Возіанов О. Ф. - Пошкодження гена р53 при перехідноклітинному раку сечового міхура, Юрах А. О., Лопез-Гуерреро Х. А., Рамос Д., Рабіо Х., Ломбарт-Бош А. (2005)
Білоокий В. В. - Роль лужної фосфатази та γ-глютамілтранспептидази в патогенезі жовчного перитоніту залежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання, Роговий Ю. Є. (2005)
Нагірний Я. П. - Ультразвукове дослідження в діагностиці репаративної регенерації переломів нижньої щелепи (2005)
Мацюк В. Л. - Наш досвід хірургічної тактики при скальпованих ранах кисті в умовах травмпункту, Кравчук М. Є., Михайлюк М. В., Ролік О. В., Кіцак Я. М. (2005)
Яшан О. І. - Наш досвід виконання знеболення при проведенні операцій на вусі у дітей, хворих на хронічний гнійний середній отит, Яшан І. А., Глух Є. В., Остапенко В. П., Іванчук Н. І. (2005)
Кіт О. М. - Моторно-евакуаторна та секреторна функція шлунка при виразковому пілоростенозі і вибір методу лікування (2005)
Шимон В. М. - Тактика лікування стабільних форм остеохондрозу поперекового відділу хребта, Бойко С. О., Вайнагій О. М. (2005)
Процайло М. Д. - Кровопостачання і біоелектрична активність головного мозку у хворого з остеохондропатичним синдромом (2005)
Венгер О. П. - Клініко-психопатологічні особливості тривожно-фобічних розладів у вагітних (2005)
Московко С. П. - Когнітивні та емоційні розлади при хворобі паркінсона (за результатами дослідження) (2005)
Лисенко С. М. - Дислокації мозку при післяопераційних геморагічних ускладненнях у хворих з гліомами супратенторіальної локалізації (2005)
Астахов В. М. - Психологічні засади організації психосоціальної підтримки жінок на ранніх етапах клімактеричного періоду, Бацилєва О. В. (2005)
Сніжко Т. Б. - Застосування ліпіну в лікуванні раннього гестозу, Гудивок І. І. (2005)
Беседін В. М. - Вплив віку на репродуктивне здоров'я жінки. Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у немолодих першороділь, Дорошенко-Кравчик М. В. (2005)
Струк В. Ф. - Взаємозв'язок між трихомонозом та пієлонефритом вагітних (2005)
Гончарук О. О. - Вплив несприятливих умов на реіннервацію травмованих м'язів нижніх кінцівок, Косинський Г. Б. (2005)
Посохова К. А. - Блокатори no-синтетази зменшують позитивний вплив глутаргіну при гострому адреналіновому пошкодженні міокарда, Лєбєдєва Т. А. (2005)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артерій міокарда при токсичному ураженні, Пришляк А. М. (2005)
Гнатюк М. С. - Структурні зміни в серці при адреналіновій міокардіодистрофії, коригованій харчовою депривацією та різними видами опромінення, Сливка Ю. І., Римар Л. Я., Луговий Б. Л., Гаврилюк М. Є., Боб А. О. (2005)
Хара М. Р. - Вплив тразикору на вміст та гідроліз ацетилхоліну у різностатевих щурів в умовах адреналінової міокардіодистрофії (2005)
Нейко Є. М. - Нові медичні технології - в практику охорони здоров'я, Глушко Л. В., Середюк Н. М. (2004)
Нетяженко В. З. - Зрушення системи гемостазу у хворих на нестабільну стенокардію, Мальчевська Т. Й. (2004)
Василенко А. М. - Зіставлення між середнім тиском правого передсердя і центральним венозним тиском при хронічній серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною обструктивною хворобою легень, Потабашній В. А. (2004)
Боднар Я. Я. - Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті, Швед М. І., Кузів О. Є., Головата Т. К., Дацко Т. В., Бондар Л. П., Андрійчук О. В., Сельський П. Р., Франчук В. В. (2004)
Заремба Є. Х. - Зв'язок між гормональним гомеостазом і гемостазіологічними показниками у хворих з гострим коронарним синдромом, Слаба Н. А. (2004)
Заремба Є. Х. - Вегетативний дисбаланс як фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії у машиністів локомотивів, Світлик Г. В., Світлик М. О., Заремба-Федчишин О. В., Світлик О. М. (2004)
Купновицька І. Г. - Дослідження ефективності і безпечності нового калієвмісного препарату у хворих з порушенням серцевого ритму, Дзвіняцька О. Ф., Белегай Р. І., Шеремета Л. М. (2004)
Оринчак М. А. - Антигіпертензивна ефективність моксонідину у хворих на артеріальну гіпертензію із синдромом інсулінорезистентності, Човганюк О. С. (2004)
Швед М. І. - Клінічна ефективність вобензиму і кандесартану в комплексному лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією, Боднар Р. Я. (2004)
Барна О. М. - Навантажувальний тест із черезстравохідною кардіостимуляцією у пацієнтів зі стабільною стенокардією - статеві відмінності (2004)
Гребеник М. В. - Клінічна оцінка визначення дисперсії реполяризації у хворих на інфаркт міокарда і хронічні обструктивні захворювання легень (2004)
Ждан В. М. - Вплив комплексної терапії на динаміку клініко-лабораторних показників у хворих на ревматоїдний артрит, Крачек Г. О., Бабаніна М. Ю., Гопко О. Ф. (2004)
Сміян С. І. - Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування, Савочкіна Н. Л., Слаба У. С., Грималюк Н. В., та ін. (2004)
Масик О. М. - Характеристика клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на анкілозивний спондилоартрит та ревматоїдний артрит залежно від стану кісткової маси осьового скелета, Борткевич О. П. (2004)
Глушко Л. В. - Стан кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку, Скрипник Л. М., Лапковський Е. Й. (2004)
Панас С. В. - Морфологія слизової оболонки шлунка у хворих на хронічні гастрити, Чопей І. В., Пеца М. М. (2004)
Сиротенко А. С. - Стан нейрогуморальної ланки регуляції при сезонному рецидивуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2004)
Толстикова Т. М. - Місцева нейрогуморальна регуляція шлункової секреції при пептичній виразці в поєднанні з патологією біліарної системи (2004)
Зоря А. В. - Імунологічний стан у хворих на виразкову хворобу та перспективи лікування (2004)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну на клініко-біохімічні показники та стан ендогенної інтоусикації у хворих на виразкову хворобу з морфофункціональними змінами печінки, Лихацька Г. В. (2004)
Маковецька Т. І. - Використання літію карбонату в комплексному лікуванні виразкової хвороби у жінок (2004)
Сірчак Є. С. - Частота виявлення helicobacter pylori - інфекції у хворих на цироз печінки, Варга Л. Л., Москаль О. М. (2004)
Господарський І. Я. - Кріопатії та імунний статус при хронічних гепатитах В і С (2004)
Міщук В. Г. - Ефективність поєднаної терапії холівером та урсофальком при ранній реабілітації хворих після холецистектомії (2004)
Добош І. М. - Клініко-патогенетичні особливості, профілактика та лікування гастропатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, Чопей І. В. (2004)
Приступа Л. Н. - Інтерлейкін-4 та інтерферон-у сироватки крові при констеляції бронхіальної астми і метаболічного синдрому, Катернех Аббас Алі. (2004)
Ільюк І. А. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та клінічного перебігу при комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію із застосуванням тіотріазоліну, Маленький В. П. (2004)
Грищук Л. А. - Прогнозування ймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби шое у магнітному полі, Дем'яненко В. В., Кліщ І. М. (2004)
П'ятночка І. Т. - Гемодинамічні показники у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І. (2004)
Потяженко М. М. - Особливості впливу нормодипіну на показники гемодинаміки у хворих на термінальну ниркову недостатність, Соколюк Н. Л., Скрипник І. М., Люлька Н. О., Гопко О. Ф. (2004)
Зуб Л. О. - Циркадіанні особливості впливу деяких засобів патогенетичної терапії гломерулонефриту (2004)
Кузів П. П. - Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит, Михайлів Л. М., Ярема Н. З., Хмельницька Т. П., Олексів Н. М., Проць О. С. (2004)
Томілін В. В. - Сучасний стан і перспективи удосконалення діагностики та лікування геморагічних захворювань, Вознюк В. П. (2004)
Кіхтяк О. П. - Ранні механізми змін в патогенезі цукрового діабету та перспективи їх корекції, Сафонова О. В., Урбанович А. М., Скрипник Н. В., Кіхтяк Х. А. (2004)
Сергієнко О. О. - Небілет (невіболол) в лікуванні артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Вендзилович Ю. М., Сергієнко В. О., Сергієнко Л. М. (2004)
Сергієнко О. О. - Вплив клопідогрелю на стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу із ішемічною хворобою серця, Плешанов Є. В., Махневич Т. Р., Сергієнко В. О. (2004)
Пасєчко Н. В. - Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет, Швед А. М., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Отченашенко В. А. (2004)
Мазур Л. П. - Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окиснення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфофункціональними змінами печінки (2004)
Заремба В. С. - Міжгормональні співвідношення глюкокортикоїдів та андрогенів у хворих з діабетичною стопою, їх корекція за допомогою універсального точкового масажера "Super hand" (2004)
Сафонова О. В. - Застосування рефлексотерапії у лікуванні клімактеричного синдрому, Бурлуцька І. В., Кіхтяк О. П. (2004)
Бігуняк Т. В. - Загальнобіологічні аспекти використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Масляк Т. Р., Старикова Н. О., Хаба Т. П. (2004)
Зіменковський А. Б. - Підвищення якості надання медичної допомоги як основний фактор, що об'єднує клінічну фармацію, раціональну фармакотерапію та медичну стандартизацію (2004)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурних змін серцевого м'яза при адреналіновій міокардіодистрофії, Левицький П. Р., Пришляк А. М. (2004)
Швед А. М. - Новий спосіб визначення гостроти зору (2004)
Хара М. Р. - Зміни метаболізму міокарда кастрованих щурів з адреналіновою міокардіодистрофією під впливом атропіну (2004)
Нагірний Я. П. - Динамічні зміни показників мінерального обміну і маркерів кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2004)
Поташнюк І. В. - Визначення показників психічного здоров'я і життєздатності учнів гімназії для виміру якості їх життя і психологічного благополуччя (2004)
Потіха Н. Я. - Негативно-хронотропні реакції серця статевонезрілих гіпотиреоїдних щурів на ендогенний і екзогенний ацетилхолін (2004)
Темченко О. І. - Місце флюконазолу в профілактиці та лікуванні інфекційних ускладнень в онкології, Кліщ І. М. (2004)
Кравчук І. І. - "Природжена ерозія" шийки матки. Етіологія і патогенез псевдоерозії (2004)
"Закон створює правову основу для розв'язання суто професійних питань" (2001)
Довбищенко М. В. - Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції (2001)
Папакіна Т. П. - З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник "Полуднева Україна" (2001)
Мартиненко H. M. - Фонд Kанцелярії харківського генерал-губернатора як джерело дослідження форм роботи меншовиків в Україні (1907-1914) (2001)
Савчук Б. П. - Суспільно-політичне життя Західної України 20-30-х років XX ст. за документами польської поліції (2001)
Яременко Л. М. - Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930) (2001)
Винокурова Ф. А. - Протистояння особистостi полiтицi нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми. Закінчення (2001)
Боряк Г. В. - Виклик часу: нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства (2001)
Резолюція Делегатських зборів. Рейк'явік, 13 жовтня 2001 року (2001)
"Пам'ять світу під загрозою!". Пресове повідомлення (2001)
Мєшков Д. Ю. - Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) (2001)
Гай-Нижник П. П. - З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського (2001)
Зозуля С. Ю. - Ніжин восени 1919 року: невідомий фрагмент щоденника професора Івана Турцевича (2001)
Старков В. А. - Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України) (2001)
Буравський О. А. - Нові документи до біографії Томаша Оскара Сосновського: майнові справи родини (2001)
Волковинський В. М. - Ґрунтовне дослідження з історії державних установ в Україні ХІХ - початку ХХ ст. (Шандра Валентина. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів. - К.: (2001)
Пінчук Ю. А. - Узагальнююча праця про Н. Д. Полонську-Василенко (Верба І. В. Життя і творчість Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - К., 2000. - 340 с., іл.) (2001)
Матяш І. Б. - Етнічна історія греків України в особах (Подвижники й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII-XIX ст. Історико-біографічні нариси / Під ред. В. Смолія; Національна академія наук України. Інститут історії України. - К., 2001. - 342 с., іл.) (2001)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" у 2001 році (2001)
Гунас І. В. - Концепції розвитку структурних і функціональних порушень в організмі у відповідь на травматичне ушкодження шкіри різного генезу, Рудий Ю. Й., Даценко Г. В., Маєвський О. Є. (2003)
Чоповський І. М. - Моніторинг звичок, що впливають на здоров'я та стан психоемоційної сфери курсантів Прикарпатського юридичного інституту Національної академії внутрішніх справ України (2003)
Зіменковський А. Б. - Медична інформація як об'єкт стандартизації на сучасному етапі реформування охорони здоров'я України (2003)
Близнюк М. В. - Використання альтану і синглетно-кисневої терапії у хворих на ревматоїдний артрит і деформуючий остеоартроз із гастродуоденопатіями, індукованими НПЗП (2003)
Зарудна О. І. - Оцінка ефективності препарату вазоніт (schwarz pharma) у лікуванні системних захворювань сполучної тканини (2003)
Олійник О. В. - Зміни портального кровотоку в патогенезі дихальної недостатності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2003)
Постреко В. М. - Особливості анамнезу коморбідних станів, спричинених сукупним впливом іонізуючих випромінювань та синдромом залежності від алкоголю (2003)
Ільницька У. В. - Структурний та функціональний стан лівого шлуночка серця у школярів 13-15 років, що займалися різними видами спорту (2003)
Ступницька Г. Я. - Вплив комплексного лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з використанням ліпіду на фібринолітичну активність конденсату видихуваного повітря (2003)
Нагірний Я. П. - Репаративний остеогенез кісткової тканини: погляд на проблему (2003)
Невойт Г. В. - Оцінка активності аргінази та орнітиндекарбоксилази сироватки крові хворих на алкогольну хворобу печінки в динаміці комплексного патогенетичного лікування (2003)
Отажонов А. Р. - Вплив віку та тривалосьі захворювання на імунній статус хворих хронічним пієлонефритом, Дусчанов Б. А., Міркамалова Л. И., Рахімова Д. А. (2003)
Люлька О. М. - Спосіб експозиції щитоподібної залози (2003)
Жернов О. А. - Уніфікована класифікація контактур після термічних уражень, Повстяний М. Ю. (2003)
Іванова Н. В. - Імунна регуляція проліферативної активності епітелію кон'юнктиви у хворих чоловічої статі з травмою ока (2003)
Ковальчук Л. Я. - Структурно гемодинамічні особливості оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніальних артерій в умлвах атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента, Венгер І. К., Шкробот Л. В. (2003)
Галайчук І. Й. - Меланома шкіри: організаційні питання профілактики і своєчасної діагностики, Бабанли Ш. Р. (2003)
Яшан І. А. - Спонтанне загоєння стійкої перфорації барабанної перетинки при хронічному мезотимпаніті, Яшан О. І. (2003)
Запорожан В. М. - Перспективи лазерної поляриметрії шийки матки при передраковій та онкологічній патології, Пішак В. П., Пересунько О. П., Ушенко О. Г. (2003)
Вінницька А. Б. - Клінічна та морфологічна ефективність застосування неоад'ювантної терапії в лікуванні хворих на рак шийки матки ІВ - ІІ стадій, Галахін К. О. (2003)
Луценко Г. Є. - Шляхи підвищення ефективності лікування жінок з лейкоплакією шийки матки, Кабаченко О. В. (2003)
Посохова С. П. - Патологія шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок, Попова Т. В., Волкова М. А. (2003)
Сельський П. Р. - Морфологічні та імуноморфологічні зміни тканини шийки матки у хворих з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на фоні ендоцервікозу (2003)
Жерновая Я. С. - Досвід застосування куріозину та три-реголу в комплексному лікуванні жінок з феновими захворюваннями шийки матки, Чухрієнко Н. Є., Шкурко С. К., Шкурко О. С. (2003)
Ткачук Т. Є. - Цитологічний скринінг у діагностиці візуальних форм генітального раку у жінок (2003)
Кишакевич І. Т. - Активність лізоциму як критерій ефективності лікування жінок з фоновими захворюваннями шийки матки, асоційованими з вірусними інфекціями (2003)
Аношина Т. М. - Апоптоззалежні механізми розвитку передраку та раку шийки матки, Камінський В. В., Григоренко А. М. (2003)
Маляр В. А. - Місцеве лікування доброякісних процесів шийки матки препаратами на основі йоду, Розумик І. І., Хаща І. І., Цмур О. В. (2003)
Бойчук А. В. - Кольпоскопічна картина при різних видах асоційованої вагінальної інфекції, Кулініч Т. І., Франчук А. Ю., Коптюх В. І., Шадріна В. С. (2003)
Кравчук В. В. - Комбіноване лікування хворих на рак шийки матки ІА - ІІА стадій захворювання, Онікієнко О. О., Працевитий О. С., Гладка А. І., та ін. (2003)
Самбор Л. Ф. - Досвід роботи обласного кабінету патології шийки матки, Темченко О. І., Демчук Т. О. (2003)
Жабоєдов Г. Д. - Використання ембріональної нервової тканини в медицині (огляд літератури), Васюта В. А. (2003)
Хміль С. В. - Патологія шийки матки у вагітних групи високого ризику, Маланчин І. М., Олійник Н. М., Геряк С. М., та ін. (2003)
Беседін В. М. - Функціональні операції у жінок з міомою матки в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці, Ісаєва К. Ю., Беседін О. В. (2003)
Хміль С. В. - Ефективність застосування оральних контрацептивів при патології шийки матки, Зарічанська Х. В., Багній Н. І., Стельмах О. Є., Франчук О. А., Малевич О. О., Петльова О. В. (2003)
Маланчук Л. М. - Наш досвід профілактики та корекції опускання і випадання внутрішніх статевих органів у жінок похилого віку, Темченко О. І., Гута Л. В., Флехнер В. М., Кучма З. М., Лимар Л. Є., Козак Д. В. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування препарату "Протефлазид" у комплексному лікуванні дисплазій шийки матки на фоні папіломавірусної інфекції, Зайкова Т. В., Флехнер В. М., Багній Н. І. (2003)
Пахаренко Л. В. - Вплив препарату Coenzyme compositum на цитокіновий статус в комплексному лікуванні вагітних з хронічною фетоплацентарною недостатністю і затримкою розвитку плода (2003)
Олійник Н. М. - Профілактика розвитку остеопенії у вагітних із захворюваннями гепатобіліарної системи, Кузіма Н. О. (2003)
Мар'єнко К. М. - Оцінка якості життя хворих на епілепсію (2003)
Поташнюк І. В. - Фізичний стан учнів старших класів гімназії (2003)
Сірман В. М. - Вплив алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогеніторних клітин на іонорегулювальну функцію нирок у щурів з ад'ювантним артритом Пірсона, Кухарчук О. Л. (2003)
Мельник П. І. - Морфологічні зміни в міокарді щурів при екзогенній депривації мікроелементів на фоні вживання слабомінералізованої мінеральної води типу "Новозбручанська" (2003)
Дусчанов Б. А. - Порівняльне визначення якості нового живильного середовища, що використовується для ідентифікації збудників кишкових інфекцій, Норметов Б. Н., Нуралієв Н. А., Жуманієзов К. Й. (2003)
Донаев А. М. - До питання про динаміку специфічної неінфекційної захворюваності населення Сурхандар'їнської області, пов'язаної з водним фактором (2003)
Маткаримов М. Ю. - Поширеність хронічних захворювань ЛОР-органів серед підлітків, що проживають в екологічно несприятливих умовах Приаралля (2003)
Новохатський К. Є. - Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів (2001)
Загорецька О. М. - Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми, Кузнецова Л. В., Кулешов С. Г. (2001)
Мицик Ю. А. - Із джерел про участь запорожців у подіях "Смуты" початку XVII ст. у Московській державі (2001)
Гаврилюк С. В. - Дослідження з історії Холмщини i Підляшшя (за листами М. Петрова до П. Батюшкова) (2001)
Боряк О. О. - З рукописних фондів ІМФЕ: матеріали до "жіночих студій" у польових записах Людмили Шевченко (2001)
Матяш І. Б. - Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років (2001)
Довбищенко М. В. - Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України (2001)
Кентій А. В. - Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України (2001)
Олійник М. М. - Неп у приватній цензовій і кустарно-ремісничій промисловості (за документами архівів України та Російської Федерації) (2001)
Павленко І. А. - Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949) (2001)
Пиріг О. А. - Неп в Україні: крізь призму одного документа (2001)
З матеріалів XIV Міжнародного конгресу архівів (2001)
Галузевий стандарт України "Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги" (2001)
Коваль М. В. - Путівник у трагічне минуле, Вєтров І. Г. (2001)
Реєнт О. П. - Праця про життя та діяльність М. А. Рубача (2001)
Олена Миколаївна Базанова: некролог (2001)
Степан Хемич: некролог (2001)
Баймуратов М. - Нові правові аспекти транскордонного співробітництва, Вишняков О. (2005)
Харитонов Є. О. - Римське право як підґрунтя сучасного права Європи, Харитонова О. І. (2005)
Каракаш И. И. - Основания и условия юридической ответственности за нарушения природоресурсового и экологического законодательства (2005)
Василенко М. Д. - Організаційно-правові аспекти адаптації державного управління і державної служби України до стандартів ЄС (2005)
Делинский A. А. - Международно-правовые аспекты правосубъектности Европейского Союза (2005)
Хашматулла Бехруз - Диалог правовых систем: европейское право и исламское право (2005)
Сліденко І. - Теоретико-концептуальні засади конституційного контролю в об'єднаній Європі (2005)
Мельник С. Б. - Звільнення від заборони антиконкурентних угод: порівняльна характеристика конкурентного права ЄС та законодавства України про захист економічної конкуренції (2005)
Сурілова О. О. - Право навколишнього середовища Німеччини (2005)
Анцупова Т. А. - К проблеме определения понятия "европейское право" (2005)
Голоядова Т. О. - Проблеми сучасної України, нова філософія її розвитку як основа формування цивілізованого економічного середовища і реалізації євроінтеграційних намірів (2005)
Чайковська B. В. - Правова природа Європейського Союзу за договором про запровадження конституції для Європи (2005)
Барский В. Р. - Роль институтов непосредственной демократии в процессе европейской интеграции (2005)
Зятін В. С. - Деякі риси апроксимації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування (2005)
Ніколаєнко О. В. - Інститут "negotiorum gestio" та його рецепція в сучасних європейських правових системах (2005)
Колісник А. С. - Розвиток інформаційних технологій і система авторського права Європейського Союзу (2005)
Гладенко О. М. - Міжнародно-правові аспекти інтеграції України (2005)
Зорина О. И. - Бюджетный процесс в Европейском Союзе (2005)
Нонко A. В. - Податкова гармонізація в Європейському Союзі: основні концепції та підходи (2005)
Фісун Ю. Ю. - Право на свободу думки, совісті та релігії в контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2005)
Якубовська Н. О. - Правове регулювання прямих закордонних інвестицій багатонаціональних корпорацій в країнах Європейського Союзу (2005)
Чернат B. А. - Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків за Цивільним кодексом України 2003 р. у порівнянні із законодавством деяких країн Західної Європи (2005)
Бакаянова Н. М. - Реформування адвокатури відповідно до міжнародних стандартів (2005)
Березовський А. А. - Амністія в системі європейського та вітчизняного права: порівняльний аналіз (2005)
Верещинський Ю. О. - Імплементація європейських міжнародно-правових норм про соціальні права у конституціях європейських держав (2005)
Тоцкий К. - Коллизионные вопросы международно-правового регулирования экстрадиции по европейским договорам о борьбе с экономической преступностью (2005)
Дудченко В. В. - Проблема концептуалізації права (2005)
Черновол Д. А. - К вопросу о влиянии концепций правопонимания на критерии отнесения правовой системы к определенной правовой семье (на примере национальных правовых систем Украины и России) (2005)
Балинский A. В. - Защита прав человека как парадигма современного права: доктринальные подходы (2005)
Мінченко Р. М. - Державна влада в процесі світової глобалізації як тенденції сучасного суспільного руху (2005)
Сердюк О. В. - Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм (2005)
Прієшкіна О. В. - Гласність як відображення демократичних засад конституційного ладу: теоретичні аспекти (2005)
Борденюк B. І. - Місцеве самоврядування і сфера виконавчої влади (2005)
Мацапура Н. О. - Щодо організації самоврядування у районах міст, що мають районний поділ (2005)
Танчак A. Я. - Політичні права людини: поняття та зміст (2005)
Андреев B. И. - Право на предпринимательскую деятельность как конституционное правомочие личности (2005)
Бабій Л. А. - Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення (2005)
Гавловська А. В. - Інститут опіки і піклування в українському праві за статутами Великого князівства Литовського: історико-правові аспекти (2005)
Новиков С. К. - Проблемы правового оформления государственного строительства в Российском государстве в XVI в. (проекты финансовой и военной реформы И. С. Пересветова) (2005)
Смелянець Г. Є. - Правовий і державний режими: поняття і співвідношення (2005)
Кулініч О. О. - Види інформації за Цивільним кодексом України (2005)
Дрішлюк A. І. - Комерційне посередництво і комерційне представництво: на шляху вдосконалення нового цивільного та господарського законодавства України (2005)
Дєткова Л. А. - Деякі питання державного регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні (2005)
Красільнікова О. С. - Формування інституту страхування відповідальності судновласника (2005)
Булеца С. Б. - Проблема визначення розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної життю та здоров'ю фізичної особи, в Україні та Угорщині (2005)
Керімов С. Г. - Концепція представництва в європейському праві (європейських правових системах) (2005)
Молодецький Р. А. - Співвідношення цивільного законодавства України щодо тлумачення змісту договорів і норм та звичаїв міжнародного приватного права (2005)
Гуляк Я. - Проблеми співвідношення цивільного та житлового законодавства при регулюванні відносин найму житла (2005)
Бабич І. Г. - Місце принципу добросовісності в системі сучасного зобов'язального права України (2005)
Іванова Є. О. - Основні причини порушень законодавства при використанні земель у містах (2005)
Краснов B. В. - Адміністративний нагляд: поняття та види (2005)
Федотов О. П. - Організаційно-правові основи боротьби митних органів України з контрабандою наркотиків (2005)
Иванченко И. С. - Понятие и признаки международной сделки (2005)
Лепетюк A. В. - К вопросу о титуле конвенций об избежании двойного налогообложения (2005)
Лукашевич B. Г. - Розкриття злочинів за "гарячими слідами", Саінчин О. С. (2005)
Аніщук Н. В. - Концепції рівноправ'я жінок і чоловіків у світовій думці (2005)
Швачка В. Ю. - Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості (2005)
Пищемуха В. Г. - Історичні передумови, філософські витоки та телеологічний сенс персоналістського федералізму (2005)
Лазур Я. В. - Поняття, ознаки та види національно-культурної автономії (2005)
Романенко Т. А. - Особливості конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників (2005)
Баймуратов М. А. - Философия права: пограничная зона?, Оборотов Ю. Н. (2005)
Єфремова Н. - Рецензія на монографію "Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923): історія держави і права" (2005)
Безруков О. Ф. - Вузловий зоб у Кримському регіоні як екологічна проблема (2005)
Безруков О. Ф. - Питання йодного дифіциту в Криму і можливості його подолання, Молчанов В. І. (2005)
Білозерцев О. М. - Проблемні та рецидивні вузли щитоподібної залози: діагностична та лікувальна тактика, Гудінов І. Д., Ксенофонтов С. С., Полунін Г. Є., та ін. (2005)
Бойчук А. В. - Особливості функціонування репродуктивної системи у жінок зі зниженою активністю щитоподібної залози, Петренко Н. В. (2005)
Бондарев В. І. - Хірургічне лікування хворих із вузловими формами зоба, Абліцов М. П., Бондарев Р. В. (2005)
Брежнєв М. В. - Досвід лікування хворих на токсичний зоб, Тютюнов І. В., Чабан Л. І., Запорожченко О. Н., Яцуба О. О., Савченко Н. М., Матвєєв К. О. (2005)
Власенко М. В. - Вузлоутворення в щитоподібній залозі: аналіз спостереження та лікування, Попік Н. І., Паламарчук А. В., Слободянюк А. Г., Семенюк І. В., Жраді Фаді Юсеф. (2005)
Геряк С. М. - Ефективність застосування диференційованих схем лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, Хміль С. В., Швед М. І. (2005)
Громова О. В. - Динаміка окисних процесів у сироватці крові хворих на тиреопатії при хірургічному лікуванні (2005)
Грубнік В. В. - Можливості сучасної діагностики та лікування вузлового зоба, Косован В. М., Парфентьєв Р. С., Матюшина Н. М. (2005)
Десятерик В. І. - Регіональні особливості і структура етіологічних факторів при вогнищевих ураженнях щитоподібної залози в умовах інтенсивної промислової зони, Міхно С. П., Гапон В. О., Луговський С. П. (2005)
Лукащук-Федик С. В. - Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми, Бадюк Р. А., Луй З. І., Дембіцька М. П., Олійник Н. М., Волотовська Н. В. (2005)
Павловський І. М. - Хірургічне лікування пацієнтів із післяопераційним рецидивним токсичним зобом, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Павловський М. П. (2005)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика стану репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, ендемічного за нестачею йоду, Козарь В. Я. (2005)
Подольський В. В. - Зміни функції щитоподібної залози у вагітних з нейроциркуляторною астенією, Теслюк Р. С. (2005)
Полянський І. Ю. - Профілактика післяопераційних ускладнень у комплексному лікуванні хворих на вузлові форми зоба, Шеремет М. І. (2005)
Сільченко В. П. - Патоморфоз захворювань щитоподібної залози в умовах екологічного імунодефіциту, Іркін І. В., Руденко С. О., Погорєлов О. В. (2005)
Сорокман Т. В. - Рівень яформованості інтелектуальних функцій та стан розумової працездатності дітей, які проживають за умов дефіциту йоду (2005)
Шідловський В. О. - Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту, Дейкало І. М., Шідловський О. В., Осадчук Д. В. (2005)
Хміль С. В. - Стан системного імунітету при папіломавірусній інфекції та корекція його за допомогою комплексної терапії, Федорейко Л. Р. (2005)
Москаленко Т. Я. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з фетоплацентарною недостатністю та анемією, які курили до вагітності (2005)
Вітик Д. П. - Вміст глікогену в нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плода та стан новонароджених від матерів з пізнім гестозом в зоні зобної ендемії, Жиляєв М. І., Геряк С. М., Маланчин І. М., Романчук Л. І., Багній Н. І. (2005)
Олійник Н. М. - Стан маркерів резорбції кісткової тканини у вагітних та породілей з пізніми гестозами на фоні захворювань гепатобіліарної системи, Маланчин І. М., Кузьма Н. О. (2005)
Хлібовська О. І. - Індивідуальні підходи до корекції вегетосудинних порушень у жінок на фоні гіперпролактинемії, Захаркевич Л. Й. (2005)
Яковлева Е. Б. - Особливості перебігу вагітності при ектопії шийки матки, Жердєва І. В., Гребельна Н. В. (2005)
Молчанова О. В. - Класифікація груп ризику вагітних щодо виникнення гестозів (2005)
Оксюта В. М. - Вплив естрадіолу валерату на структурну перебудову камер серця при артеріальній гіпертензії та оваріоектомії (2005)
Жук С. І. - Прогностичне значення особливостей скорочення міометрія при дисгормональних розладах у жінок репродуктивного віку, Драчевська М. М. (2005)
Луб'яна С. С. - Ферокінетичний профіль у вагітних з анемією та нормальними гематологічними показниками, Овчаренко Г. В. (2005)
Григоренко П. П. - Ефективність плазмозамінників при відновленні крововтрати у жінок з прееклампсією, розроджених кесаревим розтином, Богачов Е. І. (2005)
Григоренко А. П. - Морфологічні особливості ендоматрія і шийки матки та гормональний профіль у жінок з пролапсом до та після менопаузи (2005)
Паєнок О. С. - Вплив йододефіцитного зоба на клінічний перебіг вагітності (2005)
Резніченко Н. О. - Характеристика окремих видів candida (2005)
Піотрович Л. М. - Стаціонарнаакушерсько-гінекологічна допомога в Україні та перспективи її розвитку (2005)
Ковальчук Л. Я. - Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки, Рузібаєв Р. Ю., Венгер І. К., Сміян С. І., Шкробот В. В. (2005)
Гребельна Н. В. - Інфекція сечових шляхів і вагітність (2005)
Бакалюк О. Й. - Синдром ендогенної інтоксикації у пацієнтів із пієлонефритом без порушення азотовидільної функції нирок і його корекція канефроном, Мильнікова Т. О., Гаріян М. П. (2005)
Приступа Л. Н. - Клініко-імунологічна ефективність застосування статинів у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ожирінням (2005)
Борак І. В. - Стан кісткової тканини у дітей, хворих на гострий і хронічний гломерулонефрит, Васильєва Н. А. (2005)
Шалько І. В. - Співвідношення факторів агресіїї та захисту у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, асоційовану з helicobacter pylori (2005)
Гевко О. В. - Особливості перебігу латентного хламідійного процесу у хворих на хронічний пієлонефрит, Мартинюк Л. П. (2005)
Кашуба М. О. - Визначення належного значення хвилинного об'єму дихання в осіб із захворюваннями органів дихання за антропометричними і віковими показниками (2005)
Бузунов В. О. - Радіаційно індуковані ризики розвитку вестибулярної дисфункції у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Федірко П. А., Міщанчук Н. С., Стрій Н. І. (2005)
Отченашенко В. А. - Порівняльна характеристика імунних порушень до та після медикаментозної корекції змін мінералізації кісткової тканини у хворих на цукровий діабет (2005)
Олійник О. В. - Вплив лікування за допомогою методики "керованого дихання" на кисневий гомеостаз у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень з гіпервентиляційним синдромом (2005)
Чугрієв А. М. - Контроль за якістю крові та її компонентів, Лучанко П. І., Дейкало І. М. (2005)
Вадзюк С. Н. - Особливості результативної працездатності плавців вільного стилю при різних метеорологічних ситуаціях, Курко Я. В. (2005)
Господарський І. Я. - Роль віку, статі і гормонального балансу в патогенезі кріоглобулінемії у пацієнтів з хронічним гепатитом С (2005)
Федонюк Л. Я. - Морфологічні аспекти факторів, що сприяють абсцедуванню при інфекційному ендокардиті (2005)
Святенко Т. В. - Клінічне дослідження терапевтичної ефективності комплексної терапії червоного плоского лишаю та інших дерматозів із включенням біофлавоноїдів (2005)
Єфремова О. О. - Вплив фібринолітичної терапії на систему тромбомодуліну і гемостаз у хворих на неускладнений інфаркт міокарда (2005)
Федчишин Н. Є. - Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда, Андрейчин С. М. (2005)
П'ятночка І. Т. - Туберкульоз серцево-судинної системи, Корнага С. І. (2005)
Марченкова Н. О. - Віддалені результати лікування переломів кісточок гомілки за малоінвазивними методиками (2005)
Вардинець І. С. - Хірургічна тактика у хворих на гострий холецистит (2005)
Ліпко І. М. - Особливості черепно-мозкової травми на фоні епілептичних нападів, Зозуля І. С. (2005)
Нагірний Я. П. - Досвід застосування полібіолін-куріозинової суміші при лікуванні посттравматичних дефектів щелеп, Шкробот В. В. (2005)
Гнатюк М. С. - Ефективність застосування перфторану при корекції експериментальної дистрофії сітківки, Гнатко К. В. (2005)
Покидько М. І. - Левральні ускладнення при гострому абсцесі і гангрені легень, Кульчиковська О. М. (2005)
Бадюк О. Я. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з опіковою хворобою при різних методах місцевого лікування ран, Нагайчук В. І., Бігуняк Т. В. (2005)
Нагорна В. Ф. - Патофізіологічне обґрунтування застосування озону при пізніх гестозах, Владика А. С., Мухтожова М. З. (2005)
Лизин А. М. - Ультраструктурні зміни плаценти при затримці росту плода (2005)
Міцода Р. М. - Перебіг вагітності у жінок, які перехворіли на вірусний гепатит та сифіліс (2005)
Дзюбановський І. Я. - Ендогенна інтоксикація та стан антиоксидної системи щурів за умов обтураційної жовтяниці, Фіра Д. Б., Шкробот В. В. (2005)
Пішак В. П. - Роль шишкоподібної залози в регуляції місячних хроноритмів ниркового транспорту іонів натрію, Роговий Ю. Є., Черновська Н. В., Захарчук О. І., Степанчук В. В. (2005)
Хара М. Р. - Вплив атропіну на холінергічну регуляцію серця некастрованих і кастрованих щурів різної статі (2005)
Шульгай А. Г. - Стан внутрішньокишкового судинного русла і нервового апарату при механічній жовтяниці та після її корекції (2005)
Потіха Н. Я. - Вагусна регуляція серцевого ритму у статевонезрілих і дорослих щурів, Сас Л. М. (2005)
Хілько Т. В. - Біологічні властивості пробіотичних штамів бактерій, перспективних для створення нового комплексного біопрепарату, Осадча А. І. (2005)
Ковальчук Л. Я. - Новий спосіб пластики операційної рани після радикального видалення злоякісної пухлини шкіри нижньої кінцівки, Галайчук І. Й., Дем'яненко В. В. (2005)
Гульчій М. В. - Сучасні тенденції формування раку щитоподібної залози у населення України та ефективність його лікування (2005)
Жулкевич І. В. - Ефективність хелатної форми карбонілу заліза у лікуванні залізодефіциту у хворих на злоякісні лімфоми (2005)
Сінкович С. О. - Нові протипухлинні препарати на основі моноклональних антитіл, Павленко Ю. В., Танський О. В. (2005)
Шалімов С. О. - Лікування хворих на нерезектабельні місцеві рецидиви раку прямої кишки, Сорокін Б. В., Кикоть В. О., Югринов О. Г. (2005)
Сміян О. І. - Взаємовідносини параметрів органного кровообігу у доношених новонароджених протягом неонатального періоду, Попов С. В. (2005)
Данилевич Ю. О. - Морфометричний аналіз структурної перебудови серця новонароджених при пневмопатіях (2005)
Лобода В. Ф. - Випадок ювенільного ревматоїдного артриту в дитини першого року життя, Боймиструк Т. П., Патра Л. Л., Дорога С. С. (2005)
Процек О. Г. - Досвід просвітньо-виховної діяльності серед молоді, яка вступає в шлюб (результати проспективної науково-методичної роботи на базі РАЦСУ обласного центру), Кухар І. Д., Василик В. С. (2005)
Дудченко В. В. - Концепт позитивізму в юриспруденції: генезис та обґрунтування (2005)
Барков В. Ю. - Суперечності розвитку громадянського суспільства в Україні та засоби їхнього подолання, Розова Т. В. (2005)
Лукашова Г. В. - Сучасна Україна: зміна парадигми у формуванні громадянського суспільства (2005)
Сумарокова Л. М. - Про поняття форми у сучасній логіці (2005)
Матюшина І. І. - Концепція комунікативності смислу: основні положення (2005)
Фальковський A. О. - Міжнародне право та сучасні проблеми безпеки (аналіз поглядів Ю. Габермаса) (2005)
Смазнова І. С. - Філософсько-правовий аспект глобалізації тероризму (2005)
Челак Г. І. - Філософсько-правові проблеми сучасної екологічної політики (2005)
Капустіна Н. Б. - Роль соціалізації у взаємовідношенні влади та індивіда (2005)
Белей К. В. - Евтаназія — право на гідну смерть чи вбивство? (2005)
Сердюк О. В. - "Чиста соціологія права" Д. Блека (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Першоджерела традиційної української правосвідомості (2005)
Гаверський B. В. - Перспективи інноваційного розвитку економіки України (2005)
Штуца В. М. - Економічний аспект екологічних проблем Одеського регіону (2005)
Бабенко В. А. - Прямі іноземні інвестиції як об'єкт державного управління (2005)
Шиманський Ф. В. - Причини й умови, що визначають тінізацію економіки України (2005)
Оборотов Ю. М. - Від типів політичних систем та їх трансформації до аналізу держави та її інститутів (2005)
Овчиннікова А. П. - Юридичне мовлення: системні та несистемні характеристики (2005)
Балтаджи П. М. - Мова як засіб оптимізації правового регулювання (2005)
Крижанівський А. Ф. - Правопорядок в інтеграційних правових системах (2005)
Скуріхін С. М. - Правовова культура та правове життя (2005)
Тарасишина О. М. - Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі (2005)
Сидоренко О. М. - Об'єкт догми права: до постановки проблеми (2005)
Павлов С. С. - Правова традиція у формуванні та розвитку правової реальності в сучасній юридичній науці (2005)
Ґудзь Д. С. - Співвідношення правової презумпції зі спорідненими правовими категоріями (2005)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад у механізмі дії права (2005)
Манько Д. Г. - Легалізація в механізмі дії права (2005)
Санжарук Т. О. - Правовий статус як властивість індивідуального суб'єкта права та компетенція як властивість колективного суб'єкта права (2005)
Акерман Л. А. - Рецепція права та правова акультурація (2005)
Тароєва B. В. - Формування контрольної влади в Україні (2005)
Осадча О. Г. - Про поняття процесуальної відповідальності (2005)
Джураєва О. О. - Класифікація функцій сучасної держави (2005)
Мельничук О. С. - Поняття та призначення держави в концепції правосвідомості І. О. Ільїна (2005)
Богуцький П. П. - Ознаки та компоненти військового права як комплексної галузі українського права (2005)
Орзіх М. П. - Конституційне супроводження політичної реформи в Україні (2005)
Крусян А. Р. - Конституційна законність у системі сучасного конституціоналізму (2005)
Єзеров А. А. - Конфліктогенність конституцій (2005)
Терлецький Д. - До питання конституційної імплементації міжнародних договорів (2005)
Михальов B. О. - Гарантії біологічних прав і свобод особистості (2005)
Стець О. М. - Гарантії захисту виборчих прав громадян України (2005)
Дашковська A. В. - Правове регулювання участі засобів масової інформації у виборчому процесі в Україні (2005)
Афанасьєва М. В. - Правове забезпечення адміністративних виборчих технологій (2005)
Сон C. - Выборы в Европарламент и перспективы европейской интеграции Украины (2005)
Барский В. Р. - Роль института референдума в процессе европейской интеграции (2005)
Бальцій Ю. Ю. - Корпоративна культура місцевого самоврядування — елемент європейської інтеграційної культури (2005)
Назарко A. Т. - Компетенція органів міського самоврядування (2005)
Куранін B. О. - Правові засади транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України: сфера захисту національних меншин (2005)
Мішина H. В. - Використання виборчої (грошової) застави при проведенні виборів в органи місцевого самоврядування в Україні (2005)
Кулі К. К. - Соціальне замовлення в системі місцевого самоврядування в місті Одесі (2005)
Алілова О. М. - Організаційно-правові форми діяльності державних органів у сфері фізичної культури і спорту (2005)
Харитонов Є. О. - Категорія інтересу в цивільному праві України (2005)
Дрішлюк A. І. - Подолання прогалин в цивільному праві і законодавстві України (2005)
Кривенко Ю. В. - Релігійні організації як суб'єкти приватного права України (2005)
Соколянський Д. В. - Поняття права притримання у цивільному законодавстві України (2005)
Гареєв Є. Ш. - Патент на винахід: припинення дії та визнання недійсним (2005)
Бабич I. Г. - Принцип справедливості — принцип права чи принцип законодавства? (2005)
Дрішлюк B. І. - Щодо визначення поняття "зловживання цивільними правами" (2005)
Голубєва Н. Ю. - Юридична природа конкурсу з метою укладання договору (2005)
Форманюк В. І. - Договір як підстава надання медичних послуг, Рибак І. (2005)
Кулініч О. О. - Цивільно-правове регулювання конфіденційної інформації (2005)
Чернат B. А. - Зобов'язання внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи (2005)
Керимов C. Г. - Батьки як законні представники своїх дітей (2005)
Ольховик Л. А. - Поняття особистих немайнових прав дитини (2005)
Сафончик О. І. - Немайнові права і обов'язки у випадку припинення шлюбу (2005)
Сєвєрова Є. С. - Інститут представництва у Стародавньому Римі (2005)
Гончаренко В. О. - Договір позички за римським приватним правом (2005)
Попсуєнко Л. О. - Значення кодексу Феодосія для формування канонічного права (2005)
Саніахметова Н. О. - Договір концесії як форма інвестування (2005)
Бігняк О. В. - Ознаки підприємництва (2005)
Добровольська В. В. - Державне регулювання та саморегулювання у сфері підприємництва (2005)
Петренко В. С. - Договір про заснування юридичної особи та засновницький договір (2005)
Сляднєва Г. О. - Вдосконалення законодавства України про комерційну таємницю суб'єктів господарювання (2005)
Квасніцька О. О. - Правоохоронні засоби у сфері державної реєстрації суб'єктів підприємництва (2005)
Шевченко Н. М. - Адміністративно-господарські санкції в системі правової охорони (2005)
Бекірова Е. Е. - Юридична відповідальність за порушення законодавства про ліцензування певних видів господарської діяльності (2005)
Чанишева Г. І. - Колективні угоди як джерела трудового права (2005)
Жернаков В. В. - Теоретичні та практичні питання інституту захисту прав людини в сфері праці (2005)
Паньков Д. А. - Заборона дискримінації у сфері праці як принцип трудового права (2005)
Донська Л. Д. - Категорія причинного зв'язку в цивільному праві (2005)
Лагутіна І. В. - Судовий захист трудових прав працівників (2005)
Краснов Є. В. - Міжнародні трудові норми та законодавство України про заборону дитячої праці (2005)
Лукашева Н. М. - Правове закріплення вимог до працівників та їх юридичне значення (2005)
Романенко Т. А. - Перелік посад науково-педагогічних працівників: правове регулювання (2005)
Компанієць О. В. - Генезис пенсійного страхування в Україні (2005)
Поліщук В. О. - Становлення системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2005)
Матієнко В. І. - Правове регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців в Україні (2005)
Тарасенко В. С. - Правові аспекти матеріального забезпечення дітей-інвалідів (2005)
Черемнова А. І. - До питання створення та охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду України (2005)
Єрмілова Г. М. - Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт правового регулювання (2005)
Годованюк A. Й. - Правовий статус суб'єктів прав на землі природно-заповідного фонду (2005)
Бавбєкова Е. А. - Про поняття державного управління земельними ресурсами в сучасних умовах (2005)
Сидор B. Д. - Договір застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2005)
Іванова Є. О. - Використання земельних ділянок комунальної власності для забудови (2005)
Палій Н. І. - Правовий режим земель рекреаційного та оздоровчого призначення (2005)
Глотова 0. В. - Правовий режим охорони лісів і лісових ресурсів (2005)
Локтєва Н. В. - Державне управління в охороні та відтворенні водних ресурсів (2005)
Чумаченко І. Є. - Контроль державних органів за охороною і використанням водних об'єктів (2005)
Матюшенко О. М. - Користування рибними запасами (2005)
Деркач Н. М. - Правові засоби екологічної безпеки (Криворізький регіон) (2005)
Бабій Л. А. - Соціальне забезпечення населення, що постраждало від радіаційного впливу (2005)
Арнаут А. Г. - Держава як суб'єкт права власності на землю в Румунії (2005)
Каракаш І. І. - Види юридичної відповідальності та особливості їх застосування за порушення природноресурсового й екологічного законодавства (2005)
Березовська Н. Л. - Каральні властивості громадських робіт (2005)
Орловська Н. А. - До питання модернізації кримінально-правових санкцій (2005)
Бондаренко H. О. - Функції кримінального права (2005)
Коломієць Ю. Ю. - Кримінальний закон та позитивна кримінальна відповідальність (2005)
Балобанова Д. О. - Тлумачення кримінального закону (2005)
Горбачова I. М. - Кримінально-правові заходи безпеки (2005)
Бекетова О. В. - Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру (2005)
Гуртовенко О. Л. - Психічний вплив і психічна шкода у кримінальному праві (2005)
Сіра Є. В. - Кримінальне законодавство України щодо захисту банківської таємниці (2005)
Антонюк Н. О. - Злочинне заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою (2005)
Ясеницький В. Є. - Кваліфікаця злочинів, що посягають на права пацієнта (2005)
Туляков В. О. - Динаміка кримінального права: основні закономірності, Тулякова М. А. (2005)
Зелінська Н. А. - Концепт "політична злочинність" (2005)
Дрьомін В. М. - Особливості формування кримінальної субкультури (2005)
Мандриченко Ж. В. - Відновлююче правосуддя (2005)
Стрелковська Ю. О. - Застосування концепції маргінальності в кримінології (2005)
Коваль М. П. - Криміналізація вбивств за корисливими мотивами: порівняльний аналіз (2005)
Ван Цзянь. - Новий вид кримінально-правової компенсації потерпілим від злочинів, Хлицова О. Г. (2005)
Журавлев В. О. - Питання кримінально-правового контролю над діяльністю корпорацій (2005)
Сурілова О. О. - Екологічні права людини в Україні і Європейському Союзі: порівняльний аналіз (2005)
Вишняков О. К. - Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом (2005)
Іванченко І. С. - Основні елементи міжнародних угод (2005)
Верещинський Ю. О. - Застосування державами Європейської соціальної хартії та Переглянутої соціальної хартії (2005)
Зятін В. С. - Український ПДВ на шляху гармонізації (2005)
Василенко М. Д. - Інституційно-правові механізми адаптації права України до права ЄС (2005)
Анцупова Т. О. - Співробітництво європейських міжурядових організацій на сучасному етапі розвитку європейської інтеграції (2005)
Делінський О. А. - Міжнародна правосуб'єктність транснаціональних корпорацій (2005)
Гладенко О. М. - Зовнішньополітичні положення конституції Європейського Союзу (2005)
Зоріна О. І. - Оподатковування юридичних осіб у країнах Західної Європи та Близького Східу: порівняльно-правовий аналіз (2005)
Стреля М. И. - Модифікація правової регламентації авторського права (2005)
Дамірлі М. А. - Джерела права Європейського Союзу у світлі його Конституції (2005)
Хашматулла Бехруз - Ісламська філософія права (2005)
Долежан B. В. - Правовий статус прокуратури Португалії (2005)
Ємельянов C. Л. - Основні напрямки комп'ютеризації навчального процесу в ОНЮА (2005)
Скопа О. О. - Інформатизація професійної діяльності фахівців (2005)
Якутко В. Ф. - Практика використання комп'ютерного тестування в навчальному процесі (2005)
Гаращук В. В. - Застосування тестової системи для оцінки якості підготовленості студентів (2005)
Білик Н. М. - Застосування системи дистанційного навчання (2005)
Логінова Н. І. - Шляхи впровадження елементів дистанційного навчання (2005)
Чанишев Р. І. - Використання відеоконференц-зв'язку в навчальному процесі (2005)
Толокнов А. А. - Розробка і застосування електронних підручників (2005)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності комбінованого препарату кальцію і вітаміну Д3 – Ідеосу в лікуванні глюкокортикоїдіндукованої остеопенії за умов бронхіальної астми, Барладин О. Р. (2006)
Захараш А. Д. - Імунопатогістологічні паралелі хронічного гепатиту з ознаками холестазу (2006)
Захрабова О. М. - Зіставлення показників збудження різних відділів серця за даними магнітокардіографії та електрокардіографії високого підсилення у практично здорових осіб, Стаднюк Л. А., Кондратюк В. Є. (2006)
Звершхановський Ф. А. - Доцільність використання пропафенону гідрохлориду для купірування пароксизму фібриляції передсердь відповідно до рекомендацій Європейського товариства кардіологів та Американської асоціації серця, Проць О. Б., Бурковська Л. А., Майка Л. К., та ін. (2006)
Тофан І. П. - Роль перекисного окислення ліпідів і антиоксидних систем захисту в патогенезі автоімунних ускладнень гострого інфаркту міокарда та перспективи їх корекції (2006)
Рузібаєв Р. Ю. - Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Беденюк А. Д., Футуйма Ю. М. (2006)
Гриза П. В. - Імунологічні та інфекційні ускладнення при проведенні гемотрансфузій в хірургії та їх профілактика, Лучанко П. І. (2006)
Боднар Я. Я. - Вплив повного голодування на репаративні процеси печінки при тетрахлорметановому гепатозі, Кузів О. І., Грималюк О. І., Климчук Л. Ф., Левандовська К. В., Кузів О. Є. (2006)
Гнатюк М. С. - Особливості просторової перебудови камер серця при дії на організм токсинів блідої поганки, Ковальчук М. Ф., Пришляк А. М. (2006)
Цимбалюк В. І. - Вивчення специфічності дії трансплантату на відновлення вмісту дофаміну у мозку при експериментальній черепно-мозковій травмі, Васильєва І. Г., Парій К. C. (2006)
Рішко М. Ф. - ExPress – антиестроген, антиоксидант протипухлинний препарат: використання препарату в ад’ювантній ендокринній терапії раку молочної залози, Козодаєва М. П., Конар Р. С., Бугрей О. В. (2006)
Подольський В. В. - Прогнозування виникнення нейроциркуляторної астенії (НЦА) та її впливу на розвиток порушень репродуктивного здоров’я у жінок фертильного віку, Дронова В. Л., Теслюк Р. С., Гульчій Л. П., Латишева З. М. (2006)
Шафарчук В. М. - Імунологічні особливості материнсько-плодових взаємовідносин при артеріальній гіпертензії у вагітних (2006)
Венцківський Б. М. - Особливості патогенезу невиношування вагітності в терміні 22-28 тижнів, Жабіцька Л. А. (2006)
Семенина Г. Б. - Особливості перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та аналіз стану потомства у жінок із синдромом полікістозних яєчників в анамнезі, Бесєдін В. М., Стах Б. З. (2006)
Ревенько О. О. - Стан мікробіоценозу у жінок репродуктивного віку з пухлиноподібними ураженнями яєчників, Кондратюк В. К. (2006)
Іванюта Л. І. - Динамічна оцінка показників мікробіоценозу репродуктивного тракту у жінок в віддалені терміни після мікрохірургічного та ендохірургічного лікування неплідності, Дубенко О. Д., Лисяна Т. О., Іванюта С. О., Ракша І. І. (2006)
Воробйова І. І. - Стан системи L-Аргінін/оксид азоту та її роль у патогенезі невиношування вагітності, Писарева С. П., Рудакова Н. В., Черненко Т. С. (2006)
Маляр В. А. - Лікування лейоміом матки методом емболізації маткових артерій з використанням препарату "Емболін”, Русин О. М. (2006)
Карякіна О. Л. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок із лейоміомою матки, Рожковська Н. М. (2006)
Макарчук О. М. - Прогнозування імовірності розвитку плацентарної недостатності у вагітних з лікованим непліддям в анамнезі, Бойчук О. Г. (2006)
Макарчук О. М. - Шляхи оптимізації лікування залізодефіцитної анемії, поєднаної з гестозами, з використанням ліпосомальної та ензимотерапіЇ, Сніжко Т. Б. (2006)
Лимар Л. Є. - Корекція гормональних змін при дисфункціональних маткових кровотечах (ДМК) у жінок репродуктивного віку з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ХЗШКТ), Маланчук Л. М., Франчук А. Ю., Лимар Н. А., Стельмах О. Є. (2006)
Мехедко В. В. - Клінічні та імунологічні аспекти лікування післяопераційних ран піхви після виконання вагінальної гістеректомії із застосуванням озонотерапії (2006)
Науково-організаційна діяльність Інституту економіки (2001)
Звітує Інститут сорбції і проблем ендоекології (2001)
"Наука без совісті спустошує душу" (2001)
Кундієв Ю. - Біоетика — веління часу (2001)
Кисельов М. - Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики (2001)
Гончарук Є. - Чи виправданий ризик учених, що експериментують на собі?, Широбоков В. (2001)
Рєзніков О. - Проблеми етики при проведенні експериментальних медичних і біологічних досліджень на тваринах (2001)
Бернардо Дж. Ді - Біоетика : філософське обґрунтування (2001)
Левчук Ю. - Лідери наукового прогресу : Нобелівським преміям — 100 років (2001)
Кіблик В. - Порядок пенсійного забезпечення науковців має бути чіткішим (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Г. Самофалова (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. О. Куліша (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Ф. Фролова (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2001)
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського фізико-технічного інституту (державного університету) (2001)
МААН і міжнародне наукове співробітництво (2001)
Програма виконання рішень МААН (2001)
Кордюм В. - Біоетика: минуле, сучасне і майбутнє (2001)
Александрова В. - Спільні підприємства як форма трансферу технологій, Гороховатська М., Щедріна Т. (2001)
Проскура О. - О. Гольдман: "Я залишив як слід своєї праці великий дослідний інститут фізики…" (2001)
Брехуненко В. - Зоряний час української археографії, Маврин О. (2001)
Кондратов В. - Стратегічна мета — точність вимірювань (2001)
Голубець М. - Підсумки десятирічного шляху : ювілей Інституту екології Карпат НАН України, Марискевич О., Кагало О. (2001)
80-річчя академіка НАН України О. С. Парасюка (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Герасимчука (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Литовченка (2001)
Зміст журналу за 2001 рік (2001)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2001 року (2002)
Амоша О. - Стратегія вдосконалення господарського механізму (2002)
Запорожан В. - Біоетика у сучасній медицині (2002)
Грищенко В. - Етичні питання клітинної і тканинної трансплантації (2002)
Шевчук О. - Клонування людини як соціально-філософська проблема (2002)
Тарахонич Т. - Біоетичні проблеми: теоретико-правовий аспект, Тарахонич О. (2002)
Чешко В. - Біоетика і громадянське суспільство (2002)
Амосов М. - Жити за Заповідями — це безпрограшно (2002)
Куликова Л. - Вітчизняна наука: уроки втрат : Михайло Ростовцев — "Моммзен ХХ століття" (2002)
Бахонський О. - Проблеми наукової інтеграції : Міжнародний сомпозіум "Роль міжнародних організацій у розвитку загальноєвропейського науково-технологічного простору" (Київ, 22-25 вересня 2001 р.) (2002)
Скотний В. - Сучасні проблеми фізики напівпровідників : Міжнародна школа-конференція (Дрогобич, 24-30 червня 2001 р.) (2002)
80-річчя академіка НАН України В. М. Потураєва (2002)
60-річчя академіка НАН України В. М. Єремєєва (2002)
60-річчя академіка НАН України В. П. Кухаря (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Іщенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Солошенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Андрейківа (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Сидорова (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Мельника (2002)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2001 року (2002)
Завдання — розробка і створення сучасних конкурентоспроможних регуляторів росту рослин (2002)
Звітує НТК "Інститут монокристалів" (2002)
Нові мікохітинові матеріали (2002)
Сергієнко І. - Економічна кібернетика: проблеми розвитку та перспективи застосування, Михалевич М. (2002)
Трахтенберг І. - "Нетрадиційне цілительство" і наука: компроміс неможливий, Шумаков В. (2002)
Трегобчук В. - Концепція сталого розвитку для України (2002)
Вовканич С. - Соціально-психологічні аспекти мотивації зайнятості, Копистянська Х., Риндзак О. (2002)
Безруков В. - Мораль та етика в геронтології (2002)
Хиля В. - "У цих роботах усе пов'язано, немає нічого випадкового…" : 28 лютого - 85-річчя від дня народження Ф. С. Бабичева (2002)
Шевченко А. - На шляху до штучного інтелекту : відзначення ювілею Інституту проблем штучного інтелекту (2002)
Керча Ю. - Новий поштовх до творчої співпраці : Українсько-російський симпозіум з високомолекулярних сполук (Донецьк, 28-30 жовтня 2001 р.) (2002)
80-річчя академіка НАН України О. Ф. Німця (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Доліна (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. І. Портенка (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Ізотова (2002)
Варварцев М. - Михайло Драгоманов: портрет політичного мислителя : Анатолій Круглашова. - Чернівці: Прут, 2000. - 487 с. (2002)
Пам'яті В. І. Шинкарука (2002)
Українська лінгвістична географія у слов'янському контексті (2002)
Звітує Інститут ботаніки (2002)
50 років української інформатики : доповідь академіка НАН України І. В. Сергієнка (2002)
Павленко Ю. - Україна у світовому цивілізаційному процесі (2002)
Долішній М. - Національна економіка в умовах глобалізації, Козоріз М. (2002)
Поджарський М. - Розвиток людських спільнот і приватна власність (2002)
Короткий Т. - Правові аспекти клонування людини (2002)
Гриценко В. - Комп'ютерний інтегральний мозок в інтелектуальному інформаційному суспільстві : запрошення до роздумів, Вовк М., Котова А. (2002)
Корсунь А. - Наука жити "за зоряним часом", Панченко М. (2002)
Паталаха Є. - Він не визнавав "легкої геології" : слово про колегу (2002)
Хідекелі А. - Наріжний камінь духовності нації (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Д. Товстюка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Непокупного (2002)
Лісові пожежі та радіоактивність (2002)
Сірка у морській воді (2002)
Біотестування води на клітинному рівні (2002)
Клітинна денітрифікація питної води (2002)
Альтернативне біопальне (2002)
Памяті О. Г. Ситенка (2002)
Koziuk Victor - Institutional model evolution of fiscal rules in the EMU (2013)
Vdovychenko Artem - Discretionary component of fiscal policy in Ukraine (2013)
Dovhan Zhanna - Influence of international financial relations on the financial stability of national banking systems (2013)
Vlasenko Marina - Improvement of methodical approach to comprehensive assessment of countries’ financial markets development (on the example of the European Union (2013)
Stefanyshyn Olha - Peculiarities of the regional labour market development in Ukraine and professional – qualification structure of human resources under the conditions of open economy (2013)
Veshko Artem - Reindustrialization of the Eurozone countries as a prerequisite for industrial renaissance of economy in Ukraine (2013)
OUR AUTHORS (2013)
Лук’янова Л. В - Вивчення впливу диклофенак-натрію, кофеїну та їх композиції на емоційно-поведінкові реакції щурів в умовах формалінового набряку, Сирова Г. О, Грабовецька Є. Р., Бачинський Р. О, Шаповал О. В. (2012)
Нікогосян Л. Р. - Аналіз частоти антенатальної загибелі плоду у вагітних в Одеському регіоні за 2007-2011 роки (2012)
Орловський В. Ф. - Вплив вітаміну В12 на рівень гомоцистеїну у хворих з коморбідним перебігом ішемічної хвороби серця та кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, Жаркова А. В. (2012)
Машко О. П. - Динаміка вмісту інтерферону-Г та інтерлейкіну-4 у сироватці крові хворих на хронічний гепатит С зі змішаною кріоглобулінемією на фоні імуномодулюючої терапії, Рябоконь О. В. (2012)
Міщенко О. Я. - Фармакоепідеміологічне дослідження споживання бета-адреноблокаторів в Україні, Адонкіна В. Ю., Чинуш І. В. (2012)
Педаченко Є. Г. - Статистичний аналіз інвалідності при травмі хребта та спинного мозку, Іпатов А. В., Тарасенко О. М. (2012)
Притуло Л. Ф. - Ретроспективный анализ диагностики и лечения острого гематогенного остеомиелита у детей с учетом клинико-анамнестических и микробиологических характеристик (2012)
Самура Б. Б. - Сердечно-сосудистые осложнения полихимиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к диагностике (2012)
Симонец Е. Н. - Профилактика гнойно-воспалительных осложнений грудной стенки у больных с острой эпидемой плевры, Макаров В. В., Шкурат А. Н. (2012)
Сятиня М. Л. - Аналіз організаційно-медичних дркументів і формулярних переліків, що регламенртують лікарське забезпечення вагітних, Коваленко Е. О. (2012)
Шевченко А. И. - Анализ эффективности высокодозной тамоксифенотерапии в комплексном лечении больных с ІІІ-ІV стадиями немелкоклеточного рака легкого, Каджоян А. В. (2012)
Шимон В. М. - Діагностика дисплазії колінного суглоба, Пушкаш І. І. (2012)
Шумна Т. Є. - Формування алергічної патології у дітей Запорізького регіону (2012)
Георгієвський Г. В. - Розробка методики кількісного визначення вмісту 1-(В-фенілетил)-4-аміно-1,2,4-тріазолію броміду у 0,2% розчині для ін'єкцій (2012)
Гусаров В. І. - Аналіз амідів холевої кислоти методом високоефективної рідинної хроматографії, Коваленко С. М., Заремба О. В., Гусарова Т. Д. (2012)
Куринной А. В. - Изучение консистентных свойств инстилляционного линимента-геля для терапии гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области, Рыжов А. А., Гладышев В. В., Соловьева В. П. (2012)
Загорій Г. В. - Науково-практичні підходи і принципи гарантованого забезпечення населення України ліками, ветеринарними лікарськими засобами, медичними та фармацевтичними послугами з ноофармацевтичних, нооетичних та антиейджингових позицій, Бушуєва І. В., Пономаренко М. С., Григорук Ю. М. (2012)
Курочка В. Л. - Вторинна профілактика артеріальної гіпертензії в первинній ланці системи охорони здоров'я (2012)
Алєксєєва І. М. - Викладання правових аспектів професійної діяльності провізорів-косметологів студентам зі спеціальності "Технологія парфумерно-косметичних засобів у Запорізькому державному медичному університеті, Ткаченко Н. О., Червоненко Н. М., Демченко В. О., Зарічна Т. П. (2012)
Шевченко А. І. - Бластома легені. Рідкісний клінічний випадок, Лихачов С. С., Шатовський Ю. О. (2012)
Авдеенко Г. Ю. - Информационные технологии в фармации (2012)
Арсеньев А. В. - Естественная классификация больных псориазом по степени тяжести состояния, Сариан Е. И. (2012)
Білай І. М. - Прогнозування гострої токсичності похідних 1,2,4-тріазолу за моделями QSAR, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Гоцуля А. С. (2012)
Боярская Л. Н. - Опыт преподавания заболеваний детского возраста с помощью компьютерных технологий на циклах тематического усовершенствования в ЗГМУ, Котлова Ю. В., Подлианова Е. И., Дмитрякова Г. Н., Давыдова А.Г. (2012)
Візір В. А. - Педагогічні аспекти трансляції та оцінки знань з використанням інформаційних технологій, Деміденко О. В., Садомов А. С., Приходько І. Б. (2012)
Каблуков А. А. - Защита персонифицированной информации в медицинских информационных системах, Иванькова Н. А. (2012)
Кандибей К. І. - Технологія актуалізації знань студента при підготовці до ліцензійного іспиту "Крок 1. Фармація" на засадах ІКТ, Рижов О. А., Корнієвська В. Г. (2012)
Кизима Н. В. - Опыт использования когнитивных технологий обучения студентов на клинической кафедре, Иванько О. Г., Круть А. С., Пащенко И. В., Пидкова В. Я., Пацера М. В. (2012)
Макарова М. О. - Формування професійної компетенції студентів медичних спеціальностей у медичних вишах, Лятуринська О. В., Спахі О. В. (2012)
Одинцова В. М. - Роль і місце текстового контролю як засобу оптимізації навчального процесу при вивченні фармакогнозії (2012)
Оніщенко Т. Є. - Деякі методологічні аспекти доказової медицини, Рябоконь Ю. Ю., Савельєв В. Г., Ушеніна Л. О., Фурик О. О., Тютюнщиков Б. Г. (2012)
Панасенко О. І. - Персональні комп'ютери в автоматизованих системах хіміко-токсикологічного аналізу, Буряк В. П., Юрченко І. О., Сафонов А. А., Гоцуля А. С., Тимошик Ю. В., Галюлько О. О., Кочура Н. М. (2012)
Пряхін О. Р. - Проблеми якості навчання студентів заочної форми фармацевтичного факультету та роль іфнормаційних технологій в організації навчального процесу, Портна О. О., Денисенко О. М. (2012)
Александрова К. В. - Проблеми та перспективи трансляції наукових знань в умовах болонського процесу, Іванченко Д. Г., Романенко М. І., Білоконь Л. Є., Макоїд О. Б., Крісанова Н. В., Рудько Н. П., Черчесова О. Ю., Шкода О. С. (2012)
Андросов А. И. - Microsoft Share Point как инструмент организации электронного документооборота на основе форм (2012)
Білай І. М. - Роль інформаційних технологій у проведенні економічного аналізу фінансових ресурсів охорони здоров'я, Яковлева О. С. (2012)
Богуцкая Г. А. - Формирование когнитивных схем при изучении высшей математики, Прокопченко А. Е., Бессольникова Л. В., Лукина А. М. (2012)
Боярская Л. Н. - Организация преподавания вопросов оказания неотложной помощи детям в режиме дистанционного обучения, Подлианова Е. И., Котлова Ю. В. (2012)
Васецкая Л. И. - Коммуникативно-когнитивное обучение неродному языку иностранных студентов в нефилологическом вузе (2012)
Васілакін В. В. - Організація та особливості отримання інформації на прикладі німецького університету, Рижов О. А. (2012)
Визир В. А. - Психологические факторы применения тестового контроля учебного процесса, Демиденко А. В., Потрух М. Г., Федченко И. В. (2012)
Гейченко Е. И. - Использование когнитивных стратегий в процессе обучения иностранных студентов самостоятельной работе при чтении, Рощупкина Е. А. (2012)
Горілик А. В. - Освітні майданчики віртуальної системи неперервної фармацевтичної освіти (2012)
Жарких А. В. - К вопросу использования дистанционных форм подготовки специалистов в медицинских университетах, Павлюченко М. И., Слинько О. М. (2012)
Кривенко В. И. - Зачем знания, которые "не нужны"?, Федорова Е. П., Непрядкина И. В., Пахомова С. П., Гриненко Т. Ю., Колесник М. Ю. (2012)
Мазулін О. В. - Використання інформаційних технологій у дистанційному навчанні провізорів-інтернів з фармакогнозії, Мазулін Г. В., Смойловська Г. П., Доля В. С., Гречана О. В. (2012)
Марценюк В. П. - Ефективність використання телемедичних технологій у підготовці лікаря на прикладі навчально-практичних центрів первинної медико-санітарної допомоги, Сельський П. Р., Климук Н. Я., Семенець А. В. (2012)
Саржевский С. Н. - Особенности когнитивных технологий обучения студентов медицинского университета, Саржевская Л. Э. (2012)
Самко А. В. - Методичні аспекти викладання фармацевтичних дисциплін при впровадженні інформаційних технологій, Галиця В. В. (2012)
Страхова О. П. - Корреляционный анализ показателей функционального состояния участников эргатической обучающей системы, Рыжов А. А. (2012)
Строгонова Т. В. - Маркетинговое исследование спроса студентов дальнего зарубежья на дистанционные образовательные услуги ЗГМУ (2012)
Попов А. Н. - Использование серверной платформы Microsoft Sharepoin для представления E-workbooks на основе когнитивных прототипов, Рыжов А. А. (2012)
Прокопченко О. Є. - Актуальність застосування когнітивних технологій у навчальному процесі, Бессольнікова Л. В., Біляк Н. С., Богуцька Г. А. (2012)
Прокопченко О. Є. - Аналіз можливостей використання когнітивних навчальних технологій та їх впровадження в навчальний процес, Богуцька Г. А., Бессольнікова Л. В., Біляк Н. С. (2012)
Пряхін О. Р. - Впровадження дистанційного навчання на кафедрі фізколоїдної хімії ЗДМУ, Каплаушенко А. Г., Авраменко А. І. (2012)
Толмосова Н. М. - Проблема мотивації студентів у процесі пошукової роботи при викладанні хіміко-фармацевтичних дисциплін з використанням інформаційних технологій, Галиця В. В., Галяміна Т. М., Сапа Л. В., Капустян І. І. (2012)
Федосеева А. А. - Курс лабораторных работ "Информационные системы и технологии в логистике" для дистанционного обучения студентов фармацевтических специальностей, Пенкин Ю. М. (2012)
Редакционная информация (2012)
Белас О. М. - Пiдхiд до оцінки якості реалiзацii алгоритму обробки сигналів, Іванько О. О. (2012)
Винничук С. Д. - Аналіз часової складності кроків алгоритму крускала при відсортованих вагах ребер з часом роботи O(E+VlogV) для варіанту його C-реалізації (2012)
Евецкий В. Л. - Повышение эффективности защиты данных за счет биометрической идентификации пользователя (2012)
Зубок В. Ю. - Аналіз впливу топології на ефективність та вразливість в глобальних комп‘ютерних мережах (2012)
Zhytska S. A. - Computer assisted language learning (2012)
Куліков В. М. - Порівняльний аналіз методів побудови тестів для цифрових пристроїв (2012)
Любарський С. В. - Дослідження архітектури системи оперативного аудиту подій безпеки інформаційної системи, Шаціло П. В. (2012)
Нестеренко М. М. - Проблема інваріантності в інфокомунікаційних системах зв'язку, Толюпа С. В., Успенський О. А. (2012)
Сакович Л. М. - Порівняльний аналіз моделей надійності програмного забезпечення засобів спеціального зв’язку, Павлов В. П., Лівенцев С. П., Гнатюк С. Є., Небесна Я. Е. (2012)
Шаціло П. В. - Аналіз основних аспектів безпеки функціонування мобільних радіомереж з динамічною топологією, Сова О. Я., Симоненко О. А., Жук П. В. (2012)
Єфімова О. М. - Інтерактивні методи при вивченні професійно-орієтованої іноземної мови у вищих навчальних закладах (2012)
Яковив И. Б. - Канал связи с позиций атрибутивно-трансферной сущности информации (2012)
Безштанько В. М. - Анализ методов решений неоднородных положительных линейных диофантовых уравнений в контексте моделирования рисков (2012)
Сведения об авторах (2012)
Правила оформления статьи (2012)
Симпозиум "Первичная головная боль у детей и подростков" (2012)
Зозуля И. С. - Некоторые особенности метамерной акупунктуры, Бредихин А. В., Бредихин К. А. (2012)
Шепотинник Е. В. - Применение цитиколина как нейропротектора в потенцировании эффекта тромболитической терапии (2012)
Гоженко А. И. - Особенности изменения гематоэнцефалического барьера ВИЧ-инфицированных больных с разными этиологическими збудителями менингоэнцефалита, Гуменюк Н. А., Бурлаченко В. П., Насибуллин Б. А., Гойдык В. С. (2012)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии больных эпилепсией с аффективными и когнитивными нарушениями, Коростий В. И., Стрельникова И. Н. (2012)
Товажнянская Е. Л. - Нарушение ауторегуляции мозгового кровотока как фактор развития мозговых дисциркуляций при сахарном диабете 2-го типа, Дубинская О. И., Безуглая И. О., Наврузов М. Б. (2012)
Маджидова Ё. Н. - Эффективность Кортексина в коррекции когнитивных расстройств у пациентов с хронической ишемией мозга, Усманова Д. Д. (2012)
Henck V. - Глатирамера ацетат (Копаксон®) влияет на генную экспрессию субпопуляций Т-клеток и моноцитов: продольное широкое геномное исследование транскриптомов, Mostertz J., Breuker N., Vogelgesang A., Homuth G., Weber F., Dressel A. (2012)
Морозова А. В. - Соотношение нейрорадиологических изменений и параметров мультифокальных вызванных потенциалов у больных с различными вариантами течения рассеянного склероза (2012)
Смычек В. Б. - Особенности вегетативного статуса пациентов с инфарктом головного мозга в сравнении с состояниями-предикторами, Галиновская Н. В., Усова Н. Н., Елизаветов П. А., Иваньков К. А. (2012)
Малышев О. Б. - Возрастные аспекты хронических субдуральных гематом, Ющенко А. И., Вартанов С. В., Хрущ А. Л., Березюк М. В., Федулова Е. Н., Коста А. Н., Алеева Т. М., Заболотный А. Д. (2012)
Эффективность и безопасность нейротрофической терапии при инсульте и когнитивных расстройствах (2012)
Пономарева Е. Н. - Поражение каудальной группы черепных нервов при параганглиомах яремной локализации и спонтанной диссекции внутренней сонной артерии, Барабанова Э. В., Антоненко А. И. (2012)
Мурашко Н. К. - Возможности Милдроната в кардионеврологической практике (2012)
Цитиколин в лечении острого ишемического инсульта: данные крупного исследования в азиатской популяции (2012)
Sierra A. - Нейрогенез у взрослых: от микроскопии до магнитно-резонансной визуализации, Encinas J. M., Maletic-Savatic M. (2012)
Шитиков Т. А. - К вопросу лечения и реабилитации посттравматических цефалгий методами мануальной терапии и акупрессуры (2012)
Морозова О. Г. - Миофасциальная дисфункция и нарушение биомеханики позвоночника в генезе головной боли и головокружения, Ярошевский А. А. (2012)
Здыбский В. И. - Рефлексотерапия при некоторых заболеваниях периферической нервной системы (2012)
Климовицкий В. Г. - Рабочая классификация клинических групп больных с метастатическими поражениями длинных костей конечностей, Бабоша В. А., Гребенюк Ю. А., Солоницын Е. А. (2012)
Цымбалюк В. И. - Historia est magistra vitae (к 30-летнему юбилею кафедры нейрохирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца), Марущенко М. О., Медведев В. В. (2012)
К 100-летию со дня рождения выдающегося украинского невролога, д.м.н., профессора Бориса Сергеевича Агте (12.07.1912 — 4.04.1991) (2012)
Пономарев В. В. - О’Генри и его "рецепты" (2012)
Сторінка редактора (2013)
Вітання редактору (2013)
Толстанов О. К. - Пріоритетні завдання педіатричної освіти та науки в контексті реформування галузі охорони здоров’я (2013)
Височина І. Л. - Адаптація як інтегральна система клініко-анамнестичних, імунологічних та психологічних складових у дітей — вихованців дитячих будинків (2013)
Перебендюк Т. В. - Колонізація стрептококами групи В урогенітального та ректального шляхів вагітних із вилікуваним безпліддям шляхом застосування екстракорпорального запліднення (2013)
Нагорная Н. В. - Опыт применения домперидона в суспензии у детей раннего возраста с синдромом срыгиваний, Лимаренко М. П., Логвиненко Н. Г. (2013)
Шадрін О. Г. - Особливості функціонального стану гепатобіліарної системи в дітей із пролонгованою кон’югаційною жовтяницею, Ленченко А. В., Чернега Н. Ф., Тарасюк Б. А. (2013)
Борисова Т. П. - Эффективность повторных курсов противовирусной и иммунотропной терапии у детей с гематурической формой хронического гломерулонефрита и хронической Эпштейна — Барр вирусной инфекцией, Толченникова Е. Н. (2013)
Разнатовська О. М. - Оцінка стану імунної системи у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень залежно від клінічної форми (2013)
Закордонец Л. В. - Современные подходы к лечению острой кишечной инфекции у детей, Крамарев С. А., Береговая Т. В., Толстанова А. Н., Довбинчук Т. В., Путников А. В., Фурзикова Т. M. (2013)
Белых Н. А. - Оценка содержания микроэлементов (йода и железа) в грудном молоке, Корниенко Л. И. (2013)
Коренев Н. М. - Гиперурикемия в дестабилизации функции эндотелия у подростков с артериальной гипертензией, Бессонова И. Н., Введенская Т. С. (2013)
Сенаторова А. С. - Роль ЭКГ в прогнозе формирования хронического легочного сердца у детей с бронхолегочной дисплазией, Логвинова О. Л., Бужинская Н. Р., Волкова Е. А. (2013)
Резниченко Ю. Г. - Роль внутриутробного антигенного влияния в морфогенезе сердечно-сосудистой системы, Лебединец А. Н., Волошин Н. А. (2013)
Уська В. Р. - Медико-соціальна реабілітація дітей, хворих на бронхіальну астму, в умовах поліклініки (2013)
Каладзе Н. Н. - Роль асимметричного диметиларгинина в патогенезе артериальной гипертензии у детей, Янина Т. Ю., Ревенко Н. А. (2013)
Абатуров А. Е. - Значение бактериальных лизатов в профилактике острых респираторных инфекций у детей (2013)
Няньковський С. Л. - Харчові дефіцити у дітей перших 3 років життя за даними мультицентрового дослідження в Україні, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Добрянський Д. О., Івахненко О. С., Яворська М. О., Платонова О. М., Солодовнік Г. Л., Заєць В. В. (2013)
Юлиш Е. И. - Роль лейкотриенов в развитии бронхообструктивного синдрома, Чернышева О. Е., Тюрина А. С., Колесникова В. С. (2013)
Юлиш Е. И. - Антибиотикотерапия при острых бактериальных поражениях респираторного тракта у детей в амбулаторной практике, Чернышева О. Е., Кривущев Б. И., Балычевцева И. В., Гадецкая С. Г. (2013)
Марушко Ю. В. - Гіпертермія та призначення антипіретиків у педіатричній практиці, Нагорна К. І. (2013)
Богадельников И. В. - Не промахнись, доктор!, Усова С. В., Вяльцева Ю. В., Бездольная Т. Н. (2013)
Место пероральных цефалоспоринов в лечении острых кишечных инфекций у детей (2013)
Сенаторова Г. С. - Особливості імунної відповіді у дітей раннього та дошкільного віку із цукровим діабетом I типу на тлі герпесвірусної інфекції, Помазуновська О. П., Шульга Н. В. (2013)
Незгода І. І. - Генетичні аспекти в патогенезі ротавірусної інфекції в дітей, Науменко О. М., Макух Г. В., Бук А. Я. (2013)
Снисарь В. I. - Бронхолегенева дисплазія у недоношених новонароджених: патогенез, клініка, лікування та профілактика (частина 2), Оболонський О. I., Сурков Д. М., Капустіна О. Г., Волков Д. Г. (2013)
Рецензия на монографию А. Е. Абатурова, Ю. Ю. Степановой "Ротавирусная инфекция у детей" (Киев, 2013, 189 с.) (2013)
Крюгер Е. А. - Механизмы ускользания герпесвирусов от системы комплемента (2013)
Абатуров А. Е. - Роль NOD-подобных рецепторов в рекогниции патоген-ассоциированных молекулярных структур инфекционных патогенных агентов и развитии воспаления. Часть 4. Протеины NLR семейства, участвующие в регуляции процесса воспаления и иммунного ответа, Волосовец А. П., Юлиш Е. И. (2013)
Профессор Острополец Савелий Савельевич (28.08.1931 — 04.07.2013) (2013)
Симпозіум "Дефіцитні анемії у дітей" (2013)
Чернуський В. В. - Селекційна програма по створенню сортів картоплі різних напрямів господарського використання як елемент інноваційного проекту регіонального розвитку галузі картоплярства на території Житомирської області (2013)
Осипчук А. А. - Успадкування стиглості та отримання рекомбінантів залежно від типів схрещування і батьківських форм картоплі, Тактаєв Б. А. (2013)
Гордієнко В. В. - Прояв стійкості проти сухої фузаріозної гнилі та основних господарсько-цінних показників серед потомства беккросів міжвидових гібридів (2013)
Фурдига М. М. - Використання міжвидової гібридизації при створенні середньостиглого сорту картоплі Околиця , Осипчук А. А., Купріянова Т. М., Бондар М. Ю., Подгаєцький А.А. (2013)
Чередниченко Л. М. - Оцінка селекційного матеріалу картоплі за стійкістю надземної частини рослин проти фітофторозу з використанням відокремлених частинок листків (2013)
Назар С. Г. - Використання ранньостиглого сорту Беллароза в селекції картоплі (2013)
Вишневська О. В. - Адаптивна здатність сортів вітчизняної селекції в умовах південної частини зони Полісся України , Столярчук Л. В., Костянець М. І., Лященко С. А. (2013)
Кармазіна Л. Є. - Елементи агротехніки вирощування нових сортів картоплі при сидерально-мінеральній системі удобрення , Петренко А. М., Скринько А. Ю., Колосніченко О. І., Купріянова Т. М, Войцешина Н. І., Вишневська О. А. (2013)
Закорчемний М. С. - Обробка бульб картоплі засобами захисту під час садіння , Спісак А. В., Пйонтик Ю. Л., Ільчук Р. В. (2013)
Мороз І. Х. - Вплив ширини міжрядь, розміру шин коліс трактора на щільність і твердість ґрунту та врожайність картоплі , Рожнятовський А. О., Завальнюк О. М. (2013)
Котвицький Б. Б. - Системи удобрення картоплі в Західному Поліссі України (2013)
Возна М. О. - Моніторинг цін на картоплю та основні фактори впливу на їх рівень (2013)
Перспективні сорти (2013)
Стухляк П. - Дослідження антикорозійних двошарових покриттів з підвищеними експлуатаційними характеристиками в умовах впливу агресивних середовищ, Редько О., Голотенко О. (2012)
Майборода В. - Магнітно-абразивне оброблення кінцевого різального інструменту в умовах великих магнітних щілин із використанням відновлювальних елементів, Джулій Д., Ткачук І., Бєляєв О. (2012)
Дзюра В. - Техно-логічне оснащення для виготовлення приводних пасів машин, Ляшук О., Логуш І., Фльонц О., Чвартацький І., Гевко. І. (2012)
Божко Т. - Дослідження розмірних зв’язків при абразивній обробці спечених пористих матеріалів (2012)
Андрійчук В. - Аналіз систем зовнішнього освітлення та шляхів підвищення їх ефективності, Поталіцин С. (2012)
Кочан О. - Удосконалення метрологічного програмного тесту вимірювального каналу температури, Сапожник Г., Паучок В., Майків І. (2012)
Ліщинська Л. - Фізична еквівалентна схема інжекційно-прольотного транзистора в режимі прямого зміщення емітерного переходу, Чехместрук Р., Філинюк М. (2012)
Головатий А. - Математична модель для дослідження технічних характеристик інтегрального мікросенсора кутової швидкості, Артюшенко Б. (2012)
Алілуйко А. - Стійкість та позитивність лінійних динамічних систем відносно світлового конуса (2012)
Сінчук А. - Комплексне математичне моделювання нелінійних процесів витіснення з урахуванням включень (2012)
Нікіфоров Ю. - Закономірності змін рельєфу поверхні матеріалів при дії лазера в режимімодульованої добротності, Ковалюк Б., Сіткар О., Мочарський В., Сорочак А. (2012)
Мирончук В. - Застосування теплової обробки утфелю останнього продукту в перемішувачах-кристалізаторах, Єщенко О., Самілик М. (2012)
Klepacki B. - Dobor i adaptacja personelu w przedsiebiorstwach o zroznicowanej wielkosci i kierunku dziatania, Marciniak B. (2009)
Szurgot В. - Gospodarka krajowa a etyka chrzescijanska (2009)
Липчук В. - SWOT-аналіз фермерських господарств, Кордоба О. (2009)
Karpenko O. S. - Properties of hexagon-shaped carbon nanoclusters, Lobanov V. V., Kartel N. T. (2013)
Goliney I. Yu. - Gold nanoshell effect on light-harvesting in LH2 complexes from photosynthetic bacteria, Sugakov V. I. , Vertsimakha G. V. (2013)
Sementsov Yu. I. - Polypropylene fibers filled with carbon nanotubes: mechanical properties and biocompatibility, Prikhod’ko G. P., Kartel N. T., Aleksyeyeva T. A., Tsebrenko M. V. (2013)
Каленюк П. І. - Зада­ча з не­од­но­рід­ною ін­тег­раль­ною ча­со­вою умо­вою для рів­нян­ня із час­тин­ни­ми по­хід­ними пер­шо­го по­ряд­ку за ча­сом та не­скін­чен­но­го по­ряд­ку за про­сто­ро­ви­ми змін­ни­ми, Когут І. В., Нитребич З. М., Ярка У. Б. (2012)
Гут В. М. - Асимптотичні розвинення влас­них зна­чень і влас­них функ­цій ко­лив­ної сис­те­ми з жорст­ки­ми лег­ки­ми вклю­чен­ня­ми (2012)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження мате­ма­тич­ної мо­де­лі не­лі­ній­них ко­ли­вань стріч­ки кон­ве­єра (2012)
Алтухов Е. В. - Уста­но­вив­шие­ся ко­леба­ния двух­слой­ных плас­тин с жест­ко за­креп­лен­ны­ми тор­ца­ми и не­со­вер­шен­ным кон­так­том сло­ев, Симбратович Е. В., Фоменко М. В. (2012)
Скуратівський С. І. - Хаотичні хвильові розв’яз­ки не­ло­каль­ної мо­де­лі се­ре­до­ви­ща з ко­лив­ни­ми вклю­чен­ня­ми (2012)
Кривий О. Ф. - Тунельна внутрішня тріщи­на в кус­ко­во-од­но­рід­но­му ан­ізо­троп­но­му про­сто­рі (2012)
Гольдштейн Р. В. - Ефект част­ко­во­го за­крит­тя між­фаз­ної трі­щи­ни з теп­ло­про­від­ним за­пов­ню­ва­чем і по­верх­не­ви­ми плів­ка­ми при дії на бі­ма­те­рі­ал тер­міч­но­го на­ван­та­жен­ня, Кіт Г. С., Мартиняк Р. М., Середницька Х. І. (2012)
Камінський А. О. - Ви­зна­чен­ня пе­ре­мі­щень бе­ре­гів двох ко­лі­не­ар­них трі­щин різних дов­жин в рам­ках мо­де­лі Лео­но­ва – Па­на­сюка, Селіванов М. Ф., Чорноіван Ю. О. (2012)
Сулим Г. Т. - Осесиметричний квазі­ста­тич­ний тер­мо­на­пру­же­ний стан у пів­про­сто­рі з по­крит­тям, Турчин І. М. (2012)
Кривень В. А. - Плас­тич­не від­ша­ро­ву­ван­ня жорст­ко­го пря­мо­кут­но­го вклю­чен­ня під дією зосе­ред­же­ної си­ли, Яворська М. І., Каплун А. В., Валяшек В. Б. (2012)
Улітко А. Ф. - Фрикційний контакт жорсткого ко­ну­са з пруж­ним пів­про­сто­ром, Острик В. І. (2012)
Сенченков І. К. - Вплив мік­ро­струк­тур­них пе­ре­тво­рень на на­пру­же­но-де­фор­мо­ва­ний стан опро­мі­не­но­го теп­ло­вим ім­пуль­сом ста­ле­во­го ци­лінд­ра, Оксенчук Н. Д., Червінко О. П. (2012)
Григоренко Я. М. - Напружений стан по­рож­нис­тих ци­лінд­рів з опук­лим гоф­ро­ва­ним по­пе­реч­ним пе­ре­рі­зом, Рожок Л. С. (2012)
Туктамышев В. С. - Независимое управ­ле­ние на­пря­же­ни­я­ми в не­од­но­род­ных сис­те­мах с соб­ствен­ны­ми де­фор­ма­ция­ми, Лохов В. А., Няшин Ю. И. (2012)
Стащук М. Г. - Оцінка напруженого ста­ну по­лі­мер­них труб­них кон­струк­цій з по­рож­нис­тою (стіль­ни­ко­вою) бу­до­вою стін­ки, Дорош М. І. (2012)
Гук Н. А. - Алгоритм розв’язування обер­не­ної за­да­чі тео­рії обо­ло­нок, Ободан Н. І. (2012)
Хапко Б. С. - Осе­си­мет­рич­не тем­пе­ра­тур­не по­ле зрі­за­ної ко­ніч­ної обо­лон­ки зі змін­ни­ми ко­ефі­ці­єн­та­ми теп­ло­від­да­чі, Чиж А. І., Швець Р. М. (2012)
GertJan van Heijst - To the memory of V. V. Meleshko (2012)
Лавренченко Г. К. - Обсуждаются актуальные проблемы производства и использования КПГ и СПГ (2010)
Лавренченко Г. К. - "Gasworld"-конференция: Восток встретился с Западом... в Киеве (2010)
Харлампиди Д. Х. - Системно-структурный анализ технологических схем парокомпрессорных термотрансформаторов (2010)
Буткевич И. К. - Нетрадиционный взгляд на тип детандеров криогенных гелиевых установок малой и средней производительности (2010)
Кравченко М. Б. - Оптимизация оппозитных теплообменников (2010)
Черемных О. Я. - Совершенствование оборудования для хранения и транспортирования жидкого водорода (2010)
Попов Н. А. - Создание установок сжижения природного газа и внедрение эффективных СПГ-технологий, Белов М. Б. (2010)
Вассерман А. А. - Характеристики смеси этан-пропан как рабочего тела установок охлаждения природного газа, Козловский С. В., Мальченко К. С. (2010)
Троценко А. В. - Формализация элементов низкотемпературных и энергетических систем (2010)
Попов Н. А. - Опыт эксплуатации АГНКС с дожимающим гидроприводным оборудованием, Белов М. Б. (2010)
Klepacki B. - Stock Management with the example of the production/logistic company Vive Textile Recykling, Dziedzic-Jagocka I. (2010)
Кривий П. - Cтатистичне оцінювання міцності пресових з’єднань приводних роликових ланцюгів закордонних фірм на основі теорії малих вибірок, Тимошенко Н., Коломієць В., Чорний Р. (2013)
Дейнека В. - Математичне моделювання дифузійного перенесення в багатошарових наноплівках оксидної структури (дослідження зразка за технологією виробництва базальтового супертонкого волокна), Петрик М., Василюк П., Бабій Н. (2013)
Ашукіна Н. О. - Особливості репаративного остеогенезу в діафізарних дефектах стегнових кісток щурів за умов моделювання гіпотиреозу, Дєдух Н. В., Гелета М. М. (2013)
Барсуков А. Н. - Кариометрическая характеристика эпителио-мезенхимных взаимодействий в процессе развития челюстно-лицевого аппарата человека. Сообщение 2: ранний плодный период, Барсуков Н. П., Шаповалова Е. Ю., Юнси Г. А. (2013)
Бекмухамбетов Е. Ж. - Микроанатомическая организация трахеобронхиального лимфоузла крыс при длительном содержании их в условиях производства (нефтепереработки), Умбетов Т. Ж., Мутигулина Г. А., Барсуков Н. П. (2013)
Белоцерковский В. П. - Морфоэнзимологические аспекты влияния симпатической денервации сосудов головного мозга на церебральные структуры, Белоцерковская Е. Н., Каширина Н. К. (2013)
Бенгус Л. М. - Морфологические аспекты экспериментального моделирования поясничного спинального стеноза, Дедух Н. В., Чернышов А. Г., Левшин А. А., Федотова И. Ф. (2013)
Бобрышева И. В. - Морфологические особенности кортикотропных эндокриноцитов аденогипофиза белых крыс после применения имунофана (2013)
Большакова О. В. - Ультраструктура кортикотропоцитов при интоксикации свинцом (2013)
Буштрук А. М. - Механічні властивості кісток тварин молодого віку в динаміці репаративного остеогенезу, Ткач Г. Ф., Погорєлов М. В., Сікора В. З., Дейнека В. М., Бумейстер В. І. (2013)
Вадюк Р. Л. - Прояви ретинотоксичності цисплатину в експерименті (2013)
Волошин М. А. - Оcобливості судинної інвазії при формуванні колінного суглоба щурів, Григор'єва О. А., Федотченко А. В., Моніна О. В., Абросімов Ю. Ю. (2013)
Волошин Н. А. - Применение лектина завязи пшеницы для изучения особенностей синтеза секреторного иммуноглобулина A в эпителии тонкой, толстой кишки и клетками нефрона, Лазарик А. Л., Светлицкий А. А., Чугин С. В., Гончарова Н. Г. (2013)
Гаргула Т. І. - Особливості структурної перебудови гемомікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при експериментальній виразці в умовах дії хлориду алюмінію, Гнатюк М. С. (2013)
Гасанова И. Х. - Морфологические преобразования эпендимоцитов сосудистых сплетений желудочков головного мозга половозрелых крыс при введении ксеногенного ликвора, Пикалюк В. С. (2013)
Головацький А. С. - Співвідношення між щільністю лімфоцитів та судин гемомікроциркуляторного русла у часточках загруднинної залози у статевонезрілих та статевозрілих білих щурів, Добрянська Е. С., Гербут А. О., Гецко О. І., Кочмарь М. Ю. (2013)
Головацький А. С. - Зміни структурної організації ділянкових лімфатичних вузлів матки під час вагітності у білих щурів, Маляр Вол. В., Маляр В. А. (2013)
Горбатюк С. М. - Возрастные стромально-паренхиматозные перестройки яичников белых крыс (2013)
Демьяненко И. А. - Особенности цитодифференцировки в закладках легких у эктопически имплантированного эмбриона человека (2013)
Дубинин С. И. - Морфо-функциональное состояние печени, желчного пузыря и магистральных желчевыводящих протоков в условиях экспериментального острого холецистита, Улановская-Циба Н. А., Ваценко А. В., Передерий Н. А., Рябушко Е. Б. (2013)
Евтушенко В. М. - Особенности формирования иммуноморфологического комплекса желудка при антигенном раздражении, Ключко С. С. (2013)
Ермакова О. В. - Эколого-морфологический анализ эндокринных желез мелких млекопитающих из районов с повышенным естественным радиоактивным фоном (2013)
Єршов В. Ю. - Ультрамікроскопічна характеристика гемомікроциркуляторного русла кардіального відділу шлунку в умовах експериментальної портальної гіпертензії, Дорошенко С. В., Радомська Н. Ю., Пархоменко М. В., Прокопець К. О. (2013)
Катеренюк И. М. - Гепатолигаментарный комплекс – классические и современные морфоклинические аспекты, Лупашку Ф. И. (2013)
Кащенко С. А. - Строение селезенки белых крыс подсосного возраста, Золотаревская М. В., Станишевская Н. В., Войновская Л. Г. (2013)
Киселев В. В. - Структурные изменения в корковом веществе надпочечных желез самцов белых крыс под воздействием ксеногенной цереброспинальной жидкости, Шаймарданова Л. Р., Ткач В. В., Варочкин К. А., Белоцерковский В. П. (2013)
Ковешніков В. Г. - Вплив настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники селезінки білих щурів, Волошин В. М. (2013)
Коптев М. М. - Морфофункціональні зміни у бронхах щурів після впливу хронічної іммобілізації, Проніна О. М., Данильченко С. І., Ніколенко Д. Є., Зюзіна Л. С. (2013)
Костюк О. Г. - Стан тварин з поверхневим раком сечового міхура після підслизового введення хіміопрепарата, Болюх Б. А., Костюк Г. Я., Костюк В. Г., Коновалюк О. О. (2013)
Кошарный В. В. - Структурные изменения в конечностях крыс и сосудах гемомикроциркуляторного русла при повреждении спинно – мозговых нервов, Абдул-Оглы Л. В., Демьяненко И. А., Великородный В. И., Царёв А. А. (2013)
Кувенева О. Н. - Морфологические изменения щитовидной железы под действием ионизирующего излучения, Радионов С. Н. (2013)
Лебединець О. М. - Особливості динаміки маси тіла і серця щурів після впливу антигенів в антенатальному періоді, Волошин М. А., Резніченко Ю. Г. (2013)
Лугин И. А. - Воздействие экспериментального гипокинетического стресса на простатические регионы и сосуды микроциркуляторного русла предстательной железы крыс, Троценко Б. В. (2013)
Лузин В. И. - Особенности роста костей скелета белых крыс различного возраста после ингаляционной затравки Толуолом, Скоробогатов А. Н., Морозов В. Н. (2013)
Лузін В. І. - Вплив толуолу на органометричні показники нирок статевонезрілих щурів, Фастова О. М. (2013)
Лупир М. В. - Спосіб забарвлювання нервових волокон (2013)
Лященко О. И. - Ультраструктура кардиомиоцитов левого желудочка при вазоренальной гипертензии и вариантах ее лечения (экспериментальное исследование) (2013)
Малишкіна С. В. - Репаративна регенерація кістки навколо титанових імплантатів після дії низькоінтенсивного імпульсного ультразвуку, Маколінець В. І., Вишнякова І. В., Нікольченко О. А., Гращенкова Т. М. (2013)
Мальцева В. Е. - Структурные нарушения в позвоночнике неполовозрелых крыс в условиях свинцовой интоксикации (2013)
Мороз Г. А. - Возрастные особенности распределения рецепторов лектинов в лимфоцитах тимуса крыс (2013)
Морозова Е. Н. - Ультрамикроскопическое строение пейеровых бляшек тонкой кишки интактных половозрелых крыс (2013)
Новак В. П. - Морфоадаптивний гістогенез волокнистого хряща в експерименті, Мельниченко А. П. (2013)
Онул Н. М. - Експериментальна оцінка ембріотоксичності свинцю як фактору малої інтенсивності (2013)
Остапенко О. В. - Морфофункциональные изменения поджелудочной железы крыс при гипотиреозе и его коррекции (2013)
Остапенко О. В. - Экспериментальная модель экзотоксического поражения почек бифосфонатами, Мостовой С. О. (2013)
Островська С. С. - Морфометрічне дослідження судин міокарда при дії іонізуючого випромінювання і важких металів (2013)
Pankevych L. V. - SBA and PNA lectin receptors in rat liver structural components on the background of experimental streptozorocin-induced diabetes mellitus, Yashchenko A. M., Smolkova O. V. (2013)
Пикалюк В. С. - Изменения миелограммы животных после облучения с последующей коррекцией ксеногенной цереброспинальной жидкостью, Абсеттарова А. И., Шаймарданова Л. Р. (2013)
Пикалюк В. С. - Гистохимические преобразования гепатоцитов крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации на фоне применения физического метода защиты и фармакологической коррекции, Гафарова Э. А. (2013)
Піскун Р. П. - Вплив генної корекції на структуру нирок при експериментальному атеросклерозі, Ромашкіна О. А. (2013)
Попандопуло А. Г. - Морфологическое исследование костной ткани при действии травмирующей силы различной интенсивности, Буше В. В., Оксимец В. М. (2013)
Пошелок Д. М. - Структурна організація компактної кістки після загальної гіпотермії, Малишкіна С. В. (2013)
Пришляк А. М. - Інформаційний аналіз особливостей структурної перебудови шлуночків серця під впливом хлориду кадмію, Гнатюк М. С., Стахурська І. О. (2013)
Радионов С. Н. - Анализ плотности нейронов в ядрах кортико-медиального отдела миндалевидного тела головного мозга крыс неполовозрелого возраста после хронической интоксикации барбитуратами, Шубина О. Ю., Кувенёва О. Н., Захаров А. А., Радионова О. И. (2013)
Романюк А. М. - Морфологічні зміни у статевих органах (сім’яники, передміхурова залоза) в умовах впливу на організм солей важких металів, Сауляк С. В., Москаленко Ю. В., Романюк О. К., Шкрьоба А. О. (2013)
Рудюк Т. Я. - Cтруктурні особливості регенераційних процесів в сідничому нерві на пізніх етапах після травмування, Стеченко Л. О., Довгань Р. С., Чухрай С. М., Раскалєй Д. В. (2013)
Рудюк Т. Я. - Морфологічні oсобливості будови ушкодженого сідничого нерва за умов гіпотиреозу, Храпай О. В., Раскалєй В. Б., Ковальчук О. І., Демидчук А. С. (2013)
Яворська-Скрабут І. М. - Cтруктурна перебудова компонентів паренхіми та судин великих слинних залоз щурів при експериментальній гіперглікемії (2013)
Яременко Л. М. - Експресія синаптофізу в гангліонарному шарі сенсомоторної кори при моделюванні порушення церебрального кровообігу за умов імунокорекції у щурів, Грабовий О. М., Раскалей В. Б., Запривода Л. П. (2013)
Нецветов М. В. - Вплив вітру на освітленість підпокривного простору Acer saccharinum L. та A. pseudoplatanus L. (2012)
Протопопова В. В. - Види-трансформери у флорі Південного берега Криму, Шевера М. В., Багрікова Н. О., Рифф Л. Е. (2012)
Ольшанський І. Г. - Рід Luzula DC. (Juncaceae) у флорі України, Федорончук М. М. (2012)
Шиян Н. М. - Національному гербарію України — 90 років, Дудка І. О., Кондратюк С. Я., Царенко П. М., Вірченко В. М., Безусько Л. Г. (2012)
Бухтіярова Л. М. - Bacillariophyta Правобережного Лісостепу України. ІІ. Північно-Західна Придніпровська та Північно-Східна Придніпровська височинні області (2012)
Димитрова Л. В. - Лишайники Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ), Надєіна О. В., Блюм О. Б. (2012)
Дарієнко Т. М. - Загальна характеристика та особливості видового складу водоростей позаводних місцезростань острова Зміїний (Чорне море, Україна) (2012)
Овруцька І. І. - Анатомо-морфологічні ознаки листків Sium latifolium L. у різних умовах зростання (2012)
Мусатенко Л. І. - Академік Андрій Михайлович Гродзінський — істини алелопатії (до 85-річчя від дня народження вченого), Мусієнко М. М., Ситник К. М. (2012)
Дудка І. О. - Михайлу Феодосійовичу Бойку — 70 років. Вітаємо ювіляра!, Гапон С. В., Кондратюк С. Я., Дубина Д. В. (2012)
Голуб В. Б. - Тритомне видання "Біорізноманітність Південної Африки" — вагомий здобуток широкомасштабного міжнародного наукового співробітництва, Дубина Д. В., Ніколайчук Л. Ф. (2012)
Бахтеева Т. Д. - 20-летие Национальной академии медицинских наук Украины (2013)
Сердюк А. М. - 20 років НАМН України: підсумки та погляд у майбутнє (2013)
Волянский Ю. Л. - SOS в прямом и переносном смысле. Новая стратегия борьбы с развитием устойчивости к антибиотикам (обзор литературы), Колотова Т. Ю., Кучма И. Ю. (2013)
Головенко М. Я. - Особливості біокинетики та дозозалежність концентраційного профілю 14С-етоксозепаму в організмі мишей після його внутрішньовенного введення, Ларіонов В. Б., Жукова Н. О. (2013)
V з’їзд нейрохірургів України (Ужгород, 25-27 червня 2013 р.) (2013)
Куземко А. А. - Використання соціологічних груп видів та методу "коктейлю" для класифікації лучної рослинності лісової та лісостепової зон рівнинної частини України (2012)
Димитрова Л. В. - Bactrospora A. Massal. (Roccellaceae, Ascomycota) — новий рід для ліхенофлори України, Кондратюк С. Я. (2012)
Онищенко В. - Ризики євразійської інтеграції (2013)
Мельник А. - Регіональна політика ЄС та України в умовах поглиблення суперечностей глобалізації, Адамик В. (2013)
Ольга Кириленко О. - Інституційні основи державного пенсійного страхування в Україні, Петрушка О. (2013)
Фаріон В. - Роль облікової інформації в системі управління банком, Фаріон Т. (2013)
Okeнфельс А. - Люди і ринки: економіка як технічна наука, Вамба А. (2013)
Сохацька О. - Стратегічне маркетингове управління, Лагоцька Н. (2013)
Savelyev Y. - Benchmarking methods of management of competition??in the world economy, Kurylyak V., Smalyuk H. (2013)
Onishchenko V. - Risks of eurasian integration (2013)
Melnyk A. - Regional Policy of the EU and Ukraine under the Deepening Contradictions of Globalization, Adamyk V. (2013)
Kyrylenko O. - Institutional principles of state pension insurance in Ukraine, Petrushka O. (2013)
Farion V. - Role of accounting information in the system of banking management, Farion T. (2013)
Ockenfels A. - Men and Markets: Economics as Engineering Science, Wambach A. (2013)
Sokhatska O. - Strategic marketing management, Lahotska N. (2013)
Бордюжа Н. П. - Вплив добрив та різних способів їх внесення на врожайність зерна пшениці озимої за вирощування на лучно-чорноземному карбонатному грунті (2012)
Ільчук М. М. - Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств аграрної сфери, Коновал А. І. (2012)
Бундук Ю. М. - Особливості мікроклонального розмноження рослин айви звичайної (Cydonia ob longa Mill.) МС як вегетативних підщеп для груші звичайної (Pirus communis L.), Григорюк І. П., Хом'як В. В. (2012)
Махрова Є. Г. - Прогнозування впливу підвищених температур повітря та кислотних дощів на процес некро тизації листків рослин дуба звичайного (Quercus robur L.) за допомогою мікрокосмних моделей, Руденко C. С. (2012)
Аретинська Т. Б. - Дубовий шовкопряд як тест-об'єкт для вивчення біологічних характеристик нових препаратів (стан питання) , Трокоз В. О. (2012)
Іщенко В. М. - Електротермічне атомно-абсорбційне визначення алюмінію в природних водах, Панчук Т. К. (2012)
Яцкін М. М. - Фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах систем Na2O—P2O5—Al2O3—MIIO (MII—Mn, Co, Ni, Cu, Zn), Струтинська Н. Ю., Затовський І. В., Огородник І. В., Слободяник М. С. (2012)
Боброва О. М. - Стійкість інтродукованих представників роду Berberis до забруднення довкілля важкими металами, Лихолат Ю. В., Григорюк І. П. (2012)
Боговін А. А. - Еколого-біологічна структура і продуктивність трав'янистих ценозів за різних способів їх відтворення на вилучених з обробітку орних землях , Пташнік М. М., Дудник С. В. (2012)
Гриб В. М. - Вплив бактеріального препарату"Азогран" на розвиток хвойних рослин, Курдиш І. К., Чоботарьов А. Ю. (2012)
Конончук О. Б. - Ефективність інокулюючої суміші "Байкал ЕМ-1У"-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.), Пида С. В., Григорюк І. П. (2012)
Іскра Р. Я. - Імунобіологічний стан організму свиноматок і поросят за дії хром хлориду (2012)
Кучерявий В. П. - Вплив згодовування препарату "Ентеро-Актив" на відгодівельні показники молодняка свиней, Трачук Є. Г., Пустовіт В. О., Медвідь А. А. (2012)
Дроник Г. В. - Вплив ферментного препарату "Авізим" на ріст та розвиток курчат-бройлерів, Андрощук О. С. (2012)
Опришко О. О. - Дослідження гео-гелеогеотермальної теплиці , Пасічник Н. А., Зубков І. С. (2012)
Сидоренко В. К. - Інноваційні підходи до модернізації управління сучасною вищою освітою (2012)
Сопівник Р. В. - Функції наставників академічних груп у процесі формування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислового комплексу України (2012)
Пивоварова Н. С. - Методика викладання органічної хімії англійською мовою у вузі аграрного профілю, Заславський А. М., Копилевич В. А., Бухтіяров В. К. (2012)
Балалаєва О. Ю. - Електронні посібники з латинської мови для формування термінологічної компетентності майбутніх ветеринарів (2012)
Миронюк В. В. - Особливості визначення видового складу міських зелених насаджень за даними супутникових знімків GeoEye-1, Кохан С. С., Востоков А. Б. (2012)
Бойко І. І. - Постіндустріальні виміри сучасного суспільства, Ільченко Н. В. (2012)
Якубенко Б. Є. - Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду Лісостепу України / Під редакцією С.Ю. Поповича, Григорюк І. П. (2012)
Адамовські В. - Viola odorata L. (Violaceae) як останець культури в Біловезькому лісовому районі (2012)
Drapikowska M. - Variability of the alien species Antoxanthum aristatum Boiss. (poaceae) in the Wielkopolska lowland (Western Poland), Celka Z., Szkudlarz P. , Jackowiak B. (2012)
Mosyakin S. L. - New nomenclatural combinations in Blitum L. and Kali Mill. (Chenopodiaceae): taxa occurring in Eastern Europe (2012)
Тихоненко Ю. Я. - Phragmidium mexicanum (Mains) H.Y. Yun, Minnis et Aime (Pucciniales) — новий для України вид іржастих грибів, Коритнянська В. Г. (2012)
Якубенко Б. Є. - Наукові та навчально-освітні аспекти розвитку кафедри ботаніки в Національному університеті біоресурсів і природокористування України, Григорюк І. П., Шабарова С. І. (2012)
Instructions for authors (2013)
Rostislav I. Grigorchuk. To the 60th anniversary (2013)
Howie J. - Generalised triangle groups of type (2013)
Kasyanuk M. - On one class of semiperfect semidistributive rings (2013)
Kurdachenko L. A. - On normalizers in fuzzy groups , Grin K. O., Turbay N. A. (2013)
Maxson C. J. - Function algebras on rectangular bands (2013)
Oliynyk B. - Infinitely iterated wreath products of metric spaces (2013)
Pinedo H. - On elementary domains of partial projective representations of groups (2013)
Plonka E. - Associative words in the symmetric group of degree three (2013)
Shestakov I. - Automorphic equivalence of the representations of Lie algebras, Tsurkov A. (2013)
Wisbauer R. - Regular pairings of functors and weak (co)monads (2013)
Panfilov A. S. - Pressure effect on magnetic properties of gadolinium in paramagnetic state, Grechnev G. E., Logosha A. V., Zhuravleva I. P. (2013)
Хейфец О. Л. - Влияние высоких давлений и магнитных полей на электрические свойства халькогенидов (PbSe)x(AgAsSe2)1-x (х = 0. 5, 0. 9), Пинигина К. С., Тебеньков А. В., Филиппов А. Л., Шакиров Э. Ф., Мельникова Н. В., Бабушкин А. Н. (2013)
Рассолов С. Г. - Зарождение нанокристаллов Al в аморфном сплаве Al87Ni8Y5 при нагреве с постоянной скоростью, Ткач В. И., Максимов В. В., Коваленко О. В., Моисеева Т. Н., Попов В. В. (2013)
Прохоров А. А. - Основное состояние иона Gd3+ в монокристалле TmAl3(BO3)4 (2013)
Бойченко В. А. - Туннельный эффект в контактах MgB2/LCMO: подавление зоны проводимости манганита при температуре порядка температуры Кюри, Дьяченко А. И., Криворучко В. Н., Таренков В. Ю. (2013)
Утяшев Ф. З. - Кинематика течения и структурообразование металла при интенсивной пластической деформации (2013)
Хаймович П. А. - От гидроэкструзии к барокриодеформированию (2013)
Лаптев А. В. - Влияние температуры и давления прессования на свойства твердого сплава WC c 25 mass% Co, Толочин А. И., Окунь И. Ю. (2013)
Эфрос Б. М. - Образование наноразмерных кластеров в ГЦК-сплавах при интенсивной пластической деформации, Дерягин А. И., Эфрос Н. Б., Сагарадзе В. В., Стефанович Л. И., Варюхин В. Н. (2013)
Абросимова Г. Е. - Изменение структуры металлического стекла Al88Ni2Y10 при термообработке и деформации, Аронин А. С., Ширнина Д. П. (2013)
Коржов В. П. - Многослойная структура и высокотемпературная прочность жаропрочных материалов на основе соединений ниобия с алюминием и кремнием, полученных из композитов Nb-Al и Nb-Si, Карпов М. И., Прохоров Д. В. (2013)
Даниленко Н. И. - Исследование границ раздела многокомпонентных материалов с применением аналитической электронной микроскопии, Подрезов Ю. Н., Щиголев В. В. (2013)
Прокофьева О. В. - Особенности пластического течения металлических и полимерных материалов при интенсивной пластической деформации методом плоской винтовой экструзии, Возняк Ю. В., Прилепо Д. В. (2013)
Ананська М. О. - Бюджетування в сиситемі управління промислового підприємства (2012)
Андрєєва Н. М. - Науково-методичний підхід до діагностики та ранжуванню ресурсозберігаючих проектів: соціо-еколого-економічний аспект (2012)
Балан А. А. - Оцінювання альтернатив розвитку підприємства на базі методів нечіткої математики: методичний підхід (2012)
Башинська І. О. - Маркетингові комунікації підприємства у соціальних мережах (2012)
Безпарточний М. Г. - Концептуальні підходи до маркетингового забезпечення функціонування торговельних підприємств (2012)
Бойко О. В. - Застосування маркетингу в сфері управління персоналом, Соловей О. М. (2012)
Боровик О. Н. - Економічний механізм екологічного регулювання суб'єктів підприємництва (2012)
Валінкевич Н. В. - Методика організації процесного підходу в управлінні підприємствами харчової промисловості (2012)
Димченко Н. С. - Формування особистості менеджера як професійного керівника організації (2012)
Драченко О. В. - Формування стратегії маркетингу міста залежно від цільових групп (2012)
Дрогомирецька М. І. - Становлення і розвиток принципів менеджменту та їхня роль у діяльності сучасних організацій (2012)
Дубинська О. С. - Діагностика та пргнозування як складові механізму антикризового управління (2012)
Єсіпова К. А. - Управління бізнес-процесами туристичних підприємств (2012)
Захаркін О. О. - Основні положення концепції управління механізмом реалізаціїт інноваційної політики в в умовах ринкової економіки, Захаркіна Л. С. (2012)
Коваленко О. М. - Проблемні аспекти інноваційної діяльностіпромислових підприємств, Станіславик О. В. (2012)
Коленда Н. В. - Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення (2012)
Кондратюк Д. М. - Важливість розрахунку точки беззбитковості у формуванні та функціонуванні логістичної системи (2012)
Коротун О. П. - Складові та структура індексів конкурентоспроможності в туризмі (2012)
Костирко А. Г. - Перспективи розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті управління їх фінансовим потенціалом (2012)
Крекотун С. А. - Проблеми управління конкурентоспроможністю підприємств малого бізнесу (2012)
Кривов'язюк І. В. - Концептуальні засади формування системи реінженірингу бізнес-процесів на підприємствах спиртогорілчаної промисловості (2012)
Крикавський Є. В. - Ланцюг поставок в оптимізації енерговитрат підприємств АПК, Якимишин Л. Я. (2012)
Маслак О. І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л. А. (2012)
Марчук О. В. - Потенціал підприємства сфери медичних послуг та його різновиди, Войтович С. Я. (2012)
Могилова А. Ю. - Капіталізація підприємств: теорія і практика (2012)
Морохова В. О. - Місце концепцій маркетингу в інноваційному розвитку підприємств-виробників торгівельного обладнання, Борзаковська Л. В. (2012)
Морохова В. О. - Дослідження основних тенденцій розаитку ринку контрольно-вимірювальних приладів України, Лорві І. Ф. (2012)
Нараєвський С. В. - Класифікація традиційних та альтернативних джерел і технологій отримання енергії (2012)
Орлова К. Є. - Досліджування сучасних тенденцій розвитку зовнішнього серидовища підприємств добуваної промисловості житомирської області (2012)
Паска І. М. - Місце посередника в проведенні товарообміних операцій з продукцією рослинництва госрлдарств населення (2012)
Перерва П. Г. - Моделювання стратегічної політики маркетингу конкурентоспроможності на засадах бенчмаркінгу, Ткачова Н. П. (2012)
Перерва П. Г. - Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції, Романчик Т. В. (2012)
Писанко А. І. - Адаптивне управління підприємством у сучасному середовищі (2012)
Побережна Н. М. - Управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств (2012)
Полінкевич О. М. - Механізми впливу інноваційних бізнес-процесів на розвиток промислового підприємства (2012)
Попова О. Ю. - Особливості стимулів кооперації промислових підприємств в забезпеченні еколого-економічвної безпеки (2012)
Різник Н. С. - Етапи проектування організаційних структур управління детінізацією еконміки регіону (2012)
Русановська О. А. - Перспективи інновації в логістичній діяльності підприємств, Петецкі І. (2012)
Сатир Л. М. - Організаційно-економічні засади формування виробничого потенціалу господарств населення (2012)
Сорока Н. В. - Характеристики людського капіталу підприємства як об'єкту управління (2012)
Стрижеус Л. В. - Теоретичні аспекти управління інноваційним розвитком підприємства, Костьович В. І. (2012)
Стрижеус Л. В. - Про деякі аспекти корпоративного управління в україні, Мошківська Т. А. (2012)
Сяська О. В. - Організаційно-економічний механізм стимулювання раціонального водокористування на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2012)
Таранюк Л. М. - Класифікаційний апарат реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств (2012)
Тищенко В. Ф. - Формування понятійного апарату базових категорій економіки знань (2012)
Тома Н. Г. - Прогноз показників урохайності органічної продукції зернових та зернобобових на основі використання економіко-математичних методів (2012)
Трішкіна Н. І. - Методологічні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності на підприємствах оптової торгівлі (2012)
Філліпова С. В. - Трансферне формування ключових компетенцій в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Нізяєва С. А., Дашковський О. С. (2012)
Хижнякова Н. О. - Класифікація екологоорієнтованих управлінських рішень (2012)
Чернякова В. В. - До визначення функцій контролінгу в системі управління підприємством автотранспорту (2012)
Шубалий О. М. - Етапи трансформації системи стимулювання розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Шумська В. Б. - Ідентифікація відносин між виробником та постачальником у сфері вирощування продукції рослинництва (2012)
Юшкевич О. О. - Екологічні інструменти механізму регулювання економічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2012)
Ющишина Л. О. - Елементи системи управління витрвтами: організіційний аспект (2012)
Яворська Н. П. - Удосконалення механізму підвищення економічної ефективності діяльності деревообробних підприємств (2012)
70-річчя з дня народження О.Г. Додонова (2011)
Poryev G. V. - Using the Internet registries to construct а structural model for locality estimation in the overlay networks (2011)
Матов О. Я. - Граничні значення пропускної спроможності каналів розподілених мереж в умовах забезпечення заданої цілісності інформаційних об’єктів, Василенко В. С., Дубчак О. В. (2011)
Додонов О. Г. - Імовірнісна модель виявлення латентних зв’язків у мережах понять, Ланде Д. В. (2011)
Poryev G. V. - Efficiency of the Overlay Network Clustering based on the Locality Metric (2011)
Poryev G. V. - Improved CARMA Locality Estimation Model for Peer List Reordering and Its Experimental Validation, Poryev V. A. (2011)
Пінчук І. Я. - Динаміка психічного здоров’я населення україни в період 2008–2012 рр. та перспективи розвитку психіатричної допомоги країни, Богачев Р. М., Хобзей М. К., Петриченко О. О. (2013)
Зінченко О. М. - Кадрове забезпечення психіатричної служби україни (2013)
Білобривка Р. І. - Стигма в психіатрії (2013)
Vasylyeva A. - Efficiency of correction of emotional disorders in women suffering from malignant tumors of reproductive system, Kyrychenko N. (2013)
Соловьева М. А. - Основные направления профилактики стрессовых расстройств у служащих финансово-кредитных учреждений в странах европейского союза (по данным зарубежной литературы) (2013)
Степаненко Л. В. - Дослідження протекторної дії мітокоректину на розвиток процесів нейродегенерації у тварин у віддаленому періоді відтвореного повторного інсульту (2013)
Шум С. С. - Соціально-демографічні характеристики осіб, які захворіли на психічні хвороби під час проведення судово-слідчих дій, внаслідок чого до них були застосовані примусові заходи медичного характеру в психіатричному закладі із суворим наглядом, Руденко І. В., Суховій О. О. (2013)
Сайко Д.Ю. - Клинико-психопатологические особенности психических расстройств при болезни паркинсона (2012)
Степаненко Л.В. - Лікування патопсихічних порушень у хворих із деменцією та хворобою альцгеймера (2012)
Сінайко В.М. - Метаболічний синдром у хворих на шизофренію: постановка проблеми та підходи до корекції, Коровіна Л.Д., Земляніцина О.В. (2012)
Харчук Е.В. - Когнітивні порушення при шизофренії та гіпертонічній хворобі: короткий огляд (2012)
Гетманчук Є.І. - Клініко-психопатологічна та медико-психологічна характеристика хворих із психогенною гіперфагією (2012)
Очколяс В.И. - Особенности личностного реагирования больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы на заболевание (2012)
Пшук Н.Г. - Клініко-психопатологічні особливості віл-інфікованих пацієнтів, Кирилюк Н.П., Стукан Л.В. (2012)
Кожина Г.М. - Клінічна структура та динаміка когнітивних розладів серед хворих працездатного віку з соматичними захворюваннями, Коростій В.І., Михайлов В.Б., Товажнянська О.Л., Григорова І.А. (2012)
Сновида Л.Т. - Гендерно-обусловленные факторы и механизмы формирования суицидального поведения при депрессиях (2012)
Полшкова С.Г. - Удосконалення профілактики аутоагресії у осіб небезпечних видів професій (2012)
Потаскалова В.С. - Закономірності патологічного впливу електромагнітного випромінювання на центральну нервову систему, Селюк М.М., Хайтович М.В. (2012)
Соловьева М.А. - Факторы риска и клиническая структура невротических, связанных со стрессом расстройств у работников финансово-кредитных учереждений (2012)
Носенко О. М. - Морфологічні аспекти доцільності проведення органозберігаючих операцій у жінок репродуктивного віку з кістозними доброякісними утвореннями яєчників, зацікавлених у реалізації репродуктивної функції (2013)
Фаннуш Рами - Клиническая характеристика женщин с бесплодием и операциями на яичниках в анамнезе, Бабенко О. М. (2013)
Банахевич Р. М. - Особливості оперативних втручань у жінок із рецидивним генітальним пролапсом (2013)
Корнацька А. Г. - Результати аналізу факторів серцево­судинного ризику у жінок із метаболічним синдромом на тлі полікістозу яєчників, Мітченко О. І., Романов В. Ю. (2013)
Батман Ю. А. - Изучение патогенетических механизмов формирования иммунологического ответа у недоношенных детей бронхолегочной дисплазией, Натрус Л. В., Павлюченко В. В., Мельник А. В. (2013)
Музычина А. А. - Роль формирования рубца после ураностафилопластики в развитии верхней челюсти у детей, Хрипаченко Н. И. (2013)
Медведева В. В. - Клинико-­эпидемиологические особенности регистрации парвовирусной инфекции в Донецком регионе, Скородумова Н. П., Кучеренко Н. П., Гончарова Л. А., Коваленко Т. И., Легкая В. А. (2013)
Комлев А. А. - Особенности ортопедического лечения беременных полимерными коронками (2013)
Резніченко Н. Ю. - Шляхи корекції змін концентрації статевих гормонів у чоловіків старшої вікової групи, хворих на псоріаз (2013)
Рощин Ю. В. - Методологические подходы к освоению лапароскопической коррекции ятрогенных повреждений мочеточника (2013)
Дорофеев А. Э. - Микробиологические портреты пациентов с различными формами синдрома раздраженного кишечника, Коновалова-­Кушнир Т. А., Пархоменко Т. А., Кокина С. А., Макарова Е. Н. (2013)
Майлян Э. А. - Частота регистрации маркеров цитомегаловирусной инфекции по данным иммуноферментного анализа у жителей Донецкого региона, Майлян Д. Э. (2013)
Фисталь Э. Я. - Исследование качества жизни пациентов по системе EuroQol­5D­5L после хирургического лечения обширных механических ран конечностей с дефектом кожных покровов, Роспопа Я. А., Фисталь Н. Н., Гурьянов В. Г. (2013)
Иваницкая Н. Ф. - Комплексная оценка содержания свинца в объектах окружающей среды Донецкого региона, Степанова М. Г., Усикова З. Л. (2013)
Серняк Ю. П. - Профилактика травмы мочеточника при гинекологических оперативных вмешательствах и эндоскопические методы ее лечения, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Яковлева Э. Б. - Гинекология: история вопроса (лекция для врачей­-курсантов акушеров-­гинекологов), Бабенко О. М., Чайка К. В. (2013)
Левченко Л. А. - Локальний протокол "Організація медичної допомоги недоношеним дітям при народженні", Батман Ю. А., Лінчевський Г. Л. (2013)
Жадинский Н. В. - Включение темы "Хламидийная инфекция" в раздел самостоятельной внеаудиторной работы студентов медицинских вузов, интернов-­инфекционистов и врачей­-бактериологов, Гриценко Л. З., Николенко О. Ю., Боева С. С., Ананьева М. Н. (2013)
Айзятулова Э. М. - Клинические случаи внутрибрюшного кровотечения как осложнения пункции яичников во время забора яйцеклеток при проведении вспомогательных репродуктивных технологий (2013)
Носенко В. М. - Редкий случай ожогового сепсиса, вызванного Burkholderia cepacia, Лаврухин Ю. Н., Макиенко В. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Андрианов М. В. - Анализ частоты возникновения гнойно-воспалительных осложнений при эндопротезировании тазобедренного сустава в зависимости от вида фиксации импланта, Драницкий И. А., Озеров К. И. (2013)
Безруков С. Г. - Эффективность лечения генерализованного пародонтита с использованием комбинации остеоплатических материалов (кергап-ткф ипл и твердая оболочка головного мозга), Марченко Н. В., Кириченко В. Н. (2013)
Бекмухамбетов Е. Ж. - Микроанатомическая организация трахео-бронхиального лимфоузла крыс при длительном содержании их в условиях производства (нефтепереработки), Умбетов Т. Ж., Мутигулина Г. А., Барсуков Н. П. (2013)
Заградская О. Л. - Эффетивность дифференцированной противорецидивной терапии у больных хроническим кандидозом в зависимости от степени контаминaции возбудителя (2013)
Колесник К. А. - Влияние адаптогенного комплекса на состояние неспецифической резистентности организма при ортодонтическом перемещении зубов на фоне экспериментального зоба, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Кузнецов Н. С. - Утренний подъём артериального давления и частота сердечных сокращений в условиях длительной антигипертензивной терапии больных гипертонической болезнью, ассоциированной с метаболическим синдромом, Кириленко Е. Н., Сахалтуев А. Д., Смуглов Е. П. (2013)
Кулагина Ю. Ю. - Особенности гуморального антиэндотоксинового иммунитета у больных диффузным токсическим зобом, осложнённым эндокринной офтальмопатией, Козлова Н. И., Малиенко М. Э. (2013)
Паламарчук В. А. - Контрлатеральный анастомоз основной ветви anza cervicalis и возвратного гортанного нерва как метод коррекции абдукционного послеоперационного паралича гортани (2013)
Прилуцкий А. С. - Клинические и лабораторные особенности случая атаксии – телеангиэктазии, Прилуцкая И. А., Ткаченко К. Е., Кит А. М. (2013)
Прохоров Д. В. - Комплексная оценка и корреляция показателей систем протеолиза и гемостаза в крови у пациентов с меланоцитарными новообразованиями кожи (2013)
Самохвалова В. В. - Генетические аспекты нарушения липидного обмена при ишемическом инсульте (2013)
Самохвалова В. В. - Молекулярно-генетические аспекты развития ишемического инсульта (2013)
Слобожан Л. И. - Эффективность длительного использования стандартизированного экстракта артишока (cynara scolymus) в комплексной терапии хронического обструктивного заболевания легких II степени тяжести в фазе ремиссии (2013)
Стилиди Е. И. - Сывороточные уровни фактора некроза опухоли альфа и интерлейкина-6 у больных с алкогольным гепатитом (2013)
Сухарева Г. Э. - Диагностика различных вариантов кардиомиопатий у детей. Новый взгляд на старую проблему (часть 2) (2013)
Тагунова И. К. - Корреляты клеточного содержимого жидкости полости рта и состояния имунной и гормональной систем у женщин с гипертрофией язычной миндалины, Андреев А. В., Насибуллин Б. А. (2013)
Ткаченко Я. В. - Дослідження вмісту анти-HSP60 антитіл в сироватці крові новонароджених з вродженою вадою серця після трансфузії аутологічної пуповинної або компонентів донорської крові, Яковенко Л. Ф., Воробйова Г. М., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2013)
Трушкевич О. О. - Клінічні особливості перебігу І триместра вагітності у пацієнток з гіперпролактинемією, Брауде І. Є., Довгань А. А., Степур А. А. (2013)
Турна Э. Ю. - Влияние различных вариантов комбинированной антигипертензивной терапии на циркадный ритм артериального давления у пациентов с артериальной гипертензией, перенесших ишемический инсульт, Крючкова О. Н. (2013)
Тымченко С. Л. - Пассивное курение и показатели вариабельности сердечного ритма у детей (2013)
Харитонова О. Г. - Розацеа у чоловіків: клініко-епідеміологічна характеристика хворих за результатами власних спостережень, Святенко Т. В. (2013)
Хмызов С. А. - Управление болевым синдромом в условиях компрессионно-дистракционного остеосинтеза, Маколинец В. И., Мельник В. В., Тихоненко А. А., Гращенкова Т. Н. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського