Boboš S. F. - Detection of antibiotics in the milk depending on the way of drug application, Nešić M. J., Radinović M. Ž. (2009)
Kuźmak J. - Infection with bovine leukemia virus: current diagnostic methods and molecular epdemiology, Wijaszka T. (2009)
Potkonjak A. - Clinical investigation and therapy of canine infection with Candidatus Mycoplasma haematoparvum in Serbia, Lako B., Belic R., Toplaski B., Stevancevic O., Gerilovych A. (2009)
Pourquier Ph. - Use of the ID-vet avian influenza elisa range (nucleoprotein, H5, H7, N1 or N2) for the detection of antibodies to haemagglutinin and neuraminidase subtypes in avian populations, Lesceu S. (2009)
Алешкевич В. Н. - Роль иммунной реактивности организма животных в формировании поверхностной и глубоких форм трихофитии, Красочко П. А. (2009)
Апатенко В. М. - Инфекционная патология и преволюция микробов (2009)
Бабкін А. Ф. - Комплемент фіксуючий тест у діагностиці інфекційного епідидиміту баранів, Медвідь О. О., Райко Д. Ю. (2009)
Балим Ю. П. - Токсичні властивості селеніду (ДМДПС) (2009)
Бездітко Л. В. - Порівняльна характеристика впливу збудників шлунково-кишкових інфекцій на стан організму телят (2009)
Білокінь В. С. - Блутанг: діагностика і профілактика, Стегній Б. Т., Стеценко В. І., Пилипенко А. В. (2009)
Білявцева О. А. - Серологічний моніторинг інфекційних хвороб серед птахопоголів’я АР Крим, Іонкіна І. Б., Воротілова Н. Г., Гадзевич О. В. (2009)
Богач М. В. - Теоретичні аспекти поширення гельмінтозів серед домашньої птиці на півдні України у зв’язку з глобальною зміною клімату (2009)
Болсунова О. І. - Вітчизняний противірусний препарат Ізатізон підвищує природну резистентність організму, Заїка Л. А., Потопальський А. І., Юркевич Л. Н., Воробйова І. І., Лозюк Л. В., Терент’єв А., Рибалко С. Л., Дядюн С. Т. (2009)
Борисевич В. Б. - Імунні комплекси і стан копитець у корів, Борисевич Б. В., Ситюк В. Г. (2009)
Борисевич В. Б. - Ретиніти як ускладнення увеїтів у тварин, Меженський А. О., Дорощук В. О., Ткачук І. Г. (2009)
Борисов В. В. - Эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и мероприятия по его профилактике в России, Рахманов А. М., Кременчугская С. Р., Камалова Н. Е., Каньшина А. В., Мищенко А. В., Мищенко В. А., Щербаков А. В. (2009)
Бусол В. О. - До питання валідації зажиттєвих методів діагностики лейкозу великої рогатої худоби, Мельничук С. Д., Блажко А. П., Козаченко О. І. (2009)
Бусол В. О. - Екологія Мycobacterium bovis, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2009)
Вербицький П. І. - Дослідження пріон-протеїну та його ізоформ у лейкоцитах крові великої рогатої худоби, Петрух І. М., Влізло В. В., Остапів Д. Д. (2009)
Волянський А. Ю. - Протимікробна активність нових четвертинних похідних солей хінолінію (2009)
Воротілова Н. Г. - Епізоотологічний і серологічний моніторинг щодо пташиного грипу на території АР Крим в період 2008 року (2009)
Гаврилін П. М. - Закономірності структурно-функціональної спеціалізації паренхіми периферійних лімфоїдних органів у продуктивних ссавців, що зрілонароджують, Лєщова М. О. (2009)
Гайдей О. - Проблеми лабораторної діагностики вірусної геморагічної септицемії райдужної форелі, Дудар Л. (2009)
Галатюк О. Є. - Диференційна діагностика ринопневмонії коней, Бегас В. Л., Абрамов А. В. (2009)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні зміни у деяких внутрішніх органах поросят при кишковому клостридіозі (2009)
Герілович А. П. - Молекулярні методи гено- та патотипування вірусу ньюкаслської хвороби (2009)
Герілович А. П. - Розробка позитивного контрольного зразка гена гемаглютинину вірусу грипу птиці субтипу Н7 європейського генотипу на основі рекомбінантних ДНК, Симоненко С. І., Болотін В. І., Солодянкін О. С. (2009)
Головач Т. Н. - Правовые аспекты доступа к генетическим ресурсам (2009)
Головко В. О. - Епізоотологічні особливості сказу тварин у Харківській області, Іванченко І. М., Гонтарь А. М. (2009)
Головко В. О. - Фунгіцидні властивості перспективного препарату апікон щодо боверіозу шовковичного шовкопряда, Кириченко І. О., Суханова І. П., Терновська Н. І., Дмитрієва О. В. (2009)
Головко В. А. - Влияние микроклимата на интерьерные показатели и продуктивность свиней, Хомутовская С. А., Черный Н. В. (2009)
Головко В. О. - Мікроклімат і здоров’я молодняку свиней на спеціалізованих підприємствах, Чорний М. В., Хомутовська С. О. (2009)
Головко М. А. - Роль і місце молекулярно-біологічних методів при діагностиці сказу (2009)
Горбатенко С. К. - Постепізоотичний контроль благополуччя великої рогатої худоби щодо лейкозу (2009)
Гужвинська С. О. - Технологія отримання пробіотика для птахів (2009)
Гулюкин М. И. - Применение полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выявления вируса лейкоза КРС, Козырева Н. Г., Ломакина Н. Ф., Иванова Л. А., Лопунов С. В. (2009)
Гурина Л. М. - Роль галофильных вибрионов в возникновении инфекционных заболеваний морских гидробионтов Азово-Черноморского бассейна (2009)
Гусев А. А. - Усовершенствование метода культивирования суспензионной линии клеток ВНК–21 (С–13), Бабак В. А., Желиховская З. Л. (2009)
Дерев’янко С. В. - Сучасні аспекти діагностики тешовірусних хвороб свиней з використанням молекулярно-генетичних методів, Бова Т. О., Сорока В. І. (2009)
Долецький С. П. - Стан мінерального обміну в організмі високопродуктивних корів південної геохімічної зони України (2009)
Драгуть С. С. - Вивчення рівня вірусспецифічних антитіл у птиці та кролів, імунізованих проти інфекційного бронхіту курей, Стегній М. Ю., Бреславець В. О., Стегній А. Б. (2009)
Дрожже Ж. М. - Філогенетичний аналіз ізолятів вірусу сказу від домашніх м’ясоїдних на території України (2009)
Дубина Я. О. - Деякі особливості патолого-анатомічного прояву сальмонельозу поросят (2009)
Дудников А. И. - Патогенетические основы разработки новых средств и методов противоящурной защиты (2009)
Дунаєв Ю. К. - Вплив обробки качиних яєць гіпохлоритом натрію в період інкубації на біохімічні показники крові качок в онтогенезі, Стегній Б. Т., Брєславець В. О., Дунаєва О. В. (2009)
Євтушенко А. В. - Паразитологічний аналіз риб дельти Дунаю (2009)
Євтушенко А. В. - Застосування Івермектину для лікування лерніозу риб, Євтушенко І. Д., Галушка С. О., Гайдей О. С. (2009)
Епанова Е. Л. - Респираторный микоплазмоз в хозяйствах мясного птицеводства АР Крым (2009)
Еремец Н. К. - Изыскание эффективных инактивантов при производстве противовирусных вакцин, Еремец В. И., Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Матвеева И. Н., Еремец О. В. (2009)
Еремец Н. К. - Современные биотехнологические методы получения и оценки качества протеина а золотистого стафилококка, Матвеева И. Н., Беро Л. К., Киш Л. К., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Попова В. М. (2009)
Жукова І. О. - Вплив Вітаваксу 200 та Вітаваксу 200 ФФ на обмін азотистих і фосфорних сполук у тканинах курчат (2009)
Завгородний А. И. - Выделение L-форм микобактерий от кур, Позмогова С. А., Тарасова Е. В. (2009)
Завгородний А. И. - Роль микобактерий в развитии заболеваний рыб, Шаповалова О. В., Позмогова С. А. (2009)
Завірюха Г. А. - Формування імунітету у корів, щеплених вакциною лейкозав, в умовах епізоотологічного експерименту та його вплив на оздоровлення від лейкозу (2009)
Захар’єв А. В. - Порівняльна патоморфологічна характеристика нефральних патологій великої рогатої худоби при отруєнні піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського (2009)
Зинина Н. В. - Профилактика инфекционных болезней птиц препаратом "Липокар", Буйко Н. В., Щерба В. В. (2009)
Іщенко Л. М. - Особливості прижиттєвої діагностики лейкозу великої рогатої худоби при використанні полімеразної ланцюгової реакції, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Мартиненко Д. Л., Абрамов А. В., Король Д. М. (2009)
Камбур М. Д. - Епізоотологічний моніторінг лептоспірозу у сільськогосподарських тварин у Сумській області, Лівощенко Л. П., Лівощенко Є. М., Власенко О. А., Задорожний І. В. (2009)
Каралян З. А. - Цитометрия ДНК резистентных к вирусу энцефаломиокардита клеток, Восканян Г. Е., Аброян Л. А., Акопян Л. О., Каралова Е. М. (2009)
Келеберда М. І. - Особливості епізоотології панлейкопенії кішок в умовах мегаполісу м. Харків, Гонтаренко А. О., Іванченко І. М. (2009)
Климик В. Т. - Неспецифічна резистентність та перекисне окислення ліпідів крові у корів за різних фізіологічних періодів, Перкій Ю. Б., Покотило Г. І., Гащак О. Я. (2009)
Коваленко Л. В. - Вплив вакцини проти хвороби Ньюкасла на біохімічні показники сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Матюша Л. В. (2009)
Коваленко Л. В. - Активність ферментів крові курей при вакцинації проти хвороби Марека та зараженні епізоотичним штамом збудника, Стегній Б. Т., Бойко В. С., Романько М. Є. (2009)
Кольчик О. В. - Вивчення циркуляції збудників вірусних хвороб у свиногосподарствах України (2009)
Королёв А. Г. - Профессор-гигиенист Аркадий Иванович Якобий (2009)
Куцан О. Т. - Вплив біфентрину на активність ферментів в організмі курей при експериментальному гострому отруєнні, Доценко Р. В. (2009)
Куцан О. Т. - Зміни гістоморфологічної структури печінки та селезінки курей-несучок за умови тривалого надходження надлишку селену та вітаміну Е з кормом, Шутченко П. О., Медвідь К. О., Оробченко О. Л. (2009)
Куценко В. Г. - Етіологічна структура заразних хвороб риб в Харківській області за період 2006-2008 р. (2009)
Кучерявенко В. В. - Методи лабораторної діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби (2009)
Кучерявенко Р. О. - Виявлення антигену коронавірусу великої рогатої худоби (2009)
Кучма И. Ю. - Основные направления синтеза и биологическая активность некоторых фосфорсодержащих органических соединений, Вальчук С. И., Воропай А. Ю., Шатило Ю. В., Руденко Л. М., Волков Т. А., Мизин В. В., Полищук Н. Н., Волков А. А., Волянский А. Ю. (2009)
Кушнір І. М. - Оцінка протимікробної активності ветеринарних лікарських засобів при визначенні їх стерильності, Музика В. П., Патерега І. П., Семен І. С. (2009)
Лемиш А. П. - Диагностика псевдомоноза хряков-воспроизводителей и пути его профилактики, Андрусевич А. С. (2009)
Лісова В. В. - Патоморфологія бронхів при хронічних запальних процесах у легенях свиней, Махновець М. (2009)
Літарова М. В. - Визначення неорганічних елементів у біологічних субстратах методом рентген-флуоресценції (2009)
Луценко Л. І. - Ефективність дезінфікуючих препаратів при гельмінтозах м’ясоїдних, Темний М. В., Сумакова Н. В., Веселий В. А., Полещук Н. Г. (2009)
Лысенко А. П. - Бактериологические маркеры микобактериальной инфекции у животных после введения туберкулина, Лемиш А. П., Архипов И. Н., Новик Т. П., Притыченко А. Н., Власенко И. Г. (2009)
Максимович В. В. - Вирусный гепатит Е у свиней, Семенов В. М., Багрецов В. Ф., Конотоп Д. С., Семенов С. В. (2009)
Малакєєв А. С. - Технологія виготовлення і вивчення антигенної активності концентрованої інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту ВРХ для внутрішньошкірного введення, Кучерявенко Р. О., Тризна Л. П., Кучерявенко Л. М., Малакєєва-Чебанюк І. В. (2009)
Малоголовкин А. С. - Случаи дерматита и синдрома нефропатии: клинические признаки и патологоанатомические изменения, Надточей Г. А., Якушева О. В., Колбасов Д. В. (2009)
Мандигра М. С. - Молекулярні механізми дії дезінфектанту на основі полігексаметиленгуанідину на мембрани клітин, Лисиця А. В., Шатурський О. Я. (2009)
Мартинов А. В. - Технологічні аспекти конструювання вакцин для медицини та ветеринарії на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P.aeruginosa, Волянська Н. П. (2009)
Масюк Д. М. - Кількісна характеристика структурних компонентів слизової оболонки порожньої кишки великої рогатої худоби у пренатальному онтогенезі (2009)
Матвеева И. Н. - Применение метода ИФА при диагностике смешанных инфекций крупного рогатого скота, Киш Л. К., Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Еремец Н. К., Беро И. Л., Джунь О. М. (2009)
Матвеева И. Н. - Применение различных культур клеток для репродукции респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого скота, Кочиш И. И., Кочиш Т. Ю., Самуйленко А. Я., Еремец В. И., Еремец Н. К., Киш Л. К., Беро И. Л. (2009)
Матвієнко С. Г. - Стан судинно-тромбоцитарного гемостазу у свиней при застосуванні ацелізину після абдомінальних операцій (2009)
Мельникова Н. М. - Вплив кадмію на вміст есенційних елементів у серці отруєних щурів, Ворошилова Н. М. (2009)
Мельникова Н. М. - Накопичення плюмбуму в організмі вагітних щурів за умови введення плюмбуму ацетату, Ткаченко Т. А. (2009)
Мороз Н. В. - Выделение вируса весенней виремии карпа в центральном регионе России, Рыбаков С. С., Еремеева Т. Б., Апасова Л. Ю., Пыльнов В. А., Калинкина Т. Ю. (2009)
Москалик Р. С. - Антиэпизоотическая цепь мероприятий, гарантирующих искоренение и надежную профилактику лейкоза крупного рогатого скота (2009)
Музика Н. М. - Одержання компонентів імуноферментної тест-системи для серологічної діагностики вірусного ентериту гусей, Стегній Б. Т. (2009)
Музика Д. В. - Щеплення добових курчат інактивованою емульсованою вакциною проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ", (схема вакцинації, рівень і напруженість імунітету) (2009)
Муковоз В. М. - Підбір штамів дерматофітів для нової технології виготовлення виробничого антигену, Нестеренко Т. Г. (2009)
Назарова О. Д. - Источники заражения лептоспирозом в центральном Таджикистане, Азимов Г. Д. (2009)
Наконечна М. Г. - До питання комплексної діагностики аеромонозу коропів, Калиновська І. Г., Сорокіна Н. Г., Семенчукова І. В. (2009)
Насонов И. В. - Влияние фитосорбента "Экотокс" на вирусы болезни Ньюкасла, инфекционной бурсальной болезни, инфекционного бронхита кур и инфекционного ларинготрахеита птиц в опытах in vivo, Азарова И. А., Згировская А. А., Кныш Н. В., Лапина В. А. (2009)
Нестеренко Т. Г. - Імунопрофілактика вірусної геморагічної хвороби (ВГХ) та міксоматозу кролів, Дудник Н. В., Нестеренко О. Ю., Левченко К. А. (2009)
Ніколаєнко Ю. Ю. - Інактивація штамів 1733 та BR-06 реоврусу, ізольованих від хворих на тендосиновіт курей (2009)
Ночевный В. Т. - Применение метода проточной цитометрии для паспортизации и стандартизации перевиваемых линий клеток, Ласкавый В. Н. (2009)
Нычик С. А. - Оральная иммунопрофилактика бешенства вакциной "Броварис VRG" в современных условиях, Солодчук В. Л. (2009)
Орлов С. М. - Прижиттєва діагностика мікоплазмозу великої рогатої худоби із застосуванням різних схем підготування проб патологічного матеріалу, Обуховська О. В., Глєбова К. В. (2009)
Пащук Ю. Г. - Зміни активності індикаторних ферментів печінки курей за умов одноразового перорального введення фурадану (2009)
Полищук С. В. - Эпизоотологический анализ и противоэпизоотические мероприятия по роже свиней в хозяйствах Джанкойского района АР Крым, Плахотнюк Е. В. (2009)
Пономаренко А. М. - Ефективність препарату "Pro meris duo" при ктеноцефальозі собак та котів, Клімчук О. О., Шкред М. А., Пономаренко О. В. (2009)
Пономаренко О. В. - Випробування ефективності нового засобу для лікування кролів, хворих на псороптоз, Коломацький О. П., Міщенко О. О., Машкей А. М. (2009)
Приходько Ю. О. - Ефективність антигельмінтиків у кіз, хворих на мюллеріоз, Корчан Л. М. (2009)
Пруцаков С. В. - Специфическая терапия животных бактериофагами при псевдомонозе, Болоцкий И. А., Семенцов В. И., Васильев А. К. (2009)
Пчёлкина И. П. - Вирус ньюкаслской болезни, выявленный в популяциях диких и синантропных птиц на территории России в 2008 году, Колосов С. Н., Манин Т. Б., Чвала И. А., Андриясов А. В., Старов С. К., Дрыгин В. В., Борисов А. В. (2009)
Рачков А. Э. - Распознаваниe олигонуклеотидов с помощью спектрометра поверхностного плазмонного резонанса "Плазмон ППР-4М", Холодова Ю. В., Телегеев Г. Д., Солдаткин А. П. (2009)
Рула О. М. - Імунна відповідь у курчат на введення антигенів з різною активністю гемаглютиніну вірусу грипу птиці (2009)
Саркисян Х. В. - Выделение и идентификация вируса африканской чумы свиней в Армении (2009)
Сидоренко Є. Ю - Епізоотологічний моніторинг лептоспірозу котів в м. Суми, Зон Г. А. (2009)
Сікачина В. І. - Щеплення качок асоційованою вакциною проти хвороби Ньюкасла і пастерельозу (2009)
Cкрипник А. В. - Молекулярно-генетична диференціація штаму Mycobacterium elephantis, ізольованного від корови, реагуючої на туберкулін у неблагополучному щодо туберкульозу ВРХ господарстві, Завгородній А. І. (2009)
Сокирко Т. О. - Стан антиоксидантного захисту в крові коней, хворих на інан, Синицин В. А., Попова Е. М. (2009)
Сосницкий А. И. - Эмерджентная форма эндогенного пастереллеза в составе респираторного паразитоценоза, Стегний Б. Т., Короленко Л. С., Пузаков С. П. (2009)
Стегній А. Б. - Визначення оптимального співвідношення антигенів вірусу грипу птиці та ньюкаслської хвороби при розробці технології виготовлення інактивованої емульсованої асоційованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби, Головко В. О. (2009)
Стегній Б. Т. - Розроблення тест-системи Elisa для виявлення антитіл проти вірусів хвороб Ауєскі й Тешена, Бузун А. І., Антонов В. С., Борисова О. Л., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Михайлова С. А., Усова Л. П., Вовк С. І. (2009)
Стегній Б. Т. - Визначення бактерицидних властивостей препаратів "Desu" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Куцан О. Т., Бобош С., Гагрчин М. (2009)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг щодо мікоплазмозів та бактеріальних хвороб птиці у птахогосподарствах Харківської області, Обуховська О. В., Петренчук Е. П., Глєбова К. В., Крюкова Н. В., Гриненко О. В. (2009)
Стегній М. Ю. - Аналіз гемаглютинуючої активності й імуногенних властивостей кріоконсервованих вірусів (2009)
Стеценко А. В. - Современные методы лабораторной диагностики вирусной диареи – болезни слизистых крупного рогатого скота, Герилович А. П. (2009)
Стеценко В. И. - Особенности специфической профилактики смешанных вирусно-бактериальных энтеро-пневмо-генитальных инфекций молодняка крупного рогатого скота (2009)
Ступак Л. П. - Моніторингові дослідження зразків розплоду бджіл на гнильці у лабораторних умовах, Маслій І. Г. (2009)
Суходуб Л. Ф. - Конструювання антибактеріальних покрить для біокераміки за біоміметичним принципом: мас-спектрометричні та електронно-мікроскопічні дослідження, Волянський А. Ю., Бордунова О. Г., Пилюгін С.В., Чіванов В. Д., Кучма І. Ю. (2009)
Ткаченко С. В. - Рецепторна специфічність еритроцитів різних видів тварин до деяких аденовірусів (2009)
Туманова М. А. - Дезинфекция на фермах, неблагополучных по туберкулёзу (2009)
Турсункулов Ш.Ж. - Определение видовой принадлежности бруцелл, изолированных из цельной крови овец и крупного рогатого скота, Джаилбекова А. С., Сейдахметова Р. Д., Абдрахманов С. К., Турсункулов А. З., Турлыбеков С. А., Энгишева К. М., Сарманов А. (2009)
Турсункулов Ш. Ж. - Эпизоотологический мониторинг бруцеллеза сельскохозяйственных животных в Казахстане за 2008 год, Каиржанова А. Г., Даугалиева А. Т. (2009)
Ульяницька А. Ю. - Патоморфологічна характеристика енцефальних афлатоксикозних та Т-2 токсикозних патологій великої рогатої худоби (2009)
Ушкалов В. О. - Особливості довгострокового зберігання бактерій виду Listeria monocytogenes, Виговська Л. М. (2009)
Финогенов А. Ю. - Выявления антигенов ротавирусов животных с использованием иммуноферментного метода, Гудков В. Г., Виринская А. С. (2009)
Фотіна Т. І. - Значення мікробних асоціацій у патогенезі гнійно-некротичних уражень дистального відділу кінцівок у високопродуктивних корів, Улько Л. Г. (2009)
Фролов А. Ф. - Действие Изамбена на образование in vitro коронавируса гастроэнтерита свиней, Задорожная В. И., Жебровская Ф. И., Мочалин И. А., Старчеус А. А., Маргитич В. М. (2009)
Чечеткина Н. П. - Вирус-бактериальные инфекции в патологии воспроизводства крупного рогатого скота, Павленко М. П., Макеев В. Ф., Данилова И. С., Иваненко В. А., Ермоленко А. В., Рибас О. В. (2009)
Шабунин С. В. - Метод полимеразной цепной реакции как средство мониторинга и диагностики нарушений репродуктивной функцуии у животных, Ефанова Л. И., Пасько Н. В. (2009)
Шатіло Ю. В. - Методологічні та методичні аспекти щодо синтезу і скриншгу хімічних речовин протимікробної спрямованості, Волянський А. Ю., Воропай А. Ю., Вальчук С. І, Руденко Л. М., Волков А. О., Мізін В. В., Волков Т. О., Кучма І. Ю. (2009)
Шелудько Ю. В. - Перспективы применения в ветеринарной медицине трансгенных растений, синтезирующих физиологически активный интерферон α2b человека, Герасименко И. М., Щербак Н. Л., Сахно Л. А., Липовая Н. Н., Синдаровская Я. Р., Олевинская З. М., Клестова З. С., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. (2009)
Шуляк А. Ф. - Механизм лечебно-профилактического действия бетулина при ИРТ крупного рогатого скота, Щегловитова О. Н., Величко Г. Н. (2009)
Щетинський І. М. - Жовчоелімінаційна ланка отруєння великої рогатої худоби піролізидиновими алкалоїдами жовтозілля звичайного та чорнокореня лікарського й її патоморфологічна характеристика (2009)
Юров К. П. - Эпизоотология, диагностика и профилактика основных вирусных болезней лошадей (2009)
Ярошенко М. О. - Встановлення валідаційних параметрів методики визначення залишкових кількостей дельтаметрину в молоці способом тонкошарової хроматографії (2009)
Ковпак М. Р. - Проблеми диференційної діагностики інфекцій птиці, які обумовлені параміксовірусами різних серотипів (2009)
Сніжко С. І. - Дослідження часових тенденцій зміни водного стоку з оцінкою їх значимості за тестом Манна-Кендалла, Павельчук Є. М., Дідовець Ю. С. (2014)
Хільчевський В. К. - Аналіз багаторічної трансформації хімічного складу річкових вод України, Курило С. М. (2014)
Шерстюк Н. П. - Вплив промивки р. Інгулець на перебіг гідрохімічних процесів та встановлення рівноваг (2014)
Лузовіцька Ю. А. - Вплив водного стоку на формування виносу біогенних елементів у басейні річки Десни, Кошкіна О. В., Осадча Н. М. (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейну річки Ворскла за середньорічними даними (2014)
Пашкова О. В. - Горизонтальний і вертикальний розподіл зоопланктону в деяких водоймах м. Києва (2014)
Коржов Є. І. - Вплив режиму течій на кількісні показники фітопланктону мілководних водойм пониззя Дніпра, Мінаєва Г. М. (2014)
Цапліна К. М. - Фітогеографічна структура флори Київського водосховища і напрямок її зміни в умовах підвищення температур (2014)
Климюк В. М. - Біоіндикаційний аналіз солоних озер РЛП "Слов’янський курорт" за фітопланктоном, Баринова С. С., Лялюк Н. М. (2014)
Пясецька С. І. - Характер та особливості розповсюдження випадків відкладень ожеледі на території України наприкінці ХХ століття (за даними стандартного ожеледного станка) (2014)
Скриник О. А. - Вегетаційний період в Українських Карпатах за умов сучасного клімату (2014)
Затула В. І. - Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України, Затула Н. І. (2014)
Хільчевський В. К. - До 120-річчя вченого-гідролога А. В. Огієвського (деякі архівні дослідження), Соколов В. В., Куций А. В., Куций С. В. (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Олійник В. С. - Дискусійні питання лісової гідрології (2014)
Гопченко Є. Д. - Невеликі річки – великі проблеми, Кічук Н. С. (2014)
Костенюк Л. В. - Структура сучасної річково-долинної системи Пістинка-Лючка, Ющенко Ю. С. (2014)
Манукало В. О. - Про врахування просторової нерівномірності глибини промерзання ґрунту в річкових басейнах, Гальперіна Т. О. (2014)
Дзеціна Д. В. - Зовнішній водообмін як фактор функціонування екосистеми малого водосховища (на прикладі Шушківського – Гнилий Тікич) (2014)
Винарчук О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод басейнів річок Лівобережного Лісостепу за сезонами та її зв’язок з водністю (2014)
Жирнов П. В. - Детальна характеристика джерел забруднення річки Сіверський Донець (2014)
Скриник О. А. - Період активної вегетації в Українських Карпатах (2014)
Suligowski R. - The use of spline function in the determination of genetic types of rainfall in Poland (2014)
Білаш В. І. - Метрологічне забезпечення приладів атмосферного тиску у гідрометеорологічній службі України, Пясецька С. І. (2014)
Цуранич В. В. - Характер воздействия водного транспорта на экосистему дельты Дуная (2014)
Левківському Степану Степановичу – 80 (2014)
Сосєдку Михайлу Микитовичу - 90 (2014)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікозаміногліканів в структурах пародонта та слизової ясен щурів в нормі та після внутрішньоутробної антигенної дії, Бурега Ю. О. (2013)
Григорьева Е. А. - Изучение реактивности тимуса, селезенки, лимфоузлов и лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечником, после введения кардиотропного препарата, Довгаль Г. В. (2013)
Кузенко Є. В. - Імунологічні аспекти впливу хрому, Романюк А. М., Рудна М. М., Кузенко О. І., Левкович М. А. (2013)
Логоша А. І. - Міцнісні характеристики травмованих кісток щурів за умов зневоднення організму, Слісаренко О. В., Масленко Г. О. (2013)
Малишкіна С. В. - Морфологічне дослідження перебудови кісткової тканини навколо титанових імплантатів після застосування імпульсного ультразвуку з різною інтенсивністю коливань, Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В. (2013)
Назарова Д. І. - Кореляційні зв’язки між розмірами тіла та серця у різних видів тварин (2013)
Пастухова В. А. - Влияние сочетанного применения электромагнитных волн миллиметрового диапазона и космола на гистологическое строение эпифизарных хрящей крыс периода выраженных старческих изменений (2013)
Рамский Р. С. - Механико-математическое обоснование использования лопаточного привода дистракционного устройства системы Блискунова при удлинении плеча, Куценко С. Н., Пикалюк В. С., Костандов Ю. А., Цеков Е. С., Рудик А. С. (2013)
Гунас І. В. - Зв’язки комп’ютерно-томографічних параметрів ліквороутримуючих структур головного мозку з антропометричними та соматотипологічними показниками здорових юнаків і дівчат Поділля загальних груп, Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Йолтухівський М. В. - Показники кардіоінтервалографії у здорових чоловіків і жінок Поділля різних соматотипів, Іщенко Г. О. (2013)
Коваленко О. В. - Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на пухлини головного мозку при дії мітоміцину (2013)
Лузин В. И. - Методика морфометрии сердца лабораторных животных, Шутов Е. Ю., Шутова Е. В. (2013)
Тюренков А. А. - Половые различия краниометрических параметров юношеского населения Донбасса (2013)
Холодкова О. Л. - Можливості використання збагаченої тромбоцитами плазми при експериментальній терапії токсичного ураження печінки, Горчаг Д. М. (2013)
Худякова О. В. - Анатомическая изменчивость костного неба человека, Виноградов А. А. (2013)
Ярмоленко О. С. - Якісний аналіз змін міокарду щурів різних вікових груп за умов гіпергідратації організму (2013)
Ярошевський О. А. - Біомеханічні аспекти міофасціальних больових синдромів шийно-плечової локалізації (2013)
Гаврилов В. А. - Гистологическое строение нижнего резца у белых крыс различного возраста после 60-дневного воздействия паров толуола, Лузин В. И. (2013)
Лузин В. И. - Гистологическое строение мыщелкового хряща нижней челюсти у неполовозрелых белых крыс после длительного воздействия экзогенной гипертермии различной степени, Ушко Я. А. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения тартразина в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Тютюник А. А. - Особенности роста и формообразования нижней челюсти у белых крыс после 60-дневного внутрижелудочного введения натрия бензоата в различных концентрациях, Лузин В. И. (2013)
Шабельник О. И. - Фазовый состав биоминерала тазовой кости у белых крыс после 60-дневного воздействия экзогенной гипертермии различной степени и физической нагрузки, Лузин В. И. (2013)
Жаріков М. Ю. - Тканинні базофіли серця людини в нормі (2013)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2013)
Пикалюк В. С. - Про проведення IV міжнародного симпозіуму "Морфогенез органів і тканин під впливом екзогенних факторів", присвяченого 140-річчю з дня народження засновника Кримської морфологічної школи професора Р. І. Гельвіга (Сімферополь – Алушта, 21 – 23 травня 2013 р. ) 108, Крівенцов М. А. (2013)
Кагановська Т. Є. - Організаційно-правові аспекти боротьби з корупційними проявами в державній службі (2013)
Пчолкін В. Д. - Історичні й теоретико-методологічні аспекти інтеграції та диференціації кримінально-правових наук, Федосова О. В. (2013)
Слинько Д. В. - Нормотворчість як складова правотворчої діяльності органів внутрішніх справ України: загальнотеоретичний аспект (2013)
Жук Н. А. - Синхронизация циклов развития общества и государства: проблемы постсоциалистических общественно-политических систем (2013)
Хаустова М. Г. - Правова глобалізація: поняття, риси, види, Ждан М. Д. (2013)
Дубина Н. А. - Роль юридичних колізій у національній правовій системі (2013)
Рождественская Е. С. - Противоборство традиций и права в современной Индии: от рождения до брака (2013)
Россіхін В. В. - Регламентація функціонування пенітенціарних установ для утримання військовополонених на території УРСР у 1945-1949 рр. (2013)
Суєтнов Є. П. - Розвиток інституту вилучення земель для державних або громадських потреб у радянському земельному законодавстві (2013)
Писаренко В. В. - Вплив європейських правових стандартів фінансування місцевого самоврядування на формування єдиного громадянського суспільства (2013)
Веніславський Ф. В. - Принцип гарантування місцевого самоврядування у системі засад конституційного ладу України (2013)
Яковлєв А. А. - Принцип пріоритету прав і свобод людини та громадянина у сучасному конституційному процесі (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів і підтримання авторитету і безсторонності суду: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2013)
Зубенко Г. В. - Принцип гласності в діяльності органів публічної влади України (2013)
Дахова І. І. - Конституційний принцип загального виборчого права (2013)
Ковтун В. І. - Щодо конституційно-правових засад економічних гарантій державного суверенітету (2013)
Стародубцев А. А. - Вплив результатів оцінювання якості службової діяльності працівників органів внутрішніх справ України на їх службову кар’єру (2013)
Гришина Н. В. - Основні та моральні принципи діяльності державних службовців (2013)
Солошкіна І. В. - Класифікація принципів дозвільної діяльності (2013)
Поляков С. Ю. - Реформування і розвиток Збройних Сил України: сучасний стан (2013)
Кобильнік Д. А. - Проблеми реалізації регулятивної функції фінансового права у контексті реформування системи органів, що контролюють справляння податків і зборів (2013)
Ростовська К. В. - До питання про основний документ, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України (2013)
Венедіктова І. В. - Публічні інтереси в цивільному праві (2013)
Чуйкова В. Ю. - Про використання інформації (2013)
Бурлаков С. Ю. - Захист володіння як фактичного панування над річчю (2013)
Гужва А. М. - Тварини у деліктних зобов’язаннях: середньовіччя і сьогодення, Устименко О. А. (2013)
Харитонов О. В. - Юридичний аналіз забезпечення захисту комерційної таємниці суб’єктів господарювання (2013)
Яковлєв О. А. - Трудове право України: теоретична характеристика в аспекті поділу права на приватне і публічне (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Соціальна справедливість як основоположний принцип права соціального забезпечення (2013)
Харченко В. Б. - Монетизація інтелектуального піратства як перспективний напрям протидії злочинам, що посягають на результати творчої діяльності (2013)
Житний О. О. - Темпоральні властивості законодавства України про кримінальну відповідальність (національно-правовий та міжнародно-правовий аспекти регулювання) (2013)
Храмцов О. М. - Психічна травма як вид суспільно небезпечних наслідків злочину (2013)
Мезенцева І. Є. - Розмежування "одержання неправомірної вигоди" від суміжних злочинів (2013)
Орловський Р. С. - Кримінальна відповідальність за невдалу співучасть (2013)
Лантінов Я. О. - Щодо визначення поняття основ громадянського суспільства України як об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Дудін М. М. - Підходи до вирішення проблем відмивання коштів кримінального походження та легалізації доходів в Україні, Давиденко В. Л. (2013)
Канібер Ю. М. - Методологічні аспекти співвідношення об’єкту злочину і об’єкту кримінально-правової охорони (2013)
Шульга А. М. - Проблеми кримінальної відповідальності за земельні злочини (2013)
Ященко А. М. - Звільнення від покарання та від його відбування: з’ясування правової природи та визначення понять, Брящей Р. І. (2013)
Черевко К. О. - Генезис законодавства за незаконне проведення аборту (2013)
Цвіркун Н. Ю. - Поняття та ознаки предмета безгосподарського використання земель (ст. 254 Кримінального кодексу України) (2013)
Чус О. В. - Безпосередній об’єкт злочину незаконне привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у особи (2013)
Шиндель Ю. І. - Зміст надання публічних послуг у складі злочину, передбаченому ст. 365-2 Кримінального кодексу України (2013)
Маньковський Л. К. - Зміст та напрями взаємодії загальних засад та додаткових обставин при призначенні покарання неповнолітньому (2013)
Гусаров К. В. - Допуск до оскарження судових рішень як процесуальний фільтр у цивільному процесі (2013)
Рожнов О. В. - Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом (2013)
Васильєв С. В. - Судова практика: поняття, значення і види (2013)
Степанюк Р. Л. - Співвідношення правових і спеціальних знань у кримінальному провадженні, Лапта С. П. (2013)
Янович Ю. П. - Функціональне призначення захисника в кримінальному провадженні (2013)
Лозовий А. І. - Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування окремих норм під час залучення судового експерта, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2013)
Слінько Д. С. - Удосконалення теоретичних положень кримінального провадження (2013)
Зеленський С. М. - Забезпечення справедливості кримінального провадження України на основі міжнародних стандартів захисту прав людини (2013)
Іваницький С. О. - Адвокат-захисник і прокурор у кримінальному провадженні: складні грані взаємовідносин (2013)
Бондаренко О. О. - Об’єкт і предмет судової експертизи у кримінальному судочинстві (2013)
Литвинчук О. І. - Мета і завдання досудового розслідування (2013)
Магда С. О. - Окремі питання участі представника в кримінальному процесі (2013)
Чича Р. П. - Щодо форми прийняття слідчим процесуальних рішень, у яких реалізуються дані про особу підозрюваного (2013)
Гідулянова Є. М. - Особливості застосування до неповнолітніх запобіжних заходів (2013)
Гловюк І. В. - Проблеми визначення функціональної спрямованості діяльності потерпілого у кримінальному провадженні України (2013)
Усеінова Г. С. - Юридичні конструкції Кримінального процесуального кодексу України та модель організації правової допомоги (2013)
Говоруха М. М. - Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні: деякі законодавчі новації, проблеми, шляхи оптимізації (2013)
Мельник О. В. - Інститут цивільного позову прокурора в кримінальному провадженні України: предмет, підстави та час пред’явлення (2013)
Рева А. А. - Досудове слідство України як система та методика його дослідження (2013)
Даньшин М. В. - Деякі аспекти розвитку наукових поглядів про природу криміналістики (2013)
Шевчук В. М. - Типові тактичні операції у структурі криміналістичної методики (2013)
Марушев А. Д. - Тактичні задачі взаємодії слідчого з спеціалістом-економістом (2013)
Калініна І. В. - Документ у криміналістиці: поняття та види, Гуріна Д. П. (2013)
Кім К. В. - Організована злочинність: правові та психологічні аспекти (2013)
Книженко О. О. - Актуальні питання злочинності у виправних колоніях (2013)
Черный Г. А. - К вопросу о генезисе терроризма (2013)
Руденко М. В. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування як форма процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2013)
Дунас Т. О. - Щодо питання про недопущення відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення у судовому провадженні: вступ до проблематики, Руденко М. В. (2013)
Каркач П. М. - Питання профілактики злочинів при досудовому розслідуванні (2013)
Малярова В. О. - Можливість оптимізації діяльності слідчого при розслідуванні злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків (2013)
Сухонос В. В. - Судова влада: теоретичні проблеми, досвід, перспективи (2013)
Кожевніков Г. К. - Реформа досудового слідства закінчилась? (2013)
Півненко В. П. - Роль і місце органів досудового слідства в державному апараті України (2013)
Шандула О. О. - Проблеми оцінки ефективності представництва прокурором інтересів громадян у цивільному судочинстві (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та значення судового контролю і прокурорського нагляду за досудовим слідством, Яковлева В. С. (2013)
Давиденко В. Л. - Аналітична робота правоохоронних органів із вивчення злочинності та її причин (2013)
Трагнюк Р. Р. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні кримінальних покарань у вигляді обмеження волі (2013)
Юрчишин В. М. - Місце прокуратури в державному апараті та її функціональне призначення (2013)
Борко А. Л. - Нормативно-правові засади організації діяльності Вищої ради юстиції (2013)
Лапкін А. В. - Координаційна діяльність органів прокуратури України у сфері кримінального провадження (2013)
Овчаренко О. М. - Поняття юридичної відповідальності суддів: відмежування від суміжних категорій (2013)
Григоренко Є. І. - Деякі аспекти реформування воєнної правоохоронної сфери в Україні (2013)
Рибалко Г. С. - Обсяг та межі повноважень прокурора щодо реагування на виявлені порушення прав і свобод громадян та захисту інтересів держави (2013)
Бондаренко І. М. - Дискусійні питання визначення правового статусу органів податкової міліції у динаміці змін податкового законодавства (2013)
Костюченко М. І. - Інформаційна функція як загальна функція управління соціальних систем (2013)
Бейкун А. Л. - Спірні питання чинності та скасування інституту мораторію на купівлю-продаж або відчуження іншим способом земель сільськогосподарського призначення з огляду на необхідність продовження реформаційних процесів в аграрному секторі (2013)
Мозгова В. А. - Структурні елементи правового статусу засуджених до покарання (2013)
Демченко О. В. - Інституційні перешкоди щодо легалізації нових форм зайнятості в Україні (2013)
VIII міжнародна науково-практична конференція "Від громадянського суспільства – до правової держави" з нагоди Дня працівників прокуратури України "Проблеми та перспективи реалізації положень нового КПК України" (2013)
Погорецький М. А. - Рецензія на монографію "Криміналістика ХХІ століття: місце у системі наукового знання" (2013)
Кагановська Т. Є. - Рецензія на монографію "Застосування фінансово-правових норм" (2013)
Янковська Л. А. - Оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону, Легкий В. І., Процик О. С. (2011)
Solińska M. - Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej na szczeblu gminy jako element planowania i bezpieczeństwa energetycznego kraju, Iwaszczuk N. (2011)
Савчук В. С. - Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні, Колодійчук А. В., Гаврилко П. П. (2011)
Башта О. І. - Формування інноваційної стратегії розвитку рекреаційної системи на базі енергозбереження (2011)
Колодійчук А. В. - Активізація інноваційного розвитку промисловості України (2011)
Іващук Н. Л. - Управління ризиком довгої позиції у зворотному опціоні купівлі з фіксованою ціною виконання, Лопушанський О. В. (2011)
Важинський Ф. А. - Інвестиції як фактор розвитку сільських територій, Галаз Р. І., Підлипна Р. П. (2011)
Візняк Ю. Я. - Теоретико-методологічні основи вивчення зайнятості населення України в умовах трансформації її економіки (2011)
Живко З. Б. - Управління оцінкою конкурентоспроможності послуг як складова економічної безпеки бізнесу, Магомедрасупова Д. Г., Зінько В. М. (2011)
Семчук Ж. В. - Вплив релігійної сфери на зміцнення української сім’ї, Шевчук Б. Р., Пука П. В. (2011)
Тимошевська Л. Д. - Деякі аспекти енергоефективності в Україні, Довбуш Р. В. (2011)
Квак С. А. - Пріоритетні галузі інноваційної діяльності промислових підприємств України (2011)
Старик Р. Я. - Забезпечення стратегічної ролі управління людським капіталом на підприємстві (2011)
Скупейко В. В. - Економіко-функціональні засади формування інвестиційного фонду (2011)
Вйонцек О. С. - Міжнародний досвід функціонування ринку знань в умовах становлення економіки знань (2011)
Люльчак З. С. - Концептуальні засади управління ризиками у регіональній енергетиці, Іванова Д. О. (2011)
Васелевський М. - Системна організація процесу постачання ланцюга поставок, Крикавський Є., Фалович В. (2011)
Гайванович Н. В. - Оптимізація дистрибуційної мережі: між централізацією та LM (2011)
Сопільник Л. І. - До питання про основні принципи організації дорожнього руху (2011)
Сопільник Р. Л. - Концепція вдосконалення судоустрою України (2011)
Щур Б. В. - Діяльність міжнародного кримінального суду: історія і перспективи (2011)
Шерман О. М. - Проблемні аспекти слідчої документації, Гарасим П. С. (2011)
Софій О. З. - Залучення громадян до процесу прийняття рішень органами місцевої влади шляхом використання потенціалу громадських консультацій, Каспрук I. І. (2011)
Токарська А. С. - Помилки у кваліфікації злочинів на досудовому слідстві, спричинені порушенням норм комунікації, Карпінець А. Я. (2011)
Словська І. Є. - Накази виборців як форма правового зв’язку між виборцем і депутатом (2011)
Живко М. О. - Поняття "посадова особа" та "посада" в системі МВС, Стецик О. Р., Босак Х. З. (2011)
Ковалів М. В. - Органи залізничного транспорту як суб’єкти протидії правопорушенням, вчиненим на залізничному транспорті, Логін В. В. (2011)
Середа В. В. - Окремі питання щодо терміну та порядку затримання осіб – порушників правил обігу наркотичних речовин, Єсімов С. С. (2011)
Живко З. Б. - Економіко-правові аспекти управління та захисту інтелектуальної власності в умовах інтеграції та безпеки бізнесу, Живко П. Б. (2011)
Чистоклетов Л. Г. - Про зброю та правові підстави її застосування суб’єктами приватних охоронних підприємств в Україні, Пастрюліна Т. (2011)
Квак В. В. - Поняття віку особи в кримінальному праві (2011)
Березовська І. Р. - Адміністративно-правова відповідальність у сфері забезпечення інформаційної безпеки: постановка проблеми, Микитюк М. (2011)
Смоляк О. Є. - Поняття та джерельна база реалізації права громадян на доступ до публічної інформації (2011)
Хатнюк Ю. А. - Сили та засоби органів внутрішніх справ у боротьбі з рейдерством в Україні (2011)
Новіков В. В. - До питання захисту прав і законних інтересів громадян, Мицак Б. (2011)
Семчук Ю. І. - Правові засади забезпечення якості інформаційних технологій у сфері екології, Ковальчук Р. Л. (2011)
Пісний В. М. - Мотивація як чинник формування особистості правоохоронця (2011)
Струс-Духнич Т. В. - Роль і місце судової влади у правовій державі (2011)
Стародубцева Т. Л. - Щодо структури та повноважень органів внутрішніх справ із здійснення контролю у сфері господарської і підприємницької діяльності (2011)
Сеник П. Р. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про референдум (2011)
Отчак Н. Я. - Виконавче провадження як завершальна стадія судового процесу (2011)
Живко М. О. - Специфіка формування вітчизняного законодавства у сфері захисту інформації, Занік Ю. (2011)
Крамар Р. І. - Взаємодія органів виконавчої влади з правоохоронними органами у протидії марнотратному витрачанню паливно-енергетичних ресурсів в Україні (2011)
Керницький І. С. - Гарантування економічної безпеки корпорацій у Сполучених штатах Америки, Копитко М. І. (2011)
Гнатюк Я. І. - Маркетингові підходи до забезпечення конкурентоспроможності регіонів (2011)
Заяць Р. Я. - Неосудність як обставина, що виключає адміністративну відповідальність (2011)
Мірінович У. А. - Поняття та класифікація принципів здійснення правосуддя (2011)
Дячишин Я. - Формування та розвиток правової системи суспільства (2011)
Дідик Н. І. - Організаційні аспекти взаємодії працівників ОВС із стюардами під час проведення масових спортивних заходів (2011)
Шот А. - Світові тенденції та перспективи розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії в Україні (2011)
Шульгач Н. М. - Поняття та сутність принципу незалежності суддів (2011)
Янковська Л. А. - Судові повноваження в Україні та інших державах світу, Горбонос Ф. В., Юзевич В. М. (2011)
Томюк І. М. - Історичні передумови створення цивільного контролю над військовою організацією та правоохоронними органами діяльності держави, Азаров Ю. І., Папікян А. Л. (2011)
Лопушанський О. В. - Учасники адміністративного судочинства в Україні, Іващук Н. Л. (2011)
Сапіга Р. І. - Логістика як чинник воєнно-економічної безпеки (2011)
Андріюк Л. В. - Реабілітаційні заходи в гострому та ранньому відновному періоді інсульту (Огляд літератури), Магулка І. В. (2014)
Горчакова Н. О. - Роль наночастинок хітозану в переносі лікарських засобів, Мітюшова О. О., Чекман І. С. (2014)
Волошин О. І. - Засоби із кизилу в клінічній практиці – перспективи використання (Огляд літератури), Бачук-Понич Н. В., Васюк В. Л. (2014)
Купраш Л. П. - Взаимодействие лекарственных веществ и пищи, Гударенко C. А., Купраш Е. В. (2014)
Немировськая Н. В. - Содержание цитокинов у больных поллинозом с холестерозом желчного пузыря до и после аллергенспецифической иммунотерапии (2014)
Лоскутов А. Л. - Ефективність імунореабілітації у хворих із хронічним герпетичним гепатитом (2014)
Меркулова А. В. - Иммуномодуляция в комплексном лечении хронического фарингита, Лоскутова И. В. (2014)
Запорожець Т. Ю. - Ефективність імунореабілітації хворих із хронічним ексудативним середнім отитом (2014)
Ципоренко С. Ю. - Лоскутова І. В. Імунореабілітація алфагіном чоловіків, хворих на малосимптомні форми хронічної урогенітальної інфекції ускладненої безпліддям (2014)
Лушпа В. І. - Ефективне лікування диспепсії у немовлят і отруєнь препаратами міді за допомогою самосилу гайового (Teucrium chamaedris L.) (Огляд літератури) (2014)
Заремба Є. Х. - Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на АГ ІІ стадії при застосуванні антигіпертензивної терапії в поєднанні з олією амаранту, Була М. С., Заремба О. В., Заремба-Федчишин О. В. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственные свойства. Сообщение 3. Исследование алкилхалканоидов растений трибы Artocarpeae семейства Тутовые – Moraceae (Обзор литературы), Попова Н. В., Дихтярев С. И., Маслова Н. Ф. (2014)
Карпюк У. В. - Аналіз мінерального складу вегетативних та генеративних органів кукурудзи звичайної, Кисличенко В. С. (2014)
Крутських А. А. - Морфолого-анатомічне вивчення трави льонку звичайного, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2014)
Федосов А. І. - Розробка складу шлункових зборів та визначення їх тотожності (2014)
Шостак Т. А. - Застосування рослинних субстанцій в якості активних фармацевтичних інгредієнтів, Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. (2014)
Гергель О. В. - Оптимізація параметрів вилучення антоціанів з плодів Бузини чорної та Калини звичайної (2014)
Семено О. В. - Історія дослідження лікарських рослин Полтавщини (2014)
Федоровська М. І. - Теоретичне обґрунтування складу комплексної настойки для місцевого застосування при телогеновій алопеції (2014)
Звіт конференції та спеціалізованої виставки-ярмарку "Нетрадиційна медицина-2014" (2014)
Резолюція Науково-практичної конференції "Народна і нетрадиційна медицина – університет здорового способу життя" (22-23 травня 2014 року) (2014)
Марушко Ю. В. - Проблема залізодефіцитних станів у дітей на сучасному етапі (2014)
Гарник Т. П. - Фітотерапія при деяких дерматологічних та косметичних проблемах, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Петріщева В. О. (2014)
Гарник Т. П. - Харчові рослини у гастроентерології, Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г., Гарник К. В. (2014)
Гарник К. В. - Харчові рослини в онкологічній практиці, Огороднікова Н. П., Пилипчук А. Б., Дудченко Л. Г. (2014)
Зайцев С. В. - Позитивный опыт использования арт-терапевтической техники "Изобрази свою болезнь" с целью изменения внутренней картины болезни: я и мой недуг (2014)
Степаненко В. В. - Фітозасіб при опроміненні та отруєнні солями важких металів, Войтенко Г. М. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Портрет Андрія Білецького (2012)
Портрет Станіслава Семчинського (2012)
Білецький А. - Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) (2012)
Білецький А. - Адаптація давньогрецького ономастикону в східнослов'янських мовах (частина 1) (2012)
Білецький А. - "Яфетичні зорі" академіка Марра (2012)
Семчинський С. - Про лінгвістичну специфіку субстрату (характер слов'яно-східнороманської мовної взаємодії) (2012)
Семчинський С. - Про "негативні" семантичні запозичення (2012)
Акульшина Н. - Загальна характеристика способів словотворення сучасної перської військової термінології (2012)
Волосенко І. - Жанрові особливості молодіжних інтернет-щоденників (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Галич О. - Поняттєва категорія "містичне" в англійському готичному романі як об'єкт лінгвістичного аналізу (2012)
Гливінська Л. - Мова поезії: у пошуках методики дослідження (2012)
Голубовська І. - Проблема методології лінгвістичних досліджень у міждисциплінарному висвітленні (2012)
Грицина С. - Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття (2012)
Гулей Т. - Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови (2012)
Дедушкина Т. - Языковая игра: современное состояние вопроса (2012)
Дмитренко О. - Словотвірна продуктивність фразеологічних одиниць на позначення соціально-економічних реалій у сучасній німецькій мові (2012)
Дупикова Н. - Функции повторов в подъязыке радиообмена пилот – диспетчер (2012)
Кісельова О. - Мовні засоби категорії "причина – наслідок" у нозологічних одиницях (2012)
Колєнцова В. - Експериментальна перевірка ефективності коректурних вправ у навчанні правопису студентів ветеринарних факультетів (2012)
Косович О. - Динамічні процеси лексичного складу французької мови. Неологiзацiя (2012)
Костусяк Н. - Принципи класифікації морфологічних категорій (2012)
Кузнєцова Д. - Семантичний діапазон світлопозначень в англомовних номінаціях мімічних експресій (2012)
Лалаян Н. - Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні (2012)
Лучканин С. - Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960–1980-х рр. : "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" (2012)
Мединська Н. - Дієприкметник у функції предиката (2012)
Межов О. - Формально-синтаксичні та комунікативні варіанти субстанційних синтаксем (2012)
Мішкур В. - Явище варіантності у пареміях з анімалістичним компонентом (2012)
Ніка О. - Барокова проповідь ХVII ст. і розвиток староукраїнської літературної мови (2012)
Niemczyk H. - Semantische verbindbarkeit der adverbien mit den verben (2012)
Патєха Ю. - Готський суперстрат в іспанській мові (2012)
Пахолок З. - Повтор як мовна і мовленнєва універсалія (2012)
Pylypko O. - Interjektionen im system der deutschen wortarten (2012)
Радзієвська С. - Алгоритм перекладу нанонаукових термінів (2012)
Руда Н. - Категорія демінутивності – гносеологічно-мовна універсалія (2012)
Фенюк Л. - Еволюція заперечної частки ne у французькій мові (2012)
Черненко Г. - Сфери застосування лінгвістичної експертизи (2012)
Бражук Ю. - Метафоричний компонент у медичній термінології (на матеріалі анатомічних і клінічних термінів) (2012)
Звонська Л. - Методи дослідження категорії темпоральності в давньогрецькій мові (2012)
Єрьоміна О. - Фонетичні зміни в латинських композитах (2012)
Кожушний О. - Перший і другий гімни Сінезія Киренського: зміст, метричні і стилістичні особливості, синонімічні теонімо-поетоніми (2012)
Косіцька О. - Особливості умовних періодів у латинськомовній документації Греко-католицької церкви кінця XVI–XVII ст. (2012)
Лазер-Паньків О. - Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом (2012)
Левко О. - Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах трьох святителів (2012)
Лефтерова О. - Фонова інформація як стилеутворююча категорія та її роль у структурі авторського тексту (2012)
Лехніцька С. - Структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний потенціал найменувань лікарських препаратів (2012)
Мелещенко К. - Генеза та варіативність абсолютної конструкції (2012)
Миронова В. - Античні автори в українській проповіді XVII століття (2012)
Михайлова О. - Теонімічна метафора в поезії Ліни Костенко (2012)
Ніколаєнко О. - Ритміко-звукові особливості епіграм Марціала (2012)
Поліщук (Шадчина) А. - Лінгвокультурологічна інтерпретація епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі (2012)
Шинкарук В. - Оцінка як категорія модусу в латинській мові (2012)
Шовковий В. - Концепти інтелектуальної сфери людини у давньогрецькій мові (2012)
Bracki A. - Międzykulturowość u słowian jako typ przestrzeni polilingwalnej (2012)
Гриценко С. - Тенденції розвитку лексико-семантичної групи "назви зброї та її частин" (на матеріалі українських писемних пам'яток XVI–XVII ст. ) (2012)
Запорожець Л. - Типологічні і класифікаційні аспекти наукової концепції взаємодії мов С. В. Семчинського (2012)
Ляпунова Н. - Вплив англійської мови на мережні неологічні процеси в іспанській мові (2012)
Chemes V. - Identitatea etnolingvistică a persoanelor de origine ucraineană/rusă în mediul românofon din regiunile polietnice ale ucrainei (2012)
Кагановська Т. Є. - Застосування кадрових технологій на державній службі: правова характеристика (2014)
Шестак В. С. - Деякі аспекти використання у науковому обігу поняття "державне управління (регулювання) у сфері культури" (2014)
Слинько Д. В. - Особливості контрольного процесу в діяльності органів внутрішніх справ (2014)
Жук Н. А. - Инструменты тайного влияния на публичную власть в современном обществе: к постановке проблемы (2014)
Рождественская Е. С. - О возрасте согласия в Индии (2014)
Воронова И. В. - Право как ценностная база жизнедеятельности членов гражданского общества (2014)
Калєніченко Л. І. - Помилка як категорія правознавства (2014)
Гладкий С. О. - Трансформації праворозуміння у вимірі правового самопізнання (2014)
Абашнік В. О. - Ганс Кельзен про філософсько-правове підґрунтя парламентаризму (2014)
Кушніренко О. Г. - Проблемні питання реалізації конституційних засад етнонаціональної політики (2014)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та інтернет: аналіз практики Європейського суду з прав людини (2014)
Зубенко Г. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в механізмі забезпечення права громадянина на соціальний захист (2014)
Григоренко Є. І. - Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції, Передерій О. С. (2014)
Стародубцев А. А. - Сучасні підходи до визначення принципів діяльності органів влади (2014)
Кім К. В. - До питання правосвідомості державних службовців (2014)
Гришина Н. В. - Соціальний зміст адміністративної відповідальності (2014)
Ростовська К. В. - Заходи адміністративного примусу за порушення режимів паспортизації та реєстрації фізичних осіб (2014)
Магда С. О. - Місце надзвичайних адміністративно-правових режимів у класифікації правових режимів (2014)
Шевчук О. М. - Методи державного контролю у сфері обігу наркотичних засобів: поняття та види (2014)
Бондаренко І. М. - Актуальні проблеми оподаткування роялті (2014)
Солошкіна І. В. - Організаційно-правові засади організації податкового контролю в Україні (2014)
Товкун Л. В. - Відповідальність за порушення податкового законодавства як складова фінансової відповідальності (2014)
Пахомова І. А. - Органи публічної влади як регулятор інформаційних відносин в Україні (2014)
Венедіктова І. В. - Специфіка методу права інтелектуальної власності (2014)
Єпіфанова Ю. С. - Неттінг як спосіб подолання фінансових ризиків (2014)
Гужва А. М. - Про деякі аспекти погашувальної давності у цивільному праві (2014)
Бурлаков С. Ю. - Перспективи розгляду спорів про порушення патентних прав (2014)
Блажівська О. Є. - Речове право за Зводом законів цивільних Російської Імперії (2014)
Васильєв С. В. - Еволюція наукових поглядів на джерела цивільного процесуального права (2014)
Розгон О. В. - Поняття "родич", "член сім’ї" та суміжні з ними категорії (2014)
Товкун І. М. - Окремі питання процедури створення компанії у Європейському Союзі (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві (2014)
Венедіктов С. В. - Щодо необхідності диференціації роботодавців – юридичних осіб у положеннях законодавства про працю України (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика правого регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія (2014)
Свічкарьова Я. В. - Щодо дискусійних питань роботи за викликом (2014)
Тімофєєв Ю. П. - Проблемні аспекти та тенденції розвитку земельного законодавства у світлі застосування судової практики при вирішенні земельних спорів (2014)
Чуйкова В. Ю. - Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) (2014)
Бейкун А. Л. - Проблемні складові застосування нормативно-правових актів та програмних документів, що регулюють аграрні та екологічні відносини з огляду необхідності універсалізації правових понятійних категорій та їх змісту (2014)
Тараненко Л. С. - Правові особливості реєстрації і регулювання діяльності суб’єктів сільськогосподарського дорадництва (2014)
Суєтнов Є. П. - Суб’єктний склад правовідносин з відчуження земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2014)
Храмцов О. М. - Наклеп у кримінальному праві: за та проти (соціальний та правовий аспект) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо теоретичних основ пеналізаційного розрахунку, як складової наукового обґрунтування вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти основ громадянського суспільства в Україні (2014)
Слінько Д. С. - Теоретичне значення кримінально-процесуальних елементів протидії злочинності (2014)
Ус О. В. - Кваліфікація злочинів: сутність та поняття (2014)
Орловський Р. С. - Критерії поділу співучасників на види (2014)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики та питання правової регламентації криміналістичної діяльності (2014)
Книженко С. О. - Форми взаємодії при розслідувані злочинів: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2014)
Чорний Г. О. - "Особа потерпілого" в системі криміналістичної характеристики тероризму (2014)
Смульська А. В. - Роль юридичної клінічної освіти у підготовці майбутніх правознавців до консультаційної роботи з клієнтами (на прикладі юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна) (2014)
Усеінова Г. С. - Юридична освіта та правова культура сучасної України (2014)
Мельник О. В. - Деякі теоретичні і практичні аспекти адміністративного позову прокурора (у порядку частини 5 статті 23 Закону України "Про прокуратуру"), Руденко М. В. (2014)
Рева А. А. - Цілі і завдання органів досудового слідства (2014)
Рибалко Г. С. - Правозахисна діяльність прокуратури у сфері захисту трудових прав громадян (2014)
Байло О. В. - Забезпечення права працівника на захист гідності як принцип трудового права України (2014)
Варчук О. Г. - Використання спеціальних знань при розслідуванні економічних злочинів (2014)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва корпоративної організації її органами у зовнішніх відносинах (2014)
Зуб О. Ю. - Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства (2014)
Казарян К. А. - Визначення поняття "сім’ї" як правової категорії (2014)
Карпенко О. І. - До питання про визначення терміно-поняття "інтернет-послуга" (2014)
Литвиненко В. Д. - Доказування та докази у справах про порушення грошових зобов’язань (2014)
Людькова І. І. - Компетенція як основа ефективності органів виконавчої влади (2014)
Ляшевська Л. І. - Підстави та умови виникнення відповідальності за заподіяння шкоди, завданої особою у разі здійснення самозахисту (2014)
Нескоромна О. О. - Організаційно-правові засади кадрової роботи на державній службі (2014)
Олійник О. О. - Договір застави майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку (2014)
Степанова О. Г. - Пріоритети правоохоронної діяльності держави як члена Європейського Союзу (теоретико-правовий аспект) (2014)
Тарасова І. В. - Особисті немайнові права на похідні твори (2014)
Тоцька К. М. - Поняття земельної ділянки як об’єкту права власності: підходи до тлумачення (2014)
Унтилова А. Е. - Проблемы совершенствования избирательного процесса в Украине на современном этапе конституционного развития (2014)
Устименко О. А. - Визначення "тварина" у цивільному праві (2014)
Чуприна Ю. Ю. - Співвідношення адміністративно-правового методу та адміністративно-правового режиму (2014)
Ярош В. В. - Додержання правил конструювання санкцій за злочини у сфері службової діяльності (2014)
Потапенко І. В. - Природа адміністративного договору як регулятора адміністративних правовідносин (2014)
Олександр Погуляєв - Громадсько-політичний рух поляків Правобережної України у добу Української Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2014)
Микола Глібіщук - Реорганізація Особливої наради при Головнокомандувачі Збройних Сил Півдня Росії (грудень 1919 р.) (2014)
Максим Главацький - Діяльність органів опіки як складова політики соціального забезпечення на території генерального округу "Київ" в 1941 – 1942 рр. (2014)
Микола Дробот - Релігійна політика німецької військової адміністрації в окупаційних зонах України 1941-1944 рр. (2014)
Вадим Пінцак - Особливості формування режиму народної демократії в Чехословаччині (2014)
Олександр Сахновський - Мікроісторія як напрям історичних досліджень (2014)
Любов Заєць - Культурна спадщина Волині у періодиці громадських товариств Правобережної України (остання третина ХIX – початок ХХ ст.): історіографічний огляд (2014)
Сергей Назария - Бессарабский вопрос в новейших румынских и молдавских публикациях, Александр Роман (2014)
Андрей Минаев - В поисках коммунизма (Рец. на кн: Ильченко С. Другим путем. Мир придет к коммунизму - это не выдумка Маркса. - М. 2013) (2014)
Інформація для авторів (2014)
Айшпур Р. М. - Використання сучасних антибіотиків для санації свиней-лептоспіроносіїв сероваріанту Bratislava (2010)
Бабкін А. Ф. - Сучасні аспекти діагностики кампілобактеріозів, Калініченко Т. В. (2010)
Бабкін А. Ф. - Особливості перебігу та діагностики інфекційного епідидиміту баранів, Райко Д. Ю. (2010)
Бабенко А. Б. - Паразитарні захворювання страусів, Луценко Л. І., Сумакова Н. В. (2010)
Балим Ю. П. - Вплив препаратів селену на морфологічні та біохімічні показники крові та продуктивність телят на відгодівлі (2010)
Белендик І. В. - Специфічні патологоанатомічні зміни у абортованих плодів лошат позитивних на герпесінфекцію коней 1 типу у напівгніздовій ПЛР, Синицин В. А. (2010)
Бергілевич О. О. - Взаємозв’язок кількості психротрофної та психрофільної мікрофлори молока з показниками його якості (2010)
Бергілевич О. М. - Вдосконалення контролю за мікробіологічними небезпеками в продовольчій сировині та харчових продуктах шляхом застосування прогнозуючого моделювання (2010)
Білявцева О. А. - Вивчення гемаглютинуючих і цитопатогенних властивостей епізоотичного штаму вірусу пташиного грипу А/курка/Приморський/01/2006/H5N1 на первинній культурі клітин курячих фібробластів, Воротілова Н. Г. (2010)
Богач М. В. - Роль дикого голуба (Columba livia) в епізоотології райєтинозної інвазії курей, Соколова Г., Степанова Н. О. (2010)
Близнецов О. Г. - Порівняльна оцінка візуального та інструментального обліку титрації комплементу в РЗК (2010)
Бородич Л. М. - Ветеринарно–санитарная оценка молока при использовании препарата "Лактосан" (2010)
Бордюгова С. С. - Вивчення динаміки імунологічних показників організму котів, хворих на дисбактеріоз (2010)
Бойко В. С. - Вплив вірусу хвороби Марека на обмін азотовмісних речовин у сироватці крові вакцинованої та невакцинованої птиці (2010)
Бусол Л. В. - Визначення оптимальних доз ультрадисперсного заліза для згодовування курчатам-бройлерам (2010)
Васянович О. М. - Порівняльне вивчення комерційних сорбентів для профілактики мікотоксикозів, Григоренко М. Є. (2010)
Гадзевич Д. В. - Виділення мікроорганізмів роду Enterococcus з органів загиблих телят та вивчення їх біологічних властивостей, Горбенко О. В., Ничик С. А., Тарвідс Ю. В., Гадзевич О. В. (2010)
Галатюк О. Є. - Застосування антибіотиків при респіраторних захворюваннях молодняку ВРХ, Солодка Л. О., Рибачук Ж. В., Якимчук Т. С. (2010)
Галка І. В. - Elispot - перспективний метод вивчення показників клітинного імунітету при фузобактеріозі (некробактеріозі) тварин (2010)
Головачева Н. А. - Изучение влияния цеолитов в схемах специфической вакцинопрофилактики сальмонеллеза у телят, Симонович В. Н., Доценко В. А., Смешливый П. Ю. (2010)
Гологурская О. И. - Культурально-биохимические свойства выделенных культур микобактерий от домашней и зоопарковой птицы (2010)
Гонтаренко А. О. - Фундаментальні аспекти застосування гемопоетичних стовбурових клітин фетоплацентарного комплексу (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Гребеник Н. П. - Цитологічна картина вагінальних мазків-відбитків основних свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах яєчників, Харенко М. І. (2010)
Гуляева Л. П. - использование биопрепарата "Норд-бакт" при заготовке объемистых кормов в условиях Якутии (2010)
Данілова І. С. - Культивування хламідій на різних клітинних культурах (2010)
Даценко К. В. - Переваги і недоліки різних методів лабораторної діагностики інфекційного бронхіту птиці (2010)
Дегтярьов І. М. - Бактерицидна активність дезінфектанту "Біохлор" щодо мікобактерій (2010)
Дёмина О. К. - Изучение динамики распространения вируса гриппа птиц H5N1 в организме инфицированных кур, Сергеев А. А., Агафонов А. П., Сергеев А. А., Шиков А. Н., Дроздов И. Г. (2010)
Довганюк А. О. - Динаміка показників маси імунокомпетентних органів курчат при імунізації проти інфекційного бронхіту курей (2010)
Дорош Ю. О. - Методичні підходи до конструювання імуноферментних тест-систем для моніторингу репродуктивно-респіраторного синдрому свиней (2010)
Жовнір О. М. - Клінічне обстеження та морфологічний стан системи периферичної крові овець за одночасного щеплення проти некробактеріозу і сальмонельозу вакциною "Некросальм" (2010)
Завгородній А. І. - Виробничі випробування дезінфікуючого препарату "ДЗПТ-2", Палій А. П., Дегтярьов І. М., Кочмар Г. А. (2010)
Звягінцева І. С. - Етіологічне значення умовно-патогенних мікроорганізмів при бактеріальних інфекціях у телят (2010)
Зоз О. С. - Цитотоксична та антивірусна дія тилорону in vitro на моделі герпесвіру коней першого типу, Клестова З. С. (2010)
Зон Г. А. - Дослідження імунорезистентного статусу та реакції органів імунної системи при експериментальному псевдомонозі птиці, Ващик Є. В., Мороз О. С. (2010)
Издепский А. В. - Возрастная динамика некоторых биохимических показателей крови и синовиальной жидкости у лошадей (2010)
Іздепський В. Й. - Вміст та розподіл білково-вуглеводних сполук у сполучно-тканинних утвореннях копита коней, Лазоренко А. Б., Педан В. А., Казанцев Ю. В. (2010)
Каганець О. О. - Фізико-хімічний та пилковий аналіз меду Одеської області (2010)
Касяненко О. І. - Чутливість мікроорганізмів Campylobacter spp. до дезінфектантів, Фотіна Т. І. (2010)
Касянчук В. - Вивчення та аналізування небезпечних чинників щодо виникнення маститу в корів на молочних фермах, Скляр О., Іванникова О., Марченко А. (2010)
Клименко О. С. - Ефективність бровермектину-грануляту та нутрілселену при малофагозах курей, Хижня Л. Ю. (2010)
Кліменко С. С. - Біологічні дані щодо синдрому метрит-мастит-агалактія свиноматок у господарствах Луганської області, Руденко А. Ф. (2010)
Коваленко В. Л. - Ефективність застосування нових бактерицидних засобів у тваринництві (2010)
Кононов А. В. - Антигенные свойства вакцины против вирусной диареи, ИРТ и коронавирусной инфекции КРС эмульсионной инактивированной, Мищенко В. А., Левченко С. В., Думова В. В. (2010)
Корнейков О. М. - До вивчення гуморально-клітинних змін при експериментальному лейкозі, Горбатенко С. К., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Кузнецова О. В. (2010)
Коцюмбас І. Я. - Вивчення дезінтоксикуючих властивостей альфасорбу при експериментальному гострому Т-2 токсикозі у щурів, Брезвин О. М., Кушнір Р. О. (2010)
Краєвський А. Й. - Запліднюваність корів при стимуляції синхронізації статевої циклічності в умовах господарств Північно–Східного регіону України, Стрєльнікова Н. О., Кургуз М. М., Захарченко В. А. (2010)
Кротовська Ю. М. - Інтенсивність пол та антиоксидантна активність сироватки крові курчат при застосуванні інактивованої вакцини проти високопатогенного грипу птиці "Авіфлувак-ІЕКВМ" та препаратів рослинного походження (2010)
Кузьминский И. И. - Динамика гематологических показателей крупного рогатого скота при применении нового антгельминтика Феналзола (2010)
Литаров В. Е. - Легочные кровотечения, индуцированные нагрузкой у лошадей (литературный обзор), Пяткина Е. А. (2010)
Ложкіна О. В. - Удосконалення імуногістохімічного методу діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ) (2010)
Локес П. І. - Інформативність комп’ютерної томографії у діагностиці полікістозу нирок домашніх котів, Кравченко С. О., Бурда Т. Л., Ульянко Н. С. (2010)
Лутай І. Ю. - Морфологія матки кобил у стадії рівноваги статевого циклу (2010)
Малакєєв А. С. - Дослідження інфекційної активності та визначення оптимальной композиції інактивованої концентрованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту телят для внутрішньошкірного застосування, Кучерявенко Р. О., Кучерявенко Л. М., Явніков Н. В. (2010)
Маршалкіна Т. В. - Моніторинг інвазійних хвороб свійської птиці в господарствах степової зони України, Заiкіна Г. В., Коваленко І. І. (2010)
Маслак Ю. В. - Біохімічні показники мінерального обміну та стану сполучної тканини при лікуванні кіз, хворих на аліментарну остеодистрофію (2010)
Меженський А. О. - Клінічні ознаки та форми увеїту в коней за його хронічного перебігу (2010)
Мироненко Л. С. - Корекція перекисного окислення ліпідів у тварин препаратами на основі гідратованих фулеренів, Крічковська Л. В., Зекунова Т. І., Копил С. А. (2010)
Мищенко А. В. - Экологические особенности иммунодефицитов у крупного рогатого скота, Мищенко В. А. (2010)
Морозенко Д. В. - Оксипролін та уронові кислоти сечі як діагностичні тести при холангіогепатиті у котів (2010)
Нагорна Л. В. - Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою курей за малофагозу після обробки "Ектосаном" ТМ, Фотіна Т. І. (2010)
Нікітін О. А. - Ефективність щеплення собак проти лептоспірозу при застосуванні різних вакцин (2010)
Ничик С. А. - Визначення протективної активності сироватки проти ентерококових інфекцій та колібактеріозу поросят, Тарвідс Ю. В., Гадзевич Д. В., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2010)
Осіпова А. Г. - Порівняльний аналіз результатів діагностики хламідіозу в різних видів тварин у межах Херсонської області (2010)
Остапюк М. П. - Обґрунтування можливості та доцільності застосування принципів системи НАССР при виробництві молока на молочних фермах (2010)
Пилипенко Г. В. - Лабораторна діагностика інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби (2010)
Полєтаєва Є. І. - Поширення криптоспоридіозу свиней (огляд літератури) (2010)
Прусакова О. О. - Результати паразитологічного дослідження нутрій на еймеріоз при клітковому та підлоговому утриманні у приватних господарствах Харківської області, Мазанний О. В. (2010)
Руденко А. А. - Рентгенокардіометричні показники у клінічно здорових собак (2010)
Руденко А. Ф. - Етіопатогенетична роль умовно-патогенної мікрофлори при респіраторних захворюваннях молодняку великої рогатої худоби, Воблікова О. О. (2010)
Руденко В. Б. - Розповсюдження та клінічна характеристика стафілококових дерматитів у собак за даними ветеринарних клінік Луганська (2010)
Руденко П. А. - Стан пероксидного окиснення ліпідів і антиоксидантної системи у котів за умов операційної рани (2010)
Рудой О. В. - Порівняльні дослідження культуральних властивостей мікроорганізмів роду, Кравцова О. Л. (2010)
Сидоренко Є. Ю. - Етіологічна структура лептоспірозу в котів у Сумській області, Алєксеєва Г. Б. (2010)
Стегній Б. Т. - Випробування "Тест-системи для виявлення РНК вірусу діареї ВРХ "Bovi-RNA-test-BVDV", Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Симоненко С. І., Болотін В. І., Ушкалов В. О., Постоєнко В. О., Бабкін М. В., Кацимон В. В., Кудрявченко О. П., Карпуленко M. C. (2010)
Стегній Б. Т. - Очистка і концентрування вірусу грипу штамів А/Курка/Сиваш/02/05, А/Качка/Україна/63 та А/Мартин/Астрахань/227/84, Музика Д. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Воскобойнік М. А. (2010)
Стибель В. В - Вплив токсокарозної інвазії на частоту виявлення мікроядер в еритроцитах білих нелінійних щурів у мікроядерному тесті, Прийма О. Б. (2010)
Ступак Л. П. - Порівняльна оцінка поживних середовищ для ідентифікації збудника американського гнильцю – культури Paenibacillus larvae sub. larvae (2010)
Тарасова Е. В. - Сенсибилизирующие и патогенные свойства L-форм микобактерий, выделеных из биоматериала от КРС и кур (2010)
Ткаченко С. В. - Розробка та випробування тест-системи "Набір для діагностики синдрому зниження несучості-76 в реакціях імунодифузії та затримки гемаглютинації", Стегній Б. Т., Музика Д. В., Бабкін М. В., Барсук А. М. (2010)
Ульянко Н. С. - Аналіз причин виникнення виразкової хвороби язика у великої рогатої худоби (2010)
Федорова В. М. - Микробиологическое консервирование сенажа в условиях Якутии: качество и эффективность усвоения питательных веществ сенажа ремонтными телочками, Петрова С. А., Былгаева А. А. (2010)
Чупрун Л. О. - Вплив некогерентного поляризованого світла на загальний стан організму та загоювання операційних ран у кішок, Омеляненко М. М. (2010)
Цехмістренко С. І. - Вплив препарату "Сел-Плекс" на активність глутатіонової ланки системи антиоксидантного захисту в субклітинних структурах печінки перепелів при змодельованому кадмієвому навантаженні, Яремчук Т. С. (2010)
Глечик М. В. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області, Стибель В. В. (2010)
Щемелева Н. Ю. - Некоторые аспекты взаимодействия иммунной системы и печени при гельминтозах животных, Якубовский М. В. (2010)
Николай Глибищук - О Первой мировой и не только (интервью с российским историком А. В. Шубиным) (2014)
Тарас Ашурков - Маловідомі деталі у справі про загибель місії О. С. Грибоєдова в Ірані (2014)
Олександр Сич - Цивілізаційна спадщина Першої світової війни (2014)
Володимир Пушкарьов - Політична організація "Залізної гвардії" та її стосунки із владою у 30-х рр. ХХ ст. (2014)
Андрій Безсмертний - Східні торги у Польщі 1920-ті-1930-ті рр. ХХ ст. (2014)
Яна Федоренко - Пенсійне забезпечення в української селі періоду незалежності (2014)
Андрій Горук - Глобальна політика США за президентства В. Дж. Клінтона: близькосхідний вимір (2014)
Антоній Мойсей - Писемні джерела та історіографія вивчення плювіальної обрядовості східних романців (2014)
Інформація для авторів (2014)
Кагановська Т. Є. - Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст (2014)
Шестак В. С. - Освіта і наука як чинники забезпечення соціально-економічного розвитку України (теоретико-правовий аспект) (2014)
Смульська А. В. - До питання розвитку юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна – класичного університету з європейською системою освіти (2014)
Гладкий С. О. - Деформації правосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Слинько Д. В. - Особливості джерел процесуального права (2014)
Червяцова А. О. - Свобода слова і свобода преси: визначення співвідношення в різних правових системах (2014)
Воронова І. В. - Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства (2014)
Косович В. М. - Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України (2014)
Абашнік В. О. - Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена (2014)
Григоренко Є. І. - Відмежування предмету філософії права від предмету загальної теорії держави і права та галузевих юридичних наук, Передерій О. С. (2014)
Павликівський В. І. - Свобода слова і порушення недоторканності приватного життя (2014)
Зубенко Г. В. - Органи судової влади в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні (2014)
Величко В. О. - Шляхи вдосконалення законодавчого регулювання діяльності Уряду (2014)
Cелюков В. - Післядипломна освіта як складова конституційного права на освіту в Україні (2014)
Берченко Г. В. - Концепція установчої влади та її розвиток в Україні (2014)
Міліціанов Р. В. - Правова природа конституційних засад судочинства (2014)
Стародубцев А. А. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері містобудування (2014)
Солошкіна І. В. - Шляхи удосконалення податкового контролю в Україні (2014)
Поляков С. Ю. - Проблеми корупції у Збройних Силах України (2014)
Коваленко Л. П. - Предмет і методи інформаційного права України (2014)
Кім К. В. - Конфлікт інтересів на державній службі: правовий аспект (2014)
Гришина Н. В. - Сутність адміністративно-запобіжних заходів, їх місце в системі адміністративного примусу (2014)
Ростовська К. В. - До питання регулювання імміграційних процесів в Україні (2014)
Корнієнко В. В. - Відповідність відомчих нормативних актів ОВС України основним правам і свободам людини (2014)
Магда С. О. - Окремі питання участі потерпілого в адміністративно-деліктному провадженні (2014)
Іванова А. Є. - Розвиток та сучасний стан законодавства з питань митної справи в Україні (2014)
Пахомова І. А. - Організаційно-управлінські принципи формування і розвитку інформаційних відносин в сфері державної служби України (2014)
Венедіктова І. В. - Публічно-правові та приватно-правові засади в регулюванні послуг (2014)
Завальна Ж. В. - Деякі особливості прийняття рішень при створенні форм договірного регулювання (2014)
Чуйкова В. Ю. - Становлення інституту довічного утримання в цивільному праві України (2014)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід, Мороз С. В. (2014)
Свічкарьова Я. В. - Робота за викликом: договір "нуль годин" (2014)
Спiцина Г. О. - Загальна характеристика джерел правового регулювання трудових відносин у Французькій Республіці (2014)
Демченко О. В. - Дистанційна праця. Реформування трудового законодавства України в межах євроінтеграції (2014)
Войно-Данчишина О. Л. - Банкрутство підприємства та звільнення працівників: теорія і практика (2014)
Усеінова Г. С. - Теорія договірних правовідносин в інтернет-просторі (2014)
Шеховцов В. В. - Роль екологічної мережі в охороні тваринного світу (2014)
Суєтнов Є. П. - Земельна ділянка та розміщене на ній нерухоме майно як об’єкти відчуження для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2014)
Мельник О. В. - Про основні напрями сучасної кримінальної політики України, Руденко М. В., Півненко В. П. (2014)
Храмцов О. М. - Насильство в грабежі (проблеми кримінально-правової оцінки) (2014)
Лантінов Я. О. - Щодо питання про визначення кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України, як складової кримінально-правової та державної політик (2014)
Орловський Р. С. - Об’єктивні зв’язки при співучасті (2014)
Давиденко М. Л. - Еволюція вчення про особу злочинця (2014)
Орлов Ю. В. - Національний банк України як політичний актор: політико-кримінологічний аспект (2014)
Трубніков В. М. - Реалізація засад кримінального провадження в процесуальній формі заочного кримінального судочинства, Слінько Д. С. (2014)
Янович Ю. П. - Складові частини затримання особи без ухвали слідчого судді, суду в кримінальному процесі (2014)
Рожнов О. В. - Наслідки пропущення строків звернення до адміністративного суду (практика застосування) (2014)
Жушман М. В. - Процесуальні особливості судового розгляду виборчих спорів (2014)
Русанова В. Б. - Окремі питання реалізації права на судове оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення (2014)
Даньшин М. В. - Криміналістика – як інтегративна наука: точки взаємопроникнення та її зв’язок з соціологією (2014)
Марушев А. Д. - Принципи взаємодії слідчого з експертами – економістами (2014)
Черный Г. А. - Проблемы формирования понятийного аппарата в методике расследования терроризма (2014)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правовий захист дітей-жертв торгівлі дітьми (2014)
Новікова Л. В. - Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй (2014)
Москаленко О. М. - Концепція інституційного балансу в практиці Європейського Суду (2014)
Климчук Ю. В. - Некоторые аспекты современного определения "вооруженный конфликт" в международном праве (2014)
Бєлова А. В. - Деякі питання визначення житлово-будівельного кооперативу як платника податку на прибуток підприємств (2014)
Возгрін С. Ю. - Проблема неприпустимості звуження змісту та обсягу конституційних прав і свобод людини при модернізації законодавства: історичний вимір і сучасний стан (2014)
Волков Е. К. - Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні (2014)
Єрмаков М. О. - Характеристика функціонального призначення Міністерства фінансів України в бюджетній сфері (2014)
Мазур Л. Б. - Організація системи охорони здоров’я військовослужбовців у Збройних Силах України (2014)
Полякова О. С. - Джерела військового права України (2014)
Ревтов О. В. - Кримінальна відповідальність і заходи кримінально-правового характеру (2014)
Тарасова І. В. - Особливості ліцензійного договору та ліцензії на видання перекладу літературного твору (2014)
Тоцька К. М. - Встановлення обмежень прав на земельні ділянки на підставі закону та актів органів державної влади (2014)
Трофименко Д. С. - Сутність та ознаки бездокументарних цінних паперів як специфічних документів за цивільним законодавством України (2014)
Федчишина К. В. - Деякі питання методу права соціального забезпечення (2014)
Фуглевич К. А. - Формування інституту пільг при наданні адміністративних послуг (2014)
Чирик О. Ю. - Повноваження органів міграційної служби України в сфері набуття громадянства України (2014)
Cristani F. - Economic State-Building and the Regulation of FDIs in Kosovo: Reconciling Economic Sovereignty and Conditionality (2014)
Kirchner S. - The European Convention on Human Rights in the Context of the Russian-Ukrainian Conflict (2014)
Трубников В. М. - Рецензія на учебное пособие: "Уголовное право Украины. Общая часть: учебное пособие для обучающихся на русском языке" (2014)
Венедіктова І. В. - Рецензія на монографію "Історія кодифікацій цивільного законодавства на українських землях (1797-1991 роки)" (2014)
Гужва О. П. - Сковорода: його сповідь є одкровенням (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про філософські основи світогляду Масарика Т. (2011)
Кравченко П. А. - Самореалізація творчих сил особистості у громадянському суспільстві (2011)
Усанова Л. А. - Суперечності соціального життя та проблеми комунікації, Усанов І. В. (2011)
Шаповал В. М. - Проблеми метафізики свободи і сучасність (2011)
Кравченко А. П. - Антропологічний принцип права як механізм трансформації ідей гуманізму (2011)
Залужна А. Є. - Морально-естетичні параметри життєвого світу людини (2011)
Карнаух Б. П. - Прагнення до винятковості як внутрішньо-особистісний конфлікт (2011)
Немчинов І. Г. - Заснування московського патріархату в ідеологічному контексті доби (досвід історичної деконструкції) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Неоіндуїзм та містичне вчення Шрі Рамани Махарши (2011)
Ямчук П. М. - Українська християнсько-гуманістична філософія як форма опору теорії та практиці радикального постпросвітництва (2011)
Войнаровська Л. І. - Релігійно-ціннісний аналіз підприємницько-ринкової діяльності: історико-філософський контекст (2011)
Машталер А. А. - Ідентичність як проблема освітніх практик: концептуальний аналіз (2011)
Сакун А. В. - Суб’єкт освіти в умовах "суспільства ризиків": контекст раціональності (2011)
Марченко О. В. - Освітній простір епохи тоталітаризму: ознаки і закономірності розвитку (2011)
Шенгерій Л. М. - Хиба vs не-істина: раціональний аналіз парадоксів (2011)
Пономарьов Ю. Ю. - Огляд матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Реалії та ілюзії свободи: філософський аналіз сучасності" (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Боделан В. Р. - Теоретико-прикладні аспекти громадсько-державного партнерства (2014)
Коваленко Т. Ю. - Аналіз наукових концепцій у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні (2014)
Квітка С. А. - Вплив циклічних процесів на виникнення і подолання кризових ситуацій у розвитку суспільства та держави (2014)
Балін В. А. - Основні напрями адаптації державного регулювання допуску до ринку автотранспортних послуг в Україні до стандартів Європейського Союзу (2014)
Зарицька І. П. - Зарубіжна практика запровадження конвенціональної комунікативної стратегії при реалізації функцій державного управління (2014)
Капуловський А.В. - Забезпечення безпеки особистості як дієвий механізм реагування на загрози національній безпеці (2014)
Найдюк С. В. - Інтернет-сервіс сплати податків та зборів як елемент електронного уряду України (2014)
Романенко Є. О. - Оптимізація державної інформаційної політики України в умовах сучасних модернізаційних процесів (2014)
Cальнікова О. Ф. - Пропозиції щодо організаційної структури системи державного управління військово-технічною політикою України (2014)
Ярова І. В. - Модель механізму антикризового управління в адміністративно-територіальному утворенні, Шаров Ю. П. (2014)
Копильцов В. М. - Управління професійним навчанням посадових осіб місцевого самоврядування (досвід Франції) (2014)
Єдинак Я. Б. - Удосконалення законодавчого забезпечення діяльності органів самоорганізації населення (2014)
Корнієвський С. В. - Погляд молодих учених на проблеми та перспективи функціональної децентралізації в Україні (2014)
Рудік О. М. - Інституційне забезпечення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Батанов О. В. - Партисипативна демократія в системі місцевого самоврядування: проблеми законодавчого регулювання, Кравченко В. В., Приходько Х. В. (2014)
Квітка С. А. - Вплив глобалізації на взаємодію бізнесу та держави в Україні (2014)
Бородін Є. І. - Європейські структури та програми з питань молоді, Хожило І. І. (2014)
Гаджиева Ч. Ш. - Сценарии геоэкономического развития азербайджанской республики (2014)
Івасенко С. М. - Удосконалення організаційного забезпечення запобігання та протидії корупції в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Cальнікова О. Ф. - Тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу провідних країн світу, Ситник Г. П. (2014)
Твердохліб О. С. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної інформаційної політики (2014)
Коцовська О. С. - Механізм фінансового забезпечення освіти: правові засади розподілу владних повноважень (2014)
Лутчак В. Ф. - Регіональна політика розвитку економічного транскордонного співробітництва: напрями покращення (2014)
Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Друга міжнародна наукова відео­-конференція "Студентська молодь в умовах глобалізації" (2014)
Петрушов В. М. - Парадигма європейського адогматизму у концептуальних обрисах трансгресії розуму (2011)
Ямчук П. М. - "Щоденник" Володимира Короленка й універсальна гуманітарна проблема осмислення філософсько-буттєвих реалій доби радикального постпросвітництва (2011)
Салій А. В. - Метафізика віри: аналіз поглядів Шестова Л. та Розанова В. (2011)
Башенко І. В. - Християнський універсалізм Бердяєва М. О. (2011)
Шендрик А. П. - Мірчук І. про поширення ідей Вольфа Х. в Україні та репрезентанта його вчення Петра Лодія (2011)
Шинкарюк Ю. М. - Дві версії атомізму (2011)
Киричок О.Б. - Елементи політично-філософських уявлень у "Слові о полку Ігоревім" (2011)
Немчинов І. Г. - Уключення України до "общерусского контекста" у ХVII ст. як прелюдія "русского мира" (2011)
Шаповал В. М. - Філософські аспекти екологічних проблем сучасності (2011)
Усанова Л. А. - Віртуальність як риса сучасності (2011)
Марасюк С. С. - Вплив іноетнічного чинника на державотворчі процеси в Україні (2011)
Кравченко П. А. - Про тривалість та тривогу людського існування (деякі зауваження щодо екзистенціальної антропології Кіркеґора С.), Карівець І. В. (2011)
Гужва О. П. - Античність як тип культури (2011)
Машталер А. А. - Дуалізм "життєвого світу" людини (філософсько-антропологічний контекст) (2011)
Жиртуєва Н. С. - Теорія самоактуалізації Маслоу А. Г. в контексті тантричного вчення про просвітлення (2011)
Норманська Ю. В. - Християнство і гуманізм: пошук універсальних чеснот (2011)
Дудченко В. С. - Синергія філософії і релігії як еон високої духовності (2011)
Шенгерій Л. М. - Порівняльний аналіз моделей пізнавальних процесів (2011)
Хоменко І. М. - Особливості експлікації поняття "раціональність" у економічній царині (2011)
Ільїн В. - У пошуках невтрачених смислів. Рецензія на: Кавалеров Н. А., Іванов Н. В. Філософсько-освітні горизонти Григорія Сковороди: (2011)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2011)
Кагановська Т. Є. - Система зв’язків з громадськістю в державній службі: правовий аспект (2013)
Слинько Д. В. - Становлення вітчизняного процесуального права: теоретико-правововий аспект (2013)
Воронова И. В. - Актуализация роли взаимодействия норм права и нравственности в гражданском обществе, Шепелев В. И. (2013)
Хаустова М. Г. - Верховенство права – як основоположний принцип правової системи України в умовах модернізації (2013)
Ємельяненко К. С. - Теоретичні аспекти визначення ефективності правового регулювання (2013)
Россіхін В. В. - Ґенеза та правове регулювання пенітенціарної політики в перші роки після встановлення радянської влади в Україні (2013)
Передерій О. С. - Історико-правові аспекти формування поліції європейських держав (загальнотеоретичний огляд на прикладі Франції, Німеччини, Польщі), Григоренко Є. І. (2013)
Абашнік В. О. - Питання демократії у філософії права Ганса Кельзена (2013)
Андреєв Д. В. - Правовий порядок як різновид соціального простору (2013)
Георгіца А. З. - Становлення та розвиток конституційно-правового статусу суддів у державах Східної Європи та Україні (до початку ХХ ст.), Чебан В. І. (2013)
Воронов М. М. - Двопалатний парламент: досвід зарубіжних країн та ідеї запровадження в Україні, Зубенко Г. В. (2013)
Червяцова А. О. - Свобода вираження поглядів та право на справедливий суд: вирішення конфлікту в практиці Верховного Суду США (2013)
Ткаченко Є. В. - Контроль за владою в умовах демократичного суспільства (2013)
Новак О. М. - Конституційна політична культура в умовах становлення в Україні демократичної правової державності (2013)
Григоренко Я. О. - Деякі проблеми реалізації прав громадян України, що проживають в Автономній Республіці Крим (2013)
Гришина Н. В. - Особливості процедури реалізації адміністративної відповідальності (2013)
Россіхіна Г.В. - Щодо питання про особливості та класифікацію актів застосування фінансово-правових норм (2013)
Магда С. О. - До питання про поняття та ознаки адміністративного договору (2013)
Ростовська К. В. - Проблемні питання класифікації адміністративно-правових режимів (2013)
Соловйова О. М. - Принципи надання адміністративних послуг (2013)
Полякова О. С. - Особливості механізму правового регулювання поведінки військовослужбовців (2013)
Сьоміна В. А. - Окремі питання участі суб’єкта владних повноважень в адміністративному судочинстві (звернення суб’єкта владних повноважень шляхом внесення подання) (2013)
Федчишин С.А. - Розвиток наукових поглядів на теоретичні засади управління закордонними справами (2013)
Коваленко Л. П. - Рішення місцевих рад у системі джерел інформаційного права (2013)
Пушай В. І. - Теоретико-прикладні проблеми сингулярного та процесуального правонаступництва (2013)
Розгон О. В. - Актуальні питання встановлення сервітуту в заповіті (2013)
Отраднова О. О. - Виконання як підстава припинення деліктного зобов’язання (2013)
Сергієнко В. В. - Деякі питання правового регулювання відносин щодо надання послуг мобільного зв’язку (2013)
Жилінкова О. В. - Особливості ліцензування в авторському праві США та України: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Савченко В. О. - Особливості змісту договору про надання медичних послуг (2013)
Коршакова О. М. - Місце принципу свободи в договорах надання житлово-комунальних послуг (2013)
Венедіктов С. В. - Щодо забезпечення зайнятості громадян в умовах ринкової економіки (2013)
Демченко О. В. - Інститут дистанційної праці в Україні: сутність та основи забезпечення (2013)
Свічкарьова Я. В. - Співвідношення телероботи та надомної праці (2013)
Яковлєв О. А. - Проблемі питання трудового права у Законі України "Про адвокатуру і адвокатську діяльність" (2013)
Єрофєєнко Л. В. - Виникнення трудових відносин з працівником залізничного транспорту на підставі трудового договору (контракту) (2013)
Ваганова І. М. - Юридична природа й різновиди запобіжних заходів у трудовому праві (2013)
Білоус О О. - Особливості правового регулювання праці науково-педагогічних працівників (2013)
Давиденко М. Л. - Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері, Герасимов О. В. (2013)
Храмцов О. М. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (національний та міжнародний аспекти) (2013)
Лантинов Я. А. - О методологии исследования места и роли уголовного права в обеспечении развития гражданского общества в Украине (2013)
Слінько Д. С. - Теоретичні положення закону про кримінальну відповідальність (2013)
Зайцев О. В. - Неосудність у кримінальному законодавстві зарубіжних країн, Маслова О. О. (2013)
Полянський Є. Ю. - Концепція суворої (абсолютної) кримінальної відповідальності та реалізація принципу об’єктивного ставлення у вину в кримінально-правовій доктрині США (2013)
Пироженко О. С. - Спеціальна конфіскація майна як захід кримінально-правового впливу (2013)
Дроздов О. М. - До проблеми провадження у Верховному Суді України у кримінальному процесі (2013)
Васильєв С. В. - Поняття та складові системи джерел цивільного процесуального права України (2013)
Рожнов О. В. - Залишення скарги без руху: спірні питання судової практики (2013)
Коваленко Т. С. - Сутність та функції судових витрат у господарському процесі (2013)
Даньшин М. В. - Криміналістична наука: проблема забезпечення потреб практики (2013)
Книженко С. О. - Особливості допиту в режимі відеоконференції під час досудового розслідування, Деменко Т. В. (2013)
Олішевський О. В. - Обставини, що підлягають установленню при розслідуванні неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків (2013)
Блажівський Є. М. - Удосконалення правоохоронної системи в контексті нових кримінальних загроз (2013)
Казанчук І. Д. - Генезис природоохоронної діяльності міліції України: організаційно-правові аспекти реалізації у сучасних умовах (2013)
Гудзь Т. І. - Досвід організації та діяльності місцевої міліції (муніципальної поліції) в Україні (2013)
Сыроед Т. Л. - Правовые основания обжалования и пересмотра приговора международными органами уголовной юрисдикции (2013)
Калмикова О. С. - Розвиток міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з ксенофобією та расизмом (2013)
Ким Е. В. - Психология общения в юридической деятельности (2013)
Черкашина М. К. - Проблеми законодавчого визначення забруднення вод в Україні та Європі: порівняльний аналіз, Виставна Ю. Ю. (2013)
Руколайніна І. Є. - Сучасний стан та шляхи розвитку матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчальних закладів системи МВС України (2013)
Снісаренко К. С. - Проституція і ВІЛ/СНІД: головні взаємозв’язки (2013)
Меланчук А. В. - Особливості дисциплінарної відповідальності адвокатів у Російській Імперії й сучасній Україні (порівняльний аналіз) (2013)
Бершов Г. Є. - Характеристика форм та змісту вини при вчиненні втручання в діяльність судових органів (ст. 376 Кримінального кодексу України) (2013)
Бурмака Є. А. - Реформування судової системи в Україні як необхідна умова для подальшого сприйняття принципу верховенства права (2013)
Дворник С. І. - Щодо ролі державного нагляду та контролю в сучасному трудовому праві України (2013)
Жирнова К. О. - Зміст, форма, порядок укладання та виконання договору про надання рекламних послуг – цивільно-правовий аспект (2013)
Казарян К. А. - Інститут шлюбного договору в англосаксонській та континентальній правових сім’ях (2013)
Карпенко О. І. - До питання послуги як цивільно-правової категорії (2013)
Клочко В. О. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2013)
Костенко В. - До питання визначення поняття "плати за землю" (2013)
Малихіна А. О. - До проблеми визначення правового статусу керівника апарату суду (2013)
Рахнянська Т. О. - Правовий режим земель капітального будівництва: поняття та особливості (2013)
Удод А. М. - Кримінально-правова характеристика потерпілого від погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 Кримінального кодексу України) (2013)
Устименко О. А. - Особливості набуття права власності на бездоглядну домашню тварину (2013)
Рецензія на монографію "Джерела цивільного процесуального права України: традиції й інновації" кандидата юридичних наук, доцента кафедри цивільного процесу Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" С. В. Васильєва (2013)
Слабкий Г. А. - Вопросы оценки деятельности стационаров в интерпретации ВОЗ, Пархоменко Г. Я. (2011)
Ситенко О. Р. - Про стан виконання Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" у 2010 році, Аксенова В. І., Смірнова Т. М. (2011)
Прилипко В. А. - Соціально-психологічний стан населення, яке проживає на радіоактивно забруднених територіях, у віддалений період Чорнобильської катастрофи, Петриченко О. О., Озерова Ю. Ю. (2011)
Гойда Н. Г. - Регіональні особливості захворюваності населення Рівненської області на деякі інфекційні хвороби, Харитонюк Р. О. (2011)
Агарков В. И. - Общие закономерности частоты возникновения болезней, связанных с расстройством психики и поведения, у населения современного Донбасса, Євтушенко Е. И. (2011)
Матяш М. Н. - Клинико-эпидемиологическая характеристика последствий черепно-мозговой травмы у лиц, проживающих в условиях радиоэкологической катастрофы (2011)
Гук А. П. - Клініко-епідеміологічні характеристики черепно-мозкової травми в Україні за 1999-2008 роки (2011)
Рудень В. В. - Епідеміологічний аналіз захворюваності жінок України на злоякісні новоутворення молочної залози у 2000-2008 роках, Москв'як-Лесняк Д. Є. (2011)
Мойсеєва Г. В. - Економічна ефективність вакцинації проти кору, Задорожна В. І., Подаваленко А. П., Новик Л. В. (2011)
Чепелевська Л. А. - Новітні регіональні тенденції смертності населення України, Орда О. М (2011)
Москаленко В. Ф. - Відзначення в Україні Всесвітнього дня здоров'я 2011 року під гаслом "Якщо сьогодні не вжити заходів - завтра ми залишимося без ліків", Грузєва Т. С. (2011)
Гойда Н. Г. - Використання даних спеціального соціологічного дослідження як інструмента впливу на формування і збереження репродуктивного здоров'я, Бісярин О. Ю. (2011)
Дячук Д. Д. - Організаційно-функціональна модель надання екстреної догоспітальної медичної допомоги пацієнтам кардіологічного профілю, Сімак І. М. (2011)
Марков Ю. І. - Організація невідкладної допомоги при екзогенних інтоксикаціях на ранньому госпітальному етапі (2011)
Олексюк O. Б. - Вивчення чинників, пов'язаних із ризиком госпіталізації дітей, які страждають на бронхіальну астму (2011)
Бухановська Т. М. - Функціонально-організаційна модель збереження та поліпшення здоров'я школярів великого промислового міста, Мальцева Л. О., Якимець В. М. (2011)
Савчук О. В. - Оцінка кадрового потенціалу дитячої стоматологічної служби м. Києва, Голубчиков М. В. (2011)
Голубчиков М. В. - Досвід навчально-методичної роботи кафедри медичної статистики національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (до 10-ї річниці кафедри), Орлова Н. М, Тонковид О. Б., Лазаренко Л. П. (2011)
Шпак Г. В. - Аналіз забезпечення галузі охорони здоров'я лікарями, Волинкін І. І. (2011)
Шевченко М. В. - Пропозиції щодо удосконалення системи фінансування охорони здоров'я України, Лехан В. М., Слабкий Г. О. (2011)
Миронюк І. С. - Визначення оціночної чисельності представників уразливої групи (жінок секс-бізнесу) щодо інфікування ВІЛ у Закарпатській області, Шатило В. Й., Гуцол І. Я., Брич В. В. (2011)
Агаев А. А. - Суммарная оценка доминантных социально-поведенческих факторов риска формирования артериальной гипертонии (2011)
Кризина Н. П. - Реформування галузі охорони здоров'я України на рівні вторинної медичної допомоги, Збітнєва С. В. (2011)
Матюха Л. Ф. - Характеристика нормативно-правового забезпечення, яке сприяє розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини (2011)
Савостьянова С. Л. - Соціалізація здоров'я як напрям реалізації державної політики щодо поліпшення громадського здоров'я (2011)
Надута-Скринник О. К. - Рівень звернень пацієнтів до лікарів-спеціалістів у м. Комсомольську Полтавської області та ступінь виконання сімейними лікарями "ролі фільтру" (2011)
Лазоришинець В. В. - Антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonas Aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2010 році, Салманов А. Г., Марієвський В. Ф., Хобзей М. К. (2011)
Каменецький М. С. - Рентгенологічна діагностика змін у легенях при системних захворюваннях сполучної тканини, Первак М. Б., Оборнєв О. Л. (2011)
Дудар І. О - Нові можливості ренопротекції, Шiфрiс I. М. (2011)
Пост-релиз. ІІ Конференция выставка "Медицинская лабаратория" (2011)
Хижняк Микола Іванович (до 75-річчя від дня народження) (2011)
Кагановська Т. Є. - Окремі зауваження щодо вдосконалення та розвитку сучасної вищої юридичної освіти в Україні, Смульська А. В. (2013)
Сухонос В. В. (мол.) - Глава держави в умовах республіки як глава виконавчої влади (2013)
Абашнік В. О. - Філософсько-правова проблематика робіт Г. Кельзена (2013)
Хаустова М. Г. - Генезис досліджень глобалізації та її впливу на правову сферу (2013)
Воронова І. В. - Природне право як юридичний критерій соціальної справедливості (2013)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика функцій процесуального права (2013)
Жук Н. А. - Трансформация отношений между постсоциалистическим государством и обществом: некоторые проблемы переходного периода (2013)
Передерій О. С. - Особливості правового статусу громадських рад при органах державної виконавчої влади в Україні (теоретико-правова характеристика), Григоренко Є. І. (2013)
Пономарёва О. П. - Принцип равенства в системе структуры правового статуса лиц с ограниченными возможностями (2013)
Воронцова А. В. - Правовий прогрес у контексті вдосконалення юридичної техніки (порівняльно-правовий вимір) (2013)
Кушніренко О. Г. - Свобода слова як конституційна цінність (2013)
Щербанюк О. В. - Народний суверенітет як фундаментальний принцип представницької демократії (2013)
Дягілєв О. В. - Актуальні проблеми нормативного регулювання лобістських відносин в Україні (2013)
Марцеляк С. М. - Поняття та риси засад виборів народних депутатів України (2013)
Казанчук І. Д. - Належне інформаційне забезпечення – дієвий чинник у покращенні адміністративно-правової охорони навколишнього середовища в Україні (2013)
Поляков С. Ю. - Формування сектору безпеки та оборони у державотворчій практиці України (2013)
Шульга Т. М. - Land taxation problems in Ukraine (2013)
Стаценко А. В. - Проблеми правового регулювання податку на нерухоме майно в Україні (2013)
Кулачок-Тітова Л. В. - Право на соціальне забезпечення та інші соціальні права людини в міжнародних правових актах (2013)
Бурлаков С. Ю. - Предмет і метод правового регулювання відносин інтелектуальної власності (2013)
Бредіхіна В. Л. - Щодо визначення юридичних ознак континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України як об’єктів екологічного права (2013)
Єрмолаєва Т. В. - Про деякі проблемні питання визначення відходів (2013)
Шеховцов В. В. - Договір як підстава виникнення, зміни та припинення права власності на об’єкти тваринного світу (2013)
Зінченко В. В. - Банківські метали як предмет договору банківського вкладу (депозиту) (2013)
Трубников В. М. - Принцип справедливості в системі принципів кримінального права України (2013)
Храмцов О. М. - Особлива жорстокість та її ознаки (психологічний, кримінологічний та кримінально-правовий аспект) (2013)
Орловський Р. С. - До проблеми одностороннього та двостороннього суб’єктивного зв’язку між співучасниками злочину (2013)
Канібер Ю. М. - Потерпілий як ознака складу злочину (2013)
Слінько Д. С. - Порівняльно-правовий аналіз злочинів проти прав людини на життя, недоторканність особистості в трьох державах: США, Туркменістані, Азербайджані, Акмiрадова С. А. (2013)
Ященко А. М. - Призначення узгодженого покарання у випадку укладення угоди про примирення (2013)
Шиндель Ю. І. - Суспільно небезпечні наслідки в структурі зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (Ст. 365-2 Кримінального кодексу України) (2013)
Блага А. Б. - Основні кількісно-якісні показники насильства в сім’ї: кримінологічний аналіз (2013)
Даньшин М. В. - Предмет криміналістики: концептуальні підходи та дискусійні погляди (2013)
Марушев А. Д. - Особливості організації і тактики взаємодії слідчого з ревізором (2013)
Сыроед Т. Л. - Международно-правовые аспекты прекращения практики детских браков (2013)
Войціховський А. В. - Міжнародне співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми (2013)
Руденко М. В. - Спеціалізовані прокуратури як складова прокурорської системи України, Мельник О. В. (2013)
Руколайніна І. Є. - Особливості формування правової культури правоохоронців в навчальних закладах системи МВС України (2013)
Дашковська О. Р. - Сучасні тенденції забезпечення права людини на здоров’я, Лавриненко О. О. (2013)
Дзеньдзюра С. М. - Окремий погляд на процесуальні джерела доказів (порівняльний аспект), Кадикало О. І. (2013)
Усеінова Г. С. - Трудові правовідносини "власник-працівник": деякі аспекти (2013)
Слінько Д. С. - Кримінальне право України та Туркменістану (порівняльний аналіз), Йолдашова М. О. (2013)
Бойко В. Б. - Конституційне право працівників на судовий захист своїх трудових прав (2013)
Гайдаржи Х. А. - Щодо етапів створення сільськогосподарських переробних кооперативів та їх правова регламентація (2013)
Коломієць С. В. - До питання щодо визначення та класифікації зброї як знаряддя вчинення злочинів (2013)
Нескоромна О. - О. Інститут служби вищих державних службовців: зарубіжний досвід (2013)
Павшук К. О. - Про значення інституту виборів для становлення демократичної держави в сучасних умовах (2013)
Сидоренко В. В. - Відмежування самовільного зайняття земельної ділянки від інших порушень земельного законодавства (2013)
Стасенко В. І. - Основні кримінологічні ознаки особи злочинця і потерпілого від вуличних злочинів (2013)
Тарасова І. В. - Особливості перекладу як об’єкту авторського права (2013)
Червенко А. Г. - Форми захисту земельних прав (2013)
Шаганенко В. П. - Основні підходи щодо побудови системи права (2013)
Матеріали за результатами Міжнародного симпозіуму з захисту прав дитини "Немає дітей – є люди", присвяченого пам’яті Януша Корчака (2013)
Ярос П. Я. - Захист прав дитини – вклад Польщі. Міжнародна та польська перспектива (Частини 1-2) (2013)
Жванко Л. - Володимир Короленко і опіка дітей в українській державі Павла Скоропадського 1918 р. (2013)
Кравченко Е. В. - Опека над сиротами в Российской империи в ХІХ – начале ХХ вв. (2013)
Червяцова А. О. - Право на життя – право бути народженим (питання правового регулювання штучного переривання вагітності за українським законодавством) (2013)
Розгон О. В. - Защита интересов детей, лишенных родительской опеки в Украине (2013)
Костюченко М. І. - Прийняття управлінського рішення як загальна функція управління (2013)
Титул, зміст (2014)
Бондаренко С. М. - Заваллівський рудопрояв калій-урвнової формації: мінералогія, геохімія, час формування, Карли З. В., Степанюк Л. М., Сьомка В. О., Донський М. О., Сьомка Л. В. (2014)
Степанюк Л. М. - Геохронологія Ватутінського уранового родовища (Інгульський мегаблок Українського щита), Бондаренко С. М., Іванов Б. Н., Довбуш Т. І., Курило С. І., Сьомка В. О., Шестопалова О. Є. (2014)
Пономаренко О. М. - Особливості розподілу рідкісноземельних елементів у базит-ультрабазитах Середньопридніпровського мегаблоку Українського Щита, Сукач В. В., Самчук А. І., Красюк О. П., Огар Т. В., Коваленко О. О. (2014)
Кравченко Г. Л. - Метаморфизированные ультрабазиты, базиты и магнетитовые кварциты Орловской магнитной аномалии (Западное Приазовье) (2014)
Великанов Ю. Ф. - Минерализация молибдена в породах Кривбасса, Великанова О. Ю. (2014)
Жовинський Е. Я. - Прогнозування виявлення проявів золота в корах вивітрювання за вторинними сольовими ореолами розсіяння в межах Брусилівської шовної зони, Павлюк В. М., Крюченко Н. О., Жук О. А., Кухар М. В., Слободенюк Т. М., Жук О. М., Дмитренко К. Е. (2014)
Матвеев А. В. - Влияние зон разрывных нарушений на концентрацию радона в почвенном воздухе на территории Беларуси, Автушко М. И., Карабанов А. К., Нечипоренко Л. А., Плюснин С. М. (2014)
Самчук А. І. - Селен та його асоціації з важкими металами в об’єктах довкілля України, Попенко Е. С., Вовк К. В., Огар Т. В. (2014)
Моисеев А. Ю. - Комплекесы микроэлементов в природных минеральных водах (2014)
Вовк К. В. - Важкі метали у поверхневих відкладах Київського мегаполісу, Самчук А. І., Попенко Е. С., Огар Т. В., Манічев В. Й. (2014)
Наші автори (2014)
Цикл "круглих столів" Міністерства юстиції України – приклад відкритого спілкування з громадськістю (2013)
Федоренко В. Л. - Запровадження окремих міжнародних стандартів виборчого права в контексті модернізації Конституції України (2013)
Третя річниця Державної пенітенціарної служби України: здобутки та перспективи (2013)
Бурдальова І. В. - Особливості нотаріального посвідчення довіреності (2013)
Захандревич О. М. - Нотаріус – спеціальний суб’єкт державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2013)
Продіус К. В. - Повноваження нотаріусів у сфері державної реєстрації речових прав (2013)
Оксана Юхта: "Правова освіта громадян – пріоритет Міністерства юстиції України" (2013)
Як оформити документи про освіту для їх дії за кордоном (2013)
Правовий статус іноземців та осіб без громадянства на території України (2013)
Підписання договору про співпрацю Мін’юстом та асоціацією адвокатів (2013)
Україна виграла ряд справ у Європейському суді (2013)
Українська делегація відвідала Мінськ з робочим візитом (2013)
Щодо послуг електронного цифрового підпису (2013)
З’явився альтернативний механізм інформування про затриманих осіб (2013)
Мін’юстом проведено "гарячу" телефонну лінію (2013)
Олена Лукаш провела прийом громадян (2013)
Центри з надання безоплатної вторинної допомоги працюють цілодобово (2013)
Зустріч Максима Райка з представником ЄС в Україні (2013)
Олена Лукаш зустрілася з Генеральним Секретарем Ради Європи Торбйорном Ягландом (2013)
На засіданні ГРЕКО українську делегацію очолив Дмитро Ворона (2013)
Відбулася робоча нарада Максима Райка з директорами НДІСЕ (2013)
Зустріч Інни Ємельянової з керівником групи експертів ОБСЄ/БДІПЛ Джонатаном Стоунстрітом (2013)
Олена Лукаш зустрілася зі студентами київських вишів (2013)
Призначення, вітаємо (2013)
Перелік наказів за листопад 2013 року (2013)
Захарченко П. П. - Правовий статус Редакційних комісій Головного комітету із селянських справ (середина XIX ст.) (2013)
Мамичев О. Ю. - Еволюція державної влади у сучасних політико-правових проектах (2013)
Оніщенко Н. М. - Права і свободи дитини в умовах конвергенції правових систем: українські реалії та перспективи їх удосконалення, Сунєгін С. О. (2013)
Теплюк М. О. - Правотворчість як діяльність, пов’язана з правом (2013)
Корнієнко П. С. - Особливості правозахисної діяльності Верховної Ради України (2013)
Кравчук В. М. - Загальні засади конституційної правосуб’єктності суддів в Україні (2013)
Гузь Є. В. - Майнові відносини та їх характерні ознаки (2013)
Курило М. П. - Докази та доказування в судових процесах різних галузей процесуального права: можливості уніфікації (2013)
Петлюк Ю. С. - Правові засади здійснення екологічного моніторингу (2013)
Ліщук Б. В. - Нормативно-правове забезпечення тактико-спеціальної підготовки працівників органів внутрішніх справ України: проблеми і шляхи їх розв’язання (2013)
Сибірцева Є. Ю. - Шляхи вдосконалення діяльності органів прокуратури із захисту прав громадян та інтересів держави в адміністративному судочинстві України в умовах реформування (2013)
Мушенок В. В. - Про вплив соціально-спрямованої фінансової політики України на розвиток сільськогосподарського товаровиробництва (2013)
Роговенко Д. С. - Актуальні питання гарантування страхових виплат за договорами страхування життя (2013)
Давиденко В. Л. - Сучасний стан злочинності проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (2013)
Карпінська Н. В. - Особливості правового статусу неповнолітніх осіб жіночої статі, засуджених до позбавлення волі: міжнародні стандарти (2013)
Расчотнов Є. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Остапенко В. І. - Окремі питання оптимізації моделі професійної підготовки прокурорів в Україні (2013)
Наукові статті, опубліковані у 2013 році (2013)
Мелешко В. - Казка "Запорожці" Івана Нечуя-Левицького: формально-змістові чинники (2011)
Зуєнко М. - Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або Шлях нових паломників" (1869) Марка Твена (2011)
Витряк И. - Русскоязычная проза Г. Ф. Квитки-Основьяненко на страницах журнала "Отечественные записки": история публикации,проблемы рецепции (2011)
Чередник Л. - Поетика оповідання І. Тургенєва "Фауст" (2011)
Тагільцева Я. - Пейзаж як інтимна рефлексія в ліриці Б. Пастернака (2011)
Чеботарева А. - Поэтический мир в цикле "Армения" О. Мандельштама (2011)
Воробьева С. - Тема революции в поэзии Николая Клюева (2011)
Конєва Т. - Концепт "абсурд" у п’єсі Е. Йонеско "Носороги", Тарасова Н. (2011)
Степаненко М. - Просторове значення "бокова статична локалізація" і його зв’язок із формально-граматичною та семантико-синтаксичною структурою речення (2011)
Алефіренко Л. - Семантичні і словотвірні властивості ад’єктивних однокореневих паронімів сучасної англійської мови (2011)
Левченко К. - Лексико-семантичні угруповання англіцизмів у сленговій системі української мови (2011)
Станіславська Л. - Семантичні типи та морфолого-синтаксичні варіанти обов’язкових темпоральних синтаксем (2011)
Шаповал К. - Аналітизм у системі відіменних локативних прийменників із семантикою глибина (2011)
Педченко С. - Семантико-синтаксична специфіка модальної поведінки заперечного маркера не (2011)
Алманова О. - Функціональні та комунікативно-прагматичні особливості висловлювання-інтерогатива як заголовка мас-медійного тексту (2011)
Дедухно А. - Функціональні та структурно-семантичні особливості комісивів (на прикладі мовленнєвих актів обіцянки, клятви, присяги) (2011)
Корнєва Л. - Мовна репрезентація невербальної поведінки героїв художнього твору та її роль у тексті (2011)
Баландіна Н. - Штрихи до лінгвоперсонології академіка В. М. Русанівського (до 80-річчя від дня народження) (2011)
Стороха Б. - Міфічне в його пригадуванні (Кобзар О. І. Фрідріх Геббель: художні виміри міфу : Монографія. – Полтава : РВЦ ПУЕТ, 2011. – 332 с.) (2011)
Янковська Л. А. - Деякі актуальні питання проектування організаційних структур управління (2011)
Маслак О.І. - Основні етапи оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Квятковська Л.А. (2011)
Захарчин Р. М. - Проблеми і перспективи розвитку вищої освіти на інноваційній основі (2011)
Горбач О. Н. - Економіка в сучасних зовнішньополітичних процесах (2011)
Семчук Ж. В. - Параметри якості продукції та їх вплив на результативність підприємства (2011)
Любомудрова Н. П. - Концептуальні засади формування систем мотивації управлінського персоналу промислових підприємств (2011)
Пинда Ю. В. - Розвиток промисловості будівельних матеріалів у контексті загальнонаціональних пріоритетів соціально-економічного розвитку (2011)
Шургот Б. Й. - Теоретичні підходи до організації виробництва молока в сучасних умовах України, Сенів Р. В. (2011)
Михалюк Н. І. - Визначення економічної ефективності за критеріями та показниками, Михалюк Л. М., Цюра І. О. (2011)
Смутчак З. В. - Соціально-трудові відносини: принципи гармонізації (2011)
Пинда Р. В. - Забезпечення розвитку регіональних структур будівельної сфери (2011)
Почтарук І. С. - Методичні підходи до оцінки галузевої конкурентоспроможності (2011)
Гальперина С. А. - Оценка тенденций развития рынка труда в АР Крым в контексте формирования трудового потенциала региона (2011)
Литвиненко К. О. - Комерційна нерухомість як інтегрована категорія ринку (2011)
Козак М. Р. - Напрями підвищення конкурентоспроможності промислових систем виробництва будівельних матеріалів регіону (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського