Шешукова О. В. - Обгрунтування диференційованого лікування періодонтитів тимчасових зубів (2011)
Яценко И. В. - Способ прогнозирования исходов хронического паренхиматозного паротита, Рыбалов О. В., Гаврильев В. Н. (2011)
Слово про вчителя. Некролог (2011)
До відома авторів (2011)
Задорожна В. І. - ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України": історичні аспекти та перспективи розвитку, Шагінян В. Р. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні особливості хвороби, спричиненої вірусом Ебола (2014)
Дзюблик А. Я. - Анализ эффективности новых стратегий диагностики респираторных вирусов человека, Обертинская О. В., Соловьев С. А., Дзюблик И. В. (2014)
Марієвський В. Ф. - Вплив дисплазії сполучної тканини на формування остеопенічного синдромуу хворих на хронічні вірусні гепатити, Мартинович Т. Л. (2014)
Березіна Л. В. - Вивчення імунологічної ефективності екстракорпорапьного лазерного опромінення крові у хворих з нейроінфекціями (2014)
Антушева Т. І. - Вплив електромагнітних випромінювань надзвичайно високочастотного (НЗВЧ) діапазону та ультразвукових хвиль на ростові властивості патогенних коринебактерій, Бабич Є. М., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Скляр H. I., Коротких О. О., Балак O. K. (2014)
Артемчук Г. П. - Віруси папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок різних кових груп в Україні, Потокій Н. Й., Ковалюк О. В., Дзюблик І. B. (2014)
Байдалка І. Д. - Оцінка знань персоналу стоматологічних закладів з питань інфекційного контролю, Виноград Н. О. (2014)
Брич О. І. - Біологічна характеристика штамів бактерій родів Proteus та Morganella при довготривалому зберіганні, Синетар Е. О. (2014)
Васильєва H. A. - Захворюваність на грип та інші ГРВІ у 2008-2013 pp. на Тернопіллі, Дементьева Л. Я., Івахів О. Л., Йосик Я. І. (2014)
Винник Н. П. - Плюси та мінуси проекту нового календаря профілактичних щеплень в Україні, Лапій Ф. І. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні характеристики природно осередкових інфекцій в Україні, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічні особливості Ку-гарячки на ендемічних територіях, Скальська Н. І. (2014)
Вишнякова Г. В. - Вивчення дії метаболітів лактобактерій на галофільні вібріони, Лисенко З. А., Назаренко М. С. (2014)
Волянський А. Ю. - Кількісні зміни активованих Т-лімфоцитів, що несуть апоптичний маркер CD95+,у дітей різних вікових груп, хворих на хронічну герпесвірусну інфекцію, Романова O. A., Ігумнова Н. І., Сидоренко Т. А., Юхименко В. І., Конорева К. С., Погоріла М. С. (2014)
Говорова Д. В. - Опыт применения озонотерапии в комплексном лечении грибково-паразитарных менингоэнцефалитов, Панасюк Е. Л., Матяш В. И., Березина Л . В. (2014)
Деркач С. Л. - Порівняльна характеристика різних методів дослідженнь метицилінорезистентності позалікарняних штамів S. aureus, Коцар О. В., Воронкіна І. А., Крилова І. А., Габишева Л. С. (2014)
Джелали В. В. - Иммунные биосенсоры — основа новых экспресс-методов диагностики вирусных инфекций, Петрова О. А., Короткова Н. А. (2014)
Джелали В. В. - Разработка иммунных электрохимических биосенсоров для диагностики инфекционных болезней, Чернышенко Д. Н., Короткова Н. А., Игумнова Н. И., Юхименко В. И., Мартынов А. В. (2014)
Дзюблик И. В. - Роль вирусов в инфекционном обострении бронхиальной астмы, Обертинская О. В., Дзюблик А. Я. (2014)
Дзюблик И. В. - Анализ причин смертности ВИЧ инфицированных пациентов Киевского городского центра СПИДа за 2013 , Юрченко А. В., Степченкова Т. В. (2014)
Дзюблик І. В. - Спектр та частота виявлення ВПЛ при гіперпластичних процесах і папіломатозі гортані у дітей, Косаковський А. Л., Ковалюк О. В., Артемчук Г. П. (2014)
Дуда O. K. - Коронавірусна інфекція: поліморфізм клінічних симптомів, Коцюбайло Л. П., Обертинська О. В., Дзюблик І. В. (2014)
Дяченко В. Ф. - Ефективність протимікробної дії двохкомпонентних комбінацій антибіотиків на полірезистентні штами ентеробактерій, Ягнюк Ю. А., Марющенко A. M. (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Время эпидемического взаимодействия при аэрозольном механизме передачи (2014)
Задорожна В. І. - Емерджентні та реемерджентні вірусні інфекції сьогодення та патогенний потенціал їх збудників (2014)
Задорожна В. І. - Боротьба за ліквідацію поліомієліту продовжується, Чудна Л. М., Маричев І. Л (2014)
Зарицький A. M. - Етіологічний аналіз захворюваності на гострі кишкові інфекції в Україні, Алексеенко В. В., Фільчаков І. В. (2014)
Зарицький A. M. - Захворюваність населення України на паразитарні хвороби, Вишнякова Г. В., Сопіль Г. В. (2014)
Колпакова Т. М. - Оцінка ризику захворювання на туберкульоз різних категорій медичних працівників на прикладі Харківської області, Чумаченко Т. О., Тонкошкур Т. І., Максуль Т. Є., МахотаЛ. С., Головчак Г. С., Сухорукова Г. Б. (2014)
Комаренко Н. С. - Лабораторний моніторинг збудників природно осередкових інфекцій в Київській області, Виноград H. О. (2014)
Коротких О. О. - Активність плазмокоагулази клінічних штамів Staphylococcus aureus за умов впливу екзометаболітів лактобацил, Калініченко С. В., Бабич Є. М., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Шкодовська Н. Ю., Балак O. K. (2014)
Лозинський І. M. - Сучасний стан вивчення кліщових природно-вогнищевих інфекцій в Україні, Білецька Г. В., Бень I. I., Шульган A. M., Федорук В. І., Друль О. С. (2014)
Лук'яненко Т. В. - Культивування мікроорганізмів на середовищах із рослинною сировиною, Осолодченко Т. П., Пономаренко C. B., Андреева ІД., Порт О. В. (2014)
Марієвський В. Ф. - Наукові та практичні напрямки підвищення ефективності дезінфекційних заходів, Матошко Г. В., Кролевецька Н. М., Мельник О. В., Макарова І. В. (2014)
Матвєєва О. В. - Результати проведення епідеміологічного дослідження щодо вивчення стану імунітету проти кашлюку у дітей, які отримали щеплення вакцинами з ацелюлярним кашлюковим компонентом та захворюваності на кашлюк після отриманих щеплень, Мойсеєва Г. В., Васильєва В. А., Башкатова Т. І., Павленко К. В. (2014)
Матяш В. І. - Порушення стану вегетативної нервової системи при менінгоенцефапітах, Панасюк О. Л., Березіна Л. В., Борщов С. П., Говорова Д. В., Ралець Н. В. (2014)
Матяш В. І. - Клінічне застосування озонотерапії в лікуванні мікст герпесвірусних арахноенцефалітів, Панасюк О. Л., Березіна Л. В., Говорова Д. В., Токунова Т. Л., Мостова Т. Л., Борщов С. П. (2014)
Мироненко Л. Г. - Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для визначення генів патогенності у мікроорганізмів роду Enterococcus, Перетятко О. Т. (2014)
Миронюк І. С. - Результати впровадження моделі надання послуг консультування та тестування на ВІЛ трудовим мігрантам та їх найближчому оточенню через сімейних лікарів (2014)
Мурашко О. В. - Вода - провідний фактор передачі холери, Алексеенко В. В. (2014)
Некрасова Л. С. - Стан лабораторного моніторингу циркуляції поліовірусів серед хворих на гострі в'ялі паралічі в Україні у 2013 р, Демчишина І. В., Задорожна В. І., Приходько Є. Ф. (2014)
Олійник З. А. - Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності глютарового альдегіда і та надоцтової кислоти за європейськими стандартами, Романенко Л. І., Журба А. Ю., Горваль А. К. (2014)
Оперчук Н. І. - Аналіз захворюваності населення Кіровоградської області грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями в 2009-2013 рр (2014)
Петренко О. В. - Молекулярно-генетична характеристика V. cholerae non 01, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Алексеенко В. В., Хайтович О. Б., Підченко H. H., Ільїчов Ю. О. (2014)
Пиголенко І. В. - Результати дозорних досліджень серед груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, Кислих О. М., Круглов Ю. В., Максименок О. В. (2014)
Попова Н. Г. - Результати імуноферментної діагностики поєднаної мікоплазмо-герпесвірусної інфекції у хворих на негоспітальну пневмонію, Панченко Л. О., Попова Л. О., Бруснік C. B., Васіна С. І., Звягольська І. М. (2014)
Похил С. І. - Сучасний погляд на епідемічний процес бабезіозу, Тимченко О. М., Торяник I. I., Чигиринська H. A., Костиля I. A. (2014)
Рєзніков А. П. - Про актуальність проблеми шигельозу, Бялковський О. В., Гущук І. В., Кулакова О. В., Шевчук Т. В. (2014)
Романенко Л. І. - Антимікробні властивості підрукавичок,виготовлених з натурального бамбукового волокна, Москаленко А. Ю., Власов О. В. (2014)
Руденко A. A. - Применение гепатопротекторов в комплексной терапии герпесвирусных поражений нервной системы, Дьяченко ПА., Муравская Л. В., Пархомец Б. А., Луценко В. Ю. (2014)
Руденко А. О. - Випадок асоційованої герпесвірусної інфекції (ЕБВ+ВГЛ6) в стадії реактивації на фоні периферичної Т-клітинної лімфоми з ураженням носоглотки, лімфатичних вузлів шиї, Пархомець Б. А., Муравська Л. В., Дьяченко П. А. (2014)
Сергеева T. А. - Гепатит С: від специфічної діагностики до контролю над інфекцією, Шагінян В. Р. (2014)
Синетар Е. О. - Вплив наноселену на адгезію мікроорганізмів Е. faecalis і С. albicans в асоціації на поверхні медичних катетерів, Покас О. В. (2014)
Собкова Ж. В. - Внутрбольничная инфекция кандидозной этиологии в многопрофильном стационаре, Сурмашева Е. В., Росада М. А. (2014)
Соломко Ю. О. - Детекція бокавірусу 1 типу у дітей з клінічними проявами ГРВІ, Обертинська О. В., Закалюжна 0. I. (2014)
Сурмашева О. В. - Ефективність знезаражувана — очисника повітря в умовах мікробіологічної лабораторії, Журба А. Ю., Ніконова Н. О. (2014)
Сурмашева О. В. - Антимикробна дія суміші наночасток срібла та антибіотика, Романенко I. I., Логінова О. В. (2014)
Тверезовский М. В. - Опыт организации и проведения информационно-просветительной работы в период развития эпидемии ВИЧ-инфекции, Столярен ко К. H., Корженко Д. A., Семишев В. И., Сухорукова М. Ф., Тверезовская И. И. (2014)
Томаш М. Я. - Про стан захворюваності та лабораторної діагностики на краснуху в Івано-Франківській області в 2010-2013 рр, Джус Т. В., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Федорченко C. B. - Порушення структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на хронічний гепатит С, Мартинович Т. Л., Клименко Ж. В., Ляшок О. В., Резник В. А., Янченко В. І. (2014)
Фіглевський В. M. - Багаторічний аналіз захворюваності на сальмонельоз в Івано-Франківській області, Джус T. B. (2014)
Фіглевський В. М. - Про стан захворюваності на грип, ГРВІ та лабораторної діагностики грипу, ГРВІ в епідемічні сезони 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 років в Івано-франківській області, Джус Т. Е., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Фіглевський В. М. - Про стан захворюваності та лабораторної діагностики кору в Івано-Франківській області в 2011-2013 рр, Йосипчук М. М., Степанович A. M., Погоріла Л. Й. (2014)
Циганчук О М. - Поліомєліт: проблеми на шляху до ерадикації (2014)
Чумаченко Т. А. - Резистентность микроорганизмов к бета-лактамным антибиотикам в ЛПУ Харьковской области, Несвижская И. И., Пивненко С. Ю., Шепилова T. B. (2014)
Шенцова М. О. - Антибіотикорезистентність еталонних тест-штамів пробіотичних культур, Сахнюк О. М., Ніконова Н. О. (2014)
Юдин И. П. - Некультурабельная фракция Salmonella enterica появляется в процессе хлорной дезинфекции, Тушилик В. И., Похил С. Н., Клыса С. Л., Щербак О. Н. (2014)
Юрченко О. В. - Аналіз летальності серед пацієнтів з діагностованою коінфекцією ВІЛ/туберкульоз, Бугаєнко Н. С., Антоненко Ж. В. (2014)
Янченко В. И. - Новый неинвазивный метод определения индекса гистологической активности и фиброза печени у больных хроническим гепатитом С (ХГС), Гомоляко И. В., Швадчин И. А. (2014)
Чудній Людмилі Митрофанівні — 85 років! (2014)
Памяти Розалии Григорьевны Лукшиной (2014)
Петров С. А. - Історія кафедри біохімії одеського національного університету іменісторія кафедри біохімії одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2013)
Коваленко С. Г. - Кафедра ботаніки на біологічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова, Васильєва Т. В., Швець Г. А. (2013)
Чеботар С. В. - Історія кафедри генетики і молекулярної біології Одеського університету (2013)
Заморов В. В. - К 80-летию кафедры гидробиологии и общей экологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Джуртубаев М. М. (2013)
Стойловський В. П. - до історії кафедри зоології Одеського національного університету, Ківганов Д. А. (2013)
Гвоздій С. П. - Історія кафедри медичних знань та безпеки життєдіяльності Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Бурденюк О. І., Стенпковська Г. І. (2013)
Іваниця В. О. - Мікробіологія в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова (1865–2013), Юргелайтіс Н. Г., Бурлака Т. В., Гудзенко Т. В., Ямборко Г. В. (2013)
Лобков В. О. - Этапы развития зоологического музея Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Рясіков Л. В., Суворов Ю. В. (2013)
Карпов Л. М. - Становление и развитие кафедры физиологии человека и животных ОНУ имени И. И. Мечникова, Сьомік Л. І., Гладкій Т. В. (2013)
Галай В. О. - Механізм захисту прав людини від проявів ксенофобії та расизму в Україні (2013)
Корнієнко В. В. - Діяльність держави щодо реалізації прав людини в Україні: наявний стан та перспективи вдосконалення (2013)
Орленко В. В. - Законодавча регламентація санітарних функцій медичної поліції на українських землях в XIX – на початку XX ст (2013)
Саржан С. Л. - Поняття і сутність юридичних фактів у сфері правоохоронної діяльності (2013)
Бакаєв Д. С. - Природа зловживання правом в правовій доктрині України (2013)
Мельник О. Г. - Розвиток юридичної думки про поняття та сутність правових відносин у сфері реалізації судової влади (2013)
Мовчан В. В. - До проблемних питань розмежування та взаємодії судової влади з іншими соціальними владами (2013)
Єлісєєв В. С. - Динаміка розвитку пільгового страхування в сільському господарстві (Росія, Білорусь, Україна), Земко А. М. (2013)
Статівка А. М. - Правове регулювання фінансових відносин за участю сільськогосподарських підприємств як інститут аграрного права (2013)
Уркевич В. Ю. - Новели правового регулювання сількогосподарської кооперації в Україні (2013)
Гафурова О. В. - Правові проблеми розвитку культури на селі (2013)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, Бондарчук І. В. (2013)
Дейнега М. А. - Цивільно-правова відповідальність за правопорушення у сфері меліорації земель сільськогосподарського призначення (2013)
Кудріна Ю. І. - Окремі правові аспекти реалізації режиму державних заставних закупівель сільськогосподарської продукції (2013)
Новак Т. С. - Проблемні питання правового забезпечення охорони праці в рослинницві на локальному рівні (2013)
Прогляда І. О. - Про правовий режим земельних ділянок оптових ринків сільськогосподарської продукції (2013)
Хорошевська О. І. - Судова практика щодо розгляду справ про виділення та розпорядження майновою часткою (паєм) колишніх КСП (2013)
Дейнега М. А. - Державна реєстрація земельних ділянок та прав на них: нові аспекти правового регулювання, Колодка В. Н. (2013)
Настіна О. І. - Правові проблеми визначення змісту державної власності на землю в Україні (2013)
Краснова Ю. А. - Деякі підходи щодо визначення поняття екологічно небезпечної діяльності (2013)
Морозовська Т. В. - Екологічна культура юриста (2013)
Піддубний О. Ю. - Правове регулювання використання біотехнологій у промисловості та охороні природи (2013)
Панталієнко Т. П. - Екологічна безпека як об’єкт права екологічної безпеки (2013)
Реут В. Ю. - До питання визначення поняття екологічної сертифікації (2013)
Чурсіна К. О. - Правові аспекти поняття "водні ресурси (2013)
Заріцька І. М. - Проблемні питання інституту банкрутства в Україні, Шевченко А. Е. (2013)
Курило В. І. - Коментар до статі 164 кодексу України про адміністративні правопорушення в редакції закону України "про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності", Капля О. М. (2013)
Вітвіцький С. С. - Сутність та принципи ефективності державного контролю (2013)
Гаєвський І. М. - Щодо деяких функцій державної служби фінансового моніторингу України (2013)
Делія Ю. В. - Утвердження інституту публічного адміністрування в Україні як запорука консолідації суспільства, Галустян І. А. (2013)
Матіос А. В. - Фінансово-правове регулювання системи протидії відмиванню тіньових доходів (2013)
Мушенок В. В. - Про удосконалення порядку проведення позапланових документальних перевірок платників податків, Березюк А. В. (2013)
Слюсаренко С. В. - Перспективи розвитку законодавства України в сфері контролю за використанням та охороною земель в Україні, Іщук Ю. В. (2013)
Шульга Є. В. - Визначення ефективності накладення адміністративного стягнення за вчинення правопорушень у сфері використання та охорони природних ресурсів (2013)
Іваненко Д. Д. - Становлення, розвиток та функціонування кадастрово-реєстраційної системи у Німеччині: організаційно-правовий аспект (2013)
Кідалов С. О. - Адміністративно-юрисдикційні повноваження державних інспекторів рибоохорони (2013)
Куркова К. М. - Адміністративні процедури як інструмент захисту прав людини у зарубіжних країнах (2013)
Любич Н. П. - Сутність та проблеми бюджетного процесу (2013)
Оскірко А. О. - Правопорушення у сфері поводження з відходами як об’єкт адміністративно-правової охорони (2013)
Падалко Р. К. - Адміністративно-правова природа економічної безпеки України (2013)
Петрова І. Г. - Поняття вини юридичної особи як основної ознаки суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення у сфері природокористування в Україні (2013)
Ткачова Т. М. - Роль органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади (2013)
Давидович І. І. - Помилка у потерпілому та її кримінально-правове значен¬ня (на прикладі злочинних посягань на представників публічного управління у зв’язку з виконанням ними службових чи громадських обов’язків) (2013)
Яра О. С. - Проблеми кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав на об′єкти інтелектуальної власності (2013)
Отрош М. І. - Джерела церковного права від IV ст. До розділення церков східної і західної (2013)
Титул, зміст (2011)
Король М. Д. - Короткий нарис з історії кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології, Куліш Н. В., Оджубейська О. Д., Король Д. М. (2011)
Біденко Н. В. - Структура ураженості тимчасових зубів раннім карієсом (2011)
Гасюк П. А. - Особливості препарування зубів під штучні коронки з каркасом, виготовленим методом фрезерування (2011)
Гриновець В. С. - Застосування вакуум-електрофорезу в терапії генералізованого пародонтиту, Різник Ю. Б., Різник С. С., Гриник Б. С. (2011)
Гриновець В. С. - Коагуляційно-трофічні ушкодження пульпи при дистрофії пародонта (Клініко-морфологічне дослідження), Денега І. С., Ріпецька О. Р., Бучковська А. Ю. (2011)
Дмитренко М. І. - Приріст та можливість саморегуляції скупченості фронтальних зубів з віком (2011)
Дычко Е. Н. - Уровень качества жизни у больных с глоссалгией, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А. (2011)
Каськова Л. Ф. - Епідеміологічні дослідження — основа планування заходів профілактики стоматологічних захворювань у дітей, Левченко Н. В., Андріянова 0. Ю., Амосова Л. І., Моргун Н. А., Абрамова 0. Е., Лещенко 0. С. (2011)
Каськова Л. Ф. - Характеристика локалізації карієсу на жувальних поверхнях перших постійних молярів в перші роки після їх прорізування у дітей м. Полтава, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Абрамова 0. Е. (2011)
Ким А. А. - Результаты лечения скученности зубов в сменном прикусе аппаратами "Biobloc" собственной модификации, Куроедова В. Д., Прокопьева П. Ю. (2011)
Кобцева Е. А. - Анкораж опорных зубов. Теоретические и практические аспекты. Часть 2, Чижевский И. В., Долгополов A. M. (2011)
Колесніченко О. В. - Ефективність профілактики карієсу постійних зубів у дітей, народжених матерями хворими на цукровий діабет, Солонько Г. М., Шаран М. О. (2011)
Куц П. В. - П'ятирічне дослідження протезування на імплантатах для заміщення поодиноких зубів, Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А. (2011)
Лукоянова Н. С. - Морфологическое обоснование участия грибковой микрофлоры в периапикальной патологии (2011)
Митченок О. В. - Кількісні показники захворюваності на хронічний перюдонтит у мешканців полтавській області, Козак Р. В. (2011)
Назарян Р. С. - Особливості ультраструктурних змін у гіпомінералізованій емалі у відповідь на кислотне втручання, Гаргін В. В., Кривенко Л. С., Карнаух О. В., Гармаш О. В. (2011)
Неспрядько В. П. - Виявлення роліоклюзійних взаємовідносин в патогенезі генералізованого пародонтиту на ранніх стадіях захворювання, Лисейко Н. В., Топка П. П., Гуща Д. К. (2011)
Новікова С. Ч. - Застосування комплексу антиоксидантів при гострому герпетичному стоматиті у дітей, Каськова Л. Ф., Моргун Н. А., Солошенко Ю. І., Левченко Н. В. (2011)
Петрушанко В. М. - Утворення контактного пункту в порожнинах 2 класу за блеком при використанні склоіономерних цементів та композиційних матеріалів, Павленкова О. В. (2011)
Силенко Ю. І. - Подходы к выбору способа реставрации опорных зубов, при протезировании частичными съемными протезами, Шульженко А. Ю. (2011)
Ткаченко І. М. - Морфометричне дослідження твердих тканин зубів у осіб молодого віку, як фактор вибору лікувальних заходів при патологічної стертості зубів, Писаренко О. А. (2011)
Ткаченко П. І. - Клінічна та цитологічна характеристика кіст бічної ділянки шиї, Резвіна К. Ю., Лохматова Н. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Юридичні аспекти відповідальності за неякісне надання стоматологічних послуг, Коротич Н. М., Коротич Є. О., Доленко О. Б., Ващенко І. Ю. (2011)
Удод А. А. - Микрошероховатость эмали зубов и ее объективная оценка, Сироткина Е. В., Косарева Л. И. (2011)
Цубер В. Ю. - Вплив психоемоційного напруження на фізико-хімічні властивості ротової рідини залежно від рівня тривожності особистості, Омельченко О. Є., Тарасенко Л. М. (2011)
Шубцов Д. Н. - Разработка метода диагностики индивидуальной переносимости различных базисных пластмасс, Шутурминский В. Г. (2011)
Шуклін В. А. - Аналіз рухів нижньої щелепи при незнімному ортопедичному лікуванні односторонніх включених дефектів зубних рядів, Кучера М. В., Павленко О. В. (2011)
До 65-річчя професора Тараса Дмитровича Заболотного та 25-річчя кафедри терапевтичної стоматології ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького (2011)
До відома авторів (2011)
Білик Н. - Принципи викладання рисунка у ВХУТЕМАСі (20-ті роки XX ст. ) (2013)
Акбарова Х. - Про реформування вищої освіти в Республіці Узбекистан (2013)
Сухенко В. - Навчальна програма з дисципліни "Академічний рисунок” (2013)
Трубнікова Л. - Пластична анатомія як одна зі складових рисунка, Свінарьов В. (2013)
Магаляс В. - Пластична анатомія людини і академічний рисунок (2013)
Федик З. - Рисунок скульптора (2013)
Харченко В. - Проблеми колірної гармонії у контексті графічного дизайну (2013)
Стратійчук О. - Основні техніки літографії (2013)
Скрибка В. - Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у мистецьких вузах (2013)
Ковальчук О. - Мистецька збірка НАОМА в контексті історії вітчизняної художньої школи другої половини XX — початку XXI ст. (2013)
Яланський А. - Розвиток творчого потенціалу іноземних студентів на факультеті образотворчого мистецтва НАОМА, Ступакова К. (2013)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Рисунки Василя Григоровича-Барського (2013)
Нестеренко П. - Становлення національного стилю в українському екслібрисі на зламі ХІХ—ХХ ст. (2013)
Петрашик В. - Мистецькі засади перших українських видань (2013)
Яремчук О. - Шрифтовий плакат у системі поліграфічного дизайну (2013)
Ковач Т. - Українська графіка 1980—1990-х років (2013)
Чепелик О. - Анімалістичний жанр в українській скульптурі: ретроспективний аналіз (2013)
Терещенко Н. - Лицар традиційної школи богуславського ткацтва —Іван Нечипоренко (2013)
Пламеницька О. - Романіка й готика в архітектурі Кам’янця-Подільського (2013)
Ходаківський М. - З практики збереження та реставрації синтезу архітектури і скульптури у пам’ятках народного зодчества (2013)
Куцевич В. - Сакральна архітектура Києва. Сучасний етап: традиції та новації (2013)
Трубніков А. - Сакральна архітектура Західного Поділля ХIV—ХVІІІ ст. Проблеми дослідження (2013)
Козакова О. - Архітектура готелів на території Західної України: витоки і розвиток (2013)
Арсенян М. - Місце вірменських храмових споруд у системі поселень України (2013)
Макухін М. - Багатофункціональні мостові споруди в архітектурі міста (2013)
Нестеренко П. - Непоправна втрата (Пам’яті професора О. І. Мінжуліна) (2013)
Рубашов Ю. - Чорно-біле мереживо Якова Гніздовського (2013)
Сторчай О. - Видання про майстра українського авангарду Олександра Богомазова (2013)
Чуліпа І. - На грані реалізму і романтичних почувань (2013)
Саєнко Н. - Виставкова діяльність НАОМА (2013)
Олексенко Н. - Урочиста академія (2013)
Абрамова К. А. - Соціально-психологічні ознаки ВІЛ-інфікованих дітей в сучасних соціокультурних умовах (2014)
Алєко О. А. - Порівняльний аналіз результатів експериментального дослідження з формування соціального досвіду дитини у взаємодії ДНЗ і родини (2014)
Аносов І. П. - Інновації в галузі антропологічного контексту освіти (2014)
Бабенко Л. В. - Закономірності навчання учнів образотворчого мистецтва в сучасній школі (2014)
Бадьора С. М. - Задачний підхід при вивченні педагогіки в університеті (2014)
Бережна Т. І. - Здоров’язбережувальні педагогічні технології – важлива складова здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Біла Н. Л. - Ансамблеве музикування: до сутності поняття, Штурман Н. О. (2014)
Білоусова Н. В. - Умови формування бажання самовдосконалюватись у молодших підлітків (2014)
Бобро А. А. - Аналіз проблеми формування соціального здоров’я студентської молоді в науковій літературі (2014)
Вайнола Р. Х. - Сімейна депривація як негативний чинник розвитку та становлення особистості вихованців інтернатних закладів спортивного профілю, Красницька О. В. (2014)
Вікторова Л. В. - Модернізація іншомовної підготовки співробітників сектора безпеки у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів (2014)
Гуцан Л. А. - Компетентнісно спрямована освіта – сучасний орієнтир навчально-виховного процесу (2014)
Завацька Л. М. - Дослідження соціальних потреб дітей трудових мігрантів у новому соціально-освітньому середовищі (2014)
Капська А. Й. - Змістова структура процесу самоактуалізації старших підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації, Сидорчук М. С. (2014)
Кнодель Л. В. - Некоторые современные аспекты преподавания иностранных языков (2014)
Коваль О. Є. - Активізація професійного саморозвитку аспірантів – майбутніх викладачів вищої економічної школи (2014)
Копил О. А. - Особистісно-діяльнісний розвиток студента-математика у процесі навчання письмового перекладу фахової літератури (2014)
Коробченко А. А. - Виховний потенціал сучасної шкільної природничої освіти (2014)
Кубанов Р. А. - Сутність та освітньо-кваліфікаційні рівні вищої економічної освіти (2014)
Малиношевський Р. В. - Соціально-педагогічні орієнтири виховання альтруїзму (2014)
Маслова М. Е. - Обучение иностранному языку в высшем профессиональном образовании: к проблеме реализации системного подхода, Маслов Ю. В. (2014)
Новгородська Ю. Г. - Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності (2014)
Отчич С. В. - Психологія любові та диференціація понять кохання та закоханості (2014)
Соловйова Т. Г. - Особливості профорієнтаційної діяльності соціального педагога з молоддю з обмеженими можливостями (2014)
Харченко С. Я. - Тенденції розвитку понятійного апарату соціальної педагогіки у сучасному науковому контексті, Рассказова О. І. (2014)
Шеремет А. М. - Педагогічні засади функціонування центрів матері і дитини та потреба професійної діяльності у них кваліфікованих соціальних педагогів (2014)
Бобир С. Л. - Педагогічний потенціал технології tеаm teaching для професійного розвитку майбутнього вчителя іноземних мов (2014)
Богушевич Н. В. - Розробка комплексу вправ у межах курсової, бакалаврської чи магістерської роботи з методики навчання іноземних мов (2014)
Гурина Н. В. - Рефлексія у професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів англійської інтонації (2014)
Проць Р. О. - "Захист Вітчизни" у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2014)
Родчин З. Я. - Деякі аспекти викладання української мови як іноземної для студентів-медиків (2014)
Біляченко Г. П. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до співпраці з недержавними організаціями в контексті діяльнісного підходу (2014)
Міщик Л. І. - Основні аспекти підготовки соціальних педагогів до організації виховної роботи в закладах інклюзивного навчання (2014)
Падун Н. О. - Інтерактивне навчання як засіб ефективної підготовки спеціалістів, Падун А. О. (2014)
Самойленко Ю. - Критерії та показники рівнів готовності вчителя-філолога до профільного навчання старшокласників засобами інформаційних технологій (2014)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічний компонент у змісті іншомовної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Багрій І. П. - Особливості організації змісту професійної підготовки заняттєвих терапевтів у Канаді (2014)
Бойчевська І. Б. - Вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах ФРН як важливий елемент професійної соціалізації (2014)
Коляда Т. В. - Становлення системи професійної підготовки майбутніх вчителів у Великобританії (ХІХ ст.) (2014)
Лаухіна І. С. - Релігієзнавчий компонент у змісті суспільствознавчих дисциплін у колежах та ліцеях Франції (2014)
Малько Н. М. - Система виховання неповнолітніх правопорушників у педагогічній спадщині О. Я. Герда (2014)
Поприткіна Д. Ш. - Проблема бюджету часу майстра виробничого навчання у закладах професійно-технічної освіти в Україні (друга половина ХХ століття) (2014)
Наші автори (2014)
Акимов А. И. - Определение числа возникновения индуктированных перенапряжений в кабельных линиях, Акимова Ю. А. (2005)
Антюфеев В. И. - Метод коррекции перспективных искажений текущих изображений в радиометрических системах навигации, Быков В. Н., Гричанюк А. М., Кожушко Я. Н. (2005)
Войтович С. А. - Методика оценки тактической важности средств воздушного нападения для принятия решения на распределение огня зенитных ракетных подразделений группировки ЗРВ, Романенко И. А., Александров А. В. (2005)
Володин М. И. - Разработка методики определения важности нештатных ситуаций воздушной обстановки на этапе проектирования системы поддержки принятия решений, Олизаренко С. А., Першина Э. Ю. (2005)
Ермаков Г. В. - Особенности, проблемы и возможности сверхширокополосной радиолокации, Калугин Д. С., Литовченко Д. М., Рогуля А. В. (2005)
Звиглянич С. Н. - Учет активных помех при моделировании процесса функционирования АСУ специального назначения, Литвинов Ю. С. (2005)
Іващук Б. М. - Методика випробувань інфрачервоних систем повітряної розвідки, Чорний С. В., Михалко В. В. (2005)
Илюшко В. М. - Концепция проектирования отказоустойчивых систем обработки информации реального времени, Мохамед Д. М., Краснобаев В. А. (2005)
Карлов В. Д. - Оптимальные обнаружители многочастотного сигнала со случайными неэнергетическими параметрами, Леонов И. Г., Волошин С. В., Присяжный А. Е., Максюта Д. В., Иванец М. Г. (2005)
Коломейченко О. М. - Дослідження напружено-деформованого стану просторових підкріплених оболонкових конструкцій при бафтингу (2005)
Косенко В. В. - Адаптивна процедура підвищення завадостійкості прийому, Сидоренко М. Ф., Лебедєва І. А. (2005)
Кулинич И. А. - Выбор параметров сигналов для обеспечения максимальной пропускной способности многоканальной РЛС с ФАР в режиме сопровождения (2005)
Лаврут О. О. - Методика оцінки якості технічного обслуговування засобів зв’язку, Васюк В. М. (2005)
Лещенко И. Е. - Комплексная информационно-логическая модель автоматизированной обучающей системы на базе экспертных оценок (2005)
Лисаченко І. Г. - Оцінка якості роботи радіотехнічних станцій при виявленні та супроводі космічних об’єктів, Роянов О. М., Чумак Б. О. (2005)
Мазорчук М. С. - Проектирование архитектуры компьютерной системы управления проектами создания технических систем с учетом стратегий деятельности предприятия, Яшина Е. С., Бегун А. П. (2005)
Назаренко С. Г. - Разработка алгоритма генерации динамических отчетных документов, Скляр В. И., Коновалова Т. В. (2005)
Обод И. И. - Потенциальные возможности измерения азимута воздушных целей многопозиционной системой с телевизионным подсветом, Флоров А. Д., Гаврентюк О. В., Коваль И. В. (2005)
Остроумов Б. В. - Распознавание образов на основе оптимальных классификаторов, Пашков Д. П., Полуляшная Т. П. (2005)
Панченко А. М. - Дослідження перехідних процесів трифазного трансформатора (2005)
Петренко А. С. - Анализ корреляционных связей флюктуационной составляющей ионосферных задержек GPS измерений при использовании дифференциального режима коррекции (2005)
Полярус А. В. - Методика оценки устойчивости траекторий радиоволн в морском тропосферном волноводе, Мисайлов В. Л. (2005)
Рогозин А. С. - Устранение посторонних тонких проводников с токоведущих частей линии электропередачи, не образующих цепь короткого замыкания (2005)
Тыртышников А. И. - Алгоритм расчета амплитудно-частотной характеристики цифрового фильтра с комплексными весовыми коэффициентами, Никулин Н. Б., Одарущенко Е. Б. (2005)
Федин А. В. - Алгоритм поиска наихудшего, из условий электромагнитной совместимости, варианта частот для радиосредств сосредоточенного комплекса радиосвязи, Коломиец А. С. (2005)
Чинков В. Н. - Методика вероятностного определения объема поверочных работ войсковых средств измерительной техники, Мельниченко А. Е. (2005)
Чинков В. Н. - Оценка погрешности формирования групповой средневзвешенной шкалы времени при условии взаимодействия атомных часов как системы связанных осцилляторов, Нарежний А. П. (2005)
Явтушенко А. М. - Тенденції розвитку форм та способів застосування космічних систем у війнах майбутнього, Богомья В. І., Ставицький С. Д., Загорулько О. М. (2005)
Корсунов А. Р. - Разработка методов эффективного влияния магнитной составляющей электромагнитного поля на биообъекты, расположенные в ближней зоне излучения (2005)
Попов Н. П. - Физическая модель процесса формирования галактики (новый взгляд) (2005)
Олейник В. И. - Модельные исследования обратного отражения лазерного излучения от шероховатых поверхностей, Олейник Е. И., Шмаров В. Н. (2005)
Кириченко Л. О. - О методе идентификации закона распределения случайной величины, Шкловец А. В. (2005)
Кузнецов А. А. - Исследование эффективности криптосистем на алгебраических блоковых кодах (2005)
Стасєв Ю. В - Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур, Бридня Є. О., Любченко Н. Ю. (2005)
Кочанов Е. О. - Можливості підвищення ефективності оцінки наслідків аварій радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів за даними радіаційної, хімічної розвідки, Гишко Г. Б. (2005)
Мухаметов З. Г. - Вероятностная модель живучести систем с многоступенчатой деградацией с учетом поражаемости мажоритарных элементов, Харченко В. С., Ненашева Н. М. (2005)
Фесенко Г. В. - Модель оптимізації проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації, Ромін А. В., Шайхлісламов З. Р., Подорожняк А. О., Клівець С. І. (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Бикін А. В. - Консервативний обробіток грунту: управління живленням рослин (2014)
Балаєв А. Д. - Відновлення родючості чорноземів Лісостепу в сучасному землеробстві, Тонха О. Л. (2014)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення моркви столової за використання мікродобрив при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України (2014)
Бордюжа Н. П. - Вплив удобрення на акумуляцію макроелементів рослинами різних сортів пшениці озимої у Правобережному Лісостепу (2014)
Богданович Р. П. - Гумусовий стан чорноземів типових легкосуглинкових Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2014)
Бикін А. В. - Вплив добрив на родючість темно-сірого опідзоленого грунту за різних технологій вирощування моркви столової, Гончар С. Г. (2014)
Генгало О. М. - Агрохімічні аспекти застосування сірковмісних добрив на різних типах грунтів (аналітичний огляд), Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І. (2014)
Генгало О. М. - Ефективність застосування сірковмісних добрив при вирощуванні сої й томатів на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу України, Бордюжа Н. П., Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І., Лікар С. П. (2014)
Давидова О. Є. - Вплив нового вітчизняного мікродобрива Аватар-1 на продуктивність пшениці озимої м'якої, Аксиленко М. Д., Лях Г. О. (2014)
Колтунов В. А. - Вплив строків садіння і вирощування та обробки мікробіологічними препаратами на якість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2014)
Логінова І. В. - Ефективність різних форм і способів внесення мікроелементів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Білєра Н. М. (2014)
Мазуркевич Л. І. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст поживних елементів у грунті, врожайність пшениці ярої та якість зерна (2014)
Макаренко М. В. - Правові засади функціонування складів агрохімікатів і пестицидів (2014)
Марчук І. У. - Вплив різних рівнів мінерального живлення на фоні післядії гною на формування урожаю і технологічні показники коренеплодів буряків цукрових на лучно-чорноземному карбонатному грунті, Козлов О. С. (2014)
Пасічник Н. А. - Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи, Логінова І. В., Кучерук А. В. (2014)
Рожков А. О. - Вміст пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці твердої ярої за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами (2014)
Яригіна Н. Я. - Вплив добрив, унесених у сівозміні, на вміст елементів живлення в грунті, урожай та якість сіна конюшини (2014)
Ященко Л. А. - Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого за післядії добрив у зерно-буряковій сівозміні Лісостепу, Нагорна А. М. (2014)
Антал Т. В. - Фотосинтетична активність посівів пшениці твердої ярої залежно від удобрення, Гарбар Л. А., Бабич О. В. (2014)
Кожемякіна Л. М. - Виділення РНК та реакція зворотної транскрипції при визначенні ефективності проявлення трансгенів У рослинах цукрових буряків (2014)
Novictska N. - Productivity as integral value of efficiency in the technology nanometal soybeans (2014)
Шаповаленко О. І. - Співвідношення кукурудзи і коренеплодів у екструдованих кормосумішах, Улянич І. Ф. (2014)
Дудченко В. М. - Культура соя - технологія No-till, Кротінов О. П., Дудченко Н. Я. (2014)
Моторний В. А. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби у Правобережному Лісостепу України (2014)
Сальніков С. М. - Вплив систем землеробства на показники родючості грунту агрофітоценозу буряків цукрових (2014)
Кирик М. М. - Розвиток кореневих гнилей нуту та видовий склад їх збудників, Таранухо Ю. М., Піковський М. Й., Дяченко О. М. (2014)
Макаренко Н. А. - Оцінювання грунтів щодо відповідності вимогах органічного виробгицтва продукції рослинництва: науково-методичні підходи, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Павлюк С. Д. - Оцінка екологічного ризику застосування пестицидів у плодових насадженнях (2014)
Вдовенко С. А. - Біоенергетична оцінка вирощування гливи звичайної на солом'яних субстратах (2014)
Карасюк І. М. - Формування високої врожайності салату посівного за внесення азотних добрив, Улянич О. І., Філонова О. М., Алексейчук О. М. (2014)
Накльока О. П. - Урожайність перцю солодкого залежно від якості розсади різного віку, Тернавський А. Г. (2014)
Улянич О. І. - Урожайність сортів картоплі ранньостиглої за різних способів застосування абсорбентів, Воробйова Н. В., Наумчук В. М. (2014)
Улянич О. І. - Доктору сільськогосподарських наук, заслуженому професорові Уманського НУС І. М. Карасюку - 90 років (2014)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концептуальні засади соціально-педагогічної парадигми виховання (2014)
Антонян-Шевчук Б. Л. - Державна молодіжна та сімейна політика України як умова становлення та розвитку студентської сім’ї (2014)
Білик О. М. - Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів як складова освітньо-культурного середовища їх соціалізації (2014)
Букій Т. В. - Особливості реалізації виховної функції багатодітною сім’єю (2014)
Волощук І. П. - Формування професійної компетентності студентів ВНЗ: компетентнісний підхід (2014)
Єжова О. О. - Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу (2014)
Клос Л. Є. - Особливості психолого-педагогічної характе¬ристики молодшого школяра – передумова диференціації педагогічної підтримки, Фаласеніді Т. М. (2014)
Конончук А. І. - Неповна батьківська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи (2014)
Лоза Т. В. - Сучасний стан підготовки вихованців дитячих будинків сімейного типу до самостійного життя (2014)
Онищенко Н. П. - Соціально-педагогічне забезпечення виховного процесу у ВНЗ (2014)
Петрочко Ж. В. - Найкращі інтереси дитини: сутність і шляхи забезпечення (2014)
Рейпольська О. Д. - Особливості виховання ціннісного самоставлення у старших дошкільників та їх уявлень про самих себе (2014)
Тюльпа Т. М. - Історичні передумови становлення соціалізаційного процесу доісторичного та стародавнього часів (2014)
Багрій В. Н. - Соціальне проектування як педагогічна технологія проектної культури студентів (2014)
Белан В. Ю. - Виховання соціальної ініціативності підлітків у Всеукраїнському дитячому громадському русі "Школа безпеки” (2014)
Максимовська Н. О. - Анімаційний підхід до соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у позанавчальний час (2014)
Рень Л. В. - Культура справочинства у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2014)
Ясточкіна І. А. - Підвищення емоційної компетентності студентів методами психічної саморегуляції (2014)
Балаховська Ю. М. - Дидактичні аспекти творчості Т. Г. Шевченка у методичній спадщині О. Р. Мазуркевича (2014)
Баранник Н. О. - Удосконалення граматико-стилістичних умінь студентів у процесі вивчення курсу "Сучасна українська мова” (2014)
Бондаренко Ю. І. - Тематичний шлях вивчення життєпису митця та робота з біографічними фактами на уроках літератури (2014)
Бриль М. В. - Програмно-цільовий підхід до формування духовних цінностей сільської молоді (2014)
Бутурлим Т. І. - Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект (2014)
Воробець С. В. - Типи перекладацьких помилок студентів в умовах близькоспорідненого перекладу (2014)
Галушко М. В. - Окремі аспекти управління розвитком творчих здібностей майбутніх словесників (2014)
Галушко О. В. - Формування образного мислення школярів засобами художньої літератури у науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Гальонка О. А. - Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайко про розвиток мовлення учнів у процесі вивчення української літератури (2014)
Голуб Н. М. - Проблема духовного розвитку особистості в педагогічній діяльності та методичній спадщині Т. Ф. Бугайко, Проценко Л. І. (2014)
Гордієнко О. А. - Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах (2014)
Градовський А. В. - Компаративний підхід у системі шкільного курсу словесності (2014)
Греб М. М. - Принципи формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Грона Н. В. - Педагогічні ідеї Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків у курсі викладання методики навчання української мови (2014)
Забарний О. В. - Формування в школярів умінь здійснювати психологічну характеристику персонажів художніх творів (2014)
Каліш В. А. - Формування лексико-семантичної компетенції майбутніх учителів-словесників на когнітивно-комунікативній основі (2014)
Климова К. Я. - Робота з текстом на заняттях з української мови у площині розвитку креативної мовної особистості майбутнього вчителя (2014)
Левченко Т. М. - Уроки словесності в зальноосвітній школі на матеріалах творів Тараса Шевченка (2014)
Лілік О. О. - Методика педагогічного супроводу написання кваліфікаційних робіт студентами-філологами, Сазонова О. В. (2014)
Матюшкіна Т. П. - Ідеї Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайка щодо вивчення української літератури у взаємозв’язку з суміжними й спорідненими дисциплінами) (2014)
Мельничук Т. Ф. - Інтеграція культури й освіти – запорука успіху у формуванні творчої особистості (2014)
Міщенко О. В. - Удосконалення читацьких умінь старшокласників у контексті вивчення позасюжетних елементів прозового твору (2014)
Молочко С. Р. - Вивчення ліричних творів у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Нежива Л. Л. - Проблема вивчення літературних напрямів у вітчизняній методичній думці (2014)
Остапенко Л. М. - Біблійний контекст вивчення зарубіжної літератури ХХ ст. у школі (від Ф. Кафки до П. Зюскінда). Частина І (2014)
Пилипенко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтеграції знань учнів на уроках української літератури (з досвіду роботи вчителя) (2014)
Пустохіна В. І. - Культурологічний контекст вивчення української літератури як складової художньої культури (2014)
Хропата С. І. - Комунікативно спрямоване вивчення синтаксису складного речення української мови студентами педагогічних вишів: особливості реалізації (2014)
Цінько С. В. - Остання й вічна шана Кобзареві, Кузьменко Л. О. (2014)
Яценко Т. О. - Наукова творчість П. К. Волинського, Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка в контексті розвитку методики навчання української літератури 40–50-Х рр. ХХ ст. (2014)
Бейгер Г. - Проблема евтаназії дітей у Європі (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Досвід упровадження змістово-технологічного забезпечення підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. (2014)
Повалій Л. В. - Робота школи з підвищення рівнів сформованості гуманних взаємин батьків з дітьми підліткового віку (2014)
Махоткіна Л. Б. - Обґрунтування критеріальної бази дослідження соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Наші автори (2014)
Гиневский А. М. - Иерархически-конвейерная организация сжатия изображений, Воробьев О. В., Кукушкин С. М. (2005)
Демидов Б. А. - Определение показателей риска успешного завершения создания образца ВВТ в задаче управления его жизненным циклом, Хмелевская О. А. (2005)
Захаров И. П. - Погрешности моделирования переходных характеристик апериодических средств измерительной техники, Сергиенко М. П. (2005)
Калмыков И. А. - Метод пересчета ортогональных базисов для модулярного спецпроцессора с деградируемой структурой (2005)
Клейман А. С. - Научные основы измерения спектральных энергетических характеристик случайных процессов в базисе вейвлетов, Романько В. Н., Романько О. В. (2005)
Ковальчук А. А. - Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате, Сачук И. И., Сосунов А. А. (2005)
Козелков С. В. - Дослідження нелінійних інерційних процесів у командно-вимірювальних системах, Явтушенко А. М., Богомья В. І., Ставицький С. Д., Пашков Д. П. (2005)
Кононов В. Б. - Алгоритм решения задачи оптимального распределения разнородных средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных средств противостоящей стороны при переменных параметрах (2005)
Косенко В. В. - Математичне моделювання однотипних виробів, Курко О. В., Мігура О. В., Кривчач С. Ф. (2005)
Крюков А. М. - Методика задания и корректировки периодичности поверки информационного геодезического комплекса, Тышко С. А. (2005)
Кузнецов А. А. - Обеспечение безопасности и помехоустойчивости каналов управления тактического звена рв св на основе эллиптических кодов, Евсеев С. П., Родионов С. В., Остренко А. А. (2005)
Кулявец Ю. В. - Анализ возможности использования оценки вектора состояния для расчета матрицы весовых коэффициентов в алгоритме определения координат объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации, Богатов О. И., Лабенко Д. П. (2005)
Кучеренко Ю. Ф. - Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком, Шубин Е. В., Гузько О. Н. (2005)
Кучук Г. А. - Метод дослідження фрактального мережного трафіка (2005)
Левкин А. В. - Модель и метод решения задачи оптимизации лазерного деления эмбриона (2005)
Лиепинь У. Р. - Метод и алгоритм адаптации управления передающей фар к искажениям АФР неидентичностью СВЧ трактов и ВСИ, Недзельский С. Д. (2005)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных сигналов с комбинированной параболической и гармонической фазовой модуляцией на ошибки измерения поляризационной матрицы рассеяния, Леонов И. Г., Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Лукъянчук В. В. (2005)
Нечитайло С. В. - Повышение достоверности отождествления результатов траекторной обработки от разнесенных радиолокационных станций, Просов А. В., Рамшов Д. В. (2005)
Рапин В. В. - Гармонический удвоитель частоты с фазовой обратной связью в режиме колебаний второго рода, Хуторненко С. В., Савченко В. Н. (2005)
Роденко С. Н. - Выбор размера базы для измерения поперечного размера аэродинамических целей в когерентной бистатической РЛС метрового диапазона волн, Седышев П. Ю., Хмелевский С. И. (2005)
Романенко І. О. - Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В. (2005)
Соловьёва О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики латентного сахарного диабета типа 2 с помощью искусственной нейронной сети (2005)
Стрелков А. И. - Пространственное разрешение оптических сигналов акустооптического преобразователя при анализе спектров радиосигналов на близких частотах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Марченко В. В. (2005)
Черепнёв И. А. - Возможные методы повышения эффективности работы экипажей существующих и перспективных боевых машин, Кириенко Н. М., Артюшенко А. В., Аверьянов А. А. (2005)
Чорний С. В. - Розробка і обґрунтування пропозицій щодо формату цифрових зображень у рамках договору "Відкрите небо”, Жевтюк О. А., Михалко В. В., Азімов Н. Н. (2005)
Шимук Д. С. - Расчет главного определителя формулы мэзона по топологической матрице резистивных контуров (2005)
Бобир Є. І. - Експертна навчальна система для дистанційного навчання, Лещенко І. Є., Затхей В. А. (2005)
Вартанян В. М. - Инструментальные средства моделирования и визуализации продуктовой стратегии предприятия, Кононенко А. В. (2005)
Шевченко В. В. - Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электроэнергетике , Гавриш А. Ю. (2005)
Шмаров В. Н. - Применение светодальномеров фазового типа для определения параметров сложных поверхностей с осевой и круговой симметрией (2005)
Арсен’єва О. М. - Спектрометр гамма-випромінювань на базі телурид кадмієвих детекторів, Беденко Л. Б., Григор’єв О. М., Стервоєдов М. Г. (2005)
Иванов Н. И. - Разработка комплекса технических средств для проведения экологического мониторинга нефтяных разливов на подстилающих поверхностях, Балаклейский А. В. (2005)
Клименко Е. С. - К вопросу исследования внутренних угроз (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Титул, зміст (2011)
Біда В. І. - Вивчення основних електрометричних показників гальванічної форми непереносимості сплавів металів ортодонтичних апаратів та зубних протезів для визначення оптимального алгоритму лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з ортодонтичною патологією та дефектами зубів і зубних рядів, Леоненко Г. П., Леоненко П. В., Новошицький В. Є. (2011)
Гавриленко М. А. - Кредитно-модульна система у викладанні гістолопї, цитології та ембріології, Зідрашко Г. А., Кокарь О. О., Артюх О. В., Степанова Н. В. (2011)
Давиденко Г. М. - Особливості відновлення жувальної ефективності знімними пластинковими протезами ухворих на цукровий діабет, Цветкова Н. В., Давиденко В. Ю. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Застосування рефлексотерапії для профілактики психологічної дезадаптації до знімних пластинкових протезів (2011)
Добровольская О. В. - Сравнительная характеристика эффективности реабилитации пациентов с полной адентией нижней челюсти при использовании различных вариантов конструкций с опорой на имплантаты, Добровольський А. В., Рубаненко В. В. (2011)
Каськова Л. Ф. - Распространенность и интенсивность кариеса у жителей Полтавского региона эпох энеолита (меди) — позднего средневековья, Артемьев А. В., Маковка И. Л. (2011)
Кокарь О. О. - Впровадження ефективних форм, методів та сучасних технологій навчання на кафедрі стоматології, Дементьева О. В., Зідрашко Г. А., Трубка І. О. (2011)
Кочкіна Н. А. - Порівняльний аналіз показників мікроекології порожнини рота у пацієнтів із хронічним перебігом генералізованого пародонтита I-II ступеня тяжкості та дефектами зубних рядів в залежності від виду застосованих знімних ортопедичних конструкцій (2011)
Макєєв В. Ф. - Аналіз оперативних втручань у хворих з природженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В., Олійник Ю. Ю. (2011)
Мартыненко И. Н. - Функциональное состояние жевательного аппарата после полной потери зубов, Шеметов О. С. (2011)
Нагірний Я. П. - Вплив ентеросгелюі біологічно активної добавки "OsteoPlus" на показники імунного статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2011)
Назарян Р. С. - Результати визначення ультраструктурних змін гіпомінералізованої емалі у процесі герметизації фісур та особливостей її взаємодії з різними типами герметиків, Гаргін В. В., Кривенко Л. С., Карнаух О. В., Гармаш О. В. (2011)
Оболонская А. А. - Аспекты реставрации зубов у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта (2011)
Паливода І. І. - Вплив штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів (2011)
Павленкова О. В. - Використання склоіономерного цементу "Цемілайт" при пломбуванні порожнин 2 класу за влеком, Петрушанко В. М., Павленко С. А., Сидорова А. І. (2011)
Падалка И. А. - Влияние некоторых синтетических антиоксидантов на метаболическую активность кислотопродуцирующих микроорганизмов ротовой жидкости и зубной бляшки, Падалка А. И. (2011)
Ролик С. Н. - Разработка и исследование стоматологического геля, Печенежская Л. А., Баглык Т. В., Соколова И. И., Герман С. И. (2011)
Рябоконь Є. М. - Вплив карієспрофілактичного комплексу на резистентність твердих тканин зубів, Гладка О. М., Бєліков К. М., Брильова К. Ю., Катюхін О. В. (2011)
Скрипніков П. М. - Застосування ноотропних препаратів в комплексном лікуванні хворих на генералізований пародонтиті I і II ступеня тяжкості, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Казакова К. С., Череда В. В. (2011)
Стеблянко Л. В. - Эффективность лечения хронического пародонтита, ассоциированного с хламидийной инфекцией, Рябоконь Е. Н., Баглык Т. В., Гурьева Т. Е. (2011)
Семененко Ю. I. - Електроміографічна характеристика жувального апарату у осіб чоловічої статі 17-21 років з інтактними зубними рядами (2011)
Степанова Н. В. - Обґрунтування використання ефірної олії, отриманої з листя та суцвіть шавлії мускатної, у комплексному лікуванні захворювань пародонта, Количева К. Л., Денисенко О. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Лікування переломів нижньої щелепи назубними дротяними шинами нової конструкції, Ідашкіна Н. Г. (2011)
Удод А. А. - Реализация компетентностного подхода в подготовке врача-стоматолога, Косарева Л. И. (2011)
Фліс П. С. - Проблеми раннього змінного прикусу, Вознюк В. П., Петрусь В. В. (2011)
Хамдан Абдулла - Состояние показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса полости рта у ортодонтических больных с небно ретенированным клыком в процессе лечения с использованием микроимплантата (2011)
Цветкова Н. В. - Впровадження доказової медицини в стоматологи: методи доказовості, їх переваги та проблеми, Давиденко Г. М., Нідзельський М. Я. (2011)
Шарпило А. А. - Методы измерения резервных возможностей тканей пародонта в клинике ортопедической стоматологии, Рубаненко В. В., Дворник В. Н. (2011)
Шешукова О. В. - Показники ураженості карієсом та його ускладненнями у дітей в регіоні з високим вмістом фтору в питній воді, Труфанова В. П. (2011)
Ярова С. П. - Пути совершенствования обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре, Мозговая Н. В., Осипенкова Т. С., Комаревская Е. В. (2011)
Вітаємо Шановну Світлану Іванівну Дорошенко з ювілеєм! (2011)
Босовська М. В. - Еволюція інтеграційних процесів у туризмі (2014)
Вдовічен А. А. - Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці (2014)
Вівчар О. І. - Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ (2014)
Кудріна О. Ю. - Програми розвитку промисловості луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі (2014)
Малиш І. М. - Оцінка загального стану ринку праці України (2014)
Черевко О. Л. - Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні, Загорулько А. В. (2014)
Іванов Є. І. - Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Мойсей В. І. - Основні чинники міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізаційних змін (2014)
Паламарчук Н. О. - Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні (2014)
Стеченко Д. М. - Особливості формування рекреаційно-туристичного бренду України в контексті зарубіжного досвіду, Безуглий І. В. (2014)
Летуновська Н. Є. - Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг (2014)
Поповиченко І. В. - Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат", Лантух О. В., Загуменнова А. В. (2014)
Ракітіна Н. О. - Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії (2014)
Савіцький А. В. - Взаємозв’язок принципів та підходів побудови системи управління якістю продукції підприємства у підвищенні її конкурентоспроможності (2014)
Саричев Д. О. - Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика (2014)
Сидяга Б. В. - Проблеми формування та використання прибутку комерційних підприємств, Ониськів В. О. (2014)
Спірідонова К. О. - Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством (2014)
Чубар М. М. - Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах (2014)
Вардеванян В. А. - Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства (2014)
Гамова І. В. - Аналіз реалізації основних функцій управління маркетингом у сфері роздрібної електронної торгівлі (2014)
Скіцько В. І. - Моделі оцінювання ефективності рекламної кампанії, Міленіна Л. Г. (2014)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості формування та управління брендом м. Чернівці, Олійнич С. І. (2014)
Бех М. С. - Вплив ліквідності на стабільність банківської системи України (2014)
Буряк П. Ю. - Аналітична оцінка ролі державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2014)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2014)
Гораль Л. Т. - Фінансове забезпечення екології природних ресурсів, Щурик М. В. (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення соціально орієнтованих бюджетів місцевого самоврядування (2014)
Насібова О. В. - Економічний механізм функціонування системи пенсійного страхування (2014)
Новосьолова О. С. - Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи, Кличановська А. В. (2014)
Свищук А. С. - Податкове регулювання у країнах з розвинутою економікою (2014)
Степанова Г. М. - Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни (2014)
Стужук Т. М. - Про посилення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Багрій К. Л. - Особливості незалежного аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Бойченко В. С. - Аналіз науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів (на прикладі Запорізького регіону) (2014)
Коцеруба Н. В. - Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування (2014)
Разборська О. О. - Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ, Ємець В. В. (2014)
Романчук А. Л. - Аналіз доходності фінансових інвестицій: теоретико-методичний аспект (2014)
Сагайдак Р. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах (2014)
Федоронько Н. І. - Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах (2014)
Стрихалюк Б. - Моделювання хмаринкової мережної системи у гіперболічних віртуальних координатах, Климаш М., Демидов І. (2014)
Дудикевич В. - Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації, Іванюк В., Прокопишин І. (2014)
Черныш В. - Методи оценки рисков информационной безопасности в системе организации воздушного движения (2014)
Мороз Л. - Швидке обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи - аналітичний підхід, Гринчишин А. (2014)
Тимченко О. - Інформаційні моделі процедур оцінки стану енергоактивних агрегатних структур в умовах збурення навантаження електроприводів, Вовк А., Стрепко О. (2014)
Климаш М. - Модель оптимізації багатошарових структур телекомунікаційних мереж за допомогою лінійного програмування методом діакоптики, Кайдан М., Бешлей М., Редька A. (2014)
Стрихалюк Б. - Структурно-функціональна оптимізація процесів міграції віртуальних машин в розподілених дата-центрах, Демидов І., Хархаліс З. (2014)
Максимович В. - Двійково-десятковий генератор пуассонівських імпульсних потоків, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю. (2014)
Партика А. - Вплив параметрів акустичного сигналу на амплітуду коливань вібруючої поверхні, Шевчук Ю. (2014)
Родін С. - Побудова емпіричної моделі розповсюдження радіохвиль стандарту ZIGBEE (2014)
Микитюк М. - Огляд засобів виявлення несанкціонованих підключень до телефонних ліній у cторожовому режимі, Хома В. (2014)
Ковальський Б. - Технологічні особливості визначення колірних характеристик друкарських фарб, Занько Н., Шовгенюк М. (2014)
Стецько А. - Комплексні методи виготовлення і відновлення спрацьованих поверхонь деталей, Дацій О. (2014)
Шустикевич М. - Дослідження діаграм стиснення окремих аркушів паперу (2014)
Вітер М. - Функціональна модель електронного документообігу в органах державної влади (2014)
Вісьтак М. - Нанорозмірні матеріали для сучасних накопичувачів енергії, Микитюк З., Яцишин Б. (2014)
Титул, зміст (2011)
Бублій Т. Д. - Вплив екзогенних чинників на стоматологічну захворюваність чоловіків, Дубовая Л. І., Худан Р. І. (2011)
Дичко Є. Н. - Досвід лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В., Іванова С. А., Романюта І. А. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Прогнозування виникнення основних стоматологічних хвороб серед населення під дією важких металів довкілля, Лахтін Ю. В. (2011)
Палійчук І. В. - Стан місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на кандидозний і комбінований протезний стоматит, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2011)
Самойленко A. В. - Експертне і хронометражне дослідження лікарських дій під час підготовки каріозної порожнини до пломбування, Помойницька М. В. (2011)
Силенко Ю. І. - Стан показників ейкозаноїдів у хворих на генералізований пародонтит, Хребор М. В., Копельян Н. М., Рибак М. О., Дворник В. М. (2011)
Ждан B. М. - Математичне обґрунтування оптимальних параметрів одномоментного роз'єднання прикусу з урахуванням стану зубощелепної системи, Дворник В. М., Рубаненко В. В. (2011)
Рузин Г. П. - Влияние перелома скуловой кости на состояние слизистой оболочки гайморовой пазухи, Побережник Г. А. (2011)
Рузин Г. П. - Морально-этические проблемы при лечении больных хроническими токсическими остеомиелитами, развившимися вследствие наркотической зависимости, Ткаченко О. В., Василенко И. В. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Естезіометрія й аурикулярна мікроголкотерапія в профілактиці больового синдрому за використання знімних протезів (2011)
Рамусь М. О. - Фарфор як конструкційний матеріал у стоматології (2011)
Розуменко В. А. - Клиническая апробация усовершенствованного метода изготовления полного съемного пластиночного протеза при непереносимости акриловой пластмассы (2011)
Колесніченко О. В. - Оптимізація лікування вогнищевої демінералізації емалі зубів у дітей (2011)
Острянко В. І. - Пігментований зубний наліт у дітей, Ісаєва Н. С., Якубова І. І. (2011)
Ткаченко П. I. - Злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки в дітей: частота, структура і проблеми ранньої діагностики, Іщейкін К. Є., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2011)
Камалов Р. X. - Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период, Лихота А. Н., Коваленко В. В., Пономаренко В. О., Горобец Е. В., Розова Е. В. (2011)
Чуйко A. Н. - Об особенностях биомеханики мостовидных протезов в зависимости от состояния опорных зубов и имплантатов разных типов, Суров О. Н., Шинчуковский И. А., Левандовский Р. А. (2011)
Куліш Н. В. - Роль комп'ютерної томографії у виборі тактики ортодонтичного лікування пацієнтів із надкомплектними та ретенованими зубам (2011)
Ахмеров В. Д. - Клинический случай нагноившейся одонтомы верхней челюсти (2011)
Думанский Ю. В. - О целесообразности кредитно-модульной организации учебного процесса в системе высшего стоматологического образования, Талалаенко А. Н., Удод А. А., Косарева Л. И., Андреева B. Ф. (2011)
Рыбалов Олег Васильевич (2011)
Рузін Генкадій Петрович (2011)
Гасюк Анатолій Петрович (2011)
Памятка-инструкция официальному оппоненту (2011)
Архіпова Г. - Визначення негативного впливу техногенних забруднень на довкілля, Нестерова Л. (2014)
Ємцев В. - Розвиток світового ринку молока в існуючому конкурентному середовищі (2014)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологія варених ковбас із застосуванням молочокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів, Леонова Б. (2014)
Вічко О. - Як зберігати продукти на основі "тибетського грибка", Кухтин М., Покотило О., Червецова В., Новіков В. (2014)
Макаренко В. - Фізико-хімічні властивості м'ясних напівфабрикатів під дією полісахаридів, Штонда О. (2014)
Омельченко С. - Збивні напівфабрикати на основі рослинних олій, Горальчук М., Гринченко О. (2014)
Даниленко С. - Використання новоствореної бактеріальної композиції у виробництві м'ясних продуктів, Недорізанюк Л. (2014)
Адамчук Л. - Характеристика соняшникового меду різних регіонів України (2014)
Калініна Г. - Систематизація органолептичних показників якості молочних продуктів (2014)
Рудько В. О. - Стан атараксії як важлива стабілізуюча цінність (2014)
Сидоренко І. Г. - Історичні інтерпретації принципу справедливості (2014)
Гавеля О. М. - Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні (2014)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація фактів зовнішнього досвіду (2014)
Смоліна О. О. - Монастир та інтернет: до проблеми новаторства в культурі православного чернецтва (2014)
Вовкун С. В. - П. О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI – першої половини XVII століть (2014)
Гнидка К. О. - Етнофольклорна культура Буковини в умовах поліетнічних та глобалізаційних впливів (2014)
Кононова Я. В. - Антропологія сучасності Бруно Латура (2014)
Логвінова О. О. - Концепція театралізації як прояв видовищної культури (2014)
Сухина О. В. - Культурологічні інтенції лаканівської психоаналітичної концепції суб’єкта (2014)
Чернець М. О. - Організаційно-правові засади реалізації ініціативи ЄС "Європейська столиця культури" (2014)
Шульченко М. В. - До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни (2014)
Індутний В. В. - Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам'яток культури (2014)
Ущапівська О. М. - Традиції православного співу на Донеччині: до вивчення специфіки соціокультурної діяльності релігійних громад краю (2014)
Громченко В. В. - Специфіка використання засобів виразності у творах для інструмента соло (на прикладі "Інтерв’ю на задану тему" В. Мартинюк для кларнета соло) (2014)
Іонов В. І. - Категорії жанру і стилю у контексті історіографічного дослідження музично-творчого процесу (2014)
Кириленко Я. О. - Техніко-організаційна партитура як складова сценічно-виконавської інтерпретації хорового концерту Г. Сегал "Душе моя" (2014)
Кисла С. В. - Уроки музики у сучасній школі: шляхи виходу з глухого кута (2014)
Косінова О. М. - Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки студентів вищих навчальних закладів мистецтв (2014)
Рябуха Н. А. - Звуковой образ как феномен культуры: опыт междисциплинарного синтеза (2014)
Скорик А. Я. - Знакова текстура екранного мистецтва (2014)
Тормахова В. М. - Альбом "Made in Ukraine" гурту "Брати Гадюкіни": традиції та новації (2014)
Шандренко О. М. - Інтерпретація моди в контексті дискурсивних практик (2014)
Жильцова О. П. - Новий етап розвитку ліможської розписної емалі: ХІХ століття (2014)
Марченко В. В. - Еволюція акордеонного мистецтва: історичний аспект (2014)
Теребун Д. С. - Мистецькі діалоги джазу і авангардної академічної традиції (2014)
Харченко О. І. - Художній вимір концертів духовної музики в Києві: за матеріалами газети "Києвлянин" (1900-1917 рр.) (2014)
Титул, зміст (2011)
Максименко П. Т. - Их подвиг бессмертен, а память священна! (2011)
Гасюк А. П. - Адаптаційні зміни твердих тканин зуба під цементною пломбою, Розколупа О. О., Костиренко О. П. (2011)
Удод А. А. - Клиническое исследование цветосоответствия реставраций фронтальных зубов, Джеломанова-Кутана В. К. (2011)
Аветіков Д.С. - Сучасні методи планування реконструктивних операцій із застосуванням кольорового дуплексного сканування, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2011)
Ткаченко І. М. - Особливості визначення оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів (2011)
Дворник В. М. - Особливості виготовлення покривних протезів при лікуванні генерал ізованих форм патологічного стирання твердих тканин зубів, Рубаненко В. В., Баля Г. М. (2011)
Дорошенко С. І. - Комплексна підготовка до зубного протезування пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями, пов'язаними з втратою зубів, Кульгінський Е. А., Дорошенко К. В., Федорова О. В. (2011)
Михайленко Т. М. - Вплив різних режимів очищення та дезінфекції за допомогою ультразвуку на структуру внутрішньої поверхні базисів знімних конструкцій зубних протезів залежно від термінів користування, Рожко М. М., Серкіз Р. Я. (2011)
Чуйко А. Н. - Первичная (упругая) и вторичная (остаточная) деформация нижней челюсти и ее влияние наокклюзионное соотношение зубов, Драгомирецкая М. С., Мирза Р. А. (2011)
Шуклін В. А. - Діагностика та спосіб корекції порушень балансу функції жувальних м'язів при незнімному протезуванні, Кучера М. В., Павленко О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Поширеність мезіального прикусу серед школярів м. Києва, Кульгінський Є. А., Яковчук В. П., Дорошенко К. В. (2011)
Головко Н. В. - Тиск язика в ортодонтичних пацієнтів із I, II та III видом аномального прикріплення та вкорочення вуздечки язика, Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Каськова Л. Ф. - Досвід застосування композиційних пломбувальних матеріалів у клініці дитячої терапевтичної стоматології, Левченко Н. В., Новікова С. Ч., Моргун Н. А. (2011)
Каськова Л. Ф. - Показники мікрокристалізації ротової рідини та тесту емалевої резистентності в дітей із зубощелепними аномаліями, Марченко К. В. (2011)
Смоляр Н.І. - Ураженість карієсом зубів у дітей раннього віку, Мусій-Семенців Х. Г. (2011)
Смоляр Н. І. - Уражуваність карієсом зубів дітей, хворих на сколіоз, Шаран М. О., Колесніченко О. В. (2011)
Чухрай Н. Л. - Показники карієсу зубів у дітей із регіону з підвищеним умістом фтору в питній воді, Ахмад Хатем Джасер (2011)
Ахмеров В. Д. - Профілактика запальних ускладнень при атиповому видаленні нижнього третього моляра (2011)
Дембіцький О. В. - Шляхи поліпшення фіксації та стабілізації знімних покривних протезів за наявності одного - двох зубів або коренів на щелепі, Тирон О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Обґрунтування використання силіконових матеріалів при виготовленні знімних зубних протезів у дітей з адентією, Ієвлєва Ю. В., Кульгінський Є. А., Дорошенко К. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Електрохірургічний спосіб лікування радикулярних кіст зубів, Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Черепинський О. А. (2011)
Дорошенко С. І. - Використання препарату "Ізатізон" у стоматологічній практиці, Потопальський А. І., Шагаліна С. С., Шагалін С. Ю. (2011)
Дорошенко С. І. - Імунний статус порожнини рота із захворюваннями тканин пародонта на тлі зубощелепних аномалій та цукрового діабету I типу, Саранчук О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Спосіб шинування зуба при його неповному чи повному вивиху, Черепинський О. А., Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Павлик А. В. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів. Частина 1, Заверуха М. І. (2011)
Макєєв В. Ф. - Передпротезна профілактика атрофії альвеолярних відростків щелеп із використанням біополімерних композитів та кальцій-фосфатних алопластичних біоматеріалів, Черпак М. О. (2011)
Ткаченко Павло Іванович (2011)
Максименко Павло Тихонович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Балящук І. М. - Зміни імунного статусу у собак, хворих на лептоспірозний увеїт, Солонін П. К. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни у серці за кардіальної форми парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Юшкова І. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни у курей за синдрому зниження несучості, Шацило Е. С. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни у коропа за постодиплостомозу, Айшпур О. М. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів за каліцивірусної інфекції, Бондаренко О. В., Юшкова І. О. (2013)
Демиденко І. Ф. - Роль генетичних маркерів у дослідженнях штамів ентеровірусів свиней, Романенко В. П. (2013)
Жовнір О. М. - Особливості епізоотичного та інфекційного процесу за фузобактеріозу свиней в Україні, Ющенко М. С., Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Журенко О. В. - Дія суспензії з самок сетарій на гомогенат нирок морських свинок, Лемешко Г. О. (2013)
Костюк В. В. - Застосування імунотерапії при дисбактеріозах новонароджених телят, Сорокіна Н. Г. (2013)
Лісова В. В. - Патогенез і патоморфологія бронхітів за різних форм хронічних респіраторних інфекцій у свиней, Гавриленко О. С. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у поросят за гемофільозного полісерозиту, Гаркуша С. Є., Сікорський С. О. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у курчат–бройлерів за колібактеріозу, Гаркуша С. Є., Улизько О. В. (2013)
Радзиховський М. Л. - Використання організму кроля для отримання гіперімунної сироватки до герпесвірусної інфекції коней другого типу (2013)
Риженко В. П. - Специфічна профілактика анаеробних інфекцій тварин в Україні, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Мазигула Т. М., Камечук П. П., Теплюк Н. А. (2013)
Романишина Т. О. - Особливості діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби вірусологічними та серологічними методами (2013)
Рудой О. В. - Специфічна профілактика і терапія інфекційних гранульом, Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Хижня Л. Ю. - Біохімічні та морфологічні зміни показників крові за малофагозів курей (2013)
Шендрик Л. І. - Епізоотологія, діагностика та лікування коней за стронгілоїдозу у зоні степового Придніпров’я, Гугосьян Ю. А., Громихіна А. М. (2013)
Ятусевич А. И. - Паразитарные системы диких копытных и основы профилактики паразитозов на территории Беларуси, Субботин А. М., Братушкина Е. Л., Самсонович В. А. (2013)
Бойко Г. В. - Клінічні й патоморфологічні зміни в поросят за експериментального хронічного змішаного Т-2 і зеараленонотоксикозу, Бойко Ю. В., Стрілець Р. А. (2013)
Вересенко О. П. - Наукові товариства київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (2013)
Грищенко В. А. - Імуномодулюючі властивості ліпосом на основі фосфоліпідів молока за імунодефіцитного стану організму тварин, Томчук В. А. (2013)
Гуменюк Г. Д. - Впровадження вимог сот у законодавстві України про стандартизацію, сертифікацію та акредитацію (2013)
Гуменюк Г. Д. - Міждержавна стандартизація: перспективи розвитку, Бабенко Г. В. (2013)
Дудаш А. В. - Вплив лігнітогумопрепаратів на яєчну продуктивність курей–несучок, Кириленко Л. Ю., Легеза А. Г., Цмур Ю. Ю. (2013)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни у плазмі крові та гемолізатах еритроцитів телят за гіпоксії (2013)
Захаренко М. О. - Ефективність очищення біогазу анаеробної біоферментації відходів тваринницьких підприємств, Коваленко В. О., Яремчук О. С. (2013)
Зубов Д. О. - Перспективи клітинної терапії та живих тканинних еквівалентів за лікування дефектів хряща (перспективи напрямку), Костогриз О. А., Солодуха О. В. (2013)
Киселёв И. Г. - Опыт применения аппаратных систем "Vosys-Optima" при переломах плечевой кости у собак и кошек (2013)
Климчук В. В. - Маркери метаболізму кісткової тканини у собак, Бездітний П. М., Сухонос В. П. (2013)
Лемещенко В. В. - Закономерности структуры печени у млекопитающих новорожденного периода в условиях искусственной экосистемы, Криштофорова Б. В. (2013)
Луценко М. В. - Особливості технологічних процесів у конярських підприємствах малих форм на прикладі учбово-виробничого кінноспортивного комплексу хдзва, Петрушко М. П. (2013)
Малюк М. О. - Ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів за різних умов зберігання (2013)
Самуйленко А. Я. - Формирование бактериально-водорослевой биомассы биологических прудов в решении экологических задач по очистке и обеззараживанию сточных вод, Денисов А. А., Еремец В. И., Денисова Е. А. (2013)
Скобельська Т. П. - Динаміка морфометричних показників печінки у ягнят до 22-добового віку, Лемещенко В. В. (2013)
Скрипка М. В. - Порівняльна характеристика переферичних органів гемоімунопоезу кошенят першого місяця життя, Самченко І. М. (2013)
Соколюк В. М. - Мікробіологічний моніторинг питної води для великої рогатої худоби на фермах у різних регіонах України, Засєкін Д. А., Бойко П. К. (2013)
Стегней М. М. - Нариси історії Київської школи ветеринарних морфологів (2013)
Супрович Т. М. - Поліморфізм алелів гена Bola-DRB3 на прикладі українскьких чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, Супрович М. П. (2013)
Тарасенко О. О. - Порівняльний аналіз біохімічного складу м’яса веслоноса та коропа (2013)
Тюпіна Н. В. - Адаптаційна здатність корів голштинської породи зарубіжної селекції за різних способів утриманн (2013)
Тютюн С. М. - Перспективи застосування імуномодулюючих тканинних препаратів у тваринництві (огляд) (2013)
Усенко С. І. - Топографія і особливості будови імунних утворень шлунка фазана королівського (2013)
Федець О. М. - Білковий спектр крові кішок з пухлинами молочної залози, Кулай Н. Я., Каркошкіна Ю. О. (2013)
Хомич В. Т. - Склад і субмікроскопічна будова клітин лімфоїдної тканини стравохідного мигдалика курей, Дишлюк Н. В. (2013)
Петренко О. Ф. - Надійність гемостазу при кастраціях тварин з використанням ВЧ-електрозварювання, Шолойко М. С. (2013)
Zhurenko О. V. - The effect of denatured suspension of setaria on the organism of guinea pigs (2013)
Верхола М. - Інформаційна технологія визначення точності відтворення зображення на відбитках фарбодрукарською системою послідовно паралельної структури, Дурняк Б., Гук І., Пановик У. (2014)
Мусійовська М. - Ріномірність покриття растрового відбитка фарбою у короткій фарбо друкарській системі послідовної структури (2014)
Крет Т. - Системи керування з інтелектуальними характеристиками, Дудикевич В. (2014)
Луцків М. - Точність відтворення площі круглого растрового елемента, сформованого послідовністю рядків, Логойда М. (2014)
Федак В. - Використання адаптивного порогування для знешумлення зображень з використанням мінімізації sure та кластеризації малохвильових коефіцієнтів, Наконечний А. (2014)
Маковецький Д. - Аналіз методів та загальних властивостей генерування ключів для криптографічних додатків, Гаранюк П. (2014)
Білан В. - Ультразвуковий давач радіусу рулону рулонної аркушерізальної машини (2014)
Кеньо Г. - Поширення звуку через скляні перегородки та визначення їх звукоізоляції, Любчик Ю. (2014)
Касьянов Ю. - Визначення впливу шумової завади та звукоізоляції на розбірливість мови формантним методом (2014)
Маїк В. - Програмні та апаратні засоби для визначення параметрів шрифту Брайля, Дудок Т., Опотяк Ю. (2014)
Гавриш Б. - Методи визначення якості зображення, Тимченко О. (2014)
Стецько А. - Забезпечення формування якості робочих поверхонь деталей машин механічною обробкою (2014)
Хамула О. - Перспективи використання технології електронного паперу (E-INK), Сорока Н. (2014)
Терницький С. - Дослідження факторів впливу на зусилля висікання методом математичного моделювання (2014)
Топольницький П. - Методика теоретичних досліджень обрізування книжково-журнальних блоків плоскими різальними інструментами з криволінійним профілем крайки леза, Козар В. (2014)
Огірко І. - Інформаційна система оцінки якості електронних видань, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Пілат О. (2014)
Берсуцький А. Я. - Людський капітал та його роль в системі стратегічного розвитку промислового підприємства, Каменська О. О. (2014)
Бутенко І. А. - Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства, Курносова А. В. (2014)
Виногоров Г. Г. - Анализ социальной ответственности бизнеса: экономический аспект (2014)
Денисов В. Т. - Форсайт как формирование общенациональной среды инновационного стратегического развития, Авдеева Е. С. (2014)
Живко З. Б. - Контррозвідка: суть і завдання в нестабільних ринкових умовах господарювання (2014)
Заєць М. А. - Іноземний капітал банківської системи україни в умовах кризових явищ, Задорожнюк В. С. (2014)
Кір’ян Т. М. - Нагальні проблеми щодо подолання "тіньової" економіки, Шаповал М. С. (2014)
Князь С. В. - Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства, Пушак Г. І., Холявка Л. Ю. (2014)
Котов Е. В. - О методике оценки среднего класса как социального ресурса развития Украины (2014)
Лищук Р. Н. - Информационная открытость в системе проактивного государственного управления (2014)
Майдукова С. С. - Національний паливно-енергетичний баланс як основа економічної безпеки (2014)
Маркусенко М. В. - Проблемы и новые направления валютной политики в республике Беларусь (2014)
Мірошниченко О. В. - Знецінення національної грошової одиниці як загроза економічній безпеці України (2014)
Осадча Н. В. - Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом (2014)
Павлов К. В. - Модернизация старопромышленных регионов России (2014)
Падерін І. Д. - Віртуальне підприємство як резерв підвищення ефективності у нових умовах, Романов О. В., Савельєв І. В. (2014)
Петрова І. П. - Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і вітчизняних визначень (2014)
Семенов Г. А. - Особливості організації оплати праці на підприємствах в сучасних умовах, Семенов А. Г., Ярошевська О. В. (2014)
Сериков А. В. - Театр как хозяйствующий субъект в сфере рекреации человеческого капитала, Коваль И. Н. (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Управление пассажиропотоками как отправная точка и производная сервисной логистики (2014)
Столяров В. Ф. - Науково-освітянське забезпечення механізму державного управління "життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Холод С. Б. - Методологічний підхід щодо створення механізмів соціально-економічного розвитку на мезорівні, Ткаченко В. А. (2014)
Хоменко Я. В. - Индикативный подход к оценке устойчивогоразвития, Бараненко И. А. (2014)
Цибульська Ю. О. - Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем, Крупін В. Є. (2014)
Шаховалова Є. О. - Вплив прибутку сільськогосподарських підприємств на формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Верезубова Т. А. - Алгоритм механизма реализации финансовой стратегии страховщиков в Республике Беларусь (2014)
Комышев А. Л. - Роль управления в повышении благополучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2014)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2014)
Швайка М. А. - Боротьба Народного Руху України за створення найважливіших економічних атрибутів української держави: грошової системи, центрального банку, банківської системи (2014)
Ляшенко В. І. - Міфи про залежність українського ВПК відросійського. Частина 1 (2014)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - "Державний общак" та влада в Росії (2014)
Эйлазян Э. Г. - Возможности использования социальных сетей и информационных технологий для решения глобальных проблем современного общества (2014)
Рецензія на монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України", підготовлену колективом авторів Тернопільського національного економічного університету під керівництвом завідувача кафедри міжнародної економіки ТНЕУ, д.е.н., професора Є.В. Савельєва (2014)
Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університету економіки і торгівлі - Миколу Єгоровича Рогозу! (2014)
Габінет Д. А. - Децентралізація або федералізація України в історії вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (2014)
Бабюк А. М. - Поняття нормативності права (2014)
Горбань М. Ю. - Правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Іванець О. М. - Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг (2014)
Сліпченко С. О. - Відчуження як елемент цивільного обороту та правовий стан належності об’єктів (2014)
Чудик-Білоусова Н. І. - Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України (2014)
Буга В. В. - Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом у продукції, за законодавством України та ЄС (2014)
Піддубна В. Ф. - Цивільно-правовий статус виробничого кооперативу (2014)
Ясечко С. В. - Генеза поняття "правочин” у цивільному праві (2014)
Сердечна І. Л. - До питання про поняття "член сім’ї” в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи (2014)
Заверуха Т. М. - Презумпція відплатності цивільно-правового договору (2014)
Литвин І. В. - Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір (2014)
Менська О. А. - Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об’єктів культурної спадщини в Україні (2014)
Віхров О. П. - Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Віхрова І. О. (2014)
Михайлова І. Ю. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України (2014)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері (2014)
Захарчук В. М. - Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок (2014)
Царенко С. І. - Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах, Царенко О. М. (2014)
Сидор М. Я. - Взаємодія органів місцевого управління та самоврядування: поняття та характерні риси (2014)
Омельчук О. М. - Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів (2014)
Нікіфорова Т. І. - Перспективи розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Чорний Р. Л. - Теоретико-прикладні проблеми визначення поняття суспільно небезпечних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (2014)
Шмигельський В. В. - Кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду за законодавством іноземних держав (2014)
Туровець Ю. М. - Проблемні аспекти та перспективи використання в Україні поліграфа для досягнення цілей кримінального судочинства (2014)
Кривачук Л. Ф. - Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності, Костишин Е. І. (2014)
Дубич К. В. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту населення (2014)
Требик Л. П. - Стан та перспективи надання електронних адміністративних послуг громадянам державними службовцями (2014)
Бисага К. В. - Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії (2014)
Сафонова В. Є. - Інноватика та інноваційна здатність системи освіти: економіко-теоретичний аспект (2014)
Диба О. М. - Управління інвестиційними ризиками: теоретичний та прикладний аспекти, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2014)
Шахматова Т. А. - Тенденції формування та розвитку системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки (2014)
Синчак В. П. - Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2014)
Самарічева Т. А. - Місце спеціального режиму з ПДВ у дотуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Волошан І. Г. - Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень (2014)
Кулинич О. І. - Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки, Кулинич Р. О. (2014)
Стефанчук Р. О. - До питання стандартизації та вимірювання якості вищої юридичної освіти та науки в Україні (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Варивончик А. В. - Історія Полтавського виробничо-художнього об’єднання імені Клари Цеткін (2014)
Громченко В. В. - Методологія та методи науково-дослідницької діяльності професора В. Н. Апатського (2014)
Дорога А. Є. - Творчій потенціал форм взаємодії особистості з культурою (2014)
Філіна А. П. - Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні (2014)
Вантух В. В. - Методи і форми виховання в дитячій хореографічній школі (2014)
Шерстинюк Л. Л. - Дитяча художня освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції (2014)
Барандій А. Ю. - Генезис культурної глобалізації в контексті розвитку національної ідентичності в Австро-Угорщині кінця XIX початку XX ст. (2014)
Данчук О. Л. - Режисура шоу-програм і масових дійств як мистецтво і професія (2014)
Іващенко І. І. - Географічне розповсюдження та особливості знакової системи екомаркування (2014)
Герчанівська П. Е. - Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії (2014)
Кодьева О. П. - Іронія як актуальна естетична проблема (2014)
Петрова І. В. - Культура дозвілля: пост класичні теоретичні рефлексії (2014)
Доманська О. А. - Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою (2014)
Кириленко Я. О. - Сценічна репрезентативність як атрибут концертно-хорового жанру: на шляху до створення хорового театру (2014)
Колесник О. С. - "Синтез значень" при інтерпретації тексту (2014)
Скорик А. Я. - Екранне мистецтво як комунікативний продукт (2014)
Шман С. Ю. - Аналітична інформація щодо стану музейної справи в Україні (2014)
Багатикова О. В. - Г. Павлуцький – дослідник церковної архітектури України ХVІІ – ХІХ ст. (2014)
Вовкун С. В. - Вплив соціально-економічних умов та політичного середовища України на формування ідеологічних засад спадщини П. О. Куліша (2014)
Драбчук Ю. П. - Масова культура та свідомість людей: вплив та наслідки (2014)
Дьяченко Р. В. - Готельно-ресторанні заклади Києва епохи модерну: культурно-мистецький контекст (2014)
Калужська В. О. - Естрадне мистецтво як засіб інституалізації масових видовищ (2014)
Книшева Л. В. - Історичні передумови формування сучасної системи професійної музичної освіти Донеччини та її регіональна специфіка (2014)
Сахневич Ю. Ю. - Становлення та розвиток фестивально-конкурсного руху в бальному танці (2014)
Теребун Д. С. - Феномен джазової імпровізації в контексті культурно-філософської концепції діалогізму (2014)
Халілова Л. С. - Архаїчні елементи у кримськотатарському весільному костюмі (2014)
Руденко С. Б. - Про номенклатурній субстрат сучасної української влади (2014)
Сидоренко І. Г. - Полікультурність та ідентичність як чинники самовизначення особистості, Федосова В. С. (2014)
Смоліна О. О. - Особливості культури українського православного чернецтва (2014)
Сушицька І. М. - Соціально-культурні особливості сучасної української сім’ї (за матеріалами соціологічного дослідження (2014)
Лісецький С. Й. - Шевченкові образи, по-новому прочитані в симфонії диптиху для хору Є. Станковича та симфонії для голосу О. Ківи (2014)
Михалевич В. В. - Самоідентифікація української культури засобами сучасного образотворчого мистецтва в загальноєвропейському просторі (2014)
Михальчук В. В. - Інтерактивні форми діяльності художньої галереї в Україні в контексті contemporary art (2014)
Одрехівський Р. В. - Іконостаси в Галичині в ХІХ – першій половині ХХ ст.: історія та художні особливості (2014)
Підлипська А. М. - Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект (2014)
Татаренко М. Г. - Діяльність хореографа постановника в масових видовищних заходах (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методи виявлення зразків української рукописної спадщини шляхом богослужбової практики (2014)
Тормахова В. М. - Вплив гурту "Брати Гадюкіни" на розвиток української рок-та поп-культури (2014)
Тулянцев А. А. - Оперна студія Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (2014)
Щітова С. А. - Малі поліфонічні цикли для бандури (2014)
Безпала С. С. - Сучасний рівень осмислення українського джазу (2014)
Рзаєва Н. С. - "Земля" О. Довженка – шедевр українського кінематографу: культурологічний погляд (2014)
Королёв А. В. - Метод компактного представления цветовых координат и длин серий, Баранник В. В., Гиневский А. М. (2002)
Коробков Н. Г. - Разработка алгоритма минимизации обобщенных логических функций с независимыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2002)
Домнин Ф. А. - Возможности беспроводного доступа к информационным ресурсам, Зыков И. С., Вялов А. А. (2002)
Малахов С. В. - Зональное кодирование изображений при поэтапном изменении состояния матриц знаков, Королёва Н. А. (2002)
Саваневич В. Е. - Введение и оптимизация параметров иерархической формы представления функции правдоподобия при классификации локационной информации, Ветлугин Е. В. (2002)
Чинков В. Н. - Методика синтеза параметров рекурсивного цифрового динамического фильтра второго порядка для анализаторов спектра случайных сигналов, Харченко А. Л. (2002)
Кононов В. Б. - Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта, Кушнерук Ю. И., Дзеверин И. Г., Гурин А. П. (2002)
Овчаренко А. И. - Исследование моделей резонансных измерительных преобразователей при измерениях влажности сыпучих материалов, Шапиро М. В. (2002)
Кучин Л. Ф. - Сравнительный обзор информационного содержания аналитических и численных методов расчета поглощенной электромагнитной энергии биологическими объектами, Ляшенко Г. А., Черепнев И. А., Гиголаев А. К. (2002)
Харченко А. В. - Обработка растровых изображений, представленных в формате DIB (2002)
Будко П. А. - Оптимизация параметров широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб с технологией АТМ при ограниченных узловых ресурсах (2002)
Турко С. А. - Использование новых технологий при проектировании сетей документального обмена, Фомин Л. А., Зданевич С. Н., Ватага А. И., Гахова Н. Н. (2002)
Абрамов В. Т. - Синтез планетарных механизмов с парными сателлитами минимальной массы, Довгополая О. Ю. (2002)
Сомов С. В. - Особенности представления знаний в системе поддержки принятия решений (2002)
Олейник Ю. А. - Уравнение плоского подъема летательного аппарата в стартовое положение, Слободянюк В. Ф. (2002)
Морщаков Е. А. - Прогнозирование характеристик модели объекта эксплуатации с использованием метода интерполяции временных рядов, Брежнев Е. В. (2002)
Варшавьяк Г. Б. - Структура имитационной модели сквозной (логистической) оптимизации материальных потоков на предприятии, Дубницкий В. Ю., Шемаева Л. Г., Шемаев В. Н. (2002)
Харченко В. С. - Имитационная модель надежности цифровых систем с различными режимами работы неоднородных резервных каналов, Гридин В. И. (2002)
Гричанюк А. М. - Синтез эталонных изображений для радиометрических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов (2002)
Шевченко А. В. - Повышение быстродействия акустооптических цифровых процессоров путем применения брэгговских резонансов первого и второго порядка (2002)
Серков О. А. - Принципи розробки захищених мереж інформаційних систем (2002)
Гадецкая С. В. - Окружность девяти точек в случае произвольного треугольника (2002)
Кузнецов О. В. - Алгоритм синтезу мінімального покриваючого дерева на довільній групі вершин зв‘язного графа, Бацамут В. М. (2002)
Храбростин Б. В. - Решающее правило обнаружения объектов на фоне подстилающей поверхности, Омельченко А. И., Катасонов А. Ф. (2002)
Пустоваров В. Е. - Алгоритм очередности запуска асинхронных двигателей, Егоров А. Б. (2002)
Стасев Ю. В. - Мультиполиномиальный вариант метода "квадратичного решета" факторизации RSA модуля системы аутентификации, Сорока Л. С., Смирнов А. А. (2002)
Чепіль І. М. - Про один із підходів до моделювання аерозолеутворюючих об’єктів, Писарєв С. А., Яцков В. В. (2002)
Лаврут Т. В. - Регресійний аналіз як метод інтерпретації результатів обробки радіолокаційних зображень (2002)
Величко О. Н. - Диагностика диабета на основе анализа фазового портрета системы (2002)
Звиглянич С. Н. - Определение информационно-вероятностных показателей функционирования системы управления, Лоевский Ю. В. (2002)
Северинов А. В. - Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов, Кузнецов А. А., Куриш В. В. (2002)
Иванов П. И. - Методика определения оптическими средствами внешнетраекторных измерений зоны оценки траектории медленно падающего тела, Масягин В. И., Бебешко С. А. (2002)
Шевченко С. В. - Визначення темпу витрати ресурсу літака при польоті в турбулентній атмосфері, Тарасцев А. Г., Курінний С. М. (2002)
Чинков В. Н. - Математические модели поверки электромеханических измерительных приборов переменного тока сигналами прямоугольной формы, Каревик А. А. (2002)
Буданов П. Ф. - Структура системы управления параметрами воздушной среды объектов, Голубничий Д. Ю., Даник Ю. Г., Калугин В. Д. (2002)
Козелков С. В. - Особенности выбора орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных сетевых структур, Столбов В. Ф. (2002)
Щербаков А. В. - Применение нечёткой логики при решении задач распознавания ситуаций, Магера А. Н., Стокипный А. Л. (2002)
Голкин Д. В. - Однобазовый измеритель координат наземного источника излучения с использованием космических аппаратов, Березина С. И. (2002)
Сиротин Ю. А. - Математическая модель задачи отождествления в многопозиционных системах радиолокации (2002)
Новожилова Т. Н. - Методы обобщённого определения механизма целеполагания (2002)
Васильев Б. Г. - Особенности синтеза законов управления маневрированием неголономной системы с инерционными точками, Пивнев Д. А., Марцинкевич С. А. (2002)
Турковський О. С. - Рішення задачі розподілу робіт на основі генетичного алгоритму, Сімонов С. І., Сісков О. В. (2002)
Кононов Б. Т. - Математическая модель процесса синхронизации в системе электроснабжения с дизель-инерционными установками гарантированного питания с совмещенными электрическими машинами, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2002)
Лазутський А. Ф. - Модель управління запасами при детермінованій постійній інтенсивності попиту, Ворошилов С. В. (2002)
Коняхин Г. Ф. - Оценка макроскопических параметров твердотельной плазмы в полупроводнике, Мелашенко А. Ю., Сотников А. М., Белимов В. В. (2002)
Фомичев К. Ф. - Алгоритм определения угловой скорости линии визирования, Андреев С. М. (2002)
Черный С. В. - Анализ измерителя высших производных с существенно нелинейным измерительным устройством сравнения методом полигармонической линеаризации (2002)
Подорожняк А. А. - Использование генетических алгоритмов для оптимизации структуры нейросети обработки изображений (2002)
Харченко В. Н. - Пути интеграции систем спутниковой связи, Лаврут А. А. (2002)
Чумаченко И. В. - Оптимизация алгоритмического обеспечения в задачах преобразования информации, Косенко В. В. (2002)
Кучук Г. А. - Моделювання обробки запитів у інформаційних системах, Гіневський М. І., Акімова Ю. О. (2002)
Реферати (2002)
Титул, зміст (2014)
Чепурная Л. А. - О подработке земной поверхности антрацитовыми пластами, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2014)
Рябцев О. В. - Взаимосвязь распора завальных стоек механизированной крепи и пород кровли (2014)
Чернявский А. Н. - Интегрированная система менеджмента в ГП "Укруглекачество", Моцак Т. А., Уткина Л. А., Дуболар Я. А., Говорова Е. С. (2014)
Боронин В. Ф. - Гипотетический потенциал повышения электроэффективности шахты (2014)
Литвинский Г. Г. - Рамная полигональная шарнирно-податливая крепь из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2014)
Ванеев Б. Н. - Методика расчета количества запасных частей (2014)
Верховский Я. М. - Система противоаварийной защиты – новый этап в промышленной безопасности шахт Украины, Радченко Д. С., Князев В. Ю., Анкудинов А. Н., Плехов Ю. И. (2014)
Агеев В. Г. - Определение технологических параметров возведения перемычек, Пефтибай Г. И., Чайковская Э. Г. (2014)
Стариков Г. П. - Обоснование способа прогноза выбросоопасности пластов по параметрам массопереноса метана в угле, Худолей О. Г., Завражин В. В., Иванов В. А. (2014)
Булат А. Ф. - Оценка перспективности объектов для добычи метана углегазовых месторождений Донбасса, Пимоненко Л. И., Пимоненко Д. Н. (2014)
Канин В. А. - Оценка склонности антрацитовых пластов к горным ударам, Ходырев Е. Д., Галемский П. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Стасюк О. І. - Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і технологій інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і енергозбереження залізниць, Гончарова Л. Л., Максимчук В. Ф. (2015)
Krasnobayev V. A. - Method of operative diagnostic data errors by the computing devices of the processing data in a communication node telecommunications network that are functioning in residue number system, Mavrina M. A. (2015)
Мирошник М. А. - Разработка средств защиты информации в распределенных компьютерных системах и сетях (2015)
Литвяк А. Н. - Исследование ошибки выходного сигнала инерционного исполнительного механизма с широтно-импульсным управлением, Комар С. В., Калабанов В. В. (2015)
Лаврова Е. В. - Применение геоинформационных технологий для решения задач в телекоммуникационных системах (2015)
Асауленко І. О. - Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку, Штомпель М. А. (2015)
Коваленко М. А. - Повышение оперативной диагностики в распределенных телекоммуникационных сетях (2015)
Морозова Г. В. - Розробка алгоритму та застосування Maple - програми для визначення траєкторії автоматизованого транспортного засобу із заданими параметрами (2015)
Щербак Я. В. - Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Березняк И. Е. - Технологические аспекты прогнозирования работоспособности изделий газового оборудования и трубопроводных систем в процессе производства и ремонта (2015)
Піскарьов О. М. - Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів, Фурман І. О. (2015)
Шандер О. Е. - Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону (2015)
Герман Е. Є. - Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням, Лисаченко І. Г., Беспалов К. І. (2015)
Каткова Т. И. - Оценка уровня предпочтения при сравнении объектов по совокупности показателей (2015)
Буряковский С. Г. - Расчет тяговой характеристики линейного двигателя для стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Любарский Б. Г., Маслий Ан. С. (2015)
Береговець І. А. - Вплив збудників акарозів на організм корів, Пономар С. І., Пашкевич І. Ю. (2014)
Бойко Ю. В. - Морфологічний склад крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу, Духницький В. Б., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2014)
Бондаренко О. В. - Патоморфологічні зміни в серці котів при каліцивірусній інфекції (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості мікроскопічної будови плавників деяких видів риби, Айпур О. М., Грибеник К. С. (2014)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни при змішаній формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В. Чумаков К. А. Грибеник К. С. (2014)
Бородиня В. І. - Ефективність застосування препарату седімін для лікування корів з гіпофункцією яєчників, Лозова Л. В., Безрук А. В. (2014)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету у сук за різного рівня естрадіолу та прогестерону (2014)
Локес І. П. - Ефективність лікування свійських котів за цукрового діабету ІІ типу із використанням препарату "Diabex", Бурда Т. Л., Філенко Т. С., Гулак Н. М. (2014)
Волков А. М. - Метод ранньої діагностики збудників мікроспорії тварин (2014)
Гаврик К. А. - Біохімічні показники сироватки крові собак, хворих на демодекоз та отодектоз (2014)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу великої рогатої худоби в Україні (2014)
Грицюк Д. М. - Поширення та заходи боротьби за змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового каналу у коней в псп "Колос" Рівненської області Здолбунівського району с Гільча 2, Семенко О. В. (2014)
Гром К. І. - Порівняльна біоморфологія парних плавців риб, Мельник О. П. (2014)
Деркач І. М. - Порівняльна характеристика асортименту сучасних антигельмінтних засобів українського втробництва(на прикладі ПрАТ "ВПН "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ", ТОВ "БРОФАРМА", ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ""), Лемешко О. В. (2014)
Євстаф'єва В. О. - Капіляріоз у складі мікстінвазій курей в умовах птахогосподарства Полтавської області, Натягла І. В. (2014)
Забарна І. В. - Проблемні аспекти дослідження антибактеріальнихпрепаратів в продуктах птахівництва, Якубчак О. М. (2014)
Зворигіна В. Є. - Поширення та діагностика саркоцистозу тварин і людини (огляд), Прус М. П. (2014)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на амінокислотний склад м’язової тканини кролів, Якубчак О. М., Білик Р. І. (2014)
Климчук В. В. - Лікування кістково-суглобових запалень у собак із застосуванням аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Сухонос В. П., Солонін П. К. (2014)
Ковальчук О. М. - Вплив ізамбену на стан неспецифічного імунітету поросят після відлучення, Духницький В. Б. (2014)
Кривда М. І. - Розрахунки економічної доцільності мікробіологічної перевірки кобил перед осіменінням (2014)
Кручиненко О. В. - Збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами, дикроцеліями й стронгілятами органів травлення (2014)
Прус М. П. - Особливості епізоотології бабезіозу великої рогатої худоби у Чернігівській області, Лець В. В. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Імунофенотипова характеристика та цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку коня на ранніх пасажах культивування in vitrо, Малюк М. О., Бездєнєжних Н. О., Стародуб Л. Ф. (2014)
Максименко О. М. - Внутрішньорганне лімфатичне русло шлунка борсука європейського, Костюк В. К. (2014)
Мельничук В. В. - Морфофункціональні зміни в організмі молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту (2014)
Михайлютенко С. М. - Патоморфологічні зміни в печінці гусей за нематодозних асоціативних інвазій (2014)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів польоту деяких гусеподібних (2014)
Молдован О. Г. - Робота О. І. Кандиби на Київських міських різницях (2014)
Нікітова А. П. - Метод оцінки імуногенної активності антирабічних вакцин із врахуванням імуносупресивного стану у тварин (2014)
Почтаренко П. П. - Вплив гамма-гхцг на гематологічні та біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, Якубчак О. М. (2014)
Вихирева М. В. - Влияние тимогена и тетравита на количественые показатели крови мышей, Байматов В. Н. (2014)
Солімчук В. М. - Морфологія окремих органів нервової системи у свійського собаки, Хохлюк А. О., Колеснік Н. Л., Сокульський І. М. (2014)
Сорока Н. М. - Кишкові паразитоценози свиней в умовах господарств північно-західного регіону України, Пономар С. І., Кичилюк Ю. В. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Інактивована аутовакцина з місцевого штаму streptococcus pneumoniae проти диплококової інфекції (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы подготовки отчета руководства о деятельности испытательной лаборатории, Сердюков Я. К. (2014)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни в звивистих канальцях нирок курей при синдромі зниження несучості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду, Коновалова А. В. (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби в україні та їх вплив на безпечність і якість продукції, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Бойко О. В. - Застосування різних діючих речовин лікарських засобів у боротьбі з іксодовими кліщами, Галат М. В. (2014)
Гомзиков О. М. - Ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах поросят (2014)
Уховський В. В. - Розробка протоколу виявлення патогенних лептоспір методом полімеразної ланцюгової реакції, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Куликова В. В. (2014)
Yanenko U. - Study of B. anthracis UA-07 vaccine strain pathogenicity factors’ changes after lyophilization, Tarasov O., Hudz N., Tereshchenko S. (2014)
Титул, зміст (2014)
Алейник В. С. - Удосконалення системи диспетчерського керування рухом на залізницях України, Бочаров О. П., Ломотько Д. В., Приходько С. І. (2014)
Володарский В. А. - К вопросу точности информации при оптимизации предупредительных замен (2014)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина IV. Про маркування мереж Петрі (2014)
Климаш М. М. - Теоретичні дослідження ймовірності помилки в телекомунікаційних системах та мережах при використанні фазової або амплітудно-фазової модуляції сигналу, Горбатий І. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Маслий Ан. С. (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение работоспособности восстановленных коленчатых валов, Дёмин А. Ю. (2014)
Голик О. П. - Нейромережна адаптація системи автоматичного керування процесом автономного енергопостачання від альтернативних джерел енергії, Бєляєв Ю. Б. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм взаимосвязи и оптимизации энергозатрат на компримирование газа и гидравлического состояния газопроводов, Капцова Н. И. (2014)
Горбачев В. В. - Сигнально-кодовые конструкции для адаптивных методов кодирования в многоканальных системах, Крылова В. А. (2014)
Бабаев М. М. - Разработка модели функционирования индуктивно-проводного датчика с помощью нейросетевых технологий, Гребенюк В. Ю. (2014)
Певцов Г. В. - Основы построения коммутационной полусферической антенной решётки, Карлов Д. В., Кондратенко А. П., Лукашук Е. В. (2014)
Карлов Д. В. - Аналіз сучасних викликів та загроз національній безпеці держави у сфері геоінформаційних технологій, Пічугін М. Ф., Клімішен О. О. (2014)
Петрушенко М. М. - Енергетичний розрахунок радіолокаційного каналу із штучними тропосферними неоднорідностями (2014)
Биньковская А. Б. - Информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов транспортных систем (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевое моделирование аппаратуры рельсовых цепей (2014)
Зекцер Давид Маркович (2014)
Титул, зміст (2014)
Снигур В. Г. - Закономерности пучения пород почвы пластовых выработок (2014)
Борзых А. Ф. - Совмещенная опорно-податливая связь крепи с ограждением – резерв повышения устойчивости выработок, Скрыпник К. Е., Посохов Е. В. (2014)
Гайдай А. А. - К вопросу обоснования параметров разработки угля в шахтах Западного Донбасса (2014)
Доценко С. А. - Экономия электроэнергии при управлении углепотоком в шахте, Жуков Ю. П., Еременко А. А., Чаплюк Е. М. (2014)
Дяченко В. В. - Про доцільність розробки та впровадження електронного тренажера гірничого диспетчера, Басакін А. О. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних характеристик високоміцного дроту для шахтних підйомних канатів, Пушкіна О. В., Шевелєв О. І. (2014)
Булат А. Ф. - Новая методология классифицирования газодинамических явлений в угольных шахтах, Минеев С. П., Брюханов А. М., Коптиков В. П., Никифоров А. В. (2014)
Шипачев В. К. - Выброс и причины его возникновения (2014)
Левчинский Г. С. - Дегазация глубоких угольных пластов (2014)
Дмитриенко С. А. - О складировании шахтной породы, Кузуб Л. М., Руденко В. Н. (2014)
Уманец А. С. - О стандартизации обогатительного и вспомогательного оборудования, Дробченко В. И. (2014)
Макаров А. С. - Электрокинетические свойства ВУТ на основе углей марок А и Т, модифицированных силоксаном, Егурнов А. И., Клищенко Р. Е. (2014)
Петр Тимофеевич Скляр (к 85-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотный С. В. - Полиномиальная процедура CUSUM для последовательного обнаружения разладки по дисперсии негауссовских случайных процессов (2014)
Омаров М. А. - Синтез структурных схем современных многозондовых мультиметров СВЧ, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов, Курцев М. С., Михайленко В. С. (2014)
Воронин С. В. - Анализ существующих способов уменьшения бокового износа рельсов в паре трения "колесо-рельс" в кривых участках пути, Коростелёв Е. Н. (2014)
Ломотько Д. В. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності експлуатації транспортних засобів для різних типів вантажів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2014)
Нічога В. О. - Компонентні давачі для магнітної діагностики технічного стану рейок залізничної колії, Дуб П. Б., Сторож І. В. (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевая модель устройства повышения помехоустойчивости рельсовой цепи (2014)
Гребенюк В. Ю. - Ефективність розробки та впровадження інноваційного продукту залізничного транспорту. Ч. 2 (2014)
Головко А. В. - Создание информационной системы для представления процесса распространения огня (2014)
Семенко А. І. - Система мобільного зв'язку з покращеною енергетикою для метрополітену, Маціяка Н. В. (2014)
Каткова Т. И. - Статистическое оценивание параметров производственных функций (2014)
Баранник В. В. - Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления, Власов А. В., Сидченко С. А., Бекиров А. Э. (2014)
Miroshnik M. A - Исследование влияния погрешности от внеполосных составляющих генератора в многозондовом микроволновом мультиметре и способы ее компенсации, Kovalenko M. A., Zaichenko O. B. (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели и компьютерно – ориентированные методы оптимизации стоимости электропотребления на основе дифференцированных коммерческих тарифов, Стасюк А. И. (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов с малой плотностью проверок на четность, Жученко С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Королева Я. Ю. - Анализ современных технологий изготовления сенсорных дисплеев (2013)
Радоуцкий К. Е. - Использование API Google Maps для создания пользовательских геоинформационных систем, Островская Е. А., Сейфиева Р. А., Фарионик В. А. (2013)
Демченко Ф. О. - Використання імітаційного моделювання при автоматизації тестування складних систем залізничної автоматики (2013)
Альошин Г. В. - Техніко-економічні характеристики приймально-передавального модуля системи зв’язку, Замковець І. В. (2013)
Бочков К. А. - Анализ помех, наведенных в узлах микроэлектронной аппаратуры железнодорожной автоматики при разряде заряженного по индукции корпуса, Комнатный Д. В. (2013)
Султангазинов С. К. - Пути повышения устойчивой работы устройств автоматики и телемеханики (2013)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина III. Перетворення мереж Петрі і програмування (2013)
Листровой С. В. - Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии, Моцный С. В. (2013)
Miroshnik M. A. - Использование ПЛИС для реализаций стандарта шифрования данных, Kovalenko M. A. (2013)
Гончарова Л. Л. - Методи організації паралельних контролерів для інтелектуалізації технологічних процесів електропостачання (2013)
Приходько С. І. - Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці, Калабухін Ю. Є., Жученко О. С., Волков О. С. (2013)
Жалкін Д. С. - Нечітке сезонне керування енергетичною установкою тепловоза (2013)
Устенко О. В. - Інтеграція систем автоматизації віртуальних підприємств (2013)
Титул, зміст (2011)
Гасюк П. А. - Особливості взаємовідношення пучків емалевих призм у різних ділянках коронки зубів, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Калашніков Д. В. (2011)
Король Д. М. - Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм, Ткаченко І. М., Апєкунов Г. Ю., Білий С. М. (2011)
Лещук Є. С. - Експериментальне дослідження механічних властивостей з'єднання базисної та еластичної пластмас (2011)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2011)
Годована О. І. - Програмне забезпечення персоніфікованого реєстру пацієнтів "Florida Probe" у діагностиці захворювань тканин пародонта (2011)
Зубачик В. М. - Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при пародонтиті на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Грецких Е. В. - Использование дезинтоксикационной терапии при лечении больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В., Золочевская З. В. (2011)
Кравченко Л. С. - Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, Бас Н. О. (2011)
Маланчук В. О. - Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії з використанням вимірювальних плівок "Fuji Prescale" та системи "Tekscan", Копчак А. В., Крищук М. Г., Лазарев І. А., Єщенко В. А., Лисєйко Н. В. (2011)
Ставицкий С. А. - О диагностике и хирургической коррекции рубцов головы и шеи, Аветиков Д. С., Кравченко С. Б. (2011)
Дорошенко C. I. - Удосконалений прилад і методика вимірювання міжальвеолярних співвідношень беззубих щелеп, Махницький М. В., Махницький Д. М. (2011)
Михайленко Т. М. - Клінічне вивчення та взаємозв'язок стану гігієни ротової порожнини з іншими складовими зубощелепної системи в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М. (2011)
Нідзельський М. Я. - Індивідуальна гігієна спортивних зубоясенних запобіжників і порожнини рота спортсменів, Зінкевич К. Г. (2011)
Ющенко П. Л. - Альтернатива применения силиконовых оттискных материалов в ортопедической стоматологии, Король Д. М., Оджубейская О. Д., Виженко Е. Е., Король М. Д. (2011)
Головко Н. В. - Стан колового м'яза рота в оргодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Дворник В. М., Рубаненко В. В., Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Гірчак Г. В. - Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики стоматологічних хвороб у дітей, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2011)
Король Д. М. - Стоматолопчний внутрішньокістковий одноетапний імплантат, Білий С. М., Лейбук В. П., Чертов С. О. (2011)
Куц П. В. - Характеристика нейтрофільних гранулоцитів крові при ускладненнях дентальної імплантації, Гомоляко І. В., Шматко В. І., Тумасова К. П. (2011)
Матрос-Таранец И. Н. - Оценка эффективности использования средств профессиональной и индивидуальной гигиены у пациентов с дентальными имплантатами, Валильщикова Е. В., Баркова А. В. (2011)
Дычко Е. Н. - Организация обучения врачей - интернов по детской стоматологии в современных условиях, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Ковач И. В. - Гуманизация в высшей медицинской школе, Дычко Е. Н., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури). Частина 2, Заверуха М. І. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Стрюк Едуард Васильйович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2011 рік (2011)
Титул, содержание (2014)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з нагоди Дня шахтаря (2014)
Смирнов А. В. - Результаты работы угольного блока ДТЭК и перспективы его развития (2014)
Гуменюк Л. - Мільйон на-гора! (2014)
Грядущий Б. А. - Научно-исследовательскому институту горной механики им. М. М. Федорова – 85 лет (2014)
Соломенцев К. А. - Будущее угольной промышленности – отраслевая наука, Грядущий К. В. (2014)
Трибухин В. А. - Некоторые проблемы шахтного подъема и пути их решения (2014)
Ильин С. Р. - Влияние износа направляющих устройств на динамическую устойчивость системы подъемный сосуд–жесткая армировка, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2014)
Кудрейко Н. А. - Повышение уровня безопасной эксплуатации металлических шахтных копров, Кривоноженков М. В. (2014)
Пасюта В. И. - Результаты исследований в области шахтного подъема, Пушкарев В. Ю., Сидоренко В. А., Соломенцев К. А. (2014)
Лобода В. В. - Основные достижения отдела турбомашин НИИГМ им. М. М. Федорова (2014)
Грядущая В. В. - Основные направления повышения энергоэффективности шахтных вентиляторных установок главного проветривания, Стешенко В. А., Бугаев А. В., Шевченко Я. К. (2014)
Коваль А. Н. - Адаптация к изменению окружающей среды – важная составляющая экономической и экологической безопасности Донбасса, Войцеховская Е. Ю., Жуков Д. С. (2014)
Литвинский Г. Г. - Базовые принципы развития горной промышленности и священные заповеди горняка (2014)
Дворников Владимир Иванович (1939–2013 гг.). К 75-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року (2014)
Техногенна та екологічна безпека при розробці вуглегазових родовищ (2014)
Ларин В. Ю. - Методология создания нейроподобных структур системы оптимального управления угледобывающим комплексом в условиях неопределенности, Чичикало Н. И., Савицкая Я. А. (2014)
Драчук Ю. З. - Напрями формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі на концептуальних засадах, Рассуждай Л. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Кочешкова І. М. - Аналіз негативних наслідків закриття шахт і пропозиції щодо порядку виведення їх з експлуатації (2014)
Марищенко А. И. - Дублированная система управления и защиты шахтной подъемной установки на базе системы ЗКДР, Опря О. И., Кругляк А. Н., Апостол Ю. Ф. (2014)
Инновационные решения по очистке воды в шахтных условиях (2014)
Чехлатый Н. А. - Технические средства повышения безопасности эксплуатации шахтной подъемной установки, Баранов К. Ю. (2014)
Радченко В. В. - Відновлення земель, порушених гірничими роботами, у Дніпровському буровугільному басейні, Куліш В. А. (2014)
Полулях А. Д. - О технологической целесообразности тяжелосредного обогащения мелкого угля (2014)
Панишко А. И. - Об оптимизации обеспечения гидрогеологической безопасности ликвидируемых шахт, Смыслов А. А., Педченко С. В. (2014)
Иотенко Б. Н. - О максимальной суточной нагрузке на очистной забой по газовому фактору, Береговой Р. В. (2014)
Выдающиеся деятели угольной промышленности Вербиченко В. К 75-летию трудовой деятельности О. А. Колесова (2014)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Козак, Левко Колодуб (2010)
До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Персональний склад НАМ України (Станом на 31.12.2010) (2010)
Чебикін А. - Про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України у звітний період (2010)
Кара-Васильєва Т. - Людмила Міляєва (До дня народження) (2010)
Савченко Л. - Олександра Смолярова (До дня народження) (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського