Мацевитый Ю. М. - Оценка энергетической эффективности систем электротеплоаккумуляционного отопления административных зданий, Ганжа Н. Г., Хименко А. В. (2011)
Чижевська І. А. - На шляху до енергоефективної держави необхідні кроки в електроенергетиці (2011)
Минко А. Н. - Современный критерий оптимальности массогабаритных параметров крупных электрических машин (турбогенераторов) (2011)
Бабенко О. А. - Гибкие математические модели для совершенствования режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ (2011)
Куріс Ю. В. - Метаногенез і технологічні схеми отримання біогазу (2011)
Федоткин И. М. - Энергетическая, питательная и экологическая концепции (2011)
Немировский И. А. - Энергоаудит в бюджетных организациях и ЖКХ (2011)
Козак О. В. - Аналіз методів знищення біологічних шкідників кореневої системи саджанців плодових дерев, Косуліна Н. Г., Мороз О. М. (2011)
Борохов И. В. - Анализ параметров синтезатора с адаптивным компенсатором побочных составляющих спектра выходного сигнала (2011)
Abstract (2011)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу (2011)
К сведению авторов (2011)
Андрейченко С. С. - Питання вини держави в контексті тлумачення первинних міжнародно-правових норм (2014)
Анпілогов О. В. - Чинники впливу на регіональний розвиток: проблемні питання визначення (2014)
Лазаренко Л. А. - Деякі аспекти наукових досліджень вітчизняними вченими щодо правового забезпечення прав людини в Україні (2014)
Скрипникова Л. В. - Новітні тенденції в розвитку концептуальних засад освітньої політики Європейського Союзу (стратегія "Європа 2020") (2014)
Александров В. М. - Щодо поняття "отриманої партії товарів" як питання захисту прав платників податків (2014)
Басай О. В. - Співвідношення географічного зазначення та гарантованого традиційного продукту (2014)
Болокан І. В. - Недоліки правового регулювання суб’єктного складу договору прокату (2014)
Боровська І. А. - Окремі способи судового захисту права на безпечне для життя і здоровʼя довкілля (2014)
Брус І. І. - Доказова дієвість судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2014)
Лукач І. В. - Проблемні питання оскарження рішень антимонопольного комітету, Глущенко Г. С. (2014)
Алфьорова Т. М. - Адміністративне судочинство як форма контролю за діяльністю органів та підрозділів державної автомобільної інспекції (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості державного управління закордонними справами (2014)
Бурлаков С. В. - Мета, завдання та принципи висвітлення діяльності публічної адміністрації України (2014)
Волік В. В. - Методологічні засади формування державної політики у сфері міського транспорту (2014)
Воронін Я. Г. - Дозвільні система, діяльність і процедури: проблеми співвідношення (2014)
Гаврилюк Р. В. - Про реформування Державтоінспекції (2014)
Гречанюк Н. В. - Стан та можливі шляхи вдосконалення адміністративного регулювання становлення ринку землі в Україні (2014)
Ємець Л. О. - Правові засади публічного управління неполітичними об’єднаннями громадян, Віхров В. В. (2014)
Зуєва В. О. - Функції держави та проблеми авіаційної безпеки, Череватюк В. Б. (2014)
Танривердієв ІСА. - Класифікація засобів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2014)
Климентьєв О. П. - Напрями підвищення правового регулювання інформаційної функції (2014)
Негодченко В. О. - Місце персональних даних у системі інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України (2014)
Потіп М. М. - Адміністративно-правовий режим розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Корнієнко М. В. (2014)
Хрідочкін А. В. - Адміністративно-правові заходи управління винахідницькою діяльністю: досвід зарубіжних країн, Макушев П. В. (2014)
Андрєєв Р. Г. - Правовий статус системи органів попередження і врегулювання податкової заборгованості (2014)
Вишемирський М. В. - Податкові пільги та їх класифікація (2014)
Глусенко А. С. - Правові засади перерозподілу зекономлених коштів як напрямок збалансування ланок бюджетної системи (2014)
Иванова С. С. - Правовое регулирование учета самозанятых лиц (2014)
Михайленко Д. О. - До проблеми уникнення термінологічних розбіжностей у податковому законодавстві (на прикладі оподаткування безнадійної і сумнівної заборгованостей) (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори як гарантія фінансової самостійності місцевої громади (2014)
Могильницький М. С. - Оподаткування грошових заощаджень громадян як канал формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Павленко К. К. - Чинність і дія в часі нормативно-правових актів податкового законодавства та податково-правових норм (2014)
Токарєва К. О. - Принципи функціонування публічних фондів коштів (2014)
Чернишова М. Ю. - Економічна обґрунтованість платежу як принцип оподаткування (2014)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова характеристика суб’єктивних ознак незаконного поміщення до психіатричного закладу (2014)
Анегденко А. Г. - Апеляція на підставі процесуальних порушень у міжнародному кримінальному праві, Льовін А. В. (2014)
Брух Х. І. - Підстави криміналізації примушування до вступу у статевий зв’язок (2014)
Васюренко А. О. - Аналіз звичаєвого характеру міжнародно-правової заборони застосування сили (2014)
Голубинський І. Л. - Перехресний допит як реалізація принципу змагальності у кримінальному процесі (2014)
Добровольська О. Г. - Проблеми кримінального провадження на підставі угоди про примирення (2014)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваного у вчиненні злочину: вимоги чинного КПК України та євростандарти (2014)
Сачко О. В. - Дослідча перевірка фактів незаконного обігу наркотичних засобів: тактико-криміналістичні аспекти (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі проблеми законодавчого забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі, Гайда Р. О. (2014)
Стегній Б. Т. - ННЦ "ІЕКВМ" – 90 років на передовому рубежі ветеринарної науки (2013)
Стегній Б. Т. - Видатному вченому, Академіку НААН Краснікову Г. А. виповнилося 85 років, Шутченко П. О. (2013)
Стегній Б. Т. - Транскордонні інфекційні хвороби тварин: міжнародний досвід моніторингу, прогнозування, реагування та науковий супровід проблеми в Україні, Герілович А. П., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Бісюк І. Ю. - Аналіз ризиків поширення африканської чуми свиней в її євразійському нозоареалі (2013)
Горжеєв В. М. - Причини виникнення туберкульозної інфекції у господарствах України (2013)
Герілович А. П. - Біоінформатичний аналіз геному вірусу лихоманки західного Нілу та розробка олігонуклеотидних систем для виявлення збудника, Стегній Б. Т. (2013)
Бабкін М. В. - Виявлення генетичного матеріалу вірусу сказу при експериментальному зараженні мишей різними способами, Головко М. А., Романенко О. А., Дерябін О. М. (2013)
Бреславец В. А. - Обеспечение биобезопасности среды инкубатория, Стегний А. Б., Стегний А. А. (2013)
Дегтяренко Л. В. - Диагностическая ценность экспресс-тестов с молоком при бруцеллезе крупного рогатого скота, Каликин И. Н. (2013)
Иванов А. В. - Определение иммуногенной и антигенной активности сибиреязвенной радиовакцины, Панков Я. Г., Панкова Е. В. (2013)
Ковальова Г. О. - Сучасний стан проблеми хіміорезистентного туберкульозу (2013)
Музика Д. В. - Дикі птахи, як один з головних факторів розповсюдження збудників інфекцій птиці, тварин і людей (2013)
Рахманов А. М. - Современная эпизоотическая ситуация в мире по ящуру и меры его контроля (2013)
Саркисян Х. В. - Адаптация вируса ящура типа О НКР-2007 № 2041 к перевиваемым клеточным культурам (2013)
Стегній Б. Т. - Пато- та генотип ізолятів вірусу ньюкаслської хвороби, виділених в Україні в 1992-2011 рр., Болотін В. І., Герілович А. П., Музика Д. В., Стегній А. Б., Рула О. М., Афонсо К. (2013)
Стегній Б. Т. - Хвороба Шмалленберг: епізоотологія, лабораторна діагностика, профілактика та ризики занесення на територію України, Герілович А. П., Кучерявенко В. В., Кучерявенко Р. О., Бісюк І. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Ентомологічний моніторинг блютангу в Україні, Кучерявенко Р. О., Філатов С. В., Кучерявенко В. В., Бісюк І. Ю., Влізло В. В. (2013)
Шамсутдінов О. В. - Гармонізація законодавства України з нормативами ЄС у сфері виробництва та якості ветеринарних імунобіологічних засобів як одна із складових забезпечення біологічної безпеки держави, Величко М. В., Салагор І. М. (2013)
Beradze I. - Biosafety and diagnostics of brucellosis at LMA, Nikolaishvili M., Donduashvili M., Zakareishvili M. (2013)
Ninidze L. - Rabies in Georgia, Menteshashvili S. (2013)
Sytnik I. - Surveillance of foot and mouth disease: a study of 2011-2012 outbreaks in Kazakhstan, Karibayev T., Tyulegenov S., Abenova A., Tashkenbayev A., Yerimbetov S. (2013)
Tigilauri T. - Serological research methods at the laboratory for the ministry of agriculture, Tbilisi, Georgia, Donduashvili M., Goginashvili K. (2013)
Zeynalova S. - Biosurveillance of avian influenza and newcastle disease viruses within the Barda region of Azerbaijan, Abdullayev J., Guliyev F., Aliyeva S., Rzayev E., Adams M., Marshall E., Cattoli G. (2013)
Ареф’єв В. Л. - Розрахунок олігонуклеотидних послідовностей для генотипування окремих представників роду Salmonella, Герілович А. П. (2013)
Бабкін А. Ф. - Вивченя біологічних властивостей польових ізолятів і музейних штамів кампілобактерій, Обуховська О. В., Куценко В. А., Калініченко Т. В. (2013)
Близнецов О. Г. - Порівняльні дослідження панелі сироваток для контролю серологічних реакцій (РТЗК, РЗК і м-РЗК) у діагностиці Brucella ovis інфекції, Бабкін А. Ф., Обуховська О. В., Іванов Г. Б. (2013)
Бондарчук А. О. - Сучасні дезінфікуючі препарати та їх бактерицидні властивості щодо збудника туберкульозу (2013)
Волков Т. О. - Чутливість до протимікробних засобів дріжджеподібних грибів роду Candida, вилучених від хворих з гнійно-запальними процесами людей і тварин (2013)
Гайдучок І. Г. - Оригінальні підходи до удосконалення методів ізоляції екстрагенітальних хламідій від людей і тварин, Джораєва С. К., Волков Т. О., Пилюгін Ю. Б., Бузинна Ю. Б., Гушилик Б. І. (2013)
Герілович А. П. - Філогенетичні дослідження параміксовірусів тварин, Лиманська О. Ю., Болотін В. І., Солодянкін О. С., Горайчук І. В., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гнатенко А. В. - Дослідження бактерицидного впливу препарату "Аргіцид" на безкапсульний штам Bacillus anthracis (2013)
Гончаренко-Прокоф’єва В. В. - Порівняльні дослідження сироваток виробничої бруцелаовісної панелі у РІД, РТЗК та ІФА (2013)
Гриневич О. Й. - Експериментальне зараження овець вірусом лейкозу ВРХ – модель для вивчення засобів, що впливають на перебіг вірусіндукованих пухлин, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Руденко О. П., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В., Корнєйков О. М., Ареф’єв В. Л. (2013)
Гужвинська С. О. - Вивчення біологічних властивостей молочнокислих бактерій, виділених від тварин у процесі досліджень, Гадзевич Д. В. (2013)
Данілова І. С. - Вивчення біологічних властивостей епізоотичних ізолятів хламідій, Малакеєва А. Г., Болотін В. І., Стеценко В. І. (2013)
Дегтярьов І. М. - Типування збудників бруцельозу тварин за допомогою ПЛР, Орлов С. М., Обуховська О. В., Герілович А. П., Солодянкін О. С., Горайчук І. В. (2013)
Евстифеев В. В. - Усовершенствование средств ретроспективной диагностики хламидиоза животных, Барбарова Л. А., Нигматуллина Д. И., Хусаинова Г. И., Мифтахов Н. Р. (2013)
Завгородній А. І. - Чутливість лабораторних тварин до збудника M. paratuberculosis, Позмогова С. А., Гірка М. О., Іванов Г. Б. (2013)
Завгородній А. І. - Бактерицидна дія дезінфектантів щодо мікобактерій, Стегній Б. Т., Палій А. П., Калашник Н. В., Бісюк І. Ю., Достоєвський П. П., Горжеєв В. М. (2013)
Зіміна К. С. - Впровадження мазі комбінованої дії "Некроксид" у схему лікування некробактеріозу (2013)
Зон Г. А. - Оцінка результатів серопозитивності сироваток собак з ієрсиніозними антигенами, Кузнєцов М. Ю., Кузнєцова О. Ю., Івановська Л. Б. (2013)
Каралова Е. М. - Патанатомическая характеристика острой формы африканской чумы свиней в эксперименте, Арзумянян Г. А., Мирзоян А. Ф., Акопян А. В., Каралян З. А., Восканян Г. Е., Каралян Н. Ю. (2013)
Каралян З. А. - Полиплоидия при инфекции парамиксовирусами, Аброян Л. О., Акопян Л. А., Аветисян А. С., Закарян О. С., Каралова Е. М., Тер-Погосян З. Р. (2013)
Кікоть Г. В. - Визначення бактерицидних властивостей препарату "ДЗПТ-2" щодо Aeromonas salmonicida та Vibrio parahaemolyticus, Стегній Б. Т., Завгородній А. І., Палій А. П. (2013)
Коваленко В. Л. - Ефективність дезінфектанту Геоцид на тест-об’єктах, Гнатенко А. В., Шаргало М. С., Балацький Ю. О., Лясота В. П. (2013)
Котляр О. В. - Вивчення культур мікобактерій виділених від великої рогатої худоби (2013)
Кучерявенко В. В. - Результати комісійного випробування вакцини інактивованої проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби "Рипавак-3", Кучерявенко Р. О., Годовський О. В. (2013)
Мартиросян І. О. - Методичні підходи щодо означення лецитіназної активності у мікроорганізмів, здатних до роїння (на прикладі бактерій роду Proteus) (2013)
Маслий И. Г. - Биологическая номенклатура (таксономия) и классификация вирусов пчел (обзор литературы), Стегний Б. Т., Матковская С. Г. (2013)
Палій А. П. - Вивчення бактерицидних властивостей дезінфікуючого препарату "Фаг" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Стегній Б. Т., Богач М. В., Селіщева Н. В. (2013)
Пархоменко Л. І. - Культуральні та деякі фізико-хімічні властивості польового ізоляту метапневмовіруса птиці, Дубін Р. А. (2013)
Пасунькина М. А. - Чувствительность возбудителей бактериальных инфекций свиней и индюков к некоторым антибиотикам, Онищенко Н. Г. (2013)
Радзиховський М. Л. - Культивування вірусу герпесу другого типу, його концентрування та кріоконсервування клітинних культур (2013)
Романішина Т. О. - Особливості пасажування вірусу парагрипу-3 на перещеплюваних культурах клітин (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність комплексного лікування ентеритної форми чуми м’ясоїдних у собак, Бублик В. М., Доценко В. О., Ладиш І. О., Знагован С. Ю. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення біологічних властивостей ізоляту вірусу інфекційного ларинготрахеїту курей, виділеного на території АР Крим, Воротілова Н. Г. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний аналіз щодо параміксовірусних інфекцій птиці у світі, Кошелєв В. В., Музика Д. В., Майорова К. Ф. (2013)
Стегній Б. Т. - Вивчення епізоотичної ситуації щодо інфекційного бронхіту курей за результатами антигенного серотипування в РЗГА, Музика Д. В., Рула О. М., Ткаченко С. В., Колесник О. С., Усова Л. П. (2013)
Стегній М. Ю. - Вірусологічна індикація хвороби Ньюкасла в первинній культурі фібробластів (ФЕК), дослідження інфекційних властивостей польових ізолятів та їх зберігання, Ворошилов І. С. (2013)
Ткаченко О. А. - Аспекти морфогенезу та культуральні й тинкторіальні властивості M. bovis дисоціативних форм за різних температур культивування, Шендрик І. М., Місків В. В., Ковальов А. В. (2013)
Харитх А. А. - Антигенные свойства вируса ньюкаслской болезни в составе ассоциированной вакцины (2013)
Чебанюк І. В. - Кишкові ієрсиніози тварин (2013)
Kuźmak J. - Molecular analysis of BLV isolates – a link to an epidemiological study (2013)
Boboš S. - Prevalence of enterotoxin-producing strains of Staphylococcus aureus isolated from cow’s udder in Serbia, Pajić M., Radinović M., Galfi A., Velebit B., Rašić Z., Mašić Z. (2013)
Баранов В. С. - Сказ – проблеми та перспективи при оздоровленні в Україні, Неволько О. М., Іванов М. Ю. (2013)
Безвершенко О. С. - Результати вивчення епізоотичної ситуації щодо ешерихіозу при промисловому утриманні індиків, Зон Г. А., Купрієнко Л. С. (2013)
Бусол В. О. - Роль молодняку великої рогатої худоби у спонтанному розвитку епізоотичного процесу туберкульозу, Шевчук В. М., Мазур В. М. (2013)
Гадзевич Д. В. - Ефективність вакцинопрофілактики стрептококових та стафілококових захворювань у скотарських господарствах, Дунаєв Ю. К., Горбенко О. В., Гадзевич О. В. (2013)
Горжеєв В. М. - Сучасний епізоотичний стан як заключний етап ерадикації лейкозу великої рогатої худоби в Україні (2013)
Горбатенко С. К. - До вивчення епізоотичної ситуації з лейкозу ВРХ та генетичних особливостей збудника в різних географічних зонах України, Герілович А. П., Шаповалова О. В., Корнейков О. М., Сулімова Г. Ю. (2013)
Горбатенко С. К. - Лейкоз великої рогатої худоби. Здобутки та перспективи, Шаповалова О. В. (2013)
Горбатюк О. І. - Етіопатогенетичні особливості формування мікробіоценозу за некробактеріозу тварин, Жовнір О. М., Андріящук В. О., Рудой О. В., Мазигула Т. О. (2013)
Горбенко А. В. - Возбудители клинических и субклинических маститов коров и их чувствительность к антибактериальным препаратам, Гадзевич Д. В., Гужвинская С. А., Гадзевич О. В., Кривогина Т. В., Дунаев Ю. К. (2013)
Горжеєв В. М. - Порівняльна характеристика дезінфікуючих засобів (2013)
Дворська Ю. Є. - Патоморфологічні зміни в організмі бройлерів при інфікуванні збудниками харчових токсикоінфекцій та згодовуванні контамінованих мікотоксинами кормів, Фотіна Т. І. (2013)
Деркач І. М. - Аналіз ризику як інструмент для боротьби із зоонозами (2013)
Драгуть С. С. - Розповсюдження сальмонельозу, кампілобактеріозу та ієрсиніозу в Україні та країнах ЄС (2013)
Євтушенко І. Д. - Епізоотична ситуація щодо паразитозів риб на водних об’єктах Харківщини (2013)
Калюжний А. В. - Географічні інформаційні системи в епізоотології, Ушкалов А. В. (2013)
Кольчик О. В. - Застосування імуномодулятора та специфічної сироватки для лікування синдрому мультисистемного виснаження відлучених поросят, Прохорятова О. В., Бузун А. І. (2013)
Мазур Т. В. - Епізоотична ситуація з пастерельозу в Україні, Сорокіна Н. Г. (2013)
Меженський А. О. - Нормативно-правові аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Москалик Р. С. - Главное препятствие в искоренении лейкоза – механическое доение общим аппаратом коров здоровых и зараженных ВЛКРС, Гангал Н. И., Балов С. З. (2013)
Новгородова А. Ю. - Особливості епізоотичного процесу за псевдомонозу сільськогосподарських тварин в Україні, Мазур Т. В. (2013)
Обуховська О. В. - Бруцельоз собак, Обуховський Ю. М. (2013)
Обуховська О. В. - Епізоотологічний моніторинг щодо інфекційного епідидиміту баранів у вівцегосподарствах України, Орлов С. М., Дегтярьов І. М. (2013)
Пеленьо Р. А. - Локалізація умовно-патогенних бактерій в організмі свиней при шлунково-кишкових і респіраторних захворюваннях ускладнених балантидіозом (2013)
Пікар-Мейер E. - Молекулярна епідеміологія сказу на території України, Робарде E., Бьярне M., Кліке Ф., Moроз Д., Солодчук В., Троценко З., Джожже Ж., Смерчак M. (2013)
Плис В. М. - Епізоотологічний моніторинг пастерельозу (холери) птиці в птахогосподарствах, приватному секторі серед диких перелітних і синантропних птахів (2013)
Романенко В. П. - Епізоотолого–епідеміологічні властивості мікобактерій туберкульозу (2013)
Салмаков К. М. - Разработка и производственные испытания специальных мероприятий по профилактике и ликвидации бруцеллёза крупного рогатого скота, Фомин А. М., Сафина Г. М., Косарев М. А., Фёдорова Н. Ю., Хабибуллин Р. Р. (2013)
Ситюк М. П. - Виявлення одночасної присутності специфічних антитіл проти збудників деяких вірусних хвороб свиней в сироватках крові диких кабанів (2013)
Солонина Н. Л. - Опыт лечения бактериального вагиноза при беременности (2013)
Стегній Б. Т. - Аналіз епізоотичного моніторингу бактеріальних захворювань сільськогосподарської, дикої та декоративної птиці на території сходу України, Глєбова К. В., Петренчук Е. П., Заремба І. А., Майборода О. В. (2013)
Стегній Б. Т. - Епізоотологічний моніторинг вірусних хвороб птиці на території АР Крим, Музика Д. В., Стегній А. Б., Воротілова Н. Г., Трофімов М. М., Іонкіна І. Б. (2013)
Стегній Б. Т. - Моніторинг інфекційного ларинготрахеїту в Україні та світі, Музика Д. В., Рула О. М., Стегній А. Б., Ткаченко С. В., Майорова К. Ф., Усова Л. П., Полторацький Є. В., Воротілова Н. Г. (2013)
Стегний Б. Т. - Этиологическая структура пульмональной формы пастереллеза у телят, Сосницкий А. И. (2013)
Стегний Б. Т. - Обнаружение вирусов и бактерий в замороженной сперме племенных быков, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Л. Н., Кучерявенко В. В., Данилова И. С., Тукан И. В. (2013)
Стегний Б. Т. - Современные аспекты лейкоза крупного рогатого скота, Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнейков А. Н., Горжеев В. М. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Оксін Форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Хирівський О. В. (2013)
Улько Л. Г. - Ефективність лікувально-профілактичних заходів за асоційованих бактеріозів кінцівок у великої рогатої худоби (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив препарату ZG-2011 на імунну систему в експерименті на вівцях, Маркович І. Г., Горбатенко С. К., Шаповалова О. В., М’ягких Н. В., Зданєвич П. П., Корнєйков О. М., Матюша Л. В., Попова О. М. (2013)
Гриневич О. Й. - Вплив Ізамбену на імунну систему овець, Маркович І. Г., Коваленко Л. В., Михайлова С. А., Шаповалова О. В., Горбатенко С. К., Корнєйков О. М., Зданєвич П. П., М’ягких Н. В. (2013)
Гулюкин А. М. - Оценка иммунного статуса собак, вакцинированных различными антирабическими вакцинами в сочетании с иммуностимуляторами, Хисматуллина Н. А., Гафарова А. З., Сабирова В. В., Горлик А. О. (2013)
Малашко В. В. - Иммунопатогенез и структурно-метаболические процессы при патологии пищеварительной системы у животных, Каврус М. А., Харитоник Д. Н., Тумилович Г. А., Сукач В. Л., Малашко Д. В., Чернов О. И., Гойлик Н. К., Казыро А. М., Петушок А. Н. (2013)
Муртазина Г. Х. - Патогистоморфологическая оценка иммуностимулирующей эффективности гидрохлорида ксимедона, Фазылов В. Х., Залялов И. Н., Макаев И. Х., Макаев Х. Н. (2013)
Плотникова Э. М. - Моделирование in vitro тест-системы для экспресс-метода оценки цитокининдуцирующей способности бруцеллезных антигенов, Панкова Е. В. (2013)
Понкало Л. І. - Вплив нових імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії на хімічний склад молозива корів та їх продуктивність (2013)
Попик І. М. - Активність Т- і В-клітинної ланок імунітету у крові коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні, Віщур О. І. (2013)
Айшпур О. Є. - Патоморфологічні зміни при проліферативній ентеропатії свиней, Сапон Н. В., Омельяненко М. М. (2013)
Бондаренко Е. Е. - Морфофункциональная характеристика структурных и секреторных элементов слизистой оболочки яйцевода гусей периода полового созревания, Горбатенко В. П., Симоненко В. И., Мирошникова О. С., Носовская А. О. (2013)
Гуральська С. В. - Патоморфологія органів дихання у курей при інфекційному бронхіті, Горальський Л. П. (2013)
Стегній А. Б. - Оцінка впливу інактивованої бівалентної вакцини проти високопатогенного грипу птиці та ньюкаслської хвороби на імунокомпетентні органи сільськогосподарської птиці (2013)
Фещенко Д. В. - Патоморфологічні зміни в організмі свиней, хворих на змішаний нематодоз (2013)
Штриголь В. С. - Функціональний стан і гістоструктура нирок у мишей із моделлю діабетичної нефропатії під впливом діакамфу та еналаприлату, Куцан О. Т., Шутченко П. О., Мерзлікін С. І. (2013)
Шутченко П. О. - Стан мукозального імунітету курчат за експериментального інфікування вірусом низькопатогенного грипу птиці (2013)
Шутченко П. О. - Гістологічні зміни в органах курчат, щеплених вакцинами проти респіраторного мікоплазмозу та експериментально інфікованих M. gallisepticum S6, Красніков Г. А., Обуховська О. В., Медвідь К. О., Глєбова К. В., Гур’єва В. Б. (2013)
Безбородов П. Н. - Метод электромиографии в изучении вопросов патомеханики этиологии смещений сычуга у крупного рогатого скота (2013)
Безух В. М. - Зміни показників білкового обміну у вівцематок за незбалансованої годівлі, Вовкотруб Н. В., Надточій В. П., Мельник А. Ю. (2013)
Березовський Р. З. - Вміст окремих мікроелементів у крові поросят за умов внутрішньом’язового введення їм різних доз ферум цитрату, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2013)
Бойко Г. В. - Програмне забезпечення експертної системи "Внутрішні хвороби тварин: методи діагностики, лікування та заходи профілактики" (2013)
Бородиня В. І. - Динаміка показників відтворення спортивних коней, Вичерова Ю. І. (2013)
Вержак В. В. - Використання природних детергентів сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту свиней в умовах інтенсивної годівлі, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Дунаєва О. В. (2013)
Власенко С. А. - Динаміка концентрації пролактину в крові корів після родів за різної продуктивності (2013)
Гаркуша І. В. - Вплив імуностимулятора комплексного металоглобуліну на резистентність і збереження телят, Головко В. О. (2013)
Гонтаренко А. О. - Розробка параметрів довгострокового зберігання клітин кордової крові собаки, Стегній Б. Т., Фісенко С. А., Кузнєцов Є. П., Келеберда М. І. (2013)
Гулько Т. П. - Вивчення терапевтичного ефекту МСК вартоновського гелю пуповини людини на моделі остеоартриту у щурів, Драгулян М. В., Левків М. Ю., Стижиус В. В., Бубнов Р. В., Ковальчук М. В., Проценко Є. С., Герман Р. І., Похоленко Я. О., Іродов Д. М. (2013)
Доценко В. О. - Клініко-морфологічні та біохімічні показники в організмі курчат-бройлерів при стафілококозі, ускладненому умовно-патогенною мікрофлорою, Павлова Г. В., Сосницький О. І., Сімонович В. М., Пархоменко Л. І. (2013)
Ермолаева О. К. - Изучение гематологических и биохимических показателей крови овец при введении монилиформина и применении сорбентов, Танасева С. А. (2013)
Коваленко Л. В. - Вивчення впливу препаратів рослинного походження "Вітастим" та "ІПЗ" у різних дозах на інтенсивність перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантну активність сироватки крові курчат, Кротовська Ю. М., Обуховська О. В. (2013)
Ковалёнок Ю. К. - Антипитательный профиль рационов крупного рогатого скота на откорме в Республике Беларусь, как этиологический фактор гипомикроэлементозов (2013)
Кравчук О. В. - Стан ферментів підшлункової залози у коней української верхової породи за вікового аспекту (2013)
Кривошия П. Ю. - Показники неспецифічної бласттрансформації моноядерних клітин крові, рівень Т- і В-лімфоцитів й фагоцитозу при інфекційній анемії коней, Кот Л. Б. (2013)
Кутепов А. Ю. - Биогеохимия селена Саратовской области и коррекция селенового статуса овец препаратом селенолин, Пудовкин Н. А., Кутепова И. Ю. (2013)
Морозенко Д. В. - Біохімічні маркери стану сполучної тканини у патогенезі та контролі ефективності лікування холангіогепатиту котів (2013)
Муртазин Б. - Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров, Элмурадов Б., Болиев Ш., Наврузов Н., Шералиева С. (2013)
Огородник Н. З. - Вплив вітамінів А, D3, Е, L-аргініну та цинку у формі ліпосомальної емульсії на вміст білка й співвідношення його фракцій у крові поросят при відлученні, Віщур О. І., Кичун І. В. (2013)
Плахотнюк І. М. - Частота та особливості перебігу рецидивного запалення молочної залози у корів, Ордін Ю. М. (2013)
П’ятничко О. М. - Морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові хворих на гастроентерит телят за умов антибіотикотерапії, Лісова Н. Е., Шкодяк Н. В., Стецько Т. І., Максимович О. А., Бассараб В. П. (2013)
Рубленко М. В. - Стан та перспективи корекції гемостазологічного статусу за неоплазій молочної залози у собак, Білий Д. Д. (2013)
Рубленко М. В. - Гематологічні та біохімічні аспекти фармакологічної оптимізації репаративного остеогенезу транексамовою кислотою та ацелізином, Єрошенко О. В. (2013)
Рубленко М. В. - Стан і перспективи застосування донаторів оксиду азоту у ветеринарній медицині, Шаганенко В. С., Стегній Б. Т., Куцан О. Т. (2013)
Русак В. С. - Редокс-потенціал і вміст глутатіону в крові корів при хворобах печінки, Чала І. В. (2013)
Сімонов М. Р. - Особливості вуглеводного обміну у високопродуктивних молочних корів, хворих на кетоз, Петрух І. М., Влізло В. В. (2013)
Сімонович В. М. - Ефективність введення антибактеріальних препаратів в гайморову пазуху при неспецифічній бронхопневмонії телят, Доценко В. О., Бордюгов К. С. (2013)
Темний М. В. - Динаміка гематологічних показників у інвазованих дикроцеліями овець за лікування препаратом "Вермаль", Євтушенко А. В., Полєщук Н. Г. (2013)
Темний М. В. - Оцінка біохімічних показників крові овець за дегельмінтизації препаратом "Вермаль", Матюшина Л. В., Попова О. Н. (2013)
Тимохина Ю. А - Изучение антиоксидантных свойств экстракта из эмбрионов кур, Жегунов Г. Ф., Розанова С. Л. (2013)
Ушкалов В. О. - Вплив забрудненості ставової води на резистентність коропа, Крушельницька О. В. (2013)
Шапошнік В. М. - Вміст летких жирних кислот у артеріальній та венозній крові та їх артеріо-венозна різниця у молочній залозі корів різних типів вищої нервової діяльності (2013)
Акимов И. А. - Иксодовые клещи (acari: ixodidae) на берегах озер в мегаполисе (на примере Киева) и определение целесообразности проведения антиклещевых мероприятий, Небогаткин И. В. (2013)
Богач М. В. - Проблемні паразитози продуктивної птиці, засоби їх хіміотерапії та профілактики, Богач Т. В. (2013)
Галат М. В. - Ефективність наноаквахелатів за токсоплазмозу кіз, Галат В. Ф. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Еймеріози хутрових звірів і домашніх птахів, Кушнірова Г. А., Довгій М. Ю. (2013)
Дускулов В. М. - Cовременные методы терапии и профилактики пироплазмидозов крупного рогатого скота, Расулов У. И. (2013)
Злотин А. З. - Стратегия и тактика в решении проблем, связанных с кровососущими членистоногими, Мищенко А. А., Присный А. В. (2013)
Корнюшин В. В. - Свійські собаки і коти як резервенти природновогнищевих і зоонозних гельмінтозів у сучасних умовах України, Малишко Е. І., Малега О. М. (2013)
Куровська Л. Я. - Визначення рівня білка та лізоциму у деяких видів риб, заражених ектопаразитами, водойм України, Лисенко В. М., Воловик Г. П. (2013)
Лобойко Ю. В. - Вплив ектопаразитарної інвазії на рівень хромосомних мутацій у соматичних клітинах однорічок коропа (2013)
Нагорна Л. В. - Епізоотична ситуація щодо ектопаразитозів птиці в господарствах центрального та північно-східного регіонів України (2013)
Наличник Х. Я. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у ТзОВ "Галич хутро" Львівської області, Стибель В. В. (2013)
Орипов А. О. - К вопросу о химиопрофилактике гельминтозов, Юлдашев Н. Э., Джаббаров Ш. А., Исаев Ж. (2013)
Півень О. Т. - Поширення аноплоцефалятозів овець у господарствах півдня Одеської області (2013)
Пилюгін С. В. - Ступінь колонізації мікробами різних топодемів шкіри людей і тварин, що страждають на піодермії (2013)
Приходько Ю. О. - Ефективність препарату "Даран" при нематодозах свиней, Баран В. І. (2013)
Стибель В. В. - Вплив дезінфектанту "Кристал-1000" на спорогонію Isospora suis, Данко М. М., Тішин О. Л., Хом’як Р. В. (2013)
Трофімов М. М. - Епізоотологічні особливості еймеріозу кролів у господарствах АР Крим, Оніщенко Н. Г., Пасунькіна М. О. (2013)
Шайдюк І. В. - Біохімічні показники сироватки крові качок за експериментальної гангулетеракозної інвазії (2013)
Аймалетдинов А. М. - Влияние фотоорганических пестицидов и антидота СЛ-2 на активность ацетилхолинэстеразы в органах кроликов, Асланов Р. М., Гареев Р. Д., Маланьев А. В. (2013)
Балим Ю. П. - Мікотоксикологічний моніторинг кормів для тварин та експериментальне обгрунтування розробки вітчизняного сорбуючого засобу, Руда М. Є. (2013)
Галяутдинова Г. Г. - Токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса, Т-2 токсина и кадмия на организм телят на уровне ПДК, Егоров В. И. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив мевеселу та Е-селену на рівень показників не ферментної системи антиоксидантного захисту організму бугайців при кадмієвому навантаженні (2013)
Гушилик Б. І. - Протимікробна дія, токсичність і фармакологічні ефекти фосфонієвих сполук, що вміщують фрагменти фероценів (2013)
Джасім Навфал Хаммаді - Уміст нікелю у продукції птахівництва за умов експериментального субхронічного отруєння курей-несучок дихлоридом металу, Оробченко О. Л., Куцан О. Т., Романько М. Є. (2013)
Давыдов О. Н. - Человек – социально-экономический катализатор паразитарного загрязнения биосферы, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Давыдов О. Н. - Пути формирования паразитарных систем, Мандыгра Н. С., Воловик Г. П. (2013)
Духницький В. Б. - Обмін речовин в організмі тварин при Т-2 токсикозі (2013)
Егоров Е. Ю. - Ступінь впливу азометинів N-арилхінолінію на адгезивні властивості прокаріотів (2013)
Жестков Н. Н. - Результаты лабораторных испытаний антидота при отравлении карбаматным пестицидом, Алеев Д. В. (2013)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин голови медоносних бджіл за умов згодовування цитрату германію (2013)
Котелевич В. А. - Основні показники ветеринарно-санітарної експертизи м’яса птиці за різних умов утримання, Бурківська Д. А. (2013)
Красочко П. А. - Токсикологическая характеристика комплексного препарата для профилактики и терапии вирусно-бактериальных желудочно-кишечных инфекций у телят, Усеня М. М., Красочко И. А. (2013)
Кухтин М. Д. - Формування змішаних біоплівок мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого, Перкій Ю. Б., Крушельницька Н. В. (2013)
Куцан О. Т. - Визначення неорганічних елементів у меді та імаго бджіл методом рентген-флуоресцентного аналізу, Оробченко О. Л., Доценко Р. В., Нємкова С. М. (2013)
Куцан О. Т. - Стан показників білкового та нуклеїнового обміну в плазмі крові лабораторних тварин за умов хронічного надходження генетично модифікованої сої, Шевцова Г. М., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2013)
Лесик Я. В. - Відтворна здатність кролематок за випоювання суспензії хлорели, сульфату натрію, хлориду і цитрату хрому (2013)
Лозова Л. В. - Ефективність препаратів Гінобіотик та Уртакур у профілактиці післяродової патології корів, Бородиня В. І., Федоров Т. В. (2013)
Кучма І. Ю. - Протимікробна активність хітозану та іонів срібла у складі гідроксиапатитних покриттів на металевих імплантатах, Суходуб Л. Б., Мельник А. Л., Парусов А. В., Черняєва Т. А. (2013)
Михайлова С. А. - Розробка методики отримання компонентів для виявлення зеараленону в кормах і продуктах тваринництва з використанням імуноферментного аналізу, Попова О. М., Стегній Б. Т., Куцан О. Т., Коваленко Л. В. (2013)
Музика В. П. - Токсикологічна оцінка препарату Флорикол в умовах гострого експерименту на лабораторних тваринах (2013)
Оробченко О. Л. - Токсикокінетика купруму в організмі щурів після внутрішньошлункового введення нанокомпозиту металів (Аg, Cu, Fe, двоокис Mn) за умов гострого експерименту (2013)
Плис В. М. - Аналіз впливу якості кормів на фізіологічний стан високопродуктивних кросів птиці у Дніпропетровському регіоні, Колбасіна Т. В., Мартиненко Г. Н., Короленко Л. С. (2013)
Руденко Е. П. - Внедрение международной системы качества и безопасности при производстве и обороте кормов в Украине, Руденко Е. В., Трускова Т. Ю. (2013)
Семёнов Э. И. - Изучение течения Т-2 токсикоза на фоне применения сорбентов и иммуностимуляторов (2013)
Співак М. Я. - Вплив наночастинок діоксиду церію на інтенсивність росту та споживання кормів молодняком перепілок, Оксамитний В. М., Демченко О. А., Жолобак Н. М., Щербаков О. Б., Іванов В. К., Поперечна С. Г., Гриневич О. Й. (2013)
Стегній Б. Т. - Аміксин ветеринарний, як базовий засіб противірусного захисту у птахівництві й свинарстві, Бузун А. І., Кольчик О. В., Прохорятова О. В., Стегній М. Ю., Заремба О. В., Редер А. С., Кудринський С. В. (2013)
Степаненко А. А. - Клинико-биохимические показатели обмена соединительной ткани в сыворотке крови различных видов рептилій (2013)
Тарасова Е. Ю. - Применение комплексного лечения при микотоксикозе свиней, Тремасов М. Я. (2013)
Тишківська Н. В. - Залежність фізико-хімічних показників сирого незбираного молока від кількості соматичних клітин (2013)
Філатова О. І. - Розробка методики визначення інсектициду Конфідор 200 SL у продуктах тваринного походження з використанням тонкошарової хроматографії (2013)
Халикова К. Ф. - Изучение острой токсичности синтетического пиретроида в опытах на белых мышах, Егоров В. И. (2013)
Чорний М. В. - Санітарно-гігієнічне забезпечення ферм в контексті профілактики хвороб свиней, Хомутовська С. О. (2013)
Чорний М. В. - Резистентність і збереженість поросят, вирощених при груповому та індивідуальному утриманні підсисних свиноматок, Хомутовська С. О. (2013)
Шутченко П. О. - Мікроструктурний аналіз як метод контролю складу та якості м’ясопродуктів, Стегній Б. Т., Медвідь К. О. (2013)
Щебентовська О. М. - Характеристика м’язової тканини свиней різних якісних груп після термічної обробки, Коцюмбас Г. І. (2013)
Якубчак О. М. - Порівняльна характеристика руйнівних та неруйнівних методів відбору проб, Загребельний В. О., Таран Т. В. (2013)
Якубчак О. М. - Щодо токсичності хлорованої водопровідної води, Загребельний В. О., Адаменко Л. В. (2013)
Ярошенко М. О. - Моніторинг контамінантів біотичного походження в кормах для сільськогосподарських тварин північно-східного регіону України за 2012 рік, Шевцова Г. М., Балим Ю. П. (2013)
Бердник В. П. - Стандартизація розчину Полтавського бішофіту для застосування у ветеринарній медицині та тваринництві, Кіт А. А. (2013)
Бердник В. П. - Результати експериментальних досліджень властивостей розчину Полтавського бішофіту, як препарату для застосування у ветеринарній медицині, Кіт А. А., Раковська Ю. О. (2013)
Бузун А. І. - Розроблення й випробування тест-набору "Репросуіскрин-ІЕКВМ" для серомоніторингу емерджентних інфекцій свиней, Прохорятова О. В., Кучерявенко Р. О., Заремба О. В., Стегній М. Ю., Герілович А. П., Солоніна Н. Л. (2013)
Волкова М. А. - Применение мукозальной вакцины против ньюкаслской болезни с адъювантом Эмульсиген®-D, Чвала И. А., Ирза А. В., Долгов Д. Л., Капчинский Д. Р. (2013)
Волянська Н. П. - Перспектива розробки вакцинних препаратів на основі ацильованих похідних імуногенних біополімерів P. aеruginosa (2013)
Волянський А. Ю. - Перспектива розробки і конструювання вакцинних препаратів нових поколінь для гуманної та ветеринарної медицини (2013)
Драгуть С. С. - Вибір способу очищення антигену бактерії Salmonella enteritidis для непрямого варіанту ІФА, Стегній Б. Т. (2013)
Ефимова М. А. - Подбор чувствительной культуры клеток для репродукции реовируса типа I (2013)
Завгородній А. І. - Вплив ліофілізації на збереження активності та специфічності туберкуліну для ссавців, Білушко В. В., Баранов В. С. (2013)
Ковтун В. А. - Розробка та випробування "Набору тест-штамів Listeria spp. для проведення camp-test та контролю якості поживних середовищ" (2013)
Красочко П. А. - Противовирусные свойства препарата на основе наночастиц серебра, Красочко И. А., Станкуть А. Э., Чижик С. А. (2013)
Люлькова Л. С. - Обеспечение качества наборов для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных в РСК и РДСК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52249-2009, Скотникова Т. А., Еремец Н. К., Малышева М. А., Еремец В. И., Самуйленко А. Я. (2013)
Обуховська О. В. - Вивчення дії інактивованих вакцин проти респіраторного мікоплазмозу птиці на біохімічні показники фізіологічного стану організму курей, Глєбова К. В., Матюша Л. В., Руденко О. П. (2013)
Павленко И. В. - Оптимизация состава защитной среды для симбиотических препаратов, Самуйленко А. Я., Бобровская И. В., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Нежута А. А., Салеева И. П. (2013)
Плотникова Э. М. - Применение цитогенетических и молекулярно-генетических методов для видовой идентификации перевиваемых линий клеток животных, Закирова Е. Ю., Иванов А. В., Фаизов Т. Х. (2013)
Притыченко А. Н. - Стандартизация очищенного специфического аллергена (ОСА) для диагностики туберкулеза крупного рогатого скота, Лысенко А. П. (2013)
Самуйленко А. Я. - Основные направления развития промышленной биотехнологии производства ветеринарных препаратов (2013)
Самуйленко А. Я. - Стандартизация разработки регламентов производства лекарственных средств для ветеринарии в новом ГОСТ Р 54763-2011, Токарик Э. Ф., Еремец В. И., Скотникова Т. А., Неминущая Л. А., Еремец Н. К., Бобровская И. В. (2013)
Спиридонов Г. Н. - Результаты испытания вакцины ассоциированной против анаэробной энтеротоксемии и эшерихиозной диареи телят в производственных условиях, Иванов А. А., Спиридонов А. Г., Макаев Х. Н. (2013)
Стегній Б. Т. - Розробка антигену для діагностики респіраторного мікоплазмозу птиці методом імуноферментного аналізу, Заремба І. А., Усова Л. П. (2013)
Стегній Б. Т. - Комісійні виробничі випробуання вітчизняної тест-системи для виявлення антитіл до вірусу грипу А підтипів Н1-Н14 в реації затримки гемаглютинації, Майорова К. Ф., Музика Д. В., Стегній М. Ю.. Ушкалов В. О., Бабкін М. В., Блоцька О. Ф., Дедок Л. А. (2013)
Стегній М. Ю. - Біотехнологічні аспекти кріоконсервування та зберігання виробничих штамів та атенуйованих ізолятів вірусу хвороби Марека (2013)
Ушкалов В. О. - Підґрунтя для запровадження референс-препарату вакцини проти сибірки тварин, Мачуський О. В., Бабкін М. В., Виговська Л. М., Ковтун В. А., Кошельник В. Г., Криничний О. М. (2013)
Хисматуллина Н. А. - Получение антигенов микобактерий M. bovis BCG-1, M. bovis-8 и M. bovis vallee для дифференциации поствакцинальных и постинфекционных антител, Хаертынов К. С., Шуралев Э. А., Гулюкин А. М., Ахмадеев Р. М., Найманов А. Х. (2013)
Шаповалова О. В. - Дослідження антигенпродукуючої активності перещеплюваної культури клітин FLK-BLV під впливом активних форм кисню, Горбатенко С. К., Кузнецова О. В., М’ягких Н. В. (2013)
Риженко В. П. - Результати інноваційної та науково-організаційної діяльності з питань профілактики анаеробних інфекцій, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І. (2013)
Унковська О. М. - Інноваційні наукові розробки ННЦ "ІЕКВМ" у системі забезпечення ветеринарного благополуччя м’ясного та молочного скотарства, Швидченко А. М., Дунаєв Ю. К., Логвиненко М. Ю., Вовк Д. В., Джибо Ю. Г. (2013)
Волянский Ю. Л. - Академик Цехновицер М. М. основные вехи жизни и научной деятельности (к 125- летию со дня рождения), Моисеенко Т. Н., Волянская Н. П. (2013)
Гафуров А. Г. - Основные итоги и перспективы научных исследований по изучению эпизоотической ситуации, разработке средств, методов терапии и профилактики протозойных болезней животных в Узбекистане (2013)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-вересні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Абєлєшов В. І. - Дослідження деяких аспектів вдосконалення систем централізованого водяного опалення житлових будівель (2011)
Григоров А. Б. - Диэлектрический контроль загрязненности автомобильных трансмиссионных масел (2011)
Редько А. А. - Усовершенствованная тепловая схема котельной установки с когенерацией электроэнергии, Павловский С. В. (2011)
Захматов В. Д. - Прогресс пошёл вспять, но все ли пути найдены? Атомная энергетика – шаг назад два шага вперёд (2011)
Сохацька О. М. - Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, Стрельбіцька Н. Є. (2011)
Болотских Н. Н. - Модульные двухгорелочные трубчатые газовые инфракрасные нагреватели (2011)
Гуревич М. О. - Властивості спалювання біоенергетичного палива та визначення рівноважних продуктів згоряння, Куріс Ю. В. (2011)
Бойко А. В. - Стратегия развития науки - мировой опыт и опыт фирмы GE (General Electric) (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и подписчиков (2011)
Титул, содержание (2011)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-жовтні 2011 року і розвиток галузей паливно-енергетичного комплексу (2011)
Варламов Г. Б. - Алгоритм параметричної ідентифікації фактичних характеристик газоперекачувального агрегату компресорної станції, Приймак К. О. (2011)
Андреев С. Ю. - Инструментальный контроль качества коммунальных услуг, Федоров И. П. (2011)
Тройникова Е. Н. - Энергозатраты в составе безопасности перевозок (2011)
Колесников О. В. - Напрямки зниження енерговитрат у собівартості будівельної продукції (2011)
Кузьмин В. В. - Перспективы использования турбогенератора в режимах синхронного компенсатора на энергоблоках ТЭС, выводимых из эксплуатации, Кирисов И. Г. (2011)
Ганжа А. Н. - Совершенствование поверхностного теплообменного оборудования объектов энергетики, промышленности и коммунально-бытовой сферы, Марченко Н. А., Подкопай В. Н. (2011)
Парфенова Е. Н. - Региональные проекты на основе механизмов государственно-частного партнерства в Белгородской области (2011)
Канцедал Д. С. - Теоретичні аспекти визначення факторів амортизаційної політики (2011)
Дмитрик В. В. - К образованию брызг расплавленного металла при дуговой сварке в среде углеродистого газа, Глушко А. В. (2011)
Синяева О. В. - Метод получения математической модели произвольного объекта, Абдуев М. М., Журавский А. А. (2011)
Овчаров С. В. - Аналитическое исследование тепловых переходных процессов при пуске асинхронных электродвигателей в условиях соизмеримой мощности (2011)
Abstracts (2011)
К сведению авторов и читателей (2011)
Абизова Л. - Традиції в контексті соціально-політичного простору сучасної України (2013)
Агібалова Т. - Вербалізація світоглядних концептів як репрезентація мовного інтелектуалізму в драматургії Лесі Українки (2013)
Балера О. - Українські громадські об’єднання Російської Федерації: проблеми формування організаційних структур для розвитку національної освіти (1991–2012 рр.) (2013)
Грабовський С. - "Ukraіna Іrredenta" Юліана Бачинського як ідейна вершина українського соціалізму останньої третини ХІХ століття (2013)
Гринів І. - Запит на харизматичне лідерство в українському культурно-історичному контексті (2013)
Ґудзь В. - Джеймс Мейс про український геноцид 1933 року і його наслідки для сучасного суспільства (2013)
Даренська В. - Європейська культурна традиція в українському дворянському та селянському середовищах ХІХ століття (2013)
Дьолог О. - Українська діаспора: історія формування та сучасність (2013)
Ємець Т. - Наукова та громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова в контексті європейської інтелектуальної думки (2013)
Жеребна М. - Європейський чинник у розвитку національно-культурних традицій та освіти на західноукраїнських землях (історичний аспект) (2013)
Ковач Є. - Діаспора як складова світової цивілізації (2013)
Матицин О. - Використання терміна "Ренесанс" в контексті української культури XV–XVІ століть (2013)
Мокляк Я. - Бар’єри невпевненості. Європейський вибір української молоді в едукаційному просторі пограниччя (2013)
Мостяєв О. - Українство у цивілізаційному процесі: особливості поширення європейських впливів (2013)
Петруньок Б. - Національно-визвольний рух кримських татар у контексті європейських цивілізаційних процесів (2013)
Розумний М. - Інституційні, конституційні та інтеграційні аспекти проекту модернізації: висновки для України (2013)
Стемковська О. - Євроінтеграція української спільноти в контексті реформування місцевого самоврядування (2013)
Сцібан О. - Витоки і прояви екофільної поведінки та природокористування (2013)
Усатенко Г. - Кордоцентризм українців у цивілізаційному ракурсі, Усатенко Т. (2013)
Цюрупа М. - Європейська транспортна політика як орієнтир інтеграції України, Куценко І. (2013)
Щербак Н. - Європейський вплив на процеси українського відродження ХІХ ст., Щербак Н. (2013)
Яворська І. - Родини сучасних українських заробітчан на шляху до інтеграції в європейське суспільство (2013)
Александрова Г. - Глобалізація і нові стратегії в компаративістиці (2013)
Воропаєва Т. - Українство в європейському цивілізаційному просторі: теоретико-методологічні засади дослідження (2013)
Івангородський К. - Цивілізаційний вимір етнічної історії східних слов’ян у сучасних східно- слов’янських історіографіях (2013)
Кітов М. - Дискутивні аспекти витлумачення терміна "Київська Русь" (2013)
Кобченко К. - Євро-2012 у контексті європейської інтеграції України (2013)
Конча С. - Місце України серед цивілізацій світу (2013)
Кушерець Т. - Ідеологічні передумови входження України в європейський цивілізаційний простір (2013)
Литвиненко О. - Реакція української діаспори на мовний закон в Україні: цивілізаційний контекст (2013)
Ліщук-Торчинська Т. - Історичний наратив та пам’ять соціуму в світлі нових напрямів історіописання (2013)
Лосєв І. - Феномен українського псевдолібералізму і псевдоєвропеїзму (2013)
Марченко Н. - Світоглядний вимір глобалізаційних процесів у концептах "цивілізаційний" та "етнічний" (2013)
Обушний М. - Менталітет українців у цивілізаційному вимірі (2013)
Погребенник В. - Європейська вишуканість естетизму художньої прози Михайла Коцюбинського (2013)
Скиба Е. - Ідентичність як базове поняття концепту "сучасне суспільство" (2013)
Чирков О. - Роль Вікіпедії в інформаційному просторі українства (2013)
Власова Т. - Феміністська епістемологія і "філософія дуальності" (2013)
Грабовська І. - Ґендерна складова європеїзації українського суспільства: реалії сьогодення, проблеми, перспективи (2013)
Доценко О. - Ґендер і влада в публічному просторі української сучасності (2013)
Кривоший О. - Ґендерні виклики фронтової повсякденності козацького Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946–1991 рр.) (2013)
Купцова Т. - Українська "нова жінка" як відображення образу європейського феномену "війни статей" (2013)
Левченко К. - "Стоп – ґендер" як інструмент протистояння європейським цінностям (2013)
Петрушкевич М. - Ґендерне питання у релігійно спрямованих ЗМК в Україні (2013)
Пустова М. - Ґендер та можливість рівноваги в опозиції "публічне/приватне" (2013)
Скорик М. - Між європейським вибором та євразійськими цінностями: "ґендерна рівність" у передвиборчих програмах українських партій (2013)
Суслова О. - Чи можливий ґендерний трансенд до європейських цінностей або Чи має культурне насильство поживний ґрунт в Україні? (2013)
Талько Т. - Європейська співдружність у боротьбі з ґендерним насиллям: українська специфіка (2013)
Таран Н. - Ґендерна політика Європейського Союзу в сфері освіти та науки: досвід для України, Троян В. (2013)
Янковська Ж. - Фольклоризм малої прози П. Куліша: ґендерний аспект (2013)
Авер’янова Н. - Українська специфіка масової культури в контексті дослідження європейського цивілізаційного простору (2013)
Алєксєєнко І. - Глобалізаційні процеси і цивілізаційні трансформації як умови самовизначення народів (2013)
Гордієнко М. - Європейський вибір України як втеча від неоімперії (2013)
Дунай П. - Олег Ольжич: екзистенція вибору (2013)
Жалко Т. - Рідна мова як чинник збереження етнокультурної основи української нації (2013)
Жолоб І. - Проблеми ксенофобії, сепаратизму та ізоляціонізму в умовах єдиної Європи (2013)
Кагамлик С. - Українська православна ієрархія ранньомодерного часу в європейському контексті (2013)
Коловоротна Н. - Феномен мовчання в релігійно-міфологічному дискурсі (2013)
Костюк Х. - Містичні мотиви у творчості Юрія Іллєнка (2013)
Крупник Л. - Особливості взаємин художньої інтелігенції УРСР із Заходом у середині 60-х – середині 80-х років ХХ ст. (2013)
Орлов В. - Глобальні фактори активізації нових релігійних течій в Україні (2013)
Процко С. - Мотиваційні аспекти європейського цивілізаційного вибору українців (2013)
Северінова О. - Релігійний (ісламський) чинник у глобалізаційних процесах: аналітичний погляд (2013)
Сорочук Л. - Етнокультурна самобутність українського весілля в європейському просторі (2013)
Фесенко Г. - Стратегії культурного розвитку українських міст як цивілізаційний вибір (2013)
Чабанов В. - Етнокультурний вимір європейськості українців (2013)
Чебанюк О. - Цикл Богородичних свят українців у європейському контексті (2013)
Шептицька Т. - Українська культура як складова загальноєвропейської єдності (2013)
Антонюк Т. - Співпраця українських ВНЗ з зарубіжними в умовах реформування національної системи освіти (2013)
Бойко С. - Проблема збереження української ідентичності у контексті глобалізаційних процесів (2013)
Бродніцкі М. - Мультикультурна освіта в Гданську в XVІ–XVІІ ст. (2013)
Василик І. - Західноукраїнська й польська правнича преса в суспільних процесах Галичини (кін. ХІХ ст. – 1939 р.) (2013)
Головай І. - Юрій Бойко-Блохин як дослідник творчості І. Франка в європейському контексті (2013)
Денисюк С. - Європейський вимір української літератури у працях Ю. Шевельова (Ю. Шереха) (2013)
Жмудзка-Бродніцка М. - Міжкультурність спорту в світових комунікаційних процесах (2013)
Кляшторний О. - Вища освіта в контексті формування громадянського суспільства (2013)
Машаровська С. - Маніпулятивні політичні технології: концептуальний аспект (2013)
Машкова І. - Конвергенція морально-етичних цінностей у процесі підготовки майбутніх фахівців економічної сфери (2013)
Наджафгулиев Р. - Проблемы правового регулирования предоставления статуса беженца или вынужденного (внутри страны) переселенца в Азербайджанской Республике (2013)
Ожоган Л. - Роль Ґ. Брандеса у творчій долі Івана Франка (2013)
Пархоменко Н. - Міграційні проблеми України в європейському контекст (2013)
Підгорна Л. - Творчість Миколи Костомарова як вияв національної самобутності у добу романтизму (2013)
Ріжняк Р. - Історія правового забезпечення побудови в Україні інформаційного суспільства: контекст інформатизації вищої освіти (2013)
Тибайкіна Т. - Міждисциплінарність як принцип сучасної теорії (2013)
Хвіст В. - Євроінтеграційний аспект реформування системи вищої освіти України (2013)
Кобченко К. - Німецько-українська літня школа 2012 "Мюнхен – Київ 1941/45: два міста – одна історія?" (2013)
Воропаєва Т. - Новий етап в методології українознавчих студій (Калакура Я. С. Українознавче дослідження: теорія та методологія. – Тернопіль: Джура, 2012. – 292 с.), Кагамлик С. (2013)
Савчук М. В. - Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування, Заблоцький Ф. Д. (2014)
Курач Т. М. - Картографічне забезпечення системи моніторингу автотранспортної мережі великого міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2014)
Мельник В. М. - Ентропійна концепція визначення рівнів ерозії ґрунту за даними РЕМ-мікроскопії, Мендель В. П., Расюн В. Л. (2014)
Слободяник М. П. - Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами (2014)
Лященко А. А. - Інфраструктурний підхід до створення сучасної системи містобудівного кадастру, Кравченко Ю. В., Горковчук Д. В. (2014)
Ленченко В. О. - Переяслав у картографії та описах XVII-XVIII століть (2014)
Дрбал А. - Тарас Шевченко: участь в експедиціях та науки про Землю і Всесвіт, Радєй К. (2014)
Сергію Георгійовичу Могильному – 75 (2014)
Сосса Р. І. - Література з картографії, Федунків О. М. (2014)
Міжнародна конференція з картографії та ГІС у Болгарії (2014)
Давиденко А. С. - Науково-практична конференція "Геоінформаційні технології в територіальному управлінні", Кічкірук І. П. (2014)
Молочко В. В. - Картографія в науковій, освітянській та управлінській діяльності (2014)
Кравченко Ю. В. - Робочий семінар з макрофотограмметрії та лазерного сканування, Квартич Т. М. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Аналіз інтегрування журналу "Технічна електродинаміка" у міжнародні наукометричні системи за 2012-2014рр. (2015)
Михальський В. М. - Максимізація діапазону керування матричними перетворювачами, Соболєв В. М., Чопик В. В., Шаповал І. А. (2015)
Волков И. В. - Математические модели многоканальных инверторов с улучшенным спектральным составом выходного напряжения, Каршенов Д. П. (2015)
Худяев А. А. - Высокоточная квазиитерационная двухканальная электромеханическая система с механическим дифференциалом, Кунченко Т. Ю. (2015)
Денисов Ю. А. - Структурная реализация двухконтурных корректоров коэффициента мощности на основе квазирезонансных импульсных преобразователей, переключаемых при нулевом токе, Степенко С. А. (2015)
Гуцалюк В. Я. - Системы фазовой автоподстройки частоты для транзисторных резонансных инверторов напряжения установок индукционного нагрева, Герасименко П. Ю., Слесаревский И. О. (2015)
Пересада С. М. - Адаптивное к вариациям активного сопротивления ротора векторное управление асинхронным двигателем на основе нелинейного принципа разделения, Ковбаса С. Н., Трандафилов В. Н., Бовкунович В. С. (2015)
Сивокобыленко В. Ф. - Математическое моделирование синхронной машины с многоконтурным ротором в фазных координатах (2015)
Гребеников В. В. - Дисковый электродвигатель с постоянными магнитами для комбинированного привода механизации крыла самолета, Прыймак М. В., Гамалея Р. Р., Шарабан Ю. В. (2015)
Васьковський Ю. М. - Електромагнітні процеси у демпферній системі роторів гідрогенераторів при нерівномірності повітряного проміжку, Цивінський С. С., Титко О. І. (2015)
Галиновский А. М. - Бесконтактный асинхронизированный турбогенератор с вращающимся преобразователем частоты в режимах глубокого потребления и выдачи реактивной мощности, Бобер В. А., Дубчак Е. М. (2015)
Мислович М. В. - Про деякі особливості побудови інтелектуальних багаторівневих систем технічної діагностики електроенергетичних об'єктів, Сисак Р. М. (2015)
Глухенький А. И. - Расчетный сопоставительный анализ однофазных перемешивателей жидкого металла, Гороиславец Ю. М., Токаревский А. В., Максименко В. Ю. (2015)
Брагинец И. А. - Анализ фазовой системы автоматической коррекции частоты в лазерных дальномерах, Зайцев Е. А., Кононеко А. Г., Масюренко Ю. А., Сидорчук В. Е. (2015)
До 85-річчя академіка НАН України Счастлівого Геннадія Григоровича (2015)
Єлісєєнко О. В. - Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України, Скобєлєва Г. С. (2014)
Кірова Л. Л. - Дослідження досвіду формування і розвитку транскордонних агропромислових кластерів у ЄС та можливостей його застосування в країнах з ринковою економікою, що розвивається (2014)
Антошкіна Л. І. - Соціальна відповідальність інституту приватної освіти (2014)
Бритвєнко А. С. - Організаційно­економічний механізм корпоратизації масложирової промисловості (2014)
Клименко А. А. - Державне регулювання економічних процесів АПК (2014)
Мартякова О. В. - Тінізація сфери охорони здоров’я, Трикоз І. В. (2014)
Поляков М. В. - Розвиток концепції економіки знань (2014)
Пятак І. В. - Кластерний підхід до розвитку вітчизняної економіки як напрямок формування національної інноваційної моделі (2014)
Рунчева Н. В. - Стратегія управління корпоративним розвитком сільського господарства (2014)
Солодовник Ю. О. - Методологічні аспекти дослідження управлінських і корупційних ризиків впровадження й функціонування програм розвитку рекреаційно­оздоровчого комплексу (2014)
Татьянич Л. С. - Особливості ціноутворення в АПК (2014)
Фролова Г. І. - Ринкове конкурентне середовище торговельних мереж в Україні (2014)
Якушева І. Є. - Державне регулювання розвитку аграрного сектору (2014)
Алєксєєв С. Б. - Вибір стратегічних альтернатив на підставі стратегічного потенціалу торговельного підприємства (2014)
Глущенко Я. І. - Оцінка якості контрольно­аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень підприємствами торгівлі (2014)
Драчук Ю. З. - Стан та ефективність функціонування підприємств сфери послуг України в сучасних умовах (2014)
Попова Н. О. - Концепція "потрійної спіралі" в реалізації інноваційного потенціалу ВНЗ (2014)
Пужай-Череда А. М. - Методичні підходи до визначення потреби в оборотних засобах сільськогосподарських підприємств (2014)
Хмурова В. В - Вплив соціально­економічних змін на потенціал підприємства, Яницька Н. О. (2014)
Шульгіна Л. М. - Економічна ефективність діяльності торговельних підприємств (2014)
Антошкін В. К. - Механізми і важелі державного регулювання соціально­економічної безпеки (2014)
Настич В. Г. - Вдосконалення системи управління агропромислового комплексу на регіональному рівні (2014)
Волочко А. С. - Виявлення проблем в системі регулювання ринку праці в умовах євроінтеграції (2014)
Заюков І. В. - Проблеми та перспективи зайнятості молоді України (2014)
Чернявська Ю. Б. - Удосконалення профорієнтаційної роботи — необхідна умова формування сучасного молодіжного ринку праці (2014)
Бучакчийська Ю. А. - Теоретичні засади формування фінансових стратегій підприємства (2014)
Степанова В. О. - Сутність та призначення золотовалютних резервів України, Руда Р. В. (2014)
Георгієва А. І. - Теоретичні основи бухгалтерського обліку лікарських засобів в аптеках, Колесник Н. В. (2014)
Соловйов Д. І. - Сутність, мета та завдання контролю якості аудиторської діяльності (2014)
Оніщенко Н. М. - До питання про дослідження сутності інституту юридичної відповідальності, Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання (2014)
Богініч О. Л. - Відповідальність держави перед особою (міжнародний досвід), Львова О. Л. (2014)
Шумило М. М. - Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму (2014)
Савчук С. В. - Релігійна філософія вини (2014)
Лаговська С. С. - Особливості становлення правової держави в Україні (2014)
Москаленко Я. Л. - Герменевтика та праворозуміння (до питання про підходи до вивчення проблеми) (2014)
Поворознюк М. І. - Особливості класифікації адміністративних позовів за видами (2014)
Антонов В. О. - Проблема визначення пріоритетних напрямів конституційного забезпечення національної безпеки української держави в умовах сучасних викликів та загроз (2014)
Банах С. В. - Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів (2014)
Товпеко Я. К. - Конституційно-правові проблеми реалізації сексуальними меншинами права на мирні зібрання (2014)
Костишин Р. В. - Конституційно-правові засади люстрації: зарубіжний досвід (2014)
Волкотруб Л. В. - Конституційно-правові аспекти становлення українських збройних сил у боротьбі за незалежність (2014)
Вишневський С. Ф. - Деякі проблеми теорії функцій органів самоорганізації населення (2014)
Грінь А. А. - До питання про поняття "дискреційні повноваження органів виконавчої влади" (2014)
Бабаскін А. Ю. - Щодо можливоcті розповсюдження норм інституту поруки до заставних відносин за участю майнового поручителя (2014)
Короєд С. О. - Зміна мети цивільного судочинства як основа його реформування (2014)
Пилипенко С. А. - Проблеми конфіскації як підстави припинення права власності на тварин, Крушельницька Г. Л. (2014)
Бутирська І. А. - Історія становлення регламентації правового становища учасників справи про банкрутство (2014)
Поліщук М. Я. - Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів (2014)
Білик О. О. - Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя (2014)
Санін Б. В. - Правові особливості встановлення факту перебування особи на утриманні (2014)
Фартушок Н. Б. - Підстави звільнення від доказування в цивільному судочинстві: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Сімутіна Я. В. - Правове регулювання припинення трудового договору за угодою сторін та з ініціативи працівника: окремі проблеми (2014)
Фартушок Т. Б. - Захист прав працівників на оплату праці при банкрутстві роботодавця (2014)
Юрах В. М. - Про розсудливість у законодавчому тлумаченні дефініції "грошовий агрегат" (2014)
Пожидаєва М. А. - Науково-аналітичний підхід до розуміння правової природи електронних грошей (2014)
Койчева О. С. - Фінансовий контроль як спосіб реалізації повноважень Рахункової палати (2014)
Шершун С. М. - Методологічні підходи до дослідження правового регулювання оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Храпач С. В. - Особливості договірного регулювання іпотеки космічних об’єктів (2014)
Ахтирська Н. М. - Міжнародне співробітництво під час визнання і виконання вироків судів іноземних держав в Україні (2014)
Орловський Б. М. - Захист власності при необхідній обороні: зарубіжний досвід та сучасне кримінальне законодавство (2014)
Культенко О. В. - Заходи протидії невиконанню чи неналежному виконанню договору сурогатного материнства, Петровці Т. І. (2014)
Узунова О. В. - Особливості зв’язку між протиправним діянням та суспільно небезпечними наслідками у злочинах з матеріальним складом,що вчиняються шляхом бездіяльності, Артьомов Є. О. (2014)
Бусол О. Ю. - Протидія корупційній злочинності в умовах глобалізації (2014)
Безносюк А. М. - Проблеми та перспективи вдосконалення процедури допиту підозрюваного (2014)
Жук О. М. - Ресоціалізація та реабілітація як юридичні категорії кримінально-виконавчого права (2014)
Білоус О. В. - Законодавча регламентація проникнення до житла чи іншого володіння особи під час кримінального провадження (2014)
Олійник С. М. - Виникнення та становлення реадмісії осіб як міжнародно-правового інституту (2014)
Лабунська А. В. - Реалізація Україною норм правової системи Міжнародного валютного фонду – запорука успішного співробітництва з МВФ (2014)
Кресіна І. О. - Ситуативні механізми протидії сепаратизму в Україні: політико-правовий аналіз, Коваленко А. А. (2014)
Перегуда Є. В. - Інституційні аспекти взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади Білорусі (2014)
Горбатенко В. П. - Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства, Стоєцький С. В., Матвійчук Л. О. (2014)
Матвієнко А. С. - Правове регулювання реформування територіальної організації влади в Україні на сучасному етапі (2014)
Співак М. В. - Здоров’я нації в умовах суспільної трансформації (2014)
Смірнова В. О. - Еволюція путінського режиму: від політичної волі до політичного волюнтаризму (2014)
Ситар І. М. - Діалектичний зв’язок між акультурацією, глобалізацією та інтеграцією в праві (2014)
Кукуруз О. В. - Міжнародний досвід протидії релігійній дискримінації (2014)
Кресін О. В. - Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві (2014)
Згурська В. Л. - Концепція самоорганізації у суспільних науках (2014)
Асланов С. А. - Ендогенні та екзогенні механізми стабілізації етнополітичної ситуації в Україні: міжнародно-правові санкції (2014)
Стойко О. М. - Вплив європейської інтеграції на сепаратистські рухи в країнах Європи (2014)
Давидюк О. О. - Оцінка стану соціальної безпеки в умовах поглиблення соціального розшарування (2014)
Логущенко І. М. - Соціальна державність: плюралізм сучасних інтерпритацій (2014)
Жиган Д. Ф. - Політичні технології: загальна характеристика політичного феномена (2014)
Кукуруз О. В. - Консерватизм і геополітичні стратегії у Центральній і Східній Європі (2014)
Авраменко Д. К. - Об’ємно-конструктивний компонент образу зовнішньої реклами (2014)
Безсонова Л. М. - До питання про формування проектної моделі сучасного українського логотипа: чинники впливу на художньо-пластичну мову (2014)
Вычегжанина Н. Ю. - Организация офисного пространства как способ повышения продуктивности работы сотрудников (2014)
Лагода О. М. - Мода і мистецтво: взаємодія в контексті репрезентацій (2014)
Смоляр О. В. - Формування дизайну інтер’єрів готелів України шляхом використання засобів монументально-декоративного мистецтва (2014)
Чупріна Н. В. - Сегментація ліній модного одягу в структурі індустрії моди (2014)
Яремчук О. М. - Художньо-творчі аспекти проектування аркушевих шрифтових видань (2014)
Бех Л. В. - Фарфор в Україні 19 століття: до питання специфіки сприйняття та побутування (2014)
Виноградов В. Є. - Монументальний живопис Ю. Клевера у Фороському палаці О. Кузнєцова: художні особливості і проблема синтезу (2014)
Волік К. С. - Виникнення та поширення культури дукачів в Україні у XVII – поч. ХХ ст. (2014)
Іванишин Н. М. - Графіка Леопольда Левицького 1960-1970-х рр. (витоки форми та концептуальні пошуки) (2014)
Колпакова Н. Я. - Культ св. Георгія у Візантії та Київській Русі (2014)
Мартищук М. В. - Вишивка як складова декору українського жіночого авангардного одягу (2014)
Пухарєв В. В. - Альбом рисунків школи М. Раєвської-Іванової (2014)
Рибалко С. Б. - Японський традиційний костюм: проблеми атрибуції (2014)
Ус В. Ф. - До питання типології композиції православного надгробку (2014)
Янковська Д. О. - Схеми та мотиви орнаментики західноукраїнських ікон кінця XVІ-XVII ст. (до питання атрибуції при реставраційних дослідженнях) (2014)
Алфьорова З. І. - Інституалізація українського простору сучасного візуального мистецва (2014)
Котова О. О. - Нонконформістський рух у світовому культурному контексті (2014)
Туманов І. М. - "Три грації" Рафаеля Санті: парадокси історії та матеріальної культури (2014)
Уманець О. В. - Концепт жіночого начала як складова проблемного поля фаустіани (2014)
Яковець І. О. - Візуальні мистецтва в контексті розвитку культури інформаційного суспільства (2014)
Кривой С. Л. - Алгебра графов и некоторые её приложения (2013)
Дишлевий О. П. - Метрика покриття коду як засіб визначення якості програмного забезпечення, Книшик М. А. (2013)
Туркин И. Б. - Анализ эволюции программного обеспечения с открытым кодом, Сыромятников А. В., Кузнецова Ю. А. (2013)
Морозова Т. Ю. - Новий інструмент інформаційного обміну між ринком праці та ІТ-освітою, Мендзебровський І. Б. (2013)
Андон Ф. И. - Управляемые словари, таксономии, тезаурусы и онтологии в семантическом вебе, Резниченко В. А. (2013)
Аврмачук Б. О. - Впровадження сільськогосподарського виробництва як аспекту сталого управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Бабієнко М. М. - Інноваційне сприяння забезпеченню продовольчої безпеки в Україні, Кулаєць М. М., Пабат В. О. (2014)
Безкровний М. Ф. - Удосконалення законодавства з надання інформаційно-консультаційних послуг аграрними навчальними закладами (2014)
Безкровний М. Ф. - Історія розвитку і становлення інформаційно-консультаційних служб у світі (2014)
Бесчасна М. В. - Соціально-психологічні методи в управлінні сільським господарством (2014)
Бесчасна М. В. - Сільський зелений туризм як специфічний напрям туроперейтингу (2014)
Богач Л. В. - Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель (2014)
Бурляй О. Л. - Кооперація у збутовій діяльності як засіб підвищення ефективності функціонування садівницьких підприємств, Коваленко О. С. (2014)
Буряк А. В. - Інноваційний потенціал аграрного сектору економіки (2014)
Величко О. В. - Кластерний підхід до формування та ефективного використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств Полтавщини (2014)
Вишнівська Б. В. - Сутність інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Гапоненко Т. М. - Маркетинг та інновації: взаємозв’язок і вплив на діяльність підприємства (2014)
Дмитренко О. С. - Розвиток фінансового посередництва на вітчизняному грошовому ринку, Дем’яненко І. В. (2014)
Долженко І. І. - Основи формування стратегії стійкого розвитку регіонів України в умовах євроінтеграції (2014)
Євенко Т. І. - Оцінка фінансової неспроможності банківських установ (2014)
Жарікова О. Б. - Розвиток експертної грошової оцінки як цілісного майнового комплексу з урахуванням зарубіжного досвіду (2014)
Жемойда О. В. - Концентрація та спеціалізація сільськогосподарського виробництва – регіональний аспект (2014)
Жуковський М. О. - Оцінка конкурентоспроможності потенціалу сільськогосподарського підприємства (2014)
Забуранний С. В. - Маркетингове дослідження портрету споживачів послуг сільського туризму (2014)
Збарська А. В. - Соціально-економічний розвиток українського села (2014)
Зюарський В. К. - Якість продукції як критерій її конкурентоспроможності, Нестеренко С. А. (2014)
Звенигорецький Р. І. - Можливості реалізації набутих знань у практичній діяльності дорадництва (2014)
Зелинский Ю. И. - Организация и функционирование муниципального информационно-консультационного центра АПК (2014)
Зоргач А. М. - Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: системний аспект (2014)
Ільків Л. А. - Екологічні аспекти дорадчої діяльності (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу в плануванні кар’єри державного службовця (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Дорадча діяльність у галузі аквакультури України, Гнідан М. М. (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Особливості державного регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні, Поплавська А. М. (2014)
Коломієць І. О. - Регулювання грошової маси національним банком України (2014)
Коновал О. І. - Інвестиційна привабливість виробництва цукрових буряків на сільськогосподарських підприємствах України (2014)
Коробка В. М. - Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі (2014)
Костюк В. А. - Перспективи розвитку кредитних спілок на ринкуфінансових послуг України, Козир Ю. С. (2014)
Кудінова І. П. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2014)
Кудінова І. П. - Особливості менеджменту сільського зеленого туризму (2014)
Куцеконь Л. О. - Стратегія розвитку підприємств бурякоцукрового підкомплексу (2014)
Ларіна Я. С. - Інноваційні процеси та інноваційна політика як чинники забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК , Балацька М. О. (2014)
Локутова О. А. - Міжнародний досвід організації сільського зеленого туризму та дорадча діяльність, Васильєв В. П. (2014)
Любар Р. П. - Теоретичні аспекти сталого розвитку сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Мосіюк С. І. - Інституційні засади державного регулювання господарської діяльності, Мосіюк І. П. (2014)
Мосіюк С. І. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку села, Мосіюк І. П. (2014)
Мринська Т. С. - Формування державного регулювання інноваційно-інвестиційного розвитку АПК, Ломінська О. О. (2014)
Наконечна К. В. - Регіональні засади розробки програм інноваційно-інвестиційного розвитку сільськогосподарського виробництва з урахуванням структурних змін (2014)
Олійник О. О. - Оцінка впливу ефективності фінансово-кредитної системи на розвиток аграрного сектору економіки (2014)
Писаренко П. В. - Еколого-енергетична оцінка життєвого циклу твердих відходів на регіональному рівні , Самоілік М. С. (2014)
Рибак Л. Х. - Державна підтримка розвитку підприємництва в Україні та її консультаційне забезпечення (2014)
Ротаєнко М. А. - Сучасні підходи банків до залучення коштів клієнтів (2014)
Самсоненко В. В. - Наукова складова в дорадчій освіті, Шевченко Л. Ю. (2014)
Скрипниченко В. А. - Інноваційні перспективи виробництва біопалива в Україні (2014)
Сокол Л. М. - Удосконалення управління екологічною складовою сільськогосподарського землекористування (2014)
Сокол Л. М. - "Зелений" ВВП як індикатор сталого розвитку (2014)
Стасіневич С. А. - Покращення якості цукру – інноваційний напрям підвищення якості життя населення України (2014)
Степасюк Л. М. - Якість молока в контексті європейських стандартів, Тітенко З. М. (2014)
Ткачук В. А. - Критерії та індикатори сталого розвитку сільських територій (2014)
Харченко Г. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Харченко В. В. - Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві (2014)
Чередніченко О. О. - Фінансова математика та економічні відносини, Сабіщенко О. В. (2014)
Шаманська О. І. - Сучасні методи навчання в дорадництві, Спірін А. В., Кормановський С. І., Твердохліб І. В. (2014)
Шаповал О. В. - Маркетингові інструменти виходу підприємства на нові зарубіжні ринки, Коннова Л. О., Кириченко Т. С. (2014)
Kapshtyk M. V. - The ways to ecologically balanced development of agroecosystems in the forest-steppe zone of Ukraine, Demydenko O. V. (2014)
McMonagle R. - Ukraine’s sunflowers: modern day tragedy of the commons (2014)
Жукорська Я. М. - Правове регулювання діяльності адвоката в Європейському Союзі на наднаціональному рівні (2014)
Задорожній О. В. - Особливості міжнародно-правової діяльності праукраїнських союзів племен у період до заснування Київської Русі (2014)
Змерзлый Б. В. - Проблемы введения правил 1888 г. для Керчь-Еникальских лоцманов и принятие "положения о морских лоцманах" 1890 г. (2014)
Кошарновська С. Л. - Правореалізаційні виміри соціальної функції держави (2014)
Луцький Р. П. - Позитивне право як основа правової дійсності (2014)
Ліпак Г. М. - Особисті немайнові права та обов’язки подружжя на українських землях у зводі законів Російської імперії 1832 р. (2014)
Наливайко Л. Р. - Право на доступ до публічної інформації в контексті контролю громадян за діяльністю держави, Вітвіцький С. С. (2014)
Несинова С. В. - Інституціоналізація елементів правової дійсності в теорії права (2014)
Новікова Н. А. - Поняття та еволюція інформаційної функції держави (2014)
Ніколаєнко Н. В. - Ідеї солідаризму в політико-правовій спадщині В. Винниченка (2014)
Осадча Л. М. - Загальнотеоретичне підгрунтя щодо розуміння принципів виборчого права (2014)
Постол К. А. - Державно-громадська модель управління освітою як форма правової взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в Україні (2014)
Ситар І. М. - Діалектичний взаємозв’язок між соціологічним праворозумінням і правовим прецедентом в контексті акультурації у праві (2014)
Циверенко Г. П. - Механізми захисту прав людини в рамках ЄС, Лебідь П. Ю. (2014)
Цимбал-Семенчук І. Ю. - Механізм забезпечення адвокатської таємниці (2014)
Шеверєва В. Є. - Аналіз новел виборчого законодавства в частині передвиборної агітації із загальнонаціональних виборів (2014)
Дем’янчук Ю. В. - Актуальні проблеми захисту права юридичної особи (2014)
Долинська М. С. - Загальна характеристика "нотаріальної устави" 1928 року як джерела українського нотаріального законодавства (2014)
Жорнік М. О. - Щодо формування судової практики у справах про визнання правочинів недійсними (2014)
Колосова О. О. - Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві (2014)
Кушерець Д. В. - Особливості цивільно-правових відносин у сфері охорони та захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб (2014)
Миколаєць В. А. - Процесуальні особливості судового розгляду цивільних справ за груповим позовом (2014)
Озель В. І. - Правове регулювання припинення шлюбу в Київській Русі (2014)
Тараненко А. О. - Договір на виготовлення протезних виробів: проблеми законодавчого врегулювання (2014)
Топоркова М. М. - Сторони договору постачання теплової енергії побутовому споживачу (2014)
Олефір А. О. - До проблеми правового забезпечення переходу на інноваційно-ринкову модель організації сфери господарювання (2014)
Петрина В. Н. - Проблемні питання правового статуту об’єднань підприємств (2014)
Потоцький М. Ю. - Місце господарсько-правового регулювання інтелектуальної власності у праві України (2014)
Пугачова Є. В. - Принципи правового регулювання Національного банку України на ринку цінних паперів України (2014)
Рябікін Д. А. - Еволюція поняття морського перевізника у праві зарубіжних держав та праві України (2014)
Таликін Є. А. - Характер суспільного конфлікту як чинник формування процесуальних правил провадження в справах про банкрутство у господарському процесі України (2014)
Заставська Л. П. - Феодальна латифундизація і становлення державного феодалізму в XVII – XIX ст. (2014)
Курська К. Є. - Доктринальні засади представництва прокурором інтересів держави у сфері охорони водних ресурсів (2014)
Лагутіна І. В. - Нестандартні форми зайнятості та особисті немайнові трудові права працівників (2014)
Литвиненко В. М. - Характеристика соціальних послуг системи загальнообов’язкового державного соціального страхування (2014)
Луцький М. І. - Основи формування і практична реалізація земельного законодавства ЗУНР (2014)
Пивовар І. В. - Звільнення судді з посади за законодавством України (2014)
Полянська В. І. - Державна підтримка особистих селянських господарств в Україні на регіональному рівні (на прикладі Дніпропетровської області) (2014)
Римар І. А. - Форма трудового договору як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин (2014)
Рябченюк Ю. В. - Історія становлення й розвитку законодавства щодо охорони заповідних територій та об’єктів в Україні (2014)
Толкаченко О. В. - Особливості правовідносин у сфері охорони зелених насаджень в населених пунктах України (2014)
Губська А. В. - Прокурор як відповідач в адміністративному процесі: окремі питання оформлення повноважень представників (2014)
Дручек О. М. - Профілактика правопорушень у середовищі дитини як завдання міліції: поняття, зміст (2014)
Казачук І. В. - Поняття доказів в адміністративно-деліктному процесі (2014)
Капінус Р. Ю. - Акти глав держав як джерела адміністративного права країн романо-германської правової системи (на прикладі Італії, Німеччини, Польщі, Франції) (2014)
Колесников М. О. - Правова основа надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Кочко В. В. - Депозитарна діяльність в Україні як об’єкт адміністративно-правового захисту, Третякова В. С. (2014)
Мельник А. В. - Доцільність розмежування понять нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2014)
Надобко С. В. - Поняття та ознаки адміністративної відповідальності: сучасні концепції та підходи (2014)
Никитченко Н. В. - Суб’єкти державного контролю у господарській сфері (2014)
Трояновська Т. М. - Елементи публічно-правового спору у сфері інтелектуальної власності як предмет юрисдикції адміністративного суду (2014)
Хамходера О. П. - Адміністративно-правовий статус державних інспекцій: проблемні питання структури (2014)
Хачатуров Е. Б. - Застосування спрощених митних процедур у суднобудуванні (2014)
Шаповал Х. О. - Проблеми уніфікації юридичної термінології у сфері охорони права власності від адміністративних правопорушень (2014)
Ярошенко Ю. О. - Ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності (2014)
Іванцов В. О. - Дисциплінарна відповідальність у разі порушення норм закону України "про засади запобігання і протидії корупції": зміст та умови реалізації (2014)
Коломієць П. В. - Щодо раціонального використання термінології фінансового права (2014)
Коровінська Г. І. - Деякі питання захисту прав та законних інтересів платників податків (2014)
Михайленко Д. О. - До проблеми уникнення термінологічних розбіжностей у податковому законодавстві (на прикладі оподаткування безнадійної і сумнівної заборгованостей) (2014)
Михайлов В. В. - Місцеві податки та збори як гарантія фінансової самостійності місцевої громади (2014)
Могильницький М. С. - Оподаткування грошових заощаджень громадян як канал формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Конопельський В. Я. - Про поняття та зміст міжнародних стандартів з питань диференціації та індивідуалізації виконання покарання у виді позбавлення волі (2014)
Крисюк Ю. П. - Колишній засуджений як суб’єкт ресоціалізації (2014)
Незнайко С. В. - Характеристика діяння як обов’язкової ознаки об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України (2014)
Нікітін А. О. - Інститут помилки у кримінальному праві зарубіжних країн (2014)
Орловська Н. А. - До питання про раціональне та символічне у функціях кримінального закону (2014)
Продан Т. В. - Стан жіночої насильницької злочинності в Україні (2014)
Сметаніна Н. В. - Поняття і структура "ціни" злочинності у сучасній кримінології (2014)
Цільмак О. М. - Типові помилки слідчого під час процесу побудови та перевірки криміналістичних версій (2014)
Козицька О. Г. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням мобільними телефонами (2014)
Крикливець Д. Є. - Поняття судового контролю на досудовому розслідуванні за кримінальним процесуальним кодексом України (2014)
Рогатинська Н. З. - Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи, Мудрак Р. М. (2014)
Нешик Т. С. - Фактори, що впливають на постановлення присяжними вердикту (2014)
Попович О. В. - Забезпечення виконання завдань кримінального провадження як об’єкт процесуального керівництва прокурора в сучасному кримінальному процесі (2014)
Саєнко Г. Ю. - Ухвалення судом вироку на підставі угоди (2014)
Супрунова О. В. - Поняття та елементи кримінально-процесуальних відносин (2014)
Толочко О. М. - Ефективність позовної діяльності прокурора у кримінальному провадженні: теоретичні аспекти оцінювання та вимірювання, Мала О. Р. (2014)
Форостяний А. В. - Надання слідчим суддею дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Шаркова А. М. - Проблеми забезпечення прав затриманого засобами судового контролю (2014)
Юрко С. С. - Перспективы законодательной регламентации детективной деятельности в Украине (2014)
Титул, зміст (2014)
Бояров В. І. - Криміналістична характеристика кримінально-караних проявів екстремізму (2014)
Бояров В. І. - Масові заворушення: особливості кваліфікації, Шалдирван П. В. (2014)
Вільчик Т. Б. - Адвокатура та судова влада: характер взаємовідносин (2014)
Ляшенко А. О. - Митне співробітництво України з Європейським Союзом: вплив Угоди про асоціацію (2014)
Новак Р. В. - Укладання угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні (2014)
Плахіна І. В. - Особливості органів прокуратури в зарубіжних країнах (2014)
Рудковська М. Р. - Вказівка на суспільну небезпеку злочину в кримінальному законодавстві зарубіжних держав (2014)
Самань В. В. - Адміністративно-правове регулювання здійснення податкового контролю у сфері електронної комерції (2014)
Сосюра О. О. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів (2014)
Суворов О. М. - Поняття службових злочинів корупційної спрямованості та їх криміналістична характеристика (2014)
Фесенко Є. В. - Проблеми кримінально-правової протидії тероризму в Україні (2014)
Фролов О. В. - Суб’єкти застосування спеціальних знань у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2014)
Халупенко Д. М. - Щодо сутності пізнавальної діяльності прокурора в досудовому розслідуванні (2014)
Яремко Г. З. - Система заходів кримінально-правового характеру (2014)
Шершун М. Х. - Теортеичні аспекти економіко-матиматичного моделювання витрат на збереження природно-заповідних територій, Берташ Б. М. (2014)
Герасемчук З. В. - Сутність розвитку рекреаційного потенціалу регіону та концептуальні особливості його забезпечення, Дащук Ю. Є. (2014)
Тимофєєв М. М. - Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в агросфері, Орехівський В. Д., Бєлицька О. А., Солов'янова К. В. (2014)
Артюшок К. А. - Використання системного підходу в періодизаціїпроцесів взаємодії людини і природи (2014)
Єгорова Т. М. - Агроекологічне районування територій як методологічна основа збалансованого природокористування (2014)
Патыка Н. В. - Особенности формерования метагенома и функциональной структуры микробного комплекса при внесении соломы в почву, Орлова О. В., Колодяжный А. Ю. (2014)
Тиховод А. М. - Математичне моделювання зв'язку між дозами азоту та масовою часткою клейковини в зерні пшениці (2014)
Шкабара Т. Л. - Еколого-економічні складові розвитку аграрного сектора економіки України в умовах кліматичних змін, Остапенко А. Ю. (2014)
Василенко М. Г. - Роль органо-мінеральних добрив у підвищенні продуктивності сірих лісових ґрунтів, Зосімов В. Д. (2014)
Геребенюк О. В. - Особливості інноваційної діяльності на засадах реалізації детермінант сталого розвитку (2014)
Проневич В. А. - Продуктивність та агроенергетична ефективність кормових культур у сівозміні на торфових ґрунтах (2014)
Мартинчук М. І. - Впровадження екологічного менеджменту в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Коніщук В. В. - Вплив антропогенного навантаження на екологічний стан лук та пасовищ лівобережного степу України, Домбровська С. С. (2014)
Патика М. В. - Біологічна активність та мікробна трансформація органічної речовини чорнозему типового за різних систем землеробства, Москалевська Ю. П. (2014)
Дегодюк С. Е. - Вплив тривалого застосування добрив на розподіл фосфору за фракціями ґрунтового профілю, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Бондар Ю. О. - Чорнобильська катасфтрофа: Аналіз та преспективи подолання наслідків, Дмитренко О. В., Науменко А. С., Вальчик А. Е. (2014)
Мілютенко Т .Б. - Оптимізація поживного режиму ґрунту в агрофітоценозі кукурудзи (2014)
Мартинчук І. В. - Сучасний стан забруднення радіонуклідами лісових екосистем України (2014)
Замула Х. П. - Аналіз фінансово-економічного стану лісогосподарських підприємств з радіоактивно забрудненими територіями (2014)
Задачина С. О. - Організаційно-економічний механізм управління сталим розвитком лісоівого сектора економіки (2014)
Мартин А. Г. - Землеустрій сільських територій як передумова збереження агроландшафтів, Шевченко О. В. (2014)
Яцук І. П. - Аналіз агроекологічного стану ґрунтів Житомерської області за допомогою методики еколого-хімічної паспортизації (2014)
Лазарєва О. В. - Методологічні аспекти формування інноваційної моделі землекористування (2014)
Shcherbak V. - Land market management in Ukraine and ITS influents on ecological network formation and function, Щербак К. О., Євсюков Т. О. (2014)
Перун Н. Я. - Особливості консервації малопродуктових та деградованих земель (2014)
Матвєєв П. М. - Методичні засади визначення втрат ґрунту від вітрової ерозії (2014)
Шумигай І. В. - Комплексна екологічна оцінка вмісту важких металів у водних екоссистемах малих річок Київської області, Тогачинська О. В. (2014)
Моклячук Т. О. - Методи оцінки екологічного ризику від забруднення стійкми пестицидами (2014)
Гаваза Є. В. - Доступність органічної продукції як індикатор забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування (2014)
Аврамчук Л. М. - Особливості кредитного обслуговування підприємств аграрної сфери, Зезуль І. М. (2014)
Андросович І. І. - Регіональний розвиток м’ясного скотарства, Андросович Т. Ю. (2014)
Андросович Т. Ю. - Номенклатура товарів на вітчизняному біржовому ринку (2014)
Балаж Н. Й. - Напрями розвитку господарств гірських територій Карпат (2014)
Балан О. Д. - Eкoнoмiчна eфeктивнicть виpoщування гібридів coняшнику залежно від густоти стояння рослин , Черкаська Г. О., Іоніна С. А. (2014)
Бесчасна М. В. - Особливості класифікації соціально-психологічних методів управління в сільському господарстві (2014)
Будзяк В. М. - Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування, Будзяк О. С. (2014)
Бузовський Є. А. - Ринок біопалива в Україні та підвищення його ефективності (2014)
Васюта Т. М. - Оптимальна форма господарювання підприємств із органічної продукції птахівництва (2014)
Вишнівська Б. В. - Теоретичні методи мінімізації інвестиційних ризиків аграрних підприємств (2014)
Галаєва Л. В. - Методичні підходи до врахування погодних ризиків аграрних підприємств, Гопко Т. В. (2014)
Галушко В. П. - Вплив ресурсного (фінансово-кредитного) забезпечення на ефективність і пріоритетність вирощування сільськогосподарських культур, Данілочкіна О. В., Науменко В. М. (2014)
Гогуля О. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку виробництва сільськогосподарської продукції суб’єктами різних форм господарювання (2014)
Данилевська І. В. - Особливості управління в аграрних формуваннях (2014)
Даценко І. М. - Особливості інвестиційного середовища функціонування підприємств в аграрній сфері (2014)
Денисенко Л. С. - Перспективи виробництва та експорту насіння ріпаку в Україні (2014)
Дудка У. Т. - Удосконалення системи самоврядування сільськими територіями Бережанського району Тернопільської області (2014)
Євтушенко В. Д. - Основні чинники підвищення конкурентоспроможності молока на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Єрмаков О. Ю. - Методологія формування стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств, Лайко О. О. (2014)
Зеліско І. М. - Фінансові засади функціонування аграрних формувань України: організаційно-правовий аспект (2014)
Зоргач А. М. - Розвиток господарських формувань у сільському господарстві: управлінський аспект (2014)
Калініченко О. В. - Повторне використання теплової енергії як інструмент оптимізації енергозабезпечення сільськогосподарських підприємств, Калініченко А. В., Мінькова О. Г., Сазонова Н. А., Сакало В. М., Пустовіт С. В. (2014)
Кнап Н. В. - Особисті підсобні господарства в умовах ринку (2014)
Коновал О. І. - Економіко-математична модель формування інвестиційної програми розвитку аграрних підприємств (2014)
Коробка В. М. - Інтелектуальний капітал в інноваційному розвитку підприємств (2014)
Кравченко А. С. - Портфельне інвестування на біржовому фондовому ринку України (2014)
Кравчук О. Я. - Сутність забезпечення конкурентних переваг підприємства на прикладі ТОВ "Метро Кеш енд Кері Україна" (2014)
Кулаєць М. М. - Найважливіша складова продовольчої безпеки – кооперація на селі, Пабат В. О., Бабієнко М. Ф. (2014)
Макарчук О. Г. - Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Маршалок М. С. - Формування та використання ресурсного потенціалу аграрної сфери в контексті розвитку біоекономіки (2014)
Мацибора В. І. - Ефективність використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Мироненко О. І. - Україна на шляху реорганізації контролю безпечності та якості харчових продуктів (2014)
Морозюк Н. В. - Розвиток сільських територій в умовах соціально-економічних трансформацій (2014)
Наконечна К. В. - Функціонування аграрних бірж та зміни в організації збуту сільськогосподарської продукції (2014)
Нікітченко Т. О. - Системні зміни в розвитку сільськогосподарських підприємств (2014)
Нікуліна О. В. - Розвиток українського села: проблемний аспект, Нікуліна Т. М. (2014)
Рогоза Н. А. - Оцінка ефективності функціонування інформаційної системи регіонального АПК (2014)
Самолік М. С. - Концептуальні засади індикаторного управління твердими відходами на регіональному рівні (2014)
Скрипниченко В. А. - Перерозподіл доходів та прогресивність податкової системи (2014)
Сливінська О. Б. - Інноваційно-інвестиційна стратегія розвитку зерновиробництва Тернопільської області (2014)
Солод Т. І. - Перспективні форми господарювання на землі (2014)
Стасіневич С. А. - Цінова ситуація на світовому ринку цукру (2014)
Суховская А. М. - К вопросу о влиянии местного самоуправления на развитие сельского хозяйства в России, Голубева А. И., Дугин А. Н., Дорохова В. И. (2014)
Ус С. І. - Трансформаційні зміни аграрної економіки та їх вплив на функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Чорний Г. М. - Головний резерв розвитку різних форм господарювання на селі, Міщенко І. А., Файчук О. М. (2014)
Швиденко М. З. - Створення електронної науково-навчально-дорадчої системи (е-Екстеншн) для інформаційної підтримки сільськогосподарських виробників, населення та розвитку сільських територій України (2014)
Швиденко О. М. - Інтернет-маркетинг як інструмент сприяння екологізації сільськогосподарського виробництва (2014)
Яворська В. О. - Тенденції світового біржового ринку, Кикла Ю. А. (2014)
Яворська В. О. - Аналіз стану вітчизняного біржового аграрного ринку, Коберник Л. В. (2014)
Яворська В. О. - Хеджування цінових ризиків на ринку сільськогосподарської продукції, Почапська А. В. (2014)
Титул, зміст (2011)
Манюк М. І. - Прогнозування колекторських властивостей нижньокрейдових порід Скибової зони Карпат, Маєвський Б. Й., Ляху М. В., Хомин В. Р. (2011)
Петровський О. П. - Принципи створення просторової геогустинної моделі глибинної будови центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Зейкан О. Ю., Ганженко Н. С. (2011)
Федоришин Д. Д. - Особливості кореляції продуктивних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини у відкладах з трансгресивним характером осадонакопичення, Садівник Б. І. (2011)
Цибулько С. В. - Оптимізація вибухового паркера (2011)
Крижанівський Є. І. - Критерії підвищення довговічності тришарошкових бурових доліт з опорами типу ВУ, Яким Р. С., Шмандровський Л. Є., Петрина Д. Ю. (2011)
Грудз В. Я. - Прогнозування впливу технологічних чинників на розподіл інтенсивності аварій, Наслєдніков С. В., Онацко Р. Г. (2011)
Вольченко О. І. - Темпи нагрівання та охолодження ободів металевих фрикційних елементів гальмівних пристроїв, Вольченко Д. О., Бекіш І. О., Стебелецька Н. М. (2011)
Журавльов Д. Ю. - Аналіз теплопотоків шківа стрічково-колодкового гальма бурової лебідки, Журавльов О. Ю., Яців Т. В., Лях М. М. (2011)
Грудз В. Я. - Ідентифікація несправностей газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій магістральних газопроводів, Грудз Я. В., Рудко В. В. (2011)
Науменко В. Я. - Розробка корозійностійких матеріалів для виготовлення клапанних пар "сідло – куля” до нафтових свердловинних насосів, Момот Ю. В., Івченко В. І. (2011)
Чуйко М. М. - Ємнісний метод комплексної оцінки якості пенетрантів при капілярній дефектоскопії деталей нафтогазового обладнання, Витвицька Л. А. (2011)
Паневник О. В. - Експериментальне дослідження свердловинних струминних насосів, Концур І. Ф., Лівак І. Д., Онацко Р. Г., Михайлюк В. В., Кобльовський В. І. (2011)
Тимків Д. Ф. - Удосконалення методів оптимізації режимів роботи багатониткових газотранспортних систем, Крихівський М. В., Матієшин Д. Д., Яцишин В. Д. (2011)
Грабовський Р. С. - Прогнозування безпечної експлуатації магістральних нафтопроводів із врахуванням зміни параметрів експлуатаційних дефектів (2011)
Порада Я. Р. - Основні тенденції розвитку і вдосконалення внутрішньотрубних пристроїв, Гораль Л. Т. (2011)
Побережний Л. Я. - Закономірності низькотемпературної корозійної повзучості матеріалу газонафтопроводів (2011)
Демчина М. М. - Формальні методи інтерпретації даних та знань про нафтогазові об’єкти, Процюк В. Р., Шекета В. І. (2011)
Устенко А. О. - Інформаційна система нафтогазовидобувних підприємств та її підсистеми, Василик І. І. (2011)
Савчук Т. В. - Особливості розрахунку вартості власного капіталу публічних акціонерних товариств, акції яких не мають ринкової ціни (2011)
Василик О. Б. - Методичні підходи до еквівалентного перетворення рядів динаміки в системному статистичному аналізі показників економічної діяльності нафтогазових підприємств, Сторож Б. Д. (2011)
Гораль Л. Т. - Вплив ремонтів газоперекачувальних агрегатів на основні економічні показники діяльності газотранспортних підприємств (2011)
Думенко С. С. - Моделювання процесів вертикальної міграції іонів важких металів та осадження їх на карбонатах на прикладі шлаковідвалів Бурштинської ТЕС, Крикливий Ю. В., Азроян Г. Н., Мельник О. Д., Журавель Н. В. (2011)
Мельник В. М. - Про підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту, Козак Ф. В. (2011)
Цюцяк І. І. - Досвід проведення експертизи промислової безпеки бурового устатковання, Тацакович Н. Л., Карпаш О. М. (2011)
Ткаченко Ю. Ф. - Розв’язок прямих і обернених задач електрометрії для горизонтально-шаруватих розрізів, Сеничак В. М. (2011)
Копей Б. В. - Оптимізація вибору складу мобільної вимірювальної системи, Лопатін В. В., Стефанишин О. І., Копей І. Б. (2011)
Бедзір А. О. - Вплив форми і розміру дефекту на розподіл енергії ультразвукової відбитої хвилі при контролі нафтопромислового обладнання, Лютак І. З. (2011)
Перелік статей, опублікованих у "Науковому віснику ІФНТУНГ” за 2010 р. (2011)
Гуторов О. І. - Проблеми формування збалансованої системи природокористуванні у сільському господарстві (2014)
Лакида П. І. - Особливості динаміки таксаційних показників соснових деревостанів природного походження полісся України, Терентьєв А. Ю., Алексійок І. Л. (2014)
Григорюк І. П. - Роль гістохімічних бра'єрів у розвитку бактеріальної крапчатості репродуктивних органів томата звичайного, Коломієць Ю. В., Ліханов А. Ф., Аветисян Ю. Ф. (2014)
Кіров В. І. - Кластерний підхід до розвитку рекреаційно-туристичної діяльності у межах природо-охоронних територій (2014)
Корнілова Н. А. - Створення рослинних композицій з урахуванням алелопатичної активності полину гіркого (2014)
Бабань В. П. - Будівництво водосховищ і ставів рибогосподарського призначення басейну Південного Бугу Вінницької області:історичні аспекти (2014)
Левковська Л. В. - Водогосподарсько-меліоративний комплекс в системі пропдовольчої безпеки України, Рижова К. І. (2014)
Орел О. І. - Напрями організації екологічного консалтингу в сільській місцевості (2014)
Мартинчук І. В. - Система заходів щодо алаптаціїлісових екосистем України до вимог сертифікації FSC (2014)
Мельник П. П. Терещенко В.Ф. - Еколого-економічні показники оцінки об'єкта екологічного аудиту (2014)
Василенко М. Г. - Ефективність ендофіту і гумісолу по посівах пшениці ярої на сірих лісових ґрунтах (2014)
Мартинюк І. І. - Роль екологічних чинників у підвищенні ефективності виробництва дрібних аграрних товаровиробників (2014)
Дубовий В. І. Дубовий О.В. Ткалич В.В. - Агроекологічне обґгрунтування культурозміни в ґрунтових теплицях та оранжереях (2014)
Вовкодав Г. М. - Туристично-рекреаційний потенціал Кодимського району Одеської області (2014)
Проневич В. А. - Вплив природних умов на продуктивність кормових культур на осушених торфових ґрунтах (2014)
Мартинюк О. А. - Стан та роль земель сільськогосподарського призначення Закрпаття в умовах антропогенного навантаження (2014)
Корнута Ю. П. - Агроекологічні особливості мінерального удобрення льону-довгунця (2014)
Мартин А. Г. Копайгора Б. М. - Управління землями сільськогосподарського признаяення (2014)
Ковальчук І. П. Жданюк Б. С. - Вплив землекористування на стан ґрунтового покриву мізоцького кряжу (2014)
Kovaliv O. I. - Comprehensive land management - a guarantee of sustainable nature using, Gnativ N. B. (2014)
Євсюков Т. О. - Удосконалення обліку земель під полезахисними лісовими насадженнями в кадастрово-реєстарційній системі, Опенько І. А. (2014)
Занько Б. М. - Бухгалтерський облік земель та інформаційне забезпечення їх оподаткування (2014)
Малащук О. С. - Ранжування землекористувань за ступенем інвестиційної привабливості (2014)
Паленичак О. В. - Формування інвестиційної привабливості екологобезпечного землекористування (2014)
Опришко Н. О. - Вплив комплексного застосування біополіциду та фосфоентерину на урожайність кореневими гинлями та продуктивність огірка, Терновий Ю. В., Пасічник Н. А. (2014)
Дубовий В. І. Табакаєва М. Г. - Вплив осаду стічних вод на продуктивність і якість зерна пшениці (2014)
Cодержание (2014)
Дзекцер Н. Н. - Повышение надежности электрических контактов, как важный элемент энергетической безопасности, Авраменко Г. Ю., Романова А. В., Рублёва Е. С. (2014)
Веклич А. М. - Властивості плазми електродугового розряду в повітрі з домішками міді та вуглецю, Фесенко С. О., Борецький В. Ф., Крессо Я., Глесс А., Тельє Ф. (2014)
Минакова Р. В. - Электродуговой разряд и вторичная структура в рабочем слое контактов на основе Мо и Cu, Веклич А. Н., Лебедь А. В., Борецкий В. Ф., Осидач В. Е., Сорока П. В., Бабич И. Л., Кресанова А. П., Головкова М. Е. (2014)
Бабіч І. Л. - Електродуговий розряд між латунними електродами: особливості спектроскопії плазми та мікроструктурних змін робочого шару електродів, Борецький В. Ф., Веклич А. М., Крячко Л. О., Лебідь А. В., Семенишин Р. В., Фесенко С. О., Головкова М. Є. (2014)
Веклич А. М. - Дослідження плазми електродугового разряду з домішками міді та хрому, Лебідь А. В., Сірик О. О., Хоменко О. В. (2014)
Гончарук А. О. - Особливості розмелу порошку електролітичної міді у млинах різного типу, Хоменко О. В., Найда Ю. І. (2014)
Толочин А. И. - Влияние температуры ударного прессования в вакууме на физико-механические свойства композитов Cu—Cr, Лаптев А. В., Хоменко Е. В. (2014)
Крячко Л. А. - Структура и свойства композита W—50%(об. )Cu, полученного с применением порошка вольфрама, активированного размолом в шаровой мельнице, Лаптев А. В., Толочин А. И., Бега Н. Д., Евич Я. И., Головкова М. Е., Лебедь А. В. (2014)
Власова О. В. - Исследование условий спекания механоактивированных порошков на основе меди, Баглюк Г. А. (2014)
Иванова И. И. - Дисперснотвердеющие порошковые бронзы для электродов контактной сварки, Крылова Н. А., Евлаш С. И. (2014)
Гетьман О. И. - Стабилизация микроструктуры вольфрамовых каркасов импрегнированных металлопористых катодов, Скороход В. В., Крылова Н. А. (2014)
Афтандилянц Е. Г. - Фазовые превращения в наночастицах, полученных электроискровой обработкой металлических гранул, Лопатько К. Г., Зауличный Я. В., Карпец М. В., Щерецкий А. А. (2014)
Сизоненко О. Н. - Влияние высоковольтной обработки порошковых композиций состава Fe—Ti—C и Fe—Ti—B—C на изменение их электрического сопротивления, Тафтай Э. И., Присташ Н. С., Зайченко А. Д., Торпаков А. С. (2014)
Панашенко В. М. - Состав, структура и свойства электроискровых и лазерно-электроискровых ZrB2-содержащих покрытий на титановых сплавах (2014)
Коржов В. П. - Лазерная обработка поверхности спеченного сплава Cu-30%(мас. )Cr (2014)
Кальменова Г. А. - Метод имплантации, как регулирование процесса нанесения ртутной плёнки на поверхность электродных материалов, Мусина А. С., Мухамединова Н. А., Байташева Г. А. (2014)
Романов Д. А. - Формирование электровзрывных износо- и электроэрозионностойких покрытий с использованием электронно-пучковой обработки, Олесюк О. В., Будовских Е. А., Громов В. Е. (2014)
Мусина А. С. - Особенности поведения в ртути контактного материала из никеля, Кальменова Г. А., Мухамединова Н. А., Байташева Г. А. (2014)
Гальчук Т. Н. - Технология получения изделий электротехнического назначения из шламовых отходов машиностроительного производства, Рудь В. Д. (2014)
Власова О. В. - Композиционные материалы на основе Fe-Ni для электротехнической промышленности, Куровский В. Я., Апининская Л. М., Вергелес Н. М. (2014)
Пивоварчик Н. И. - Применение прессованных деталей в магнитных системах реле железнодорожной автоматики, Фадеев В. С. (2014)
Куляпин В. М. - Решение задач с фазовыми превращениями, Елисеев И. С., Аслямов И. М., Бовтрикова Е. В. (2014)
Куляпин В. М. - Решение краевых задач, Елисеев И. С., Аслямов И. М., Бовтрикова Е. В. (2014)
Беляев В. Л. - Оценка влияния параметров катодной структуры электролизера на проводимость электролита, Шалагинов А. А. (2014)
Беляев В. Л. - Исследование поперечной проводимости катодного листа диафрагменного электролизера, Шалагинов А. А. (2014)
Кучинский П. В. - Формирование никель-платинового силицидного слоя в качестве барьерного для диода Шоттки, Комаров Ф. Ф., Мильчанин О. В., Ковалева Т. Б., Солодуха В. А., Турцевич А. С., Соловьев Я. А., Гапоненко С. В. (2014)
Шоффа В. Н. - Высокочастотные микроэлектромеханические переключатели, Коваленко Е. А. (2014)
Гречанюк В. Г. - Корозійна стійкість композиційних матеріалів Cu-Cr, отриманих високошвидкісним випаровуванням-конденсацією у вакуумі, Онопрієнко Є. В. (2014)
Grechanyuk N. I. - Сurrent state and prospects for application of a high power electron beam technology to produce metallic and nonmetalic components for electric contacts and electrodes, Minakova R. V., Grechanyuk I. N., Miedzinski B., Xu L. J. (2014)
Wojtas P. - Detection of earth faults in electric power cables by analyzing changes in the short-circuit resistance, Kozłowski A., Kryca M., Miedziński B. (2014)
Wisniewski G. - Switching discharge phenomena when use composite materials Сu—Сr under low voltage DC inductive load a small power, Miedzinski B., Wojtas P., Kozlowski A., Grodzinski A., Grechanyuk N. (2014)
Miedzinski B. - Performance of laminated contact material Cu—Mo in open air AC low voltage contactors, Wojtas P., Kozłowski A., Wosik J., Grodzinski A., Habrych M., Grechanyuk N. (2014)
Титул, зміст (2011)
Манюк М. І. - Вплив вторинних змін на колекторські властивості глибокозанурених порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину, Маєвський Б. Й., Хомин В. Р., Здерка Т. В., Захарук І. Л. (2011)
Воловецький В. Б. - Боротьба з ускладненнями, що виникають в процесі експлуатаціїї нафтових свердловин Юліївського НГКР, Щирба О. М., Витязь О. Ю. (2011)
Олійник А. П. - Розробка системи оцінки аеродинамічних характеристик лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату (2011)
Мельников О. П. - Дослідження характеристики свердловинних струминних насосів, Паневник О. В. (2011)
Солоничний Я. В. - Напружено-деформований стан композиційних матеріалів, Вакалюк В. М., Лях Ю. М., Журавльов Д. Ю. (2011)
Коцкулич Я. С. - Вибір складу армованих тампонажних розчинів, Гриманюк В. І. (2011)
Шлапак Л. С. - Бандажування трубопроводів як один із шляхів зменшення кільцевих напружень, Лінчевський М. П., Саркісов В. О. (2011)
Мартинюк Р. Т. - Дослідження тренду втомної міцності з метою оцінки залишкового ресурсу нафтопроводу "Одеса-Броди", Твердушко Т. І. (2011)
Кузьмін О. Є. - Стан конкурентоспроможності на машинобудівних підприємствах, Чернобай Л. Є., Романко О. П. (2011)
Василик О. Б. - Критеріальний інструментарій створення та оцінювання змістовності математичних моделей власного капіталу нафтогазових підприємств, Сторож Б. Д. (2011)
Гораль Л. Т. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку газотранспортної системи України (2011)
Кузьменко Е. Д. - Про необхідність комплексного використання часових факторів при середньо- та довгостроковому прогнозуванні зсувних процесів, Штогрин Л. В. (2011)
Чепурна Т. Б. - Геоінформаційний аналіз впливу тектонічної будови території Карпатського регіону на просторовий розподіл селевих осередків (2011)
Куровець Я. В. - Моделювання поширення аерозолів у процесі дугового ручного зварювання при реконструкції та будівництві компресорних станцій магістральних газопроводів, Семчук Я. М., Борин В. С. (2011)
Миндюк В. Д. - Особливості деградації структури матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації та оцінка можливості її діагностування в нафтогазовому комплексі, Доценко Є. Р., Карпаш М. О. (2011)
Гусев В. А. Бойко А. А. - Ирония в художественном творчестве Вл. Соловьева (1991)
Салтанова И. М. - Поэтический мир романа Г. П. Данилевского "Сожженная Москва” (1991)
Козлов М. В. - Эволюция художественного метода и стиля Анны Ахматовой в дореволюционном творчестве (1991)
Сербин П. К. - Функции пейзажа в лирике Анны Ахматовой (1991)
Киселева Л. А. - Поэма "Погорелыцина” в контексте образного мышления Н. А. Клюева (1991)
Калашникова О. Л. - Жанровые модификации романа в творчестве Ф. Эмина (1991)
Бабичева Ю. В. - Драматические сказки Николая Гумилева ("Дитя Аллаха” и "Дерево превращений”) (1991)
Казачук Н. В. - Из наблюдений над жанровыми особенностями стихотворного фельетона Саши Черного (1991)
Горюнова Р. М. - Жанровый поиск М. Зощенко (Повесть "Возвращенная молодость” как переходное явление в творческой эволюции писателя) (1991)
Родный О. В. - Жанры документально-художественной литературы и повесть В. Карпова "Полководец” (1991)
Ершов В. О. - Особенности поэтики документализма в политической драме Михаила Шатрова "Диктатура совести” (1991)
Мещеряков В. П. - Был ли А. С. Грибоедов членом Северного общества декабристов? (1991)
Александрова И. В. - Литературный генезис образа лжеца в "Ревизоре” Н. В. Гоголя (Н. В. Гоголь и А. А. Шаховской) (1991)
Моклица М. В. - Взаимоотношения человека и природы в творчестве В. В. Вересаева (1991)
Леденев В. Г. - Ленинская тема в поэме "Высокая болезнь” Бориса Пастернака (1991)
Радецкая М. М. - Образ М. М. Пришвина в советской поэзии (1991)
Кобелева О. Ф. - Проблема "отцов” и "детей” в современной советской литературе (уроки Тургенева) (1991)
Берестовская Д. С. - Проблема героического в военной прозе Г. Бакланова (1991)
Орехова Л. А. - Особенности воплощения военной темы в современной лирической прозе (1991)
Худолійк Л. М. - Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України (2014)
Ткаченко Н. М. - Стан, фінансове забезпечення сільського господарства та агропродовольчого виробництва в Україні (2014)
Жук В.М. - Вирішення проблем фінансової безпеки на стиках фінансової і бухгалтерської науки (2014)
Danilowska A. - Crediting of agricuiturai farms in Poland (2014)
Зеліско І. М. - Особливості управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній України (2014)
Олійник О. О. - Концептуальні підходи щодо побудови системи мікрокредитування аграрного сектору економіки (2014)
Скрипник Г. О. - Особливості кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері (2014)
Богдаренко Н. В. - Механізм залучення банківських кредитів у діяльність сільськогосподарських підприємств (2014)
Охріменко І. В. - Цінова стратегія підприємства як інструмент його самофінансування (2014)
Кутейніков с. Ю. - Теоретичні аспекти інтепретації сутності кредиту та принципів кредитування сільськогосподарських підприємств (2014)
Барабаш Л. В. - Кредитна кооперація як пріоритетний напрям фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств, Власюк С. А. (2014)
Залєтов О. М. - Агрострахування як складова продовольчої безпеки (2014)
Копитіна І. В. - Страхування аграрних ризиків: недоліки та перспективи (2014)
Шолойко А. С. - Страховий ринок україни: підходи до його класифікації та періодизації (2014)
Мамчур Р. М. - Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України (2014)
Танклевська Н. С. - Фінансовий потенціал аграрних підприємств, Мірошніченко В. О. (2014)
Мрачковська Н. К. - Методика формування та оцінки ефективності використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2014)
Титарчук І. М. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств АПК (2014)
Фурса А. В. - Проблеми фінансування забезпечення інноваційного розвитку цукробурякового виробництва (2014)
Гераймович В. Л. - Особливості забезпечення розвитку сільськогоспордарського виробництва на основі активізації інвестиційної діяльності (2014)
Краєвський В. М. - Перспективні напрями залучення капіталу – обліковий аспект (2014)
Лемішко О. О. - Функціонування капіталу підприємств України як носія чиннику ліквідності (2014)
Буряк А. В. - Фінансове планування в системі управління розвитком підприємства, Дем’яненко І. В. (2014)
Данилевська – Жугунісова О. Є. - Впровадження системи бюджетування на підприємстві (2014)
Литвиненко В. С. - Управління трансакційними витратами вертикально інтегрованих кооперацій: обліковий аспект (2014)
Жарікова О. Б. - Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі еконеоміки (2014)
Голович Н. М. - Напрями зміцнення економічної безпеки функціонування сільськогосподарських підприємств (2014)
Гнатківський Б. М. - Іпотечне кредитування аграрного сектору економіки України (2014)
Долженко І. І. - Розвиток бюджетної децентралізації в Україні (2014)
Березовська Л. О. - Ефективність функціонування податку на додану вартість в Україні (2014)
Лабенко О. М. - Важелі фінансового механізму у сфері природокористування (2014)
Потравка Л. О. - Вплив торгівельної лібералізації в рамках СОТ на структурні зрушення економічної системи України (2014)
Чукурна О. П. - Еволюція наукової думки щодо концепції ціноутворення (2014)
Калівошко О. М. - Сутність валютного ринку (2014)
Крупка І. - Вплив фінансового капіталу трудових мігрантів на розвиток національної економіки України (2014)
Костюк В. А. - Особливості діяльності національної депозитарної системи України, Сьомка І. С. (2014)
Олійник Л. А. - Стан і проблеми розвитку місцевих запозичень в Україні, Трусєєва М. А. (2014)
Кириченко А. В. - Теоретичні основи фінансового механізму соціального страхування (2014)
Маринкевич І. С. - Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку (2014)
Парій Л. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку сиру в Україні (2014)
Пономаренко Г. О. - Інтелектуальний капітал як чинник забезпечення фінансової безпеки підприємства (2014)
Танклевська Н. С. - Основи залучення фінансових ресурсів аграрними підприємствами, Кальченко М. М. (2014)
Худолій Л. М. - Роль державних цільових програм в екологічній безпеці країни, Войцехівська В. В. (2014)
Петрюк М. В. - Законодавче регулювання діяльності венчурних фондів в Україні (2014)
Мірзоєва Т. В. - Розробка стратегії в контексті забезпечення економічної ефективності і діяльності підприємств, Томашевська О. А. (2014)
Титул, зміст (2011)
Крижанівський Є. І. - Корозійно-воднева деградація промислових нафтопроводів (огляд), Никифорчин Г. М., Звірко О. І. (2011)
Олійник А. П. - Mоделювання течії в’язкої рідини за умови наявності відтоку через границю області та перепаду тиску, Штаєр Л. О. (2011)
Гайдаш Л. М. - Удосконалення відомого методу розрахунку оптимальної довжини консолей балкових переходів газонафтопроводів через перешкоди (2011)
Панчук М. В. - Сучасні технології зварювання магістральних нафтогазопроводів, Шлапак Л. C., Матвієнків О. М., Козак О. Л. (2011)
Гурбанов А. Н. - Фазовое состояние газопроводной системы в промысловых условиях подготовки газа к транспорту, Сейфиев Ф. Г., Султанов Э. Ф. (2011)
Орлов О. О. - Нові джерела енергоносіїв у близькому майбутньому, Боднарчук В. С. (2011)
Трубенко О. М. - Геологопетрофізичні параметри як критерії оцінки колекторських властивостей порід-колекторів та якості покришок, Федоришин С. Д. (2011)
Пустогов В. І. - Вуглеводнева кольматація пористого середовища привибійної зони пласта, Орфанова М. М., Орфанова М. М. (2011)
Гутак О. І. - Експериментальні дослідження впливу пружних коливань на зміну фільтрації нафтоводяної суміші (2011)
Яким Р. С. - Працездатність і шляхи підвищення довговічності відкритих опор Р-К-Р тришарошкових бурових доліт (2011)
Остапович В. В. - Вплив зносу деталей пари крейцкопф — напрямні поршневого насоса двосторонньої дії на його кінематичні та силові параметри, Роп’як Л. Я., Годлевський А. Ю. (2011)
Гораль Л. Т. - Система управління якістю в магістральному транспорті газу (2011)
Разовский Ю. В. - Создание института транснациональных корпораций в сфере недропользования в Украине как экономическая необходимость в условиях процессов глобализации и интеграции, Макаркин Ю. Н., Матюха В. В., Сухина Е. Н. (2011)
Кафка С. М. - Особливості оцінки ризиків аудиту нафтогазовидобувних підприємств, Сухін Є. І. (2011)
Архипова Л. М. - Методи оцінки екологічної небезпеки природно-технічних систем у районах нафтогазовидобування (2011)
Чепурна Т. Б. - Прогностична геоінформаційна модель селенебезпеки як чинник забезпечення надійності експлуатації трубопроводів (2011)
Храбатин О. В. - Вимоги до сучасного програмного забезпечення систем моніторингу навколишнього середовища об’єктів нафтогазової галузі, Храбатин Р. І., Григорчук Г. В., Саманів Л. В. (2011)
Цих В. С. - Проблеми безконтактного виявлення та ідентифікації дефектів підземних нафтогазопроводів з поверхні землі, Яворський А. В., Ващишак С. П. (2011)
Ширмовська Н. Г. - Застосування кореляційного та кластерного аналізу для ідентифікації передаварійних та аварійних станів процесів бурінняїї, Албанський І. Б., Пітух І. Р., Кулинин О. Л. (2011)
Титул, содержание (2014)
Гриценко В. И. - Семантическое распознавание информационных объектов на основе онтологического представления знаний о предметной области в задачах интеллектуального управления, Гладун А. Я., Рогушина Ю. В. (2014)
Bobriakova I. L. - Mathematical Modeling of Hypometabolism Process to Identify Peculiarities of Human Organism During the Work Under Condition of Highlands (2014)
Павлов В. В. - Концепция сетецентрического управления посадкой самолетов по свободным траекториям с технологией решения конфликтных ситуаций, Волошенюк Д. А., Волков А. Е. (2014)
Файнзильберг Л. С. - Об одном подходе к персонификации диагностических решений на примере оценки сердечной деятельности (2014)
Писарчук А. А. - Концепция идентификации контролируемых ситуаций на основе самоорганизации разнородных признаков (2014)
Lopata V. A. - Spectral Analysis of Airflow Rate During Forced Expiratory Process, Popov A. A., Myasnyi I. S. (2014)
Кузьмук В. В. - Моделирование сердечной деятельности на основе сетей Петри, Еремеев Б. Н., Тараненко Е. А. (2014)
Авторы номера (2014)
Фурдичко О. І. - Нормативно-правове забезпечення рекультивації промислово порушених земель в умовах ринкової економіки, Демидов О. А. (2014)
Зіновчук Н. В. - Особливості впровадження виробництва органічної продукції в Україні, Ращенко А. В. (2014)
Мудрак О. В. - Функціонально-просторові особливості збалансованого природокористування в межах бузького екокоридору, Мудраг Г. В., Кушнір С. Л. (2014)
Дегодюк Е. Г. - Вплив тривалого застосування добрив на фосфатний режим сірого лісового ґрунту, Літвінова О. А., Кириченко А. В. (2014)
Лакида П. І. - Праметрична структура соснових деревостанів за даними спутникових знімків надвисокого просторового розрізнення, Гілітуха Д. В. (2014)
Сахарнацька Л. І. - Раціональне використання продуктів побічного користування лісу - запорука сталого розвитку лісових екосистем (2014)
Артюшок К. А. - Основні категорії та форми прояву суспільних еколого-економічних відносин (2014)
Данкевич Є. М. - Формування галузевих пропорцій у виробничій структурі сільськогосподарських підриємств (2014)
Kravchuk О. О. - Perspective directions for the energy crops market development to produce biofuels (2014)
Кисельова Р. А. - Організаційно-економічний механізм запровадження системи еклогічного страхування ризиків водогосподарської діяльностіна меліорованих землях (2014)
Михайлюк І. І. - Роль особистих селянських господарств Закарпатської області у сфері туристичних послуг (2014)
Ліщук Н. М. - Проблеми функціонування міжгосподарських та внутрішньогосподарських меліоративних систем (2014)
Шкуратов О. І. - Напрями півищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Яцук І. П. - Агроекологічний стан ґрунтів Київської області, Матусевич Г. Д. (2014)
Орлюк М.І. - Вплив магнітного поля землі на урожанйність пшениці озимої в просторово-часовому вимірі, Роменець А. А., Мельник П. П. (2014)
Пінчук В. О. - Управління потоками азоту у тваринництві України в рамках концепції зеленого зростання (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення топінамбура на біологічний стан сірого лісового ґрунту західного лісостепу України, Слобода П. М. (2014)
Орел О. І. - Екологічні послуги як інструмент національної екологічної політики (2014)
Верестун Н. О. - Шляхи вдосконалення регіональної екологічної політики збалансованого розвитку агросфери східного Поділля (2014)
Ступень О. І. - Фінансизація земельно-господарських систем: зарубіжний досвід (2014)
Данкевич В. Є. - Світові тенденції розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення (2014)
Євсюков Т. О. Опенько І.А. - Землі під полезахисними лісовими насадженнями: сучасний стан, проблеми, шляхи вирішення (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського