Козунь I. I. - Біологічні особливості росту і розвитку та вихід садивних коренеплодів ЧС гібридів цукрових буряків залежно від розміру фракцій насіння і строків сівби (2005)
Деркач B. Г. - Вихід садивного матеріалу кормових буряків залежно від строків сівби та норм висіву насіння в умовах Центрального Лісостепу України (2005)
Корнієнко C. І. - Способи вирощування насіння ЧС гібридів цукрових буряків у північно-східній частині Лісостепу України (2005)
Заришняк A. С. - Ефективність норм внесення мінеральних добрив під насінники цукрових буряків, Кубряк Р. В. (2005)
Балан B. М. - Підпокривна сівба за безвисадкового способу вирощування насіння цукрових буряків у південно-східній частині Криму, Клещевніков О. М. (2005)
Бобруйко В. М. - Норма висіву насіння як фактор збереженості і продуктивності безвисадкових насінників у зрошуваних умовах Криму (2005)
Загородня Л. Г. - Вплив ширини міжрядь на врожай безвисадкових насінників, Загородній О. Т., Манько А. Е. (2005)
Буркун О. В. - Вирощування насіння ЧС гібридів за сівби сумішшю компонентів схрещування (2005)
Пінчковський Г. Л. - Формування густоти безвисадкових насінників гібридів на ЧС основі, Пінчковська В. Г. (2005)
Загородний O. М. - Шляхи підвищення польової схожості насіння при сівбі компонентів схрещування ЧС гібридів (2005)
Доронін B. А. - Пилкоутворююча здатність запилювача залежно від його густоти (2005)
Турченяк C. М. - Різноякісність насіння цукрових буряків, вирощеного безвисадковим способом залежно від його розміщення на насінниках (2005)
Касян Н. Ю. - Збереженість і продуктивність безвисадкових насінників ЧС гібридів залежно від ширини міжрядь і норми висіву насіння (2005)
Моргунов Ю. М. - Продуктивність безвисадкових насінників залежно від строків сівби і норми висіву насіння в південно-східній частині Криму (2005)
Оголенко I. С. - Агротехнічні особливості вирощування насінників кормових буряків (2005)
Файдюк B. В. - Прийоми формування високоякісного гібридного насіння цукрових буряків (2005)
Шутенко Т. О. - Збирання насінників цукрових буряків з застосуванням нових десикантів (2005)
Будовський М. Д. - Випробування селекційних матеріалів цукрових буряків на насіннєву продуктивність і якість насіння, Гізбуллін Н. Г. (2005)
Марченко C. І. - Роль розміру насіння в сучасних технологіях обробки посівного матеріалу, Доронін В. А., Бусол М. В., Бідуля К. Г., Дігтяр Н. Г., Сніжок Ю. Б., Сичук Л. В., Кушицький М. Ф. (2005)
Доронін B. А. - Використання мікроелементів в процесі передпосівної підготовки насіння, Заришняк А. С., Бусол М. В., Марченко С. І., Романенко М. П., Герман Б. О., Кушицький М. Ф. (2005)
Мотренко C. М. - Залежність посівних якостей дражованого насіння від їх біологічних показників (2005)
Балан В. М. - Удосконалення пересадного способу вирощування насіння цукрових буряків, Мельник Д. С. (2005)
Роїк М. В. - Пошук нових джерел стійкості цукрових буряків до ризоманії, Нурмухаммедов А. К., Васильєва Н. О., Шаюк Л. В., Білоус Н. В., Радченко В. П., Песцова Е., Schneider К. (2005)
Редько В. І. - Методи біотехнології як сучасне знаряддя селекції цукрових буряків. Оглядова стаття, Нурмухаммедов A. K., Бех H. C., Драгунова O. K., Недяк Т. М., Шаюк Л. В. (2005)
Небиков М. В. - Селекція на посухостійкість в умовах культури in vitro (2005)
Драгунова O. K. - Індукція галоїдного партеногенезу в умовах культури in vitro у цукрових буряках (2005)
Бех Н. С. - Якість пилку багатонасінних цукрових буряків залежно від умов культивування in vitro, Редько В. І., Білоус Н. В. (2005)
Редько В. І. - Вплив солей кадмію на рослини цукрових буряків у культурі in vitro, Недяк Т. М., Драгунова O. K. (2005)
Дубровна О. В. - Особливості процесів калюсогенезу у рослин буряків різного рівня плоїдності, Лялько I. I., Тищенко О. М. (2005)
Чугункова Т. В. - Вивчення стабільності ознаки стійкості до комплексу стресових факторів у клітинних ліній і рослин-регенерантів буряків, Губанова Н. Я., Розумна Л. Ф. (2005)
Іващенко О. О. - Захист посівів цукрових буряків від бур'янів, Макух Я. П. (2005)
Недашківській О. І. - Вплив систем обробітку ґрунту в сівозміні на продуктивність цукрових буряків і забур'яненість посівів, Цвей Я. П., Ременюк Ю. О., Хильницький О. М., Юрчак В. П. (2005)
Борівський A. Ф. - Ефективність боротьби з бур'янами при вирощуванні насіння цукрових буряків висадковим способом (2005)
Педос B. П. - Ефективність сумішей фунгіцидів для протруювання насіння проти коренеїда цукрових буряків, Колодійчук В. Д., Миколінська Н. М., Король Л. Є. (2005)
Маслоїд A. П. - Продуктивність цукрових буряків при обробці насіння бактеріальними добривами і вегетуючих рослин регулятором росту, Осадчук В. Д., Табачук В. З. (2005)
Саблук C. В. - Захист насінників цукрових буряків від листкової бурякової попелиці (Aphis fabae Scop.), Грищенко О. М., Сторожик Л. І. (2005)
Саблук B. Т. - Ефективний захист маточних посівів цукрових буряків від шкідників, Грищенко В. М., Грищенко О. М. (2005)
Литвинюк В. В. - Характеристика перспективних гібридів яптушківської селекції в умовах епіфітотії церкоспорозу, Яковець В. А., Гарматюк Н. В., Федорощак Й. М. (2005)
Курило В. Л. - Осипання та втрати насіння при скошуванні насінників цукрових буряків (2005)
Саганов М. І. - Технічні засоби для сівби цукрових буряків на дослідних ділянках, Крижко В. М., Зиков П. Ю., Адаменко Д. М., Андреєва Л. С. (2005)
Крижко В. М. - Удосконалення технології збирання коренеплодів маточних цукрових буряків, Зиков П. Ю., Саганов М. І., Ганженко О. М. (2005)
Ганженко О. М. - Методичні рекомендації щодо оцінки якості роботи висадкосадильних машин, Крижко В. М., Зиков П. Ю. (2005)
Овсянникова С. П. - Методичні підходи до визначення вартості сорту і ціни насіння, Бондар B. C. (2005)
Пиркін В. І. - Ефективність виробництва насіння цукрових буряків в Україні, Гапоненко Г. Д., Гізбулліна Л. Н., Москаленко В. П., Федоряка М. М. (2005)
Фурса A. В. - Механізм вільного ціноутворення і державної підтримки виробництва цукросировини та цукру в ринкових умовах (2005)
Пиркін B. І. - Шляхи підвищення ефективності виробництва цукрових буряків, Сінченко В. М., Борисюк В. О., Симоненко О. І., Гізбулліна Л. Н. (2005)
Капустян Г. А. - Стан та перспективи патентно-ліцензійної роботи в Інституті цукрових буряків УААН, Потапейко Т. М., Мандровська С. М. (2005)
Саблук В. Т. - Нові інсектициди для захисту цукрових буряків від шкідників, Грищенко В. М., Грищенко О. М., Самолюк М. С. (2000)
Саблук В. Т. - Розробка нових способів захисту цукрових буряків від коренеїду, Нурмухаммедов А. К. (2000)
Грищенко В. М. - Захист сходів цукрових буряків від хвороб, Грищенко О. М. (2000)
Іващенко О. О. - Проблеми гербології в буряківництві (2000)
Соколо-Поповський А. М. - Надійний захист від бур'янів - реальний (2000)
Шкаредний І. С. - Основи раціоналізації структури посівів, сівозмін і способів обробітку грунту (2000)
Барштейн Л. А. - Вплив сівозміни, обробітку грунту та добрив на врожайність цукрових буряків та використання ними елементів живлення (2000)
Шкаредний І. С. - Місце цукрових буряків у сівозмінах південно-західної частини Лісостепу, Вакуленко М. О., Колібабчук Т. В., Костенко С. С. (2000)
Горобець A. M. - Особливості впливу сівомін, обробітку грунту та добрив на забур'яненість цукрових буряків в підзоні недостатнього зволоження, Зоря С. Ю., Шкаредний І. С., Якименко В. М., Кунак B. Д. (2000)
Кушицька Г. Б. - Продуктивність цукрових буряків залежно від насичення ними сівозміни (2000)
Якименко В. М. - Вплив умов вирощування сільськогосподарських культур на їх урожайність та використання елементів живлення, Барштейн Л. А., Одрехівський А. Ф., Петрова О. Т., Дубовий Ю. В. (2000)
Барштейн Л. А. - Ефективність обробітку грунту щодо накопичення та використання вологи, Якименко В. М., Шкаредний I. С. (2000)
Мацевецька Н. М. - Ефективність оптимізації прийомів основного весняного обробітку та догляду на посівах цукрових буряків, Коломієць О. П., Недашківський О. І., Тараненко В. І. (2000)
Іванець Г. І. - Мінімалізація передпосівного і післяпосівного обробітку грунту під цукрові буряки, Деркач Г. Й. (2000)
Малярчук М. П. - Вплив довгострокового застосування мінімального обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків при зрошенні, Ковтун В. А., Куриленко В. О., Зенкіна О. Є. (2000)
Опанасенко Г. П. - Вплив двоярусної оранки на забур'яненість посівів цукрових буряків (2000)
Пономарчук М. В. - Ефективність способів основного обробітку грунту в польовій сівозміні (2000)
Калмикова Н. О. - Зміни мікробіологічного стану грунтів під впливом сидератів, Франков С. В., Гоголь Л. О. (2000)
Калмикова Н. О. - Вплив бактеріальних азотфіксуючих препаратів на продуктивність цукрових буряків, Гоголь Л. О., Гончарук Г. С. (2000)
Гізбуллін Н. Г. - Конкурсні випробування регуляторів росту на цукрових буряках при використанні їх у період вегетації, Гонтаренко С. М., Черната Д. М., Кушицький М. Ф., Романенко М. М., Гирич Б. Д., Григор'єва О. М., Коритник В. М. (2000)
Коломієць О. П. - Особливості агротехніки вирощування цукрових буряків за енерго-, ресурсозберігаючими технологіями, Мацевецька Н. М., Власенко С. І., Дорошенко В. А., Гончарук Г. С., Слободяник В. С., Ломако Т. М. (2000)
Недашківський О. І. - Водоспоживання та продуктивність сортів і гібридів цукрових буряків залежно від режимів зрошення та довжини вегетаційного періоду, Мацевецька Н. М., Коломієць О. П., Бездітний В. В. (2000)
Курило В. Л. - Удосконалення процесу вирощування насінників буряків безвисадковим способом (2000)
Гументик М. Я. - Обгрунтування параметрів робочих органів для підкопування коренеплодів цикорію (2000)
Роїк М. В. - Про морфологічні ознаки рослин цукрових буряків та їх вплив на продуктивність і якість механізованого збирання, Зуєв М. М., Борисюк В. О. (2000)
Погребняк С. П. - Енергозберігаюча технологія вирощування цукрових буряків, Захарова В. В., Побережний Ф. В., Полушкін О. В., Гринюк В. П., Бузанов М. І. (2000)
Крижко В. М. - Основні напрямки вдосконалення технічних засобів для садіння коренеплодів маточних буряків (2000)
Зуєв М. М. - Про сівбу на кінцеву густоту рослин, Борисюк В. О., Миколюк Ю. В. (2000)
Барштейн Л. А. - Шляхи підвищення використання органічних добрив, Якименко В. М., Шкаредний І. С., Одрехівський А. Ф. , Петрова О. Т. (2000)
Бондаренко В. М. - Ефективність на цукрових буряках малих доз мінеральних добрив весняно-літнього внесення, Романенко М. М., Сніжок Ю. Б. (2000)
Мусіч В. І. - Ефективність застосування зернистого фосфориту родовищ України під цукрові буряки на сірому опідзоленому грунті Західного Лісостепу України, Заришняк А. С., Череднічок І. І. (2000)
Чередничок І. І. - Ефективність нового калійного добрива "Калімаг-3" при внесенні під цукрові буряки, Заришняк А. С., Мусіч В. І., Чередничок А. І., Дернова Г. В. (2000)
Теселько В. Л. - Деякі підсумки та проблеми патентно-ліцензійної роботи в ІЦБ УAAH, Потапейко Т. М., Капустян Г. А. (2000)
Кузь В. В. - Динаміка доборів в гібридних популяціях гороху (2000)
Шаповал В. М. - Трасформації людського буття в умовах постсучасності (2014)
Сакун А. В. - Антропологічні інтенції постмодерністського мислення: перспектива vs фіналізму (2014)
Усанова Л. А. - Історії після кінця історії, Усанов І. В. (2014)
Головіна Н. І. - Філософсько-культурологічні засади дослідження феномену культури (2014)
Распопов Є. І. - Іморталізм як антропологічна проблема: інтерпретації, концепції та метанаративні узагальнення (2014)
Сіпіна О. Д. - Людина і світ в мистецтві ХХ століття (2014)
Ігнатьєв В. А. - Ісихазм: суперечність наративів у релігійно-філософському дискурсі (2014)
Ямчук П. М. - Філософія християнської державності в концептуальному осмисленні митрополита Василя Липківського,Чехівського В. М. та Липинського В. К. (2014)
Цебрій І. В. - Поєднання зороастрійських традицій та ісламу в творчій спадщині Абулкасима Фірдоусі (2014)
Блоха Я. Є. - Короленко В. Г. про ціннісні орієнтації світових релігій (2014)
Ліннік Ю. В. - Постать митрополита Володимира в становленні української православної церкви московського патріархату (2014)
Дмитрук І.А. - Специфіка п’ятидесятницьких спільнот в структурі ВС ЄХБ в період 1945 – 1989 років (2014)
Кравченко А. П. - Любов у світі природи,суспільства і людини, Москаленко С. М. (2014)
Шенгерій Л. М. - Прикладне застосування математичних знань при вивченні дисципліни "логіка" у ВНЗ (2014)
Ющенко Ю. П. - Філософія у вищому медичному навчальному закладі: реалії та перспективи (2014)
Салій А. В. - Філософське осмислення проблеми медичного труентизму, Мокляк Є. В., Важнича О. М. (2014)
Кравченко П. А. - З минулого і сьогодення історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка В. Г. (2014)
До відома авторів (інформаційне повідомлення) (2014)
Перелік закладів обов’язкового розсилання журналу "Філософські обрії" (2014)
Батуринський М. П. - Аналіз можливості використання двомірної моделі повітряного об’єкту при оцінюванні можливості його виявлення засобом радіолокації (2007)
Голкін Д. В. - Напрямки застосування інформації космічних систем в інтересах Повітряних Сил Збройних Сил України, Худов Г. В., Карлов Д. В. (2007)
Єрмошин М. О. - Застосування геоінформаційних і космічних навігаційних систем для підвищення ефективності дій зенітних ракетних підрозділів, Ткаченко В. І., Макаров А. Ф. (2007)
Іванов В. K. - Аналіз структури сигналів з виходу фазового детектора когерентно-імпульсної РЛС для визначення характеру руху людини, Пащенко Р. Е., Вовк О. І. (2007)
Мегельбей Г. В. - Оптимізація керування енергетичним ресурсом багатофункціональної РЛС зенітного ракетного комплексу в режимі наведення зенітних керованих ракет (2007)
Новосьолов В. В. - Обґрунтування структури зенітної ракетної батареї ППО Сухопутних військ з удосконаленими системами керування вогневими засобами з метою підвищення бойової ефективності підрозділу (2007)
Порошин С. М. - Наземний амплітудний вимірник кутів місця повітряних цілей, Бахвалов В. Б., Леонов І. Г. (2007)
Севостьянов Ю. В. - Підвищення ефективності виявлення і перехоплення повітряних цілей у передню полусферу атаки на основі застосування авіаційних імпульсно-доплерівських РЛПК, Волосюк В. К., Глущенко П. О. (2007)
Сидоренко В. Л. - Методика розрахунку небезпечних відстаней при осколочній дії вибуху, Азаров С. І. (2007)
Сутюшев Т. А. - Способи взаємодії підрозділів спеціального призначення з авіацією в ході виконання пошукових завдань, Тепан М. В., Афанасьєв В. В., Павлов Д. В. (2007)
Тишко С. А. - Математична модель погрішності визначення азимутальної орієнтації об'єкта в просторі, Васюк В. Н., Сорокін И. А. (2007)
Ткаченко А. О. - Первинне визначення параметрів руху низькоорбітальних космічних об’єктів за даними вимірювань оптичних засобів контролю космічного простору в режимі "beam-park” (2007)
Флоров О. Д. - Оцінка ефективності поляризаційно-просторової обробки в радіолокаційних станціях з повним поляризаційним зондуванням, Волювач С. А., Гребенюк О. П. (2007)
Черевко Ю. М. - Пружній удар незакріпленого вантажу при його транспортуванні, Вікович І. А., Лозовий І. С. (2007)
Адаменко А. А. - Визначення оптимальної стратегії інформаційного впливу на супротивну сторону з метою корегування його стратегічної цілі розвитку озброєння і військової техніки (2007)
Баранник В. В. - Зниження часу цифрової обробки зображень, Сідченко С. О. (2007)
Баришев І. В. - Математична модель каналу курсу автономної системи траєкторного управління посадкою літаків на необладнані аеродроми, Поляков В. В., Висоцький О. В. (2007)
Болюбаш О. О. - Аналіз основних обмежень задачі створення підмережі, що управляє мережою передачі даних (2007)
Герасимов С. В. - Модель експлуатації перспективних засобів вимірювальної техніки, Калашник Д. М. (2007)
Гриб Д. А. - Оптимальний розподіл фрагментів даних інформаційних систем, Бурковський С. І., Савченко С. М. (2007)
Гриньов Д. В. - Метод розпізнавання зображень об'єктів засобами видової розвідки (2007)
Дружінін Є. А. - Системні моделі інтеграції проектування, технологічної підготовки та виробництва у разі застосування наскрізного паралельного циклу створення виробу, Cмаль С. М. (2007)
Євсеєва Л. Г. - Особливості інтервальної математичної моделі задачі упакування кругів з урахуванням похибок (2007)
Колмиков М. М. - Технічна реалізація алгоритмів стиску і відновлення зображень на основі дискретного перетворення Хартлі для базових комплексів повітряної розвідки (2007)
Коренков Р. В. - Оцінка якості матеріалів дистанційного зондування при JPEG-компрессії (2007)
Рассомахін С. Г. - Універсальний метод порозрядної обробки позиційних чисел в умовах гауссова шуму (2007)
Рубан І. В. - Модель процесу затримки в комутаційних вузлах комп’ютерних мереж, Долгий Ю. С., Осієвський С. В. (2007)
Семенов С. Г. - Метод знаходження оптимальної множини маршрутів у багатопролітній мережі системи зв'язку стандарту ЗG (2007)
Скорик Б. І. - Визначення погрішності вимірювання температури яркісними пірометрами випромінювання, Скорик А. Б., Дзимина О. І. (2007)
Стасєв Ю. В. - Розрахунок фрактальних характеристик трафікових процесів у системах з повторними запитами, Кучук Г. А., Можаєв О. О. (2007)
Туркін І. Б. - Динамічне планування запитів у клієнт-серверних системах реального часу, які реалізують технологію "OLE for Process Control", Соколова Є. В., Нікітіна Т. С. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Титул, Зміст (2014)
Грехнев Н. И. - Геохимические процессы зоны гипергенеза в муссонном климате юга Дальнего Востока, Жовинский Э. Я. (2014)
Клос В. Р. - Биогеохимические индикаторы зон экологического риска городских агломераций, Жовинский Э. Я. (2014)
Злобина Е. С. - Биогеохимические особенности питьевых артезианских вод г. Киев, Тугай А. В. (2014)
Плотніков О. В. - Зміни екологічного стану гідросфери півдня Криворізького бассейну (2014)
Осокіна Н. П. - Еколого-гігієнічна оцінка забруднення донних відкладів дніпровських водосховищ органічними токсикантами (2014)
Кураева И. В. - Эколого-геохимические особенности техногенно загрязненных почв (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Еколого-геохімічні дослідження ґрунтів м. Маріуполь, Кураєва І. В., Манічев В. Й., Кармазиненко C. П. (2014)
Панаіт Е. В. - Вміст ртуті у ґрунтах навколо Микитівського ртутного комбінату (2014)
Андрієвська О. А. - Цибуля ріпчаста як індикатор техногенного забруднення ґрунтів цинком (2014)
Крюченко Н. О. - Геоекологічний моніторинг снігового покриву субальпійського та середньогірного висотних поясів Карпатського біосферного заповідника, Жовинський Е. Я., Папарига П. С. (2014)
Дмитренко К. Э. - Гидрогеохимические индикаторы зон экологического риска, Попенко Т. А. (2014)
Ковальчук М. С. - Геохімічні аспекти нижньокрейдових континентальних відкладів північного схилу центральної частини Українського щита, Крошко Ю. В. (2014)
Михальченко І. І. - Оцінка концентрації урану в альбітитах Новокостянтинівського родовища (Український щит) (2014)
Компанець Г. С. - Геохімія міді на різних етапах формування червоноколірно-теригенної субформації (стебницька світа) Передкарпатського прогину, Ковальчук М. С. (2014)
Zhovinsky E. Ya. - Rare Elements in Weathering Crusts of Brusilovsky Suture Zone of Ukrainian Shield, Kryuchenko N. O., Zhuk O. A. (2014)
Крюченко Н. О. - К истории открытия Збручанского месторождения минеральных вод (2014)
Наші автори (2014)
Титул, содержание (2013)
Протасов А. А. - Концептуальные модели процессов контуризации в водных экосистемах (2013)
Щербина Г. Х. - Продукционные характеристики моноцикличных видов хирономид (Diptera, Chironomidae) (2013)
Пашкова О. В. - Механизмы и особенности функционирования пелагического зоопланктона равнинного водохранилища (на примере верхней части Каневского водохранилища на р. Днепр) (2013)
Алехнович А. В. - Размерная структура, динамика полового созревания и плодовитость длиннопалого рака Astacus leptodactylus водоёмов Беларуси и Армении, Гукасян Э. Х. (2013)
Кузнецов В. А. - Влияние колебаний температуры на эмбрионально-личиночное развитие Esox lucius L. (Salmoniformes, Esocidae), Лукиянов С. В. (2013)
Волкова Е. Н. - Формирование радиационной дозы облучения пресноводных рыб на эмбриональной стадии развития, Беляев В. В., Пархоменко А. А., Пришляк С. П. (2013)
Линник П. Н. - Медь в поверхностных водах Украины: содержание, формы нахождения, закономерности миграции (2013)
Вакуленко О. В. - Особенности диагностики функционального состояния одноклеточных водорослей в жидких средах люминесцентными методами, Григорьева О. О., Березовская М. А., Даценко А. И. (2013)
Титул, содержание (2013)
Романенко В. Д. - Етапи розвитку НАН України та її гідробіологічного напряму (2013)
Плигин Ю. В. - Распространение чужеродных видов макробеспозвоночных в экосистемах водохранилищ р. Днепра в многолетнем аспекте, Матчинская С. Ф., Железняк Н. И., Линчук М. И. (2013)
Незбрицкая И. Н. - Механизмы резистентности водорослей к высоким температурам (обзор), Курейшевич А. В. (2013)
Макаренко Т. В. - Содержание тяжёлых металлов в раковинах и мягких тканях моллюсков водоёмов Гомеля и прилегающих территорий, Байчоров В. М. (2013)
Новицкий Р. А. - Молекулярные биомаркеры эффектов ионов Al3+ на индукцию оксидативного стресса и клеточную реактивацию в организме Lepomis gibbosus (Pisces: Centrarchidae), Сухаренко Е. В., Недзвецкий В. С. (2013)
Романенко В. Д. - Токсикорезистентність інвазивних видів гамарид (Crustacea: Amphipoda) літоральної зони дніпровських водосховищ до йонів важких металів, Кіпніс Л. С., Гончарова М. Т., Коновець І. М., Подругіна А. Б. (2013)
Яковлев В. А. - Обнаружение эктопаразита Argulus coregoni (Crustacea: Branchiura) в р. Казанке (бассейн Куйбышевского водохранилища, Республика Татарстан, РФ) 84-91, Кашеваров Г. С., Хабибуллина Г. И. (2013)
Гуляева О. А. - Эколого-гидрологическая характеристика водохранилищ Днестровского энергетического комплекса (2013)
Сухарев Ю. С. - Инфузории Stylonichia mytilus как объект для автоматизированного экспресс-анализа энтеротоксинов Escherichia coli (2013)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2013 г. (2013)
Александров Д. О. - Емпіричне дослідження нервово-психічної стійкості у структурі особистості працівника ОВС (2013)
Ван Джун - Динаміка вікових змін самоставлення в молодшому підлітковому віці (2013)
Дегтяренко Т. В. - Професійно важливі якості операторів транспорту за результатами психофізіологічної експертизи (2013)
Єгорченко С. П. - Психологічні та сімейні характеристики матерів наркозалежних, що споживають канабіноїди (2013)
Исаенко О. С. - Социальное взросление: бессознательная потребность в ритуалах инициации (2013)
Кантарева Н. В. - Специфика формирования отношения к здоровью у подростков со склонностью к частым ОРВИ (2013)
Максименко Ю. Б. - Феноменология смеха: теоретико-методологический анализ, Ткачук О. В. (2013)
Мельнік Н. Ю. - Дослідження прогностичних здатностей у студентів (2013)
Москалюк Е. В. - К вопросу об определении психологических особенностей развития англоязычной профессиональной речи будущих политологов (2013)
Снігур Л. А. - Роль учителя у сприянні психологічній стійкості особистості в юнацькому віці (2013)
Хуан Ин - Взаимосвязь черт личности родителей и стилем взаимодействия с ребенком (2013)
Чебикін О.Я. - Психологічні основи правової культури та умови її корекції, Булгакова В.О. (2013)
Чебикін О. Я. - Психологічні основи емоційно-комунікативного методу інтенсивного навчання іноземної мови, Дегірменджі Е. В. (2013)
Шевченко Р. П. - Особенности детско-родительских отношений в семьях военнослужащих с психо-соматическими расстройствами (2013)
Бендяк К. І. - Методичний компонент у системі мовної підготовки іноземних громадян в Україні у другій половині ХХ ст. (2013)
Варварецька Г. А. - Педагогічні умови формування професійної спрямованості майбутніх фахівців морського та річкового транспорту у процесі математичної підготовки (2013)
Гелло Т. А. - Творческая самореализация студента в учебном и внеучебном процессе (2013)
Джуринський П. Б. - Діяльнісний компонент у структурі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної і фізкультурно-оздоровчої роботи (2013)
Кисельова О. І. - Зміст та завдання стандартизації вищої освіти, Янкова О. В. (2013)
Кудря Я. В. - Професійний образ сучасного наукового керівника (2013)
Курлянд З. Н. - Інтегративні технології навчання в підготовці майбутніх учителів у площині ідей К. Д. Ушинського (2013)
Марачковская О. Л. - Структурные компоненты воспитания поведенческой гибкости будущих педагогов, Курлат А. М. (2013)
Молоков Д. С. - Творческое наследие К. Д. Ушинского в советский период истории, Ходырев А. М. (2013)
Савлучиньска Л. Г. - Формування природознавчої компетентності учнів початкових класів на уроках природознавства (2013)
Скоромна М. В. - Компонентна структура культури почуттів майбутнього вчителя (2013)
Топор Г. В. - Значення міжнародного досвіду в організації екологічної освіти, Бубела О. В. (2013)
Турбовской Я. С. - Дилемма Ушинского (2013)
Ткачук А. А. - Развитие профессиональной компетентности будущего учителя средствами педагогической практики, Ушнурцева Н. Н. (2013)
Трифонова О. С. - Вплив розвивального мовленнєвого середовища на формування мовленнєвої особистості старшого дошкільника (2013)
Бабий Е. Н. - Обогащение словарного запаса студентов – важный этап формирования коммуникативных компетенций будущего преподавателя (2013)
Базелюк Н. Л. - Комп'ютерна графіка як ефективний метод розробки майбутніми дизайнерами ескізів і моделей одягу (2013)
Ізмайлова О. А. - Формування німецькомовної дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей засобами автентичного тексту (2013)
Коваль В. - Вікові особливості фізичного виховання дітей старшого шкільного віку в процесі формування здорового способу життя (2013)
Кузнецова Н. В. - Дослідно-експериментальне навчання англійського діалогічного мовлення обдарованих учнів старшої школи (2013)
Курлат А. М. - Шляхи розробки моделі навчального процесу в системі підвищення кваліфікації вчителів: модульно-компетентнісний підхід, Нестеренко О. П. (2013)
Матюха Г. В. - Навчання техніки читання англійською мовою, Ступак М. В. (2013)
Посторонко А. І. - Формування у студентів професійних умінь і навичок при вивченні фахових дисциплін (2013)
Романюк О. С. - Процес оволодіння англомовним розмовним мовленням з урахуванням його лексичних особливостей (2013)
Савлучинська Л. Г. - Формування пізнавальних інтересів молодших школярів, Філь І. В. (2013)
Наші автори (2013)
Олійник В. С. - Водорегулювальна роль системи "насадження - ґрунт" у лісах Передкарпаття, Ткачук О. М. (2014)
Шлапак В. П. - Особливості озеленення та реконструкції території Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т. Г, Шевченка, Марно О. Ю. -Куца (2014)
Іващенко І. Є. - Насіннєве розмноження Thuja plicata Don. (2014)
Білоус А. М. - Оцінка мортмаси опаду гілок у березових насадженнях Українського Полісся (2014)
Бродович Ю. Р. - Науково-практичні рекомендації із застосування лісокультурних способів реконструкції похідних і малоцінних молодняків у формації букових лісів карпат і прилеглих територій, Бродович Р. І., Гудима В. М., Кацуляк Ю. Д. (2014)
Вітер Р. М. - Сучасна структура деревостанів вологої буково-ялицевої сусмеречини в Українських Карпатах, Шпарик Ю. С. (2014)
Хоєцький П. Б. - Мисливське господарство країн Європи, Похалюк О. М. (2014)
Делеган І. І. - Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині, Делеган І. В. (2014)
Запливана Ю. А. - Індивідуальний розвиток видів і сортів роду Heuchera L. у синильному періоді в умовах культури Правобережного Лісостепу України (2014)
Кичилюк О. В. - Природне лісорозведення у Волинському Поліссі, Войтюк В. П., Андреєва В. В. (2014)
Левченко В. Б. - Роль стовбурових шкідників у розповсюдженні кореневої губки сосни звичайної в умовах корабельного лісництва ДП "Житомирське ЛГ", Власюк В. П. (2014)
Лукащук Г. Б. - Аналіз природних фітоценозів стрийського парку міста Львова (2014)
Мирончук К. В. - Порівняльна характеристика моделей створення та формування живоплотів у сільській та міській місцевостях (на прикладі Чернівецької області) (2014)
Новосад В. М. - Генеративне та вегетативне розмноження бирючини звичайної (Ligustrum vulgare L. ) (2014)
Оверченко О. В. - Розмноження перспективних сортів аґрусу (Grossularia reclinata L. ) в культурі in vitro, Клюваденко А. А., Ліханов А. Ф., Костенко С. М., Мельничук М. Д. (2014)
Челядин Л. І. - Зменшення забруднення гідросфери методом очищення стічних вод від амонійного азоту (2014)
Войцеховська В. В. - Метод визначення пріоритетів зниження забруднення довкілля та реалізації еко-інвестицій, Войцеховська Ю. В. (2014)
Герецун Г. М. - Вплив екологічно небезпечних опадів на властивості міських ґрунтів (2014)
Гнатюк Н. О. - Розподіл біогенних елементів у ґрунті (2014)
Дерех О. І. - Діелектричні показники дерев дуба і бука на ділянках різних стадій дигресії зеленої зони Львова (2014)
Михайлюк Ю. Д. - Характеристика джерел утворення забруднювальних речовин богородчанського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів (2014)
Паславський М. М. - Закономірності розподілу есенціальних хімічних елементів у мезоекосистемі Дністровського Передкарпаття, Руда М. В. (2014)
Тарас У. М. - Застосування показників видового різноманіття мікроміцетів ґрунту при оцінюванні порушення навколишнього природного середовища внаслідок дії антропогенних факторів (2014)
Чернявська Х. І. - Властивості лісової підстилки як компонента пралісових екосистем природного заповідника "Ґорґани" (Українські Карпати) (2014)
Ариф Тапдыг оглы Мамедов - Исследование физико-механических свойств жидкостекольных теплоизоляционных смесей, Вугар Джаваншир оглы Мамедов (2014)
Єфіменко Л. І. - Діагностика технічного стану основних вузлів стрічкового конвеєра, Тиханський М. П., Маринич І. А. (2014)
Кійко І. О. - Закономірності впливу лінійних розмірів структурних елементів меблевого щита на відхилення у напрямках вздовж і поперек волокон (2014)
Копанський М. М. - Дослідження фізичних властивостей деревинно- композиційних матеріалів, виготовлених із використанням ріпакової сировини, Шепелюк О. О., Салдан Р. Г. (2014)
Коржов В. Л. - Лісівничо-екологічна ефективність використання мобільної канатної установки Larix-3T, Кудра В. С., Кокоць С. Ю. (2014)
Мачуга О. С. - Натурні вимірювання та порівняльний аналіз параметрів гідроспоруд на малих ріках в Україні (2014)
Coglu Ibrahimov h. A. - Structure and properties of effective al-zirconium alloys for electronical purposes (2014)
Прокопенко Н. С. - Казначейське обслуговування державної підтримки розвитку інноваційного підприємництва у сільському господарстві, Громов О. А. (2014)
Місюк М. В. - Функції маркетингу на ринку продукції тваринництва у сучасних умовах (2014)
Олексів І. Б. - Сучасні аспекти планування діяльності підприємства: основні тенденції та шляхи вдосконалення (2014)
Виклюк М. І. - Податкові умови ведення бізнесу в Україні, Мостіпан Ю. Є. (2014)
Висоцький А. Л. - Сутність та особливості збутового потенціалу як складової частини сукупного економічного потенціалу підприємств (2014)
Клюев Ю. В. - Стратегия развития туризма в Кемеровской области (2014)
Колодійчук А. В. - Методологічні засади та регіональна специфіка механізму забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах подолання недосконалої конкуренції (2014)
Кузик О. В. - Вплив економічної кризи на маркетингову комунікаційну політику вітчизняних підприємств (2014)
Юрків Н. Я. - Аналіз системи експорту озброєння в Україні (2014)
Мартинюк І. І. - Форми агропромислової інтеграції (2014)
Оксенюк О. І. - Аналіз елементів податку на додану вартість у Німеччині та динаміки надходжень до бюджету (2014)
Татомир І. Л. - Франчайзинг - ефективний інструмент реалізації освітніх продуктів та послуг на внутрішніх і зовнішніх ринках (2014)
Терлецька В. О. - Оцінювання та аналіз факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної галузі України (2014)
Тригоб'юк С. С. - Оцінювання макросередовища малих і середніх приладобудівних підприємств (2014)
Фарат О. В. - Особливості функціонування ринку високотехнологічної продукції, Приймачук І. Р. (2014)
Цап М. В. - Теоретико-методичні засади державного регулювання імпортозаміщенням (2014)
Тринько Р. І. - Соціальна функція інноваційної моделі економічного розвитку, Невінська Г. Б. (2014)
Бутрим О. В. - Оцінка потенціалу низьковуглецевого розвитку лісового господарства України (2014)
Корнєєв М. В. - Особливості фінансіалізації товарних ринків на сучасному етапі економічного розвитку (2014)
Скорупка Д. - Модель управління ефективністю моніторингу банківської системи країни, Приймак П. В. (2014)
Бондаренко О. В. - Прoблeми aудиту в умoвaх комп'ютерних інформаційних систем підприємства та комп'ютерних систем бухгалтерського oбліку (2014)
Микитин Г. В. - Інформаційна технологія оцінювання тріщиностійкості матеріалів (2014)
Чернопятов А. М. - Сбор внутренней и внешней информации для маркетинговых исследований (2014)
Мороз Л. В. - Швидкодіючий гібридний CORDIC-обчислювач тригонометричних функцій, Грабовський Я. І., Микитів Т. М., Борецький Т. Р., Костів Ю. М., Войтусік С. С. (2014)
Цимбалюк Ю. І. - Імітаційна модель руху малогабаритної трелювальної системи, Адамовський М. Г. (2014)
Джейхун Расиф оглы Рагимов - Моделирование координации работы видов транспорта (2014)
Шабаев А. Н. - Определение усредненных статистических характеристик гранулометрического состава дисперсных материалов (2014)
Кульчицький Я. В. - Панорама світової економічної еволюції у науковому дискурсі М. Туган-Барановського (2014)
Стричак Г. В. - Вдосконалення системи управління кадровим потенціалом, Лех Г. А., Грубель Г. С. (2014)
Бойко Т. Л. - Підвищення ефективності управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2014)
Бужанська М. В. - Методика розрахунку соціальної ефективності функціонування системи управління охороною праці та впровадження працеохоронних заходів у готельно-ресторанному комплексі (2014)
Крупка А. Я. - Напрями модернізації системи фінансового забезпечення закладів культури і мистецтва (2014)
Андрощук О. С. - Логістичні моделі автотехнічного забезпечення військових частин, Меленчук В. М. (2014)
Біленко О. І. - Показники та критерії оцінювання ефективності стрільби при виконанні специфічних завдань силами безпеки (2014)
Бирюков А. И. - Постановка задачи и экспериментального исследования износа ствола 9 мм пистолета Макарова при стрельбе патронами длительных сроков хранения, Бирюков И. Ю. (2014)
Бородавка В. А. - З питання перспектив розвитку конструкції зразків бойової гладкоствольної зброї та набоїв до неї, Бзот В. Б., Статінов О. В. (2014)
Грабчак В. І. - Техніко-математичне обґрунтування теплового розрахунку гальмівних систем перспективних зразків військової техніки, Сальник Ю. П., Ванкевич П. І., Іваник Є. Г. (2014)
Дмитрієв В. А. - Методика визначення рівня безпеки приземлення десантників в межах майданчика заданих розмірів (2014)
Єланський О. В. - Оцінка досконалості авіаційного навчально-бойового комплексу на попередніх етапах його проектування або подальшої модернізації (2014)
Жарик О. М. - Основні положення нової методики прогнозування дій засобів повітряного нападу противника в сучасних операціях (бойових діях) Збройних Сил України (2014)
Лагутин Г. И. - Анализ режимов потребления электрической энергии комплексами вооружения и военной техники (2014)
Нор П. І. - Методика оцінки технічного рівня зразків озброєння та військової техніки, Щипанський П. В., Гогонянц С. Ю. (2014)
Рєзніков Ю. В. - Пропозиції щодо забезпечення підрозділів Збройних Сил України необхідною координатно-часовою інформацією з використанням глобальних супутникових навігаційних систем, Солонець О. І., Логачов С. В. (2014)
Сорочкін О. М. - Моделювання впливу авіаційних засобів ураження на характеристики силової установки літака (2014)
Стаховский О. В. - Пожарная защита бронированных машин, Глебов В. В., Паниматка В. И., Литвинов Ю. С. (2014)
Худов Г. В. - Радіолокаційні засоби розвідки позицій кочівних мінометів, Лісогорський Б. А., Борульник В. Я. (2014)
Ярош С. П. - Аналіз характеристик сучасних засобів радіоелектронної боротьби авіаційного базування (2014)
Ясечко М. М. - Альтернативні методи знищення малорозмірних засобів повітряного нападу, Кузнєцов О. Л., Тесленко О. В. (2014)
Андрусевич А. А. - Методология моделирования процесса расходования ресурса РЭС в рамках мониторинга его жизненного цикла, Невлюдов И. Ш., Жарикова И. В., Аллахверанов Р. Ю. (2014)
Демидов Б. А. - Программно-ситуационный подход к планированию и управлению развитием системы вооружения вооруженных сил государства в условиях проявления факторов неопределенности и риска, Науменко М. В., Величко А. Ф. (2014)
Долгушин В. П. - Оценка возможностей выявления характерных особенностей нестационарных сигналов методом дискретного преобразования Хаара, Кольцов Р. Ю, Ленков Е. С., Лоза В. Н. (2014)
Кандырин Н. П. - Цифровые методы формирования сигналов в РЛС с изменяющейся несущей частотой (2014)
Коломійцев О. В. - Мобільна комбінована лазерна інформаційно-вимірювальна система, Клівець С. І., Руденко Д. В. (2014)
Кононов В. Б. - Математична модель задачі визначення оптимального плану розподілу й оптимальних маршрутів руху виїзної метрологічної групи за критерієм мінімуму загального часу метрологічного обслуговування, Шевяков Ю. І., Філістєєв Д. А. (2014)
Ленков С. В. - Применение имитационной статистической модели для надежностно-стоимостного анализа сложных объектов РЭТ при их проектировании, Банзак О. В., Цыцарев В. А., Солодеева Л. В. (2014)
Лєнков С. В. - Метод оптимізації функціонування складних систем спеціального призначення при обмеженнях на часові та вартісні витрати, Царьов Ю. А., Охрименко П. Г. (2014)
Леонов И. Г. - О возможности согласования частотных характеристик радиолокационного канала и амплитудно-частотного спектра многочастотного зондирующего сигнала, Коржов А. Н., Животовський Р. М., Пичугин И. М. (2014)
Мєдвєдєва Н. А. - Обґрунтування вибору показників якості поверхонь тертя, Радько О. В., Кремешний О. І. (2014)
Одноралов І. В. - Військово-економічне забезпечення реалізації програм розвитку озброєння та військової техніки та його показники, Демченко Є. Я., Дмитрієв А. Г., Хижняк А. С. (2014)
Рикун В. Г. - Вплив провалів напруги в мережах на роботу синхронних та асинхронних двигунів, Вошев О. М. (2014)
Рубан И. В. - Возможности по использованию заголовков пакетов сетевого уровня базовой модели сетевого взаимодействия OSI/ISO в качестве стегоконтейнера, Смирнов А. А. (2014)
Ручка О. О. - Асихронно-асинхронні перетворювачі частоти 50/200 Гц, Спіцин С. О. (2014)
Сілков В. І. - Про показник комплексної оцінки технічної досконалості БПЛА з електричною силовою установкою, Жданов С. В., Приймак А. В. (2014)
Тютюник В. В. - Розробка науково-технічних основ створення системи моніторингу за зонами взаємного ризику від стаціонарних і рухомих потенційно небезпечних об’єктів, Соболь О. М., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І., Калугін В. Д. (2014)
Украинец Е. А. - Аэродинамические характеристики и характеристики радиолокационной заметности модели беспилотного самолета с преобразуемым крылом (2014)
Яцко М. М. - Формалізація процесу технічної експлуатації об’єктів авіаційної техніки (2014)
Трофименко П. Є. - Полкова артилерія армій СРСР і Німеччини на початку та в ході Великої Вітчизняної війни, Латін С. П., Матузко Б. П. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Гайда Ю. І. - Географічні культури як інструмент вивчення реакції лісових деревних видів на зміни клімату (2014)
Шпарик Ю. С. - Методологія виділення водозборів для ведення лісового господарства в Українських Карпатах, Парпан В. І., Токар В. І. (2014)
Гірс О. А. - Оптимізація лісокористування за чинними та проектними віками стиглості на підприємствах Київської області, Содолінський Р. В. (2014)
Олійник В. С. - Лісовий покрив річкових басейнів Передкарпаття та його стокорегулювальна роль, Ткачук О. М. (2014)
Гриник Г. Г. - Математико-статистичне обґрунтування виділення експозиційно-орографічних груп ялинових деревостанів Українських Карпат (2014)
Хоєцький П. Б. - Вплив ратичних звірів на деревно-чагарникову рослинність в умовах вольєра Тзов "Явір плюс", Скольський І. М., Похалюк О. М., Паренюк А. П. (2014)
Білоус А. М. - Моделювання мортмаси сухостою осикових лісів Українського Полісся (2014)
Іващенко І. Є. - Оцінювання успішності інтродукції Thuja plicata D. don. та її декоративних форм в умовах Правобережного Лісостепу України (2014)
Висоцька Н. Ю. - Перспективи використання гібридних тополь в Україні на прикладі клону "Дружба" (Populus trichocarpa Torr. & Gray × Populus laurifolia Ldb.) (2014)
Гречаник Р. М. - Вплив регуляторів росту на схожість насіння сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Гула Л. О., Гбур В. Ю. (2014)
Запливана Ю. А. - Порівняльна оцінка способів розмноження роду Heuchera L. (2014)
Кухарська М. О. - Оцінювання морозостійкості представників роду Catalpa Scop. лабораторним методом прямого проморожування пагонів (2014)
Марно О. Ю. -Куца - Комплексне оцінювання деревних паркових насаджень у місті умань (2014)
Новосад В. М. - Жаростійкість і водоутримувальна здатність Ligustrum vulgare L. Та Ligustrum ovalifolium "Aureum" (2014)
Ткач О. М. - Тенденції виникнення пожеж у лісах Рівненщини (2014)
Торосова Л. О. - Цитологічні маркери для прогнозування швидкості росту видів і гібридів тополь (2014)
Ковбаса Я. В. - Моделювання мортмаси деревної ламані березових лісів Східного Полісся України (2014)
Копій Л. І. - Особливості перерозподілу поживних речовин ґрунту під наметом соснових і березово-соснових деревостанів у суборах Західного Полісся, Гончар В. М., Каганяк Ю. Й., Копій С. Л. (2014)
Бессонова В. П. - Вплив рекреації на стан степових ділянок балки широкої острова Хортиця, Зайцева І. А., Яковлєва-Носарь С. О. (2014)
Величко О. І. - Вплив умов нафтозабрудненого ґрунту на спектральний склад білків рослин конюшини лучної (2014)
Власенко А. С. - Фітоценотипна структура заповідної дендросозофлори ex situ заповідних парків Степу України (2014)
Гнатюк Н. О. - Алелопатична активність відходів ефіроолійного виробництва монарди двійчастої (Monаrda didyma L.); змієголовника молдавського (Dracocephalum moldavicum L.); гісопа лікарського (Hyssopus officinalis L.) (2014)
Довгаюк М. В. -Семенюк - Вміст основних елементів живлення та ріст рослин конюшини лучної у нафтозабрудненому ґрунті, підживленому бактеріальним добривом мікро-вітал, Величко О. І., Терек О. І. (2014)
Курницький В. І. - Оптимізація еколого-економічних засад функціонування та розвитку природно-заповідного фонду України (2014)
Масберг І. В. - Екологічні особливості стану водних екосистем і прибережних територій західного Криму (2014)
Paslavskyi М. M. - The distribution of essential chemical elements in meso-scale ecosystems of the Dniester's Precarpathia, Rykhlyuk S. V. (2014)
Малишевська О. С. - Механічний рециклінг відходів поліетилентерефталатових пляшок, Мельник О. Д. (2014)
Комарницький М. В. - Структурна та фізична моделі для автоматизованого проектування підсистеми віддаленого управління мобільною робототехнічною системою, Матвійчук К. В., Теслюк В. М. (2014)
Комбаров А. М. - Методика дослідження динаміки зміни температури деревини під час нагрівання (2014)
Мачуга О. С. - Методика очищення відстійників каналізаційних очисних споруд від затверділого сапропелю (2014)
Шепелюк І. Р. - Напрями використання скопу целюлозно-паперового виробництва, Шепелюк О. О., Салдан Р. Й., Лютий П. В. (2014)
Юрків Н. Я. - Взаємозв'язок структурних елементів економічної безпеки підприємства з урахуванням комплексу маркетингу, Васильчак С. В., Стручок Н. М. (2014)
Лифар В. В. - Маркетингове дослідження обсягів транзитних перевезень регіону (2014)
Буряк О. П. - Суть, значення та класифікація банківських криз (2014)
Важинський Ф. А. - Стратегія інвестиційної активності розвитку соціально- економічного потенціалу сільських територій, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2014)
Винничук Р. О. - Особливості формування стратегії розвитку персоналу організації, Дмитришин Я. Ю. (2014)
Вишиванюк М. М. - Підходи до формування інвестиційної стратегії підприємства в індустрії туризму (2014)
Возний Н. Р. - Етимологія та розвиток тайм-менеджменту як невід'ємної складової ефективного управління, Бала Р. Д. (2014)
Гірська О. З. - Аналіз та прогнозування обсягів податкових надходжень до бюджету України від підприємницької діяльності, Цегелик Г. Г. (2014)
Демко І. І. - Особливості відображення результатів переоцінювання основних засобів в бухгалтерському обліку (2014)
Галоян Д. Р. - Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества (2014)
Дутчак І. Б. - Місце та роль державних інститутів у регулюванні фармацевтичного ринку в Україні (2014)
Жук М. О. - Аналіз структури та функцій системи домогосподарств України на макроекономічному рівні, Здрок В. В. (2014)
Кіпчарська Я. М. - Теоретико-методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства, Малярчук І. І. (2014)
Лещух І. В. - Домінантні характеристики ефективності податкового контролю в системі адміністрування податків, Олійник Н. Р. (2014)
Максимець О. В. - Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі швеції, формування пропозицій для України, Безик Я. В. (2014)
Мартинюк І. І. - Адаптація малих сільськогосподарських підприємств до економічних чинників зовнішнього середовища (2014)
Машика Ю. В. - Україна та країни ЄС у світовій хвилі безробіття (2014)
Морська Т. В. - Земельно-ресурсний потенціал Закарпатської області та його вплив на розвиток сільського господарства (2014)
Самойленко Є. Г. - Детінізація неформального сектору тіньової економіки України (2014)
Столяренко О. О. - Методика стратегічного аналізу підприємств (2014)
Тарасюк Д. С. - Чинники розвитку ринку корпоративних цінних паперів в Україні (2014)
Шевчук О. І. - Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області, Шевчук Я. В. (2014)
Кульчицький Я. В. - Зміна ролі держави у сучасних економічних системах в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Савчин О. Я. - Матеріально-технічна база аграрного сектора України: сучасний стан і проблеми формування (2014)
Чорній З. П. - Радіолюмінесценція кристалів BaCl2-Pb за температури t < 145 К, Вайданич В. І., Пірко І. Б., Дячук М. В., Салапак В. М. (2014)
Дудикевич В. Б. - Імітаційна модель дозиметричного детектора з мертвим часом непродовжувального та продовжувального типів, Максимович В. М., Костів Ю. М., Смук Р. Т. (2014)
Кужелєв М. О. - Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків, Житар М. О. (2014)
Бурдейний М. В. - Підвищення точності визначення параметрів траєкторії безпілотних літальних апаратів шляхом комплексування навігаційної інформації з використанням методу максимальної правдоподібності, Коробчинський М. В. (2014)
Вітер М. Б. - Використання хмарних технологій у системі інформаційної взаємодії державних органів, Засадна Х. О. (2014)
Негрей М. В. - Моделювання динаміки лісових ресурсів України, Гнот Т. В. (2014)
Юрченко О. Б. - Аналіз наявних підходів до моделювання процесу вимірювання людського капіталу підприємства та його оцінювання на підставі збалансованої карти результатів (2014)
Кузик А. Д. - Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів (2014)
Горностай О. Б. - Діяльність міжнародних організацій з охорони праці (2014)
Письменна М. С. - Системний підхід до мотивації управлінського персоналу (2014)
Самофалова М. О. - Визначення схильності працівників до ризику (2014)
Кулиняк І. Я. - Сімейний бізнес: сутність поняття, Кошик О. В. (2014)
Саннікова О. П. - Макроструктура особистості: психологічний опис (2013)
Massanov A. V. - Psychological barriers in activities of a personality (2013)
Бабчук О. Г. - Результати кореляційного аналізу якісних показників толерантності та факторів особистості (за Р. Кеттелом) (2013)
Бондаревич С. М. - Теория оптимизации управления параметрами психофизиологического состояния здоровья человека (2013)
Вовк А. О. - Особистісні детермінанти психологічної проникливості (2013)
Выходцевский М. Д. - О цветовых "универсалиях" базовых эмоций (2013)
Говорун Т. В. - Економічна культура в гендерному вимірі (2013)
Дишель О. В. - Використання впливу інформаційно-психологічних факторів для формування в особистості емоції страху (2013)
Журавльова Л. П. - Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор, Камінська О. В. (2013)
Кременчуцька М. К. - Екзистенціальні переживання в літньому віці (2013)
Малигіна Г. С. - Відповідальність особистості як загальнопсихологічна проблема (2013)
Мелихова И. А. - Влияние локуса контроля на мотивацию достижения успеха, Архипова А. А., Граждиян Ю. А. (2013)
Оніщенко Н. В. - Вітальний та екзистенціальний характер надзвичайної ситуації (2013)
Романова М. К. - Чинники розвитку екологічної свідомості дорослої особистості (2013)
Саннікова О. П. - Співвідношення показників схильності до авантюризму та асертивності, Меленчук Н. І. (2013)
Свертилова Н. В. - Специфика самоотношения лиц со склонностью к переживанию обиды (2013)
Сенкевич В. Г. - Структуризація феномену небезпеки щодо ураження ВІЛ (2013)
Сергеева Т. В. - Принципы эко-гуманистического саморазвития личности (2013)
Топалова І. П. - Факторна структура цинічних та нецинічних осіб: порівняльна характеристика (2013)
Фіщіна Г. О. - Особливість психологічної проникливості осіб з високим та низьким рівнем емоційного інтелекту (2013)
Форманюк Ю. В. - Егоцентризм як прояв інфантильності (2013)
Черкашин А. І. - Формування особистості працівників ОВС у вищих навчальних закладах МВС України у контексті антропологічної парадигми: теоретичний аспект (2013)
Черножук Ю. Г. - Креативна особистість: індивідуальне й типове (2013)
Яковлева М. В. - Мультикультурная среда и личность (2013)
Александрова О. Г. - Особливості образу "Я" у підлітків із неповних сімей (2013)
Бабатіна С. І. - Особливості сприйняття та переживання часу у студентів на етапі адаптації та ідентифікації (2013)
Бужинська С. М. - Особливості розвитку модально-специфічної пам’яті у молодших школярів (2013)
Василенко І. А. - Агресивність та особливості статусного положення підлітків (2013)
Гриник І. Я. - Формування іміджу політичного лідера у студентської молоді (2013)
Грицук О. В. - Проблема зв’язку когнітивних процесів та емоційних станів студентів (2013)
Данілова О. С. - Соціальна перцепція ікони серед молоді (емпіричне дослідження через призму гендерного підходу) (2013)
Дегтяренко Т. В. - Психологічні особливості материнського відношення у жінок які виховують дитину з відхиленнями у психофізичному розвитку, Зіборова О. О. (2013)
Каменська Н. Л. - Роль соціального інтелекту в адаптації молодших школярів до освітнього середовища середньої школи (2013)
Коломієць Т. В. - Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці (2013)
Кошлань І. Г. - Особливості життєстійкості у студентів-акцентуантів, Вербовецька Н. М. (2013)
Кошлань І. Г. - Психологічні чинники комунікативної толерантності у юнацькому віці, Першина Л. О. (2013)
Литвинчук А. І. - Зв'язок емпатії з екологічною самосвідомістю на різних етапах онтогенезу особистості (2013)
Маматова З. Р. - Клинический аспект задержки психического развития, Егорова А. В. (2013)
Мельничук Т. І - Соціально-психологічний супровід, як умова соціалізації усиновленої дитини в сім’ї (2013)
Мельничук І. В. Кравченко Н. М. - Діагностика та корекція депресивного стану у старшому шкільному віці (2013)
Оріщенко О. А. - Емпатичні переваги осіб різної статті (2013)
Поспелова И. Д. - К вопросу адаптации, психологической защиты и совладения у детей (2013)
Ревенко С. П. - Сучасні підходи до вивчення ідентичності особистості юнацького віку (2013)
Ситнік С. В. - Індивідуально-психологічні передумови міжособистісної взаємодії студентів-психологів (2013)
Штепа О. С. - Особливості психологічної ресурсності осіб 20-25 років з різним статусом ідентичності (2013)
Шукалова О. С. - Дедуктивне дослідження авторитарного стилю сімейного виховання молодших школярів (2013)
Андрєєва І. А. - Психологічна характеристика особистості працівників підприємств вугільної промисловості (2013)
Водолазська О. О. - Психологічні особливості комунікативних якостей майбутніх психологів (2013)
Галкіна О. О. - Соціально-психологічні відмінності у сприйнятті сучасної картини світу студентською молоддю України та Євросоюзу (2013)
Головская И. Г. - Возникновение синдрома выгорания на ранних этапах профессионального становления личности, Далакова А. С. (2013)
Головська І. Г. - Психологічні умови розвитку педагогічного спілкування, Ушакова Т. Ю. (2013)
Дегтяренко Т. В. - Психологические особенности адаптированности начинающих психологов к своей профессиональной деятельности, Арабаджи-Сапункова С. С. (2013)
Заваленко С. В. - О роли личностных свойств в формировании стиля принятия управленческих решений (2013)
Кузнецова О. В. - Адаптивність особистості як чинник професійної надійності у представників екстремальних видів діяльності (2013)
Кухта С. О. - Проблема захопленості та вигорання в професійній діяльності особистості (2013)
Плохих В. В. - Установочная детерминация возрастных изменений субъективных оценок и переживаний течения времени (2013)
Подоляк Н. М. - Факторна структура особистості асертивних та неасертивних осіб (2013)
Саннікова А. О. - Уявлення досвідчених виконавців про прояви сценічних бар’єрів (2013)
Сергеева А. В. - Особенности трансформации интегральной идентичности личности в процессе учебно-тренинговых занять (2013)
Симоненко С. М. - Особливості впливу індивідуально-психологічних властивостей на творчу діяльність особистості, Чебан О. М. (2013)
Скляренко О. М. - Особистісно-професійні якості службовців організацій державної служби надзвичайних ситуацій (2013)
Страцинська І. А. - Психологічна проникливість осіб з різним типом локалізації контролю (2013)
Чайка О. І. - До питання підвищення адаптаційного потенціалу диспетчерів управління повітряним рухом (2013)
Шаюк О. Я. - Особливості формування когнітивного компонента толерантності у майбутніх економістів (2013)
Шевченко Н. Ф. - Детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності (2013)
Санников А. И. - Личностные аспекты принятия решений профессионалом (2013)
Наші автори (2013)
Титул, содержание (2014)
Щербак В. И. - Пространственно-временная динамика фитопланктона придаточной сети киевского участка Каневского водохранилища, Задорожная А. М., Калениченко К. П. (2014)
Казанкова И. И. - Особенности сезонной динамики численности личинок мидии Mytilus galloprovincialis у берегов Крыма (по многолетним данным) (2014)
Финогенова Н. Л. - Анализ стабильности развития двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis (Bivalvia, Arcidae) Черного моря по показателю флуктуирующей асимметрии створок (2014)
Миронюк А. Н. - Фитобентос как показатель экологического состояния малой реки Чичиклея, Ткаченко Ф. П. (2014)
Клоченко П. Д. - К экологии фитоэпифитона водоемов бассейна р. Днепр, Шевченко Т. Ф., Васильчук Т. А., Осипенко В. П., Евтух Т. В., Медведь В. А., Горбунова З. Н. (2014)
Романенко В. Д. - Резистентность гаммарид Pontogammarus robustoides Sars и Chaetogammarus ischnus Stebbing (Crustacea: Amphipoda) к повышению температуры водной среды, Крот Ю. Г., Леконцева Т. И., Подругина А. Б. (2014)
Андреенко Т. И. - Активность аспартатаминотрансферазы в тканях Mytilus galloprovincialis, различающихся окраской створок раковины, Куликова А. Д., Солдатов А. А. (2014)
Гремячих В. А. - Исследование биологических эффектов хронического воздействия кластерного серебра на планктонных ракообразных Ceriodaphnia affinis, Томилина И. И. (2014)
Костюк К. В. - Ионные процессы в клеточных мембранах водных растений при воздействии токсических веществ, Грубинко В. В. (2014)
Миронов О. А. - Накопление нефтяных углеводородов морскими организмами сообщества Zostera noltii в бухте Казачьей (Чёрное море) (2014)
Зарубин О. Л. - Динамика удельной активности 137Cs у рыб разных типов питания водоема-охладителя ЧАЭС (1986—2013 гг. ), Зарубина Н. Е., Залисский А. А., Малюк И. А., Костюк В. А. (2014)
Бакіко І. В. - Історичний розвиток шкільних програм із фізичної культури в Україні в кінці XΙX – на початку XX століття, Дмитрук В. С., Ковальчук В. Я. (2008)
Бреславська-Кемінь С. В. - Українська фольклорна традиція як засіб формування здорового способу життя (2008)
Вербицький В. А. - Діяльність "потішного” руху на території Одеського навчального округу та його значення в розвитку шкільного фізичного виховання (2008)
Вільчковський Е. С. - Шляхи відродження сучасних олімпійських ігор, Вільчковська А. Е., Пасічник В. Р., Дибовський А., Чвенар А. (2008)
Вірна Ж. П. - Життєвий шлях та спортивна кар’єра фахівця, Іванашко О. Є. (2008)
Власюк Г. І. - До питання про діалектику духовного і матеріального у фізичному вихованні, Терешко Л. В. (2008)
Вовк В. М. - Педагогические проблемы управления процессом преемственности физического воспитания личности, Вовк Л. В. (2008)
Герасимович Я. Я. - Формування здорового способу життя молоді (2008)
Деделюк Н. А. - Зміст фізичного виховання і здорового способу життя у літературних пам’ятках ІХ–ХІV століть (2008)
Дубогай О. Д. - Зміст та результативність шкільної інноваційної діяльності в системі здоров’язберігаючих технологій, Євтушок Є. В. (2008)
Дук В. А. - Вплив товарів-субтитутів на попит і пропозицію у сфері спортивно-оздоровчих послуг (2008)
Єжова О. О. - Життєві цінності учнівської молоді закладів профтехосвіти (2008)
Єрмаков С. С. - Критерії визначення якості наукових видань (2008)
Зігунов В. М. - Історичі аспекти розвитку федерації спортивного туризму України (2008)
Кисельов А. Ф. - Миколаївському обласному спортивному яхт-клубу – 120 років, Рожков І. М., Главатий С. М., Козубенько О. С., Руденко А. О., Майоров В. О., Чернозуб А. А. (2008)
Кононенко Т. П. - Роль туристичної сфери в системі соціально-економічних пріоритетів розвитку України (2008)
Косяк В. А. - Многоликий ритм (2008)
Котова О. В. - Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у світі сучасної педагогічної освіти (2008)
Кураса Г. О. - Розвиток футболу на Миколаївщині в період Російської імперії та на початку радянських часів (2008)
Лелека В. М. - Теоретичне обґрунтування проблеми здорового способу життя викладачів кафедри військової підготовки (2008)
Маланюк Т. З. - Особливості використання наявних туристсько-краєзнавчих ресурсів Івано-Франкіщини в організації виховної роботи дитячо-юнацького туризму (2008)
Михайлик О. - Здоровье как жизненная ценность: историко-философская ретроспектива (2008)
Мицкан Б. М. - Природа та здоров’я людини: дієтетика душі й тіла (2008)
Мужичок В. О. - Формування знань у галузі фізичної культури як основного компонента загальнолюдської культури студентів ВНЗ (2008)
Муратова О. П. - Обізнаність як основний фактор впливу на формування свідомого ставлення студентської молоді до власного здоров’я, Сахно Н. Є. (2008)
Омельяненко І. О. - Термінологія в наукових дослідженнях із проблеми адаптації (2008)
Палагнюк Т. В. - Вплив масових спортивних заходів на формування особистості молодої людини (2008)
Приходько А. И. - Практическая деятельность В. К. Крамаренко в области физического воспитания и спорта в досоветский период (2008)
Слімаковський О. В. - Історичні традиції та особливості застосування засобів української народної фізичної культури у життєдіяльності молоді, Волошин О. О., Соляник І. М., Малетич Н. М. (2008)
Степанюк С. І. - Від спорту дитячо-юнацького до Олімпійських вершин, Голяка С. К., Городинська І. В. (2008)
Степанюк Ю. - Філософія здоров’я людини як основа здорового способу життя (2008)
Суббота Ю. В. - Физическая культура в иерархии ценностей современного студента (2008)
Тадєєва І. М. - Характеристика розрізнення студентами понять "здібності” й "обдарованість” (2008)
Твердохліб О. Ф. - Аналіз біоінформаційних аспектів культових психосоматичних практик найдавніших культур, Шарафутдінова С. У. (2008)
Тріфан О. М. - Фізична культура та дитячий волейбол на Закарпатті (2008)
Цибанюк О. О. - Проблеми фізичного виховання у творчій спадщині українських педагогів (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Музика В. (2008)
Ярмощук О. О. - Алгоритм створення тимчасової міжвідомчої комісії як консультативно-дорадчого органу з питань реклами у спорті, Ковальський В. В. (2008)
Ясько Л. - Особенности функционирования детско-юношеского футбола в Украине, Ясько Ю. (2008)
Балахнічова Г. В. - Технологія професійного формування майбутнього вчителя фізичної культури, Завацька Л. А., Заремба Л. В. (2008)
Вацеба О. М. - Підготовка науково-педагогічних кадрів – важливий складник діяльності вищих навчальних закладів фізкультурного профілю, Куценко О. В. (2008)
Винничук О. Т. - Упровадження технології тестування як засобу підвищення якості підготовки фахівців (переваги та недоліки) (2008)
Гац Г. О. - Діагностична діяльність учителя фізичної культури (2008)
Герасимчук А. - Новітні педагогічні технології в галузі фізичного виховання, Ужеліна О., Базилюк Н., Каленська С. (2008)
Гончерюк М. А. - Дослідницька діяльність учителя фізичного виховання як показник його професіоналізму (2008)
Данилевич М. В. - Оцінювання організації та проведення занять із теорії і методики фізичного виховання у ЛДУФК згідно із кредитно-модульною системою, Ярошик Я. (2008)
Демчук С. - Актуальність туристської підготовки у професійному становленні фахівців із фізичної культури, Чалій Л. (2008)
Dudkiewicz K. - Trudności w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, Kaźmierczak A. (2008)
Ємець О. Й. - Ситуаційні технології в підготовці вчителя фізичної культури (2008)
Єрусалимець К. Г. - Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців із фізичної культури, Іваськів Б. К., Олійник І. О. (2008)
Іщук Н. М. - Духовні цінності майбутніх учителів фізичної культури (2008)
Карпюк Р. П. - Теоретичні засади професійної готовності до педагогічної діяльності майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання (2008)
Карченкова М. В. - Особливості професійно-прикладної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, Довгань Д. (2008)
Кобринский М. Е. - Использование воспитывающих ситуаций в развитии нравственных качеств личности студентов вуза физической культуры, Заколодная Е. Е. (2008)
Кондрацька Г. Д. - Роль фізкультурної освіти в навчально-пізнавальній діяльності студентів (2008)
Кричфалушій М. В. - Готовність майбутнього спортивного педагога до науково-дослідницької діяльності (2008)
Кузнєцова О. Т. - Організація самостійної роботи студентів педагогічних вузів із дисципліни "Теорія і методика тестування у фізичному вихованні” (2008)
Курок О. І. - Особливості підготовки фахівців із фізичного виховання для дошкільних навчальних закладів, Шовкопляс О. М. (2008)
Кучеренко В. М. - Організація викладання дисципліни "лижний спорт” в умовах кредитно-модульної системи підготовки, Васірук М. С. (2008)
Мальона С. Б. - Правова культура як чинник професійної діяльності фахівців фізичної культури (2008)
Мединський С. В. - Особливості практичної діяльності у рамках навчального процесу напряму підготовки 6.010201 "Фізичне виховання” (на прикладі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Мосейчук Ю. Ю. (2008)
Мінжорінa І. Л. - Особливості рейтингової системи під час оцінювання спецдисципліни "Легка атлетика та методика викладання”, Ільків Н. Я. (2008)
Огнистий А. В. - Досвід магістерської підготовки з дисципліни "Методика викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах” в умовах кредитно-трансферної системи навчання, Огниста К. М. (2008)
Омельяненко В. Г. - Використання ресурсів Інтернету в біологічній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Панасюк І. В. - Підготовка вчителів фізичної культури до проведення тренінгів (2008)
Пасічник В. Р. - Про деякі аспекти професійної підготовки вчителів фізичного виховання в Польщі (2000−2005 роки) (2008)
Проць Р. О. - Історико-педагогічні етапи становлення професійної підготовки фахівців фізичної культури у Східній Галичині у ХХ столітті (2008)
Рипунов М. О. - Оптимізація соціально-психологічної адаптації студентів-спортсменів до процесу навчання у ВНЗ, Віцько С. М. (2008)
Сергієнко В. М. - Модульно-рейтингова система з легкої атлетики у процесі підготовки вчителів фізичної культури (2008)
Слобожанінов А. А. - Стан та напрями вдосконалення системи підготовки фахівців для фізичного виховання і спорту, Тумак Ю. І. (2008)
Смолюк В. І. - Конструювання процесу фізичного виховання, Павленко Я. (2008)
Степанко А. В. - Мотивація як компонент готовності майбутніх учителів початкових класів до роботи з фізичного виховання школярів (2008)
Тимчишена Н. О. - Сучасний тренер у педагогічній системі (2008)
Черняков В. В. - Організаційно-виховні можливості фізкультурно-спортивної діяльності в аспекті формування соціально-педагогічної активності майбутнього вчителя фізичної культури (2008)
Войнаровський А. М. - Інтенсивні освітні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання (2008)
Романюк В. - Закономірності розвитку фізичної культури на території України (2008)
Подорожній Є. Ю. - Теоретичні підходи до визначення поняття "юридична відповідальність" (2014)
Федосєєва С. В. - Загальнотеоретична характеристика правового виховання (2014)
Анциферов О. Ю. - Кримінально-правова характеристика злочинів проти власності, які вчиняються в районі проведення антитерористичної операції (2014)
Голиш О. І. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері водокористування (2014)
Грабазій І. А. - Детермінанти злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, як різновиду транснаціональної злочинності (2014)
Заславська М. Г. - Проблематика встановлення об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 137 КК України (2014)
Зуєв О. Ю. - Класифікація учасників правовідносин, що виникають під час протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2014)
Козленко О. О. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародного та національного законодавства у сфері боротьби із розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет (2014)
Лаврик Ю. В. - Місце розвідувального опитування в діяльності підрозділів карного розшуку, Стащак М. В. (2014)
Марков В. В. - Договір закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти як об’єкт кіберзлочину (2014)
Мовчан А. В. - Актуальні проблеми взаємодії оперативних підрозділів та обміну оперативно-розшуковою інформацією під час виявлення та припинення злочинів (2014)
Обушенко О. М. - Особливості застосування запобіжних заходів до неповнолітнього підозрюваного (2014)
Перепелиця М. М. - Порівняльний аналіз оперативного опитування осіб у різних країнах (2014)
Шендрик В. В. - Координація слідчої та оперативно-розшукової діяльності у сфері протидії зайняттю гральним бізнесом в Україні (2014)
Юхно О. О. - Окремі аспекти співвідношення норм кримінального процесуального і кримінального права у сучасних умовах застосування положень чинного Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Артеменко І. А. - Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст (2014)
Гарна-Іванова І. О. - Загальний огляд системи повноважень суб’єктів здійснення міграційного контролю в Україні (2014)
Джафарова М. В. - Поняття і структура адміністративної процесуальної правосуб’єктності (2014)
Євдокіменко С. А. - Принципи організації діяльності органів військової прокуратури в Україні (2014)
Проневич О. С. - Організаційно-правові засади взаємодії органів прокуратури із засобами масової інформації (2014)
Прошутя І. Д. - Адміністративно-правові відносини у сфері функціонування місцевих загальних судів в Україні (2014)
Швець В. Д. - Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель (2014)
Яценко В. П. - Право на справедливий суд: проблеми та шляхи розв’язання (2014)
Сліпченко С. О. - Правозмінюючі юридичні факти в механізмі правового регулювання особистих немайнових відносин (2014)
Чалий Ю. І. - Цивільно-правове регулювання відносин з виховання (2014)
Бабенко А. О. - Шляхи удосконалення юридичних гарантій дотриманняm трудових прав (2014)
Теремецький В. І. - Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення (2014)
Трофимовська Ю. В. - До питання про правовий статус роботодавця як суб’єкта матеріальної відповідальності за трудовим законодавством України (2014)
Агаларова К. А. - Функції політико-ідеологічної ідентифікації (2014)
Бутиліна О. В. - Концепція поля та капіталу П. Бурдьє в поясненні феномена маргінальності (2014)
Садовська А. О. - Професійне самовизначення студентів – випускників технічного ВНЗ як факт свідомості і поведінки людини на ринку праці (за даними емпіричного дослідження) (2014)
Саппа Г.-М. М. - Первинна професійна орієнтація молоді: соціально-технологічний аспект, Болотова В. О., Ляшенко Н. О. (2014)
Греченко В. А. - Рыбальченко Р. К. Ростислав Рыбальченко и его сельский мир / Р. К. Рыбальченко. – Харьков : Курсор, 2014. – 66 с., Московець В. І. (2014)
На книжкову полицю (2014)
Новини наукового життя (2014)
Наші автори (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2014)
Безсмертна В. І. - Моделювання процесу проходження повітря крізь трикотаж, Єліна Т. В., Галавська Л. Є. (2014)
Гончаров О. С. - Дослідження властивостей геотекстильних матеріалів для дорожнього покриття, Слізков А. М., Самійленко Н. Ю. (2014)
Росінська Г. П. - Моделювання електромеханічних систем на базі асинхронного двигуна в програмі ORCAD (2014)
Дроменко В. Б. - Оцінювання похибок класичного диференційного спектрофотометричного методу вимірювального контролю концентрації (2014)
Приступа Л. В. - Автоматизація дистанційної роботи навчального закладу, Пихтєєва І. В., Кучеренко В. В. (2014)
Батрак О. А. - Розробка методики аналізу нещасного випадку як засобу розпізнавання загрозливих небезпек, Федоренко О. О. (2014)
Якимечко Я. Б. - Деякі закономірності використання негашеного вапна у композиційних в’яжучих системах, Новосад П. В. (2014)
Задорожня Ю. М. - Проектна ідея та візуальне втілення тенденцій розвитку в дизайні друкованої реклами (2014)
Стефанoвич O. А. - Ствopення сучаснoгo pекламнoгo пoвiдoмлення (2014)
Федоряк Р. М. - Проблемні питання формування асортиментної політики торговельних підприємств, Андрійчук А. О. (2014)
Діденко Є. О. - Управління конкурентоспроможністю юридичної компанії на основі визначення ключових факторів успіху в умовах насиченого конкурентного середовища, Ткаченко А. Г. (2014)
Радіонова Н. Й. - Аналіз основних змін у податковому законодавстві щодо ПДВ, Штронда І. О. (2014)
Колесник О. В. - Маркетингові стратегії управління збутом на ювелірному ринку (2014)
Мельниченко С. Ю. - Шляхи вдосконалення маркетингової діяльності на ринку овочевої продукції (2014)
Євсейцева О. С. - Аналіз ринку лакофарбової продукції України, Гришко М. В. (2014)
Діброва О. В. - Огляд основних положень управління інформаційною безпекою в сучасних умовах (2014)
Балабай Я. В. - Формування підходу до розробки стратегії розвитку підприємства, Діденко Є. О. (2014)
Титул, содержание (2013)
Щербак В. И. - Некоторые угрозы биоразнообразию и экологическому состоянию гидроэкосистем Шацкого национального природного парка, Майстрова Н. В., Семенюк Н. Е. (2013)
Ярмошенко Л. П. - Сукцессия микрофитобентоса верхней части Каневского водохранилища (2013)
Белоус Е. П. - Фитопланктон среднего участка р. Южный Буг как показатель его экологического состояния, Баринова С. С., Клоченко П. Д. (2013)
Шевченко Т. Ф. - Фитоэпифитон зеленых нитчатых водорослей водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины (2013)
Старосила Е. В. - Вирусы в микробиальной "петле" в гидроэкосистемах (обзор), Олейник Г. Н., Головко Т. В., Юришинец В. И. (2013)
Новицкая В. Н. - Особенности функциональной морфологии эритроидных элементов гемолимфы двустворчатого моллюска Anadara inaequivalvis, Чёрное море, Солдатов А. А. (2013)
Пасічна О. О. - Використання макрофітів для біомоніторингу та очистки водного середовища за умови комбінованого забруднення важкими металами (2013)
Якименко А. Н. - Радиационный мониторинг поверхностных вод Киевской области (2013)
Вандюк Н. С. - Термический режим Каневского водохранилища как один из важных абиотических факторов функционирования его экосистемы (2013)
Сеник Ю. І. - Фосфоліпідний склад мітохондрій клітин зябер щуки (Esox lucius) за дії йонів цинку, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2013)
Протасов А. А. - Биологическое разнообразие и биологические ресурсы водных экосистем (2013)
Афанасьев С. А. - Многолетний аспект изучения альгофлоры водных экосистем Национального природного парка "Припять — Стоход", Середа Т. Н. (2013)
Роз’яснення МОН щодо деяких питань практичної реалізації положень нового закону україни "про вищу освіту" (2014)
Шоп І. В. - Питання оптимізації адаптації іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, Іманова Н. І., Дорошенко О. В. (2014)
Шульга О. Д. - Соціально-економічний статус хворих на розсіяний склероз: результати реєстру на Волині (2014)
Михайлов Б. В. - Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку з перинатальною травмою головного мозку і стосунки дитина–матір: клінічна картина та корекція, Міхановська Н. Г., Романова І. В. (2014)
Волянський А. Ю. - Дисфункція клітинного імунітету в дітей із хронічною персистуючою герпесвірусною інфекцією, Романова О. А., Конорєва К. С., Ігумнова Н. І. (2014)
Сенаторова Г. С. - До питання про нормативні показники діастолічної функції правого шлуночка серця у здорових новонароджених, Бойченко А. Д. (2014)
Вороньжев І. О. - Особливості рентгенологічної картини крововиливів у легені в дітей раннього віку з перинатальними ураженнями ЦНС (2014)
Трунова Т. В. - Диагностическая ценность количественной вирусной нагрузки при ВПЧ-ассоциированной патологии шейки матки (2014)
Зайцева Л. В. - Состояние сексуальной функции и семейной адаптации при невротических депрессиях у женщин (2014)
Куцевляк В. Ф. - Клиническая оценка качества реставраций из микрогибридного композитного реставрационного материала "Дентлайт", Любченко О. В., Северин Л. В. (2014)
Сухіна І. С. - Ризик виникнення орального мукозиту в онкологічних хворих під час проведення цитостатичної терапії, Соколова І. І., Тарасова О. М. (2014)
Савенков В. І. - Можливості ендовідеохірургічного лікування хворих на гідронефроз, зумовлений нефроптозом (2014)
Горбань Є. М. - Вплив інтервального гіпоксичного тренування на вуглеводний обмін дорослих та старих щурів після одноразового r-опромінення, Топольнікова Н. В., Под`яченко О. В., Малаш Л. І. (2014)
Клименко М. О. - Тривалий субтоксичний вплив лапроксидів на метаболічну активність монооксигеназної системи гепатоцитів у підгострому досліді, Кучерявченко М. О., Багмут І. Ю., Жуков В. І. (2014)
Тондій Л. Д. - Про основи самостійної роботи лікарів на циклах спеціалізації післядипломної освіти, Васильєва-Лінецька Л. Я., Кас І. В., Тондій О. Л. (2014)
Козуб Н. И. - Современный взгляд на этиологию, патогенез и лечение пациенток репродуктивного возраста с тубоовариальными образованиями придатков матки, Сыкал К. В., Сыкал И. Н., Сыкал Н. А. (2014)
Любченко А. В. - Опыт комбинированного лечения больных при чрезмерном развитии нижней челюсти (2014)
Гризодуб Д. В. - Оценка гуморального иммунитета у лиц, пользующихся металлическими или комбинированными несъемными зубными протезами (2014)
Сенаторова Г. С. - Досвід роботи кабінету "клініки дружньої до молоді" на базі спеціалізованого дитячого лікувального багатопрофільного закладу, Дриль І. С., Шипко А. Ф., Холодова М. В., Муратов Г. Р. (2014)
Глущенко С. В. - Роль L-карнитина в развитии неалкогольного стеатогепатита (2014)
Цодиков В. В. - Оптимизация купирования болевого синдрома у больных с острой анальной трещиной (2014)
Хмызов Р. А. - Влияние качества подготовки толстой кишки на частоту осложнений при восстановительных операциях у стомированных больных (2014)
Юліан Тодосійович Кіношенко (до 85-річчя від дня народження) (2014)
До ювілею відповідального секретаря журналу, доцента Олександра Олександровича Рожнова (2014)
Біленкова Ю. С. - Внесок дипломатичного відомства УРСР у питання міжнародно-правового регулювання ядерних озброєнь (1945–1991 рр.) (2014)
Перерва Ю. М. - Процедурний аспект прийняття та затвердження Державного бюджету України (2014)
Ріпенко А. І. - Конституційна модель земельних відносин в Україні (2014)
Сидоренко О. О. - Правореалізаційна діяльність: значення процесуальних норм (2014)
Артеменко І. А. - Доктринальна основа визначення сутності органу виконавчої влади як суб’єкта адміністративно-процесуального права (2014)
Горбач Д. О. - Національна гвардія України: історія становлення та сучасний стан (порівняльно-правовий аналіз) (2014)
Долженко К. І. - Нормативно-правове регулювання інформаційної безпеки регіону (2014)
Іванцов В. О. - Адміністративна відповідальність: узагальнюючий підхід до визначення поняття (2014)
Колєснік Т. Є. - Співвідношення понять "принципи" та "гарантії" незалежності прокуратури в Україні (2014)
Марков В. В. - Щодо необхідності внесення змін до переліку наукових спеціальностей, Гордієнко Є. Г. (2014)
Небрат О. О. - Корупційні прояви у сфері надання адміністративних послуг: теоретико-правові аспекти (2014)
Невядовський В. О. - Принципи державного контролю у сфері зв’язку (2014)
Пабат О. В. - Податкова система України як об’єкт правового регулювання (2014)
Проневич О. С. - Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури (2014)
Процких О. Ю. - Застосування процедур встановлення особи під час перетину адміністративних меж із тимчасово окупованою територією України (2014)
Резанов С. А. - Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління (2014)
Швець В. Д. - Участь органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення захисту суб’єктів землекористування (2014)
Анциферов О. Ю. - Особливості взаємодії суб’єктів протидії злочинам проти власності в районі проведення антитерористичної операції (2014)
Вінаков А. В. - Окремі напрямки вдосконалення наглядової діяльності прокуратури за оперативно-розшуковою діяльністю органів внутрішніх справ, яка здійснюється з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем (2014)
Голиш О. І. - Стан наукової розробленості питання протидії злочинам у сфері водокористування (2014)
Горбачевський В. Я. - Кваліфіковані вбивства: особливості початкового етапу розслідування (2014)
Заславська М. Г. - Генезис кримінальної відповідальності за невиконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (2014)
Зуєв О. Ю. - Наукова розробленість питання протидії збуту майна, одержаного злочинним шляхом (2014)
Лаврик Ю. В. - Особливості правового регулювання проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку (2014)
Обушенко О. М. - Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю (2014)
Озар В. Г. - Типові способи катувань як елемент криміналістичної характеристики злочину (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові обмеження свободи слова в європейських країнах, Острівний І. М. (2014)
Панова О. О. - Загальноправові завдання і основні напрями забезпечення громадської безпеки в Україні (2014)
Перепелица Н. Н. - Взаимодействие систем информационного и аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Украины, Журавлёв В. Ю. (2014)
Савчук Т. І. - Виявлення ознак економічних злочинів у процесі досудового слідства (2014)
Степанюк Р. Л. - Класифікація окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2014)
Цимбалюк В. І. - Функція досудового слідства в повноваженнях Державного бюро розслідувань та Національного антикорупційного бюро (2014)
Шандула О. О. - Предмет прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина (2014)
Шинкаренко І. І. - Виявлення та встановлення зброї, бойових припасів або вибухових речовин, що перебувають у незаконному поводженні (2014)
Данильченко Ю. Б. - Сущность кадровой работы в органах прокуратуры: общетеоретические вопросы (2014)
Мельник К. Ю. - Сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ (2014)
Трофимовська Ю. В. - До питання про підстави та умови матеріальної відповідальності роботодавця (2014)
Балюк В. М. - Особливості цивільно-правового механізму регулювання рентних відносин (2014)
Слипченко С. А. - О способности юридического лица иметь личные неимущественные права, обеспечивающие природное существование физического лица (2014)
Барко В. І. - Теоретико-психологічні підходи до розробки програми особистісного розвитку керівників органів внутрішніх справ, Чекулаєв М. А. (2014)
Євдокімова О. О. - Посттравматичні стресові розлади, гострі та віддалені, як наслідок участі у воєнних діях, Заворотний В. І. (2014)
Землянська О. В. - Проблема розвитку соціально-перцептивної компетенції керівника (2014)
Кузнецов М. А. - Чего боятся студенты? Виды и структурно-динамические особенности студенческих страхов, Шаповалова В. С. (2014)
Ларіонов С. О. - Втеча підлітків із дому як психологічна проблема, Петленко О. В., Макаренко П. В. (2014)
Логачев М. Г. - Вплив професійного стресу на суїцид серед персоналу орпорядку (2014)
Чернякова Н. Л. - Психокорегувальна робота з девіантними підлітками у пенітенціарній установі (2014)
Греченко В. А. - Зозуля О. І. Конституційно-правовий статус Адміністрації Президента України : монографія / О. І. Зозуля. – Харків : Харків юрид., 2014. – 300 С. (2014)
Титул, зміст (2014)
Макушенко М. Е. - Зоопланктон Копорской губы Финского залива в зоне воздействия Ленинградской АЭС, Кулаков Д. В., Верещагина Е. А. (2014)
Шелюк Ю. С. - Структура і функціонування фітопланктону водойм антропогенного походження (2014)
Хаменкова Е. В. - Реакция гидрофауны реки Хасын на вымывание мелкодисперсной пульпы из хвостохранилища Карамкенского горно-обогатительного комбината (Магаданская область), Голованов И. С., Изергин И. Л., Марченко С. Л. (2014)
Генкал С. И. - Новые данные к флоре центрических диатомовых водорослей (Centrophyceae) Черного моря, Теренько Л. М. (2014)
Дідух А. Я. - Критико-таксономічний аналіз видів роду Trapa L. флори України на основі морфології плоду, Мазур Т. П. (2014)
Дзюбан А. Н. - Распределение и микробная трансформация метана в воде ряда притоков Рыбинского водохранилища (2014)
Салманов М. А. - Биодеструкция нефтяных загрязнений на акватории морских месторождений, Талыблы А. Г., Гасанов Г. Ф. (2014)
Ольхович О. П. - Экологическая оценка действия наночастиц металлов на ростовые процессы плейстофитов, Таран Н. Ю. (2014)
Романенко В. Д. - Метаболізм азотистих речовин в організмі білого амура за дії йонів свинцю та різної температури водного середовища, Арсан О. М., Грубінко В. В., Коновець І. М., Арсан В. О. (2014)
Силкина Н. И. - Влияние антропогенного загрязнения на иммунный статус и параметры окислительного стресса в печени скорпены Scorpaena porcus, обитающей в прибрежных водах Черного моря, Микряков Д. В., Микряков В. Р., Руднева И. И. (2014)
Сытник Н. А. - О соотношении процессов фильтрации и дыхания у плоской устрицы (Ostrea edulis) при различной температуре воды, Золотницкий А. П. (2014)
Жежеря Т. П. - Содержание и формы нахождения кремния в воде Каневского водохранилища и их связь с развитием фитопланктона, Задорожная А. М., Линник П. Н. (2014)
Степанок Н. А. - Восточная речная креветка рода Macrobrachium в низовье Днестра (2014)
Від редколегії (2014)
Перов М. О. - Напрями ефективного розвитку вугільної промисловості з урахуванням вимог енергетичної безпеки, Каплін М. І., Макаров В. М., Білан Т. Р. (2014)
Костиков А. О. - Математическое моделирование и параметрическая идентификация тепловых процессов с учётом априорной информации об источниках генерации теплоты (2014)
Дрёмин И. В. - Математическое моделирование процессов автоматического регулирования частоты и мощности в ОЭС с рассредоточенными ВЭС и генераторами-регуляторами (2014)
Шульженко С. В. - Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії, Денисов В. А. (2014)
Ковалко О. М. - Порівняльний аналіз показників енергетичної ефективності виробництва біодизельного палива, Євтухова Т. О., Чуприна Л. В. (2014)
Костюковський Б. А. - Проблеми реалізації положень закону "Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні", Лещенко І. Ч. (2014)
Дубровський В. В. - Тепловіддача на профільованих поверхнях промислових плівкових градирень, Підвисоцький О. М., Гришук М. С., Неділько А. П. (2014)
Shraiber A. A. - Modeling of the process of ash removal from gas in a Venturi scrubber with regard for the turbulent fluctuations of particle velocity, Antonets I. V. (2014)
Василенко В. Н. - Подходы к обеспечению эффективной организации труда рабочих-станочников на машиностроительном предприятии, Зайцев B. C. (2014)
Дружиніна В. В. - Інформаційна база для контролю забезпечення збалансованості місцевого ринку праці (2014)
Кондратьев В. О. - Правове значення та місце права на страйк у механізмі правового регулювання трудових правовідносин в україні (2014)
Васильчук Н. О. - Особливості та проблеми молодіжного ринку праці АР Крим (2014)
Благодарний О. І. - дослідження впливу регіональних особливостей на розвиток суб’єктів малого підприємництва, Толмачова Г. Ф., Квілінський О. С. (2014)
Бурлуцький С. В. - Рентоорієнтована поведінка суб’єктів вітчизняної економіки в контексті "прокляття ресурсів" , Бурлуцька С. В. (2014)
Барбашова Н. В. - Особливості правового регулювання просторового розвитку індустріального регіону (2014)
Кременовская И. В. - Методики оценки экономических и социальных последствий хозяйственной деятельности для техногенно нагруженных территоий, Кряжич О. А. (2014)
Азарова А. В. - Опыт организации индикативного планирования во Франции (2014)
Пілігрім Г. С. - Поняття концесії об’єктів права державної та комунальної власності (2014)
Віхров С. О. - Правові форми венчурного інвестування в україні (2014)
Кірін Р. С. - Проблеми кваліфікації незаконного видобування корисних копалин: кодифікаційний аспект (2014)
Терентьева О. К. - Характеристика правовідносин у сфері адміністрування плати за землю в Україні (2014)
Колесник Р. М. - Поняття підстав перегляду рішень господарських судів за нововиявленими обставинами (2014)
Васильева С. А. - Некоторые вопросы правового регулирования пересечения государственной границы Украины несовершеннолетними гражданами страны (2014)
Дучал О. Ф. - Розвиток правового регулювання заставної за законодавством США та Німеччини (2014)
Хайлова Т. В. - Деякі питання безготівкових розрахунків і шляхи їх вирішення, Кувшинчікова А. С. (2014)
Длугош Иоанна - Проблемы теневой экономики в Польше (2014)
Кобиляцький О. П. - Розробка концепції формування бренду міста Луганська (2014)
Кременовська І. В. - "Метод каналізації", або чи потрібні вітчизняній правовій науці такі "дослідження"? (2014)
Пріоритетне сьогодні слово — "реабілітація" (2014)
Єна А. І. - Актуальність і організаційні засади медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, Маслюк В. В., Сергієнко А. В. (2014)
Виленский Ю. Г.  - Первый министр здравоохранения УССР Лев Иванович Медведь (2014)
Vilensky Yu. G. - Dr Lev Ivanovich Medved, the first Minister of Health of the Ukrainian SSR (2014)
Цимбалюк В. І.  - Професор Духін Олександр Львович — організатор і перший керівник служби анестезіології та реаніматології в Інституті нейрохірургії (2014)
Вороненко Ю. В. - Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти (2014)
Кундієв Ю. І. - Медицина праці на сучасному етапі, Трахтенберг І. М., Чернюк В. І., Нагорна А. М. (2014)
Чехун В. Ф. - Сучасний стан міжнародних та національних cтандартів безпеки населення щодо електромагнітного випромінювання радіодіапазону, Якименко І. Л., Сидорик Є. П., Цибулін О. С. (2014)
Белокриницкий В. С. - Электромагнитные волны и здоровье как приоритетная проблема профилактической медицины (2014)
Гайко Г. В. - Остеоартроз кульшового суглоба: чинники виникнення та прогресування, лікування та профілактика, Калашніков О. В. (2014)
Бебешко В. Г. - К оптимизации диагностики ранних проявлений тромботических осложнений у больных при атеросклеротическом поражении магистральных сосудов нижних конечностей, Николаенко-Камышова Т. П. (2014)
Григоренко В. М. - Особливості демографічних показників населення України в аспекті поширення раку передміхурової залози,  Сайдакова Н. О.,  Данилець Р. О.,  Бровко Н. В. (2014)
Борис О. М. - Сучасний підхід до лікування вторинної гіпогалактії в амбулаторній практиці, Онищик Л. М., Сотніченко Г. В., Гак І. А. (2014)
Курик О. Г. - Імуногістохімічне дослідження гормональної активності ектопічного і еутопічного ендометрія при аденоміозі,  Каленська О. В. (2014)
Вырва О. Е. - Оценка эффективности применения препарата Випросал В в комплексной терапии больных остеоартрозом коленного сустава,  Бурлака В. В., Шевченко И. В.,  Малык Р. В. (2014)
Голубчиков М. В. - Досвід кафедри медичної статистики у підготовці лікарів з питань використання міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду, Орлова Н. М., Толстанов О. К., Тонковид О. Б. (2014)
Гриневич Ю. А. - Фактор переноса и проблема иммунопрофилактики метастазов злокачественных новообразований (обзор литературы и собственных исследований),  Фильчаков Ф. В., Шумилина Е. С., Лён А. Д. (2014)
Мокиенко А. В. - Биопленки и инфекции: к оценке взаимосвязи, Пушкина В. А., Гоженко А. И. (2014)
Нові підручники (2014)
Нові книжки (2014)
Лисобей В. А. - Рецензия на монографию B. C. Белокриницкого "Изменения мозга при действии СВЧ-поля" (2014)
Литвиненко А. Ф. - Пам’яті Миколи Михайловича Амосова (2014)
Крилаті вислови (2014)
Пашинцев В. П. - Прогнозирование шумовой погрешности измерения псевдодальности в спутниковых радионавигационных системах при возмущениях ионосферы в слое F (2007)
Баранник В. В. - Метод кодирования трансформант Уолша в системах мониторинга Земли, Сидоренко Н. Ф., Красноруцкий А. А. (2007)
Бодянский Е. В. - Гетерогенная спайк-нейронная сеть с латеральными связями в задаче кластеризации, Долотов А. И. (2007)
Боженко В. І. - Підвищення інформативності тепловізійної системи шляхом формування композитних зображень, Кондратов П. О. (2007)
Васильєв В. А. - Розділення у режимі слідкуючого вимірювання координат цілі при дії активних шумових перешкод (2007)
Гурьева Н. С. - Обработка тестовых шкал для построения профиля ввода (2007)
Доренський О. П. - До питання визначення часткових показників матриці оцінок та коефіцієнтів відносної важливості вимог до параметрів системи забезпечення безпеки інформації, Воропай С. Б. (2007)
Евсеев С. П. - Криптографическое преобразование информации в кодовых криптосистемах на эллиптических кодах для каналов с автоматическим переспросом (2007)
Загорулько А. Н. - Направления развития автоматизированной системы управления КА (2007)
Козелкова Е. С. - Обоснование модели маршрутизации в многоспутниковой низкоорбитальной системе дистанционного зондирования Земли двойного назначения (2007)
Кононов Б. Т. - Метод синтеза системы управления электроприводом радиолокатора, Щека В. Н. (2007)
Кучук Г. А. - Метод динамічної зміни характеристик транспортних протоколів у мультисервісних мережах, Можаєв О. О., Ільїна І. В. (2007)
Лазоренко Д. И. - Алгоритм объединения одномерных циклов исходного текста описания цифровых систем с целью снижения их энергопотребления (2007)
Ларін О. М. - Моделювання консервативних динамічних систем в механіці, Новіков В. С. (2007)
Лосев Ю. И. - Дисциплина обслуживания потока сообщений при мультирадарной обработке радиолокационной информации, Закиров З. З. (2007)
Лосев Ю. И. - Сравнительный анализ математического аппарата моделирования телекоммуникационных сетей, Руккас К. М. (2007)
Макогон Е. А. - Построение уравнения регрессии, описывающего зависимость боевой мощи танка от значений его тактико-технических характеристик (2007)
Музика К. М. - Розробка технології створення сенсорної зони електрохемілюмінесцентної мікрофлюїдної системи на базі методу Ленгмюра-Блоджетт, Білаш О. М., Кукоба А. В. (2007)
Паржин Ю. В. - Построение порождающих грамматик и конечных автоматов для семантической сети структурно-лингвистических концептов в процессе обучения системы распознавания, Гринев Д. В., Онищенко В. В. (2007)
Поляков Г. А. - Формальный синтез параллельных программ для высокопроизводительных VLIW-процессоров, Толстолужская Е. Г. (2007)
Рассомахин С. Г. - Синтез оптимального алгоритма передачи числовых позиционных кодов для дискретно-непрерывных каналов с флуктуационным шумом (2007)
Рубан И. В. - Сокращение разрядности коэффициентов дискретного преобразования Хартли в алгоритмах сжатия и восстановления изображений, Колмыков М. Н. (2007)
Савченко С. В. - Оптимизация цифровых сетей интегрированного обслуживания при ограниченных сетевых ресурсах (2007)
Сергиенко Р. В. - Исследование криптографических свойств нелинейных узлов замен алгоритма симметричного шифрования ГОСТ 28147-89, Московченко И. В. (2007)
Стрелков А. И. - Исследование влияния степени сжатия изображения по алгоритму JPEG с потерями на статистические характеристики изображения, Барсов В. И., Воронин А. В. (2007)
Хавина И. П. - Оптимизация технологических операций лезвийной обработки оптических полимеров (2007)
Харыбин А. В. - Комплексная модель экстремальных воздействий на работоспособность центров обработки данных и коммутации (2007)
Хісматулін В. Ш. - Основні проблеми практичного застосування радіотехнічних слідкуючих систем, що синтезовані на основі багатоальтернативної моделі руху об'єкта, Сачук І. І., Сосунов О. О., Потелещенко П. В. (2007)
Шатров О. А. - Шляхи застосування картографічних даних геоінформаційних систем в авіації Повітряних Сил України, Головко Б. Б. (2007)
Деденок В. П. - О возможности использования результатов ионосферного зондирования для оперативного прогноза движения национальных КА, Маловица С. В., Ямницкий В. А. (2007)
Филатов В. А. - Разработка высокоэффективных средств создания и обработки онтологических баз знаний, Щербак С. С., Хайрова А. А. (2007)
Хоменко Е. В. - Анализ ослабления интенсивности потока рентгеновских квантов во фрактальной среде, Новиков В. Е. (2007)
Вечірська І. Д. - Про дослідження властивостей лінійних логічних перетворень, Шабанов-Кушнаренко Ю. П. (2007)
Грабчак В. И. - Алгебраическое кодирование алгеброгеометрическими кодами на пространственных кривых, Пасько И. В., Королев Р. В., Кужель И. Е. (2007)
Гребенник И. В. - Упорядочение перестановок при решении задач комбинаторной оптимизации с линейной целевой функцией, Юрченко Л. Ю. (2007)
Кривуля А. В. - Математическая модель задачи покрытия многоугольной области семейством прямоугольников (2007)
Смелякова А. С. - Эллиптическая аппроксимация с повышенной точностью идентификации параметров (2007)
Даншина С. Ю. - Управление логистическими рисками проекта, Власенко И. В., Майборода И. Н. (2007)
Чумаченко И. В. - Игровой подход к решению задачи управления конкурентоспособностью продукции, Лысенко А. А. (2007)
Кононов В. Б. - Класифікація педагогічних експериментів, Клименко В. С. (2007)
Куртов А. І. - Мотивація розумової активності навчаємих, Нікітюк О. Б., Хромов І. Ю. (2007)
Хроніка та інформація (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Title, content (2014)
Azarenkov N. A. - Hydrogen sulfide energy of the black sea, Borts B. V., Tkachenko V. I. (2014)
Аксёнов И. И. - Физические аспекты вакуумно-дугового осаждения покрытий, Аксёнов Д. С. (2014)
Karas V. I. - Nonequilibrium kinetics of electron-phonon subsystem of a crystal in strong electric and magnetic field as a base of electro- and magnetoplastic effects, Vlasenko A. M., Voyevodin V. N., Sokolenko V. I., Zakharov V. E. (2014)
Dogjust I. V. - Correlation of secondary particles in the reaction of disintegration of 4He(g, pn)d on the beam of coherent bremsstrahlung radiation (2014)
Borts B. V. - Monte-Carlo evaluation of the radiation shielding efficiency of laminated composites under electron and photon irradiation, Bratchenko M. I., Dyuldya S. V., Marchenko I. G., Sanzharevsky D. A., Tkachenko V. I. (2014)
Zakharchenko A. A. - Monte-Carlo simulation of response of CdZnTe detectors of beta-radiation, Rybka A. V., Davydov L. N., Vierovkin A. A., Kutny V. E., Khazhmuradov M.A. (2014)
Lazurik V. T. - Determination of electron beam parameters on radiation-technological facility for simulation of radiationprocessing, Lazurik V. M., Popov G., Zimek Z. (2014)
Azarenkov N. A. - Silicon monocrystals for alternative energy, Semenenko V. E., Ovcharenko A. I. (2014)
Mamalui A. A. - Intrinsic point defects in anisotropic crystalline systems (quasi-two NbSe2 and quasi-one NbSe3), Shelest T. N., Fatyanova N. B., Minakova K. A., Galtsov N. N. (2014)
Maslov V. I. - Transformation ratio at plasma wakefield excitation by laser pulse with ramping of its intensity according to cosine, Svystun O. M. (2014)
Dubina V. N. - Definition of contribution and type of particles in mixed signal detectors (2014)
Ивашин А. П. - О структуре вихрей в двухкомпонентном бозе-эйнштейновском конденсате, Полуэктов Ю. М. (2014)
Лаптев И. Н. - "Парадокс" зарождения пор, Пархоменко А. А., Ткаченко В. И. (2014)
Гуль О. - Виступ львівського міщанства проти зловживань міської ради в першій чверті XVI століття (2013)
Савчук Г. - Кириличні та латинські видання Ставропігійського інституту у Львові в 1825–1855 роках (2013)
Харчук Х. - Діяльність польських історико-меморіальних громадських організацій і товариств у Львові у ХІХ – першій половині ХХ століття (2013)
Ніколаєнко О. - Участь польських жінок у релігійному русі в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Мисак Н. - Матеріальне становище педагогічної інтелігенціїв Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Руда О. - Українсько-польські відносини XVII століття в інтерпретації Ольґерда Ґурки (1887–1955) (2013)
Szumiło M. - Dmytro Łewyćkyj – prezes Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO) w latach 1925–1935 (2013)
Горбачевський Т. - Об’єднання та наукові осередки римо-католицьких священиків у міжвоєнному Львові (2013)
Smoliński A. - Obraz przemysłu, rolnictwa i komunikacji sowieckiej Ukrainy z początku lat trzydziestych XX wieku w świetle akt polskiego wywiadu wojskowego (2013)
Польова З. - Польсько-українські воєнні відносини: розвиток конфлікту та спроби примирення (2013)
Боляновський А. - Проблема кількості польських жертв волинської трагедії 1943 року (2013)
Кондрач Я. - Євроінтеграційний шлях України у 90-х роках ХХ століття (2013)
Хахула Л. - Релігійне та національно-культурне життя української громади у Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Чебан М. - Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України: співпраця з польськими науковими установами, студії з полоністики (1991–2013) (2013)
Середницький Я. - Українознавча діяльність Антіна Середницького (2013)
Рудь М. - Волинь у вогні (2013)
Козій Н. - Жертви польського терору на Любачівщині (2013)
Александрович В. - Новосончівська колекція українського релігійного малярства: похвали і зауваження до наукового каталогу |рец. на кн.|: Maszczak M. T. Ikony w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. – Nowy Sącz, 2010. – 304 s., il. (2013)
Глушик І. - Історія та історики в австрійському Львові: погляд з ХХІ століття |рец. на кн.|: Toczek A. Lwowskie środowisko historyczne i jego wkład w kulturę książki i prasy (1860–1918). – Krakow: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. – 465 s., Зашкільняк Л. (2013)
Баран В. - Інтелектуальна історія Українського інтегрального націоналізму |рец. на кн.|: Зайцев Олександр. Український інтегральний націоналізм 1920–1930-х років: Нариси інтелектуальної історії. – К.: Критика, 2013. – 488 с., бібл. (2013)
Гордійчук І. - |рец. на кн.|: Joanna Pisulińska. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939). – Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. – 358 s., Зашкільняк Л. (2013)
Чушак Х. - Нова історія радянського Львова |рец. на кн.|: William J. Risch. The Ukrainian West. Culture and the Fate of Empire in Soviet Lviv. – Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2011. – XI, 360 p. (2013)
Хахула Л. - Львів у "кресов’яцькому” дискурсі сучасної Польщі |рец. на кн.|: (Hałaś M. Oddajcie nam Lwow. – Warszawa: Wydawnictwo Bollinari Publishing House, 2012. – 141 s. (2013)
Литвин М. - Волинська трагедія: через історію до порозуміння. Спроба перегляду історичних взаємостереотипів, Хахула Л. (2013)
Зашкільняк Л. - У тіні волинської трагедії: "Форум Україна–Польща” (2013)
Анотації (2013)
Summary (2013)
Аннотации (2013)
Більчук В. М. - Метод вибору раціональної за ефективністю стратегії управління в ході збройної боротьби в умовах її нечіткого інформаційного ресурсу, Литвинець Н. І., Ткаченко В. І., Смірнов Є. Б (2007)
Варіводін Д. П. - Використання агентного підходу для моделювання процесів пересування бойових одиниць у складі бойових порядків (2007)
Єрмошин М. О. - Математична модель структури системи протиповітряної оборони (2007)
Кононов В. Б. - Математические модели форм военных действий и их применение для исследования боя и операции (2007)
Кораблёв Н. М. - Формализация нечеткой информации на основе опроса одного эксперта (2007)
Новосёлов В. В. - Модернизация систем вооружения подразделения ПВО Сухопутных Войск с учетом оптимизации процессов управления по критерию минимума затрат (2007)
Арабаджи Т. Ш. - Регистрация, обработка и контроль телеметрической информации (2007)
Белокурский Ю. П. - Оптимизация итерационного алгоритма определения параметров СВЧ-трактов, Козлов Ю. В., Руженцев И. В. (2007)
Бессонов А. А. - О нейросетевом подходе к восстановлению многомерных функций при наличии помех измерений, Островерхий А. В., Шамраев А. А., Островерхая Н. Н. (2007)
Волк М. А. - Структурная организация поведенческого имитационного моделирования в GRID (2007)
Евсеев И. А. - Исследование поведения функций неопределенности в бистатических радиолокационных системах с синтезированием апертуры антенн, Волощук Р. П. (2007)
Ермаков Г. В. - Оценка точности измерения координат воздушной цели при использовании пачки сверхширокополосных сигналов, Литовченко Д. М., Иванец М. Г., Воинов В. В. (2007)
Запорожец О. В. - Коррекция частотной характеристики измерительного канала с помощью адаптивного фильтра (2007)
Кулик А. С. - Построение модели неработоспособного состояния температурной камеры с использованием сигнально-параметрического подхода, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2007)
Кучеренко Е. И. - Об одном подходе к построению нечетких гибридных моделей сложных систем, Краснокутский Д. Е. (2007)
Кушнір О. І. - Аналіз методів завадостійкого кодування у цифрових системах зв’язку, Тимочко О. І., Сєвєрінов О. В. (2007)
Лещенко Т. Г. - Влияние скорости газового потока и загрязняющих отложений на тепловую эффективность поверхности нагрева с поперечно-лепестковым оребрением (2007)
Лукин В. В. - Оценка эффективности фильтрации оптических изображений с учетом их визуального восприятия, Пономаренко Н. Н., Кривенко С. С. (2007)
Можаєв О. О. - Хаотичні відображення як моделі пакетного трафіку, Ільїна І. В., Шевяков Ю. І., Анохіна О. Д. (2007)
Присяжний В. І. - Оптимальний вибір сеансів радіоконтролю орбіти для забезпечення максимальної точності рішення задачі уточнення параметрів руху космічного апарата (2007)
Рассомахин С. Г. - Математическое описание точности передачи числовых кодов по гауссовым каналам при неравномерном распределении энергии (2007)
Слюсар І. І. - Реалізація перспективних телекомунікаційних технологій та методів цифрової обробки сигналів на вітчизняній елементній базі, Масесов М. О., Дубік А. М., Волошко С. В. (2007)
Соколов О. Ю. - Оптимізація стабілізації зображення за оперативністю при класифікаційному настроюванні системи розпізнавання, Скаковська А. М. (2007)
Ткаченко А. А. - Погрешности многоэтапного метода первоначального определения параметров орбиты при обработке результатов оптических наблюдений низкоорбитального околокругового космического объекта (2007)
Чалая Л. Э. - Метод идентификации пользователей информационных систем на основе многосвязного представления клавиатурного почерка (2007)
Чекунова О. М. - Методика визначення основних властивостей адаптивних систем фазового автопідстроювання частоти з нелінійними законами адаптації, Макаров С. А., Рот С. М. (2007)
Сідченко С. О. - Методика комплексного аналізу документу, Залкін С. В., Бєлімов В. В. (2007)
Синельникова О. И. - Составление и анализ расписания работ по обновлению и восстановлению водораспределительных сетей, Дашевская Е. Е. (2007)
Шабанов-Кушнаренко Ю. П. - Склонение притяжательных имен прилагательных с учетом флексии, полных и кратких форм, Супрун И. А., Яковенко Т. С. (2007)
Александрова А. А. - Плазменные неоднородности в магнитогидродинамической интерпретации (2007)
Литвина З. Ю. - О возможности передачи информации через плазму (2007)
Скорик Б. И. - К вопросу применения бесконтактных методов измерения температуры нагретых тел, Гейко А. В. (2007)
Поворознюк А. И. - Концептуальная модель объекта диагностики в компьютерных системах медицинской диагностики (2007)
Шамраева Е. О. - Реконструкция объемных моделей черепа и имплантата по томографическим снимкам, Шамраев А. А., Аврунин О. Г. (2007)
Виткин Л. М. - Модель взаимосвязи ценности и старения информации, Игнаткин В. У. (2007)
Сиора А. А. - Концепция создания отказоустойчивых систем обработки информации и управления критическими объектами на основе использования модулярной арифметики (2007)
Шевченко В. В. - Атомная энергетика: способы и проблемы хранения отработанного ядерного топлива, Лизан И. Я., Шевченко С. Е (2007)
Дубницький В. Ю. - Модель захисту вітчизняного виробника в умовах стохастичної невизначеності параметрів економічного середовища, Філатова Л. Д. (2007)
Карпенко Н. Ю. - Имитационное моделирование как элемент дистанционного обучения, Левиков Ю. В. (2007)
Мазорчук М. С. - Применение методов и моделей нечеткой логики для моделирования экономических процессов, Симонова К. А., Греков Л. Д. (2007)
Реферати (Abstracts) (2007)
Наші автори (2007)
Алфавітний покажчик (2007)
Хобзей М. К. - Стан психічного здоров'я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні, Волошин П. В., Марута Н. О., Зінченко О. М., Петриченко О. О., Дьяченко Л. І. (2012)
Волошин-Гапонов И. К. - Современные представления об этиологии и патогенезе болезни Вильсона - Коновалова (2012)
Бабінець Л. С. - Мінеральна щільність кісткової тканини, цитокіновий статус та ендотеліальна дисфункція у хворих з рефлекторними проявами поперекового остеохондрозу, можливості їх корекції (2012)
Гуменюк Л. Н. - Динамический анализ клинико-психопатологических нарушений у больных с первым психотическим эпизодом под действием арт-терапии, Савин А. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Ишемические инсульты, обусловленные парадоксальной эмболией, ассоциированной с незаращенным овальным окном (putment foramen ovale) в возрастном аспекте, Нагорная Н. В., Симонян В. А., Евтушенко Л. Ф., Кардашевская Л. И., Симонов Р. В., Шепотинник Е. В., Перепечаенко Ю. М., Коценко Ю. И., Сохань Д. А. (2012)
Копчак О. О. - Ефективність застосування антидепресивної терапії у лікуванні хворих з депресивними та когнітивними розладами на фоні хронічної недостатності мозкового кровообігу (2012)
Морозова А. В. - Диагностическая значимость паттерн-реверсивных полихроматических зрительных вызванных потенциалов у больных рассеянным склерозом (2012)
Пилипец Е. Ю. - Состояние макро- и микроэлементного обмена у детей с различными типами эпилептических припадков (2012)
Полшкова С. Г. - Параметри якості життя в осіб небезпечних видів професій (2012)
Римша С. В. - Порівняльний аналіз застосування конвенційних нейролептиків та атипових антипсихотиків із використанням соціореабілітаційних заходів при лікуванні психічних захворювань шизофренічного спектра, Теклюк С. В., Мруг О. Ф. (2012)
Рослякова В. А. - Система психотерапевтического сопровождения больных со злокачественными опухолями челюстно-лицевой области (2012)
Сайко Д. Ю. - Особенности клиники и закономерности формирования психических расстройств при болезни Паркинсона (2012)
Федак М. Б. - Емоційні розлади у хворих на ішемічну хворобу серця (2012)
Федченко В. Ю. - Специфіка факторів психічної травматизації у хворих на соматоформні розлади та їх вплив на клініко-психопатологічну структуру даної патології (2012)
Шаповалов В. В. (мол.) - Доказова фармація: вивчення режиму контролю лікарських засобів із кортексином (2012)
Пелехова О.Л. - Современные аспекты синдрома Гийена-Барре (2012)
Tondiy O. L. - Use of the non-medication on the treatment of acute discogenic neck pain, Zavalna O. P., Kol’tsov D. E., Trydub S. I. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Допплеровская диагностика цервикогенной головной боли, Калашников В. И., Марченко В. Г., Калашникова И. В. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Триплексное ультразвуковое сканирование с функциональными нагрузками в диагностике патологии позвоночных артерий, Калашников В. И., Хвисюк А. Н., Марченко В. Г., Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Применение транскраниального триплексного сканирования в остром периоде ишемического инсульта, Марченко В. Г., Калашников В. И., Хвисюк А. Н, Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности транскраниального триплексного сканирования в дифференциальной диагностике ишемического инсульта и ТИА, Марченко В. Г., Сысун Л. А., Хвисюк А. Н, Калашников В. И. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Ультрасонография в диагностике фораминального стеноза при шейном остеохондрозе, Хвисюк А. Н., Марченко В. Г. , Пономаренко С. А., Калашников В. И., Сысун Л. А. (2012)
Абдуллаев Р. Я. - Coстояние венозной гемодинамики при полушарном ишемическом инсульте и тиа по данным транскраниального триплексного сканирования, Хвисюк А. Н, Сысун Л. А., Марченко В. Г., Калашников В. И. (2012)
Абраменко В. В. - Методика інтегральної пропріоцептивної нейром’язової кінезотерапії та скальппунктури (МІКС) в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи (2012)
Адонкина В. Ю. - Фармакоэкономические преимущества комплексной нейропротекции у больных с ишемическим инсультом, Мищенко О. Я. (2012)
Бабінець Л. С. - Динаміка параметрів мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу під впливом комплексного лікування з включенням рефлексотерапевтичних методів, Надкевич А. Л. (2012)
Балкова Н. Б. - Латентний запальний процес при ішемічному інсульті (клініко-біохімічні співставлення), Перцева Т. Г., Романова Л. Я., Соколік В. В. (2012)
Башкірова Л. М. - Етичні та морально-правові аспекти надання неврологічної допомоги хворим з боковим аміотрофічним склерозом (2012)
Биневская О. М. - Влияние изменений геомагнитных условий на функциональное состояние системы равновесия у больных с энцефалопатиями различного генеза по данным стабилографии, Алексеева О. Ю., Аристов Ю. В. (2012)
Биттерлих Л. Р. - Компьютерная база доказательной медицины для индивидуальной монотерапии в неврологии и психиатрии (2012)
Богданова І. В. - Оцінка вільнорадикальної модифікації білків крові при хворобі Паркінсона (2012)
Бокатуева В. В. - Клинические особенности течения "фатальных" кардиоэмболических инсультов (2012)
Бондарь Б. Е. - Лечение невралгии тройничного нерва с помощью алкоголизации (2012)
Булеца Б. А. - Особливості когнітивних розладів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію в біогеохімічних регіонах Закарпаття, Адамчо Н. Н., Яроватий В. В., Роман Р. В., Пак Л. Н. (2012)
Бучакчийская Н. М. - Реабилитация и лечение больных и инвалидов с компрессионными корешковыми и рефлекторными синдромами поясничного остеохондроза, Марамуха А. А., Харченко И. И, Марамуха И. В., Бахарева Л. В., Марамуха В. И., Боненко В. П. (2012)
Варешнюк О. В. - Можливості інтраопераційного нейромоніторингу під час нейрохірургічних операцій у дітей, Духовський О. Е. (2012)
Васильева О. А. - Динамика неврологической симптоматики под влиянием трансформации эпилептических припадков, Череватенко Г. Ф. (2012)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, по данным клинического и компьютерно-томографического исследований, Фурса И. А., Кас И. В. (2012)
Васильєва Н. В. - Застосування L-лізину есцинату в терапії вертеброгенних дорсалгій, зумовлених остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта, Оленович О. А. (2012)
Вастьянов Р. С. - Концепція "нейропептидного пригнічення" епілептичної активності через підвищення активності ендогенних нейропептидів, Ляшенко С. Л., Шандра О. А. (2012)
Височанська Т. Г. - Оцінка результату проведеної процедури тромболізису в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка, Кривенко Г. О., Костенко Т. В., Бородій С. О., Гельман Г. Г. (2012)
Власенко С. В. - Диагностические аспекты обоснования тактики реабилитации двигательных функций у больных ДЦП, Кушнир Г. М. (2012)
Власенко С. В. - Объективизация структурных нарушений в мышцах у больных с миопатиями, роль ультразвукового метода диагностики, Кушнир Г. М. (2012)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности иммунного дисбаланса при разных типах течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Титкова А. М., Ткачева Т. Н. (2012)
Волошина Н. П. - Цитокиновый профиль и показатели липидного обмена у детей, больных рассеянным склерозом, Егоркина О. В., Титкова А. М., Утевская С. В. (2012)
Волошина Н. П. - Гендерные особенности разных типов течения рассеянного склероза, Негреба Т. В., Левченко И. Л., Шестопалова Л. Ф., Терещенко Л. П., Федосеев С. В., Василовский В. В., Лекомцева Е. В., Гапонов И. К., Ткачева Т. Н., Черненко М. Е., Бородавко О. А., Вельковская Л. И., Воробьева Т. Г. (2012)
Волошина Н. П. - Основные принципы комплексной терапии больных с хроническими нейроинфекциями, Терещенко Л. П. (2012)
Воробьева Т. М. - Исследование терапевтических эффектов дистантной имплантации эмбриональных тканей передних сегментов hirudo medicinalis на моделях функциональной и дегенеративной патологии мозга, Шляхова А. В., Веселовская Е. В., Гармаш Т. И., Зайцева Е.О. (2012)
Воробьева Т. М. - Концептуальная модель новых биотехнологий трансплантации в неврологии и психиатрии, Берченко О. Г., Зайцева Е. О., Бевзюк Д. О. (2012)
Гелетка А. А. - Использование поверхностной электромиографии для объективизации гемипареза у больных в раннем восстановительном периоде полушарного ишемического инсульта (2012)
Головченко Ю. І. - Нейротоксичний вплив хіміотерапії у хворих на лейкемію: профілактичні та лікувальні заходи, Асауленко О. І. (2012)
Горб А. Л. - Ефективність регіонального запровадження загальноєвропейських стандартів допомоги при епілепсіях (2012)
Григорова И. А. - Метаболические и биоэнергетические изменения у больных с транзиторными ишемическими атаками атеротромботического генеза, Ескин А. Р., Тихонова Л. В., Водопьянов В. А. (2012)
Григорова І. А. - Стан нейротрофічного фактора BDNF у різні періоди легкої черепно-мозкової травми, Куфтеріна Н. С. (2012)
Григорова И. А. - Патологические и лечебные аспекты острой церебральной ишемии, Тесленко О. А., Тихонова Л. В. (2012)
Григорова И. А. - Особенности клиники и терапии неврологической патологии у больных с нарушениями пубертатогенеза, Тучкина М. Ю. (2012)
Деревецкая В. Г. - Патогенетические механизмы развития дисциркуляторной энцефалопатии у больных с неклапанной формой фибрилляции предсердий, Мищенко В. Н., Джандоева Н. Ш., Харина Е. В. (2012)
Деркач В. Г. - Кортексин у комплексному лікуванні хворих на симптоматичну епілепсію, Деркач А. В. (2012)
Дмитриева Е. В. - Показатели качества жизни и эмоционального состояния у больных, перенесших лакунарный инсульт, Перцева Т. Г. (2012)
Дубенко Е. Г. - Инновационные направления терапевтического воздействия на различные звенья медиаторного процесса при заболеваниях нервной системы (2012)
Дубенко А. Е. - Вопросы трансформации эпилептических припадков у взрослых, Дубенко Е. Г., Коваленко Д. П. (2012)
Дубенко О. Е. - Активность ангиотензинпревращающего фермента при остром ишемическом инсульте, Подушка И. И. (2012)
Дюба Д. Ш. - Оценка риска неврологических осложнений у больных до и после операций с искусственным кровообращением, Евтушенко С. К. (2012)
Дюба Д. Ш. - Профилактика церебральных осложнений у больных с атеросклеротическим поражением сонных и коронарных артерий, Родин Ю. В., Симонян В. А., Белякова М. С. (2012)
Евтушенко С. К. - Гипертермия - как маркер разрушительных форм эпилепсии у детей (2012)
Евтушенко С. К. - Альтернатива современным иммуномодуляторам в терапии дебюта и рецидива рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Клинически изолированный синдром в дебюте рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Возможность лечения и реабилитации больных с последствиями апаллического синдрома, Омельяненко А. А., Евтушенко О. С., Кутякова Е. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Полиневропатия как возможный клинический дебют неопластического процесса, Гончарова Я. А., Симонян В. А., Филимонов Д. А. (2012)
Евтушенко О. С. - Опыт реабилитации детей с различными органическими заболеваниями нервной системы в Донецком клиническом центре, Яновская Н. В., Евтушенко С. К. (2012)
Ежова В. А. - Психофизическая реабилитация больных церебральным атеросклерозом: итоги, перспективы, Царёв А. Ю., Куницына Л. А., Словеснов С. В., Мирзоян С. А., Колесникова Е. Ю., Желдаков А. М. (2012)
Єгоров О. О. - Нервово-психічний стан жінок після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2012)
Жиляєв С. О. - Церебропротективна ефективність препаратів кверцетину (корвітину та ліпофлавону) в умовах експериментальної тяжкої черепно-мозкової травми, Штриголь С. Ю. (2012)
Завальная Е. П. - Монотерапия препаратами Гинкго Билобы в лечении вегетативно-сосудистых расстройств у женщин в период пре- и менопаузы, Тондий О. Л., Тесленко Е. Б., Тридуб С. И., Павлова О.П. (2012)
Завгородний А. А. - Восстановительная терапия речевых нарушений (2012)
Завгородній О. О. - Кінестезіометри і кінезістимуляційна терапія у медичній реабілітації хворих на ішемічний інсульт (2012)
Здесенко И. В. - Особенности формирования и течения синдрома пароксизмальных состояний у лиц, подвергшихся радиационному воздействию в результате аварии на Чернобыльской АЭС (2012)
Зинченко Е. К. - Адаптационные возможности организма у больных с артериальной гипотонией различной этиологии (2012)
Зозуля І. С. - Гострий коронарний синдром та ішемічний інсульт (2012)
Зозуля І. С. - Генералізована епілепсія у дітей раннього віку: оптимізація діагностики та лікування, Нечай А. Ф. (2012)
Зозуля І. С. - Нейропротекторна терапія гострого інфаркту мозку: сучасний вимір, Ніконов В. В., Мироненко Т. В., Зозуля А. І. (2012)
Иванова М. Ф. - Особенности применения модифицированной методики плазмафереза и пульс-терапии в купировании обострений рассеянного склероза, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Бридун И. И. (2012)
Казарян Н. Э. - Роль транскраниальной магнитной стимуляции в изучении динамики нейрофизиологических изменений в восстановительном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы, Евтушенко С. К., Симонян В. А. (2012)
Калашников В. И. - Церебральная гемодинамика при различных вариантах мигренозного приступа (2012)
Карабань И. Н. - Применение прамипексола на поздних стадиях болезни Паркинсона, Карабань Н. В., Карасевич Н. В. (2012)
Карабань И. Н. - Возможности клинико-стабилометрического анализа постуральных нарушений у пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В. (2012)
Карабань И. Н. - Фрактальный анализ интерференционной электромиограммы в диагностике болезни Паркинсона, Луханина Е. П., Березецкая Н. М., Чивликлий М. А. (2012)
Каук О. І. - Ефективність ноотропних препаратів при корекції когнітивних порушень у дітей і підлітків з захворюваннями щитовидної залози, Крупеня В. І. (2012)
Ковальська Л. А. - Витрати часу на етапах проведення процедури тромболізису в умовах інсультного відділення ВОПНЛ ім. акад. О. І. Ющенка, Височанська Т. Г., Кривенко Г. О., Бородій С. О., Вознюк Л. В., Карпенко Н. В., Костенко Т. В. (2012)
Козелкин А. А. - Особенности комбинированных вертебро-висцеральных синдромов, Медведкова С. А. (2012)
Козелкин А. А. - Особенности комбинированной нейрометаболической терапии больных мозговым ишемическим инсультом в остром и раннем восстановительном периодах, Медведкова С. А., Кузнецов А. А. (2012)
Козьолкін О. А. - Особливості артеріальної та венозної церебральної гемодинаміки у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію П стадії, Яркова С. В. (2012)
Корженевський Ю. Л. - Особливості деяких реоенцефалографічних та реогепатографічних показників у хворих з хронічними захворюваннями печінки (2012)
Коршняк В. О. - Корекція вегетативних дисфункцій у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкових травм методом КВЧ-терапії (2012)
Коршняк В. О. - Динаміка нейропсихологічного стану хворих з віддаленими наслідками закритої черепно-мозкової травми до та після КВЧ-терапії, Коршняк О. В. (2012)
Кос Л. Т. - Аналіз корекційної роботи логопеда при дизартріях (2012)
Костюковская А. Е. - Особенности локализации бессимптомных лакунарных инфарктов головного мозга у больных артериальной гипертензией разных возрастных групп, Абдуллаев Р. Я., Марченко В. Г., Cысун Л. А. (2012)
Кузін В. О. - Досвід електрофізіологічної оцінки застосування ортезів на верхні кінцівки у дітей, Чернишова І. М., Варешнюк О. В., Литвиненко О. М., Скрипка О. Г. (2012)
Кузнецов В. В. - Биоэлектрическая структура сна у больных, перенесших геморрагический инсульт, Корженевская Н. Н. (2012)
Кунцевская И. В. - Особенности церебральной гемодинамики у больных с хроническими обструктивными заболеваниями легких, Кушнир Г. М. (2012)
Кушнир Г. М. - Особенности применения холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования артериального давления в неврологической клинике, Микляев А. А., Микляева Н. Н. (2012)
Лапшина И. А. - Двухлетнее динамическое наблюдение за пациентами с перенесенным мозговым инсультом, Лапшина Л. А., Джандоева Н. Ш. (2012)
Лебедюк М. Н. - Комплексна терапія алергічного дерматиту з урахуванням патогенетичної ролі неврологічних порушень, Шандра О. О. (2012)
Левченко И. Л. - Инфекционные васкулиты и васкулопатии: описание трех клинических случаев и обзор литературы (2012)
Лещенко К. А. - Эпилептический синдром — как осложнение полушарного инсульта (особенности течения и терапевтической коррекции), Гелетка А. А, Лещенко О. К. (2012)
Линская А. В. - Возрастные изменения сонных артерий и ультразвуковые предикторы ишемического мозгового инсульта (2012)
Липинская Я. В. - Лечение миофасциальной дисфункции шейно-плечевой локализации как ведущее звено профилактики вегетативных пароксизмов (2012)
Литвиненко Н. В. - Вплив аторвастатину на перебіг ішемічних стовбурових інсультів у осіб з абдомінальним ожирінням, Дельва М. Ю. (2012)
Литовченко Т. А. - Дифференциальная диагностика мигренозных пароксизмов у детей с эпилепсией, Гасюк Г. И. (2012)
Луханина Е. П. - Электромиографическое исследование наследственных признаков экстрапирамидной недостаточности, Карабань И. Н., Чивликлий М. А., Березецкая Н. М. (2012)
Луцкий Е. И. - Значение пика р300 вызванных потенциалов, связанных с событием в оценке когнитивных функций при хроническом стрессе, Статинова Е. А., Луцкий И. С. (2012)
Луцкий И. С. - Механизмы повреждения сосудистой стенки при воздействии хронического стресса, Луцкий Е. И., Лютикова Л. В. (2012)
Лучанинова Н. В. - Социально-психологическая реабилитация больных с неврологическими заболеваниями (2012)
Малый В. П. - Поражение нервной системы у больных с клещевыми инфекциями (Лайм-боррелиозом), Волошина Н. П., Шепилева Н. В., Левченко И. Л. (2012)
Мамедалиева С. А. - Клинико-диагностические особенности оценки состояния равновесия при хронической церебральной недостаточности, Бубликова А. М., Максименко О. Л. (2012)
Марамуха В. И. - Лечение неврологических синдромов остеохондроза позвоночника поясничной локализации на современном уровне (2012)
Мар’єнко Л. Б. - Класифікація епілепсії як дзеркало її патоморфозу (2012)
Мар'єнко Л. Б. - Про можливість діагностики психічної коморобідності у хворих на епілепсію в практиці лікаря-невролога, Лозицька О. І., Мар'єнко К. М., Вовк А. О. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Лікування епілепсії, епілептичних синдромів у дітей, Коноплянко Т. В., Свистільник В. О., Євтушенко С. К., Омельяненко А. А. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Досвід 15-річної роботи українського медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, Майструк О. А., Здвижкова В. М., Богуш Р. В. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Застосування різних методик в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи згідно з засадами доказової медицини, Назар О. В. (2012)
Мартинюк В. Ю. - Засади доказової медицини в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, Панасюк В. Ю., Назар О. В. (2012)
Марусиченко Е. А. - Особенности ранней дифференциальной диагностики бокового амиотрофического склероза, Белякова М. С., Евтушевская А. Н., Марусиченко В. В., Евтушенко С. К., Симонян В. А., Гончарова Я. А. (2012)
Мельник Т. М. - Антитела к нейроспецифическим белкам как маркеры церебральных нарушений у больных диабетической энцефалопатией (2012)
Мироненко Т. В. - Розроблення лікувальної схеми для комплексної корекції неврологічних, поведінкових, м’язових та емоціональних розладів при хронічній ішемії мозку, Бакуменко І. К. (2012)
Мироненко Т. В. - Отдельные иммунологические показатели при вегетативной дисфункции у потомков участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, Джагинян В. Н. (2012)
Мироненко Т. В. - Информационно-образовательная программа в комплексном лечении пациентов с сосудистым заболеванием головного мозга на фоне сахарного диабета 2 типа, Мироненко М. О. (2012)
Мироненко Т. В. - Клинико-диагностическая характеристика нейровегетативного статуса у потомков участников ликвидаторов последствий на ЧАЭС, Федорковская Б. О. (2012)
Мироненко Т. В. - Оцінка неврологічного статусу хворих, які перенесли легку черепно-мозкову травму, Храмцов Д. М. (2012)
Мителев Д. А. - К проблеме диагностики и лечения неврологических осложнений сахарного диабета 1 типа у детей (2012)
Михайлов В. Б. - Система диференційованої психотерапевтичної корекції в комплексному лікуванні непсихотичних психічних розладів у хворих, що перенесли інфаркт міокарда та ішемічний мозковий інсульт (2012)
Мищенко В. Н. - Динамическое наблюдение за больными с "немыми" инфарктами мозга (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського