Андрушенко В. В. - Эндокриноциты фундального отдела желудка у старых крыс (2013)
Бисюк А. В. - Морфофункциональные изменения щитовидной железы крыс при систематическом воздействии гипергравитации, Мороз Г. А., Филоненко Т. Г. (2013)
Волошина І. С. - Застосування методу геометричної морфометрії у дослідженні сім’яних пухирців статевозрілих щурів (2013)
Глушак А. А. - Мезіодистальні розміри зубів у хлопчиків та дівчаток з ортогнатичним прикусом в залежності від форми голови та типу обличчя (2013)
Гунас І. В. - Морфометричні комп’ютерно-томографічні параметри поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у практично здорових юнаків і дівчат Поділля, Пінчук С. В., Шаюк А. В. (2013)
Довгаль Г. В. - Морфологічні та молекулярно-біологічні особливості пренатального розвитку печінки щурів (2013)
Казаков В. Е. - Морфологические и клинические соотношения в отдаленном периоде черепно-мозговой травмы (2013)
Калашніков А. В. - Моделювання біомеханічної поведінки пластини з кутовою стабільністю гвинтів при надвиросткових переломах стегнової кістки, Тяжелов О. А., Лазаренко Ю. В. (2013)
Лавріненко Д. О. - Ультраструктура лактотропоцитів та гонадотропоцитів щурів за умов фармакологічної корекції постопераційного гіпотиреозу, Стеченко Л. О., Костів В. Р., Бабаскін Ю. І. (2013)
Маметова О. Б. - Влияние паравертебральной миорелаксации в водной среде на регуляцию работы сердца у спортсменов, Мороз Г. А. (2013)
Маркевич В. Ф. - Морфологічний та морфометричний аналіз реакції тканин на імплантацію різних видів шовного матеріалу, Хуторянський М. О., Вільцанюк О. О. (2013)
Назарова Д. І. - Морфологічні особливості будови серця зайця (2013)
Коротун В. А. - Рост костей скелета при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного цинком, Лузин В. И. (2013)
Парницька О. І. - Морфологічні зміни циліарних клітин у жінок із гіперпластичними процесами ендометрія, Задорожна Т. Д., Подольський Вл. В., Арчакова Т. М., Коваль О. Ю. (2013)
Пастух В. В. - Эффективность геля "Нолтрекс" в профилактике спаек сухожилия (экспериментальное исследование) (2013)
Пастухова В. А. - Морфофункциональные особенности костей скелета крыс под влиянием экзогенного инсулина, Скрябина Е. Н. (2013)
Пошелок Д. М. - Морфологічні зміни в остеоцитах компактної кістки щурів після дії змодельованої гіпотермії, Малишкіна С. В., Бенгус Л. М. (2013)
Смирнов С. Н. - Структурные изменения слизистой оболочки и подслизистой прослойки желудка крыс, возникающие под воздействием эпихлоргидрина, Кувенёва М. Л., Смирнов А. С., Россомахина О. М. (2013)
Тюренков А. А. - Вклад физической нагрузки в формирование параметров сомы у подростков Донбасского региона (2013)
Шевчук Ю. Г. - Особливості поперечних і передньозадніх розмірів тіла та товщини шкірно-жирових складок у хворих на епілепсію юнаків і дівчат (2013)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки дванадцатипалої кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів, Чайковський Ю. Б. (2013)
Шимкус Т. С. - Морфогенез лёгких крыс под воздействием систематических поперечно-направленных гравитационных перегрузок на фоне применения физического метода защиты (2013)
Гунас І. В. - Структурні зміни органів нейроімуноендокринної системи при опіковій хворобі за умов її лікування шляхом внутрішньовенної інфузії гіперосмолярних розчинів, Кондрацький Б. О., Дзевульська І. В., Черкасов Е. В., Ковальчук О. І. (2013)
Лузин В. И. - Органометрия мозжечка белых крыс после интоксикации пищевым красителем тартразином, Савенко Л. Д., Чурилин О. О. (2013)
Лузин В. И. - Гистологические и морфометрические особенности надпочечных желез крыс при имплантации в большеберцовые кости биогенного гидроксилапатита, Морозов В. Н., Коржова И. В., Волков В. В., Болгов В. М. (2013)
Лукьянцева Г. В. - Влияние нанесения дефекта большеберцовой кости на прочность плечевой кости у белых крыс после 60-дневного введения натрия бензоата (2013)
Рыкова Ю. А. - Влияние эпихлоргидрина и толуола на организм (2013)
Гопченко Є. Д. - Удосконалення науково-методичної бази для нормування характеристик річного стоку у Закарпатті, Катинська І. В. (2014)
Дубняк С. С. - Засади історико-генетичного та структурно-функціонального аналізу біотопічної структури великих водосховищ (2014)
Шакірзанова Ж. Р. - Ефективність територіально-загального методу довгострокового прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля річок України (2014)
Удовенко О. І. - Оцінка кліматичних характеристик екстремальних дощових паводків iз використанням методів статистичного даунскелінга, Ківва С. Л., Ковалець І. В. (2014)
Тимченко В. М. - Сменяемость воды в водоемах Киева, Дараган С. В. (2014)
Олійник В. С. - Критерії оцінки гідрологічної ролі лісів Карпат (2014)
Бойко В. М. - Короткострокове прогнозування характеристик льодового режиму водних об’єктів України за фізико-статистичною моделлю ICE_1_5, Петренко Л. В., Щербак А. В. (2014)
Медведєва Ю. С. - Методика розрахунку складових водного балансу озера Китай (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз впливу Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на хімічний склад води та перебіг гідрохімічних процесів у водних об’єктах (2014)
Скоблей М. П. - Важкі метали у воді річки Тиси: вміст, форми знаходження та особливості міграції (за результатами моніторингових досліджень), Линник П. М. (2014)
Доленко С. О. - Гідрогеохімічний аналіз вод природних підземних джерел на території м. Києва, Баламут В. І., Демченко В. Я., Бичковська О. М. (2014)
Кічук Н. С. - Розрахункові характеристики дощових опадів на Півдні України (2014)
Пясецька С. І. - Особливості просторово-часового розповсюдження відкладень ожеледі категорії НЯ та СГЯ по окремих метеорологічних станціях України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (2014)
Пам’яті Соколова Віктора Володимировича (2014)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2014)
Галаченко О. О. - Аналіз обсягу діагностичних та лікувальних заходів, які надаються пацієнтам госпіталізованим з приводу гострого інфаркту міокарда, на основі когорти пролікованих у Вінницькому кардіологічному відділенні протягом 2006-2013 років (2014)
Гандурська-Павленко О. П. - Міжнародний досвід впровадження системи менеджменту якості освіти (2014)
Родич О. Ю. - Методичні основи процесу прогнозування кількості народжених дітей з малою масою тіла, Гутор Т. Г. (2014)
Клименюк В. П. - Аналіз просторових кореляцій ризиків інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань, обумовлених природним середовищем, на території Житомирської області, Очередько О. М. (2014)
Колібаба О. А. - Економічна ефективність лазерної вапоризації кіст придатків яєчок на амбулаторному етапі, Романюк Ю. А., Шостак І. М. (2014)
Сошинський С. О. - Результати пілотного опитування населення щодо причин виникнення стресу та поведінки в стресовій ситуації, Шевченко М. В., Ященко Ю. Б., Грицик О.Й. (2014)
Цанько І. І. - Удосконалена система організації вторинної профілактики гіпертонічної хвороби (2014)
Бабенко І. В. - Диференційований підхід до використання м'яких стимуляцій у поганих та нормальних відповідачів, Однокоз Т. М. (2014)
Бенюк В. О. - Прогнозування перебігу гестозу в сучасних умовах, Майданник І. В. (2014)
Бельська І. В. - Особливості психо-емоційних порушень у жінок із вертеброгенними больовими синдромами попереково-крижової локалізації, Головченко Ю. І., Клименко О. В., ПоздняковМ. М., Маняк Б. Т. (2014)
Бодань С. М. - Пато-эндо-саногенетическая системная реакция на легкую механическую травму у человека, Коровин А. Е., Дергунов А. В., Шанин Ю. Н. (2014)
Зазирный И. М. - Импинджмент голеностопного сустава: этиология, методики лечения, результати, перспективи: обзор литературы, Ковальчук В. Н., Семенив И. П., Лябах А. П. (2014)
Каленська О. В. - Морфологічна діагностика колоректальних неоплазій, Курик О. Г., Каленська Л. В. (2014)
Удатова Т. В. - Обґрунтування впровадження внутрішньо-тканинної променевої терапії раку передміхурової залози в практичну діяльність всеукраїнського центру радіохірургії, Сафронова О. В., Кметюк Я. В., Курило Г. О., Підлубна Т. Г. (2014)
Бенюк В. О. - Патогенетичні підходи в диференційованому лікуванні хворих репродуктивного вікуз гіперпластичними процесами ендометрія, Винярський Я. М., Каленська О. В., Гончаренко В. М., Наустина Л. С. (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Олена Лукаш: Тільки мирні збори захищаються правом на мирні зібрання (2014)
Ключові пріоритети та результати роботи Міністерства за 2013 рік (2014)
Виконавче провадження: як захистити свої права? (2014)
Як забезпечити повернення (стягнення) коштів у виконавчому провадженні? (2014)
Здійснення контролю у виконавчому провадженні (2014)
Відбулася нарада з питань запобігання і протидії корупції (2014)
Вводяться нові правила реєстрації прав на нерухоме майно (2014)
Представлено проект Стандартів якості надання безоплатної правової допомоги у кримінальному процесі (2014)
Презентовано новий журнал "Судова експертиза" (2014)
Зміни в системі сертифікації ключів (2014)
У Міністерстві юстиції відбувся прийом громадян (2014)
Річниця Конвенції про передачу засуджених осіб (2014)
Послуги електронного цифрового підпису надаються безоплатно (2014)
Спрощено процедуру реєстрації друкованих ЗМІ (2014)
Забезпечено оприлюднення відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (2014)
Олену Лукаш введено до складу Національного антикорупційного комітету (2014)
Минулоріч в Україні найчастіше реєстрували товариства з обмеженою відповідальністю (2014)
Надання первинної правової допомоги сільському населенню (2014)
У минулому році було проведено близько 68 тисяч експертиз (2014)
Відбулася відеоконференція з керівниками головних управлінь юстиції (2014)
Призначення, вітаємо (2014)
Перелік наказів за листопад-грудень 2013 року (2014)
Андрусяк І. П. - Співвідношення ґендерної рівності та жіночих прав (2014)
Дзейко Ж. О. - Назва та преамбула закону як елементи його структури (2014)
Михайлюк О. А. - Переосмислення конституційно-правового статусу Верховного Суду України як найвищого судового органу в системі судів загальної юрисдикції, Михайлюк Г. О. (2014)
Стрєльцова О. В. - Способи впливу права Європейського Союзу на конституціоналізацію правової системи України (2014)
Нємцева А. О. - Підстави звільнення від безвинної відповідальності в цивільному праві (2014)
Михальнюк О. В. - Договірне регулювання особистих немайнових відносин у сімейній сфері (2014)
Духневич А. В. - Нормативно-правове регулювання забезпечення Україною екологічної безпеки сільськогосподарської продукції відповідно до вимог СОТ (2014)
Алфьоров С. М. - Громадський контроль в умовах формування громадянського суспільства, Вітвіцький С. С. (2014)
Крупчан О. Д. - Організаційно-правова основа державного управління (2014)
Суббот А. І. - Шляхи покращання правового забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах, Костенко В. М. (2014)
Тімашов В. О. - Формування та встановлення сучасної концепції прав і свобод людини та громадянина (2014)
Олєйнічук О. М. - Суб’єкт складу злочину, передбаченого статтею 175 Кримінального кодексу України (2014)
Безрядін О. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про визнання винуватості (2014)
Паришкура В. В. - Теоретичні та практичні особливості відповідальності судді у зв’язку з порушенням правил етичної поведінки (2014)
Демченко І. С. - М’яке право в регламентації прав людини у сфері охорони здоров’я (2014)
Райко М. С. - Методологічні аспекти міжнародно-правового регулювання фінансових ринків (2014)
Title (2009)
Contents (2009)
Gladyshevskii R. - Editorial (2009)
Williams A. F. - Large coordination complexes: synthesis, characterisation and properties (2009)
Glukh O. S. - Crystal structure of the Tl4GeSe4 ternary compound, Sabov M. Yu., Barchij I. E., Pavlyuk V. V., Marciniak B. (2009)
Malakhovska T. O. - Crystal structure of the Tl4PbSe3 ternary compound, Sabov M. Yu., Peresh E. Yu., Pavlyuk V., Marciniak B. (2009)
Gorelenko Yu. - Crystal structure, electron structure and physical properties of RM5Si3 compounds, R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu; M = Ni, Co, Matviishyn R., Shcherba I., Pavlyuk V., Serkiz R. (2009)
Typilo I. - Crystal structure of the complex K4|W2(CN)10O3|∙4H2O, Sereda O., Stoeckli-Evans H., Semenyshyn D., Gladyshevskii R. (2009)
Kapush D. - An investigation of the Al-rich region of the Al-Cu-Ir phase diagram, Grushko B., Pavlyuchkov D., Velikanova T. Ya. (2009)
Goncharuk N. A. - Pre-edge XANES structure of Mn in (Ga,Mn)As from the first principles, Kučera J., Smrčka L. (2009)
Solokha P. - Crystal chemical peculiarities of rare earth (R) rich magnesium intermetallic compounds in R–T–Mg (T = transition element) systems, De Negri S., Pavlyuk V., Saccone A. (2009)
Olekseyuk I. D. - Glass formation and optical properties of the glasses in the Ag2S–HgS–GeS2 system, Kogut Yu. M., Yurchenko O. M., Parasyuk O. V., Volkov S. V., Pekhnyo V. I. (2009)
Sosovska S. M. - Phase diagram of the CdGa2Se4–Sb2Se3 system and single crystal growth of CdGa2Se4, Yurchenko O. M., Romanyuk Y. E., Olekseyuk I. D., Parasyuk O. V. (2009)
Zavaliy I. Yu. - Hydrogenation of Ti4-xZrxFe2Oy alloys and crystal structure analysis of their deuterides, Denys R. V., Koval’chuck I. V., Riabov A. В., Delaplane R. G. (2009)
Romaka L. - Peculiarities of the interaction of the components in the Gd–Cu–Sn ternary system at 670 K and 770 K, Romaka V. V., Hlil E. K., Fruchart D. (2009)
Lutsyshyn Yu. - Crystal structure of the compound Tb0. 67Pt2Al5, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2009)
Fartushna Yu. V. - Contribution to the investigation of the Ti–Dy–Sn system, Kotko A. V., Bulanova M. V. (2009)
Rydchuk M. V. - Spectrophotometric methods for osmium determination using organic reagents: application to intermetallides, Mykhalyna G. M., Bonishko O. S., Dobryanska O. P., Vrublevska T. Ya. (2009)
Герцик О. - Оптимізація одержання олігопероксидних плівок на поверхні аморфних металевих сплавів Fe-(Ме)-Si-B, Ковбуз М., Єзерська О., Беднарська Л., Хім’як Я. (2009)
Козер В. Р. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2S-In2S3-CdS, Парасюк О. В. (2009)
Аkselrud L. G. - Description of concentration polytypism in Cd1-xCuxIn2Se4 by commensurately modulated structures, Ivashchenko I. А., Zmiy О. F., Olekseyuk I. D., Stepien-Damm J. (2009)
Shcherban O. - Crystal structure of the compound Pr4Ge7, Savysyuk I., Semuso N., Gladyshevskii R., Cenzual K. (2009)
Максименко С. Д. - Механізми розвитку особистості (2014)
Алексєєва Т. В. - Відповідальність як компонента часової перспективи життєвих планів майбутнього фахівця (2014)
Алєксєєва Ю. А. - Психологічний аналіз семантичного простору концепту "віра" (2014)
Брецко І. І. - Порівняльна характеристика особливостей психоемоційного вигорання підлітків зі школи-інтернату та загальноосвітньої школи: результати факторного аналізу (2014)
Булах І. С. - Значущість цілісної психологічної теорії в консультуванні (2014)
Wyczawski Bronisław - Cechy osobowości pracownika w efektywnym funkcjonowaniu (2014)
Гончаренко Н. В. - Результати дослідження психологічних чинників особливості збереження психічного здоров’я майбутніх лікарів (2014)
Гончарова Л. А. - Внутрішні психологічні чинники розвитку творчої активності особистості людей похилого віку (2014)
Данчук Ю. П. - Теоретичні та експериментальні підходи до вивчення психічної регуляції (2014)
Дідик Н. М. - Вивчення проблеми формування здорового способу життя серед молоді (2014)
Дідух М. М. - Стан розвитку компонентів конструктивної копінг-поведінки у працівників органів внутрішніх справ (2014)
Дмитренко О. Ю. - Корекційна програма тренінгової форми: "Гендерна ідентичність як чинник психологічного благополуччя студентської молоді" (2014)
Дробот О. В. - Професійна установка як структурна складова професійної свідомості (2014)
Дроздова Ю. В. - Порівняльний аналіз результатів апробації комплексної психологічної програми регуляції самовизначення особистості (2014)
Єгорова О. Б. - Прояв девіантної поведінки студентів-психологів із вираженою функціональною асиметрією головного мозку, Кизим Г. С., Ільїнська Н. І. (2014)
Єременко Т. Б. - Особливості фрустраційної толерантності в юнацькому віці (2014)
Заржицкая О. А. - Возможности оценки социального влияния на представление о теле у девушек в юношеском возрасте (2014)
Zięba Beata A. - Edukacja w zapobieganiu zjawisku bezdomności dzieci i dorosłych (Education in the prevention of homelessness of children and adults) (2014)
Коваль І. В. - Сучасний стан проблеми навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект (2014)
Коган О. В. - Психолого-педагогічне забезпечення формування здорового способу життя у старшокласників із вадами інтелекту, Рудзевич І. Л. (2014)
Колесникова В. І. - Особенности чувствующих типов личности в парадигме аналитической психологии К.Г.Юнга, Круглова В. В. (2014)
Колісник Л. О. - Проблема діагностики емоційного інтелекту (2014)
Кочубей О. С. - Особливості становлення перекладацької компетентності майбутніх філологів (2014)
Кравчук C. Л. - Психологічні особливості емоційної лабільності та емоційної стійкості особистості юнацького віку (2014)
Кулакова Л. М. - Почуття власної гідності як конструкт самосвідомості особистості (2014)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення готовності старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання (2014)
Куриця А. І. - Психолого-педагогічні умови розвитку лідерських якостей студентів, Куриця Д. І. (2014)
Кушніренко К. О. - Аналіз результатів дослідження емоційно-вольової та мотиваційної сфер спеціалістів банківської сфери (2014)
Левшунова К. В. - Емпірична модель дослідження рухової активності дитини дошкільного віку як чинника її психічного благополуччя (2014)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2014)
Malikowski Radosław - Ogólne orientacje wartościujące młodzieży akademickiej i ich hierarchizacja (na przykładzie zbiorowości studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego) (2014)
Матяш І. М. - Розвиток чуйності майбутнього вчителя методами активного соціально-психологічного навчання (2014)
Михайлюк І. В. - Феномен діалогу: теоретичний аналіз традиційних і сучасних тенденцій дослідження (2014)
Немеш О. М. - Вплив спілкування в соціальних мережах на розвиток особистості підлітка (2014)
Onufriieva L. A. - Professional self-appraisal at the professional formation of future socionomic specialists’ personality (2014)
Підбуцька Н. В. - Особливості креативності майбутнього інженера як складової його професіоналізму (2014)
Поздишев С. О. - Психологічний аналіз професіограми офіцера оперативно-тактичної підготовки до управлінської діяльності (2014)
Сімко А. В. - Особливості проведення фізичної реабілітації з дітьми, які мають порушення в інтелектуальній сфері (2014)
Сімко Р. Т. - Особливості формування спроможності суб’єктів до прояву психомоторики в екстремальних умовах (2014)
Тимофієнко Н. В. - Формування професійного спілкування у майбутніх сурдопедагогів (2014)
Толков О. С. - Психологічні аспекти емоційної спрямованості студентів ВНЗ (2014)
Федько О. О. - Діагностика креативного мислення майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Філенко І. О. - Образ світу, ідентичність та особливості адаптації особистості в контексті її професійного становлення (2014)
Філоненко М. М. - Моделювання як традуктивна процедура дослідження психології особистісного становлення майбутнього лікаря (2014)
Фоменко К. І. - Трансгресивне "Я" у структурі самосвідомості особистості (2014)
Фролова О. В. - Інтент-аналіз як засіб дослідження модальнісних особливостей конструкту організаційної ідентичності (2014)
Хомуленко Т. Б. - Педагогічна рефлективність як детермінанта розвитку метапам’яті викладача вищої школи, Доцевич Т. І. (2014)
Цихоня В. С. - Принципи та напрями психологічної корекції дисфункційних уявлень про сексуальні стосунки у жінок з істероїдним розладом особистості (2014)
Чеканська О. А. - Особливості соціально-перцептивного аспекту образу "Я" користувачів соціальних мереж (2014)
Чемеринська Д. І. - Теоретико-методологічні основи самоствердження особистості керівника у вітчизняній та зарубіжній психології (2014)
Шевченко Н. Ф. - Особливості функціонування професійної свідомості психолога в процесі психотерапії (2014)
Шинкарюк В. А. - Психологічні особливості формування моторно-силових навичок старшокласників на заняттях з фізичної культури (2014)
Відомості про авторів (2014)
Про збірник (2014)
Янковська Л. - Рівень освіти в умовах глобалізації (2013)
Сопільник Л. І. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, Сопільник Р. Л. (2013)
Сопільник Р. Л. - Знання, здібності, властивості та види поведінки кандидатів на посаду судді (2013)
Семчук Ю. - Прокуратура крізь призму євроінтеграційних процесів (2013)
Семчук Ж. - Кадрова політика як основа організаційної культури, Шургот Б. (2013)
Бражнік Ю. Ю. - Функції кримінального процесу (2013)
Бобко У. П. - Про ефективність захисту трудових, соціально – економічних прав та інтересів засуджених – працівників підприємств пенітенціарної системи України (2013)
Довбуш Р. В. - Макроекономічний аспект роздрібного товарообігу та його зв’язок із чисельністю населення, Тимошевська Л. Д., Легка Л. В. (2013)
Камінський М. І. - Неоконсервативні реформи кабінету Маргарет Тетчер (кінець 70-х – 80-ті роки ХХ ст.) (2013)
Квак В. В. - Публічно-правові земельні спори: поняття та історичний досвід вирішення (2013)
Коваленко Н. О. - Технологічні особливості побудови бізнес-плану фінансової санації авіаційного підприємства (2013)
Федіна Н. В. - Сучасні погляди на розуміння справедливості та її концепції: загально-теоретичний підхід (2013)
Новіков В. В. - До питання про благодійну діяльність релігійних організацій (2013)
Павленчик Н. Ф. - Ризики на ринку сільськогосподарської продукції зумовлені зміною структури виробництва (2013)
Руданецька О. С. - Принципи та методи реалізації правової політики в державі (2013)
Трут Д. В. - Регресні зобов’язання як наслідок припинення солідарної множинності осіб (2013)
Чапка М. - Трудова відповідальність працівників, зайнятих на керівних посадах в органах територіального самоврядування (окремі питання), Йохимчик А. (2013)
Уваров В. Г. - Недоторканість особи у кримінальному процесі (2013)
Барабаш О. В. - Характеристика системи забезпечення громадської безпеки при надзвичайних ситуаціях (2013)
Чеберяк П. П. - Завдання судових експертиз при розкритті й розслідуванні злочинів, вчинених в економічній сфері України (2013)
Остапенко В. - Сутність та роль публічно-приватного партнерства в соціально-економічному розвитку (2013)
Граб М. І. - Діалогічний характер взаємодії доказової математики і доказового раціонального права у діяльності юриста (2013)
Iwaszczuk N. - Опыт использования альтернативных источников энергии в разных странах и регионах, Kulczycka J., Завербный А. С. (2013)
Литовченко П. В. - Ресурси та ресурсний потенціал комунального господарства (2013)
Ніколенко Л. М. - Співвідношення мети та завдань касаційного провадження у господарському судочинстві (2013)
Czerw J. - Wybory Organów Gminy Na Podstawie Przepisówpolskiego Kodeksu Wyborczego – Wybrane Zagadnienia (2013)
Безуглий Л. А. - Кримінологічна характеристика осіб та угруповань, які займаються незаконним відтворенням та розповсюдженням комп'ютерних програм і баз даних (2013)
Чобаль Л. Ю. - Особливості розвитку транспортного комплексу України: тенденції та перспективи (2013)
Проник О. Ю. - Методи і форми взаємодії міліції з державними органами та громадськими організаціями з проблем протидії ксенофобії в Україні (2013)
Пинда Р. В. - Cтан будівельного ринку України: регіональні особливості (2013)
Юзевич В. М. - Аналіз заробітної плати робітників видобувних підприємств в умовах нестабільної економіки з урахуванням інфляції, Стащук Н. М. (2013)
Завальна І. І. - Принцип "єдиного вікна" та його застосування в процедурі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно в Україні (2013)
Березовська І. Р. - Суб’єкти у сфері забезпечення інформаційної безпеки в Україні (2013)
Бучківська В. Л. - Свободи особи та її недоторканості під час кримінального провадження: новий кримінально-процесуальний закон з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини (2013)
Галаз Л. В. - Методологічні аспекти інтеграції організацій на синергетичних засадах, Процак К. В. (2013)
Гумін О. М. - Процесуальне значення висновку експерта як джерела доказів у кримінальному провадженні (2013)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус в системі заходів державного впливу (2013)
Єсімов С. С. - Телекомунікаційне право як одна з частин інформаційного права (2013)
Забзалюк О. В. - Ідеї федералізму середини ХІХ – початку ХХ ст. в Галичині (2013)
Качур Р. П. - Ретроспективний огляд становлення суду присяжних в Україні (2013)
Керевич О. В. - Провадження негласних слідчих (розшукових) дій за новим законодавством, Климчук М. П. (2013)
Кісіль З. Р. - До питання територіальної побудови системи судів загальної юрисдикції (2013)
Ковалів М. В. - Місце Конституційного суду України у системі судових органів (2013)
Коваль Ю. Є. - Спосіб вчинення крадіжок у пасажирів залізничного транспорту (2013)
Лесько І. Б. - Історіографія та джерельна база дослідження права власності на Західній Україні в роки Другої світової війни (2013)
Лопушанський О. В. - Учасники адміністративного судочинства в Україні, Іващук Н. Л. (2013)
Микитюк М. А. - Теорія доказів оперативно-розшукового забезпечення розслідування терористичного акту (2013)
Максимова Л. О. - Структура кримінального процесу (2013)
Мезенцева Н. Б. - Правові засади протидії загрозам інформаційній безпеці та розвитку інформаційного законодавства (2013)
Микитенко Н. О. - Досвід соціальної роботи з групами і громадами у Канаді (2013)
Мусієвський В. Є. - Місце і роль Верховного суду України у забезпеченні єдності судової практики (2013)
Ярема О. Г. - Підрозділи державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України як суб’єкт охорони громадського порядку на залізничному транспорті (2013)
Остапенко Л. О. - Суб’єкти адміністративної відповідальності за порушення вимог законодавства України про працю та про охорону праці (2013)
Півeнь A. В. - Стан і тенденції вуличної насильницької злочинності в Україні (2013)
Крамар Р. І. - Адміністративна відповідальність за правопорушення, вчинених у сфері паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Русановська О. А. - Контролінг як інноваційне рішення в розвитку теорії менеджменту (2013)
Коміссарчук Ю. А. - Прийняття процесуальних рішень як засіб позитивної реалізації засади презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, Ряшко О. В. (2013)
Скупейко В. В. - Економічні чинники формування інвестицій в аграрному секторі економіки (2013)
Слінько Д. С. - Теоретичні питання методики викладання правових дисциплін (2013)
Сорокач О. В. - Щодо становлення та розвитку теорії і практики встановлення особи невпізнаних трупів (2013)
Стойка М. С. - Формування справедливості в діяльності органів внутрішніх справ (морально-етичні цінності) (2013)
Кошман Л. А. - Eкoлoгiчнa функцiя дeржaви як фoрмa рeaлiзaцiї eкoлoгiчнoї пoлiтики в сучaсних умoвaх: філософсько-правовий вимір (2013)
Лозинська С. І. - Вплив глобалізаційних процесів на стан духовності в Україні у трансформаційний період (2013)
Пиць В. М. - Міжнародний екологічний правопорядок (2013)
Гарасимів Т. З. - Індивідуальне та колективне в феномені девіантної поведінки (2013)
Важинський Ф. А. - Ресурсний потенціал сільських територій, Галелюк М. М. (2013)
Величко Р. Б. - Поняття та ознаки правового статусу юридичної особи за законодавством України (2013)
Індус К. П. - Формування і використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування (2013)
Ковач М. Й. - Діагностика і моніторинг в антикризовому управлінні банківською системою, Погоріляк О. О. (2013)
Колодійчук А. В. - Теоретичні аспекти дослідження трансферу інновацій (2013)
Лалакулич М. Ю. - Сутність і концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства (2013)
Потинський М. Л. - Основи формування системи управління потенціалом підприємства (2013)
Візняк Ю. Я. - Особливості ефективної торгово-економічної транскордонної взаємодії, Черторижський В. М. (2013)
Ситар І. М. - Природа порівняльного правознавства (2013)
Теличко М. В. - Досвід державної реєстрації прав власності на нерухоме майно у Російській Федерації (2013)
Тертична Е. В. - Актуальні питання визначення місця судової влади у концепції розподілу влади на основі аналізу зарубіжного досвіду (2013)
Толокольніков С. В. - Проблеми нормативного регулювання правонаступництва юридичних осіб у кримінальному процесі України (2013)
Філоненко Т. М. - Щодо ознак та характеристики прокурорської вимоги як адміністративно-правового заходу примусу (2013)
Хитра О. Л. - Визначення причин та умов, які сприяють вчиненню наркозлочинів із залученням неповнолітніх, Хитра І. Я. (2013)
Чистоклетов Л. Г. - Теоретичне обґрунтування передумов розвитку недержавної правоохоронної діяльності в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки функціонування господарюючих суб’єктів (2013)
Сандул В. А. - Гносеологічно-правова характеристика інтелектуальної власності (2013)
Галаз Р. І. - Еволюція поняття "кадрова безпека підприємства” (2013)
Czerw J. - Informacja Publiczna w Polsce –Wybrane Zagadnienia Jako Doświadczenie dla Ukrainy, Gmurkowska N., Kaspruk I. (2013)
Харук К. Б. - Управління ризиками інноваційної діяльності оптових сільськогосподарських ринків (2013)
Паньонко І. М. - Особливості спеціальної дисциплінарної відповідальності за трудовим правом України (2013)
Охотницька Н. В. - Система повітових судів на українських землях за Литовським статутом 1566 р. (2013)
Папікян А. Л. - Органи виховної роботи Збройних сил України: формування, становлення та розвиток (1991-1998 рр.), Томюк І. М. (2013)
Піцикевич В. В. - Електронний документообіг між органами ліцензування та суб’єктами господарювання у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2013)
Гарасим Л. С. - Основні етапи становлення наукової думки у сфері вдосконалення системи управління персоналом підприємств (2013)
Азаров Ю. Ю. - Законодавче забезпечення підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів на забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій (2013)
Курочка М. І. - Поняття та організаційні засади здійснення приводу (2013)
Зюбаненко С. В. - Поняття та значення контролю у сфері надання охоронних послуг (2013)
Дейнега О. В. - Чинники формування пропозиції продукції на ринку птахівництва в Україні, Марценюк В. В. (2013)
Плашовецький О. А. - Поняття віку особи та його диференціація в кримінальному праві (2013)
Манжос С. Б. - Дослідження основних елементів розвитку кризи у банку (2013)
Фалович В. А. - Логістична концепція реструктуризації промислового підприємства (2013)
Роженко Д. В. - Поняття та сутність письмового провадження (2013)
Андрєєва О. Б. - Спеціалізований державний контроль за діяльністю суб’єктів у галузі зв’язку (2013)
Настрадін В. П. - Актуальні питання розвитку безперервної професійної освіти співробітників правоохоронних органів спеціального призначення (2013)
Роїк М. В. - Комбінаційна здатність ліній - компонентів ЧС-гібридів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Власюк І. В. (2000)
Перетятько В. Г. - Причина нестабільності сортів і гібридів цукрових буряків за ознакою "однонасінність" (2000)
Власюк І. В. - Генетико-статистичні параметри мінливості маси коренеплоду і цукристості селекційних матеріалів цукрових буряків, Корнєєва М. О., Ермантраут Е. Р. (2000)
Перетятько B. Г. - Успадкування кількості плодів у супліддях Beta vulgaris L. (2000)
Баб'яж І. А. - Вплив багаторазового самозапилення на пилкоутворюючу здатність цукрових буряків (2000)
Білогородська-Череднічок C. П. - Акумуляція елементів апоміксису у цукрових буряків, Ярмолюк Г. І., Перфільєва Л. П. (2000)
Куянов В. В. - Порівняльна оцінка технологічної якості цукрових буряків сортів іноземної та вітчизняної селекції, Князєв В. О., Томіленко О. Г., Шелудько B. І., Калініченко Н. І., Швецов Л. А., Желнарчук Н. М., Барштейн Л. А., Мацевецька H. М. (2000)
Орлов C. Д. - Підтримка і поліпшення лінійних матеріалів запилювачів O типу, ЧС, 2 х MM - компонентів гібридів цукрових буряків на ЦЧС основі (2000)
Джигирис Л. А. - Рекурентний добір - перспективний метод створення нових вихідних матеріалів в селекції цукрових буряків, Сіленко Я. В. (2000)
Кулик Л. А. - Досягнення селекції зернових та зернобобових культур на дослідно-селекційних станціях Інституту цукрових буряків (2000)
Балан В. М. - Результати досліджень з вдосконалення елементів технології вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2000)
Садовий І. П. - Вплив весняного і літнього строків сівби маточних буряків на вихід садивних коренеплодів, Байдачний М. П. (2000)
Балан В. М. - Вплив агротехнічних факторів на урожайність і якість гібридного насіння цукрових буряків, Осадчук В. Д. (2000)
Небиков М. В. - Вплив метеорологічних умов і сортоіндивідуальних особливостей насінників на якісні показники насіння, Манько О. А. (2000)
Тарабрін О. Є. - Агрокліматичні умови зимівлі безвисадкових насінників цукрових буряків в Криму, Корнійчук А. В. (2000)
Доронін В. А. - Дражування бурякового насіння (2000)
Доронін В. А. - Продуктивність цукрових буряків залежно від складу дражувальної оболонки, Бусол М. В., Огієць М. С., Будовський М. Д., Бідуля К. Г., Дігтяр Н. Г. (2000)
Соколов В. І. - Оптимальні сходи і їх збереженість при вирощуванні насіння цукрових буряків безвисадковим способом (2000)
Редько В. І. - Розмноження та збереження селекційних матеріалів цукрових буряків in Vitro, Недяк Т. М., Дубін О. В., Ніколаєнко Г. П. (2000)
Кляченко В. І. - Фотосинтетичні показники як основа продукційного процесу рослин цукрових буряків, Кляченко О. Л. (2000)
Редько В. І. - Калусогенез і сомаклональна мінливість у цукрових буряків, Недяк Т. М., Драгунова O. K., Дубін О. В. (2000)
Борисюк В. О. - Деякі біологічні особливості насіння цикорію кореневого, Маковецький K. А. (2000)
Борисюк В. О. - Взаємозв'язок між масою коренеплодів цикорію кореневого і вмістом у них інуліну, Маковецький К. А., Ткач О. В. (2000)
Бондар В. С. - Деякі питання розвитку ринкових структур в цукро-буряковому виробництві, Задворний A. С. (2000)
Бондар B. С. - До питання формування ринку насіння цукрових буряків України, Бурляй Г. П. (2000)
Пиркін В. І. - Ефективність технології виробництва цукрових буряків, Пастух Ю. А., Шутенко О. М., Москаленко В. П., Кисіль О. А., Кравченко О. А. (2000)
Пиркін В. І. - Формування раціональних організаційно-економічних форм господарювання у бурякосіючих господарствах, Шутенко О. М., Жадан А. І. (2000)
Фурса А. В. - Шляхи подолання кризи у бурякоцукровому підкомплексі через удосконалення ринкового механізму в Україні (2000)
Ермантраут Е. Р. - Математичні методи аналізу інтерпретації результатів наукових досліджень, Шевченко І. Л., Ненич П. Б., Федишин О. Й. (2000)
Дегодюк Е. Г. - Методологічні підходи до ведення тривалого польового досліду з добривами в землеробстві України (2007)
Котвицький Б. Б. - Метод встановлення прямої дії мінеральних добрив в стаціонарних польових дослідах (2007)
Манько Ю. П. - Методика оцінки адекватності явищ і технологій у землеробстві (2007)
Юркевич Є. О. - Методика і програма встановлення ефективності різноротаційних сівозмін південного Степу України (2007)
Бойко П. І. - Методика програмування, закладання і ведення багатофакторних стаціонарних польових дослідів у землеробстві, Коваленко Н. П., Дишловий В. А., Шаповал I. C. (2007)
Кравченко В. А. - Методика застосування регуляторів росту рослин в умовах закритого ґрунту, Гаврись І. Л. (2007)
Барсукова В. Е. - Эффективный способ определения R-каротина в плодах томата, Горовая Т. К., Яровой Г. И., Терёхина Л. А. (2007)
Улянич О. І. - Порівняльна оцінка методів визначення площі листка салату посівного, Кецкало В. В. (2007)
Ганженко О. М. - Планування експериментів у сільськогосподарських дослідженнях (2007)
Шемякін M. В. - Особливості визначення вологозабезпечення інтенсивних яблуневих садів зрошуваних крапельним способом (2007)
Фурса А. В. - Методика визначення збитків від забруднення сільськогосподарських угідь (2007)
Левицький О. Б. - Використання методу опитування при визначенні ефективності вирощування винограду в особистих господарствах Закарпатської області (2007)
Бублик М. О. - Аналіз основних напрямків удосконалення методології наукового процесу у садівництві (2007)
Гізбуллін Н. Г. - Удосконалення методики проведення польових досліджень (2007)
Іващенко О. О. - Методологія сучасних досліджень в рослинництві (2007)
Гораш О. С. - Нові підходи до методики визначення оптимальної норми висіву в технології вирощування пивоварного ячменю (2007)
Костенко О. I. - Удосконалення методики оцінки гнилей коренеплодів у період вегетації (2007)
Рябовол Л. О. - Методи отримання калюсної тканини Cichorium intybus L. в культурі in vitro (2007)
Яковець В. А. - Метод комплексного добору селекційних матеріалів цукрових буряків на стійкість до гнилей коренеплодів, Литвинюк В. В., Яковець Г. В. (2007)
Яковець B. А. - Розробка і вдосконалення методу ранньої діагностики стійкості до гнилей (2007)
Савіна О. І. - Щодо методики оцінки селекційного матеріалу на стійкість проти стовбуру тютюну (licopersicum virus), Худан Л. I. (2007)
Макрушина Е. М. - Биологическое обоснование нового принципа отбора семян (2007)
Рудник O. I. - Оцінка сортів на охороноздатність за новою методикою (2007)
Макрушин Н. М. - Екологічні основи насінництва овочевих рослин, Макрушина Є. М., Маласай В. М. (2007)
Федорощак Й. М. - Розробка і вдосконалення методики індивідуального поляриметричного добору цукрових буряків на ранніх етапах онтогенезу, Литвинюк В. В., Федорощак Л. Г. (2007)
Гапоненко Г. Д. - Особливості методики визначення економічної ефективності виробництва насіння цукрових буряків, Пиркін В. І., Гореленко В. І. (2007)
Корнєєва М. О. - Добір селекційних матеріалів для гетерозисної селекції за комплексом господарсько-цінних ознак, Ермантраут Е. Р. (2007)
Корнєєва М. О. - Застосування адитивно-домінантної моделі для оцінки ліній цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Власюк М. В. (2007)
Каленська C. М. - Травмованість насіння: методи визначення та шляхи запобігання, Новицька Н. В., Стрихар А. Є. (2007)
Слободяник Г. Я. - Сортовипробування перспективних сортів і гібридів холодку лікарського в умовах України (2007)
Доронін В. А. - Ґрунтовий контроль, як метод оцінки якості насіння цукрових буряків, Бусол М. В., Марченко С. І. (2007)
Кравченко В. А. - Методичні підходи до оцінок ознак помідора в закритому ґрунті (2007)
Корма О. М. - Методичний підхід щодо визначення фітосанітарного ризику соснової деревинної нематоди (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer5 1934; Nikle5 1970) в Україні, Сігарьова Д. Д. (2007)
Саблук В. Т. - Методи визначення ефективності дії інсектицидів проти основних шкідників цукрових буряків, Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2007)
Сігарьова Д. Д. - Удосконалення методів відбору ґрунтових проб для виявлення вогнищ глободерозу картоплі, Галаган Т. О., Рудник О. І., Жиліна Т. М., Горященко М. В., Свинар О. П. (2007)
Саблук В. Т. - Методи визначення чисельності бурякової нематоди Heterodera sehachtii Schmidt, Григор'єв В. М., Калатур К. А. (2007)
Тимчук В. М. - Застосування графічного моделювання в рамках моніторингу потенціалу регіонального зернового ринку на прикладі Харківської області, Сало О. С. (2007)
Коломацька В. П. - Системний аналіз і комп'ютеризація в селекції рослин (2007)
Коваленко Н. П. - Oптимізація структури посівних площ і спеціалізованих сівозмін методом економіко-математичного моделювання (2007)
Лісовий М. В. - Інформаційна база даних довгострокового стаціонарного досліду з добривами, Кулькова О. В., Бурикіна С. І., Гайваненко О. М. (2007)
Присяжнюк О. І. - Особливості використання статистичного аналізу в с ільськогосподарських досл і дженнях (2007)
Шевченко I. Л. - Інформаційна система супроводження селекційного процесу INTESEL 1.0 (2007)
Улянич О. І. - Використання новітніх методів досліджень в овочівництві, Ковтунюк З. І., Кецкало В. В., Улянич К. Ф., Рогова О. В. (2007)
Красніченко О. Л. - Малогабаритна техніка для польових досліджень, Токаренко В. І. (2007)
Токаренко В. І. - Механізація сівби при виконанні селекційно-насінницьких робіт, Бондаренко Ю. С., Магаляс М. П. (2007)
Бондаренко Ю. С. - Механізація процесу обмолоту рослин при проведенні селекційних робіт, Брагінець B. C., Магаляс Н. П. (2007)
Магаляс М. П. - Післязбиральна обробка насінницького матеріалу в селекції і насінництві, Макаліш A. M., Токаренко В. І. (2007)
Горобей В. П. - Стендові дослідження автоматизації управління висівом насіння котушковими апаратами, Тарімов О. С., Красніченко О. Л., Мироненко Г. М. (2007)
Беспалов I. М. - Лабораторні кліматичні комплекси для дослідів з біологічними об'єктами (2007)
Бабука Т. Я. - Моделювання енергетичних станів напружених гетероструктур на основі β-InSe/In4Se3, Глухов К. Є. (2014)
Бокотей О. В. - Дослідження симетрії коливного спектру кристалів Hg3Te2Cl2, Бокотей О. О., Небола І. І. (2014)
Мар’ян М. І. - Вплив розупорядкування на структуру некристалічних матеріалів та синергетичні ефекти, Юркович Н. В. (2014)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на діелектричні властивості сегнетиелектрика CuInP2(Se0,5S0,5)6, Куриця І. Ю., Герзанич Е.І. (2014)
Біланич Р. М. - Анізотропія пружних властивостей твердих розчинів (PbуSn1-y)2P2S6, Когутич А. А., Євич Р. М., Перечинський С. І. (2014)
Бендак А. В. - Особливості композиційного розу порядкування в кристалах твердих розчинів Cu7(Ge1-xSix)S5I, Ямковий О. О., Біланчук В. В., Студеняк І. П. (2014)
Цигика В. В. - Отримання і властивості стекол (GeS2)X(AsSBr)1-X, Росола І. Й. (2014)
Студеняк І. П. - Фазові переходи в нанорозмірних суперіонних провідниках Cu6PS5I, Бендак А. В., Лучинець М., Maйор M. M., Ільковіч С., Райфферс M., Тімко M. (2014)
Кузьма В. В. - Фотоіндуковані зміни мікротвердості аморфних тонких плівок системи Ge-As-Se, Біланич В. С., Flachbart K., Lofaj F., Csach K., Різак В. М. (2014)
Шуста О. В. - Фазова p,T-діаграма кристалів CuIn1+δP2S6, Сливка О. Г., Шуста В. С. (2014)
Медулич М. М. - Особливості діелектричної поведінки при фазовому переході в шаруватих сегнетоелектриках CuInP2S(Se)6, Майор М. М., Когутич А. А., Мотря С. Ф. (2014)
Маник Т. О. - Особливості хімічних зв’язків FeSe1-хTeх, Маник О. М., Білинський-Слотило В. Р. (2014)
Гуранич П. П. - Доменна структура в кристалах TlInS2 при високих тисках, Росул Р. Р., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Гомоннай О. В., Роман І. Ю., Гуранич П., Сарай Ж. М. (2014)
Жаба В. І. - Перерізи (γ,n) - реакцій на ізотопах срібла 107Ag і 109Ag, Парлаг О. М., Плекан Р. М. (2014)
Мазур В. М. - Дослідження механізмів збудження метастабільних станів важких ізотопів телуру в реакції (γ,n) в області 10-20 МеВ, Симочко Д. М., Біган З. М., Деречкей П. С. (2014)
Поп О. М. - Нуклідні спектри гамма-активностей рядів торія і урана, та їх використання в спектрометрії зразків гірських порід, Стець М. В., Маслюк В. Т., Мацків Б. В., Хомутник Р. В. (2014)
Гайсак І. І. - Дейтрон: хвильова функція і параметри, Жаба В. І. (2014)
Месарош Л. В. - Параметри плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2014)
Конопльов О. М. - Адаптація методу іонно-фотонної спектроскопії до екологічного моніторингу, Кузьма В. В., Митропольський І. Є., Буксар В. С. (2014)
Козак Я. Ю. - Характеристики тліючого розряду над поверхнею розчину на основі сульфату міді, Шуаібов О. К., Чучман М. П. (2014)
Суран В. В. - Механізм утворення двозарядних іонів при багатофотонній іонізації атомів барію лазерним випромінюванням в області спектра 16800-18700 см-1, Бондар І. І. (2014)
Шафраньош М. І. - Іонізація молекул гуаніну в зіткненнях з електронами, Жиган А. В., Свида Ю. Ю., Суховія М. І., Сільваші В. С., Шафраньош І. І., Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Мінаєва В. А. (2014)
Малініна А. О. - Емісія ексиплексної молекули моноброміду ртуті в газорозрядній плазмі на суміші парів диброміду ртуті та аргону, Малінін О. М. (2014)
Алексій В. В. - Шредінгерівський формалізм методу спотворених хвиль у задачі одноелектронного захоплення з одночасною іонізацією, Лазур В. Ю., Хома М. В. (2014)
Юркович Н. В. - Композиція нейронних мереж з алгоритмами Хебба та прямого поширення в системах символьного кодування, Герасімов О. В., Юркович В. М., Мар’ян М. І. (2014)
Шимон Людвик Людвикович (до 80-річчя від дня народження) (2014)
Аблітарова А. Р. - Тенденції розвитку стереотипів сімейного виховання дітей дошкільного віку в умовах сьогодення (2013)
Адєєва О. В. - Аксіологічний аспект підготовки майбутніх учителів до здорового способу життя (2013)
Баранова В. В. - Стан розвитку зв’язного мовлення у процесі образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (2013)
Бахіча Е. Е. - Педагогічна практика як складова професійного становлення майбутніх вихователів у полікультурному середовищі Криму (2013)
Бекирова А. Р. - Самосознание личности младшего школьника – доминанта гражданской культуры (2013)
Бережко О.Л. - Модель розвитку технологічної компетентності викладачів іноземної мови авіа-ційної галузі (2013)
Борова Т. А. - Інноваційні інформаційні технології у викладанні англійської мови за професійним спрямуванням студентам ВНЗ (2013)
Бринза І. В. - Особливості динаміки змін особистісних сенсів студентів (2013)
Бугаєва П. В. - Визначення педагогічних умов використання середовища MATLAB SIMULINK у професійній підготовці майбутніх інженерів-електриків (2013)
Будіянський М. Ф. - Особливості прояву агресивності в підлітків (2013)
Будник О. Б. - Соціально-педагогічна діяльність учителя: психологічний аналіз (2013)
Василенко І. А. - Агресивність та особливості статусного положення підлітків, Тарарака І. С. (2013)
Вознюк О. М. - Дефінітивний апарат дослідження проблеми формування професійної культури майбутніх фахівців (2013)
Головська І. Г. - Психологічні особливості проявів харизматичності у студентів-психологів, Голова Є. С. (2013)
Гриценко В. Г. - Місце і роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні упродовж життя (2013)
Денисенко Е. А. - Актуальность гендерного подхода в развитии рекреационного потенциала Крыма (2013)
Ендеберя І. В. - Умови професійного становлення майбутніх практичних психологів (2013)
Журба К. О. - Виховання культури гідності в дітей у вітчизняній і зарубіжній науці, Заредінова Е. Р. (2013)
Зотова І. В. - Формування мовленнєвого спілкування дошкільників в умовах різновікових груп (2013)
Казакова Н. В. - Профессионально-педагогическая культура педагога как условие успешной подготовки будущего специалиста, Песоцкая Л. С. (2013)
Кайдановська О. О. - Методи формування образотворчої грамотності майбутнього архітектора (2013)
Каленская В. П. - Технология развития навыков общения студентов – психологов (2013)
Кобзаренко Л. А. - Методологічний та гносеологічний контексти висвітлення педагогічних умов виховання морально-цiннiсних орієнтацій студентів педагогічних коледжів засобами етнопедагогiки (2013)
Кудрявцева О. А. - Активізація пізнавальної діяльності майбутніх педагогів з дошкільної освіти в процесі професійної підготовки (2013)
Кузьома Т. Б. - Проблема формування наукового мислення майбутніх перекладачів та викладачів іноземних мов (2013)
Лісовська Т. А. - Розвиток творчих здібностей старших дошкільників у процесі музично-імпровізаторської діяльності (2013)
Лисенкова І. П. - Використання арт-терапевтичних методик у роботі з дітьми передшкільного віку із затримкою психічного розвитку (2013)
Листопад О. А. - Діагностування творчого потенціалу особистості дитини (2013)
Мардарова І. К. - Можливості організації дослідницької діяльності дітей дошкільного віку засо-бами комп’ютерних технологій (2013)
Мацишина З. А. - Діяльність авторських шкіл як чинник розвитку національної культури (2013)
Машкіна Л. А. - Підготовка студентів до впровадження інноваційних технологій в дошкільних закладах (2013)
Мироненко В. В. - Формирование навыков владения деловым английским языком у студентов спе-циальности "Менеджмент" (2013)
Мулик І. О. - Формування дошкільника як мовної особистості засобами синонімії (2013)
Мустафаева З. И. - Педагогическая практика как средство повышения профессиональной подго-товки студентов специальности дошкольное образование (2013)
Пархоменко В. В. - Гуманізація економічної освіти як важливий чинник формування соціально-культурних основ особистості майбутнього фахівця (2013)
Петренко Л.М. - Підготовка керівника професійно-технічного навчального закладу до аналітичної діяльності: інноваційний підхід (2013)
Погоріла С. Г. - Педагогічні умови формування магістрів з економіки та підприємництва як май-бутніх викладачів вищої школи (2013)
Резван О. О. - Рефлексія рівня готовності до професійної діяльності в іноземних студентів вищих технічних закладів освіти (2013)
Савінова Н. В. - Теорія мовленнєвої діяльності у площині логопедичного впливу (2013)
Саннікова О. П. - Діагностика асертивності: результати апробації методики "ТОКАС", Санніков О. І., Подоляк Н. М. (2013)
Санников А. И. - Психологические особенности кризиса у лиц с различным типом принятия ре-шений (2013)
Саннікова О. П. - Комунікативна креативність інтерналів і екстерналів: порівняльна характеристика, Страцинська І. А. (2013)
Сафонова І. О. - Провідні суперечності розвитку цивілізації в діалектико-синергетичному осмисленні (2013)
Сивопляс Н. В. - Функції "анімуса" в процесі формування жіночої мана-особистості на прикладі роботи з клієнткою (2013)
Сівак Н. А. - Соціальна компетентність у контексті соціалізації студентів вищих педагогічних на-вчальних закладів (2013)
Сімкова І. О. - Особливості формування фахової компетенції в майбутніх перекладачів (2013)
Скоробогатова М. Р. - Становление системы подготовки научно-педагогических кадров в Украине (2013)
Стельмах Н. В. - Формування гуманних потреб школярів (2013)
Стрельбицька С. М. - Теоретичні засади фахової підготовки соціальних помічників: проблеми і перспективи (2013)
Токарєва С. В. - Аналіз готовності майбутніх учителів фізичної культури до роботи корекційно-оздоровчої спрямованості в загальноосвітніх школах (2013)
Тригуб Л. М. - Пути оптимизации педагогической деятельности, направленной на формирование начал эстетического мировоззрения детей дошкольного возраста (2013)
Хаирова С. И. - Психологические программы по формированию социально адаптивного поведения подростков (2013)
Хребтова В. В. - Модель полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей (2013)
Шевцова Н. П. - Влияние педагогической позиции воспитателя дошкольного учебного заведения на характер взаимодействия с детьми и родителями (2013)
Щербина С. М. - Анализ бессознательных элементов материнского отношения к детям в заме-щающих семьях (2013)
Юнг Н. В. - Особливості структури рис особистості педагога-менеджера, Вішталенко О. Д. (2013)
Ящук І. П. - Особливості виховання вчительських кадрів у 1960 – 80-х роках (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Title (2009)
Contents (2009)
Gladyshevskii R. - Editorial (2009)
Koval’chuk E. P. - Products of the interaction of copper and benzenediazonium tetrafluoroborate in acetonitrile medium, Reshetnyak O. V., Smetanets’kyj V. Ya., Błażejowski J. (2009)
Slyvka Yu. - Copper(I) π-complexes with 5-(allylthio)-1-(4-chlorophenyl)-1H-tetrazole. Synthesis and crystal structure of |Cu2(C10H9ClN4S)2(H2O)2| (NO3)2•C2H5OH and |Cu3(C10H9ClN4S)Cl3| π­compounds, Pokhodylo N., Savka R., Goreshnik E., Mazej Z., Mys’kiv M. (2009)
Monchak M. - Synthesis and crystal structure of copper complexes with N,N,N,N',N' - pentaallylethylenediammonium: |(C3H5)3NC2H4N(H+)(C3H5)2| CuIICl4 and |(C3H5)3NC2H4N(H+)(C3H5)2| CuIBr3| 138-145, Goreshnik E. , Davydov V. , Mys’kiv M. (2009)
Olekseyuk I. D. - Glass-formation in the Ag2Se–Zn(Cd,Hg)Se–GeSe2 systems, Kogut Yu. M., Parasyuk O. V., Piskach L. V., Gorgut G. P., Kus’ko O. P., Pekhnyo V. I., Volkov S. V. (2009)
Koterlyn G. - Electronic transport properties of RxY1-xNi5Ge3 (R = Ce, Yb) with R elements in Kondo state, Morokhivskii B., Koterlyn M., Gladyshevskii R. (2009)
Kozak R. - Solid solutions with AlB2-type structure in R–Ag–Al–Ge systems (R = Ce, Pr, Nd, Sm), Tokaychuk Ya., Manyako M., Gladyshevskii R. (2009)
Остап’юк Т.А. - Фазові рівноваги у квазіпотрійній системі Cu2Se–SnSe2–Sb2Se3, Єрмійчук І.М., Змій О.Ф., Олексеюк І.Д. (2009)
Фреїк Д. - Кристалохімія дефектів у легованих міддю і киснем кристаллах цинк халькогенідів, Сташко Н., Фреїк Н., Межиловська Л., Гургула Г. (2009)
Grytskiv A. - Determination of the composition of steels by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES) using the Thermo Scientific iCAP 6500 Duo spectrometer, Grytskiv Ya., Trofymchuk A. (2009)
Mykhalichko O. - Crystal structure of the ternary gallide ErZnGa, Gladyshevskii R., Hlukhyy V., Fässler T. (2009)
Muts N. - The Tb–Hf–Si system at 873 K, Manyako M., Łasocha W., Gladyshevskii R. (2009)
Pysarevska S. - Polarographic investigation of reduction processes of gallium(III) complexes with some o,o'-dihydroxysubstituted azo dyes, Dubenska L., Shajnoga N., Levytska H. (2009)
Shokry H. - Corrosion protection of mild steel electrode by electrochemical polymerization of acrylamide (2009)
Bardin O. - Crystal structure of the compounds RFe4Si2 (R = Dy, Tm), Belan B., Manyako M., Gladyshevskii R. (2009)
Author index. Volume 2 (2009) (2009)
Hamed A. - Analysis of logistics performance index as a benchmarking tool to help the TRACECA countries identify the challenges and opportunities, Gasukha L. (2014)
Батищева О. М. - Управление процессом приработки контактирующих поверхностей подвижных деталей автомобилей, Родимов Г. А., Папшев В. А. (2014)
Головкин В. В. - Прогрессивные технологии нарезания резьб в деталях автомобилей с применением ультразвука (2014)
Гребенчак Ю. М. - Оцінка впливу експлуатаційної деградації сталі 20Х13 лопаток парових турбін на тріщиностійкість металу, Савчук П. П. (2014)
Гречихин Л. И. - Молекулярно-кинетическая теория эффективности работы двигателя Стирлинга, Куць Н. Г. (2014)
Дідух В. Ф. - Формування технологічних систем в агропромисловому комплексі, Шолудько П. В. (2014)
Заболотний О. В. - Розробка і дослідження нових конструкцій пористих сопел для абразиво-струменевих машин, Сичук В. А. (2014)
Забродець І. П. - Моделювання динамічних процесів вібромашин з інерційними збудниками та різними моделями асинхронних двигунів, Ярошевич М. П. (2014)
Ільченко А. В. - Моделювання осьового теплового потоку термоанемометричного витратоміра в залежності від вмісту олій рослинного походження в дизельному паливі, Тростенюк Ю. В., Тростенюк Ю. І. (2014)
Кравченко И. Ф. - Повышение ресурса редукторов газотурбинных двигателей путем использования двухфазной масловоздушной смеси, Колесник П. А., Единович А. Б., Стельмах А. У., Шимчук С. П. (2014)
Кравченко О. П. - Щодо визначення довжини черги вантажних автомобілів при обслуговуванні навантажувальних бункерів безперервних виробництв, Панайотов К. К. (2014)
Марчук В. І. - Забезпечення якості поверхонь кочення конічних роликів на операціях переривчастого шліфування, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Марчук В. І. - До оцінки ефективності операцій механічного оброблення за енергетичними критеріями, Приступа С. О. (2014)
Плоский В. О. - Побудова дискретних каркасів поверхонь із використанням рівнянь параметрів стану та положення в’язей сітчастих структур, Скочко В. І. (2014)
Пустюльга С. І. - Стикування дискретно представлених ділянок криволінійних поверхонь із заданим порядком гладкості за допомогою операцій над матрицями, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2014)
Ройко О. Ю. - Використання квадродерев при загущенні сітки з трикутними комірками (2014)
Рудзінський В. В. - Дослідження стану пасажироперевезень в місті Житомирі, аналіз проблеми, Мельничук С. В., Рафальський О. І., Шумляківський В. П. (2014)
Сахно В. П. - До визначення показників стійкості автопоїзда категорії М1 у перехідних режимах руху, Кузнєцов Р. М., Стельмащук В. В., Козачук Л. С. (2014)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження маневреності автопоїзда з керованим напівпричепом, Тімков О. М., Мойся Д. М., Сайчук М. І., Кузнєцов Р. М., Гуменюк П. О. (2014)
Цизь І. Є. - Моделювання руху повітряного потоку в середовищі сапропелю, Хомич С. М. (2014)
Шваб’юк В. І. - Контактна взаємодія композитної балки-смуги з жорстким штампом, Ротко С. В., Шваб’юк В. В. (2014)
Шелешовский П. - Испытания исполнительного органа очистных и проходческих комбайнов на воспламенение метано-воздушной смеси, Старзицзны П. (2014)
Кресіна І. - Суверенні держави перед викликами глобалізації: аналіз сучасних концепцій, Алєксєєнко І. (2014)
Брусиловська О. - Геополітичні стратегії країн Центральної Східної Європи в умовах еволюції пост-біполярної системи міжнародних відносин (2014)
Горбатенко В. - "М’яка сила" як основа сучасної геополітичної стратегії (2014)
Сидорук Т. - Геополітичне суперництво Європейського Союзу і Росії у Східній Європі (2014)
Русова О. - Внесок країн Веймарського трикутника у систему європейської безпеки (2014)
Stawowy-Kawka І. - Zbrojny konflikt albańsko-macedoński (luty‒maj 2001 roku) w północno-zachodniej Macedonii. Zaangażowanie dyplomacji USA i UE (2014)
Bieleń S. - The difficulties in the normalization of Polish-Russian relations (2014)
Tyshchenko D. - Poland’s Positions and Interests Concerning the Eastern Partnership (2014)
Нечипоренко Ю. - Геополітичні стратегії парламенту Польщі у контексті набуття членства в ЄС та НАТО (2014)
Шульга М. - Європейська геостратегія України у вимірі вітчизняного консерватизму (за працями В’ячеслава Липинського та Степана Томашівського) (2014)
Денисюк С. - Імідж України у внутрішньополітичних і геополітичних контекстах сучасності, Корнієнко В. (2014)
Колесницька Н. - Національний брендинг і особливості його застосування країнами Центрально-Східної Європи (2014)
Бульбенюк С. - Демократизація і євроінтеграційна стратегія сучасної України: національна специфіка та досвід сусідів (2014)
Перегуда Є. - Про зовнішньополітичні концепції українського неоконсерватизму (в контексті проблеми євроінтеграції) (2014)
Стойко О. - Типологізація чинників демократичних перетворень (2014)
Романюк А. - Техніка "санітарного кордону" до радикальних партій у країнах Центрально-Східної Європи, Литвин В. (2014)
Бусленко В. - Моделювання відносин "парламентська опозиція-уряд" у Словаччині в 90-ті роки: контекст, інституційні чинники, потенціал та результативність (2014)
Мінєнкова Н. - Люстрація в Польщі та Чехії: розбіжність типів, чинників та наслідків (2014)
Кукуруз О. - Політичні чинники створення права: сучасні тенденції в Україні та Польщі (2014)
Макух О. - Деінституціалізація політичної сфери в Україні: теорія та її підтвердження практикою (2014)
Бобрук А. - Мімікрія як деструктивний чинник політичної культури українського суспільства (2014)
Аксельрод Р. - Політичний діалог як механізм розвитку професійної компетентності української політичної еліти (2014)
Czekalski T. - Polityczny odcień siwizny. Bałkańskie partie emerytów na tle europejskim (2014)
Woźnica R. - Jedność czy różnorodność? Bułgarskie partie lewicowe w latach dziewięćdziesiątych XX wieku (2014)
Wojtasiewicz W. - Wybory prezydenckie w Republice Gruzji w 2013 roku – koniec ery Micheila Saakaszwilego (2014)
Голубнича Ю. - "В боротьбі виростає сила...". Культурно-освітня діяльність вояків інтернованої Армії УНР в Польщі як чинник боротьби за українську державність (1921-1924 рр.) (2014)
Докаш О. - Радянська стратегія та практика політичної мобілізації населення Західної України в умовах військово-політичного протистояння на завершальному етапі Другої світової війни (2014)
Korzeniewska-Wiszniewska M. - Polityka władz komunistycznych wobec serbskiej cerkwi prawosławnej w Jugosławii w latach 1945-1980 – zarys problematyki (2014)
Świder K. - Polskie środowiska konserwatywne wobec Ukrainy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku: koncepcje, wizje i perspektywy (2014)
Павлюк В. - Польське питання і слов’янська проблема у зовнішньополітичних планах Адама Чарторийського (2014)
Todoroska K. - Chaulev’s Considerations on the Albanians and Shqipnia (Albania) (2014)
Гулай В. - Політико-комунікативні вектори ескалації міжетнічної конфліктно-конфронтаційної інтеракції в Західній Україні (літо-осінь 1941 р.) (2014)
Gierko V. - Działalność Stowarzyszenia Rodzina Rodzin Lwowa (2014)
Wirowska A. - Status prawny uchodźców wewnętrznych w Azerbejdżanie (2014)
Токовенко О. - Дніпропетровська школа політології (2014)
Гошовська В. - Політологічна складова у системі підготовки фахівців з парламентаризму в Національній академії державного управління при Президентові України (2014)
Mikołajczyk M. - Historia Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i aktualna oferta edukacyjna (2014)
Кушнір В. - Музей В’ячеслава Липинського "na odwiecznym szlaku z Kijowa do Krakowa” (2014)
Статівка Н. В. - Державне забезпечення розвитку інноваційного потенціалу регіону (2013)
Дорошенко В. С. - Формування правової держави через становлення громадянського суспільства (2013)
Конотопцев О. С. - Використання технологій електронного урядування в процесі надання адміністративних послуг (2013)
Ларіна Н. Б. - Імідж як комунікативна основа позиціонування влади (2013)
Сергєєва О. Ю. - Українська державність: проблеми ідентифікації (2013)
Лазько О. М. - Етнополітичний вимір державної політики: основні категорії та поняття (2013)
Макаренко О. М. - Теологічні засади розбудови державності в Україні (2013)
Чебан О. І. - Гносеологічні засади конструктивізму в оцінюванні (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Вплив надзвичайних ситуацій на соціально-економічний розвиток територій, Полковниченко Д. Ю. (2013)
Клімушин П. С. - Особливості управління інтелектуальною власністю в умовах розвитку інформаційного суспільства, Григоряк М. В. (2013)
Степаненко С. В. - Основні підходи, напрями та інструментарії державного регулювання економіки (2013)
Горецький А. І. - Державні механізми формування кластерів у рекреаційній сфері Карпатського регіону (2013)
Парамонов А. О. - Проблематика територіальної організації влади в регіоні та еволюція адміністративно-територіальних систем (2013)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Концептуальні підходи до вдосконалення організаційно-функціональної структури системи державного регулювання земельно-орендних відносин (2013)
Нарожний С. М. - Формування механізмів взаємодії держави та бізнесу на засадах державно-приватного партнерства (2013)
Мирна Н. В. - Зміст принципів та завдань державної регіональної політики в контексті європейської інтеграції (2013)
Сергієнко Н. В. - Програмно-цільовий метод і проблематика його впровадження в бюджетний процес місцевих бюджетів (2013)
Орлов О. В. - Державне управління підготовкою фахівців у сфері кібербезпеки (2013)
Попова Г. Л. - Проблеми формування іміджу та управлінського професіоналізму державних службовців у сучасній Україні (2013)
Садковий В. П. - Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України (2013)
Лунячек Н. О. - Організаційна культура у сфері освіти: теоретичний аспект (2013)
Канавець М. В. - Актуальні проблеми формування засад державної кадрової політики в Україні (2013)
Дєгтяр А. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання процесу комерціалізації інтелектуальної власності, Гончаренко М. В. (2013)
Жадан О. В. - Європейська модель державного регулювання соціально-трудових відносин: вітчизняні інтерпретації (2013)
Якимчук А. Ю. - Характеристика стану біорізноманіття: порівняльний аналіз системи державного управління України та розвинених держав світу (2013)
Шепеленко О. Г. - Державне регулювання інноваційної діяльності у Фінляндії: досвід регіонів (2013)
Мельников О. Ф. - Реформа та підготовка державного сектора у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Бульба В. Г. - Соціальні функції держави в умовах управління змінами (2013)
Сичова В. В. - Гендерна проблематика як складова сімейної політики в Україні (2013)
Кулик О. М. - Сфера державної сімейної політики в Україні: сутність і проблеми (2013)
Мандрикіна А. С. - Якість життя населення в контексті соціально-економічного розвитку країни (2013)
Кузнецов А. О. - Майбутня спеціальність та Інститут: проблема вибору, Калінкіна Н. В., Герасименко Г. Г., Іванова Л. А., Приживара С. В. (2013)
Алієва Т. А. - Взаємозв’язок рівня якості життя та порушення психоемоційної сфери в студентів з осо-бливими потребами із серцево-судинними захворюваннями (2013)
Богомаз С. Л. - Качественный подход в психологии: анализ двух исследований, Комлёнок Н. М. (2013)
Богуш О. Ю. - Психологічні особливості програми сприяння успішності кульової стрільби (2013)
Большакова А. М. - Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій та часові перспекти-ви осіб юнацького віку (2013)
Гнезділов Д. Ю. - Особливості внутрішньої структури емпатії (2013)
Журавель А. - До проблеми подружнього життя: вітчизняний та зарубіжний аспект вивчення (2013)
Закревський В. Е. - Розвиток суперпрофесіоналів: антропосоціальний та соціально-педагогічний виміри (2013)
Закревский В. Э. - Профессионализация личности и личностное развитие профессионала (2013)
Зозуля О. В. - Гендерні відмінності в прояві відповідальності в студентів – психологів, Маковєєва С. В. (2013)
Киреева З. А. - Время – аспект функционирования образа мира (2013)
Коваленко В. Є. - Особливості діагностики емоційного розвитку розумово відсталих молодших шко-лярів у контексті різних науково-теоретичних підходів (2013)
Кондрашихина О. А. - Неопределенность феномена любви и его представленность в обыденном соз-нании женщин разного возраста (2013)
Крутько С. В. - Диференціація потреб і можливостей досягнення провідних цінностей як основи життєвих перспектив особистості (2013)
Мельнік Н. Ю. - Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості (2013)
Миронець М. Г. - Психологічні особливості переживання самотності в підлітковому віці (2013)
Немеш О. М. - Теоретико-психологічне структурування інформації про суб’єкт психологічної діяльності (2013)
Прудка Л. М. - Особливості професійної стійкості особистості (2013)
Руссу Е. И. - Эмоциональный интеллект как важный и надежный предиктор при определении личного и профессионального успеха у студентов-педагогов (2013)
Рязанцева Е. Ю. - Индивидуально-типологический профиль лиц с разным уровнем выраженности психологического кризиса и экзистенциальных ресурсов (2013)
Санников А. И. - Принятие решений в деятельности психолога – профессионального консультанта (2013)
Сімко Р. Т. - Особливості взаємозв’язків між психомоторними якостями суб’єкта і ефективністю його діяльності в екстремальних умовах (2013)
Стойчева М. И. - Специфика поведения аутсайдеров и лидеров в подростковой группе (2013)
Таций В. М. - Чинники, що забезпечують особистості відчуття психологічної захищеності (2013)
Шевченко Р. П. - Личностно ориентированный подход в клинике невротических и психосоматичес-ких расстройств среди военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины (2013)
Щербатюк Б. А. - Використання аксіологічної моделі в процесі надання психотера-певтичної допомоги, Холодова О. О. (2013)
Яновский М. И. - Воздействие мультипликационного сериала "Симпсоны" на моральные установки подростков (2013)
Яроцька А.С. - Особливості психологічних меж особистості у співзалежних стосунках в парі (2013)
Авраменко Б. В. - Стан дослідження проблеми дидактичної культури викладача вищого навчального закладу (2013)
Башавець Н. А. - Здоров’язбережувальна компетентність майбутнього фахівця як основа його культури (2013)
Бахіча Е. Е. - Проблема підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до про-фесійної діяльності в науково-педагогічних дослідженнях (2013)
Біда О. А. - Сучасний стан проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах заочного навчання (2013)
Бондаренко О.В. - Дослідження рівня рухової підготовленості студенток історико-філологічного факультету (2013)
Бриль Г. К. - Формування продуктивного іміджу вчителя початкових класів засобами ділової гри (2013)
Бриль Г. К. - Педагогічна технологія співробітництва та її впровадження в умовах початкової сільської школи, Бесарабова Т. В. (2013)
Вахницкая М. Г. - Интегративный подход в профессиональной подготовке студентов вуза (2013)
Гузалова О. В. - Аналіз сучасного стану підготовки аспірантів технічних спеціальностей до педагогі-чної діяльності (2013)
Гуцу В. Ф. - Психолого-педагогические основы формирования здорового образа жизни студентов фа-культета физической культуры и спорта (2013)
Джуринський П. Б. - Реалізація експериментальної моделі з підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2013)
Журавська Л. М. - Праксиологічний підхід у формуванні готовності майбутніх еко-номістів до професійного саморозвитку, Остапенко Е. О. (2013)
Загороднова В. Ф. - Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти представників національ-них спільнот як засіб соціалізації громадян України (2013)
Ирхина Ю. В. - Патриотическое, интернациональное и поликультурное воспитание студентов в усло-виях глобализации (2013)
Кавиліна Г. К. - Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до організації образотворчої ді-яльності в різновікових групах дошкільного навчального закладу (2013)
Кисельова О. І. - Застосування технологій проблемного навчання в умовах стандар-тизації вищої освіти, Єфіменко А. С. (2013)
Колесниченко Н. Ю. - Іншомовна педагогічна освіта великої Британії: сучасний стан і перспективи модернізації (2013)
Курлат А. М. - Совершенствование подготовки будущих педагогов к решению задач межуровневой преемственности (дошкольного и начального школьного) образования (2013)
Леонова В. І. - Структурні компоненти підготовленості майбутніх соціальних педагогів до професій-ної діяльності у закладах соціального захисту дітей (2013)
Монке О. С. - Виховання духовної культури дітей дошкільного віку в сім'ї (2013)
Николау Л. Л. - Роль проблемно-исследовательского задания в организации исследовательской деятельности и формировании исследовательских умений младших школьников в процессе обучения математике (2013)
Огороднічук І. А. - Особливості формування компетентності майбутніх інженерів (2013)
Перевознюк Н. М. - Структура іншомовної професійно-ділової комунікативної компетентності май-бутніх економістів (2013)
Пономарюк Л.П. - Організація самостійної роботи майбутніх молодших медичних працівників у про-цесі фахової підготовки (2013)
Сакалюк О. О. - Сучасні підходи до вивчення проблем полікультурного освітнього середовища (2013)
Сидорук О. Ю. - Формирование интерактивной компетентности у будущих преподавателей ино-странного языка (2013)
Скоромна М. В. - Роль культури почуттів у професійній діяльності вчителя (2013)
Славська Я. А. - Еколого-естетичне виховання учнів у школах великої Британії (2013)
Степанова Т. М. - Проблема виховання мовленнєвої особистості дитини в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2013)
Торган М. М. - Професійні функції менеджерів освіти (2013)
Тубичко Ю. О. - Нейропсихологічна діагностика основних компонентів мовленнєвого розвитку і пер-цептивно-когнітивних функцій в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Ушнурцева Н. Н. - Преподаватель как субъект формирования культуры межнацио-нального общения, Васильева Н. И. (2013)
Ушнурцева Н. Н. - Профессиональная подготовка студентов кафедры педагогики и ме-тодики начального образования в процессе педагогической практики, Ткачук А. А. (2013)
Філатова Н. В. - Використання сучасних освітніх технологій в профорієнтаційній роботі загальноос-вітнього навчального закладу (2013)
Яворська Г. Х. - Підготовка курсових офіцерів до виховної роботи в курсантському середовищі (2013)
Яворська Г. Х. - Підготовка магістрів в умовах ступеневої освіти: теоретичні засади (2013)
Яворська Г. Х. - Професійна готовність до дій в нетипових ситуаціях у працівників особового складу спеціального підрозділу ОВС України, Рудницький В. Є. (2013)
Резюме (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Sibruk L. V. - Measurement the occupied bandwidth of digital television emission by method X dB, Basansky A. А. (2014)
Prokopenko I. G. - Development of non-gaussian noise detection algorithm and investigation of its effectiveness, Babanska N. S. (2014)
Tunik A. A. - On structures of combined UAV flight control systems with elements of fuzzy logics, Komnatska M. M. (2014)
Galaguz T. A. - Investigation of initial data influence to the control law quality (2014)
Chumachenko E. I. - Traffic control system based on neuron networks (2014)
Nechyporenko O. M. - The method of analysis of reliability of frequency pressure sensor for systems of air signals of aircraft (2014)
Prasol I. V. - Models aggregation in electronic devices computer-aided systems (2014)
Sineglazov V. M. - Integrated computer-aided design system of wind-power plant, Boyko V. M., Kulbaka A. V. (2014)
Syneglazov V. M. - Computer-aided design of information fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L. (2014)
Sineglazov V. M. - Express system of grain quality parameters determination, Halatenko O. S. (2014)
Sineglazov V. M. - Analysis of solar power plant’s efficiency, Karabetsky D. Р. (2014)
Syneglazov V. M. - Information model of computer-aided design environment, Godny A. P. (2014)
Tupitsin N. F. - The method of takeoff and landing UAV with help springboard, Dmitrenko B. I., Ziganshin A. A., Stepanenko I. A. (2014)
Sineglazov V. M. - Improving the efficiency of development process of automated helicopter flying, Shmelev Ju. M. (2014)
Sineglazov V. M. - Identification of mechanical backlash of navigation equipment testing table, Dolgorukov S. O. (2014)
Fedorov D. M. - Intellectual method of activity support of television system (2014)
Arkhyrei M. V. - Reducing uncertainty in health systems, Ivanets O. B. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Степаненко М. - Полтавські джерела "Педагогіки добра і краси" Івана Зязюна, Кравченко Л. (2014)
Зязюн І. - Чи зможе дитина знову стати суб'єктом дослідження наукової педології? (2014)
Яланська С. - Професійне становлення вчителя як актуальна проблема педагогічної психології (2014)
Мозговий В. - Цілісний підхід у підготовці майбутніх учителів до режисури педагогічної дії (2014)
Отич О. - Використання педагогічної спадщини Софії Русової в морально-духовному вихованні дошкільника (2014)
Карапузова Н. - Педагогічний досвід естетизації освітнього середовища багатопрофільного факультету (2014)
Соломаха С. - Діалектика розвитку художньо-естетичного світогляду особистості в історії культури (2014)
Березан В. - Естетичний компонент інформаційно-комунікаційної компетентності соціального педагога (2014)
Сулаева Н. - Ретроспективний аналіз розвитку мистецької освіти в Україні (2014)
Дем'янко Н. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутнього вчителя в педагогічній спадщині В. М. Верховинця (2014)
Бичкова Л. - Історичний аспект колористичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Будник О. - Національне виховання майбутніх педагогів засобами народного гумористичного мистецтва (2014)
Braslawska-Haque M. - Akceptacja dzieci niepeinosprawnych przez ich peinosprawnych riwieinikyw (2014)
Миропольська Н. - Готовність учителів до впровадження естетико-виховних технологій (2014)
Федій О. - Естетотерапія як об'єкт системного проектування у фаховій підготовці майбутніх педагогів (2014)
Кайдановська О. - Методика виконання освітньо-кваліфікаційної роботи бакалавра архітектури: творчий аспект (2014)
Дмитренко М. - Естетика фольклорного слова (Рецензія на монографію М. П. Вовк "Фольклористика у класичних університетах України: теорія і практика (друга половина XIX- перше десятиліття XXI ст.)".- К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України,2014. - 419 с. (2014)
Гнізділова О. - Педагогічне благодійництво жінок в Україні. (Рецензія на монографію О. Ю. Ільченко "Благодійна діяльність жінок у галузі освіти України (XVII-XVIII ст.)".-Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка,2013. - 373с. (2014)
Погребняк М. - "Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного мистецтва" (Всеукраїнська науково-практична конференція Полтава,2010,2013 (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вступне слово ректора львівського університету бізнесу та права (2014)
Янковська Л. А. - Засади подолання спротиву персоналу змінам в умовах загострення загроз економічній безпеці підприємства (2014)
Мельничук Н. Ю. - Методологічні аспекти дослідження поліфункціональних категорій (2014)
Решота В. В. - Правовий статус ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи та її роль у зміцненні адвокатського самоврядування (2014)
Важинський Ф. А. - Інструменти нівелювання блокування взаємодій у господарській діяльності в транскордонному просторі, Черторижський В. М. (2014)
Індус К. П. - Аналіз тенденцій управління фінансовим потенціалом України (2014)
Кахнич В. С. - Загальнотеоретичні аспекти інтегративної функції порівняльного правознавства (на прикладі правової системи України) (2014)
Квак В. В. - Адміністративне судочинство як механізм вирішення спорів про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2014)
Кузьминчук Н. В. - Системно-дiяльнiсний пiдхід до держaвного регулювaння розвитку регiону (2014)
Матлай Л. С. - Зовнішньополітичне відомство Іспанії: історія та сучасний організаційно-правовий устрій ( 1975-2014 рр.) (2014)
Леськів М. Р. - Особливості використання гнучкої системи стимулів та постановки особистих цілей в мотивуванні працівників відділу збуту (2014)
Лозинська С. І. - Духовність як питання ідентифікації особистості правоохоронця (2014)
Ломага О. Б. - Концепція правового регулювання інформації в режимі службової таємниці (2014)
Городній М. М. - Загально-теоретичні аспекти індуського права (в контексті акультурації) (2014)
Мельничук Н. Ю. - Еволюція категорій правопорушення та адміністративна відповідальність, Сьома М. (2014)
Новіков В. В. - Правові загрози громадській безпеці (2014)
Гарасим Л. С. - Особливості удосконалення системи управління персоналом підприємств сфери послуг в сучасних економічних умовах (2014)
Полупанов О. М. - Предмет і завдання судової експертизи (2014)
Заяць Р. Я. - Порядок та критерії встановлення неосудності особи (2014)
Романюк І. І. - Фінансово-правовий аспект еволюції категорії "фінансова безпека" (2014)
Семикіна А. В. - Сутність і значення людського капіталу у контексті забезпечення інноваційного соціального розвитку (2014)
Сендецька Т. В. - Правове мислення та його особливості (2014)
Сопільник Л. І. - Принципи, функції та методи адміністративно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні (2014)
Стасів О. М. - Права людини і громадянина як основний параметр антропологічної парадигми права (2014)
Микитюк М. А. - Аналіз правового забезпечення та взаємодії з іншими правоохоронними органами УДО України (2014)
Галаз Р. І. - Роль рекрутингу та розвитку персоналу в формуванні кадрової безпеки підприємства (2014)
Остапенко Л. О. - Теорія і практика співвідношення адміністративної відповідальності за правопорушення в галузі охорони праці з іншими видами юридичної відповідальності (2014)
Степанюк Н. А. - Особливості застосування інноваційних технологій в менеджменті навчального закладу (2014)
Середа В. В. - Поняття, ознаки та склад дисциплінарного проступку (2014)
Зюбаненко С. В. - Закордонний досвід контролю в сфері надання охоронних послуг (2014)
Сопільник Р. Л. - Прокуратура і суд в євроінтеграційній парадигмі (2014)
Кобелько Д. М. - Характеристика та види правопорушень у фінансовій сфері (2014)
Кошовий Б-П. О. - Теоретичні засади класифікації чинників демотивації праці як загрози економічній безпеці підприємства (2014)
Козенко О. О. - Нормативно-правове регулювання міжнародного співробітництва в сфері спеціально-технічного забезпечення національної безпеки України (2014)
Галаз Л. В. - Обґрунтування груп характеристик трудового потенціалу підприємства (2014)
Лепех Ю. С. - Адміністративно-правові засади здійснення контролю органами державної влади у сфері захисту права на житло (2014)
Піцикевич В. В. - Орендна плата за земельну ділянку при зміні її нормативної грошової оцінки (2014)
Бачинський Т. В. - Деякі новели законодавчого регулювання електронної комерції в Україні (2014)
Семчук Ю. І. - Представницька функція прокуратури у контексті євроінтеграційних перетворень (2014)
Семчук Ж. В. - Економетрична модель для оцінювання засобів управління інвестиційними ресурсами соціальної економіки з урахуванням соціального конструювання (2014)
Олендер І. Я. - Цивільний позов про стягнення шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, у кримінальній справі: питання юрисдикції (2014)
Каблак П. І. - Деякі міркування щодо визначення поняття "громадськість" у контексті налагодження взаємовідносин із судовою владою (2014)
Федотов О. А. - До проблеми адміністративно-правого механізму боротьби з тероризмом (2014)
Романів І. Ф. - Стратегічні орієнтири забезпечення соціально-економічної безпеки держави як передумови сталого соціального розвитку (2014)
Плашовецький О. А. - Розвиток законодавства про вік потерпілого від злочину (2014)
Гронський С. В. - Поняття та класифікація принципів взаємодії державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2014)
Бозуленко О. - Оптимізація механізму реалізації маркетингових стратегій (2014)
Камінський М. І. - Президент Франклін Рузвельт і його "Новий курс” реформ (2014)
Калініченко В. В. - Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в господарському судочинстві України (2014)
Кучер В. О. - Прокурорський нагляд за додержанням законів під час проведення першочергових слідчий (розшукових) дій при розслідуванні економічних злочинів (2014)
Малюга Р. В. - Доказування події кримінального правопорушення в кримінальному провадженні щодо контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2014)
Старенький О. С. - Суб’єкти доказування в кримінальному провадженні: поняття та класифікація (2014)
Ткач О. В. - Межі втручання в приватне життя особи в кримінальному процесі України (2014)
Панюк Т. П. - Стратегія управління персоналом підприємств молочної галузі Рівненської області (2014)
Гаврилко П. П. - Теоретичні аспекти розвитку будівельного комплексу регіону, Лалакулич М. Ю., Пинда Ю. В. (2014)
Тихонова Д. С. - Адміністративні послуги державної реєстраційної служби України: поняття та класифікація (2014)
Савіна Н. Б. - Логістичні засади організації економічних систем (2014)
Чистоклетов Л. Г. - Загрози інформаційній безпеці в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки діяльності суб’єктів господарювання в Україні (2014)
Дзюдзь М. С. - Органи державної пенітенціарної служби України в системі суб’єктів захисту прав, свобод і законних інтересів громадян у виправних установах (2014)
Дитюк В. З. - Терористична діяльність на об’єктах транспортної інфраструктури у контексті подій на сході України: аналіз проявів (2014)
Новіков В. В. - Історичні етапи еволюції свободи совісті (2014)
Азаров Ю. І. - Здійснення провадження на підставі угод про визнання винуватості, Климчук М. П. (2014)
Шевчук А. В. - Напрями перспективної модернізації системи освіти в регіоні (2014)
Пинда Ю. В. - Соціально-відповідальний маркетинг підприємств у контексті реалізації енергозберігаючих заходів на регіональному рівні (2014)
Піх Ю. А. - Теоретико-правові аспекти мусульманського шлюбно-сімейного права у контексті секуляризаційних процесів (2014)
Ситар І. М. - Проблема секуляризації та десекуляризації в акультураційних процесах (2014)
Крикавський Є. В. - Ланцюг поставок – ex adverso традиційного підприємства, Похильченко О. А., Фалович В. А. (2014)
Довгунь О. С. - Механізми поведінки підприємства з партнерами інвестиційного процесу (2014)
Керевич О. В. - Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного (2014)
Порада В. М. - Міжнародно-правові стандарти доступу громадян до публічної інформації (2014)
Личенко І. О. - "Захист законних інтересів громадян України у сфері власності: адміністративно-правове дослідження" (2014)
Єрмошин М. О. - Сучасні погляди до створення угруповання сил прикриття воєнних об’єктів від ударів з повітря (2014)
Курдюк В. Ф. - Погляди щодо аналітичної моделі оцінювання ефективності бойового застосування сил і засобів розвідки повітряного противника, Заболоцький О. С. (2014)
Водчиць О. Г. - Методика оцінки ефективності функціонування систем (органів) комплектування Збройних Сил України особовим складом, Семененко О. М., Добровольський Ю. Б., Бердочник А. Д. (2014)
Хижняк В. В. - Інтегральна оцінка ефективності функціонування системи метрологічного забезпечення авіаційної техніки (2014)
Крицкий Д. Н. - Метод расчета обобщенного показателя привлекательности проектов создания беспилотной авиационной техники гражданского применения (2014)
Ряполов И. Е. - Характеристики рассеяния беспилотного летательного аппарата RQ-4B Global Hawk в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Zamula O. А. - Implementation international standards in the Ukrainian air traffic management system, Chernysh V. І., Sievierinov O. V. (2014)
Печенин В. В. - Оценка флуктуационных погрешностей следящей системы, реализованной на синхронизированном автогенераторе, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В. (2014)
Сафронов О. В. - Математична модель прогнозування рівня коливань аеродинамічних поверхонь керування в експериментальних дослідженнях на трансзвукових числах М, Неділько О. М., Сафронов В. О. (2014)
Тютюник В. В. - Розробка науково-технічних основ системи моніторингу зони надзвичайної ситуації, яка включає доставку автоматизованих пристроїв контролю повітряними безпілотними засобами, Калугін В. Д., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2014)
Цитрицька Л. М. - Особливості структурного синтезу системи зниження віброакустичного навантаження на операторів складних систем (2014)
Шмельова Т. Ф. - Системний аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства, Сікірда Ю. В., Ассаул О. Ю. (2014)
Харитонов О. Л. - До питання реформування сучасної української армії., Харитонов А. О. (2014)
Жарик О. М. - Порівняння підходів щодо обґрунтування та розрахунку показника ефективності зенітного ракетного прикриття важливих державних об’єктів (2014)
Яценко К. Г. - Експериментальне визначення параметрів маневреності існуючих засобів рухомості зенітних ракетних комплексів середньої дальності Повітряних Сил Збройних Сил України, Подригало М. А., Куренко О. Б., Рогозін І. В., Клец Д. М. (2014)
Гогонянц С. Ю. - Аналіз впливу кількості стартових позицій на живучість зенітного ракетного підрозділу при маневрених способах ведення протиповітряного бою, Титаренко О. Б. (2014)
Ярош С. П. - Оцінювання радіоелектронної обстановки в районі бойових дій зенітного ракетного з’єднання (частини, підрозділу) з використанням можливостей геоінформаційної системи (2014)
Камалтинов Г. Г. - Шляхи забезпечення еквівалентної внутрішньої когерентності в РЛС з магнетронними генераторами з використанням сучасної цифрової елементної бази, Климченко В. Й. (2014)
Шевченко А. Ф. - Результаты анализа многочастотных пространственно-временных сигналов с прямоугольной огибающей (2014)
Добришкін Ю. М. - Можливі шляхи створення автоматизованої системи повітряного ультракороткохвильового телефонного радіозв'язку Повітряних Сил з використанням існуючих радіостанцій та новітніх інформаційних технологій (2014)
Баркалов В. В. - Методи побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку в системі управління військового призначення, Рукас К. Г., Таровітов О. В. (2014)
Кас’яненко М. В. - Удосконалена методика оцінювання ефективності функціонування інформаційних напрямків, які включають різнорідні канали зв’язку з різною пропускною спроможністю, Ясинецький В. П. (2014)
Гнатюк С. Є. - Аналітична модель надійності програмних засобів комп’ютерних систем і програмно-керованих засобів зв’язку (2014)
Белокуров А. А. - Технология корреляционного анализа параметров OFDM сигналов в системах автоматического радиомониторинга, Вотяков О. И., Кузниченко В. С., Писарёнок Г. Г. (2014)
Лаврут О. О. - Вибір критерію оцінювання якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі мобільного компоненту перспективної системи зв’язку Збройних Сил України (2014)
Кащук В. И. - Анализ относительной устойчивости и робастности системы автоматического регулирования мощности передатчика с двойным фазоопережающим контуром (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценкакоэффициента усиления приемника в СВЧ модуляционных радиометрах, Нгуен Нгок Винь Хао, Одокиенко А. В. (2014)
Чумак Б. О. - Аналіз похибок трьохпараметричних вимірювальних систем, Нос І. А., Мішуков О. М. (2014)
Пузиренко О. Г. - Математична модель загроз інформаційної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах спеціального призначення (2014)
Павленко М. А. - Метод генерування псевдовипадкових чисел при моделюванні діяльності оператора АСУ, Миргород М. В., Руденко В. М., Довбня А. В., Соколов В. М. (2014)
Брежнев Е. В. - Метод оценивания безопасности критической энергетической инфраструктуры с учетом надежности цифровой подстанции, Харченко В. С. (2014)
Білова Т. Г. - Аналіз ризиків референтної структури хмарних обчислень, Ярута В. О., Побіженко І. О. (2014)
Журавлева А. В. - Использование методов стереозрения для определения положения объекта в пространстве, Плужников А. А. (2014)
Пєвцов Г. В. - Деякі аспекти міжвідомчої координації наукових досліджень як компоненту системи управління науковою діяльністю, Гриб Д. А., Ланецький Б. М., Ніколаєв І. М., Науменко М. В. (2014)
Гутченко О. А. - Розвиток засобів маскування дій військ та об’єктів із застосуванням аерозолів, Гутченко К. С., Тіхонов І. М., Ушмаров П. В. (2014)
Ляшенко І. О. - Визначення багатовимірної оцінки кількісних значень показників, які характеризують інформаційні заходи щодо запобігання воєнного конфлікту (2014)
Рєзніков Ю. В. - Рекомендації по використанню системи контролю і аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних Сил України, Кулагін К. К., Поляков А. В. (2014)
Воробьева И. А. - Проектно-баллистические исследования по групповым запускам спутников в одном пуске ракеты носителя на разнесенные базовые орбиты, Шептун А. Д. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Sinitsyn R. B. - Wideband copula ambiguity function in radar and navigation systems, Yanovsky F. J. (2014)
Filyashkin M. K. - Method of measuring of angular orientation parameters in micromechanical nertial-satellite navigation systems (2014)
Osadchy S. I. - Optimal suppression of an electromagnetic interference effect on an acceleration measuring device, Zozulya V. A. (2014)
Azarskov V. N. - Vibration damping for the problems of aircraft motion, Gristchak D. D. (2014)
Ablesimov A. K. - Stability borders and regions of stabilization systems of inertial control objects, Bardon L. V. (2014)
Ryzhkov L. M. - Comparison of the covariance analysis results of the QUEST and the TRIAD methods, Stepurenko D. I. (2014)
Ryzhkov L. M. - Analysis of matrix algorithm of attitude determination, Ozhog M. V. (2014)
Udartsev E. P. - Features of automatic flight control system of UAV with vortex-active wing, Alekseenko S. I., Sattarov A. I. (2014)
Zemljanskij V. M. - A new pattern of development of the doppler effect in a coherent geometry of the multi-wave sensing and receiving laser radiation, Gusiev М. О. (2014)
Sushchenko O. A. - Design of two-degree-of-freedom system for control by inertially stabilized platform (2014)
Zhiteckii L. S. - Design of digital longitudinal autopilots based on l1-optimization approach, Melnyk K. V., Pilchevsky A. Yu., Kvasha I. R. (2014)
Chikovani V. V. - Shock resistance of differential type ring-like resonator vibratory gyroscope, Tsiruk H. V. (2014)
Goncharenko A. V. - Extremality of control and preferences distributions "goodness” (2014)
Chumachenko E. I. - Features of hybrid neural networks use with input data of different types, Koval D. Yu., Sipakov G. A., Shevchuk D. D. (2014)
Syneglazov V. M. - Algorithmic software of the fire monitoring system, Kupriyanchyk V. L., Stepanenko I. A. (2014)
Sineglazov V. M. - Navigation systems based on global system for mobile communications, Shildskyi S. S. (2014)
Sineglazov V. M. - Imitation modeling of express system of grain quality parameters determination, Halatenko O. S. (2014)
Beletsky A. Ya. - Generators of pseudo random sequences of Galois, Beletsky E. A. (2014)
Kozhokhina O. V. - Reliability model of air navigation system operator, Gribov V. M., Rudas S. I. (2014)
Klyuchko O. M. - The set of program models for ecological monitoring technical system based on principles of biophysics, Shutko V. N., Navrotskyi D. O., Mikolushko A. M. (2014)
Bovsunovska K. S. - Approximation of structure of decision of hydrodynamic’s equations in cyclone (2014)
Kit G. V. - Algorithms of selection of essential features of signals, which are invariant to move and rotation (2014)
Zherdev M. K. - Ways and methods of efficiency increasing of the independent automated test systems of radio-electronic devices, Kredentser B. P., Kuzavkov V. V. (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Publisher's imprint (2014)
Вихідні дані (2014)
Ярош С. П. - Обґрунтування підходу до розробки методики порівняльного оцінювання зенітних ракетних комплексів (2014)
Обод І. І. - Синтез та аналіз оптимальних виявлювачів сигналів запиту в літакових відповідачах запитальних систем спостереження повітряного простору, Стрельницкий О. О., Андрусевич В. А. (2014)
Украинец Е. А. - Аэродинамические характеристики и характеристики радиолокационной заметности модели беспилотного самолета с крылом асимметрично изменяемой стреловидности (2014)
Кравченко О. І. - Адаптивний метод поліпшення точності визначення азимутальної координати суден оглядовими системами навігації, Печенін В. В., Денисов О. М. (2014)
Краснобаев В. А. - Анализ энергоэффективности беспроводной сенсорной сети, Горбенко Р. А. (2014)
Шевченко А. Ф. - Оценка границы дальней зоны многочастотной антенной решетки с пространственно-временной модуляцией токов излучателей (2014)
Гребеннік І. В. - Задача визначення раціональної структури поліграфічного видання, Грицай Д. В. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Синтез системы оптимального управления запасами с дискретным ПИД-регулятором с использованием техники линейных матричных неравенств (2014)
Емельянов В. А. - Распределенная мультиагентная система для технической диагностики футерованного оборудования металлургического предприятия (2014)
Ляшенко І. О. - Удосконалена модель розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту (2014)
Мохамад Абу Таам Гани - Математическая модель интеллектуального узла коммутации с обслуживанием информационных пакетов различного приоритета, Смирнов А. А., Якименко Н. С., Смирнов С. А. (2014)
Снегуров А. В. - Угрозы информационной безопасности стека протоколов IPv6, Чакрян В. Х. (2014)
Харченко В. С. - Информационная технология оценивания готовности информационно-управляющих систем с использованием марковских моделей на основе выбора инструментальных средств, Бутенко В. О. (2014)
Яновский М. Э. - Методы размещения точек доступа в беспроводных локальных компьютерных сетях на основании критерия полноты покрытия абонентских станций (2014)
Баранова В. О. - Разработка функциональной и структурной схем интеллектуальной системы управления адаптивного головного света автомобиля (2014)
Лагутин Г. И. - Особенности определения перечня параметров и характеристик систем электроснабжения (2014)
Разживін В. П. - Оптимізація електричної мережі промислового району, Маршалов В. В. (2014)
Хворост М. В. - Захист сельбищної зони від шуму транспортної магістралі акустичними методами, Грязнова С. А., Малишева В. В. (2014)
Голота В. И. - Нейтрализация гептила в водном растворе методом озоновой обработки, Таран Г. В., Замуриев А. А., Егоров М. А. (2014)
Дудак С. О. - Дослідження залежності інтенсивності випаровування легкозаймистих та горючих рідин з відкритої поверхні від швидкості руху повітряних мас та температури навколишнього середовища, Роянов О. М. (2014)
Бойко В. М. - Варіант апаратурного оснащення програмно-технічного комплексу для створення автоматизованого робочого місця з метрологічної атестації (повірки) технічних засобів (апаратури споживачів) глобальних навігаційних супутникових систем, Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П. (2014)
Водолажко В. О. - Аналіз методів компенсації дисперсії волоконно-оптичних ліній зв’язку, Кондратенко С. О. (2014)
Науменко А. М. - Аналіз впливу характеристик волоконно-оптичних датчиків на швидкість і дальність передачі інформації, Леонова С. Г., Кононова О. А. (2014)
Толок І. В. - Особливості вимірювання витрати рідини калометричними витратомірами, Колеснік А. А. (2014)
Кийко С. Г. - Агентная имитационная модель управления инвестиционным портфелем предприятия, Дружинин Е. А. (2014)
Петровська Т. Е. - Оцінка працездатності системи як засіб управління збоями проектно-орієнтованого підприємства (2014)
Гайдук С. А. - Оценка безошибочности и быстродействия структур спасательных операций на море с параллельной организацией работ, Чабаненко П. П. (2014)
Дагіль В. Г. - Пожежна безпека термомодернізації будівель за допомогою фасадних систем, Хаткова Л. В. (2014)
Липовий В. О. - Дослідження можливих об’ємів утворення продуктів очищення резервуарів для зберігання нафти і нафтопродуктів з вмістом шкідливих речовин, Удянський М. М. (2014)
Неклонський І. М. - Методика структурно-функціонального аналізу організації взаємодії між органами управління та підрозділами Національної гвардії України та ДСНС України при виникненні надзвичайних ситуацій (2014)
Рогозін А. С. - Оптимізація розподілу сил цивільного захисту по регіонах країни, Левченко Р. Т. (2014)
Собина В. О. - Постановка задачі прийняття раціонального рішення керівником гасіння пожежі при виконанні основного оперативного завдання (2014)
Стародубцев С. О. - Особливості безпеки особового складу підрозділів Національної гвардії України при перевезенні спеціального контингенту хворих на туберкульоз, Флорін О. П. (2014)
Стрелец В. М. - Сравнительный анализ закономерностей расхода запаса воздуха при работе спасателей в аппаратах на сжатом воздухе (2014)
Башкатов Є. Г. - Особливості тактики дій поліцейських миротворчих підрозділів під час виконання міжнародних миротворчих завдань, Панченко В. Ю., Радченко І. О. (2014)
Власенко І. В. - Вплив умов вогняного контакту на результати використання вогнепальної зброї, Симоненко Г. В. (2014)
Мейко О. В. - Методика визначення раціонального варіанту застосування мобільних груп окремого відділу прикордонної служби типу "С" під час ускладнення обстановки на ділянках державного кордону (2014)
Петрова Л. О. - Моральність як ціннісний модус військової освіти (2014)
Буряк О. О. - Соціальна адаптація армії України до нових умов існування, Гіневський М. І. (2014)
Побіженко І. О. - Перспективи використання хмарних технологій для організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, Білова Т. Г., Ярута В. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Кравченко Л. М. - Культурологічна освіта в Полтавському педагогічному: теоретичні засади і досвід, Степаненко М. І. (2014)
Васюк Ю. А. - Заклади культури як осередки мистецько-педагогічного виховання (2014)
Винничук Р. В. - Загальнолюдські цінності у глобалізаційному вимірі (2014)
Науменко Н. С. - Метод проектів як міні-технологія професійного саморозвитку менеджера індустрії дозвілля (2014)
Андрощук І. М. - Створення регіональної системи неперервної освіти педагога: управлінський аспект (2014)
Кравчун Н. П. - Науково-педагогічна діяльність Я. Чепіги з організації навчально-виховного процесу в місті Києві (1920-1925 рр.) (2014)
Кафедра культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
Зіненко Т. М. - Кураторство у симпозіумному русі: проблематика підходів і реалізації (2014)
Дмитренко В. А. - Підходи до періодизації розвитку української культури у підручниках з історії української культури (2014)
Карапузова Н. Д. - З досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до ознайомлення учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями (2014)
Скорик Б. С. - Освітня діяльність мандрівних учителів у навчально-виховній системі українських земель (XVIIІ-XIX ст.) (2014)
Кочерга К. С. - Кореляція базових понять компетентнісного підходу в українській професійній освіті (2014)
Кравченко Д. М. - Сучасний театральний мюзикл як явище видовищної культури (2014)
Полянська Г. М. - Мистецтво як виховний чинник педагогічного процесу (2014)
Наталевич Н. П. - Культура сімейних відносин: економічний аспект (2014)
Скріннік Є. О. - Підходи до класифікації сімейних духовно-моральних цінностей учнів (2014)
Ємець А. В. - Актуальні аспекти підготовки майбутніх фахівців сімейної медицини до використання здоров’язберігальних педагогічних технологій (2014)
Артеменко Р. І. - У нашій пам’яті вони назавжди залишились (година пам’яті, приурочена вшануванню героїв Небесної сотні) (2014)
Фотоматеріали соціально-культурних проектів кафедри культурології та методики викладання культурологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (2014)
До відома авторів (2014)
Відомості про авторів (2014)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2014)
Титул, зміст (2014)
Землянкін А. - Аналогії й відмінності системних криз у колишній Югославії та нинішній Україні, Підоричева І. (2014)
Колюх В. - Звуження через розширення: правовий статус Президента України в контексті конституційних змін (2014)
Мушак Н. - Україна на шляху до безвізового режиму з Європейським Союзом: роль та значення угод про місцевий прикордонний рух (2014)
Оніщенко Н. - Громадянська вихованість: моральна та правова складові (2014)
Стрижак А. - Конституційна реформа в Україні: передумови, мета та способи реалізації (2014)
Редакційна колегія (2014)
Маркова М. В. - Інтеграція медичної психології в систему надання медичної допомоги пацієнтам із тяжкими соматичними захворюваннями як необхідна умова оптимізації лікувального процесу, Мухаровська І. Р., Піонтковська О. В. (2014)
Кришталь Е. В. - Состояние здоровья семьи при неврастении у женщин, Марченко В. Г., Кришталь Т. В. (2014)
Михайлов Б. В. - Формирование комплайенса в процессе медико-психологического сопровождения пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца, Федак Б. С. (2014)
Рахман Л. В. - Особливості нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в аспекті їх клінічного поліморфізму (2014)
Балка Л. О. - Клініко-патопсихологічні, індивідуально-психологічні та психосоціальні чинники у генезі дезадаптації пацієнтів із сечокам'яною хворобою однієї або єдиної нирки (2014)
Бучакчийская Н. М. - Оценка распространенности и коррекция некоторых немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона, Бахарева Л. В., Куцак А. В., Клименко А. В., Кравченко Е. А., Левадная А. В., Марамуха И. В. (2014)
Ушакова В. Р. - Вплив подружніх відносин на зміни психоемоційної та особистісної сфер вагітних жінок, Маркова М. В. (2014)
Григорян А. З. - Клініко-психологічна структура емоційних порушень у хворих на полінаркоманію (2014)
Савіна М. В. - Психологічні чинники саморегуляції пацієнтів із алкогольною залежністю, Слюсар В. В., Антонович М. О. (2014)
Архипенко Е. П. - Характеристика маскулинности - фемининности у зависимых от алкоголя женщин с ненормативными стереотипами полоролевого поведения (2014)
Выглазова О. В. - Сравнительный анализ психодиагностических характеристик больных, зависимых от алкоголя, и практически здоровых лиц (2014)
Пушкарь Л. Ю. - Особенности проведения медико-психологической и санитарно-просветительной работы в организованных детских коллективах врачами-интернами (2014)
Марута Н. А. - Критерии диагностики и принципы терапии депрессий, коморбидных с психическими и поведенческими расстройствами, Назарчук А. А. (2014)
Підкоритов В. С. - Особливості діагностики шизоафективного розладу серед спектра афективно-параноїдних станів, Сазонов С. О., Байбарак Н. А. (2014)
Зайцева Л. В. - Нарушение эмоциональных отношений между детьми и родителями в семьях, где матери страдают депрессиями различного генеза, Барычева Э. Н., Григорчук М. Ю. (2014)
Підлубний В. Л. - Оцінка якості життя та соціального функціонування в осіб із розладами особистості та поведінки (2014)
Яцина А. Т. - Гендерно обусловленные патопсихологические закономерности формирования депрессивных расстройств у мужчин (2014)
Лисконог А. Г. - Психотерапевтическая модуляция типов отношения к болезни у пациентов пожилого возраста с сердечно-сосудистыми и коморбидными психическими расстройствами (2014)
Вербовий П. П. - Зміст і ефективність заходів психокорекції порушення життєдіяльності сім'ї при безплідді у чоловіка (2014)
Кришталь Е. В. - Нарушения этапности и фазности психосексуального развития и мотивация сексуального поведения женщин с соматизированным расстройством, Луценко А. Г., Марченко В. Г. (2014)
Луценко А. Г. - Типовое состояние семейных отношений при псориазе у мужчин (2014)
Василишин Р. Д. - Біопродуктивність хвойних насаджень Українських Карпат, Домашовець Г. С., Василишин О. М. (2014)
Володимиренко В. М. - Використання комп’ютерних технологій для обробки лісівничої інформації, Ільченко Д. М. (2014)
Гайда Ю. І. - Збереження генофонду дуба звичайного і скельного в генетичних резерватах західного регіону України (2014)
Білоус А. М. - Методичні особливості дослідження мортмаси березових лісів Полісся України, Ковбаса Я. В. (2014)
Кутя М. М. - Використання методу аналізу ієрархій у практиці оптимізації рекреаційного лісокористування, Свинчук В. А., Кутя В. М. (2014)
Лосюк В. П. - Структура основних лісових формацій НПП "Гуцульщина" (2014)
Свинчук В. А. - Особливості таксаційної будови штучних соснових деревостанів заповідних лісів центрального Полісся України, Зібцев С. В., Гуменюк В. В. (2014)
Свинчук В. А. - Математичні моделі об’єму деревних стовбурів основних лісоутворювальних порід України, Кашпор С. М., Миронюк В. В. (2014)
Свинчук В. А. - Особливості повнодеревності стовбурів дерев липи дрібнолистої Лісостепу України, Сошенський О. М. (2014)
Яворовський П. П. - Лісові пожежі і заходи щодо видалення природних горючих матеріалів у лісових екосистемах (2014)
Білоус М. М. - Фізико-хімічні особливості якісного складу земель, виведених із сільськогосподарського використання (2014)
Бровко Ф. М. - Особливості відтворення сосни звичайної у Ковельському лісництві ДП "Ковельське ЛГ", Гуславський В. О. (2014)
Іванюк І. В. - Вирощування саджанців гінкго дволопатевого в контейнерній культурі, Завадська М. О. (2014)
Кайдик О. Ю. - Шляхи покращення забезпечення садивним матеріалом робіт з відтворення лісів у підприємствах Рівненського ОУЛМГ, Тимощук М. Ю. (2014)
Кривий С. В. - Ґрунтова схожість насіння береки (Sorbus torminalis (L.) Cranz) (2014)
Матковська С. І. - Гаметофітне та ембріональне виживання насінних зачатків сосни звичайної в еколого-географічних культурах Київського Полісся (2014)
Маурер В. М. - Особливості природного відновлення сосняків Східного Полісся (на прикладі ДП "Свеське ЛГ"), Донік Д. С. (2014)
Маурер В. М. - Успішність природного поновлення сосни звичайної в умовах Рівненського Полісся, Корень С. А. (2014)
Маурер В. М. - Особливості розмноження зеленими живцями Кerria japonica (L.) Dc. та Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’, Косенко Ю. І., Копчук І. І. (2014)
Маурер В. М. - Особливості вегетативного розмноження таволги японської ‘Shirobana’ та сніжноягідника коралового ‘Hancock’, Марчук І. В. (2014)
Maurer V. M. - Etiology and pathogenesis of the widespread desiccation of trees and plantations, Pinchuk А. P. (2014)
Маурер В. М. - Сучасний стан та шляхи інтенсифікації плантаційного лісовирощування тополі на Волині, Шилін І. С. (2014)
Маурер В. М. - Причини та особливості патогенезу всихання ялинників НПП "Синевир" і шляхи підвищення їх біологічної стійкості, Ярема С. І. (2014)
Пінчук А. П. - Особливості отримання асептичної культури Аraukaria heterophylla (Salisb.) Franco, Романенко О. В. (2014)
Бровко Ф. М. - Формування мікробоценозів в осередках ущільнення дерново-шаруватих грунтів, Юхновський В. Ю., Рижов О. М. (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості створення плантацій тополі в умовах свіжої та вологої судіброви Київського Полісся, Сбитна М. В., Фучило Д. Я. (2014)
Шлапак В. В. - Насіннєношення та природне поновлення сосни звичайної на Чигиринських пісках, Лєванова Д. А. (2014)
Яворовський П. П. - Пристосувальні реакції сіянців горобини звичайної до недостатнього рівня зволоження ґрунтів, Бровко О. Ф. (2014)
Крилов Я. І. - Агрохімічні властивості ґрунтів протиерозійних насаджень дуба звичайного (2014)
Лобченко Г. О. - Просторова оптимізація системи полезахисних лісових смуг (2014)
Малюга В. М. - Особливості використання дуба звичайного у протиерозійних лісових насадженнях, Дударець С. М. (2014)
Малюга В. М. - Водно-фізичні властивості грунту паркових насаджень, Міндер В. В. (2014)
Шестак Я. Л. - Морфолого-фракційний склад і запаси лісової підстилки протиерозійних насаджень (2014)
Пузріна Н. В. - Сучасні методи інтенсифікації вирощування садивного матеріалу сосни звичайної (Pinus silvestris L.), Бойко Г. О. (2014)
Кульбанська І. М. - Комплексна оцінка (симптоматика, екологічний вплив та фітопатологічний аналіз) всихаючих насаджень Fraxinus excelsior L. в умовах Західного Поділля (2014)
Розенфельд В. В. - Особливості використання біологічних фунгіцидів у лісових розсадниках (2014)
Демченко О. О. - Колекція східноазійських кущів ботанічного саду НУБіП України, Демченко С. К. (2014)
Демченко О. О. - Особливості цвітіння видів роду Viburnum L. в умовах Лісостепу України, Демченко С. К. (2014)
Дзиба А. А. - Порівняльний аналіз елементів топіарного мистецтва у містах Бахмач, Ніжин і Батурин Чернігівської області, Романенко А. О. (2014)
Євтушенко Ю. В. - Особливості отримання асептичної культури виду Aesculus carnea Hayne (2014)
Зібцева О. В. - Вуличні насадження м. Вишгорода Київської області (2014)
Косенко Ю. І. - Особливості підживлення контейнерної культури Thuja occidentalis ´Smaragd´ та Juniperus scopulorum ´Blue arrow´ добривами пролонгованої дії (2014)
Маурер В. М. - Перспектива та особливості використання різних культиварів роду Picea A. Dietr в озелененні, Шевчук В. В. (2014)
Oleksiychenko N. О. - The ragenarative ability of the explants of Tilia cordata Mill. plants under in vitro culture conditions, Klyuvadenko А. А., Chornobrov O. Yu., Sovakova М. О. (2014)
Піхало О. В. - Ретроспективний аналіз території дендропарку "Юннатський" Національного еколого-натуралістичного центру, Полупан О. В. (2014)
Соботович А. Л. - Тип лісорослинних умов та допустимі рекреаційні навантаження у лісових та паркових фітоценозах (2014)
Совакова М. О. - Екологічна толерантність видів липи (Tilia L.) за фото- та термоіндукованими змінами флуоресценції хлорофілу листків, Соваков О. В., Китаєв О. І. (2014)
Byiskih N. V. - On the possibility of using of small diameter pine round timber with defects in construction (2014)
Коваль В. С. - Вдосконалення технології сушіння деревини капа (2014)
Пінчевська О. О. - Щодо визначення коефіцієнта вологопровідності деревини сосни (2014)
Професор Салганський Олексій Олександрович (1919–2010). До 95-річчя від дня народження (2014)
Баркалова Е. Л. - Питання патогенезу та діагностики нейросифілісу (2014)
Джораєва С. К. - Особливості мікробного ценозу верхніх дихальних шляхів у хворих на обмежену склеродермію та червоний вовчак, Кутасевич Я. Ф., Савенкова В. В., Гончаренко В. В., Маштакова І. О., Васильєва О. С., Кузьменко А. М., Іванцова О. К., Щоголєва О. В. (2014)
Коцар О. В. - Поширеність метицилінрезистентних позалікарняних Staphylococcus aureus (CA-MRSA) та коагулазонегативних стафілококів (MR-CNS) в розвитку гнійно-запальних процесах (2014)
Болотна Л. А. - Клінічне значення гіпергомоцистеїнемії у хворих на псоріаз, Саріан О. І. (2014)
Єлісєєва О. В. - Оцінка ефективності лікування хворих на хронічний генералізований парадотит, який перебігає на тлі червоного плоского лишаю, Соколова І. І., Кутасевич Я. Ф., Кондакова Г. К. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Терапевтическая эффективность производного хинуклидинов при аллергодерматозов и некоторых других дерматозах, сопровождающихся зудом, Стулий О. Н. (2014)
Проценко Т.В. - Морфологические особенности ремоделирования патологических рубцов при комплексном лечении с применением ингибиторов кальциневрина, Борзых Ю. А., Бондаренко Н. Н. (2014)
Мавров Г. И. - Клинико-эпидемиологические особенности урогенитального хламидиоза на современном этапе, Иващенко Л. В., Щербакова Ю. В., Орлова К. С. (2014)
Солошенко Е. М. - Динаміка розповсюдженості та захворюваності на поширені дерматози в Україні і Харківському регіоні за останні 10 років, Волкославська В. М., Гутнєв О. Л. (2014)
Беловол А. Н. - Энтомодермоскопия чесотки: клинические случаи, Ткаченко С. Г. (2014)
Правила для авторов (2014)
Роїк М. В. - Оцінка генетичного потенціалу вітчизняних цукрових буряків, Корнєєва М. О. (2005)
Роїк М. В. - Оцінка запилювачів цукрових буряків різної генетичної структури за комбінаційною здатністю, Корнєєва М. О. , Власюк М. В. (2005)
Яценко А. О. - Селекційно-генетичні основи вдосконалення адаптивного потенціалу буряківництва в Україні, Опалко А. І. (2005)
Лейбович А. С. - Вивчення ЧС ліній та гетерозисних запилювачів цукрових буряків іванівської селекції за програмою "Бетаінтеркрос", Кулік О. Г., Борисов Д. В. (2005)
Орлов С. Д. - Мінливість ознак маси і цукристості коренеплодів у ліній O типу, ЧС номерів цукрових буряків (2005)
Корнєєва М. О. - Інбридинг і якість пилку запилювачів цукрових буряків різного ступеня гетерозиготності, Власюк М. В. (2005)
Труш С. Г. - Ефективність багаторазового індивідуально-родинного добору при створенні багатонасінних запилювачів цукрових буряків та їх використання, Баланюк Л. О. (2005)
Фалатюк Л. В. - Селекційно-генетична цінність компонентів ЧС гібридів уладівської селекції, Корнєєва М. О. (2005)
Адаменко Д. М. - Шляхи створення багатонасінних ліній-запилювачів на основі багатонасінних популяцій верхняцької селекції (2005)
Корнєєва М. О. - Вихідні матеріали веселоподільської селекції для створення батьківського компонента ЧС гібридів цукрових буряків, Ермантраут Е. Р., Власюк І. В. (2005)
Лейбович А. С. - Особливості створення запилювачів O типу та їх використання в селекції цукрових буряків, Борисов Д. В., Борисова Т. А. (2005)
Вакуленко П. І. - Продуктивність пробних гібридів залежно від походження та структури материнського компонента (2005)
Гольдермахер С. О. - Створення та добір самофертильних закріплювачів стерильності в селекції цукрових буряків, Чемерис Л. М., Мельничук Ю. В., Змієвський В. М. (2005)
Дубчак О. В. - Вивчення генетичного потенціалу ЧС ліній верхняцького походження (2005)
Мельнічук Ю. В. - Створення триплоїдних гібридів цукрових буряків з використанням різних за походженням ЧС форм, Чемерис Л. М., МалігонГ. С., Гольдермахер С. О. (2005)
Чемерис Л. М. - Селекція тетраплоїдних форм цукрових буряків та їх використання при створенні гібридів на ЧС основі, Кулік О. Г., Галашевський В. Л. (2005)
Ковальчук H. С. - Методи створення тетраплоїдних багатонасінних запилювачів цукрових буряків на Веселоподільській дослідно-селекційній станції, Власик В. І., Вареник К. О., Смірних Л. М., Синельник П. М. (2005)
Перфільєва Л. П. - Оцінка тетраплоїдних та анеуплоїдних форм цукрових буряків з метою отримання апоміктичних рослин, Манько А. Е., Яценко А. О. (2005)
Чемерис Л. М. - Створення і стабілізація за плоїдностю тетраплоїдних форм цукрових буряків, Кулік О. Г., Федоренко І. А., Малігон Г. С., Мельник Н. С. (2005)
Роїк М. В. - Методика оцінки і доборів за цитологічними та цитоембріологічними тестами в селекційному процесі для покращання біологічної якості насіння цукрових буряків, Чередничок О. І., Чередничок С. П. (2005)
Татарчук В. М. - Цитологічний контроль плоїдності багатонасінних тетраплоїдних запилювачів цукрових буряків у селекційному процесі (2005)
Манько A. Е. - Вітчизняні джерела стійкості до хвороб і їх використання в селекції цукрових буряків, Манько О. А. (2005)
Яковець B. А. - Результати і перспективи селекції цукрових буряків на стійкість до церкоспорозу (2005)
Костенко О. І. - Вивчення стійкості до загнивання коренеплодів під час вегетації вихідних селекційних матеріалів цукрових буряків, Ганженко О. М., Кулік О. Г. (2005)
Манько О. А. - Інтрогресія генів стійкості до ризоманії у вітчизняні селекційні матеріали цукрових буряків, Манько А. Е. (2005)
Яковець В. А. - Оцінка перспективних гібридів ялтушківської селекції за продуктивністю та стійкістю до комплексу хвороб, Литвинюк В. В., Федорощак Й. М., Радійчук М. І., Яковець I. В. (2005)
Литвинюк В. В. - Формування колекції диких видів роду Beta L. для створення нових форм цукрових буряків (2005)
Борисов Д. В. - Методика вирощування штеклінгів цукрових буряків свіжозібраним насінням та використання їх у селекційному процесі, Лейбович А. С., Борисова Т. А. (2005)
Роїк М. В. - Нові методи створення компонентів гібридів кормових буряків на ЧС основі, Орлов С. Д., Джігіріс Л. А., Шараєнко О. М. (2005)
Слівченко A. M. - Селекція однонасінних кормових буряків, Яценко А. О., Моргун А. В., Слівченко А. О., Жученко О. І., Собченко Л. К. (2005)
Балан B. М. - Агроекологічні причини різноякісності гібридного насіння цукрових буряків, Оберемчук Д. В. (2005)
Балагура О. В. - Біологічні особливості насінників-компонентів ЧС гібридів залежно від умов їх вирощування (2005)
Боршківський М. Г. - Посівні та фізичні якості насіння багатонасінних запилювачів цукрових буряків-компонентів гібридів на стерильній основі, Орлов С. Д., Манько Д. Є. (2005)
Козунь I. I. - Біологічні особливості росту і розвитку та вихід садивних коренеплодів ЧС гібридів цукрових буряків залежно від розміру фракцій насіння і строків сівби (2005)
Деркач B. Г. - Вихід садивного матеріалу кормових буряків залежно від строків сівби та норм висіву насіння в умовах Центрального Лісостепу України (2005)
Корнієнко C. І. - Способи вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків у північно-східній частині Лісостепу України (2005)
Заришняк A. С. - Ефективність норм внесення мінеральних добрив під насінники цукрових буряків, Кубряк Р. В. (2005)
Балан B. М. - Підпокривна сівба за безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків у південно-східній частині Криму, Клещевніков О. М. (2005)
Бобруйко В. М. - Норма висіву насіння як фактор збереженості і продуктивності безвисадкових насінників у зрошуваних умовах Криму (2005)
Загородня Л. Г. - Вплив ширини міжрядь на врожай безвисадкових насінників, Загородній О. Т., Манько А. Е. (2005)
Буркун О. В. - Вирощування насіння ЧС гібридів за сівби сумішшю компонентів схрещування (2005)
Пінчковський Г. Л. - Формування густоти безвисадкових насінників гібридів на ЧС основі, Пінчковська В. Г. (2005)
Загородний O. М. - Шляхи підвищення польової схожості насіння при сівбі компонентів схрещування ЧС гібридів (2005)
Доронін B. А. - Пилкоутворююча здатність запилювача залежно від його густоти (2005)
Турченяк C. М. - Різноякісність насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом залежно від його розміщення на насінниках (2005)
Касян Н. Ю. - Збереженість і продуктивність безвисадкових насінників ЧС гібридів залежно від ширини міжрядь і норми висіву насіння (2005)
Моргунов Ю. М. - Продуктивність безвисадкових насінників залежно від строків сівби і норми висіву насіння в південно-східній частині Криму (2005)
Оголенко I. С. - Агротехнічні особливості вирощування насінників кормових буряків (2005)
Файдюк B. В. - Прийоми формування високоякісного гібридного насіння цукрових буряків (2005)
Шутенко Т. О. - Збирання насінників цукрових буряків з застосуванням нових десикантів (2005)
Будовський М. Д. - Випробування селекційних матеріалів цукрових буряків на насіннєву продуктивність і якість насіння, Гізбуллін Н. Г. (2005)
Марченко C. І. - Роль розміру насіння в сучасних технологіях обробки посівного матеріалу, Доронін В. А., Бусол М. В., Бідуля К. Г., Дігтяр Н. Г., Сніжок Ю. Б., Сичук Л. В., Кушицький М. Ф. (2005)
Доронін B. А. - Використання мікроелементів в процесі передпосівної підготовки насіння, Заришняк А. С., Бусол М. В., Марченко С. І., Романенко М. П., Герман Б. О., Кушицький М. Ф. (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського