Шевчук Т. Я. - Статево-вікові особливості фізичного розвитку населення агропромислових районів волинської області, Гаврилюк Ю. В., Сокол А. П. (2013)
Kaud Diya - Willibrant’s factor as the indicator of endothelial dysfunction at psoriasis on the background of metabolic syndrome (2013)
Mindrul М. А. - Influence of excessive body mass on formation of systemic proinflammatory cytokine potential in patients with purulent-destructive forms of chronic nonspecific pulmonary diseases (2013)
Obuhova N. V. - Osteoprotegerin-mediated lymphoid (leukocytic) regulation of cytokines synthesis by bronchi epithelium cells in patients with copd, who have transferred pulmonary tuberculosis (2013)
Filonenko T. G. - Morphology of spermatogenesis in obstructive azoospermia, Davydova A. A., Babushkin E. Yu., Nechiporenko G. V. (2013)
Дёмин А. В. - Сравнительная характеристика постурального баланса у городских и сельских жителей 65–80 лет, Сидорова О. В., Крайнова И. Н. (2013)
Резніченко Н. Ю. - Стан симпато-адреналової та вагоінсулярної систем у чоловіків зрілого віку, хворих на алергодерматози (2013)
Яковлєва Л. В. - Вивчення ефективності препарату "елгацин" на експериментальній моделі простатиту, викликаного прошиванням простати, Єгорова О. О., Кошова О. Ю. (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней специфических Ig G-антител к апельсину, Абылгазинова Н. Б., Лесниченко Д. А., Ткаченко К. Е., Кошова О. Ю. (2013)
Трушкевич А. А. - Сравнительная характеристика лечения девочек с изолированным телархе, Попова-Петросян Е. В., Стефанович А. А., Довгань А. А. (2013)
Галкина О. П. - Патофизиологические аспекты метаболизма альвеолярной кости у подростков со сколиозом (2013)
Горянская И. Я. - Кардиомиопатия такотсубо (2013)
Костырной А. В. - Спаечная болезнь брюшины: настоящее и будущее проблемы, Гройзик К. Л., Мустафаева С. Р. (2013)
Матвеев А. В. - Кодирование медицинской информации и фармаконадзор. Часть 1 (2013)
Скоромная Н. Н. - Влияние метаболического синдрома на состояние костной ткани у детей (2013)
Богданова Л. Н. - Осбенности сердечного ритма и электро-кардиограммы у черноморских азовок (phocaena phocaena) в норме, при вдыхании гипоксических смесей и кислорода (2013)
Ёлкина Н. М. - Показатели обмена глюкозы в эритроцитах при отдельных гематологических заболеваниях, Казакова В. В., Коношенко С. В. (2013)
Кушнір С. М. - Громадський контроль за діяльністю органів внутрішніх справ в Україні (2013)
Юсупов В. А. - Порівняльно-правовий аналіз правового статусу представників правоохоронних органі на місцях в Україні та США (2013)
Журавльова Г. С. - Проблема поділу влад у контексті визначення статусу парлементу (2013)
Шевчук І. М. - Особливості судового конституційного контролю в Україні (2013)
Овчарук С. С. - Правове регулювання послуг в Україні (2013)
Пефтієв О. В. - Майно об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та його правовий режим (2013)
Позова Д. Д. - Щодо визначення кола об'єктів контрафакції (2013)
Волкова А. В. - Правова природа договору міжнародного комбінованого перевезення вантажів (2013)
Бондар О. Г. - Теоретичні проблеми надання адміністративних послуг держсільгоспінспекцією та її територіальними органами (2013)
Гарварт Г. А. - Поняття "лісовий фонд" у Лісовому кодексі України та КПАП України (2013)
Оніка Я. В. - Деякі питання правового статусу земель, на яких розташована лісова рослинність агролісомеліоративного призначення (2013)
Kolomoets T. A. - The subject of administrative lav: the question of finding its new format in the modern Ukrainian administative and legal science (2013)
Віхляєв М. Ю. - Види адміністративної правосуб'єктності громадських об'єднань (2013)
Кукурудз Р. О. - Апеляція в адміністративному судочинстві: питання теорії та практики (2013)
Лютіков П. С. - Юридичні особи як суб'єкти адміністративного права: аналіз змісту характерних ознак як умов вступу в адміністративно-правові відносини (2013)
Опацький Р. М. - Актуальні питання законодавчого забезпечення реалізації державної ювенальної політики (2013)
Сквірський І. О. - Мета, завдання та функції громадського контролю в публічному управлінні (2013)
Шарая А. А. - Поняття принципів адміністративного права в сучасній доктрині (2013)
Бєлік В. О. - Особливості адміністративно-правового статусу прокуратури України як суб'єкта протидії корупції (2013)
Зозуль І. В. - Правові презумпції в суміжному термінологічному ряді: порівняльно-правова характеристика (адміністративно-правовий аспект) (2013)
Калашник Ю. В. - Правові засади та процесуальні особливості адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (2013)
Калінін Р. С. - Адміністративно-правове регулювання виконавчого провадження в Україні (2013)
Кожушко О. О. - Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій (2013)
Куразов Ю. Х. - Юридико-фактичні підстави накладення попередження як виду адміністративного стягнення (2013)
Лєскіна І. Є. - Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України (2013)
Шевчук О. М. - Контрольні правовідносини у сфері обігу наркотичних засобів, їх зміст та особливості (2013)
Шурупова К. В. - Підстави адміністративної відповідальності посадових осіб державних органів за порушення законодавства про доступ до інформації (2013)
Журова І. І. - Ретроспективний аналіз звільнення засуджених від відбування покарання (2013)
Степаненко Д. Ю. - Кримінально-правовий компроміс у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування: шляхи вдосконалення законодавчої конструкції (2013)
Озерський І. В. - Оптимізація використання та застосування спеціальних психологічних знань у кримінальному процесі України (аналіз нового кримінального процесуального кодексу України) (2013)
Рябчинська О. П. - Зміст узгодженого покарання в угодах про примирення та про визнання винуватості (2013)
Чаплинська Ю. А. - Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту (2013)
Шевчук В. М. - Проблеми співвідношення тактичної операції та тактичної комбінації (2013)
Єфімов М. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики хуліганства (2013)
Захист дисертацій (2013)
Інформаційна довідка про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” (серія "Юридичні науки”) (2013)
Шпонька І. С. - Імуногістохімічний профіль раків гортані з різним клінічним плином та ефектом на проведену терапію, Гриценко П. О., Ковтуненко О. В. (2007)
Машталир М. А. - Клинические моменты в преподавании анатомии человека: наш и зарубежный опыт (2007)
Презентація підручника А.С.Головацького, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапіна, Я.І.Федонюка "Анатомія людини” (2007)
Презентація тлумачного словника Ю.Б.Чайковського, О.І.Дєльцової, С.Б.Геращенка "Енциклопедія клітини” (2007)
Потоцька О. Ю. - Походження епікарду та його структурно-функціональний внесок у формування гетерогенності серця (2008)
Шаймарданова Л. Р. - Стволовая система, Пикалюк В. С. (2008)
Аджисалиев Г. Р. - Морфометрические показатели желудка половозрелых крыс при воздействии гравитационных перегрузок и при защите от них, Пикалюк В. С. (2008)
Машталир М. А. - Морфологические аспекты аномального кардиогенеза у куриного зародыша после воздействия этанола: корреляции между общим развитием и развитием сердца, Твердохлеб И. В. (2008)
Nesteruk V. I. - On the Kolyvagin formula for elliptic curves with good reductions over pseudolocal fields (2013)
Ryazanov V. I. - On the convergence of spatial homeomorphisms, Sevost’yanov E. A. (2013)
Dilnyi V. - On solutions of one convolution equation generated by a "deep zero”, Sheparovych I. (2013)
Parolya M. I. - Estimates from below for characteristic functions of probability laws, Sheremeta M. M. (2013)
Volchkov V. V. - Moment conditions for functions with zero integrals over congruent balls, Volchkov Vit. V. (2013)
Bandura A. I. - A modified criterion of boundedness of L-index in direction (2013)
Dubey M. V. - Hypercyclic operators on Lipschitz spaces, Mozhyrovska Z. H., Zagorodnyuk A. V. (2013)
Chyzhykov I. E. - On estimates of a fractional counterpart of the logarithmic derivative of a meromorphic function, Semochko N. S. (2013)
Кутовой А. Б. - Морфологическое обоснование и лечебная эффективность продленного перитонеального диализа у больных разлитым перитонитом пожилого и старческого возраста (2008)
Сергій Євгенійович Стебельський. Анатом, художник, скульптор (до 85-ї річниці з дня народження) (2008)
Презентація навчального посібника "Практикум зі спеціальної гістології для кредитно-модульної системи навчання" (2008)
Презентація посібника "Пренатальная ультразвуковая диагностика врождённых пороков сердца. Практикум по эхокардиографии плода" (2008)
Бабанин А. А. - Морфологическая оценка свободнорадикальных процессов при эндотоксиновом поражении печени, Захарова А. Н., Семенова Т. В., Нестеров Е. Н., Калиберденко В. Б. (2009)
Бондаренко О. О. - Використання онкомаркерів в морфологічній діагностиці епітеліальних пухлин щитови-дної залози, Шпонька І. С., Гриценко П. А. (2009)
Волкогон А. Д. - Морфологічні перетворення легеневої тканини в умовах вживання солей важких металів (2009)
Вринчану Н. О. - Дослідження деяких сторін механізму антигрибкової дії нового похідного адамантану, Сергієнко О. В., Максимов Ю. М. (2009)
Думанский Ю. В. - Морфологические аспекты эффективности комбинированного лечения рака дистального отдела желудка с предоперационной лучевой терапией, Балашова О. И., Власенко Д. Л., Тетерядченко Т. Е., Величко И.Н. (2009)
Козлов С. В. - Биометрический анализ сердечной стенки человека (2009)
Мороз Г. О. - Динаміка відносної маси надниркових залоз, тимуса і селезінки щурів під впливом гіпергравітації (2009)
Потоцкая О. Ю. - Трехмерное компьютерное моделирование проэпикарда птиц на этапах эмбриогенеза (2009)
Шпонька І. С. - Основні та додаткові імуногістохімічні критерії у диференціальній діагностиці пухлинних та пухлиноподібних процесів молочної залози, Бондарєва В. О., Антоновська Я. В. (2009)
Щербиніна М. Б. - Особливості морфологічних змін слизової оболонки дванадцятипалої кишки при жовчнокам’яній хворобі, Гладун В. М., Короленко Г. С. (2009)
Воробйов К. П. - Формат сучасної журнальної публікації за результатами клінічного дослідження. Частина 3. Дизайн клінічного дослідження (2009)
Савіч А. - Імпакт-фактор в Україні: інформаційний вакуум, Курдюк А. (2009)
28-а щорічна конференція Міжнародної асоціації бібліотек технічних університетів (IATUL) (2009)
9-а Міжнародна білефельдська конференція (2009)
Потоцкая О. Ю. - Задержка раннего эмбрионального развития печени приводит к нарушению образования эпикарда и его эпителио-мезенхимной трансформации, но не влияет на формирование коронарного эндотелия, Твердохлеб И. В. (2010)
Прокоп’юк О. В. - Імуногістохімічна характеристика нейроендокринного компоненту аденокарцином передміхурової залози, Курик О. Г., Андрєєв М. Д. (2010)
Свисенко О. В. - Морфологічна характеристика тканин передньої черевної стінки щурів після імплантації алопластичного матеріалу, обробленого колагеном, у первинно інфікованих ранах (2010)
Булик Р. Є. - Характеристика ефектів мелатоніну й епіталону на стан гена ранньої функціональної активності с-fos у медіальних дрібноклітинних суб’ядрах паравентрикулярних ядер гіпоталамуса стресованих світлом щурів, Пішак В. П., Черновська Н. В., Ломакіна Ю. В., Висоцька В. Г., Сметанюк О. І., Кривчанська М. І., Волошин В. Л. (2011)
Goodlett T. - The volumetric analysis of cardiac chambers and three-dimensional cardiac reconstruction during chicken embryo cardiogenesis (2011)
Paley B. - Інтеграція клінічних випадків у медичну навчальну програму з метою набуття комплексних практичних навичок на прикладі фетального алкогольного синдрому, O’Connor M. J., Baillie S. J., Guiton G., Stuber M. L. (2011)
Мамчур В. Й. - Депресія та біль: деякі питання коморбідності та лікування (огляд), Хом’як О. В. (2011)
Бабенко В. М. - Особливості цитологічної картини тканин пародонта хворих на генералізований пародонтит та бронхіальну астму на тлі глюкокортикостероїдної терапії (2011)
Бессалова Е. Ю. - Возрастная макро-микро-анатомия гипофизов белых крыс (2011)
Дмитрієва Е. О. - Хімічний склад регенерату при заповненні кісткового дефекту матеріалами EasyGraft і трикальційфосфатом (2011)
Кіндратів Е. О. - Клітинне оновлення шийки матки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії, асоці-йованій з папіломавірусною інфекцією у жінок з вторинним безпліддям (2011)
Макарчук О. І. - Структурно-функціональна характеристика шкіри у різних вікових категорій жінок із супутньою патологією, Макарчук А. О. (2011)
Медведєв М. В. - Кількісна морфологічна оцінка стану мікросудинного русла міоматозної тканини і різних шарів міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовленних різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону (2011)
Тарасова І. В. - Вплив експериментальної гіпоксії на динаміку вмісту ультрамікроелементів та токсичних мікроелементів в органах новонароджених щурів (2011)
Твердохліб І. В. - Структурно-функціональні зміни мікроциркуляції печінки при моделюванні гострого панкреатиту у щурів за допомогою таурохолату натрію, Степанов Ю. М., Сіренко О. Ю., Зіненко Д. Ю., Береговенко І. М. (2011)
Шерстюк С. А. - Морфологические особенности щитовидной железы детей, умерших в возрасте до 6 месяцев, от ВИЧ-инфицированных матерей, Сорокина И. В. (2011)
Шкуропат В. М. - Клініко-морфологічні паралелі при виборі способів хірургічного лікування хворих з хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2011)
Пославська О. В. - Імуноморфологічні аспекти прогнозування перебігу плоскоклітинних раків орофарінгеальної області (2011)
Презентація підручника. Histology, Cytology, Embryology: Textbook - I. V. Bobrysheva, S. A. Kashchenko (2011)
Михаил Дмитриевич Андреев (к 70-летию со дня рождения) (2011)
Клигуненко О. М. - Порівняльна оцінка морфології легень у померлих після проведення пневмонектомії з інтраопераційним використанням рефортану і перфторану, Твердохліб І. В., Чебанов К. О., Новіков С. П., Кирилова Л. О., Баранов І. В. (2012)
Перцева Н. О. - Динаміка ультраструктурних змін тромбоцитів при корекції артеріального тиску лозартаном у хворих на цукровий діабет 2-го типу у фазі субкомпенсації (2012)
Pyatikop G. - Morphological features of Dieulafoy’s lesion. Clinical case, Moskalenko R., Kravets O., Bratushka V., Tkach G. (2012)
Іванченко М. В. - Формування мітохондріального апарата скоротливих кардіоміоцитів в нормі та за умов гіпоксичного ушкодження кардіогенезу, Твердохліб І. В. (2013)
Безсмертний Ю. О. - Особливості перебігу репаративного остеогенезу при діафізарних переломах на фоні гіпергомоцистеїнемії (експериментальне дослідження) (2013)
Волошин М. А. - Морфометричні показники структур пародонта та слизової ясен щурів після введення антигену в навколоплідні води в антенатальному періоді, Бурега Ю. О. (2013)
Дзяк Г. В. - Динаміка змін поверхневої цитоархітектоніки еритроцитів у хворих на цукровий діабет 2-го типу з артеріальною гіпертонією при корекції артеріального тиску лозартаном, Перцева Н. О. (2013)
Костюк В. М. - Гормонсинтезуюча активність та окисна модифікація білків периферійного цитотрофобласта плаценти при залізодефіцитній анемії вагітних (2013)
Кравець С. - Організація ступеневої освіти в Національному університеті водного господарства та природокористування (2013)
Левицька С. - Фінансування діяльності вітчизняних державних вищих навчальних закладів в умовах сталого національного розвитку, Харчук Ю. (2013)
Герасимчук В. - Якість освіти та рівень розвитку національної економіки, Андрос С. (2013)
Галямина И. - О проблемах разработки основных образовательных программ третьего поколения (2013)
Загородній А. - Забезпечення ступеневості вищої освіти на рівні "молодший спеціаліст – бакалавр" у Львівській політехніці, Павлиш В., Пилипенко Л. (2013)
Крачунов Х. - Положительный опыт технического университета – Варна в области многоуровневого высшего и последипломного образования (2013)
Красильникова Г. - Оновлення змісту вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2013)
Красильникова Г. - Бегняк В., Красильников С. Інформаційний пакет спеціальності як засіб представлення змісту освіти в ЄПВО (2013)
Гончаров С. - Формування вищої освіти впродовж життя на базі регіональних університетів (2013)
Юзик О. - Якісна освіта – одна із умов модернізації системи освіти в Україні в рамках Болонського процесу (2013)
Снопкова Е. - Роль пред-вузовского этапа в обеспечении преемствен-ности профессиональной подготовки иностранных специалистов, Мариненко О. (2013)
Sołkowicz K. - Program erasmus w realizacji polityki edukacyjnej UE (2013)
Казанский А. - Анализ эффективности механизмов государственного регулирования систем высшего образования европейских стран (2013)
Короткевич А. - Практико-ориентированное образование в Белорусско-Российском университете и роль международных образовательных проектов в его развитии (2013)
Клименко М. - Характеристика допоміжних (вибіркових) дисциплін в бакалавраті, які забезпечують підготовку магістрів для сталого розвитку, Прищепа А., Клименко Л., Брежицька О. (2013)
Смольська Л. - Успіх фінської ступеневої освіти в контексті сучасного розвитку суспільства (2013)
Рокочинський А. - Основні загальнодержавні вимоги до реалізації ступеневої освіти в Україні, Турченюк В., Волк П. (2013)
Бондарєва Т. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти (2013)
Каньковський І. - Ієрархія компетенцій як основа визначення наступності змісту підготовки інженера-педагога (2013)
Пікула М. - Система ступеневої професійної освіти в навчально-методичних комплексах: деякі аспекти функціонування (2013)
Білецький А. - Традиційна та модерна математика (європейський шлях) (2013)
Мачинська Н. - Впровадження ступеневої підготовки майбутніх фахівців в умовах вищої школи: досвід Російської Федерації (2013)
Міклуха О. - Особливості вдосконалення ступеневої освіти в Україні (2013)
Кузьменко О. - Інтегровані навчальні програми в ступеневій підготовці фахівців (2013)
Джеджула О. - Хом’яківський Ю. Професіоналізація управлінських функцій майбутніх інженерів-механіків аграрного профілю в умовах ступеневої освіти, Нахайчук О., Островський А. (2013)
Райковська Г. - Модель формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі вивчення фахових дисциплін, Дерев’янко О. (2013)
Власюк А. - Підготовка фахівців з інформаційних технологій у контексті сучасних вимог, Грицюк П. (2013)
Маланчук З. - Особливості формування навчальних планів перепідготовки фахівців, Кушнір Н., Сорока В. (2013)
Лазаришина І. - Підготовка фахівців за спеціальністю "Облік і аудит" у контексті інтеграції до Європейського простору вищої освіти, Павелко О. (2013)
Орлов В. - Забезпечення наступності змісту при підготовці фахівців за спеціальністю "Водопостачання та водовідведення" (2013)
Кожушко Л. - Інноваційні технології в практичній підготовці менеджерів, Кузнєцова Т. (2013)
Гайдукевич В. - Досвід впровадження багатоступеневої освіти для спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми", Альтман В., Піліпака Л., Потійчук О. (2013)
Туровська Г. - Забезпечення наступності в професійній підготовці фахівців за напрямом "Охорона праці", Филипчук В. (2013)
Попович Н. - Забезпечення наступності у підготовці майбутнього вчителя музики (2013)
Мобіло Л. - Професійно-освітня підготовка фахівців напряму "Машинобудування" в системі Національної стратегії розвитку освіти, Нестеренко В., Нікітін В. (2013)
Маланчук З. - Освітні, наукові і виховні аспекти формування наступності в підготовці фахівців за напрямом 0903 "Гірництво”, Калько А., Стріха В. (2013)
Карнаухов М. - Особливості неперервності та забезпечення наступності змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців автомобільної галузі США, Фабрицький М., Зінь І., Кужій В. (2013)
Філіпович Ю. - Ступенева освіта – сучасний підхід до впровадження конкурентоспроможності на ринку праці, Філіпович А. (2013)
Якубовська С. - Застосування проблемного методу у підготовці майбутніх науково-педагогічних працівників технічного ВНЗ (2013)
Позняковська Н. - Формування професійних компетенцій при вивченні дисципліни "Державний фінансовий контроль" в умовах ступеневої освіти (2013)
Стрілець В. - Поради щодо наступності вивчення дисципліни "Деталі машин” для студентів-бакалаврів зі скороченим строком навчання за інтегрованими планами, Стрілець О. (2013)
Козяр М. - Наскрізна графічна підготовка майбутнього фахівця технічної галузі: проблеми, перспективи (2013)
Крівцов В. - Окремі методичні та практичні аспекти побудови межі земляних робіт укосів та профілю земної поверхні, Дєєв С. (2013)
Крівцов В. - Застосування теоретичних положень та конкретних прикладів при викладанні спецрозділу "Проекції з числовими позначками", Дєєв С. (2013)
Крівцов В. - Уміння визначати точки нульових робіт – складова успішної підготовки фахівця водогосподарського профілю, Дєєв С. (2013)
Cівак В. - Створення моделі спеціаліста і магістра на основі кластерного аналізу, Турченюк В., Россінський Р. (2013)
Остапчук С. - Наступність засвоєння картографічних знань при підготовці бакалаврів за напрямом "Геодезія, картографія та землеустрій" у НУВГП (2013)
Прохоров Б. - Психологічний аспект забезпечення наступності змісту в системі ступеневої освіти (2013)
Самолюк Н. - Актуальність і проблемність дистанційного навчання, Швець М. (2013)
Кузнєцова О. - Наступність як актуальна проблема сучасної фізкультурної освіти (2013)
Ніколайчук К. - Концептуальні підходи та шляхи вдосконалення навчального процесу в системі підготовки фахівців із землевпорядкування (2013)
Люсак А. - Особливості підготовки фахівців за професійним спрямуванням "Геоінформаційні системи і технології" в Національному університеті водного господарства та природокористування (2013)
Жерноклєєв І. - Практика забезпечення у майбутніх учителів технологій країн Північної Європи особистісної потреби у професійній компетентності (2013)
Сеньовська Н. - Особливості психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів-словесників (2013)
Кокор М. - Принцип наступності у процесі формування професійних компетенцій майбутніх викладачів іноземних мов за професійним спрямуванням (2013)
Мрук М. - Використання технічних засобів навчання в системі ступеневої вищої освіти (2013)
Добровольська Н. - Проблема професійної підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2013)
Галиця І. - Креативні інструменти посилення інтелектуально-інноваційного потенціалу, Галиця О., Мельник І. (2013)
Джеджера К. - Якість освіти у вищому навчальному закладі як предмет моніторингу (2013)
Хлапук М. - Критерії та показники управління наступністю ступеневої вищої освіти, Хлапук Ю. (2013)
Василів В. - Науково-практичні підходи до управління проектами автоматизації обліку результатів навчальної роботи студентів, Костюкевич Р., Хоменко І. (2013)
Баховець Б. - Про використання інформації про поточний контроль знань та умінь студентів (2013)
Боднар О. - Критерії оцінки ефективності аналітико-експертної діяльності методичних служб регіону (2013)
Андрощук І. - Цілі та організація педагогічного експерименту з управління розвитком професійної компетентності вчителів-філологів у міжатестаційний період (2013)
Фільо І. - Багатопараметрична модель студента для реалізації адаптивного управління процесом навчання в системі "викладач – комп’ютер – студент" (2013)
Марчук М. - Використання мультимедійних засобів для забезпечення наступності змісту освіти в системі ступеневої підготовки фахівців з автомобільного транспорту, Карнаухов М., Глінчук В., Кужій В. (2013)
Зубілевич С. - Моніторинг проведення відкритих занять у системі ступеневої вищої освіти, Костюкова Т., Туровська Г. (2013)
Сверида Б. - Деякі підходи до управління навчальним процесом в системі безперервного навчання 265, Антонюк В. (2013)
Костриченко В. - Формування компетенції фахівця з економіки підприємства на основі обґрунтування господарських рішень (2013)
Нетепчук В. - Дослідження предметів управлінського впливу при застосуванні функціонального і процесного підходів до управління, Борисюк А. (2013)
Cівак В. - Евристика в гомеостатичній теорії інтелекту (2013)
Костюкова Т. - Аналогія як метод формування у студентів продуктивно – творчого мислення, Cівак В. (2013)
Васильєва Г. - Використання мультимедіа в навчальному процесі вищої школи з метою підвищення якості освіти, Киц Г. (2013)
Якимчук М. - Проблеми обдарованості майбутніх фахівців в освітньому просторі ВНЗ (2013)
Kharytonov M. M. - Prospects of the Nikopol manganese basin rocks using for land reclamation, Resio Espejo J.M. (2013)
Богатирьова Р. В. - Внесок сучасної науки у забезпечення розвитку охорони здоров'я (2012)
Толстанов О. К. - Олександр Толстанов: мета медичної реформи – здорова людина (2012)
Богатирьова Р. В. - П. Л. Шупик – Видатний діяч відчизняної медицини (до 105-річчя з дня народження), Лісовий В. М., Вороненко Ю. В., Перцева Ж. М., Древаль Ю. Д. (2012)
Гречанина Е. Я. - Объединение "Медицинская генетика" как научная и клиническая база современной клинической генетики, Гречанина Ю. Б., Моисеенко Р. А. (2012)
Фещенко Ю. І. - Епідемія туберкульозу в Україні: історичні аспекти та сучасний стан проблеми, Черенько С. А. (2012)
Фомин П. Д. - Оптимизация лечебно-тактических подходов при хирургическом лечении острокровоточащих злокачественных опухолей желудка, Иванчов П. В. (2012)
Бондарь Г. В. - Взаимосвязь заболеваемости раком легкого с промышленным загрязнением атмосферного воздуха и прогнозирование онкологической ситуации в угледобывающих регионах, Грищенко С. В., Глушков А. Н., Мун С. А., Ларин С. А., Браиловский В. В., Кузнецова Л. Н., Дмуховская Е. А. (2012)
Каминский В. В. - Комплексный этиопатогенетический подход к терапии предопухолевой патологии шейки матки, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, Борис Е. Н., Сусликова Л. В., Суменко В. В., Каминский А. В., Гак И. А., Малышева И. В. (2012)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості передміхурової залози на перебіг захворювання та результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2012)
Парій В. Д. - Інноваційні технології в діагностиці і лікуванні в колопроктології, Яковенко В. О., Курик О. Г. (2012)
Марієвський В. Ф. - Проблема антибіотикорезистентності у хірургії. Чи є вихід?, Толстанов О. К., Бойко В. В., Салманов А. Г., Іоффе І. В., Тарабан І. А. (2012)
Гаврилов М. А. - Возрастное ожирение у женщин: корреляции физиологических параметров с весом, Мальцева И. В. (2012)
Бойко В. В. - Обоснование использования крайне высокочастотного электромагнитного излучения для профилактики развития ДВС-синдрома при экспериментальной политравме, Иванова Ю. В., Мушенко Е. В. (2012)
Бабов К. Д. - Впровадження наукових здобуиків у галузі медичної реабілітації в реформу охорони здоров’я, Золотарьова Т. А. (2012)
Ежов В. Н. - Круглогодичная климатотерапия – базовый метод приморского курорта Алушта, Щеголев С. В. (2012)
Лурін І. А. - Система охорони здоров’я Служби безпеки України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Беловол А. Н. - Патофизиологические механизмы развития артериальной гипертензии на фоне ожирения, Школьник В. В. (2012)
Лесовой В. Н. - Экстракорпоральное удаление опухоли единственной почки с аутотрансплантацией почки, Бублик В. В., Щукин Д. В. (2012)
Крышень В. П. - Смешанная форма высокой непроходимости кишечника: клиническое наблюдение, Задорожный В. В., Селезнёв В. М., Барсуков Ю. П. (2012)
Шипулін В. П. - Ілля Буяльський – митець скальпеля, Назаренко Д. І. (2012)
Tingting Sun - Activation of Multiple Proto-oncogenic Tyrosine Kinases in Breast Cancer via Loss of the PTPN12 Phosphatase, Aceto N., Meerbrey K. L. , Kessler J. D., Zhou C., Migliaccio I., Nguyen D. X., Pavlova N. N., Botero M. (2012)
Юрію Кундієву – 85 років (2012)
"Берлін-Хемі/Менаріні" (2012)
Шуба Н. М. - Выбор нестероидного противовоспалительного препарата для купирования болевого синдрома у больных с остеоартрозом, Воронова Т. Д. (2012)
Крилаті вислови про науку та медицину (2012)
Solodky V. D. - Forming the ecological network for Ukrainian Carpathians on principles of Carpathians convention strategy, Bespalko R. I., Kazimir I. I. (2013)
Bachinsky P. P. - The ways of ecological education in Ukraine (2013)
Травлєєв А. П. - Євтушенко М. Ю. Акліматизація гідробіонтів / М. Ю. Євтушенко, С. В. Дудник, Ю. А. Глєбова. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 240 с., Котович О. В. (2013)
Bilash S. M. - Reaction of exocrinocytes of cardial section of the stomach to the administration of "Platex placental” drug against the acute experimental gastritis, Shepitko V. I., Yeroshenko H. A., Lysachenko O. D., Shepitko K. V. (2013)
Вовк Ю. Н. - Устройства собственной конструкции для краниологических исследований, Вовк О. Н., Черно В. С., Шмаргалёв А. А., Редякина О. В. (2013)
Вовк Ю. Н. - Новые способы изготовления препаратов для мофологических исследований, Вовк О. Ю., Черно В. С., Шмаргалёв А. А., Богуславский Ю. В. (2013)
Гаргин В. В. - Особенности клеточных компонентов слизистой желудка при гастродуодените у детей, Долгая О. В. (2013)
Герасименко Ф. И. - Роль иммуномодуляторов и пребиотиков на процессы репарации у пациентов с хронической никотиновой зависимостью после эндооссальной имплантации, Колючкина Е. А., Колбасин П. Н., Северинова С. К. (2013)
Данищук З. Н. - Морфология паравертебральных мышц пациентов с дегенеративными заболеваниями поясничного отдела позвоночника, Скиданов А. С., Батура И. А. (2013)
Довгялло Ю. В. - Сравнительная морфометрическая характеристика циклического, промежуточного и древовидного отделов русла брыжеечных артерий толстой кишки в соответствии с сегментарной моделью его строения, Зенин О. К., Ковальчук Н. В., Дугадко Л. М., Басий Р. В. (2013)
Дуденко В. Г. - Индивидуальная анатомическая изменчивость диафрагмы человека по материалам спиральной компьютерной томографии, Масловский С. Ю., Вдовиченко В. Ю., Куринной В. В. (2013)
Zhuravlova Yu. P. - Biomechanical propertiesofcerebral falx of human dura mater in adult human, Vovk Yu. N. (2013)
Зенин О. К. - Компьютерное моделирование гемодинамики в искривленных сосудах, Оверко В. С., Бескровная М. В., Брюханов В. М., Руденко М. Г. (2013)
Zubachyk V. M. - Experimental study of the plasticostimulating effect of drugs based on the synthetic polymers when topically applied, Iskiv M. O., Gan I. V., Yashchenko A. M. (2013)
Икрамов В. Б. - Изменчивость и профильная краниометрия лицевого черепа у людей зрелого возраста, Вовк Ю. Н. (2013)
Капшитарь А. В. - Морфологическая диагностика острого аппендицита и его форм в экологически неблагоприятном крупном промышленном городе (2013)
Кириченко Ю. В. - Кореляції амплитудних електрокардіографічних показників з конституціональними характеристиками, Сарафинюк Л. А., Камінська Н. А. (2013)
Кисельова Т. М. - Морфологічні та лектиногістохімічні маніфестації альтернативної терапії експериментального автоімунного гепатиту радоновими ваннами, Пушкар М. С., Соловйова Л. О. (2013)
Колбасин П. Н. - Влияние хронической никотиновой интоксикации на микробиологические показатели ротовой полости после установки эндоссальных имплантатов, Герасименко Ф. И., Колючкина Е. Н., Лавровская О. М. (2013)
Колбасин П. Н. - Цитоморфометрические показатели ротовой полости у ортопедических больных с хронической никотиновой интоксикацией после установки эндооссальных имплантатов, Герасименко Ф. И., Колючкина Е. А., Кушнир К. Г. (2013)
Колбасин П. Н. - Влияние электромагнитного излучения средств мобильной связи на морфологическую структуру эритроцитов человека, Колючкина Е. А., Колбасина Р. А. (2013)
Колісник І. Л. - Макромікроскопічна анатомія нервів селезінки (2013)
Коломоец Т. А. - Становление углеводного обмена в закладках кожи в раннем эмбриогенезе человека (2013)
Korsak A. V. - The ultrastructure of neurocytes of the motor center of an injured sciatic nerve under the influence of highfrequency electrosurgical instrument, Kuftyreva T. P., Zapryvoda L. P., Shamalo S. M., Demydchuk A. S. (2013)
Кувенёв А. А. - Оcобенности строения конвекситальной части твердой оболочки головного мозга человека (2013)
Куліш А. С. - Спосіб доступу до груднино-ключично-соскоподібої ділянки зі збереженням цілісності груднино-ключично-соскоподібного м’яза, Шиян Д. М., Нєдорезова В. О., Лютенко М. А., Сухоносов Р. О. (2013)
Кульбаба П. В. - Особенности строения сосцевидного и мыщелкового эмиссариев у плодов (2013)
Куница В. Н. - Применение полой трубки спинномозгового корешка для укутывания места сшивания нерва, Барсуков Н. П., Новосельская Н. А., Яровая О. Я., Шкуренко В. П. (2013)
Кущ О. Г. - Кількісний та якісний аналіз розподілення CD 56+-лімфоцитів в децидуальній оболонці матки в І-у і ІІ-у періодах вагітності при фізіологічно перебігаючій вагітності та при самовільному викидні, Злобіна О. В. (2013)
Лаврів Л. П. - Зміна вуглеводних детермінант тканин у процесі раннього ембріонального гістогенезу привушної слинної залози людини, Олійник І. Ю. (2013)
Лавринюк В. Є. - Стан сонних артерій у хворих на початкових стадіях кальцинуючої хвороби серця (2013)
Малов А. Е. - Анатомическая перестройка сосочковых мышц и стенок желудочков в области их отхождения при коарктации аорты, Васильев В. А. (2013)
Марковский В. Д. - Морфологические особенности яичников плодов от матерей с осложненной беременностью, Куприянова Л. С. (2013)
Мартынюк А. В. - Экспрессия сиало- и n-ацетил-d-глюкозаминоконъюгатов в раннем органогенезе кожи у эмбрионов человека и в структурах келоидных рубцов, Барановский Ю. Г., Шаповалова Е. Ю. (2013)
Морозова М. Н. - Морфологическая оценка эффективности лечения травматического неврита нижнеальвеолярного нерва комбинированными нейротрпными препаратами, Калиберденко В. Б., Шаблий Д. Н. (2013)
Новак В. П. - Інтраорганна та сегментальна іннервація капсули колінного суглоба, Бевз О. С. (2013)
Огурцов А. С. - Влияние несъемной ортодонтической техники на эндотелиальную дисфункцию тканей пародонта и пути ее коррекции, Назарян Р. С., Гаргин В. В. (2013)
Пастухова В. А. - Особливості ультраструктури камбалоподібного м’яза під впливом фізичного навантаження в експерименті, Гуніна Л. М., Лук’янцева Г. В., Бєлікова М. В. (2013)
Півторак В. І. - Електронно-мікроскопічні зміни структурних компонентів яєчка після моделювання варикоцеле та операції за власним методом, Сміюха О. А., Булько М. П. (2013)
Pishak V. P. - Multiple сongenital аnomalies: epidemiology and a clinical analysis, Riznichuk M. O. (2013)
Погорєлов М. В. - Використання хітозану для лікування пошкоджень шкіри різної етиології, Калінкевич О. В., Солодовник О. В., Олешко О. М., Калінкевич О. М., Корнієнко В. В., Ткаченко Ю. А., Ткач Г. Ф., Данильченко С. М., Бабіч І. М. (2013)
Попадинець О. Г. - Морфофункціональні зміни органів сечо-статевої системи на першу добу постгіпотермічного періоду, Грищук М. І., Бойко О. В., Дубина Н. М., Дмитренко А. С. (2013)
Попандопуло А. Г. - Роль лимбальных клеток в регенерации роговицы, Кавелина А. С., Иванова О. Н., Дрожжина Г. И. (2013)
Попандопуло А. Г. - Морфологическое исследование экстрацеллюлярного матрикса девитализированных сердечно-сосудистых трансплантатов, Петрова М. В., Юдицкий Д. Л. (2013)
Проніна О. М. - Морфометрична характеристика структурних елементів слизової оболонки нижньої стінки та перетинки лобової пазухи людини в нормі, Сербін С. І., Половик О. Ю., Єрошенко Г. А. (2013)
Рузин Г. П. - Хронический токсический остеомиелит у лиц, употребляющих наркотик "первитин", Ткаченко О. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н., Мирошниченко А. А. (2013)
Рыбалко С. Ю. - Мониторинг влияния низкоинтенсивных электромагнитных излучений и морфофункциональные изменения эритроцитов крови человека, Ященко С. Г., Колбасин П. Н. (2013)
Савчук Т. В. - Співвідношення трабекулярного і компактного міокарда у стінці лівого шлуночка у плодів при синдромі гіпоплазії лівих відділів серця, Захарова В. П. (2013)
Скорук Р. В. - Морфологічний та морфометричний аналіз реакції тканин печінки та скелетних м’язів на імплантацію поліфіламентного хірургічного шовного матеріалу з шовку (2013)
Стефаненко І. С. - Порівняння доплер-ехокардіографічних показників лівих відділів серця у спортсменів юнацького віку і у осіб, які регулярно не займались спортом, Гунас І. В., Костенко М. П., Вовчук О. М., Гавриленко О. О. (2013)
Стклянина Л. В. - Краниометрические особенности юношей и девушек различных конституциональных типов, Тюренков А. А., Лузин В. И. (2013)
Тополов П. А. - Морфометрическая характеристика артериальных дихотомий сосудистого русла печени, Зенин О. К., Дмитриев А. В., Кудымов П. В., Худяков А. Е. (2013)
Устенко Р. Л. - Стереоморфологические особенности желез периферической зоны простаты человека, Шерстюк О. А., Свинцицкая Н. Л., Кобец А. А. (2013)
Федонюк Л. Я. - Епідеміологічна характеристика, особливості клінічного перебігу та діагностики системного кліщового бореліозу в Тернопільській області, Чабан Г. П., Рибіцька Л. Н., Авсюкевич О. С. (2013)
Hachina Т. - Сarrent issues of the aortic functional morphology (2013)
Шай А. М. - Сравнительная характеристика артериального русла селезенки мужчин и женщин, 1-го и 2-го периода зрелого взраста, Махниборода А. В., Кирьякулов Г. С., Жданов Е. В., Крюков Э. Л. (2013)
Шаповалова Е. Ю. - Изменение адгезивных свойств клеток легких и поджелудочной железы эмбрионов человека в условиях трубной имплантации, Майструк Н. И., Бойко Т. А. (2013)
Шевченко О. О. - Морфологічні зміни слизової оболонки шлунка хворих з цирозом печінки та явищами портальної гіпертензії в стадії загострення на тлі тривалого прийому алкоголю, Назар П. С., Левон М. М., Дорофєєв Д. О. (2013)
Shepitko V. I. - A method for identifying the endocrine cells of the gastrointestinal tract on epoxy thin sections, Shepitko K. V., Yeroshenko G. A., Bilash S. M. (2013)
Шимон В. М. - Вивчення остеогенної активності трансплантованих клітин кісткового мозку в дефект стегнової кістки щурів різного віку, Шерегій А. А., Шимон М. В., Вайнагій О. М., Литвак В. В. (2013)
Школьніков В. С. - Морфометричні параметри структур спинного мозку плодів людини 8–9 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Гумінський Ю. Й., Тихолаз В. О. (2013)
Шкробот Л. В. - Особливості ремоделювання та морфометрична характеристика судин печінки і нирок за умов реперфузії тонкої кишки після усунення її експериментальної непрохідності (2013)
Бобрик Ю. В. - Клиническая морфология и патогенез остеохондроза позвоночника с неврологическими проявлениями (обзор литературы), Мороз Г. А., Пономарев В. А., Ткач В. В., Матвеев О. Б. (2013)
Гривенко С. Г. - Еволюція трансплантатів у герніології та шляхи їх вдосконалення, Пикалюк В. С., Хатіпов А. С., Журавель Є. А. (2013)
Заднипряный И. В. - Морфо-функциональные изменения при перинатальной гипоксии и возможные пути их коррекции, Сатаева Т. П. (2013)
Kriventsov M. A. - Cerebrospinal fluid review: considerations for immunoregulatory role and current trends (2013)
Барінов Е. Ф. - Детермінанти ефективності вивчення теоретичних дисциплін студентами медичного університету, Сулаєва О. М., Ніколенко О. Г., Степура А. В., Ігнатьєва М. М., Крахоткіна О. Д. (2013)
Бешуля О. А. - Презентация как визуальная форма представления информации в образовательном процессе, Зинкович И. И., Басий Р. В., Зенин О. К. (2013)
Кобзар О. Б. - Роль клініко-біологічних об’єктів в навчальному процесі вищої медичної школи, Первак І. Л., Радомська Н. Ю., Хворостяна Т. Т., Пархоменко М. В. (2013)
Чилингариди С. Н. - Успеваемость студентов и формы контроля на кафедре анатомии человека, Потапова И. Г., Швецов Э. В., Четвертков В. С., Никифорова Е. Е. (2013)
Шиян Н. М. - Типифікація таксонів родини Asteraceae флори України; роди Jurinea Cass., Lagoseris M. Bieb., Lamyra (Cass.) Cass., Lapsana L., Leontodon L., Leucanthemum Mill., Ligularia Cass., Matricaria L., Onopordum L., Picris L., Ptarmica Neck., Pulicaria Gaertn., Pyrethrum Zinn. , Мосякін С. Л., Федорончук М. М. (2012)
Kobiv Y. - Does Aquilegia transsilvanica Schur (Ranunculaceae) occur in the Ukrainian Carpathians? (2012)
Cwener A. - Synathropization of xerothermic grasslands in the Dzia y Grabowieckie (Lublin upland, se Poland) , Chmielewski P. (2012)
Wolski G. J. - Bryophytes of the experimental and teaching garden of the faculty of biology and environmental protection, university of Lodz (Poland) , Stefaniak A., Kowalkiewicz B. (2012)
Димитрова Л. В. - VII Міжнародний ліхенологічний симпозіум (IAL 7) "Лишайники: від генома до екосистеми у світі, що змінюється" (м. Бангкок, Таїланд, 9-13 січня 2012 року) , Надєіна О. В. (2012)
Содержание (2012)
Уважаемые читатели! (2012)
Евтушенко С. К. - Адренолейкодистрофия в сочетании с адреномиелоневропатией и лечение больного пероральным приемом масла Лоренцо, Симонян В. А., Блиндарук С. Г., Винокурова О. Н., Евтушенко И. С., Иванова М. Ф., Шаймурзин М. Р. (2012)
Лихачев С. А. - Случай сегментарной мышечной дистонии, осложненной невропатией локтевого нерва в результате длительного использования корригирующего жеста, Астапенко А. В., Чернуха Т. Н., Змачинская О. Л., Буняк А. Г., Ходулев В. И., Черненко Н. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Лейкоэнцефаломиелопатия с наследственной ладонно-подошвенной кератодермой, Морозова Т. М., Москаленко М. А., Евтушенко Л. Ф. (2012)
Евтушенко С. К. - Неврологические проявления митохондриальных заболеваний у детей, Шестова Е. П., Морозова Т. М., Евтушенко Л. Ф., Прохорова Л. М., Перепечаенко Ю. М., Евтушенко И. С., Зима И. Е., Голубева И. Н. (2012)
Пономарев В. В. - Болезнь Гуам: клиническое наблюдение и обзор литературы (2012)
Шестова Е. П. - Фокальная корковая дисплазия, тип IIIa, у больного с задержкой психического развития и эпилептическим синдромом, Евтушенко С. К., Савченко Е. А., Омельяненко А. А. (2012)
Мироненко Т. В. - Атипичные проявления мозговых инсультов (Литературный обзор и собственное наблюдение), Мироненко М. О., Лошак А. М., Диденко Л. В. (2012)
Никонов В. В. - Сравнительная эффективность цитиколинов для перорального применения в лечении острого ишемического инсульта, Зозуля И. С., Мироненко Т. В. (2012)
Дзяк Л. А. - Новые возможности в диагностике пояснично-крестцовых радикулопатий, обусловленных грыжами межпозвоночных дисков, Шульга А. Н., Шульга А. А. (2012)
Бучакчийська Н. М. - Клінічна ефективність повторного курсового призначення Мілдронату у хворих з ішемічним мозковим інсультом, Клименко А. В., Кравченко О. О. (2012)
Кушнир Г. М. - Каротидная хемодектома: клинический случай с благоприятным исходом после резекции общей сонной артерии, Иошина Н. Н., Савчук Е. А., Микляев А. А., Кузина О. С., Мешкова С. В. (2012)
Иванова М. Ф. - Сирингомиелия и ее маски, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Мурадян И. Э., Евтушенко И. С., Нестеренко А. Ф., Зиновьева Н. Н. (2012)
Евтушенко О. С. - Применение интраназального нейропротектора Дельталицина при органических заболеваниях нервной системы у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Фомичева Е. М., Кутякова Е. И. (2012)
Симанов Р. В. - Мультисистемная атрофия мозга как наиболее вероятный диагноз у больного шестидесяти лет с паркинсоническим синдромом десятилетней давности, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Савченко Е. А., Воропаева Т. Ю. (2012)
Кушнир Г. М. - ЦАДАСИЛ-синдром: проблемы дифференциальной диагностики, Иошина Н. Н., Новиков Н. Ю., Самохвалова В. В., Коробова А. А., Кузина О. С. (2012)
Марусиченко Е. А. - Тяжелая форма подострого склерозирующего панэнцефалита у пациента 18-летнего возраста, Евтушенко С. К., Иванова М. Ф., Симонян В. А., Чижевская О. И., Марусиченко В. В., Евтушевская А. Н. (2012)
Евтушенко С. К. - Семейный случай синдрома Лея — подострой некротизирующей энцефаломиопатии, Зима И. Е., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Прохорова Л. М. (2012)
Евтушенко С. К. - Клинический случай постмигренозного церебрального инфаркта у девочки 16 лет, Морозова Т. М., Евтушенко И. С., Омельяненко А. А., Голубева И. Н. (2012)
Сорокин Ю. Н. - Катамениальная мигрень без ауры, осложненная множественными лакунарными инфарктами и транзиторными ишемическими атаками в вертебробазилярном бассейне (2012)
Евтушенко И. С. - Ишемический инсульт у молодой женщины вследствие парадоксальной эмболии, ассоциированной с открытым овальным окном и приемом гормональных контрацептивов, Симанов Р. В., Евтушенко С. К., Симонян В. А. (2012)
Козьолкін О. А. - Клініко-параклінічна характеристика та прогнозування наслідку гострого періоду мозкового ішемічного супратенторіального інсульту за наявності стресової гіперглікемії без цукрового діабету, Кузнєцов А. А., Рубан К. С. (2012)
Симонян В. А. - Инсульт в молодом возрасте вследствие диссекции позвоночной артерии, Винокурова О. Н., Винокуров Д. Л., Евтушенко С. К., Блиндарук С. Г., Воропаева Т. Ю. (2012)
Гончарова Я. А. - Клинический случай позднего дебюта недифференцированной спинальной амиотрофии, Симонян В. А., Евтушенко С. К., Белякова М. С., Евтушенко И. С. (2012)
Евтушенко С. К. - Случай менингомиелополирадикулоневрита, ассоциированного с герпесвирусом 6-го типа, у ребенка в возрасте 1 года 5 месяцев, Москаленко М. А. (2012)
Кушнир Г. М. - Клинический случай симметричной проксимальной моторной полиневропатии на фоне сахарного диабета второго типа, Иошина Н. Н., Самохвалова В. В., Цветков В. А., Лось А. М., Крылова А. Н. (2012)
Гончарова Я. А. - POEMS-синдром как проявление паранеопластического процесса вследствие рака яичника, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Сергиенко А. В., Евтушенко И. С., Гнилорыбов А. М. (2012)
Чижевская О. И. - Нетипичный дебют и течение рассеянного склероза, Евтушенко С. К., Симонян В. А., Иванова М. Ф., Марусиченко Е. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Тяжелые прогрессирующие формы рассеянного склероза у детей, Москаленко М. А. (2012)
Дубенко О. Е. - Статины при мозговом инсульте: от профилактики к нейропротекции, Кульгейко В. В., Коваленко Д. П., Нестеренко Т. И., Олейник Л. В., Барышева С. А. (2012)
Oppermann K. - Копаксон® оказывает противовоспалительное воздействие, влияя на уровень экспрессии молекул адгезии мононуклеарных клеток периферического кровотока при коротком и длительном курсе лечения, Harrer A. , Koczi W. , Duerr E. , Wipfler P. , Pilz G. , Hitzl W. , Afazel S. , Haschke-Becher E. , Trinka E. , Kraus J. (2012)
Montella S. - Влияние глатирамера ацетата (Копаксон®) на лимфоцитарную субпопуляцию при рассеянном склерозе, Petracca M. , Matarese G. , Carbone F. , La Rocca C. , Carrieri P. (2012)
Полшкова С. Г. - Клинико-психопатологические предикторы аутоагрессивного поведения у лиц опасных видов профессий (2012)
Сравнительная эффективность эсциталопрама в лечении большого депрессивного расстройства (2012)
Базунов М. В. - Выживаемость больных с опухолями области III желудочка после нейрохирургического лечения (2012)
Gilbart J. - Мультимодальная терапия болезни Альцгеймера — формирование новой парадигмы, Webber D. (2012)
Статинова Е. А. - Антидепрессанты растительного происхождения в комплексной терапии больных с хронической ишемией головного мозга, Прокопенко Е. Б. (2012)
Бондарь В. Е. - Церебральный арахноидит: всегда ли правомочен этот диагноз?, Ветух И. В., Кобыльченко В. Н., Филимонов Ю. Д. (2012)
Негрич Т. І. - Доказова база методів діагностики та лікування розсіяного склерозу, Євтушенко С. К., Сорокін Б. В., Москаленко М.А. (2012)
Фломин Ю. В. - Головокружение: определение подтипа и основные лечебные подходы, Гаврылив И. Р., Войнилович Л.В. (2012)
Абрамец И. И. - Нейрохимические и нейрофизиологические механизмы депрессивного синдрома (2012)
Глубокоуважаемый Станислав Константинович! (2012)
Поздравляем с юбилеем профессора Клименко Антонину Владимировну! (2012)
Иванова М. Ф. - О совершенствовании последипломного образования неврологов и неврологической помощи (2012)
Вниманию авторов (2012)
Фурдига М. М. - Інтродукція, формування, вивчення та використання колекції картоплі Інституту картоплярства НААН, Купріянова Т. М., Кирилішин В. В. (2012)
Зеля Г. В. - Оцінка та відбір селекційного матеріалу картоплі, стійкого проти раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc (2012)
Осипчук A. A. - Нові високопродуктивні сорти картоплі Щедрик, Кіммерія і Околиця, Тактаєв Б. А., Осипчук Алла А. (2012)
Сідакова О. В. - Біохімічна характеристика нових сортів картоплі (2012)
Подгаєцький А. А. - Цінність міжвидових гібридів картоплі за комплексом основних агрономічних ознак, Кравченко Н. В., Гордієнко В. В. (2012)
Олійник Т. М. - Застосування мікросателітних маркерів картоплі для філогенетичного аналізу сортів вітчизняної та зарубіжної селекції, Слободян C. O., Грицай Р. В. (2012)
Положенець В. М. - Оцінювання сортів картоплі на стійкість проти альтернаріозу в умовах Полісся України, Немерицька Л. В., Журавська І. А. (2012)
Голячук Ю. С. - Джерела інфекції фітофторозу картоплі в умовах Західного Лісостепу України (2012)
Балашова Г. С. - Насінництво картоплі за двоврожайної культури в умовах Степу України (2012)
Чернохатов Л. В. - Адаптивність різних сортів картоплі в південній частині Степу України (2012)
Лященко С. А. - Продуктивність і захист насіннєвої картоплі від фітопатогенів при застосуванні сапрофітних та ендофітних бактерій (2012)
Тимко Л. В. - Ефективність відбору клонів серед гібридів картоплі внутрішньовидового і складного походження на різних етапах селекційного процесу (2012)
Андрушко О. М. - Ефективність різнобульбових клонів при відтворенні оригінального насіннєвого матеріалу картоплі в умовах Західного Лісостепу України, Демкович Я. Б., Андрушко М. О. (2012)
Кляченко О. Л. - Особливості росту і розвитку різних сортів картоплі в культурі in vitro залежно від складу поживного середовища, Колтунов В. А., Бородай В. В., Кожемякіна Л. М., Войцешина Н. І. (2012)
Костін П. М. - Особливості вирощування ранньої картоплі під плівковим укриттям на Півдні України, Шарапа М. Г. (2012)
Рязанцев В. Б. - Вирощування картоплі з використанням картоплесаджалки із ложково-дисковим садильним апаратом для садіння бульб різних розмірів, Мороз І. Х., Рязанцев М. В., Рожнятовський А. О. (2012)
Фицуро Д. Д. - Основные агротехнические приёмы выращивания раннего картофеля и для производства крахмала в условиях Беларуси, Турко С. А., Пискун Г. И., Маханько В. Л., Гончарова Н. Н., Пищенко Л. И. (2012)
Шарапа М. Г. - Застосування агротехнічних прийомів для підготовки картоплі до збирання та їхній вплив на насіннєві якості бульб, Петренко A. M., Кармазша Л. Є., Колосніченко O. I. (2012)
КОРНІЄНКО С. І. - Ефективність внесення мікродобрив при вирощуванні насінників буряків столових, КУЦ О. В. (2012)
МОРОЗ І. Х. - Деякі аспекти виробництва картоплі і технічного забезпечення в галузі картоплярства, РОЖНЯТОВСЬКИЙ А. О., СТУДЗІНСЬКА ВАСИЛЕНКО А. Л. (2012)
ТУРКО С. А. - Картофелеводство в Беларуси, КОЗЛОВ В. А., МАХАНЬКО В. Л., КОЗЛОВА Л. Н., БУСЬКО И. И., РАДКЕВИЧ Е. В., ЯКОВЛЕВА Г. А., БОБРИК А. О., СЕМЕНОВА З. А., ФИЦУРО Д. Д. (2012)
Аннотации (2012)
Summaries (2012)
Титул, зміст (2013)
Козовий Р. В. - Частота та спектр хромосомних аберацій, асоціацій акроцентричних хромосом у довгожителів різних екологічних районів Івано-Франківської області (2013)
Рушкевич Ю. Е. - Геропротекторный эффект блокатора m-опиоидных рецепторов налтрексона у самок Drosophila melanogaster, Дубилей Т. А., Кошель Н. М., Мигован С. А., Тушинская Т. В. (2013)
Безверха І. С. - Антидепресивна і нейролептична дія нових нітрогеновмісних похідних ізофлавонів, Пантелеймонова Т. М., Заїка М. У., Шарабура Л. Б., Фрасинюк М. С., Хиля В. П., Бондаренко С. П. (2013)
Христофорова А. М. - Влияние комбинированной гемодинамической и метаболической терапии с применением калиевой и магниевой солей D-глюконовой кислоты на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у больных пожилого возраста с артериальной гипертензией и сопутствующей ишемической болезнью сердца, Чаяло П. П. (2013)
Яковлева О. А. - Определение липидного спектра крови у больных с сердечно-сосудистой патологией старших возрастных групп для обоснования фармакологической коррекции возможных нарушений, Микула Е. М. (2013)
Левада О. А. - Экстракраниальное и интракраниальное ультразвуковое исследование церебральной гемодинамики на этапах формирования субкортикальной сосудистой деменции у лиц пожилого и старческого возраста (2013)
Войтенко В. П. - Смертність внаслідок інфекційних та паразитарних хвороб населення у містах та сільській місцевості України: медико-демографічні та соціальні аспекти (2011 рік), Писарук А. В., Кошель Н. М., Ахаладзе М. Г., Мєхова Л. В. (2013)
Писарук А. В. - Оценка темпа старения на основе закона смертности Гомпертца: критический анализ и новый подход (2013)
Політун А. М. - Етичні та деонтологічні проблеми при наданні стоматологічної допомоги людям літнього та старечого віку, Кананович Т. М., Головчанська О. Д. (2013)
Новые книги (2013)
Кіяновська Н. М. - Розвиток ІКТ-компетентності викладачів вищої математики в технічних ВНЗ України (2013)
Колос К. Р. - Дидактичні вимоги до комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти (2013)
Лаврентьєва Г. П. - Пропедевтика навчання основ інформатики у старшому дошкільному і молодшому шкільному віці (2013)
Малік О. І. - Огляд дієвих методів створення тестових завдань і проекту тесту призначених для визначення рівня професійної підготовки військовослужбовців (2013)
Метешкин К. А. - Возможности и задачи реинжиниринга процессов, протекающих на кафедре высшего учебного заведения, Поморцева Е. Е. (2013)
Науменко О. М. - Роль інтернет-ресурсів у формуванні екологічних знань у вивченні предметів природничого циклу (2013)
Олексюк В. П. - Досвід інтеграції хмарних сервісів Google APPS у інформаційно-освітній простір вищого навчального закладу (2013)
Сікора Я. Б. - Використання інтернет-порталу у вивченні методів оптимізації (2013)
Богачков Ю. М. - Ключові питання створення концепції мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів, Пінчук О. П. (2013)
Самойленко О. М. - Створення нормативної бази навчального процесу ВНЗ як засіб забезпечення дистанційної форми навчання студентів (2013)
Дробіт І. М. - Ефективність використання автентичних веб-ресурсів при підготовці перекладачів, Рак Н. В. (2013)
Осіпа Л. В. - Формування алгоритмічної культури старшокласників у процесі розв’язування обчислювальних задач з використанням інструментальних програмних засобів: результати дослідження (2013)
Луценко Г. В. - Використання засобів LabVIEW у процесі обробки експериментальних даних статистичними методами (2013)
Ковальчук В. Н. - Практика використання ІКТ-засобів у педагогічному експерименті: Інтернет анкетування (2013)
Титул, зміст (2013)
Савельев Е. - Бенчмаркинговые методы управления конкуренцией??в мировой экономике, Куриляк В., Смалюк Г. (2013)
Вовк С. - Стратегия ТНК: слияние и поглощение (2013)
Онищенко В. - Риски евразийской интеграции (2013)
Мельник А. - Региональная политика ЕС и Украины в условиях углубления противоречий глобализации, Адамик В. (2013)
Кириленко О. - Институциональные основы государственного пенсионного страхования в Украине, Петрушка Е. (2013)
Фарион В. - Роль учетной информации в системе управления банком, Фарион Т. (2013)
Okeнфельс А. - Люди и рынки: экономика как техническая наука, Вамба А. (2013)
Сохацкая Е. - Стратегическое маркетинговое управление, Лагоцкая Н. (2013)
Додонов О. Г. - Оптимізаційні моделі еволюційного програмування в Excel: розв’язання задачі комівояжера з обмеженнями alldifferent, Кузьмичов А. І. (2011)
Калиновский Я. А. - Построение норм и сопряженных чисел в изоморфных гиперкомплексных числовых системах (2011)
Бояринова Ю. Е. - Построение высокоразмерных гиперкомплексных числовых систем с помощью процедуры умножения размерности (2011)
Жук С. Я. - Алгоритмы оценивания процессов со случайной структурой в дискретном времени и их применение при траекторной обработке, Кожешкурт В. И., Юзефович В. В. (2011)
Самохвалов Ю. Я. - Формирование технического облика автоматизированных систем, Науменко Е. М., Бурба О. И. (2011)
Коженевский С. Р. - Методика тестирования аппаратных блокираторов записи, применяемых в процессе расследования компьютерных происшествий, Прокопенко С. Д. (2011)
Матов О. Я. - Контроль і поновлення цілісності на основі алгоритму нулізації у коді умовних лишків, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2011)
Толстых В. К. - О единой регистрационной базе граждан и структуре данных личности в этой базе, Киселева Л. Н. (2011)
Циганок В. В. - Вибір шкали оцінювання експертом у процесі виконання ним парних порівнянь у системах підтримки прийняття рішень (2011)
Кузьміних В. О. - Управління агрегованими групами проектів, Коваль О. В., Хаустов Д. В., Коростельова Є. Ю. (2011)
Пам’яті Михайла Вікторовича Синькова (2011)
Реферати (2011)
Ращупкіна В. М. - Економічна доцільність застосування швидкомонтованих будівель з використанням "сендвіч" панелей, Єлiсєєнко В. В. (2013)
Шкурупій О. А. - Граничний напружено-деформований стан і міцність залізобетонних балок, Лазарєв Д. М., Лазарєва О. М. (2013)
Зайченко М. М. - Технологія і властивості модифікованого композиційного портландцементу для сталого будівництва, Сердюк О. І., Халюшев О. К. (2013)
Арутюнян І. А. - Системний підхід до розв'язання задач з планування виробничих програм, що враховують міжсистемні зв'язки та реалізацію руху матеріальних потоків (2013)
Данкевич Н. О. - Оцінка організаційно-технологічних рішень будівельного проекту за допомогою імітаційного моделювання (2013)
Таран В. В. - Улаштування самонесучих стін з пінополістиролбетоу в незнімній опалубці (2013)
Горохов Є. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану фрагментів сталевих баштових опор ПЛ, Василев В. М., Шевченко Є. В., Танасогло А. В. (2013)
Архипенко І. М. - Еволюція ідеї ефективності сільського господарства у світоглядній свідомості суб’єктів (2012)
Омелянович Л. О. - Стан розвитку соціального партнерства на підприємствах донецької області, Руденок О. Ю. (2012)
Петрушевський Ю. Л. - Вибір і реалізація інвестиційно-інноваційних пріоритетів економічного розвитку ЖКГ (2012)
Лаврищева М. В. - Складання стратегічного плану діяльності органів державної влади (2012)
Кужелєв М. О. - Приватизація та акціонування як основа формування корпоративного сектора: зарубіжний досвід та українські реалії, Хімченко А. М. (2012)
Байда О. Д. - Об’єктивні передумови реструктуризації старопромислових регіонів України (2012)
Воронова Т. В. - Проблема підвищення ефективності державного управління в Україні: роль інституту політичного лідерства (2012)
Чернецький В. Ю. - Інституційний механізм реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я (2012)
Вольська О. М. - Інструмент виконання соціальної функції держави (2012)
Селицький Д. Ю. - Наслідки реформування вітчизняної системи пенсійного забезпечення (2012)
Савостьянов Г. А. - Тканинні модулі як основа теоретичної гістології (2009)
Федченко Н. П. - Теоретические и морфологические закономерности патогенеза атеросклероза и основных его осложнений. Новые подходы к их профилактике и лечению, Федченко Н. Н. (2009)
Баринова М. Э. - Гетерогенность реакции макрофагов при заживлении ран нижних конечностей у больных сахарным диабетом, Сулаева О. Н. (2009)
Бондаренко О. О. - Експресія Na+/I--симпортеру в новоутвореннях щитовидної залози: імуногістохімічне дослідження, Шпонька І. С., Шпонька В. І. (2009)
Булик Р. Є. - Корекція стрес-індукованих змін активності гена "надранньої відповіді” c-fos у латеральних великоклітинних суб’ядрах паравентрикулярного ядра гіпоталамуса щурів (2009)
Камышный А. М. - Особенности экспрессии белка p53 в тимусе у крыс с экспериментальным сахарным диабетом (2009)
Канана Н. М. - Геометрія серця щурів за умов цукрового діабету – роль факторів індивідуальної реактивності (2009)
Мостовой С. О. - Кристаллическая фаза в составе регенерата нижней челюсти на фоне хронической свинцовой интоксикации и проводимой антитоксической терапии, Пикалюк В. С., Максимова Е. М., Наухацкий И. А. (2009)
Попелюк О.-М. В. - Анатомічні перетворення гортані у плодовому періоді розвитку людини (2009)
Сулаева О. Н. - Перестройка сосудистого русла маргинальной зоны язвы двенадцатиперстной кишки после кровотечения (2009)
Федонюк Л. Я. - Реорганізація ендотелію клапанного апарату серця при інфекційному ендокардиті, Малик Ю. Ю., Пентелейчук Н. П., Штефанець Т. О. (2009)
Шевченко І. М. - Аналіз морфометричних параметрів тіла спортсменок, що займаються бадмінтоном, Абрамов В. В. (2009)
Воробйов К. П. - Формат сучасної журнальної публикації за результатами клінічного дослідження. Частина 2. Міжнародні рекомендації (2009)
Солімар Л. - Як писати наукові статті (2009)
Мішаїм А. Б. - Як займатися науковою роботою, Адам С. Д., Оніях Е. Ф., Бамада Дж. Г. (2009)
Евінг Дж. - Інструкції для авторів (2009)
Паркінсон Н. С. - Закон Паркінсона в наукових дослідженнях (2009)
Презентація атласа "Гистология, цитология и эмбриология" (2009)
Презентація атласа "Color Atlas of cytology, histology, and microscopic anatomy" (2009)
Покажчик оглядових, проблемних і оригінальних статей, що опубліковані в журналі "Морфологія" у 2008 році (том ІІ, №№ 1-4) (2009)
Гудлетт Т. - Методы трехмерного моделирования в исследовании эмбрионального сердца (2010)
Гуртовий В. А. - Морфологія лімфоми Ходжкіна: сучасні уявлення та невирішені питання, Шпонька І. С., Біленький І. В., Гриценко П. О. (2010)
Клигуненко О. М. - Післяопераційні зміни центральної гемодинаміки у хворих на рак легень у залежності від ступеня вентиляційної дихальної недостатності, Чебанов К. О., Рябченко О. В., Новіков С. П., Кирилова Л. О. (2010)
Макарчук О. І. - Морфологія шкіри вискової області у різних вікових категорій жінок із супутньою патологією (2010)
Машталір М. А. - Гистохимические, лектингистохимические и иммуногистохимические методы в эмбриологическом исследовании сердца, Твердохлеб И. В. (2010)
Твердохліб І. В. - Зміни мікроциркуляторного русла після проведення пластики експериментального дефекту передньої черевної стінки у щурів, Малков І. І. (2010)
Шкуропат В. М. - Характеристика факторів VEGF і CD34 після хірургічного лікування хворих з хронічною ішемією нижньої кінцівки ІІІ ступеня, Твердохліб І. В., Дрюк М. Ф. (2010)
Гельсінська декларація Всесвітньої Медичної Асоціації (2010)
Хельсинская декларация Всемирной Медицинской Ассоциации (2010)
Витяг з Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (2010)
Питання та відповіді про самоархівування (2010)
Сторінка повідомлення про конфлікт інтересів / Страница уведомления о конфликте интересов (2010)
Мнихович М. В. - Значение трудов и идей Н.И.Пирогова для развития современной медицинской науки (к 200-летию со дня рождения Н.И.Пирогова), Вернигородский С. В., Каминская Н. А., Павлов А. В. (2010)
Презентація Міжнародної анатомічної термінології (В.Г.Черкасов, І.І.Бобрик, Ю.Й.Гумінський і О.І.Ковальчук) (2010)
Презентація Атласу з гістології (Л.К.Жункейра , Ж.Карнейро) (2010)
Содержание (2013)
Евтушенко С. К. - Нейромышечные заболевания у детей: проблемы ранней диагностики и современной медицинской и социальной реабилитации (научный обзор и собственные наблюдения), Шаймурзин М. Р., Евтушенко О. С. (2013)
Зозуля И. С. - Возможности лечения когнитивных и эмоциональных нарушений в остром периоде инфаркта мозга, Сыч Н. С., Боброва В. И. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Результати довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження малогомілкового нерва (2013)
Віничук С. М. - Мозочковий руховий синдром при гострих ізольованих інфарктах мозочка: клінічні прояви, діагностика та лікування, Мяловицька О. А., Трепет Г. С., Трепет Л. М. (2013)
Маркова М. В. - Госпітальна дезадаптація в умовах примусового лікування хворих на параноїдну шизофренію: клінічні, особистісні та середовищні особливості як підґрунтя для розробки заходів психосоціальної корекції й профілактики, Царенко О. М. (2013)
Сохор Н. Р. - Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді, Шкробот С. І., Грубяк Л. М. (2013)
Негрич Т. І. - Роль симптоматичної терапії антиоксидантного спрямування в лікуванні хворих на розсіяний склероз, Кирилюк С. Я., Євтушенко С. К., Хубетова І. В. (2013)
Левада О. А. - Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці, Пінчук І. Я. (2013)
Коценко Ю. И. - Нейровизуализационные и клинические параллели у молодых пациентов с ишемическим инсультом, обусловленным аномалиями церебральных артерий, Статинова Е. А., Соловьева Е. М., Селезнева С. В. (2013)
Козар-Гуріна О. М. - Аналіз демографічних даних та скарг хворих на цервікогенну вертебробазилярну недостатність мозкового кровообігу на ранній стадії захворювання (2013)
Мавров Г. И. - Влияние вирусов группы герпеса на развитие патологии нервной системы у дерматологических больных: обзор литературы и собственные наблюдения, Запольский М. Э. (2013)
Фломин Ю. В. - арушения ходьбы после инсульта и при других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации (2013)
Алгоритм терапии вертеброгенного болевого синдрома (2013)
Клочко В. Л. - Імплементація національних клінічних настанов з надання допомоги хворим з мозковим інсультом та ТІА у спеціалізованому медичному закладі третинного рівня, Височанська Т. Г., Височанський О. В., Вознюк Л. В., Гельман Г. Г., Капітанчук І. В., Карпенко Н. В., Коробчук Н. В., Костенко Т.В., Матіюк С. І., Паненко Є. В., Смотрицька Т. В., Московко С. П. (2013)
Морозова О. Г. - Ноотропы в комплексной терапии хронической церебральной ишемии: механизмы воздействия и терапевтические возможности прамирацетама (2013)
Долженко М. Н. - Депрессивные и тревожные расстройства в кардиологии: возможности комбинированной терапии антидепрессантом и антигипоксантом (2013)
Мироненко Т. В. - Клинический случай наследственной мотосенсорной полиневропатии, Семененко И. А., Бондаренко В. Н., Витаева Н. В., Мельников А. В. (2013)
Професор С. М. - Віничук — досвідчений клініцист і талановитий педагог (2013)
Мироненко Т. В. - Відгук на підручник "Нервові хвороби" для лікарів-інтернів за фахом "загальна практика — сімейна медицина", Борисенко В. В., Мироненко М. О. (2013)
Андреева Н. Н. - Анализ потециала и перспектив внедрения плтаы за экосистемные услуги в рекреационно-туристической сфере Украины , Поляничко Е. В. (2013)
Афанасьева О. К. - Институциональная среда государственно-частного партнёрства в морских портах (2013)
Васильєва О. О. - Стан продуктивності праці у сільському господарстві України (2013)
Вольська О. М. - Інформаційне забезпечення як інструмент прогнозування та планування переходу до сталого розвитку підприємства, Миколайчук Н. С. (2013)
Воскресенська О. Є. - Витрати та ефективність діяльності суб'єктів туристичного бізнесу України (2013)
Галушкіна Т. П. - Реформування земельних відносин в умовах трансформаційних зрушень, Сидорченко Т. Ф., Криницька О. О. (2013)
Громова О. М. - Пропозиції щодо стимулювання використання теплових насосів в паливно-енергетичному комплексі, Гетьман О. Л., Маркова Т. Д. (2013)
Журавльова Т. О. - Вплив конкурентоспроможності банку на розвиток еконмоіки України, Назаркіна Л. І. (2013)
Карпенко А. В. - Рівень фінансування інноваційної діяльності в Україні (2013)
Картишев Д. В. - Автоматизована система управління морським транспортом (2013)
Копосов Г. А. - Эффективность жизненного цикла товара (2013)
Крикунова В. М. - Чинники, динаміка і структура зовнішньоторговельної діяльності підприємств України, Фомішин С. В. (2013)
Крючковский В. В. - Стартегические ориентиры развития инновационного потенциала предприятий в условиях неопределённости, Шарко А. В. (2013)
Кужанова Н. И. - Методологические и психологические аспекты образования для устойчивого развития в России с учётом международного сотрудничества (2013)
Маслак О. О. - Експрес-діагностика внутрішніх криз на підприємстві, Гром’як О. Б. (2013)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Формування та реалізація інноваційного потенціалу як основа сталого розвитку підприємства, Мєшков О. Ю. (2013)
Мінаков В. М. - Методичні підходи щодо побудови внутрішньогосподарського механізму морських портів України (2013)
Морозова О. Г. - Влияние цены на механизмы равновесного функционирования и стабильного развития репрезентативной фирмы, Білоус А. М. (2013)
Надточий И. И. - Методические основы формирования конкурентной стратегии предприятия по выпуску соков (2013)
Накотенко В. О. - Аналіз та прогнозування іннвоаційного розвитку машинобудівного підприємства, Якимчук Т. В., Вольвач І. Ю. (2013)
Наумова Л. М. - Стратегічні пріоритети і механізми розвитку текстильної промисловості та її сировинної бази (2013)
Нездойминов С. Г. - "Зелёные" инновации и технологии в индустрии гостеприимства и туризма (2013)
Некрасова Л. А. - Методический подход к оценке конкурентоспособности предприятия, Сакалы В. Я. (2013)
Огорь А. Н. - Структура системы управления конкурентоспособностью предприятий по производству мороженого (2013)
Окландер Т. О. - Моделі сегментування ринку на основі психографічних ознак (2013)
Окландер М. А. - Система ситуаційних чинників посилення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі (2013)
Олійник О. О. - Перспективи поширення корпоративнох соціальної відповідальності в систему державних закупівель (2013)
Панченко Ю. В. - Стратегическое управление инновационной деятельностью в системе факторов формирования экономики знаний (2013)
Потьомкін Л. М. - Ефективність виробництва і сучасні системи мотивації персоналу (2013)
Потьомкін М. Л. - Наукові і практичні заходи підвищення ефективності промислового виробництва (2013)
Рассадникова С. І. - Програмно-цільовій підхід до розвитку екологічної інфраструктури: концептуальні та нормативно-методичні основи (2013)
Рогальская Н. Г. - Стратегічний аналіз кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків України (2013)
Рогальский А. Ф. - Оцінка можливостей створення еко-ферми з виробництва і реалізації екологічно чистих продуктів харчування (2013)
Семененко О. О. - Методичний підхід до створення стандарту позиціювання товару "підприємство" (2013)
Слепухіна І. Д. - Розвиток трудового потенціалу машинобудівного підприємства (2013)
Софієнко А. В. - Проблеми сумісного впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на конкурентоспроможність продукції вітчизняних виробників (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Моделювання кооперації в агропромисловому виробництві Південного регіону України (2013)
Фомішина В. М. - Управління заощадження у відтворенні основного капіталу національної економіки (2013)
Чукурна О. П. - Методологія встановлення ціни на інформаційні продукти (2013)
Шандова Н. В. - Рушійні сили стійкого розвитку промислового підприємства (2013)
Шелухін П. Г. - Моделювання оптимального співвідношення інтегральних значень в системі гештальтів (2013)
Штець В. С. - Наслідки для українських авіакомпаній від включення авіації до європейської системи торгівлі викидами (2013)
Яшкіна О. І. - Сучасний інструментарій маркетингових передінвестиційних досліджень нового торгівельного об’єкту (2013)
Александренко О. В. - Про актуальні проблеми чинного кримінального процесуального кодексу України, Самойлов М. В. (2013)
Баулін О. В. - Поняття юрисдикції і новий кримінальний процесуальний кодекс України (2013)
Горелкіна К. Г. - Особливості процесуального статусу слідчого судді: порівняльний аналіз (2013)
Маслій О. В. - Кримінальне провадження: загальна характеристика та система (2013)
Никоненко М. Я. - Значення у процесі доказування розумності строків як засади кримінального провадження (2013)
Омельченко О. Є. - Джерела, які визначають порядок кримінального провадження (2013)
Письменний Д. П. - Удосконалення кримінального процесуального законодавства України: стан і перспективи (2013)
Рябцева Е. В. - Сокращенная форма дознания: вопросы практического применения (2013)
Сергєєва Д. Б. - Щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Солоніна О. П. - Кримінально-процесуальне значення презумпції знання закону про кримінальну відповідальність (2013)
Форостяний А. В. - Проведення спрощеного судового розгляду за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Чернега І. Л. - Розвиток інституту допустимості доказів за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Юрчишин В. Д. - Практика європейського суду з прав людини як джерело кримінального процесуального права України: окремі аспекти, Король В. В. (2013)
Бояров В. І. - Деякі питання застосування угоди про визнання винуватості (2013)
Гловюк І. В. - Презумпції й тягар доказування у розгляді слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Гончар О. В. - Застосування запобіжних заходів, які частково обмежують конституційне право особи на свободу пересування у кримінальному процесі України (2013)
Зеленський С. М. - Функціональне призначення справедливості у кримінальному провадженні (2013)
Крет Г. Р. - Процесуальний порядок повідомлення про затримання близьких родичів затриманого, членів його сім’ї та інших осіб (2013)
Кузнецов В. В. - Питання реалізації інституту угод у матеріальному та процесуальному праві, Кузнецова Л. О. (2013)
Маринів В. І. - Недопустимість повороту до гіршого як гарантія свободи апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2013)
Моторигіна М. Г. - Процесуальні гарантії забезпечення прав сторони захисту у змагальному кримінальному провадженні (2013)
Пожар В. Г. - Процесуальний статус потерпілого за новим кримінальним процесуальним кодексом України: позитивні кроки та прогалини правової регламентації (2013)
Сокиран Ф. М. - Психологічний вплив під час провадження досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Торбас О. О. - Думка потерпілого щодо можливості звільнення особи від кримінальної відповідальності за кримінальним процесуальним кодексом 2012 року (2013)
Хабло О. Ю. - Шкода як обов’язкова ознака зловживання правом у кримінальному процесі (2013)
Батюк О. В. - Розслідування злочинів, учинених у пенітенціарних закладах: відповідно до кримінально-процесуального законодавства (2013)
Ляш А. О. - Обставини, що характеризують особу, яка одержала хабара (2013)
Юсупов В. В. - Генезис криминалистических и криминологических отдельных научных теорий в аспекте противодействия преступности в современных условиях (2013)
Волошина В. К. - Щодо питань реалізації принципу змагальності у доказуванні на стадії досудового розслідування за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Гевко В. В. - Характеристика загроз учасникам кримінального провадження (2013)
Говорун Д. М. - Активність слідчого судді у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження як засіб реалізації принципу публічності (2013)
Климчук М. П. - Тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження (2013)
Ковальчук С. О. - Процесуальний порядок відкриття матеріалів кримінального провадження (2013)
Легких К. В. - Отримання стороною захисту для експертного дослідження зразків, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження (2013)
Люліч В. А. - Захисник як суб’єкт збирання доказів у нормах нового кримінального процесуального кодексу України (2013)
Мазур О. С. - Інститут "підозри” у кримінальному процесі України: історія виникнення та сучасний стан (2013)
Мельник О. В. - Можливості використання методу системних розстановок берта хелінгера для удосконалення роботи суб’єктів органів досудового розслідування (2013)
Степанов О. С. - Розшук підозрюваного за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Черновський О. К. - Психологічні особливості особистості потерпілого у кримінальному процесі (2013)
Чурікова І. В. - Початок досудового розслідування у кримінальному процесі України (2013)
Шаповалова Л. І. - Урахування обмеженої осудності особи під час кримінального провадження за новим кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Шилін Д. В. - Принцип вільного оцінювання доказів та преюдиціальність (2013)
Керевич О. В. - Правовідносини слідчих та оперативних підрозділів під час установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (2013)
Костін М. І. - Природа негласних слідчих (розшукових) дій у системі "логічного доказування” (2013)
Римaрчук О. В. - Оперативні підрозділи: реалії нового кримінального процесуального законодавства України (2013)
Сокиран М. Ф. - Особливості взаємодії слідчого з особами, які володіють спеціальними криміналістичними знаннями під час досудового розслідування (2013)
Уваров В. Г. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Амосов О. Ю. - Зміст і суб’єкти державного регулювання аграрних відносин, Пасемко Г. П. (2012)
Мамонова В. В. - Роль прогнозування в плануванні економічного і соціального розвитку територій (2012)
Машкаров Ю. Г. - Електронне місто – інформатизація місцевого самоврядування (на прикладі м. Харкова), Палашевський Д. І. (2012)
Орлова Н. С. - Інформаційні системи у сучасному корпоративному управлінні, Удовік А. С. (2012)
Писаренко В. П. - Методологічні підходи до організації електронного документування в органах публічної влади (2012)
Попович Н. Г. - Оптимізація комунікативної діяльності суб’єктів управління: концептуальний підхід (2012)
Собченко В. В. - Наукові засади реформування управління соціальним захистом населення в сучасних умовах (2012)
Стрельцов В. Ю. - Новелізація ціннісних засад державної служби України та європейський адміністративний простір, Гнидюк Н. А. (2012)
Суший О. В. - Суспільно-політичні трансформації в Україні у символічних контекстах ідентичності (2012)
Тамм А. Є. - Інклюзивна освіта як предмет наукових досліджень в сучасній Україні, Стецюра Т. П. (2012)
Ульянченко Ю. О. - Теоретико-методологічні підходи до державного регулювання розвитку аграрної сфери на кластерних засадах (2012)
Хашиєва Л. В. - Теоретичні основи модернізації системи державного управління на засадах комунікативної парадигми (2012)
Верьовіна І. М. - Теоретико-практичні підходи щодо формування та використання людського потенціалу (2012)
Шабатько К. В. - Інтерес як державноуправлінська категорія (2012)
Пішеніна К. К. - Упровадження методів державного управління науково-професійною освітою (2012)
Кузнякова Т. В. - Становлення інформаційного суспільства в Україні (2012)
Владимиров М. В. - Модернізація державної влади в умовах глобалізації (2012)
Кіктенко О. В. - Домінуючі процеси кризових явищ на фондовому ринку та їх державне регулювання (2012)
Клімушин П. С. - (2012)
Коваленко М. М. - Банківський контроль – необхідна умова успішного розвитку банківського сектора України (2012)
Кузьменко С. Г. - Побудова системи соціального захисту літніх на різних рівнях управління (2012)
Лисенкова Н. В. - Стратегічний контролінг як пріоритетна функція стратегічного управління інноваційної діяльності (2012)
Меляков А. В. - Удосконалення державної політики захисту дітей та молоді, інфікованих ВІЛ-СНІД, Тимошенко П. Б. (2012)
Сафронова О. М. - Державна політика дерегулювання підприємницької діяльності: стан та перспективи розвитку в сучасних умовах України (2012)
Грем’яцька К. А. - Історичні передумови виникнення ринку нерухомості як інтегрованої категорії ринку (2012)
Коваленко О. М. - Комунікаційний менеджмент як інструмент взаємодії соціально відповідального бізнесу і соціальної держави (2012)
Єлагін В. П. - Інституалізація соціальних функцій держави в умовах транзитивної економіки (2012)
Нестругіна І. - М. Підвищення ефективності державного фінансового аудиту регіональних бюджетних програм (2012)
Ворона П. В. - Напрями формування стратегії регіонів (2012)
Козуб В.П. - Напрями підвищення результативності взаємодії органів державної влади та органів самоврядування в реалізації владних повноважень (2012)
Яцук Н. В. - Феномен соціальної анімації у розвитку територіальних громад (2012)
Балдинюк В. М. - Охорона та раціональне використання природних ресурсів (на прикдаді Липовецького району Вінницької області) (2012)
Мінаєва І. М. - Удосконалення механізму взаємодії органів публічної влади місцевого рівня (2012)
Фадєйкін В. В. - Теоретичні засади дослідження інформації у місцевому самоврядуванні (2012)
Лахижа М. І. - Роль ідеології у посткомуністичній трансформації суспільства та влади (2012)
Клімова С. М. - Юрисдикційна діяльність органів державної контрольно-ревізійної служби (2012)
Корабльова В. М. - Пенсійна реформа – 2011 як політичний проект: до питання соціальної леґітимност (2012)
Орлов М.М. - Проблеми управління регіональними силами охорони правопорядку (2012)
Рогова О. Г. - Державне управління у сфері правового забезпечення діяльності лікаря в умовах формулярної системи (2012)
Сергієнко М.Г. - Інформаційно-аналітична підтримка страховим фондом документації України суб’єктів боротьби з тероризмом у процесі запобігання та ліквідації кризових явищ соціально-політичного характеру (2012)
Соболь Р. Г. - Інституційне та законодавче забезпечення державного регулювання страхової діяльності (2012)
Настечко О. Д. - Психологічна схильність до корупційних правопорушень та шляхи її запобігання (2012)
Коняєва В. В. - Напрямки реформування організаційно-правових механізмів надання державних послуг (2012)
Олещенко В. М. - Вплив політичної еліти на державну політику в Україні (2012)
Сичова М. Д. - Теоретичний концепт державної програми міжетнічної інтеграції поліетнічного українського соціуму на основі міжетнічної толерантності (2012)
Тіньков А. Л. - Правові засади запобігання політичній корупції в органах державної влади України (2012)
Шульгінова Л. А. - Правове забезпечення державного регулювання заробітної плати: проблеми та перспективи (2012)
Юрченко В. Е. - Роль комунікаційних технологій у легітимації влади та управлінні іміджем (2012)
Грабовський В. А. - Шляхи удосконалення взаємодії органів державної влади з інситутами громдянського суспільства, Міщан О.О. (2012)
Толкованов В. В. - Інноваційні форми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування (2012)
Золотарьов В. Ф. - Підвищення кваліфікації державних службовців як основа розвитку кадрових процесів (2012)
Камок Т.В. - Сутність та особливості публічної діяльності державних службовців (2012)
Астапова Т. О. - Навчання іноземній мові державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування: комунікативний аспект (2012)
Савченко Б. Г. - Організаторські здібності керівника державного управління (2012)
Фесенко Н. С. - Політико-адміністративна дихотомія як основа організаційної структури державної служби, Афанасьєва Ю. В. (2012)
Кирій С. Л. - Припинення публічної служби: аудит діяльності персоналу (2012)
Плецан Х. В. - Професіоналізм як чинник реалізації успішної професійної діяльності державних службовців (2012)
Волик В. С. - Наукові підходи до визначення понять "компетенція" та "компетентність" державних службовців (2012)
Жадан О. В. - Реалізація національних інтересів держави у соціально-трудовій сфері в умовах глобалізації (2012)
Кравченко М. В. - Наслідки глобальної міграції для вітчизняної системи соціального захисту (2012)
Туркіна І. Є. - Конституційне правосуддя в механізмі державного управління країн Західної Європи (на прикладах Італії, Німеччини, Франції) (2012)
Кованда В. А. - Шляхи державної співпраці із громадськими організаціями української діаспори за кордоном (2012)
Шеломовська О. М. - Моделі державного управління вищою освітою в країнах Європейського Союзу (2012)
Кукін І. В. - Удосконалення термінологічного апарату у сфері прикордонних справ (2012)
Дєгтяр А. О. - Концептуальні підходи до використання об’єктів інтелектуальної власності в інноваційній економіці, Соболь Р. Г. (2012)
Мельниченко О. А. - Специфіка структурних зрушень та структурної політики, Миколюк В. М. (2012)
Статівка Н. В. - Інтелектуальний потенціал суспільства як чинник формування економіки постіндустріального типу, Покотило Т. В. (2012)
Грибко О. В. - Використання інноваційних підходів в державному управлінні (2012)
Мороз В. М. - Використання наукових методів інституціональної теорії у межах науки державного управління (2012)
Наконечний В. В. - Філософсько-релігійні детермінанти формування ідеологеми міста: управлінський аспект (2012)
Орлов О. В. - Функційна складова концептуальної моделі теорії державного управління (2012)
Попов С. А. - Теоретико-методологічні засади щодо поширення нововведень у публічному секторі: стан та напрями подальших досліджен (2012)
Попович Н. Г. - Ситуаційний підхід в умовах оптимізації стилю управлінської діяльності (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика як складова частина державного управління (2012)
Хашиєва Л. В. - Інновації в державному управлінні: перспективи та загрози (2012)
Подп’ятнікова А. Я. - Державне управління транзитним потенціалом (2012)
Смирнова Н. С. - Порівняльний аналіз сучасних підходів до визначення поняття демографічної безпеки (2012)
Писаренко В. П. - Класифікація та складові електронних документів (2012)
Кіктенко О. В. - Поєднання ринкового й державного регулювання фондового ринку України (2012)
Ковальчук В. Г. - Сучасні проблеми реформування галузей гуманітарного розвитку (2012)
Мельников О. С. - Організація системи державних закупівель в США (2012)
Ульянченко Ю. О. - Сутність та специфіка функціонування аграрного сектора економіки (2012)
Бедін С. В. - Оптовий ринок електроенергії як об’єкт державного регулювання (2012)
Глуха В. В. - Визначення цілей державної регіональної фінансової політики (2012)
Пилипенко Н. М. - Бюджетні потоки як предмет управління державними фінансами (2012)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Концептуальні підходи до побудови механізмів державного регулювання земельно-орендних відносин (2012)
Павлюк А. В. - Вплив внутрішньоекономічних факторів на державну політику регулювання транспортної системи та управління транспортними процесами в Україні (2012)
Толкованов В. В. - Інноваційні інструменти управління місцевими фінансами (2012)
Витвицький Я. С. - Механізм державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні та напрями його вдосконалення, Кернична А. Є. (2012)
Лемішко Б. Б. - Стратегія модернізації державного управління первинною медичною допомогою Львівщини, Грицко Р. Ю. (2012)
Покатаєв П. С. - Теоретичне орієнтування у сучасному науковому підході до фінансового контролю в системі місцевого самоврядування (2012)
Древаль Ю. Д. - Демократія участі та політичне представництво (2012)
Бєлай С. В. - Інструменти геопросторового аналізу в задачах державного управління по розпізнаванню і прогнозу кризових явищ в суспільстві, Лісіцин В. Е. (2012)
Воронянський О. В. - Роль національного суверенітету в легітимації державної влади (2012)
Заблоцький В. В. - Політико-правові чинники конституювання предметного поля державноуправлінської думки часів розквіту та занепаду Київської Русі (2012)
Задорожна М. І. - Суспільна необхідність гуманізації свідомості (2012)
Кандзюба С. П. - Духонченко А. А. Інформаційна система "фізичні особи" як елемент платформи міжвідомчої взаємодії органів публічної влади в Україні (2012)
Мельниченко О. С. - Деякі аспекти управління корпоративними правами у державному управлінні (2012)
Непомнящий О. М. - Нормативно-правові аспекти реалізації житлової політики (2012)
Орлов М. М. - Функціонування системи взаємодії регіональних органів виконавчої влади і сил охорони правопорядку в складних умовах (2012)
Прилуцька О. А. - Діяльність Міністерства внутрішніх справ України з управління освітнім процесом у підвідомчих вишах: правовий аспект (2012)
Сахань О. В. - Політична еліта України: сучасний стан та перспективи, Мельник І. Л. (2012)
Сичова В. В. - Взаємодія інституту політичної опозиції та державного управління в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Бажинова О. А. - Налагодження взаємодії між владою та громадськістю як складова механізму демократизації державного управління (2012)
Стаскевич Ю. М. - Нормативно-правове забезпечення взаємодії територіальних органів влади (2012)
Юрченко Є. О. - Негативний вплив корупції на функціонування механізмів державного архітектурно-будівельного контролю в Україні (2012)
Котуков О. А. - Правовий статус громадських об’єднань в Україні (2012)
Астапова Т. О. - Деякі аспекти навчання іноземним мовам державних службовців (2012)
Євдокимов В. О. - Шляхи подолання мобінгу в управлінні персоналом державної служби, Конотопцева Ю. В. (2012)
Калашник Н. С. - Місце самоосвіти державних службовців у здійсненні регіональної політики в сучасних умовах (2012)
Щегорцова В. М. - Управління персоналом публічної служби: теорія мотивації (2012)
Попова О. І. - Професійна компетентність керівника освітньої галузі у вимірі сьогодення (2012)
Рикова Л. О. - Формування кадрового резерву державної служби в Україні (2012)
Бондаренко Є. М. - Фактори формування організаційної культури державної служби (2012)
Білосорочка С. І. - Шляхи попередження та виходу з конфліктів в органах влади (2012)
Лахижа М. І. - Основи та особливості посткомуністичної трансформації суспільства та влади в Республіці Польща (2012)
Шенявичус А. - Контроль финансовых рынков в странах- членах Европейского Союза, Шенявичус В. (2012)
Степаненко С. В. - Типологія та моделі державного регулювання процесів економічного розвитку в сфері суспільного відтворення (2012)
Черчатий О. І. - Євроінтеграційні виміри удосконалення діяльності органів влади в Україні в контексті адміністративно-територіальних реформ (2012)
Шевченко М. М. - Еволюція поглядів китайського керівництва на характер загроз національній безпеці (2012)
Карамишева Л. Є. - Державне регулювання системи збору внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування: світовий досвід (2012)
Ільченко Н. М. - Удосконалення організційно-правового забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини, Карпачова Ю. Г. (2012)
Камінська Т. М. - Автономія медичних закладів у державному регулюванні охорони здоров’я: досвід Європи (2012)
Міненко В. Л. - Методичне забезпечення кількісної оцінки безробіття в Україні (2012)
Бублій М. П. - Особливості управління персоналом малих та середніх підприємств (2012)
Жадан О. В. - Моніторинг функціонування системи соціально-трудових відносин: методологічний аспект (2012)
Михайленко Г. В. - Технологія оцінювання й удосконалення роботи керованих об’єктів у системі управління загальною середньою освітою (2012)
Шевцов А. Л. - Удосконалення державного регулювання імміграційних процесів в Україні (2012)
Содержание (2012)
Мищенко Т. С. - Билобил Интенс в лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией, обусловленной атеросклерозом и артериальной гипертензией, Мищенко В. Н., Лапшина И. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Разрушительные и труднокурабельные формы эпилепсии и эпилептические энцефалопатии у детей (2012)
Бунчук М. М. - Динамика заболеваемости эпилепсией и эпилептическими синдромами у младенцев и детей в Автономной Республике Крым за 5 лет (2007–2011 гг.), Номеровская А. А., Воронова А. В. (2012)
Литовченко Т. А. - Формирование и прогноз эпилептических синдромов у детей, рожденных недоношенными, Варешнюк Е. В. (2012)
Сухоносова О. Ю. - Аналіз поширеності епілепсії та захворюваності на неї серед дитячого населення Харківської області, Гасюк Г. І. (2012)
Пянтковская Н. С. - Применение нейропептидов при расстройствах речи у детей, Стецюк Р. А. (2012)
Евтушенко С. К. - Эпилептический синдром у детей с туберозным склерозом, Омельяненко А. А., Морозова Т. М., Шестова Е. П., Евтушенко Л. Ф., Савченко Е. А., Голубева И. Н., Богуславская Е. Н., Прохорова Л. М. (2012)
Шандру С. К - Послеоперационные когнитивные нарушения у пожилых пациентов: нейропротективный эффект Цераксона и Актовегина, Белый А. К., Балтага Р. А., Кобылецки С. С., Фрунза Г. М., Устурой И. К. (2012)
Цимбалюк В. І. - Резекційні методи хірургічного лікування симптоматичної епілепсії, Костюк К. Р. (2012)
Літовченко Т. А. - Особливості ранньої діагностики метаболічних порушень у жінок, хворих на епілепсію, у молодому віці, Троценко О. Б., Гасюк Г. І. (2012)
Яновская Н. В. - Терапевтическая эффективность кальция гопантената у детей с психоречемоторной задержкой, с судорожным синдромом различной этиологии, Евтушенко О. С., Евтушенко С. К., Порошина Е. В., Евтушенко И. С. (2012)
Мар’єнко Л. Б. - Терапевтичний патоморфоз уперше діагностованої симптоматичної та криптогенної епілепсії (2012)
Московко С. П. - Ноотропний вибір: міркування з приводу синдромного та симптоматичного підходу (2012)
Омельяненко А. А. - Применение леветирацетама (Кеппры) у новорожденных и детей раннего возраста: современное состояние проблемы, Евтушенко С. К., Морозова Т. М., Голубева И. Н., Прохорова Л. М., Чишко О. Н., Танцюра Л. Н., Бунчук М. М., Номеровская А. А. (2012)
Орос М. М. - Можливості та перспективи фармакогенетики в лікуванні епілепсії, Смоланка В. І. (2012)
Афанасьев В. В. - Милдронат® — лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии, Мурашко Н. К. (2012)
Кремец К. А. - Лечение невропатических болевых синдромов: акцент на роли карбамазепина (2012)
Горанський Ю. І. - Неврологія акушерства: особливості гестаційного періоду при епілепсії (2012)
Дюба Д. Ш. - Антиоксидантная терапия в лечении и профилактике цереброваскулярных заболеваний, Симонян В.А., Евтушенко С. К. (2012)
Дубенко А. Е. - Первый эпилептический припадок, постановка диагноза эпилепсии и начало лечения у взрослых (2012)
Адаптированная современная классификация эпилептических синдромов (2001, 2005 гг.) (2012)
Михайлов Б. В. - Клиника и принципы терапии пароксизмальных состояний в структуре невротических соматоформных расстройств (2012)
Проект. Рекомендации Украинской противоэпилептической лиги по применению оригинальных препаратов и генериков (воспроизведенных препаратов) для лечения эпилепсии (2012)
Харибегашвили А. С. - К вопросу о патогенезе эпилепсии, Чачия Г. И. (2012)
Вниманию авторов (2012)
Торкут Н. М. - "Анонім” Роланда Еммеріха в контексті антистретфордіанської полеміки (2013)
Бандровська О. Т. - Поняття "цивілізація”, "культура”, "новий час”: паралелі та дихотомії (2013)
Тарасенко К. В. - Модифікації романного жанру в літературі постмодернізму, Шадріна Т. В. (2013)
Балюта Е. Г. - Евфемістичні аспекти утворення інновацій економічної лексики англійської мови (2013)
Миронюк Н. П. - Український варіант роману Раймонда Коурі "The lest templar” ("Останній тамплієр”): редакторський погляд (2013)
Чорна С. С. - Особливості функціонування емотивно-оцінної лексики в публіцистичному тексті (на базі німецької преси) (2013)
Мирошниченко Л. І. - Мовна антонімія та вираження полярності в мові (2013)
Хамдауі Н. І. - Якісні ознаки мовної соматоморфної оцінки фразеологічних одиниць іспанської мови (2013)
Смурова Л. И. - Характерные ошибки в английской речи студентов (при искусственном билингвизме) (2013)
Бахметьєва А. М. - Реалізація захисної функції ПР у кризових і конфліктних ситуаціях у вищій школі (2013)
Синеокий О. В. - Грампластинки западных поп- и рок-исполнителей в СССР: социально-информационный обзор (2013)
Кирич І. В. - Принципи формування програмної концепції громадського мовлення (2013)
Нетреба М. М. - Організація роботи прес-служби банку в умовах інформаційної війни (2013)
Полісученко А. Ю. - Інтерактивність у телевізійній комерції: телемагазини (2013)
Дяченко І. М. - До проблеми елітарного жіночого журналу: теоретичний аспект (2013)
Горбик Р. О. - Маски ідентичностей: соціолінгвістичні аспекти українізації на шпальтах розважальної преси кінця 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика у контексті розвитку індустрії туризму (2013)
Хаджі М. Х. - Компаративний аналіз преси України та іракського Курдистану в перехідний період (2013)
Юферева О. В. - Дослідницькі перспективи автоетнографії: якісна методологія на межі науки та журналістики (2013)
Кіргєєва І. В. - Емфатична інверсія в аспекті проблеми перекладу (2013)
Лемещенко В. В. - Історичний аспект лексикографічної фіксації шотландської мови (2013)
Лория Л. - Глобализация и поэма Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре" (2013)
Люта А. В. - Сучасні шляхи втілення болонської системи у ВНЗ України (2013)
Содержание (2012)
Соколова Л. И. - Современные критерии Мак-Дональда в диагностике рассеянного склероза, Кобысь Т. А., Домрес Н. В. (2012)
Орел А. М. - Концепция патогенеза анкилозирующего спондилита (биомеханические аспекты поражения) (2012)
Бачинська Н. Ю. - Клініко-нейропсихологічна ефективність застосування препарату Проноран при синдромі помірних когнітивних порушень на фоні дисциркуляторної енцефалопатії, Рожелюк І. Ф., Холін В. О., Шулькевич А. А. (2012)
Демченко А. В. - Оценка эффективности препарата Вазопро® в качестве антиоксидантной терапии при хронической ишемии головного мозга, Горбачева С. В., Ревенько А. В., Волик А. А., Ярковая С. В. (2012)
Інформаційне повідомлення (2012)
Труфанов Е. А. - Эпидемиология болезни Паркинсона в Украине, Головченко Ю. И., Слободин Т. Н., Суховерская О. Н. (2012)
Сайко В. В. - Клініко-морфологічне дослідження пневмоній у гострому періоді фатального церебрального ішемічного інсульту, Сайко О. В. (2012)
Байло М. В. - Динамика психоневрологических расстройств при адъювантном использовании ламотриджина, Рымша С. В. (2012)
Калашников В. И. - Влияние методов постизометрической релаксации на состояние церебральной венозной гемодинамики у больных молодого возраста с нестабильностью шейного отдела позвоночника, Тягнирядко А. К. (2012)
Яворская В. А. - Нейропротективный эффект цитиколина у больных с ишемическим инсультом, Хвисюк В. В., Бондарь О. Б., Першина Ю. В., Михаелян Т. Х., Бондарь Б. Е. (2012)
Власенко С. В. - Диспортотерапия в системе комплексного медико-реабилитационного обеспечения больных со спастическими формами детского церебрального паралича (результаты годичной программы бесплатного обеспечения больных ДЦП препаратом Диспорт в Крыму), Кушнир Г. М., Бунчук М. М., Немировская А. А., Мазур Е. Н. (2012)
Хасенова Г. П. - Эффективность применения препарата Милдронат у больных с дисциркуляторной энцефалопатией атеросклеротического генеза, Кайшибаев Н. С., Кайшибаева Г. С., Жумагулова К. Г., Жиенбаева К. С., Юдайбергенова А. С., Имашева И. А., Ню М. А. (2012)
Костюченко С. И. - Применение эсциталопрама у больных после ишемического инсульта (2012)
Малахов В. О. - Кінезотерапія у клініці нервових хвороб (2012)
Бурчинский С. Г. - Нейрональные и сосудистые механизмы в стратегии нейропротекции при хронических нарушениях мозгового кровообращения (2012)
Принципы диагностики и терапии заболеваний периферической нервной системы (2012)
Мироненко Т. В. - Гемиплегическая мигрень: отдельные вопросы патогенеза, клиники, диагностики (обзор литературы и собственное наблюдение), Мироненко М. О., Бурцева Е. М., Муругайах Викнесварар (2012)
Трінус К. Ф. - Запаморочення: особливості діагностики та клінічної інтерпретації (2012)
Гаврюшин А. Ю. - Рецензия на учебное пособие Малахова В.А., Потапова О.О., Личко В.С. "Клінічна лікворологія". — Суми: Вид-во Сумського державного університету, 2011. — 166 с., Грецких К. В. (2012)
Вниманию авторов (2012)
Содержание (2012)
Самосюк И. З. - Восстановление двигательных функций после инсульта: нейрофизиологические основы и мишени для реабилитационных вмешательств, Фломин Ю. В., Самосюк Н. И., Пионтковская Н. И. (2012)
Евтушенко С. К. - Метод транскраниальной магнитной стимуляции: новые возможности в диагностике и реабилитации заболеваний нервной системы у детей и взрослых, Казарян Н. Э., Симонян В. А. (2012)
Лисенюк В. П. - Реабілітаційна медицина: основні поняття та дефініції, Самосюк І. З., Самосюк Н. І., Ткаліна А. В. (2012)
Лихачев С. А. - Опыт лечения блефароспазма в Республике Беларусь за период с 2001 по 2011 год, Веевник Е. В. (2012)
Лисенюк В. П. - Застосування транскраніальної магнітної стимуляції для кількісної оцінки порушень рухових функцій і медичної реабілітації постінсультних хворих, Самосюк Н. І., Балицький О. П. (2012)
Омельяненко А. А. - Применение топирамата в детской неврологии (научный обзор и личное наблюдение), Евтушенко С. К., Голубева И. Н. (2012)
Труфанов Е. А. - Современные аспекты использования амантадина у больных с болезнью Паркинсона (2012)
Иванова М. Ф. - Постгерпетическая опоясывающая невралгия и ее лечение амантадином (ПК-Мерц®), Евтушенко И. С., Макарчук О. А. (2012)
Піонтківська Н. І. - Фізична реабілітація — важливий крок до незалежного життя після інсульту, Фломін Ю. В., Самосюк Н. І. (2012)
Самосюк И. З. - Постинсультная когнитивная дисфункция: спектр нарушений и современные подходы к их выявлению и лечению, Фломин Ю. В., Самосюк Н. И., Гаврылив И. Р., Александренко В. А. (2012)
Самосюк И. З. - Основные принципы выбора зон воздействия и их обоснование при использовании физических факторов в медицинской реабилитации, Евтушенко С. К., Самосюк Н. И. (2012)
Иванова М. Ф. - Денебол гель в терапии спондилогенной дорсалгии, Евтушенко С. К., Волков М. В. (2012)
Дюба Д. Ш. - Мультимодальный подход в лечении хронической ишемии мозга, Евтушенко И. С. (2012)
Волошина Н. П. - Проект протокола лечения педиатрического рассеянного склероза, Егоркина О. В., Евтушенко С. К., Москаленко М. А. (2012)
Коршняк В. О. - Немедикаментозне лікування цефалгічного синдрому, обумовленого венозною дисциркуляцією, у хворих із наслідками черепно-мозкових травм (2012)
Копчак О. О. - Когнітивні та нейровізуалізаційні характеристики (за даними МРТ) у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією (атеросклеротичної, гіпертонічної та дисметаболічної етіології) (2012)
Колкер И. А. - Электронейромиография в дифференциальной диагностике БАС и клинически сходных синдромов на ранних стадиях заболевания (2012)
Лихачев С. А. - Отсутствие эффекта ботулинотерапии блефароспазма, обусловленное локальной склеродермией, Веевник Е. В. (2012)
Современные аспекты диагностики и лечения вертеброгенных болевых синдромов (2012)
Туган-Барановский Д. М. - М. И. Туган-Барановский и его идеи социолизма (2013)
Шубін О. O. - Стратегічне управління дитячим брендом з урахуванням типології марки, Кривоніс А. О. (2013)
Біленький О. Ю. - Особливості моделювання процесів екстремального управління в харчовій промисловості (2013)
Крупа О. В. - Обґрунтування механізму організації аутсорсингу допоміжних бізнес-процесів підприємств машинобудування (2013)
Старенька О. М. - Інформаційне забезпечення системи оперативного управління промислових підприємств (2013)
Фоміна О. О. - Механізм регулювання соціально-трудових відносин на засадах відповідальності (2013)
Білозубенко В. С. - Модернізація як інструмент перманентного розвитку соціально-економічних систем, Горіна Г. О., Абрашка О. В. (2013)
Горожанкіна М. Є. - Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні (2013)
Гавриш К. С. - Оцінка розвитку готельного господарства України в регіональному розрізі на основі методичного підходу (2013)
Ільєнко Ю. І. - Особливості прогнозування економічних показників на підприємствах туристичного бізнесу, Шершньова Г. В. (2013)
Косова Т. Д. - Аналіз складу та структури витрат на навчання під час підготовки офіцера в системі вищої освіти, Березовенко Л. В. (2013)
Омелянович Л. О. - Нові погляди на бюджетні відносини в Україні (2013)
Кононенко О. Т. - Методи пошуку та обробки інформації з інноваційної діяльності банку (2013)
Омелянович М. Ю. - Нові підходи до державної підтримки підприємництва (2013)
Орлова В. О. - Підвищення рівня довіри населення до банківського сектора за допомогою системи гарантування вкладів, Кожухов Д. Л. (2013)
Гейєр Е. С. - Визнання та облік відстрочених податків за операціями об’єднання підприємств (2013)
Гречина І. В. - Науково-методичні підходи до потенціалогічного аналізу потенціалу системи управління (2013)
Сухарева Л. О. - Вибіркові дослідження в загальній системі аудиту: методичний аспект, Саєнко А. О. (2013)
Оліфірова Ю. О. - Облік витрат та розрахунків в інтерактивній торгівлі: організація та методика, Ягмур К. А. (2013)
Кобозева А. А. - Метод выявления симметричного клонирования при фальсификации цифрового изображения, Зорило В. В., Лебедева Е. Ю. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Можливість цифрового підписування на основі рекурентних послідовностей (2013)
Трифонова Е. А. - Метод идентификации и локализации масштабирования в цифровом изображении (2013)
Vaysfel’d N. - The stress state of the conical layered medium (2013)
Ленков С. В. - Гистограммный способ генерирования случайных чисел в задачах исследования надежности, Селюков А. В., Браун В. О., Цыцарев В. Н., Березовская Ю. В. (2013)
Павлов І. М. - Амальгами, повнота діаграм та підоб’єкти множин в системах захисту інформації (2013)
Козловский В. В. - Математическая модель экранированного распределённого фильтра, Лысенко Р. М. (2013)
Хорошко В. О. - Оптимізація параметрів систем захисту в мережах передачі інформації, Хохлачова Ю. Є. (2013)
Замаруєва І. В. - Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природномовної текстової інформації, Толубко В. Б., Литвиненко Л. О., Ніколаєвський О. Ю. (2013)
Якименко І. З. - Критерії оцінки рівня захисту комп’ютерних мереж з врахуванням їх архітектури (2013)
Дубчак Л. О. - Захист інформації в телемедичних системах на основі нечіткої логіки (2013)
Технічна сторінка (2013)
Павленко С. В. - Оптимізація обчислювальних алгоритмів апроксимаційного методу ідентифікації нелінійних систем у вигляді моделей Вольтерра, Положаєнко С. А. (2013)
Чирков Д. В. - Алгоритм точечного прогнозирования случайных процессов в авиационных инфокоммуникационных сетях, Липовский В.Г. (2013)
Бурячок В. Л. - Модель формування дерева атак для одержання інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах і мережах при вилученому доступі (2013)
Даниленко Е. Л. - Эффективное применение математико-статистических методов (2013)
Мельник М. А. - Sign-нечувствительность сингулярных векторов матрицы изображения как основа стеганоалгоритма, устойчивого к сжатию (2013)
Гахович С. В. - Аналіз можливостей імітаційного моделювання складних радіотехнічних систем, Мірошніченко О. В., Охрамович М. М., Савченко Т. В. (2013)
Нариманова Е. В. - Новая классификация методов защиты информации, Трифонова Е. А. (2013)
Кобозева А. А. - Стеганографический метод двухэтапного декодирования, обеспечивающий аутентификацию контейнера, Козина М. А. (2013)
Узун И. А. - Стеганоанализ цифровых изображений, хранящихся в произвольных форматах (2013)
Muayad Omar Abdullah - Research of major information tasks solved by the mathematical modeling of diffusion processes, Berezovsky B. (2013)
Технічна сторінка (2013)
Чайка О. В. - Національні показники інструментальної музики в контексті епохи предсимволізму (2012)
Муравская О. В. - Духовно-символические аспекты образа Ивана Сусанина в русской музыке первой половины XIX века и традиции бидермайера (2012)
Алехина Е. В. - Жанрово-стилистические черты барокко в музыке Джулио Каччини (2012)
Каплун Т. М. - Музыкально-стилистическая характеристика песнопений греческого роспева (2012)
Давидов М. А. - Наукова термінологія як фактор інтелектуалізації музичної педагогіки (до проблеми формування самостійності професійного мислення молодого виконавця) (2012)
Дите Л. А. - Научно-духовное осмысление феномена звука (2012)
Щербіна І. В. - Сучасна художня інтерпретація музичного фольклору в вокальному мистецтві України (2012)
Ластовецький М. А. - Актуальні проблеми підготовки музикантів-фахівців для сучасної вищої школи (2012)
Новицька О. В. - Интерпретация произведений Ф. Шопена: редакторские и исполнительские аспекты (на примере Прелюдий, ор. 28) (2012)
Варакута В. М. - Темброве мислення диригента оркестру (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Чабан В. А. - Научные направления белорусской баянной школы (2012)
Алехина Е. В. - Концепция жанра в оперетте Ш. Лекока "Дочь мадам Анго" (2012)
Антипова Н. А. - Янычарская музыка и театр Люлли (2012)
Сорочан М. А. - Методика анализа традиционных осмогласных песнопений (на примере напевов монастыря Глинская пустынь) (2012)
Маркова Е. Н. - Режиссерский аспект вокального исполнительства оперного артиста, Андросова Д. В. (2012)
Давыдов М. А. - Ритмодинамика исполнительского интонирования на баяне (2012)
Ергиев И. Д. - Художественное сознание исполнителя-артиста (к постановке проблемы) (2012)
Чайка Е. В. - Национальные показатели в артистической позиции гитарного инструментализма (2012)
Сова М. О. - Інноваційні технології навчального процесу в університетах культури і мистецтв (2012)
Науменко С. І. - Музичне мистецтво як соціальне явище (2012)
Деніжна С. О. - Інформаційна культура особистості та використання музичних компютерних технологій у процесі ії формування (2012)
Щербіна І. В. - Психотренінг вокаліста в музичному мистецтві (2012)
Новицька О. В. - Особливості розуміння учнями підліткового віку творів музичного мистецтва (2012)
Семухіна І. С. - Інноваційна культура викладача вищого мистецького навчального закладу: структурно-змістовний аналіз (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Белый Л. К. - Культурологическая ситуация в Автономной Республике Крым: проблемы и перспективы развития в контексте Закона Украины "О культуре" № 2778 - VI от 14.14.2010 г. (2012)
Деніжна С. О. - Культурологічні принципи технології евристичного навчання (2012)
Шевчук А. Г. - Социокультурная рубежность как фактор формирования этноконфессионального своеобразия современного Крыма (2012)
Севастьянов А. В. - Исследования быта и культуры народов Крыма в научном наследии Российского общества по изучению Крыма (1922-1932 гг.) (2012)
Shevchenko O. V. - Values of cultural diversity and cultural identity in shaping sustainable cultural policy for the city (2012)
Габриелян О. А. - Построение концепции культуры города: пространство крымской столицы (2012)
Запорожченко А. В. - Анализ антропологических проблем современной информационной культуры (2012)
Грибанова Н. Е. - Закономерности эстетики мироощущения в музыкальной культуре (2012)
Лыкова Н. Н. - Культурологические основы духовных идеалов в христианском мире раннесредневековой Таврики (2012)
Бобовникова И. А. - Социокультурные параметры музыкального искусства (2012)
Соланський Н. В. - Художньо-інтерпретаційний дискурс глобалізованого простору (2012)
Баландина Н. В. - Эволюция танцевальной культуры в Крыму на рубеже XX-XXI веков (2012)
Асанова У. К. - Наркомпросс РСФСР и крымские музеи в первой половине 20-х гг. ХХ века (2012)
Чебаненко Т. А. - Миниатюры Радзивиловской летописи как музейный и исторический источник (2012)
Алєксєєв О. О. - Формування пам'яткоохоронного законодавтсва в перші роки радянської влади (1917-1920 рр.) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Valentinov V. L. - Accountability and the Public Interest in the Nonprofit Sector: A Conceptual Framework (2013)
Здирко Н. Г. - Уніфікація фінансової звітності для відображення коштів державної підтримки фермерськими господарствами (2013)
Касич А. О. - Проблеми впровадження МСФЗ в Україні та шляхи їх вирішення, Яковенко Я. Ю. (2013)
Маринченко О. О. - Удосконалення інформаційного забезпечення про діяльність аграрних холдингових формувань (2013)
Метелиця В. М. - Становлення аграрного сегменту бухгалтерської професії (2013)
Олійничук В. М. - Організація облікового процесу та її вплив на формування якісної фінансової інформації (2013)
Попко Є. Ю. - Удосконалення документального забезпечення оцінки біологічних активів (2013)
Сорока Л. С. - Обліково-інформаційна система в управлінні економічною безпекою для різних поведінкових моделей підприємства (2013)
Хоружий Л. И. - Оценка справедливой стоимости биологических активов и результатов их биотрансформации (2013)
Чудовець В. В. - Стан та перспективи розвитку обліку витрат на підприємствах цукрової промисловості (2013)
Шевчук В. О. - Активи як об’єкти обліку, контролю та аналізу: проблеми еколого-економічної ідентифікації та інтерпретації (2013)
Золотницька Ю. В. - Імітаційне моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат галузі хмелярства (2013)
Пасько О. В. - Трансформація структури, змісту та обсягу аудиторського звіту в Міжнародних стандартах аудиту (2013)
Багацька К. В. - Управління фінансовою стійкістю підприємства в умовах реформування податкової системи, Коваленко О. С. (2013)
Гришова І .Ю. - Зміцнення фінансової складової економічної безпеки підприємства, Шабатура Т. С. (2013)
Долгошея Н. О. - Комплексна оцінка інноваційних ризиків в аграрному секторі (2013)
Синчак В. П. - Податкова культура як феномен працівників податкової служби (2013)
Єфимов В. В. - Экономическая безопасность в системе комплексного обеспечения безопасности государства (2013)
Зось-Кіор М. В. - Вплив концентрації сільськогосподарських земель на ефективність їх використання (2013)
Мазуренко О. В. - Інформаційно-консультаційне забезпечення управління стійким розвитком аграрного сектору економіки (2013)
Відомості про авторів (2013)
Шпичак О. М. - Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні у контексті купівельної спроможності населення, Боднар О. В. (2013)
Коденська М. Ю. - Державна підтримка розвитку аграрного сектору економіки, Єрємєєва А. В. (2013)
Рябоконь В. П. - Формування і розвиток виробничого потенціалу м’ясопереробних підприємств, Шаповалова Ю. П. (2013)
Артиш В. І. - Удосконалення управління виробництва органічної продукції (2013)
Mroczek R. - To the problem of the development of food industry in Poland: investments, assets of enterprises (2013)
Моссаковський В. Б. - Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах (2013)
Метелиця В. М. - Стандартизація галузевої методології обліку як елементу професії бухгалтера (2013)
Кочерга М. М. - Оцінка еколого-економічного збитку в сільськогосподарському виробництві (2013)
Тарабрін О. Є. - Світова система наукової аграрної інформації та проблеми доступу до міжнародних інформаційних ресурсів (2013)
Янченко З. Б. - Особливості розробки регіональних інноваційних програм аграрної сфери (2013)
Ушачев И. Г. - Научное обеспечение Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. (2013)
Tereszczuk M. - The position of the Polish food industry in the European Union (2013)
Бугайчук О. В. - Формування системи еколого-економічного використання земельних ресурсів на радіаційно забруднених територіях (2013)
Безкровний А. В. - Вплив державного регулювання на ефективність сільськогосподарського виробництва (2013)
Князєва О. П. - Оцінка ступеня ризикогенності сільськогосподарських угідь (2013)
Березівська О. Я. - Економічне регулювання функціонування сільськогосподарських підприємств на основі оренди земельних угідь (2013)
Ксьонова О. В. - Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства (2013)
Стельмащук І. З. - Ефективність оптимізації розміщення посівів на ділянках різної родючості в органічному виробництві (2013)
Задорожна Л. М. - Теоретичні засади інституційного забезпечення розвитку ринку інновацій (2013)
Гончарук Т. В. - Механізм інноваційного забезпечення у формуванні ефективності виробничих систем: теоретичний аспект (2013)
Сичова О. Д. - Сучасні трансформації землекористування сільськогосподарськими підприємствами в Україні (2013)
Гончарук І. В. - Розвиток підприємницької діяльності у виробництві біопалива: теоретичний аспект (2013)
Реферати (2013)
Автори номера (2013)
Назарчук З. - Акустико-емісійнеоцінювання динаміки накопичення об’ємної пошкодженості корпусів реакторів, Скальський В., Добровольська Л. (2013)
Харченко В. - Визначення моменту зародження тріщини в зразках Шарпі при ударному навантаженні, Кондряков Є., Панасенко О. (2013)
Крижанівський Є. - Роль водню в розвитку розсіяної пошкодженості сталей нафтогазопроводів, Никифорчин Г. (2013)
Бобир М. - Визначення ресурсу роторів лабораторних центрифуг, Бабенко А., Лавренко Я., Халімон О. (2013)
Зиньковский А. - О характеристиках колебаний регулярных систем стержневых элементов для диагностики их повреждений, Токарь И., Круглий Я., Круц В., Синенко Е. (2013)
Писаренко Г. - Амплітудні характеристики дискретної непружності субмікрокристалічного титану ВТ1-0 за багатоциклового навантажування, Войналович О., Майло А. (2013)
Побережний Л. - Вплив змінного струму на швидкість зовнішньої корозії матеріалу трубопроводу та локалізацію корозійних процесів у хлоридних середовищах, Присліпська Г. (2013)
Скальський В. - Вплив абсорбованого водню на пружні властивості конструкційної сталі, Гірний С., Клим Б., Великий П. (2013)
Родічев Ю. - Aналіз визначальних факторів та керування тримкістю системи "авіаційне скління" на основі цілеспрямовано вибору параметрів адгезійного з’єднання, Шабетя О. (2013)
Дацишин О. - Оцінювання довговічності тіл кочення за утворенням типових контактно-втомних пошкоджень – пітингу і відшарування, Глазов А. (2013)
Доценко Є. - Контроль питомого електричного опору сталевих виробів плоскої форми чотиризондовим методом, Карпаш М. (2013)
Матохнюк Л. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости материалов на больших базах нагружения, Бялонович А., Войналович А., Кофто Д. (2013)
Воробйов Є. - Низькотемпературна стрибкоподібна деформація металів: локалізоване пошкодження та втрата міцності, Анпілогова Т. (2013)
Кучер М. - Моделювання процесів повзучості й тривалої міцності матеріалів, Приходько Р. (2013)
Сорока О. - Зміцнення твердосплавного різального інструменту для важкого машинобудування на основі поверхневої та об’ємної модифікації фізичними методами, Родічев Ю., Ковальов В., Васильченко Я. (2013)
Стечишин М. - Кавітаційна зносостійкість зміцнених металевих поверхонь у корозійних середовищах, Білик Ю., Форкун В. (2013)
Миндюк В. - Експериментальна перевірка характеру зв’язку між параметрами мікроструктури і фізичними властивостями матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації для оцінювання ступеня їх деградації, Карпаш М., Доценко Є., Карпаш О. (2013)
Соловей C. - Дослідження закономірностей накопичення втомних пошкоджень у зварних з’єднаннях (2013)
Прокопенко Г. - Фізико-механічні властивості ливарної сталі 20ГЛ після електроіскрового легування та ультразвукової ударної обробки, Мазанко В., Мордюк Б., Карасєвська О., Попова Т. (2013)
Матвецов В. - Повреждения рельсов дефектами в различных условиях эксплуатации, Мирошников Н., Кратенок В. (2013)
Книш В. - Підвищення опору втомі зварних з'єднань з накопиченими втомними пошкодженнями, Соловей C. (2013)
Шульженко М. - Розрахункове оцінювання розвитку тріщини при циклічному навантаженні з використанням параметрів розсіяних пошкоджень, Гонтаровський П. , Гармаш Н., Мележик І. (2013)
Беженов С. - Застосування методу акустичної емісії для оцінювання впливу поверхневого зміцнення на характеристики опору багатоцикловій втомі залізовуглецевих сплавів (2013)
Каток О. - Розроблення процедури визначення характеристик твердості і міцності сталей методом інструментованого індентування, Дроздов О. (2013)
Цих В. - Багатопараметровий контроль стану ізоляційного покриття підземних нафтогазопроводів (2013)
Міленін О. - Чисельний аналіз розвитку в’язкого руйнування з типовими дефектами ділянок магістральних трубопроводів, Великоіваненко О., Розинка Г., Півторак Н. (2013)
Андрейко І. - Моніторинг експлуатаційної деградації авіаконструкцій, Головатюк Ю. (2013)
Майборода О. - Оцінювання точності та достовірності при побудові дозових залежностей зсувів критичної температури крихкості згідно з методикою Verlife на основі даних досліджень зразків-свідків АЕС України, Шкапяк О. (2013)
Ревка В. - Зміна характеристик міцності корпусної сталі при довготривалому опроміненні, Тригубенко О., Чайковський Ю., Чирко Л. (2013)
Волошин В. - Електрохімічні аспекти опору корозійній втомі трубної сталі 17Г1С (2013)
Ясній В. - Вплив наводнювання на сповільнене деформування і руйнування теплостійкої сталі (2013)
Бержанский В. - Контроль рассеянной поврежденности стали магистрального газопровода методом магнитооптической вихретоковой интроскопии, Марущак П., Бищак Р., Данилюк И., Вишневский В., Прокопов А., Панков Ф., Луговской Н. (2013)
Сулим Г. - Поздовжній зсув анізотропних тіл з лінійно періодичними системами тонких неоднорідностей різної довжини та орієнтації, Оліярник Н., Пастернак Я. (2013)
Лазарев Ф. В. - К проблеме экологии культуры в современную эпоху (2012)
Ильянович Е. Б. - Культурные противоречия техногенного прогресса (2012)
Микитинец А. Ю. - Граница как концепт культурной антропологии (2012)
Абрашкевічус Г. О. - Вплив соціокультурної взаємодії на проблеми ідентичності (2012)
Кузьмин Н. Н. - Социальное пространство и взаимодействие культур (2012)
Gabrielyan O. A. - Crimean project rhrough dialogue of cultures (2012)
Ромадикіна В. С. - Метатекст культури в контексті художньої свідомості: аксіологічний аспект проблеми (2012)
Микитинец О. И. - Хронотопные характеристики символического пространства культуры (2012)
Шендрикова С. П. - Крымский период и его роль в становлении великой русской актрисы Марии Николаевны Ермоловой (2012)
Федоров Ю. В. - Феномен вырождения (дегенерации) как существенный аспект аксио-антропологического кризиса современной техногенной цивилизации (2012)
Донская Е. В. - Движение как прием художественного синтеза и его представление в произведениях Серебряного века (2012)
Мініна О. В. - Етнохореологічні дослідження народної традиційної танцювальної етнокультури болгар України (2012)
Близняков Р. А. - Проблемы хранения фондовых коллекций музеев древностей Крыма, Малышев Д. А. (2012)
Сомов М. В. - Анализ коммуникации в музейной сфере в контексте системно-структурного подхода (2012)
Османов Э. Э. - Проблемы исследования культовых сооружений Бахчисарая в конце XVIII - начала XX века (2012)
Молочко Е. В. - Пещерные города Крыма как объект изучения и охраны историко-культурного наследия (по запискам Е. Л. Маркова) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до статей (2012)
Макарова О. В. - Організація бухгалтерського обліку у суб'єктів малого підприємництва (2012)
Метелиця В. М. - Фізіократичні аспекти розвитку бухгалтерської професії в аграрній галузі (2012)
Погосова А. В. - Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції: переваги та недоліки, Ярмолюк О. Ф. (2012)
Романенко О. В. - Методичне забезпечення аналізу використання нематеріальних активів підприємства (2012)
Sadovska I. B. - Role of Institutional Theory in Management Accounting Methodological Basis Formation (2012)
Слободян В. Д. - Сисак Е.О. Вплив системи реєстрації договорів оренди земельних ділянок на облік і оподаткування сільськогосподарських підприємств (2012)
Говорушко Т. А. - Факторинг як форма рефінансування дебіторської заборгованості, Ситник І. П., Степаненко К. М. (2012)
Крюкова І. О. - Формування фінансової безпеки агропромислових підприємств (2012)
Мірошниченко І. С. - Сучасні проблеми пенсійного забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2012)
Синчак В. П. - Формування спрощеної системи оподаткування у контексті державної підтримки малого бізнесу та стимулювання зайнятості населення (2012)
Скосирська С. В. - Концептуальні засади створення та функціонування державного земельного банку (2012)
Стецюк П. А. - Страхування ризиків іпотечного кредитування, Гудзь О. Є. (2012)
Шабатура Т. С. - Формування системи фінансової безпеки підприємств птахівництва (2012)
Довгалюк В. І. - Обґрунтування потреби інвестицій в основний капітал на виробництво хмелю в лісостепу України (2012)
Moroz O. O. - Management of Financial and Investing Provision of Business Innovative Development, Piliavoz T. M. (2012)
Barsky Yu. M. - Indexes of Region’s Financial Security Evaluation (2012)
Виклюк М. І. - Функціонування кластерних об’єднань – передумова інноваційного розвитку національної економіки (2012)
Gagalyuk T. V. - Impact of Retail Internationalization on Agribusiness: the Case of Ukraine, Hanf J. H. (2012)
Костенко О. М. - Проектування інформаційно-аналітичної системи забезпечення управлінського впливу (2012)
Покиньчереда В. В. - Аналіз продуктивності праці на підприємствах олійно-жирової галузі України з використанням методів економіко-математичного моделювання (2012)
Відомості про авторів (2012)
Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України – 10 років! (2013)
Безверхий К. В. - Деякі питання порядку складання вітчизняної фінансової звітності підприємств в контексті законодавчих змін, Бочуля Т. В. (2013)
Zhuk V. M. - Scientific Grounds for Brand New – Institutional – Accounting Theory (2013)
Метелиця В. М. - Міжнародні підходи до регулювання бухгалтерської професії (2013)
Petruk O. M. - Development of Accounting Theory in English-Speaking Countries: On the Way to Multi-Paradigmatic Discipline, Legenchuk S. F., Koroliuk N. M. (2013)
Хоружий Л. И. - Роль бухгалтерского учета в поддержании концепции устойчивого развития национальной экономики (2013)
Ambarchyan M. S. - Method for Complex Analysis of Banking Group Member Efficiency Rate (2013)
Гераймович В. Л. - Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва та інвестиційної привабливості галузей аграрного сектору економіки Київської області (2013)
Мазур Г. Ф. - Податкові важелі фінансово-економічного механізму стимулювання розвитку агропромислового виробництва України (2013)
Непочатенко О. О. - Пряме оподаткування суб’єктів малого підприємництва, Боровик П. М., Гузар Б. С. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського