Сенченко Я. С. - Зміст формування англомовної комунікативної компетентності учнів професійних ліцеїв (2014)
Стадніченко Н. В. - Проблеми створення креативного освітнього простору в процесі формування техніки професійного спілкування майбутніх акторів (2014)
Сухорукова С. В. - Формування індивідуального іміджу вихователя дітей дошкільного віку (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2014)
Титул, содержание (2009)
Гриценко В. И. - Общая технология построения базис-правил при реинжиниринге программных legacy-систем, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Сдобников В. Ю. - Оценивание положения точек схода на изображениях городских кварталов, Савчинский Б. Д. (2009)
Березький О. М. - Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень (2009)
Старков В. Н. - Исследование нестационарного энергообмена двух лазерных пучков в нелинейных средах методами вычислительной физики, Политыло А. С. (2009)
Бычков А. С. - Существование согласованного k-аддитивного продолжения мер в теории возможностей, Иванов Е. Б. (2009)
Бибило П. Н. - Алгоритм построения диаграммы двоичного выбора для системы полностью определенных булевых функций, Леончик П. В. (2009)
Баркалов А. А. - Модификация алгоритма кодирования полей совместимых микроопераций, Визор Я. Е., Мирошкин А. А. (2009)
Яковлев Ю. С. - Основные принципы и методика распределения приложений в сложных компьютерных системах типа "Процессор–в–памяти", Елисеева Е. В. (2009)
Федорук П. И. - Исследование эффективности функционирования адаптивной системы дистанционного обучения Edu Pro (2009)
Львов М. С. - Концепция, архитектура и функциональность гибкой распределенной программной среды учебного назначения для средней школы. Рабочее место методиста (2009)
Ластовченко М. М. - Метод анализа эффективности реконфигурации топологии построения беспроводных мультисервисных сетей повышенной помехозащищенности, Зубарева Е. А., Саченко В. О. (2009)
Наши авторы (2009)
Ванюк О. І. - Організація проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять у ВНЗ (2014)
Верховська М. В. - Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Коваленко Ю. О. - Оцінка ефективності інноваційних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. О. - Оптимізація фізичного виховання учнів ліцею з використанням засобів рукопашного бою (2014)
Омельяненко Г. А. - Особливості занять з елементами туризму в процесі фізичного виховання дошкільників (2014)
Павлова А. В. - Викладання медико-біологічних основ фізичної культури і спорту у вищому училищі фізичної культури, Васильєва Н. О., Болдирєва О. О. (2014)
Рибалка О. І. - Дослідження рівня теоретико-методичних знань з фізичної культури та спорту студенток Запорізького національного університету, Гурєєва А. М., Єсіонова Г. О. (2014)
Сидорук А. В. - Використання святкових заходів як об’єкта анімаційної діяльності школярів (2014)
Соколова О. В. - Індивідуальний підхід до організації фізичного виховання студентів ЗНУ (2014)
Соколова О. В. - Вивчення стану здоров’я студентів у період екзаменаційної сесії (2014)
Тищенко В. А. - Совершенствование методологических принципов организации физического воспитания студентов, Соколова О. В., Соломоненко С. О. (2014)
Тищенко В. О. - Технологія самостійного фізичного тренування студентів ВНЗ, Єжаченко Я. В. (2014)
Бандуріна К. В. - Фізична реабілітація хворих з люмбоішалгією (2014)
Баришок Т. В. - Фізична реабілітація пацієнтів з переломом кісток у періоді лонгетування, Бучка О. М. (2014)
Богдановська Н. В. - Динаміка адаптивних можливостей організму дітей шкільного віку протягом навчального року, Бойченко Ю. Б. (2014)
Вихляєв Ю. М. - Порівняльні можливості використання сенсорних систем для корекції напрямку руху в сліпих та дітей зі збереженим зором (2014)
Дорошенко В. В. - Фізична реабілітація з використанням фізіотерапевтичних засобів дітей середнього шкільного віку з бронхолегеневою патологією в умовах навчального закладу (2014)
Іванська О. В. - Використання засобів фізичної реабілітації жінок похилого віку після ішемічного інсульту (2014)
Кальонова І. В. - Інноваційні підходи в реабілітації рухових функцій у дітей з церебральним паралічем, Страколист Г. М., Андрієнко О. І. (2014)
Одинець Т. Є. - Вегетативна регуляція серцевого ритму в жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації (2014)
Остапенко Г. О. - Корекція маси тіла в жінок похилого віку з патологією жовчовивідної системи засобами фізичної реабілітації (2014)
Толкачова О. В. - Ефективність використання засобів пілатесу для корекції функціонального стану дівчат 18-20 років в умовах спортивно-оздоровчого закладу (2014)
Бабій В. Г. - Планування та організація занять з легкої атлетики на факультетах неспортивного профілю (2014)
Бобровник В. И. - Средства повышения скоростных способностей бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2014)
Веритов А. И. - Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении физической подготовленности дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и предварительной базовой подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Горбуля В. Б. - Методика формування спортивно-технічної майстерності баскетболістів 10-12 років, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Дядечко И. Е. - Исследование функциональной подготовленности гандболисток в подготовительном периоде, Корниенко Д. С., Петров В. Д., Верцимага А. В. (2014)
Караулова С. І. - Теоретико-прикладні аспекти відбору дітей у секцію волейболу на етапі початкової підготовки, Олійник М. О., Олійник І. С. (2014)
Клапчук В. В. - Фізична реабілітація в Україні: історичні відомості і проблемні питання, Зайцева В. М., Пущина І. В. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Особенности общей и специальной физической подготовленности женской команды Украины по академической гребле в предолимпийском цикле подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Самоленко Т. В. - Аналіз виступу найсильніших легкоатлетів України в основних змаганнях олімпійського циклу 2009 – 2012 рр., Апайчев О. В. (2014)
Тищенко В. О. - Аналіз механізмів енергозабезпечення кваліфікованих гандболістів протягом річного макроциклу (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Акімова Л. М. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Казьонна К. В. (2013)
Джаман М. О. - Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму, Єрмаков В. В. (2013)
Кицюк І. В. - Конкурентоспроможність країни в умовах транзитивної економіки: регіональний аспект (2013)
Строченко Н.І. - Інновації стандартизації та сертифікації: організаційно-економічні тенденції розвитку, Скрипчук П. М., Пахаренко О. В. (2013)
Левицька С. О. - Управлінський облік: теорія та практика впровадження в умовах сталого національного розвитку (2013)
Хумарова Н. І. - Інноваційні домінанти екологічно чистого виробництва (2013)
Шевченко І. В. - Євроінтеграційні виклики для екологічної політики України (2013)
Шило Ж. С. - Аналіз інвестиційно-інноваційного клімату в Україні, Кравчун О. В. (2013)
Гісюк О. В. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Грицюк П. М. - Перспективи зерновиробництва та експорту зерна з України в контексті світової продовольчої кризи (2013)
Кондрацька Н. М. - Інституційні підходи до визначення сутності та мотивів заощаджень домогосподарств (2013)
Кузнєцова Т. В. - Імперативи економіко-екологічної безпеки регіону в контексті сталого розвитку (2013)
Ліповський І. П. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону, Подлевський А. А. (2013)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2013)
Судук О. Ю. - Формування якісної сільськогосподарської продукції: методологічні основи та водогосподарські аспекти (2013)
Яроцька О. А. - Особливості та основні аспекти фінансових ризиків сільськогосподарських підприємств, Заремба В.М. (2013)
Білоус Н. М. - Корпоративне страхування життя: переваги для підприємств та співробітників (2013)
Кардаш О. Л. - Якість та безпечність продовольства в системі продовольчої безпеки (2013)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки (2013)
Мишко О. В. - Оцінка задоволення споживчих інтересів населення регіону, Пісний Б. І. (2013)
Павліха Н. В. - Розвиток "зеленої” економіки в умовах міжнародної економічної діяльності, Цап А. В. (2013)
Семів Л. К. - Ціннісні аспекти зростання продуктивності праці в контексті розвитку людського капіталу (2013)
Скороход І. С. - Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні, Ребрина Н. Г. (2013)
Тимошенко Д.В. - Шляхи гармонізації людських стосунків у контексті тімбілдінгу, Устенко А.О. (2013)
Ткачик В. І. - Пріоритетні напрямки реалізації регіональної демографічної політики, Рябушенко Н. П. (2013)
Федина К. М. - Державна екологічна політика та принципи організації екологічного менеджменту в Україні, Ус С. В. (2013)
Хомюк Н. Л. - Зародження земельного оподаткування в Київській Русі (2013)
Гарнага О.М. - Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами (2013)
Давиденко В. А. - Ресурсозбереження як засіб підвищення ефективності функціонування промислового підприємства (2013)
Костриченко В. М. - Стимулювання раціонального аграрного землекористування як інструмент забезпечення сталого розвитку, Дорошенко Н. О. (2013)
Мельник Л. В. - Порівняльний аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами регіону, Пашечко О. А. (2013)
Мольчак Я. О. - Тенденції поводження з відходами виробництва і споживання як приклад охорони навколишнього природного середовища міста Луцька, Андрощук І. В., Дубинчук Л. І. (2013)
Павлов В. І. - Визначення ефективності використання лісових ресурсів регіону, Колісник Б.І. (2013)
Павлова І. І. - Формування природоохоронного заповідного фонду регіону, Федина К. М. (2013)
Полінчук О.П. - Використання та збереження виробничих та побутових відходів (2013)
Якимчук А. Ю. - Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття (2013)
Яковюк В. А. - Прикордонне співробітництво у сфері охорони природного середовища регіону (2013)
Меліхова Т. Л. - Екологізація у великих містах (2013)
Козлов Н. И. - М. Горький и А. Фадеев о романтизме и романтике (1967)
Сорокина М. Н. - Изображение революции в пьесе Б. А. Лавренева "Разлом” (1967)
Ситникова Е. П. - Этическая концепция романа А. Малышкина "Люди из захолустья” (1967)
Кононко Е. Н. - Образ Ярославны в русской советской литературе (1967)
Ариповский В. И. - Идея интернационализма в современной русской поэзии (1967)
Пиксанов Н. К. - Из истории ранней русской демократии (1967)
Габель М. О. - "Филиппо Стродзи” И. С. Тургенева (1967)
Торговец З. В. - Проблема красоты и труда в произведениях А. П. Чехова о крестьянстве (1967)
Миксон Е. К. - Народно-поэтические истоки стиля В. Г. Короленко (1967)
Крук И. Т. - А. Блок и В. Белинский (1967)
Матвейчук Н. Ф. - Очерк М. Горького "М. М. Коцюбинский” (1967)
Линтур П. В. - Традиции русского сентиментализма в творчестве А. В. Духновича (1967)
Гудок В. С. - Афоризм и пословица (1967)
Пейсахович М. А. - Стиховая композиция поэмы Лермонтова "Мцыри” (1967)
Газер И. Д. - О сюжете и композиции повести И. А. Бунина "Деревня” (1967)
Волков А. Р. - Обобщенность места и времени действия в драматургии маяковско-брехтовского направления (1967)
Панченко И. Г. - Мир художественного видения Юрия Олеши (1967)
Цивин Р. Д. - Роль художественной детали в изображении характера (1967)
Лебедева Л. А. - Лев Толстой и Польша, Грибовская А. И. (1967)
Соколянский М. Г. - Чехов в европейском литературном контексте (1967)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1965 г. (1967)
Волков А. Р. - Девяностолетие Н. К. Пиксанова (1967)
Пасічник Ю. В. - Менеджмент фінансових ресурсів у системі казначейства України (2013)
Алексеєнко М. Д. - Електронні гроші та розвиток грошових розрахунків (2013)
Dimitrov I. T. - Empirical models of partnership for assessing of inter-organizational relationships in supply chains (2013)
Швець Н. Р. - Шляхи поліпшення фінансового стану проблемних банків в Україні (2013)
Антонюк В. П. - Потенціал трансформації соціально-економічного розвитку України на засадах сталості (2013)
Блажева В. И. - Актуальные проблемы европейской политики в аграрном секторе (2013)
Зборовська О. М. - Управління ризиконасиченістю економічної діяльності підприємств (2013)
Петрова С. А. - Современнье концепции управления торговым ассортиментом (2013)
Mihaylov Iv. M. - Central bank and money stock sterilization tools (2013)
Букало Н. А. - Автоматизація обліку в сучасних умовах (2013)
Гаркушенко О. М. - Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні (2013)
Гончаренко И. Г. - Реформирование финансовой архитектуры Украины в контексте мировых тенденций (2013)
Криворак А. Д. - Категория денег в политической экономии, Сорока Л. Н. (2013)
Курінний О. В. - Послідовність обґрунтування програми внутрішньоорганізаційних соціокультурних змін на підприємстві (2013)
Лега Н. Ю. - Іноземні інвестиції та розвиток економіки України (2013)
Pavlov Ts. L. - The parent company puzzle on Bulgarian stock exchange (2013)
Прямухіна Н. В. - Роль реальної економіки для активізації регіонального фінансового простору (2013)
Резнікова Н. В. - Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри, Відякіна М. М. (2013)
Сорока Л. М. - Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства, Іваненко М. (2013)
Струк Н. С. - Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку, Пелех У. В. (2013)
Tranev T. S. - Subjective and objective moments in management decision (2013)
Хандюк І. М. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України (2013)
Коновал С. Е. - Використання світового досвіду реалізації облікової політики в досягненні цілей монетарного впливу на фінансову систему України (2013)
Курінна І. Г. - Обґрунтування заходів з вибору каналів збуту та ціноутворення на підприємстві, Герасименко Ю. С. (2013)
Рудь О. В. - Еволюція поглядів щодо функцій податків (2013)
Саводерова Р. В. - Реалії прогнозування податкових надходжень в Україні (на прикладі Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей) (2013)
Смаковська Ю. М. - Підвищення ефективності фінансового забезпечення соціального захисту в Україні (2013)
Сукач О. М. - Методологічні підходи щодо оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Дудченко Н. В. - Роль та місце економічної безпеки банківських установ у системі національної безпеки держави (2013)
Пожар Є. П. - Інформаційне забезпечення соціальних допомог населенню (2013)
Савченко А. В. - Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи (2013)
Шевченко А. М. - Нормативне забезпечення ефективного регулювання ринку довірчих послуг в Україні (2013)
Волощук Т. Г. - Оцінка методичного забезпечення впровадження інновацій з врахуванням кон'юнктури ринку олійно-жирової продукції (2013)
Видіборець А. П. - Принципи регіональної бюджетної політики (2013)
Задворних С. С. - Економічна кіберзлочинність – глобальна загроза для економічної системи України (2013)
Ліснічук О. А. - Санаційний потенціал машинобудівних підприємств, що перебувають в умовах кризи: методологія і практика оцінки (2013)
Кузнецова Д. В. - Диференціація споживання населення України в залежності від доходів домогосподарств (2013)
Мартишко Н. Я. - Полісистемність фінансового ринку, місце та роль страхового ринку в ньому (2013)
Руденко О. А. - Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Руженська Т. М. - Особливості та фактори модернізаційних процесів в економіці України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування суб’єктів підприємницької діяльності як основа оцінки їх кредитоспроможності (2013)
Yangyozov P. - Concept of the application of a dynamic model for business processes improvement, Dimitrov Iv. (2013)
Angelov І. - Foreign direct investments – degree of commitment and importance for Bulgaria's economy (2013)
Чередниченко М. А. - Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг (2013)
Титул, содержание (2014)
Булат А. Ф. - Технологія анкерного кріплення гірничих виробок на шахтах України: стан і перспективи, Попович І. М., Вівчаренко О. В., Круковський О. П. (2014)
Бондаренко В. И. - Повышение устойчивости выемочных выработок в слоистом массиве слабых пород, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Малыхин А. В. (2014)
Яковенко А. К. - Тепловой режим лав при выемке тонких пластов стругами и пути его регулирования, Майбенко Н. И., Плаксиенко О. В., Климов А. А. (2014)
Белик В. Н. - Станция для фильтрации рабочей жидкости гидросистем механизированных крепей очистных забоев, Брызнев С. Р., Варшавский Ю. И. (2014)
Маленков С. В. - Разработка национальных стандартов Украины, Квасова Е. Ю., Васина Е. А. (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Казаков В. А. - Аппаратура контроля напуска каната АКНК-1, Левицкий А. С. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Усовершенствованное автономное устройство для мониторинга ствола, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Головко Ю. И. - Опыт эксплуатации питателей качающихся ПК-2.6-14СМ, Дробный С. И., Мизин В. А., Малеваный В. Ф. (2014)
Столяр О. П. - Роль ПДК в управлении горным давлением, Сторчак И. И., Трунов Л. Ф. (2014)
Сергеев В. А. - Оценка динамики травматизма на угольных шахтах (2014)
Балов С. В. - Попередня дегазація нерозвантажених від гірського тиску вугільних пластів (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Посудиевский А. Б. - О прогнозировании скоплений метана в угленосных отложениях Донбасса (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Уманский Р. З. - Особенности разработки оборудования для оснащения вертикальных стволов (на примере строительства шахты в Индии), Каргаполов С. В., Джерин В. К. (2014)
ПАО "Шахтоуправление "Покровское" – есть рекорд! (2014)
Засідання Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки (2014)
Гальченко Л. В. - Розвиток творчості в підготовці майбутніх учителів фізичної культури при використанні рухливих і національних ігор у профілактиці порушень постави на уроках фізичної культури в школі (2014)
Денисенко І. О. - Вплив фізичного виховання на стан здоров’я студентів, Чуєв А. А. (2014)
Коваленко І. М. - Застосування дзюдо в процесі фізичного виховання учнівської та студентської молоді (2014)
Омельяненко Г. А. - Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя, Доля О. О. (2014)
Соколова О. В. - Дослідження рівня фізичного здоров’я школярів, які навчаються в загальноосвітній школі зі спортивним напрямом, Божларовський В. Г. (2014)
Маліков М. В. - Використання засобів аквааеробіки у фізичній реабілітації дівчат 18-20 років з вегетосудинною дистонією, Іванська О. В. (2014)
Одинець Т. Є. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи в жінок з постмастектомічним синдромом на післялікарняному етапі реабілітації, Торба В. В. (2014)
Ванюк А. И. - Биомеханические технологии как вспомогательные средства в подготовке спортсменов (2014)
Ванюк Д. В. - Формирование мотивации для выполнения студентами индивидуальной тренировочно-оздоровительной программы, направленной на улучшение показателей гибкости (2014)
Веритов А. И. - Повышение физической подготовленности дзюдоистов 13-17 лет на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим спортивным достижениям средствами кардиотренировки, Маликов Н. В. (2014)
Голец В. А. - Изучение динамики изменений некоторых показателей антиоксидантной системы триатлонистов под влиянием физической нагрузки (2014)
Горбуля В. Б. - Підвищення ефективності швидкого прориву як виду швидкісного нападу в баскетболі, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Коваленко Ю. О. - Методика виховання швидкісної витривалості у юних плавців 11-12 років, Дорошенко В. О. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Динамика показателей функциональной подготовленности представительниц женской команды Украины по академической гребле в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Попович О. І. - Розвиток сили армрестлінгістів за допомогою спеціальних вправ та тренажерів, Загура Ф. І., Коробка Є. В. (2014)
Сердюк Д. Г. - Аналіз антропометричних показників гандболістів ГК "ZTR" (2014)
Тищенко В. А. - Технологии мониторинга подготовки квалифицированных гандболистов (2014)
Фаворитов В. Н. - Оценка эффективности методики скоростно-силовой подготовки юных футболистов, Медведь М. Н., Скороход И. О. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Оболенська М. Ю. - Системна біологія і проект "Encode" (2014)
Колупаев Ю. Е. - Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг у растений, Карпец Ю. В. (2014)
Парижак С. Я. - Маркери та регуляторні механізми за раку яєчників, Якубець О. І., Воробець З. Д. (2014)
Vadzyuk O. B. - Activation of glybenclamide-sensitive mitochondrial swelling under induction of cyclosporin of A-sensitive mitochondrial pore, Kosterin S. A. (2014)
Скороход И. А. - Влияние частиц вермикулита на антиоксидантные свойства культуральной среды Bacillus subtilis ИМВ В-7023, Курдиш И. К. (2014)
Короткевич Н. В. - Клітинна модель для дослідження рецепторної та регуляторної функцій proHB-EGF людини, Лабинцев А. Ю., Манойлов К. Ю., Криніна О. І., Дяченко Л. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Minchenko O. H. - Effect of hypoxia on the expression of CCN2, PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT and ITGB1 genes in ERN1 knockdown U87 glioma cells, Kharkova A. P., Kubaichuk K. I., Minchenko D. O., Hlushchak N. A., Kovalevska O. V. (2014)
Danilovskyi S. V. - ERN1 knockdown modifies the hypoxic regulation of TP53, MDM2, USP7 and PERP gene expressions in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Moliavko O. S., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2014)
Кочубей Т. О. - Проапоптичні властивості сумарного препарату фітогемаглютиніну та його окремих ізолектинів у культурі клітин людини 4BL, Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2014)
Чопей М. И. - Интеркаляция протеинов в ДНК как один из основных способов фиксации наиболее стабильных петельных доменов хроматина, Афанасьева К. С., Сиволоб А. В. (2014)
Pozniak T. A. - Inhibition of fibrin polimerization by synthetic peptides corresponding to Аα195-205 and γ69-77 sites of fibrin molecule, Urvant L. P., Gritsenko P. G., Chernishov V. I., Pydiura N. A., Lugovskoi E. V., Komisarenko S. V. (2014)
Ковальова В. А. - Стан антиоксидантної системи тимоцитів щурів в умовах експериментального ульцерогенезу, Гайда Л. М., Шевченко А. Є., Шелест Д. В., Остапченко Л. І. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на оксидативний стрес та експресію цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів (2014)
Guzyk M. M. - Effect of nicotinamide on amino acids content in bone collagen depending on biological availability of vitamins in diabetic rats, Sergiichuk Iu. T., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Kuchmerovska T. M. (2014)
Головенко М. Я. - Кінетика гідролізу похідного 1,4-бенздіазепіну карбоксилестеразами в організмі мишей, Ларіонов В. Б. (2014)
Петрунь Л. М. - Вплив семікарбазиду на пероксидацію та розвиток карциноми Льюїс у мишей (2014)
Галкін О. Ю. - Порівняльна характеристика методів епітопного картування антигенів протеїнової природи (2014)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2001 р., 2003 р., Виноградова Р. П. (2014)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 29–30 травня, 2014 р., Київ) (2014)
Корольова Д. С. - Конференція-конкурс молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (2014)
Цехмістренко С. І. - Слово про вчителя (Пам’яті Олексія Івановича Кононського) (2014)
Пентюк Олександр Олексійович. До 65-річчя від дня народження (1949–2009) (2014)
Назаревский А. А. - Памятники русской литературы XIV–XVII ст. в украинских списках, переводах и переделках (статья вторая) (1968)
Гудзий Н. К. - О национальном приурочении древнерусских церковных поучений (1968)
Астахова А. М. - Отголоски сказания о Бове-королевиче в русском эпосе (1968)
Волков А. Р. - Маяковско-брехтовское направление в драматургии социалистического реализма (1968)
Булаховская Ю. Л. - Из истории русско-польских и украинско-польских литературных связей 20–30-х годов XX века (1968)
Винник Н. Ф. - Поэмы А. Твардовского и Я. Купалы о народе – творце истории ("Страна Муравия” и "Над рекой Орессой”) (1968)
Новикова М. А. - О некоторых принципах перевода шевченковской лирики (1968)
Линтур П. В. - Славяноведение XIX в. в Закарпатье (1968)
Полянина Т. В. - Вопросы истории и культуры Закарпатья и Галичины в трудах первых русских славистов (Н. И. Надеждин и И. И. Срезневский) (1968)
Березовский И. П. - Собирание и изучение русского фольклора на Украине (1918 – середина 30-х годов) (1968)
Хромов Г. И. - История одной полемики (1968)
Пейсахович М. А. - Строфическое строение поэмы Лермонтова "Демон” (1968)
Краснова Л. В. - Поэтический строй "Скифов” А. Блока (1968)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1966 год (1968)
Климкова Л. Н. - Новое исследование о специфике фольклора (1968)
Белецкий Д. М. - Полезная и нужная книга (1968)
Титул, зміст (2012)
Квикс на защите красоты и здоровья (2012)
Интересные факты о дыхании (2012)
"Панацея – 2012": свято, що завжди з нами (2012)
Дедишина Л. - Мета - саморегулююча організація фармацевтів (2012)
Комплексный подход в лечении гепатобилиарной системы (2012)
Дедишина Л. - "Паперові" права (2012)
Новини (2012)
Ингавирин®: ваш помощник при гриппе и ОРВИ (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
Фонд "Фитоспасатели" снова помогает маленьким украинским пациентам (2012)
Очам очарованье, а горлу - наказанье (2012)
Дедишина Л. - Невирішена медична проблема (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Кому выгодно, чтобы украинцы болели? (2012)
Належна аптечна практика: питання найближчого майбутнього (2012)
Стартувала Всеукраїнська акція "Стоп інсульт – 2012" (2012)
3:0 в нашу пользу! (2012)
"60+ Кардіо": головне - профілактика! (2012)
Редькин Р. - Сколько стоит сахарный диабет? (2012)
Европа на семи гектарах (2012)
Львова Л. - Вирусы и сердце (2012)
Сухой кашель? Стоптуссин!!! (2012)
Дедишина Л. - Економити на підготовці фахівців - безглуздо! (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Медицинский туризм: лечение без границ (2012)
Кривомаз Т. - Изжога. Лечить или игнорировать? (2012)
Хилак/Хилак форте - эффективная помощь пищеварению (2012)
Inspiration – 2012. Внимание лечению инфекций (2012)
Недобрая молочница (2012)
Примак Р. - Кто должен ставить диагноз больному? (2012)
Эспумизан®: незаменимый помощник в лечении кислотозависимых заболеваний ЖКТ (2012)
Львова Л. - Ослабляющие тревогу (2012)
Кто спасет мочевыделительную систему? (2012)
Канефрон Н - защитник и помощник (2012)
Демецкая А. - Вакцинация: "за" и "против" (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Новини (2012)
Клінічна фармація: 20 років в Україні (2012)
Санаторій у кожен дім (2012)
Стоматит. Гингивит. Парадонтит (2012)
Вся жизнь в движении (2012)
Дедишина Л. - Прозоро й відповідально (2012)
Дедишина Л. - "Патріарх" української фармації (2012)
Примак Р. - Мастер короткого рассказа (2012)
Кириленко М. - Нашли работу? Не торопитесь радоваться! (2012)
Демецкая А. - Жизнь на кончиках пальцев: социальная сеть (2012)
Питание в стиле грейзинг (2012)
Модные тенденции сезона осень/зима 2012–2013. О вкусах не спорят?.. (2012)
Гайдуцький П. І. - Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти (2015)
Підлубна О. Д. - Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні, Концеба С. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства, Дем'янчук В. В. (2015)
Kaminska A. I. - Prices and price formation in the market of cereals (2015)
Коваль Л. М. - Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору (2015)
Filimonova O. B. - Risks in Bank Crediting of Agricultural Enterprises (2015)
Сьомченков О. А. - Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок (2015)
Дієсперов В. С. - Сільські громади та адміністративно-територіальна реформа (2015)
Залізко В. Д. - Індексний метод в оцінці благоустрою сільських територій (2015)
Мазнєв Г. Є. - Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів (2015)
Ігнатенко М. М. - Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств (2015)
Сайганов А. С. - Актуальные проблемы повышения эффективности функционирования АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке (2015)
Алтухов А. И. - Агропромышленный комплекс России в условиях формирования Евразийского экономического союза и членства в ВТО (2015)
Хорунжий М. Й. - Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики (2015)
Дем'яненко М. Я. - Фінансова складова у дослідженнях академіка І. І. Лукінова (2015)
Сас О. О. - Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства (2015)
Грибан С. В. - Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону (2015)
Кузьменко І. В. - Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності (2015)
Мустафаева С. Р. - Оценка уровня конкурентоспособности тракторов отечественного и импортного производства (2015)
Павлик П. В. - Проведення теоретичних семінарів з проблем аграрної економіки в контексті Лукіновських читань, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-листопаді 2009 року (2010)
Шубенко А. Л. - Энергосбережение на мини-ТЭЦ в летний период за счет установки малого парового котла для работы новой паровой турбины Р-0,75-0,4/0,03, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Пивень А. М., Коваленко А. Г., Васильев В. В. (2010)
Сухонос М. К. - Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения (2010)
Гажа П. В. - Применение сигнальных графов для формирования уравнений электрической цепи по методу параметров состояний, Шимук Д. С., Малярук Л. П., Cівовол В. О. (2010)
Овчаров С. В. - Исследование потерь активной мощности и расхода ресурса изоляции силового трансформатора (2010)
Редько А. А. - Блочно-модульная геотермальная энергетическая станция на базе струйно-реактивной турбины ПТГА-СРТ-475-24/0,5, Овчаренко А. Ю. (2010)
Майстренко О. Ю. - Обґрунтування використання низькокалорійних палив у ДВС та особливості спалювання біогазу в ДВС, Куріс Ю. В., Власенко В. М. (2010)
Чобиток В. И. - Оценочные параметры качества при производстве и реализации промышленных изделий (2010)
Болычевцев А. Д. - Технический контроль: его качество и классы точности, Быстрицкая Л. Б., Болычевцева Л. А. (2010)
Мунтян В. А. - Анализ технологических процессов и устройств для первичной обработки шерсти (2010)
Мовшович А. Я. - Некоторые аспекты унификации обратимой оснастки для металлорежущего оборудования, Буденный М. М., Кочергин Ю. А. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Передмова (2004)
Оборотов Ю. М. - Правова спадщина та правові традиції як фундамент розвитку права України (2004)
Дудченко B. В. - Правова реальність: до постановки проблеми (2004)
Бехруз Х. - Праворозуміння в мусульманських державах (2004)
Кормич А. І. - Сучасне звучання правової доктрини Ієремія Бентама (2004)
Кравчук М. - Правові основи створення Збройних Сил України в 1917-1920 рр.: значимість, джерельна база (2004)
Крестовська Н. - Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми (2004)
Коваленко А. А. - Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) (2004)
Манько Д. Г. - Юридичні документи та їх легалізація (2004)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад: юридичні факти і юридично значимі умови (2004)
Юдін 3. М. - Договір як загальноправова категорія (2004)
Санжарук Т. О. - Юридичні особи як суб'єкти права (2004)
Скуріхін C. М. - Правове виховання військовослужбовців: поняття і система (2004)
Акерман Л. А. - Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку у сучасних умовах (2004)
Бальжик І. А. - Церковне право у вітчизняній юриспруденції (2004)
Коваль A. Ф. - Погляди С. Дністрянського на правознавство як науку (2004)
Мельничук О. С. - Опір злу: про межі застосування сили в праві у І. О. Ільїна (2004)
Смелянець Г. Є. - Методи та режими правового регулювання (2004)
Тароєва B. В. - Рахункова палата України як інститут контрольної влади (2004)
Ульяновська О. В. - Правові фікції як нетипові нормативні приписи (2004)
Гаврилюк А. М. - Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування (2004)
Джураєва О. О. - Генеральна функція держави (2004)
Забгаєв A. В. - Проблеми становлення державної ідеології сучасної України (2004)
Сичова Л. В. - Нормативний договір як джерело права в Україні (2004)
Кравчук B. - Основні засади функціонування громадських організацій (2004)
Музиченко П. П. - Екземпляри видань Статуту Великого князівства Литовського 1588 р. у наукових бібліотеках Одеси (2004)
Дамирли М. А. - Сравнительное правоведение: взгляды Ф. В. Тарановского (2004)
Аніщук Н. В. - До проблеми нелегальної міграції жінок з України (2004)
Харитонова Т. Є. - Правова природа "Corpus Juris Civilis" (2004)
Лаврик Г. В. - Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р. (2004)
Крумаленко М. - Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV-XVI ст. від релігійної політики держави (2004)
Панова H. В. - Питання права власності Російської імперії в ХІХ-ХХ ст. (2004)
Попсуєнко Л. О. - Нормативно-правове регулювання устрою та функціонування християнської церкви в системі римського імператорського законодавства IV ст. (2004)
Ковальський В. К. - Миколаївська портова митниця в системі митних органів Російської імперії: правове становище, структура і загальні вимоги до проходження митної служби (2004)
Гетьман А. М. - Общая характеристика творчества украинских ученых по науковедческим проблемам историко-правовой науки (XIX — начало XX в.) (2004)
Орзіх М. П. - Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму (2004)
Кривенко Л. Т. - Проблеми модернізації конституційних основ референдуму в аспекті прогресивного європейського конституціоналізму (2004)
Крусян А. Р. - Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст та поняття (2004)
Сліденко I. Д. - Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції в механізмі здійснення публічної влади США (2004)
Прієшкіна О. В. - Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування (2004)
Батанов А. В. - Некоторые теоретические проблемы и современная конституционная регламентация прав территориальных коллективов и муниципальной власти в Украине и Республике Молдова (2004)
Тесленко М. В. - Презумпція правового характеру законів у правовій державі (2004)
Мішина Н. В. - Деякі особливості муніципального управління в Лондоні (2004)
Афанасьева М. В. - Нормативно-правове забезпечення використання ЗМІ в ході передвиборної агітації (2004)
Книгін К. Г. - Процесуальні аспекти всеукраїнського референдуму (2004)
Михальов В. О. - Класифікація і нормативне закріплення біологічних прав людини (2004)
Куранін В. О. - Законопроектна діяльність щодо регіонального розвитку в Україні (2004)
Алікова О. М. - Права та обов'язки громадян України в сфері фізичної культури і спорту (2004)
Барський В. Р. - Свобода пересування та вибору місця проживання за законодавством України (2004)
Панасюк В. М. - Молодь — головний суб'єкт молодіжної політики (2004)
Назарко А. Т. - Міське самоврядування в Україні: проблеми реформування (2004)
Бальцій Ю. Ю. - До питання гарантованості прав головних посадових осіб місцевого самоврядування (2004)
Терлецький Д. С. - Місце та роль Конституційного Суду України в контексті конституційно-правової регламентації дії міжнародно-правових договорів (2004)
Єзеров А. А. - Наукове дослідження конфліктності конституційно-правових відносин як перспективний напрямок розвитку науки конституційного права (2004)
Підгорна О. А. - Роль міжнародних стандартів виборчого права в реалізації принципів безпосередньої демократії (2004)
Шидловская О. - Социальная сущность Украинского государства (2004)
Аносенкова С. В. - Система и структура органов местного самоуправления в США (2004)
Кучин В. - Конституционно-правовая регламентация обязанностей граждан Украины (2004)
Майдебура А. М. - Державні премії в системі державних нагород України (2004)
Погібко О. І. - Основні аспекти нової воєнної доктрини в концепції національної безпеки України (2004)
Харитонова О. І. - Деякі питання визначення властивостей та ознак адміністративних правовідносин (2004)
Подлінєв С. Д. - Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення суспільної безпеки і боротьби зі злочинністю (2004)
Царьова Л. К. - Базові категорії фінансового права (2004)
Бедний О. І. - Самостійність кадрової політики як принцип служби в органах місцевого самоврядування (2004)
Іванський А. Й. - Правові особливості застосування фінансових санкцій до суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон (2004)
Залюбовська І. К. - Судовий контроль як засіб забезпечення законності в сфері державного управління: історія та перспективи (2004)
Голоядова Т. О. - Підвищення ефективності управління українськими АТ у контексті використання зовнішніх джерел залучення бізнес-еліти (2004)
Илиев И. В. - Незаконность административных актов в случае издания их некомпетентным органом, Илиева С. И. (2004)
Крилова О. В. - Дотримання прав хворого на інформацію в плацебо-терапії (2004)
Нестеренко A. С. - Місцеві фінансові ресурси як форма публічних фінансових ресурсів (2004)
Краснов B. В. - Суб'єкти адміністративного нагляду, їх види та повноваження (2004)
Кравцов Д. В. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України (2004)
Чмиленко Г. М. - Щодо питання управлінських (адміністративних) послуг (2004)
Тимошенко К. М. - Ліцензування підприємництва: деякі питання історії розвитку (2004)
Неугодніков A. О. - Щодо визначення системи адміністративних судів (2004)
Зоріна О. І. - Вплив податкової системи на розвиток економіки держави (2004)
Канюка О. П. - Митна політика держави на сучасному етапі (фінансово-правовий аспект) (2004)
Кормич Л. І. - Правовий статус жінки в Україні, Гансова Е. А. (2004)
Кормич Л. І. - Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу, Багацький В. В., Легеза Н. Н. (2004)
Богданов B. С. - Реабілітація принципу авторитету в контексті соціально-політичних процесів (2004)
Польовий М. А. - Про деякі риси нейромережевої моделі гуманітарного пізнання (2004)
Пехник A. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження політичного управління як системи (2004)
Перекрестова І. Ю. - Толерантність як правовий та психологічний феномен: формування поняття (2004)
Щепанская Т. А. - Сущностные характеристики гражданского общества (2004)
Мусатова О. В. - Громадські організації як чинник формування громадянського суспільства (2004)
Легеза Н. Н. - Абсентеизм в политическом процессе Украины (2004)
Онопченко B. Б. - Політична зумовленість ліквідації і відродження Української греко-католицької церкви (2004)
Тузов Д. А. - Глобалізація антигромадських проявів і внутрішній світ особистості (2004)
Савич О. С. - Міжнародний погляд на недержавні форми соціального страхування, їх розвиток в Україні (на прикладі приватних пенсій) (2004)
Потапчук Г. В. - Міжнародно-правові аспекти морського піратства в сучасних умовах (2004)
Якубовська Н. О. - Правове регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз (2004)
Можарин А. Г. - Актуальные правовые проблемы международных расчетов (2004)
Фисун Ю. - Міжнародно-правові гарантії свободи совісті та релігійна безпека (2004)
Білоус О. - Міжнародно-правове регулювання запобігання забруднення морського середовища нафтою і нафтопродуктами із суден (2004)
Кузнецов С. О. - Адміністративно-юрисдикційна компетенція України поза межами державного кордону (2004)
Кормич Б. А. - Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах (2004)
Аверочкіна Т. В. - Морський торговельний порт — орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони (2004)
Іванов Д. А. - Правова природа установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв'язку: поняття та особливості (2004)
Бабенко Н. Є. - Державна і муніципальна власність на судна морського флоту (2004)
Харитонов Є. О. - До питання про визначення цивільного права України (2004)
Дрішлюк А. І. - Комерційне представництво в Цивільному та Господарському кодексі України (2004)
Шишка О. Р. - Локомотив без двигуна, а двигун — без іскри (реклама без Господарського кодексу) (2004)
Глиняна К. М. - Історіографічний огляд літератури з проблеми інституту розлучення за римським приватним правом (2004)
Ольховік Л. А. - Зміст права на життя за цивільним законодавством України (2004)
Сафончик О. І. - Деякі питання щодо шлюбу як соціально-правового явища та його правової природи (2004)
Голубєва H. Ю. - Правове регулювання інституту публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (2004)
Чванкін С. А. - Види судового представництва. Чи є громадське представництво? (2004)
Шапошников Д. - Умови виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб за новим Цивільним кодексом України (2004)
Булеца С. Б. - Право на життя зародку: цивільно-правове регулювання штучного переривання вагітності (аборту) (2004)
Достдар P. М. - До питання дослідження візантійської традиції права: інститути шлюбу, сім'ї та спадкування в Еклозі VIII ст (2004)
Ієвіня О. В. - Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм (2004)
Гукаленко A. О. - Отдельные формы участия иностранных юридических лиц в гражданских правоотношениях (сравнительно-правовой анализ) (2004)
Мандрика Л. М. - Підстава набуття права власності політичних партій при прямому державному фінансуванні (2004)
Гранін B. Л. - Поняття та наслідки неналежного представництва (2004)
Романадзе Л. Д. - Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг України (2004)
Брильов О. А. - Позов in rem в праві України (історичні традиції та сучасність) (2004)
Запорожець I. Г. - Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду, Комзюк А. Т., Комзюк Л. Т. (2004)
Саніахметова H. О. - Предмет регулювання Господарського кодексу України (2004)
Мельник С. Б. - Обмеження монополізму: порівняльно-правовий аналіз Господарського кодексу України і Закону України "Про захист економічної конкуренції" (2004)
Кулішенко В. С. - Недобросовісна конкуренція як зловживання правом на конкуренцію (2004)
Вишняков A. К. - Особенности защиты имущественных прав в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (2004)
Квасницька О. О. - Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництв (2004)
Петренко B. С. - Поняття установчих документів суб'єктів господарювання (2004)
Сляднева Г. О. - Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці суб'єкта господарювання як вид недобросовісної конкуренції (2004)
Анохіна I. О. - Напрямки вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (2004)
Каштанов О. С. - Види антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю (2004)
Золотнікова Н. С. - Договір транспортного експедирування за новим законодавством України (2004)
Бекірова Е. - Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення (2004)
Притула А. М. - Історичний нарис про економічні зони (2004)
Шмуклерман Б. М. - Санкції за порушення законодавства про контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (2004)
Каракаш І. І. - Способи захисту й охорони права власності на природні об'єкти та їх ресурси (2004)
Гуревський B. К. - Земельне право як самостійна галузь права та його співвідношення із суміжними галузями права (2004)
Черемнова А. І. - Щодо визначення та змісту деяких екологічних прав громадян (2004)
Гавриш H. С. - Правове регулювання використання надр в Україні (2004)
Чумаченко I. Є. - Державний контроль за використанням і охороною земель (2004)
Іванова Є. О. - Особливості правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах (2004)
Годованок А. Й. - Порядок використання земель природно-заповідного фонду (2004)
Палій Н. І. - Правовий режим земель природних рекреаційних ресурсів (2004)
Гоштинар C. Л. - Правове забезпечення ведення земельного кадастру (2004)
Фальковський А. О. - Особливості тероризму в інформаційному суспільстві (2004)
Капустіна Н. Б. - Децентралізація влади та її повноважень (2004)
Губін С. О. - Філософсько-правовий аналіз феномена табу як соціального явища (2004)
Лукашова Г. В. - Класифікація методологичних підходів до визначення громадянського суспільства (2004)
Мхітарян О. С. - Визначення злочину в кримінальному праві України (2004)
Чанишева Г. І. - Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України (2004)
Сирота И. М. - Правовые основы реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине (2004)
Лазор В. В. - Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий: проблемы правового совершенствования (2004)
Харитонова Л. І. - Відповідальність за порушення пенсійного законодавства (2004)
Поліщук В. О. - Правовідносини з недержавного пенсійного забезпечення: поняття та структура (2004)
Паньков Д. А. - Поняття та система принципів трудового права України (2004)
Трюхан О. А. - Юридичні гарантії права працівників на участь в управлінні організацією (2004)
Краснов Є. В. - Принцип свободи об'єднання та трудове законодавство України (2004)
Зайчук О. Б. - Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2004)
Ніколайченко Г. М. - Поняття та суб'єкти представництва у трудовому праві України (2004)
Ніколаенко Т. Б. - Вимоги щодо клопотання трудового колективу при передачі правопорушника на поруки (2004)
Чернобай A. М. - Поняття персональних даних працівника (2004)
Сорокіна Н. В. - Генезис правової думки щодо сфери дії норм трудового права (2004)
Мирошниченко Н. А. - Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації (2004)
Бондаренко Н. А. - Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією (2004)
Березовська Н. Л. - Застосування громадських робіт до неповнолітніх (2004)
Балобанова Д. О. - Суб'єктивні критерії криміналізації (2004)
Підгородинський B. М. - Сутність рабства в контексті існування проблеми торгівлі людьми (2004)
Бекетова О. В. - Правова природа примусових заходів медичного характеру (2004)
Гуртовенко О. Л. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (2004)
Коломієць Ю. Ю. - Чинність принципу невідворотності кримінальної відповідальності відносно неповнолітніх (2004)
Мохаммед А. М. Байдуси - Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества (2004)
Петренко О. І. - Суб'єкт спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2004)
Демченко В. - Индивидуализация назначения наказания как принцип уголовного права в свете возможности применения более мягкого наказания (2004)
Берлінська Л. О. - Відповідальність за створення терористичної організації в Кримінальному кодексі Австрії (2004)
Дранченко Г. Г. - Загальні засади кримінальної відповідальності за податкові злочини за законодавством США (2004)
Самойленко О. М. - Відмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони від умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання (2004)
Яценко С. Л. - Социальная значимость уголовной ответственности за терроризм в зарубежных странах (2004)
Стефанов С. О. - Втеча з місць позбавлення волі: соціальний аспект (2004)
Мандриченко Ж. В. - Деякі аспекти нормативного удосконалення звільнення від кримінальної відповідальності за примиренням з потерпілим (2004)
Рудой К. М. - Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці, Ващенко І. В., Мельников В. О., Поволоцька С. Г. (2004)
Смирнов М. І. - Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах (2004)
Волошина В. К. - Система принципів досудового розслідування (2004)
Логінов О. В. - Правова характеристика давання хабара за новим кримінальним законодавством України (2004)
Старко О. Л. - Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини: проблемні питання об'єктивної сторони (2004)
Тіщенко В. В. - Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення (2004)
Комаха В. О. - Альфонс Бертільон — творець сучасної криміналістичної оперативної фотографії, Комаха В. В. (2004)
Саінчин A. С. - Компетенція судово-психіатричної експертизи по справах про вбивства й особливість її підготовки (2004)
Семенюк B. А. - А. Бертільон — один з основоположників сучасної криміналістики (2004)
Яковенко І. В. - Допомога прокурора-криміналіста слідчим з питань використання спеціальних знань (2004)
Долежан В. В. - Перспективи розвитку прокуратури України як системи органів правозахисту, Косюта М. В. (2004)
Коваль В. М. - Внутрішні організаційно-управлінські функції апеляційного суду (2004)
Фідря Ю. - Участь прокурора в апеляційному провадженні (2004)
Черв'яков Л. В. - Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (2004)
Нижникова Л. В. - Лист в системі комунікативного акту (2004)
Паньков A. І. - Ментальна українізація (2004)
Цокур О. С. - Особливості реалізації ідей гендерного підходу в системі вищої освіти, Мунтян І. С. (2004)
Ковальчук Л. А. - Історія теоретичних досліджень українського націотворення (2004)
Мамич М. В. - Конфліктність діалогічного мовлення у криміналістиці (2004)
Колкутіна B. В. - Уявлення про національну самосвідомість і правову культуру (2004)
Листопад О. А. - Наркоманія як наслідок недоліків первинної правової соціалізації дітей в сім'ї (2004)
Писаренко Л. М. - Культура процесуальної діяльності та культура провадження у кримінальних справах: поняття та зміст (2004)
Романова М. В. - Судова промова — особливий вид мовної діяльності (2004)
Барладяну-Бирладник В. - "Боянів гімн" як пам'ятка кінця IV ст (2004)
Гуляк Я. - Сучасна вітчизняна концепція права на житло (2004)
Вихідні дані (2004)
Перебендюк Т. В. - Оценка эхографических признаков структурной организации плаценты при СГВ-колонизации беременных после ЭКО (2014)
Иотенко Б. А. - Динамика иммунологической реактивности при использовании плазмафереза у беременных с микст-инфекцией (2014)
Корява Т. Ф. - Диференційований підхід до ведення вагітних з прееклампсією на тлі захворювань печінки, Сімрок В. В. (2014)
Шелестова Л. П. - Дефіцит маси тіла і його зв’язок з порушеннями репродуктивного здоров’я жінки, акушерськими та перинатальними ускладненнями, Аллахвердієв Р. С. (2014)
Вустенко В. В. - Оптимізація лікування безпліддя у жінок з патологією щитоподібної залози, Квашенко В. П. (2014)
Чайка К. В. - Использование богатой тромбоцитами аутоплазмы для укрепления рубца на матке, Жихарский Р. В. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Привычные неэффективные имплантации и особенности рецептивности эндометрия у женщин (2014)
Конопко Н. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатичної екстрасистолії у дітей, Нагорна Н. В. (2014)
Желєзна Г. О. - Нетримання сечі на тлі дисплазії сполучної тканини тяжкого ступеня у жінок з гінекологічною патологією: особливості клінічної характеристики, Чайка В. К. (2014)
Чайка К. В. - История вопроса и современные представления об этиологии, пато- и морфогенезе лейомиомы матки, Демина Т. Н., Фирсова Н. А. (2014)
Пархоменко Т. А. - Особенности антибактериальной терапии различных групп внебольничной пневмонии, Грушко И. В., Нечипуренко Т. Б., Кива А. И. (2014)
Грабарь В. В. - Pедкие случаи патологической беременности у женщин с бесплодием в анамнезе и после применения вспомогательных репродуктивных технологий (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Исправить ошибку (2012)
Диспергируемые таблетки солютаб: гармония формы и содержанияъ (2012)
Стресс: замаскированная опасность (2012)
Интересные факты о температуре (2012)
Редькин Р. - Приоткрывая занавес: тренды мирового драг-дизайна (2012)
Украинский фармацевтический форум - 2012: счастье профессионального взаимопонимания (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
"Актив Безопасность": снизить риски при вождении! (2012)
Малішевська Н. - НТА: майбутнє за новими технологіями (2012)
Фитотека - аптека будущего (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Знание - сила! (2012)
Кривомаз Т. - Зеркальные нейроны (2012)
Гингивит. Пародонтит (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Diagnosis ex observatione - diagnosis vera (2012)
В зоне особого внимания: антибиотик-ассоциированная диарея (2012)
Двойная формула Элиминаль гель: победим дисбактериоз вместе (2012)
Демецкая А. - Что мы знаем об ангине (2012)
На шляху до 80-річчя (2012)
Кривомаз Т. - Что рождается в споре? (2012)
Примак Р. - Дети и лекарства (2012)
В зоне особого внимания: герпес на губах (2012)
Новини (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Эскимосский фактор (2012)
Новини (2012)
Осень на порог - готовь носовой платок (2012)
Синупрет - неотложная помощь заложенному носу (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Особенности национального отдыха (2012)
Долобене - победа над болью (2012)
Дедишина Л. - Відповідальність, професіоналізм, порядність (2012)
Особенности сухого кашля (2012)
Дедишина Л. - І без цукру можна жити солодко (2012)
Гепабене - защитник печени и желчного пузыря (2012)
Антидепрессивная диета (2012)
Дедишина Л. - Інститут фізичних методів лікування (2012)
Кириленко М. - Новичок в коллективе. Советы руководству (2012)
Папір проти електроніки (2012)
Дедишина Л. - Закон і порядок без компромісів (2012)
Клеофастова Т. В. - Из истории пролетарской литературы (1976)
Губарев И. М. - Очерк Гоголя "Исторический живописец Иванов” (Тема художника и творческого процесса) (1976)
Павличенко В. Д. - Борьба Н. А. Добролюбова против официальной историографии (1976)
Васильева Г. А. - Пометки В. Г. Короленко на страницах Дневника А. И. Герцена (1976)
Борзенко С. Г. - Тургенев и природа (Философские мотивы в письмах И. С. Тургенева) (1976)
Грицай Ю. Ф. - Композиция "Запутанного дела” М. Е. Салтыкова-Щедрина (1976)
Череповский М. П. - Организация сюжета в ранних реалистических рассказах М. Горького (1976)
Цилевич Л. М. - Динамика сюжета рассказа М. Горького "Челкаш” (1976)
Шарапова Л. В. - Ритмическое своеобразие лирики С. Есенина (на примере "Персидских мотивов” и лирики 1924–1925 гг.) (1976)
Михайлов В. Н. - О роли собственных имен в литературном творчестве (на материале антропонимов в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин”) (1976)
Волкова Л. П. - Имя героя комедии (А. С. Грибоедов) (1976)
Панцир Д. Т. - Михаил Садовяну и русская классическая и советская литература (1976)
Беляева С. И. - Связи Н. Тихонова с украинской литературой (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Лавренов В. А. - О стихотворении X. Ботева "К моей первой любви” и его переводах (1976)
Чернова И. Л. - Концепция жанра (1976)
Сидоренко Г. К. - Новое исследование звуковой структуры стиха (1976)
Баевский В. С. - Труд о русском стихосложении (1976)
Маевская Т. П. - Искусство перевода (1976)
Гуторов А. М. - Противоречия актуального исследования (1976)
Спивак И. А. - Певец дружбы народов (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Васильковский А. Т. - Научная конференция по проблемам жанрологии (1976)
Павличенко В. Д. - Столетие могучего таланта (1976)
Лозинский И. Н. - Профессор Свенцицкий – русист (К 100-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти) (1976)
Памяти Виталия Александровича Мосенцева (1976)
Колонка шеф_редактора (2014)
Рейті А. О. - Вибір лікувально-діагностичної тактики при злоякісних мікрокарциномах щитоподібної залози залежно від особливостей ультразвукової картини пухлин, Медведєв В. Є. (2014)
Югов В. К. - Рентгенологічні особливості змін при періодонтитах залежно від форми і фази процесу (2014)
Erturk S. M. - Cystic and solid pancreatic lesions, Mahmutoglu A. S. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности ультразвуковой диагностики рака желудка и ободочной кишки, Крыжановская И. В., Дынник О. Б., Мечев Д. С. (2014)
Таха Марио - КТ-энтерография. Методика.Возможности и перспективы (2014)
Мошківський Г. Ю. - Застосування черезшкірних ехоконтрольованих втручань у лікуванні непаразитарних та паразитарних кіст печінки, Костилєв М. В., Медведєв В. Є., Щербина С. І., Терзова Т. Б., Тарасюк Б. А., Новікова М. Н., Дюбенко Т. К. (2014)
Ткаченко М. М. - Остеосцинтиграфічні кількісні критерії операбельності при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2014)
Пономаренко С. О. - Ультрасонографія в розпізнаванні стадій змін дисків при поперековому остеохондрозі, Абдуллаєв Р. Я. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности рентгенологического и ультразвукового методов диагностики ротационного подвывиха атланта у детей, Шармазанова Е. П. (2014)
Коваленко Ю. М. - Поетапна модернізація рентгенівського обладнання як єдиний реальний шлях оновлення матеріально-технічної бази рентгенологічної служби в умовах обмеженого фінансування, Мірошниченко С. І. (2014)
Чуканов Е. - Лейомиосаркома нижней полой вены, Никитина О., Таха М. (2014)
Юліан Тодосьович Кіношенко. Дo 85-річчя від дня народження (2014)
Ситникова Л. Б. - Методологические принципы ленинского анализа гуманизма искусства (1986)
Поколодный Л. Д. - История создания романа К. М. Симонова "Так называемая личная жизнь” (к вопросу об эволюции жанра произведения) (1986)
Орехова Л. А. - Роль реалистических символов в творчестве В. П. Астафьева (на материале военной прозы) (1986)
Зборовец И. В. - О романтической направленности драмы В. Астафьева "Прости меня” (1986)
Морозова Э. Ф. - Духовный мир героев Вячеслава Кондратьева, Попов В. П. (1986)
Сербин Я. К. - Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского и А. Твардовского (1986)
Самойленко Г. В. - А. Фадеев и В. Маяковский (1986)
Лукавецкая Г. И. - Портрет и видимый язык чувств, монолог, диалог в трилогии А. Н. Толстого "Хождение по мукам” (1986)
Назарок М. А. - Работа С. Н. Сергеева-Ценского над документальными источиками исторических романов (1986)
Степанов Н. С. - Комизм массовых сцен в романе М. А. Шолохова "Поднятая целина” (1986)
Глотов А. Л. - Художественное самосознание писателя (творческий опыт М. М. Пришвина) (1986)
Гречанюк Ю. А. - Разоблачение украинского национализма и униатской церкви в памфлетах В. Беляева и Т. Мигаля (1986)
Кирилюк З. Я. - Роман В. Нарежного "Бурсак” в контексте литературного движения начала XIX века, Супронюк О. К. (1986)
Казарин В. Я. - Вопросы просветительской социологии и проблема художественного метода петербургских повестей Н. В. Гоголя (1986)
Подлужная Л. Я. - Гоголевские традиции в творчестве А. И. Левитова (1986)
Варченко Я. А. - К истории создания воспоминаний В. Фигнер "Запечатленный труд” (1986)
Лебеденко Н. Я. - Своеобразие сатиры А. Блока в стихотворном цикле "Жизнь моего приятеля” (1986)
Евстафьева Н. Я. - Новелла и рассказ – ведущие жанровые формы в книге И. А. Бунина "Темные аллеи” (1986)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–липні 2010 року (2010)
Агєєва Г. М. - Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завдання реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Плачинда В. Д. - Актуальні питання використання тарифів на електричну енергію, диференційованих за періодами часу, Яровицина Т. В., Замулко А. І., Чернецька Ю. В. (2010)
Куріс Ю. В. - Експериментальні дослідження способів підвода теплоти для інтенсифікації процесу сушки матеріалу, Червоний І. Ф., Калінцева Ю. С. (2010)
Редько А. А. - Современое состояние мировой геотермальной энергетики, Бережко Ю. В., Онищенко А. А., Павловский С. В., Загребельный И. Н (2010)
Колесников А. В. - Стратегии для энергетической отрасли (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження схеми заміщення лінійного трансформатора, Хоменко І. В. (2010)
Мороз А. Н. - Теоретическое обоснование параметров устройств для первичной обработки шерсти в акустическом поле, Сасимова И. А. (2010)
Чураков А. Я. - Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні, Строкань О. В. (2010)
Паршин О. М - Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки (2010)
Поздравления с 130-летием НТСЕУ (2010)
Дупак О. С. - 130 років науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України (2010)
Шелепов Игорь Григорьевич (К 75-летию со дня рождения) (2010)
Transformer Protector (2010)
К сведению авторов (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Zaichko N. V. - Hydrogen sulfide: metabolism, biological and medical role, Melnik A. V., Yoltukhivskyy M. M., Olhovskiy A. S., Palamarchuk I. V. (2014)
Mokrosnop V. M. - Functions of tocopherols in the cells of plants and other photosynthetic organisms (2014)
Векліч Т. О. - Кінетика інгібіторної дії калікс|4|арену С-90 на активність транспортної Ca2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин, Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2014)
Басова Н. Е. - Ингибиторное действие производных бензимидазола на холинэстеразы животных в присутствии разных субстратов, Кормилицын Б. Н., Перчёнок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А. (2014)
Цейслєр Ю. В. - АТPазна активність актоміозину скелетних м’язів та маркери ушкодження тканин у крові щурів в умовах тривалої хронічної алкоголізації, Подпалова О. М., Нурищенко Н. Є., Мартинюк В. С. (2014)
Bychkova S. V. - NAADP-sensitive Сa2+ stores in permeabilized rat hepatocytes, Chorna T. I. (2014)
Tykhomyrov A. A. - Dynamics of thrombin-induced exposition of actin on the platelet surface (2014)
Roka-Moya Y. M. - Study of the sites of plasminogen molecule which are responsible for inhibitory effect of Lys-plasminogen on platelet aggregation, Zhernossekov D. D., Yusova E. I., Kapustianenko L. G., Grinenko T. V. (2014)
Martynenko O. I. - Relationship between RNA/DNA ratio, growth rate and accumulation of selenium in the cells of wheat leaves under the influence of minerals analcime and trepel, Kyrylenko T. K., Zaimenko N. V., Antonyuk M. M., Stepanyugin A. V., Plodnik D. P., Hovorun D. M. (2014)
Kit Yu. Ya. - Proteolytic activity of IgGs from blood serum of wistar rats at experimental reumatoid arthritis, Myronovsky S. L., Kril’ I. I., Havrylyuk A. M., Chop’yak V. V., Stoika R. S. (2014)
Vynnytska-Myronovska B. O. - Multiple molecular forms of adaptor protein Ruk/CIN85 specifically associate with different subcellular compartments in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, Bobak Ya. P., Pasichnyk G. V., Igumentseva N. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B. (2014)
Шиманський І. О. - АФК-генеруюча та антиоксидантна системи печінки щурів за дії преднізолону і вітаміну D3, Хоменко А. В., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Апуховська Л. І., Великий М. М. (2014)
Рижко І. Л. - Вплив солей важких металів на активність трипсиноподібної гідролази із Drosophila melanogaster, Мотрук Н. В., Петров С. А. (2014)
Koваленко Н. О. - Вплив адаптогенних препаратів на функціонування Na+/Н+-антипортера плазматичної мембрани в клітинах коренів кукурудзи за умов засоленого середовища, Білик Ж. І., Палладіна Т. О. (2014)
Яремчук М. М. - Активність прооксидантно-антиоксидантної системи в зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Дика М. В., Санагурський Д. І. (2014)
Bobrovnik S. A. - Age changes of human serum polyreactive immunoglobulins (PRIG) activity, Demchenko M. A., Komisarenko S. V. (2014)
Мельничук Д. О. - Обмін жовчних пігментів за умов дії на організм екопатогенних чинників, Грищенко В. А. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2005 р., 2007 р., Данилова В. М. (2014)
Данилова В. М. - Іван Якович Горбачевський – вчений, патріот, громадянин, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2014)
Пам’яті Григорія Івановича Калачнюка (2014)
Пам’яті Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Пам’яті Вадима Мусійовича Кавсана (2014)
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2014 року (2014)
Нобелівська премія з хімії 2014 року (2014)
Яценко В. М. - Механізми фінансового забезпечення підприємницької діяльності (2010)
Войнаренко М. П. - Методичні аспекти обліку дорогоцінних металів, що входять до складу об’єктів основних засобів, Гуменюк А. Ф. (2010)
Чиж В. І. - Класифікація затрат в управлінському обліку для забезпечення інформаційних потреб управління (2010)
Фаріон І. Д. - Організація інформаційного забезпечення обліку, Фаріон А. І. (2010)
Загородній А. Г. - Операційний аналіз у системі управління прибутком суб’єктів господарювання, Білик М. С., Кіндрацька Г. І. (2010)
Петіна Л. В. - Особливості автоматизації управлінського та бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2010)
Гриліцька А. В. - Шляхи вдосконалення організації обліку оплати праціна підприємствах із застосуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Вялих Ю. В. (2010)
Мулик Т. О. - Напрямки удосконалення аналізу оборотних активів на сільськогосподарських підприємствах, Єкель Г. В., Панадій О. П. (2010)
Муренко А. А. - Шляхи удосконалення обліку витрат операційної діяльності на будівельних підприємствах, Ткаченко О. М. (2010)
Крот Ю. М. - Проблеми автоматизації аудиту, Шинкаренко О. М., Сірош М. В. (2010)
Скрыпник М. И. - Система калькулирования "директ-костинг": преимущества и недостатки (2010)
Сметанко А. В. - Технология проведения внутреннего аудита в акционерных обществах Украины (2010)
Шинкаренко О. М. - Шляхи удосконалення обліку товарною дебіторською заборгованістю на підприємстві, Крот Ю. М., Мінчук Ю. В. (2010)
Савчук Л. І. - Основні напрямки вдосконалення інформаційної бази управлінського обліку підприємств торгівлі (2010)
Сисюк С. В. - Курсові різниці та балансова вартість іноземної валюти: особливості обліку та визначення, Бенько І. Д. (2010)
Кіщак І. Т. - Аналіз ринку м’яса птиці та яєць в Україні (2010)
Яценко М. В. - Вдосконалення економічних відносин у птахопродуктовому підкомплексі м’ясного спрямування на основі розвитку процесу інтеграції (2010)
Крот Ю. М. - Значення аудиторських доказів в роботі аудитора, Остапенко Л. І. (2010)
Гордополова Н. В. - Облік витрат за центрами відповідальності в системі бюджетування торговельних підприємств, Гордополов В. Ю. (2010)
Свечкіна А. Л. - Характеристика недержавних пенсійних фондів як складової пенсійної системи України, Корабльова С. О. (2010)
Пасенко В. В. - Вдосконалення регістрів журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку для аграрних підприємств (2010)
Замазій О. В. - Внутрішньогосподарський контроль витрат діяльності суб’єктів господарювання (2010)
Сорокіна О. С. - Організація обліку матеріально-виробничих запасів на підприємствах ефіроолійної галузі (2010)
Манілюк М. Ф. - Проблемні питання обліку основних засобів та напрямки їх вирішення, Остапенко Л. І. (2010)
Бурдюг Н. В. - Складський облік запасів: актуальні напрями вдосконалення (2010)
Кузів В. Б. - Технологія організації бухгалтерського обліку на лісогосподарських підприємствах (2010)
Козіцька Н. О. - Контроль операцій з давальницькою сировиною як організаційний аспект прийняття управлінських рішень (2010)
Шарапова І. С. - Особливості автоматизації аудиту виробничих затрат (2010)
Кургіна Л. Г. - Проблеми обліку формування прибутку сільськогосподарських підприємств та його оподаткування на сучасному етапі (2010)
Ясишена В. В. - Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку (2010)
Нестеренко О. О. - Роль внутрішнього аудиту в управлінні підприємством роздрібної торгівлі (2010)
Коноваліхіна Т. О. - Збалансована система показників як інструмент стратегічного управлінського обліку діяльності ресторану (2010)
Ігнатенко Т. В. - Сутність сегментарного обліку (2010)
Бойко А. В. - Посткризова економіка України в умовах глобалізованості світового простору (2010)
Павлов К. В. - Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности (2010)
Вініченко І. І. - Порівняльний аналіз методик визначення економічної ефективності інвестиційних проектів аграрних підприємств (2010)
Куреда Н. М. - Вплив інфляції на економічну ефективність зовнішньоекономічних операцій підприємства (2010)
Бенько М. М. - Вдосконалення облікового процесу в інноваційному розвитку інформаційних технологій (2010)
Пронько Л. М. - Становлення та розвиток відносин власності в Україні (2010)
Вовк В. Я. - Корпоративна культура як інструмент ефективного управління у фінансово-кредитних установах, Наумік К. Г. (2010)
Коробка С. В. - Стратегії подальшого розвитку малого підприємництва в сільському господарстві (2010)
Цікановська Н. А. - Гарантії в сфері обов’язкового накопичувального пенсійного страхування (2010)
Жигар Н. М. - Напрями і методи розв’язання соціально-економічних проблем захисту жителів села (2010)
Півень А. І. - Сутність та стадії розвитку життєвого циклу підприємства (2010)
Коротаєва Ю. В. - Застосування світових тенденцій інвестиційних процесів в економіці України (2010)
Євтушенко О. А. - Власні джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств (2010)
Жовтопуп М. М. - Фінансова стійкість підприємства як запорука успіху його розвитку (2010)
Суббота В. І. - Методологічні особливості маркетингового дослідження споживачів (2010)
Томашевська Ю. А. - Актуальність недержавного пенсійного забезпечення в економічному житті України (2010)
Лук’яшко П. О. - Принципи утворення та функціонування кластерів (2010)
Тищенко А. Ю. - Методи регулювання умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2010)
Прокопенко Ю. В. - Моніторинг діяльності машинобудівних підприємств України (2010)
Галько О. Т. - Спеціальний фонд бюджетної організації (2010)
Маказан Є. В. - Аналіз технологічної багатоукладності зовнішньоторговельного обороту Запорізької області у відносинах з країнами ЄС (2010)
Шульський М. Г. - Ефективність виробництва продукції тваринництва у сільськогосподарських підприємствах Львівщини (2010)
Гриліцька А. В. - Оптимізація обсягів використання виробничих запасів на підприємстві, Кирилюк К. А. (2010)
Яворська Т. І. - Вдосконалення фінансово-кредитного забезпечення малого бізнесу в сільському господарстві (2010)
Лахтіонова Л. А. - Розробка загальної системи групування відносних показників фінансової стійкості господарюючих суб’єктів у зовнішньому фінансовому аналізі (2010)
Гончаренко І. Г. - Податкові преференції як інструмент державного регулювання економіки в період фінансової кризи (2010)
Гуцаленко Л. В. - Перспективи виробництва біоетанолу у Вінницькій області, Фабіянська В. Ю. (2010)
Загорная Т. О. - Адаптивные характеристики устойчивого развития субъектов реального сектора экономики, Коломыцева А. О. (2010)
Газуда М. В. - Розширене відтворення лісів – глобальна екологічна проблема, Дяченко І. Б. (2010)
Татаринцева А. С. - Форми партнерства туристичних суб’єктів у процесі формування туристичних продуктів (2010)
Підвальна О. Г. - Стратегія соціально-економічного розвитку Подільського економічного району, Колесник Т.В. (2010)
Волинець О. О. - Системний підхід у побудові контролю зобов’язань підприємств ресторанного господарства (2010)
Оксенюк К. І. - Аналіз та оцінка трудових ресурсів як складової стратегічного потенціалу регіону (2010)
Стемковська І. В. - Оцінка рівня страхування врожаю сільськогосподарських культур (2010)
Прохорчук С. В. - Механізм забезпечення конкурентних переваг продукції виноградарсько-виноробного підкомплексу в умовах вступу України до СОТ (2010)
Нагорний Є. В. - Проблеми пошуку та вибору оптимальної стратегії розвитку виробництва на підприємствах спиртової промисловості (2010)
Марченко В. М. - Напрями самоорганізації молочної галузі промисловості в умовах існуючого факторного впливу (2010)
Титул, зміст (2010)
Юзьків Я. - Координація і планування робіт зі стандартизації, Тетера В. (2010)
Анищенко І. - Чернігівщина. Забруднення довкілля. Розвиток екологічних аспектів соціальної відповідальності, Рудик Т., Іванова І., Іванова Ю. (2010)
Зоргач Д. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Новіков В., Пазюк А. (2010)
Роджером Артгерц - Вода. Стандарти ISO i Протокол з проблем води і здоров’я, П’єр Стюдер (2010)
Душенко Г. - Упровадження в Україні європейських вимог до електромагнітної сумісності, Чирков С., Катроша П. (2010)
Гінзбург М. - Досвід Республіки Білорусь із технічного регулювання та стандартизації (2010)
Вакуленко М. - Національна стандартизація. Використання віддієслівних іменників у нормативних документах (2010)
Клименко О. - Частково-потокова система з розширеним динамічним діапазоном для визначення викидів часток двигунами, Кудренко О. (2010)
Петришин І. - Організація та порядок проведення вибіркового статистичного контролю побутових лічильників газу, що експлуатуються, Петришин Н., Джочко П., Безгачнюк Я. (2010)
Порєв В. - Організація навчально-наукової діяльності кафедри "Наукові, аналітичні та екологічні прилади і системи" (2010)
Друзюк В. - Стандарт ISO 9001. Перспективи розвитку процесів управління якістю, Теребушко Р., Хохлов Ю. (2010)
Ситніченко В. - Системи управління безпекою ланцюга постачання за ISO 28000. Практичні аспекти, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Чурсіна Л. - Аналізування сучасних методів і засобів контролю показників якості текстильних волокон, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Катрич В. - Взуття для дітей дошкільного віку: надійність з позиції якості матеріалів (2010)
Борзилов І. - Автоматизована система контролю технологічного процесу, Ніколаєнко Г. (2010)
Карпенчук В. - ДП "Рівнестандартметрологія". Досвід із сертифікації готельних послуг (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2010)
Всеукраїнський конкурс якості "100 кращих товарів України" 2010 року (2010)
За неякісні товари та послуги споживачам повернуто 9,1 млн. грн. (2010)
2009 року прийнято 911 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими (2010)
Забраковано 37 % перевірених трикотажних виробів (2010)
Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Герус А. А. - Влияние флавинмононуклеотида на взаимодействие в системе бромистый этидий-ДНК, Фомин А. В., Гладковская Н. А., Березняк Е. Г., Духопельников Е. В., Хребтова А. С., Зинченко А. В. (2014)
Бішко О. І. - Вільнорадикальні процеси в тканинах щура за дії гіпохлориту натрію та гістаміну, Головчак Н. П., Бойко М. Я., Санагурський Д. І. (2014)
Красникова А. О. - Термодинамические параметры фазовых переходов модельных липидных мембран как маркер мембранотропного действия антибиотиков в препаратах - аналогах, Ващенко О. В., Касян Н. А., Ермак Ю. Л., Маркевич Н. А. (2014)
Хмиль Н. В. - Воздействие поляризованного полихроматического некогерентного света на биорадикальные параметры тканей и сыворотки крови крыс, Овсянникова Т. Н., Чайковская Н. В., Подопригорова В. Г. (2014)
Ходько А. Т. - Природа и динамика фазовых превращений при охлаждении – отогреве клеточного сока чеснока, Лысак Ю. С. (2014)
Vus K. O. - Novel squarylium dyes for detection of amyloid fibrils in vitro, Trusova V. M., Gorbenko G. P., Sood R., Kinnunen P. (2014)
Титул, содержание (2014)
Христо П. Е. - Оптимизация энергопотребления центробежной машины в нестационарных режимах в ограниченной области изменения переменных (2014)
Нефедов Ю. И - Гидроударная электростанция с замкнутым циклом работы без потребления энергии от внешних источников (2014)
Сотнік О. В. - Дослідження втрат електроенергії в мережах сільських населених пунктів в умовах відхилення напруги (2014)
Шевченко В. В. - Сравнение характеристик асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором при замене материала обмотки ротора и предложения по их улучшению, Горюшкин Н. И., Лизан И. Я. (2014)
Каневец Г. Е. - Принципы создания синтезатора алгоритмов и программ оптимизации пластинчатых теплообменных аппаратов, Алтухова О. В. (2014)
Вишневский Д. Л. - Оптимизация закона регулирования напряжения асинхронного генератора (2014)
Махотіло К. В. - Експериментальна оцінка впливу хмарності на коливання потужності фотоелектричної системи, Косатий Д. М. (2014)
Кравченко О. В. - Научно-практические основы применения ультразвука в технологиях предпламенной активации искусственных композиционных жидких топлив, Авраменко А. Н., Глинько А. И. (2014)
Abstracts (2014)
Список статей, опубликованных в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" в 2014 г (2014)
Огляд українських ЗМІ з проблем ПЕК, № 481 (2014)
К сведению авторов (2014)
Титул, зміст (2010)
Гордієнко Т. - Деякі аспекти оцінювання ефективності діяльності національних ТК у 2008—2009 роках (2010)
Пашков А. - Ремонт як об’єкт стандартизації (2010)
Енн-Марі Варріс - Наступне покоління стандарту ISO 14001: три запитання і правило 3C’s (2010)
Карен Хіггінботтом - Шляхи вирішення проблем цифрової епохи (2010)
Гінзбург М. - Чому вимоги поширюють, а нормативні документи розповсюджують? (2010)
Беліков М. - Випробувальні лабораторії України: на шляху до європейської якості, Богач С., Катроша П., Розвадовський А. (2010)
Стригунова М. - Аналіз показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ, Жукова Р. (2010)
Мошковська Л. - Метрологічне забезпечення газоаналітичних вимірювань, Приміський В., Ніколаєв І. (2010)
Говард Е. - Нульова смертність, нульове травмування (2010)
Віткін Л. - Світовий досвід упровадження та сертифікації систем управління (2010)
Ситніченко В. - Формування інформаційної безпеки на основі стандарту ISO/IЕС 27001:2005, Кісельова Г., Стоякін Є. (2010)
Гущина М. - Правила побудови бази знань системи управління якістю "Виробниче середовище", Миронова Т. (2010)
Кабаков Ю. - Конструктор систем управління організацією (2010)
Широбокова А. - Управління безпечністю харчових продуктів: системний підхід (2010)
Семінар-практикум "День якості" (2010)
Інститут підготовки фахівців ДП "УкрНДНЦ" (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2010 року (2010)
Делендик О. - Чи перекладається українською e-mail? (2010)
Глобальне упровадження міжнародних стандартів за допомогою бази даних (2010)
32 Генеральна асамблея ISO. Стандарти як "Будівельники довіри" (2010)
ISO 31000 та ісландська вулканічна криза (2010)
Управління інформаційною безпекою (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-грудні 2009 року (2010)
Братута Э. Г. - Модернизация аммиачной холодильной машины с целью повышения экономичности и продления ресурса эксплуатации, Шерстюк А. В. (2010)
Немировский И. А. - Энергетический менеджмент – основа эффективности экономики Украины (2010)
Кравченкo С. А. - Энергетический баланс комплекса по обеззараживанию отходов сельского хозяйства с получением биогаза и высококачественных органических удобрений (2010)
Майстренко О. Ю. - Методи та технології анаеробної переробкитваринницької біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прокопенко О. В. - Концепції екологізації інноваційної діяльності: випереджуючий розвиток суспільної мотивації їх реалізації порівняно з мотивацією підприємств (2010)
Ламнауэр Н. Ю. - Экономические аспекты прогнозирования качества изделий машиностроения (2010)
Редько А. А. - Экспериментальное исследование гидравлических режимов геотермальных циркуляционных систем теплоснабжения при эрлифтной эксплуатации, Бугай В. С. (2010)
Фидчунов А. Л. - Оценка образования термических оксидов азота при обогреве коксовых печей с помощью математического моделирования, Журавский А. А. (2010)
Ефименко Н. П. - Здоровьесберегающие технологии в учебном процессе ВУЗа (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2010)
Поволоцький О. - XXXVII засідання МДР та розвиток технічного регулювання в Україні, Фісун В. (2010)
Реформування системи технічного регулювання (2010)
Cистема контролю безпечності продовольчої продукції (2010)
Випробування харчових продуктів та продовольчої сировини на вміст ГМО (2010)
Удосконалення законодавства щодо захисту прав споживачів (2010)
Віткін Л. - Європейська стандартизація. Погляд у майбутнє, Сирота О. (2010)
Новіков В. - Упровадження ДСТУ ISO/IEC 17025. Узагальнений аналіз вимог, Никитюк О. (2010)
Гольдшмідт О. - Ущільнювальні пристрої та ущільники: стандартизація термінів, Початовська В. (2010)
Гінзбург М. - Щодо створення на підприємствах фондів нормативних документів (2010)
Гордієнко Т. - Міжнародна метрологічна конференція CAFMET 2010 (2010)
Мартиненко В. - Підтвердження відповідності автомобілів, не призначених для європейського ринку (2010)
Гоц Н. - Державний нагляд і контроль: методика оцінювання ризиків від провадження підприємствами господарської діяльності, Качанов С., Маматов В., Маматова Т. (2010)
Огляд споживчої преси за грудень 2009 року (Окремі публікації в журналах членів СІ) (2010)
Вяткін О. - Аналізування методів визначення показників безпеки харчових продуктів, Гапонова Р. (2010)
Малигіна В. - Алгоритм мінімізації ризиків та потенційних небезпек у ланцюгу "поле — споживач", Холодова О. (2010)
Міхалєва М. - Дослідження спиртових розчинів імітансним методом (2010)
Ролько О. - Системи управління безпечністю харчових продуктів. Програми-передумови (2010)
Мазуренко І. - Соки для дитячого харчування: основні загальні вимоги до контролювання якості (2010)
Чурсіна Л. - Визначення геометричних параметрів лляних волокон із застосуванням цифрових технологій опрацювання інформації, Кузьміна Т., Тіхосова Г. (2010)
Машкін Л. - Упровадження систем екологічного керування та управління охороною та гігієною праці у гірничо-металургійному комплексі (2010)
Конкурсний прийом до аспірантури на 2010—2011 навчальний рік (2010)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на липень-грудень 2010 року (2010)
ISO і вигоди від стандартів мовою керівників (2010)
15 засідання НТК з нагляду МДР (2010)
XXII міжнародна агропромислова виставка "АГРО-2010" (2010)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні 2010 року (2010)
Врублєвський А. Г. - Загальні збори членів оптового ринку електричної енергії України. Звіт ДП "Енергоринок" за 2009 рік (2010)
Сухонос М. К. - Використання інноваційних систем управління при формуванні програми розвитку систем енергоспоживання підприємств комунальної сфери, Старостіна А. Ю. (2010)
Мицкевич А. А. - Автоматическое дозирование реагентов в системах водоснабжения и котельных (2010)
Іншеков Є. М. - Методи обчислення викидів парникових газів за рахунок впровадження проектів з енергозбереження в промисловості України. особливості їх застосування, Дробаха О. С., Козуб О. М. (2010)
Барташ С. Н. - Строение изломов сварных соединений паропроводов (2010)
Майстренко О. Ю. - Дослідження показників біореактору при анаэробному зброджуванні біомаси, Куріс Ю. В., Калінцева Ю. С., Власенко В. М. (2010)
Прохоров И. Ю. - От топливных ячеек к водородным элементам: твердые электролиты и наноэлектроды, Акимов Г. Я. (2010)
Горбунов Н. П. - Нанотехнологии – приоритетные направления инновационной деятельности Украины, Зеленская И. И., Зеленский О. И. (2010)
Колесников А. В. - Закон оптимальной прибыли (Аксиома Колесникова) (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 383, лютий 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
38 засідання МДР (2011)
Донченко А. - Аналіз норм безпечності вітчизняних та європейських вагонів на залізничному транспорті, Водянніков Ю., Ткачов В., Бондарева І., Лашкевич І. (2011)
Севастьянов А. - Стандарти промислових систем телевимірювання і телекерування: етапи розвитку (2011)
Ясенко С. - Нормативне регулювання умов пересування пасажирів із особливими потребами в авіації (2011)
Іванов В. - Проблема календарної реформи (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Кочан І. - СловоСвіт’2010. Обговорення проблем української термінології, Рицар Б. (2011)
Міжнародна стандартизація та енергоефективність (2011)
Стандарт ISO на допомогу запобіганню пожежі, викликаної запаленою сигаретою (2011)
Тиравський Ю. - Атестація та уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевіряння технічного стану колісних транспортних засобів (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Випробувальна лабораторія ТОВ фірми "Промінвест Пластик" (2011)
Гуменюк Г. - Навчально-освітня програма НУБіП України зі стандартизації — у п’ятірці кращих у світі (2011)
Ролько О. - Управління ризиками в системах управління (2011)
Стелюк Б. - Управління організаційними змінами на основі комплексної системи показників, Морозов Ю., Сиволап Т. (2011)
Новіков В. - Інноваційна модель системи управління якістю на основі ISO 9004:2009 (2011)
Мотало В. - Аналіз основних проблем теорії кваліметричних вимірювань, Мотало А. (2011)
Бубела Т. - Методи виявлення фальсифікації харчових добавок, Воробець О. (2011)
Вийшов навчальний посібник "Основи стандартизації" (2011)
Підписано міжнародні документи (2011)
Нарада із керівниками технічних комітетів стандартизації Харківської області (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурс на заміщення вакантних посад (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень-грудень 2011 року (2011)
Волкова Л. П. - "Русский чисто анекдот” – структурообразующий принцип гоголевской драматургии (1990)
Цилевич Л. М. - Сюжетно-композиционная система комедии Н. В. Гоголя "Ревизор” (1990)
Слюсарь Л. Л. - Жанровые особенности "Старосветских помещиков” Н. В. Гоголя (1990)
Панич А. О. - Нравственное и эстетическое в художественном мире гоголевской "Шинели” (1990)
Цивкач О. М. - Черты типологической общности критики Гоголя и его художественных произведений (1990)
Анненкова Е. И. - Гоголь и Герцен в 40-е годы ("Выбранные места из переписки с друзьями” и "С того берега”) (1990)
Милешин Ю. А. - Гоголевские мотивы у Франца Кафки (1990)
Мусий В. Б. - Об особенностях фантастики в "Вечерах на хуторе близ Диканьки” Н. В. Гоголя (1990)
Смаглюк Л. А. - К проблеме датировки поэмы М. Ю. Лермонтова "Сашка” (1990)
Титянин К. А. - Романтическая традиция в творчестве М. Е. Салтыкова-Щедрина 40-х – начала 60-х годов XIX в. (1990)
Борисова Л. М. - "Мещане” М. Горького в контексте идейной борьбы начала XX в. (1990)
Еремеев А. Э. - К вопросу о понятии "философская проза” (1990)
Гусев В. А. - Жанровая система русской эпической прозы 80–90-х годов XIX в. (1990)
Ильев С. П. - Концепция и композиция книги "Ночи и дни” В. Брюсова (1990)
Волковинский А. С. - Фельетон и поздняя проза В. Катаева (внутренняя преемственность) (1990)
Беляева Н. В. - Мотив мироздания в лирике первых лет Революции (1990)
Заградка М. - Параллели между русской и чешской литературами, их специфика и близость (1990)
Гургулова М. - О творческом контакте П. Р. Славейкова с поэзией М. Ю. Лермонтова (1990)
Чернова А. Г. - Сравнение, метафора, метонимия в переводах Иона Друцэ (1990)
Евсеев Ф. Т. - "Слово о полку Игореве” – символ духовного единения народов (по материалам нежинской Словианы) (1990)
Вступне слово редактора (2014)
Дудукіна С. О. - Результати лікування хворих з інтракраніальними аневризматичними крововиливами при ендоваскулярних операціях та їх прогнозування, Григорук С. П., Мацуга О. М. (2014)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне виключення фузіформних аневризм з застосуванням стента LEO+, Загородній В. М., Коваленко О. П. (2014)
П’ятикоп В. О. - Ендоваскулярне лікування складних випадків артеріальних аневризм судин головного мозку, Котляревський Ю. А., Кутовий І. О., Сергієнко Ю. Г., Пшеничний А. О., Полях І. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Ранні та віддалені результати лікування хворих з гігантськими мішкоподібними аневризмами з використанням потіквідхиляючих стентів, Пастушин О. А., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Найда А. В., Загородній В. М. (2014)
Свиридюк О. Є. - Ангіоархітектоніка артеріовенозних мальформацій центральних звивин головного мозку як предиктор клінічних проявів захворювання, Щеглов Д. В., Конотопчик С. В., Барканов А. В., Бортник І. М., Чухрай З. Б. (2014)
Луговський А. Г. - Початковий досвід ендоваскулярного стентування поперечного синуса при ідіопатичній внутрішньочерепній гіпертензії, Орлов М. Ю., Яроцький Ю. Р., Мороз В. В., Скорохода І. І., Єгорова К. С. (2014)
Полковніков О. Ю. - Геморагічний інсульт на тлі злоякісної артеріальної гіпертензії як наслідок гіперальдостеронізму. Сучасні підходи до діагностики та лікування, Макаренков А. Л., Матерухін А. М., Подлужний О. О., Полковнікова Н. О. (2014)
Щеглов Д. В. - Артеріовенозна мальформація вени Галена (клінічне спостереження), Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є., Барканов А. В., Найда А. В., Пастушин О. А. (2014)
Щеглов В. І. - Ендоваскулярне лікування травматичних ушкоджень хребтових артерій краніовертебрального переходу (клінічні спостереження), Щеглов Д. В., Найда А. В., Барканов А. В. (2014)
Привітання (2014)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Проблеми стандартизації СВД, Ткаченко В., Шпак С. (2011)
Григоров О. - Вимоги до машин підйомно-транспортної техніки для людей із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Зелінський Є. - Стандартизація вимог до конструкції автобусів загального призначення для перевезення пасажирів із обмеженими фізичними можливостями (2011)
Сталінський Д. - ТК 3: стан справ щодо стандартизації методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного виробництва, Спіріна С., Гриценко Н., Спірін В. (2011)
Шаповал В. - Міжнародна практика і досвід технічного регулювання (2011)
Щодо питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади (2011)
Актуалізовано переліки гармонізованих стандартів до європейських директив "Нового підходу" (2011)
"ISO Фокус+" стосовно соціальної відповідальності (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Науменко В. - Самооцінювання діяльності структурного підрозділу (2011)
Новіков В. - Діагностичне самооцінювання як невід’ємний елемент сучасної системи управління (2011)
Павленко М. - Система управління якістю медичних послуг, Маматова Т., Маматов В., Федьо О. (2011)
Криворучко О. - Системне оцінювання якості транспортних послуг (2011)
Микийчук М. - Комбінований метод оцінювання якості продукції, Бубела Т., Столярчук П. (2011)
Бакуліна Г. - Оцінювання якості надання інформації населенню інформаційними службами АЕС України, Котеленець В., Платонова І. (2011)
Гунькало А. - Методика управління якістю продукції за допомогою інтелектуальної системи, Бойко О. (2011)
Гуменюк Г. - Функціональна модель післядипломної освіти, Проценко Н. (2011)
Пам’яті Л. І. Машкіна (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів Харківської філії ДП "УкрНДНЦ" на травень-грудень 2011 року (2011)
Серія стандартів ISO 10845 (2011)
Новий стандарт ISO дозволить покращити захист працівників від впливу радіації (2011)
Новий центр реєстрації смарт-карт ISO/IEC (2011)
Title (2013)
Contents (2013)
Bukharina I. - Biochemical analysis of leaves of tilia cordata in conditions of technogenic pollution (on the example of the city naberezhnye chelny), Kuzmin P., Sharifullina A. (2013)
Radanova S. - Floristic analysis of the "zmeyova dupka” natural landmark, stara zagora region, south bulgaria (2013)
Kokar N. - Trends of centaurea jacea l. Seed productivity, Parpan V. (2013)
Микитин Т. В. - Особенности питания рыжих лесных муравьев в экосистемах украинских Карпат (2013)
Микитин Т. В. - Комплексы мирмекохорних растений Formica rufa и F.Polyctena в различных типах леса украинских Карпатах (2013)
Никонов М. В. - Опыт использования интродуцентов в усадебных парках Новгородской области и перспективы их внедрения в лесокультурную практику (2013)
Никонов М. В. - Выбор способа рубки и воспроизводства лесов – основа устойчивого лесоуправления в Новгородской области (2013)
Гонтарь В. И. - Мшанки (Bryozoa) бухты Провидения Берингова моря (2013)
Морозова Е. Н. - Морфологические особенности пейеровых бляшек тонкой кишки крыс после введения циклофосфана (2013)
Кулиева Х. Ф. - Влияние различия корма на физиологическое состояние американской белой бабочки Hyphantria cunea Drury. (Lepidoptera, Arctiidae), Султанова У. Б. (2013)
Дерезина Т. Н. - Влияние бентонитовой глины на процессы минерализации костной ткани и хрящевого матрикса у поросят при патологии витаминно-минерального обмена, Овчаренко Т. М., Сулейманов С. М. (2013)
Mamontov V. - Problems of modernization of the structure of agriculture in terms of Russia’s accession to WTO, Kozhevnikova T. (2013)
Исламгулов Д. Р. - Развитие системы оценки технологических качеств корнеплодов сахарной свеклы, Бакирова А. У., Чеченева А. А., Еникиев Р. И., Алескерова В. А., Хисматуллина Р. Р. (2013)
Антонов А. В. - Аналізування ефективності виконання функцій системами протипожежного захисту на основі даних досліджень особливо великих пожеж, Якименко О. П., Климась Р. В. (2014)
Ковальчик В. М. - Моделювання числовим методом подавання інертного газу до осередку пожежі на значні відстані, Ковалишин В. В. (2014)
Лисенко О. І. - Технологія екологічного моніторингу в зоні спостереження об'єктів підвищеної небезпеки, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тисленко О. М. (2014)
Згуря В. І. - Щодо проблеми оцінювання професійного рівня випробувальних лабораторій за результатами визначення показників якості вогнезахисних засобів будівельних конструкцій, Довбиш А. В., Поворознюк Н. А. (2014)
Сізіков О. О. - Особливості проектування зонованих систем внутрішнього протипожежного водопроводу у будівлях з умовною висотою вище 26,5 м, Уханський Р. В., Балло В. П., Балло Я. В. (2014)
Тітенко О. М. - Математична модель конвекційного теплообміну при нагріванні частинок графіту в установці з виробництва терморозширеного графіту (2014)
Ніжник В. В. - Аналітичні дослідження вимог європейських (міжнародних) нормативних документів щодо пожежної класифікації будівельних матеріалів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Мартюк Д. В., Тищенко О. М. (2014)
Григорьян Н. Б. - Определение границ применимости и точности стандартизированных методов оценки огнезащитной способности покрытий несущих металлических конструкций, Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Калиненко Л. В. - Принципи організації та порядок проведення заходів щодо санітарної обробки людей та спеціальної обробки одягу, засобів індивідуального захисту, техніки та обладнання: питання та пропозиції, Перепелятникова Л. В., Яцюк О. П., Каштан Г. М. (2014)
Ніжник В. В. - Удосконалення будівельних норм з пожежної безпеки об’єктів, Сізіков О. О., Уханський Р. В., Новак С. В., Нефедченко Л. М., Жартовський С. В., Мартюк Д. В. (2014)
Поздєєв С. В. - Розрахунковий метод оцінки вогнестійкості кам’яних несучих стін (2014)
Щіпець С. Д. - Метод визначення температурних полів у перерізах несучих стін за результатами їх випробувань на вогнестійкість (2014)
Невінчаний О. В. - Проблеми та шляхи удосконалення технічного регулювання заходів щодо евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, Замислов С. С. (2014)
Уханський Р. В. - Аналіз стану пожежної небезпеки установ для реабілітації інвалідів з розумовою відсталістю та нормативно-правових актів і нормативних документів з реалізації прав цієї категорії осіб, Сізіков О. О., Довгошеєва Н. М., Голікова С. Ю. (2014)
Лисенко О. І. - Питання оперативного розгортання сенсорних радіомереж на забруднених територіях, Чумаченко С. М., Валуйський С. В., Тесленко О. М. (2014)
Присяжнюк В. В. - Обґрунтування технічних вимог до створення захисного одягу для рятувальників в Україні, Кухарішин С. Д., Мілютін О. В. (2014)
Дунюшкін В. О. - Обґрунтування вибору газової вогнегасної речовини для флегматизації об‘ємів "сухих" відсіків ракети-носія, Огурцов С. Ю., Антонов А. В., Цимбалістий С. З. (2014)
Анотації (2014)
Основні вимоги оформлення статей (2014)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–лютому 2010 року (2010)
Братута Э. Г. - Перспективы использования топочных агрегатов пиролизного типа, Семеней А. Р. (2010)
Шеремет В. А. - Модернизация горнов агломашин ОАО "Арселормиттал Кривой рог" с установкой горелок ГНП.Р-250 конструкции ПФ "Рубикон", Каменев А. И., Волков В. Ф., Сергатов В. А., Сапунов А. В., Коваль А. И. (2010)
Усатый А. П. - Модели расчета систем соплового парораспределения в задачах многорежимной оптимизации (2010)
Дмитрик В. В. - Особенности отпускной хрупкости сварных соединений паропроводов, Сыренко Т. А. (2010)
Редько А. Ф. - Совершенствование систем отопления производственных помещений газовыми трубчатыми инфракрасными нагревателями, Болотских Н. Н. (2010)
Майстренко А. Ю. - Эффективность способов повышения получения биоэнергетического топлива, Курис Ю. В., Власенко В. Н. (2010)
Ущаповський К. В. - Використання таксономічного показника при оцінці стану людських ресурсів регіональних систем НЕК "Укренерго" (2010)
Федин С. С. - Адаптивная нейросетевая модель прогнозирования и управления качеством многоэтапных технологических процессов (2010)
Седак В. С. - Пути повышения эффективности и надёжности газоснабжения. альтернативные источники энергии, Супонев В. Н., Немировский И. А., Слатова О. Н. (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2010)
Реклама (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2011)
Звернення голови Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів С. М. Орєхова до читачів журналу (2011)
Основні завдання Мінекономрозвитку України у сфері технічного регулювання (2011)
Гриньов Б. - Гармонізація термінології щодо ядерного приладобудування, Любинський В., Тарасов В., Молчанова Н., Богомолова О., Ламааши Л. (2011)
Тіхосова Г. - Необхідність створення національних стандартів інноваційної продукції із льону олійного, Головенко Т., Мєняйло І. (2011)
Пономаренко М. - Стандартизація вимог до ліфтів, доступних для усіх пасажирів, зокрема з функціональними порушеннями (2011)
Національний досвід країн світу зі стандартизації (2011)
Шаповал В. - Система технічного регулювання країн Митного союзу (2011)
Князєв В. - Визначення вимог технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (2011)
Жарков Ю. - Проблеми сертифікації USB-шнурів (Пропозиція до дискусії), Кульчицька О., Шматко А. (2011)
Нове видання каталогу стандартів CENELEC (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського