Яцков М. - Реалізація ступеневої підготовки фахівців в системі вищої освіти у структурі "коледж – університет", Осадча Л. (2013)
Воронцова І. - Компетентнісно-інноваційні підходи у формуванні графічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників (2013)
Пашечко О. - Особливості інтеграції змісту дисциплін професійного циклу при підготовці фахівців з економіки та підприємництва у структурі "коледж–університет" (2013)
Климчук В. - Теоретичні аспекти ступеневої підготовки фахівців в навчальному комплексі "коледж – університет", Кирилюк С. (2013)
Гакало О. - Ступенева підготовка фахівця еколога в системі "коледж – університет" (2013)
Комелькова О. - Наступність у професійній підготовці фахівців з напряму "Будівництво" за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник-молодший спеціаліст-бакалавр (2013)
Михасюк К. - До питання розв’язання проблеми наступності освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Антоневич Ю., Антоневич О., Єфімчук С. (2013)
Ярощук М. - Роль іноземної мови у процесі інтеграції спеціальних навчальних дисциплін в технікумі (2013)
Балдич Л. - Досвід реалізації ступеневої освіти у контексті підготовки конкурентоспроможного фахівця у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Якимчук І. (2013)
Матковська І. - Проблемні питання формування загальних та професійних компетенцій під час підготовки фахівців-юристів за ступеневою системою освіти, Шмерега С. (2013)
Мельник С. - Професійно-кваліфікаційне забезпечення та попит на вітчизняному ринку праці на кадри сфери водного господарства (2013)
Безтелесна Л. - Механізми взаємодії роботодавців та вищих навчальних закладів в системі безперервної освіти (2013)
Зубілевич С. - Роль професійних організацій у підготовці бухгалтерів в Україні (2013)
Гнєушев В. - Становлення нових спеціальностей на етапі переходу до економіки знань (2013)
Рябенко О. - Співробітництво роботодавців з НУВГП у напрямі підготовки фахівців-гідроенергетиків (2013)
Сурмяк Ю. - Організаційні питання розвитку партнерських відносин вищих навчальних закладів і органів внутрішніх справ у правовиховній роботі (2013)
Lushnikova N. - Мassive open online courses from ivy league universities: benefits and challenges for students and educators, Chintakayala P. K., Rodante A. (2013)
Гронтковська Г. - Про досвід роботи за альтернативними програмами післядипломної освіти за підтримки Міжнародного фонду "Відродження” (2013)
Кухар О. - Мала академія наук у системі багатоступеневої освіти в Україні (2013)
Окорський В. - Проблеми працевлаштування випускників факультету менеджменту НУВГП та шляхи планування кар’єри, Швед К. (2013)
Удич З. - Професійний розвиток учителів у системі педагогічних об’єднань США (2013)
Вознюк-Богів І. - Взаємодія освіти та фінансового сектору економіки для підвищення ефективності формування кадрового потенціалу (2013)
Будкін В. - Двадцятиріччя СНД: потенціальні можливості й несправджені надії (2012)
Флейчук М. - Вплив зовнішніх запозичень на соціально-економічний розвиток посттрансформаційних країн, Андрусів Р. (2012)
Шубравська О. - Інноваційний розвиток аграрного сектора економіки України: теоретико-методологічний аспект (2012)
Єщенко П. - Відновлення економічного зростання – пріоритет номер один у світі та в Україні, Арсеєнко А. (2012)
Синякевич І. - Національна політика в лісовому господарстві у контексті глобальних екологічних загроз (2012)
Чужиков В. - Антикризовий бюджетний менеджмент в ЄС, Бояр А. (2012)
Лопушняк Г. - Житлова політика як складова державної соціальної політики України: практика і проблеми реалізації (2012)
Чухно А. - Економічний розвиток України крізь призму глобалізаційно-інтеграційних процесів (2012)
Пам’яті академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2012)
Хвисюк М. І. - Історія, сучасність, перспективи розвитку харківської медичної академії післядипломної освіти, Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Більченко О. В., Карпенко В. Г., Кривобок В. І., Рогожин Б. А. (2013)
Хвисюк О. М. - Досвід проведення циклів спеціалізації за фахом "загальна практика – сімейна медицина" за очно-заочною формою навчання, Марченко В. Г., Жеребкін В. В., Жадан І. А., Грищенко О. В., Бодня К. І., Соболєва І. А., Сергієнко О. І. (2013)
Белоусов Ю. В. - Этапы становления харьковской школы детской гастроэнтерологии, Белоусова О. Ю., Бабаджанян Е. Н., Волошина Л. Г., Павленко Н. В., Солодовниченко И. Г., Шутова Е. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В., Савицкая К. В. (2013)
Пархоменко Л. К. - Школа підліткової медицини: інтерактивні методи навчання, Страшок Л. А., Завеля Э. М., Ісакова М. Ю., Глібова Т. О., Єщенко А. В. (2013)
Ждан В. М. - Актуальність упровадження інноваційних комп’ютерних технологій у післядипломній освіті, Бабаніна М. Ю., Ткаченко М. В., Кітура Є. М., Шилкіна Л. М., Волченко Г. В., Лебідь В. Г. (2013)
Павлов О. О. - Післядипломна освіта: сучасні тенденції розвитку та перспективи, Більченко В. І., Тимченко М. Є. (2013)
Лысенко В. И. - Использование технологии тайм-менеджмента в работе и жизни врача и педагога, Лысенко С. В. (2013)
Ждан В. М. - Новітні інформаційні технології як запорука успішної підготовки майбутнього лікаря, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Бабаніна М. Ю., Іваницький І. В., Ткаченко М. В. (2013)
Щербакова В. В. - Упровадження принципів доказової медицини в практичну діяльність акушера-гінеколога, Щербаков А. Ю., Новикова О. О., Шаповал Д. М. (2013)
Овчаренко Л. С. - Використання методу ділової гри в післядипломній медичній освіті лікарів-педіатрів, Самохін І. В., Вертега А. О., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2013)
Савво В. М. - Опыт преподавания разделов по питанию детей раннего возраста в программе обучения врача-педиатра и семейного врача, Филонова Т. А., Сороколат Ю. В. (2013)
Георгіянц М. А. - Практичні аспекти оптимізації навчання лікарів дитячих анестезіологів та лікарів суміжних спеціальностей, Одинець І. Ю, Раскова Т. Ю., Корсунов В. А., Лисенко Л. С. (2013)
Глушко Л. В. - Аспекти професійної підготовки лікарів загальної практики — сімейної медицини на Прикарпатті, Гавриш Т. Ю., Чаплинська Н. В., Позур Н. З. (2013)
Бодня К. І. - Шляхи підвищення професійної підготовки ентомологів на післядипломному етапі, Газзаві-Рогозіна Л. В. (2013)
Клигуненко О. М. - Вибір та наукове обґрунтування змісту і методів навчання з медицини невідкладних станів у сімейних лікарів, Муризіна О. Ю., Єхалов В. В., Станін Д. М. (2013)
Гарюк О. Г. - Оптимизация обучения врачей-отоларингологов на 3D-моделях полости носа и околоносовых пазух, Меркулов А. Ю., Нечипоренко А. С. (2013)
Велигоцкий Н. Н. - Актуальные проблемы современной торакоабдоминальной хирургии (2013)
Демин Ю. А. - К вопросам преподавания курса офтальмологии: современные аспекты, Коваленко Ю. В., Шкиль Е. А. (2013)
Тондий Л. Д. - О самостоятельной работе врачей – слушателей циклов последипломного образования, Закревская Е. Л., Тондий О. Л. (2013)
Гончарова Е. Ю. - Структурный анализ и социально-демографическая характеристика современного контингента врачей-курсантов опорной кафедры наркологии ХМАПО (2013)
Клименко Т. М. - Викладання перинатальних інфекцій лікарям-неонатологам із різним досвідом практичної роботи за методикою проблемного інтерактивного навчання, Сандуляк Т. В., Сердцева О. А., Карапетян О. Ю. (2013)
Куроєдова В. Д. - Нові освітні технології післядипломного навчання лікарів-ортодонтів України, Галич Л. Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. Л., Чикор Т. О., Макарова О. М. (2013)
Рожко М. М. - Глибина засвоєння знань за оцінкою субтестів результатів "Крок 3. Стоматологія" на кафедрі стоматології ФПО ІФНМУ, Пелехан Л. І., Косенко С. В., Сорока О. Б., Павелко Н. М., Музиченко Н. І., Ільницька О. М., Іванова Н. С. (2013)
Самойленко А. В. - Щодо проблеми підготовки лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту "Крок 3. Стоматологія", Фастовець О. О., Орищенко В. Ю., Романюта І. А. (2013)
Сон А. С. - Підготовка лікарів-інтернів на кафедрі нейрохірургії і неврології одеського національного медичного університету, Лебідь О. П., Стоянов О. М., Добровольський В. В., Хрущ В. В. (2013)
Болотная Л. А. - Применение интерактивных методов обучения в последипломном образовании дерматовенерологов, Калашникова В. С. (2013)
Кочін І. В. - Вибір аксіологічної та етично-духовної стратегії становлення сучасної української вищої медичної освіти, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Шило І. Ф., Василенко В. М., Ільїна В. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2013)
Ткач Ю. І. - Юридичні основи післядипломної підготовки медичних фахівців лабораторій (чи існують біологічні спеціальності?) (2013)
Опарин А. Г. - Лекция: новые подходы и классические принципы, Опарин А. А., Федченко Ю. Г., Лаврова Н.В., Двояшкина Ю.И., Яковенко Е.Л., Кореновский И.П., Триполка С.А., Хоменко Л.А. (2013)
Куроєдова В. Д. - Підняття ролі вітчизняної школи ортодонтів на всіх етапах післядипломного навчання лікарів-ортодонтів, Галич Л. Б., Головко Н. В., Сірик В. А., Куроєдова К. Л., Чикор Т. О., Макарова О. М. (2013)
Спузяк М. І. - Українська школа безперервної післядипломної освіти в радіології (трирічний досвід проведення курсів), Шармазанова О. П. (2013)
Александров C. Н. - Эффективность разных структур рационов при кормлении высокопродуктивных коров, Косова Т. И. (2013)
Батир Р. Ю. - Вплив кратності доїння на продуктивність корів (2013)
Бігун Ю. П. - Вплив біологічно активної добавки "Кампровіт" на продуктивність курей-несучок та якість яєць, Бігун П. П. (2013)
Борщенко В. В. - Управління випасом та економічна ефективність використання природних пасовищ на Північному Поліссі України (2013)
Євтушевський М. Н. - Технологічні основи розведення ондатри у фермерських та присадибних господарствах України, Вакуленко І. C. (2013)
Гноєвий В. І. - Цукор і крохмаль як показники нормованої годівлі лактуючих корів за легкоперетравними вуглеводами (2013)
Гноєвий І. В. - Комбіновані силоси як складові кормових сумішок для дійних корів і ремонтних телиць (2013)
Голова Н. В. - Вплив жирових добавок на біохімічні показники крові та молочну продуктивність корів, Невоструєва І. В., Вудмаска І. В. (2013)
Дібіров Р. М. - Вплив кліматичних факторів на продуктивність корів у спекотну погоду (2013)
Камиль А.-Б. М. - Оценка биологической полноценности белков молока, Прудников В. Г., Шаповалов C. О., Ионов И. А., Руденко Е. В., Русько Н. П. (2013)
Кандыба В. Н. - Обоснование основных биологических закономерностей кормо-конверсионной способности, формирования и прогнозирования мясной продуктивности крупного рогатого скота в онтогенезе и новых усовершенствованных отечественных норм кормления (2013)
Михальченко C. А. - Вітамінний склад м’якоті туш бугайців у різні періоди інтенсивного вирощування (2013)
Мысик А. Т. - Стратегия развития животноводства и кормопроизводства (2013)
Палій А. П. - Дослідження фізико-механічних властивостей дійкової гуми доїльних стаканів (2013)
Памірський А. C. - Інтенсивність росту та якість м’яса птиці за впливу електромагнітного випромінювання, Коняхін О. П. (2013)
Парієв А. О. - Зміна технологічних властивостей солом’яної підстилки в боксі (2013)
Парієв А. О. - Дослідження безприв’язно-боксового утримання корів, Дробишев О. О., Коротченко Т. М. (2013)
Парієв А. О. - Дослідження безприв’язно-боксової технології утримання корів на підстилці з піску, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю. (2013)
Парієв А. О. - Фізико-механічні властивості солом’яної підстилки, Дробишев О. О., Коротченко Т. М., Ковязина М. Ю. (2013)
Пахолків Н. І. - Вплив цинку на ріст і метаболічну активність мікроорганізмів рубця бугайців за дії плюмбуму та кадмію у дослідах in vitro, Куртяк Б. М. (2013)
Передера Ж. О. - Визначення якості свинини при застосуванні різних систем годівлі, Щербакова Н. C., Передера С. Б. (2013)
Петруша Є. З. - Виробництво продукції молочного скотарства в Україні за період 1990-2011 роки, Нагорний С. А. (2013)
Підпала Т. В. - Інтенсивність росту телиць за умов "холодного" утримання, Дровняк О. В. (2013)
Піскун В. І. - Викиди парникових газів при підготовці стоків до використання на комплексах по виробництву свинини (2013)
Піскун В. І. - Дослідження ефективності роботи обладнання Bauer при розділенні стоків на комплексах з виробництва свинини (2013)
Помітун І. А. - Продуктивність овець різних генотипів, одержаних на проміжному етапі створення тварин спеціалізованого м’ясного типу, Косова Н. О., Рязанов П. О., Бойко Н. В., Кравцов А. В., Жилан Г. М. (2013)
Попов В. Є. - Нова рецептура комбікорму в годівлі ремонтних телиць м’ясних порід (2013)
Сварчевська О. З. - Вплив хрому у комплексі з біологічно активними речовинами на гематологічні та імунологічні показники крові поросят (2013)
Стріха Л. О. - Оцінка якості варених ковбас, вироблених при різних способах приготування фаршу, Цхвітава О. К. (2013)
Ткачик Т. Е. - Вміст есенційних мікроелементів у генетично-модифікованій і звичайній сої та кукурудзі (2013)
Фарафонов С. Ж. - Вплив раціонів з різним вмістом обмінної енергії на продуктивні показники бугайців волинської м’ясної породи, Соколова А. О., Періг Ж. М., Процик Я. М. (2013)
Федак Н. М. - Використання продуктів переробки кави у годівлі молодняку ВРХ, Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2013)
Халіна Л. В. - Вплив жирового компоненту раціону на жирнокислотний склад підшкірної жирової тканини свиней (2013)
Хомин М. М. - Вплив сполук хрому і селену на біохімічні процеси в організмі корів, їх продуктивність та якість молока, Кропивка С. Й., Ковальчук І. І. (2013)
Чалая О. С. - Вплив токсичних доз кадмію та свинцю на ріст відгодівельних свиней (2013)
Шабля В. П. - Ергономічні та етологічні методи оцінки технологій приготування та роздавання кормів (2013)
Шабля В. П. - Прояв господарсько-корисних ознак та збереження якості пасовищ за різних систем випасання м’ясної худоби, Помітун І. А., Юрченко С. Г., Пастухова Т. А., Гончаренко Л. В. (2013)
Шабля В. П. - Подовжений період випасання-ефективний елемент технології вирощування молодняку м’ясних порід у зоні лісостепу, Юрченко С. Г., Пастухова Т. А. (2013)
Юхно В. М. - Використання емульгованих жирів у годівлі свиней різного віку (2013)
Назаренко Р. - Методика оцінки комерційних пропозицій потенціальних постачальників (2012)
Скрипник А. - Паритетний принцип визначення експортних квот на пшеницю, Зінчук Т. (2012)
Веклич О. - "Екологічна ціна” економічного зростання України, Шлапак М. (2012)
Панченко І. - QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація” (2012)
Возьний К. - Індуїзм і сучасна економіка (2012)
Ущаповський Ю. - Київська економічна школа ХІХ ст. в контексті зародження інституціоналізму (2012)
Коваль О. - Щодо гарантій збереження коштів загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2012)
Катаєв О. - Резерви технічного переозброєння енергомістких підприємств гірничо-металургійного комплексу Донбасу (2012)
Дем’яненко С. - Проблеми правового регулювання земельної реформи в Україні (2012)
Алексеєнко Л. - Пріоритети просторового розвитку економіки України в умовах переформатування глобального середовища (2012)
Омельчук В. - З історії русифікації шкільної освіти на Волині (2013)
Коваль В. - Історичні аспекти розвитку системи професійної підготовки робітничих кадрів в Україні у ХХ столітті (2013)
Баталія Л. - Альтернативне навчання в загальноосвітніх школах країн західнослов’янського світу (2013)
Пастовенський О. - Розподіл повноважень між управлінськими структурами в умовах розвитку громадсько-державного управління загальною середньою освітою (2013)
Григораш В. - Організація науково-методичної роботи в школі (2013)
Химинець В. - Інноваційна парадигма в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Пойда С. - Виконання індивідуальних завдань на дистанційному етапі підвищення кваліфікації учителів інформатики (2013)
Сивохоп Я. - Використання інтерактивних методів навчання в процесі підвищення кваліфікації педагогів із питань формування навичок здорового способу життя підлітків (2013)
Ворон О. - Комунікативна культура як основа професійної діяльності педагогічних працівників (2013)
Бордюк В. - Психолого-педагогічні особливості професійного розвитку майбутнього документознавця (2013)
Люшин М. - Розвиток міжнародної співпраці у системі загальної середньої освіти регіону: практичний аспект (2013)
Антощук С. - Кадрове забезпечення дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Ляхоцька Л. - Концептуальні засади модернізації дистанційного навчання в системі післядипломної педагогічної освіти (університетський досвід) (2013)
Мазурок М. - Критерії та показники розвитку професійної компетентності педагогів у процесі підвищення їх кваліфікації (2013)
Тимощук О. - Застосування редактора Windows Movie Maker як засобу створення відеофрагментів при викладанні уроків історії, Юсюк Т. (2013)
Басараба Н. - Платформа дистанційного навчання Moodle та її використання в організації навчального процесу (2013)
Ліончук Р. - Термін "гендер" у науковому дискурсі: вітчизняний та зарубіжний підходи (2013)
Базиль Л. - Форми і методи реалізації технології формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2013)
Романишина Н. - Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця "Play the game" в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи (2013)
Куріч М. - Використання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови (2013)
Черуха Н. - Особистісно зорієнтований підхід у навчанні іноземній мові у групах з неоднорідним складом студентів (2013)
Мартинюк В. - Концептуальні підходи до укладання посібників з іноземної мови професійного спрямування, Котелевська Р. (2013)
Балалаєва О. - Історико-педагогічний аналіз розвитку методики викладання латини у ВНЗ на межі ХХ-ХХІ ст. (2013)
Назарець В. - Формально-предметні форми вираженості авторської свідомості в текстах української адресованої лірики ХІХ – ХХ століть (2013)
Августюк М. - Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту (2013)
Ненько Ю. - Деякі практичні аспекти формування професійної мовленнєвої культури курсанта ВНЗ МНС України (2013)
Захарчук З. - Ефективні способи опрацювання партитури виразного читання, Ткачук О. (2013)
Акпинар Л. - Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання на основі спецкурсу "Підготовка майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій" (2013)
Мороз О. - Концептуальні умови реалізації принципів наступності в соціалізації дошкільників і молодших школярів (2013)
Лещенко Г. - Компетентнісний підхід до проведення уроків розвитку мовлення в початкових класах, Іванова Л. (2013)
Бордюк М. - Формування знань про електромагнітні властивості високомолекулярних сполук та їх систем у майбутніх учителів фізики та технології при вивченні спецкурсів, Шевчук Т., Бордюк Н. (2013)
Фурса О. - Якість професійної підготовки фахівців із дизайну як запорука успішної модернізації дизайн-освіти (2013)
Русіна Н. - Методика використання мультимедійних технологій на практичних і лабораторних заняттях із землевпорядних дисциплін (2013)
Остапчук В. - Цілісність мислення учнів при особистісно-розвивальному навчанні природничих предметів (2013)
Загородня А. - Педагогічний такт учителя у спадщині І.Синиці (2013)
Швидків Г. - Ретроспективний аналіз становлення вокальної педагогіки в Україні на прикладі Київської вокальної школи (2013)
Сверлюк Я. - Формування професійних навиків диригента оркестру як педагогічний процес (2013)
Тижбірак В. - Особливості практичної підготовки майбутнього керівника оркестрового колективу (2013)
Денисюк І. - Інтерпретація як феномен у музичному виконавстві (2013)
Пономаренко М. - Виховний потенціал вітчизняної музичної шевченкіани, Шихова Г. (2013)
Ванчицький А. - Методичні основи створення і розробки електронних ресурсів для дистанційного навчання (2013)
Васильченко Л. - Информационно-образовательное пространство и среда: от общего к частому (2013)
Косовець О. - Використання електронного підручника з інформатики в умовах інклюзивного навчання у ЗНЗ (2013)
Крутова Н. - Освітня мережа "Щоденник.ua" як інформаційне шкільне середовище в організації навчально-виховного процесу (2013)
Рябова З. - Використання інтернет-ресурсів у маркетинговому управлінні навчальним закладом (2013)
Стромило І. - Технології та методологія розробки електронних посібників (2013)
Табакова О. - Використання мультимедійних презентацій на уроках світової літератури (2013)
Старченко В. В. - Аналіз фінансового стану банків України в умовах фінансової нестабільності (2013)
Трембач Ю. С. - Особливості інформаційного забезпечення маркетингових досліджень зарубіжного ринку (2013)
Мосумова А. К. - Формування маркетингової політики підприємства на зовнішніх ринках (2013)
Волошина К. П. - Оцінка експортного потенціалу підприємства (2013)
Орлов В. В. - Планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2013)
Смуглякова В. С. - Теоретичні підходи до визначення економічної категорії "стратегія підприємства" (2013)
Місевра В. Г. - Обґрунтування вибору цінової стратегії підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Дем’янова Д. Ю. - Рекламне бюджетування на підприємстві в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Красніков Д. О. - Види міжнародних комерційних операцій (2013)
Імнадзе І. Н. - Маркетингові аспекти міжнародної діяльності підприємства (2013)
Мурзік Н. Ю. - Формування стратегії оновлення продукції підприємства (2013)
Ткаченко А. О. - Поняття та структура інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Довбня У. М. - Використання ресурсного та динамічного підходів для визначення рівня конкурентоспроможності підприємства (2013)
Овсій К. О. - Методи оцінки ефективності реклами та оптимізації медіапланування (2013)
Хорошко В. А. - Методи фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2013)
Медведєв М. В. - Сутність конкурентоспроможності банку (2013)
Nikitenko G. - The Formation of Competitive Advantages of Domestic Enterprises (2013)
Миняйленко Е. А. - Роль упаковки в принятии решения покупателем, Никитченко М. В. (2013)
Барсученко А. С. - Проблема обеспечения финансовой устойчивости предприятия (2013)
Мартынова В. В. - Психологические уловки влияния на покупателей, Халимон М. В. (2013)
Плюснина Н. В. - Этапы экономического анализа и их содержание (2013)
Білик І. Ю. - Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки підприємства (2013)
Гречко Е. Н. - Сущность безопасности предприятия (2013)
Денежко К. А. - Особенности маржинального анализа (2013)
Самко М. С. - Розробка комплексної методики аналізу виробничих запасів підприємства (2013)
Зінченко А. С. - Напрями розвитку методик аналізу формування та використання матеріальних ресурсів у виробництві (2013)
Горобець О. І. - Напрями розвитку використання трудових ресурсів (2013)
Драгун К. Г. - Шляхи покращення використання основних фондів (2013)
Писарева О. А. - Теоретичні аспекти аналізу показників ліквідності (2013)
Кириченко Є. О. - Аналіз структури та динаміки активів банку (2013)
Тищенко В. Б. - Особливості організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетних установах (2013)
Зосімова А. В. - Особливості та проблеми організації обліку грошових потоків (2013)
Вірченко М. А. - Проблеми оцінки ефективності інвестиційних проектів (2013)
Ободовська О. Ю. - Визначення соціальної та економічної цінності нової продукції (2013)
Краснікова О. С. - Система управління якістю як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2013)
Шевчук А. Ю. - Зміст маркетингу інновацій у діяльності підприємства (2013)
Кулінова Т. М. - Визначення поняття економічної безпеки підприємства, її суті та складових (2013)
Шевчук М. В. - Удосконалення методичного забезпечення з підвищення інвестиційної привабливості інноваційно активного підприємства (2013)
Сухомлин Ю. С. - Упровадження графіка документообігу в кадровій службі (2013)
Карабаджак К. І. - Технологія проведення адаптаційного тренінгу (2013)
Бишенко К. В. - Проблеми розвитку персоналу на вітчизняних підприємствах (2013)
Приходько А. М. - Механізм відбору персоналу (2013)
Сафонова Ю. С. - Планування трудової кар’єри як фактор професійного зростання персоналу (2013)
Гриневич Г. В. - Компетентнісний підхід у системі матеріального стимулювання праці (2013)
Тищенко О. О. - Чинники ефективності процесу адаптації персоналу (2013)
Д’якова Д. Д. - Особливості процесу підвищення кваліфікації на підприємствах України (2013)
Смолянінова О. В. - Методи оцінки персоналу організації (2013)
Поступна Л. М. - Сутність організації праці на підприєм (2013)
Шевченко Т. О. - Професійне навчання як ключовий елемент системи розвитку людських ресурсів підприємства (2013)
Свєтлічна С. Ю. - Роль соціальних мереж у рекрутингу персоналу (2013)
Іушина В. Д. - Підходи до сутності та структури соціально-психологічного клімату на підприємстві (2013)
Alyoshkina A. - Methodical Recommendations to Risk Analyzing Techniques (2013)
Євченко Д. А. - Процес вибору постачальника промислового підприємства (2013)
Журавель Н. О. - Використання SWOT-аналізу при визначенні відносин підприємства з постачальниками (2013)
Курило К. Ф. - Характеристика видів забезпечення логістичної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Логвин О. О. - Поняття та сутність запасів у логістичній системі виробничого підприємства (2013)
Марченко К. Є. - Управління розробкою інноваційних проектів (2013)
Shatalov I. - Proving the Factors of Enterprise’s Innovative Activity Influence on the Investment (2013)
Погрібняк А. О. - Напрям удосконалення маркетингових досліджень на підприємстві (2013)
Оніщук Ю. Ю. - Мотивація як одна зі складових ефективного управління розвитком людських ресурсів організації (2013)
Дригваль С. А. - Організація контролю за виконанням місцевого бюджету (2013)
Петрик М. О. - Аналіз сучасних методів оцінювання діяльності персоналу на прикладі вітчизняного та закордонного досвіду (2013)
Коц А. І. - Етапи розроблення маркетингової стратегії для підприємства (2013)
Мельник С. І. - Принципи контролінгу в управлінні підприємством (2013)
Іванов І. О. - Теоретичні аспекти формування та розвитку виробничого потенціалу промислового підприємства (2013)
Райська А. М. - Причини зниження ринкової капіталізації українських підприємств після проведення первинного розміщення акцій (IPO) і шляхи уникнення цього явища (2013)
Коваленко К. А. - Дослідження сутності збалансованої системи показників та її впровадження у вітчизняній практиці (2013)
Соляник Н. Ю. - Порівняльна характеристика моделей консультування (2013)
Величко А. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємства (2013)
Зеленський М. В. - Перспективи використання аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, Шляхова А. В. (2013)
Алтухов О. Г. - Теоретичні аспекти управління запасами на підприємстві (2013)
Геєць В. - Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним), Гриценко А. (2012)
Вшневський В. - Промислова політика: теоретичний аспект (2012)
Парнюк В. - Визначення поняття "доход" в економічній теорії (2012)
Сидорова А. - Кількісна оцінка узгодженості інтересів суб’єктів іноземного інвестування, Анісімова Г. (2012)
Радіонов Ю. - Причини і наслідки неефективного використання міжбюджетних трансфертів (2012)
Фурдичко О. - Лісовий сектор економіки України: проблеми і перспективи розвитку, Дребот О. (2012)
Амбросов В. - Вплив системних зв’язків на організаційну структуру агроформувань (2012)
Відомий вчений, педагог, дослідник (2012)
Слухай С. - Досягнення та проблеми фінансової децентралізації в Україні (2012)
Таміліна Л. - Способи формування контрактних інститутів як фактори економічного зростання: порівняльний аналіз, Бакланова О. (2012)
Яковлєв А. - Визначення соціально-економічної ефективності робочої сили в умовах інноваційного розвитку, Черненко М. (2012)
Шірінян Л. - Емпірична оцінка ринкового попиту на страхові послуги для незаможного населення України, Шірінян А. (2012)
Озімковська В. - Емпіричне дослідження паритету купівельної спроможності гривні відносно євро, долара і російського рубля (2012)
Васильєв О. - Прогнозування рівня безробіття в Україні (2012)
Прейгер Д. - Реалізація транзитного потенціалу України як фактор зміцнення економічних зв’язків між Європою та Азією, Жаліло Я., Собкевич О., Ємельянова О. (2012)
Скрипчук П. - Економічні засади розвитку екологічних сертифікації та стандартизації (2012)
Губені Ю. - Місцеві ініціативи як інструмент розвитку сільських територій, Оліщук П. (2012)
Бобров Є. - Сучасні підходи до дослідження економічної безпеки (2012)
Юрчишин В. - Концептуально важливий науковий погляд на господарства населення України (2012)
Корнієнко І. - Український аграрний сектор: тенденції та альтернативи розвитку (2012)
Белякова А. Г. - Сравнительная оценка действия L-лизина эсцинат и Контрикала на кровоток и морфологию сосудов в головном мозге бодрствующих кроликов при общей вибрации (2013)
Глазков Е. О. - Дослідження процесу адаптації студентів до навчання у вищих навчальних закладах (2013)
Думанский Ю. В. - Сравнительная эффективность неоадъювантной терапии в комбинированном лечении рака мочевого пузыря после открытых и трансуретральных резекций, Мальцев А. В. (2013)
Жаркова А. В. - Шляхи корекції гіпергомоцистеїнемії та дисліпідемії на фоні тривалого прийому інгібіторів протонної помпи (2013)
Задирака Д. А. - Клінічні особливості перебігу серозних i гнійних менінгітів, Рябоконь О. В. (2013)
Захарьян Е. А. - Морфологические и фенотипические маркеры дисплазии соединительной ткани у больных с варикозной болезнью вен нижних конечностей (2013)
Колесник Н. С. - Качество и эффективность химиопрофилактики у детей, инфицированных микобактериями туберкулеза (2013)
Клименко А. В. - Значение онкомаркера СА 19-9 в диагностике хронического панкреатита (2013)
Клименко В. І. - Концептуальні напрямки оптимізації психіатричної допомоги населенню похилого та старечого віку, Діхтяр А. Ю. (2013)
Крайдашенко О. В. - Патогенетическое значение sCD40L у пациентов пожилого и старческого возраста со стабильной стенокардией напряжения: альтернатива С-реактивному белку, Шальмина М. А. (2013)
Парченко В. В. - Фармакобіохімічні характеристики піперидиній 2-(5-фуран-2-іл)-4-феніл-1,2,4-тріазол-3-ілтіоацетату, Пархоменко Л. І., Іздепський В. Й., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2013)
Сыровая А. О. - Антистрессовая активность в политропном спектре фармакологического действия лозартана (2013)
Франчук С. В. - Плазмові концентрації С-натрійуретичного пептиду та ендотеліну-1 у жінок, які перенесли судинні події на фоні гіпертонічної хвороби, при успадкуванні різних варіантів гена рецептора ангіотензину ІІ першого типу, Старжинська О. Л. (2013)
Черный В. Н. - Критерии оценки при выборе вида фиксации импланта для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Москальков А. П., Малышев В. В., Головаха М. Л. (2013)
Павличенко В. И. - Медико-биологические аспекты синантропных коллембол, Приходько А. Б., Стеблюк М. В., Емец Т. И., Малеева А. Ю. (2013)
Mосула Л. M. - Взаємозв’язок "структура – протипухлинна активність" 4-тіазолідонів з бензотіазольним фрагментом у молекулах (2013)
Зедан Ф. А. - Изучение структурно-механических свойств суппозиториев с амлодипином, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Нагорный В. В. (2013)
Иванько О. Г. - Методическое обоснование программы физической реабилитации артериальной гипертензии у студентов первых курсов медицинского университета, Михалюк Е. Л., Пидкова В. Я., Малахова С. Н., Пащенко И. В., Круть А. С., Шульга А. А., Кизима Н. В., Пацера М. В., Радутная Е. А. (2013)
Курочка В. Л. - Формування здорового способу життя у пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями: наукове обґрунтування в досконалення роботи лікаря загальної практики (2013)
Александрова Е. В. - Изменения педагогических и психологических аспектов при введении информационных технологий в преподавание биохимии, Белоконь Л. Е., Иванченко Д. Г., Крисанова Н. В., Рудько Н. П., Макоед О. Б., Шкода А. С. (2013)
Биднюк Е. А. - Информационные технологии в стоматологической диспансеризации учащихся средней школы, Годлевский Л. С., Баязитов Н. Р. (2013)
Гойко О. В. - Технологія обробки й аналізу медичних даних з урахуванням їх особливостей, Мохначов С. І. (2013)
Довбыш М. А. - Психологические аспекты современных информационно-образовательных технологий для высшей школы, Волошин М. А., Сырцов В. К. (2013)
Доля В. С. - Современные информационные технологии в преподавании фармакогнозии, Мозуль В. И., Мазулин А. В., Головкин В. В., Самко А. В. (2013)
Жадько В. А. - Філософія як метод когнітивної педагогіки (2013)
Зябліцев С. В. - Інформаційні особливості лабораторної інформаційної системи "УРАН", Новосельська В. В., Чернобривцев П. А. (2013)
Иванченко Е. З. - Опыт применения современных информационных ресурсов в преподавании биофизики студентам заочной формы обучения, Денисенко О. Н., Мельникова О. З., Михина И. И., Портная Е. А., Пряхин О. Р., Сливко Э. И. (2013)
Лущик У. Б. - Обґрунтування потреби інноваційних медичних технологій у сучасних інформаційних програмних носіях на прикладі технологій діагностики та корекції серцево-судинної патології, Новицький В. В. (2013)
Нессонова М. Н. - Метод рейтингового голосования комитета алгоритмов в задачах классификации с учителем (2013)
Нечипоренко Ю. Л. - Системи підтримки електронних медичних карток (2013)
Рев’яцький І. Ю. - Передумови стандартизації електронної номенклатури лікарських засобів в Україні (2013)
Хейлик В. Д. - Интегративно-когнитивный подход к обучению иностранных студентов-медиков записи лекций по специальности (2013)
Чугунов В. В. - Пути трансформации и адаптации образовательных инструментов к современным условиям, Федорик В. М., Пиронкова О. Ф., Данилевская Н. В., Курило В. А. (2013)
Ангелова С. О. - Застосування методики "Карти свідомості" у структуризації навчального матеріалу в післядипломній та дистанційній освіті медиків (2013)
Гейченко Е. И. - Когнитивный подход в обучении языку студентов-нефилологов (2013)
Горілик Д. В. - Розробка програмного забезпечення для клініко-фармацевтичного аналізу, Левицька О. Р., Громовик Б. П. (2013)
Денисенко С. В. - Проблеми моніторингу здоров'я дітей, народжених за допомогою технологій екстракорпорального запліднення (2013)
Дудченко И. А. - Критерии эффективности в задачах медицины и здравоохранения (2013)
Жирок М. М. - Особливості емоційної взаємодії викладача і слухачів при дистанційній передачі знань, Краснов В. В. (2013)
Марценюк В. П. - Модуль реєстрації виконання студентами матрикулів практичних навичок та оцінок за ОСКІ в системі електронного контролю знань на базі СДО MOODLE, Семенець А. В. (2013)
Мінцер О. П. - Інформатизація охорони здоров'я та функціонування фармацевтичних ринків, Бабінцева Л. Ю. (2013)
Мінцер О. П. - Створення єдиної інформаційної системи охорони здоров'я та забезпечення державної політики в області статистики охорони здоров'я (2013)
Пенкин Ю. М. - Особенности преподавания дисциплины "Информационные технологии в фармации" в университете La Trobe (Австралия), Яценко Н. М. (2013)
Петров В. В. - Особливості програмних та апаратних засобів персонального медичного електронного паспорту, Крючин А. А., Горбов І. В., Денисюк М. С. (2013)
Пинькас В. Г. - Интеллектуальная поддержка проведения практических занятий в компьютерном обучении, Топоркова О. А., Кувичка И. Н., Скориков О. А. (2013)
Попов А. М. - Характеристика мультимедійних технологій як засобу розробки інтерактивного контенту для систем дистанційного навчання, Біленький О. С., Захарчук І. С. (2013)
Рубан А. М. - Система підтримки прийняття рішень при вітректомії у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією, Зольнікова А. Ю. (2013)
Рябух Н. М. - Проблемы обработки и формализации медицинских и фармацевтических данных и пути их решения, Радовинчик О. А. (2013)
Сепетий Д. П. - Обмеження дистанційного навчання: проблема інтерактивності (2013)
Таращенко Ю. Н. - Алгоритмы поиска подобных клинических случаев при доброкачественных очаговых образованиях щитовидной железы, Янчий И. Р., Болгов М. Ю. (2013)
Шупяцький І. М. - Захист персоніфікованої медичної інформації в нових умовах створення та взаємодії державних реєстрів (2013)
Патон Б. Е. - МААН: истоки, создание, деятельность (к 20-летию образования Международной ассоциации академий наук) (2013)
Грінченко В. Т. - Комп’ютери і наука, Грінченко Т. О. (2013)
Лавріщева К. М. - Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з питань технології програмування (2013)
Чайковський Ю. Б. - Наукометричні бази та їх кількісні показники (Частина ІІ. Фактори, що впливають на кількісні показники наукометричних баз), Сілкіна Ю. В., Потоцька О. Ю. (2013)
Амоша О. І. - Дорожня карта метановугільної галузі (рецензія на книгу М.О. Ілляшова, В.В. Левіта, Ю.В. Філатова "Очерки о метаноугольной отрасли") (2013)
Меркулов О. Є. - Творчий шлях металурга (до 75-річчя з дня народження академіка НАН України В.І. Большакова) (2013)
90-річчя академіка НАН України О.М. Алимова (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю.С. Самойленка (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В.Ф. Сагача (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.О. Шульги (2013)
Наука формує наше майбутнє (лекція лауреата Нобелівської премії доктора Рьоджі Нойорі) (2013)
Бирка М. - Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін (2013)
Василенко Ю. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти у контексті впровадження та розвитку дистанційної форми навчання (2013)
Васильченко Л. - Інформаційно-освітній простір методичної служби регіону: управлінський аспект (2013)
Вєтров І. - Веб-портал "Освіта Рівненщини" як інформаційно-комунікаційне освітнє середовище (2013)
Вольянська С. - Модель багатовекторної системи неперервної освіти педагогічних працівників на регіональному рівні (2013)
Галас А. - Підготовка методичних і педагогічних кадрів до впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти (2013)
Гладуш В. - З історії становлення методичних служб в Україні (2013)
Гулеватий А. - Модель психологічної готовності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в умовах інформаційного розвитку освіти (2013)
Дейнеко С. - Інноваційні підходи до надання послуг в освіті через освітні округи, Мішустіна Л., Тітарчук Н. (2013)
Дзеґа В. - Організаційно-методичне забезпечення вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників сільської школи на андрагогічних засадах (на прикладі Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Драбівського району Черкаської області) (2013)
Драч І. - Компетентність фахівця як теоретична проблема (2013)
Дрозд Т. - Консультативно-тренінговий центр "Крок" – інноваційна структура у роботі методичної служби (2013)
Єгорова В. - Фахова ключова компетентність як складова сучасних вимог до науково-педагогічних працівників (на прикладі викладачів іноземних мов) (2013)
Єремізіна Л. - Інноваційний напрямок методичної роботи з керівними кадрами освіти (2013)
Живюк І. - Вікіпедія та вчитель: готовність до взаємодії (2013)
Іванова С. - Термінологічно-понятійні проблеми у процесі інспектування діяльності вищих закладів післядипломної педагогічної освіти державною інспекцією навчальних закладів України (2013)
Кабак В. - Модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів технічного університету до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2013)
Кавецький В. - Урахування соціально-професійних орієнтирів школярів у профорієнтаційній діяльності загальноосвітніх шкіл (2013)
Каратаєва М. - Розвиток інформаційно-освітнього середовища – умова підвищення професійних компетентностей педагога (2013)
Кириченко В. - Методичне забезпечення виконання міської екологічної програми (2013)
Кічула М. - Стандартизоване тестування в стандарті освіти Польщі (2013)
Коновальчук І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Кулик О. - Управління якістю надання освітніх послуг загальноосвітніми навчальними закладами на основі інформаційних технологій (2013)
Лузан Л. - Особливості управління розвитком учителів філологічних дисциплін у межах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Люшин М. - Понятійна система дослідження проблеми реалізації релігієзнавчої складової змісту всесвітньої історії на уроках у 6-7 класах загальноосвітніх шкіл (2013)
Махиня Т. - Зміст, форми і методи роботи з розвитку управлінських умінь керівників дошкільних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації (2013)
Мокрогуз О. - Мультимедійні засоби на уроках у масовій практиці навчання історії (2013)
Мурована Н. - До проблеми визначення структури інноваційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Осипенко С. - Взаємодія методичних служб у рамках функціональної підсистеми "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту (2013)
Панасюк Н. - Емпіричне дослідження стану сформованості економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Покроєва Л. - Формування інформативної компетентності як фактор особистісно-професійного зростання педагогів (2013)
Почуєва О. - Презентаційна діяльність сучасного навчального закладу (2013)
Приходькіна Н. - Особливості професійно-педагогічної підготовки викладача вищої школи США у системі підвищення кваліфікації (2013)
Радиш О. - Програмно-цільове управління розвитком життєтворчої особистості (2013)
Руснак Т. - Розвиток професійної компетентності вчителів фізики на курсах підвищення кваліфікації (2013)
Сенчук Ж. - Розвиток корпоративної культури як інноваційний напря діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Старєва А. - Розвиток методичної підготовки майбутнього вчителя-суспільствознавця: 80-ті роки ХХ століття (2013)
Тимощук О. - Використання освітніх веб-ресурсів у підготовці вчителів технологій з охорони праці (2013)
Харченко А. - Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти (2013)
Хворостенко І. - Розвиток самоосвітньої компетентності як психолого-педагогічна проблема (2013)
Хоронжевський О. - Навчально-методичне забезпечення формування основ гігієнічної культури в процесі трудового навчання в основній школі (2013)
Чернікова Л. - Науково-методичний супровід розвитку ІТ-компетентності вчителів (2013)
Шевченко О. - Педагогічна майстерня як форма професійного розвитку молодого вчителя (2013)
Шиянюк Л. - Кейс-метод у формування комунікативної компетентності студентів технічного вишу на заняттях з української мови (2013)
Шмирук Н. - Розвиток критичного мислення педагогічних працівників засобами дискусійних форм навчання в умовах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Шуляк Н. - Дослідження ціннісного ставлення до людини у моральних вчинках старшокласників (2013)
Ягоднікова В. - Дослідження суб’єктивних чинників, що впливають на ефективність інноваційної педагогічної діяльності у вихованні (2013)
Гальчинський А. - Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми (2012)
Сіденко В. - Модифікація світової економіки під впливом новітніх факторів глобальної трансформаційної кризи (2012)
Чаленко О. - Про невизначеність поняття "потенціал” в економічних дослідженнях (2012)
Бутенко А. - Державна підтримка підприємницького сектору України: досвід і проблеми, Сараєва І. (2012)
Смовженко Т. - Моделювання динаміки процентних ставок в умовах інфляції, Хиленко В., Андрос С. (2012)
Горчакова О. - Модель економічного простору (2012)
Попова О. - Агросфера: соціоекономічний зміст і засади сталого розвитку (2012)
Прокіп А. - Сучасні підходи до енергозабезпечення людства в умовах формування суспільства сталого розвитку (2012)
Гош О. - Про економічну сутність понять "співробітництво” і "партнерство” (2012)
Хвесик М. - Парадигмальний погляд на концепт сталого розвитку України, Бистряков І. (2012)
Мазур В. - Економічні аспекти стану металургії України, Тимошенко М. (2012)
Клунко Н. - Зарубіжний досвід імпортозаміщення у фармацевтичній галузі як приклад для України (2012)
Колосок В. - Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу, Верескун М., Дроботіна К. (2012)
Твердохлібова Д. - Методика оцінки впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи бюджету (2012)
Ковтун О. - Стратегічні альтернативи для бізнесу та конкуренції в сучасній економіці (2012)
Дем’яненко С. - Стратегія адаптації аграрних підприємств України до глобальних змін клімату, Бутко В. (2012)
Мельник В. - Сучасна податкова політика у країнах ЄС-15, Кощук Т. (2012)
Ільченко С. - Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України (2012)
Лупенко Ю. - Державне регулювання структурної трансформації в харчовій та переробній промисловості (2012)
Онегіна В. - Умови еквівалентності обміну (2012)
Калетнік Г. - Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави, Козловський С., Козловський В. (2012)
Шедяков В. - Трансформації конкурентоспроможності системи господарювання під впливом змін у міжнародному поділі праці (2012)
Савчук І. - Вплив експортної орієнтації залізничного транспорту України на його розвиток за роки незалежності (2012)
Леонов Д. - Діалектика дивідендної політики в умовах зростання невизначеності фондових ринків, Прасолов І. (2012)
Козюк В. - Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення (2012)
Бобко А. - Лісівництво і державна політика щодо користування землями лісогосподарського призначення в Україні (2012)
Грищенко А. - Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України (2012)
Голубка С. - М. Балудянський – реформатор і теоретик основних засад фінансово-економічної науки (2012)
Якубовський М. М. - Внутрішній ринок як дзеркало проблем української промисловості (2012)
Ткаченко Л. Г. - Побудова багаторівневої пенсійної системи як напрям національної пенсійної реформи (2012)
Гура Н. О. - Неприбуткові організації в Україні: особливості діяльності та класифікація (2012)
Пустовойт О. В. - Системна нестійкість і альтернативи розвитку української економіки (2012)
Богдан Т. П. - Достатність міжнародних резервів як передумова забезпечення макрофінансової стабільності (2012)
Радіонов Ю. Д. - Основні види та суть бюджетних порушень (2012)
Михайловська О. В. - Синергетичний ефект від взаємодії стимулювання внутрішнього попиту і розвитку вітчизняного виробництва в умовах глобалізації (2012)
Шубравська О. В. - Оптові ринки сільськогосподарської продукції: європейський досвід та українські перспективи, Ринденко Н. А. (2012)
Балакірєва О. М. - Взаємозв’язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності, Ноур А. М. (2012)
Свято ветеринарного братерства. Науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку галузі ветеринарної медицини" з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини (2013)
Горжеєв В. М. - Комплексний підхід – запорука успіху в боротьбі з туберкульозом тварин (2013)
Зейналова Шалала Карам - Сравнительное изучение показателей сероконверсии при ньюкаслской болезни птиц, тестируемых с помощью РТГА и ELISA (2013)
Потоцький М. К. - Опісторхоз (Opisthorchosis), Тютюн А. І., Джміль В. І. (2013)
Палюх Т. А. - Застосування препарату "Мінковіт" для нормалізації мінерального обміну в організмі лактуючих норок, Цвіліховський М. І. (2013)
Омеляненко М. М. - Зміна яєчників за різного стану організму корів (2013)
Rublenko S. V. - Role of heart rate variability and endogenous pain factors at various schemes of anesthetic maintenance of abdominal operations in dogs, Rublenko M. V., Vlasenko V. M., Andriiets V. G. (2013)
Пономаренко В. М. - Лікарські рослини у ветеринарній практиці (2013)
Соколов Ю. В. - Ветеринарные нанотехнологии – реальность или экзотика? (2013)
Федорчак О. П. - Боротьба з лейкозом великої рогатої худоби в приватному секторі, Шевчук П. Ф. (2013)
Сорока Н. М. - Підготовка магістрів для ветеринарного забезпечення здоров’я екзотичних і диких тварин, Козачок В. С. (2013)
Омельчук О. В. - Славний ювілей (2013)
Білик В. В. - Неймовірний випадок із практики ветеринара (2013)
Прядко В. П. - Випадок з офтальмохірургії (2013)
Букраба Н. М. - Лікування отитів змішаної етіології у собак (2013)
Длугопольський О. В. - Сучасні погляди на корупцію та мінімізацію її негативного впливу на економіку України, Івашук Ю. П. (2012)
Боголіб Т. М. - Модернізація економічного механізму діяльності університетів (2012)
Кобушко І. М. - Визначення рівня конкуренції на фондовому ринку як провідному сегменті інвестиційного ринку (2012)
Мельников О. С. - Економіко-математична модель оцінки доцільності проведення конкурсних торгів при здійсненні державних закупівель (2012)
Куриляк В. Є. - Вплив глобалізації на економічний розвиток України, Савельєв Є. В. (2012)
Шкодіна І. В. - Сучасні тенденції самоорганізації світової економічної системи (2012)
Полуянов В. П. - Світова практика державно-приватного партнерства в інфраструктурному забезпеченні комунального господарства (2012)
Чорний Р. С. - Просторові особливості формування і розвитку трудового потенціалу (2012)
Леоненко П. М. - Відродження традицій, Суторміна В. М. (2012)
Каменєв о. Ю. - Проблематика підходів до дослідження безпеки використання ергатичних систем керування на залізничному транспорті (2013)
Косолапов А. А. - Методика оценки надёжности нечётких систем с использованием различных видов размытых множеств (2013)
Косенко Є. Я. - Удосконалення реагування на аварійні ситуації при перевезенні небезпечних вантажів на залізниці, Кухлівський С. В., Бондаренко Б. М., Подзігун І. І. (2013)
Бараш Ю. С. - Формування організаційної структури за видами діяльності, Марценюк Л. В. (2013)
Golovchuk A. F. - Free-piston engine-and-hydraulic pump for railway vehicles, Prikhodko K. V. (2013)
Міщенко Т. М. - Методи аналізу стохастичних перехідних електромагнітних процесів у системах електричної тяги (2013)
Нікітенко А. В. - Кореляційно-дисперсійний метод визначення складових повної потужності в пристроях електричного транспорту, Костін М. О. (2013)
Вакуленко І. А. - Визначення механізму зношування вуглецевої сталі з мартенситною структурою (2013)
Дудкина В. В. - Адгезионная прочность никелевых и цинковых покрытий с медной основой, электроосажденных в условиях внешней стимуляции лазерным излучением (2013)
Логвінова Н. О. - Економіко-математичне обґрунтування розподілу поїздопотоків на напрямку залізничних перевезень з паралельними ходами знам’янка–одеса (2013)
Казача Ю. И. - Исследование механических свойств pb-ca-sn сплавов и лент для токоотводов герметизированных свинцово-кислотных аккумуляторов (VRLA), Шнуровой С. В., Иванов В. А., Дзензерский В. А., Бурылов С. В., Скосарь В. Ю. (2013)
Костриця С. А. - Оптимізація несучої конструкції планувальника баластної призми СПЗ-5/UA, Товт Б. М. (2013)
Саидова А. В. - Разработка математических моделей вагона на тележках 18-9810 и 18-9855 для исследования износов колес, Орлова А. М. (2013)
Устенко С. А. - Метод побудови просторової перехідної кривої, Діданов С. В. (2013)
Бербушенко В. П. - Про деякі аспекти вибухів у ґрунтах штучних споруд, Марущак О. В. (2013)
Щербак А. С. - Исследование свойств современных теплоизоляционных материалов (2013)
Пічурін В. В. - Теоретико-методологічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів у процесі фізичного виховання (2013)
Шпак О. - Проектна ідеологія формування економічних суб’єктів, Вишківська В., Примаченко Н. (2013)
Квас О. - Ідеї дитиноцентризму в українському освітньому просторі у другій половині XIX – на початку XX ст. (2013)
Kryński А. - Edukacja a ewangelizacja w szkole XXI wieku (2013)
Łupiński S. - Etyka i kryzys w ujźciu encykliki Benedykta XVI "Deus caritas est” (2013)
Микитюк О. - Формування особистості вчителя в процесі ціннісного ставлення до здоров’я, Шиян О. (2013)
Ашиток Н. - Особи з обмеженими можливостями на ринку освітніх послуг (2013)
Мадзігон В. - Дидактичні шляхи антикризової політики підприємницької діяльності (2013)
Костяк М. - Концепція регіонального розвитку індустрії здоров’я (на прикладі Херсонської області), Шмалєй С., Підвисоцький В., Редька І., Підвисоцький В. (2013)
Шиделко А. - Професійне самовизначення молодої особистості (2013)
Томашевський В. - Розвиток естетичної активності майбутніх дизайнерів у процесі професійної підготовки (2013)
Бродська О. - Мовностилістичні особливості малої прози Артура Шніцлера (2013)
Кемінь Г. - Особливості застосування комунікативного підходу у процесі вивчення іноземної мови молодшими школярами, Волошанська І. (2013)
Колодійчук Л. - Врахування специфіки електротехнологічних методів обробки у процесі проектування технічних дисциплін в аграрному навчальному закладі, Гайдукевич С. (2013)
Кравець Р. - Модернізація системи вищої аграрної освіти в умовах полікультуризації суспільства (2013)
Хомишак О. - Теоретичні аспекти змішаного навчання (2013)
Лучаківська І. - Українське національне життя у Холмі в міжвоєнний період, Павлів І. (2013)
Христук О. - Кар’єрний розвиток особистості як складова її професійного розвитку (2013)
Чорний Ю. - Роль діяльності Богдана Каськіва в розвитку Львівської виконавсько-педагогічної скрипкової школи (2013)
Мащакевич М. - Формування готовності до організаційно-економічної діяльності в малому бізнесі як складова підготовки майбутніх менеджерів (2013)
Лямзіна Н. - Розробка веб-квесту як засобу навчання майбутніх економістів професійно орієнтованого усного виступу у супроводі комп’ютерної презентації (2013)
Сніца Т. - Педагогічні умови розвитку полікультурної компетентності курсантів академії ДПСУ (2013)
Лужецька О. - Лінгвістичні особливості коротких оповідань Джойс Керол Оутс (на прикладі оповідання "Плями крові” ("Bloodstains”), Петришин О. (2013)
Горбатюк Л. - Теоретико-історичні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності фахівця (2013)
Секевіч Д. - Формування моральної культури майбутніх менеджерів у навчальних закладах Польщі (2013)
Савка І. - Основні принципи і закономірності економічного виховання учнівської молоді (2013)
Навроцька В. - Важливість розпізнавання модифікації звуків у зв’язному мовленні для успішного вивчення англійської мови (2013)
Назаренко О. - Використання мультимедійної презентації для формування іншомовної професійної комунікативності у студентів вищої технічної школи (2013)
Мамедова І. - Управління освітньою діяльністю в системі безперервної освіти (2013)
Перішко І. - Суть та напрями розвитку стратегії маркетингу в основних видах складових туристичної діяльності (2013)
Василиків І. - Сучасний стан інформатизації освітньої галузі (2013)
Овчар О. - Організація економічної допрофільної підготовки з математики в системі загальної середньої освіти (2013)
Майорчак Н. - Феноменологія людської брехливості: віковий ракурс (2013)
Волох О. - Значення хорового мистецтва в естетичному вихованні школярів (2013)
Петровська Т. - Методи і прийоми розвитку образного мовлення на уроках читання в 4 класі (2013)
Мнухин А. Г. - Устройство сверхбыстродействующей защиты, Брюханов А. М., Горошко И. П., Коротков В. В., Иорданов И. В., Мнухин В. А. (2012)
Иотенко Б. Н. - Безопасные условия эксплуатации гидрозащитной шахты по газовому фактору, Беляева Е. В. (2012)
Анненков Е. П. - О длине тупиковых выработок, проветриваемых гибкими вентиляционными трубами, Шевцов С. А., Иотенко Б. Н., Скрыпник А. В., Мислявцев В. Н. (2012)
Тында Г. Б. - Механизм формирования взрывоопасной среды в горных выработках в результате действия переходных процессов при общешахтном реверсировании вентиляционной струи (2012)
Дедич И. А. - Особенности метанодобываемости скважин дегазации выработанного пространства действующих очистных забоев, пробуренных с поверхности (2012)
Павлыш В. Н. - Автоматизация управления процессами воздействия на угольные пласты, Хасер Исмаил Даех, Аль-Джерди Орва (2012)
Павлыш В. Н. - Применение комплексного гидропневматического воздействия на угольный пласт для снижения газовыделения и пылеобразования, Гребенкин С. С., Стеблин В. В. (2012)
Павлыш В. Н. - Исследование процессов функционирования гидросистем механизированных крепей для повышения безопасности очистных работ на наклонных пластах, Зензеров В. И., Гребенкина А. С., Гродзинский П. Я. (2012)
Кудинов Ю. В. - Автоматическая система локализации взрывов КВПШ.1, Лепихов А. И., Новиков Р. Н. (2012)
Гутаревич В. О. - Исследование процесса взаимодействия ходового колеса с подвесным монорельсом (2012)
Федоров Е. М. - К вопросу модернизации и создания новых отечественных подъемных машин для вертикального подъема с учетом режима предохранительного торможения (2012)
Кудинов Ю. В. - совершенствование технических средств для обеспечения взрывопожаробезопасности низковольтных электрических сетей, Солёная О. Я. (2012)
Колосюк В. П. - Полезное использование реактивной энергии в импульсных системах потребителей электроэнергии, Тимченко В. И. (2012)
Стоян В. Н. - Повышение безопасности ведения работ проходческих участков путем обеспечения непрерывности проветривания тупиковых выработок угольных шахт, Колосюк В. П. (2012)
Долженков А. Ф. - Критерии оценки защитных свойств шахтерской спецобуви, Болибрух Б. В., Ленский В. Г. (2012)
Деревянский В. Ю. - Классификация условий формирования безопасной деятельности работников угольных шахт (2012)
Деревянский Ю. В. - Классификация законов и закономерностей травматизма, Сергеев В. А. (2012)
Деревянский В. Ю. - Определение трендов в динамике травматизма на угольных шахтах с использованием фигур технического анализа (2012)
Акопян Р. А. - Спрощений розрахунок подвійної рознесеної головної передачі автобуса, Дубянський О. В. (2013)
Bełch P. - Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury transportu drogowego w województwie podkarpackim, Gazda A. (2013)
Ванкевич П. І. - Покращення конструктивних параметрів приладів контролю температури, що відтворюють траєкторії руху дослідних об’єктів, Ільків І. М., Спічак В. С., Богуцький С. М. (2013)
Вйонцек О. С. - Особливості управління знаннями на підприємствах транспортної галузі України (2013)
Вільковський Є. К. - Цифровий тахограф як засіб зменшення кількості небезпечних дорожніх ситуацій, Кельман І. І. Поляник Р. Р. (2013)
Вітрух І. П. - Методика визначення техніко-економічного рівня технічних виробів, транспортних засобів та транспортно – технологічних машин, Босий М. А., Вітрух П. І. (2013)
Wojewoda P. - Badanie częstotliwości jazdy rzeszowskich autobusów miejskich na przykładzie wybranej linii, Mądziel M. (2013)
Wojtoń M. - Adaptacja układu wtryskowego multec xm do stanowiska badawczego, Balawender K. (2013)
Горбай О. З. - Розміщення та оснащення робочого місця водія автобуса загального призначення частина 2 (2013)
Гудз Г. С. - Визначення раціональної тривалості дефектування автобусних кузовів на засадах ймовірнісно-статистичного підходу, Осташук М. М., Королевич Л. М. (2013)
Diveyev B. - Lamina elastic constants identification based on dynamic testing and refined theory, Butyter I., Pelekh J., Kernytskyy I. (2013)
Zielińska E. - Wymagania dotyczące okręgowej stacji diagnostycznej (2013)
Калиновський А. О. - Економічна модель оцінки забезпечення якості відновлення авіаційної техніки, Голомовзий В. М., Чорій М. В. (2013)
Karbowniczek D. - Analiza wskaźnika głębokości deformacji nadwozia samochodu osobowego w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego, Lejda K. (2013)
Карпенко В. Р. - Визначення керуючих дій водія в умовах маневрування легкового автомобіля малого класу, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І. (2013)
Качмар Р. Я. - Оптимізація теплового стану автомобільного двигуна за рахунок використання термостата з електронним керуванням, Панчишин А. С. (2013)
Ковальов В. Г. - Реалізація транзитного потенціалу, як механізм забезпечення транспортної безпеки, Козак В. Р., Лакомська Н. І. (2013)
Konieczny D. - Wpływ wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki ubezpieczeniowej OC i AC, Mądziel M. (2013)
Копитко М. І. - Тенденції впливу тіньової економіки на рівень економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Критенко О. О. - Протидія корупції у сфері державних закупівель в транспортному комплексі в Україні, Козак В. Р., Лакомська Н. І. (2013)
Lejda K. - Fnaliza systemów bezpieczeństwa w pojazdach używanych w spedycji krajowej i międzynarodowej, Krzemiński A. (2013)
Lew K. - Technologie wykorzystywane w elektronicznym poborze opłat, Klimaszewski P. (2013)
Литвишко Л. О. - Управління товарними запасами підприємства в ринкових умовах, Кельман І. І. (2013)
Марков Б. М. - Особливості антимонопольного регулювання у галузі транспорту в Україні, Козак В. Р. Лакомська Н. І. (2013)
Пасічник А. М. - Фактори, що впливають на формування транспортно-логістичних мереж, Вітрух І. П., Кутирєв В. В. (2013)
Пасічник А. М. - Застосування супутникових та геоінформаційних технологій в системах управління перевезенням вантажів, Мороз Б. І., Кузьменко А. І. (2013)
Петренко О. К. - Травматизм на дорогах міста з підвищеним рівнем вібрації та шуму, Белявська Б. М. (2013)
Пінішко В. С. - Система тарифів України в контексті економічної кризи, Рудницька О. С. (2013)
Подолян О. І. - До питання безпеки руху на автомобільних дорогах України, Матковський Ю. А., Радковський Б. Т. (2013)
Подолян О. І. - До питання ефективного використання палива в теплових двигунах (в порядку обговорення), Матковський Ю. А. (2013)
Попович В. В. - Вплив кутів поздовжнього й поперечного нахилу осей шворнів на кінематику кермового приводу автобуса із залежною передньою підвіскою з урахуванням координат центра кульового пальця важеля поворотного кулака, Крайник Л. В. (2013)
Семерак В. М. - Математична модель розрахнку теплового стану елементів гальмівних систем з урахуванняям термочутливості коефіцієнта тертя, Косарчин В. І., Іваник Є. Г. (2013)
Сохацький А. В. - Моделювання аеродинаміки транспортного апарата з використанням осередених за Рейнольдсом рівнянь Нав’є – Стокса, Вітрух І. П. (2013)
Ustrzycki A. - Wpływ przedwtrysku na zajwiska falowe w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym, Jaworski A., Kuszewski H. (2013)
Фединець В. О. - Мінімізація складової похибки від неповноти гальмування під час вимірювання температури вихлопних газових потоків двигунів внутрішнього згоряння (2013)
Ялинський Б. В. - Соціальна інженерія в структурі автомобільного транспорту, Возняк Г. С (2013)
Jaśkiewicz M. - Ekonomiczna analiza projektu europejskiego systemu modułowego dla transportu drogowego w polsce, Olejnik K., Woźniak G. (2013)
Jaśkiewicz M. - Ekonomiczna ocena zwiększenia pracy przewozowej zespołu pojazdów w transporcie drogowym na wybranym przykładzie, Olejnik K., Woźniak G. (2013)
Майба Т. М. - Сторінки історії автомобіля (2013)
Бєлякова О. С. - Ідеї А.С. Макаренка щодо формування загальної культури безпритульних дітей (2013)
Бочарникова Т. Ф. - Формування професійної спрямованості учнів у педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Василенко Г. В. - Використання досвіду А. Макаренка з господарсько-підприємницького виховання в середніх школах України 50–60-х рр. ХХ ст (2013)
Денисенко А. О. - Деякі аспекти безпосереднього впливу наставника на виховання молоді у педагогічній спадщині А.С. Макаренка, Проценко В. Б. (2013)
Єрусова Г. О. - Цінності відповідальності, волі у виховній системі А. Макаренка (2013)
Ільїна В. М. - Втілення педагогічних ідей А.С. Макаренка в діяльності виховних закладів на прикладі Люботинського навчально-виховного комплексу – дошкільного навчального закладу загальноосвітньої школи-інтернату I–III ступенів, Грубіч Д. Ю. (2013)
Кабусь Н. Д. - Система перспективних ліній як засіб управління діяльністю в педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Коробченко А. А. - Особливості підготовки вчителів земських шкіл до викладання природознавства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Леонтьєва І. М. - Формування пізнавального інтересу у вихованців до економічних знань у педагогічній спадщині А.С. Макаренка (2013)
Матвієнко П. В. - А.С. Макаренко та Дж. Дьюї: два вияви демократичного освітнього проекту (2013)
Польшина Ю. Ю. - Вивчення досвіду ефективної організації трудової діяльності у комуні імені Ф.Е. Дзержинського (2013)
Порохня Л. А. - Педагогічна спадщина А. Макаренка: метод "вибуху” як засіб розв’язання міжособистісних конфліктних ситуацій в учнівському середовищі (2013)
Прикотенко Т. А. - Актуальність поглядів А.С. Макаренка на виховання дитини у сучасній родині (2013)
Стадник О. Г. - Внесок Є. Зябловського у підготовку підручників після освітньої реформи 1804 р (2013)
Сущенко А. В. - Висвітлення еволюції поглядів на олюднення вчительської діяльності у вітчизняній педагогічній спадщині (2013)
Трощій Н. П. - Виховання безпеки життєдіяльності в організації трудової діяльності вихованців у педагогічній теорії А.С. Макаренка (2013)
Черевань І. І. - Організація профорієнтації вихованців у спадщині А. Макаренка (2013)
Шаргун Т. О. - Гуманізація професійної підготовки майбутніх фахівців залізничного транспорту (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Шеплякова І. О. - Категорія "обов’язок” у педагогічній теорії виховання А.С. Макаренка (2013)
Шуть М. М. - Загальнолюдські та християнські цінності в системі виховання А.С. Макаренка (2013)
Аносов І. П. - Антропологічний підхід до процесу виховання як фактор гармонійного розвитку особистості, Елькін М. В. (2013)
Бондаренко В. В. - Психолого-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців робочих спеціальностей в умовах реального виробництва, Каслін М. Д, Рак Л. М. (2013)
Винник В. Д. - Сутність життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Вітренко А. В. - Основні компоненти лінгвокраїнознавчої компетенції (2013)
Вовк О. І. - Навчання мови майбутніх філологів: когнітивний підхід (2013)
Гапонова О. Ю. - Розвиток інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи в системі післядипломної освіти (2013)
Глазкова І. Я. - Експериментальне дослідження рівня обізнаності суб’єктів навчального процесу про педагогічні бар’єри (2013)
Дельцова І. О. - Особистісно орієнтовані технології формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2013)
Добродуб Є. З. - Порівняльний аналіз моторної щільності проведення тренувальних занять майбутніми фахівцями з фізичного виховання та спорту (2013)
Дударчук Г. І. - Проектне навчання як засіб оптимальної підготовки фахівців лісової галузі (2013)
Зарицька А. А. - Акмепсихологічні механізми та чинники професійної самореалізації майбутнього вчителя музики (2013)
Зеленська О. П. - Проблеми сучасної освіти в Україні та її культурологічна складова (2013)
Касьянова О. М. - Теоретичне узагальнення сутності експертизи як педагогічного феномену (2013)
Квас О. В. - Сакральний образ дитини в українській мистецькій традиції (2013)
Коваленко В. О. - Логістична парадигма у контексті сучасних освітніх стратегій (2013)
Коваленко Д. В. - Проблема визначення й характеристики сучасних освітніх правовідносин (2013)
Ковальчук В. І. - Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації (2013)
Кожушко С. П. - До питання про принципи формування культури професійної взаємодії майбутніх фахівців комерційної діяльності (2013)
Корж О. Ю. - Самоактуалізація майбутніх медиків та її формування в процесі самостійної навчальної діяльності (2013)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до формування духовно-моральних цінностей дезадаптованих дітей (2013)
Крамаренко А. М. - Професійно-гуманний та особистісно-діяльнісний підходи до процесу формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2013)
Куринная А. Ф. - Проблема работы над словом в теории и практике обучения русскому языку (2013)
Курінна С. М. - Роль дитячого будинку при вирішенні соціальних проблем дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Левицька Л. А. - Розвиток полікультурної освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2013)
Мальцев А. Ю. - Формування конфліктологічної компетенції майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Мармаза О. І. - Ефективне лідерство як інструмент стратегічного управління (2013)
Нечипоренко В. В. - Життєтворчі технології в системі освіти Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного центру (2013)
Орел-Халік Ю. В. - Професійний діалог засобами мовної підготовки майбутніх медичних працівників (2013)
Перепадя Д. О. - Становлення теорії обдарованості дітей у Китаї (2013)
Перетяга Л. Е. - Анализ развития научной мысли и методик по постановке голоса (2013)
Продайко М. Ю. - Ділова гра як гуманістичний аспект професійної освіти (2013)
Проценко О. С. - Коуч-технології у формуванні життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Разумовська Н. Р. - Специфіка професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Руденко І. А. - Сутність неперервного процесу навчання як основи розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2013)
Семененко І. Є. - Педагогічний супровід як психолого-педагогічна проблема (2013)
Скірко Р. Л. - Розвиток соціальної компетентності практичних психологів у процесі професійної підготовки (2013)
Сошенко С. М. - Роль колективних стосунків в організації освітньої діяльності довузівської підготовки (2013)
Статьєв С. І. - Особливості виконання танцювальних рухів глухими дітьми 6–10 років на заняттях музично-ритмічного виховання (2013)
Сущенко Л. О. - Організація науково-дослідної роботи майбутніх педагогів з діагностики утруднень і перешкод на шляху до професіоналізму (2013)
Торбунова Н. В. - Розвиток реформаторської педагогіки як інтернаціонального педагогічного руху (2013)
Трегуб С. Є. - Комунікативні ознаки культури мовлення майбутніх фармацевтів (2013)
Хаустова О. В. - Професійно-творчий розвиток вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: цілісний підхід (2013)
Хорунжа Л. А. - Завдання як один із компонентів активного методу навчання (2013)
Шадріна А. В. - Сутність та види особистісного потенціалу майбутнього вчителя (2013)
Шумілова І. Ф. - До питання вивчення історії педагогічного краєзнавства (2013)
Айзенбарт М. М. - Формування соціально-комунікативної компетенції старших дошкільників крізь призму ігрової діяльності (2013)
Гніда Т. Б. - Творче використання ідей видатного педагога А.С. Макаренка в сучасних умовах у роботі з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку (2013)
Зданевич Л. В. - Діагностика мовних здібностей комунікативно дезадаптованих учнів-шестиліток, які навчаються в умовах полілінґвізму (2013)
Кохан Л. В. - Особливості використання структурно-логічних схем у навчально-пізнавальній діяльності старшокласників (2013)
Кульчицька Я. - Особливості роботи з обдарованими дітьми у школах Канади (2013)
Логвінова Є. В. - Формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Маланюк Н. М. - Роль і місце комп’ютера на уроках математики в сучасному ліцеї (2013)
Приходько В. М. - Модель системи моніторингу якості освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Рассказова О. І. - Класний колектив як осередок соціальної взаємодії учнів в умовах інклюзивного навчання (2013)
Ричкова Л. В. - Реалізація засад педагогічної теорії виховання А.С. Макаренка у виховній роботі сучасної школи (2013)
Романова І. А. - Подолання жорстокого поводження з дітьми в шкільному середовищі (2013)
Сушенцев О. Є. - Теоретичні аспекти моделювання процесу активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання (2013)
Темченко О. В. - Розвиток професіоналізму вчителя в умовах інноваційної діяльності загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Білостоцька О. В. - Семінар як форма навчально-дослідної роботи студентів (2013)
Гура Т. В. - Дидактичні засади освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх інженерів в умовах НТУ "ХПІ” (2013)
Данилюк С. С. - Мовна та мовленнєва компетенції як складники комунікативної компетенції в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дяченко М. Д. - Концептуальні засади розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів як передумови формування професіоналізму (2013)
Ігнатюк О. А. - Особливості випереджальної професійної підготовки магістрантів спеціальності "адміністративний менеджмент”, Воробйова Є. В. (2013)
Ісаєва О. С. - Формування культури толерантності студентів як пріоритет вищої медичної освіти (2013)
Охмаль А. Кр - Формування установки студентів на активне професійне самовдосконалення (2013)
Макар Л. М. - Розвиток освітнього середовища у вищому педагогічному навчальному закладі (2013)
Северинюк В. М. - Українські прислів’я як чинник формування професійної самосвідомості магістрантів (2013)
Тюріна В. О. - Використання дидактичних ігор на заняттях з української мови в процесі підготовки майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту, Мариківська Г. А. (2013)
Чжефу С. - Сутність, принципи, технології педагогічної підтримки іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ (2013)
Боднарюк Ю. В. - Концепт як складова частина концептосфери у мовній картині світу (2013)
Воробйова О. П. - Художній текст: у пошуках метаметоду інтерпретації (2013)
Глухова Л. О. - Структура концепту "освітній менеджмент" у сучасній англійській мові (2013)
Колісниченко Т. В. - Семантична cполучуваність дієслів-конверсивів у фінансовому дискурсі (2013)
Косьянова О. Г. - Мова політики та політичний дискурс як взаємозалежні категорії (2013)
Кошевая И. Г. - К вопросу о различиях заголовочного комплекса, заголовка и названия (2013)
Лисенко Н. О. - Афоризми та авторські засоби їхньої будови (2013)
Лосєва І. В. - Мовні ігри в політичній полеміці (2013)
Марковська А. В. - Семантичні особливості фразеологізмів у різних варіантах англійської мови (лінгвокогнітивний аспект) (2013)
Маслова Т. Б. - Типологія наукового дискурсу в сучасній мовознавчій парадигмі (2013)
Приходько А. М. - Концептологія дискурсу: апелювання концепту до дискурсів (2013)
Сазанович Л. В. - Методологія формального аналізу фольклорного тексту (2013)
Саламатіна О. О. - Комунікативно-прагматичний аспект стилістичних засобів публіцистичного інтерв’ю в сучасній англійській мові (2013)
Свиридова Л. К. - Эмоционально-психологический фактор в категории тождества (2013)
Suima I. P. - Compounding of adjectives in English and Russian (2013)
Анісімова А. І. - Концепція "Lifelong Learning" в навчанні іноземних мов (2013)
Aksyutina T. V. - The pragmatics of speech acts of request in efl teaching (2013)
Беспалова Н. В. - Обучение профессиональным презентациям студентов неязыковых специальностей (2013)
Bilova A. G. - Some aspects of drama in teaching English as a Foreign Language (2013)
Волкова Г. К. - Развитие иноязычной коммуникативной компетенции у студентов медицинских специальностей посредством информационных и коммуникативных технологий (2013)
Kiyashko S. V. - Online speaking: practice and implications for the development of monologue skills (2013)
Литовченко Н. А. - Інтерактивні методи навчання англійської мови (2013)
Лук’яненко С. Ф. - Підхід до викладання англійської мови як другої іноземної на факультетах іноземних мов (2013)
Lypska І. І. - Economics in English: conceptual structure of course book for Masters, Myasoid G. I. (2013)
Lukianenko L. N. - Listening problems and their effective solutions in the efl classroom (2013)
Пономарева Л. Ф. - К вопросу об особенностях изучения второго иностранного языка в контексте евроинтеграции (2013)
Serdechny Yu. V. - Dealing with speech errors: recasts or explicit correction? (2013)
Гончаренко Э. П. - О переводческой деятельности Владимира Набокова (2013)
Орєхова О. І. - Перекладознавчий аналіз українського та російського перекладів психологічного кінотрилера "Піджак" ("The Jacket") (2013)
Панченко О. І. - Переклад творів Чарльза Діккенса як зразок перекладацької майстерності (2013)
Перетокіна В. Ф. - Англійський молодіжний сленг та його переклад (2013)
Станкевич О. І. - Пряме перенесення в сучасній перекладацькій практиці (2013)
Тютюнник В. Ю. - Актуальность "нетрадиционных уроков" английского языка как инновационных форм обучения в неязыковых вузах, Кодрашева О. В., Ильева Е. А. (2013)
Черноватий Л. М. - Багатозначність поняття "еквівалентність" як перекладацька проблема в текстах із перекладознавства, Ушко В. С. (2013)
Безродних І. Г. - Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття (2013)
Bezrukov A. V. - Some similarities between Baroque аnd metaphysical poetry (2013)
Вечканова Е. Ю. - Концепция слова в поэме Д. Мильтона "Потерянный рай". Кто дает имена вещам? (2013)
Волкова М. Ю. - Особливості втілення казкових мотивів у новелі В. Ірвінга "Легенда про Розу Альгамбри" (2013)
Гайдар В. П. - Своєрідність алюзії як стилістичного засобу в поетичному тексті (на прикладі віршів Ш. Хіні) (2013)
Галуцких И. А. - Негативные чувства и эмоции в контексте художественной телесности: концептуальный анализ (на материале малой художественной прозы английского модернизма) (2013)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Автобіографізм у ліриці Енн Секстон, Сильвії Плат, Едріенн Річ (ґендерний аспект) (2013)
Ермоленко О. В. - "Трёхтактная" имиджевая модель героя в романе Гора Видала "Линкольн" (2013)
Кий Н. М. - Сучасна лінгвоцентрична поезія. Основні напрями художніх пошуків (2013)
Кириченко Д. А. - "In-yer-face theatre" как направление в современной британской драматургии (2013)
Кирпита Т. В. - "Глечик золота" Джеймса Стівенса: філософська казка про Ірландію (2013)
Липина В. И. - Новые подходы к изучению азиато-американской литературы: транскультурный аспект (2013)
Мельниченко Т. В. - Г. Рид об английской литературной традиции (2013)
Миронова Т. Ю. - Поэзия П. Малдуна 70-х – начала 90-х годов ХХ ст. в оценке зарубежной критики (2013)
Потницева Т. Н. - Поэтика юмористического рассказа Э. По (2013)
Русакова А. В. - Специфіка репрезентації жіночих образів в авантюрних романах (на матеріалі творів С. Шелдона) (2013)
Тетерина Л. М. - Антропонимы в современной британской поэзии (2013)
Тупахіна О. В. - "Омана передзнання": наративні конвенції вікторианської літератури в романі Сари Уотерс "Affinity" (2013)
Yashkina V. V. - Ted Hughes and his poetic will to live (2013)
Інформація (2013)
Шийка О. - Синтез нових заміщених 3-(5-арил-1,3,4-оксадіазол-2-іл)-2-амінотіофенів реакцією Ґевальда, Походило Н., Обушак М. (2013)
Бригас А. - Потрійний зв’язок у реакції доміно Кневенагеля–гетеро-Дільса–Альдера, Остап’юк Ю., Матійчук В. (2013)
Мандзюк Л. - Циклізація 2-(3-арил-4,5-дигідро-1H-5-піразоліл)-4-хлор-фенолів з ароматичними альдегідами, Остап’юк Ю., Василишин Р., Боднарчук О., Мартяк Р., Обушак М. (2013)
Савка Р. - Синтез нових 1,2,3-триазоліл-5-іліденових комплексів арґентуму (І), Походило Н., Обушак М. (2013)
Дзіковська М. - Взаємодія коричного альдегіду з солями арендіазонію і оксидом сульфуру (IV), Гордійчук З., Біла Є. (2013)
Горак Ю. - Трикомпонентні циклізації з використанням 5-арил-2-фуранкарбальдегідів, Лесюк О., Гомза Ю., Козлов Н., Жихарко Ю., Макcимович І., Качмарик В., Роговик М., Мотовильський О., Литвин Р. (2013)
Фролов Д. - Арилювання метилпропаргілату, Матійчук В. (2013)
Бациц C. - Синтез 3-арил-2-бром-2-хлорпропіонітрилів, Остап’юк Ю. (2013)
Лесюк О. - Аліламіди 3-(5-арил-2-фурил)пропенових кислот, Карп’як В., Литвин Р. (2013)
Скробала В. - Синтез та протипухлинна активність 2-(5-арил-2-фурил)вініл-хінолін-4-карбонових кислот, Матійчук В. (2013)
Біла Є. - Арилсульфонілювання 3-(4-диметиламінофеніл)-1-фенілпропенону, Дзіковська М., Кулеба Х. (2013)
Мацюк Н. - Композити на основі поліаніліну й оксиду цинку, Дутка В., Ковальчук Є., Перевізник О. (2013)
Корень Я. - Електрокаталітична активність композита поліанілін–золотов реакції окиснення глюкози, Ковальчук Є. (2013)
Ковальчук Є. - Каталітична активність композиту поліанілін–нанорозмірні частинки паладію в електроокисненні метанолу, Семенюк Ю., Перевізник О., Ходак Ю., Бабей П. (2013)
Остапович Б. - Інтеркаляційні процеси у ході синтезу композитів поліанілін–ксерогель оксиду ванадію (V), Бужанська М., Слотвінський А. (2013)
Крупак А. - Поліанілінові нанокомпозитні електроди для суперконденсатора, Ковалишин Я., Ковальчук Є., Гніздюх Ю. (2013)
Остапович Б. - Ензимний синтез композита поліанілін/TiO2, Глюдз Н. (2013)
Яцишин М. - Модифікація поверхні поліетилентерефталатного субстрату поліаніліном у водних розчинах сульфатної кислоти, Кунько А., Заставська Г., Думанчук Н. (2013)
Конопельник O. - Електростатичне пошарове нанесення функціональних наноплівок полі-3,4-етилендіокситіофену, Аксіментьєва O., Опайнич І., Польовий Д. (2013)
Решетняк О. - Особливості електрохімічної співполімеризації люмінолу та аніліну у водно-n,n-диметилформамідному середовищі, Крупак А., Кухар М., Павлюк В. (2013)
Горбенко Ю. - Структура і фізико-хімічні властивості полі-орто-анізидину, легованого ферум (III) хлоридом, Аксіментьєва О. (2013)
Дутка В. - Електронні властивості та будова аралкільних пероксидів та гідропероксидів, Щодрий В., Грицеляк Т., Ковальський Я. (2013)
Бойчишин Л. - Вольтамперометричне дослідження електрохімічної активності аморфного сплаву Fe80Si6B14 у лужному середовищі (2013)
Киця А. - Кінетика зародження нової фази в реакції відновлення йонів срібла гідразином, Гринда Ю., Базиляк Л., Медведевських Ю. (2013)
Дутка В. - Будова та електронні властивості молекул меркаптоанілінів та їхніх срібних солей, Самсонова І., Давиденко Н. (2013)
Герцик О. - Електрохімічна оцінка реакційної здатності поверхневих шарів аморфних сплавів Fe84–хNb2B14РЗЕх, Бойчишин Л., Ковбуз М., Котур Б. (2013)
Бурка О. - Міжмолекулярна взаємодія лауретсульфату натрію з бензетоній хлоридом у водних розчинах, Яремко З., Федушинська Л., Солтис М. (2013)
Закордонський В. - Міжмолекулярна асоціація та поверхнева активність бензетоній хлориду за наявності неорганічних солей, Сачко Н., Думас М. (2013)
Яремко З. - Вплив агрегативної стійкості суспензій на просторову структуру їхніх осадів, Мороз І., Петришин Р. (2013)
Давиденко Н. - Глюкозний біосенсор на композитній платформі поліанілін–срібло, Ковалишин Я., Остапович Б. (2013)
Вітаємо з ювілеєм Ковбуз Мирославу Олексіївну (2013)
Пам’яті Євгена Ковальчука (2013)
Широкова Е. Н. - Нивелирование сопротивлений изменениям на предприятиях железнодорожного транспорта в условиях проведения реформ (2013)
Боднар Б. Є. - Діагностування тягових електродвигунів за нерівномірністю обертання якоря, Очкасов О. Б., Черняєв Д. В., Шевченко Я.І. (2013)
Козаченко Д. Н. - Математическая модель для оценки технико-технологических показателей работы железнодорожных станций (2013)
Забарило Д. А. - Особенности расчета силового трансформатора повышенной частоты (2013)
Вакуленко І. О. - Перспектива використання атермічних технологій пом’якшення металу елементів рухомого складу, Пройдак С. В., Грищенко М. М. (2013)
Куліченко А. Я. - Оцінка якісних показників контактування поверхневих шарів трибологічної cистеми "колесо–рейка", Кузін М. О., Вакуленко І. O. (2013)
Лютова О. В. - Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов (2013)
Полішко С. О. - Вплив модифікування на характеристики маловуглецевої сталі Ст1кп та колісної КП-Т, Кушнір М. А., Татарко Ю. В., Санін А. Ф. (2013)
Татарко Ю. В - Використання комплексних модифікаторів для підвищення якості сталі R7, Кушнір М. А., Маркова І. А., Івченко Т. І. (2013)
Блохин Е. П. - Об эквивалентности критериев безопасности от схода колеса с рельсов при использовании направляющей либо боковой силы, Коротенко М. Л., Клименко И. В. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения параметров спрямления весовых функций распределения по граничной плотности и зольности на устойчивость модели описания фракционного состава угля (2013)
Данченко А. Л. - Автоматизация информационной поддержки принятия решений по совершенствованию качества электронных образовательных ресурсов (2013)
Пахомова В. М. - Методика побудови раціональної структури мережі підприємства за допомогою імітаційних моделей (2013)
Письменский А. В. - Синтез оптимального цифрового регулятора дозирования флокулянта (2013)
Myamlin S. V. - Evaluation of longitudinal loading of tank trains during motion in longitudinal changes of gradient, Romanyuk Ya. N. (2013)
Балинська. М. О. - Ідентифікація сільськогосподарських культур шляхом формування їх часового спектрального образу, Третьяков О. С. (2013)
Волковая О. О. - Застосування ГІС при розробці стратегії розвитку вітроенергетики на рівні адміністративного району (2013)
Ефременко П. Е. - Современные программно-аппаратные GNSS-средства для создания и актуализации локальных ГИС-проектов, Шевченко М. В., Горб А. И. (2013)
Костріков С. В. - Геоінформаційний підхід до розподіленого гідрологічного моделювання, Сегіда К. Ю. (2013)
Курач Т. М. - Експертний аналіз ієрархій властивостей карт, Олійник Р. В. (2013)
Малышева Н. В. - Создание интерактивных карт и электронного атласа для информационной поддержки управления лесным хозяйством России, Золина Т. А., Владимирова Н. А., Райченко Н. Э. (2013)
Пересадько В.А. - Проектування картографічної бази даних для створення регіональної еколого-природоохоронної ГІС (2013)
Самофалова О. М. - Разработка методики дистанционного изучения длительности самозарастания карьерно-отвальных комплексов на основе классификации изображений космических снимков (2013)
Светличный А. А. - Пространственное геоинформационное моделирование и прогноз водной эрозии почв (2013)
Свідзінська Д. В. - Відкриті ГІС для фізико-географічних досліджень та освіти: досвід впровадження SAGA (2013)
Сінна О. І. - ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області (2013)
Соколовська А. В. - Дослідження антропогенних змін екосистем засобами ГІС/ДЗЗ-технологій з використанням системних методів, Томченко О. В. (2013)
Ткаченко В. П. - Інструментальні засоби створення міських геоінформаційних систем на базі програмних продуктів з відкритим кодом, Губа М. І.. Овраменко В. Д., Зелений О. П. (2013)
Ткачук С.М. - Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій (2013)
Холодкова А. В. - Оценивание площади затопления населенных пунктов реки Северский Донец (2013)
Kostrikov S. - Towards the environmental geography concept, Segida K. (2013)
Stepanenko A. - Ecological crisis in Ukraine and its socio-economic impact (2013)
Li W. - Between Asian and America: geopolitics, globalization, and international migration, Yu W. (2013)
Süli-Zakar I. - Cross-border relationships in Europe, Lenkey G. (2013)
Смаль В. - Рівень терціаризації економіки країн та регіонів Євросоюзу (2013)
Яворська В. - Деформації статево-вікової структури населення та їх наслідки – демографічні хвилі у регіональних геодемографічних процесах (2013)
Заставецька Л. - Основні риси трансформації районних систем розселення в сучасних умовах (2013)
Niemets L. - Peculiarities of countryside educational complex in Donetsk region, Segida K., Yakovleva Yu. (2013)
Mezentsev K. - Spatial aspects of Kirovograd regional labor market functioning, Mezentseva N., Mostova I. (2013)
Rechlowicz M. - Depopulation in the Upper-Silesian basin (Poland) and the Donetsk basin (Ukraine), Tkocz M. (2013)
Acma B. - New paths towards sustainable rural development: lessons from Southeastern Anatolia region development plan in Turkey (2013)
Kornus O. - Theoretical and methodological approaches to the study of customer service geography (2013)
Kornus A. - Economical-geographical information on topographical plans of XVIII-XIX century (2013)
Tyshkovets V. - Land administration systems as important component of geographical infrastructure, Opara V. (2013)
Чугунова Н. - Города как аттракторы развития и пространственной организации территории региона. Белгородская область РФ (2013)
Ліхван В. - Визначення спеціалізації сільського господарства Харківської області, Добровольська Н., Кандиба Ю. (2013)
Крайнюков О. - Вплив забруднення питної води на стан здоров’я населення Харківської області (2013)
Правила оформлення та подання статей (2013)
Вихідні дані (2013)
Бігун І. - Взаємодія компонентів у системах Gd, Tb–Fe–In, Демчина М., Дзевенко М., Белан Б., Маняко М., Тиванчук Ю., Каличак Я. (2013)
Гвоздецький В. - Фазові рівноваги в системах Ce,Yb–Fe–Ge–Sb при 500 ºС. Кристалографічні параметри сполук СеFe2Ge2 та СеFe0,52Ge2, Герман Н., Гладишевський Р. (2013)
Левицький В. - Система Dy–Co–C при 800 °С, Костецька А., Бабіжецький В., Котур Б., Серкіз Р. (2013)
Ломницька Я. - Уточнення взаємодії компонентів у системі Mo–Mn–P, Боса О. (2013)
Федина M. - Дослідження взаємодії компонентів уздовж квазібінарного перерізу LaCu2-LaSi2, Федорчук A., Федина Л. (2013)
Воротняк В. - Квазібінарний переріз GdGe2–HoGe2 при 870 К, Шпирка З., Герман Н. (2013)
Хмель Н. - Розчинність Mn у бінарній сполуці Тi2Сo при 1 070 К, Дмитрів Г. (2013)
Домінюк Н. - Розчинність р-елементів третьої і четвертої груп у сполуці Gd2Cu2In, Ничипорук Г., Муць І., Пьоттген Р., Заремба В. (2013)
Стельмахович Б. - Граничні склади твердих розчинів алюмінію в бінарних сполуках системи Er–Zn (2013)
Бабіжецький В. - Борокарбіди рідкісноземельних металів з бор-карбоновими групами ВС3: кристалічна структура Tb5B2C6 (2013)
Сенчук О. - YNi4Si – Нова похідна структурного типу CaCu5, Демченко Г., Демченко П., Гладишевський П. (2013)
Жак О. - Кристалічна структура нового фосфіду Y3Pd20P6, Пастерніцька В., Маланяк Х. (2013)
Зелінський А. - Синтез та кристалічна структура сполук UMn1,43Ga0,57 ТА U2Fe3Ga, Федорчук А., Зелінська О. (2013)
Коник М. - Кристалічна та електронна структура і магнітні властивості сполуки YMn0,30Ge2, Ромака Л., Кульматицька Н. (2013)
Маняко М. - Кристалічна структура сполуки Hf6CoAl2 (2013)
Токайчук І. - Кристалічна структура тернарної сполуки Ta5GaSn3, Токайчук Я., Гладишевський Р. (2013)
Стецьків А. - Кристалічна та електронна структура Tm(Ni,Li)0.34Sn2, Павлюк В. (2013)
Ромака В. В. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1-xRhxSn. І. Кристалічна і електронна структури, Стадник Ю., Ромака Л., Рогль П., Крайовський В., Герман Н. (2013)
Стадник Ю. - Дослідження напівпровідникового твердого розчину HfNi1-xRhxSn. II. Електрокінетичні та магнітні характеристики, Ромака В. А., Крайовський В., Ромака В. В., Горинь А., Стародуб П. (2013)
Ромака Л. - Електротранспортні властивості сполук R3Cu4Sn4 (R = Ce, Nd, Sm, Gd, Dy), Ромака В., Кужель Б., Стадник Ю. (2013)
Зінчук В. - Хемілюмінесцентний метод визначення кобальту у природних водах (2013)
Василечко В. - Концентрування нікелю з використанням закарпатського клиноптилоліту, Грищук Г., Кедрук Т., КаличакТ. КаличакТ. (2013)
Ридчук М. - Спектрофотометричне визначення осмію у платиновмісних мідно-нікелевих сульфідних рудах, Коркуна О., Врублевська Т., Костюк І. (2013)
Харчук Р. - Вольтамперометричне визначення іридію та рутенію в сульфідних мідно-нікелевих рудах, Тимошук О. (2013)
Федишин О. - Потенціометрична детекція сигналу в системі пероксимоносульфатна кислота–фероїн–Fe (III), Тимошук С. (2013)
Грітченко О. - Вольтамперометрія 4-іміно-1,3-тіазолідин-2,5-діон-5-оксиму, Тимошук О., Ридчук П., Семенишин Д. (2013)
Тупис А. - Екстракційно-фотометричне визначення кобальту з використанням 1-(5-бензил-2-тіазоліл)-азо-2-нафтолу, Тимошук О. (2013)
Совин О. - Програма "SpectroCalc-Complex” для розрахунку констант стійкості комплексних сполук на підставі спектрофотометричних даних, Пацай І. (2013)
Лозинська Л. - Програмна модернізація спектрофотометра ULAB-108UV, Пацай І. (2013)
Пам’яті професора Євгена Івановича Гладишевського (2013)
Баранова І. В. - Досвід використання сучасних мультимедійних технологій при підготовці військових фахівців, Дерев'янчук А. Й., Олійник Л. В., Пушкарьов Ю. І. (2011)
Бобильов В. Є. - Імітаційне моделювання: проблеми та перспетиви застосування для підготовки офіцерських кадрів у Національному університеті оборони України , Заїка Л. А. (2011)
Beligan D. - Particularities of advanced distributed learning system in "Carol I" National Defence University, Roceanu I., Barbieru D. (2011)
Кононенко С. Н. - Відеоігри як ефективний інструмент системи імітаційного моделювання військового призначення, Лук'яненко С. В. (2011)
Ленков С. В. - Аналіз існуючих показників ефективності тренажерних систем для фахівців підрозділів постійної готовності, Шворов С. А., Гунченко Ю. О. (2011)
Ананьїн В. О - Леція з гуманітарних дисциплін в умовах Болонського процесу у військових навчальних закладах, Волошина Н. М., Дзюба М. Т. (2011)
Заруба О. Г. - Військова освіта: світові тренди та українські реалії (2011)
Манойло А. В. - Технология реализации программы социальной адаптации военнослужащих (2011)
Мостова І. М. - Визначення рівня сформованості комунікативних умінь при проведенні тренінгів з їх формування (2011)
Петрик В. М. - "Інформаційна безпека держави" як новітня навчальна дисципліна: особливості викладання та навчально-методичного забезпечення (2011)
Козубцов І. М. - Філософський аспект освітньої системи підготовки наукових керівників, Штаненко С. С. (2011)
Шедяков В. Є. - Забезпечення наукового рівня методології отримання освіти військовослужбовцем як умова якості його безперервного навчання (2011)
Компанцева Л. Ф. - Ефективна комунікація — новий тренд інститутів сектору безпеки (2011)
Михайлова О. Г. - Відтворення міжнародного досвіду комунікативних стратегій контактів правоохоронців з пересічними громадянами в інформаційних мережах, Спільник Т. М. (2011)
Пелепейченко Л. М. - Комунікація в діяльності силових структур як фактор протидії агресії в інформаційному просторі, Конаржевська В. І. (2011)
Павлов Я. В. - Комунікативні моделі запобігання та усунення міжкультурних конфліктів в діяльності сил охорони правопорядку (2011)
Потеряхин А. Л. - Понятие "имидж" в современных коммуникативно-психологических исследованиях (2011)
Холод О. М. - Формування теорій комунікаційних технологій (2011)
Бойко О. Д. - Діагностування ознак, характеру та спрямування соціально-політичного маніпулювання як основа психологічного захисту (2011)
Брижко В. М. - Роль інформаційного права у розвитку правової системи України (2011)
Касперський І. П. - Правові режими захисту персональних даних в Україні (2011)
Онищук М. І. - Проблеми безпеки в теорії міжнародних відносин: порівняльний аналіз основних напрямів, Турченко Ю. В., Зарицька А. І. (2011)
Андреєв Б. М. - Оцінка надійності та витрат при використанні резервних ділянок в інформаційно-телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Штаненко С. С., Бурба О. І. (2011)
Бойко І. А. - Сучасні проблеми інформаційного забезпечення процесів управління тактичної ланки Збройних Сил України, Матов О. Я., Колачов С. П., Недайбіда Ю. П., Шугалій О. О. (2011)
Вишнівський В. В. - Обґрунтування частотного енергетичного методу контролю технічного стану цифрових пристроїв об'єктів РЕЗО, Ніколайчук М. Г. (2011)
Інфімовський С. Ю. - Знімання в еталонному латеральному районі та аналіз структури похибок обсервацій в супутниковому навігаційному полі морської поверхні (2011)
Козаков Ю. І. - Удосконалена методика оцінки точності визначення величин метеорологічних елементів при метеорологічному забезпеченні бойового застосування ракетних військ і артилерії, Майстренко О. В. (2011)
Литвиненко О. І. - Застосування розмітки графа через функцію належності для визначення раціонального маршруту руху військової техніки, Сбітнєв А. І. (2011)
Popov А. - Advanced electroniv counter-counter-measures technologies under extreme interference environment (2011)
Рябцев В. В. - Методика оцінки воєнно-політичної обстановки в державі, Бучик С. С., Соболенко С. О. (2011)
Слюсар В. И. - Метод коррекции неидентичности поляризационных каналов приема сигналов, Масесов Н. А., Волошко С. В., Слюсар И. И., Зинченко А. А. (2011)
Солонніков В. Г. - Синтез систем технічного контролю масштабних об'єктів: від концепції до автоматизації, Купрієнко Д. А. (2011)
Телятников А. О. - Использование моделирования и визуализации при проектировании беспроводных сенсорних сетей, Кононов Ю. Н., Кудр Л. (2011)
Більдер М. А. - Вплив альтернативних джерел енергії на естетичні відмінності транспортних засобів (2012)
Божко М. С. - Особенности формирования женского нательного белья на протяжении веков, Мироненко В. П. (2012)
Борисенко Д. В. - Современные методы формообразования в дизайне одежды медицинских работников, Мироненко В. П. (2012)
Ганоцька О. В. - Значення семіотики у сучасному дизайні пакування (2012)
Георгієва О. С. - Худoжньo-графiчна прoпoзицiя втілення національних ознак в сучасних житлових приміщеннях (2012)
Дударець В. М. - Фактори формування середовища ландшафтного дизайну (на прикладі Замкової гори в м. Київ ) (2012)
Жернокльова Л. К. - Роль веб-сайту у формуванні образу сучасного закладу мистецтва (2012)
Каримова Ф. А. - Исторические аспекты и особенности формирования одежды женщин-мусульманок, Мироненко В. П. (2012)
Кіщук Н. - Кушнірські вироби на Покутті і Західному Поділлі: конструктивно-технологічний аспект (2012)
Коваль Л. М. - Психофізіологічний вплив світло-кольорового середовища інтер’єру на життєдіяльність людини (2012)
Курінна А. І. - Архітектурно-планувальні характеристики екстер’єрів і інтер’єрів в дизайнерському проектуванні готелів (2012)
Макогін Г. В. - Український народний одяг в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. (2012)
Мироненко В. П. - История возникновения ювелирных изделий, Саджая К. В. (2012)
Пригодін М. Д. - Феномен проектної культури дизайну і впровадження його в навчальних закладах освіти від дитячого садочку до вузу, Грищенко Т. М. (2012)
Юрова Т. М. - Вплив національних традицій на уніформу українських військових формацій у ХХ-ХХІ ст. (2012)
Яковець І. О. - Меблі-трансформер: передумови виникнення та механізми трансформації, Чугай Н. М. (2012)
Абікулова М. І. - Прядіння і ткацтво Нижнього Подніпров’я у фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею (III – тисячоліття до н.е. – IV століття н.е.), Ржевська Ю. О., Прохорова І. А., Чепелюк О. В. (2012)
Бабій Н. - Опришківська церква у селі Нижній Вербіж (1756-1808) в контексті барокової культури краю (2012)
Береговська Х. - Вплив основоположного-богословського вчення на усвідомлення й тематику сакрального мистецтва С. Гординського (2012)
Бірюльов Ю. О. - Пізній романтизм, веристичні та необарокові тенденції у скульптурах Юліана Марковського (2012)
Гошовський Р. - Нехрамові ікони – духовне осереддя профанного простору (2012)
Золотухин Ю. В. - Графические особенности системы водяных знаков (2012)
Михайлова Р. Д. - Образний зміст князівських печаток з Волині та Галичини (2012)
Откидач В. М. - Художня творчість: становлення та компоненти (2012)
Підгурний І. С. - Впровадження фотографічного доробку М. Грейма у реґіонознавство та пам’яткоохоронну справу (2012)
Полтавець-Гуйда О. В. - Становлення жанру історичної картини в Україні (кінець XIX- поч. XX ст.) в контексті розвитку європейського живопису (2012)
Северин В. Д. - Становлення виставкового дизайну як феномена культури (2012)
Середа Н. - Пам’ятник Богданові Хмельницькому у Чигирині (до історії створення) (2012)
Черній Л. А. - Генеза українського малярства XIX - початку XX століття на тлі загально-мистецьких тенденцій доби (2012)
Балабан О. - Недоліки в процесі професійного виховання акторів та режисерів в системі української фахової театральної та кіно освіти (2012)
Гладких А. В. - Імпровізація як засіб творчого розвитку студентів музичних закладів (2012)
Лошков Ю. І. - Домрове виконавство в Україні (друга половина ХХ ст.) (2012)
Мамбетова Г. - Полифонические приёмы в Симфонии № 2 "AVDET" (Возвращение) Эльвиры Эмир (2012)
Осипенко В. В. - Авторська концепція хорового концерту Є. Станковича "Господи, Владико наш" (2012)
Метлушко В. А. - Роль Карла Бермана в становлении кларнетового искусства (2012)
Рябуха Н. А. - Звукообраз как философско-эстетическая категория в музыке (2012)
Чуркіна В. Г. - Ментальні цінності в системі етновиховання кобзарів та лірників Слобожанщини (2012)
Шейко А. О. - Відлуння Ренесансу (2012)
Щепакін В. М. - Віденський піаніст Рудольф Фельдау в музичному житті Одеси ІІ половини ХІХ століття (за матеріалами періодичних видань) (2012)
Максименко С.Д. - Екзистенціально-генетичні витоки існування особистості (2012)
Чепеліва Н.В. - Розуміння та інтерпретація соціокультурного досвіду у контексті постнекласичної методологічної парадигми (2012)
Шевченко Н.Ф. - Професійна свідомість психолога: методологічний та прикладний аспекти (2012)
Карамушка Л.М. - Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови (2012)
Іщук О.В. - Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу (2012)
Поплавська А.П. - Дослідження конфліктної поведінки керівників підприємства (2012)
Ткалич М.Г. - Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації (2012)
Губа Н.О. - Теоретичний аналіз соціально-психологічних факторів виникнення самотності (2012)
Калюжна Є.М. - Формула страху: обгрунтування і концептуалізація, Вовна А.М. (2012)
Кандиба М.О. - Психологічний аналіз причин жіночої самотності (2012)
Малина О.Г. - Динаміка становлення стилю життя особистості (2012)
Співак Л. М. - Специфіка змісту та структури національної самосвідомості особистості у психологічній науці (2012)
Сошина Ю. М. - Ціннісно-смислові настанови в структурі ціннісно-смислової сфери особистості (2012)
Шевчук З. М. - Життєві цінності особистості як передумова розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці (2012)
Долинська Л. В. - Саморегулятивні механізми особистісно-професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Бабич С. С. - Дослідження трансформаційних змін у смисловій сфері фахівців на початковому етапі професіоналізації (2012)
Грандт В. В. - Копінг-ресурси як чинник професійного здоров'я представників екстрених служб: вектори психологічної ефективності збереження професійної надійності (2012)
Іванова Л. С. - Специфіка готовності першокурсників до адаптації у вищій школі (2012)
Мосол Н. О. - Психологічні аспекти професійного самовизначення старшокласників (2012)
Овсяннікова В. В. - Особливості синдрому професійного вигорання у викладачів вищого навчального закладу (2012)
Паскевська Ю. А. - Аналіз мовлення як засобу професійної діяльності практичного психолога (2012)
Пономаренко О. В. - Стратегії психозахисної поведінки педагогів з різними рівнями емоційного вигорання (2012)
Зеленська Л. Д. - Унормування правил внутрішнього розпорядку як напрям діяльності вчених рад університетів України (історико-педагогічний аспект) (2013)
Зінченко К. В. - Навчання дітей танцям у стародавній Греції (2013)
Кін О. М. - Роль ідеалів у формуванні громадської свідомості студентської молоді 70-х рр. ХХ ст. (2013)
Коробченко А. А. - Питання шкільної природничої освіти на перших з’їздах природознавців у Києві (2013)
Лупаренко С. Є. - Розвиток підходів до дитини та дитинства в зарубіжній педагогіці (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Лятуринська С. Е. - Впровадження елективної системи у вищу освіту сполучених штатів Америки президентом Гарварду Ч.В. Еліотом (1869–1909) (2013)
Москальова Я. Ю. - Розвиток проблеми педагогічного проектування в історії античної педагогічної думки (2013)
Овчарова О. М. - Взаємозв’язок морального та трудового виховання учнівської молоді (досвід 50–80-х рр. ХХ ст.) (2013)
Осьмук Н. Г. - Вивчення прогресивного досвіду в галузі освіти: вітчизняні досягнення 20–30-х рр. XX ст. (2013)
Свічкар В. Р. - Питання формування активної громадської позиції студентської молоді України 20-х рр. XX ст. (2013)
Сущенко А. В. - Витоки гуманістичних ідей у фундаментальних дослідженнях психологів ХХ ст. (2013)
Твердохліб Т. С. - Науково-педагогічні ідеї та діяльність викладачів київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як історико-педагогічна проблема (2013)
Хворост А. - Воскресная школа Куряжской воспитательной колонии им. А.С. Макаренко: задачи и проблемы, перспективы развития (2013)
Акуленко К. Ю. - Визначення компонентів, критеріїв та показників готовності до професійної діяльності майбутніх економістів (2013)
Артеменко О. В. - Методологічні підходи до формування готовності студентів ВНЗ до науково-дослідної діяльності (2013)
Башкір О. І. - Інтуїція як складова педагогічної імпровізації (2013)
Борисенко В. М. - Основні напрями формування емоційної культури майбутнього викладача (2013)
Вискребенцева М. В. - Професійна підготовка молоді в країнах далекого зарубіжжя: Німеччина, Сша, Японія, Велика Британія (2013)
Вовк О. І. - Схема як спосіб ментального репрезентування навчальної інформації (2013)
Глазкова І. Я. - Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі (2013)
Горицька О. В. - Організація роботи "Школи передового економічного досвіду” з навчанням прийомів психічної саморегуляції як педагогічна умова формування професійної адаптивності майбутнього економіста (2013)
Данилюк С. С. - Дискурсивна, стратегічна, соціальна та соціокультурна компетенції як складники комунікативної компетенції в межах моделі формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами інтернет-технологій (2013)
Дельцова І. О. - Проектні технології як інструмент формування комунікативної культури майбутніх перекладачів (2013)
Дяченко М. Д. - Активізація творчих здібностей як чинник розвитку творчого потенціалу майбутніх журналістів: теоретичний аспект (2013)
Елькін М. В. - Роль інновацій в управлінні підготовкою менеджера освітнього закладу (2013)
Зданевич Л. В. - Бліц-гра як форма проведення практичного заняття з майбутніми вихователями дошкільних навчальних закладів (2013)
Зеленська О. М. - Можливості гуманітарних дисциплін у формуванні полікультурної складової професійної підготовки майбутніх офіцерів (2013)
Кабанська О. С. - Уміння педагогічного прогнозування як необхідна складова особистості викладача англійської мови (2013)
Касьянова О. М. - Регіональний і системний підходи як методологічна основа розвитку загальної середньої освіти (2013)
Кожушко С. П. - Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх фахівців до професійної взаємодії (2013)
Корж О. Ю. - Гра як активний метод формування професійно значущих якостей майбутніх медиків (2013)
Крамаренко А. М. - Концептуальна модель формування екологічних цінностей майбутніх учителів початкової школи (2013)
Листопад О. В. - Тенденції розвитку інформаційної освіти в умовах переходу до інноваційної моделі (2013)
Локарєва Г. В. - Проблема формування у майбутніх журналістів культури професійного спілкування як ознаки комунікативної компетентності (2013)
Макар Л. М. - Сутність освітнього середовища в педагогічному процесі (2013)
Моргунова Н. С. - Використання гри як засобу активізації мовленнєвої діяльності у процесі мовної підготовки іноземних студентів (2013)
Мушкет К. О. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до роботи у водному середовищі (2013)
Ніжевська Т. В. - Окремі аспекти підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів артпедагогіки в майбутній професійній діяльності (2013)
Облєс І. І. - Соціально-педагогічна підтримка реалізації життєвого потенціалу людей третього віку (2013)
Пальшкова І. О. - Формування та становлення професійної ідентичності майбутнього вчителя як одна з проблем сучасної освіти в Україні (2013)
Парфьонов М. П. - Підготовка студентів – майбутніх учителів до науково-дослідної діяльності (2013)
Перетяга Л. Є. - Критерії та показники сформованості голосової культури в майбутніх учителів (2013)
Підлубна О. М. - Професійне спілкування в діяльності майбутніх пілотів (2013)
Погромська Г. І. - Підготовка до роботи з обдарованими учнями як необхідна складова професійної компетентності майбутніх учителів у Польщі (2013)
Продайко М. Ю. - Компонентно-структурний аналіз феномену "культура логічного мислення” майбутніх техніків-електриків (2013)
Проценко О. С. - Підприємницькі уміння як складник життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2013)
Пустолякова Л. М. - Ефективність фізичного виховання студентів медичного вищого навчального закладу та її критерії, Лозиченко М. В., Болгар М. А. (2013)
Резван О. - Рефлексія особистих ресурсів випускника автомобільно-дорожньої галузі в процесі пошуку роботи (2013)
Рибалко Л. М. - Еколого-еволюційний підхід до навчання природничих дисциплін: розкриття сутності та природи вихідних понять (2013)
Русинка І. І. - Трансформація поведінки особистості (2013)
Самсонова О. О. - Акмеологічний підхід у теорії та практиці післядипломної педагогічної освіти (2013)
Синявська А. М. - Використання Інтернету при викладанні англійської мови (2013)
Сошенко С. М. - Мотивація студентів щодо професійного самовизначення (2013)
Старостіна О. В. - Становлення професійної майстерності фахівця: психопедагогічний аспект (2013)
Статьєв С. І. - Показники сформованості танцювальних рухів глухих дітей молодшого шкільного віку (2013)
Сущенко Л. О. - Вплив науково-дослідної роботи на формування аналітичних умінь майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій (2013)
Сущенко Т. І. - Сутність поняття "ціннісна визначеність особистості” в сучасному соціумі та педагогіці (2013)
Танько Є. В. - Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів як основа підготовки майбутніх фахівців (2013)
Ткаченко К. Ю. - Суть поняття "підготовка вихованців до життя” в концепції А. Макаренка (2013)
Тюріна В. О. - Рольові і ділові ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту до професійної діяльності, Мариківська Г. А. (2013)
Ульянова В. С. - Дитячий театр ляльок як провідна лінія позакласної роботи у ЗНЗ (2013)
Шадріна А. В. - Роль загальноправових навчальних дисциплін у формуванні креативного потенціалу майбутнього вчителя (2013)
Шумілова І. Ф. - Підготовка майбутнього вчителя загальноосвітнього навчального закладу до педагогічно-краєзнавчої діяльності як актуальна педагогічна проблема (2013)
Юткало С. Ю. - Передумови становлення поняття "авторитет учителя" (2013)
Ярушак М. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження процесу виховання дитини в українській родині (2013)
Вайновська М. К. - Внутрішньошкільне управління професійним зростанням учителя загальноосвітнього закладу (2013)
Дермельова К. О. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до соціалізації молодших школярів (2013)
Кирпа А. В. - Полікультурне виховання особистості як один з пріоритетних напрямів роботи євроклубів при загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Кохан Л. В. - Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності старшокласників (2013)
Кравченко І. В. - Етичні знання як основа формування моральних учинків підлітків у процесі позакласної роботи сучасної школи (2013)
Куринная А. Ф. - К вопросу работы над словом в школьном курсе русского языка (5–9 классы) (2013)
Логвінова Є. В. - Соціально-педагогічна діяльність з формування готовності школярів до безпечної життєдіяльності в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2013)
Лукашова Н. І. - Еволюція методичних підходів до вивчення періодичного закону та періодичної системи хімічних елементів Д.І. Менделєєва у шкільному курсі хімії (2013)
Маланюк Н. М. - Математичні творчі здібності як одна з якостей учнів ліцею (2013)
Нечипоренко В. В. - Організація моніторингу рівня сформованості життєвої компетентності учнів навчально-реабілітаційного центру (2013)
Приходько В. М. - Суб’єкти моніторингу й оцінювання якості загальної середньої освіти (2013)
Романова І. А. - Освітнє середовище як чинник розвитку культури інтелектуальної діяльності молодшого школяра (2013)
Супруненко А. Г. - Громадянське виховання школярів на уроках історії в загальноосвітній школі (2013)
Амеліна С. М. - Особливості методів професійної підготовки майбутніх економістів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Божко Н. М. - Міжкультурна компетентність та успішність навчального процесу у ВНЗ (2013)
Бондаренко Л. М. - Особливості вивчення країнознавства іноземними студентами підготовчих факультетів у вищих навчальних закладах України, Рижков М. М. (2013)
Войтова І. Ю. - Специфіка магістерської підготовки в педагогічному ВНЗ (2013)
Гусак О. Г. - Реалізація професійно-орієнтованих технологій у навчальному процесі вищого педагогічного навчального закладу (2013)
Іваненко Т. В. - Особливості впливу спортивних ігор на розвиток особистості студенток університету (2013)
Кісенко О. О. - Педагогічні умови формування психологічної культури майбутніх соціальних працівників у фаховій підготовці у ВНЗ (2013)
Коваленко В. О. - Синергетична природа логістичного методу концептуалізації професіональної підготовки майбутніх викладачів в умовах магістратури (2013)
Ковальчук В. І. - Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ (2013)
Майський Г. Ю. - Суть педагогічної практики студентів вищих навчальних закладів (2013)
Мармаза О. І. - Формування та реалізація програми розвитку навчального закладу (2013)
Разумовська Н. Р. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2013)
Резнік С. М. - Сучасні тенденції використання викладачами активних методів навчання у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Сицька А. В. - Підготовка майбутніх фахівців у вищих аграрних навчальних закладах до експертно-контрольної діяльності, Рідей Н. М., Кліх Л. В. (2013)
Скірко Р. Л. - Формування соціального досвіду майбутніх педагогів в умовах вищого навчального закладу (2013)
Черепєхіна О. А. - Концепція життєвих сил людини як методологічна основа формування професіоналізму майбутніх психологів у ВНЗ (2013)
Чжефу С. - Адаптація іноземних студентів до навчання у вищих закладах України (2013)
Бурба О. І. - Методика визначення структури інформаційної бази автоматизованих систем управління військами (2011)
Волошко С. В. - Ефективність функціонування системи зв’язку і автоматизації та її вплив на ефективність управління військами (силами), Масесов М. О. (2011)
Даник Ю. Г. - Імітаційна модель орбітального інформаційного комплексу космічної системи дистанційного зондування землі, Білобородов О. О. (2011)
Драглюк О. В. - Системний підхід до вибору обчислювальних засобів для складних систем спеціального призначення, Кісельов І. М. (2011)
Кобзєв В. В. - Планування вибіркових випробувань на надійність виробів одноразового застосування за критерієм максимуму середнього приросту кількості інформації (2011)
Козубцов І. М. - Вибір перспективного напрямку підвищення надійності військової декаметрової радіолінії (2011)
Лєнков С. В. - Діагностична модель радіокомпонента для електромагнітного методу діагностування у складі радіоелектронного пристрою, Шкуліпа П. А., Карпенко О. В. (2011)
Мєшков І. Н. - Обробка цифрових сигналів на фоні завад з неповною апріорною інформацією, Колачов С. П., Мусієнко В. А., Малишкін В. В. (2011)
Мурасов Р. К. - Удосконалення методу оптимальної сумісної лінійної фільтрації і екстраполяції задачі прогнозу, який повністю враховує властивості реального випадкового процесу (2011)
Обідін Д. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості інтелектуальної системи автоматичного управління літальним апаратом (2011)
Опенько П. В. - Математична модель процесу зміни технічного стану зразків зенітного ракетного озброєння при експлуатації за технічним станом (2011)
Биченков В. В. - Місце методів прогнозування у військовій справі. Прогнозування при організації управління військами (2011)
Рябцев В. В. - Перспективи використання технологій мультимедіа у дистанційному навчанні військових фахівців (2011)
Хатян О. А. - Інформаційно-комунікативна модель суспільної комунікації як основа дослідження соціально-економічних явищ (2011)
Ляшенко І. О. - Критерії безпеки комп'ютерних систем міністерства оборони США ("Помаранчева книга”) (2011)
Манойло А. В. - Модели информационно-психологического управления современными конфликтами в условиях модернизации системы международных отношений (2011)
Петрик В. М. - Зміна переконання за допомогою нейролінгвістичного програмування, Черненко О. Є. (2011)
Шедяков В. Є. - Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери при створенні умов нового модерну (2011)
Голубенко А. Л. - Информационное противодействие в компьютерных сетях, Петров А. С., Хорошко В. А. (2013)
Білощицький А. О. - Створення моделі розширення всесвіту проектів в управлінні освітніми установами, Лізунов П. П. (2013)
Болдарев А. Г. - Исследование процесса запуска приложений в среде операционной системы windows, Александер М. (2013)
Букреев В. В. - К расчету функции преобразования магнитной системы датчика металлодетектора, Безкоровайный В. С., Яковенко В. В. (2013)
Петров А. С. - Моделирование защиты узлов сети на основе систем и сетей массового обслуживания, Вельченко С. А. (2013)
Высочина О. С. - Разработка и исследование имитационной модели распределенной информационной системы управления комплексом "NESTOR" (2013)
Зоріна Т. І. - Системи виявлення і запобігання атак в комп’ютерних мережах (2013)
Іванченко І. С. - Методика приведення розкладу транзакції до еквівалентної послідовної форми (2013)
Йона О. О. - Світові тенденції боротьби з кіберзлочинністю, Казакова Н. Ф. (2013)
Карпінець В. В. - Забезпечення захисту векторних зображень від атак спрямованих на видалення цифрових водяних знаків, Яремчук Ю. Є. (2013)
Карпінський М. П. - Методи геометричного моделювання бездротових сенсорних мереж для аналізу сили сигналів інформаційних вузлів, Чиж В. М., Балабан С. М., Яремчук Т. О. (2013)
Касьянов Ю. І. - Стабільність кольорового режиму в підводних системах відеоспостереження, Гавриш А. В. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського