Коміссар Д. О. - Хмарні технології безпеки, Луппол Є. Ю. (2013)
Корольов М. В. - Проблематика дослідження питань інформаційної безпеки у державному управлінні, Скопа О. О. (2013)
Корчинский В. В. - Метод повышения скрытности передачи таймерными сигналами в системах связи с кодовым разделением каналов (2013)
Яцишин С. П. - Пожежні сповіщувачі з газонаповненими чутливими елементами, Кравець І. П. (2013)
Ленков С. В. - Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники, Пашков С. А., Браун В. О., Селюков А. В., Цыцарев В. Н. (2013)
Липовский В. Г. - Модели отказов в современных информационных сетях и авиационных системах связи, Чирков Д. В. (2013)
Зеленцова Ж. Ю. - Уязвимости конвергентной инфраструктуры и практические подходы к их устранению, Луговой А. В. (2013)
Марченко Д. Н. - Моделирование структурообразования связующих композиций для изготовления литейных стержней и форм, Свинороев Ю. А., Гутько Ю. И., Бер Р. (2013)
Петров О. С. - Застосування імітаційного моделювання для оцінки живучості комп'ютерної мережі, Мінін А. В. (2013)
Плотников А. Д. - О существовании односторонних функций (2013)
Митрохін С. О. - Розробка алгоритму побудови прямозубої циліндричної зубчастої передачі та його реалізація за допомогою бібліотеки OpenGL (2013)
Павлов І. М. - Поняття класифікатору і топосів у підоб’єктах множин систем захисту інформації (2013)
Палий С. В. - Использование метода поиска "идеального собеседника" в информационно-организационной среде подготовки иностранцев (2013)
Петришин Л. Б. - Фибоначчи-подобный метод кодирования сообщений и полибоначчи способ перехода к двоичному исчислению (2013)
Петров А. А. - Модель выбора оптимального состава системы защиты информации в компьютерных сетях (2013)
Казакова Н. Ф. - Міжнародна регламентація правового регулювання та стандартизації аудиту інформаційної безпеки, Плешко Е. А., Айвазова К. Б. (2013)
Превисокова Н. В. - Аналіз ефективності методу кодування на основі перетворення в базисі функцій Ґалуа (2013)
Рудов О. П. - Інформаційний захист системи 1С Підприємство, Романченко Т. П., Скріпкіна А. С. (2013)
Скопа О. О. - Показники якості та життєві цикли захищених інформаційно-вимірювальних систем, Волков С. Л., Грабовський О. В. (2013)
Темников В. А. - Контроль доступа авиадиспетчеров к информационным ресурсам по голосу, Конфорович И. В., Петейчук А. В. (2013)
Турти М. В. - Процедура формування нечітких еталонів на основі попарних порівнянь (2013)
Фразе-Фразенко О. О. - Багатоагентний метод виділення інформативних ознак зображень у системах доступу (2013)
Хорошко В. А. - Особенности защиты информации в сетях связи, Хохлачева Ю. Е. (2013)
Цепков Г. В. - Методы сжатия данных для быстрых корреляционно-спектральных преобразований (2013)
Чебанюк О. В. - Методика розпізнавання рукописного тексту на основі аналізу векторів руху за допомогою сенсорних пристроїв, Долотов Д. А. (2013)
Чертов О. Р. - Застосування методів Data Mining для автоматичного формування рекомендацій, Александрова М. В. (2013)
Чупринка В. І. - Автоматизоване проектування раціональних схем розкрою рулонних матеріалів на деталі взуття, Мурженко В. С., Пінчук А. В. (2013)
Шумейко А. А. - Применение дискретного преобразования Хартли к сжатию изображений, Шумейко К. А. (2013)
Воронкова В. Г. - Філософія американської школи державного управління: еволюція розвитку та основні характеристики, Кірєєва О. М. (2013)
Краснокутський О. В. - Генезис проблеми формування ідеології державотворення та стан розробки у період Новітнього часу (2013)
Головко Л. В. - Философия риска (2013)
Яковлева О. В. - Мовне середовище у контексті процесів трансформації та глобалізації (2013)
Мельник В. В. - Становлення і розвиток полікультурного суспільства в умовах євроінтеграції (2013)
Яценко К. А. - Ідентичність як внутрішній аспект мультикультуралізму: соціально-філософський аналіз (2013)
Тубіна М. А. - Теоретико-методологічні засади інноваційної сфери регіону (2013)
Михайлова М. О. - Етнокультурний Ренесанс vs глобальна культура: сучасний вимір (2013)
Богуславська О. Г. - Пізнання сутності людини в умовах соціальних змін (2013)
Білогур В. Є. - Філософія спорту як новий науковий напрямок і нова навчальна дисципліна (2013)
Козубцов І. М. - Роль структурних компонентів автореферату на дисертацію PhD у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань (2013)
Волков О. Г. - Інтуїтивістська етика Дж.Мура як передумова філософії освіти Р.Пітерса, Пєшев О. О. (2013)
Сидоренко С. В. - Розвиток громадянського суспільства в історії соціально-філоcофської думки: умови виникнення, сутність, структура (2013)
Аксьонова В. І. - Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору (2013)
Корнієнко Т. А. - Дизайн міста як головний концепт соціально-філософського дискурсу (2013)
Куцепал С. В. - Світ Ж.Дельоза: різома, сенс, нонсенс (2013)
Гречаник М. І. - Особливості взаємозв’язку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка (2013)
Добродум О. В. - Фактор мультимедийности в религиозных и политических отношениях (Украина-Америка) (2013)
Осипенко Л. О. - Комунікативний процес як цілісна соціокультурна система: соціально-філософський аналіз (2013)
Воропаєва В. Г. - Онтологічні засади культури як найвищої загальнолюдської цінності буття (2013)
Нікітенко В. О. - Геокультурні цінності в умовах сучасного світового розвитку: соціально-філософський вимір (2013)
Мудрак В. І. - Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексті співвідношення "особистість-інформація" (2013)
Семерак М. М. - Термоміцність залізобетонних конструкцій за умов пожежі, Домінік А. М., Субота А. В., Байтала В. М. (2012)
Ольховий І. М. - Про напружений стан та міцність товстостінних циліндричних резервуарів при дії газового тиску і нагрівання, Ліщинська Х. І. (2012)
Тацій Р. М. - Визначення теплообміну в багатошаровій нескінченній плиті з дискретно-неперервним розподілом джерел тепла, Кусій М. І., Пазен О. Ю. (2012)
Березовский А. И. - Сравнительный анализ состава продуктов горения и их токсичности эпоксидных и эпоксиуретановых полимерных вибропоглощающих огнезащитных составов, Маладыка И. Г., Попов Ю. В., Саенко Н. В. (2012)
Попович В. В. - Ієрархічний метод класифікації пожежної та аварійно-рятувальної техніки для гасіння лісових пожеж в Україні (2012)
Башинський О. І. - Процеси гідратації механоактивованих композиційних в′яжучих в умовах високих температур, Пелешко М. З., Кузиляк В. Й. (2012)
Гивлюд М. М. - Підвищення ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів покриттями на основі наповненого поліметилфенілсилоксану, Гуцуляк Ю. В., Вовк С. Я., Корнійчук В. В. (2012)
Петренко А. М. - Моделювання форми кривої, що набуває рятувальна мотузка, Кавецький Л. А. (2012)
Цапко Ю. В. - Підвищення рівня безпеки експлуатації об’єктів зберігання боєприпасів, Баланюк В. М. (2012)
Попович В. В. - Вплив продуктів горіння полігонів твердих побутових відходів на організм людини та біоту, Кучерявий В. П. (2012)
Перетятко Б. М. - Методи та способи вогнезахисту будівельних елементів з деревини, Лоїк В. Б. (2012)
Щербина О. М. - Моніторинг продуктів піролізу та згоряння полімерних матеріалів: виявлення формальдегіду методом газорідинної хроматографії, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2012)
Болібрух Б. В. - Розробка комплексного захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів від дії небезпечних факторів пожежі, Штайн Б. В., Кошеленко В. В., Дубасюк В. С. (2012)
Баланюк В. М. - Теоретичне обгрунтування вибору компонентів аерозольно-порошкових вогнегасних засобів, Лавренюк О. І., Марусяк Ю. М. (2012)
Шелюх Ю. Є. - Шляхи та можливості вдосконалення форм і методів протипожежної пропаганди серед населення, Шелюх О. М. (2012)
Лин А. С. - Удосконалення обладнання та методики полігонних випробувань для оцінювання термозахисних властивостей захисного одягу пожежників, Мичко А. А., Клим’юк М. М., Івахов А. В. (2012)
Ємельяненко С. О. - Оцінка пожежного ризику у житлових будинках з електротехнічних причин, Рудик Ю. І., Кузик А. Д. (2012)
Процюк Б. В. - Дослідження нестаціонарного температурного поля в багатошаровій плоскій конструкції, Семерак М. М., Веселівський Р. Б., Синюта В. М. (2012)
Баланюк В. М. - Нові підходи подачі тонко-розпиленої води з поверхнево-активними речовинами та сумішами хімічних сполук, Лущ В. І., Наливайко М. А. (2012)
Ольховий І. М. - Оцінка міцності опор рятувального пристрою при їх розміщенні на різних рівнях, Дзюба Л. Ф., Меньшикова О. В., Гузаревич О. М. (2012)
Гринчишин Н. М. - Вплив процесів горіння твердих побутових відходів на екологічний стан грунту (2012)
Бабаджанова О. Ф. - Чинники пожежної небезпеки породних відвалів вугледобування, Сукач Ю. Г., Cукач Р. Ю. (2012)
Гудим В. І. - Аналіз мікроструктури мідних кабельно-провідникових виробів електричних мереж, які перебували у середовищі пожежі, Карбонічек М., Назаровець О. Б. (2012)
Гуліда Е. М. - Прогнозування виникнення пожеж в житловому секторі на підставі аналізу техногенного ризику, Башинський О. І., Мовчан І. О. (2012)
Гащук П. М. - Пріоритети режимів роботи двигуна та насосної системи пожежного автомобіля, Сичевський М. І. (2012)
Улинець Е. М. - Аналіз якості дотримання ліцензійних умов та характерних їх порушень у сфері робіт і надання послуг протипожежного призначення, Міллер О. В., Харчук А. І., Шелюх Ю.Є. (2012)
Смотр О. О. - Моделювання контурів лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Боднар Г. Й. - Розробка автономного джерела живлення для протипожежних систем внутрішнього водопостачання, Шаповалов О. В. (2012)
Агєєв В. Г. - Підвищення стійкості кріплення прорізних труб при зведенні вибухостійких перемичок (2012)
Швець Є. Я. - Формування концепції безперервної освіти "новому століттю-нову освіту" в умовах інтеграції у загальноєвропейський простір, Швець Д. Є. (2013)
Воронкова В. Г. - Теоретичні і праксеологічні засади формування концепції менеджменту проектів як ефективного ресурсу ринкової економіки (2013)
Білогур В. Є. - Спорт як знаково-символічна і комунікативна система в контексті соціогуманітарного дискурсу (2013)
Осипенко Л. О. - Формування концепції гуманітарного менеджменту як інноваційного типу діяльності постіндустріальної епохи (2013)
Швець Л. М. - Комерційна і соціальна реклама: порівняльний аналіз (2013)
Бегаль О. М. - Сутність соціальної роботи: теоретико-методологічні принципи дослідження (2013)
Невмержицька М. В. - Конкурентоздатність людини: природні і соціальні наслідки (2013)
Леощенко Д. І. - Філософсько-логічна суперечливість процесів сучасної транснаціоналізації світової економіки, Куреда Н. М. (2013)
Фатхутдінова О. В. - Правова освіта як чинник організаційної культури українців (2013)
Нікітенко В. О - Загальнолюдські цінності як геоцінності планетарного масштабу: антропологічні виміри (2013)
Сидоренко С. В. - Політичне протистояння стратегії "зміцнення громадянського суспільства" в країнах Африки (2013)
Путров С. Ю. - Здоров’я у контексті предметного самовизначення філософії (2013)
Корнієнко Т. А. - Формування взаємовідносин "людина-дизайн-місто" як умови гуманістичної самореалізації особистості та реалізації її родової сутності в умовах постіндустріального суспільства (2013)
Аксьонова В. І. - Криза соціокультурної ідентичності особистості як наслідок соціокультурної дезінтеграції суспільства: соціально-філософський аналіз (2013)
Шниптєва А. Ю. - Гуманітарний розвиток держави як головний концепт наукового дослідження: теоретико-методологічні виміри (2013)
Левада С. В. - Просторово-часові модальності соціальної події (2013)
Рижова І. С. - Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічного способу самореалізації особистості і вільного освоєння світу (2013)
Рєзанова Н. О. - Cоціально-філософський концепт інновації як фактор соціальних перетворень (2013)
Товарниченко В. О. - Громадянське суспільство. Середній клас чи влада маргіналів? (2013)
Воропаєва В. Г. - Теоретико-методологічні засади розвитку ціннісних орієнтацій сучасної молоді в умовах трансформації сучасного суспільства (2013)
Рябека О. Г - Інтереси планетарної спільноти як чинник формування світової держави (2013)
Рожков А. О. - Динаміка формування піґментних речовин у листках рослин пшениці твердої ярої за дії різних варіантів ценотичної напруги між рослинами в посівах, Пузік В. К. (2013)
Рідей Н. М. - Природно-ресурсний потенціал агроекосистем: аналіз понятійно-категоріального апарату, обґрунтування сучасних трактувань, Горбатенко А. А., Кучеренко Ю. А., Пашутіна О. М. (2013)
Клименко М. О. - Гідроекологічний моніторинг водних екосистем з огляду на сучасні європейські напрями у природоохоронній діяльності, Клименко О. М., Петрук А. М. (2013)
Тищенко В. Н. - Идентификация сортов и селекционных линий пшеницы озимой по сбалансированности количественных признаков с использованием кластерного анализа, Панченко П. М., Чернышева О. П. (2013)
Жемела Г. П. - Фотосинтетична продуктивність посівів пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів, Шевніков Д. М. (2013)
Шевніков М. Я. - Урожайність та якість насіння сої залежно від строків сівби і використання біопрепаратів, Кулібаба М. Ю. (2013)
Глущенко Л. Д. - Біопродуктивність чорнозему типового залежно від дії та післядії добрив на ґумусний стан у агроценозах, Гангур В. В. (2013)
Тригуб О. В. - Взаємозв'язок елементів архітектоніки рослини з урожайними характеристиками у сортозразків гречки звичайної (Fagopyrum Esculentum Moench.), Ляшенко В. В. (2013)
Філоненко С. В. - Формування зернової продуктивності кукурудзи за різних способів основного обробітку ґрунту (2013)
Харченко Ю. В. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи, Харченко Л. Я. (2013)
Гапріндашвілі Н. А. - Зміна антиокислювального комплексу в плодах груші (2013)
Дорошкевич Н. В. - Використання електрофорезу для додаткової оцінки нових ізолятів гриба Pleurotus Ostreatus (jacq.: fr.) Kummer (2013)
Герман М. М. - Вплив протруйників на посівні якості насіння та врожайність зерна пшениці м’якої озимої, Міщенко О. В. (2013)
Шокало Н. С. - Формування урожайності рицини в умовах перехідної південної частини Полтавської області (2013)
Коваль В. В. - Сучасний стан забезпеченості ґрунтів Полтавської області ґумусом (органічною речовиною), Наталочка В. О., Ткаченко С. К., Міненко О. В. (2013)
Глущенко Л. Д. - Ефективність застосування водорозчинних добрив під основні сільськогосподарські культури за умов зміни клімату, Олепір Р. В., Лень О. І., Вакуленко В. М., Котвіцький Б. Б. (2013)
Баган А. В. - Вплив сортових властивостей на посівні якості насіння пшениці озимої (2013)
Чайка Т. О. - Екологічні наслідки традиційного сільського господарства (2013)
Примаков О. А. - Системний підхід у дослідженні технологічного процесу збирання льону-довгунця (2013)
Гончарова І. І. - Відтворні та фізіологічні показники телиць м’ясних порід в умовах степової зони України (2013)
Небилиця М. С. - Оцінка свиней blup методом у племінних господарствах Черкаської області (2013)
Коцюмбас Г. І. - Динаміка структурних змін грудних м’язів курей-бройлерів на ранніх термінах після забою, Щебентовська О. М., П’ятничко О. М., Коляда Х. О. (2013)
Тішин О. Л. - Гістоструктурна характеристика печінки білих щурів за введення препарату Е-селен у комплексі з клозавермом-А, Коцюмбас Г. І. (2013)
Лукьянова Г. А. - Влияние акарицидных препаратов растительного происхождения на клеточный состав гемолимфы пчёл, Перебийнис А. В. (2013)
Лісова Н. Е. - Імунофізіологічні показники телят за впливу антимікробного препарату цефінель, П’ятничко О. М., Максимович О. А., Бассараб В. П., Михалусь Г. М. (2013)
Панікар І. І. - Біохімічні особливості формування поросят першої доби життя (2013)
Кравченко С. О. - Метод перфузії сечового міхура в ультразвуковій діагностиці уролітіазу свійських котів (2013)
Руденко А. А. - Аналіз виживання, визначення предикторів кардіальної смерті, прогнозування летальності в собак, хворих на комбіновану мітрально-трикуспідальну недостатність (2013)
Жила М. І. - Вплив пробіотичного препарату пробіон на гематологічні та окремі імунологічні показники курчат-бройлерів, Михалюк О. В., Бассараб В. П., Максимович О. А. (2013)
Антіпов А. А. - Ефективність верміку 1 % ін’єкційного розчину за кишкових нематодозів свиней, Пономар С. І., Гончаренко В. П., Міськова Ю. О., Коваль А. Ю. (2013)
Кириловський С. М. - Гістологічна характеристика міжклітинних компонентів сосочкового шару дерми шкіри телиць різних порід у постнатальному онтогенезі (2013)
Кузьменко О. Б. - Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України (2013)
Шупик І. І. - Підвищення працездатного віку для жінок як один із важелів впливу на макроекономічну ситуацію в Україні (2013)
Тягунова Н. М. - Інтернет-торгівля: сутність та особливості, Гудзенко М. Ю. (2013)
Терещенко І. О. - Формування стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства (2013)
Дмитриков В. П. - Технологія переробки відпрацьованих свинцево-кадмієвих гальванічних елементів. Повідомлення 2. Технологічна схема переробки, Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. (2013)
Лихвенко С. П. - Аналіз роботи орного агрегату з трактором МТЗ-80 із диференціальним і блокованим міжколісним приводом, Харак Р. М. (2013)
Скареднов Д. Ю. - Хімічний склад і фізико-хімічні властивості м’язової та жирової тканини свиней за умов використання білкових соєвих кормів (2013)
Леськів Х. Я. - Способи корекції біохімічних змін в організмі тварин за умов розвитку хронічного нітратно-нітритного токсикозу (2013)
Семерунчик А. Д. - Зміни вмісту глюкози в сироватці крові корів упродовж вагітності та в післяродовий період (2013)
Гончаренко О. М. - Перспективи використання треоніну в годівлі племінних курей вітчизняної селекції (2013)
Бабич А. О. - Хвала рукам, що пахнуть хлібом (до 80-річчя доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка Академії наук вищої освіти України Григорія Пимоновича Жемели), Писаренко В. М., Шевніков М. Я. (2013)
Аранчій В. І. - Коли душа виходить з берегів… (до 75-річчя кандидата сільськогосподарських наук, професора Володимира Сергійовича Тендітника), Поліщук А. А. (2013)
Аранчій В. І. - Гордість вітчизняної ветеринарії (доктору ветеринарних наук, професору Віталію Йосиповичу Іздепському – 70 років), Киричко Б. П., Кулинич С. М. (2013)
Аnnotation (2013)
Петруха С. В. - Економіка харчової промисловості України: "перша хвиля” світової фінансово-економічної рецесії, Петруха Н. М. (2013)
Немченко В. В. - Продовольча безпека: макро- та мікроекономічний аспекти, Немченко Г. В. (2013)
Потьомкін Л. М. - Наукові і практичні підходи до підвищення ефективності функціонування харчових підприємств (2013)
Бєляєва О. Л. - Організаційний розвиток як метод керованих змін у готельному бізнесі, Калугіна В. О. (2013)
Козак К. Б. - Удосконалення роботи служби персоналу на підприємстві, Рубан Ю. О. (2013)
Рябова Н. В. - Управління системою фінансових ризиків у сучасних умовах (2013)
Маслій Н. Д. - Аналіз характеру і впливу ринкових факторів на стан конкурентоздатного середовища сільськогосподарських підприємств Одеського регіону, Зборщик Д. П. (2013)
Антонюк П. О. - Аналіз впливу державного регулювання на ринок олійножирової продукції в Україні, Лисюк В. М., Антонюк О. П. (2013)
Нікішина О. В. - Інтегрований зерновий ринок України у структурі національної економіки: категоріальний аналіз і місія (2013)
Янковий О.Г. - Оцінка інвестиційних проектів на підприємствах харчової промисловості України, Мельник Н. В., Янковий В. О. (2013)
Найда А. В. - Особливості управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва у сучасних умовах господарювання (2013)
Нездоймінов С. Г. - Реалізація регіональної інвестиційної стратегії в індустрії гостинності та туризму (2013)
Миронюк Т. І. - Інвестиційна діяльність підприємств Одеського регіону (2013)
Ковтуненко К. В. - Роль учасників інноваційної діяльності в процесі використання інноваційних розробок (2013)
Євтушевська О. О. - Особливості інноваційного процесу підприємств малого бізнесу (2013)
Варчук О. А. - Проблеми формування фінансової звітності банків України згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності, Андрусяк А. В. (2013)
Биченков В. В. - Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від одного аргументу, Поплінський О. В., Зінченко Ю. М. (2012)
Гащук М. П. - Аналіз результатів досліджень щодо формування складу парку транспортних засобів відділів прикордонної служби та мобільних підрозділів органів охорони державного кордону (2012)
Гнатюк О. І. - Методи прив’язки навігаційних систем транспортних засобів до електронних карт місцевості (2012)
Гогонянц С. Ю. - Обґрунтування потрібних дальностей обстрілу засобів повітряного нападу зенітним ракетним підрозділом для вирішення завдань управління вогнем, Паталаха В. Г. (2012)
Живицький М. Г. - Методика визначення ймовірності маршрутної навігації із забезпеченням заданого рівня безпеки польотів (2012)
Журавель В. Г. - Рекомендації і алгоритм щодо процесу своєчасного попередження та оцінки можливості виникнення прикордонного збройного конфлікту, Хруст Д. В. (2012)
Зінченко А. О. - Рекомендації щодо побудови мережі широкосмугового бездротового доступу тактичної ланки управління на основі технології MIMO (2012)
Козубцов І. М. - Сезонний прогноз тренду оптимальних робочих частот декаметрового діапазону методами технічного аналізу, Криховецький Г. Я. (2012)
Кравченко Ю. В. - Рекомендації щодо зниження впливу інформаційної зброї на розподілену інформаційну систему органу військового управління в сучасних умовах інформаційного протиборства, Дерій Р. Г. (2012)
Недайбида Ю. П. - Выбор оптимального управления в сложных информационно-управляющих системах военного назначения, Хлапонин Ю. И., Котова Ю. В. (2012)
Обідін Д. М. - Формалізація властивості функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату (2012)
Опенько П. В. - Обоснование применения метода группового учета аргументов для прогнозирования долговечности радиоэлектронных средств зенитных ракетных комплексов при реализации стратегии технической эксплуатации и ремонта по состоянию, Кобзев В. В, Фоменко Д. В. (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика стиску даних (2012)
Станович О. В . - Визначення перспективних напрямків розвитку систем КХ радіозв’язку та обґрунтування необхідності їх урахування в процесі розвитку радіозасобів вітчизняного виробництва, Міщенко А. Г., Легкобит В. С., Кисиленко П. П. (2012)
Аніпко О. Б. - Бібліометричний аналіз як основний метод форсайт-технологій для військової авіації України, Бусяк Ю. М., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Дерев’янчук А. Й. - Підхід до створення програмних засобів для вивчення військово-технічних дисциплін, Чопа Д. А., Олійник Л. В. (2012)
Каштелян С. О. - Основні напрями вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері (2012)
Лаврінчук О. В. - Концепція використання ERP-систем для управління ресурсами у військовій сфері, Денисюк М. Я., Попков Б. О. (2012)
Ляшенко І. О. - Європейські критерії безпеки інформаційних технологій (2012)
Манойло А. В. - Цветные революции в Северной Африке и современные технологии психологического управления конфликтами (2012)
Тарасов В. М. - Система показників ефективності побудови геоінформаційної системи Збройних Сил України, Чорнокнижний О. А. (2012)
Кульчицький І. М. - Автоматизація оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі Болонського процесу, Магеровська Т. В., Сеник В. В. (2012)
Аркатов Д. Б. - Моделювання інформаційного обміну даними у системі координації руху залізничного транспорту (2012)
Лесів М. Ю. - Просторове моделювання процесів емісії парникових газів: генерування тепло- та електроенергії у південній Польщі, Карась Р. М., Топилко П. І. , Сорочич М. П. (2012)
Сташевський З. П. - Впровадження політики рольового розмежування доступу до інформаційних ресурсів у системі дистанційного навчання, Лозинський О. І. , Бурак Н. Є. (2012)
Квашук В. П. - Офісне управління регіональними портфелями проектів з урахуванням синергетики природно-техногенної небезпеки, Рак Ю. П. (2012)
Гащук П. М. - Модельні засоби тлумачення особливих властивостей пневматичного колеса транспортного засобу (2012)
Домбровський З. І. - Напрями удосконалення управління проектами енергоефективності (2012)
Зачко О. Б. - Системні підходи до управління інфраструктурними проектами в Україні (2012)
Івануса А. І. - Моделі проектів управління людськими потоками безпечної евакуації із спортивно-видовищних споруд, Рак Ю. П. (2012)
Кононенко І. В. - Розробка та застосування програмного забезпечення для багатокритеріальної оптимізації змісту проекту, Колісник М. Е. (2012)
Крап Н. П. - Методологічні основи управління проектами туристичних потоків, Юзевич В. М. (2012)
Полотай О. І. - Особливості управління проектом надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах України (на прикладі Львівської комерційної академії), Лозинський Ю. Р. (2012)
Придатко О. В. - Моделювання процесу практичної підготовки фахівців оперативно-рятувальної служби при проектно-орієнтованому управлінні (2012)
Сидорчук О. В. - Педагогічні умови формування критичного мислення курсантів ВНЗ МНС України засобами мас-медіа, Бондаренко В.В. (2012)
Стародуб Ю. П. - Проект енергетичної безпеки України на основі власних геотермальних ресурсів, Карпенко В. М., Стасенко В. М., Никорюк М. С., Карпенко О. В. (2012)
Винявська Г. Ф. - Кондиціювання природних підземних вод стосовно іонів флюору кальцію гідроксидом (2012)
Власій О. О. - Математичне моделювання процесу теплопровідності у багатошаровому порожнистому циліндрі, Дячун Т. В., Стасюк М. Ф. (2012)
Гащук П. М. - Проектно-орієнтоване управління формуванням компонувальних схем міжміських автобусів малого (середнього) розмірного класу, Войтків С. В. (2012)
Ємельяненко С. О. - Пожежні ризики у житлових будинках міста Львова на прикладі Личаківського району (2012)
Кирилів Я. Б. - Аналіз пожежної безпеки машинних залів атомних електростанцій, Білик С. І., Хлевной О. В. (2012)
Мовчан І. О. - Визначення ризику евакуації людей із будівель та споруд у випадку пожежі з урахуванням її критичного часу, Гуліда Е. М. (2012)
Сидоров О. В. - Дослідження впливу чинників деіонізації на концентрацію легких аероіонів у приміщеннях (2012)
Щербина О. М. - Ідентифікація небезпек, пов’язаних з отруєнням людського організму алкоголем та його сурогатами методами хроматографії, Бедзай А. О., Михалічко Б. М. (2012)
Бевза А. Г. - Оцінка ризику загрози здоров’ю населення від забруднення навколишнього середовища радіонуклідами (2012)
Епринцев С. А. - Экологическая безопасность урбанизированных территорий в условиях интенсивного антропогенного прессинга (2012)
Максименко Н. В. - Ландшафтно-екологічне планування, як втілення екологічного імперативу, Клєщ А. А. (2012)
Рак Т. Є. - Методичні аспекти проведення польової навчальної практики з ландшафтної екології, Карабин В. В. (2012)
Стойко С. М. - Антропогенні зміни в українських лісах карпат та вегетаційні ступенні як екосистемні моделі ренатуралізації трансформованих фітоценозів (2012)
Токаревський В. В. - Очищення технологічних розчинів дезактивації грунтів, Петрова М. А. , Кріп І. М. (2012)
Хром’як У. В. - Вторинне використання відходів полістирольних матеріалів, Борщишин І. Д. (2012)
Шелюх Ю. Є. - Сучасні методи очищення повітря від промислових видів пилу (2012)
Karpenko Z. - Psychological peculiarities of valuable self-determination of junior pupils (2012)
Гасюк М. - Вплив фактору сімейного стану на суб’єктно-ціннісні особливості самоактуалізації жіноцтва (2012)
Голован В. - Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів у крос-культурному вимірі (2012)
Гончаровська Г. - Проблема становлення особистості студентів – практичних психологів у процесі формування їх готовності до майбутньої діяльності з дітьми дошкільного віку (2012)
Гуляс І. - Розвиток перфекціоністських настанов у процесі професійної підготовки майбутніх практичних психологів (2012)
Житарюк В. - Аксіопсихологічні передумови розвитку моральності молодших школярів (2012)
Карпенко Є. - Суб’єктно-ціннісні особливості процесу самоактуалізації особистості (2012)
Климишин О. - Християнсько-психологічні основи розвитку духовності особистості (2012)
Когутяк Н. - Аксіопсихологічні механізми становлення автентичності особистості в період життєвої кризи (2012)
Кормило О. - Емоційно-ціннісні чинники оптимізації учіння молодших школярів (2012)
Мицько В. - Психодинамічні особливості аксіогенезу майбутніх психологів (2012)
Міхіна І. - Терапевтична метафора як засіб розвитку творчих здібностей дошкільників у процесії їх аксіокорекції (2012)
Назарук Н. - Каузально-телеологічний формат профілактики "професійного вигорання" вчителя (2012)
Паркулаб О. - Феноменологічний аналіз у віковому екзистенційному консультуванні та його аксіологічні акценти (2012)
Радчук Г. - Психологічні засади професійного аксіогенезу особистості (2012)
Романкова Л. - Моделювання конфліктних ситуацій як засіб аксіокорекції міжособистісних стосунків у педагогічному колективі (2012)
Сімак А. - Аксіопсихологічна детермінація копінг-поведінки підлітків-акцентуантів (2012)
Сіткар В. - Вплив субкультури на соціальне виховання особистості (2012)
Сметаняк В. - Психологічні особливості ціннісного самовизначення особистості у ранній юності (2012)
Черенщикова Д. - Аксіокорекція педагогічного спілкування у вищих навчальних закладах засобами позитивної психотерапії (2012)
Донченко О. - Вступ до "Архетипового менеджменту" (2012)
Мойсеєнко Л. - Психологія розуміння як наскрізного процесу творчого математичного мислення (2012)
Литвин-Кіндратюк С. - Психологічні конфігурації новітньої та традиційної естетики повсякденності (2012)
Андрусенко С. І. - Процесна модель діяльності вищого навчального закладу з прийому студентів, Бугайчук О. С. (2012)
Березняцький В. В. - Формування оптимальної інфраструктури обслуговування та ремонту автомобілів у регіоні (2012)
Воркут Т. А. - Методичні основи формування стратегічного портфеля проектів систем преревезень в організаціях термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом, Білоног О. Є. (2012)
Ворона А. В. - Аналіз конструкцій гібридних автомобілів (2012)
Галак І. І. - Інформаційно-методологічні засоби оцінки адекватності відтворення ситуаційного стану (2012)
Говорун А. Г. - Розрахунок відношення теплоємностей робочого тіла при використанні сумішей бензину і біоетанолу, Мержиєвська Л. П., Щербатюк В. Б. (2012)
Грисюк Ю. С. - Формування робочих груп та визначення компетентності експертів в процесах управління проектами і программами, Лабута А. В. (2012)
Гужевська Л. А. - Дослідження основних моделей життєвого циклу підприємства, Чехівська Ю. І. (2012)
Гульчак О. Д. - Визначення оптимального розміру замовлення товарів, що постійно псуються, Коцюк М. О. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнена модель руху вантажного автомобіля з дизелем в режимах їздового циклу при роботі на дизельному та біодизельному паливах, Корпач А. О., Левківський О. О. (2012)
Данчук В. Д. - Синергетична корпоративна інформаційна система управління проектами та программами, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження параметрів мастильної дії олив із різним якісним станом в умовах нестаціонарного режиму тертя (частина ІІ), Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М., Богайська К. В. (2012)
Дмитриченко А. М. - Інформаційне забезпечення в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків, Цимбал Н. М. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Оценка качества электронных изделий по обобщенному показателю с использованием программного модуля, Барилко С. В., Поликарпов А. А., Федин С. С. (2012)
Канін О. П. - Аналіз вартості життєвого циклу автомобільних доріг, Діденко В. В. (2012)
Канін О. П. - Сутність та призначення інформаційно-аналітичних систем управління дорожнім господарством України, Харченко А. М. (2012)
Канін О. П. - Модель обгрунтування ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг з урахуванням невизначеності, Шпиг А. Ю. (2012)
Карпенко О. А. - Дослідження переваг логістичного підходу при організації систем матеріально-технічного забезпечення підприємств, Ковальчук С. О., Єфімова Є. О. (2012)
Клименко І. С. - Природні монополії та державне регулювання природних монополій (2012)
Кунда Н. Т. - Сучасні засоби управління проектами, Крамарчук Н. М. (2012)
Кунда Н. Т. - Застосування методу експертних оцінок для визначення якості надання транспортних послуг, Лебідь В. В. (2012)
Лабута А. В. - Застосування програмно-цільового підходу при організації систем управління программами (2012)
Лановий О. Т. - Удосконалення методів управління транспортною системою регіону "Автомобільні дороги державного та місцевого значення – національні та міжнародні транспортні потоки" (2012)
Левківський О. П. - Оцінка проектів децентралізованого авторемонтного виробництва, Конопенко О. В. (2012)
Луцик А. П. - Моделювання електричних кіл у підмодулі SimPowerSystems в середовищі Matlab/Simulink (2012)
Марков О. Д. - Планування виробничої програми станції технічного обслуговування автомобілів, Веретельнікова Н. В., Вельбовець Є. А., Низьковолосов В. В. (2012)
Марков О. Д. - Автосервіс – проблеми персоналу, Веретельнікова Н. В., Вінарчук І. В., Грищенко В. Н. (2012)
Марков О. Д. - Методи визначення потужності автосервісу дилерського центру, Веретельнікова Н. В., Грищенко В. М., Низьковолосов В. В., Вельбовець Є. А. (2012)
Макарчук О. В. - Причинно-наслідкові зв’язки між проектами у програмах збирання зернових культур (2012)
Марчук О. В. - Напруженно-деформований стан нескінченної циліндричної оболонки з ортотропними шарами, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2012)
Марчук Р. М. - Визначення вертикальних навантажень на колеса автопоїзда, Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Матейчик В. П. - До створення методики управління ризиками в системі "транспортний потік – дорога", Смешек М., Хрутьба В. О., Зюзін В. І. (2012)
Нахайчук О. В. - Розвиток принципів та методів дослідження процесів холодного пластичного деформування, Посвятенко Е. К. (2012)
Піцик М. Г. - Вдосконалення конкурсної методики оцінки перевізників при виборі автобусів на маршрут (2012)
Посвятенко Е. К. - Холодне пластичне деформування як метод прискорення азотування, Алєксєєв В. В. (2012)
Прокудін Г. С. - Задача розподілу ресурсів між напрямками діяльності підприємства: постановка, розв’язання, значення для оптимізації прийняття рішень, Четверухіна О. Б. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення тягово-швидкісних властивостей автомобіля при використанні двигунів різної потужності, Корпач О. А. (2012)
Сахно В. П. - Експерементальне дослідження стійкості автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Онищук В. П., Придюк В. М. (2012)
Сидорчук О. В. - Системно-чинниковий підхід управління технологічним ризиком у програмах сівби озимих культур, Луб П. М., Українець А. В., Івасюк А. П. (2012)
Сирота В. І. - Управління динамікою автопоїзда в режимі гальмування з АБС, Рачковський Л. В. (2012)
Скібчик В. І. - Концептуальна модель конфігурації проекту зернового току (2012)
Тамаргазін О. А. - Уроки історії становлення авіаційної галузі в Японії, Ліннік І. І., Ліннік О. П. (2012)
Татусь В. В. - Агрегативна імітаційна модель оцінки ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Визначення потужності агрегату для рекуперації кінетичної енергії та мінімальної швидкості з якої доцільно починати рекупераційне гальмування для гібридного автомобіля в залежності від їздового циклу , Іванов О. С. (2012)
Тіхонов В. І. - Тензорний аналіз потоків у відкритій логістичній системі, Мельниченко О. І., Радкевич С. Д. (2012)
Тригуба А. М. - Системно-чинникові засади профілювання місії інтегрованих програм аграрного виробництва (2012)
Файчук М. І. - До питання теоретичного визначення показників стійкості та керованості автопоїздів з наближеними вісями причепа та перекосом мостів (2012)
Фіненко В. В. - Деталі та складальні одиниці з алюмінієвих сплавів двигунів внутрішнього згоряння як об’єкти виробництва та ремонту (2012)
Хабутдінов А. Р. - Домінантні і ризико-регулятивні алгоритми управління автомобілем (2012)
Хабутдінов Р. А. - Новаційно-технологічна методологія системної та ресурсозберігаючої експлуатації автомобіля (2012)
Хаврук В. О. - Основні аспекти якості ланцюга постачання (2012)
Хмельов І. В. - Маркетинговий аналіз магістральних автопоїздів за енергетичним критерієм (2012)
Хрутьба В. О. - STEP-аналіз умов реалізації проекту впровадження логістичних систем поводження з відходами регіону, Картавий А. Г. (2012)
Цегольник П. А. - Ідеологічні функції та завдання системи освіти: сьогодення та майбуття (2012)
Чечет А. М. - Проблеми та перспективи розвитку транспортних коридорів України (2012)
Алькема В. Г. - Ринок суб’єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки (2012)
Антоненко Н. В. - Проблеми узгодження бухгалтерського та податкового обліку податку на прибуток після прийняття ПКУ, Чумак К. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Визначення організаційно-управлінського рівня на підприємстві, Бідняк Д. М., Мороз О. В. (2012)
Бойко В. В. - Роль економічної діагностики в обґрунтуванні управлінських рішень, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бойко Н. В. - Проблеми аудиту в Україні: автоматизація аудиторських перевірок, Євтушенко О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Організаційно-економічний механізм партнерських взаємодій держави і приватного бізнесу у транспортній галузі (2012)
Боровик Н. А. - Місце системи управління професійними ризиками у сфері корпоративної соціальної відповідальності, Дзюба О. М. (2012)
Боровик Н. А. - Зарубіжний досвід ухилення від оподаткування, Гуцалюк О. І. (2012)
Боровик Н. А. - Оцінка якості та ефективності пасажирських перевезень в сучасних ринкових умовах, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Особливості управління матеріальними та фінансовими потоками підприємства на основі логістичного підходу (2012)
Гайдай Г. Г. - Модель розробки інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств (2012)
Главацький П. В. - Визначення та оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень (2012)
Горобінська І. В. - Вплив підвищення ефективності діяльності транспортного сектору на розвиток національної економіки (2012)
Грисюк Ю. С. - Системне моделювання стану та процесів функціонування підприємств транспортної інфраструктури, Григоренко Р. В., Третиниченко Ю. О. (2012)
Данчук М. В. - Оцінка адаптивного потенціалу підприємства, що функціонує в умовах нелінійної динаміки підприємницького середовища (2012)
Дегтярьова О. М. - Проблемні аспекти системи валютного регулювання й валютного контролю, Позняк Н. В. (2012)
Дорохов О. B. - Розвиток імітаційної моделі обслуговування в аптечному закладі (2012)
Дорошкевич Д. B. - Інструменти реалізації потенціалу робітників при впровадженні Lean виробництва (2012)
Дулеба Н. В. - Еволюція грошей як наслідок розвитку торгівлі у країнах світу, Безрук Ю. І. (2012)
Єфіменко Н. А. - Впровадження інтегрованих інформаційних технологій в управлінський процес машинобудівних підприємств на основі принципу CALS-технологій, Рябікова Г. В. (2012)
Жулин О. В. - Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту (2012)
Заруцька О. І. - Формування і вдосконалення інфраструктури туризму (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінка інвестиційних ризиків проектів, Амеліна Н. К., Тарануха О. М. (2012)
Компанець К. А. - Проблеми розвитку туристичної індустрії України, Іванчук С. І. (2012)
Левіщенко О. С. - Проблеми оцінки ефективності управлінського консалтингу (2012)
Левковець Н. П. - Складові економічної безпеки автотранспортних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Про економічну вартість транспортного потоку автомобілів (2012)
Назаренко Я. Я. - Сутність виникнення ризиків аудиторської діяльності (2012)
Оксюта Н. С. - Концепція реформування системи пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом в Україні (2012)
Рева О. М. - Пріоритети інвесторів на множині чинників, що впливають на прийняття рішень, Амірсеідова Л. М. (2012)
Ружицький А. В. - Схема функціонування механізму підвищення рівня економічної безпеки підприємства (2012)
Сніжко І. С. - Формування фінансових ресурсів підприємства для їх використання в інноваційній діяльності (2012)
Сопоцько О. Ю. - Застосування системного аналізу при управлінні логістичними системами в ланцюгах постачання продуктів харчування повсякденного попиту (2012)
Теслюк Н. П. - Організація контролю за грошовими коштами та їх еквівалентами, інтегрованого в систему управлінського обліку (2012)
Троцюк Т. С. - Заходи щодо управління фінансовою стійкістю АТП як відкритих систем (2012)
Турпак Т. Г. - Особливості та аналіз функціонування ринку цінних паперів України (2012)
Федорук О. В. - Методичні підходи до діагностики імовірності банкрутства підприємств з використанням нечіткої когнітивної моделі (2012)
Хмелевський М. О. - Середній клас як індикатор розвитку, економіки і характеру політичної системи (2012)
Хмелевський М. О. - Характеристики кризи та ознаки кризового стану автотранспортного підприємства, Іванишен К. В. (2012)
Хоменко І. О. - Транспортні кластери: особливості формування та перспективи розвитку (2012)
Цюман Є. С. - Інвестування з застосуванням механізму державно-приватного партнерства (2012)
Чеснакова Л. С. - Концептуальна модель раннього попередження та реагування на кризові явища в діяльності підприємства, Гарбар К. В. (2012)
Чеснакова Л. С. - Формування концептуального механізму управління дебіторською заборгованістю, Нижник О. О. (2012)
Медведська В. В. - Відповідальність перевізника за договором перевезення вантажу повітряним транспортом (2012)
Хримли И. А. - Мораль и право в современном измерении (2012)
Щербатюк Н. В. - Сфера телекомунікацій як об’єкт адміністративно-правової охорони, Бондар А. В., Чичирко С. В. (2012)
Чуєв О. Ф. - Співвідношення транспортної та транспортно-експедиторської діяльностей: нормативно-правовий та логістичний аспекти, Чуєва М. О., Грисюк Ю. С. (2012)
Котенко О. Г. - Хирургическое лечение хилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену, Попов А. О., Коршак А. А., Гриненко А. В., Гусев А. В., Федоров Д. А., Григорян М. С. (2013)
Бойко В. В. - Метастатический колоректальный рак печени. Особенности диагностики и хирургической техники, Тищенко А. М., Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А., Волченко И. В. (2013)
Серегин А. А. - Рентгеноэндоваскулярная химиоэмболизация печеночной артерии при очаговых поражениях печени, Зайцев А. И., Шарабрин Е. Г., Рыхтик П. И., Чичканова А. С., Шкалова Л. В., Загайнов В. Е. (2013)
Герич И. Д. - Лапароскопические атипичные резекциипри доброкачественных опухолевых образованиях печени, Бойко Н. И., Гавриш И. Я., Кравчук И. В., Попик М. П., Шаваров Ю. И. (2013)
Губергриц Н. Б. - Клиническое наблюдение удвоения печени, Баринов Э. Ф., Баринова Н. Е., Зубов А. Д., Чирков Ю. Э., Лукашевич Г. М., Момот Н. В., Станиславская Э. Н. (2013)
Ничитайло М. Е. - Мини-инвазивная хирургия доброкачественной обструкции дистального отдела общего желчного протока, Огородник П. В., Дейниченко А. Г. (2013)
Котив Б. Н. - Хирургическое лечение неопухолевой механической желтухи, Дзидзава И. И., Смородский А. В., Слободяник А. В., Федун О. В. (2013)
Карпов О. Э. - Первый опыт выполнения внутрипросветной холедоходуоденостомии под контролем эндоскопической ультрасонографии, Ветшев П. С., Маады А. С., Алексеев К. И., Осипов А. С., Бруслик С. В. (2013)
Воробей А. В. - Использование высокоэнергетического лазера в гепатопанкреатобилиарной хирургии, Шулейко А. Ч., Гришин И. Н., Орловский Ю. Н., Ильюшонок В. В., Александров С. В., Бутра Ю. В., Лагодич Н. А. (2013)
Дронов А. И. - Применение саморасправляющихся металлических стентов при бластоматозной билиарной обструкции, Насташенко И. Л., Скомаровский А. А., Земсков С. В., Задорожная К. О., Негря Э. В., Насташенко А. И. (2013)
Грубник В. В. - Тактика лечения больных с бессимптомным холедохолитиазом, Ткаченко А. И., Ильяшенко В. В., Евсиков Б. В., Воротынцева К. О. (2013)
Кондратенко П. Г. - Мини-инвазивные технологии у пациентов с острым блоком терминального отдела холедоха, Стукало А. А. (2013)
Матвийчук Б. О. - Комплексная профилактика острого панкреатита после рентгенэндоскопических транспапиллярных вмешательств, Кушнирук А. И., Клецко И. Я., Сало В. М., Тумак И. Я. (2013)
Нишневич Е. В. - Информативность интраоперационной холангиографии у больных острым холециститом, Столин А. В., Шелепов И. В., Прудков М. И. (2013)
Тамм Т. И. - Диагностика и хирургическая коррекция синдрома Мириззи, Белов С. Г., Бардюк А. Я., Крамаренко К. А., Мамонтов И. Н., Хамам А., Непомнящий В. В., Яворская Т. П. (2013)
Степанова Ю. А. - Редкие кистозные образования поджелудочной железы: дифференциальная лучевая диагностика, Кармазановский Г. Г., Кубышкин В. А., Щеголев А. И. (2013)
Копчак В. М. - Хирургическое лечение кистозных опухолей поджелудочной железы, Копчак К. В., Хомяк И. В., Дувалко А. В., Андроник С. В., Перерва Л. А. (2013)
Назыров Ф. Г. - Сравнительный анализ результатов использования различных видов панкреатодигестивного анастомоза при радикальной операции у больных с периампулярными опухолями, Девятов А. В., Акбаров М. М. (2013)
Запорожченко Б. С. - Сравнительная оценка панкреатодигестивных анастомозов при панкреатодуоденальной резекции, Качанов В. Н., Бородаев И. Е., Горбунов А. А., Зубков О. Б., Муравьев П. Т. (2013)
Конькова М. В. - Ультразвуковая диагностика и диапевтика острого панкреатита, Смирнов Н. Л., Юдин А. А. (2013)
Русин В. И. - Панкреатогенный выпот в брюшной полости — индикатор тяжести острого панкреатита, Филип С. С., Болдижар П. А., Румянцев К. Е. (2013)
Андрющенко Д. В. - Малоинвазивные интервенционные технологии в оценке тяжести клинического течения острого некротического панкреатита , Когут Л. Н., Андрющенко В. П. (2013)
Дронов А. И. - Особенности патогенетического подхода к лечению острого некротического панкреатита, Ковальская И. А., Уваров В. Ю., Горлач А. И. (2013)
Кондратенко П. Г. - Хирургическая тактика при остром некротическом панкреатите, Конькова М. В., Васильев А. А., Епифанцев А. А., Джансыз И. Н., Ширшов И. В., Юдин А. А. (2013)
Тамм Т. И. - Морфологическое обоснование лечения постнекротических кист поджелудочной железы, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Мамонтов И. Н., Захарчук А. П., Яворская Т. П. (2013)
Ярешко В. Г. - Резекционные и дренирующие операции в лечении хронического панкреатита и его осложнений, Михеев Ю. А. (2013)
Сипливый В. А. - Морфометрическое исследование гемомикроциркуляторного русла кишечника при остром перитоните, Гринченко С. В., Горголь Н. И., Доценко В. В., Евтушенко А. В. (2013)
Вишневский В. А. - Пострезекционная печеночная недостаточность: современные проблемы определения, эпидемиологии, патогенеза, оценки факторов риска, профилактики и лечения, Коваленко Ю. А., Андрейцева О. И., Икрамов Р. З., Ефанов М. Г., Назаренко Н. А., Тупикин К. А. (2013)
Полищук Л. О. - Артериальная химиотерапия метастазов колоректального рака в печени: технические аспекты и онкологическая целесообразность, Скипенко О. Г. (2013)
Загагов С. О. - Профилактическая и завершающая тотальная панкреатэктомия в хирургии поджелудочной железы. Обзор литературы, Ахтанин Е. А., Кригер А. Г., Вишневский В. А. (2013)
Ветшев П. С. - Эхинококкоз: современное состояние проблемы, Мусаев Г. Х., Бруслик С. В. (2013)
Пархисенко Ю. А. - Механическая желтуха: современные взгляды на проблему диагностики и хирургического лечения, Жданов А. И., Пархисенко В. Ю., Калашник Р. С. (2013)
Брижаченко Н. С. - Інтерактивні засоби формування інтер’єрного простору. Створення проекцій на площині (2012)
Брижинська М. С. - Херб Любалін – відомий графічний дизайнер Америки другої половини ХХ століття (2012)
Квитка О. Л. - Символ в графическом дизайне (2012)
Лясковська О. О. - Фрактальні структури в творах мистецтва:гра математичних форм та творчої уяви (2012)
Малік Т. В. - Культура дизайну етно семіотичних країн (2012)
Мироненко В. П. - Что к лицу мусульманке на сегодняшний день?, Каримова Ф. А. (2012)
Паславська Л. О. - Орнаментально-композиційна система декорування українських керамічних мисок кінця ХIХ – ХХ ст. (2012)
Саджая К. В. - Современные ювелирные изделия для свадьбы, Мироненко В. П. (2012)
Сухорукова Л. А. - Анімаційні музичні ролики як засіб формування екологічної свідомості (2012)
Фурса О. - Педагогічне проектування і моделювання систем професійної підготовки майбутніх дизайнерів (2012)
Шандренко О. М. - Основні принципи створення графічної презентації модного бренду (2012)
Юрченко І. А. - Роль психології візуального сприймання в дизайні візуальної ідентифікації, інтер’єру та обладнання торгівельних мереж, Волошин В. В. (2012)
Береговська Х. - Іконознавець та іконописець: Володимир Залозецький та Святослав Гординський в дискурсі неовізантинізму (2012)
Боса І. - Історія худжньо-виставкової справи в єлисаветграді за матеріалами місцевої преси кінця ХІХ – початку ХХ століття (2012)
Верховодова Я. А. - Горизонты творчества заслуженного Художника Украины Григория Ивановича Батия (2012)
Гаврош О. - Сигнітивні методи жанрового живопису Володимира Микити (2012)
Гудак В. А. - Роль основ об’ємно-просторових композицій в формуванні пластичного мислення митця (2012)
Дяків О. В. - Система творення яворівських майстрів ткацтва (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей) (2012)
Кравченко О. Я. - Портрет шляхтича Карла Готфріда Моріца Вутгінау (середини XVIII ст.) пензля невідомого автора з збірки ьвівського історичного музею (2012)
Литовко Т. Ю. - Твори мистецтва Сходу в колекціях Імператорського Харківського університету. До питання реконструкції східної колекції Харкова (2012)
Лозова Л. Я. - Християнізація авангарду: шлях Володимира Стерлігова (2012)
Тарасенко А. - Идеальное и обыденное в графике Одессы последней трети ХХ века (2012)
Шевчук В. Г. - Ритмические ценности в картине мира украинского авангарда (2012)
Шитов С. И. - Трансформация эстетического сознания в эпоху модернизма (2012)
Бесшапошникова Т. В. - Розвиток емоційності школярів засобами музичного мистецтва, Школьнік С. Я. (2012)
Говорухина Н. О. - "Четыре песни миньон" Х. Вольфа на стихи из "Вильгельма Мейстера" И. Гете (опыт исполнительского анализа) (2012)
Гумарова Э. С. - Принципы претворения поэзии в музыке и их значение для вокальной интерпретации (на примере русской романсовой лирики) (2012)
Дьяченко В. В. - Теорія фонокомпозиції як мистецька технологія (2012)
Жерздев А. В. - Гитарные транскрипции вокально-фортепианных произведений в аспекте проблемы композиторско-исполнительского переинтонирования (на примере ""6 Schubert’sche Lieder" fur die guitar ubertragen" Й.К. Мерца) (2012)
Калашник М. П. - Профессионально-творческий тезаурус композитора (2012)
Кириленко Я. А. - Хоровой концерт В. Зубицкого "Гори мої": неофольклорная модель претворения жанра (2012)
Крипак О. Л. - Второй концерт для фортепиано с оркестром А.Караманова: претворение принципов конфликтной драматургии (2012)
Курінна Г. В. - Специфіка ігрових програм на сучасному телебаченні (2012)
Мамбетова Г. - Некоторые исследования структурной организации ладов в крымскотатарской народной и профессиональной музыке (2012)
Халитова М. - Отображение духовного мира личности в творческом процессе (2012)
Шаповал О. В. - Вплив комп’ютерних технологій на нові жанрово-тематичні утворення в кінематографі (2012)
Шишкіна О. А. - Формування інтонаційної культури мислення у виконавців народного напряму (2012)
Щепакін В. М. - Західноєвропейські народні музиканти на теренах України В ХІХ – на початку ХХ століть (2012)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 2. Состав и структура моделей (2012)
Лопухова С. О. - Колір і художньо-естетичний образ в дизайні (2012)
Олексієнко А. М. - Успадкування народних мотивів у сучасному ландшафтному дизайні (на прикладі курсових проектів спеціалізації "Інтер’єр і обладнання" ХДАДМ), Мироненко Н. Г. (2012)
Осколіп О. В. - Суть мистецько-етнографічного феномену ярмарків Гуцульщини (2012)
Подлевских М. Б. - Влияние "экодизайна" на формирование образа современных "этно" интерьеров предприятий общественного питания (2012)
Сергеєва Н. В. - Постіндустріальні тенденції індустріального дизайну (2012)
Топал А. С. - Цифровая живопись, Лысенко А. В. (2012)
Волік К. С. - Реставрація живописного твору Є. Г. Волошинова: практичні рекомендації (2012)
Гілязова Н. М. - Місце і значення художніх вітражів у сучасних житлових інтер’єрах Івано-Франківщини (2012)
Голембовська Л. С. - Особливості живопису натюрморту на факультеті декоративно-прикладного мистецтва та факультеті дизайну (2012)
Евтушенко С. В. - "Тезис Заборовского" (идентификация персонажей): имена (2012)
Жердзіцький В. Є. - Техніка станкового живопису (2012)
Золотухина А. Ю. - Восточные традиции в творчестве крымского художника?керамиста Февзи Сейтхалилова (2012)
Золотухина Н. А. - Мировосприятие художника В. Голынского (2012)
Каспарі О. П. - Відображення образів природи у тематичній картині 1950 – 1980-х рр. На матеріалі творів художників Луганщини (2012)
Корнєв А. Ю. - Поєдинок в Київській Русі: традиції та героїка (2012)
Лубенский В. И. - Живопись: в поисках "полутона" (2012)
Мазур В. П. - Празниковий чин іконостасу Успенської церкви, м. Львова (1616-1638 рр.). Його ґенеза на тлі розвитку високого іконостасу (2012)
Соценко Н. Ф. - Экфрасис в рассказе М. Павича "Дамаскин" (2012)
Форухи Манджили Фатеме - Традиции книжной иллюстрации в Иране: постановка проблемы (2012)
Хорунжа Г. - Християнські символи в орнаментальному оздобленні архітектурних пам’яток Львова XVI – XVII ст. (2012)
Чепелюк Е. В. - Реалии времени и творческая позиция художника Курнакова Г. В. (2012)
Шитов С. И. - Проблема оценки художественного произведения (2012)
Юрчишин Г. - Пам’ятки дерев’яного зодчества Гуцульщини. До 100-річчя Монастирської церкви Різдва Івана Хрестителя, Стеф’юк Р. (2012)
Балабан О. - Ринкові засади організації роботи в галузі театру, кіно та телебачення (2012)
Бєлявіна Н. Д. - Особливості формування концертності в сакральній музиці римських храмів XVII ст. (2012)
Даюк Ж. Ю. - Роль випускників Крем’янецького закладу (1805-1832рр.) в культурно-освітньому розвитку Волинської губернії (2012)
Мамбетова Г. - Функционирование тематизма в творчестве современных крымскотатарских композиторов (на примере Симфонии для камерного оркестра Мерзие Халитовой) (2012)
Опанасюк О. - Культурологічний вимір сучасної музики (2012)
Поликарпова Н. В. - Вокально-сценическая интерпретация в моноопере и ее специфика на примере монооперы В. Губаренко "Письма любви" (2012)
Польшин В. М. - Принципи узагальнення засобів вираження в хореографії (2012)
Рябуха Н. О. - Звукообраз фортепіано у камерно-інструментальній творчості В. Сильвестрова (2012)
Светличная О. А. - Ритм в стихотворной драматургии (2012)
Ткаченко В. Н. - Композиторско-исполнительский стиль как ведущая тенденция гитарного творчества (2012)
Ульянова В. С. - Теоретичні аспекти розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах дозвілля (2012)
Халитова М. - Конкурс молодых композиторов "Маэстро" как фактор раскрытия творческого потенциала (2012)
Чілікіна Н. О. - Особливості існування театру танця в Україні (2012)
Чуркіна В. Г. - Трансформація семіосфери культури в умовах глобальної комунікації (2012)
Щепакін В. М. - Приватні музичні навчальні заклади Одеси кінця ХІХ?– початку ХХ?ст.: західноєвропейські традиції та впливи (I?частина) (2012)
Щербіна І. В. - Народні родинні традиції, як прояв самоідентичності та засіб духовного самозбереження етносу(на прикладі сучасної весільної обрядовості українців) (2012)
Самойленко І. - Використання модифікованих крохмалів при виробництві виробів піноподібної структури, Пушка О., Корецька І. (2013)
Яценко В. - Перебіг основних процесів з білковими збагачувачами в умовах підвищенного тиску, Арсеньєва Л., Іванов С. (2013)
Борисенко Д. - Новый ржаной хлеб "Украинская рапсодия". Каков он?, Пащенко В., Супонев Е. (2013)
Пресс-служба редакции - Дрожжи и закваска. Что о них известно, а что нет? (2013)
Чайка И. - История применения дрожжей в пекарном деле (2013)
Лисенко В. - Определяем кислотность хлеба (2013)
Пресс-служба редакции - Закваска и солод. Как их производят в мире (2013)
Наливайко Н. - Помол низкосортного зерна пшеницы. Исправляем качество муки (2013)
Купцова Ю. - Обогащение ржано-пшеничного хлеба СО2 - экстрактом розмарина (2013)
Шматченко И. - Цельнозерновой хлеб - наиболее натуральный мучной продукт (2013)
Пресс-служба редакции - Маленькие хитрости удачного замеса теста и выпекание хлеба (2013)
Семченко В. - Выпекаем хлеба: простой пшеничный, улучшенный и национальный (2013)
Шевченко С. - В нашей стране на человека производится меньше хлеба, чем в блокадном Ленинграде? (2013)
Пресс-служба редакции - Вся правда о холестерине (2013)
Пресс-служба редакции - Пряников сейчас стало много, но ассортимент их значительно сузился. В чем причина? (2013)
Нещерет П. - Итальянцы сумели убедить почти весь мир в своем превосходстве по части приготовления пиццы (2013)
Семак Т. - Название некоторых сортов хлеба подчеркивает местные особенности (2013)
Пресс-служба редакции - Макаронные изделия вовсе не являются "нездоровой" пищей (2013)
Алькема В. Г. - Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств (2011)
Бідняк М. Н. - Формалізована модель оцінки економічної ефективності проектів розвитку виробництва (2011)
Воркут Т. А. - Методичні основи ідентифікації стратегічно-орієнтованих проектів в підприємствах, які здійснюють доставку вантажів з використанням термінальної технології, Білоног О. Є., Пеньківська К. С. (2011)
Галак І. І. - Оцінка ефективності заходів по забезпеченню безпеки перевезень на АТП (2011)
Говорун А. Г. - Результати розрахунку на математичній моделі викидів шкідливих речовин автомобіля з дизелем в режимах їздових циклів при роботі на штатному та біодизельному паливах, Павловський М. В. (2011)
Говорун А. Г. - Особливості математичної моделі процесу згорання при роботі двигуна на суміші бензину та біоетанолу, Щербатюк В. Б. (2011)
Голяк О. Л. - Дослідження відновлення деталей автомобілів роздачею з локальним нагріванням за рахунок сил тертя, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2011)
Гужевська Л. А. - Митна логістика: сьогодення та перспективи (2011)
Гульчак О. Д. - Дослідження характеристик транспортного процесу маршрутних таксомоторних перевезень (2011)
Гусєв О. В. - Математична модель пересування погляду водія при зборі ним зорової інформації, Гусєва Н. О. (2011)
Данчук В. Д. - Електротехнічна модель розподілу транспортних потоків у вулично-дорожній мережі міста, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2011)
Данчук В. Д. - Індивідуалізація навчального процесу в квазіінтелектуальних системах управління навчанням, Лемешко Т. А. (2011)
Данчук В. Д. - Практика застосування методики розробки адаптивних навчальних курсів, Лемешко Ю. С. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження параметрів мастильної дії олив із різним якісним станом в умовах нестаціонарного режиму тертя (частина I), Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М., Богайська К. В. (2011)
Дорошенко Ю. М. - Історія розвитку виробництва і застосування неорганічних в’яжучих матеріалів, Дорошенко О. Ю., Чиженко Н. П. (2011)
Журавська Т. О. - Управління часом в системі управління проектами (2011)
Зенкін А. С. - Особливості процесу прийняття рішень в системі менеджменту якості підприємства, Годік В. О., Іванов П. В. (2011)
Зяхор І. В. - Виготовлення валів роторів турбокомпресорів автомобільних двигунів з використанням зварювання тертям (2011)
Ігнатенко Д. О. - Ситуаційний підхід до аналізу функціонування транспортного комплексу (2011)
Ігнатенко О. С. - Глобальна логістика у регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків України, Дмитриченко А. М. (2011)
Ігнатенко О. С. - Визначення стратегії розвитку інфраструктури транспортного комплексу регіону, Цимбал Н. М. (2011)
Канін О. П. - Проектування річної програми робіт в системі управління проектами експлуатації автомобільних доріг, Харченко А. М. (2011)
Карпенко О. А. - Основи формування кластерів у логістичних системах в ланцюгах постачань (2011)
Колосовський О. М. - Вибір моделі життєвого циклу проекту утилізації звалищного газу та виробництво біопалива з твердих побутових відходів (2011)
Кононюк Ю. В. - Універсальність моделі інформаційного забезпечення для контролю якості та гарантії якості даних (2011)
Костенко С. С. - Аналіз логістичних витрат підприємства (2011)
Коцюк О. Я. - Дослідження діяльності вантажних митних комплексів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Лужанська Н. О. (2011)
Кунда Н. Т. - Аналіз співвідношень між неперервними законами розподілу випадкових величин, Кочура О. Є. (2011)
Куницька О. М. - Дослідження принципів транспортної міської логістики (2011)
Лабута А. В. - Реорганізація підприємств пасажирського транспорту шляхом їх укрупнення (2011)
Лебідь В. В. - Застосування теорії важливості критеріїв для оцінки МТК (2011)
Лущай Ю. В. - Логістичне управління системою пасажирського сервісу автотранспортних підприємств (2011)
Марков О. Д. - Клієнтоорієнтованість – основа якості автосервісу, Веретельнікова Н. В. (2011)
Марков О. Д. - Криза автосервісу та її причини, Веретельнікова Н. В., Пенський О. О. (2011)
Марков О. Д. - Сервіс як головна передумова забезпечення якості розширеного продукту, Веретельнікова Н. В., Ямцун П. Д, Васькевич О. В. (2011)
Матейчик В. П. - Застосування логістичних підходів в системі поводження з відходами транспортного підприємства, Смешек М., Хрутьба В. О. (2011)
Мельниченко О. І. - Моделювання впливу задач логістичного сервісу на кінцевий результат функціонування логістичних систем, Бубела А. В. (2011)
Мельниченко О. І. - Розробка стратегій використання виробничо-технологічного потенціалу підрозділів колійного господарства метрополітену, Кульбовський І. І. (2011)
Олійник Р. В. - Екологічна індексація регіональної транспортно-дорожньої мережі, Ковальова О. В. (2011)
Прокудін Г. С. - Підвищення ефективності управління перевезеннями легкових автомобілів, Дудник О. С. (2011)
Прокудін Г. С. - Розв'язання багатоетапних транспортних задач, Прокудін О. Г., Печенко С. М. (2011)
Процик О. П. - Перспективи розвитку транспортної системи України при участі у розбудові МТК, Сілантьєва Ю. О. (2011)
Сахно В. П. - До питання про розробку математичної моделі легкового автомобіля з урахуванням крену, Вербицький В. Г., Костенко А. В., Волохов О. С., Ященко Д. М. (2011)
Сахно В. П. - Покращення курсової стійкості руху автомобіля з використанням системи ESP, Лотиш В. В., Гуменюк П. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Системні засади визначення місії Державних цільових програм, Босак В. В., Сидорчук О. О. (2011)
Сидорчук О. В. - Управління змістом і часом виконання робіт у проектах сівби сої, Макарчук О. В., Івасюк І. П. (2011)
Сидорчук О. В. - Класифікація подій та робіт у проектах механізованого хімічного захисту рослин обприскуванням, Тригуба А. М., Шолудько П. В. (2011)
Сирота О. В. - До визначення індикаторних показників бензинового двигуна (2011)
Тарасенко О. М. - Комплексне удосконалення приміських автобусних перевезень, Гуща О. О. (2011)
Тімков О. М. - Аналіз послідовної схеми гібридного автомобіля (2011)
Тригуба А. М. - Класифікація та особливості реалізації інтегрованих проектів аграрного виробництва (2011)
Філатов А. С. - Формування та діяльність проектної команди в інноваційному процесі (2011)
Хабутдінов А. Р. - Ризико-регулятивне водіння як процедурний чинник безпеки та енергоефективності автомобільного руху (2011)
Хабутдінов Р. А. - Кількісна оцінка машинних процедур транспортних технологій автобусних перевезень, Піцик М. Г., Ткаченко С. П. (2011)
Хабутдінов Р. А. - Композиційне формування технологічних проектів перевезень, Хмельов І. В. (2011)
Чехівська Ю. І. - Прояви синергетичних властивостей розвитку відкритих систем ( модель " хаос – порядок " ), Вишневецький В. В., Тимченко О. П. (2011)
Чечет А. М. - Дослідження функціонування логістичних систем в сучасних ринкових умовах (2011)
Шраменко Н. Ю. - Формування ресурсозберігаючої технології функціонування вантажних терміналів на основі логістичних принципів, Процик О. П. (2011)
Язвінська О. М. - Організаційно-правові засади захисту прав споживачів під час надання послуг з пасажирського автомобільного перевезення (2011)
Ященко Д. М. - До визначення моментів, що діють на керуючий колісний модуль автомобіля (2011)
Мельниченко О. І. - Дорожньо-транспортні пригоди в м. Києві та їх наслідки, Грисюк Ю. С., Гаранський О. В., Чечет А. М. (2011)
Грисюк Ю. С. - Функції та методи управління пасажирськими перевезеннями, Лабута А. В. (2011)
Антоненко Н. В. - Облік спільної господарської діяльності суб’єктів без створення юридичної особи в Україні, Євтушенко О. Г. (2011)
Базилюк А. В. - Особливості формування та функціонування транспортних кластерів як систем, Хоменко І. О. (2011)
Бай С. І. - Екологічна відповідальність підприємств торгівлі, Римар І. А. (2011)
Боломчук Б. В. - Моделирование влияния диверсификации на эффективность деятельности предприятия, Драгун Н. П. (2011)
Бондар Н. М. - Об’єкти та моделі партнерських взаємодій держави і приватного сектору у сфері автомобільних пасажирських перевезень (2011)
Боровик Н. А. - Безпека автотранспортних підприємств в умовах економічної кризи, Муха Т. С. (2011)
Вага А. Г. - Сутнісна характеристика поняття "послуга" (2011)
Волинець Л. М. - Формування системи логістичного обслуговування пасажирів транспортного підприємства в ланцюгу постачань, Черній С. В. (2011)
Горбенко О. В. - Логістичні центри як важлива складова в системі ринкової інфраструктури (2011)
Горобінська І. В. - Концепція реформування державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності (2011)
Дащенко Н. М. - Методичні аспекти щодо визначення ефективності розвитку та функціонування транспортно-логістичних центрів в Україні (2011)
Денисенко І. П. - Обґрунтування підходів до розгляду конфліктів розвитку організацій: орієнтація на якість менеджменту (2011)
Дорохов О. B. - Імітаційне моделювання обслуговування в аптечному закладі як складової логістичного забезпечення фармацевтичного ринку (2011)
Дулеба Н. В. - Визначальні фактори впливу на економічну безпеку автотранспортних підприємств (2011)
Жулин О. В. - Моделі концесійних угод та алгоритм їх вибору (2011)
Заруцька О. І. - Вдосконалення виробничих процесів транспортного обслуговування туристів (2011)
Іванишен К. В. - Формування системи антикризового моніторингу фінансово-господарського стану підприємства (2011)
Іванчук С. І. - Оцінювання складових антикризової стійкості підприємства (2011)
Карпенко О. А. - Вплив негативних кліматичних тенденцій на транспортну інфраструктуру, Безнісько В. П., Чернавцев А. Ю. (2011)
Карпенко О. А. - Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств, Висоцька Д. Ю. (2011)
Карпенко О. А. - Впровадження японської моделі менеджменту в Україні, Макуха К. С. (2011)
Козак Л. С. - Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні, Петренко О. Т. (2011)
Концева В. В. - Мотивація та стимулювання в сучасних умовах, Рижанкова Г. М. (2011)
Корольова О. І. - Аналіз операційних витрат машинобудівної галузі (2011)
Крамарева О. С. - Деякі аспекти глобалізації інформаційних технологій і засобів масової інформації, Дорохов М. О. (2011)
Кушта І. В. - Теорія і практика формування системи фінансового забезпечення підприємств дорожньої галузі (2011)
Лукін С. Ю. - Ретроспективний аналіз щодо формування понятійного апарату логістичного потенціалу, Ремига Ю. С. (2011)
Мороз О. В. - Моделювання визначення обсягу попиту міським пасажирським транспортом (2011)
Назаренко Я. Я. - Сутність та значення місцевих бюджетів в бюджетній системі України (2011)
Оксюта Н. С. - Компенсація пільгових витрат за пасажирські перевезення на автомобільному траснпорті (2011)
Рябікова Г. В. - Формування стратегії розвитку виробничих систем (2011)
Сніжко Л. Л. - Визначення та оцінка чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності українських підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2011)
Сопоцько О. Ю. - Сутність та особливості поняття "продукти харчування повсякденного попиту" (2011)
Федорук О. В. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної діагностики підприємства (2011)
Цимбал Ю. О. - Розробка критеріїв ефективності та якості організації перевезень вантажів (2011)
Грисюк Ю. С. - Обгрунтування необхідності розробки системного критерія ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Лабута А. В. (2011)
Грисюк Ю. С. - Логістично-функціональні аспекти державного управління об’єктами транспортно-дорожньої інфраструктури, Нікітін П. В., Григоренко Р. В., Дем’янченко А. О. (2011)
Лудченко Я. О. - Методологічні засади формування міської транспортної політики, Третьяков І. М. (2011)
Хервіг ван Стаа - Пріоритетні завдання Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (2013)
Маліков С. - Україна та Європа — спільно до розвитку (2013)
Вілкул Ю. - Асоціація міст України: серед пріоритетів — діалог місцевого самоврядування з владою (2013)
Козирєв П. - Всякому місту — звичай та права... (2013)
Баштаненко О. - Збереження здоров`я дітей — головне завдання міської влади, Попова Ю. (2013)
Терещенко О. - Інструменти співробітництва органів місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення: з досвіду м. Луганськ (2013)
Говорков В. - Мелітополь: зростання через кластери (2013)
Кошелюк М. - Вінниця відкрита до співпраці (2013)
Гляйхманн І. - Спільно творимо майбутнє: співробітництво з Німеччиною у сфері сталого розвитку українських міст, Борик М. (2013)
Смірнова Г. - Розвиток муніципального врядування: залучення громад, інноваційні муніципальні проекти, реформа житлово-комунального господарства (2013)
Жванія Д. - Адміністративна реформа — лише перший крок на шляху реформування місцевого самоврядування (2013)
Гошовська В. - Концептуальні підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, Ворона П. (2013)
Монастирський Г. - Інноваційний механізм забезпечення економічного та соціального розвитку муніципальних утворень, Лоза Р. (2013)
Козіна В. - Харківський обласний конкурс "Місцеве самоврядування — це ми! (2013)
Тертишна О. - Переваги та перспективи дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах сьогодення (2013)
Савченко В. - Впровадження інноваційних організаційно-навчальних форм навчання в процес підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області, Родченко І. (2013)
Швейцарський досвід місцевого самоврядування (продовження) (2013)
Баймуратов М. - Феноменологія муніципальних прав людини (2013)
Результати Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (2013)
Рибак В. - Ми маємо об’єднати наші зусилля для змін на краще! (2013)
Вілкул О. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування як інструмент практичної реалізації державної політики щодо регіонального розвитку (2013)
Чернов С. - Найкращий друг до демократії — діалог (2013)
Мяснікова Л. - Запорука успіху – ефективна взаємодія (2013)
Кубрак В. - Реформування місцевого самоврядування на Білопільщині (2013)
Мовчан І. - Роль громади в соціально-економічному розвитку регіону (2013)
Пенцко О. - Майбутнє – за потужними громадами (2013)
Удовиченко В. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, як інструмент соціально-економічного розвитку міста (на прикладі м. Славутича) (2013)
Ковальчук М. - Он-лайн зв’язок – вимога сьогодення (2013)
Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013)
Громадське обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Федорук А. - Модернізація системи місцевого самоврядування — запорука успішного розвитку регіонів і держави (2013)
Татусяк С. - Самодостатнє місцеве самоврядування – запорука сталого розвитку країни (2013)
Момот І. - Завдання органів місцевого самоврядування Полтавщини на етапі підготовки до реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Константинов В. - Час реформи місцевого самоврядування настав! (2013)
Чмирь Ю. - Збалансований розвиток громад — основа реформи місцевого самоврядування (2013)
Сороковський В. - Обслуговуючі кооперативи — рішення для сільського водопостачання в Україні (2013)
Орлова В. - "Посадіть калину біля серця, щоб завжди цвіла вона в душі" (з досвіду Білгород-Дністровського району Одеської області) (2013)
Толкованов В. - Українським реформам потрібні лідери. І ми їх готуємо (2013)
Присяжнюк В. - Академія муніципального управління — шлях до успіху (2013)
Народ Швейцарії: громадська участь на місцевому рівні (2013)
Указ Президента України № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території (2013)
Грицяк І. - Зародження, становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні (2013)
Аніпко О. Б. - Новий інтегральний показник для літальних апаратів транспортного призначення, Приймак А. В., Миргород Ю. І., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Биченков В. В. - Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від визначеної кількості аргументів (2012)
Богом'я В. І. - Комплекс показників ефективності функціонування системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів (2012)
Дачковський В. О. - Перспективи використання електромагнітної зброї та напрямки захисту радіоелектронних засобів керованих боєприпасів, Шинкаренко Ю. М. (2012)
Дзюба Т. М. - Обеспечение информационной живучести информационно-управляющих систем органов военного управления при проведении кибератак, Віщун В. В. (2012)
Зінченко А. О. - Визначення відстаней в MIMO-системах зв’язку та радіолокації на основі фазових вимірів, Слюсар В. І. (2012)
Зінченко Ю. М. - Імітатор тактичних дій JCATS в плануванні експерименту (2012)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування способу розподілу експлуатаційних спостережень на вибірки при застосуванні методу групового урахування аргументів для прогнозування безвідмовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів, Опенько П. В., Фоменко Д. В. (2012)
Колачов С. П. - Стохастично-дискретний метод оцінки безвідмовності складних програмних комплексів, Недайбіда Ю. П., Драглюк О. В. (2012)
Кононенко С. М. - Особливості підготовки та проведення занять і навчань із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS за досвідом проведених командно-штабних навчань зі слухачами інституту авіації та протиповітряної оборони, Заїка Л. А. (2012)
Кравченко Ю. В. - Концептуальний підхід до синтезу складних технічних систем з динамічною структурою, Миколайчук Р. А. (2012)
Масесов М. О. - Пропозиції щодо впровадження технології МІМО у перспективних засобах радіозв’язку спеціального призначення, Борисов І. В. (2012)
Мєшков І. Н. - Можливості застосування сучасних технологій в дротових телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Мусієнко В. А., Малишкін В. В., Срібний С. П. (2012)
Мовчан А. С. - Варіант побудови алгоритму розрахунку зон роботи РЛС під впливом засобів РЕБ у задачах моделювання (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика управління таймерами в протоколі TCP при використанні методу ковзного вікна (2012)
Слюсарчук О. О. - Основні тенденції розвитку бортових радіолокаційних систем, Гниря В. В. (2012)
Ткаченко А. Л. - Нечіткий алгоритм виміру довжини черги та рівня використання буферу для систем активного керування чергами в ip-мережах, Криховецький Г. Я., Бородавко Д. С. (2012)
Шкуліпа П. А. - Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2012)
Гапоненко Н. П. - Використання інтерактивних методів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу (2012)
Козубцов І. М. - Технічний аспект мотиваційної моделі процесу компетентного навчання студентів в міждисциплінарному просторі (2012)
Родіков В. Г. - Основні категорії та поняття дистанційного навчання саперів (2012)
Білан А. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки, Зеленко О. В., Шемендюк О. В. (2012)
Ігнатьєв М. М. - Підхід до розробки прогнозу найбільш ймовірного варіанту дій повітряного противника при нанесенні авіаційних ударів (2012)
Лаврінчук О. В. - Аналіз основних напрямків впровадження принципів мережецентричних війн у збройних силах провідних країн світу, Валерко В. В., Цвєтков Є. В. (2012)
Ляшенко І. О. - Аналіз вимог керівних документів держтехкомісії Росії щодо інформаційної безпеки інформаційно-управліяючих систем (2012)
Тарасов В. М. - Проблемні питання створення географічної інформаційної системи в тактичній ланці управління військами (силами), Чорнокнижний О. А. (2012)
Шедяков В. Є. - Регулювання інформаційних відносин в комплексі засобів модернізації соціально-інформаційних систем (2012)
Бірюков Д. С. - Оптимальне розміщення та комплектування аварійно-рятувальних служб для реагування на надзвичайні ситуації, Заславська О. В. (2013)
Бойко Д. А. - Метод визуализации патологических структур на маммограммах, Филатова А. Е. (2013)
Бондина Н. Н. - Сравнение алгоритмов фильтрации медицинских изображений по оценкам их качества, Калмычков А. С., Козина О. А. (2013)
Бондина Н. Н. - Использование статистических характеристик для выделения границ в медицинских изображениях, Кривенцов В. Э. (2013)
Букатова И. Л. - Эвоинформатика и глобализация: анализ средств фрагментарного моделирования (2013)
Вавіленкова А. І. - Аналіз методів обробки текстової інформації (2013)
Гвай А. С. - Анализ методик определения дозы облучения в рентгеновской компьютерной томографии, Аверьянова Л. А. (2013)
Грішин І. Ю. - Прикладні аспекти методів оптимізації управління й обробки інформації у статистичних вимірювальних інформаційних системах автоматизованих систем керування повітряним рухом (2013)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть, использующая расстояние Хемминга, для распознавания изображений на границах нескольких классов, Заковоротный А. Ю. (2013)
Дмитриенко В. Д. - Гибридная иерархическая нейронная сеть для хранения знаний технологического процесса механообработки, Хавина И. П. (2013)
Жиляков Е. Г. - Сегментация речевых сигналов на основе субполосного анализа, Фирсова А. А. (2013)
Зайко Т. А. - Ассоциативные правила в интеллектуальном анализе данных, Олейник А. А., Субботин С. А. (2013)
Карасюк В. В. - Совершенствование системы дистанционного обучения гуманитарным дисциплинам, Иванов С. Н. (2013)
Коваленко Н. А. - Математическая модель искажения зондирующих сигналов в системах контроля местоположения людей за непрозрачной преградой, Сахацкий В. Д. (2013)
Леонов С. Ю. - K-значная нейронная сеть АРТ для анализа работоспособности вычислительных устройств (2013)
Лимаренко В. В. - Определение входных параметров для СППР процессов механообработки, Хавина И. П. (2013)
Мороз Б. І. - Оптимізіція параметрів навчання нейромережевої системи обробки інформації митного контролю, Коноваленко С. М. (2013)
Никитина Т. Б. - Синтез робастного управления трехмассовой электромеханической системой с учетом неопределенностей объекта управления, Кобылянский Б. Б., Татарченко М. О. (2013)
Поворознюк А. І. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів, Стебліна К. В., Білецький К. А. (2013)
Поворознюк Н. І. - Звукові сигнали діяльності серця і їх аналіз у частотно-часовій області, Чорний К. В. (2013)
Ручкин К. А. - Метод обнаружения нескольких сферических объектов в пространстве, Шевченко Е. А. (2013)
Столяревская А. Л. - Применение пакета R при анализе данных с инерциальных датчиков для мониторинга деятельности человека, Кузнецов Ю. А. (2013)
Телішевська А. В. - Ідентифікація моделі медичної системи на базі нечіткої логіки, Поворознюк А. І. (2013)
Тузенко О. А. - Исследование математических моделей в планировании эксперимента методом сравнительного анализа, Кухарь В. В., Балалаева Е. Ю., Дубинина А. В. (2013)
Тутарова В. Д. - Сравнение математических моделей растворения реагентов в жидкой стали, Снегирев Ю. В. (2013)
Чикина Н. А. - Прогнозирование риска в системе медицинского страхования профпатологий, Антонова И. В. (2013)
Биченков В. В. - Порядок оцінювання ступеня досягнення можливостей Збройних Сил України в залежності від рівня фінансування (2013)
Братко А. В. - Аналіз факторів, які впливають на ефективність застосування резервів в охороні державного кордону (2013)
Лобанов А. А. - Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В. (2013)
Прібилєв Ю. Б. - Питання застосування космічних систем у системі оперативних стандартів Збройних Сил України (2013)
Волошко С. В. - Технічні аспекти реалізації сучасних технологій в телекомунікаційних системах, Петренко А. В., Шевельова О. І., Омельченко Ю. О. (2013)
Zhyvytskyi M. - Evaluation of air navigation effectiveness in free flight conditions (2013)
Загорулько А. Н. - Контроль и диагностика состояния бортовых систем космического аппарата на геостационарной орбите, Кучерук С. М. (2013)
Зверев А. А. - Системы управления современными зенитными ракетами. Построение математической модели автопилота зенитной управляемой ракеты малой дальности, Галицкий О. Ф., Опенько П. В., Скорик А. Б. (2013)
Иванович В. В. - Методика повышения эффективности эксплуатации морских судов при трансокеанских грузовых перевозках (2013)
Масесов Н. А. - Обоснование выбора направлений развития систем радиосвязи специального назначения с использованием системотехнической и технологической реконфигурации, Панченко И. В., Бондаренко Л. А., Малых В. В. (2013)
Миколайчук Р. А. - Алгоритм прогнозування розподілу об’єктів впливу для улаштування та подолання інженерних загороджень, Кізяк Я. О. (2013)
Мисик А. Б. - Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки, Дмитренко О. М. (2013)
Сінякін Ю. Ю. - Обґрунтування вимог до ефективності системи військового зв’язку, Куцаєв В. В., Нартов Є. І., Михайлов С. Є. (2013)
Скорик А. Б. - Системы управления современными зенитными ракетами. Математическое моделирование контура наведения (2013)
Собченко В. А. - Методика визначення раціонального складу сил та засобів підрозділу з ремонту та обслуговування тепловізійних комплексів прикордонного загону (2013)
Станович О. В. - Визначення іоносферних параметрів за допомогою апаратно-програмного комплексу з використанням даних радіонавігаційних систем, Легкобит В. С., Кучер В. П., Нартов Є. І. (2013)
Хращевский Р. В. - Рекурентні цільові нерівності системи планування розподілу повітряного простору (2013)
Гапоненко Г. М. - Покоління і моделі організації дистанційного навчання (2013)
Голінко В. В. - Інтерактивні лазерні технології при вивченні оперативно-тактичних дисциплін у Національній академії Служби безпеки України, Заруба О. Г., Демченко О. М. (2013)
Компанцева Л. Ф. - Прикладні аспекти інтернет-лінгвістики в діяльності інститутів сектору безпеки (2013)
Шедяков В. Є. - Здійснення бажаних трансформацій соціально-інформаційних систем: постсучасні методологія та онтологія (2013)
Середюк Н. М. - Нефропротекторні властивості комбінованого низькодозового антигіпертензивного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним пієлонефритом, Лучко О. Р. (2013)
Абрагамович О. О. - Свербіж шкіри та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, що лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Абрагамович Х. Я. (2013)
Барнетт О. Ю. - Гібернація міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця як причина серцевої недостатності, Кияк Ю. Г., Кияк Г. Ю., Ковалишин В. І., Беш Д. І. (2013)
Стигар М. В. - Соматотиполоґічна характеристика хворих на ревматоїдний артрит: залежність від віку пацієнтів; віку, у якому почалося захворювання та його тривалості, Станіславчук М. А. (2013)
Рудник Т. І. - Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на кропив’янку, Надашкевич О. Н., Паращук Б. М., Зайченко Я. О. (2013)
Андрющенко В. П. - Мікро- та субмікроструктурні зміни тканин передньої черевної стінки як чинник вибору методу герніопластики післяопераційних вентральних гриж, Бісярін Ю. В., Кушнірчук М. І. (2013)
Абрагамович М. О. - Лікування цирозу печінки: сучасні засади з урахуванням наявності синтропічних ко-та поліморбідних уражень інших орґанів та систем, Фармага М. Л. (2013)
Маркін Л. Б. - Синдром Аарскоґа-Скотта (опис клінічного випадку), Медвєдєва О. С. (2013)
Зінчук О. М. - Cинтропічне ураження серця у хворих на Лайм-бореліоз: (клініко-електрокардіоґрафічні ознаки; опис клінічного випадку) (2013)
Кіцера Ол. Ом. - Лабіринтопатії (вестибулопатії) в практиці лікаря - терапевта, Кіцера Ол. Ол. (2013)
Смоляр Н. І. - Аналіз захворюваності на карієс зубів у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2013)
Вимоги до статей (2013)
Редакційна рада (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Чуклін С. М. - Роль прозапальних цитокінів і молекул адґезії у виникненні судинних порушень і орґанної дисфункції у хворих на гострий панкреатит, Гранат О. Б. (2013)
Радченко О. М. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у пацієнтів з високим рівнем особистісної тривожності, Пилипів Л. І. (2013)
Денесюк О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціонально-структурні зміни в судинах у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовніщнього дихання у хворих на бронхіальну астму, Слаба О. Р. (2013)
Варес Я. Е. - Переломи лобового синуса: сучасна стратеґія діаґностично-лікувальної тактики, Горак В. М., Філіпський А. В. (2013)
Фрайт В. М. - Методолоґія лікування туберкульозу легень, Федорів Я.-Р. М. (2013)
Дутка Я. Р. - Алґоритм лікувальної тактики у пацієнтів з пухлинною обструкцією позапечінкових жовчевих проток (2013)
Абрагамович О.О. - Ускладнення раку шлунка в практиці лікаря-ревматолоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович У. О., Синенький О. В., Головач Т. В., Кушина А. П. (2013)
Катеренчук І. П. - Ефективність і безпека застосування низькомолекулярних гепаринів для лікування та профілактики гострого коронарного синдрому, Циганенко І. В., Катеренчук О. І. (2013)
Свінціцький А. С. - Функціональна диспепсія: сучасні засади діаґностики та лікування (2013)
Katerenchuk O. - The Possible Pathological Role of Endogenous Cannabinoid System in Heart Failure Syndrome (2013)
Вимоги до робіт (2013)
Бережний А. І. - Державна влада як можливість прийняття рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях в інноваційному розвитку ВНЗ (2013)
Берюх О. В. - Шляхи вдосконалення діяльності з екологізації економіки України (2013)
Гайдученко С. О. - Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління (2013)
Мадих А. А. - Аналітична модель прийняття управлінських рішень у системі державного управління, Фомін В. В. (2013)
Мамонов І. Л. - Цільова гуманізація публічного управління (2013)
Матвєєва Л. О. - Виконання контрольної функції в умовах президентсько-парламентської республіки: тенденції та ризики для української держави (2013)
Рудалєва Л. В. - Роль національного банку України на фондовому ринку в умовах модернізації економіки (2013)
Аршава І. О. - Концептуальні засади вдосконалення державного управління нотаріатом в Україні (2013)
Бедін С. В. - Основні теоретичні положення державного регулювання в електроенергетиці (2013)
Дєгтяр О. А. - Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики (2013)
Дорошенко С. О. - Механізми фінансування державно-приватного партнерства (2013)
Коваленко Є. О. - Особливості державного регулювання споживчого ринку в країнах Європи (2013)
Інковська Ю. М. - Механізми державної політики брендингу територій (2013)
Іванченко А. В. - Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні (2013)
Макєєва Л. М. - Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення (2013)
Мерзляк А. В. - Державна підтримка розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні, Павелко Н. І. (2013)
Пилипенко Н. М. - Теоретичні підходи до управління державними фінансами (2013)
Сітнікова Н. С. - Система розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні та його значення для соціального зростання держави (2013)
Шевцов А. Л. - Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів (2013)
Коновалова М. В. - Світова практика формування інноваційної культури державних службовців на прикладі англосаксонської моделі інноваційного розвитку (2013)
Ландсман В. А. - Удосконалення кадрової роботи в органах державного управління (2013)
Бікулов Д. Т. - Роль місцевого самоврядування у розвитку інвестиційної привабливості територій (2013)
Гарькавий І. Б. - Містообслуговуюча сфера: структура та складові, їх властивості й ознаки (2013)
Іщенко М. П. - Компаративний аналіз моделей, принципів і форм організації систем місцевого самоврядування в європейських країнах, Самойленко Л. Я. (2013)
Костенок І. В. - Соціальна довіра та громадянська участь як чинники розвитку місцевого самоврядування: оцінювання українських реалій (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління і управління містом (2013)
Опрятний С. М. - Правове забезпечення становлення й розвитку системи місцевого самоврядування в Україні в історичній ретроспективі (2013)
Пеклушенко О. М. - Правове стимулювання економічного забезпечення місцевого самоврядування (2013)
Полюшкін С. С. - Використання інструментарію проектного аналізу в управлінні сталим розвитком міста-мегаполіса (2013)
Сергєєва О. Р. - Моделювання системи оцінювання місцевого самоврядування як фактора становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Коваленко Т. Ю. - Державне регулювання санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні: актуальність проблеми в умовах медичної реформи (2013)
Линник С. О. - Пріоритети державної політики у сфері охорони здоров’я України щодо реалізації міжнародних стратегій у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД (2013)
Скрипник О. А. - Структурно-функціональна перебудова як інструмент удосконалення системи державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Сорокіна Н. Г. - Вплив державної молодіжної політики на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "державна служба” галузі знань" державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Кухта М. П. - Проблема концептуалізації поняття "життєві стратегії” в соціологічному дискурсі, Мартинюк І. О. (2012)
Святненко І. О. - Соціальність та її вплив на тіло: до постановки проблеми (2012)
Чернявська О. В. - Можливості інституційного та системного підходів у дослідженні регіональних ЗМК, Змій Л. М. (2012)
Яковенко Ю. І. - Характер напрямів досліджень сучасних представників соціології мови, Тащенко А. Ю. (2012)
Бабак І. М. - Бідність як соціальний феномен: специфіка українського суспільства (2012)
Барматова С. П. - Зайнятість он-лайн: нові можливості для українського ринку праці (2012)
Волошин О. В. - Соціальні та прагматичні витоки сучасного молодіжного руху (2012)
Зацепіна Н. О. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в Україні в умовах глобалізації суспільства (2012)
Коваль В. С. - Становлення й розвиток науково-теоретичних підходів до проблеми залучення осіб з фізичними обмеженнями здоров’я в загальноосвітній простір (2012)
Mogdalyova I. - The modern Donetsk intelligentsia: social portrait (2012)
Пахолок О. О. - Ідеологія здорового способу життя як нормативна база сучасної культури здоров’я (2012)
Піддубна К. С. - Роль знань у трансформації національної системи бізнесової освіти (2012)
Серга Т. О. - Розробка методики діагностики сімейного насильства (2012)
Соболєва Н. І. - Шляхи формування та проблеми використання соціального капіталу в процесі модернізації українського суспільства (2012)
Андрушків Б. М. - Соціальні особливості дослідження механізму реалізації державної інноваційної політики у сфері людського капіталу соціологічними засобами (на прикладі підприємницької діяльності), Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Мельник Л. М. (2012)
Загороднюк Т. Ю. - Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів у працях Н. Паніної (2012)
Стеценко Т. О. - Проблеми вимірювання довіри в соціології (2012)
Метулинська Н. М. - Мотивація наукової діяльності та професійний успіх у науці (2012)
Рудченко С. М. - Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників (2012)
Хомерікі О. А. - Економізм у вищій школі та "підприємницький університет” – закономірна необхідність чи соціальна небезпека (2012)
Ядранський Д. М. - Соціологічна інтерпретація соціально-трудової справедливості (2012)
Бутиліна О. В. - Адаптація до навчання та професійна маргінальність студентів ВНЗ (2012)
Решетняк С. Б. - Розвиток творчого потенціалу студента в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Шапошникова І. В. - Проблеми соціальної інтеграції сучасної студентської молоді (2012)
Полторак В. А. - Соціологія політики, політичний маркетинг і політико-інженерна діяльність (2012)
Чигрин В. О. - Поняття кордонів в електоральному вимірі, Губенко В. В. (2012)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг: сутність, основні функції, завдання (2012)
Антоненко Н.О. - Оцінювання ефективності та шляхи удосконалення діяльності дозвільного центру (на прикладі дозвільного центру Білокуракинської районної державної адміністрації) (2013)
Афанас’єва О.В. - Проблеми і перспективи впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби в місцевих органах виконавчої влади (2013)
Д’яченко С.П. - Територіальна громада в системі місцевого самоврядування (2013)
Журавльова В.С. - Контрольні функції державної казначейської служби України за результатами державних закупівель на стадії реєстрації бюджетного зобов’язання (2013)
Заікіна Т.В. - До аналізу проблемних секторів кадрової політики в державних установах (2013)
Ленкевич О.Ю. - Організаційно-правовий механізм боротьби з корупцією на державній службі (2013)
Мельниченко О.А. - Проблеми соціального сирітства: причини, прояви та способи розв’язання, Юр’єва А.Ю., Панченко А.Ю. (2013)
Пархоменко О.М. - Законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні (2013)
Міклуха О.В. - Комунікативні засоби конструктивного поліпшення роботи сучасної податкової служби України (2013)
Полегаєв Д.В. - Проблеми в діяльності служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади та шляхи їхнього розв’язання (2013)
Руденко Г.М. - Проблеми кадрового складу державної служби в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Єрмаш Н.М. - Вирішення конфліктних ситуацій в органах місцевої виконавчої влади, Твердохліб Ю.І. (2013)
Хмеленко І.В. - Напрямки вдосконалення механізму поповнення державного та місцевого бюджетів у сфері податкової політики України (2013)
Шевченко І.Ю. - Виборчі права громадян України: проблеми реалізації (2013)
Скляр Є.П. - Застосування методу АСЕСМЕНТ-ЦЕНТРУ в оцінюванні професійних спроможностей персоналу, Скляр А.О. (2013)
Максимова Т.С. - Вплив пенсійної реформи на скорочення дефіциту бюджету пенсійного фонду України, Біньовська Т.Г. (2013)
Бондарчук Г.М. - Комплексний соціально-економічний розвиток території як шлях до поліпшення якості життя населення Луганської області (2013)
Верховод Б.А. - Адміністративно-територіальна реформа як основа підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гамзюк І.А. - Шляхи удосконалення організаційної структури місцевої адміністрації в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Голда Є.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів України (2013)
Дікарєва Н.В. - Облік зобов’язань бюджетних установ органами державної казначейської служби України як метод удосконалення ефективного використання бюджетних коштів (2013)
Дровальова Н.Ю. - Організаційно-функціональні методи та принципи органів місцевого самоврядування в світлі соціально–економічних проблем (2013)
Захарова І.В. - Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Калугіна О.А. - Оптимізація та підвищення ефективності надання адміністративних послуг в соціальному секторі (2013)
Лейбенко Г.В. - Вдосконалення системи соціального захисту і соціального забезпечення України (2013)
Мацегора О.Ю. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ржевська О. - Міжбюджетні відносини і бюджетна політика: стан та перспективи (на прикладі Кремінської міської ради) (2013)
Виходець Ю.А. - Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Нарожна Н.І. - Доходи пенсійного фонду: оптимізація формування та резерви зростання (2013)
Ткаченко Є.В. - Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2013)
Бабічева О.П. - Сучасні методи формування державних посад (2013)
Васюк Ю.Л. - Нетипове інформування громадян щодо об’єктів археологічної спадщини Лутугинського району з метою забезпечення їх охорони (2013)
Синиця К.В. - Особливості створення інформаційної системи про земельні ділянки міста районного призначення (2013)
Соколовська А.В. - Стимулювання підвищення професіоналізму державних службовців: методи та особливості застосування (2013)
Гриценко Ю.В. - Дослідження проблем, пов’язаних зі здійсненням державного контролю за діяльністю навчальних закладів (2013)
Самоздра М.М. - Створення web-порталу для участі громади в обговоренні соціально значущих проектів міста (на прикладі м. Луганська), Приколота А.В. (2013)
Трубчанінова К.А. - Аналіз законодавства України у сфері надання адміністративних послуг (2013)
Колос С.М. - Фактори впливу на міграційні процеси в Україні (2013)
Носкова С.А. - Узагальнення показників економічного, соціального і екологічного потенціалів регіону для оцінювання збалансованості їх розвитку (2013)
Рогозян Ю.С. - Формування графоаналітичної моделі оцінювання збалансованості функціонування промислових підприємств (2013)
Кривуля П.В. - Сходства и различия в ошибках синтеза систем показателей: СП-ЗЕВГМА, СП-СИЛЛЕПС, СП-АПОКОЙНУ, СП-АНАКОЛУФ (2013)
Шаповалова О.М. - Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства (2013)
Шаповалова О.М. - Балансовий метод у розвитку регіональної економіки, Рябченко А.С. (2013)
Азаренко Е. В. - Информационно-технологическая характеристика морской реверберации, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Лазаренко С. В., Ожиганова М. И. (2013)
Архипов А. Е. - Применение затратно-стоимостных моделей для оценивания вероятностных параметров информационных рисков, Архипова С. А., Скиба А. В. (2013)
Бриль В. М. - Требования к автоматизированным средствам контроля технического состояния сисем защиты информации, Иванченко Е. В., Хорошко В. А. (2013)
Дудикевич В. Б. - Протидія клавіатурним апаратним кейлогерам, Будз Б. Д., Каріоті М. А. (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологические характеристики акустических каналов утечки информации (2013)
Зорило В. В. - Методы повышения эффективности выявления нарушения целостности цифрового изображения (2013)
Іванишин С. Т. - Менеджмент безпеки іт комплексної автоматизації у теріторіально рознесених відділеннях банку (2013)
Казакова Н. Ф. - Синтез методу виділення контурів у системах ідентифікації на основі усереднення перепадів яскравості, Фразе-Фразенко О. О. (2013)
Казакова Н. Ф. - Проблемы построения комбинированных линейных генераторов псевдослучайных чисел, Щербина Ю. В. (2013)
Кийко А. В. - Синтез узкополосных цифровых фильтров для анализа речевых сигналов (2013)
Кобозева А. А. - Математическая основа метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета (2013)
Лахно В. А. - Информационная безопасность корпоративных аналитических систем на транспорте (2013)
Лєнков С. В. - Формалізація слабкоструктурованих задач при вирішенні практичних задач забезпечення національної безпеки держави, Винярський Я. Я., Дергильова О. В. (2013)
Нємкова О. А. - Застосування RS–аналізу для перевірки якості генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Павлов Д. Г. - Інформаційна технологія захисту від мережевого шахрайства на базі моделювання поведінки зловмисників (2013)
Петров О. С. - Електронно-цифровий підпис як механізм електронної взаємодії держави з фізичними та юридичними особами, Самоздра М. М., Бородулін А.В. (2013)
Петров А. С. - Прогнозирование надежности информационных систем, Минин А. В., Петров А. А., Щербак Л. Н., Марек А. (2013)
Петров А. А. - Метод оценки вероятности возникновения аномальных событий в компьютерной сети, основывающийся на системах нечетких множеств (2013)
Піскун С. Ж. - Обґрунтування та визначення необхідного рівня захищеності інформаційної сфери держави (2013)
Плотников А. Д. - Применение булевых функций для вскрытия значений ключа в криптосистеме, Васильев Е. В. (2013)
Сергієня К. В. - Методи захисту програмного забеспечення від несанкціонованого копіювання (2013)
Скопа О. О. - Передумови створення регіональної інтелектуальної мережі управління спеціальними функціями, Корольов М. В. (2013)
Скоробогатько О. А. - Передумови створення моделі загроз інформації, яка циркулює в інфраструктурі інформаційного простору (2013)
Хорошко В. А. - Ускоренный метод анализа опасных сигналов в радиомониторинге, Шатило Я. Л. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод відкритого розподілу секретних ключівна основі рекурентних послідовностей (2013)
Кроль А. А. - Исследование полигармоических сигналов колебательных систем в среде Signal Processing, Кроль О. С. (2013)
Випускні дані (2013)
Балинська О. М. - Homo semioticus як основний суб’єкт створення знаків соціонормативного простору (2013)
Жовтобрюх М. М. - Соціал-демократичні проекти реформування соціальної правової держави в Німеччині післявоєнного періоду (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Огаренко Т. О. - Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства (2013)
Пальченкова В. М. - Підвищення ефективності участі громадськості в умовно-достроковому звільненні: історичний досвід і сьогодення (2013)
Вонсович Х. І. - Проблемні питання сурогатного материнства в Україні (2013)
Довбиш К. К. - Щодо захисту заробітної плати від несвоєчасної виплати та необґрунтованих відрахувань (2013)
Іванова Г. С. - Склад дисциплінарного проступку в трудовому праві (2013)
Івчук Ю. Ю. - Атестація робочих місць за умовами праці – важлива умова забезпечення охорони праці (2013)
Кабаченко М. О. - Особливості дисциплінарної відповідальності (2013)
Микитась А. В. - Проблеми класифікації видів організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ (2013)
Москаленко О. В. - Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт (2013)
Неплюхіна С. Е. - Щодо змісту конституційного права на оплату праці (2013)
Шумна Л. П. - Соціальне обслуговування: загальновизнані міжнародні стандарти (2013)
Білека А. А. - Деякі питання забезпечення законності у сфері локального правового регулювання аграрних відносин у сільськогосподарських кооперативах (2013)
Діденко Т. І. - Екологічне законодавство України: проблема "економізації” його змісту (2013)
Лакушева Є. В. - Захист приватних інтересів платників податків при проведенні перевірок податковими органами (2013)
Леoсь O. Ю. - Державна політика венчуpнoгo iнвестувaння в iннoвaцiйнiй мoделi poзвитку Укpaїни, Aндpуський Д. Д, Гopський Д. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Світовий досвід державного регулювання діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Чернадчук Т. О. - Деякі питання щодо визначення поняття "суб’єкт інформаційних банківських правовідносин” (2013)
Шурупова К. В. - Правовий аналіз видів доступу до інформації в контексті державної інформаційної політики (2013)
Блажівський Є. М. - Моніторинг протидії злочинності (2013)
Гумін О. М. - Організація роботи слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2013)
Денисова Т. А. - Умовно-достровоке звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: проблеми застосування, Бадира В. А. (2013)
Рябчинська О. П. - Методологічні аспекти дослідження системи покарань (2013)
Тальянчук І. С. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин (2013)
Хряпінський П. В. - Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: праксіологічний аспект (2013)
Чус О. В. - Особливі ознаки предмета злочину незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (2013)
Пшонка А. В. - Сутність виховної роботи в органах прокуратури України (2013)
Євсюков О. П. - Формування принципів державного управління у сфері цивільного захисту (2013)
Коваленко О. С. - Сучасні форми взаємодії об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та органів публічної влади України (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління: методологічні підходи (2013)
Бедін С. В. - Основні методи й засоби державного регулювання електроенергетичної галузі (2013)
Дєгтяр О. А. - Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери (2013)
Коваленко Є. О. - Тенденції розвитку споживчого ринку та державний контроль за його станом (2013)
Костенок І. В. - Проблеми правового регулювання в процесі організації ефективного місцевого самоврядування в Україні (2013)
Опрятний С. М. - Концептуальний підхід до розуміння сутності місцевого самоврядування (2013)
Тевелєв Д. М. - Причини недосконалості державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2013)
Салієнко О. О. - Процес оцінювання ефективності механізму взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення" (2013)
ВІдтерміновано на рік набуття чинності Законом України "Про державну службу” (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Державна служба” галузі знань "Державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Присяжнюк Ю. П. - Методологія історичних досліджень, опублікованих на сторінках Вісника Черкаського університету (2001–2011 рр.) (2012)
Тельвак В. В. - Творча спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Дмитра Дорошенка (перша третина ХХ ст.) (2012)
Драч О. О. - Політика державної влади Російської імперії щодо педагогічної діяльності іноземців у ХІХ ст. (2012)
Михайлюк Ю. М. - Висвітлення історії українського міщанства литовської доби в науковій спадщині М. Довнар-Запольського (2012)
Івангородський К. В. - Нові версії етногенезу східних слов’ян у сучасній білоруській історіографії (2012)
Степанов М. Ю. - Ставлення до народів-сусідів в українській православній полемічній літературі кінця XVI – початку XVII ст. (2012)
Новак А. В. - Комунікація наддніпрянської інтелігенції з репрезентантом галицької наукової думки О. Барвінським (2012)
Бойко Я. В. - Розподіл праці та структура зайнятості населення Тавриди наприкінці XIX ст. (2012)
Гребенюк О. І. - Створення Ради Народних Міністрів доби Центральної Ради та її діяльність в евакуації (2012)
Костюкова О. М. - Становлення всеукраїнського товариства робітників-винахідників у 20-х рр. ХХ ст.: проблемні аспекти (2012)
Земзюліна Н. І. - Участь жіночого населення в кооперативних проектах радянської влади (20-і рр. ХХ ст.) (2012)
Куксенко С. І. - Дискусійні аспекти щодо початку "пом’якшення” партійно-державної релігійної політики у сталінський період (2012)
Гичка О. І. - Стан охорони здоров’я матері й дитини в українському селі у 1943–1956 рр. (2012)
Суденко О. В. - Заходи органів державної влади щодо матеріально-побутового та трудового забезпечення демобілізованих військовослужбовців Радянської армії у 1945–1946 рр. (2012)
Радченко О. М. - Іноземний туризм у Радянській Україні на прикладі прийому туристів із НДР як дзеркало "розвинутого соціалізму” (2012)
Бережна Н. О. - Правове становище вірмен України у 1990-х – 2000-х рр.(на матеріалах Черкаської громади) (2012)
Мануілова К. В. - Еволюція теоретичних засад етнополітики УСРР (2012)
Тупчієнко М. П. - Міфологічні уявлення про залізну природу анатомічних органів людського тіла у традиційній культурі: джерелознавчий аспект (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн та рескприпт Адріана Мініцію Фундану (2012)
Захаренко O. С. - Культ особи Чаушеску: механізм творення та його наслідки (2012)
Присяжнюк Ю. - Литвинова Т.Ф. "Поміщицька правда”. Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний аспект) / Т.Ф. Литвинова. – Д. : "ЛІРА”, 2011. – 732 с. (2012)
Гарнага В. - Чорномаз Б. Методологія історії ХХ ст. : посіб. для студ. вищ. навч. закл / Б. Чорномаз. – Умань, 2011. – 112 с. (2012)
Синявська Л. - Голиш Г.М. Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети "Черкаська правда” 1954–1991 рр.: матеріали прес-моніторингу, Г.М. Голиш, О.В. Ільченко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 208 с (2012)
Масненко В. - Нові наукові та навчально-методичні праці з грушевськознавства (2012)
Гамбург Л. С. - Народний суверенітет у федеративній державі та проблема суверенності її суб’єктів (2013)
Огаренко Т. О. - Механізми формування соціальних засад правової держави: концептуальні положення (2013)
Денисова Т. А. - Культурно-ідеологічні й історико-правові засади формування концепції громадянського суспільства у західній Європі та США кінця XVIII – XIX ст (2013)
Жовтобрюх М. М. - Неомарксизм як вираження правової культури європеїзму та сучасне концептуальне підґрунтя соціальної правової держави (2013)
Кравченко С. С. - Інтерпретація і застосування закону відповідно до теорії правового реалізму (2013)
Пальченкова В. М. - Ідея та практика тюремного патронажу в російській імперії (2013)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт адміністративного права (2013)
Кoбзap O. Ф. - Упpaвлiнськa функцiя взaємoдiї в пpaвooхopoннiй дiяльнoстi opгaнiв внутpiшнiх спpaв (2013)
Коробочкіна Л. Л. - Шляхи реформування органу управління у сфері реалізації паспортного режиму під час здійснення адміністративної реформ (2013)
Слабко С. М. - Особливості формування позитивної мотивації в діяльності спеціальних категорій державних службовців (2013)
Шурупова К. В. - Правове регулювання порядку доступу до інформації (2013)
Юнін О. С. - Поліція в системі державних органів та забезпечення громадської безпеки (2013)
Андрійчук А. В. - Історія виникнення та науково-теоретичний аналіз банківського нагляду (2013)
Березовська С. В. - Поняття та проблемні питання надання гарантій як один із напрямів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бутко П. Є. - Правосуб’єктність фізичних осіб – платників податків (2013)
Донець Т. А. - Дохід платника як засада визначення обов’язку зі справляння податку (2013)
Журавльова З. В. - Фінансова основа обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2013)
Калиновська Л. В. - Щодо податкового обліку платників податку на додану вартість (2013)
Лазюк С. В. - Співвідношення державного мита, судового збору та судових витрат (2013)
Лакушева Є. В. - Проблеми судового захисту приватних інтересів платників податків (2013)
Ніщимна С. О. - Функції та завдання публічного фінансового контролю (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку фізичних осіб суб’єктів фінансового контролю (2013)
Трипольська М. І. - Правова характеристика фінансового штрафу (2013)
Фоміна Г. В. - Про особливості справляння податкового обов’язку як підставу класифікації юридичних осіб – платників податків (2013)
Шкільова Н. В. - До питання про місце податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в податковій системі: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шаркова Г. Ю. - Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав (2013)
Свічкарьова Я. В. - Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості (2013)
Білека А. А. - Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: теоретичні та практичні засади (2013)
Діденко Т. І. - Поняття екологічного законодавства: теоретичний аспект і законодавче визначення (2013)
Блажівський Є. М. - Проблеми запровадження кримінологічного моніторингу (2013)
Градецький А. В. - Проблеми працевикористання засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, у місцях позбавлення волі (2013)
Іваненко Ю. Л. - Стан злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом (2013)
Матвійчук В. К. - Об’єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст (2013)
Мульченко В. В. - Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2013)
Напиральська В. І. - Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 338 кримінального кодексу України (2013)
Рябчинська О. П. - До питання про роль правової свідомості для ефективності загальнопревентивної мети покарання (2013)
Саінчин О. С. - Відповідальність за протиправне позбавлення життя людини у кримінальних кодексах УРСР та України у редакціях 1960 та 2001 рр. (порівняльне дослідження) (2013)
Семенюк І. С. - Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи (2013)
Шевчук Т. І. - Запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості (2013)
Аніщенко Д. М. - Історичний розвиток інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Помазан С. Г. - Інсценування як способи приховування умисних вбивств, які вчинені через необережність (2013)
Черняк Н. П. - Деякі актуальні питання впровадження нового КПК України, Тараненко В. А. (2013)
Гороховська О. В. - Відповідальність за необережне позбавлення життя: зарубіжний досвід (2013)
Дутчак В. Ф. - Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання господарської діяльності на територіях радіаційного забруднення (2013)
Косоруков А. А. - Понятие безвозмездных договоров и их виды. Самостоятельные безвозмездные договоры (2013)
Нестеренко К. О. - Законодавство України про біженців: становлення та перспективи розвитку (2013)
Онищенко О. А. - Прослуховування телефонних розмов в аспекті захисту права на конфіденційність кореспонденції: огляд міжнародного законодавства та законодавства країн Європи (2013)
Юсупов В. А. - Актуальні проблеми та перспективи реформування правоохоронних органів у світлі нового КПК (2013)
Вітаємо з 65-літтям Віталія Григоровича Лукашевича (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення” (2013)
Іванова Л. Г. - Український і польський погляди на селянське питання (друга половина ХVІІІ ст.) (2013)
Ігнатенко В. В. - Селянський чинник в українській політичній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Радченко О. М. - Україна в німецькомовних брошурах і путівниках напередодні та в роки Першої світової війни (2013)
Михайлюк Ю. М. - Особистісний аспект політичного портрету еліти Великого князівства Литовського у викладі Д. Іловайського (2013)
Маркевич М. І. - Постать Миколи Костомарова в історіографічній рефлексії Дмитра Багалія (2013)
Владига О. М. - Едиційна діяльність Михайла Грушевського (1924–1934 рр.) (2013)
Івангородський К. В. - Етногенез східних слов’ян у наукових концепціях сучасних українських археологів (2013)
Бойко Н. І. - Сторінки біографії Зиновія-Богдана Хмельницького у сучасній інтерпретації (2013)
Оніпко Т. В. - Йосип Судієнко та Полтава (2013)
Касян А. І. - Волосний писар ХІХ ст. у рецепції сучасників (2013)
Новак А. В. - Галичина інтелектуальна: поступ національного самовизначення середини XIX ст. (2013)
Попова Н. О. - Мовне питання та формування української національної ідентичності в третій чверті ХІХ ст. (2013)
Драч О. О. - Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)в, Котиченко А. А. (2013)
Ралко Р. С. - Студентські будівельні загони в УРСР: до проблеми соціалізації радянської молоді (60–80-і рр. ХХ ст.) (2013)
Силка О. З. - Імператорське Російське товариство порятунку на водах та діяльність його сільського осередку на Чернігівщині (2013)
Бойко Я. В. - Територіальне розміщення та зайнятість економічно активного населення Наддніпрянської України на межі ХІХ–ХХ ст. (2013)
Білан С. О. - Ефективність використання машинно-тракторного парку в сільському господарстві України (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Потильчак О. В. - Відділи у справах репатріації виконкомів обласних рад Української РСР (1945–1953 рр.): організація, функції, діяльність, Мелешко Н. Б. (2013)
Плахута В. В. - Діяльність цивільної оборони УРСР щодо вдосконалення мережі захисних споруд з метою збереження населення (2013)
Шпак В. І. - Умови розвитку малого підприємництва України в 1995–2005 рр (2013)
Мазур О. О. - Збереження генофонду сільськогосподарських тварин у системі продовольчої безпеки України (2013)
Федоренко Я. А. - Окремі аспекти функціонування особистих підсобних господарств селян у період трансформації аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Шамрай М. - Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Русская империя. История "предательства" / Т.Г. Таирова-Яковлева. – М: Центрполиграф, 2011. – 525 с.в (2013)
Вєнцева Н. - Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI–XVII ст. / О.П. Кривоший. – Х. : Вид. група "Основа", 2011. – 96 с. (2013)
Клименко Т. - Особовий фонд Миколи Івановича Бушина в Державному архіві Черкаської області (до 75-річного ювілею з дня народження) (2013)
Минаев Б. Ф. - Спин как источник новых парадигм химической науки. 70 лет со дня открытия триплетной природы фосфоресценции (2013)
Баришніков Г. В. - Аналіз ароматичності та функції розподілу електронної густини за методом Бейдера для заміщених катіонів арендіазонію, Бондарчук С. В., Мінаєв Б. Ф., Ковтун Л. В., Малахов А. М. (2013)
Бас Ю. П. - Змішана молібдофосфорностибієва ГПК як твердофазний аналітичний реагент для визначення катехоламінів, Запорожець О. А. (2013)
Воловенко О. Б. - Визначення паладію у відпрацьованих електролітах комбінованими сорбційно-спектроскопічними методами, Запорожець О. А., Семашко В. В., Іщенко М. В., Пилипюк Я. С. (2013)
Мінаєва В. О. - ІЧ- та КР-спектри N, N´-дипропіл-тетра-трет-бутилдіазадіокса, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Озірна І. М., Піттельков М. (2013)
Шепетун Л. П. - Амперометрия с двумя поляризуемыми электродами в кулонометрическом титровании синтетических фульвокислот, Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Каричковська Г. І. - Вплив різних факторів на процес утворення нерозчинного у воді калійполіфосфату (2013)
Баришніков Г. В. - Дослідження ароматичності тіа, Микитюк О. Ю., Мінаєв Б. П., Мінаєва В. О. (2013)
Кеда Т. Є. - Тест-методи визначення Cu(II), Ni(II) і Zn(II) у водах і ґрунтах (2013)
Шевченко О. П. - Відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом, Лут О. А., Аксіментьєва О. І. (2013)
Смик Н. І. - Метод капілярного електрофорезу для визначення низькомолекулярних органічних кислот у соках (2013)
Запорожець О. А. - Кольорометричне та візуальне тест-визначення хлоратів(І) N,N-діетиланіліном, Погребняк О. С. (2013)
Іванчук М. В. - Одержання і дослідження наночастинок нікелю у матриці аморфного карбону, Мінаєв Б. П., Шепетун Л. П., Король Я. Д., Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Білий О. В. - Дослідження електроокиснення амінобензену на платиновому мікроелектроді хронопотенціометрією з контрольованим змінним струмом, Галаган Р. Л., Карловська Н. Є., Глазков Є. В., Хомич О. П. (2013)
Шафорост Ю. А. - Надпровідність в системі YBa2-хSrxCu3Oy 118, Кравченко І. С., Фатенко В. В., Король Я. Д. (2013)
Баришніков Г. В. - Aналіз міжмолекулярних взаємодій в кристалічних упаковках статевих гормонів прогестерону, 17α-гідроксипрогестерону, тестостерону за методом Бейдера, Ткаченко Л. І., Мінаєва В. О., Мінаєв Б. П., Черкасова О. П. (2013)
Тіщенко О. О. - Квантово-хімічні розрахунки спінових ефектів в аквакомплексах перехідних металів, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Мінаєва В. О. (2013)
Нинова Т. С. - Полвека научной деятельности профессора Бориса Филипповича Минаева и 70 лет со дня рождения, Бойко В. И., Хоменко Е. М., Кобзев Г. И. (2013)
Артамонова Ю. В. - Оптимізація періодичності технічного обслуговування гідромеханічної передачі великовантажних автосамоскидів металургійних підприємств (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського