - Психологические особенности и характер совершения преступлений серийными преступниками (2014)
Орловський Р. С. - Про співвідношення понять "суб’єкт злочину" та "виконавець злочину" (2014)
Користін О. Є. - Загальні підходи до визначення корупційних злочинів у сфері службової та професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ, Посполітак А. І. (2014)
Хрідочкіна А. А. - До характеристики родового об’єкта складів злочинів проти інтелектуальної власності (ст. 176, 177, 203ˡ, 229, 231, 232 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Загальносоціальні заходи перекриття каналів потрапляння заборонених предметів, речей та речовин в установи виконання покарань та слідчі ізолятори Державної пенітенціарної служби України (2014)
Лепський С. І. - Зарубіжний досвід використання фінансових розслідувань у правоохоронній діяльності (2014)
Макаренко Є. І. - Домашній арешт: поняття, мета, підстави і порядок застосування (2014)
Манівлець Е. Є. - Властивості кримінальної процесуальної системи України як складної соціальної системи (2014)
Рогатинська Н. З. - Механізм реалізації прав потерпілого в кримінальному провадженні (2014)
Сачко О. В. - Правове регулювання дослідчої перевірки інформації про незаконний обіг наркотичних засобів в Україні (2014)
Хараберюш О. І. - Інформаційно-телекомунікаційні технології у протидії контрабанді (2014)
Чаплинська Ю. А. - Проблемні питання організації проведення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб (2014)
Чіпець О. І. - Забезпечення прав людини під час проведення досудового розслідування у кримінальному процесі України (2014)
Ященко А. М. - Стадії застосування заходів кримінально-правового характеру (2014)
Титул, зміст (2012)
Пристинський В. М. - Соціально-педагогічні умови моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища вищого навчального закладу, Пристинська Т. М., Гончаренко О. С. (2012)
Васьков Ю. В. - Моделювання методичної системи навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Пелешенко І. М. - Перспективи застосування модельних характеристик фізичної підготовленості молодших школярів, Коростильов В. В., Чернігівська Я. Г. (2012)
Суровов О. А. - Перспективи застосування інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Бондар Т. С. (2012)
Іващенко О. В. - Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення ІІІ, Худолій О. М. (2012)
Калиніченко О. М. - Обґрунтування психо-фізіологічних механізмів застосування методичних прийомів вдосконалення рухових навичок стрільців, Лопатьєв А. О. (2012)
Михайлова Н. Є. - Збільшення рухливості гомілки щодо опорної поверхні у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації (2012)
Содержание (2013)
Онищенко А. С. - Юбилейные торжества, посвященные выдающемуся ученому и мыслителю академику В. И. Вернадскому в Украине, Дубровина Л. А. (2013)
Орехов В. В. - Юбилей В. И. Вернадского в Таврическом университете (2013)
Рыбачук В. П. - Библиометрический портрет академика Владимира Ивановича Вернадского: известность в мире (2013)
Сысоев А. Н. - Развитие учения В. И. Вернадского в современной науке и популяризация его научного наследия в сети библиотек БЕН РАН, Пыленкова Е. А. (2013)
Лаврик О. Л. - ГПНТБ СО РАН как зеркало трансформаций и тенденций в области библиотечного дела (2013)
Артемьева Е. Б. - Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока: на перекрестке цивилизаций (середина XVII – начало XXI в.), Кожевникова Л. А., Макеева О. В. (2013)
Костенко Л. И. - Наукоемкие технологии в библиотеке, Жабин А. И., Копанева Е. А., Симоненко Т. В. (2013)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Приоритеты стратегического, коммуникационного и ресурсного развития библиотечно-информационной деятельности в монографических и диссертационных исследованиях украинских ученых в период социальных трансформаций конца ХХ – начала ХХI ст. (2013)
Костенко Л. Й. - Синергетическая парадигма закономерностей социальных коммуникаций в России (2013)
Лизунова И. В. - Современное состояние рынка электронных книг в России (2013)
Красильникова И. Ю. - Доставка электронных копий пользователям библиотек Сибирского отделения РАН (2013)
Дрозд О. М. - Система информационного обслуживания ученых и специалистов, занятых в сфере природоохранной деятельности, Молчан Ж. М., Григянец Р. Б. (2013)
Федорчук А. Г. - Создание библиотечных информационных ресурсов на основе мониторинга содержания публикаций в сети Интернет (2013)
Бочарова Е. Н. - Автоматизированная система ведения сводного тематико-типологического плана комплектования в ЦБС БЕН РАН, Докторов Я. Я. (2013)
Вихрева Г. М. - Отечественные электронные журналы в ГПНТБ СО РАН: становление теории и технологии комплектования (2013)
Удовик В. Н. - Ресурсы устной истории в президентских библиотеках США (2013)
Крючин А. А. - Технологии долгосрочного хранения данных в электронных библиотеках и архивах, Горбов И. В., Солонина Н. В. (2013)
Горовая С. В. - Сетевые технологии в общественном развитии: польза или опасность? (2013)
Свирюкова В. Г. - Создание и использование информационного ландшафта для оценки публикационной активности отдельного ученого и организации в целом (2013)
Берёзкина Н. Ю. - Научные журналы Национальной академии наук Беларуси: оценка и новые возможности использования, Сикорская О. Н. (2013)
Юрик И. В. - Роль персонала как ключевой показатель эффективности деятельности библиотеки, Лазерко М. П. (2013)
Лютов С. Н. - Книжная культура и информационная культура: соотношение понятий и проблемы взаимовлияния (2013)
Скворцова О. В. - Научно-просветительская деятельность Библиотеки Российской академии наук (на примере Санкт-Петербургских встреч лауреатов Нобелевской премии, 2009–2012), Сидоренко Н. А. (2013)
Власова С. А. - Виртуальные выставки литературы на сайте БЕН РАН (2013)
Смык О. П. - Экранная культура как важнейший элемент социокультурной и информационной деятельности ЦНБ НАН Беларуси, Яцына Е. В. (2013)
Сергеева И. А. - Документальное наследие Семена Ан-ского в архивах и библиотеках России: историко-архивоведческий обзор (2013)
Шовкопляс Т. И. - Европейские баталии XVIII–XIX вв. на картах (по материалам зала картографии НБУВ) (2013)
Берёзкина Н. Ю. - Из истории частных книжных коллекций белорусских ученых XIX – начала XX в. (по фондам Центральной научной библиотеки НАН Беларуси) (2013)
Стефанович А. В. - Автографы и владельческие записи на книгах из библиотеки академика П. Ф. Глебки (1905–1969) (2013)
Лис М. М. - Из творческого наследия Зоськи Верас (по материалам личного архива из фондов ЦНБ НАН Беларуси) (2013)
Список сокращений (2013)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–листопаді 2010 року (2011)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 2. К выбору воздушной теплонасосной установки для автономной системы отопления, Кузнецов М. А., Шерстов Е. В., Клепанда А. С., Несвитайло В. А. (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Споживання електроенергії в житлово-комунальній сфері, Гевко Б. Р., Никеруй Ю. С. (2011)
Ламнауер Н. Ю. - Вироби, що обертаються, та їхній прогнозований оптимальний час роботи в енергетиці (2011)
Колесников А. В. - Дифференциация в регулировании энергорынка (2011)
Куріс Ю. В. - Промислово-технічні аспекти використання біогазів (2011)
Тройникова Е. Н. - Оценки экономической эффективности технических средств безопасности на переездах (2011)
Дмитрик В. В. - Особенности эксплуатации токоподводящих мундштуков сварочных горелок, Евтушенко Н. С. (2011)
Придубков П. Я. - Про функціональні залежності речовинного середовища, що описують стаціонарне поле, Хоменко І. В. (2011)
К сведению авторов (2011)
Титул, содержание (2011)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-грудень 2010 року (2011)
Звіт ДП "Енергоринок" на щорічних загальних зборах членів оптового ринку електричної енергії України за 2010 рік. Петриковець К. Я. (2011)
Розен В. П. - Методичні питання енергетичної безпеки аеропортів України, Соколова Н. П., Прокопенко О. Є. (2011)
Kiporenko A. S. - The improvement of the normative providing of nuclear power plants pipelines systems saferty, Trich R. M. (2011)
Спинов В. М. - Экспериментальные исследование кинетики мокрого пылеуловителя, Афтанюк В. В. (2011)
Иванов А. Н. - Энергосбережение при транспортировке вязких растворов поверхностно активных веществ к трубным мельницам (2011)
Тройникова Е. Н. - Энергосбережение в железнодорожной отрасли (2011)
Ломинога И. В. - Зависимость основных показателей железнодорожного транспорта от энергоресурсов (2011)
Ущаповський К. В. - Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління персоналом на електроенергетичних підприємствах, Костін Ю. Д. (2011)
Куріс Ю. В. - Електротехнічні імпульсні прилади та технології які застосовуються для вирішення актуальних задач промисловості та альтернативної енергетики, Рубан А. В. (2011)
Фидчунов А. Л. - К вопросу об образовании оксидов азота при производстве кокса (2011)
Тарасов О. М. - Стан підготовки підприємств ЖКХ Харківської області до роботи в осінньо-зимовий період 2010-2011 років (2011)
Памяти учёного. Кизилов Владимир Улянович (2011)
Abstract (2011)
К сведению авторов (2011)
Безуглий М. Д. - Актуальні проблеми біобезпеки та біозахисту в наукових та діагностичних дослідженнях у галузі ветеринарної медицини, Стегній Б. Т., Герілович А. П., Бісюк І. Ю., Загребельний В. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Трансмісивні хвороби тварин: міжнародний досвід моніторингу, прогнозування, реагування та науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Бузун А. І., Бісюк І. Ю., Загребельний В. О. (2012)
Бузун А. І. - Науковий супровід моніторингу африканської чуми свиней, як трансмісивного зоонозу, Стегній Б. Т., Кольчик О. В., Прохорятова О. В., Заремба О. В., Вовк С. І., Богач М. В., Оніщенко Н. Г., Гнисюк О. М. (2012)
Влізло В. В. - Моніторинг блутангу в світі та Україні, Загребельний В. О., Олійник А. В., Неволько О. М. (2012)
Донченко А. С. - Анализ эпизоотической ситуации по лихорадке Западного Нила среди диких и сельскохозяйственных животных в Новосибирской области, Юшков Ю. Г., Кононова Ю. В., Шестопалов А. М. (2012)
Келеберда М. І. - Поширення дирофіляріозу собак Південно-Східного регіону України та ефективність РІД в його діагностиці, Олешко А. Ю., Кузнецов Є. П., Фурда І. В. (2012)
Козій Р. В. - Генетична характеристика збудника сапу Burkholderia mallei, Скрипник А. В., Скрипник В. Г. (2012)
Косумбеков М. И. - Серологические исследования ящура в Таджикистане, Мурватуллоев С. А., Аноятбеков М. А., Амирбеков М., Тиллоев Т. (2012)
Марущак Л. В. - Вивчення розповсюдження Ку-лихоманки на території Одеської області (2012)
Мисак А. Р. - Трансмісивна венерична саркома собак: поширеність та шляхи подолання, Брода Н. А., Віщур О. І., Рацький М. І., Мудрак Д. І. (2012)
Музика Д. В. - Циркуляція параміксовірусів птиці різних серотипів (Пмв-1-9) в популяціях диких птахів України в 2006-2011 роках (2012)
Новіцька О. В. - Місце вакцінації у системі заходів профілактики трансмісивних вірусних хвороб кролів, Гулянич М. М. (2012)
Прудникова Е. Ю. - Культуральные свойства вируса африканской чумы свиней, выделенного в Российской Федерации и Республике Абхазия, Неверовская Н. С., Балышева В. И., Аншба Э. А. (2012)
Рахманов А. М. - Совместные учения ветеринарных служб Белоруссии, России и Украины как элемент совершенствования национальных стратегий уменьшения рисков распространения вирусных болезней животных (2012)
Саркисян Х. В. - Результаты мониторинга африканской чумы свиней в свиноводческих хозяйствах и дикой фауне Армении, Маркосян Т. А., Харатян С. А., Элбакян А. Л. Хачатрян М. А., Григорян Г. В. (2012)
Ситюк М. П. - Інформаційно-аналітична довідка щодо прояву африканської чуми свиней у світі з власним баченням реалій загрози для України, Ображей А. Ф. (2012)
Скотникова Т. А. - Вопросы биологической безопасности производства иммунобиологических ветеринарных препаратов, Еремец В. И., Неминущая Л. А., Люлькова Л. С., Еремец Н. К., Бобровская И. В., Ким Н. И., Самуйленко А. Я. (2012)
Скрипник В. Г. - Стан біологічної безпеки щодо сибірки в Україні, Безименний М. В., Скрипник А. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Розробка регламенту виготовлення позитивного ДНК-контролю для ПЛР-діагностики АЧС, Герілович А. П., Горайчук І. В., Солодянкін О. С., Болотін В. І., Вовк С. І. (2012)
Стегній Б. Т. - Серологічний та ентомологічний моніторинг блютангу в Україні, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко В. В., Філатов С. В. (2012)
Хисматуллина Н. А. - Разработка и применение блок-иммуноферментной тест-системы для контроля эффективности вакцинопрофилактики бешенства, Гулюкин А. М., Сабирова В. В., Гафарова А. З., Елаков А. Л. (2012)
Хисматуллина Н. А. - Эпидемиологическая ситуация и меры борьбы с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и лихорадкой Западного Нила в Республике Татарстан, Каримов М. М., Савицкая Т. А. (2012)
Moine S. - Validation of commercial real time RT-PCR kits for detection of West Nile virus, Sellal E., Lecollinet S. (2012)
Strickman D. - Mosquito evolution: a story with a bite (2012)
Uscebrka G. - An example of model of estimating the level of biological risk on farms based on the GAP requirements, Zikic D., Stojanovic S., Sevic D. (2012)
Zientara S. - Epidemiology of bluetongue in France and development of molecular tools for BTV and EHDV typing in the French Martinique and la Réunion Islands, Sailleau C., Viarouge C., Desprat A, Brŭard E., Vitour D. (2012)
Арефьев В. Л. - Разработка методики индикации ДНК сальмонелл и идентификации серологических вариантов Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium на основе полимеразной цепной реакции (2012)
Бабкін А. Ф. - Дослідження імуносорбції термостабільних та термолабільних антигенів штамів B. ovis 67/б, 76/982, 156/7807 та специфічного бруцелаовісного пероксидазного кон’югату в ІФА, Михайлова С. А., Обуховська О. В., Близнецов О. Г., Гончаренко-Прокоф’єва В. В. (2012)
Викторова Е. В. - Чувствительность мультипотентных мезенхимных стволовых клеток, выделенных из костного мозга и жировой ткани крупного рогатого скота, к вирусам in vitro, Шуляк А. Ф., Гулюкин М. И., Савченкова И. П. (2012)
Герілович А. П. - Розробка видоспецифічних промоторних касет для клонування генів вірусів тварин (2012)
Герілович А. П. - Біоінформативна розробка праймерів для типування цирковірусів свиней ІІ типу методом полімеразної ланцюгової реакції, Рудова Н. Г. (2012)
Стегній М. Ю. - Розробка біологічно безпечної технології кріоконсервування та збереження вірусів і вірусовміщуючого матеріалу (2012)
Шаповалова О. В. - Вивчення впливу інгібітору деацетілаз гістонів на антигенпродукуючу активність перещеплюваної культури FLK-BLV, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В., Коновалов А. В., Дудник В. О., Десятніков Л. О. (2012)
Белоконов И. И. - Электронно-микроскопические исследования сибиреязвенной вакцины СТИ (2012)
Божко М. Г. - Лецитіназна активність мікробів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus) (2012)
Гадзевич Д. В. - Видовий склад мікрофлори шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби, хворої на ентерит, Дунаєв Ю. К., Горбенко О. В., Гадзевич О. В., Вовк С. І. (2012)
Гуріна Л. М. - Динаміка ізоляції збудників роду Aeromonas із гідробіонтів та води морської акваторії та прісних водойм АР Крим (2012)
Євтушенко А. В. - Діагностика аеромонозу риб за допомогою полімеразної ланцюгової реакції, Безкровна Н. В., Герілович А. П., Солодянкін О. С. (2012)
Завгородній А. І. - Ультраструктурні зміни атипових мікобактерій після дії "Хлорантоїну", Палій А. П., Загребельний В. О., Репін М. В. (2012)
Завгородний А. И. - Изучение культурально-морфологических и биохимических свойств изолированных от коров M. paratuberculosis, Позмогова С. А., Гирка М. А. (2012)
Лиманська О. Ю. - Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу лейкозу великої рогатої худоби, циркулюючого у різних регіонах України, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Болотін В. І., Горбатенко С. К., Симоненко С. І. (2012)
Ничик С. А. - Ботулізм. біобезпека і біозахист, Риженко В. П., Риженко В. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Вірус "Шмалленберг": клінічний прояв та діагностика, Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Проблеми трансмісії збудника африканської чуми свиней у євразійському нозоареалі, Кучерявенко Р. О., Бузун А. І., Прохорятова О. В., Філатов С. В., Заремба О. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Ньюкаслська хвороба: сучасна класифікація збудника, діагностика та профілактика захворювання (огляд літератури), Музика Д. В., Ткаченко С. В., Хартіх Абдулла А. (2012)
Стегний Б. Т. - Особенности клинического проявления и выделение изолятов вируса инфекционного ларинготрахеита, Музыка Д. В., Стегний А. Б., Рула А. Н., Ткаченко С. В., Усова Л. П., Майорова К. Ф. (2012)
Стегній М. Ю. - Трансмісійне інфікування людей хворобою Ньюкасла від птахів, Ворошилов І. С. (2012)
Стеценко В. І. - Виразковий маміліт корів – трансмісивна герпесвірусна інфекція, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко В. В., Тризна Л. П., Стеценко О. В., Коновалов В. Н., Кучерявенко Л. І. (2012)
Ушкалов А. В. - Вивчення біологічних властивостей бактерій роду Yersinia, виділених з об’єктів ветеринарно-санітарного нагляду, Виговська Л. М., Пустовіт Н. А., Поліщук Н. М. (2012)
Peterhans E. - Virus-host interaction as the handle to eradication of bovine viral diarrhea, Stalder H. P., Hug C., Schweizer M., Zanoni R., Bachofen C. (2012)
Potkonjak A. - Positive finding for spiral bacteria similar to species from Helicobacter genus found in porcine ulcerative lesions, Davidov I., Knežević Ušaj S., Kovačević J., Lako B., Gerilovych A. (2012)
Vilcek S. - Genetic diversity of pestiviruses: consequences for taxonomy, detection and molecular epidemiology, Jackova A., Vlasakova M., Leskova V. (2012)
Балышева В. И. - Антигенная активность инактивированного вируса лихорадки долины Рифт, Капустина О. В., Закутский Н. И., Иматдинов И. Р. (2012)
Білецька Г. В. - Мікрометод реакції нейтралізації для визначення антитіл проти вірусного ентериту гусей, Юрко П. С., Музика Н. М., Грибкова Н. П. (2012)
Білушко В. В. - Випробування туберкуліну сухого очищеного (ППД) для ссавців у порівнянні з закордонним аналогом "Bovituberculin AN5" (Puławy) in vivo (2012)
Богач М. В. - Параметри хронічної токсичності комплексного лікувального засобу "Ампролев" на білих мишах, Присяжнюк Ю. М. (2012)
Бузун А. І. - Розроблення комплесної схеми серомоніторингу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней, Прохорятова О. В., Заремба О. В., Стегній М. Ю., Коваленко Л. В., Дорош Ю. О., Михайлова С. А., Біла Н. В. (2012)
Данілова І. С. - Удосконалення експрес-методу діагностики при хламідіозі (2012)
Дегтярьов І. М. - Бактерицидна дія мийного засобу "Chrisal CMF-240" щодо E. coli (2012)
Завірюха Г. А. - Профілактичні та протипухлинні властивості вакцини "Лейкозав" проти лейкозу великої рогатої худоби (2012)
Иванов А. В. - Разработка и применение наборов препаратов для диагностики лихорадки Ку, Хисматуллина Н. А., Юсупов Р. Х., Гильмутдинов Р. Я. (2012)
Келеберда М. І. - Вивчення протективних властивостей стафілококових анатоксинів в дослідах на білих мишах, Обуховський Ю. М., Обуховська О. В. (2012)
Мандигра М. С. - Аналіз засобів для ветеринарної дезінфекції, Лисиця А. В., Жигалюк С. В., Дмитрієв І. М., Величко Ю. М., Андрущук І. Л., Мандигра Ю. М., Романішина О. О. (2012)
Обуховська О. В. - Вивчення імуногенних та протективних властивостей експериментальних серій інактивованих вакцин проти сальмонельозу птиці, Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Вовк С. І., Плис В. М., Біла Н. В., Колбасіна Т. В. (2012)
Плис В. М. - Отримання гіперімунної сироватки крові для виготовлення антигену антитільного еритроцитарного щодо діагностики пастерельозу (холери) птиці в реакції непрямої гемаглютинації, Стегній Б. Т. (2012)
Стегний Б. Т. - Разработка технологий изготовления инактивированных вакцин против эмерджентных болезней птиц в Украине, Музыка Д. В., Стегний А. Б., Бисюк И. Ю. (2012)
Тихонова Ф. М. - Испытание эффективности вакцины против ринопневмонии лошадей инактивированной с иммуномодулятором в производственных условиях, Неустроев М. П., Петрова С. Г., Баишев А. А. (2012)
Унковська О. М. - Методичні підходи створення біотехнологічних інновацій у ветеринарній медицині, Дунаєв Ю. К., Пазущан О. Є., Швидченко А. М., Коваленко С. А., Вовк Д. В., Стешенко Л. М., Герілович А. П. (2012)
Хузин Д. А. - Эффективность препарата фузобаксан при заболеваниях дистальной части конечностей крупного рогатого скота, Макаев Х. Н., Папуниди К. Х. (2012)
Ярошенко М. О. - Фунгіцидні властивості дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2", Завгородній А. І., Палій А. П., Балим Ю. П. (2012)
Žikić D. - GMP + FSA scheme as part of the integrated system for providing biosecurity in animal production, Ušćebrka G., Stojanović S., Kanački Z. (2012)
Машкей А. М. - Видове різноманіття кровосисних членистоногих у природних та господарчих біоценозах України, Міщенко О. О. Сумакова Н. В., Сіренко О. С., Євтушенко А. В., Євтушенко І. Д. (2012)
Приходько Ю. О. - Іксодиди – переносники збудників інфекційних хвороб тварин, Нікіфорова О. В. (2012)
Русев И. Т. - Механизмы вероятной активизации реликтовых очагов чумы в Северо-Западном Причерноморье (2012)
Русев І. Т. - Фауністичні комплекси кровосисних комарів у урбанізованих біоценозах міста Одеси та їх роль у циркуляції арбовірусів, Закусило В. М., Винник В. Д., Радьков Д. В. (2012)
Стегній Б. Т. - Кровосисні членистоногі – переносники збудників трансмісивних інфекцій, Машкей А. М., Євтушенко А. В., Міщенко О. О., Сумакова Н. В. (2012)
Шевченко А. М. - Удосконалення методів кількісного обліку кровосисних двокрилих комах, Катюха С. М. (2012)
Айшпур О. Є. - Діагностичний моніторинг проліферативної ентеропатії свиней у свиногосподарствах України, Сапон Н. В., Аліфонська З. Б. (2012)
Бабкін А. Ф. - Бруцельоз: сучасні аспекти епізоотології, Обуховська О. В. (2012)
Галатюк О. Є. - Удосконалення методів лікування та профілактики сумісного перебігу бабезіїдозів та лептоспірозу у коней, Галатюк О. О., Шевчук Д. П. (2012)
Глєбова К. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території Сходу України (2012)
Гриневич О. Й. - Епідеміологічний нагляд за інфекціями спільними для людей та тварин в Україні, Маркович І. Г., Маркович І. Ф. (2012)
Данилова И. С. - Хламидиозы сельскохозяйственных животных, Обуховская О. В. (2012)
Коровін І. В. - Основні шляхи ерадикації лістеріозу сільськогосподарських тварин в Україні (2012)
Крушельницька О. В. - Мікробний пейзаж при аеромонозі риб, Виговська Л. М., Ушкалов В. О., Бабкін М. В. (2012)
Мамадуллаев Г. Х. - Эффективный способ профилактики и борьбы с туберкулёзом крупного рогатого скота (2012)
Музика Д. В. - Дикі птахи, як один з головних факторів розповсюдження збудників інфекцій птиці, тварин і людей, Стегній Б. Т. (2012)
Обуховська О. В. - Прогнозування розвитку інфекційного процесу при респіраторному мікоплазмозі птиці (2012)
Обуховська О. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційної агалактії овець та кіз у вівчарських господарствах Одеської області, Стегній Б. Т., Глєбова К. В., Богач М. В. (2012)
Рула О. М. - Шляхи забезпечення епізоотичного благополуччя птахогосподарств України щодо інфекційної бурсальної хвороби (хвороби Гамборо) (2012)
Ситюк М. П. - Серологічний моніторинг хвороби Ауєскі серед диких кабанів території східних областей України (2012)
Стегній Б. Т. - Спалах інфекційного ларинготрахеїту серед курей-несучок промислового утримання, Воротілова Н. Г. (2012)
Стегній Б. Т. - Стан і перспективи вирішення проблеми туберкульозу тварин в Україні, Завгородній А. І., Загребельний В. О. (2012)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг метапневмовірусної інфекції птиці в Україні, Музика Д. В., Воскобойнік М. О., Рула О. М. (2012)
Boboš S. - Mycobacterial mastitis, Radinović M., Pajić M., Davidov I., Galfi A. (2012)
Волянський А. Ю. - Характер імунних змін у дітей, що часто хворіють на фоні протикорової вакцинації (2012)
Грінченко Д. М. - Імуностимулююча дія екстракту лімфоїдного птахів реконвалесцентів (2012)
Риженко В. П. - Вплив одночасного щеплення свиней проти фузобактеріозу та сальмонельозу на стан неспецифічної резистентності, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Тютюн С. М., Галка І. В., Рудой О. В., Теплюк Н. А., Тютюн В. А. (2012)
Тимохина Ю. А. - Влияние экстракта из эмбрионов кур на массу лимфоидных органов и количество лейкоцитов в крови мышей при экспериментальной гипоксии с гиперкапнией, Мершинец Ю. А., Жегунов Г. Ф. (2012)
Шуляк А. Ф. - Влияние наночастиц металлов на поствакцинальную реакцию крупного рогатого скота, иммунизированного против ИРТ, Величко Г. Н., Быкова С. Ю. (2012)
Шутченко П. О. - Вивчення мукозального імунітету курчат за експериментального зараження вірусом інфекційного ларинготрахеїту (2012)
Шутченко П. О. - Дослідження гістологічних змін в органах імунного захисту курчат, експериментально інфікованих епізоотичним ізолятом вірусу інфекційного ларинготрахеїту, Стегній Б. Т., Музика Д. В., Медвідь К. О., Стегній А. Б., Рула О. М., Ткаченко С. В. (2012)
Антіпов А. А. - Ефективність Еквісект пасти за параскарозу коней, Пономар С. І., Гончаренко В. П. (2012)
Балым Ю. П. - Сравнительная оценка влияния селеданта и селемага на супоросных свиноматок и полученных от них поросят (2012)
Богач М. В. - Кровосисні членистоногі домашньої птиці як можливі переносники збудників хвороб, Сіренко О. С. (2012)
Винярська А. В. - Цитогенетичні дослідження лімфоцитів крові коней, інвазованих Parascaris equorum, Стибель В. В., Куцан О. Т. (2012)
Гайдей О. С. - Проблема стресу у тваринництві (2012)
Григорьев А. Я. - Модель динамики растительных пигментов в водоеме при коррекции его экологического состояния с помощью ЭМ-технологий, Беспалов Ю. Г., Носов К. В., Каширин О. О., Москалев В. Б. (2012)
Григорьев А. Я. - Дискретное моделирование динамической системы зоопланктонного сообщества в связи с аспектами биобезопасности и биозащиты, связанными с эвтрофикацией водоемов, Попов В. В. (2012)
Гужвинська С. О. - Вивчення дії пробіотика та хлоргексидину на мікрофлору препуція бугаїв-плідників, Павленко М. П., Гадзевич Д. В., Павленко Л. М., Осіпова А. Г., Павленко Б. М. (2012)
Данко М. М. - Порівняльна оцінка копроскопічних методів діагностики інвазії Isospora suis у поросят, Стибель В. В. (2012)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі лактуючих корів у різних біогеохімічних зонах України, Шестопалка Р. І., Цвіліховський М. І. (2012)
Дорохова И. И. - Видовые особенности активности аминотрансфераз в тканях черноморских рыб (2012)
Дорохова И. И. - Содержание тяжелых металлов и биоиндикаторы состояния печени некоторых видов черноморских рыб, Кузьминова Н. С., Руднева И. И., Болдырев Д. А. (2012)
Дунаєв Ю. К. - Вплив хімічних розчинів на газо- та паропроникність шкаралупи яєць качок, Бреславець В. О., Дунаєва О. В. (2012)
Коваленко Л. В. - Порівняльне вивчення впливу наноаквахелатів германію та селену на активність процесів ліпопероксидації в організмі птиці (2012)
Ковыршина Т. Б. - Исследования долговременных изменений активности антиоксидантных ферментов крови азовского бычка-кругляка в зависимости от содержания токсичных элементов в его тканях, Болдырев Д. А., Омельченко С. О. (2012)
Корнієнко В. І. - Дослідження залежності анальгетичної активності від хімічної структури похідних 7-бензоілметил-8-заміщених теофіліну (2012)
Корнієнко В. І. - Вивчення діуретичної активності деяких похідних теофіліну, Ладогубець О. В., Лонгус Н. І., Гаркуша І. В., Самура Б. А. (2012)
Куцан О. Т. - Скринінг проб меду різного ботанічного походження за основними показниками якості, Нємкова С. М., Маслій І. Г., Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Десятникова О. В. (2012)
Куцан О. Т. - Вплив генетичної модифікації сої на вміст у ній неорганічних елементів, Шевцова Г. М., Оробченко О. Л. (2012)
Лобойко Ю. В. - Активність амінотрансфераз у тканинах однорічок коропа за інвазії ектопаразитами, Стибель В. В. (2012)
Маршалкіна Т. В. - Поширення гельмінтозів та протозоозів сільськогосподарської птиці регіону Дніпропетровщини, Заiкіна Г. В., Євтушенко А. В. (2012)
Мершинец Ю. А. - Влияние экстрактов из эмбрионов кур и актовегина на уровень лейкоцитов у крыс с экспериментальными ожогами, Тимохина Ю. А., Кузнецова В. Г., Жегунов Г. Ф. (2012)
Мкртчян Г. Л. - Морфологическая характеристика дифференцировки миобластов эмбрионов свиньи, Саакян К. Т., Аветисян А. С., Семерджян З. Б., Восканян Г. Е. (2012)
Павленко М. П. - Опыт внедрения национальной технологии асептического взятия, криоконсервации и использования спермы быков в СК "Восток" Изюмского района Харьковской области, Стегний Б. Т., Павленко Л. Н., Павленко Б. М., Ровчак А. Я., Широкоряд В. Ф. (2012)
Прус М. П. - Динаміка вмісту білкових фракцій сироватки крові собак за експериментального бабезіозу, Краснянчук І. В. (2012)
Прус М. П. - Діагностика анаплазмозу коней та цитогенетичних порушень їх організму за інвазії кровопаразитами, Перегіняк Н. С., Джус П. П. (2012)
Рубленко М. В. - Маркери метаболізму сполучної тканини за переломів трубчастих кісток у собак, Єрошенко О. В. (2012)
Скуратовская Е. Н. - Комплексное влияние паразитарной инвазии на активность антиоксидантных ферментов печени черноморского мерланга Merlangius merlangus euxinus, Юрахно В. М., Завьялов А. В., Болдырев Д. А. (2012)
Соловйова Л. М. - Діагностика та лікування за бабезіозу собак (2012)
Темний М. В. - Індивідуальне копроскопічне обстеження дійних корів в системі заходів інтегрованого контролю гельмінтозів у тваринницьких господарствах, Сумакова Н. В., Полєщук Н. Г. (2012)
Фаизов Т. Х. - Комплексный препарат для коррекции нарушений обмена веществ у сельскохозяйственных животных, Ахмадеев Р. М., Макаев Х. Н., Муртазина Г. Х. (2012)
Філатова О. І. - Гостра токсичність інсектициду Конфідор 200 SL для білих щурів (2012)
Фролова М. А. - Эффективность применения хитозана в комплексе с пробиотиками "Муцинол" и "Проваген" при откорме телят и поросят, Албулов А. И., Буханцев О. В., Гринь А. В., Фролов Ю. Д. (2012)
Штриголь В. С. - Цукровий діабет: поширеність і фактори ризику в домашніх котів і собак (огляд літератури), Куцан О. Т. (2012)
Vidović V. - Genetic and phenotipic change of certain traits of pigs in relation to selction criteria, Boboš S., Štrbac Lj., Punoš D., Lukač D., Stupar M. (2012)
Восканян Г. Е. - Кокультивирование вируса ящура со свободноживущей инфузорией Paramecium caudatum, Восканян А. Г., Байрамян Н. В., Каралян З. А. (2012)
Вовк С. І. - Інноваційні наукові розробки Національного наукового центру "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини" для практики ветеринарної медицини (2012)
Килипко Л. В. - Особливості клінічних проявів та лікування анаплазмозу та ерліхіозу, Семеренська Є. І. (2012)
Gerilovych A. - BVD in Ukraine: a project involving scientists in the Ukraine, Slovakia and Switzerland and sponsored by the Swiss National Science Fund, Vilcek S., Peterhans E. (2012)
Бузун А. І. - До обгрунтування гіпотези епізоотологічної ієрархії біологічних господарів вірусу хвороби Ауєскі (2012)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2011 року (2011)
Звіт Ради оптового ринку електричної енергії України про виконану роботу (2011)
Афтанюк В. В. - Оптимизация горизонтальной двухтрубной системы водяного отопления, Спинов В. М., Иванов П. А. (2011)
Глаголев С. Н. - Модульный принцип организации технологических комплексов для переработки техногенных материалов, Севостьянов В. С., Ильина Т. Н., Уральский В. И. (2011)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів підвищення ефективності енергозберігаючих заходів у житлових будинках (2011)
Яременко М. А. - Исследование влияния цены газа на оптимальное распределение тепловых нагрузок между централизованным источником теплоснабжения и автономными квартирными электрокотлами (2011)
Олейко В. М. - Енергетичний потенціал НВДЕ областей України, Стрельбіцька Н. Є. (2011)
Болотских Н. Н. - Мультигорелочные системы инфракрасного газового отопления с U-образными трубчатыми нагревателями (2011)
Куріс Ю. В. - Обґрунтування параметрів імпульсного генератора електронотехнологічного способу отримання біогазу, Рубан А. В. (2011)
Тюпишева О. Ю. - Аналіз ринкового попиту на спеціалістів паливно – енергетичного комплексу, Чурюмова О. Г. (2011)
Придубков П. Я. - Про векторні й топографічні діаграми лінійного трансформатора та його схеми заміщення, Хоменко І. В. (2011)
Карнаух М. Ф. - Використання новітніх енергозберігаючих технологій в аграрному секторі (2011)
Abstract (2011)
К сведению авторов и подписчиков (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-лютому 2011 року (2011)
Бабак Н. Ю. - Предварительная оценка инвестиций при решении задач энергосбережения с использованием паровых турбин малой мощности (2011)
Сухонос М. К. - Разработка системы оценки энергоэффективности энергоинфраструктуры предприятия (2011)
Дзядикевич Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності використання відходів деревини, Розум Р. І., Буряк М. В. (2011)
Маляренко В. А. - Альтернативные энергоносители в виде гидратов метана (клатратов) и сероводорода, Яковлев А. И., Губин С. В. (2011)
Комова С. К. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні поняття небаланси оптового ринку електричної енергії України, Мехович С. А., Колєсніченко А. С. (2011)
Чижевська І. А. - Деякі умови підвищення енергоефективності електроенергетики України (2011)
Прищепа К. А. - Энергосбережение как составляющая региональной политики (2011)
Ламнауер Н. Ю. - Функциональные временные характеристики величины биения вращающихся изделий (2011)
Товажнянський Л. Л. - Електротехнічний факультет інституту. Витоки розвитку Харківського технологічного, Тверитникова О. Є. (2011)
Головин В. Н. - Новый подход к устройствам сигнализации автономных котельных установок, Абросимов Б. Ф. (2011)
Каслин Н. Д. - О безопасности в газовом хозяйстве (2011)
Всеукраїнський конкурс "Діти за чисту енергію" (2011)
Abstract (2011)
Исследовательские университеты как центры инновационного развития страны (из интервью ректора НТУ У "КПП" М. 3. 3гуровского) (2011)
К сведению авторов (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–березні 2011 року (2011)
Нефедов Ю. И. - Кавитационный энергосберегающий теплогенератор-гидротаран, Стороженко В. А., Брагин С. С. (2011)
Клепиков В. Б. - К итогам эксплуатации энергосберегающего электропривода на станции второго подъема п. г. т. Солоницевка, Коротаев П. А., Банев Е. Ф., Моисеев А. Н., Тимощенко А. В., Сивоконь Л. Н., Хоменко В. И., Максюк В. И., Ткач В. Н. (2011)
Маляренко В. А. - Нерівномірність графіка навантаження енергосистеми і способи його вирівнювання, Колотило І. Д., Нечмоглод І. Є. (2011)
Братута Э. Г. - Оценка эффективности использования пиролизного теплогенератора в схемах тепло - и электроснабжения, Семеней А. Р. (2011)
Волошко А. В. - Щодо застосування кратно-масштабного аналізу для формування бази даних автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії, Харчук А. Л., Вишнявська Ю. С. (2011)
Давиденко А. П. - О рациональности трехзонного учета электроэнергии, потребляемой системой наружного освещения промышленных и гражданских объектов, Немировский И. А., Острожинский А. О., Ворошилов А. А., Трохин М. В. (2011)
Мехович С. А. - Сутність антикризового управління підприємством, Костенко А. О. (2011)
Куріс Ю. В. - Визначення складових теплового балансу металургійного обладнаня (2011)
Малявіна О. М. - Дослідження видів пошкоджень трубопроводів розподільчих теплових мереж (2011)
Куценко Ю. Н. - Моделирование стационарного электрического поля, взаимодействующего с семенами и корневой системой сельскохозяйственных, Пиротти А. Е., Пиротти Е. Л. (2011)
Седак В. С. - Методика анализа аварийных рисков и прогноза отказов региональных распределительных систем газоснабжения (РРСГ), Каслин Н. Д. (2011)
Полищук C. И. - Экономия электроэнергии в системах артезианского водоснабжения, Кутрань И. С. (2011)
Abstracts (2011)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 410, квітень 2011 р. (2011)
К сведению авторов (2011)
Потильчак О. І. - Правове регулювання забезпечення судів (2014)
Дем’янова О. В. - Верховенство права – імператив цивільного процесу (2014)
Співак М. В. - Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я населення органами внутрішніх справ (2014)
Куруц В. М. - Деякі особливості судового захисту інформаційних прав людини (2014)
Денісова Г. В. - Родинні відносини між суддями як підстава для самовідводу, відводу в кримінальному провадженні, Крикунов О. В. (2014)
Головкін О. В. - Кримінальна відповідальність за забруднення або псування земель, Леляк Я. О. (2014)
Єськов С. В. - Темпоральна структура процесу прийняття рішень про втручання у приватне спілкування (2014)
Жук О. М. - Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України (2014)
Головчак М. М. - Тривалість строків давності за Кримінальним кодексом України (2014)
Короєд С. О. - Третейське судочинство: питання трансформації у досудову форму захисту прав (2014)
Зеленяк А. С. - Монопроцесуальні та поліпроцесуальні речові докази у цивільному процесі (2014)
Ятченко Є. О. - Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні (2014)
Заєць О. М. - До питання тлумачення судами України норми про фінансову відповідальність МТСБУ перед власниками наземних транспортних засобів, які звільнені від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (2014)
Грабовська О. О. - Роль принципу рівності в процесі доказування у цивільних справах (2014)
Таликін Є. А. - Перспектива запровадження проміжних та часткових рішень у господарському процесі України (2014)
Бутирська І. А. - Комітет кредиторів як суб’єкт конкурсного права (2014)
Сорочишин М. В. - Перспективи запровадження шведської моделі вирішення трудових спорів в Україні (2014)
Родоман Т. О. - Одностороння відмова від договору як підстава зміни його умов (2014)
Санін Б. В. - Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини (2014)
Стахєєва-Боговик О. О. - Право ЄС у сфері транскордонної неспроможності; ключові зміни (2014)
Отрош В. М. - Правові особливості дипломатичних відносин Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалімського, Родосу і Мальти з державами (2014)
Нежура В. А. - Аналіз причин скасування судових рішень, ухвалених судами першої інстанції в 2013 році в апеляційному порядку, Гулієв Ф. Д. (2014)
Хотиньска-Нор О. З. - До питання тлумачення поняття "судова система" (2014)
Радченко О. М. - Помічник судді суду загальної юрисдикції: шляхи удосконалення правового статусу (2014)
Ахтирська Н. М. - Розгляд судом питання про приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (2014)
Безносюк А. М. - Доведеність поза розумним сумнівом та достовірність як стандарти доказування у кримінальному процесі України (2014)
Жук О. М. - Праця засуджених жінок у місцях позбавлення волі як фактор їх виправлення та ресоціалізації (2014)
Незнайко С. В. - Запровадження кримінальної відповідальності за умисне знищення чи пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства – за та проти (2014)
Білоус О. В. - Невідкладні випадки проникнення до житла чи іншого володіння особи у кримінальному провадженні (2014)
Комарницька О. Б. - Клопотання на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи: сучасний стан та перспективи (2014)
Короєд С. О. - Змагальність у цивільному судочинстві як форма реалізації принципів вини і добросовісності в цивільному праві (2014)
Шершун С. М. - Систематизація законодавства з оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Іванчулинець Д. В. - Види апеляції у цивільному процесі за суб’єктами права на апеляцію (2014)
Санін Б. В. - Розгляд справ, пов’язаних із державною реєстрацією актів цивільного стану, в порядку цивільного та адміністративного судочинства (2014)
Верещінська І. В. - Зміст предмета доказування у справах щодо спадкування (2014)
Фартушок Н. Б. - Розподіл тягаря доказування у цивільному судочинстві (2014)
Коломієць Ю. М. - Реалізація принципу диспозитивності під час розгляду судом цивільної справи по суті (2014)
Нікітюк О. М. - Правова природа права на пред’явлення позову про розподіл спільного майна подружжя (2014)
Зеленяк А. С. - Поняття та класифікація оглядів речових доказів як способу їх дослідження в цивільному процесі (2014)
Родоман Т. О. - Проблема визначення поняття зміни умов договору в цивільному законодавстві України (2014)
Коруц У. З. - Проблемні аспекти узгодження міжнародного та національного регулювання права на справедливий судовий розгляд (2014)
Богацька М. М. - Узагальнення практики розгляду справ про адміністративні корупційні правопорушення та деякі злочини, передбачені розділом ХVII Кримінального кодексу України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг" у 2013 році, Ковальська В. В. (2014)
Немировська О. В. - Узагальнення практики розгляду районними судами м. Києва та Апеляційним судом м. Києва справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; визнання фізичної особи недієздатною; поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; встановлення над фізичною особою опіки та піклування; призначення опікуна чи піклувальника (2014)
Україна посилює боротьбу з корупційними проявами (2014)
Журавльов Д. В. - Сучасні технології на службу суспільству – "електронний апостиль" перспективний державний електронний сервіс (2014)
Забуга К. П. - Неурядові організації – запорука ефективної державної політики (2014)
Стельмах Е. Б. - Щодо надання громадянам публічних послуг (2014)
Соціальний захист сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах (2014)
Організація та ведення претензійно-позовної роботи на підприємстві (2014)
Робота з документами в автоматизованій системі документування Док. Проф. 2.0 (2014)
Відбулася зустріч з ознайомчою комісією ЄС з підтримки виборів та конституційної реформи (2014)
Міністр юстиції України провів зустріч з віце-президентом Європейської комісії (2014)
Ситуацію в Україні вивчає делегація Управління Верховного комісара ООН (2014)
Щодо законопроекту про відновлення довіри до судової системи (2014)
Міністр юстиції України взяв участь у пленарному засіданні Венеціанської комісії (2014)
Світовий Конгрес Українців може допомогти Україні (2014)
Щодо рішення Російської Федерації про приєднання території України (2014)
ВРЮ та ВКК перевірить діяльність суддів, які виносили політичні рішення (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського