Лісовський Б. П. - Порівняльна характеристика соматичного здоров’я юнаків різних спортивних спеціалізацій, Довгань Ю. (2009)
Султанова І. Д. - Вікові особливості функціонального стану організму школярів, Іванишин І. М., Лісовський Б. П., Арламовський Р., Дурунда Т. (2009)
Мицкан Б. М. - Технологія наукової творчості у фізичній культурі, Ободинський К., Фотуйма О. Я. (2009)
Курилюк С. І. - Особливості організації психологічного тренінгу дзюдоїстів на початковому етапі їх спортивної підготовки, Фотуйма О. Я. (2009)
Коробейніков Г. - Особливості психофізіологічного стану борців високої кваліфікації у змагальний період, Радченко Ю. (2009)
Климюк О. - Функціональний стан кардіореспіраторної та м’язової систем дітей і підлітків у процесі фізичного виховання (2009)
Шепетюк С. - Аналіз природних ресурсів Гуцульщини з метою використання в туризмі (2009)
Шюкурова О. - Швидкісно-силова підготовка в бігу на короткі дистанції (2009)
Маланюк Т. З. - Туристсько-краєзнавча робота в школах та позашкільних закладах Прикарпаття (2009)
Файчак Р. - Диференційоване фізичне виховання ліцеїстів з урахуванням типологічних особливостей нервової системи, Попель С. Л. (2009)
Скавронський О. - Структура і взаємозв’язки зміни показників фізичної підготовленості юнаків різних соматотипів на етапах навчання у ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (2009)
Овчарук І. - Порівняльна характеристика підходів до оцінювання фізичної підготовленості у Збройних силах України (2009)
Мочернюк В. Б. - Моделі фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів вищої кваліфікації (2009)
Долгінцев В. - Основи фізичної реабілітації дітей в умовах школи міста Запоріжжя, Койгушська Г. (2009)
Данків А. Б. - Вплив танцювальних вправ на фізичну підготовленість і морфо-функціональний стан дітей із вадами зору, Попель С. Л. (2009)
Григус І. А. - Вплив фізичної реабілітації на функціональний стан кардіореспіраторної системи хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2009)
Ільків О. - Роль інформаційної культури у професійній підготовці фахівців фізичного виховання і спорту, Матвіїв В. (2009)
Линець М. - Моделювання фізичної підготовленості у спортивному орієнтуванні, Хіменес Х., Войтович І. (2009)
Калуський З. В. - Витрати бюджету добового часу студентами факультету фізичного виховання і спорту, Тягур Р. С. (2009)
Вацеба О. - Kultura fizyczna ludnosci ukrainskiey (1868 - 1939) - як відображення унікальності спортивно-гімнастичного руху в Галичині початку ХХ століття (2009)
Лобас М. Г. - Село та його виробнича сфера: історико-економічний аналіз, Шолудченко С. В. (2013)
Духницький Б. В. - Тенденції споживання харчових продуктів в Україні (2013)
Голик С. І. - Актуальні питання розвитку інфраструктури ринку зерна в Україні (2013)
Гнатенко О. А. - Інформаційне забезпечення визначення конкурентоспроможності страхової послуги у ринковому середовищі (2013)
Петриченко О. А. - Імперативи розвитку аграрної сфери економіки в умовах технологічних змін (2013)
Лисак М. А. - Індикатори оцінювання стану продовольчої безпеки та повноцінного харчування населення (2013)
Кундєєва Г. О. - М’ясна промисловість у розв’язанні проблеми продовольчої безпеки (2013)
Шарий Г. І. - Шляхи протидії тіньовому обороту земель в Україні (2013)
Науменко І. В. - Державне регулювання технічного оновлення аграрних підприємств (2013)
Балян А. В. - Проблеми інноваційної діяльності в аграрній сфері та шляхи її розв’язання (2013)
Россоха В. В. - Шляхи забезпечення інноваційно-технологічного розвитку, Соколов Д. О. (2013)
Гончарук Т. В. - Формування механізму інноваційного забезпечення виробництва біопалива: теоретико-методичний аспект (2013)
Лановська Г. І. - Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємства (2013)
Левченко Ю. Г. - Інвестиційна діяльність в Україні та пріоритетні напрями посилення державної інвестиційної політики, Іщенко Т. Д. (2013)
Проскура К. П. - Оцінка ефективності адміністрування податкового боргу (2013)
Кушніренко О. А. - Облік та оподаткування земель сільськогосподарського призначення: концептуальний підхід (2013)
Машкова Т. В. - Бухгалтерський облік якісних параметрів земель сільськогосподарського призначення (2013)
Томчук В. В. - Удосконалення форми первинних документів з обліку грошових коштів (2013)
Фесенко О. О. - Інституціональна трансформація компенсаційного механізму в рибному господарстві України, Купінець Л. Є. (2013)
Новойтенко І. В. - Теоретико-методичні засади розвитку інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства (2013)
Гончарук І. В. - Аспекти сутності й оцінки ефективності аграрної підприємницької діяльності (2013)
Дуда В. П. - Реструктуризаційний потенціал підприємства (2013)
Аннотации/Resume (2013)
Презлята Г. В. - Гендерні погляди сім’ї на проблему формування здорового способу життя (2011)
Марченко О. - Доцільність підготовки фахівців з фізичної реабілітації на сучасному етапі, Лукасевіч І. (2011)
Табачик-Бейстер І. - Рятівництво на воді в Польщі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.), Мицкан Б. М. (2011)
Галан Я. - Спортивне орієнтування: історичний нарис, Зубрицький Б. (2011)
Попель С. Л. - Антропометричні показники та їх кореляційні взаємозв’язки з плантографічними даними при різних формах стопи в студентів-чоловіків 19–20 років, Вихованець С. (2011)
Арламовський Р. - Сучасні підходи до фізичного виховання школярів з різним рівнем фізичного стану (2011)
Бельмега С. - Педагогічна творчість у професійній діяльності вчителя фізичної культури (2011)
Косевич Ю. - Європейський спорт і спіритуалізм, Мицкан Б. М. (2011)
Завацька Л. - Олімпійська освіта в програмі педагогічної практики, Сотник Ж., Винокурова Л., Ільків О. (2011)
Соя М. М. - Теоретико-методичне обґрунтування розвитку соціальної активності підлітків засобами фізичної культури, Презлята Г. В., Човган Р. (2011)
Шпільчак А. Я. - Особливості професійної діяльності вчителя фізичної культури в умовах модульного навчання, Випасняк І. П. (2011)
Коробєйніков Г. В. - Характеристика фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1–5 років, Козіна Ж., Лахно О. (2011)
Олійник Ю. О. - Олімпійська освіта майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту (2011)
Луцький В. Я. - Гірськолижні курорти як елемент туристичного комплексу Українських Карпат (2011)
Антонець В. В. - Кінематичні показники розбігу в жінок під час стрибка у висоту, Антонець В. Д. (2011)
Пожар І. - Діяльність міжнародних організацій у контексті розвитку спорту для всіх (2011)
Єдинак Г. А. - Теоретико-методичні основи рухової діяльності дітей із церебральним паралічем у фізичному вихованні, Мицкан Б. М., Галаманжук Л. (2011)
Чернієнко О. - Ефективність комплексного застосування засобів фізичного виховання й апітерапії для розвитку рухових здібностей у дівчат 16–17 років, Григус І. (2011)
Нагорна О. - Розвиток загальної моторики дітей раннього віку із синдромом розладу рухових функцій (2011)
Михайлова Н. - Необхідність розвитку рівноваги в дітей із вродженою клишоногістю, Григус І. (2011)
Андрійчук О. - Застосування фотонних матриць для зниження больового відчуття у хворих на остеоартроз (2011)
Білоус І. В. - Психосоматичні аспекти біологічного дозрівання дітей молодшого шкільного віку в нормі та при аномальному розвитку (2011)
Погребняк О. - Педагогічна корекція моральної поведінки студентської молоді засобами фізичного виховання, Шумська С. (2011)
Залознова Ю. - Економетричний аналіз реалізації основних функцій заробітної плати на вугільному підприємстві (2010)
Астахова О. - Перспективи розвитку професійної освіти в Україні (2010)
Накалюжна І. - Новітні тенденції народжуваності у міських поселеннях України (2010)
Терець В. - Природний рух населення й депопуляція в Україні на тлі європейської демографічної ситуації (2010)
Бауліна Т. - Прогнозування змін економічних чинників розвитку інтелектуального потенціалу реального сектора української економіки (2010)
Брич В. - Шляхи вдосконалення регулювання зовнішньої трудової міграції населення, Шушпанов П. (2010)
Кошулько О. - Проблеми управління та гендерні особливості накопичення людського капіталу: національний аспект, Маказан Є. (2010)
Терюханова І. - Комплексна реабілітація інвалідів - важлива умова їх конкурентоспроможності на ринку праці, Стульпінас Н. (2010)
Яровий І. - Оптимізація механізму управління соціально-трудовими відносинами в цивільній авіації України (2010)
Наумова О. - Вдосконалення організації інноваційної діяльності персоналу в контексті підвищення конкурентоспроможності підприємства (2010)
Бондарчук І. - Правоосвітня діяльність та подолання корупції – першочергові завдання Міністерства юстиції України (2014)
Сторожук Д. - Ми маємо зробити систему примусового виконання рішень максимально дієвою, відкритою та доступною для кожного (2014)
Практичні аспекти застосування судами України Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року (Конвенція СНД) (2014)
Деякі питання виконання рішень про стягнення аліментних платежів (2014)
Питання захисту жертв, постраждалих від торгівлі людьми (2014)
Скорочено час на проставлення апостиля у Міністерстві юстиції (2014)
США підтримує Україну у застосуванні санкцій до осіб, які підтримують і фінансують тероризм (2014)
Більшість судових експертів підтвердили свою кваліфікацію (2014)
Щодо реформування судової системи (2014)
Мін’юст провів перший електронний іспит на право займатися нотаріальною діяльністю (2014)
Обговорено питання набуття членства України в Міжнародному кримінальному суді (2014)
Щодо захисту прав вимушено переміщених осіб (2014)
У Мін’юсті обговорили реформування державної служби (2014)
Опубліковано закон про люстрацію (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у вересні 2014 року (2014)
Увага! Змінено контакти органів ДВС України у Луганській і Донецькій областях (2014)
Оніщенко Н. М. - Право і мораль як соціальні регулятори в контексті розвитку громадянського суспільства: сучасні реалії, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2014)
Павленко В. В. - Еволюція виборчого процесу за доби Української революції 1917-1921 років (2014)
Корнієнко П. С. - Правозахисна діяльність органів публічної влади України в сфері забезпечення надання безоплатної правової допомоги (2014)
Камінська Н. В. - Ключові напрями вдосконалення законодавства України у сфері місцевого самоврядування (2014)
Опанасюк Н. А. - Поняття туристичної діяльності: практико-правові аспекти визначення (2014)
Фурса С. Я. - Актуальні питання тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України боржника, який ухиляється від виконання рішення: теорія і практика, Фурса Є. І. (2014)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правовий статус рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи у правозастосовній практиці України (2014)
Ільницький О. В. - Реформування визначення сфери державних закупівель за законодавством України (2014)
Юрченко О. М. - Розвиток правової системи розвідувальної, контррозвідувальної та оперативно-розшукової діяльності в Україні, Скулиш Є. Д., Шамара О. В. (2014)
Ахтирська Н. М. - Судовий контроль за екстрадиційним процесом: підстави для тимчасового та екстрадиційного арешту (2014)
Онофрейчук А. Д. - Організаційно-правові основи контрольованої поставки на сучасному етапі (2014)
Назаров І. В. - Сучасна структура та напрями реформування судової системи Польщі (2014)
Сурженко М. О. - Службові права та обов’язки прокурора району (2014)
Виговський О. І. - Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві (2014)
Волощук О. Т. - Особливості відповідальності глав держав у міжнародному праві (2014)
Варварук Н. О. - Методика оцінки рівня сформованості особистісної компетентності до здорового способу життя, Презлята Г. В. (2010)
Плугатор І. Б. - Стан валеологізації життєдіяльності студентської молоді (2010)
Мочернюк В. Б. - Українська важка атлетика доби незалежності (2010)
Луцький Я. В. - Виникнення спортивних і туристичних товариств у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2010)
Римик Р. В. - Вікові зміни морфофункціональних показників учнів школи-інтернату (2010)
Арламовський Р. В. - Фізичний стан школярів на сучасному етапі розвитку суспільства, Султанова І. Д. (2010)
Скавронський О. - Аналіз результатів реалізації диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, Єдинак Г. А., Мицкан Б. М. (2010)
Тимошенко О. - Використання методу моделювання в навчальному процесі студентської молоді на заняттях із фізичного виховання (2010)
Іванишин І. М. - До проблеми використання методів математичної статистики в наукових дослідженнях із фізичної культури (2010)
Карпінська Т. - Ефективність профілактики агресивної поведінки дошкільників засобами рухової ігрової діяльності (2010)
Потапчук С. - Психолого-педагогічні критерії відбору для занять єдиноборствами (2010)
Бичук І. - Рівень фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку (2010)
Мицкан В. М. - Активні види туризму у вихованні дітей та молоді (2010)
Гоншовський В. - Факторна структура зміни фізичної підготовленості майбутніх рятувальників на етапах навчання у вищому військовому навчальному закладі (2010)
Жирак Л. М. - Активний туризм для неповносправних осіб у Польщі (2010)
Мицкан Б. М. - Вплив соціально-природних умов на фізичний розвиток дівчат 11–14 років, Дмитрів Р. В. (2010)
Луцький В. Я. - Активний туризм в Українських Карпатах (2010)
Бойчук Р. - Технологія планування тренувальних навантажень координаційної спрямованості в юних волейболісток на етапі початкової підготовки (2010)
Мальона С. Б. - Підготовка майбутніх фахівців фізичної культури до правового забезпечення професійної діяльності, Мицкан Б. М., Шутак І. Д. (2010)
Григус І. - Методологічні особливості фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму, Мицкан Б. М., Дума З. В. (2010)
Цешковський С. - Вплив фізичної реабілітації на рухливість у суглобах верхніх кінцівок жінок після операції мастектомії, Пшедновск К., Пшедновск К., Мицкан Б. М. (2010)
Голубєва М. Г. - Обґрунтування доцільності розробки реабілітаційної програми з використанням вправ йоги та пілатесу для жінок другого зрілого віку в період менопаузи, Кундис І. (2010)
Випасняк І. П. - Зміна показників розумової працездатності школярів із вадами слуху, Попель С. Л. (2010)
Прозар М. - Характеристика організаційно-методичних положень навчання п’ятикласників спортивним іграм (2010)
Березкіна О. - Теоретичне обґрунтування й експериментальна перевірка методики формування системи теоретичних знань валеологічного характеру в молодших школярів на уроках фізичної культури, Біліченко О. (2010)
Титул, зміст (2012)
Зіменковський А. - Друзі чи вороги?, Федущак А., Павлів О. (2012)
Магия Магвита (2012)
Дедишина Л. - Дистанційна освіта в Америці (2012)
МОЗ підсумовує свою роботу (2012)
Солютаб - новое слово в лечении респираторных инфекций (2012)
Коли очікувати нову економічну кризу (2012)
Молодь об’єднується (2012)
Українці звикли до самолікування (2012)
Львова Л. - Новый поворот (2012)
Примак Р. - Сон — дело серьезное! (2012)
Примак Р. - Предупредить возможные последствия (2012)
Кривомаз Т. - Внимание, цитохромы! (2012)
Демецкая А. - Проделки Бахуса: похмелье (2012)
Дедишина Л. - Профілактична медицина: скоріше мертва, ніж жива? (2012)
Дедишина Л. - Метаболізм: як схуднути правильно? (2012)
Если болят суставы (2012)
Новини (2012)
Зупанец И. - Дефицит кальция и остеопороз: две стороны одной медали, Безуглая Н. (2012)
Дедишина Л. - Фармацевтична профілактика та фармацевтична діагностика. Практичні аспекти (2012)
Дедишина Л. - Європейський вибір (2012)
Если у вас "лягушки в горле" (2012)
Лидер на рынке фитопрепаратов (2012)
Демецька О. - Традиції якісних ліків (2012)
Брязгунова О. - Резюме - перший крок до омріяної посади (2012)
Особливості догляду за сухою шкірою (2012)
Фармацевт Практик: 100 открытий (2012)
Дудник М. - Помочь ближнему (2012)
Дедишина Л. - Зустрінь схід сонця у Східниці (2012)
Демецкая А. - Сделай паузу, или Все - на разгрузку (2012)
Кривомаз Т. - Секреты долгожителей (2012)
Кириленко М. - Посмотрим мыльную оперу (2012)
Газ любви (2012)
Барінов Е. Ф. - Індивідуальна реактивність тромбоцитів у пацієнтів після літотрипсії, Кравченко А. М., Твердохліб Т. О., Баликіна А. О. (2014)
Білаш С. М. - Актуальність діагностики туберкульозу на сучасному етапі, Ільченко В. І., Вородюхіна А. К., Халімон Л. М. (2014)
Волошина Д. Н. - Інформативність психопатологічних симптомів у хворих з наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Вородюхіна А. К. - Інформованість населення про туберкульоз та ВІЛ/СНІД - один із засобів профілактики, Ярешко А. Г., Бойко М. Г., Гарань О. В. (2014)
Годован В. В. - Ефективність противірусної терапії хворих на хронічний гепатит с залежно від генетичних поліморфізмів CYP2E1, Остапчук К. В. (2014)
Гончарова О. А. - Атеросклероз сонных артерий у больных сахарным диабетом 2 типа при нормальной массе тела, Парцхаладзе В. И., Абдуллаев Р. Я., Ильина И. М. (2014)
Жабо Т. М. - Динамика инвалидности вследствие онкозаболеваний трудоспособного населения (2014)
Іваницький І. В. - Діагностичне значення ультразвукового дослідження колінного суглобу у пацієнтів із припухлістю підколінної ямки, Пономаренко С. О. (2014)
Ковальов О. П. - Десятилітній досвід хірургічного лікування зобу, Кравців М. І., Люлька О. М., Ляховський В. І., Дудченко М. О., Нємченко І. І. (2014)
Кулик Н. М. - Новые технологии физической реабилитации больных анкилозирующим спондилоартритом, Бобрик Ю. В., Мороз Г. А. (2014)
Купчак О. І. - Аналіз мікробного складу кореневого каналу у осіб з хронічним апікальним періодонтитом і запальними захворюваннями пародонта (2014)
Лихачев В. К. - Исследование структуры эндометрия как обязательный компонент прегравидарной подготовки у женщин с различными формами гиперандрогении, Семенюк Л. Н., Тарановская Е. А. (2014)
Личковська О. Л. - Вплив комплексного лікування із використанням фотодинамотерапії на стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2014)
Матлай О. І. - Вивчення зв'язку деяких антропометричних даних з С677Т поліморфізмом гена N5,N10- метілентетрагідро-фолатредуктази у хворих з ішемічним атеротромботичним інсультом (2014)
Микитюк М. Р. - Роль лептина в патогенезе кардиальных осложнений у больных акромегалией, Хижняк О. О. (2014)
Мироненко М. О. - Досвід використання гіпербаричної оксигенації в лікуванні діабетичної енцефалопатії (2014)
Мироненко Т. В. - Роль состояния неспецифических структур головного мозга при определении степени компенсации регуляции вегетативных функций, Стасюк С. Г., Корниенко К. В. (2014)
Панькевич А. І. - Порівняння ефективності тунельної та відкритої методик вестибулопластики, Колісник І. А., Гоголь А. М. (2014)
Скрипнікова Т. П. - Гальваноз, його прояви в порожнині рота, особливості обстеження хворих, принципи лікування та профілактики, Хавалкіна Л. М., Іленко Н. М. (2014)
Сухіна І. С. - Частота проявів стоматотоксичності при проведенні циклу поліхіміотерапії у хворих на рак молочної залози, Соколова І. І., Ланько Л. Г. (2014)
Ткаченко П. І. - Комплексне лікування загострення хронічного паренхіматозного паротиту у дітей, Лохматова Н. М., Коротич Н. М. (2014)
Таряник К. А. - Динаміка лікування спастичності у пацієнтів із рецидивуючо-ремітуючим розсіяним склерозом (2014)
Шапаєва О. С. - Вплив уроку фізичної культури на базі плавального басейну на тижневу динаміку розумової працездатності молодших школярів, Гаркавий С. І., Коршун М. М., Дема О. В. (2014)
Білаш С. М. - Особливості лектиноспецифічності структурних компонентів кардіальної частини шлунку після введення кріоконсервованої плаценти на тлі гострого експериментального запалення (2014)
Боднар Г. Б. - Ультраструктурні зміни товстої кишки при хронічному запорі у дітей зумовленому доліхосигмою, Волков К. С. (2014)
Бойко М. Г. - Гістотопографічні особливості плоскоклітинного раку легень з ороговінням периферичної локалізації на тлі рубця, Бойко Д. М., Филенко Б. М. (2014)
Гевка О. І. - Патоморфогенез експериментальної паклітаксел-індукованої периферійної нейропатії (2014)
Гоженко А. И. - Особенности течения экспериментального перитонита у крыс при промывании брюшной полости, Васильев А. А., Насибуллин Б. А. (2014)
Грицуляк Б. В. - Гісто-та ультаструктурні зміни в яєчку щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією, Грицуляк В. Б., Пастух М. Б., Долинко Н. П. (2014)
Дёмин Ю. А. - Изучение распределения криоконсервированных мезенхи-мальных стромальных клеток меченых флуоресцентным красителем в деструктивно измененной роговице кролика, Пивненко А. В., Дёмина М. Ю., Скоробогатова Н. Г., Петренко Ю. А. (2014)
Исмоилов С. Р. - Нарушение нормальной микрофлоры кишечника крыс на фоне пищевой анафилаксии и их коррекция, Каримова Д. Ш., Ахмедова Н. М., Ибадуллаев Б. (2014)
Жураківська О. Я. - Морфофункціональні зміни дугоподібного ядра гіпоталамуса на ранніх стадіях розвитку стрептозотоцинового діабету (2014)
Козак Д. В. - Електронномікроскопічний стан печінки при експериментальній політравмі, Волков К. С. (2014)
Козирєв А. В. - Вплив вітамінів на підвищення фізичної працездатності веслярів-академістів в умовах тренувальної діяльності, Цебржинський О. І. (2014)
Кресюн Н. В. - Гистологические изменения сетчатой оболочки глаза при экспериментальном сахарном диабете в условиях применения дельта сон-индуцирующего пептида (2014)
Кущ О. Г. - Вплив пренатальної антигенної стимуляції на структуру медіастинального лімфатичного вузла плоду, Васильчук Н. Г. (2014)
Ляшенко Л. І. - Роль NO-синтаз у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у тканинах пародонта і слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому, Єлінська А. М., Талаш В. В., Костенко В. О. (2014)
Міськів В. А. - Структурна перебудова панкреатичних острівців щурів на 14 добу експериментального цукрового діабету (2014)
Палій Г. К. - Дослідження протимікробних властивостей засобу з декаметоксином, Назарчук О. А., Палій Д. В., Буркот В. М., Кравчук П. О. (2014)
Покотило П. Б. - Ультрамікроскопічне дослідження мітохондріального апарату кардіоміоцитів інтактних щурів (2014)
Рихлік С. В. - Гендерні особливості гістоархітектонікі вентральної групи ядер таламуса людини (2014)
Рябушко О. Б. - Морфологічні особливості стінки жовчного міхура травоїдних риб (2014)
Савчук Р. М. - Стан гемомікроциркуляторного русла легень в умовах промислового забруднення атмосфери (2014)
Свинцицкая Н. Л. - Исследование кровеносного русла интактного желудка человека с помощью инъекционно-коррозионного метода (2014)
Слободян О. М. - Фетальна органометрична характеристика анатомічних частин зігнутої форми підшлункової залози, Юзько Р. В. (2014)
Сілкіна Ю. В. - Особливості формування атріовентрикулярної частини провідної системи серця людини, Єрошенко Г. А. (2014)
Торянік Е. Л. - Морфометричні показники плаценти при NNLA-гестозі у вагітних щурів (2014)
Улановська-Циба Н. А. - Особливості будови стінки жовчного міхура людини у віковому аспекті (2014)
Харапонова О. Б. - Стан міокарда передсердь щурів на тлі дії нейролептичних препаратів за умов експериментального психозу, Альнасер Ейад, Дроздов О. Л., Сілкіна Ю. В. (2014)
Харченко О. В. - Порівняльна характеристика результатів генотипування епітелію слизової оболонки шлунка (2014)
Чайковский Ю. Б. - Сравнительная характеристика клеточного цикла и фрагментации ДНК клеток легких крыс после ожоговой травмы кожи, Макарова О. И., Черешнюк И. Л., Лысенко Д. А. (2014)
Якимів Н. Я. - Ультраструктурна характеристика структур райдужно-рогів-кового кута очного яблука щурів після опіоїдного впливу (2014)
Власенко Н. О. - Руднянський лісовий масив зеленої зони міста Полтави (еколого-біологічні та типологічні особливості) (2014)
Орлова Л. Д. - Порівняльний аналіз врожайності лучних фітоценозів лівобережного лісостепу України (2014)
Грицюк М. І. - Порівняльна характеристика експериментальних моделей цукрового діабету, Бойчук Т. М., Петришен О. І. (2014)
Шепітько В. І. - Нові можливості комп’ютерної томографії в антропометричних дослідженнях черепа (2014)
Баринов Э. Ф. - Роль мультимедийной обучающей системы в реализации учебного процесса на кафедрах гистологии, цитологии и эмбриологии высших медицинских учебных заведений Украины, Волков К. С., Геращенко С. Б., Кащенко С. А., Луцик А. Д., Масловский С. Ю., Чайковский Ю. Б., Шепитько В. И., Ерошенко Г. А. (2014)
Волосовець Т. М. - Ліцензійні інтегровані іспити як невід’ємна складова оцінки компетентності лікаря-стоматолога на післядипломному етапі, Булах І. Є., Мруга М. Р. (2014)
Гасюк Н. В. - Роль психологічної складової у формуванні професійної свідомості майбутніх лікарів-стоматологів, Іваницький І. О., Мошель Т. М., Попович І. Ю. (2014)
Талаш В. В. - Шляхи упровадження елементів європейської моделі освіти для оптимізації викладання акушерства та гінекології у вищих медичних навчальних закладах України (2014)
Шерстюк О. О. - Епонімічні назви внутрішніх органів, Гринь В. Г., Білаш В. П., Северин Ю. М., Каценко А. Л. (2014)
Шепітько В. І. - Сучасна освітня діяльність кафедри гістології, цитології та ембріології в умовах європейського вибору та реформування вищої медичної освіти (2014)
Професор Луцик Олександр Дмитрович (2014)
Оформлення речових прав на земельні ділянки (2014)
Договір оренди земельної ділянки пов’язує між собою орендаря і власника, надаючи можливість їм на взаємовигідних умовах використовувати землю (2014)
Онищенко Г. - "Державним службовцем має бути людина, яка вірить в ту справу, яку робить" (2014)
Розмежування трудових і цивільно-правових договорів (2014)
Послуги відділів ДРАЦС для громадян із окупованих територій (2014)
Дії держреєстратора в особливих випадках (2014)
Порядок використання земельної ділянки у випадку спадкування права оренди такої земельної ділянки (2014)
Державна реєстрація прав власності за договорами купівлі-продажу нерухомого майна з розстроченням або відстроченням платежу (2014)
Інформація щодо чинності та застосування антикорупційного законодавства (2014)
Мін’юст запустив відкритий реєстр люстрованих чиновників (2014)
Зміни в системі безоплатної правової допомоги (2014)
Обговорено ефективність реформ судової системи в рамках Східного Партнерства (2014)
Мін’юст працює над проектом Національної стратегії у сфері прав людини (2014)
Щодо боротьби з корупцією (2014)
Відбулося засідання Центральної експертно-кваліфікаційної комісії (2014)
В Україні розпочато другий етап очищення влади (2014)
Мін’юст продовжує активно приймати громадян (2014)
Відбулася зустріч із місією Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у вересні – жовтні 2014 року (2014)
Оголошення (2014)
Цимбалюк В. І. - Теоретико-правовий аналіз зарубіжного досвіду правового забезпечення медіації (2014)
Задорожня Г. В. - Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України (2014)
Лотюк О. С. - Інститут громадянського суспільства: доктринальний аналіз здобутків вітчизняних та зарубіжних учених (2014)
Майстер І. П. - Методи визначення розміру компенсації моральної шкоди (2014)
Слободянюк С. О. - Основоположні засади (принципи) інституту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Дорошенко Є. М. - Адміністративно-правові засади забезпечення права громадян на звернення (2014)
Галай А. О. - Удосконалення правових основ діяльності непідприємницьких громадських організацій в Україні (2014)
Шолкова Т. Б. - Фінансово-правова відповідальність в сфері функціонування публічних фондів органів місцевого самоврядування, як особливий вид юридичної відповідальності (2014)
Суббот А. А. - Сучасний стан правового регулювання та правозастосування у сфері неплатоспроможності боржника (2014)
Грібов М. Л. - Законність діяльності оперативних підрозділів під час виконання доручень на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Обушенко О. М. - Правові засади міжнародного співробітництва у кримінальній процесуальній та оперативно-розшуковій діяльності в сучасних умовах (2014)
Грачова В. В. - Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі (2014)
Антоненко П. Б. - Сучасний стан медикаментозної резистентності збудника туберкульозу та можливості її генотипичного визначення, Кресюн В. Й., Філюк В. В., Антоненко К. О., Стокич В. Г., Коротич Н. Я. (2014)
Безкоровайна І. М. - Залежність патологічних змін очного дна від типу цукрового діабету, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Добрянська В. О. (2014)
Вадзюк С. Н. - Особливості зв’язків реовазографічних індексів і показників тонусу артерій стегна з антропометричними й соматотипологічними параметрами здорових міських юнаків і дівчат Поділля, Гунас І. В., Цвинтарний А. В. (2014)
Васильєва І. М. - Особливості структурно-метаболічного стану сполучної тканини у хворих на рак шлунка, Шевченко О. О., Вінник Ю. О., Жуков В. І., Поліщук Т. В. (2014)
Вахненко А. В. - Сучасний підхід до лікування негоспітальної пневмонії, ускладненої ексудативним плевритом, Моісєєва Н. В. (2014)
Громова А. М. - Роль інфекцій, що передаються статевим шляхом в розвитку гіперплазії ендомерія, Афанасьєва О. Є., Громова О. Л., Мартиненко В. Б., Нестеренко Л. А. (2014)
Громова А. М. - Клінічна ефективність застосування антиадгезивних засобів під час хірургічного лікування тубоовариального безпліддя, Нестеренко Л. А., Мартиненко В. Б., Кетова О. М., Талаш В. В. (2014)
Гунас І. В. - Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання хлопчиків і дівчаток Поділля на атопічний дерматит в залежності від особливостей будови й розмірів тіла, Гара А. В. (2014)
Ємченко Я. О. - Залежність клініко-лабораторних показників від рівня системного запалення у хворих псоріатичною хворобою, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2014)
Запорожан В. Н. - Комплексне лікування залізодефіцитної анемії вагітних на тлі дисфункції плаценти, Анчева И. А. (2014)
Запорожченко М. Б. - Частота та критерії ступеня виразності недиференційованої дисплазії сполучної тканини при лейоміомі матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Ільїна-Стогнієнко В. Ю. - Вдосконалення комплексного лікування гострої спайкової кишкової непрохідності у хворих із порушенням функції печінки (2014)
Капустник В. А. - Маркери запалення у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензією і ожирінням, Шелест Б. О., Ковальова Ю. О., Шелест О. М. (2014)
Касимов Э. М. - Вторичная офтальмогипертензия и глаукома после интравитреальной инъекции триамцинолона ацетонида, Агаева Ф. А., Керимов М. И. (2014)
Каськова Л. Ф. - Характеристика ураженості карієсом перших постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Бережна О. Е., Хміль О. В. (2014)
Клименко В. А. - Особенности современного течения реактивных артритов у детей, Савво В. М., Яновская Е. А. (2014)
Лихачев В. К. - Неинвазивная диагностика состояния эндометрия в контроле качества прегравидарной подготовки у женщин, Семенюк Л. Н., Тарановская Е. А. (2014)
Маслак Г. С. - Вплив протипухлинної терапiї антиметаболiтами на експонування N-глiканiв на мембранах лiмфоцитiв при лейкозах (2014)
Панченко М. С. - Частота та характер гострих невротичних розладів в групах пацієнтів з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2014)
Парцхаладзе В. И. - Сахарный диабет с клиническим фенотипом 2 типа у лиц с нормальной массой тела, Гончарова О. А., Ильина И. М. (2014)
Петрушанко Т. О. - Застосування вакуум-терапії в комплексному лікуванні періодонтитів та генералізованого пародонтиту, Котелевська Н. В., Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К. (2014)
Петрушанко Т. О. - Вплив наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології на показники лікувальної роботи, Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К., Котелевська Н. В., Сідаш Ю. В. (2014)
Подольський О. В. - Рівень стресорного напруження та оцінка якості життя у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Стеблюк В. В. (2014)
Сисоєнко Н. В. - Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей середнього шкільного віку, Свєтлова О. Д. (2014)
Ткаченко І. М. - Особливості взаємозвязку клініко-лабораторних показників ротової порожнини у пацієнтів, які не мають патології твердих тканин зубів (2014)
Шкурупій Д. А. - Клінічна характеристика недеполяризуючих міорелаксантів як компоненту загальної анестезії при тривалих планових оперативних втручаннях, Похилько В. І. (2014)
Васько Л. В. - Морфологічні зміни селезінки щурів в умовах клітинної дегідратації на фоні посттравматичної регенерації великогомілкової кістки, Кіптенко Л. І., Гортинська О. М., Приходько О. О. (2014)
Гасюк Н. В. - Гістологічна характеристика ясен за умов ураження симптоматичним гінгівітом при пародонтиті (2014)
Глодан О. Я. - Вплив затискання кровоносних судин сім’яного кантика на сперматогенез (2014)
Гринцова Н. Б. - Перебіг морфологічних змін у селезінці статевозрілих щурів за умов адаптаційно-реадаптаційних змін у кістковій системі та клітинної дегідратації організма (2014)
Литвинова О. М. - Аспекти фармакологічного дослідження нового похідного оксамінової кислоти, Литвинов В. С. (2014)
Коваленко І. М. - Вивчення впливу антисептичних супозиторіїв на адгезію мікроорганізмів (2014)
Костюк С. С. - Лейкоцитарна формула крові кролів, опромінених гама-променями на тлі дії вітаміну В6 (2014)
Луценко Р. В. - Вивчення ролі холінергічного компоненту в антидепресивній дії похідного 2-оксоіндоліну, Сидоренко А. Г., Дев’яткіна Т. О., Колісник С. В. (2014)
Москвичёв Е. П. - Влияние иммунотропных препаратов на активность мембранных ферментов лимфоцитов в условиях курсового введения доксорубицина, Рожковский Я. В. (2014)
Олещук О. М. - Вплив аміногуанідину на показники системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки (2014)
Поета О. М. - Оcобливості імунотропної активності знеболюючих засобів при вторинному імунодефіциті в експерименті, Коваленко О. Ю., Колесниченко Г. Г. (2014)
Покотило П. Б. - Зміни мітохондріального апарату кардіоміоцитів щурів на ранніх термінах хронічної опіоїдної інтоксикації (2014)
Попадинець О. Г. - Дистрофічно-деструктивні процеси у передміхуровій залозі на третю добу після дії холоду (2014)
Романюк А. М. - Структурні зміни судинного русла кори головного мозку щурів за умов дії на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б., Романюк С. А., Козік Е. В. (2014)
Сырма Е. И. - Ультраструктурные изменения кожи при введении наночастиц серебра, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И., Ульянов В. А., Скобеева В. М. (2014)
Ульянова Н. А. - Влияние хронического стресса на течение экспериментальной депривационной миопии, Думброва Н. Е., Молчанюк Н. И. (2014)
Шепітько К. В. - Морфометрична характеристика стінки клубової кишки при введенні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення черевної порожнини у щурів (2014)
Доцюк Л. Г. - Центральні та інтраренальні механізми регуляції циркадіанного ритму функції нирок (2014)
Пелипенко Л. Б. - Сучасні погляди на етіопатогенез запальних захворювань підшлункової залози, Єрошенко Г. А. (2014)
Пікуль К. В. - Стрептококова інфекція у дітей на сучасному етапі (2014)
Бєляева О. М. - Професійно-педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів у контексті системного підходу (2014)
Бублій Т. Д. - Цілеспрямованість як запорука успіху в організації самостійної роботи студентів на кафедрі терапевтичної стоматології, Сідаш Ю. В. (2014)
Рыхлик С. В. - Особенности преподавания возрастной морфологии ЦНС в курсе гистологии, цитологии и эмбриологии (2014)
Севостьянова Н. І. - Системні проблеми національного законодавства України у світлі практики Європейського суду з прав людини (2014)
Панасюк В. В. - Модель антикорупційної поведінки у відносинах з судами (2014)
Орєхова Т. В. - Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів як засіб доступу громадян до правової інформації (2014)
Марта Івашків: "Європейський суд з прав людини жодним чином не скасовує рішень національних судів" (2014)
Організації роботодавців та їх об’єднання (2014)
Відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я працівника (2014)
Заохочення працівників (2014)
Особливості виконання нотаріусом функцій державного реєстратора під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном (2014)
Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна та їх процесуальний порядок (2014)
Особливості тимчасового доступу до нотаріальних документів та їх вилучення (2014)
Про Всеукраїнський тиждень права 2014 (2014)
Рекомендації круглого столу на тему: "Новітні стратегії реформування державної служби в Україні в умовах європейської інтеграції" (2014)
Призначення (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2014 року (2014)
Юхта О. Г. - Теоретико-правовий аналіз концептуального поняття "правовий статус дитини" (2014)
Волощук О. Т. - Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади (2014)
Нестерович В. Ф. - Типологія впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблема критеріїв (2014)
Пономарьов А. С. - Значення та правова природа шлюбного договору (2014)
Федорченко Н. В. - Поняття та ознаки договору про надання послуг (2014)
Бєлкін Л. М. - Правові аспекти антитерористичної операції на Донбасі (2014)
Махиніч Ю. С. - Генеза правових актів в системі трансфертного ціноутворення: закономірності європейського та вітчизняного регулювання (2014)
Головкін О. В. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією, Бурова В. В. (2014)
Перепелиця М. М. - Оперативно-розшукова протидія бандитизму, Шендрик В. В. (2014)
Ахтирська Н. М. - Європейські стандарти щодо видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (2014)
Нестор Н. В. - Медіація у кримінальному процесі Сполученого Королівства Великої Британії (2014)
Філіппов А. В. - Множинність міжнародно-правових режимів відповідальності авіаперевізника за загибель або тілесне ушкодження пасажира (2014)
Фурса Є. Є. - Актуальні питання забезпечення доказів консулом (на прикладі нотаріальних проваджень щодо спадкування) (2014)
Федоренко В. Л. - Проблемні питання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади в Україні (2014)
Наукові статті, опубліковані у 2014 році (2014)
Arshava I. - Validating a computer-based technique for assessing stability to failure stress, Nosenko E. (2013)
Афоніна О. І. - Емоційна зрілість особистості: практичні проблеми психологічної діагностики (2013)
Баркова Д. Ю. - Особливості прояву емоційної сфери особистості у формуванні міжособистісних стосунків у юнацькому віці, Нудель В. О. (2013)
Баркова Д. Ю. - Специфіка психологічного здоров'я підлітків загальноосвітніх шкіл та інтернатних закладів, Перевертайло М. О. (2013)
Батраченко І. Г. - Психосемантична діагностика життєвої антиципації, Блавацька І. Є. (2013)
Богач О. В. - Особливості вікової специфіки ситуацій морального вибору в період ранньої юності (2013)
Буняк Н. А. - Психологічні детермінанти конфліктності у студентському віці (2013)
Волков Д. С. - Провідні особистісні риси службовців правоохоронних органів, Сердюк С. М. (2013)
Железнякова Ю. В. - Самотність у підлітковому віці як соціально-психологічна проблема (2013)
Зарицька В. В. - Ознаки наявності емоційного інтелекту у особистості (2013)
Знанецька О. М. - Психологічні особивості розвитку синдрому емоційного вигорання у медичних працівників (2013)
Корнієнко В. В. - Інтернет-залежність як чинник порушення міжособистісного спілкування, Ніканорова Ю. В., Кулешова Т. В. (2013)
Носенко Е. Л. - Особистісні фактори успішності розпізнавання усних повідомлень з прихованими мисленнєвими образами, Новицька І. В. (2013)
Носенко Е. Л. - Психологічний механізм впливу позитивних цінностей педагога на суб'єктивне благополуччя учнів, Труляєв Р. О. (2013)
Остапук О. В. - Теоретичні аспекти вивчення проблеми страху (2013)
Петрусенко О. І. - Детермінанти синдрому "професійного вигорання" у педагогічних працівників в аспекті психологічного здоров'я, Алексеєнко С. Д. (2013)
Репкіна Н. В. - Харківська психологічна школа й система розвивального навчання школярів (2013)
Сокур А. В. - Особистісні особливості здатності до пробачення у осіб юнацького віку, Грисенко Н. В. (2013)
Тіхонова М. І. - Адаптаційні порушення емоційної сфери першокласників (2013)
Турчина Л. О. - Організація науково-практичної діяльності з надання психолого-педагогічної допомоги в процесі орієнтування старшокласників до вибору професії (2013)
Четверик-Бурчак А. Г. - Ієрархія особистісних чинників успішності життєдіяльності людини (2013)
Мортіков В. - Проблеми вибору та альтернативних оцінок на ринку праці (2010)
Шевченко Л. - Доступність вищої освіти в системі національних економічних інтересів України (2010)
Мельник С. - Законодавчо-нормативне забезпечення державної соціальної політики щодо інвалідів, Гаврюшенко Г. (2010)
Полякова С. - Реінтеграція осіб похилоговіку в суспільство: проблеми та перспективи для України (2010)
Міщук Г. - Передумови розвитку ринкових механізмів регулювання ризиків у соціально-трудових відносинах, Олійник О. (2010)
Слюсар Л. - Демографічні витоки та наслідки проблеми соціального сирітства в сучасній Україні (2010)
Кобеля З. - Показники оцінки трудової мотивації, Білик Р. (2010)
Кузьменко В. - Захист доходів найманих працівників у період фінансової кризи: досвід Німеччини (2010)
Конюхова І. І. - Аналіз світового ринку використання самоприклеювальних етикеток, Курницька М. В. (2013)
Петрик П. Б. - Вплив аромополіграфії на ефективність реклами товарів (2013)
Piłczyńska K. - Printing electronics using ink-jet technique, Jakucewicz S. (2013)
Воржева О. В. - Вибір широкоформатного принтера (2013)
Назар І. М. - Систематизація показників якості газетних та журнальних відбитків рулонного офсетного друку (2013)
Гавенко С. Ф. - Аналітичні дослідження основних етапів життєвого циклу паковань, Савченко О. М. (2013)
Запоточний В. Й. - Нанотехнології та перспективи їх застосування у друкарсько-пакувальній галузі, Лотошинська Н. Д. (2013)
Проць О. І. - Системний аналіз технології виготовлення металевої тари і паковання (2013)
Слободяник В. Г. - Визначення фізико-хімічних показників гетерофазного проявника фотополімерних флексографічних друкарських форм, Шибанов В. В. (2013)
Коротка В. О. - Дослідження структури біодеградуючих плівкових матеріалів для виготовлення паковань методом газової хроматографії, Зацерковна Р. С. (2013)
Маїк В. З. - Аналіз технологій нанесення рельєфно-крапкових зображень для незрячих, Дудок Т. Г., Харів М. С. (2013)
Кілко І. Р. - Вплив мікрогеометрії паперових носіїв інформації на якість формування рельєфно-крапкових елементів шрифту Брайля при задруковуванні на оригінальних принтерах, Онищенко Т. І. (2013)
Дурняк Б. В. - Способи розширення семантичних параметрів для текстових моделей, Коростіль О. Ю.-Ю. (2013)
Дурняк Б. В. - Основні методи прогнозування подій різних типів, Кляп М. М. (2013)
Пікневич С. Я. - Багаторівнева модель процесу нанесення на етикетку тактильних шрифтів та знаків трафаретними УФ-лаками, Репета В. Б., Сеньківський В. М. (2013)
Казьмірович Р. В. - Вибір закону розподілу похибок суміщення фарб на аркушевих друкарських машинах за точнісними закономірностями технологічного процесу, Казьмірович О. Р. (2013)
Пілат О. Ю. - Оцінювання якості веб-сторінок (2013)
Якубовська М. С. - Архетип творчості Ольги Чемерис як парадигма людського буття — архетип формування мовленнєвої компетенції студентів технічних університетів (2013)
Гавриш Б. М. - Аналіз методів контролю якості додрукарської підготовки видань (2014)
Логойда М. М. - Визначення і побудова характеристики дискретного растрового перетворення для квадратного елемента (2014)
Маїк В. З. - Аналіз впливу технологічних факторів на якість рельєфних зображень на відбитках трафаретного друку, Харів М. С. (2014)
Овдієнко А. Я. - Про внутрішні напруження фотополімерних форм, Ривак П. М., Шаблій І. В. (2014)
Петрик П. Б. - УФ-спектроскопічні дослідження інтенсивності запахів ароматизованих фрагментів друкованих зображень у рекламних журналах (2014)
Коротка В. О. - Дослідження адгезійних властивостей оксо-біорозкладальних плівок при отриманні відбитків трафаретного друку, Зацерковна Р. С. (2014)
Лабецька М. Т. - Аналітичний огляд технологій тривимірного друкування (2014)
Гавенко С. Ф. - Дослідження процесу отримання зображення на металі лазерним маркуванням, Жидецький В. Ц., Проць О. І. (2014)
Бернацек В. В. - Дослідження тоновідтворення в системі "кольоропроба–відбиток", Лабецька М. Т., Шаблій І. В. (2014)
Кілко І. Р. - Опис програми роботи модернізованого принтера шрифту Брайля (2014)
Босак І. П. - Економічно-правові аспекти управління якістю книжкової продукції, Гавенко І. М. (2014)
Мартинюк М. С. - Техніко-економічний аналіз виготовлення інтегральної палітурки (2014)
Гунько С. М. - Шевченко і видавнича справа (з нагоди 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка), Академік Т. Г. (2014)
Микитишин В. О. - Концепція виникнення українського друкарства за Іваном Огієнком (2014)
Якубовська М. С. - Художньо-естетичний світогляд у структурі професійно-педагогічної компетентності (на творах світлої пам’яті М. В. Старовойта) (2014)
Берест І. Р. - Зародження, розвиток та діяльність перших професійних спілок на землях України, Босак О. І. (2014)
Зачепа А. М. - Проблеми військово-релігійної взаємодії і необхідність їх вирішення під час війни (2014)
Коляса О. Я. - До питання визначення поняття "політичні цінності" (2014)
Ривак П. М. - Оцінювання якості друкованих відбитків з використанням "функції бажаності" для формалізації комплексного показника конкурентоспроможності друкарні, Шаблій І. В., Репета В. Б., Рибка Р. В. (2014)
Воржева О. В. - Методи моделювання технологічних процесів (2014)
Менжинська Н. В. - Параметризація простору станів системи термотрансферного друку (2014)
Рибка Р. В. - Дослідження впливу підкладки-основи на якість зображення трафаретного друку УФ-фарбами, Ривак П. М. (2014)
Кадиляк М. С. - Визначення оптичної густини відбитків флексографічного друку на полімерних плівках та ламінованому папері, Іванчишин Г. М., Снігур Н. С. (2014)
Петрик П. Б. - Дослідження впливу топографії поверхні паперу на якість офсетних аромовідбитків (2014)
Котмальова О. Г. - Аналіз сучасних методів визначення інтенсивності ароматів (2014)
Кулік Л. Й. - Дослідження якості палітурних матеріалів з полінілхлоридними покриттями (2014)
Конюхов О. Д. - Аналітичні та маркетингові дослідження сувенірного пакування (м. Львів) (2014)
Гавенко С. Ф. - Технологічні особливості маркування етикеток товарів, Лабецька М. Т., Савченко О. М. (2014)
Проць О. І. - Аналіз технологічних особливостей лазерного маркування на металевих поверхнях (2014)
Кілко І. Р. - Удосконалена конструкція принтера для створення рельєфно-крапкового зображення шрифту Брайля, Онищенко Т. І. (2014)
Румянцев Ю. М. - Кінетика набрякання гумотканинних офсетних полотен при довготривалому контакті з розчинниками друкарських фарб, Ясінський М. Ф., Ясінська-Дамрі Л. М. (2014)
Цуца Н. М. - Екологічний ризик (2014)
Дацько М. В. - Правові аспекти укладення та розірвання договорів споживчого кредитування (2014)
Савчук Г. М. - Співвідношення професій референта, секретаря-референта та помічника керівника на основі типових посадових інструкцій (2014)
Гошко О. В. - Універсальність та унікальність людини (2014)
Скобельський Ю. В. - Культурні чинники ґенези соціальної ідентичності (2014)
Якубовська М. С. - Архетип поетичних текстів Романа Петріва як спосіб діалогу зі світом та засіб формування комунікативної компетентності студентів технічних університетів (2014)
Гула Р. В. - "Українське питання" у редакційній політиці газети "Киевлянин" у 1905-1912 роках (2014)
Виздрик В. С. - Українсько-польські протиріччя в контексті суспільно-політичних взаємин на початку 20-х років ХХ століття у Східній Галичині (2014)
Каша М. Є. - З історії вивчення давніх оборонних укріплень Галичини та Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. (2014)
Скрипник А. Ю. - Російські війська на Волині наприкінці ХVІІІ - на початку ХIХ ст.: завдання та функції (2014)
Терський С. В. - Військово-історичні аспекти формування території Галицько-Волинської держави (2014)
Аннєнков І. О. - Реорганізація засад управління діяльністю Харківського електромеханічного заводу в роки Першоїсвітової війни (2014)
Барановська Н. М. - Вплив Першої світової війни на зростання української національної свідомості та революційні процеси в Україні (1917-1918 рр.) (2014)
Бураков Ю. В. - Відображення історії проведення бойової операції "Луцький прорив 1916 р." у спогадах Олексія Брусилова (2014)
Дем'янюк О. Й. - Бойові дії військ Південно-Західного фронту на Ковельському напрямку влітку 1916 р. (2014)
Зінкевич Р. Д. - Український військовий рух в умовах загострення політичної конфронтації у Росії восени 1917 року (2014)
Татарчук В. В. - Авіаційний аспект діяльності Київського політехнічного інституту в період Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2014)
Фурман І. І. - Мінні постановки німецько-турецького флоту на Чорному морі під час Першої світової війни (2014)
Гулай В. В. - Воєнно-політична складова легітимації сталінського тоталітарного режиму в Західній Україні 1939 р. та Закарпатській Україні 1944 р.: деякі історичні уроки до характеру й значення "виборів" на окупованих терористичними організаціями "ДНР" та "ЛНР" територіях України (2014)
Івахів О. С. - Питання воєнного мистецтва у Львівсько-Сандомирській наступальній операції 1944 р., Федоренко В. В. (2014)
Печенюк І. С. - Форми і способи партизанської боротьби на тилових комунікаціях противника (1942-1944 рр.), Ткаченко С. М. (2014)
Чірікалов О. С. - Евакуація німецько-румунських військ (сил) із Криму (квітень-травень 1944 року) (2014)
Кравчук О. М. - Діяльність Т. Г. Масарика у червні 1914 - січні 1915 рр.: підготовка і початок чехословацької закордонної визвольної акції (2014)
Питльована Л. Ю. - Історія британського часопису "Панч" (1841-2002): феномен популярності (2014)
Харук А. І. - Літаки "Вуазен": розвиток, виробництво та застосування в Україні (2014)
Франц М. - Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. (2014)
Карпов В. В. - Бойове значення військової символіки у війську Київської Русі та Великого князівства Литовського (2014)
Ткачук П. П. - Фундоментальні дослідження воєнної історії Волині (2014)
Волошин В. С. - Из истории бумажных денег и их влияние на мировую экономику, Бабенко А. В. (2013)
Белопольський М. Г. - Система екологічного маркетингу промислових підприємств, Толпежнікова Т. Г. (2013)
Пузанов І. І. - Реалізація стратегії стимулювання експорту у світовій практиці (2013)
Giziene V. - Human resource development in the Nordic and Baltic state audit institutions, Raceliene L., Zalgiryte L. (2013)
Giguashvili G. - The Role of the Green Revolution in Overcoming Global Problem of Hunger, Naochashvili B. (2013)
Головень О. В. - Моделі оцінки рівня економічного розвитку підприємств молочної галузі України, Клопов І. О. (2013)
Симанавичене Ж. - Исследование взаимосвязи макроэкономической среды Литвы и туризма, Симанавичюс А., Вилке Р. (2013)
Stankeviciene J. - The analysis of changes in competitiveness and fiscal policy of Lithuania and Ukraine in the context of cyclical development of the economy, Sineviciene L., Koshelenko V. (2013)
Анисимова О. Н. - Использование контроллинга для корректировки финансовой составляющей в рамках стратегического управления предприятием (2013)
Кравченко В. О. - Соціально-економічні наслідки глобалізації для світової та української економіки, Гудаков О. К. (2013)
Ковальов А. В. - Теоретичні основи бренду, брендингу та ребрендингу, Шиян А. О. (2013)
Volkov V. - The organizational-economic problems of Cold Logistics development, Goroshkova L. (2013)
Гладчук К. М. - Теоретичні основи функціонування ринку первинної публічної пропозиції цінних паперів (2013)
Гринько Т. В. - Інноваційний розвиток: характерні риси та проблеми, Кошевий М. М. (2013)
Саричев В. І. - Оцінка людського розвитку в умовах формування соціо-еколого-економічних систем, Єлісєєва Г. Ю. (2013)
Гільорме Т. В. - Формування оціночної системи розвитку робочої сили персоналу підприємства (2013)
Гончаров В. М. - Управління маркетинговим потенціалом на переробних підприємствах в умовах ринкової економіки, Бистрова Т. С. (2013)
Жаворонков В. О. - Економічний аналіз сучасних теорій інституціоналізму (2013)
Ковальов А. В. - Інноваційні кластери промисловості України. Проблеми та шляхи їх рішення (2013)
Корінєв В. Л. - Вибір ефективної цінової стратегії підприємства, що займається переробкою риби та морепродуктів, Корман І. І. (2013)
Кравченко Е. С. - Сущность и логико-семантический анализ категории "развитие" (2013)
Ровенська В. В. - Сучасні підходи до оцінки трудового потенціалу промислового підприємства (2013)
Падучак Б. М. - Деякі аспекти істотних умов договорів про трансфер технологій (2013)
Дорожко Г. К. - К вопросу о совершенствовании охраны прав рационализаторской деятельности, Балашов И. А., Бондаренко О. О. (2013)
Стойка В. С. - Розвиток та функціонування кооперативних банків: зарубіжний досвід (2013)
Воротинцев В. А. - Моделі управління ресурсами інноваційних проектів сфери житлово-комунального господарства (2013)
Тарабан К. С. - Теоретичні основи побудови логістичної інфраструктури промислового підприємства (2013)
Власенко Є. Ю. - Вдосконалення процесу управління золотовалютними резервами України (2013)
Горбунова А. В. - Аналіз сучасного стану оборотних активів підприємств житлово-комунальної галузі (2013)
Горохова Т. В. - Використання теорії нечіткої логіки при формуванні і оцінці структури соціально-відповідальних вкладень промислових підприємств (2013)
Тюпа Д. І. - Методи врегулювання боргових зобов’язань в світовому господарстві (2013)
Янчук М. Б. - Дорожні карти як метод державного регулювання розвитку авіабудівних підприємств України (2013)
Гончар В. В. - Особливості обґрунтування напрямків підвищення соціальної відповідальності та ефективної діяльності великих металургійних підприємств на етапі побудови стійкого розвитку бізнесу та суспільства (2013)
Калінін О. В. - Операційний менеджмент якості на підприємствах в межах реалізації його інноваційного розвитку (2013)
Мацкевич Ю. І. - Технологія – як критерій ступеню розвиненості країни (2013)
Меліхов А. А. - Стратегічна спрямованість конкурентного розвитку підприємства (2013)
Булахова Е. И. - К вопросу о понятии "экономическая система" и ее классификации (2013)
Щолокова Е. М. - Нейромаркетинг как инновационный подход изучения спроса и инструмент создания бренда, Киниченко Е. В. (2013)
Коюда В. О. - Визначальні фактори розвитку економіки знань на регіональному рівні, Костіна О. М. (2013)
Чирва О. Г. - Наукові основи і концептуальні положення становлення конкурентного середовища у регіональних соціально-економічних системах держави (2013)
Мнацаканян В. Г. - Аналитический обзор различных способов добычи газовых источников энергии в Украине, Рязанцев Г. Б. (2013)
Толпежніков Р. О. - Сутність та методика оцінювання фінансового потенціалу підприємства (2013)
Капранова Л. Г. - Стан зовнішньої заборгованості України та шляхи її вирішення (2013)
Іксарова Н. О. - Проблеми подолання наслідків світової фінансової кризи в Україні (2013)
Головня Ю. І. - Стратегічні пріоритети забезпечення економічної безпеки в регіоні (2013)
Колосок В. М. - Розвиток системи управління конкурентоспроможністю металургійної продукції інтегрованих підприємств, Трусова Я. С. (2013)
Гасько А. М. - Дослідження інноваційного розвитку підприємств агропромислового комплексу (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичного підходу до оцінки взаємодії між колективом бригади і центром управління персоналу при формуванні стратегії підприємств машинобудування запорізького регіону (2013)
Череп О. Г. - Фактори, що впливають на зміни в структурі конкурентних сил промислових підприємств при формуванні конкурентних стратегій (2013)
Стежко Н. В. - Домінантні чинники впливу людського розвитку на інноваційні процеси., Білоусова А. О. (2013)
Погайдак О. Б. - Соціогуманітарні шляхи удосконалення показників оцінки якості обслуговування ((інноваційні аспекти) (2013)
Приходько Д. О. - Оцінка іміджу брендів автомобілебудівних підприємств України за методом семантичного диференціалу (2013)
Воробйова І. С. - Оцінка виробничого травматизму як напрямок підвищення ефективності управління персоналом (2013)
Череп А. В. - Діяльність фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, Коротаєва О. В. (2013)
Кобзєва К. В. - Формування експортного потенціалу промислового підприємства (2013)
Гусєва О. Ю. - Взаємозвязок функцій наукової теорії і елементів концепції управління стратегічними змінами на підприємствах (2013)
Корнєєв М. В. - Напрями розвитку фінансової політики окремих суб’єктів фінансової сфери (2013)
Македон В. В. - Дослідження проблем розвитку національного фондового ринку, Тульських І. Л. (2013)
Хаджинов И. В. - Финансово-экономическая нестабильность и её влияние на экономики стран мира (2013)
Полуянов В. П. - Оцінка інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства України, Головчанська М. А. (2013)
Ciburene J. - The cost of recession: the evaluation approach, Orekhova T. (2013)
Наші автори (2013)
Фурдичко О. І. - Сучасні теоретичні підходи до оцінювання природних ресурсів, Артюшок К. А. (2013)
Дребот О. І. - Методологічні основи інституціонального забезпечення збалансованого розвитку лісового сектора економіки, Задачина С. О. (2013)
Городиська І. М. - Екологічні ризики забруднення сільськогосопдарської продукції непридатними пестицидами, Слободенюк О. А., Баранов Ю. С., Монарх В. В., Моклячук Т. О., Білоус А. О. (2013)
Терещенко В. Ф. - Екологічний аудит і підвищення інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2013)
Гаращенко Т. В. - Еколого-економічна оцінка впливу агроландшафтної організації території на ефективність сільськогосподарського виробництва (2013)
Цимбалюк М. А. - Світовий досвід планування аграрного виробництва з урахуванням екологічних факторів (2013)
Горобеця О. В. - Роль сільського населення у вирішенні проблем поводження з твердими побутовими відходами (2013)
Кічігіна О. О. - Ретроспективний аналіз посівних площ конюшини на території України (2013)
Бабікова К. О. - Сучасний стан і тенденції розвитку агротуризму в Івано-франківській області (2013)
Демидов О. А. - Еколого-економічний аналіз динаміки площ промислово порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель в Україні (2013)
Євсюков Т. О. - Багатофакторна класифікація особливо цінних земель: нормативні та науково-методичні передумови (2013)
Глінчук Р. М. - Теоретико-методичні основи оцінки потенціалу земель сільськогосподарського призначення (2013)
Головіна О. Л. - Еколого-економічний аналіз використання земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Шкуратов О. І. - Сутність органічного сільського господарства:концептуальний підхід (2013)
Данкевич В. Є. - Особливості розвитку органічного землеробства в умовах українського полісся (2013)
Чудовська В. А. - Напрями підвищення еколого-економічної ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції (2013)
Кипоренко В. В. - Формування системи державної підтримки органічного землеробства в Україні (2013)
Данкевич Є. М. - Стратегія розвитку міжгалузевої інтеграції:екологічний аспект (2013)
Дорошкевич Н. В. - Оцінювання дії імпульсного магнітного поля на розвиток міцелію Pleurotus Ostreatus (Jacq.: Fr.) Kummer (2013)
Власенко І. В. - Формування сталого аграрного природокористування в контексті продовольчої безпеки України (2013)
Титул, зміст (2012)
Защитник мозга Оксибрал (2012)
Хто захистить права пацієнта? (2012)
Новини (2012)
Що готує фармринку нинішній рік? (2012)
Частка української продукції зростає (2012)
У пошуках шляхів промоції Rx-препаратів (2012)
На службе у природы (2012)
Львова Л. - Опасный возраст (2012)
Шестерых одним ударом (2012)
"Мезим - шлунку добре з ним!" (2012)
Здолати рак гуртом (2012)
Дедишина Л. - Якісна освіта — добра робота (2012)
Биоарон С: расти здоровым! (2012)
Дедишина Л. - Дистанційно чи традиційно? (2012)
Дедишина Л. - Лікувальний озокерит (2012)
Гармония сна, или немного о биоритмах (2012)
Омник ОКАС: современное лечение ДГПЖ (2012)
Примак Р. - Сон - дело серьезное! (2012)
Новини (2012)
Победа над болью и воспалением (2012)
Дедишина Л. - Фармацевтична профілактика та фармацевтична діагностика. Сім правил безпеки (2012)
Зупанець І. - Печія: фармацевтична опіка пацієнтів, Пропіснова В. (2012)
Чем лечить текущий нос (2012)
Нет шансов у ринита (2012)
Демецкая А. - Наука - медицине и фармации: трансгенный шелкопряд (2012)
Дедишина Л. - Аптечне виготовлення - під опіку місцевої влади (2012)
Практические рекомендации по выбору препарата для лечения неосложненных респираторных инфекций (2012)
Кальций - ионы здоровья (2012)
В зоне особого внимания: Acne vulgaris (2012)
Кириленко М. - Жить в гармонии с возрастом (2012)
Дедишина Л. - Усвідомлення виконаного обов’язку - найвище щастя (2012)
Головная боль? Не терпеть, а побеждать! (2012)
Демецкая А. - Мария Цива-Кравец: "Я люблю свою профессию" (2012)
Если губы "простудились"… (2012)
Гороскоп (2012)
Демецкая А. - В стремлении к совершенству: нанокосметика (2012)
Тиск нормалізує йога (2012)
Демецкая А. - Гречневая диета: дешево и быстро (2012)
Косюта М. - Окремі аспекти діяльності прокурора поза сферою кримінальної юстиції (за новим Законом України "Про прокуратуру"), Наулік Н. (2014)
Шевченко Я. - Правова природа і підстави застосування примусових заходів виховного характеру (2014)
Стефанчук М. - Проблеми застосування нового законодавства щодо представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді (2014)
Губська А. - Діяльність прокурора щодо захисту інтересів громадян та держави у сфері транспорту шляхом застосування представницьких повноважень (2014)
Томіленко П. - Особливості представництва прокурором інтересів стягувача у виконавчому провадженні (2014)
Настасяк І. - Типологізація чи класифікація сучасних правових систем світу? (2014)
Барандич С. - Загальнотеоретичні аспекти реалізації права (2014)
Котляренко О. - Пріоритетні напрями удосконалення конституційно-правових засад діяльності Збройних Сил України (2014)
Кагановська Т. - Проблеми забезпечення транспарентності діяльності системи державного управління України (2014)
Ярмиш Н. - Співвідношення привласнення та розтрати майна як ознак злочину, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу України (2014)
Мезенцева І. - Визначення предмета корупційних злочинів (2014)
Загиней З. - Аналіз кримінально-правових понять та його вплив на тлумачення і правозастосування, Рябенко М. (2014)
Арманов М. - Звільнення від кримінальної відповідальності при примушуванні до виконання цивільно-правових зобов’язань (2014)
Притула А. - Кримінальна відповідальність осіб за порушення права на захист (2014)
Бортун М. - Особливості затримання особи без ухвали слідчого судді (2014)
Лисенкова К. - Рівність процесуальних можливостей сторін як елемент принципу змагальності у досудовому кримінальному провадженні (2014)
Козачук О. - Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні (2014)
Одуденко В. - Етапи розвитку організаційно-правових основ діяльності органів прокуратури у сфері захисту прав дітей (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Мозговий Л. І. - Філософський зміст даоської містичної практики досягнення безсмертя (2011)
Мищенко А. В. - Экзегетичний метод Августина Аврелия: переход от слова к знаку (2011)
Некрасов С. А. - Самоствердження як цінність спортивного туризму (2011)
Павлов Д. Н. - Социокультурное измерение науки: генетико-исторический аспект (2011)
Павлова Т. С. - Форми неправа у філософії Гегеля (2011)
Пархоменко О. В. - Развитие коммуникативной культуры личности в образовательном процессе (2011)
Петинова О. Б. - Гендерная проблематика лидерства в семье: философско-экономический аспект, Орел А. Д. (2011)
Пиголенко Л. В. - Самоактуалізація особистості як ключова потреба людини (2011)
Пірог Л. А. - Стратегії опанування людиною склдних життєвих ситуацій (2011)
Писная Ю. В. - Н. А. Бердяев о феномене самоубийства (2011)
Пономаренко О. В. - Феномен дива у "Києво-печерському патерику" (2011)
Попад'їна Т. С. - Проблема правової освіти в філософії І. О. Ільїна (2011)
Попов В. Ю. - Виклик постмодерну: нова історико-філософська методологія? (2011)
Правдіна М. О. - Освітні фактори формування ідентичності (2011)
Раинская Р. С. - Йога Махариши Патанджали: историко-культурный, духовно-практический и метафизический аспекты (2011)
Рагозина Т. Э. - "Родословная" культуры в палитре редукционизма: редукционизм versus историзм (2011)
Савонова А. И. - Дьявол как хаос и дьявол как абсолют зла в творчестве Н. Бердяева (2011)
Скиба Э. К. - Амбивалентность постмодернизма в философии Лиотара (2011)
Совсун І. - Новий порядок денний для університетської освіти: виклики та загрози болонського процесу (2011)
Соколова О. В. - "Любофф" та інші симулякри лобові в епоху постмодерну (2011)
Шаповал А. П. - Влияние экономического кризиса на теории постиндустриализма и постмодернизма (2011)
Швидун Л. Т. - Деякі аспекти реформування методологічних основ системи освіти на моніторинговій основі (2011)
Шевченко М. Ю. - Філософія мови в постмодерністських концепціях (М. Фуко та простір дискурсу) (2011)
Шерстюк Н. В. - Концепції жіночої суб'єктивності: постмодерний контекст (2011)
Щербак В. М. - Теоретичні концепції управління інноваційним розвитком національних господарств: практичний аспект застосування (2011)
Щудро Н. В. - Особенности возникновения и развития древнеиндийской философии (2011)
Грица Ю. І. - Соціально-філософські пріоритети ідеї права (2011)
Токовенко О. С. - Глобальна еволюція та онтологія політичного процесу (2011)
Тупиця О. Л. - Політика і профспілки: взаємодії у вимірі суспільної стабільності (2011)
Ключник Р. М. - Італійський досвід вирішення політичних криз, Кривошеїн В. В. (2011)
Алєксеенко І. Г. - Політико-правове значення судової влади в сучасних формах правління (2011)
Гороховський Л. І. - Позитивний імідж як інструмент управління розвитком регіону (2011)
Клюй А. І. - Місце національної ідеї в патріотичному вихованні молоді (2011)
Міхненко Л. В. - Політичні партії як об'єкт електорального вибору пенсіонерів: регіональний аспект (2011)
Міхейченко М. А. - Політичний вплив профспілок на трансформацію трудового законодавства і Європейському Союзі (2011)
Пашков В. В. - Основні напрями розвитку професіоналізму освітян у системі післядипломної педагогічної освіти (2011)
Пащенко В. І. - Фактори трансформації політичного насилля таа легітимності його застосування, Кравченко В. Ю. (2011)
Рибалка Г. Г. - Правове регулювання соціального партнерства: позиції політичних сил в сучасній Україні (2011)
Сергєєв В. С. - Мережний вимір громадянського суспільства (2011)
Сливенко В. А. - Державна політика у сфері національної безпеки: проблеми боротьби з міжнародною злочинністю (2011)
Ставченко С. В. - Концепції кризи та хаосу в контексті політичного управління (2011)
Торяник В. М. - Споживання політики у контексті партійно-ідеологічної ідентифікації виборців (2011)
Третяк О. А. - Держава, громадськість та публічна сфера: шляхи розбудови демократичної взаємодії, Пилипенко О. В. (2011)
Прохорова В. В. - Методичний підхід щодо оцінки складових конкурентоспроможності машинобудівних підприємств на засадах інноваційно-спрямованого інвестування, Проценко В. М. (2014)
Ареф’єв С. О. - Підхід до обґрунтування індикаторів ефективності управління ресурсно-технологічною реструктуризацією аеропортів (2014)
Тофанюк О. В. - Удосконалення бюджетного фінансування навчальних закладів по регіонах України шляхом визначення їх оптимальної кількості (2014)
Камнева А. В. - Внедрение системы менеджмента качества на предприятиях, Гейст Е. В. (2014)
Ус Ю. В. - Структура механізму фінансово-інвестиційної діяльності підприємств авіабудування (2014)
Чобіток В. І. - Концепція управління економічною стійкістю підприємств (2014)
Антіпцева О. Ю. - Мотиваційно-орієнтоване управління фінансовим розвитком підприємства: теоретичний аспект (2014)
Якименко О. В. - Напрями інноваційної політики розвитку підприємств будівельного комплексу України (2014)
Азарченкова М. К. - Технологія антикризового управління у будівництві (2014)
Лук’янов В. І. - Стратегічні напрями розвитку житлово-комунального господарства регіону (2014)
Черепня Г. М. - Аналітична політика управління ризиками на машинобудівних підприємствах (2014)
Черняєва А. О. - Визначення рівня формування та розвитку робітничих кадрів регіону (2014)
Лук’янченкова В. Є. - Форми та методи стимулювання інноваційної діяльності будівельних підприємств харківського регіону (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Окороков В. Б. - Измененное состояние мифа и сознания в диахронической концепции К. Леви-Строса (2011)
Бузский М. П. - Национальная самобытность и рыночный рационализм (2011)
Осетрова О. О. - А. Коні про феномен суїциду правознавчий та філософський аспекти (2011)
Аврахова Л. В. - М. М. Бахтин о роли диалогизма (2011)
Анацька Н. В. - Рубежі формування екологічної освіти як філософського знання (2011)
Андруцька Я. В. - Феномен духовної порожнечі як прояв деградації особистості у творах М. В. Гоголя (2011)
Афнасьєва Л. В. - Освітній простір та етичні компоненти його формування, Букрєєва І. В. (2011)
Башкеева Е. Н. - Концепция ментальности как результат междисциплинарного синтеза (2011)
Бейлін М. В. - Сучасні технології і техноетика (2011)
Більовський О. А. - Соціально-філософські та філософсько-освітні аспекти становлення суб'єкту історичної творчості (2011)
Борисова Т. В. - Повернення до традицій як спосіб подолання кризового стану у вітчизняній системі освіти (2011)
Ганаба С. О. - Дидактичний потенціал мережної освіти (2011)
Герман Ю. О. - Феномен "деліберативної політики" у системі поглядів Ю. Габермаса (2011)
Глущенко І. С. - Індивідуальне, психологічне, національне та націоналістичне в філософії Дмитра Донцова (2011)
Голубчикова Н. М. - Ratio и диалог в античности как истоки коммуникативного разума (2011)
Гриценко В. А. - Феномени відчуження та самотності сучасної людини (2011)
Гунченко В. Ю. - Діалог соціально-прийнятого та ірраціонального відповідно до концепції М. Фуко (2011)
Данканіч Р. І. - Антична міфологія як першоджерело становлення метафізики людини Ніцше (2011)
Дзюбенко М. А. - Этика ненасилия в условиях гуманистического восприятия мира (2011)
Дьяковська Г. О. - Соціальна пам'ять як засіб самоідентифікації спільнот (2011)
Емельянова Ю. П. - Основные методологические подходы к исследованию социокультурных систем регионов (2011)
Еременко Ю. В. - Безобразное в зеркале европейской эстетики: две основные традиции (2011)
Заєць О. М. - Мислення як філософія життя (2011)
Зайцева М. В. - Проблема свободы в философии Э. Фромма (2011)
Закревский В. Э. - Экзистенциальный гуманизм А. Камю, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера (2011)
Иванченко Д. А. - Интерпретация истории философии Джоном Дьюи (2011)
Калтишев С. В. - Проблема аналізу естетики Фрідріха Ніцше (2011)
Карпець Л. А. - Освіта як соціокультурна детермінанта поведінки людини (2011)
Киселиця С. В. - Сподівання і сповідання у контексті віри (2011)
Ковальчук А. В. - Дисциплинарный статус и образование (2011)
Ковнєров О. Є. - Проблема управління суспільством в античній філософії (2011)
Ковнеров А. А. - Проблема справедливости: персоналии и взгляды философов от античности до современности (2011)
Колиева И. А. - Об интерпретации категории сексуальности (2011)
Кримчак Л. Ю. - Особенности адаптации учеников-сирот к обучению в профессионально-технических учебных заведениях (2011)
Кришевская Л. И. - Сьюзен Лангер о символе как основе познания (2011)
Кузьменко Е. В. - Философская рефлексия принципов дидактики В. В. Розанова (2011)
Кулик А. В. - Философское исследование феномена плацебо (2011)
Куцик К. М. - Гуманістика і технознавство: новий вимір буття (2011)
Лебедь А. Е. - Проблема истины: существует ли она? (2011)
Лисоколенко Т. В. - Ірраціональне пізнання у творчості Івана Вишенського (2011)
Мазур Л. І. - "Турбота про себе" як парадигма філософської освіти (2011)
Марійко С. В. - Соціальні інтеракції homovirtualis (2011)
Мешков И. М. - Проблема структуры ценностных ориентаций в работах Н. Гартмана (2011)
Микулинская О. С. - Куррикулум как социально-правовая норма с точки зрения философии образования (2011)
Мірошниченко А. А. - Філософські підвалини синергетики освіти (2011)
Янкович О. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації педагогічної діагностики з використанням інформаційних технологій (2014)
Акуленко І. - Актуальні тенденції та впливи в теорії та практиці професійної підготовки майбутнього вчителя математики (2014)
Федурко М. - Ономастичний компонент у мовній освіті майбутніх учителів початкової школи, Котович В. (2014)
Луцик Д. - Україна в контексті Європейського освітнього простору, місце українського народу у цьому просторі (2014)
Ярова О. - Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського союзу (2014)
Вознюк О. - Формування професійної культури майбутніх фахівців залізничного транспорту в умовах неперервної освіти (2014)
Дем’яненко О. - Багатомовна професійна освіта як форма ефективної міжкультурної підготовки вчителя іноземної мови (2014)
Стахів Л. - Застосування педагогічних інновацій в навчально-виховному процесі вищої школи, Стахів В., Волошин С. (2014)
Садова І. - Особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки сучасного вчителя в умовах модернізації кредитно-модульної системи навчання (2014)
Грод І. - Мотивація використання дослідницьких стандартних програм в навчальному процесі, Карабін О. (2014)
Шаран О. - Використання електронних освітніх ресурсів як засобу формування пізнавального інтересу молодших школярів, Жук Н. (2014)
Ромащенко І. - Основні фактори формування творчої особистості фахівця (2014)
Майєр Н. - Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови (2014)
Блажевич Ю. - Застосування елементів вітагенних технологій у курсі релігієзнавства для студентів факультету початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії при використанні інформаційно-довідкових матеріалів місцевого церковного образотворчого мистецтва (2014)
Сидор М. - Культові придорожні об’єкти в контексті матеріалів курсу "Історія українського мистецтва” (2014)
Середа І. - Аналіз навчального заняття як метод контролю за рівнем сформованості здоров’язбережувальної компетентності студентів відділення "Початкова освіта” в процесі фізичного виховання (2014)
Проць М. - Театрально-ігрова діяльність дошкільнят як вид художньо-мовленнєвої діяльності, Скалич Л. (2014)
Луців С. - Риторична майстерність майбутнього вчителя початкових класів через призму історико-педагогічного досвіду (2014)
Зимульдінова А. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до здійснення інтегрованого вивчення предметів за галузями знань, Філь Г., Кутняк І. (2014)
Жигайло О. - Методична компетентність як інтегральна характеристика фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Сидоренко Л. - Формування духовних цінностей молодших школярів (2014)
Дробчак Я. - Використання на заняттях трудового навчання елементів інтерактивних технологій (2014)
Шубак Г. - Специфіка організації процесу навчання в сільських малокомплектних школах різних типів і структур (2014)
Ясеницька Ж. - Сучасні технології художньо-творчого розвитку учнів, Савчин Г. (2014)
Лівшун О. - Дієвість акмеологічної технології у процесі формування професійної готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основ агровиробництва (2014)
Хищенко О. - Історія використання проектної діяльності у практиці роботи школи (2014)
Андрєєва О. - Формування позитивного професійного іміджу майбутнього вчителя на основі педагогічної системи В. О. Сухомлинського (2014)
Пагута Л. - Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації (2014)
Янкович І. - Проблеми підготовки вчителів у вищих навчальних закладах Польщі до виховної роботи з учнями (2014)
Савшак Т. - Методика навчання історії рідного краю в українських школах Галичини в австрійський період (2014)
Чеховская О. - Коммуникативно-деятельностный подход к обучению гуманитарных дисциплин (2014)
Жуковські В. - Експериментальний процес ефективного формування професійних компетентностей майбутніх маркетологів в галузі оптової та роздрібної торгівлі (2014)
Гжещук В. - Теоретичні і практичні принципи менеджменту та його основні функції у виробничій сфері (2014)
Левкович У. - Модель учіння маркетингу готельно-ресторанного бізнесу цінової політики, та якість сфери послуг туристичної діяльності (2014)
Ювілеї (2014)
Авраменко А. А. - Механизмы формирования противоязвенных эффектов при резекции желудка по поводу язвенной болезни (2014)
Власик Л. І. - Оцінка токсичної дії срібних нанодекаедрів за даними люмінесцентної мікроскопії, Андрійчук Н. Й., Давиденко І. С. (2014)
Волошина Н. О. - Цитокіновий профіль крові в динаміці лікування у хворих на вугри вульгарні на тлі інфекції вірусів простого герпесу І та ІІ типів, Денисенко О. І. (2014)
Гайструк Н. А. - Стан комплексу "мати-плацента-плід" при багатоплідній вагітності (2014)
Галюк Н. М. - Індекс Cа score в діагностиці ішемічного варіанта фібриляції передсердь (2014)
Гарбузова В. Ю. - Аналіз зв'язку T2255C поліморфізму гена вітамін К-епоксидоредуктази з гострим коронарним синдромом в осіб із нормальним і підвищеним артеріальним тиском (2014)
Герман Л. В. - Диференційний підхід до лікування плацентарної дисфункції у вагітних із невиношуванням, Каліновська І. В. (2014)
Гнідь Р. М. - Комплексне лікування хронічного катарального гінгівіту в хворих, які проживають у регіоні забрудненому сіркою (2014)
Гуменна А. В. - Токсичність ряду гетероциклічних фосфонієвих сполук iз піримідиновим циклом (2014)
Іващук С. І. - Реактивна відповідь нейтрофільних гранулоцитів периферійної крові та імунологічна реактивність організму хворих на гострий панкреатит, залежно від статі (2014)
Karatieieva S. Yu. - Influence of ozone therapy on fibrinolysis, proteolysis indices in blood of experimental rats with pyoinflammatory processes against the diabetes background, Lobanova T. O., Golovachuk O. K. (2014)
Котюжинская С. Г. - Патогенетические особенности состояния липидтранспортной системы больных атеросклерозом при физической нагрузке, Гоженко А. И., Свирский А. А. (2014)
Крук Т. В. - Мутації білка р53 в крові у хворих на рак молочної залози та їх найближчих родичок, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2014)
Лабенская И. Б. - Эффективность использования антигомотоксической терапии при комплексном лечении ИБС на фоне неалкогольного стеатогепатита, Михайлова Т. И., Лабенский Д. В. (2014)
Ліскіна І. В. - Частота виявлення і особливості локалізації мікобактерій туберкульозу в фазу прогресування фіброзно-кавернозного туберкульозу легень при застосуванні методики гістобактеріоскопії, Загаба Л. М., Кузовкова С. Д., Мельник О. О. (2014)
Лопушняк Л. Я. - Морфогенез і становлення топографії окремих структур ділянки шиї в передплодовому періоді онтогенезу людини, Макар Б. Г., Бамбуляк А. В. (2014)
Mishalov V. D. - Up-to-date optic methods of investigation in diagnostics of myocardial ischemic processes, Kozlov S. V., Irkin I. V., Gavryliuk A. O., Fedotova I. A. (2014)
Морар І. К. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії у розвитку печінково-ниркової дисфункції за гострого деструктивного панкреатиту в експерименті, Бодяка В. Ю., Андреєва Л. С., Шульгіна В. В., Делей В. Д. (2014)
Пентелейчук Н. П. - Мoрфологія сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця дітей грудного віку в нормі (2014)
Петрук Д. В. - Роль пункційних методик у діагностиці та лікуванні закритих травм підшлункової залози, Підмурняк О. О., Шевчук В. І. (2014)
Плегуца І. М. - Стан клітинної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу (2014)
Сарафинюк Л. А. - Особливості ультраструктурної організації нормально розташованих сухожилкових струн мітрального клапана серця людини, Малик Ю. Ю. (2014)
Семененко С. Б. - Особливості впливу гіперфункції епіфіза на іонорегулювальну функцію нирок, Тимофійчук І. Р. (2014)
Семчишин М. Г. - Черепно-мозкова травма та хімічні елементи – йод і хром в сироватці крові хворих, Шевага В. М., Задорожна Б. В. (2014)
Sorokman T. V. - Influence of allelic variants of polymorphic genes of interleukins, nitric oxide induced synthase and their receptors in the course of helicobacter-associated peptic ulcer disease in children, Sokolnyk S. V., Andriychuk D. R. (2014)
Склярова В. О. - Особливості мікробіоценозу піхви в жінок iз первинним непліддям та паразитарним ураженням (2014)
Ступницька Г. Я. - Нові можливості сучасних спірографічних показників у діагностиці бронхіальної обструкції у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Думан Я. Д. (2014)
Сухова Л. Л. - Активность альдегиддегидрогеназы в сердце крыс пубертатного возраста и особенности ее модуляции при стрессе, Волкова Ю. В., Давыдов В. В. (2014)
Томків З. В. - Особливості екзокринної функції підшлункової залози в дітей із гастродуоденальною патологією, залежно від наявності в організмі Helicobacter Pylori, Коржинський Ю. С., Кость А. С. (2014)
Федів О. І. - Диференційоване лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на цукровий діабет типу 2, залежно від гаплотипів генів глутатіон S-трансферази класів M1 та T1, Коханюк Ю. В., Сидорчук Л. П. (2014)
Хара М. Р. - Перекисне окиснення ліпідів в міокарді при розвитку некротичного процесу на тлі мелатоніну та різної активності гонад, Кучирка Л. І. (2014)
Ходан А. Г. - Ультразвукова характеристика внутрішніх статевих органів та особливості їх гемодинаміки на момент гемостазу у дівчаток iз пубертатними матковими кровотечами (2014)
Чарнош С. М. - Інтенсивність використання холіну для синтезу парасимпатичного медіатора в гіпотиреоїдному серці (2014)
Швець І. Є. - Динаміка метаболічних змін у тканинах пародонта експериментальних тварин, Бандрівський Ю. Л. (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні погляди на механізми репаративної регенерації тканини печінки при гострому та хронічному ушкодженні (2014)
Чернюх О. Г. - Ще раз до питання про гемолізи про гемолітичну хворобу новонароджених, Мислицький В. Ф. (2014)
Авраменко А. А. - Случай быстрого формирования язвы луковицы двенадцатиперстной кишки у больного после перелома костей голени (2014)
Ляшук Р. П. - Коморбідність цукрового діабету і бічного аміотрофічного склерозу, Бойко І. В., Ілюшина А. А. (2014)
Ходоровський Г. І. - Становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи навчально-методичної роботи кафедри фізіології Буковинського державного медичного університету, Ткачук С. С., Швець В. І., Тимофійчук І. Р., Ясінська О. В., Семененко С. Б. (2014)
Вчителі незабутні (2014)
Ювілеї (2014)
Єдині вимоги до оформлення статей (2014)
Грішнова О. - Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні (2010)
Коцюба О. - Мінімальні соціально та економічно обгрунтовані розміри пенсійних внесків на користь потенційних учасників обов'язкової професійної пенсійної системи в Україні, Резнікова Ю. (2010)
Куліков Г. - Заробітна плата в системі основних макроекономічних показників у кризовий період (2010)
Костишина Т. - Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможної оплати праці (2010)
Вітер В. - До проблеми моніторингових оцінювань рівня життя населення України (2010)
Тарнавська Н. - Інноваційне управління розвитком персоналу як основним джерелом конкурентних переваг (2010)
Бобиль В. - Розвиток сучасної банківської системи України (2010)
Акіліна О. - "Економіка праці та соціально-трудові відносини", Ільїч Л. (2010)
Професору Бабенку А. Г. - 70 років (2010)
Ждан В. М. - Життєвий та творчий шлях професора Бромберг Е.Д., Шепітько В. І., Чайковський Ю. Б., Єрьоміна Н. Ф. (2014)
Аветіков Д. С. - Цитологічне обгрунтування доцільності застосування нанокапсул фосфатидилхоліну в комплексному лікуванні одонтогенних флегмон дна порожнини рота, Єрошенко Г. А., Ву В’єт Куонг, Лепський В. В. (2014)
Агалар С. А. - Oпределение пациентом качества жизни при хроническом среднем отите (2014)
Баринов Э. Ф. - Механизмы повышения функциональной активности тромбоцитов при хронической ишемии мозга, Мамедалиева С., Баринова М. Э., Твердохлеб Т. А. (2014)
Беликова М. В. - Изменения содержания катехоламинов, показателей пол и антиоксидантной системы в плазме крови при старении, Зиневич Я. В., Луценко А. В., Краснова С. П., Пастухова В. А. (2014)
Гунас І. В. - Амплітудні й швидкісні показники руху мітрального й аортального клапанів серця та швидкість циркулярного вкорочення волокон міокарда лівого шлуночка у здорових чоловіків і жінок поділля, Шеремета Р. О., Піліпонова В. В., Рокунець І. Л. (2014)
Маєвський О. Є. - Особливості об’єму і площі поздовжнього перерізу щитоподібної залози у здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку, Гненна В. О. (2014)
Маєвський О. Є. - Oбхватні розміри тіла у здорових та хворих на вугрову хворобу юнаків та дівчат поділля, Макарчук І. М. (2014)
Панченко М. С. - Кардіоваскулярний ризик та невротичні розлади з затяжним перебігом у осіб молодого віку (2014)
Прокопенко С. В. - Вікові та статеві особливості сонографічних параметрів печінки у чоловіків і жінок поділля, Мельник М. П. (2014)
Станіславчук Л. М. - Зв'язок стенозуючого ларинготрахеїту і рецидивуючого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей з погодними умовами, Попенко Н. А. (2014)
Черкасова Л. А. - Oсобливості ехометричних параметрів яєчників у різні фази менструального циклу дівчат із різними соматотипами (2014)
Школьнік Е. Я. - Oбхватні розміри тіла у здорових та хворих на гострий гнійний гайморит юнаків і чоловіків (2014)
Абдул-Огли Л. В. - Паралелі в розвитку серця та ранньої плаценти людини (2014)
Бекесевич А. М. - Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки кори мозочка за умов впливу опіоїду (2014)
Белецкая Э. Н. - Гистоморфологическое состояние плаценты и особенности плацентогенеза под воздействием хлорида цинка у экспериментальных животных, Онул Н. М., Шаторная В. Ф., Кононова И. И., Демура Е. В. (2014)
Борисенко В. Б. - Механическая желтуха: патоморфологическая характеристика печени в эксперименте, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Вільхова І. В. - Зміни структури ниркового тільця на різних термінах хронічного опіоїдного впливу (2014)
Вовк О. Ю. - Особенности взаимоотношений костей свода черепа с твердой оболочкой головного мозга у взрослых людей, Икрамов В. Б., Шмаргалёв А. А. (2014)
Галинский А. А. - Морфологические изменения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки у крыс при дисбалансе оксида азота, Ошмянская Н. Ю., Макарчук В. А., Севереновская Е. В., Руденко А. И. (2014)
Дубінін С. І. - Структурна організація стінки жовчного міхура сірої гуски, Рябушко О. Б., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О. (2014)
Кіптенко Л. І. - Морфологічні зміни нирок щурів в умовах клітинної дегідратації на фоні постравматичної регенерації великогомілкової кістки, Васько Л. В., Гортинська О. М., Бумейстер В. І., Масленко А. О. (2014)
Ковальчук В. В. - Математичне моделювання показників кардіоінтервалографії в здорових дівчат з гіпокінетичним типом гемодинаміки (2014)
Костиленко Ю. П. - Форма и микроскопическое строение коренных зубов собаки, Саркисян Е. Г. (2014)
Корнієнко В. В. - Особливості регенеративних процесів в опіковій рані тварин молодого віку при використанні хітозанових плівок (2014)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на хромосомні аберації білих щурів на тлі дії піридоксину (2014)
Макарова О. І. - Особливості ультраструктурних змін в респіраторному відділі легень щурів у віддалений період після термічної травми за умов її корекції колоїдно-гіперосмолярним інфузійним розчином HAES-lx-5%, Чайковський Ю. Б. (2014)
Михальський С. А. - Морфологічні зміни в сенсомоторній корі та гіппокампі щурів різного віку після черепно-мозкової травми і геннотерапевтичної корекції, Савіцька Д. В., Білошицький В. В., Квітницька-Рижова Т. Ю. (2014)
Небесна З. М. - Ультраструктурні зміни компонентів аерогематичного бар’єру респіраторного відділу легень в динаміці після експериментальної термічної травми та застосуванні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Волков К. С., Котик А. О. (2014)
Очеретнюк А. О. - Показники клітинного циклу клітин легеневої тканини щурів після опікового ураження шкіри, Прокопенко С. В., Черешнюк І. Л., Лисенко Д. А. (2014)
Нефьодов О. О. - Вплив знеболюючих засобів на дослідно-орієнтовану функцію цнс у щурів за умов експериментального еквіваленту розсіяного склерозу (2014)
Покотило П. Б. - Імуногістохімічне дослідження передсердь білого щура під дією опіоїдів (2014)
Правоторова А. С. - Методология маркирования дендритных клеток в слизистой толстой кишки при экспериментальном язвенном колите, Силкина Ю. В. (2014)
Syrtsov V. - Glycosaminoglicans distribution in the rats’ major salivary glands during early postnatal period after antenatal antigen action, Maslova I. (2014)
Степаненко А. Ю. - Строение некоторых глубоких участков белого вещества червя мозжечка человека (2014)
Татарко С. В. - Содержание маркерных цитокинов Th1- И Th2-лимфоцитов в периферической крови при остром и хроническом воспалении (2014)
Топка Е. Г. - Морфологічні особливості яєчок та над’яєчок щурів після дії електромагнітного поля високої напруги низької частоти, Шарапова О. М. (2014)
Холодкова О. Л. - Експериментальне дослідження ефективності терапії токсичного гепатиту збагаченою тромбоцитами плазмою, Горчаг Д. М., Перепелюк М. М., Топорова О. К., Тірон О. І. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Особливості структурної організації спинномозкових вузлів за умов одностороннього пошкодження сідничого нерва та гіпотиреозу, Раскалєй Т. Я., Cтеченко Л. О., Раскалєй В. Б., Чухрай С. М. (2014)
Черкасов В. Г. - Структурные особенности адаптации и компенсации нарушенных функций внутренних органов при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Шаторна В. Ф. - Комбінуючий вплив важких металів на ембріогенез щура в експерименті, Гарець В. І., Кононова І. І., Степанов С. В., Діхно Н. I. (2014)
Шепітько К. В. - Характеристика морфометричних параметрів стінки клубової кишки при одноразовому введенні кріоконсервованої плаценти та асептичному запаленнi (2014)
Шерстюк С. А. - Иммуногистохимические особенности аденогипофиза мертворожденных от вич-инфицированных матерей (2014)
Крамар С. Б. - Гістологічні та гістохімічні зміни ушкодженої ділянки шкіри в динаміці після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Котик А. А. (2014)
Вернигородський С. В. - Актуальні питання патоморфологічного вивчення гастропатій, що індуковані нестероїдними протизапальними засобами (2014)
Шиян С. П. - Назальний поліпоз (2014)
Зайцев А. В. - О методологии научной деятельности в стоматологии, Ваценко А. В., Николишин А. К., Выженко Е. Е. (2014)
Коваленко І. М. - Вивчення структури мотиваційної сфери студентів медичного університету, Осипенко І. П. (2014)
Міськів В. А. - Значення комп'ютерного тестування в оцінюванні знань студентів-іноземців при вивченні анатомії людини у вищих медичних вузах (2014)
Помогайбо В. М. - Про вивчення теми "Походження та еволюція людини" у навчальних закладах, Петрушов А. В. (2014)
Попадинець О. Г. - Ефективність міжпредметної інтеграції при вивченні анатомії людини (2014)
Попадинець О. Г. - Консультація – активна форма вивчення анатомії людини (2014)
Тарасенко Я. А. - Теоретичні передумови до вивчення периферичної нервової системи: черепні нерви (2014)
Бойко В. В. - Тактика "damage control" у пострадавших при тяжелой сочетанной травме органов брюшной полости, Замятин П. Н., Пеев С. Б., Наконечный Е. В., Мирошниченко Ю. И. (2014)
Яцишин І. В. - Профілактика та лікування післяопераційних ускладнень при виконанні абдомінопластики (2014)
Лігоненко О. В. - Рання ентеральна терапія у комплексі лікування хворих з приводу гострої непрохідності тонкої кишки, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Стороженко О. В., Лігоненко О. О. (2014)
Ляшенко Н. В. - Особенности энтеросорбции через назоинтестинальный зонд с использованием сорбента диосмектит (2014)
Борота А. В. - Способ мукозэктомии культи прямой кишки в реконструктивной хирургии язвенного колита, Полунин Г. Е., Борота А. А. (2014)
Ратчик В. М. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу ускладнених форм хронічного панкреатиту, Орловський Д. В., Макарчук В. А., Землянський Д. Є., Орловський В. В. (2014)
Литвак С. О. - Локальна фібринолітична терапія у комплексі хірургічного лікування артеріальної аневризми головного мозку у гострому періоді геморагічного інсульту, Єлейнік М. В. (2014)
Самарський І. М. - Метаболічна підтримка при хірургічному лікуванні хворих з приводу стенотичного ураження сонних артерій, Абраменко В. М., Міхеєнко С. Б. (2014)
Воробйова Г. М. - Антитіла до Hsp60 у новонароджених, яким під час операції з приводу критичної вродженої вади серця переливали аутологічну пуповинну кров, у ранньому та віддаленому післяопераційному періоді, Ткаченко Я. В., Яковенко Л. Ф., Жовнір В. А., Сидорик Л. Л., Ємець І. М. (2014)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей части аорты как фактор риска возникновения неврологических осложнений при хирургическом лечении ишемической болезни сердца, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2014)
Питык А. И. - Осложнения эндоваскулярных вмешательств у больных при критической ишемии тканей нижних конечностей (2014)
Сипливий В. О. - Імунний статус пацієнтів після спленектомії з приводу травматичного ушкодження селезінки у віддалені строки та вибір препаратів для його корекції, Андреєщев С. А., Акименко А. В., Доценко В. В., Євтушенко О. В. (2014)
Герасименко С. І. - Ортопедичне лікування ураження плечового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Бабко А. М., Полулях М. В., Гужевський І. В., Герасименко А. С. (2014)
Иванова Ю. В. - Оценка жизнеспособности кишки на модели странгуляционной непроходимости тонкого кишечника на основании определения диэлектрических параметров, Бойко В. В., Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Иванов В. К., Стадник А. М., Андреещев С. А. (2014)
Галич С. П. - Дослідження простої та складної преламінації васкуляризованих клаптів в експерименті, Огородник Я. П., Гиндич О. А., Дубович Т. О., Костенко А. А. (2014)
Белочкина И. В. - Исследование адгезивных свойств полипропиленовых сетчатых протезов "Эспера”, Сандомирский Б. П., Фурманов Ю. А., Cавицкая И. М. (2014)
Кравченко С. В. - Замещение биоактивного керамического материала "Синтекость" новообразованной костью в эксперименте, Запорощенко А. Ю., Савицкая И. М. (2014)
Військово–медична доктрина України (проект) (2014)
Милиця К. М. - Можливості хірургічної корекції метаболічного синдрому як коморбідного фактора при акушерсько–гінекологічних захворюваннях (2014)
Бартош А. М. - Спостереження перфорації виразки шлунка в гігантській грижі стравохідного отвору діафрагми, Арсенюк В. В., Гринів О. В., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Смотров М. І. (2014)
Черный В. В. - Лечение гастроинтестинальной стромальной опухоли тощей кишки, Гулько О. Н., Симонов О. М. (2014)
Арсенюк В. В. - Імовірність виникнення спайкового процесу в черевній порожнині при перитоніті залежно від використання сануючого препарату, Бартош А. М., Васильянов Д. С., Войтенко І. І., Гринів О. В., Смотров М. І. (2014)
ХIV щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю "Xірургія поранень. Невідкладна та планова хірургія, застосування електрозварювання живих тканин. Інновації в хірургії ран, з'єднань та синдрому діабетичної стопи" (2014)
Дроздова Л. - Шляхи подолання абсолютної бідності в Україні (2010)
Кудінова А. - Культурний капітал: соціально-економічний аналіз (2010)
Зайцев Ю. - Проблеми дослідження системи мотивації найманої праці в умовах становлення постіндустріального суспільства, Верба Д. (2010)
Маслєннікова В. - Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці (2010)
Сливка О. - Основні елементи регіонального соціально-економічного механізму людського розвитку (2010)
Гугул О. - Управління професійною підготовкою персоналу корпорації (2010)
Варецька О. - Сегментація персоналу: стратегічний вибір (2010)
Хромов М. - Європейський досвід удосконалення розвитку людського капіталу на базі управління освітою і професійною підготовкою персоналу (2010)
Професору Колоту А. М. - 60 років (2010)
Петрова І. - "Інноваційна діяльність: стимули та перешкоди", Шпильова Т., Сисоліна Н. (2010)
Волосюк В. К. - Оптимальный обнаружитель шумовых сигналов (2014)
Вотяков О. И. - Потенциальная точность определения координат источника радиоизлучений в системе радиомониторинга (2014)
Федоренко Н. И. - Статистический подход к формализации нейросетевого распознавания урофлоурограмм заболеваний в урологии, Стецишин Р. В., Антонян И. М., Добролежа С. П., Харченко В. С. (2014)
Баранник В. В. - Технологическая концепция обработки базовых кадров для снижения интенсивности кодового представления, Отман Шади О. Ю., Иванченко И. О. (2014)
Баранник В. В. - Технология неравновесного позиционного кодирования для функционального преобразования чисел со встроенной информации, Рябуха Ю. Н., Бекиров А. Э. (2014)
Martinez Bastida J. P. - A learning platform for developers of fault-tolerant systems based on the signal-parametric approach, Chukhray А. G., Gavrilenko E. V. (2014)
Чегринцев В. Ф. - Метод оценки эффективности использования утилизационных теплообменников, Дымо Б. В., Радченко А. Н. (2014)
Чепіженко В. І. - Аналіз методів математичного моделювання супутнього сліду повітряних cуден, Лукіянчук Р. Е. (2014)
Голуб Е. Ю. - Применение тестового подхода для обеспечения инвариантности диэлькометрических влагомеров к сорту вещества, Заболотный А. В., Кошевой Н. Д. (2014)
Гуляєв К. Д. - Організація системи резервного копіювання інформації на базі телекомунікаційної технології ЕХ (2014)
Калиниченко И. В. - Методика комплексной многокритериальной оптимизации параметров работы судовой парогенерирующей теплонасосной установки, Андреев А. А. (2014)
Тулякова Н. О. - Алгоритмы мириадной фильтрации, Трофимчук А. Н., Стрижак А. Е. (2014)
Васильева И. К. - Вероятностная модель многоканальных негауссовых данных на базе многомерного варианта усеченного нормального распределения (2014)
Бабич М. Ю. - Разработка подсистемы управления почтовыми терминалами, Лещенко А. Б. (2014)
Гайтан О. М. - Елементи технології реалізації автоматизованого адаптивного контролю знань студентів в комп’ютерних системах навчання (2014)
Пономаренко Н. Н. - Метод анонимного управления авторскими правами с нулевой передачей знаний на базе шифрования с открытым ключом, Степаненко А. Н. (2014)
Кожемякин Р. А. - Эффективность применения вариационно-стабилизирующих преобразований для изображений в случае присутствия сложных помех (2014)
Суббота А. М. - Внедрение элементов самонастройки как один из возможных путей рационального проектирования систем автоматического управления, Симонов В. Ф., Кулиш М. В. (2014)
Земляченко А. Н. - Сжатие спектрограмм с потерями (2014)
Мазорчук М. С. - Обоснование выбора методов измерения надежности педагогических тестов, Соколова Е. О., Добряк В. С., Сухобрус А. А. (2014)
Москаленко В. В. - Інформаційно-екстремальний метод ідентифікації типу мережевого трафіка, Рижова А. С. (2014)
Кийко С. Г. - Система поддержки принятия решений при управлении денежными потоками проектов предприятия (2014)
Романенков Ю. А. - Оптимизационный механизм выбора стратегий повышения конкурентоспособности организации, Вартанян В. М., Зейниев Т. Г. (2014)
Еременко Н. В. - Многофазное моделирование сложных распределенных логистических систем (2014)
Попов В. А. - Моделирование бизнес-процесса управления финансовыми ресурсами банковского учреждения, Елизева А. В., Чунгульбаева А. Т., Олексенко А. И. (2014)
Федорович О. Е. - Анализ и минимизация узких мест в логистике управления жизненным циклом сложной техники, Иванов М. В., Лещенко Ю. А. (2014)
Белоконь Ю. А. - Выбор рационального уровня декомпозиции объекта при утилизации сложной техники (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна сторінка (2014)
Кот Н. М. - Сторінки історії Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (1940–1941 роки) (2014)
Карюк Н. В. - Формування професійно-трудової компетентності в умовах профільної старшої школи (2014)
Кліш П. А. - Комунікативний акт як структурна одиниця спілкування, Хом’як А. П. (2014)
Луцюк А. М. - Неперервна освіта сільського вчителя як складова післядипломної (2014)
Приймачук Л. О. - Функції моніторингу як механізму опосередкованого та безпосереднього впливу на якість освіти у школі (2014)
Верчук С. С. - Психолого-педагогічний супровід розвитку професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Журавлюк В. М. - Аспекти інноваційної діяльності РМК в умовах неперервної освіти педагогів (2014)
Свиридюк Т. В. - Розвиток комунікативної компетентності старшокласників засобами міжкультурної компетентності, Ведищева О. В., Данилюк Т. Ю. (2014)
Григор’єва Н. В. - Шляхи реалізації компетентнісного підходу до навчання географії (2014)
Дикий О. Ю. - Предмет "Захист Вітчизни" в умовах сьогодення (2014)
Давидюк Г. М. - Ігрова діяльність на заняттях з хімії (2014)
Оксенюк І. Л. - Упровадження очно-дистанційної форми навчання в освітню діяльність інституту (2014)
Кобель Г. П. - Експериментальний тур третього етапу LI Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2014)
Подшивалкіна Л. П. - Моніторинг якості роботи з обдарованими учнями як чинник мотивації професійного розвитку педагогів (2014)
Друкачук Ю. О. - Особливості організації та проведення олімпіад з інформатики за допомогою системи онлайн-тестування Ejudge (2014)
Борецька Н. О. - Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Оголошення. План роботи (2014)
Чуріна А. Є. - Навчаймося, не гаймо часу (2014)
Сьомкіна Н. Б. - Ми у весняному лісі (2014)
Бондарук Л. М. - Із досвіду роботи в проекті "Уроки з підприємницьким тлом", Яковенко Я. В. (2014)
Матискін В. Л. - Форматування символів тексту в НТМL. Заголовки (2014)
Кащенюк М. Р. - Метанол, етанол: будова молекул, властивості, Трофімук М. Б. (2014)
Крук Т. Є. - Почуття й емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття (2014)
Волох Л. В. - Мультимедійний супровід занять груп раннього розвитку дитини у позашкіллі (2014)
Аляев Г. Е. - Философия высшего образования Сергея Гессена (2011)
Базалук О. А. - Стратегическая цель философии образования (2011)
Белоусова В. В. - Нетрадиционная связь литературы и философии в творчестве Н. Гоголя (2011)
Бережна С. В. - Сучасний стан та перспективи порівняльного методу в гуманітарній освіті: компаративний аналіз (2011)
Братаніч Б. В. - Здоров'я як цінність людини та складова культури: філософсько-освітні аспекти, Хоменко Ю. С. (2011)
Бузский М. П. - Инновационая направленность образования как проблема философии (2011)
Бунакова И. В. - Этическо-религиозное образование как основа формирования духовно-моральных ценностей (2011)
Вершина В. А. - Разум и вера в философии концепции И. Киреевского (2011)
Вікторов В. Г. - Предмет, завдання і основні тенденції розвитку сучасної вищої освіти України, Приходько В. В. (2011)
Власова Т. И. - Власть и "частная жизнь" женщин в современной науке и культуре (2011)
Водянникова И. В. - Идея университета (2011)
Газнюк Л. М. - Медичні наративні практики в біоетиці, Семенова Ю. А. (2011)
Ганаба С. О. - Дидактичний потенціал мережної освіти (2011)
Глазунов С. В. - Сім'я як соціально-природний інститут: тенденції та причини трансформаційних процесів (2011)
Глотов Б. Б. - Трансформація ціннісних орієнтацій українського народу в умовах глобалізації, Павлун Ю. І. (2011)
Глущенко С. І. - Філософія європейської цівілізаційності в доктрині Д. Донцова (2011)
Гоян І. М. - Філософсько-педагогічний проект Пауля Наторпа (2011)
Голубович И. В. - "Гуманитарная экспертиза" в контексте преподавания философско-антропологических дисциплин (2011)
Грабовська І. М. - Гендерна антропологія в структурі філософського знання: освітній та науковий виміри (2011)
Гур В. Г. - Гуманістична значимість комп'ютерно-освітніх технологій в реабілітації людей з особливими потребами (2011)
Довбня В. М. - Пам'ять як основа теоретичної діяльності та база формування національно-духовного світу (2011)
Евтушенко Р. А. - Семиотический проект современного трансцендентализма в смысловом пространстве неевклидовой рефлективности, Пронякин В. И. (2011)
Закревский В. Э. - Постмодернизм и глобализация (2011)
Залужна А. Є. - Моральні та естетичні цінності в некласичних моделях феноменологічної аксіології (2011)
Камарали А. В. - Образование и информационная цивилизация (2011)
Ковнєров О. Є. - Філософські основи управління суспільством в філософії нового часу та просвітництва (2011)
Колісник О. В. - Філософські виміри самоідентифікації людини (2011)
Кузьменко В. В. - Математический структурализм как научный подход ХХ столетия и возможность его трансляции в дидактических процессах (2011)
Кулик О. В. - Хаос и страх (2011)
Куцепал С. В. - Освіта в інформаційному суспільстві: діалектика традицій та інновацій (2011)
Левченко В. Л. - Тематизация трансцендентного в философии Николая Бердяева (2011)
Луценко Е. Н. - Тема любви в религиозно-философской литературе средневековья (2011)
Максюта М. Є. - До антропологічних вимірів трансформацій освіти постмодерну (2011)
Марченко О. В. - Концептуальні основи полісуб'єктної взаємодії у просторі освіти (2011)
Мирошников О. А. - Стиль почтовой открытки и латинского диалога (о некоторых особенностях работ Ж. Деррида) (2011)
Мозговий Л. І. - Антропомістичні аспекти метафізики Дао (2011)
Муза Д. Е. - Некоторые соображения к экспликации глобальной стратегии образования в агоне современных цивилизаций (2011)
Мысык И. Г. - Специфика философствования в аспекте образования (2011)
Окороков В. Б. - Ален Бадью: европейский путь к истине (2011)
Осетрова О. О. - Ж. Бодріяр: зникнення соціального у постісторії (2011)
Палагута В. И. - Проблема наблюдателя социальной реальности: возможно ли имманентное наблюдение при создании микроуровневой социальной теории? (2011)
Петрук Н. К. - Парадигма комунікативної філософії й етичні аспекти сучасної освіти (2011)
Прокопенко Л. Л. - Європейський освітній простір і Україна: досвід взаємодії (2011)
Романенко М. І. - Філософія освіти як галузь знання (2011)
Семенюк Н. В. - Формування екологічної свідомості та екофілософського мислення в системі екологічної освіти (2011)
Семушкин А. В. - Ценностное измерение в системе образовательной парадигмы (2011)
Скиба Э. К. - Взаимодействие философского и феминистского дискурсов (2011)
Сторіжко Л. В. - Ціннісне значення нових методологічних підходів до проблем пізнання в теорії А. Маслоу (2011)
Талько Т. М. - Концептуально-методологічні засади навчального курсу "Філософська антропологія" (2011)
Титар О. В. - Філософія освіти на Слобожанщині (в Харківському регіоні) (2011)
Титаренко С. А. - Основной концепт Николая Бердяева в бердяеведческой традиции, Чекер Н. В. (2011)
Токовенко О. С. - Еволюційна міждисциплінарна програма дослідження когнітивних систем (2011)
Утюж И. Г. - Интерпретация социокультурного и цивилизационного смыслов образования (2011)
Хміль В. В. - Феноменологія статі (2011)
Худенко А. В. - Диалог как конституция университета (опыт метафизического исследования сущности университета) (2011)
Чемшит А. А. - Одиночество как вариация личностного существования в философии Ж.-П. Сартра, Миронов А. В. (2011)
Кашникова И. В. - Коммуникативные практики этнонациональных меньшинств и феномен билингвизма, Чернова Л. Е. (2011)
Шабанова Ю. О. - Сучасна університетська освіта: етико-компетентнісний вимір (2011)
Шевцов С. В. - Роль и место пафоса в структуре сказания (2011)
Шубин В. И. - Антропоцентризм как мировоззренческий принцип: истоки, сущность и социокультурные последствия (2011)
Щириця Т. В. - Соціальна етика: теорія і практика (2011)
Андрійчук В. М. - Oсобливості змін поздовжніх параметрів юнаків-студентів в умовах навчального процесу (2014)
Архипенко Е. П. - Xарактеристика сексуальной ориентации у женщин, зависимых от алкоголя с признаками расстройства полоролевого поведения нетранссексуального типа (2014)
Борисенко А. В. - До питання щодо генетичної складової в ураженні зубів карієсом різної інтенсивності, Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Височанський О. В. - Kореляції показників реовазограми стегна з антропометричними показниками у здорових міських підлітків екто-мезоморфного соматотипу (2014)
Гунас И. В. - Відмінності комп’ютерно-томографічних розмірів поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у здорових юнаків різних соматотипів, Пінчук С. В., Лежнева Е. В. (2014)
Дорофеев А. Э. - Hекоторые генетические предикторы развития патологии кишечника, Кирьян Е. А. (2014)
Дорофеева А. А. - Tочечная мутация генов TOLL–подобных рецепторов (TLR3 и TLR4) и синдром избыточного бактериаль-ного роста (2014)
Запорожченко М. Б. - Патогенетичне обгрунтування терапії лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку (2014)
Клименко В. А. - Особенности современного течения реактивных артритов у детей, Савво В. М., Яновская Е. А. (2014)
Карлова О. О. - Розпізнавання етіологічного чинника в "образі" токсемії при експозиції свинцем, Шейман Б. С., Яворовський О. П. (2014)
Муравльова О. В. - Аутоімунний тиреоїдит та його вузлові форми в структурі сучасної клінічної тиреопатології (2014)
Петренко О. В. - Вивчення структури геному V.cholerae non O1, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Притула В. П. - Спосіб евакуації вмісту кісти печінки великих розмірів (2014)
Сткляніна Л. В. - Расові відмінності краніометричних параметрів у сучасних підлітків, Майстренко О. М., Павленко О. В., Герасименко О. А. (2014)
Ступницька Г. Я. - Pоль адипокінів у патогенезі хронічного обструктивного захворювання легень залежно від нутрітивного статусу (2014)
Федоров С. В. - Kорекція ендогенної інтоксикації при серцевій недостатності (2014)
Фуштей І. М. - Oсобливості ремоделювання серця у хворих на ІХС у поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь, Сідь Є. В., Соловйов О. В. (2014)
Шепєлєв А. Є. - Порівняльна характеристика соматометричних та морфо-психофізіологичних параметрів тіла у юнаків сумського регіону, Індик П. М., Токар В. (2014)
Янішен І. В. - Порівняльна оцінка якості знімних конструкцій зубних протезів на етапах їх клінічної експлуатації (2014)
Апт О. А. - Особливості формування Т-залежних зон селезінки після внутрішньоутробної дії антигенів (2014)
Багмут И. Ю. - Подострое воздействие олигоэфиров на показатели нуклеинового и белкового обмена в печени экспериментальных животных (2014)
Бандурка Н. М. - Eкспериментальне вивчення антиаритмічної ефективності лікарських засобів в умовах глікозидної інтоксикації (2014)
Волошин М. А. - Bплив внутрішньоплідного введення стафілококового анатоксину на показники маси внутрішніх органів щурів у постнатальному періоді, Абросімов Ю. Ю., Захарцова Л. Б. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського