Бондар М. П. - Поетична творчість В. Забіли у розвитку української літератури першої половини – середини ХІХ ст. (2009)
Нахлік Є. К. - Суб’єктна організація та образний лад поезії Віктора Забіли (2009)
Моціяка О. М. - Своєрідність культу страждання в поезії Віктора Забіли (2009)
Капленко О. М. - Образ долі у поезії Віктора Забіли (2009)
Сидоренко Т.О. - Естетика поетичного простору в творчості В. Забіли (постбарокова ретроспекція) (2009)
Кайдаш А. М. - Ідіостиль Віктора Забіли в контексті міфологічної площини українського романтизму (2009)
Пащенко В. М. - Стилістичний потенціал поетичного слова В. М. Забіли (2009)
Якубіна Ю. В. - Віктор Забіла і Гімназія вищих наук (2009)
Москаленко М. А. - Постать Віктора Забіли в історико-краєзнавчому контексті Борзнянщини (2009)
Забарний О. В. - Вивчення творчості Віктора Забіли у школі (2009)
Самойленко Г. В. - Архівні джерела та стародруки про творчу спадщину В. Забіли (2009)
Куліш П. - Віктор Забіла (некролог) (2009)
Куліш П. - Із збірки "Хуторна поезія" (2009)
Петров М. И. - В. Н. Забелла (2009)
Комаров М. - К биографии В. Н. Забелы (2009)
Комаров М. - Неизданное стихотворение В. Н. Забелы (2009)
Комар М. - Ненадруковані байки В. М. Забіли (2009)
Лукич В. - В. Забіла і єго жартобливе "посланіє" до Шевченка (2009)
Наталка Полтавка. - Роман Віктора Забіли (з оповідань моєї матері) (2009)
Грінченко Б. - Споминки про Віктора Михайловича Забілу (до 25-річчя з дня смерті). 1895 р. (2009)
Рассказы старожилов о поэме В. Забелы (2009)
Франко І. - Поезії Віктора Забіли (2009)
Франко І. - До біографії та характеристики В. Забіли (2009)
Гнатюк В. - До біографії В. Забіли (2009)
Мировець В. - Життя і твори Віктора Забіли (2009)
Лященко А. - Т. Г. Шевченко і В. М. Забіла (2009)
Кирилюк Є. - Невідома збірка творів Віктора Забіли (2009)
Андрієвський Б. М. - Проектно-модульна діяльність студентів у системі формування їх професійно-дослідницьких компетентностей (2013)
Белецкий А. Я. - Конвейерный аналог матричного протокола Диффи-Хеллмана, Белецкий А. А. (2013)
Іваненко П. А. - Засоби створення систем автоматичного настроювання для ефективного виконання прикладних паралельних програм, Дорошенко А. Ю. (2013)
Спірін О. М. - Особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації зі спеціальності "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті", Яцишин А. В. (2013)
Шарко В. Д. - Підготовка вчителя до розвитку пізнавальної активності учнів засобами віртуального фізичного експерименту як методична проблема (2013)
Богачков Ю. М. - Методика застосування вебінар орієнтованих платформ у навчальному процесі з інформатики старшої школи, Царенко В. О. (2013)
Derkach T. M. - Chemistry Teaching By Means Of Ict-Based Resources With The Regard For Preferred Learning Styles Of University Students (2013)
Дюлічева Ю. Ю. - Упровадження хмарних технологій в освіту: проблеми та перспективи (2013)
Коткова В. В. - Діагностика рівнів інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2013)
Кравцов Г. М. - Роль стандартів в управлінні якістю електронних освітніх ресурсів (2013)
Kruglyk V. S. - Requirements To Student And Teacher Information System (2013)
Пермінова Л. А. - Організація самостійної роботи студентів-магістрантів засобами телекомунікаційних навчальних проектів (2013)
Русанов С. А. - Система NOTALYZER и перспективы ее применения в педагогической практике, Иванов С. С., Янушкевич О. И. (2013)
Федонюк М. А. - Особливості тематичного наповнення курсу "Інформаційні технології" для студентів екологічних спеціальностей (2013)
Вакульчик О. О. - Використання Smart Board як інтерактивного засобу під час організації уроків англійської мови у 10 класі, Саган О. В. (2013)
Іванова С. М. - Проблема розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності наукових працівників (2013)
Котяк В. В. - Оцінка якості веб-орієнтованих систем тестування навчальних досягнень (2013)
Михед П. В. - Проблеми українського гоголезнавства: попередні підсумки й найближчі перспективи (2008)
Платонова Н. А. - Реализация концепции соприсутствия времен в творчестве Н. В. Гоголя (к вопросу пространственно-временной организации фантастической повести І-й пол. ХІХ века) (2008)
Нещерет Е. И. - Психология невербальной речи как средства интерпретации художественного образа в литературном произведении (на примере повестей Н. В. Гоголя) (2008)
Погоржельская В. В. - О природе лада в творчестве Н. В. Гоголя (2008)
Ляхова Ж. - Епістолярій Миколи Гоголя як художнє саморозкриття особистості в дослідженнях П.Куліша (2008)
Бараненкова Н. А. - Про театральну природу ранніх творів М. В. Гоголя (2008)
Павельева А. К. - Своеобразие женских образов в сборнике Н. В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" (2008)
Дереза Л. В. - Трансформація народної казки у "Вечерах на хуторе близ Диканьки" М. В. Гоголя (2008)
Вінтонів Т. М. - Поетонімосфера повісті М. В. Гоголя "Тарас Бульба" (2008)
Филенко О. Н. - Хронотоп Миргорода Н. В. Гоголя (2008)
Алексеев П. П. - Эволюция жанра в "Мертвых душах" Н. В. Гоголя (2008)
Сирота Ю. О. - Проблема впливу творчості М. В. Гоголя на російськомовну прозу Є. П. Гребінки (2008)
Гринченко Н. А. - Н. В. Гоголь в художественной рецепции А. Ф. Писемского (2008)
Бабенко О. А. - "Ревизор" Н. В. Гоголя в эстетике и драматургии В. В. Набокова (2008)
Лушник Л. С. - Картины П. А. Федотова на уроках по изучению творчества Н. В. Гоголя (2008)
Самойленко Г. В. - Твори М. Гоголя в репертуарі Миколи Садовського (2008)
Кравченко С. І. - Микола Гоголь у польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка (2008)
Литвиненко С. - Поема В. Базилевського "Після карнавалу" як діалог поета з М. Гоголем (2008)
Царева В. П. - "Записки сумасшедшего" и тексты безумцев ІІ-й пол. ХХ века (2008)
Краснобаева О. Д. - Рецепция Гоголя в немецком гоголеведении (2008)
Шпильова Н. В. - Флюїдність у романі Р. Бротігана "У кавуновому цукрі" та в повісті М. Гоголя "Сорочинська ярмарка" (2008)
Зубарєв М. - Вітальне слово спонсора: Ґендерна політика держави повинна ґрунтуватися на науковій основі (2010)
Молодиченко В. - Проблеми ґендерної освіти у вищій школі України (обговорюючи Закон "Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту") (2010)
Обушний М. - Вітальне слово: Українознавство у ґендерному вимірі: здобутки та перспективи (2010)
Афанасьєва Л. - Від упорядників: Ґендерна освіта - шлях до рівності, Грабовська І. (2010)
Авер’янова Н. - Становлення цілісної особистості в контексті ґендерного виховання (2010)
Афанасьєва Л. - Ґендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення ґендерних освітніх проектів в їхньому середовищі, Грабовська І. (2010)
Букрєєва І. - Ґендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі, Орлов А. (2010)
Видра Д. - Вопросы гендерного  мейнстриминга в Австрии с особым вниманием к ситуации женщин-мигранток (2010)
Вихор С. - Ґендерний аналіз освітніх документів для середньої школи (2010)
Власова О. - Деякі аспекти відношення до ґендерної рівності в системі вищої освіти України (2010)
Власова Т. - Дихотомия "разум/эмоции" и проблема образования женщин в западноевропейской философии, Костюк Н. (2010)
Волков А. - Дискурс женщины: от Сартра к Кристевой (2010)
Воропаєва Т. - Ґендерний вимір політичної культури української молоді (2010)
Говорун Т. - Ґендерні аспекти економічної соціалізації (2010)
Грабовська І. - Українська сім’я як чинник утвердження ідей ґендерної рівності в сучасному суспільстві (2010)
Дороніна Т. - Російський варіант гендерної освіти: корисний досвід і неминучі прорахунки (2010)
Елькін М. - Роль жінок-просвітительок в історії педагогічної думки України, Головкова М., Коробченко А. (2010)
Жирська Г. - Ґендерна експертиза шкільних підручників з біології (2010)
Іванова І. - Впровадження ґендерних аспектів діяльності в практику соціальної роботи проектів зменшення шкоди для жінок-споживачів ін’єкційних наркотиків на прикладі вивчення досвіду міжнародного проекту "Здорове покоління Одеси" (2010)
Ісаєва Т. - Музей історії жіноцтва, історії жіночого та ґендерного руху, як центр інтерактивної ґендерної освіти та виховання (2010)
Кізь О. - Школа ґендерної рівності: впровадження ґендерної компоненти у навчально-виховний процес ВНЗ (2010)
Кікінежді О. - Ґендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи (2010)
Кобченко К. - Емансипація по-радянськи: жінки в фізичній культурі та спорті в СССР у 1920-1930 рр. (2010)
Кравець В. - Ґендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді (2010)
Купцова Т. - Концепт фемінінності в творчості Володимира Винниченка в контексті дослідження проблем ґендерної рівності (2010)
Лобнер Н. М. - Воспитание в целях сексуальной эксплуатации: тема-табу в ґендерных исследованиях (2010)
Лушпай Л. - Буллінг як соціально-педегогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії) (2010)
Михайлюк О. - Зміни в соціальному становищі жінки-селянки Наддніпрянської України в умовах модернізаційних перетворень кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Мітяй З. - Ґендерна проблематика у сучасній жіночій прозі (2010)
Молодиченко В. - Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: ґендерний аналіз (2010)
Мостяєв О. - Гомофобія як психологічна і соціальна проблема (2010)
Окса М. - Національні ґендерні цінності як основи виховання студенток (2010)
Петришина Л. - Ґендерна освіта у вищій школі: до проблеми впровадження і викладання (2010)
Плахотнік О. - Шкільні "ґендерні уроки” як дзеркало української ґендерної політики (2010)
Сіткар В. - Ґендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження (2010)
Стребкова Ю. - Альтернативи фемінізму в освітньому просторі або про закономірність соціальної кризи в Україні (2010)
Талько Т. - Світоглядно-філософське та методологічне підґрунтя формування навчальних програм курсів з основ ґендерної рівності (2010)
Троян В. - Ґендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО "Жінки в науці”), Таран Н. (2010)
Гуржій А. М. - Проблеми наступності навчання інформаційних технологій у школі й вищому педагогічному навчальному закладі, Карташова Л. А. (2013)
Bykov V. - Innovative Models of Education and Training of Skilled Personnel for High Tech Industries in Ukraine, Shyshkina M. (2013)
Гуржій А. М. - Електронні освітні ресурси як основа сучасного навчального середовища загальноосвітніх навчальних закладів, Лапінський В. В. (2013)
Гуржій А. М. - Дискусійні аспекти інформаційно-комунікаційної компетентності: міжнародні підходи та українські перспективи, Овчарук О. В. (2013)
Еремеев В. С. - Статистическая обработка педагогического эксперимента в случае неизвестной функции распределения, Кузьминов В. В. (2013)
Кудін А. П. - Мультимедійний навчально-методичний комплекс з вивчення теоретичної механіки, Кархут В. Я. (2013)
Мазурок Т. Л. - Використання інтелектуальних технологій для автоматизації управління навчанням (2013)
Сейдаметова З. С. - Обучение облачным технологиям инженеров-программистов, Сейдаметов Г. С. (2013)
Spivakovsky A. - The problem of architecture design in a context of partially known requirements of complex web based application "KSU feedback", Tityenok S., Berezovsky D., Storozhuk Ya., Litvinenko A., Klymenko N. (2013)
Шерман М. І. - Навчальна дисципліна "Електронний документообіг та захист інформації" як складова системи формування комп’ютерно-інформаційної компетентності магістрів державної служби (2013)
Бахмат Н. В. - Застосування хмарних технологій у процесі вивчення циклу професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Брянцева Г. В. - Проектування візуальної складової слайдів для навчальних комп'ютерних презентацій (2013)
Воропай Н. А. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2013)
Задорожна Н. Т. - Інформаційна система менеджменту наукових досліджень в НАПН України, Петрушко В. А., Тукало С. М. (2013)
Запорожченко Ю. Г. - Використання засобів ІКТ для підвищення якості інклюзивної освіти (2013)
Зеленяк О. П. - Стереометрія з комп’ютером? (2013)
Кільченко А. В. - Побудова концептуальної моделі інформаційної системи "Наукові дослідження" НАПН України (2013)
Кобець В. М. - Формування фахових економічних компетенцій студентів засобами практично-орієнтованого інтерактивного навчання (2013)
Круглик В. С. - Семантичні електронні підручники та особливості їх впровадження (2013)
Литвинова С. Г. - Критерії оцінювання локальних електронних освітніх ресурсів (2013)
Пліш І. В. - Хмарні технології як один із складників ІТ-середовища школи (2013)
Регейло І. Ю. - Міжпредметні зв’язки у навчанні інформатики і синергізм педагогічних впливів (2013)
Сальник І. В. - Використання інформаційно – комунікаційних технологій у навчанні фізики студентів нефізичних спеціальностей педагогічних ВНЗ (2013)
Самчинська Я. Б. - Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України, Вінник М. О. (2013)
Співаковська Є. О. - Використання нових інформаційних технологій у вивченні студентами англійської мови (2013)
Тихонова Т. В. - Конструювання змісту інформаційно-технологічної дисципліни у системі вищої педагогічної освіти (2013)
Алфьорова Л. М. - Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв’язку у вищому навчальному закладі (2013)
Дем’яненко В. Б. - Онтологічні аспекти побудови е-сценарію супроводу процесу наукових досліджень учнів Малої академії Наук України, Кальной С. П., Стрижак О. Є. (2013)
Дідух Л. І. - Формування готовності до професійного спілкування майбутніх рятувальників державної служби з надзвичайних ситуацій (2013)
Козловский Е. О. - Ресурс обучения "Wiki-документ" в системе "Херсонский виртуальный университет", Кравцов Г. М. (2013)
Кушнир Н. А. - Принципы создания современного курса для студентов педагогических специальностей: Личностно-ориентированный подход, Манжула А. М., Валько Н. В. (2013)
Малицька І. Д. - Віртуальні спільноти як інноваційні освітні середовища в системах освіти зарубіжних країн (2013)
Потієнко В. О. - Характеристика критеріїв сформованості художньо-графічної культури старшокласників (2013)
Ракович Г. М. - Психолого-педагогічні аспекти застосування комп‘ютерного моделювання у навчальному процесі з планування і аналізу експерименту (2013)
Татауров В. П. - Моделі організації навчання основам інформатики у початковій школі та засоби їх реалізації (2013)
Шелудько В. С. - Методика організації навчального процесу майбутніх магістрів педагогічної освіти на прикладі вивчення дисципліни "Інформаційні технології в науці та освіті" (2013)
Шишкіна М. П. - Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному високотехнологічному середовищі, Когут У. П. (2013)
Гурак Р. В. - Юридична освіта в Сполучених Штатах Америки (2015)
Зубарева А. Є. - Співробітництво України з комітетом Організації Об’єднаних Націй із прав людини (2015)
Каткова Т. Г. - Особливості правової системи КНР (2015)
Міма І. В. - Вплив глобалізаційних процесів на трансформацію релігійно-правових традицій у правовій системі (2015)
Петришина М. О. - Становлення та розвиток інституту правового моніторингу в Україні: проблеми та перспективи, Сасова А. Б. (2015)
Подковенко Т. О. - Антропологічний підхід до права як основа юридичної науки (2015)
Проць О. Є. - Поняття та види деформованої правосвідомості: дискусійні питання (2015)
Сірош Д. М. - Принципи фінансування безоплатної правової допомоги в Україні (2015)
Слободяник Т. М. - Підстави, форми їх реалізації та санкції конституційно-правової відповідальності представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування (2015)
Хаустова М. Г. - Ідеологічна складова правової системи в умовах її модернізації (2015)
Зайцев А. Ю. - Особливості здійснення повноважень власника житла (2015)
Минюк О. Ю. - Проблеми правового регулювання форвардних та ф’ючерсних угод як видів біржових угод, Іващенко В. В. (2015)
Калаур І. Р. - Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання (2015)
Коломієць Я. Л. - Про правове регулювання ліцензування окремих видів виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2015)
Олюха В. Г. - Капітальне будівництво як господарсько-правова категорія (2015)
Черкач В. Б. - Особливості кваліфікації договірних відносин із придбання примірників комп’ютерного програмного забезпечення (2015)
Атаманчук Н. І. - Щодо застосування фінансових санкцій за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні (2015)
Кисельова О. І. - Становлення та тенденції розвитку соціального страхування в Україні, Андрійченко Н. С. (2015)
Лук’янчиков О. М. - Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, заподіяну порушенням права на працю при зміні та розірванні трудового договору за проектом Трудового кодексу України (2015)
Рустамзаде А. Х. - О некоторых вопросах дисциплинарного производства в отношении судей в Республике Азербайджан (2015)
Савич О. С. - Перспективи імплементації Конвенції МОП 2006 р. Україною, Ошмаріна Л. С. (2015)
Андрущенко І. Г. - Адміністративно-правові методи публічного регулювання злиття і поглинання фінансових установ (2015)
Бондаренко Д. С. - Класифікаційний розподіл контролю у сфері державно-приватного партнерства (2015)
Волік В. В. - Аналіз органів управління суб’єктів у галузі міського транспорту (2015)
Губерська Н. Л. - Державне регулювання вищої освіти в умовах демократизації публічних відносин в Україні (2015)
Кондратенко В. М. - Реалізація принципів гласності та відкритості на окремих стадіях адміністративного судочинства (2015)
Красюк Н. І. - Правові засади управління у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Лазарєв В. В. - Основні етапи становлення і розвитку процедур з питань громадянства (2015)
Пивовар Ю. І. - Внутрішній аудит у Державній авіаційній службі України: організаційно-правові проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2015)
Селезньова О. М. - Метод науки інформаційного права (2015)
Бунін Є. О. - Втручання як обов’язкова ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 376 КК України (2015)
Григор’єва М. Є. - Кримінально-правові наслідки звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям (2015)
Дзюба А. Ю. - Кримінально-правові наслідки вчинення протиправного діяння неповнолітніми за кримінальним законодавством ФРН (2015)
Дяків Б. З. - Портретування у методології кримінологічного дослідження особистості студента вищого навчального закладу, який учиняє насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи (2015)
Єгорова Ю. В. - Медіація як вид умовного звільнення неповнолітнього від покарання та його відбування (2015)
Кулакова Н. В. - Генезис міжнародного законодавства щодо охорони об’єктів культурної спадщини (2015)
Лісняк С. Г. - Кримінологічна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи (2015)
Максимів І. І. - Психологічна характеристика об’єктивних причин втягнення дитини у жебрацтво (2015)
Назимко Є. С. - Загальні положення кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством Республіки Ірландія (2015)
Павликівський В. І. - Кримінальна відповідальність за дифамацію (європейський досвід) (2015)
Степаненко О. В. - Доцільність як принцип кримінального права (2015)
Сапін О. В. - Проблеми процесуального статусу адвоката в кримінальному провадженні: вітчизняний та зарубіжний досвід, Вишневська О. Ю. (2015)
Захарченко О. В. - Деякі аспекти заочного судового провадження у кримінальному процесі Україні (2015)
Попов Г. В. - Додержання прав неповнолітніх при застосуванні до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2015)
Тайлієва Х. Р. - Використання доказів у рішеннях суду під час здійснення підготовчого провадження у першій інстанції (2015)
Тімченко І. С. - Огляд місця події під час розслідування умисного випуску на ринок України небезпечної продукції (2015)
Топчій В. В. - Передумови взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ у розкритті та розслідуванні злочинів (2015)
Четвертак Д. Ю. - Криміналістична характеристика типових способів вчинення приховування злочинів (2015)
Колгатин А. Г. - Педагогическая диагностика при организации самостоятельной работы студентов средствами дистанционного обучения, Колгатина Л. С. (2013)
Крюков С. В. - Имитационное моделирование процессов управления персоналом высшей школы (2013)
Львов М. С. - Про організацію контролю знань як зворотного зв’язку в системах комп’ютерної математики навчального призначення, Шишко Л. С., Черненко І. Є. (2013)
Manako A. - Technological solutions for collaborative work within the lifelong learning, Voychenko O. (2013)
Раков С. А. - Алгоритм корректировки тестовых баллов на основе анализа сложности заданий, Мазорчук М. С., Бондаренко Е. О. (2013)
Gavrilova L. - "Ukrainian Sacred Music” Electronic studu guide: content, Structure, Use Recommendations at a Pedagogical Higher Education Institution (2013)
Денисенко В. В. - Теоретико-методичні засади використання інформаційних технологій підготовки майбутніх учителів початкової школи (2013)
Zaytseva T. V. - ‘Cloud Computing’ Integration into the Training Process of Higher School, Arkhipova T. L. (2013)
Запорожченко Ю. Г. - Використання засобів ІКТ у дистанційному навчанні учнів з функціональними обмеженнями (2013)
Кравцов Г. М. - Дослідження впливу якості електронних освітніх ресурсів на якість освітніх послуг з використанням дистанційних технологій навчання, Вінник М. О., Тарасіч Ю. Г. (2013)
Круглик В. С. - Концепція програмного забезпечення підтримки вивчення мов та технологій програмування (2013)
Кухаренко В. М. - Методи роботи куратора змісту (2013)
Ноздріна Л. В. - Підходи до вимірювання якості дистанційних курсів методами нечіткої логіки (2013)
Олексюк В. П. - Деякі аспекти застосування сервісів Google Apps у вищому навчальному закладі (2013)
Pushkaryova T. - Distance learning based on electronic education networks (2013)
Рашевська Н. В. - Хмарні технології дистанційного навчання у процесі навчання вищої математики (2013)
Вдовичин Т. Я. - Застосування технологій відкритої освіти для інформатизації навчального процесу, Яцишин А. В. (2013)
Косик В. М. - Новітні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні (2013)
Матросова Н. М. - Основні аспекти створення інформаційної системи менеджменту наукових досліджень, Середа Х. В. (2013)
Олексюк О. Р. - Аналіз готовності майбутніх учителів до роботи в середовищі інституційного репозитарію (2013)
Попов В. В. - Выбор параметров линейной функции спроса, обеспечивающих корректное вычисление эффекта замещения (2013)
Selyutin V. V. - Mathematical model of the banking firm as tool for analysis, management and learning, Rudenko M. A. (2013)
Tikhomirov A. - DL Systems in the Arab World: Some Economic and Social Issues, Trufanov A., Abdu N., Kinash N., Umerov R., Umerova Z. (2013)
Title (2008)
Contents (2008)
Gladyshevskii R. - Editorial (2008)
Villars P. - A new approach to describe elemental-property parameters, Daams J., Shikata Y., Rajan K., Iwata S. (2008)
Venturini G. - Structures and crystal chemistry of MT6X6 phases, filled derivatives of the CoSn-B35 structure, Ihou-Mouko H., Lefèvre C., Lidin S., Malaman B., Mazet T., Tobola J., Vernière A. (2008)
Suski W. - Magnetic properties of Ln2.1Co16.9Si alloys, Gladyshevskii R., Vityk N., Gilewski A., Mydlarz T., Wochowski K. (2008)
Kończyk J. - Crystal structure of -Tm2S3, Demchenko P., Bodak O., Demchenko G., Marciniak B., Prochwicz W., Muratova L. (2008)
Belan B. - The new structure type Ce5Co4Ge13, Stępeń-Damm J., Gladyshevskii R., Bodak O. (2008)
Miliyanchuk K. - Structure and magnetism of new R2Cu2In hydrides (R = Ce, Gd), Kolomiets A. V., Galadzhun Ya. V., Havela L., Bulyk I. I., Trostianchyn A. M., Kalychak Ya. M. (2008)
Demchenko P. - Single crystal investigation of the new phase Er0.85Co4.31Si and of CoSi, Kończyk J., Bodak O., Matvijishyn R., Muratova L., Marciniak B. (2008)
Perricone A. - Crystal structure refinements and magnetic behavior of U6Ni, UNi5, UNi2 and the substitution derivative UNi1.7Si0.3, Noël H. (2008)
Trishchuk L. I. - Phase diagrams of the Cu1.95(Ag2)Te–ZnTe(CdTe) quasibinary systems and liquidus surfaces of the Cu1.95(Ag2)Te–ZnTe–CdTe quasiternary systems, Oliynyk G. S., Tomashyk V. M. (2008)
Tursina A. I. - Crystal structure of the novel compound Ce3Pt4Al6, Gribanov A. V., Bukhan’ko N. G., Rogl P., Seropegin Y. D. (2008)
Ivanchenko V. G. - Phase equilibria in the Ti–TiMn2–ZrMn2–Zr partial system, Pryadko T. V., Gavrylenko I. S., Pogorelaya V. V. (2008)
Ivanchenko V. G. - Phase equilibria in the ZrCo–ZrNi–Zr2Ni–Zr2Co partial system, Kosorukova T. A. (2008)
Tkachuk A. V. - Ce6ZnBi14 and Pr6InSb15: Ternary rare-earth intermetallics with extended pnicogen ribbons, Tam T., Mar A. (2008)
Pavlyuchkov D. - An investigation of the high-Al part of the Al–Pd–Ru phase diagram at 1000 and 1100ºC, Grushko B., Velikanova T. Ya., Urban K. (2008)
Szytuła A. - Electronic structure and magnetic properties of the Ce2MnGe6 compound, Penc B., Gorelenko Yu., Konyk M., Tomala K., Winiarski A. (2008)
Gondek Ł. - Magnetism and electronic structure of RTIn (R = Ce, Pr, Nd; T = Ni, Cu, Pd, Au) ternary compounds, Szytuła A., Kaczorowski D., Kalychak Ya., Penc B., Hernandez-Velasco J., Tyvanchuk Yu. (2008)
Szytuła A. - Magnetic properties of the RCuIn (R = Ce, Nd, Gd, Tb, Dy, Ho, Er) and R2CuIn3 (R = Ce, Gd, Tb, Dy) compounds, Tyvanchuk Yu., Jaworska-Gołąb T., Zarzycki A., Kalychak Ya., Gondek Ł., Stüsser N. (2008)
Skryabina N. E. - Hydrogenation effect on the crystallization of alloys leading to the development of nanostructured states, Fruchart D., Shelyakov A. V. (2008)
Shelyapina M. G. - Induced vanadium polarisation in intermetallic iron based compounds: XMCD and ab initio study, Skryabina N. E., Fruchart D., Hlil E. K., Wolfers P., Tobola J. (2008)
Title, contents (2014)
Golov A. K. - Nucleosomal packaging of eukaryotic DNA and regulation of transcription, Razin S. V., Gavrilov A. A. (2014)
Shkarina K. A. - Exosomes: messengers and mediators of tumor–stromal interactions, Cherednyk O. V., Voloschenko I. I., Trembach O. M., Trembach I. O., Khoruzhenko A. I. (2014)
Derevyanchuk M. V. - Influence of brassinosteroids on plant cell alternative respiration pathway and antioxidant systems activity under abiotic stress conditions, Grabelnyh O. I., Litvinovskaya R. P., Voinikov V. K., Sauchuk A. L., Khripach V. A., Kravets V. S. (2014)
Shevchenko J. I. - The effect of waaL genes deletion from Yersinia enterocolitica O:3 genome on bacteria LPS’ phenotype, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Kotsarenko K. V. - Influence of EMAP II, IFN-α2b and its medicinal preparations on the MGMT protein amount in human cells in vitro, Lylo V. V., Ruban T. P., Macewicz L. L., Kornelyuk A. I., Chernykh S. I., Lukash L. L. (2014)
Shalak V. F. - Characterization of novel peptide-specific antibodies against the translation elongation factor eEF1A2 and their application for cancer research, Vislovukh A. A., Novosylna O. V., Khoruzhenko A. I., Kovalenko M. I., Kolesanova E. F., Egorova E. A., Mishin A. A., Krotevych M. S., Skoroda L. V. (2014)
Pyeshkova V. N. - Application of silicalite for improvement of enzyme adsorption on the stainless steel electrodes, Dudchenko O. Y., Soldatkin O. O., Kucherenko I. S., Ozansoy Kasap B., Akata Kurc B., Dzyadevych S. V. (2014)
Vasyliev R. G. - Biological properties of neural crest-derived multipotent stem cells from the bulge region of whisker follicle expanded in new culture conditions, Rodnichenko A. E., Zubov D. A., Rymar S. Y., Gubar O. S., Labunets I. F., Novikova S. N. (2014)
Paramonova N. - Association between the PSMB5 and PSMC6 genetic variations and children obesity in the Latvian population, Kupca S., Rumba-Rozenfelde I., Sjakste N., Sjakste T. (2014)
Morderer D. Ye. - Ca 2+ does not affect the binding properties of ITSN1 EH domains, Rymarenko O. V., Skrypkina I. Ya., Rynditch A. V. (2014)
In memoriam: Vadym M. Kavsan (1939–2014) (2014)
Title (2008)
Contents (2008)
Gladyshevskii R. - Editorial (2008)
Suski W. - Magnetic properties of R2Co17-xGax and RCo5-xGax alloys (R = Y, Tb) in high magnetic fields, Vityk N., Gladyshevskii R., Gilewski A., Mydlarz T., Wochowski K. (2008)
Zmiy O. F. - Interaction of the components in the Ag2Se–SnSe2–As2Se3 system, Gulay L. D., Ostapyuk T. A., Klymovych O. S. (2008)
Černý R. - Direct space methods of crystal structure determination from powder diffraction applied to intermetallic compounds (2008)
Hanc A. - Point defect structure and 57Fe hyperfine parameters of Fe-Al powders doped with Ni, Cu and Cr additions, Frąckowiak J. E., Pająk L., Dercz G. (2008)
Ivanchenko V. - Hydrogen absorbing properties of a Ti–Zr–Mn eutectic alloy, Pryadko T., Dekhtyarenko V., Kosorukova T. (2008)
Ivanchenko V. - Phase equilibria on the TiMn2-TiFe2 polythermal section, Dekhtyarenko V., Kosorukova T., Pryadko T. (2008)
Ivanchenko V. - Phase equilibria in the Ni–Cr–Zr2Ni7 partial system, Kosorukova T. (2008)
Bednarska L. - Influence of the formation of intermetallics on the electrochemical properties of an Al87Y5Ni8 amorphous alloy, Mika T., Kotur B., Kovbuz M., Mudry S. (2008)
Mudry S. - Formation of intermetallic compounds upon cooling of Sn1-xZrx melts, Klotz U. E., Korolyshyn A., Shtablavyi I. (2008)
Yakymovych A. - The competition between InBi- and In2Bi-like atomic distributions before solidification, Mudry S., Luef Ch., Ipser H. (2008)
Mudry S. - Cluster structure in Al-Si eutectic melt with solid Ni particles, Shtablavyi I. (2008)
Zelinska O. Ya. - Isothermal sections of the Sm–Co–Zn and Gd–Co–Zn phase diagrams at 470 K, Zelinskiy A .V., Pavlyuk V. V. (2008)
Miliyanchuk K. - Crystal structure, magnetic and thermal properties of UCoSnD0.6, Havela L., Waerenborgh J. C., Gaczyński P. M., Prokhnenko O. (2008)
Koval’chuk I. V. - Crystal structure of -Hf9Mo4SiD16.8 deuteride, Cerny R., Denys R. V., Zavaliy I. Yu. (2008)
Пукас С. - Er3Si5-x – модульована похідна структурного типу AlB2, Аксельруд Л., Черни Р., Гладишевський Р. (2008)
Romaka L. - Contribution to the investigation of the ternary Lu–Cu–Sn system, Romaka V. V., Davydov V. (2008)
Romaka L. - Phase equilibria in the Sm–Co–Sn ternary system at 870 K and 770 K, Romaka V. V., Konyk M., Melnychenko-Koblyuk N. (2008)
Zelinska O. Ya. - Structure and physical properties of YbZn2Sb2 and YbCd2Sb2, Tkachuk A. V., Grosvenor A.P., Mar A. (2008)
Villars P. - Data-driven generalized atomic environment prediction for binary and multinary inorganic compounds using the periodic number, Daams J., Shikata Y., Chen Y., Iwata S. (2008)
Kowalski S. - Finansowanie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej (2014)
Пугачев Н. И. - Международная торговля и конкурентоспособность экономики (2014)
Саблук П. Т. - Засади трансформаційних процесів в аграрній сфері (2014)
Бугріменко Р. М. - Проблеми інфраструктурного розвитку роздрібної торгівлі: зарубіжний досвід (2014)
Завізєна Н. С. - Сутність та особливості забезпечення конкурентоспроможності міста (2014)
Корж О. В. - Причини і наслідки поглиблення проблем зайнятості у сільськогосподарському виробництві (2014)
Матвєєв В. В. - Структурний аналіз забезпечення виноробних підприємств сировиною (2014)
Гуткевич С. А. - Государственное регулирование как фактор, влияющий на инвестиционный процесс (2014)
Буковинська М. П. - Формування мотивуючої оплати праці - соціальна відповідальність корпорацій (2014)
Ковальчук Т. Т. - Реальні доходи як соціальний фактор розвитку, Лук’янов В. С. (2014)
Медведєв М. Г. - Математичне моделювання соціально-економічних систем з використанням диференційних рівнянь, Мулява О. М. (2014)
Тараненко Г. Г. - Інтелектуалізація праці як чинник розвитку економіки (2014)
Інформація (2014)
Пугач І. Д. - Сучасні тенденції розвитку світових фондових ринків (2014)
Вовк С. М. - Моделювання універсальних принципів державно-приватного управління медичними організаціями (2014)
Пєтухова О. М. - Розвиток міжнародного співробітництва у сфері агропромислового виробництва, Росінська Я. В. (2014)
Пунчак Л. А. - Формування якості продукції на основі розгортання функції якості (2014)
Сафонов Ю. М. - Національна економіка в умовах глобалізації світогосподарських зв'язків (2014)
Shenderivska L. - Research of development of printing companies (2014)
Gutkevych S. - Investment process in agrarian sphere, Dunda S. (2014)
Павленко В. П. - Методологічні засади оцінювання місця України на міжнародному ринку інвестицій, Щукін Б. М., Манцуров Д. І. (2014)
Медведєв М. Г. - Економіко-математичне моделювання та прогнозування прибутку комерційного банку, Ніколаєва О. А., Фоменко К. А. (2014)
Москаленко В. О. - Сучасні підходи до формування команди проекту (2014)
Габа М. І. - Фактори впливу на розвиток та діяльність у сфері сільського зеленого туризму Карпат (2014)
Інформація (2014)
Title (2008)
Contents (2008)
Evgen Gladyshevskii – 85 years (2008)
Kupka M. - Hydrogen diffusivity in Fe-40 at.% Al alloy, Stępień K. (2008)
Slyusarenko E. M. - Phase transitions and formation of polytypes in crystal structures of ionic compounds (2008)
Kerimov E. Yu. - Polyhedration of multi-component systems of nickel with transition metals (V-VIIB subgroups) using the graph method, Balykova Yu. V., Slyusarenko E. M. (2008)
Verbovytsky Yu. - Crystal structures of alloys in the HfPtxPd1-xGa (0 ≤ x ≤ 1) solid solution, Łątka K. (2008)
Demchenko G. - Quaternary alumogermanides in the Er-, Kończyk J., Demchenko P., Gladyshevskii R., Majzner W., Muratova L. (2008)
Verbovytsky Yu. - Crystal structure of Hf6PtAl2 and comparison with HfPtAl, Łątka K. (2008)
Козер В. Р. - Фазові рівноваги у системах CuInS2-CdIn2S4 та СuGaS2-CdGa2S4, Олексеюк І. Д., Парасюк О. В. (2008)
Kuznetsov V. N. - Phase equilibria in the Fe–Cr–V system at 900°C, Kabanova E. G., Zhmurko G. P. (2008)
Ivashchenko I. A. - Phase equilibria in the quasiternary system Ag2Se–CdSe–In2Se3, Zmiy O. F., Olekseyuk I. D. (2008)
Andriiko A. A. - Stable phases of the isothermal (800°C) cross-section of the pseudo-ternary Li–Mn–Co–O system, Shpak A. Ye., Vlasenko N. Ye., Stepanenko N. M. (2008)
Klymovych O. S. - Phase diagram of the Ag2Se–As2Se3 system and crystal structure of the AgAs3Se5 compound, Zmiy O. F., Gulay L. D., Ostapyuk T. A. (2008)
Kovalenko I. V. - Formation of nano-sized oxides in the K-Ta-O system by chemical reaction of Ta metal with KNO3–KOH melts, Chernenko L. V., Khainakov S. A., Andriiko A. A., Lisin V. I. (2008)
Romaka V. V. - Electrical transport properties and electronic structure of RNiSn compounds (R = Y, Gd, Tb, Dy, and Lu), Hlil E. K., Romaka L., Fruchart D., Horyn A. (2008)
Lutsyshyn Yu. - Tb0.67PdAl3 and Gd1.33Pt3Al8 with layers of rare-earth-metal atoms and Al-atom triangles, Tokaychuk Ya., Davydov V., Gladyshevskii R. (2008)
Pustovoychenko M. - Synthesis and crystal structure of the La6Co13In, La5-δCoxIn3-x and La3CoxIn1-x compounds, Manyako M., Pavlyuk V., Marciniak B., Kalychak Ya. (2008)
Hirnyj S. - Phase transformations in Ag70.5Cu26.5Ti3 filler alloy during brazing processes, Indacochea J. E. (2008)
Madej Ł. - Influence of alloying additions (Mo, Mn, Co) on the magnetic properties of FeSiB amorphous alloys, Bednarska L., Nosenko V., Kotur B., Chrobak A., Haneczok G. (2008)
Dmitrieva G. - Al–Co–W fusion diagram in the Co–CoAl–W part, Vasilenko V., Melnik I. (2008)
Belan B. - The ternary Eu-Cu-Si system at 400°C, Manyako M., Gladyshevskii R. (2008)
Zhao J.-T. - EuAl2Ge, its synthesis and property characterizations, Yang X.-X., Chen H.-H., Schnelle W., Grin Yu. (2008)
Gladyshevskii E. - Pr4Al3Ge3, a new member of the structural series with linear intergrowth of AlB2- and W-type slabs, Semuso N., Gladyshevskii R., Cenzual K., Jorda J.-L. (2008)
Author index. Volume 1 (2008) (2008)
Шевченко М. С. - Оптимізація агротехнологічних та економічних аспектів застосування різних систем обробітку ґрунту при вирощуванні кукурудзи на зерно в Степу, Рибка В. С., Шевченко О. М., Ляшенко Н. О., Приходько В. І. (2011)
Дзюбецький Б. В. - Особливості гібридів кукурудзи отриманих за схемою змішування, Черчель В. Ю., Боденко Н. А., Ільченко Л. А. (2011)
Кирпа М. Я. - Ознаки та показники якості насіння гібридів кукурудзи, Пащенко Н. О. (2011)
Сатарова Т. М. - Оцінка реципрокного ефекту в культурі in vitro у генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер, Деркач К. В., Абраімова О.Є. (2011)
Гасанова І. І. - Урожайність та якість зерна нових сортів пшениці озимої залежно від строків збирання в умовах північного Степу України, Конопльова Є. Л. (2011)
Рибка В. С. - Формування реалізаційних цін на зерно в сучасних умовах господарювання, Компанієць В. О., Ляшенко Н. О., Кулик А. О., Ковтун О. В. (2011)
Солодушко М. М. - Тривалість осінньої вегетації та врожайність пшениці озимої (2011)
Краснєнков С. В. - Продуктивність одновидових бобових та злакових багаторічних трав, Підгорна Л. Г., Артеменко С. Ф., Коцюбан А. І. (2011)
Артеменко С. Ф. - Вплив агротехнічних заходів та строків сівби за різних погодних умов на урожайність сої (2011)
Грицаєнко З. М. - Особливості формування анатомо-морфологічної будови стебла ячменю ярого залежно від дії гербіциду і біологічних препаратів, Карпенко В. П. (2011)
Ткаліч І. Д. - Вплив cпособів та строків внесення мінеральних добрив на урожайність сої, Шепілова Т. П. (2011)
Костиря І. В. - Взаємозалежність параметрів морфологічних та біометричних ознак у кормових гібридів цукрового сорго, Остапенко С. М., Бондаренко Н. С., Солоний П. В. (2011)
Чумак В. С. - Агроекономічна ефективність різних способів основного обробітку грунту під соняшник в Степу, Цилюрик О. І., Горобець А. Г., Горбатенко А. І., Чабан В. І., Коваленко В. Ю., Рибка В. С., Судак В. М. (2011)
Кирпа М. Я. - Особливості травмування насіння кукурудзи та методи його попередження, Базілєва Ю. С. (2011)
Узбек І. Х. - Роль трав'янистих рослин у відновленні грунтової родючості техноекосистем, Волох П. В., Галаган Т. І. (2011)
Ярошенко С. С. - Формування врожаю пшениці озимої при різних технологіях вирощування залежно від норм висіву насіння (2011)
Дрозд І. Ф. - Жирнокислотний склад насіння льону олійного в умовах західного регіону України (2011)
Єремко Л. С. - Продуктивність чини при внесенні різних доз мінеральних добрив та інокуляції насіння, Лень О. І., Олепір Р. В. (2011)
Шевченко М. С. - Вплив основного обробітку грунту і мінеральних добрив на врожай пшениці озимої в умовах чекових зрошувальних систем, Шевченко С. М., Полєнок А. В. (2011)
Якунін О. П. - Агроекономічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи цукрової залежно від густоти стояння рослин, Окселенко О. М., Заверталюк В. Ф., Бєліков Є. І. (2011)
Десятник Л. М. - Вплив передзбиральної густоти стояння рослинна урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Карнаух М. М. (2011)
Бабаянц Л. Т. - Сортостійкість озимої м’якої пшениці до збудника жовтої іржі Puccinia striiformis f. sp. tritici на півдні України, Чусовітіна Н. М. (2011)
Сокирко П. Г. - Вплив способів обробітку ґрунту на формування продуктивності ячменю ярого (2011)
Покотило І. А. - Вміст ефірної олії в насінні коріандру та її збір залежно від сорту, ширини міжрядь та норм висіву в умовах центрального Лісостепу України (2011)
Заверталюк О. В. - Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від строків сівби та заходів контролювання бур’янів у посівах (2011)
Трубілов О. В. - Формування врожайності зерна гібридів кукурудзи залежно від основного обробітку грунту і рівня мінерального живлення (2011)
Румбах М. Ю. - Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від густоти рослин та фону мінерального живлення (2011)
Гирка А. Д. - Реалізація потенціалу продуктивності сучасних сортів ячменю ярого в умовах зміни клімату, Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В., Гирка Т. В. (2011)
Денисенко А. І. - Урожайність та якість огірка сорту Фенікс при використанні органо-мінеральних добрив та біогумусу, Тихонова А. В., Давидов С. І. (2011)
Мусатов А. Г. - Формування морфологічних ознак і врожайності рослин різних сортів вівса залежно від біопрепаратів і регуляторів росту в північному Степу України, Семяшкіна А. О. (2011)
Бенда Р. В. - Продуктивність ячменю озимого залежно від строків сівби та рівня мінерального живлення в умовах північного Степу України (2011)
Андрієнко А. Л. - Вплив систем удобрення та мікробних препаратів на продуктивність сої при різному насиченні нею сівозмін, Семеняка І. М., Андрієнко О. О., Мащенко Ю. В. (2011)
Черенков А. В. - Особливості вирощування озимих зернових культур в Присивашші, Желязков О. І., Костиря І. В., Остапенко М. А., Самойленко О. А. (2011)
Середа І .І. - Площа листкової поверхні та фотосинтетичний потенціал рослин пшениці озимої залежно від умов вирощування (2011)
Бондаренко А. С. - Динаміка накопичення і витрати вуглеводів рослинами тритикале озимого залежно від строків сівби в умовах північної частини Степу України, Бойко О. В. (2011)
Рябовол Л. О. - Індукція ризогенезу жита озимого в ізольованій культурі, Парій Ф. М., Рябовол Я. С. (2011)
Тимофєєв М. М. - Агроценотичні фактори розповсюдження багаторічних бур’янів, Зарудняк І. М. (2011)
Герасько Т. В. - Стан пігментного комплексу в тканинах рослин пшениці озимої при сумісному застосуванні антиоксидантів з фунгіцидом, Захарова В. О., Нєжнова Н. Г. (2011)
Кохан А. В. - Продуктивність соняшнику залежно від біодобрив (2011)
Горщар В .І. - Врожайність і якість насіння ячменю ярого залежно від рівня хімічного захисту посівів, Горщар О. А. (2011)
Клімова О. Є. - Селекційна оцінка інтродукованих сортозразків кукурудзи продовольчого використання (2011)
Желязков О. І. - Формування показників якості зерна пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та норм висіву насіння в Присивашші (2011)
Аннотации (2011)
Пащенко Ю. М. - 80 років становлення, розвитку і визнання, Циков В. С., Лебідь Є. М. (2010)
Черенков А. В. - Вирощування озимої пшениці в зв’язку з регіональними змінами погодних умов в Степу України, Нестерець В. Г., Солодушко М. М., Романенко О. Л. (2010)
Пащенко Ю. М. - Особливості застосування мікродобрив реаком Плюс сумісно з гербіцидами в технології вирощування кукурудзи: агротехнологічна та економічна сутність, Кордін О. І., Рибка В. С., Скринник Я. Т., Шишкіна О. Ю. (2010)
Циков В. С. - Фітотоксична ефективність гербіцидів нового покоління в посівах кукурудзи, Матюха Л. П., Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М. (2010)
Шевченко М. С. - Фактори контролювання забур’яненості посівів і продуктивність гібридів кукурудзи, Шевченко О. М., Парлікокошко М. С. (2010)
Солодушко М. М. - Запаси продуктивної вологи в грунті після відновлення весняної вегетації та урожайність озимої пшениці залежно від умов вирощування, Петрушак В. Я., Гладка А. В., Середа І. І. (2010)
Гирка А. Д. - Особливості формування урожайності і якості зерна озимої пшениці залежно від строків сівби та азотних підживлень, Ярошенко С. С., Гасанова І. І., Педаш О. О., Желязков О. І. (2010)
Горбатенко А. І. - Вплив способів основного обробітку чистого пару на агрофізичний стан ґрунту і урожайність озимої пшениці, Горобець А. Г., Цилюрик О. І. (2010)
Черенков А. В. - Урожайність i якість зерна озимої пшениці залежно від попередника та мінерального живлення в умовах Присивашшя, Гасанова І. І., Костиря І. В., Остапенко М. А. (2010)
Ткаліч І. Д. - Способи сівби та густота стояння рослин соняшнику гібрида Дарій, Мамчук О. Л. (2010)
Сатарова Т. М. - Калусогенез у ліній кукурудзи на фоні ауксинового навантаження, Піралов Г. Р., Боденко Н. А., Абраімова О. Є. (2010)
Шевченко М. С. - Динаміка продуктивності соняшнику залежно від застосування гербіцидів в технології вирощування, Шевченко О. М., Швець Н. В. (2010)
Чабан В. І. - Параметри вмісту гумусу в чорноземі звичайному та прогноз його змін залежно від агровиробничого використання, Коваленко В. Ю., Клявзо С. П. (2010)
Кирпа М. Я. - Мінливість показників якості зерна та продуктивність гібридів кукурудзи цукрової, Максимова Л. О., Шевченко С. М. (2010)
Мусатов А. Г. - Ефективність передпосівної обробки насіння гороху гуматмікроелементними препаратами в умовах північної підзони Степу, Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2010)
Ткаліч І. Д. - Урожайність гібридів соняшнику в різні за погодними умовами роки, Мамчук О. Л. (2010)
Солодушко В. П. - Вихідний матеріал для селекції сортів вівса (2010)
Грабовський М. Б. - Вплив густоти стояння рослин на прояв господарсько-цінних ознак та продуктивність соняшнику в умовах центрального Лісостепу України (2010)
Клімова О. Є. - Врожайність та адаптивна здатність гібридів цукрової кукурудзи на суходолі та при зрошенні в Степу України, Аргунова К. В. (2010)
Щигорцова О. Л. - Мікробіологічні препарати різної функціональної дії в агротехнологіях вирощування нуту, Дідович С. В., Віденська Г. Я. (2010)
Ільєнко О. В. - Використання вологи посівами сої залежно від способів сівби та норм висіву насіння (2010)
Остапенко С. М. - Напрямки селекції цукрового сорго на Генічеській дослідній станції (2010)
Ткаліч І. Д. - Вплив способів сівби,норм висіву і бактеріальних препаратів на формування бульбочкових бактерій і урожайність сої, Шепілова Т. П. (2010)
Шевченко М. С. - Фітотоксичний спектр та ефективність гербіцидів в посівах кукурудзи, Шевченко О. М., Делі А. М. (2010)
Окселенко О. М. - Особливості росту, розвитку та продуктивність сортів і гібридів кукурудзи цукрової (2010)
Яновський Ю. П. - Вплив метеорологічних умов на біологію західного травневого хруща в плодовому розсаднику яблуні в центральному Лісостепу України, Магілін А. В., Михайленко Л. П., Маслікова К. П. (2010)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність застосування хімічних та біологічних препаратів у технології вирощування гороху в північному Степу України, Бочевар О. В., Лемішко С. М. (2010)
Пінчук Н. І. - Пошкодженість проростків кукурудзи дротяниками залежно від агротехнічних заходів її вирощування, Гирка Т. В., Пінчук В. І. (2010)
Приходько В. І. - Ефективність контролювання забур’яненості посівів кукурудзи при мінімалізації обробітку грунту (2010)
Лях В. О. - Вміст та жирнокислотний склад олії рижію ярого, Комарова І. Б. (2010)
Лебідь Є. М. - Вплив елементів системи землеробства на біологічну активність та урожайність озимої пшениці в південно-східній частині Степу України, Десятник Л. М., Коцюбан Д. А., Федоренко І. Є. (2010)
Ващенко В. В. - Оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за крупнозерністю, Шевченко О. О. (2010)
Подобед О. Ю. - Баланс азоту, фосфору, калію та продуктивність сівозміни при тривалому використанні добрив (2010)
Тимофєєв М. М. - Біогенне землеробство в аспекті енергетичних ресурсів (2010)
Нестерець В. Г. - Зміни клімату у південно-східній частині Степу: агрокліматичні й техногенні фактори формування урожайності зернових культур, Кротінов І. В., Мотренко В. І. (2010)
Андрієнко А. Л. - Вплив строків сівби на продуктивність гібридів соняшнику в північному Степу України (2010)
Аргунова К. В. - Вплив строків сівби і густоти стояння на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах Криму на зрошенні, Жук О. Г. (2010)
Артеменко С. Ф. - Соя – попередник під озиму - пшеницю (2010)
Антонюк С. П. - Використання систем координат на площині в аграрній науці, Антонюк В. С. (2010)
Ващенко В. В. - Мінливість і генетичний аналіз ознаки довжина колоса у рослин ячменю ярого (2010)
Аннотации (2010)
Черенков А. В. - Продуктивність сучасних сортів озимих культур в Степу України, Шевченко М. С., Хорішко С. А., Романенко О. Л. (2010)
Бойко П. І. - Перспективи вирощування пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах в умовах недостатнього зволоження, Коваленко Н. П., Корецький О. Є. (2010)
Черчель В. Ю. - Врожайність зерна та гіпотетичний гетерозис сестринських гібридів кукурудзи плазми Рейд, Боденко Н. А. (2010)
Шевченко М. С. - Перспективна сівозміна з баштанним паром та підвищеною концентрацією зернових культур для незрошуваних умов півдня України, Лимар В. А., Книш В. І. (2010)
Гирка А. Д. - Асиміляційна діяльність посівів озимої пшениці залежно від строків сівби та азотного живлення, Желязков О. І., Педаш О. О., Бойко О. В. (2010)
Черенков А. В. - Зимостійкість рослин озимого ячменю залежно від строків сівби в умовах північної частини Степу, Бондаренко А. С., Бенда Р. В. (2010)
Клиша А. І. - Результати і напрямки селекції зернобобових культур, Кулініч О. О., Хорошун І. В. (2010)
Савіна О. І. - Оцінка селекційної цінності вихідного матеріалу кукурудзи за господарськими ознаками та стійкістю проти шкодочинних організмів в умовах Закарпатської області, Ковач І. П., Залізняк О. Л., Браїло В., Шейдик К. А. (2010)
Коковіхін С. В. - Ефективність вирощування кукурудзи на зерно в умовах зрошення півдня України залежно від гібридного складу та екологічного пункту випробування, Іванів М. О., Нетреба О. О. (2010)
Окселенко О. М. - Вплив засобів обробки насіння і контролювання бур’янів на формування врожайності кукурудзи цукрової при різних строках сівби, Заверталюк О. В. (2010)
Гладка А. В. - Урожайність озимої пшениці залежно від умов вирощування (2010)
Марущак Г. М. - Визначення сумарної токсичності ґрунту і зерна при вирощуванні рису, Єфімов О. М. (2010)
Черенков А. В. - Вплив способів сівби та норм висіву насіння на продуктивність рослин сортів сої різних груп стиглості, Ільєнко О. В. (2010)
Логінов М. І. - Адаптаційні можливості сортів льону-довгунця залежно від норм висіву насіння у зоні північно-східного Полісся України, Литвиненко А. В. (2010)
Бабаянц О. В. - Динаміка чисельності черемхової (Rhopalosiphum pa-di L.) і великої злакової (Sitobion avenae F.) попелиць – основних переносників ВЖКЯ, Неплій Л. В. (2010)
Гирка А. Д. - Варіювання тривалості періоду "сівба – сходи" залежно від умов року та строку сівби озимої пшениці (2010)
Жиленко М. І. - Екологічні передумови забезпечення сталих врожаїв озимої пшениці на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Харитонов М. М., Халатур С. М. (2010)
Волкогон В. В. - Ефективність вермикомпостів,збагачених фосфоритами та фосфатмобилізуючими бактеріями, при вирощуванні огірків, Гаценко М. В., Луценко Н. В. (2010)
Шевченко О. М. - Фактори землеробства і економічна ефективність вирощування кукурудзи, Ляшенко Н. О., Парлікокошко М. С. (2010)
Горщар В. І. - Вплив біологічно активних речовин на врожайність ярого ячменю в північному Степу України (2010)
Кормош С. М. - Створення вихідного матеріалу васильків звичайних та ведення селекції малопоширеної культури в умовах Закарпаття, Базелюк М. В. (2010)
Гирка Т. В. - Пошкодженість кукурудзи кукурудзяним метеликом залежно від групи стиглості гібрида та строку збирання культури, Березовський С. В. (2010)
Ведута А. В. - Продуктивність кунжуту залежно від способів сівби та норм висіву в умовах Степу України (2010)
Волкогон В. В. - Ефективність симбіозу бульбочкових бактерій з рослинами сої, Комок М. С. (2010)
Дудка Є. Л. - Епіфітна мікофлора зерна пшениці в період збирання врожаю, Пінчук Н. І., Деревенець К. А. (2010)
Бахмат О. М. - Вплив біологічної активності ґрунту на урожайність зерна сої залежно від способу сівби та інокуляції насіння в умовах західного Лісостепу України, Чинчик О. С. (2010)
Іщенко В. А. - Ефективність застосування азотфіксуючого препарату ризогумін та біоактивних речовин при вирощуванні гороху на чорноземах звичайних північного Степу (2010)
Скринник Я. Т. - Особливості застосування комплексних рідких добрив при вирощуванні кукурудзи в умовах північного Степу України (2010)
Трембіцька О. І. - Вплив систем добрив на агроекологічний стан дерново-підзолистого грунту та накопичення радіоцезію сільськогосподарськими рослинами (2010)
Марініч Л. Г. - Вихідний матеріал для селекції стоколосу безостого (2010)
Кудря С. І. - Сумісна дія попередників і мікродобрив на продуктивність пшениці озимої в лівобережному Лісостепу України, Георгиця Я. І. (2010)
Шеремет О. М. - Успадкування стійкості до місцевої популяції рас летючої чорної (Ustilago nigra) та твердої (Ustilago hordei) сажок в селекції озимого ячменю, Легкун І. Б. (2010)
Соломонов Р. В. - Морозостійкість гібридів м’якої пшениці, створених з участю ярих зразків різного еколого-географічного походження (2010)
Приходько В. І. - Динаміка агрофізичних параметрів і продуктивність кукурудзи при мінімізації обробітку грунту (2010)
Кохан А. В. - Біодобрива в технології вирощування соняшнику (2010)
Матюха Л. П. - Вплив забур?яненості посівів на продуктивність і врожайність кукурудзи, Шевченко М. С., Ткаліч Ю. І., Шевченко О. М., Матюха В. Л. (2010)
Цилюрик О. І. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість чистих парів в Степу України (2010)
Черенков А. В. - Урожайність і економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від попередників, строків сівби та норм висіву в умовах Присивашшя, Костиря І. В., Остапенко М. А., Желязков О. І. (2010)
Лях В. О. - Мінливість кількісних ознак рижію ярого у поколінні М3, Комарова І. Б. (2010)
Баннікова К. В. - Розвиток сажкових хвороб кукурудзи у лісостеповій зоні залежно від агрокліматичних умов (2010)
Середа І. І. - Вплив попередників і мінеральних добрив на вміст вологи в ґрунті та продуктивність озимої пшениці (2010)
Ткачук О. П. - Вплив покривних культур та безпокривного вирощування на формування густоти і висоти рослин галеги східної в рік сівби (2010)
Федько М. М. - Адаптивний потенціал та екологічна стабільність простих гібридів кукурудзи (Zea maize L.) (2010)
Нетреба О. О. - Селекція кукурудзи в умовах зрошення півдня України, Туровець В. М., Лашина М. В. (2010)
Мусатов А. Г. - Вплив попередників та норм висіву на продуктивність ячменю озимого в південному Степу України, Самойленко О. А. (2010)
Бублик М. О. - Особливості визначення адаптивного потенціалу сортів вишні до жари та посухи, Скряга В. А., Китаєв О. І. (2010)
Горщар О. А. - Фунгіциди біологічного походження проти збудників пліснявіння зерна ярого ячменю (2010)
Куцак М. М. - Застосування біопрепарату агат-25К проти корончастої іржі вівса (2010)
Анотації (2010)
Титул, зміст (2009)
Назаренко І. І. - Вибір та обгрунтування критеріїв ефективної роботи вібросистеми в умовах взаємодії з оброблюваним середовищем, Баранов Ю. О., Басараб В. А. (2009)
Гущин В. М. - Управление и интенсификация процессов пневматического транспортирования сыпучих материалов струйным воздействием воздушного потока, Гущин О. В. (2009)
Смірнов В. М. - Обертальник бурильного обладнання з дебалансним вібратором просторової дії, Головань В. П. (2009)
Доненко В. І. - Оновлення методології планування освоєння об'єктів будівництва з урахуванням раціонального розподілу організаційно-технологічного навантаження між підрозділами будівельних організацій (2009)
Голубничий А. В. - Особливості властивостей бетонів на цементах з залізовмісними шлаками (2009)
Лівінський О. М. Євтушенко В. А. - Розробка методики розрахунку нормативів і потреб в засобах малої механізації на річну программу робіт будівельних організацій (2009)
Забродський М. М. - Системне моделювання проектного розрахунку роторних бетонозмішувачів примусової дії (2009)
Назаренко І. І. - Аналіз кінематики щокової дробарки, Міщук Є. О. (2009)
Орищенко С. В. - Оцінка та аналіз конструктивних і технологічних параметрів грохота (2009)
Пиляєв Р. С. - Методика дослідження та обробка інформації для оцінки надійності роботи вантажопідіймальної техніки (2009)
Теренчук С. А. - Моделі і методи оцінки ризиків в інвестиційних будівельних проектах в умовах невизначеності, Єременко Б. М., Журибеда Д. Б. (2009)
Молодід О. О. - Характеристика загроз економічної безпеки будівельного підприємства (2009)
Атаманова Н. В. - До питання про створення "Саксонського зерцала" – кодексу середньовічного права Німеччини (2015)
Булгаков А. О. - На шляху до Земельного кодексу УРСР від 29.11.1922 р. (2015)
Крутько А. Л. - Рівні правового регулювання народної законодавчої ініціативи: теоретико-правове співвідношення (2015)
Лабенська Л. Л. - Конституційно-правовий статус закордонних українців: питання практичної реалізації, Заслонова К. О. (2015)
Немченко С. С. - Нормативно-правові основи діяльності юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги (2015)
Приполова Л. І. - Зміст депутатської недоторканності: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду (2015)
Сафонова О. Ю. - Зарубіжний досвід щодо правового регулювання професійної підготовки суддів (2015)
Слободяник Т. М. - Реформування законодавства щодо забезпечення відповідальності органів місцевого самоврядування (2015)
Терованесов А. М. - Науково-методологічні засади розвитку правовідносин медичного страхування (2015)
Токарь Л. В. - Сущность труда как воплощение диалектики единичного, особенного и всеобщего (2015)
Белікова С. О. - Підстави представництва прокурором інтересів дітей у виконавчому провадженні (2015)
Горда Ю. І. - Аналіз тлумачення та застосування застереження про публічний порядок через призму судової практики (2015)
Кармаза О. О. - Особливості оформлення прав на спадщину в органах місцевого самоврядування: проблеми застосування норм закону (2015)
Квіт Н. М. - Переддоговірна відповідальність або "culpa in contrahendo" як перспектива для України (2015)
Корновенко С. В. - Інформаційно-правові аспекти сучасної екологічної політики в Україні, Гук Б. М. (2015)
Кушерець Д. В. - Поняття цивільно-правового договору як гарантії охорони та захисту майнових прав сторін (2015)
Лежнєва Т. М. - Становлення санкцій вітчизняного трудового права: середина ХIX ст. – початок XX ст. (2015)
Лозовий А. І. - Припинення права на частку в спільному нерухомому майні за вимогою інших співвласників (2015)
Бєлявська С. Ю. - Державна судова адміністрація України як суб’єкт впровадження інновацій у судове управління в Україні (2015)
Блінова Г. О. - Джерела небезпеки для режиму службової інформації в діяльності правоохоронних органів (2015)
Глуховеря В. А. - Юридична відповідальність у механізмі забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом (2015)
Давидова Т. О. - Кодекси етики чиновників: необхідність чи традиція (2015)
Кобрусєва Є. А. - Адміністративний контроль і нагляд як адміністративно-правові гарантії прав громадян на мирні зібрання (2015)
Мазаракі Н. А. - Джерела адміністративного права (2015)
Макушев П. В. - До питання принципів діяльності Державної виконавчої служби України, Лясковець О. В. (2015)
Микулець В. Ю. - Інформаційні відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху: загальноправова характеристика (2015)
Сачко О. В. - До питання персональних даних як елемента системи інформаційного забезпечення Державної виконавчої служби України (2015)
Торяник В. М. - Предмет адміністративних проступків у сфері рекламної діяльності: ґенеза, сутність, класифікація, Піхун Н. А. (2015)
Шершун С. М. - Управління системою екологічного моніторингу в Україні: правові та організаційні питання (2015)
Шкарнега О. С. - Правове регулювання провадження в справах щодо реалізації права на мирні зібрання (2015)
Міщенко Л. В. - Особливості притягнення до фінансово-правової відповідальності за бюджетні правопорушення (2015)
Шаренко М. С. - Правове регулювання податку на додану вартість у Чеській Республіці (2015)
Вечерова Є. М. - Вади законодавчої техніки (на прикладі інституту співучасті) як перепона ефективності кримінального закону: деякі проблемні аспекти питання (2015)
Скрябін О. М. - Напрями вдосконалення кримінального законодавства у сфері боротьби з корупцією, Гуков Д. Р. (2015)
Жаровська Г. П. - Структурно-організаційні особливості транснаціональних злочинних організацій в Україні (2015)
Крикушенко О. Г. - Еволюція комунікативних зв’язків засуджених як підґрунтя розвитку сучасної пенітенціарної субкультури (2015)
Назаренко В. В. - Міжнародна практика охорони установ для тримання засуджених (теоретико-прикладний аспект) (2015)
Печук І. С. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину в складі порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в Україні (2015)
Діденко Є. В. - Особливості допиту потерпілого на стадіях досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження (2015)
Кирпа С. С. - Співвідношення негласних слідчих (розшукових) дій і принципів кримінального провадження (2015)
Панасюк О. А. - Повноваження суду першої інстанції на стадії судового розгляду та правило "асиметрії" оцінки допустимості доказів у кримінальному процесі (2015)
Пчеліна О. В. - Тактичні особливості огляду документів під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Цимбалюк В. І. - Правові та медичні особливості огляду трупа (2015)
Чаплинська Ю. А. - Криміналістичне забезпечення проведення слідчого огляду (організаційний аспект) (2015)
Черненко А. П. - Роль суду в процесі доказування під час кримінального провадження, Шиян А. Г. (2015)
Тимченко Л. Д. - Человек – субъект международного права? Естественно! (2015)
Лакоза С. Л. - Побудова курсовертикалі з розділенням каналів корекції. частина 2: алгоритми корекції, Мелешко В. В. (2014)
Аврутов В. В. - Скалярный метод контроля и диагностики инерциально-измерительного модуля, Головач С. В. (2014)
Капиця М. С. - Оцінка методик виробничої калібровки мікромеханічних акселерометрів, Мелешко В. В., Лакоза С. Л. (2014)
Добровольская Е. В. - Математическое моделирование тепловизионного прибора наблюдения с микроболометрической матрицей, Колобродов В. Г., Лихолит Н. И., Тягур В. М. (2014)
Гордиенко В. И. - Возможность использования системы клиньев в обзорных системах наблюдения (2014)
Микитенко В. І. - Комплексування зображень у цілодобових двоканальних системах спостереження, Балтабаєв М. М., Пономаренко О. А. (2014)
Сокуренко В. М. - Розробка об’єктива зі змінною фокусною відстанню, що містить рідинні лінзи, Парпієв Т. А. (2014)
Галаган Р. М. - Методи та засоби контролю відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів (2014)
Серый К. Н. - Оптическая система определения координат преобразователя с использованием ПЗС матриц (2014)
Егоров А. Д. - Исследование температурных эффектов при регистрации спектров фотоэлектрическими детекторами, Егоров В. А., Егоров С. А., Еленская Л. И., Синельников И. Е. (2014)
Порєв В. А. - Дослідження процесу формування зони розплаву в технології зонної плавки кремнію, Порєв Г. В. (2014)
Порєв В. А. - Математична модель оптимального витоку надлишковості середовища через диффузор, Троц А. А. (2014)
Коробко І. В. - Визначення ступеня неоднорідності потоку рідини в технологічних мережах (2014)
Голюк І. В. - Проектування лінзи Френеля на поверхні довільної форми, Колобродов В. Г. (2014)
Скицюк В. І. - Підґрунтя інформаційних властивостей панданних зон абстрактної сутності.Частина 1. Основні типи панданних зон, Клочко Т. Р. (2014)
Zosyk O. M. - Mathemathical modelling of metamaterials and analysis of their optical properties (2014)
Міхеєнко Л. А. - Методи покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача змінної яскравості, Анікієнко Н. В. (2014)
Андрієнко В. О. - Прогнозування терміну надійної експлуатації інтегральних мікросхем радіотехнічних пристроїв, Іванченко В. В., Гончаров А. В., Скорина Є. В., Антонюк В. С. (2014)
Молодык А. В. - Исследование технологических требований к фотоприемному устройству инфракрасного диапазона на основе структур с квантовыми ямами, Пономаренко А. А., Балтабаев Н. Н. (2014)
Наконечний М. В. - Дослідження стійкості системи з нейроконтролером, Гірняк Ю. Б., Івахів О. В., Репетило Т. М. (2014)
Котовский В. И. - Особенности использования метода дистанционной инфракрасной термографии в офтальмологии, Дунаевский В. И., Коваленко Н. Н., Венгер Е. Ф., Назарчук С. С. (2014)
Овсієнко О. В. - Дослідження характеристик "малих" полів опромінення у променевій терапії (2014)
Запорожко І. О. - Діагностика адаптивних резервів людини за даними пульсометрії, Зубчук В. І. (2014)
Куценко В. П. - Сочетанное применение микроволновой резонансной терапии и поляризованного света для лечения диабетической полинейропатии, Яненко А. Ф, Удовиченко С. В. (2014)
Тимчик Г. С. - Визначення інформативних показників функціонального стану людини при лазеротерапії, Осадчий О. В., Чупіка Б. С. (2014)
Іваницька А. Л. - Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини, Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В. (2014)
Терещенко М. Ф. - Особливості та структура автоматизованого магнітотерапевтичного апарату, Кос О. С. (2014)
Скицюк В. І. - Метод визначення похибки дослідження певного фізичного об`єкту, Троц А. А. (2014)
Бабенкова Т. Ю. - Особливості впровадження концепції логістики у практику вітчизняних аграрних підприємств (2011)
Бакурова А. В. - Оптимізація діяльності туристичних підприємств при формуванні міжрегіонального клаcтеру, Діденко А. В., Попова О. Ю. (2011)
Бондар О. А. - Можливості галузевої теорії "геометрична економетрика" в контексті забезпечення результативності управління інвестиціями, Зеленков Ю. О. (2011)
Бондар О. А. - Економічна безпека підприємств в системі стратегічного управління розвитком будівельної промисловості, Назаренко Ю. Ю. (2011)
Безбородова Т. В. - Сучасні підходи до оцінювання ринкової вартості промислового підприємства (2011)
Бенько М. М. - Місце бухгалтерського обліку в інформаційній технології управління торгівельним підприємством (2011)
Бордун О. Ю. - Стан та перспективи замкового туризму в контексті стратегічного розвитку туристичної галузі західного регіону України, Білоус С. В. (2011)
Дмитрук О. В. - Використання спеціальних методів планування як засіб удосконалення технології управління рекреаційними підприємствами, Свінцицька О. М., Сугоняк І. І. (2011)
Дяченко Л. А. - Управління процесом обслуговування зарубіжних споживачів у туристичних підприємствах зі зворотніми зв’язками із споживачами (2011)
Закордонець Н. І. - Теоретичні аспекти аналізу проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (2011)
Заячковська Г. А. - Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір (2011)
Колесник О. О. - Статистичний аналіз в системі прийняття ефективних управлінських рішень в туризмі (2011)
Клочковський О. В. - Організаційні засади функціонування та розвитку фермерських господарств, Клочковська В. О. (2011)
Куришко О. О. - Моделі координації діяльності суб'єктів фінансового моніторингу в світі (2011)
Куценко В. І. - Диверсифікація ринку туристичних послуг в Україні як передумова підвищення їх конкурентоспроможності (2011)
Липчук В. В. - Проблеми і перспективи розвитку санаторно-курортної сфери, Тимочко Н. В. (2011)
Максимюк Н. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємств індустрії туризму АРК (2011)
Матвійчук Л. Ю. - Теоретичні основи типології та специфіки туристичних ресурсів (2011)
Мартинова Н. С. - Роль тренінгових технологій в професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму, Носаченко І. М. (2011)
Мельниченко О. Б. - Стан і перспективи розвитку сільського туризму в Україні (2011)
Мостепанюк А. В. - Економічні механізми співпраці держави та бізнесу за умов ринкових перетворень (2011)
Петров А. А. - Правове забезпечення механізму первинного розміщення акцій в Україні (2011)
Снітко Е. О. - Визначення чинників, що впливають на оцінку ефективності процесу постановки цілей в організації, Завгородня Е. Е. (2011)
Сокол Т. Г. - Місце і значення предмету "Основи туризмознавства" в системі професійної підготовки менеджерів туризму (2011)
Тертиця О. О. - Фінансово-кредитна складова матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств регіону, Лагодиєнко В. В. (2011)
Фастовець О. О. - Фортеці, палаци, замки у розвитку спеціалізованого туризму в Угорщині (2011)
Харчишина О. В. - Порівняння методологічних підходів до оцінки організаційної культури та перспективи їх використання на підприємствах харчової промисловості (2011)
Черевко Г. В. - Вдосконалення організації матеріально-технічної бази агротуристичних господарств як чинник підвищення рівня їх гостинності, Іванов А. О. (2011)
Шепелюк С. І. - Туристичний продукт та туристична послуга: критерії розмежування понять (2011)
Шиманська В. В. - SWOT-аналіз туристичного комплексу Житомирщини (2011)
Титул, зміст (2014)
Литвинова С. Г. - Модель хмарно орієнторованого навчального середовища вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Черемісіна Л. О. - Можливості застосування онтологій під час створення баз знань навчальних комп’ютерних систем (2014)
Морзе Н. В. - Використання вікі-рушіїв для організації електронного навчального середовища навчального закладу, Варченко-Троценко Л. О., Кочарян А. Б. (2014)
Яковлев Ю. С. - Особенности тестирования учащихся в информационных обучающих системах с использованием адаптивного человеко-машинного интерфейса, Курзанцева Л. И. (2014)
Каменева Т. Н. - Электронные средства учебного назначения: классификация и дидактические особенности (2014)
Литвиненко Н. І. - Кроки впровадження інформатики в школі: з досвіду викладання за авторськими програмами, Савченко М. І. (2014)
Заріцька С. І. - Використання веб-технологій у навчальному процесі, Пархоменко О. М. (2014)
Стеценко І. Б. - Розгортання проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класі за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2014)
Сахацька Т. Ю. - Використання ІКТ в організації пізнавальної діяльності дітей, Машовець М. А. (2014)
Волков Ю. М. - Використання презентацій у навчальному процесі, Дудка Т. М. (2014)
Поліщук А. А. - Проблематика формування візуально-знакової культури в сучасному навчальному середовищі (2014)
Агафонов А. Ю. - Эволюционная эпистемология и когнитивная психология сознания, или зачем человеку разум? (2014)
Бородулькина Т. А. - Понимание психологических категорий и психолого-дидактических текстов старшими дошкольниками, Чикулай А. А. (2014)
Видолоб Н. О. - Інноваційні прийоми формування мовно-мовленнєвої компетенції школярів у психолінгвістичному контексті (2014)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Характеристика асоціативного поля стимулу "грайливість" (2014)
Засєкіна Л. В. - Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам'яті особистості (2014)
Каlmykova L. O. - Ontogenesis of the vocal activity of children of the sixth year of life (2014)
Карп'юк М. Д. - Розвиток духовної свідомості кваліфікованих фахівців як чинник поглиблення їх соціально-професійної компетентності (2014)
Макаренко О. М. - Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу, Андрейчева А. О. (2014)
Mileva E. K. - Talk about Art in the Context of Linguistic Development of Preschool Age Children (2014)
Навальна М. І. - Лексичні конотації як експресивний засіб мовлення (2014)
Павлова Н. Д. - О типологии речевых интенций в дискурсе, Гребенщикова Т. А. (2014)
Турчак О. М. - Дослідження якісних і кількісних показників мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної напруги (2014)
Федосєєва І. В. - Особливості вивчення соціально-психологічних аспектів комунікативних установок старшокласників (2014)
Цьось Ю. А. - Комунікативно-мовленнєві властивості у стильовій організації особистості (2014)
Чміль Н. С. - Теоретичні аспекти формування професійного мовлення у студентів (2014)
Акімова Н. В. - Нейропсихолінгвістичні механізми варіативності розуміння інтернет-тексту (2014)
Антіпов О. С. - Лексико-семантичне мікрополе "патріот як такий" у сучасній українській есеїстиці (на матеріалі творчості І. Андрусяка, А. Бондара, Р. Гладиша, А. Дністрового, Ю. Іздрика, В. Неборака та С. Процюка) (2014)
Волкова А. Г. - Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе (2014)
Дячук Н. В. - Ознаки вираження психолінгвістичних характеристик художнього тексту (2014)
Єршова І. М. - "Інструктаж з техніки безпеки" як гіпержанр у навчально-педагогічному дискурсі (на матеріалі презентації POWER-POINT) (2014)
Лазаренко Г. С. - Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах (2014)
Мороз В. Я. - Епістемологічна модель історичної комунікації (2014)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація експресивного компоненту емоцій у гендерних комунікативних стратегіях кокетства, загравання, флірту (2014)
Судус Ю. В. - Стратегія дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов Джона Керрі та Девіда Камерона) (2014)
Tarasiuk I. V. - Peculiarities of studying a foreign language in the context of speech adaptation by immigrant children to a foreign environment (2014)
Швець Н. В. - Методологічна база зіставлення мотиваційних основ іхтіонімів англійської, французької та української мов (2014)
Швець О. В. - Когнітивний підхід до вивчення номінативних речень (2014)
Бадюл Л. В. - Комунікаційний інжиніринг у системі масових суспільних перетворень (2014)
Досенко А. К. - Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій (2014)
Подашевська Т. Л. - Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб'єктів політичної діяльності (2014)
Полєжаєв Ю. Г. - Тревел-журналістика як об'єкт наукової рефлексії: здобутки, проблеми та перспективи (2014)
Смирнова М. В. - Актуальність проблеми стигматизації в сучасних суспільних процесах (2014)
Шилова В. В. - Методологія вивчення комунікативних технологій соціально-політичних телепрограм (2014)
Пам’яті ректора тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Власов С. В. - Протимікробна активність етил 4-|2-ариліденгідразино|-5-метилтієно|2,3-d| піримідин-6-карбоксилатів, Коваленко С. М., Черних В. П. (2014)
Марчишин С. М. - Органічні кислоти надземної частини видів роду ocimum L., Шанайда М. І. , Дуб А. І. (2014)
Гамуля О. В. - Дослідження органічних кислот у сировині огірка посівного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Визначення вмісту глікоалкалоїдів у надземних частинах овочевих рослин родини solanaceae, Георгіянц В. А., Міщенко В. А. (2014)
Грицик А. Р. - Дослідження амінокислотного та жирнокислотного складу трави рути садової, Мельник М. В. (2014)
Кисличенко О. А. - Вивчення органічних кислот у шлунковому зборі (2014)
Ковальська Н. П. - Вивчення локалізації слизу в листках первоцвіту весняного за допомогою гістохімічних реакцій (2014)
Онишків О. І. - Оптимізація складу та технології таблеток "віспулін", Грошовий Т. А., Васенда М. В. (2014)
Рибалкін М. В. - Визначення температурного режиму в технології виробництва імунобіологічного препарату проти кандидамікозів, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2014)
Войтенко Г. М. - Обґрунтування концентрації бетаметазону дипропіонату у складі крему, Дуллах Арам, Власенко І. О., Давтян Л. Л. (2014)
Буткевич Т. А. - Розробка технологічної блок-схеми виробництва сухого порошку біомаси f. Velutipes, Попович В. П., Козіко Н. О. (2014)
Владимирова І. М. - Розробка методологічних підходів до створення фітотерапевтичних засобів при гіпертиреозі (2014)
Загородній С. Л. - Спектрофотометричне визначення циклодолу в таблетках, Васюк С. О. (2014)
Савченко Л. П. - Аналіз стабільності вазеліну в процесі зберігання в умовах аптеки, Хмельова М. О., Євтіфєєва О. А., Георгіянц В. А. (2014)
Рев’яцький І. Ю. - Опрацювання інформатизації процесу фармацевтичної допомоги аптек, Парновський Б. Л., Прилипко Н. А. (2014)
Давтян Л. Л. - Проблемні аспекти формування асортименту лікарських засобів з адаптогенною та загальнотонізувального активністю в україні, Андрійчук Я. Р. (2014)
Грушковська Д. Т. - Вплив макрооточення на діяльність фармацевтичних організацій в україні (2014)
Зарічкова М. В. - Дослідження ролі громадських організацій у соціальному захисті працівників фармацевтичної галузі україни (2014)
Котвіцька А. А. - Порівняльний аналіз сучасного стану фармацевтичного забезпечення міського та сільського населення україни, Кубарєва І. В., Демянік К. О. (2014)
Панфілова Г. Л. - Клініко-економічний та структурний аналіз тендерних закупівель лікарських препаратів для онкологічних хворих в україні (2014)
Качерай Ю. В. - Експертна оцінка необхідності екстемпорального виготовлення ліків для дітей (2014)
Федяк І. О. - Оцінка проблем фармацевтичного забезпечення профілактики і терапії хворих на туберкульоз в україні (2014)
Матюшкіна М. В. - Вплив різнометальних (mg, co) біс(цитрато)германатів (станатів) на зміни м’язового тонусу (2014)
Гудивок Я. С. - Вплив препаратів із гепатопротекторною дією на процеси обміну речовин в умовах експериментальних токсичних гепатитів, Шеремета Л. М., Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І. (2014)
Вашкеба-Бітлер Е. М. - Вивчення протизапальної та антимікробної активності екстракту з надземної частини хріну звичайного (2014)
Грушковська Д. Т. - Фармакоекономічні аспекти медикаментозного забезпечення хворих із виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки (2014)
Полова Ж. М. - Аналіз ринку ветеринарних лікарських форм для застосування в акушерстві та гінекології (2014)
Вронська Л. В. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Демчук М. Б., Гордієнко О. І., Грошовий Т. А. (2014)
Щербина Р. О. - Аналіз фармакологічної активності похідних 1,2,4-тріазолу (2014)
Бялоблоцький З. - Конституційні та політичні особливості формувань і відставок урядів у контексті політичної системи Грузії після "Революції Троянд" (2004-2012 рр.) (2012)
Барикына И. Е. - Всеилостивейшие манифесты ХIX столетия как политическая технология (2012)
Безрук О. О. - Особливості функціонування державної адміністрації як прямого каналу політичної мобільності в Україні (2012)
Бердій Т. С. - Співвідношення етнічної та національної ідентичностей в сучасному контексті (2012)
Березинський В. П. - До питання про політичну сутність місцевого самоврядування (2012)
Богданова Т. Є. - Африканська політика Великобританії на сучасному етапі, Калачова О. О. (2012)
Борисова Ю. В. - Кількісні та якісні аспекти вимірювання в соціальних дослідженнях (2012)
Гатрич В. Р. - Особливості формування суспільно-політичного контенту (на прикладі українських недержавних телеканалів) (2012)
Гетьманчук П. М. - Принципи формування сучасної політичної управлінської еліти в Україні (2012)
Гревцова Л. М. - Становлення діалогу між державою та суспільством у сфері національної безпеки. Досвід для України (2012)
Грицан А. В. - Электронное правительство как СМК нового поколения (2012)
Джилавян А. С. - От кемализма к неоосманизму: ретроспективный анализ (2012)
Жолонко Т. В. - Українсько-кубинські відносини: сучасний стан та перспективи (2012)
Іщенко І. В. - Політичні інститути у період нестабільності: синергетичний підхід (2012)
Киселева Н. В. - Факторы, определяющие современный парламентский бикамерализм (2012)
Конон Н. Є. - Глобальне громадянське суспільство: передумови виникнення та сучасний стан концепту (2012)
Кривошеїн В. В. - Аналітичний потенціал концепту "цивілізація ризику" при дослідженні небезпек у глобалізованому суспільстві (2012)
Кузнєцова О. В. - Політичні цінності та орієнтації у формуванні політичної культури українського суспільства (2012)
Латиш Ю. В. - Червоний Ренесанс: Комуністична партія України у виборчій кампанії 2012 року (2012)
Литвин Н. М. - Діяльність дипломатії Західноукраїнської Народної Республіки у країнах Західної Європи (1920-1923) (2012)
Лопата О. М. - Урядова стабільність і чинники стабільності урядів Чехії (2012)
Лукач У. Р. - Суспільно-політичні ідеї Наталії Кобринської крізь призму партійного будівництва в Західній Україні наприкінці ХІХ ст. (2012)
Сенюшкін Є. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття політичних рішень (2012)
Кравченко В. Ю. - Вплив асиметричної стратегії на трансформацію політичного насилля (2012)
Магда Є. В. - Енергетичний аспект відносин Росії та країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону у 1998-2005 рр. (2012)
Марченко Ю. В. - Внутрішньо- та зовнішнополітичні чинники вибору моделі безпеки підприємництва в Україні (2012)
Ніколаєнко Н. О. - Парламентські вибори 2012 року в мажоритарних округах Миколаївської області (2012)
Осадчук І. Ю. - Президенціалізація систем інститутів виконавчої влади у країнах СНД: індексний аналіз та політична практика (2012)
Оснач О. М. - Особливості реалізаціх громадянських і політичних прав іммігрантів (2012)
Орловський В. К. - Етапи функціонування політичної опозиції в Україні (2012)
Панарін А. С. - Інституційні чинники формування політичної стабільності при напівпрезидентській формі правління (2012)
Ставченко С. В. - Забезпечення інформаційної асиметрії як антикризова технологія в політичному процесі (2012)
Царенко О. О. - Абсентеїзм: сутність визначення, причини та шляхи подолання (2012)
Миклащук І. М. - Легітимація влади в Республіці Косово: здобутки та перспективи (2012)
Четверик Г. Г. - Міжнародні віносини та "електронний суверенітет" України (2012)
Шамраєва В. М. - Українсько-американське співробітництво в контексті реалізації зовнішньополітичної доктрини США (2012)
Шейко Ю. О. - Автономія політичного в теорії Карла Шмітта (2012)
Шкірчак С. І. - Громадянське суспільство і державна влада в ідеології українського націонал-комунізму (2012)
Далекорей М. І. - Фінансово-економічна діяльність православної церкви (2012)
Федорова К. О. - Евдемоністичний парадокс: політико-філософський аналіз кризи (2012)
Азарова В. - Прецедентное имя в научном освещении (2010)
Загнітко А. - Класифікаційні типології концептів (2010)
Кононенко В. - Концептосфера в етнолінгвістичному аспекті (2010)
Коч Н. - Семантическое развитие концептообразующих номинаций в диахроническом аспекте (репрезентативность категории "гады" в восточнославянской концептуально-языковой картине мира) (2010)
Михальченко М. - Внутрішньотекстова градація оцінки (2010)
Поповић Љ. В. - Украјинско-српска контрастивна језичка истраживања, Јармак В. (И.) (2010)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (V ст. до н.е. – поч. ХХ ст. н.е.) (2010)
Taukchi O. - Conceptual Schemes of Place and Time in American Linguistics (2010)
Каратаєва А. - Український вокатив у текстовій структурі історичного роману "Диво" Павла Загребельного (2010)
Левакіна Т. - Мікрогрупи далекої периферії прийменників соціативності української мови (2010)
Наконечна-Роганіна Л. - Про співвідношення лінгвістичного та фізичного часу (2010)
Александрова В. - Когнітивно-комунікативні властивості еліптичного речення сучасної англійської мови, Приходько А. (2010)
Алманова О. - Проблема визначення поняття "питанння" на логіко-семантичному, граматичному та комунікативному рівнях (2010)
Балко М. - Особливості побудови структурних схем словосполучень сучасної української мови (2010)
Мудрак Я. - Емотивні фактивні предикати в семантичній структурі висловлювання (2010)
Оленяк М. - Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської та польської мов) (2010)
Голі-Оглу Т. - Дублетність наукових термінів в українській і російській мовах: функціональний аспект (2010)
Євпак А. - Тематичні групи вторинних номінатів українських лексем кінь та комонь (2010)
Євтушина Т. - Фразеологізми як репрезентанти ментальної діяльності людини у мовній картині світу Марії Матіос (2010)
Жижома О. - Лінгвістична природа прислівникової оказіональної номінації (2010)
Забашта Р. - Современные подходы к созданию словарей-минимумов, составленных на семантических основаниях (2010)
Замощина Н. - Семантика похiдних iменникiв iз локативним значенням у турецькiй мовi (2010)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Семантико-граматична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови, Усенко О. (2010)
Лутава С. - Локуси на позначення медіального простору в сучасній українській мові (2010)
Мартинів О. - Асоціативно-термінальна мотивація фразеологічних одиниць сучасної німецької мови з компонентом на позначення звучання (2010)
Олійник С. - Структурно-семантичні особливості оцінних фразеологічних одиниць в українській мові (2010)
Осіпчук Г. - Семантичний рівень кореферентних засобів у творах Марії Матіос (2010)
Присяжнюк О. - Структурні ознаки неологічних фразеологізмів (2010)
Стремедловська С. - Семантична структура складних іменників з метафоричним компонентом (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Ткачук О. - Питомі неологізми у хорватській мові (на матеріалі мови засобів масової інформації 90 х років ХХ – початку ХХІ століття) (2010)
Астафьева М. - Комбинаторный аспект и словообразовательная продуктивность китайских заимствований в американском варианте английского языка (2010)
Беркещук І. - Чинники словотворчої поведінки назв знарядь праці у сучасній українській мові (2010)
Лапшина О. - Сложные имена существительные со значением подобия: структура и семантика (2010)
Андрущенко В. - Функційні вияви когезійної зв’язності як змістово-семантичної категорії художньотекстової структури (на матеріалі роману Дж. Лондона "Мартін Іден") (2010)
Богатирьова Є. - Політичні дебати як тип аргументативного політичного дискурсу (2010)
Волянська Ю. - Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці (2010)
Гнатюк Л. - Прагматичні й функціонально-комунікативні особливості іронії як засобу міжособистісного спілкування (2010)
Дорофеев Ю. - Функциональная обусловленность модифицированных форм и значений языковых единиц в тексте (2010)
Пасько Г. - Мовленнєвий жанр загадки: стилістичний аспект (на матеріалі англійської мови) (2010)
Пушкар О. - Займенник як чинник евфемізмів у сучасних політичних рекламних текстах (2010)
Рогожкин О. - Філософський дискурс риторики (2010)
Сальнікова (Куценко) В. - Закономірності градуювання аксіологічних значень сучасного українського політичного дискурсу (2010)
Шведова М. - Образні стереотипи сприйняття часу в ідіостилі О. Забужко (на матеріалі збірки вибраних поезій "Друга спроба") (2010)
Загнітко Н. - Назви страв з вареного тіста в донецьких говірках (2010)
Клименко Н. - Назви одягу для ніг у східностепових українських говірках (2010)
Николів І. - Сленг та суміжні з ним поняття з погляду хорватських та українських лінгвістів (2010)
Юсікова О. - Питання історичного розвитку українських дифтонгічних вокалів та його місце в українській діалектній фонології (2010)
Лісова Л. - Прізвища Горохівщини, похідні від назв тварин (2010)
Воевудский Д. - Квантитативные показатели многозначности в нидерландском, немецком и английском словарях , Кретов А., Селезнев Г. (2010)
Данилюк І. - Лінгвістичне забезпечення комп'ютерних систем: регулярні вирази в MS WORD 2010 (2010)
Дикарева С. - Язык права в Интернет-коммуникации: когнитивные и прагматические измерения, Чернявская О. (2010)
Долбилова Е. - Парадигматическая стратификация каталанской лексики и аксиологемы каталанской ментальности, Кретов А. (2010)
Кретов А. - Квантитативная характеристика славянской фразеологии, Меркулова И., Суворова Ю. (2010)
Ситар Г. - Дистанційні уроки з дисципліни "Вступ до спеціальності (прикладної лінгвістики)": принципи створення та структура, Сахарук І. (2010)
Чейлитко Н. - Моделювання синтаксичної структури українського речення в термінах орієнтованого графа (2010)
Hertsovska-Vaynahiy N. - Success as a Result and Important Component in Foreign Language Teaching (2010)
Білих О. - Форми аориста у церковнослов’янській мові української редакції кінця XVІ – XVII ст.: особливості творення та значення (2010)
Купченко Е. - Семантическая многоплановость лексемы оумъ в агіографическом тексте (на материале древнерусского перевода "Жития Андрея Юродивого") (2010)
Тома Н. - Мовні особливості казання Петра Могили "Крестъ Христа Спасителя и кождого человhка" (2010)
Пилипенко Є. - Відображення системи консонантизму середньонаддніпрянського діалекту у ранніх повістях Івана Нечуя-Левицького (2010)
Рудківський О. - Позиційно-комбінаторне варіювання німецьких приголосних у сильній та слабкій позиціях (2010)
Гаев Т. - Група за украјински језик и књижевност Катедре за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду (2010)
Загнітко А. - Дієслівна перехідність у контрастивному аспекті. Рец. на книгу: Ивановић Милена. Прелазност у украјинском језику: функционални аспект / Милена Ивановић. – Београд: Задужбина Адрејевић, 2007 (Београд: Тодра плюс). – 120 с. (2010)
Загнітко А. - Інтеграційні процеси динаміки мовно-українського простору. Рец. на книгу: Ґрещук Василь. Студії з українського мовознавства: Вибрані праці. − Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 520 с., Шевчук О. (2010)
Загнітко А. - Українська література крізь призму багатоликого сьогодення. Рец. на книгу: Поповиħ Људмила. Фокусна перспектива украjинске књижевности. – Београд: Универзитет у Београду, 2007. – 253 с. (2010)
Поповић Љ. - Рец. на книгу: Загнітко А. П. Теорія сучасного синтаксису. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 378 с. (2010)
Обушний М. - Українство в дослідженнях українознавців Київського університету (2011)
Бойко С. - Роль сучасного педагога в етно- та культурозбереженні української спільноти (2011)
Вернудіна І. - Мова як феномен естетичної свідомості й національної ідентичності українського народу (2011)
Газізова О. - Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Головай І. - Українська мова як визначальний чинник українського націотворення у доробку І. (2011)
Даренська В. - Культурно-історичні етапи самоусвідомлення української національної ідентичности (2011)
Іваницька С. - Мовна проблема в концепціях української ліберально-демократичної партійної еліти (1905–1908 роки) (2011)
Марченко Н. - Рідна мова як один із головних чинників збереження української спільноти (2011)
Навчук Г. - Мова – ознака національної самобутності, Ткач А. (2011)
Савойська С. - Українська мова як культурозберігальний і націєтворчий фактор (2011)
Скляр В. - Відмінності в етномовній структурі населення обласних центрів та сільського населення півдня та сходу України (2011)
Усатенко Т. - Етнонаціональна ідентичність: українознавчий контекст (2011)
Фєсік О. - Національне виховання шкільної молоді як чинник етнокультурного збереження української спільноти (2011)
Шептицька Т. - Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору (2011)
Абизова Л. - Традиціоналізм українського суспільства: збереження національної ідентичності чи консервування минулого? (2011)
Бойко Т. - Страх формування національної ідентичності (2011)
Вакулик І. - Концепти "гармонія" і "щастя" та їх трансформації в українському соціумі (2011)
Герчанівська П. - Українська народна релігійна культура: актуальні проблеми і шляхи їх розв’язання (2011)
Ємець Т. - Інтегративність конкретно-історичного підходу в українознавчих дослідженнях (2011)
Калач В. - Релігійна ідентичність в контексті соціокультурних трансформацій (2011)
Кудря І. - Політекономічний аналіз трансформаційних процесів українського суспільства (2011)
Кушерець Т. - Деякі методологічні зауваження щодо української історіософії (2011)
Лазарович Н. - Етнонаціонально-духовні домінанти як основа буттєвої вкоріненості українського народу (2011)
Микольченко В. - Європейський контекст та особливості українського філософського дискурсу героїзму (2011)
Мовчан Т. - Політичні відносини в сучасному українському суспільстві: культурно-етичний аспект (2011)
Мостяєв О. - Модернізація політичної системи України та розвиток громадянського суспільства у новітню перехідну епоху (2011)
Павлишин О. - Теоретико-методологічні проблеми реформування правової системи України: семіотичний аспект (2011)
Брижицька С. - Сприйняття "новою" інтелігенцією постаті Тараса Шевченка наприкінці 20-х років ХХ ст. (2011)
Валявко І. - Спроба реконструкції життєсвіту людини через текст: постать Дмитра Чижевського у спогадах сучасників та архівних матеріалах (2011)
Возна Т. - Формування національної самосвідомості у працях острозьких книжників (2011)
Капель Ф. - Сучасне покликання університету (2011)
Мусієнко І. - Українознавство в німецькомовних історичних студіях ХХ – початку ХХІ ст. (2011)
Печеранський І. - Київська духовно-академічна філософія – вияв інтелектуально-культурного простору України XIX – початку XX століття (2011)
Піскун В. - Формування культурного простору сучасної України: взаємодія українського і запозиченого (2011)
Ситник О. - В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності (2011)
Стряпко А. - Пошуки національної ідеї та тожсамості українською творчою інтелігенцією (2011)
Цупренко З. - Життєздатність суспільства: стан та шляхи розробки проблеми (український контекст) (2011)
Боднарчук Ю. - Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944–1946) (2011)
Довбищенко М. - Ченці – боніфратрії та поширення гуманістичних ідей на українських землях в першій половині XVII ст. (на матеріалах Волинського воєводства) (2011)
Кагамлик С. - Освітній рівень та духовно- інтелектуальне становлення української православної церковної еліти XVII–XVIII ст. (2011)
Кобченко К. - Початки вищої медичної освіти українського жіноцтва (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2011)
Кульчицький Р. - Діяльність Івана Макуха в Загально-Українській культурній раді (2011)
Мохір Л. - Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії (2011)
Проданюк Ф. - Національно-культурна політика гетьмана П. Скоропадського (2011)
Тверитникова О. - Визначальні тенденції розвитку вищої електротехнічної освіти в Україні (перша половина ХХ ст.) (2011)
Ткаченко С. - Чисельність та розподіл іноземних студентів у вищій школі Харкова за країнами походження на початку XXI ст. (2011)
Авер’янова Н. - Живописний кабінет Університету Св. Володимира (2011)
Безручко О. - "Роз’яничарення" Ю. Г. Іллєнка у творчості та кінопедагогіці (2011)
Даниліна О. - Буття українця в художньому світі Євгена Положія (2011)
Завадська В. - Роль слова у етновиховній системі українців (2011)
Зінченко А. - Національна архітектурна спадщина України як соціокультурне явище: проблема історичного контекстування (2011)
Касян Л. - Відображення інтелектуально-культурного простору 60–70-х років ХХ ст. (2011)
Ковтун Л. - Колористичний концепт топоніму "Червона Русь" (2011)
Конча С. - "Іоакимів літопис" – давня повість про християнизацію Русі (2011)
Музичко О. - Одеська українська театральна студія та інститут імені М. Кропивницького (1919–1924 роки) (2011)
Ожоган Л. - Парадокси творчого діалогу О. Кобилянської із філософією Ф. Ніцше (2011)
Сорочук Л. - Міфологічний простір в етнокультурі українців (2011)
Трегубенко В. - Київські церковні музичні осередки у XVII–XVIII ст. (2011)
Ціпко А. - Світотворче підґрунтя у формуванні та існуванні української спільноти на тлі загального досвіду застосування спільнотного (2011)
Чебанюк О. - Український народний календар як культурний текст (2011)
Щербатюк О. - Мистецтво як комунікація в досвіді української культури ранньомодерної доби (2011)
Антонюк Т. - Забезпечення якості освітніх послуг в контексті формування нової моделі освіти (2011)
Воропаєва Т. - Українська спільнота крізь призму культурно-світоглядних трансформацій (2011)
Гордієнко М. - Реконструкція консервативних ідей як механізм відтворення нації (2011)
Литвиненко О. - Проблема інформаційної безпеки у контексті сучасного українознавства (2011)
Машкова І. - Соціокультурне середовище вищого навчального закладу: становлення ціннісних орієнтацій українського студентства (2011)
Роздайбіда Л. - Етнонаціональні процеси у формуванні державної політики України (2011)
Сироватко Н. - Неформальна молодь як специфічний культурний феномен (2011)
Туренко В. - Процес глобалізації та українська ідентифікація: постановка проблеми (2011)
Цуркан М. - Типологізація застосування насильницьких методів у суспільних процесах сучасної України (2011)
Божук Л. - Науково-освітні аспекти соціокультурної взаємодії українського зарубіжжя зі світовим співтовариством (2011)
Боряк Т. - Архівна україніка як продукт діяльності української еміграції: два десятиліття досліджень (1990–2010) (2011)
Воротняк Т. - Канадський україномовний часопис "Слово істини" як важливий, актуальний чинник об’єднання українців у діаспорі (2011)
Ключковська І. - Новітня українська еміграція як джерело знань про Україну на європейському просторі (2011)
Корнійчук Л. - Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції (2011)
Луняк Є. - "Ніжинці" у Франції у ХVІІІ–ХХ ст. (2011)
Нагірний М. - Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни (2011)
Саган Г. - Громадська та культурна діяльність українців в Боснії і Герцеговині у 50–70-ті роки ХХ століття (2011)
Янковська Ж. - Специфіка українських народознавчих досліджень по розробці народного календаря представниками діаспори у ХХ столітті (К. Сосенко, С. Килимник, О. Воропай) (2011)
Власова Т. - Сучасні теорії ґендеру і проблеми ґендерної паритетності в Україні (2011)
Грабовська І. - Постколоніальний дискурс та проблема ґендерної толерантності транзитивного українського суспільства (2011)
Іщенко Н. - Філософські моделі "міфології" і "здорового глузду" як ґендерна проблема українського суспільства (2011)
Ковальчук І. - Ґендерні стереотипи як перешкода на шляху досягнення ґендерного паритету в українському суспільстві (2011)
Пантілеєнко К. - Вплив біологічного есенціалізму на формування ґендерної ідентичності в сучасному українському суспільстві (2011)
Подліняєва О. - Ґендерні трансформації в Україні: реалії та перспективи (2011)
Стребкова Ю. - Соціокультурний контекст інфантосексуалізму (на прикладі сучасних українських ЗМІ) (2011)
Авер’янова Н. - Мистецька еліта: українські жінки-художниці в Парижі (2011)
Бугай Н. - Українська письменниця Віра Смерека - патріотка, громадська діячка (1923-2010 рр.) (2011)
Глоба Н. - Фольклорно-етнографічний нарис Олександра Боровиковського "Женская доля по малороссийским песням" (2011)
Ємець Т. - Олена Пчілка - видатна діячка українського руху другої половини ХІХ - початку ХХ століть (2011)
Кагамлик С. - Жіночий фактор у формуванні української еліти XVII - XVIII ст. (2011)
Ковтун Л. - Міфологема софійності в культурі Київської Русі (2011)
Корнійчук М. - Жіноча молитва за Шевченка (2011)
Кравець В. - Становище української жінки та жіночої освіти в період з ХІ по ХVІІ століття (2011)
Ліщук-Торчинська Т. - Бачення подій української історії в жіночих автобіографічних наративах початку ХХІ ст. (2011)
Пономаренко О. - Роль жінки у вітчизняному соціокультурному просторі: ретроспективний огляд (2011)
Сорочук Л. - Вода як "жіночий" символ родючості (2011)
Тетерина-Блохин Д. - Романтичне возвеличення жінки в українській і західноєвропейській літературі. Паралелі: Т.Шевченко і західноєвропейські письменники (2011)
Шептицька Т. - Українські жінки у вигнанні: соціальна адаптація та творча самореалізація письменниць міжвоєнної доби (2011)
Щербак Н. - Проблеми освіти та виховання в політичних дискусіях початку ХХ ст., Щербак Н. (2011)
Буряк Л. - Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. (2011)
Власова Т. - Гендер та влада в сучасному політичному дискурсі України (2011)
Вороніна М. - 8 Березня та більшовики в 1917-1924 рр. (геортологічне дослідження) (2011)
Воропаєва Т. - Видатні жінки України: специфіка суб'єктної активності (2011)
Гавришко М. - Вплив "ґендерної політики" у Третьому Райху на український феміністичний дискурс в Галичині 1930-х рр. (2011)
Грабовська І. - Жінка в соціокультурному просторі сучасної України (2011)
Кікінежді О. - Ідеї рівності статей в українській педагогічній спадщині (2011)
Кісь О. - Пережити смерть, розказати невимовне: гендерні особливості жіночого досвіду Голодомору (2011)
Кобченко К. - Два жіночі образи української літератури: від ґендерного до символічного тлумачення (Мавка Лесі Українки та Маруся Чурай Ліни Костенко) (2011)
Колієва І. - Фемінінність в українському суспільстві: аналіз тенденцій (2011)
Лабур О. - Femina soveticа in publico: три документа про конфліктні практики суспільної активності жінок в Україні 1920-1930 рр. (2011)
Левченко К. - Чи готова Українська держава до захисту прав жінок? (2011)
Москалець В. - Роль косметичних практик у формуванні образу "нової жінки" в 1920-х роках у Галичині (2011)
Нагорна Н. - Соціальні виміри політики більшовиків щодо емансипації жінок у 1920-х роках (на матеріалах компартійних відділів для роботи серед робітниць і селянок УСРР) (2011)
Осетрова О. - Вплив психоаналітичних досліджень на розвиток жіночих та ґендерних студій в Україні (2011)
Пісна Ю. - Феномен жіночого суїциду як заперечення ролі жінки-берегині (2011)
Роздайбіда Л. - До питання адаптації депривірованої етнічної спільноти до українського соціуму (2011)
Стребкова Ю. - Про деякі соціальні наслідки ґендерно диференційованої соціалізації (2011)
Стяжкіна О. - "Ми жили": жіночі історії окупації Східної України: підходи і робочі гіпотези до аналізу (2011)
Талько Т. - Деякі аспекти містико-релігійної обдарованості українського жіноцтва в культурно-історичній ретроспективі (2011)
Таран Л. - "Бути самій собі ціллю". Автобіографізм у творчості сучасних жінок-авторів (2011)
Чернова Ю. - Філософсько-світоглядні засади формування ідеї "нової жінки" у творчості Ольги Кобилянської (2011)
Титул, зміст (2012)
Интересные факты о пищеварительном тракте (2012)
Разрушая стереотипы ферментотерапии, или Практические рекомендации по рациональному выбору ферментного препарата (2012)
Дедишина Л. - Пакуєте валізи на Мальдіви? Подбайте про профілактику (2012)
Медичний форум у Львові (2012)
Перспективний шлях розвитку для українських компаній (2012)
Молоді фармацевти - в Європарламенті (2012)
Синичкина Л. - Разработка и вывод препарата на рынок: особенности и тенденции в Украине (2012)
Кривомаз Т. - Форум — арена столкновений мнений и появления новых решений (2012)
Малишевская Н. - Еще раз о рекламе лекарственных средств (2012)
Львова Л. - На рубеже веков. Часть 1 (2012)
В нужное время и в нужном месте (2012)
Советы косметолога: проблемная кожа (2012)
Демецкая А. - Боль в мышцах и суставах (2012)
Ринит - не всегда простуда (2012)
Новини (2012)
Дедишина Л. - Дім з ангелом (2012)
Львова Л. - Раннее вмешательство (2012)
Весенние сюрпризы (2012)
Липовецкая О. - Будь здоров, конкурент! (2012)
Пищеварительная система под защитой (2012)
Иберогаст — желудок в обиду не даст! (2012)
Как "тушить" огонь изжоги? (2012)
Кривомаз Т. - TAS уполномочен заботиться о здоровье (2012)
Дедишина Л. - Дорогою здоров’я (2012)
Победители акции (2012)
Коварная молочница (2012)
Примак Р. - Удивительная судьба ученика аптекаря (2012)
Курочка Д. - Почему провизор не врач (2012)
Демецкая А. - Владислав Козловский: "В фармации, как и в конкуре, нужно постоянно оттачивать мастерство" (2012)
Дежурная аптека Эколла обязательно поможет! (2012)
Кириленко М. - Выбираем профессию или судьбу? (2012)
Демецкая А. - Homo ridens: человек, который смеется (2012)
Весна-лето 2012: веселые котята и галстук-бабочка (2012)
Сур’я Намаскар - назустріч сонцю (2012)
Демецкая А. - Любимец диетологов (2012)
Демецкая А. - Правда и вымысел о Нибиру (2012)
Забашта Р. - К проблеме определения границ номинативных сущностей (2011)
Іванишин Н. - Ознаки імпліцитності як мовної категорії (2011)
Космеда Т. - "Граматика оцінки" як актуальна проблема сучасного мовознавства, Халіман О. (2011)
Луценко Н. - Этимологические версии (IV) (2011)
Наконечна-Роганіна Л. - Синтез семантики часу і простору в українській мові (2011)
Путіліна О. - Джерела постання відмінкової граматики (від поч ХХ ст. і до сьогодні) (2011)
Рогожкин А. - Риторика как наука о мыслительно-речевой деятельности. Софисты (2011)
Сидоренко Е. - Языковой смысл "признак предмета" и ономасиологические средства его выражения (2011)
Теркулов В. - Номінатема: значення та зміст, концепт та варіант (2011)
Тукова Т. - Роль синтагматики в выявлении типологической эволюции грамматической системы современного русского языка (2011)
Філатова О. - Реальна одиниця породження і сприймання мовлення, її граматичні та змістовні ознаки і функції (2011)
Бук С. - Частини мови у словнику і тексті Івана Франка (на матеріалі великої прози) (2011)
Воробець О. - Темпоральна предикація прийменниково-субстантивного комплексу (2011)
Габай А. - Значеннєва диференціація українських логічних прийменників (2011)
Глібчук Н. - Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів (2011)
Голоцукова Ю. - Результатив як граничний вияв дії (2011)
Даскалюк О. - Імперативність та категорія модальності (2011)
Добосевич У. - Субстантивація як вияв транспозитних можливостей різних частин мови (2011)
Дорофеев Ю. - Когнитивный подход к выделению частей речи (2011)
Дроботенко В. - Категорія особи і категорія персональності: специфіка функційно-структурної ієрархії (2011)
Загнітко А. - Частки в системі службових частин мови: типологійний і лексикографічний вияви (2011)
Калько М. - Особливості комплексної аспектуальної діагностики релятивів на тлі аспектуальної полікатегорійності (2011)
Конюшкевич М. - Новации в области белорусского предлога (системное, окказиональное, авторское) (2011)
Lachur Cz. - Niektóre uwagi o kształtowaniu się przyimkowego systemu przestrzennego w językach słowiańskich (2011)
Мерінов В. - Експлікація граматичних форм числа у іменниках – власних назвах (2011)
Шабі С. - Номени неконкретизованої квантитативності у структурі лексико-семантичного поля кількості української казки (2011)
Щепка О. - Репрезентація відношень суперіорності / інферіорності мовними формаціями компаративної семантики (2011)
Балко М. - До питання про основні ознаки словосполучення (2011)
Боговик О. - Семантико-синтаксична категорія валентності предикатів знання в англійській, українській та російській мовах (2011)
Вітрук Н. - Різновиди односкладних речень репрезентації у сучасній українській літературній мові (2011)
Войцехівська Н. - Про одну модель речень фразеологізованої будови зі значенням згоди (2011)
Донец А. - Бахуврихи русского языка в ономасиологическом освещении (2011)
Кобченко Н. - Реалізація адресатності в синтаксемах синкретичної семантики (2011)
Колібаба Л. - Структурно-семантичні типи базових синтаксичних конструкцій дієслів словотвірної категорії стану (2011)
Костусяк Н. - Семантико-синтаксична валентність числівників (2011)
Марчук О. - Структурно-типологічні параметри сполучникових порівняльних конструкцій у романі Марії Матіос "Солодка Даруся" (2011)
Мельник Ю. - Принципи та параметри дослідження складнопідрядного речення у світлі генеративної граматики (2011)
Наливайко Ю. - Синкретизм та омонімія: диференційні параметри (2011)
Островська Л. - Реалізація місцевим відмінком атрибутивних відношень (2011)
Павлович О. - Типологійні вияви конгрегаційно-системних відношень у структурі ряду (2011)
Семенюк О. - Засоби вираження причинової ситуації у реченнях із предикативами емоційного стану (2011)
Ситар Г. - Синтаксичні фразеологізми, побудовані за моделлю Чим не N1, в українській мові (2011)
Сопачова В. - Аналітичні предикативні синтаксеми зі значенням зміни стану у двоскладних та односкладних реченнях української мови (2011)
Чернишова І. - Синтаксичні характеристики негативного індексально-оцінного комлексу другої особи у англомовному тексті Біблії (2011)
Чикут В. - Різновиди синтаксичних конструкцій у поезії П. Скунця (2011)
Шитик Л. - Синкретизм конструкцій із чужою мовою (2011)
Бабакова О. - Особливості метафоризації дієслівних зооморфних акустем (2011)
Баланаева О. - Юридическая терминология: восстановление смысловых основ (2011)
Важеніна О. - Еліпсис як репрезентант комплексу індивідуально-авторських видозмін фразеологізмів структурно-семантичного типу (на матеріалі мови химерного роману О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця"), Бардукова Г. (2011)
Гапонова Л. - Поняттєва основа терміна, термінології у криміналістиці (2011)
Герасименко И. - Смысловое содержание русских колоративов с производной цветовой номинацией (2011)
Голоднова Є. - Десемантизація елемента ‘собака’ / ‘Hund’ як компонента сталих народних порівнянь і фразеологізмів української та німецької мов (2011)
Іваницька Н. - Лексико-семантична реалізація дієслівної мікрокатегорії "дія-створення (об’єкта)" в українській та англійській мовах (2011)
Калько В. - Мотиваційна ознака "колір" у найменуваннях лікарських рослин української мови (2011)
Кизима Т. - Взаємодія концептів Світове Дерево і Людина в поетичній мові Оксани Забужко (2011)
Колоколова А. - Знання про культуру в номенах України (на матеріалі української публіцистики) (2011)
Кожушко І. - Про специфіку вживання терміна "концептосфера" в сучасній когнітивній лінгвістиці (2011)
Краснобаєва-Чорна Ж. - Ідеографічна класифікація фразеологічних одиниць у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови (2011)
Крашеніннікова Т. - Фразеологічні сполуки з компонентами на позначення частин тіла людини (на матеріалі українських літературних казок ХІХ ст.) (2011)
Онищенко І. - Лексичні одиниці у структурі функціонально-семантичного поля оцінки сучасної української мови (2011)
Петришин М. - Концептуальний простір прикметників dolicos і makros (на матеріалі гомерівського епосу) (2011)
Сизонов Д. - Функціонально-стильові параметри медичної термінології (2011)
Стоянова І. - Концептуальна метафора як засіб вербалізації концепту народ у дискурсі антиутопії (зіставний аспект) (2011)
Таукчi О. - Про необхідність детального вивчення взаємодії слів (2011)
Цьмух О. - Поняття "концепт" у сучасному лінгвістичному дискурсі (2011)
Вісин В. В. - Виникнення та розвиток споживчої кооперації у Волинській губернії в другій половині ХІХ ст, Вісина Т. М. (2015)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження та розвинення економічної сутності терміну "інновація", Донець А. С., Щелкунова А. В. (2015)
Барський Ю. М. - Фінансове стимулювання сталого розвитку лісового господарства регіонів України, Поліщук В. Г. (2015)
Рябенко Г. М. - Сучасний стан ринку агрострахування в України, Бузник О. В. (2015)
Волинчук Ю. В. - Глобальні виміри сталого розвитку (2015)
Манзюк О. О. - Світовий досвід мінімізації негативної ролі офшорних юрисдикцій на економіку (2015)
Вахович І. М. - Механізми подолання регіональної диференціації рівня життя населення України, Пушкарчук І. М. (2015)
Ворвинець Б. М. - Програмно-цільовий підхід до розв’язання проблем на регіональному ринку праці (2015)
Зелінська Г. О. - Методологічні підходи до дослідження регіонального освітнього менеджменту (2015)
Карлін М. І. - Розширення фіскальних можливостей регіонів України як чинник стабілізації соціально-економічної ситуації в умовах глобальної фінансовоїтурбулентності (2015)
Крюкова І. О. - Стратегічні імперативи розвитку зеленого туризму у Південному регіоні України (2015)
Пушак Я. Я. - Структурно-інституційні зміни в економіці регіону: аналіз та напрями коригування, Максимчук М. В. (2015)
Салівончик О. М. - Соціальний розвиток регіонів держави, Оксенюк К. І. (2015)
Скупський Р. М. - Марикультура Чорного моря - концептуальні засади створення рибогосподарського кластеру (2015)
Кобзар О. М. - Економічні механізми екологічної політики: порівняльний аналіз України і Боснії та Герцеговини (2015)
Пушкарчук І. М. - Інвестиційні інструменти стимулювання екологічного розвитку регіону (2015)
Баришевська І. В. - Управління доходами сільськогосподарських підприємств та напрями їх вдосконалення, Зайченко Н. В., Гріщенко І. В. (2015)
Живко З. Б. - Значення і роль контррозвідки в сучасних умовах ведення бізнесу (2015)
Кроніковський Д. О. - Оптимізація розподілу ресурсів згідно системи контролінгу (2015)
Кулик Ю. М. - Інноваційні стратегії розвитку логістичної діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Лозовський О. М. - Особливості державного регулювання малого підприємництва в Україні, Шарчук С. І. (2015)
Мороз В. М. - Єдність та протиріччя змісту категорій "ефективність" та "результативність" у межах теорії та практики функціонування соціально-економічної системи (2015)
Рябенко Г. М. - Інституціональний підхід щодо формування оборотних активів сільськогосподарських підприємств, Лисай Н. П. (2015)
Сакун Л. М. - Важливість впровадження системи менеджменту якості у вищих навчальних закладах, Дринь О. Я. (2015)
Селезньова О. О. - Особливості маркетингової діяльності будівельних підприємств в умовах сучасного ринку (2015)
Сіренко Н. М. - Роль інновацій у забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку України, Голота І. М. (2015)
Сіренко Н. М. - Механізм управління фінансовими ризиками сільськогосподарських підприємств, Мінаєва А. С. (2015)
Сумець О. М. - Системна модель середовища функціонування підприємств олійно-жирової галузі як основа організації їх логістичної діяльності (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського