Паленичак О. В. - Удосконалення економічних інструментів управління сільськогосподарським землекористуванням (2014)
Власенко І. В. - Принципи функціонування екологобезпечного землекористування в сільському господарстві (2014)
Кривов'яз Є. В - Аналіз правового забезпечення здійснення земельних рентних платежів (2014)
Атаманюк О. П. - Стан і проблеми впровадження проектів землеустрою аграрних підприємств на регіональному рівні (2014)
Bordyuzha A. S. - The institute of agroecology and environmental management of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (2014)
Шпак Г. М. - Концептуальні основи органічного землекористування (2014)
Ганчук М. М. - Агроекологічний стан орних земель сільськогосподарського призначення східного Поділля (2014)
Шашула Л. О. - Роль органічного землекористування в економічному забезпеченні раціонального природокористування (2014)
Бохан А. В. - Енергетичний потенціал України в аспектах екооогічної безпеки та суверенітету (2014)
Єгорова Т. М. - Геохімічні властивості ландшафтів як фактор екологічної безпеки земель сільськогосподарського призначення (2014)
Дмитренко О. В. - Вплив інтенсивних технологій вирощування на якість зерна пшениці озимої (2014)
Сало І. А. - Особливості забезпечення населення України якісною продукцією садівництва (2014)
Денисенко С. М. - Система управління виробництвом екобезпечної сільськогосподарської продукції (2014)
Орел С. А - Формування економічного механізму забезпечення екологічної безпеки в агровиробництві (2014)
Монарх В. В. - Оцінка екологічних ризиків забруднення пестицидами компонентів агроекосистеми (2014)
Титул, зміст (2011)
Орлов О. О. - Перспективи пошуків і розвідки покладів вуглеводневих енергоносіїв в Кросненській зоні Складчастих Карпат, Калиній Ю. А. (2011)
Мазур А. П. - Перспективи нафтогазоносності крейдових відкладів Зовнішньої зони Передкарпатського прогину (2011)
Коцкулич Я. С. - Розрахунок обсадних колон при складному навантаженні, Ковбасюк І. М., Марцинків О. Б., Палійчук І. І., Витвицький І. І. (2011)
Бойко В. С. - Спільна робота видобувної свердловини і нафтового покладу при режимі розчиненого газу, Міщук Б. М., Веклин Т. С. (2011)
Копей Б. В. - Прогнозування ресурсу порожнистих насосних штанг, Белей М. М. (2011)
Костишин В. С. - Bond Graph модель асинхронного двигуна з врахуванням насичення магнітопроводу та ефекту витіснення струму в роторі, Курляк П. О. (2011)
Мазур І. М. - Модель формування та використання паливно-енергетичних ресурсів України (2011)
Федорович І. В. - Інновації в системі захисту лінійної частини магістральних газопроводів та їх економічне обґрунтування (2011)
Іванченко І. М. - Резерви видобування нафти за рахунок низькодебітних свердловин у Західному регіоні України (2011)
Вітвицька О. М. - Інформаційне середовище нафтогазовидобувних підприємств (2011)
Гораль Л. Т. - Пріоритетні напрямки енергозбереження на підприємствах магістрального транспорту газу, Метошоп І. М., Шийко В. І. (2011)
Овецька О. В. - Організаційні засади удосконалення управління на підприємствах теплової енергетики, Хомин А. Д. (2011)
Дригулич П. Г. - Дослідження стану загазованості території Бориславського нафтового родовища, Пуків А. В. (2011)
Скиба Е. Е. - Дослідження впливу капілярного підняття підземних вод на розповсюдження нафтового забруднення в ґрунтах, Семчук Я. М. (2011)
Юрченко Д. Ю. - Визначення локальних змін фізичних та водних властивостей ґрунтів Прикарпаття на територіях об’єктів нафтогазовидобутку (2011)
Лялюк-Вітер Г. Д. - Вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності” в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, Семчук Я. М., Стеліга І. І., Савчук Л. Я., Чичул Х.-М. М. (2011)
Панчук М. В. - Виробництво та використання біополімерів – шлях до покращення екології довкілля, Шлапак Л. С., Курта С. А., Струмінська О. О. (2011)
Мандра В. В. - Визначення чутливості поздовжних мод ультразвукових спрямованих хвиль від зміни товщини стінки газопроводів обв’язки компресорної станції на 10%, Лютак І. З., Лютак З. П. (2011)
Чернов Б. О. - Аналіз методів оперативної оцінки видобувних запасів та прогнозування видобутку за падінням дебіту, Коваль В. І. (2011)
Гутак О. І. - Дослідження впливу пружних коливань на проби нафти та нафтонасичені насипні моделі пласта, Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д. (2011)
Карпаш О. М. - Використання термоелектрики для перетворення сонячної та теплової енергії в електричну для умов України, Цих В. С., Яворський А. В. (2011)
Яким Р. С. - Основоположні засади вдосконалення конструкції вставного твердосплавного оснащення тришарошкових бурових доліт (2011)
Гурбанов А. Н. - Промышленные испытания монопропиленгликоля в качестве осушителя природного газа (2011)
Крижанівський Є. І. - Відновлення протикорозійного захисту підземних газонафтопроводів у сильномінералізованих грунтах, Полутренко М. С., Федорович Я. Т., Рудко В. В., Федорович І. Я. (2011)
Грудз В. Я. - Визначення кількості тепла, акумульованого грунтом навколо трубопроводу, Грудз Я. В., Дацюк А. В., Шологон В. Д. (2011)
Кучмистенко О. В. - Моделювання витікань і несанкціонованих відборів нафти з нафтопроводів на засадах FUZZY LOGIC, Зварич Г. Г., Куропась А. І. (2011)
Копей Б. В. - Використання вібродіагностики для виявлення дефектів шатунних підшипників газомотокомпресорів 10ГКН, Галій С. І., Михайликова Н. Б. (2011)
Горбійчук М. І. - Ідентифікація координатних збурень в автоматизованій системі керування процесом поглиблення нафтових і газових свердловин, Семенцов Г. Н., Сабат Н. В. (2011)
Бляут Ю. Є. - Параметрична ідентифікації помпажної характеристики відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату в режимі ON-LINE, Петеш М. О. (2011)
Семенцова А. О. - Аналіз динаміки регулювання процесу буріння нафтових і газових свердловин електробурами за умов дії факторів невизначеності, Ужелин Я. А., Лагойда А. І. (2011)
Чигур Л. Я. - Інформаційна модель контролю технічного стану доліт типу PDC та В-критерій прийняття рішень (2011)
Шавранський В. М. - Система контролю параметрів для запобігання виникненню ускладнень при бурінні свердловин на нафту і газ (2011)
Храбатин Р. І. - Систематизування математичних моделей систем управління у вигляді передавальних функцій, Саманів Л. В., Крихівський М. В. (2011)
Винничук А. Г. - Метрологічні дослідження перевірочної установки для побутових лічильників газ, Середюк О. Є. (2011)
Горбійчук М. І. - Визначення об’єму вибірки експериментальних даних під час контролю технічного стану об’єктів, Щупак І. B. (2011)
Гутак О. В. - Ідентифікація хаотичної поведінки нелінійних об’єктів керування, що функціонують за умов невизначеності та наявності завад, Заруба Ю. В., Долішня Ю. Б., Семенцов Г. Н. (2011)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия белого вещества червя мозжечка человека (2011)
Шиян Д. Н. - Структурная организация периартериальных нервных сплетений вилочковых артерий у плодов и новорожденных, Лупырь М. В., Лупырь В. М. (2011)
Проценко Е. С. - Анализ стромально-паренхимтозных соотношений печени плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией (2011)
Дуденко В. Г. - Особенности морфологической картины заживления острых гнойных ран при лечении с использованием лазерного излучения, Масловский С. Ю. (2011)
Елоева З. В. - Морфологические особенности гепатобилиарной зоны в формировании исходов вирусного гепатита А у детей (2011)
Карнаух Э. В. - Пирацетам: морфофункциональная антистрессовая кардиопротекция по данным электронной микроскопии (2011)
Клименко Н. А. - Морфологическая характеристика динамики воспалительно-репаративного процесса после локальной холодовой травмы в условиях острой и хронической алкогольной интоксикации, Леонтьева Л. В. (2011)
Бевзюк Д. А. - Влияние электромагнитного излучения сверхвысокой частоты и сверхнизкой интенсивности на крыс в условиях возможной трансформации фобии в агрессивное поведение при каннабиноидной зависимости (2011)
Звягінцева Т. В. - Комбіновані препарати в лікуванні бронхолегеневих захворювань у дітей, Киричок Л. Т., Єрмоленко Т. І., Стороженко К. В. (2011)
Ганзий Т. В. - Новые классы гипогликемических средств в лечении сахарного диабета 2-го типа (2011)
Грищенко В. И. - Коррекция иммунных нарушений путем применения криоконсервированной кордовой крови при развитии острого гнойного перитонита, Криворучко И. А., Гольцев К. А., Кожина О. Ю., Гольцев А. Н. (2011)
Кашпур Н. В. - Визначення антибактеріальної дії біологічно активних речовин підмаренника справжнього (Galium verum L.) (2011)
Бутов Д. О. - Оксид азоту при туберкульозі (2011)
Нагорная В. Г. - Опыт применения клопидогреля у больных хронической сердечной недостаточностью, развившейся вследствие ишемической болезни сердца на фоне сахарного диабета 2-го типа (2011)
Гаврилюк В. А. - Особенности внутрипочечной гемодинамики у больных эссенциальной артериальной гипертензией с ожирением (2011)
Кириченко М. П. - Девиационные характеристики развития гипертонической болезни у лиц молодого возраста (2011)
Веремієнко О. В. - Особливості клінічного перебігу та функціонального стану легень у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у процесі лікування (2011)
Вороненко В. В. - Гігієнічна оцінка радіаційних ризиків від усіх джерел іонізуючого випромінювання в Україні, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Макєєва Н. І. - Варіабельність серцевого ритму в дітей з хронічним захворюванням нирок, Іщенко Т. Б., Мацієвська Н. К., Півненко С. М., Саяпіна А. А. (2011)
Товажнянская Е. Л. - Дисбаланс плазменно-клеточных составляющих липидного обмена у больных с неврологическими осложнениями первичного гипотиреоза (2011)
Левченко І. Л. - Гендерні особливості надсегментарної вегетативної регуляції у хворих на рецидивуючий перебіг розсіяного склерозу (2011)
Тучкина И. А. - Клинико-лабораторная характеристика воспалительных заболеваний внутренних половых органов у девушек-подростков, Тысячка Г. М. (2011)
Тучкіна І. О. - Особливості клінічного перебігу пубертатних маткових кровотеч у підлітків у залежності від характеру постгеморагічної анемії, Гиленко Ж. О. (2011)
Шишлаков Н. Н. - Эффективность хирургического метода лечения синдрома поликистозных яичников в возрастном аспекте (2011)
Хижняк А. А. - Применение клофелина во время анестезии у больных с инсулинорезистентностью на фоне сахарного диабета 2-го типа, Лантухова Н. Д., Лизогуб Н. В., Битчук Н. Д. (2011)
Курсов С. В. - Вплив інфузійної терапії різного складу на доставку і споживання кисню у хворих з ознаками абдомінального сепсису, які мали низьку стартову оцінку за шкалою АРАСНЕ-ІІ (2011)
Лісовий В. М. - Андрологічні аспекти перитонеального діалізу, Андон’єва Н. М., Аркатов А. В., Панасовський М. Л., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Лісова Г. В. (2011)
Рябоконь Є. М. - Вміст IL-8 у ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит хронічного перебігу І ступеня при застосуванні гелю з гранул кверцетину, Худякова М. Б., Черепинська Ю. А. (2011)
Ярова С. П. - Особливості лікування гіперестезії дентину при захворюваннях тканин пародонта, Гензицька О. С., Заболотна І. І. (2011)
Гладка О. М. - Зміна складу мікрофлори зубного нальоту у хворих на карієс зубів при використанні препарату "Эликсир для полости рта", Рябоконь Є. М., Осолодченко Т. П. (2011)
Никонов А. Ю. - Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов во фронтальном участке адгезивными мостовидными протезами при компенсированной форме патологической стираемости, Кузнецов Р. В., Перешивайлова И. А., Холодная Е. В. (2011)
Подаваленко А. П. - Захворюваність на контрольовані аерозольні інфекції в деяких областях України в умовах медико-екологічних змін, Чумаченко Т. О., Рєзніков А. П., Тищенко В. В., Мороз В. О., Петренко О. В. (2011)
Огнєв В. А. - Медико-соціальні аспекти здорового способу життя студентів, Галічева Н. О., Сокол К. М., Усенко С. Г., Федак Н. М., Рубінський М. Д., Петрова З. П., М’якина О. В., Чумак Л. І. (2011)
Титул, зміст (2012)
Свістельник І. - Бібліографічна культура як складова інформаційної культури аспіранта ВНЗ фізкультурного профілю (2012)
Кривенцова І. В. - Аналіз фехтування як навчальної дисципліни педагогічного ВНЗ (2012)
Каніщева О. П. - Значення чергування режиму неспання і сну студентів з низькими адаптаційними можливостями органиізму, Єфіменко Н. П., Єфіменко П. Б. (2012)
Михайлова Н. Є. - Розвиток фізичних здібностей у дітей з вродженою клишоногістю засобами фізичної реабілітації (2012)
Клімакова С. М. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до навчання плаванню дітей в літніх оздоровчих таборах (2012)
Вовканич Л. С. - Факторний аналіз структури спеціальної підготовленості спортсменів-каратистів, Дунець-Лесько А. В. (2012)
Рибак Л. І. - Застосування графічних моделей трас спеціальних ділянок ралі для корекції швидкісних стенограм, Рибак О. Ю. (2012)
Власов А. П. - Моделювання мотиваційних ситуацій у спорті вищих досягнень, Лукашук В. В., Сидорук В. В. (2012)
Кулинич Г. Б. - Гістохімічні та електронно-мікроскопічні зміни гепатоцитів під впливом пестициду 2,4-Д та їхньої корекції глутаргіном (2011)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки Х червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Методы исследования структурной и функциональной асимметрии органов нейроэндокринной системы белых крыс (2011)
Ріга О. О. - Морфофункціональний стан надниркових залоз у новонароджених з несприятливими наслідками, Сорокіна І. В. (2011)
Потапов С. Н. - Морфологические особенности клеток Лейдига плодов и новорожденных от матерей с преэклампсией, Горголь Н. И., Андреев А. В. (2011)
Ладная И. В. - Структурная организация вне- и внутриорганных нервов подподъязычных мышц шеи человека и их внутриствольное строение, Кривченко Ю. В. (2011)
Коляда Н. О. - Влияние фракционированного рентгеновского излучения на показатели иммунологической реактивности крыс на модели острого генерализованного кандидоза, Клименко Н. А. (2011)
Сіренко О. В. - Вплив складних органічних сумішей на рівень регуляторних цитокінів та показники клітинного і гуморального імунітету білих щурів (2011)
Торянік Е. Л. - Стан гормональної активності у самиць щурів на тлі артеріальної гіпертензії, Березнякова А. І. (2011)
Карнаух Э. В. - Противоишемическое кардиопротекторное действие пирацетама в условиях потенцированной эмоциональным стрессом модельной ишемии миокарда по данным электрокардиографии (2011)
Бабак О. Я. - Морфологічні зміни судинної стінки сонних артерій у хворих на хронічний гломерулонефрит, Лісова Г. В. (2011)
Чучеліна О. О. - Маркери запалення при хронічному гломерулонефриті та їхня динаміка на тлі лікування, Годлевська О. М., Самбург Я. Ю. (2011)
Серик С. А. - Растворимая форма CD14, липопротеинсодержащие иммунные комплексы и фактор некроза опухолей-α при систолической дисфункции левогожелудочка у больных ишемической болезнью сердца с сахарным диабетом 2-го типа и без негo (2011)
Кравчун П. Г. - Особенности дисфункции эндотелия при ХСН у больных пожилого и старческого возраста в зависимости от коморбидного фона, Лапшина Л. А., Титова А. Ю. (2011)
Фомич А. Н. - Ортостатические реакции частоты желудочковых сокращений и показатели кровообращения у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, Яблучанская Т. П. (2011)
Чёрная Ю. А. - Ортостатические реакции систолического артериального давления на этапах антиаритмической терапии у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий, Яблучанский Н. И. (2011)
Волосовець О. П. - Вплив реінфекції Helicobacter pylori у дітей з досягнутою ерадикацією на клініко-морфологічні прояви хронічних гастродуоденальних захворювань, Салтанова С. Д. (2011)
Чайченко Т. В. - Реципрокні ліпідно-вуглеводні співвідношення у підлітків з різним ступенем надлишку маси тіла (2011)
Фролова Т. В. - Конституційнобіологічні фактори ризику формування дисплазії сполучної тканини у дітей, Охапкіна О. В. (2011)
Єлоєва З. В. - Наслідки холестатичних варіантів вірусного гепатиту А у дітей (2011)
Михайлов В. Б. - Характеристика непсихотических психических расстройств у лиц, перенесших инфаркт миокарда и ишемический мозговой инсульт (2011)
Бовт Ю. В. - Особенности субъективной оценки качества сна у пациентов с энцефалопатиями различного генеза, Никишкова И. Н. (2011)
Несруллаева Н. А. - Динамика клинической картины и мультимодальных вызванных потенциалов при рассеянном склерозе, Марковская Е. В., Ширалиева Р. К., Гусейнова С. К., Гнездицкий В. В., Шапкин А. С. (2011)
Данилова М. В. - Клинико-психопатологическая и патопсихологическая характеристика органического депрессивного расстройства при рассеянном склерозе (2011)
Богданова І. В. - Оцінка особливостей ліпідного спектра і білкових фракцій при хворобі Паркінсона, Соколік В. В. (2011)
Коваленко Д. П. - Актуальность трансформаций эпилептических припадков у пациентов молодого и среднего возраста, Васильева О. А., Кульгейко В. В., Ковтунов О. В., Олейник Л. В., Нестеренко Т. И., Сараева О. В., Рудавина Д. В. (2011)
Федотова И. Ф. - Ранняя диагностика поясничного спинального стеноза (2011)
Рябоконь Е. Н. - Микробная флора зубного налета с поверхности пломб, выполненных из фторсодержащих композитов и без фтора, Камина Т. В., Кирсанова А. В. (2011)
Коробчанский В. А. - Биохимические критерии донозологической и ранней диагностики вибрационной болезни под воздействием локальной вибрации, Новикова И. В., Герасименко О. И. (2011)
Чумаченко Т. О. - Моделювання епідемічного процесу вірусного гепатиту В, Коваленко О. С., Чумаченко Д. І., Макарова В. І., Акопян Я. В. (2011)
Мустафа Аль Роммахи - Фізична модель руху газокраплинних потоків сепараційними каналами та фільтруючими секціями інерційно-фільтруючих газосепараторів, Логвин А. В., Ляпощенко О. О. (2011)
Копей В. Б. - Застосування мови програмування Python для побудови баз знань з проблем надійності і довговічності штангових свердловинних насосних установок, Палійчук І. І. (2011)
Вольченко Д. О. - Поліноміальні закономірності зміни параметрів динамічної навантаженості стрічково-колодкових гальм бурових лебідок, Куриляк Я. В., Мойсишин А. В., Возний А. В. (2011)
Міронов Ю. В. - Оптимальна енергоозброєність установок для експлуатаційного та глибокого розвідувального буріння, Микитенко О. Г. (2011)
Горбійчук М. І. - Імітаційне моделювання роботи ГПА з прилеглим трубопроводом, Когутяк М. І., Василенко О. Б., Ковалів Є. О., Швець Л. І. (2011)
Грудз Я. В. - Дослідження впливу температурного режиму газопроводів на енергоефективність транспортування газу, Дрінь Н. Я., Стасюк Р. Б., Шологон В. Д., Мартинюк Р. Т. (2011)
Горбійчук М. І. - Алгоритми оптимального керування процесом компримування природного газу, Лазорів А. М., Луцюк І. І. (2011)
Ксенич А. І. - Результати експериментальних досліджень гідравлічної енерговитратності поліетиленових газопроводів низького тиску, Середюк М. Д. (2011)
Бляут Ю. Є. - Автоматична ідентифікація та антипомпажне регулювання відцентрового нагнітача дотискувальної компресорної станції, Гіренко С. Г., Петеш М. О., Семенцов Г. Н. (2011)
Соломчак О. В. - Оптимізація систем електропостачання нафтогазових промислів (2011)
Кучмистенко О. В. - Контроль за витоками і несанкціонованими відборами нафти з магістральних нафтопроводів на засадах FUZZY LOGIC, Зварич Г. Г., Семенцов Г. Н. (2011)
Сабат Н. В. - Ідентифікація і контроль координатних збурень у процесі поглиблення нафтових і газових свердловин, Лагойда А. І., Гутак О. В. (2011)
Николайчук М. Я. - Методи побудови і схемотехніка вимірювальних каналів систем управління на основі інтегральних магнітних перетворювачів, Белей А. Я. (2011)
Заміховський Л. М. - Дистанційне спостереження та керування технологічними процесами на базі SIMATIC WINCC та WEB NAVIGATOR з безпосереднім візуальним контролем, Паньків Ю. В., Паньків Х. В. (2011)
Заміховський Л. М. - Аналітичні дослідження взаємного руху робочих органів вертикального валкового млина за наявності пружного та геометричного проковзування помольних валків, Скрипюк Р. Б. (2011)
Заміховський Л. М. - Аналіз методів і систем контролю та прогнозування рівня паводкових вод, Клапоущак О. І. (2011)
Стеліга І. І. - Сутність інформаційного забезпечення охорони праці в ІФНТУНГ, Семчук Я. М., Рошак Й. І., Семків Г. І., Лялюк-Вітер Г. Д., Івануляк О. М. (2011)
Титул, зміст (2012)
Заневський І. П. - Параметри моделі спортивного блочного лука з урахуванням пружності тятиви й тросів (2012)
Половніков І. - Моделювання енергетичних процесів біомеханічної системи "вершник-кінь", Виноградський Б. (2012)
Лаврін Г. - З досвіду проведення уроків фізичної культури Покиданцем Г.Г. (2012)
Кругляк О. - Побудова робочої програми курсу "Теорія і методика фізичного виховання" для спеціальності 5.01010201 "Початкова освіта", Вантух В., Рондяк Л. (2012)
Пітин М. - Переваги процесів інформатизації для галузі фізичної культури і спорту (2012)
Прийма С. Б. - Удосконалення інформаційної структури процесу технічної підготовки велосипедистів, Рибак О. Ю., Шевчук А. М. (2012)
Семенець Н. - Огляд досвіду зарубіжних шкіл бігу на середні і довгі дистанції середини ХХ століття (2012)
Vodop'yanov P. А. - About vectors of the itselfidentity of social subject in space of intersubjectivity environment, Punchenko O. P., Zelenkov A. I. (2014)
Швець Д. Є. - Управління системою вищої освіти: регуляція і дерегуляція (2014)
Utyuzh I. G. - Personalism and innovation as paradigmatic phenomena of modern culture and education (2014)
Pashkov V. V. - Modern Postgraduate Education (Unvarnished Portrait) (2014)
Нерубасская А. А. - Параллели в понимании факторов здоровья современной и древней науками (2014)
Sajtarly I. A. - Psychoanalytic studies of destructive libido in the context of modernity (2014)
Москалик Г. Ф. - Практика как критерий востребованости компетенций личности (2014)
Нікітенко В. О. - Формування політичної культури у контексті геоціннісної проблематики (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия как основная черта новой философии международных отношений (2014)
Фурсін О. О. - Шляхи і напрямки підвищення ефективності управління соціально-орієнтованою економікою регіонів України (2014)
Zakharchuk O. I. - The issue of slavery in the context of historical and philosophical conception (2014)
Савченко С. В. - Взаємодія культури і освіти в умовах інформаційного суспільства та культурної глобалізації: соціально-філософський вимір (2014)
Sepety D. P. - The concepts of mind and matter in the context of the mind-body problem (2014)
Мельник В. В. - Буття культури як простір для самореалізації особистості: теоретико-методологічні засади (2014)
Pavlenko N. V. - Sociocultural nature of wealth phenomenon (2014)
Sidorenko S. V. - Formation of effective civil society on Ukraine on dialogue, partnership and national unity: foreign and domestic experience (2014)
Зубелевич Я. - Общая педагогика Богуслава Вольневича (2014)
Базалук О. О. - Космічна освіта: формування планетарно-космічної особистості (2014)
Білогур В. Є. - Формування концепції цілісної особистості: теоретико-методологічні виміри (2014)
Дуднікова І. І. - Екологія людини як перспективний напрям міждисциплінарного синтезу та організації наукового знання (2014)
Gorbunova L. S. - Transversal thinking in the context of intellectual strategies (2014)
Захарова С. О. - Механізм привласнення продукту дизайнерської діяльності як засіб подолання відчуження людини у сучасному соціумі (2014)
Широбокова О. О. - Взаємодія неофобії та неофілії у понятті "творчий вчинок" (2014)
Панасенко С. В. - Подієві сценарії розвитку України (2014)
Сорокіна О. С. - Механізми актуалізації інформаційного потенціалу суб’єкта в українському суспільстві (2014)
Коломоец Е. Г. - Предупреждение агрессивности в контексте современных информационных процессов (2014)
Хлебникова А. А. - Соціальна мережа як засіб розвитку соціального капіталу в умовах формування глобального інформаційно-комунікативного суспільства (2014)
Свідчення про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових статей (2014)
Чигур І. І. - Метод виявлення часткових відмов інформаційно-вимірювальних каналів в системі автоматизованого контролю технічного стану породоруйнівного інструменту (2011)
Крупка В. О. - Сучасна техніка і технології ремонту лінійної частини магістральних трубопроводів, Іваник Є. Б., Марчук О. М., Федотова С. Ю. (2011)
Цих В. С. - Особливості реалізації методики контролю підземних нафтопроводів на території нафтоперекачувальних станці, Яворський А. В., Ващишак С. П. (2011)
Горбійчук М. І. - Врахування технічного стану газоперекачувального обладнання в задачі оптимального керування роботою компресорної станції, Заячук Я. І. (2011)
Крижанівський Є. І. - Техніко-економічні аспекти транспортування природного газу через акваторію Каспійського моря, Дзьоба О. Г. (2011)
Федорів М. Й. - Дослідження енергетичних параметрів електротехнічного комплексу для електробуріння, Гладь І. В., Поточний А. І. (2011)
Шавранський В. М. - Основи нечіткої інтелектуальної системи підтримки прийняття рішення у процесі буріння нафтогазових свердловин в умовах ускладнень, Шавранський М. В. (2011)
Семенцов Г. Н. - Структурно-параметрична оптимізація системи автоматичного антипомпажного регулювання відцентрового нагнітача газоперекачувального агрегату, Гіренко С. Г., Лагойда А. І. (2011)
Демчина М. М. - Реалізація формальних методів інтелектуального керування на основі нечітких знань про нафтогазові об'єкти, Процюк В. Р., Процюк Г. Я. (2011)
Вовк Р. Б. - Автоматизована інтелектуальна система контролю нештатних ситуацій в бурінні, Шекета В. І. (2011)
За підсумками року (інтерв’ю з президентом НАН України академіком Б.Є. Патоном) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (12 листопада 2014 р.) (2015)
Із зали засідань Президії НАН України (26 листопада 2014 р.) (2015)
Засідання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних досліджень (3 грудня 2014 року) (2015)
Дирда В. І. - Створення техніки і технологій з використанням еластомерних матеріалів для видобутку, переробки та збагачення мінеральної сировини (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 листопада 2014 р.) (2015)
Шипшина М. С. - Нейронні системи головного мозку, що здійснюють навігацію у ссавців, Веселовський М. С. (2015)
Кістерска Л. Д. - Інноваційна технологія виробництва біосумісних нанодезінфектантів нового покоління, Логінова О. Б., Садохін В. В., Садохін В. П. (2015)
Камінський А. О. - Комплексний підхід до проблеми діагностики технічного стану магістральних трубопроводів та усунення їх пошкоджень, Бастун В. М., Фомічов С. К., Беспалова О. І., Урусова Г. П., Богданова О. С., Мінаков С. М. (2015)
Мелашич С. В. - Чисельне розв’язання задач аеродинамічної оптимізації профілів компресорних решіток (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) (2015)
Кріль Т. В. - Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Києва) (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 8 жовтня 2014 р.) (2015)
Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна — 2014 (презентація моніторингової доповіді) (2015)
Зодчий українського авіадвигунобудування (ювілейне засідання Загальних зборів Відділення механіки НАН України, присвячене 100-річчю від дня народження академіка НАН України В.О. Лотарєва) (2015)
Двірна Т. С. - Синантропізація флори та рослинності — актуальна проблема сучасної ботаніки (XI Міжнародна наукова конференція Synanthropization of Flora and Vegetation), Протопопова В. В., Шевера М. В. (2015)
Григорюк І. П. - Нові методи створення високопродуктивних сортів гречки (рецензія на монографію Л.К. Тараненко, О.Л. Яцишена "Принципи, методи і досягнення селекції гречки (Fagopyrum esculentum Moench)") (2015)
Онопрієнко В. І. - Мінералогія як сенс життя (до 100-річчя від дня народження академіка О.С. Поваренних) (2015)
Муровська А. В. - Моя найбільша любов — геологія (до 80-річчя члена-кореспондента НАН України О.Б. Гінтова) (2015)
Котвіцька А. А. - Півстоліття в ім’я фармацевтики (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.П. Черних) (2015)
90-річчя академіка НАН України М.Г. Находкіна (2015)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М.С. Слободяника (2015)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А.В. Руденка (2015)
Вихідні дані (2015)
Крупчан О. - Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення, Перепелюк В. (2010)
Луцький І. - Вплив християнських цінностей на сучасне українське державотворення, Каленюк О. (2010)
Ковальський В. - Охоронна функція права: питання історичної обумовленості (2010)
Бистрик Г. - Правоохоронна діяльність у контексті вдосконалення правових форм діяльності держави (2010)
Волковицька Н. - Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологійні проблеми дослідження (2010)
Дроботова Т. - Розвиток державно-правового режиму України у світлі запровадження конституційної реформи:проблеми і перспективи (2010)
Братковський А. - Правові перспективи відновлення прав депортованих за національною ознакою (2010)
Лукашева О. - Конституційно-правова природа податкового обов’язку (2010)
Луць В. - Проблеми земельного сервітуту, Лапечук П., Попович Т. (2010)
Майданик Р. - Юридичні особи публічного права в країнах континентального права (2010)
Демченко О. - Правовий режим житлового комплексу та його складових (2010)
Оверковська Т. - Особливості цивільно-правової відповідальності у сфері охорони земель від забруднення та псування (2010)
Гафурова О. - Правове регулювання забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів (2010)
Степанов Є. - Правові засади здійснення екологічної функції держави органами внутрішніх справ України (2010)
Гутаревич Н. - Реалізація правових форм інвестиційної діяльності на територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (2010)
Дудка І. - Державне регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи (2010)
Кот О. - Ухвали суду в господарському процесі (2010)
Кудрявцева В. - Конституційно-правові чинники кодифікації інвестиційного законодавства (2010)
Купцова М. - Класифікація арбітражних угод (2010)
Паніотов Є. - Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття (2010)
Стригун Д. - Проблеми протидії контрабанді наркотичних засобів та шляхи їх розв’язання (2010)
Бабін Б. - Програмність як критерій сучасного міжнародного права (2010)
Брацук І. - Вплив Суду ЄС на формування та розвиток принципу прямої дії права Європейського Союзу (2010)
Гутник В. - Принцип презумпції невинуватості у практиці діяльності Міжнародного трибуналу для колишньої Югославії та Міжнародного кримінального суду (2010)
Бащук С. Г. - Правова активність в умовах демократичного державно-правового режиму (2014)
Губська А. В. - Прокурорське реагування на порушення законодавства у сфері виконання судових рішень (2014)
Гусейнов С. З. - Конституционно-правовой статус территории Азербайджанской Республики (2014)
Долинська М. С. - Розвиток нотаріату та нотаріального законодавства УСРР протягом 1930–1941 років (2014)
Дудченко О. С. - Правовий статус центральних органів державної влади відповідно до конституції УСРР 1919 р. (2014)
Забокрицький І. І. - Особливості конституційної природи основ права Європейського Союзу (2014)
Задорожній О. В. - Оцінка сучасного стану відносин між Україною та Російською Федерацією, Хмельова І. Є. (2014)
Кіндюк К. Б. - Основні напрямки наукової діяльності М. М. Гернета (2014)
Кравчук В. М. - Нормативно-правові гарантії діяльності суддів в Україні: поняття та види (2014)
Бажанов В. О. - Договір про створення за замовленням і використання об’єкта авторського права в цивільному праві України (2014)
Блінова Г. О. - Державний контроль за дотриманням законодавства про захист персональних даних (2014)
Губарєв С. В. - Охорона садиби як об’єкта права власності (2014)
Гусь А. В. - Особливості елементного складу нематеріальних активів у складі майна ДВНЗ (2014)
Дудник Д. В. - Розвиток цивільно-правового інституту відчуження земельних ділянок для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2014)
Іванюта Н. В. - Моніторинг у господарському процесуальному праві (2014)
Пунда О. О. - Здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини (2014)
Синєгубов О. В. - Особливості здійснення особистих немайнових прав дітей, що виникають на підставі створення результатів їхньої інтелектуальної, творчої діяльності (2014)
Гиренко І. В. - Проблеми внутрішньодержавного механізму імплементації норм конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (сites), у Республіці Молдова (2014)
Гущин О. О. - Адміністративно-правовий статус миротворчого контингенту та миротворчого персоналу України (2014)
Дембіцька С. Л. - Щодо Визначення з’ясування адміністративного стягнення (2014)
Кузнецова М. Ю. - Реалізація інформаційно-правового статусу органів виконавчої влади України під час обробки персональних даних (2014)
Лавриненко О. О. - Закордонний досвід адміністративно-правового регулювання у сфері профілактики хвороб (2014)
Потіп М. М. - Щодо дієвості механізму розмежування компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Ємець Л. О. (2014)
Койчева О. С. - Конституційний статус рахункової палати України в системі органів державного фінансового контролю (2014)
Латишева В. В. - Правове забезпечення фінансування розвитку житлово-комунального господарства як складової соціальної сфери села (2014)
Авадані В. А. - Стратегії поведінки дітей щодо проявів жорстокості (2014)
Бабенко А. М. - Дослідження регіональних особливостей злочинності в роботах учених xix століття (2014)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого при відмові прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді (2014)
Карпенко І. М. - Спеціальні питання співучасті в злочині: основний кримінально-правовий зміст та обсяг (2014)
Куспись Б. А. - Мета тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження (2014)
Куцкір Г. М. - Підстави та умови застосування арешту майна як способу обмеження права власності під час кримінального провадження (2014)
Міняйло Н. Є. - Пошук шляхів протидії організованій злочинності в Україні (2014)
Неділько В. Г. - Розвиток правового регулювання контрольно-наглядо вої діяльності за додержанням законів у пенітенціарній системі в XVIІ – ХІХ століттях на території сучасної України (2014)
Орловський Р. С. - Форми співучасті в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2014)
Оробець К. М. - Законодавство про кримінальну відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом: основні етапи історичного розвитку на теренах України (2014)
Теслюк І. О. - Сутність криміналістичного прогнозування (2014)
Тітко А. А. - Дотримання конституційних прав і свобод громадянина під час повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (2014)
Ткаченко А. В. - Деякі питання вивчення об’єкта злочину за статтею 392 Кримінального кодексу України (2014)
Чаплинська Ю. А. - Наукові засади організаційно-тактичного забезпечення слідчого експерименту (2014)
Золотарьова Д. М. - Правові наслідки тимчасового зайняття земельних ділянок (2014)
Качурінер В. Л. - Принципи та правові важелі екологічної політики Європейського Союзу (2014)
Ковач Д. Л. - Сутність підстав і умов виникнення права власності громадян на земельні ділянки (2014)
Любчич А. М. - Функції процедурних норм аграрного права (2014)
Михайленко Д. О. - Щодо державного контролю у сфері земельних відносин, Віхров В. В. (2014)
Федчишин Д. В. - Особливості охорони та раціонального використання земель громадської забудови (2014)
Трускавецький С. Р. - Дистанційна індикація основних ґрунтових чинників інтенсифікації зернового та олійного виробництва (2014)
Єжов В. М. - Декоративне рослинництво в Україні: перспективи структуризації та сталого розвитку, Рудник-Іващенко О. І., Шевель Л. О. (2014)
Іващенко О. О. - Перспективи і проблеми хімічного захисту, Іващенко О. О. (2014)
Хоміна В. Я. - Ефективність вирощування коріандру посівного в умовах Західного Лісостепу (2014)
Сімонов М. Р. - Порушення ліпідного обміну у молочних корів, хворих на кетоз, Гультяєва О. В., Пилипець А. З., Влізло В. В. (2014)
Руденко Є. В. - Фізико-хімічні показники бджолиного обніжжя в період пилконосногo сезону, Калініна І. Г. (2014)
Івченко Т. В. - Клітинна селекція овочевих культур на стійкість до біотичних і абіотичних чинників навколишнього середовища, Баштан Н. О., Віценя Т. І., Мірошніченко Т. М., Мозговська Г. В., Гарт О. Ю. (2014)
Жукорський О. М. - Екологічне оцінювання впливу на довкілля підприємств з виробництва свинини різних господарсько-технологічних особливостей, Никифорук О. В. (2014)
Дідора В. Г. - Біологічна активність ґрунту залежно від альтернативної системи удобрення в короткоротаційних сівозмінах, Тишковський В. В. (2014)
Купріянова Т. М. - Вплив обробки бульб і рослин картоплі біологічними препаратами на величину втрат при зберіганні (2014)
Сало І. А. - Cучасний стан і прогноз місткості ринку плодів в Україні (2014)
Лемішко О. О. - Ліквідність сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах господарювання (2014)
Вінюков О. О. - Економічна доцільність впровадження в сільськогосподарське виробництво східної частини Північного Степу елементів органічної технології вирощування ярих колосових культур, Орехівський В. Д., Бондарева О. Б., Вінюкова О. Б., Мамедова Е. І. (2014)
Олійник В. С. - Урожайність і якість зерна культур ланки короткоротаційної сівозміни залежно від удобрення та обробітку ґрунту (2014)
Гроздєв Ю. В. - Напрями активізації інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
В. В. Медведєву — 75 (2014)
Титул, зміст (2012)
Піддубний О. Г. - Оцінка компетенцій у майбутніх вчителів вирішувати проблеми у сфері фізичного виховання, Цимбалюк Ж. О. (2012)
Школа О. М. - Використання інтерактивних технологій на заняттях з гімнастики студентів вищих навчальних закладів, Журавльова І. М. (2012)
Пристинський В. М. - Рухливо-пізнавальні педагогічні технології формування валеологічного світогляду в учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Пристинська Т. М. (2012)
Франків Є. Є. - Мотивація рухової активності школярів, Григус І. М. (2012)
Сергієнко Л. П. - Диференціальна оцінка розвитку рухових здібностей і фізичної підготовленості різних популяційних груп населення: швидкісна м’язова сила, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2012)
Прокопенко К. В. - Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів (2012)
Бріскін Ю. А. - Моделювання просторових параметрів рухів спортсмена з використанням апаратно-програмного комплексу "АПК ППР-1", Корягін В. М., Голяка Р. Л., Блавт О. З. (2012)
Кучер Т. В. - Характеристика фізичного стану студентів (2012)
Титул, зміст (2012)
Бріскін Ю. - Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки, Пітин М., Задорожна О. (2012)
Корягін В. М. - Оздоровча фізична культура в житті дорослого населення, Блавт О. З., Безгребельна О. П., Людовік Т. В. (2012)
Арламовський Р. В. - Соматотипологічні особливості соматичного здоров’я дівчат підліткового віку, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2012)
Андрійчук О. Я. - Фототерапія як невід’ємна складова фізичної реабілітації хворих на остеоартроз колінних суглобів, Григус І. М. (2012)
Сергієнко Л. П. - Диференціальна оцінка розвитку рухових здібностей і фізичної підготовленості різних популяційних груп населення: швидкісна м’язова сила, Хаджинов В. А., Чекмарьова Н. Г. (2012)
Левандовська Л. Ю. - Індивідуалізація процесу фізичного виховання школярів (2012)
Осіпов В. - До питання впливу інтенсивних фізичних навантажень на менструальну функцію спортсменок (2012)
Розторгуй М. С. - Тенденції розвитку пауерліфтингу на сучасному етапі, Оліярник В. І., Башенський Ю. М. (2012)
Білько Д. І. - Потенційні можливості ранніх ембріональних клітин формувати гемопоетичні клітини в культурі тканин in vitro, Білько Н. М. (2011)
Билявская С. Б. - Гормональная активность и морфологические особенности первичной культуры клеток щитовидной железы новорожденных поросят, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2011)
Божок Г. А. - Влияние интрапортального введения донорских спленоцитов и хлорида гадолиния на выживаемость тканевых аллографтов эндокринных желез, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Люпина Ю. В., Карпова Я. Д., Шарова Н. П., Легач Е. И. (2011)
Боровик В. В. - Сосудистые осложнения при трансплантации печени, Гранов Д. А., Жеребцов Ф. К., Майстренко Д. Н., Руткин И. О., Генералов М. И. (2011)
Габрієлян А. В. - Стовбурові клітини в комплексі лікування хворих з порушенною функцією скорочення міокарда, Сморжевський В. Й., Доманський Т. М., Оніщенко В. Ф. (2011)
Гольцев К. А. - Применение криоконсервированной кордовой крови в комплексной терапии острого гнойного перитонита у крыс, Криворучко И. А., Ачгибесов К. А., Сафранчук О. В., Кожина О. Ю., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2011)
Гомоляко І. В. - Морфологічна характеристика печінки донорів, Григорова І. В., Клочкова Н. Є., Донцова Л. С., Швадчин І. О. (2011)
Гомоляко І. В. - Цитометрична характеристика системи нейтрофільних гранулоцитів крові у реципієнтів ниркового трансплантата з наявністю герпетичної інфекції, Зограб’ян Р. О., Торак В. М., Донцова Л С., Самсонова Г. В. (2011)
Гомоляко І. В. - Характеристика системи нейтрофільних гранулоцитів крові у реципієнтів ниркового алотрансплантата дитячого віку, Зограб’ян Р. О., Торак В. М., Самсонова Г. В., Полушина Т. М. (2011)
Гринь В. К. - Восстановление двигательных и когнитивных функций у крыс после фокальной экспериментальной ишемии при трансплантации мезенхимальных стволовых клеток, Попандопуло А. Г., Ивнев Б. Б., Радык Р. М. (2011)
Гринь В. К. - Тканевой инженеринг аортального и легочного клапанов сердца ксеногенного происхождения, Попандопуло А. Г., Петрова М. В., Мокрик И. Ю., Юдицкий Д. Л. (2011)
Гринь В. К. - Влияние клеточной трансплантации на течение хронической сердечной недостаточности у больных с ишемической болезнью сердца, Попандопуло А. Г., Эстрин С. И., Денисова Е. М., Сергиенко Н. В., Рябко А. А. (2011)
Гриценко С. Н. - Интенсивная заместительная терапия острой недостаточности почечного трансплантата, Корнеева С. П., Семенова Т. А., Корогод С. Н., Литвинов А. В., Собокарь В. А. (2011)
Денисов В. К. - Пути повышения эффективности междисциплинарного взаимодействия в трансплантологии (2011)
Денисов В. К. - Трансплантология в ХХI веке. Итоги первого десятилетия (2011)
Денисов В. К. - Пределы допустимого риска при трансплантации почек, Захаров В. В., Олещенко Н. Д., Онищенко Е. В., Сидоркин А. И., Деменкова И. И., Голубова Т. С., Ксенофонтова А. С., Захарова О. В. (2011)
Денисов В. К. - Прогнозирование исходов трансплантации почки в позднем послеоперационном периоде, Ксенофонтова А. С., Деменкова И. И. (2011)
Завгородняя Н. Г. - Основные проблемы офтальмотрансплантологии и возможные пути их решения, Исакова О. А., Луценко Н. С., Рудычева О. А. (2011)
Захаров В. В. - Ефективність нових протоколів індукційної імуносупресивної терапії після алотрансплантації трупної нирки, Варібрус С. О., Захарова О. В. (2011)
Зограб’ян Р. О. - Додіалізна трансплантація нирки від живого родинного донора: приваблива альтернатива, Закрутько О. В., Закордонець В. Ф., Харченко С. Є., Торак В. М., Бочарніков С. М., Шелест В. В. (2011)
Зограб’ян Р. О. - Попередження ішемічно-реперфузійного пошкодження ниркового алотрансплантата (2011)
Кебкало А. В. - Біохімічні зміни в плазмі крові хворих на некротичний панкреатит при трансплантації стовбурових клітин кордової крові, Салютин Р. В., Лобинцева Г. С. (2011)
Кобза І. І. - Альтернативні шляхи реконструкції "короткої" ниркової вени в трансплантаційній хірургії, Жук Р. А., Орел Ю. Г., Русин О. І., Федорів Д. Є., Любінецька Л. З., Яковлєв І. Г., Ярема Я. І. (2011)
Кобза І. І. - Успішна ендоваскулярна корекція критичного стенозу ниркової артерії з гострим пошкодженням трансплантата нирки, Жук Р. А., Русин О. І., Поваляшко П. П., Савронь Р. Б., Зубенко О. А., Бойків І. Д. (2011)
Королёв А. Э. - Поддержание стабильных интраоперационных показателей гемодинамики у пациентов с обширными резекциями печени, Костенко А. А., Мазур А. П., Дыховичная Н. Ю., Спасский С. М., Шарапов А. В. (2011)
Котенко О. Г. - 10-летний опыт трансплантации печени от живого родственного донора в Украине, Федоров Д. А., Попов А. О., Коршак А. А., Гриненко А. В., Гусев А. В. (2011)
Легач Е. И. - Сравнительный анализ структурного состояния фрагментов ткани эндокринных желез при органотипическом культивировании или гипотермическом хранении в кустодиоле и турусоле, Боднар Ю. И., Божок Г. А. (2011)
Лесовой В. Н. - Применение стромальных стволовых клеток при экспериментальном гипогонадизме, Андоньева Н. М., Антонян И. М., Ларьяновская Ю. Б., Кешишян С. А. (2011)
Лесовой В. Н. - Случай ЦМВ-инфекции у реципиентки почечного трансплантата в позднем посттрансплантационном периоде, Андоньева Н. М., Бублик В. В., Нечипоренко О. В., Лисаченко В. Л., Лященко И. Н., Кешишян С. А., Бублик А. В., Лесовая А. В., Гуц Е. А. (2011)
Лісовий М. В. - Досвід трансплантації нирки від живого родинного донора, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В., Нечипоренко О. В. (2011)
Лісовий В. М. - Родинна трансплантація нирки у пацієнта з синдромом Альпорта, Андон’єва Н. М., Бублик В. В., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В., Нечипоренко О. В. (2011)
Мединец Е. А. - Анализ морфологии трансплантатов овариальной ткани после гипотермического хранения, Кирошка В. В., Тищенко Ю. О., Бондаренко Т. П. (2011)
Никоненко О. С. - Ренопротекція при трансплантації нирки, Гриценко С. М. (2011)
Никоненко А. С. - Анестезия и интраоперационная интенсивная терапия при трансплантации печени, Гриценко С. Н., Собокарь В. А., Саленюк В. В., Вороной А. А. (2011)
Никоненко А. С. - Хирургическое лечение больных терминальной стадией хронической почечной недостаточности, корригируемой хроническим гемодиализом и трансплантацией почки, Завгородний С. Н., Гриценко С. Н., Поляков Н. Н., Сушко Ю. В., Пастухов О. В., Лактионов И. А., Остапенко Т. И., Кузьминова И. С. (2011)
Никоненко А. С. - Ангиохирургические аспекты трансплантации почки, Завгородний С. Н., Поляков Н. Н., Губка А. В., Пастухов О. В., Лактионов И. А., Сушко Ю. В. (2011)
Никоненко А. С. - Возможности ультразвуковой допплер-сонографии в комплексной диагностике смерти мозга, Котова Т. П., Поляков Н. Н., Писаренко И. В. (2011)
Никоненко А. С. - Влияние блокаторов АТ1-рецепторов ангиотензина II на течение хронической трансплантационной нефропатии, Остапенко Т. И., Поляков Н. Н., Кузьминова И. С. (2011)
Никоненко А. С. - Ультразвуковая допплерография в оценке функции аллотрансплантата почки, Поляков Н. Н., Гордиенко О. С. (2011)
Никоненко А. С. - Диагностика, прогнозирование и профилактика дисфункции почечного аллотрансплантата, Траилин А. В., Никоненко Т. Н., Остапенко Т. И., Поляков Н. Н. (2011)
Никоненко Т. Н. - Методологический подход к морфологическому исследованию почечных трансплантатов, Траилин А. В. (2011)
Оніщенко Є. В. - Аналіз патології нижніх дихальних шляхів у потенційних реципієнтів ниркового алотрансплантата, Захаров В. В. (2011)
Останков М. В. - Применение криоконсервированных клеток фетальной печени для иммунокоррекции состояния реципиентов с РТПХ в эксперименте, Гольцев А. Н., Дубрава Т. Г., Луценко Е. Д., Гаевская Ю. А., Димитров А. Ю., Борисов П. А., Челомбитько О. В. (2011)
Пасечникова Н. В. - Гистологическое и ультраструктурное исследование роговиц кроликов после интраламеллярной имплантации бесклеточного модуля стромы роговицы человека, Вит В. В., Думброва Н. Е., Леус Н. Ф., Коган Б. М., Молчанюк Н. И., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Применение имплантов на основе коллагена в качестве роговичного трансплантата в эксперименте, Вит В. В., Леус Н. Ф., Якименко С. Я., Бузник А. И., Коломийчук С. Г., Насинник И. О. (2011)
Пасечникова Н. В. - Эффективность клеточной терапии на модели нейротрофического кератита (кератопатии), Дрожжина Г. И., Иванова О. Н., Попандопуло А. Г., Кавелина А. С., Гайдамака Т. Б. (2011)
Пасечникова Н. В. - Современные проблемы трансплантации роговой оболочки в Украине, Дрожжина Г. И., Осташевский В. Л., Гайдамака Т. Б. (2011)
Пасечникова Н. В. - Особливості технології виготовлення і застосування кератоксеноімплантату в офтальмологічній практиці, Якименко С. А., Бігуняк В. В., Турчин М. В. (2011)
Пасечнікова Н. В. - Клініко-експериментальні результати застосування амніотичної оболонки та кріоліофілізованої рогівки свині в якості матеріалу для кератопластики, Якименко С. А., Бігуняк В. В., Турчин М. В., Бузник О. І., Насінник І. О. (2011)
Пастер І. П. - Перспективи проведення ало- і ксенотрансплантації тканин ендокринних залоз без необхідності призначення імуносупресивної терапії, Балла І. А., Коваленко А. Є., Бальон Я. Г., Марков В. В., Сологуб Н. В., Родіонова О. Я., Кузьминська Л. А., Левчук Н. І., Стаценко О. А. (2011)
Петренко А. Ю. - Трансплантация мезенхимальных стромальных клеток: перспективы и реальность, Петренко Ю. А. (2011)
Поляченко Ю. В. - Ефективність трансплантації прогеніторних клітин фетальної печінки як методу непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок, Салютін Р. В., Паляниця С. С., Мартиненко С. І., Соколов М. Ф., Шаблій В. А., Комаров М. П. (2011)
Прокопюк О. С. - Вплив імплантації кріоконсервованої хоріальної тканини на морфофункціональний стан міокарда старих щурів, Чижевський В. В., Прокопюк В. Ю. (2011)
Салютін Р. В. - Клітинна трансплантація: перспективи розвитку та практичного використання, Паляниця С. С., Борис Р. М., Комаров М. П. (2011)
Сидоренко О. С. - Получение первичной культуры клеток надпочечников новорожденных поросят, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2011)
Сукач А. Н. - Влияние фетальных нервных клеток на восстановление подвижности конечностей крыс с травматическим повреждением спинного мозга, Лебединский А. С., Оченашко О. В., Петренко А. Ю. (2011)
Тодуров Б. М. - Хирургическoе лечение терминальной стадии сердечной недостаточности, Ковтун Г. И., Шелудько С. А., Шпачук А. О., Ревенко А. В., Михайлова А. В., Шмидт А. В., Поступальский А. Н. (2011)
Томилина Н. А. - Сравнительная эффективность базисной иммуносупрессии циклоспорином и такролимусом после трансплантации почки (анализ 3-летнего опыта), Ким И. Г., Столяревич Е. С., Федорова Н. Д. (2011)
Траилин А. В. - Оценка риска развития острой реакции отторжения почечного аллотрансплантата путем определения сывороточной концентрации IP-10, Никоненко А. С., Никоненко Т. Н., Ефименко Н. Ф., Плетень М. В. (2011)
Тумасова Е. П. - Цитологическая характеристика осадка мочи у больных с почечным аллотрансплантатом, Гомоляко И. В., Царенко Т. А., Донцова Л. С. (2011)
Черкашина Д. В. - Внесение биорегуляторов стволовых и прогениторных клеток в консервирующий раствор улучшает функциональные показатели печени для трансплантации, Сосимчик И. А., Семенченко О. А., Ткачева Е. Н., Петренко А. Ю. (2011)
Шаблій В. А. - Кріоконсервування оваріальної тканини та її використання в репродуктивній медицині (2011)
Шаблій В. А. - Характер експресії окремих поверхневих маркерів у культурі клітин пуповинної вени людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Онищенко Г. М., Лобинцева Г. С. (2011)
Шепитько В. И. - Новые биотехнологии в диабетологии, Бобырева Л. Е., Дворник И. Л., Капустянская А. А., Шепитько К. В., Челишвили А. Л. (2011)
Kukharchuk O. L. - The aging: theory of the body stemspaces depletion, Radchenko V. V., Gandhi B. M., Padma Priya A. B., Kukharchuk A. O., Gitte Amol P. (2011)
Ващук Ю. О. - Сутність відомчої правотворчої політики (2014)
Гавриленко О. А. - Розвідувально-підривна доктрина давньоіндійської держави Маур’їв у політико-правовому трактаті каутільї "артхашастра" (2014)
Змерзлый Б. В. - Изменение подходов в регулировании вопросов эксплуатации судов в начале ХХ века (2014)
Ксьондзик К. В. - Співвідношення норм національних правових систем та міжнародного права щодо регулювання міжнародних антропогенних відносин (2014)
Маник А. З. - Концептуальні засади соціолого-юридичного підходу до визначення сутності права (2014)
Мельничук О. С. - Місто як концепт міської правової системи (2014)
Несинова С. В. - Інтегральна правова концепція в дослідженні правових інститутів (2014)
Шонія Л. В. - Концептуальні засади ліберальної моделі правового порядку в економіці (2014)
Панчишина О. О. - Представництво прокурором інтересів дітей під час захисту їхніх майнових прав (2014)
Петрова С. М. - Роль нотаріуса в цивільному процесі України (2014)
Рибачковський К. Е. - Правова природа інституту акціонерних товариств (2014)
Романюк І. І. - Персональні дані особи як об’єкт цивільного обороту (2014)
Топоркова М. М. - Становлення та розвиток законодавства щодо постачання теплової енергії споживачу (2014)
Фролова О. В. - До питання про вимоги до ухвал суду (2014)
Чижмар К. І. - Нотаріат як інститут попереджувального правосуддя (2014)
Войцеховська І. М. - Поняття, види та класифікація підприємницького ризику (2014)
Голубенко І. І. - Міжнародно-правове регулювання інвестиційних відносин: поняття капіталу та інвестицій (2014)
Козієнко І. С. - Правові та організаційні проблеми застосування кредитних інструментів фінансового стимулювання інноваційної діяльності в Україні (2014)
Марченко О. В. - До проблеми визначення поняття "реклама" (2014)
Галіцина Н. В. - Ще раз про систему соціальних прав людини (2014)
Прогонюк Л. Ю. - Розмежування понять "трудова функція" та "трудові обов’язки" за трудовим договором (2014)
Хименко О. А. - Правова природа відносин з організації та управління працею (2014)
Шабанов Р. І. - Специфіка змісту права на зайнятість у новітніх економічних та соціальних умовах (2014)
Гаврильців М. Т. - Державна природоохоронна політика України в умовах глобалізації (2014)
Камінська Н. В. - Особливості правового регулювання поводження з радіоактивними відходами на національному та міжнародному рівнях (2014)
Мартинова Н. О. - Правовий аналіз становища і значення цільових програм щодо розвитку сільських територій та причин, що перешкоджають їх ефективному застосуванню (2014)
Рибалка К. І. - Особливості приватизації земель запасу громадянами України (2014)
Савельєва О. М. - Стратегічні напрямки розвитку аграрного права України (2014)
Бєляков Р. Г. - Інформаційна безпека як об’єкт адміністративної діяльності управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України (2014)
Василик Ю. Б. - Особливості розгляду справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Войнолович С. Ю. - Підвідомчі спори в місцевих адміністративних судах (2014)
Параниця С. П. - Процесуальний порядок перегляду судових рішень, Войта Я. М. (2014)
Коновейчук Х. Б. - Особливості правового регулювання порядку надання благодійної допомоги військовослужбовцям в Україні (2014)
Кукоба О. О. - Окремі аспекти судового провадження в справах, що виникають з виборчих правовідносин (2014)
Пасько О. М. - Провідні професійно важливі якості, які детермінують операціональну готовність курсантів ВНЗ системи МВС України (2014)
Патерило І. В. - Нормативні акти суб’єктів публічної адміністрації: питання теорії та практики (2014)
Петрицький А. Л. - Питання захисту персональних даних у сучасній правничій думці (2014)
Пирожкова Ю. В. - Функція адміністративного права: філософський та правовий аспекти (2014)
Резніченко В. О. - Форми дозвільної діяльності у сфері містобудування: поняття та сутність (2014)
Сопілко І. М. - Правове регулювання державної інформаійної політики у сфері електронної взаємодії (2014)
Тиліпська О. Ю. - Зміст поняття та проблеми забезпечення права на мирні зібрання в Україні в контексті адміністративного права (2014)
Соколовий В. П. - Місце прокуратури в системі органів державної влади в сучасних умовах: проблеми визначення, Тодощак О. В. (2014)
Тюн В. М. - Сутність адміністративного нагляду у сфері охорони природи (2014)
Фатхутдінов В. Г. - Суспільні відносини у сфері громадської безпеки (2014)
Хамходера О. П. - Структурно-системна характеристика державних інспекцій як центральних органів виконавчої влади (2014)
Шапошников О. К. - Досвід правового регулювання надання соціальних послуг у зарубіжних країнах (2014)
Рядінська В. О. - Еволюція принципу загальності оподаткування та його реалізація під час оподаткування доходів фізичних осіб на сучасному етапі в Україні (2014)
Федоров В. А. - Державний борг та формування фінансової політики держави (2014)
Шолкова Т. Б. - Теоретичний погляд на поняття "публічні централізовані фонди коштів місцевого самоврядування" та "публічні децентралізовані фонди коштів місцевого самоврядування" у сфері фінансового права (2014)
Ямненко Т. М. - Динаміка грошового обігу у фінансово-правовому регулюванні (2014)
Кришевич О. В. - Кримінальна відповідальність за шахрайство за законодавством Франції та Німеччини (2014)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини України (2014)
Макаров В. О. - Проблеми визначення ефективності санкцій за злочини проти моральності (2014)
Марисюк К. Б. - Найбільш знані пенітенціарії світу: "чорний дельфін" (2014)
Мельник Р. І. - Злочини проти життя та здоров’я особи: кримінологічна характеристика особи злочинця, Тупельняк І. І. (2014)
Михайлов І. М. - Предмет виготовлення, збуту та інших незаконних дій, пов’язаних зі збутом підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку та голографічних захисних елементів (2014)
Пчеліна О. В. - Криміналістична класифікація злочинів (2014)
Сіренко О. В. - Віктимологічні аспекти криміналістичної профілактики крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Ус О. В. - Спеціальні правила кваліфікації діянь співучасників: аналіз Постанов Пленуму Верховного Суду України (2014)
Чвалюк А. Н. - О недостатках в терминологии уголовного права и способах их устранения, Шершень Н. В. (2014)
Шульга А. М. - Особливості кваліфікації злочинного забруднення або псування земель (ст. 239 Кримінального кодексу України) (2014)
Корчева Т. В. - Окремі питання щодо вдосконалення процесуального порядку відкриття матеріалів іншій стороні у кримінальному провадженні (2014)
Котубей І. І. - Види підстав для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції (2014)
Мацола А. А. - До проблеми виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, учинених щодо журналістів (2014)
Паламар Д. С. - Розмір застави як чинник дієвості запобіжного заходу (2014)
Пєший Д. А. - Порушення закону під час досудового кримінального провадження та їхні правові наслідки (2014)
Шульга О. В. - Мета, умови та мотиви затримання уповноваженою службовою особою (2014)
Титул, Зміст (2014)
Ivanova T. S. - Anticancer substances of mushroom origin, Krupodorova T. A., Barshteyn V. Y., Artamonova A. B., Shlyakhovenko V. A. (2014)
Mints M. - Impact of combinations of EGF, TGF?, 17?-oestradiol, and inhibitors of corresponding pathways on proliferation of breast cancer cell lines, Souchelnytskyi S. (2014)
Bezdenezhnykh N. - Impact of stromal cell components of tumor microenvironment on epithelial-mesenchymal transition in breast cancer cells, Semesiuk N., Lykhova O., Zhylchuk V., Kudryavets Y. (2014)
Symchych T. V. - The anticancer efficiency of the xenogeneic vaccine and the indication for its use, Fedosova N. I., Karaman O. M., Yevstratieva L. M., Lisovenko H. S., Voyeykova I. M., Potebnia H. P. (2014)
Tzerkovsky D. A. - Fluorescent diagnosis and photodynamic therapy for C6 glioma in combination with antiangiogenic therapy in subcutaneous and intracranial tumor models, Osharin V. V., Istomin Y. P., Alexandrova E. N., Vozmitel M. A. (2014)
Kiselev V. I. - Preclinical antitumor activity of the diindolylmethane formulation in xenograft mouse model of prostate cancer, Drukh V. M., Muyzhnek E. L., Kuznetsov I. N., Pchelintseva O. I., Paltsev M. A. (2014)
Shevchuk O.O. - The influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of melphalan, Posokhova К.А., Sidorenko A.S., Bardakhivska К.І., Maslenny V.M., Yushko L.A., Chekhun V.F., Nikolaev V.G. (2014)
Nikolaenko-Kamyshova T. P. - The role of ?-acidic glycoprotein in formation of bleeding abnormalities in patients with myeloproliferative neoplasms (2014)
Bayraktar E. - Reduced gene expression of bikunin as a prognostic marker for renal cell carcinoma, Igci M., Erturhan S., Igci Y. Z., Karakok M., Gogebakan B., Ulasli M., Cakmak E. A., Arslan A. (2014)
Zhaleiko I. O. - Determination of the optimal chemotherapy drugs pretreatment time through cultivation of hemopoietic cells in CML-patients treated with tyrosine kinase inhibitors, Perekhrestenko T. P., Bilko D. I., Dyagil I. S., Bilko N. M. (2014)
Zuikov S. A. - Correlation of nucleotides and carbohydrates metabolism with pro-oxidant and antioxidant systems of erythrocytes depending on age in patients with colorectal cancer, Borzenko B. G., Shatova O. P., Bakurova E. M., Polunin G. E. (2014)
Bilyk O. O. - The frequency of human papilloma virus types 16, 18 in upper genital tract of women at high risk of developing ovarian cancer, Pande N. T., Pejovic T., Buchynska L. G. (2014)
Tkalia I. G. - Clinical significance of hormonal receptor status of malignant ovarian tumors, Vorobyova L. I., Svintsitsky V. S., Nespryadko S. V., Goncharuk I. V., Lukyanova N. Y., Chekhun V. F. (2014)
Yilmaz B. - Single dose regorafenib-induced hypertensive crisis, Kemal Y., Teker F., Kut E., Demirag G., Yucel I. (2014)
Титул, Зміст (2014)
Polishchuk L. A. - Role of the hybrid Bcr/Abl kinase in the pathogenesis of chronic myeloid leukemia lacking C-Abl and CXCR4 proteins, Telegeev G. D. (2014)
Vtorushin S. V. - The phenomenon of multi-drug resistance in the treatment of malignant tumors, Khristenko K. Y., Zavyalova M. V., Perelmuter V. M., Litviakov N. V., Denisov E. V., Dulesova A. Y., Cherdyntseva N. V. (2014)
Jain M. - Tissue eosinophilia in head and neck squamous neoplasia: an update, Kasetty S., Khan S., Jain N. K. (2014)
Shlapatska L. M. - Intrinsic defect in B-lymphoblastoid cell lines from patients with X-linked lymphoproliferative disease type 1. II. Receptor-mediated Akt/PKB and ERK1/2 activation and transcription factors expression profile, Kovalevska L. M., Gordiienko I. M., Sidorenko S. P. (2014)
Tan J.-K. - Elucidating the roles of miR-372 in cell proliferation and apoptosis of nasopharyngeal carcinoma TW01 cells, Tan E.-L., Gan S.-Y. (2014)
Zhuravel O. V. - Expression of human beta-defensins-1–4 in thyroid cancer cells and new insight on biologic activity of hBD-2 in vitro, Gerashchenko O. L., Khetsuriani M. R., Soldatkina M. A., Pogrebnoy P. V. (2014)
Chekhun S. V. - Significance of ferritin expression in formation of malignant phenotype of human breast cancer cells, Lukyanova N. Y., Shvets Y. V., Burlaka A. P., Buchynska L. G. (2014)
Tkalia I. G. - Increase of antitumor activity of cisplatin using agonist of gonadotropin-realising hormone and inhibitor of aromatase on the model of ascites ovarian tumor, Vorobyova L. I., Grabovoy A. N., Svintsitsky V. S., Tarasova T. О., Lukyanova N. Y., Todor I. N., Chekhun V. F. (2014)
Tymoshenko M. O. - The phospho-c-JUN (SER63) content in mucosa cells under experimental development of gastric cancer, Kravchenko O. O., Sokur O. V., Ostapchenko L. I. (2014)
Chekhun V. F. - Peculiarities of antioxidant system and iron metabolism in organism during development of tumor resistance to cisplatin, Lozovska Y. V., Burlaka A. P., Lukyanova N. Y., Todor I. N., Naleskina L. A. (2014)
Nesina I. P. - The study of chromosomal instability in patients with endometrial cancer, Iurchenko N. P., Nespryad’ko S. V., Buchynska L. G. (2014)
Glushchenko N. M. - Risk assessment of cancer of the female reproductive system, Nesina I. P., Iurchenko N. P., Proskurnya L. A., Buchynska L. G. (2014)
Roomi M. W. - In vitro inhibition of matrix metalloproteinases, invasion and growth of Fanconi anemia human FANCA and FANCC lymphoblasts by nutrient mixture, Bhanap B., Roomi N. W., Niedzwiecki A., Rath M. (2014)
Atighechi S. - Human papilloma virus and nasopharyngeal carcinoma: pathology, prognosis, recurrence and mortality of the disease, Ahmadpour Baghdadabad M. R., Mirvakili S. A., Sheikhha M. H., Baradaranfar M. H., Dadgarnia M. H., Behniafard N. (2014)
Стребков Д. С. - Сценарии развития глобальной энергетики в контексте широкомасштабного использования возобновляемых источников энергии, Харченко В. В. (2014)
Козирський В. В. - Вплив магнітного поля на водопоглинання насіння, Савченко В. В., Синявський О. Ю. (2014)
Коршунов Б. П. - Комплект оборудования для учета молока на фермах, Учеваткин А. И. , Марьяхин Ф. Г., Коршунов А. Б., Орлов А. А. (2014)
Жмакин И. К. - Моделирование теплопереноса в солнечном воздушном коллекторе транспирационного типа, Жмакин Л. И., Иванов Д. Г. (2014)
Козирський В. В. - Математична модель оцінювання впливу світло забезпечення на ріст і розвиток рослин у спорудах закритого грунту, Болбот І. М., Батанов Ю. О. (2014)
Клендій П. Б. - Комп’ютерне моделювання режимів роботи пневмотранспортних систем, Рамш В. Ю., Клендій Г. Я., Дудар О. Л. (2014)
Лисенко В. П. - Розробка системи автоматичного керування установкою теплової обробки дисперсних матеріалів з використанням нейронних мереж, Комарчук Д. С. (2014)
Русиняк М. О. - Алгоритм розпізнавання образів мікроклімату за допомогою штучних нейронних мереж (2014)
Горобець В. Г. - Доцільність використання роторно – пульсаційного апарата для приготування рідкого корму, Гескін Д. В. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики насосів, Савченко В. В., Шворов С. А. (2014)
Горобець В. Г. - Методика оцінки ексергетичних втрат відпрацьованих газів у випускному тракті поршневих двигунів внутрішнього згоряння, Богдан Ю. О. (2014)
Федорейко В. С. - Нейронечітка система керування вентилюванням біосировини, Луцик І. Б., Іскерський І. С. (2014)
Качурівський В. О. - Застосування алгоритму Флойда-Уоршолла при моделюванні технічного обслуговування енергетичних систем (2014)
Федюшко Ю. М. - Системи синтезу частот дистанційного вимірювання діелектричних параметрів біологічних об’єктів, Сілі І. І., Марисюк А. П. (2014)
Червінський Л. С. - Стимуляція росту проростків насіння огірка за дії комбінованого оптичного випромінювання, Романенко О. І. (2014)
Лазоренко В. О. - Електро-сонячна система теплопостачання теплиць з використанням вакуумних геліоколекторів (2014)
Коробський В. В. - Експериментальні дослідження електромагнітних пускачів з новими композиційними контактними матеріалами, Савченко О. В. (2014)
Білик С. Г. - Обгрунтування принципів конвективного сушіння зерна із застосуванням НВЧ-технологій, Калиній І. В., Бунько В. Я., Марисюк А. П. (2014)
Міщенко А. В. - Аналіз теплового комфорту у приміщеннях навчального корпусу №8 НУБіП України після термомодернізаціїї будівлі, Шеліманова О. В., Антипов Є. О. (2014)
Подобайло В. Г. - Організація технічного сервісу потоково-виробничих ліній біогазових установок за результатами діагностування, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2014)
Бунько В. Я. - Обгрунтування впливу вищих гармонік на елементи систем електропостачання та якість електричної енергії (2014)
Рамш В. Ю. - Аналіз стійкості систем керування біогазових установок (2014)
Соловей І. М. - Вплив мікрохвильового опромінення посівного матеріалу на урожайність зернових культур, Соловей І. С. (2014)
Якубовская Е. С. - Модель инновационного компонента проектировочной деяльности агроинженера (2014)
Подобайло В. Г. - Специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій при формуванні змісту фахової підготовки майбутніх енергетиків сільськогосподарського виробництва, Потапенко М. В., Гайдукевич С. В., Семенова Н. П. (2014)
Клендій М. Б. - Дослідження руху матеріальної частинки по внутрішній поверхні вертикального циліндра, який здійснює обертальний і поступальний рухи (2014)
Гевко Г. Б. - Обгрунтування параметрів робочих поверхонь захисного пристрою шнекового транспортера за контактними напруженнями в елементах зачеплення, Клендій О. М. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка сировинної бази виробництва дизельного біопалива при двоступінчастому віджиманні рослинної олії, Павленко М. Ю. (2014)
Голуб Г. А. - Математичне моделювання експлуатаційних показників роботи машинно-тракторного агрегату на дизельному біопаливі, Чуба В. В. (2014)
Голуб Г. А. - Координатно-просторова оцінка інтенсивності передпосівного обробітку ґрунту, Дворник А. В. (2014)
Драган А. П. - До питання математичного моделювання формоутворення навивних заготовок (2014)
Логуш І. В. - Дослідження стійкості дискових ножів при розрізуванні еластомерів, Чвартацький І. І., Диня В. І., Грабар А. В. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка виходу гноївки при утриманні свиней залежно від дози підстилки, Швець Р. Л. (2014)
Логуш І. В. - Технологічне оснащення для виготовлення приводних пасів машин, Фльонц О. В., Чвартацький І. І., Грабар А. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Розвиток електрифікованих мобільних енергетичних засобів, Мельник Р. В., Тимощук Д. В., Слободян В. М. (2014)
Нікітін М. М. - Олія і гас як альтернативне паливо для тракторного дизеля, Логуш І. В., Чвартацький І. І., Фльонц І. В. (2014)
Фендьо О. М. - Переваги та недоліки використання пневматичного транспорту в сільськогосподарському виробництві (2014)
Фльонц І. В. - Попередня обробка екструдованої соломи пшениці розчином Са(ОН)2 з метою підвищення виходу біогазу, Підховна С. М., Голяш Н. М. (2014)
Василенков В. Є. - Дослідження динаміки в інформаційному наповненні позначень насосів із врахуванням міжнародних стандартів, Шуговий А. С. (2014)
Сторожук Л. О. - Розвиток технічних засобів підготовки зерна до згодовування тваринам (2014)
Калганова О. А. - Моральна культура юриста як складова юридичної професії, Гапоненко Л. В. (2013)
Орлова О. О. - Правова освіта як системотвірний фактор правового мислення (2013)
Заруба В. М. - Землевласники катеринославського повіту дворяни нечаєви (2013)
Шевченко Т. В. - Прогалини в законодавстві, способи усунення і подолання (2013)
Ніщимна С. О. - Законність у публічній фінансовій діяльності: окремі питання реалізації (2013)
Бомбергер І. - Правові ознаки поняття "спеціальна пенсія” (2013)
Степаненко Д. Ю. - Покарання за ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та його застосування (2013)
Негодченко О. В. - Інформація з обмеженим доступом в процесі взаємодії суб’єктів владних повноважень та громадських об’єднань (2013)
Зозуля І. В. - Деякі особливості адміністративно-правового регулювання взаємодії судів з місцевими правоохоронними органами (2013)
Ляшук Р. М. - Забезпечення відділами прикордонної служби режиму в пунктах пропуску через державний кордон, Царенко В. І. (2013)
Макушев П. В. - Поняття та соціальна сутність державної виконавчої служби в Україні (2013)
Леонова О. В. - Система органів державного управління сферою надрокористування України: шлях розвитку за роки незалежності (2013)
Бандурка О. М. - Застосування порівняльного методу в науці кримінально-виконавчого права, Богатирьова О. І. (2013)
Богатирьов І. Г. - Теоретичні засади порівняльного кримінально-виконавчого права, Пузирьов М. С. (2013)
Хряпінський П. В. - Спеціальне звільнення від кримінальної відповідальності: узгодженість кримінального та кримінального процесуального кодексів України (2013)
Блажівський Є. М. - Кримінологічна характеристика методик моніторингу протидії злочинності (2013)
Ведмідський О. В. - Суспільна небезпека вчинення засудженими втеч із виправних колоній (2013)
Тарасова О. В. - Об’єкт шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2013)
Журова І. І. - Соціально-демографічна характеристика осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання (2013)
Лисенко В. О. - Кримінологічна характеристика та запобігання корупційним проявам у державній кримінально-виконавчій службі України (2013)
Хрідочкіна А. А. - До питання про формулювання поняття "предмет злочинів проти інтелектуальної власності" (2013)
Світличний О. О. - Реалізація кримінальної відповідальності за розбещення неповнолітніх (2013)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства (2013)
Тертишник О. І. - Концептуальні помилки та проблеми судово-правової реформи (2013)
Уваров В. Г. - Аудио-, видеоконтроль как новое следственное действие, предусмотренное новым УПК Украины (2013)
Черненко А. П. - Кримінально-процесуальна регламентація окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на вилучення наркотичних засобів у невідкладних випадках, що потребує удосконалення, Шиян А. Г. (2013)
Гемай С. О. - Актуальні питання дефініційних норм у новому Кримінально-процесуальному кодексі України (2013)
Старостюк А. В. - Правова культура в контексті розбудови правової системи України, Кармаліта М. В. (2014)
Новікова М. М. - Понятійно-категоріальний апарат менеджменту юридичного конфлікту (2014)
Савчук С. В. - Культура вини: етика закону та етика творчості (2014)
Щербанюк О. В. - Роль конституційного суду України в забезпеченні конституційної законності: проблеми та шляхи її вирішення (2014)
Леонтьєва Л. В. - Поняття, суть та основні види підприємств в Україні (2014)
Чубенко А. Г. - Економічна безпека: теоретико-правовий аспект забезпечення (2014)
Андрущенко І. Г. - Адміністративно-правові засоби протидії правопорушенням у сфері злиття і поглинання компаній: питання теорії (2014)
Георгієвський Ю. В. - Специфіка розподілу функцій і повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в Польщі (2014)
Губерська Н. Л. - Система державного управління вищою освітою в Україні (2014)
Кондратьєв А. Ю. - Особливості провадження в справах про порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (2014)
Маліков В. В. - Особливості застосування методів у сфері охорони громадського порядку на прикладі правоохоронної діяльності міліції (2014)
Русецький А. А. - Оскарження рішень у справах про адміністративну відповідальність юридичних осіб (2014)
Степаненко К. В. - Адміністративно-правовий статус закордонних українців (2014)
Тригубенко С. М. - Взаємодія міністерства аграрної політики та продовольства України з іншими органами виконавчої влади (2014)
Вдовічен В. А. - Фінансове право як компроміс публічного та приватного інтересу в соціумі (2014)
Карамишев Д. В. - Порядок, процес, процедура погашення податкового боргу: у чому різниця? (2014)
Коломієць П. В. - До питання вдосконалення правового регулювання податкових норм (2014)
Фокша Л. В. - Пріоритетні напрями вдосконалення фінансового контролю в сучасних умовах (2014)
Носенко В. А. - Кримінально-правова характеристика злочинів проти життя та здоров’я особи в кримінально-виконавчих установах закритого типу. (2014)
Орловський Б. М. - Критерії правомірності захисних дій особи при дотриманні меж необхідної оборони (2014)
Петренко О. І. - Проблеми визначення суспільно небезпечних наслідків та причинно-наслідкового зв’язку злочинів у сфері фізичної культури та спорту (2014)
Пузирний В. Ф. - Політика у сфері виконання покарань України як складова державної політики України (2014)
Ткаченко А. В. - Деякі питання вивчення об’єкта злочину за статтею 392 КК України (2014)
Шкута О. О. - Релігія як засіб виправлення засуджених до позбавлення волі: ретроспективний аналіз (2014)
Бобечко Н. Р. - Неповнота судового розгляду як підстава для перевірки судових рішень в апеляційному порядку (2014)
Богатирьов І. Г. - Виконання слідчими ізоляторами запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відповідно нового Кримінально-процесуального кодексу України, Тагієв С. Р. (2014)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угод і компромісів у кримінальному процесі України (2014)
Загурський О. Б. - Реалізації кримінальної процесуальної політики через застосування кримінальних процесуальних норм (2014)
Курман О. В. - Тактичні особливості проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинних посягань на відомості, що становлять комерційну або банківську таємницю (2014)
Макаренко Є. І. - Чи є доказом факт затримання підозрюваного у вчиненні злочину (2014)
Рогатинська Н. З. - Проблемні аспекти стадії досудового розслідування (2014)
Сенченко Н. М. - Окремі питання апеляційного оскарження ухвали суду в кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2014)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми кримінального процесу сьогодення (2014)
Тітко І. А. - Щодо реалізації окремих інтересів учасників угоди про визнання винуватості (2014)
Толкаченко О. О. - Щодо кримінальної процесуальної компетенції судді (2014)
Уваров В. Г. - Принцип верховенства права та пропорційності в кримінальному провадженні з урахуванням правових позицій Європейського Суду з прав людини (2014)
Агаева Вафа. - История и теоретические аспекты института дипломатической защиты (2014)
Велиев Ханлар. - Роль международных организаций в совершенствовании и развитии института государственного обвинения (2014)
Ибрагимов Рауф. - Проблемы правового регулирования вопросов местного значения муниципальных образований в Азербайджанской Республике (2014)
Кулиев Ибрагим Орудж Оглу - Соотношение норм внутригосударственного и международного права в правовом регулировании рабочего времени авиационного персонала в Азербайджанской Республике, Гусейнов Агашукур Алигусейн Оглу. (2014)
Мамедзаде Самира Махир Кызы. - Усыновление детей граждан Азербайджанской Республики иностранцами или лицами без гражданства (2014)
Мусаев Хафиз. - Важные правовые аспекты борьбы с международным терроризмом (2014)
Сеидов Анвер. - Механизм уголовно-процессуального регулирования и защита прав человека (2014)
Пушкіна О. В. - Рецензія на монографію Заворотченко Т. М. "політичні права і свободи людини й громадянина в Україні: теоретичні основи і проблеми реалізації" (2014)
Білан М. - Леся Українка з нами (2013)
Шаян В. - Праці про Лесю Українку (витяги) (2013)
Стельмащук Г. - Критика на критику: проблеми і завдання художньої критики у мистецькому процесі ХХІ століття (2013)
Придатко Т. - Зоя Чегусова − мистецтвознавець за покликанням (2013)
Жеплинська О. - Листи Галини Мазепи до Мирона і Галини Левицьких (з архіву Мирона Левицького у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького) (2013)
Маланчук-Рибак О. - Візуальна культура як дослідницький об’єкт (2013)
Коновалова О. - Сквот на вулиці Олегівській у Києві як осередок мистецьких практик кінця ХХ – початку ХХІ століть (2013)
Світлична О. - Варіативність у розробці плакатних серій (на прикладі театральних та кіноплакатів студентів ДНУ ім. О.Гончара) (2013)
Приймич М. - Гнат Рошкович у закарпатському професійному мистецтві (2013)
Косів Р. - Ікона на полотні "Св. Євстахій в житії" 1685 р. з церкви у с. Гринів на Львівщині: іконографія та атрибуція (2013)
Білан І. - "Дума про Петра Холодного" з архіву Юрія Магалевського (2013)
Янішевська Н. - Геометрична абстракція як спосіб заперечення/перетворення дійсності (2013)
Шумилович Б. - Кінохроніки 1945 – 1955 рр. як вияв візуальної культури радянського Львова: ідеологія і тематика (2013)
Половна-Васильєва О. - Конструктивні особливості жіночого вбрання Придніпров’я ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Янковська Д. - Впливи мусульманського Сходу на європейську моду (2013)
Бакович О. - Філософія рококо та її вплив на український іконопис другої половини XVIII ст. (2013)
Якимова О. - Іконографія ангельських чинів у стінописах першої третини ХХ ст. для храмів Східної Галичини: нові звучання традиційного образу (2013)
Єфімова А. - Сучасні художні практики в міському просторі як засіб актуалізації культурної пам’яті: західноєвропейський та український досвід (2013)
Шабаш О. - Етно-модерн у творчості Олесі Теліженко (2013)
Заколябіна Ю. - Шинуазрі та японізм в європейському костюмі ХVIІI – XX ст.: художньо-стилістичні і конструктивні особливості (2013)
Лабай М. - Художньо-образна мова садибної архітектури Львівщини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2013)
Кара-Васильєва Т. - Ганна Вінтоняк. Альбом. (Автор вступ. ст., упорядник О.Никорак. – Львів: Інститут народознавства Національної академії наук України, 2011. – 208 с. (2013)
Станкевич М. - Галина Стельмащук – ювілейний рік (2013)
Никорак О. - До народних джерел (2013)
Кравець О. - Захисти дипломних робіт факультету ІТМ’13 (2013)
Никорак О. - Захисти дисертацій у Львівській національній академії мистецтв (2013)
Світлій пам’яті Олега Терентійовича Мінька (2013)
Германюк Т. - Ретроспективна виставка Олега Мінька (2013)
Хорунжа Г. - Мистецькі виставки та акції у Львові (2013)
Титул, зміст (2012)
Собко І. П. - Удосконалення процесу фізичної підготовки стрільців-спортсменів (2012)
Мартин В. Д. - Моделювання змагальної діяльності жінок, які спеціалізуються у важкій атлетиці, Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І. (2012)
Антонов С. - Зміни показників характеристик техніки пострілу кваліфікованих стрільців з лука за результатами експериментальної програми технічної підготовки (2012)
Ляшенко А. М. - Додаткова парціальна програма спецкурсу з навчання плаванню дошкільників "Казкове плавання", Дєлова І. О., Колонтаєвська О. О., Шевченко З. М. (2012)
Рибак О. Ю. - Теоретико-методичні засади підготовки фахівців для автомобільного спорту у вищих навчальних закладах фізкультурного профілю (2012)
Сергієнко В. М. - Комплексна оцінка розвитку координаційних здібностей студентів-юнаків 17—20 років (2012)
Долинский А. А. - Общие принципы устойчивости энергетических систем, Драганов Б. Х., Козырский В. В. (2014)
Стребков Д. С. - Наземные и спутниковые средства наблюдения, навигации и управления в точных агротехнологиях, Башилов А. М., Королев В. А. (2014)
Харченко В. В. - Использование низкопотенциальной теплоты поверхностного водопотока в теплонасосной системе теплопоснабжения сельского дома, Сычев А. О. (2014)
Козирський В. В. - Техніко-економічне порівняння двох варіантів компоновування геліоустановок, Мартинюк Л. В., Алєкшєюк Й. (2014)
Драганов Б. Х. - Метод расчетно-экспериментального исследования теплоэнергетических систем (2014)
Берека О. М. - Дослідження впливу строку відлежування насіння круп’яних культур, обробленого в сильному електричному полі, на його посівні якості, Усенко С. М., Шворов С. А., Сучек М. М. (2014)
Матвеенко И. П. - Компьютерное моделирование электронных схем на базе микроконтролеров AVR (2014)
Синявский А. Ю. - Вплив відключень електроенергії на електроприводи сільськогосподарських машин, Савченко В. В., Шворов С. А. (2014)
Болбот І. М. - Моделювання факторів життєзабезпечення рослини в системі рослина – ґрунт – повітря (2014)
Василенко В. В. - Математична модель резонансної однопровідної системи передачі електроенергії, Комаров В. М. (2014)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики дробарок (2014)
Савченко В. В. - Вплив магнітного поля на розчинність солей (2014)
Сеньков А. Г. - Математическая модель и алгоритм балансирования рационов кормления крупного рогатого скота в системах поддерхки принятия решений, Галушко Е. В., Шестаков К. М. (2014)
Чернышова П. А. - Новая, энергоеффективная технология борьбы с зарастанием трасс линий электропередачи в лесных заповедных районах, Чернышов В. А., Родимцев С. А. (2014)
Гай О. В. - Автоматизований розрахунок величин струмів короткого замикання із застосуванням програмного забезпечення "Elplek", Діденко С. О. (2014)
Радько І. П. - Обгрунтування технології відновлення і зміцнення контакт-деталей електричних апаратів методом газоплазмового напилення (2014)
Герасимчук Ю. В. - Математична модель рекуперативного тепло утилізатора вентиляційних викидів тваринницьких приміщень (2014)
Горобець В. Г. - Застосування сонячних енергетичних установок та акумуляторів теплоти в системах тепло забезпечення теплиць, Антипов Є. О. (2014)
Лисенко В. П. - Програмно-апаратне забезпечення підсистеми моніторингу зовнішніх температури і вологості повітря при енергоефективному керуванні мікрокліматом у теплиці, Решетюк В. М., Штепа В. М., Руденський А. А., Пуха В. М., Лендєл Т. І., Дудник А. О. (2014)
Желновач Г. М. - Застосування інформаційних систем в екологічному управлінні (2014)
Жильцов А. В. - Расчёт магнитного потока от постоянного магнита в форме цилиндра при наличии ферромагнетиков, Ликтей В. В. (2014)
Зіньковський Ю. Ф. - Сушіння та дезінсекція зерна електричним полем високої частоти, Сидорук Ю. К., Туровський А. О. (2014)
Іноземцев Г. Б. - Дослідження процесів нанесення живильних розчинів на рослини в електричному полі, Ващишин С. Д. (2014)
Горобець В. Г. - Моделювання процесів переносу та тепло гідравлічна ефективність кожухотрубного теплообмінника з компактним розміщенням пучків труб, Троханяк В. І. (2014)
Червінський Л. С. - Застосування активації молекул-реагентів для підвищення ефективності окислювально-відновних реакцій, Ковалишин Б. М. (2014)
Котов Б. І. - Ідентифікація динамічних режимів нагріву і сушіння зернопродуктів ІЧ-випромінюванням, Кифяк В. В. (2014)
Брагіда М. В. - Методика визначення параметрів обмотки зв’язку зварювального трансформатора, Фесенко В. О. (2014)
Лазоренко В. О. - Дослідження ефективності застосування теплозахисних екранів радіаторів системах водяного опалення (2014)
Колієнко А. Г. - Розрахунок втрат теплоти ділянкою зовнішньої стіни за радіатором, Шеліманова О. В. (2014)
Коробський В. В. - Ранжування експлуатаційних факторів впливу на електромагнітний пускач, Москаленко В. О. (2014)
Мрачковський А. М. - Металографічний та електронно-мікроскопічний методи досліджень робочих поверхонь контакт-деталей, Стоянова А. В. (2014)
Феофілов І. В. - Підвищення ефективності когенераційного енергопостачання об’єктів АПК (2014)
Грищенко В. О. - Автоматизація керування системою створення мікроклімату в камері плодоовочесховищ (2014)
Гаврилюк В. В. - Резонансні режими в компенсованих асинхронних двигунах (2014)
Василенков В. Є. - Тепловий баланс занурю вального електронасосного агрегату, Субіцький Д. В. (2014)
Шеліманова О. В. - Визначення горючих характеристик соломи та аналіз процесів її горіння і газифікації, Колієнко В. А. (2014)
Щепотьєв О. І. - Планування забезпечення техніки запасними частинами, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2014)
Грищук О. Ю. - Електродинамічний відгук малих частинок на електромагнітне випромінювання, Шкода Н. Г., Стеценко С. В. (2014)
Панталієнко Л. А. - Дослідження задач обмеженої чутливості методами практичної стійкості (2014)
Kozyrsky V. - Ion transport into plant cells by a magnetic field, Savchenko V., Sinyavsky A. (2014)
Титул, зміст (2012)
Єфіменко Н. П. - Домінуючі пізнавальні мотиви безпеки праці майбутніх фахівців у галузі фізичної культури, Єфіменко П. Б. (2012)
Євтух М. І. - Зміни показників фізичної підготовки студентів ВНЗ під впливом програми фізичного виховання та оздоровлення (2012)
Андрійчук О. Я. - Ефективність реалізації програми фізичної реабілітації хворих на гонартроз, Григус І. М. (2012)
Жилін Є. І. - Особливості навчання руховим діям школярів молодших класів на прикладі футболу (2012)
Худолій О. М. - Програма курсу "Педагогіка фізичного виховання", Іващенко О. В. (2012)
Іващенко О. В. - Особливості розвитку витривалості у школярів старших класів, Почерніна А. Г. (2012)
Хіміч І. Ю. - Дефіцит рухової активності як фактор погіршення здоров’я, зниження розумової і фізичної працездатності студентів вузів (2012)
Дубровін В. О. - Технічне забезпечення біотехнологічних процесів агропромислового виробництва, Мельничук М. Д., Драгнєв С. В. (2012)
Голуб Г. А. - Кінетика процесу відстоювання віджатої олійної маси, Павленко М. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму розгону одномасової динамічної системи із врахуванням сил опору, Ромасевич Ю. О. (2012)
Дубровін В. О. - Ефективність застосування твердого і рідкого біопалива в умовах агропромислового комплексу України, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2012)
Ревенко І. І. - Оцінка стабільності технологічних характеристик вакуумної системи мобільної доїльної установки, Медведський О. В. (2012)
Драганов Б. Х. - Аналіз антропогенних багатофакторних впливів на оператора (2012)
Дубровін В. О. - Техніко-економічна оцінка рівня сучасних зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Павленко М. Ю. - Дослідження процесу відстоювання соняшникової олії, Голуб Г. А. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз руху віброплуга у вертикальній площині, Човнюк Ю. В., Дяченко Л. А. (2012)
Булгаков В. М. - Теорія руху причіпного очисника головок коренеплодів цукрових буряків, Березовий М. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2012)
Рубльов В. І. - Аналіз номенклатури показників дизайну і якості промислової продукції, Рубльов В. Є. (2012)
Ловейкін В. С. - Апроксимація механічної характеристики асинхронного двигуна із короктозамкненим ротором, Ромасевич Ю. О. (2012)
Булгаков В. М. - Лабораторні експериментальні дослідження копірно-роторного відокремлювача гички цукрових буряків, Борис А. М. (2012)
Малащенко В. О. - Визначення геометричних параметрів міцного та щільно-міцного нарізевих з’єднань графоаналітичним методом, Малащенко В. В., Сушко І. І. (2012)
Василів В. П. - Аналіз сучасних способів підвищення якості вапняного молока у цукровому виробництві, Матиящук А. М., Михайлюк Д. В., Дашковський Ю. О., Ардинський О. В. (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режимів руху кормозмішувача гвинтового типу, Яворська А. В. (2012)
Драганов Б. Х. - Метод підвищення аеродинамічних і теплових характеристик огороджуючих конструкцій вентильованих каналів (2012)
Денисенко М. І. - Підвищення довговічності сільськогосподарських машин керуванням технічним станом їх деталей робочих органів (2012)
Сівак І. М. - Обґрунтування раціональних параметрів подільника ділильної головки пневматичного висівного апарату для місцевизначеного внесення мінеральних добрив (2012)
Черниш О. М. - Дослідження коефіцієнта запасу міцності при циклічному навантаженні (2012)
Ловейкін В. С. - Оптимізація режиму пуску ківшового елеватора при транспортуванні подрібненої деревини та продуктів її переробки, Бортун В. А. (2012)
Павленко С. І. - Дослідження умов роботи в спряженні пластина-статор ротаційного вакуумного насосу індивідуальної доїльної установки, Дудін В. Ю., Алієв Е. Б. (2012)
Булгаков В. М. - Сучасний стан виробництва картоплі в Україні, Гуцол Т. Д., Грицюк О. В. (2012)
Павленко С. І. - Технологічне забезпечення промислового кролівництва, Лиходід В. В., Гадун А. П., Сюркалова Т. В., Похил В. І. (2012)
Лопатько К. Г. - Використання біологічних властивостей наночастинок металів, при вирощуванні зернових (2012)
Муштрук М. М. - Математичне моделювання перетворення жирів у дизельне біопаливо, Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. (2012)
Поліщук В. М. - Сучасний стан світового та вітчизняного паливно-енергетичного комплексу, Білько Т. О. (2012)
Рамш В. Ю. - Обґрунтування конструктивних параметрів жолоба очисника коренеплодів, Барановський В. М., Підгурський М. І., Паньків М. Р. (2012)
Труханська О. О. - Кінематичний аналіз процесу взаємодії коренеплодів з витком шнека очисної системи, Кравченко І. Є., Барановський В. М. (2012)
Дубровіна О. В. - Стандартизація оцінки технічного рівня сільсько-господарських машин, Роговський І. Л. (2012)
Демко А. А. - Динамічна модель розрахунку пропускної здатності молотильно-сепаруючого пристрою зернозбирального комбайна, Надточій О. В., Демко О. А. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз нерівномірності руху приводного механізму робочих органів зерноочисних машин, Кулик В. П. (2012)
Опришко О. О. - Робототехнічний комплекс для культивації троянд, Пасічник Н. А., Бандурка О. І. (2012)
Драганов Б. Х. - Про закономірності розподілу добрив при їх внесенні на поля, Чепурна Н. В. (2012)
Сухенко Ю. Г. - Особливості гідролізу-екстрагування рослинної сировини при виробництві пектиновмісних паст, Сухенко В. Ю., Бойко Ю. І., Бородіна В. М. (2012)
Ловейкін В. С. - Аналіз та оптимізація режимів руху зернової частинки вподовж вібруючого похилого решета, Човнюк Ю. В., Кулик В. П. (2012)
Деркач О. П. - Зародження машинно-тракторних станцій в Україні (2012)
Сухенко В. Ю. - Механіка біополімерів м'яса (2012)
Поліщук В. М. - Удосконалена методика конструктивно-технологічного розрахунку молоткової дробарки для лінії гранулювання деревної біомаси, Тарасенко С. Є., Волошин С. М. (2012)
Василів В. П. - Дослідження впливу електрогідравлічного ефекту на властивості молочної сироватки, Михайлюк Д. В., Чернюшок О. А., Ардинський О. В. (2012)
Тітова Л. Л. - Температура займання деревини при контактній взаємодії з металевою поверхнею в процесі тертя, Швайко В. М., Роговський І. Л. (2012)
Фришев С. Г. - Удосконалений збирально-перевантажувальний транспортний процес, Козупиця С. І. (2012)
Матухно Н. В. - Привод висівних апаратів сівалок (2012)
Матухно Н. В. - Синтез існуючих приводів висівних апаратів сівалок (2012)
Шкарівський Г. В. - Межі варіювання експлуатаційної маси колісних енергозасобів (2012)
Ардинський О. В. - Електроіскрове очищення дифузійного соку, Олішевський В. В., Вєрченко Л. М., Маринін А. І., Ткаченко С. В. (2012)
Лопатько К. Г. - Нанотехнології в цукровій промисловості, Ткаченко С. В., Олішевський В. В., Вєрченко Л. М., Маринін А. І., Ардинський О. В. (2012)
Овчар Р. Ф. - Крайові задачі для систем з імпульсною дією і їх розв’язання (2012)
Несвідомін В. М. - Maple-модель руху частинки по стаціонарній шорсткій внутрішній поверхні сфери (2012)
Нездвецька І. В. - Використання методів нечіткого моделювання при проектуванні сушильного обладнання, Кухарець С. М. (2012)
Докуніхін В. З. - Контроль технічного стану автомобільних шин, Сєнчев М. В. (2012)
Правовий статус військовослужбовців (2014)
Єфіменко Л. В. - Теоретико-методологічні засади нотаріату України (2014)
Баранова Т. І. - Електронні ресурси у сфері міжнародного документообігу, оптимізація процедури з проставлення апостиля за участю нотаріуса, Дьомкіна Г. С. (2014)
Городько П. П. - Особливості правозастосування окремих актів законодавства при зверненні до нотаріуса щодо засвідчення вірності копії (фотокопії) паспорта (2014)
Соловецька В. М. - Посвідчення правочинів щодо розпорядження майном, яке є спільною сумісною власністю подружжя (2014)
Фурса Є. Є. - Нотаріальне посвідчення афідевіту та його консульська легалізація (апостилювання): актуальні проблеми нотаріальної та консульської практики (2014)
Соціальний захист ветеранів праці (2014)
Правовий статус технологічних парків (2014)
Інтелектуальний капітал як економіко-правова категорія (2014)
Обговорено Угоду про асоціацію між Україною та ЄС (2014)
Обговорено перспективи та ризики розвитку системи безоплатної допомоги (2014)
Створено 675 центрів безоплатної правової допомоги (2014)
У серпні 5 863 адвокати отримали доручення (2014)
Спрощено процедуру поновлення електронних ключів для юросіб з Донеччини та Луганщини (2014)
Нова система роботи центрів адмінпослуг: документи можна подати за 10 хвилин (2014)
Щодо порядку і процедури реєстрації прав на нерухомість для переселенців із зон АТО та АР Крим (2014)
Створено робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері банкрутства (2014)
Відбулося перше засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (2014)
Заборговані кошти за рішеннями судів будуть повернені (2014)
Подолання корупції у системі органів Укрдержреєстру (2014)
Перший електронний іспит для нотаріусів відбудеться 6 жовтня (2014)
Внесено зміни до Правил проставлення апостиля (2014)
Ліквідовано корупційні схеми при ліквідації майна у столиці (2014)
Вітаємо (2014)
Перелік наказів Міністерства юстиції України, виданих у червні – липні 2014 року (2014)
Кириленко І. С. - Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості (2014)
Петрів М. Й. - Роль часопису "Правні поради" у розвитку української юридичної періодики міжвоєнного періоду в Польщі (2014)
Пуховська А. С. - Права людини в контексті правової антропології (2014)
Бичкова С. С. - Окремі аспекти участі адвоката у цивільному процесі України, Чурпіта Г. В. (2014)
Пелех М. Я. - Захист прав споживачів у сфері електронної торгівлі (e-commerce), Шопіньські Т. Й. (2014)
Заєць О. І. - Дія приписів земельного законодавства в часі: окремі практичні питання (2014)
Хрипко С. І. - Правовий механізм забезпечення державної підтримки фермерських господарств України (2014)
Коломієць П. В. - Щодо деяких шляхів удосконалення податкового законодавства (2014)
Грібов М. Л. - Засоби, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Калабашкін І. М. - Щодо юридичного складу виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (2014)
Андрейченко С. С. - Поняття "ставлення у вину" ("imputability") та "присвоєння" ("attribution") у міжнародному праві (2014)
Вовк Т. В. - Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США (2014)
Галущенко Г. В. - Джерела встановлення змісту іноземного права (2014)
Мішина Н. В. - Вплив громадськості на прийняття нормативно-правових актів: проблеми конституційної теорії та практики (2014)
Киндюк Б. В. - Карпатська конвенція: історія створення та шляхи імплементації (2013)
Куракін О. М. - Категорія правовідносини в системі нормативного регулювання (2013)
Заруба В.М. - Соціально-правовий та демографічний розвиток села Наталівки (2013)
Заворотченко Т. М. - Проблеми класифікації суб’єктивних політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2013)
Букач В.В. - Верховна Рада України в механізмі забезпечення конституційних політичних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2013)
Гусейнов Э.Э. - Понятие и правовое содержание права на жизнь в здоровой окружающей среде (2013)
Негодченко О. В. - Медична та лікарська таємниці як гаранти інформаційної приватності (2013)
Коломоец Т.А. - Эффективность – неотъемлемая составляющая ресурса административных взысканий по законодательству Украины (поиск оптимальной модели в контексте современного кодификационного административно-деликтного процесса (2013)
Зозуля І. В. - Особливості принципів розмежування компетенції органів у виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (2013)
Бондар О.Г. - До питання розмежування функцій мінагрополітики та Держсільгоспінспекції України (2013)
Щербіна А.О. - Поняття персональних даних та загальні правові засади їх використання: іноземний досвід, Макушев П.В. (2013)
Леонова О.В. - Іноземний досвід правового регулювання адміністративних відносин у сфері надрокористування (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права на території сучасної України у дореволюційний період (2013)
Сквірський І. О. - Новий погляд на зміст категорії "державне управління" (2013)
Германюк М. О. - До питання класифікації принципів державної служби, Сафронова Є. М. (2013)
Щербина Є. М. - Поняття та ознаки громадського благоустрою як об’єкта адміністративного правопорушення (2013)
Кукурудз Р.О. - Посилення адміністративної відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей , Бокша В.О. (2013)
Білик В.О. - Компетенція працівників підрозділів ДСБЕЗ України (2013)
Дабіжук В. І. - Адміністративно-правові відносини у сфері експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності (2013)
Зеленіна С. М. - Визначення поняття "звернення громадян" до органів державної влади (2013)
Козьяков І.М. - Державний гірничий нагляд: результати реформування (2013)
Шаптала C. М. - Щодо вдосконалення державно-правового забезпечення економічної безпеки України в умовах реформування суспільства (2013)
Острівна Л. В. - Напрями вдосконалення механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу у сфері аудиторської діяльності в Україні (2013)
Марчук М.П. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення (2013)
Світличний О.О. - Неповнолітня особа як потерпілий від розпусних дій у кримінальному кодексі України (2013)
Тарасова О.В. - Передумови виникнення шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (2013)
Чус О.В. - Генеза кримінальної відповідальності за незаконне привласнення особою знайденого або чужового майна, що випадково опинилося у неї (2013)
Маньковський Л. К. - Місце обставин, що пом’якшують покарання, у загальних засадах його призначення неповнолітнім (2013)
Уваров В. Г. - Актуальні проблеми реформування кримінального процесу України в контексті прецедентної практики Європейського суду з прав людини (2013)
Макаренко Є. І. - Криміналістичні засоби і методи встановлення підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень (2013)
Сачко О. В. - Історія становлення та розвитку інституту безпосереднього виявлення злочину (2013)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угоди про визнання винуватості відповідно до нового КПК України (2013)
Михайлова Н. В. - Інститут захисту прав потерпілого за новим КПК України (2013)
Одинцова І. М. - Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України (2013)
Безрукава А.Ф. - Органи внутрішніх справ, які здійснюють контроль за виконанням домашнього арешту (2013)
Кирпа С.С. - Проведення слідчим негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Титул, зміст (2012)
Свістельник І. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (повідомлення перше) (2012)
Цимбалюк Ж. О. - Оптимізація фізичного виховання студентів внз на основі технологізації педагогічного процесу викладання дисципліни, Піддубний О. Г., Маракушин А. І., Кирпенко В. Н. (2012)
Кутек Т. Б. - Структура та зміст удосконаленої концептуальної моделі управління багаторічною підготовкою спортсменок, які спеціалізуються в легкоатлетичних стрибках (2012)
Лобода В. С. - Особливості психофізіологічних чинників, що забезпечують ефективність техніко-тактичних дій юних тенісистів 6—8 років (2012)
Худолій О. М. - Робоча програма з педагогічної практики в школі (ІV курс, напрям підготовки: 6.01020 Фізичне виховання), Карпунець Т. В., Іващенко О. В. (2012)
Худолій О. М. - Особливості силової підготовленості школярів старших класів, Іващенко О. В., Піменов О. О. (2012)
Семаль Н. - Характеристика моделі інформаційно-пропагандистської діяльності організацій сфери фізичного виховання та спорту для залучення неповносправних до фізкультурно-спортивних занять, Грибовська І., Грибовський В. (2012)
Кучер В. О. - Вплив здорового способу життя на самопочуття та фізичну працездатність осіб чоловічої статі віком 30—40 років, Григус І. М. (2012)
Гайтан В. В. - Вплив інформаційних прав людини на трансформацію соціокультурного простору (2014)
Карелова Г. А. - Юридична природа правових позицій Конституційного Суду України з питань кримінальної відповідальності (2014)
Мороз О. М. - Методологічні засади дослідження місця й ролі громадських об’єднань у правовій системі суспільства (2014)
Олійник М. С. - Історія становлення критично-правових досліджень у порівняльному правознавстві в Україні (2014)
Павлов С. С. - Юридическая наука Украины (современные тенденции методологии) (2014)
Пухаленко В. П. - Європейське судове навчання: новий підхід до забезпечення швидкого й ефективного розгляду транскордонних цивільних і господарських справ у межах Європейського Союзу (2014)
Романюк П. В. - Представницький мандат у сучасному розумінні (2014)
Савенко В. В. - Філософсько-правове осмислення природного права та юридичного позитивізму: компаративний аналіз проблеми (2014)
Чудик Н. О. - Вітчизняний та зарубіжний досвід статутної нормотворчості (2014)
Шонія Л. В. - Правовий порядок як предмет економічного аналізу (2014)
Бондаренко С. В. - Становлення та розвиток системи охорони авторського права та суміжних прав в Україні (2014)
Ізарова І. О. - Правова природа гармонізації цивільного процесуального права (2014)
Кирилюк О. Ю. - Правові аспекти специфіки укладення електронних договорів (2014)
Козерацька О. В. - Основні риси інституту права інтелектуальної власності в ХІХ ст. на українських землях (2014)
Кушерець Д. В. - Охорона й захист майнових прав суб’єктів у сфері договірного права: історико-правовий аспект (2014)
Скрипник Р. А. - Предмет злочинів, що посягають на систему страхування в Україні (2014)
Буртовий М. О. - Поняття та зміст вітчизняної сфери банківського кредитування (2014)
Молчанова М. Є. - Проблемні питання правової природи підготовчого етапу проведення господарських аукціонних торгів (2014)
Бицюра Л.В. - Гармонізація аграрного законодавства в контексті стратегії сталого розвитку ЄС (2014)
Булгаков А. О. - Проблеми вдосконалення законодавства України на початку 90-х років у сфері раціонального використання та охорони земель (2014)
Гиренко И. В. - Компаративный анализ украинского и белорусского законодательства о растительном мире (2014)
Конопельцева О. О. - Випадки відсторонення працівників від роботи та їх правове регулювання (2014)
Харитонова Т. Є. - Деякі проблеми державної реєстрації прав на чужу земельну ділянку (2014)
Албу А. А. - Основні характеристики категорії управління (2014)
Губанов О. О. - Поняття та ознаки застосування адміністративного законодавства (2014)
Димон І. В. - Адміністративне затримання як загальний захід адміністративного припинення (2014)
Жукова Є. О. - Особливості реалізації принципу процесуальної економії під час апеляційного розгляду адміністративної справи (2014)
Кришталь Т. М. - Питання державного регулювання діяльності у сфері цивільного захисту, Пасинчук К. М. (2014)
Тадєєва О. М. - Засоби доказування в адміністративному судочинстві у справах щодо публічного майна (2014)
Томіна В. Ю. - Становлення та розвиток адміністративно-правового регулювання аудиторської діяльності в Україні (2014)
Вдовічена Л. І. - Адекватність як абстрактна категорія в податковому праві (2014)
Перч Д. В. - Виконання обов’язку з податкової звітності окремими категоріями платників (2014)
Федорів О. І. - Правові засади здійснення контролю за виконанням бюджету в рамках ЄС (2014)
Волинський О. О. - Детермінація незаконного звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному процесі України (2014)
Головко М. Б. - Визначення родового об’єкта військових злочинів (2014)
Горностай А. В. - Общие принципы и специальные правила назначения наказания за покушение на преступление (2014)
Дуйловський О. В. - Психофізіологічні характеристики особи військовослужбовця, схильного до кримінального насильства (2014)
Манжул І. В. - Імовірні загрози та захист ядерно-енергетичного комплексу України від ядерного тероризму (2014)
Рашевський С. П. - Основні напрями підвищення ефективності запобігання наркозлочинності на регіональному рівні (2014)
Солодков А. А. - Особливості реалізації інституту відводу в суді присяжних (2014)
Дубровін В. О. - Виробництво ентомологічного препарату трихограми, Голуб Г. А., Марус О. А. (2012)
Аніскевич Л. В. - Оптимізація коефіцієнтів закону керування нормами внесення технологічних матеріалів у технологіях точного землеробства, Ямков О. В., Свірень М. О. (2012)
Дубровін В. О. - Дизельні палива із відновлюваних ресурсів, Мироненко В. Г., Поліщук О. В. (2012)
Аніскевич Л. В. - Обгрунтування способу навігації МТА, Войтюк Д. Г., Кравчук В. І. (2012)
Ловейкін В. С. - Вплив коефіцієнта дисипації на динаміку руху кормозмішувача гвинтового типу, Яворська А. В. (2012)
Голуб Г. А. - Обґрунтування рівня занурення та коефіцієнта заповнення біомасою обертового метантенка, Дубровіна О. В. (2012)
Бойко А. І. - Розробка стохастичної моделі системи "людина-машина" при накопиченні відмов, Новицький А. В. (2012)
Семеновський О. Є. - Вдосконалення математичних моделей розробки комплексно-легованих сталей з заданими властивостями (2012)
Голуб Г. А. - Використання жому і меляси в суміші з соломою для виробництва біогазу, Гох В. В. (2012)
Кропивко С. В. - Використання поновлюваних джерел енергії, Бурдейний Д. М. (2012)
Дубровін В. О. - Практичні аспекти оцінювання організаційних проектів вищого навчального закладу, Тавлуй І. П. (2012)
Нездвецька І. В. - Теоретичні передумови визначення залежності технологічних параметрів процесу сушіння від конструкційних параметрів сушильного барабана (2012)
Аніскевич Л. В. - Методика комплексної обробки навігаційної інформації при управлінні рухом МТА, Войтюк Д. Г., Кравчук В. І. (2012)
Сівак І. М. - Теоретичні дослідження руху частинки мінеральних добрив в повітряному потоці пневматичного висівного апарату (2012)
Чуєнко Р. М. - Дослідження пускових характеристик компенсованого асинхронного двигуна (2012)
Човнюк Ю. В. - Математичне моделюваня та аналіз режимів руху зернових частинок по вібруючому похилому решеті, Бондар М. М., Федорина Т. П., Ярмоленко О. Г. (2012)
Черниш О. М. - Вплив гармонійної збурювальної сили на енергетичні показники змушених коливань, Яременко В. В. (2012)
Цапко В. Г. - Роль біологічних чинників виробничого середовища у формуванні професійного ризику здоров'ю робітників сільського господарства, Стеренбоген М. Ю. (2012)
Дениско О. А. - Вибір параметрів і режимів роботи лущильної машини вібраційного типу (2012)
Дениско О. А. - Експериментальні дослідження процесу вібраційного лущення зерна, Ткачук А. І. (2012)
Демко О. А. - Визначення числових показників механічних втрат зерна за молотаркою зернозбиральних комбайнів, Демко А. А., Руденський А. А., Лукін В. Є., Решетюк В. М. (2012)
Михайлович Я. М. - Підвищення наробітку різьбових з’єднань сільськогосподарської техніки до послаблення, Рубець А. М. (2012)
Степаненко С. П. - Функціонально-структурне моделювання технологічних процесів післязбиральної обробки зерна на току (2012)
Овчар Р. Ф. - Умови існування розв’язків лінійної системи з прямокутною матрицею коефіцієнтів (2012)
Семеновський О. Є. - Вплив структури матеріалу поверхні деталей машин на характер контактного втомного руйнування (2012)
Смолінський С. В. - Контроль втрати зерна при роботі зернозбиральних комбайнів (2012)
Осипенко В. В. - Консалтингова підтримка ефективних технологій транспортування зерна в колективних господарствах у зернозбиральний період, Фришев С. Г., Козупиця С. І., Сєнчев М. В. (2012)
Осипенко В. В. - Системно-аналітичний підхід до синтезу логістичних процесів збирання та транспортування зерна, Фришев С. Г., Козупиця С. І. (2012)
Пилипака Т. С. - Аналітичний пошук поверхонь обертання, віднесених до ізометричних координат, Грищенко І. Ю., Кремець Т. С. (2012)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень процесу агрегатування технологічних модулів з самохідним шасі, Шкарівський Г. В., Оляднічук Р. В. (2012)
Лишко М. Г. - Обчісувальний апарат пристрою для збирання чуфи, Погорілець О. М., Роговський І. Л. (2012)
Поліщук В. М. - Основи виробництва біоетанолу (2012)
Поліщук В. М. - Експрес-метод визначення теплотворної здатності біогазу, Василенков В. Є., Лободко М. М., Волошин В. С. (2012)
Ачкевич О. М. - Обґрунтування вибору типу змішувача комбікормових добавок (2012)
Рубльов В. І. - Особливості розрахунку потреби сільськогосподарських машин для торговельних підприємств (2012)
Рубльов В. І. - Фактори технічного стану зернових сівалок типу СЗ-3,6, Опалко В. Г. (2012)
Денисенко М. І. - Вдосконалення технології зміцнення лез робочих органів ґрунтообробних машин дуговим точковим зварюванням по експоненті, Войтюк В. Д. (2012)
Булгаков В. М. - Теоретичне обґрунтування параметрів нового гичковідокремлювального робочого органу, Борис А. М. (2012)
Войтюк Д. Г. - Методика розрахунку нелінійної пневматичної системи віброзахисту сільськогосподарських машин зі змінною структурою демпфування, Човнюк Ю. В., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2012)
Василів В. П. - Електрогідравлічне оброблення – як спосіб очищення дифузійного соку в бурякоцукровому виробництві, Матиящук А. М., Михайлюк Д. В., Маринін А. І., Жекул В. Г. (2012)
Ловейкін В. С. - Дослідження впливу дисипативних сил на динаміку руху скребкового конвеєра, Костина О. Ю. (2012)
Ловейкін В. С. - Уточнений кінематичний аналіз процесу подачі насіння вібраційним лотком, Човнюк Ю. В., Матухно Н. В. (2012)
Ловейкін В. С. - Кінематичні параметри руху прошарку зерна на плоскій похилій поверхні самоскидного вібро-бункера комбайна, Човнюк Ю. В., Шимко Л. С. (2012)
Ковбаса В. П. - Моделювання руху клапана ДВЗ в системі Mathematica, Бешун О. А. (2012)
Білько Т. О. - Умови праці та профілактика порушень імунологічної реактивності у працівників під час діїї хімічного виробничого фактору (2012)
Пашечко М. І. - Зміцнення та відновлення робочих органів ґрунтообробних машин композиційними покриттями евтектичного типу, Денисенко М. І. (2012)
Новицький А. В. - Визначення показників надійності системи приготування і роздавання кормів (2012)
Новицький А. В. - Модель дослідження надійності системи "людина-машина-середовище (РОБ)", Ружило З. В. (2012)
Роговський І. Л. - Методологія оцінення технології технічного обслуговування сільськогосподарських машин (2012)
Матухно Н. В. - Методологія удосконалення приводу висівних апаратів сівалок (2012)
Матухно Н. В. - Удосконалення конструкції приводів висівних апаратів сівалок (2012)
Герасимчук Ю. А. - Визначення концентрації оксидів азоту в бензиновому двигуні з регулюванням потужності методом відключення робочих циклів (2012)
Гартман М. Т. - Історичні умови формування єврейського права в період першого храму (2014)
Горбенко Л. А. - Багатоаспектність поняття суб’єкта права (2014)
Доскоч О. Л. - Президент України як гарант державної цілісності України (2014)
Пащук Т. В. - Гродські суди Волинського воєводства та їх роль у судовій системі міжвоєнної Польщі (2014)
Слободяник Т. М. - Загальне вчення про відповідальність і її вплив на органи місцевого самоврядування (2014)
Стопченко М. І. - Сучасний зміст досліджень конституційно-правового статусу голови парламенту України (2014)
Турчак О. В. - Законодавчий сейм і мала конституція 1919 р. Як перший етап побудови незалежної Польської держави (2014)
Чистякова Ю. В. - Єврорегіони як засіб децентралізації влади в Україні (2014)
Бойко Ж. О. - Окремі аспекти правового статусу учасників договору про влаштування дитини в прийомну сім’ю (2014)
Буздуган Я. М. - Сутність поняття "благодійна діяльність": правовий та філософський аспекти (2014)
Кімчинська С. В. - Функції механізму цивільного процесуального регулювання (2014)
Руденко А. В. - Субсидіарна відповідальність за договором поруки (2014)
Січко Д. С. - Правовий статус майна особи, яка була визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, Ісмаілова У. Ш. (2014)
Теличко О. А. - Правові засади укладення договору комерційної концесії (2014)
Філіпп І. Ю. - Інститут медіації як спосіб вирішення спорів у господарському процесі, Єршов Д. А., Дон О. Я. (2014)
Вегера В. М. - До питання основних чинників диференціації розміру оплати праці (2014)
Прийменко О. С. - Юридичний склад як підстава виникнення пенсійних правовідносин у разі втрати годувальника (2014)
Терела Г. В. - Сутнісні характеристики державного нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю (2014)
Бурцев О. В. - Правові засади вирішення межових земельних спорів: минуле та сьогодення (2014)
Костюченко М. С. - Особливості використання водних об’єктів для рибогосподарських потреб на умовах оренди (2014)
Булина А. М. - Проблеми правового забезпечення адміністративної реформи у сфері місцевої публічної влади (2014)
Воронін Я. Г. - Адміністративні акти як інструмент дозвільної діяльності у нафтогазовому комплексі України: питання теорії та практики (2014)
Гула С. Є. - Прогнозування розвитку громадського контролю в Україні у сфері здійснення державних закупівель (2014)
Дуліна О. В. - Визначення процесуального статусу особи, що притягається до адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства (2014)
Зубов О. С. - Особливості судового розгляду справ про адміністративні правопорушення у сфері підприємницької діяльності (2014)
Луніна О. С. - Поняття публічно-правового спор у сфері державної реєстрації: окремі наукові підходи щодо визначення (2014)
Погрібний І. М. - Щодо ознак корупційних ризиків у законопроектній діяльності, Новіков М. М. (2014)
Грищак С. В. - Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами: соціальна обумовленість, стан, тенденції та необхідність змін, Олійников Г. В., Лень В. В. (2014)
Колос О. В. - Нормативні характеристики повторності злочинів у Кримінальному кодексі України та основні напрями їх вдосконалення (2014)
Кулик К. Д. - Історичні та морально-етичні витоки кримінально-правової заборони розбещення неповнолітніх (2014)
Орловський Р. С. - Виконавець як вид співучасника в кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2014)
Ребенко С. М. - Проблемні аспекти об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (2014)
Сибаль О. Б. - Кримінально-правова природа правомірного заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи під час зайняття спортом (2014)
Шалгунова С. А. - Взаємодія особи насильницького злочинця та жертви (2014)
Потомська Н. А. - Процесуальне становище юридичної особи як суб’єкта кримінальної процесуальної діяльності, Артеменко Д. С. (2014)
Глинська Н. В. - Сучасна кримінальна процесуальна політика як чинник формування концепту якості кримінальних процесуальних рішень (2014)
Горошко В. В. - Юридически значимые элементы деятельности правоохранительных органов по временному изъятию имущества (2014)
Керевич О. В. - Процесуальний статус слідчого: чи на краще зміни? (2014)
Мироненко О. В. - Зміна запобіжних заходів у досудовому провадженні: проблеми й недоліки процесуального порядку (2014)
Мороз О. В. - Обов’язки, які частково обмежують право особи на свободу пересування при застосуванні запобіжних заходів на досудовому розслідуванні (2014)
Нешик Т. С. - Актуальні питання забезпечення присяжних гарантіями прав під час виконання обов’язку зі здійснення судочинства (2014)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Особливості розвитку швидкісної сили у школярів молодших класів, Іващенко О. В., Мірошниченко Д. Т. (2012)
Кучер В. О. - Ефективність застосування програми фізичного виховання учнів підліткового віку, Григус І. М. (2012)
Іващенко О. В. - Особливості використання стрибкових вправ для розвитку швидкісно-силових здібностей у школярів середніх класів, Цебенко А. В. (2012)
Свістельник І. - Спортивні журнали в системі документальної наукової комунікації (повідомлення друге) (2012)
Худолій О. М. - Проблеми планування вивчення навчальної дисципліни "Теорія та методика дитячого і юнацького спорту", Іващенко О. В. (2012)
Пангелова Н. Є. - Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, Харіна Д. Л. (2012)
Лаврін Г. З. - Технологія навчання кидка м’яча двома руками від грудей в баскетболі (2012)
Титул, зміст (2014)
Кондрат О. Р. - Дослідження впливу адсорбційних процесів на розробку родовищ природних газів з низькопроникними колекторами, Гедзик Н. М. (2014)
Чернова O. T. - Значення підземних сховищ на світовому ринку та тенденції розвитку підземного зберігання газу (2014)
Мазур М. П. - Моделювання процесів гідратоутворення під час транспортування газу, Побережний Л. Я. (2014)
Величкович А. С. - Контактна взаємодія розрізаної оболонки та пружного тіла в бурових засобах віброзахисту, Даляк Т. М. (2014)
Яким Р. С. - Оцінка надійності та критерії підвищення якості тришарошкових бурових доліт для буріння особливо міцних порід (2014)
Якимечко Я. Я. - Генератори коливань тиску та механізми виникнення імпульсно-хвильових процесів у свердловинних умовах і можливість їх практичного використання (2014)
Григорський С. Я. - Методика розрахунку гідродинамічних процесів, спричинених зупинками насосних агрегатів магістрального нафтопроводу, Середюк М. Д. (2014)
Maндрик O. М. - Використання удосконалених засобів тензометрування для підвищення екологічної безпеки під час експлуатації газопроводів (2014)
Боднарук В. Б. - Управління ризиком техногенних небезпек при розробці морських нафтогазових родовищ (2014)
Чепурний І. В. - Аналіз умов прояву сульфатного та карбонатного карсту як фактор безпечної експлуатації нафтогазопроводів (2014)
Нагорняк Р. І. - Дослідження залишкового водонасичення продуктивних порід методами нейтронного каротажу, Старостін В. А. (2014)
Гаранін О. А. - Поділ порід-колекторів на групи за даними комплексу петрофізичних і геофізичних вимірювань (2014)
Чернов Б. О. - Оцінка працездатності зміцненого шару поверхні елементів бурильної колони вакуумним газотермоциклічним іонно-плазмовим азотуванням, Мірненко В. І., Ткач М. Я. (2014)
Пилипів Л. Д. - Експериментальне встановлення оптимального часу термостатування проб під час реологічних досліджень високов'язких нафт (2014)
Попович В. Я. - Дослідження впливу динамічних похибок важільного механізму верстата-гойдалки на деформацію і переміщення його ланок, Сенчішак В. М., Харун В. Р. (2014)
Солодкий Є. В. - Вплив залишкового газонасичення на визначення пористості порід-колекторів (2014)
Білецький Я. С. - Використання множинної лінійної регресії для прогнозування теплового режиму свердловин, Бурак К. О., Бурак О. К. (2014)
Марко Т. І. - Ерозійне зношування фасонних елементів газопроводів, Дорошенко Я. В. (2014)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Структура рухової підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку, Мірошниченко Д. Т. (2012)
Бойчук Р. І. - Зв’язок рухової пам’яті з успішністю формування технічних елементів гри у волейбол у школярів на уроках фізичної культури (2012)
Козина Ж. Л. - Влияние занятий с применением элементов пешеходного туризма на функциональное состояние школьников старших классов, Антонов О. В., Козин С. В., Багацкий В. В. (2012)
Філенко Л. В. - Дослідження показників фізичного розвитку, фізичної підготовленості та функціонального стану учнів 10-11 років під впливом занять регбі-5, Філенко І. Ю., Мартиросян А. А. (2012)
Худолій О. М. - Семінарські заняття й облік успішності у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи наукових досліджень", Іващенко О. В. (2012)
Сергієнко Л. П. - Розвиток швидкісної сили у молоді: пліометричне тренування (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2012)
Почапський Є. П. - Розроблення засобів діагностування феромагнетних елементів конструкцій (2011)
Маєвський С. М. - Акустичний когерентний метод контролю втоми матеріалів , Кар явка А. В. (2011)
Білинський Й. Й. - Адаптивний метод фільтрації УЗД-зображення на основі анізотропної дифузії, Мельничук А. О., Павлюк О. А., Білинська В. П. (2011)
Яцун М. А. - Пульсації струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у стрижнях клітки ротора, Яцун А. М., Шуплат О. І. (2011)
Лопатін В. В. - Аналіз мобільної системи контролю свердловинних штангових насосних установок і шахтних піднімальних комплексів з погляду вібраційного методу контролю (2011)
Костів Б. В. - Безконтактний контроль стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів з допомогою системи КІ-1, Стрілецький Ю. Й., Семеген М. М. (2011)
Древецький В. В. - Визначення цетанового числа дизельних палив на основі їх фізико-хімічних параметрів, Клепач М. М. (2011)
Білинський Й. Й. - Математична модель інфрачервоного аналізатора вологості газу на основі використання частотно-імпульсної модуляції, Городецька О. С., Юкиш М. Й., Онушко В. В. (2011)
Мартинович Н. В. - Використання імітансного методу для контролю твердості води, Походило Є. В. (2011)
Невзлин Б. И. - Способ поддержания высокого уровня электрической прочности трансформаторного масла, Сырцов А. И., Джасим Дж. М. Дж. (2011)
Равський Ю. О. - Вплив форми капіляра на процес і результат вимірювання поверхневого натягу методом об’єму краплі, Кісіль І. С. (2011)
Барна О. Б. - Дослідження поверхневого натягу рідин методом розгорнутого циліндричного меніска біля плоскої стінки, Біліщук В. Б., Кісіль І. С. (2011)
Петришин І. С. - Щодо питання діагностування побутових лічильників газу в експлуатації (2011)
Середюк О. Є. - Сучасний стан метрологічного забезпечення побутових лічильників газу, Винничук А. Г., Витвицька Л. А., Лютак З. П. (2011)
Лесовой Л. В. - Розрахунок витрати вологої водяної пари за методом змінного перепаду тиску із стандартним звужувальним пристроєм (2011)
Надорожняк Х. О. - Метрологічний аналіз та метрологічне забезпечення атомно-силової мікроскопії, Витвицька Л. А., Литвин О. С., Литвин П. М., Середюк О. Є., Прокопенко І. В. (2011)
Маловик К. Н. - Анализ ресурсных характеристик при неоднородном потоке отказов изделий (2011)
Микийчук М. М. - Метрологічні ризики контролю якості продукції на стадії виготовлення (2011)
Фреїк Д. М. - Комірка для вимірювання термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів, Галущак М. О., Терлецький А. І., Запухляк Р. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2011)
Галущак М. О. - Метод вимірювання термоелектричної добротності напівпровідникових матеріалів, Фреїк Д. М., Карпаш М. О., Ткачук А. І. (2011)
Лещенко Ю. П. - Маніпуляційні системи вимірювального робота (2011)
Маковійчук М. В. - Аналітичне дослідження електричного опору мікроелектродів конічної форми, Остапович В. В., Роп’як Л. Я. (2011)
Олійник А. П. - Контроль аеродинамічних характеристик лопатей осьового компресора газоперекачувального агрегату тривалої експлуатації (2011)
Огляд захищених дисертацій (2011)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2011)
Титул, зміст (2012)
Худолій О. М. - Динаміка показників рухової підготовленості дівчаток молодших класів, Мірошниченко Д. Т. (2012)
Крайник Л. В. - Навчання юних спортсменів-автогонщиків ефективному проходженню поворотів на етапі попередньої базової підготовки, Ткачек В. В., Прийма С. Б., Шевчук А. М. (2012)
Шутєєв В. В. - Шляхи оптимізації процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського