Гаврилов В. А. - Pост и формообразование нижней челюсти у белых крыс различного возраста после 60-дневного воздействия паров эпихлоргидрина, Лузин В. И. (2014)
Галунко Г. М. - Eлектронно-мікроскопічні зміни слизової оболонки тонкої кишки щурів в пізні стадії опікової хвороби, Гаврилюк А. О. (2014)
Глодан О. Я. - Гісто- та ультраструктурні зміни у звивистих сім’яних трубочках в умовах рентгенівського опромінення (2014)
Григорьева Е. А. - Особенности реактивности субхондральной кости крыс в раннем постнатальном периоде после введения гидрокортизона беременным, Монина Е. В. (2014)
Грицуляк Б. В. - Характер цитологічних змін в травмованому яєчку, Грицуляк В. Б., Івасюк І. Й., Спаська А. М., Лісова Т. А. (2014)
Джума К. А. - Ультраструктура мезентеріальних лімфатичних вузлів та селезінки у щурів при допечінковій формі портальної гіпертензії, Стеченко Л. О., Притула В. П., Чухрай С. М., Трофимова І. М. (2014)
Дронов С. М. - Oцінка впливу засобів з ноотропної активністю на орієнтовно-дослідницьку активність у щурів з тривалою гіперглікемією, Жилюк В. І. (2014)
Єлінська А. М. - NO- та NF-κB –залежні механізми порушення білоксинтезуючої функції слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому, Костенко В. О. (2014)
Жураківська О. Я. - Bікові особливості морфологічних змін дрібноклітинних ядер гіпоталамуса на 14 добу розвитку стрептозотоцинового діабету (2014)
Зінько А. В. - Bплив опіоїду на ультраструктуру променистого вінця кінцевого мозку в експерименті, Матешук-Вацеба Л. Р. (2014)
Квитницкая-Рыжова Т. Ю. - Cтруктурные изменения миокарда при моделиро-вании кардиомиопатии и ее коррекции с помощью стволовых клеток у животных разного возраста, Клименко П. П., Хаблак Г. В., Парамонова Г. И., Кирик В. М. (2014)
Квятковская Т. А. - Aдаптивные особенности строения фиброзных оболочек некоторых органов по данным сканирующей электронной микроскопии, Квятковский Е. А., Федоринчик Т. В. (2014)
Ключко С. С. - Pоль судинного компоненту у формуванні лімфоїдної тканини шлунка щурів у ранньому постнатальному періоді після внутрішньоутробного ведення антигену, Євтушенко В. М. (2014)
Кононенко А. Г. - Bивчення впливу плодів свіжих фейхоа на рівень тиреоїдних гормонів у щурів, Кравченко В. М., Орлова В. О., Щербак О. А. (2014)
Кузьменко Ю. Ю. - Жиро-кислотный состав ткани почки у экспериментальных животных с врождённым гипотиреозом (2014)
Кушнарева Е. А. - Регенерация эндокриноцитов при трансплантации семенника (2014)
Кущ О. Г. - Лектини в імуноморфології (2014)
Кущ О. Г. - Особливості анатомії та клітинний склад паренхіми медіастинального лімфовузла у нормі та після внутрішньоплідного введення спліт-вакцини, Васильчук Н. Г. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Гистологическое строение диафиза плечевой кости у белых крыс после двухмесячного употребления натрия бензоата (2014)
Муратова Т. Н. - Особенности электрографических изменений у крыс с абсансной эпилепсией под влиянием леветирацетама и никотинамида (2014)
Нефьодова О. О. - Модифікуюча дія цитрату срібла на вплив ацетату свинцю в експерименті (2014)
Опришко В. І. - Зміна внутрішньоцентральних взаємовідносин між структурами мозку на тлі введення ламотриджину з анальгетиками, Носівець Д. С. (2014)
Островская С. С. - Bлияния тяжелых металлов и радиации на кроветворение у крыс, Шаторная В. Ф., Бельская Ю. А. (2014)
Потоцька О. І. - Xарактеристика імунологічної реактивності слизової оболонки гортані людини в пренатальному періоді онтогенезу (2014)
Рикало Н. А. - Oсобливості плоїдності ядерної днк гепатоцитів у щурів різного віку за умов хронічного токсичного гепатиту, Полінкевич С. Г. (2014)
Романюк А. М. - Oрганометричні показники та макроскопічний стан головного мозку щурів за умов довготривалого впливу на організм сульфатів міді, цинку та заліза, Гринцова Н. Б. (2014)
Светлицкий А. А. - Cпособ изготовления препаратов трубчатых и паренхиматозных органов в вакууме (2014)
Конча С. - Місце України у світовому цивілізаційному процесі: підходи до побудови наукової парадигми (2014)
Скоробогатов А. Н. - Bозрастные особенности роста и формообразования костей у белых крыс после после воздействия паров толуола, Лузин В. И. (2014)
Воропаєва Т. - Передісторія та початок цивілізаційного розвитку людності на теренах України (2014)
Таврог М. Л. - Гистологические и гистохимические особенности эпителия червеобразного отростка человека в поздний пренатальный период онтогенеза человека, Сырцов В. К., Зидражко Г. А., Алиева Е. Г., Сидорова И. В. (2014)
Мостяєв О. - Європейська цивілізація та місце у ній України (2014)
Холодкова О. Л. - Mакро- та мікроскопічні зміни у сім′яних пухирцях лабораторних тварин, спричинені системним перегріванням організму, Кравчук О. М. (2014)
Грабовська І. - Філософсько-світоглядне наповнення категорії "українство" (2014)
Христян Г. Є. - Швидкість формування резистентності мікроорганізмів до хітозану, Суходуб Л. Б., Щербак О. М., Шульга Н. М., Казмірчук В. В. (2014)
Кагамлик С. - Книжкові зібрання українських православних ієрархів ранньомодерного часу в європейському культурному контексті (2014)
Щербань Н. Г. - Cостояние иммунобиологической реактивности животных в условиях длительного субтоксического воздействия лапроксидов, Резуненко Ю. К., Кучерявченко М. А., Николаева О. В. (2014)
Кобченко К. - Україна в Російській імперії xviii ст. у вимірі інтелектуальної історії (2014)
Шкумат М. С. - Bплив IGF-1 на загоєння ран шкіри при старінні у мишей лінії FVB з трансгеном K14SIGF1, Леонов Ю. І., Пішель І. М. (2014)
Ємець Т. - Постання модерної нації у ХІХ столітті у контексті цивілізаційного вибору українства (2014)
Юлдашев А. Ю. - Mорфологические особености формирования слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс в постнатальном онтогенезе, Юлдашева С. З., Рахматова М. Х., Нишанова А. А., Таринова М. В. (2014)
Moklak J. - Walka o uniwersytet ukraiński we Lwowie – kontekst włoski i południowosłowiański (1908–1914) (2014)
Єрошенко Г. А. - Оптимізація способів формування клінічного мислення студентів-стоматологів шляхом розуміння прикладного значення дисципліни "гістологія, цитологія, ембріологія", Гасюк Н. В. (2014)
Довбищенко М. - Проблеми утвердження української державності на Слобожанщині в період національно-визвольної революції (2014)
Попадинець О. Г. - Складові об’єктивного аналізу результатів вивчення анатомії людини (2014)
Шептицька Т. - Національне письменство у процесах деколонізації українства (2014)
Сирцов В. К. - Pоль куратора в профілактиці та корекції проявів ксенофобії серед студентів вищих медичних навчальних закладів, Макєєва Л. В., Алієва О. Г., Сидорова І. В., Федосєєва О. В. (2014)
Авер'янова Н. - Мистецька еліта України: Алла Горська в когорті шістдесятників (2014)
Федосєєва О. В. - Інноваційні методологічні аспекти організації аудиторної роботи студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології здму в контексті кредитно-модульної системи освіти (2014)
Василик І. - Феномен Тараса Шевченка у творчій долі шестидесятників, Крупник Л. (2014)
Чугін С. В. - Oсобливості адаптації іноземних студентів до навчання у ЗДМУ (2014)
Сорочук Л. - Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі (2014)
Чайка Г. В. - Клінічне значення розробки індивідуальних нормативних показників організму людини в сучасній медицині (2014)
Ковтун Л. - Ідея еманації світла у світоглядних уявленнях людності Київської Русі (2014)
Литвиненко О. - Діяльність Укрінформу в міжнародних організаціях у контексті інформаційної безпеки України (2014)
Пархоменко Н. - Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності (2014)
Петруньок Б. - Проблема інтерпретації історії кримських татар у контексті самоідентифікації кримськотатарського народу (2014)
Содержание (2014)
Кореньков О. В. - Комп’ютерно-томографічна оцінка загоєння дефекту довгої кістки у щурів після імплантації в його порожнину остеопластичного матеріалу на основі β-трикальційфосфату (2014)
Головаха М. Л. - Экспериментальная оценка общетоксического действия имплантатов из сплава на основе магния, Беленичев И. Ф., Жерновая Г. А., Черный В. Н., Яцун Е. В. (2014)
Малишкіна С. В. - Вплив імпульсного ультразвуку на перебіг остеорепарації в ділянці імплантації титанових зразків (експериментальне дослідження), Маколінець В. І., Нікольченко О. А., Вишнякова І. В., Гращенкова Т. М. (2014)
Філіпенко В. А. - Регенерація кісткової тканини за умов імплантації сапфіру з титановим покриттям, Батура І. О., Андрєєв А. А., Марущак О. П. (2014)
Малышкина С. В. - Структурная перестройка костной ткани в условиях заполнения костных полостей синтетическим углеродным биоматериалом, Лу Чжоу, Дедух Н. В. (2014)
Леонтьєва Ф. С. - Біохімічні показники сироватки крові та тканин міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта кролів після денуклеації, Туляков В. О., Левшин О. А. (2014)
Тяжелов А. А. - Определение величины импрессионного дефекта головки плечевой кости (дефект Hill-Sachs), Бицадзе М. З. (2014)
Проценко Г. О. - Характеристика суглобового синдрому за умов псоріатичної артропатії, можливості різних методів візуалізації, Качур В. В. (2014)
Панченко Л. М. - Роль визначення клоногенної активності стромальних стовбурових клітин кісткового мозку у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2014)
Тяжелов О. А. - Обґрунтування та аналіз геометричних параметрів статограм для оцінювання стану опорно-рухової системи людини, Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Ярьомін C. Ю. (2014)
Красноперов С. Н. - Результаты хирургического лечения пациентов со свежими повреждениями связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л. (2014)
Шевченко О. Г. - Стан і структура інвалідності внаслідок патології хребта серед дитячого населення, Голубєва І. В., Корольков О. І. (2014)
Петренко Д. Є. - Функція зовнішнього дихання у хворих на ідіопатичний сколіоз до та після вентрального і заднього коригувального спондилодезу (2014)
Радченко В. О. - Моделювання фіксації хребців з використанням транспедикулярних конструкцій на поперековому відділі хребта щурів, Скіданов А. Г., Іванов Г. В., Ашукіна Н. О., Левицький П. Б. (2014)
Барыш А. Е. - Методика бисегментарного переднего межтелового цервикосподилодеза динамическими гибридными пластинами, Козырев С. А. (2014)
Страфун С. С. - Відновлення в пацієнтів з ішемічною контрактурою функції кисті шляхом транспозиції м’язів передпліччя, Долгополов О. В. (2014)
Седых А. Н. - Лечебная тактика при полидактилии кисти у детей, Пащенко Ю. В., Пионтковская О. В. (2014)
Филиппенко В. А. - Оценка адекватности профилактики тромбоэмболических осложнений у пациентов после больших ортопедических операций в Украине (исследование ENOVA), Подгайская О. А. (2014)
Михальченко О. М. - Нормальна анатомія плечового суглоба через призму магнітно-резонансної томографії, Євсєєнко В. Г., Зазірний І. М. (2014)
Олейник А. Е. - Корригирующие остеотомии проксимального отдела бедренной кости с позиции последующего эндопротезирования (взгляд на проблему) (2014)
Лидия Дмитриевна Горидова (2014)
Вырва О. Е. - Международное открытое клиническое исследование XAMOS — оценка эффективности применения ривароксабана в профилактике венозной тромбоэмболии (обзор литературы) (2014)
Sagalovsky S. - The cell and molecular biology of bone fracture repair: role of the transforming growth factor-ß1 in activation reparative osteogenesis (review), Schonert M. (2014)
Корж Н. А. - Форум экспертов по ступенчатой терапии остеоартроза (2014)
Радченко В. А. - XІI Международный симпозиум "Малоинвазивная и инструментальная хирургия позвоночника", Голубева И. В., Бенгус Л. М., Мальцева В. Е., Погорелая А. В. (2014)
Волинець В. - Роль правоохоронної функції держави у державотворчому і правотворчому процесах в Україні (2012)
Нелін О. - Становлення і розвиток інституту нотаріату в Україні (історично-правовий аспект) (2012)
Приходько Х. - До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу (2012)
Комарницький В. - Надання адміністративних послуг як критерій оцінки роботи органів внутрішніх справ (2012)
Смокович М. - Судовий контроль за виборами народних депутатів України (2012)
Ротар Д. - Правове регулювання порядку мобілізації фінансових ресурсів до спеціальних фондів коштів бюджетних установ (2012)
Берестова І. - Проблеми оскаржень ухвал суду першої інстанції про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (2012)
Гриняк А. - Типові та примірні договори як джерела правового регулювання підрядних договірних відносин (2012)
Єгоричева О. - Споживач як учасник споживчих правовідносин за законодавством України (2012)
Козловська Л. - Визнання права власності на спадкове майно за рішенням суду в юридичному складі підстав спадкування (2012)
Примак В. - Системні вади законодавства про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт, послуг (2012)
Станіславський В. - Проблемні питання правового регулювання неплатоспроможності державних підприємств (2012)
Токунова А. - Повідомлення про відступлення права вимоги в договорі міжнародного факторингу (2012)
Плутицька К. - Спеціально-кримінологічне запобігання примушуванню до вступу в статевий зв'язок (2012)
Кукіна З. - Правове регулювання діяльності засобів масової інформації в Європейському Союзі (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24.11.2011 р. № 01-06/1642/2011 "Про доповнення Інфор Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.02.2012 р. № 01-06/224/2012 "Про доповнення Інфор Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 17.05.2012 р. № 01-06/658/2012 "Про доповнення Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2011 № 01-06/249 "Про постанови Верховного Суду України, прийняті за результатами перегляду судових рішень господарських судів" (2012)
Содержание (2014)
Соколовский Ю. Б. - О применении ветровых энергетических установок, Лимонов Л. Г., Соколовский А. Ю. (2014)
Смотров Е. А. - Рекуператор электропривода лифта, Субботин В. В. (2014)
Дочвири Дж. Н. - Система управления двухдвигательным электроприводом с регулированием возбуждений двигателей и автоматическим распределением нагрузки, Берадзе Н. Дж. (2014)
Lebedev V. - Bldc Electric-Drive in the Mechanism of Pulse Feed of Electrode Wire, Rymsha V., Lendel I. (2014)
Прокуда В. Н. - Синтез вероятностных моделей контроля энергоэффективности магистрального конвейерного транспорта угольных шахт (2014)
Вишневский Л. В. - Улучшение динамических характеристик системы регулирования напряжения синхронного генератора, Веретенник А. М., Тумольский А.П. (2014)
Бобечко Ю. О. - Eкспериментальне дослідження нейроестиматора для керування вентильним реактивним двигуном (2014)
Пуйло Г. В. - Оптимальный проектный синтез трансформаторов с комбинацией обмоток из различных проводниковых материалов, Насыпаная Е. П. (2014)
Межуєв В. І. - Cтворення OWL-DL онтологій розподілених паралельних програмних систем, Бодненко Т. В. (2014)
Сугак А. С. - Эволюционная сетевая модель тестирования распределенных информационных систем, Мартынюк А. Н. (2014)
Защелкин К. В. - Информационная технология внедрения самовосстанавливающих цифровых водяных знаков в LUT-ориентированные контейнеры, Иванова Е. Н. (2014)
Вавіленкова А. І. - Алгоритм побудови логіко-лінгвістичної моделі текстового документу (2014)
Асланов А. М. - Исследование интеллектуального подхода в маршрутизации компьютерных сетей, Солодовник М. С. (2014)
Синегуб Н. И. - Режимы работы микропроцессоров звездообразной структуры, Крисилов В. А. (2014)
Polozhaenko S. A. - Representation of Mathematical Models of Nonlinear Unilateral Technological Processes in the form of Variational Ine-qualities and Optimization Method for Numerical Implementation, Babiychuk O. B. (2014)
Антощук С. Г. - Информационная технология локализации текстовых областей на сложном фоне, Николенко А. А., Тьен Т. К. Нгуен (2014)
Skatkov A. V. - А Dynamic Classification Model for Se-cure Access Control in Business-Critical Systems, Mashchenko E. N., Shevchenko V. I. (2014)
Арсирий Е. А. - Система поддержки принятия решений по повышению эффективности гидроаэродинамических процессов в действующем энергетическом оборудовании, Антощук С. Г., Трофимов Б. Ф. (2014)
Шевандо И. В. - Особенности художественного времени в повести Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2009)
Красавіна В. В. - Мовний образ українського козацтва в історичній повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" (2009)
Дмитриев Е. А. - Тема апостасии в повести Н. В. Гоголя "Вий" (2009)
Зарудня І. О. - Витоки народно-фольклорних традицій і слов’янської міфології "Вечорів на хуторі біля Диканьки" М. Гоголя (2009)
Комисаренко А. Н. - Звук в раннем творчестве Н. В. Гоголя (2009)
Хай М. Й. - Герменевтика гоголезнавчих студій: етноорганологічний аспект (2009)
Куркина С. П. - Особенности украинского национального костюма в изображении Н. В. Гоголя, Кривоносова М. А. (2009)
Логвіненко Н. М. - Фольклорна фантастика у творах Миколи Гоголя (2009)
Любецкая В. В. - Эстетическое прозрение и художественное ясновидение стиля Н. В. Гоголя (2009)
Глинка Е. В. - Семантика проявления/непроявления признака звучания в произведениях Н. В. Гоголя (2009)
Єрмоленко С. І. - Мовна картина світу М. Гоголя та її сучасне "бачення" (2009)
Митяй З. О. - Екзистенція людського буття в мовній картині повісті М. Гоголя "Шинель" (2009)
Коркішко В. О. - Символіка дороги в творчій спадщині М. В. Гоголя (2009)
Журавльова Н. М. - Українська етикетна лексика та фразеологія як засіб вираження ввічливості в творах Миколи Гоголя (2009)
Бурдина Е. А. - ЛСГ "Внешность" как способ создания образа в творчестве Н. В. Гоголя (2009)
Юрченко Т. Г. - Лексичний фонд українських мовних одиниць у творчості Миколи Гоголя (2009)
Самойленко Г. В. - Новонайденный список второго тома "Мертвых душ" Гоголя (2009)
Хомчак Е. Г. - Организация нарратива в поэме "Мертвые души" Н. В. Гоголя (2009)
Шилина С. А. - Репрезентация концепта "душа" в поэме Н. В. Гоголя "Мертвые души" (2009)
Стародубец С. Н. - О некоторых стилистических особенностях литературно-критических статей Н. В. Гоголя, Неронская Е. К. (2009)
Фісак І. В. - Християнські мотиви у "Вибраних місцях із листування з друзями" М. В. Гоголя (2009)
Платонова Н. А. - Роль "мыслей о географии" в формировании концепции художественного пространства Н. В. Гоголя (2009)
Кіщак І. Т. - Стратегічні імперативи розвитку рибопродуктового комплексу держави, Корнєва Н. О. , Новіков О. Є. (2014)
Вишневська О. М. - Напрями і складові еколого-орієнтованого розвитку економіки країни (2014)
Гавриш В. І. - Особливості визначення ставки дисконтуваня інвестиційних проектів з виробництва енергетичних ресурсів (2014)
Потриваєва Н. В. - Аудит як засіб попередження банкрутства (2014)
Самойлік М. С. - Концептуальні засади формування регіональної політики ресурсно-екологічної безпеки (2014)
Бабич М. М. - Нормативно-правове регулювання права на харчування в Україні (2014)
Біліченко О. С. - Дисциплінарна політика та інструменти її реалізації у трудовому колективі (2014)
Малюк С. О. - Асортиментні стратегії у комплексній системі маркетингу підприємства (2014)
Костирко А. Г. - Міжнародний досвід зміцнення фінансового потенціалу держави (2014)
Ткаченко Т. А. - Методичні підходи до оцінки ефективності управління збутовою діяльністю аграрних підприємств (2014)
Харчук Л. В. - Методичні підходи до оцінки біоенергетичного потенціалу соломи (2014)
Федорчук Є. М. - Оцінка енергетичного потенціалу біоенергетичних культур в Херсонській області (2014)
Кухта К. О. - Формування системи маркетингу на підприємствах зернопродуктового підкомплексу (2014)
Данильченко Р. В. - Формування організаційно-економічного механізму зернового ринку (2014)
Лопушняк В. І. - Зміна фосфорного режиму темно-сірого опідзоленого ґрунту під впливом різних систем удобрення (2014)
Щербаков В. Я. - Проблеми інтенсифікації виробництва кормового буряка в Україні, Стан Д. С. (2014)
Байбєрова С. С. - Збереження біологічної цінності плодів яблуні за обробки їх антиоксидантною композицією ДЕПАА (2014)
Cемен О. Т. - Динаміка основних елементів живлення в грунті при вирощуванні гарбуза мускатного в умовах півдня України (2014)
Денисюк О. В. - Продуктивність та відтворювальна здатність корів за різного характеру лактаційної кривої (2014)
Яремич Н. В. - Перспектива використання препарату "е-селен" для покращення відтворювальної здатності самок норок скандинавської селекції (2014)
Фоменко А. М. - Стенд фізичного моделювання робочих процесів у електроприводах верстатів з ЧПК, Шарейко Д. Ю., Білюк І. С. (2014)
Воробьёв Л. П. - Типы опорных подшипников с газовой смазкой, используемых в роторных машинах, Бабенко Д. В., Иванов Г. А., Воробьёва Н. Л. (2014)
Кошкін Д. Л. - Система екстремального керування електроприводом молоткової кормодробарки (2014)
Волинець В. - Правові основи забезпечення політичної функції сучасної демократичної держави (2012)
Макаренков О. - Співвідношення генетичного і структурно-функціонального методів у дослідженні напрямів трансформації права відкритого суспільства (2012)
Нелін О. - Нотаріат і квазінотаріат в Україні: окремі дискусійні питання (2012)
Стеценко С. - Державна мовна політика країн Прибалтики та Ірландії (порівняльно-правовий аспект), Клименко Л. (2012)
Бондарева К. - Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів (2012)
Великоречанін П. - Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства (2012)
Смокович М. - Сторони виборчого спору щодо виборів народних депутатів: проблеми визначення (2012)
Гриняк А. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання підрядних зобов’язань (2012)
Кострюков С. - Правовий статус пасажира при перевезенні міським електричним транспортом (2012)
Первомайський О. - Цивільно-правова відповідальність держави Україна: конституційні засади (2012)
Примак В. - Принцип добросовісності у контексті забезпечення верховенства права у відносинах цивільно-правової відповідальності (2012)
Рудик В. - Понятійний апарат в системі соціальних виплат (2012)
Деревянко Б. - Правове регулювання надання послуг з підвищення кваліфікації та надання освіти дистанційно (2012)
Грек Б. - Декриміналізація діянь як один із видів гуманізації кримінальної відповідальності: сутність та підстави (2012)
Юрчишин В. - Кримінологічна функція прокурора у досудовому провадженні (2012)
Яра О. - До питання систематизації злочинів, що посягають на права інтелектуальної власності (2012)
Коротун О. - Чи потрібен дисціплінарний суд в справах професійних суддів України? (2012)
Кравченко В. - Рецензія на монографію Х. В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти" (2012)
Тихонова Т. М. - Оцiнка iнсулiнпродукуючої функцiї пiдшлункової залози та визначення маркерiв iнсулiнорезистентностi у хворих на повiльно прогресуючий автоiмунний дiабет дорослих (2014)
Кравчун Н. А. - Различия в массе тела лиц с эндокринной патологией — пациентов консультативного поликлинического учреждения, Мисюра Е. В., Балюк М. А., Казаков А. В., Зубко М. И. (2014)
Шалiмова А. С. - Ефективнiсть комплексної терапiї з використанням альфа-лiпоєвої кислоти у пацiєнтiв з гiпертонiчною хворобою i цукровим дiабетом 2 типу в залежностi вiд генетичного полiморфiзму PPAR-гама 2 (2014)
Перцева Н. О. - Лiпiдемiчний профiль i функцiя нирок у хворих iз компенсацiєю цукрового дiабету 2 типу за умов корекцiї артерiальної гiпертонiї блокаторами рецепторiв ангiотензину II (2014)
Хабрат Б. В. - Клiнiчна оцiнка ефективностi iндомiролу у жiнок, якi страждають на зовнiшнiй генiтальний ендометрiоз (2014)
Сергiєнко Л. Ю. - Надлишкове споживання фруктози — причина поглиблення перинатально сформованої лептинорезистентностi та розвитку ожирiння в молодому вiцi (2014)
Красова Н. С. - Ефект потенцiйного iнгiбiтора 11-бета-гiдроксистероїддегiдрогенази 1 типу на функцiонально-метаболiчнi показники у щурiв з експериментальним цукровим дiабетом 2 типу, Гладких О. I., Лiпсон В. В., Лещенко Ж. А., Тижненко Т. В., Опалейко Ю. А., Зубатюк Т. О., Свидло I. М., Яременко Ф. Г., Полторак В. В. (2014)
Бречка Н. М. - Ультраструктура клеток семенников крыс, подвергнутых токсическому воздействию цитостатика, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Бондаренко В. А., Малова Н. Г. (2014)
Караченцев Ю. И. - Фиксированные комбинации сахароснижающих препаратов в терапии сахарного диабета 2 типа: от теории к практике, Казаков А. В., Романова И. П., Чернявская И. В., Кравчун Н. А. (2014)
Хижняк О. О. - Формування хронiчних ускладнень цукрового дiабету 1 типу залежно вiд особливостей перебiгу захворювання (огляд лiтератури та власнi спостереження), Тихонова Т. М., Барабаш Н. Є. (2014)
"Ендокринна патологiя у вiковому аспектi". 12-та науково-практична конференцiя з мiжнародною участю (27–28 листопада 2014 року, м. Харкiв) (2014)
38-й Конгресс европейской тиреоидной ассоциации. (6–10 сентября 2014 года. г. Сантьяго де Компостела, Испания) (2014)
Бречко О. В. - Ризикологія подолання конфлікту інтересів в оподаткуванні (2014)
Ваніна Д. А. - Ризик-менеджмент як основа ефективного функціонування страхової організації (2014)
Гупаловська М. Б. - Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм (2014)
Карапетян О. М. - Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України, Лубкей Н. П. (2014)
Маринчак Л. Р. - Макроекономічні передумови депозитної діяльності вітчизняних банків на сучасному етапі розвитку банківської системи (2014)
Спасів Н. Я. - Детермінанти та екстерналії кризових процесів національної економіки (2014)
Танклевська Н. С. - Побудова фінансової стратегії та її значення у конкурентному ринковому середовищі, Пащенко О. В. (2014)
Міщенко Т. М. - Облік витрат виробництва м'ясопродукції за центрами витрат (2014)
Шестерняк М. М. - Особливості контролю спільної діяльності у будівництві (2014)
Черкасова С. О. - Особливості формування та реалізації механізму управління процесом обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Боднар О. В. - Функціонування ринку зерна України в умовах волатильності світових цін (2014)
Давиденко В. М. - Теоретичні основи розвитку інтеграційних процесів у сільському господарстві (2014)
Торосян Г. А. - Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2014)
Стельмащук А. М. - Формування машинно-технологічних кооперативів в сільському господарстві (2014)
Стежко Н. В. - Проблеми виробництва основних видів сільськогосподарської продукції як основи формування продовольчого фонду (2014)
Васильківський Д. М. - Визначення елементів діагностики етапів життєвого циклу підприємства як факторів підвищення економічного потенціалу (2014)
Комар Н. Г. - Реструктуризaція як інструмент aнтикризового фінaнсового упрaвління підприємством (2014)
Озерська Г. В. - Розбудова мережі міжнародних транспортно-логістичних центрів в умовах інтеграції до світової транспортної системи (2014)
Синчак В. П. - Цінова складова у фінансовому забезпеченні молокопереробних підприємств, Самарічева Т. А. (2014)
Арзамасова О. В. - Побудова нової економіки: проблеми формування кадрового потенціалу України (2014)
Буян І. В. - Дослідження процесу різностороннього становлення людини для розв’язання проблеми задоволення потреб членів суспільства (2014)
Вербицька Г. Л. - Кількісне аналізування ризиків зовнішньоекономічної діяльності, Пшик-Ковальська О. О. (2014)
Желюк Т. Л. - Досягнення макроекономічної стабілізації в умовах глобалізації і лібералізації світової економіки (2014)
Мокрицька А. Б. - Фінансове забезпечення охорони здоров’я України: теоретична концептуалізація та проблеми організації (2014)
Ревун К. І. - Дисбаланси сектору не фінансових корпорацій національної економіки: проблематика діагностики та нівелювання (2014)
Щурик М. В. - Охорона та збереження лісогосподарських земель на засадах сталого розвитку, Бандерич В. Б. (2014)
Ягольницький О. А. - Оцінка ефективності створення транскордонних кластерів, Саранчук С. В. (2014)
Бойчук А. А. - Використання ієрархічної часової пам’яті в економіці, Лигун С. О. (2014)
Станкевич І. В. - Переваги та недоліки застосування уніфікованої мови uml під час моделювання бізнес-процесів складних організацій, Тігарєва В. А. (2014)
Фасолько Т. М. - Моделі взаємозв’язку державного боргу та дефіцитів бюджету і платіжного балансу (2014)
Праворська Н. І. - Особливості використання microsoft excel при розв’язуванні задач економічних спеціальностей (2014)
Ковальський В. - Функції права: ціннісний та сутнісний виміри (2012)
Черниш В. - До питання про реформування органів нотаріату в Україні, Нелін О. (2012)
Волинець В. - Соціальна функція держави і соціальна політика: правові проблеми реалізації (2012)
Бондарева К. - Правовий вимір інституціоналізації транзитивних політичних режимів (2012)
Маланій О. - Правове регулювання укладення та припинення трудових договорів на території Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (2012)
Колодій І. - До питання організації функціонування системи інформаційної безпеки банківських структур (2012)
Бакалінська О. - Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві (2012)
Гриняк А. - Порука та гарантія як способи забезпечення виконання підрядних договорів (2012)
Микитин В. - Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності (2012)
Алієва-Барановська В. - Осучаснення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (2012)
Кузьменко М. - Місце господарсько-правової відповідальності у сфері захисту економічної конкуренції (2012)
Яра О. - Теоретичні та практичні питання кримінально-правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2012)
Городовенко В. - Засади побудови судової системи України (2012)
Таликін Є. - Ознаки господарської процесуальної форми як судової форми захисту прав та інтересів (2012)
Хотинська-Нор О. - Роль та значення роз’яснень пленуму суду касаційної інстанції в контексті реформування судової системи України (2012)
Лисенко О. А. - Підсумки міжнародного геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука і виробництво”, 7–13 вересня 2014 р., м. Одеса, Україна (2014)
Гошовский С. В. - Анализ изменений температуры соляного раствора в процессе извлечения теплоты из верхних слоев земли, Зурьян А. В. (2014)
Голуб П. С. - Аналіз геолого-геофізичних досліджень з метою збільшення запасів вуглеводнів, Солодкий В. М., Гожа А. Л. (2014)
Климович Я. Я. - Досягнення ПАТ "НАК "Надра України” в питанні оцінки перспектив нетрадиційних покладів вуглеводнів у східному нафтогазоносному регіоні України, Голуб П. С. (2014)
Голуб П. С. - Досвід І проблеми виконання робіт з моніторингу та наукового супроводження надрокористування, Булищенко О. М., Біліменко В. А., Шморг Я. С. (2014)
Костенко М. М. - Металогенічні особливості та перспективи рудоносності інтрузивних ультрамафіт-мафітових утворень волинського мегаблока Українського щита (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 1. Методологічні аспекти створення загальної стратиграфічної схеми докембрію Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні комплекси – основа стратиграфічної схеми докембрію Українського щита. Стаття 2. Структурно-речовинні особливості та співвідношення стратиграфічних комплексів Українського щита, Паранько І. С. (2014)
Калашник А. А. - Новые возможности технологии прогноза и поиска уран-полиметалльных промышленных месторождений на базе концепции первичного астеносферного концентрирования рудных компонентов (2014)
Костенко О. М. - Геохімічні особливості метаморфічних утворень Новоград-Волинської товщі (2014)
Зинчук Н. Н. - Образование и свойства брусита в кимберлитах, Зинчук М. Н. (2014)
Самчук А. І. - Хіміко-аналітичні особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії в базит-ультрабазитах, Сукач В. В., Огар Т. В., Вовк К. В. (2014)
Касіянчук Д. В. - Cтатистичний аналіз факторів природної та техногенної складової розвитку селів (2014)
Зюльцле О. В. - Особливості геологічної будови північної частини зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків, Зюльцле В. В. (2014)
Михалюк А. В. - Оценка вкладов физической и химической составляющих в эффективность взрыво-химической обработки призабойной зоны пласта, Войтенко Ю. И. (2014)
Лебідь В. П. - Про альтернативу нетрадиційним ресурсам у східному нафтогазоносному регіоні (2014)
Люта Н. Г. - Моніторинг і наукове супроводження створення та функціонування геологічних пам’яток (2014)
Пилипчук О. М. - Щодо створення першого в Україні геопарку на базі національного природного парку "Сколівські бескиди”, Ващенко В. О., Турчинов І. І. (2014)
Вітаємо з ювілеєм Миколу Петровича Щербака (2014)
Вітаємо з ювілеєм Анатолія Семеновича Войновського (2014)
Зміст збірників наукових праць УкрДГРІ за 2014 рік (2014)
Волинець В. - Проблеми правового забезпечення інформаційної функції держави у сучасній Україні (2012)
Бондарева К. - Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах (2012)
Ільницька Н. - Сутність державного регулювання діяльності юридичних осіб приватного права (2012)
Ченкова Н. - Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі (2012)
Шемігон Т. - Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності (2012)
Венедіктова І. - Захист інтересів у правовідносинах щодо здійснення особистих немайнових прав (2012)
Гриняк А. - Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин (2012)
Міловська Н. - Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму (оренди) (2012)
Воловик О. - Економічний аналіз права: потенціал та проблеми використання у правових дослідженнях (2012)
Кикоть О. - Стадії реалізації договірної господарсько-правової відповідальності (2012)
Станіславський В. - Правове регулювання діяльності аграрної біржі із забезпечення продовольчої безпеки (2012)
Дроздюк Т. - Сутність та інфраструктура ринку земель в Україні (2012)
Яра О. - Вплив норм міжнародного права на стан кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності (2012)
Набруско М. - Використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності для забезпечення безпеки учасників судочинства у кримінальних справах про торгівлю людьми (2012)
Топорецька З. - Призначення судових експертиз при розслідуванні незаконного зайняття гральним бізнесом (2012)
Смокович М. - Судова влада: місце в суспільстві та судовий контроль (2012)
Орлюк О. - Рецензія на монографію В. І. Полюховича "Державне регулювання фондового ринку: господарсько-правовий механізм" (2012)
Арабаджі О. - Федір Конюхов – визначний мандрівник і велична людина (2014)
Балановський Я. - Воля індивіда як соціальне явище (постановка проблеми) (2014)
Власова Т. - Личность в контексте нарративов культуры постмодерна (2014)
Грабовський С. - Феномен антропосфери у потрактуванні Володимира Шинкарука (2014)
Кагамлик С. - Архієрей з козацького роду Сильвестр Кулябка (2014)
Макешина Ю. - Личность и феномен материнства в феминистском дискурсе постмодерна (2014)
Мартинюк А. - Постать академіка Анатолія Авдієвського і обрії української музичної культури сьогодення (2014)
Метельова Т. - Філософська антропологія Олеся Бердника: екзистенційні та постмодерністські інтенції (2014)
Мідько А. - Діяльність В. В. Тарновського-молодшого: історіографія проблеми (2014)
Назарук Ю. - Громадсько-політична діяльність О.С.Йолтуховського періоду Першої світової війни (2014)
Онофрійчук О. - Інтелектуальна еліта – провідник нації на шляху до суспільства знань (2014)
Цюрупа М. - Горесний гуманізм Тараса Шевченка у контексті вчень великих гуманістів людства (2014)
Шкода Н. - Діяльність українського жіноцтва в галузі освіти в другій половині ХIХ – на початку ХХ ст. (2014)
Щербак Н. - Петро Валуєв: слід в історії (2014)
Александрова Г. - Виховання ціннісно-орієнтованої особистості як соціальна функція сучасної вищої школи, Александров Д. (2014)
Афанасьєва Л. - Світоглядно-ціннісний потенціал соціальності в контексті гармонізації українського освітнього простору, Глєбова Н. (2014)
Бубнов Ю. - Самореализация белорусской женщины в сфере общественного производства (2014)
Будько М. - Освітні рецепції ідеї людяності: моральні засади інклюзії (2014)
Букрєєва І. - Особливості міжетнічної толерантності учнівської молоді в умовах полікультурного міста (на прикладі загальноосвітніх шкіл Мелітополя), Орлов А. (2014)
Гордієнко Н. - Засвоєння соціальних норм школярами з особливими потребами у виховному просторі навчально-реабілітаційного центру (2014)
Гусев Л. - Проблема воспитания личности в современном образовании (2014)
Катаєв С. - Соціальна мораль мешканців Мелітополя (2014)
Кобченко К. - Євромайдан як акт європейського вибору українців (2014)
Макаревич А. - Система суспільного виховання в Османській імперії (2014)
Молодиченко В. - Гуманітаризація освіти та її вплив на гуманітарну культуру особистості (2014)
Нечипоренко В. - Розбудова виховної системи навчально-реабілітаційного центру на засадах компетентнісно спрямованої освіти (2014)
Позднякова О. - Виховання творчої особистості в умовах дитячого реабілітаційного театру (2014)
Цимбал Т. - Самореалізація людини як "турбота про себе" у практиці буттєвісного вкорінення (2014)
Шелупахіна К. - Естетичне виховання як засіб підвищення ефективності підготовки майбутнього вчителя в університеті, Шелупахіна Т. (2014)
Глинська Л. - Вітчизняна освіта як прояв соціокультурних розбіжностей, Денисов І. (2014)
Власова О. - Гендерна ідентичність в онтології постмодерну: есенціалізм VS., Костюк Н. (2014)
Грабовська І. - Перспективи гендеризації сучасного українського соціуму (2014)
Краснодемська І. - Еволюція поняття свободи в гуманітарній науці (2014)
Мартинюк Т. - Професіоналізація регіональної музичної освіти в українському культурному універсумі ХХ століття (2014)
Митяй З. - Взаємодія мови і соціуму, Юрченко Т. (2014)
Семікін М. - Культуротвірна місія української вищої школи в контекстах постнекласичних інтенцій сучасної філософії освіти (2014)
Ситник О. - Перспективи розвитку дослідницьких центрів в українських університетах у контексті Закону "Про вищу освіту" 2014 року (2014)
Талько Т. - Фемінне в інтерпретаціях українського релігійного нью-ейджу (2014)
Хвіст В. - Впровадження новітніх педагогічних технологій в навчальний процес (2014)
Чик А. - Колективна пам’ять як чинник формування цивілізаційної ідентичності громадян України (2014)
Авер’янова Н. - Образотворчість Євромайдану як вияв національної гідності українців (2014)
Антонюк Т. - Законодавче забезпечення міжнародної діяльності у сфері вищої освіти України (2014)
Бурцева Т. - Історико-педагогічні контексти вивчення болгарських просвітницьких традицій в українському Північному Приазов`ї (2014)
Волович О. - Реанімація Новоросії як прояв імперського синдрому Кремля (2014)
Воропаєва Т. - Цивілізаційний розвиток українства: теоретико-методологічні засади дослідження (2014)
Гай-Нижник П. - Українознавство як чинник концепту "м’яка сила" і системи національної безпеки (2014)
Ґудзь В. - Дослідження демографічних наслідків Голодомору в Україні у 30-ті – 80-ті роки ХХ століття (2014)
Іванова Т. - Визвольна боротьба болгар проти турецького панування у ХV – ХVІ ст. (2014)
Колієва І. - "Нестабільність" ґендерного суб’єкту як ключовий концепт сексуальності у філософії постмодернізму (2014)
Маринченко Г. - Загальний стан єврейських громад України в повоєнний період (2014)
Марченко Н. - Дух буття українського народу у науковій спадщині П.Чубинського (2014)
Мельник О. - Проблеми висвітлення голодомору 1932-1933 років на Півдні України (2014)
Мостяєв О. - Сучасні цивілізаційні виклики українству (2014)
Окса М. - Феномен свободи в українській філософії (2014)
Попенко Я. - Українсько-турецькі міждержавні взаємини впродовж 1914-1920-х рр.: історіографічний огляд (2014)
Пушкин И. - Государственно-правовое регулирование межнациональных отношений в Республике Беларусь (2014)
Сергєєв А. - Характер національного державотворення в Україні кінця 1980-х – початку 1990-х рр.: регіональний аспект (2014)
Хрустальова М. - Вплив війни на соціальний інститут сім'ї в Україні (2014)
Юдин В. - Политика современного Белорусского государства в отношении религии и церкви: путь от сепаративной к интегративной модели (2014)
Цимбалюк С. - Компенсаційний пакет: сутність, структура, вимоги щодо формування (2011)
Мельник В. - Еволюція поглядів на працю і природу трудових доходів (2011)
Бондарчук К. - Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення (2011)
Петрова І. - Обґрунтування стратегічного підходу до управління людськими ресурсами організації (2011)
Швець І. - Компетентність управлінського персоналу: формування, розвиток та ефективність використання, Позднякова С. (2011)
Горященко Ю. - Проблеми розвитку соціальної сфери економічних районів України (2011)
Олійник О. - Передумови розвитку соціального діалогу щодо регулювання ризику нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2011)
Балтачеєва Н. - "Теорія та практика формування і реалізації соціальної політики в Україні" (2011)
Перелік матеріалів, опублікованих у 2010 р. (2011)
Бабич Н. - Сакралізація мовної практики як спосіб морального оздоровлення суспільства (2013)
Каленич В. - "Мовне питання" на сторінках регіональної преси (2013)
Горбик Р. - Мовна ситуація на сторінках української розважальної преси другої половини 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Жук О. - Індуктивні та дедуктивні моделі телевізійних текстів як форми соціальної комунікації (2013)
Шевченко Л. - Полісемія мовна і полісемія мистецька (2013)
Савченко А. - Явище омонімії в термінології комп’ютерної галузі (2013)
Сальваторе Дель Ґаудіо - Італізми в українськомовних ЗМІ Італії (2013)
Навальна М. - Функціонування іменників жіночої статі в мові інтернет-видання "Українська правда" на початку ХХІ ст. (2013)
Мариненко І. - Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами (2013)
Гінзбург М. - Традиційна українська форма знахідного відмінка як засіб забезпечити точність та однозначність фахових текстів (2013)
Мудра І. - Мова як засіб маркетингу в пресі (2013)
Циховська Е. - Американські pulp-журнали: історія виникнення та причини популярності (2013)
Патро-Куцаб М. - Риторичність похоронних промов і посмертних спогадів (на прикладі панегіриків, присвячених Алоізію Фелінському) (2013)
Косинська Ю. - Максим Рильський як редактор перекладу (2013)
Фронощук М. - Мовний аспект діяльності українських видавництв релігійної літератури (2013)
Нагорняк М. - Емоційно знижена лексика у прямоефірних радіопередачах (за матеріалами програми "Ваша свобода" української служби радіо "Свобода") (2013)
Михайлюта О. - Елементи розважальності в журналі "Український тиждень" (2013)
Волинець Г. - Абревіатури в мові сучасної української преси (2013)
Балаклицький М. - Книжкова рецензія як показник культури читання (на матеріалі протестантських ЗМІ України) (2013)
Філіп Г. - Способи переконування читача в рецензіях мелодрам та еротичних фільмів (2013)
Клименко Н. - Жанрово-стильові репрезентації політичного контенту в текстах української періодики (2013)
Сазонова Ю. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр") (2013)
Іщенко О. - Швидкий темп мовлення в телевізійному футбольному дискурсі (на матеріалі репортажів матчів УЄФА Євро–2012) (2013)
Бикова О. - Комунікативні особливості вставлених конструкцій у мові сучасного пресового репортажу (2013)
Федоренко О. - Потенціал невербальних засобів у творенні іміджу телеведучого (2013)
Ломоносова К. - Система текстів малої форми в інтернет-виданнях для молоді (2013)
Філоненко Д. - Науково-популярна періодика в Україні в умовах білінгвізму (2013)
Мочарська Л. - Розслідувальна публіцистика в Україні: становлення, мовностилістичні особливості (2013)
Огін З. - Жанрова палітра щотижневого суспільно-політичного журналу "Український тиждень" в умовах інформаційного суспільства (на прикладі контенту видань за 2012 р.) (2013)
Лучик Ю. - Маніпулятивне використання міжнародно-правової лексики та фразеології в матеріалах засобів масової інформації (2013)
Хархан І. - Мистецька термінологія в текстах друкованих ЗМІ (на прикладі журналу "ART-Ukraine") (2013)
Юшко В. - Регулятивність експресивної лексики в текстах ЗМІ (2013)
Івашина А. - Поетично-публіцистична роль дієслів говоріння в поетичних творах Ліни Костенко (2013)
Ренська Г. - Редакційна політика українських телеканалів: мовленнєвий аспект (на прикладі каналів "Інтер", "СТБ", "1+1", "Перший національний" та "Новий канал") (2013)
Покрищук В. - Проблеми гендерної зайнятості населення на ринку праці України, Коваль С. (2011)
Пономарьова О. - Реформування системи зайнятості в Україні для забезпечення конкурентних переваг національного ринку праці, Біденко Т. (2011)
Верховод І. - Структурні зрушення зайнятості населення України в контексті соціалізації сфери праці (2011)
Бурлуцький С. - Аналіз формування споживчих витрат домогосподарств під впливом соціальних надходжень (2011)
Чалапко Л. - Аналіз демографічної ситуації в Україні в контексті пенсійної реформи та визначення соціального навантаження, Кульков Ю. (2011)
Червінська Л. - Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій, Червінська Т. (2011)
Герасимов О. - Аналіз сучасного стану колективно-договірного регулювання в Україні (2011)
Колот А. - Соціальна відповідальність людини як чинник стійкої соціальної динаміки: теоретичні засади (2011)
Новак І. - Захист заробітної плати у випадку неплатоспроможності роботодавця (2011)
Махсма М. - Інвестиції і зайнятість в аграрному секторі (2011)
Поляк Н. - Удосконалення системи соціального забезпечення населення в Україні (2011)
Лукович В. - Щодо можливих шляхів впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування в Україні (2011)
Мортіков В. - Незворотні рішення та витрати в соціально-трудовій сфері (2011)
Терюханова І. - Держава, роботодавці, особи з інвалідністю – шляхи співпраці, Стульпінас Н., Терещук О. (2011)
Волинець В. - Екологічна функція в системі функцій сучасної держави: проблеми правового забезпечення в Україні (2012)
Макаренков О. - Ознаки права відкритого суспільства: концептуальний підхід (2012)
Скоморовський В. - Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР (2012)
Балко О. - Принципи правового регулювання шлюбних відносин у Давньому Римі (2012)
Нікольська О. - Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування (2012)
Смокович М. - Конституційний контроль правового регулювання виборчих процесів (2012)
Венедіктова І. - Реалізація і захист інтересів осіб у репродуктивних правовідносинах (2012)
Гриняк А. - Особливості відшкодування моральної (немайнової) шкоди в підрядних зобов’язаннях (2012)
Кузьмич О. - Становлення та розвиток конструкції договору на користь третьої особи в законодавстві України (2012)
Махінчук В. - "Підприємництво" та "комерція" за законодавством України (2012)
Рассомахіна О. - Технічні засоби захисту об'єктів авторського права і суміжних прав в мережі інтернет: питання правового регулювання (2012)
Цірат Г. - Попередні обов’язкові умови (conditions precedent) за договорами лізингу повітряних суден (2012)
Шимон С. - Загальні та спеціальні принципи обороту майнових прав у зобов’язаннях (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Губар О. - Класифікація зловживання цивільними правами за законодавством України (2012)
Ільків О. - Правовий режим житла як об’єкта нерухомості (2012)
Хортюк О. - Сутність правової охорони ділової репутації юридичної особи (2012)
Грекова М. - Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці (2012)
Панасюк О. - Сумнівний (симулятивний) професійний стан працівника: поняття та правові ознаки (2012)
Литвиненко В. - Співвідношення соціальних послуг і пільг у системі соціального захисту населення (2012)
Юрчишин В. - Співвідношення прокурорського нагляду і судового контролю у досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Кононенко В. - Мова в етнокультурному вимірі (2014)
Зязюн І. - Психо-педагогіка учительської дії (2014)
Вітаємо з нагородою (2014)
Науково-педагогічна співпраця з американськими колегами (2014)
Budnyk O. - The contemporary folklore revival in the mountain schools of the Ukrainian Carpathians: experience and assessment, Blyznyuk T. (2014)
Завгородня Т. - Знання про гірське середовище Карпат як умова формування культури здоров’я молодших школярів (2014)
Бойчук Т. - Поширення порушень постави у саґітальній площині серед учнів старшого шкільного віку Карпатського регіону, Войчишин Л. (2014)
Березовська Л. - Соціально-педагогічні умови формування здорового способу життя на основі здоров’язбережувальних технологій в умовах гірської школи (2014)
Будник О. - Педагогіка здоров’язбереження в сучасній початковій школі (2014)
Височан Л. - Роль учителя початкових класів у розвитку здоров’язберігаючої педагогіки (2014)
Воробель А. - Порівняльний аналіз захворюваності на залізо-дефіцитну анемію (ЗДА) серед учнів гірських шкіл Карпат за 2005-2007 роки (2014)
Галущак І. - Механізми реалізації конкурентоспроможності Карпатського регіону (2014)
Сливка Л. - Організація здоров’язберігаючого середовища молодшого школяра: теоретичні й практичні аспекти (2014)
Грицуляк Б. - Дитячий травматизм у гірських і рівнинних районах Івано-Франківської області, Грицуляк В., Халло О. (2014)
Драчук М. - Взаємодія традиційних та інноваційних підходів у підготовці фармацевтів до професійної діяльності за умов Карпатського регіону (2014)
Зозуляк-Случик Р. - Взаємовплив здоров’я і професійного вибору на успішну соціалізацію особистості (2014)
Івасюк І. - Стан захворюваності на дифузний зоб в учнів шкіл м. Яремче Івано-Франківської області, Случик І. (2014)
Кондур О. - Роль туристичної галузі в сталому розвитку Карпатського регіону: соціальний, освітній та економічний аспекти, Копчак Ю., Копчак Л. (2014)
Микитин Л. - Зміст програми корекції фізичного розвитку учнів з надмірною масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2014)
Марусинець М. - Технології формування рефлексивної діяльності вчителя (2014)
Вацлав Т. - Підготовка випускників гірських шкіл до участі в органах студентського самоврядування вищих навчальних закладів (2014)
Врадій К. - Інформаційні потреби студентів спеціальності "Початкова освіта", їх сутність і зміст (2014)
Горщенко Ю. - Формування оцінно-естетичних суджень майбутніх учителів початкової школи як педагогічна проблема (2014)
Дудник О. - Виховні можливості казки в історичному розвитку (2014)
Ковальчук В. - Роль самовиховання в удосконаленні педагогічної майстерності вчителя гірської школи (2014)
Коханко О. - Стан готовності майбутніх учителів початкової школи до організації роботи групи продовженого дня, Якуб В. (2014)
Мацьонг Й. - Викладач початкової освіти в ролі творця-мислителя ліберального виховання (2014)
Мельник О. - Основи гуманізації навчально-виховного процесу в підготовці майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Моканюк Ю. - Соціалізація особистості в сільських та гірських умовах у контексті професійної освіти (2014)
Нич О. - Іван Гончаренко про умови доброго сімейного виховання дітей в українській діаспорі США (2014)
Оліяр М. - Специфіка комунікативної особистості вчителя початкових класів (2014)
Попович О. - Психологічний базис підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до організації конструктивної діяльності дітей (2014)
Савченко Л. - Результати впровадження структурно-функціональної моделі педагогічного діагностування якості підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності (2014)
Саєнко Т. - Методологічні основи екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів (2014)
Стас Т. - Структурні компоненти емоційної культури вчителя початкової школи (2014)
Stelmasiak I. - Mountain activity in the aspect of personalism and slow pedagogy (2014)
Zięba A. - Dom dziecka specyficzną formą opieki zastępczej i wychowania (2014)
Яблонська Т. - Педагогічні знання як основа професійного становлення майбутніх учителів-філологів (2014)
Вовк М. - Розвиток музично-інструментального виконавства учнів молодшого шкільного віку (2014)
Жаровська А. - Особливості формування комунікативної компетентності молодшого школяра в умовах гірської школи (2014)
Заредінова Е. - Використання можливостей ландшафтно-естетичного потенціалу Кримського регіону в екологічному вихованні молодших школярів, Зіядінова Р. (2014)
Івасишин І. - Музично-виконавська діяльність як засіб творчого розвитку особистості (2014)
Kucharska B. - Folklor i jego rola w rozwoju osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym, Kuna E., Miterka E. (2014)
Наконечна Л. - Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи в умовах діалектного середовища (2014)
Никорак Н. - Особливості естетичної діяльності молодших школярів в умовах гірського середовища Українських Карпат (2014)
Стефінів Л. - Збагачення словника учнів молодшого шкільного віку лексикою гуцульських ремесел (2014)
Фічора І. - Народне образотворче та декоративно-прикладне мистецтво як засіб естетичного виховання і розвитку молодших школярів (2014)
Zięba B. - Przemoc wewnątrzrodzinna jako problem społeczny i przedmiot pracy socjalnej, Paluch M. (2014)
Ambrozy M. - Attempt of the description of the interconnection between the subjects of Philosophy and Informatics on the Secondary school, Gabonayová E. (2014)
Пальшкова І. - Особливості неперервної освіти в Україні (2014)
Андрущенко А. - Модель організації занять з формування граматичної компетентності майбутніх філологів з французької мови як другої іноземної (2014)
Балакірєва В. - Методика формування готовності майбутнього вчителя до організації самостійної навчальної роботи молодших школярів у закладах інтернатного типу (2014)
Ворощук О. - Інклюзивне навчання в загальноосвітній сільській школі (2014)
Деренько В. - Педагогічна діяльність Іллі Киріяка в Канаді (2014)
Mačaj P. - Zakúšanie toho, čo je za slovami u Mauricea Blanchota (2014)
Пуховська М. - "Не працює, не робить, а вигідно живе" – стереотип єврея у католицькому вихованні ІІ Речі Посполитої (2014)
Рис І. - Богдан Заклинський про формування громадянської позиції учнів засобами шкільної географії (2014)
Rochovská I. - Ergoterapia rómskych žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia prostredníctvom tradičných ľudových remesiel (2014)
Савченко К. - Надання освітнього простору вільного вибору форм і методів моделювання педагогічних ситуацій на заняттях з педагогічних дисциплін (2014)
Саф’янюк З. - Історико-педагогічні аспекти діяльності реальних гімназій у Підкарпатській Русі (2014)
Цюняк О. - Особливості родинного виховання в умовах села гірської місцевості (2014)
Червінська І. - Соціокультурна складова модернізації підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, Никорак Я. (2014)
Червінська І. - Міжнародний проект – в дії! (2014)
Відомості про авторів (2014)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2014)
Захарова Л. В - Вивчення природничо-математичних дисциплін в технології особистісно-орієнтованого навчання з використаннням ІКТ (2014)
Леонтьєва І. М. - Формування професійного інтересу учнів до економічних знань в умовах профільного навчання в школах України (2014)
Ющенко Н. П. - Стимулювання науково-дослідної роботи учнів: психолого-педагогічний аспект (2014)
Бандура Ю. Б. - Використання інтернет-ресурсів для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВВНЗ (2014)
Глазкова І. Я. - Обгрунтування компетентності учителя-філолога у запобіганні й подоланні педагогічних бар'єрів на засадах бар'єрної педагогіки (2014)
Дейниченко В. Г. - Мета і зміст підготовки майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності (2014)
Жерновникова О. А. - Реалізація комплексу професійно-педагогічних функцій при підготовці студентів-математики (2014)
Ільєнко О. Л. - Сучасні світові тенденції професійної підготовки майбутнього конкурентноспроможного фахівця (2014)
Кабанська О. С. - Науково-методичне забезпечення формування прогностичних умінь у майбутніх учителів (2014)
Масич В. В. - Методичні аспекти формування продуктивно-творчих умінь студентів у процесі вивчення фізики в інженерно-педагогічних ВНЗ (2014)
Масич С. Ю. - Методологічні підходи як підгрунття становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Перетяга Л. Є. - Формування у студентів педагогічного навчального закладу ціннісного ставлення до голосу як перший етап в роботі по формуванню голосової культури (2014)
Соколова А. В. - Навчально-методичне забезпечення як складова диригентсько-хорової підготовки вчителів музичного мистецтва (2014)
Торгашова А. В. - Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання у вищій освіті України (2014)
Хатунцева С. М. - Проблема формування готовності майбутнього вчителя до самовиховання у процесі індивідуалізації професійної підготовки (2014)
Шарапова О. В. - Педагогічні умови організації самостійної навчальної діяльності іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів (2014)
Васильєва С. О. - Статус зарубіжних вчителів: аналіз і перспективи (2014)
Діденко І. О. - Особливості діяльності педагогічних з'їздів у 1884-1899 роки (2014)
Довженко Т. О. - Становлення і розвиток ідеї підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просіти батьків (2014)
Золотухіна С. Т. - Виховуюче навчання в період українського Відродження (2014)
Квасецька Я. А. - Нормативно-правова база і організаційні засади функціонування фахових навчальних закладів з підготовки вихователів у Західній Україні (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) (2014)
Лупаренко С. Є. - Позашкільна освітньо-виховна діяльність Харківського товариства поширення в народі грамотності (1869-1920 рр.) (2014)
Мороз М. М. - Досвід підготовки скрипалів у діяльності Л. Ауера (2014)
Наугольникова О. М. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців з економіки в Україні на основі аналізу досвіду США (2014)
Ткачов С. І. - Досвід громадянського виховання дітей і молоді в діяльності українських Громад (1859-1880 рр.) (2014)
Черевань І. І. - Форми, методи профорієнтації старшокласників у загальноосітніх навчальних закладах України ХХІ ст. (2014)
Цибульник Ю. О. - Студентська преса: від витоків до сьогодення (2014)
Деменко О. І. - Ресурсне забезпечення розвитку простору міста через реалізацію міських проектів "Обдарована молодь", "Я - харківянин" та "Учнівське самоврядування" (2014)
Іонова О. М. - Управління процесами здоров'язбереження школярів вальдорфської школи, Гресь О. В. (2014)
Чорновол-Ткаченко А. О. - Сімейні детермінанти інтерперсональної поведінки старшокласників (2014)
Хорунжа Л. А. - Комп'ютерна підтримка як засіб інформаційно-комунікативної технології навчання (2014)
Крамченкова В. О. - Міжообистісний конфлікт при тютюнопалінні в сім'ї (2014)
Лукянова Ю. С. - Формування сприятливого психологічного клімату як здоров'язбергаюча освітня технологія (2014)
Відомості про авторів (2014)
Зайцев Ю. - Субстантивістська школа, або політична економія Карла Поланьї, та її місце у пізнанні природи сучасних чинників економічного розвитку (2011)
Кір'ян В. - Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні (2011)
Заюков І. - Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин (2011)
Дроздова Л. - Методологічні засади дослідження якості життя працюючого населення (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині змін до Бюджетного кодексу України (2011)
Корнієнко О. - Аналіз витрат і результатів використання керівників на різних рівнях управління (2011)
Юрлова Н. - Проблема активного відновлення економіки та шляхи її вирішення в різних країнах світу (2011)
Розвадовський В. І. - Поняття та місце конституційної відповідальності в системі юридичної відповідальності (2014)
Кутовий О. В. - Актуальне питання щодо проблеми проведення люстрації в Україні в умовах розбудови правової держави (2014)
Мірошниченко В. Р. - Актуальне питання територіальної цілісності України в умовах розбудови правової держави (2014)
Терещук О. Д. - Питання ефективності охорони громадського порядку (2014)
Данильченко Ю. Б. - Робота з персоналом в органах прокуратуры Украины как обьект нучного анализу (2014)
Попова С. М. - Повноваження органів Державної фіскальної служби України щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (2014)
Зливко С. В. - Теоретичні аспекти визначення адміністративної відповідальності як виду юридичної відповідальності (2014)
Шпенов Д. Ю. - Суб'єктивні права та юридичні обов'язки суддів як носіїв судової влади в Україні (2014)
Мошенська В. О. - Історико-правовий аналіз розвитку та становлення підрозділів міліції особливого призначення в Україні (2014)
Юшкова В. В. - Детермінанти вчинення адміністративних проступків у сфері донорства та трансплантології (2014)
Карпенко М. М. - Проблеми адміністративно-правового закріплення повноважень органів Служби безпеки України (2014)
Колєснік Т. Є. - Правова характеристика соціально-економічних гарантій незалежності прокуратури України (2014)
Пузирний В. Ф. - Адміністративні процесуальні та процедурні норми у правовому регулюванні діяльності установ виконання покарань (2014)
Перепелиця М. М. - Інститут конфіденційного співробітництва у ФРН, Шендрик А. В. (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери (2014)
Гацелюк В. О. - Цілі та засоби встановлення кримінальної відповідальності за вандалізм у світлі досвіду іноземного законодавця (на матеріалі окремого законопроекту) (2014)
Грозов А. П. - Особливості роботи з резервом кадрів на заміщення керівних посад в органах прокуратури (теоретичний та практичний аспек) (2014)
Корнієнко Є. В. - Покарання за зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби (2014)
Левченко А. М. - Поняття та криміногенні ознаки груп негативної спрямованості, які підтримують кримінальну субкультуру в установах виконання покарань (2014)
Осадча О. С. - Окремі аспекти процесуальної діяльності прокурора при застосуванні запобіжних заходів (2014)
Чорнобай Є. А. - Порядок компенсацій шкоди, заподіяної незаконними діями слідчого та прокурора (2014)
Швець В. Д. - Повноваження державних органів влади у галузі земельних відносин (2014)
Матвєєв П. С. - Інвестиційний договір як складова інноваційної діяльності на сучасному етапі розвитку України (2014)
Гладкова Ю. Г. - Проблеми співвідношення вітчизняного законодавчого регулювання інвестиційної діяльності із системою права СОТ (2014)
Губський О. В. - Характеристика об'єктів цивільних правовідносин донорства органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин (2014)
Павленко Т. А. - Особливості захисту права інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Приходько А. В. - Теоретико-правове дослідження основоположних принципів міжнародного комерційного арбітражу (2014)
Матвєєва С. П. - Прецедентність як фундаментальна ознака принципу автономності тлумачення Європейської конвенції з прав людини і основоположних свобод (2014)
Логвиненко В. В. - Відмінність букмекерської діяльності від азартних ігор (2014)
Самсін Р. І. - Твори мистецтва, на які поширюється право слідування (2014)
Огренчук Г. О. - Добровільність та конфіденційність як основоположні принципи медіації (2014)
Стоянов А. Д. - Правове регулювання речових прав на нерухоме майно членів сім'ї в історичній ретроспективі (2014)
Шпитко М. М. - Про доцільність розвитку та вдосконалення аудиту як форми державного фінансового контролю України (2014)
Стратій О. В. - Європейський досвід інституту "медіації" у кримінальних провадженнях (2014)
Нелін О. - Теоретичні і практичні аспекти співвідношення права і закону в діяльності нотаріату в Україні (2012)
Гураленко Н. - Деякі аспекти проблематики антиномій права (2012)
Скрипнюк О. - Особливості здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті Києві: питання теорії і практики (2012)
Боняк В. - Конституційно-правові основи взаємодії органів прокуратури України з суб'єктами громадянського суспільства (2012)
Смокович М. - Юрисдикція адміністративних судів: проблеми визначення спорів щодо їх пов’язаності з виборчим процесом (2012)
Климюк О. - Контроль Президента України за діяльністю Міністерства внутрішніх справ України (2012)
Майданик Р. - Загальна характеристика судового прецеденту в праві України (2012)
Гриняк А. - Одностороння відмова від виконання обов’язків за договором підряду як наслідок порушення підрядних зобов’язань (2012)
Рассомахіна О. - Характеристика технічних засобів захисту об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет (2012)
Шимон С. - Сутність принципів добросовісності та співробітництва сторін договору в зобов’язаннях з відчуження майнових прав (2012)
Алексашина Ю. - Реалізація принципів добросовісності, справедливості, розумності при договірному регулюванні цивільних відносин (2012)
Резнік Г. - Право дітей з обмеженими можливостями здоров’я на освіту (2012)
Кишко-Єрлі О. - Правове регулювання економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель (2012)
Кондратьєва К. - Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки у сфері сільськогосподарського виробництва (2012)
Орендарець О. - Науково-правничі школи та їх роль у розвитку науки екологічного права України (2012)
Салміна Я. - Науково-теоретичні та законодавчі засади поняття континентального шельфу (2012)
Дузінкевич Т. - Система повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції (2012)
Ковальов І. - Захист прав та законних інтересів кредиторів при перетворенні акціонерних товариств (2012)
Тавлуй О. - Суб'єктивна сторона складу злочину, передбаченого статтею 169 Кримінального кодексу України (2012)
Моца А. - Інтеграція як особлива форма міжнародного співробітництва держав (2012)
Майданик Р. - Рецензія на монографію А. Б. Гриняка "Особливості правового регулювання відносин за договорами підряду" (2012)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2012 році (2012)
Котик Т. - Імпорт ковбасних виробів скоротився майже на 30% (2014)
В Украине меняются правила маркировки биопродукции (2014)
Баль–Прилипко Л. - Эффективность катализа образования изопептидных связей препаратами трансглутаминазы, Виннов А., Леонова Б., Гармаш А., Александров Р. (2014)
Муштрук М. - Відходи харчових і переробних виробництв АПК – джерело біопалива, Сухенко Ю., Сухенко В. (2014)
Шугай М. - Технічно шкідлива й умовно патогенна мікрофлора натуральних сирів, Нікітчук І. (2014)
Виннов А. - Торможение ферментативного гидролиза белковых веществ в субстратах из черноморской атерины (2014)
Лебская Т. - Влияние органических кислот на структурно-механические показатели и РН мяса карпа, Голембовская Н. (2014)
Даниленко С. - Вплив преміксів на розвиток штамів молочнокислих та біфідобактерій (2014)
Пивоваров Є. - Закономірності формування томатних соусів залежно від складу інкапсулянта, Нагорний О., Неклеса О. (2014)
Осьмак Т. - Соєвмісний білковий компонент – перспективний інгредієнт замороженого десерту, Рябоконь Н. (2014)
Як харчова промисловість підробляє продукти (2014)
Васечко Л. - Обмеження прав людини в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики (2013)
Волинець В. - Функція гарантування національної безпеки в контексті державно-правового розвитку сучасної України (2013)
Черниш В. - Нотаріат як наука та навчальна дисципліна (2013)
Мацелюх І. - Правове регулювання внутрішньоцерковних відносин у джерелах римського та візантійського права (2013)
Неліна Н. - Проблеми визначення конституційно-правового статусу українського народу (2013)
Лютіков П. - Предмет адміністративного права: аналіз адміністративно-правової доктрини 40—80 років ХХ ст. (2013)
Вдовічен В. - Валютне право як інститут фінансового права, Вдовічена Л. (2013)
Хохуляк В. - Вчення про фінансове право в системі європейської фінансової науки ХІХ ст. (2013)
Майданик Р. - Англійський судовий прецедент як джерело права (2013)
Нелін О. - Еволюція норм спадкового права в процесі становлення і розвитку правової системи України (2013)
Єгоричева О. - Правові наслідки продажу товарів неналежної якості за споживчим законодавством (2013)
Каптар Г. - Об’єктивна зумовленість класифікації пенсійного страхування в Україні (2013)
Поєдинок В. - Проблеми захисту легітимних очікувань інвесторів (2013)
Пристай Т. - Господарсько-правові засоби захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в чинному законодавстві (2013)
Кірін Р. - Поняття геологічного права України (2013)
Новіков В. - Подолання надмірної нерівності - пріоритет соціальної політики (2013)
Мальований М. - Теоретичні та практичні аспекти методики розрахунку прожиткового мінімуму в Україні (2013)
Кір'ян В. - Заробітна плата як об'єкт державної макроекономічної політики (2013)
Мала С. - Щодо вартості робочої сили в сільському господарстві (2013)
Швець І. - Стимулювання забезпечення якості управління персоналом на підприємствах, Коваленко Т. (2013)
Зайцев В. - Удосконалення функціонального поділу праці робітників на промисловому підприємстві (2013)
Боков О. - Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу (2013)
Колот А. - Наука про працю - теоретико-методологічне оновлення (2013)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі в 2012 р. (2013)
Vasylkovs’ka K. - Characterization of peripherally based cells of the pneumatic-mechanical seeding machine of accurate sowing for tilled crops, Vasylkovs’kyy O., Leschenko S., Petrenko D. (2014)
Дерев’янко Д. А. - Вплив травмування на міцність насіння зернових культур (2014)
Думенко К. М. - Фактори, що впливають на оптимальні параметри роботи машини транспортерного типу для подрібнення насінника гарбуза, Думенко І. В., Павлюченко І. С., Нагерняк Д. С., Свірень М. О. (2014)
Кісільов Р. В. - Дослідження процесу приготування кормових сумішей для ВРХ комбінованим змішувачем, Лузан П. Г., Мачок Ю. В., Нестеренко О. В. (2014)
Алієв Е. Б. - Результати дослідження процесу валяння грубої овечої вовни в повстяний пласт, Лиходід В. В., Забудченко В. М., Івлєв В. В. (2014)
Кулешков Ю. В. - Исследование закономерностей изменения геометрических параметров зубчатого зацепления шестеренного насоса, Черновол М. И., Руденко Т. В., Красота М. В., Магопець С. О., Кулешкова К. Ю. (2014)
Оришака О. В. - Обгрунтування постачального пристрою установки безперервної дії для завантаження сипких матеріалів, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2014)
Прилуцький А. Н. - Обґрунтування процесу ефективного живлення і конструкційної схеми дозуючо-живильного пристрою зерноочисного модуля універсальних пневмовібровідцентрових сепараторів зерна (2014)
Ракул О. І. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів апарату багатофакторної дії для збирання кукурудзи, Пилип В. Є. (2014)
Сербій Є. К. - Міцнісні властивості компонентів для дражирування насіння (2014)
Степаненко С. П. - Теоретичні дослідження динаміки переміщення зерна по поверхні вертикального циліндричного решета з рифами, Швидя В. О. (2014)
Струтинський С. В. - Статично визначені просторові системи приводів типу механізма гексапода, Яхно О. М. (2014)
Аулін В. В. - Трибофізичне та фізико-технологічне обґрунтування комбінованого функціонально-спрямованого зміцнення та модифікування деталей і робочих органів СГТ, Лисенко С. В., Білик А. П. (2014)
Барабаш П. А. - Состояние вопроса о гидродинамике и теплообмене турбулентного потока рабочего тела внутри труб, Трокоз Я. Е., Горин В. В. (2014)
Бойко Р. О. - Когнітивні агенти в системах автоматизації технологічних об’єктів сільськогосподарського призначення, Загоровська Л. Г., Гладка М. В. (2014)
Єрьомін П. М. - Дослідження взаємодії деформуючого елемента протяжки із оброблюваною поверхнею деталей із графітовмісних чавунів, Чернявський О. В., Студенець С. Ф. (2014)
Кроніковський Д. О. - Необхідність та можливість підвищення якості системи автоматичного регулювання об’єктами агропромислового комплексу за рахунок використання адаптивних алгоритмів, Ладанюк А. П. (2014)
Павленко І. І. - Зона обслуговування верстата з МПС при виконанні свердлильних операцій, Вахніченко Д. В., Якименко С. М. (2014)
Пархоменко Ю. М. - Автоматизація контролю концентрації газів та рівня pH в процесі виробництва цукру, Пархоменко М. Д. (2014)
Павленко І. І. - Вибір раціонального варіанту роботизованого технологічного комплексу, Попруга П. В. (2014)
Підгаєцький М. М. - Порівняльний аналіз кінематики процесу при традиційному та черв’ячно-контурному чистовому зубофрезеруванні шестерень, що використовуються у сільськогосподарській техніці, Кириченко А. М., Апаракін А. Р. (2014)
Сіса О. Ф. - Розмірна обробка електричною дугою бічної поверхні твердосплавного прокатного валка (2014)
Смирнов В. В. - Реализация вариативного изменения состояний конечного автомата в управляющих программах, Смирнова Н. В. (2014)
Хорольский В. Л. - К вопросам определения напряженно-деформированного состояния при отрезке деталей в штампах (2014)
Шмельов В. М. - Оптимізація якісних характеристик поверхонь робочих деталей розділових штампів в умовах розмірної обробки електричною дугою (2014)
Аулін В. В. - Закономірності контактної взаємодії частинок середовища ґрунту з РОГЗМ, зміцненими композиційними матеріалами та покриттями, Тихий А. А., Карпушин С. О. (2014)
Богатирьов Д. В. - Експериментальні дослідження впливу швидкості руху котка-подрібнювача на якість подрібнення рослинних решток соняшнику, Сало В. М., Мачок Ю. В. (2014)
Бойко А. І. - Обґрунтування транспортуючих органів при навантаженому резервуванні, Бондаренко О. В. (2014)
Бойко Л. И. - Методология определения фактических показателей надежности тракторов по данным эксплуатации в гарантийный период, Гоман А. М., Баран О. А. (2014)
Букетов А. В. - Застосування методу математичного планування експерименту для встановлення оптимального вмісту двокомпонентного наповнювача у епоксикомпозитах, Скирденко В. О., Сапронов О. О. (2014)
Грубань В. А. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів очисних робочих органів кукурудзозбиральних машин (2014)
Дейкун В. А. - Оцінка ефективності внесення туків підґрунтовим способом під ярий ячмінь, Сало В. М., Васильковський О. М., Лещенко С. М., Шепілова Т. П. (2014)
Завірюха М. В. - Вплив основних параметрів адаптованого качановідокремлювального апарату з інтегрованим подрібнювачем на якісні показники технологічного процесу збирання (2014)
Leschenko S. - Experimental Estimate of the Efficiency of Basic Tilling by Chisel Equipment in the Conditions of Soil Compaction, Salo V., Petrenko D. (2014)
Минайленко Р. М. - Причини виникнення випадкових навантажень в процесі переміщення зерна стрічковою ковшовою зерновою норією, Михайлов С. В. (2014)
Ошовський В. Я. - Рідкопластичне формування поверхонь бабітових вкладишів, Григурко І. О., Капура І. А. (2014)
Павліченко В. М. - Обгрунтування оптимальних режимів роботи удосконаленого зразка роторно-кавітаційного диспергатора при подрібненні рослинних кормів, Лиходід В. В., Луц П. М., Січкарь А. В., Доруда С. О. (2014)
Павлюченко І. С. - Дослідження ефекту самозагострення монометалевих і зміцнених двушарових лез прорізаючого робочого органу (2014)
Рубльов В. І. - Нормативно-методичне забезпечення оцінки якості технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д., Рубльов В. Є. (2014)
Стенин А. А. - Интеллектуальная мультиагентная система сбора и анализа данных для моделей знаний предметных областей, Бурлаков В. М., Курбанов В. В. (2014)
Студент М. М. - Вплив поруватості на трибологічні характеристики електродугових покриттів з порошкових дротів, Ступницький Т. Р., Гвоздецький В. М., Маркович С. І., Мажейка О. Й. (2014)
Стенин А. А. - Синтез оптимального управления нестационарными системами на базе функций Уолша, Мелкумян Е. Ю., Солдатова М. А., Мелкумян М. В. (2014)
Шевченко К. С. - Дослідження динаміки руху плоду баклажана після взаємодії з ножовою пластиною бича (2014)
Швець І. А. - Визначення параметрів газового потоку на виході з електромеханічного актуатору формування амплітуди (2014)
Кудлай В. - Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону (2013)
Колєшня Л. - Сучасні проблеми формування системи робочих місць в умовах інноваційного розвитку економіки, Анішина Н. (2013)
Мортіков В. - Повні й неповні трудові угоди (2013)
Юрчик Г. - Договірно-правові форми закріплення соціально-трудових відносин у контексті їх відповідності інтересам суб'єктів ринку праці (2013)
Цимбалюк С. - Теорія компенсацій: сутність, передумови виникнення та поширення на практиці (2013)
Верба Д. - Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця (2013)
Яценко О. - Ринкові перетворення та стратегічні пріоритети розвитку аграрного сектора економіки (2013)
Бойко М. - Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації (2013)
Шевченко Н. - Інвестиційна діяльність недержавних пенсійних фондів: проблеми та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення, Даценко В. (2012)
Гуцалова Ю. - Порівняльний аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів у Дніпропетровській області та Україні (2012)
Никифоренко В. - Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій (2012)
Рябцева Н. - Освітній рівень дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, як фактор впливу на формування трудових ресурсів України (2012)
Карпенко В. - Інтеграція освітньо-наукового і виробничого потенціалу аграрного сектору економіки Харківської області (2012)
Баюра Д. - Служба корпоративного секретаря як інститут удосконалення системи корпоративного управління публічних акціонерних товариств (2012)
Леушина О. - Проблеми узгодження приватних і суспільних інтересів щодо відтворення інтелектуального капіталу на рівні підприємства (2012)
Никифоренко В. - Організаційна складова управління розвитком людських ресурсів (2012)
Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку (за редакцією д. е. н., професора А. М. Колота) (2012)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2011 р. (2012)
Анішина Н. - Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки, Колєшня Л. (2012)
Мортіков В. - Інформаційні аспекти прийняття рішень у соціально-трудовій сфері (2012)
Мельник С. - Критерії оцінки бідності працюючого населення в Україні, Гаєвська Н. (2012)
Коваль С. - Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України (2012)
Бауліна Т. - Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання (2012)
Бажан І. - Економічна сутність та функції інтелектуального капіталу (2012)
Верховод І. - Інформатизація, інноваційність та продуктивність праці: дослідження взаємозв'язку (2012)
Карюк В. - Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств (2012)
Голованенко М. - Застосування теорії кооперативних ігор для розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2012)
"Мотивація та соціальний захист персоналу" (за загальною редакцією д.е.н., професора А. Г. Бабенка) (2012)
Нелін О. - Суб’єкти нотаріального процесу в Україні: окремі дискусійні питання (2013)
Волинець В. - Забезпечення міжнародної інтеграції та співпраці як функція сучасної української держави: правові аспекти (2013)
Костюченко О. - Інструментальна теорія С. С. Алексєєва (2013)
Черниш В. - Нотаріат України на шляху до європейських та міжнародних стандартів (2013)
Скрипнюк О. - Демократизація політичної системи України як фактор європейської інтеграції: проблеми і перспективи (2013)
Петров Є. - Історичний погляд на концепцію радянського господарсько-адміністративного права (2013)
Собчук Ю. - Банки у правовідносинах неплатоспроможності (2013)
Майданик Р. - Судовий прецедент в країнах континентального права (2013)
Рассомахіна О. - Особливості охорони торговельних марок за законодавством Європейського Союзу та держав–членів ЄС (2013)
Примак В. - Принцип справедливості у цивільно-правовій відповідальності (2013)
Бондаренко С. - Історико-правові передумови виникнення організацій колективного управління (2013)
Гетманцев М. - Аналіз взаємозв’язку прямих та побічних речових доказів у цивільному процесі України (2013)
Савчин Н. - Підстави класифікації судових помилок у цивільному судочинстві України (2013)
Стоян В. - Історико-правовий аналіз оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта у цивільному судочинстві Західної України на рубежі XIX–XX століть (2013)
Богданюк Я. - Інститут зміни умов трудового договору в державах колишнього СРСР та Європейського Союзу (2013)
Панов М. - Спірні питання відмежування злочинів проти власності від злочинів проти довкілля, Олійник П. (2013)
Грек Б. - Декриміналізація законодавства у сфері банкрутства та її наслідки, Грек Г. (2013)
Шаблистий В. - Об’єктивне ставлення у вину в суб’єктивній кримінальній відповідальності (2013)
Касумова А. - Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку (2013)
Чвертко Л. - Сучасні тенденції попиту і пропозиції на ринку праці Черкаської області (2012)
Цимбалюк С. - Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення (2012)
Поворознюк І. - Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки (2012)
Терюханова І. - Норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів - вітчизняна реальність та зарубіжна практика, Стульпінас Н., Терещук О. (2012)
Балтачеєва Н. - Типологізація регіонів України за рівнем соціального й економічного розвитку (2012)
Шевчук Н. - Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності, Швидка Г. (2012)
Захарова О. - Розвиток теорії інвестування в людський капітал (2012)
Title (2014)
Content (2014)
Черкасов В. Г. - Структурные механизмы цитопротекции во внутренних органах при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В., Маликов А. В., Титаренко В. Н., Лахтадыр Т. В., Маткивская Р. М. (2014)
Тарасюк В. С. - Самоорганізація надання екстреної медичної допомоги під час акцій на євромайдані, Шеремета Т. С., Цісарж С. В. (2014)
Сергета Д. П. - Прогностична оцінка особливостей умов життєдіяльності та особливостей особистості матерів, які народили, у контексті визначення їх взаємозв'язку з характеристиками фізичного розвитку новонароджених дітей (2014)
Мельник М. П. - Особливості морфометричних параметрів підшлункової залози та жовчного міхура у міських чоловіків і жінок Поділля в залежності від віку та статі (2014)
Булавенко О. В. - Особливості біофізичного профілю плода СГВ-позитивних вагітних після екстракорпорального запліднення, Перебендюк Т. В. (2014)
Назарчук О. А. - Сучасні аспекти дослідження і використання антисептиків в медицині (2014)
Пінчук С. В. - Комп'ютерно-томографічні розміри поперекового відділу хребта на медіанно-сагітальних зрізах у здорових дівчат Поділля різних соматотипів (2014)
Сергета І. В. - Кореляції показників реовазограми стегна з антропометричними параметрами у здорових хлопчиків і дівчаток Поділля ектоморфного соматотипу, Власенко О. В., Височанський О. В. (2014)
Макарчук І. М. - Відмінності тотальних та поздовжніх розмірів тіла між здоровими та хворими на вугрову хворобу юнаками та дівчатами з урахуванням та без урахування соматотипу (2014)
Дмитренко С. В. - Імуногістохімічний аналіз клітинного оновлення та імунної відповіді при іхтіозі (2014)
Яценко О. В. - Еритрон периферичної крові як параметр антропометричних даних людини в алгоритмах нових технічних рішень (попереднє повідомлення), Книш В. С. (2014)
Чайковський Ю. Б. - Ультраструктурний стан респіраторного відділу легень щурів у віддалений період після термічного опіку шкіри, Корoль А. П., Макарова О. І. (2014)
Родінкова В. В. - Пух тополі як адсорбент зерен пилку алергенних рослин, Паламарчук О. О., Бобровська О. А., Кременська Л. В., Огородник В. В. (2014)
Шеремета Р. О. - Особливості ехокардіографічних розмірів лівого шлуночка, передсердя та аорти у здорових чоловіків і жінок Поділля (2014)
Черепаха О. Л. - Математичне моделювання нормативних показників кардіоінтервалографії у жінок 21-25 років з еукінетичним типом гемодинаміки в залежності від антропометричних та соматотипологічних параметрів тіла (2014)
Рокунець І. Л. - Сполучена імпульсна активність нейронів поля Са3 гіпокампа щура в умовах вільної поведінки (2014)
Борисенко А. В. - Частота ураження карієсом молярів у соматично здорових чоловіків із різних регіонів України за даними стоматологічного обстеження та конусно-променевої комп'ютерної томографії, Шінкарук-Диковицька М. М. (2014)
Сілкіна Ю. В. - Шляхи ініціації клітинної загибелі кардіоміоцитів провідної системи ембріонального серця людини (2014)
Гненна В. О. - Сонографічні лінійні розміри щитоподібної залози у здорових чоловіків та жінок різних соматотипів (2014)
Воронков Л. Г. - Виживання пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка в залежності від даних клініко-лабораторних та інструментальних методів обстеження (за даними однорічного проспективного спостереження), Ільницька М. Р., Бабич П. М. (2014)
Гомон М. Л. - Анатомічні особливості виконання перидуральної анестезії у собак для хронічного експерименту, Бурковський М. І. (2014)
Морозов В. Н. - Влияние мексидола на органометрические параметры щитовидной железы белых крыс в период реадаптации после 60-ти дневного введения бензоата натрия, Лузин В. И. (2014)
Власенко В. В. - Визначення придатності агар-агару для приготування поживного середовища АПМ-вінтуб, Блащук М. В., Палій Г. К., Блащук В. В. (2014)
Сапегiн В. I. - Вплив тiотриазолiну на локальний кровообiг в стiнцi кишечнику в умовах моделювання iнтраабдомiнальної гiпертензiї, що послiдовно збiльшується (2014)
Лежнёва Е. В. - Особенности течения утомления при статических усилиях на заданном уровне максимальной произвольной силы (2014)
Власенко Д. Ю. - Роль вродженого імунітету у патогенезі формування нейросенсорних наслідків у глибоко недоношених дітей (2014)
Запорожченко М. Б. - Стан системи згортання крові у жінок репродуктивного віку з лейоміомою матки проліферативного типу (2014)
Марункевич Я. Ю. - Особливості функціонального діагнозу у хворих на шизофренію з супутньою соматичною патологією (2014)
Шаламай М. О. - Особливості ротавірусної інфекції у дітей молодшого віку, Сторожук І. В. (2014)
Фурман В. Г. - Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз-клінічний приклад в педіатрії (2014)
Московко С. П. - Оцінка депресивних розладів та якості життя пацієнтів із загостренням поперекового больового синдрому, Цибульська В. П., Костюченко А. В. (2014)
Горай М. А. - Особливості клінічного перебігу хронічної механічної травми слизової оболонки порожнини рота (2014)
Кулигіна В. М. - Оцінка функціональної активності малих слинних залоз слизової оболонки нижньої губи у здорових дітей та хворих на атопічний хейліт у різні вікові періоди, Стремчук М. В. (2014)
Дудник В. М. - Оцінка клінічних проявів пурпури Шенлейн-Геноха у дітей в залежності від форми та активності захворювання, Король Т. Г. (2014)
Лисунець О. В. - Неонатальна жовтяниця у практиці сімейного лікаря (2014)
Смолко Д. Г. - Депресивні розлади та соматична коморбідність у хворих з хронічною церебральною ішемією (2014)
Ізюмець О. І. - Діагностика ступеня важкості аспіраційного синдрому у новонароджених з перинатальним пошкодженням ЦНС, Лайко Л. І., Добіжа М. В., Гомон Р. О., Недільська О. М. (2014)
Каніковський О. Є. - Етапне хірургічне лікування ускладнених форм жовчнокам'яної хвороби у віковому аспекті, Карий Я. В., Бондарчук О. І., Бабiйчук Ю. В., Жупанов О. О., Каніковський Д. О. (2014)
Хребтій Г. І. - Надлишкова та недостатня маса тіла у хворих на гіпертонічну хворобу. Чи все відомо? (2014)
Запорожан В. М. - Роль генів, що відповідають за вазодилятацію та ліпідний обмін, у формуванні судин та судинної патології, Холодкова О. Л., Борисова О. В., Перепелюк М. М., Ромак О. І. (2014)
Нікогосян Л. Р. - Визначення психологічних особливостей жінок після переривання вагітності (2014)
Лонський К. Л. - Патоморфологічні зміни нирок, сечоводу та сечового міхура у собак при експериментальному уретерогідронефрозі єдиної нирки в умовах відновлення відтоку сечі за допомогою кишкової пластики сечоводу, Лонський Л. Й., Костюк Г. Я., Король А. П. (2014)
Підмурняк О. О. - Психологічний стрес та передопераційна тривожність в урологічних пацієнтів (2014)
Вернигородський С. В. - Проліфераційна активність шлункового епітелію при хронічному атрофічному гастриті (2014)
Барило О. С. - Клініко-мікробіологічне обґрунтування зв'язку перебігу хронічного пародонтиту з хронічним тонзилітом, Склярук Н. В., Царик Н. П. (2014)
Березницький О. В. - Якість життя у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит (за даними опитувальника CHAQ та SF-36) (2014)
Корчинський В. С. - Ефективність фізичної реабілітації при метаболічному синдромі (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників кислотостійкості, вогнищевої демінералізації та швидкості ремінералізації емалі зубів у пацієнтів з різними видами зубних відкладень, Аршинніков Р. С. (2014)
Сторожук І. В. - Особливості перебігу хронічних гепатитів у дітей з онкогематологічними захворюваннями, Дудник В. М., Шаламай М. О., Андрікевич І. І. (2014)
Хромих К. В. - Клінічна характеристика дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму (2014)
Коваленко М. В. - Програма психокорекції та психопрофілактики дезадаптивних станів у студентів з високим рівнем перфекціонізму (2014)
Бойнюк А. Л. - К вопросу об измерении ориентации вертлужной впадины по метериалам музея кафедры анатомии человека ВНМУ имени Н.И. Пирогова, Жук П. М., Гуминский Ю. И. (2014)
Логвіненко В. А. - Особливості змін товщини шкірно-жирових складок юнаків-учнів в умовах педагогічного процесу, Андрійчук В. М. (2014)
Саволюк С. І. - Сучасні технології підвищення ефективності самостійної роботи при організації та плануванні навчального процесу (2014)
Катілов О. В. - Особливості асоціальних поведінкових реакцій у підлітків та способи їх корекції (2014)
Кізіна І. Є. - Оніхомікоз у вінницькій області: погляд на проблему через призму популяційного дослідження (2014)
Дзісь Н. П. - До питання порушень репродуктивної функції у жінок із гінекологічною патологією запального та незапального ґенезу (2014)
Довганюк І. Е. - Взаємозв'язок хронічного гастриту, пептичної виразки та раку шлунка, їх діагностична значимість. Хронічний атрофічний гастрит як точка відліку канцерогенезу (2014)
Голубовський І. А. - Трубне беспліддя. Причини та морфофункціональні зміни маткових труб (2014)
Булько М. П. - Ендогенна інтоксикація в патогенезі гострої кишкової непрохідності (2014)
Маєвський О. Є. - Інволютивно-дегенеративні зміни посліду при фізіологічному старінні плаценти та фетоплацентарній недостатності (2014)
Ткач А. А. - Сучасний стан проблеми лікування раку стравоходу, прогноз захворювання та оцінка якості життя пацієнтів (2014)
Бандурка Н. М. - Роль мембранних ліпідів у механізмах іонного транспорту-фізіологічні та патологічні аспекти (2014)
Козловський Ю. К. - Досвід застосування внутрішньоплевральної аналгезії (2014)
Кириченко Л. М. - Амілоїдоз як системне захворювання, етіологічні чинники, клінічні ознаки, методи діагностики та лікування (2014)
Лисенко Д. А. Сергєєв С. В. - Гематологічні ускладення цитостатичної терапії у хворих на лейкемії, Гуцол В. В. (2014)
Очеретна О. Л. - Синдром хронічної втоми як прояв соматичних захворювань та інших патологічних станів у населення України (2014)
Мехедко В. В. - Беременность и артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации сосудов головного мозга (2014)
Рудий Ю. Й. - Обгрунтування використання фізичної реабілітації у хворих з артеріальною гіпертензією (огляд літератури), Лученко Я. В., Гуменюк І. П. (2014)
Чайка Г. В. - Особливості антропометричних і соматотипологічних характеристик сучасних дівчат підлітків (2014)
Кір'ян Т. - Трудовий дохід як форма інвестицій у людський капітал (методологійний аспект) (2013)
Романюк С. - Міжрегіональні диспропорції у доходах населення України (2013)
Кудінова А. - Постіндустріальна трансформація споживчого попиту і проблеми ринкових механізмів економічної координації (2013)
Костакова Л. - Управління персоналом в контексті побудови регламентної системи управління витратами (2013)
Дрозач М. - Формування інноваційної моделі розвитку професійного навчання персоналу на виробництві (2013)
Ільєнко Н. - Застосування прогресивних форм і систем оплати праці відповідно до сучасних вимог економічного розвитку України, Спасенко Ю. (2013)
Назаришин Р. - Фундаментальні поняття мотиватики як науки про мотивацію праці (2013)
Верховод І. - Соціалізація розподілу благ: досвід європейських країн і проблеми України, Леушина О. (2013)
Ким М. - Средний класс в постсоветском обществе: социально-экономические критерии, структура, условия формирования, Ким А. (2013)
Нелін О. - Історико-правовий аналіз спадкового права України та країн континентальної Європи, Великої Британії і США (2013)
Волинець В. - Правове забезпечення державної підтримки науки, освіти і культури в Україні (2013)
Поляков С. - Етапи реформування законодавства України про Збройні Сили (2013)
Хаялі Р. - Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спецпоселень (1944–1948 рр.) (2013)
Пушкіна О. - Правове регулювання внесення змін до Конституції України (2013)
Нікольська О. - Конституційне право на мирні зібрання: проблеми реалізації, Кіріна І. (2013)
Спасенко В. - Сутність та ознаки інституту державної реєстрації: адміністративно-правовий аспект (2013)
Чернадчук Т. - Забезпечення інформаційної безпеки як один із напрямів банківської діяльності (2013)
Калініченко Г. - Податковий вексель: особливості застосування при сплаті акцизного податку (2013)
Карнаух Т. - Доктрина "підняття корпоративної вуалі": сутність та перспективи застосування в Україні (2013)
Єфіменко Л. - Особливості правової природи нотаріальних дій (2013)
Резнік Г. - Поняття та особливості здійснення права дитини на особисте життя (2013)
Банк Р. - Безпека підприємницької діяльності як завдання центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кулинич П. - Проблема посилення правової охорони сільськогосподарських земель України: теоретичний аспект (2013)
Рахнянська Т. - Зміст правової категорії "землі капітального будівництва" (2013)
Охріменко І. - Порівняльний аналіз окремих прогресивних положень кримінального процесуального та оперативно-розшукового законодавства України, Охріменко С. (2013)
Гальцова О. - Повага до прав і свобод людини як принцип кримінально-виконавчого законодавства (2013)
Титул, содержание (2014)
Печеник Н. В. - Эффективность выравнивания тарифов электрической нагрузки энергосистемы как составляющая управления режимом электропотребления промышленного предприятия, Самойлик А. В., Курбака Г. В. (2014)
Бугай В. С. - Оценка влияния конструктивных параметров геотермальной циркуляционной системы теплоснабжения на электрическую мощность нагнетательного насоса (2014)
Левченко С. А. - Прогнозування витрат електричної енергії в залежності від об’ємів виготовленої продукції (2014)
Погосов А. Ю. - Теоретические основы инженерного конструирования бустерных фрикционно-вихревых турбин приводов насосов аварийной подпитки для АЭС, Деревянко О. В. (2014)
Павловский С. В. - Система утилизации теплоты уходящих газов котельных агрегатов (2014)
Куликова Н. В. - Оптимизация конструктивных параметров теплоутилизаторов котельной установки с учётом термодинамического критерия (2014)
Редько А. Ф. - Комбинированные системы теплоснабжения с возобновляемыми источниками тепла, Тарадай А. М., Чернокрылюк В. В., Есин Е. С. (2014)
Колєсніченко А. С. - Дослідження умов формування правової основи державного регулювання взаємовідносин суб’єктів електроенергетичного ринку (2014)
Клитной В. В. - Способы контроля динамических характеристик строительных конструкций (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-серпень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
К сведению авторов (2014)
Колєшня Л. - Методичні підходи до вдосконалення механізму стимулювання роботодавців до працевлаштування людей з інвалідністю, Пасічник В. (2011)
Бабенко А. - Дослідження вартісних показників продуктивності праці у Дніпропетровському регіоні, Бондаревська К. (2011)
Чужиков В. - Соціальні потоки у глобальному економічному середовищі: освітній аспект, Нужненко К. (2011)
Вітер В. - Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення України (2011)
Дейч М. - Соціальне партнерство як інструмент взаємоузгодження соціальних обов'язків та соціальної відповідальності (2011)
Дрозач М. - Професійне навчання персоналу на виробництві: перспективи інноваційного розвитку (2011)
Додонов О. - Обгрунтування категорії "сфера праці" (2011)
Ніколайчук М. - Проблеми оцінки людського капіталу в системі реалізації конкурентної політики (2011)
Нелін О. - Співвідношення сімейних поділів майна і спадкування в українській селянській родині ХІХ — початку ХХ ст. (2013)
Волинець В. - Охорона прав і свобод людини і громадянина як функція сучасної демократичної держави (2013)
Хаялі Р. - Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар (1954—1956 рр.) (2013)
Фурман К. - Верховенство права в адміністративному судочинстві України (2013)
Чернадчук О. - Відповідальність за порушення бюджетного законодавства: стан та перспективи (2013)
Сумцов А. - Аналіз законодавчих новацій України у сфері оподаткування операцій з цінними паперами (2013)
Вахонєва Т. - Договори про передачу суміжних прав (2013)
Махінчук В. - Передумови та основні напрями формування вітчизняного законодавства про медіацію в підприємницьких спорах (2013)
Опришко Д. - Корпорація як різновид договірних об’єднань підприємств (2013)
Безух О. - Правила економічної конкуренції (2013)
Король В. - Загальні засади прогнозування як правової форми державного регулювання економіки в україні та росії: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Кисельова О. - Недійсність трудового договору, Семенова А. (2013)
Ніжніченко О. - Поняття та склад еколого-стимуляційних правовідносин (2013)
Віскунов В. - Проблеми вдосконалення ознак складу злочину, передбаченого ст. 290 Кримінального кодексу України (2013)
Черновський О. - Юридико-психологічна характеристика судового провадження в суді першої інстанції (2013)
Охріменко С. - Особливості підготовчої роботи слідчого перед призначенням судово-психологічної експертизи в кримінальному провадженні, Лузанова Г. (2013)
Крупчан О. - Слово про вчителя і друга (2013)
Примак В. - Третейський розгляд: проблемні аспекти (2013)
Сторінка головного редактора (2014)
Гладун З. - Скарга пацієнта: правові підстави і порядок розгляду (2014)
Кашинцева О. - Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації на засадах сучасного наукового етосу (2014)
Коробцова Н. - Заклади охорони здоров'я як учасники відносин із захисту персональних даних (2014)
Пашков В. - Трансплантація органів померлої людини: господарсько-правова регламентація (2014)
Романовський Г. - Правове регулювання біомедичних технологій у Російській Федерації, Романовска О. (2014)
Флоря В. - Попередження і розкриття лікарських злочинівза допомогою відеокамер та інтернету (2014)
Про чергування медичного працівника (2014)
Про порядок обчислення стаже при виході на пенсію за вислогою років (2014)
Рекомендація СМ/Rec(2010) 5 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам "Про заходи з боротьби проти дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності" (2014)
Справа "Мехмет Шентюрк та Бекір Шентюрк проти Турецької Республіки" (2014)
Розпорядження Кабінету Міністрів України Про схвалення Концепції розвитку системи фінансового забезпечення у сфері охорони здоров'я (18.09.2013 № 776-р) (2014)
Наказ Міністерства охорони здоров'я України Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги (06.08.2013 № 693) (2014)
З юридичної практики (2014)
Права та обов'язки людини у сфері охорони здоров'я (2014)
Лекція професора Наталії Бутусової. Про активні методи вивчення медичного права у вищому навчальному закладі (2014)
Майданик Роман Андрійович (2014)
Афоризми (2014)
Анотації (2014)
ІV Європейська конференція з права охорони здоров'я (9-11 жовтня 2013 р., Коїмбра, Португалія) (2014)
Белладжійська конференція з питань захисту медичних працівників, пацієнтів і закладів охорони здоров'я у період насильства (19-21 листопада 2013 р., Белладжо, Італія) (2014)
Інформаційний лист і пам'ятка авторам (2014)
Грішнова О. - Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді, Костенко Т. (2011)
Цимбалюк С. - Проектування основної заробітної плати: порівняльний аналіз традиційних процедур і грейдування (2011)
Бурлуцька С. - Квантифікація балансового зв'язку між фінансовим результатом і надтарифною частиною фонду оплати праці (2011)
Дорош О. - Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення (2011)
Дюканова О. - Скорочення промислових викидів CO2 і його вплив на зайнятість населення в Україні (2011)
Моторна І. - Персонал як основний ресурс нової економіки - економіки знань (2011)
Баранник Л. - Соціальне партнерство в системі соціального захисту населення в Україні (2011)
Франчук Ф. - Економічні переваги використання кадрового аутсорсингу при нагромадженні людського капіталу аграрних підприємств (2011)
Волинець В. - Правові аспекти реалізації оборонної функції сучасної держави (2013)
Андреєв Д. - Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації (2013)
Пушкіна О. - Особисті права людини в конституційному законодавстві України (2013)
Смокович М. - Вищий адміністративний суд України як суд першої інстанції: проблеми та перспективи (2013)
Солдатенко О. - Конституційний обов’язок громадян щодо сплати податків в Україні та Російській Федерації, Сігарьова Н. (2013)
Галянтич М. - Проблеми нормативного визначення житлових відносин (2013)
Кочин В. - Правова сутність юридичної особи (2013)
Миронова Г. - Право лікаря на відмову від здійснення законного аборту з міркувань совісті (2013)
Первомайський О. - Засади участі держави Україна в договірних відносинах: цивільно- правовий аспект (2013)
Гаврилюк В. - Підстави універсального правонаступництва юридичних осіб за законодавством України (2013)
Наріжний С. - Сутність неустойки в договорах про передання майна у тимчасове користування (2013)
Солтис Н. - Дефекти форми договору банківського вкладу (2013)
Короленко В. - Апеляційне оскарження ухвал, постановлених у провадженні за нововиявленими обставинами в цивільному судочинстві (2013)
Воловик О. - Поєднання права і економічного змісту в господарських відносинах (2013)
Таликін Є. - Функції та процесуальна форма розгляду справ про банкрутство господарським судом (2013)
Грек Б. - Співвідношення принципів законності, доцільності та справедливості в теорії кримінального права, Грек Г. (2013)
Калмиков Д. - Перспективи вдосконалення кримінального законодавства в частині захисту тварин від жорстокого поводження (2013)
Мішина Н. - Рецензія на монографію О. В. Совгирі "Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку" (2013)
Дієсперов В. - Зайнятість населення в сільському районі (2013)
Герасимов О. - Соціальний діалог в Україні: практико-правове регулювання та персаективи розвитку, Рубченко Ю. (2013)
Перелигін М. - Стратегія управління професійним розвитком кадрів аграрного сектора: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Печенюк А. - Науково-педагогічний потенціал вищої освіти України: тенденції формування та ефективності використання (2013)
Шурпа С. - Сучасні напрями підвищення ефективності інвестування в людський капітал (2013)
Мосійчук Т. - Діалектика поєднання технологічних та суспільних аспектів економічного розвитку (2013)
Бондарчук К. - Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) (2013)
Гаврюшенко Г. - Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю (2013)
Петрова І. - Стратегічне управління людськими ресурсами (2013)
Гоцуляк Ю. - Законопроект "Про освіту обдарованих дітей": на шляху до диференційованої освіти (2014)
Аніщенко Н. - Культурологічне значення формування музичного сприйняття у підготовці майбутнього вчителя (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Моральні принципи освіти обдарованих дітей у ХХ столітті (2014)
Киричук В. - Вплив активності особистості на розвиток обдарованості, Прашко О. (2014)
Смотрін В. - Проектування формування готовності обдарованих старшокласників до вибору професії, Андросович К. (2014)
Марченко С. - Эстетическое формирование личности на примере художественно-творческой одаренности (2014)
Смалиус Л. - Підготовка психологів до роботи з обдарованою особистістю (2014)
Флярковська О. - Творча самореалізація підлітків у процесі позакласної виховної роботи (2014)
Якубовська М. - Культурологічна підготовка як один із засобів формування творчої індивідуальності майбутнього фахівця (2014)
Галкін С. - Розвиток обдарованої дитини в умовах інформаційного суспільства, Юрченко Т. (2014)
Поліхун Н. - Критерії визначення готовності учня до самостійного дослідницького пошуку, Постова К. (2014)
Шевчук С. - Розвиток інтелектуальної обдарованості вихованців як один з пріоритетних напрямів діяльності позашкільних навчальних закладів екологічного профілю (2014)
Вінник Н. - Емпіричне дослідження досвідної складової особистісного розвитку інтелектуально обдарованих старшокласників: взаємозв’язок шкільної успішності та інтелекту (2014)
Микитин О. - Умови психолого-педагогічного супроводу розвитку творчих якостей особистості старшокласника (2014)
Давоян Є. - Обдарованість і аутизм: контент-аналіз дослідженості проблеми (2014)
Якимова І. - Методика моніторингу інтелектуальних особливостей дитини як засіб діагностики для виявлення інтелектуальної обдарованості старшокласників, Павлова А., Перцев М. (2014)
Кузьменко В. - Вікові особливості розвитку естетичної обдарованості дітей старшого дошкільного віку, Грицишина Т., Савенок Л. (2014)
Подшивайлов Ф. - Особливості мотиваційної сфери особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2014)
Вікторія Т. - Онтогенез етичного становлення особистості (2014)
Волинець В. - Податково-фінансова функція української держави і проблеми її правового забезпечення (2013)
Кампо В. - Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії, Гринюк Р., Устименко В. (2013)
Яковлєв А. - Розвиток виборчої системи як складова сучасного конституційного процесу в Україні (2013)
Смокович М. - Проблеми вирішення у судовому порядку спорів, пов’язаних із всеукраїнським референдумом, Галайчук В., Кальченко С. (2013)
Луць В. - Зловживання місцевими державними адміністраціями повноваженнями щодо регулювання відносин права власності на земельні ділянки в Україні, Лапечук П., Попович Т. (2013)
Нелін О. - Генезис та розвиток інституту відумерлості спадщини в Україні (2013)
Гриняк А. - Елементи належного виконання договорів підряду (2013)
Жилінкова О. - Уявна ліцензія як форма реалізації прав інтелектуальної власності – досвід США та питання можливості застосування в Україні (2013)
Гриценко Г. - Зобов’язання з обов’язковою множинністю осіб та зобов’язання, в яких вона неможлива (2013)
Кісанов Д. - Рецепція інституту речових прав за французьким Цивільним кодексом у ЦК України (2013)
Тюхтій Н. - Репродуктивні особисті немайнові права фізичних осіб (2013)
Татулич І. - Співвідношення понять "судове рішення" та "судовий наказ" в цивільному процесі (2013)
Чічкань М. - Соціальний захист жертв політичних репресій: загальноправовий аспект (2013)
Омельченко А. - Адміністративно-правові проблеми законодавчого закріплення засад зовнішньоекономічної політики України (2013)
Безух О. - Особливості правового статусу суб’єктів відносин у сфері економічної конкуренції (2013)
Таликін Є. - Властивості господарської процесуальної форми (2013)
Капустинський В. - Особливості функціонального призначення судових органів у період становлення буржуазних держав (на прикладі Англії та Франції) (2013)
Хмелевський Д. - Підвищення ефективності прокурорського нагляду за дотриманням законів органами досудового розслідування (2013)
Петрова І. - Ринок інноваційної праці: тенденції формування в Україні (2013)
Шишпанова Н. - Систематизація підходів до визначення сутності трудового потенціалу сільських територій (2013)
Жерибор Л. - Ринок праці сільських територій: регіональний аспект (2013)
Безтелесна Л. - Соціальна справедливість у солідарній системі пенсійного забезпечення України, Юрчик Г. (2013)
Терюханова І. - Ратифікація Україною Конвенції ООН про права інвалідів: шлях до нових стандартів освіти осіб з інвалідністю, Стульпінас Н. (2013)
Гургула О. - Міграційна ситуація у Закарпатській області в умовах соціально-економічної трансформації економіки України (2013)
Горбачова І. - Тенденції міжнародної трудової міграції робочої сили в умовах глобалізації (2013)
Олійник О. - Договірне забезпечення корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах (2013)
Колот А. - Асиметрії розвитку соціально-трудової сфери: зарубіжний досвід і вітчизняні реалії (2011)
Ільїч Л. - Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи (2011)
Клименко А. - Соціальна складова реформування фінансової системи в частині Податкового кодексу України (2011)
Мельник Б. - Наукова організація та оплата праці у промисловому птахівництві (2011)
Пазюк О. - Вплив трудової міграції на стан функціонування ринку праці України, Біденко Т. (2011)
Рудь Н. - Концептуальні основи кадрового забезпечення інноваційних процесів у регіонах (2011)
Кір'ян Т. - Проблеми соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі, Шаповал М. (2013)
Калинина Л. - Социальный эффект усовершенствования бизнес-среды национальной экономики (2013)
Астахова О. - Маркетинг на ринку праці: аспекти питання (2013)
Бойченко Е. - Науково-методичне забезпечення діагностики відтворення трудових ресурсів на фазі їх формування (на прикладі Донецької області) (2013)
Пазюк О. - Реструктуризація вугільної промисловості та стан ринку праці в шахтарських мономістах, Біденко Т., Дубок Т. (2013)
Мельничук Д. - Революційні зміни на зламі тисячоліть: аналіз факторів, які вплинули на перегляд ролі людини у світі соціально-трудових відносин (2013)
Ярошенко Г. - Проблеми формування доходів населення від трудової діяльності, Ярошенко М. (2013)
Кир'янова О. - Особистісні детермінанти професійної адаптації (2013)
Дрозач М. - Проблеми якості персоналу: можливості розвитку компетенцій на робочому місці (2013)
Грішнова О. - Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах, Березюк К. (2013)
Цимбалюк С. - Дослідження природи та практики надання соціальних пакетів найманим працівникам (2013)
Бадовська І. - Класифікація вихідних параметрів системи соціальних пільг у вимірі суперечностей соціальної політики та бюджетних можливостей держави (2013)
Гук Л. - Флексікьюріті як стратегія регулювання зайнятості в сучасних умовах (2013)
Махсма М. - Масштаби і тенденції сільського безробіття в Україні (2013)
Добренко О. - Економічні категорії професійного ринку праці (2013)
Герасимова Н. - Світова та вітчизняна практика впровадження паліативної допомоги на дому особам похилого віку (2013)
Гоцуляк Ю. - Механізм ідентифікації обдарованих дітей у системі середньої освіти: організаційний та правовий аспект (2014)
Кошіль В. - Використання соціальних технологій в управлінні організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ сфери захисту дітей та молоді (2014)
Піонтковський-Вихватень Б. - Дидактична сутність змісту середньої освіти з обдарованими учнями України у складі СРСР (2014)
Косенчук О. - Підвищення психологічної компетентності фахівців промислових підприємств: психологічний вектор (2014)
Мацько Н. - Удосконалення процедур експертизи навчальної літератури як необхідна умова підвищення якості освіти (2014)
Федорова Н. - Поєднання знань, умінь та навичок як умова досягнення життєвих успіхів особистістю, Дроботенко М. (2014)
Брусєнцева О. - Особливості підготовки майбутніх економістів з питань теорії організацій (2014)
Грицишина Т. - Виховання естетичного ставлення дошкільників до навколишньої природи засобами краєзнавчо-туристичної діяльності в умовах педагогічної взаємодії (2014)
Аніщенко Н. - Ієрархічна система установок як детермінант музичного сприйняття майбутнього вчителя, Підгаєвська С. (2014)
Стадник С. - Педагогічна система формування творчої ініціативи учня у процесі вивчення українського писанкового розпису (2014)
Руденко С. - Життєва активність та її вплив на стан психолого-фізичного розвитку дітей шкільного віку (2014)
Харківська А. - Типологія культур у процесі формування організаційної культури педагогічного колективу у загальноосвітньому навчальному закладі (2014)
Дарійчук С. - Проблеми фізичного виховання підростаючого покоління на сторінках друкованих засобів масової інформації Буковини (ІІ половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Ситник О. - Візуальна комунікація в системі композиційно-графічного моделювання інформаційних порталів (2014)
Білавич Г. - Система безперервної сільськогосподарської освіти в Прикарпатті (кінець XIX – початок ХХ століття) (2014)
Тумак Ю. - Форми та методи фізичного виховання дітей і молоді у фізкультурно-спортивних товариствах Буковини (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Савчук Р. - Проблема мотивации и успеха в православии на примере миссионерских трудов просветителя Японии (2014)
Шимановський М. - Стрейджери – субкультура здорового способу життя (2014)
Ілляхова М. - Андрагогічні принципи підготовки вчителів до роботи з обдарованими дітьми (2014)
Твердовська О. - Розвиток творчої особистості в контексті сучасної освіти (2014)
Наші автори (2014)
Колот А. - Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів (2013)
Вітвицький В. - Аспекти теорії вимірювання продуктивності живої та минулої праці у сільському господарстві (2013)
Садова У. - Людський розвиток у світлі нових підходів до вимірювання якості трудового життя, Гринькевич О., Телішевська Ю. (2013)
Дроздова Л. - Методичний підхід щодо інтегральної оцінки якості трудового життя (2013)
Костакова Л. - Витрати на утримання персоналу та їх зв'язок з природними чинниками діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів, Костакова А. (2013)
Сливка О. - Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку (2013)
Нелін О. - Роль інституту нотаріату в становленні ювенальної юстиції в Україні (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського