Гаврилова Н. В. - Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві (2012)
Гринько Т. В. - Підходи до організації адаптивного управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2012)
Долішня Т. І. - Планування як елемент управління витратами (2012)
Доценко І. О. - Сучасний стан i перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області (2012)
Кафка С. М. - Формування облікових даних для управління витратами (2012)
Малюта Л. Я. - Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві (2012)
Перевозова І. В. - Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї, Кафка С. М., Запухляк І. Б. (2012)
Писар Н. Б. - Застосування методів прогнозування при формуванні стратегії розвитку підприємства (2012)
Пілько А. Д. - Моделювання процесів управління ресурсним потенціалом підприємства, Малиміна О. П. (2012)
Рудейчук С. В. - Класифікація та оцінка конвертованих облігацій у системі бухгалтерського обліку, Плець І. І. (2012)
Сас Л. С. - Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України (2012)
Шеленко Д. І. - Завдання та функції внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, Жук О. І., Матковський П. Є. (2012)
Шкромида В. В. - Ділова репутація підприємства: проблеми оцінки та необхідність обліку (2012)
Гапій І. Б. - Основні тенденції розвитку неорганізованого сектора торгівлі (2012)
Івасишин М. О. - Вплив організаційно-технічних особливостей газотранспортних підприємств на розширення інформаційної бази в системі бюджетування витрат (2012)
Пилипів М. І. - Банківський нагляд як система виявлення й усунення порушень законодавства для захисту інтересів банківських клієнтів (2012)
Семенюк Н. О. - Історичні аспекти еволюції трактування поняття "оборотний капітал” в економічній теорії (2012)
Стеблянко О. Л. - Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів (2012)
Гудзь О. Є. - Декомпозиція управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Левандівський О. Т. - Особливості інвестиційного забезпечення АПК (2012)
Мельник Н. Б. - Системність упровадження диверсифікації виробництва сільськогосподарським підприємством (2012)
Павлова Г. Є. - Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах, Бондарчук Н. В., Васильєва Л. М. (2012)
Сус Т. Й. - Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва: можливості та загрози (2012)
Шевченко Н. О. - Облік амортизації в сільськогосподарських підприємствах та вдосконалення механізму її нарахування (2012)
Малініна Н. М. - Оцінка діючого механізму майнового оподаткування в галузі сільського господарства (2012)
Сорока А. М. - Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва (2012)
Дані про авторів (2012)
Пасічник Ю. - Формування фінансової безпеки банківської системи України (2013)
Костирко Л. - Фінансова стратегія компанії: адаптація, стійкий розвиток (2013)
Dimitrov I. - Theoretical aspects in defining business processes, processes and activities, Yangyozov P. (2013)
Колосок В. - Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу, Ходова Я. (2013)
Черчик Л. - Соціальний капітал: підходи до вивчення, Коленда Н. (2013)
Бутурлакіна Т. - Аналіз сучасного стану бюджетної політики України, Сидоран М. (2013)
Гавриленко В. - Проблеми вдосконалення організації обліку розрахунків через інтернет–банкінг (2013)
Гулик Т. - Удосконалення методичних підходів до стратегічного управління персоналом промислового підприємства з метою зростання його конкурентоспроможності, Дрофа Є. (2013)
Кампо Г. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, Андрусь М. (2013)
Прокопенко В. - Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості України (2013)
Сочка К. - Проблеми дефіциту державного бюджету України та шляхи їх подолання, Кіндрат О. (2013)
Темнікова Н. - Розвиток методичних засад перспективного аналізу фінансової спроможності підприємств (2013)
Ткаченко С. - Система державного регулювання підприємництва в Україні (2013)
Хандюк І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2013)
Чернодубова Е. - Методичні засади операційного аналізу в системі управління прибутковістю підприємств (2013)
Смаковська Ю. - Зарубіжний досвід фінансування активних програм на ринку праці (2013)
Сукач О. - Бюджетування, як інструмент поточного та стратегічного планування (2013)
Новосьолова О. - Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави (2013)
Басов М. - Грошово-кредитні механізми стимулювання розвитку інвестиційних процесів в Україні (2013)
Бернада К. - Сучасний стан бюджетного планування в Україні (2013)
Брікман Т. - Кредитно-інвестиційний механізм в розвитку проектів державно-приватного партнерства (2013)
Волощук Т. - Модель експортного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі України (2013)
Качур А. - Сучасний стан конкурентоспроможності України та валютні засоби її забезпечення (2013)
Качура К. - Держава як учасник інвестиційного процесу на ринку нерухомості (2013)
Сидоренко Д. - Актуальні проблеми фінансування видатків на розвиток АПК України (2013)
Шпаковська Н. - Обов'язкові резерви як фінансовий інструмент забезпечення фінансової стійкості банку (2013)
Якуша Я. - Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави (2013)
Титул, зміст (2014)
Романчук І. - Наукові та прикладні аспекти стандартизації термінологічної бази у молочній галузі (2014)
Нові стандарти ІЕС на крок наближають масове упровадження електромобілів (2014)
Головенко Т. - Сучасні проблеми стандартизації нетканих матеріалів з волокон льону олійного, Тіхосова Г., Бартків Л. (2014)
ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів (2014)
Маматова Т. - Упровадження концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні: теоретичні засади та практичні рекомендації, Колповська А. (2014)
Жицька Н. - Аналіз результатів контролю дотримання вимог стандартів на харчові продукти, Чиж В., Папач В. (2014)
Ситниченко В. - Проект пятой версии стандарта ISO 9001. Что нового?, Киселева А., Стоякин Е. (2014)
Анищенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у січні—травні 2014 року (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2014)
Калита П. - Очерк о геноме успешности организаций и государства Часть 2. Полнота и гармоничность системы менеджмента (2014)
Коробко А. - Система управління лабораторії з випробувань дорожніх транспортних засобів, Радченко Ю. (2014)
XVІ Всеукраїнський інформаційний, навчально-консультаційний семінар (2014)
Новіков В. - Автоматизована інформаційна система "Лабораторія" — реалізація новітніх інформаційних технологій в лабораторній практиці (2014)
Інфімовський С. - Упровадження системи управління якістю у місцевих органах військового управління (2014)
Нова добірка стандартів допоможе у разі монтування та кріплення виробів (2014)
Стандарт ISO 9001 для державного сектору: два нових документи — це один великий плюс для мільйонів задоволених громадян (2014)
Тавлуй І. - Поліпшування процесу ремонту технологічного обладнання переробного підприємства, Єршов М. (2014)
Орлова Н. - Формування органолептичних властивостей баклажанових снеків, Дьякова Ю. (2014)
За рівність жінок і чоловіків (2014)
Чернявський А. - Методика оцінення результативності системи управління якістю, Моцак Т., Уткіна Л., Недопекін Ф., Пилипченко Є. (2014)
Як стандартизація може підтримувати срібну економіку (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Вивчаренко А. В. - Итоги работы предприятий угольной промышленности Украины в 2013 году (2014)
Драчук Ю. З. - Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Курносов В. Г. - О стратегии создания интеллектуальных роботизированных систем управления горношахтным оборудованием, Синенко В. В., Сирченко В. Н., Винарик А. А. (2014)
Рябцев О. В. - Промышленное применение стабилизаторов амортизационного типа, Фатеев А. А. (2014)
Гречишкин П. В. - Технология демонтажа механизированных комплексов из предварительно пройденных камер на тонких пластах Кузбасса, Хаймин А. В., Позолотин А. С., Райко Г. В., Филимонов М. С. (2014)
Мнухин А. Г. - Особенности оценки соответствия горношахтного оборудования требованиям технических регламентов, Бутукова Т. С. (2014)
Анциферов А. В. - Проблемы предупреждения взрыва метана в подземных выработках, Воскобоев Ф. Н., Бокий Б. В. (2014)
Робоча зустріч Міністра Міненерговугілля України з викладачами і студентами Національного гірничого університету (2014)
Харин Е. Н. - Неравномерность газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и пород, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2014)
Зубова Л. Г. - Моделювання процесу формування дощового стоку як чинника деформаційних явищ на поверхні відвалів, Зубов О. Р., Макарішина Ю. І. (2014)
Полулях А. Д. - Особенности обогащения рядового антрацита на ЦОФ "Гуковская", Еремеев И. В. (2014)
Гнеушев В. А. - Экологические аспекты развития технологий и оборудования для добычи и переработки торфа (2014)
Бондаренко В. І. - Відгук на перший вітчизняний підручник з історії гірництва (2014)
Титул, зміст (2014)
Тавлуй І. - Метод визначення пріоритетності запровадження стандартів на українських аграрних підприємствах (2014)
Діяльність технічних комітетів IEC у сфері альтернативних джерел енергії (2014)
Немченко Ж. - Нова редакція ДСТУ 3924 "Шоколад. Загальні Технічні умови" (2014)
Подойніцин В. - Основні напрями реформування та розвитку національної стандартизації у сфері озброєння та військової техніки, Погребецька Н. (2014)
Експерти відзначають відмінні перспективи для подальшого розвитку екологічних стандартів ІSО (2014)
Приміський В. - Стандарти і засоби вимірювання димності відпрацьованих газів дизельних двигунів (2014)
Ковальов О. - Концептуальні засади створення системи інформаційного забезпечення якості діяльності підприємства (2014)
Моцак Т. - Інтегрована система управління за обстеження гірничих виробок і випробувань вугілля, Уткіна Л., Недопекін Ф., Дуболар Я., Говорова К. (2014)
Кабаков Ю. - Два важливих чинники "зеленого зростання" України (2014)
CEN та CENELEC відзначили роль людей похилого віку та стандартів у зростанні "Срібної економіки" (2014)
Калита П. - Очерк о геноме успешности организаций и государства Часть 3. Целостность и технологичность процессов управления (2014)
Продеус А. - Залежність показників якості систем ослаблення ревербераційної завади від ступеня спотворення мовленнєвого сигналу, Ладошко О. (2014)
Шипко О. - Українські підприємства отримують визнання. Результати IV-го конкурсу якості СНД, Мачульський О., Чайка В. (2014)
Старчак В. - Оцінка техногенного впливу на екологічну безпеку техноприродних систем, Мачульский Г., Цибуля С., Мачульский О. (2014)
ІSО оголошує конкурс для молодих фахівців з країн, що розвиваються (2014)
Козловський Я. - Проблеми переходу від сертифікації продукції машинобудування до оцінювання її відповідності технічним регламентам (2014)
Добірка стандартів ISO на системи менеджменту в ІТ дасть змогу максимізувати віддачу від інвестицій (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на ІІ півріччя 2014 року та на 2015 рік (2014)
До 60-річчя Володимира Павловича Фісуна (2014)
Титул, зміст (2014)
Інфімовський С. - Потреба упровадження вимог ДСТУ OHSAS 18001 у повсякденну життєдіяльність підрозділів збройних сил України (2014)
BMW переходить на екологічно чисті автомобілі (2014)
Гінзбург М. - Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи, Овчаренко Л. (2014)
Новіков В. - ДСТУ ISO 9001:2009: взаємодія процесів навчального закладу, Гончар Н., Новіков В. (2014)
Знакова сигналізація — основа універсального порозуміння і безпеки (2014)
Гриньов Б. - Щодо питання гармонізації стандартів і особливостей перекладу, Ламааши Л., Любинський В., Молчанова Н. (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Анищенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у червні—серпні 2014 року (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Грищенко Ф. - Порівняння типів документів CENELEC з відповідними типами документів ІЕС: стан, тенденції, перспективи (2014)
Донченко А. - Розроблення міждержавних стандартів: невирішені питання, пропозиції, Гречко А., Шелейко Т. (2014)
Стандарти ISO на лічильники витрати води (2014)
Танкевич С. - Україна та світ: нормативне забезпечення інтелектуальних електроенергетичних систем за концепцією Smart Grid, Блінов І., Кириленко В. (2014)
Світ за Йоргеном Рандерсом (2014)
Козубовський В. - Упровадження в Україні європейських стандартів на побутові газосигналізатори, Алякшев І. (2014)
Королько C. - "Прийняття" та "упровадження" нормативних документів (Коментар до статті В. Козубовського та І. Алякшева "Упровадження в Україні європейських стандартів на побутові газосигналізатори") (2014)
Волкова Н. - Сертифікація персоналу: нова версія міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, Муллін А., Сахно Т. (2014)
Мачульський О. - Виробники кращих товарів України потребують не лише визнання експертів, споживачів, а й належної уваги з боку держави, Шальман Т. (2014)
Смертенко П. - Поліпшення якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців у сфері технічного регулювання, Демиденко О., Почекайлова Л. (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на листопад—грудень 2014 року та на 2015 рік (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" — надійність, відповідальність та професіоналізм (2014)
Іванова Стелла Леонідівна (2014)
Василюк О. Д. - Взаємини А. Ю. Кримського та Н. Д. Полонської-Василенко (за епістолярними джерелами) (2013)
Кожушко А. В. - Дані арабомовних авторів XIII–XV ст. про батьківщину монголо-татар (2013)
Колода С. А. - Влияние национальной самоидентификации на культурно-лингвистическую принадлежность репатриантов из стран СНГ в Израиле (2013)
Кульчинський О. Б. - Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми” (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі (2013)
Мавріна О. С. - Вихідці з "капихалків” – кримський рід мурз Аірчинських у ХІХ столітті (2013)
Марков Д. Є. - Архаїчні елементи в уявленнях про державу і суспільство на ранньому етапі формування загальнонепальської держави (2013)
Османов Е. Е. - Мечеть Ешиль-Джамі в Бахчисараї (2013)
Пилипчук Я. В. - Структури повсякденності у кипчаків (2013)
Сбродов О. О. - Проблематика сходознавчих конференцій "Бартольдовські читання” в науковій спадщині В. М. Бейліса (2013)
Слободян Н. В. - Фактор "жорсткої сили” у близькосхідній політиці США на початку ХХІ ст. (2013)
Стацюк Р. В. - Запозичення як один із продуктивних шляхів поповнення лексичного складу військової термінології сучасної арабської літературної мови (2013)
Тарановський С. І. - Амбівалентні атитюди: грецька спільнота і російська держава в арабомовній православній громаді міста Бейрут (За спостереженнями А. Ю. Кримського в 1896–1898 рр.) (2013)
Філь Ю. С. - Індійські "вестернізовані еліти” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як проблема соціальної історії (2013)
Черніков І. Ф. - Перша республіка на Близькому і Середньому Сході. До 90-річчя проголошення Турецької Республіки (2013)
Юзвяк І. П. - Войцек Бобовський – перекладач-сходознавець (2013)
Глінка Н. В. - Cемантико-стилістичні особливості англомовних текстів публіцистичного стилю, Єськін О. В. (2014)
Жицька С. А. - Підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань (2014)
Іванова О. О. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування професійно орієнтованої лексичної компетентності (2014)
Іщенко Н. Г. - Тєлєгіна Рекламний текст як форма соціального впливу, Тєлєгіна К. І. (2014)
Корбут О. Г. - До проблеми труднощів перекладу технічних термінів у студентів машинобудівних спеціальностей (2014)
Кузьміна І. П. - Інструментальний компонент професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2014)
Нікітіна Н. С. - Переваги та недоліки використання інтернет ресурсів у процесі викладання іноземної мови (2014)
Приходько Д. С. - Інноваційні технології у навчанні студентів технічних спеціальностей: подкастинг (2014)
Романюк Ж. Г. - Дo питання використання мультимедійних технологій у викладанні англійської мови (2014)
Чіжова Н. В. - Роль іноземної мови в формуванні професійної мобільності майбутніх спеціалістів з реклами (2014)
Ящук О. Л. - Перекладацька еквівалентність фразеологічних синонімів (2014)
Чайка О. В. - Оцінка екологічного стану довкілля з використанням прооксидантно-антиоксидантної активності культур базидіоміцетів, Федотов О. В. (2014)
Пида С. В. - Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.), Тригуба О. В., Григорюк І. П. (2014)
Кравченко О. О. - Вплив наноаквацитратів перехідних металів на ембріональний розвиток Danio rerio, Злацький І. А., Коваленко В. Ф., Максін В. І. (2014)
Прокопчук Н. М. - Термічні перетворення твердого аквааміномонодифосфату нікелю(ІІ) (2014)
Копілевич В. А. - Термоліз акваамінодифосфатів перехідних двовалентних металів як спосіб одержання нових матеріалів, Войтенко Л. В., Жиляк І. Д., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2014)
Абселямова Е. Х. - Застосування регуляторів росту рослин у технологіях вирощування суниці (Fragaria × ananassa Duch.) за умов захищеного ґрунту, Силаєва А. М. (2014)
Забалуєв С. В. - Літологічна характеристика осадових гірських порід як передумова їх здатності до грунтоутворення, Балаєв А. Д. (2014)
Подпрятов Г. І. - Динаміка вмісту крохмалю в зерні ячменю ярого, вирощеного за різних систем землеробства та основного обробітку ґрунту, в процесі зберігання, Бобер А. В. (2014)
Стригун В. М. - Нові сорти гороху овочевого для консервної промисловості, Стригун Л. В. (2014)
Феделеш-Гладинець М. І. - Захист винограду від хвороб з використанням мікробіологічних препаратів, Кошевський І. І., Канарський Є. Р. (2014)
Грищенко В. А. - Стимулювання ендокринної функції тимуса та індукції синтезу речовин з тимозиноподібною активністю при тимусектомії (2014)
Шевченко Л. В. - Комплексні сполуки мікроелементів — сучасні засоби профілактики хвороб птиці, Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка молодняка коней шетлендської породи (2014)
Халак В. І. - Оцінка відгодівельних і м'ясних якостей свиней великої білої породи зарубіжної селекції за умов використання індексу Ліві та традиційної технології утримання, Менькач С. О. (2014)
Чернуха И. М. - Изучение объемов PSE- и DFD-свинины,поступающей на мясоперерабатывающие предприятия Орловской области, Ковалева О. А., Радченко М. В., Семенов Г. Г., Макеева Ю. С. (2014)
Григорюк І. П. - Оцінка потенційної стійкості деревних видів рослин до посухи та водного дефіциту, Нестерова Н. Г. (2014)
Лакида П. І. - Прогноз стоку вуглецю та киснепродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І. (2014)
Павлішина О. М. - Кумулятивна функція захисних лісових насаджень уздовж транспортних магістралей (2014)
Ліханов А. Ф. - Анатомо-морфологічні особливості будови однорічних пагонів культиварів роду Philadelphus L. в умовах Києва, Ковалевський С. Б., Костенко С. М. (2014)
Якобчук О. М. - Показники цвітіння та декоративності східноазійських видів роду Berberis L. (2014)
Лук'яненко Т. Л. - Акумуляція вмісту аденозинфосфатів в листках стійких і нестійкихдо каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimic) рослин роду Aesculus L., Бойко О. А., Іванова Т. В. (2014)
Білоус А. М. - Оцінка мортмаси сухостою березових лісів східного Полісся України, Ковбаса Я. В., Бузиль М. А. (2014)
Ільчук М. М. - Виробництво сої в Україні та його ресурсне забезпечення на перспективу, Коновал І. А., Колос З. В. (2014)
Карпович А. А. - Методика інтегральної оцінки інвестиційних проектів, для розробки або реалізації яких надається державна підтримка, Самсонова В. В., Шевченко Н. Ю. (2014)
Кирилюк Д. О. - Якісні параметри продукції птахівництва та формування пропозиції на ринку яєць та м'яса птиці (2014)
Иволга А. Г. - Обоснование подхода к понятию устойчивого развития экономики региона, Чаплицкая А. А. (2014)
Артемов В. Ю. - Особливості побудови онтології предметної галузі і професійного середовища в системі вищої професійної освіти (2014)
Кульбашна Я. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх стоматологів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій (2014)
Лесик Г. В. - Тенденції соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ— початку ХХІ ст. (2014)
Павлюк Л. В. - Дослідницька діяльність як одна з основ навчально*пізнавальної роботи студентів (2014)
Лесняк Ю. І. - Ефективність штучного осіменіння японських перепелів (Coturnix japonica), Спиридонов В. Г., Калакайло Л. І. (2014)
Аркадій Семенович Оканенко — життя і творчість (2014)
Георгій Хрисанфович Молотковський — вчений фізіолог рослин, педагог (2014)
Титул, зміст (2014)
Гінзбург М. - Про згармонізованість термінології, пов’язаної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань, Коваленко С. (2014)
Гриньов Б. - Досвід роботи міжнародних організацій зі стандартизації, Даниленко Ю., Любинський В. (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Романюта Т. - Унормування й уніфікування національних стандартів України, Куземська Н. (2014)
Стандарти ІSО на мережеві автомобілі (2014)
Номура Дз. - Стандартний рівень ігрового поля, Хілл Т., Туре Х. (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Грищенко Ф. - Визначення статистичних методів під час розроблення, впровадження і функціонування системи управління якістю, Лісніченко Т. (2014)
Підтримка систем енергоменеджменту (2014)
Привітання Президента України (2014)
Привітання Прем’єр-міністра України (2014)
Мачульський О. - "100 кращих товарів" — визнання держави і споживачів України, Шальман Т. (2014)
Мачульський О. - Переможці всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі", Шальман Т. (2014)
Калита П. - Прірва неконкурентоспроможності (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" (2014)
Шабайкович В. - "Компетентнісні" пошуки якості освіти в болонському та інших просторах (2014)
Віткін Л. - Визначення ступеня ризику небезпечності продукції на м’ясопереробному підприємстві, Лапач С., Ролько О. (2014)
Нагороду ІSО вручають за видатні досягнення... (2014)
Юзевич В. - Оцінювання ризику споживача при купівлі харчових продуктів, Байцар Р., Плахтій Ю. (2014)
Калита П. - Підсумки 23-го міжнародного форуму "Дні якості в Києві’ 2014" (2014)
Рицар Б. - Словосвіт 2014, Зубков М. (2014)
Запуск шести національних онлайн-платформ для надання громадських зауважень (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2015 рік (2014)
Содержание (2014)
Полищук А. В. - Особенности фотосинтеза некоторых зеленых свободноживущих и лихенизированных наземных водорослей, Войцехович А. А. (2014)
Солоненко А. Н. - Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоемов, Хромышев В. А., Мальцев Е. И., Брен А. Г. (2014)
Шахматова О. А. - Влияние экологических условий на активность каталазы массовых видов черноморских макроводорослей, Мильчакова Н. А. (2014)
Минеева Н. М. - Содержание хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона водохранилищ волжского каскада (Россия), Корнева Л. Г., Соловьева В. В. (2014)
Афонина Е. А. - Сезонная динамика фитопланктона реки Великой (Псков, Россия) (2014)
Рябушко Л. И. - Продукционные характеристики фитоперифитона экспериментальных стеклянных пластин и фитопланктона в Карантинной бухте (Крымское прибрежье Черного моря), Балычева Д. С., Поповичев В. Н., Фирсов Ю. К., Рябушко В. И. (2014)
Генкал С. И. - Новые данные о флоре Bacillariophyta водных объектов бассейна реки Нижний Выг (Республика Карелия, Россия), Чекрыжева Т. А. (2014)
Бабаназарова О. В. - Экспансия Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanoprokaryota) в северные широты: вспышка развития в мелководном высокоэвтрофном оз. Нево (Россия), Сиделев С. И., Фастнер Дж. (2014)
Аникеева Е. В. - Ископаемые Chlorophyta верхнеюрских рифовых отложений Запада и Юга Украины (2014)
Маркина Ж. В. - Применение микроводоросли Phaeodactylum tricornutum Bohlin (Bacillariophyta) для оценки качества вод залива Находка Японского моря (Россия), Айздайчер Н. А. (2014)
Акав К. - Універсальні та національні аспекти творчості караїмського художника Анатолія Асаби (2014)
Аккаш О. - Темпоральні зрушення у сучасному українському мистецтві (2014)
Белькевич Д. - Аналіз інвестиційної привабливості твору сучасного українського мистецтва на прикладі роботи "Кінь. Ніч" Анатолія Криволапа (2014)
Бурлака В. - Александр Гнилицкий: Позитивная иллюзия видимого (2014)
Васильєв С. - Український театр від Союзу до Майдану (2014)
Гончаренко Д. - Практики використання відео у перформанс-арті (2014)
Горшков А. - Человек, мастер, автор… и снова человек (2014)
Даниленко Л. - Перші корпоративні стилі в американському графічному дизайні (2014)
Зубавіна І. - Берлінські паралелі (2014)
Комарницкая Л. - Выход через сувенирную лавку: Контексты актуальности (2014)
Кущ Є. - Інтерфейс як фактор еволюції музичного інструментарію (2014)
Мусієнко Н. - Урбаністичні нарації Олени Голуб (2014)
Оленєв О. - Цифрові технології початку XXI століття: Від відеомистецтва до нет-арту (2014)
Петрова О. - Творчість Сергія Савченка у конфігурації ризоми (2014)
Петрова О. - Владислав Шерешевський - картинщик некартинної доби (2014)
Петровский М. - "Все на продажу", или Что есть кабаре (2014)
Протас М. - Боррелиоз артизма: Франкфуртская защита (2014)
Роготченко О. - Бієнале ’55 як лакмус сучасного концепту (2014)
Сахарук В. - Художник і модель: Європейська традиція в творчості Анатолія Сумара (2014)
Сидор О. - Портрет великого киянина на Венеційській бієнале 1912 року (2014)
Чепелик О. - Вібрації часу: На прикладі бієнале у Венеції (2014)
Шелемехова Н. - Неоміфологізм в українському нефігуративному живописі другої половини ХХ століття (2014)
Шпитковська Н. - Перетин світових культур на прикладі Венеційської бієнале (2014)
Юр М. - Художній експеримент як творча стратегія українських митців (2014)
Юрченко І. - Методика використання орнаментальних мотивів керамічних виробів фабрики І. Левинського в сучасному дизайні меблевих виробів (2014)
Ігор Дмитрович Безгін (2014)
Любомир Мирославович Медвідь (2014)
Персональний склад Національної академії мистецтв України (2014)
Члени академії - ювіляри 2014 року. Нагородження медалями Національної академії мистецтв України визначних діячів української культури і мистецтв, науковців та установ у 2014 році (2014)
Бурлака В. - "Рефракция банального" в живописи Василия Цаголова (2014)
Малаков Д. - Про Київську художню виставку 1943 року та її учасників (2014)
Прокопчук І. - Монументальна Шевченкіана в мистецтві кубофутуризму та конструктивізму в Україні (на прикладі творчості Івана Кавалерідзе) (2014)
Сидор О. - "Французький фактор" Венеційських бієнале (2014)
Юр М. - Шевченкіана як художня інтенція у сучасному візуальному мистецтві України (2014)
Шеффер Б. - Музика в сучасному світі (2014)
Баша О. - Мирон Лукавецький (1938-2012): Сторінки біографії (2014)
Миленька Г. - Знак як засіб сценічної виразності у теоретичних дослідженнях Г. Е. Лессінга (2014)
Зубавіна І. - Повернення "великого німого", або Чому німе кіно стало трендом (2014)
Циба Г. - Багатокартиння на українських кіностудіях в добу "Перебудови" (2014)
Апатський В. - Про творчу співпрацю членів НАМ України: Есе про благотворність взаємовпливів різних видів мистецтв (2014)
Белькевич Д. - Сучасний ринок мистецтва в Україні: Завдання, проблеми, вирішення (2014)
Бондаренко С. - Фотодизайн як засіб художньої репрезентації сучасної картини світу (2014)
Пінчевська Б. - Зовнішність genius loci: Творчість Лариси Пуханової (2014)
Гончаренко Д. - Концептуальні засади розвитку перформанс-арту: Завдання, проблеми, вирішення (2014)
Даниленко В. - Феномен провінції у просторі дизайну: До постановки дослідницьких задач (2014)
Іванченко Ю. - Світоч нації (2014)
Кюнцлі Р. - Церква як домінанта сільського краєвиду візуальної спадщини українців, Степанюк А. (2014)
Мартиненко Н. - Творчий внесок Джона Генрі Дерла в розробку килимової орнаментики (2014)
Островська Ю. - Образно-стилістичні трансформації в художній кераміці України 1980-1990-х (2014)
Павко А. - Проблеми взаємозв’язку та синтезу образотворчого та музичного мистецтва, Біла Л. (2014)
Ревський І. - Сучасний стан площ доби класицизму в Херсоні (2014)
Роготченко О. - Чинники впливу на українську образотворчість періоду першої фази розвитку соціалістичного реалізму (1930-1950-ті) (2014)
Татіївська І. - Деякі питання захисту і збереження національних культурних цінностей у зв’язку із воєнним конфліктом (2014)
Тузов В. - Регіональний розвиток української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у специфіці сучасного культурологічного дискурсу (2014)
Яковлєв М. - Історія використання геометрії в художньо-творчих процесах (2014)
Єрмакова Н. - Вчителі (2014)
Ковальчук О. - Педагогічна і творча діяльність Василя Гуріна в контексті історії НАОМА та вітчизняної художньої школи другої половини ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Колодуб Ж. - Автобіографічні нотатки про діяльність та деякі проблеми музично-естетичного виховання дітей (2014)
Криволапов М. - Видатний український митець і педагог Костянтин Миколайович Єлева (2014)
Самохвалова М. - Використання творів англійської художньої літератури як текстів для навчання англійської мови (2014)
Шолуха О. - Іван Каленикович Українець і становлення школи миргородської кераміки кінця 1920 - початку 1930-х (2014)
Володимир Овсійчук: До 90-річчя від дня народження (2014)
Школьна О. - "Мольфарка" карпатської краси: До ювілею Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай (2014)
Гринишин М. - Василь Юхимович та його "Ятранські ігри": До дев’яносторіччя поета (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Sushil K. - Growth and pattern of intra-industry trade between India and Bangladesh: 1975–2010, Shahid A. (2014)
Woźniak M. G. - Development integration via real and technological convergence. Experience of Poland and conclusions for Ukraine, Firszt D., Jabłoński Ł. (2014)
Markevych K. - Investment prospects priority in the policy of stable economic growth in Great Britain, Yurchyshyn V. (2014)
Bodrov V. - Structural policy in the context of international competition aggravation, Shepetko R. (2014)
Snizhko O. - Methodological eclecticism in the interpretation of the essence of financial system (2014)
Lutsyshyn Z. - Currency strategy of constructivism in Kazakhstan, Spivak I. (2014)
Hajiyeva Ch. - Geo-economic development scenarios for the republic of Azerbaijan (2014)
Olіinyk V. - Theoretical principles and practice of EU regional policy monitoring, Goncharova O. (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Антонець М. - Методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів (2014)
Ароян А. - Соціально-мистецький проект як шлях до порятунку пам’ятки архітектури у Полтаві (2014)
Габрель Т. - Суспільна свідомість в архітектурно-дизайнерській організації рекреаційного простору регіону (2014)
Гордієнко Д. - Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана (2014)
Зайцев П. - Різьбарська творчість Шевченка (2014)
Зайцев П. - Архітектурні проєкти Шевченка (2014)
Горова Н. - Авангардні об'єкти київських новобудов початку 1960-х: Автовокзал і Палац піонерів (участь художників) (2014)
Клековкін О. - Техніка класичної розправи (2014)
Кондель-Пермінова Н. - Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень (2014)
Кюнцлі Р. - Географічний поділ і природно-кліматичні умови як основний чинник унікальності культури й архітектури України, Степанюк А. (2014)
Мазніченко І. - Історія походження терміну "еко-район" у контексті французького урбанізму (2014)
Мазніченко О. - Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття (2014)
Макуха О. - Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть (2014)
Маршала А. - До питання про шляховий палац у Чугуєві (2014)
Миронова Т. - Музейна справа західного регіону України: Між новітніми спрямуваннями і традицією (2014)
Мусієнко Н. - Київ як сцена: Зміна декорацій у ХХІ столітті (2014)
Овдієнко Л. - Трансцензус художнього образу: Соціально-психологічний контекст (2014)
Пучков А. - О чём "Катюша": Опыт вполне научного наблюдения (2014)
Ревський І. - Сучасний стан площ доби класицизму у Миколаєві, Ревський С. (2014)
Ременяка О. - Микола Адріанович Прахов: Історія есею до персональної виставки Фотія Степановича Красицького, Сторчай О. (2014)
Прахов М. - Ф. С. Красицький: Огляд творчого шляху художника по виставці його творів, що відбулась у Києві в червні 1941 року (2014)
Красицький Ф. - Методика й дидактика навчання навиків рисування й малювання для вчителів, учнів та самонавчання (2014)
Стеф’юк Р. - Художнє різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини XVIII-XX століть (2014)
Сторчай О. - Перша приватна київська художня школа-студія Наполеона Буяльського (1850-1858 рр.) (2014)
Трегубов К. - Модель поліфункціонального музейного комплексу: Компоненти та системні принципи функціонування (2014)
Чепелик О. - Екранний дискурс інсталяцій та Архітектурна Бієнале у Венеції (2014)
Школьна О. - Бинчики в культурній традиції України кінця ХІХ - середини ХХ століття (2014)
Яницька П. - Реставрація пам'яток іконопису Білорусі XVII-XIX століть в аспекті вивчення розвитку національної художньої традиції (2014)
Пучков А. - "Да здравствует лучшая в мире цензура - по признаку литературного качества!": Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме (2014)
Пучков А. - Библиографический подвиг Наталии Дехтярёвой в отдельно взятом Киеве (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Гінзбург М. - Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки, Коваленко С. (2014)
Степаненко C. - Нормативне забезпечення проектування авіаційної техніки (2014)
Гуменюк Г. - Проблеми і перспективи стандартизації сільськогосподарської продукції (2014)
Нова дорожня карта ІSО допоможе удосконалити національні системи охорони здоров’я (2014)
Ткаченко О. - Безпечність залізничного транспорту. Гармонізація вимог, Шелейко Т. (2014)
Щорічна конференція 2014 "Стратегія ЄС щодо демографічних змін" стосовно вікової позиції Європи (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Кохан С. - Засіб боротьби з фальсифікацією — правильне маркування харчових продуктів (2014)
Тавлуй І. - Еволюція розвитку якості та безпечності (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Калита П. - Щоб зберегти Україну, потрібно спочатку розплющити очі (2014)
ДП "Херсонстандартметрологія" (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2014)
Чулєєв В. - Старіння полімерних композицій на основі полівінілхлориду та комплексних кальцій-цинкових стабілізаторів: результати дослідження, Золотарьов В., Чулєєва О., Пахаренко В. (2014)
Миронова А. - Олія буває різною (2014)
Новий банківський ідентифікаційний код для фінансових операцій (2014)
ISO, IEC and ITU піднімають тему доступності на новий рівень (2014)
Білаш В. - Перспективи розвитку метрологічного забезпечення гідрометеорологічної служби України, Попова І., Заїка В. (2014)
Викиди парникових газів в енергоємних галузях промисловості (2014)
Демчук Л. - Статистична модель аналізу придатності виробничого процесу, Юзевич В., Байцар Р. (2014)
Новий стандарт допоможе оцінити правильність застосування системи управління безпекою харчової продукції (2014)
План набору слухачів Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології на 2015 рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2015 рік (2014)
Волянський А. Ю. - Взаємозалежність формування вакцинального імунітету і активності стовбурових гемопоетичних одиниць (2012)
Циганенко А. Я. - Визначення протимікробної дії препарату Гатимак на планктонні клітини та біоплівки штамів Staphylococcus aureus in vitro, Лупай О, В. В., Мішина М. М., Граматюк С. М. (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки IX червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Шутова Н. А. - Реакции костного мозга в динамике острого воспаления (2012)
Коляда О. Н. - Особенности иммунологической реактивности облучённых крыс на модели острого диссеминированного кандидоза до и после иммунокоррекции, Скляр Н. И. (2012)
Маркелова Е. В. - Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга, фибробласты и аутокератиноциты в лечении послеожоговых ран у крыс, Григорьева Т. Г., Щегельская Е. А., Клименко В. В. (2012)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Метаболизм оксида азота при повреждении тканей, Абрамова Л. П., Мясоедов В. В. (2012)
Звягинцева Т. В. - Морфологическое исследование экспериментального ожога у крыс при лечении синтетическим ингибитором матричных металлопротеиназ доксициклином, Александрова А. В., Наумова О. В. (2012)
Бабанин А. А. - Биохимические маркёры оксидантного стресса при эндотоксиновом поражении печени, Захарова А. Н., Товажнянская Е. Л., Малев А. Л., Калиберденко В. Б., Радзивил П. Н. (2012)
Гурьева А. В - Альдегиддегидрогеназная активность субклеточных фракций печени и сердца крыс пубертатного возраста, Давыдов В. В., Руденко В. В. (2012)
Вязовская О. Е. - Содержание ионов калия и натрия в эритроцитах до и после замораживания в криозащитных средах на основе оксиэтилированного метилцеллозольва, Николенко А. В. (2012)
Доцюк Л. Г. - Параметри функціонального стану нефрону при експериментальному нефриті у щурів на тлі блокади центрального пейсмекера постійним освітленням, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Васильєва І. М. - Кореляційні зв’язки між вмістом тестостерону і тиреоїдних гормонів у щурів різних вікових груп з альтернативними типами поведінки (2012)
Сіренко О. В. - Визначення метаболічної активності сироватки крові як показника наявності інтоксикації (2012)
Іванова О. В. - Вплив метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, на функціональний стан серцево-судинної системи у самців щурів (2012)
Григорова И. А. - Цереброкардиоваскулярные осложнения при приёме препаратов анорексигенного действия, Резниченко Е. К., Пахомова М. И. (2012)
Карнаух Э. В. - Кардиопротекторное действие пирацетама в условиях потенцированной эмоциональным стрессом модельной кальциевой аритмии (2012)
Масберг И. В. - Влияние хронического стресса на показатели белкового обмена в сыворотке крови у черноморских дельфинов. Часть II, Попова О. И., Вербицкий О. Н. (2012)
Капустник В. А. - Анемия и хроническая сердечная недостаточность, Брек В. В, Телегина Н. Д. (2012)
Запровальная О. Е. - Аспиринорезистентность и применение нестероидных противовоспалительных препаратов в кардиологической практике, Триполка С. А. (2012)
Милославський Д. К. - Варіанти перебігу та патогенетичні фактори прогресування артеріальної гіпертензії у хворих на метаболічний синдром різної статі, Снігурська І. О., Цьома Л. М., Щенявська О. М. (2012)
Старченко Т. Г. - Сучасні підходи до лікування хворих з гіпертонічною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу, Першина К. С., Мисніченко О, В. В., Смолкін М. Г. (2012)
Капустник В. А. - Механізми асоціації артеріальної гіпертензії і хронічного обструктивного захворювання легень, Архіпкіна О. Л. (2012)
Михайлова Ю. А. - Уровни цистатина С, β2-микроглобулина, ТФР-β, ФНО-α при хронической сердечной недостаточности и сочетании хронической сердечной недостаточности с хронической болезнью почек (2012)
Журавлёва Л. В. - Применение биологических препаратов в ревматологии с позиции доказательной медицины, Федоров В. А, Александрова Н. К., Ерахторина Н. В. (2012)
Капустник В. А. - Особливості метаболізму в сполучній тканині при пневмоконіозі і хронічному пиловому бронхіті, Мельник О. Г. (2012)
Козько В. М - Oгляд eтioлогiї та клiнiки хронiчної форми HCV-інфекцiї, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І. (2012)
Череватенко Г. Ф. - Медикаментозная коррекция вегетативных нарушений у больных с симптоматической локально обусловленной эпилепсией, Васильева О. А., Петухова И. С. (2012)
Жук С. І. - Аналіз гінекологічної та екстрагенітальної патології у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Григоренко А. М., Кириченко С. М., Сливка Е. В. (2012)
Кузьмина И. Ю. - Роль системы гемостаза и патологии спиральных артерий в патогенезе развития хронической гипоксии плода, Щербина И. Н., Кузьмина О. А. (2012)
Ольховський В. О. - Чинники актуалізації судово-медичного дослідження наслідків пострілів з пневматичної зброї, Хижняк В. В., Купріянова Л. С. (2012)
Романова Ю. Г. - Вплив комплексного лікування фітопрепаратами на ступінь дисбіозу порожнини рота у пацієнтів з різними видами протезування (2012)
Огнєв В. А. - Соціально-психологічні особливості способу життя студентів і їх вплив на здоров’я, Галічева Н. О., Сокол К. М., Усенко С. Г., Федак Н. М., Рубінський М. Д., Петрова З. П., Чумак Л. І., М’якина О. В. (2012)
Звягинцева Т. В. - Влияние синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ доксициклина на состояние процессов про- и антиоксидантной системы при лечении ожоговых ран в эксперименте, Александрова А. В. (2012)
Марущак М.І. - Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі НСl-індукованого гострого ураження легень в експерименті, Грищук Л. А., Ярема Н. І. (2012)
Воробьева Т. М. - Моделирование дебюта рассеянного склероза у крыс разного пола, Шляхова А. В., Веселовская Е. В. (2012)
Берченко О. Г. - Восстановление экстрапирамидных функций у крыс трансплантацией эмбриональной дофаминсинтезирующей ткани мозгa, Усменцева Е. И. (2012)
Кравченко Н. А. - Механизмы и роль липотоксичности в развитии и прогрессировании неалкогольной жировой болезни печени (2012)
Ковальчук Л. Є. - Аналіз функціонального стану хроматину лімфоцитів у хворих на гломерулонефрит при різних стадіях хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї, Камінський В. Я., Ястребова О. С. (2012)
Кучма Ю. І. - Біологічні властивості ешерихій, вилучених при хронічних рецидивуючих циститах у жінок (2012)
Гасюк П. А. - Вторинна біомінералізація в ході ембріогенезу коронки ікол кошенят, Ройко Н, В. В., Новосельцева Т. В. (2012)
Івченко А. В. - Ультраструктура мінерального компонента кістки, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету у щурів періоду старечих змін (2012)
Бречка Н. М. - Стан сперматогенезу щурів при моделюванні радіаційного ураження яєчок та його корекція глікозаміногліканом хондроїтинсульфатом (2012)
Жуков В. І. - Спряженість метаболічної активності мікробіоценозу кишечника, його бар'єрної функції та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на колоректальний рак , Перепадя С. В., Баранніков К. В., Вінник Ю. О., Зайцева О. В., Кнігавко В. Г., Моїсеєнко А. С. (2012)
Ковалева А. А. - Проблема туберкулеза и некоторые подходы к усовершенствованию его лабораторной диагностики (2012)
Богатирьова Р. В. - Історичні аспекти становлення кафедр соціальної медицини та організації охорони здоров'я (соціальної гігієни) в Україні (до 90-річчя початку викладання дисципліни та створення кафедр в Україні) (2012)
Піонова О. М - Додаткові маркери кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням, Ковальова О. М. (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості структурногеометричного ремоделювання правих відділів серця у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і артеріальної гіпертензії в залежності від стадії захворювання (2012)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні взаємозв'язки між оксидантною й антиоксидантною системами в розвитку дискогенної радикулоішемії, Жуков В. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Клініколабораторні та інструментальні ознаки діабети чної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сокольнікова Н. В. (2012)
Белал С. А. М - Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Саніна І. О. - Роль процесів адренорецепції в розвитку та перебігу вторинних кардіоміопатій у дітей (2012)
Сенаторова Г. С. - Клініколабораторні аспекти перебігу гострих бронхітів у дітей, Лупальцова О. С. (2012)
Черненко Л. М. - Рівень IL-1b та ФНП-a в індукованому мокротинні при бронхолегеневій дисплазії (2012)
Чернуский В. Г. - Провоспалительные цитокины и их роль в патогенезе бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Морозова А. Д., Говаленкова О. Л., Власенко О. А. (2012)
Козько В. М. - Прогностичні аспекти лабораторних показників у хворих на цироз печінки, зумовлений вірусами гепатитів С і В, Винокурова О. М., Бондар О. Є, Соломенник Г. О., Могиленець О. І. (2012)
Ткаченко С. О. - Імунна відповідь дітей, інфікованих Hеlісоbасter pylori, при ешерихіозі (2012)
Григорова И. А. - Неврологические проявления амилоидоза, Сало В. И., Тихонова Л. В., Копитько Ж. В., Кельгина Е. А. (2012)
Федченко В. Ю. - Роль сучасних факторів психічної травматизації в розвитку неврастенії (2012)
Сайко Д. Ю. - Система дифференцированной ресурсно-ориентированной терапии психических расстройств при болезни Паркинсона (2012)
Калиновская О. И. - Влияние эмболизации маточных артерий на состояние женщин с лейомиомой матки, Паращук Ю. С. (2012)
Шкурупій Д. А. - Формування поліорганної недостатності у новонароджених у зв'язку із госпітальною інтервенцією (2012)
Циганков О. В. - Порівняльний аналіз ефективності методу кріохірургії аденом гіпофіза (2012)
Прохач Н. Е. - Вплив супровідної імунотерапії на якість життя хворих на рак тіла матки з порушеннями балансу цитокінів (2012)
Лесовой В. Н. - Диагностика прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Лесовая А. В., Грушка М. А. (2012)
Сусла О. Б. - Кальцифікація сонних артерій у додіалізних пацієнтів із хронічною хворобою нирок (2012)
Елесеева О. В. - Анализ микрофлоры ротовой полости больных с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне красного плоского лишая, Соколова И. И. (2012)
Лесовой В. Н. - Эмилий Федорович Беллин - яркий представитель харьковской медицинской школы XIX века. К 160-летию со дня рождения, Перцева Ж. Н., Ольховский В. А., Кравченко Ю. Н. (2012)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Григорій Ващенко: віхи життя і творчості, Степаненко М. (2013)
Лутфуллін В. - Самоосвіта як форма навчання без перевантажень (2013)
Семеновська Л. - Стратегічні напрями реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України ХХІ ст. (2013)
Хоменко А. - Індивідуально-гуманістичний підхід у вихованні особистості (2013)
Лебеденко С. - Соціалізація молоді у контексті проблем педагогіки, Смирнов В. (2013)
Мовчан Л. - Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції (2013)
Богута В. - Формування хореографічних здібностей молодших школярів у творчих об'єднаннях позашкільних навчальних закладів (2013)
Мукан Н. - Забезпечення полікультурної освіти в університетах Швейцарії (2013)
Гнізділова О. - Науково-педагогічна школа професора Б. І. Коротяєва (2013)
Кравченко І. - Роль лідера студентської групи у навчально-виховному процесі вищої школи (2013)
Погребняк В. - Інтернаціоналізація вищої освіти Великобританії (2013)
Тарарак Н. - Ціннісні орієнтири як складник формування комунікативної компетентності студентів мистецьких навчальних закладів України (2013)
Кононенко Л. - Маніпуляції у професійно-педагогічному спілкуванні соціального-педагога: стратегії впливу і протидії (2013)
Гафіяк А. - Інноваційні методи навчання студентів в умовах розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій (2013)
Ільченко О. - Сучасна оцінка історико-педагогічного досвіду благодійної діяльності жінок в освіті України (2013)
Єршова Л. - Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Фазан В. - Просвітництво духовних чернечих закладів освіти на Українських землях XVIII ст. (2013)
Лутфуллін М. - Проблема якості математичної освіти в історії середньої і вищої школи в Україні (2013)
Кречетов О. - Ідеї формування здорового способу життя в історії зарубіжної філософської та науково-педагогічної думки (ХІІ-ХІХ ст.) (2013)
Заболотна І. - Формування дисциплінованості учнів народних шкіл України ( друга половина ХІХ - початок ХХ століття ) (2013)
Кікто С. - Український контекст у творчій і громадській діяльності Опанаса Сластьона (2013)
Твердохліб А. - Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи (2013)
Піддубна О. - Нормативно-законодавче забезпечення діяльності міжнародного дитячого центру "Артек" (1925-2012рр.) (2013)
Шиян Н. - Причини і наслідки навчальних перевантажень школярів: шляхи подолання (рецензія на монографію В. С. Лутфулліна "Теоретико-педагогічні засади усунення навчальних перевантажень учнів") (2013)
Наші автори (2013)
Цигапенко А. Я. - Антибіотикочутливість збудників ранової інфекції при термічних опіках, Ткаченко В. Л., Коваленко Н. І, Сіріца Г. В., Євсюкова К. В. (2012)
Хворостов Е. Д. - Иммунореактивность и характер иммунных расстройств у пациентов с заболеваниями крови до и после спленэктомии, Попов Н. Н., Душик Л. Н. (2012)
Васильева И. Г. - Культивирование клеток фетальной печени человека в трёхмерном поливиниловом матриксе, Олексенко Н. П., Лесовой Д. Е. (2012)
Кісь А. В. - Визначення прижиттєвих і постмортальних ознак ушкодження м'яких тканин внаслідок тупої травми індикаторним методом (2012)
Кулешова Д. К. - Состояние антиоксидантной системы у подростков с нейроэндокринным ожирением, осложнённым и не осложнённым инсулинорезистентностъю, Давыдов В. В. (2012)
Лахтін Ю. В. - Стан системи антиоксидантного захисту в яснах щурів на тлі дії солей важких металів (2012)
Желнин Е. В. - Особенности ремоделирования альвеолярной кости под влиянием дексаметазона (экспериментальное исследование) (2012)
Бодяка В. Ю - Біохімічні і реологічні зміни крові щурів при моделюванні внутрішньочеревної гіпертензії, Іващук О. І., Кабиш В. П., Ружицький А. А., Дудко Д. С. (2012)
Юрченко Т. М. - Ультраструктура і функціональні особливості нирок щурів при моделюванні токсичної гострої ниркової недостатності, Говоруха Т. П., Марченко Л. М., Кондаков І. І., Рєпін М. В. (2012)
Яковлева Л. В. - Вплив похідних тетрамової (VAZ-10) і карбонової (L486-0021) кислот на ад'ювантний артрит у щурів, Литвиненко Г. Л., Ковальова Є. О. (2012)
Бречка Н. М. - Корекція гіпофункцїї сім'яників хондроїтинсульфатом, Бондаренко В. О., Коренева Є. М., Зайченко Г. В., Малова Н. Г., Ричкова С. С., Андріяненков О. В., Бойко М. О. (2012)
Кузьмина И. Ю. - Применение оксида азота для лечения больных с синдромом поликистозных яичников (2012)
Якубовська О. М. - Вікові та статеві особливості серцево-судинної тіні в рентгенологічному зображенні (2012)
Уманський Д. О. - Судово-медична ідентифікація особи при розслідуванні статевих злочинів за допомогою дослідження геномної ДНК в цитологічних препаратах, приготовлених зі змішаних слідів вагінального епітелію та сперми, Кривда Р. Г. (2012)
Масберг И. В. - Дегидратация как стресс-реакция на тревожность и транспортировку дельфинов, Попова О. И., Вербицкий О. Н. (2012)
Савельева Н. М. - Мікрофлора ротової порожнини у хворих на різні паразитози (2012)
Амбросова Т. М. - Адипонектин як валідний фактор кардіометаболічного ризику у хворих з кардіоваскулярною патологією, Ковальова О. М. (2012)
Кучеренко Д. О. - Современные подходы к лечению фибрилляции предсердий неантиаритмическими препаратами (2012)
Коваль С. М. - Диференційовані підходи до тривалої медикаментозно ї терапії хворих на артеріальну гіпертензію і метаболічний синдром, з урахуванням статевих відмінностей, Милославський Д. К., Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Щенявська О. М. (2012)
Капустник В. А. - Хроническая сердечная недостаточность у женщин и особенности её лечения, Кучеренко О. Д., Брек В. В., Телегина Н. Д. (2012)
Резуненко Ю. К. - Функциональная достаточность сердечно-сосудистой системы у больных гипертонической болезнью молодого возраста, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2012)
Погорелов В. Н. - Влияние торасемида, используемого в комплексной терапии, на нефрогенную гипертензию у больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова И. В. (2012)
Волкова Ю. В. - Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у геронтологических пациентов (2012)
Кучеренко Е. О. - Алгоритм ранней диагностики хламидийных пневмоний у детей (2012)
Клименко В. А. - Прогноз затяжного перебігу пневмонії у новонароджених, Криворотько Д. М. (2012)
Жук О. В. - Стан здоров'я новонароджених в умовах розвитку сімейної медицини (2012)
Тарасова І. В. - Динаміка вмісту міді у біосередовищах недоношених новонароджених із перинатальною патологією, Клименко Т. М., Маркевич В. Е. (2012)
Козько В. Н. - Липидные нарушения у ВИЧ-инфицированных пациентов и их клиническое значение, Юрко Е. В., Черкасов А. П., Краснов М. И., Соломенник А. О, Могиленец Е. И., Кузнецова А. А., Гаврилов А. В. (2012)
Костюковский С. Л. - Особенности течения разных типов мозгового инсульта в зависимости от полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (2012)
Степанченко К. А. - Устойчивость нейродинамических систем у подростков с головной болью напряжения в условиях ментальной нагрузки (2012)
Сайко Д. Ю. - Патопсихологические механизмы формирования депрессивных реакций у пациентов с болезнью Паркинсона (2012)
Щербина Н. А. - Эффективность применения органосохраняющих методов лечения у больных с гиперпролиферативными процессами эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Олешко Е. М. - Факторы риска и микросателлитная нестабильность у больных раком эндометрия (2012)
Дёмина Е. В. - Плейеры и их влияние на слуховой анализатор человека (2012)
Мельник О. Г. - Гігієнічна оцінка фактичного харчування хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи (2012)
Бойко О. Д. - Людина з великої літери (2008)
Самойленко Г. В. - Життя та творча доля академіка Ф. С. Арвата (2008)
Арват Н. Н. - Ф. С. Арват о переводах произведений Н. В. Гоголя в Украине (Иван Франко как переводчик поэмы "Мёртвые души") (2008)
Забарний О. В. - Федір Арват і розвиток методичної думки на Україні (2008)
Михед П. В. - Микола Гоголь і поляки (про деякі проблеми вивчення) (2008)
Бондарь Н. А. - Наименования лиц в "Мертвых душах" Н. Гоголя и их перевод на украинский язык (2008)
Бассак Т. Ф. - Жестовое поведение персонажей (на материале произведений Н. В. Гоголя) (2008)
Сидоренко Т. О. - Творчість Івана Величковського в контексті європейського бароко (2008)
Моціяка О. М. - Європейський характер романтичноїсуб’єктивності Михайла Петренка (2008)
Коткова Л. І. - Епітетні сполуки в ідіолекті В. Винниченка (2008)
Рудюк Т. В. - Фразеологічні одиниці із гендерним компонентом у творах Є. Гуцала (2008)
Хомич Т. Л. - Маркована лексика в ідіолекті Марії Матіос (2008)
Драчук Л. І. - Звичаї та традиції українців у повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" як засіб формування духовного багатства світу школярів (2008)
Бондаренко А. І. - Художнє мовомислення: до проблеми окреслення терміна (2008)
Бойко Н. І. - Проблема експресивної маркованості лексичних одиниць у працях українських мовознавців (2008)
Бережняк В. М. - Новозапозичення в українській мові (2008)
Кайдаш А. М. - Давньоязичницький пантеон у слов’янській культурній традиції (2008)
Пащенко В. М. - Визначальні особливості керованого та усвідомленого оволодіння фонетикою та фонологією у вищому навчальному закладі (2008)
Пасік Н. М. - Гіпо- та гіперсемантизація ономастичних компонентів у структурі фразеологічних одиниць (2008)
Петрик О. М. - Віддієслівні іменники опредметненої дії: структурно-морфологічний аспект (2008)
Топчій Ю. М. - Граматична адаптація субстантивних галліцизмів в українській мові (аспект родової маркованості) (2008)
Топтун В. М. - Мотивація кличок в українській зооніміці (2008)
Рибалка Н. С. - Пропозиційна мотивація англійських номенклатурних назв ссавців у когнітивно-ономасіологічному аспекті (2008)
Вакуленко Г. М. - Семантико-синтаксична характеристика каузальних відношень у структурі простого речення (2008)
Чирва Г. М. - Складнопідрядні речення-афоризми, Судденко М. С. (2008)
Судденко М. С. - Проблема ідентифікації складнопідрядних речень із займенниково-означальними підрядними частинами (2008)
Гетман Л. И. - Украинско-русское двуязычие: миф и реальность (2008)
Бойко В. М. - Особливості відтворення українських фразеологізмів російською мовою, Давиденко Л. Б. (2008)
Данич О. В. - Лингвокультурологический аспект изучения русской фразеологии в вузе (2008)
Жук Т. В. - Українське ділове мовлення та проблеми перекладу (2008)
Киричок І. І. - Готовність майбутніх вчителів-філологів до використання емпатії як умови розвивального впливу у міжособистісних стосунках (2008)
Голуб Н. М. - Роль комунікативно-ситуативних вправ у формуванні мовної особистості, Проценко Л. І. (2008)
Банзерук О. В. - Вивчення стилістики у школі (2008)
Міщенко О. - Форми інтерактивного навчання на уроках української літератури (2008)
Кучерявець В. Г. - До питання про технологію самотворення себе як особистості (на матеріалі книги-самопрезентації І. А. Зязюна "Педагогіка добра: ідеали і реалії") (2008)
Жук О. А. - Розвиток вищої педагогічної освіти в роки радянської влади (2008)
Хомяков В. І. - Місце Черкаського регіону в контексті проблемних аспектів розвитку агропромислового комплексу України, Дідіченко Н. А. (2012)
Яценко В. М. - Формування конкурентних переваг сільськогосподарських та переробних підприємств, Карпенко Я. В. (2012)
Солодовник Л. М. - Управління матеріально-сировинною базою як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату, Шагоян С. М. (2012)
Солодовник Л. М. - Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації, Цихмистро В. В. (2012)
Швець В. Я. - Імітаційне моделювання стійкості функціонування шахти щодо відтворення готових до виїмки запасів вугілля, Трифонова О. В. (2012)
Чернюк Л. Г - Проблеми та передумови стратегічного розвитку регіонального страхового ринку, Коломицева О. В. (2012)
Сазонець О. М. - Аналіз динаміки зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами (2012)
Проскура В. Ф. - Принципи й механізми побудови моделі ресурсного забезпечення регіону в системі його економічної безпеки (2012)
Бейлін П. Г. - Основні тенденції формування програм підтримки малого бізнесу в Черкаській області (2012)
Яценко М. В. - Стан та тенденції розвитку страхового ринку України (2012)
Пурський О. І. - Оптимізація регіональної політики розвитку шляхом впровадження системи поточного соціально-економічного моніторингу, Мороз І. О. (2012)
Донець О. М. - Застосування сучасних методів мотивації персоналу до українського менталітету, Власенко В. М. (2012)
Плотнікова М. Ф. - Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності підприємств (2012)
Кравцова О. М. - Задачі та особливості інвентаризації у процедурі банкрутства (2012)
Прощаликіна А. М. - Сучасний стан та проблеми гарантування науково-технологічної безпеки України (2012)
Олійник А. В. - Оцінка платоспроможності та кредитоспроможності на сучасному етапі, Ніколишин Ю. І. (2012)
Лесік І. М. - Формування та використання товарних ресурсів овочевої продукції (2012)
Коломицева О. В. - Кластеризація як інструмент формування конкурентоспроможного продовольчого комплексу регіону, Шевченко Н. В. (2012)
Назаренко С. А. - Результативність та ефективність функціонування кластеру процесів життєзабезпечення регіону (2012)
Ускова Л. В. - Інноваційний розвиток лісогосподарської діяльності в Україні: пріоритетні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень, Коваль О. О., Несен Т. М. (2012)
Сандига І. В. - Напрями створення бізнес-інкубатора міжрегіонального типу (2012)
Гончаренко М. Ф. - Світовий досвід використання кластерних стратегій у розвитку регіонів (2012)
Влізло Є. М. - Екстернальні ефекти науково-інноваційної діяльності (2012)
Василенко І. А. - Інноваційний потенціал – основа і результат інноваційного розвитку підприємства, Березіна О. Ю., Пасенко В. М. (2012)
Демиденко В. В. - Методика оцінки ефективності інвестиційної діяльності (2012)
Заболотній О. Г. - Забезпечення розвитку та захисту національних страхових ринків економічно розвинених країн (2012)
Якименко О. В. - Організаційне забезпечення науково-інноваційних мереж регіону (2012)
Фімяр С. В. - Економічна сутність банківських послуг (2012)
Заріцька Я. О. - Етапи та методика розробки і реалізації цільових програм регіонального економічного розвитку (2012)
Деркач О. М. - Вплив об’єднань учасників страхового ринку на його фінансову безпеку (2012)
Гронь О. В. - Формування потенціалу реалізації стратегічних змін на підприємстві (2012)
Денисюк О. В. - Методичне забезпечення формування та розвитку знань підприємства (2012)
Олійник Т. В. - Аналітичний інструментарій управління адаптивністю підприємства (2012)
Сазонець І. Л. - Інституційна концепція "економічного імперіалізму" в еволюції суспільно-наукових підходів до управління економікою та дослідженні соціальної відповідальності ТНК (2012)
Соловей Т. В. - Розвиток продуктивних сил та форм господарювання в аграрному секторі Полтавського регіону (2012)
Федоренко О. В. - Оцінка потенціалу машинобудівних підприємств Черкаської області (2012)
Яценко О. В. - Особливості управління потенціалом конкурентоспроможності та сталого розвитку сільських регіонів України (2012)
Калюжна О. В. - Управління ефективністю хлібопекарських підприємств в сучасних умовах господарювання (2012)
Крот Ю. М. - Особливості аналізу ефективності придбання та використання основних засобів на підприємстві, Трубнікова А. А. (2012)
Шевченко А. М. - Приватні підприємці: аспекти спрощеної системи оподаткування (2012)
Лояк Л. М. - Стратегічні напрями розвитку малого підприємництва в регіоні (2012)
Урусова С. С. - Аналіз стратегічних орієнтирів сучасних банків (2012)
Гордієнко М. С. - Сучасний стан та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2012)
Куценко В. І. - Модернізація соціогуманітарної сфери – імператив сталого зростання економіки та добробуту населення, Гаращук О. В. (2012)
Король Г. О. - Інформаційне забезпечення процесу визначення кількості студентів та оплати за навчання у ДВНЗ, Акімова Т. В., Безгодкова А. О., Акімова Ю. В. (2012)
Кравченко О. В. - Основні фактори та методика оцінки ефективності функціонування підприємств хлібопекарської промисловості (2012)
Филипенко А. О. - Щодо перспектив створення морських кластерів в Одеській області, Баришнікова В. В. (2012)
Пасєка С. Р. - Стратегічні напрями розвитку соціально-трудового потенціалу регіону в умовах модернізації економіки (2012)
Башинська І. О. - Категоріальний апарат маркетингових комунікацій, Поповенко Н. С. (2012)
Чижишин О. І. - Вплив організаційно-технологічних особливостей будівельного виробництва на методику та організацію обліку неопераційної діяльності будівельних підприємств (2012)
Яковлєва А. О. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробництва молока (2012)
Ксьонжик І. В. - Системна характеристика державного соціального захисту сільського населення (2012)
Ралко О. С. - Методичний підхід до оцінки інтенсивності організаційного розвитку підприємств хлібопекарської промисловості (2012)
Родіонова О. Ю. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової стійкості безпеки потенціалу підприємств, Онікієнко О. В., Мирошниченко П. І., Манько І. М. (2012)
Мухсін А. Х. - Маркетинговий механізм антикризової стратегії управління підприємствами АПК, Хусейн Н. А. (2012)
Бєлєнцов В. М. - Особливості впливу факторів на фінансову стійкість і безпеку конкурентного потенціалу підприємств, Артеменко В. О., Ярема Я. Р. (2012)
Хомяков В. І. - Світові тенденції управління відходами виробництв сучасних технологічних укладів, Коробченко Н. М. (2011)
Ковальчук К. Ф. - Оценка уровня кадрового потенциала как фактора повышения эффективности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2011)
Хомяков В. І. - Формування регіонального будівельного кластера на основі використання факторів зростання, Ковальчук Я. О. (2011)
Лапко О. О. - Управління ризиками в системі фінансового менеджменту нафтогазових компаній, Чмерук Г. Г. (2011)
Верхоглядова Н. І. - Дослідження підходів до управління трудовим потенціалом підприємства, Русінко М. І. (2011)
Сазонець І. Л. - Розвиток бізнес-глобалізації на основі діяльності ТНК, Бібіков Д. В. (2011)
Мігус І. П. - Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства (2011)
Ігнатюк А. І. - Гарвардська парадигма результативності функціонування ринків та її сучасне застосування (2011)
Мошек Г. Є. - Соціальний контроль як функція менеджменту організації (2011)
Шергіна Л. А. - Основні проблеми розвитку соціальної відповідальності малого бізнесу в Україні, Долгова Л. І. (2011)
Носань Н. С. - Особливості забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції в рослинництві, Білан О. В., Лаптєв С. М. (2011)
Родіонова О. Ю. - Роль трудових відносин у забезпеченні розвитку потенціалу підприємства (2011)
Ярема Я. Р. - Концепція розвитку конкурентного потенціалу підприємств (2011)
Бурнукіна О. А. - Екологічна оцінка для забезпечення якості продукції підприємств (2011)
Македон В. В. - Інституційні наслідки угод М&A у середовищі транснаціональних корпорацій (2011)
Румянцева Г. І. - Прагматизм доходів місцевих бюджетів в Україні (2011)
Трифонова О. В. - Фактори стратегічного розвитку підприємств з видобування неенергетичних корисних копалин, Олійник С. П. (2011)
Черничко Т. В. - Особливості та модель фінансових відносин в Україні (2011)
Кононова І. В. - Методологічні підходи до оцінки стійкості функціонування підприємства (2011)
Бусарєв Д. В. - Розвиток світового ринку енергетичних ресурсів (2011)
Сітнер Т. Г. - Генезис та еволюція теорій міжнародного інвестування (2011)
Васильчук Н. О. - Систематизація чинників, що впливають на процес формування ринку праці та його сегменти (2011)
Гладченко А. Ю. - Стратегічні пріоритети та принципи розвитку в енергетичній сфері країн світової економіки (2011)
Крамарєв Г. В. - Забезпечення сталого розвитку нафтогазових компаній в умовах глобалізації (2011)
Пилипенко Б. Г. - Фактори, що впливають на ринок венчурних інвестицій (2011)
Філатова Л. С. - Моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства: теоретико-методологічні та практичні аспекти застосування, Мартьянов М. П. (2011)
Цюпа І. З. - Механізм трансформації економічних систем транскордонного співробітництва (2011)
Орлик С. В. - Державний податок на нерухоме майно в Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2011)
Биков О. М. - Роль і значення країн БРІК в сучасному економічному розвитку (2011)
Гаркуша Н. М. - Аналіз витрат з метою управління беззбитковістю та прибутком торговельних підприємств (2011)
Чирва А. А. - Проблеми побудови бухгалтерського обліку виробничих затрат на підприємствах хлібопекарної промисловості України (2011)
Мейш А. В. - Звітність про фінансові результати торговельних підприємств: позитив і недоліки стандартизації (2011)
Циганюк Н. Є. - Роль теорій регіонального розвитку у становленні принципів формування та розвитку логістичних рекреаційних систем (2011)
Королович О. О. - Управлінський облік: процес становлення та перспективи розвитку (2011)
Білоус І. В. - Проблеми та перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні (2011)
Dimitrov I. T. - Multinational competitive strategies in international logistics (2011)
Dimitrov I. T. - Global competitive strategies in international logistics (2011)
Андрусяк Н. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі (2011)
Нусінова Я. В. - Удосконалення методичного підходу до експрес-діагностики кризового стану промислових підприємств, Міщук Є. В. (2011)
Андрусяк В. М. - Теоретичні аспекти управлінського обліку витрат промислових підприємств (2011)
Югас Е. Ф. - Системний підхід до формування витрат підприємства і собівартості продукції (2011)
Турило А. А. - Стратегічний аудит банківської діяльності: необхідність дослідження, Кондратюк О. М. (2011)
Кудирко О. М. - Необхідність та проблеми впровадження аудиту державних фінансів (2011)
Анисимова Н. Ю. - Региональные проблемы сезонности в экономике Автономной Республики Крым (2011)
Ігнатенко Т. В. - Постановка системи бюджетування на підприємстві торгівлі в умовах обліку за сегментами діяльності (2011)
Пашкурова Н. П. - Аналіз впливу податкового навантаження з податку на прибуток на діяльність комерційних банків (2011)
Гроздева Е. А. - Проблемы информационного обеспечения в управлении санаторно-курортным комплексом Крыма (2011)
Бондар А. С. - Инновационный потенциал отрасли виноградарства Автономной Республики Крым (2011)
Кагдін О. А. - Особливості проведення внутрішнього аудиту в інформаційному середовищі (2011)
Яценко В. М. - Сучасний стан та перспективи ефективного виробництва ріпаку в Україні (2011)
Балацький Є. О. - Формування науково-методичних засад визначення бюджетного потенціалу міста (2011)
Яценко В. М. - Становлення та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні, Яценко М. В., Ткачук І. Й. (2011)
Дерій Ж. В. - Роль соціального капіталу у системі ринкового середовища, Зосименко Т. І. (2011)
Від редколегії (2014)
Кулик М. М. - Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень (2014)
Дубовський С. В. - Аналіз ефективності технологій перетворення енергії на ТЕС з урахуванням обмежень на викиди шкідливих емітентів, Коберник В. С. (2014)
Черноусенко О. Ю. - Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС (2014)
Derii V. O. - Potential of thermal energy accumulation in distric heating systems networks (2014)
Русанов А. В. - Математические модели для расчётов и проектирования проточных частей энергетических установок (2014)
Туз В. О. - Використання особливостей процесів переносу при нагріві і випарному охолодженні плівки рідини на стадії проектування тепломасообмінних апаратів, Лебедь Н. Л. (2014)
Котляров О. Л. - Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра, Редькін В. Б., Яценко В. П. (2014)
Левчук А. П. - Оптимальное распределение нагрузок тепловых насосов, работающих совместно (2014)
Глінка Н. В. - Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі, Пашковська В. В. (2014)
Доронкіна Н. Є. - Особливості аргументації науково-технічної статті (2014)
Захарова Л. М. - Особливості відтворення українською мовою лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті, Бабенко Л. П. (2014)
Іщенко Н. Г. - Наукова редакційна стаття – мовленнєвий жанр в контексті наукового стилю, Криворотенко М. С. (2014)
Котковець А. Л. - Композиційна структура мовленнєвого жанру "діловий лист” (2014)
Ліпінська В. В. - Особливості англійської та української терміносистем у галузі міжнародного туризму (2014)
Ребенко М. Ю. - Суб’єктивна деформація стилістичного інваріанту оригіналу роману "The Catcher in the Rye” Дж.Д. Селінджера у художніх перекладах (2014)
Ткачик О. В. - Англійські евфемістичні неологізми в публіцистичному стилі та їх переклад українською, Бабаєв Т. К. (2014)
Туленинова Л. В. - Эстетические характеристики болезни (лингвоконцептологический анализ) (2014)
Галацин К. О. - Педагогічні умови формування комунікативної культури студентів вищих технічних навчальних закладів, Фещук А. М. (2014)
Іванова О. О. - До питання формування іншомовної компетентності в письмі у майбутніх інженерів (2014)
Корсун Г. О. - Формування компетентності вибору професії старшокласників сучасних шкіл Німеччини (2014)
Біляніна В. І. - Теоретико-методологічні засади вивчення діалогічних конструкцій у комунікативній лінгвістиці (2013)
Богомолов А. В. - Концепт IRADA(t) ASH-SHA‘B (воля народа) в дискурсе "арабской весны” (2013)
Thanh V. N. - Overseas Chinese in the United States in the second half of the nineteenth century, Linh B. T. (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Падіння режиму "Нового порядку” в Республіці Індонезія (2013)
Кулібаба А. C. - Лінгвокультурологічна інтерпретація жанру пісні в арабо-мусульманській культурі (2013)
Кульчинський О. Б. - Мовні особливості османської хроніки "Історія Наїми”: автор versus норма (2013)
Лавров Д. В. - Відображення подій 12 вересня 1980 року у романі Латіфе Текін "Уроки ночі” (2013)
Познанський Є. В. - Психологічний портрет Береніки ІІ (2013)
Рибалкіна Ю. О. - Етимологічний склад лексики індійської традиційної медицини (2013)
Рустемов О. Д. - Внутренняя стилистика бахчисарайских сиджилей (2013)
Слободян Н. В. - Енергетичний фактор як інструмент "жорсткої” та "м’якої сили” у взаємодії США та Росії в зоні Перської затоки (2013)
Троєглазова М. М. - Теоретичні засади дослідження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови (2013)
Усольцева М. М. - Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) (2013)
Хайрединова Э. А. - Индивидуальные предметы христианского культа раннесредневекового времени из Юго-Западного Крыма (2013)
Хомин П. Я. - Теорія бухгалтерського обліку чи параголізми дефініцій?, Палюх М. С. (2011)
Даньків Й. Я. - Подання та оприлюднення фінансової звітності: забезпечення доступних даних, Яцко М. В. (2011)
Озеран В. О. - Відображення інформації про витрати на інновації у П(С)БО та МСФЗ, Гик В. В. (2011)
Петренко С. М. - Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю (2011)
Бобко В. В. - Бухгалтерський і податковий облік: єдність і протиріччя в контексті основних засобів (2011)
Шмигель О. Є. - Фінансовий облік як визначальна складова облікової політики (2011)
Озеран А. В. - Інфляція та її вплив на формування достовірності показників фінансової звітності, Літвинчук А. С. (2011)
Ізмайлов Я. О. - Облік інвестицій в інновації за національними та міжнародними стандартами (2011)
Пожарицкая И. М. - Внутрифирменные стандарты аудиторских услуг: методология и организация (2011)
Сторожук Т. М. - Основні аспекти облікової політики за об'єктами витрати (2011)
Осмятченко Л. М. - Порівняльний підхід до вартісної оцінки об'єктів інтелектуальної власності (2011)
Квачан О. С. - Етимологія поняття "фінансовий контроль", Єльнікова Ю. В. (2011)
Шерстюк О. Л. - Аудиторська оцінка дотримання суб'єктами господарювання вимог нормативно-правових документів (2011)
Корягін М. В. - Вплив дефініцій та класифікацій на організацію обліку і контролю на підприємствах ресторанного господарства, Черній М. Я. (2011)
Разборська О. О. - Оцінка результатів дослідження та формулювання висновку експертом-бухгалтером, Ярова Ю.Ю. (2011)
Ткачук І. М. - Документ в бухгалтерському і податковому обліку (2011)
Бенько М. М. - Розвиток бухгалтерського обліку як цільової підсистеми інновацій (2011)
Садекова А. М. - Тестування як засіб оцінки бухгалтерського контролю (2011)
Лопатовський В. Г. - Облік в будівництві: стан та перспективи розвитку, Волошина Т. О. (2011)
Цебень Р. Л. - Облікова політика основних засобів у контексті впровадження Податкового Кодексу України, Гуменюк А. Ф. (2011)
Олійничук В. М. - Значення і роль якісних характеристик фінансової звітності в інформаційному забезпеченні діяльності підприємства (2011)
Ганусич В. О. - Вплив облікових оцінок на достовірність даних про основні засоби у фінансовій та статистичній звітності (2011)
Погорелова Е. В. - Использование функционально-стоимостного анализа в управлении эффективностью деятельности персонала, Карась П. Н., Баланенко Е. Г. (2011)
Мельников А. М. - Економіко-математичне моделювання напрямків виробничої диверсифікації діяльності підприємства ремонтно-будівельної сфери, Куклінова Д. М. (2011)
Стельмах А. В. - Дослідження теоретичного базису контролінгу: поняття, завдання та ефективність впровадження, Бутиріна В. М. (2011)
Корягін М. В. - Аспекти організації та методики внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці, Попкова О. О. (2011)
Кондрашова Т. М. - Амортизація нематеріальних активів за вітчизняними та міжнародними стандартами обліку, Кондратко Х. Ю. (2011)
Бабенко Л. В. - Порівняння обліку і звітності з виробництва і реалізації продукції за стандартами України і Франції, Гуржій І. В. (2011)
Замазій О. В. - Стратегічне планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві, Аксьонова Т. М. (2011)
Чорна О. Є. - Моделі оцінки впливу внутрішніх факторів на рентабельність власного капіталу підприємств харчової галузі, Шипіцина Г. А. (2011)
Мельник В. В. - Підходи до обліку основних засобів у зв'язку з прийняттям Податкового Кодексу, Лугова Н. С. (2011)
Остапенко Я. О. - Методика дослідження витрат на виробництво та собівартості продукції харчової галузі (2011)
Дробязко С. І. - Удосконалення управління витратами підприємств на основі бюджетування, Козир Т. М. (2011)
Фурса В. П. - Аналіз актуальних проблем обліку операцій з експорту та імпорту послуг (2011)
Цюцяк І. Л. - Порядок оцінювання доходів і витрат та їх вплив на методику обліку власного капіталу, що отриманий в результаті ефективної діяльності суб'єктів господарювання (2011)
Цюцяк А. Л. - Організаційно-методичні аспекти системи внутрішнього контролю за наявністю та витрачанням товарних запасів закладів ресторанного бізнесу (2011)
Фаріон А. І. - Напрями реалізації перспективи розвитку методики бухгалтерського обліку в бюджетному секторі порівняно з іншими країнами (2011)
Савріко М. В. - Бюджетування як основа фінансового управління підприємством (2011)
Балазюк О. Ю. - Облік процесу виробництва в системі управління підприємством, Мисаченко А. В. (2011)
Цюпак М. А. - Технологія розробки та затвердження облікової політики на підприємствах сфери послуг (2011)
Воськало Н. М. - Розкриття інформації щодо власного капіталу у системі звітності підприємства (2011)
Павелко О. В. - Адаптація класифікацій рахунків бухгалтерського обліку до потреб банків України: теоретико-методичний аспект (2011)
Дудкевич О. В. - Уніфікація облікової політики як пріоритетний фактор формування фінансової звітності (2011)
Ігнатенко Т. В. - Управлінський облік фінансових результатів підприємства за сегментами діяльності (2011)
Безпалова О. О. - Внутрішній аудит як основна складова системи внутрішнього контролю (2011)
Дацко К. П. - Етапи розвитку теорій управління оборотними активами (2011)
Шкода Н. П. - Вибір класифікаційних ознак в управлінні непрямими витратами (2011)
Кучірка М. В. - Поняття, форми і методи відтворення основних засобів (2011)
Титикало В. С. - Порівняльна характеристика звіту про рух грошових коштів суб'єктів державного сектору України з МСБОДС (2011)
Дзюба Ю. В. - Особливості відображення елементів власного капіталу в обліку спільних підприємств, Світлична Ю. А. (2011)
Загорная Т. О. - Формирование отраслевых кластеров как направление регионального развития (2011)
Маргасова В. Г. - Особливості прояву економічної кризи на різних стадіях життєвого циклу підприємства, Мостова М. А. (2011)
Іщенко М. - Обґрунтування вибору показників фінансово-економічних результатів діяльності підприємств при оцінці результативності, Нусінов В. (2013)
Герасимчук З. - Принципи та підходи до формування регіональної політики розвитку рекреаційного потенціалу регіону, Дащук Ю. (2013)
Коломицева О. - Моделювання розвитку регіональної економічної системи в умовах невизначеності (2013)
Завізєна Н. - Конкурентоспроможність міста на прикладі Київської агломерації (2013)
Корягін M. - Фінансова звітність як інформаційне джерело для визначення вартості підприємства (2013)
Шпильова В. - Вплив господарської діяльності на еколого-економічний стан регіону, Безкоровайний О. (2013)
Язлюк Б. - Асиметричний рівень і динаміка соціально-демографічної нерівності регіонів в Україні й інших великих країнах СНД (2013)
Яценко О. - Категорії стійкості та конкурентоспроможності в системі міжгалузевого управління регіональними агросистемами (2013)
Шевченко А. - Облік виплат працівникам за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку (2013)
Бурцева Т. - Модель оптимізації управління підприємством методами теорії ігор (2013)
Фімяр С. - Напрямки удосконалення організації банківського нагляду в Україні (2013)
Сурай А. - Оподаткування житлової нерухомості: проблеми регіонального адміністрування (2013)
Швець П. - Інфраструктурні чинники міграційних процесів в Україні (2013)
Артюх-Пасюта О. - Теоретичні засади типологізації криз у процесах функціонування і розвитку підприємства (2013)
Юрчишена Л. - Аналіз видатків державного бюджету України, Заселян А. (2013)
Лега Н. - Проблеми інвестування в Україні (2013)
Дима О. - Дослідження існуючих підходів до класифікації послуг (2013)
Колісник Г. - Система управління витратами та її елементи (2013)
Жиляєва Н. - Перспективи підвищення конкурентоспроможності зернового виробництва України (2013)
Джур О. - Конкурентний потенціал підприємств космічної галузі: теоретико-методологічний аспект (2013)
Коробченко Н. - Удосконалення економічних механізмів охорони навколишнього середовища, Титаренко Б. (2013)
Андріїв Н. - Сутність державного регулювання в політиці сприяння підприємництву країни (2013)
Суханова А. - Соціальний ризик втрати здоров’я як елемент системи страхового захисту здоров’я (2013)
Щербатих Д. - Складові антикризового механізму фінансового менеджменту промислових підприємств (2013)
Огородня Є. - Оцінка ефективності монетарної політики в системі забезпечення сталого розвитку економіки країни (2013)
Макарова О. - Основні проблеми управління земельними ресурсами аграрних підприємств (2013)
Худякова Г. - Механізм управління дебіторською заборгованістю аграрних підприємств (2013)
Деркачов П. - Аналіз маркетингової діяльності на м’ясопереробних підприємствах Луганської області (2013)
Головченко С. - Методичні підходи до оцінювання еколого-економічного стану регіону (2013)
Норченко А. - Регіональна конкурентоспроможність в стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Гавриленко В. - Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків як об’єкт інституційно-організованої форми управління житлом регіону (2013)
Чепурда Г. - Сучасний стан ринку освітніх послуг в Україні та проблеми розвитку туристичної освіти (2013)
Кошеленко С. - Сучасні тенденції розвитку підприємств, Бойко К. (2013)
Лесовой В. Н. - Изменения гормонального статуса и морфометрических показателей под действием культуры стромальных клеток при экспериментальном гипогонадизме, Антонян И. М., Ларьяновская Ю. Б. (2012)
Поляченко Ю. В. - Трансплантация аутологичных мультипотентных мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани для защиты аутологичного жирового графта от тканевой резорбции, Запольская Е. М., Салютин Р. В., Шаблий В. А. (2012)
Кожина О Ю. - Применение криоконсервированного лейкоконцентрата кордовой крови человека с целью профилактики гриппа (экспериментальное исследование), Останков М. В., Гриша И. Г., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение 1. Перспективность создания новых лекарственных форм и целесообразность их использования (результаты доклинических исследований), Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М. (2012)
Васильєва І. Г. - Оцінка ефективності дії хіміопрепаратів за зміною вмісту нестин-позитивних клітин при короткостроковому культивуванні операційних зразків медулобластом і анапластичних епендимом головного мозку дітей, Вербова Л. М., Орлов Ю. О., Галанта О. С., Чопик Н. Г., Шаверський А. В., Цюбко О. І., Олексенко Н. П., Дмитренко А. Б., Макарова Т. А. (2012)
Гаргин В. В. - Сопоставление эндоскопических и гистологических даных при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2012)
Гладчук И. З. - Особенности локализации коллагена I и III типов в строме жёлтого тела при апоплексии яичника, Сорокина И. В., Назаренко О. Я. (2012)
Захарова А. Н. - Экспериментально-морфологическая оценка печени при эндотоксиновой интоксикации (2012)
Соколова И. И. - Видовой состав анаэробной микрофлоры пародонтальных карманов у больных генерализованными формами пародонтита на фоне патологии органов пищеварительной системы, Рябоконь Е. Н., Олейничук В. В. (2012)
Романова Ю. Г. - Действие метилметакрилата на слизистую оболочку полости рта (морфологическое исследование), Новицкая И. К., Вит В. В. (2012)
Савєльєва Н. М. - Дослідження асоціацій мікроорганізмів у ротовій порожнині хворих на паразитози (2012)
Сухова Л. Л. - Изменение спектра альдокеторедуктаз крови крыс в процессе онтогенеза, Давыдов В. В., Грабовецкая Е. Р., Сыровая А. О. (2012)
Демиденко Г. В. - Вікові і гендерні особливості біомаркерів атеросклеротичного ураження судин у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Кучеренко Д. О. - Лечение фибрилляции предсердий у больных сахарным диабетом (2012)
Кириченко М. П. - Особливості реакцій серцево-судинної системи на фізичне навантаження у хворих на цукровий діабет 2-го типу під впливом засобів фізичної реабілітації, Калмиков С. А., Калмикова Ю. С. (2012)
Журавльова Л. В. - Застосування хондропротекторної терапії при лікуванні діабетичних остеоартропатій, Федоров В. О., Олійник М. О., Ткачук О. Ю., Щічка А. І. (2012)
Бильченко О. С. - Факторы риска тяжёлого течения пневмонии, Оспанова Т. С., Клапоух В. А., Красовская Е. А., Веремеенко О. В., Бильченко А. А. (2012)
Масюк Л. А. - Результаты мониторинга летальности в условиях пенитенциарной системы (2012)
Корж О. В. - Перебіг туберкульозного менінгоенцефаліту у ВІЛ-інфікованих осіб з різним ступенем імуносупресії, Тлустова Т. В., Садовник Є. Є., Джеджеіа Т. В. (2012)
Бойко В. В. - Прозапальні цитокіни в прогнозуванні розвитку запальних інфільтратів черевної порожнини, Гусак І. В., Шевченко О. М., Кулик І. А. (2012)
Пасичный Д. А. - Кожно-фасциальный лоскут заднелатеральной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной ножке (2012)
Капустник В. А. - Стан стрес-реалізуючих і стрес-лімітуючих систем у хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи, Мельник О. Г., Стеценко С. О. (2012)
Кожина А. М. - Новые возможности в терапии тревожных расстройств с применением препаратов антиоксидантного и мембранопротекторного действия, Гайчук Л. М. (2012)
Коростий В. И. - Эффективность небензодазепиновых анксиолитиков в комплексном лечении тревожных расстройств при психосоматических заболеваниях (2012)
Синайко В. М. - Клинико-психопатологические особенности обострений параноидной шизофрении у женщин в зависимости от величины комплайенса, Коровина Л. Д. (2012)
Мажбиц В. Б. - Дифференцированная психо-социальная реабилитация амбулаторных больных параноидной шизофренией (2012)
Лесовой В. Н. - Анемия как фактор прогрессирования структурно-функциональных изменений миокарда левого желудочка у пациентов с диабетической нефропатией, Андоньева Н. М., Дубовик М. Я., Гуц Е. А., Лесовая А. В., Грушка М. А. (2012)
Сухин В. С. - Эффективность лечения больных раком вульвы (2012)
Литовченко В. А. - Ошибки при лечении многооскольчатых переломов костей конечностей с применением интрамедуллярного блокирующего остеосинтеза, Берёзка Н. И., Гарячий Е. В., Рами А.Ф. Аль Масри, Власенко Д. В. (2012)
Бараев Т. М. - Значение гемо- и пневмоторакса для экспертной оценки степени тяжести телесных повреждений у пострадавших с закрытой травмой груди, Кривда Г. Ф., Плевинскис П. В., Ткаченко А. И., Уманский Д. А. (2012)
Кравчун П. Г. - Рецензия на учебник "Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова Н.О., Казак Л.І. та ін." (2012)
Світлої пам’яті Анатолія Яковича Циганенка (2012)
Огнев В. А. - Платон Лукич Шупик. К 105-летию со дня рождения, Мякина А. В., Мищенко А. Н. (2012)
Кудирко Л. П. - Міждисциплінарні аспекти формування теорії суверенітету у світовій економічній та правовій науці (XVI–XXI ст.), Хапатнюковський М. М. (2014)
Небрат В. В. - Теоретичні основи реформування державних фінансів в Україні (1999–2000-і роки) (2014)
Корніяка О. В. - Питання впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток у вітчизняній економічній літературі другої половини XIX – початку XX ст. (2014)
Гордіца К. А. - Українська економічна думка про природні й матеріальні чинники економічного розвитку у планово-розподільчій системі господарювання (2014)
Чистякова С. В. - Формування та розвиток теорії оптимального функціонування економіки (2014)
Колядич О. І. - Фантом договірних відносин у трудовій сфері планово-директивної системи господарства (2014)
Сливка Т. О. - Проблема структурних трансформацій у контексті наукових поглядів українських дослідників на межі XX–XXI ст. (2014)
Боднарчук Т. Л. - Історичний досвід реалізації моделей протекціонізму у вітчизняній господарській практиці (2014)
Демченко В. В. - Робота недержавних грошово-кредитних установ півдня України з коштами населення (кінець XVIII – початок XX ст.) (2014)
Циба Р. П. - З історії становлення системи державного фінансового управління (2014)
Хромов І. О. - Фінансування і кредитування українського хлібоекспорту в перші роки непу (2014)
Кондрашихін А. Б. - Промисловий комплекс міста: економічні трансформації та потенціал Севастополя (2014)
Супрун Н. А. - Методологічні новації Є. Слуцького в дослідницькому інструментарії економічної науки (2014)
Крюкова І. О. - Позаекономічний аспект економічного дослідження: інституціональний підхід (2014)
Лопух К. В. - Гроші у господарській системі суспільства: сучасні теоретико-методологічні підходи до аналізу (2014)
Свида І. В. - Формування інституційних засад концепції сталого розвитку (2014)
Голубка С. М. - Інституціональні засади дослідження розвитку фінансового господарства України (2014)
Гайдай Т. В. - Віхи розвитку університетської економічної освіти та науки. (До 70-річчя економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) (2014)
Горін Н. О. - Провідні наукові осередки вивчення світової економіки та міжнародних відносин (друга половина 1940-х – кінець 1980-х років) (2014)
Кудласевич О. М. - Ідеали свободи та соціальної справедливості в творчості Тараса Григоровича Шевченка. (До 200-річчя від дня народження) (2014)
Григорук А. А. - Володимир Навроцький – перший дослідник економіки Галичини, Литвин Л. М. (2014)
Уперенко М. О. - Історик-економіст С. Я. Боровий (2014)
Пантелеймоненко А. О. - Володимир Семенович Жученко – відомий український учений-економіст (1923–2014) (2014)
Фещенко В. М. - Видатна дослідниця української економічної думки. (До 90-річчя від дня народження доктора еконо-мічних наук, професора Л. Я. Корнійчук) (2014)
Довідка про збірник (2014)
Редакційна колегія збірника (2014)
Автори статей збірника (2014)
Аннотации (2014)
Summaries (2014)
Запарий В. В. - Бармин А. В. Об опыте преподавания истории науки и техники в российском вуз (2013)
Бєсов Л. М. - Інтелектуальний ресурс фахівця ХХІ століття (2013)
Андрусенко Р. В. - Возрождение совета молодых специалистов КБ "Южное" и путь его становления в новом качестве, Селифонов И. П., Семененко П. В. (2013)
Панфилов В. А. - Структура математической предметности в интеграции теоретических оснований философского и математического знания (2013)
Костюков И. Ю. - Ретроспективный анализ моделей техногенной деятельности как основа философских концепций преодоления экологического кризиса, Панфилов В. А. (2013)
Айтов С. Ш. - Розвиток української та західноєвропейської історичних наук та генеза історично-антропологічної парадигми (2013)
Годзь Н. Б. - Питання філософського методу в аналізі майбутнього та проблема викладання екологічної футурології (2013)
Філяніна Н. М. - Філософсько-методологічні засади інтеграції природничонаукової та гуманітарної складової екоосвіти (2013)
Литвин А. В. - Философия космоса древних цивилизаций (2013)
Костюков И. Ю. - Философская рефлексия преодоления проблем современной экологии с помощью технических средств возобновляемой энергетики, Тарасов С. В. (2013)
Аннєнков І. О. - Визначення поняття "наукова школа" крізь призму аналізу української та радянської історіографії проблеми (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Бормотова И. М. - Космологическая постоянная в истории космологии: от рождения до "отречения" от нее. Историко-научный контекст (1917–1931), Савчук В. С. (2013)
Гамалія В. М. - Історія розвитку біологічних методів боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин і подальші перспективи їх застосування (2013)
Руда С. П. - Учень В. І. Вернадського Л. Л. Іванов – дослідник природних багатств Волині, Савчук В. С. (2013)
Звонкова Г. Л. - Формування регіональних наукових центрів Української РСР. Дніпропетровський науковий центр (2013)
Ісаєва О. І. - Досягнення земської статистики на прикладі дослідження А. С. Бориневича "Сборник статистическо-экономических и оценочных сведений по Богодуховскому уезду Харьковской губернии" (2013)
Якимюк О. Л. - Є. С. Бурксер як учений і організатор науки в роки його діяльності в Одесі (2013)
Байдак Л. А. - Діяльність видатного українського гідробіолога Д. О. Свіренка в період побудови Дніпрогесу (1927–1941 рр.) (2013)
Кушлакова В. В. - Аграрна складова на сторінках часопису Харківського наукового товариства "Вісник природознавства" (2013)
Сокол Г. И. - Основные направления в развитии теории механических колебаний и волн в ракетно-космической технике научно-производственных предприятий Днепропетровского региона, Горбенко Е. В., Пирог В. А. (2013)
Чаплиц О. А. - В. М. Ковтуненко: период работы в НПО им. С. А. Лавочкина, Савчук В. С. (2013)
Олейникова А. Ю. - Космическая система "ИОНОСАТ" для мониторинга ионосферных проявлений сейсмической активности, Галабурда Д. А., Москалёв С. И., Шовкопляс Ю. А. (2013)
Кривоконь О. Г. - Соціально-економічні передумови індустріалізації України початку ХХ сторіччя (2013)
Шульга І. М. - Науковий доробок хіміків Харківського хіміко-технологічного інституту ім. С. М. Кірова в галузі хімічної технології (1930–1941 рр.) (2013)
Меньшиков С. О. - Діяльність лабораторії швидкісних машин і механізмів у 1948–1960 рр. (2013)
Бондарчук О. А. - Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1950-х рр. (2013)
Стрелко О. Г. - В. В. Повороженко (1904–1991) – видатний вчений у галузі експлуатації залізниць (2013)
Панфилов В. А. - Когнитивные технологии античного мышления: иерархия инвариантных структур в системе плотина, Коломейцев А. Е. (2013)
Торжественное собрание 15 ноября 2012 г., посвященное 100-летию со дня рождения М. И. Дуплищева (2013)
Храмов Юрій Олексійович (до 80-річчя від дня народження) (2013)
Шубин Василий Иванович (к 75-летию со дня рождения) (2013)
Пушкін Віктор Юхимович. Унікальний талант (до 75-річчя від дня народження) (2013)
Титул, зміст (2015)
Ясиновський В. - Безкінечник роздоріжжя? (2015)
Новини законопроектної діяльності (2015)
Чернов В. - Земельний аукціон — найвигідніший спосіб збільшення бюджетних надходжень (2015)
Чепурний В. - Хитрощами справи не вирішиш (2015)
Колядинська Т. - Карпатська полонина нині задорога для вівці..., Звірко В. (2015)
Шафранська Л. - Українські фахівці переймали досвід Євросоюзу з управління землями та планування землекористування (2015)
Новаковський Л. - Концептуальні положення впорядкування території для містобудівних потреб, Новаковська І. (2015)
Боровий В. - Впровадження концепції зонінгу в малих та середніх населених пунктах — шлях до інвестицій в Україну, Зарицький О. (2015)
Торчук В. - Формування інфраструктури ринкового обігу земель сільгосппризначення в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (2015)
Попов А. - Поняття, зміст і завдання консолідації земель: європейський досвід (2015)
Осіян О. - Як суди застосовують норми земельного права (2015)
Поради — радам (2015)
Запитували — відповідаємо (2015)
Офіційні документи (2015)
Титул, зміст (2012)
24 серпня — День Незалежності України (2012)
Незалежність судової системи — одне з головних завдань Ради суддів (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав, передбачених ч. 1 ст. 400-12 КПК України, за І півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика розгляду cправ про встановлення фактів, що мають юридичне значення (2012)
Романюк Я. М., Бурлай О. Є. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування (2012)
Лавровська І. Б. Значення податкової соціальної пільги при розмежуванні кримінальної та адміністративної відповідальності у сфері захисту інтелектуальної власності (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Черніков І. Ф. - З історії становлення й розвитку тюркології в Україні до середини 30-х років XX ст. (2003)
Борділовська О. А. - Соціальна стратифікація індуїстсько-буддійської імперії Харші (2003)
Бубенок О. Б. - Политика монголов по отношению к аланам Золотой Орды (2003)
Завгородній Ю. Ю. - Давньоіндійські твори в українських перекладах: 1870–1920-ті роки (2003)
Зелінський А. Л. - Запровадження царського культу у птолемеївському Єгипті: мета, динаміка, результат (2003)
Печенюк І. С. - Виготовлення населенням салтово-маяцької культури зброї ближнього бою (бойовий ніж, кинджал, шабля) (2003)
Пріцак Л. Д. - Перша спроба Війська Запорозького укласти договір з Османською Портою в липні 1648 р. (2003)
Романова О. О. - Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні (2003)
Светлов А. Е. - Военная история и военное дело средневековых кочевников Северного Причерноморья (VI–XII ст. ) (2003)
Тортіка О. О. - Військова справа протоболгарських племен Східної Європи у дохозарські часи (V–VII ст. н. е. ) (2003)
Чувпило О. О. - Міжнародні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (1914–1929 рр. ) (2003)
Алієва З. К. - Він пройшов крізь серце А. Кримського (2003)
Бушаков В. А. - Локалізація і хронологізація географічних об’єктів в історичній топонімії Криму (2003)
Rybalkin V. S. - The Linguistic Legacy of al-Khalil Ibn Ahmad (719–791) (2003)
Рыжих В. И. - О правильности некоторых неправильных глаголов (2003)
Туранли Ф. - Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови (2003)
Хамрай О. О. - Зв’язок розвитку системи відмінювання з характером суб’єктно-об’єктних відносин в арабській мові (2003)
Туранли Ф. - Ahacan Beyohlu (Агаджан Бейоглу). Turkmen Boylarnn Tarih ve Etnografyas (Історія та етнографія туркменських етносів). – Istanbul, 2000. – 965 s. (2003)
Мсерианц Л. З. - Из прошлого итальянского востоковедения (2003)
Contents (2014)
Вадзюк О. Б. - АТР-чутливі K+-канали м’язових клітин: властивості та фізіологічна роль (2014)
Федець О. М. - Структура та функції глутатіонтрансфераз (2014)
Sindarovska Y. R. - Ribonuclease activity of buckwheat plant (Fagopyrum esculentum) cultivars with different sensitivities to buckwheat burn virus, Guzyk O. I., Yuzvenko L. V., Demchenko O. A., Didenko L. F., Grynevych O. I., Spivak M. Ya. (2014)
Коломієць О. В. - Са2+/Н+-обмін у мітохондріях міометрія, Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Варбанец Л. Д. - Комплексы кобальта (II, III) с производными дитиокарбамовой кислоты – эффекторы пептидазы Bacillus thuringiensis и α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens и Cryptococcus albidus, Мацелюх Е. В., Сейфуллина И. И., Хитрич Н. В., Нидялкова Н. А., Гудзенко Е. В. (2014)
Tokarchuk K. O. - Aldehydes participation in oxidative stress in rat thymocytes in vitro, Zaitseva O. V. (2014)
Заічко Н. В. - Вплив полімікроелементного препарату "Есмін" на вміст гідрогенсульфіду та показники про- та антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Ольховський О. С., Мельник А. В., Юрченко П. О., Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2014)
Labyntsev А. J. - Effect of the T-domain on intracellular transport of diphtheria toxin, Kolybo D. V., Yurchenko E. S., Kaberniuk A. A., Korotkevych N. V., Komisarenko S. V. (2014)
Жуков О. Д. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень 11-оксикортикостероїдів, цитокінів IL-1β, IL-6 та TNFα в щурів за неспецифічного запалення при термічному опіку шкіри, Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2014)
Губський Ю. І. - Біофізичні властивості мембран еритроцитів та механізми взаємодії з ненаркотичними анальгетиками в умовах гострого больового синдрому, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Курапова Т. М., Величко О. М., Бабенко Л. П. (2014)
Фальфушинська Г. І. - Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутиреоїдного вузлового зоба, Гнатишина Л. Л., Осадчук О. Й., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2014)
Буко И. В. - Антиоксидантный статус и редокс-потенциал глутатиона эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом, Полонецкий Л. З., Мрочек А. Г., Мойсеёнок А. Г. (2014)
Мельничук Д. О. - Показники обміну жовчних пігментів в умовах дії на організм екопатогенних чинників і за корекції ліпосомами, Грищенко В. А., Весельський С. П. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1997–1998 рр., Данилова В. М. (2014)
Цудзевич Борис Олександрович (2014)
Друге інформаційне повідомлення (2014)
Звернення президента Українського біохімічного товариства (2014)
Титул, зміст (2015)
Кудряченко А. - Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні (2015)
Кудряченко А. - Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (2015)
Розумюк В. - Громадянське суспільство і зовнішня політика (2015)
Солошенко В. - Діяльність європейських неурядових організацій в Україні (2015)
Ткаченко І. - Громадянське суспільство і Європейський Союз:функціонування й співпраця (2015)
Шморгун О. - Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формуваннязагальної антикризової стратегії (2015)
Печенкін І. - Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора (2015)
Суббот А. - Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства (2015)
Редакційна колегія (2015)
Тимченко Л. І. - Метод класифікації зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічної мережі із підвищеною точністю, Петровський М. С., Кокряцька Н. І., Бабюк Н. П. (2014)
Яровий А. А. - Аналіз обчислювальної складності GPU-орієнтованих паралельно-ієрархічних обчислювальних систем та оцінювання продуктивності їх апаратного забезпечення, Кокряцька Н. І., Наконечна С. В., Матейчук М. С., Польгуль Т. Д. (2014)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Аналітична обробка логіко-часових функцій шляхом подання їх у вигляді поліномів (2014)
Тимчик С. В. - Принципи побудови і критерії оцінювання сучасних ІТ, Злепко С. М. (2014)
Ротштейн А. П. - Нечётко – хаотическое прогнозирование временных рядов, Кательников Д. И. (2014)
Кожем’яко В. П. - Теоретичні і практичні засади створення пристрою для перетворення та відображення зорових образів, Поплавський О. А., Поплавська А. А., Сахно А. М. (2014)
Осинский В. И. - Декогерентизация ІІІ-N низкоразмерных наноструктур квантовых процессоров, Масол И. В., Оначенко М. С., Суший А. В. (2014)
Лисенко Г. Л. - Модель поглинання випромінювання для оптоелектронного напівпровідникового транспаранта з двохвильовим керуванням, Мялківська І. В. (2014)
Корнага В. І. - Дослідження візуального сприйняття оком людини яскравості постійного та імпульсного світлового сигналу світлодіодів, Рибалочка А. В., Сорокін В. М. (2014)
Стенцель Й. І. - Дослідження впливу термодинамічних процесів на роботу синусного вузла серцево-судинної системи, Кожем'яко В. П., Петросян Л. І. (2014)
Кожем'яко В. П. - Оцінювання динамічних змін конфігурації зображень мікросудин кон’юктиви ока, Павлов С. В., Колісник П. Ф., Бабюк Н. П. (2014)
Колесницький О. К. - Експериментальні дослідження системи медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові на основі нейронної мережі Кохонена, Журавська Ю. О. (2014)
Московко М. В. - Аналіз існуючих методів та апаратно-програмних засобів для оцінювання якості підготовки спортсменів (за матеріалами літературних джерел), Тимчик С. В., Ентін І. І. (2014)
Заболотна Н. І. - Мультифункціональна система двовимірної лазерної поляриметрії для відтворення та аналізу анізотропної структури біологічних тканин, Радченко К. О. (2014)
Вирозуб Р. М. - Інформаційні підходи щодо постановки діагнозу на основі симтомо- і синдромокомплексів (за матеріалами літературних джерел), Злепко С. М, Павлов В. С., Сурова Н. М. (2014)
Чепурна О. М. - Розробка і апробація нового варіанту методу фотодинамічної терапії пухлин із застосуванням лазерного скануючого пристрою, Штонь І. О., Войцехович В. С., Холін В. В., Ровіра Рональд У., Камінський О. С., Гамалія М. Ф. (2014)
Тужанський С. Є. - Моделювання теплових процесів при дії лазерного випромінювання на біотканину, Позднякова Т. Ю., Сахно О. М. (2014)
Кучерук В. Ю. - Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Блохін Ю. Є. (2014)
Лазарєв О. О. - Аналіз сучасних досягнень в галузі побудови радіочастотних сенсорів, Ліщинська Л. Б., Філинюк М. А., Бондарюк Д. В. (2014)
Кожем’яко В. П. - Автоматизація вимірювальних процесів в оптиці неоднорідних середовищ, Слободяник А. Д. (2014)
Тужанський C. Є. - Інфрачервоний датчик вмісту води в скрапленому газі, Сахно А. М., Шевчук В. А., Поплавська А. А. (2014)
Осадчук О. В. - Математична модель сенсору теплового випромінювання на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник, Барабан С. В., Жагловська О. М., Безносюк Р. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Дослідження вимірювального перетворювача магнітострикційного засобу контролю рівня рідинних середовищ (2014)
Кожем’яко А. В. - Варіанти реалізації оптичних каналів обробки в оптоелектронних процесорах для розпізнавання зображень, Мартинюк Т. Б., Кирияченко А. О., Любич С. П. (2014)
Кожем’яко В. П. - Застосування KVP-перетворення та TDM-ущільнення для стиснення інформації при передаванні через паралельні волоконно-оптичні інтерфейси, Маліновський В. І., Мороз В. В. (2014)
Поплавський О. А. - Особливості організації передачі інформації лазером через атмосферу для розробки методів та програмно-апаратних засобів прогнозування характеристик зображень сигналу, Поплавська А. А., Коротун І. А. (2014)
Кожем’яко В. П. - Метод та структури двохвилевої передачі інформаційних імпульсів у волоконно-оптичних каналах сучасних інформаційних мереж, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2014)
Ротштейн Александр Петрович (2014)
Костюков И. Ю. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья I. История и мотивация развития вертикально-осевых ветроустановок как нового направления ветроэнергетики, Тарасов С. В. (2014)
Абрамовский Е. Р. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IІ. Развитие вертикально-осевого направления ветроэнергетики в Украине, Костюков И. Ю., Тарасов С. В., Яковлев А. И. (2014)
Панфилов В. А. - Взаимосвязь методов спекулятивно-диалектического и математического познания в философии математики Гегеля (2014)
Айтов С. Ш. - Філософія науки К. Поппера : історично-антропологічні елементи методології (2014)
Панфилов В. А. - Духовно-интеллектуальная философия числа в Космосе пифагорейцев, Коломейцев А. Е. (2014)
Литвинко А. С. - Співробітництво президента АН СРСР А. П. Александрова з установами АН УРСР (до 110-річчя від дня народження вченого) (2014)
Гамалія В. М. - Спадщина А. Т. Болотова (173–1833) та її вплив на розвиток науки і культури (2014)
Ісаєва О. І. - Історичні дослідження А. С. Бориневича (2014)
Кисільова Т. О. - Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року (2014)
Гамалія К. М. - Антиномічність технічних та наукових надбань європейського середньовіччя (2014)
Якимюк О. Л. - Бурксер і становлення програми наукових досліджень з аерохімії (2014)
Байдак Л. А. - Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.), Дворецький А. І. (2014)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. (2014)
Машталір В. В. - "Мистецький Арсенал" – національний культурно- мистецький та музейний комплекс (2014)
Кузьменко Н. О. - Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) (2014)
Селифонов И. П. - Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса "Вега". История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества, Переверзев В. Г., Семененко П. В., Андрусенко Р. В. (2014)
Давыденко С. А. - "Антарес" – шаг вперед, Семененко П. В., Гурец А. В. (2014)
Андрусенко Р. В. - Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения, Переверзев В. Г., Шульга В. А., Смирнов. В. Ф. В. Н. (2014)
Горбенко Е. В. - Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины (2014)
Звонкова Г. Л. - Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) (2014)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності (2014)
Кривоконь О. Г. - Виробнича діяльність Харківського тракторного заводу 191 у рік його пуску (в контексті планів тракторизації СРСР) (2014)
Шелкунова Н. Л. - Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва (2014)
Бондарчук О. А. - Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1960 роках (2014)
Светличный Р. В. - Роль физической культуры и спорта на предприятии, Мисюра С. С., Селифонов И. П., Андрусенко Р. В., Семененко П. В. (2014)
Morawiec N. - The populatizaion of Anthropology of Knowledge in the polish historiography of Science, Srogosz T. (2014)
Вихідні дані (2014)
Формула счастья по-киевски. Вечные ценности, или как киевляне понимают категорию "счастье" в период тревожных и кризисных ситуаций (2014)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату на основі гіпертонічного розчину морської води у практиці педіатра, сімейного лікаря: огляд літератури, Виговська О. В. (2014)
Волоха А. П. - Інфекційні захворювання у пацієнтів з первинними імунодефіцитами (2014)
Голюк К. О. - Сучасні аспекти проблеми недоношеності та перинатальної патології (2014)
Савичук Н. О. - Пробіотикотерапія хронічного кандидозу порожнини рота у дітей (2014)
Громнацька Н. М. - Значення вегетативного гомеостазу у формуванні метаболічного синдрому у дітей (2014)
ЧернишоваЛ. І. - Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей, Степановський Ю. С., Донськой Б. В., Чернишов В. П., Раус І. В., Юрченко О. В. (2014)
Ковтюк Н. І. - Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями, Нечитайло Ю. М. (2014)
Marushko R. V. - Effect of intakes of N-3 long chain polyunsaturated fatty acids during pregnancy and early childhood on development, morbidity and immunity of infants in first year of life: cross-sectional study (2014)
Марушко Ю. В. - Кашель у дітей: медикаментозна терапія, Грачова М. Г. (2014)
Чернишова Л. І. - Вплив ранньої соціальної активності на назофарингеальне носійство S. рneumoniae та розподіл серотипів пневмокока у дітей перших п'яти років життя, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Якимович С. А., Рабош О. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Лимар Т. В., Помаз Г. М., Власенко Н. О. (2014)
Тяжка О. В. - До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків, Ванханова Т. О., Яременко Л. М. (2014)
Бережний В. В. - Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Романкевич І. В. (2014)
Секелик Р. І. - Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії, Острась О. В., Артеменко Є. О., Павлова А. О., Куркевич А. К. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2014)
Абатуров О. Є. - Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, Герасименко О. М. (2014)
Абдуллин Р. Ф. - Морфологическая характеристика внутрипанкреатической добавочной селезенки у новорожденных и детей первого года жизни, Кондратенко Е. Г., Кошик Е. А., Иванов Д. В. (2014)
Иванько О. Г. - Клинические аспекты антибиотикоассоциированной диареи у детей (2014)
Пархоменко Л. К. - Неалкогольная жировая болезнь печени — компонент метаболического синдрома в детском и подростковом возрасте, Страшок Л. А., Бузницкая Е. В., Исакова М. Ю., Завеля Є. М., Ещенко А. В. (2014)
Буряк В. Н. - Характер общей иммунологической резистентности у детей с хроническим необструктивным пиелонефритом, Бабич В. Л. (2014)
Рымаренко Н. В. - Бруцеллез — редкое, но все еще существующее заболевание (клинический случай), Дедюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Ивановский С. В., Джемилева Х. Ш. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського