Білявський М. Л. - Технологічні методи підвищення ефективності виготовлення та ремонту вузлів когенераційних машин, Білявський Л. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Дослідження й відпрацьовування методів змішування порошкових матеріалів металевої матриці бурового інструменту, Ільницька Г. Д., Ісонкін А. М., Олійник Н. А. (2011)
Богатирьова Г. П. - Вплив високовольтних електричних розрядів на фізико-хімічні і фізико-механічні характеристики нанотрубок, Сизоненко О. М., Олійник Н. О., Базалій Г. А., Нестеренко Ю. В. (2011)
Гевко Б. М. - Дослідження впливу конструктивно-силових параметрів ділильного механізму довбального верстату на момент його спрацювання, Дзюра В. О., Шевчук О. С. (2011)
Гевко Б. М. - Уніфікований синтез розточних головок для формоутворення кільцевих канавок, Ляшук О. Л., Гевко І. Б., Хорошун Р. (2011)
Гевко Б. М. - Особливості розрахунку вертикального трубчатого конвеєра, Ляшук О. Л., Солтисюк В. І., Фльонц О. В., Гевко І. Б., Олексишин О. В. (2011)
Гевко І. Б. - Експериментальні дослідження змішування сипких матеріалів гвинтовим змішувачем з пересипом, Любачівський Р. О., Дячун А. Є. (2011)
Гордеев О. Ф. - Програмні методи і засоби цифрового моделювання динаміки гідроприводів металорізальних верстатів, Полінкевич Р. М., Давидюк О. І., Голодюк Р. П. (2011)
Грабовець В. В. - Дослідження процесу відділення вологи з озерного сапропелю у сорбційному пристрої (2011)
Долгов Н. А. - Влияние концентрации напряжений на величину адгезионной прочности наполненных порошком оксида алюминия полимерных покрытий, Букетов А. В., Красненький В. М., Бесов А. В. (2011)
Заболотний О. В. - Об’ємне борування заліза і сталі із середовища евтектичних сплавів на основі заліза та бору, Чернієнко В. В. (2011)
Захаров П. О. - Методика прогнозування на основі трендової, амплитудної і частотної корекції рядів економічної динаміки, Киришун Л. В., Милько І. П. (2011)
Калюжний О. В. - Аналіз поцесу вісесиметричного відбортування отворів в спрофільованій заготовці інженерним методом (2011)
Кашуба А. М. - Рекуперація кінетичної енергії в автомобілях з гібридною силовою установкою (2011)
Козлов Л. Г. - Вплив конструктивних параметрів системи керування на стійкість гідропривода, чутливого до навантаження, Гесаль М. В., Ковальчук В. А., Арбузова В. Є. (2011)
Козлов Л. Г. - Зменшення втрат потужності в гідравлічних системах мобільних машин (2011)
Колядинський М. І. - Дослідження чинників забруднення ґрунтів від сміттєзвалищ (2011)
Корендій В. М. - Моделювання навантажень та проектування тихохідного вітроколеса (2011)
Лужецький В. С. - Оцінка характеристик циклічної корозійної тріщиностійкості тривало експлуатованого металу нафтопроводів (2011)
Ляшук О. Л. - Контрольно-вимірювальні прилади для заміру внутрішніх поверхонь деталей, Метвійчук О. В., Гевко І. Б., Крук В. В., Івасечко Р. Р. (2011)
Матвійчук С. М. - Визначення причини руйнування (обриву) робочих лопаток авіадвигуна під час експлуатації (2011)
Моісеєнко Л. Л. - Адгезійна міцність захисних покриттів, наповнених магнетиками різної фізичної природи, Івченко В. В., Васильченко Г. Ю., Букетов А. В. (2011)
Пасічник Р. В. - Використання симетрії для розрахунку резервура у формі однопорожнинного гіперболойда методом сіток, Ротко С. В. (2011)
Придальний Б. І. - Вплив відцентрових сил на силові характеристики приводів затиску з розклинюючими елементами і геометричним замиканням, Кузнєцов Ю. М., Редько Р. Г., Голодюк Р. П. (2011)
Рамш В. Ю. - Методика та результати експериментальних досліджень комбінованого очисника вороху коренеплодів, Барановський В. М., Паньків М. Р., Герасимчук Г. А. (2011)
Романчук І. О. - Уточнений розрахунок параметрів пружної муфти з ділянкою квазінульової жорсткості, Пасіка В. Р. (2011)
Селиванов С. Е. - Влияние термообработки поверхности полимерного материала на его механические свойства, Тригуб С. Н. (2011)
Сітовський О. Ф. - Дослідження паливної економічності автомобіля при пуску холодного двигуна і його прогріві під час руху автомобіля (2011)
Стасюк В. М. - Результати досліджень математичної моделі робочого циклу приводів ударних машин із пневмомеханічним керуванням, Куц Ю. В. (2011)
Стельмащук В. В. - Дослідження руху карта в повороті, Придюк М. В. (2011)
Сулим Г. Т. - Математичне моделювання та числовий аналіз формування з’єднання пружних арматурних стрижнів нагрітою пружно-пластичною муфтою, Кузь О. Н. (2011)
Шаблій О. - Визначення температури в опалювальних приладах при розташуванні індуктора зовні теплообмінника, Пулька Ч., Базар М. , Король О. (2011)
Басараба Ю. Б. - Паливні комірки – основа електро та тепло енергетики майбутнього, Засадний Т. М. (2011)
Аннотації (2011)
Демченко С. В. - Соціальна комунікація як чинник медіатизації громадсько-політичного життя (2013)
Иванов В. Ф. - Франкфуртская школа и ее вклад в исследования социальной коммуникации (2013)
Мороз В. Я. - Бінарна система цінностей у їх історичній інтерпретації (з історії соціальних комунікацій) (2013)
Самсон О. О. - Систематизація соціокомунікативних функцій суб’єктів концертного бізнесу (2013)
Синєокий О. В. - Польський рекординг як засіб соціальної комунікації: від "Polskie nagrania – muza” до "Universal music polska (2013)
Сищук О. А. - Проблемні аспекти комунікаційної діяльності органів виконавчої влади (2013)
Шевченко О. О. - Прикладні соціальнокомунікаційні технології в галузі молодіжної нічної клубної культури (2013)
Абрамова І. Г. - Прямоефірна програма: сутність, проблематика створення та функціонування, Заводовська О. А. (2013)
Білоус О. М. - Основні аспекти дослідження регіонального телебачення в контексті національно-патріотичного виховання дітей (2013)
Варех Н. В. - Ксенофобський дискурс у мас-медіа: форми й прояви (2013)
Виходець О. М. - Роль журналістів у формуванні культури соціальних комунікацій ЗМІ (2013)
Гвоздєв В. М. - Типологія медіа-аудиторії за рівнем комунікативної активності (2013)
Горевалов С. І. - Фотожурналістика силових структур України в системі масових комунікацій, Зикун Н. І. (2013)
Дяченко І. М. - Видавець як типоформувальна ознака журналів для жіночої аудиторії (2013)
Дяченко М. Д. - Творча індивідуальність тележурналіста в контексті втілення авторського задуму телепередачі: теоретичний аспект, Середенко Д. В. (2013)
Карпиленко В. А. - Структурування тематичних новин в Інтернеті на прикладі проведення Євро-2012 в Україні (2013)
Лівертовський В. Л. - Порівняння впливовості різних каналів ЗМІ (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Паломницька література (ходіння) як прообраз тревел-журналістики (2013)
Сазонова Ю. О. - Журнал "Красный спорт” (1922–1923) в історії спортивної преси УРСР 1920-х років (2013)
Стєкольщикова В. А. - Ефективність образної текстотворчості журналістів: аналіз результатів соціопсихологічного дослідження (2013)
Хаджі М. Х. - Жіноча преса як показник становлення демократії в країні (порівняльний аналіз періодики іракського Курдистану й України) (2013)
Цуканова Г. О. - Дисфункціональні ефекти соціальної реклами (2013)
Чабаненко М. В. - Сучасні підходи до підготовки інтернет-новин (2013)
Юферева О. В. - Принципи медіа-ритуалізації в українських тревел-журналах (2013)
Бессараб А. О. - Періодичні наукові фахові видання як засіб інституціоналізації науки (2013)
Гривняк О. І. - Комплексна характеристика науково-методичного журналу "географія та основи економіки в школі (2013)
Добривечір В. О. - Цільове призначення та періодичність наукових видань із соціальних комунікацій в Україні (2013)
Косинська Ю. В. - Термінологічне підґрунтя дослідження роботи редактора над перекладом (2013)
Партико З. В. - Типологія акцидентної продукції (2013)
Пузанов В. М. - Виникнення й розвиток редагування перекладів (доба формування теорії) (2013)
Березенко В. В. - Роль "теорії середнього рівня” Р. Мертона в становленні науки про PR (2013)
Демченко М. В. - Комунікаційна технологія "Петровича” (до проблеми ресурсів та механізмів політичної мобілізації сьогодення) (2013)
Колісниченко Т. В. - Культурологічний контекст дослідження подієвих комунікацій (2013)
Нетреба М. М. - Прес-служба банківської установи як інструмент інформаційної війни (2013)
Попова В. В. - Професійний імідж: основні напрями вивчення поняття (2013)
Самойленко О. Ю. - Громадськість у контексті PR сучасного ЗМІ (2013)
Сухенко І. М. - Стратегія безпеки ЄС у європейському медіа-контексті, Тарнавська І. О. (2013)
Тараненко О. В. - Іміджування донецька під час проведення Євро-2012: стереотипи, очікування та моделювання в регіональних ЗМІ, Акімова Ю. С. (2013)
Бутиріна М. В. - Рецензія на монографію Мантуло Н.Б. "Паблік Рилейшнз: текст і комунікація” (Запоріжжя : КПУ, 2012. – 320 с.) (2013)
Андрійчук А. В. - Маркери оксидативного стресу та біохімічні показники спортивних коней у динаміці тренінгу, Ткачова І. В., Ткаченко Г. М., Кургалюк Н. М. (2013)
Антоненко С. Ф. - Характеристика відтворювальних якостей та продуктивності телиць і корів-первісток залежно від живої маси у 3-місячному віці, Гончаренко Л. В., Гребень Л. Г., Осипенко Т. Л., Маменко О. М., Ємець З. В. (2013)
Безверха Л. М. - Вплив простроченого біологічно активного препарату на відтворювальну здатність свиноматок, Шеремета В.І., Кулдонашвiлi К. В. (2013)
Беседовська К. С. - Дистанційне визначення морфо-функціонального стану новонароджених кроленят (2013)
Бугров А. Д. - Механизмы дегенерации эмбрионов коров доноров на ранних стадиях их развития при суперовуляции ФСГ (2013)
Бугров О. Д. - Універсальний прилад для нефракційного осіменіння свиней та спосіб введення сперми кнурів, Мартинюк І. М. (2013)
Васильев В. С. - Количество ДНК в спермиях и плодовитость животных (2013)
Волков Д. А. - Порівняльна оцінка різних схем іподромного тренінгу дворічного молодняку рисистих порід, Корнієнко О. О. (2013)
Галицька Т. В. - Ефективність розвитку in vitro ембріонів свиней в системі збереження генетичних ресурсів тварин на клітинному рівні, Троцький П. А. (2013)
Гевкан І. І. - Вплив органічного ліпосомального препарату йоду на біохімічні показники крові корів-первісток, Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Матюха І. О., Федорова С.В., Сирванка В. Я. (2013)
Глушак І. І. - Інтер’єрні особливості, лінійний ріст і скороспілість молодняку шетлендських поні (2013)
Глушак І. І. - Екстер'єрні особливості та фактори роботоздатності у селекційному процесі молодняку орловської рисистої породи, Мовчанець О. В. (2013)
Гончаренко Л. В. - Особливості поліпшення основних репродуктивних показників маток м'ясних порід, Василець О. С., Василець В. Г. (2013)
Горбунов Л. В. - Учет гетерогенности эмбрионов при оценке эффективности их криоконсервирования (2013)
Добродеева Л. Т. - Применение различных методов выявления анеуплоидии у лошадей (2013)
Дуванов О. В. - Досвід трансплантації ембріонів великої рогатої худоби в умовах тваринницьких ферм Лісостепу України, Довгопол В. Ф., Бугров О. Д. (2013)
Жунь Г. Г. - Исследования и разроботка энергосберегающей теплозащиты для криобиологических сосудов Дьюара, Шкутов Р. А. (2013)
Зікранець Н. С. - Вплив віку телиць на ефективність їх відтворення та подальші показники молочної продуктивності, Колесник П. В. (2013)
Калиновський Г. М. - Субклінічний хронічний ендометрит і ускладнення, що його супроводжують, Карпюк В. В., Шнайдер В. Л. (2013)
Коваленко В. Н. - Репродуктивные качества инбредных свиноматок разной степени гомозиготности, Гнатюк С. И. (2013)
Корбецька О. О. - Якість деконсервованої сперми кнурів залежно від способів її заморожування (2013)
Корбецький А. Р. - Збереженість мембран і акросом сперміїв собак у процесі кріоконсервації при різних цукрах у складі середовища (2013)
Коропець Л. А. - Мінливість показників росту та спермопродуктивності бугаїв-плідників української м’ясної породи (2013)
Костенко С. О. - Моніторинг великої білої породи за генами господарсько-корисних ознак, Коновал О. М., Драгулян М. В., Сидоренко О. В., Россоха Л. В. (2013)
Кот В. С. - Совершенствование системы мероприятий по профилактике и ликвидации бесплодия у коров УНПАК ЛНАУ "Колос", Кот А. В. (2013)
Лысенко Н. Г. - Полный мейотический партеногенез в изучении овогенетической изменчивости тутового шелкопряда Bombyx Mori L, Хаоюань Л., Клименко В. В. (2013)
Лисин В. И. - Результаты применения сурфагона в практике искусственного осеменения кроликов, Сушко А. Б. (2013)
Лобачова І. В. - Особливості впливу сироватки на мейотичне дозрівання ооцитів мишей in vitro (2013)
Максим’юк В. М. - Іони солей лужних металів тканин системи organa genitalia masculina, Левицька Л. Г., Сушко О. Б., Савельєва М. С., Максим’юк Г. В. (2013)
Науменко С. В. - Комп’ютерна програма диференційної діагностики розладів морфо-функціонального стану гонад у самців (2013)
Онищенко О. В. - Комп'ютерна програма диференціаціації розладів морфо-функціонального стану молочної залози корів сухостійного періоду (2013)
Павленко Б. М. - Исследование антишоковых свойств среды на основе растительных компонентов из экстракта сои при криоконсервации спермы баранов (2013)
Павленко Б. М. - Протективное действие сред для разбавления спермы быков, изготовленных с применением альтернативных антишоковых компонентов, Сушко А. Б., Савельева М. С., Киндя В. И. (2013)
Панікар І. І. - Порівняння показників імунного захисту поросят перших годин життя та віком 24 доби (2013)
Пастернак А. М. - Комп’ютерна програма диференціальної діагностики розладів морфо-функціонального стану молочної залози у корів лактаційного періоду (2013)
Рубан С. Ю. - Комплексні біотехнології для реалізації завдань програми збереження генофонду сільськогосподарських тварин в Україні, Ковтун С. І., Щербак О. В., Бірюкова О. Д. (2013)
Саминіна М. Г. - Температурні зміни в піхві корів та стадії розвитку домінуючого фолікула в період статевої охоти, Хмельков В. М. (2013)
Скляров П. М. - Проблеми відтворення овець та кіз і шляхи їх вирішення, Кошевой В. П. (2013)
Стегний Б. Т. - Вирус-бактериальная контаминация замороженной спермы быков-производителей – потенциальный источник смешанных инфекций коров при искусственном осеменении, Стеценко В. И., Кучерявенко Р. А., Павленко Л. Н., Герилович А. П., Болотин В. И., Павленко Б. М. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка жвавості коней в традиційних призах, Шинкаренко О. А. (2013)
Сушко О. Б. - Аналіз досліджень із біотехнології відтворення сільськогосподарських тварин в установах Національної академії аграрних наук України, Гузєватий О. Є., Костенко О. І. (2013)
Тагиров М. Т. - Механизм контроля соотношения пола у птиц (2013)
Тихона Г. С. - Влияние гормональных препаратов на фолликулогенез у овец в анэстральный период, Безвесильная А. В., Хмельков В. Н., Иванова О. А. (2013)
Ткачова І. В. - Ефективність відтворення коней української верхової породи (2013)
Трохименко В. З. - Поліпшення відтворювальної здатності корів за використання у сухостойний період біологічно активних препаратів (2013)
Федоренко С. Я. - Комп’ютерна програма диференціації розладів морфо-функціонального стану гонад у корів (2013)
Харенко М. І. - Біотехнологічні заходи при відтворенні свиней та перспективи їх застосування, Чекан О. М., Харенко А. М., Грабенко А. А. (2013)
Хмельков В. М. - Вплив заморожування гонадотропних препаратів та простагландину F2а на їх біологічну активність (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів української червоно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла, Лобода В. П. (2013)
Чернецов О. А. - Факторы, влияющие на качество сексированной спермы, Павленко Б. М. (2013)
Шаран М. М. - Антибактеріальна дія прополісу у складі середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, Горчин С. В. (2013)
Щербак О. В. - Вплив віку самців на інкреторну функцію статевих залоз щурів (2013)
Щербак О. В. - Біотехнологічна модель використання in vitro репродуктивного матеріалу кролів на основі методів ембріологічної генетики, Зюзюн А. Б., Осипчук О. С. (2013)
Jackowski М. - Evaluation of the fiakier coatches horses work at the podhale district, Tischner М. (2013)
Ящук Т. С. - Пристосувальні властивості та відтворна здатність помісних корів червоної польської породи, Жукорський О. М. (2013)
Савельєва М. С. - Ефективність застосування емоксипіну у захисних середовищах для кріоконсервування сперми бугаїв, Сушко О. Б., Щербак О. В. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Дзюндзюк В. Б. - Зміна ролі держави в умовах глобалізації (2011)
Domarkas V. - Current change of public administration paradigm and challenges for governance (2011)
Кузнецов А. О. - Експлікація ідеї соціальної справедливості у творах соціалістів-утопістів (частина перша) (2011)
Лопушняк Г. С. - Інституційне забезпечення державної соціальної політики: теоретико-проблемні аспекти (2011)
Попович Н. Г. - Кoгнітивна сфера державнoуправлінської діяльності в парадигмі лінгвістичних пoшуків (2011)
Шубін С. П. - Морально-етичні проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Котуков О. А. - Нове публічне врядування в країнах постсоціалістичного табору та можливості запровадження його принципів в Україні (2011)
Олійник Д. В. - Ефективна держава: сутність, зміст, особливості (2011)
Мельниченко О. А. - Ресоціалізація в'язнів як складова державної пенітенціарної політики, Дипко С. С. (2011)
Сичова В. В. - Моделі впливу інституту політичної опозиції на державне управління (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Механізми державного управління у сфері політичного та геополітичного розвитку регіонів (2011)
Бабаєв В. Ю. - Технологія державного регулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2011)
Грабельников В. А. - Аналіз методів державного регулювання транспортної системи (2011)
Домбровська С. М. - Механізми реалізації державної політики в галузі вищої освіти (2011)
Кіктенко О. В. - Забезпечення ефективного державного управління та функціонування фондового ринку держави (2011)
Кузьменко С. Г. - Соціальний захист населення як складова соціального управління: системний підхід (2011)
Лемішко Б. Б. - Удосконалення фінансово-економічного механізму державного управління закладами позашпитальної стаціонарної медичної допомоги (2011)
Непомнящій О. М. - Стимулюючий підхід у реалізації житлових програм держави (2011)
Соболь Р. Г. - Напрями впливу держави на розвиток вітчизняного страхового ринку (2011)
Дорош Т. Л. - Основні принципи державного управління сферою культури (2011)
Коваленко В. М. - Земельний кадастр як механізм управління земельними ресурсами (2011)
Дробязко А. М. - Особливості прийняття управлінських рішень в умовах публічного адміністрування (2011)
Отдєлєнцев Є. О. - Актуальні напрямки державного управління в умовах неоліберальної глобалізації (2011)
Мартинюк М. С. - Процес розробки стратегії в органах влади (2011)
Крутій О. М. - Технології соціального діалогу органів місцевого самоврядування та громадськості (2011)
Кравченко Ж. Д. - Державне регулювання системи первинної медико-санітарної допомоги при вищих навчальних закладах (на прикладі м. Харкова) (2011)
Крамаренко Л. В. - Упровадження сучасних технологій у систему соціального захисту багатодітних сімей (на прикладі м. Ялта) (2011)
Биченко Л. А. - Актуальні питання розвитку міських агломерацій (2011)
Карамишев Д. В. - Організаційно-правові засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Карамишева Л. Є. (2011)
Козлов К. І. - Розвиток соціального капіталу в умовах політичної модернізації органів влади (2011)
Кривачук Л. Ф. - Удосконалення нормативно-правового механізму соціально-правового захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування: установлення юридичного статусу (2011)
Кузнякова Т. В. - Генеза періодичної друкованої преси в Україні (2011)
Мороз В. М. - Співвідношення рівня політичних прав у країні з рівнем розвитку трудового потенціалу її громадян (2011)
Олійник О. Л. - Традиції врядування в політиці і практиці гетьмана П. Сагайдачного (2011)
Росенко М. І. - Трансформація механізму формування Верховної Ради України та його вплив на структурування парламенту у період (1990 – 2007 рр.) (2011)
Федорів Т. В. - Нові підходи до законодавчого врегулювання взаємодії органів державної влади та ЗМІ (2011)
Фойгт Н. А. - Правові та організаційні механізми забезпечення охорони здоров'я населення похилого віку в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2011)
Шумляєва І. Д. - Проблеми нормативно-правового розмежування державного нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства (2011)
Александров К. А. - Регулирование государственного финансирования политических партий в современной России (2011)
Власов В. Г. - Політико-правовий механізм державного управління як основа міжнародних зв'язків регіонів (2011)
Левченко Н. В. - Українська національна державницька ідея в контексті науки державного управління (2011)
Наход М. А. - Фактори та критерії розробки виборчих систем, їх значення для управління виборчим процесом (2011)
Стрілець Ю. П. - Принцип підконтрольності в контексті концепції "good governance" (2011)
Дегтярьова І. О. - Регіональна конкуренція: сутність, еволюційна зумовленість і тенденції розвитку (2011)
Діуліна В. В. - Роль управлінських кадрів у складних соціальних системах (2011)
Могильний С. А. - Інноваційні технології формування позитивного іміджу посадових осіб органів місцевого самоврядування (2011)
Петрище В. И. - Интеллектуальный потенциал государственного служащего в развитии органов местного самоуправления (2011)
Харченко А. А. - Содержание и особенности реформирования системы профессионального образования государственных служащих в современных условиях (2011)
Щегорцова В. М. - Управління мотивацією праці державних службовців в органах виконавчої влади України (2011)
Бережний В. О. - Реформування державної служби у Франції (2011)
Григориу А. А. - Роль института государственной службы в продвижении и соблюдении прав человека (2011)
Дробот І. О. - Розвиток системи державного регулювання мисливського господарства України в контексті адаптування до умов Європейського Союзу, Проців О. Р. (2011)
Боклаг В. А. - Зарубіжний досвід у сфері державного управління земельними ресурсами (2011)
Жадан О. В. - Міжнародна організація праці у світовій системі соціально-трудових відносин (2011)
Малик Е. Н. - Организационно-управленческий аспект развития социально-культурной сферы в Российской Федерации, Заслонкина О. В. (2011)
Гармаш И. Ю. - Модернизация системы государственного управления в странах постсоветского пространства (2011)
Мельник М. В. - Стратегічні напрямки інформаційної політики Скандинавських країн: досвід для України (2011)
Намчук В. А. - Розвиток соціальної держави в країнах ЄС (2011)
Свірідов І. І. - Закордонний досвід формування та розвитку економічної основи місцевих органів влади (2011)
Булеев И. П. - Опыт структурирования промышленности развитых стран и возможность его использования в Украине (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Забезпечення капіталізації економіки шляхом нагромадження основного капіталу, Єфименко Г. В. (2012)
Булеев И. П. - Перспективы развития угольной промышленности при вступлении Украины в ЕС, Рассуждай Л. Н., Шестакова О. С. (2012)
Брюховецька Н. Ю. - Використання ЕТП в управлінні збутом продукції металургійних підприємств, Дутова Н. В. (2012)
Фролова Л. В. - Ризики реалізації логістично-кадрових стратегій управління кадровими потоками підприємства, Тимохіна О. О. (2012)
Семенов Г. А. - Оцінка ефективності структури капіталу акціонерного товариства, Єропутова О. О., Єлькін А. В. (2012)
Мартякова О. В. - Модель мотивації креативної праці персоналу наукоємних підприємств, Крикуненко Д. О. (2012)
Алексєєв С. Б. - Проблеми впровадження інформаційних технологій у процес управління стратегічним потенціалом торговельного підприємства (2012)
Бриль І. В. - Забезпечення капіталізації підприємств шляхом активізації нематеріальних активів (2012)
Ващенко Н. В. - Роль персоналу у формуванні потенціалу для розвитку системи "підприємство" (2012)
Дегтярьова В. М. - Актуальні проблеми розвитку і капіталізації промисловості України, Солод М. А. (2012)
Коритько Т. Ю. - Стратегічне планування соціально-економічного розвитку регіону (2012)
Крук О. М. - Теоретичні основи економічної безпеки місцевих бюджетів (2012)
Матюшин О. В. - Кредитне забезпечення промисловості: проблеми, перспективи розвитку (2012)
Ревва А. М. - Роль нематеріальних активів у стратегії розвитку промислових підприємств (2012)
Черних О. В. - Сутність та оцінка гудвілу як нематеріального активу підприємства (2012)
Завгородняя О. П. - Некоторые теоретические аспекты определения факторов повышения стоимости (капитализации) предприятий (2012)
Чорна О. А. - Принципи, функції та структура інституціонального механізму управління розвитком людського капіталу підприємств (2012)
Іванчук К. О. - Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "розвиток підприємства" (2012)
Брюховецкий Я. С. - Мотивация персонала в инновационном развитии промышленных предприятий (2012)
Кізілова А. В. - Сутність та функції соціального капіталу підприємств (2012)
Прокопенко А. Ю. - Некоторые подходы к определению уровня качества жизни населения (2012)
Рассуждай Э. Я. - Структурные и институциональные изменения в угольной промышленности (2012)
Хасанова О. В. - Модель оцінки інвестиційної привабливості публічного акціонерного товариства (2012)
Ляшенко В. І. - Регуляторна політика стимулювання розвитку малого підприємництва в умовах трансформації виробничої сфери старопромислових регіонів (2012)
Кузьменко Л. М. - Региональные различия – возможность и необходимость выравнивания (2012)
Червова Л. Г. - Нормативно-правовая система рыночных институтов в региональной политике государства (2012)
Павлов К. В. - Результаты реформирования экономики России с учетом исторического опыта (2012)
Котов Е. В. - Проблемы социально-гуманитарной модернизации Украины (2012)
Кузьменко Р. В. - Кластерный подход в обеспечении конкурентных преимуществ регионального развития (2012)
Моисеев Г. В. - Стратегическое планирование и организационный механизм реализации его результатов в корпоративных структурах, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2012)
Осадча Н. В. - Процес забезпечення митного інтересу (2012)
Підоричева І. Ю. - Концепція розвитку інноваційних інтеграційних утворень в умовах України (2012)
Солдак М. А. - Заброшенные территории в структуре старопромышленных городов (2012)
Толмачева А. Ф. - Анализ проблем предоставления административных услуг и пути их решения (2012)
Авдеева Е. С. - Многоуровневый подход к формированию стратегий: достоинства и недостатки (2012)
Лимар В. В. - Проблеми регулювання міжнародного трансферу знань в економіці України (2012)
Лях І. І. - Державне регулювання процесів інтеграції у промисловості: інноваційний аспект (2012)
Майер И. Н. - Особенности реализации механизма государственно-частного партнерства в Украине (2012)
Сидорова Е. Ю. - Использование модели импортозамещения в рамках ЕврАзЭС, Каленюк А. А., Козырева О. Н. (2012)
Дубинина М. В. - Старопромышленные регионы Украины: анализ и особенности развития (2012)
Кузьменко Л. М. - Старопромислові регіони України: інституціональні особливості розвитку, Солдак М. О. (2011)
Ляшенко В. И. - Квазиматериальные активы современного неоиндустриализма и необходимость создания адекватного биржевого механизма для их обращения, Тульку Я. И., Охременко С. В. (2011)
Тараш Л. И. - Национальная модель корпоративного управления в выборе основной цели управления стоимостью акционерного общества (2011)
Червова Л. Г. - Теоретико-методические основы оценки эффективности государственного управления, Дубинина М. В. (2011)
Денисов В. Т. - Эффективность как основа развития авиапромышленного комплекса во внешнеэкономических связях, Ильичева М. Н., Денисов Д. Д. (2011)
Кучер В. А. - Методичні основи оцінки ефективності інвестиційної діяльності з розширеного відтворення потужності підприємства (2011)
Швець В. Я. - Методологія побудови логістикоорієнтованої системи управління матеріально-фінансовими потоками підприємства, Баранець Г. В. (2011)
Павлов К. В. - Регулирование и контроллинг издержек производства продукции в горно-химических отраслях, Селин И. В. (2011)
Моисеев Г. В. - Современные проблемы реализации механизма стратегического планирования в корпоративном секторе промышленности, Моисеев В. Г., Фиалка Л. В. (2011)
Толмачева А. Ф. - Пути сокращения административных барьеров в развитии малого и среднего предпринимательства (2011)
Назарчук М. И. - Фондовый рынок Украины в 2008-2010 годах (2011)
Лимар В. В. - Оцінка впливу фінансування інноваційної діяльності за рахунок коштів іноземних інвесторів на обсяг експорту українських високотехнологічних товарів (2011)
Майер И. Н. - Анализ инвестиционно-инновационной деятельности в машиностроительной отрасли Украины (2011)
Підоричева І.Ю. - Потенціал розвитку інноваційної системи донецького регіону (2011)
Мельник О. С. - Основні напрями структурної політики україни в контексті забезпечення її конкурентоспроможності (2011)
Комаренко І. С. - Сутність поняття "конкурентоздатність підприємств" і його особливості для підприємств харчової промисловості України (2011)
Фурдига М. М. - Оцінка і створення сортів картоплі, стійких проти стеблової нематоди Ditylenchus destructor Thorne, Тактаєв Б. А., Осипчук Ал. А., Гордієнко В. В. (2012)
Гордієнко В. В. - Оцінка бекросів міжвидових гібридів за стійкістю проти сухої фузаріозної гнилі та фітофторозу (2012)
Слободян С. О. - Скринінг X-, Y-, S-, M-вірусів та віроїду веретеноподібності бульб картоплі в колекції сортів Інституту картоплярства , Грицай Р. В., Олійник Т. М., Фурдига М. М., Мельничук М. Д., Антіпов І. О., Спиридонов В. Г., Гринчук К. В. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі для двоурожайної культури в умовах степової зони України (2012)
Кричківський В. М. - Продуктивність сортів картоплі в умовах західної частини Лісостепу України (2012)
Демкович Я. Б. - Відтворення еліти картоплі на основі вихідного матеріалу отриманого біотехнологічними методами. (2012)
Оліфір Ю. М. - Вплив різних видів органічних та органо-мінеральних добрив на урожайність, якість бульб картоплі та поживний режим ґрунту , Габриєль А. Й., Качмар О. Й., Ільчук Р. В. (2012)
Колтунов В. А. - Вплив обробки біопрепаратами на врожайність, товарність, структуру та збереженість бульб картоплі залежно від умов вирощування і строку садіння в зоні Полісся України, Войцешина Н. І., Бородай В. В., Кармазіна Л. Є., Данілкова Т. В., Скринько А. Ю., Колосніченко О. І. (2012)
Знаменський О. П. - Перспективи застосування фунгіцидів та їх сумішей з біологічно активними препаратами для захисту картоплі від хвороб, Разкевич М. П., Подберезко І. М. (2012)
Балябо С. А. - Вплив систематичного удобрення легкого дерново-підзолистого ґрунту на вміст гумусу, інших елементів родючості на урожай та якість бульб картоплі , Вишневська О. В. (2012)
Корнієнко С. І. - Урожайність та якість насіння цукрових буряків залежно від схеми вирощування компонентів схрещування ЧС гібридів і додаткового запилення, Будовський М. Д., Недозім А. Ю. (2012)
До авторів та читачів ! (2012)
Вимоги щодо подання статей (2012)
Артамонова І. М. - Роль, параметри й функції масової аудиторії в нових комунікаційних моделях (2013)
Загурська С. М. - Феномен масової свідомості та способи його реалізації (2013)
Кошелюк О. В. - Комунікативний психоаналіз як медіа-технологія (2013)
Мороз В. Я. - Аксіологічні стратегії запорозького козацтва другої половини ХVІІ ст. У бінарних моделях історичної комунікації (2013)
Пилипенко К. О. - Докомунікативна самопрезентація як складова мовної особистості в блозі (2013)
Порфімович О. Л. - Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект (2013)
Синєокий О. В. - Рок-музика й розвиток рекорд-комунікації в Румунії (2013)
Хмель О. С. - До питання про генезис політичного знака (2013)
Холод О. М. - Специфіка формування теорій комунікаційних технологій (2013)
Щегельська Ю. П. - Антикризові комунікації України як країни – господаря євро-2012 (2013)
Бикова О. М. - Мовні засоби реалізації експресивності на синтаксичному рівні в текстах сучасного пресового репортажу (2013)
Вей О. Ю. - Українська греко-католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) (2013)
Гусак О. О. - Заголовок як інструмент збільшення відвідуваності сайту інтернет-ЗМІ (2013)
Дьячук С. В. - Порушення милозвучності української мови в сучасних ЗМК (2013)
Зикун Н. І. - Українська сатирична публіцистика: загальне поняття та джерела становлення (2013)
Крупський І. В. - Цензура й українські ЗМІ: історія та сучасність (2013)
Лизанчук В. В. - Національно-громадянська позиція журналіста (2013)
Наливайко Ю. Ю. - Особливості співвідношення понять "текст” – "медіа-текст” при вивченні української мови в засобах масової інформації (2013)
Плещенко К. В. - Низова блогосфера як засіб індивідуального самовираження (2013)
Полєжаєв Ю. Г. - Особливості місцевої тревел-журналістики в контексті розвитку внутрішнього туризму (2013)
Сазонова Ю. О. - Внутрішньожанрові типи інтерв’ю в спортивній клубній пресі (на прикладі журналу "Шахтёр”) (2013)
Шутяк Л. М. - Жанрово-стилістичні ознаки "нового журналізму” в українських інтернет-змі та блогосфері (2013)
Ядранський Д. М. - Сучасний медіа-простір як симулякр інформаційного середовища (2013)
Глушко А. В. - Етичні аспекти дизайну друкованих та електронних ЗМІ (2013)
Зелінська Н. В. - Видавнича культура в реаліях інформаційного суспільства: вгору сходами, що ведуть униз (2013)
Листвак Г. Б. - "Книга художника” як джерело видавничого натхнення (на прикладі українських виставкових проектів) (2013)
Погореловська І. О. - Електронні видання: ідентифікаційний аспект (2013)
Ренн О. М. - Редакторське опрацювання композиції колективного видання (2013)
Лобойко Т. В. - Маніпулятивні аспекти психологічного впливу соціальної реклами (2013)
Цуканова Г. О. - Метафора в креолізованих текстах друкованої соціальної реклами (2013)
Надії Віталіївні Зелінській – 60! (2013)
Галак І. І. - Системний підхід до розробки бачення проекту (2012)
Говорун А. Г. - Про деякі особливості адаптації біодизельних палив для дизелів сучасних транспортних засобів, що перебувають в експлуатації, Павловський М. В., Котелянець О. О. (2012)
Данчук В. Д. - Моделювання поля потоків забруднення на урбанізованих територіях за допомогою нейронних мереж, Олійник О. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2012)
Данчук М. В. - Синергетична модель управління персоналом підприємства в умовах підвищенного рівня невизначеності та ризику підприємницької діяльності (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Фулерени та їх застосування, Волосовський В. В., Лізанець В. І. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості роботи трибомеханічних систем в умовах недостатнього мащення при зростанні об’ємної температури мастильних матеріалів, Савчук А. М., Білякович О. М. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження температурних режимів зони тертя при відновленні валів роздаванням, Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2012)
Дмитрієв М. М. - Діагностування дефекетів та руйнувань дорожніх одягів за результатами тепловізіційнихобстежень, Гамеляк І. П., Попелиш І. І. (2012)
Дмитрієв М. М. - Основні напрями вдосконалення міських пасажирських перевезень м. Кременчук, Мороз М. М. (2012)
Дмитрієв М. М. - Інформативні ознаки для побудови алгоритму термограм аеродромних покриттів, Папченко О. М., Деркачов О. Б., Рутковська І. А. (2012)
Дорошенко Ю. М. - Дослідження впливу добавки ТНХК на властивості бетону, Дорошенко О. Ю., Осіпчук М. Б. (2012)
Канін О. П. - Генетичний алгоритм оптимізації програм ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг, Ігнатюк В. В. (2012)
Кирилова Е. В. - Дифференциированый подход судоходной компании к идентификации производственной ситуациии и обоснование проектно-ориентированного управления работой флота (2012)
Кирилов Ю. И. - Совершенствование системы управления безопасностью судоходний компании и судна (2012)
Коцюк О. Я. - Критерії узгодження логістичних потоків, Лебідь Є. М. (2012)
Коцюк О. Я. - Роль логістики у діяльності об’єктів митної інфраструктури, Уласенко Ю. О., Лужанська Н. О. (2012)
Коцюк М. О. - Аналіз моделей управління складськими запасами (2012)
Кунда Н. Т. - Аналіз стану дозвільної системи у сфері міжнародних перевезень в період її реформування, Хоботня Н.Г. (2012)
Кущ О. І. - Дослідження кінетики зміни пускового моменту та напруги зсуву масляного шару при напрацюванні, Туриця Ю. О. (2012)
Лановий О. Т. - Мережа автомобільних доріг загального користування та її вплив на розвиток регіонів України (2012)
Левківський В. П. - Розробка методики управління ризиками в програмах і проектах екологічно безпечної транспортної діяльності ( на прикладі Київської міської програми "Екологія транспорту", Зюзін В. І., Плошай Ф. В. (2012)
Лемешко Ю. С. - Управління неструктурованим треком проектів в корпоративних інформаційних системах (2012)
Марков О. Д. - До питання підвищення ефективності автосервісу за рахунок удосконалення системи постачання запасних частин, Степаненко П. В., Таталаєвський П. Г. (2012)
Марков О. Д. - Якість автосервісу: аналіз середовища, Ямцун П. Д., Степаненко П. В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Марков О. Д. - Якість систем та процесів автосервісу, Ямцун П. Д., Степаненко П.В., Веретельнікова Н.В. (2012)
Мельниченко О. І. - Безпека дорожнього руху як об’єкт дослідження і постійного забезпечення, Кішка С. П. (2012)
Мельниченко О. І. - Класифікація критичних ситуацій, що можуть виникнути під час роботи громадського транспорту, Мельник С. М., Дмитриченко А. М. (2012)
Мельниченко О. І. - Моделі механізмів оперативного управління в дорожньому будівництві, Сохань В. В. (2012)
Михальова О. Є. - Особливості формування команди для управління екологічними проектами, Хрутьба А. С., Філатов А. С. (2012)
Мороз М. М. - Определение параметров процесса изготовления деталей пассажирских вагонов (2012)
Мороз О. В. - Формування тристоронньої структури управління міським пасажирським автотранспортом (2012)
Наумова Н. М. - Інформація як комунікація та мотивація діяльності в сучасному інформаційному суспільстві, Наумов В.О. (2012)
Огневий В. О. - Моделювання стратегій розвитку виробництва через трансформацію на прикладі ПАТ "Вінницьке автотранспортне підприємство 10554" (2012)
Пасічник А. М. - Транспортно-логістична інфраструктура України: проблеми та перспективи розвитку, Лебідь І. Г., Кутирєв В. В. (2012)
Петрик А. В. - Особливості формування матеріальних потоків в транспортних системах агропромислового виробництва (2012)
Посвятенко Е. К. - Визначення основних видів взаємодій у системах контакту мобільної техніки, Журавель Д. П. (2012)
Прокудін Г. С. - Оцінка імовірності відхилення заявки на транспортно-експедиторське обслуговуван, Пелих В. Ю., Дудник О. С., Цимбал Н. М. (2012)
Прокудін Г. С. - Підвищення ефективності обслуговування водіїв диспетчерською службою автопідприємства, Сєдова Н. О., Прокудін О. Г. (2012)
Сахно В. П. - Порівняльна оцінка показників стійкості прямолінійного руху автопоїздів різних компонувальних схем, Поляков В. М., Глінчук В. М., Босенко В.М. (2012)
Сахно В. П. - До питання про описання взаємодії автомобільної шини та опорної поверхні, Костенко А. В., Енглезі О. А., Прогній П. О. (2012)
Сидорчук О. В. - Системне дослідження процесу управління програмами та портфелями, Тригуба А. М., Демидюк М. А., Бондаренко В. В., Сидорчук О. О. (2012)
Смирнов Є. В. - Формування плану реалізації проектів та портфелів для стратегій технічного розвитку виробництва автотранспортних підприємств (2012)
Талавіра Г. М. - Аналіз теоретичних досліджень силової взаємодії рейкової колії з колесами тягового рухомого складу, Кульбовський І. І., Демченко В. О. (2012)
Татусь В. В. - Генетичний алгоритм оптимізації ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Тімков О. М. - Використання ПІ-регулятора та теорії кінцевих автоматів для комплексного моделювання системи керування гібридного автомобіля , Іванов О. С. (2012)
Хабутдінов Р. А. - Методика моніторингу енергетичної ефективності автомобілів малої вантажопідйомності, Гальона І. І. (2012)
Хаврук В. О. - Методологія контролінга в управлінні матеріальними ресурсами (2012)
Харута В. С. - Проблематика управління проектами пасажирських перевезень (2012)
Харченко А. М. - Формування річної програми дорожньо-ремонтних робіт з позиції теорії управління проектами (2012)
Хрутьба В. О. - Когнітивне моделювання активності зацікавлених сторін як фактору формування портфелю проектів розвитку соціально-економічних систем (на прикладі екологічних проектів), Медведєва О. М., Євдокимова А. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз закордонного досвіду організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів, Конрад Т. І. (2012)
Ширяєва С. В. - Аналіз тенденцій розвитку мультимедійних перевезень в Україні та за кордоном, Кравчук О. В. (2012)
Ширяєва С. В. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання для забезпечення технологічного оновлення підприємств пасажирського автомобільного транспорту, Толчанова З. О., Валіулліна З. В. (2012)
Бубела А. В. - Управління запасами при організації товарорухомих процесів, Ковальчук С. О., Шубін С. Б. (2012)
Лабута А. В. - Аналіз факторів зовнішнього середовища проектів і программ (2012)
Huzhevska L. A. - The field definition efficiency uses of piggyback transportation for cost parameter, Lytvyn O. V. (2012)
Nosovskii A. M. - The trajectory of the vessel analytical expression construction buy the experimental data (2012)
Gusiev O. V. - Deffining the directions of enhensing vehicle safety in Ukraine, Khmelyov I. V. (2012)
Gusiev O. V. - Development of methods to improve the logistics in Ukraine: probing the mathematical model for road traffic and freight shipment flows, GrysjukY.S GrysjukY.S, Kaskiv V. I., Kaskiv S. V. (2012)
Алькема В. Г. - Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції, Демиденко О. С. (2012)
Антоненко Н. В. - З електронними документами працювати вигідно та неважко, Чумак К. О. (2012)
Базилюк А. В. - Системно-діалектичний підхід до аналізу транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бідняк М. Н. - Організаційно-економічний механізм управління стабільністю та ефективністю діяльності підприємства, Клещ А. М. (2012)
Бойко В. В. - Сутність діагностики потенціалу розвитку підприємств транспорту, Парфентьєва О. Г. (2012)
Бондар Н. М. - Оцінювання соціальної ефективності проектів державно-приватного партнерства (2012)
Боровик Н. А. - Якість транспортного обслуговування та попит споживачів транспортних послуг, Сив’юк Т. С. (2012)
Волинець Л. М. - Обґрунтування необхідності управління ризиками в логістичній системі підприємства, Гамеляк І. П. (2012)
Волинець Л. М. - Страхування вантажів на автомобільному транспорті, Кутняк А. В. (2012)
Воркут Т. А. - Стратегічне управління портфелями проектів в підприємствах перевізників автомобільного транспорту, Павлюк Д. О., Білоног О. Є., Цимбал Н. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Визначення економічної ефективності функціонування підприємств у процесах транспортування та зберігання сільськогосподарської продукції, Прокудін Г. С., Струневич Л. М. (2012)
Гавриленко В. В. - Інвестиційна модель простого відтворювання основних фондів підприємства на засадах динамічного програмування, Шумейко О. А. (2012)
Гарбар К. В. - Діагностування загрозливих змін у зовнішньому середовищі непрямого впливу на господарську діяльність підприємства (2012)
Гурнак В. М. - Економічна безпека підприємств транспорту як фактор стабільного задоволення попиту в перевезеннях, Славінська О.С., Ананченко В.Є. (2012)
Горбенко О. В. - Термінологічний апарат вітчизняної логістики (2012)
Горбенко О. В. - Узагальнення та характеристики концепцій управління матеріальними потоками, Сопоцько О. Ю. (2012)
Горобінська І. В. - Фінансовий інжиніринг як інструмент державного регулювання відтворювальних процесів в транспортній галузі (2012)
Гошовська В. В - Формування організаційно-розпорядчого документа про облікову політику підприємства дорожньо-транспортного комплексу, Гончарова Я. О. (2012)
Гуцалюк О. І. - Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн (2012)
Дегтярьова О. М. - Визначення стану фінансово-бюджетної дисципліни підприємств (2012)
Дорошкевич Д. B. - Застосування методів альтернативного менеджменту для зменшення кількості бракованої продукції (2012)
Драгун Н. П. - Стратегии диверсификации промышленных предприятий Беларуси, Ивановская И. В. (2012)
Єфіменко Н. А. - Розробка методики визначення показників результативності контролю якості в умовах дискретних виробництв, Рябікова Г. В. (2012)
Іванчук С. І. - Аналіз специфіки інвестування туристичної індустрії (2012)
Жулин О. В. - Ризики публічно-приватного партнерства в Україні (2012)
Заплітна Т. В. - Оцінювання вартості майнових активів орієнтоване ринковим вимогам (2012)
Заяц О. В. - Огляд світового досвіду формування системи контролінгу (2012)
Карлова І. О. - Проблеми податкової системи та шляхи їх вирішення в умовах трансформаційних змін економічної моделі України (2012)
Козак Л. С. - Інвестиційна політика як засіб реалізації інвестиційної стратегії автотранспортних підприємств, Гайдай Г. Г. (2012)
Козак Л. С. - Особливості впровадження контролінгу на підприємствах автосервісу, Червякова В. В. (2012)
Козак Л. С. - Тенденції розвитку й ефективність забезпечення європейської економічної безпеки в умовах глобалізації економіки, Федорук О. В. (2012)
Копитко М.І. - Особливості організації процесу енергоменеджменту на промислових підприємствах з позиції стабілізації рівня економічної безпеки (2012)
Левіщенко О. С. - Концептуальна модель ефективної організації управлінського консалтингу для вітчизняних підприємств (2012)
Макарова Т. В. - Підхід до вибору суб’єктивних складових, що можуть обумовити економічно ефективну інтенсифікацію транспортних потоків автомобілів (2012)
Малихіна С. В. - Міжнародна конкурентоспроможність – як пріоритетний фактор розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2012)
Назаренко Я. Я. - Внутрішній контроль у забезпеченні ефективної діяльності підприємств транспортного комплексу (2012)
Приліпко Є. Л. - Економіко-правові проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу у сфері перевезення швидкопсувних вантажів автомобільним транспортом, Гамеляк І. П., Чеп’юк Л. М. (2012)
Сніжко Л. Л. - Особливості розробки розділів бізнес-планів для пасажирських автотранспортних підприємств, які відображають специфіку їх діяльності (2012)
Сніжко Л. Л. - Організаційно-економічні аспекти інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2012)
Соколова Н. М. - Досвід антикризового управління в умовах державно-приватного партнерства, Герасименко А. В., Маковська Ю. А. (2012)
Соколова Н. М. - Принципи укладання довгострокових контрактів між державою і приватним партнером, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Софійчук К. К. - Місце та значення контролінгу в теорії управління (2012)
Струневич Л. М. - Ідентифікація впливу початкової якості овочевої продукції на обсяги вантажних перевезень в системах управління овочевим маркетингом (2012)
Тарануха О. М. - Оцінювання ризиків контрактів на перевезення вантажів, Амеліна Н. К. (2012)
Троцюк Т. С. - Обґрунтування джерел та організаційних форм фінансування проектів державно-приватного партнерства (2012)
Хмелевський М. О. - Значимість інвестування дорожньої галузі для автотранспортного комплексу, Цюман Є. С. (2012)
Цегольник П. А. - Методика оцінки ефективності функціонування організаційнихз систем (2012)
Цимбал Ю. О. - Роль логістичного обслуговування споживача на європейському ринку (2012)
Чернов В. Г. - Использование нечетких множеств для классификации банковских ссуд физических и юредических лиц, Дорохов А. В., Градусов Д. А., Уланов Е. А. (2012)
Чечет А. М. - Управління проектами на етапах життєвого циклу проекту (2012)
Гавриленко В. В. - Імітаційна модель інвестиційного проекту, який реалізується в умовах невизначеності, Прокудін Г. С., Шумейко О. А. (2012)
Матейчик В. П. - Економіко-математичне моделювання процесів функціонування автотранспортних підприємств, Грисюк Ю. С., Гусев О. В., Григоренко Р. В., Корнійчук Ю. А., Третиниченко Ю. О. (2012)
Vorkut T. A. - A model for optimizing supplies of perishable goods, Prylipko I. L., Kornienko O. V. (2012)
Довженко Є. В. - Поняття та завдання правового моніторингу (2012)
Щербатюк Н. В. - Державна реєстрація прав на рухомі речі як адміністративна діяльність органів державної влади, Чичирко С. В., Нікітіна З. В. (2012)
Єфімов А. С. - Дефіцит вітаміну D та судинні ураження при цукровому діабеті типу 2, Михальчук Л. М. (2013)
Караченцев Ю. И. - Обеспеченность селеном отдельных регионов Cумской области и особенности частоты патологии щитовидной железы, Гончарова О. А., Подорога Е. И., Ильина И. М., Никишина Л. Е. (2013)
Ковальова О. Н. - Особливості параметрів добового моніторування артеріального тиску у хворих із коморбідністю ожиріння та гіпертонічної хвороби, Ситіна І. В. (2013)
Хоперия В. Г. - Влияние метформина на клеткимедуллярного рака щитовидной железы, Васько В. В. (2013)
Черныш П. П. - Адаптационные возможности и особенности энергетического обмена у больных сахарным диабетом 2­го типа, Хайдарова Ф. А., Фазылджанова А. С., Каюмов У. К., Ахмедова М. С., Гулева А. А. (2013)
Панькив В. И. - Сахарный диабет 2­го типа и неалкогольная жировая болезнь печени. Эффекты метформина (2013)
Кирилюк М. Л. - Центральный несахарный диабет (2013)
Паньків І. В. - Вплив орлістату на ефективність комплексного лікування хворих на цукровий діабет 2­го типу й ожиріння (2013)
Соколова Л. К. - Инсуман в одноразовой шприц­ручке СолоСтар®: новые возможности инсулинотерапии больных сахарным диабетом (2013)
Расин М. С. - Липиды, воспаление и патология человека: роль рецепторов, активируемых пролифераторами пероксисом (обзор литературы) (2013)
Инсуман СолоСтар® расширяет возможности инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа (2013)
Исмаилов С. И. - Нейроэндокринные и сердечно­сосудистые факторы риска у взрослых с гипофизарной недостаточностью гормона роста, Гроссман А. Б., Шакирова М. Ю., Урманова Ю. М. (2013)
Паньків В. І. - Можливості медикаментозної профілактики цукрового діабету 2­го типу (2013)
Исмаилов С. И. - Остеопороз и низкоэнергетические переломы шейки бедра как осложнение различных эндокринных заболеваний, Ходжамбердиева Д. Ш., Рихсиева Н. Т. (2013)
Наказ "Про затвердження Медичних рекомендацій щодо призначення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну" (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Низкий уровень тестостерона: медицинская проблема или средство маркетинга? Прием метформина связан с меньшим количеством смертей от рака предстательной железы у пациентов с диабетом (2013)
Паньків І. В. - Ендокринологія: огляд медичної періодики України (2013)
Вклад отечественных ученых­медиков в теоретическую и клиничесую диабетологию (2013)
Методичні рекомендації з приводу консультування пацієнтів щодо основних засад здорового харчування (згідно з наказом МОЗ України № 16 від 14.01.2013 р.) (2013)
Вшановуючи пам’ять академіка Михайла Петровича Павловського (2013)
Панькив В. И. - Симпозиум № 143 "Ожирение" (2013)
Ксеникал (Xenical) (2013)
Шідловський В. О. - Шийні парагангліоми, Шідловський О. В. (2013)
Гнатів В. В. - Перспективи застосування мезенхімальних стовбурових клітин у лікуванні нейродегенеративних захворювань, Бабуленко О. М., Демчак Х. С. (2013)
П’ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем при різних формах туберкульозу легень залежно від різних чинників, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2013)
Ковальчук Т. А. - Стан супутньої хронічної патології у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний та реактивний артрити (2013)
Олійник Н. М. - Роль метаболічного синдрому при прогресуванні печінкової патології (2013)
Литвинець Л. Я. - Роль змін макро- та мікроелементного статусу організму в ґенезі та прогресуванні бронхіальної астми у дітей, Синоверська О. Б. (2013)
Франчук О. А. - Замісна терапія менопаузальних розладів у жінок з фіброзно-кістозною мастопатією (2013)
Вадзюк С. Н. - Типи гемодинаміки і фазовий аналіз серцевого циклу в молодих осіб з підвищеним і нормальним артеріальним тиском при різних типах погоди, Каграманян А. Л. (2013)
Папінко І. Я. - Автономна регуляція серцевого ритму в молодих осіб з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Скалат А. П. - Вивчення діагностичної структури захворювань пародонта та визначення потреби в їх лікуванні у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень (2013)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D у населення україни та чинники ризику його розвитку (2013)
Гаєвська В. Ю. - Особливості цитокінового балансу в хворих на системну склеродермію з пошкодженням легень (2013)
Маслій С. М. - Фібриляція передсердь і щитоподібна залоза: клініко-функціональні паралелі (2013)
Жулкевич І. В. - Вікова динаміка змін стану мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Вибирана Р. Й., Баранніков К. В. (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості ураження слизової оболонки гастродуоденальної зони у дітей з хронічною герпетичною інфекцією, Добровольська Л. І. (2013)
Андрейчин Ю. М. - Показники ендотеліальної дисфункції при верхньощелепних синуситах на тлі кріоглобулінемії (2013)
Герасимчук П. О. - Аналіз стану про- та протизапальних цитокінів при хірургічному лікуванні хворих із синдромом діабетичної стопи, Кісіль П. В., Павлишин А. В. (2013)
Чорномидз А. В. - Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті, Боднарук А. О., Буката В. В. (2013)
Мальована І. В. - Лікування гострого середнього гнійного отиту в доперфоративній стадії у дорослих (2013)
Гевкалюк Н. О. - Стан показників гомеостазу ротової рідини при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей (2013)
Геряк С. М. - Особливості продукції інтерлейкінів при своєчасних та ускладнених (антенатальна загибель плода) передчасних пологах, Жиляєв М. М. (2013)
Цимбалюк А. В. - Морфологічні зміни в опікових ранах III–IV ступенів при місцевому використанні подрібненого субстрату ліофілізованого ксенодермоімплантату в експерименті, Гуда Н. В., Крамар С. Б. (2013)
Домбровський Д. Б. - Імуногістохімічна характеристика процесів після трансплантації стромальних клітин жирової тканини при ішемії кінцівок в експерименті, Салютін Р. В., Шаблій В. А., Запольська К. М., Соколов М. Ф. (2013)
Фурдела М. Я. - Стан вегетативної регуляції серцевого ритму при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Кашуба М. О. - Особливості взаємодії свинцю зі шкірою людини, Сопель О. М. (2013)
Пилипко І. В. - Особливості ремоделювання кровоносного русла і паренхіми органів сечостатевої системи у щурів за умов портальної гіпертензії та наступної декомпресії ворітної вени, Герасимюк І. Є. (2013)
Олещук О. М. - Рівень прозапальних цитокінів та NO-синтази при гострому токсичному гепатиті та за умови введення модуляторів синтезу оксиду азоту (2013)
Мерецький В. М. - Особливості цитокінового статусу при експериментальній черепно-мозковій травмі на тлі цукрового діабету, Корда М. М. (2013)
Погорецька Х. В. - Вплив тіотриазоліну на показники ендогенної інтоксикації і стан плазматичних мембран у щурів різних вікових періодів з токсичним ураженням ацетамінофеном, Кліщ І. М. (2013)
Федірко Г. В. - Динаміка активності лужної і кислої фосфатаз та вмісту кальцію, фосфору в кістковій тканині в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми, Борис Р. М. (2013)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни у печінці при тяжкій і комбінованій травмі в ранньому посттравматичному періоді, Куліцька М. І., Говда Р. В. (2013)
Литвинюк С. О. - Морфологічний стан кровоносних капілярів гіпокампа при експериментальній термічній травмі за умов застосування ліофілізованої ксеношкіри, Волков К. С., Литвинюк В. А. (2013)
Криницька І. Я. - Дослідження фагоцитарної та метаболічної активності моноцитів крові у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка вікових особливостей ремоделювання структур стінки сечового міхура, Нестерук С. О., Татарчук Л. В. (2013)
Дзецюх Т. І. - Особливості перебігу запального процесу в щурів з гострим пародонтитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу (2013)
Лісничук Н. Є. - Гістологічні зміни артикулярних та періартикулярних тканин колінного та кульшового суглобів за умов експериментального ураження печінки, Волков К. С., Небесна З. М. (2013)
Соколова Л. В. - Дослідження впливу сублімованого порошку кавуна на стан статевої системи у тварин (2013)
Стефанко С. Л. - Роль самопідготовки у навчанні студентів (2013)
Городецький В. Є. - Основи сучасної тривалої оксигенотерапії в домашніх умовах у комплексному лікуванні хворих із хронічною легеневою недостатністю (досвід Польщі) (2013)
Бліхар В. Є. - Оцінка ефективності формулярної системи на етапі її впровадження (за даними моніторингу в Тернопільській області) (2013)
Исмаилов С. И. - Результаты эпидемиологических исследований распространенности йододефицитных заболеваний в Ферганской области Республики Узбекистан, Каримова М. М., Абдураззакова Д. С., Рашитов М. М., Кулимбетов М. Т., Юлдашева Ф. З. (2012)
Черенков А. А. - Динамика уровней гормонов ренин­ангиотензиновой системы у больных с простыми солитарными кистами почки, осложненными симптоматической артериальной гипертензией, Аристархов В. Г. (2012)
Чернавский С. В. - Метаболический синдром: прогнозирование вариантов течения и развития кардиоцеребральных осложнений (2012)
Жердева Н. Н. - Оценка эффективности техники введения инсулина НПХ в картриджах (2012)
Карпов Ю. А. - Метформин как средство патогенетической терапии больных с метаболическим синдромом и сахарным диабетом 2­го типа, Шубина А. Т. (2012)
Нікберг І. І. - Про вегетаріанське харчування хворих на цукровий діабет (2012)
Мохорт Т. В. - Возможности использования системы длительного мониторинга глюкозы при сахарном диабете 1­го типа, Махлина Е. С., Машкова М. А. (2012)
Зилов А. В. - Для лечения сахарного диабета 2­го типа необходимы эффективные, клинически проверенные лекарственные средства (2012)
Перцева Н. О. - Комплексное лечение диабетической полинейропатии, Данилова А. В. (2012)
Генделека Г. Ф. - Увеличение двигательной активности как неотъемлемый компонент профилактики и лечения ожирения, Генделека А. Н. (2012)
Паньків В. І. - Піоглітазон: роздуми про реальність і перспективи використання (2012)
Сиротина О. Б. - Ультразвуковое исследование тимуса у детей в норме, при некоторых заболеваниях и состояниях (2012)
Кравчун Н. А. - Новые данные с XXI Конгресса Международной диабетической федерации, Казаков А. В. (2012)
Исмаилов С. И. - Оценка гипоталамо­гипофизарно­гонадной оси у мужчин с метаболическим синдромом и андрогенным дефицитом в зависимости от возраста, Урманова Ю. М., Набиева И. Ф. (2012)
Гульчий Н. В. - Особенности гормональной терапии после операций по поводу рака щитовидной железы, Динец А. В. (2012)
Симпозиум "Недостаточность минералокортикоидов: этиология, патогенез, диагностика, подходы к лечению" (2012)
Кравчун П. Г. - Влияние магния оротата на липидный обмен у больных хронической сердечной недостаточностью с сопутствующим сахарным диабетом 2­го типа, Крапивко С. А., Кравчун П. П., Кадыкова О. И. (2012)
Исследование A1chieve®: глобальные проблемы компенсации сахарного диабета 2­го типа (2012)
Вернигородський В. С. - Клініко­морфологічна характеристика серцево­судинної системи та медико­соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет, Войцеховська Т. М., Вернигородська М. В., Вернигородський С. В. (2012)
Сокольнікова H. B. Взаємозв’язок адипокінів та індексу маси тіла у хворих на цукровий діабет типу 2 (2012)
Маніщенкова Ю. О. - Вивчення стану запального процесу у хворих на цукровий діабет 2­го типу, поєднаний із хронічним пієлонефритом, Шкала Л. В., Соловйова І. В. (2012)
Гусова А. А. - Влияние длительности, компенсации и поздних осложнений сахарного диабета на риск развития переломов (2012)
Ефимов Д. А. - Механизм развития диабетической кардиомиопатии в условиях эксперимента (2012)
Горобейко М. Б. - Ефективність повторного призначення Актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет, Ларін О. С., Таран Є. В. (2012)
Доскина Е. В. - Причины неудач в компенсации пациентов с сахарным диабетом 2­го типа. Роль постпрандиальной гликемии (2012)
Науменко В. Г. - Инсулинотерапия в клинической практике (2012)
Пасєчко Н. В. - Ефективність використання Сіофору у хворих з ожирінням та гіперінсулінізмом на стадії предіабету, Наумова Л. В., Скрипник Н. В., Свистун І. І., Голик І. В. (2012)
Нікберг І. І. - Бережіться псевдоцілителів діабету! (2012)
Паньків В. І. - Ефективність ранньої комбінованої терапії метформіном і піоглітазоном хворих на цукровий діабет 2­го типу (2012)
Ахмедова Ш. У. - Роль генетических факторов в развитии сахарного диабета типа 1 (обзор литературы) (2012)
Большова О. В. - Можливості використання альфа­ліпоєвої кислоти в лікуванні ускладнень цукрового діабету у дітей та підлітків, Самсон О.Я. (2012)
Убайдуллаева Н. Б. - Влияние консервативного лечения диффузного токсического зоба на состояние организма женщин репродуктивного возраста, Хакимджанова Д. М. (2012)
Паньків В. І. - Використання фітотерапії в комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб (2012)
Свириденко Н. Ю. - Клінічний перебіг ендокринної офтальмопатії після радіойодтерапії хвороби Грейвса, Бєловалова І. М., Шеремета М. С., Гарбузов П. І., Чепуріна А. А., Гончаров М. П. (2012)
Рустамова Х. Т. - Оценка функционального состояния щитовидной и поджелудочной желез у пациентов с хроническим вирусным гепатитом В и С в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом и без него, Мирахмедова М. П., Абдуллаева Х. Н. (2012)
Раджабова Ш. Ш. - Особенности гестации и лактации у женщин с заболеваниями щитовидной железы в регионе, эндемичном по дефициту йода (2012)
Хайдарова Ф. А. - Тестостерон и качество жизни женщины, Нигматова С. С. (2012)
Кайдашев И. П. - Изменение образа жизни как часть комплексной терапии хронического системного воспаления при метаболическом синдроме (2012)
Суховолець І. О. - Роль психоемоційного стресу у виникненні та перебігу запально-дистрофічних захворювань пародонта (2013)
Бандрівський Ю. Л. - Остеотропна терапія при лікуванні генералізованого пародонтиту (2013)
Ярема Н. І. - Зміни мінеральної щільності кісток і вегетативної регуляції у жінок з есенціальною гіпертензією у постменопаузі під впливом комбінованої терапії моексиприлом та індапамідом (2013)
Погорєлов В. М. - Порівняльна антигіпертензивна дія сартанів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Брек В. В., Мещєрякова І. А. (2013)
Господарський І. Я. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на цитокіновий баланс у хворих на хронічний гепатит С, Волинець К. В., Господарська Х. О., Рега Н. І. (2013)
Молчанова О. В. - Частота захворюваності на урогенітальні інфекції у жінок з генітальним ендометріозом (2013)
Сміян С. І. - Оцінка ефективності тривалого гіполіпідемічного і гіпотензивного лікування хворих на подагру з ожирінням, Антюк Ж. О. (2013)
Присяжнюк В. П. - Особливості використання кверцетину в комплексному лікуванні хворих на цироз печінки невірусного походження (2013)
Гевкалюк Н. О. - Застосування солодки кореня у комплексній терапії грипозного стоматиту в дітей (2013)
Кресюн В. Й. - Особливості поліморфізму гена цитохрому-450 2C19 серед хворих на туберкульоз, Антоненко П. Б. (2013)
Гребеник М. В. - Метаболічна терапія при гострому інфаркті міокарда: обґрунтування, реалії і перспективи застосування, Микуляк В. Р. (2013)
Меренцова О. О. - Вміст коротколанцюгових жирних кислот у випорожненнях хворих із синдромом подразненої кишки (2013)
Денефіль О. В. - Адаптація серцево-судинної системи до ортостатичного навантаження у студентів з надлишковою масою тіла (2013)
Ксьонз І. В. - Клініко-морфологічні паралелі кіст селезінки у дітей (2013)
Винничук М. О. - Вплив біоспорину на мікрофлору ротоглотки хворих на туберкульоз легень (2013)
Корнага С. І. - Роль відеоторакоскопії в діагностиці туберкульозного плевриту (2013)
Сохор Н. Р. - Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту, Шкробот С. І., Грубяк Л. М. (2013)
Чепіль І. В. - Дезінтоксикаційна терапія у комплексному лікуванні хворих з нирковою недостатністю (2013)
Лобода В. Ф. - Особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології у дітей за даними соціометричного дослідження, Добровольська Л. І. (2013)
Павлишин Г. А. - Показники ефективності об’єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2013)
Вибирана Р. Й. - Особливості розвитку остеопенічного синдрому в жінок, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Дрижак В. І. - Стан діагностики та лікування первинного раку печінки, Жулкевич І. В., Леськів І. М. (2013)
Стернюк Ю. М. - Аналіз лімфогенного метастазування за раку щитоподібної залози (2013)
Чурпій К. Л. - Оптимізація лікування перитоніту (2013)
Смачило І. І. - Аргінін у комплексному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю (2013)
Процайло М. Д. - Метод визначення суглобових контрактур (2013)
Гур’єв С. О. - Інфекційні ускладнення у постраждалих з полісистемними та поліорганними пошкодженнями, Танасієнко П. В., Цвях А. І. (2013)
Олійник О. В. - Стан кисневого гомеостазу у хворих після реконструктивних операцій з приводу облітеруючих захворювань артерій нижніх кінцівок (2013)
Яшан О. І. - Інтоксикаційний синдром при гострому середньому отиті та шляхи його корекції, Хоружий І. В. (2013)
Гутор Н. С. - Зміни загальноклінічних та місцевих показників при лікуванні хворих на альвеоліт щелеп , Авдєєв О. В. (2013)
Запорожан С. Й. - Особливості патоморфологічних змін у кровоточивій гастродуоденальній виразці залежно від ступеня активності кровотечі (2013)
Грубар Ю. О. - Сонографічні показники незмінених структур плечового суглоба в людей молодого віку, Грубар М. Ю., Гнатко І. В. (2013)
Мисула І. Р. - Електрокардіографічні зміни при експериментальній адреналіновій міокардіодистрофії на тлі попередньої фотостимуляції, Левицький П. Р., Сван О. Б. (2013)
Борис Р. М. - Структурні зміни легеневої тканини у динаміці експериментальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нервовими клітинами, Дацко Т. В. (2013)
Шутурма О. Я. - Структурно-функціональні особливості стовпчастих епітеліоцитів з облямівкою в епітелії слизової оболонки дванадцятипалої кишки при експериментальному панкреатиті (2013)
Романюк Т. В. - Місце фотоплетизмографії у діагностиці розладів мікроциркуляції органів шлунково-кишкового тракту (2013)
Хара М. Р. - Характеристика змін чутливості міокардіальних холінорецепторів самців і самиць щурів у динаміці розвитку стрептозотоцинового діабету, Бандрівська О. О. (2013)
Чарнош С. М. - Гіпотиреоз і серцевий ритм (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічні та імуногістохімічні особливості диференціювання гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки за різних умов експериментальної клітинної трансплантації , Паляниця С. С., Панченко Л. А., Шаблій В. А., Лобинцева Г. С., Борис Р. М. (2013)
Ляхович Р. М. - Динаміка змін показників кисневого обміну, пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи захисту на тлі повторного оксидантного ураження печінки при експериментальному гепатиті у щурів (2013)
Ваврух П. О. - Гістостереометрична характеристика антрациклінової кардіоміопатії та при її корекції (2013)
Кулешова Д. К. - Особенности гормональной регуляции антиоксидантной активности крови при нейроэндокринном ожирении на разных стадиях полового созревания, Давыдов В. В., Будрейко Е. А. (2012)
Хижняк О. О. - Комбинированная патогенетическая терапия диабетической дистальной нейропатии, Микитюк М. Р., Манская К. Г. (2012)
Исмаилов С. И. - Влияние различных доз каберголина на процессы свободнорадикального окисления и содержание маркеров апоптоза в крови больных неактивной аденомой гипофиза, Халимова З. Ю., Холова Д. Ш. (2012)
Шаповал С. Д. - Мазніченко Комплексне лікування хворих на судинні ускладнення цукрового діабету, Савон І. Л., Смірнова Д. О., Софілканич М. Н., Зінич О. Л. (2012)
Санофи объявляет результаты ORIGIN, самого крупного и продолжительного в мире рандомизированного клинического исследования среди пациентов с пред­диабетом и ранним сахарным диабетом (2012)
Исмаилов С. И. - Частота и этиология различных форм гиперкортицизма в детском, подростковом и юношеском возрасте по данным ретроспективного анализа , Урманова Ю. М., Халимова З. Ю., Наримова Г. Д., Шораимова М. З., Бахадиров С. К., Буриева Н. И. (2012)
Свиридонова М. А. - Клиническое значение циркадианной и индивидуальной вариабельности уровня тиреотропного гормона (2012)
Каминский А. В. - Сахарный диабет: новые взгляды и старые заблуждения. Часть 2. Профилактика сахарного диабета 2­го типа (2012)
Орлик О. С. - Ефективність застосування збалансованого комплексу вітамінів групи В у лікуванні діабетичної полінейропатії, Маньковський Б. М. (2012)
Пішак В. П. - Участь мелатоніну в генетичній і гормональній регуляції функцій жіночої репродуктивної системи (2012)
Ломая стереотипы (2012)
Гончарова О. А. - Поінформованість лікарів загальної практики про фактори ризику цукрового діабету 2­го типу, Ільїна І. М., Корж О. М. (2012)
Алиев Р. Т. - Современные клинико­организационные технологии диагностики и лечения андрологических заболеваний на региональном уровне (2012)
Шилова О. Г. - Новые аспекты патогенеза и лечения диабетической ретинопатии (2012)
Практическое руководство Американского общества специалистов по инфекционным болезням по диагностике и лечению инфекционных осложнений, развивающихся на фоне синдрома диабетической стопы (2012 г.) (2012)
Бальон Я. Г. - Короткий нарис розвитку лікарських речовин, зокрема в ендокринології, Самсон О. Я., Сімуров О. В., Сімурова Н. В., Тронько М. Д. (2012)
Симпозіум "Синдром тиреотоксикозу" (2012)
Граніна О. В. - Ефективність застосування коригуючої терапії при цукровому діабеті 2­го типу з метаболічним синдромом та нефропатією (2012)
Журавльова Л. В. - Взаємозв’язок адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на цукровий діабет типу 2, Сокольнікова Н. В. (2012)
Волков В. И. - Качество жизни у пациенток с ишемической болезнью сердца и без нее в периоде перименопаузы, Исаева А. С., Бондарь Т. Н., Воченко М. Н. (2012)
Результаты исследования ORIGIN: позиция эндокринологов и кардиологов (2012)
Кравчун Н. А. - Комплексная терапия микрососудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа с применением антитромботических препаратов, Чернявская И. В. (2012)
Паньків В. І. - Сучасні можливості корекції функціонального стану печінки у хворих на цукровий діабет із використанням препарату Гепа­Мерц (L­орнітин­L­аспартат) (2012)
Каминский А. В. - Сахарный диабет. Часть 3: инициация лечения СД 2­го типа (2012)
Новые эпидемиологические данные стали дополнительным доказательством безопасности Lantus® (2012)
Никберг И. И. - Некоторые клинико­диагностические, психологические и медико­социальные аспекты сахарного диабета в пожилом возрасте (2012)
Досліджуваний агоніст рецепторів GLP­1 Lyxumia® (ліксизенатид) у поєднанні з базальним інсуліном та пероральними цукрознижуючими препаратами значно знизив рівні HbA1c та постпрандіальної глікемії (2012)
Матвеева С. Л. - Туберкулез щитовидной железы (аналитический обзор литературы и собственных клинических наблюдений), Шевченко О. С., Смирнов С. А., Якименко Л .Н. (2012)
Кирилюк М. Л. - Медикаментозное лечение и профилактика диабетической ретинопатии при сахарном диабете типа 1 (2012)
Ново Нордіск анонсує початок III фази програми розробки аналога ГПП­1 семаглутиду, який застосовують 1 раз на тиждень (2012)
У новому обсерваційному дослідженні доведено вищу ефективність препарату Віктоза® щодо зменшення маси тіла та економічності лікування хворих на діабет 2­го типу порівняно з ексенатидом та інгібіторами ДПП­4 (2012)
Інсулін Деглюдек ефективніше, ніж інсулін гларгін, знижує частоту випадків гіпоглікемії (2012)
Оболенский В. Н. - Лечебно­диагностический алгоритм при синдроме диабетической стопы: стандарты и новые технологии, Никитин В. Г., Леваль П. Ш., Ермолова Д. А., Молочников А. Ю., Ермолов А. А. (2012)
Sanofi представляє нові дані про те, що застосування препарату Lantus® після метформіну забезпечує кращий глікемічний контроль порівняно з ситагліптином при цукровому діабеті 2­го типу (2012)
Власенко М. В. - Варианты атипического течения аддисонического криза, Чернобровая Е. И., Литвинова С. В., Гурина Н. И., Мандрык Л. С. (2012)
Власенко М. В. - Випадок глюкокортикостероїдіндукованого остеопорозу та первинного гіперпаратиреозу, Чорноброва О. І., Літвінова С. В., Юрку Л. О. (2012)
Самыкина Е. В. - Гигиеническая безопасность и проблемы йододефицитных состояний у критических групп населения (2012)
Чернухина Д. Ю. - Роль галектина­3, НВМЕ­1 и цитокератина­19 в иммуногистохимической диагностике папиллярного рака щитовидной железы, Прилуцкий А. С. (2012)
По материалам научных источников (2012)
Симпозіум: "Загальна тиреоїдологія" (2012)
Видатний зоолог,ендокринолог і педагог Яків Давидович Кіршенблат (до 100-річчя від дня народження) (2012)
Гвишиани А. Д. - Математические методы геоинформатики. III. Нечеткие сравнения и распознавание аномалий на временных рядах, Агаян С. М., Богоутдинов Ш. Р., Злотники Ж., Боннин Ж. (2008)
Лаврищева Е. М. - Программная инженерия — научная и инженерная дисциплина (2008)
Герасин С. Н. - Покрытия множеств и отношение толерантности, Шляхов В. В., Яковлев С. В. (2008)
Ясинский В. К. - Приближенный синтез оптимального управления квазилинейными стохастическими дифференциальными уравнениями с малым параметром и пуассоновскими возмущениями, Ясинская Л. И., Антонюк С. В. (2008)
Гиертл Ю. - Адаптивный отбор образцов при измерении параметров трафика компьютерной сети с использованием нечеткого регулятора и нейронной сети, Бача Я., Якаб Ф., Андога Р. (2008)
Елфимова Л. Д. - Быстрый клеточный метод умножения матриц (2008)
Скобелев В. В. - Анализ структуры класса линейных автоматов над кольцом Zpk (2008)
Сергиенко И. В. - Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. II. Вырожденные веса, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2008)
Сіренко Ю. М. - Цільовий рівень АТ при цукровому діабеті 2­­го типу: оцінка наукових доказів (2012)
Емеличев В. А. - Критерии устойчивости векторных комбинаторных задач "на узкие места" в терминах бинарных отношений, Кузьмин К. Г. (2008)
Roland Gartner - Прием селена приводит к снижению концентрации антител к тиреоидной пероксидазе у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, Barbara C. H. Gasnier, Johannes W. Dietrich, Bjarne Krebs, Matthias W. A. Angstwurm (2012)
Ермольева Т. Ю. - Управление катастрофическими рисками для устойчивого развития районов, находящихся под угрозой стихийных бедствий, Сергиенко И. В. (2008)
Паньків В. І. - Ефективність і безпечність сучасної гіпоглікемізуючої терапії у хворих на цукровий діабет 2­го типу (2012)
Норкин В. И. - Оптимизация надежности сложной системы стохастическим методом ветвей и границ, Онищенко Б. О. (2008)
Болгарская С. В. - Комплексное лечение нейроишемических язв нижних конечностей у больных сахарным диабетом 2­го типа, осложненных гнойным артритом, Свиридов Н. В., Таран Е. Г. (2012)
Лебедева Т. Т. - Разные типы устойчивости векторной задачи целочисленной оптимизации: Общий подход, Сергиенко Т. И. (2008)
Каминский А. В. - Сахарный диабет: новые взгляды и старые заблуждения. Часть 4. Современные представления о патогенезе и патогенетической терапии СД 2­го типа (2012)
Фомин-Шаташвили А. А. - Об одном методе эффективного вычисления оптимальных оценок в задачах экстраполяции решений нелинейных эволюционных дифференциальных уравнений в гильбертовом пространстве. I, Шаташвили А. Д. (2008)
Приступюк О. М. - Синдром гіперпролактинемії (2012)
Семенова Н. В. - Подход к решению векторных задач дискретной оптимизации на комбинаторном множестве перестановок, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2008)
Эффективность препарата Виктоза® (лираглутид) при раннем применении при сахарном диабете 2­го типа (2012)
Шарифов Ф. А. - Совершенные паросочетания и расширенный полиматроид (2008)
43% снижение частоты ночных гипогликемий при использовании инсулина деглюдек по сравнению с инсулином гларгин. Результаты 2­летнего исследования 1030 пациентов с сахарным диабетом 2­го типа, ранее не применявших инсулин (2012)
Василик П. В. - О паралогичности некоторых логических построений, Провотар А. И. (2008)
Зборовская А. В. - Эффективность препарата Пентосан полисульфат в лечении гемофтальма у больных сахарным диабетом, Дорохова А. Э., Пилькевич Т. С. (2012)
Симпозіум "Тиреоїдити" (2012)
Бакалець О. В. - Основні механізми розвитку алергічної реакції при алергічних дерматозах (2013)
Ничик Н. А. - Труднощі у діагностиці інфекційного ендокардиту (2013)
Ярема Н. І. - Комбіноване лікування хворих на гіпертонічну хворобу жінок з діастолічною серцевою недостатністю із зниженням мінеральної щільності кісткової тканини в постменопаузальному періоді (2013)
Резніченко Н. Ю. - Зміни метаболізму в чоловіків зрілого віку, хворих на хронічні алергічні захворювання шкіри (2013)
Терешкін К. І. - Результати добового моніторування артеріального тиску у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ожирінням (2013)
Лобанець В. Я. - Механізми формування патогенетичних взаємодій при захворюваннях тканин пародонта, асоційованих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Скоренька О. В., Скочило Г. Б. (2013)
Вацеба Т. С. - Порушення вуглеводного обміну та інсулінорезистентність у хворих на первинний гіпотиреоз (2013)
Сидоренко О. Л. - Ендотоксемія у хворих на хронічний гломерулонефрит: залежність від супутньої HBV-інфекції та ступеня ниркової недостатності (2013)
Абрагамович О. О. - Стиґми шкіри, її придатків та слизових оболонок у пацієнтів з цирозом печінки алкоґольного, "В” та "С” – вірусного ґенезу, Абрагамович М. О., Фаюра О. П. (2013)
Мандзій З. П. - Симптоматичне лікування залізодефіцитної анемії (2013)
Ковтюк Н. І. - Якість життя дітей з епілепсією та можливості її покращання, Шкробанець І. Д. (2013)
Лихацька Г. В. - Ефективність комплексної терапії із застосуванням урсосану в пацієнтів з виразковою хворобою і морфофункціональними змінами печінки (2013)
П’ятночка І. Т. - Нервово-психічні розлади у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І., П’ятночка В. І. (2013)
Банадига Н. В. - Обмін міді у дітей раннього віку на тлі залізодефіцитної анемії, Рогальська Я. В. (2013)
Сохор Н. Р. - Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту, Шкробот С. І. (2013)
Лобода В. Ф. - Фактори ризику паразитарних інвазій у дітей із хронічними захворюваннями травної системи, Глушко К. Т. (2013)
Павлишин Г. А. - Лептин як фактор кардіометаболічного ризику в дітей з надмірною масою тіла та ожирінням , Козак К. В. (2013)
Рега Н. І. - Вплив лікування тіотропіуму бромідом на імунну систему хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Вибирана Р. Й. - Фактори формування остеопенічного синдрому в чоловіків, хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію, Жулкевич І. В. (2013)
Паласюк Б.О. - Рівень тривожності старшокласників та перекисне окиснення ліпідів у їх ротовій рідині (2013)
Ковальчук Л. Я. - Симультанна корекція рефлюкс-езофагіту при хірургічному лікуванні виразкової хвороби, Лойко І. І., Угляр Р. М. (2013)
Шевченко С. І. - Структурно-морфологічні зміни у тиреоїдній тканині при раку щитоподібної залози, Якимова Т. П., Циганенко О. С. (2013)
Одрехівська І. А. - Особливості клініки, діагностики та принципів лікування дистрофічно-запальних захворювань скронево-нижньощелепних суглобів, Черкашин С. І. (2013)
Умеров Е. Е. - Застосування розвантажувального ортеза при лікуванні синдрому діабетичної ступні, Чонка І. І. (2013)
Яшан О. І. - Можливості антибактеріальної терапії гострого середнього отиту, Хоружий І. В. (2013)
Давидчак О. З. - Прогностичні критерії рентгенологічних ознак хронічного періодонтиту в патогенезі постекстракційних альвеолітів, Черкашин С. І. (2013)
Доброродній А. В. - Реакція імунної системи в умовах експериментального ГРДС при профілактичному застосуванні антигіпоксантів (2013)
Гутор Н. С. - Мікробіоценоз альвеолярної ямки у хворих з різними формами альвеолітів , Климнюк С. І. (2013)
Борис Р. М. - Структурні зміни нирок у динаміці експериментальної краніоскелетної травми та її корекції фетальними нервовими клітинами, Дацко Т. В. (2013)
Рикало Н. А. - Особливості морфологічної будови селезінки статевонезрілих щурів на тлі хронічного медикаментозного гепатиту, Гумінська О. Ю., Тереховська О. І. (2013)
Кирик Х. А. - Порівняльна морфометрія ангіоархітектоніки судинної оболонки очного яблука щура в нормі та при експериментальному цукровому діабеті (2013)
Гасюк П. А. - Епімікроскопічні особливості будови інтерглобулярного дентину зубів у віковому аспекті (2013)
Гушилик Б. І. - Протимікробна активність та фармакологічна дія гетероциклічних сполук з піридиновим фрагментом (2013)
Демків І. Я. - Прогностичні маркери розвитку запальних уражень суглобів за умов супутнього ураження печінки, Лісничук Н. Є., Шутурма О. Я. (2013)
Герасимець А. Ю. - Динаміка продуктів пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту в крові кроля за умов механічної непроникаючої травми рогівки та при її корекції кератоксеноімплантатом, Гудима А. А. (2013)
Кашуба М. О. - Методологічні підходи до визначення вмісту наночастинок свинцю в аерозолях, Крицький Т. І., Крицька Г. А. (2013)
Гощинський П. В. - Особливості навчального процесу для іноземних студентів з дитячої хірургії (2013)
Олійник О. В. - Синдром вигорання у студентів двох вищих навчальних закладів України та Польщі (2013)
Григорян А. А. - Эквивалентность двумерных многоленточных автоматов, Шукурян С. К. (2008)
Насибов Э. Н. - Помехоустойчивый алгоритм решения проблемы нечеткой кластеризации на базе метода нечетких связанных точек (2008)
Сейфуллин Т. Р. - Порождение корневых функционалов системы полиномов (2008)
Сергиенко И. В. - Представления и разложения взвешенных псевдообратных матриц, итерационные методы и регуляризация задач. I. Положительно-определенные веса, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2008)
Королюк В. С. - Устойчивость диффузионных стохастических функционально-дифференциальных уравнений с марковскими параметрами, Ясинский В. К., Юрченко И. В. (2008)
Скопецкий В. В. - Математическое моделирование процесса фильтрационной консолидации водонасыщенных случайно-неоднородных грунтовых массивов, Волох Л. В. (2008)
Исмайлов Р. Р. - Необходимые условия оптимальности квазиособых управлений в одной ступенчатой задаче управления, Мансимов К. Б. (2008)
Булавацкий В. М. - Математическое моделирование фильтрационной консолидации с учетом солепереноса в рамках системы с двойной релаксацией (2008)
Григоркив В. С. - Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне, Буяк Л. М., Паучок В. К. (2008)
Григорян Р. Д. - Моделирование адаптивного реагирования организма на изменения в окружающей среде, Аксенова Т. В. (2008)
Китов В. В. - Новый метод оценки качества прогнозов нa основе процедуры бутстрап и его тестирование на временных рядах (2008)
Chaovalitwongse W. A. - On the time series support vector machine using dynamic time warping kernel for brain activity classification, Pardalos P. M. (2008)
Гобов Д. А. - О сходимости модифицированного алгоритма ускоренного вероятностного моделирования (2008)
Кошкина Н. В. - Методы синхронизации цифровых водяных знаков (2008)
Редько В. Н. - Экзистенциальные основания композиционной парадигмы, Редько И. В. (2008)
Лычак М. М. - Робастная диссипативность дискретных систем и ее исследование с помощью последовательности множеств функций Ляпунова (2008)
Рысцов И. К. - Проблема мортальности и аффинные автоматы (2008)
Мещеряков Р. В. - Диалог как основа построения речевых систем, Бондаренко В. П. (2008)
Нагоев З. В. - Геномное управление морфогенезом агентов в виртуальной "физически-корректной" среде (2008)
Сергиенко И. В. - Решение комплексных обратных задач для гиперболических многокомпонентных распределенных систем, Дейнека В. С. (2008)
Згуровский М. З. - Методы построения байесовских сетей на основе оценочных функций, Бидюк П. И., Терентьев А. Н. (2008)
Березовский О. А. - Об одном способе нахождения двойственных квадратичных оценок Шора, Стецюк П. И. (2008)
Губарев В. Ф. - Рациональная аппроксимация систем с распределенными параметрами (2008)
Иваненко В. И. - К вопросу о неопределeнности в задачах принятия решений, Михалевич В. М. (2008)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и оптимизация инвестиционного портфеля (2008)
Киселёва Е. М. - Решение непрерывной нелинейной задачи оптимального разбиения множеств с размещением центров подмножеств для случая выпуклого целевого функционала, Дунайчук М. С. (2008)
Колечкина Л. Н. - Многокритериальные комбинаторные задачи оптимизации на множестве полиразмещений, Родионова Е. А. (2008)
Прусов В. А. - Теоретическое исследование одного численного метода решения задачи конвективной диффузии, Дорошенко А. Е., Черныш Р. И., Гук Л. Н. (2008)
Тульчинский В. Г. - Графовые запросы для интеграции данных посредством XML, Ющенко А. К., Ющенко Р. А. (2008)
Борисов Е. С. - Использование искусственных нейронных сетей для классификации черно-белых изображений (2008)
Juliana Levy - Оценка эффективности и переносимости метформина пролонгированного высвобождения (метформин XR) у пациентов с сахарным диабетом 2­го типа, Roberta A. Cobas, Marilia B. Gomes (2012)
Нові дані дослідження ORIGIN демонструють, що при застосуванні препарату Лантус® майже в 3 рази швидше досягається й підтримується цільовий рівень HbA1с порівняно зі стандартною терапією протягом 5 років у досліджуваній популяції (2012)
Lyxumia® (ліксизенатид) у комбінації з базальним інсуліном та пероральними цукрознижуючими препаратами суттєво покращує контроль глікемії (2012)
Применение Qsymia для снижения веса (2012)
Сахарный диабет у людей пожилого возраста: данные консенсуса (2012)
Дулаглутид (1 доза в неделю) венчает список из трех противодиабетических препаратов, согласно данным последней фазы исследования (2012)
Кравчун Н. А. - Многолетнее наблюдение по использованию глимепирида в реальной клинической практике (2012)
Перцева Н. О. - Стратегия комплексного патогенетического лечения диабетической нейропатии, Данилова А. В., Пастарус Л. Н. (2012)
Паньків В. І. - Діалектика застосування пероральних цукрознижувальних препаратів у хворих на цукровий діабет 2­го типу: гіпоглікемізуюча активність і кардіологічна безпечність (2012)
Кайдашев И. П. - Физиологические и фармакологические эффекты глюкагоноподобного пептида­1 (2012)
Паньків В. І. - Патогенетичне лікування діабетичної нейропатії: комплексний підхід (2012)
Пішак В. П. - Роль шишкоподібної залози у функціонуванні чоловічої репродуктивної системи (2012)
Кушнарева Н. Н. - Опыт использования инсулина Инсуман® Базал и Инсуман® Комб 25 в лечении больных сахарным диабетом 2­го типа, Корпачев В. В., Ковальчук А. В. (2012)
Никберг И. И. - "Медицинский самоконтроль и образ жизнибольного сахарным диабетом" (2012)
10­річний ювілей кафедри ендокринології з дитячими інфекційними хворобами ВДНЗ "Українська медична стоматологічна академія" (м. Полтава) (2012)
Симпозіум "Ендемічний зоб (йододефіцитні захворювання)" (2012)
Руденко О. Г. - Аппроксимация гауссовских базисных функций в задаче адаптивного управления нелинейными объектами, Бессонов А. А., Ляшенко А. С., Сунна Р. А. (2011)
Сергиенко И. В. - Теоремы существования и единственности в теории взвешенной псевдоинверсии с вырожденными весами, Галба Е. Ф., Дейнека В. С. (2011)
Акименко В. В. - Моделирование динамики системы моноциклической агрегации клеток, Загородний Ю. В. (2011)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 2. Принцип усреднения для импульсных марковских систем и анализ устойчивости по усредненному уравнению, Ясинский В. К., Малык И. В. (2011)
Литвин О. Н. - Общий метод построения уравнений кривых и поверхностей в неявной форме с помощью интерлинации и интерфлетации функций, Ткаченко А. В., Литвин О. О. (2011)
Сергиенко И. В. - Методы получения достоверных решений систем линейных алгебраических уравнений, Химич А. Н., Яковлев М. Ф. (2011)
Епифанов С. П. - Задача потокораспределения с нефиксированными расходами в узлах, Зоркальцев В. И. (2011)
Панкратова Н. Д. - Восстановление функциональной зависимости на основе временных рядов с использованием классов регрессоров бесконечной емкости, Зражевский А. Г. (2011)
Семенов В. В. - Категорные свойства разрешимости одного класса задач минимизации (2011)
Лаптин Ю. П. - О разработке программного обеспечения задач оптимального проектирования теплоэнергетических установок, Журбенко Н. Г., Левин М. М., Волковицкая П. И. (2011)
Норкин Б. В. - Математические модели оптимизации страхового дела (2011)
Костадинова С. Р. - Сплайн-функции для исследования и прогнозирования систем (2011)
Тимченко Л. И. - Метод организации параллельно-иерархической сети для распознавания образов, Мельников В. В., Кокряцкая Н. И., Кутаев Ю. Ф., Ивасюк И. Д. (2011)
Алиев Т. А. - Технология вычисления робастных нормированных корреляционных матриц, Мусаева Н. Ф., Саттарова У. Э. (2011)
Баркалов А. А. - Оптимизация схем композиционных микропрограммных устройств управления, реализуемых на ПЛИС, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н. (2011)
Климовицкий В. Г. - Функциональные исходы оперативного лечения больных с переломами задней стенки вертлужной впадины, Лобанов Г. В., Прудников Ю. В. (2013)
Страфун С. С. - Рентгенденситометричні показники мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з рецидивом передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Богдан С. В. (2013)
Медведев Д. И. - Разработка устройства и способа фиксации многооскольчатых переломов дистального отдела плечевой кости, Лобанов Г. В. (2013)
Івченко В. К. - Прогнозування результатів лікування переломів довгих кісток у хворих а цукровий діабет засобами інтелектуального та статистичного аналізу даних, Івченко А. В., Гальченко В. Я., Івченко Д. В., Швець О. І. (2013)
Кривенко С. Н. - Сравнительная клиническая оценка внешних конструкций для остеосинтеза диафизарных переломов костей предплечья, Бодня А. И., Баккар Тарек (2013)
Борзых А. В. - Лечение разрыва дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча у спортсменов, Борзых Н. А. (2013)
Коломаченко В. І. - Сенсорний, моторний і симпатичний компоненти блокади поперекового сплетення в комбінації з блокадою сідничного нерва при операціях на кульшовому суглобі (2013)
Вакуленко В. М. - Исходы оперативного лечения пострадавших с вертельными переломами бедра, Вакуленко А. В., Неделько А. А. (2013)
Худобин В. Ю. - Оптимизация топикальной терапии пациентов с остеоартрозом коленного сустава, Солоницын Е. А., Боровой И. С. (2013)
Поворознюк В. В. - Минеральная плотность костной ткани аксиального скелета у женщин в постменопаузальном периоде с переломом Коллиса, Гаркуша М. А., Климовицкий Ф. В., Быстрицкая М. А., Балацкая Н. И. (2013)
Билинский П. И. - Теоретический анализ биомеханических аспектов остеосинтеза при косом переломе большеберцовой кости контактными и малоконтактными пластинами (сообщение второе) , Чаплинский В. П., Андрейчин В. А. (2013)
Лазарев І. А. - Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіофеморальній зоні в умовах дефекту суглобового хряща, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2013)
Шимон В. М. - Травматичний остеомієліт у хворих із дефіцитом йоду, Ковач В.В., Василинець М. М., Шимон М. В. (2013)
Борзих О. В. - Морфологічна картина фібрилогенезу сухожилків згиначів пальців кисті в різні строки після травми, Бондаренко Н. М., Оприщенко О.О., Борзих Ю. О. (2013)
Чучварев Р. В. - Изменение содержания IL-1 и IL-6 в сыворотке крови больных с ложными суставами костей голени на фоне травматического остеомиелита при различных видах костной пластики, Донченко Л. И., Вдовиченко М. Д., Шамардина И. А., Степура А. В. (2013)
Страфун С. С. - Клініко-електроміографічні та сонографічні критерії у визначенні тактики лікування хворих з ушкодженням периферичних нервів внаслідок травми кінцівок, Гайко О. Г., Курінний І. М. (2013)
Кондрашова И. А. - Клинико-рентгенологические аспекты диагностики hallux valgus и поперечного плоскостопия, Давлетова Н. А., Кондрашов А. Н. (2013)
Зеленецкий И. Б. - Лечение деформации стоп у детей аппаратами внешней фиксации, Глебов А. Ю., Вольвач Ю. И., Зеленецкий Р. И. (2013)
Побел Е. А. - Профилактика и лечение дисрегенерации при диафизарных переломах верхних конечностей (2013)
Борзых A. B. - бщие принципы лечения стенозирующих лигаментитов пальцев кисти, Труфанов И. М., Варин В. В., Погориляк А. И., Ковальчук Д. Ю., Соловьев И. А. (2013)
Швец А. И. - Хирургическая декомпрессия при вертеброгенных миелопатиях в шейном отделе позвоночника, Ивченко В. К., Ивченко Д. В., Самойленко А. А., Рудой Б. С. (2013)
Рушай А. К. - Экзогенный оксид азота в лечении инфицированных ран и дефектов мягких тканей при хроническом посттравматическом остеомиелите, Макаренко А. В., Бодаченко К. А., Колосова Т. А. (2013)
Бодаченко К. А. - Профилактика и лечение гнойных осложнений открытых переломов длинных костей конечностей с позиции системного воспалительного ответа, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А., Макаренко А. В. (2013)
Шимон В. М. - Лікування остеопорозу у людей старшого віку після первинного ендопротезування кульшового суглоба, Литвак В. В., Шерегій А. А. (2013)
Лебедевич О. Б. - Денситометричний аналіз розвитку ортопедичних ускладнень гострого гематогенного остеомієліту в дітей, Кулик О. М. (2013)
Зима А. М. - Сучасний підхід до хірургічного лікування недосконалого остеогенезу (2013)
Рецензия на монографию А.А. Тяжелова, Л.Д. Гончаровой "Острые повреждения голеностопного сустава" (2013)
Оксана Михайловна Матяшина (к 90-летию со дня рождения) (2013)
Климовицкий В. Г. - Результаты оперативного лечения в остром периоде травмы — разрыва большеберцовой коллатеральной связки, сочетанного с частичным повреждением передней крестообразной связки коленного сустава, Щикота Р. А., Гончарова Л. Д., Тяжелов А. А. (2012)
Поворознюк В. В. - Фактичне харчування, дефіцит вітаміну D та мінеральна щільність кісткової тканини в дорослого населення різних регіонів України, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В., Синенький О. В. (2012)
Тяжелов А. А. - Анализ стабилограмм на основе математической модели тела человека как многозвенной системы, Кизилова Н. Н., Фищенко В. А., Яремин С. Ю., Карпинский М. Ю., Карпинская Е. Д. (2012)
Корж Н. А. - Применение препарата Кокарнит у пациентов после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Туляков В. А., Бондаренко С. Е. (2012)
Бур’янов О. А. - Профілактика та лікування посттравматичного остеоартрозу у хворих з внутрішньосуглобовими остеохондральними переломами, Омельченко Т. М., Соболевський Ю. Л., Скобенко Є. О. (2012)
Грубар Ю. О. - Остеосинтез діафізарних переломів стегна різними конструкціями, Кулянда І. С., Сморщок Ю. С., Ружицький О. М., Гаріян С. В., Бурбела І. В. (2012)
Рушай А. К. - Современные принципы и возможности обезболивания в травматологии и ортопедии (2012)
Побел Є. А. - Перелом — фактор ризику розвитку остеопенії та остеопорозу, Дєдух Н. В. (2012)
Новое в лечении больных с остеоартрозом коленных суставов: результаты рандомизированного двойного слепого плацебо-контролируемого исследования (2012)
Погоріляк Р. Ю. - Тенденції й особливості захворюваності населення Закарпаття (2012)
Барыш А. Е. - Математическое моделирование переднего межтелового цервикоспондилодеза имплантатами и пластинами, Бузницкий Р. И., Яресько А. В. (2012)
Єльський В. М. - Зміни фагоцитарної ланки імунітету в щурів, що зазнали дозованої опікової травми та подальшого впливу поляризованого світла, Стрельченко Ю. І., Зябліцев С. В. (2012)
Георгиянц М. А. - Опыт использования внутривенного парацетамола после ортопедических оперативных вмешательств, Волошин Н. И., Кривобок В. И. (2012)
Рушай А. К. - Микрофлора отделяемого ран при посттравматических гнойных артритах голеностопного сустава, Щадько А. А., Шевченко В. Т., Бодаченко К. А., Пернакова В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А. (2012)
Зяблицев С. В. - Системные проявления неспецифической воспалительной реакции при травматической болезни головного мозга, Коровка С. Я., Пищулина С. В. (2012)
Бабоша В. А. - Эффективность применения Кеторола при болевом синдроме в травматологической практике, Стрельченко Е. С., Стрельченко Ю. И. (2012)
Івченко А. В. - Хімічний склад регенерату кісткової тканини, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету, Лузін В. І., Чистолінова Л. І., Єрьомін А. В., Рикова Ю. О., Скоробогатов А. М. (2012)
Масік Н. П. - Структурно-вікова характеристика адаптаційних реакцій при переломах кісток у хворих на хронічні обструктивні захворювання легенів (2012)
Ютовец Т. С. - Остеопороз при гонартрозе и коксартрозе , Ермолаева М. В., Синяченко О. В., Головкина Е. С. (2012)
Гужевский И. В. - Опыт бесцементного эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием техники медиализации чашки эндопротеза у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии (2012)
Павлюченко А. К. - Склерит при воспалительных болезнях суставов (2012)
Борзых А. В. - Использование нейрометрии для оценки восстановления иннервации поврежденной конечности в различные сроки после оперативного лечения, Оприщенко А. А., Сотник А. Н., Кравченко А. В. (2012)
Страфун С. С. - Клініко-електроміографічні стадії денерваційно-реіннерваційного процесу у м’язах кінцівок при ушкодженні периферичних нервів, Гайко О. Г. (2012)
Золотухин С. Е. - Прогнозирование гнойно-воспалительных осложнений при переломах нижней челюсти , Берест Е. Л., Коробов В. П., Чирах Т. М. (2012)
Бодаченко К. А. - Современные подходы в лечении посттравматического остеомиелита длинных костей, Рушай А. К., Климовицкий В. Г., Колосова Т. А., Бессмертный С. А., Чучварев Р. В. (2012)
Булгаков В. Н. - Хирургическое лечение осложненных повреждений верхнешейного отдела позвоночника, Бейсенов Б. О., Махамбаев Г. Д., Яхонтов И. С., Долгов С. В. (2012)
Піонтковський В. К. - Наш досвід малоінвазивного остеосинтезу при черезвертлюжних переломах стегнової кістки, Денисюк Б. С., Малевич Ю. М., Каштан Ю. М., Циплінський Ю. І., Златів В. П., Касянчук В. М., Столярський Н. І. (2012)
Дегтярь В. А. - Опыт лечения переломов пястных костей кисти у детей, Сушко В. И., Мохов А. И., Каминская М. О., Захарченко С. А. (2012)
Литовченко В. О. - Найпоширеніші помилки при використанні інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу, Гарячий Є. В., Березка М. І., Спесивий І. І. (2012)
Страфун С. С. - Реабілітація хворих при ізольованих та поєднаних ушкодженнях менісків з ушкодженнями хряща колінного суглоба, Костогриз О. А. (2012)
Гринцов А. Г. - Особенности клиники и диагностики при сочетанной травме груди и живота, Куницкий Ю. Л., Христуленко А. А. (2012)
Кривенко С. М. - Застосування черезкісткового остеосинтезу при лікуванні постраждалих із травмами кісток передпліччя (Лекція) (2012)
Гур’єв С. О. - Принципи надання невідкладної медичної допомоги постраждалим дитячого віку з політравмою на догоспітальному етапі, Шкатула Ю.В. (2012)
Симпозіум "Переломи, що не зрослися, та псевдоартрози" (2012)
Роик Н. В. - Направленная функционализация внешней поверхности кремнеземов типа МСМ-41, Белякова Л. А., Оранская Е. И. (2013)
Давиденко Л. О. - Адсорбційні комплекси Cr(acac)3 на поверхні пірогенного SiO2 в процесі парофазного модифікування, Гребенюк А. Г., Плюто Ю. В. (2013)
Філоненко О. В. - Квантовохімічне дослідження утворення сферичних молекул діоксиду кремнію при полімеризації ортокремнієвої кислоти, Лобанов В. В. (2013)
Сидорчук В. В. - Фотокаталітична деградація деяких барвників в присутності механохімічно модифікованих оксидів ванадію і молібдену, Халамейда С. В., Зажигалов В. О., Ханіна О. А. (2013)
Fesenko T. V. - Influence of Ag nanoparticles incorporated into silica film on ion yield in UV laser desorption/ionization mass spectrometry, Snegir S. V., Surovtseva N. I., Smirnova N. P., Pokrovskiy V. A. (2013)
Камінський О. М. - Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію цис-дихлородіамінплатини (ІІ), Кусяк Н. В., Петрановська А. Л., Туранська С. П., Горбик П. П. (2013)
Власова Н. Н. - Адсорбция диаминопроизводных акридина на поверхности кремнезема, модифицированного дибензо-18-краун-6, Головкова Л. П., Маркитан О. В. (2013)
Ракитская Т. Л. - Модифицированный хлоридом марганца (ІІ) природный клиноптилолит в реакции разложения озона, Труба А. С., Раскола Л. А., Эннан А. А. (2013)
Цебренко М. В. - Властивості поліпропіленових мікроволокон, наповнених вуглецевими нанотрубками та їх композиціями з компатибілізатором, Резанова В. Г., Картель М. Т., Мельник І. А., Приходько Г. П. (2013)
Репецький І. А. - Динамічна катіонна конфігурація полікатіон-декатіонованої форми цеоліту типу Х, Патриляк К. І., Патриляк Л. К., Яковенко А. В. (2013)
Борисенко Н. В. - Термические превращения ацетилацетоната меди на поверхности высокодисперсного кремнезема, Кулик К. С., Дяченко А. Г., Чернявская Т. В., Борисенко Л. И. (2013)
Маркина А. И. - Изучение взаимодействия кремний- и алюминий содержащих сорбентов с компонентами стекловидного тела методом лазерной корреляционной спектроскопии, Горчев В. Ф., Геращенко И. И. (2013)
Зарко В. И. - Оценка структуры и качества пищевых эмульсий на основе кокосового масла методом термостимулированной деполяризации, Полищук Г. Е., Гончарук Е. В. (2013)
Яновская А. А. - Формирование покрытий гидроксиапатита на модифицированных Ti-6Al-4V субстратах, Кузнецов В. Н., Станиславов А. С., Суходуб Л. Ф. (2013)
Шлезингер М. И. - Анализ алгоритмов диффузии для решения оптимизационных задач структурного распознавания, Антонюк К. В. (2011)
Баркалов А. А. - Операционное формирование кодов состояний в микропрограммных автоматах, Бабаков Р. М. (2011)
Скобелев В. Г. - О некоторых множествах автоматов над конечным кольцом (2011)
Башкин В. А. - Моделирование мультиагентных систем с помощью обобщенных сетей активных ресурсов, Ломазова И. А. (2011)
Кышакевич Б. Ю. - Анализ оптимальных стратегий конкуренционной портфельной модели рынка акций с поливариантной функцией полезности, Прикарпатский А. К., Твердохлиб И. П. (2011)
Варосян А. С. - Алгоритм формальной верификации шаблонов бизнес-процессов (2011)
Панкратова Н. Д. - Восстановление функциональной зависимости временных рядов в случае частичного покрытия класса регрессоров конечной Е-сетью, Зражевский А. Г. (2011)
Семенова Н. В. - Векторные задачи оптимизации с линейными критериями на нечетко заданном комбинаторном множестве альтернатив, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2011)
Bjorner D. - Domain science and engineering from computer science to the sciences of informatics. Part II: Science (2011)
Муха В. С. - Минимальный средний риск и эффективность оптимального полиномиального многомерно-матричного предиктора (2011)
Михалевич В. М. - К параметрической задаче решения с денежными потерями (2011)
Бычков А. С. - Оптимальная нижняя оценка для значений продолжения меры возможности на булеан множества элементарных событий, Иванов Е. В. (2011)
Атаманюк И. П. - Алгоритм определения оптимальных параметров полиномиального фильтра-экстраполятора Винера для нестационарных случайных процессов, наблюдаемых с погрешностями (2011)
Лавренюк С. И. - Определение оптимального метода прогноза загрузки кластерных ресурсов и грид-узлов, Перевозчикова О. Л. (2011)
Ромм Я. Е. - Численная оптимизация на основе алгоритмов сортировки с приложением к дифференциальным и нелинейным уравнениям общего вида, Заика И. В. (2011)
Фальфушинский В. В. - Параллельная обработка данных многокомпонентных сейсмических наблюдений (2011)
Тимофєєв М. П. - Особливості хронопатології і хронотерапії виразкової хвороби, Дроговоз С. М. (2013)
Гринь В. К. - Перспективи комбінованого застосування аліскірену і небівололу при гіпертонічній хворобі та можливість їх хімічної взаємодії, Лящук С. М., Нальотова О. С. (2013)
Доброва В. Є. - Розробка методичних підходів до створення стандартних операційних процедур на місці проведення клінічного випробування, Зупанець К. О., Ратушна К. Л. (2013)
Сидоренко М. І. - Імплементація процесного підходу як фактор підвищення ефективності управління клінічними випробуваннями нових лікарських засобів, Посилкіна О. В. (2013)
Слабий М. В. - Досвід післядипломної підготовки провізорів з питань фармацевтичної профілактики (2013)
Дроговоз С. М. - Фактори, що сприЧИНяють виникненнЯ побічних ефектів фармакокоректорів болю, Лук’янчук В. Д., Шейман Б. С., Матвєєва О. В., Кононенко А. В. (2013)
Зупанець М. В. - Синтез та фармакологічна активність D-(+)-глюкозиламонієвих солей 3-оксамоїлзаміщених N-фенілантранілових кислот, Дроговоз С. М., Ісаєв С. Г., Сулейман М. М. (2013)
Щокіна К. Г. - Вплив рекомбінантного антагоніста рецепторів інтерлейкіну-1 на гістоструктуру нирок та печінки інтактних щурів (2013)
Яковлєва Л. В. - Скринінгове дослідження антиексудативної дії гомеопатичних гранул на основі сурфактанту тваринного походження, Гращенкова С. А., Шереметьєва А. В. (2013)
Ходаківський О. А. - Оцінка протиішемічної дії адемолу за морфометричними змінами в умовах експериментального інфаркту міокарда, Павлов С. В., Бухтіярова Н. В. (2013)
Баюрка С. В. - Розробка умов аналітичної діагностики отруєнь пароксетином, Карпушина С. А., Степаненко В. І., Мороз В. П., Сокуренко І. А. (2013)
Мовчан О. Д. - Фармакокінетичні механізми розвитку толерантності до депакіну та карбамазепіну (2013)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2013)
Rajba S. - Simulation study of the random access control in the wireless sensor network, Rajba T., Raif P. (2013)
Волянська В. - Моделі еталонів лінгвістичних змінних для систем виявлення та ідентифікації порушника інформаційної безпеки, Гізун А., Гнатюк В. (2013)
Zhangissina G. - Data protection from network attacks, Kuldeev E., Shayhanova A. (2013)
Терейковський І. - Нейромережева методологія розпізнавання Інтернет-орієнтованого шкідливого програмного забезпечення (2013)
Дронюк І. - Визначення достовірності друкованого документа методом попіксельного порівняння, Назаркевич М., Опотяк Ю. (2013)
Журиленко Б. - Определение вероятностной надежности единичной технической защиты информации из реальных попыток взлома (2013)
Корченко О. - Кібернетична безпека держави: характерні ознаки та проблемні аспекти, Бурячок В., Гнатюк С. (2013)
Kovtun V. - Integer multiplication algorithm with delayed carry mechanism for public key cryptosystems, Okhrimenko A. (2013)
Aleksander M. - Functional safety and survivability of information control elliptic-curve-based systems:models and methods, Karpinski M., Litawa G. (2013)
Бабенко В. - Класифікація трирозрядних елементарних функцій для криптографічного перетворення інформації, Мельник О., Мельник Р. (2013)
Домарєв Д. - Методика управління інформаційною безпекою в банківських установах за допомогою СУІБ "Матриця", Домарєв В. (2013)
Левченко Є. - Умови існування сідлової точки в багаторубіжних системах захисту інформації, Прус Р., Рабчун Д. (2013)
Бурячок В. - Технологія використання уразливостей web ресурсів у процесі організації та проведення мережевої розвідки інформаційно-телекомунікаційних систем (2013)
Чунарьова А. - Реалізація середовища аудиту та моніторингу сучасних інформаційно-комунікаційних систем та мереж (2013)
Василиу Е. - Скорость передачи информации в квантовом канале с деполяризацией при кодировании символов ортогональными квантовыми состояниями, Гулаков И., Зеневич А., Тимофеев А., Николаенко С. (2013)
Швець В. - Основні біометричні характеристики, сучасні системи та технології біометричної аутентифікації, Фесенко А. (2013)
Бабенко А. - Кіберзлочинність як чинник негативного впливу на криміногенну ситуацію у регіонах (2013)
Гнатюк С. - Кібертероризм: історія розвитку, сучасні тенденції та контрзаходи (2013)
Кравцов Г. - Криптографічна стійкість модифікації протоколу Діфі-Хелмана за допомогою інтеграла Ейлера ІІ роду (2013)
Астахова Л. - Кадровые уязвимости информационной безопасности организации: методика оценки (2013)
Вильский Г. - Паспорт информационной безопасности Бугско-Днепровско-Лиманского морского канала (2013)
Kalchenko O. I. - The study of complexation of 5,17-bis-(N-tolylimino-methyl)-25,27-dipropoxycalix, Cherenok S. O., Kalchenko V. I., Solovyov A. V., Gorbatchuk V. V. (2013)
Tkachenko O. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 5-methyl-2-(alkylthio)-4-oxo-3,4-dihydrothieno, Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Zhuravel’ I. O., Chernykh V. P. (2013)
Ukrainets I. V. - Synthesis and diuretic properties of N-aryl-6-hydroxy-2-methyl-4-oxo-2,4-dihydro-1H-pyrrolo, Golik M. Yu., Shemchuk O. L., Kravchenko V. M. (2013)
Братенко М. К. - Синтез нітрилів піразол-4-карбонових кислот термічною дегідратацією оксимів піразол-4-карбальдегідів, Панасенко Н. В., Вовк М. В. (2013)
Isaev S. G. - Reactivity of phenylanthranilic acids derivatives. XXIII. Synthesis and acid-base properties of 4,5-dymethoxy-N-(2’-carboxyphenyl)anthranilic acids, Sviechnikova O. M., Devyatkina A. O., Kostina T. A., Svyatska T. N. (2013)
Ukrainets I. V. - "Green" synthesis of ethyl 4-hydroxy-2-oxo1,2-dihydroquinoline-3-carboxylates, Gorokhova O. V., Andreeva X. V., Golik N. Yu. (2013)
Matviiuk T. V. - Carbon-carbon and carbon-heteroatom conjugate addition of n-substituted maleimides to 4H-1,2,4-triazol-3-thioles, 2-amino-1,3-thiazoles, 1H-imidazole and 2-phenylindolizine catalyzed by Lewis acids, Gorichko M. V., Lherbet C., Baltas M., Voitenko Z. V. (2013)
Яковенко І. Н. - Синтез і дослідження вазоактивних властивостей нових фосфорильованих пептидоміметиків, Лукашук О. І., Кондратюк К. М., Головченко О. В., Жирнов В. В., Броварець В. С. (2013)
Украинец И. В. - Строение и биологические свойства (4-гидрокси-1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)уксусной кислоты и ее сложных эфиров, Моспанова Е. В., Алексеева Т. В. (2013)
Потопник М. А. - Гетероциклізації на основі етил 1-арил-4-(бромацетил)-5-метил-1Н-піразол-3-карбоксилатів, Матійчук В. С., Обушак М. Д. (2013)
Девіняк О. Т. - Дослідження зв’язку між структурою 4-тіазолідинонів та їх протипухлинною активністю за допомогою багатовимірних адаптивних регресійних сплайнів, Лесик Р.Б. (2013)
Баглай Я. В. - Синтез 1-(триетилсиліл)-3-(4-(гетарил)феніл)-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів, Мараваль В., Войтенко З.В., Воловенко Ю.М., Шовен Р. (2013)
Колос Н. М. - Однореакторний синтез заміщених імідазолідин-2-онів за участю тіобарбітурової кислоти, арилгліоксалів та сечовин, Замігайло Л. Л., Чечина Н. В. (2013)
Толкачова Н. В. - Новий стероїдний глікозид суплідь Allium Cyrillii, Шашков О. С., Чирва В. Я. (2013)
Grytsenko K. - Optical Properties of Dye-Filled Polymer Films Deposited in Vacuum, Navozenko O., Kolomzarov Yu., Kryuchin A., Tolmachev O., Slominsky Yu., Kurdukov V., Ksianzou V., Schrader S. (2012)
Калиновский Я. А. - Изоморфизм коммутативных гиперкомплексных числовых систем и представления экспоненциальных функций в них, Синькова Т. В., Муратова М. О. (2012)
Ткаченко О. М. - Метод кластеризації на основі послідовного запуску k-середніх з обчисленням відстаней до активних центроїдів, Біліченко Н. О., Грійо-Тукало О. Ф., Дзісь О. В. (2012)
Бояринова Ю. Е. - Построение высокоразмерных изоморфных гиперкомплексных числовых систем, Городько Н. А. (2012)
Самохвалов Ю. Я. - Информационно-технологический подход к комплексному обоснованию требований к автоматизированным системам, Науменко Е. М., Бурба О. И. (2012)
Гофман Є. О. - Метод синтезу нейро-нечітких мереж із використанням дерев розв’язків, Субботін С. О., Олійник А. О. (2012)
Матов О. Я. - Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із позиційної системи числення в систему лишкових класів, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2012)
Масол И. В. - Становление и перспективы развития производства компакт-дисков в Украине (2012)
Кулаков Ю. А. - Организация на основе теории игр многопутевой безопасной передачи информации, Лукашенко В. В., Коган А. В. (2012)
Циганок В. В. - Експериментальний аналіз технології експертного оцінювання , Качанов П. Т., Каденко С. В., Андрійчук О. В., Гоменюк Г. А. (2012)
Деминский П. В. - Влияние тепловых процессов в Si/AIIIBV RGB-матрицах светодиодов на реверсивное микропроцессорное управление освещением, Осинский В. И. (2012)
Романюк О. Н. - Спрощення процедури визначення векторів із використанням сферично-кутової інтерполяції, Обідник М. Д., Мельников О. М. (2012)
Цибульська Є. О. - Математичні моделі рухомих об’єктів (2012)
Антонов Є. Є. - Алгоритм розрахунку параметрів кільцевих фокусуючих мікропризмових структур (2012)
Ланде Д. В. - Методи підвищення живучості інформаційної складової корпоративних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень (2012)
Храмова І. О. - Адаптація розподілених інформаційних інфраструктур міжвідомчої взаємодії (2012)
Зубок В. Ю. - Практические аспекты моделирования изменений в топологии глобальных компьютерных сетей (2012)
Ковалев В. И. - Информационное обеспечение в процессно-ориентированной модели управления предприятиями (2012)
Брицкий А. И. - Применение полупроводниковых цифровых интерферометров в сверхплотной оптической записи информации и геофизических измерениях (2012)
Циганок В. В. - Елементи комбінаторного підходу при визначенні спектрального коефіцієнта узгодженості експертних парних порівнянь (2012)
Сироджа И. Б. - Многокритериальная оптимизация в интеллектуальных системах поддержки принятия решений, Куземин А. Я., Штукин М. В. (2012)
Каденко С. В. - Правила підвищення узгодженості індивідуальних експертних ранжирувань під час проведення групових експертиз (2012)
Крючин А. А. - Реєструвальні матеріали для лазерної термолітографії, Рубіш В. М., Костюкевич С. О., Мінько В. І., Шепелявий П. Є., Лисюк В. О., Костюкевич К. В., Сурмач М. А. (2012)
Косяк И. В. - Система записи оптических дисков высокой плотности (2012)
Власенко Н. В. - Анализ кортежей наиболее значимых соответствий между описаниями объектов в задачах метрического распознавания, Машталир В. П. (2012)
Калиновский Я. А. - Общий случай изоморфизма коммутативных гиперкомплексных числовых систем и представления экспоненциальных функций в них, Бояринова Ю. Е. (2012)
Субботин С. А. - Синтез диагностических моделей на основе нейро-нечетких сетей с высокими обобщающими свойствами (2012)
Додонов О. Г. - Методологічні аспекти створення корпоративних інформаційно-аналітичних систем підвищеної живучості, Кузнєцова М. Г., Горбачик О. С. (2012)
Кузьміних В. О. - Оцінка часу виконання типових задач проектів на підприємствах з функціональною організаційною структурою, Коваль О. В., Воронько М. П. (2012)
Iwaniak M. - Distributed Transactions Modeling with the Use of Petri Nets, Khadzhynov W. (2012)
Нечаєв О. О. - Відновлюваність зв’язків у безмасштабних мережах, Ланде Д. В. (2012)
Матов О. Я. - Криптозахист інформаційних об’єктів шляхом блокових перетворень із системи лишкових класів у позиційну систему числення, Василенко В. С., Василенко М. Ю. (2012)
Лобузін І. В. - Оцифрування історико-культурної спадщини: технологія та управління (2012)
Каденко С. В. - Удосконалена процедура зворотного зв’язку з експертом під час визначення пріоритетності критеріїв (2012)
Тимофеев В. Г. - Усовершенствованный метод синтеза автомата по его спецификации в языке L, Чеботарев А. Н. (2011)
Кнопов П. С. - О некоторых прикладных задачах марковских случайных процессов с локальным взаимодействием, Самосёнок А. С. (2011)
Белан Е. П. - Двумерные стационарные структуры в параболическом уравнении с отражением пространственных переменных (2011)
Михайлюк В. А. - К вопросу о существовании полиномиально приближенных схем для реоптимизации дискретных задач оптимизации (2011)
Сергиенко И. В. - Идентификация параметров задач термоупругости при нестационарном поле температур, Дейнека В. С. (2011)
Булавацкий В. М. - Неклассические дифференциальные модели динамики пространственно-временных консолидационных процессов, Скопецкий В. В. (2011)
Сергиенко И. В. - Правила симметрии в записи генетической информации в ДНК, Гупал А. М., Вагис А. А. (2011)
Емеличев В. А. - Постоптимальный анализ одной векторной минимаксной комбинаторной задачи, Коротков В. В., Кузьмин К. Г. (2011)
Бондарев Б. В. - Оценка неизвестного параметра в системах со слабым сигналом, Козырь С. М. (2011)
Лебедев Е. А. - О системах с повторными вызовами и переменной интенсивностью обслуживания, Пономарёв В. Д. (2011)
Царьков Е. Ф. - Устойчивость в импульсных системах с марковскими возмущениями в схеме усреднений. 3. Слабая сходимость решений импульсных систем, Ясинский В. К., Малык И. В. (2011)
Москальков М. Н. - О сходимости схемы метода конечных элементов для уравнения внутренних волн, Утебаев Д. (2011)
Денисенко П. Н. - Алгоритм регуляризации -метода Ланцоша и его реализация средствами алгебраического программирования (2011)
Алиев Т. А. - Алгоритмы определения коэффициента корреляции и взаимно корреляционной функции между полезным сигналом и помехой зашумленных технологических параметров, Гулиев Г. А., Пашаев Ф. Г., Садыгов А. Б. (2011)
Воронин А. Н. - Многокритериальная задача распределения ограниченных ресурсов (2011)
Бурдюк В. Я. - Пропозициональные логики доверия (2011)
Слободян С. О. - Оптимізація методики виділення та якісний аналіз ДНК польових рослин картоплі, Грицай Р. В., Олійник Т. М., Тимошенко І. П (2012)
Чередниченко Л. М. - Оцінка надземної частини рослин селекційного матеріалу картоплі за стійкістю проти альтернаріозу на природному інфекційному фоні (2012)
Вишневська О. В. - Ґрунтово-кліматичні умови вирощування, адаптивна здатність та потенційні властивості сортів селекції Інституту картоплярства, Верменко Ю. Я., Чернохатов Л. В., Войцешина Н. І., Столярчук Л. В., Коваль В. М. (2012)
Рудник-Іващенко О. І. - Перспективи сортовипробування картоплі в Україні (2012)
Рязанцев В. Б. - Регулювання біологічного спокою мінібульб оздоровленої картоплі за цілорічного їх виробництва в штучних умовах, Рязанцев М. В., Костюк І. І. (2012)
Колтунов В. А. - Вплив біопрепаратів на зміну структури нестандартної частини врожаю картоплі, вирощеної в умовах Карпат Львівської області, Данілкова Т. В., Бородай В. В (2012)
Лященко С. А. - Продуктивність та ураженість грибними хворобами бульб різних сортів картоплі за застосування мікробіологічного препарату КЛЕПС®, Methylobacterium SP. IMBG 290 та властивих сортам ендофітів, Верменко Ю. Я., Арданов П. Є., Козировська Н. О. (2012)
Петренко А. М. - Органічне землеробство у технологіях вирощування картоплі в умовах Полісся України, Шарапа М. Г., Купріянова Т. М., Войцешина Н. І., Кармазіна Л. Є. (2012)
Мороз І. Х. - Вплив ширини міжрядь на механічні пошкодження рослин і розташування бульб в гребені, Рожнятовський А. О., Завальнюк О. М. (2012)
Зеля А. Г. - Метод визначення стійкості картоплі до збудника раку Synchytrium endobioticum (schilb) perc. в умовах in vitro, Мельник А. Т., Зеля Г. В., Олійник Т. М. (2012)
Ільчук Р. В. - Економічна ефективність застосування агротехнічних заходів при вирощуванні картоплі, Ільчук В. В. (2012)
Василенко А. Л. - Перспективи розвитку галузі картоплярства в Україні (2012)
Амеліна С. М. - Інтелектуальна взаємодія майбутніх економістів: міжкультурний аспект (2013)
Давиденко А. А. - Можливості процесу навчання фізики для розвитку винахідницьких здібностей учнів (2013)
Завгородня Т. К. - Епістолярний жанр як засіб виховання особистості (2013)
Петрук В. А. - Результати дослідно-експериментальної перевірки впливу організаційно-педагогічних умов на адаптацію першокурсників до навчання в технічному ВНЗ, Лєсовий В. Ю. (2013)
Петрук В. А. - До питання адаптації першокурсників у ВНЗ, Ляховченко Н. В. (2013)
Стрілець С. І. - Технічне оснащення в сучасній вищій школі (електронні засоби навчання) (2013)
Тверезовська Н. Т. - Експертна оцінка комп’ютерного середовища (2013)
Білан А. М. - Експериментальна перевірка ефективності використання інтерактивно-проблемного підходу до вивчення електронного обладнання сучасних автомобілів (2013)
Блозва А. І. - Переосмислення традиційної парадигми навчання у сфері формування інформаційної грамотності особистості, Тарасюк В. А. (2013)
Бойко Т. В. - Здоров’язберігаючі технології і сучасна система освіти (2013)
Горбань Л. В. - Проект – як засіб профорієнтаційної роботи з безробітною молоддю (2013)
Горчинський С. В. - Наступність у контексті розвитку сучасної педагогічної освіти (2013)
Добридень А. В. - Стратегічні напрямки діяльності органів студентського самоврядування у вищій школі (2013)
Єрмак С. М. - Система рейтингового оцінювання науково-педагогічної діяльності викладачів, Дрижак В. В. (2013)
Жданова Н. С. - Лінгвістичні основи формування професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції (2013)
Ібрагімова А. Р. - Розробка методики констатувального експерименту щодо формування у розумово відсталих школярів умінь користуватися наочними засобами в практичній діяльності (2013)
Коваленко А. О. - Дослідження тенденцій професійних намірів учнів 5-11 класів (2013)
Коляда А. М. - Використання комп’ютерних навчальних програм із загальнотехнічних дисциплін для формування технічного мислення студентів (2013)
Король А. М. - Теоретичні аспекти поняття "графічний дизайн" (2013)
Кузьменко Ю. В. - Вплив процесу модернізації освіти України на розвиток людського капіталу (2013)
Люлька В. С. - Методологічні основи дослідження професійної підготовки магістрів (2013)
Малишко О. В. - Школа педагогічної майстерності як засіб становлення сучасного вчителя, Федорович А. А. (2013)
Миколаєнко А. Є. - Сутність поняття в психолого-педагогічній літературі (2013)
Носовець Н. М. - Теоретичні основи педагогічної акмеології в підготовці майбутнього вчителя (2013)
Опанасенко В. П. - Дослідницький підхід у системі аудиторних занять (2013)
Подковко Х. В. - Становлення національної системи кваліфікацій: реалії та перспективи (2013)
Рудницьких О. - Формування професійної компетентності викладача в умовах неформальної освіти (2013)
Самусь Т. В. - Теоретичні підходи до проблеми формування здоров’язбережувальних компетенцій у студентів ВНЗ (2013)
Тарнавська Т. В. - Сутність інформаційних технологій в освіті (2013)
Тверезовська Н. Т. - Дидактичні аспекти модернізації засобів навчання в умовах інформатизації освіти, Балалаєва О. Ю. (2013)
Тверезовська Н. Т. - Використання інформаційнно-управляючих систем у вищих навчальних закладах, Борисюк О. Б. (2013)
Трунова О. В. - Застосування методу сааті при прийнятті управлінських рішень (2013)
Федоренко О. М. - Особливості компонентного складу змісту навчання іншомовного професійно-спрямованого спілкування (2013)
Хом’юк І. В. - Етапи формування професійної мобільності майбутніх інженерів, Хом’юк В. В. (2013)
Чубко О. П. - Інноваційні технології навчання в контексті педагогічної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Шеховцева А. М. - Розробка і використання професійної інформації з елементами реклами у профорієнтаційній діяльності вищого педагогічного навчального закладу, Видра О. Г. (2013)
Ярощук К. І. - Створення інформаційно-освітнього середовища як одна з педагогічних умов формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Артюх М. С. - Модель системи організаційно-педагогічної діяльності відділу освіти райдержадміністрації з розвитку професійної компетенції педагогічних кадрів (2013)
Белых С. И. - Формирование основ личностно ориентированного физического воспитания в высшей школе США (организационный и педагогический аспекты) (2013)
Борисенко І. В. - Про реформи змісту початкової освіти країн Європейського Союзу (2013)
Валентій Л. В. - Освітня діяльність Лесі Українки (2013)
Ващенко І. М. - Історичні аспекти зародження і розвитку волейболу (2013)
Власова О. Б. - Історичний аналіз впливу музичного мистецтва на розвиток, формування та становлення особистості (2013)
Гордійчук Є. С. - Організація професійної підготовки інженерів-електриків у вітчизняних та зарубіжних ВНЗ (2013)
Дорошенко Т. В. - Проблема музично-естетичного виховання учнів початкової школи в Україні (друга половина XX – початок XXI століття) як предмет історико-педагогічного дослідження (2013)
Есатова Е. Р. - Історичні передумови зародження та розвитку деонтології (2013)
Єршова Л. М. - Геокультурний підхід до вивчення етнонаціональних проблем формування виховного ідеалу України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Жданова В. Г. - Ретроспективний аналіз формування працеохоронних умінь і навичок в педагогічній теорії і практиці (2013)
Зброєва Н. Б. - Буддизм як релігійне підґрунтя виховання дітей в Японії (2013)
Кузьменко Н. М. - Науково-дослідна діяльність І. П. Львова (2013)
Лось О. В. - Особливості перекладу термінів в документах міжнародного права (2013)
Мачача Ю. М. - Особливості розвитку аграрної освіти в Україні (на прикладі жіночих і чоловічих сільськогосподарських шкіл (2013)
Невмержицька О. В. - Реалізація освітніх цінностей у навчально-виховному процесі радянської школи (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Огієнко Д. П. - Трудова підготовка майбутніх учителів у Глухівському вчительському інституті (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.) (2013)
Сидорко В. П. - Зародження землевпорядної науки (2013)
Солдатенко О. І. - Історичні витоки європейської школи підготовки гітаристів, започатковані у ХVІІІ - ХІХ століттях (2013)
Тверезовська Н. Т. - Роль здобутків Я. Л. Морено у формуванні підходів до аналізу соціальних інтернет-мереж, Гаріна С. М. (2013)
Третяк О. С. - Становлення соціальної роботи із засудженими в місцях позбавлення волі за кордоном, Чебоненко С. О. (2013)
Фокіна Н. В. - Зарубіжні освітні інновації в аспекті розвитку мобільності майбутніх учителів технологій (2013)
Щур Н. М. - Методи професійного навчання вчителя біології у США (2013)
Пригодій М. А. - Актуальні питання запровадження профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Тименко В. П. - Наступність формування базових понять з навчального предмета "Технології" в учнів початкової і основної школи (2013)
Багінська О. В. - До питання формування рухової функції школярів у процесі навчання фізичної культури (2013)
Бондар Н. О. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з креслення (2013)
Вітченко А. М. - До проблеми збереження та зміцнення здоров’я дітей молодшого шкільного віку засобами дихальної гімнастики (2013)
Гаркуша С. В. - Компоненти професійної майстерності майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Говоров Є. М. - Аналіз сучасних методів вирішення творчих задач на заняттях з технічної творчості учнів (2013)
Джевага Г. В. - Прояви творчості у процесі виконання учнями навчальних дослідницьких проектів (2013)
Дрозденко Н. М. - Формування інтересів учнів до професій побутового обслуговування як педагогічна проблема (2013)
Підгайна В. М. - Проблеми професійного самовизначення сучасних учнів старшої школи, Видра О. Г. (2013)
Радченко О. А. - Сучасні підходи до агровиробничої підготовки учнів на уроках технології (2013)
Рябченко В. Г. - Ефективність впровадження диференціації фізичних навантажень у дівчаток 7-8 років з різною тілобудовою в процесі фізкультурно-оздоровчих занять (2013)
Ситников О. П. - Розв’язання фізичних задач за допомогою функціональних математичних моделей для студентів інженерних спеціальностей (2013)
Турчина Л. А. - Профориентационная работа в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы (2013)
Янко Н. О. - Текст як основа формування стилістичних умінь в учнів початкових класів (2013)
Грищенко С. В. - Навчання руховій активності студентів вищих навчальних закладів, хворих на дитячий церебральний параліч, Носко М. О. (2013)
Ткачук С. І. - Актуальні проблеми професійної підготовки вчителя трудового навчання у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Торубара О. М. - Застосування новітніх інформаційних технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів (2013)
Бараненкова Н. А. - Навчання безперекладному читанню фахової літератури (2013)
Белан Т. Г. - Характеристика моделі професійної адаптації майбутніх учителів технологій у процесі педагогічної практики (2013)
Борисенко В. В. - Етапи формування професійно-мовленнєвих компетенцій студентів-економістів (2013)
Вихор В. Г. - Моделювання підготовки майбутніх учителів до управління навчальною діяльністю учнів (2013)
Гагіна Н. В. - Використання кооперативних структур для формування навичок і вмінь іншомовної комунікації (2013)
Голець В. В. - Методологія підготовки лекцій з соціології (2013)
Горчинська К. В. - Методика розвитку художньо-творчих здібностей майбутніх учителів технологій у процесі вивчення курсу "Композиція костюма" (2013)
Гречановська О. В. - Використання фольклорної української пісенної творчості у процесі викладання культурологічних дисциплін у технічних ВНЗ (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського