Никорак О. - Захисти дисертацій у Львівській національній академії мистецтв (2013)
Світлій пам’яті Олега Терентійовича Мінька (2013)
Германюк Т. - Ретроспективна виставка Олега Мінька (2013)
Хорунжа Г. - Мистецькі виставки та акції у Львові (2013)
Титул, зміст (2012)
Собко І. П. - Удосконалення процесу фізичної підготовки стрільців-спортсменів (2012)
Мартин В. Д. - Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці, Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І. (2012)
Антонов С. - Зміни показників характеристик техніки пострілу кваліфікованих стрільців з лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки (2012)
Ляшенко А. М. - Додаткова парціальна програма спецкурсу з навчання плаванню дошкільників "Казкове плавання", Дєлова І. О., Колонтаєвська О. О., Шевченко З. М. (2012)
Рибак О. Ю. - Теоретико-методичні засади підготовки фахівців для автомобільного спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю (2012)
Сергієнко В. М. - Комплексна оцінка розвитку координаційних здібностей студентів-юнаків 17—20 років (2012)
Долинский А. А. - Общие принципы устойчивости энергетических систем, Драганов Б. Х., Козырский В. В. (2014)
Стребков Д. С. - Наземные и спутниковые средства наблюдения, навигации и управления в точных агротехнологиях, Башилов А. М., Королев В. А. (2014)
Харченко В. В. - Использование низкопотенциальной теплоты поверхностного водопотока в теплонасосной системе теплопоснабжения сельского дома, Сычев А. О. (2014)
Козирський В. В. - Техніко-економічне порівняння двох варіантів компоновування геліоустановок, Мартинюк Л. В., Алєкшєюк Й. (2014)
Драганов Б. Х. - Метод расчетно-экспериментального исследования теплоэнергетических систем (2014)
Берека О. М. - Дослідження впливу строку відлежування насіння круп’яних культур, обробленого в сильному електричному полі, на його посівні якості, Усенко С. М., Шворов С. А., Сучек М. М. (2014)
Матвеенко И. П. - Компьютерное моделирование электронных схем на базе микроконтролеров AVR (2014)
Синявский А. Ю. - Вплив відключень електроенергії на електроприводи сільськогосподарських машин, Савченко В. В., Шворов С. А. (2014)
Болбот І. М. - Моделювання факторів життєзабезпечення рослини в системі рослина – ґрунт – повітря (2014)
Василенко В. В. - Математична модель резонансної однопровідної системи передачі електроенергії, Комаров В. М. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики дробарок (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на розчинність солей (2014)
Сеньков А. Г. - Математическая модель и алгоритм балансирования рационов кормления крупного рогатого скота в системах поддерхки принятия решений, Галушко Е. В., Шестаков К. М. (2014)
Чернышова П. А. - Новая, энергоеффективная технология борьбы с зарастанием трасс линий электропередачи в лесных заповедных районах, Чернышов В. А., Родимцев С. А. (2014)
Гай О. В. - Автоматизований розрахунок величин струмів короткого замикання із застосуванням програмного забезпечення "Elplek", Діденко С. О. (2014)
Радько І. П. - Обгрунтування технології відновлення і зміцнення контакт-деталей електричних апаратів методом газоплазмового напилення (2014)
Герасимчук Ю. В. - Математична модель рекуперативного тепло утилізатора вентиляційних викидів тваринницьких приміщень (2014)
Горобець В. Г. - Застосування сонячних енергетичних установок та акумуляторів теплоти в системах тепло забезпечення теплиць, Антипов Є. О. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення підсистеми моніторингу зовнішніх температури і вологості повітря при енергоефективному керуванні мікрокліматом у теплиці, Решетюк В. М., Штепа В. М., Руденський А. А., Пуха В. М., Лендєл Т. І., Дудник А. О. (2014)
Желновач Г. М. - Застосування інформаційних систем в екологічному управлінні (2014)
Жильцов А. В. - Расчёт магнитного потока от постоянного магнита в форме цилиндра при наличии ферромагнетиков, Ликтей В. В. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Сушіння та дезінсекція зерна електричним полем високої частоти, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Іноземцев Г. Б. - Дослідження процесів нанесення живильних розчинів на рослини в електричному полі, Ващишин С. Д. (2014)
Горобець В. Г. - Моделювання процесів переносу та тепло гідравлічна ефективність кожухотрубного теплообмінника з компактним розміщенням пучків труб, Троханяк В. І. (2014)
Червінський Л. С. - Застосування активації молекул-реагентів для підвищення ефективності окислювально-відновних реакцій, Ковалишин Б. М. (2014)
Котов Б. І. - Ідентифікація динамічних режимів нагріву і сушіння зернопродуктів ІЧ-випромінюванням, Кифяк В. В. (2014)
Брагіда М. В. - Методика визначення параметрів обмотки зв’язку зварювального трансформатора, Фесенко В. О. (2014)
Лазоренко В. О. - Дослідження ефективності застосування теплозахисних екранів радіаторів системах водяного опалення (2014)
Колієнко А. Г. - Розрахунок втрат теплоти ділянкою зовнішньої стіни за радіатором, Шеліманова О. В. (2014)
Коробський В. В. - Ранжування експлуатаційних факторів впливу на електромагнітний пускач, Москаленко В. О. (2014)
Мрачковський А. М. - Металографічний та електронно-мікроскопічний методи досліджень робочих поверхонь контакт-деталей, Стоянова А. В. (2014)
Феофілов І. В. - Підвищення ефективності когенераційного енергопостачання об’єктів АПК (2014)
Грищенко В. О. - Автоматизація керування системою створення мікроклімату в камері плодоовочесховищ (2014)
Гаврилюк В. В. - Резонансні режими в компенсованих асинхронних двигунах (2014)
Василенков В. Є. - Тепловий баланс занурю вального електронасосного агрегату, Субіцький Д. В. (2014)
Шеліманова О. В. - Визначення горючих характеристик соломи та аналіз процесів її горіння і газифікації, Колієнко В. А. (2014)
Щепотьєв О. І. - Планування забезпечення техніки запасними частинами, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Грищук О. Ю. - Електродинамічний відгук малих частинок на електромагнітне випромінювання, Шкода Н. Г., Стеценко С. В. (2014)
Панталієнко Л. А. - Дослідження задач обмеженої чутливості методами практичної стійкості (2014)
Kozyrsky V. - Ion transport into plant cells by a magnetic field, Savchenko V., Sinyavsky A. (2014)
Титул, зміст (2012)
Єфіменко Н. П. - Домінуючі пізнавальні мотиви безпеки праці майбутніх фахівців у галузі фізичної культури, Єфіменко П. Б. (2012)
Євтух М. І. - Зміни показників фізичної підготовки студентів ВНЗ під впливом програми фізичного виховання та оздоровлення (2012)
Андрійчук О. Я. - Ефективність реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз, Григус І. М. (2012)
Жилін Є. І. - Особливості навчання руховим діям школярів молодших класів на прикладі футболу (2012)
Худолій О. М. - Програма курсу "Педагогіка фізичного виховання", Іващенко О. В. (2012)
Іващенко О. В. - Особливості розвитку витривалості у школярів старших класів, Почерніна А. Г. (2012)
Хіміч І. Ю. - Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів (2012)
Дубровін В. О. - Технічне забезпечення біотехнологічних процесів агропромислового виробництва, Мельничук М. Д., Драгнєв С. В. (2012)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу відстоювання віджатої олійної маси, Павленко М. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму розгону одномасової динамічної системи із врахуванням сил опору, Ромасевич Ю. О. (2012)
Дубровін В. О. - Ефективність застосування твердого і рідкого біопалива в умовах агропромислового комплексу України, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2012)
Ревенко І. І. - Оцінка стабільності технологічних характеристик вакуумної системи мобільної доїльної установки, Медведський О. В. (2012)
Драганов Б. Х. - Аналіз антропогенних багатофакторних впливів на оператора (2012)
Дубровін В. О. - Техніко-економічна оцінка рівня сучасних зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Павленко М. Ю. - Дослідження процесу відстоювання соняшникової олії, Голуб Г. А. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз руху віброплуга у вертикальній площині, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2012)
Булгаков В. М. - Теорія руху причіпного очисника головок коренеплодів цукрових буряків, Березовий М. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2012)
Рубльов В. І. - Аналіз номенклатури показників дизайну і якості промислової продукції, Рубльов В. Є. (2012)
Ловейкін В. С. - Апроксимація механічної характеристики асинхронного двигуна із короктозамкненим ротором, Ромасевич Ю. О. (2012)
Булгаков В. М. - Лабораторні експериментальні дослідження копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків, Борис А. М. (2012)
Малащенко В. О. - Визначення геометричних параметрів міцного та щільно-міцного нарізевих з’єднань графоаналітичним методом, Малащенко В. В., Сушко І. І. (2012)
Василів В. П. - Аналіз сучасних способів підвищення якості вапняного молока у цукровому виробництві, Матиящук А. М., Михайлюк Д. В., Дашковський Ю. О., Ардинський О. В. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху кормозмішувача гвинтового типу, Яворська А. В. (2012)
Драганов Б. Х. - Метод підвищення аеродинамічних і теплових характеристик огороджуючих конструкцій вентильованих каналів (2012)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності сільськогосподарських машин керуванням технічним станом їх деталей робочих органів (2012)
Сівак І. М. - Обґрунтування раціональних параметрів подільника ділильної головки пневматичного висівного апарату для місцевизначеного внесення мінеральних добрив (2012)
Черниш О. М. - Дослідження коефіцієнта запасу міцності при циклічному навантаженні (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ківшового елеватора при транспортуванні подрібненої деревини та продуктів її переробки, Бортун В. А. (2012)
Павленко С. І. - Дослідження умов роботи в спряженні пластина-статор ротаційного вакуумного насосу індивідуальної доїльної установки, Дудін В. Ю., Алієв Е. Б. (2012)
Булгаков В. М. - Сучасний стан виробництва картоплі в Україні, Гуцол Т. Д., Грицюк О. В. (2012)
Павленко С. І. - Технологічне забезпечення промислового кролівництва, Лиходід В. В., Гадун А. П., Сюркалова Т. В., Похил В. І. (2012)
Лопатько К. Г. - Використання біологічних властивостей наночастинок металів, при вирощуванні зернових (2012)
Муштрук М. М. - Математичне моделювання перетворення жирів у дизельне біопаливо, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2012)
Поліщук В. М. - Сучасний стан світового та вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, Білько Т. О. (2012)
Рамш В. Ю. - Обґрунтування конструктивних параметрів жолоба очисника коренеплодів, Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. (2012)
Труханська О. О. - Кінематичний аналіз процесу взаємодії коренеплодів з витком шнека очисної системи, Кравченко І. Є., Барановський В. М. (2012)
Дубровіна О. В. - Стандартизація оцінки технічного рівня сільсько-господарських машин, Роговський І. Л. (2012)
Демко А. А. - Динамічна модель розрахунку пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна, Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху приводного механізму робочих органів зерноочисних машин, Кулик В. П. (2012)
Опришко О. О. - Робототехнічний комплекс для культивації троянд, Пасічник Н. А., Бандурка О. І. (2012)
Драганов Б. Х. - Про закономірності розподілу добрив при їх внесенні на поля, Чепурна Н. В. (2012)
Сухенко Ю. Г. - Особливості гідролізу-екстрагування рослинної сировини при виробництві пектиновмісних паст, Сухенко В. Ю., Бойко Ю. І., Бородіна В. М. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз та оптимізація режимів руху зернової частинки вподовж вібруючого похилого решета, Човнюк Ю. В., Кулик В. П. (2012)
Деркач О. П. - Зародження машинно-тракторних станцій в Україні (2012)
Сухенко В. Ю. - Механіка біополімерів м'яса (2012)
Поліщук В. М. - Удосконалена методика конструктивно-технологічного розрахунку молоткової дробарки для лінії гранулювання деревної біомаси, Тарасенко С. Є., Волошин С. М. (2012)
Василів В. П. - Дослідження впливу електрогідравлічного ефекту на властивості молочної сироватки, Михайлюк Д. В., Чернюшок О. А., Ардинський О. В. (2012)
Тітова Л. Л. - Температура займання деревини при контактній взаємодії з металевою поверхнею в процесі тертя, Швайко В. М., Роговський І. Л. (2012)
Фришев С. Г. - Удосконалений збирально-перевантажувальний транспортний процес, Козупиця С. І. (2012)
Матухно Н. В. - Привод висівних апаратів сівалок (2012)
Матухно Н. В. - Синтез існуючих приводів висівних апаратів сівалок (2012)
Шкарівський Г. В. - Межі варіювання експлуатаційної маси колісних енергозасобів (2012)
Ардинський О. В. - Електроіскрове очищення дифузійного соку, Олішевський В. В., Вєрченко Л. М., Маринін А. І., Ткаченко С. В. (2012)
Лопатько К. Г. - Нанотехнології в цукровій промисловості, Ткаченко С. В., Олішевський В. В., Вєрченко Л. М., Маринін А. І., Ардинський О. В. (2012)
Овчар Р. Ф. - Крайові задачі для систем з імпульсною дією і їх розв’язання (2012)
Несвідомін В. М. - Maple-модель руху частинки по стаціонарній шорсткій внутрішній поверхні сфери (2012)
Нездвецька І. В. - Використання методів нечіткого моделювання при проектуванні сушильного обладнання, Кухарець С. М. (2012)
Докуніхін В. З. - Контроль технічного стану автомобільних шин, Сєнчев М. В. (2012)
Правовий статус військовослужбовців (2014)
Єфіменко Л. В. - Теоретико-методологічні засади нотаріату України (2014)
Баранова Т. І. - Електронні ресурси у сфері міжнародного документообігу, оптимізація процедури з проставлення апостиля за участю нотаріуса, Дьомкіна Г. С. (2014)
Городько П. П. - Особливості правозастосування окремих актів законодавства при зверненні до нотаріуса щодо засвідчення вірності копії (фотокопії) паспорта (2014)
Соловецька В. М. - Посвідчення правочинів щодо розпорядження майном, яке є спільною сумісною власністю подружжя (2014)
Фурса Є. Є. - Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики (2014)
Соціальний захист ветеранів праці (2014)
Правовий статус технологічних парків (2014)
Інтелектуальний капітал як економіко-правова категорія (2014)
Обговорено Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Обговорено перспективи та ризики розвитку системи безоплатної допомоги (2014)
Створено 675 центрів безоплатної правової допомоги (2014)
У серпні 5 863 адвокати отримали доручення (2014)
Спрощено процедуру поновлення електронних ключів для юросіб з Донеччини та Луганщини (2014)
Нова система роботи центрів адмінпослуг: документи можна подати за 10 хвилин (2014)
Щодо порядку і процедури реєстрації прав на нерухомість для переселенців із зон АТО та АР Крим (2014)
Створено робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства (2014)
Відбулося перше засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (2014)
Заборговані кошти за рішеннями судів будуть повернені (2014)
Подолання корупції у системі органів Укрдержреєстру (2014)
Перший електронний іспит для нотаріусів відбудеться 6 жовтня (2014)
Внесено зміни до Правил проставлення апостиля (2014)
Ліквідовано корупційні схеми при ліквідації майна у столиці (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні – липні 2014 року (2014)
Кириленко І. С. - Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості (2014)
Петрів М. Й. - Роль часопису "Правні поради" у розвитку української юридичної періодики міжвоєнного періоду в Польщі (2014)
Пуховська А. С. - Права людини в контексті правової антропології (2014)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України, Чурпіта Г. В. (2014)
Пелех М. Я. - Захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі (e-commerce), Шопіньські Т. Й. (2014)
Заєць О. І. - Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання (2014)
Хрипко С. І. - Правовий механізм забезпечення державної підтримки фермерських господарств України (2014)
Коломієць П. В. - Щодо деяких шляхів удосконалення податкового законодавства (2014)
Грібов М. Л. - Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Калабашкін І. М. - Щодо юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (2014)
Андрейченко С. С. - Поняття "ставлення у вину" ("imputability") та "присвоєння" ("attribution") у міжнародному праві (2014)
Вовк Т. В. - Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США (2014)
Галущенко Г. В. - Джерела встановлення змісту іноземного права (2014)
Мішина Н. В. - Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики (2014)
Киндюк Б. В. - Карпатська конвенція: історія створення та шляхи імплементації (2013)
Куракін О. М. - Категорія правовідносини в системі нормативного регулювання (2013)
Заруба В.М. - Соціально-правовий та демографічний розвиток села Наталівки (2013)
Заворотченко Т. М. - Проблеми класифікації суб’єктивних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2013)
Букач В.В. - Верховна Рада України в механізмі забезпечення конституційних політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2013)
Гусейнов Э.Э. - Понятие и правовое содержание права на жизнь в здоровой окружающей среде (2013)
Негодченко О. В. - Медична та лікарська таємниці як гаранти інформаційної приватності (2013)
Коломоец Т.А. - Эффективность – неотъемлемая составляющая ресурса административных взысканий по законодательству Украины (поиск оптимальной модели в контексте современного кодификационного административно-деликтного процесса (2013)
Зозуля І. В. - Особливості принципів розмежування компетенції органів у виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2013)
Бондар О.Г. - До питання розмежування функцій мінагрополітики та Держсільгоспінспекції України (2013)
Щербіна А.О. - Поняття персональних даних та загальні правові засади їх використання: іноземний досвід, Макушев П.В. (2013)
Леонова О.В. - Іноземний досвід правового регулювання адміністративних відносин у сфері надрокористування (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права на території сучасної України у дореволюційний період (2013)
Сквірський І. О. - Новий погляд на зміст категорії "державне управління" (2013)
Германюк М. О. - До питання класифікації принципів державної служби, Сафронова Є. М. (2013)
Щербина Є. М. - Поняття та ознаки громадського благоустрою як об’єкта адміністративного правопорушення (2013)
Кукурудз Р.О. - Посилення адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей , Бокша В.О. (2013)
Білик В.О. - Компетенція працівників підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2013)
Зеленіна С. М. - Визначення поняття "звернення громадян" до органів державної влади (2013)
Козьяков І.М. - Державний гірничий нагляд: результати реформування (2013)
Шаптала C. М. - Щодо вдосконалення державно-правового забезпечення економічної безпеки України в умовах реформування суспільства (2013)
Острівна Л. В. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні (2013)
Марчук М.П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення (2013)
Світличний О.О. - Неповнолітня особа як потерпілий від розпусних дій у кримінальному кодексі України (2013)
Тарасова О.В. - Передумови виникнення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2013)
Чус О.В. - Генеза кримінальної відповідальності за незаконне привласнення особою знайденого або чужового майна, що випадково опинилося у неї (2013)
Маньковський Л. К. - Місце обставин, що пом’якшують покарання, у загальних засадах його призначення неповнолітнім (2013)
Уваров В. Г. - Актуальні проблеми реформування кримінального процесу України в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини (2013)
Макаренко Є. І. - Криміналістичні засоби і методи встановлення підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень (2013)
Сачко О. В. - Історія становлення та розвитку інституту безпосереднього виявлення злочину (2013)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угоди про визнання винуватості відповідно до нового КПК України (2013)
Михайлова Н. В. - Інститут захисту прав потерпілого за новим КПК України (2013)
Одинцова І. М. - Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України (2013)
Безрукава А.Ф. - Органи внутрішніх справ, які здійснюють контроль за виконанням домашнього арешту (2013)
Кирпа С.С. - Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Титул, зміст (2012)
Свістельник І. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (повідомлення перше) (2012)
Цимбалюк Ж. О. - Оптимізація фізичного виховання студентів внз на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни, Піддубний О. Г., Маракушин А. І., Кирпенко В. Н. (2012)
Кутек Т. Б. - Структура та зміст удосконаленої концептуальної моделі управління багаторічною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках (2012)
Лобода В. С. - Особливості психофізіологічних чинників, що забезпечують ефективність техніко-тактичних дій юних тенісистів 6—8 років (2012)
Худолій О. М. - Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання), Карпунець Т. В., Іващенко О. В. (2012)
Худолій О. М. - Особливості силової підготовленості школярів старших класів, Іващенко О. В., Піменов О. О. (2012)
Семаль Н. - Характеристика моделі інформаційно-пропагандистської діяльності організацій сфери фізичного виховання та спорту для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять, Грибовська І., Грибовський В. (2012)
Кучер В. О. - Вплив здорового способу життя на самопочуття та фізичну працездатність осіб чоловічої статі віком 30—40 років, Григус І. М. (2012)
Гайтан В. В. - Вплив інформаційних прав людини на трансформацію соціокультурного простору (2014)
Карелова Г. А. - Юридична природа правових позицій Конституційного Суду України з питань кримінальної відповідальності (2014)
Мороз О. М. - Методологічні засади дослідження місця й ролі громадських об’єднань у правовій системі суспільства (2014)
Олійник М. С. - Історія становлення критично-правових досліджень у порівняльному правознавстві в Україні (2014)
Павлов С. С. - Юридическая наука Украины (современные тенденции методологии) (2014)
Пухаленко В. П. - Європейське судове навчання: новий підхід до забезпечення швидкого й ефективного розгляду транскордонних цивільних і господарських справ у межах Європейського Союзу (2014)
Романюк П. В. - Представницький мандат у сучасному розумінні (2014)
Савенко В. В. - Філософсько-правове осмислення природного права та юридичного позитивізму: компаративний аналіз проблеми (2014)
Чудик Н. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід статутної нормотворчості (2014)
Шонія Л. В. - Правовий порядок як предмет економічного аналізу (2014)
Бондаренко С. В. - Становлення та розвиток системи охорони авторського права та суміжних прав в Україні (2014)
Ізарова І. О. - Правова природа гармонізації цивільного процесуального права (2014)
Кирилюк О. Ю. - Правові аспекти специфіки укладення електронних договорів (2014)
Козерацька О. В. - Основні риси інституту права інтелектуальної власності в ХІХ ст. на українських землях (2014)
Кушерець Д. В. - Охорона й захист майнових прав суб’єктів у сфері договірного права: історико-правовий аспект (2014)
Скрипник Р. А. - Предмет злочинів, що посягають на систему страхування в Україні (2014)
Буртовий М. О. - Поняття та зміст вітчизняної сфери банківського кредитування (2014)
Молчанова М. Є. - Проблемні питання правової природи підготовчого етапу проведення господарських аукціонних торгів (2014)
Бицюра Л.В. - Гармонізація аграрного законодавства в контексті стратегії сталого розвитку ЄС (2014)
Булгаков А. О. - Проблеми вдосконалення законодавства України на початку 90-х років у сфері раціонального використання та охорони земель (2014)
Гиренко И. В. - Компаративный анализ украинского и белорусского законодательства о растительном мире (2014)
Конопельцева О. О. - Випадки відсторонення працівників від роботи та їх правове регулювання (2014)
Харитонова Т. Є. - Деякі проблеми державної реєстрації прав на чужу земельну ділянку (2014)
Албу А. А. - Основні характеристики категорії управління (2014)
Губанов О. О. - Поняття та ознаки застосування адміністративного законодавства (2014)
Димон І. В. - Адміністративне затримання як загальний захід адміністративного припинення (2014)
Жукова Є. О. - Особливості реалізації принципу процесуальної економії під час апеляційного розгляду адміністративної справи (2014)
Кришталь Т. М. - Питання державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту, Пасинчук К. М. (2014)
Тадєєва О. М. - Засоби доказування в адміністративному судочинстві у справах щодо публічного майна (2014)
Томіна В. Ю. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні (2014)
Вдовічена Л. І. - Адекватність як абстрактна категорія в податковому праві (2014)
Перч Д. В. - Виконання обов’язку з податкової звітності окремими категоріями платників (2014)
Федорів О. І. - Правові засади здійснення контролю за виконанням бюджету в рамках ЄС (2014)
Волинський О. О. - Детермінація незаконного звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному процесі України (2014)
Головко М. Б. - Визначення родового об’єкта військових злочинів (2014)
Горностай А. В. - Общие принципы и специальные правила назначения наказания за покушение на преступление (2014)
Дуйловський О. В. - Психофізіологічні характеристики особи військовослужбовця, схильного до кримінального насильства (2014)
Манжул І. В. - Імовірні загрози та захист ядерно-енергетичного комплексу України від ядерного тероризму (2014)
Рашевський С. П. - Основні напрями підвищення ефективності запобігання наркозлочинності на регіональному рівні (2014)
Солодков А. А. - Особливості реалізації інституту відводу в суді присяжних (2014)
Дубровін В. О. - Виробництво ентомологічного препарату трихограми, Голуб Г. А., Марус О. А. (2012)
Аніскевич Л. В. - Оптимізація коефіцієнтів закону керування нормами внесення технологічних матеріалів у технологіях точного землеробства, Ямков О. В., Свірень М. О. (2012)
Дубровін В. О. - Дизельні палива із відновлюваних ресурсів, Мироненко В. Г., Поліщук О. В. (2012)
Аніскевич Л. В. - Обгрунтування способу навігації МТА, Войтюк Д. Г., Кравчук В. І. (2012)
Ловейкін В. С. - Вплив коефіцієнта дисипації на динаміку руху кормозмішувача гвинтового типу, Яворська А. В. (2012)
Голуб Г. А. - Обґрунтування рівня занурення та коефіцієнта заповнення біомасою обертового метантенка, Дубровіна О. В. (2012)
Бойко А. І. - Розробка стохастичної моделі системи "людина-машина" при накопиченні відмов, Новицький А. В. (2012)
Семеновський О. Є. - Вдосконалення математичних моделей розробки комплексно-легованих сталей з заданими властивостями (2012)
Голуб Г. А. - Використання жому і меляси в суміші з соломою для виробництва біогазу, Гох В. В. (2012)
Кропивко С. В. - Використання поновлюваних джерел енергії, Бурдейний Д. М. (2012)
Дубровін В. О. - Практичні аспекти оцінювання організаційних проектів вищого навчального закладу, Тавлуй І. П. (2012)
Нездвецька І. В. - Теоретичні передумови визначення залежності технологічних параметрів процесу сушіння від конструкційних параметрів сушильного барабана (2012)
Аніскевич Л. В. - Методика комплексної обробки навігаційної інформації при управлінні рухом МТА, Войтюк Д. Г., Кравчук В. І. (2012)
Сівак І. М. - Теоретичні дослідження руху частинки мінеральних добрив в повітряному потоці пневматичного висівного апарату (2012)
Чуєнко Р. М. - Дослідження пускових характеристик компенсованого асинхронного двигуна (2012)
Човнюк Ю. В. - Математичне моделюваня та аналіз режимів руху зернових частинок по вібруючому похилому решеті, Бондар М. М., Федорина Т. П., Ярмоленко О. Г. (2012)
Черниш О. М. - Вплив гармонійної збурювальної сили на енергетичні показники змушених коливань, Яременко В. В. (2012)
Цапко В. Г. - Роль біологічних чинників виробничого середовища у формуванні професійного ризику здоров'ю робітників сільського господарства, Стеренбоген М. Ю. (2012)
Дениско О. А. - Вибір параметрів і режимів роботи лущильної машини вібраційного типу (2012)
Дениско О. А. - Експериментальні дослідження процесу вібраційного лущення зерна, Ткачук А. І. (2012)
Демко О. А. - Визначення числових показників механічних втрат зерна за молотаркою зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Руденський А. А., Лукін В. Є., Решетюк В. М. (2012)
Михайлович Я. М. - Підвищення наробітку різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки до послаблення, Рубець А. М. (2012)
Степаненко С. П. - Функціонально-структурне моделювання технологічних процесів післязбиральної обробки зерна на току (2012)
Овчар Р. Ф. - Умови існування розв’язків лінійної системи з прямокутною матрицею коефіцієнтів (2012)
Семеновський О. Є. - Вплив структури матеріалу поверхні деталей машин на характер контактного втомного руйнування (2012)
Смолінський С. В. - Контроль втрати зерна при роботі зернозбиральних комбайнів (2012)
Осипенко В. В. - Консалтингова підтримка ефективних технологій транспортування зерна в колективних господарствах у зернозбиральний період, Фришев С. Г., Козупиця С. І., Сєнчев М. В. (2012)
Осипенко В. В. - Системно-аналітичний підхід до синтезу логістичних процесів збирання та транспортування зерна, Фришев С. Г., Козупиця С. І. (2012)
Пилипака Т. С. - Аналітичний пошук поверхонь обертання, віднесених до ізометричних координат, Грищенко І. Ю., Кремець Т. С. (2012)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі, Шкарівський Г. В., Оляднічук Р. В. (2012)
Лишко М. Г. - Обчісувальний апарат пристрою для збирання чуфи, Погорілець О. М., Роговський І. Л. (2012)
Поліщук В. М. - Основи виробництва біоетанолу (2012)
Поліщук В. М. - Експрес-метод визначення теплотворної здатності біогазу, Василенков В. Є., Лободко М. М., Волошин В. С. (2012)
Ачкевич О. М. - Обґрунтування вибору типу змішувача комбікормових добавок (2012)
Рубльов В. І. - Особливості розрахунку потреби сільськогосподарських машин для торговельних підприємств (2012)
Рубльов В. І. - Фактори технічного стану зернових сівалок типу СЗ-3,6, Опалко В. Г. (2012)
Денисенко М. І. - Вдосконалення технології зміцнення лез робочих органів ґрунтообробних машин дуговим точковим зварюванням по експоненті, Войтюк В. Д. (2012)
Булгаков В. М. - Теоретичне обґрунтування параметрів нового гичковідокремлювального робочого органу, Борис А. М. (2012)
Войтюк Д. Г. - Методика розрахунку нелінійної пневматичної системи віброзахисту сільськогосподарських машин зі змінною структурою демпфування, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2012)
Василів В. П. - Електрогідравлічне оброблення – як спосіб очищення дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві, Матиящук А. М., Михайлюк Д. В., Маринін А. І., Жекул В. Г. (2012)
Ловейкін В. С. - Дослідження впливу дисипативних сил на динаміку руху скребкового конвеєра, Костина О. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Уточнений кінематичний аналіз процесу подачі насіння вібраційним лотком, Човнюк Ю. В., Матухно Н. В. (2012)
Ловейкін В. С. - Кінематичні параметри руху прошарку зерна на плоскій похилій поверхні самоскидного вібро-бункера комбайна, Човнюк Ю. В., Шимко Л. С. (2012)
Ковбаса В. П. - Моделювання руху клапана ДВЗ в системі Mathematica, Бешун О. А. (2012)
Білько Т. О. - Умови праці та профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників під час діїї хімічного виробничого фактору (2012)
Пашечко М. І. - Зміцнення та відновлення робочих органів ґрунтообробних машин композиційними покриттями евтектичного типу, Денисенко М. І. (2012)
Новицький А. В. - Визначення показників надійності системи приготування і роздавання кормів (2012)
Новицький А. В. - Модель дослідження надійності системи "людина-машина-середовище (РОБ)", Ружило З. В. (2012)
Роговський І. Л. - Методологія оцінення технології технічного обслуговування сільськогосподарських машин (2012)
Матухно Н. В. - Методологія удосконалення приводу висівних апаратів сівалок (2012)
Матухно Н. В. - Удосконалення конструкції приводів висівних апаратів сівалок (2012)
Герасимчук Ю. А. - Визначення концентрації оксидів азоту в бензиновому двигуні з регулюванням потужності методом відключення робочих циклів (2012)
Гартман М. Т. - Історичні умови формування єврейського права в період першого храму (2014)
Горбенко Л. А. - Багатоаспектність поняття суб’єкта права (2014)
Доскоч О. Л. - Президент України як гарант державної цілісності України (2014)
Пащук Т. В. - Гродські суди Волинського воєводства та їх роль у судовій системі міжвоєнної Польщі (2014)
Слободяник Т. М. - Загальне вчення про відповідальність і її вплив на органи місцевого самоврядування (2014)
Стопченко М. І. - Сучасний зміст досліджень конституційно-правового статусу голови парламенту України (2014)
Турчак О. В. - Законодавчий сейм і мала конституція 1919 р. Як перший етап побудови незалежної Польської держави (2014)
Чистякова Ю. В. - Єврорегіони як засіб децентралізації влади в Україні (2014)
Бойко Ж. О. - Окремі аспекти правового статусу учасників договору про влаштування дитини в прийомну сім’ю (2014)
Буздуган Я. М. - Сутність поняття "благодійна діяльність": правовий та філософський аспекти (2014)
Кімчинська С. В. - Функції механізму цивільного процесуального регулювання (2014)
Руденко А. В. - Субсидіарна відповідальність за договором поруки (2014)
Січко Д. С. - Правовий статус майна особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, Ісмаілова У. Ш. (2014)
Теличко О. А. - Правові засади укладення договору комерційної концесії (2014)
Філіпп І. Ю. - Інститут медіації як спосіб вирішення спорів у господарському процесі, Єршов Д. А., Дон О. Я. (2014)
Вегера В. М. - До питання основних чинників диференціації розміру оплати праці (2014)
Прийменко О. С. - Юридичний склад як підстава виникнення пенсійних правовідносин у разі втрати годувальника (2014)
Терела Г. В. - Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Бурцев О. В. - Правові засади вирішення межових земельних спорів: минуле та сьогодення (2014)
Костюченко М. С. - Особливості використання водних об’єктів для рибогосподарських потреб на умовах оренди (2014)
Булина А. М. - Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи у сфері місцевої публічної влади (2014)
Воронін Я. Г. - Адміністративні акти як інструмент дозвільної діяльності у нафтогазовому комплексі України: питання теорії та практики (2014)
Гула С. Є. - Прогнозування розвитку громадського контролю в Україні у сфері здійснення державних закупівель (2014)
Дуліна О. В. - Визначення процесуального статусу особи, що притягається до адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства (2014)
Зубов О. С. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Луніна О. С. - Поняття публічно-правового спор у сфері державної реєстрації: окремі наукові підходи щодо визначення (2014)
Погрібний І. М. - Щодо ознак корупційних ризиків у законопроектній діяльності, Новіков М. М. (2014)
Грищак С. В. - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: соціальна обумовленість, стан, тенденції та необхідність змін, Олійников Г. В., Лень В. В. (2014)
Колос О. В. - Нормативні характеристики повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та основні напрями їх вдосконалення (2014)
Кулик К. Д. - Історичні та морально-етичні витоки кримінально-правової заборони розбещення неповнолітніх (2014)
Орловський Р. С. - Виконавець як вид співучасника в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2014)
Ребенко С. М. - Проблемні аспекти об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (2014)
Сибаль О. Б. - Кримінально-правова природа правомірного заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом (2014)
Шалгунова С. А. - Взаємодія особи насильницького злочинця та жертви (2014)
Потомська Н. А. - Процесуальне становище юридичної особи як суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності, Артеменко Д. С. (2014)
Глинська Н. В. - Сучасна кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту якості кримінальних процесуальних рішень (2014)
Горошко В. В. - Юридически значимые элементы деятельности правоохранительных органов по временному изъятию имущества (2014)
Керевич О. В. - Процесуальний статус слідчого: чи на краще зміни? (2014)
Мироненко О. В. - Зміна запобіжних заходів у досудовому провадженні: проблеми й недоліки процесуального порядку (2014)
Мороз О. В. - Обов’язки, які частково обмежують право особи на свободу пересування при застосуванні запобіжних заходів на досудовому розслідуванні (2014)
Нешик Т. С. - Актуальні питання забезпечення присяжних гарантіями прав під час виконання обов’язку зі здійснення судочинства (2014)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Особливості розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів, Іващенко О. В., Мірошниченко Д. Т. (2012)
Кучер В. О. - Ефективність застосування програми фізичного виховання учнів підліткового віку, Григус І. М. (2012)
Іващенко О. В. - Особливості використання стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів середніх класів, Цебенко А. В. (2012)
Свістельник І. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (повідомлення друге) (2012)
Худолій О. М. - Проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту", Іващенко О. В. (2012)
Пангелова Н. Є. - Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, Харіна Д. Л. (2012)
Лаврін Г. З. - Технологія навчання кидка м’яча двома руками від грудей в баскетболі (2012)
Титул, зміст (2014)
Кондрат О. Р. - Дослідження впливу адсорбційних процесів на розробку родовищ природних газів з низькопроникними колекторами, Гедзик Н. М. (2014)
Чернова O. T. - Значення підземних сховищ на світовому ринку та тенденції розвитку підземного зберігання газу (2014)
Мазур М. П. - Моделювання процесів гідратоутворення під час транспортування газу, Побережний Л. Я. (2014)
Величкович А. С. - Контактна взаємодія розрізаної оболонки та пружного тіла в бурових засобах віброзахисту, Даляк Т. М. (2014)
Яким Р. С. - Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід (2014)
Якимечко Я. Я. - Генератори коливань тиску та механізми виникнення імпульсно-хвильових процесів у свердловинних умовах і можливість їх практичного використання (2014)
Григорський С. Я. - Методика розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів магістрального нафтопроводу, Середюк М. Д. (2014)
Maндрик O. М. - Використання удосконалених засобів тензометрування для підвищення екологічної безпеки під час експлуатації газопроводів (2014)
Боднарук В. Б. - Управління ризиком техногенних небезпек при розробці морських нафтогазових родовищ (2014)
Чепурний І. В. - Аналіз умов прояву сульфатного та карбонатного карсту як фактор безпечної експлуатації нафтогазопроводів (2014)
Нагорняк Р. І. - Дослідження залишкового водонасичення продуктивних порід методами нейтронного каротажу, Старостін В. А. (2014)
Гаранін О. А. - Поділ порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань (2014)
Чернов Б. О. - Оцінка працездатності зміцненого шару поверхні елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Мірненко В. І., Ткач М. Я. (2014)
Пилипів Л. Д. - Експериментальне встановлення оптимального часу термостатування проб під час реологічних досліджень високов'язких нафт (2014)
Попович В. Я. - Дослідження впливу динамічних похибок важільного механізму верстата-гойдалки на деформацію і переміщення його ланок, Сенчішак В. М., Харун В. Р. (2014)
Солодкий Є. В. - Вплив залишкового газонасичення на визначення пористості порід-колекторів (2014)
Білецький Я. С. - Використання множинної лінійної регресії для прогнозування теплового режиму свердловин, Бурак К. О., Бурак О. К. (2014)
Марко Т. І. - Ерозійне зношування фасонних елементів газопроводів, Дорошенко Я. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Структура рухової підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку, Мірошниченко Д. Т. (2012)
Бойчук Р. І. - Зв’язок рухової пам’яті з успішністю формування технічних елементів гри у волейбол у школярів на уроках фізичної культури (2012)
Козина Ж. Л. - Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов, Антонов О. В., Козин С. В., Багацкий В. В. (2012)
Філенко Л. В. - Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5, Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. (2012)
Худолій О. М. - Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень", Іващенко О. В. (2012)
Сергієнко Л. П. - Розвиток швидкісної сили у молоді: пліометричне тренування (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2012)
Почапський Є. П. - Розроблення засобів діагностування феромагнетних елементів конструкцій (2011)
Маєвський С. М. - Акустичний когерентний метод контролю втоми матеріалів , Кар явка А. В. (2011)
Білинський Й. Й. - Адаптивний метод фільтрації УЗД-зображення на основі анізотропної дифузії, Мельничук А. О., Павлюк О. А., Білинська В. П. (2011)
Яцун М. А. - Пульсації струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у стрижнях клітки ротора, Яцун А. М., Шуплат О. І. (2011)
Лопатін В. В. - Аналіз мобільної системи контролю свердловинних штангових насосних установок і шахтних піднімальних комплексів з погляду вібраційного методу контролю (2011)
Костів Б. В. - Безконтактний контроль стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів з допомогою системи КІ-1, Стрілецький Ю. Й., Семеген М. М. (2011)
Древецький В. В. - Визначення цетанового числа дизельних палив на основі їх фізико-хімічних параметрів, Клепач М. М. (2011)
Білинський Й. Й. - Математична модель інфрачервоного аналізатора вологості газу на основі використання частотно-імпульсної модуляції, Городецька О. С., Юкиш М. Й., Онушко В. В. (2011)
Мартинович Н. В. - Використання імітансного методу для контролю твердості води, Походило Є. В. (2011)
Невзлин Б. И. - Способ поддержания высокого уровня электрической прочности трансформаторного масла, Сырцов А. И., Джасим Дж. М. Дж. (2011)
Равський Ю. О. - Вплив форми капіляра на процес і результат вимірювання поверхневого натягу методом об’єму краплі, Кісіль І. С. (2011)
Барна О. Б. - Дослідження поверхневого натягу рідин методом розгорнутого циліндричного меніска біля плоскої стінки, Біліщук В. Б., Кісіль І. С. (2011)
Петришин І. С. - Щодо питання діагностування побутових лічильників газу в експлуатації (2011)
Середюк О. Є. - Сучасний стан метрологічного забезпечення побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Витвицька Л. А., Лютак З. П. (2011)
Лесовой Л. В. - Розрахунок витрати вологої водяної пари за методом змінного перепаду тиску із стандартним звужувальним пристроєм (2011)
Надорожняк Х. О. - Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії, Витвицька Л. А., Литвин О. С., Литвин П. М., Середюк О. Є., Прокопенко І. В. (2011)
Маловик К. Н. - Анализ ресурсных характеристик при неоднородном потоке отказов изделий (2011)
Микийчук М. М. - Метрологічні ризики контролю якості продукції на стадії виготовлення (2011)
Фреїк Д. М. - Комірка для вимірювання термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів, Галущак М. О., Терлецький А. І., Запухляк Р. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2011)
Галущак М. О. - Метод вимірювання термоелектричної добротності напівпровідникових матеріалів, Фреїк Д. М., Карпаш М. О., Ткачук А. І. (2011)
Лещенко Ю. П. - Маніпуляційні системи вимірювального робота (2011)
Маковійчук М. В. - Аналітичне дослідження електричного опору мікроелектродів конічної форми, Остапович В. В., Роп’як Л. Я. (2011)
Олійник А. П. - Контроль аеродинамічних характеристик лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату тривалої експлуатації (2011)
Огляд захищених дисертацій (2011)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2011)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Динаміка показників рухової підготовленості дівчаток молодших класів, Мірошниченко Д. Т. (2012)
Крайник Л. В. - Навчання юних спортсменів-автогонщиків ефективному проходженню поворотів на етапі попередньої базової підготовки, Ткачек В. В., Прийма С. Б., Шевчук А. М. (2012)
Шутєєв В. В. - Шляхи оптимізації процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2012)
Середа І. О. - Дослідження проблеми розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів географії в процесі фізичного виховання у ВНЗ (2012)
Худолій О. М. - Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту", Іващенко О. В. (2012)
Дух Т. І. - Групова мотивованість студентів до занять фізичним вихованням в умовах взаємонавчання (2012)
Сергієнко Л. П. - Розвиток динамічної силової витривалості у дітей і молоді: вправи з гумовим джгутом (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2012)
Воробйов В. Г. - Неруйнівний контроль поверхні фосфіду галію, Конорева О. В., Литвин О. С., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П.. (2011)
Друзюк В. М. - Вихрострумовий контроль засобів температурної діагностики нафтогазопромислового обладнання, Бубела Т. З., Столярчук П. Г. (2011)
Воліховський Ю. В. - Проектування промислових засобів пірометрії для неруйнівного контролю машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання, Гриневич Б. Ю., Столярчук П. Г. (2011)
Федоришин Д. Д. - Діагностика обсадних колон та насосно-компресорних труб за даними геофізичних методів досліджень свердловин, Старостін В. А., Старостін А. В., Федоришин С. Д. (2011)
Олійник А. П. - Моделювання процесу деформування в задачах контролю технічного стану промислових споруд, Незамай Б. С., Кучер О. Р. (2011)
Лютак З. П. - Модель роботи чутливого елемента ультразвукового первинного перетворювача, Мандра А. А., Лютак І. З., Бедзір А. О. (2011)
Заміховський Л. М. - Вібраційний контроль технічного стану вузлів відцентрових насосних агрегатів систем підтримання пластового тиску, Паньків Ю. В. (2011)
Ващишак І. Р. - Розроблення інформаційно-вимірювальної системи для контролю підземних теплових мереж, Ващишак С. П., Карпаш О. М. (2011)
Білинський Й. Й. - Світловодний аналізатор вологості газу, Іоніна К. Ю., Книш Б. П. (2011)
Кучірка Ю. М. - Удосконалена методика вимірювання динамічного поверхневого натягу розчинів поверхнево-активних речовин методом максимального тиску у бульбашці, Кісіль І. С., Костів Б. В. (2011)
Юрчевський Є. В. - Мікропроцесорні системи зрівноваження мостових електрофлюїдних перетворювачів в’язкості нафтопродуктів (2011)
Малісевич В. В. - Моделювання впливу густини і компонентного складу природного газу при діагностуванні засобів його обліку, Середюк О. Є. (2011)
Винничук А. Г. - Практичні аспекти застосування торцевих звужувальних пристроїв для вимірювання витрати природного газу, Середюк О. Є., Костів Б. В. (2011)
Горбійчук М. І. - Метод синтезу емпіричних моделей з врахуванням похибок вимірювань, Щупак І. В., Осколіп Т. М. (2011)
Безуглий М. О. - Метод фотометричного дзеркального еліпсоїда обертання для дослідження шорсткості поверхні, Ботвиновський Д. В., Зубарєв В. В., Коцур Я. О. (2011)
Білинський Й. Й. - Обробка отриманих зображень при газорозрядній візуалізації рідиннофазних об’єктів, Павлюк О. А., Миколка І. В. (2011)
Мазур М. П. - Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі на його питому провідність, Гасюк І. М., Депутат Б. Я., Кайкан Л. С., Угорчук В. В. (2011)
Євчук О. В. - Особливості реалізації нелінійних опорів в системах цифрової обробки сигналів, Ровінський В. А., Стрілецький Ю. Й. (2011)
Райтер П. М. - Застосування часо-частотних перетворень акустичних сигналів генерованих багатофазним потоком для прогнозування корозійно-ерозійних пошкоджень трубопроводів, Ільницький Р. М. (2011)
Інформація (2011)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2011)
Цимбалюк М. М. - Світоглядно-парадигмальні трансформації онтології права (2012)
Пчолкін В. Д. - Теоретико-правові аспекти забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів, Федосова О. В. (2012)
Казначеєв Д. Г. - Історичні аспекти торгівлі людьми (2012)
Калашник М. В. - З уроків охоронної концепції гетьмана Скоропадського (2012)
Костенко М. А. - Сущность и цели правовой политики (2012)
Кулиев И. О. - Толерантность в исламе, Алиева М. Г. (2012)
Легка О. В. - Реалізація норм права: теоретико-правові аспекти (2012)
Мурза В. В. - Роль громадського нагляду в державі (2012)
Опацький Р. М. - Ювенальна політика: поняття та зміст (2012)
Сайфуліна Ю. В. - Феноменологічний підхід щодо розуміння права (2012)
Бедрій М. М. - До питання про типологію українського звичаєвого права (2012)
Каглянчук І. В. - Теоретико-правовий аналіз становлення зарубіжного правосуддя (2012)
Маніліч О. В. - Вплив релігійних правовідносин на утворення інституцій громадянського суспільства (2012)
Мілетич О. О. - Проблеми юридичної кваліфікації категорії "зловживання правом" (загальнотеоретичний аспект) (2012)
Цуркан О. В. - Функції правосвідомості працівників органів внутрішніх справ у сучасних умовах (2012)
Гулиев А. Д. - Квалификация и виды терроризма в современном международном праве (2012)
Журавльов Д. В. - Поняття та загальна характеристика центральних органів виконавчої влади України (2012)
Заворотченко Т. М. - Деякі методологічні питання взаємовідносин між людиною та державою (2012)
Кириченко Ю. В. - Конституційна практика нормативного регулювання обов’язку захищати вітчизну в Україні та державах континентальної Європи: порівняльний аналіз (2012)
Француз-Яковець Т. А. - Передумови формування двопалатної структури парламенту в європейських унітарних державах (2012)
Янковська Г. В. - Історія прийняття й ратифікації в Україні Європейської хартії регіональних мов або мов меншин: проблеми та перспективи (2012)
Волошина Ю. В. - Національний суверенітет: правові питання розуміння (2012)
Сеидова А. А. - Решения международного суда ООН по спорам о признании государственного суверенитета в отношении территории (2012)
Ситник Ю. М. - Поняття та ознаки конституційного права на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Фатуллаева М. Д. - Нелегальная миграция и международно-правовой статус нелегальных мигрантов (2012)
Булат Є. А. - Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності (2012)
Литовченко Л. А. - Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання (2012)
Колєснік-Омельченко Т. В. - Щодо підстав диференціації пенсійного забезпечення громадян (2012)
Крестьяннікова О. О. - Щодо співвідношення "внутрішнього контролю" та "внутрішнього аудиту", Ситнік О. М. (2012)
Мовчан А. О. - Приватні кадрові агентства в Україні (2012)
Бутко П. Є. - Трансформація підходів до визначення податково-правового статусу фізичних осіб (2012)
Донець Т. А. - Загальний та спеціальний режим оподаткування доходів фізичних осіб: стан законодавчого регулювання та наслідки (2012)
Слободян О. А. - Пайовий інвестиційний фонд – активи чи майно? (2012)
Фоміна Г. В. - Значення критерію резидентства для визначення податкового обов’язку юридичних осіб (2012)
Гуржій Т. О. - Адміністративно-правове забезпечення профілактики дорожньо-транспортних пригод: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2012)
Наливайко Л. Р. - Професіоналізм та компетентність державного службовця як умова ефективності державного управління (2012)
Доненко В. В. - Актуалізація публічного адміністрування безпекою дорожнього руху (2012)
Кобринський В. Ю. - Проблеми реформи правоохоронної системи у контексті розбудови громадянського суспільства, Камінський А. І. (2012)
Петренко О. А. - Визначення адміністративно-правового режиму та правил адміністративного нагляду щодо звільнених з місць позбавлення волі (2012)
Присяжнюк А. Й. - Адміністративно-правові засади державного контролю місцевих органів виконавчої влади (2012)
Белінський Ю. Є. - Поняття "зброя" та його нормативне визначення (2012)
Грицай І. О. - Принципи, функції, форми та методи адміністративно-правового регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій (2012)
Гуржій А. В. - Сутність і значення адміністративно-правової кваліфікації (2012)
Кацуба Р. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку взаємодії міліції з громадськістю при проведенні масових спортивних заходів (2012)
Лібенко І. Ю. - Нормативно-правова основа адміністративно-юрисдикційної діяльності державної служби боротьби з економічною злочинністю та шляхи її вдосконалення (2012)
Проник О. Ю. - Система суб’єктів протидії ксенофобії (2012)
Алфьоров С. М. - Органи внутрішніх справ як суб’єкт запобігання злочинам, що вчиняються на ґрунті расової та етнічної ворожнечі (2012)
Вербенський М. Г. - Стан і тенденції рецидивної злочинності в Україні, Кисельов І. О. (2012)
Калмиков Д. О. - Особливості дії закону про кримінальну відповідальність за експлуатацію дітей (2012)
Назимко Є. С. - Види і конструктивні особливості санкцій за злочини у сфері службової діяльності, Флонов В. В. (2012)
Безпалько С. В. - Суб’єкт злочину, передбаченого ст. 358 КК України (2012)
Кубрак Р. М. - Особливості організації соціально-виховної роботи в межах установи виконання покарань із засудженими, які мають психічні відхилення (2012)
Локтіонова В. В. - Ознаки об’єктивної сторони злочину та місце серед них злочинних наслідків (2012)
Шмигельський В. В. - Предмет та спосіб вчинення злочинів, пов’язаних з даванням або одержанням хабара у сучасному кримінальному праві України (2012)
Тертишник В. М. - Гострі кути реформування кримінального процесу: сім раз… не для нас (2012)
Басиста І. В. - Окремі аспекти допустимості психологічного впливу та ризику при прийнятті процесуальних рішень слідчим (2012)
Єфімов В. В. - Міжнародне співробітництво в оперативно-розшуковій діяльності (2012)
Лоскутов Т. О. - Права і законні інтереси: елемент предмету чи засоби правового регулювання у кримінальному процесі? (2012)
Обшалов С. В. - Взаємодія оперативних працівників та слідчих при отриманні інформації про злочин (2012)
Стасюк Л. Л. - Можливості судових експертиз при розслідуванні злочинів проти довкілля, вчинених шляхом забруднення атмосферного повітря (2012)
Таран О. В. - Приводи і підстави до порушення кримінальної справи про порушення вимог законодавства про охорону праці (2012)
Арушанян К. К. - Засуджений як суб’єкт стадії виконання судових рішень (2012)
Кузьмічова Є. В. - Гарантії забезпечення охорони лікарської таємниці в кримінальному процесі (2012)
Юсубов В. В. - Типові порушення закону при прийомі, реєстрації, обліку заяв і повідомлень про злочини і їх виявлення прокурором (2012)
Манівлець Е. Є. - Креативність як невід’ємна складова розвитку творчого потенціалу студента (2012)
Саакян М. Б. - Про користь та шкоду тестування як форми контролю знань студентів вищих навчальних закладів (2012)
Завгородній В. А. - Форми реалізації рішень Європейського суду з прав людини в Україні (2013)
Сквірський І. О. - Інститут громадського контролю в теорії права та практиці Російської Імперії (2013)
Шевченко Т. В. - Юридична колізія: теоретико-правовий аспект (2013)
Лясковець А. В. - Дефініції "юридичні норми" і "юридичні відносини" у науковому спадку Ф. В. Тарановського (2013)
Кириченко Ю. В. - Право приватної власності за конституціями України та Європейських держав (2013)
Тищук Т. І. - Види рішень конституційного суду України та їх класифікація (2013)
Блінова Г. О. - Службова таємниця як вид публічної інформації з обмеженим доступом (2013)
Віхляєв М. Ю. - Співвідношення понять "суб’єкти адміністративного права" та "суб’єкти адміністративних правовідносин" у контексті розгляду громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права (2013)
Щербіна А. О. - Правове регулювання використання персональних даних в Митній службі України (2013)
Роженко Д. В. - Характеристика окремих принципів письмового провадження в адміністративному судочинстві України (2013)
Корольов Ю. О. - Особливості адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Рибіцький С. Б. - Громадські правозахисні організації як суб’єкти захисту прав і свобод громадян (2013)
Богатирьов І. Г. - Стратегічні засади реформування державної пенітенціарної служби України та їх науковий супровід, Лісіцков О. В. (2013)
Хряпінський П. В. - Загальна підстава спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (2013)
Лень В. В. - Питання виконання довічного позбавлення волі як альтернативи смертної кари, Шаніна Є. Г. (2013)
Маньковський Л. К. - Вплив обставин, що пом’якшують покарання, на призначення покарання, необхідного й достатнього для виправлення неповнолітнього та попередження нових злочинів (2013)
Світличний О. О. - Кваліфіковані склади злочину розбещення неповнолітніх (2013)
Чус О. В. - Власність як об’єкт незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї (2013)
Макаренко Є. І. - Щодо сутності затримання підозрюваного за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Уваров В. Г. - Проблеми негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Глушко А. П. - Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення, Строков І. В. (2013)
Іщенко Д. А. - Формування наукових шкіл у криміналістиці (2013)
Колосова О. О. - Наказне провадження як спрощений вид цивільного судочинства (2013)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва (2013)
Новіков М. М. - До соціально-правового регулювання медично- біологічного відшкодування фізичної шкоди (2013)
Уралова Ю. П. - Гарантії діяльності профспілок щодо захисту прав і інтересів працівників, Голошивець В. О. (2013)
Мінка П. П. - Характеристика форм міжнародного співробітництва у боротьбі зі злочинністю в контексті проблеми адаптації вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу, Хрідочкін А. В. (2013)
Lydia N. Derkach. - Psychological issues in legal education of future lawyers: emotional intelligence and career success, Ann Makarchuk (2013)
Салохин Н. П. - Самоупорядочение и самоорганизация в системе культуры управления трансформирующейся россии (2013)
Рамиз Севдималиев - К вопросу о соотношении понятий "агрессия" и "вооруженное нападение" в контексте борьбы с терроризмом (2013)
Джафаров И. Х. Оглы - Правосознание и правовые ценности (2013)
Ибрагимова А. Н. Кызы - Различные способы благополучия как одно из новых понятий обеспечения социального благополучия. Структура обеспечения социального благополучия (2013)
До 60-річчя від дня народження Ю. Б. Гнучія (2013)
Козырский В. В. - Применение теории графов для расчетов систем электроснабжения. Кратчайший остов графа. Сеть с наименьшей протяженностью линий электропередачи, Гнучий Ю. Б., Гай А. В. (2013)
Долинський А. А. - Статестический анализ энтропии, Драганов Б. Х. (2013)
Берека О. М. - Дослідження впливу електричного поля високої напруженості на посівні якості насіння та урожайність круп'яних культур, Усенко С. М., Бобко Т. Й., Сучек М. М. (2013)
Червинский Л. С. - Первичные механизмы воздействия оптического излучения на живые организмы (2013)
Драганов Б. Х. - Анализ методами неравновеснойтермодинамики гидродинамических и теплообменных процессов многокомпонентных средах (2013)
Радько І. П. - Метод визначення та оцінки глибини проплавлення контакт-деталей комутаційних апаратів (2013)
Горобець В. Г. - Теплообмін пучка труб з напівциліндричними інтенсифікаторами. 1. Тепловий розрахунок (2013)
Горобець В. Г. - Теплообмін пучка труб з напівциліндричними інтенсифікаторами. 2. Розрахунок гідравлічного опору (2013)
Драганов Б. Х. - Анализ отдельных вопросов энтропии (2013)
Кондратенко І. П. - Дослідження розподілу температури в завантаженні циліндричного індуктора, Лисенко В. П., Комарчук Д. С. (2013)
Лисенко В. П. - Фільтрація інформаційних каналів систем управління біотехнічними об’єктами, Решетюк В. М., Штепа В. М. (2013)
Василенко В. В. - Аналіз електромагнітних процесів у системі передачі електроенергії по одному проводу, Комаров В. М. (2013)
Кондратенко І. П. - Тривимірна математична модель процесу розряджання ємності на електромагнітну систему з послідовно з'єднаних котушки індуктивності, електрода і не феромагнітної пластини, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013)
Лисенко В. П. - Факторний експеримент дослідження інтенсивності росту томатів та його результати, Мірошник В. О., Дудник А. О. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на електромагнітні та електромеханічні перехідні процеси в електроприводах постійного струму, Савченко В. В. (2013)
Голодний І. М. - Дослідження на моделі в MatLab характеристик електропривода постійного струму серії Lenze 530, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2013)
Савченко В. В. - Передпосадкова обробка картоплі у магнітному полі, Синявський О. Ю., Савченко В. В. (2013)
Борщ Г. М. - Дослідження інтенсивності перемішування субстрату в біогазовій установці, Устимчук В. В. (2013)
Червінський Л. С. - Електрофізичні методи передпосівної обробки насіння, Романенко О. І. (2013)
Бойко В. В. - Газовий детектор для виявлення процесів гниття в овочесховищах, Булах Г. І., Подпрятов Г. І., Гунько С. М. (2013)
Ткаченко О. М. - Геопросторова складова інформаційно-аналітичної системи у галузі рослинництва (2013)
Голуб Б. Л. - Побудова сховища даних для підсистеми підтримки прийняття рішень автоматизованої системи управління параметрами ефективності роботи промислового пташника, Щербатюк В. Л. (2013)
Бородин М. В. - Принцип корректировки стоимости потребленной электроэнергии в зависимости от ее качества (2013)
Виноградов А. В. - Устройство запрета автоматического включения резерва для двухтрансформаторных подстанций 20-110/6-10 кВ, Багаєв П. Л. (2013)
Пузанов А. П. - Надійність передачі даних електровимірювань радіоканалом (2013)
Коробський В. В. - Експериментальні дослідження ерозійного зносу серійних контакт-деталей пускачів як функція кількості комутацій (2013)
Брагіда М. В. - Розрахунок системи регулювання струму зварювання, Тримпол Я. О. (2013)
Мрачковський А. М. - Експериментальні дослідження електричної ерозії та перехідного опору серійних контакт-деталей реле (2013)
Щепотьєв О. І. - Методи забезпечення достовірності наукових досліджень, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2013)
Мірських Г. О. - Принципи формування узагальненого критерію якості енергетичних об’єктів, Окушко О. В. (2013)
Палішкін М. А. - Робота каналів із каскадом насосних станцій, Карпусь О. Т., Міщенко А. В. (2013)
Василенков В. Є. - Тепловий розрахунок пташника на колесах, Погребний Д. А. (2013)
Шеліманова О. В. - Дослідження процесів переносу в атмосферній сушильній установці, Гур’єва А. О. (2013)
Феофілов І. В. - Зволожувач дуттьового повітря для двигуна внутрішнього згоряння (2013)
Горобець В. Г. - Методи приготування рідких кормів за допомогою роторно–пульсаційного апарата, Гескін Д. В. (2013)
Луцик І. Б. - Вплив швидкісних режимів установок активного вентилювання на біологічні процеси в зерновому насипі (2013)
Нещадим О. М. - Дослідження методом потенціалів плоских деформацій у задачах лінійної в’язкопружності, Гнучій Ю. Б. (2013)
Шкода Н. Г. - Наближені методи обчислення провідності в неоднорідних системах, Шостак С. В. (2013)
Шкода Н. Г. - Поверхневі плазмони двох малих частинок із врахуванням мультипольної взаємодії між ними, Шостак С. В. (2013)
Панталієнко Л. А. - Оцінювання областей стійкості параметричних систем зі змінною структурою (2013)
Грищук О. Ю. - Аналітичне рішення для сферично-симетричних двочасткових розподілів, Стеценко С. В. (2013)
Дюженкова О. Ю. - Модулі гладкості на множинах комплексної площини з кусково-гладкою межею (2013)
Шинкаренко В. Г. - Оценка удовлетворенности потребителя транспортной услугой, Дежурова Е. В. (2014)
Федотова І. В. - Оцінювання рівня лояльності персоналу підприємства (2014)
Бурмака М. М. - Класифікація типів розвитку соціально-економічних систем (2014)
Ачкасова Л. М. - Оцінювання ефективності управлінських рішень (2014)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель стратегічного контролінгу, Софійчук К. К. (2014)
Федорова В. А. - Соотношение понятий "имидж" и "репутация" предприятия (2014)
Криворучко О. М. - Сценарний підхід до розробки стратегій управління персоналом АТП, Водолажська Т. О. (2014)
Криворучко О. М. - Формування бізнес-процесної моделі автотранспортного підприємства, Сукач Ю. О. (2014)
Левченко О. П. - Реалізація стратегії розвитку АТП на базі збалансованої системи показників, Прокопавічюс Г. А. (2014)
Пипенко І. С. - Процес оцінювання потенціалу підприємства (2014)
Легкий С. А. - Формування цінової стратегії на пасажирських автотранспортних підприємствах (2014)
Шинкаренко В. Г. - Моделювання логістичних бізнес-процесів, Ананко І. М. (2014)
Гладка О. І. - Контроль маркетингу персоналу на підприємстві (2014)
Догадайло Я. В. - Бюджетна модель підприємств дорожнього господарства (2014)
Толок О. В. - Методичний підхід до техніко-економічного обґрунтування проектів організації дорожнього руху в містах, Котков К. В. (2014)
Заруба В. М. - Боротьба за збереження української державності в ході відсічі турецького походу на Чигирин влітку 1678 р. (2013)
Захарова Н. С. - Роль Катерини Абрамівни Флейшиц у становленні жіночої адвокатури (2013)
Філонов О. В. - Боротьба з тероризмом на українських землях у Російській Імперії наприкінці ХІХ початку ХХ ст (2013)
Лясковець А. В. - Визначення поняття "право" в працях Ф. В. Тарановського та О. О. Жиліна: порівняльний аналіз (2013)
Лукашев О. А. - Щодо проблеми виокремлення загальної частини у фінансово-правовій галузі (2013)
Андрійцьо В. Д. - Докази як об’єкт збору на етапі збирання доказів у цивільному процесі (2013)
Ущаповський Т. В. - Генезис та особливості механізмів забезпечення економічної конкуренції на ринках країн БРІКС (2013)
Балух В. С. - Альтернативні способи вирішення індивідуальних трудових спорів (2013)
Риженко І. М. - Щодо визначення поняття "право власності суб’єкта господарювання" як об’єкта адміністративно-правового захисту (2013)
Негодченко О. В. - Таємниця кореспонденції, листування, телефонних розмов та спілкування в сучасних умовах: реалії та колізії (2013)
Пєтков С. В. - Людиноцентристський вектор розвитку сучасного адміністративного права (2013)
Зозуля І. В. - Правоохоронні органи чи органи правопорядку: щодо доцільності перейменування (2013)
Макушев П. В. - Системи інформаційного забезпечення державної виконавчої служби України та персональні дані як їх складові (2013)
Блінова Г. О. - Правове регулювання інституту таємниці усиновлення: сучасні тенденції (2013)
Петренко В. В. - Поняття та особливості адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства та охорони рибних запасів в Україні (2013)
Любімова С. Ю. - Поняття та значення контролю та адміністративного нагляду у сфері господарської діяльності (2013)
Миловидова С. В. - Правові засади запобігання адміністративним правопорушенням в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення (2013)
Слабунова Ю. В. - Поняття та види форм адміністративно-правового забезпечення прав громадян органами прокуратури (2013)
Щербина Є. М. - Адміністративне законодавство у сфері відповідальності за порушення державних стандартів, норм і правил, що стосуються благоустрою населених пунктів: проблеми та шляхи вдосконалення (2013)
Новіков В. В. - Підтримання законності у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2013)
Хрідочкін А. В. - Адміністративно-правова характеристика системи органів охорони інтелектуальної власності в Україні (2013)
Корольов Ю. О. - Сутність правового механізму реалізації адміністративно-правового статусу службовців Національного банку України (2013)
Роженко Д. В. - Особливості підготовки адміністративної справи до судового розгляду в порядку письмового провадження (2013)
Богатирьов І. Г. - Визначення поняття профілактики незаконного обігу наркотичних засобів в установах виконання покарань, Коломієць Н. В. (2013)
Лень В. В. - Дискусійні питання кримінальної відповідальності щодо холодної зброї, Олійников Г. В., Шаніна Є. Г., Грищак С. В. (2013)
Негодченко В. О. - Система інформаційного забезпечення міграційних процесів як фактор національної безпеки (2013)
Богатирьова О. І. - Деякі питання удосконалення виконання покарань та здійснення контролю кримінально-виконавчою інспекцією (2013)
Олійник О. І. - Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 391 КК України (2013)
Коломієць Н. В. - Особливості ресоціалізації засуджених за злочини у сфері незаконного обігу наркотиків (2013)
Макаренко Є. І. - Правомірність затримання підозрюваного до відкриття кримінального провадження (2013)
Торяник В. М. - Політична культура. Специфіка її формування та перспективи розвитку в Україні (2013)
Ануфрієнко Л. А. - Нові можливості політичних кампаній за допомогою соціальних мереж (2013)
Гулиев А. Д. - Право народов на самоопределение и этнонациональные конфликты (2013)
Лала Сафарали - Проблема коррупции транснациональных корпораций с нефтедобывающими странами и правовые направления борьбы с ней (2013)
Фарид Гулиев - Тенденции развития системы законодательства, регулирующего право свободного предпринимательства в Азербайджанской Республике (2013)
Сеймур Талыбов - Геополитическая ситуация в Нахчыванской Автономной Республике и правовые основы ее энергетической системы (2013)
Гулиев А. Д. - К вопросу о базисных основах формирования гражданского общества в украинском государстве, Дорошенко В. С. (2013)
Зейнаб Джахангирова - Понятие международного контроля за исполнением обязательств по правам человека (2013)
Дубровін В. О. - Дослідження ефективності технології і техніки мінімалізації весняного передпосівного обробітку ґрунту під сівбу цукрових буряків, Теслюк В. В. (2013)
Пилипака С. Ф. - Розрахунок циліндричної поверхні скребка гноєприбиральної установки, Голуб Г. А., Ікальчик М. І. (2013)
Шевченко І. А. - Результати експериментальних досліджень мобільного змішувача-кормороздавача потокового типу, Доруда С. О., Воронін Л. С. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення рушійного моменту, Мельніченко В. В. (2013)
Маслюк В. А. - Зміцнення швидкозношувальних поверхонь робочих органів сільськогосподарських машин безвольфрамовими твердими сплавами, Яковенко Р. В., Денисенко М. І. (2013)
Василів В. П. - Цукри вівсяного солоду, Ємельянова Н. О., Мукоїд Р. М., Чумакова О. В., Безсмертна Л. О., Бойко Ю. І. (2013)
Рогач Ю. П. - Проблеми використання людських ресурсів, Лущенков В. Л., Головін С. В., Войналович О. В. (2013)
Лімонт А. С. - Температурний стан стрічок розстеленої льоносоломи при готуванні рошенцевої трести (2013)
Опалко В. Г. - Обґрунтування потреби в зернових сівалках для сільськогосподарських підприємств України (2013)
Бешун О. А. - Екологічні стандарти Stage і Tier для дизелів сільсько-та лісогосподарських тракторів і самохідних машин (2013)
Денисенко М. І. - Конструювання зміцнюючого покриття з врахуванням реального зносу деталей машин (2013)
Бешун О. А. - Аналіз режимів роботи і завантаженості двигунів самохідних лісових машин (2013)
Докуніхін В. З. - Основні напрямки удосконалення організації технічного обслуговування автомобілів в АПК, Ковтун М. М., Лудченко Я. О. (2013)
Смаглій В. І. - Рух матеріальної частинки по шорстких дисках (2013)
Алієв Е. Б. - Діагностична система фізіологічного стану корови на основі оцінки її рухливості, Тісліченко О. С. (2013)
Лабатюк Ю. М. - Теоретичні дослідження взаємодії робочого органу глибокорозпушувача з ґрунтом (2013)
Денисенко М. І. - Зносостійкі покриття для робочих органів сільськогосподарських машин, Сидоренко К. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Дослідження та аналіз методів оптимального керування динамічними системами, Ромасевич Ю. О., Голдун В. А. (2013)
Павленко М. Ю. - Аналіз технологій виробництва дизельного біопалива (2013)
Феофілов І. В. - Підвищення ефективності когенераційної установки на основі двигуна внутрішнього згоряння за рахунок зволоження повітря (2013)
Овчар Р. Ф. - Умови виникнення розв’язків слабо збурених крайових задач (випадок k=-1) (2013)
Деркач О. П. - Обгрунтування параметрів подрібнювача-розкидача соломи зернозбирального комбайна, Шворак М. В. (2013)
Рубльов В. І. - Особливості розрахунку потреби сільськогосподарських машин при постачанні споживачу (2013)
Лазоренко В. О. - Система теплопостачання теплиць з використанням вакуумних геліоколекторів (2013)
Рубльов В. І. - Стереометричні принципи визначення руйнування дорожнього одягу з покриттям автотранспортних доріг (2013)
Деркач О. П. - До питання обґрунтування форми отворів висівного диска, Горват Н. А. (2013)
Рубльов В. І. - Реалізація системи транспортування молока на стадії її розливу в мірні ємності, Дев’ятко О. С. (2013)
Ловейкін В. С. - Хвильовий метод зниження поздовжніх коливань пружних елементів скребкового конвеєра, Човнюк Ю. В., Костина О. Ю. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація енергетичного режиму руху грейферного захвату, Ромасевич Ю. О., Лимар П. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Результати експериментальних досліджень гвинтового конвеєра-змішувача, Гудова А. В. (2013)
Большаков В. Н. - Правові засади використання легальних методів моніторингу техніки АПК України, Роговський І. Л. (2013)
Чуєнко Р. М. - Перехідні процеси у компенсованому асинхронному двигуні під час пуску (2013)
Марус О. А. - Техніко-економічна ефективність виробництва і внесення ентомологічного препарату трихограми (2013)
Сушко О. В. - Перевірка виконання умови стаціонарності та нормальності випадкового процесу зміни ресурсних параметрів машин (2013)
Броварець О. О. - Моделювання руху польової інформаційної машини із системою технічного зору по нерівностям поверхні поля (2013)
Голуб Г. А. - Експериментальне визначення питомої потужності перемішування біомаси в обертовому реакторі, Дубровіна О. В., Чуба В. В., Павленко М. Ю. (2013)
Шутюк В. В. - Сучасні тенденції розвитку наукових досліджень в сушильних технологіях, Василенко С. М., Бессараб О. С., Василів В. П. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація ривкового режиму руху механізму повороту стрілового крана, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Математичне моделювання й оптимізація режимів руху механічних дискретно-континуальних систем, Човнюк Ю. В., Матухно Н. В. (2013)
Стадник І. Я. - Додержання стабільності вологості тіста при замішуванні, Коневич М. Р., Василів В. П. (2013)
Теслюк В. В. - Техніко-технологічне обґрунтування збирання кормових буряків (2013)
Потапова С. Є. - Аналіз впливу основних параметрів одновальцьової зернодробарки на показники продуктів подрібнення (2013)
Фришев С. Г. - Обгрунтування раціональних параметрів взаємодії зернозбиральних комбайнів і причепів-перевантажувачів, Сєнчев М. В. (2013)
Тарасенко С. Є. - Використання поновлюваних джерел енергії в Україні, Поліщук В. М., Дубровіна О. В. (2013)
Пилипенко А. П. - Особливості деформування деревинностружкових плит з концентраторами напружень при згині, Березін В. Б., Івченко О. О. (2013)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2013)
Зубко В. М. - Технологічна і техніко-економічна оцінка машинних агрегатів при проведенні догляду за посівами при вирощуванні сільськогосподарських культур, Дубровіна О. В. (2013)
Драгнєв С. В. - Формування системи оперативного контролю якості біомаси при виробництві твердих біопалив (2013)
Покотило Г. - Культурою має утверджуватися нова Україна (з культурологічних поглядів) (2014)
Левицька М. - Дерево як символ в образотворчості Тараса Шевченка (2014)
Юрченко Н. - Графічна Шевченкіана Ірини Гуртовенко (2014)
Метка Л. - Лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка, майстер декоративної глиняної скульптури Василь Омеляненко. Дитячі та юнацькі роки (2014)
Чечель Ж. - Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Іван Білик (2014)
Ликова О. - Лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка Михайло Китриш (2014)
Одрехівський В. - Шевченкіана в монументальній скульптурі Василя Одрехівського (1921—1996) (2014)
Ходак І. - Лизавета Левитська (з історії українського мистецтвознавства 1920-х — початку 1930-х років) (2014)
Котляр Є. - Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва (2014)
Рибалко С. - Образи селян в японському мистецтві кінця ХІХ — першої третини ХХ ст.: естетика, етнографія, колоніальна політика (2014)
Пасічник Л. - Кримськотатарське ювелірне мистецтво: традиції та сучасний стан (2014)
М'якота І. М. - Казас і драматургія М. Метерлінка: досвід інтермедіального аналізу (2014)
Колпакова Н. - Образ св. Георгія у мистецтві Візантії (2014)
Міняйло Н. - Одяг весталки у давньоримському суспільстві (2014)
Козакевич О. - Українські народні мереживні та в’язані вироби кінця ХІХ — початку ХХІ століття: історіографія питання (2014)
Бакович О. - Маляр іконостасів церков Різдва Пресвятої Богородиці с. Новосілка Підгаєцького р-ну, св. Миколая с. Кальне Козівського р-ну та Воскресіння Христового с. Кальне Зборівського р-ну Тернопільської обл. (2014)
Якимова О. - Поліхромії Угнівської церкви Різдва Богородиці у контексті формотворчих пошуків першої третини ХХ століття (2014)
Палумбо де Віво І. - Традиційна весільна обрядовість Гуцульщини у серії полотен М. Варенні-старшого (2014)
Федорчук О. - Бісерний декор народного одягу Буковини першої половини XX ст. (2014)
Мотиль Р. - Загальнонаціональні та локальні особливості української теракоти ХІХ— ХХ століть (2014)
Дещук А. - Художнє дерево Яворівщини: технологічні аспекти різьби (2014)
Янковська Д. - Передумови та еволюція східних впливів у європейській моді XVIІI — початку ХХ ст. (2014)
Юрченко І. - Методика використання мотивів архітектурного декору львівської сецесії в сучасному дизайні меблевих виробів (2014)
Колодко А. - Українська мультиплікація як самобутній вид образотворчого мистецтва (2014)
Кай Г. - Художнє скло Ханчжоу: роль творчої особистості у мистецтві та художній освіті КНР на сучасному етапі розвитку (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: авангардова критика і непоступливість художника (2014)
Костельна М. - Творчий пошук у дизайні костюмів представників Львівського будинку моделей 1950—1970-х рр.: конструктивні та декоративні особливості (2014)
Приймак Х. - Особливості традиційної сорочки Сокальщини кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Іваневич Л. - Традиційне вбрання українців Західного Поділля: особливості класифікації (2014)
Луць С. - Особливості традиційних та інноваційних технологій та методів у творчості класичного ювелірного дому "Лобортас" (2014)
Костенко Д. - Образні домінанти візуалізації фасадних композицій архітектурного середовища сучасного міста (2014)
Горбаль М. - Андрій Петрович Сухорський. До 85-ліття від дня народження (2014)
Мушинка М. - Степан Кищак та його енциклопедія "Лемківські різьбярі" (2014)
Яців Р. - Український Нардний дім у Перемишлі (2014)
Дума В. В. - Сутність та особливості правоохоронної форми правозастосовчої діяльності (2012)
Кучук А. М. - Правові гарантії прав людини: Україна та Європа: теоретико-правовий дискурс, Гога А. М. (2012)
Лапка О. Я. - Теоретико-правовий аналіз факторів, які обумовлюють термінологічну невизначеність та впливають на характер правової політики в Україні (2012)
Логвиненко Б. О. - Загальна характеристика системи мусульманського права (2012)
Опацький Р. М. - Особливості впровадження ювенальної юстиції в зарубіжних країнах (2012)
Гриценко І. С. - Судова влада в Україні: до визначення поняття, Погорецький М. А. (2012)
Руднєва О. М. - Поняття та види міжнародних інституційних механізмів забезпечення та захисту прав людини (2012)
Адашис Л. І. - Правове регулювання статусу політичних партій в Україні (2012)
Гулиев А. Д. - Положительные тенденции глобализации и степени порождающей преступное явление как терроризм в современном мире (2012)
Дорошенко В. С. - Некоторые аспекты динамизации институционального процесса политической модернизации Украины и Азербайджана, Гулиев А. Д. (2012)
Заворотченко Т. М. - Методологічні аспекти співвідношення понять прав людини і прав громадянина (2012)
Кобринський В. Ю. - Основні засади класифікації екологічних прав та обов’язків людини і громадянина, Камінський А. І. (2012)
Літвінова І. Ф. - Щодо визначення поняття права особи на недоторканність житла чи іншого володіння (2012)
Сєрова І. І. - Регулювання міграційних процесів на рівні ради Європи: актуальні напрямки та шляхи розвитку (2012)
Янковська Г. В. - Мовні права людини крізь призму права на свободу вираження думки (на матеріалі конституцій пострадянських країн) (2012)
Гасымова З. М. - Особенности законодательства объединенных Арабских Эмиратов в контексте прав женщин (2012)
Нагорна В. В. - До питання правового регулювання прав дітей з особливими потребами в міжнародних актах (2012)
Ситник Ю. М. - Види конституційного права громадян України на свободу об’єднання у політичні партії (2012)
Цимбалюк В. М. - Сутність права громадян на звернення до публічної адміністрації (2012)
Духневич А. В. - Приведення у відповідність законодавства України у сфері АПК до вимог СОТ (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Про правові передумови виникнення та розвитку бюджетних правовідносин (2012)
Рязанцев О.Є. - Оптимізація цивільного судочинства та принципи її здійснення, Рязанцева Н.О. (2012)
Смєсова В. Л. - Правові засади колекторства в Україні, Мірошнікова С. Г. (2012)
Чабаненко М. М. - Щодо вирішення цінової кризи на ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2012)
Григоренко Д. А. - Порядок денационализации и аренды промышленных предприятий в Украине в 1921- н.1929 гг. (2012)
Єна Р. О. - Про податковий контроль як різновид спеціального державного контролю (2012)
Зозуля О. І. - Особливості організації охорони праці в допоміжних органах президента України (2012)
Кричун М. О. - Провадження як головна структурна складова податкового процесу у діяльності ДПСУ (2012)
Пліс І. О. - До питання щодо справляння податку з доходів фізичних осіб по окремих видах операцій: аналіз судової практики (2012)
Чинчин М. М. - До питання щодо визначення поняття податкового адміністрування (2012)
Завгородній В.А. - Напрями оптимізації організації взаємодії органів внутрішніх справ та громадських організацій у протидії корупції (2012)
Надієнко О. І. - Форми та методи державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні: сучасний правовий аналіз (2012)
Бердник В. С. - Місце адміністративних комісій у системі органів адміністративної юрисдикції (2012)
Бєлих Д. В. - Профілактика правопорушень у сфері дорожнього руху як складовий напрямок адміністративної діяльності Державтоінспекції (2012)
Драна І. В. - Особливості адміністративно-правових відносин щодо протидії відмиванню коштів у нотаріальній діяльності (2012)
Заброда С. М. - Міжнародно-правові стандарти поліцейської діяльності щодо протидії насильству в сім’ї (2012)
Костіна Е. В. - Природа домонопольного історичного періоду розвитку адміністративно-правового захисту прав дитини (2012)
Микулець В. Ю. - Правові аспекти формування єдиного інформаційного простору в Україні (2012)
Молчанський О. О. - Процесуальні рішення: сутність та співвідношення з іншими спорідненими поняттями (2012)
Чаку Є. В. - Проблеми кадрового та матеріально-технічного забезпечення адміністративного судочинства (2012)
Чуприна Г. В. - Представництво інтересів іноземців та осіб без громадянства у справах за зверненням Державної міграційної служби України з приводу примусового видворення (2012)
Скулиш Є. Д. - Поняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом, Глушков В. О. (2012)
Богатирьов І. Г. - Правове забезпечення функціонування кримінально-виконавчої системи після оновлення Україною своєї незалежності: історико-правовий аналіз, Копотун І. М. (2012)
Мисливий В. А. - Правові аспекти передачі осіб, які страждають на психічні розлади, для проведення примусового лікування у країнах СНД, Березняк В. С., Книга М. М. (2012)
Дячкін О. П. - Форми співучасті та їх значення для визначення суспільної небезпечності і кваліфікації злочинів (2012)
Житний О. О. - Проблема статусу норм міжнародного права у механізмі внутрішньодержавного кримінально-правового регулювання (2012)
Книш С. В. - Міжнародно-правові аспекти криміналізації нелегальної міграції (2012)
Школьний В. В. - Деякі причини виникнення і розвитку злочинності у сфері використання ЕОМ (2012)
Гуменюк Ю. С. - Призначення покарання за незакінчений злочин: історично-правовий досвід (2012)
Драний В. В. - Особливості визначення предмета злочину, передбаченого ст. 258-5 КК України (2012)
Ларіна О. В. - Щодо визначення об’єктивної сторони грабежу (2012)
Мартинишин Г. Р. - Пропозиції щодо вдосконалення правил призначення покарання за сукупністю вироків (2012)
Уварова Н. В. - Об’єктивна сторона злочинів проти життя та здоров’я особи, вчинених з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Бірюков В. В. - Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування злочинів: поняття, система, завдання (2012)
Батюк О. В. - Окремі положення дотримання етичних аспектів при провадженні слідчих дій в установах виконання покарань (2012)
Капітанчук Л. Ю. - Особливості організації і тактики слідчих дій у ході розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, Сорока А. З. (2012)
Скрябін О. М. - Юридико-психологічні аспекти рекламної діяльності адвоката, Копєлєв І. Ю. (2012)
Сірко Б. П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні розкрадання вантажів на залізничному транспорті (2012)
Сліпченко В. І. - Процесуальний порядок надання й отримання міжнародно-правової допомоги у кримінальних справах, матеріали яких містять державну таємницю (2012)
Татаров О. Ю. - Прокурорський нагляд на досудовому провадженні (2012)
Уваров В. Г. - Інститут запобіжних заходів за новим КПК України в контексті міжнародних стандартів (2012)
Черненко А. П. - Роль понятих у кримінальному процесі (2012)
Афанасіаді Д. М. - Форми взаємодії суб`єктів при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2012)
Громовий А. О. - Актуальні проблеми вдосконалення діяльності при порушенні кримінальної справи (2012)
Калужинський О. В. - Встановлення та оцінка судом підстав для призначення справи до судового розгляду (2012)
Свинаренко О. Є. - Основні способи незаконного відшкодування податку на додану вартість та окремі аспекти діяльності спецпідрозділів боз щодо протидії їм (2012)
Кузьменко В. В. - Специфика преподавания философии при подготовке правоведов: деонтологический аспект философских учений (2012)
Бакаянова Н. М. - Підвищення кваліфікації адвоката у світлі реалізації принципів організації та діяльності адвокатури (2012)
Дерев’янко В. В. - Професійний відбір на навчання та службу в органи прокуратури України (2012)
Від редакційної колегії. Привітання Н. М. Арват з ювілеєм (2008)
Самойленко Г. В. - Известный языковед Украины (2008)
Арват Н. Н. - Бытовая картина мира в поэме Н. Гоголя "Мертвые души" (2008)
Жаркевич Н. М. - "Вечера на хуторе близ Диканьки" и проблема национальной ментальности Н. Гоголя (на материале российских и украинских литературоведческих исследований 1990–2000 гг.) (2008)
Ямчук П. - Феномен Гоголя: мовний і культурний аспекти в семіосфері українського консервативно-духовного мислення (2008)
Киричок Г. А. - У границы миров автора и его героев (Денисов В. Мир автора и миры его героев (о раннем творчестве Н. В. Гоголя) (2008)
Бондаренко А. І. - Питання теоретичні: художній дискурс (2008)
Степаненко О. - Метафоричне використання полісемів у художньому мовленні Д. Павличка (на матеріалі книги поезій "Золоте ябко") (2008)
Дацько О. О. - Сленгова лексика у передвиборних програмах та політичній періодиці 2007 року (2008)
Ковальчук О. Г. - Роман В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" (проблеми ідентифікації героя) (2008)
Когут О. В. - Містична структуруюча гра праслав’янських кодів у сюжетних архетипах сучасної української драматургії (2008)
Николаенко А. И. - Мушка (Нестор Кукольник и А. И. фон Фризен) (2008)
Николаенко А. И. - Машенька (М. Ф. Толстая в жизни Нестора Кукольника) (2008)
Самойленко Г. В. - Видатний білоруський письменник Ф. Богушевич на Чернігівщині (2008)
Блануца А. В. - Надавча політика Казимира та Олександра Яґеллончиків на Сіверську землю (за матеріалами Литовської метрики) (2008)
Степанчук Ю. С. - Московська присутність в Україні в оцінці козацької старшини Гетьманщини середини ХVІІ ст. (2008)
Чуткий А. І. - Славний син Поліського краю (невідомі архівні документи, пов’язані з особою Миколи Дашкевича) (2008)
Таранець С. - Економічна діяльність старообрядців Бессарабії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2008)
Дудка Л. О. - Становлення механізму регулювання державно-церковних відносин в Україні в І-й пол. 1920-х років (2008)
Якушева-Омельянчик Р. М. - Судьба нежинского минцкабинета (2008)
Даниш Л. В. - Відображення громадсько-політичної позиції у творчості П. Тичини періоду національно-визвольної війни в Україні (початок ХХ ст.): погляд історика (2008)
Лясковська С. П. - Державна політика щодо "спекуляцій" в період нової економічної політики (2008)
Крапив’янський С. М. - Подвиг крізь роки: генерал-лейтенанту танкових військ І. П. Корчагіну присвячується, Мартиненко В. В. (2008)
Коваленко Л. І. - Внесок архівістів у відбудову економіки (2008)
Жулканич Н. М. - Джерельна база дослідження історії аграрних відносин в областях Українських Карпат (др. пол. ХХ ст.) (2008)
Кузьменко Ю. В. - Правлячий клас "безкласового" радянського суспільства в умовах суспільно-політичних трансформацій 1985–1991 рр. (2008)
Король Л. С. - Концепт "Смерть" в українському культурогенезі (2008)
Шкурко М. М. - Романс Е. П. Гребінки "Очі чорнії": повернення на свою історичну батьківщину (2008)
Дорохина Л. А. - Развитие любительского хорового пения на Черниговщине в нач. ХХ ст. (2008)
Ляшенко Т. В. - До історії музичної діяльності чернігівської "Просвіти" (поч. ХХ ст.) (2008)
Дорохин В. Г. - О специфике связно-раздельного артикулирования на баяне (2008)
Косюк О. М. - Індустрія мас-медіа розваг та народна сміхова культура (2008)
Карський А. А. - Із архівної спадщини академіка Карського: Первая курсовая работа по филологии студента Евфимия Карского (2008)
Институтские товарищи Е. Ф. Карского (2008)
Письмо профессора А. В. Добиаша профессору Е. Ф. Карскому (2008)
Письмо редактора "Русского Филологического Вестника студенту НИФИ Ефимию Карскому" (2008)
Дудченко Г. М. - Ніжинський історичний архів у перші місяці окупації (вересень–грудень 1941 р.), Ревенчук А. (2008)
Заруба В. М. - Землевласники катеринославського повіту дворяни Савицькі (2013)
Філонов О. В. - Вимоги до морально-ділових якостей кандидатів на службу в органи жандармерії і спеціальних служб Російської Імперії як органів по боротьбі з тероризмом у кінці XIX – початку ХХ ст (2013)
Нестерович В. Ф. - Теоретико-правова ідентифікація впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2013)
Лясковець О. В. - Позитивістська методологія дослідження права у працях М. І. Палієнка та Ф. В. Тарановського (2013)
Янковська Г. В. - Принципи мовної рівності та недискримінації (2013)
Хоменко О. В. - Виконавча влада за умов президентської республіки (2013)
Блінова Г. О. - Укладення шлюбу: порівняльна характеристика сімейного права України та Туреччини (2013)
Слісаренко Я. А. - Проблемні аспекти роботи комісії по трудових спорах (2013)
Уралова Ю. П. - Поняття та види посередницької діяльності у сфері страхування (2013)
Бєлік І. Б. - Принципи резидентства та визначення джерел доходу як підстави для оподаткування електронної комерції в Україні (2013)
Подоляка А. М. - До питання щодо реформування системи органів внутрішніх справ (2013)
Приймаченко Д. В. - Окремі напрями узагальнення іноземного досвіду функціонування та діяльності органів адміністративно-деліктної юрисдикції та шляхи його впровадження в Україні, Миронюк Р. В. (2013)
Фролов Ю. М. - Види адміністративно-правових відносин, що виникають у сфері вищої освіти за участі вищих навчальних закладів (2013)
Борко А. Л. - Поняття і механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в судах (2013)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2013)
Острівна Л. В. - Спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу в аудиторській діяльності: адміністративно-правовий статус (2013)
Зеленіна С. М. - Правові питання удосконалення порядку розгляду звернень громадян в органах місцевого самоврядування (2013)
Потіп М. М. - Щодо якості реалізації компетенції органами державної влади та місцевого самоврядування (2013)
Білик В. О. - Генеза адміністративно-правового регулювання діяльності підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Шаптало С. М. - Щодо аналізу механізму організаційно- правового регулювання економічної безпеки України (2013)
Негодченко В. О. - Правове регулювання взаємодії правоохоронних органів України і Туреччини у боротьбі із незаконною міграцією (2013)
Чус О. В. - Стан розробки кримінальної відповідальності за привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося в неї, або скарбу (2013)
Макаренко Є. І. - Деякі висновки щодо регламентації затримання підозрюваного у вітчизняному законодавстві (2013)
Сачко О. В. - Контрольна поставка та контрольна закупка як ефективні методи безпосереднього виявлення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів (2013)
Добровольська О. Г. - Проблеми інституту кримінального провадження на підставі угод (2013)
Макаренко І. С. - Діяльність слідчого судді під час обрання запобіжних заходів (2013)
Торяник В. М. - Громадська думка та політична ментальність як компоненти політичної культури суспільства (2013)
Амир Алиев - Правовые основы и пределы влияния решений Европейского суда по правам человека на правовую систему Азербайджана, Бахруз Магеррамов (2013)
Гребенніков В. О. - Нова постановка проблеми надійного функціонування телекомунікацій України, Колченко Г. Ф. (2014)
Дружинін В. А. - Багатокритеріальна самоорганізація нейроподібних систем класифікації об'єктів спостереження в комплексах радіолокаційного моніторингу зі змінною просторовою конфігурацією (2014)
Урывский Л. А. - Исследование экстремумов производительности в дискретных каналах связи с кодированием, Прокопенко Е. А., Вергун С. Н. (2014)
Климаш М. М. - Модель надання сервісів на основі методу адаптації логічної структури сloud-системи, Стрихалюк Б. М., Шпур О. М., Бешлей М. І. (2014)
Масуд Махджубіан - Високомоментні матеріали для магнітних головок цифрових накопичувачів, Розорінов Г. М. (2014)
Сібрук Л. В. - Вимірювання займаної ширини смуги частот радіовипромінювання цифрового телебачення, Басанський О. А. (2014)
Джума Л. Н. - Совершенствование модели информационного обеспечения интеллектуальной обучающей системы "Диспетчер Tower", Пилипёнок О. Н. (2014)
Скулиш М. А. - Організація роботи групи серверів для забезпечення потреб розподіленої системи тарифікації послуг (2014)
Бондаренко В. Є. - Система-порадник для побудови топології живучої комп’ютерної мережі (2014)
Максимов В. В. - Класифікація алгоритмів боротьби з перевантаженнями, Чмихун С. О. (2014)
Танцюра Л. І. - Оцінка показників надійності інфокомунікаційних мереж як складних систем, Амірханов Е. Д., Галаган О. В. (2014)
Галкин П. В. - Модель сбора информации в беспроводной сенсорной сети (2014)
Гебура Ю. М. - Дослідження математичних моделей деревоподібних систем (2014)
Дубровін В. О. - Ідентифікація процесу розробки адаптованої коренезбиральної машини, Голуб Г. А., Дубчак Н. А., Теслюк В. В. (2013)
Бурдейний Д. М. - Доцільність застосування біопалива в агропромисловому комплексі України, Кропивко С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Фізико-механічне моделювання локалізованих порушень конформації мембран клітин вищих рослин, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Ловейкін В. С. - Оптимізація енергетичного режиму руху механізму повороту стрілового крана з урахуванням коливань вантажу, Мельніченко В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Моделювання руху механізму переміщення вантажопідйомної машини за оптимальним законом, Ромасевич Ю. О. (2013)
Ловейкін В. С. - Вдосконалення методів аналізу суб- та супергармонічних коливань віброударних суттєво нелінійних механічних систем, Човнюк Ю. В. (2013)
Павленко М. Ю. - Аналіз технологій виробництва рослинної олії (2013)
Чуба В. В. - Паливно-екологічні показники використання дизельного біопалива (2013)
Бессараб О. С. - Моделювання течії в каналах змінної форми розпилювальних пристроїв сушильних установок, Шутюк В. В., Бойко В. І., Василів В. П. (2013)
Уголєв Б. Н. - Вплив породи деревини на показники ефекту пам’яті, Горбачова Г. О., Белковскій С. Ю. (2013)
Білецький М. О. - Визначення якості обробленої поверхні пиломатеріалів, Сірко З. С. (2013)
Бринь О. І. - Дослідження залежності поглинання антипірену від початкової вологості лущеного шпону у виробництві вогнестійкої фанери (2013)
Cousin A. - Effects of rate of loading and moisture on dowel bearing strength of jack pine, Leroux P.-Y., Salenikovich A. (2013)
Ференц О. О. - Теоретичні аспекти визначення еколого-економічної ефективності комплексної переробки деревини, Кіндрат Р. Я. (2013)
Максимів В. М. - Підвищення ефективності використання деревини у лісопильно-деревообробному виробництві, Ференц О. Б., Копинець З. П., Ференц О. О. (2013)
Горбачова О. Ю. - Аналіз технологій термічного модифікування деревини (2013)
Копанський М. М. - Порівняльний аналіз складу та властивостей рослинної сировини із стебел ріпаку і пшенично-житньої соломи, Шепелюк О. О. (2013)
Коваль В. С. - Вологопровідність деревини вздовж волокон, Коваль Т. В. (2013)
Коваль В. С. - Оптимізація процесу розкрою пиломатеріалів з врахуванням розмірно-якісної характеристики, Мазурчук С. М. (2013)
Козак Р. О. - Розроблення рекомендацій щодо постачання та зберігання соломи для виготовлення стружкових плит (2013)
Леонтьев Л. Л. - Особенности показателей годичных слоев и физических свойств древесины сосны с Кавказа (2013)
Лютий П. В. - Вплив додавання технічного парафіну на властивості деревинно-полімерних плит за різної їх температури та тривалості пресування (2013)
Марченко Н. В. - Результати досліджень величини витрат сировини у виробництві радіальних пиломатеріалів заданої специфікації (2013)
Ортинська Г. Є. - Аналіз можливості застосування соєвих протеїнів у виробництві деревинних композиційних матеріалів (2013)
Пінчевська О. О. - Щодо технології сушіння круглих лісоматеріалів, Головач В. М., Буйських Н. В. (2013)
Пінчевська О. О. - Аналіз процесу сушіння дубових заготовок на підприємстві ТОВ "Юро Ламбер", Коробко Р. М. (2013)
Сагаль С. З. - Аналіз сучасного стану меблевої та деревообробної промисловості України (2013)
Сірко З. С. - Нове ефективне устаткування для оброблення дерев'яних піддонів (2013)
Коробко Р. М. - Вплив кута різання на процес стружкоутворення, Сірко З. С. (2013)
Sokolovskyy Ya. I. - Computer-aided design and research of forest drying chambers by means of SolidWorks API and CosmosFloworks, Boretska I. B., Rozhak P. I. (2013)
Sokolovskyy Ya. - Mathematical modelling and optimization of nonisothermal moisture transfer and viscoelasticity state of wood in process of drying, Kapran I., Kroshny I. (2013)
Соколовський Я. І. - Визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом, Сторожук О. Л. (2013)
Спірочкін А. К. - Експериментальна перевірка розрахунку тривалості процесу сушіння пиломатеріалів різних порід деревини (2013)
Вариводин В. - Модификация поликонденсационных клеев активированным в электромагнитном поле СВЧ монтмориллонитом (2013)
Косиченко Н. Е. - Взаимосвязь физических свойств древесины березы повислой с микроструктурой и шириной годичного слоя, Вариводина И. Н., Неделина Н. Ю. (2013)
Яремчук Л. А. - Дослідження впливу модифікованої лляної олії на адгезійну міцність покриттів дерев’яних конструкцій (2013)
Білей П. В. - Класифікація основних промислових порід деревини за складністю сушіння, Соколовський І. А. (2013)
Білей П. В. - Вплив аномальної структури на всихання деревини явора, Вінтонів І. С., Білей П. П. (2013)
Малахова О. С. - Обговорення методичних аспектів дослідження технології виготовлення деревинного компоненту методом роздавлюванням, Лакида Ю. П. (2013)
Гайда С. В. - Ресурсоощадні технології перероблення вживаної деревини (2013)
Кшивецький Б. Я. - ІЧ-спектроскопічне дослідження процесів структурування термопластичної клейової плівки (2013)
Кульман С. М. - Спосіб оптимізації конструкцій корпусних меблів, Бойко Л. М. (2013)
Бойко Л. М. - Евристична модель довговічності личкованих стружкових плит (2013)
Тепнадзе М. - Некоторые результаты исследования пароков древесины бука, Миротадзе Л., Литкин Д. (2013)
Поліщук В. М. - Біотехнологічні основи виробництва біогазу, Лободко М. М., Дубровіна О. В. (2013)
Голуб Г. А. - Кінетика анаеробної ферментації рослинної біомаси, Дубровіна О. В. (2013)
Шарапов Е. С. - Определение вниутрикольцевой плотности древесины с помощью устройства для измерения сопротивления сверлению, Торопов А. С., Чернов В. Ю. (2013)
Луканін О. С. - Технологічна оцінка запасів дуба Закарпаття для використання у бондарному виробництві, Зражва С. Г., Панахов Т. М. (2013)
Бърдаров Н. - Исследование дисперсии размеров клеток тропических древесных видов (2013)
Кульман С. М. - Нелінійна динамічна модель деформування та руйнування композиційних матеріалів на основі деревини (2013)
Дубчак Н. А. - Польові дослідження комбінованого очисника вороху коренеплодів, Теслюк В. В., Онищенко В. Б. (2013)
Броварець О. О. - Технічні засоби моніторингу та забезпечення якості виконання технологічних процесів при вирощуванні сільськогосподарських культур (2013)
Муштрук М. М. - Каталізатори реакцій у технологічних процесах виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Новицький А. В. - Підхід до оцінки показників надійності складних техніч них систем "людина-машина", Ружило З. В. (2013)
Овчар Р. Ф. - Ітераційний алгоритм побудови розв’язків слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (некритичний випадок) (2013)
Роговський І. Л. - Методологія технічного обслуговування сільськогосподарських машин, Дубровіна О. В. (2013)
Потапова С. Є. - Удосконалена методика порівняльного оцінювання подрібнювачів зернових кормів (2013)
Большаков В. Н. - Необхідність моніторингу в інноваційній діяльності АПК України в межах правого регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Хмельовський В. С. - Перспективні технологічні рішення підготовки кормів для згодовування рогатій худобі (2013)
Бубенок О. Б. - Ранние известия о татах в Крыму (2013)
Зелінський А. Л. - Інкорпорація південних областей Малої Азії до складу держави Птолемеїв: нова інтерпретація подій (2013)
Nguyen Van Kim - Tradition and trade activities of the Vietnamese – historical fact and understandings, Nguyen Manh Dung (2013)
Хайрединова Э. А. - Амулеты с изображением Хнубиса из Крыма (2013)
Шрестха К. П. - До історії непальського прапора: деякі аспекти політичної та культурної символіки (2013)
Білоус В. М. - З історії етнологічного кавказознавства: доробок українських педагогів (остання чверть ХІХ ст. ) (2013)
Василюк О. Д. - Неизвестные работы Агатангела Крымского по тюркологии в фондах ИР НБУВ (2013)
Зуб Н. М. - Загадковий щоденник невідомого автора (2013)
Кочубей Ю. М. - Тюркські народи колишнього СРСР у дослідженнях вчених України (2013)
Лямець А. М. - Особливості комплектування фондів бібліотек Близького Сходу: історіографія (2013)
Рахно К. Ю. - Записки іноземних мандрівників XVI століття про поховальні звичаї південних слов’ян (до питання іранського субстрату) (2013)
Nguyen Van Hieu - Researches on administrative geographical names stemming from Southwest Mandarin Dialect (SMD) in the Northwest mountainous provinces of Vietnam (2013)
Хамрай О. О. - Просодичні перспективи арабської морфології (2013)
Хоміцька О. Г. - Алжирський арабомовний роман: етапи становлення та еволюції (2013)
Shestopalets D. - Interpretation of the terms muhkamat and mutashabihat in medieval Qur’anic exegesis (2013)
Богомолов О. В. - Меджліс кримськотатарського народу: організаційні засади та політичні практики (2013)
Пушкар Н. Ю. - Автобіографічні записки ігумена Почаївської лаври Антонія (2013)
Антоний - Описание моего путешествия и служения, начиная с 1859 года по 1-е августа 1874 г. Глава 9-я. Назначение в Тегеран и отправка (2013)
Антоний - Глава 10-я. Семилетнее пребывание при миссии в Тегеране (2013)
Капранов С. В. - Рецензія на: Смирнова А. И. Индийский храмовый танец: традиция, философия, легенды. – К., 2009. – 134 с. : ил. (2013)
Вертієнко Г. В. - Перша Ватиканська конференція із саркофагів, Тарасенко М. О. (2013)
Капранов С. В. - Міжнародна наукова конференція "Японія – часи, духовність і перспективи” (Софія, 31 жовтня 2012 р. ) (2013)
Капранов С. В. - По сакральній Індії: Варанасі, Кумбга-мела та буддійські святині (з подорожніх нотаток) (2013)
Петрова Ю. І. - Міжнародний проект "17th century historical sources concerning Moldavia and Ukraine: research on Paul of Aleppo’s Travels of Macarius III, Patriarch of Antioch” (2013)
Прушковська І. В. - Восьмий Міжнародний конгрес тюркологів (Стамбул, 30 вересня – 4 жовтня 2013 р. ) (2013)
Хоміцька О. Г. - "Схід очима Заходу”: міжнародна конференція в Кувейті (2013)
Слово до читача (2014)
Березенко В. В. - Дисциплінарна організація наукового знання у сфері соціальних комунікацій (2014)
Хоменко І. А. - Методологія медійних досліджень у часи системної кризи суспільства (2014)
Городенко Л. М. - Політична культура: до визначення понять (2014)
Трачук Т. А. - Наукова багатовекторність професора Б. І. Чернякова (2014)
Грицюта Н. М. - Чинники формування етики рекламної комунікації: національний та міжнародний досвід (2014)
Цимбаленко Є. С. - Таблоїдизація заголовків як елемент контентної трансформації медіакомунікацій (2014)
Іщук Н. М. - Медіатрансформації: рік перший. Колективна монографія. Покажчик змісту (2014)
Вернигора Н. М. - Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму. Монографія. Покажчик змісту (2014)
Александров О. - Адвокатська діяльність Олександра Кониського (до 175-річчя від народження) (2011)
Мельничук О. - Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції (2011)
Сухицька Н. - Система покарань в українському і російському кримінальному праві (середина ХVІІ – кінець ХVІІІ століть) (2011)
Чаплюк О. - Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості (2011)
Челпан Р. - Правове регулювання захисту лісів від пожеж на українських землях у Х–ХVI століттях (2011)
Олексіїва І. - Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу (2011)
Коваленко В. - Системні ризики та шляхи їх мінімізації: фінансово-правовий вимір (2011)
Старинський М. - Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин (2011)
Жилінкова О. - Розпоряджання правами інтелектуальної власності в мережі Інтернет (2011)
Шимон С. - Об’єкт і предмет договору і цивільного правовідношення: нотатки до наукової дискусії (2011)
Гришко О. - До питання про ознаки порушення договірного зобов’язання (2011)
Кононов В. - Правові проблеми використання земельних ділянок у межах водоохоронних зон (2011)
Журик Ю. - Нормативно-правовове регулювання збереження комерційної таємниці за законодавством України про захист економічної конкуренції (2011)
Полюхович В. - Застосування системного аналізу при дослідженні господарсько-правового механізму державного регулювання фондового ринку України (2011)
Назимко Є. - Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу (2011)
Негодченко Д. - Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Грузії: порівняльно-правовий аналіз (2011)
Русанова О. - Визначення поняття і процесуального статусу особи, яка провадить дізнання (2011)
Савінова Н. - Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України (2011)
Сердюк В. - Ознаки злочину – теорія і практика, Сердюк Є., Юрченко Ю. (2011)
Будаков М. - Міжнародні організаційно-правові механізми боротьби з морським піратством (2011)
Голуб Г. А. - Науково-дослідний інститут техніки і технологій – аналіз діяльності та перспективи розвитку (2013)
Дубровін В. О. - Основні напрями наукової діяльності кафедри охорони праці та інженерії середовища, Войналович О. В., Драгнєв С. В. (2013)
Войтюк Д. Г. - Наукові досягнення та дослідно-конструкторські розробки кафедри сільськогосподарських машин та системотехніки імені академіка П. М. Василенка, Аніскевич Л. В., Теслюк В. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Науково-дослідна робота кафедри конструювання машин (2013)
Фришев С. Г. - Основні кроки наукової діяльності кафедри транспортних технологій та засобів у АПК, Козупиця С. І. (2013)
Войтюк В. Д. - Роль і задачі кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М. П. Момотенка у вирішенні питання підвищення ефективності агропромислового виробництва (2013)
Войтюк Д. Г. - К вопросу активизации дальнего транспорта жидкости и волнообразований в проводящих путях высших растений, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Павленко М. Ю. - Енергетичні показники процесу естерифікації ріпакової олії, Голуб Г. А. (2013)
Афтанділянц Є. Г. - Перспективи підвищення ресурсу роботи відповідальних деталей сільськогосподарських машин, Зазимко О. В., Лопатько К. Г. (2013)
Булгаков В. М. - Наукова школа з механізації збирання цукрових буряків в НУБіП України (2013)
Лавріненко О. Т. - Дослідження статистичних характеристик бокового розсіювання насіння після косого удару об плоску поверхню (2013)
Ловейкін В. С. - Застосування способу прямої лінеаризації для аналізу режимів вимушених (суб-/супергармонічних) коливань віброударних механічних систем, Діктерук М. Г., Човнюк Ю. В. (2013)
Войналович О. В. - Працеохоронні засади у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів, Барсуков М. П., Кірдань Є. М. (2013)
Ловейкін В. С. - Встановлення умов оптимальності керувань технічними системами в закритій області допустимих значень, Ромасевич Ю. О. (2013)
Говоров О. Ф. - Аналіз різальних апаратів для безпідпірного скошування рослин (2013)
Лехман С. Д. - Елементи методик та окремі результати досліджень небезпечних процесів на виробництвах АПК, Панфілова М. В. (2013)
Докуніхін В. З. - Підвищення ефективності перевезення хліба та хлібобулочних виробів шляхом пакетування вантажу, Козупиця С. І., Федяєва В. О., Лудченко Я. О. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про вплив деяких конструктивних параметрів поршневих машин на показники їх роботи (2013)
Поліщук В. М. - Вплив режимів метанового бродіння на ефективність виробництва біогазу, Лободко М. М., Сидорчук О. В., Поліщук О. В. (2013)
Пожидаєв С. П. - Про домінуючі чинники динамічних властивостей автомобіля (2013)
Пожидаєв С. П. - Уточнення механічної моделі еластичного колеса (2013)
Фришев С. Г. - Аналіз пропускної здатності збирально-транспортного комплексу для зернових культур (2013)
Шебаніна О. В. - Аналіз чисельних методів для розв’язку задач прикладної фізики (процесів у сільському господарстві), Хмельовський В. С., Веселівський К. Д. (2013)
Докуніхін В. З. - Роль транспортного фактору при організації технічного обслуговування автомобілів в АПК (2013)
Овчар Р. Ф. - Необхідна умова існування розв’язку слабонелінійної крайової задачі з імпульсною дією (критичний випадок) (2013)
Курка В. П. - Дослідження силових характеристик полиці корпуса плуга з раціональною кривизною поверхні (2013)
Трояновська І. П. - До питання про коефіцієнт опору повороту гусеничної машини, Пожидаєв С. П. (2013)
Пожидаєв С. П. - Динамічний радіус колеса у світлі закону збереження енергії (2013)
Стадник І. Я. - Перспективи та напрямки розвитку обладнання для якісного дозування сировини в хлібопекарській промисловості, Коневич М. П., Василів В. П. (2013)
Колосок І. О. - Сучасний стан безпеки дорожнього руху у сільських населених пунктах (2013)
Муштрук М. М. - Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2013)
Шведик М. С. - Аналіз процесу входження насінини в комірчину висівного елемента, що обертається в суцільному зерновому шарі (2013)
Голуб Г. А. - Рівняння динаміки машино-тракторного агрегату, Чуба В. В. (2013)
Єременко О. І. - Аналіз енергетичного потенціалу біомаси в Україні (2013)
Гречкосій В. Д. - Сучасні технології і техніка для мульчування рослинних решток, Шатров Р. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Порівняння теоретичних та експериментальних досліджень динаміки пуску гвинтового конвеєра-змішувача, Рибалко В. М., Гудова А. В. (2013)
Ловейкін В. С. - Методика проведення експериментальних досліджень динаміки руху скребкового конвеєра, Рибалко В. М., Ткаченко О. Ю. (2013)
Тарасенко С. Є. - Методика розрахунку енергетичного балансу метантенка (2013)
Зубко В. М. - Особливості формування біологічної врожайності озимої пшениці (2013)
Большаков В. Н. - Моніторинг техніки – джерело інноваційної політики в АПК України в межах правового регулювання, Роговський І. Л. (2013)
Ружило З. В. - Формування інженерних зaходів держaвного регулювання сільськогосподарського виробництва, Новицький А. В., Крамар А. Є., Бринзак А. Ю., Новицька О. А. (2013)
Ніколаєнко Н. - Теорія правового солідаризму: історичні аспекти та зв`язок з сучасністю (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейної власності і спадкування у Київській Русі (2011)
Бачинський Т. - Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння (2011)
Іщенко І. - Проблеми співвідношення понять "правове регулювання" і "правовий вплив" у сучасній теорії права (2011)
Коваль В. - Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права (2011)
Ковальчук В. - Пролема легітимності та легальності влади в державно-правових доктринах Р. Ієрінга та Г. Єллінека (2011)
Совгиря О. - Види та правова природа актів Кабінету Міністрів України (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського