Сірко Б. П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні розкрадання вантажів на залізничному транспорті (2012)
Сліпченко В. І. - Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю (2012)
Татаров О. Ю. - Прокурорський нагляд на досудовому провадженні (2012)
Уваров В. Г. - Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів (2012)
Черненко А. П. - Роль понятих у кримінальному процесі (2012)
Афанасіаді Д. М. - Форми взаємодії суб`єктів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Громовий А. О. - Актуальні проблеми вдосконалення діяльності при порушенні кримінальної справи (2012)
Калужинський О. В. - Встановлення та оцінка судом підстав для призначення справи до судового розгляду (2012)
Свинаренко О. Є. - Основні способи незаконного відшкодування податку на додану вартість та окремі аспекти діяльності спецпідрозділів боз щодо протидії їм (2012)
Кузьменко В. В. - Специфика преподавания философии при подготовке правоведов: деонтологический аспект философских учений (2012)
Бакаянова Н. М. - Підвищення кваліфікації адвоката у світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури (2012)
Дерев’янко В. В. - Професійний відбір на навчання та службу в органи прокуратури України (2012)
Від редакційної колегії. Привітання Н. М. Арват з ювілеєм (2008)
Самойленко Г. В. - Известный языковед Украины (2008)
Арват Н. Н. - Бытовая картина мира в поэме Н. Гоголя "Мертвые души" (2008)
Жаркевич Н. М. - "Вечера на хуторе близ Диканьки" и проблема национальной ментальности Н. Гоголя (на материале российских и украинских литературоведческих исследований 1990–2000 гг.) (2008)
Ямчук П. - Феномен Гоголя: мовний і культурний аспекти в семіосфері українського консервативно-духовного мислення (2008)
Киричок Г. А. - У границы миров автора и его героев (Денисов В. Мир автора и миры его героев (о раннем творчестве Н. В. Гоголя) (2008)
Бондаренко А. І. - Питання теоретичні: художній дискурс (2008)
Степаненко О. - Метафоричне використання полісемів у художньому мовленні Д. Павличка (на матеріалі книги поезій "Золоте ябко") (2008)
Дацько О. О. - Сленгова лексика у передвиборних програмах та політичній періодиці 2007 року (2008)
Ковальчук О. Г. - Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми ідентифікації героя) (2008)
Когут О. В. - Містична структуруюча гра праслав’янських кодів у сюжетних архетипах сучасної української драматургії (2008)
Николаенко А. И. - Мушка (Нестор Кукольник и А. И. фон Фризен) (2008)
Николаенко А. И. - Машенька (М. Ф. Толстая в жизни Нестора Кукольника) (2008)
Самойленко Г. В. - Видатний білоруський письменник Ф. Богушевич на Чернігівщині (2008)
Блануца А. В. - Надавча політика Казимира та Олександра Яґеллончиків на Сіверську землю (за матеріалами Литовської метрики) (2008)
Степанчук Ю. С. - Московська присутність в Україні в оцінці козацької старшини Гетьманщини середини ХVІІ ст. (2008)
Чуткий А. І. - Славний син Поліського краю (невідомі архівні документи, пов’язані з особою Миколи Дашкевича) (2008)
Таранець С. - Економічна діяльність старообрядців Бессарабії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Дудка Л. О. - Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в І-й пол. 1920-х років (2008)
Якушева-Омельянчик Р. М. - Судьба нежинского минцкабинета (2008)
Даниш Л. В. - Відображення громадсько-політичної позиції у творчості П. Тичини періоду національно-визвольної війни в Україні (початок ХХ ст.): погляд історика (2008)
Лясковська С. П. - Державна політика щодо "спекуляцій" в період нової економічної політики (2008)
Крапив’янський С. М. - Подвиг крізь роки: генерал-лейтенанту танкових військ І. П. Корчагіну присвячується, Мартиненко В. В. (2008)
Коваленко Л. І. - Внесок архівістів у відбудову економіки (2008)
Жулканич Н. М. - Джерельна база дослідження історії аграрних відносин в областях Українських Карпат (др. пол. ХХ ст.) (2008)
Кузьменко Ю. В. - Правлячий клас "безкласового" радянського суспільства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1985–1991 рр. (2008)
Король Л. С. - Концепт "Смерть" в українському культурогенезі (2008)
Шкурко М. М. - Романс Е. П. Гребінки "Очі чорнії": повернення на свою історичну батьківщину (2008)
Дорохина Л. А. - Развитие любительского хорового пения на Черниговщине в нач. ХХ ст. (2008)
Ляшенко Т. В. - До історії музичної діяльності чернігівської "Просвіти" (поч. ХХ ст.) (2008)
Дорохин В. Г. - О специфике связно-раздельного артикулирования на баяне (2008)
Косюк О. М. - Індустрія мас-медіа розваг та народна сміхова культура (2008)
Карський А. А. - Із архівної спадщини академіка Карського: Первая курсовая работа по филологии студента Евфимия Карского (2008)
Институтские товарищи Е. Ф. Карского (2008)
Письмо профессора А. В. Добиаша профессору Е. Ф. Карскому (2008)
Письмо редактора "Русского Филологического Вестника студенту НИФИ Ефимию Карскому" (2008)
Дудченко Г. М. - Ніжинський історичний архів у перші місяці окупації (вересень–грудень 1941 р.), Ревенчук А. (2008)
Заруба В. М. - Землевласники катеринославського повіту дворяни Савицькі (2013)
Філонов О. В. - Вимоги до морально-ділових якостей кандидатів на службу в органи жандармерії і спеціальних служб Російської Імперії як органів по боротьбі з тероризмом у кінці XIX – початку ХХ ст (2013)
Нестерович В. Ф. - Теоретико-правова ідентифікація впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Лясковець О. В. - Позитивістська методологія дослідження права у працях М. І. Палієнка та Ф. В. Тарановського (2013)
Янковська Г. В. - Принципи мовної рівності та недискримінації (2013)
Хоменко О. В. - Виконавча влада за умов президентської республіки (2013)
Блінова Г. О. - Укладення шлюбу: порівняльна характеристика сімейного права України та Туреччини (2013)
Слісаренко Я. А. - Проблемні аспекти роботи комісії по трудових спорах (2013)
Уралова Ю. П. - Поняття та види посередницької діяльності у сфері страхування (2013)
Бєлік І. Б. - Принципи резидентства та визначення джерел доходу як підстави для оподаткування електронної комерції в Україні (2013)
Подоляка А. М. - До питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ (2013)
Приймаченко Д. В. - Окремі напрями узагальнення іноземного досвіду функціонування та діяльності органів адміністративно-деліктної юрисдикції та шляхи його впровадження в Україні, Миронюк Р. В. (2013)
Фролов Ю. М. - Види адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів (2013)
Борко А. Л. - Поняття і механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в судах (2013)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2013)
Острівна Л. В. - Спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу в аудиторській діяльності: адміністративно-правовий статус (2013)
Зеленіна С. М. - Правові питання удосконалення порядку розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування (2013)
Потіп М. М. - Щодо якості реалізації компетенції органами державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Білик В. О. - Генеза адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Шаптало С. М. - Щодо аналізу механізму організаційно- правового регулювання економічної безпеки України (2013)
Негодченко В. О. - Правове регулювання взаємодії правоохоронних органів України і Туреччини у боротьбі із незаконною міграцією (2013)
Чус О. В. - Стан розробки кримінальної відповідальності за привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї, або скарбу (2013)
Макаренко Є. І. - Деякі висновки щодо регламентації затримання підозрюваного у вітчизняному законодавстві (2013)
Сачко О. В. - Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів (2013)
Добровольська О. Г. - Проблеми інституту кримінального провадження на підставі угод (2013)
Макаренко І. С. - Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів (2013)
Торяник В. М. - Громадська думка та політична ментальність як компоненти політичної культури суспільства (2013)
Амир Алиев - Правовые основы и пределы влияния решений Европейского суда по правам человека на правовую систему Азербайджана, Бахруз Магеррамов (2013)
Гребенніков В. О. - Нова постановка проблеми надійного функціонування телекомунікацій України, Колченко Г. Ф. (2014)
Дружинін В. А. - Багатокритеріальна самоорганізація нейроподібних систем класифікації об'єктів спостереження в комплексах радіолокаційного моніторингу зі змінною просторовою конфігурацією (2014)
Урывский Л. А. - Исследование экстремумов производительности в дискретных каналах связи с кодированием, Прокопенко Е. А., Вергун С. Н. (2014)
Климаш М. М. - Модель надання сервісів на основі методу адаптації логічної структури сloud-системи, Стрихалюк Б. М., Шпур О. М., Бешлей М. І. (2014)
Масуд Махджубіан - Високомоментні матеріали для магнітних головок цифрових накопичувачів, Розорінов Г. М. (2014)
Сібрук Л. В. - Вимірювання займаної ширини смуги частот радіовипромінювання цифрового телебачення, Басанський О. А. (2014)
Джума Л. Н. - Совершенствование модели информационного обеспечения интеллектуальной обучающей системы "Диспетчер Tower", Пилипёнок О. Н. (2014)
Скулиш М. А. - Організація роботи групи серверів для забезпечення потреб розподіленої системи тарифікації послуг (2014)
Бондаренко В. Є. - Система-порадник для побудови топології живучої комп’ютерної мережі (2014)
Максимов В. В. - Класифікація алгоритмів боротьби з перевантаженнями, Чмихун С. О. (2014)
Танцюра Л. І. - Оцінка показників надійності інфокомунікаційних мереж як складних систем, Амірханов Е. Д., Галаган О. В. (2014)
Галкин П. В. - Модель сбора информации в беспроводной сенсорной сети (2014)
Гебура Ю. М. - Дослідження математичних моделей деревоподібних систем (2014)
Дубровін В. О. - Ідентифікація процесу розробки адаптованої коренезбиральної машини, Голуб Г. А., Дубчак Н. А., Теслюк В. В. (2013)
Бурдейний Д. М. - Доцільність застосування біопалива в агропромисловому комплексі України, Кропивко С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Фізико-механічне моделювання локалізованих порушень конформації мембран клітин вищих рослин, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація енергетичного режиму руху механізму повороту стрілового крана з урахуванням коливань вантажу, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Моделювання руху механізму переміщення вантажопідйомної машини за оптимальним законом, Ромасевич Ю. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів аналізу суб- та супергармонічних коливань віброударних суттєво нелінійних механічних систем, Човнюк Ю. В. (2013)
Павленко М. Ю. - Аналіз технологій виробництва рослинної олії (2013)
Чуба В. В. - Паливно-екологічні показники використання дизельного біопалива (2013)
Бессараб О. С. - Моделювання течії в каналах змінної форми розпилювальних пристроїв сушильних установок, Шутюк В. В., Бойко В. І., Василів В. П. (2013)
Уголєв Б. Н. - Вплив породи деревини на показники ефекту пам’яті, Горбачова Г. О., Белковскій С. Ю. (2013)
Білецький М. О. - Визначення якості обробленої поверхні пиломатеріалів, Сірко З. С. (2013)
Бринь О. І. - Дослідження залежності поглинання антипірену від початкової вологості лущеного шпону у виробництві вогнестійкої фанери (2013)
Cousin A. - Effects of rate of loading and moisture on dowel bearing strength of jack pine, Leroux P.-Y., Salenikovich A. (2013)
Ференц О. О. - Теоретичні аспекти визначення еколого-економічної ефективності комплексної переробки деревини, Кіндрат Р. Я. (2013)
Максимів В. М. - Підвищення ефективності використання деревини у лісопильно-деревообробному виробництві, Ференц О. Б., Копинець З. П., Ференц О. О. (2013)
Горбачова О. Ю. - Аналіз технологій термічного модифікування деревини (2013)
Копанський М. М. - Порівняльний аналіз складу та властивостей рослинної сировини із стебел ріпаку і пшенично-житньої соломи, Шепелюк О. О. (2013)
Коваль В. С. - Вологопровідність деревини вздовж волокон, Коваль Т. В. (2013)
Коваль В. С. - Оптимізація процесу розкрою пиломатеріалів з врахуванням розмірно-якісної характеристики, Мазурчук С. М. (2013)
Козак Р. О. - Розроблення рекомендацій щодо постачання та зберігання соломи для виготовлення стружкових плит (2013)
Леонтьев Л. Л. - Особенности показателей годичных слоев и физических свойств древесины сосны с Кавказа (2013)
Лютий П. В. - Вплив додавання технічного парафіну на властивості деревинно-полімерних плит за різної їх температури та тривалості пресування (2013)
Марченко Н. В. - Результати досліджень величини витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів заданої специфікації (2013)
Ортинська Г. Є. - Аналіз можливості застосування соєвих протеїнів у виробництві деревинних композиційних матеріалів (2013)
Пінчевська О. О. - Щодо технології сушіння круглих лісоматеріалів, Головач В. М., Буйських Н. В. (2013)
Пінчевська О. О. - Аналіз процесу сушіння дубових заготовок на підприємстві ТОВ "Юро Ламбер", Коробко Р. М. (2013)
Сагаль С. З. - Аналіз сучасного стану меблевої та деревообробної промисловості України (2013)
Сірко З. С. - Нове ефективне устаткування для оброблення дерев'яних піддонів (2013)
Коробко Р. М. - Вплив кута різання на процес стружкоутворення, Сірко З. С. (2013)
Sokolovskyy Ya. I. - Computer-aided design and research of forest drying chambers by means of SolidWorks API and CosmosFloworks, Boretska I. B., Rozhak P. I. (2013)
Sokolovskyy Ya. - Mathematical modelling and optimization of nonisothermal moisture transfer and viscoelasticity state of wood in process of drying, Kapran I., Kroshny I. (2013)
Соколовський Я. І. - Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом, Сторожук О. Л. (2013)
Спірочкін А. К. - Експериментальна перевірка розрахунку тривалості процесу сушіння пиломатеріалів різних порід деревини (2013)
Вариводин В. - Модификация поликонденсационных клеев активированным в электромагнитном поле СВЧ монтмориллонитом (2013)
Косиченко Н. Е. - Взаимосвязь физических свойств древесины березы повислой с микроструктурой и шириной годичного слоя, Вариводина И. Н., Неделина Н. Ю. (2013)
Яремчук Л. А. - Дослідження впливу модифікованої лляної олії на адгезійну міцність покриттів дерев’яних конструкцій (2013)
Білей П. В. - Класифікація основних промислових порід деревини за складністю сушіння, Соколовський І. А. (2013)
Білей П. В. - Вплив аномальної структури на всихання деревини явора, Вінтонів І. С., Білей П. П. (2013)
Малахова О. С. - Обговорення методичних аспектів дослідження технології виготовлення деревинного компоненту методом роздавлюванням, Лакида Ю. П. (2013)
Гайда С. В. - Ресурсоощадні технології перероблення вживаної деревини (2013)
Кшивецький Б. Я. - ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки (2013)
Кульман С. М. - Спосіб оптимізації конструкцій корпусних меблів, Бойко Л. М. (2013)
Бойко Л. М. - Евристична модель довговічності личкованих стружкових плит (2013)
Тепнадзе М. - Некоторые результаты исследования пароков древесины бука, Миротадзе Л., Литкин Д. (2013)
Поліщук В. М. - Біотехнологічні основи виробництва біогазу, Лободко М. М., Дубровіна О. В. (2013)
Голуб Г. А. - Кінетика анаеробної ферментації рослинної біомаси, Дубровіна О. В. (2013)
Шарапов Е. С. - Определение вниутрикольцевой плотности древесины с помощью устройства для измерения сопротивления сверлению, Торопов А. С., Чернов В. Ю. (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка запасів дуба Закарпаття для використання у бондарному виробництві, Зражва С. Г., Панахов Т. М. (2013)
Бърдаров Н. - Исследование дисперсии размеров клеток тропических древесных видов (2013)
Кульман С. М. - Нелінійна динамічна модель деформування та руйнування композиційних матеріалів на основі деревини (2013)
Дубчак Н. А. - Польові дослідження комбінованого очисника вороху коренеплодів, Теслюк В. В., Онищенко В. Б. (2013)
Броварець О. О. - Технічні засоби моніторингу та забезпечення якості виконання технологічних процесів при вирощуванні сільськогосподарських культур (2013)
Муштрук М. М. - Каталізатори реакцій у технологічних процесах виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Новицький А. В. - Підхід до оцінки показників надійності складних техніч них систем "людина-машина", Ружило З. В. (2013)
Овчар Р. Ф. - Ітераційний алгоритм побудови розв’язків слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (некритичний випадок) (2013)
Роговський І. Л. - Методологія технічного обслуговування сільськогосподарських машин, Дубровіна О. В. (2013)
Потапова С. Є. - Удосконалена методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів (2013)
Большаков В. Н. - Необхідність моніторингу в інноваційній діяльності АПК України в межах правого регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Хмельовський В. С. - Перспективні технологічні рішення підготовки кормів для згодовування рогатій худобі (2013)
Бубенок О. Б. - Ранние известия о татах в Крыму (2013)
Зелінський А. Л. - Інкорпорація південних областей Малої Азії до складу держави Птолемеїв: нова інтерпретація подій (2013)
Nguyen Van K. - Tradition and trade activities of the Vietnamese – historical fact and understandings, Nguyen M. D. (2013)
Хайрединова Э. А. - Амулеты с изображением Хнубиса из Крыма (2013)
Шрестха К. П. - До історії непальського прапора: деякі аспекти політичної та культурної символіки (2013)
Білоус В. М. - З історії етнологічного кавказознавства: доробок українських педагогів (остання чверть ХІХ ст. ) (2013)
Василюк О. Д. - Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ (2013)
Зуб Н. М. - Загадковий щоденник невідомого автора (2013)
Кочубей Ю. М. - Тюркські народи колишнього СРСР у дослідженнях вчених України (2013)
Лямець А. М. - Особливості комплектування фондів бібліотек Близького Сходу: історіографія (2013)
Рахно К. Ю. - Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов’ян (до питання іранського субстрату) (2013)
Nguyen Van H. - Researches on administrative geographical names stemming from Southwest Mandarin Dialect (SMD) in the Northwest mountainous provinces of Vietnam (2013)
Хамрай О. О. - Просодичні перспективи арабської морфології (2013)
Хоміцька О. Г. - Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції (2013)
Shestopalets D. - Interpretation of the terms muhkamat and mutashabihat in medieval Qur’anic exegesis (2013)
Богомолов О. В. - Меджліс кримськотатарського народу: організаційні засади та політичні практики (2013)
Пушкар Н. Ю. - Автобіографічні записки ігумена Почаївської лаври Антонія (2013)
Антоний - Описание моего путешествия и служения, начиная с 1859 года по 1-е августа 1874 г. Глава 9-я. Назначение в Тегеран и отправка (2013)
Антоний - Глава 10-я. Семилетнее пребывание при миссии в Тегеране (2013)
Капранов С. В. - Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. – К., 2009. – 134 с. : ил. (2013)
Вертієнко Г. В. - Перша Ватиканська конференція із саркофагів, Тарасенко М. О. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародна наукова конференція "Японія – часи, духовність і перспективи” (Софія, 31 жовтня 2012 р. ) (2013)
Капранов С. В. - По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) (2013)
Петрова Ю. І. - Міжнародний проект "17th century historical sources concerning Moldavia and Ukraine: research on Paul of Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch” (2013)
Прушковська І. В. - Восьмий Міжнародний конгрес тюркологів (Стамбул, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р. ) (2013)
Хоміцька О. Г. - "Схід очима Заходу”: міжнародна конференція в Кувейті (2013)
Слово до читача (2014)
Березенко В. В. - Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій (2014)
Хоменко І. А. - Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства (2014)
Городенко Л. М. - Політична культура: до визначення понять (2014)
Трачук Т. А. - Наукова багатовекторність професора Б. І. Чернякова (2014)
Грицюта Н. М. - Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та міжнародний досвід (2014)
Цимбаленко Є. С. - Таблоїдизація заголовків як елемент контентної трансформації медіакомунікацій (2014)
Іщук Н. М. - Медіатрансформації: рік перший. Колективна монографія. Покажчик змісту (2014)
Вернигора Н. М. - Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму. Монографія. Покажчик змісту (2014)
Александров О. - Адвокатська діяльність Олександра Кониського (до 175-річчя від народження) (2011)
Мельничук О. - Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції (2011)
Сухицька Н. - Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ століть) (2011)
Чаплюк О. - Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості (2011)
Челпан Р. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у Х–ХVI століттях (2011)
Олексіїва І. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу (2011)
Коваленко В. - Системні ризики та шляхи їх мінімізації: фінансово-правовий вимір (2011)
Старинський М. - Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин (2011)
Жилінкова О. - Розпоряджання правами інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2011)
Шимон С. - Об’єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії (2011)
Гришко О. - До питання про ознаки порушення договірного зобов’язання (2011)
Кононов В. - Правові проблеми використання земельних ділянок у межах водоохоронних зон (2011)
Журик Ю. - Нормативно-правовове регулювання збереження комерційної таємниці за законодавством України про захист економічної конкуренції (2011)
Полюхович В. - Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України (2011)
Назимко Є. - Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу (2011)
Негодченко Д. - Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Русанова О. - Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання (2011)
Савінова Н. - Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України (2011)
Сердюк В. - Ознаки злочину – теорія і практика, Сердюк Є., Юрченко Ю. (2011)
Будаков М. - Міжнародні організаційно-правові механізми боротьби з морським піратством (2011)
Голуб Г. А. - Науково-дослідний інститут техніки і технологій – аналіз діяльності та перспективи розвитку (2013)
Дубровін В. О. - Основні напрями наукової діяльності кафедри охорони праці та інженерії середовища, Войналович О. В., Драгнєв С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Наукові досягнення та дослідно-конструкторські розробки кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Аніскевич Л. В., Теслюк В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Науково-дослідна робота кафедри конструювання машин (2013)
Фришев С. Г. - Основні кроки наукової діяльності кафедри транспортних технологій та засобів у АПК, Козупиця С. І. (2013)
Войтюк В. Д. - Роль і задачі кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Момотенка у вирішенні питання підвищення ефективності агропромислового виробництва (2013)
Войтюк Д. Г. - К вопросу активизации дальнего транспорта жидкости и волнообразований в проводящих путях высших растений, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Павленко М. Ю. - Енергетичні показники процесу естерифікації ріпакової олії, Голуб Г. А. (2013)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективи підвищення ресурсу роботи відповідальних деталей сільськогосподарських машин, Зазимко О. В., Лопатько К. Г. (2013)
Булгаков В. М. - Наукова школа з механізації збирання цукрових буряків в НУБіП України (2013)
Лавріненко О. Т. - Дослідження статистичних характеристик бокового розсіювання насіння після косого удару об плоску поверхню (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування способу прямої лінеаризації для аналізу режимів вимушених (суб-/супергармонічних) коливань віброударних механічних систем, Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2013)
Войналович О. В. - Працеохоронні засади у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів, Барсуков М. П., Кірдань Є. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Встановлення умов оптимальності керувань технічними системами в закритій області допустимих значень, Ромасевич Ю. О. (2013)
Говоров О. Ф. - Аналіз різальних апаратів для безпідпірного скошування рослин (2013)
Лехман С. Д. - Елементи методик та окремі результати досліджень небезпечних процесів на виробництвах АПК, Панфілова М. В. (2013)
Докуніхін В. З. - Підвищення ефективності перевезення хліба та хлібобулочних виробів шляхом пакетування вантажу, Козупиця С. І., Федяєва В. О., Лудченко Я. О. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про вплив деяких конструктивних параметрів поршневих машин на показники їх роботи (2013)
Поліщук В. М. - Вплив режимів метанового бродіння на ефективність виробництва біогазу, Лободко М. М., Сидорчук О. В., Поліщук О. В. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про домінуючі чинники динамічних властивостей автомобіля (2013)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2013)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності збирально-транспортного комплексу для зернових культур (2013)
Шебаніна О. В. - Аналіз чисельних методів для розв’язку задач прикладної фізики (процесів у сільському господарстві), Хмельовський В. С., Веселівський К. Д. (2013)
Докуніхін В. З. - Роль транспортного фактору при організації технічного обслуговування автомобілів в АПК (2013)
Овчар Р. Ф. - Необхідна умова існування розв’язку слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (критичний випадок) (2013)
Курка В. П. - Дослідження силових характеристик полиці корпуса плуга з раціональною кривизною поверхні (2013)
Трояновська І. П. - До питання про коефіцієнт опору повороту гусеничної машини, Пожидаєв С. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Динамічний радіус колеса у світлі закону збереження енергії (2013)
Стадник І. Я. - Перспективи та напрямки розвитку обладнання для якісного дозування сировини в хлібопекарській промисловості, Коневич М. П., Василів В. П. (2013)
Колосок І. О. - Сучасний стан безпеки дорожнього руху у сільських населених пунктах (2013)
Муштрук М. М. - Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Шведик М. С. - Аналіз процесу входження насінини в комірчину висівного елемента, що обертається в суцільному зерновому шарі (2013)
Голуб Г. А. - Рівняння динаміки машино-тракторного агрегату, Чуба В. В. (2013)
Єременко О. І. - Аналіз енергетичного потенціалу біомаси в Україні (2013)
Гречкосій В. Д. - Сучасні технології і техніка для мульчування рослинних решток, Шатров Р. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Порівняння теоретичних та експериментальних досліджень динаміки пуску гвинтового конвеєра-змішувача, Рибалко В. М., Гудова А. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика проведення експериментальних досліджень динаміки руху скребкового конвеєра, Рибалко В. М., Ткаченко О. Ю. (2013)
Тарасенко С. Є. - Методика розрахунку енергетичного балансу метантенка (2013)
Зубко В. М. - Особливості формування біологічної врожайності озимої пшениці (2013)
Большаков В. Н. - Моніторинг техніки – джерело інноваційної політики в АПК України в межах правового регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Ружило З. В. - Формування інженерних зaходів держaвного регулювання сільськогосподарського виробництва, Новицький А. В., Крамар А. Є., Бринзак А. Ю., Новицька О. А. (2013)
Ніколаєнко Н. - Теорія правового солідаризму: історичні аспекти та зв`язок з сучасністю (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейної власності і спадкування у Київській Русі (2011)
Бачинський Т. - Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння (2011)
Іщенко І. - Проблеми співвідношення понять "правове регулювання" і "правовий вплив" у сучасній теорії права (2011)
Коваль В. - Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права (2011)
Ковальчук В. - Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека (2011)
Совгиря О. - Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України (2011)
Зуєв Р. - Щодо механізму адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини (2011)
Старинський М. - Визначення поняття "валютні правовідносини" (2011)
Банасевич Ірина. - Розподіл ризиків за договором будівельного підряду (2011)
Кузьмич О. - Проблеми правового регулювання договору дарування з обов’язком обдаровуваного на користь третьої особи (2011)
Покачалова А. - Визначення застосовного права до забезпечувальних правочинів в міжнародному приватному праві (2011)
Полюхович В. - Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування (2011)
Хортюк О. - Реалізація права на пред’явлення позову в цивільних справах про захист ділової репутації юридичної особи (2011)
Старчук О. - Класифікація принципів трудового права України (2011)
Вівчаренко О. - Об’єктний склад інституту правової охорони в земельному праві України (2011)
Григор’єва Т. - Деякі питання щодо правового стимулювання збереження й захисту водних живих ресурсів (2011)
Решетник Л. - Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку (2011)
Журик Ю. - Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України (2011)
Омельченко А. - Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні на рівні місцевого самоврядування (2011)
Мазур О. - Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз (2011)
Сергєєва Д. - Використання матеріалів зняття інформації з каналів зв’язку як оперативно-розшукового заходу для організаційно-тактичного забезпечення слідчих дій (2011)
Федоренко В. - Нове наукове дослідження теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (2011)
Біляєва С. О. - Стан вивчення археологічних джерел тюркологічних досліджень в Україні (2014)
Бубенок О. Б. - Следы исчезнувших торков Северного Причерноморья (2014)
Ганиева Э. С. - Крымскотатарские грамматики 20–40 гг. XX века как источник формирования современной лингвистической терминологии (2014)
Godzińska M. - Cem evi – rewriting tradition (2014)
Калинина Т. М. - Места обитания тюрок по представлениям средневековых арабо-персидских писателей (2014)
Кропотова Н. В. - Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор (2014)
Мамутова З. А. - Рукописные книги XIII–XV веков по изучению основ ислама в фондах КРУ "Бахчисарайский историко-культурный заповедник” (2014)
Мустафазаде Т. Т. - Вопрос о проливах на Лозаннской конференции и позиция советской делегации (2014)
Сеитмеметова С. А. - Коллекция арабоязычной и тюркоязычной литературы религиозной тематики в личной библиотеке Исмаила Гаспринского (2014)
Сейдаметова Н. С. - Проблемы морфемики и словообразования в лингвистических трудах Бекира Чобан-заде (2014)
Stanek K. - The meaning of halk in Turkish language and culture (2014)
Мазепова О. В. - Метафорична концептуалізація емоцій у перській мові (на прикладі концепту страх ) (2014)
Рибалкін С. В. - Сучасна марокканська арабомовна поезія: становлення та еволюція (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки. (Частина І) (2014)
Богомолов О. В. - Кримськотатарська представницька демократія: самоорганізована громада і діалог із владою (2014)
Shestopalets D. - The secularization of Islam: towards a comprehensive analysis (2014)
"Путешествие патриарха Макария Антиохийского”. Перевод Тауфика Кезмы / науч. ред., предисл. и коммент. Ю. И. Петровой (2014)
Зуб Н. М. - XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ), Мусійчук В. А. (2014)
Рибалкін В. С. - Перша загальноарабська науково-інформаційна база даних (2014)
Боковня В. М. - КДБ УРСР в 1957 – 1964 рр.: структура, завдання, права (2013)
Булавіна С. Є. - Історико-правові засади діяльності культурно-освітніх товариств за збереження національної самобутності на Волині 1921-1939 рр. (2013)
Гулиев А. Д. - Проблемы и перспективы демократизации системы (2013)
Ємельянова К. Ю. - Розвиток правових основ міжнародної співпраці прикордонних військ України (2013)
Завгородній В. А. - Конституційний обов’язок батьків утримувати дітей до їх повноліття: стан наукових досліджень, Пшенична Г. Є. (2013)
Киндюк Б. В. - Історико-правова характеристика закону "Про ліси в УНР" (2013)
Лесько І. Б. - Особливості функціонування інституту власності на західноукраїнських землях після встановлення радянського режиму на початку Другої світової війни (вересень 1939 – вересень 1940 рр.) (2013)
Ли Жень Инь - XVIII съезд коммунистической партии китая и проблемы развития внешней политики КНР (2013)
Ли Жень Инь - Вклад КНР в развитие нефтегазовых отношений с россией и центральноазиатскими государствами в новых условиях (новые инициативы председателя КНР Си Цзиньпина) (2013)
Лісний Д. В. - Переваги викладацької та наукової діяльності для кар’єри практикуючого юриста (2013)
Луцький А. І. - Правова ідеологія як складова державницької ідеології (2013)
Маїк І. С. - Порядок і хаос – фактори впливу на самоорганізований розвиток правової системи суспільства (2013)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правові засади об’єкта впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Скрябін О. М. - Про відомості, які вносяться до єдиного реєстру адвокатів України (2013)
Ткаченко Ю. В. - Принцип конституційної законності (2013)
Шаповал В. Д. - Конституційно-правові підстави відповідальності представницьких органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2013)
Якусик Д. В. - Поняття та суть "квазізаконів" в сучасних світових системах права (2013)
Бакалінська О. О. - Теоретичні засади застосування категорії добросовісності в конкурентному праві України (2013)
Біцай А. В. - Моделі медіації у світі та перспективи для України (2013)
Бобуйок І. А. - Договір поруки в римському приватному праві (2013)
Кулик Д. О. - Розрахунковий чек як предмет договору застави (2013)
Курило М. П. - Щодо уніфікації підстав порушень норм процесуального права (2013)
Лічман Л. Г. - Вдосконалення правозастосовчого механізму в сучасному цивільному процесі України (судове рішення) (2013)
Салимов Э. Т. - Субъекты права на защиту чести и достоинства (2013)
Фадєєв А. В. - Правова природа договору аутсорсінгу (2013)
Ясечко С. В. - Правочини з інформацією (2013)
Лук’янчиков О. М. - Дисциплінарна відповідальність чи дисциплінарний вплив? (2013)
Мигаль С. М. - Наслідки здійснення права на страйк у прецедентному праві ЄКСП (2013)
Турко І. І. - До питання про правове розуміння юридичних фактів як підстав виникнення трудових правовідносин (2013)
Антипенко Д. О. - Організаційно-правові засади забезпечення прав і свобод селян за допомогою інформаційно-комунікаційної інфраструктури сільської місцевості (2013)
Артеменко І. А. - Громадські об’єднання як учасники судового адміністративного процесу: права та обов’язки (2013)
Бевзенко В. М. - Публічне правонаступництво: сутність, процедура та особливості (2013)
Бєлікова М. І. - Адміністративне оскарження актів органів виконавчої влади (2013)
Білик В. О. - Компетенція працівників підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Боднарчук О. Г. - Корупційно-небезпечна поведінка в діяльності публічних службовців (2013)
Борко А. Л. - Особливості дисциплінарної відповідальності суддів в Україні (2013)
Волік В. В. - До питання визначення компетенції суб’єктів у сфері перевезень міським транспортом (2013)
Гармаш Е. В. - Трансграничное сотрудничество Украины (2013)
Городецька І. А. - Система адміністративно-правових повноважень спеціальних підрозділів (інспекцій), що здійснюють державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу України (2013)
Гулиев А. Д. - Государственный терроризм: государство само не участвует в терроризме, но финансирует террористические группировки, Дудчак В. И. (2013)
Даниленко А. П. - Поняття та структура адміністративно-правового статусу органів місцевого самоврядування: теоретико-правовий аспект (2013)
Зозуля О. І. - Особливості організації та діяльності адміністрації президента Республіки Білорусь (2013)
Клюєв О. М. - Сутність та місце профілактичних заходів у правоохоронної діяльності (2013)
Комзюк В. Т. - Поняття та види принципів діяльності митних органів (2013)
Торяник В. М. - Деякі проблемні питання реалізації державної політики України у сфері контролю за рекламною діяльністю, Піхун Н. А. (2013)
Шаптала C. М. - Щодо вдосконалення державно-правового забезпечення економічної безпеки України в умовах реформування суспільства (2013)
Аксюков С. М. - Правове регулювання адміністративно-правового статусу уповноваженого центрального органу виконавчої влади з доходів та зборів у Податковому кодексі України (2013)
Березовська С. В. - Контрольні повноваження органів місцевого самоврядування в сфері їх фінансової діяльності (2013)
Богданюк І. В. - Мета та завдання функціонування Державної фінансової інспекції України (2013)
Голуб Г. М. - Окремі питання фінансово-правової відповідальності у податковій сфері (2013)
Данієлян С. А. - Трансформація правового регулювання спеціальних податкових режимів в Україні (2013)
Кисильова К. В. - Правове регулювання часових критеріїв виконання обов’язку із сплати податків та зборів (2013)
Ларіна О. В. - "Бюджетне відшкодування" та "податковий вексель" як конструкції узгодження обов’язку щодо податку на додану вартість: позиція судових органів (2013)
Острівна Л. В. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні (2013)
Якубовський Р. В. - Правові аспекти видів бюджетного фінансування навчальних закладів (2013)
Берднік І. В. - Профілактика суїцидів серед працівників органів внутрішніх справ (2013)
Васильєв А. А. - Примусові заходи у виді "хімічної кастрації" як новела кримінального законодавства, Пироженко О. С. (2013)
Грищенко О. П. - Співвідношення та відмежування кримінально-правової фікції і помилки (2013)
Губанова Е. В. - Политическая криминология: интеграция двух наук (2013)
Даньшин М. В. - Міжнаукові зв’язки криміналістики з кримінально-виконавчим правом (2013)
Ларченко М.О. - Кримінологічний аналіз впливу соціальних умов на злочинність в царській Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2013)
Маслій І. В. - До питання про визначення поняття та структури злочинності у фінансово-економічній сфері як елемент її кримінологічної характеристики (2013)
Ткачова О. В. - Галузеві засади змін кримінально-виконавчого законодавства у питаннях залучення засуджених до суспільно-корисної праці (2013)
Ященко А. М. - Поняття застосування заходів кримінально-правового характеру (2013)
Бєліков Ю. М. - Запобігання злочинності у діяльності недержавних охоронних організацій та значення кримінологічної характеристики злочинів для забезпечення цієї діяльності (2013)
Ващук О. П. - Прийоми верифікації даних при проведенні слідчих (розшукових) дій (2013)
Леляк О. О. - Угоди в кримінальному процесі держав континентального права (2013)
Макаренко Є. І. - Щодо мети затримання підозрюваного у вчиненні злочину (2013)
Одинцова І. М. - Оскарження рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні стороною захисту (2013)
Асатрян Г. С. - Талантливый востоковед из Луганска (2013)
Маркарян С. А. - Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих” в переводе В. М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн (2013)
Саидов З. А. - Об одном из адресатов Мас‘уда ибн Намдара (2013)
Сбродов О. О. - Перспективи дослідження архіву В. М. Бейліса (2013)
Бубенок О. Б. - Календарный цикл в погребально-поминальной обрядности древних тюрок (2013)
Кузьминов П. А. - Д. С. Кодзоков: общественный деятель, чиновник и реформатор (2013)
Мавріна О. С. - Бейський рід Мансур (Мансурських) у Криму в ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Пилипчук Я. В. - Дашт-і Кипчак на перехресті торгових шляхів (2013)
Соегов М. - Туркменский полк, расформированный в 1917 году в Киеве. (В связи со столетием начала Первой мировой войны) (2013)
Хаутала Р. - Католические миссионеры в империи монголов (XIII–XIV вв. ) (2013)
Зуб Н. М. - Київські освітяни та російське просвітництво на Кавказі в ХІХ ст. (2013)
Рябченко Н. П. - Востоковедная тематика на страницах журнала "Россия и АТР” (2013)
Урсу Д. П. - Етапи та особливості розвитку сходознавства в Одесі у середині ХІХ–ХХ століттях, Музичко О. Є. (2013)
Сівков І. В. - Соматизми в різносистемних мовах: семантико-дериваційний, номінаційний та етимологічний аспекти (на матеріалі арабської мови, мови іврит, англійської, української та російської мов) (2013)
Трубіцина О. С. - Мовні засоби реалізації сугестії в китаємовній масовій комунікації (на прикладі інтерв’ю Ху Цзіньтао іноземним ЗМІ) (2013)
Вертієнко Г. В. - Ритуальний сон у контексті скіфського щорічного свята (2013)
Дрига І. М. - Конфесійна термінологія в караманлійських текстах (2013)
Капранов С. В. - Генезис сакрального простору в міфології сінто (2013)
Кіктенко В. О. - Конфуціанство та/або комунізм: перспективи політичного розвитку Китаю (2013)
Dinh Q. H. - The real situation of worker’s cultural and mental life in export processing and industrial zones in Vietnamese and Taiwanese companies in Binh Duong provinces in present-day Vietnam (2013)
Nguyen Quang Thuan - Clean development mechanism (CDM) and legal framework in Vietnam, Tran Thi Thu Huyen. (2013)
Габелко О. Л. - Російсько-український науковий симпозіум "Еллінізм: географічні кордони, хронологічні рамки, сутнісний зміст” (Москва, РДГУ, 21–22 грудня 2012 р. ), Зелінський А. Л. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародний семінар "Святі місця: космологічна сила і проблеми довкілля” (Аллахабад, Індія, 5–7 лютого 2013 р. ) (2013)
Нємченко І. В. - Х читання пам’яті Петра Йосиповича Каришковського (Одеса, ОНУ імені І. І. Мечникова, 11–12 березня 2013 р. ) (2013)
Саїдов З. А. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 90-річчю від дня народження доктора історичних наук, професора Вольфа Мендельовича Бейліса (1923–2001) (2013)
Бубенок О. Б. - Світлої пам’яті Валерія Анатолійовича Бушакова, Хамрай О. О. (2013)
Дубровін В. О. - Вплив механічних втрат зерна за молотильно-сепаруючим пристроєм комбайнів на їх продуктивність, Демко О. А., Демко А. А., Надточій О. В., Якимів Р. Я. (2014)
Голуб Г. А. - Моделювання гумусного стану ґрунтового середовища агроекосистем, Кухарець С. М. (2014)
Ловейкін В. С. - Метод синтезу fuzzy-регуляторів, Ромасевич Ю. О. (2014)
Гербер Ю. Б. - Ефективність переробки молока в умовах підприємства виробника молочної сировини, Голуб Г. А., Гаврилов О. В. (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху шарнірно-зчленованої стрілової системи баштового крану за динамічним критерієм, Шевчук О. Г. (2014)
Поліщук В. М. - Собівартість насіння олійних культур для переробки в біодизель (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Сачик А. П. (2014)
Денисенко М. І. - Термодинамічні процеси тертя та зношування конструкційних матеріалів (2014)
Голуб Г. А. - Математична модель гідрореактивної лопатевої мішалки для виробництва дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Зубко В. М. - Аналіз особливостей техніко-технологічного забезпечення вирощування озимої пшениці (2014)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму руху щелеп гідрозахвата за динамічним критерієм, Лимар П. В. (2014)
Семеновський О. Є. - Вдосконалення математичних моделей розробки комплексно-легованих сталей із заданими властивостями (2014)
Поліщук О. В. - Особливості очищення біодизеля (2014)
Броварець О. О. - Модель реалізації прогностично-компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (2014)
Мірошник В. О. - Оптимізація ефективності системи керування з використанням узагальненої функції бажаності Харрінгтона, Дудник А. О. (2014)
Давиденко М. О. - Міцність і деформативність елементів, армованих мікрокристалічною і базальтовою фіброю (2014)
Семеновський О. Є. - Стендові випробування шестерень зі сталей 12ХН3А та 15ХГНБТЧ (2014)
Большаков В. Н. - Правове регулювання інженерного моніторингу при дослідженні інтелектуальної власності в АПК, Роговський І. Л., Дубровіна О. В. (2014)
Мельник В. І. - Особливості корпусних деталей та відновлення їх працездатності, Карабиньош С. С., Харьковський І. С. (2014)
Макаревич С. С. - Результати експериментальних досліджень автономного електромеханічного комплексу із компенсованим асинхронним генератором, Чуєнко Р. М. (2014)
Ліннік А. Ю. - Розробка пристрою для очистки гички коренеплодів цукрових буряків, Курка В. П. (2014)
Бойко А. І. - Аналіз конструктивних рішень решіт зернодробарок, направлених на підвищення їх довговічності, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Курка В. П. - Пристрій для динамометрування ґрунтообробних робочих органів (2014)
Большаков В. Н. - Правове забезпечення проведення моніторингу надійності сільськогосподарської техніки, Новицький А. В., Тарасенко С. Є. (2014)
Карабиньош С. С. - Технічний стан деталей типу "ексцентрик” та їх відновлення, Харьковський І. С., Єрошенко В. О. (2014)
Гудова А. В. - Результати експериментальних досліджень скребкового конвеєра для транспортування сільськогосподарських вантажів, Ткаченко О. Ю. (2014)
Хмельовський В. С. - Обґрунтування встановлення робочих органів багатофункціонального змішувача-роздавача (2014)
Сєра К. М. - Енергетичний аналіз роботи малооб'ємного обприскувача на виноградниках (2014)
Войналович О. В. - Класифікація технічних засобів захисту в конструкції мобільної сільськогосподарської техніки, Голод В. П. (2014)
Ловейкін В. С. - Дослідження реологічних властивостей кормосумішей під впливом вібраційних полів, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Банний О. О. - Експериментальна установка для проведення лабораторних досліджень точності виконання процесу дозування насіння, Попик П. С. (2014)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності транспортно-технологічного комплексу з безбункерними комбайнами (2014)
Кухарець С. М. - Обгрунтування основних параметрів котлів із верхнім горінням (2014)
Роговський І. Л. - Випробування кабіни МЕЗ за умови оглядовості з робочого місця оператора, Любарець Б. С. (2014)
Semenovsky O. Ye. - Estimating criteria of parts warping during heat treatment (2014)
Аніскевич Л. В. - Управління системами високоточного дозування технологічних матеріалів (2014)
Онищенко В. Б. - Апарат для локального внесення біологічно активних добрив, Теслюк В. В., Морозов О. С., Барановський В. М. (2014)
Фришев С. Г. - Обґрунтування параметрів збирально-транспортного комплексу для цукрових буряків (2014)
Гридякін В. О. - Теоретичне обґрунтування до створення переверстувача стрічок конопель (2014)
Драгнєв С. В. - Обґрунтування системи заготівлі і постачання соломи для енергетичних потреб, Мороз А. І., Мельничук П. В. (2014)
Давиденко О. О. - Експериментальні дослідження залізобетонних стиснуто-зігнутих елементів круглого перерізу при дії поперечних сил (2014)
Шкарівський Г. В. - Загальна конструкція і напрями вдосконалення енергозасобів класичного компонування (2014)
Гнатюк О. А. - Оцінення ризику травмування трактористів-машиністів під час технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Покутний О. О., Білько Т. О. (2014)
Панфілова М. В. - Обгрунтування параметрів МЕЗ з охорони праці (2014)
Дробуш І. В. - Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням (2013)
Дунас О. І. - Аналіз феномена свободи у творчій спадщині античних філософів (2013)
Заворотченко Т. М. - Проблеми конституційно-правових категорій охорони і захисту в політичному праві обирати і бути обраним (2013)
Ілин Л. М. - Впровадження австрійської системи права у Галичині та забезпечення національно-політичних прав українців (2013)
Кармаліта М. В. - Право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства (2013)
Кириленко І. С. - Суб’єкти локальної нормотворчості в системі понятійно-категоріального апарату юридичної науки (2013)
Корунчак Л. А. - Формування правового звичаю: історично-синергетичний погляд (2013)
Махніцький О. І. - Конституційно-правові принципи судової влади в Україні (2013)
Мотринець С. І. - Механізми реалізації норм парламентського регламенту (2013)
Радейко Р. І. - Теоретико-правові аспекти вирішення проблеми формалізації права (2013)
Сошникова Ю. О. - Правовий статус органів та посадових осіб місцевого самоврядування: український та європейський вимір (2013)
Стукаленко В. А. - Становлення інституту відповідальності за порушення виборчого процесу у окремі періоди існування державності на теренах України (2013)
Гончарова А. В. - Порівняльний аналіз історії виникнення та сучасних норм спадкового права України та Німеччини, Заїка Н. Ю. (2013)
Доценко О. М. - Спростування недостовірної інформації як спосіб захисту права фізичної особи на особисте життя (2013)
Дрішлюк А. І. - До проблеми допоміжних (формально не закріплених) джерел цивільного права України (2013)
Жила О. В. - Особливості регресної вимоги, що виникає у зв’язку із виконанням солідарних зобов’язань (2013)
Іваненко О. В. - Ефективність цивільного судочинства: окремі питання (2013)
Кацюба К. В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як вид непідприємницьких товариств (2013)
Кожевникова В. О. - Підходи до класифікації фізичних осіб, суб’єктів сімейних правовідносин (2013)
Короєд С. О. - Судові помилки як перешкода ефективності цивільного судочинства (2013)
Кулініч О. О. - Припинення публічного показу, відтворення та розповсюдження фотографічних творів як спосіб захисту цивільних прав та інтересів (2013)
Сліпченко С. О. - Місце об’єктів особистих немайнових правовідносин у системі об’єктів цивільного права (2013)
Софронкова Н. О. - Житло як особливий предмет іпотеки (2013)
Стрибко Т. І. - Загальнотеоретичне визначення договору: поняття та сутність (2013)
Триньова Я. О. - Закон України "про заборону репродуктивного клонування людини": постатейний аналіз (2013)
Харченко З. Ю. - Примирення винного з потерпілим за участі третьої нейтральної сторони – медіатора (2013)
Дубинський О. Ю. - Спори, які виникають з приводу укладання та виконання договорів: проблеми розмежування адміністративної та господарської юрисдикції (2013)
Князєв В. С. - Організаційно-правові аспекти функціонування Аудиторської палати України: проблеми та можливі шляхи їх вирішення (2013)
Коротич Є. О. - Особливості правового статусу суб’єктів господарювання, що виробляють та здійснюють торгівлю медичними виробами (2013)
Кузьменко Т. С. - Категорія бренду з точки зору права та маркетингу (2013)
Поєдинок В. В. - Інвестиційна діяльність як вид господарської діяльності (2013)
Шухатян Х. О. - До питання захисту інтересів відповідача при реалізації заходів забезпечення позову у господарському процесі (2013)
Єделєв Р. С. - Вплив доповідей комітету експертів із застосування конвенцій і рекомендацій МОП на реформування трудового права України (2013)
Запара С. І. - Принципи позасудового захисту права на працю (2013)
Кириченко Т. М. - Удосконалення національного трудового законодавства за допомогою механізму імплементації міжнародних трудових стандартів (2013)
Старчук О. В. - Принципи трудового права згідно проекту Трудового кодексу України (2013)
Стоколоса М. В. - До питання про поняття та види заходів захисту у трудовому праві (2013)
Тищенко О. В. - Проблеми реалізації рішень адміністративних судів з питань соціального захисту громадян в Україні (2013)
Факас І. Б. - Пенсійне забезпечення по інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання в умовах проведення в Україні пенсійної реформи (2013)
Шапенко Л. О. - Реалізація права на соціальний захист працівників цивільної авіації: реалії та перспективи (2013)
Піддубна Д. С. - Правовий аналіз функцій суб’єктів, що забезпечують виконання Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (2013)
Чопко Х. І. - Еколого-правові заходи зі збереження видової та популяційної чисельності диких тварин (2013)
Чхало Л. О. - Правове регулювання конярства як правовий субінститут аграрного права (2013)
Жидецька В. В. - Питання удосконалення нормотворчої діяльності Міністерств України (2013)
Жидецька К. В. - Проблеми застосування принципу законності у вирішенні спорів зі стягнення (повернення) пенсії в Україні (2013)
Зубатенко А. В. - Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення в системі заходів адміністративно-правового примусу (2013)
Каблов Д. С. - Визначення основних прав та обов’язків членів громадських формувань (2013)
Кочко В. В. - Теоретичні проблеми адміністративно-правової відповідальності на фондовому ринку (2013)
Олійник І. Л. - Теоретико-правовий огляд понятійно-категоріального апарату "державний службовець", "посадова особа", "керівник" (2013)
Олюха В. Г. - Окремі аспекти державного регулювання капітального будівництва в Росії та Білорусі (2013)
Парпан Т. В. - Сучасний стан правового регулювання пожежної безпеки в Україні (2013)
Поклонська О. Ю. - Заходи попередження зловживань в органах виконавчої влади в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Елементи забезпечення законності у внутрішніх військах міністерства внутрішніх справ України (2013)
Прокопенко Т. А. - Теоретичні аспекти правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ (2013)
Рекун В. А. - Адміністративна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності на виконання художніх творів (2013)
Сатановська М. А. - Деякі пропозиції щодо інституційної спроможності органів державної влади до впровадження державно-приватного партнерства (2013)
Селецький О. В. - Оцінювання професійної діяльності дипломатичних працівників як один з елементів проходження дипломатичної служби (2013)
Сопілко І. М. - Поняття ідентичності та його операціоналізація у інформаційній політиці (2013)
Усікова О. В. - Форми та методи адміністративно-правового управління у сфері трудових відносин (2013)
Фуглевич К. А. - Правовий статус центрів надання адміністративних послуг (2013)
Кривенко Д. В. - Щодо категорії вини при кваліфікації дій юридичної особи-платника податків як суб’єкта адміністративної відповідальності (2013)
Розум О. М. - Інформаційне забезпечення моніторингу податковою міліцією протиправної діяльності фінансово-промислових груп (2013)
Соловйова Ю. О. - Методи здійснення податкового контролю, Бударіна О. В. (2013)
Хохуляк В. В. - Європейська фінансово-правова думка кінця ХІХ – початку ХХ ст.: формування вчення про фінансове право (2013)
Чайка В. В. - Сучасні підходи правового регулювання податкової сфери (2013)
Чорноус А. Г. - Визначення межі між податковою оптимізацією та ухиленням від сплати податків (2013)
Шульга Т. М. - Правове регулювання екологічного податку в Україні (2013)
Ковальчук В. П. - Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність як об’єкт кримінологічного дослідження (2013)
Кондратов Д. Ю. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 163 КК України (2013)
Налуцишин В. В. - Визначення ознак об’єктивної сторони хуліганства (2013)
Орловська Н. А. - Актуальні питання системи покарань у контексті побудови санкцій норм особливої частини КК України (2013)
Самойлова О. М. - Запобігання злочинності неповнолітніх за участю громадськості (2013)
Сийплокі М. В. - Удосконалення покарання за притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (2013)
Слободзян А.П. - Дослідження проблем детермінант службового підроблення (2013)
Тимощук Ю. С. - Проблема визначення предмету злочину, передбаченого ст. 227 КК України "умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" (2013)
Фіалка М. І. - До проблеми визначення суб’єкта складу злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2013)
Чеботарьова Г. В. - Виправданий ризик як обставина, що виключає злочинність діяння у сфері медичної діяльності (2013)
Заболотний І. І. - Судовий контроль та прокурорський нагляд у механізмі забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності на досудовому розслідуванні (2013)
Зайцев А. С. - Проблеми правового статусу деяких моделей сигнальних (стартових) пістолетів виробництва Туреччини та особливості їх криміналістичного дослідження (2013)
Комісарчук Р. В. - Слідчі ситуації, що виникають при розслідуванні фактів незаконної приватизації (2013)
Овчаренко О. М. - Проблеми протидії насильству та незаконному поводженню в органах кримінальної юстиції України (2013)
Письменний Д. П. - Функції обвинувачення та захисту за новим КПК України (2013)
Рибалка О. В. - Представницво і захист адвокатом інтересів потерпілого в кримінальному провадженні (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми розмежування тактичних операцій та тактичних комбінацій у криміналістиці (2013)
Юркова Г. В. - Провадження з примирення сторін у кримінально-процесуальному праві України: порівняльний аналіз (2013)
Коруц У. З. - Теоретичні аспекти регулювання права на справедливий судовий розгляд у національному праві та в практиці Європейського суду з прав людини (2013)
Милославская Л. С. - Влияние внешнего вида судьи на признание его авторитета (2013)
Пташник І. Р. - The challenges to the principle of distinction posed by non-international armed conflicts (2013)
Рабінович М. Л. - Міжнародні та регіональні стандарти захисту прав людини у контексті діяльності транснаціональних корпорацій (2013)
Столярський О. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю після розпаду СРСР (2013)
Філатов В. В. - Імплементація міжнародних норм як основний засіб удосконалення національного законодавства (2013)
Блюм Я. Б. - Система використання біоресурсів у технологіях отримання біопалив, Циганков С. П., Григорюк І. П., Дубровін В. О., Калетнік Г. М., Рахметов Д. Б. (2014)
Jevich P. - Technical standard for rapeseed oils as fuel, Dubrovyn V. O. (2014)
Дубровін В. О. - Підвищення ефективності виробництва біогазу за рахунок використання стічних вод виноробних підприємств, Поліщук В. М., Лободко М. М., Крусір Г. В., Соколова І. Ф. (2014)
Ловейкін В. С. - Аналіз оптимальних режимів руху гідрозахвата для колод, Лимар П. В. (2014)
Dubrovyn V. O. - Perspectives of nonpilot flying devices in organical farming usage, Myronenko V. G. (2014)
Гридякін В. О. - Про згин жорстко заробленого прутка, Ковбаса В. П., Матюшенко Л. М. (2014)
Дубровін В. О. - Результати лабораторних досліджень з висіву насіння, що забезпечує стабілізацію водно-повітряного режиму в кореневому шарі ґрунту, Шведик М. С. (2014)
Новицький А. В. - Розв’язання основної матриці математичної моделі надійності функціонування складної технічної системи "людина - машина" (2014)
Дубровін В. О. - Дослідження глибини заробки рослинних залишків двох’ярусними плугами, Тищенко С. С., Мороз А. І. (2014)
Банний О. О. - Методика досліджень надійності виконання технологічного процесу висіву пневмомеханічним висівним апаратом з дублюючим дозатором, Попик П. С. (2014)
Ловейкін В. С. - Уточнена модель динаміки руху молотильного барабана зернозбирального комбайна, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2014)
Давиденко М. О. - Визначення міцності сталефібробетонних труб з врахуванням пружно-пластичної роботи розтягнутої зони (2014)
Семеновський О. Є. - Підвищення якості сталі за рахунок оптимізації вмісту РЗМ (2014)
Давиденко М. О. - Розрахунок міцності фібробетонних елементів кільцевого перерізу нормального до поздовжньої осі за деформаційним методом (2014)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання вібраційного транспортування кормосумішей, Човнюк Ю. В., Гудова А. В. (2014)
Большаков В. Н. - Основні методи пошуку та отримання інформації для проведення моніторингу в АПК України, Броварець О. О. (2014)
Новицький А. В. - Моніторинг тенденцій розвитку системи технічного обслуговування і ремонту лісогосподарської техніки (2014)
Ловейкін В. С. - Вплив зміни режиму різання біологічного матеріалу на якість обробленої поверхні, Рибалко В. М. (2014)
Роговський Л. Л. - Формування методології до елементної бази сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Методичні положення потреби в мобільних засобах техобслуговування лісових МЕЗ, Роговський І. Л. (2014)
Панфілова М. В. - Стійкість сільськогосподарських МЕЗ за параметрами охорони праці (2014)
Карабиньош С. С. - Результати вивчення можливостей реалізації способів неруйнівного контролю при їх виборі (2014)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз руху крана-штабелера з урахуванням механічної характеристики двигуна, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2014)
Поліщук О. В. - Дослідження впливу частоти обертання валу мішалки на лужність дизельного біопалива при його очищенні (2014)
Ovchar R. F. - Terms of solutions of weakly perturbedlinear boundary problems (if k=-2) (2014)
Бистрий О. М. - Кількісні показники для оцінки експлуатаційно-технологічної безвідмовності зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2014)
Потапова С. Є. - Обладнання для напування тварин (2014)
Пришляк В. М. - Теоретичні дослідження пневмовтрат трьохтрубного концентричного тепло утилізатора, Яропуд В. М., Ковязін О. С., Алієв Е. Б. (2014)
Бойко А. І. - Зношування поверхні решета під дією зернового матеріалу, Новицький А. В., Морозовська З. А. (2014)
Банний О. О. - Результати впливу резервного дозатора на точність висіву просапних технічних культур пневмомеханічним апаратом (2014)
Нездвецька І. В. - Визначення впливу конструкційних параметрів сушарки на технологічні показники процесу сушіння цикорію кореневого (2014)
Дерев’янко Д. А. - Формалізація деформації і травмування зернівки, поверхню якої надано еліпсоїдом обертання (2014)
Роговський І. Л. - Стохастичність забезпечення працездатності сільськогосподарських машин (2014)
Тітова Л. Л. - Коефіцієнт готовності лісових МЕЗ (2014)
Матухно Н. В. - Техніко-економічні показники застосування вдосконалених механізмів приводу висівних апаратів посівних машин (2014)
Довжик М. Я. - Корегування показань манометра при вимірюванні тиску в ґрунті пневматичними пресіометрами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2014)
Овчар Р. Ф. - Слабозбурена лінійна крайова задача для систем з імпульсною дією (2014)
Фришев С. Г. - Визначення складу збирально-транспортного комплексу із застосуванням автомобільних напівпричепів самоскидів (2014)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Виховні ідеали та педагогічні настанови В. О. Сухомлинського, Степаненко М. (2013)
Федій О. - Естетотерапевтичний дискурс ідеї людиноцентризму в сучасному освітньому просторі (2013)
Лутфуллін В. - Структурування навчального матеріалу як головний чинник усунення навчальних перевантажень (2013)
Семеновська Л. - Процес реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України (ХХ століття) (2013)
Цина А. - Охорона праці в галузі професійної освіти майбутніх учителів засобами педагогічних технологій (2013)
Щербяк Ю. - Особливості підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у Тернопільському національному економічному університеті (2013)
Чирва А. - Інтернаціоналізація вищої освіти Канади на національному рівні (2013)
Погребняк В. - Методичні засади формування полікультурного виховного середовища вищого навчального закладу у педагогічному досвіді США (2013)
Кузьменко Г. - Розвиток пізнавальної мотивації на лекціях із фізики (2013)
Нізовцев А. - Організаційно-педагогічні основи професійної підготовки майбутніх інженерів, Беленьков М. (2013)
Тимощук Г. - Дидактичні аспекти вивчення економічних дисциплін (2013)
Боярчук Н. - Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів (2013)
Дем'яненко Н. - "Громадівський соціалізм" М. П. Драгоманова: витоки,сутність,еволюція змісту (2013)
Год Б. - Місце освіти в суспільно-політичному русі США 20-40-х років XIX століття (2013)
Ільченко О. - Роль жінок у благодійній діяльності чоловіків в освіті України XVII-70-х рр. XVIII ст. (2013)
Фазан В. - Просвітницько-педагогічна діяльність Києво-Печерських ченців на українських землях у XVIII ст. (2013)
Хоменко А. - Проблема професійної компетентності вчителя у творчості видатних педагогів Полтавщини, Заливча Т. (2013)
Фарбак Т. - Науково-викладацька діяльність М. Лавровського у вищих навчальних закладах України (1852-1882) (2013)
Гончарук А. - Педагогічний професіоналізм учителя у творчій спадщині О. Г. Мороза (2013)
Мокляк В. - Особливості нормативно-правового регулювання студентського самоврядування (XIX-поч. XX ст.) (2013)
Іноземцев В. - М. І. Пирогов: провідна роль професіоналізму вчителя у здійсненні заохочень і покарань учнів (2013)
Касютін Ю. - Фактори соціалізації особистості у психолого-педагогічній спадщині В. М. Бехтерєва (2013)
Савченко О. - Про чинники оптимізації (рецензія на монографію А. М. Бойко "Упровадження педагогічної інноватики в практику виховання") (2013)
Тищенко Т. - Конкурс студентських наукових робіт імені А. С. Макаренка у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка, Цина В. (2013)
Наші автори (2013)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Журба І. - Сучасні аспекти розвитку Kазахстану в системі світового господарства за умов новітніх глобалізаційних процесів (2014)
Лобов С. - Резерви прискорення бізнес-процесів внаслідок використання автоматизованих інформаційних систем, Нусінов В. (2014)
Макара О. - Формування резерву за оптимального розподілу наявних фінансових ресурсів (2014)
Ткаченко Н. - Системний підхід до реалізації страхових продуктів, Рябоконь Н. (2014)
Задорожний І. - Проектування результативних систем управління, Шигимага А., Задорожний С. (2014)
Вяткіна Т. - Сучасний інструментарій розроблення стратегії як засіб реалізації стратегічного управління підприємством (2014)
Демиденко В. - Особливості формування та використання ресурсного елементу потенціалу підприємства, Веретільник Л. (2014)
Корнієнко І. - Стратегія диверсифікації як спосіб підвищення конкурентної діяльності підприємства, Ільченко Н. (2014)
Кудріна О. - Діалектика формування та реалізації стратегії розвитку промислового потенціалу регіону (2014)
Лащак В. - Видатково-бюджетний механізм впливу на споживчі ціни в Україні, Козуб Ю. (2014)
Матюх С. - Інтернаціоналізація та транснаціоналізація діяльності вищих навчальних закладів на світовому ринку освітніх послуг (2014)
Юринець З. - Структурно-функціональні характеристики формування інноваційної економіки (2014)
Ковальчук Я. - Шляхи активізації інноваційної діяльності в регіоні (2014)
Федоренко О. - Заходи щодо формування цільового потенціалу машинобудівних підприємств на засадах кластерної концепції (2014)
Момот Л. - Факторинг та перспективи його розвитку в Україні (2014)
Бабух І. - Удосконалення механізму фінансового забезпечення міст як системна проблема (2014)
Єльнікова Ю. - Науково-методичні засади розвитку державного регулювання ринку похідних фінансових інструментів (2014)
Камінська І. - Бюджет витрат на персонал через призму мотиваційних профілів (2014)
Мальцева В. - Формування вимог до методичного інструментарію оцінки якості страхових послуг (2014)
Наденко І. - Формування напрямів соціально-економічного розвитку регіону в сучасних умовах (2014)
Петринка В. - Аспекти енергозбереження у формуванні планів інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Сагарьова Д. - Передумови розвитку постмитного контролю в Україні (2014)
Черних О. - Оцінка конкурентоспроможності підприємницького потенціалу підприємства (2014)
Мережаный П. Г. - Повышение сопротивления генератора тока, Павлов Л. Н. (2014)
Волошин А. А. - Исследование частотных характеристик перестраиваемой микрополосковой антенной структуры пропускания, Руда Н. А., Прокопенко Ю. В., Поплавко Ю. М. (2014)
Borisova A. - Analysis of Metal-dielectric Nanocomposite Coatings with Ferromagnetic Inclusions for Electromagnetic Protection of Electronic Devices, Machulyansky A., Yakimenko Y. (2014)
Didenko Y. V. - Temperature Dependences of Losses in High Frequency Dielectrics, Poplavko Y. M., Tatarchuk D. D. (2014)
Кузьмичёв А. И. - Плазменные системы высокого давления с микроструктурированными электродами. Часть 2. Конструкции микроструктурированных элетродных систем для генерации нетермической неравновесной плазмы при атмосферном давлении, Чаплинский Р. Ю. (2014)
Trubin A. A. - Scattering of the optical pulses on multiple micro-resonator band-stop filters (2014)
Дидковский В. С. - Передаточная функция улитки внутреннего уха человека. Часть 1, Лунева С. А., Калинин С. С. (2014)
Найда С. А. - Підбір імплантатів для заміни слухових кісточок людини на основі моделі зв’язаних контурів, Богданова Н. В., Ковальова О. В. (2014)
Дерепа А. В. - Свойства плоской, вертикально ориентированной антенной решетки в присутствии абсолютно жесткой сферы, лежащей на границе разделения сред "вода — воздух" (2014)
Шарапов В. М. - Методика расчета передаточных характеристик пьезокерамического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых волн. Часть 1. Расчет коэффициента электромеханического преобразования лучателя, Петрищев О. Н., Романюк М. И., Сотула Ж. В. (2014)
Короненко А. М. - Метод ефективного динамічного розподілення каналів між голосовими викликами та даними (2014)
Кулаков Ю. О. - Метод оптимізації ярусно-паралельної форми подання задачі для реконфігурованих обчислювальних систем, Клименко І. А. (2014)
Можаев А. А. - Усовершенствование математической модели защищенной информационно-телекоммуникационной системы с использованием теории чувствительности, Семенов С. Г., Казимирова В. В., Можаев М. А. (2014)
Любимова Н. А. - Анализ эффектов спектральной нестационарности в процессах загрязнения воздушной среды (2014)
Information for authors (2014)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Трансформація змісту і функцій наукових шкіл в умовах інтернаціоналізації наукової діяльності (2008)
Задоя А. О. - Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс, Галась О. І., Круцяк Д. Б. (2008)
Дядько Є. А. - Ґенеза соціалізації економіки (2008)
Ландовська Л. П. - Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці (2008)
Скоробогатов А. В. - Трансакційні складові функціонування фірми у ринковому середовищі (2008)
Ткаченко В. А. - Моделювання рішень при створенні системи економічної безпеки на підприємстві, Судакова О. І. (2008)
Грекова В. А. - Розробка критерію ефективності використання та оновлення основних фондів (2008)
Крамаренко Г. О. - Удосконалення фінансово-економічного механізму господарства пасажирських перевезень залізничного транспорту України на основі економіко-математичного моделювання, Скалозуб В. В., Вишнякова І. М. (2008)
Дробязко С. И. - Применение элементов системы бюджетирования в управлении затратами (2008)
Липова Е. Ю. - Инвестиционная политика Украины как элемент социально-экономической политики государства (2008)
Болгар Т. Р. - Мониторинг уровня финансовой безопасности банков - необходимое условие экономической безопасности страны (2008)
Бершадская И. Н. - Управление капиталовложениями в условиях лимитирования финансовых ресурсов (2008)
Рогунова С. М. - Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні (2008)
Вареник В. Н. - Теоретические подходы к определению категории "денежные потоки" (2008)
Павлова В. А. - Інтернет і сучасні кабінетні дослідження в системі інформаційного забезпечення, Мячин В. Г., Жукова А. Г. (2008)
Поповиченко И. В. - Система мотивации менеджеров по продажам, Терник Е. А. (2008)
Македон В. В. - Сутність та особливості сучасних корпоративних злиттів і поглинань (2008)
Богдан О. І. - Проблеми використання когнітивних методів у стратегічному управлінні, Арістаров Є. М. (2008)
Кириченко В. В. - Дослідження уявлень персоналу про організацію (2008)
Меллер А. С. - Ошибки материальной мотивации (2008)
Пикалов В. Л. - Управление знаниями как важнейший элемент интеграционной системы управления торговым предприятием (2008)
Холод Е. Г. - Современные инструменты анализа сложных экономических систем, Ризун Н. О. (2008)
Пушкар О. І. - Ефективність інвестиційного процесу в регіонах та шляхи її підвищення (2008)
Юдина Е. И. - Инновационное развитие региона - фактор ресурсосбережения и форма экономического роста (2008)
Костромський М. В. - Державна інвестиційна політика та її вплив на еокномічний розвиток України (2008)
Чорная О. Е. - Тенденции и прогнозы развития мировой экономики, оценка региональных аспектов (2008)
Яковлєва Н. Г. - Іноземний інноваційний капітал в економіці України (2008)
Левшаков С. Ф. - Оценка влияния денежных потоков трудовых мигрантов на экономику стран мира (2008)
Момот В. Є. - Методологія сумісного використання case-study та англомовного занурення у викладанні економічних та менеджерських дисциплін, Тарнопольський О. Б., Кожушко С. П., Жевага В. А. (2008)
Полторак В. А. - Социологические исследования социальной и образовательной эффективности внедрения болонской конвенции в вузе (2008)
Макарова Н. С. - Самостійна робота студента - важлива складова сучасного навчального процесу (2008)
Павлов К. - Статистическое измерение развития наноэкономики (2014)
Гривківська О. - Переваги застосування інформаційних систем в управлінні підприємствами громадського харчування, Даніалі Фарзам. (2014)
Тополевська О. - Ринкові потреби та динаміка споживання м’ясо-молочних продуктів на регіональних ринках України та світу (2014)
Клюс Ю. - Характеристика методів управління інноваціями в корпорації (2014)
Волинець В. - Новий сценарій фінансового аналізу діяльності підприємств для аналітичної інформаційної системи "Audit Expert", Гордополова Н., Гордополов В. (2014)
Уманська В. - Стан амортизаційної політики в Україні, Кузьменко О. (2014)
Клопов І. - Концептуальні положення моделювання діяльності комерційного банку на основі імітаційного підходу, Олександров Д. (2014)
Сотула О. - Соціальний аудит як важлива складова економічного розвитку держави, Юсіф Н. (2014)
Фатенок-Ткачук А. - Причинно-наслідковий механізм кредитування діяльності підприємства, Харчук М. (2014)
Ізмайлов Я. - Облік надходження фінансових інвестицій за міжнародними стандартами фінансової звітності (2014)
Чебан Ю. - Особливості обліку і контролю адміністративних витрат: теоретичні аспекти і напрями удосконалення (2014)
Сирцева С. - Класифікація витрат на інноваційну діяльність в бухгалтерському обліку: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Даценко Г. - Стан та проблемні аспекти державного фінансового контролю за сплатою податку на прибуток в Україні, Левченко І. (2014)
Сисюк С. - Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування, Бенько І. (2014)
Басюк Т. - Методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу (2014)
Височан О. - Екзогенно обумовлені види витрат на створення туристичного продукту в умовах економічної інтеграції (2014)
Керанчук Т. - Особливості та напрями державного регулювання діяльності підприємств готельного та ресторанного бізнесу в Україні (2014)
Власенко Т. - Оптимізація виробничої програми підприємств галузі птахівництва (2014)
Семененко О. - Організаційна культура підприємства в системі управління змінами (2014)
Коломицева О. - Формування методики оцінювання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств, Васюк Н. (2014)
Боняк В. О. - Методи конституційно-правового регулювання організації і функціонування правоохоронних органів України: поняття, система (2012)
Ведєрніков Ю. А. - Законодавча дефініція у правовому регулюванні (2012)
Завгородній В. А. - Вибори до парламенту України: пошук оптимальної виборчої системи, Азаров А. Д. (2012)
Корнієнко М. В. - Співвідношення права ЄС та європейського права (2012)
Носенко О. В. - Конституційно-правовий статус і нормотворча діяльність ради міністрів Автономної Республіки Крим (2012)
Христова Ю. В. - Актуальні питання застосування в Україні міжнародних договорів щодо відповідальності за окремі групові злочини (2012)
Грабильнікова О. А. - Історичні етапи становлення і розвитку інституту виборців в Україні (2012)
Зейналов М. Г. - Взаимодействие местных органов исполнительной власти и муниципалитетов в обеспечении прав и свобод граждан (2012)
Зуєв Р. І. - Співвідношення правничих категорій "забезпечення", "охорона" і "захист" у діяльності міліції громадської безпеки щодо прав і свобод людини (2012)
Ситник Ю. М. - Державні органи в системі забезпечення конституційного права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Сьох К. Я. - Зміст конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2012)
Томаш Л. В. - Співвідношення громадянського суспільства і держави (2012)
Kулиев И. О. - Международное воздушное право как отрасль международного права, Халилов З. З. (2012)
Мустафаева А. И. - Формирование национального законодательства Азербайджанской Республики о биоэтике и международная конвенционная практика (2012)
Рустамзаде А. Х. - Анализ судопроизводства, связанный с индивидуальными жалобами в конституционном суде Азербайджанской Республики (2012)
Барахтян Н. В. - Ліцензування господарської діяльності як засіб державного регулювання (2012)
Жернаков М. В. - Економічний аналіз податкового права: розвиток і сучасність (2012)
Золотухіна Л. О. - Трудовий договір і трудова угода: співвідношення понять (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Фінансово-правові проблеми відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів публічної влади (2012)
Теремецький В. О. - Електронна податкова звітність: міжнародний досвід та проблеми впровадження в Україні (2012)
Чабаненко М. М. - До питання про систему та особливості галузевих принципів аграрного права (2012)
Бойчук Т. В. - Принципи організації систем гарантування заощаджень та можливості застосування зарубіжного досвіду в Україні (2012)
Уралова Ю. П. - Щодо умов виконання договорів медичного страхування через організацію асистанс (2012)
Шкилєва Н. В. - Правовий режим нерухомості на межі бюджетного та податкового регулювання (2012)
Эйвазова С. А. - Сотрудничество в сфере взаимной защиты и поощрения инвестиций между Европейским Союзом и Азербайджаном (2012)
Мінка Т. П. - Онтологічна характеристика правового режиму (2012)
Миронюк Р. В. - Поняття та сутність адміністративного процесуального права: сучасні підходи до розуміння (2012)
Олійник О. В. - Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2012)
Стрельченко О. Г. - Специфіка проступку як складової частини адміністративного делікту (2012)
Бєлік В. О. - Корупція в Україні: стан і проблеми (2012)
Орєхов О. І. - Перегляд справ про адміністративні правопорушення: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2012)
Терентьєва О. К. - Адміністративна відповідальність у сфері адміністрування плати за землю в Україні (2012)
Чуприна Г. В. - Загальноправові принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування адміністративними судами при розгляді справ з приводу примусового видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Байда А. О. - Проблеми кримінальної відповідальності за незаконну фармацевтичну діяльність (2012)
Блага А. Б. - Вторинна профілактика насильства в сім'ї (2012)
Богатирьова О. І. - Європейські правила пробації та передумови їх застосування в Україні (2012)
Дячкін О. П. - Зловживання службовими повноваженнями: суспільна небезпечність і кримінальна відповідальність (2012)
Кириченко О. В. - Громадська безпека як об’єкт кримінально-правової охорони (2012)
Олійничук Р. П. - Еволюція та сучасний зміст поняття "громадський порядок" у теорії кримінального права (2012)
Шевченко О. А. - Запобігання злочинам як один із приоритетних напрямів протидії злочинності (2012)
Іваненко Ю. Л. - Бродяжництво як маргінальне соціально негативне явище у суспільстві (2012)
Овчарик Н. О. - Особа корисливого злочинця у системі емпіричного дослідження викрадень чужого майна з автомобілів (2012)
Попович О. В. - Роль кримінальної субкультури в ґенезі рецидивної злочинності (2012)
Стасенко В. І. - До питання про визначення поняття вуличної злочинності (2012)
Терещук С. С. - Звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 309 Кримінального кодексу України (проблеми застосування та вдосконалення заохочувальної норми) (2012)
Шаблиста О. О. - Витоки та сучасний стан кримінально-правової охорони державної таємниці (2012)
Тертишник В. М. - Суд присяжних: суть ідеї та її мімікрія при реформуванні кримінального судочинства України, Солнишкіна Н. С. (2012)
Уваров В. Г. - Проблеми підстав затримання та взяття підозрюваного під варту в контексті європейських стандартів (2012)
Єфімов М. М. - Використання спеціальних знань під час розслідування хуліганства (2012)
Пашазаде М. А. - Некоторые суждения о понятии процессуальной формы в уголовном судопроизводстве (2012)
Риб’янець С. А. - Проблемні питання допиту неповнолітніх підозрюваних за злочинами кваліфікованими у відповідності до ст. 259 КК України (2012)
Неженець Е. В. - Основнi тенденцii розвитку традицiйних засобiв навчання iноземнiй мовi студентiв юридичних спецiальностей та використання нових iнформаційно-комунiкативних технологiй (2012)
Скрябін О. М. - Місце навчальної дисципліни "Психологія адвокатської діяльності" у процесі професійно-психологічної підготовки студентів юридичних факультетів (2012)
Титул, зміст (2014)
Оскольський В. В. - Кластеризація - вагомий фактор підвищення конкурентоспроможності економіки України (2014)
Ніколаєв Є. Б. - Адаптація українських наукових економічних журналів до сучасних міжнародних академічних стандартів (2014)
Гуменюк В. В. - Економічна природа курортної ренти та її фінансовий потенціал (2014)
Мазур В. Л. - Проблеми регулювання ринку брухту чорних металів в Україні, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. М. - Інформаційна економіка як основа соціально-економічної регенерації України (2014)
Луніна І. О. - Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ (2014)
Булана О. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінки впливу державної підтримки підприємств на національну економіку (2014)
ІХ Пленум Спілки економістів України та Міжнародна науково-практична конференція (2014)
Колот А. - Діалектика економічного і соціального розвитку як предмет наукових досліджень (2011)
Петрова І. - Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності (2011)
Сергієнко О. - Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування (2011)
Федірко Н. - Державне регулювання оплати праці: світовий досвід і практика України, Федірко О. (2011)
Карпенко В. - Зайнятість сільського населення України як умова ефективного відтворення кадрового потенціалу аграрного сектора (2011)
Тимошек Т. - Потреба галузей економіки у кваліфікованих кадрах і пропозиція освітніх послуг: структурні невідповідності (2011)
Боков О. - Інноваційно-інвестиційна модель розвитку економіки України як передумова підвищення рівня життя населення (2011)
Титул, зміст (2014)
Геєць В. М. - Інституційна обумовленість інноваційних процесів у промисловому розвитку України (2014)
Шаров О. М. - Вихід з кризи: уроки "плану Маршалла" та перспективи для України (2014)
Соловйова Н. І. - Інтеграційні процеси державного прогнозування: постіндустріальна детермінація (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Міжрегіональний рух товарів і послуг як новітній індикатор економічної безпеки регіонів України, Дронь Є. В. (2014)
Мортіков В. В. - Концепція споживчого надлишку та економічна політика (2014)
Ковальський М. Р. - Державне управління землями рекреаційного призначення (2014)
Волохова І. С. - Місцеве оподаткування: реалізація загальних принципів (2014)
Левицька С. О. - Про відтворення ресурсного потенціалу України в контексті її інтеграції в ЄС, Скрипчук П. М. (2014)
Зміст журналу "Економіка України" за 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Оскольский В. В. - Кластеризация - весомый фактор повышения конкурентоспособности экономики Украины (2014)
Николаев Е. Б. - Адаптация украинских научных экономических журналов к современным международным академическим стандартам (2014)
Гуменюк В. В. - Экономическая природа курортной ренты и ее финансовый потенциал (2014)
Мазур В. Л. - Проблемы регулирования рынка лома черных металлов в Украине, Тимошенко М. В., Мазур С. В. (2014)
Шкарлет С. Н. - Информационная экономика как основа социально-экономической регенерации Украины (2014)
Лунина И. А. - Бюджетная децентрализация: цели и направления реформ (2014)
Буланая А. А. - Теоретико-методологические подходы к оценке влияния государственной поддержки предприятий на национальную экономику (2014)
ІХ Пленум Союза экономистов Украины и Международная научно-практическая конференция (2014)
Яценко В. - Активізація інноваційної підприємницької діяльності в Україні (2013)
Новодворська В. - Організація облікового процесу: теоретико-методологічний аспект, Любар О. (2013)
Кулик В. - Нормативно-правове забезпечення облікової політики та суб’єкти її формування (2013)
Майданевич П. - Учет процесса реализации продукции (2013)
Яцунська О. - Деякі проблемні питання обліку основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку України (2013)
Фірко Н. - Економічна сутність прибутку та його місце в системі бухгалтерського обліку, Канак Й. (2013)
Козаченко А. - Етапи та послідовність здійснення внутрішньогосподарського контролю невиробничих витрат (2013)
Куцинська М. - Аудит інноваційної діяльності: організаційний, технологічний та економічний аспекти (2013)
Шерстюк О. - Оцінювання подальших подій в аудиті фінансової звітності (2013)
Торопова І. - Облік витрат на обслуговування і управління виробництвом та їх розподіл на підприємствах рибної промисловості (2013)
Назарова К. - Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту (2013)
Гасюк Л. - Управління підприємством: системний підхід (2013)
Ротанов Г. - Удосконалення інформаційного забезпечення промислового підприємства (2013)
Сидорук І. - Застосування проектного підходу для підвищення ефективності програмно-цільового методу управління регіональним розвитком малого підприємництва (2013)
Машталяр Г. - Формування облікової політики підприємства (2013)
Майстер Л. - Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємств галузі машинобудування Вінниччини (2013)
Терловая В. - Теоретические и практические вопросы учета автомобильных шин на предприятии (2013)
Кундеус О. - Шляхи удосконалення обліку авансів в іноземній валюті на вітчизняних підприємствах, Галещук С. (2013)
Чаплінська А. - Оцінка товарних запасів та їх оборотності на підприємствах роздрібної торгівлі, Бабчук Г. (2013)
Бурак І. - Класифікація дебіторської та кредиторської заборгованості на торговельних підприємствах (2013)
Басюк Т. - Моніторингова система як інструмент контролю за інвестиційною діяльністю підприємств харчової промисловості (2013)
Овсюк Н. - Методологічні засади формування резерву майбутніх відпусток працівникам (2013)
Тимофієва Г. - Інноваційна складова конкурентних переваг аграрних підприємств на світовому аграрному ринку (2013)
Шарапа О. - Державне регулювання розвитку виробничо-збутової діяльності аграрного сектора економіки (2013)
Фостолович В. - Механізм впровадження екологічного менеджменту у сільськогосподарських підприємствах в умовах Вінницької області, Штурма Х. (2013)
Кошельник В. - Собівартість продукції як чинник підвищення прибутковості сільськогосподарських підприємств, Пазинич О. (2013)
Устік Т. - Проблеми і перспективи регулювання обсягів виробництва та якості молочної продукції, Помаз О. (2013)
Дубініна М. - Інституційне забезпечення управління витратами виробництва продукції тваринництва, Мачильська Л. (2013)
Ємчук Л. - Концепція управління машинобудівним підприємством в імперативах розвитку інформаційних систем (2013)
Лучкова М. - Закономірності галузевого розвитку машинобудівних підприємств України (2013)
Горячих М. - Роль статистических методов в измерении взаимосвязи между социально-экономическими явлениями (2013)
Голик М. - Інформаційне забезпечення при здійсненні оцінки фінансового стану позичальників банками України (2013)
Стрижиченко Н. - Транскордонне співробітництво: сутність та форми (2013)
Коробка С. - Сучасні тенденції та стратегії розвитку туризму в сільській місцевості (2013)
Височан О. С. - Теоретико-методологічні засади підвищення ефективності операторської функції ціноутворення на туристичному ринку, Височан О. О. (2013)
Ксьонжик І. - Системна характеристика показників ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств (2013)
Cieslik R. - Total accruals as a measure of earnings quality: some evidence from Ukraine, Kostiak R. (2013)
Піньковська Г. - Культурне середовище України: фактори та тенденції формування (2013)
Джур О. - Оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму управління конкурентоспроможністю підприємства космічної галузі (2013)
Гушко С. - Модель управління ризиками і внутрішній аудит (2013)
Приварникова І. - Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні, Ковальова А. (2013)
Бобровська В. - Напрями вдосконалення системи обліку основних засобів (2013)
Велиев А. Г. - Некоторые пути повышения экономической эффективности сельскохозяйственных земель Азербайджана (2013)
Каменський А. - Напрями державної інноваційної програми сталого розвитку АПК (2013)
Гончаров В. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств, Гончаренко М. (2013)
Горова К. - Історичний розвиток аутсорсингу (2013)
Горовий Д. - Прояви синергетичного та анергетичного ефекту при формуванні віртуального капіталу підприємства шляхом угод злиття та поглинання (2013)
Могилова А. - Концепція EVA як основа оцінки та управління вартістю підприємства (2013)
Лахтіонова Л. - Типи ліквідності підприємств у зовнішньому та внутрішньому фінансовому аналізі на основі відносних її показників (2013)
Погорелова Е. - Управление трудовыми ресурсами в процессе реализации инновационных проектов, Баланенко Е. (2013)
Юрій С. - Державний борг України: реалії сьогодення (2013)
Титул, содержание (2014)
Геец В. М. - Институциональная обусловленность инновационных процессов в промышленном развитии Украины (2014)
Шаров А. Н. - Выход из кризиса: уроки "плана Маршалла" и перспективы для Украины (2014)
Соловьева Н. И. - Интеграционные процессы государственного прогнозирования: постиндустриальная детерминация (2014)
Харазишвили Ю. М. - Межрегиональное движение товаров и услуг как новейший индикатор экономической безопасности регионов Украины, Дронь Е. В. (2014)
Мортиков В. В. - Концепция потребительского излишка и экономическая политика (2014)
Ковальский М. Р. - Государственное управление землями рекреационного назначения (2014)
Волохова И. С. - Местное налогообложение: реализация общих принципов (2014)
Левицкая С. А. - О воспроизводстве ресурсного потенциала Украины в контексте ее интеграции в ЕС, Скрипчук П. М. (2014)
Содержание журнала "Экономика Украины" за 2014 год (2014)
Алєксєєва Г. М. - Інноваційні підходи до використання комп’ютерної графіки в процесі підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей (2014)
Алтухова Г. Н. - Педагогические условия подготовки студентов к организации межкультурного взаимодействия школьников (2014)
Бабенко Л. В. - Проблема соціалізації особистості в педагогіці національно-культурного виховання (2014)
Богданова М. М. - Ґенеза феномену цінностей і специфіка основних аксіологічних ідей (2014)
Буянов П. Г. - Неперервна професійна освіта у світовій педагогічній думці (2014)
Вертипорох Д. Я. - Теоретичні основи предметної підготовки майбутніх учителів технології за профілем "Автосправа” (2014)
Вєлкова О. В. - Формування культури професійної взаємодії майбутнього менеджера засобами тренінгу (2014)
Вєнцева Н. О. - Практична складова професійно-педагогічної освіти студента-історика в Україні в 1917-1920 рр. (2014)
Гриценко А. П. - Методика формування в старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси у процесі навчання історії (2014)
Герасимчук Т. В. - Сучасний стан інформатизації освіти як засада для підготовки компетентного фахівця (2014)
Гриджук О. Є. - Специфіка навчальних текстів для викладання фахової термінології студентам вищих навчальних закладів лісотехнічного профілю (2014)
Гуренко О. І. - Стан сформованості полікультурної компетентності майбутніх соціальних педагогів: результати констатувального експерименту (2014)
Давиденко Г. В. - Моделі та форми впровадження інклюзивної освіти в рамках педагогічної інноватики (2014)
Дольме М. М. - Дистанційне навчання: переваги та недоліки (2014)
Єфименко Ю. О. - Комп’ютерний лабораторний практикум з цифрової техніки (2014)
Зайцева Л. І. - Формування практичних умінь студентів під час вивчення фахових дисциплін (2014)
Засименко В. В. - Teaching filling up professional logistic documentation in English (2014)
Канюк Г. И. - Универсальная структурно-функциональная модель обучения основам энерго- и ресурсосбережения будущих инженеров-педагогов, Пугачёва Т. Н., Безъязычный В. Ф., Омельченко Л. Н. (2014)
Кітова О. А. - Підготовка молоді до майбутньої трудової діяльності в педагогічних поглядах Д. Тхоржевського (2014)
Коваленко Д. В. - Особливості професійно-правової підготовки майбутнього фахівця у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2014)
Козинець О. В. - Дослідження проблеми навчання й виховання осіб з порушеннями слуху в працях Р. Г. Краєвського (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Концептуальна модель організації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології на засадах кар’єро зорієнтованого підходу (2014)
Коростелін М. О. - Технологія формування готовності майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності до попередження конфліктів у професійній діяльності (2014)
Кудінов М. В. - Формування готовності до автоматизованого проектування інформаційних систем у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Куценко С. В. - Творчо-діяльнісний підхід до навчання в процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Зміст професійної підготовки вчителя музики в контексті формування методичного мислення (2014)
Лебідь О. В. - Стратегічне управління в системі освіти (2014)
Лісіна Л. О. - Організаційно-педагогічні умови підготовки магістрантів до проектування технологій навчання (2014)
Лук’янчиков М. І. - Проблема проектування навчальної діяльності майбутнім учителем у процесі фахової підготовки (2014)
Лук’янчикова О. О. - Наукові підходи до проблеми управління навчальною діяльністю (2014)
Любченко О. В. - Конфліктологічні уміння майбутніх економістів та їх формування засобами діалогічно-дискусійних технологій (2014)
Малихін А. О. - Стан методичної підготовки вчителів технологій (трудового навчання) у вищих педагогічних навчальних закладах України (2014)
Малихін В. А. - Компетентність у галузі безпеки інформаційних систем як складова фахової підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Місько Н. В. - Методологічні підходи до дослідження проблеми розвитку наукового тезаурусу вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть ХХ ст. – початок ХХІ ст) (2014)
Наход С. А. - Інтерактивні технології у формуванні прогностичних умінь майбутніх фахівців (2014)
Немченко С. Г. - Порівняльна характеристика традиційного та рефлексивного управління (2014)
Онищенко С. В. - Конструкторсько-технологічна компетентність як компонент професійної компетентності майбутніх учителів технології (2014)
Панова С. О. - Дослідження рівня сформованості фахової компетентності майбутніх учителів математики на засадах акмеології (2014)
Подопригора Н. В. - Математичні методи фізики як інтегративний чинник міждисциплінарних зв’язків у професійній науково-предметній підготовці майбутніх учителів фізики (2014)
Піскурська Г. В. - Модель сучасного менеджера зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Савицький А. М. - Нейропсихологічні та нейрофізіологічні аспекти навчання дітей з синдромом Дауна (2014)
Сиващенко С. І. - Освітнє середовище формування культури праці в майбутніх учителів технологій у процесі професійної підготовки (2014)
Сичікова Я. О. - Історія фізичних досліджень у викладанні фізики педагогічних вишів (2014)
Смагулова Н. О. - Дуалістична сутність інженерно-педагогічної освіти (2014)
Соловій У. В. - Формування комунікативної компетенції студента-іноземця у процесі вивчення української мови (2014)
Турчин Т. М. - Методична модель модернізації початкової музичної освіти в Україні (2014)
Хоменко В. Г. - Зміст дуальних організаційних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Чернєга О. А. - Формування критичного мислення студентів засобами евристичної технології навчання (2014)
Шиліна Г. А. - Дидактичні основи дистанційного навчання в допрофільних класах середньої школи (2014)
Школа І. В. - Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей (2014)
Ярошинська О. О. - Принципи проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2014)
Хомяков В. - Формування людського капіталу: результати і тенденції (2014)
Язлюк Б. - Методика оцінювання рівня згладжування економіко-інституціональної й соціально-економічної асиметрії розвитку внутрішньорегіональних територій (2014)
Абумуфрех М. - Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки (2014)
Шпильова В. - Теоретична концептуалізація економічної безпеки, Білик В. (2014)
Гривкiвська С. - Фінансові інструменти державного регулювання розвитку сільськогосподарського виробництва в сучасних умовах (2014)
Бєлік В. - Розвиток методичного забезпечення управління персоналом підприємств харчової промисловості (2014)
Горяна І. - Удосконалення формування цінової політики комерційного банку (2014)
Шведа Н. - Тенденції сучасного розвитку машинобудування України (2014)
Попова Ю. - Сучасні тенденції розвитку ринку юридичних послуг в Україні: регіональний аспект (2014)
Dnistryans'kyy М. - Characteristics and trends of cultural tourism in Transcarpathia, Bergkhauer О., Fodor D. (2014)
Анохіна К. - Поняттєво-термінологічна база дослідження нематеріальних активів у системі підприємницької діяльності (2014)
Stezhko N. - Liberalization of the world trade of agricultural products as a factor of sufficient food safety (2014)
Опаленко А. - Моделювання структури діяльності підприємства з урахуванням стратегічних цілей його розвитку (2014)
Шульга В. - Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства (2014)
Мокрицька А. - Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування (2014)
Гусак Ю. - Логістична складова організаційно-ресурсного забезпечення підприємств машинобудівного комплексу (2014)
Авксентьєв М. - Напрями реформування вітчизняної системи ВНЗ для підвищення ефективності галузі освіти (2014)
Оболенцева Л. - Теоретичні аспекти інноваційного типу розвитку промислового комплексу регіону, Луганська Є. (2014)
Михайленко О. - Визначення підходів до трактування сутності сталого розвитку (2014)
Сурменелян О. - Стратегічні напрями адаптивного управління ресурсозбереженням у промисловому регіоні (2014)
Турило А. - Розвиток теорії ефективності – об’єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Дейнека И. Г. - Автоматизированная линия производства карамели с переслойными начинками, Риполь-Сарагоси Т. Л., Бушкова Г. Б. (2015)
Чорна Ю. О. - Визначення кінетичних параметрів для процесу вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2015)
Луцька Н. М. - Дослідження впливу вагових матриць на робастну стійкість оптимальної системи керування (2015)
Даниленко С. Г. - Зберігання культур молочнокислих мікроорганізмів (2015)
Берегова Х. А. - Вплив екзогенних попередників на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii IMB B-7405 на промислових відходах (2015)
Савенко І. В. - Перспективи використання мікробних поверхнево-активних речовин у сільському господарстві і медицині (2015)
Пирог Т. П. - Синтез екзополісахариду етаполану на соняшниковій олії залежно від якості інокуляту, Олефіренко Ю. Ю. (2015)
Репіч Т. А. - Сучасна споживча упаковка: проблеми підвищення логістичної ефективності (2015)
Білан Ю. В. - Державна політика у сфері зайнятості населення, Байдецький П. Г. (2015)
Сердюк Т. М. - Стратегічний набір управління закупівлями сировини молокопереробними підприємствами (2015)
Grabowska M. - Role of immigrants on Polish labour market (2015)
Минко Л. М. - Сутність і складові поняття конкурентоспроможності підприємства (2015)
Микитенко А. М. - Формування системи управління власним капіталом підприємства (2015)
Мостенська Т. Л. - Суспільне здоров’я як об’єкт економічних досліджень, Кундєєва Г. О. (2015)
Коткова Н. С. - Тенденції розвитку виробництва і використання біоетанолу в Європейському Союзі (2015)
Мостенська Т. Г. - Продовольча безпека на рівні домогосподарств (2015)
Ялпачик О. В. - Моделювання процесів у робочій камері пальцевої зернової дробарки, Самойчук К. О., Буденко С. Ф. (2015)
Гапонюк І. І. - До уточнення моделі внутрішньокапілярної дифузії вологи (2015)
Криворотько В. М. - Особливості моделювання газорідинних систем (2015)
Зав’ялов В. Л. - Математичне моделювання масообміну при віброекстрагуванні із рослинної сировини в умовах комбінованої дії механічних коливань різної частоти, Деканський В. Є., Лобок О. П., Мисюра Т. Г. (2015)
Бржезицький В. О. - Апроксимація вольт-амперної характеристики обмежувачів перенапруг нелінійних, Маслюченко І. М., Троценко Є. О., Крисенко Д. С. (2015)
Присяжнюк Н. І. - Економічна доцільність використання геліосистем на базі готелю (на прикладі ПАТ "Прем’єр Палац", м. Київ), Лазоренко Н. П. (2015)
Носенко Т. Т. - Вплив технологічних параметрів на втрати білків під час їх ізоелектричного осадження з екстрактів (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворюючих властивостей грибних порошків стосовно іонів Pb2+, Cd2+ і Hg2+, Бутенко О. М. (2015)
Манк В. В. - Сучасні напрямки покращення біологічної цінності спредів, Шеманська Є. І., Вінніченко І. М., Левчук І. В. (2015)
Роїк М. В. - Виробництво і використання стевії (Stevіa rebaudіana Bertonі) у світі, Кузнєцова І. В., Захаревич В. Б. (2015)
Солодко Л. М. - Оцінка впливу механоактивування на підвищення біодоступності компонентів протеїновмісних напівфабрикатів, Сімахіна Г. О. (2015)
Орлюк Ю. Т. - Дослідження ліполізу в сирі, що визріває за участі двох видів плісняви, Степанищев М. І. (2015)
Кошова В. М. - Дослідження впливу різних рас дріжджів на зброджування пивного сусла і якість готового пива, Решетняк Л. Р., Куц А. М. (2015)
Іщенко В. М. - Визначення ємності сорбенту за іммобілізованою фосформолібденовою гетерополікислотою методом полуменевої атомно-абсорбційної спетроскопії, Іщенко М. В. (2015)
Болотін О. В. - Електроаналітичні реакції при виділенні і визначенні суми основ алкалоїдів чистотілу великого (Chelidonium majus L.), Ткач В. І., Івчук В. В., Подобій О. В. (2015)
До відома авторів (2015)
Редколегія вітає всіх авторів і читачів журналу "Молодь і ринок” з Радісними Великодними Святами! (2014)
Квас О. - Педагогічні умови гендерної соціалізації дітей молодшого шкільного віку, Вовк Л. (2014)
Шпак О. - Проектування особистісно орієнтованих форм проведення занять, Вишківська В., Примаченко Н. (2014)
Ашиток Н. - Мовна соціалізація дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інформаційного суспільства (2014)
Іваночко Г. - Самопідготовка учнів у навчальному процесі, Грабинська Л., Сенкевич Д. (2014)
Ромащенко І. - Зміст та функції науково-дослідницької діяльності майбутніх фахівців гуманітарних спеціальностей (2014)
Кобрій О. - Проектування змісту педагогічних дисциплін навчальною літературою у сучасних вищих навчальних закладах України (2014)
Гуманкова О. - Реалізація міжпредметних зв’язків у контексті підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до здійснення диференційованого підходу у навчанні (2014)
Григор’єва Т. - Управління процесом мотивації навчання дорослих іноземним мовам (2014)
Ожубко Г. - Дослідження структури професійної діяльності менеджера (теоретичний аспект) (2014)
Грибок Н. - Застосування інтерактивних методів навчання в процесі теоретичної підготовки з фізичного виховання у контексті підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи (2014)
Баранська Л. - Сакральні концепти "Армагедон” і "Вавилон” у повісті Марії Матіос "Армагедон уже відбувся…”, Стецик М. (2014)
Возна Ю. - Соціалізованість особистості як результат інтерналізації соціальних та театральних ролей засобами сценічного мистецтва (2014)
Мельник Л. - Дивосвіт рідної мови у творчості Є. Маланюка (2014)
Левицька Л. - Інноваційні технології у процесі професійної підготовки вчителів іноземної мови (2014)
Галів М. - Об’єктивність як проблема історико-педагогічного наративу (2014)
Synowiec А. - Problem zaniechania inwestycji na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarуw i usіug (2014)
Базілевська Л. - Розвиток професійної рефлексії майбутнього психолога у контексті становлення його професіогенезу (2014)
Щурик Б. - Модест Менцинський – один з найвидатніших тенорів світу (2014)
Гайдукевич С. - Особливості застосування ігрових методів у навчанні майбутніх інженерів-енергетиків сільськогосподарського виробництва, Колодійчук Л., Потапенко М. (2014)
Журавльова Н. - Самостійна робота як одна з основних умов професійної підготовки майбутніх вчителів музики, Каленик І. (2014)
Смирнова О. - Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Микитка І. - Сучасні підходи до процесу викладання іноземної мови професійного спрямування (2014)
Кекош М. - Сакральний аспект раннього романтизму в Німеччині (2014)
Сухраменда Є. - Вивчення особливостей формування ціннісних орієнтацій сучасного старшокласника у гендерному аспекті (2014)
Фрайт М. - Нейрохронаксична теорія Р. Юссона: теорія і практика її застосування у сучасній вокальній педагогіці (2014)
Гжещук В. - Напрями формування професійної компетенції майбутніх менеджерів в процесі вивчення маркетингу (2014)
Жуковські В. - Місце і роль оптової торгівлі на основі маркетингу (2014)
Чех А. - Європейські стратегії модернізації загальної освіти та реформування освітньої системи в Україні (2014)
Явір Л. - Флоролексеми-символи мікрополя "Квіти” в поетичних текстах Івана Франка (2014)
Сливка Л. - Рецепція та інтерпретація українського класичного письменництва у метадискурсі Ю. Бачі (2014)
Цзиюньбо В. - Роль англіцизмів у зміні аксіологічної картини світу сучасних носіїв російської мови (2014)
Янісів Ю. - Поняття та завдання "Інноваційного розвитку освіти” (2014)
Гарага В. - Концептуальні основи педагогічної герменевтики (2014)
Комар Л. - Особливості англійських фразеологізмів у сигніфікативно-денотативній сфері (2014)
Левкович У. - Види готелів та їх рівень комфорту надання послуг маркетологами для туристів в ринкових умовах (2014)
Великдень (2014)
Бубенок О. Б. - Огузский фактор в этнокультурном развитии Южной Руси (2014)
Зуб Н. М. - "Турецькопіддані” в Російській імперії (ХІХ – початок ХХ ст. ) (за матеріалами українських архівів) (2014)
Мавріна О. С. - Бейський рід Аргін на шляху до дворянства (ХІХ ст. ) (2014)
Монгуш М. В. - Христианство в Туве: история и современное состояние (2014)
Осипенко М. С. - Чотири згадки давньоруських літописів про перші русько-половецькі контакти 50–70-х рр. ХІ ст. (2014)
Отрощенко І. В. - Тувинська сангха у ХХ столітті: модернізаційні процеси (2014)
Пилипчук Я. В. - Династія та клан Шаруканідів: герої літописів та "Слова про полк Ігорів” (2014)
Туранли Ф. Ґ. - Стосунки української козацької держави з Кримським ханством і Портою за османо-турецькими літописами (2014)
Лямець А. М. - Історичний аспект у формуванні фондів бібліотек Близького Сходу (2014)
Bogomolov А. - Got a problem – destroy it! A frame-semantic analysis of the proverb lā yafullu al-ḥadīd illā al-ḥadīd in the Еgyptian revolutionary discourse (2014)
Цолін Д. В. - Десять поем на свято Шавуот з рукопису Paris Hébr. Фрагментарного Таргума: переклад з арамейської, коментарі, примітки (Частина ІІ) (2014)
Кіктенко В. О. - "Політичне конфуціанство” Цзян Ціна як відмова від західної моделі розвитку (2014)
Машевський О. П. - Рецензія на: Слободян Н. В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці: союзники – суперники. – Київ: Поліграфія плюс, 2014. – 396 с. (2014)
Отрощенко І. В. - Тува ХХ–ХХІ століть очима мандрівників і вчених. Рецензія на: Монгуш М. В. Тува век спустя после Каррутерса и Менхен-Хельфена. – Осака: Национальный Музей Этнологии, 2010. – 212 c. (2014)
Zavhorodniy Yu. - Indological meeting at Jawaharlal Nehru University (2014)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Доісламський Близький Схід: історія, релігія, культура” (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, м. Київ, 9 грудня 2013 р. ), Зелінський А. Л. (2014)
Філь Ю. С. - Блакитна перлина пустелі Тар. Подорож до батьківщини раджпутів (2014)
Араджионі М. А. - Пам’яті В. Ю. Ганкевича. Некролог, Золотарьов Д. Ю. (2014)
Алексієвець Л. - З надією (2014)
Кравець В. - Актуальні проблеми та завдання вищої школи у світлі нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Терещук Г. - Освітній процес у ТНПУ ім. В. Гнатюка: стан, проблеми та модернізація у контексті нового Закону України "Про вищу освіту” (2014)
Алексієвець М. - Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”, Алексієвець Л. (2014)
Ткаченко В. - "Гибридная война”: истоки и политические последствия, Дорошенко Н. (2014)
Макар Ю. - Громадські організації переселенців з Польщі та їх нащадків в Україні, Макар В. (2014)
Секо Я. - Слов’янський вимір Великої війни 1914–1918 рр. (2014)
Ніколаєнко О. - Благодійницька діяльність польських жінок Наддніпрянщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Місько В. - Самоорганізація українських селян Східної Галичини (1918–1939 рр.) (2014)
Левченко А. - Козацький чинник у розвитку етнокультурних засад українського буття XVI–XVIII ст. (2014)
Кліш А. - Фракція "Слов’янський християнсько-народний союз” у Державній Раді (1897–1900 рр.) (2014)
Калакура Я. - Шлях до Європи як цивілізаційний вибір України, Юрій М. (2014)
Чорна Н. - Українсько-польські міждержавні відносини кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: інтерпретації українських дослідників (2014)
Ореховський В. - Міжнародна діяльність Російського товариства Червоного Хреста в останній третині ХІХ ст. (2014)
Ільчук І. - Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (2014)
Троян С. - Колоніальна діяльність німецьких мандрівників, купців і місіонерів у 40–80-х роках ХІХ століття (2014)
Безаров О. - Проблема ідентичності російських євреїв у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії напередодні Великих реформ (2014)
Дацків І. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського