Мельник Т. П. - Модель гідроекологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) (2011)
Косовець О. О. - Значення катастрофічної повені на Дніпрі біля Києва 1931 року для визначення максимальних характеристик стоку (хроніка події та науково-історичний нарис), Довгич М. І., Самойленко Н. А., Соколов В. В. (2011)
Винарчук О. О. - Загальна характеристика водокористування та водовідведення в басейнах річок Лівобережного Лісостепу (річки Сула, Псел та Ворскла) (2011)
Данильченко О. С. - Річка як індикатор ландшафтно-екологічної ситуації (на прикладі р. Сумки) (2011)
Вийшли з друку (2011)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Линник П. М. - Методичні аспекти дослідження форм знаходження силіцію у природних поверхневих водах, Дика Т. П. (2012)
Онищук В. В. - Принципові властивості відкритих динамічних систем і їх роль при регулюванні русел річок (2012)
Серебрянський Д. В. - Автоматизація систем збору та аналізу даних за станом водних об’єктів України: сучасний стан і перспективи, Кравчинський Р. Л. (2012)
Поліщук В. В. - Перспективи використання ГІС технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву та формування якості вод річкового басейну (2012)
Ободовський О. Г. - Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну Латориці, Коноваленко О. С., Розлач З. В., Онищук В. В. (2012)
Бойко В. М. - Особливості формування весняного стоку Дніпра та моделювання зон затоплення у межах м. Києва на основі сучасної гідролого-гідравлічної моделі, Євдін Є. О., Железняк М. Й., Коломієць П. С., Іщук О. О. (2012)
Гайдай Ю. М. - Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України (2012)
Коноваленко О. С. - Просторовий розподіл максимального стоку води весняного водопілля річок басейну Стир, Дутко В. О., Василенко Є. В. (2012)
Гончар О. М. - Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра, Хільчевський В. К. (2012)
Жежеря В. А. - Форми знаходження металів у воді річки Серет і Тернопільського водосховища, Линник П. М. (2012)
Курило С. М. - Багаторічні зміни мінералізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв’язку із водністю, Винарчук О. О. (2012)
Караван Ю. В. - Характеристика гідрохімічного режиму та оцінка якості води річок системи верхнього Сірету (2012)
Шерстюк Н. П. - Випаровування та концентрування розчинених речовин у воді ставків Криворіжжя (2012)
Пашкова О. В. - Зоопланктон в системі біоіндикації органічного забруднення водних екосистем (Огляд) (2012)
Щербак В. І. - Mетодологія районування гідроекосистем природно-заповідного фонду за їхніми абіотичними і біотичними характеристиками, Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. (2012)
Осипенко В. П. - Сезонна динаміка вмісту основних груп розчинених органічних речовин у водоймах різного типу, Васильчук Т. О., Євтух Т. В. (2012)
Линник П. М. - Роль розчинених органічних речовин у міграції металів у воді річки Рось, Жежеря В. А., Іванечко Я. С. (2012)
Цапліна К. М. - Особливості формування кисневого режиму водойм міської мережі м. Києва, Меленчук Г. В., Лінчук М. І., Шушар О. С. (2012)
Ільчишин Я. Т. - Про дослідження екологічного стану якості вод гірських рік Українських Карпат за методикою біоіндикації (на прикладі р. Прут) (2012)
Огієвська І. В. - Пам’яті Анатолія Володимировича Огієвського (60 роковин від дня смерті видатного українського вченого-гідролога, професора, доктора технічних наук (1894-1952 рр.)), Серебряков О. В., Соколов В. В. (2012)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2012)
Гребінь В. В. - Гідрографічне районування території України як передумова розробки планів інтегрованого управління річковими басейнами, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2012)
Онищук В. В. - Ієрархічна будова гідродинамічної системи "потік-русло" на її найвищому структурному рівні самоорганізації (2012)
Москаленко С. О. - Оцінка достовірності визначення параметрів водоутворення математичної моделі дощових паводків для малих водозборів Правобережжя Прип’яті (2012)
Ющенко Ю. С. - Вплив зливових опадів на формування високих паводків у басейнах Верхнього Пруту та Сірету, Настюк М. Г. (2012)
Коржов Є. І. - Математичне моделювання течій у внутрішніх водоймах пониззя Дніпра (2012)
Цепенда М. В. - Оцінка сучасного потенціалу водопостачання басейну Середнього Дністра, Цепенда М. М. (2012)
Дутко В. О. - Оцінка достовірності та тенденцій у змінах стоку води на річках басейнів Західного Бугу та Сяну (у межах України) (2012)
Тимуляк Л. Н. - Порівняльна характеристика катастрофічних паводків ХХ-початку ХХІ століття у Передкарпатті Івано-Франківської області (2012)
Баужа Т. О. - Паводковий стік в холодний період року на території басейну р. Ріка та його розрахункові характеристики (2012)
Холоденко В. С. - Застосування непараметричних статистичних критеріїв оцінки однорідності рядів середньорічних витрат води, максимальних та мінімальних швидкостей течії води для річок Прип’ятського Полісся України (2012)
Жежеря В. А. - Співіснуючі форми металів у воді річки Південний Буг, Линник П. М. (2012)
Курило С. М. - Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді лівобережних приток Дніпра, Винарчук О. О. (2012)
Васильковська О. Б. - Деякі особливості сучасного гідрохімічного та гідробіологічного стану р.Обіточної, Барщевська Н. М. (2012)
Балабух В. А. - Региональное проявление глобального изменения климата в баccейне р.Днестр (2012)
Гайдай С. В. - Рівень використання мінеральних лікувальних вод в Україні, Кулініч М. Т., Кулініч А. Т. (2012)
Довганенко Д. А. - Моделювання та аналіз схилового стоку в межах басейну річки Самари з використанням ГІС GRASS, Довгаль Л. І. (2012)
Вийшли з друку (2012)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2012)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 23: Изобретение микроскопа и изучение микромира (2014)
Байда Е. И. - Некоторые особенности динамических характеристик виброизоляторов на постоянных магнитах (2014)
Голенков Г. М. - Моделирование работы коаксиально-линейных двигателей с аксиальным и радиальным направлениями намагничивания постоянных магнитов при динамическом режиме, Аббасян М. А. (2014)
Данько В. Г. - Особливості роботи надпровідного обмежувача струму при раптовому короткому замиканні, Гончаров Є. В. (2014)
Загірняк М. В. - Діагностика пошкоджень стрижнів ротора асинхронних двигунів за аналізом електрорушійної сили в обмотках статора, Ромашихіна Ж. І., Калінов А. П. (2014)
Ковальова Ю. В. - Реактивний струм асинхронного електроприводу з тиристорним регулятором напруги (2014)
Лущик В. Д. - Вентильні індукторні генератори радіального збудження з суміщеними обмотками (2014)
Лущик В. Д. - Магнітне поле в зазорі електромеханічних дезінтеграторів (2014)
Иванов В. Г. - Трассировка планарной схемы в однослойном канале (2014)
Беспрозванных А. В. - Обоснование и обеспечение технологических показателей трибоэлектрического метода контроля кабелей с полимерной изоляцией, Бойко А. Н. (2014)
Беспрозванных А. В. - Анализ структуры поля и обоснование напряжений диагностики по частичным разрядам изоляции экранированных витых пар, Кессаев А. Г. (2014)
Костюков И. А. - Экспериментальное определение продольной компоненты магнитного потока в ферромагнитной проволочной броне одножильного силового кабеля (2014)
Васильченко В. І. - Цифрова підстанція складова системи "Smart Grid", Гриб О. Г., Лелека О. В., Гапон Д. А., Ієрусалімова Т. С. (2014)
Шумілов Юрій Андрійович (до 80-річчя з дня народження) (2014)
Гребінь В. В. - Гідрографічне районування території України: принципи, критерії, порядок здійснення, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2013)
Онищук В. В. - Оцінка пропускної здатності русел гірських річок (2013)
Ободовський О. Г. - Просторово - часова динаміка руслоформуючих витрат води річки Десна, Данько К. Ю. (2013)
Гопченко Є. Д. - Особливості застосування редукційних формул максимального стоку річок, Овчарук В. А., Кічук Н. С. (2013)
Чорноморець Ю. О. - Схеми розрахунку розподілу стоку весняного водопілля р. Прип’ять та оцінка ефективності їх застосування на прикладі 2009-2012 рр., Лук’янець О. І. (2013)
Іванова Н. О. - Можливості використання сучасних методів вимірювання морфометричних та гідравлічних параметрів поверхневих водотоків (на прикладі річок басейнів Верхнього Пруту та Сірету), Настюк М. Г., Нікоряк В. В. (2013)
Приймаченко Н. В. - Просторовий розподіл опадів під час дощових паводків на правобережжі Дністра в межах України (2013)
Hilcevschi V. K. - Regimul hidrochimic şi calitatea apelor de suprăfaţă ale bazinului Nistru teritoriul Ucrainei, Goncear O. M., Zabokrîtsca M. R. (2013)
Перевозчиков І. М. - Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець, Савицький В. М. (2013)
Павельчук Є. М. - Гідролого-гідрохімічна вивченість території Житомирської області (2013)
Іванечко Я. С. - Компонентний склад розчинених органічних речовин у воді верхнього Китаївського ставу та його сезонні зміни, Линник П. М., Жежеря В. А., Линник Р. П. (2013)
Осипенко В. П. - Молекулярно-масовий розподіл вуглеводів і білковоподібних речовин у поверхневих водоймах (2013)
Наконечна М. В. - Вплив забруднення поверхневих вод на інтенсивність хімічної денудації в долині р. Чорний Потік (Прут-Дністровське межиріччя), Соловей Т. В. (2013)
Смирнова В. Г. - Трансформація річок та річкових русел (на прикладі річкових водних об’єктів Полтавської області) (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Блажеєвський М. Є. - Йодометричне визначення метіоніну за реакцією з калій гідрогенпероксомоносульфату, Коретнік О. І. (2014)
Видойник О. Я. - Індексна оцінка гігієнічного стану порожнини рота у дітей, хворих на бронхіальну астму (2014)
Ризюк М. Д. - Особливості викладання хірургії іноземним студентам англійською мовою (2014)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності N-заміщених 1,2,4-тріазолу на моделі токсичного ураження печінки, Михайлюк Є. О., Каплаушенко А. Г., Брітанова Т. С., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2014)
Гайдаш И. С. - Изучение влияния бактериальных эндотоксинов и кортексина на апоптоз Т-лимфоцитов крови in vitro, Назаренко Р. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Репараційна складова інфекційного запального процесу шкіри та її модуляція, Бочаров В. А., Бочарова В. В. (2014)
Гнатюк М. С. - Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артеріального русла піднижньощелепної залози в умовах легеневої артеріальної гіпертензії, Посоленик Л. Я., Татарчук Л. В. (2014)
Головчанська С. Є. - Комплексна оцінка якості життя сільського населення, Знагован С. Ю., Козікова О. А., Рикова Ю. О. (2014)
Гречана О. В. - Фармакогностичне вивчення зв’язаних кумаринів у рослинній сировині medicago falcata l. Subsp. Romanica (prodan) o. Schwаrz & klink (2014)
Дуда К. М. - Рівень імунологічної адаптації в сироватці крові щурів при пародонтиті на тлі цукрового діабету 2 типу, Кліщ І. М. (2014)
Зєльоний І. І. - Оцінка ефективності комбінації сучасного кремнезьомного ентеросорбенту аеросіл ("біле вугілля") та імуноактивного препарату нуклеїнату в лікуванні хворих з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичним процесом, Тютюннік О. А., Ходирев В. М. (2014)
Ільницька О. М. - Інноваційні технології та їх результативність при підготовці фахівців за спеціальністю "Стоматологія” (2014)
Карлова О. О. - Осоливості вмісту гомоцистеїну у паціентів, екпонованих свинцем (2014)
Kyslychenko O. А. - Flavonoids determination in the aboveground part of Achillea millefolium (2014)
Комарова О. Б. - Взаємозв'язки ангіотензину ІІ та альдостерону з клініко-лабораторними показниками у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Луб'яна С. С. - Ефективність комбінованої антибактеріальної терапії в лікуванні передчасної скоротливої діяльності матки на тлі мікоуреплазмового інфекції, Макагонова В. В., Литкін Р. А., Клименко Е. С. (2014)
Маркевич В. Э. - Методы клиновидной дегидратации биологических жидкостей, Кириленко Е. А., Петрашенко В. А., Заблоцкая Т. Ю., Билоконь М. А. (2014)
Микитюк М. Р. - Акромегалия во время беременности: патогенетическое обоснование тактики лечения (2014)
Очеретнюк А. О. - Маркери запалення, ендогенної інтоксикації, оксидативного стресу та стан про-антиоксидантних систем у щурів з опіковою травмою шкіри і на тлі дії інфузійних розчинів лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5%, Мельник А. В. (2014)
Пилькевич Н. Б. - Изучение работы кардиоваскулярной системы у детей среднего школьного возраста с патологией зрения (2014)
Пляскова Ю. С. - Химический состав диафиза большеберцовой кости при имплантации в нее гидроксиапатитного материала ОК-015, легированного марганцем в различных концентрациях, Северина-Смирнова А. С. (2014)
Потапов С. Н. - Сравнительная динамика частоты опухолей яичек по данным харьковского областного клинического центра урологии и нефрологии имени В. И. Шаповала за два десятилетия (1993-2002 гг. и 2003-2012 гг. ) (2014)
Равлів Ю. А. - Дослідження амінокислотного складу таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А., Цимбалюк А. В. (2014)
Радомский В. Т. - Опыт применения Налбуфина при лучевом лечении метастазов в кости, Серёгина Н. М., Остапенко И. И. (2014)
Родин Ю. В. - Моделирование поведения потока крови в сосудах с атеросклеротическими бляшками, Михайличенко В. Ю., Белоцерковская М. А., Юсупов Р. Ю. (2014)
Рыкова Ю. А. - Характеристика массы лёгких неполовозрелых крыс под ингаляционным воздействием на организм эпихлоргидрина (2014)
Смирнов С. Н. - Изменения высоты собственных желез и глубины желудочных ямок слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс под воздействием экстракта эхинацеи пурпурной, Кувенёва М. Л. (2014)
Терешина Т. П. - Способ оценки минерализующего потенциала ротовой жидкости по состоянию кальциевого гомеостаза, Новицкая И. К. (2014)
Ткач Г. Ф. - Вплив солей важких металів на органометричні та гістоморфометричні показники посмугованої мускулатури білих щурів (2014)
Труфанов Е. А. - Сосудистый паркинсонизм: особенности течения и дифференциальные признаки, Мищенко М. В., Погребняк А. Б., Пеннер В. А., Харченко О. С., Ломова И. В., Дубовая Ю. Н. (2014)
Бурмак Ю. Г. - Cтруктура поражения органов дыхания при системных заболеваниях соединительной ткани в промышленном регионе Донбасса, Зенина Л. В., Зенин Н. Ф., Ковалев В. Б., Смирнова М. П., Хомутянский Т. Е. (2014)
Хунов Ю. А. - Ефективність сучасних кремнезьомних ентеросорбентів у лікуванні хворих на деструктивний панкреатит (2014)
Ященко С. Г. - Гематологические показатели периферической крови человека при воздействии электромагнитного излучения, Рыбалко С. Ю., Карпович А. В. (2014)
Наконечная О. А. - Состояние гормонального обмена у белых крыс, подвергавшихся воздействию олигоэфирциклокарбонатом и олигоэфирмоноэпоксидом в подостром опыте, Гопкалов В. Г., Багмут И. Ю., Вишницкая И. А. (2014)
Орлова О. А. - Прогнозування ефективності впливу "Віта мелатоніну" на енергетичний обмін в тканинах щурів, Дмитрієнко Д. В. (2014)
Павлушенко С. Д. - Вплив комбінованої терапії рецидивуючих доброякісних захворювань шийки матки на стан місцевого імунитету та мікробіоти піхви (2014)
Васильєва І. М. - Ендогенна інтоксикація і стан про- і антибластомних медіаторів імунної системи у хворих на рак шлунка, Вишницька І. А., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Денисенко С. А. (2014)
Лебедин А. М. - Вивчення терміну зберігання хлоропіраміну у біологічному матеріалі при його гнитті, Маміна О. О., Коваленко З. І. (2014)
Пашков О. Є. - Досвід консервативного лікування хворих із протрузіями та грижами міжхребцевих дисків у поєднанні із нестабільністю поперекового відділу хребта, Перепечай О. О. Фіщенко Я. В. (2014)
Рудік О. М. - Політичні положення Угоди про асоціацію з ЄС: значення для України (2014)
Квітка С. А. - Синергетика глобалізації та державне управління, Яценко Н. Ю. (2014)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування "демографічного законодавства" в Україні (2014)
Махиня Р. А. - Ефективність органів публічного управління міст-мегаполісів у контексті механізмів державного управління (2014)
Рожко О. О. - Регіональна цільова програма "Зір ветерана" як складова вітчизняної системи соціального захисту населення, Хожило І. І. (2014)
Прокопенко Л. Л. - Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в Україні та можливість її адаптації до європейських вимог, Тішкова Н. Л. (2014)
Cальнікова О. Ф. - Визначення цілей військово-технічної політики України, Ленський Л. М. (2014)
Летучий Д. М. - Інтегрування стилів управління як засіб підвищення ефективності державної служби в Україні (2014)
Черчатий О. І. - Вивчення та впровадження в Україні іноземного досвіду підвищення професійної компетентності працівників органів влади, Трегубенко Г. П. (2014)
Серьогін С. М. - Концептуальні засади реформу­вання місцевого самоврядування в Україні, Гончарук Н. Т. (2014)
Шаров Ю. П. - Реформа місцевого самоврядування: проблемні аспекти (2014)
Балін В. А. - Державне регулювання ринку автотранспортних послуг у Польщі (2014)
Орлатий М. К. - Формування ресурсного потенціалу сільських територій Дніпропетровської області, Величко А. Є. (2014)
Иванова С. А. - Очерки о Стратегии (2014)
Словник публічного управління (2014)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації великих рівнинних водосховищ за допомогою природних аналогів (2013)
Москаленко С. О. - Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип’яті: науково-методична база та технологічні рішення (2013)
Горбачова Л. О. - Часові закономірності дат настання основних характеристик весняного водопілля в басейні річки Десна, Кошкіна О. В. (2013)
Коржов Є. І. - Зовнішній водообмін руслової та озерної систем пониззя Дніпра в сучасний період (2013)
Дика Т. П. - Вміст та форми знаходження силіцію у воді річки Тетерів, Жежеря В. А., Линник П. М. (2013)
Ганущак М. М. - Сучасний гідрохімічний режим річки Стир в умовах антропогенного навантаження (на прикладі м. Луцьк), Тарасюк Н. А. (2013)
Караван Ю. В. - Особливості гідрохімічного режиму р. Сірет (українська частина) (2013)
Волонцевич О. О. - Роль негативних змін водно-болотних комплексів у функціонуванні та видовому різноманітті орнітофауни (2013)
Іванок Д. В. - Моделювання ацидифікаційної параметрично-процесної стійкості басейнової геосистеми річки Десна (2013)
Воровка В. П. - Особливості гідрологічного зв'язку Сивашу з Азовським морем (2013)
Скриник О. Я. - Фрактальний аналіз часових рядів даних спостережень за температурою повітря в Україні, Скриник О. А., Ошурок Д. О. (2013)
Ляшенко Г. В. - Агроекологічне районування півдня Одеської області за якістю грунтів, Прикуп Л. О., Ляшенко В. О. (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Шарикіна Н. І. - Флавоноїди як потенційні ліки супроводу цитостатичної терапії в онкології (Огляд літератури), Коновалова О. Ю., Цуркан О. О., Дмитроца Т. В., Ковальчук Т. В., Гергель О. В., Гергель Є. М., Міщенко О. В., Колядич О. П. (2014)
Мельников О. Ф. - Экспериментальное исследование влияния фитопрепарата BNО 10.30 на механизмы противовирусного иммунитета in vitro, Пелешенко Н. О, Прилуцька А. Д., Рильська О. Г., Бредун О. Ю, Кривохатська Л. Д. (2014)
Чащева Є. Г. - Медицинская реабилитация детей, больных рецидивирующим риносинуситом, Лоскутова І. В. (2014)
Запорожець Т. Ю. - Эффективность хлорофиллипта при медицинской реабилитации больных экссудатиным средним отитом, Лоскутова І. В. (2014)
Гарник К. В. - Епідеміологія, етіологія, патогенез та перебіг неалкогольного стеатогепатиту у сполученні з остеопорозом (Огляд літератури) (2014)
Матяш М. М. - Травматична енцефалопатія – особливості реабілітації з використанням сучасних методів рефлексотерапії, Худенко Л. І. (2014)
Козименко Т. М. - Застосування рослин класу Хвойні у медицині. Родина Соснові (Огляд літератури), Дудченко Л. Г., Грабова Т. Ю., Пилипчук А. Б., Петріщева В. О. (2014)
Федоровська М. І. - Перспективи застосування лікарських рослин при різних формах алопеції (2014)
Панчак Л. В. - Стандартизація сировини Lactarius pergamenus (Fr.) Fr та біологічноактивної субстанції, Антонюк В. О. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил - и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства, Попова Т. П., Попова Н. В., Аммосов А. С, Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2014)
Карпюк У. В. - Дослідження анатомічної будови листя кукурудзи звичайної методом світлової мікроскопії (2014)
Ніженковська І. В. - Шавлія лікарська – сучасні аспекти застосування (Огляд літератури), Цуркан О. О., Седько К. В. (2014)
Лукієнко О. В. - Обґрунтування оптимальної технології ліофілізованого порошку сливи, Соколова Л. В. (2014)
Перепелиця О. О. - Особливості поглинання флуоридів рослинами Mentha arvensis L. лучних біотопів Чернівецької області (2014)
Туманов В. А. - За результатами проведення наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття" (28 березня 2014 року), Гарник Т. П., Андріюк Л. В., Гарник К. В., Козименко Т. М., Головаха М. О. (2014)
Туманов В. А. - Резолюція наукового симпозіуму з міжнародною участю "Актуальні питання народної і нетрадиційної медицини: здоров’я та довголіття" (28 березня 2014 року), Гарник Т. П., Андріюк Л. В., Гарник К. В., Козименко Т. М., Головаха М. О. (2014)
Ребрина А. А. - Зміст навчальної програми "Лікарські рослини у фітотерапії" для гуртківців першого року навчання позашкільної освіти (2014)
Пивоваренко Ю. В. - Природа чувствительной кристаллизации (2014)
Міщенко Л. Т. - Вплив екстрактів з тканин Smallanthus sonchifolius на зовнішньосекреторну функцію печінки, Гарник Т. П., Весельський С. П., Решетнік Є. М, Майданюк А. В., Барановський В. А., Бабан В. М. (2014)
Коваленко О. Є. - Мачерет Євгенія Леонідівна. Ми пам‘ятаємо… До 85-річчя від дня народження (2014)
Інформація для авторів (2014)
Гребінь В. В. - Водогосподарське районування території України: критерії та порядок виділення водогосподарських ділянок, Яцюк М. В., Чунарьов О. В. (2013)
Христюк Б. Ф. - Методика класифікації гідрографів річок за критеріями аналогічності (2013)
Горбачова Л. О. - Багаторічна динаміка льодових явищ в басейні річки Південний Буг (2013)
Ciupa T. - Fluvial system in two small catchments in the city of Kielce (Poland) (2013)
Линник П. М. - Гідрохімічні аспекти дослідження річки Гірський Тікич, Жежеря В. А., Линник Р. П., Дика Т. П. (2013)
Николаєв А. М. - Режим розчиненого кисню малих річок міста Чернівці (2013)
Грюк І. Б. - Сезонні зміни хімічного складу поверхневих вод Рівненщини на територіях з різним характером антропогенного впливу, Суходольська І. Л. (2013)
Шевчук Ю. Ф. - Якість води джерела централізованого господарсько-питного водопостачання міста Чернівці (2013)
Іванечко Я. С. - Розчинені органічні речовини у воді верхньої ділянки річки Південний Буг, Линник П. М. (2013)
Шіпка М. З. - Оцінка якості води річки Полтви та її приток (2013)
Пясецька С. І. - Концептуальні засади дослідження відкладень ожеледі (на прикладі України) (2013)
Клок С. В. - Розподіл атмосферних опадів за даними спостережень на Українській арктичній станції "Академік Вернадський" (2013)
Затула В. І. - Врахування режиму хмарності при оцінці природної освітленості земної поверхні (2013)
Гребінь В. В. - Про наукову школу гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2013)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Жежеря Т. П. - Силіцій у поверхневих водах: джерела надходження, форми знаходження та закономірності міграції, Линник П. М. (2013)
Ciupa T. - The conditions for the location of small water retention reservoirs in Świętokrzyskie Mountains (Poland), Suligowski R., Biernat T. (2013)
Ободовський Ю. О. - Руслові процеси річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) (2013)
Баужа Т. О. - Особливості часового розподілу мінімального стоку води річок та струмків басейну річки Ріка, Горбачова Л. О. (2013)
Николаєв А. М. - Режим мікроелементів малих річок міста Чернівці, Шевчук Ю. Ф. (2013)
Шипілова А. В. - Зміни багаторічних значень мінералізації і вмісту головних іонів у воді річки Західний Буг – п. Кам’янка-Бузька, Курило С. М. (2013)
Кирилюк О. В. - Оцінка гідрохімічного статусу вод малих річок басейну Верхнього Пруту (на прикладі річок Гуків, Дерелуй та Виженка) (2013)
Ігнатенко І. І. - Міграція молібдену у водоймах з уповільненим водообміном (2013)
Вострокнутова Ю. О. - Условия формирования биогенного состава воды Камских водохранилищ (2013)
Данильченко О. С. - Оцінка антропогенного навантаження на басейни малих річок Сумського Придніпров’я (2013)
Шевчук І. О. - Екологічні проблеми річки Рось, Зацаринна О. Д., Сукач Л. В. (2013)
Затула В. І. - Річна амплітуда температури повітря і континентальність клімату України, Затула Н. І. (2013)
Davies J. N. - Comparison of network simulators in IP network, Comerford P., Grout V., Verovko M. V., Stasiuk S. S. (2014)
Пясецька С. І. - Масове розповсюдження ожеледі на території України протягом 1991-2000 рр. (2013)
Яковлєв М. Ф. - Проблеми ефективного розв’язування систем нелінійних рівнянь на багатопроцесорних комп’ютерах MIMD-архітектури, Нестеренко А. Н., Бруснікін В. М. (2014)
Колесник А. В. - Изменение погодных условий при землетрясениях, Капочкина М. Б., Капочкин Б. Б. (2013)
Додонов А. Г. - Организация структуры системы обработки информации и управления, Путятин В. Г., Буточнов А. Н., Козлов Н. С., Юзефович В. В. (2014)
Капочкина А. Б. - Субмаринная разгрузка подземных вод (2013)
Ляхов О. Л. - Технологія розробки системи дистанційного навчання для використання у вищому навчальному закладі, Дмитренко Т. А., Деркач Т. М., Демиденко М. І., Дмитренко А. О. (2014)
Гребінь В. В. - Хільчевський Валентин Кирилович – вчений і наставник. Відомому гідрологу, гідрохіміку, гідроекологу – 60 років (2013)
Зацерковний В. І. - Аналіз інтеграції технологій ГІС, ДЗЗ і GPS в задачах моніторингу стану навколишнього середовища (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2013)
Lytvynov V. V. - The mechanisms of teaching and evaluation of the quality of performance of the text documents classifier, Moyseenko O. P. (2014)
Литвинов В. В. - Инструментальные средства создания моделей в условиях неполноты данных, Задорожний А. А. (2014)
Білецький Б. О. - Методологічні підходи до створення комплексної автоматизованої системи управління життєдіяльністю регіону як складової електронного врядування, Кузьменко Г. Є., Хомініч В. С. (2014)
Власова Т. М. - Кодирование фрагмента полутонового изображения на регулярной поверхности, Калмыков В. В., Романенко Т. Н. (2014)
Хнигічева А. М. - Дослідження безпеки складних екологічних систем з використанням модифікованого алгебраїчно-ймовірнісного методу, Федорець О. О. (2014)
Рзаев Р. Р. - Об одном подходе к формированию методики билингвального обучения, Джамалов З. Р., Умарова Н. А. (2014)
Лисенко В. С. - Інформаційно-комунікаційні інструменти мережі трансферу технологій вищих навчальних закладів України, Єгоров С. О., Рудницький Є. А. (2014)
Ахаїмова А. - Підтримка прийняття рішень про вибір місця спорудження об’єктів спорту високих досягнень, Єременко Т. К., Пилипенко Ю. Г. (2014)
Balchenko I. V. - The development of the model of the expert system on the basis of fuzzy sets for panning of agricultural work, Lytvynov V. V., Lytvyn S. V. (2014)
Волобоев В. П. - Об одном подходе к решению плохо обусловленной системы линейных алгебраических уравнений, описывающих физический объект, Клименко В. П. (2014)
Сирик С. В. - О выборе стабилизирующих параметров в конечноэлементном методе Петрова-Галеркина при решении задач конвекции-диффузии (2014)
Додонов А. Г. - Компьютерное моделирование системы управления мобильным авиационным комплексом, Путятин В. Г. (2014)
Смородин В. С. - Имитационное моделирование и средства оптимизации сложных технических систем, Клименко А. В. (2014)
Федухин А. В. - Гарантоспособность компьютерных систем – мода или объективная необходимость, Мудла Б. Г. (2014)
Ярошенко В. Н. - К вопросу об определении весов метрик некоторого атрибута гарантоспособности системы, Сеспедес Гарсия Н. В., Муха Ар. А. (2014)
Горбань И. И. - О феномене статистической устойчивости (2014)
Горбань И. И. - Теорема о спектре частот значений разряда расходящейся числовой последовательности (2014)
Самойленко В. М. - Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі, Маляренко О. С. (2014)
Горбачова Л. О. - Методичні підходи щодо оцінки стаціонарності і однорідності гідрологічних рядів спостережень (2014)
Лобода Н. С. - Оцінка водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату, Божок Ю. В. (2014)
Чорноморець Ю. О. - Просторово-часова характеристика основних чинників формування весняного водопілля в басейні річки Десна, Лук‘янець О. І. (2014)
Липистій О. В. - Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа), Лук’янець О. І. (2014)
Жежеря Т. П. - Особливості міграції силіцію в системі "донні відклади – вода” за дії різних чинників середовища, Линник П. М. (2014)
Жовнір В. В. - Аналіз багаторічних змін мінералізації і вмісту головних іонів у воді річки Південний Буг – смт. Олександрівка, Курило С. М. (2014)
Васенко О. Г. - Оцінка рівня трофності вод української частини Дунаю та його дельти, Верніченко Г. А., Верниченко-Цветков Д. Ю., Лунгу М. Л. (2014)
Білоус О. П. - Біоіндикаційний аналіз верхньої ділянки річки Південний Буг по фітопланктону, Баринова С. С., Клоченко П. Д. (2014)
Пясецька С. І. - Спрямованість тенденцій у змінах величини добового максимуму опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів у західній частині Кримських гір у другій половині XX - початку XXI сторіччя (2014)
Гребенюк Н. П. - Характеристика повторюваності сильних злив на території України в умовах сучасних змін клімату (2014)
Хільчевський В. К. - Відзначення 145-ї річниці від дня народження академіка ВУАН та ВАСГНІЛ Євгена Володимировича Оппокова (1869-1937), Соколов В. В. (2014)
Пам'яті Василя Іларіоновича Пелешенка (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія” (2014)
Зубець М. В. - Актуальні задачі аграрної науки в Україні (2009)
Головко А. М. - Біологічна та генетична безпека України. Проблеми та шляхи їх вирішення (2009)
Boboš S. F. - Detection of antibiotics in the milk depending on the way of drug application, Nešić M. J., Radinović M. Ž. (2009)
Kuźmak J. - Infection with bovine leukemia virus: current diagnostic methods and molecular epdemiology, Wijaszka T. (2009)
Potkonjak A. - Clinical investigation and therapy of canine infection with Candidatus Mycoplasma haematoparvum in Serbia, Lako B., Belic R., Toplaski B., Stevancevic O., Gerilovych A. (2009)
Pourquier Ph. - Use of the ID-vet avian influenza elisa range (nucleoprotein, H5, H7, N1 or N2) for the detection of antibodies to haemagglutinin and neuraminidase subtypes in avian populations, Lesceu S. (2009)
Алешкевич В. Н. - Роль иммунной реактивности организма животных в формировании поверхностной и глубоких форм трихофитии, Красочко П. А. (2009)
Апатенко В. М. - Инфекционная патология и преволюция микробов (2009)
Бабкін А. Ф. - Комплемент фіксуючий тест у діагностиці інфекційного епідидиміту баранів, Медвідь О. О., Райко Д. Ю. (2009)
Балим Ю. П. - Токсичні властивості селеніду (ДМДПС) (2009)
Бездітко Л. В. - Порівняльна характеристика впливу збудників шлунково-кишкових інфекцій на стан організму телят (2009)
Білокінь В. С. - Блутанг: діагностика і профілактика, Стегній Б. Т., Стеценко В. І., Пилипенко А. В. (2009)
Білявцева О. А. - Серологічний моніторинг інфекційних хвороб серед птахопоголів’я АР Крим, Іонкіна І. Б., Воротілова Н. Г., Гадзевич О. В. (2009)
Богач М. В. - Теоретичні аспекти поширення гельмінтозів серед домашньої птиці на півдні України у зв’язку з глобальною зміною клімату (2009)
Болсунова О. І. - Вітчизняний противірусний препарат Ізатізон підвищує природну резистентність організму, Заїка Л. А., Потопальський А. І., Юркевич Л. Н., Воробйова І. І., Лозюк Л. В., Терент’єв А., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т. (2009)
Борисевич В. Б. - Імунні комплекси і стан копитець у корів, Борисевич Б. В., Ситюк В. Г. (2009)
Борисевич В. Б. - Ретиніти як ускладнення увеїтів у тварин, Меженський А. О., Дорощук В. О., Ткачук І. Г. (2009)
Борисов В. В. - Эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и мероприятия по его профилактике в России, Рахманов А. М., Кременчугская С. Р., Камалова Н. Е., Каньшина А. В., Мищенко А. В., Мищенко В. А., Щербаков А. В. (2009)
Бусол В. О. - До питання валідації зажиттєвих методів діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Мельничук С. Д., Блажко А. П., Козаченко О. І. (2009)
Бусол В. О. - Екологія Мycobacterium bovis, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2009)
Вербицький П. І. - Дослідження пріон-протеїну та його ізоформ у лейкоцитах крові великої рогатої худоби, Петрух І. М., Влізло В. В., Остапів Д. Д. (2009)
Волянський А. Ю. - Протимікробна активність нових четвертинних похідних солей хінолінію (2009)
Воротілова Н. Г. - Епізоотологічний і серологічний моніторинг щодо пташиного грипу на території АР Крим в період 2008 року (2009)
Гаврилін П. М. - Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми периферійних лімфоїдних органів у продуктивних ссавців, що зрілонароджують, Лєщова М. О. (2009)
Гайдей О. - Проблеми лабораторної діагностики вірусної геморагічної септицемії райдужної форелі, Дудар Л. (2009)
Галатюк О. Є. - Диференційна діагностика ринопневмонії коней, Бегас В. Л., Абрамов А. В. (2009)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні зміни у деяких внутрішніх органах поросят при кишковому клостридіозі (2009)
Герілович А. П. - Молекулярні методи гено- та патотипування вірусу ньюкаслської хвороби (2009)
Герілович А. П. - Розробка позитивного контрольного зразка гена гемаглютинину вірусу грипу птиці субтипу Н7 європейського генотипу на основі рекомбінантних ДНК, Симоненко С. І., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2009)
Головач Т. Н. - Правовые аспекты доступа к генетическим ресурсам (2009)
Головко В. О. - Епізоотологічні особливості сказу тварин у Харківській області, Іванченко І. М., Гонтарь А. М. (2009)
Головко В. О. - Фунгіцидні властивості перспективного препарату апікон щодо боверіозу шовковичного шовкопряда, Кириченко І. О., Суханова І. П., Терновська Н. І., Дмитрієва О. В. (2009)
Головко В. А. - Влияние микроклимата на интерьерные показатели и продуктивность свиней, Хомутовская С. А., Черный Н. В. (2009)
Головко В. О. - Мікроклімат і здоров’я молодняку свиней на спеціалізованих підприємствах, Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2009)
Головко М. А. - Роль і місце молекулярно-біологічних методів при діагностиці сказу (2009)
Горбатенко С. К. - Постепізоотичний контроль благополуччя великої рогатої худоби щодо лейкозу (2009)
Гужвинська С. О. - Технологія отримання пробіотика для птахів (2009)
Гулюкин М. И. - Применение полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления вируса лейкоза КРС, Козырева Н. Г., Ломакина Н. Ф., Иванова Л. А., Лопунов С. В. (2009)
Гурина Л. М. - Роль галофильных вибрионов в возникновении инфекционных заболеваний морских гидробионтов Азово-Черноморского бассейна (2009)
Гусев А. А. - Усовершенствование метода культивирования суспензионной линии клеток ВНК–21 (С–13), Бабак В. А., Желиховская З. Л. (2009)
Дерев’янко С. В. - Сучасні аспекти діагностики тешовірусних хвороб свиней з використанням молекулярно-генетичних методів, Бова Т. О., Сорока В. І. (2009)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів південної геохімічної зони України (2009)
Драгуть С. С. - Вивчення рівня вірусспецифічних антитіл у птиці та кролів, імунізованих проти інфекційного бронхіту курей, Стегній М. Ю., Бреславець В. О., Стегній А. Б. (2009)
Дрожже Ж. М. - Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу сказу від домашніх м’ясоїдних на території України (2009)
Дубина Я. О. - Деякі особливості патолого-анатомічного прояву сальмонельозу поросят (2009)
Дудников А. И. - Патогенетические основы разработки новых средств и методов противоящурной защиты (2009)
Дунаєв Ю. К. - Вплив обробки качиних яєць гіпохлоритом натрію в період інкубації на біохімічні показники крові качок в онтогенезі, Стегній Б. Т., Брєславець В. О., Дунаєва О. В. (2009)
Євтушенко А. В. - Паразитологічний аналіз риб дельти Дунаю (2009)
Євтушенко А. В. - Застосування Івермектину для лікування лерніозу риб, Євтушенко І. Д., Галушка С. О., Гайдей О. С. (2009)
Епанова Е. Л. - Респираторный микоплазмоз в хозяйствах мясного птицеводства АР Крым (2009)
Еремец Н. К. - Изыскание эффективных инактивантов при производстве противовирусных вакцин, Еремец В. И., Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Матвеева И. Н., Еремец О. В. (2009)
Еремец Н. К. - Современные биотехнологические методы получения и оценки качества протеина а золотистого стафилококка, Матвеева И. Н., Беро Л. К., Киш Л. К., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Попова В. М. (2009)
Жукова І. О. - Вплив Вітаваксу 200 та Вітаваксу 200 ФФ на обмін азотистих і фосфорних сполук у тканинах курчат (2009)
Завгородний А. И. - Выделение L-форм микобактерий от кур, Позмогова С. А., Тарасова Е. В. (2009)
Завгородний А. И. - Роль микобактерий в развитии заболеваний рыб, Шаповалова О. В., Позмогова С. А. (2009)
Завірюха Г. А. - Формування імунітету у корів, щеплених вакциною лейкозав, в умовах епізоотологічного експерименту та його вплив на оздоровлення від лейкозу (2009)
Захар’єв А. В. - Порівняльна патоморфологічна характеристика нефральних патологій великої рогатої худоби при отруєнні піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського (2009)
Зинина Н. В. - Профилактика инфекционных болезней птиц препаратом "Липокар", Буйко Н. В., Щерба В. В. (2009)
Іщенко Л. М. - Особливості прижиттєвої діагностики лейкозу великої рогатої худоби при використанні полімеразної ланцюгової реакції, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Мартиненко Д. Л., Абрамов А. В., Король Д. М. (2009)
Камбур М. Д. - Епізоотологічний моніторінг лептоспірозу у сільськогосподарських тварин у Сумській області, Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Власенко О. А., Задорожний І. В. (2009)
Каралян З. А. - Цитометрия ДНК резистентных к вирусу энцефаломиокардита клеток, Восканян Г. Е., Аброян Л. А., Акопян Л. О., Каралова Е. М. (2009)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології панлейкопенії кішок в умовах мегаполісу м. Харків, Гонтаренко А. О., Іванченко І. М. (2009)
Климик В. Т. - Неспецифічна резистентність та перекисне окислення ліпідів крові у корів за різних фізіологічних періодів, Перкій Ю. Б., Покотило Г. І., Гащак О. Я. (2009)
Коваленко Л. В. - Вплив вакцини проти хвороби Ньюкасла на біохімічні показники сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Матюша Л. В. (2009)
Коваленко Л. В. - Активність ферментів крові курей при вакцинації проти хвороби Марека та зараженні епізоотичним штамом збудника, Стегній Б. Т., Бойко В. С., Романько М. Є. (2009)
Кольчик О. В. - Вивчення циркуляції збудників вірусних хвороб у свиногосподарствах України (2009)
Королёв А. Г. - Профессор-гигиенист Аркадий Иванович Якобий (2009)
Куцан О. Т. - Вплив біфентрину на активність ферментів в організмі курей при експериментальному гострому отруєнні, Доценко Р. В. (2009)
Куцан О. Т. - Зміни гістоморфологічної структури печінки та селезінки курей-несучок за умови тривалого надходження надлишку селену та вітаміну Е з кормом, Шутченко П. О., Медвідь К. О., Оробченко О. Л. (2009)
Куценко В. Г. - Етіологічна структура заразних хвороб риб в Харківській області за період 2006-2008 р. (2009)
Кучерявенко В. В. - Методи лабораторної діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби (2009)
Кучерявенко Р. О. - Виявлення антигену коронавірусу великої рогатої худоби (2009)
Кучма И. Ю. - Основные направления синтеза и биологическая активность некоторых фосфорсодержащих органических соединений, Вальчук С. И., Воропай А. Ю., Шатило Ю. В., Руденко Л. М., Волков Т. А., Мизин В. В., Полищук Н. Н., Волков А. А., Волянский А. Ю. (2009)
Кушнір І. М. - Оцінка протимікробної активності ветеринарних лікарських засобів при визначенні їх стерильності, Музика В. П., Патерега І. П., Семен І. С. (2009)
Лемиш А. П. - Диагностика псевдомоноза хряков-воспроизводителей и пути его профилактики, Андрусевич А. С. (2009)
Лісова В. В. - Патоморфологія бронхів при хронічних запальних процесах у легенях свиней, Махновець М. (2009)
Літарова М. В. - Визначення неорганічних елементів у біологічних субстратах методом рентген-флуоресценції (2009)
Луценко Л. І. - Ефективність дезінфікуючих препаратів при гельмінтозах м’ясоїдних, Темний М. В., Сумакова Н. В., Веселий В. А., Полещук Н. Г. (2009)
Лысенко А. П. - Бактериологические маркеры микобактериальной инфекции у животных после введения туберкулина, Лемиш А. П., Архипов И. Н., Новик Т. П., Притыченко А. Н., Власенко И. Г. (2009)
Максимович В. В. - Вирусный гепатит Е у свиней, Семенов В. М., Багрецов В. Ф., Конотоп Д. С., Семенов С. В. (2009)
Малакєєв А. С. - Технологія виготовлення і вивчення антигенної активності концентрованої інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту ВРХ для внутрішньошкірного введення, Кучерявенко Р. О., Тризна Л. П., Кучерявенко Л. М., Малакєєва-Чебанюк І. В. (2009)
Малоголовкин А. С. - Случаи дерматита и синдрома нефропатии: клинические признаки и патологоанатомические изменения, Надточей Г. А., Якушева О. В., Колбасов Д. В. (2009)
Мандигра М. С. - Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин, Лисиця А. В., Шатурський О. Я. (2009)
Мартинов А. В. - Технологічні аспекти конструювання вакцин для медицини та ветеринарії на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P.aeruginosa, Волянська Н. П. (2009)
Масюк Д. М. - Кількісна характеристика структурних компонентів слизової оболонки порожньої кишки великої рогатої худоби у пренатальному онтогенезі (2009)
Матвеева И. Н. - Применение метода ИФА при диагностике смешанных инфекций крупного рогатого скота, Киш Л. К., Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Еремец Н. К., Беро И. Л., Джунь О. М. (2009)
Матвеева И. Н. - Применение различных культур клеток для репродукции респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота, Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Еремец Н. К., Киш Л. К., Беро И. Л. (2009)
Матвієнко С. Г. - Стан судинно-тромбоцитарного гемостазу у свиней при застосуванні ацелізину після абдомінальних операцій (2009)
Мельникова Н. М. - Вплив кадмію на вміст есенційних елементів у серці отруєних щурів, Ворошилова Н. М. (2009)
Мельникова Н. М. - Накопичення плюмбуму в організмі вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату, Ткаченко Т. А. (2009)
Мороз Н. В. - Выделение вируса весенней виремии карпа в центральном регионе России, Рыбаков С. С., Еремеева Т. Б., Апасова Л. Ю., Пыльнов В. А., Калинкина Т. Ю. (2009)
Москалик Р. С. - Антиэпизоотическая цепь мероприятий, гарантирующих искоренение и надежную профилактику лейкоза крупного рогатого скота (2009)
Музика Н. М. - Одержання компонентів імуноферментної тест-системи для серологічної діагностики вірусного ентериту гусей, Стегній Б. Т. (2009)
Музика Д. В. - Щеплення добових курчат інактивованою емульсованою вакциною проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ", (схема вакцинації, рівень і напруженість імунітету) (2009)
Муковоз В. М. - Підбір штамів дерматофітів для нової технології виготовлення виробничого антигену, Нестеренко Т. Г. (2009)
Назарова О. Д. - Источники заражения лептоспирозом в центральном Таджикистане, Азимов Г. Д. (2009)
Наконечна М. Г. - До питання комплексної діагностики аеромонозу коропів, Калиновська І. Г., Сорокіна Н. Г., Семенчукова І. В. (2009)
Насонов И. В. - Влияние фитосорбента "Экотокс" на вирусы болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур и инфекционного ларинготрахеита птиц в опытах in vivo, Азарова И. А., Згировская А. А., Кныш Н. В., Лапина В. А. (2009)
Нестеренко Т. Г. - Імунопрофілактика вірусної геморагічної хвороби (ВГХ) та міксоматозу кролів, Дудник Н. В., Нестеренко О. Ю., Левченко К. А. (2009)
Ніколаєнко Ю. Ю. - Інактивація штамів 1733 та BR-06 реоврусу, ізольованих від хворих на тендосиновіт курей (2009)
Ночевный В. Т. - Применение метода проточной цитометрии для паспортизации и стандартизации перевиваемых линий клеток, Ласкавый В. Н. (2009)
Нычик С. А. - Оральная иммунопрофилактика бешенства вакциной "Броварис VRG" в современных условиях, Солодчук В. Л. (2009)
Орлов С. М. - Прижиттєва діагностика мікоплазмозу великої рогатої худоби із застосуванням різних схем підготування проб патологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2009)
Пащук Ю. Г. - Зміни активності індикаторних ферментів печінки курей за умов одноразового перорального введення фурадану (2009)
Полищук С. В. - Эпизоотологический анализ и противоэпизоотические мероприятия по роже свиней в хозяйствах Джанкойского района АР Крым, Плахотнюк Е. В. (2009)
Пономаренко А. М. - Ефективність препарату "Pro meris duo" при ктеноцефальозі собак та котів, Клімчук О. О., Шкред М. А., Пономаренко О. В. (2009)
Пономаренко О. В. - Випробування ефективності нового засобу для лікування кролів, хворих на псороптоз, Коломацький О. П., Міщенко О. О., Машкей А. М. (2009)
Приходько Ю. О. - Ефективність антигельмінтиків у кіз, хворих на мюллеріоз, Корчан Л. М. (2009)
Пруцаков С. В. - Специфическая терапия животных бактериофагами при псевдомонозе, Болоцкий И. А., Семенцов В. И., Васильев А. К. (2009)
Пчёлкина И. П. - Вирус ньюкаслской болезни, выявленный в популяциях диких и синантропных птиц на территории России в 2008 году, Колосов С. Н., Манин Т. Б., Чвала И. А., Андриясов А. В., Старов С. К., Дрыгин В. В., Борисов А. В. (2009)
Рачков А. Э. - Распознаваниe олигонуклеотидов с помощью спектрометра поверхностного плазмонного резонанса "Плазмон ППР-4М", Холодова Ю. В., Телегеев Г. Д., Солдаткин А. П. (2009)
Рула О. М. - Імунна відповідь у курчат на введення антигенів з різною активністю гемаглютиніну вірусу грипу птиці (2009)
Саркисян Х. В. - Выделение и идентификация вируса африканской чумы свиней в Армении (2009)
Сидоренко Є. Ю - Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу котів в м. Суми, Зон Г. А. (2009)
Сікачина В. І. - Щеплення качок асоційованою вакциною проти хвороби Ньюкасла і пастерельозу (2009)
Cкрипник А. В. - Молекулярно-генетична диференціація штаму Mycobacterium elephantis, ізольованного від корови, реагуючої на туберкулін у неблагополучному щодо туберкульозу ВРХ господарстві, Завгородній А. І. (2009)
Сокирко Т. О. - Стан антиоксидантного захисту в крові коней, хворих на інан, Синицин В. А., Попова Е. М. (2009)
Сосницкий А. И. - Эмерджентная форма эндогенного пастереллеза в составе респираторного паразитоценоза, Стегний Б. Т., Короленко Л. С., Пузаков С. П. (2009)
Стегній А. Б. - Визначення оптимального співвідношення антигенів вірусу грипу птиці та ньюкаслської хвороби при розробці технології виготовлення інактивованої емульсованої асоційованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, Головко В. О. (2009)
Стегній Б. Т. - Розроблення тест-системи Elisa для виявлення антитіл проти вірусів хвороб Ауєскі й Тешена, Бузун А. І., Антонов В. С., Борисова О. Л., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Михайлова С. А., Усова Л. П., Вовк С. І. (2009)
Стегній Б. Т. - Визначення бактерицидних властивостей препаратів "Desu" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Куцан О. Т., Бобош С., Гагрчин М. (2009)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг щодо мікоплазмозів та бактеріальних хвороб птиці у птахогосподарствах Харківської області, Обуховська О. В., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Гриненко О. В. (2009)
Стегній М. Ю. - Аналіз гемаглютинуючої активності й імуногенних властивостей кріоконсервованих вірусів (2009)
Стеценко А. В. - Современные методы лабораторной диагностики вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота, Герилович А. П. (2009)
Стеценко В. И. - Особенности специфической профилактики смешанных вирусно-бактериальных энтеро-пневмо-генитальных инфекций молодняка крупного рогатого скота (2009)
Ступак Л. П. - Моніторингові дослідження зразків розплоду бджіл на гнильці у лабораторних умовах, Маслій І. Г. (2009)
Суходуб Л. Ф. - Конструювання антибактеріальних покрить для біокераміки за біоміметичним принципом: мас-спектрометричні та електронно-мікроскопічні дослідження, Волянський А. Ю., Бордунова О. Г., Пилюгін С.В., Чіванов В. Д., Кучма І. Ю. (2009)
Ткаченко С. В. - Рецепторна специфічність еритроцитів різних видів тварин до деяких аденовірусів (2009)
Туманова М. А. - Дезинфекция на фермах, неблагополучных по туберкулёзу (2009)
Турсункулов Ш.Ж. - Определение видовой принадлежности бруцелл, изолированных из цельной крови овец и крупного рогатого скота, Джаилбекова А. С., Сейдахметова Р. Д., Абдрахманов С. К., Турсункулов А. З., Турлыбеков С. А., Энгишева К. М., Сарманов А. (2009)
Турсункулов Ш. Ж. - Эпизоотологический мониторинг бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Казахстане за 2008 год, Каиржанова А. Г., Даугалиева А. Т. (2009)
Ульяницька А. Ю. - Патоморфологічна характеристика енцефальних афлатоксикозних та Т-2 токсикозних патологій великої рогатої худоби (2009)
Ушкалов В. О. - Особливості довгострокового зберігання бактерій виду Listeria monocytogenes, Виговська Л. М. (2009)
Финогенов А. Ю. - Выявления антигенов ротавирусов животных с использованием иммуноферментного метода, Гудков В. Г., Виринская А. С. (2009)
Фотіна Т. І. - Значення мікробних асоціацій у патогенезі гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у високопродуктивних корів, Улько Л. Г. (2009)
Фролов А. Ф. - Действие Изамбена на образование in vitro коронавируса гастроэнтерита свиней, Задорожная В. И., Жебровская Ф. И., Мочалин И. А., Старчеус А. А., Маргитич В. М. (2009)
Чечеткина Н. П. - Вирус-бактериальные инфекции в патологии воспроизводства крупного рогатого скота, Павленко М. П., Макеев В. Ф., Данилова И. С., Иваненко В. А., Ермоленко А. В., Рибас О. В. (2009)
Шабунин С. В. - Метод полимеразной цепной реакции как средство мониторинга и диагностики нарушений репродуктивной функцуии у животных, Ефанова Л. И., Пасько Н. В. (2009)
Шатіло Ю. В. - Методологічні та методичні аспекти щодо синтезу і скриншгу хімічних речовин протимікробної спрямованості, Волянський А. Ю., Воропай А. Ю., Вальчук С. І, Руденко Л. М., Волков А. О., Мізін В. В., Волков Т. О., Кучма І. Ю. (2009)
Шелудько Ю. В. - Перспективы применения в ветеринарной медицине трансгенных растений, синтезирующих физиологически активный интерферон α2b человека, Герасименко И. М., Щербак Н. Л., Сахно Л. А., Липовая Н. Н., Синдаровская Я. Р., Олевинская З. М., Клестова З. С., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. (2009)
Шуляк А. Ф. - Механизм лечебно-профилактического действия бетулина при ИРТ крупного рогатого скота, Щегловитова О. Н., Величко Г. Н. (2009)
Щетинський І. М. - Жовчоелімінаційна ланка отруєння великої рогатої худоби піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського й її патоморфологічна характеристика (2009)
Юров К. П. - Эпизоотология, диагностика и профилактика основных вирусных болезней лошадей (2009)
Ярошенко М. О. - Встановлення валідаційних параметрів методики визначення залишкових кількостей дельтаметрину в молоці способом тонкошарової хроматографії (2009)
Ковпак М. Р. - Проблеми диференційної діагностики інфекцій птиці, які обумовлені параміксовірусами різних серотипів (2009)
Сніжко С. І. - Дослідження часових тенденцій зміни водного стоку з оцінкою їх значимості за тестом Манна-Кендалла, Павельчук Є. М., Дідовець Ю. С. (2014)
Хільчевський В. К. - Аналіз багаторічної трансформації хімічного складу річкових вод України, Курило С. М. (2014)
Шерстюк Н. П. - Вплив промивки р. Інгулець на перебіг гідрохімічних процесів та встановлення рівноваг (2014)
Лузовіцька Ю. А. - Вплив водного стоку на формування виносу біогенних елементів у басейні річки Десни, Кошкіна О. В., Осадча Н. М. (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Ворскла за середньорічними даними (2014)
Пашкова О. В. - Горизонтальний і вертикальний розподіл зоопланктону в деяких водоймах м. Києва (2014)
Коржов Є. І. - Вплив режиму течій на кількісні показники фітопланктону мілководних водойм пониззя Дніпра, Мінаєва Г. М. (2014)
Цапліна К. М. - Фітогеографічна структура флори Київського водосховища і напрямок її зміни в умовах підвищення температур (2014)
Климюк В. М. - Біоіндикаційний аналіз солоних озер РЛП "Слов’янський курорт" за фітопланктоном, Баринова С. С., Лялюк Н. М. (2014)
Пясецька С. І. - Характер та особливості розповсюдження випадків відкладень ожеледі на території України наприкінці ХХ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2014)
Скриник О. А. - Вегетаційний період в Українських Карпатах за умов сучасного клімату (2014)
Затула В. І. - Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України, Затула Н. І. (2014)
Хільчевський В. К. - До 120-річчя вченого-гідролога А. В. Огієвського (деякі архівні дослідження), Соколов В. В., Куций А. В., Куций С. В. (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Олійник В. С. - Дискусійні питання лісової гідрології (2014)
Гопченко Є. Д. - Невеликі річки – великі проблеми, Кічук Н. С. (2014)
Костенюк Л. В. - Структура сучасної річково-долинної системи Пістинка-Лючка, Ющенко Ю. С. (2014)
Манукало В. О. - Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання ґрунту в річкових басейнах, Гальперіна Т. О. (2014)
Дзеціна Д. В. - Зовнішній водообмін як фактор функціонування екосистеми малого водосховища (на прикладі Шушківського – Гнилий Тікич) (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв’язок з водністю (2014)
Жирнов П. В. - Детальна характеристика джерел забруднення річки Сіверський Донець (2014)
Скриник О. А. - Період активної вегетації в Українських Карпатах (2014)
Suligowski R. - The use of spline function in the determination of genetic types of rainfall in Poland (2014)
Білаш В. І. - Метрологічне забезпечення приладів атмосферного тиску у гідрометеорологічній службі України, Пясецька С. І. (2014)
Цуранич В. В. - Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная (2014)
Левківському Степану Степановичу – 80 (2014)
Сосєдку Михайлу Микитовичу - 90 (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в структурах пародонта та слизової ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії, Бурега Ю. О. (2013)
Григорьева Е. А. - Изучение реактивности тимуса, селезенки, лимфоузлов и лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником, после введения кардиотропного препарата, Довгаль Г. В. (2013)
Кузенко Є. В. - Імунологічні аспекти впливу хрому, Романюк А. М., Рудна М. М., Кузенко О. І., Левкович М. А. (2013)
Логоша А. І. - Міцнісні характеристики травмованих кісток щурів за умов зневоднення організму, Слісаренко О. В., Масленко Г. О. (2013)
Малишкіна С. В. - Морфологічне дослідження перебудови кісткової тканини навколо титанових імплантатів після застосування імпульсного ультразвуку з різною інтенсивністю коливань, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В. (2013)
Назарова Д. І. - Кореляційні зв’язки між розмірами тіла та серця у різних видів тварин (2013)
Пастухова В. А. - Влияние сочетанного применения электромагнитных волн миллиметрового диапазона и космола на гистологическое строение эпифизарных хрящей крыс периода выраженных старческих изменений (2013)
Рамский Р. С. - Механико-математическое обоснование использования лопаточного привода дистракционного устройства системы Блискунова при удлинении плеча, Куценко С. Н., Пикалюк В. С., Костандов Ю. А., Цеков Е. С., Рудик А. С. (2013)
Гунас І. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропометричними та соматотипологічними показниками здорових юнаків і дівчат Поділля загальних груп, Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Йолтухівський М. В. - Показники кардіоінтервалографії у здорових чоловіків і жінок Поділля різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2013)
Коваленко О. В. - Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на пухлини головного мозку при дії мітоміцину (2013)
Лузин В. И. - Методика морфометрии сердца лабораторных животных, Шутов Е. Ю., Шутова Е. В. (2013)
Тюренков А. А. - Половые различия краниометрических параметров юношеского населения Донбасса (2013)
Холодкова О. Л. - Можливості використання збагаченої тромбоцитами плазми при експериментальній терапії токсичного ураження печінки, Горчаг Д. М. (2013)
Худякова О. В. - Анатомическая изменчивость костного неба человека, Виноградов А. А. (2013)
Ярмоленко О. С. - Якісний аналіз змін міокарду щурів різних вікових груп за умов гіпергідратації організму (2013)
Ярошевський О. А. - Біомеханічні аспекти міофасціальних больових синдромів шийно-плечової локалізації (2013)
Гаврилов В. А. - Гистологическое строение нижнего резца у белых крыс различного возраста после 60-дневного воздействия паров толуола, Лузин В. И. (2013)
Лузин В. И. - Гистологическое строение мыщелкового хряща нижней челюсти у неполовозрелых белых крыс после длительного воздействия экзогенной гипертермии различной степени, Ушко Я. А. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения натрия бензоата в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Шабельник О. И. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного воздействия экзогенной гипертермии различной степени и физической нагрузки, Лузин В. И. (2013)
Жаріков М. Ю. - Тканинні базофіли серця людини в нормі (2013)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Про проведення IV міжнародного симпозіуму "Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів", присвяченого 140-річчю з дня народження засновника Кримської морфологічної школи професора Р. І. Гельвіга (Сімферополь – Алушта, 21 – 23 травня 2013 р. ) 108, Крівенцов М. А. (2013)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові аспекти боротьби з корупційними проявами в державній службі (2013)
Пчолкін В. Д. - Історичні й теоретико-методологічні аспекти інтеграції та диференціації кримінально-правових наук, Федосова О. В. (2013)
Слинько Д. В. - Нормотворчість як складова правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичний аспект (2013)
Жук Н. А. - Синхронизация циклов развития общества и государства: проблемы постсоциалистических общественно-политических систем (2013)
Хаустова М. Г. - Правова глобалізація: поняття, риси, види, Ждан М. Д. (2013)
Дубина Н. А. - Роль юридичних колізій у національній правовій системі (2013)
Рождественская Е. С. - Противоборство традиций и права в современной Индии: от рождения до брака (2013)
Россіхін В. В. - Регламентація функціонування пенітенціарних установ для утримання військовополонених на території УРСР у 1945-1949 рр. (2013)
Суєтнов Є. П. - Розвиток інституту вилучення земель для державних або громадських потреб у радянському земельному законодавстві (2013)
Писаренко В. В. - Вплив європейських правових стандартів фінансування місцевого самоврядування на формування єдиного громадянського суспільства (2013)
Веніславський Ф. В. - Принцип гарантування місцевого самоврядування у системі засад конституційного ладу України (2013)
Яковлєв А. А. - Принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина у сучасному конституційному процесі (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів і підтримання авторитету і безсторонності суду: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2013)
Зубенко Г. В. - Принцип гласності в діяльності органів публічної влади України (2013)
Дахова І. І. - Конституційний принцип загального виборчого права (2013)
Ковтун В. І. - Щодо конституційно-правових засад економічних гарантій державного суверенітету (2013)
Стародубцев А. А. - Вплив результатів оцінювання якості службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України на їх службову кар’єру (2013)
Гришина Н. В. - Основні та моральні принципи діяльності державних службовців (2013)
Солошкіна І. В. - Класифікація принципів дозвільної діяльності (2013)
Поляков С. Ю. - Реформування і розвиток Збройних Сил України: сучасний стан (2013)
Кобильнік Д. А. - Проблеми реалізації регулятивної функції фінансового права у контексті реформування системи органів, що контролюють справляння податків і зборів (2013)
Ростовська К. В. - До питання про основний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України (2013)
Венедіктова І. В. - Публічні інтереси в цивільному праві (2013)
Чуйкова В. Ю. - Про використання інформації (2013)
Бурлаков С. Ю. - Захист володіння як фактичного панування над річчю (2013)
Гужва А. М. - Тварини у деліктних зобов’язаннях: середньовіччя і сьогодення, Устименко О. А. (2013)
Харитонов О. В. - Юридичний аналіз забезпечення захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2013)
Яковлєв О. А. - Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Соціальна справедливість як основоположний принцип права соціального забезпечення (2013)
Харченко В. Б. - Монетизація інтелектуального піратства як перспективний напрям протидії злочинам, що посягають на результати творчої діяльності (2013)
Житний О. О. - Темпоральні властивості законодавства України про кримінальну відповідальність (національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти регулювання) (2013)
Храмцов О. М. - Психічна травма як вид суспільно небезпечних наслідків злочину (2013)
Мезенцева І. Є. - Розмежування "одержання неправомірної вигоди" від суміжних злочинів (2013)
Орловський Р. С. - Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть (2013)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення поняття основ громадянського суспільства України як об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Дудін М. М. - Підходи до вирішення проблем відмивання коштів кримінального походження та легалізації доходів в Україні, Давиденко В. Л. (2013)
Канібер Ю. М. - Методологічні аспекти співвідношення об’єкту злочину і об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні злочини (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: з’ясування правової природи та визначення понять, Брящей Р. І. (2013)
Черевко К. О. - Генезис законодавства за незаконне проведення аборту (2013)
Цвіркун Н. Ю. - Поняття та ознаки предмета безгосподарського використання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України) (2013)
Чус О. В. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у особи (2013)
Шиндель Ю. І. - Зміст надання публічних послуг у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України (2013)
Маньковський Л. К. - Зміст та напрями взаємодії загальних засад та додаткових обставин при призначенні покарання неповнолітньому (2013)
Гусаров К. В. - Допуск до оскарження судових рішень як процесуальний фільтр у цивільному процесі (2013)
Рожнов О. В. - Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (2013)
Васильєв С. В. - Судова практика: поняття, значення і види (2013)
Степанюк Р. Л. - Співвідношення правових і спеціальних знань у кримінальному провадженні, Лапта С. П. (2013)
Янович Ю. П. - Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні (2013)
Лозовий А. І. - Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування окремих норм під час залучення судового експерта, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2013)
Слінько Д. С. - Удосконалення теоретичних положень кримінального провадження (2013)
Зеленський С. М. - Забезпечення справедливості кримінального провадження України на основі міжнародних стандартів захисту прав людини (2013)
Іваницький С. О. - Адвокат-захисник і прокурор у кримінальному провадженні: складні грані взаємовідносин (2013)
Бондаренко О. О. - Об’єкт і предмет судової експертизи у кримінальному судочинстві (2013)
Литвинчук О. І. - Мета і завдання досудового розслідування (2013)
Магда С. О. - Окремі питання участі представника в кримінальному процесі (2013)
Чича Р. П. - Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного (2013)
Гідулянова Є. М. - Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів (2013)
Гловюк І. В. - Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України (2013)
Усеінова Г. С. - Юридичні конструкції Кримінального процесуального кодексу України та модель організації правової допомоги (2013)
Говоруха М. М. - Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні: деякі законодавчі новації, проблеми, шляхи оптимізації (2013)
Мельник О. В. - Інститут цивільного позову прокурора в кримінальному провадженні України: предмет, підстави та час пред’явлення (2013)
Рева А. А. - Досудове слідство України як система та методика його дослідження (2013)
Даньшин М. В. - Деякі аспекти розвитку наукових поглядів про природу криміналістики (2013)
Шевчук В. М. - Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики (2013)
Марушев А. Д. - Тактичні задачі взаємодії слідчого з спеціалістом-економістом (2013)
Калініна І. В. - Документ у криміналістиці: поняття та види, Гуріна Д. П. (2013)
Кім К. В. - Організована злочинність: правові та психологічні аспекти (2013)
Книженко О. О. - Актуальні питання злочинності у виправних колоніях (2013)
Черный Г. А. - К вопросу о генезисе терроризма (2013)
Руденко М. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2013)
Дунас Т. О. - Щодо питання про недопущення відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення у судовому провадженні: вступ до проблематики, Руденко М. В. (2013)
Каркач П. М. - Питання профілактики злочинів при досудовому розслідуванні (2013)
Малярова В. О. - Можливість оптимізації діяльності слідчого при розслідуванні злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Сухонос В. В. - Судова влада: теоретичні проблеми, досвід, перспективи (2013)
Кожевніков Г. К. - Реформа досудового слідства закінчилась? (2013)
Півненко В. П. - Роль і місце органів досудового слідства в державному апараті України (2013)
Шандула О. О. - Проблеми оцінки ефективності представництва прокурором інтересів громадян у цивільному судочинстві (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та значення судового контролю і прокурорського нагляду за досудовим слідством, Яковлева В. С. (2013)
Давиденко В. Л. - Аналітична робота правоохоронних органів із вивчення злочинності та її причин (2013)
Трагнюк Р. Р. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі (2013)
Юрчишин В. М. - Місце прокуратури в державному апараті та її функціональне призначення (2013)
Борко А. Л. - Нормативно-правові засади організації діяльності Вищої ради юстиції (2013)
Лапкін А. В. - Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері кримінального провадження (2013)
Овчаренко О. М. - Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій (2013)
Григоренко Є. І. - Деякі аспекти реформування воєнної правоохоронної сфери в Україні (2013)
Рибалко Г. С. - Обсяг та межі повноважень прокурора щодо реагування на виявлені порушення прав і свобод громадян та захисту інтересів держави (2013)
Бондаренко І. М. - Дискусійні питання визначення правового статусу органів податкової міліції у динаміці змін податкового законодавства (2013)
Костюченко М. І. - Інформаційна функція як загальна функція управління соціальних систем (2013)
Бейкун А. Л. - Спірні питання чинності та скасування інституту мораторію на купівлю-продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення з огляду на необхідність продовження реформаційних процесів в аграрному секторі (2013)
Мозгова В. А. - Структурні елементи правового статусу засуджених до покарання (2013)
Демченко О. В. - Інституційні перешкоди щодо легалізації нових форм зайнятості в Україні (2013)
VIII міжнародна науково-практична конференція "Від громадянського суспільства – до правової держави" з нагоди Дня працівників прокуратури України "Проблеми та перспективи реалізації положень нового КПК України" (2013)
Погорецький М. А. - Рецензія на монографію "Криміналістика ХХІ століття: місце у системі наукового знання" (2013)
Кагановська Т. Є. - Рецензія на монографію "Застосування фінансово-правових норм" (2013)
Янковська Л. А. - Оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону, Легкий В. І., Процик О. С. (2011)
Solińska M. - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej na szczeblu gminy jako element planowania i bezpieczeństwa energetycznego kraju, Iwaszczuk N. (2011)
Савчук В. С. - Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні, Колодійчук А. В., Гаврилко П. П. (2011)
Башта О. І. - Формування інноваційної стратегії розвитку рекреаційної системи на базі енергозбереження (2011)
Колодійчук А. В. - Активізація інноваційного розвитку промисловості України (2011)
Іващук Н. Л. - Управління ризиком довгої позиції у зворотному опціоні купівлі з фіксованою ціною виконання, Лопушанський О. В. (2011)
Важинський Ф. А. - Інвестиції як фактор розвитку сільських територій, Галаз Р. І., Підлипна Р. П. (2011)
Візняк Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи вивчення зайнятості населення України в умовах трансформації її економіки (2011)
Живко З. Б. - Управління оцінкою конкурентоспроможності послуг як складова економічної безпеки бізнесу, Магомедрасупова Д. Г., Зінько В. М. (2011)
Семчук Ж. В. - Вплив релігійної сфери на зміцнення української сім’ї, Шевчук Б. Р., Пука П. В. (2011)
Тимошевська Л. Д. - Деякі аспекти енергоефективності в Україні, Довбуш Р. В. (2011)
Квак С. А. - Пріоритетні галузі інноваційної діяльності промислових підприємств України (2011)
Старик Р. Я. - Забезпечення стратегічної ролі управління людським капіталом на підприємстві (2011)
Скупейко В. В. - Економіко-функціональні засади формування інвестиційного фонду (2011)
Вйонцек О. С. - Міжнародний досвід функціонування ринку знань в умовах становлення економіки знань (2011)
Люльчак З. С. - Концептуальні засади управління ризиками у регіональній енергетиці, Іванова Д. О. (2011)
Васелевський М. - Системна організація процесу постачання ланцюга поставок, Крикавський Є., Фалович В. (2011)
Гайванович Н. В. - Оптимізація дистрибуційної мережі: між централізацією та LM (2011)
Сопільник Л. І. - До питання про основні принципи організації дорожнього руху (2011)
Сопільник Р. Л. - Концепція вдосконалення судоустрою України (2011)
Щур Б. В. - Діяльність міжнародного кримінального суду: історія і перспективи (2011)
Шерман О. М. - Проблемні аспекти слідчої документації, Гарасим П. С. (2011)
Софій О. З. - Залучення громадян до процесу прийняття рішень органами місцевої влади шляхом використання потенціалу громадських консультацій, Каспрук I. І. (2011)
Токарська А. С. - Помилки у кваліфікації злочинів на досудовому слідстві, спричинені порушенням норм комунікації, Карпінець А. Я. (2011)
Словська І. Є. - Накази виборців як форма правового зв’язку між виборцем і депутатом (2011)
Живко М. О. - Поняття "посадова особа" та "посада" в системі МВС, Стецик О. Р., Босак Х. З. (2011)
Ковалів М. В. - Органи залізничного транспорту як суб’єкти протидії правопорушенням, вчиненим на залізничному транспорті, Логін В. В. (2011)
Середа В. В. - Окремі питання щодо терміну та порядку затримання осіб – порушників правил обігу наркотичних речовин, Єсімов С. С. (2011)
Живко З. Б. - Економіко-правові аспекти управління та захисту інтелектуальної власності в умовах інтеграції та безпеки бізнесу, Живко П. Б. (2011)
Чистоклетов Л. Г. - Про зброю та правові підстави її застосування суб’єктами приватних охоронних підприємств в Україні, Пастрюліна Т. (2011)
Квак В. В. - Поняття віку особи в кримінальному праві (2011)
Березовська І. Р. - Адміністративно-правова відповідальність у сфері забезпечення інформаційної безпеки: постановка проблеми, Микитюк М. (2011)
Смоляк О. Є. - Поняття та джерельна база реалізації права громадян на доступ до публічної інформації (2011)
Хатнюк Ю. А. - Сили та засоби органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні (2011)
Новіков В. В. - До питання захисту прав і законних інтересів громадян, Мицак Б. (2011)
Семчук Ю. І. - Правові засади забезпечення якості інформаційних технологій у сфері екології, Ковальчук Р. Л. (2011)
Пісний В. М. - Мотивація як чинник формування особистості правоохоронця (2011)
Струс-Духнич Т. В. - Роль і місце судової влади у правовій державі (2011)
Стародубцева Т. Л. - Щодо структури та повноважень органів внутрішніх справ із здійснення контролю у сфері господарської і підприємницької діяльності (2011)
Сеник П. Р. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про референдум (2011)
Отчак Н. Я. - Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу (2011)
Живко М. О. - Специфіка формування вітчизняного законодавства у сфері захисту інформації, Занік Ю. (2011)
Крамар Р. І. - Взаємодія органів виконавчої влади з правоохоронними органами у протидії марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Керницький І. С. - Гарантування економічної безпеки корпорацій у Сполучених штатах Америки, Копитко М. І. (2011)
Гнатюк Я. І. - Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів (2011)
Заяць Р. Я. - Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність (2011)
Мірінович У. А. - Поняття та класифікація принципів здійснення правосуддя (2011)
Дячишин Я. - Формування та розвиток правової системи суспільства (2011)
Дідик Н. І. - Організаційні аспекти взаємодії працівників ОВС із стюардами під час проведення масових спортивних заходів (2011)
Шот А. - Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні (2011)
Шульгач Н. М. - Поняття та сутність принципу незалежності суддів (2011)
Янковська Л. А. - Судові повноваження в Україні та інших державах світу, Горбонос Ф. В., Юзевич В. М. (2011)
Томюк І. М. - Історичні передумови створення цивільного контролю над військовою організацією та правоохоронними органами діяльності держави, Азаров Ю. І., Папікян А. Л. (2011)
Лопушанський О. В. - Учасники адміністративного судочинства в Україні, Іващук Н. Л. (2011)
Сапіга Р. І. - Логістика як чинник воєнно-економічної безпеки (2011)
Андріюк Л. В. - Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому відновному періоді інсульту (Огляд літератури), Магулка І. В. (2014)
Горчакова Н. О. - Роль наночастинок хітозану в переносі лікарських засобів, Мітюшова О. О., Чекман І. С. (2014)
Волошин О. І. - Засоби із кизилу в клінічній практиці – перспективи використання (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Васюк В. Л. (2014)
Купраш Л. П. - Взаимодействие лекарственных веществ и пищи, Гударенко C. А., Купраш Е. В. (2014)
Немировськая Н. В. - Содержание цитокинов у больных поллинозом с холестерозом желчного пузыря до и после аллергенспецифической иммунотерапии (2014)
Лоскутов А. Л. - Ефективність імунореабілітації у хворих із хронічним герпетичним гепатитом (2014)
Меркулова А. В. - Иммуномодуляция в комплексном лечении хронического фарингита, Лоскутова И. В. (2014)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність імунореабілітації хворих із хронічним ексудативним середнім отитом (2014)
Ципоренко С. Ю. - Лоскутова І. В. Імунореабілітація алфагіном чоловіків, хворих на малосимптомні форми хронічної урогенітальної інфекції ускладненої безпліддям (2014)
Лушпа В. І. - Ефективне лікування диспепсії у немовлят і отруєнь препаратами міді за допомогою самосилу гайового (Teucrium chamaedris L.) (Огляд літератури) (2014)
Заремба Є. Х. - Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на АГ ІІ стадії при застосуванні антигіпертензивної терапії в поєднанні з олією амаранту, Була М. С., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства. Сообщение 3. Исследование алкилхалканоидов растений трибы Artocarpeae семейства Тутовые – Moraceae (Обзор литературы), Попова Н. В., Дихтярев С. И., Маслова Н. Ф. (2014)
Карпюк У. В. - Аналіз мінерального складу вегетативних та генеративних органів кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С. (2014)
Крутських А. А. - Морфолого-анатомічне вивчення трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Федосов А. І. - Розробка складу шлункових зборів та визначення їх тотожності (2014)
Шостак Т. А. - Застосування рослинних субстанцій в якості активних фармацевтичних інгредієнтів, Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. (2014)
Гергель О. В. - Оптимізація параметрів вилучення антоціанів з плодів Бузини чорної та Калини звичайної (2014)
Семено О. В. - Історія дослідження лікарських рослин Полтавщини (2014)
Федоровська М. І. - Теоретичне обґрунтування складу комплексної настойки для місцевого застосування при телогеновій алопеції (2014)
Звіт конференції та спеціалізованої виставки-ярмарку "Нетрадиційна медицина-2014" (2014)
Резолюція Науково-практичної конференції "Народна і нетрадиційна медицина – університет здорового способу життя" (22-23 травня 2014 року) (2014)
Марушко Ю. В. - Проблема залізодефіцитних станів у дітей на сучасному етапі (2014)
Гарник Т. П. - Фітотерапія при деяких дерматологічних та косметичних проблемах, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Петріщева В. О. (2014)
Гарник Т. П. - Харчові рослини у гастроентерології, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Гарник К. В. (2014)
Гарник К. В. - Харчові рослини в онкологічній практиці, Огороднікова Н. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г. (2014)
Зайцев С. В. - Позитивный опыт использования арт-терапевтической техники "Изобрази свою болезнь" с целью изменения внутренней картины болезни: я и мой недуг (2014)
Степаненко В. В. - Фітозасіб при опроміненні та отруєнні солями важких металів, Войтенко Г. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Портрет Андрія Білецького (2012)
Портрет Станіслава Семчинського (2012)
Білецький А. - Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) (2012)
Білецький А. - Адаптація давньогрецького ономастикону в східнослов'янських мовах (частина 1) (2012)
Білецький А. - "Яфетичні зорі" академіка Марра (2012)
Семчинський С. - Про лінгвістичну специфіку субстрату (характер слов'яно-східнороманської мовної взаємодії) (2012)
Семчинський С. - Про "негативні" семантичні запозичення (2012)
Акульшина Н. - Загальна характеристика способів словотворення сучасної перської військової термінології (2012)
Волосенко І. - Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Галич О. - Поняттєва категорія "містичне" в англійському готичному романі як об'єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Гливінська Л. - Мова поезії: у пошуках методики дослідження (2012)
Голубовська І. - Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні (2012)
Грицина С. - Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття (2012)
Гулей Т. - Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови (2012)
Дедушкина Т. - Языковая игра: современное состояние вопроса (2012)
Дмитренко О. - Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2012)
Дупикова Н. - Функции повторов в подъязыке радиообмена пилот – диспетчер (2012)
Кісельова О. - Мовні засоби категорії "причина – наслідок" у нозологічних одиницях (2012)
Колєнцова В. - Експериментальна перевірка ефективності коректурних вправ у навчанні правопису студентів ветеринарних факультетів (2012)
Косович О. - Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя (2012)
Костусяк Н. - Принципи класифікації морфологічних категорій (2012)
Кузнєцова Д. - Семантичний діапазон світлопозначень в англомовних номінаціях мімічних експресій (2012)
Лалаян Н. - Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні (2012)
Лучканин С. - Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960–1980-х рр. : "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" (2012)
Мединська Н. - Дієприкметник у функції предиката (2012)
Межов О. - Формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем (2012)
Мішкур В. - Явище варіантності у пареміях з анімалістичним компонентом (2012)
Ніка О. - Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови (2012)
Niemczyk H. - Semantische verbindbarkeit der adverbien mit den verben (2012)
Патєха Ю. - Готський суперстрат в іспанській мові (2012)
Пахолок З. - Повтор як мовна і мовленнєва універсалія (2012)
Pylypko O. - Interjektionen im system der deutschen wortarten (2012)
Радзієвська С. - Алгоритм перекладу нанонаукових термінів (2012)
Руда Н. - Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія (2012)
Фенюк Л. - Еволюція заперечної частки ne у французькій мові (2012)
Черненко Г. - Сфери застосування лінгвістичної експертизи (2012)
Бражук Ю. - Метафоричний компонент у медичній термінології (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів) (2012)
Звонська Л. - Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові (2012)
Єрьоміна О. - Фонетичні зміни в латинських композитах (2012)
Кожушний О. - Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми (2012)
Косіцька О. - Особливості умовних періодів у латинськомовній документації Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. (2012)
Лазер-Паньків О. - Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом (2012)
Левко О. - Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів (2012)
Лефтерова О. - Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту (2012)
Лехніцька С. - Структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний потенціал найменувань лікарських препаратів (2012)
Мелещенко К. - Генеза та варіативність абсолютної конструкції (2012)
Миронова В. - Античні автори в українській проповіді XVII століття (2012)
Михайлова О. - Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко (2012)
Ніколаєнко О. - Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала (2012)
Поліщук (Шадчина) А. - Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (2012)
Шинкарук В. - Оцінка як категорія модусу в латинській мові (2012)
Шовковий В. - Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові (2012)
Bracki A. - Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej (2012)
Гриценко С. - Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин" (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI–XVII ст. ) (2012)
Запорожець Л. - Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов С. В. Семчинського (2012)
Ляпунова Н. - Вплив англійської мови на мережні неологічні процеси в іспанській мові (2012)
Chemes V. - Identitatea etnolingvistică a persoanelor de origine ucraineană/rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale ucrainei (2012)
Кагановська Т. Є. - Застосування кадрових технологій на державній службі: правова характеристика (2014)
Шестак В. С. - Деякі аспекти використання у науковому обігу поняття "державне управління (регулювання) у сфері культури" (2014)
Слинько Д. В. - Особливості контрольного процесу в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Жук Н. А. - Инструменты тайного влияния на публичную власть в современном обществе: к постановке проблемы (2014)
Рождественская Е. С. - О возрасте согласия в Индии (2014)
Воронова И. В. - Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества (2014)
Калєніченко Л. І. - Помилка як категорія правознавства (2014)
Гладкий С. О. - Трансформації праворозуміння у вимірі правового самопізнання (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про філософсько-правове підґрунтя парламентаризму (2014)
Кушніренко О. Г. - Проблемні питання реалізації конституційних засад етнонаціональної політики (2014)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та інтернет: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2014)
Зубенко Г. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі забезпечення права громадянина на соціальний захист (2014)
Григоренко Є. І. - Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції, Передерій О. С. (2014)
Стародубцев А. А. - Сучасні підходи до визначення принципів діяльності органів влади (2014)
Кім К. В. - До питання правосвідомості державних службовців (2014)
Гришина Н. В. - Соціальний зміст адміністративної відповідальності (2014)
Ростовська К. В. - Заходи адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб (2014)
Магда С. О. - Місце надзвичайних адміністративно-правових режимів у класифікації правових режимів (2014)
Шевчук О. М. - Методи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та види (2014)
Бондаренко І. М. - Актуальні проблеми оподаткування роялті (2014)
Солошкіна І. В. - Організаційно-правові засади організації податкового контролю в Україні (2014)
Товкун Л. В. - Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності (2014)
Пахомова І. А. - Органи публічної влади як регулятор інформаційних відносин в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Специфіка методу права інтелектуальної власності (2014)
Єпіфанова Ю. С. - Неттінг як спосіб подолання фінансових ризиків (2014)
Гужва А. М. - Про деякі аспекти погашувальної давності у цивільному праві (2014)
Бурлаков С. Ю. - Перспективи розгляду спорів про порушення патентних прав (2014)
Блажівська О. Є. - Речове право за Зводом законів цивільних Російської Імперії (2014)
Васильєв С. В. - Еволюція наукових поглядів на джерела цивільного процесуального права (2014)
Розгон О. В. - Поняття "родич", "член сім’ї" та суміжні з ними категорії (2014)
Товкун І. М. - Окремі питання процедури створення компанії у Європейському Союзі (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві (2014)
Венедіктов С. В. - Щодо необхідності диференціації роботодавців – юридичних осіб у положеннях законодавства про працю України (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія (2014)
Свічкарьова Я. В. - Щодо дискусійних питань роботи за викликом (2014)
Тімофєєв Ю. П. - Проблемні аспекти та тенденції розвитку земельного законодавства у світлі застосування судової практики при вирішенні земельних спорів (2014)
Чуйкова В. Ю. - Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) (2014)
Бейкун А. Л. - Проблемні складові застосування нормативно-правових актів та програмних документів, що регулюють аграрні та екологічні відносини з огляду необхідності універсалізації правових понятійних категорій та їх змісту (2014)
Тараненко Л. С. - Правові особливості реєстрації і регулювання діяльності суб’єктів сільськогосподарського дорадництва (2014)
Суєтнов Є. П. - Суб’єктний склад правовідносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2014)
Храмцов О. М. - Наклеп у кримінальному праві: за та проти (соціальний та правовий аспект) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо теоретичних основ пеналізаційного розрахунку, як складової наукового обґрунтування вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти основ громадянського суспільства в Україні (2014)
Слінько Д. С. - Теоретичне значення кримінально-процесуальних елементів протидії злочинності (2014)
Ус О. В. - Кваліфікація злочинів: сутність та поняття (2014)
Орловський Р. С. - Критерії поділу співучасників на види (2014)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики та питання правової регламентації криміналістичної діяльності (2014)
Книженко С. О. - Форми взаємодії при розслідувані злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Чорний Г. О. - "Особа потерпілого" в системі криміналістичної характеристики тероризму (2014)
Смульська А. В. - Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) (2014)
Усеінова Г. С. - Юридична освіта та правова культура сучасної України (2014)
Мельник О. В. - Деякі теоретичні і практичні аспекти адміністративного позову прокурора (у порядку частини 5 статті 23 Закону України "Про прокуратуру"), Руденко М. В. (2014)
Рева А. А. - Цілі і завдання органів досудового слідства (2014)
Рибалко Г. С. - Правозахисна діяльність прокуратури у сфері захисту трудових прав громадян (2014)
Байло О. В. - Забезпечення права працівника на захист гідності як принцип трудового права України (2014)
Варчук О. Г. - Використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів (2014)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва корпоративної організації її органами у зовнішніх відносинах (2014)
Зуб О. Ю. - Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства (2014)
Казарян К. А. - Визначення поняття "сім’ї" як правової категорії (2014)
Карпенко О. І. - До питання про визначення терміно-поняття "інтернет-послуга" (2014)
Литвиненко В. Д. - Доказування та докази у справах про порушення грошових зобов’язань (2014)
Людькова І. І. - Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади (2014)
Ляшевська Л. І. - Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту (2014)
Нескоромна О. О. - Організаційно-правові засади кадрової роботи на державній службі (2014)
Олійник О. О. - Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (2014)
Степанова О. Г. - Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) (2014)
Тарасова І. В. - Особисті немайнові права на похідні твори (2014)
Тоцька К. М. - Поняття земельної ділянки як об’єкту права власності: підходи до тлумачення (2014)
Унтилова А. Е. - Проблемы совершенствования избирательного процесса в Украине на современном этапе конституционного развития (2014)
Устименко О. А. - Визначення "тварина" у цивільному праві (2014)
Чуприна Ю. Ю. - Співвідношення адміністративно-правового методу та адміністративно-правового режиму (2014)
Ярош В. В. - Додержання правил конструювання санкцій за злочини у сфері службової діяльності (2014)
Потапенко І. В. - Природа адміністративного договору як регулятора адміністративних правовідносин (2014)
Олександр Погуляєв - Громадсько-політичний рух поляків Правобережної України у добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2014)
Микола Глібіщук - Реорганізація Особливої наради при Головнокомандувачі Збройних Сил Півдня Росії (грудень 1919 р.) (2014)
Максим Главацький - Діяльність органів опіки як складова політики соціального забезпечення на території генерального округу "Київ" в 1941 – 1942 рр. (2014)
Микола Дробот - Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. (2014)
Вадим Пінцак - Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині (2014)
Олександр Сахновський - Мікроісторія як напрям історичних досліджень (2014)
Любов Заєць - Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд (2014)
Сергей Назария - Бессарабский вопрос в новейших румынских и молдавских публикациях, Александр Роман (2014)
Андрей Минаев - В поисках коммунизма (Рец. на кн: Ильченко С. Другим путем. Мир придет к коммунизму - это не выдумка Маркса. - М. 2013) (2014)
Інформація для авторів (2014)
Айшпур Р. М. - Використання сучасних антибіотиків для санації свиней-лептоспіроносіїв сероваріанту Bratislava (2010)
Бабкін А. Ф. - Сучасні аспекти діагностики кампілобактеріозів, Калініченко Т. В. (2010)
Бабкін А. Ф. - Особливості перебігу та діагностики інфекційного епідидиміту баранів, Райко Д. Ю. (2010)
Бабенко А. Б. - Паразитарні захворювання страусів, Луценко Л. І., Сумакова Н. В. (2010)
Балим Ю. П. - Вплив препаратів селену на морфологічні та біохімічні показники крові та продуктивність телят на відгодівлі (2010)
Белендик І. В. - Специфічні патологоанатомічні зміни у абортованих плодів лошат позитивних на герпесінфекцію коней 1 типу у напівгніздовій ПЛР, Синицин В. А. (2010)
Бергілевич О. О. - Взаємозв’язок кількості психротрофної та психрофільної мікрофлори молока з показниками його якості (2010)
Бергілевич О. М. - Вдосконалення контролю за мікробіологічними небезпеками в продовольчій сировині та харчових продуктах шляхом застосування прогнозуючого моделювання (2010)
Білявцева О. А. - Вивчення гемаглютинуючих і цитопатогенних властивостей епізоотичного штаму вірусу пташиного грипу А/курка/Приморський/01/2006/H5N1 на первинній культурі клітин курячих фібробластів, Воротілова Н. Г. (2010)
Богач М. В. - Роль дикого голуба (Columba livia) в епізоотології райєтинозної інвазії курей, Соколова Г., Степанова Н. О. (2010)
Близнецов О. Г. - Порівняльна оцінка візуального та інструментального обліку титрації комплементу в РЗК (2010)
Бородич Л. М. - Ветеринарно–санитарная оценка молока при использовании препарата "Лактосан" (2010)
Бордюгова С. С. - Вивчення динаміки імунологічних показників організму котів, хворих на дисбактеріоз (2010)
Бойко В. С. - Вплив вірусу хвороби Марека на обмін азотовмісних речовин у сироватці крові вакцинованої та невакцинованої птиці (2010)
Бусол Л. В. - Визначення оптимальних доз ультрадисперсного заліза для згодовування курчатам-бройлерам (2010)
Васянович О. М. - Порівняльне вивчення комерційних сорбентів для профілактики мікотоксикозів, Григоренко М. Є. (2010)
Гадзевич Д. В. - Виділення мікроорганізмів роду Enterococcus з органів загиблих телят та вивчення їх біологічних властивостей, Горбенко О. В., Ничик С. А., Тарвідс Ю. В., Гадзевич О. В. (2010)
Галатюк О. Є. - Застосування антибіотиків при респіраторних захворюваннях молодняку ВРХ, Солодка Л. О., Рибачук Ж. В., Якимчук Т. С. (2010)
Галка І. В. - Elispot - перспективний метод вивчення показників клітинного імунітету при фузобактеріозі (некробактеріозі) тварин (2010)
Головачева Н. А. - Изучение влияния цеолитов в схемах специфической вакцинопрофилактики сальмонеллеза у телят, Симонович В. Н., Доценко В. А., Смешливый П. Ю. (2010)
Гологурская О. И. - Культурально-биохимические свойства выделенных культур микобактерий от домашней и зоопарковой птицы (2010)
Гонтаренко А. О. - Фундаментальні аспекти застосування гемопоетичних стовбурових клітин фетоплацентарного комплексу (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Гребеник Н. П. - Цитологічна картина вагінальних мазків-відбитків основних свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах яєчників, Харенко М. І. (2010)
Гуляева Л. П. - использование биопрепарата "Норд-бакт" при заготовке объемистых кормов в условиях Якутии (2010)
Данілова І. С. - Культивування хламідій на різних клітинних культурах (2010)
Даценко К. В. - Переваги і недоліки різних методів лабораторної діагностики інфекційного бронхіту птиці (2010)
Дегтярьов І. М. - Бактерицидна активність дезінфектанту "Біохлор" щодо мікобактерій (2010)
Дёмина О. К. - Изучение динамики распространения вируса гриппа птиц H5N1 в организме инфицированных кур, Сергеев А. А., Агафонов А. П., Сергеев А. А., Шиков А. Н., Дроздов И. Г. (2010)
Довганюк А. О. - Динаміка показників маси імунокомпетентних органів курчат при імунізації проти інфекційного бронхіту курей (2010)
Дорош Ю. О. - Методичні підходи до конструювання імуноферментних тест-систем для моніторингу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2010)
Жовнір О. М. - Клінічне обстеження та морфологічний стан системи периферичної крові овець за одночасного щеплення проти некробактеріозу і сальмонельозу вакциною "Некросальм" (2010)
Завгородній А. І. - Виробничі випробування дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2", Палій А. П., Дегтярьов І. М., Кочмар Г. А. (2010)
Звягінцева І. С. - Етіологічне значення умовно-патогенних мікроорганізмів при бактеріальних інфекціях у телят (2010)
Зоз О. С. - Цитотоксична та антивірусна дія тилорону in vitro на моделі герпесвіру коней першого типу, Клестова З. С. (2010)
Зон Г. А. - Дослідження імунорезистентного статусу та реакції органів імунної системи при експериментальному псевдомонозі птиці, Ващик Є. В., Мороз О. С. (2010)
Издепский А. В. - Возрастная динамика некоторых биохимических показателей крови и синовиальной жидкости у лошадей (2010)
Іздепський В. Й. - Вміст та розподіл білково-вуглеводних сполук у сполучно-тканинних утвореннях копита коней, Лазоренко А. Б., Педан В. А., Казанцев Ю. В. (2010)
Каганець О. О. - Фізико-хімічний та пилковий аналіз меду Одеської області (2010)
Касяненко О. І. - Чутливість мікроорганізмів Campylobacter spp. до дезінфектантів, Фотіна Т. І. (2010)
Касянчук В. - Вивчення та аналізування небезпечних чинників щодо виникнення маститу в корів на молочних фермах, Скляр О., Іванникова О., Марченко А. (2010)
Клименко О. С. - Ефективність бровермектину-грануляту та нутрілселену при малофагозах курей, Хижня Л. Ю. (2010)
Кліменко С. С. - Біологічні дані щодо синдрому метрит-мастит-агалактія свиноматок у господарствах Луганської області, Руденко А. Ф. (2010)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування нових бактерицидних засобів у тваринництві (2010)
Кононов А. В. - Антигенные свойства вакцины против вирусной диареи, ИРТ и коронавирусной инфекции КРС эмульсионной инактивированной, Мищенко В. А., Левченко С. В., Думова В. В. (2010)
Корнейков О. М. - До вивчення гуморально-клітинних змін при експериментальному лейкозі, Горбатенко С. К., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Кузнецова О. В. (2010)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення дезінтоксикуючих властивостей альфасорбу при експериментальному гострому Т-2 токсикозі у щурів, Брезвин О. М., Кушнір Р. О. (2010)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів при стимуляції синхронізації статевої циклічності в умовах господарств Північно–Східного регіону України, Стрєльнікова Н. О., Кургуз М. М., Захарченко В. А. (2010)
Кротовська Ю. М. - Інтенсивність пол та антиоксидантна активність сироватки крові курчат при застосуванні інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ" та препаратів рослинного походження (2010)
Кузьминский И. И. - Динамика гематологических показателей крупного рогатого скота при применении нового антгельминтика Феналзола (2010)
Литаров В. Е. - Легочные кровотечения, индуцированные нагрузкой у лошадей (литературный обзор), Пяткина Е. А. (2010)
Ложкіна О. В. - Удосконалення імуногістохімічного методу діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ) (2010)
Локес П. І. - Інформативність комп’ютерної томографії у діагностиці полікістозу нирок домашніх котів, Кравченко С. О., Бурда Т. Л., Ульянко Н. С. (2010)
Лутай І. Ю. - Морфологія матки кобил у стадії рівноваги статевого циклу (2010)
Малакєєв А. С. - Дослідження інфекційної активності та визначення оптимальной композиції інактивованої концентрованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту телят для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М., Явніков Н. В. (2010)
Маршалкіна Т. В. - Моніторинг інвазійних хвороб свійської птиці в господарствах степової зони України, Заiкіна Г. В., Коваленко І. І. (2010)
Маслак Ю. В. - Біохімічні показники мінерального обміну та стану сполучної тканини при лікуванні кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію (2010)
Меженський А. О. - Клінічні ознаки та форми увеїту в коней за його хронічного перебігу (2010)
Мироненко Л. С. - Корекція перекисного окислення ліпідів у тварин препаратами на основі гідратованих фулеренів, Крічковська Л. В., Зекунова Т. І., Копил С. А. (2010)
Мищенко А. В. - Экологические особенности иммунодефицитов у крупного рогатого скота, Мищенко В. А. (2010)
Морозенко Д. В. - Оксипролін та уронові кислоти сечі як діагностичні тести при холангіогепатиті у котів (2010)
Нагорна Л. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курей за малофагозу після обробки "Ектосаном" ТМ, Фотіна Т. І. (2010)
Нікітін О. А. - Ефективність щеплення собак проти лептоспірозу при застосуванні різних вакцин (2010)
Ничик С. А. - Визначення протективної активності сироватки проти ентерококових інфекцій та колібактеріозу поросят, Тарвідс Ю. В., Гадзевич Д. В., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2010)
Осіпова А. Г. - Порівняльний аналіз результатів діагностики хламідіозу в різних видів тварин у межах Херсонської області (2010)
Остапюк М. П. - Обґрунтування можливості та доцільності застосування принципів системи НАССР при виробництві молока на молочних фермах (2010)
Пилипенко Г. В. - Лабораторна діагностика інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (2010)
Полєтаєва Є. І. - Поширення криптоспоридіозу свиней (огляд літератури) (2010)
Прусакова О. О. - Результати паразитологічного дослідження нутрій на еймеріоз при клітковому та підлоговому утриманні у приватних господарствах Харківської області, Мазанний О. В. (2010)
Руденко А. А. - Рентгенокардіометричні показники у клінічно здорових собак (2010)
Руденко А. Ф. - Етіопатогенетична роль умовно-патогенної мікрофлори при респіраторних захворюваннях молодняку великої рогатої худоби, Воблікова О. О. (2010)
Руденко В. Б. - Розповсюдження та клінічна характеристика стафілококових дерматитів у собак за даними ветеринарних клінік Луганська (2010)
Руденко П. А. - Стан пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у котів за умов операційної рани (2010)
Рудой О. В. - Порівняльні дослідження культуральних властивостей мікроорганізмів роду, Кравцова О. Л. (2010)
Сидоренко Є. Ю. - Етіологічна структура лептоспірозу в котів у Сумській області, Алєксеєва Г. Б. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування "Тест-системи для виявлення РНК вірусу діареї ВРХ "Bovi-RNA-test-BVDV", Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Симоненко С. І., Болотін В. І., Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Бабкін М. В., Кацимон В. В., Кудрявченко О. П., Карпуленко M. C. (2010)
Стегній Б. Т. - Очистка і концентрування вірусу грипу штамів А/Курка/Сиваш/02/05, А/Качка/Україна/63 та А/Мартин/Астрахань/227/84, Музика Д. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Воскобойнік М. А. (2010)
Стибель В. В - Вплив токсокарозної інвазії на частоту виявлення мікроядер в еритроцитах білих нелінійних щурів у мікроядерному тесті, Прийма О. Б. (2010)
Ступак Л. П. - Порівняльна оцінка поживних середовищ для ідентифікації збудника американського гнильцю – культури Paenibacillus larvae sub. larvae (2010)
Тарасова Е. В. - Сенсибилизирующие и патогенные свойства L-форм микобактерий, выделеных из биоматериала от КРС и кур (2010)
Ткаченко С. В. - Розробка та випробування тест-системи "Набір для діагностики синдрому зниження несучості-76 в реакціях імунодифузії та затримки гемаглютинації", Стегній Б. Т., Музика Д. В., Бабкін М. В., Барсук А. М. (2010)
Ульянко Н. С. - Аналіз причин виникнення виразкової хвороби язика у великої рогатої худоби (2010)
Федорова В. М. - Микробиологическое консервирование сенажа в условиях Якутии: качество и эффективность усвоения питательных веществ сенажа ремонтными телочками, Петрова С. А., Былгаева А. А. (2010)
Чупрун Л. О. - Вплив некогерентного поляризованого світла на загальний стан організму та загоювання операційних ран у кішок, Омеляненко М. М. (2010)
Цехмістренко С. І. - Вплив препарату "Сел-Плекс" на активність глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту в субклітинних структурах печінки перепелів при змодельованому кадмієвому навантаженні, Яремчук Т. С. (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Щемелева Н. Ю. - Некоторые аспекты взаимодействия иммунной системы и печени при гельминтозах животных, Якубовский М. В. (2010)
Николай Глибищук - О Первой мировой и не только (интервью с российским историком А. В. Шубиным) (2014)
Тарас Ашурков - Маловідомі деталі у справі про загибель місії О. С. Грибоєдова в Ірані (2014)
Олександр Сич - Цивілізаційна спадщина Першої світової війни (2014)
Володимир Пушкарьов - Політична організація "Залізної гвардії" та її стосунки із владою у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Андрій Безсмертний - Східні торги у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. ХХ ст. (2014)
Яна Федоренко - Пенсійне забезпечення в української селі періоду незалежності (2014)
Андрій Горук - Глобальна політика США за президентства В. Дж. Клінтона: близькосхідний вимір (2014)
Антоній Мойсей - Писемні джерела та історіографія вивчення плювіальної обрядовості східних романців (2014)
Інформація для авторів (2014)
Кагановська Т. Є. - Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст (2014)
Шестак В. С. - Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) (2014)
Смульська А. В. - До питання розвитку юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – класичного університету з європейською системою освіти (2014)
Гладкий С. О. - Деформації правосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Слинько Д. В. - Особливості джерел процесуального права (2014)
Червяцова А. О. - Свобода слова і свобода преси: визначення співвідношення в різних правових системах (2014)
Воронова І. В. - Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства (2014)
Косович В. М. - Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України (2014)
Абашнік В. О. - Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена (2014)
Григоренко Є. І. - Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук, Передерій О. С. (2014)
Павликівський В. І. - Свобода слова і порушення недоторканності приватного життя (2014)
Зубенко Г. В. - Органи судової влади в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Величко В. О. - Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Уряду (2014)
Cелюков В. - Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні (2014)
Берченко Г. В. - Концепція установчої влади та її розвиток в Україні (2014)
Міліціанов Р. В. - Правова природа конституційних засад судочинства (2014)
Стародубцев А. А. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері містобудування (2014)
Солошкіна І. В. - Шляхи удосконалення податкового контролю в Україні (2014)
Поляков С. Ю. - Проблеми корупції у Збройних Силах України (2014)
Коваленко Л. П. - Предмет і методи інформаційного права України (2014)
Кім К. В. - Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект (2014)
Гришина Н. В. - Сутність адміністративно-запобіжних заходів, їх місце в системі адміністративного примусу (2014)
Ростовська К. В. - До питання регулювання імміграційних процесів в Україні (2014)
Корнієнко В. В. - Відповідність відомчих нормативних актів ОВС України основним правам і свободам людини (2014)
Магда С. О. - Окремі питання участі потерпілого в адміністративно-деліктному провадженні (2014)
Іванова А. Є. - Розвиток та сучасний стан законодавства з питань митної справи в Україні (2014)
Пахомова І. А. - Організаційно-управлінські принципи формування і розвитку інформаційних відносин в сфері державної служби України (2014)
Венедіктова І. В. - Публічно-правові та приватно-правові засади в регулюванні послуг (2014)
Завальна Ж. В. - Деякі особливості прийняття рішень при створенні форм договірного регулювання (2014)
Чуйкова В. Ю. - Становлення інституту довічного утримання в цивільному праві України (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід, Мороз С. В. (2014)
Свічкарьова Я. В. - Робота за викликом: договір "нуль годин" (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці (2014)
Демченко О. В. - Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції (2014)
Войно-Данчишина О. Л. - Банкрутство підприємства та звільнення працівників: теорія і практика (2014)
Усеінова Г. С. - Теорія договірних правовідносин в інтернет-просторі (2014)
Шеховцов В. В. - Роль екологічної мережі в охороні тваринного світу (2014)
Суєтнов Є. П. - Земельна ділянка та розміщене на ній нерухоме майно як об’єкти відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2014)
Мельник О. В. - Про основні напрями сучасної кримінальної політики України, Руденко М. В., Півненко В. П. (2014)
Храмцов О. М. - Насильство в грабежі (проблеми кримінально-правової оцінки) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо питання про визначення кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України, як складової кримінально-правової та державної політик (2014)
Орловський Р. С. - Об’єктивні зв’язки при співучасті (2014)
Давиденко М. Л. - Еволюція вчення про особу злочинця (2014)
Орлов Ю. В. - Національний банк України як політичний актор: політико-кримінологічний аспект (2014)
Трубніков В. М. - Реалізація засад кримінального провадження в процесуальній формі заочного кримінального судочинства, Слінько Д. С. (2014)
Янович Ю. П. - Складові частини затримання особи без ухвали слідчого судді, суду в кримінальному процесі (2014)
Рожнов О. В. - Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (практика застосування) (2014)
Жушман М. В. - Процесуальні особливості судового розгляду виборчих спорів (2014)
Русанова В. Б. - Окремі питання реалізації права на судове оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (2014)
Даньшин М. В. - Криміналістика – як інтегративна наука: точки взаємопроникнення та її зв’язок з соціологією (2014)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з експертами – економістами (2014)
Черный Г. А. - Проблемы формирования понятийного аппарата в методике расследования терроризма (2014)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей-жертв торгівлі дітьми (2014)
Новікова Л. В. - Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй (2014)
Москаленко О. М. - Концепція інституційного балансу в практиці Європейського Суду (2014)
Климчук Ю. В. - Некоторые аспекты современного определения "вооруженный конфликт" в международном праве (2014)
Бєлова А. В. - Деякі питання визначення житлово-будівельного кооперативу як платника податку на прибуток підприємств (2014)
Возгрін С. Ю. - Проблема неприпустимості звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод людини при модернізації законодавства: історичний вимір і сучасний стан (2014)
Волков Е. К. - Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні (2014)
Єрмаков М. О. - Характеристика функціонального призначення Міністерства фінансів України в бюджетній сфері (2014)
Мазур Л. Б. - Організація системи охорони здоров’я військовослужбовців у Збройних Силах України (2014)
Полякова О. С. - Джерела військового права України (2014)
Ревтов О. В. - Кримінальна відповідальність і заходи кримінально-правового характеру (2014)
Тарасова І. В. - Особливості ліцензійного договору та ліцензії на видання перекладу літературного твору (2014)
Тоцька К. М. - Встановлення обмежень прав на земельні ділянки на підставі закону та актів органів державної влади (2014)
Трофименко Д. С. - Сутність та ознаки бездокументарних цінних паперів як специфічних документів за цивільним законодавством України (2014)
Федчишина К. В. - Деякі питання методу права соціального забезпечення (2014)
Фуглевич К. А. - Формування інституту пільг при наданні адміністративних послуг (2014)
Чирик О. Ю. - Повноваження органів міграційної служби України в сфері набуття громадянства України (2014)
Cristani F. - Economic State-Building and the Regulation of FDIs in Kosovo: Reconciling Economic Sovereignty and Conditionality (2014)
Kirchner S. - The European Convention on Human Rights in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict (2014)
Трубников В. М. - Рецензія на учебное пособие: "Уголовное право Украины. Общая часть: учебное пособие для обучающихся на русском языке" (2014)
Венедіктова І. В. - Рецензія на монографію "Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях (1797-1991 роки)" (2014)
Гужва О. П. - Сковорода: його сповідь є одкровенням (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про філософські основи світогляду Масарика Т. (2011)
Кравченко П. А. - Самореалізація творчих сил особистості у громадянському суспільстві (2011)
Усанова Л. А. - Суперечності соціального життя та проблеми комунікації, Усанов І. В. (2011)
Шаповал В. М. - Проблеми метафізики свободи і сучасність (2011)
Кравченко А. П. - Антропологічний принцип права як механізм трансформації ідей гуманізму (2011)
Залужна А. Є. - Морально-естетичні параметри життєвого світу людини (2011)
Карнаух Б. П. - Прагнення до винятковості як внутрішньо-особистісний конфлікт (2011)
Немчинов І. Г. - Заснування московського патріархату в ідеологічному контексті доби (досвід історичної деконструкції) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Неоіндуїзм та містичне вчення Шрі Рамани Махарши (2011)
Ямчук П. М. - Українська християнсько-гуманістична філософія як форма опору теорії та практиці радикального постпросвітництва (2011)
Войнаровська Л. І. - Релігійно-ціннісний аналіз підприємницько-ринкової діяльності: історико-філософський контекст (2011)
Машталер А. А. - Ідентичність як проблема освітніх практик: концептуальний аналіз (2011)
Сакун А. В. - Суб’єкт освіти в умовах "суспільства ризиків": контекст раціональності (2011)
Марченко О. В. - Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки і закономірності розвитку (2011)
Шенгерій Л. М. - Хиба vs не-істина: раціональний аналіз парадоксів (2011)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Реалії та ілюзії свободи: філософський аналіз сучасності" (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Боделан В. Р. - Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз наукових концепцій у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2014)
Квітка С. А. - Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави (2014)
Балін В. А. - Основні напрями адаптації державного регулювання допуску до ринку автотранспортних послуг в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Зарицька І. П. - Зарубіжна практика запровадження конвенціональної комунікативної стратегії при реалізації функцій державного управління (2014)
Капуловський А.В. - Забезпечення безпеки особистості як дієвий механізм реагування на загрози національній безпеці (2014)
Найдюк С. В. - Інтернет-сервіс сплати податків та зборів як елемент електронного уряду України (2014)
Романенко Є. О. - Оптимізація державної інформаційної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів (2014)
Cальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо організаційної структури системи державного управління військово-технічною політикою України (2014)
Ярова І. В. - Модель механізму антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні, Шаров Ю. П. (2014)
Копильцов В. М. - Управління професійним навчанням посадових осіб місцевого самоврядування (досвід Франції) (2014)
Єдинак Я. Б. - Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів самоорганізації населення (2014)
Корнієвський С. В. - Погляд молодих учених на проблеми та перспективи функціональної децентралізації в Україні (2014)
Рудік О. М. - Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Батанов О. В. - Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого регулювання, Кравченко В. В., Приходько Х. В. (2014)
Квітка С. А. - Вплив глобалізації на взаємодію бізнесу та держави в Україні (2014)
Бородін Є. І. - Європейські структури та програми з питань молоді, Хожило І. І. (2014)
Гаджиева Ч. Ш. - Сценарии геоэкономического развития азербайджанской республики (2014)
Івасенко С. М. - Удосконалення організаційного забезпечення запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Cальнікова О. Ф. - Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу, Ситник Г. П. (2014)
Твердохліб О. С. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної інформаційної політики (2014)
Коцовська О. С. - Механізм фінансового забезпечення освіти: правові засади розподілу владних повноважень (2014)
Лутчак В. Ф. - Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення (2014)
Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Друга міжнародна наукова відео­-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Петрушов В. М. - Парадигма європейського адогматизму у концептуальних обрисах трансгресії розуму (2011)
Ямчук П. М. - "Щоденник" Володимира Короленка й універсальна гуманітарна проблема осмислення філософсько-буттєвих реалій доби радикального постпросвітництва (2011)
Салій А. В. - Метафізика віри: аналіз поглядів Шестова Л. та Розанова В. (2011)
Башенко І. В. - Християнський універсалізм Бердяєва М. О. (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про поширення ідей Вольфа Х. в Україні та репрезентанта його вчення Петра Лодія (2011)
Шинкарюк Ю. М. - Дві версії атомізму (2011)
Киричок О.Б. - Елементи політично-філософських уявлень у "Слові о полку Ігоревім" (2011)
Немчинов І. Г. - Уключення України до "общерусского контекста" у ХVII ст. як прелюдія "русского мира" (2011)
Шаповал В. М. - Філософські аспекти екологічних проблем сучасності (2011)
Усанова Л. А. - Віртуальність як риса сучасності (2011)
Марасюк С. С. - Вплив іноетнічного чинника на державотворчі процеси в Україні (2011)
Кравченко П. А. - Про тривалість та тривогу людського існування (деякі зауваження щодо екзистенціальної антропології Кіркеґора С.), Карівець І. В. (2011)
Гужва О. П. - Античність як тип культури (2011)
Машталер А. А. - Дуалізм "життєвого світу" людини (філософсько-антропологічний контекст) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Теорія самоактуалізації Маслоу А. Г. в контексті тантричного вчення про просвітлення (2011)
Норманська Ю. В. - Християнство і гуманізм: пошук універсальних чеснот (2011)
Дудченко В. С. - Синергія філософії і релігії як еон високої духовності (2011)
Шенгерій Л. М. - Порівняльний аналіз моделей пізнавальних процесів (2011)
Хоменко І. М. - Особливості експлікації поняття "раціональність" у економічній царині (2011)
Ільїн В. - У пошуках невтрачених смислів. Рецензія на: Кавалеров Н. А., Іванов Н. В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди: (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Кагановська Т. Є. - Система зв’язків з громадськістю в державній службі: правовий аспект (2013)
Слинько Д. В. - Становлення вітчизняного процесуального права: теоретико-правововий аспект (2013)
Воронова И. В. - Актуализация роли взаимодействия норм права и нравственности в гражданском обществе, Шепелев В. И. (2013)
Хаустова М. Г. - Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації (2013)
Ємельяненко К. С. - Теоретичні аспекти визначення ефективності правового регулювання (2013)
Россіхін В. В. - Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні (2013)
Передерій О. С. - Історико-правові аспекти формування поліції європейських держав (загальнотеоретичний огляд на прикладі Франції, Німеччини, Польщі), Григоренко Є. І. (2013)
Абашнік В. О. - Питання демократії у філософії права Ганса Кельзена (2013)
Андреєв Д. В. - Правовий порядок як різновид соціального простору (2013)
Георгіца А. З. - Становлення та розвиток конституційно-правового статусу суддів у державах Східної Європи та Україні (до початку ХХ ст.), Чебан В. І. (2013)
Воронов М. М. - Двопалатний парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї запровадження в Україні, Зубенко Г. В. (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та право на справедливий суд: вирішення конфлікту в практиці Верховного Суду США (2013)
Ткаченко Є. В. - Контроль за владою в умовах демократичного суспільства (2013)
Новак О. М. - Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності (2013)
Григоренко Я. О. - Деякі проблеми реалізації прав громадян України, що проживають в Автономній Республіці Крим (2013)
Гришина Н. В. - Особливості процедури реалізації адміністративної відповідальності (2013)
Россіхіна Г.В. - Щодо питання про особливості та класифікацію актів застосування фінансово-правових норм (2013)
Магда С. О. - До питання про поняття та ознаки адміністративного договору (2013)
Ростовська К. В. - Проблемні питання класифікації адміністративно-правових режимів (2013)
Соловйова О. М. - Принципи надання адміністративних послуг (2013)
Полякова О. С. - Особливості механізму правового регулювання поведінки військовослужбовців (2013)
Сьоміна В. А. - Окремі питання участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (звернення суб’єкта владних повноважень шляхом внесення подання) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського