Головко О. - Організаційно-правові засади фінансової діяльності Української держави (Гетьманщини) у другій половині ХVІІ–ХVІІІ ст. (2010)
Зінченко О. - Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906–1907 рр.) (2010)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Відчуження права оренди (2010)
Печений О. - Втрата чинності заповітом. Тлумачення заповіту (2010)
Баранова Л. - Охорона прав спадкоємців шляхом зміни черговості спадкування за законом (2010)
Яркіна Н. - Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здійснення (2010)
Томчишен С. - Способи захисту у разі вчинення правочину з перевищенням або за наявності обмеження компетенції органу та повноважень представництва юридичної особи (2010)
Задихайло Д. - Кодифікація інноваційного законодавства: окремі концептуально-правові підходи (2010)
Пашков В. - Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях як навчальна дисципліна та складова господарсько-правової освіти (2010)
Слюсар А. - Класифікація суб’єктів трудового права України (2010)
Гізімчук С. - Деякі питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із примиренням з потерпілим (ст. 46 КК України), Зінов’єва І. (2010)
Тітко І. - Регламентація екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України: окремі аспекти (2010)
Калужна О. - До питання про рівні криміналістичної характеристики злочинів (2010)
Шевчук В. - Функціональна спрямованість тактичних операцій (2010)
Москвич Л. - Гносеологічні ознаки судової системи (2010)
Павловська-Кравчук В. - Поняття та сутність правового менталітету: методологія дослідження (2010)
Герасименко Я. - Правова охорона природно-заповідного фонду України (2010)
Шепітько М. - Щодо висновку експерта та звіту про оцінку майна оцінювача як предметів злочину, передбаченого ст. 384 КК України (2010)
Філософсько-правовий контекст: параметри різноманіття і єдності (О. Атоян) (2010)
Сучасне обличчя юснатуралізму: теоретичний та практичний ракурси (С. Погребняк, О. Тимохін) (2010)
Львів приймає Міжнародну програму підтримки вищої освіти "Філософія прав людини" (Д. Гудима, Т. Полянський) (2010)
"Круглий стіл" "До 65-ї річниці Організації Об’єднаних Націй" (2010)
Антропологія права: черговий щорічний міжнародний "круглий стіл" у Львові (2010)
Шемшученко Юрій Сергійович (2010)
Нор Василь Тимофійович (2010)
Щербина Валентин Степанович (2010)
Шепітько Валерій Юрійович (2010)
Сенченко Микола. - "Віснику" — 15 (2011)
Швецова-Водка Галина. - Тісна співпраця з Книжковою палатою — надійний вектор поступального руху книгознавчої науки (2011)
Ковальчук Г. - Теорія книгознавства та історія книги на сторінках "Вісника Книжкової палати" (2011)
Афанасьєва Катерина. - Деперсоналізація автора в умовах розвитку мережних комунікацій (2011)
Добко Т. - До питання розвитку термінології бібліотечно-інформаційної сфери (2011)
Асєєв Георгій. - Концепція оперативного аналітичного обробляння даних (OLAP) документообігу комунікативних структур (2011)
Соколов Віктор. - Розвиток гражданського книгодрукування з природничих наук в Україні у XVIII столітті (2011)
Сербін Олег. - Систематизація в добу Київської Русі: аналітичний погляд крізь об'єктив каталогізаційної мотивації (2011)
Рева Леся. - Вітчизняна періодика як одне з джерел дослідження краєзнавства (2011)
Лопата О. - Дослідження інформаційних потреб читача в контексті бібліотечноїпрактики 20-х — початку 30-х років XX століття (2011)
Дубовик Олена. - Пересопницькому Євангелію — 450 (2011)
Массовер Ганна. - VII Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: проблеми і перспективи вітчизнянного книговидання (2011)
Ніколаєв Дмитро. - Міжнародні бібліотечні комунікації: за результатами матеріалів конференцій "Крим" (2011)
Зніщенко Микола. - Крим-2011: нова стратегія розвитку бібліотек до 2021 року (2011)
Доповідь президента Національної академії правових наук України В. Я. Тація на загальних зборах Академії, що відбулися 4 березня 2011 року (2011)
Погребняк С. - Загальні принципи права як джерело права (2011)
Бобровник С. - Правовий конфлікт: поняття, ознаки, природа та різновиди (2011)
Дашковська О. - Судовий прецедент і судова практика як джерела права (2011)
Гетьман Є. - Кодекс як особливий вид закону (2011)
Серьогін В. - Приватне життя як об’єкт конституційного права на недоторканність приватного життя (2011)
Невідомий В. - Українська Конституція у світлі проблеми гармонізації національного та європейського права (2011)
Козаченко А. - Організаційно-правова діяльність земського самоврядування в аграрній галузі (1865–1890 рр.) (2011)
Жилінкова І. - Особливості законодавчих конструкцій сімейно-правових договорів (2011)
Пучковська І. - Підстави припинення поруки (2011)
Бобко Т. - Деякі проблеми поняття та наслідків правочину (2011)
Пашков В. - Діяльність суб’єктів господарювання як об’єкт правового регулювання: проблема кваліфікації (2011)
Матвєєва А. - Ринок транспортних послуг: поняття, учасники та об’єкти (2011)
Цесарський Ф. - Особливості правового регулювання змісту, умов та форми трудового договору в країнах Європейського Союзу (2011)
Мохончук С. - До проблеми доктринального визначення злочину агресії у міжнародному кримінальному праві (2011)
Шило О. - До питання реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у порядку судово-контрольного провадження в досудових стадіях кримінального процесу (2011)
Журавель В. - Принципи формування окремих криміналістичних методик розслідування злочинів (2011)
Москвич Л. - До питання удосконалення статусу суддів як складового елементу системи заходів підвищення ефективності судової системи (2011)
Назаров І. - Класифікація судових систем європейських держав (2011)
Задихайло Д. - Законодавче забезпечення діяльності Уряду України в умовах інноваційності суспільного розвитку (2011)
Меліхова Ю. - Суд і суддя в історичній реальності (від Київської Русі до сьогодення) (2011)
Очиченко О. - Вплив моралі на зобов’язання у сучасному світі (2011)
Голіна В. - 12-й конгрес ООН із запобігання злочинності і кримінального правосуддя: комплексні стратегії на глобальні виклики, Колодяжний М. (2011)
Гончаренку Владлену Гнатовичу — 80 років (2011)
Кубку Євгену Борисовичу — 60 років (2011)
Мурашину Олександру Геннадійовичу — 50 років (2011)
Прихода Ярослава. - Видавнича і мовна культура шкільних підручників (2011)
Регідайло Надія. - Шлях довжиною у п'ятнадцять років (2011)
Чистяк Дмитро. - Перша ґрунтовна праця з українсько-бельгійських літературних зв'язків (2011)
Пасмор Юлія. - Нова роль правничих бібліотек в інформаційному суспільстві (2011)
Васюк Оксана. - Бібліотека як один із суб'єктів соціально-педагогічної роботи на селі (2011)
Осаула Володимир. - Образ бібліотечно-інформаційної професії в умовах інформатизації суспільства (2011)
Яковлєва Юлія. - Сканований каталог дисертацій на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2011)
Меньківська Наталія. - Види інформаційної діяльності державних архівів України (2011)
Цибенко Ірина. - Бібліологічна культура в творчості Михайла Грушевського (2011)
Рева Леся. - Вітчизняна періодика як одне з джерел дослідження краєзнавства (2011)
Кунанець Наталія. - Бібліотека Національного музею: до історіографії питання (2011)
Книга як життя (2011)
Шейко Василь. - Ідентифікація наукових шкіл культурологічно-мистецького та бібліотечно-інформаційного профілю: постановка проблеми, Каністратенко Микола., Кушнаренко Наталія. (2011)
Грипич Світлана. - Книга як основа розвитку духовної та інтелектуальної культури людини (2011)
Петренко Оксана. - І свято, й ознака надії (2011)
Рабінович П. - Конституція України як "живий інструмент" відображення та врегулювання соціальних змін (у світлі практики вітчизняного конституційного судочинства), Гончаров В. (2011)
Погребняк С. - Соціальна держава: обґрунтування концепції (2011)
Дашковська О. - Інтерпретаційні акти органів судової влади (на прикладі актів конституційного судочинства) (2011)
Вовк Д. - Християнська правова традиція: підходи до розуміння (2011)
Гетьман І. - Розвиток громадянського суспільства в умовах інформаційно-глобалізаційних процесів (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус Президії Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1978 року (2011)
Стрілець В. - Ідея державності України в державно-правових поглядах Української радикально-демократичної партії (2011)
Титов В. - Внесок Бенджаміна Кардозо в американську юриспруденцію (2011)
Литвинов О. - Про культурно-світоглядні чинники деформацій правової держави (2011)
Ходико Ю. - Правова природа іпотечного правовідношення (2011)
Таш’ян Р. - Трубопроводи як об’єкти нерухомості (2011)
Задихайло Д. - Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку (2011)
Атаманова Ю. - Концептуальні підходи до систематизації інноваційного законодавства та розроблення проекту Інноваційного кодексу України (2011)
Мілаш В. - Рамковий (генеральний) договір у сфері господарювання (2011)
Віхров О. - Недоговірні організаційно-господарські зобов’язання та їх види (2011)
Басов А. - Повноваження Президента України як гаранта забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (2011)
Монаєнко А. - Поняття фінансової правосуб’єктності держави (2011)
Цесарський Ф. - Типові моделі правової регламентації трудових договорів у законодавстві країн Центральної та Східної Європи (2011)
Потапенко В. - Передумови становленняпринципу самостійності судової влади за чинним законодавством України (2011)
Ус О. - Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким (2011)
Тітко І. - Охорона публічних і приватних інтересів при порушенні кримінальних справ приватного і приватно-публічного обвинувачення (2011)
Журавель В. - Окрема криміналістична методика: поняття та сфера застосування (2011)
Корнякова Т. - До питання особливостей походження екологічної злочин-ності в Україні (2011)
Соляр С. - Проблема обмеження права особи на об’єднання (2011)
Даниленко Б. - Загальні засади еколого-правового регулювання використання земель (2011)
Крайник Г. - Щодо змісту понять "загибель людей" та "інші тяжкі наслідки" як обтяжуючих обставин, зазначених у ч. 2 ст. 272 КК України (2011)
Новий успіх української та російської компаративістики (О. Кресін, Д. Лук’янов) (2011)
Круглий стіл "Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України" (2011)
ІІІ Міжнародна наукова конференція "Компаративістські читання" (О. Кресін, І. Ситар, Д. Лук’янов) (2011)
Про Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері" (2011)
Інформація щодо проведення Державного фінансового аудиту ефективності використання Національною академією правових наук України бюджетних коштів на наукову діяльність (2011)
Конкурс на присудження Премії імені Ярослава Мудрого (2011)
Мироненко Наталія Михайлівна (2011)
Копиленко Олександр Любимович (2011)
Колодій Анатолій Миколайович (2011)
Пам’яті Олексія Олексійовича Погрібного (2011)
Сенченко Микола. - Інформаційна агресія і суспільство (2011)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2011 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2011)
Ківшар Таїсія - Їх зараз чотирнадцять, або Розповідь про те, як зробити зразкову книжкову серію (2011)
Коржановська Тетяна. - Тенденції розвитку наукового потенціалу України (за матеріалами бази даних "Літопис авторефератів дисертацій") (2011)
Ковальчук Тамара. - Бібліотека як координатор у вирішенні проблеми щодо запобігання насиллю у неблагополучних сім'ях (2011)
Арсірій Олена. - Автоматизація спеціалізованного інформаційного обслуговуваннякласів читачів публічної бібліотеки, Саєнко Людмила., Саєнко Анна. (2011)
Кунанець Н. - Інформаційні ресурси бібліотек для людей з особливими потребами: стан та перспективи, Лозицький О., Пасічник В. (2011)
Васьківська Ольга. - Книжкова продукція у третьому році відбудування Української держави (2011)
Бондар Юрій. - Книга і боротьба поглядів: цензура заради влади (2011)
Шульженко Світлана. - Розроблення фонду Державного архіву друку (періодичних видань 1947––1949 років) та створення електронних ресурсів ретроспективної бібліографії (2011)
Погореловська Ірина. - Життєдайний інтелектуальний "кисень" (2011)
Загальнонаціональний захід, визначна культурна подія (2011)
Дмитренко Галина. - Всеукраїнський день бібліотек у Вишгороді (2011)
Кухарук Тамара. - Долучаючись до духовних скарбів, Худенко Людмила. (2011)
15-й Міжнародний книжковий ярмарок у Ріо-де-Жанейро (2011)
Рабінович П. - Людяність під захистом права (до 65-річчя завершення Нюрнберзького процесу) (2011)
Пилипчук В. - Системні проблеми розвитку правової науки в інформаційній сфері (2011)
Гетьман Є. - Предмет, об’єкт та суб’єкти кодифікації законодавства України (2011)
Якименко Х. - Наднаціональна організація влади і державний суверенітет: проблеми співвідношення (2011)
Вовк Д. - Про особливості християнської правової традиції в умовах сучасного права (2011)
Гультай М. - Досвід функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччині та перспективи його запровадження в Україні (2011)
Гончаренко В. - Правовий статус Президії Верховної Ради України за часів перебудови і у перші роки незалежності України (2011)
Титов В. - Бенджамін Кардозо про поступ права (2011)
Спасибо-Фатєєва І. - Категорія відмови в цивільному праві України (2011)
Жорнокуй Ю. - Суб’єктивне корпоративне право: універсальна єдність чи множинність прав (2011)
Миронова Г. - Представництво пацієнта за довіреністю: цивільно-правова характеристика правочинів (2011)
Венедіктова І. - Методологічні підходи до співвідношення понять "інтерес" і "потреба" при визначенні юридичної категорії "охоронюваний законом інтерес" (2011)
Полюхович В. - Актуальні питання розвитку саморегулювання на фондовому ринку України в сучасних умовах (2011)
Коваль В. - Щодо правила про переважне застосування пізніше прийнятих актів законодавства у сфері господарювання (2011)
Нижник Н. - Адміністративний договір як предмет судового оскарження в адміністративному судочинстві України: теоретичні питання, Муза О. (2011)
Коваленко Л. - Сутність інформаційно-правових норм (2011)
Басов А. - Повноваження органів внутрішніх справ щодо забезпечення громадської безпеки у надзвичайних ситуаціях (2011)
Самсін І. - Підстави виникнення податкового зобов’язання за Податковим кодексом України (2011)
Занфірова Т. - Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв’язку (2011)
Шумна Л. - До проблеми принципів інституту соціального обслуговування (2011)
Городовенко В. - Незалежність суддів і самостійність судів у контексті нового етапу судово-правової реформи (2011)
Овсяннікова О. - Деякі аспекти відкритості процедури призначення на посаду судді вперше (2011)
Гаращук В. - Антикорупційне законодавство України 2011 року: перспективи розвитку та застосування, Мухатаєв А. (2011)
Капліна О. - Проблеми допустимості доказів, поданих відповідно до статті 66 КПК України особами із використанням технічних засобів отримання інформації, Маринів В. (2011)
Голіна В. - Критерії оцінки ефективності виконання регіональних планів запобігання злочинності, Колодяжний М. (2011)
Фунікова О. - Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання (2011)
Москаленко О. - Принципи загальнообов’язкового медичного страхування (2011)
Балюк В. - Правовий механізм регламентації договору ренти (2011)
Цапенко А. - Проблеми припинення трудового договору за обставинами, що не залежать від волі його сторін (2011)
Нетеса Н. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК України) (2011)
Генеза державної влади та її системи в Україні (М. І. Панов, В. П. Колісник) (2011)
Тертишніков Володимир Іванович (2011)
Нижник Ніна Романівна (2011)
Балюк Галина Іванівна (2011)
Ярмиш Олександр Назарович (2011)
Туляков В’ячеслав Олексійович (2011)
Пам’яті Володимира Володимировича Сташиса (2011)
Пам’яті Марка Веніаміновича Цвіка (2011)
Пам’яті Івана Миколайовича Даньшина (2011)
Сенченко Микола. - Невидимі інформаційні війни нового покоління : теорія мережоцентричної війни на практиці (2011)
Букшина Тамара. - Періодичні й продовжувані видання з питань педагогіки, психології та освіти педагогічних і класичних університетів України: стан кооперативного реферування (2011)
Добровольська Людмила. - Вагомий внесок у вітчизняне бібліографознавство (2011)
"В науку вкладено життя" (Літописи РДГУ) (2011)
Солоіденко Г. - Науково-дослідницька робота бібліотек: напрями, пріоритети, ефективність (2011)
Артемов Юрій. - Аналіз деяких шляхів інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів (2011)
Бірюкова Тетяна. - Видавничий документально-комунікаційний інститут: місце в інформаційному просторі України (2011)
Сербін Олег. - Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва (2011)
Білан Людмила. - Відображення діяльності культурно-просвітницьких організацій України в архівних та бібліотечних фондах (2011)
Мицик Сергій. - Миколаївська громадська бібліотека у святковій культурі Миколаєва кінця XIX — початку XX ст. (2011)
"Буває велика користь від ученія книжного" (2011)
"Києво-Печерський патерик" (2011)
Терещенко Катерина. - Крик дванадцятого століття — двадцять першому (2011)
Черниш Наталія. - Участь Миколи Бажана у виданні української та світової класики (2011)
Солонська Н. - Князівська бібліотека XI століття в Києві: до 1000-річчя Софійського собору (2011)
Кубко Валентина. - Корпоративна культура як об'єднальна основа вищих навчальних закладів (2011)
Гріньова Ірина. - Дослідження корупційних процесів у вищих навчальних закладах України (2011)
Щеглов Микола. - Осіння книжкова різнобарвність (2011)
Книговидавництво СНД: досягнення, проблеми та перспективи (2011)
Підсумки всеукраїнського диктанту національної єдності (2011)
Сенченко Микола. - Книжкова палата України імені Івана Федорова ― підсумки і перспективи (2011)
Буряк Світлана. - Поточна статистика книжкової продукції в 2011 році (2011)
Гастинщиков Валерій. - Проблеми українського книговидання у засобах масової інформації (2011)
Прихода Ярослава. - Редактор у системі соціальних комунікацій (2011)
Галай Сергій. - В'ячеслав Чорновіл: нарис портрета політика (2011)
Левченко Ю. - Гідне продовження бібліографічної Сковородіани (2011)
Кочупалова Віта. - Картографічні видання України: державні бібліографічні ресурси, Пугач Інна. (2011)
Орлик Олена. - Тенденції та розвиток сучасної дитячої періодики (2008—2011) (2011)
Козак Сергій. - Волинська літературна еміграція на сторінках газети "Українські вісті" (1945—2000) (2011)
Галась Ірина. - Періодичні та продовжувані видання (журнали), видані на терені України в 1944—1949 роках (2011)
Бубнова Тетяна. - "Літопис журнальних статей"як джерело бібліографічної інформації про публікації з періодичних і продовжуваних видань, Пугач Інна. (2011)
Щеглов Микола. - Києво-Печерський монастир — першоджерело духовності Київської Русі-України (2011)
Сташків Мирон. - Яскрава зоря з Підлисся (2011)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2011 рік (2011)
Чуба Галина. - Текстологічне дослідження українських учительних Євангелій другої половини XVI – початку XVII ст.: перемишльський тип (2007)
Кіт Наталія. - Книготоргівля Львівського Ставропігійного братства у XVI – першій половині XVIII ст. (2007)
Gwiozdzik Jolanta. - Księga żywotów świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie (2007)
Шевчук Володимир. - Друкар XVII століття, автор військової книги Онисим син Михайла Радишевський (2007)
Rusinska-Giertych H. - Czasopiśmiennictwo lwowskie do końca XVIII wieku (2007)
Якимович Богдан. - Видатні українські соборницькі друки ХІХ ст. (до 120-річчя виходу у світ альманахів "Веселка", "Ватра" та "Перший вінок") (2007)
Васіляускєнє Алдона. - "Відомості Литовсько-Українського товариства": внесок до литовської культури (2007)
Іванова О. - Використання баз даних у кодикологічних дослідженнях рукописних книг на прикладі бази даних "Кодекс" (2007)
Рибалка Анна. - Іван Франко – користувач бібліотек (2007)
Кунанець Наталя. - Бібліотека студентського товариства "Медична громада" – становлення і діяльність (2007)
Комаринська Любов. - Фандрейзинґ – поняття позабюджетного фінансування у бібліотеках Львова (2007)
Kisilowska M. - Is there future for cataloguing? A relatively-ordered dialogue, Wozniak-Kasperek J. (2007)
Піх Олег. - До витоків науково-бібліографічної діяльності Мирона Кордуби (2007)
Александрович Володимир. - Нововіднайдені джерельні матеріали до біографії львівського друкаря Михайла Сльозки (2007)
Баран Олександр. - Холмський пом’яник (за текстом збірника Лева Кишки) (2007)
Антонюк Ірина. - З історії музичних колекцій бібліотеки Львівської державної музичної академії імені М. В. Лисенка (2007)
Лисий Юрій. - Фонди Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка як джерело для вивчення національних взаємовідносин у Львівському університеті (ХІХ ст. – 1939 р.) (2007)
Баніоніс Йозас. - Литовські підручники з арифметики (1904–1914 рр.) (2007)
Кліш Андрій. - Публіцистична та редакторсько-видавнича діяльність Кирила Студинського (2007)
Шелюх Ольга. - Принципи наукового редагування Василя Сімовича. (На прикладі видання творів Івана Франка) (2007)
Сокур Олена. - Основні принципи відбору нових наукових журналів до фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Сварник Іван. - Мар’яна Долинська. Історична топографія Львова XIV–ХІХ ст. Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. 356 с. (2007)
Гнатюк Михайло. - Богдан Якимович. Іван Франко – видавець: книгознавчі та джерелознавчі аспекти. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2006. 691с. (2007)
Кріль Михайло. - Anna Siciak. Druki przemyskie. 1754–1939. Bibliografia publikacji polskich, niemieckich, węgierskich, francuskich oraz żydowskich i ukraińskich wydanych alfabetem łacińskim Przemyśl, 2002. 426 s. (2007)
Фаловський Адам. - Ольга Кровицька. Українська лексикографія: теорія і практика Львів, 2005. 174 с. (2007)
Кровицька Ольга. - Різдво на Лемківщині. Фольклорно-етнографічний збірник / Упорядник Марія Горбаль Львів, 2004. 215 с. (2007)
Луцишин О. - Мирослав Олександрович Мороз (2007)
Сенченко Микола. - Читання, соціальна нерівність, електронна книга (2012)
Халікян Н. - Тенденція розвитку поглядів на навчальну літературу для вищої школи, Яценюк М. (2012)
Виткалов Сергій. - Декоративно-прикладне мистецтво Рівненщини (2012)
Гуцол Галина. - Удосконалення системи карткових каталогів Книжкової палати України для ефективного обслуговування користувачів, Трухан Ніна. (2012)
Соколов Віктор. - Розвиток історико-наукознавчих досліджень з аграрних наук у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці НААН України за останнє десятиріччя (2012)
Сломчинська Вікторія. - Правові орієнтири. Тиждень права в обласній бібліотеці для дітей (2012)
Кириленко Валентина. - Особливості впроваджування застандартизованої термінології в національній стандартизації (2012)
Зарванська Ірина. - Координатне (посткоординатне) індексування в електронному просторі як ефективний засіб створення пошукового образу документа (2012)
Березкіна В. - Історико-філософські праці вчених української діаспори у фонді відділу зарубіжної україніки НБУВ (2012)
Синюк Сергій. - Княгиня Ольга Романівна як репрезентант чернігівської школи книжності при дворі Володимира Васильковича (2012)
Бондар Юрій. - Книги з-за "МУРУ" (2012)
Грипич Світлана. - Книжкова культура як складова сучасної духовної культури (2012)
Вітаємо ветеранів (2012)
Життя, віддане книзі (2012)
Щеглов Микола. - Інтелектуальна інвестиція Івана Огієнка у незалежність держави (2012)
Книжкові контракти вітчизняних видавців (2012)
Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов'язкового безоплатного примірника документів (2012)
Фідельська Аліса. - Стан дотримання видавцями нормативних документів на основі аналізу оформлення вихідних відомостей у книжкових виданнях за 2011 рік (2012)
Афонін Олександр. - Звіт про діяльність Правління Благодійної організації "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" за період з 24 лютого 2011 року до 16 лютого 2012 року (2012)
Прибєга Ніна. - Мистецтво "Мистецтва" творити книгу (2012)
Пилипенко Анна. - Контент літературного журналу: принципи моделювання (2012)
Добровольська Людмила. - Документознавство: словник-довідник термінів і понять (2012)
Карпенко Олександр. - Інформаційно-аналітична діяльність галузевих бібліотек України на прикладі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2012)
Зуб Володимир. - Окремі аспекти системи управління бібліотеками України (2012)
Подорож у казку, або Мрія бібліотекарів усіх країн (2012)
Жорнова Олена. - Науково-методичне забезпечення навчального процесу у вищій школі: усталені нормативи та сучасні вимоги, Жорнова Ольга. (2012)
Гавриш Наталія. - Бібліотечно-ресурсні засоби забезпечення інформаційних потреб фахівців фармацевтичної галузі (2012)
Воротняк Нетяна. - Народний християнський часопис "Слово істини" та його роль в організації допомоги українським емігрантам (2012)
Бондар Юрій. - Книга і вибори (2012)
Федотова Оксана. - Політична цензура в УСРР—УРСР: практика обмеження друкованої продукції (2012)
Приходько Алла. - Книгою покликані і мобілізовані (2012)
Скляренко Євген. - "Золота брама "Дніпра" (2012)
Панченко Євгенія. - Пройнята любов'ю до України (2012)
ХІХ Книжковий форум у Мінську — перший у новому році (2012)
Кметь Василь. - Наукова бібліотека Університету у перспективі 400-річчя (2008)
Ільків-Свидницький М. - Проблема походження готичного письма (2008)
Клиш Йоанна. - Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Бондар Н. - Провенієнції віленських видань Євангелія 1575 та 1600 років з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського як джерело історико-книгознавчих досліджень (2008)
Голуб Марія. - Євангеліє тетр 1601 року зі збірки Музею мистецтва давньої української книги Львівської галереї мистецтв (2008)
Суша Аляксандр. - Книжкова спадщина Ігнатія Кульчинського (2008)
Русинська-Ґєртих Галина. - Друкарня, книгарня і бібліотека у структурі Львівського університету (2008)
Седляр Олександр. - Видавнича діяльність товариства "Галицько-руська матиця” (1848–1870) (2008)
Якимович Богдан. - Видавнича діяльність Івана Франка: ad fontes (2008)
Ківшар Таїсія - Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923) (2008)
Ковальчук Г. - Співпраця Сергія Єфремова з книгознавчими установами та організаціями (20-ті роки ХХ ст.) (2008)
Демчук Наталія. - Синкретична природа теорії бібліопедагогіки та бібліопсихології (компаративістична студія книгознавчих парадигм Д. Балики та М. Рубакіна) (2008)
Лучка Людмила. - Бібліотеки Катеринославської губернії початку ХХ ст.: історія формування та розвиток (за "Материалами по истории народных библиотек городов и земств России”) (2008)
Колосовська Ольга. - "Нагорода за кривду” чи "сповнення обов’язку”: бібліотечна діяльність Богдана Барвінського (1908–1947) (2008)
Макеєва Ірина. - Кадри бібліотек вищих шкіл як об’єкт вивчення (на прикладі Дніпропетровського регіону) (2008)
Самотий Рената. - Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Вацеба Оксана. - Бібліографічний огляд дисертаційних досліджень з історії вітчизняної фізичної культури і спорту (2008)
Александрович Володимир. - Гравійовані ікони зі збірки Володимира Вуйцика у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Тимочко Марія. - Листи Михайла Головащенка до Івана Смолія (2008)
Вальчак-Миколайчакова Маріола. - Кириличні рукописи у фондах бібліотек Познані та околиці (2008)
Сварник Іван. - Міщанські ґмерки в актах Львівського магістрату ХVI ст. (2008)
Трегуб Марія. - До питання видання покажчика архівних матеріалів біографічного словника І. О. Левицького (з рукописних фондів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (2008)
Демчук Наталія. - Концепція енциклопедичної справи в інтерпретації Івана Франка: методологічні засади, принципи, етапи підготовки й видання довідників, Романюк Оксана. (2008)
Мовна Маріанна. - Книга Олекси Горбача "Арґо в Україні” як джерело вивчення львівської говірки першої третини ХХ ст. (2008)
Берьозкіна Наталія. - Особливості формування фондів наукових бібліотек (на прикладі ЦНБ НАН Білорусі) (2008)
Кровицька Ольга. - "Русалка Дністрова”. Книга І. Репринтне відтворення першодруку 1837 р. Львів, 2007. 4*+ХХ+136 с.; Книга ІІ. Науково-критичне видання. Львів, 2007. 4*+ХХ+136+168* с. (2008)
Якимович Богдан. - Пам’ятки: Археографічний щорічник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства / Ред. колегія: Матяш І. Б. (гол. ред.), Войцехівська І. Н., Дубровіна Л. А. та ін. Київ, 2007. № 7. 450 с. (2008)
Кріль Михайло. - Вадим Ададуров. "Наполеоніда” на сході Європи: уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку ХІХ століття. Львів: Вид во УКУ, 2007. 560 с. (2008)
Качараба Степан. - Михайло Кріль. Історія Словаччини. Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. 264 с. (2008)
Кровицька Ольга. - Ю. О. Карпенко, М. Р. Мельник. Літературна ономастика Ліни Костенко. Одеса: Астропринт, 2004. 216 с. (2008)
Мельник Лариса. - Адальберт Ерделі: Альбом / Авт.-упоряд. А. М. Ковач. Ужгород: Видавництво Олександри Гаркуші, 2007. 380 с.: іл. (2008)
Білецький Володимир. - Видання українського культурологічного центру Донецька та Донецького відділення НТШ (2008)
Колодій Мирослава. - Ґетеана у Науковій бібліотеціі Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Хроніка заходів, присвячених 400-літньому ювілею Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2008)
Сенченко Микола. - Чи вміємо ми читати?! (2012)
Афонін Олександр. - Українська книга 2011: рух по сходинках униз (2012)
Артебякин Роман. - Книгоиздание в современной России: проблемы и противоречия (2012)
Водолазька Світлана. - Традиції та інновації у світовому університетському книговиданні (2012)
Грогуль Олена. - Інформаційно-аналітична діяльність Рівненської державної обласної бібліотеки (2012)
Петрова Мілена. - Розроблення і впровадження моделей управління формуванням електронних ресурсів як актуальна бібліотекознавча проблема (2012)
Добровольська Вікторія. - Дослідження процесу керування документацією в органах управління культурою (2012)
Пелехата Ольга. - Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій (2012)
Коваль Т. - Організація спеціалізованого обслуговування читачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923—2011), Туровська Л. (2012)
Ховайба Наталя. - Тема українського села у радянському кіномистецтві (1965—1985) (2012)
Терентьєва Галина. - Професіонал і вчений у сфері сучасних інформаційно-документних комунікацій, Фоменко Ігор. (2012)
Медвідь Т. - Лиш в праці варто і для праці жить (2012)
Скляренко Євген. - Юрій Меженко та його Шевченкіана (2012)
Бондар Юрій. - Книги пишуть президенти, або "Диктаторська проза" чи одкровення посвячених? (2012)
Розміровська Оксана. - Регіональний конкурс "Правові орієнтири": адвокація бібліотеки (2012)
Поляков Віталій. - Обов'язкові примірники книжкової продукції державних видавництв сфери управління Держкомтелерадіо України у 2011 році: стан і проблеми контролю, Устіннікова Тетяна. (2012)
Пащенко Марина. - Неперіодичні видання 2004—2010 років з питань книгознавства: книговидавнича справа (2012)
Рогова Павла. - Перше видання в українській бібліографії про Софію Русову (2012)
Ковальчук Тамара. - Роль бібліотек в організації дозвілля студентської молоді, Опальчук Богдан. (2012)
Добровольська Вікторія. - Діяльність органів управління культурою як об'єкт керування документацією (2012)
Гавриш Наталія. - Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби (2012)
Вовченко Вікторія. - Доробок Миколи Левитського у становленні та розвитку кооперативного руху в Україні: історіографічний аспект (2012)
Ковальчук Володимир. - Микола Баллін і його просвітницькі видавничі проекти за документами фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Российская книжная палата как центр государственного библиографического и статистического учета печатных изданий отмечает 95-летие (2012)
Пізнання світу через книгу (2012)
Бондар Юрій. - Книга: пропагандист і агітатор (2012)
Онищук Михайло. - Інформаційно-психологічне забезпечення застосування Збройних сил ФНР у міжнародних миротворчих операціях, Храбан Михайло. (2012)
Щеглов Микола. - Весняний книжковий відлік часу (2012)
Електронні видання — нові підходи, нові вимоги (2012)
"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднують людство" (2012)
Знайдено Луцьке Євангеліє — воно на 200 років старіше за Пересопницьке (2012)
Українська книга: вікно в Європу (2012)
Фрис Віра. - Середовище "людей книжних” в Україні X – XIV ст. (2010)
Голуб Марія. - Рукописні Мінеї, створені у Львові у XVI – на початку XVIII ст., як джерело книгознавчих досліджень (2010)
Jarczykowa M. - Cultural functions of the Radziwills’ ancestral libraries in 17th century (2010)
Савчук Григорій. - До питання про "занепад” українського друкарства в Галичині у XVIII столітті (2010)
Черниш Наталія. - Українська рукописна та стародрукована книга у науковій спадщині Іларіона Свєнціцького (2010)
Стефановіч Аляксандр. - Приватні зібрання в Центральній науковій бібліотеці Національної академії наук Білорусі (2010)
Дячук Марія. - Історія формування фонду чужоземної літератури Наукової бібліотеки Чернівецького університету (2010)
Кунанець Наталія. - Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець ХIX – 30-ті роки ХХ ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики (2010)
Лучка Людмила. - Діяльність бібліотечної комісії катеринославської "Просвіти” на початку ХХ ст. (1905 – 1915 рр.) (2010)
Вуйцік Ева. - Книжковий абонемент "Лектор” Станіслава Левицького у Львові (1915 – 1928 рр.) (2010)
Шилюк Олег. - Бібліотечна справа на Буковині в 40-х роках ХХ століття (2010)
Русинська-Ґєртих Галина. - Бібліотека Вроцлавського університету (історія і сучасний стан) (2010)
Загородна Настасія. - Науково-дослідницька робота Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету у ХХІ ст. (2010)
Боброва Марина. - Рукописне зібрання Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: проблеми зберігання та використання (2010)
Солоіденко Г. - Роль Національної бібліотеки України імені В. Вернадського в організації взаємодії бібліотек, діяльності асоціацій та самоправних організацій (2010)
Новальська Тетяна. - Бібліотечне читачезнавство як складова спеціального бібліотекознавства (2010)
Трачук Людмила. - Електронні бібліографічні ресурси на сайтах бібліотек вищих навчальних закладів України (2010)
Тарасов Дмитро. - Інформатизація Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка” (2010)
Берьозкіна Наталія. - Створення та використання електронних інформаційних ресурсів ЦНБ НАН Білорусі, Дрозд Оксана. (2010)
Бабічева Олена. - Використання нових технологій у бібліотечно-інформаційній практиці: з досвіду роботи Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010)
Wozniak-Kasperek J. - Bibliography 2.0: a short-lived trend or an established model? (2010)
Ружицький Едвард. - До історії бібліотеки Львівського кафедрального костелу латинського обряду (2010)
Ціценєне Рима. - Дослідження Владаса Дрьоми з книжкового мистецтва у Великому князівстві Литовському (2010)
Мицик Юрій. - Спогади про Федора Максименка (2010)
Степонайтене Йоліта. - Критерії добору документів для створення віртуальної бібліотеки. Досвід Національної бібліотеки Литви (2010)
Костенко Марина. - Бібліометричний аналіз потоку книг як напрямок книгознавчих досліджень (на прикладі художньої літератури 2005 – 2006 рр.) (2010)
Цвіркун Ірина. - Трансформація ролі науково-методичного керівництва на сучасному етапі розвитку бібліотеки (2010)
Крива Алла. - Бібліотека Національного університету водного господарства і природокористування як інформаційно-науковий центр, Перелигіна Валентина. (2010)
Єпіфанова Ольга. - Роль веб-сайту в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні Наукової бібліотеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (2010)
Жук Вікторія. - Вивчення історії розвитку та сучасного стану Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені І. Франка студентами Рівненського гуманітарного університету (2010)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2008-2009 рр. (2010)
Мураховський Анатолій. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2011 році, Буряк Світлана. (2012)
Шатрова Марина. - Книговидавнича діяльність в галузі образотворчого мистецтва в Україні на зламі тисячоліть (2012)
Барабаш Світлана. - Модерація заходів у роботі з громадськістю та персоналом як комплексна форма менеджменту в бібліотеках (2012)
Кудлай В’ячеслав. - Стан наукового розроблення проблем документаційного забезпечення системи управління якістю на підприємстві (2012)
Грицай Світлана. - Архітектоніка сучасного медіапростору (2012)
Рябцева Лідія. - Гражданська друкарня в Миколаєві (2012)
Бондар Юрій. - "Чорнокнижники", або Книга як засіб боротьби з політичними суперниками (2012)
Рубан Алла. - Дитяче читання в освітньо-культурному вимірі (2012)
Кудлач Володимир. - Форум однодумців. "Українська книга на Одещині" (2012)
Дубовик Олена. - Яскраве і самобутнє свято книги. У Харкові відбувся книжковий фестиваль "Світ книги-2012" (2012)
Побачення з книгою (2012)
Сербін О. - Інновації в науці як чинник розвитку знаннєвого середовища , Галаган Л. (2012)
Сенченко Микола. - Як відвернути від України негативне інформаційне поле (2012)
Маркова Вікторія. - Від автора і читача до користувача (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Мистецтво книги: п'ять номінацій — п'ять нагород (2012)
Макеєва Ірина. - Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан (2012)
Сошинська Вікторія. - Трансформація каналів професійної комунікації в документно-інформаційній сфері (2012)
Грабар Наталя. - Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті (2012)
Карпенко Олександр. - Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД (2012)
Кулаковська Христина. - Візуальний контент інтернет-ЗМІ: термінологічні засади дослідження (2012)
Хащина Христина. - Проблеми інформатизації архівних ресурсів в органах державної влади (на прикладі Харківщини) (2012)
Массовер Ганна. - Родина Алчевських на бібліотечній та видавничій ниві (2012)
Скляренко Євген. - Служіння книзі як життєве кредо (2012)
Прокопенко Людмила. - Філософ. Мистецтвознавець. Творча особистість, Гаєвська Тетяна. (2012)
Крайнікова Тетяна. - ЗМІ в умовах глобальної трансформації медіаспоживання (2012)
Жук Вікторія. - Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету (2012)
Пічугіна Юлія. - Цензура як бар'єр у соціально-комунікаційних каналах (2012)
Васильченко Микола. - Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій (2012)
Семінар-практикум з питань Універсальної десяткової класифікації (2012)
Мураховський Анатолій. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2012 року, Буряк Світлана. (2012)
Швецова-Водка Галина. - До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса, Богатирьов Володимир. (2012)
Горовий В. - Бібліотека розширює горизонти (2012)
Лесюк Ольга. - Бібліотека Академії митної служби України — важлива ланка в системі інформатизації освіти (2012)
Теслюк Валентина. - Місце бібліотеки у соціально-педагогічній профілактиці алкоголізму серед підлітків (2012)
Корнієнко В. - Наукове спілкування як один із ефективних засобів підвищення професіоналізму (2012)
Пасічник Людмила. - Облік стандартів: пошукові можливості друкованих та електронних джерел (2012)
Асєєв Георгій. - Вітрини даних — необхідна ланка в концепціях побудови сховищ даних (2012)
Лобузіна К. - Шляхи інтеграції бібліотечної діяльності до онлайнового середовища (2012)
Плешакова-Боровинська Марина. - Системи електронного документообігу в діяльності промислових підприємств (2012)
Сербін Олег. - Класифікаційні схеми основних розділів Енциклопедії Дідро та Д'Аламбера з позиції представлення змісту наукової думки (2012)
Щеглов Микола. - Микола Костомаров повертається на Чернігівщину до 200-річчя від дня народження Миколи Костомарова в Україні буде створено історико-краєзнавчий комплекc (2012)
Біличенко Ольга. - Функціональні особливості художньої літератури в системі соціальної комунікації (2012)
Gwiozdzik Jolanta. - L’viv in the culture of the monastery book in the Central and Eastern Europe. A thematic review (2010)
Кравчик Антоні. - Львівський світ книги у "Сотні польських письменників” Шимона Старовольського (2010)
Седляр Олександр. - Розповсюдження видань товариства "Галицько-руська матиця” (1848–1870 рр.) (2010)
Кіт Наталія. - Поляки – власники екслібрисів XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2010)
Полевщикова Олена. - Зібрання книг Ромуальда Губе в бібліотеці Одеського (Новоросійського) університету (2010)
Хоментовська Едита. - Друковані чернечі рубрицелі і шематизми у фондах бібліотеки Католицького університету Івана Павла II в Любліні. Вибрані питання (2010)
Dymmel Anna. - Reading in the Internet epoch. The main tendencies of researching the modern reading in Poland (2010)
Ольчак Збіґнєв. - Книгозбірня ХІХ століття бібліотеки Варшавського університету: формування, характеристика, значення для національної культури і науки (2010)
Конопка Марія. - Бібліотеки львівських товариств ремісників періоду автономії Галичини та їх функції (2010)
Плитус Олександра. - Діяльність бібліотек товариства "Рідна школа” в Галичині в 1924–1939 рр. (2010)
Шовкопляс Т. - Історія формування та сучасний стан картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Герус А. (2010)
Осталецька О. - Видання провідних європейських картографічних закладів XVI–XVIII ст. у фондах сектору картографічних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Бігусяк Михайло. - Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (1946–2008): історія, досягнення та завдання в умовах модернізації освіти (2010)
Русинська-Ґєртих Галина. - Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність (2010)
Петровіч Ельжбета. - Традиційна бібліотека чи з вільним доступом – що краще у країні, де відбувається становлення ринкової економіки? (Досвід бібліотеки Варшавського університету у 2000–2007 рр.), Міхальський Марек. (2010)
Кулаковська Тетяна. - Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як науково-дослідна установа: основні напрями діяльності (2010)
Воскобойнікова-Гузєва Олена. - Наукова бібліотека ХХІ століття в європейському соціокультурному вимірі (2010)
Fraczek Renata. - Contemporary academic libraries vs. Distance teaching (2010)
Новак Адам. - Суперечка Людвіка Фінкеля і Михайла Грушевського про місце "Бібліографії польської історії” в минулому Польщі та України (2010)
Березкіна В. - Франкіана у відділі зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Гуч Світлана. - Проблеми створення бібліографічної інформації, присвяченої історичним регіонам України (2010)
Сварник Іван. - Архів Львівського університету: історія установи, доля і склад фондів (2010)
Шевчук Володимир. - Щоденники Василя Словінського 1915–1922 рр. як історико-краєзнавче джерело (2010)
Сова Андрій. - Документи українського збройного підпілля Яворівщини у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2010)
Станкевич Олена. - Українське книгознавство XIX – першої половини XX ст.: план формування електронних ресурсів (2010)
Доліновський Володимир. - Бернардинський архів у Львові (1784–1933): формування архівних збірок та діяльність (2010)
Клювак Володимир. - Державний архів у Львові в міжвоєнний період (1918–1941 рр.) (2010)
Мельник Ростислав. - Історія формування та огляд фонду "Державний архів у Львові (1932–1939)” (2010)
Бондар Олег. - Роман Зубик – історик та громадський діяч (2010)
Клапцінська Єва. - Професор Теофіл Еміль Модельський (1881–1967) – організатор архіву Вроцлавського університету і його перший директор (2010)
Кислий Василь. - Державний архів Львівської області у 1939–2009 рр.: етапи становлення (2010)
Кметь Ірина. - Гімн Ґрюнвальдської перемоги над тевтонцями: українські аспекти дискусії про походження пам’ятки (2010)
Трофимук Мирослав. - "Паспорт для русина” з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (перше латиномовне друковане видання про Україну, 1584 р.) (2010)
Лисий Юрій. - Збірка інженера Людвіка Біркенмаєра: опис, систематизація, характеристика змісту (2010)
Самотий Рената. - "Бюлетень” – орган товариства українських студентів "Основа” у Львові в 1943–1944 рр.: історико-джерелознавче дослідження (2010)
Wozniak-Kasperek J. - Information organisation in subject gateways (2010)
Дзендзелюк Леся. - Використання бібліопегістичних досліджень у реставраційній практиці для збереження інформації, Льода Любов. (2010)
Демчук Наталія. - Дискурс бібліопсихології в системі бібліотечно-інформаційної діяльності XX–ХХІ ст.: матеріали до бібліографії (2010)
Талантова Галина. - До 400-ліття Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (промова на пленарному засіданні Міжнародної наукової конференції "Бібліотека як соціокультурний феномен: історія та сучасність”, 15 жовтня 2008 р.) (2010)
Вербицька Лідія. - Ювілейний симпозіум. Іван Франко (1856–1916). 150 років від дня народження. Бухарест: RCR Editorial, 2008. 273 с. (2010)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка у 2010 навчальному році (2010)
Костенко Марина. - Типологія видань з художньої культури та мистецтва (2012)
Виходець Олександр. - Культура продажу книг, газет і журналів (2012)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2012 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2012)
Ковальчук Г. - Нові технології менеджменту знань у бібліотеках (2012)
Забута Борис. - Рівненщина культурно-мистецька: портрет у часі і просторі (2012)
Шемаєва Ганна. - Модель публічної бібліотеки в сучасній системі соціальних комунікацій, Ельбесхаузен Ханс. (2012)
Головащук А. - Систематичний каталог у світлі інформаційних технологій (2012)
Мар'їна Олена. - Бібліотеки та соціальні медіа: технологія взаємодії (2012)
Дригайло С. - Сучасний стан роботи з газетними фондами в провідних бібліотеках України (2012)
Назаровець Сергій. - Репозитарії вищих навчальних закладів України у системі наукової комунікації (2012)
Збанацька Оксана. - Управлінські документи: методика описування організаційних документів (2012)
Рогова Павла. - Роль Степана Сірополка у розвитку вчительських бібліотек як спеціальних: до 140-річчя від дня народження відомого українського бібліотекознавця (2012)
Зніщенко Микола. - "Красный библиотекарь": події, факти, коментарі.Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2012)
Домбровська Лариса. - Просвітницька діяльність Олександра Кониського (2012)
Шумілова Анжела. - Вплив політичної ситуації 1921 року в Україні на випуск книжкових видань, Крижанівська Тетяна. (2012)
Березіна І. В. - Старожитнє зодчество України у творчості Наполеона Орди (2007)
Борисов Ю. Б. - "Вазон" як основний мотив народного мистецтва (2007)
Герій О. О. - Реставраційна документація як інформаційне джерело, Рибалко С. Б. (2007)
Евтушенко С. В. - "Камо грядеши?" (2007)
Ермаков С. С. - Педагогические и мотивационные аспекты объединения электронных ресурсов специализированных научных изданий (2007)
Золотухин Ю. В. - "Знаковая система в клеймении средневекового оружия" или "Средневековая знаковая атрибутивность в оружейных клеймах" (2007)
Куліш О. А. - Антропний принцип Світового дерева в давньому мистецтві України (2007)
Пригодін М. Д. - Курс "Паперова пластика" в навчальних закладах освіти дизайнерського спрямування (2007)
Романенко Г. О. - Офіційні творчі спілки в Україні в 1930-х рр. (2007)
Романюк О. В. - Особливості компонування як засобу естетичної організації предметного середовища житла волинських поліщуків кінця ХІХ - ХХ ст. (2007)
Рябуха Н. О. - Ліричний герой як суб'єкт жанру мініатюри (на прикладі фортепіанних творів Л. Ревуцького) (2007)
Северина О. - Развитие символа "знак радиационной опасности" в экоплакатах Триеннале "4-й Блок" (2007)
Тадрус Симон. - Синтез искусств как образный диалог пластики города (2007)
Урсу Н. О. - Архітектори домініканських костелів на галицьких землях (2007)
Чепалов О. І. - Cучасний шведський танець: розкопки свідомості (2007)
Шаповал Л. В. - Естетико - символічне вираження емоційно-почуттєвого кордоцентризму в українській народній картині "Козак - Мамай" (2007)
Качур І. - Марґінальні записи як джерело дослідження історії читацтва Західної України XVIII-XIX ст. (2008)
Олексів І. - Прижиттєві видання В. С. Караджича (1787-1864) у фондах львівських бібліотек: тематика, шляхи надходження (2008)
Ільницька Л. - "Русалка Дністрова" (1837) в системі культурних цінностей: поширення книги у світі як фактор міжнаціональних зв'язків (2008)
Палюх О. - Українське книговидання у Львові ХІХ ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка (2008)
Кужель Л. - Українські календарі (1914–1939) в Аргентині і Бразилії як джерело інформації про західноукраїнську книгу (2008)
Захаркін С. - Західноукраїнські персоналії в автобіографічному зібранні Миколи Плевака (2008)
Кострова М. - Видавничі проекти Костя Паньківського (2008)
Юркевич О. - Юрій Тищенко — видавець, книгар, публіцист: період становлення (1905–1913) (2008)
Стефанишин Т. - Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ”, 1917–1918; "Життя і мистецтво”, 1920; "Українське мистецтво”, 1926) (2008)
Кульчицька Т. - Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові(1921–1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи (2008)
Яців Р. - Типологія стильових похідних Ар Деко (на матеріалі оформлення українських книжкових видань Львова 20–30-х рр. XX ст.) (2008)
Домбровська Є. - Богдан Заклинський і учительський видавничий процес у Галичині 20–30-х рр. ХХ ст. (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Головата Л. - Краківсько-львівське книго- і пресовидання для дітей та молоді в контексті українського культурного процесу періоду Другої світової війни (2008)
Білокінь С. - Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань (2008)
Пономаренко М. - Видавничий репертуар Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України (1940–2008): еволюція ідеологічної парадигми (2008)
Ільницька Л. - Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника” (1972–2007) (2008)
Зубко Н. - Культура навчальної книги (на прикладі підручників з хімії для середньої загальноосвітньої школи) (2008)
Станкевич О. - Мережевий науково-інформаційний проект "Українське книгознавство XIX — першої половини XX ст.”: методика створення (2008)
Дубова Т. - Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор (2008)
Рибчинська Н. - Загальноукраїнський характер метабібліографії західноукраїнських бібліографів першої половини ХХ ст. (2008)
Хміль О. - Бібліографічна спадщина Зенона Кузелі: типологічні різновиди (2008)
Кошик Н. - Бібліографічний покажчик "Українські Карпати" (1977-2006) як джерело інформаційного пошуку з проблем карпатознавства (2008)
Сеник Я. - До історії заснування бібліотеки Станиславівської капітули (публікація архівного документа відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Ружицький Е. - До історії жовкiвської бібліотеки Яна III Собєського (2008)
Дзюбан Р. - Втрати культурних цінностей з II відділу Staatsbibliothek Lemberg у 1944 р. (2008)
Кусий Л. - Відділ спецфондів Львівської наукової бібліотеки АН УРСР (1945-1953) (2008)
Дудко В. - Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) (2008)
Падюка Н. - Початки української етнокартографії (друга половина ХІХ ст.) (2008)
Кривенко М. - "Літопис монастиря священномученика Йосафата Студійського уставу у Львові" як джерело до вивчення історії книгозбірні "Студіону" (1909-1940) (2008)
Puchała L. - Kiedyś niepotrzebne szpargały, - dziś ważne źródła historyczne: O znaczeniu kolekcji "Tek Schneidra" dla badań nad dziedzictwem kulturowym Galicji (2008)
Кульчицький М. - Автобіографічна повість Юліана Редька "Дурні діти" (1926) як документ часу (2008)
Баран М. - Діяльність видавництва "Українське слово" у Берліні (за матеріалами листів Зенона Кузелі та Олександра Криги у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) (2008)
Передирій В. - Значення публікацій джерельних матеріалів до біографій українських письменників середини XIX - початку XX ст. на сторінках журналу "Жовтень" (1951-1989) у вивченні літературного процесу (2008)
Dzieniakowska J. - O potrzebie wspólnych badań nad syntezą kultury Lwowa (1867-1939, 1945), czyli w sprawie tematycznej platformy cyfrowej, Gierszewska B. (2008)
Бездрабко В. - Семінар з архівознавства та допоміжних історичних дисциплін ЦДІА України у Львові: науковий феномен (2008)
Гнатюк М. - Рецензія на книжку: "Юліан Редько (1905-1993): Статті. Спогади. Матеріали" (2008)
Білавич Д. - Архів Ярослава Грицая у фондах музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові (2008)
Котлобулатова І. - Львівська база даних "Урбаністичні образи" Центру міської історії (2008)
Мовна М. - Рецензія на видання: Левицька М. Я. Словник мовно-літературної практики часописів Львова (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2008)
Гринько М. - Подвижник української справи (Виставка до 100-річчя від дня народження Є.-Ю. Пеленського), Корнійчук М. (2008)
Микитин Т. - Книжкові виставки і ярмарки як показник книжкової культури (на прикладі Форуму видавців у Львові) (2008)
Льода Л. - Міжнародні наукові конференції як школа збереження писемних пам'яток, Дзендзелюк Л. (2008)
Іменний покажчик (2008)
Алексеева Е. Н. - Художественная жизнь Крыма в первые десятилетия XX века (2007)
Алфьорова З. І. - Культурологічні підходи до проявів масового візуального (2007)
Бондаренко І. В. - Фактурні поверхні як засіб художньої виразності в дизайні сучасних магазинів (2007)
Гужва О. П. - Історія духовної драми як драма історії (2007)
Евтушенко С. В. - "Воздвижение" короля Михала, или раритет из Нудыже (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка "акварель" (2007)
Золотухин Ю. В. - Средневековый "фирменный стиль" (2007)
Котляр Е. Р. - Образы галута и геулы в графике еврейских художников (на примере Э. Лильена, И. Чайкова и М. Фрадкина) (2007)
Красовська Л. О. - Роль дикції у вокальному виконавстві (2007)
Лагода О. М. - Імідж як стилістична характеристика особистості, Стеценко К. М. (2007)
Михайлова О. В. - Неоклассическая линия в камерно-вокальном творчестве Франсиса Пуленка (2007)
Немцова В. С. - Пейзажний живопис Петра Левченка (2007)
Рум'янцева А. Ю. - Розвиток професійної фортепіанної освіти в Харкові у 40-90-х рр. ХХ ст. в контексті політичної ситуації в Україні (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти у середовищі міста: дослідження аспектів розгляду проблеми (2007)
Тадрус Симон. - Храмовые комплексы "Города Солнца" в Баальбеке (2007)
Урсу Н. О. - Роль митців - творців сакрального простору домініканських храмів XVI-XIХ століть на землях Галичини (2007)
Яковец И. А. - Художественно-технологические особенности создания рисунка на ткани (2007)
От редколлегии и оргкомитета (2007)
Биографическая справка (2007)
Список печатных работ (2007)
Коваль О. В. - В. М. Богуславский - "путеец языка", традиционалист-новатор теории культуры и искусства (2007)
Овчинникова А. С. - Всеволод Михайлович Богуславский - человек и ученый (2007)
Гладун О. Д. - Людина і світ у графіці міжнародної триєнале "4-й Блок" (2007)
Кац Ф. Б. - Архитектура и мультимедиа: образ конструкции и конструирование образа (2007)
Коваль О. В. - Marginalia к концепции "оккуррентной живописи" (2007)
Котляр Е. А. - "Не сотвори себе кумира…". Антропоморфные образы в росписях синагог: натурные исследования украинских искусствоведов (первая треть XX в.) (2007)
Котляр Е. Р. - Образы жителей еврейского местечка в гравюрах Соломона Юдовина и Моисея Фрадкина (2007)
Паньок Т. - Інтелектуальні абстракції та теологічне заглиблення барокового іконопису на Слобожанщині (2007)
Пинчевская Б. - Теория еврейского искусства в контексте художественной жизни Галиции конца XIX-первой трети XX вв. (2007)
Пушонкова О. А. - Еволюція принципу гештальту у модерністській і постмодерністській візуально-культурних парадигмах (2007)
Тимофєєва Л. - Міське середовище: агресія псевдокультури (2007)
Федосеенко А. И. - Иконы с изображением ангелов - окно в исторический и духовный мир (2007)
Чернов Д. В. - Время, человек и природа в западноевропейской пейзажной живописи 16-17 веков (2007)
Чуйко О. - Вплив монастирської ідеології на формування культурно-естетичних основ національного стилю церковного будівництва та обрядового мистецтва Галичини (2007)
Шило А. В. - K семиотике портрета: структура и функции "маски" в художественной коммуникации (2007)
Шулика В. В. - Иконографические программы храмовых стенописей Слободской Украины второй половины XIX - начала ХХ ст. (2007)
Жердзицький В. Є. - Енкаустика (2007)
Белая А. С. - Социальное пространство в художественном тексте: языковые концепты (2007)
Волик Е. Ф. - Язык и функции сновидений в словесном искусстве (2007)
Дмитриенко Н. Ф. - Деонтологический аспект обучения в медицинском вузе, Дмитриенко Е. В. (2007)
Запорожец И. В. - Опыт интерпретации художественного текста в условиях Болонской системы обучения (2007)
Зудина Л. Ю. - Детализация образа человека: рука как символ физической силы (2007)
Кладов М. Н. - Похоть Набокова (2007)
Корнєв А. Ю. - Жінки та Богдан Хмельницький: еротичний аспект міфологеми вождя (2007)
Красникова С. А. - Повествователь как стилистическая ипостась автора в романе М. Булгакова "Белая гвардия" (2007)
Кузнецов И. В. - Древнерусская письменность и народная поэзия:диалектика "одного" и "иного" (2007)
Маркова В. А. - "Слова привести в согласие": творчество Горана Петровича в христианском контексте, Суховей А. Н. (2007)
Пономаренко О. В. - Мифологемы в структуре жанра жития (2007)
Солодухина Т. Г. - Античная риторика в Вавилонском Талмуде (на примере трактата ГИТТИН 55б-58а) (2007)
Ківшарь Т. І. - Бібліотекознавча біографістика як розділ галузевої біографістики (2010)
Прокопчук В. С. - І. Г. Сливка – організатор і перший керівник фундаментальної бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Литвиненко О. В. - Кам’янецький період в бібліографічній діяльності Левка Юстимовича Биковського (2010)
Пархоменко В. М. - Бібліографічна діяльність Миколи Антоновича Плевако (1890-1941) (2010)
Соломонова Т. Р. - М. О. Хитько(в) (1868 – після 1933) – донатор бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету (2010)
Баваровська О. О. - Василь Павлович Гусько – фундатор бібліотечної справи на Хмельниччині (2010)
Григоренко О. П. - В. М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету (2010)
М’яскова Т. Є. - Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф (2010)
Трембіцький А. М. - Науково-богословська спадщина Володимира Чехівського (2010)
Іваневич Л. А. - До бібліографії праць Костя Копержинського, Іваневич В. С. (2010)
Годованець A. M. - Микита Павлович Годованець: тернистий шлях людини, митця (за спогадами сина) (2010)
Трембіцький А. А. - До бібліографії праць Володимира Герасименка (2010)
Синиця Н. М. - Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека: період становлення та розвитку (2010)
Григоренко О. П. - Формування публічних бібліотек у містах Подільської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Айвазян О. Б. - Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Дитинник Л. В. - Становлення і розвиток бібліотек системи Дирекції народних училищ на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема формування і функціонування бібліотек Київського та Кам’янець-Подільського українських університетів у 1917-1920 роках (2010)
Кунанець Н. Е. - Приватні бібліотеки в Галичині (XVII – поч. ХХ ст.): особливості формування фондів (2010)
Плитус О. С. - Бібліотеки товариства "Рідна школа” як фактор національно-громадянського виховання дітей Галичини першої третини ХХ ст. (2010)
Соломонова Т. Р. - Народні бібліотеки та читальні комітетів піклування про народну тверезість (на прикладі Вінницького повіту Подільської губернії) (2010)
Афанасьєва З. Б. - Історія створення першої в Україні універсальної бібліотеки економічних знань у Київському комерційному інституті (1906-1920 рр.) (2010)
Рабчун О. С. - Історія формування та особливості родової бібліотеки Урбановських та Стажинських (із фондів НБУВ) (2010)
Лозовий В. С. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного українського університету в добу революції (1918-1920 рр.) (2010)
Кантлін С. О. - Бібліотека Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на сторінках газети "Радянський студент” (2010)
Гаврищук А. П. - "Студентський меридіан” як джерело історії наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка доби незалежності України (1991-2010 рр.) (2010)
Білоус І. О. - Бібліотека Львівської політехніки: історія становлення і розвитку (2010)
Єсюніна Г. В. - Становлення і розвиток наукової бібліотеки Хмельницького університету управління та права (2010)
Самотий Р. С. - Архітектурний простір бібліотеки вищого навчального закладу: від реального до ідеального (2010)
Прокопчук В. С. - Деякі аспекти інноваційної діяльності наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Філінюк Л. Ф. (2010)
Buzdygan D. - E-zasoby jako element wspomagaj cy proces edukacji i badan naukowych, Gorski M. M. (2010)
Медведь М. М. - У відповідь на актуальні потреби користувачів: створення та впровадження електронних інформаційних ресурсів та баз даних (на прикладі бібліотеки Закарпатського державного університету) (2010)
Савчук Т. С. - Електронні інформаційні ресурси в бібліотеці: створення, використання, організація доступу (2010)
Білоус В. С. - Впровадження сучасних інформаційних технологій в роботу бібліотеки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (2010)
Назаровець С. Н. - Вебометричне дослідження сайтів бібліотек ВНЗ України (2010)
Горин М. П. - Документи архіву управління СБ України в Хмельницькій області як джерело інформації про нацистську каторжну систему на території Кам’янець-Подільської області в 1941-1944 рр. (2010)
Гуч С. А. - Створення бібліографічної інформації про історичні, природно-географічні та економічні регіони України як проблема краєзнавчого бібліографознавства (2010)
Бунда В. М. - Бібліотечна рада Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Сохатюк Н. В. - Світ краси й друкованого слова (з досвіду роботи літературно-мистецької вітальні Дунаєвецької районної бібліотеки) (2010)
Покровко О. Б. - Робота районної бібліотеки з естетичного виховання молоді (з досвіду роботи клубу за інтересами "Парус”) (2010)
Грінішина І. І. - Змістовне дозвілля студентської молоді в бібліотеках вищих навчальних закладів – важлива сфера формування особистості (2010)
Козак Н. О. - Реклама як елемент бібліотечного маркетингу (з досвіду діяльності роботи наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка) (2010)
Минаков А. С. - Годовые всеподданнейшие отчеты о состоянии Подольской губернии XIX – начала ХХ вв.: источниковедческие и библиографические аспекты выявления (2010)
Раздорский А. И. - Памятные книжки Подольской губернии (историко-библиографический обзор) (2010)
Резнічук Л. В. - Книжкова колекція Євгена Паранюка у фонді Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Михайлова С. Р. - Історія формування фондів науково-довідкової бібліотеки державного архіву Хмельницької області (2010)
Рева Л. Г. - Наукові праці університетських учених-філологів – джерелознавча база вивчення історії української літератури та життєписів її творців (2010)
Конет І. М. - Видавнича діяльність науково-дослідного сектора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Онуфрієва Л. А. (2010)
Адамський В. Р. - Бібліотечні та архівні фонди Кам’янець-Подільського університетув контексті становлення системи політичної цензури, Телячий Ю. В. (2010)
Комарніцький О. Б. - Кам’янець-Подільський учительський інститут 1939–1941 рр. у газетних фондах наукової бібліотеки К-ПНУ імені Івана Огієнка (2010)
Клімчук Т. П. - Роль моніторингу в науково обґрунтованому комплектуванні фонду бібліотеки (2010)
Соловйова Н. О. - Бібліотечні каталоги, їх роль в інформаційній діяльності наукових бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Опря Т. М. - Науково-бібліографічна діяльність наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Пірожак С. В. - Проблема впливу зарубіжної реформаторської педагогіки на вітчизняну педагогічну думку 20-х рр. ХХ ст. у виданнях представників української педагогічної науки (2010)
Маслова А. Н. - Краеведческая библиографическая деятельность библиотек высших учебных заведений Российской Федерации (2010)
Вибе И. Н. - Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета как источник по региональной истории (2010)
Шилов Д. Н. - Подольский губернатор В. И. Чевкин, его предки и потомки (2010)
Баженов Л. В. - Центр дослідження історії Поділля і бібліотеки Хмельниччини (2010)
Бондаренко Г. В. - Бібліографія краєзнавства Волинської області (2010)
Савчук В. О. - Українське краєзнавство Галичини і бібліографія у 20-30-х рр. ХХ ст. (2010)
Прокопчук Т. К. - Краєзнавство – один з пріоритетних напрямів роботи бібліотек Дунаєвецького району (2010)
Волос О. В. - Земська діяльність з розвитку бібліотечної справи в Херсонській губернії (2010)
Онуфрійчук М. А. - Як я став книголюбом, краєзнавцем і літератором (2010)
Веселовська О. В. - Зведений краєзнавчий каталог наукової бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2010)
Климчук Л. В. - Краєзнавчі інформаційні потреби користувачів: зміст та документальне забезпечення (2010)
Биковський Л. - Кам’янець-Подільський (2010)
Биковський Л. - Нова українська бібліографічна організація (2010)
Прокопчук В. С. - Бібліографія Л. Ю. Биковського кам’янецького періоду (1919-1920), Литвиненко О. В. (2010)
Колектив наукової бібліотеки відзначено дипломом лауреата премії ім. М. Смотрицького (2010)
Докторські дисертації захистили (2010)
Лауреат премії ім. Й. І. Токаря Н. Д. Крючкова (2010)
Підсумки роботи підрозділів наукової бібліотеки в 2009 році (2010)
Конет І. М. - Славний син Дунаєвеччини (2010)
Опря Т. М. - Приклад натхненного служіння книзі і людям (2010)
Бунда В. М. - Фахівець бібліотечної справи (2010)
Савченко Л. П. - Книгою покликана (2010)
Шевчук В. А. - Бібліотекар – людина особлива! (2010)
Бунда В. М. - Закохана в життя і роботу (2010)
Абрамович С. Д. - Художня книга в епоху електроніки: живі води пам’яті (про творчість Віталія Колодія) (2010)
Прокопчук В. С. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах : наук.-попул. вид. / творчий задум та заг. ред. ректора Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка професора О. М. Завальнюка ; керівник вид. проекту А. Ф. Суровий ; відп. за вип. С. В. Трубчанінов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – 1008 с. (2010)
Резнічук Л. В. - Евген Паранюк: краєзнавець, дослідник української еміграції, меценат (до 85-річчя від дня народження) : матер. міжнар. наук. читань. 11-12 вересня 2008 р., м. Кам’янець-Подільський / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля; Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Словаччині; |редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.|. – Нью-Йорк ; Кам’янець-Подільський ; Пряшів : Оіюм, 2009. – 152 с. (2010)
Чопик Я. М. - Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліограф. покаж. / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ; |уклад.: Т. М. Опря,В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ;редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук(відп. ред.), О.Б. Комарніцький та ін.|. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 112 с. (2010)
Опря Т. М. - Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наукова бібліотека, Центр дослідження історії Поділля. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – 448 с.: іл., Сільвеструк Є. П. (2010)
Гладун О. - Дизайн як формотворчий чинник у сучасній системі синтезу мистецтв (2007)
Бабак О. В. - Порятунок унікальних розписів будинку І. Х. Бойка у м. Харкові, Гончарова К. Ю., Коваль В. В. (2007)
Гужва О. П. - Українська симфонія у часі - просторі культури (2007)
Дружиніна А. В. - Сучасна архітектура з українськими національними своєрідними ознаками (на прикладі будинків і споруд центрального регіону України) (2007)
Єрмаков С. С. - Помилки у захищених дисертаціях 2003-2006 рр., авторам яких було відмовлено у видачі диплома (2007)
Жердзіцький В. Є. - Живопис і загальний тон (2007)
Збукарь А. - Гуманизация городской среды в системе ландшафтной реконструкции. К постановке проблемы, Мироненко В. (2007)
Золотухин Ю. В. - О признаках графического дизайна в штемпельной графике (2007)
Колісник Є. М. - Феномен національного архітектурного стилю (2007)
Кохан Н. М. - Ленд-арт в Могрице - 9 лет. Особенности его произведений (2007)
Луговський О. Ф. - Деякі чинники становлення вітчизняного дизайну в цілому та промислового зокрема (2007)
Мироненко В. П. - Реабилитационный центр для детей, страдающих аутизмом в г. Белгороде, Баландаева О. Ю. (2007)
Пазиніч С. М. - Інтегруюча роль філософії і мистецтва в системі трансформації суспільства (2007)
Паньок Т. В. - Конвергенція слобожанської ікони у процесі становлення барокового іконопису на Україні (2007)
Тадрус Симон. - "Пространство" и "среда" как основные компоненты синтеза архитектуры и скульптуры (2007)
Соколюк Л. Д. - Метафори й асоціації у творчості братів Костяннікових (2007)
Удріс І. - Дослідження вітчизняної рукописної та друкованої книги в контексті давньої української графіки національною наукою про мистецтво початку ХХ століття (2007)
Федосеенко А. И. - 150-летие Храма Усекновения главы Иоанна Крестителя (2007)
Бокарєва Ю. С. - Символічне навантаження поштової мініатюри як об'єкту графічного дизайну (2007)
Божинський Б. І. - Народнє мистецтво в розвитку українського національно-романтичного напряму (2007)
Буданова Л. Г. - Використання тестових завдань у процесі вивчення іноземних мов (2007)
Ганоцька О. В. - Еволюція ексклюзивних парфумерних флаконів (2007)
Гур'єва М. - Проблема фольклорного та міфологічного у творчості В. Кандинського, Паньок Т. В. (2007)
Гужва О. П. - Мистецькі жанри у часі-просторі культури (2007)
Деревянко А. Ю. - Экспертиза произведений С.И. Васильковского из частных собраний Харькова (2007)
Жердзіцький В. Є. - Обмежена палітра і олійні фарби (2007)
Лагода О. М. - Колір в дизайні одягу: аспекти вивчення та особливості сприйняття (2007)
Мельник О. Я. - Роберт Лісовський: базова мистецька освіта та творча зорієнтованість українського графіка у 1910-их роках (2007)
Мироненко В. П. - Техногенное формообразование на основе детерминированного хаоса в современной концептуальной архитектуре, Доценко А. С., Ефремова Н. В. (2007)
Міхеєва В. В. - Роль внутрифірмових бюджетів дизайнерських розробок підприємства (2007)
Недоступов Р. О. - Джерела формування та характерні особливості мінімалізму як напрямку в мистецтві середини XX століття (2007)
Опалев М. Л. - Разработка студентами ХДАДМ рекламного образа для бренда компании МКС (2007)
Ридный А. Н. - Монументальная скульптурная композиция "Аллегория Академии дизайна и искусств", Зборовец И. В. (2007)
Рагулин Е. Я. - Промышленный дизайн в системе "потребитель-предмет-среда" (2007)
Романенко Н. Г. - Дизайн-проектування як засіб формування предметно-просторового середовища, Афонін В. А., Бердник А. П. (2007)
Сергеєва Н. В. - Інформаційні об'єкти міського середовища: спроба класифікації (2007)
Світлична О. М. - Художній процес 1920-х рр. на сторінках періодики Катеринослава - Дніпропетровська (2007)
Тадрус Симон. - Масштабы Баальбека (2007)
Ткачук В. І. - Теоретико-педагогічні основи підготовки дизайнерів в умовах технічного університету (2007)
Чернов Д. В. - Современность и классика: в продолжение спора о древних и новых (2007)
Шулика В. В. - Феномен "Икона в иконе" в иконописи Слобожанщины второй половины XIX - нач. ХХ в. (2007)
Яковец И. А. - Выразительные возможности фактуры в дизайне текстиля (2007)
Більдер М. А. - Особливості формоутворення об'єктів дизайну працюючих на альтернативних джерелах енергії (на прикладі електромобілів) (2007)
Громова Н. Ш. - Cоставление электронных баз данных на визуальную информацию (2007)
Гужва О. П. - Монблан та Альпи в музиці ХХ століття (2007)
Жердев В. В. - Великая княгиня Мария Павловна и храм св. Марии Магдалины в Веймаре (2007)
Золотухин Ю. В. - Клеймение античных амфор (2007)
Іваненко Т. О. - Прояви зооморфних мотивів у сучасному акцидентному шрифті (2007)
Кайдалова Л. Г. - Обеспечение и контроль качества высшего образования в рамках Болонской декларации, Буданова Л. Г. (2007)
Крайній Є. С. - Матеріал як чинник процесу 3D-моделювання у промисловому дизайні (2007)
Кузьменко А. Ф. - До питання дизайну ювілейної геральдики Харківського метрополітену. (Історичний аспект) (2007)
Малик Т. В. - Особенности формирования современного информационного пространства медиатек за рубежом, Воробьева А. В. (2007)
Мельникова У. П. - Теоретичні погляди Івана Врони та художньо-естетичні засади АРМУ (2007)
Немцова В. С. - Миф и реальность в творчестве Александра Жолудя (2007)
Новосельчук Н. Є. - Декоративно-художнє оздоблення інтер'єрів громадських будівель кінця ХІХ - початку ХХ століть (2007)
Павлютина А. Л. - Формирование эстетики стиля в современной художественной культуре и моде, Мироненко В. П. (2007)
Пильнік Р. О. - Розвиток дизайнерського мислення в образотворчій діяльності (2007)
Пономарьов О. С. - Мистецтво як важливий чинник формування творчої особистості майбутнього інженера, Рощенко О. О., Левченко В. І., Черемський М. П. (2007)
Праслова В. О. - Вітчизняний досвід проектування і будівництва підземних торговельно-розважальних комплексів в найзначніших містах (2007)
Рибалко С. Б. - Виховання культури вдягання кімоно в Японії наприкінці ХХ - початку ХХІ століття (2007)
Романенко Н. Г. - Колірне співзвуччя, колірна гармонія (2007)
Рудик Л. Р. - Костюм вищих станів суспільства Львова ХVІІ - ХVІІІ ст. у збірках львівських музеїв та історичного архіву (2007)
Сбитнева Н. Ф. - "Коммерческий" стиль в графическом дизайне: особенности и перспективы развития (2007)
Сошинський О. І. - Aвангардна архітектура сучасних ринків та торгових центрів як об'єктів арт-дизайну у міському середовищі (2007)
Товстик А. В. - Aрхитектура информационной цивилизации, Мироненко В. П. (2007)
Трегуб Н. Є. - Eтностилізації як напрямок дизайн-освіти меблярів ХДАДМ (2007)
Хмельовський О. М. - Філософія дизайну: семіологічна концепція простору-часу (2007)
Чеботова Я. В. - Вплив занять художньою творчістю на розвиток уяви людини (2007)
Щурова В. А. - Особливості візуального прояву ландшафтних елементів у просторі міста (2007)
Юдкін Ю. І. - Правові проблеми захисту інформації в мережі Інтернет (2007)
Більдер Н. Т. - Застосування сучасних технології управління спільною діяльністю міждисциплінарних творчих груп в дизайн-освіті (2007)
Богданова О. І. - Залежність формування експозиційних просторів від впливу світла в музейно-виставкових комплексах (2007)
Божинський Н. І. - Особливості формування предметно-просторового середовища народнього житла Східньої України, Мироненко В. П. (2007)
Дяченко Ю. Г. - Простір як елемент формоутворення в промисловому дизайні (2007)
Евтушенко С. В. - Непризнанная традиция (2007)
Жердзіцький В. Є. - Сприйняття світлотних відносин в живопису (2007)
Закалюжна Л. В. - Розвиток торгової марки в Україні (2007)
Калашникова Е. А. - Графический язык европейского лубка ХVII века (2007)
Ковальова М. М. - Іконографічний канон як художній метод в христологічних зображеннях (на матеріалі візантійських пам'яток XI-XIV ст.) (2007)
Кривобок (Хоменко) М. О. - Фотографічне зображення як особлива форма організації візуальної інформації (2007)
Лазарев О. А. - "Викладач - творчість - особистість" (2007)
Мироненко В. П. - Роль цвета в формировании архитектурной среды лечебных учреждений, Бодня C. В. (2007)
Мільчевич С. І. - Передумови становлення дизайну меблів в Закарпатті в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття, Мигаль С. П. (2007)
Омар Мустафа Ахмад Аломари. - Факторы, влияющие на развитие жилого фонда Иордании (2007)
Пєтрініч Н. М. - Гравюра в поліграфії (2007)
Пригодін М. Д. - Використання асоціативних композицій в дизайні одягу (паперова пластика) (2007)
Прусак В. Ф. - Підготовка дизайнерів у вищих навчальних закладах (методологічні підходи) (2007)
Рибалко С. Б. - Польові дослідження японської чайної церемонії (2007)
Сергеєва Н. В. - Дизайн інформаційних об'єктів у середовищі міста: спроба визначення (2007)
Студницький Р. О. - Художня іронія у дискурсі дизайну постмодернізму (2007)
Тормишева Ю. О. - Японська та китайська проза в сюжетно-тематичному репертуарі дрібної пластики (на основі приватних та музейних колекцій Харкова) (2007)
Турчин В. В. - Науково-дослідна робота студентів у вищій школі дизайнерського спрямування, Бондаренко І. В. (2007)
Хасан Мухаммад Салех Аль-Найрат. - Комплексный подход и эргономические требования к формообразованию арабской мебели (на примере предметно-пространственной среды стран Аль-Шама) (2007)
Чиеко Оваки. - Демократические преобразования в Японии периода Тайсё (2007)
Чу Фэн Лей. - Чашка в контексте японской чайной церемонии (2007)
Шапаренко Е. Н. - Концептуальные проблемы теории постмодернизма в дизайне (2007)
Шевченко Л. С. - Методи дослідження садибно-паркового будівництва Полтавщини XVIII- середини ХІХ ст. (2007)
Горовий В. - Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності (2009)
Хоперський С. - Бібліотечні фонди як специфічний засіб зміни рівня управлінської культури, підвищення конкурентоспроможності сучасного бізнесу і суспільства в цілому (2009)
Добко Т. - Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві, Моісеєнко Н. (2009)
Дубас Т. - Роль бібліотечних закладів у реалізації програми інформатизації українського суспільства (2009)
Половинчак Ю. - Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства (2009)
Захарова Н. - Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр. (2009)
Чернявська Л. - Використання електронних інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводу демократичних перетворень (2009)
Булахова Г. - Входження бібліотечних установ у сучасний ринок інформації (2009)
Ісаєнко О. - Завдання, головні напрями та модель корпоративного бібліотечного інформаційного обслуговування (2009)
Натаров О. - Удосконалення системи користування ресурсами сучасної бібліотеки в забезпеченні права на свободу світогляду й віросповідання (2009)
Медведєва В. - Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі демократизації (2009)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики (2009)
Ворошилов О. - Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів (2009)
Іванова Н. - Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій (2009)
Третяк Т. - Дослідження політичного впливу газетної періодики на суспільство, Федорчук А. (2009)
Желай О. - Специфіка аналізу економічних трансформацій на базі матеріалів ЗМІ (2009)
Чернявська Л. - Відображення гендерної проблематики в українських ЗМІ (2009)
Присяжна Л. - Удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів місцевої влади як засіб сприяння ефективності регіональних перетворень (2009)
Автономова Н. - Особливості редагування аналітичних матеріалів в умовах діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ (2009)
Гранчак Т. - Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації (2009)
Кулицький С. - Дистантне використання бібліотечних ресурсів як чинник удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу розвитку української економіки (2009)
Вітушко Н. - Інтернет-інформація як джерело формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту (2009)
Чуприна Л. - Проблема інформаційних шумів при використанні оперативної інтернет-інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2009)
Потіха А. - Удосконалення методів обробки інформації та використання ЗМІ з метою більш ефективного задоволення інформаційних потреб дистантних користувачів (2009)
Пальчук В. - Бібліотека і влада: удосконалення співробітництва (2009)
Порхун О. - Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами (2009)
Бондаренко В. - Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції (2009)
Вітушко А. - Прикладні інформаційно-аналітичні системи для автоматизації організаційно-управлінської діяльності бібліотек (2009)
Алексеева Е. Н. - Выставочная деятельность в Крыму в 20-гг ХХ столетия (2007)
Бардакова Н. Г. - Определение перспективных направлений развития дизайна мягкой мебели (2007)
Гужва О. П. - Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу (2007)
Евтушенко С. В. - О пользе историзма (2007)
Євсеєнко Л. М. - Застосування ефектів тонованих дзеркал для корекції кольорової гами інтер'єра (2007)
Золотухина Н. А. - Пейзажная живопись В. Бернадского (2007)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в произведениях художников "Культур - Лиги" (2007)
Каліщук Р. В. - Орнаментально-знакові мотиви у живопису культури Трипілля-Кукутені (2007)
Котлярова Л. Т. - Проблеми розвитку творчих здібностей студентів на заняттях академічного рисунку (2007)
Немцова В. С. - О творчестве художника Порфирия Денисовича Мартыновича (2007)
Норазян М. - Дизайн національної валюти як елемент само-ідентифікації країни (на прикладі грошової одиниці гривні) (2007)
Обуховська Л. В. - Принципи створення японського саду Середньовіччя: філософсько-художній аспект (2007)
Павлов І. - Фотографія у сучасному графічному дизайні. Локальна й професійна специфіка дослідження. Основні види використовуваних фотографічних технік (2007)
Павлова Т. В. - Взгляд на индустрию: фотографии А. Иваницкого (2007)
Подлевских М. Б. - Принципы формирования этнической стилистики в решении пространства жилого интерьера (2007)
Прусак В. Ф. - Принципи формоутворення стопи людини в навчальному рисунку, Навротний С. Й. (2007)
Скляренко Н. В. - Гончарство с. Кульчин Волинської області кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Тканко О. Д. - Львівська школа моделювання костюма: традиції, здобутки, проблеми (2007)
Трегуб Н. Є. - Парадигма "тотального дизайну" у проектній культурі кінця XX - початку XXI ст. (2007)
Шабалін В. Г. - Тенденції декорування стель у сучасних житлових інтер'єрах (2007)
Шевчук В. Г. - Ранние акварели М. Волошина (2007)
Юрчишин Г. - Прийоми формування рекреаційного простору Гуцульщини з врахуванням етнографічних чинників (2007)
Доповідь Голови Державного комітету архівів України О. П. Гінзбург на розширеній колегії 26 лютого 2009 року. "Про підсумки роботи архівних установ України за 2008 рік та завдання на 2009 рік” (2009)
Бездрабко Валентина. - Основні риси розвитку джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін і документознавства: закономірні й випадкові фрейми (1960–1980) (2009)
Кравцова Олена. - Документальні ресурси загального веб-порталу ЮНЕСКО – міжнародної організації з питань освіти, науки і культури (2009)
Слюдікова Тетяна. - Забудова і благоустрій м. Києва в XIX–XX ст. (за документами київських держархівів) (2009)
Марченко П. - Стандарти кодованих архівних опису та контексту (проблема впровадження) (2009)
Київ у фотооб’єктиві (з історії забудови міста) (2009)
Кашеварова Наталія. - Архів Оперативного штабу Розенберга як джерело з історії використання нацистськими установами документальної спадщини народів окупованих країн Східної Європи (2009)
Ємчук Оксана. - Особовий архівний фонд та бібліотечна колекція С. І. Маслова як складова вітчизняної культурної спадщини (2009)
Пиріг Руслан. - "Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу...” (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.) (2009)
Рачковська Олена. - Музична творчість в архівних документах (2009)
Вінтонів Христина. - Слов’янська колекція Манітобського університету в Канаді (2009)
Тельвак Віталій. - Краківська доба життя та діяльності Степана Томашівського у світлі документів Архіву Яґеллонського університету (2009)
Безручко Олександр. - Переведення Київського державного інституту кінематографії до Москви: нові документи РДАЛМ (2009)
Мельник Ростислав. - Законотворча діяльність у сфері архівної справи Польщі у повоєнний період (1950-ті рр.) (2009)
Левченко Л. - ХVІ Міжнародний конгрес архівів та розвиток національних архівів Малайзії (за результатами роботи української делегації у м. Куала-Лумпур) (2009)
Коваль Оксана. - Вшанування пам’яті очільника галузі (2009)
Лозицький В. - Наукова та організаційна діяльність Бориса Іваненка в ЦДАГО України (1996–2000) (2009)
Прилепішева Юлія. - Внесок Б. В. Іваненка у розвиток міжнародної діяльності Держкомархіву України (2009)
Горлач Леонід. - Обранець слова і дії (2009)
Ковтун Марина. - Особливості розвитку української архівної періодики на початку 1990–х рр. (2009)
Ємельянова Тетяна. - Цій людині в житті поталанило (до 95-річчя Г. С.Пшеничного) (2009)
Булатова С. - Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907), Міщук С. (2009)
До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко (2009)
Скрипка Леонід. - Гоголівський бульвар і художній світ М. В. Гоголя в м. Москві та Гоголіана в Києві (2009)
Скрипка Леонід. - Мовою архівних документів, Ходоровський Михайло. (2009)
Ємельянова Тетяна. - З історії повернення фотодокументів ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного, вивезених у роки Другої світової війни (2009)
Демченко Людмила. - Поповнення колекції ЦДІАК України (2009)
Лихолоб Н. - Круглий стіл "Повернення культурних цінностей в Україну” (2009)
Гоголіана у світлинах Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (2009)
Гриневич Тарас. - Ольгерд Ґурка і дискусії довкола історії Хмельниччини в польській міжвоєнній історіографії (2009)
Христова Наталія. - Архівне описування: історія та аспекти подальшого розвитку (2009)
Купченко Віра. - Відбір на державне зберігання управлінських документів, що утворюються в діяльності установ, організацій, підприємств недержавної форми власності (2009)
Рябчикова Фаїна. - Облік та збереження музейних предметів в етнографічному відділі Волинського науково-дослідного музею (1920-1931 рр.) (2009)
Слюдікова Тетяна. - Забудова і благоустрій м. Києва в ХІХ-ХХ ст. (2009)
Бездрабко Валентина. - Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства - провідна наукова установа документознавчої галузі (2009)
Гурбова Людмила. - Сторінки з історії Державного архіву в Автономній Республіці Крим. Перше десятиліття (2009)
Лозицький В. - Науково-видавнича діяльність Центрального державного архіву громадських об’єднань України: стан, проблеми, перспективи (2009)
Себта Тетяна. - Крайове управління архівів, бібліотек і музеїв при райхскомісарі України: історичний нарис (2009)
Платонова Надія. - Історія архівної служби МВС України (2009)
Аксьом Алла. - Недоспівана пісня: М. Шпак, О. Десняк, М. Гайдабура (2009)
Клименко Тетяна. - Шевченкознавчі матеріали у фондах Державного архіву Черкаської області (2009)
До річниці перепоховання Т. Г. Шевченка (2009)
Сухих Лідія. - До 350-ї річниці Конотопської битви 1659 року. Українсько-російська війна 1658-1659 років: причини й передумови (2009)
"Весна Перемоги" (із колекції колишнього військового фотокореспондента О. П. Дмитрієва) (2009)
Ковальова Алла. - Освоєння електронних джерел в історичних студіях: із досвіду США (2009)
Левченко Л. - Особливості функціонування Інтернет-сайтів архівних служб країн Південно-Східної Азії (2009)
Мельник Ростислав. - Головна дирекція державних архівів як керівний орган архівної служби Польщі: внутрішня структура і завдання (1951–2005) (2009)
Павленко Світлана. - Михайло Грушевський про архіви Києва, Москви та Варшави в університетському "Щоденнику" (2009)
Фесенко Анжеліка. - Морський міністр І. К. Григорович - старший архівіст морського архіву в Санкт-Петербурзі (за матеріалами Російського державного архіву військово-морського флоту) (2009)
Андрієвська Лариса. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (2009)
Гінзбург Ольга. - Ювілей К. Є. Новохатського (2009)
Бездрабко Валентина. - Перші сторінки історії термінологічних семінарів із документознавства та суміжних галузей знань (2009)
Христова Наталія. - Форум документознавців (2009)
Коломієць Валентина. - Білоцерківський краєзнавчий музей відзначив свій 85-літній ювілей (2009)
Карамаш Сергій. - Створити музей архіву – від теорії до практики (2009)
Славинська Ірина. - Архівна знахідка (2009)
Гика Володимир. - Нові надходження до Державного архіву Волинської області (2009)
Лебедєва В. - Забытая губерния: "Гомельская губерния. 1919-1926 гг.: документы и материалы" (2009)
Терещук Наталія. - "Вестник морского врача" (2009)
Леонов В. - Наглядная классификация для электронных библиотек (2009)
Петренко О. - Проблеми трансформації та розвитку новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів дитячих бібліотек України (2009)
Сербін О. - Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення (2009)
Березкіна В. - Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (2009)
Чупріна В. - Організація МБА як інтегрованої частини обслуговування користувачів НБУВ (2009)
Яковенко О. - Становлення та розвиток системи інформаційного забезпечення користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Дем’янюк Л. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран (2009)
Смык О. - Основные направления пропаганды информационных ресурсов ЦНБ НАН Беларуси (2009)
Танатар Н. - Імідж національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі (за матеріалами газетної періодики 2008 року) (2009)
Беліна Л. - Комп’ютерні технології як невід’ємна складова інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів наукової бібліотеки, Голубєв Ю., Коновал Л. (2009)
Яременко Л. - Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації (2009)
Березовський О. - Використання автоматизованих документно-інформаційних систем в Інституті архівознавства НБУВ (проблеми та перспективи) (2009)
Лобузіна К. - Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків), Ковальчук Г., Заболотна Н. (2009)
Іваннікова М. - Шляхи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Порохницька Н. - Формування електронних ресурсів на документи архівного фонду академіка М. В. Птухи (2009)
Стельмашева М. - Франкомовна "росіка" у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Бобришева І. - Українські нотні видання вокальних творів 1924–1930 рр.: поповнення національного бібліографічного репертуару (2009)
Лось В. - До проблеми актуального стану збереженості архівних документів з історії Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні (кінецьХVIII - перша половина ХІХ ст.) (2009)
Мяскова Т. - Проблеми введення у науковий обіг інформаційних ресурсів бібліотек, що перебувають у стадії реконструкції (2009)
Журавльова А. - Особиста бібліотека Г. П. Данилевського як інформаційний ресурс фонду рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2009)
Ціборовська-Римарович І. - Твори теолога-єзуїта Гeоргія Ґенгеля (1657–1727) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча характеристика примірників (2009)
Попик В. - Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці (2009)
Ляшко С. - Біографії учених у працях Д. Н. Анучіна, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (До питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.) (2009)
Любовець Н. - Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень (2009)
Яценко О. - Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень (2009)
Вернік Ю. - Соціально-психологічні особливості проектування інтерфейсу користувача біобібліографічних веб-систем, Вернік О. (2009)
Марченко Н. - Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек (2009)
Іващук Л. - Михайло Якович Рудинський (1887–1958) та його внесок у розвиток музейної академічної справи (2009)
Безруков А. А. - Особенности использования ахроматических цветов в базовом курсе "Цветоведение", Горбатенко Л. П. (2007)
Бесага М. Я. - Краківська Група та Леопольд Левицький (2007)
Галушка О. О. - До питания методології технічного забезпечення інноваційного дизайнерського проекту "Гравітомобіль" (2007)
Гужва О. П. - Стравінський: симфонізм крізь призму естетики споглядання (2007)
Єременко І. І. - Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка станкового живопису в Європі (2007)
Левкович Н. Я. - Мистецька іудаїка Галичини в періодиці першої третини ХХ ст. (2007)
Лозовский А. М. - Джаз в контексте импровизационных явлений художественного творчества (2007)
Мельник О. Я. - Цілісність творчих пошуків Роберта Лісовського на тлі мистецького життя Львова 1922-1929 років (2007)
Мироненко В. П. - Психологический фактор влияния школьной формы на процесс обучения, Казанцева Е. А. (2007)
Немцова В. C. - О творчестве Павла Брозголя (2007)
Одробінський Ю. В. - Видові особливості монументальної скульптури скіфо-сарматського періоду (2007)
Олексієнко А. М. - Принципи та підходи у рішенні курсового проекту за темою "Ландшафтна архітектура" на спеціалізації "Інтер'єр та обладнання", Северин В. Д. (2007)
Розенфельд М. И. - Принцип открытых пространств в архитектуре хай-тек (2007)
Савицкая Л. Л. - Скульптура Харькова в начале ХХI века (2007)
Солобай П. А. - Высшее образование на современном этапе (2007)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичне значення мозаїки в становленні та розвитку дизайну, Саєнко І. Ф. (2007)
Чепелюк О. В. - Сучасні тенденції художнього оформлення тканин, Прохорова І. А. (2007)
Чумаченко М. П. - Значення текстильних виробів у створенні художнього образу народного житлового інтер'єру Слобідської України (2007)
Челак О. - Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки (2009)
Хоперський С. - Особливості сучасного введення в суспільній обіг наукової інформації (на прикладі аналізу досвіду Бібліотеки Конгресу США) (2009)
Горовий В. - Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації (2009)
Пономаренко Л. - Стратегічні напрями оглядово-аналітичної діяльності в ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського (2009)
Коваленко І. - Корпоративна робота освітянських бібліотек України з формування галузевого реферативного ресурсу, Судіна Т. (2009)
Чуприна Л. - Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії (2009)
Добко Т. - Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами (2009)
Дубас Т. - Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек (2009)
Гранчак Т. - Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку (2009)
Удовик В. - Президентська політика сприяння розвитку бібліотечної справи в країнах світу (2009)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні етапи розвитку (2009)
Галаган Л. - Фонд Президентів України: призначення, функції, діяльність (2009)
Пальчук В. - Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки (2009)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на свободу світогляду та віросповідання (2009)
Аулін О. - Соціальна міфотворчість і бібліотечна справа у контексті збереження і передачі інформації (2009)
Покровська Г. - Форми і методи введення в суспільний обіг наукових знань інформаційно-аналітичними структурами бібліотек (2009)
Соколова І. - Електронні ресурси в інформаційному супроводі наукової діяльності (2009)
Медведєва В. - Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення владних структур (2009)
Хлань В. - Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі, Вітушко А. (2009)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства (2009)
Горова С. - Проблеми розвитку бібліотечної сфери в контексті інформатизації (2009)
Вітушко Н. - Проблеми інтелектуальної власності в Інтернет у контексті інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2009)
Кулицький С. - Проблема отримання об’єкти вних знань про економічні процеси в Україні з джерел ділової періодики (2009)
Потіха А. - Партійна преса як джерело наукової інформації в процесі дослідження становлення і розвитку партійної системи в Україні (2009)
Моісеєнко Н. - Електронні бібліографічні ресурси з питань державотворення та правознавства (2009)
Букшина Т. - Аналіз від ображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології і освіти в УРЖ "Джерело" (1999− 2009 рр)., Судіна Т. (2009)
Автономова Н. - Інформаційні продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек (2009)
Шкаріна В. - Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. (2009)
Аулін О. - Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості (2009)
Присяжна Л. - Специфіка використання матеріалів економічної преси в контексті вивчення механізмів забезпечення стабільного економічного розвитку (2009)
Порхун О. - Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділах бібліотек (2009)
Аксьонова Н. - Міжнародний досвід упровадження електронного уряду як ефективного механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційних потреб населення (2009)
Іванова Н. - Діяльність інформаційно-аналітичних центрів з дослідження правових процесів на території СНД (2009)
Бондаренко В. - Технологія створення і специфіка використання інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників (2009)
Вишневська І. - Міжнародний форум у Львові проаналізував проблеми розвитку інформаційного суспільства (2009)
Вітушко А. - Інтелектуальні технології в керуванні інформаційно-мережевою інфраструктурою (2009)
Булахова Г. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання (2009)
Чернявська Л. - Аналіз реалізації гендерної політики на базі матеріалів вітчизняних ЗМІ (2009)
Прилепішева Юлія. - Щорічні зустрічі керівників державних архівних служб та архівних установ України, Росії та Білорусі: досвід, проблеми, перспективи (2009)
Виступи учасників щорічної зустрічі у Києві (10–12 вересня 2009 р.) (2009)
Доліновський Володимир. - Організація та комплектування Бернардинського архіву у Львові (1784–1918 рр.) (2009)
Іван Драч (2009)
Дмитро Гнатюк (2009)
Сергій Рудик (2009)
Лариса Брюховецька (2009)
Ніна Матвієнко (2009)
Петрук Олена. - Міністерство фінансів УНР (за документами Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України) (2009)
Власенко Світлана. - Наслідки німецької окупації для сільського господарства військової зони України (за документами державних архівів України) (2009)
Кентій А. - Доля племінниці Степана Бандери (Огляд архівно-слідчої справи Л. Возняк-Лемик) (2009)
Лозицький В. - "Провісники свободи, державності і демократії": документи Народного Руху України у фондах ЦДАГО України (2009)
Кочеркевич Ярина. - Заповіти львівських міщан XVII ст. (2009)
Славинська Ірина. - Народному Руху України – 20 років (2009)
Папакіна Тетяна. - Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з Західно-Українською Народною Республікою (2009)
Ємельянова Тетяна. - Львівський церковний собор 1946 року у світлі документального кіно (2009)
Ємельянова Тетяна. - Партизанська слава у фотодокументах (2009)
Прокопенко Лілія. - Термінологічний глосарій Міжнародної федерації кіноархівів: проблеми впровадження в Україні, Зозуля Світлана. (2009)
Мицик Юрій. о. - З листування Л. Биковського з Є. Бачинським (2009)
Пиріг Руслан. - Іван Федорович Курас – архівіст (2009)
Юркова Оксана. - Митрофан Довнар-Запольський та Донський археологічнй інститут: точка перетину (2009)
Федосов Володимир. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (2009)
Власенко Світлана. - З вірою в Українську Державу: українська політична еміграція 1919–1945 рр. (2009)
Омельчук В. Ю. - Нове видання з історії становлення кодикографії та бібліографії стародруків України (2009)
Назимко Петро. - Шляхами створення Української Держави (2009)
Ткаченко Віктор. - Жукля в об’єктиві архівів (2009)
Пам’яті Кондратьєва Миколи Федоровича (2009)
Пам’яті Кущ Світлани Григорівни (2009)
Челак О. - Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємо відносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства (2010)
Горовий В. - Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект (2010)
Вітушко Н. - Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва (2010)
Гранчак Т. - Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації (2010)
Кулицький С. - Наукова бібліотека в комунікативній системі української економіки (2010)
Потіха А. - Партійні ЗМІ як канал соціальної комунікації (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: результати співробітництва (2010)
Іванова Н. - Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань (2010)
Аксьонова Н. - Бібліотека – інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів (2010)
Автономова Н. - Бібліотеки в системі електронної комунікації (2010)
Рябоконь О. - Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість (2010)
Беззуб І. - Роль засобів масової інформації у висвітленні проблем ринку праці в Україні (2010)
Терещенко І. - Проблеми розвитку регіональних ЗМІ – важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства (2010)
Чуприна Л. - Оперативна інформація: до питання про визначення поняття (2010)
Желай О. - Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи (2010)
Присяжна Л. - Інформаційна робота як процес творчого мислення (2010)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2010)
Хромець М. - Правові засади управління формуванням електронних ресурсів бібліотечних та інформаційних центрів України (2010)
Горова С. - Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації (2010)
Вітушко А. - Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі (2010)
Стрішенець Н. - Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) (2010)
Касаткін В. - Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: шляхи становлення (2010)
Дубас Т. - Видання україномовної книги як важливий напрям видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Ворошилов О. - Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) (2010)
Захарова Н. - Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі (2010)
Половинчак Ю. - Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму (2010)
Пальчук В. - Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних трансформацій (2010)
Степченко Л. - Специфіка молодіжної читацької аудиторії сучасної бібліотеки (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського