Українська програма екологічного маркування пройшла міжнародний аудит і отримала сертифікат за програмою взаємного визнання GENICES (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Приміський В. - Полум’яно-іонізаційний метод і газоаналізатор вимірювання вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, Мошковська Л., Кряж Є. (2011)
Ситніченко В. - Нові стандарти систем енергетичного менеджменту, Кісельова Г., Стоякін Є. (2011)
До 70-річчя Ситніченка Віктора Михайловича (2011)
Хомічак Л. - Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу, Тавлуй І. (2011)
Бойко О. - Формування структури інтелектуальної системи управління якістю продукції, Гунькало А., Козак О. (2011)
Оновлений стандарт ISO на контактні лінзи та засоби догляду за ними (2011)
Куштєва Л. - Луганський завод медичних виробів "ЮІС ФАРМ", Богомазов О. (2011)
ISO вводить у дію стандарт на енергетичний менеджмент (2011)
Новий стандарт ISO для оцінення енергоефективності (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
Титул, зміст (2011)
Кожушко Г. - Сучасні напрямки розвитку класифікації непродовольчих товарів в Україні, Губа Л., Басова Ю. (2011)
Дерев’янко В. - Процесоорієнтований підхід в обґрунтуванні номенклатури стандартів на лісоматеріали (2011)
Компанієць І. - Стандартизація методу контактної різниці потенціалів, Шкілько А. (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Барба П’єр Хікман - Прискорений рух уперед. Як стандарти ISO зміцнюють перспективний ринок (2011)
Лейф Андресен - Крім штрихового коду. Бібліотеки наступного покоління (2011)
Пітер Хогеверф - Передові пристрої приймання-передавання. Наступний рівень ідентифікації тварин, Кіс вант Клостер (2011)
Князєв В. - Електромагнітна сумісність і нормативне забезпечення відтворюваності результатів випробувань (2011)
Горін О. - Порівняльний аналіз вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 і ДСТУ 3412-96 до компетентності випробувальних лабораторій у рамках проведення акредитації, Трубіна С. (2011)
Стригунова М. - Оцінювання показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників, Жукова Р. (2011)
Мартиненко В. - Алгоритми процедур сертифікації дорожніх транспортних засобів і запасних частин до них (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Школа-семінар "Забезпечення якості кількісного хімічного аналізу" (2011)
Криворучко О. - Оцінення важливості бізнес-процесів для досягнення цілей підприємства, Когут Ю. (2011)
Аксьонова Л. - Роль внутрішнього аудиту у механізмі постійного поліпшення результативності системи управління якістю (2011)
Астахов А. - Система управління якістю — інструмент удосконалення загальної системи управління організацією (підприємством), Хриплива Л. (2011)
Лисенко В. - Передумови впровадження системи управління якістю у вищому навчальному закладі, Тавлуй І. (2011)
До 70-річчя Юзьківа Ярослава Михайловича (2011)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень — грудень 2011 року (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Title (2014)
Содержание (2014)
Kovalyova I. - The project of the re-introduction of schreiber’s bent-winged bats (Miniopterus Schreibersii, Chiroptera) in the Peninsula of Crimea, Taraborkin L., Schmalhausen I.I. (2014)
Хлущевская О. А. - Свинцовая интоксикация и адаптационные возможности организма животных, Химич Г. З. (2014)
Арестова И. Ю. - Физиологический статус свиней в условиях применения биопрепаратов, Алексеев В. В., Ларионова Н. П. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности нитратного загрязнения растительных продуктов (2014)
Хотько Н. И. - К региональныым проблемам экологического мониторинга почв и зон захоронения твёрдых бытовых отходов, Дмитриев А. П., Чупис В. Н. (2014)
Дубровский Ю. В. - Биоресурсный потенциал широкопрофильных прудов Украины (2014)
Сарсембаева Н. Б. - Ветеринарно-токсикологическая оценка кормовой добавки "Цеофиш", Паритова А. Е., Валиева Ж. М., Ергумарова М. О., Байбулатова Ж. Б., Сарыбаева Д. А., Слямова А. Е. (2014)
Газизова А. И. - Макромикроскопическое строение тимуса и гемолимфатические узлы крупного рогатого скота в возрастном аспекте, Мурзабекова Л. М. (2014)
Лазаренко Л. В. - Топография пищеварительных пептидаз в кишечнике у здоровых и больных поросят разного возраста (2014)
Мадатова В. М. - Роль эпифиза в гемокоагуляции (2014)
Ходели Н. - Выбор оптимальной экспериментальной модели для кардиохирургических опытов, Чхаидзе З., Пилишвили О., Парцахашвили Д. (2014)
Абдыбекова А. М. - О гельминтофауне корсаков, обитающих на юге Казахстана (2014)
Gukov G.V. - Creation of a steady Green Belt "the Big Vladivostok", Rozlomiy N.G. (2014)
Азмаипарашвили М. О. - Особенности распределения тяжелых металлов в некоторых почвах Шида Картли (2014)
Титул, зміст (2011)
Бабов К. - Лікувальні води: сучасний стан міжнародної та національної нормативної бази, Кисилевська А., Нікіпелова О. (2011)
Комунікація як місія стандартизації (2011)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти — створення простору загальної довіри, Альошин Б., Туре Х. (2011)
Нові стандарти поліпшать захисний одяг для сільськогосподарських робітників, що працюють із пестицидами (2011)
Новий стандарт ISO підвищить рівень довіри на глобальному вуглецевому ринку (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
ISO пропонує комплекс заходів для боротьби із розливами нафти (2011)
Звіт CEN за 2010 рік (2011)
42 Засідання науково-технічної комісії зі стандартизації і 25 засідання робочої групи з інформаційних технологій міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (2011)
Міжнародний симпозіум з передових досягнень у сфері прикладної механіки і сучасних інформаційних технологій (2011)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
Кононенко О. - 100 кращих товарів України, Мачульський О., Куликова О. (2011)
Кіщенко В. - Виявлення фальсифікації коньяків методом газової хромато-мас-спектрометрії, Левчук І., Семенович В. (2011)
Лапа М. - Підвищення якості освітніх послуг з перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу (2011)
Кабаков Ю. - Соціальна відповідальність — основа інтегральної моделі досконалості (2011)
Никитюк М. - Пасажирські автотранспортні послуги: класифікація показників якості, Стригунова М. (2011)
Тавлуй І. - Орієнтація на роботодавців при проектуванні та розвитку системи управління якістю вищого навчального закладу (2011)
Обмін інформацією "Виробництво — бізнесу та бізнес — виробництву" (2011)
ISO опублікувала методологію поліпшення показників на основі "шести сигм" (2011)
Ханзерук А. - Технічні умови України. Аргументи "за" і "проти" (2011)
Мирунко В. - Пестициди — "міна" уповільненої дії, Ремізова Н. (2011)
Нова настанова CEN — CENELEC щодо критеріїв членства (2011)
Будьонний М. - ДП "Харківстандартметрологія": 110 років на службі метрології, Чепела В., Ткачук Є. (2011)
План набору слухачів ВСП "Інститут підготовки фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики" на 2012 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2011 рік (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, зміст (2011)
40 засідання МДР (2011)
Грищенко Ф. - Національні нормативні документи у сфері оцінювання відповідності, згармонізовані з міжнародними. Стан, тенденції та перспективи (2011)
Гордієнко Т. - Елементи оцінювання складових діяльності національних органів і технічних комітетів стандартизації (2011)
Гуменюк Г. - Сучасний стан стандартизації сільськогосподарської та харчової продукції, Слива Ю. (2011)
Новий стандарт ISO на забезпечення готовності до аварійних ситуацій на ядерних об’єктах (2011)
Дерев’янко В. - Основі напрямки стандартизації лісоматеріалів, Курський Ю. (2011)
Ерол Каракабейлі - Дерев’яні конструкції. Грунтуючись на твердих стандартах (2011)
Пекка Олкінуора - Захист операторів лісозаготівельних машин (2011)
Людвігсен С. - Рибний промисел і аквакультура. Заглиблення до питань сталості (2011)
IT-технології допоможуть спростити, прискорити й підвищити якість розроблення стандартів ISO (2011)
Гінзбург М. - Діяльність органів державного нагляду у сфері технічного регулювання: зміни, спричинені адміністративною реформою (2011)
Технічні регламенти: рекомендації щодо їхнього удосконалення і впровадження (2011)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2011)
У Білорусі оновлено перелік продукції, робіт, послуг та інших об’єктів, що підлягають обов’язковому підтвердженню відповідності (2011)
Мирунко В. - Якісний одяг — здорова дитина (2011)
Будьонний М. - Актуальні питання визначення ГМО та маркування харчової продукції, Дуліна О., Моріна Н. (2011)
Столярчук П. - Упровадження систем контролю молочної продукції — запорука її якості та безпечності, Малик О. (2011)
Куштєва Л. - Єврорегіон "Донбас" — шляхи становлення (2011)
Європейська комісія підтримує міжнародний стандарт ISO 26000 (2011)
До 70-річчя Михайла Михайловича Будьонного (2011)
Перелік матеріалів журналу ССЯ, опублікованих у 2011 році (2011)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2012 рік (2011)
Титул, содержание (2010)
Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Горбатко Виктор Васильевич (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–березні 2010 року (2010)
ТІтенко Сергій Михайлович, Голова Національної комісії регулювання електроенергетики України. Бедін Сергій Володимирович, директор ДП "Енергоринок" (2010)
Фаренюк Г. Г. - Особливості оціювання енергоефективности проектів житлових будинків, Агєєва Г. М. (2010)
Афтанюк В. В. - Модернизация отечественных водотрубных котлов, Бандуркин С. К., Поляков А. Л., Попов Ю. Г. (2010)
Трищ Р. М. - Усовершенствование нормативного обеспечения безопасной эксплуатации энергооборудования АЭС, Полищук С. М., Бесценный В. И. (2010)
Бедерак Я. С. - Применение АСУЭ на промышленных предприятий для решения задач энергосбережения, Дегтярев А. В. (2010)
Маляренко В. А. - Преобразование энергии твердого топлива в газовые и жидкие энергоносители, Яковлев А. И. (2010)
Болотских Н. Н. - Экспериментальные исследования инфракрасного отопления в цехе машиностроительного предприятия "Спецкран" (2010)
Сухонос М. К. - Особенности обследования (энергоаудита) систем водоснабжения и канализации. Мониторинг водопотребления и водоотведения (2010)
Сырбу В. Д. - Электроёмкость продукции и пути её снижения на ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", Захарченко В. В. (2010)
Супонев В. Н. - Обоснование параметров установок для бестраншейной прокладки распределительных сетей инженерных коммуникаций методом гидростатического прокола, Олексин В. И. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Титул, зміст (2012)
Бікбулатова О. - Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України, Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва О., Зінов’єва А., Любинський В. (2012)
Киреєв Ю. - Щодо статті "Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України" (2012)
Кононенко О. - Актуальні питання української стандартизації (2012)
Грюн К. - "Пишайтеся тим, чого ви досягли!", Фісун В. (2012)
Гуменюк Г. - Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільське господарство: основні принципи та характеристики (2012)
Гінзбург М. - Єдине нормативне поле технічного регулювання та стандартизації (2012)
ДП "Харківстандартметрологія" проводить семінар "Практичні рекомендації підприємствам щодо застосування та дотримання вимог технічних регламентів" (2012)
Джеймс А. Томас - Стандарти ASTM: авторське право і незаконне тиражування (2012)
Посилення ролі аудиторів під час сертифікації та інспекційного контролю систем управління (2012)
Стандарти і патенти (2012)
Глухова О. - Уніфікація критеріїв компетентності персоналу — запорука еквівалентного характеру сертифікації систем управління, Карандєєв К., Суліма Л., Ходинська А. (2012)
Створення довіри. Комплект інструментів з оцінення відповідності (2012)
Дзюба Т. - Програми-передумови як загальновизнаний ключовий елемент системи управління безпекою харчових продуктів, Мазур Г. (2012)
Коваль Г. - Дослідження ефективності методів внутрішнього аудиту системи управління якістю, Аксьонова Л. (2012)
Лук’яненко В. - Упровадження інтегрованих систем менеджменту на підприємствах України, Галич І., Жиліна О. (2012)
Безпека сільськогосподарської продукції завдяки ISO/TS 22002-3 (2012)
Бубела Т. - Нормативно-технічні аспекти контролю органічної продукції в Україні, Воробець О. (2012)
Ремізова Н. - Сік має бути якісний, смачний і корисний (2012)
Повхан З. - Повірка лічильників води, газу, електроенергії та тепла (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2012 року (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Аммосов С. П. - Продвижение табунного коневодства из центральной части в арктические районы Якутии (2014)
Сарсекова Д. Н. - Рост сосновых культур на участках рубок ухода на автоморфных почвах Северного Казахстана (2014)
Смирнов И. А. - Лесоводственно-экологическое значение широколиственных лесов Северо-Запада России (2014)
Фролова М. Ю. - Рекреационные ресурсы Южного Урала: возможность и проблемы их использования, Крайнева С. В. (2014)
Телепнева Л. Г. - Первые липидные БКС и липопротеины клеток и крови (2014)
Абаленихина Ю. В. - влияние модуляторов синтеза оксида азота на активность катепсинов В, L, Н в моноядерных лейкоцитах крыс, Фомина М. А. (2014)
Арапова А. И. - Изменение количества цистатина С в сыворотке крови у больных c варикозным расширением вен нижних конечностей (2014)
Исламгулов Д. Р. - Технологические качества корнеплодов сахарной свеклы при внесении азотного удобрения в различной дозе, Бикметов И. Р. (2014)
Dubrovsky Yu.V. - Relationship and interdependence of succession and evolutionary processes in the dynamics of the Earth’s living cover (2014)
Зея М. М. - Медико-биологические аспекты безопасности космических полетов, Хлопков Ю. И., Чернышев С. Л. (2014)
Арестова И. Ю. - Динамика микроморфологии вилочковой железы хряков в постнатальном онтогенезе, выращенных с применением микроэлементных биодобавок, Алексеев В. В. (2014)
Никонов М. В. - Современные проблемы и особенности перехода на принципы устойчивого лесопользования и лесоуправления в Новгородских лесах (2014)
Зинина Е. Н. - Коррекция местных факторов защиты и микробиоценоза желудочно-кишечного тракта при использовании коллоидного серебра цыплятам, Алексеева С. А. (2014)
Рыжова Е. В. - Структурная и ультраструктурная организация лимфатических узлов диких свиней при африканской чуме свиней (экспериментальное исследование), Пронин В. В., Белянин С. А., Колбасов Д. В. (2014)
Бронников А. И. - Адаптивное визуальное управление производственным агентом (2014)
Невлюдов И. Ш. - Технологии микросистемной техники, Палагин В. А., Чалая Е. А. (2014)
Невлюдов И. Ш. - Формализация объектно-орентированных языков программирования, Андрусевич А. А., Евсеев В. В., Милютина С. С., Замирец Я. О. (2014)
Филипенко О. І. - Застосування автоконволюційного методу аналізу зображень фотонно-кристалічних волокон в автоматизованій системі керування процесом їх з’єднання, Сичова О. В. (2014)
Филипенко А. И. - Определение границы отсчета размеров секций в каскадных волоконных структурах, Малик Б. А., Токарева Е. В., Селенкова Н. П. (2014)
Филипенко А. И. - Моделирование распространения электромагнитных волн в двумерном фотонно-кристаллическом коммутаторе, Донсков А. Н. (2014)
Новоселов С. П. - Экспериментальная установка для исследования влияния механических колебаний на параметры выходных сигналов радиоэлектронной аппаратуры, Невлюдова В. В. (2014)
Петренко Ю. А. - Модель выбора помещений офиса с учетом факторов среды функционирования (2014)
Замірець О. М. - Методика розрахунку світлозахистної бленди зіркових датчиків космічних апаратів, Лебідь В. А., Долженко М. В. (2014)
Бутенко О. С. - Метод определения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций с использованием нечеткого моделирования, Замирец О. О. (2014)
Нечаусов А. С. - Оценка степени риска возникновения ситуации экологической нестабильности с учетом приемлемых и неприемлемых экологических факторов (2014)
Фомовский Ф. В. - Модели альтернативного ввода информации при управлении промышленным роботом (2014)
Сотник С. В. - Автоматизация выбора базовых значений показателей качества пластмассовых деталей, Демская Н. П. (2014)
Пономарева А. В. - Способ повышения эффективности автоматизированных систем управления тепловым режимом в помещении, Яшков И. О., Волкова М. А. (2014)
Титул, содержание (2010)
10 років державному підприємству "Енергоринок" (2010)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-квітень 2010 року (2010)
Шубенко А. Л. - Экономическая эффективность утилизации низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов посредством установки турбины на низкокипящем рабочем теле, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Сенецкий А. В. (2010)
Чиркин Н. Б. - Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Часть 1. О требуемой тепловой нагрузке системы и мощности теплового насоса, Шерстов Е. В., Клепанда А. С., Несвитайло В. А. (2010)
Винниченко В. И. - Анализ современных представлений о способах ускорения химических реакций в известково-кремнеземистых смесях, Жукова Н. Ю. (2010)
Туренко С. С. - Пути снижения энергоемкости за счет новых знаний (2010)
Шевцова С. В. - Анализ зарубежного опыта использования альтернативных видов энергии, Жолудь Д. С. (2010)
Прокопенко О. В. - Життєвий і кастомізаційний цикли інновацій в системі управління еколого-економічною безпекою, Школа В. Ю. (2010)
Филин C. О. - Жизнь во тьме или результаты независимого энергетического аудита в г. Одессе (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження диференціальних форм основних залежностей магнітного поля, Хоменко І. В. (2010)
Огляд українських ЗМІ з проблем паливно-енергетичного комплексу, № 398, травень 2010 р (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Тitle (2013)
Contents (2013)
Арестова В. Ю. - Подготовка этнотеатрального проекта со школьниками: от замысла к результату (2013)
Бейсенбаев С. К. - Систематика типов пространственного построения в картинах современных художников Казахстана (2013)
Kuzbakova G. Z. - Functioning of traditional music in contemporary culture of Kazakhstan (2013)
Лагода О. Н. - "Красноречивость" и "Косноязычность" проявлений моды: нарратологическое измерение (2013)
Личман Е. Ю. - Воплощение традиций русской художественной школы в творчестве казахских живописцев XX века (2013)
Луговая Т. А. - Эволюция нотного документа, Изюмова Д. С. (2013)
Макарова Т. Л. - Исследование актуализации цветовых групп в подсистемах ССК "Костюм" и "Среда" (2013)
Могильная А. В. - Реклама на биллбордах в Казахстане. Опыт, перспективы (2013)
Бейсенбаев С. К. - Современная живопись Казахстана и национальная знаковая символика (2013)
Soltanbayeva G. - Ornamental art of Kazakhstan (2013)
Степанская Т. М. - Художественная выставка в процессе интеграции культур (2013)
Титова Е. С. - Развитие творческого воображения и ассоциативного мышления музыкантов на базе использования инновационных научных знаний в сфере нанотехнологий (2013)
Воропаева Т. С. - Формирование коллективной идентичности граждан Украины: ценностное измерение (2013)
Jdanova L. - Educational significance of literary text (2013)
Ignatova A. M. - The role and principles for the use of the material in ethnofuturism by the example of art object in the spirit of perm animal style made of stone casting (2013)
Коноплева Н. А. - Гендерная типология субъекта творческой деятельности в изобразительном творчестве (2013)
Луговая Т. А. - Культурная роль и трансформации фольклорной загадки в информационном обществе (2013)
Преснякова Л. В. - Кинематограф и православие в дореволюционной России (2013)
Ржанова С. А. - Этико-эстетическое видение мира в журналистике (2013)
Зербино Д. Д. - Личность-экстраверт и его научная школа: спонтанный культурологический феномен (постановка проблемы), Рыбачук А. В. (2013)
Semenova E. V. - Heatre as а means of students' emotional development, SemenovV. I., Petrova E. V. (2013)
Солдатенкова О. В. - Единство света и святости в православной традиции (2013)
Стариков П. А. - Структура опыта вдохновения, Прокофьева М.Д., Углова Е.А. (2013)
Сыраев Д. - Каркасный подход в рассмотрении объектов культурного наследия в своей среде (2013)
Manhart J. - Использование комбинации композитов для реставрации боковой группы зубов (2014)
Бургонський В. Г. - Зміни стресостійкості як передумова психосоматичних порушень у стоматологічних хворих, Бургонська С. В. (2014)
Листопад О. П. - Клінічний аналіз застосування склоіономерного цементу "FUJI IX", GC, Японія, для пломбування порожнин молярів у осіб молодого віку (2014)
Різник Ю. Б. - Корекція дисфункції ендотелію судин мікроциркуляторного русла пародонту в комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Різник С. С. (2014)
Ковач І. В. - Динаміка зміни показників кровотоку у тканинах пародонту після застосування озонотерапії в осіб молодого віку, Макаренко М. В. (2014)
Гурбанов Р. Я. - Изменения состояния полости рта при рефлюксной болезни (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка клинической эффективности применения инъекционной формы богатой тромбоцтами аутоплазмы в комплексном лечении генерализованного пародонтита, Копчак О. В. (2014)
Рустамов Е. А. - Клиническое обоснование профессиональной гигиены при комплексном лечении пародонтита (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Применение наносорбентов в комплексной профилактике стоматологических заболеваний у беременных, Будяковская О. В., Скибицкая Е. А. (2014)
Хоменко Л. О. - Експериментальна та клінічна оцінка профілактичної ефективності зубної пасти "Лакалут Джуніор", Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Функціональні порушення, шкідливі звички та зміни архітектоніки губ при атопічному хейліті в дітей різного віку, Стремчук М. В. (2014)
Савичук Н. О. - Аналіз програм профілактики основних стоматологічних захворювань у розвинених країнах, Клітинська О. В. (2014)
Ципан С. Б. - Рівень санітарно-гігієнічних знань та якість гігієни порожнини рота в дітей з розладами аутистичного спектра, Якубова І. І. (2014)
Тимофеев А. А. - Профилактика воспалительных осложнений у больных после оперативного вмешательства на околоушной и поднижнечелюстной слюнных железах, Беридзе Б. (2014)
Тимофеев А. А. - Применение препарата "Гивалекс" после оперативного вмешательства на челюстях, выполненных при помощи внутриротового доступа, Ушко Н. А., Савицкий А. А. (2014)
Тимофєєв О. О. - Ураження трійчастого нерва при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, Вєсова О. П. (2014)
Павленко А. В. - Немедленная имплантация при ортопедической реабилитации стоматологических больных (клинические случаи за трехлетний период наблюдения), Павленко М. А., Илык Р. Р., Проць Г. Б., Shterenberg А. (2014)
Каминский В. В. - Современные подходы к субантральной аугментации как к этапу ортопедической реабилитации пациентов при помощи протезных конструкций с опорой на дентальные имплантаты. Часть первая (2014)
Павленко А. В. - Минимально инвазивная методика сохранения альвеолярного отростка после удаления корня зуба с помощью остеокондуктивного костезамещающего материала "easy-graft". Рациональность и техника, Павленко М. А., Проць Г. Б., Илык Р. Р., Shterenberg А. (2014)
Иде С. - KOS® PLUS"Dr. Ihde Dental" представляет революционную модель имплантата: для немедленной нагрузки и применения даже при недостаточном вертикальном объеме костной ткани! (2014)
Черних Н. С. - Вплив розподілу навантажень конструкції замкових кріплень часткових знімних протезів з різним ступенем жорсткості на стан капілярного кровотоку опорних зубів (2014)
Гавриленко М. А. - Використання провізорних мостовидних протезів у дітей з особливими потребами у складних клінічних ситуаціях (2014)
Ищенко П. В. - Компрессионные и миксерные сэндвич-оттиски для изготовления культевых вкладок, Вильчик А. А., Кашанский И. В. (2014)
Гуща Д. К. - "КомпаДент" – прилад для визначення електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів і тканин у порожнині рота. Можливості. Перспективи застосування, Омельяненко М. Д., Парій В. В., Лисейко Н. В. (2014)
Палійчук І. В. - Формування педагогічної компетентності викладачів закладів післядипломної медичної освіти (2014)
Лисенко О. С. - Оцінка цитотоксичності біокераміки, легованої іонами срібла й міді, у культурі мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин жирової тканини людини, Борисенко А. В., Зубов Д. О., Васильєв Р. Г. (2014)
Грібов М. Л. - Криміналістична характеристика протидії візуальному спостереженню за особою під час досудового розслідування (2014)
Галаган В. І. - Вилучення зразків тканини і органів або частини трупа, необхідних для проведення експертних досліджень у кримінальному провадженні України, Кулик М. Й. (2014)
Туровець Ю. М. - Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України, Кравчук О. В. (2014)
Циганюк Ю. В. - Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні, Кравчук О. В., Крушинський С. А. (2014)
Смерницький Д. В. - Інститут інтелектуальної власності: теоретико-правова характеристика (2014)
Лускатова Т. О. - Мотиви дій особи у складі криміналістичної характеристики злочину, Лускатов О. В. (2014)
Бідняк Г. С. - Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства (2014)
Гук О. Г. - Криміналістичні аспекти розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів у сучасних умовах адаптації українського законодавства до норм Європейського Союзу (2014)
Кобилянський О. Л. - Проблемні питання експертизи холодної зброї (2014)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства, Чаплинська Ю. А. (2014)
Мазниченко Ю. О. - Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з наругою над державними символами (інформаційні аспекти), Кулинич Н. Д. (2014)
Рогатюк І. В. - Використання поліграфа у кримінальному судочинстві: вітчизняний і закордонний досвід (2014)
Кривцун О. О. - Особливості підготовки матеріалів для проведення експертизи при встановленні фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг (2014)
Харківський П. П. - Комп’ютерно-технічна експертиза: проблемні питання (2014)
Темляков А. В. - Особенности поиска, выявления и отбора образцов частиц лакокрасочного покрытия автомобиля при дорожно-транспортном происшествии (2014)
Завдов’єва І. Г. - Особливості призначення і проведення комплексних комп’ютерно-технічних та економічних судових експертиз, Макарук К. Є. (2014)
Тальянчук І. С. - Використання спеціальних знань під час проведення огляду місцевості (на прикладі розслідування злочинів у сфері земельних відносин) (2014)
Подкур Т. П. - Щодо особливостей оцінки товарів і визначення їх ринкової вартості в умовах сьогодення (2014)
Чмиленко Ф. О. - Експертиза немолочних жирів в масложировій продукції, Мінаєва Н. П., Сидорова Л. П., Бохан Ю. В., Нужна Я. В. (2014)
Щербак В. В. - Можливості встановлення моделі вогнепальної зброї при пострілах з пістолетів "Форт" калібру 9х18 мм, Толмачов О. О., Кундиус О. В., Абдурасулов А. А. (2014)
Соколова А. Д. - Виявлення слідів крові за допомогою попередніх реакцій після замивання їх речовинами різного походження, Шевелєва О. Т., Соколова І. Є. (2014)
Терешкевич А. І. - Застосування методу 3D-сканування об’єктів в Експертній службі МВС України (2014)
Сидоренко Л. О. - Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі (2014)
Данець С. В. - Застосування новітніх технологій лазерного сканування під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди (2014)
Бухонський С. О. - Експертне дослідження розподілу частин деревини (2014)
Серединський В. В. - Підтвердження автентичності наручних годинників (на прикладі швейцарських марок "Rolex" і "Tissot") (2014)
Шушко О. О. - Особливості дослідження первинних документів (2014)
Щербаченко М. Д. - Электротермическое атомно-абсорбционное определение свинца и кадмия в различных спиртах (2014)
Гаврилюк А. О. - Особливості відкладання кіптяви при застосуванні патронів різних виробників до пістолета Макарова, Легін Г. О., Бондарчук Г. О., Перебетюк А. М., Загризла Н. О. (2014)
Скрипко Г. О. - Внутрішньовидова диференціація та ідентифікація поліефірних волокон за результатами аналізу цифрового зображення їх інтерференційної картини (2014)
Куслій Ю. Ю. - Тільце барра та молекула ДНК – найкраща зброя при розкритті та розслідуванні злочинів на статевому ґрунті (2014)
Чисников В. Н. - Малоизвестные страницы биографии Н. Ф. Лучинского – известного тюрьмоведа и криминалиста Российской империи (2014)
Гриценчук О. О. - Інформаціно-комунікаційна компетентність учнів початкової школи Бельгії (Фламандська спільнота): загальні підходи до змісту й оцінювання (2014)
Поляничко З. О. - Особливості інформатизації шкільних бібліотек у республіці Польща (2014)
Зимовець О. А. - Формування організаторських умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Коневщинська О. Е. - Сучасні засоби Інтернет доступу та освітні платформи в е-навчанні (2014)
Морзе Н. В. - Система інформаційної підтримки набуття магістрами наукової складової ІКТ-компетентності, Кузьмінська О. Г. (2014)
Мотилькова З. О. - ІКТ-компетентність вчителя-предметника, як необхідна складова в сучасній спеціальній школі (2014)
Нестерова О. Ю. - Результати дослідження стану проблеми розвитку інформаційної культури в контексті підготовки майбутніх перекладачів до професійної діяльності (2014)
Овчарук О. В. - Проблеми оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності в системі загальної середньої освіти: загальні підходи (2014)
Воронцова Е. В. - Визначення рівня обізнаності учнів і вчителів основної школи щодо здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів (результати дослідження), Носенко Ю. Г., Сухіх А. С. (2014)
Хоружий К. С. - Зміст методико-технологічного забезпечення інформаційної системи управління якістю освіти майбутніх економістів (2014)
Надтока В. О. - Основні можливості інтерактивних карт під час вивчення гідрологічних понять в епоху інформаційних технологій у фізико-географічних курсах основної школи (2014)
Семеніхіна О. В. - Інструментарій програми Geogebra 5.0 і його використання для розв’язування задач стереометрії, Друшляк М. Г. (2014)
Яненко Я. В. - Мультимедійний творчий проект як технологія навчання майбутніх фахівців у галузі мас-медіа (2014)
Глазунова О. Г. - Проектування архітектури хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Якобчук О. В. (2014)
Кропочева Н. М. - Відображення публікацій з питань загальної середньої освіти в реферативній БД "Україніка наукова" (2014)
Базурін В. М. - Структура та інтерфейс програмних засобів для дослідження фізичних процесів на комп’ютерних моделях (2014)
Данилюк С. С. - Використання системи вправ у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців засобами інтернет-технологій (2014)
Лаптєва М. В. - Інструменти створення спеціалізованого освітнього середовища для навчання іноземних студентів у ВПНЗ України (2014)
Семенець А. В. - Про досвід упровадження інформаційної системи колективної роботи та керування проектами Podio у медичному ВНЗ, Ковалок В. Ю. (2014)
Олексюк О. Р. - Інтеграція інституційного репозитарію в інформаційно-освітнє середовище ВНЗ, Олексюк В. П. (2014)
Вовк С. М. - Двойственный метод минимума пространственной протяженности для робастного оценивания параметров дипольных источников излучения, Борулько В. Ф. (2014)
Бондарев Б. Н. - Статистические характеристики сигналов многоканальных систем с ОFDМ, Кабак В. С. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Конструкційна оптимізація хвилеводно-вібраторного випромінювача з повернутою площиною поляризації, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Зубков А. М. - Підвищення ефективності артилерійської розвідки шляхом конструктивно-функціональної інтеграції повітряних та наземних засобів спостереження, Щерба А. А. (2014)
Крищук В. Н. - Оптимизация оребренного канала в системах принудительного воздушного охлаждения РЭА, Шило Г. Н., Каспирович Н. А., Огренич Е. В. (2014)
Марусенкова Т. А. - Метод оцінювання похибки вимірювання магнітного поля 3D-зондом з нелінійними вихідними характеристиками (2014)
Невлюдов И. Ш. - Мониторинг обеспечения жизненного цикла РЭС при эксплуатации, Андрусевич А. А., Аллахверанов Р. Ю. (2014)
Пиза Д. М. - Анализ влияния переменной базы на качество подавления помех при время-пространственной обработке сигналов, Звягинцев Е.А. (2014)
Kozhukhivska O. A. - Optimization of some reinsurance strategies, Bidyuk P. I., Kudriachov V. F., Kozhukhivskyj A. D. (2014)
Subbotin S. A. - The instance individual informativity evaluation for the sampling in neural network model synthesis (2014)
Korablev N. M. - Parallel immune algorithm of short-term forecasting based on model of clonal selection, Ivaschenko G. S. (2014)
Kucherenko Ye. I. - Knowledge-oriented technologies in highly automated production, Trokhimchuk S. N., Driuk O. D. (2014)
Romanuke V. V. - A framework for classifier single training parameter optimization on training two-layer perceptron in a problem of turned 60-by-80-images classification (2014)
Богучарский С. И. - Анализ текстур в последовательности изображений на основе векторного квантования, Машталир С. В. (2014)
Дмитриенко В. Д. - Архитектуры и алгоритмы функционирования нейронных сетей Хемминга и Хебба, способных дообучаться и распознавать новую информацию, Заковоротный А. Ю. (2014)
Олійник А. О. - Видобування знань на основі дерев розв’язків та стохастичного пошуку (2014)
Тищенко О. К. - Прогнозуюча нейро-фаззі мережа на основі багатовимірного нео-фаззі-нейрона та її процедура навчання, Плісс І. П., Шкуро К. О. (2014)
Kirichenko L. O. - Comparative analysis of the complexity of chaotic and stochastic time series, Kobitskaya Yu. A., Habacheva A. Yu. (2014)
Бабичев С. А. - Оптимизация процесса предобработки информации в системах кластеризации высокоразмерных данных (2014)
Берко А. Ю. - Проектування та впровадження систем електронної контент-комерції, Висоцька В. А., Чирун Л. В. (2014)
Довбиш А. С. - Інформаційно-екстремальний алгоритм навчання системи діагностування емоційно-психічного стану людини, Шелехов І. В., Прилепа Д. В. (2014)
Дорофеев Ю. И. - Робастное подавление возмущений при управлении насосными станциями в системе централизованного водоснабжения, Любчик Л. М. (2014)
Гурко А. Г. - Гарантированное управление движением манипуляционного робота, Янчевский И. В. (2014)
Різун В. В. - Колонка головного редактора (2014)
Крайнікова Т. С. - Соціальність концепцій як умова комунікаційного лідерства ЗМІ в діалозі з просьюмерами (2014)
Захарченко А. П. - Вимірювання ефективності впливу повідомлення на активність учасників соціальних мереж (2014)
Городенко Л. М. - Концепція блогу як технології нових медіа (2014)
Цимбаленко Є. С. - Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина І) (2014)
Носова Б. М. - Комунікаційний слід минулого в контексті інтерв’ю А. Д. Ротфельда (2014)
Зелінська Н. В. - Видавничі стратегії у світлі видавничих реалій (2014)
Петранова Д. - Діяльність на підтримку розвитку медіаграмотності в європейському та словацькому контекстах, Врабец Н., Мазакова С. (2014)
Городенко Л. М. - Контексти виникнення мережевої комунікації (2014)
Тінка Й. - Конверсія масової аудиторії та її вплив на конфігурацію медіа, Крульова Шт. (2014)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору (2014)
Цимбаленко Є. С. - Медіакомунікації: еволюція концептуальних підходів (частина ІІ) (2014)
Хилько М. М. - Вплив контенту засобів масової комунікації на український соціум, Корнєєв В. М. (2014)
Титул, зміст (2012)
Гордієнко Т. - Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку (2012)
Салєєва А. - Нормативне забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з обмеженнями життєдіяльності, Чернишов О., Кудрявцева Т., Карпенко К. (2012)
Семінар-нарада "Практика впровадження технічних регламентів в Україні та перспективи роботи в умовах нагляду за ринком" (2012)
Ткаченко В. - Проблеми перегляду міждержавних стандартів, Подойніцин В., Погребецька Н. (2012)
Як перетворити збитки в гроші за допомогою нового стандарту ISO на екологічний облік (2012)
Гуменюк Г. - Міжнародні стандарти Комісії Кодекс Аліментаріус та ФАО/ВООЗ щодо органічного виробництва харчової продукції (2012)
Домницька В. - Аналіз головних принципів міжнародного стандарту ISO 26000:2010, Жогло В., Новіков В. (2012)
Кривулькін І. - Актуальні проблеми перекладу науково-технічної термінології під час гармонізування міжнародних стандартів, Гребцова І. (2012)
Стандарти ISO допомагають у вирішенні проблем забезпечення водою (2012)
Гордієнко Т. - 43 засідання НТКС та 26 засідання РГ ІТ МДР (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізований національний інструментарій оцінювання відповідності: реалії й перспективи (2012)
XІІ Всеукраїнський інформаційний навчально-консультаційний семінар-практикум (2012)
Князєв В. - Технічні вимоги до пристроїв захисту від сплесків напруги портів електроживлення технічних засобів (2012)
Левчук І. - Визначення імідаклоприду в оліях та олієжировмісних продуктах та сировині, Кіщенко В., Семенович В., Різник І. (2012)
Головенко Т. - Олійний льон: створення системи прогнозування властивостей волокон, Тіхосова Г., Чурсіна Л. (2012)
Варнаков Є. - Співробітництво ДП "Луганськстандартметрологія" з ВНЗ регіону виходить на новий рівень, Шарандак В., Кириченко І. (2012)
Першокласні стандарти безпеки ISO для високотехнологічного транспорту (2012)
Юрченко О. - Досвід роботи ДП "Черкасистандартметрологія" у напрямку оцінки й підтвердження відповідності (2012)
У центрі уваги журналу "ISO Focus+" — послуги (2012)
Марченко В. - Обираючи вікно, важливо не натрапити на фальсифікат, Кущенко Ж. (2012)
Стандарти ISO забезпечують функціонування шляхово-транспортних засобів (2012)
Стандарт "підключи та працюй" ISO/IEC забезпечує бездоганну сумісність (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2012 року (2012)
Корнилюк Р. - Індикатори раннього попередження дефолтів у банківській системі України (2014)
Дарвіду К. - Внесок міжнародного туризму до зростання зайнятості в Греції (2014)
Зварич Р. - Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення (2014)
Савельєв Є. - Реформування української економіки: невідкладність і пріоритетність, Куриляк В. (2014)
Трілленберг Г. - Інноваційно-кластерний підхід до розвитку туризму України в умовах глобалізації (2014)
Борисова Т. - Маркетинг некомерційних суб’єктів сфери освіти України: концептуальні особливості та вектори розвитку (2014)
"Журнал європейської економіки" в 2014 році (2014)
Наші автори (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Kornyliuk R. - Early Warning Indicators of Defaults in the Banking System of Ukraine (2014)
Darvidou K. - The Contribution of the International Tourism to Employment Growth in Greece (2014)
Zvarych R. - BRICS New Development Bank: Technography of Development (2014)
Savelyev Y. - Reforming of Ukrainian Economy: The Urgency and the Priorities, Kurylyak V. (2014)
Trillenberg G. - Innovation-Cluster Approach to Development of Tourism Ukraine under Conditions of Globalization (2014)
Borysova T. - Marketing of Non-Profits of Education and Research Sector of Ukraine: Conceptual Peculiarities and Vectors of Development (2014)
"Journal of European Economy" in 2014 (2014)
Our Authors (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Heyets V. - Modernization in the System "Society – State – Economy" (2014)
Johnson R. - Cultural Intelligence in Ukraine (2014)
Bulatova O. - Development Potential of Transcontinental Integration (2014)
Kurylyak Y. - Clustering: European Experience and it’s Implementation in Ukraine (2014)
Reznik N. - Social Responsibility of Business: the Nature and Theoretical Aspects (2014)
Matviyiv M. - Forming the Concept uf Hospitality in Innovative Marketing Services of Restaurant Enterprises (2014)
Karas O. - Targeting as One of the Types of Strategic Advertisement (2014)
Our Authors (2014)
Губский С. А. - Автоматизация проверочных прочностных расчетов металлоконструкций мостовых кранов (2014)
Ісьєміні І. І. - Визначення параметрів пневмогідравлічного буфера, що забезпечують безпечну зупинку крана, Фесенко Г. І. (2014)
Ловейкін В. С. - Моделювання оптимальних режимів підйому та опускання вантажу, Голдун В. А. (2014)
Осипова Т. Н. - Коэффициент диссипации резинометаллического демпфирующего устройства в канатах подъемников, Нестеров А. П., Родионов Л. А. (2014)
Ромасевич Ю. О. - Розробка програмного забезпечення для керування рухом вантажопідйомних кранів, Ловейкін В. С. (2014)
Смирнов И. П. - Оценка достоверности контроля при производстве ПТМ, Павлова А. А. (2014)
Фидровская Н. Н. - Давление витков каната на оболочку барабана, Ломакин А. А. (2014)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в підкрановій рейці, Краснокутська Т. Б. (2014)
Фідровська Н. М. - Визначення напружень в циліндричній трьохшаровій конструкції, Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В. (2014)
Гордеев А. С. - Компенсация динамических колебаний бумажной ленты в рулонной печатной машине (2014)
Зеленська Т. С. - Метод розрахунку динамічного поля поздовжніх коливань в сосудах вертикальних підйомних механізмів, Даниліна Г. В. (2014)
Подоляк О. С. - Дослідження динамічних навантажень елементів стрілової системи самохідних кранів за допомогою фізичної моделі, Назаркін О. А., Смоляков С. Л. (2014)
Самчук В. В. - Розрізання листових виробів із волокнистих полімерних композитних матеріалів (2014)
Дєрябкіна Є. С. - Дослідження причин охрупчювання металу ЗТВ зварного з’єднання сталі 08Х18Г8Н2Т, Окороков А. Р. (2014)
Калин Н. А. - Усовершенствование материалов для сварки чугуна, Изотова Е. А. (2014)
Ковалевский С. В. - Модернизация загрузочного клапана малогабаритного камерного насоса, Голоперов И. В., Петруняк В. М. (2014)
Коваленко І. В. - Забезпечення якості розбирання з’єднань з натягом при використанні індукційного нагріву (2014)
Ламнауэр Н. Ю. - Уравление точностью обработки деталей машин как фактор эффективности производства (2014)
Малицкий И. Ф. - Прочность соединений с гарантированным натягом колеса с осью, подступичная часть которой с антикоррозионным покрытием, при разных температурах окружающей среды, Чернятина Е. В. (2014)
Маршуба В. П. - Роль підготовки і обробки графічної інформації для отримання видбитків високої якості при цифровому друку, Яценко Л. О. (2014)
Постельняк И. Е. - Влияние кинетических факторов на эффективность биореакторов для очистки промышленных сточных вод, Слепцов Г. В., Сырников Е. В. (2014)
Романов С. В. - Расчет магнитной цепи индуктора с учетом решения уравнения полного тока (2014)
Смирнитская М. Б. - Принципы построения автоматизированной системы управления охраной труда на предприятии с учетом человеческого фактора (2014)
Тріщ Р. М. - Оцінювання систем управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000, Горбенко Н. А., Катрич О. О. (2014)
Хорошилов О. Н. - Управление повреждаемостью непрерывно литых заготовок из медных сплавов с целью повышения их механических свойств (2014)
До уваги авторів (2014)
Пирог Т. П. - Пути повышения биоконверсии технического глицерина в поверхностно-активные вещества Rhodococcus erythropolis IMВ Aс-5017, Aсinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 и Nocardia vaccinii IMВ B-7405, Шевчук Т. А., Мащенко О. Ю. (2015)
Герасименко І. О. - Вплив вермикуліту та діоксиду кремнію на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023 і Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076, Курдиш І. К. (2015)
Авдєєва Л. В. - Синтез пігментів бактеріями роду Bacillus при культивуванні на різних поживних середовищах, Борецька К. Є., Хархота М. А., Нечипуренко О. О. (2015)
Авдєєва Л. В. - Імуномодулювальні властивості синбіотичних композицій пробіотичних штамів Bacillus subtilis, лактиту або лактулози, Лазаренко Л. М., Хархота М. А., Мокрозуб В. В., Бабенко Л. П., Мельниченко Ю. А., Співак М. Я. (2015)
Авдіюк К. В. - Вплив синтетичних похідних порфіринів і флуорену та поверхнево-активних речовин на активність і біосинтез α-амілази Bacillus subtilis 147, Варбанець Л. Д., Філіппова Т. О., Жиліна З. І., Ішков Ю. В., Карпенко О. В., Шульга О. М. (2015)
Matselyukh B. P. - Complete sequence of Landomycin E biosynthetic gene cluster from Streptomyces Globisporus 1912, Polishchuk L. V., Lukyanchuk V. V. (2015)
Титул, зміст (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізовані національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції й перспективи (2012)
Волкова Н. - Международный стандарт ISO/IEC 17020: практические аспекты использования в деятельности инспектирующих органов, Волошко Л., Муллин А., Сахно Т. (2012)
Стандарт ISO 16817:2012 дозволить поліпшити внутрішнє середовище будинків (2012)
Лазарті М. - Подорожування. Звільняючись від перепон та додаючи розваг (2012)
Джоуль Ф. Шав - Втілена мрія мандрівника. Паспорти, візи та проїзні документи для машинного зчитування (2012)
Лазарті М. - Від аеропортів до суден. Як біометрія змінює спосіб нашого подорожування (2012)
Будьонний М. - Технічне регулювання й технічний прогрес (2012)
Гінзбург М. - Як правильно вживати спільнокореневих прикметників споживацький, споживчий, споживний та спожитковий в українських нормативних документах?, Кириленко В. (2012)
Платформа Adobe XMP стала стандартом ISO (2012)
Оцінення відповідності. CB-FCS: виробниче інспектування на шляху до успіху (2012)
Беліков М. - Випробувальний центр "Омега": діяльність в умовах трансформації системи технічного регулювання України (2012)
Науменко В. - Внутрішній аудит найвищого керівництва (2012)
Результати конкурсу плакатів до Всесвітнього дня стандартів 2012 (2012)
Трескунов О. - Безпечні іграшки — безпека дітей, Казанцева Н. (2012)
Стандарт ISO 16732-1 допоможе оцінити ризики пожежної небезпеки (2012)
Віткін Л. - Еволюція системи управління якістю вищого навчального закладу, Борисенко З., Глухова О., Карандєєв К. (2012)
Тавлуй І. - Методичні засади розробляння й упровадження розширеної системи управління якістю ВНЗ (2012)
Петришин І. - Аналіз показників якості природного газу, які впливають на процес горіння, Соколовський В., Петришин Н., Дарвай І. (2012)
Кущенко Ж. - Продукт родом з дитинства (2012)
Коннік О. - 85 років ДП "Севастопольстандартметрологія" (2012)
До 70-річчя Петра Яковича Калити (2012)
До 60-річчя Віктора Федоровича Білоусова (2012)
Миронова А. - Глутамат натрію (Е 621) у харчових продуктах: які небезпеки? (2012)
Стандарти ISO для вимірювання зашумленості морів (2012)
Величко В. - ДП "Запоріжжястандартметрологія" провело споживчу експертизу хліба: 66 % перевірених зразків не відповідають вимогам стандартів (2012)
Стандарт ISO 23599:2012 розширює можливості переміщення для незрячих (2012)
Не стало Ярослава Михайловича Юзьківа (2012)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація, сертифікація, якість" (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на II півріччя 2012 року (2012)
Титул, зміст (2012)
Грищенко Ф. - Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи (2012)
Гуменюк Г. - Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють (2012)
Шевчук О. - Необхідність редагувати проекти українських стандартів, Куземська Н. (2012)
Нечипоренко М. - Новий етап розвитку співробітництва між країнами-учасницями СНД та європейськими організаціями зі стандартизації (2012)
Ноблет М. - Поради туристам. Усі "ознаки" безпечної відпустки з мінімальним напруженням (2012)
Кітзантідес Ф. - Стратегія і діалог (2012)
Кучин І. - Нові напрями інституційного розвитку Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів на регіональному рівні, Маматов В., Маматова Т. (2012)
Севастьянов А. - Міжнародні стандарти систем управління для вирішення проблем безпеки й сталого розвитку (2012)
Должанський А. - Метод максимізації комплексного показника якості об’єкта шляхом оптимізації керуючих дій, Бондаренко О. (2012)
ISO опублікувала нову редакцію платформи для пошуку он-лайн (2012)
Кісєль С. - Порівняння національної законодавчої бази України та Європейського Союзу щодо безпечності харчової продукції (2012)
ISO освоює нові сфери (2012)
Миронова А. - Йогурт корисний лише за умови, що він натуральний (2012)
Ткаченко Н. - Добровільна сертифікація перукарських та косметичних послуг — гарантоване підтвердження їхньої високої якості (2012)
Косметика із захистом від мікробів (2012)
Маматов В. - Конкурс на здобуття премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг, Мачульський О. (2012)
Варнаков Є. - Якість електроенергії — питання економічне, Бойченко С. (2012)
Оновлений стандарт ISO/IEC 17 024 на програми атестації персоналу (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на жовтень-грудень 2012 року (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2013 рік (2012)
Вожегова Р. А. - Стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України (2010)
Коваленко А. М. - Земельна реформа і проблеми землеробства в Південному Степу (2010)
Лавриненко Ю. О. - Стан, напрями та перспективи розвитку селекції кукурудзи в зрошуваних умовах півдня України, Нетреба О. О., Польський В. Я., Туровець В. М., Лашина М. В., Глушко Т. В. (2010)
Коковіхін С. В. - Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи на ділянках гібридизації при зрошенні, Писаренко П. В., Присяжний Ю. І., Власенко О. О. (2010)
Орлюк А. П. - Теоретичні принципи відтворення сорту у первинному насінництві пшениці м'якої озимої, Гончаренко О. Л. (2010)
Орлюк А. П. - Удосконалення методики та організація робіт у первинному насінництві пшениці м'якої озимої, Вожегова Р. А., Гончаренко О. Л. (2010)
Лимар В. А. - Зміна структури водоспоживання та врожаю томата залежно від вологозабезпечення ґрунту і фону живлення при вирощуванні на краплинному зрошенні, Богданов В. О., Степанова І. М. (2010)
Заєць С. О. - Сучасні сорти пшениці озимої, Найдьонов В. Г. (2010)
Гусєв М. Г. - Економіко-енергетична оцінка проміжних посівів кормових агроценозів в умовах зрошення півдня України (2010)
Коваленко А. М. - Економічна та енергетична ефективність вирощування гороху залежно від рівня оптимізації елементів технології, Тимошенко Г. З. (2010)
Коняєв О. В. - Концептуальні засади еколого – економічного управління ресурсозбереженням в зрошуваних агроландшафтах, Сорокунська Т. О. (2010)
Костиря І. В. - Забур’яненість посівів озимої пшениці та урожайність і якість її зерна в посушливих умовах Південного Степу України, Остапенко М. А., Солоний П. В. (2010)
Бутов В. М. - Урожайність насіння цибулі ріпчастої залежно від строків сівби при безпересадковому вирощуванні в умовах півдня україни на краплинному зрошенні, Савостяник С. Ю. (2010)
Коваленко С. А. - Урожайність та якісні показники насіння гірчиці сарептської залежно від удобрення та рістрегулюючих препаратів (2010)
Лісовий М. М. - Сучасний стан і перспективи вирощування основних круп’яних культур в Україні, Воронюк З. С., Пальчук М. Ф. (2010)
Воронюк З. С. - Вплив комплексних добрив-суспензій "вуксали" на продуктивність рису (2010)
Гордієнко І. В. - Оцінка кулінарних властивостей крупи рису сортів селекції інституту рису НААНУ, Марущак Г. М. (2010)
Самойленко А. Т. - Перспективні зразки зернового сорго для вирощування в умовах Південного регіону України, Шевченко Т. А. (2010)
Макаров Л. Х. - Технологія вирощування сорізу як попередника під пшеницю озиму, Снитіна С. М., Скорий М. В., Шукайло С. П. (2010)
Петрушак В. Я. - Тривалість осінньої вегетації та врожайність озимої пшениці (2010)
Писаренко П. В. - Продуктивність зрошуваних земель (2010)
Тищенко О. П. - Визначення поливних норм на зрошуваних землях в Криму (2010)
Писаренко П. В. - Сумарне водоспоживання та випаровування пшениці озимої в умовах зрошення півдня України, Мішукова Л. С. (2010)
Пілярський В. Г. - Удосконалення елементів технології вирощування буряків цукрових при зрошенні (2010)
Клубук В. В. - Ефективність створення вихідного матеріалу сої методом гібридизації в умовах зрошення півдня України, Боровик В. О. (2010)
Шевчук С. Л. - Формування врожаю сої залежно від сортових особливостей та заходів захисту рослин на поливних землях в умовах півдня України (2010)
Філіп’єв І. Д. - Вплив способів обробітку ґрунту та фону живлення на інтенсивність фотосинтезу й урожайність насіння ріпаку озимого в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Шкода О. А. (2010)
Ісакова Г. М. - Кореляційно-регресійне моделювання продуктивності кукурудзи залежно від динаміки показників гумусу та макроелементів в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Влащук О. С. (2010)
Черниченко М. І. - Біометричні параметри та динаміка накопичення врожаю картоплі з мінібульб при різних способах зрошення (2010)
Балашова Г. С. - Проблеми насінництва картоплі на півдні України в умовах зрошення (2010)
Марущак Г. М. - Особливості меліоративного стану земель рисових зрошувальних систем Херсонщини (2010)
Лозовіцький П. С. - Поповнення гумусу у ґрунтах інгулецької зрошувальної системи за рахунок кореневих залишків сільськогосподарських культур (2010)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг гумусного стану ґрунтів інгулецької зрошувальної системи (2010)
Марковська О. Є. - Вплив способів обробітку на показники родючості темно-каштанового ґрунту і урожай сільськогосподарських культур (2010)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та раціональне використання агроландшафтів Південного Степу України, Сахно Г. В., Бояркіна Л. В., Гальченко Н. М. (2010)
Кобиліна Н. О. - Стан та перспективи селекції багаторічних злакових трав на кормову продуктивність для умов Південного регіону (2010)
Тищенко О. Д. - Селекція люцерни на підвищення її азотфіксуючого потенціалу, Науменко В. В. (2010)
Тищенко О. Д. - Новий сорт люцерни зоряна з ознакою поліфілії, Науменко В. В. (2010)
Боровик В. О. - Перспектива відродження бавовництва в Південному регіоні України, Степанов Ю. О., Баранчук В. А., Куліш І. М. (2010)
Самойленко О. А. - Вплив елементів технології на урожайність зерна ячменю озимого в умовах Південного Степу України (2010)
Федорчук М. І. - Продуктивність шавлії лікарської залежно від ступеню інтенсифікації елементів технології вирощування в умовах зрошення півдня України (2010)
Коковіхін С. В. - Перспективи використання методу пенмана-монтейта для встановлення евапотранспірації в умовах зрошення півдня України (2010)
Булаєнко Л. М. - Сучасний стан розвитку дощувальної техніки (2010)
Миронова Л. М. - Економічна оцінка основних тенденцій розвитку зрошуваного землеробства Херсонської області, Вердиш М. В. (2010)
Коваленко А. М. - Вміст основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрення, Коваленко О. А. (2010)
Шелудько О. Д. - Нові фунгіциди для захисту посівів соняшника від грибних хвороб, Малярчук В. М., Борищук Р. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2010)
Курдюкова О. М. - Потенційна засміченість агрофітоценозів польових та овочевих культур Степу України, Конопля М. І., Остапенко М. А. (2010)
Шукайло С. П. - Характеристика зрошуваних грунтів Херсонської області за вмістом гумусу (2010)
Остапенко С. М. - Відмінності господарсько цінних ознак у нових сортів віничного сорго, Бондаренко Н. С., Солоний П. В. (2010)
Борисенко Л. Д. - Створення нового сорту цибулі A. Nutans віртуоз при краплинному зрошенні в умовах степової зони України, Катаєва Т. Є. (2010)
Каращук С. В. - Оптимізація режиму зрошення сої сорту фаетон в умовах півдня України (2010)
Грабовський П. В. - Продуктивність сортів твердої озимої пшениці залежно від умов вологозабезпечення та удобрення в умовах півдня України (2010)
Усик Л. О. - Прояв господарсько-цінних ознак у сучасних сортів пшениці м'якої озимої різного еколого-географічного походження (2010)
Титул, зміст (2012)
Ткаченко В. - Національна система стандартизації у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку, Подойніцин В. (2012)
Вухерер К. - Менше втрат — краще результати. Стандарти підвищують ефективність, Альошин Б., Туре Х. (2012)
Стандартизація CENELEC для малих і середніх підприємств (2012)
Семінар "Глобальні проблеми води. Як можуть допомогти стандарти ISO?" (2012)
Звіт ISO про токсикологічні випробування наноматеріалів (2012)
Новий стандарт ISO допоможе запобігти "шоку від рахунку" (2012)
Віткін Л. - Удосконалення державного ринкового нагляду за безпечністю нехарчової продукції відповідно до європейських підходів, Луценко Д. (2012)
Бондаренко Є. - Методика нормування допустимого часу перебування людини в електричному полі промислової частоти (2012)
Переглянуто стандарт ISO 11987:2012 (2012)
Гуменюк Г. - Практичні аспекти підготовки магістрів спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація", Сілонова Н., Тавлуй І. (2012)
Калита П. - Розщеплений менеджмент. Про одну фундаментальну причину низької конкурентоспроможності економік країн СНД (2012)
ISO 10018: акцент на людський фактор в управлінні якістю (2012)
Ковальов О. - Оцінювання діяльності підприємства (2012)
Роль країн, що розвиваються: від покупців до розроблювачів стандартів (2012)
Нікіпелова О. - Оцінювання якості мінеральних вод з підвищеним умістом органічних речовин, Коєва Х., Солодова Л., Коєва О. (2012)
Підвищення кваліфікації в ОДАТРЯ (2012)
Кравцова С. - Класифікація показників якості готельних послуг, Стригунова М., Читалкіна М. (2012)
Тавлуй І. - Конкурс якості як чинник конкурентоспроможності ВНЗ, Квятківська А. (2012)
35 Генеральна асамблея ISO у Сан-Дієго (2012)
Миронова А. - Як уникнути "приблизного" діагнозу? (2012)
До 60-річчя Михайла Давидовича Гінзбурга (2012)
Міжнародний форум "Комплексне забезпечення лабораторій" (2012)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Стандартизація, сертифікація, якість" (2012)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2013 рік (2012)
Титул, зміст (2014)
Дмитров Г. Н. - Совершенствование паспорта поддержания подготовительной выработки, Халимендик Ю. М., Барышников А. С. (2014)
Чепурная Л. А. - Определение условий начала сдвижения земной поверхности при отработке угольных пластов, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних властивостей ланок ланцюгів гірничошахтних конвеєрів, Штихно А. П., Шевелєв О. І. (2014)
Марищенко А. И. - Измеритель износа стальных канатов ИИСК. 7, Жолинский Б. А. (2014)
Греков С. П. - Влияние содержания серы в углях на вероятность их самовозгорания, Всякий А. А. (2014)
Чеберячко С. І. - До питання про підвищення захисної ефективності протипилових респіраторів на виробництві, Яворська О. О., Чеберячко Ю. І. (2014)
Мхатвари Т. Я. - Оптимизация параметров и технологии гидрорыхления угольных пластов, Потапенко А. А., Минеев С. П. (2014)
Булат А. Ф. - Нова фізико-геологічна модель генезису вугільного метану та перспективи її застосування, Безручко К. А., Пимоненко Л. І., Бурчак О. В., Балалаєв О. К. (2014)
Полулях А. Д. - Перспективы развития углеобогащения в Украине (2014)
Самойлов А. И. - Расчет критериев разделения углей гравитационными методами, Гребенюк С. Д., Редька А. Н. (2014)
Левит В. В. - История кафедры "Строительство шахт и подземных сооружений" Донецкого национального технического университета (к 85-летию), Шевцов Н. Р., Купенко И. В. (2014)
Литвинский Гарри Григорьевич (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Атаман О. В. - Зв’язок BsmI-ApaI-TaqI гаплитипів гена VDR з індексом маси тіла у хворих на ішемічний інсульт, Обухова О. А., Будко В. В., Гарбузова В. Ю. (2013)
Банна Н. І. - Фармакологічна активність оксамоїльних похідних аміноетанової та амінобутанової кислот, Савченко В. М. (2013)
Bayraktar V. N. - Wine yeast saccharomyces cerevisiae for grape pomace fermentation and ethanol production for pharmaceutical industry (2013)
Блашків Т. В. - Роль оксиду азота в забезпеченні овуляції і імплантації за умов експериментального імунного ушкодження яєчників, Ячній Р. І. (2013)
Вознесенська Т. Ю. - Вплив експериментального аутоімунного тиреоїдиту на геном клітин кумулюсного оточення ооцитів у мишей, Бризгіна Т. М., Сухіна В. С., Максимчук К. Г., Блашків Т. В. (2013)
Глазков Е. О. - Дослідження реакцій організму студентів громадян китаю при порушеннях процесу адаптації (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності впливу аміногуанідину на розвиток стрептозотоцинового цукрового діабету, Головач Н. А. (2013)
Грабовецька Є. Р. - Вікові особливості зміни активності глутатіонтрансферази міокарда щурів при стресі (2013)
Шульга Л. І. - Клініко-біохімічна оцінка нової стоматологічної настойки у підгострому експерименті на функціональний стан нирок у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А., Стефанів І. В. (2013)
Гузик М. М. - Дослідження деяких показників оксидативного стресу в лейкоцитах крові щурів за умов впливу інгібіторів полі (ADP-рибозо) полімерази при експериментальному цукровому діабеті, Дякун К. О., Яніцька Л. В., Кучмеровська Т. М. (2013)
Давидова Н. В. - Стан окремих показіників глутатіонової системи печінки щурів за умов алкогольної інтоксикації та введення мелатоніну, Григор’єва Н. П., Яремій І. М. (2013)
Ратушна К. Л. - Забезпечення якості біохімічних досліджень в системі управління даними при клінічних випробуваннях, Мазур Н. С., Зупанець К. О., Доброва В. Є. (2013)
Фаттал Анас - Противовоспалительная активность таблеток из экстракта коры осины на модели формалинового воспаления, Деркач Н. В., Малоштан Л. Н. (2013)
Зупанець І. А. - Динаміка показників ферментурії щурів під впливом препарату "Фларосукцин" за умов моделювання оксонат-індукованої гіперурикемії, Єрмоленко Т. І., Отрішко І. А. (2013)
Зупанець І. А. - Патофізіологічні механізми уролітіазу та сучасні подходи до його корекції, Жулай Т. С., Андрєєва О. О. (2013)
Іванченко Д. Г. - Пошук біологічно активних сполук серед 8-амінозаміщених 1-(2-оксопропіл) теоброміну, Романенко М. І., Романенко Г. М., Шарапова Т. А. (2013)
Красова Н. - Вплив потенційного інгібітору 11-бета-гідроксистероїд-дегідрогенази 1 типу на інсулінорезистентність у щурів з експериментальним цукровим діабетом, Гладких О., Лещенко Ж., Зубатюк Т., Ліпсон В., Полторак В. (2013)
Кузнецова О. В. - Вплив гіпертермії на ендогенний біосинтез простагландинів у нирках і легенях щурів in vitro (2013)
Левачкова Ю. В. - Вивчення токсичності комбінованих песаріїв, Ярних Т. Г., Малоштан Л. М. (2013)
Левицкий А. П. - Мукозальные гели — эффективная лекарственная форма при стоматогенной патологии, Макаренко О. А., Ступак Е. П., Хлыстун Н. Л., Хромагина Л. Н., Селиванская И. А. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактический синергизм флавоноида, пребиотика и цитрата кальция, Макаренко О. А., Левченко Е. М., Цисельская О. Ю. (2013)
Левіч С. В. - Пошук сполук з антирадикальною активністю серед похідних 3-арил (аралкіл)-8-метилксантинів (2013)
Левчук Н. І. - Вплив метанандаміду на вміст загального холестерину в адренокортикоцитах щурів in vitro, Калініченко О. В. (2013)
Лукіна Л. М. - Психофізіологічні аспекти взаємодії людини та дельфіна у процедурах дельфінотерапії, Горбачова К. К. (2013)
Максимова І. Г. - Вміст продуктів перекисного окислення ліпідів у сироватці крові щурів за дії імідазолінвмісних органічних сумішей (2013)
Мишуніна Т. М. - Активність cинтаз оксиду азоту в тканині хронічного тиреоїдиту, Калініченко О. В. (2013)
Непорада К. С. - Корекція метаболічних змін у тканинах слинних залоз меланіном за умов гіпергастринемії, Сухомлин А. А., Берегова Т. В. (2013)
Нетюхайло Л. Г. - Стан антиоксидантної системи в тканинах легень щурів при опіковій хворобі та їх корекція препаратом "Ліпін", Сухомлин Т. А. (2013)
Ніколаєва О. В. - Механізми розвитку ацетонемічного синдрому у дітей з патологією травної системи, Бачуріна О. В. (2013)
Николаева О. В. - Влияние гиперкалорийной диеты беременных крыс на морфофункциональное состояние экзокринной части поджелудочной железы потомства, Ковальцова М. В., Татарко С. В. (2013)
Клименко Н. А. - ИБС-ассоциированное воспаление, Павлова Е. А. (2013)
Пилькевич Н. Б. - Изучение компонентного состава массы тела слепых и слабовидящих детей среднего школьного возраста (2013)
Bayraktar V. N. - Biochemical properties green and red macrophyte species from littoral waters of estuary, Polukarova L. A. (2013)
Сирова Г. О. - Біохімічне підтвердження антиліпоксигеназного компоненту у механізмі антиексудативної дії мігрепіна (2013)
Смірнов С. М. - Вплив бензоату натрію на живі організми, Дубова Г. А., Дубова Ю. М., Татаренко Д. П. (2013)
Тарасенко К. В. - Взаємозв’язок показників лептину і С-реактивного білку у вагітних жінок з різним ступенем ожиріння (2013)
Татаренко Д. П. - Спосіб препарування печінки у щурів, Харченко К. П. (2013)
Ткачева О. В. - Экспериментальное изучение влияния новых ранозаживляющих мазей на уровень провоспалительных цитокинов крови, Яковлева Л. В. (2013)
Ткаченко К. М. - Експериментальне дослідження впливу комбінації доксицикліну з глюкозаміну гідрохлоридом на перебіг альтеративного запалення за умов розвитку фуразолідон-ізадринового міокардиту (2013)
Хара М. Р. - Статеві відмінності впливу мелатоніну на розвиток некротичного процесу в серці, Шкумбатюк О. В. (2013)
Хара М. Р. - Вплив мелатоніну на розвиток некротичного процесу в серці щурів різної статі, Головецька З. С. (2013)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у здатності мелатоніну реалізувати кардіопротекторні ефекти, Кучирка Л. І. (2013)
Цубер В. Ю. - Статеві відмінності стресреактивності організму за показниками змішаної слини, Тарасенко Л. М. (2013)
Черчесова О. Ю. - Пошук антиагрегантних сполук серед похідних 7-β-гідрокси-γ-(4’-хлорофенокси) пропілксантину, Романенко І. М., Романенко М. І., Білай І. М., Остапенко А. О. (2013)
Шевченко А. Н. - Влияние натрия нуклеината на функциональную активность лейкоцитов периферической крови при вторично хроническом воспалении, Коваленко Л. И. (2013)
Шепель О. А. - Механізм дії інтерферону-α на кумулюсні клітини фолікулів мишей в умовах імунного ушкодження яєчників, Циганков С. А., Янчій Р. І. (2013)
Шиш А. М. - Кардіопротекторна дія омега-3 ПНЖК при ішемічно-реперфузійному ураженні серця та цукровому діабеті, Жуковська А. С., Мойбенко О. О. (2013)
Яремій І. М. - Вплив мелатоніну на біохімічні показники печінки щурів інтоксикованих тетрахлорметаном, Давидова Н. В., Григор’єва Н. П. (2013)
Мисюрева С. В. - Способы оптимизации преаналитического этапа современных коагулологических исследований, Прописнова В. В., Мазур Н. С. (2013)
Мороз В. А. - Патофизиологические основы побочных реакций антацидных препаратов, Гринцов Е. Ф., Сахарова Т. С. (2013)
Bitam A. - Antagonistic effect of the lactic bacteria isolated from the camel milk on Staphylococcus aureus in yoghourt manufacturing, Abdessemed B. (2013)
Александрова Е. В. - Иcследование мембранопротекторных свойств и влияния на энергетический обмен нейронов нового производного ксантина С-3 в условиях развития глобальной ишемии головного мозга, Юрченко Д. Н., Романенко Н. И., Крисанова Н. В., Левич С. В., Шкода А. С., Евсеева Л. В., Макоед О. Б., Рудько Н. П., Белоконь Л. Е. (2013)
Бакуменко М. Г. - Влияние 7, 8-дизамещенных-3-метилксантинов на висцеральную стимуляцию и течение флогогенной воспалительной реакции (2013)
Бакуменко М. Г. - Исследовние анальгетической и противовоспалительной активности 8-монозамещенных 3-метилксантина (2013)
Фаттал А. - Гепатопротекторная и антиоксидантная активность таблеток из экстракта коры осины, Малоштан Л. Н., Деркач Н. В. (2013)
Дікал М. В. - Вплив мелатоніну на функціональний стан нирок щурів за умов токсичної дії хлориду кадмію (2013)
Загайко А. Л. - Изучение липотропной активности концентрата полифенолов из семян винограда, Красильникова О. А., Кравченко А. Б., Заика С. В., Торяник Э. Л. (2013)
Зупанець І. А. - Можливості корекції токсичних ефектів протипухлинного антибіотика доксорубіцина похідними глюкозаміну та їх комбінаціями, Вєтрова К. В., Сахарова Т. С., Торянік Е. Л. (2013)
Коваленко С. М. - Дослідження JNK-кіназної активності N-(3-ціано-4,5,6,7-тетрагідро-1-бензотієніл-2-іл)бензамідів, Власов С. В., Ткаченко О. В., Євсєєва Л. В., Загайко А. Л., Красільнікова О. А. (2013)
Лихацький П. Г. - Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію, Фіра Л. С., Герасимець І. І., Руснак Н. І., Пида В. П. (2013)
Лупак М. І. - Вплив безалкалоїдної фракції екстракту козлятника лікарського на вміст білків p53 та Bcl-2 у мононуклеарних лейкоцитах периферичної крові щурів за експериментального цукрового діабету 1 типу, Канюка О. П., Клевета Г. Я., Чайка Я. П., Скибіцька М. І., Сибірна Н. О. (2013)
Почелова О. В. - Характеристика дії похідних (3-R-оксо-2Н-|1,2,4|-триазино-|2,3-с| -хіназолін-6-іл)карбонових кислот на динамічну та статичну витривалість щурів, Степанюк Г. І., Чорноіван Н. Г., Коваленко С. І., Воскобойнік О. Ю. (2013)
Савіцька Д. В. - Cтруктурні та морфометричні показники реакції сенсомоторної кори щурів різного віку після черепно-мозкової травми і генної терапії, Михальський С. А., Білошицький В. В., Скрипник Н. В., Квітницька-Рижова Т. Ю. (2013)
Чекман І. С. - Історичні етапи розвитку фармакології: досягнення, перспективи досліджень (погляд на проблему), Французова С. Б. (2013)
Шкода О. С. - Пошук мембраностабілізуючих БАР серед бензіліденгідразидів 3-бензилксантиніл-8-метилтіоацетатної кислоти, Дячков М. В., Александрова К. В., Бєленічев І. Ф. (2013)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-бензиліденгідразино-1-етилтеобромінів, Романенко М. І., Камишний О. М., Поліщук Н. М. (2013)
Вожегова Р. А. - Еколого-меліоративний стан та перспективи розвитку зрошуваного землеробства, Голобородько С. П. (2011)
Коваленко А. М. - Водно-фізичні властивості ґрунту та продуктивність короткоротаційних сівозмін на зрошуваних землях, Малярчук М. П. (2011)
Мелашич А. В. - Особливості ґрунтотворного процесу в темно-каштановому ґрунті при різних способах зрошення, Писаренко П. В., Біднина І. О., Мелашич Т. А. (2011)
Морозов В. В. - Шляхи покращення якості поливної води і підвищення родючості грунтів Інгулецької зрошувальної системи, Козленко Є. В., Морозов О. В. (2011)
Гусєв М. Г. - Економічна та енергетична оцінка кормових агроценозів при одержанні трьох врожаїв за рік в умовах зрошення Південного регіону України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Селекційна цінність вихідного матеріалу кукурудзи, отриманого на базі ліній, відмінних за групами стиглості в умовах зрошення півдня України, Нетреба О. О., Туровець В. М., Лашина М. В. (2011)
Заєць С. О. - Вплив різних технологій вирощування на формування врожаю зерна сої на зрошуваних землях півдня України, Нетіс В. І. (2011)
Філіп’єв І. Д. - Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні кукурудзи на зерно в зрошуваній сівозміні з люцерною, Мелашич А. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2011)
Писаренко П. В. - Урожайність сої залежно від режиму зрошення, фону живлення та густоти стояння рослин за вирощування на півдні України, Каращук С. В. (2011)
Писаренко П. В. - Вплив умов вологозабезпечення та фону мінерального живлення на динаміку накопичення сирої маси та сухої речовини рослинами пшениці твердої озимої, Коковіхін С. В., Грабовський П. В. (2011)
Найдьонов В. Г. - Агроенергетичний стан чорноземів південних та темнокаштанових тривало зрошуваних ґрунтів в Південному Степу України, Нижеголенко В. М., Гальченко Н. М. (2011)
Адамень Ф. Ф. - Парозерновые севообороты в Крыму, Радченко Л. А., Женченко К. Г. (2011)
Солдатенко О. В. - Водоспоживання та урожайність насіннєвих рослин огірка залежно від способів зрошення та удобрення (2011)
Нетреба О. О. - Прояв гетерозису за біохімічними показниками зерна у гібридів F1 кукурудзи в умовах зрошення Південного Степу України, Лавриненко Ю. О., Туровець В. М. (2011)
Журавльов О. В. - Вплив режиму зрошення, густоти стояння та препарату Байкал ЕМ-1У на коефіцієнт використання фотосинтетичної активної радіації посівами цибулі ріпчастої при краплинному поливі в умовах Південного Степу (2011)
Миронова Л. М. - Економічна ефективність виробництва продукції рослинництва на зрошуваних землях Південного регіону, Димов О. М. (2011)
Коковіхін С. В. - Науково-практичні аспекти використання комп’ютерної програми "Digitals” для оптимізації технологій вирощування сільськогосподарських культур на поливних землях, Бояркіна Л. В. (2011)
Балашова Г. С. - Ефективність різних схем відтворення еліти картоплі в умовах зрошення на півдні України, Черниченко І. І., Черниченко О. О. (2011)
Петкевич З. З. - Оцінка зразків Національної колекції рису з метою використання в селекції сортів (2011)
Орлюк А. П. - Кореляційні взаємозв'язки ознак продуктивності головної волоті у гібридних популяціях рису, Шпак Т. М., Шпак Д. В. (2011)
Тищенко О. П. - Висхідна швидкість руху і висота підйому макрокапілярної кайми (2011)
Люта Ю. О. - Оцінка посухо- та жаростійкості сортів томата на ранніх етапах розвитку рослин (2011)
Лисенко Є. В. - Фітосанітарний стан зрошуваних посівів цибулі в Південному регіоні України (2011)
Косенко Н. П. - Сучасний стан і розвиток виробництва насіння овочевих рослин в Україні й у світі (2011)
Найдьонов В. Г. - Захист зрошуваної озимої пшениці від трипсів (2011)
Вітанов О. Д. - Ефективні елементи технології вирощування маточних коренеплодів та насіння буряка столового сорту вітал, Горова Т. К., Томах Є. О., Митенко І. М. (2011)
Шелудько О. Д. - Захист зрошуваної кукурудзи від шкідників та хвороб, Куценко С. В., Клубук В. В., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. (2011)
Шелудько О. Д. - Комплексний захист зрошуваної пшениці озимої в осінній період, Куценко С. В., Клубук В. В. Найдьонов В. Г., Ніжеголенко В. М. (2011)
Радченко Л. А. - Качество зерна сортов пшеницы озимого и альтернативного типа развития в условиях Крыма, Сидоренко А. В. (2011)
Боговін А. В. - Антропогенна трансформація екологічних систем та її вплив на сучасний стан біорізноманіття (2011)
Шкода О. А. - Вплив основного обробітку ґрунту та системи удобрення на розвиток надземної маси ріпаку озимого (2011)
Остапенко М. А. - Окремі аспекти регулювання чисельності осоту рожевого при вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Південного Степу України, Костиря І. В., Прищепо М. М., Попов М. К. (2011)
Прищепа М. М. - Передпосівне застосування гербіцидів проти дводольних багаторічних кореневопаросткових бур'янів в насіннєвих посівах сої в умовах півдня України, Влащук А. М., Павлова Н. О., Шевчук С. Л. (2011)
Нетреба О. О. - Прояв і мінливість ознак продуктивності гібридів кукурудзи різних за групами ФАО, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В. (2011)
Гусєв М. Г. - Вплив препарату грейнактив на продуктивність ріпаку озимого в умовах Південного Степу України, Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2011)
Орлюк А. П. - Генотипові кореляції між урожайністю та компонентними ознаками пшениці м'якої озимої, Усик Л. О., Колесникова Н. Д. (2011)
Демченко Н. В. - Урожайність ріпаку озимого залежно від основного обробітку грунту, строків і способів сівби (2011)
Новохижній М. В. - Економічна ефективність вирощування ярої твердої пшениці залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України (2011)
Тимошенко Г. З. - Водоспоживання рослин гороху залежно від агроприйомів вирощування в Південному Степу (2011)
Глушко Т. В. - Продуктивність гібридів кукурудзи залежно від фону живлення та біостимуляторів (2011)
Боровик В. О. - Екологічне випробування болгарських сортів бавовнику в Південному регіоні України, Степанов Ю. О., Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л., Кузьмич В. І. (2011)
Коваленко О. А. - Вплив добрив та густоти посіву на споживання фосфору рослинами конопель (2011)
Кобиліна Н. О. - Удосконалення методів селекції стоколосу безостого, Стародубцева М. В. (2011)
Павлюченко С. О. - Сертифікація насінницьких посівів за насіннєвими схемами ОЕСР (2011)
Коковіхін С. В. - Прогнозування водопотреби сільськогосподарських культур та формування графіків поливів з використанням програми "CROPWAT" (2011)
Титул, зміст (2012)
Віткін Л. - Основні тенденції трансформації систем технічного регулювання в країнах Східного партнерства, Гордієнко Т. (2012)
Про призначення директора Департамента технічного регулювання Мінекономрозвитку (2012)
Коробов В. - Визначення вимог до електромагнітної сумісності машин і механізмів, які потрапляють в сферу дії Технічного регламенту безпеки машин та устаткування (2012)
Ткаченко В. - Головний фонд нормативних документів у сфері оборони. Проблеми та перспективи розвитку, Вершинін В. (2012)
Стандарти ISO для управління ризиками внаслідок впливу радону (2012)
Богданова О. - Обґрунтування необхідності розробляння національних стандартів на целюлозні вироби з безнаркотичних конопель, Ляліна Н., Резвих Н. (2012)
Донченко А. - Галузева стандартизація. Кому вона зараз потрібна?, Багров М., Бондарева І. (2012)
42 засідання Міждержавної ради зі стандартизації, метрології та сертифікації (2012)
Рекомендації W3C щодо забезпечення доступності веб-контенту стали міжнародним стандартом ISO/IEC (2012)
Новий стандарт ISO на кібербезпеку (2012)
Забезпечення комфорту під час використання ліфтів, ескалаторів та рухомих доріжок (2012)
Стандарт ISO поліпшить здоров’я водіїв автобусів (2012)
Березовський Ю. - Основоположні аспекти екобрендингу лляних та льоновмісних товарів (2012)
Кочан І. - СловоСвіт 2012, Рицар Б. (2012)
Жогло В. - Модель системи управління соціальною відповідальністю, Новіков В. (2012)
Стандарт ISO 12931:2012 допоможе визначити підробку (2012)
Павлов С. - Поліпшення процесу проведення внутрішнього аудиту (2012)
Столярчук П. - Ідентифікація та аналіз мікробіологічних небезпечних чинників при виробництві молочної продукції, Остап’юк С. (2012)
Мальований М. - Порівняльний аналіз якості мікробіологічних препаратів для очищення побутових стоків, Кулик О., Челядин Л. (2012)
Андрюшко А. - Від високої якості продукції — до високої якості життя! (2012)
Cтандарт ISO/IEC на достовірні електронні докази (2012)
Перелік матеріалів, опублікованих у 2012 році (2012)
План набору слухачів ВСП "Інститут підготовки фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики" ОДАТРЯ на 2013 рік (2012)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2012/2013 навчальний рік (2012)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2013 рік (2012)
Титул, зміст (2014)
Бойко В. В. - Лечение больных некротическим панкреатитом, Мушенко Е. В., Тищенко А. М., Смачило Р. М., Иванова Ю. В., Веселый А. Л. (2014)
Сипливий В. О. - Причини післяопераційної летальності при гострому некротичному панкреатиті, Робак В. І., Петренко Г. Д., Євтушенко О. В., Петюнін О. Г. (2014)
Криворучко И. А. - Дифференциальная диагностика объемных образований с преимущественным поражением головки поджелудочной железы с учетом экспертной прогнозной оценки и роль миниинвазивных методов дооперационной декомпрессии желчных путей при механической желтухе, Арсеньев А. В., Тесленко Н. Н., Гончарова Н. Н., Тесленко С. Н., Тонкоглас А. А. (2014)
Годлевський А. І. - Особливості лікувальної тактики при гострому панкреатиті біліарної етіології у хворих із цукровим діабетом, Саволюк С. І., Томашевський Я. В. (2014)
Ситнік О. Л. - Порівняльна ефективність відкритих та відеолапароскопічних втручань при гострому панкреатиті, Леонов В. В., Маюра Н. А., Чумаков В. М. (2014)
Русин В. І. - Хірургічне лікування хронічного панкреатиту, Філіп С. С., Болдіжар О. О., Румянцев К. Є. (2014)
Иоффе И. В. - Пункции и дренирования жидкостных скоплений у пациентов с острым панкреатитом на фоне метаболического синдрома, Потеряхин В. П. (2014)
Тропко Л. В. - Імунологічна реактивність у хворих з ускладненнями хронічного панкреатиту залежно від бактеріального заселення кіст та головної панкреатичної протоки підшлункової залози, Бабій О. М., Кудрявцева В. Є., Татарчук О. М., Шевченко Б. Ф. (2014)
Доценко Е. Г. - Открытые и малоинвазивные методы коррекции забрюшинных осложнений панкреонекроза (2014)
Бойко В. В. - Факторы риска возникновения послеоперационного пареза кишечника у пациентов, оперированных на толстой кишке, Тимченко Н. В., Бойчук И. П., Белявский А. В. (2014)
Бенедикт В. В. - Інтубація тонкої кишки. Спірні питання і можливі шляхи їх вирішення (2014)
Даниленко І. А. - Місце інтубації тонкої кишки в лікуванні пацієнтів з гострою злуковою кишковою непрохідністю, Кононенко М. Г., Кащенко Л. Г., Дейнека В. М., Олісеєнко Д. В., Антоненко О. М. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності, Беденюк А. Д., Костів О. І., Бурак А. Є., Крисюк Ю. М. (2014)
Шапринський В. О. - Комплексне лікування гострої кишкової непрохідності не пухлинної етіології, Камінський О. А., Миронишен Ю. А., Комаровський М. С., Вознюк С. В. (2014)
Лазарев A. В. - Интубация кишечника. Показания, осложнения, Король Р. Н. (2014)
Андреєва І. В. - Вплив експериментальної портальної гіпертензії на розвиток гастроентероколонопатії, Ковальова І. С. (2014)
Желіба М. Д. - Морфологічне обґрунтування нових способів зашивання післяопераційних лапаротомних ран в плановій хірургії (експериментальне дослідження), Жученко О. П., Форманчук А. М., Форманчук Т. В. (2014)
Хуторянський М. О. - Порівняльна оцінка використання різних видів шовного матеріалу для з’єднання тканин, Вільцанюк О. А. (2014)
Пащенко К. Ю. - Дослідження впливу кріоконсервованих стовбурових клітин на загоєння кишкової рани в експерименті (2014)
Бойко В. В. - Діагностичні маркери синдрому ендогенної інтоксикації при поширеному перитоніті, Шевченко О. М., Лихман В. М., Логачев В. К., Меркулов А. О., Багіров Н. В., Клименко В. П. (2014)
Гоні С.-К. Т. - Хірургічне лікування хворих на критичну ішемію нижніх кінцівок залежно від спектру вегетуючої флори, Криворучко І. А., Лодяна І. М. (2014)
Грубник Ю. В. - Показания и эффективность использования малоинвазивных операций у больных с закрытой травмой органов брюшной полости, Плотников А. В., Фоменко В. А., Крыжановский В. В. (2014)
Десятерик В. І. - Структура та характери післяопераційних ускладнень у постраждалих поєднаною абдомінальною травмою, Міхно С. П., Богатирьов М. Б., Третяк Є. І. (2014)
Пеев С. Б. - Прогнозирование осложнений в послеоперационном периоде у пациентов со множественной травмой желудочно-кишечного тракта (2014)
Ничитайло М. Ю. - Мініінвазивне лікування жовчотеч після холецистектомії, Литвиненко О. М., Лукеча І. І., Булик І. І., Гоман А. В., Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Колесник А. В. (2014)
Березницький Я. С. - Алгоритм діагностично-лікувальних заходів при гострокровоточивих виразках пілородуоденальної зони, Ярошенко К. О. (2014)
Кондратенко П. Г. - Методы эндоскопического локального гемостаза при остром язвенном гастродуоденальном кровотечении, Раденко Е. Е., Жариков С. О. (2014)
Белов А. В. - Результаты лечения перфораций пищевода, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровський Е. И., Тоноян Д. В. (2014)
Завгородний С. Н. - Особенности наложения первичного анастомоза при перфорации опухоли толстого кишечника, Рылов А. И., Ситхарам В., Данилюк М. Б. (2014)
Бондаренко А. В. - Лечение синдрома хронической паховой боли после открытой аллопластики пахового канала, Павлов К. И., Зенин О. К. (2014)
Тодуров І. М. - Лікування та профілактика внутрішньочеревних кровотеч у хворих, що оперовані з приводу ожиріння, Білянський Л. С., Перехрестенко О. В., Калашников О. О., Плегуца О. І. (2014)
Хворостов Е. Д. - Пути снижения интра- и послеоперационных осложнений при выполнении спленэктомии у гематологических больных, Душик Л. Н., Черкова Н. В. (2014)
Караченцев Ю. І. - Діагностична цінність визначення експресії імуногістохімічних маркерів для диференційної діагностики гістологічних форм папілярного раку щитоподібної залози, Дубовик В. М., Гойденко Н. І., Хазієв В. В., Гопкалова І. В., Лях І. О., Герасименко Л. В., Васько А. Р. (2014)
Прасол В. А. - Синдром грудного выхода, Мишенина Е. В., Чинилин А. В., Тарабан И. А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Корепанова Н. - Унормування термінів і визначень понять єдиної державної системи цивільного захисту, Куземська Н., Невінчаний О., Замислов С. (2013)
Почекайлова Л. - Всесвітнє опитування користувачів стандартів ISO 14001 та ISO 14004 (2013)
Кнайг К. В. - Діяльність ISO. У стані підвищеної готовності. Управлінські рішення з питань ризиків у безпеці (2013)
Тренчард С. - Максимальна безпека. Мінімальний ризик (2013)
Пірсол Ч. - Бути готовими. Убезпечення та стабільність всього ланцюга постачання (2013)
Хемфрі Е. - Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу (2013)
Шітс Д. Ф. - Охорона платежів. Стандарти ISO посилюють захист у мережевому світі (2013)
ISO 22000 у приватному секторі — питання інтеграції (2013)
Європейські стандарти на холодильне устатковання (2013)
Гордієнко Т. - Перше засідання Робочої групи з підготовки проекту плану заходів щодо удосконалення діяльності з міждержавної стандартизації та перше засідання Робочої групи з опрацювання проекту Меморандуму щодо співробітництва між Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації та Євразійською економічною комісією (2013)
Жогло В. - Програми соціальної відповідальності, Новіков В. (2013)
Переглянуто надійність і безпека мови програмування "Ада" (2013)
Калита П. - Сталий розвиток. Корпоративна соціальна відповідальність. Ділова досконалість (2013)
Наскільки екологічне екологічно? Допоможуть стандарти ISO (2013)
Новіков В. - Процес діагностичного самооцінювання у рамках положень ISO 9004:2009 (2013)
Грищенко Ф. - Європейська система безпечності харчових продуктів. Історія створення (2013)
Коваль Г. - Оцінювання ступеня виконання вимог стандартів підприємства. Методика внутрішнього аудиту якості, Аксьонова Л. (2013)
Бубела Т. - Побудова національної системи оцінювання якості (2013)
Бандирська О. - Якість. Розуміння, підхід, трактування (2013)
Куштєва Л. - Міжнародне співробітництво в рамках заходів Єврорегіону "Донбас" (2013)
Миронова А. - Що таке таурин? (2013)
Кращі стандарти ISO на фарби й лаки (2013)
Величко В. - Стан продовольчого ринку Запорізької області за результатами незалежних споживчих експертиз (2013)
Довгострокова дійсність електронних підписів завдяки стандарту ISO (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на березень—грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2014)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения больных раком желудка с применением модифицированной арефлюксной методики формирования пищеводного анастомоза, Савви С. А., Новиков Е. А., Старикова А. Б. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор метода пластики при выполнении симультанных антирефлюксных операций у больных с осложнёнными формами язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, Комарчук В. В., Горбулич А. В., Комарчук Е. В. (2014)
Миминошвили О. И. - Сравнительная оценка традиционной и лапароскопической литоэкстракции для лечения холедохолитиаза, Сомов А. Д., Михайличенко В. Ю. (2014)
Нишанов Ф. Н. - Резекция желудка по Pу с инвагинационным энтероэнтероанастомозом в хирургии при рецидивных и осложненных язвах двенадцатиперстной кишки, Абдуллажанов Б. Р., Нишанов М. Ф., Усманов У. Д. (2014)
Шевченко С. И. - Сравнительная клинико-морфологическая характеристика рака щитовидной железы за периоды с 1980 по 1986 гг. и с 2006 по 2012 гг., Шевченко Р. С., Цыганенко О. С. (2014)
Бойко В. В. - Комплексное лечение послеоперационного перитонита, Криворучко И. А., Иванова Ю. В., Савви С. А., Мушенко Е. В., Гамидов А. Н., Повеличенко М. С., Лыхман В. Н. (2014)
Даценко А. Б. - Профилактика гнойно-септических осложнений при операциях на прямой кишке, Або Гали М. С., Даценко Б. М., Седак В. А., Хмызов Р. А. (2014)
Акперов И. А. - К обоснованию превентивной коррекции метаболической интоксикации при перитоните, Шальков Ю. Л., Мартыненко А. П., Косяков Б. А. (2014)
Десятерик В. І. - Сучасні підходи до діагностики та лікування сепсису, Шаповалюк В. В., Шевченко Є. С. (2014)
Слонецький Б. І. - Геронтологічні особливості ендогенної інтоксікації у пацієнтів з перитоніальним сепсисом при проведенні інтраопераційної інтестиносанації, Тутченко М. І., Максименко М. В., Батавіл Ахмед М. О., Довженко О. Д., Вербицький І. В. (2014)
Желіба М. Д. - Фактори ризику розвитку ранової інфекції після апендектомії (2014)
Прийменко Д. С. - Зміни показників лейкоцитарних індексів у хворих з гнійно-некротичними ускладненнями синдрому діабетичної стопи (2014)
Abbasov P. A. - Surgical treatment of hepatocellular carcinoma: liver transplantationc (2014)
Бойко В. В. - Післяопераційні внутрішньочеревні кровотечі у постраждалих з абдомінальною травмою, Лелиця А. В., Миловидова Г. Е., Соцький А. М. (2014)
Бойко В. В. - Первый случай применения клапанного бронхоблокатора в Харькове, Лопатенко Д. Э., Коротких А. Н. (2014)
Корпусенко И. В. - Опыт применения миниинвазивных доступов при двусторонних резекциях легкого с коррекцией гемиторакса, Белов О. В. (2014)
Бездітко П. А. - Клінічна оцінка ефективності ерадикаційної терапії збудника Helicobacter Pylori у лікуванні хворих на гостру форму центральної серозної хоріоретинопатії, Лагоржевська І. М., Заволока О. В. (2014)
Говсеев Д. А. - Оптимизация комплексных подходов к хирургическому лечению цервикальной эктопии в современной гинекологической практике (2014)
Бойко В. В. - Современное состояние вопроса острой спаечной кишечной непроходимости, Тарабан И. А., Евтушенко Д. А., Евтушенко И. Я., Воскресенская Н. М., Бачерикова Ю. А., Новиченко А. В. (2014)
Мендель М. А. - Інтубація кішечнику: критичний погляд, Волостников Є. В., Плотніков Ю. В., Шейко В. Д., Шмідт Я. (2014)
Бойко В. В. - Евентерація. Лікування ускладнень, Козаченко А. В., Гербенко Г. І., Бугаков І. Я., Ісаєв Ю. І., Кравцов О. В., Грязін О. Є., Козін Ю. І., Єфімов Д. С., Макєєв С. І. (2014)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози: мініінвазивні чи "відкриті" втручання?, Криворучко І. А., Гончарова Н. М. (2014)
Нишанов Ф. Н. - Методы ликвидации осложненной остаточной полости после эхинококкэктомии печени, Отакузиев А. З. (2014)
Хворостов Е. Д. - Эволюция хирургической тактики в коррекции желчеистечений после лапороскопической холецистэктомии с использованием миниинвазивных технологий, Бычков С. А., Гринев Р. Н. (2014)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз післяопераційної безпеки методів хірургічного лікування хворих з непухлинною обтураційною жовтяницею (2014)
Годлевський А. І. - Залежність показників якості життя пацієнтів від методу хірургічної корекції ускладненої жовчнокам’яної хвороби, Саволюк С. І., Фуніков А. В., Ярмак О. А. (2014)
Запорожченко Б. С. - Методические аспекты назогастроинтестинальной интубации при острой хирургической патологии, Бородаев И. Е., Зубков О. Б., Муравьев П. Т., Качанов В. Н. (2014)
Грубник В. В. - Тактичні підходи до лікування гострої кишкової непрохідності – роль і місце назоінтестинальної інтубації, Міщенко В. В., Кошель Ю. М. (2014)
Красносельский Н. В. - Особенности хирургического лечения лучевых повреждений покровных тканей, Гони С. А. Т. (2014)
Бондарев Р. В. - Лапароскопическая аппендэктомия как параллель традиционной аппендэктомии в лечении острого аппедицита, Чибисов А. Л., Селиванов С. С. (2014)
Шапринський В. О. - Аналіз результатів лікування хворих на синдром Меллорі – Вайсса, Дзьоба А. І. (2014)
Гребенюк Д. И. - Собственный опыт лечения гастродуоденальных кровотечений язвенной этиологии (2014)
Борис Макарович Даценко (к 80-летию со дня рождения) (2014)
Шальков Юлий Леонидович (2014)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004:2012, Лемешко Ю., Лемешко Т. (2013)
Новіков В. - Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 50001, Домницька В., Новікова О. (2013)
"Інноваційні рішення" у центрі уваги річного звіту ISO за 2012 рік (2013)
Волкова Н. - Изменения в новой версии международного стандарта ISO/IEC 17020, Муллин А., Семенов А., Сахно Т. (2013)
Грищенко Ф. - Міжнародна організація зі стандартизації. Типи документів і загальні правила їх розроблення (2013)
На допомогу малому бізнесу (2013)
Гордієнко Т. - Друге засідання Робочої групи з підготовки проекту плану заходів щодо удосконалення діяльності з міждержавної стандартизації МДР (2013)
Величко О. - Особливості нормативного забезпечення організаційно-технічних систем дистанційного калібрування ЗВТ, Гордієнко Т., Анохін Ю. (2013)
Конкурс на престижну номінацію ISO у сфері лідерства (2013)
Киреєв Ю. - Організація виконання та обліку робіт з атестації вимірювальних лабораторій (2013)
Ситніченко В. - ISO та менеджмент безперервності бізнесу, Кісельова Г., Стоякін Є. (2013)
Новіков В. - Загальні принципи розробляння документації інтегрованої системи управління, Гончар Н. (2013)
Хмель В. - Упровадження та сертифікація систем управління. Показники моніторингу, Бараболя Л. (2013)
Левчук І. - Визначення залишкового вмісту металаксилу в олійній сировині, Кіщенко В., Осейко М., Литвиненко О. (2013)
Калита П. - Дерева без коренів не ростуть, або про нинішню практику просування корпоративної соціальної відповідальності в країнах СНД (2013)
ISO забезпечує єдину технічну мову в галузі енергетичних характеристик будинків (2013)
Миронова А. - Щоб великоднє яєчко принесло тільки радість (2013)
Шипко О. - Українські підприємства отримують визнання, Чайка В., Мачульський О. (2013)
Куликова О. - Обирай українське!, Менакер О. (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на травень—грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2014)
Бойко В. В. - Спосіб одномоментної езофагогастропластики у хворих з протяжними рубцевими стриктурами стравоходу, Савви С. А., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Новиков Е. А. (2014)
Винниченко О. І. - Профілактика рефлюкс-езофагіту у хворих на рак стравоходу після езофагогастропластики (2014)
Гапонов В. В. - Аналіз результатів лікування хворих з дивертикулярною хворобою кишечнику, Левченко Т. В., Гапонов І. В., Полях О. В. (2014)
Русин В. І. - Гострий варикотромбофлебіт малої підшкірної вени, Корсак В. В., Болдіжар П. О., Лопіт В. М., Сірчак С. С., Краснопольська О. С. (2014)
Ничитайло М. Ю. - Мініінвазивне двохетапне лікування напружених гігантських кіст печінки, Загрійчук М. С., Мошківський Г. Ю., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2014)
Дзюбановський І. Я. - Невідклані мініінвазині втручання у хворих на обтураційну жовтяницю, Дзюбановський О. І., Смачило І. І., Галей М. М. (2014)
Тамм Т. И. - Причины и профилактика конверсии при лапароскопической холецистэктомии, Захарчук А. П., Крамаренко К. А., Непомнящий В. В., Мамонтов И. Н., Хамам Аббуд (2014)
Мехтиханов З. С. - Новые возможности интраоперационного гемостаза паренхиматозного кровотечения при лапароскопической холецистэктомии, Тимченко Н. В. (2014)
Стукало А. А. - Ранние послеоперационные осложнения в транспапиллярной эндохирургии (2014)
Леонов В. В. - Можливості прогнозування перебігу гострого панкреатиту за динамікою неспецифічних маркерів запалення та змін макроелементного складу сироватки крові, Маюра Н. А., Чумаков В. М. (2014)
Климова Е. М. - Особенности иммунофизиологических реакций у больных при различных клинических типах миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Кордон Т. И., Костя Ю. П., Лавинская Е. В., Самойлова А. П. (2014)
Бойко В. В. - Хірургічне лікування хворих з урахуванням прогнозу перебігу абдомінального сепсису, Криворучко І. А., Повеличенко М. С., Іванова Ю. В. (2014)
Кондратенко П. Г. - Интубация кишечника в сочетании с лапаростомией в лечении распространенного гнойного перитонита, Койчев Е. А. (2014)
Кононенко М. Г. - Перитоніт: інтестинальна інтубація, Даниленко І. А., Кащенко Л. Г., Антоненко О. М., Олісеєнко Д. В., Дейнека В. М. (2014)
Слонецький Б. І. - Місце окремих чинників у перерозподілі токсичних речовин при проведенні інтраопераційної інтестиносанації при гострому розлитому перитоніті, Тутченко М. І., Максименко М. В., Довженко О. Д., Батавіл Ахмед М. О., Вербицький І. В. (2014)
Єрко І. П. - Некроз низведенної кишки після черевно-анальної резекції прямої кишки: досвід однієї клініки, Балабушко С. Б. (2014)
Тимченко М. Є. - Прогнозування розвитку хірургічних ускладнень при оперативних втручаннях (2014)
Кобильский Ю. И. - Сравнительная оценка миниинвазивных и традиционных открытых вмешательств в лечении гнойных заболеваний мягких тканей, Бондаренко А. В., Зенин О. К. (2014)
Шаповал С. Д. - Ефективність тайгецикліну у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи при мультирезистентних штамах збудників інфекційних ускладнень, Якунич А. М., Савон І. Л., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2014)
Бойко В. В. - Диагностики и лечения спонтанного пневмоторакса неспецифической этиологии, Тарабан И. А., Бачерикова Ю. А. (2014)
Барыш А. Е. - Анализ ошибок диагностики и лечения травматических деформаций шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2014)
Усенко А. Ю. - Спонтанный разрыв пищевода (синдром Бурхаве), Лаврик А. С., Мовчан Б. Б., Кондратенко Б. Н., Манойло Н. В., Раздобудько Ю. М. (2014)
Шапринський В. О. - Тактика лікування кровотеч з медикаментозних виразково-ерозивних уражень гастродуоденальної зони, Камінський О. А., Романчук В. Д., Білощицький В. Ф., Коваль В. М., Вознюк С. В. (2014)
Милица Н. Н. - Декомпрессия желудочно-кишечного тракта в профилактике несостоятельности швов кишечных анастомозов, Ангеловский И. Н., Постоленко Н. Д., Милица К. Н., Солдусова В. В., Казаков В. С., Козлов В. Б. (2014)
Линёв К. А. - Биохимические методы диагностик и несостоятельности швов анастомоза толстой кишки (2014)
Грінцов О. Г. - Особливості хірургічного лікування гостроі кишковоі непрохідності у хворих похилого та старечого віку, Куніцький Ю. Л., Христуленко А. О., Ясногор Л. О. (2014)
Гриценко Є. М. - Інтубація кишечника в лікуванні гострої хірургічної патології органів черевної порожнини у дітей (2014)
Кутовий O. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних: технічні особливості та лікувальна ефективність, Пелех В. А., Петрашенко І. І., Пелех М. О. (2014)
Ильченко Ф. Н. - Осложнения и отдаленные результаты хирургического лечения больных с доброкачественными узловыми образованиями молочных желез, Усманова Т. Э., Филатов А. С. (2014)
Христуленко А. А. - Осложнения при формировании сосудистого доступа для гемодиализа, Куницкий Ю. Л., Кирьякулова Т. Г., Христуленко А. Л., Гринцов Г. А. (2014)
Голянищев М. А. - Методика проводниковой анестезии при операциях на нижних конечностях у больных с сахарным диабетом (2014)
Іванчов П. В. - Особливості кишкових кровотеч у хворих на гострокровоточивий колоректальний рак, Андрусенко О. М. (2014)
Титул, зміст (2014)
Шаповалов И. Н. - Роль назоинтестинальной интубации кишечника в комплексном лечении больных с острой мезентериальной ишемией, Миминошвили А. О., Гайдаш Л. Л., Гогия В. В. (2014)
Лігоненко О. В. - Рання череззондова ентеральна терапія у комплексному лікуванні хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю, Дігтяр І. І., Зубаха А. Б., Чорна І. О., Лігоненко О. О., Іващенко Д. М., Ярошенко А. В., Сидоренко Ю. А. (2014)
Велигоцкий Н. Н. - Предварительная билиарная декомпрессия при оперативном лечении опухолей панкреатодуоденальной зоны, Арутюнов С. Э., Авдосьев Ю. В., Тесленко И. В., Скалий Н. Н. (2014)
Ерошкин А. А. - Обоснование оптимального уровня симпатотомии при выполнении торакоскопической операции по поводу первичного гипергидроза, Михайличенко В. Ю. (2014)
Бойко В. В. - Ультраструктурные изменения органелл мезотелиальных клеток больных оперированных на органaх брюшной полости, имеющих спаечный процесс в брюшной полости, Евтушенко Д. А., Невзоров В. П., Тарабан И. А., Грома В. Г. (2014)
Омельченко В. Ф. - Морфологическое исследование надпочечников у больных с генерализованным атеросклерозом (2014)
Хоменко І. П. - Визначення частоти та термінів розвитку гострих ерозивно-виразкових уражень шлунково-кишкового тракту та їх ускладнень у тяжких постраждалих (2014)
Питык А. И. - Ультраструктурные нарушения клеток артерий нижних конечностей у больных с критической ишемией, Невзоров В. П., Прасол В. А. (2014)
Бойко В. В. - Динамика изменений пьезобиосинтетической активности внутриклеточных мембран гепатоцитов печени крыс с моделированной ишемией кишечника, Невзорова О. Ф., Замятин П. Н., Иванова Ю. В., Невзоров В. П., Омельченко В. Ф. (2014)
Невзоров В. П. - Нарушения ультраструктуры нейронов головного мозга и эндотелиоцитов гематоэнцефалического барьера при гиповолемии, Павлова О. П. (2014)
Смоляник К. Н. - Хирургическая профилактика несостоятельности культи бронха (2014)
Барыш А. Е. - Анализ изменений биоэлектрической активности мышц верхних конечностей у пациентов с травматической деформацией шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А., Исаева Н. П. (2014)
Карпенко Є. О. - Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих на цукровий діабет (2014)
Лисенко В. Й. - Роль внутрішньочеревної гіпертензії в механізмах розвитку гепато-інтестінальної недостатності при декомпенсації цукрового діабету, Брик Р. П. (2014)
Романова Т. А. - Ультраструктурные изменения хориоидеи и пигментного эпителия сетчатки кроликов после субпорогового лазерного воздействия лазерами, генерирующими излучение с длиной волны 532, 577 и 810 нм с использованием миллиимпульсного и микроимпульсного режимов работы лазера (2014)
Мороз С. В. - Сфінктерозберігаючі операції в хірургічному лікуванні хворих на рак прямої кишки (2014)
Тимченко Н. В. - Діагностика та сучасні методи лікування парезу кишечника в ранньому післяопераційному періоді (2014)
Ярешко В. Г. - Профилактика послеоперационного панкреатита при хирургическом лечении рака поджелудочной железы, Рязанов Д. Ю., Живица С. Г., Отарашвили К. Н., Михеев Ю. А., Поталов С. А. (2014)
Дужий І. Д. - Мозкові порушення після операцій з приводу туберкульозу легень, Кравець О. В., Юрченко А. В., Кайда Ю. Т., Гресько І. Я. (2014)
Кузьменко О. В. - Осложнения малоинвазивных методик при лечении варикозной болезни класса С1, Михайличенко В. Ю. (2014)
Тищенко А. М. - Опыт хирургического лечения воротной холангиокарциномы, Скорый Д. И., Смачило Р. М., Козлова Т. В., Писецкая М. Э., Мангов А. В., Кульпина Е. А. (2014)
Владимир Иванович Лупальцов (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Юрій Іванович Козін (до 70-річчя народження) (2014)
Петр Николаевич Замятин (к 60-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов’язань та необхідності модернізації економіки, Луценко Д. (2013)
Гриньов Б. - Стандартизація як інструмент забезпечення інноваційної діяльності, Даниленко Ю., Жихарєва О., Любинський В. (2013)
Гордієнко Т. - Аналіз діяльності ТК стандартизації агропромислового комплексу (2013)
Маловик К. - Аналіз нормативної бази показників довговічності устатковання АЕС, Каретна Ю. (2013)
Грищенко Ф. - Міжнародна електротехнічна комісія. Аналіз типів документів (2013)
ISO i вода. Глобальні рішення глобальних проблем (2013)
Стандарти ISO на безпеку й відкликання продукції (2013)
Коваль Г. - Аналіз стану вимірювання витрати природного газу методом змінного перепаду тиску, Омельчук І. (2013)
Скоротити кількість харчових відходів, застосовуючи стандарти ISO (2013)
Киреєв Ю. - Застосування електронних форм первинного обліку під час виконання робіт з атестації вимірювальних лабораторій (2013)
Тавлуй І. - Оцінювання впливу системи управління якістю на конкурентоспроможність вищого навчального закладу (2013)
Калита Т. - Втрати у діяльності організацій: розуміння — крок до їхнього скорочення (2013)
Столярчук П. - Міжнародна науково-практична конференція "Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи", Байцар Р., Яцук В., Гунькало А. (2013)
Бочарова О. - Експрес-оцінювання якості антоціанозабарвлених соків та сокових продуктів, Боброва І., Анісімова Л. (2013)
Миронова А. - Визначення алергенів у харчових продуктах (2013)
До 55-річчя Олега Миколайовича Величка (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2013/2014 навчальний рік (2013)
Заявка на підвищення кваліфікації у ХФ ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на II півріччя 2013 року (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Ефективність розведення худоби південної м'ясної породи в умовах органічного виробництва, Омельченко Л. О. (2012)
Адміна Н. Г. - Зв’язок лінійної оцінки типу корів з тривалістю сервіс-періоду при різних технологіях утримання (2012)
Буюклу Г. І. - Характеристика тварин племінного заводу "Тепличний" (2012)
Василевський М. В. - Вплив рівня годівлі на зміну перетравності поживних речовин раціону залежно від способу його згодовування у корів, Єлецька Т. О. (2012)
Вдовиченко Ю. В. - Проблемные вопросы отрасли мясного скотоводства и селекции мясных пород крупного рогатого скота, Омельченко Л. А., Шпак Л. В., Найдьонова В. А. (2012)
Височанський Й. С. - Вирощування помісних корів різних генотипів (2012)
Ворожбит Н. Н. - Влияние летних темпаратур воздуха на показатели крови телят красно-рябой молочной породы (2012)
Гузєєв Ю. В. - Екстер’єрні особливості буйволів Української популяції, Демчук М. П. (2012)
Данкевич Є. М. - Сучасні технології виробництва продукції скотарства (2012)
Доротюк Е. М. - Оцінка росту та розвитку телицйь різних генотипів створюваної української ангуської м'ясної породи, Прудніков В. Г., Колісник О. І. (2012)
Дудок А. Р. - Молочне скотарство - стан і перспективим розвитку (2012)
Клопенко Н. І. - Генетичні особливості полімастії та політелії у стадах молочної худоби (2012)
Кузів М. І. - Ріст і розвиток та біологічні особливості телиць української чорно-рябої молочної породи в динаміці до річного віку (2012)
Назаренко В. Г. - Імуномікрофілогенез великої рогатої худоби сірої української породи, Вороненко В. І., Омельченко Л. О. (2012)
Омельченко Л. О. - Вплив генотипу на інтенсивність та енергію росту бугайців південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2012)
Омельченко Л. О. - Деякі механізми природної резистентності корів південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Івіна-Маляренко О. С., Яремчук А. І. (2012)
Писаренко А. В. - Екстер'єрні показники корів червоної степової породи (2012)
Писаренко Н. Б. - Відтворна здатність корів української червоної молочної породи у з зв'язку з імуногенетичними параметрами (2012)
Піщан С. Г. - Рівень продуктивності голштингських корів залежно від їх продуктивного віку, Гончар А. О., Гуцуляк Г. С. (2012)
Салогуб А. М. - Забійні якості бугайців молочних та комбінованих порід Сумського регіону (2012)
Ставецька Р. В. - Коригування надою та втрати приплоду залежно від кількості дійних днів (2012)
Фурса Н. М. - Збереження генофонду сірої української породи худоби на півдні України (2012)
Хмельничий Л. М. - Популяційно-генетичні параметри лінійних ознак екстер'єру корів оцінених за методикою лінейної класифікації, Шкурат А. О., Хмельничий С. Л. (2012)
Черненко О. І. - Продуктивність та результати енергетичної оцінки корів української червоної молочної породи залежно від конституціональних особливостей (2012)
Баньковська І. Б. - Розвиток методології вітчизняного породотворення М. Ф. Іванова в процесі створення української м'ясної породи свиней (1981-1994 рр.) (2012)
Безверха Л. М. - Вплив біологічно активних препаратів на багатоплідність і великоплідність свиноматок залежно від кількості опоросів (2012)
Войтенко С. Л. - Контролювання генетичної ситуації в миргородській породі свиней, Вишневський Л. В. (2012)
Герасименко В. В. - Некоторые актуальные вопросы маркерной селекции в животноводстве (2012)
Горб С. В. - Кормові ресурси морів у годівлі свиней (2012)
Дудка О. І. - Особливості успадкування продуктивних ознак свиней української м'ясної породи (2012)
Єфремов Д. В. - Білково-вітамінно-мінеральні добавки на основі місцевої кормової сировини півдня України для поросят на дорощуванні, Горб С. В. (2012)
Івін А. М. - Оцінка ліній української степової білої породи за комбінаційною здатністю (2012)
Карунна Т. І. - Вплив генотипу тварин на їх ріст і розвиток (2012)
Корнят С. Б. - Активність спероміїв за додавання органічних сірковмісних сполук у розріджувач сперми кнурів (2012)
Костенко С. О. - Вплив поліморфізму генів рецепторів естрогену та пролактину на спермопродуктивність кнурів великої білої породи, Сидоренко О. В., Драгулян М. В. (2012)
Крыця Я. П. - Усовершенствование содержания свиноматок в цехе воспроизводства (2012)
Маслюк А. М. - Комбінаційна здатність ліній української степової білої породи свиней за м’ясними якостями (2012)
Онищенко Л. В. - Селекційно-племінна робота зі свиньми червоної білопоясової породи, Данильчук М. І. (2012)
Скрепець К. В. - Багатососковість свиней асканійського типу української м'ясної породи різних імуногенетичних класів (2012)
Топіха В. С. - Використання та удосконалення генофонду свиней в умовах ТОВ "Таврійські свині", Лихач В. Я., Луговий C. І., Загайкан О. І. (2012)
Гратило О. Д. - Кормовиробництво в умовах посушливого степу півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2012)
Гратило О. Д. - Морфобіологічна оцінка стоколосів берегових різного регіонального походження при вирощуванні на суходольних землях півдня України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2012)
Петричук Л. І. - Формування високопродуктивних агрофітогенезів багаторічних трав на основі ламкоколосника ситникового при створенні пасовищ (2012)
Гавриляк В. В. - Електронно-мікроскопічні дослідження паталогічно стоншеної вовни (2012)
Єсьман Д. В. - Мікробіологічне дослідження об’єктів технологічної лінії виробництва молока в умовах СВК ім. Щорса (2012)
Кравченко І. В. - Вплив різних доз і джерел селену в раціоні на проду-ктивні і м’ясні якості каченят-бройлерів (2012)
Ладиш К. І. - Ферментативна активність крові аклі-матизантів породи шаролє в умовах Донбасу, Шарандак П. В. (2012)
Лейбина Т. І. - Ефективність використання ароматичних кормових добавок за фазової відгодівлі бугаців (2012)
Сидір Н. П. - Вплив сірки і йоду на хімічний склад молока вівцематок української гірськокарпатської породи (2012)
Ткачук В. М. - Структура, амінокислотний і мінеральний склад нормальної та зваляної вовни (2012)
Ткачук В. М. - Фізико-хімічні властивості вовни вівцематок асканійської тонкорунної породи за умов використання у раціонах різних рівнів цинку, Параняк Н. М., Стапай П. В., Свістула М. М. (2012)
Резюме (2012)
Resume (2012)
Атановська-Маслюк О. Й. - Вовнова продуктивність і якісні характеристики вовни асканійських чорноголових овець за екстремальних умов годівлі (2013)
Горлов О. І. - Аналіз методів визначеннЯ племінної цінності баранів-плідників, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Шульга М. В. (2013)
Гратило О. Д. - Продуктивність кормових культур в залежності від застосування біологічних препаратів, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2013)
Дрозд С. Л. - Селекційно-генетична характеристика вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи в залежності від настригу вовни (2013)
Жарук Л. В. - Шляхи беззбиткового ведення племінного вівчарства України (2013)
Жарук П. Г. - Оцінка племінних якостей цигайських вівцематок селекційного ядра племзаводу "Донагролюкс" (2013)
Іовенко В. М. - Нова двохстангкова установка для доїння овець лінійного типу, Горлова О. Д., Яковчук В. С., Летучев В. К., Селіванов І. О., Райко Д. Ю., Денисова В. Д. (2013)
Іовенко В. М. - Молекулярно-генетичні маркери і настриг вовни овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л. (2013)
Іовенко В. М. - Імуногенетичні особливості овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи з різною густотою вовни, Івіна-Маляренко О. С. (2013)
Кудрик Н. А. - Методика визначення племінної цінності баранів-плідників за методом BLUP SM, Горлов О. І., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Шульга М. В. (2013)
Лобачова І. В. - Вплив доразової обробки вівцематок раннього післяродового періоду тканинним препаратом з овечої плаценти, Жулінська О. С. (2013)
Могильницька С. В. - Оцінка молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи (2013)
Свістула М. М. - Вплив згодовування білково-мінеральних добавок із натуральної кормової сировини на рівень продуктивності лактуючих вівцематок та розвиток їх потомства, Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В. (2013)
Черномиз Т. О. - Виробництво овечого молока, Лесик О. Б., Похивка М. В., Коленчук М. М. (2013)
Шевченко І. А. - Обгрунтування конструкції малогабаритної тріпальної машини для оброблення вовни, Лиходід В. В., Полюсов В. В. (2013)
Буюклу Г. І. - Ступінь реалізації генетичного потенціцалу продуктивності молочної худоби різних порід в умовах півдня України, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Сніхівська А. І. (2013)
Буюклу Г. І. - Тривалість господарського використання корів південного типу української чорно-рябої молочної породи, Тараненко С. В., Носкова А. М. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Механізми адаптації тварин південної м’ясної породи великої рогатої худоби до екстремальних умов степової зони України, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Яремчук А. І. (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Селекційно-генетичні процеси в популяції таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби при консолідації, Омельченко Л. О., Яремчук А. І. (2013)
Гузеєв Ю. В. - Індекси будови тіла буйволів української популяції, Демчук М. П. (2013)
Дудок А. Р. - Молочна продуктивність і відтворна здатність первісток української червоної молочної породи різної лінійної належності (2013)
Китаєва А. П. - Удосконалення методики розподілу неонатальних телят на підгрупи за морфофункціональним статусом, Гусятинська О. О. (2013)
Макарчук Р. М. - Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи за м'ясними якостями синів різних генотипів (2013)
Омельченко Л. О. - Успадкування альтернативних ознак у тварин півленної м'ясної породи великої рогатої худоби (2013)
Омельченко Л. О. - Інтенсивність та енергія росту бугайців таврійського типу при консолідації південної м’ясної породи, Найдьонова В. О., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2013)
Писаренко А. В. - Характеристика структурних одиниць генофондового стада червоної степової породи (2013)
Писаренко Н. Б. - Оцінка генетичних параметрів популяції української червоної молочної породи (2013)
Проноза О. Л. - Оцінка корів первісток української червоної молочної породи за екстер'єром та віком осіменіння (2013)
Яремчук А. І. - Розвиток телиць таврійського типу південної м’ясної породи (2013)
Горб С. В. - Продуктивна дія нових рецептів БВМД у раціонах молодняку свиней на відгодівлі (2013)
Дудка О. І. - Гено- та паратипова обумовленість селекційних ознак свиней (2013)
Єфремов Д. В. - Ефективність використання адресних рецептів преміксів у складі комбікормів для лактуючих свиноматок (2013)
Кислинська А. І. - Гістологічні особливості будови м'язової тканини молодняку свиней за різних поєднань (2013)
Мажиловська К. Р. - Відгодівельні показники свиней при згодовуванні їм нового мінерального преміксу (2013)
Сусол Р. Л. - Продуктивність свиней великої білої породи з покращеними м'ясними якостями з урахуванням ДНК-маркерів (2013)
Топиха В. С. - Использование зарубежного генофонда свиней в условиях южного региона Украины, Григорьева С. В. (2013)
Шульга Ю. І. - Оцінка молодняку свиней за власною продуктивністю з використанням оціночних індексів, Чичаєв О. М. (2013)
Саранчук І. І. - Концентрація різних форм жирних кислот у тканинах черевця медоносних бджіл залежно від екологічних умов довкілля (2013)
Резюме (2013)
Resume (2013)
Вдовиченко Ю. В. - Тенденції розвитку козівництва в світі та в Україні, Маслюк А. М., Іовенко В. М. (2014)
Алієв Е. Б. - Тенденції розвитку вівчарства та козівництва в Запорізькій області, Лиходід В. В. (2014)
Гратило О. Д. - Нові агротехнічні рішення при вирощуванні кормових культур сировинного конвеєру для овець, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Петричук Л. І. (2014)
Ладика Л. М. - Жирнокислотний склад м'яса кастрованих і не кастрованих козликів за різної інтенсивності росту, Цвіліховський В. І. (2014)
Лобачова І. В. - Застосування тканинного препарату при підготовці анестральних вівцематок до осіменіцння, Жулінська О. С. (2014)
Польська П. І. - Методологія оцінки м'ясної продуктивності необстрижених овець, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2014)
Свістула М. М. - Організація повноцінного ліпідного живлення мериносових овець у зоні степу України, Єфремов Д. В., Деменська Н. М. (2014)
Болтик Н. - Вплив теплового стресу на молочну продуктивність корів (2014)
Буюклу Г. І. - Оцінка селекційної ситуації в популяції молочної худоби південного регіону України, Дудок А. Р., Буюклу М. І., Тараненко С. В. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Відгодівельні та м’ясні якості бугайців знам’янського внутрішньо-породного типу поліської м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Подрєзко Г. М., Куц В. Г. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Консолідація спадковості різних генотипів південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О. (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Моніторингові дослідження продуктивності тварин генофондового стада сірої української породи, Репілевський Е. В., Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Яремчук А. І. (2014)
Гладій М. В. - Оптимізована комп’ютерна модель розрахунку складу і вартості раціонів для лактуючих корів та очікуваної рентабельності виробництва молока, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. (2014)
Гречуха М. Д. - Характеристика морфофункціонального стану структурних елементів антральних фолікулів при пролонгованому гіпотермічному зберіганні яєчників великої рогатої худоби, Міненко Г. В. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Распространение буйволов азиатского корня и их численность по континентам (2014)
Іляшенко Г. Д. - Вплив окремих генетичних чинників на екстер’єр корів та його зв’язок з молочною продуктивністю (2014)
Козир В. С. - Вплив балансуючих кормових добавок на якість яловичини (2014)
Назаренко В. Г. - Імуногенетичні аспекти мікрофіллогенезутипів української червоної молочної породи, Буюклу Г. І., Рукавнікова Г. І. (2014)
Назаренко В. Г. - Імуногенетична оцінка лінійних формувань сірої української породи, Омельченко Л. О., Рукавнікова Г. І. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського