Ковальчук П. Є. - Морфологічні особливості репаративного остеогенезу в умовах селенодефіциту, Тулюлюк С. В., Козлов С. В. (2014)
Ковтуненко О. В. - Аналіз рівня експресії матриксних металопротеїназ 2 та 9 імуноцитохімічним методом діагностики у хворих на рак гортані з реґіонарними метастазами, Тимчук С. М., Шпортько Б. В. (2014)
Колесник М. Ю. - Вплив інсулінорезистентності на структурно-функціональний стан міокарда лівого шлуночка у чоловіків із неускладненою артеріальною гіпертензією (2014)
Koloskova O. K. - Indicators of the bronchial lability and hyperreactivity in children with bronchial asthma and exercise induced bronchoconstriction, Shahova O. O., Bogutska N. K. (2014)
Костюченко Л. В. - Рання діагностика тяжких комбінованих імунодефіцитів (2014)
Крук Т. В. - Мутації генів глутатіон-s-трансферази у хворих на рак молочної залози та їх близьких родичів у Чернівецькій області, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2014)
Максимів О. О. - Ефективність застосування кварцетину як терапії супроводу при протезуванні повними знімними протезами у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2014)
Митченок О. В. - Клінічні приклади заміщення дефектів зубного ряду з урахуванням оклюзійних змін (2014)
Наріжна А. В. - Цитокіновий статус і матриксна металопротеїназа-9 у пацієнтів із кардіоренальним синдромом на тлі хронічної серцевої недостатності і цукрового діабету 2-го типу, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г. (2014)
Оринчак Л. Б. - Особливості перебігу розсіяного склерозу серед мешканців Прикарпаття залежно від деяких соціальних факторів ризику цього захворювання (2014)
Оринчак М. А. - Особливості несприятливих гемостатичних чинників перебігу фібриляції передсердь у хворих із метаболічним синдромом залежно від віку, Василечко М. М. (2014)
Пахаренко Л. В. - Соціальні передумови розвитку передменструального синдрому (2014)
Петрик І. О. - Вплив фармакопрофілактичного застосування похідного 3,2'-спіро-піроло-2-оксіндолу (сполука R-86) на розвиток кардіоцеребральної дисфункції при модельному внутрішньомозковому крововиливі, Браверман Л. Б., Ходаківський О. А., Рокунець І. Л. (2014)
Підмурняк О. О. - Тотальна нефректомія за ендовідеохірургічною методикою з трансперитонеальним доступом (2014)
Плегуца І. М. - Зміни гуморальної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І. (2014)
Поворознюк В. В. - Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у населення різних клімато-географічних зон Карпатського регіону, Паньків І. В. (2014)
Prysyazhnyuk V. P. - Age-dependent peculiarities of echocardiographic parameters of the heart in patients with nonalcoholic fatty liver disease (2014)
Радченко О. М. - Лептинемія та показники варіабельності ритму серця і прогноз у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Бек Н. С., Потапов В. І. (2014)
Салютін Р. В. - Ультраструктура ендотеліоцитів капілярів м’язової тканини у хворих на хронічну ішемію кінцівок після трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки, Паляниця С. С., Буслович О. В., Боголепов В. М. (2014)
Семененко А. І. - Гемодинаміка при ішемії-реперфузії головного мозку у щурів при застосуванні деяких інфузійних розчинів, Кондрацький Б. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості циркадіанних перебудов кислотнорегулювальної функції нирок за умов гіпофункції шишкоподібної залози (2014)
Семчишин М. Г. - Вміст заліза в сироватці крові хворих із черепно-мозковою травмою легкого і середнього ступенів тяжкості в гострому і проміжному періодах, Задорожна Б. В. (2014)
Слободян О. М. - Синтопічні особливості внутрішніх жіночих статевих органів і прямої кишки в другому триместрі внутрішньоутробного розвитку, Проняєв Д. В., Вітенок О. Я. (2014)
Соколенко А. А. - Зміни секреторної активності адипоцитів та вмісту ліпідів під впливом лікування хворих на артеріальну гіпертензію і ожиріння. Роль поліморфізму генів, Сидорчук Л. П., Соколенко М. О. (2014)
Сохор Н. Р. - Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Бударна О. Ю., Мусієнко А. М. (2014)
Струк В. І. - Результати електронно-мікроскопічного дослідження структурних особливостей дентину зубів людини у віковому аспекті (2014)
Тащук В. К. - Окремі аспекти лікування стабільної стенокардії: оцінка ризику розвитку ускладнень при поєднаному перебігу з ХОЗЛ, Амеліна Т. М., Полянська О. С., Гулага О. І. (2014)
Ходан А. Г. - Корекція порушень агрегатного стану крові у дівчаток із матковими кровотечами пубертатного віку (2014)
Khukhlina O. S. - The influence of factors of the hemostasis, fibrinolysis and proteilysis systems upon the development and progressing of somatoform vegetative dysfunction and essential hypertension in patients with chronic acalculous cholecystitis, Antoniv A. A., Voytkevich Y. I. (2014)
Хухліна О. С. - Порівняння ефективності плазмаферезу та комплексної протиоксидантної терапії у хворих із поєднаним перебігом хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень, Урсул О. О., Смандич В. С. (2014)
Цинтар Т. П. - Протеолітична та фібринолітична активність плазми крові при неалкогольному стеатогепатиті, поєднаному з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Зборовська Н. В. - Аналіз факторів виникнення природжених вад розвитку у родинах із випадками непліддя в анамнезі, Лук’яненко Н. С. (2014)
Урсол Г. М. - Приватний сектор системи охорони здоров’я України – активний резерв підвищення доступності та якості надання медичної допомоги: досвід Кіровоградської області, Скрипник О. А., Василенко О. М. (2014)
Шищук В. Д. - Стан травматизму в Сумській області (2014)
Федів В. І. - Дослідження процесу синтезу, властивостей і напрямків використання наночастинок та наноструктур на основі напівровідників АIIBVI (2014)
Білецький С. В. - Метаболічні порушення у хворих на гіпертонічну хворобу, хронічне обструктивне захворювання легень та особливості їх поєднаного перебігу (огляд літератури), Бойко В. В., Сумарюк М. П. (2014)
Заремба Є. Х. - Маркери запалення та функції ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця (огляд літератури), Смалюх О. В. (2014)
Коваленко С. В. - Вплив персисту вального запалення при хронічному обструктивному захворюванні легень на стан слизових бар’єрів бронхів і кишечнику (огляд літератури) (2014)
Максимчук Н. О. - Проблеми моніторингу ендотоксикозу септичного генезу (огляд літератури), Коновчук В. М. (2014)
Паляниця С. С. - Патофізіологічні аспекти трансплантації кишечнику (огляд літератури), Панченко Л. А., Буслович О. В., Давидова Т. І., Соколов М. Ф. (2014)
Попадинець О. Г. - Клапани серця людини: розвиток, макро- та мікроскопічна будова, особливості кровопостачання (огляд літератури), Саган О. В., Дубина Н. М. (2014)
Пурденко Т. Й. - Проблема когнітивних розладів у неврологічній практиці (огляд літератури) (2014)
Романишин Я. - Сучасні аспекти вакцинації дітей із ревматичними захворюваннями (огляд літератури), Костюченко Л., Бойко Я. (2014)
Ватаманюк М. М. - Клініко-антропометричний аналіз анатомо-фізіологічного стану у пацієнтів геріартричного віку з повною втратою зубів, Бєліков О. Б. (2014)
Мішалов В. Д. - Діагностика гострого ішемічного пошкодження міокарда – актуальна проблема судової медицини, Козлов С. В., Іркін І. В., Гаврилюк А. О., Федотова І. А. (2014)
Патрабой В. В. - Протимікробні засоби в продуктах харчування – нова загроза формуванню антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Ротар Д. В. (2014)
Шаплавський М. В. - Дослідження біофізичних механізмів мікроциркуляції крові та розробка її фізичних методів аналізу в контексті електромагнетизму, Бойчук Т. М., Гуцул О. В., Буждиган В. В., Григоришин П. М., Зав’янський Л. Ю., Микитюк О. Ю., Слободян В. З., Шинкура Л. М. (2014)
Шкварковський І. В. - Поєднане використання ультразвукової кавітації та вакуумної терапії у комплексному лікуванні гострих гнійно-некротичних процесів, Антонюк Т. В. (2014)
Роговик Н. В. - Випадок гострого гангренозного апендициту, ускладненого флегмонозним оментитом у дитини з міковісцидозом, Захарусь М. Б., Бобер Л. Й., Цюпка Б. В., Гижа Б. І., Гижа Л. Ю. (2014)
Сегедій Л. І. - Успішне лікування безпліддя при синдромі Сваєра у двох сестер (2014)
Ступницька Г. Я. - Оцінка ефективності реабілітаційних програм у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за модифікованим індексом BODE на підставі власних клінічних спостережень (2014)
Волощук Н. І. - Індивідуальна робота в студентському науковому гуртку кафедри фармакології як фактор формування професійної компетенції, Денисюк О. М. (2014)
Михайловська Н. С. - Шляхи удосконалення організації навчального процесу з дисципліни "Пропедевтика внутрішньої медицини" за кредитно-модульною системою для студентів, які навчаються за спеціальністю "Стоматологія", Шальміна М. О., Моргунцова С. А., Грицай Г. В. (2014)
Перепелиця О. О. - Проблеми підготовки провізорів з курсу органічної хімії до ЛІІ "Крок 1. Фармація", Грозав А. М. (2014)
Романишин С. С. - Проблема формування комунікативної культури студентів в аспекті медичної деонтології (2014)
Sydorchuk L. P. - University educational-practical centres of the primary medical care – a step to the improvement of the family doctors training, Biletskyi S. V., Petrynych O. A., Ivashchuk S. I., Kazantseva T. V., Mel’nychuk L. V., Nykyfor L. V., Sokolenko A. A., Flyundra I. G. (2014)
Медичні internet-вісті. Частина IV. За редакцією К. І. Яковець, С. Є. Дейнеки (2014)
Мацапура В. - Пушкин на Украинской сцене в конце ХІХ - начале ХХ века:нео публикованные переводы и инсценировки произведений поэта (2014)
Кобзар О. - Хто він, барон Мюнхаузен (2014)
Курьянов С. - Смерть на фоне курортного Крыма, или об особенностях Крымского текста в творчестве М. П. Арцыбашева (2014)
Зуєнко М. - Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя (2014)
Семенец О. - Орфические мистерии в романе Бернара Вербера "Танатованты" (2014)
Ятищук О. - Використання етнографічних матеріалів у творчості Гоголя М. (2014)
Іконнікова М. - "Фауст" Ґете як претекст роману Є. Замятіна "Ми" (2014)
Адамович А. - Художньо-естетичне осмислення національного характеру в поезіях Гончаренка О. (за збіркою "Астрофізми вічної гончарні" (2014)
Ніколенко К. - Концепт "Туга" в збірці Гейне Г. "Книга пісень" (цикли "Страждання юності" й "Ліричне інтермецо") (2014)
Винник Т. - Ліричний сюжет в ідилії (2014)
Роспопа Т. - Студії про Лесю Українку на сторінках журналу "Життя і революція" (2014)
Данилюк С. - Комунікативні стратегії і тактики створення англомовних електронних текстів інтернет-чатів (2014)
Ніколашина Т. - Редуплікати у структурі Шевченкової поезії, Сологуб Л. (2014)
Браїлко Ю. - "І в небесах я бачу Бога і боже слово на землі".Семантико-стилістичні функції християнської лексики в поезії Івана Світличного (2014)
Антонова В. - Антрополингвистические аспекты терминологии железнодорожного транспорта (на материале русских и английских терминов) (2014)
Лісна М. - Лінгвальний статус культурологічних безеквівалентів у контексті перекладної лексикографії (2014)
Горіздра О. - Вторинні терміни - юкстапозити в лексиці біологічної галузі (2014)
Дейна Л. - До проблеми класифікації оцінних значень (2014)
Наші автори (2014)
Високоповажані автори! (2014)
Вихідні дані (2014)
Виноградов И. - Преподобный Серафим Саровский и Н. Гоголь (2013)
Воропаев В. - Н. Гоголь и его окружение. Материалы к биобиблиографическому словарю (2013)
Кобзар О. - Міфопоетичний аналіз художнього твору (2013)
Зуєнко М. - Міфопоетичний час і простір в англійській бароковій літературі (2013)
Конєва Т. - Ідея природного людського прагнення до щастя і світла у повісті В. Г. Короленка "Сліпий музикант" (2013)
Мацапура Л. - Поэтика готической новеллы в творчестве М. Н. Загоскина (2013)
Люлька В. - Структура и типология художественных образов в романе А. С. Пушкина " Евгений Онегин" (2013)
Ткаченко К. - Особенности восприятия художественного события (на материале "Капитанской дочки" А. С. Пушкина) (2013)
Волошко А. - Религиозная составляющая сказок В. А. Жуковского: функциональный аспект (2013)
Палий Е. - Тема войны в лирике В. Брюсова 1900-х годов (сборник "Венок" (2013)
Школа І. - Візія Лондона в романі "Місіс Делловей" В. Вулф (2013)
Українець Л. - Конотація як лінгвістична категорія: загальна характеристика та проблеми інтерпретації (2013)
Галунова Н. - Реакції-повтори та переклади стимулу в асоціативних полях україномовних респондентів та україно-російських білінгвів 4-5 років (2013)
Тагільцева Я. - Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови (2013)
Петрушова Н. - Поняття пресупозиції та її типологія у прагмалінгвістиці (2013)
Халчанська О. - Мовні засоби ефективності переконання під час спілкування (2013)
Зінченко Г. - Функціонування релятивних маркерів у складі аппозитивних конструкцій із підрядним означальним реченням в англійській мові XII-XVII століть (2013)
Рубчак О. - Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв'ю аудиторами - носіями мови (2013)
Степаненко М. - Прислівники сучасної української мови в системному семантичному, формально-і семантико-синтаксичному представленні (2013)
Наші автори (2013)
Високоповажані автори! (2013)
Титул, зміст (2014)
Мельник Н. - Нормативно-правове забезпечення діяльності освітнього округу (2014)
Ворон О. - Методологічні аспекти зростання професійного потенціалу керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Гуменюк В. - Сучасні концептуальні підходи до роботи з керівниками ЗНЗ у системі післядипломної освіти (2014)
Бухальська С. - Тренінг як групова форма розвитку ціннісно-мотиваційного компонента педагогічної компетентності викладачів вищих медичних навчальних закладів (2014)
Шацька Н. - Реалізація умови поглиблення інформаційно-комунікативної компетентності педагога для розвитку україномовної культури вчителя в інститутах післядипломної освіти (2014)
Орловська Т. - Інноваційні форми роботи методиста з бібліотечними працівниками (2014)
Бандура Р. - Концепція релігійності в духовному розвитку особистості інваліда та її роль у соціальній роботі, Терновий Я. (2014)
Яценюк Л. - Формування компетентності вчителя загальноосвітнього навчального закладу щодо навчання дітей із порушенням інтелектуальної сфери в системі інклюзивної освіти (2014)
Абрамович Т. - Імідж як презентаційна складова професійного становлення соціального педагога (2014)
Полицяк Н. - Стратегії розвитку та навчання академічно обдарованих учнів в умовах загальноосвітньої школи (2014)
Соловій У. - Вивчення української мови як іноземної у ВНЗ нефілологічного профілю: комплексний підхід (2014)
Тадеєва М. - Лінгвопсихологічні особливості вивчення іноземних мов у школах німецькомовних країн, Купчик Л. (2014)
Троцюк В. - Інтернет як творчий ресурс розвитку студентів та викладачів на заняттях з іноземної мови, Метка І. (2014)
Гуріна А. - Білінгвізм як спосіб інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум (2014)
Господинчик Т. - Використання аудіовізуальних матеріалів як засобу створення іншомовного середовища на уроках іноземної мови (2014)
Андраш Т. - Упровадження новітніх освітніх технологій на уроках англійської мови для школярів середньої ланки за підручником OXFOR DHEROES (2014)
Михасюк Т. - Психолого-педагогічні основи мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства (2014)
Шутяк В. - Досліди та спостереження на уроках трудового навчання в початкових класах (2014)
Савка І. - Концептуальні засади інтеграції знань та вмінь майбутніх фахівців міжнародного права (2014)
Бирка М. - Концепції неперервної освіти вчителів природничо-математичних дисциплін у європейських країнах (2014)
Белешко Д. - Метод доведення від супротивного. Теоретичні основи. Практика (2014)
Бордюк М. - Алгоритм формування знань про отримання полімерних нанокомпозитів у майбутніх учителів технологій при вивченні курсу "Технологія виробництва конструкційних матеріалів", Бордюк Н., Шевчук Т. (2014)
Васильченко Л. - Умови підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2014)
Глінчук Ю. - Негативні виробничі чинники сучасного загальноосвітнього шкільного середовища (2014)
Цикалов В. - Деякі питання щодо викладання дисципліни "Основи охорони праці" для хімічних спеціальностей при огляді типових програм (2014)
Русіна Н. - Протиерозійна організація території: інновації навчальної програми, Люльчик В., Петрова О., Кийко Н. (2014)
Борейко В. - Екологічні загрози для нинішнього покоління та шляхи їх подолання (2014)
Онищук Н. - Сутність естетичного та соціокультурного осмислення феномену музичного мистецтва естради, Сметана О. (2014)
Вербицький В. - Провідні ідеї педагогіки А. С. Макаренка в сучасній системі виховання (2014)
Давидюк Н. - Теоретико-методичні засади формування колективу вихованців позашкільного навчального закладу в контексті творчої спадщини А. С. Макаренка (2014)
Карпенчук С. - Педагогічні ідеї А. С. Макаренка: гуманістичні контексти (2014)
Цимбалюк І. - Сутність гуманістичних цінностей і орієнтирів розвитку особистості у педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2014)
Гатрич І. - Музична обдарованість школярів як психолого-педагогічна проблема (2014)
Заєць С. - Теоретичні засади діяльності соціального гувернера в умовах сім’ї (2014)
Костащук О. - Виховання професійної честі і тенденції її розвитку в дослідженнях педагогів (2014)
Кучина К. - Вітчизняні освітні концепції кінця ХХ - початку ХХІ ст. як стратегічні орієнтири модернізації системи освіти (2014)
Луцик Г. - Теоретичні засади соціально-педагогічного супроводу девіантних підлітків (2014)
Михайлова Л. - Роль естетичних ціннісних орієнтацій у життєвому смисловизначенні підлітка: психолого-педагогічний аспект (2014)
Нікула Н. - Особливості розвитку методичної культури вчителя у процесі професійної підготовки (2014)
Олійник О. - Особливості формування навичок самообслуговування у молодших школярів на уроках трудового навчання (2014)
Осадець М. - Психологічна підготовка особистості в спорті (2014)
Полухтович Т. - Розвиток вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій (2014)
Сизоненко І. - Соціально-педагогічна робота щодо формування правових знань підлітків у процесі правової соціалізації (2014)
Чорней І. - Психологічні аспекти розвитку мотивації молодшого школяра у навчальному процесі (2014)
Tyshchenko О. - An evolving reservoir neo-fuzzy network for time series prediction, Pliss I. (2014)
Osypenko V. - About some design principles of information-retrieval system and processing of electronic documents in internet, Shvorov A. (2014)
Pelech Y. - Marking speech signal based on factor holder smoothness and fast fourier transform, Peleshko D. (2014)
Batyuk A. - Methodological principles of electronic information resources of branch, Viter M., Sendzyuk M. (2014)
Кунанець Н. - Електронні бібліотеки: обслуговування осіб з особливими потребами, Малиновський О. (2014)
Бомба А. - Побудова дифузійноподібної моделі інформаційного процесу поширення знаннєвого потенціалу, Назарук М., Пасічник В. (2014)
Огородник І. - Концепція управління якістю міського середовища великого міста, Огородник Т. (2014)
Скринникова Г. - Модель процесу адаптації людино-машинних систем до користувачів (2014)
Назаркевич М. - Аналіз сучасних методів та видів графічного захисту друкованих документів, Троян О. (2014)
Petsko V. - Optimal parameters of four-layer optical structures when the light is incident at an angle, Mitsa A., Geche F., Kotsovsky V., Batyuk A. (2014)
Павлюк О. - Прогнозування ймовірності роботи та відмови за заданої умови готовності симетричних ієрархічних систем, галужених до 4-го рівня, за допомогою штучних нейронних мереж (2014)
Обельовська К. - Маршрутизація пакетів з врахуванням пропускних здатностей каналів та кількості проміжних вузлів, Роман В., Ліскевич О. (2014)
Bodyanskiy Ye. - Self-organizing map and its learning in the fuzzy clustering-classification tasks, Vynokurova O., Mulesa P., Slipchenko O. (2014)
Басюк Т. - Проектування системи автоматизації процесу Seo-оптимізації (2014)
Гожий О. - Підхід до оцінювання ризиків у задачах планування, Кобилінський І., Лугінець Д. (2014)
Берко А. - Теоретико-множинна модель систем електронної контент-комерції, Висоцька В., Чирун Л. (2014)
Сєдушев О. - Форми нечіткостей у базах даних та знань, Буров Є. (2014)
Kozhukhivska O. - Model based decision support system for forecasting financial processes, Bidyuk P., Kozhukhivskyi А. (2014)
Lytvynenko V. - Hybrid swarm negative selection algorithm for dna-microarray data classification (2014)
Ковальчук А. - Кубічні і лінійні фрактали з елементами алгоритму RSA в шифруванні і дешифруванні зображень, Цмоць І., Ступень М. (2014)
Marusenkova T. - Analytic solution for the problem of in-situ calibrating magnetometric 3D-probes based on non-orthogonally placed hall devices (2014)
Журавчак Л. - Розпізнавання провідних та висоомних включень у кусково-однорідному півпросторі при математичному моделюванні усталених коливань електромагнітного поля, Федоришин Ю. (2014)
Хома А. - Метод реконструкції поверхні з інтерферограми білого світла на основі перетворення Гільберта (2014)
Ilnytskyi Ja. - Computer simulations of a stochastic model for the non-immune disease spread, Holovatch Yu., Kozitsky Yu., Ilnytskyi H. (2014)
Пелещишин А. - Формування моделі каталогу генераторів інформаційного образу ВНЗ, Корж Р. (2014)
Лотиш Л. - Математичні та програмні аспекти моделювання вікової структури розвитку двовидового лісу (2014)
Гнатчук Є. - Дослідження методів формування вимог до експертних систем технічного діагностування (2014)
Юрчик Г. - Структурно-алгоритмічний метод автокалібрування термоелектричних вимірювальних каналів температури в умовах їх експлуатації (2014)
Bogucharskiy S. - On matrix modification of clarans clustering method in large video surveillance databases, Mashtalir V. (2014)
Висоцька В. - Побудова та функціонування систем електронної контент-комерції, Чирун Л. (2014)
Морозов Ю. - Інтернет-портал геофізичного моніторингу, Назаревич Р., Назаревич А., Струк Є., Мархивка В. (2014)
Базилевич Р. - Дослідження та аналіз алгоритмів острівкування енергетичних мереж, Андрієнко В. (2014)
Копитчук М. - Визначення нечітких ситуацій впливу навколишнього середовища на когнітивний стан особи, що приймає рішення в ергатичних системах, Передерій В. (2014)
Lytvynenko V. - Synthesis of rbf-network for prediction of secondary protein structure (2014)
Строкань О. - Комп’ютерна система аналізу аероіонного розподілення на похилій площині (2014)
Вавіленкова А. - Застосування формальних алгоритмів у структурній лінгвістиці (2014)
Тимчак М. - Компонентний метод опрацювання електрогастросигналу, Дозорський В., Шадріна Г. (2014)
Базилевич Р. - Розв'язування задачі комівояжера великих розмірностей методом спільних ребер, Кутельмах Р., Томчук А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Ranskiy A. - Direct Synthesis of Cuprum(II) Complex Compounds Based on Thioamide Ligands, Didenko N. (2014)
Godavarthi P. - Electrical and Electrochemical Properties of Li|Ni0.5 Co0.25 Mn0.25|O2 Cathode Material, Pitcheri R., Bommireddy P., Kapu S., Obili M. (2014)
Savchenko I. - Synthesis and Electrooptical Properties of Side-Chain Polymethacrylates and Polycomplexes Containing Azobenzene Moieties with Different Length Spacers (2014)
Nadtoka O. - The Influence of Chemical Structure of Chromophore on Polymerization of Methacrylic Azomonomers, Syromyatnikov V. (2014)
Makeieva L. - Synthesis of Bioactive Folate-Ferrocene Conjugate, Gladyr I., Rozhnova R., Galatenko N. (2014)
Gnativ Z. - Study of Aromatic and Terpenic Hydrocarbons Catalytic Cooligomerization Regularities, Nykulyshyn I., Rypka A., Voronchak T., Pikh Z. (2014)
Suberlyak O. - Effect of the Low-molecular Additives Nature on the Adhesive Properties of Based on Polyvinylpirolidone Compositions, Bratychak M., Zemke V., Chopyk N. (2014)
Medvid O. - Impact of Microwave Energy and Leuconate Hardener on the Adhesive Joint Strength, Kozar O., Oliynykova V. (2014)
Costa A. - Scanning Electron Microscopic Characterization of Iron-Gall Inks from Different Tannin Sources – Applications for Cultural Heritage, Correa F., Sant’Anna G., Carvalho Sh., Santos F., Lutterbach M. (2014)
Vitenko T. - Mechanism and Kinetic Regularities of Inactivating Effects of Cavitation on Microorganisms, Gashchyn O. (2014)
Bansode S. - Comparative Studies on Physico-Chemical Properties of Indium Sulfide Films Deposited under Different Deposition Conditions by Chemical Bath Deposition, Kapadnis R., Wagh V., Kale S., Pathan Ha. (2014)
Formela M. - Compatibilization of Polymeric Composition Filled with Ground Tire Rubber – Short Review, Haponiuk J., Jasinska-Walc L., Formela K. (2014)
Semeshko O. - The Influence of Electrical Discharge Nonlinear Bulk Cavitation on the Structural and Chemical Changes in Water during the Wool Fiber Bleaching, Saribekova J., Asaulyuk T., Myasnikov S. (2014)
Artus M. - Kinetics of Langbeinite Conversion into Schenite in the Presence of Mirabilite, Sylvine and Water, Kostiv I. (2014)
Sobol Kh. - Analysis of Structure Formation Peculiarities during Hydration of Oil-Well Cement with Zeolitic Tuff and Metakaolin Additives, Blikharskyy Z., Petrovska N., Terlyha V. (2014)
Prysiazhnyi Yu. - Desulphurization and Usage of Medium-Metamorphized Black Coal. 2. Desulphurized Coal Used as an Additive for the Production of Special Types of Coke , Pyshyev S., Kochubey V., Miroshnichenko D. (2014)
Starovoit A. - Mechanism of Gas-Coal Thermal Preparation in Electromagnetic Field, Chemerinskii M., Malyi E. (2014)
Sklabinskyy V. - Hydrodynamics Modeling of Gas Separator Inertial and Filter Elements for Natural Gas Fine Cleaning, Liaposhchenko O., Logvyn A., Al-Rammahi M. (2014)
Kalymon Ya. - Professor Victor Yavorsky – 45 Years Head of the Department, Kunty O., Znak Z. (2014)
Brostow W. - Report from POLYCHAR 22 (2014)
Від редакційної колегії (2014)
Бойко А. - Концептуальні положення Пирогова М. І. про заохочення і покарання дітей, Іноземцев В. (2014)
Тищенко Т. - Освітні ідеї Тараса Григоровича Шевченка (2014)
Хоменко А. - Парадигма виховання як базовий методологічний конструкт педагогічної науки (2014)
Ляхоцька Л. - Дистанційне навчання як педагогічна технологія непереривної освіти (2014)
Pogrebnyak V. - Education of democratic citizenship in Canada (2014)
Ващенко Н. - Моральне та патріотичне виховання у науково-педагогічній школі Олександра Мишуги (2014)
Romanko I. - The theoretical principles and specifics of pedagogical dialogue at educational process at british educational establishments (2014)
Гриньова Я. - Формування правової держави засобами викладання правових дисциплін (2014)
Малашевська І. - Гедоністичний принцип музичного навчання дошкільників і молодших школярів із використання музикотерапії (2014)
Хоменко П. - Концептуальні основи природничонаукової підготовки фахівця фізичної культури (2014)
Пусепліна Н. - Реалізація проектної діяльності в освітньо-виховній роботі музеїв вищих навчальних закладів (2014)
Цина В. - Психолого-педагогічні основи формування особистісно-професійної зрілості майбутніх педагогів (2014)
Кравченко І. - Індивідуальна і групова форми організації навчання студентів вищого закладу освіти (2014)
Мокляк В. - Автономія як форма академічної свободи вищого навчального закладу (2014)
Яремко Г. - Моделі професійного розвитку Австралійських учителів (2014)
Смольнікова О. - Категорія автономного навчання у предметному полі педагогіки вищої школи (2014)
Кравченко А. - Урахування типологій особистості у процесі виховання курсантів військового навчального закладу (2014)
Лазуткіна Ю. - Граматичний аспект вивчення іноземної мови (2014)
Зімакова Л. - Професійна підготовка майбутніх магістрів дошкільної освіти до викладання лінгводидактичних дисциплін (2014)
Карапузова Н. - Результати моніторингу мотивації навчальної діяльності студентів на підготовчому етапі екзаменаційного контролю (2014)
Бегека Д. - Складники підготовки майбутніх магістрів іноземної філології (2014)
Олійник Л. - Дослідження розвитку спеціальної компетентності магістрів військово-соціального управління (2014)
Согоконь О. - Педагогічний уплив лікувальної фізичної культури на студентську молодь (2014)
Shkola I. - Technology of project activity for english language teaching of university students (2014)
Ясак Т. - Динамічне унаочнення на лекційних заняттях із української мови у вищій школі (2014)
Бойко А. - Генеза вищої жіночої освіти в Україні:Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920рр.), Дем'яненко Н. (2014)
Лутфуллін В. - Боротьба послідовників Штурма Й. і Коменського Я. А. в історії шкільної освіти (2014)
Семеновська Л. - Особливості розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній педагогічній теорії (1937-1952рр) (2014)
Цебрій І. - Виховання у стародавній бактрiї: історіографія та перспективні напрями вивчення проблеми (2014)
Ilchenko O. - Charity activity in Ukraine: Halshka Ostrozka and Halska Gulevychivna at the beginning of epoch of national education (2014)
Фазан В. - Педагогічна просвіта у вищих духовних навчальних закладах при лаврах України (ХІХ поч.ХХ ст.) (2014)
Василига Н. - Провідні напрями педагогічно-просвітницької діяльності Крамаренка В. К. (2014)
Водяник С. - Творча спадщина Тітова Ф. І. у руслі розвитку християнсько-педагогічного вчення (2014)
Даниско О. - Ідеї та досвід формування здорового способу життя у відчизняній педагогічній думці (2014)
Коноваленко Ю. - Тенденції відходу від політичного і пропагандистського висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в українській педагогічній періодиці перебудовного періоду (1985-1991рр.) (2014)
Ільченко О. - Науковий круглий стіл "Творчості Григорія Ващенка - стяг державотворчої педагогічної думки"(до 100-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Наші автори (2014)
Виноградов Н. А. - Управление псевдосервисами в защищенных информационных системах на основе теории конфликта, Данилина Г. В., Домарев Д. В., Милокум Я. В. (2014)
Розоринов Г. Н. - Тонкопленочные магнитные головки нового поколения для дисковых цифровых накопителей, Махджубиан Масуд (2014)
Матичин И. И. - О вычислении матричной обобщенной функции Миттаг-Леффлера, Онищенко В. В. (2014)
Почерняев В. Н. - Управление мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией, Повхлеб В. С. (2014)
Хорошко В. А. - Жизнестойкость систем защиты информационного пространства, Браиловский Н. Н. (2014)
Одинцов Н. Н. - Анализ нерегулярных направляющих систем, Лесовой И. П., Багачук Д. Г., Савицкая Н. М. (2014)
Chang Shu - Adaptive control traffic rate by multivariable regulating token shaper (2014)
Максимов В. В. - Аналіз верхньої межі кількості вузлів-ретрансляторів у протоколі OLSR, Панасюк М. С. (2014)
Кустов А. И. - Построение изолиний для определения зон и областей строительства 3G и 4G сетей (2014)
Скулиш М. А. - Метод складання розкладу залучення ресурсів для високонавантажених інформаційних систем (2014)
Романюк А. В. - Комп’ютерна інформаційно-вимірювальна система для оперативного моніторингу обладнання телекомунікаційних мереж (2014)
Волосюк Ю. В. - Методи класифікації текстових документів в задачах Text Mining (2014)
Стрихалюк Б. М. - Дослідження статистичних параметрів та характеристик інформаційних потоків гетерогенної мережі, Демидов І. В., Романчук В. І., Бешлей М. І. (2014)
Al-Zayadi Haider - SNR effect on CQI applying multiple antennas in closed loop spatial multiplexing mode in LTE technologies, Al-Shuraifi Mushtaq, Al-Sharify Talib (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 1, Корсунский В. М. (2014)
Беляев А. К. - Об оценке длины микропрограмм в системе преобразований абстрактного регистра, Клименко В. П. (2014)
Ледянкин Ю. Я. - Операция деления для параллельных вычислительных систем. Ч. 2 (2014)
Кряжич О. О. - Вирішення оптимізаційних задач при обгрунтуванні проектів за методикою DOTMLPF (2014)
Яриловець А. В. - Оцінка ефективності інформаційної технології для систем безпроводового доступу, побудованої на основі оптимальних ортогональних багаточастотних сигнальних конструкцій, Назарук В. Д., Зайцев С. В. (2014)
Литвинов В. В. - Автоматизированная система обработки динамических коллекций разноязычных текстовых документов по морскому и речному делу, Мойсеенко О. П. (2014)
Литвинов В. А. - Оценка контролирующих свойств базового словаря допустимых слов в системе автоматического обнаружения ошибок пользователя, Майстренко С. Я., Хурцилава К. В. (2014)
Альперт С. І. - Аналіз методів відбору найбільш інформативних спектральних каналів для вивчення об’єктів дистанційного зондування (2014)
Остапюк И. И. - Оптимизация выбора технологии и комплектации ремонтно-эксплуатационных подразделений при обслуживании линейной части магистральных газопроводов (2014)
Ильина Е. П. - Управление качеством организационных решений на основе формализованного корпоративного знания. Ч. 2. Качество организационных решений и его поддержка (2014)
Халченков А. В. - Использование вычислительной гидродинамической модели OpenFoam для оценки влияния загрязненных зданий на прилегающие территории, Ковалец И. В. (2014)
Косолап А. И. - Полуопределенная оптимизация в задаче расположения датчиков в сети, Перетятько А. С. (2014)
Demchuk M. - The continuum approach in a grouting model, Saiyouri N. (2014)
Радченко С. Г. - Планы экспериментов для получения моделей высокой точности, Козырь О. В. (2014)
Грибов В. М. - Статистический анализ функций ошибок принятия решения при допусковом контроле работоспособности компонентов авионики, Смолич Д. В. (2014)
Федухин А. В. - Радиопроцессорные информационные системы для железнодорожных переездов серии "Благовест", Муха Ар. А. (2014)
Костановський В. В. - Математичні моделі надійності типових апертур фазованих антенних решіток, які враховують раптові та поступові відмови модулів надвисоких частот (2014)
Нікітенко Є. В. - Один з прикладів використання методу пошуку несправностей у складних електронних приладах з урахуванням зовнішніх факторів (2014)
Сосницкий А. В. - Универсальная модель как радикальная реформа современной науки (2014)
Охріменко О. - Поліпшення екологічного стану водойми-охолоджувача запорізької АЕС (2014)
Козырь В. - Пути решения некоторых проблем в зоотехнической науке (2014)
Бойко Н. - Характеристика вовни у ярок з різною величиною виходу митого волокна, Помітун І. (2014)
Ковальчук І. - Мінеральний вміст у продуктах бджільництва за умов органічного і традиційного виробництва (2014)
Коваленко В. - Лактаційні криві у корів з різною інтенсивністю формування організму, Гиль М. (2014)
Сусол Р. - Умови продуктивного розвитку ремонтних свинок породи п'єтрен (2014)
Волощук В. - Адаптаційна здатність та експлуатаційна цінність свиноматок зарубіжного походження, Василів А. (2014)
Щербина О. - Диференційовані показники сироватки крові птиці (2014)
Косенко С. - Концентрація бікарбонатів у крові рисаків, Безалтична O. (2014)
Любічев М. - Показники мікроклімату приміщень для утримання свиноматок, Бурлака В. (2014)
Title (2014)
Table of Contents (2014)
Marukyan G. S. - The problem of movement of capital for transnational corporations (2014)
Prokopenko O. V. - International dimension of technological aspect of space economy, Zhekov Zh., Omelyanenko V. A. (2014)
Illiashenko S. M. - Methodic foundations of the ecologically oriented consumer’s readiness analysis (2014)
Revetria R. - Animated classroom demonstration tools for physics classes as an innovation for improving education quality in remote schools of Kyrgyzstan, Omurbekov S. A. (2014)
Stoychev P. - Synchronization between Bulgarian and European legislation on conservation of air quality, Vlaknenski Ts., Chuturkova R. (2014)
Title (2014)
Table of contents (2014)
Arfanuzzaman Md. - An assessment of child mortality in the low and middle income nations: a cross country analysis (2014)
Zięba K. - The importance of employee creativity in the development of their attitudes pro-innovation, Prokopenko O. (2014)
Hrabar M. V. - Concession as the implementation of public-private partnership in sphere of tourism and recreation (2014)
Khodyko D. I. - Self-organization effects in regional environmental monitoring systems – an assessment and governance implications (2014)
Karaieva N. V. - Global energy conflicts and sustaіnable development risks caused by the climate changes (2014)
Мирошніченко В. І. - Підготовка вчителя до формування самоосвітньої компетентності учнів у процесі профільного навчання (2011)
Лещенко М. П. - Діяльність викладача вищого навчального закладу в управлінському дискурсі (2011)
Гриньова М.В. - Основи професійної майстерності журналіста Нестулі Л. А. (2011)
Калініченко Н. А. - Сучасний урок біології (2011)
Голованова Н. Ф. - Виховання і сучасні соціальні технології (2011)
Шмалєй С. В. - Еколого-валеологічна професійна підготовка майбутніх педагогів (2011)
Гриценко Л. І. - Професійна компетентність педагога: традиції і новації (2011)
Полежаєв Д. В. - Наука й освіта: проблеми гуманітаризації (ментальний аспект дослідження) (2011)
Алфімов Д. В. - Розвиток лідерських якостей школярів у системі особистісно орієнтованого виховання (2011)
Базова В. І. - Проблема професійної підготовки викладачів іноземної мови в університетах Німеччини (2011)
Бардінова В. Д. - Допрофесійна, професійна та післядипломна підготовка гувернера-вихователя, Бардінов О. В. (2011)
Білик В. Г. - Особливості формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Благова Т. О. - Хореографічна підготовка вчителя у системі вищих педагогічних навчальних закладів в Україні 20-х рр. XX ст. (2011)
Вєнєвцева Є. В. - Толерантність, конформізм та колективізм як складові структури особистості (2011)
Ворона Л. І. - Формування особистоcті великого вченого та педагога Боголюбова M. M. (2011)
Воскобойніков С. О. - Теоретичні та методичні основи застосування криптографічних методів захисту інформації у професійній підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2011)
Воскобойнікова Г. Л. - Моніторінг якості педагогічного процесу формування медико-валеологічної компетентності в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи (2011)
Вторнікова Ю. С. - Комунікативна компетентність у структурі ключових компетентностей громадян Європи (2011)
Грицька Т. С. - Компетентнісний підхід як основа формування інформаційної компетентності вчителя (2011)
Дворникова К. В. - Полікультурна освіта (виховання) і її важливість для суспільства (2011)
Дрозд Т. М. - Актуальні питання розвитку мовленнєвого позитиву як засобу особистісного зростання вчителя (2011)
Єрмаков В. М. - Педагогічна майстерність у творчій спадщині Сухомлинського В. О. (2011)
Завада В. П. - Ціль як основа самореалізації старшокласників (2011)
Захарова O. В. - Мopaльнa пpaктикa як ідейна засада сучасної cвітової педагогіки (2011)
Зінченко А. В. - Індивідуально-типологічні вияви комунікативної толерантності особистості майбутнього вчителя (2011)
Іванова Ю. Ю. - Дослідження ціннісних орієнтацій майбутніх соціальних педагогів (2011)
Кава А. А. - Особистісний підхід як основа педагогічної майстерності у вітчизняній педагогічній думці (2011)
Капустян І. І. - Функціональні та структурні особливості системи неперервної освіти Швеції (2011)
Кирильчук О. Б. - Риторична майстерність учителя гуманітарних дисциплін (2011)
Коваль П. П. - Психолого-педагогічні чинники педагогічної дії в системі учитель-учень, викладач-студент (2011)
Краєва Л. І. - Залучення студентів до цінностей народної педагогіки, Краєва І. Ю. (2011)
Литвинюк Л. В. - "Шлях до професіоналізму": проект професійного зростання вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, Олійниченко В. О. (2011)
Любчак Л. В. - Формування комунікативної компетентності майбутнього педагога у процесі вивчення курсу "Основи педагогічної майстерності” (2011)
Малаканова Л. В. - Управління навчанням у співробітництві викладача та студентів, Сорокіна Г. Ю. (2011)
Мамон О. В. - Самооцінка в професійному розвитку вчителя: аналіз поняття, структури і процесу формування (2011)
Нєженцева А. Є. - Проблема управління якістю освіти в університетах Великої Британії (2011)
Новік С. М. - Теоретико-методичні засади управління психологічною підготовкою футболістів вищих спортивних розрядів (2011)
Обривкіна О. М. - Модель підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю (2011)
Орєхова Л. І. - Історичні аспекти мовної освіти в сучасній Україні (2011)
Отрощенко Л. С. - Організація та здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю в Німеччині (2011)
Павицька К. М. - Виховні аспекти у діяльності педагогічного університету (2011)
Панасенко Е. А. - Експеримент у системі методів наукового дослідження в історико-педагогічній думці радянської доби (2011)
Процай Л. П. - Толстой Л. М. і Євтушевський В. А.: два погляди на методи навчання у народній школі (2011)
Рибалка О. Я. - Особливості професійної підготовки вчителя до статевого виховання підлітків у сучасній школі (2011)
Ріхтер О. Є. - Проблема підвищення якості професійної підготовки студентів економічних спеціальностей (2011)
Савченко Н. С. - Генеза закладів позашкільної освіти у Польщі (2011)
Савчук О. П. - Особистісна самореалізація майбутніх учителів природничих дисциплін як шлях до професійного розвитку (2011)
Свєртнєв О. А. - Застосування мультимедійних засобів навчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2011)
Скрипай Т. М. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до активізації пізнавальної діяльності учнів засобами естетотерапії (2011)
Степанюк К. І. - Діагностика рівня сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (2011)
Стойчик Т. І. - Конкурентоспроможний кваліфікований робітник як результат ефективного процесу управління (2011)
Сулаєва Н. В. - Основні підходи до менеджменту неформальної мистецької освіти в художньо-творчих колективах вищих педагогічних навчальних закладів (2011)
Ткаченко А. В. - Категоріальний статус поняття "професійний розвиток особистості" (2011)
Ткаченко О. М. - Підготовка майбутнього вчителя до організації еколого-естетичного виховання засобами етнопедагогіки в процесі вивчення основ педагогічної майстерності (2011)
Файнман І. Б. - Професійна підготовка авіадиспетчерів до ведення радіообміну (2011)
Хлєбнікова Т. М. - Управління процесом саморозвитку особистості вчителя (2011)
Хоменко П. В. - Предметні біологічні компетентності в системі формування професійної майстерності майбутнього фахівця фізичної культури (2011)
Черненко В. О. - Педагогічні ідеї Лесі Українки та сучасне національне виховання (2011)
Чичук В. М. - Нові підходи до підготовки вчителів початкових класів у контексті євроінтеграційних процесів (2011)
Чурсін М. М. - Система вищої освіти і наукової комунікації: взаємний вплив як джерело нових вимог (2011)
Шаповал Є. Ю. - Виховний вплив на підлітків особливостей організації навчально-тренувального процесу в умовах дитячо-юнацьких спортивних шкіл (2011)
Шиловська М. О. - Виховання толерантності у структурі спеціального академічного курсу "Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов" (2011)
Шкляєва Г. О. - Діалогізація навчального процесу як складова модернізації вищої економічної освіти (2011)
Шутько Т. П. - Управління формуванням комунікативних якостей молодших медичних спеціалістів (2011)
Щоголєва І. В. - Місце і роль професійно орієнтованих дисциплін у фаховій підготовці майбутніх менеджерів туризму (2011)
Павленко Н. О. - Операційно-діяльнісний компонент підготовінтерактивних педагогічних технологій (2011)
Наші автори (2011)
Вихідні дані (2011)
Волощук В. - Селекція французька, технологія прогресивна: як розвиватимуться ремонтні свинки (2014)
Поліщук В. - Вплив бджолиних маток різного віку на розвиток і продуктивність бджолиних сімей, Волощук І. (2014)
Гиль М. - Очікувана продуктивність молодняку різних ліній української молочної чорно-рябої ВРХ, Волков В. (2014)
Столяр Ж. - Оценка коров по комплексным индексам телосложения (2014)
Кретов О. - Морфогенез заднього відділу травної системи перепілки японської, Дурхам ІсмаЇл Аль Альнабі. (2014)
Мазуркевич А. - Біологічна активність стовбурових клітин із кісткового мозку коня, Малюк М., Ковпак В., Харкевич Ю. (2014)
Колеснікова К. - Економічна ефективність поживних середовищ з морських гідробіонтів, Пінчук Н. (2014)
Позняковський Ю. - Регульоване співвідношення клітковини в кормах для кролів (2014)
Разанов С. - Щоб не зашкодити квітковому пилку добривами для рослин (2014)
Чудак Р. - Несучість і якість яєць у перепілок, Огороднічук Г., Паладійчук О. (2014)
Федорович Є. - Вплив показників відтворної здатності на молочну продуктивність корів, Щербатий З., Бондар П. (2014)
Мангура Л. - Використання вітчизняних генотипів свиней при різних поєднаннях, Вовк В. (2014)
Жукорський О. - Репродуктивність свиноматок за рівнем стресостійкості, Церенюк О. (2014)
Охріменко О. - Використання білого товстолоба як біомеліоратора водойм-охолоджувачів АЕС (2014)
Гузєєв Ю. - Буйволи – унікальне біорізноманіття великої рогатої худоби України (2014)
Ковальчук Т. - Якісний склад молока корів різних порід (2014)
Піддубна Л. - Вплив генотипових та паративових факторів на молочну продуктивність української чорно-рябої молочної худоби (2014)
Кретов О. - Морфологічні показники перепелиних яєць за різних схем фазової годівлі перепілок-несучок, Сидоренко О. (2014)
Пелехатий М. - Племінний підбір для високопродуктивного заводського стада молочної худоби, Кучер Д. (2014)
Наріжна О. - Продуктивність свиноматок у поєднанні з різними генотипами кнурів, Вовк В. (2014)
Слюсар М. - Масть і молочна продуктивність корів української червоно-рябої (2014)
Кузебний С. - Перебіг отелення і післяотельного періоду у корів молочного напряму продуктивності, Шарапа Г. , Шилофост В. (2014)
Шабля В. - Селекційний індекс пожиттєвого прибутку племінних бугаїв молочних порід, Синицька О. (2014)
Китаєва А. - Від чого залежать гематологічні показники української червоної молочної худоби, Проноза О. (2014)
Огородник Н. - Протеїновий обмін у крові поросят при відлученні та за дії ліпосомального препарату (2014)
Шуляк С. - Колоїдне срібло - у перепелівництві, Засєкін Д. (2014)
Ушкалов В. - Розповсюдження лістерій та їх експрес-індикація, Дерябін О., Мачуський О., Ковтун В. (2014)
Коваленко В. - Репродуктивні якості свиноматок і розвиток поросят-сисунців після застосування імуностимулятора, Чорний М., Лясота В., Іванова-Сальнікова В. (2014)
Романів Л. - Як позначаються на організмі бджіл корми з нативної і трансгенної сої, Федорук Р. (2014)
Шкурко Т. - Эффективность использования кормой добавки-лизунца, Григорьев Д. (2014)
Титул, зміст (2014)
Примин М. А. - Применение метода главных компонент при обработке слабых магнитных сигналов, Недайвода И. В. (2014)
Багацький В. В. - Прилад для визначення якості електроенергії в мережі 220 В у споживача, Багацький О. В. (2014)
Бєднов М. В. - Моделювання оптичних сенсорів з наноструктурованими покриттями, Лебєдєва Т. С., Шпильовий П. Б. (2014)
Чернецкий В. В. - Компьютерный прибор для измерения динамических параметров сердечно-сосудистой системы, Брайко Ю. А., Имамутдинова Р. Г. (2014)
Дегтярук В. І. - Пульсові процеси в серцево-судинній системі людини та іх використання для діагностики (2014)
Романов В. О. - Безпровідна сенсорна мережа для прецизійного землеробства та екологічного моніторингу, Палагін О. В., Галелюка І. Б., Вороненко О. В. (2014)
Плетінка О. В. - До питання моделювання параметрів систем зв'язку мікросупутника з використанням підсистем віртуального оточення, Горін Ф. М., Потапенко А. Ф., Чумакова Н. Ф. (2014)
Зинченко С. В. - Высокопродуктивные системы реального времени для крупномасштабных приложений (2014)
Ли Вэй - Формирование программных сред для поддержки задач автоматизации научных исследований, Зинченко В. П., Борисов В. В., Броварская Н. И., Чумаков В. Г. (2014)
Лукаш С. І. - Моделювання впливу фізичного навантаження на зміну функціонального стану людини, Будник М. М. (2014)
Самолюк Т. А. - Решение уравнений дальности обнаружения цели при шумопеленговании в системе гидроакустических расчетов, Лось В. С. (2014)
Безвербний І. А. - Алгоритмічна база частотно-фазового аналізу у системах гідролокації (2014)
Груша В. М. - Інформаційні технології для дослідження індукції флуоресценції хлорофілу (2014)
Ковирьова О. В. - Методи обробки вимірів кривих індукції флуоресценції хлорофілу (2014)
Скачко Д. А. - Информационная технология принятия решений на основе классификации и анализа перемещений внутри пространственных объектов (2014)
Тимашов Є. О. - Імітаційні моделі з інтерфейсом віртуальної реальності при розробці тренажерів лікаря ЛДК (2014)
Тищенко А. В. - Информационные технологии для электроразрядных процессов (2014)
Ходаковский Н. И. - Исследование моделей поиска знаний в молекулярной памяти с использованием онтологий и агентных программ (2014)
Баркалов А. А. - Реализация схемы устройства управления с двумя источниками кодов, Базыдло Г., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Титаренко Л. А. (2014)
Писаренко Ю. В. - Некоторые компоненты интеллектуальной системы "Управление_ТЭП", Мелкумян Е. Ю. (2014)
Содержание (2014)
Литвиненко О. В. - Взаємодія викладачів іноземних мов і спеціальних дисциплін на початковому етапі навчання іноземної мови професійного спрямування, Лалазарова Н. О. (2014)
Кириченко И. Г. - Компьютерное и физическое моделирование строительных и дорожных машин (2014)
Венцель Є. С. - Аналіз навантажувальної здатності запобіжних фрикційних муфт приводів підйомно-транспортних машин, Малащенко В. О., Федик В. В. (2014)
Хмара Л. А. - Перспективы создания энергосберегающих строительно-дорожных машин и совершенствования гидроаккумулирующих систем, Холодов А. П. (2014)
Хмара Л. А. - Інноваційний метод створення елементів робочого обладнання з підвищеною несучою здатністю, Талалай В. О. (2014)
Емельянова И. А. - Определение условий работы бетоносмесителя гравитационно-принудительного действия для приготовления однородных бетонных смесей, Анищенко А. И. (2014)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия лопатки вибрационного смесителя с бетонной смесью, Саленко Ю. С. (2014)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного пресса для уплотнения контрольных асфальтобетонных образцов, Саленко Ю. С., Олейник С. В. (2014)
Кравець С. В. - Визначення кута нахилу бічних стінок прорізу до горизонту, Стінько О. В. (2014)
Пенчук В. А. - Влияние условий закрепления широкозахватного рабочего органа к толкающей раме на силовые и энергетические параметры процесса разработки грунта, Мыльников Н. В. (2014)
Кириченко И. Г. - Анализ программных средств компьютерного проектирования строительных и дорожных машин, Черников А. В. (2014)
Кириченко I. Г. - Комп’ютерне моделювання елементів технологічного процесу виготовлення цементобетону, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2014)
Балака М. М. - Вплив умов експлуатації на довговічність великогабаритних шин (2014)
Анофрієв П. Г. - Фізико-математична модель ущільнення ґрунтів ґрунтоущільнювальним обладнанням з поверхнями блокувального типу, Черкудінов В. Е. (2014)
Міщук Д. О. - Кінематичний аналіз маніпуляційної системи будівельного робота (2014)
Главацький К. Ц. - Дослідження і розробка об’ємної ножової системи бульдозера з виступаючими ножами і бічними косинками, Кіфорук Ю. В. (2014)
Супонев В. Н. - Требования, выдвигаемые к параметрам горизонтальных скважин, и эффективность бестраншейных методов их разработки, Олексин В. И., Вивчар С. М. (2014)
Разарёнов Л. В. - Оценка квазистатической устойчивости малогабаритного погрузчика типа ПМТС-1200 (2014)
Хачатурян С. Л. - Експериментальне дослідження металоконструкцій, заповнених бетоном (2014)
Мачишин Г. М. - Визначення раціональної області застосування полімерно-абразивного інструменту (2014)
Кассов В. Д. - Повышение качества сварного соединения при ремонтной сварке деталей из среднеуглеродистых сталей, Иванык А. В. (2014)
Погребняк А. В. - Вплив матеріалу вкладиша на гідродинамічне обертання підшипників ковзання, Євтушенко А. В., Кравець А. М. (2014)
Кассов В. Д. - Математическое моделирование состава металла, наплавленного порошковой проволокой сложной конструкции, Разумович О. О. (2014)
Щербак О. В. - Оценка прочности несущих систем спецтехники, созданной на базе автомобильных и тракторных шасси, Бойко С. И., Дибров Е. И., Гуменюк И. А. (2014)
Григоров О. В. - Контроль напружено-деформованого стану кранових коліс, валів та осей, Губський С. О. (2014)
Ловейкин В. С. - Динамический анализ движения грейфера, подвешенного на гибком подвесе, при повороте крана, Човнюк Ю. В., Лымарь П. В., Мельниченко В. В. (2014)
Міренський І. Г. - Підвищення надійності вантажопідіймальних і будівельно-дорожніх машин (2014)
Ловейкін В. С. - Вплив параметрів кранового візка із гнучким підвісом вантажу на оптимальний динамічний режим руху, Шевчук О. Г. (2014)
Міренський І. Г. - Оцінка напружено-деформованого стану звитих виробів вантажо-підіймальних засобів (2014)
Пенчук В. А. - Направления совершенствования подготовки машинистов грузоподъемных машин, Юрченко Н. А. (2014)
Иваненко О. И. - Учет действия ветровых нагрузок при расчетах и работе специальных козловых кранов, Мирошников А. А. (2014)
Міренський І. Г. - Пристрій для преформації армуючого елемента коліс самохідних кранів, Крикун Д. С. (2014)
Швачунов А. С. - Моделирование поведения груза после обрыва одной из ветвей каната крана мостового типа, Дорохов Н. Ю., Периг А. В., Стадник А. Н. (2014)
Єрмакова С. О. - Основні шляхи підвищення безпеки і надійності експлуатації стрілових кранів, Крупко В. Г. (2014)
Човнюк Ю. В. - Застосування мехатронних систем для нейромережного керування конструкціями вантажопідйомних механізмів кранів, Діктерук М. Г., Почка К. І. (2014)
Суглобов В. В. - Методика определения исходных весовых данных для проектирования стреловой системы портального крана, Ткачук Е.В., Михеев В. А. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення зусилля розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Баєв С. В., Спільник М. А. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення напружень у задній стінці ковша скрепера, Спільник М. А. (2014)
Шевченко В. А. - Исследование нагружения системы управления основным отвалом автогрейдера методом трехмерного виртуального моделирования, Рагулин В. Н., Фатеев Р. В. (2014)
Шевченко В. А. - Экспериментальное исследование влияния показателей курсовой устойчивости автогрейдера, Чаплыгина А. М. (2014)
Ковалевский С. Г. - Анализ конструктивных особенностей сцепных устройств скреперных поездов (2014)
Розенфельд Н. В. - Нагрузки, действующие на бульдозер при транспортировке грунта, Доля Ю. А. (2014)
Резников А. А. - Выбор рациональных параметров металлоконструкции основной рамы автогрейдера (2014)
Главацький К. Ц. - Дослідження і розробка відвала бульдозера з комбінованою ножовою системою, Середа О. В. (2014)
Волянюк В. О. - Аналіз конструктивних схем ґрунтоприбирачів та визначення параметрів ланцюгових скребкових траншеєкопачів, Горбатюк Є. В. (2014)
Ярыжко А. В. - Грейдер дорожный прицепной. Оценка планирующей способности (2014)
Фомін А. В. - Зменшення опорів ґрунту зубу розпушника в режимі заглиблення робочого органа, Пелевін Л. Є., Мельниченко Б. М., Жмура М. О. (2014)
Хмара Л. А. - Оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора та визначення продуктивності, Дахно О. О. (2014)
Венцель Е. С. - Исследование влияния ионно-плазменного покрытия на ресурс режущих элементов автогрейдера, Глушкова Д. Б., Щукин А. В., Волощук С. А. (2014)
Венцель Є. С. - Визначення строку служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин, Глушкова Д. Б., Орел О. В., Талалаєнко О. М. (2014)
Венцель Є. С. - Покращення протизношувальних властивостей дизельного палива шляхом введення у нього кондиціонера Теchni-lube, Дикунова Л. М., Шилова Т. Г., Голубов О. С. (2014)
Косолапов В. Б. - Исследование влияния наработки рабочей жидкости гидропривода строительной машины на диэлектрическую проницаемость смазочной пленки в трибосопряжениях (2014)
Пимонов И. Г. - Температурная подготовка гидроприводов мобильных машин (2014)
Пимонов Г. Г. - Исследование и разработка системы терморегуляции гидропривода, Пимонов И. Г. (2014)
Сиротинський О. А. - Пристрій для гідроімпульсної очистки поверхонь, Онокало В. Г., Форсюк С. Л., Заєць В. В., Рєзніков О. О. (2014)
Жукорський О. - Інформаційне забезпечення та управління селекційно-племінною роботою у птахівництві, Катеринич О., Костенко О. (2014)
Яремчук О. Яремчук О. - Аеробна-термофільна термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків (2014)
Підпала Т. - Технологічне середовище і пристосованість корів, Марикіна О. (2014)
Кривий М. - Технолог-аграрій – фах, зумовлений часом! (2014)
Шкурко Т. - Тривалість розвитку телят-ембріотрансплантантів голштинської породи, Іванов О. (2014)
Піддубна Л. - Еволюція популяції чорно-рябої молочної худоби північно-поліського регіону в розрізі базових племінних господарств (2014)
Сидоренко І. - Лікувально-профілактичні заходи при малофагозі голубів, Сорока Н. (2014)
Малюк М. - Імунологічні показники крові тварин-реципієнтів під впливом алогенних стовбурових клітин (2014)
Колесник А. - Адаптациоморфозы кожи у молодняка абердин-ангусской и создаваемой украинско-ангусской мясной пород, Кацы Г., Прудников В. (2014)
Ібатуллін І. - Показники забою та хімічний склад м’язів кролів, Махно К. (2014)
Ігнатовська М. - Жирнокислотний склад м’язової тканини кролів під впливом вітаміну Е (2014)
Волинець В. - Випробування полівалентної інактивованої вакцини проти лептоспірозу коней. (2014)
Войтович И. Д. - Спинтроника и ее вклад в элементную базу информатики. Ч. 3, Корсунский В. М. (2014)
Нагірна А. М. - Локалізація значення лінійної функції, заданої на множині сполучень (2014)
Чмырь И. А. - Принципы организации интеллектуальной САПР на основе диалоговой базы знаний (2014)
Білецький Б. О. - Розподілена обробка інформації і ГІС-технології в системі електронного урядування регіонального рівня, Хомініч В. С. (2014)
Оксанич І. М. - Інтерфейс системи квазідовільних запитів у єдиному інформаційному просторі (2014)
Назарук В. Д. - Модель вибору складних сигнально-кодових конструкцій для інформаційної технології побудови систем безпроводового доступу (2014)
Алексеев К. Д. - Технологии управления медиапотоками, Алексеева Е. Д. (2014)
Lytvynov V. V. - Functional features of dispatching control centre for automatic control system of agricultural enterprise, Mykhailiuk I. V., Posadska A. S. (2014)
Железняк М. И. - Численное моделирование резонансных свойств гаваней с помощью нелинейной негидростатической модели SWASH, Демченко Р. И., Дикий П. В., Сорокин М. В. (2014)
Снитюк В. Е. - Об особенностях формирования целевой функции и ограничений в задаче составления расписания занятий, Сипко Е. Н. (2014)
Пікуляк М. В. - Застосування теорії мультимножин для формування індивідуального квантового набору навчального контенту (2014)
Попадинец В. И. - Алгоритмы определения величин выбросов парниковых газов и закиси азота в Украине (2014)
Таран В. М. - Моделі та методи аналізу і прогнозування складних процесів (2014)
Федухин А. В. - Моделирование надежности восстанавливаемой квазимостиковой структуры с учетом тренда параметров надежности составных частей, Пасько В. П. (2014)
Грибов В. М. - О возможности уменьшения вероятности ложных отказов блоков типа LRU на основе алгоритмической избыточности, Смолич Д. В. (2014)
Иванов Д. Е. - Разработка шаблонов эволюционных методов диагностирования цифровых устройств (2014)
Сеспедес Гарсія Н. В. - Оцінка рівня конфіденційності гарантоздатних комп’ютерних систем (2014)
Жукорський О. - Багаторівнева інформаційно-аналітична система – технологічна складова виробництва тваринницької продукції, Борисенко В., Іонов І., Шаповалов С. (2014)
Дзіцюк В. - Генетичні дослідження у собаківництві, Круглик С. (2014)
Маріуца А. - Структура строкатого і білого товстолобика за використання ДНК маркерів (ІSSR-PCR), Борисенко Н. (2014)
Тюпіна Н. - Як подовжити продуктивне використання корів на промисловому комплексі (2014)
Похил В. - Для покращення рівня відтворної здатності вівцематок, Борисенко Я. (2014)
Уховський В. - Виявлення антитіл проти L. interrogans серовару hardjo у великої рогатої худоби, Пискун А. (2014)
Фдорук Р. - Використання нанокарбоксилатів: корови – продуктивніші, молоко – поживніше!,  Хомин М.,  Кропивка С. (2014)
Ситюк М. - Серопревалентність популяції диких кабанів до цирковірусу свиней другого типу (2014)
Шостя А. - Якість спермопродукції у кнурців при споживанні кормової добавки (2014)
Почтаренко П. - Жирнокислотний склад м’яса курчат-бройлерів за наявності у кормі гамма-гхцг (2014)
Поліщук Н. В. - Філософсько-освітня концепція антропокосмізму та духовні перспективи існування людської цивілізації в епоху інформаційно-високотехнологічного прогресу (2014)
Сінькевич О. Б. - Конвергенція елітарної та масової культур як чинник трансформації ідентифікаційних стратегій (2014)
Скиба Э. К. - Гендерная идентичность как дисплей взаимовлияния различия и нера­венства (2014)
Нарядько Г. Я. - Особистість в дискурсі соціально-філософської думки (Ч. 1: від Античності до Відродження) (2014)
Добридень О. В. - Науковий та соціокультурний діалог в контексті підвищення якості життя в сучасному суспільстві споживання (2014)
Шишко І. А. - Мова як універсальна форма існування культури (2014)
Чечельницький А. В. - Формирование системы ценностей в условиях постнеклассической рациональности (2014)
Остренко С. А. - Бинарный характер инновационной деятельности в образовании (2014)
Шелемба М. М. - Методологічні аспекти використання параметричного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Ставченко С. В. - Політичний бенчмаркінг як складова антикризової стратегії держави (2014)
Марусик Ю. В. - Антиімміграційна позиція в контексті кризових тенденцій європейської політики (2014)
Луцишин Г. І. - Роль національних меншин в євроінтеграційному процесі України (2014)
Мельник В. В. - Тенденції розвитку громадського сектора Волинської області (2014)
Грачевська Т. О. - Парадипломатія як складова процесів регіоналізації на сучасному етапі (2014)
Міхейченко М. А. - Світовий досвід діяльності організацій громадського мовлення як чинник конструювання міжнародного інформаційного простору (2014)
Семчишин С. І. - Суперечливий характер "десуверенізації" міжнародних відносин (2014)
Шаленна Н. М. - Ісламський чинник у сучасній Росії (2014)
Коршун Т. С. - Державні обмеження права на інформацію у сучасному глобалізованому світі (2014)
Ступак Ф. Я. - Благодійність на сторінках періодичних видань (журнал "детская помощь") (2014)
Ріжняк Р. Я. - Еволюція нормативно-правового забезпечення інформатизації наукових бібліотек вишів України в кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2014)
Доценко В. О. - Єврейський національний культурно-релігійний громадський рух в Україні в 1920-ті роки (2014)
Подгайко М. К. - Вивчення самоврядування Маріупольської грецької громади (остання чверть XVIIІ - кінець ХІХ ст.) сучасною українською історичною наукою (2014)
Шипік Н. Ф. - Оргнабір як метод поповнення робочої сили до промислових підприємств донбасу у повоєнний час (2014)
Карпенко В. В. - Лев Платонович Симиренко: життя та діяльність (2014)
Шаповаленко Є. Ю. - Релігія в повсякденному житті населення Чернігівщини в 1941-1943 рр. (2014)
Волгирева Г. П. - Российское землеустройство крестьянских хозяйств в 1906–1917 гг. как становление "родовых поместий" истинных хозяев земли (2014)
Бойко В. А. - Феномен покоління: особливості соціологічної концептуалізації (2014)
Гудзенко О. З. - Сміхова культура як модус соціокультурних трансформацій українського суспільства (2014)
Кавєріна А. С. - Довіра до ЗМІ: мікро- та макрорівень (2014)
Друга міжнародна наукова відео-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Перелік статей за 2014 рік (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Перспективи підвищення антиоксидантного потенціалу натуральної кави (2014)
Карпутина Д. Д. - Обґрунтування перспективи використання цукрового сорго в технології оздоровчих ферментованих напоїв, Фролова Н. Є., Олійник С. І. (2014)
Мардар М. Р. - Маркетинговая среда предприятий про производству сухих завтраков в Украине, Макарь А., Голубёнкова Е. А., Яновская А. И. (2014)
Никичина Т. И. - Влияние солей кальция на гелеобразование биохимически модифицированных пектинових веществ, Безусов А. Т. (2014)
Poltavska O. A. - Effect of functional fiber on viability of lactic acid bacteria and bifidobacteria during storage , Kovalenko N. K. (2014)
Ткаченко Н. А. - Обґрунтування параметрів ферментації молочнорослинних вершків у біотехнології білкових паст для дитячого харчування, Українцева Ю. С., Гросу Є. І. (2014)
Білик О. Я. - Дослідження біологічної цінності альбумінового сиру урда, Дроник Г. В. (2014)
Мусій Л. Я. - Оксидантна стабільність кисло вершкового масла при зберіганні, Цісарик О. Й. (2014)
Пасічний В. М. - М’ясомісткі продукти з буряковим барвником, Тимошенко І.В., Дубковецький І. В. (2014)
Ткаченко О. Б. - Влияние системы защиты виноградника от болезней на качество красных столовых вин в условиях юга Украины , Лозовская Т. С., Шелехов Ю. Н. (2014)
Ткаченко О. Б. - Особенности состава минерального комплекса белых столовых виноматериалов агроклиматической зоны Шабо, Иукуридзе В. Г. (2014)
Антоненко А. В. - Харчова цінність та безпечність локшини з пророщеного зерна пшениці (2014)
Аристова Н. И. - Современные методики для идентификации винодельческой и безалкогольной продукции (2014)
Байрамов Э. Э. - Улучшители, понижающие эластичность и повышающие растяжимость клейковины и теста (2014)
Колтунов В. А. - Господарська і товарознавча оцінка яблук зимових сортів, Метельська Н. С., Бровенко Т. В. (2014)
Осика В. А. - Збереження якості затяжного печива залежно від виду паперових пакувальних матеріалів, Мостика К. В. (2014)
Tatsenko O. A. - Using of marinades in cooking technologies of main-course dishes, Golikova T. P. (2014)
Топчій О. А. - Характеристика вітамінізованих купажів рослинних олій, Котляр Є. О., Кишенько І. І. (2014)
Abstract and references (2014)
Украинские животноводы готовятся к приезду европейских инспекторов (2014)
Тарасенко Л. - Безпека продукції птахівництва, Селіна В., Лізогуб Л. (2014)
Шкурко Т. - Продуктивне використання корів (2014)
Яремчук О. - Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов (2014)
Бикадоров П. - Інбридинг української чорно-рябої молочної худоби та господарськи корисні ознаки тварин (2014)
Кодак Т. - Забійні якості відгодівельного молодняку, одержаного від різних поєднань, Вовк В. (2014)
Павленко О. - Генетичні аспекти резистентності молочної худоби, Бірюкова О. (2014)
Гузєєв Ю. - Симентальська худоба – порода світового значення, Гончаренко І., Вінничук Д. (2014)
Лядський І. - Зв’язок поліморфізмів генів ctsl та mc4r з продуктивними якостями свиней великої білої породи (2014)
Черемисова О. - Ранній онтогенез телиць та їх молочна продуктивність, Крамар Н. (2014)
Айшпур О. - Стрептококоз –проблема сучасного свинарства, Тарасов О., Ничик С. (2014)
Кабмин предлагает Раде разрешить утилизацию отходов животного происхождения физ- и юрлицам (2014)
Скареднов Д. - Вирощуємо м’ясних свиней на соєпродуктах, Цибенко В., Голуб Н. (2014)
Янковська Л. А. - Людський фактор в економіці, Шургот Б. Й., Бобик Ю. В. (2009)
Пирожак Є. К. - Корпоративна культура в системі стратегічного управління, Семенина В. П., Скупейко В. В. (2009)
Коваль З. О. - Аналіз впливу маркетингового менеджменту на визначення стратегії управління підприємством, Малєєва О. О. (2009)
Громяк С. І. - Організаційна культура у підприємстві торгівлі (2009)
Романенко К. М. - Соціально-етичний маркетинг та формування корпоративної організаційної культури (2009)
Олійник Г. Ю. - Удосконалення облікової системи підприємства залізничного транспорту (2009)
Міга В. К. - Особливості підготовки трудових ресурсів в умовах реформування АПК (2009)
Мартинюк В. М. - Теоретичні основи адаптації підприємств до умов конкуренції, Том’юк Г. М. (2009)
Олешко А. А. - Ключові тенденції розвитку організаційної культури в умовах постіндустріалізації, Пивовар В. Я. (2009)
Титаренко В. Є. - Вплив організаційної культури на конкурентоспроможність підприємств (2009)
Лиса О. В. - Проблеми та перспективи використання автоматизованої системи управління у готельно-ресторанному бізнесі, Боднарчук В. Р. (2009)
Фалюта А. В. - Основні підходи до визначення сутності фінансової стабільності банку (2009)
Харчишина О. В. - Властивості організаційної культури: системний підхід (2009)
Лиса О. В. - Проблеми реформування фінансової звітності в Україні, Андрушко Р. П. (2009)
Романів О. В. - Проблеми та перспективи розвитку іпотечних кредитних відносин в Україні (2009)
Дейнега І. О. - Регіональні особливості маркетингового забезпечення інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки, Якубовська Н. В., Кубрак Н. Р. (2009)
Калетнік Г. М. - Теоретична основа права власності в контексті груп підприємств, Ліпкевич С. Я., Візняк Ю. Я. (2009)
Михалюк Н. І. - Шляхи підвищення економічної безпеки підприємств, Михалюк Л. М. (2009)
Семчук Ж. В. - Науковий доробок на рівень сучасних вимог (2009)
Сопільник Л. І. - До питання класифікації заходів адміністративного примусу, Новіков В. В. (2009)
Новіков В. В. - Деякі проблеми в діяльності місцевого самоврядування, Ковальчук Р. Л., Сопільник Р. Л. (2009)
Чистоклєтов Л. Г. - Марнотратне використання паливно-енергетичних ресурсів, як одна із причин вчинення правопорушення у сфері енергозбереження, Крамар Р. І. (2009)
Бренько В. Б. - Організаційна свідомість працівників органів внутрішніх справ як фактор забезпечення гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні (2009)
Хитра О. Л. - Детермінація наркозлочинів, вчинюваних із залученням неповнолітніх. Причини і умови їх вчинення (2009)
Кіцул Ю. С. - Взаємодія та координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування (2009)
Павленко Є. Б. - Особливості удосконалення адміністративно-деліктного законодавства в діяльності митних органів України (2009)
Поповчук С. К. - Міжнародно-правова практика введення адміністративно-правових режимів (2009)
Пісний В. М. - Еволюція діяльності вітчизняних банків та її адміністративно-правове регулювання, Хитра І. Я. (2009)
Гумін О. М. - Особливості кримінологічного аналізу жертв насильницьких злочинів (2009)
Мойсей Л. О. - Реалізація права громадян на житло: проблеми та перспективи, Середа В. В. (2009)
Дубров Я. О. - Про тричасову спіраль соціально-економічної еволюції суспільства, Дорош М. М. (2009)
Бакаєва С. Г. - Значення освіти у формуванні сучасної екологічної свідомості (2009)
Мельничук Н. Ю. - Поняття "злочин" та "покарання" у давньогрецькій філософії права (2009)
Стадник Б. І. - Проблеми метрологічного забезпечення охорони здоров’я, Мідик І. В. (2009)
Шапошнікова Н. В. - Екологічна правосвідомість – необхідний елемент організаційної культури підприємств (2009)
Вишневський Л. - Моніторинг племінної бази спеціалізованого м’ясного скотарства, Войтенко С. (2014)
Волощук В. - Вплив умов утримання на ефективність відгодівлі молодняку свиней, Грищенко Н. (2014)
Костенко О. - Електронна ідентифікація тварин.Законодавство ЄС по зоотехнії, Гуменний В., Скловська С. (2014)
Вакуленко Ю. - Вплив різних джерел освітлення на якість продукції курей-несучок (2014)
Сироватка Д. - Стресостійкість нащадків білого амура, одержаних з дестростованої сперми., Бех В. (2014)
Лесь С. - Відтворення та молочна продуктивність голштинів при утриманні в боксах, Костенко В. (2014)
Дзіцюк В. - Оцінювання чистопородності місцевих бджіл України, Литвинюк О. (2014)
Вдовиченко Ю. - Інтенсивність росту та м’ясна продуктивність південної м’ясної породи худоби (2014)
Москаленко Н. - Вирощування цьоголіток коропа з використанням мікродобрива "Росток" Макро, Базаєва А., Григоренко Т., Гейко Л. (2014)
Щербань Т. - Якість свинини від тварин, помісних з генотипом миргородської породи, Вовк В. (2014)
Шевук Т. - Розвиток та репродуктивність лисиць різних кольорових типів при споживанні кропиви дводомної (2014)
Малюк М. - Клоногенна активність первинної культури фібробластоподібних клітин пупкового канатика лошат (2014)
Лінійчук Н. - Оптимізація методики визначення фторхінолонів у продуктах тваринного походження (2014)
Федорук Р. - Важкі метали у тканинах медоносних бджіл, Романів Л. (2014)
Решетниченко А. - Эффективность сорбции микотоксинов in vitro анальцимосорбентом (2014)
Галузіна Л. - Жирнокислотний склад м’яса чорних африканських страусів за впливу кормової добавки "Гумілід”, Степченко Л. (2014)
Степаненко В. - Використання злаково-бобових силосів для годівлі бугайців (2014)
Титул, зміст (2014)
Шумакова Т. А. - Исследование влияния на производительность процесса виброобработки основных факторов (2014)
Пасюта А. Г. - Определение характера износа режущих элементов почвообрабатывающих машин (2014)
Кожушко Г. М. - Дослідження ресурсних характеристик компактних люмінесцентних ламп при форсованих режимах випробувань, Басова Ю. О., Кислиця С. Г. (2014)
Доценко С. И. - Обоснование метода диалогового управления энергетической эффективностью (2014)
Саблин О. И. - Повышение эффективности рекуперации энергии в системе электротранспорта при ограниченном тяговом электропотреблении (2014)
Мацевитый Ю. М. - Перспективы энерго- и ресурсосбережения на основе интеграционной модели развития территориально-промышленных комплексов, Соловей В. В., Васильев А. И. (2014)
Годик В. А. - Оценка риска промышленных объектов путем структурно-логической декомпозиции предприятий, Зенкин А. С., Тарадай В. И. (2014)
Павленко А. А. - Збагачення хлібобулочних виробів спеціального призначення вітаміном D (2014)
Ковальов О. В. - Визначення раціональних режимів роботи хлібопекарських печей (2014)
Пономаренко Н. О. - Результати досліджень робочого органу машини для внесення добрив (2014)
Склабинский В. И. - Санитарная очистка газовых выбросов от аммиака в производстве кальцинированной соды, Аль Хайят Мохаммед Н. К. (2014)
Бубела Т. З. - Аналіз проблем нормативно-технічного забезпечення виробництва органічної продукції в Україні, Воробець О. В. (2014)
Питак И. В. - Совершенствование производства извести в шахтных печах, Шапорев П. В., Шестопалов А. В., Шапорев В. П. (2014)
Макаренко Д. Н. - Управление качеством композиционного сплава типа спеченный алюминиевый порошок (САП) (2014)
Федотов В. В. - Сучасний стан досліджень оптичних властивостей напівпровідникових матеріалів (2014)
Воденникова О. С. - Исследование теплоемкости многокомпонентных углерод-алюминиевых композиционных материалов (2014)
Abstract and References (2014)
Самойленко В. М. - Моделювання геоелементів стану і суходільних меж хвилеприбійного та прибережного мезогеотонів берегової зони водосховищ (2010)
Тімченко В. М. - Еколого-гідродинамічне районування каскадних долинних водосховищ, Тімченко О. В., Гуляєва О. О., Холодько О. П., Вандюк Н. С. (2010)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологічні підходи до ідентифікації та розмежування мілководної і берегової зон великих рівнинних водосховищ (2010)
Корогода Н. П. - Критерії ідентифікації об’єктів моделювання екомережі в річкових басейнах (2010)
Ободовський О. Г. - Ідентифікація та типологія водних об’єктів Верхньої Тиси, Коноваленко О. С., Розлач З. В., Ярошевич О. Є. (2010)
Явкін В. Г. - Вплив антропогенної перетвореності басейнів подільських приток Дністра на криву спаду паводку, Мельник А. А. (2010)
Гребінь В. В. - Сучасні зміни окремих характеристик дощових паводків на річках України (2010)
Настюк М. Г. - Вплив руслових деформацій на морфо метричні та гідравлічні характеристики русла р. Прут в м. Чернівці за період 1969 по 2009 рр. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Багаторічна динаміка термінів проходження весняного водопілля на річках басейну Десни, Фріндт К. Т. (2010)
Костенюк Л. В. - Формування гідрографічної мережі гірської частини басейну Верхнього Пруту, Смирнова В. Г. (2010)
Манівчук В. М. - Проблема підтоплення гірських населених пунктів Закарпаття малими потоками (2010)
Линник П. М. - Особливості міграцій різних форм металів з донних відкладів за дії деяких чинників середовища, Зубко О. В. (2010)
Жежеря В. А. - Експериментальне дослідження міграції алюмінію з донних відкладів залежно від концентрації розчиненого кисню і величини рH води, Линник П. М. (2010)
Куцевол Н. В. - Флокуляційна активність розгалужених поліакриламідів, Безугла Т. М., Савицький В. М. (2010)
Притула Л. М. - Характеристика середньорічного іонного стоку річки Десна (2010)
Кравчинський Р. Л. - Стік розчинених хімічних речовин з водами р. Інгулець (2010)
Щербак В. І. - Особливості різноманіття альгофлори різнотипних водойм і водотоків Національного природного парку "Прип’ять–Стохід", Майстрова Н. В., Семенюк Н. Є. (2010)
Клоченко П. Д. - Оцінка екологічного стану безстічних озер м. Києва, Медведь В. О., Горбунова З. Н., Іванова І. Ю. Ліліцька Г. Г. (2010)
Пашкова О. В. - Індикація екологічного стану водних об’єктів Південно-Украинського енергокомплексу за зоопланктоном (2010)
Машина В. П. - Мікро- і мезобентос як показник референтних умов у водоймах різного типу (2010)
Іванова Н. О. - "Цвітіння" води в Сасикському водосховище (2010)
Кушнір Н. І. - Еколого-гідрологічна оцінка антропогенно створеної водойми (2010)
Фесюк В. О. - Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип’ять, Полянський С. В. (2010)
Олексийчук Т. В. - Аналіз природної схильності підземних вод басейну Прута до забруднення на тлі топографічної різноманітності території (2010)
Лахай Ю. О. - Екологічна оцінка природних умов басейну річки Турія (2010)
Хільчевський В. К. - Про четверту Всеукраїнську наукову конференцію "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (м. Луганськ, 29 вересня – 2 жовтня 2009 р.), Гребінь В. В., Зубов О. Р. (2010)
Вийшли з друку (2010)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2010)
Самойленко В. М. - Критерії рівня природно-каркасної значущості та стану об’єктів моделювання екомережі в річкових басейнах, Корогода Н. П. (2010)
Лобода Н. С. - Вдосконалення методик прогнозування льодових явищ на річках України на основі методів багатовимірного статистичного аналізу, Сіренко А. М. (2010)
Дубняк С. С. - Екологічні особливості систем берегозахисту на великих рівнинних водосховищах (2010)
Сусідко М. М. - Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень, Лук′янець О. І. (2010)
Гопченко Є. Д. - Дослідження впливу сучасних змін клімату на характеристики максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Прип’ять, Овчарук В. А., Шакірзанова Ж. Р. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Багаторічна динаміка режиму живлення річки Десна, Гребінь В. В. (2010)
Ободовський О. Г. - Гідрометеорологічні умови формування та прогноз максимальних витрат води весняного водопілля у верхній течії р. Чорна Тиса, Курило С. М., Манівчук В. М., Данько К. О., Щегульна Я. О., Ободовський Ю. О. (2010)
Василенко Є. В. - Характеристики весняного водопілля річок Правобережжя Прип’яті та їх сучасні зміни (2010)
Вандюк Н. С. - Динаміка температурних характеристик водних мас Канівського водосховища (2010)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка сучасного льодового режиму басейну річки Південний Буг, Гребінь В. В. (2010)
Осадча Н. М. - Розчинність гумінових кислот у поверхневих водах (2010)
Жежеря В. А. - Форми міграції алюмінію у воді Запорізького водосховища, Линник П. М. (2010)
Ухань О. О. - Інтегральна оцінка якості поверхневих вод басейну Сіверського Дінця (2010)
Аксьом С. Д. - Гідроекологічний стан Карачунівського водосховища, Кравчинський Р. Л., Стефурак О. М. (2010)
Васильчук Т. А. - Компонентный состав растворенных органических веществ поверхностных вод с высокой цветностью, Осипенко В. П. (2010)
Каленіченко К. П. - Дослідження деструкції органічної речовини при варіюванні різних факторів середовища в природній воді за допомогою багатофакторного експерименту (2010)
Гулейкова Л. В. - Особливості розвитку планктонофауни р. Тересви (басейн Тиси) в умовах гідробудівництва (2010)
Меленчук Г. В. - Фітопланктон Дністровського водосховища в період паводку 2008 року, Гуляєва О. О. (2010)
Цапліна К. М. - Функціональна роль макрофітів в екосистемі Київського водосховища, Лінчук М. І. (2010)
Холодько О. П. - Сучасні джерела формування донних відкладів Канівського водосховища (2010)
Морозова А. А. - Взвешенные формы железа и фосфора в воде Киевского водохранилища (2010)
Ганущак М. М. - Алгоритм історико-географічного аналізу басейнової системи р. Стир, Тарасюк Н. А. (2010)
Гребенюк Н. П. - Динаміка температури повітря та опадів у Києві в умовах сучасного клімату (2010)
Філоненко Ю. М. - Особливості розвитку деяких екзогенних рельєфоутворюючих процесів у нижній течії річки Снов, Світлична О. В. (2010)
Вийшли з друку (2010)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2010)
Гребінь В. В. - Методичні аспекти виділення підземної складової у живленні річок, Василенко Є. В. (2010)
Ободовський О. Г. - Розроблення комплексу протипаводкових заходів для задамбового простору урбанізованих територій на водозборах малих гірських водотоків, Онищук В. В., Корнеєв В. М., Тітов К. С. (2010)
Ющенко Ю. С. - Морфологія річки Сірет в межах України, Пасічник М. Д. (2010)
Сусідко М. М. - Багаторічні коливання водності в Україні, Лук’янець О. І. (2010)
Настюк М. Г. - Деякі особливості руслоформування річок басейнів Прута і Сірету за даними експедиційних досліджень та гідрологічних спостережень (2010)
Рахматулліна Е. Р. - Оцінка впливу зарегульованості стоку річок басейну Південного Бугу на характеристики льодового режиму, Гребінь В. В. (2010)
Чорноморець Ю. О. - Оцінка часового розподілу стоку води р. Десна за період весняного водопілля, Лук’янець О. І. (2010)
Приймаченко Н. В. - Оцінювання водності річок Правобережжя Дністра на наступні періоди (2010)
Данько К. Ю. - Типологія та ідентифікація водних об’єктів басейнів річок Сірету та Пруту в межах України, Коноваленко О. С. (2010)
Лобода Н. С. - Оцінка якості води річки Інгул за гідрохімічними показниками, Яров Я. С., Роша К. І. (2010)
Шерстюк Н. П. - Вплив гірничо-збагачувальної промисловості на міграційні властивості головних іонів у поверхневих водах (2010)
Осадча Н. М. - Сорбція гумусових кислот завислими речовинами поверхневих вод, Чернишова Л. О. (2010)
Кравчинський Р. Л. - Характеристика гідроекологічного стану басейну Інгульця, Хільчевський В. К. (2010)
Пилип’юк В. В. - Динаміка хімічного складу води за довжиною річки Псел та оцінка її якості, Лобода Н. С. (2010)
Гірій В. А. - Динаміка забруднення водних ресурсів басейну Дніпра на початку ХХІ століття, Колісник І. А., Косовець О. О., Кузнєцова Т. О. (2010)
Кіптенко Є. М. - Дослідження окремих елементів гідрометеорологічного режиму Українських Карпат, Козленко Т. В., Михайленко Н. М. (2010)
Уліганець С. І. - Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних вод України для бальнеологічних потреб, Кулініч М. Т. (2010)
Міхно О. Г. - Особливості шифрування геопросторових даних для передавання по відкритих каналах зв’язку, Камінський В. М (2010)
Про міжнародну конференцію ”Глобальні та регіональні зміни клімату” (2010)
Вийшли з друку (2010)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2010)
Вадим Пінцак - Сербський національно-визвольний рух 60-70 – х рр. XIX ст. у громадсько-політичній думці Російської імперії (2013)
В’ячеслав Магась - Діяльність організацій Всеросійського академічного союзу в Харкові (1905-1908 рр.) (2013)
Віктор Дроздов - Слов’янська проблематика на сторінках російських журналів "Время" та "Эпоха" (2013)
Юлія Магась-Демидас - Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. (2013)
Ігор Піддубний - Органи влади та державне управління на Буковині в період розпаду Австро-Угорщини та інтегрування краю до складу "Великої Румунії" (1918-1922 рр.) (2013)
Микола Глібіщук - Особлива нарада при Головнокомандувачі Збройних Сил Півдня Росії (лютий-грудень 1919 р.) (2013)
Вадим Пінцак - Еволюція німецького питання у зовнішній політиці західних держав та СРСР у період Другої світової війни, Ольга Онутчак (2013)
Антон Галушка-Адайкін - Реформування індонезійського суспільства в контексті зміцнення режиму "Нового Порядку" (кінець 60-х рр. – перша половина 70-х рр. ХХ ст.) (2013)
Володимир Клапчук - Виробництво будівельних матеріалів, скла та солі на Гуцульщині в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст. (2013)
Світлана Баханова - Радянсько-югославський конфлікт 1948-1956 рр. у шкільних підручниках з історії наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2013)
Андрій Горук - Стратегічні політичні моделі щодо регіону Близького Сходу адміністрації Дж. Буша-старшого) (2013)
Ігор Піддубний - Румунські праві на Буковині (Огляд книги Раду Флоріана Бружі "Extrema dreapta оn Bucovina") (2013)
Александр Сыч - Рец. на кн: История мировых цивилизаций: учебное пособие / коллектив авторов; под науч. ред Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. – 464 с. (2013)
Інформація для авторів (2013)
Янковська Л. А. - Завдання і можливості енергетичного забезпечення України, Шургот Б. Й. (2010)
Сопільник Л. І. - Державна системи організації безпеки дорожнього руху (2010)
Юзевич В. М. - Нормативно-правові підходи до екологічної безпеки регіону, Чабан О. П. (2010)
Szulc T. - Studia doktoranckie w strategii procesu Bolońskiego (2010)
Банах Ю. В. - Елементи управління ризиками у діяльності суб’єктів підприємництва, Слобода Л. Я., Вовк С. М. (2010)
Купчак Б. Ф. - Міжбюджетні відносини в Україні: стан та перспективи (2010)
Карвацька З. З. - Проблема визнання у міжнародному праві (2010)
Дронь Є. В. - Роль трудового потенціалу регіону в процесі побудови конкурентоздатності підприємства (2010)
Дронь В. С. - Державні статистичні спостереження в Україні та Республіці Білорусь: спільні традиції та нові тенденції, Дронь Є. В. (2010)
Мруґала К. - Креативна діяльність автора при самовираженні (2010)
Andruszko L. - Wartość dodana jako instrument rynkowy polityki leśnej w ochronie środowiska naturalnego (2010)
Сопільник Р. Л. - Проблемні питання розслідування легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Бунда О. М. Бойко Р. В. - Види рішень у внутрішньому аудиті (2010)
Вирста М. Я. - Методи оцінки фінансового стану банку та подолання фінансової кризи (2010)
Воронко О. С. - Концептуальна модель економічного аналізу в умовах ринку (2010)
Грицанюк В. В. - Соціальна структурованість як фактор політичного життя, Процик О. С. (2010)
Дмитрів Х. В. - Мовна політика в Україні: стан та напрями оптимізації (2010)
Єсімов С. С. - Філософія управління економікою засобами права (2010)
Зазвонова Л. О. - Розвиток перестрахування як засіб забезпечення стабілізації страхового ринку, Погожа Н. В. (2010)
Кобрин Л. М. - Аналіз чинників, що формують ефективність функціонування молокопереробних підприємств (2010)
Ковалів М. В. - Підстави застосування адміністративних стягнень (2010)
Крамар Р. І. - Адміністративно-правова характеристика правопорушень, вчинених у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2010)
Кушнір Н. О. - Україна у сучасному вимірі транскордонного співробітництва. нові можливості для карпатського регіону (2010)
Микитів О. Ю. - ЗМІ як засіб впливу на культуру та свідомість людини (2010)
Михалюк Н. І. - Вища освіта і наука – пріоритетні сфери розвитку суспільства у XXI столітті, Михалюк Л. М., Балаш Л. Я. (2010)
Мойсей Л. О. - Житло як основа стабільності суспільства (2010)
Ніщик Т. О. - Простір міста та альтернативи його розвитку (2010)
Новіков В. В. - Ризик як підстава захисту майнових інтересів громадян – учасників ДТП, Борбуляк М. М. (2010)
Пилип Г. С. - Україна в системі міжнародних політичних відносин (2010)
Плукар В. В. - Принципи забезпечення адміністративно-правового захисту учасників виборів в Україні (2010)
Щур Б. В. - Сутність та особливості правових режимів, Поповчук С. К. (2010)
Романів О.В. - Вплив інвестицій на аграрний сектор економіки у Львівській області (2010)
Романюк М. А. - До питання про правові механізми забезпечення мовних прав громадян України (2010)
Сидорчук Н. В. - Міжнародна інтеграція в Європі. Місце України в ЄС, Семчук Ж. В. (2010)
Скорик Г. І. - Сучасна економічна криза в Україні: передумови, прояви і ризики, Барінов В. В. (2010)
Сметанко О. В. - Класифікація стандартів внутрішнього аудиту та їх значення в акціонерних товариствах в Україні (2010)
Смоляк О. Є. - Система місцевих органів виконавчої влади та її особливості (2010)
Совершенна І. О. - Проблеми та перспективи комерціалізації знань і технологій в університетах (2010)
Стародубцева Т. Л. - Контроль органами внутрішніх справ за дотриманням адміністративного законодавства суб'єктами господарської і підприємницької діяльності в Україні: постановка проблеми (2010)
Стасюк Н. В. - Товарооборот та фінансові показники торговельного підприємства (2010)
Телефанко Б. М. - Протидія рецидивній злочинності в Україні (2010)
Пісний В. М. Хитра І. Я. - Адміністративно-правове регулювання механізму фінансової звітності банківської діяльності в Україні (2010)
Хитра О. Л. - Державний контроль та нагляд у протидії оперативними підрозділами ОВС наркозлочинам, які вчинюються із залученням неповнолітніх (2010)
Хімченко А. М. - Концепція реалізації монетарних інструментів фінансової політики в Україні, Коршунова О. О. (2010)
Храпкіна В. В. - Податкове планування в системі забезпечення фінансової безпеки (2010)
Чистоклетов Л. Г. - Адміністративний договір як одна із форм діяльності місцевих органів виконавчої влади, Кіцул Ю. С. (2010)
Крап Н. П. - Інтернет–маркетинг в управлінні туристичним бізнесом, Юзевич В. М. (2010)
Яременко Л. М. - Оцінка доходів і витрат у концепції фінансового результату підприємства (2010)
Яремко В. Я. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність воєнізованої охорони на залізничному транспорті (2010)
Гумін О. М. - До питання про використання можливості запобігання насильницькій поведінці особи ЗМІ (2010)
Андруневчин О. М. - Адміністративно-правовий статус іноземних громадян, осіб без громадянства та біженців як учасників адміністративного судочинства в Україні (2010)
Муравка В. П. - Лінгвістично-правова характеристика понять "реконструкція”, "перепланування” та "переобладнання” приміщень житлового фонду (2010)
Ладика Ю. В - Історія становлення та розвитку забезпечення соціальних гарантій працівників органів внутрішніх справ (2010)
Нічога В. - Діагностика техногенних джерел електромагнітного поля при визначенні загроз для довкілля, Ґрудзінський Е., Сопільник Л., Круцик Л. (2010)
Візняк Ю. Я. - Проблеми зайнятості населення у Мостиському районі Львівської області (2010)
Гелетій Ю. І. - Проблеми інноваційного розвитку промисловості карпатського регіону (2010)
Щеглюк С. Д. - Проблеми функціонування малих міст регіону та пошук шляхів їх вирішення, Вишиванюк М. М. (2010)
Прокопюк О. М. - Демореальність України й Польщі як індикатор способу життя (2010)
Сорока С. О. - Порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих іноземних держав щодо протидії контрабанді наркотичних засобів (2010)
Йосипів Ю. Р. - Формування психологічної готовності працівників ОВС до діяльності в екстремальних ситуаціях (2010)
Важинський Ф. А. - Розвиток підприємницької діяльності в регіоні, Колодійчук А. В., Яремко А. Ю. (2010)
Троцюк А. - Законність і правопорядок як основні ознаки правової держави, Телефанко Б. М. (2010)
Титаренко В. Є. - Вплив європейського досвіду управління упаковкою та її відходами на вітчизняне законодавство (2010)
Чучко О. П. - Розвиток та стан іпотечного кредитування в Україні, Гізатулліна О. М. (2010)
Шеремета О. - Сучасна українська національна ідея і безпека держави (2010)
Микитюк М. - Адміністративний примус у структурі владних повноважень державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України, Іваха В. О. (2010)
Ліпкевич С. Я. - Аналіз переваг та недоліків економічної інтеграції України в єдиний економічний простір (2010)
Даниленко Н. Б. - Шляхи вдосконалення монетарної політики НБУ на сучасному етапі (2010)
Новіков В. В. - Ризик як підстава захисту майнових інтересів громадян – учасників ДТП, Борбуляк М. М. (2010)
Крикавський Є. В. - Сучасна трансформація ринку логістичних послуг, Васелевський М., Галелюк М. М. (2010)
Самченко М. Ю. - Неповнолітній як об’єкт охорони у сімейно-побутових відносинах (2010)
Фалович В. А. - Планування операцій і продаж в ланцюгу поставок (2010)
Васильців Н. М. - Особливості проектування ланцюга поставок у В2В-секторі (2010)
Середа В. В. - Теоретичні питання класифікації публічної скарги (2010)
Маринюк М. В. - Боротьба з корупцією в органах виконавчої влади (2010)
Баїк О. І. - Теоретичні аспекти адміністративно-правового регулювання застосування публічних атрибутів і символів Української держави (2010)
Марчук В. І. - Встановлений порядок управління: суперечності національного законодавства (2010)
Дейнега О. В. - Маркетингові аспекти формування дизайну товару, Дейнега І. О. (2010)
Якубовська Н. В. - Ринкова верифікація маркетингових факторів впливу на картоплярство регіону (2010)
Колесницький О. К. - Дослідження впливу типу метрики на точність кластерізації нейронною мережею Кохонена у задачі медичного діагностування за аналізом крові, Журавська Ю. О. (2014)
Роїк О. М. - Методи та засоби інваріантної електропунктурної діагностики біологічних систем, Лисак Н. В., Міронова Ю. В. (2014)
Бісікало О. В. - Порівняльний аналіз систем людино-машинної взаємодії, Лісовенко А. І. (2014)
Боцула М. П. - Новий метод та інформаційна технологія обробки даних для управління якістю електронних навчальних курсів, Моргун І. А. (2014)
Володарський Е. Т. - Применение робастных методов при оценивании результатов экспериментальных исследований, Кошевая Л. А. (2014)
Савенко О. С. - DNS-метод виявлення бот-мереж, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2014)
Савенко О. С. - Модель процесу діагностування комп’ютерних систем на наявність поліморфного та метаморфного програмного коду, Лисенко С. М., Нічепорук А. О. (2014)
Софина О. Ю. - Метод стиснення зображень на основі паралельного алгоритму JPEG, Лозун А. В. (2014)
Ткаченко О. М. - Метод підвищення швидкості пошуку фрагменту аудіозапису із застосуванням KD-дерев, Грійо Тукало О. Ф. (2014)
Азаров О. Д. - Обмеження адитивних співвідношень при порозрядній потоковій обробці в АМ-системах числення, Черняк О. І. (2014)
Філинюк М. А. - Пасивний імітансний LC-логічний елемент АБО-НІ, Ліщинська Л. Б., Войцеховська О. В., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Яровий А. А. - Паралельно-ієрархічні мережі на основі формування нормуючого рівняння з контрольованим навчанням для класифікації зображень профілю лазерного променя, Тимченко Л. І., Матейчук М. С. (2014)
Самойленко В. М. - Географічні інформаційні системи: проектування з прикладами з міжнародного гідроекологічного співробітництва (2011)
Цапліна К. М. - Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю, Лінчук М. І. (2011)
Сидоренко М. В. - Фітоіндикація як метод визначення гідрогеологічного режиму ландшафту (2011)
Ємчук Т. В. - Оцінка захищеності підземних вод: методологічні аспекти і практичне застосування (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка припливу прісних вод до Куяльницького лиману, Гриб О. М., Сіренко А. М. (2011)
Смірнова В. Г. - Палеорусла в долинах річок України (2011)
Тавров Ю. С. - Сніголавинний режим Українських Карпат, Грищенко В. Ф. (2011)
Вандюк Н. С. - Управління тепловим (термічним) режимом Канівського водосховища (2011)
Василенко Є. В. - Закономірності внутрішньорічного розподілу стоку річки Стир та особливості його змін, Дутко В. О., Коноваленко О. С., Данько К. Ю. (2011)
Кравчинський Р. Л. - Про гідроекологічне районування басейну р. Інгулець, Хільчевський В. К. (2011)
Іванок Д. В. - Комплексна оцінка якості поверхневих вод басейнової геосистеми Десни за критеріями водно-якісної параметрично-інтегральної стійкості, Самойленко В. М. (2011)
Линник П. М. - Молекулярно-масовий розподіл гумусових речовин залежно від рН та їхньої концентрації у воді, Іванечко Я. С., Линник Р. П., Запорожець О. А. (2011)
Шерстюк Н. П. - Прогнозування мінералізації та вмісту головних іонів у воді водойми хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас) (2011)
Жежеря В. А. - Співіснуючі форми алюмінію у воді Килійської дельти Дунаю, Линник П. М. (2011)
Гуляєва О. О. - Роль Дністровського гідровузла у формуванні кисневого режиму річки (2011)
Безугла Т. М. - Видалення йонів міді при флокуляції водних Cu2+-вмісних мінеральних дисперсій в присутності розгалужених поліакриламідів, Куцевол Н. В., Савицький В. М., Безуглий М. Ю., Гріщенко Л. М. (2011)
Соловей Т. В. - Залізо у ґрунтових водах болотних ландшафтів (2011)
Морозова А. А. - Особенности формирования гидрохимического режима р. Припять и ее основных правобережных притоков в летне-осенний период (2011)
Пашкова О. В. - Внутрішньосезонна та внутрішньодобова динаміка пелагічного зоопланктону у верхній частині Канівського водосховища (2011)
Плігін Ю. В. - Вплив гострої гіпоксії на стан макрозообентосу Київського водосховища взимку 2009–2010 рр., Беляєв В. В., Каленіченко К. П., Матчинська С. Ф., Железняк Н. І., Короткевич Т. М. (2011)
Щербак В. І. - Особливості розвитку літнього фітопланктону в умовах аномального температурного режиму, Задорожна Г. М., Каленіченко К. П. (2011)
Осипенко В. П. - Порівняння вмісту вуглеводів і білковоподібних речовин у воді річок басейну р. Прип’яті та Київського водосховища залежно від концентрації гумусових речовин, Васильчук Т. О., Євтух Т. В. (2011)
Федоненко О. В. - Еколого-біохімічні показники тканин та органів основних видів хижих риб Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В. (2011)
Уліганець С. І. - Особливості, проблеми і перспективи використання мінеральних лікувальних вод Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну в межах України, Кулініч М. Т. (2011)
Український варіант Універсальної десяткової класифікації (УДК), 2010 р. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Дубняк С. С. - Еколого-гідроморфологичний аналіз структурно-функциональних особливостей берегової зони рівнинних водосховищ (2011)
Ободовський О. Г. - Роль транспорту наносів при оцінці гідроморфологічного стану гірських річок (на прикладі річок басейну Латориці), Онищук В. В., Розлач З. В., Коноваленко О. С. (2011)
Линник П. М. - Особливості міграції алюмінію в системі "донні відклади – вода” залежно від величини рН води і вмісту в ній фульвокислот (експериментальне дослідження), Жежеря В. А. (2011)
Онищук В. В. - Принципи функціонування відкритих динамічних систем у контексті управління русловими процесами (2011)
Лобода Н. С. - Оцінка характеристик посушливості Закарпаття в сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління), Хохлов В. М., Божок Ю. В. (2011)
Гопцій М. В. - Дощові паводки в Українських Карпатах та їх розрахункові характеристики, Гопченко Е. Д. (2011)
Пасічник М. Д. - Тенденції антропогенних змін русла та заплави Верхнього Сірету (2011)
Дараган С. В. - Еколого-гідрологічні показники озера Райдужне (Київ) (2011)
Гребінь В. В. - Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України), Колєснікова А. Г. (2011)
Шерстюк Н. П. - Гідрохімія водоймищ хвостосховищ Криворізького залізорудного басейну (2011)
Жежеря В. А. - Форми знаходження алюмінію у донних відкладах Київського і Канівського водосховищ та р. Інгулець, Линник П. М. (2011)
Винарчук О. О. - Характеристика гідрохімічного режиму річок Сула, Псел і Ворскла (2011)
Гузієнко І. А. - Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками, Савицький В. М. (2011)
Ігнатенко І. І. - Вміст та форми міграції молібдену у воді та донних відкладах Канівського водосховища та скидного каналу ТЕЦ № 5 (2011)
Забокрицька М. Р. - Міждержавне співробітництво з моніторингу та управління водними ресурсами р. Західний Буг (2011)
Басюк Т. О. - Моделювання та прогнозування еколого-гідрологічного стану водосховищ малих ГЕС на р. Південний Буг (2011)
Гопченко Є. Д. - Проблеми ефективного управління водними ресурсами закритих лиманів-водосховищ північно-західного Причорномор’я, Шакірзанова Ж. Р., Шаменкова О. І. (2011)
Хільчевський В. К. - Аналіз підготовки спеціалістів вищої кваліфікації з гідрології та метеорології в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1993-2011 рр.), Гребінь В. В. (2011)
Хільчевський В. К. - Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2000-2010 рр. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Горчакова Н. О. - Серцеві глікозиди: перспективи створення інотропних засобів (Огляд літератури) (2014)
Гарник Т. П. - Комплексная фитотерапия пациентов с диарейным синдромом: современные тренды этиопатогенеза и эффективного лечения и медицинской реабилитации, Тєрьошин В. О., Пересадін М. О., Соцька Я. А., Кривуля І. Г., Семко Г. М. (2014)
Іванова Л. М. - Обгрунтування перспектив застосування фітозасобів у медичній реабілітаціі хворих на негоспітальну пневмонію, сполучену зі стеатозом печінки, Разумний Р. В. (2014)
Юган Я. Л. - Динаміка показників циркулюючих імунних комплексів при застосуванні комбінації сіріну та лікопіду в комплексі медичної реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, після перенесеного інфекційного мононуклеозу на тлі нейроциркуляторної дистонії, Соцька Я. А. (2014)
Разумний Р. В. - Ефективність фітозасобів у медичній реабілітації хворих на негоспітальну пневмонію в поєднанні зі стеатозом печінки (2014)
Труняков М. В. - Вплив дериватів дріжджової рибонуклеїнової кислоти в комбінації з метаболічно активним препаратом Гепа-Мерц на показники системи інтерферону у хворих на хронічний токсичний гепатит, сполучений з хронічним обструктивним захворюванням легень (2014)
Марушко Ю. В. - Характеристика мукозального імунітету у дітей з повторними респіраторними захворюваннями на фоні хронічного тонзиліту, Мовчан О. С. (2014)
Бибик В. В. - Вплив сучасного комбінованого фітозасобу Сіріну на показники перекисного окислення ліпідів при лікуванні жінок, хворих на цервікальну інтраепітеліальну неоплазію на тлі захворювань гепатобіліарної системи (2014)
Семенова С. В. - Вирішення проблем хронічного некаменевого холециститу (2014)
Пилипчук В. С. - Гриценко О. М., Тодорова В. І., Моспан І. В., Постоєнко Н. М., Виборнова В. К. Від легенди до сучасного наукового обгрунтування використання рослин у виробництві функціональних харчових продуктів – фітоконцентратів "Екомед" (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства, Попова Т. П., Попова Н. В., Аммосов О. С., Діхтярьов С. І., Маслова Н. Ф. (2014)
Цуркан О. О. - Корабльова О. А. Вітекс священний (Vitex Agnus-Castus L.) та Вітекс коноплевидний (V. Cannabifolia Sieb.) – перспективні лікарські рослини (Огляд літератури), Ніженковська І. В., Ющишена О. В. (2014)
Зотікова О. А. - Основні параметри стандартизації листя петрушки кучерявої, Кисличенко В. С., Вельма В. В., Журавель І. О. (2014)
Кацуба І. К. - Мінеральні речовини листя, квіток і коренів Tussilago Farfara, Кисличенко В. С., Новосел О. М. (2014)
Зайченко Г. В. - Ефективність гомеопатичного препарату на основі екстракту цикламену європейського для профілактичного лікування алергічних захворювань, Колос О. М., Брюханова Т. О. (2014)
Криворучко О. В. - Визначення вмісту аскорбінової кислоти в плодах шипшини (2014)
Бурда Н. Є. - Визначення стероїдних сполук у сировині півонії лікарської сортів "Alba plena" та "Rosea plena" (2014)
Гур’єва І. Г. - Вивчення стероїдних сполук та коренів тифону (2014)
Дегтярьова К. О. - Визначення вмісту ліпофільних речовин в екстрактах м’якоті гарбуза, Вишневська Л. І., Бісага Є. І. (2014)
Інформація про конференції у 2014 році (2014)
Інформація для авторів (2014)
Омельчук С. Т. - Гиполипидемический эффект куркумина: молекулярные и клеточные механизмы действия, Великая Н. В., Залесский В. Н. (2014)
Мхітарян Л. С. - Біохімічні предиктори гіпертрофії лівого шлуночка серця у хворих на гіпертонічну хворобу, Євстратова І. Н., Орлова Н. М., Купчинська О. Г., Василинчук Н. М., Дроботько Т. Ф. (2014)
Колесник Ю. М. - Механізми розвитку ендотеліальної дисфункції та пошук ендотеліопротекторів, Чекман І. С., Мазур І. А., Белєнічев І. Ф., Горчакова Н. О., Нагорна О. О. (2014)
Мохорт Н. А. - Синтез "гибридных " молекул на основе известных субстанций — перспективный путь создания леккарственных препаратов с поливалентной фармакологической активностью, Серединская Н. Н., Киричок Л. М., Фиалков Ю. А., Липтуга Н. И. (2014)
Гайко Г. В. - Сучасні уявлення про стовбурові клітини та перспективи їх застосування в ортопедо-траівматологічній клініці (2014)
Поліщук М. Є. - Нейротравматологія — актуальна складова науки про травму (2014)
Харьков Л. В. - Порівняння результатів одномоментного та багатоетапного первинного хірургічного лікування дітей з наскрізними однобічними незрощеннями верхньої губи, носа, альвеолярного відростка, твердого та м’якого піднебіння, Вишпінський І. М. (2014)
Сердюк А. М. - Обґрунтування розробки нової класифікації суб’єктів господарювання в Україні за ступенем ризику для санітарного та епідемічного благополуччя населення, Махнюк В. М. (2014)
Караченцев Ю. И. - Тенденции развития эндокринологии в Украине за 2009-2013 гг., Беловол А. Н., Лазоришинец В. В., Горбань А. Е. (2014)
Гринь В. К. - Сравнительная оценка эффективности трансэндокардиального и интракоронарного введения аутологичных мезенхимальных стволовых клеток пациентам с рефрактерной стенокардией, Эстрин С. И., Михайличенко В. Ю., Кравченко Т. В. (2014)
Грижак І. Г. - Ефективність використання препарату рибонуклеїнової кислоти при імунореабілітації ВІЛ-інфікованих осіб, Дикий Б. М., Ткачук Л. В., Ткачук З. Ю. (2014)
Пасечникова Н. В. - Влияние двухнедельной тампонады перфторорганическими соединениями на ультраструктуру сетчатки глаз кроликов, Жмурик Д. В., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Милиенко М. В. (2014)
Уманец Н. Н. - Ультраструктурные изменения сосудистой оболочки и сетчатки глаза кролика непосредственно после воздействия различных режимов высокочастотной электросварки биологиченских тканей, Науменко В. А., Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Назаретян Р. Э. (2014)
Запорожан В. Н. - Уровень метилированной ДНК гена SFRP5 в опухоли как маркер для диагностики и прогнозирования риска развития рака молочной железы, Бубнов В. В., Маричереда В. Г., Петровский Ю. Ю., Андронов Д. Ю. (2014)
Безруков В. В. - В. П. Войтенко. Онкологія - XXI. Книга про смуток і надію.- Київ. Вид-во "Фенікс", 2014.- 152 с. (2014)
Червяк П. І. - Ю. И. Кундиев. Институт сквозь призму эпох.- Київ: ВД "Авіцена", 2014.- 352 с. (2014)
VI міжнародний конгрес неонатологів України "Актуальні питання неонатології" (Київ, 17-18 вересня 2014 р.) (2014)
V з’їзд ГО "Українська гастроентерологічна асоціація" (Київ, 18-19 вересня 2014 р.) (2014)
XV Національний конгрес кардіологів України (Київ, 23-25 вересня 2014 р.) (2014)
Академіку НАМН України П. Д. Фоміну — 75 років (2014)
Члену-кореспенденту НАН та НАМН України Л. В. Усенко — 80 років (2014)
Члену-кореспонденту НАМН України Ю. М. Соколову — 70 років (2014)
Олена Михайлівна Лук’янова (2014)
Ющенко Ю. С. - Руслознавчі аспекти сталого розвитку (на прикладах річок Передкарпаття), Кирилюк А. О., Караван Ю. В., Пасічник М. Д., Паланичко О. В. (2011)
Самойленко В. М. - Модельна параметризація компонентів параметричної стійкості басейнової геосистеми та її надійності, Іванок Д. В. (2011)
Лобода Н. С. - Стан водних ресурсів р. Дністер за сценаріями глобального потепління, Дорофєєва В. П. (2011)
Гопций М. В. - Методика розрахунку максимального стоку дощових паводків на річках Прикарпаття, Гопченко Е. Д. (2011)
Явкін В. Г. - Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень, Мельник А. А. (2011)
Лобода Н. С. - Використання методів багатовимірного статистичного аналізу в гідрологічних прогнозах льодових явищ (на прикладі річок Дністер та Тілігул), Сіренко А. М. (2011)
Мельник С. В. - Расчет стока взвешенных наносов на подольских притоках Днестра (2011)
Дутко В. О. - Із досвіду ідентифікації параметрів математичної моделі дощового стоку в залежності від орографії місцевості, Сосєдко М. М. (2011)
Порхун Є. І. - Динаміка гідрокліматичних показників та прояв катастрофічних паводків на річках басейну Дністра за період 1955-2008 рр., Сніжко С. І. (2011)
Москаленко С. О. - Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках Правобережжя Прип’яті (2011)
Рахматулліна Е. Р. - Дослідження багаторічної динаміки товщини льодового покриву річок басейну Південного Бугу, Гребінь В. В. (2011)
Василенко Є. В. - Аналіз факторів формування весняного водопілля на річках Правобережжя Прип’яті (2011)
Шумов С. М. - Гідрохімічна інформація й стан поверхневих вод, Терлик Т. А., Вишар І. С. (2011)
Хільчевський В. К. - Характеристика гідрохімічного режиму річок басейну Дністра, Гончар О. М. (2011)
Тімченко В. М. - Основні фактори погіршення екологічного стану пониззя Дніпра, Гільман В. Л., Коржов Є. І. (2011)
Дараган С. В. - Озеро Синє – еколого-гідрологічні характеристики (2011)
Яцик А. В. - Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та Україні, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2011)
Косяк Д. С. - Еколого-економічна оцінка ефективності заходів щодо упорядкування водоохоронних зон на прикладі річки Лютиця (Українського Полісся) (2011)
Соловей Т. В. - Застосування методів дистанційного зондування для ідентифікації перезволожених територій (2011)
Киналь О. В. - Особливості ходу опадів упродовж теплого періоду в Чернівцях (2000-2010 рр.) (2011)
Пясецька С. І. - Етапи змін величини добового максимуму опадів у місяці холодного періоду року та центральні місяці весняного та осіннього сезонів протягом другої половини XX - початку XXI століття у західній частині Кримських гір (2011)
Хільчевський В. К. - Про роботу п’ятої всеукраїнської наукової конференції "Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія" (22-24 вересня 2011р., м. Чернівці), Гребінь В. В., Ющенко Ю. С. (2011)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2011)
Шевчук Л. - Співпраця заради високої мети, Янковська Л. (2010)
Янковська Л. - Висвітлення регіональних виборів 2010 року в Україні у світових Мас-медіа (2010)
Горбонос Ф. - Інтернет – засіб дистанційного навчання: пошук, задуми і проблеми, Павленчик А., Павленчик Н. (2010)
Гальків Л. - Людський капітал та його втрати: понятійно-термінологічний апарат (2010)
Гузар У. - Філософські підходи до дослідження і оцінки особливостей трудової діяльності, Шевчук А. (2010)
Орлова О. - Фінансово-економічна криза як фактор забезпечення інвестиційної діяльності регіону, Чорний Р. (2010)
Гринкевич С. - Комплексний організаційно-функціональний підхід до дослідження організаційно-економічного механізму управління соціально-економічним розвитком регіону, Демидюк О. (2010)
Пинда Ю. - Стратегічні пріоритети розвитку будівельного комплексу регіону (2010)
Козак М. - Сучасні тенденції розвитку промисловості будівельних матеріалів Львівської області (2010)
Синюра-Ростун Н. - Особливості матеріального забезпечення мережі закладів шкільної освіти регіону (2010)
Папп Н. - Проблеми активізації інноваційної діяльності (на прикладі Карпатського регіону) (2010)
Шевчук Я. - Роль ретроспективних досліджень у виявленні сучасних проблем розвитку автотранспортної інфраструктури, Процик О. (2010)
Зборовська Т. - Понятійно-термінологічна система "мобільний зв'язок" та її роль в економічній науці (2010)
Смирнова Е. - Некоторые аспекты оценки развития региональной инновационной системы (2010)
Візняк Ю. - Демографічні індикатори суспільного розвитку прикордонних територій Львівської області (2010)
Важинський Ф. - Аналіз рівня економічного розвитку сільських територій Карпатського регіону, Колодійчук А., Галелюк М. (2010)
Кушнір Ю. - Фінансова незалежність: економічний та психологічний аспекти, Молнар О., Колодійчук А. (2010)
Іващук О. - Методи управління відсотковим ризиком на підприємствах газової промисловості (2010)
Плукар Л. - Розвиток банківської системи України: регіональні особливості (2010)
Ганчин Б. - Характеристика категорії "конкурентоспроможність" та взаємозв’язок між її рівнями (2010)
Костюк О. - Маркетингові і логістичні підходи в ефективному функціонуванні підприємства, Ільчишин Р., Нікшич С. (2010)
Петецький І. - Часовий аналіз взаємодій підприємств на ринку логістичних послуг як елемент процедури оцінювання, Сорока М. В., Васелевський М. (2010)
Скупейко В. - Теоретичні засади та зміст поняття інвестицій (2010)
Кузяк В. - Стратегія обслуговування клієнтів у створенні конкурентних переваг підприємства (2010)
Павленчик Н. Ф - Виборність управлінських структур кооперативу в ринкових умовах, Павленчик Н. (2010)
Сопільник Л. - Загальні принципи діяльності адвокатів, Микитюк М., Заяць Р. (2010)
Щур Б. - Забезпечення громадської безпеки в м. Львові за допомогою автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "безпечне місто", Гладун Ю. (2010)
Гарасимів Т. - Соціальна відповідальність в правоохоронних органах: філософсько-правове розуміння, Кочко С. (2010)
Гмурковська Н. - Досвід програми "прозора Польща" для розвитку місцевого самоврядування і громадянської активності в Україні, Каспрук І. (2010)
Ковальчук В. - Нормативне визначення та кримінально-правові ознаки злочинної організації (2010)
Кулинич Н. - Сутність законних інтересів громадян України в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (2010)
Остапенко О. - Про засоби і заходи забезпечення функції захисту учасників адміністративно-юрисдикційного процесу, Сидорчук О. (2010)
Токарська А. - Комунікативна раціональність у діяльності державного обвинувача (2010)
Зьолка В. - Адміністративно-правове регулювання проходження служби в державній прикордонній службі України (2010)
Купчак Б. - Корпоративні права та їх застосування в господарській діяльності, Гачак-Величко Л. (2010)
Томюк І. - Проблеми підвищення загального рівня правової свідомості та правової культури студентів України, Пулин О. (2010)
Паньонко І. - Злочини та покарання Козацької доби, Струс В. (2010)
Плукар В. - Центральна виборча комісія України як суб’єкт провадження у справах про оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій під час проведення виборів (2010)
Сидор В. - Методологічні основи земельного законодавства України (2010)
Ковалів М. - Щодо питань кваліфікації адміністративних проступків, підвідомчих органам внутрішніх справ, Середа В. (2010)
Сопільник Р. - Фінансовий моніторинг у боротьбі з відмиванням коштів, здобутих злочинним шляхом (2010)
Новіков В. - До питання ефективності діяльності місцевих органів виконавчої влади України, Іщенко Л. (2010)
Марко С. - Питання відмежування фальшивомонетництва від шахрайства (2010)
Чистоклетов Л. - Щодо застосування органами внутрішніх справ заходів адміністративної відповідальності за порушення у сфері господарської і підприємницької діяльності, Стародубцева Т. (2010)
Телефанко Б. - Вплив соціальної адаптації осіб, звільнених від відбування покарання, на рівень рецидивної злочинності в Україні, Логін В. (2010)
Ярема О. - Організація та забезпечення охорони громадського порядку на об’єктах залізничного транспорту (2010)
Єсімов С. - Правовий менеджмент профілактичної діяльності міліції в аспекті філософії права (2010)
Квак В. - Роль Кабінету міністрів України в регулюванні діяльності митних органів в аспекті конституційних змін (2010)
Березовська І. - Адміністративно-правове регулювання інформаційної взаємодії органів виконавчої влади з громадянами: постановка проблеми (2010)
Смоляк О. - Правові засади визначення професійної та службової таємниці у контексті доступу до публічної інформації (2010)
Камінський М. - Держава та право в умовах глобалізації: до дефініції та історії питання, Занік Ю., Пастрюліна Т. (2010)
Процик В. - Забезпечення оперативно-службової діяльності прикордонних військ України в українському законодавстві (2010)
Бахмат І. - Особливості засобів забезпечення режиму виконання і відбування покарань (2010)
Павленко Є. - Функції митного контролю як складові профілактики в діяльності митних органів (2010)
Крамар Р. - Профілактика правопорушень, що вчиняються у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2010)
Поповчук С. - Адміністративно-правові режими в практичній діяльності правоохоронних органів (2010)
Хитра І. - Проблеми адміністративно-правового забезпечення банківської діяльності в Україні (2010)
Турчин Ю. - Історична та соціальна обумовленість виникнення контрабанди на території сучасної України (2010)
Мойсей Л. - Проблеми правового регулювання фінансування будівництва житла для військовослужбовців (2010)
Целуйко М. - Професіонально-правова культура працівників правової сфери суспільних відносин (2010)
Сай Н. - Становлення і розвиток митної справи на Західноукраїнських землях у період їх перебування у складі української РСР (СРСР) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського