Пєнцова Н. - Економічне мислення як фундамент сучасного господарювання закладів післядипломної педагогічної освіти (2014)
Поліщук І. - Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту (2014)
Потравка Л. - Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи (2014)
Рашкєєва І. - Застосування моделі життєвого циклу І. Адізеса в компанії "Татнефть", Захаров В. (2014)
Сінякова М. - Професійний розвиток трудових мігрантів як найважливіший напрям міграційної політики Свердловської області (2014)
Фабіянська В. - Сутність організації бухгалтерського обліку (2014)
Феденько С. - Фінансова доступність медичних послуг (2014)
Ходаківська Л. - Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів, Пономаренко Т. (2014)
Чень Ц. - Економічне співробітництво КНР і АСЕАН (2014)
Щанкін С. - Конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку регіонального ринку (на прикладі Республіки Мордовія) (2014)
Яцина В. - Моделювання ризиків застосування аутсорсингу: трансакційний аспект (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. (витяг) із коментарем (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2015)
Грабовська А. О. - Особливості правового регулювання односторонньої відмови від господарського зобов’язання (договору) та односторонньої зміни його умов (2015)
Міненкова Н. О. - Набувальна давність у правозастосовній практиці: окремі проблемні питання (2015)
Різун В. - Дорогі друзі! Шановні колеги! (2014)
Сидоренко Н. - Портрет кафедри (2014)
Волобуєва А. - Історія кафедри – мовою документів (2014)
Гримич Г. - Працюй і будеш знаменитим (2014)
Михайлин І. - Королева журналістикознавства – історія журналістики (2014)
Сніцарчук Л. - Об’єднані дослідницьким пошуком (2014)
Бойко А. - Дружній колектив однодумців (2014)
Кравченко С. - Зобов’язала історія: творці історіографії української журналістики (2014)
Желіховська Н. - Наукова діяльність кафедри історії журналістики (2014)
Шестакова Е. - Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки (2014)
Семенко С. - Хранителі традицій (2014)
Привалова С. - Кілька чуттєвих штрихів (2014)
Яблоновська Н. - Напрям дослідження – етнічна преса (2014)
Хітрова Т. - Місцева преса як фактор формування української "історичної пам’яті" (2014)
Пода О. - Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики (2014)
Герасимчук Н. - Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики, Михайлюта О. (2014)
Покляцька К. - Практичний журналістський досвід – крок у майбутнє (2014)
Кобинець А. - Журналістика: місія здійснена (2014)
Школьна О. - Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ"), Покляцька К. (2014)
Колісник Ю. - Матвій Шестопал – активний борець за національну гідність (2014)
Забіяка І. - Чи варто оглядатися назад? (Дещо про О. Бабишкіна з сьогоднішніх позицій) (2014)
Шебеліст С. - Анатолій Погрібний – людина дужого чину (2014)
Сухомозський М. - Рятівний штрафбат (невідомі сторінки з життя українського велета Анатолія Погрібного) (2014)
Галата А. - Столітній ювілей (2014)
Боярська Л. - "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще...": Василь Васильович Яременко (2014)
Мамалига А. - Мандрівка століть – печать її духу (2014)
Жеребіло І. - Обличчя кафедри: кілька коротких інтерв’ю (2014)
Ярмиш Ю. - Бурхливі 50-ті рр. (2014)
Симоненко Д. - Ужинок шести десятиліть (2014)
Морозова Д. - Тут працюють митці (2014)
Зублевська Д. - 60-річна історія (2014)
Різун В. В. - Нова історія (2014)
Теремко В. І. - Повага до історії спонукає жити майбутнім (2014)
Фоменко О. С. - У річищі традицій (2014)
Горевалов С. І. - Науковий ритм не спиняти! (2014)
Приступенко Т. О. - Нарощувати потужність (2014)
Іванов В. Ф. - Життя триває! (2014)
Городенко Л. М. - І знаковість, і легендарність (2014)
Шумарова Н. П. - Літераторам, Данильчук Д. В. (2014)
Глибинними шляхами історії до вершин професійності (2014)
Свалова М. - Шановна Натале Миколаївно! (2014)
Кобинець А. - Натхненно-творчо (2014)
Луць В. - Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин, Лапечук П., Петрович Т. (2010)
Демченко С. - Реформування судової системи: окремі ключові поняття (2010)
Євграфова Є. - Деякі питання використання результатів юридичної науки у правовій сфері (2010)
Ковальський В. - Феномен правової ментальності: сутність та закономірності (2010)
Прокопов Д. - Онтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII – середини XVIII століть (2010)
Волковицька Н. - Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні (2010)
Весельська Т. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві (2010)
Саєнко С. - Інформаційно-семіотична модель культурологічного аналізу норми адміністративного права (2010)
Солдатенко О. - Європейський досвід фінансування видатків на охорону здоров'я (2010)
Дзера Ю. - Особливості правового режиму майна, переданого державою до статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства у результаті корпоратизації державного унітарного підприємства (2010)
Кубко А. - Захист публічного порядку в цивільному законодавстві України: проблемні аспекти сучасного регулювання (2010)
Хащівська Н. - Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки (2010)
Щерба Л. - Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм (2010)
Мельник К. - Правоохоронні органи як роботодавці (2010)
Мокрицька Н. - Про поняття форми реалізації права на працю (2010)
Грабовець Н. - Історичний розвиток обігу земель в Україні (IX—XIX століття) (2010)
Лисенко Я. - Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування (2010)
Петлюк Ю. - Правовий режим земель як об'єкт наукових досліджень (2010)
Шалгунова С. - Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини (2010)
Охріменко І. - Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи (2010)
Боднар С. Н. - Менталитет как отражение оценочного суждения (2011)
Величко М. П. - Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики (2011)
Гриценко Я. В. - Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць (2011)
Гусаков В. В. - Дані середньовічних мусульманських літературних пам’яток про античну Середню Азію (2011)
Зелінський А. Л. - Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському (Posidippus 2002, 95) (2011)
Каша К. А. - Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов (2011)
Кульчинський О. Б. - Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія (2011)
Мавріна О. С. - Матеріали щодо дворянства ногайців у фонді Таврійського Губернського Дворянського Депутатського Зібрання Державного архіву АР Крим (2011)
Марков Д. Є. - Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (2011)
Пилипчук Я. В. - Ранній етап етнічної історії кипчаків (2011)
Тарановський С. І. - Національно-визвольний рух та формування нової ідентичності православних арабів Антіохійського патріархату (1840–1918 рр. ) (2011)
Тарасенко Н. А. - Mc. w BdSt и гермопольская космогония (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о роли душевных качеств (мидот) в богослужении (2011)
Цао Г. - Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906–1279 рр. ) (2011)
Шестопалець Д. В. - Християнство в Корані: полемічний аспект (2011)
Таран М. А. - Рец. на: Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов)/В. А. Киктенко. – М. : ИИЕТ РАН, 2009. – 530 с. : ил. – Библиогр. : с. 394–426 (2011)
Приймак В. - Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників, Ткач І. (2014)
Столярчук Я. - Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці, Поручник С. (2014)
Дідківська О. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці (2014)
Куліков Г. - Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання (2014)
Мельник В. - Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу (2014)
Танасієнко Т. - Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві (2014)
Добренко О. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Соціально трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку" (2014)
Колот А. - Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномен сучасності: наслідки та уроки (2014)
Колєшня Л. - Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України, Анішина Н. (2014)
Бондарчук К. - Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації (2014)
Коломієць О. - Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умову для реалізації трудового потенціалу (2014)
Астахова О. - Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики (2014)
Перегудова Т. - Соціальні стандарти гідної праці та їх дотримання в Україні (2014)
Мортіков В. - Щодо можливості розширеного тлумачення безпеки робочого місця (2014)
Єфремов В. - Трудова діяльність людини як об'єкт дослідження марксизмом та фізичною економікою (2014)
Від Редакційної колегії (2014)
Ляшко С. М. - Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті, Іваницька С. Г. (2014)
Бугаєва О. В. - Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців (2014)
Іваницька С. Г. - Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама (2014)
Стамбол І. І. - Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.) (2014)
Кучеренко С. В. - Внесок Юрія Липи в шевченкознавство (2014)
Абліцов В. Г. - Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани (2014)
Буряк Л. І. - Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій (2014)
Ківшар Т. І. - Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання (2014)
Прокопчук В. С. - Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка (2014)
Демченко Т. П. - 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси (2014)
Рахно О. Я. - Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка (2014)
Ясновська Л. В. - Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка (2014)
Заєць О. В. - Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра (2014)
Галярник Н. Р. - Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка) (2014)
Гранчак Т. Ю. - Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану (2014)
Гончаренко Н. К. - Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії (2014)
Попик В. І. - Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору (2014)
Яценко О. М. - Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)", Любовець Н. І. (2014)
Непомнящий А. А. - Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій (2014)
Петриченко К. В. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2014)
Бойко Г. В. - Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області, Камінська Н. В. (2014)
Петрикова В. Т. - Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства (2014)
Марченко Н. П. - Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей (2014)
Муріна С. В. - Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах (2014)
Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014) (2014)
"Сонячний зайчик" української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014) (2014)
Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Рецензія на видання : "Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. (2014)
Десяті Біографічні Читання "Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців" (Київ, 5 червня 2014 р.) (2014)
Секція "Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору" в рамках проведення Міжнародна наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.) (2014)
Садова У. - Механізм регулювання дитячої праці, Мульська О. (2014)
Юрчик Г. - Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах (2014)
Шевченко Л. - Форсайт вищої освіти: актуальність для України (2014)
Ковальов В. - Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект), Атаєва О., Шевченко К. (2014)
Кудінова А. - Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання?, Верба Д. (2014)
Коваленко О. - Трансформація соціально-економічних відносин у постіндустріальній економіці (2014)
Азьмук Н. - Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу (2014)
Терюханова І. - Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи подолання (2014)
Мовчан О. - Нагальні проблеми щодо активізації зайнятості населення в контексті реалізації державних цільових програм (2014)
Кім М. - Взаємозв'язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні, Давидова І. (2014)
Баранова Н. - Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі, Поляк Н., Самерханова З. (2014)
Наумова М. - Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства (2014)
Мельник С. - Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування, Харлапанова М. (2014)
Горбачова І. - Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України (2014)
Колот А. - Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу (2014)
Грішнова О. - Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості, Заїчко О. (2014)
Ільїч Л. - Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці (2014)
Гаркавенко Н. - Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом, Новосільська Т. (2014)
Коновалова І. - Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти (2014)
Горбачова Л. - Управління кадровими ризиками в умовах ринку (2014)
Мальований М. - Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження гідної праці (2014)
Черняк П. Д. - Дослідження збіжності методу скінченних смуг під час розв’язання плоскої задачі теорії пружності (2014)
Мацейко В. В. - Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі (2014)
Яндульський О. С. - Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2014)
Остапенко О. П. - Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним і когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2014)
Яндульський О. С. - Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі, Труніна Г. О. (2014)
Боднар Л. А. - Експериментальні дослідження екологічних показників роботи газогенераторного водогрійного котла потужністю 40 кВт, Степанов Д. В., Довгаль А. М. (2014)
Яндульський О. С. - Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Чепурний М. М. - Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін, Резидент Н. В., Поліщук С. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Модель електромагнітного трансформатора напруги для дослідження ферорезонансних процесів, Бесараб О. Б. (2014)
Дубовой В. М. - Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2014)
Галущак Д. О. - Перевірка адекватності математичної моделі системи "Автомобіль з дизельним двигуном – дорога – навколишнє середовище" (2014)
Сивак І. О. - Напружений стан в осередку деформації листової заготовки під час ротаційної витяжки осесиметричних деталей, Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. (2014)
Клочко В. І. - Застосування розв’язків диференціальних рівнянь під час моделювання процесу металообробки як засіб фундаментальної підготовки майбутніх інженерів, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2014)
Павлюк С. - В пошуках вишуканої досконалості українського мистецтва (2014)
Ігнатенко О. - Громадсько-політична позиція мистецтвознавця Володимира Овсійчука в повоєнний період (1945—1970-ті рр.) (2014)
Гелитович М. - Нотатки до образу вченого (2014)
Сидор О. - З історії львівської мистецької Шевченкіани (2014)
Кацай В. - Історія мистецького надбання Т.Г. Шевченка у Харкові в 1926—1948 рр. (2014)
Денисенко О. - Т. Шевченко і І. Рєпін (2014)
Івашків Г. - Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Жишкович В. - Кодекс Гертруди — яскравий взірець культурно-мистецького синтезу середньовіччя (2014)
Козак Н. - Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта в світлі нових досліджень (2000-ні роки) (2014)
Гелитович М. - Мініатюри "Хишевичівського" Євангелія 1546 р. у контексті українського малярства середини XVI ст. (2014)
Герій О. - Пропорції цілих чисел у конструкції та декорі українських іконостасів першої половини ХVII ст. (2014)
Левицька М. - Сюжет "Христос виганяє торгівців із храму" у мистецтві західноєвропейського та українського бароко: іконографічні паралелі (2014)
Коваленко Г. - Київський Пер Гюнт (2014)
Бартош А. - Колекція гуцульського мистецтва в Єпархіальному Музеї в Тарнові (2014)
Король С. - Роль мотиву в українському пленерному пейзажі: будяк — квітка степу (2014)
Лесів А. - Особливості зовнішності Юди Іскаріота в українському малярстві XVI—XVIII ст. (2014)
Фесенко Д. - Італійці в монументальному малярстві XVIII ст. в Україні (2014)
Косів Р. - Ікони на полотні кінця 1680—1690-х рр. з церкви Преображення Господнього с. Вороблячин на Яворівщині (2014)
Клімашевський А. - Типологічна характеристика обстави українських церков (2014)
Болюк О. - Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів (2014)
Грималюк Р. - Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ — початку ХX ст. (2014)
Купчинська Л. - Маловідомі портрети Феліціяна Лобеського (2014)
Соколюк Л. - Творчість Михайла Жука в контексті стильових пошуків художньої культури ХХ ст. (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Збірка портретів очільників товариства "Просвіта" у Львові 1868—1939 рр. у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (2014)
Тріска О. - Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (2014)
Никорак О. - Художньо-естетичні особливості хусток західноукраїнського Полісся й Волині (2014)
Герус Л. - Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова (2014)
Федорчук О. - Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття (2014)
Козакевич О. - Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (2014)
Коржева А. - Психея та Ерот в образотворенні античності (2014)
Сторчай О. - Листи Аріадни Труш-Слоневської, дочки художника Івана Труша, до Тетяни Неллінгер (1960—1973) (2014)
Триколенко С. - Сучасна українська сценографія на прикладах вистав Київського академічного Молодого театру (2014)
Макойда О. - Особливості розвитку страсної тематики у мистецтві Західної Європи XI—XVIII століть (2014)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2014)
Рибалко С. - Оголена модель в японському мистецтві кінця ХІХ — першоїтретини ХХ століття: традиції та новації (2014)
Котляр Є. - Пам’ятки єврейського мистецтва Кам’янеччини у виданнях школи Гагенмейстера: пошуки і відкриття (2014)
Левкович Н. - Художні особливості бсамімів Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2014)
Дмитренко А. - Костюм у контексті сценографічних пошуків Вадима Меллера (з фондів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2014)
Зятик Б. - Іконостас храму Богоявлення Господнього в селі Кугаїв на Львівщині. Проблема збереження та дослідження (2014)
Короткевич В. - Миргородський період життя й творчості академіка Василя Кричевського (2014)
Пасічник Л. - Особливості формування та розвитку ювелірної промисловості України XX—XXI століття (2014)
Палумбо де Віво І. - Теоретичні аспекти висвітлення культури Гуцульщини в творах образотворчого мистецтва. Поняття "Гуцульського феномену" (2014)
Гейза Д. - Живопис Володимира Микити. Образно-пластична мова (2014)
Якимечко Л. - Декоративний розпис Параски Хоми: Історіографічний та творчо-методологічний аспекти (2014)
Біль М. - Життя та творчість Івана Кейвана (2014)
Кай Г. - Пекінський центр художнього скла Китаю (історичні та сучасні особливості розвитку) (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: художня творчість і боротьба за незалежність України (2014)
Пиж’янова Н. - Заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького (2014)
Семенюк В. - Особливості інтерпретації поетичних образів у графічному мистецтві (2014)
Яців Р. - Ретроспектива творчості Христини Кудрик (2014)
Титул, зміст (2014)
Пленум Верховного Суду України обрав членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за І півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності, Майстренко Л. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Хомяков В. І. - Методика формування та оцінки цільового потенціалу машинобудівного підприємства, Федоренко О. В. (2011)
Родіонов О. В. - Значення ділової репутації для економічної безпеки підприємства, Пекін Д. О. (2011)
Дідур С. В. - Врахування зарубіжного досвіду в умовах реформування пенсійної системи в Україні, Шаповал Л. П., Кесь А. С. (2011)
Бойко В. В. - Планування та облік матеріальних витрат за видами діяльності підприємства, Будинська О. Ю. (2011)
Кадієвський В. А. - Наукове та кадрове забезпечення реалізації програм енергозбереження в промисловості України та регіону, Бурцева Т. І. (2011)
Одінцов М. М. - Організаційно-економічні принципи функціонування інтегрованих формувань в АПК (2011)
Колісник Г. М. - Історико-теоретичні та управлінські аспекти розвитку витрат (2011)
Яворська Т. В. - Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України (2011)
Лобозинська С. М. - Державне регулювання реструктуризаційних процесів проблемних банків України (2011)
Машика Ю. В. - Організаційна структура національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) (2011)
Кошеленко С. В. - Розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні, Рутенко Б. І. (2011)
Демченко О. П. - Форми взаємодії університетів із зовнішнім середовищем (2011)
Великий Ю. В. - Управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств машинобудівного комплексу (2011)
Лишко С. В. - Традиції земельного оподаткування в економічній політиці та проблеми його правового регулювання в наукових студіях економістів ХVII-XIX ст. (2011)
Кучерук Т. Г. - Інноваційно орієнтований економічний розвиток регіонів: питання теорії і методології (2011)
Куценко М. А. - Стан освітніх послуг в системі підготовки кадрів для оперативнорятувальної служби (2011)
Компанієць І. О. - Будівельна галузь в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Авраменко О. І. (2011)
Любченко Н. Л. - Економічна стабільність підприємства в умовах зростання кризових явищ (2011)
Розмислова Н. О. - Інвестиційний проект як метод підвищення фінансової стійкості інвестиційної нерухомості (2011)
Чеботарьов В. М. - Інноваційний розвиток підприємств як основа випускуякісної продукції (2011)
Родіонова О. Ю. - Підвищення рівня культури персоналу підприємств через одержання освітніх послуг, Поліщук Д. І. (2011)
Артеменко В. О. - Оцінка впливу природоохоронних систем на конкурентоспроможність підприємств (2011)
Дербенцев В. Д. - Моделювання впливу інвестицій на динаміку валового внутрішнього продукту, Щерба В. А. (2011)
Барабан О. А. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств вугледобувної промисловості за допомогою методів статистичного аналізу, Ільїнський В. В. (2011)
Аніщенко В. О. - Екологічний аудит як інструмент вдосконалення механізму використання земельних ресурсів, Гончаренко О. Г. (2011)
Пазізіна С. М. - Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку (2011)
Недашківський М. М. - Оцінка ринку продукції олійно-жирової промисловості України (2011)
Пронь Н. О. - Проблема визначення суб’єктів та ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Жиляєва Н. М. - Методологічні підходи та методика оцінки регіональної конкурентоспроможності (2011)
Фонарьова Т. А. - Пошук шляхів підвищення ефективності використання робочої сили (людського капіталу) підприємств ГМК України (2011)
Потравка Л. О. - Місце структурних зрушень в процесі трансформації економіки (2011)
Харченко В. В. - Використання новітніх інформаційних систем для підтримки економічного розвитку підприємницької діяльності, Шевчук Ю. В. (2011)
Сокольська Р. Б. - Вимоги до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, Зелікман В. Д, Акімова Т. В. (2011)
Книш А. Г. - Сутність інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства (2011)
Луцяк В. В. - Маркетингова інформаційна система венчурного підприємства, Пасько М. О. (2011)
Гасюк Л. М. - Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства (2011)
Максименко Д. В. - Моделі вирішення проблем кадрового забезпечення (2011)
Семанюк В. З. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2011)
Жалко О. В. - Система управління прибутком підприємства, Климовець І. М. (2011)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз проблем із впровадженням інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості, Дупляк О. М. (2011)
Остапенко А. С. - Проблеми діагностики та попередження банкрутства підприємства (2011)
Добия М. - Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Ренкас Ю. Л. (2011)
Barburski J. - Produktywnosc pracy jako determinanta poziomu wynagrodzen (2011)
Koziof W. - Elementy motywacji pfacowej oparte na systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa (2011)
Тараненко О. О. - Діагностика економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Мельничук Н. В. - Інвестиційна політика та практика в Україні: сучасний стан та можливості активізації (2011)
Воличенко О. О. - Вдосконалення умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Ізмайлова О. О. - Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства (2011)
Середа О. О. - Механізм регулювання фінансової діяльності підприємств (2011)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Регрес та суброгація у правовідносинах страхування, Майстренко Л. О. (2014)
Потильчак О. І. - Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Бушаков В. А. - Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні (2012)
Гриценко Я. В. - Роль метафори (al-’isti‘āra) в арабських пареміях (2012)
Днепровский Н. В. - Вновь открытый культовый пещерный комплекс в историческом центре Бахчисарая и проблема локализации армянских религиозных центров в столице Крымского ханства (2012)
Кульчинський О. Б. - Хроніка "Таріг-е Каманіче” та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року (2012)
Марков Д. Є. - Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) (2012)
Мурашевич К. Г. - Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах (2012)
Павлішина Л. Ф. - Особливості та труднощі переходу Японії від "системи 55 року” до коаліційного правління (2012)
Пилипчук Я. В. - Саксін: аспекти етнічної та політичної історії (2012)
Соегов М. - Талантливый туркменский писатель – участник освобождения Украины (2012)
Субота І. О. - Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки (2012)
Сырф В. И. - Гагаузская фольклористика (историографический обзор) (2012)
Туров И. В. - Роль обыденного желания в духовной практике раннего хасидизма (2012)
Хаутала Р. - Коммуникативные аспекты дипломатических связей между государствами Западной Европы и Империей монголов в XIII веке (2012)
Черноиваненко В. В. - Эротические мотивы в 1–2 Книгах Самуила и литературный контекст: история проблемы и современные дискуссии (2012)
Bilal Çelik M. - The Battle of Kalka and Its Consequences (2012)
Serkan Yazici - The Crimean War and the Ottoman Empire in the European and American Newspapers (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Європейські стандарти суддівської незалежності, ефективності та професіоналізму як складова судової реформи в Україні (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України, за ІІ півріччя 2013 р. (2014)
Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві (2014)
Печений О. П. - Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Анін В.І. - Формування пріоритетів інноваційного розвитку малого підприємництва, Виклюк М.І. (2013)
Бондарчук Н.В. - Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями й замовниками, Васільєва Л.М., Павлова Г.Є. (2013)
Горлачук В.В. - Методичний підхід до аналізу фінансової конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Коваленко О.Ю. (2013)
Ковалюк О.М. - Повернення товарів у торгівлі: облікові та податкові наслідки, Кріль Я.Я. (2013)
Прокопенко Н.С. - Податковий борг за податковими зобов’язаннями з майнового оподаткування: реалії сьогодення, Овсянніков І.А., Долга Г.В. (2013)
Якубів В.М. - Тенденції і перспективи сільського розвитку у взаємозв’язку зі становленням аграрних підприємств (2013)
Василюк М.М. - Формування та облік витрат житлово-комунального господарства (2013)
Гладій Х.Г. - Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку (2013)
Гловацька В.В. - Swot-аналіз як основний інструмент стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні, Жук О.І., Копчак Ю.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Теоретичні аспекти контролінгу, Надорожна С.О. (2013)
Кінаш І.П. - Функціонування комунікаційної інфраструктури України та її роль у задоволенні потреб споживачів (2013)
Мельник Н.Б. - Розрахунки при відрядженнях у системі елементів методу бухгалтерського обліку (2013)
Перевозова І.В. - Експлікація поняття реорганізації, особливостей і форм її здійснення в контексті проведення економічної експертизи законодавчо-нормативних джерел, Перепічка І.П., Гритчук Л.Л. (2013)
Станьковська І.М. - Управлінська діагностика: загальна концепція та застосування в системі управління конкурентоспроможністю (2013)
Сус Т.Й. - Організаційно-економічні засади формування кооперації в екологічному сільгоспвиробництві (2013)
Титарчук І.М. - Організаційні умови функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Толпежніков Р.О. - Особливості ціноутворення продукції промислового підприємства, Толпежнікова Т.Г. (2013)
Шеленко Д.І. - Підприємництво як сучасна форма господарювання, Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб В.В. (2013)
Шкромида В.В. - Аналіз основних засобів енергозбутового підприємства та їх вплив на фінансові результати господарювання, Терлецький В.П. (2013)
Шкромида Н.Я. - Оцінка волатильності компонентів економічного потенціалу підприємства (2013)
Євенко Т.І. - Методологічні аспекти прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ (2013)
Волинець У.А. - Громадські організації в системі соціально-відповідального суспільства (2013)
Завідняк О.В. - Фактори, що впливають на вартість гудвілу (2013)
Любохинець О.В. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Непочатенко О.А. - Підходи до управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Усова Г.В. - Особливості застосування реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах, Коваленко К.В. (2013)
Усова Г.В. - Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг, Щебельська В.О. (2013)
Фарйон О.О. - Сільський зелений туризм: поняття, функції й тенденції розвитку в Україні та світі (2013)
Фучеджи В.І. - SWOT-аналіз як інструмент антикризового фінансового управління (2013)
Шекета Є.Ю. - Новітні моделі організації робочого часу як ефективний метод подолання безробіття (2013)
Шеремета К.Ю. - Форми фінансового забезпечення машинобудівних підприємств Хмельницької області (2013)
Гречановська І.Г. - Раціональне використання міських земельних ресурсів, Пандас А.В. (2013)
Кізима Т.О. - Поведінкові фінанси як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки (2013)
Комарницький І.Ф. - Стратегічні орієнтири відкритості національних економік України та Румунії, Підгірна В.Н. (2013)
Михайленко С.В. - Концептуалізація та функціональні характеристики системи бюджетного менеджменту (2013)
Пилипів Н.І. - Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів, Фурса Т.П. (2013)
Танклевська Н.С. - Формування сучасної парадигми фінансової політики розвитку сільського господарства країни (2013)
Ткач О.В. - Особливості поширення кризових процесів від домінантних центрів (на прикладі кризових циклічних процесів в економіці США) (2013)
Царенко О.В. - Дью ділідженс як превентивний захід зниження ризиків при оптимізації бізнес-процесів у регіонах (2013)
Jantoń-Drozdowska E. - Konkurencyjność regionów w świetle literatury i polityki UE (2013)
Бєлікова Н.В. - Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів країни (2013)
Загорняк В.Б. - Імітаційне моделювання в менеджменті промислової безпеки праці, Кондур О.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Домогосподарство як інститут фінансового ринку України (2013)
Колач С.М. - Тенденції розвитку сільського господарства України в контексті забезпечення світової продовольчої безпеки, Василина О.Р., Дідич З.А. (2013)
Король В.С. - Необхідність розробки стратегії економічного розвитку в регіоні (2013)
Левандівський О.Т. - Механізм державної підтримки АПК (2013)
Полевик Г.М. - Поняття біфуркації та його застосування в управлінні економікою (2013)
Синиця С.М. - Аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області в системі глобальної конкуренції регіонів України (2013)
Старікова О.С. - Комплексна оцінка ресурсного потенціалу регіону в умовах його структурної перебудови (2013)
Урбан О.А. - Тенденції розвитку української фінансової системи в умовах глобалізації (2013)
Хомка В.М. - Методика викладання дисципліни "Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету (2013)
Галущак В.В. - Перспективи розвитку фінансового ринку України (2013)
Барчук В.П. - Особливості розвитку та використання трудового потенціалу Прикарпаття (2013)
Галущак І.Є. - Управлінська й організаційна концепції формування стратегічних цілей регіонів як суб’єктів розвитку (2013)
Дмитровська В.С. - Трансферти в системі регулювання міжбюджетних відносин (2013)
Феденько С.М. - Фінансове забезпечення медичних послуг у системі бюджетного фінансування (2013)
Футерко О.І. - Бюджетна безпека України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
З Днем Незалежності України! (2014)
У Верховному Суді України обговорили механізми забезпечення єдності судової практики (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) (2014)
На книжкову полицю (2014)
Титул, зміст (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2014 р. (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
Романюк Я. М. - Реституція, віндикація, кондикція, відшкодування шкоди: окремі аспекти співвідношення та розмежування, Майстренко Л. О. (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) (2014)
Кологойда О. В. - Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
Відбувся XII позачерговий з’їзд суддів України (2014)
Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2014)
Романюк Я. М. - Реституція, віндикація, кондикція, відшкодування шкоди: окремі аспекти співвідношення та розмежування, Майстренко Л. О. (2014)
Ярема А. Г. - Окремі проблеми протидії недобросовісному здійсненню права на апеляційне оскарження ухвали суду про відкриття провадження у цивільній справі, Лужанський А. В. (2014)
Тагієв С. Р. - Деякі проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гобова Є. В. - Контекстні зміни тонів у китайській мові (2012)
Городня Н. Д. - Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Барака Обами (2012)
Давидчук C. Ю. - Україно-ізраїльські культурні відносини (2001–2011) (2012)
Кіктенко В. О. - Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України) (2012)
Мавріна О. С. - Кримський рід мурз Меркітських у ХІХ столітті (2012)
Мусійчук В. А. - В’єтнам – стратегічний партнер України у Південно-Східній Азії (2012)
Набока О. В. - Японська експедиція на Тайвань 1874 року та політика США (2012)
Отрощенко І. В. - Казахстан – США: стратегічний партнерський діалог (2012)
Пилипчук Я. В. - Поселення "Кипчацького степу”: кочові ставки чи міста? (2012)
Приймаченко В. В. - Рабиністична критика Септуагінти (2012)
Філь Ю. С. - "Стратегічне партнерство” в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії (2012)
Хайрединова Э. А. - Основные этапы истории женского костюма варваров Юго-Западного Крыма V–VII вв. (2012)
Хамрай О. О. - Близький та Середній Схід: вектори стратегічного партнерства (2012)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Горшков А. - О проблеме когнитивно-семиотической множественности (2014)
Велимчаниця О. - Етична відповідальність як частина естетичного досвіду (2014)
Юр М. - Поліфонічний характер художнього мислення у період Fin de siecle в Україні (2014)
Федорук О. - Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві (2014)
Кудрявцева К. - До проблеми композиції твору "Катерина" Тараса Шевченка (2014)
Чуйко Т. - Художньо-стильові особливості образу Тараса Шевченка у творах митців повоєнного часу (2014)
Школьна О. - Лампади Києво-Межигірської фаянсової фабрики: Типологія, конструктивні та функціональні особливості (2014)
Собкович О. - Виставкова діяльність Петра Холодного у мистецькому житті Києва на початку ХХ століття (2014)
Сорока І. - Суперечність у визначенні К. Станіславським поняття "підтекст": На матеріалі праці І. Промптової (2014)
Роготченко О. - Вітчизняна культура періоду створення Спілок радянських письменників, художників, композиторів: Складові становлення (2014)
Ковальчук О. - Творча програма духовного становлення художника театру і телебачення Аріадни Перепелиці (2014)
Савчук І. - Листування Анджея Швальбе з Онисією Шреєр-Ткаченко в аспекті українсько-польських культурних зв’язків 1960-1970-х (2014)
Кюнцлі Р. - Унікальність та індивідуалізм культури народу й архітектури українського села, Степанюк А. (2014)
Міляєва Л. - Про Бориса Григоровича Возницького (2014)
Одрехівський Р. - Штрихи до творчого портрету Богдана Білінчука (2014)
Ільницька Л. - Художня енергія балетного мистецтва у живописній пластиці Василя Братанюка та Костянтина Ломикіна (2014)
Венц Ю. - До характеристики пластичного об’єкту: Поняття та передумови розвитку (2014)
Собкович О. - Жанри художньої критики у мистецьких часописах Києва початку ХХІ століття (2014)
Сидор О. - "Молоде мистецтво" України на Венеційських бієнале початку ХХІ століття (2014)
Чепелик О. - Сараєвська зима ’2014: Peace, Art & Freedom (2014)
Протас М. - Владимир Кочмар: Антропология тела-пространства (2014)
Бурлака В. - Двойная экспозиция в фотопроектах Арсена Савадова 1990-х: Антропологическая иллюзия VS иллюзия эстетическая (2014)
Гончар К. - До питання про образотворчий фольклор: Репрезентація кураторських і виставкових проектів (2014)
Чжан І. - Візуальна ідентифікація творів Чен Венлінга (2014)
Бакович О. - Діалог дерев’яної храмової архітектури Західної України XVIII століття з культурою Китаю та Японії (2014)
Рибалко С. - Жанр "ню" в японському мистецтві кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (2014)
Новоженець Г. - Мистецтво діаспори в загальноукраїнському контексті: Тематичні та стилістичні паралелі (2014)
Белькевич Д. - Про метафізичну цінність і реальність цін у культурологічному вимірі: Художні твори як об’єкт ринку мистецтва (2014)
Татіївська І. - До питання про взаємодію державних органів влади у запобіганні втрат культурних цінностей (2014)
Автори (2014)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
У Пленумі Верховного Суду України (2014)
Єдність судової практики у кримінальних справах щодо тероризму / Виступ судді Верховного Суду України Г. В. Канигіної на міжнародному симпозіумі "Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013—2014 років в Україні", який проходив 24—25 жовтня 2014 р. у м. Львові (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за II півріччя 2013 р. (2014)
Романюк Я. М. - Особливості застосування конфіскації грошових коштів як адміністративного стягнення за порушення митних правил "зеленого коридору", Майстренко Л. О. (2014)
Калмиков Д. О. - Правова оцінка жорстокого поводження з тваринами за законодавством України (2014)
Судді Верховного Суду України ознайомилися зі шведським досвідом реформування судової системи (2014)
Хомяков В. І. - Тенденції та перспективи зародження агропромислового кластеру в Черкаській області, Дідіченко Н. А. (2012)
Рибалко С. В. - Основні методологічні принципи капіталізації та управління капіталізованими земельними ресурсами в аграрній галузі (2012)
Яценко В. М. - Чистий дохід та прибуток підприємства: тлумачення, формування та розподіл (2012)
Крот Ю. М. - Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства (2012)
Бразілій Н. М. - Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками як шлях вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства, Лисенко О. О. (2012)
Жихор О. Б. - Моделювання інноваційного розвитку регіону, Куценко Т. М. (2012)
Єрмоленко В. А. - До тлумачення поняття "експлуатація" (2012)
Олексюк І. В. - Аспекти формування облікової політики у бюджетних установах, Фурса В. П. (2012)
Демиденко С. Л. - Стратегічний аналіз як інструмент управління підприємством, Кулинич О. В. (2012)
Ховрак І. В - Циклічність розвитку національної економіки, Таран А. А. (2012)
Ваганова Л. В. - Обліково-аналітичне гарантування економічної безпеки підприємств машинобудування (2012)
Бутенко О. І. - Емісійний ресурс: суть, проблеми використання в Україні (2012)
Задорожний І. С. - Менеджмент кінця ХХ та початку ХХІ століття і перспективи його розвитку, Задорожний В. І., Шигимага А. Ф. (2012)
Латишев К. О. - Діагностика проблем конкурентоспроможності автомобілебудівного комплексу України (2012)
Губар О. Є. - Андерайтинг в процесно-орієнтованій системі управління страховою компанією (2012)
Москалюк Г. О. - Визначення впливу збутових витрат на прибуток від операційної діяльності за допомогою моделювання (2012)
Мірошник В. В. - Самоконтроль матеріально відповідальних осіб як складова системи внутрішнього контролю (2012)
Самосьонок Л. М. - Інституційні фрейми формування стратегії національного розвитку (2012)
Єргієва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості за допомогою багатовимірних статистичних методів (2012)
Іоргачова М. І. - Українська модель корпоративного управління (2012)
Onkal G. - An ethical outlook for philosophy of entrepreneurship (2012)
Wyszynski K. - Comparability of financial statement information and its influence on usefulness of financial statement analysis – international perspective, Cieslik R. (2012)
Костяк Р. В. - Використання показників моделі в оцінці якості прибутку, Чешлік Р. (2012)
Паніна М. М. - Обмеження моделі М. Д. Беніша в ідентифікації оцінки якості прибутку, Чешлік Р. (2012)
Шпанковська Н. Г. - Дослідження сутності наукових категорій "контроль", "управлінське рішення", "контроль управлінських рішень", Канська О. І., Кучеренко Р. П. (2012)
Горбатюк К. В. - Оцінювання працездатності виробничої системи з урахуванням діапазону варіювання її ключових параметрів (2012)
Могилова А. Ю. - Концептуальні підходи до визначення стратегії підприємства (2012)
Сватюк О. Р. - Управління конкуренцією як спосіб існування підприємств, Панченко Х. Ю., Захарків Р. В. (2012)
Орехівський Г. А. - Вітчизняні суперечності адаптації раціонального бізнесу, Орехівський В. Г. (2012)
Гук О. В. - Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства, Головіна М. М. (2012)
Гірка К. С. - Історичне походження контролінгу як економічної науки (2012)
Джеджула В. В. - Енергоспоживання промислових підприємств: сутність та організаційно-економічні проблеми розвитку (2012)
Євтушенко Н. О. - Управління економічним ризиком на промислових підприємствах через аналіз раціонального використання обігових коштів (2012)
Горячих М. В. - Значение статистики в формировании украинского рынка информационных ресурсов (2012)
Ситник Г. В. - Систематизація видів фінансового планування (2012)
Горланова И. В. - Бюджетирование как управленческая технология (2012)
Курган О. Г. - Удосконалення системи управління витратами вугледобувного підприємства, Митрофанова А. О. (2012)
Столяр Л. Г. - Впровадження контролю екологічних витрат на підприємствах лакофарбової промисловості (2012)
Дакус А. В. - Теоретичні основи формування соціально-економічного механізму управління ефективністю підприємства, Чупріна М. О. (2012)
Конєв С. І. - Аналіз теоретичних підходів у формуванні експортно-імпортної діяльності підприємства (2012)
Щербатих Д. В. - Аналіз показників платоспроможності на підприємствах машинобудування в Черкаській області (2012)
Панченко В. П. - Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку економіки України, Солов’ян І. О. (2012)
Доценко І. О. - Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Безкоровайний О. І. - Екологізація виробничої діяльності (2012)
Мандрик О. Я. - Теоретичні підходи до оцінювання стану інтелектуального та кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2012)
Краснюкова С. А. - Динаміка безробіття в Україні (2012)
Клюс Ю. І. - Процедури контролю за станом економічної стійкості підприємства під впливом його інноваційної привабливості (2012)
Бенько І. Д. - Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, Сисюк С. В. (2012)
Бобко В. В. - Сучасні проблеми оцінки основних засобів (2012)
Петренко Л. М. - Дослідження методичних підходів до оцінки ділової активності підприємства (2012)
Городиська Н. А. - Взаємозв’язок понять інжинірингу, консалтингу та виробничого консалтингу в системі виробничо-інноваційного розвитку підприємств (2012)
Панченко В. П. - Гармонізація інтересів зацікавлених сторін в забезпеченні партнерських відносин підприємства (2012)
Загоруйко І. О. - Елементарна модель загальної економічної рівноваги з очікуваними рівнями цін та доходів (2012)
Крот Ю. М. - Шляхи удосконалення розрахунків з оплати праці, Наконечна Д. М. (2012)
Гавриленко В. О. - Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками у сучасних умовах господарювання, Кулачок А. М. (2012)
Пасенко В. В. - Проблемні питання обліку в підсобних сільськогосподарських підрозділах бюджетних установ (2012)
Коломицева О. В. - Стимулювання інвестицій у прогресивні структурні зрушення сучасної економіки (2012)
Білик В. В. - Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Ільєнко Н. - Дослідження сучасного стану соціально-економічних показників в контексті гідної праці в Україні (за методологією МОП), Спасенко Ю. (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України (2014)
Огай М. - Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність, Романчук Н. (2014)
Дрозач М. - Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів, Паршина Н., Стульпінас Н. (2014)
Коцюба О. - Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії, Присяжнюк Т. (2014)
Герасимов О. - Зарубіжний та міжнародний досвід забезпечення соціальної справедливості у суспільстві, Мілованова К. (2014)
Хомяков В. І. - Формування стратегії сталого економічного зростання, Кошеленко С. В. (2010)
Нусінов В. Я. - Особливості визначення госпрозрахункового економічного ефекту діяльності промислових підприємств (2010)
Мендрул О. Г. - Джерела внутрішніх переваг сучасних підприємств, Ямненко Г. Є. (2010)
Хомяков В. І. - Людський ресурс як важливий чинник розвитку організації і суспільства в цілому, Носань Н. С. (2010)
Турило А. М. - Оцінка економічної активності металургійних і гірничих підприємств, Вчерашня І. С. (2010)
Бойко А. В. - Інвестиційний потенціал регіонів України: проблеми теорії та практики (2010)
Яценко В. М. - Сучасний стан та формування стратегії розвитку економічного потенціалу підприємств молочного скотарства на регіональному рівні (2010)
Шаперенков А. В. - Сучасні аспекти дослідження терміну "інноваційний потенціал" (2010)
Корольчук О. П. - Оцінювання логістичної ефективності каналів розподілу, Сиваненко Г. П., Торопков В. М. (2010)
Катан Л. І. - Оцінка впливу на навколишнє середовище як інструментарій забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки України (2010)
Пирог О. В. - Довгі хвилі економічного та соціального розвитку (2010)
Гасюк Л. М. - Підготовка, розробка, прийняття і реалізація управлінських рішень в умовах ринкової економіки (2010)
Козарезенко Л. В. - Вплив освіти на стан ринку праці в країнах Європейського Союзу та Україні (2010)
Ігнатюк А. І. - Напрями та інструменти галузевої політики України (2010)
Ревенко Н. Г. - Вибір методичного інструментарію аналізу системи управління промисловими підприємствами, Тарасенко С. І., Зєніна-Біліченко А. С. (2010)
Нусінова О. В. - Особливості використання коштів підприємства у цілях інвестування з урахуванням його фінансового стану, Адамовська В. С. (2010)
Чудаєва І. Б. - Технопаркові структури: організаційні форми, принципи та етапи їх створення (2010)
Ходжаян А. О. - Конкурентна політика держави як інструмент підвищення ефективності національного виробництва (2010)
Лишко С. В. - Фінансова та фінансово-правова проблематика в дослідженнях західноєвропейських мислителів XVI-XVIII ст. (2010)
Частоколенко И. П. - Обеспечение пожарной безопасности субъекта хозяйствования как фактор достижения его экономической безопасности, Частоколенко П. П. (2010)
Кітура А. Я. - Аналіз нормативних та економічних передумов участі України в торгівлі дозволами на викиди парникових газів (2010)
Галькевич А. В. - Законодавче регулювання процесів об’єднання та придбання підприємств в Україні: проблеми та недоліки (2010)
Здір В. А. - Використання Україною досвіду стратегії інноваційного розвитку розвинених країн (2010)
Короп Б. М. - Еволюційні підходи до розвитку транскордонного співробітництва (2010)
Харченко С. В. - Сучасні підходи до трактування поняття "потенціал підприємства" (2010)
Доліновська О. Я. - Економічна природа та сутність державного боргу (2010)
Венгер Л. А. - Сучасні тенденції в структурі власності українських промислових підприємств (2010)
Пінчковська Н. Г. - Організаційні форми переходу до органічного землеробства за допомогою системи сертифікації органічного сільського господарства (2010)
Міщук Є. В. - Особливості оперативного планування на гірничо-збагачувальних комбінатах в умовах кризи (2010)
Румянцева Г. І. - До питання оцінки ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку (2010)
Виголко Т. О. - Регулювання економічної влади: врівноважуюча влада (2010)
Товт Т. Й. - Чинники впливу на обсяги інвестицій в інноваційну діяльність машинобудівних підприємств (2010)
Антошко Т. Р. - Оцінювання раціональності побудови механізму забезпечення функціонування корпоративної соціальної відповідальності за критерієм вартості підприємства (2010)
Шевченко Н. В. - Основні закономірності формування постіндустріального суспільства як запорука якісних структурних перетворень економіки (2010)
Муренко А. А. - Аналіз регіональних особливостей ринку житлової нерухомості (2010)
Гриліцька А. В. - Необхідність застосування накопичувальної пенсійної системи як засобу соціального захисту населення, Лисенко Н. О. (2010)
Жданова О. С. - Комплексний підхід до формування маркетингової політики промислового підприємства на основі аналізу взаємовідносин (2010)
Коцюрубенко Г. М. - Витрати домогосподарства та їх класифікація (2010)
Чернявська Т. А. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності транспорту (2010)
Куценко М. А. - До питання планування підготовки кадрів для системи МНС України (2010)
Коюда О. П. - Підходи до формування моделі регіональної інноваційної системи (2010)
Халда Н. О. - Аналіз соціокультурного середовища міжнародного маркетингу як важлива умова розвитку міжнародної діяльності, Пасенко В. М. (2010)
Рябоконь Н. П. - До питання сутності "страхової послуги" (2010)
Крот Ю. М. - Шляхи покращення обліку виробничих запасів на підприємствах (2010)
Пасенко В. В. - Роль ділових ігор у процесі підвищення комунікативної компетентності студентів-економістів (2010)
Гриліцька А. В. - Сутність та напрями класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Шинкаренко О. М., Мінчук Ю. В. (2010)
Відякіна М. М. - Становлення та проблеми координації спільної міграційної політики Європейського Союзу (2010)
Кузьменко О. К. - Формування оцінки потенціалу розвитку підприємства (2010)
Пересєдов К. А. - "Дилема в’язня" у фінансовій системі України за умов глобальної кризи 2008-2009 рр. (2010)
Крупський О. П. - Методика розробки соціального пакету в українських компаніях в сучасних умовах, Щипанова О. В., Стасюк Ю. М. (2010)
Гордієнко Т. В. - Система показників управління результативністю діяльності будівельного підприємства (2010)
Бутенко О. І. - Державне регулювання економіки: теоретичний аспект, парадигма сьогодення (2010)
Борейко В.І. - Оподаткування великого та малого бізнесу в Україні (2013)
Тимченко О.М. - Теоретична та прагматична розбалансованість управління податковим боргом в Україні (2013)
Мартиненко В.П. - Оцінка ефективності податкового планування підприємств (2013)
Сідорська О.З. - Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами й платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури, Кміть В.М. (2013)
Максимова Н.О. - Особливості встановлення ставок податку при оподаткуванні доходів фізичних осіб (2013)
Ціцька Н.Є. - Вдосконалення оподаткування як основного інструмента організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств, Брик Г.В. (2013)
Проскура К.П. - До питання методики оцінювання ефективності податкового адміністрування (2013)
Кондратенко М.Б. - Податкове навантаження на доходи фізичних осіб та його вплив на споживчий попит в Україні (2013)
Гнєдова О.О. - Актуальні проблеми застосування ПДВ в Україні, Рибалка А.О. (2013)
Паславська Р.Ю. - Сутність системи адміністрування податків та особливості її функціонування в Україні (2013)
Пепа Т.В. - Агропромисловий ринок: стабільність функціонування (2013)
Болотна О.В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в Україні: роль держави, Ларіна Т.Ф. (2013)
Почтовюк А.Б. - Машинобудівний комплекс: кадрове забезпечення, Пряхіна К.А. (2013)
Писар Н.Б. - Механізм регулювання розвитку газового сектору економіки України (2013)
Зеліско Н.Б. - Перспективи продовольчого забезпечення держави в контексті виявлення конкурентоспроможності аграрного сектору, Булик О.Б. (2013)
Усова Г.В. - Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу в промисловості України, Боднар Т.В. (2013)
Усова Г.В. - Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на промислових підприємствах України, Митрофанова А.О. (2013)
Крисанов Д.Ф. - Інноваційна діяльність переробно-харчових підприємств: проблеми, виклики та їх подолання (2013)
Червінська Л.П. - Стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських працівників (2013)
Приходько І.П. - Інноваційний розвиток аграрної освіти й науки: стан і перспективи (2013)
Мендела І.Я. - Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу (2013)
Вермієнко Т.Г. - Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування, Петіна Л.В. (2013)
Вербовська Л.С. - Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій у контексті транскордонного співробітництва (2013)
Руденко В.В. - Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (2013)
Руденко О.Є. - Регіональні особливості інвестування в сільське господарство (2013)
Мельник В.В. - Теоретичні основи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2013)
Филипів Р.С. - Економічні альтернативи в межах фінансування бюджетного дефіциту (2013)
Горинь М.О. - Міжнародний досвід в управлінні фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я, Литвин О.Я. (2013)
Кропельницька С.О. - Оцінка ефективності функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні, Шелюжак М.Я. (2013)
Горін І.І. - Зарубіжний та український досвід фінансування вищої освіти (2013)
Лобозинська С.М. - Стратегічні вектори розвитку банківської системи України (2013)
Коваленко В.В. - Структурні елементи й оцінювання рівня фінансової безпеки банківської системи (2013)
Ткачук І.Г. - Доходи страховика та страхувальника в контексті збалансованості їх інтересів, Мельничук Ю.М. (2013)
Рудик В.К. - Перспективи розвитку фондового ринку України при запровадженні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2013)
Михайлів Г.В. - Стратегія збалансованого управління ліквідністю банківської системи (2013)
Попова І.В. - Сутність і значення внутрішнього фінансового контролю в страхових компаніях (2013)
Дані про авторів (2013)
Маршавін Ю. - Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудщових колективів в умовах новітніх викликів (2014)
Кравчук О. - Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки (2014)
Безтелесна Л. - Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей, Юрчик Г., Нагай Ю. (2014)
Верховод І. - Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України (2014)
Герасименко О. - Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні (2014)
Яворська А. - Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Босенко А. - Слишком поздно и немного завтра (2014)
Веселовська Г. - Брехня як проблема функціональної спрямованості творчості (2014)
Єрмакова Н. - Без легенд (2014)
Федорцева С. - Mої спомини про Федя Федорцева (2014)
Зубавіна І. - Кіноекран як сфера репрезентації архетипічних мотивів та міфологічних образів (2014)
Ковальчук О. - Творче становлення художників театру Федора Нірода та Моріца Уманського (2014)
Ковальчук О. - Головний навчальний корпус НАОМА: Історія будівлі в контексті розвитку вітчизняної художньої освіти другої половини ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Криволапов Б. - Роль науки у формуванні фахівців нової формації у мистецьких навчальних закладах (2014)
Кулінський І. - Мистецтво (2014)
Петрова О. - "Інтуїція розуму" в творчості Юлії Лазаревської (2014)
Протас М. - Бафмология contemporary (2014)
Пучков А. - Два листи щодо поліпшення процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (2014)
Пучков А. - Это май-весельчак - у Фофанова, Воробьянинова и Блока (2014)
Пучков А. - Посібник з історії світової архітектури: Сторінка історії педагогічної спадщини науковця (2014)
Чепелик В. - Зодчие средневековья и нового времени (2014)
Чепелик О. - Освітня програма "Гогольфесту" (2014)
Вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у збірниках ІПСМ НАМ України (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2014)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2014)
Ярема А. Г. - Правова природа зобов’язань банку за договором вкладу в банківських металах, Лужанський А. В. (2014)
Сідей Я. Я. - Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового розгляду (2014)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2014 р. (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Андрейчин М. А. - Проблема ВІЛ-інфекції в Україні і участь лікарів загальної практики − сімейної медицини в її вирішенні (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Показники функції ендотелію у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемією на тлі противірусного лікування, Андрейчин М. А., Абрамов А. В., Іпатова Д. П. (2014)
Возна Х. І. - Дисфункція ендотелію при ВІЛ/HCV-коінфекції (2014)
Мамедова Е. С. - Зміни при УЗД у пацієнтів з коінфекцією ХГС/ВІЛ залежно від рівня клітин CD4, Корчинський М. Ч. (2014)
Грижак І. Г. - Ефективність лікування церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих осіб з використанням імуноглобулінів людини (2014)
Ліпковська І. В. - Гіперчутливість до антигенів Т. gondii у хворих на інфекційні недуги, що перебігають на тлі латентної форми токсоплазмозу (2014)
Ільїна Н. І. - Клінічні та епідеміологічні особливості сучасної бешихи, Чемич М. Д., Захлєбаєва В. В., Капустян Н. О. (2014)
Ніколов В. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика бешихи в Болгарії (2014)
Тєрьошин В. О. - Ефективність ентеросорбенту "Біле вугілля" в комплексному лікуванні хворих на первинну бешиху, Соцька Я. А., Круглова О. В. (2014)
Трихліб В. І. - Шкірні прояви при хворобі Лайма (2014)
Волосовець Т. М. - Перебіг катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту початкового та I ступеня в осіб різного віку на тлі персистуючої герпесвірусної інфекції (2014)
Кармазіна Г. М. - Оцінка ступеня тяжкості та можливості прогнозування перебігу гострого кишкового клебсієльозу у дітей першого року життя (2014)
Андрейчин Ю. М. - Ремодулювання слизової оболонки верхньощелепних синусів на тлі токсичного гепатиту в експерименті (2014)
Копча В. С. - Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на грип та інші ГРВІ, Копча Ю. В. (2014)
Ничик Н. А. - Близькосхідний респіраторний синдром, Завіднюк Н. Г., Федчишин Н. Ф. (2014)
Бондаренко А. М. - Клінічні протоколи – допомога чи перешкода? (2014)
Малий В. П. - Випадок завезеної тропічної малярії з летальним наслідком: патоморфологічні зміни, Боднар Я. Я., Губіна-Вакулік Г. І., Гололобова О. В., Абду Ж. (2014)
Копча В. С. - Випадок "ін’єкційного ботулізму", Борак В. Т. (2014)
Ничик Н. А. - Біліарна гамартома, Сніцаренко С. В. (2014)
Андрейчин М. - Острая печеночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. – Харьков: Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 216 с., Малый В. П., Мальцев Д. В. (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Сушил К. - Структурна динаміка внутрішньогалузевої торгівлі між Індією та Бангладеш у 1975-2010 роках, Шахід А. (2014)
Вожняк М. - Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України, Фіршт Д., Яблонскі Л. (2014)
Маркевич К. - Пріоритет інвестиційної привабливості в політиці стійкого економічного зростання Великої Британії, Юрчишин В. (2014)
Бодров В. - Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції, Шепетько Р. (2014)
Сніжко О. - Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи (2014)
Луцишин З. - Валютна стратегія конструктивізму у Казахстані, Співак І. (2014)
Гаджиєва Ч. - Сценарії геоекономічного розвитку Азейбарджанської республіки (2014)
Олійник В. - Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС, Гончарова О. (2014)
Вдовенко Н. М. - Економічні мотиви та сучасні тенденції достовірного відображення процесів у галузі аквакультури, Рибальченко К. О. (2014)
Дегтярьова І. Б. - Економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку: досвід ЄС, Мельник О. І., Романченко Я. В. (2014)
Nwosu Jonathan E. - The Prospect of Flood Management in Nigeria (2014)
Сотник І. М. - Стимулювання розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу, Кубатко О. В., Барикіна М. О., Пронікова Ж. С. (2014)
Плоха О. Б. - Формування системи конкретних функцій управління енергоефективністю підприємства, Іваненко О. В. (2014)
Сотник И. Н. - Формирование ресурсоэффективной стратегии предприятия в условиях инновационных изменений, Шевцов С. В. (2014)
Фролова Л. В. - Проектування системи управління якістю обслуговування на підприємствах ресторанного господарства, Дибок В. Д. (2014)
Ілляшенко С. М. - Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні, Іванова Т. Є. (2014)
Kischak Yuri I. - The ways to improve customs support of economic operators of foreign economic activity, Kischak Ivan T., Mayboroda Rimma V. (2014)
Дерев’янко Ю. М. - Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи, Мельник Л. Г., Кубатко О. В. (2014)
Роготченко О. - До читача (2014)
Беличенко А. - Креативные возможности современных планшетов (2014)
Бондаренко С. - Парадигмальні виміри образотворення в сучасних художніх практиках (2014)
Босенко О. - Філософія архітектури: Робоча програма спецкурсу для студентів архітектурного факультету (2014)
Бурлака В. - Александр Гнилицкий: Ранние работы. "Катастрофа" взгляда (2014)
Габрель Т. - Зовнішня реклама - рушій ринку чи непотріб у середовищі? (2014)
Дрофань Л. - За межею реальності разом з Андрієм Говдою та… Гоголем (2014)
Зубавіна І. - Історія зарубіжного кіно: Програма (2014)
Ковальчук Е. - От театрально-декорационного искусства к сценографии: К истории и предыстории экспонирования (2014)
Кюнцлі Р. - Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков (2014)
Мусієнко Н. - Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології (2014)
Нестеренко П. - Дитинство, осяяне барвами "Веселки" (2014)
Оленєв О. - Цифрові технології українського медіа-мистецтва: Нет-арт (2014)
Роготченко О. - Традиції та новації, сучасне та надсучасне в творчості Євгена Матвєєва (2014)
Тукова И. - Ученые-естественники ХХ столетия о культуре и музыкальном искусстве (2014)
Циба Г. - Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) (2014)
Чуйко Т. - Еволюція шевченкіани на ниві українського образотворчого мистецтва (2014)
Шпитковська Н. - Сучасне українське мистецтво у світовому культурному просторі як форма спадкоємності національних традицій (2014)
Юр М. - Естетико-культурологічні особливості художнього простору в живописі імпресіонізму (2014)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2014)
Борейко В.І. - Роль грошово-фінансової системи України в забезпеченні сталого розвитку національного господарства (2012)
Внукова Н.М. - Концептуальні підходи до управління розвитком транскордонних фінансових ринків за кластерною моделлю (2012)
Непочатенко О.О. - Розвиток іпотечного кредитування аграрного сектора економіки України (2012)
Приймак В.І. - Комплексне оцінювання регіонів України для розвитку мережі відділень банку, Пурдик В.В. (2012)
Савич В.І. - Моделі іпотечного кредитування (2012)
Дмитришин Р.І. - Моделі іпотечного кредитування: світовий досвід, Костюк В.В. (2012)
Жмурко Н.В. - Критерії визначення необхідного обсягу золотовалютних резервів держави (2012)
Непран А.В. - Диспропорції в розвитку банківської системи і нефінансового сектора економіки України (2012)
Олійник О.О. - Функціонування кооперативних банків: досвід Польщі (2012)
Петрішина Т.О. - Теоретичні аспекти страхування майна і доходів промислових підприємств (2012)
Романюк Т.М. - Методологічні засади формування статей платіжного балансу в котрих враховується приватні грошові перекази українських трудових мігрантів в контексті трансформації первинних даних та адаптації до вимог МВФ, Мацола М.М. (2012)
Супрун А.А. - Фінансове управління в страхових компаніях на основі ключових показників (2012)
Супрун Н.В. - Проблеми оцінки достатності капіталу страхових компаній (2012)
Фрунза С.А. - Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку України (2012)
Бех М.С. - Інструментарій грошово-кредитної політики України в післякризовий період, Кульчицька Н.Є. (2012)
Галущак В.В. - Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України (2012)
Костюк В.А. - Підвищення ефективності управління банком (2012)
Бурий К.П. - Скорингові системи як інструмент протидії фінансовим ризикам банків при кредитуванні (2012)
Царенко О.В. - Технологія управління економічною безпекою просторових систем (2012)
Малютін О.К. - Інвестиційне забезпечення економічної безпеки національної економіки (2012)
Живко З.Б. - Комплексна система економічної безпеки підприємства як чинник убезпечення підприємництва, Бльок Н.В., Живко М.О. (2012)
Загорняк В.Б. - Сучасне управління промисловою безпекою праці (2012)
Євенко Т.І. - Економічна безпека українських банків (2012)
Пепа Т.В. - Фінансове забезпечення сталого просторового розвитку продуктивних сил України (2012)
Федулова Л.І. - Вплив інноваційно-технологічного фактору на розвиток внутрішнього ринку регіонів (2012)
Червінська Л.П. - Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу (2012)
Ткач О.В. - Особливості поглядів представників структуралізму до сучасного стану лібералізаії потоків капіталу (2012)
Бударіна Н.О. - Привабливість цінних паперів українських компаній на міжнародному ринку публічних розміщень, Прокопенко А.О. (2012)
Васильченко Г.В. - Місцевий економічний розвиток: досвід Канади, Васильченко С.М. (2012)
Ємець О.І. - Оцінка ефективності використання населенням регіону державних програм забезпечення житлом (2012)
Кізима Т.О. - Теоретико-методологічні основи фінансів домогосподарств (2012)
Кінаш І.П. - Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку (2012)
Киш Л.М. - Аналіз ефективності роботи служби зайнятості у Вінницькій області, Гелета О.П. (2012)
Кондур О.С. - Економіко-математичне прогнозування доходів місцевих бюджетів, Цюпа О.П., Хинальська В.В. (2012)
Кропельницька С.О. - Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону, Щур Р.І. (2012)
Орлова В.В. - Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі (2012)
Синиця С.М. - Економіко-математичне моделювання як основа ухвалення організаційних рішень у торгівлі (2012)
Турчіна С.Г. - Окремі аспекти інституалізації регіональної інноваційної системи (2012)
Чорний Р.С. - Особливості трудового потенціалу в просторових формах організації українського суспільства (2012)
Бєлікова Н.В. - Наукове обґрунтування визначення послідовності економічних реформ в Україні (2012)
Вусятицька М.П. - Особливості формування і реалізації регіональної фінансової політики (2012)
Врода Ю.Ф. - Особливості формування балансу державної влади й оцінка її політичної ефективності (2012)
Василюк Д.Я. - Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі (2012)
Зянько В.В. - Економіко-математичні методи оцінювання ризиків та економічної ефективності інноваційних проектів (2012)
Лешанич С.Є. - Сучасна гендерна теорія розвитку гендерних відносин в Україні (2012)
Мацьків В.В. - Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2012)
Михайлина Д.Г. - Позиціонування національного надбання на світовому туристичному ринку (2012)
Насадюк І.Б. - Інтеграційні ефекти створення і відхилення торгівлі в Україні у 2001–2010 роках (2012)
Холонюк О.Л. - Пріоритети регіональної політики щодо зниження цінової диференціації в Україні (2012)
Цап С.Д. - Теоретико-методологічні аспекти оцінки якості життя населення на регіональному рівні (2012)
Дані про авторів (2012)
Белькевич Д. - Твір мистецтва як фінансовий інструмент: Перспективи впровадження в Україні (2014)
Бевзюк-Волошина Л. - "Незручний театр" на маргінесі мистецького процесу: У пошуках нового гуманізму (2014)
Бондаренко С. - Міф, міфодизайн, фотодизайн: Аспекти образотворення в мистецтві (2014)
Бурлака В. - "Стаффаж" символического в фотопроектах Арсена Савадова - имплантация искусства в тело реальности (2014)
Чуйко Т. - Інтерпретація образу Тараса Шевченка у творах українських митців останньої третини ХХ століття (2014)
Горова Н. - Ада Рибачук, Володимир Мельніченко (АРВМ) як приклад відданості обраному шляху: Становлення творчих особистостей (1950-1960-ті) (2014)
Ковальчук О. - Творчі змагання на тлі ідеологічної програми (2014)
Криволапов М. - Літописець суворої і мужньої правди (2014)
Кюнцлі Р. - Еволюція храмового будівництва української діаспори Канади, Степанюк А. (2014)
Ландяк О. - Зображальні технології голографічного перформансу: Історія розвитку та основні комунікаційні параметри (2014)
Луковська О. - Художньо-смисловий концепт проекту Анатолія Мельника "Мамайчуки" (2014)
Магаляс В. - Пластична анатомія людини в академічному рисунку (2014)
Школьна О. - Хрести в художній культурі Києво-Межигірської фаянсової фабрики: Ансамблі євхаристичних всенощників, настінні Розп’яття, напрестольні "Голгофи" (2014)
Степаненко М. - Творчість українських музикантів в галузі камерно-інструментального мистецтва в Москві та Петербурзі ХVII-XVIII століть (2014)
Сторчай О. - Родовід Оксани Павленко: Матеріали до біографії (2014)
Сулім Р. - Художні ілюстрації А . Площанського до казки Г . К . Андерсена "Снігова королева" (2014)
Волинська О. - Видатні художники-педагоги Галичини (2014)
Пінчевська Б. - Різноманітність усього: Творчість Вадима Грінберга (2014)
Пучко-Колесник Ю. - Кафедра хорового диригування НМАУ імені П. І. Чайковського: Від витоків до сьогодення (2014)
Гордієнко Д. - Культурологічне архітектурознавство (2014)
Роготченко О. - Нове прочитання соцреалістичної доктрини як обов’язкового стилю художнього життя до- і повоєннної доби СРСР-УРСР (2014)
Самохвалова М. - Основні проблеми аудіювання та шляхи їхнього подолання: Для студентів мистецьких ВНЗ (2014)
Северіна О. - Екологічний плакат у системі візуальної комунікації (2014)
Скляренко Г. - Живопис Якима Левича в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття (2014)
Собкович О. - Стан мистецтва в дзеркалі художньої критики Києва першої половини 1990-х: За матеріалами журнальної періодики (2014)
Юр М. - Тарас Шевченко - майстер рисунку (2014)
Зіненко А. - Музеєзнавець і художник: Співпраця задля збереження набутків сучасного мистецтва (2014)
Сидор О. - Культурна політика футуризму на Венеційських бієнале та її значення для наших днів (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колонка (2014)
Сліпець О. - Міждержавна стандартизація. Сьогодення та перспективи, Ваніфатова Л., Пшенична О. (2014)
Гуменюк Г. - Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва продукції тваринного походження (2014)
Лісніченко Т. - Методи підготовки вихідних даних для проектування автомобільних доріг загального призначення: переваги та недоліки, Грищенко Ф. (2014)
Перша IECEX міжнародна конференція в Малайзії (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2014)
Аніщенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у листопаді—грудні 2013 року (2014)
Сак О. - Затвердження зміни до технічного регламенту мийних засобів (2014)
Стандартний метод зміни вмісту білка допоможе краще захистити споживачів і гармонізувати торгівлю (2014)
Мирошниченко О. - Політика "активного маркетингу" як складова моделі системи управління якістю діяльністю ВНЗ (2014)
Новіков В. - Системи управління безпечністю дорожнього руху в рамках вимог ISO 39001, Гончар Н., Новіков В. (2014)
Перші стандарти для кооперативних інтелектуальних транспортних систем (C-ITS) (2014)
Калита Т. - Очерк о геноме успешности организаций и государства (2014)
Кабаков Ю. - Напрями удосконалення систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? (2014)
Походило Є. - Контроль свіжості м’яса за параметрами імітансу, Вікович О. (2014)
Бойко Т. - Формалізація нормування вимог для потреб оцінювання якості та відповідності продукції, Микийчук М., Рябкова Т. (2014)
Левчук І. - Результати ХХІІ раунду міжлабораторних порівнянь визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у тестовому матеріалі ТМ 25/65, Волошинець В., Чичерін М., Кузнєцов Г., Хотиненко О. (2014)
Опубліковані стандарти щодо системи управління активами (2014)
Должанський А. - Методика оптимізації управлінських впливів на основі кваліметричних оцінок діяльності організації, Бондаренко О., Расчубкін В., Ясев О., Чухліб В. (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2014)
Хомяков В. І. - Сучасні тенденції в управлінні запасами підприємств та їх моделювання, Кошеленко С. В. (2012)
Dimitrov I. T. - An approach for studying the strategic structuring of logistics activities in multinational companies (2012)
Dimitrov Iv. - Approaches to business processes identification and analysis, Yangyozov P. (2012)
Yangyozov P. - Analysis of the approaches to business processes improvement and imptementation, Dimitrov Iv. (2012)
Абуселидзе Г.Д. - Вопросы совместимости иностранных инвестиций и экономического сувернитета в условиях глобализации (2012)
Транев Т. С. - Модель координации в конфликтной среде (2012)
Одягайло Б. М. - Стратегічна модель енергетичного балансу України як система убезпечення вітчизняної економіки, Адаменко С. В. (2012)
Карачина Н. П. - Математичне моделювання інвестиційного процесу на машинобудівних підприємствах, Вітюк А. В. (2012)
Коломицева О. В. - Сутність і значення структури економіки та структурних зрушень в регулюванні розвитку соціально-економічних систем, Коломицев А. О. (2012)
Коломицева О. В. - Актуальні питання обліку тимчасового вивезення українських товарів на виставку за кордон, Фурса В. П. (2012)
Багрій К. Л. - Управлінські аспекти обліку власного капіталу суб’єкта господарювання (2012)
Бойчук А. А. - Актуальні проблеми обліку амортизації та можливі шляхи їх вирішення в Україні, Бойчук В. О. (2012)
Буняк Н. М. - Економіка знань як нова форма соціально-економічного розвитку суспільства (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління змінами та розвитком в корпорації (2012)
Вудвуд В. В. - Франчайзинг в системі малого та середнього бізнесу України в умовах світової кризи, Білоус А. Я. (2012)
Вяткіна Т. Г. - Стратегічний аналіз управління ресурсним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2012)
Гордієнко Є. С. - Податок на прибуток – наслідки запровадження податкової реформи (2012)
Джур О. Є. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2012)
Коваленко С. І. - Підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів: кластерна стратегія (2012)
Коюда В. О. - Удосконалення організації обробки інформації щодо системи маркетингу промислового підприємства, Мазко Т. І. (2012)
Македон В. В. - Оцінка стратегій інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі правила Парето і АВС-аналізу, Рубець Д. С. (2012)
Малюга Л. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі економіко-математичного моделювання (2012)
Машика Ю. В. - Вплив фінансування та системи розподілу бюджетних коштів на якість освіти в Україні, Сущеня А. О. (2012)
Мозгова Н. В. - Аналіз у системі фінансового управління малим підприємством (2012)
Саричев В. І. - Роль міжнародних організацій у глобальному управлінні людським розвитком (2012)
Титаренко Б. Д. - Енергозалежність як одне з головних завдань економічної політики держави (2012)
Федонін О. С. - Вплив відмінностей між товарами і послугами на практику управління сферою обслуговування, Проскурня М. Г. (2012)
Хістєва О. В. - Капіталізація компаній: теорія і практика, Алексєєва М. В., Перепелиця О.Л. (2012)
Шпильовий В. А. - Управлінські рішення в системі антикризового фінансового менеджменту на підприємствах машинобудування в Черкаській області, Щербатих Д. В. (2012)
Білик В. В. - Оцінка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Брагарник О. О. - Роль держави у формуванні інноваційних передумов відтворювального процесу на підприємстві (2012)
Занора В. О. - "Витрати", "видатки", "затрати": проблеми використання термінів (2012)
Безкоровайний О. І. - Фактори еколого-економічної безпеки промислових підприємств (2012)
Гончаренко І. М. - Конкурентний потенціал підприємства: сутність та модель розвитку (2012)
Волошенюк В. В. - Еколого-економічне обґрунтування бізнес-стратегії гірничодобувного підприємства (2012)
Костюченко М. К. - Стан та напрямки удосконалення інноваційної діяльності в Україні за рахунок зменшення її ризиків, Приварникова І. Ю. (2012)
Кулік А. В. - Сутність та зміст конкурентостійкості підприємства (2012)
Макеєнко А. Г. - Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на конкурентоспроможність економіки країни, Мельник О. І. (2012)
Прокопець Л. В. - Окремі проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств України (2012)
Рвачова І. М. - Рейтингування підприємств за рівнем використання маркетингових інноваційних технологій на основі таксонометричного методу (2012)
Шипіцина Г. А. - Формування оптимального співвідношення власного та позикового капіталів машинобудівного підприємства на прикладі ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" (2012)
Якубенко О. В. - Людський та інтелектуальний капітал у концептуалізації стратегії інноваційного розвитку (2012)
Бальзамо М. - Почему бы и не универсал? Представляем бонд на все случаи (2014)
Zhou H. - Физические свойства пяти силеров корневого канала, Shen Y., Zheng W., Li L., Zheng Y., Haapasalo M. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка клинической эффективности магнитно-лазерной терапии при комплексном лечении генерализованного пародонтита, Волинская Т. Б. (2014)
Макаренко М. В. - Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку, Ковач І. В. (2014)
Батіг В. М. - Модель диспансеризації працівників хімічних підприємств із захворюваннями пародонту (2014)
Сідельнікова Л. Ф. - Обґрунтування механізму десенситайзерної дії гігієнічних комплексів ТМ "Lacalut" та їх ефективність, Скібіцька О. О., Мялківський К. О. (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Порівняльний аналіз грибів роду Candida у складі біотопів порожнини рота у хворих на цукровий діабет І типу (2014)
Хоменко Л. О. - Оцінка ефективності зубної пасти сорбційної дії "Dentalen kids" у дітей шкільного віку, Остапко О. І. (2014)
Ковач І. В. - Мікробіоценоз порожнини рота в динаміці лікування карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту в дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Крупей В. Я. (2014)
Бугоркова И. А. - Изучение гигиенического индекса с целью разработки региональной программы профилактики стоматологических заболеваний (2014)
Ципан С. Б. - Програма гігієнічного виховання й навчання у стоматолога для дітей з розладами аутистичного спектра, Якубова І. І., Стручек Н. В. (2014)
Барило О. С. - Комплексний аналіз больового синдрому в пацієнтів з переломами нижньої щелепи при використанні перпарату "Нуклео ЦМФ форте", Фурман Р. Л. (2014)
Тимофеев A. A. - Применение ацеклофенака в стационарной и амбулаторной челюстно-лицевой хирургии, Ушко Н. А., Тимофеев A. A. (2014)
Тимофеев A. A. - Накостные потенциометрические показатели при посттравматическом остеомиелите нижней челюсти, развившемся после металлоостеосинтеза, Васадзе Н. (2014)
Красножон A. A. - Индивидуальные решения протезирования при помощи имплантатов (2014)
Борисенко А. В. - Застосування медикаментозної композиції для профілактики ускладнень на етапах імплантації в пацієнтів похилого віку, Ліновицька О. В., Столяр В. Г. (2014)
Нанда С. - Внутриротовая сварка – полезное дополнение к имплантации с немедленной нагрузкой с использованием имплантатов BCS®, Иде С., Нанда П. (2014)
Гавриленко М. А. - Одномоментне протезування дефектів постійних зубів у дітей-інвалідів під загальним знеболенням у період змінного прикусу (2014)
Гуща Д. К. - Проблеми технічного забезпечення вимірювань електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів і тканин у порожнині рота. Шляхи вирішення, Парій В. В. (2014)
Мирзоева П. Р. - Частота и характер дефектов в зубных рядах как фактор, определяющий ортопедическую стоматологическую нуждаемость взрослого населения г. Баку (2014)
Ярифа М. А. - Профилактика осложнений после протезирования при помощи несъемных конструкций зубных протезов, фиксирующихся на зубах и дентальных имплантатах (2014)
Майстренко А. А. - Компьютерные технологии в стоматологии, Толчек Л. Г. (2014)
Палійчук І. В. - Застосування ділової гри на післядипломному етапі підготовки лікарів (2014)
Рубенштейн Э. Б. - Практическое клиническое руководство по профилактике и лечению орального мукозита и мукозита желудочно-кишечного тракта после противоопухолевой раковой терапии, Петерсон Д. Е., Шуберт М., Кифи Д., МакГир Д., Эпштайн Д., Элтинг Л. С., Фокс Ф. С., Кукслей К., Сонис Ш. Т. (2014)
Абдужемилев Р. Р. - Средства изображения образа хана Ислам Герая в хронике Мехмеда Сенаи (2013)
Бушаков В. А. - Кембріджський документ, або Текст Шехтера (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Бандунгзька конференція та загальнонаціональні вибори до парламенту як головні події політичного життя Республіки Індонезія у 1955 році (2013)
Кірносова Н. А. - Китайський ієрогліф: проблема визначення (2013)
Лямець А. М. - Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари (2013)
Марков Д. Є. - "Дібія Упадеш” та її місце в політичній історії Непалу (2013)
Отрощенко І. В. - Республіка Казахстан: основні напрями стратегічного партнерства (2013)
Парфенова А. О. - Формування аудитивної компетентності в осіб, які вивчають турецьку мову (2013)
Пилипчук Я. В. - Кипчаки у християнському світі (питання адаптації та асиміляції) (2013)
Римар Є. Ф. - Стиль масової комунікації, медіа-текст у глобальній мережі Інтернет та реалізація в ньому концепту "Savaş” (2013)
Тарановський С. І. - Арабо-грецьке протистояння в етно-конфесійній спільноті Єрусалимського патріархату – хронологія конфлікту (1914–2010) (2013)
Тімкова Т. М. - Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології (2013)
Філь Ю. С. - Вестернізація індійських освічених еліт очима російських мандрівників в останній чверті ХІХ ст. (2013)
Хоміцька О. Г. - Cтруктурно-композиційні особливості роману Нагіба Махфуза "Весільна пісня” ("AfrāÊ al-qubba”) (2013)
Хомяков В. І. - Роль і місце підприємств, фірм (компаній) та їх кластерів в сучасній економіці (2013)
Павлов К. В. - Региональные и отраслевые особенности интенсификации производства (2013)
Мігус І. П. - Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки, Черненко С. А. (2013)
Мігус І. П. - Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Гордієнко О. С. (2013)
Пепа Т. В. - Просторова функціонально-територіальна організація розвитку регіонального АПК, Мазур О. В. (2013)
Чечетова Н. Ф. - Закордонний досвід розвитку житлово-комунального господарства регіону, Піхтар І. П. (2013)
Пітюлич М. І. - Соціологічні обстеження міст: актуальність здійснення, проблеми реалізації, Дуран М. М. (2013)
Шевчук Л. Т. - Основні шляхи підвищення рівня надання послуг централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська, Мельничук І. В. (2013)
Пригунов П. Я. - Емпіричний аналіз досліджень особливостей організації системи економічної безпеки у ВНЗ приватної форми власності, Карпова К. В. (2013)
Титаренко Б. Д. - Енергонезалежність як одне з головних завдань економічної політики держави (2013)
Язлюк Б. О. - Інноваційна стратегія вектору просторової модернізації економіки як гарантування безпеки та конкурентоспроможності регіону в період кризових явищ (2013)
Демчук О. В. - Перспективы и современные тенденции развития рыбной отрасли в системе национального хозяйства Украины (2013)
Гунько В. І. - Підвищення ролі держави у мотивації працівників до ефективної реалізації інтелектуального потенціалу (2013)
Пастернак Я. П. - Економічна сутність та класифікація витрат діяльності, Трубнікова А. А. (2013)
Крот Ю. М. - Проблеми нагляду та контролю за якістю аудиторських послуг в Україні, Мичак Н. О. (2013)
Попель С. А. - Аналіз інноваційної активності підприємств машинобудування Хмельниччини (2013)
Чорна Н. П. - Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування та проблеми продовольчої безпеки: теоретичні аспекти (2013)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Ефективність інвестицій в основний капітал Карпатського регіону України (2013)
Ситар Л. Й. - Вдосконалення механізму державного фінансування об’єктів сфери культури (2013)
Голод А. П. - Моделювання розвитку територіальних рекреаційних систем у контексті гарантування екологічної безпеки регіону (2013)
Колодійчук А. В. - Нарощування інноваційного потенціалу промисловості як фактор її модернізації (2013)
Вишняк Г. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Ткач С. М. - Зовнішні інвестиційні ризики регіону (2013)
Дроботова М. В. - Кластеризація туристичної галузі Черкаської області як інструмент підвищення її ефективності, Куценко М. О. (2013)
Кравченко В. В. - Корреляция торгового брэнда с динамикой стоимости корпорации (2013)
Куделя Л. В. - Дослідження чинників впливу на стан економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Шпильова В. О. - Фінансовий менеджмент в кризових умовах господарювання (2013)
Норченко А. В. - Сутність конкуренції та конкурентних відносин в регіональній економіці (2013)
Десятнюк О. М. - Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України (2012)
Тимченко О. М. - Сучасні ініціативи та перспективи глобального екологічного оподаткування (2012)
Бидик А. Г. - Проблеми координації діяльності системи державних органів, що залучені в реалізацію митної політики (2012)
Глібчук В. М. - Сутність державного боргу та його вплив на економіку України, Кісь Г. Р. (2012)
Кульчицька Н. Є. - Економічна оцінка проведення інформаційно-аналітичних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів (2012)
Олійник Л. А. - Вплив податкової реформи на формування дохідної бази місцевих бюджетів (2012)
Румянцева Г. І. - Стан та шляхи посилення дохідної бази місцевих бюджетів (2012)
Струк Н. С. - Шкільні освітні округи в системі фінансового забезпечення загальноосвітніх шкіл України, Курець В. С. (2012)
Якимова Л. П. - Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи (2012)
Дмитровська В. С. - Особливості наповнення місцевих бюджетів гірських територій (2012)
Кохан І. В. - Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області (2012)
Плець І. І. - Теоретико-концептуальні засади формування внутрішнього державного боргу (2012)
Цюпа О. П. - Оцінка надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів (2012)
Пилипів Н. І. - Організаційно-технологічні особливості нафтопереробних підприємств, які впливають на побудову управлінського обліку витрат, П’ятничук І. Д. (2012)
Пилипів Н. І. - Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку, Вакун О. В. (2012)
Савіна Г. Г. - Ключові проблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств, Зінченко Є. О. (2012)
Аранович Ю. В. - Інновації – шлях розвитку українського підприємництва (2012)
Баран Р. Я. - Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, Романчукевич М. Й. (2012)
Батенко Л. П. - Підвищення ефективності виробничих систем: теоретичні та практичні аспекти, Ісаєнко Ю. В., Твердушка Т. Б. (2012)
Бойчук Р. М. - Формування інфраструктури інноваційного забезпечення розвитку малого бізнесу, Гречаник Б. В. (2012)
Василюк М. М. - Контролінг як елемент ефективного управління, Гнатюк Т. М., Василюк В. В. (2012)
Гаврилова Н. В. - Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві (2012)
Гринько Т. В. - Підходи до організації адаптивного управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2012)
Долішня Т. І. - Планування як елемент управління витратами (2012)
Доценко І. О. - Сучасний стан i перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області (2012)
Кафка С. М. - Формування облікових даних для управління витратами (2012)
Малюта Л. Я. - Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві (2012)
Перевозова І. В. - Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї, Кафка С. М., Запухляк І. Б. (2012)
Писар Н. Б. - Застосування методів прогнозування при формуванні стратегії розвитку підприємства (2012)
Пілько А. Д. - Моделювання процесів управління ресурсним потенціалом підприємства, Малиміна О. П. (2012)
Рудейчук С. В. - Класифікація та оцінка конвертованих облігацій у системі бухгалтерського обліку, Плець І. І. (2012)
Сас Л. С. - Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України (2012)
Шеленко Д. І. - Завдання та функції внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, Жук О. І., Матковський П. Є. (2012)
Шкромида В. В. - Ділова репутація підприємства: проблеми оцінки та необхідність обліку (2012)
Гапій І. Б. - Основні тенденції розвитку неорганізованого сектора торгівлі (2012)
Івасишин М. О. - Вплив організаційно-технічних особливостей газотранспортних підприємств на розширення інформаційної бази в системі бюджетування витрат (2012)
Пилипів М. І. - Банківський нагляд як система виявлення й усунення порушень законодавства для захисту інтересів банківських клієнтів (2012)
Семенюк Н. О. - Історичні аспекти еволюції трактування поняття "оборотний капітал” в економічній теорії (2012)
Стеблянко О. Л. - Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів (2012)
Гудзь О. Є. - Декомпозиція управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Левандівський О. Т. - Особливості інвестиційного забезпечення АПК (2012)
Мельник Н. Б. - Системність упровадження диверсифікації виробництва сільськогосподарським підприємством (2012)
Павлова Г. Є. - Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах, Бондарчук Н. В., Васильєва Л. М. (2012)
Сус Т. Й. - Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва: можливості та загрози (2012)
Шевченко Н. О. - Облік амортизації в сільськогосподарських підприємствах та вдосконалення механізму її нарахування (2012)
Малініна Н. М. - Оцінка діючого механізму майнового оподаткування в галузі сільського господарства (2012)
Сорока А. М. - Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва (2012)
Дані про авторів (2012)
Пасічник Ю. - Формування фінансової безпеки банківської системи України (2013)
Костирко Л. - Фінансова стратегія компанії: адаптація, стійкий розвиток (2013)
Dimitrov I. - Theoretical aspects in defining business processes, processes and activities, Yangyozov P. (2013)
Колосок В. - Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу, Ходова Я. (2013)
Черчик Л. - Соціальний капітал: підходи до вивчення, Коленда Н. (2013)
Бутурлакіна Т. - Аналіз сучасного стану бюджетної політики України, Сидоран М. (2013)
Гавриленко В. - Проблеми вдосконалення організації обліку розрахунків через інтернет–банкінг (2013)
Гулик Т. - Удосконалення методичних підходів до стратегічного управління персоналом промислового підприємства з метою зростання його конкурентоспроможності, Дрофа Є. (2013)
Кампо Г. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, Андрусь М. (2013)
Прокопенко В. - Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості України (2013)
Сочка К. - Проблеми дефіциту державного бюджету України та шляхи їх подолання, Кіндрат О. (2013)
Темнікова Н. - Розвиток методичних засад перспективного аналізу фінансової спроможності підприємств (2013)
Ткаченко С. - Система державного регулювання підприємництва в Україні (2013)
Хандюк І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2013)
Чернодубова Е. - Методичні засади операційного аналізу в системі управління прибутковістю підприємств (2013)
Смаковська Ю. - Зарубіжний досвід фінансування активних програм на ринку праці (2013)
Сукач О. - Бюджетування, як інструмент поточного та стратегічного планування (2013)
Новосьолова О. - Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави (2013)
Басов М. - Грошово-кредитні механізми стимулювання розвитку інвестиційних процесів в Україні (2013)
Бернада К. - Сучасний стан бюджетного планування в Україні (2013)
Брікман Т. - Кредитно-інвестиційний механізм в розвитку проектів державно-приватного партнерства (2013)
Волощук Т. - Модель експортного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі України (2013)
Качур А. - Сучасний стан конкурентоспроможності України та валютні засоби її забезпечення (2013)
Качура К. - Держава як учасник інвестиційного процесу на ринку нерухомості (2013)
Сидоренко Д. - Актуальні проблеми фінансування видатків на розвиток АПК України (2013)
Шпаковська Н. - Обов'язкові резерви як фінансовий інструмент забезпечення фінансової стійкості банку (2013)
Якуша Я. - Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави (2013)
Титул, зміст (2014)
Романчук І. - Наукові та прикладні аспекти стандартизації термінологічної бази у молочній галузі (2014)
Нові стандарти ІЕС на крок наближають масове упровадження електромобілів (2014)
Головенко Т. - Сучасні проблеми стандартизації нетканих матеріалів з волокон льону олійного, Тіхосова Г., Бартків Л. (2014)
ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів (2014)
Маматова Т. - Упровадження концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні: теоретичні засади та практичні рекомендації, Колповська А. (2014)
Жицька Н. - Аналіз результатів контролю дотримання вимог стандартів на харчові продукти, Чиж В., Папач В. (2014)
Ситниченко В. - Проект пятой версии стандарта ISO 9001. Что нового?, Киселева А., Стоякин Е. (2014)
Анищенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у січні—травні 2014 року (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2014)
Калита П. - Очерк о геноме успешности организаций и государства Часть 2. Полнота и гармоничность системы менеджмента (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського