Бай С.І. - Екологічна відповідальність підприємств торгівлі, Римар І.А. (2011)
Боломчук Б.В. - Моделирование влияния диверсификации на эффективность деятельности предприятия, Драгун Н.П. (2011)
Бондар Н. М. - Об’єкти та моделі партнерських взаємодій держави і приватного сектору у сфері автомобільних пасажирських перевезень (2011)
Боровик Н.А. - Безпека автотранспортних підприємств в умовах економічної кризи, Муха Т.С. (2011)
Вага А.Г. - Сутнісна характеристика поняття "послуга" (2011)
Волинець Л.М. - Формування системи логістичного обслуговування пасажирів транспортного підприємства в ланцюгу постачань, Черній С.В. (2011)
Горбенко О.В. - Логістичні центри як важлива складова в системі ринкової інфраструктури (2011)
Горобінська І.В. - Концепція реформування державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності (2011)
Дащенко Н.М. - Методичні аспекти щодо визначення ефективності розвитку та функціонування транспортно-логістичних центрів в Україні (2011)
Денисенко І.П. - Обґрунтування підходів до розгляду конфліктів розвитку організацій: орієнтація на якість менеджменту (2011)
Дорохов О.B. - Імітаційне моделювання обслуговування в аптечному закладі як складової логістичного забезпечення фармацевтичного ринку (2011)
Дулеба Н. В. - Визначальні фактори впливу на економічну безпеку автотранспортних підприємств (2011)
Жулин О.В. - Моделі концесійних угод та алгоритм їх вибору (2011)
Заруцька О.І. - Вдосконалення виробничих процесів транспортного обслуговування туристів (2011)
Іванишен К.В. - Формування системи антикризового моніторингу фінансово-господарського стану підприємства (2011)
Іванчук С.І. - Оцінювання складових антикризової стійкості підприємства (2011)
Карпенко О. А. - Вплив негативних кліматичних тенденцій на транспортну інфраструктуру, Безнісько В. П., Чернавцев А. Ю. (2011)
Карпенко О.А. - Доцільність застосування аутсорсингу в логістиці українських підприємств, Висоцька Д.Ю. (2011)
Карпенко О.А. - Впровадження японської моделі менеджменту в Україні, Макуха К.С. (2011)
Козак Л.С. - Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності в Україні, Петренко О.Т. (2011)
Концева В.В. - Мотивація та стимулювання в сучасних умовах, Рижанкова Г.М. (2011)
Корольова О.І. - Аналіз операційних витрат машинобудівної галузі (2011)
Крамарева О.С. - Деякі аспекти глобалізації інформаційних технологій і засобів масової інформації, Дорохов М.О. (2011)
Кушта І.В. - Теорія і практика формування системи фінансового забезпечення підприємств дорожньої галузі (2011)
Лукін С.Ю. - Ретроспективний аналіз щодо формування понятійного апарату логістичного потенціалу, Ремига Ю.С. (2011)
Мороз О.В. - Моделювання визначення обсягу попиту міським пасажирським транспортом (2011)
Назаренко Я.Я. - Сутність та значення місцевих бюджетів в бюджетній системі України (2011)
Оксюта Н.С. - Компенсація пільгових витрат за пасажирські перевезення на автомобільному траснпорті (2011)
Рябікова Г.В. - Формування стратегії розвитку виробничих систем (2011)
Сніжко Л.Л. - Визначення та оцінка чинників, що впливають на рівень конкурентоспроможності українських підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П.В. (2011)
Сопоцько О.Ю. - Сутність та особливості поняття "продукти харчування повсякденного попиту" (2011)
Федорук О.В. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності економічної діагностики підприємства (2011)
Цимбал Ю.О. - Розробка критеріїв ефективності та якості організації перевезень вантажів (2011)
Грисюк Ю.С. - Обгрунтування необхідності розробки системного критерія ефективності функціонування міського пасажирського транспорту, Лабута А.В. (2011)
Грисюк Ю.С. - Логістично-функціональні аспекти державного управління об’єктами транспортно-дорожньої інфраструктури, Нікітін П.В., Григоренко Р.В., Дем’янченко А.О. (2011)
Лудченко Я.О. - Методологічні засади формування міської транспортної політики, Третьяков І.М. (2011)
Хервіг ван Стаа - Пріоритетні завдання Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи (2013)
Маліков С. - Україна та Європа — спільно до розвитку (2013)
Вілкул Ю. - Асоціація міст України: серед пріоритетів — діалог місцевого самоврядування з владою (2013)
Козирєв П. - Всякому місту — звичай та права... (2013)
Баштаненко О. - Збереження здоров`я дітей — головне завдання міської влади, Попова Ю. (2013)
Терещенко О. - Інструменти співробітництва органів місцевого самоврядування з органами самоорганізації населення: з досвіду м. Луганськ (2013)
Говорков В. - Мелітополь: зростання через кластери (2013)
Кошелюк М. - Вінниця відкрита до співпраці (2013)
Гляйхманн І. - Спільно творимо майбутнє: співробітництво з Німеччиною у сфері сталого розвитку українських міст, Борик М. (2013)
Смірнова Г. - Розвиток муніципального врядування: залучення громад, інноваційні муніципальні проекти, реформа житлово-комунального господарства (2013)
Жванія Д. - Адміністративна реформа — лише перший крок на шляху реформування місцевого самоврядування (2013)
Гошовська В. - Концептуальні підходи до оцінювання економічної ефективності діяльності органів місцевого самоврядування, Ворона П. (2013)
Монастирський Г. - Інноваційний механізм забезпечення економічного та соціального розвитку муніципальних утворень, Лоза Р. (2013)
Козіна В. - Харківський обласний конкурс "Місцеве самоврядування — це ми! (2013)
Тертишна О. - Переваги та перспективи дистанційного навчання посадових осіб місцевого самоврядування в умовах сьогодення (2013)
Савченко В. - Впровадження інноваційних організаційно-навчальних форм навчання в процес підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Донецької області, Родченко І. (2013)
Швейцарський досвід місцевого самоврядування (продовження) (2013)
Баймуратов М. - Феноменологія муніципальних прав людини (2013)
Результати Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування (2013)
Рибак В. - Ми маємо об’єднати наші зусилля для змін на краще! (2013)
Вілкул О. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування як інструмент практичної реалізації державної політики щодо регіонального розвитку (2013)
Чернов С. - Найкращий друг до демократії — діалог (2013)
Мяснікова Л. - Запорука успіху – ефективна взаємодія (2013)
Кубрак В. - Реформування місцевого самоврядування на Білопільщині (2013)
Мовчан І. - Роль громади в соціально-економічному розвитку регіону (2013)
Пенцко О. - Майбутнє – за потужними громадами (2013)
Удовиченко В. - Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, як інструмент соціально-економічного розвитку міста (на прикладі м. Славутича) (2013)
Ковальчук М. - Он-лайн зв’язок – вимога сьогодення (2013)
Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (2013)
Громадське обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Федорук А. - Модернізація системи місцевого самоврядування — запорука успішного розвитку регіонів і держави (2013)
Татусяк С. - Самодостатнє місцеве самоврядування – запорука сталого розвитку країни (2013)
Момот І. - Завдання органів місцевого самоврядування Полтавщини на етапі підготовки до реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади (2013)
Константинов В. - Час реформи місцевого самоврядування настав! (2013)
Чмирь Ю. - Збалансований розвиток громад — основа реформи місцевого самоврядування (2013)
Сороковський В. - Обслуговуючі кооперативи — рішення для сільського водопостачання в Україні (2013)
Орлова В. - "Посадіть калину біля серця, щоб завжди цвіла вона в душі" (з досвіду Білгород-Дністровського району Одеської області) (2013)
Толкованов В. - Українським реформам потрібні лідери. І ми їх готуємо (2013)
Присяжнюк В. - Академія муніципального управління — шлях до успіху (2013)
Народ Швейцарії: громадська участь на місцевому рівні (2013)
Указ Президента України № 307/2013 "Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території (2013)
Грицяк І. - Зародження, становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні (2013)
Аніпко О. Б. - Новий інтегральний показник для літальних апаратів транспортного призначення, Приймак А. В., Миргород Ю. І., Котов О. Б., Вовк О. В. (2012)
Биченков В. В. - Розроблення алгоритму синтезу поліному n-го ступеня залежності цільової функції від визначеної кількості аргументів (2012)
Богом'я В. І. - Комплекс показників ефективності функціонування системи спостереження та розпізнавання космічних апаратів (2012)
Дачковський В. О. - Перспективи використання електромагнітної зброї та напрямки захисту радіоелектронних засобів керованих боєприпасів, Шинкаренко Ю. М. (2012)
Дзюба Т. М. - Обеспечение информационной живучести информационно-управляющих систем органов военного управления при проведении кибератак, Віщун В. В. (2012)
Зінченко А. О. - Визначення відстаней в MIMO-системах зв’язку та радіолокації на основі фазових вимірів, Слюсар В. І. (2012)
Зінченко Ю. М. - Імітатор тактичних дій JCATS в плануванні експерименту (2012)
Кобзєв В. В. - Обґрунтування способу розподілу експлуатаційних спостережень на вибірки при застосуванні методу групового урахування аргументів для прогнозування безвідмовності радіоелектронних засобів зенітних ракетних комплексів, Опенько П. В., Фоменко Д. В. (2012)
Колачов С. П. - Стохастично-дискретний метод оцінки безвідмовності складних програмних комплексів, Недайбіда Ю. П., Драглюк О. В. (2012)
Кононенко С. М. - Особливості підготовки та проведення занять і навчань із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS за досвідом проведених командно-штабних навчань зі слухачами інституту авіації та протиповітряної оборони, Заїка Л. А. (2012)
Кравченко Ю. В. - Концептуальний підхід до синтезу складних технічних систем з динамічною структурою, Миколайчук Р. А. (2012)
Масесов М. О. - Пропозиції щодо впровадження технології МІМО у перспективних засобах радіозв’язку спеціального призначення, Борисов І. В. (2012)
Мєшков І. Н. - Можливості застосування сучасних технологій в дротових телекомунікаційних мережах спеціального призначення, Мусієнко В. А., Малишкін В. В., Срібний С. П. (2012)
Мовчан А. С. - Варіант побудови алгоритму розрахунку зон роботи РЛС під впливом засобів РЕБ у задачах моделювання (2012)
Ромащенко Р. А. - Методика управління таймерами в протоколі TCP при використанні методу ковзного вікна (2012)
Слюсарчук О. О. - Основні тенденції розвитку бортових радіолокаційних систем, Гниря В. В. (2012)
Ткаченко А. Л. - Нечіткий алгоритм виміру довжини черги та рівня використання буферу для систем активного керування чергами в ip-мережах, Криховецький Г. Я., Бородавко Д. С. (2012)
Шкуліпа П. А. - Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків РЕТ автономною автоматизованою системою технічного діагностування, Жердєв М. К., Лєнков С. В. (2012)
Гапоненко Н. П. - Використання інтерактивних методів навчання з метою підвищення ефективності навчального процесу (2012)
Козубцов І. М. - Технічний аспект мотиваційної моделі процесу компетентного навчання студентів в міждисциплінарному просторі (2012)
Родіков В. Г. - Основні категорії та поняття дистанційного навчання саперів (2012)
Білан А. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки, Зеленко О. В., Шемендюк О. В. (2012)
Ігнатьєв М. М. - Підхід до розробки прогнозу найбільш ймовірного варіанту дій повітряного противника при нанесенні авіаційних ударів (2012)
Лаврінчук О. В. - Аналіз основних напрямків впровадження принципів мережецентричних війн у збройних силах провідних країн світу, Валерко В. В., Цвєтков Є. В. (2012)
Ляшенко І. О. - Аналіз вимог керівних документів держтехкомісії Росії щодо інформаційної безпеки інформаційно-управліяючих систем (2012)
Тарасов В. М. - Проблемні питання створення географічної інформаційної системи в тактичній ланці управління військами (силами), Чорнокнижний О. А. (2012)
Шедяков В. Є. - Регулювання інформаційних відносин в комплексі засобів модернізації соціально-інформаційних систем (2012)
Бірюков Д. С. - Оптимальне розміщення та комплектування аварійно-рятувальних служб для реагування на надзвичайні ситуації, Заславська О. В. (2013)
Бойко Д. А. - Метод визуализации патологических структур на маммограммах, Филатова А. Е. (2013)
Бондина Н. Н. - Сравнение алгоритмов фильтрации медицинских изображений по оценкам их качества, Калмычков А. С., Козина О. А. (2013)
Бондина Н. Н. - Использование статистических характеристик для выделения границ в медицинских изображениях, Кривенцов В. Э. (2013)
Букатова И. Л. - Эвоинформатика и глобализация: анализ средств фрагментарного моделирования (2013)
Вавіленкова А. І. - Аналіз методів обробки текстової інформації (2013)
Гвай А. С. - Анализ методик определения дозы облучения в рентгеновской компьютерной томографии, Аверьянова Л. А. (2013)
Грішин І. Ю. - Прикладні аспекти методів оптимізації управління й обробки інформації у статистичних вимірювальних інформаційних системах автоматизованих систем керування повітряним рухом (2013)
Дмитриенко В. Д. - Нейронная сеть, использующая расстояние Хемминга, для распознавания изображений на границах нескольких классов, Заковоротный А. Ю. (2013)
Дмитриенко В. Д. - Гибридная иерархическая нейронная сеть для хранения знаний технологического процесса механообработки, Хавина И. П. (2013)
Жиляков Е. Г. - Сегментация речевых сигналов на основе субполосного анализа, Фирсова А. А. (2013)
Зайко Т. А. - Ассоциативные правила в интеллектуальном анализе данных, Олейник А. А., Субботин С. А. (2013)
Карасюк В. В. - Совершенствование системы дистанционного обучения гуманитарным дисциплинам, Иванов С. Н. (2013)
Коваленко Н. А. - Математическая модель искажения зондирующих сигналов в системах контроля местоположения людей за непрозрачной преградой, Сахацкий В. Д. (2013)
Леонов С. Ю. - K-значная нейронная сеть АРТ для анализа работоспособности вычислительных устройств (2013)
Лимаренко В. В. - Определение входных параметров для СППР процессов механообработки, Хавина И. П. (2013)
Мороз Б. І. - Оптимізіція параметрів навчання нейромережевої системи обробки інформації митного контролю, Коноваленко С. М. (2013)
Никитина Т. Б. - Синтез робастного управления трехмассовой электромеханической системой с учетом неопределенностей объекта управления, Кобылянский Б. Б., Татарченко М. О. (2013)
Поворознюк А. І. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів, Стебліна К. В., Білецький К. А. (2013)
Поворознюк Н. І. - Звукові сигнали діяльності серця і їх аналіз у частотно-часовій області, Чорний К. В. (2013)
Ручкин К. А. - Метод обнаружения нескольких сферических объектов в пространстве, Шевченко Е. А. (2013)
Столяревская А. Л. - Применение пакета R при анализе данных с инерциальных датчиков для мониторинга деятельности человека, Кузнецов Ю. А. (2013)
Телішевська А. В. - Ідентифікація моделі медичної системи на базі нечіткої логіки, Поворознюк А. І. (2013)
Тузенко О. А. - Исследование математических моделей в планировании эксперимента методом сравнительного анализа, Кухарь В. В., Балалаева Е. Ю., Дубинина А. В. (2013)
Тутарова В. Д. - Сравнение математических моделей растворения реагентов в жидкой стали, Снегирев Ю. В. (2013)
Чикина Н. А. - Прогнозирование риска в системе медицинского страхования профпатологий, Антонова И. В. (2013)
Биченков В. В. - Порядок оцінювання ступеня досягнення можливостей Збройних Сил України в залежності від рівня фінансування (2013)
Братко А. В. - Аналіз факторів, які впливають на ефективність застосування резервів в охороні державного кордону (2013)
Лобанов А. А. - Принципи стратегічного управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В. (2013)
Прібилєв Ю. Б. - Питання застосування космічних систем у системі оперативних стандартів Збройних Сил України (2013)
Волошко С. В. - Технічні аспекти реалізації сучасних технологій в телекомунікаційних системах, Петренко А. В., Шевельова О. І., Омельченко Ю. О. (2013)
Zhyvytskyi M. - Evaluation of air navigation effectiveness in free flight conditions (2013)
Загорулько А. Н. - Контроль и диагностика состояния бортовых систем космического аппарата на геостационарной орбите, Кучерук С. М. (2013)
Зверев А. А. - Системы управления современными зенитными ракетами. Построение математической модели автопилота зенитной управляемой ракеты малой дальности, Галицкий О. Ф., Опенько П. В., Скорик А. Б. (2013)
Иванович В. В. - Методика повышения эффективности эксплуатации морских судов при трансокеанских грузовых перевозках (2013)
Масесов Н. А. - Обоснование выбора направлений развития систем радиосвязи специального назначения с использованием системотехнической и технологической реконфигурации, Панченко И. В., Бондаренко Л. А., Малых В. В. (2013)
Миколайчук Р. А. - Алгоритм прогнозування розподілу об’єктів впливу для улаштування та подолання інженерних загороджень, Кізяк Я. О. (2013)
Мисик А. Б. - Модель формування та оцінки заходів забезпечення прикордонної безпеки, Дмитренко О. М. (2013)
Сінякін Ю. Ю. - Обґрунтування вимог до ефективності системи військового зв’язку, Куцаєв В. В., Нартов Є. І., Михайлов С. Є. (2013)
Скорик А. Б. - Системы управления современными зенитными ракетами. Математическое моделирование контура наведения (2013)
Собченко В. А. - Методика визначення раціонального складу сил та засобів підрозділу з ремонту та обслуговування тепловізійних комплексів прикордонного загону (2013)
Станович О. В. - Визначення іоносферних параметрів за допомогою апаратно-програмного комплексу з використанням даних радіонавігаційних систем, Легкобит В. С., Кучер В. П., Нартов Є. І. (2013)
Хращевский Р. В. - Рекурентні цільові нерівності системи планування розподілу повітряного простору (2013)
Гапоненко Г. М. - Покоління і моделі організації дистанційного навчання (2013)
Голінко В. В. - Інтерактивні лазерні технології при вивченні оперативно-тактичних дисциплін у Національній академії Служби безпеки України, Заруба О. Г., Демченко О. М. (2013)
Компанцева Л. Ф. - Прикладні аспекти інтернет-лінгвістики в діяльності інститутів сектору безпеки (2013)
Шедяков В. Є. - Здійснення бажаних трансформацій соціально-інформаційних систем: постсучасні методологія та онтологія (2013)
Середюк Н. М. - Нефропротекторні властивості комбінованого низькодозового антигіпертензивного лікування хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з хронічним пієлонефритом, Лучко О. Р. (2013)
Абрагамович О. О. - Свербіж шкіри та якість життя хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, що лікуються гемодіалізом, Дудар І. О., Абрагамович Х. Я. (2013)
Барнетт О. Ю. - Гібернація міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця як причина серцевої недостатності, Кияк Ю. Г., Кияк Г. Ю., Ковалишин В. І., Беш Д. І. (2013)
Стигар М. В. - Соматотиполоґічна характеристика хворих на ревматоїдний артрит: залежність від віку пацієнтів; віку, у якому почалося захворювання та його тривалості, Станіславчук М. А. (2013)
Рудник Т. І. - Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на кропив’янку, Надашкевич О. Н., Паращук Б. М., Зайченко Я. О. (2013)
Андрющенко В. П. - Мікро- та субмікроструктурні зміни тканин передньої черевної стінки як чинник вибору методу герніопластики післяопераційних вентральних гриж, Бісярін Ю. В., Кушнірчук М. І. (2013)
Абрагамович М. О. - Лікування цирозу печінки: сучасні засади з урахуванням наявності синтропічних ко-та поліморбідних уражень інших орґанів та систем, Фармага М. Л. (2013)
Маркін Л. Б. - Синдром Аарскоґа-Скотта (опис клінічного випадку), Медвєдєва О. С. (2013)
Зінчук О. М. - Cинтропічне ураження серця у хворих на Лайм-бореліоз: (клініко-електрокардіоґрафічні ознаки; опис клінічного випадку) (2013)
Кіцера Ол. Ом. - Лабіринтопатії (вестибулопатії) в практиці лікаря - терапевта, Кіцера Ол. Ол. (2013)
Смоляр Н. І. - Аналіз захворюваності на карієс зубів у дітей Львівської області, Безвушко Е. В. (2013)
Вимоги до статей (2013)
Редакційна рада (2013)
Сторінка головного редактора (2013)
Чуклін С. М. - Роль прозапальних цитокінів і молекул адґезії у виникненні судинних порушень і орґанної дисфункції у хворих на гострий панкреатит, Гранат О. Б. (2013)
Радченко О. М. - Особливості перебігу гіпертонічної хвороби у пацієнтів з високим рівнем особистісної тривожності, Пилипів Л. І. (2013)
Денесюк О. В. - Ендотеліальна дисфункція та функціонально-структурні зміни в судинах у хворих на нестабільну стенокардію з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Радченко О. М. - Лептин крові та функція зовніщнього дихання у хворих на бронхіальну астму, Слаба О. Р. (2013)
Варес Я. Е. - Переломи лобового синуса: сучасна стратеґія діаґностично-лікувальної тактики, Горак В. М., Філіпський А. В. (2013)
Фрайт В. М. - Методолоґія лікування туберкульозу легень, Федорів Я.-Р. М. (2013)
Дутка Я. Р. - Алґоритм лікувальної тактики у пацієнтів з пухлинною обструкцією позапечінкових жовчевих проток (2013)
Абрагамович О.О. - Ускладнення раку шлунка в практиці лікаря-ревматолоґа (огляд літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович У. О., Синенький О. В., Головач Т. В., Кушина А. П. (2013)
Катеренчук І. П. - Ефективність і безпека застосування низькомолекулярних гепаринів для лікування та профілактики гострого коронарного синдрому, Циганенко І. В., Катеренчук О. І. (2013)
Свінціцький А. С. - Функціональна диспепсія: сучасні засади діаґностики та лікування (2013)
Katerenchuk O. - The Possible Pathological Role of Endogenous Cannabinoid System in Heart Failure Syndrome (2013)
Вимоги до робіт (2013)
Бережний А. І. - Державна влада як можливість прийняття рішень, що регулюють розподіл благ у конфліктних ситуаціях в інноваційному розвитку ВНЗ (2013)
Берюх О. В. - Шляхи вдосконалення діяльності з екологізації економіки України (2013)
Гайдученко С. О. - Про мотиваційний аспект організаційної культури в теорії публічного управління (2013)
Мадих А. А. - Аналітична модель прийняття управлінських рішень у системі державного управління, Фомін В. В. (2013)
Мамонов І. Л. - Цільова гуманізація публічного управління (2013)
Матвєєва Л. О. - Виконання контрольної функції в умовах президентсько-парламентської республіки: тенденції та ризики для української держави (2013)
Рудалєва Л. В. - Роль національного банку України на фондовому ринку в умовах модернізації економіки (2013)
Аршава І. О. - Концептуальні засади вдосконалення державного управління нотаріатом в Україні (2013)
Бедін С. В. - Основні теоретичні положення державного регулювання в електроенергетиці (2013)
Дєгтяр О. А. - Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики (2013)
Дорошенко С. О. - Механізми фінансування державно-приватного партнерства (2013)
Коваленко Є. О. - Особливості державного регулювання споживчого ринку в країнах Європи (2013)
Інковська Ю. М. - Механізми державної політики брендингу територій (2013)
Іванченко А. В. - Оцінювання дії механізмів державного регулювання зайнятості населення в Україні (2013)
Макєєва Л. М. - Державне регулювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення (2013)
Мерзляк А. В. - Державна підтримка розвитку страхування сільськогосподарської продукції в Україні, Павелко Н. І. (2013)
Пилипенко Н. М. - Теоретичні підходи до управління державними фінансами (2013)
Сітнікова Н. С. - Система розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні та його значення для соціального зростання держави (2013)
Шевцов А. Л. - Комплексний підхід до державного регулювання міграційних процесів (2013)
Коновалова М. В. - Світова практика формування інноваційної культури державних службовців на прикладі англосаксонської моделі інноваційного розвитку (2013)
Ландсман В. А. - Удосконалення кадрової роботи в органах державного управління (2013)
Бікулов Д. Т. - Роль місцевого самоврядування у розвитку інвестиційної привабливості територій (2013)
Гарькавий І. Б. - Містообслуговуюча сфера: структура та складові, їх властивості й ознаки (2013)
Іщенко М. П. - Компаративний аналіз моделей, принципів і форм організації систем місцевого самоврядування в європейських країнах, Самойленко Л. Я. (2013)
Костенок І. В. - Соціальна довіра та громадянська участь як чинники розвитку місцевого самоврядування: оцінювання українських реалій (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління і управління містом (2013)
Опрятний С. М. - Правове забезпечення становлення й розвитку системи місцевого самоврядування в Україні в історичній ретроспективі (2013)
Пеклушенко О. М. - Правове стимулювання економічного забезпечення місцевого самоврядування (2013)
Полюшкін С. С. - Використання інструментарію проектного аналізу в управлінні сталим розвитком міста-мегаполіса (2013)
Сергєєва О. Р. - Моделювання системи оцінювання місцевого самоврядування як фактора становлення громадянського суспільства в Україні (2013)
Коваленко Т. Ю. - Державне регулювання санаторно-курортного забезпечення дітей в Україні: актуальність проблеми в умовах медичної реформи (2013)
Линник С. О. - Пріоритети державної політики у сфері охорони здоров’я України щодо реалізації міжнародних стратегій у сфері боротьби з ВІЛ/СНІД (2013)
Скрипник О. А. - Структурно-функціональна перебудова як інструмент удосконалення системи державного управління у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Сорокіна Н. Г. - Вплив державної молодіжної політики на формування ціннісних орієнтацій сучасної молоді (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "державна служба” галузі знань" державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Кухта М. П. - Проблема концептуалізації поняття "життєві стратегії” в соціологічному дискурсі, Мартинюк І. О. (2012)
Святненко І. О. - Соціальність та її вплив на тіло: до постановки проблеми (2012)
Чернявська О. В. - Можливості інституційного та системного підходів у дослідженні регіональних ЗМК, Змій Л. М. (2012)
Яковенко Ю. І. - Характер напрямів досліджень сучасних представників соціології мови, Тащенко А. Ю. (2012)
Бабак І. М. - Бідність як соціальний феномен: специфіка українського суспільства (2012)
Барматова С. П. - Зайнятість он-лайн: нові можливості для українського ринку праці (2012)
Волошин О. В. - Соціальні та прагматичні витоки сучасного молодіжного руху (2012)
Зацепіна Н. О. - Соціокультурні аспекти розвитку туризму в Україні в умовах глобалізації суспільства (2012)
Коваль В. С. - Становлення й розвиток науково-теоретичних підходів до проблеми залучення осіб з фізичними обмеженнями здоров’я в загальноосвітній простір (2012)
Mogdalyova I. - The modern Donetsk intelligentsia: social portrait (2012)
Пахолок О. О. - Ідеологія здорового способу життя як нормативна база сучасної культури здоров’я (2012)
Піддубна К. С. - Роль знань у трансформації національної системи бізнесової освіти (2012)
Серга Т. О. - Розробка методики діагностики сімейного насильства (2012)
Соболєва Н. І. - Шляхи формування та проблеми використання соціального капіталу в процесі модернізації українського суспільства (2012)
Андрушків Б. М. - Соціальні особливості дослідження механізму реалізації державної інноваційної політики у сфері людського капіталу соціологічними засобами (на прикладі підприємницької діяльності), Погайдак О. Б., Кирич Н. Б., Мельник Л. М. (2012)
Загороднюк Т. Ю. - Методологія застосування тестових методик у моніторингових соціологічних дослідженнях трансформаційних процесів у працях Н. Паніної (2012)
Стеценко Т. О. - Проблеми вимірювання довіри в соціології (2012)
Метулинська Н. М. - Мотивація наукової діяльності та професійний успіх у науці (2012)
Рудченко С. М. - Стимулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників (2012)
Хомерікі О. А. - Економізм у вищій школі та "підприємницький університет” – закономірна необхідність чи соціальна небезпека (2012)
Ядранський Д. М. - Соціологічна інтерпретація соціально-трудової справедливості (2012)
Бутиліна О. В. - Адаптація до навчання та професійна маргінальність студентів ВНЗ (2012)
Решетняк С. Б. - Розвиток творчого потенціалу студента в навчальному процесі ВНЗ (2012)
Шапошникова І. В. - Проблеми соціальної інтеграції сучасної студентської молоді (2012)
Полторак В. А. - Соціологія політики, політичний маркетинг і політико-інженерна діяльність (2012)
Чигрин В. О. - Поняття кордонів в електоральному вимірі, Губенко В. В. (2012)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг: сутність, основні функції, завдання (2012)
Антоненко Н.О. - Оцінювання ефективності та шляхи удосконалення діяльності дозвільного центру (на прикладі дозвільного центру Білокуракинської районної державної адміністрації) (2013)
Афанас’єва О.В. - Проблеми і перспективи впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби в місцевих органах виконавчої влади (2013)
Д’яченко С.П. - Територіальна громада в системі місцевого самоврядування (2013)
Журавльова В.С. - Контрольні функції державної казначейської служби України за результатами державних закупівель на стадії реєстрації бюджетного зобов’язання (2013)
Заікіна Т.В. - До аналізу проблемних секторів кадрової політики в державних установах (2013)
Ленкевич О.Ю. - Організаційно-правовий механізм боротьби з корупцією на державній службі (2013)
Мельниченко О.А. - Проблеми соціального сирітства: причини, прояви та способи розв’язання, Юр’єва А.Ю., Панченко А.Ю. (2013)
Пархоменко О.М. - Законодавче забезпечення ґендерної рівності в Україні (2013)
Міклуха О.В. - Комунікативні засоби конструктивного поліпшення роботи сучасної податкової служби України (2013)
Полегаєв Д.В. - Проблеми в діяльності служб управління персоналом місцевих органів виконавчої влади та шляхи їхнього розв’язання (2013)
Руденко Г.М. - Проблеми кадрового складу державної служби в Україні та шляхи їх вирішення (2013)
Єрмаш Н.М. - Вирішення конфліктних ситуацій в органах місцевої виконавчої влади, Твердохліб Ю.І. (2013)
Хмеленко І.В. - Напрямки вдосконалення механізму поповнення державного та місцевого бюджетів у сфері податкової політики України (2013)
Шевченко І.Ю. - Виборчі права громадян України: проблеми реалізації (2013)
Скляр Є.П. - Застосування методу АСЕСМЕНТ-ЦЕНТРУ в оцінюванні професійних спроможностей персоналу, Скляр А.О. (2013)
Максимова Т.С. - Вплив пенсійної реформи на скорочення дефіциту бюджету пенсійного фонду України, Біньовська Т.Г. (2013)
Бондарчук Г.М. - Комплексний соціально-економічний розвиток території як шлях до поліпшення якості життя населення Луганської області (2013)
Верховод Б.А. - Адміністративно-територіальна реформа як основа підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Гамзюк І.А. - Шляхи удосконалення організаційної структури місцевої адміністрації в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Голда Є.С. - Сучасний стан та перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів України (2013)
Дікарєва Н.В. - Облік зобов’язань бюджетних установ органами державної казначейської служби України як метод удосконалення ефективного використання бюджетних коштів (2013)
Дровальова Н.Ю. - Організаційно-функціональні методи та принципи органів місцевого самоврядування в світлі соціально–економічних проблем (2013)
Захарова І.В. - Перспективні напрями вдосконалення кадрової політики в органах державної влади в умовах адміністративно-територіальної реформи (2013)
Калугіна О.А. - Оптимізація та підвищення ефективності надання адміністративних послуг в соціальному секторі (2013)
Лейбенко Г.В. - Вдосконалення системи соціального захисту і соціального забезпечення України (2013)
Мацегора О.Ю. - Організаційно-економічний механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ржевська О. - Міжбюджетні відносини і бюджетна політика: стан та перспективи (на прикладі Кремінської міської ради) (2013)
Виходець Ю.А. - Проблеми удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні (2013)
Нарожна Н.І. - Доходи пенсійного фонду: оптимізація формування та резерви зростання (2013)
Ткаченко Є.В. - Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні (2013)
Бабічева О.П. - Сучасні методи формування державних посад (2013)
Васюк Ю.Л. - Нетипове інформування громадян щодо об’єктів археологічної спадщини Лутугинського району з метою забезпечення їх охорони (2013)
Синиця К.В. - Особливості створення інформаційної системи про земельні ділянки міста районного призначення (2013)
Соколовська А.В. - Стимулювання підвищення професіоналізму державних службовців: методи та особливості застосування (2013)
Гриценко Ю.В. - Дослідження проблем, пов’язаних зі здійсненням державного контролю за діяльністю навчальних закладів (2013)
Самоздра М.М. - Створення web-порталу для участі громади в обговоренні соціально значущих проектів міста (на прикладі м. Луганська), Приколота А.В. (2013)
Трубчанінова К.А. - Аналіз законодавства України у сфері надання адміністративних послуг (2013)
Колос С.М. - Фактори впливу на міграційні процеси в Україні (2013)
Носкова С.А. - Узагальнення показників економічного, соціального і екологічного потенціалів регіону для оцінювання збалансованості їх розвитку (2013)
Рогозян Ю.С. - Формування графоаналітичної моделі оцінювання збалансованості функціонування промислових підприємств (2013)
Кривуля П.В. - Сходства и различия в ошибках синтеза систем показателей: СП-ЗЕВГМА, СП-СИЛЛЕПС, СП-АПОКОЙНУ, СП-АНАКОЛУФ (2013)
Шаповалова О.М. - Інноваційна діяльність, як основа підвищення конкурентоспроможності готельного господарства (2013)
Шаповалова О.М. - Балансовий метод у розвитку регіональної економіки, Рябченко А.С. (2013)
Азаренко Е. В. - Информационно-технологическая характеристика морской реверберации, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М., Лазаренко С. В., Ожиганова М. И. (2013)
Архипов А. Е. - Применение затратно-стоимостных моделей для оценивания вероятностных параметров информационных рисков, Архипова С. А., Скиба А. В. (2013)
Бриль В. М. - Требования к автоматизированным средствам контроля технического состояния сисем защиты информации, Иванченко Е. В., Хорошко В. А. (2013)
Дудикевич В. Б. - Протидія клавіатурним апаратним кейлогерам, Будз Б. Д., Каріоті М. А. (2013)
Гончаренко Ю. Ю. - Информационно-технологические характеристики акустических каналов утечки информации (2013)
Зорило В. В. - Методы повышения эффективности выявления нарушения целостности цифрового изображения (2013)
Іванишин С. Т. - Менеджмент безпеки іт комплексної автоматизації у теріторіально рознесених відділеннях банку (2013)
Казакова Н. Ф. - Синтез методу виділення контурів у системах ідентифікації на основі усереднення перепадів яскравості, Фразе-Фразенко О. О. (2013)
Казакова Н. Ф. - Проблемы построения комбинированных линейных генераторов псевдослучайных чисел, Щербина Ю. В. (2013)
Кийко А. В. - Синтез узкополосных цифровых фильтров для анализа речевых сигналов (2013)
Кобозева А. А. - Математическая основа метода выявления клонированных участков изображения, подвергнутых коррекции цвета (2013)
Лахно В. А. - Информационная безопасность корпоративных аналитических систем на транспорте (2013)
Лєнков С. В. - Формалізація слабкоструктурованих задач при вирішенні практичних задач забезпечення національної безпеки держави, Винярський Я. Я., Дергильова О. В. (2013)
Нємкова О. А. - Застосування RS–аналізу для перевірки якості генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Павлов Д. Г. - Інформаційна технологія захисту від мережевого шахрайства на базі моделювання поведінки зловмисників (2013)
Петров О. С. - Електронно-цифровий підпис як механізм електронної взаємодії держави з фізичними та юридичними особами, Самоздра М. М., Бородулін А.В. (2013)
Петров А. С. - Прогнозирование надежности информационных систем, Минин А. В., Петров А. А., Щербак Л. Н., Марек А. (2013)
Петров А. А. - Метод оценки вероятности возникновения аномальных событий в компьютерной сети, основывающийся на системах нечетких множеств (2013)
Піскун С. Ж. - Обґрунтування та визначення необхідного рівня захищеності інформаційної сфери держави (2013)
Плотников А. Д. - Применение булевых функций для вскрытия значений ключа в криптосистеме, Васильев Е. В. (2013)
Сергієня К. В. - Методи захисту програмного забеспечення від несанкціонованого копіювання (2013)
Скопа О. О. - Передумови створення регіональної інтелектуальної мережі управління спеціальними функціями, Корольов М. В. (2013)
Скоробогатько О. А. - Передумови створення моделі загроз інформації, яка циркулює в інфраструктурі інформаційного простору (2013)
Хорошко В. А. - Ускоренный метод анализа опасных сигналов в радиомониторинге, Шатило Я. Л. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Метод відкритого розподілу секретних ключівна основі рекурентних послідовностей (2013)
Кроль А. А. - Исследование полигармоических сигналов колебательных систем в среде Signal Processing, Кроль О. С. (2013)
Випускні дані (2013)
Балинська О. М. - Homo semioticus як основний суб’єкт створення знаків соціонормативного простору (2013)
Жовтобрюх М. М. - Соціал-демократичні проекти реформування соціальної правової держави в Німеччині післявоєнного періоду (50–60-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Огаренко Т. О. - Політична та правова культура як чинник демократизації суспільства (2013)
Пальченкова В. М. - Підвищення ефективності участі громадськості в умовно-достроковому звільненні: історичний досвід і сьогодення (2013)
Вонсович Х. І. - Проблемні питання сурогатного материнства в Україні (2013)
Довбиш К. К. - Щодо захисту заробітної плати від несвоєчасної виплати та необґрунтованих відрахувань (2013)
Іванова Г. С. - Склад дисциплінарного проступку в трудовому праві (2013)
Івчук Ю. Ю. - Атестація робочих місць за умовами праці – важлива умова забезпечення охорони праці (2013)
Кабаченко М. О. - Особливості дисциплінарної відповідальності (2013)
Микитась А. В. - Проблеми класифікації видів організаційно-штатної роботи в органах внутрішніх справ (2013)
Москаленко О. В. - Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт (2013)
Неплюхіна С. Е. - Щодо змісту конституційного права на оплату праці (2013)
Шумна Л. П. - Соціальне обслуговування: загальновизнані міжнародні стандарти (2013)
Білека А. А. - Деякі питання забезпечення законності у сфері локального правового регулювання аграрних відносин у сільськогосподарських кооперативах (2013)
Діденко Т. І. - Екологічне законодавство України: проблема "економізації” його змісту (2013)
Лакушева Є. В. - Захист приватних інтересів платників податків при проведенні перевірок податковими органами (2013)
Леoсь O. Ю. - Державна політика венчуpнoгo iнвестувaння в iннoвaцiйнiй мoделi poзвитку Укpaїни, Aндpуський Д. Д, Гopський Д. В. (2013)
Рудалєва Л. В. - Світовий досвід державного регулювання діяльності банків на фондовому ринку (2013)
Чернадчук Т. О. - Деякі питання щодо визначення поняття "суб’єкт інформаційних банківських правовідносин” (2013)
Шурупова К. В. - Правовий аналіз видів доступу до інформації в контексті державної інформаційної політики (2013)
Блажівський Є. М. - Моніторинг протидії злочинності (2013)
Гумін О. М. - Організація роботи слідчо-оперативної групи під час досудового розслідування кримінальних правопорушень (2013)
Денисова Т. А. - Умовно-достровоке звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким: проблеми застосування, Бадира В. А. (2013)
Рябчинська О. П. - Методологічні аспекти дослідження системи покарань (2013)
Тальянчук І. С. - Криміналістична характеристика злочинів у сфері земельних відносин (2013)
Хряпінський П. В. - Доктрина про позитивну кримінальну відповідальність: праксіологічний аспект (2013)
Чус О. В. - Особливі ознаки предмета злочину незаконного привласнення особою знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у неї (2013)
Пшонка А. В. - Сутність виховної роботи в органах прокуратури України (2013)
Євсюков О. П. - Формування принципів державного управління у сфері цивільного захисту (2013)
Коваленко О. С. - Сучасні форми взаємодії об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та органів публічної влади України (2013)
Наконечний В. В. - Державне управління: методологічні підходи (2013)
Бедін С. В. - Основні методи й засоби державного регулювання електроенергетичної галузі (2013)
Дєгтяр О. А. - Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери (2013)
Коваленко Є. О. - Тенденції розвитку споживчого ринку та державний контроль за його станом (2013)
Костенок І. В. - Проблеми правового регулювання в процесі організації ефективного місцевого самоврядування в Україні (2013)
Опрятний С. М. - Концептуальний підхід до розуміння сутності місцевого самоврядування (2013)
Тевелєв Д. М. - Причини недосконалості державного регулювання ринку цінних паперів в Україні (2013)
Салієнко О. О. - Процес оцінювання ефективності механізму взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення" (2013)
ВІдтерміновано на рік набуття чинності Законом України "Про державну службу” (2013)
Оновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю "Державна служба” галузі знань "Державне управління” – нагальна потреба сьогодення (2013)
Присяжнюк Ю. П. - Методологія історичних досліджень, опублікованих на сторінках Вісника Черкаського університету (2001–2011 рр.) (2012)
Тельвак В. В. - Творча спадщина Михайла Грушевського в історіографічній рефлексії Дмитра Дорошенка (перша третина ХХ ст.) (2012)
Драч О. О. - Політика державної влади Російської імперії щодо педагогічної діяльності іноземців у ХІХ ст. (2012)
Михайлюк Ю. М. - Висвітлення історії українського міщанства литовської доби в науковій спадщині М. Довнар-Запольського (2012)
Івангородський К. В. - Нові версії етногенезу східних слов’ян у сучасній білоруській історіографії (2012)
Степанов М. Ю. - Ставлення до народів-сусідів в українській православній полемічній літературі кінця XVI – початку XVII ст. (2012)
Новак А. В. - Комунікація наддніпрянської інтелігенції з репрезентантом галицької наукової думки О. Барвінським (2012)
Бойко Я. В. - Розподіл праці та структура зайнятості населення Тавриди наприкінці XIX ст. (2012)
Гребенюк О. І. - Створення Ради Народних Міністрів доби Центральної Ради та її діяльність в евакуації (2012)
Костюкова О. М. - Становлення всеукраїнського товариства робітників-винахідників у 20-х рр. ХХ ст.: проблемні аспекти (2012)
Земзюліна Н. І. - Участь жіночого населення в кооперативних проектах радянської влади (20-і рр. ХХ ст.) (2012)
Куксенко С. І. - Дискусійні аспекти щодо початку "пом’якшення” партійно-державної релігійної політики у сталінський період (2012)
Гичка О. І. - Стан охорони здоров’я матері й дитини в українському селі у 1943–1956 рр. (2012)
Суденко О. В. - Заходи органів державної влади щодо матеріально-побутового та трудового забезпечення демобілізованих військовослужбовців Радянської армії у 1945–1946 рр. (2012)
Радченко О. М. - Іноземний туризм у Радянській Україні на прикладі прийому туристів із НДР як дзеркало "розвинутого соціалізму” (2012)
Бережна Н. О. - Правове становище вірмен України у 1990-х – 2000-х рр.(на матеріалах Черкаської громади) (2012)
Мануілова К. В. - Еволюція теоретичних засад етнополітики УСРР (2012)
Тупчієнко М. П. - Міфологічні уявлення про залізну природу анатомічних органів людського тіла у традиційній культурі: джерелознавчий аспект (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн та рескприпт Адріана Мініцію Фундану (2012)
Захаренко O. С. - Культ особи Чаушеску: механізм творення та його наслідки (2012)
Присяжнюк Ю. - Литвинова Т.Ф. "Поміщицька правда”. Дворянство Лівобережної України та селянське питання наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття (ідеологічний аспект) / Т.Ф. Литвинова. – Д. : "ЛІРА”, 2011. – 732 с. (2012)
Гарнага В. - Чорномаз Б. Методологія історії ХХ ст. : посіб. для студ. вищ. навч. закл / Б. Чорномаз. – Умань, 2011. – 112 с. (2012)
Синявська Л. - Голиш Г.М. Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети "Черкаська правда” 1954–1991 рр.: матеріали прес-моніторингу, Г.М. Голиш, О.В. Ільченко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 208 с (2012)
Масненко В. - Нові наукові та навчально-методичні праці з грушевськознавства (2012)
Гамбург Л. С. - Народний суверенітет у федеративній державі та проблема суверенності її суб’єктів (2013)
Огаренко Т. О. - Механізми формування соціальних засад правової держави: концептуальні положення (2013)
Денисова Т. А. - Культурно-ідеологічні й історико-правові засади формування концепції громадянського суспільства у західній Європі та США кінця XVIII – XIX ст (2013)
Жовтобрюх М. М. - Неомарксизм як вираження правової культури європеїзму та сучасне концептуальне підґрунтя соціальної правової держави (2013)
Кравченко С. С. - Інтерпретація і застосування закону відповідно до теорії правового реалізму (2013)
Пальченкова В. М. - Ідея та практика тюремного патронажу в російській імперії (2013)
Дорохіна Ю. А. - Юридична особа як суб’єкт адміністративного права (2013)
Кoбзap O. Ф. - Упpaвлiнськa функцiя взaємoдiї в пpaвooхopoннiй дiяльнoстi opгaнiв внутpiшнiх спpaв (2013)
Коробочкіна Л. Л. - Шляхи реформування органу управління у сфері реалізації паспортного режиму під час здійснення адміністративної реформ (2013)
Слабко С. М. - Особливості формування позитивної мотивації в діяльності спеціальних категорій державних службовців (2013)
Шурупова К. В. - Правове регулювання порядку доступу до інформації (2013)
Юнін О. С. - Поліція в системі державних органів та забезпечення громадської безпеки (2013)
Андрійчук А. В. - Історія виникнення та науково-теоретичний аналіз банківського нагляду (2013)
Березовська С. В. - Поняття та проблемні питання надання гарантій як один із напрямів фінансової діяльності органів місцевого самоврядування (2013)
Бутко П. Є. - Правосуб’єктність фізичних осіб – платників податків (2013)
Донець Т. А. - Дохід платника як засада визначення обов’язку зі справляння податку (2013)
Журавльова З. В. - Фінансова основа обов’язкового соціального медичного страхування в Україні (2013)
Калиновська Л. В. - Щодо податкового обліку платників податку на додану вартість (2013)
Лазюк С. В. - Співвідношення державного мита, судового збору та судових витрат (2013)
Лакушева Є. В. - Проблеми судового захисту приватних інтересів платників податків (2013)
Ніщимна С. О. - Функції та завдання публічного фінансового контролю (2013)
Тищенко А. О. - Правові засади обліку фізичних осіб суб’єктів фінансового контролю (2013)
Трипольська М. І. - Правова характеристика фінансового штрафу (2013)
Фоміна Г. В. - Про особливості справляння податкового обов’язку як підставу класифікації юридичних осіб – платників податків (2013)
Шкільова Н. В. - До питання про місце податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в податковій системі: порівняльно-правовий аспект (2013)
Шаркова Г. Ю. - Науково-теоретичні підходи до встановлення ознак послуги як об’єкта цивільних прав (2013)
Свічкарьова Я. В. - Дистанційна робота як одна із форм атипової зайнятості (2013)
Білека А. А. - Правила внутрішньогосподарської діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу: теоретичні та практичні засади (2013)
Діденко Т. І. - Поняття екологічного законодавства: теоретичний аспект і законодавче визначення (2013)
Блажівський Є. М. - Проблеми запровадження кримінологічного моніторингу (2013)
Градецький А. В. - Проблеми працевикористання засуджених, колишніх суддів та співробітників правоохоронних органів, у місцях позбавлення волі (2013)
Іваненко Ю. Л. - Стан злочинів, що вчинюються відносно осіб, які займаються бродяжництвом (2013)
Матвійчук В. К. - Об’єктивна сторона складу злочину: її складові та зміст (2013)
Мульченко В. В. - Кримінально-правовий захист недоторканності суддів у КК зарубіжних країн: порівняльний аналіз (2013)
Напиральська В. І. - Проблемні питання кваліфікації злочинів за ст. 338 кримінального кодексу України (2013)
Рябчинська О. П. - До питання про роль правової свідомості для ефективності загальнопревентивної мети покарання (2013)
Саінчин О. С. - Відповідальність за протиправне позбавлення життя людини у кримінальних кодексах УРСР та України у редакціях 1960 та 2001 рр. (порівняльне дослідження) (2013)
Семенюк І. С. - Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування в контексті адміністративно-правової реформи (2013)
Шевчук Т. І. - Запобігання насильницькій злочинності у сільській місцевості (2013)
Аніщенко Д. М. - Історичний розвиток інституту зупинення досудового розслідування (2013)
Помазан С. Г. - Інсценування як способи приховування умисних вбивств, які вчинені через необережність (2013)
Черняк Н. П. - Деякі актуальні питання впровадження нового КПК України, Тараненко В. А. (2013)
Гороховська О. В. - Відповідальність за необережне позбавлення життя: зарубіжний досвід (2013)
Дутчак В. Ф. - Аналіз зарубіжного досвіду правового регулювання господарської діяльності на територіях радіаційного забруднення (2013)
Косоруков А. А. - Понятие безвозмездных договоров и их виды. Самостоятельные безвозмездные договоры (2013)
Нестеренко К. О. - Законодавство України про біженців: становлення та перспективи розвитку (2013)
Онищенко О. А. - Прослуховування телефонних розмов в аспекті захисту права на конфіденційність кореспонденції: огляд міжнародного законодавства та законодавства країн Європи (2013)
Юсупов В. А. - Актуальні проблеми та перспективи реформування правоохоронних органів у світлі нового КПК (2013)
Вітаємо з 65-літтям Віталія Григоровича Лукашевича (2013)
Науково-практичний круглий стіл "Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення” (2013)
Іванова Л. Г. - Український і польський погляди на селянське питання (друга половина ХVІІІ ст.) (2013)
Ігнатенко В. В. - Селянський чинник в українській політичній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Радченко О. М. - Україна в німецькомовних брошурах і путівниках напередодні та в роки Першої світової війни (2013)
Михайлюк Ю. М. - Особистісний аспект політичного портрету еліти Великого князівства Литовського у викладі Д. Іловайського (2013)
Маркевич М. І. - Постать Миколи Костомарова в історіографічній рефлексії Дмитра Багалія (2013)
Владига О. М. - Едиційна діяльність Михайла Грушевського (1924–1934 рр.) (2013)
Івангородський К. В. - Етногенез східних слов’ян у наукових концепціях сучасних українських археологів (2013)
Бойко Н. І. - Сторінки біографії Зиновія-Богдана Хмельницького у сучасній інтерпретації (2013)
Оніпко Т. В. - Йосип Судієнко та Полтава (2013)
Касян А. І. - Волосний писар ХІХ ст. у рецепції сучасників (2013)
Новак А. В. - Галичина інтелектуальна: поступ національного самовизначення середини XIX ст. (2013)
Попова Н. О. - Мовне питання та формування української національної ідентичності в третій чверті ХІХ ст. (2013)
Драч О. О. - Жіноча середня освіта провінційного міста: осмислення практики функціонування гімназій Черкас (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)в, Котиченко А. А. (2013)
Ралко Р. С. - Студентські будівельні загони в УРСР: до проблеми соціалізації радянської молоді (60–80-і рр. ХХ ст.) (2013)
Силка О. З. - Імператорське Російське товариство порятунку на водах та діяльність його сільського осередку на Чернігівщині (2013)
Бойко Я. В. - Територіальне розміщення та зайнятість економічно активного населення Наддніпрянської України на межі ХІХ–ХХ ст. (2013)
Білан С. О. - Ефективність використання машинно-тракторного парку в сільському господарстві України (30-і рр. ХХ ст.) (2013)
Потильчак О. В. - Відділи у справах репатріації виконкомів обласних рад Української РСР (1945–1953 рр.): організація, функції, діяльність, Мелешко Н. Б. (2013)
Плахута В. В. - Діяльність цивільної оборони УРСР щодо вдосконалення мережі захисних споруд з метою збереження населення (2013)
Шпак В. І. - Умови розвитку малого підприємництва України в 1995–2005 рр (2013)
Мазур О. О. - Збереження генофонду сільськогосподарських тварин у системі продовольчої безпеки України (2013)
Федоренко Я. А. - Окремі аспекти функціонування особистих підсобних господарств селян у період трансформації аграрного сектору (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2013)
Шамрай М. - Таирова-Яковлева Т.Г. Иван Мазепа и Русская империя. История "предательства" / Т.Г. Таирова-Яковлева. – М: Центрполиграф, 2011. – 525 с.в (2013)
Вєнцева Н. - Кривоший О.П. Традиції та повсякденне життя жінок України XVI–XVII ст. / О.П. Кривоший. – Х. : Вид. група "Основа", 2011. – 96 с. (2013)
Клименко Т. - Особовий фонд Миколи Івановича Бушина в Державному архіві Черкаської області (до 75-річного ювілею з дня народження) (2013)
Минаев Б. Ф. - Спин как источник новых парадигм химической науки. 70 лет со дня открытия триплетной природы фосфоресценции (2013)
Баришніков Г. В. - Аналіз ароматичності та функції розподілу електронної густини за методом Бейдера для заміщених катіонів арендіазонію, Бондарчук С. В., Мінаєв Б. Ф., Ковтун Л. В., Малахов А. М. (2013)
Бас Ю. П. - Змішана молібдофосфорностибієва ГПК як твердофазний аналітичний реагент для визначення катехоламінів, Запорожець О. А. (2013)
Воловенко О. Б. - Визначення паладію у відпрацьованих електролітах комбінованими сорбційно-спектроскопічними методами, Запорожець О. А., Семашко В. В., Іщенко М. В., Пилипюк Я. С. (2013)
Мінаєва В. О. - ІЧ- та КР-спектри N, N´-дипропіл-тетра-трет-бутилдіазадіокса, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Озірна І. М., Піттельков М. (2013)
Шепетун Л. П. - Амперометрия с двумя поляризуемыми электродами в кулонометрическом титровании синтетических фульвокислот, Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Каричковська Г. І. - Вплив різних факторів на процес утворення нерозчинного у воді калійполіфосфату (2013)
Баришніков Г. В. - Дослідження ароматичності тіа, Микитюк О. Ю., Мінаєв Б. П., Мінаєва В. О. (2013)
Кеда Т. Є. - Тест-методи визначення Cu(II), Ni(II) і Zn(II) у водах і ґрунтах (2013)
Шевченко О. П. - Відновлення саліцилової кислоти на наноструктурованих електродах, модифікованих хромом, Лут О. А., Аксіментьєва О. І. (2013)
Смик Н. І. - Метод капілярного електрофорезу для визначення низькомолекулярних органічних кислот у соках (2013)
Запорожець О. А. - Кольорометричне та візуальне тест-визначення хлоратів(І) N,N-діетиланіліном, Погребняк О. С. (2013)
Іванчук М. В. - Одержання і дослідження наночастинок нікелю у матриці аморфного карбону, Мінаєв Б. П., Шепетун Л. П., Король Я. Д., Литвин В. А., Галаган Р. Л. (2013)
Білий О. В. - Дослідження електроокиснення амінобензену на платиновому мікроелектроді хронопотенціометрією з контрольованим змінним струмом, Галаган Р. Л., Карловська Н. Є., Глазков Є. В., Хомич О. П. (2013)
Шафорост Ю. А. - Надпровідність в системі YBa2-хSrxCu3Oy 118, Кравченко І. С., Фатенко В. В., Король Я. Д. (2013)
Баришніков Г. В. - Aналіз міжмолекулярних взаємодій в кристалічних упаковках статевих гормонів прогестерону, 17α-гідроксипрогестерону, тестостерону за методом Бейдера, Ткаченко Л. І., Мінаєва В. О., Мінаєв Б. П., Черкасова О. П. (2013)
Тіщенко О. О. - Квантово-хімічні розрахунки спінових ефектів в аквакомплексах перехідних металів, Мінаєв Б. П., Баришніков Г. В., Мінаєва В. О. (2013)
Нинова Т. С. - Полвека научной деятельности профессора Бориса Филипповича Минаева и 70 лет со дня рождения, Бойко В. И., Хоменко Е. М., Кобзев Г. И. (2013)
Артамонова Ю. В. - Оптимізація періодичності технічного обслуговування гідромеханічної передачі великовантажних автосамоскидів металургійних підприємств (2011)
Білявський М. Л. - Технологічні методи підвищення ефективності виготовлення та ремонту вузлів когенераційних машин, Білявський Л. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Дослідження й відпрацьовування методів змішування порошкових матеріалів металевої матриці бурового інструменту, Ільницька Г. Д., Ісонкін А. М., Олійник Н. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Вплив високовольтних електричних розрядів на фізико-хімічні і фізико-механічні характеристики нанотрубок, Сизоненко О. М., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Нестеренко Ю. В. (2011)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивно-силових параметрів ділильного механізму довбального верстату на момент його спрацювання, Дзюра В. О., Шевчук О. С. (2011)
Гевко Б. М. - Уніфікований синтез розточних головок для формоутворення кільцевих канавок, Ляшук О. Л., Гевко І. Б., Хорошун Р. (2011)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку вертикального трубчатого конвеєра, Ляшук О. Л., Солтисюк В. І., Фльонц О. В., Гевко І. Б., Олексишин О. В. (2011)
Гевко І. Б. - Експериментальні дослідження змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом, Любачівський Р. О., Дячун А. Є. (2011)
Гордеев О. Ф. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Полінкевич Р. М., Давидюк О. І., Голодюк Р. П. (2011)
Грабовець В. В. - Дослідження процесу відділення вологи з озерного сапропелю у сорбційному пристрої (2011)
Долгов Н. А. - Влияние концентрации напряжений на величину адгезионной прочности наполненных порошком оксида алюминия полимерных покрытий, Букетов А. В., Красненький В. М., Бесов А. В. (2011)
Заболотний О. В. - Об’ємне борування заліза і сталі із середовища евтектичних сплавів на основі заліза та бору, Чернієнко В. В. (2011)
Захаров П. О. - Методика прогнозування на основі трендової, амплитудної і частотної корекції рядів економічної динаміки, Киришун Л. В., Милько І. П. (2011)
Калюжний О. В. - Аналіз поцесу вісесиметричного відбортування отворів в спрофільованій заготовці інженерним методом (2011)
Кашуба А. М. - Рекуперація кінетичної енергії в автомобілях з гібридною силовою установкою (2011)
Козлов Л. Г. - Вплив конструктивних параметрів системи керування на стійкість гідропривода, чутливого до навантаження, Гесаль М. В., Ковальчук В. А., Арбузова В. Є. (2011)
Козлов Л. Г. - Зменшення втрат потужності в гідравлічних системах мобільних машин (2011)
Колядинський М. І. - Дослідження чинників забруднення ґрунтів від сміттєзвалищ (2011)
Корендій В. М. - Моделювання навантажень та проектування тихохідного вітроколеса (2011)
Лужецький В. С. - Оцінка характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості тривало експлуатованого металу нафтопроводів (2011)
Ляшук О. Л. - Контрольно-вимірювальні прилади для заміру внутрішніх поверхонь деталей, Метвійчук О. В., Гевко І. Б., Крук В. В., Івасечко Р.Р. (2011)
Матвійчук С. М. - Визначення причини руйнування (обриву) робочих лопаток авіадвигуна під час експлуатації (2011)
Моісеєнко Л. Л. - Адгезійна міцність захисних покриттів, наповнених магнетиками різної фізичної природи, Івченко В. В., Васильченко Г. Ю., Букетов А. В. (2011)
Пасічник Р. В. - Використання симетрії для розрахунку резервура у формі однопорожнинного гіперболойда методом сіток, Ротко С. В. (2011)
Придальний Б. І. - Вплив відцентрових сил на силові характеристики приводів затиску з розклинюючими елементами і геометричним замиканням, Кузнєцов Ю. М., Редько Р. Г., Голодюк Р. П. (2011)
Рамш В. Ю. - Методика та результати експериментальних досліджень комбінованого очисника вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. (2011)
Романчук І. О. - Уточнений розрахунок параметрів пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Пасіка В. Р. (2011)
Селиванов С. Е. - Влияние термообработки поверхности полимерного материала на его механические свойства, Тригуб С. Н. (2011)
Сітовський О. Ф. - Дослідження паливної економічності автомобіля при пуску холодного двигуна і його прогріві під час руху автомобіля (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень математичної моделі робочого циклу приводів ударних машин із пневмомеханічним керуванням, Куц Ю. В. (2011)
Стельмащук В. В. - Дослідження руху карта в повороті, Придюк М. В. (2011)
Сулим Г. Т. - Математичне моделювання та числовий аналіз формування з’єднання пружних арматурних стрижнів нагрітою пружно-пластичною муфтою, Кузь О. Н. (2011)
Шаблій О. - Визначення температури в опалювальних приладах при розташуванні індуктора зовні теплообмінника, Пулька Ч., Базар М. , Король О. (2011)
Басараба Ю. Б. - Паливні комірки – основа електро та тепло енергетики майбутнього, Засадний Т. М. (2011)
Аннотації (2011)
Демченко С. В. - Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя (2013)
Иванов В. Ф. - Франкфуртская школа и ее вклад в исследования социальной коммуникации (2013)
Мороз В. Я. - Бінарна система цінностей у їх історичній інтерпретації (з історії соціальних комунікацій) (2013)
Самсон О. О. - Систематизація соціокомунікативних функцій суб’єктів концертного бізнесу (2013)
Синєокий О. В. - Польський рекординг як засіб соціальної комунікації: від "Polskie nagrania – muza” до "Universal music polska (2013)
Сищук О. А. - Проблемні аспекти комунікаційної діяльності органів виконавчої влади (2013)
Шевченко О. О. - Прикладні соціальнокомунікаційні технології в галузі молодіжної нічної клубної культури (2013)
Абрамова І. Г. - Прямоефірна програма: сутність, проблематика створення та функціонування, Заводовська О. А. (2013)
Білоус О. М. - Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей (2013)
Варех Н. В. - Ксенофобський дискурс у мас-медіа: форми й прояви (2013)
Виходець О. М. - Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ (2013)
Гвоздєв В. М. - Типологія медіа-аудиторії за рівнем комунікативної активності (2013)
Горевалов С. І. - Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій, Зикун Н. І. (2013)
Дяченко І. М. - Видавець як типоформувальна ознака журналів для жіночої аудиторії (2013)
Дяченко М. Д. - Творча індивідуальність тележурналіста в контексті втілення авторського задуму телепередачі: теоретичний аспект, Середенко Д. В. (2013)
Карпиленко В. А. - Структурування тематичних новин в Інтернеті на прикладі проведення Євро-2012 в Україні (2013)
Лівертовський В. Л. - Порівняння впливовості різних каналів ЗМІ (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Паломницька література (ходіння) як прообраз тревел-журналістики (2013)
Сазонова Ю. О. - Журнал "Красный спорт” (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років (2013)
Стєкольщикова В. А. - Ефективність образної текстотворчості журналістів: аналіз результатів соціопсихологічного дослідження (2013)
Хаджі М. Х. - Жіноча преса як показник становлення демократії в країні (порівняльний аналіз періодики іракського Курдистану й України) (2013)
Цуканова Г. О. - Дисфункціональні ефекти соціальної реклами (2013)
Чабаненко М. В. - Сучасні підходи до підготовки інтернет-новин (2013)
Юферева О. В. - Принципи медіа-ритуалізації в українських тревел-журналах (2013)
Бессараб А. О. - Періодичні наукові фахові видання як засіб інституціоналізації науки (2013)
Гривняк О. І. - Комплексна характеристика науково-методичного журналу "географія та основи економіки в школі (2013)
Добривечір В. О. - Цільове призначення та періодичність наукових видань із соціальних комунікацій в Україні (2013)
Косинська Ю. В. - Термінологічне підґрунтя дослідження роботи редактора над перекладом (2013)
Партико З. В. - Типологія акцидентної продукції (2013)
Пузанов В. М. - Виникнення й розвиток редагування перекладів (доба формування теорії) (2013)
Березенко В. В. - Роль "теорії середнього рівня” Р. Мертона в становленні науки про PR (2013)
Демченко М. В. - Комунікаційна технологія "Петровича” (до проблеми ресурсів та механізмів політичної мобілізації сьогодення) (2013)
Колісниченко Т. В. - Культурологічний контекст дослідження подієвих комунікацій (2013)
Нетреба М. М. - Прес-служба банківської установи як інструмент інформаційної війни (2013)
Попова В. В. - Професійний імідж: основні напрями вивчення поняття (2013)
Самойленко О. Ю. - Громадськість у контексті PR сучасного ЗМІ (2013)
Сухенко І. М. - Стратегія безпеки ЄС у європейському медіа-контексті, Тарнавська І. О. (2013)
Тараненко О. В. - Іміджування донецька під час проведення Євро-2012: стереотипи, очікування та моделювання в регіональних ЗМІ, Акімова Ю. С. (2013)
Бутиріна М. В. - Рецензія на монографію Мантуло Н.Б. "Паблік Рилейшнз: текст і комунікація” (Запоріжжя : КПУ, 2012. – 320 с.) (2013)
Андрійчук А. В. - Маркери оксидативного стресу та біохімічні показники спортивних коней у динаміці тренінгу, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2013)
Антоненко С. Ф. - Характеристика відтворювальних якостей та продуктивності телиць і корів-первісток залежно від живої маси у 3-місячному віці, Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г., Осипенко Т. Л., Маменко О. М., Ємець З. В. (2013)
Безверха Л. М. - Вплив простроченого біологічно активного препарату на відтворювальну здатність свиноматок, Шеремета В.І., Кулдонашвiлi К. В. (2013)
Беседовська К. С. - Дистанційне визначення морфо-функціонального стану новонароджених кроленят (2013)
Бугров А. Д. - Механизмы дегенерации эмбрионов коров доноров на ранних стадиях их развития при суперовуляции ФСГ (2013)
Бугров О. Д. - Універсальний прилад для нефракційного осіменіння свиней та спосіб введення сперми кнурів, Мартинюк І. М. (2013)
Васильев В. С. - Количество ДНК в спермиях и плодовитость животных (2013)
Волков Д. А. - Порівняльна оцінка різних схем іподромного тренінгу дворічного молодняку рисистих порід, Корнієнко О. О. (2013)
Галицька Т. В. - Ефективність розвитку in vitro ембріонів свиней в системі збереження генетичних ресурсів тварин на клітинному рівні, Троцький П. А. (2013)
Гевкан І. І. - Вплив органічного ліпосомального препарату йоду на біохімічні показники крові корів-первісток, Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Матюха І. О., Федорова С.В., Сирванка В. Я. (2013)
Глушак І. І. - Інтер’єрні особливості, лінійний ріст і скороспілість молодняку шетлендських поні (2013)
Глушак І. І. - Екстер'єрні особливості та фактори роботоздатності у селекційному процесі молодняку орловської рисистої породи, Мовчанець О. В. (2013)
Гончаренко Л. В. - Особливості поліпшення основних репродуктивних показників маток м'ясних порід, Василець О. С., Василець В. Г. (2013)
Горбунов Л. В. - Учет гетерогенности эмбрионов при оценке эффективности их криоконсервирования (2013)
Добродеева Л. Т. - Применение различных методов выявления анеуплоидии у лошадей (2013)
Дуванов О. В. - Досвід трансплантації ембріонів великої рогатої худоби в умовах тваринницьких ферм Лісостепу України, Довгопол В. Ф., Бугров О. Д. (2013)
Жунь Г. Г. - Исследования и разроботка энергосберегающей теплозащиты для криобиологических сосудов Дьюара, Шкутов Р. А. (2013)
Зікранець Н. С. - Вплив віку телиць на ефективність їх відтворення та подальші показники молочної продуктивності, Колесник П. В. (2013)
Калиновський Г. М. - Субклінічний хронічний ендометрит і ускладнення, що його супроводжують, Карпюк В. В., Шнайдер В. Л. (2013)
Коваленко В. Н. - Репродуктивные качества инбредных свиноматок разной степени гомозиготности, Гнатюк С. И. (2013)
Корбецька О. О. - Якість деконсервованої сперми кнурів залежно від способів її заморожування (2013)
Корбецький А. Р. - Збереженість мембран і акросом сперміїв собак у процесі кріоконсервації при різних цукрах у складі середовища (2013)
Коропець Л. А. - Мінливість показників росту та спермопродуктивності бугаїв-плідників української м’ясної породи (2013)
Костенко С. О. - Моніторинг великої білої породи за генами господарсько-корисних ознак, Коновал О. М., Драгулян М. В., Сидоренко О. В., Россоха Л. В. (2013)
Кот В. С. - Совершенствование системы мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия у коров УНПАК ЛНАУ "Колос", Кот А. В. (2013)
Лысенко Н. Г. - Полный мейотический партеногенез в изучении овогенетической изменчивости тутового шелкопряда Bombyx Mori L, Хаоюань Л., Клименко В. В. (2013)
Лисин В. И. - Результаты применения сурфагона в практике искусственного осеменения кроликов, Сушко А. Б. (2013)
Лобачова І. В. - Особливості впливу сироватки на мейотичне дозрівання ооцитів мишей in vitro (2013)
Максим’юк В. М. - Іони солей лужних металів тканин системи organa genitalia masculina, Левицька Л. Г., Сушко О. Б., Савельєва М. С., Максим’юк Г. В. (2013)
Науменко С. В. - Комп’ютерна програма диференційної діагностики розладів морфо-функціонального стану гонад у самців (2013)
Онищенко О. В. - Комп'ютерна програма диференціаціації розладів морфо-функціонального стану молочної залози корів сухостійного періоду (2013)
Павленко Б. М. - Исследование антишоковых свойств среды на основе растительных компонентов из экстракта сои при криоконсервации спермы баранов (2013)
Павленко Б. М. - Протективное действие сред для разбавления спермы быков, изготовленных с применением альтернативных антишоковых компонентов, Сушко А. Б., Савельева М. С., Киндя В. И. (2013)
Панікар І. І. - Порівняння показників імунного захисту поросят перших годин життя та віком 24 доби (2013)
Пастернак А. М. - Комп’ютерна програма диференціальної діагностики розладів морфо-функціонального стану молочної залози у корів лактаційного періоду (2013)
Рубан С. Ю. - Комплексні біотехнології для реалізації завдань програми збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні, Ковтун С. І., Щербак О. В., Бірюкова О. Д. (2013)
Саминіна М. Г. - Температурні зміни в піхві корів та стадії розвитку домінуючого фолікула в період статевої охоти, Хмельков В. М. (2013)
Скляров П. М. - Проблеми відтворення овець та кіз і шляхи їх вирішення, Кошевой В. П. (2013)
Стегний Б. Т. - Вирус-бактериальная контаминация замороженной спермы быков-производителей – потенциальный источник смешанных инфекций коров при искусственном осеменении, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Павленко Л. Н., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Б. М. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка жвавості коней в традиційних призах, Шинкаренко О. А. (2013)
Сушко О. Б. - Аналіз досліджень із біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин в установах Національної академії аграрних наук України, Гузєватий О. Є., Костенко О. І. (2013)
Тагиров М. Т. - Механизм контроля соотношения пола у птиц (2013)
Тихона Г. С. - Влияние гормональных препаратов на фолликулогенез у овец в анэстральный период, Безвесильная А. В., Хмельков В. Н., Иванова О. А. (2013)
Ткачова І. В. - Ефективність відтворення коней української верхової породи (2013)
Трохименко В. З. - Поліпшення відтворювальної здатності корів за використання у сухостойний період біологічно активних препаратів (2013)
Федоренко С. Я. - Комп’ютерна програма диференціації розладів морфо-функціонального стану гонад у корів (2013)
Харенко М. І. - Біотехнологічні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх застосування, Чекан О. М., Харенко А. М., Грабенко А. А. (2013)
Хмельков В. М. - Вплив заморожування гонадотропних препаратів та простагландину F2а на їх біологічну активність (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла, Лобода В. П. (2013)
Чернецов О. А. - Факторы, влияющие на качество сексированной спермы, Павленко Б. М. (2013)
Шаран М. М. - Антибактеріальна дія прополісу у складі середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, Горчин С. В. (2013)
Щербак О. В. - Вплив віку самців на інкреторну функцію статевих залоз щурів (2013)
Щербак О. В. - Біотехнологічна модель використання in vitro репродуктивного матеріалу кролів на основі методів ембріологічної генетики, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2013)
Jackowski М. - Evaluation of the fiakier coatches horses work at the podhale district, Tischner М. (2013)
Ящук Т. С. - Пристосувальні властивості та відтворна здатність помісних корів червоної польської породи, Жукорський О. М. (2013)
Савельєва М. С. - Ефективність застосування емоксипіну у захисних середовищах для кріоконсервування сперми бугаїв, Сушко О. Б., Щербак О. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Зміна ролі держави в умовах глобалізації (2011)
Domarkas V. - Current change of public administration paradigm and challenges for governance (2011)
Кузнецов А. О. - Експлікація ідеї соціальної справедливості у творах соціалістів-утопістів (частина перша) (2011)
Лопушняк Г. С. - Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти (2011)
Попович Н. Г. - Кoгнітивна сфера державнoуправлінської діяльності в парадигмі лінгвістичних пoшуків (2011)
Шубін С. П. - Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Котуков О. А. - Нове публічне врядування в країнах постсоціалістичного табору та можливості запровадження його принципів в Україні (2011)
Олійник Д. В. - Ефективна держава: сутність, зміст, особливості (2011)
Мельниченко О. А. - Ресоціалізація в'язнів як складова державної пенітенціарної політики, Дипко С. С. (2011)
Сичова В. В. - Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми державного управління у сфері політичного та геополітичного розвитку регіонів (2011)
Бабаєв В. Ю. - Технологія державного регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2011)
Грабельников В. А. - Аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2011)
Домбровська С. М. - Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти (2011)
Кіктенко О. В. - Забезпечення ефективного державного управління та функціонування фондового ринку держави (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальний захист населення як складова соціального управління: системний підхід (2011)
Лемішко Б. Б. - Удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління закладами позашпитальної стаціонарної медичної допомоги (2011)
Непомнящій О. М. - Стимулюючий підхід у реалізації житлових програм держави (2011)
Соболь Р. Г. - Напрями впливу держави на розвиток вітчизняного страхового ринку (2011)
Дорош Т. Л. - Основні принципи державного управління сферою культури (2011)
Коваленко В. М. - Земельний кадастр як механізм управління земельними ресурсами (2011)
Дробязко А. М. - Особливості прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації (2011)
Мартинюк М. С. - Процес розробки стратегії в органах влади (2011)
Крутій О. М. - Технології соціального діалогу органів місцевого самоврядування та громадськості (2011)
Кравченко Ж. Д. - Державне регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги при вищих навчальних закладах (на прикладі м. Харкова) (2011)
Крамаренко Л. В. - Упровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2011)
Биченко Л. А. - Актуальні питання розвитку міських агломерацій (2011)
Карамишев Д. В. - Організаційно-правові засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Карамишева Л. Є. (2011)
Козлов К. І. - Розвиток соціального капіталу в умовах політичної модернізації органів влади (2011)
Кривачук Л. Ф. - Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу (2011)
Кузнякова Т. В. - Генеза періодичної друкованої преси в Україні (2011)
Мороз В. М. - Співвідношення рівня політичних прав у країні з рівнем розвитку трудового потенціалу її громадян (2011)
Олійник О. Л. - Традиції врядування в політиці і практиці гетьмана П. Сагайдачного (2011)
Росенко М. І. - Трансформація механізму формування Верховної Ради України та його вплив на структурування парламенту у період (1990 – 2007 рр.) (2011)
Федорів Т. В. - Нові підходи до законодавчого врегулювання взаємодії органів державної влади та ЗМІ (2011)
Фойгт Н. А. - Правові та організаційні механізми забезпечення охорони здоров'я населення похилого віку в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2011)
Шумляєва І. Д. - Проблеми нормативно-правового розмежування державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2011)
Александров К. А. - Регулирование государственного финансирования политических партий в современной России (2011)
Власов В. Г. - Політико-правовий механізм державного управління як основа міжнародних зв'язків регіонів (2011)
Левченко Н. В. - Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління (2011)
Наход М. А. - Фактори та критерії розробки виборчих систем, їх значення для управління виборчим процесом (2011)
Стрілець Ю. П. - Принцип підконтрольності в контексті концепції "good governance" (2011)
Дегтярьова І. О. - Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку (2011)
Діуліна В. В. - Роль управлінських кадрів у складних соціальних системах (2011)
Могильний С. А. - Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування (2011)
Петрище В. И. - Интеллектуальный потенциал государственного служащего в развитии органов местного самоуправления (2011)
Харченко А. А. - Содержание и особенности реформирования системы профессионального образования государственных служащих в современных условиях (2011)
Щегорцова В. М. - Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України (2011)
Бережний В. О. - Реформування державної служби у Франції (2011)
Григориу А. А. - Роль института государственной службы в продвижении и соблюдении прав человека (2011)
Дробот І. О. - Розвиток системи державного регулювання мисливського господарства України в контексті адаптування до умов Європейського Союзу, Проців О. Р. (2011)
Боклаг В. А. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління земельними ресурсами (2011)
Жадан О. В. - Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин (2011)
Малик Е. Н. - Организационно-управленческий аспект развития социально-культурной сферы в Российской Федерации, Заслонкина О. В. (2011)
Гармаш И. Ю. - Модернизация системы государственного управления в странах постсоветского пространства (2011)
Мельник М. В. - Стратегічні напрямки інформаційної політики Скандинавських країн: досвід для України (2011)
Намчук В. А. - Розвиток соціальної держави в країнах ЄС (2011)
Свірідов І. І. - Закордонний досвід формування та розвитку економічної основи місцевих органів влади (2011)
Булеев И. П. - Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Забезпечення капіталізації економіки шляхом нагромадження основного капіталу, Єфименко Г. В. (2012)
Булеев И. П. - Перспективы развития угольной промышленности при вступлении Украины в ЕС, Рассуждай Л. Н., Шестакова О. С. (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Використання ЕТП в управлінні збутом продукції металургійних підприємств, Дутова Н. В. (2012)
Фролова Л. В. - Ризики реалізації логістично-кадрових стратегій управління кадровими потоками підприємства, Тимохіна О. О. (2012)
Семенов Г. А. - Оцінка ефективності структури капіталу акціонерного товариства, Єропутова О. О., Єлькін А. В. (2012)
Мартякова О. В. - Модель мотивації креативної праці персоналу наукоємних підприємств, Крикуненко Д. О. (2012)
Алексєєв С. Б. - Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2012)
Бриль І. В. - Забезпечення капіталізації підприємств шляхом активізації нематеріальних активів (2012)
Ващенко Н. В. - Роль персоналу у формуванні потенціалу для розвитку системи "підприємство" (2012)
Дегтярьова В. М. - Актуальні проблеми розвитку і капіталізації промисловості України, Солод М. А. (2012)
Коритько Т. Ю. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Крук О. М. - Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів (2012)
Матюшин О. В. - Кредитне забезпечення промисловості: проблеми, перспективи розвитку (2012)
Ревва А. М. - Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових підприємств (2012)
Черних О. В. - Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства (2012)
Завгородняя О. П. - Некоторые теоретические аспекты определения факторов повышения стоимости (капитализации) предприятий (2012)
Чорна О. А. - Принципи, функції та структура інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств (2012)
Іванчук К. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "розвиток підприємства" (2012)
Брюховецкий Я. С. - Мотивация персонала в инновационном развитии промышленных предприятий (2012)
Кізілова А. В. - Сутність та функції соціального капіталу підприємств (2012)
Прокопенко А. Ю. - Некоторые подходы к определению уровня качества жизни населения (2012)
Рассуждай Э. Я. - Структурные и институциональные изменения в угольной промышленности (2012)
Хасанова О. В. - Модель оцінки інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства (2012)
Ляшенко В. І. - Регуляторна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації виробничої сфери старопромислових регіонів (2012)
Кузьменко Л. М. - Региональные различия – возможность и необходимость выравнивания (2012)
Червова Л. Г. - Нормативно-правовая система рыночных институтов в региональной политике государства (2012)
Павлов К. В. - Результаты реформирования экономики России с учетом исторического опыта (2012)
Котов Е. В. - Проблемы социально-гуманитарной модернизации Украины (2012)
Кузьменко Р. В. - Кластерный подход в обеспечении конкурентных преимуществ регионального развития (2012)
Моисеев Г. В. - Стратегическое планирование и организационный механизм реализации его результатов в корпоративных структурах, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2012)
Осадча Н. В. - Процес забезпечення митного інтересу (2012)
Підоричева І. Ю. - Концепція розвитку інноваційних інтеграційних утворень в умовах України (2012)
Солдак М. А. - Заброшенные территории в структуре старопромышленных городов (2012)
Толмачева А. Ф. - Анализ проблем предоставления административных услуг и пути их решения (2012)
Авдеева Е. С. - Многоуровневый подход к формированию стратегий: достоинства и недостатки (2012)
Лимар В. В. - Проблеми регулювання міжнародного трансферу знань в економіці України (2012)
Лях І. І. - Державне регулювання процесів інтеграції у промисловості: інноваційний аспект (2012)
Майер И. Н. - Особенности реализации механизма государственно-частного партнерства в Украине (2012)
Сидорова Е. Ю. - Использование модели импортозамещения в рамках ЕврАзЭС, Каленюк А. А., Козырева О. Н. (2012)
Дубинина М. В. - Старопромышленные регионы Украины: анализ и особенности развития (2012)
Кузьменко Л. М. - Старопромислові регіони України: інституціональні особливості розвитку, Солдак М. О. (2011)
Ляшенко В. И. - Квазиматериальные активы современного неоиндустриализма и необходимость создания адекватного биржевого механизма для их обращения, Тульку Я. И., Охременко С. В. (2011)
Тараш Л. И. - Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели управления стоимостью акционерного общества (2011)
Червова Л. Г. - Теоретико-методические основы оценки эффективности государственного управления, Дубинина М. В. (2011)
Денисов В. Т. - Эффективность как основа развития авиапромышленного комплекса во внешнеэкономических связях, Ильичева М. Н., Денисов Д. Д. (2011)
Кучер В. А. - Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства (2011)
Швець В. Я. - Методологія побудови логістикоорієнтованої системи управління матеріально-фінансовими потоками підприємства, Баранець Г. В. (2011)
Павлов К. В. - Регулирование и контроллинг издержек производства продукции в горно-химических отраслях, Селин И. В. (2011)
Моисеев Г. В. - Современные проблемы реализации механизма стратегического планирования в корпоративном секторе промышленности, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2011)
Толмачева А. Ф. - Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства (2011)
Назарчук М. И. - Фондовый рынок Украины в 2008-2010 годах (2011)
Лимар В. В. - Оцінка впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів на обсяг експорту українських високотехнологічних товарів (2011)
Майер И. Н. - Анализ инвестиционно-инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Украины (2011)
Підоричева І.Ю. - Потенціал розвитку інноваційної системи донецького регіону (2011)
Мельник О. С. - Основні напрями структурної політики україни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2011)
Комаренко І. С. - Сутність поняття "конкурентоздатність підприємств" і його особливості для підприємств харчової промисловості України (2011)
Фурдига М. М. - Оцінка і створення сортів картоплі, стійких проти стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne, Тактаєв Б. А., Осипчук Ал. А., Гордієнко В. В. (2012)
Гордієнко В. В. - Оцінка бекросів міжвидових гібридів за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу (2012)
Слободян С. О. - Скринінг X-, Y-, S-, M-вірусів та віроїду веретеноподібності бульб картоплі в колекції сортів Інституту картоплярства , Грицай Р. В., Олійник Т. М., Фурдига М. М., Мельничук М. Д., Антіпов І. О., Спиридонов В. Г., Гринчук К. В. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі для двоурожайної культури в умовах степової зони України (2012)
Кричківський В. М. - Продуктивність сортів картоплі в умовах західної частини Лісостепу України (2012)
Демкович Я. Б. - Відтворення еліти картоплі на основі вихідного матеріалу отриманого біотехнологічними методами. (2012)
Оліфір Ю. М. - Вплив різних видів органічних та органо-мінеральних добрив на урожайність, якість бульб картоплі та поживний режим ґрунту , Габриєль А. Й., Качмар О. Й., Ільчук Р. В. (2012)
Колтунов В. А. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність, товарність, структуру та збереженість бульб картоплі залежно від умов вирощування і строку садіння в зоні Полісся України, Войцешина Н. І., Бородай В. В., Кармазіна Л. Є., Данілкова Т. В., Скринько А. Ю., Колосніченко О. І. (2012)
Знаменський О. П. - Перспективи застосування фунгіцидів та їх сумішей з біологічно активними препаратами для захисту картоплі від хвороб, Разкевич М. П., Подберезко І. М. (2012)
Балябо С. А. - Вплив систематичного удобрення легкого дерново-підзолистого ґрунту на вміст гумусу, інших елементів родючості на урожай та якість бульб картоплі , Вишневська О. В. (2012)
Корнієнко С. І. - Урожайність та якість насіння цукрових буряків залежно від схеми вирощування компонентів схрещування ЧС гібридів і додаткового запилення, Будовський М. Д., Недозім А. Ю. (2012)
До авторів та читачів ! (2012)
Вимоги щодо подання статей (2012)
Артамонова І. М. - Роль, параметри й функції масової аудиторії в нових комунікаційних моделях (2013)
Загурська С. М. - Феномен масової свідомості та способи його реалізації (2013)
Кошелюк О. В. - Комунікативний психоаналіз як медіа-технологія (2013)
Мороз В. Я. - Аксіологічні стратегії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. У бінарних моделях історичної комунікації (2013)
Пилипенко К. О. - Докомунікативна самопрезентація як складова мовної особистості в блозі (2013)
Порфімович О. Л. - Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект (2013)
Синєокий О. В. - Рок-музика й розвиток рекорд-комунікації в Румунії (2013)
Хмель О. С. - До питання про генезис політичного знака (2013)
Холод О. М. - Специфіка формування теорій комунікаційних технологій (2013)
Щегельська Ю. П. - Антикризові комунікації України як країни – господаря євро-2012 (2013)
Бикова О. М. - Мовні засоби реалізації експресивності на синтаксичному рівні в текстах сучасного пресового репортажу (2013)
Вей О. Ю. - Українська греко-католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) (2013)
Гусак О. О. - Заголовок як інструмент збільшення відвідуваності сайту інтернет-ЗМІ (2013)
Дьячук С. В. - Порушення милозвучності української мови в сучасних ЗМК (2013)
Зикун Н. І. - Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення (2013)
Крупський І. В. - Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність (2013)
Лизанчук В. В. - Національно-громадянська позиція журналіста (2013)
Наливайко Ю. Ю. - Особливості співвідношення понять "текст” – "медіа-текст” при вивченні української мови в засобах масової інформації (2013)
Плещенко К. В. - Низова блогосфера як засіб індивідуального самовираження (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Особливості місцевої тревел-журналістики в контексті розвитку внутрішнього туризму (2013)
Сазонова Ю. О. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр”) (2013)
Шутяк Л. М. - Жанрово-стилістичні ознаки "нового журналізму” в українських інтернет-змі та блогосфері (2013)
Ядранський Д. М. - Сучасний медіа-простір як симулякр інформаційного середовища (2013)
Глушко А. В. - Етичні аспекти дизайну друкованих та електронних ЗМІ (2013)
Зелінська Н. В. - Видавнича культура в реаліях інформаційного суспільства: вгору сходами, що ведуть униз (2013)
Листвак Г. Б. - "Книга художника” як джерело видавничого натхнення (на прикладі українських виставкових проектів) (2013)
Погореловська І. О. - Електронні видання: ідентифікаційний аспект (2013)
Ренн О. М. - Редакторське опрацювання композиції колективного видання (2013)
Лобойко Т. В. - Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами (2013)
Цуканова Г. О. - Метафора в креолізованих текстах друкованої соціальної реклами (2013)
Надії Віталіївні Зелінській – 60! (2013)
Галак І. І. - Системний підхід до розробки бачення проекту (2012)
Говорун А. Г. - Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, Павловський М. В., Котелянець О. О. (2012)
Данчук В. Д. - Моделювання поля потоків забруднення на урбанізованих територіях за допомогою нейронних мереж, Олійник О. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2012)
Данчук М. В. - Синергетична модель управління персоналом підприємства в умовах підвищенного рівня невизначеності та ризику підприємницької діяльності (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Фулерени та їх застосування, Волосовський В. В., Лізанець В. І. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості роботи трибомеханічних систем в умовах недостатнього мащення при зростанні об’ємної температури мастильних матеріалів, Савчук А. М., Білякович О. М. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження температурних режимів зони тертя при відновленні валів роздаванням, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2012)
Дмитрієв М. М. - Діагностування дефекетів та руйнувань дорожніх одягів за результатами тепловізіційнихобстежень, Гамеляк І. П., Попелиш І. І. (2012)
Дмитрієв М. М. - Основні напрями вдосконалення міських пасажирських перевезень м. Кременчук, Мороз М. М. (2012)
Дмитрієв М. М. - Інформативні ознаки для побудови алгоритму термограм аеродромних покриттів, Папченко О. М., Деркачов О. Б., Рутковська І. А. (2012)
Дорошенко Ю. М. - Дослідження впливу добавки ТНХК на властивості бетону, Дорошенко О. Ю., Осіпчук М. Б. (2012)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації програм ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг, Ігнатюк В. В. (2012)
Кирилова Е. В. - Дифференциированый подход судоходной компании к идентификации производственной ситуациии и обоснование проектно-ориентированного управления работой флота (2012)
Кирилов Ю. И. - Совершенствование системы управления безопасностью судоходний компании и судна (2012)
Коцюк О. Я. - Критерії узгодження логістичних потоків, Лебідь Є. М. (2012)
Коцюк О. Я. - Роль логістики у діяльності об’єктів митної інфраструктури, Уласенко Ю. О., Лужанська Н. О. (2012)
Коцюк М. О. - Аналіз моделей управління складськими запасами (2012)
Кунда Н. Т. - Аналіз стану дозвільної системи у сфері міжнародних перевезень в період її реформування, Хоботня Н.Г. (2012)
Кущ О. І. - Дослідження кінетики зміни пускового моменту та напруги зсуву масляного шару при напрацюванні, Туриця Ю. О. (2012)
Лановий О. Т. - Мережа автомобільних доріг загального користування та її вплив на розвиток регіонів України (2012)
Левківський В. П. - Розробка методики управління ризиками в програмах і проектах екологічно безпечної транспортної діяльності ( на прикладі Київської міської програми "Екологія транспорту", Зюзін В. І., Плошай Ф. В. (2012)
Лемешко Ю. С. - Управління неструктурованим треком проектів в корпоративних інформаційних системах (2012)
Марков О. Д. - До питання підвищення ефективності автосервісу за рахунок удосконалення системи постачання запасних частин, Степаненко П. В., Таталаєвський П. Г. (2012)
Марков О. Д. - Якість автосервісу: аналіз середовища, Ямцун П. Д., Степаненко П. В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Марков О. Д. - Якість систем та процесів автосервісу, Ямцун П. Д., Степаненко П.В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Мельниченко О. І. - Безпека дорожнього руху як об’єкт дослідження і постійного забезпечення, Кішка С. П. (2012)
Мельниченко О. І. - Класифікація критичних ситуацій, що можуть виникнути під час роботи громадського транспорту, Мельник С. М., Дмитриченко А. М. (2012)
Мельниченко О. І. - Моделі механізмів оперативного управління в дорожньому будівництві, Сохань В. В. (2012)
Михальова О. Є. - Особливості формування команди для управління екологічними проектами, Хрутьба А. С., Філатов А. С. (2012)
Мороз М. М. - Определение параметров процесса изготовления деталей пассажирских вагонов (2012)
Мороз О. В. - Формування тристоронньої структури управління міським пасажирським автотранспортом (2012)
Наумова Н. М. - Інформація як комунікація та мотивація діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, Наумов В.О. (2012)
Огневий В. О. - Моделювання стратегій розвитку виробництва через трансформацію на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554" (2012)
Пасічник А. М. - Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку, Лебідь І. Г., Кутирєв В. В. (2012)
Петрик А. В. - Особливості формування матеріальних потоків в транспортних системах агропромислового виробництва (2012)
Посвятенко Е. К. - Визначення основних видів взаємодій у системах контакту мобільної техніки, Журавель Д. П. (2012)
Прокудін Г. С. - Оцінка імовірності відхилення заявки на транспортно-експедиторське обслуговуван, Пелих В. Ю., Дудник О. С., Цимбал Н. М. (2012)
Прокудін Г. С. - Підвищення ефективності обслуговування водіїв диспетчерською службою автопідприємства, Сєдова Н. О., Прокудін О. Г. (2012)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка показників стійкості прямолінійного руху автопоїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Глінчук В. М., Босенко В.М. (2012)
Сахно В. П. - До питання про описання взаємодії автомобільної шини та опорної поверхні, Костенко А. В., Енглезі О. А., Прогній П. О. (2012)
Сидорчук О. В. - Системне дослідження процесу управління програмами та портфелями, Тригуба А. М., Демидюк М. А., Бондаренко В. В., Сидорчук О. О. (2012)
Смирнов Є. В. - Формування плану реалізації проектів та портфелів для стратегій технічного розвитку виробництва автотранспортних підприємств (2012)
Талавіра Г. М. - Аналіз теоретичних досліджень силової взаємодії рейкової колії з колесами тягового рухомого складу, Кульбовський І. І., Демченко В. О. (2012)
Татусь В. В. - Генетичний алгоритм оптимізації ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Використання ПІ-регулятора та теорії кінцевих автоматів для комплексного моделювання системи керування гібридного автомобіля , Іванов О. С. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика моніторингу енергетичної ефективності автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Хаврук В. О. - Методологія контролінга в управлінні матеріальними ресурсами (2012)
Харута В. С. - Проблематика управління проектами пасажирських перевезень (2012)
Харченко А. М. - Формування річної програми дорожньо-ремонтних робіт з позиції теорії управління проектами (2012)
Хрутьба В. О. - Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів), Медведєва О. М., Євдокимова А. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз закордонного досвіду організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів, Конрад Т. І. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз тенденцій розвитку мультимедійних перевезень в Україні та за кордоном, Кравчук О. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання для забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту, Толчанова З. О., Валіулліна З. В. (2012)
Бубела А. В. - Управління запасами при організації товарорухомих процесів, Ковальчук С. О., Шубін С. Б. (2012)
Лабута А. В. - Аналіз факторів зовнішнього середовища проектів і программ (2012)
Huzhevska L. A. - The field definition efficiency uses of piggyback transportation for cost parameter, Lytvyn O. V. (2012)
Nosovskii A. M. - The trajectory of the vessel analytical expression construction buy the experimental data (2012)
Gusiev O. V. - Deffining the directions of enhensing vehicle safety in Ukraine, Khmelyov I. V. (2012)
Gusiev O. V. - Development of methods to improve the logistics in Ukraine: probing the mathematical model for road traffic and freight shipment flows, GrysjukY.S GrysjukY.S, Kaskiv V. I., Kaskiv S. V. (2012)
Алькема В. Г. - Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції, Демиденко О. С. (2012)
Антоненко Н. В. - З електронними документами працювати вигідно та неважко, Чумак К. О. (2012)
Базилюк А. В. - Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Організаційно-економічний механізм управління стабільністю та ефективністю діяльності підприємства, Клещ А. М. (2012)
Бойко В. В. - Сутність діагностики потенціалу розвитку підприємств транспорту, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Оцінювання соціальної ефективності проектів державно-приватного партнерства (2012)
Боровик Н. А. - Якість транспортного обслуговування та попит споживачів транспортних послуг, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Обґрунтування необхідності управління ризиками в логістичній системі підприємства, Гамеляк І. П. (2012)
Волинець Л. М. - Страхування вантажів на автомобільному транспорті, Кутняк А. В. (2012)
Воркут Т. А. - Стратегічне управління портфелями проектів в підприємствах перевізників автомобільного транспорту, Павлюк Д. О., Білоног О. Є., Цимбал Н. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Визначення економічної ефективності функціонування підприємств у процесах транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції, Прокудін Г. С., Струневич Л. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Інвестиційна модель простого відтворювання основних фондів підприємства на засадах динамічного програмування, Шумейко О. А. (2012)
Гарбар К. В. - Діагностування загрозливих змін у зовнішньому середовищі непрямого впливу на господарську діяльність підприємства (2012)
Гурнак В. М. - Економічна безпека підприємств транспорту як фактор стабільного задоволення попиту в перевезеннях, Славінська О.С., Ананченко В.Є. (2012)
Горбенко О. В. - Термінологічний апарат вітчизняної логістики (2012)
Горбенко О. В. - Узагальнення та характеристики концепцій управління матеріальними потоками, Сопоцько О. Ю. (2012)
Горобінська І. В. - Фінансовий інжиніринг як інструмент державного регулювання відтворювальних процесів в транспортній галузі (2012)
Гошовська В. В - Формування організаційно-розпорядчого документа про облікову політику підприємства дорожньо-транспортного комплексу, Гончарова Я. О. (2012)
Гуцалюк О. І. - Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн (2012)
Дегтярьова О. М. - Визначення стану фінансово-бюджетної дисципліни підприємств (2012)
Дорошкевич Д. B. - Застосування методів альтернативного менеджменту для зменшення кількості бракованої продукції (2012)
Драгун Н. П. - Стратегии диверсификации промышленных предприятий Беларуси, Ивановская И. В. (2012)
Єфіменко Н. А. - Розробка методики визначення показників результативності контролю якості в умовах дискретних виробництв, Рябікова Г. В. (2012)
Іванчук С. І. - Аналіз специфіки інвестування туристичної індустрії (2012)
Жулин О. В. - Ризики публічно-приватного партнерства в Україні (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінювання вартості майнових активів орієнтоване ринковим вимогам (2012)
Заяц О. В. - Огляд світового досвіду формування системи контролінгу (2012)
Карлова І. О. - Проблеми податкової системи та шляхи їх вирішення в умовах трансформаційних змін економічної моделі України (2012)
Козак Л. С. - Інвестиційна політика як засіб реалізації інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств, Гайдай Г. Г. (2012)
Козак Л. С. - Особливості впровадження контролінгу на підприємствах автосервісу, Червякова В. В. (2012)
Козак Л. С. - Тенденції розвитку й ефективність забезпечення європейської економічної безпеки в умовах глобалізації економіки, Федорук О. В. (2012)
Копитко М.І. - Особливості організації процесу енергоменеджменту на промислових підприємствах з позиції стабілізації рівня економічної безпеки (2012)
Левіщенко О. С. - Концептуальна модель ефективної організації управлінського консалтингу для вітчизняних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Підхід до вибору суб’єктивних складових, що можуть обумовити економічно ефективну інтенсифікацію транспортних потоків автомобілів (2012)
Малихіна С. В. - Міжнародна конкурентоспроможність – як пріоритетний фактор розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2012)
Назаренко Я. Я. - Внутрішній контроль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств транспортного комплексу (2012)
Приліпко Є. Л. - Економіко-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері перевезення швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом, Гамеляк І. П., Чеп’юк Л. М. (2012)
Сніжко Л. Л. - Особливості розробки розділів бізнес-планів для пасажирських автотранспортних підприємств, які відображають специфіку їх діяльності (2012)
Сніжко Л. Л. - Організаційно-економічні аспекти інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2012)
Соколова Н. М. - Досвід антикризового управління в умовах державно-приватного партнерства, Герасименко А. В., Маковська Ю. А. (2012)
Соколова Н. М. - Принципи укладання довгострокових контрактів між державою і приватним партнером, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Софійчук К. К. - Місце та значення контролінгу в теорії управління (2012)
Струневич Л. М. - Ідентифікація впливу початкової якості овочевої продукції на обсяги вантажних перевезень в системах управління овочевим маркетингом (2012)
Тарануха О. М. - Оцінювання ризиків контрактів на перевезення вантажів, Амеліна Н. К. (2012)
Троцюк Т. С. - Обґрунтування джерел та організаційних форм фінансування проектів державно-приватного партнерства (2012)
Хмелевський М. О. - Значимість інвестування дорожньої галузі для автотранспортного комплексу, Цюман Є. С. (2012)
Цегольник П. А. - Методика оцінки ефективності функціонування організаційнихз систем (2012)
Цимбал Ю. О. - Роль логістичного обслуговування споживача на європейському ринку (2012)
Чернов В. Г. - Использование нечетких множеств для классификации банковских ссуд физических и юредических лиц, Дорохов А. В., Градусов Д. А., Уланов Е. А. (2012)
Чечет А. М. - Управління проектами на етапах життєвого циклу проекту (2012)
Гавриленко В. В. - Імітаційна модель інвестиційного проекту, який реалізується в умовах невизначеності, Прокудін Г. С., Шумейко О. А. (2012)
Матейчик В. П. - Економіко-математичне моделювання процесів функціонування автотранспортних підприємств, Грисюк Ю. С., Гусев О. В., Григоренко Р. В., Корнійчук Ю. А., Третиниченко Ю. О. (2012)
Vorkut T. A. - A model for optimizing supplies of perishable goods, Prylipko I. L., Kornienko O. V. (2012)
Довженко Є. В. - Поняття та завдання правового моніторингу (2012)
Щербатюк Н. В. - Державна реєстрація прав на рухомі речі як адміністративна діяльність органів державної влади, Чичирко С. В., Нікітіна З. В. (2012)
Єфімов А. С. - Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2, Михальчук Л. М. (2013)
Караченцев Ю. И. - Обеспеченность селеном отдельных регионов Cумской области и особенности частоты патологии щитовидной железы, Гончарова О. А., Подорога Е. И., Ильина И. М., Никишина Л. Е. (2013)
Ковальова О. Н. - Особливості параметрів добового моніторування артеріального тиску у хворих із коморбідністю ожиріння та гіпертонічної хвороби, Ситіна І. В. (2013)
Хоперия В. Г. - Влияние метформина на клеткимедуллярного рака щитовидной железы, Васько В. В. (2013)
Черныш П. П. - Адаптационные возможности и особенности энергетического обмена у больных сахарным диабетом 2­го типа, Хайдарова Ф. А., Фазылджанова А. С., Каюмов У. К., Ахмедова М. С., Гулева А. А. (2013)
Панькив В. И. - Сахарный диабет 2­го типа и неалкогольная жировая болезнь печени. Эффекты метформина (2013)
Кирилюк М. Л. - Центральный несахарный диабет (2013)
Паньків І. В. - Вплив орлістату на ефективність комплексного лікування хворих на цукровий діабет 2­го типу й ожиріння (2013)
Соколова Л. К. - Инсуман в одноразовой шприц­ручке СолоСтар®: новые возможности инсулинотерапии больных сахарным диабетом (2013)
Расин М. С. - Липиды, воспаление и патология человека: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (обзор литературы) (2013)
Инсуман СолоСтар® расширяет возможности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа (2013)
Исмаилов С. И. - Нейроэндокринные и сердечно­сосудистые факторы риска у взрослых с гипофизарной недостаточностью гормона роста, Гроссман А. Б., Шакирова М. Ю., Урманова Ю. М. (2013)
Паньків В. І. - Можливості медикаментозної профілактики цукрового діабету 2­го типу (2013)
Исмаилов С. И. - Остеопороз и низкоэнергетические переломы шейки бедра как осложнение различных эндокринных заболеваний, Ходжамбердиева Д. Ш., Рихсиева Н. Т. (2013)
Наказ "Про затвердження Медичних рекомендацій щодо призначення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну" (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Низкий уровень тестостерона: медицинская проблема или средство маркетинга? Прием метформина связан с меньшим количеством смертей от рака предстательной железы у пациентов с диабетом (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України (2013)
Вклад отечественных ученых­медиков в теоретическую и клиничесую диабетологию (2013)
Методичні рекомендації з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування (згідно з наказом МОЗ України № 16 від 14.01.2013 р.) (2013)
Вшановуючи пам’ять академіка Михайла Петровича Павловського (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум № 143 "Ожирение" (2013)
Ксеникал (Xenical) (2013)
Шідловський В. О. - Шийні парагангліоми, Шідловський О. В. (2013)
Гнатів В. В. - Перспективи застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні нейродегенеративних захворювань, Бабуленко О. М., Демчак Х. С. (2013)
П’ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2013)
Ковальчук Т. А. - Стан супутньої хронічної патології у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний та реактивний артрити (2013)
Олійник Н. М. - Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології (2013)
Литвинець Л. Я. - Роль змін макро- та мікроелементного статусу організму в ґенезі та прогресуванні бронхіальної астми у дітей, Синоверська О. Б. (2013)
Франчук О. А. - Замісна терапія менопаузальних розладів у жінок з фіброзно-кістозною мастопатією (2013)
Вадзюк С. Н. - Типи гемодинаміки і фазовий аналіз серцевого циклу в молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском при різних типах погоди, Каграманян А. Л. (2013)
Папінко І. Я. - Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Скалат А. П. - Вивчення діагностичної структури захворювань пародонта та визначення потреби в їх лікуванні у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D у населення україни та чинники ризику його розвитку (2013)
Гаєвська В. Ю. - Особливості цитокінового балансу в хворих на системну склеродермію з пошкодженням легень (2013)
Маслій С. М. - Фібриляція передсердь і щитоподібна залоза: клініко-функціональні паралелі (2013)
Жулкевич І. В. - Вікова динаміка змін стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Вибирана Р. Й., Баранніков К. В. (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у дітей з хронічною герпетичною інфекцією, Добровольська Л. І. (2013)
Андрейчин Ю. М. - Показники ендотеліальної дисфункції при верхньощелепних синуситах на тлі кріоглобулінемії (2013)
Герасимчук П. О. - Аналіз стану про- та протизапальних цитокінів при хірургічному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2013)
Чорномидз А. В. - Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті, Боднарук А. О., Буката В. В. (2013)
Мальована І. В. - Лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих (2013)
Гевкалюк Н. О. - Стан показників гомеостазу ротової рідини при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей (2013)
Геряк С. М. - Особливості продукції інтерлейкінів при своєчасних та ускладнених (антенатальна загибель плода) передчасних пологах, Жиляєв М. М. (2013)
Цимбалюк А. В. - Морфологічні зміни в опікових ранах III–IV ступенів при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантату в експерименті, Гуда Н. В., Крамар С. Б. (2013)
Домбровський Д. Б. - Імуногістохімічна характеристика процесів після трансплантації стромальних клітин жирової тканини при ішемії кінцівок в експерименті, Салютін Р. В., Шаблій В. А., Запольська К. М., Соколов М. Ф. (2013)
Фурдела М. Я. - Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Кашуба М. О. - Особливості взаємодії свинцю зі шкірою людини, Сопель О. М. (2013)
Пилипко І. В. - Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени, Герасимюк І. Є. (2013)
Олещук О. М. - Рівень прозапальних цитокінів та NO-синтази при гострому токсичному гепатиті та за умови введення модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Мерецький В. М. - Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Погорецька Х. В. - Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном, Кліщ І. М. (2013)
Федірко Г. В. - Динаміка активності лужної і кислої фосфатаз та вмісту кальцію, фосфору в кістковій тканині в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми, Борис Р. М. (2013)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді, Куліцька М. І., Говда Р. В. (2013)
Литвинюк С. О. - Морфологічний стан кровоносних капілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Литвинюк В. А. (2013)
Криницька І. Я. - Дослідження фагоцитарної та метаболічної активності моноцитів крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання структур стінки сечового міхура, Нестерук С. О., Татарчук Л. В. (2013)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу запального процесу в щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Лісничук Н. Є. - Гістологічні зміни артикулярних та періартикулярних тканин колінного та кульшового суглобів за умов експериментального ураження печінки, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Соколова Л. В. - Дослідження впливу сублімованого порошку кавуна на стан статевої системи у тварин (2013)
Стефанко С. Л. - Роль самопідготовки у навчанні студентів (2013)
Городецький В. Є. - Основи сучасної тривалої оксигенотерапії в домашніх умовах у комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатністю (досвід Польщі) (2013)
Бліхар В. Є. - Оцінка ефективності формулярної системи на етапі її впровадження (за даними моніторингу в Тернопільській області) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Ферганской области Республики Узбекистан, Каримова М. М., Абдураззакова Д. С., Рашитов М. М., Кулимбетов М. Т., Юлдашева Ф. З. (2012)
Черенков А. А. - Динамика уровней гормонов ренин­ангиотензиновой системы у больных с простыми солитарными кистами почки, осложненными симптоматической артериальной гипертензией, Аристархов В. Г. (2012)
Чернавский С. В. - Метаболический синдром: прогнозирование вариантов течения и развития кардиоцеребральных осложнений (2012)
Жердева Н. Н. - Оценка эффективности техники введения инсулина НПХ в картриджах (2012)
Карпов Ю. А. - Метформин как средство патогенетической терапии больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2­го типа, Шубина А. Т. (2012)
Нікберг І. І. - Про вегетаріанське харчування хворих на цукровий діабет (2012)
Мохорт Т. В. - Возможности использования системы длительного мониторинга глюкозы при сахарном диабете 1­го типа, Махлина Е. С., Машкова М. А. (2012)
Зилов А. В. - Для лечения сахарного диабета 2­го типа необходимы эффективные, клинически проверенные лекарственные средства (2012)
Перцева Н. О. - Комплексное лечение диабетической полинейропатии, Данилова А. В. (2012)
Генделека Г. Ф. - Увеличение двигательной активности как неотъемлемый компонент профилактики и лечения ожирения, Генделека А. Н. (2012)
Паньків В. І. - Піоглітазон: роздуми про реальність і перспективи використання (2012)
Сиротина О. Б. - Ультразвуковое исследование тимуса у детей в норме, при некоторых заболеваниях и состояниях (2012)
Кравчун Н. А. - Новые данные с XXI Конгресса Международной диабетической федерации, Казаков А. В. (2012)
Исмаилов С. И. - Оценка гипоталамо­гипофизарно­гонадной оси у мужчин с метаболическим синдромом и андрогенным дефицитом в зависимости от возраста, Урманова Ю. М., Набиева И. Ф. (2012)
Гульчий Н. В. - Особенности гормональной терапии после операций по поводу рака щитовидной железы, Динец А. В. (2012)
Симпозиум "Недостаточность минералокортикоидов: этиология, патогенез, диагностика, подходы к лечению" (2012)
Кравчун П. Г. - Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2­го типа, Крапивко С. А., Кравчун П. П., Кадыкова О. И. (2012)
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2­го типа (2012)
Вернигородський В. С. - Клініко­морфологічна характеристика серцево­судинної системи та медико­соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет, Войцеховська Т. М., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2012)
Сокольнікова H. B. Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2 (2012)
Маніщенкова Ю. О. - Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2­го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом, Шкала Л. В., Соловйова І. В. (2012)
Гусова А. А. - Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов (2012)
Ефимов Д. А. - Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента (2012)
Горобейко М. Б. - Ефективність повторного призначення Актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет, Ларін О. С., Таран Є. В. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2­го типа. Роль постпрандиальной гликемии (2012)
Науменко В. Г. - Инсулинотерапия в клинической практике (2012)
Пасєчко Н. В. - Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету, Наумова Л. В., Скрипник Н. В., Свистун І. І., Голик І. В. (2012)
Нікберг І. І. - Бережіться псевдоцілителів діабету! (2012)
Паньків В. І. - Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2­го типу (2012)
Ахмедова Ш. У. - Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы) (2012)
Большова О. В. - Можливості використання альфа­ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків, Самсон О.Я. (2012)
Убайдуллаева Н. Б. - Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста, Хакимджанова Д. М. (2012)
Паньків В. І. - Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб (2012)
Свириденко Н. Ю. - Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса, Бєловалова І. М., Шеремета М. С., Гарбузов П. І., Чепуріна А. А., Гончаров М. П. (2012)
Рустамова Х. Т. - Оценка функционального состояния щитовидной и поджелудочной желез у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом и без него, Мирахмедова М. П., Абдуллаева Х. Н. (2012)
Раджабова Ш. Ш. - Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода (2012)
Хайдарова Ф. А. - Тестостерон и качество жизни женщины, Нигматова С. С. (2012)
Кайдашев И. П. - Изменение образа жизни как часть комплексной терапии хронического системного воспаления при метаболическом синдроме (2012)
Суховолець І. О. - Роль психоемоційного стресу у виникненні та перебігу запально-дистрофічних захворювань пародонта (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Остеотропна терапія при лікуванні генералізованого пародонтиту (2013)
Ярема Н. І. - Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом (2013)
Погорєлов В. М. - Порівняльна антигіпертензивна дія сартанів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Брек В. В., Мещєрякова І. А. (2013)
Господарський І. Я. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С, Волинець К. В., Господарська Х. О., Рега Н. І. (2013)
Молчанова О. В. - Частота захворюваності на урогенітальні інфекції у жінок з генітальним ендометріозом (2013)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності тривалого гіполіпідемічного і гіпотензивного лікування хворих на подагру з ожирінням, Антюк Ж. О. (2013)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в комплексному лікуванні хворих на цироз печінки невірусного походження (2013)
Гевкалюк Н. О. - Застосування солодки кореня у комплексній терапії грипозного стоматиту в дітей (2013)
Кресюн В. Й. - Особливості поліморфізму гена цитохрому-450 2C19 серед хворих на туберкульоз, Антоненко П. Б. (2013)
Гребеник М. В. - Метаболічна терапія при гострому інфаркті міокарда: обґрунтування, реалії і перспективи застосування, Микуляк В. Р. (2013)
Меренцова О. О. - Вміст коротколанцюгових жирних кислот у випорожненнях хворих із синдромом подразненої кишки (2013)
Денефіль О. В. - Адаптація серцево-судинної системи до ортостатичного навантаження у студентів з надлишковою масою тіла (2013)
Ксьонз І. В. - Клініко-морфологічні паралелі кіст селезінки у дітей (2013)
Винничук М. О. - Вплив біоспорину на мікрофлору ротоглотки хворих на туберкульоз легень (2013)
Корнага С. І. - Роль відеоторакоскопії в діагностиці туберкульозного плевриту (2013)
Сохор Н. Р. - Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Грубяк Л. М. (2013)
Чепіль І. В. - Дезінтоксикаційна терапія у комплексному лікуванні хворих з нирковою недостатністю (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей за даними соціометричного дослідження, Добровольська Л. І. (2013)
Павлишин Г. А. - Показники ефективності об’єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2013)
Вибирана Р. Й. - Особливості розвитку остеопенічного синдрому в жінок, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Дрижак В. І. - Стан діагностики та лікування первинного раку печінки, Жулкевич І. В., Леськів І. М. (2013)
Стернюк Ю. М. - Аналіз лімфогенного метастазування за раку щитоподібної залози (2013)
Чурпій К. Л. - Оптимізація лікування перитоніту (2013)
Смачило І. І. - Аргінін у комплексному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю (2013)
Процайло М. Д. - Метод визначення суглобових контрактур (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського