Калашникова Е. А. - Графический язык европейского лубка ХVII века (2007)
Ковальова М. М. - Іконографічний канон як художній метод в христологічних зображеннях (на матеріалі візантійських пам'яток XI-XIV ст.) (2007)
Кривобок М. О. - Фотографічне зображення як особлива форма організації візуальної інформації (2007)
Лазарев О. А. - "Викладач - творчість - особистість" (2007)
Мироненко В. П. - Роль цвета в формировании архитектурной среды лечебных учреждений, Бодня C. В. (2007)
Мільчевич С. І. - Передумови становлення дизайну меблів в Закарпатті в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття, Мигаль С. П. (2007)
Аломари О. М. А. - Факторы, влияющие на развитие жилого фонда Иордании (2007)
Пєтрініч Н. М. - Гравюра в поліграфії (2007)
Пригодін М. Д. - Використання асоціативних композицій в дизайні одягу (паперова пластика) (2007)
Прусак В. Ф. - Підготовка дизайнерів у вищих навчальних закладах (методологічні підходи) (2007)
Рибалко С. Б. - Польові дослідження японської чайної церемонії (2007)
Сергеєва Н. В. - Дизайн інформаційних об'єктів у середовищі міста: спроба визначення (2007)
Студницький Р. О. - Художня іронія у дискурсі дизайну постмодернізму (2007)
Тормишева Ю. О. - Японська та китайська проза в сюжетно-тематичному репертуарі дрібної пластики (на основі приватних та музейних колекцій Харкова) (2007)
Турчин В. В. - Науково-дослідна робота студентів у вищій школі дизайнерського спрямування, Бондаренко І. В. (2007)
Аль-Найрат Х. М. С. - Комплексный подход и эргономические требования к формообразованию арабской мебели (на примере предметно-пространственной среды стран Аль-Шама) (2007)
Чиеко Оваки - Демократические преобразования в Японии периода Тайсё (2007)
Чу Фэн Лей - Чашка в контексте японской чайной церемонии (2007)
Шапаренко Е. Н. - Концептуальные проблемы теории постмодернизма в дизайне (2007)
Шевченко Л. С. - Методи дослідження садибно-паркового будівництва Полтавщини XVIII- середини ХІХ ст. (2007)
Горовий В. - Соціальні інформаційні комунікації і розвиток бібліотечної діяльності (2009)
Хоперський С. - Бібліотечні фонди як специфічний засіб зміни рівня управлінської культури, підвищення конкурентоспроможності сучасного бізнесу і суспільства в цілому (2009)
Добко Т. - Бібліографічні ресурси як джерела розкриття процесів демократичних перетворень в українському суспільстві, Моісеєнко Н. (2009)
Дубас Т. - Роль бібліотечних закладів у реалізації програми інформатизації українського суспільства (2009)
Половинчак Ю. - Бібліотечні ресурси як фактор зміцнення національної самосвідомості суспільства (2009)
Захарова Н. - Роль виставкової роботи у виконанні Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського інформаційно-культурологічної функції в 1918–1964 рр. (2009)
Чернявська Л. - Використання електронних інформаційних ресурсів у забезпеченні інформаційно-аналітичного супроводу демократичних перетворень (2009)
Булахова Г. - Входження бібліотечних установ у сучасний ринок інформації (2009)
Ісаєнко О. - Завдання, головні напрями та модель корпоративного бібліотечного інформаційного обслуговування (2009)
Натаров О. - Удосконалення системи користування ресурсами сучасної бібліотеки в забезпеченні права на свободу світогляду й віросповідання (2009)
Медведєва В. - Роль бібліотек як універсальних інформаційних центрів у процесі демократизації (2009)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичний супровід управлінських рішень з реалізації державної етнонаціональної політики (2009)
Ворошилов О. - Діяльність інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ із забезпечення запитів користувачів (2009)
Іванова Н. - Удосконалення експертно-правового супроводу демократичних трансформацій в умовах розвитку електронних технологій (2009)
Третяк Т. - Дослідження політичного впливу газетної періодики на суспільство, Федорчук А. (2009)
Желай О. - Специфіка аналізу економічних трансформацій на базі матеріалів ЗМІ (2009)
Чернявська Л. - Відображення гендерної проблематики в українських ЗМІ (2009)
Присяжна Л. - Удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу діяльності органів місцевої влади як засіб сприяння ефективності регіональних перетворень (2009)
Автономова Н. - Особливості редагування аналітичних матеріалів в умовах діяльності Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ (2009)
Гранчак Т. - Дистантні форми використання інформаційних ресурсів бібліотеки як фактор демократизації (2009)
Кулицький С. - Дистантне використання бібліотечних ресурсів як чинник удосконалення інформаційно-аналітичного супроводу розвитку української економіки (2009)
Вітушко Н. - Інтернет-інформація як джерело формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту (2009)
Чуприна Л. - Проблема інформаційних шумів при використанні оперативної інтернет-інформації для підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів (2009)
Потіха А. - Удосконалення методів обробки інформації та використання ЗМІ з метою більш ефективного задоволення інформаційних потреб дистантних користувачів (2009)
Пальчук В. - Бібліотека і влада: удосконалення співробітництва (2009)
Порхун О. - Перспективні шляхи розвитку програмного забезпечення в роботі з електронними документами (2009)
Бондаренко В. - Трансформація послуг та ресурсів бібліотеки в контексті підвищення ефективності її комунікативної функції (2009)
Вітушко А. - Прикладні інформаційно-аналітичні системи для автоматизації організаційно-управлінської діяльності бібліотек (2009)
Алексеева Е. Н. - Выставочная деятельность в Крыму в 20-гг ХХ столетия (2007)
Бардакова Н. Г. - Определение перспективных направлений развития дизайна мягкой мебели (2007)
Гужва О. П. - Шлях до міфологічної символіки в мистецтві XX століття: від образу до символу (2007)
Евтушенко С. В. - О пользе историзма (2007)
Євсеєнко Л. М. - Застосування ефектів тонованих дзеркал для корекції кольорової гами інтер'єра (2007)
Золотухина Н. А. - Пейзажная живопись В. Бернадского (2007)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в произведениях художников "Культур - Лиги" (2007)
Каліщук Р. В. - Орнаментально-знакові мотиви у живопису культури Трипілля-Кукутені (2007)
Котлярова Л. Т. - Проблеми розвитку творчих здібностей студентів на заняттях академічного рисунку (2007)
Немцова В. С. - О творчестве художника Порфирия Денисовича Мартыновича (2007)
Норазян М. - Дизайн національної валюти як елемент само-ідентифікації країни (на прикладі грошової одиниці гривні) (2007)
Обуховська Л. В. - Принципи створення японського саду Середньовіччя: філософсько-художній аспект (2007)
Павлов І. - Фотографія у сучасному графічному дизайні. Локальна й професійна специфіка дослідження. Основні види використовуваних фотографічних технік (2007)
Павлова Т. В. - Взгляд на индустрию: фотографии А. Иваницкого (2007)
Подлевских М. Б. - Принципы формирования этнической стилистики в решении пространства жилого интерьера (2007)
Прусак В. Ф. - Принципи формоутворення стопи людини в навчальному рисунку, Навротний С. Й. (2007)
Скляренко Н. В. - Гончарство с. Кульчин Волинської області кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Тканко О. Д. - Львівська школа моделювання костюма: традиції, здобутки, проблеми (2007)
Трегуб Н. Є. - Парадигма "тотального дизайну" у проектній культурі кінця XX - початку XXI ст. (2007)
Шабалін В. Г. - Тенденції декорування стель у сучасних житлових інтер'єрах (2007)
Шевчук В. Г. - Ранние акварели М. Волошина (2007)
Юрчишин Г. - Прийоми формування рекреаційного простору Гуцульщини з врахуванням етнографічних чинників (2007)
Леонов В. - Наглядная классификация для электронных библиотек (2009)
Петренко О. - Проблеми трансформації та розвитку новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів дитячих бібліотек України (2009)
Сербін О. - Еволюція схоластичної класифікації наук у рамках еманації теологічного вчення (2009)
Березкіна В. - Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (2009)
Чупріна В. - Організація МБА як інтегрованої частини обслуговування користувачів НБУВ (2009)
Яковенко О. - Становлення та розвиток системи інформаційного забезпечення користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Дем’янюк Л. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку бібліотечної справи в Ісламській Республіці Іран (2009)
Смык О. - Основные направления пропаганды информационных ресурсов ЦНБ НАН Беларуси (2009)
Танатар Н. - Імідж національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у пресі (за матеріалами газетної періодики 2008 року) (2009)
Беліна Л. - Комп’ютерні технології як невід’ємна складова інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів наукової бібліотеки, Голубєв Ю., Коновал Л. (2009)
Яременко Л. - Документні ресурси архівного фонду НАН України в інтернет-середовищі: можливості використання та трансформації (2009)
Березовський О. - Використання автоматизованих документно-інформаційних систем в Інституті архівознавства НБУВ (проблеми та перспективи) (2009)
Лобузіна К. - Створення електронних колекцій книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (на прикладі почаївських стародруків), Ковальчук Г., Заболотна Н. (2009)
Іваннікова М. - Шляхи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Порохницька Н. - Формування електронних ресурсів на документи архівного фонду академіка М. В. Птухи (2009)
Стельмашева М. - Франкомовна "росіка" у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Бобришева І. - Українські нотні видання вокальних творів 1924–1930 рр.: поповнення національного бібліографічного репертуару (2009)
Лось В. - До проблеми актуального стану збереженості архівних документів з історії Греко-Уніатської Церкви на Правобережній Україні (кінецьХVIII - перша половина ХІХ ст.) (2009)
Мяскова Т. - Проблеми введення у науковий обіг інформаційних ресурсів бібліотек, що перебувають у стадії реконструкції (2009)
Журавльова А. - Особиста бібліотека Г. П. Данилевського як інформаційний ресурс фонду рідкісних видань і рукописів ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2009)
Ціборовська-Римарович І. - Твори теолога-єзуїта Гeоргія Ґенгеля (1657–1727) у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавча характеристика примірників (2009)
Попик В. - Традиції і новаторство в сучасній вітчизняній біографістиці (2009)
Ляшко С. - Біографії учених у працях Д. Н. Анучіна, В. П. Бузескула, В. І. Вернадського (До питання становлення наукової біографії та методики біографістики у другій половині ХІХ - початку ХХ ст.) (2009)
Любовець Н. - Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень (2009)
Яценко О. - Іконографічна складова електронного "Українського національного біографічного архіву": пропозиції щодо технології опрацювання зображень (2009)
Вернік Ю. - Соціально-психологічні особливості проектування інтерфейсу користувача біобібліографічних веб-систем, Вернік О. (2009)
Марченко Н. - Персонологічна інформація на сайтах дитячих бібліотек (2009)
Іващук Л. - Михайло Якович Рудинський (1887–1958) та його внесок у розвиток музейної академічної справи (2009)
Безруков А. А. - Особенности использования ахроматических цветов в базовом курсе "Цветоведение", Горбатенко Л. П. (2007)
Бесага М. Я. - Краківська Група та Леопольд Левицький (2007)
Галушка О. О. - До питания методології технічного забезпечення інноваційного дизайнерського проекту "Гравітомобіль" (2007)
Гужва О. П. - Стравінський: симфонізм крізь призму естетики споглядання (2007)
Єременко І. І. - Джерело натхнення в дизайні одягу: аспекти вивчення і використання в творчому процесі (2007)
Жердзицький В. Є. - Техніка станкового живопису в Європі (2007)
Левкович Н. Я. - Мистецька іудаїка Галичини в періодиці першої третини ХХ ст. (2007)
Лозовский А. М. - Джаз в контексте импровизационных явлений художественного творчества (2007)
Мельник О. Я. - Цілісність творчих пошуків Роберта Лісовського на тлі мистецького життя Львова 1922-1929 років (2007)
Мироненко В. П. - Психологический фактор влияния школьной формы на процесс обучения, Казанцева Е. А. (2007)
Немцова В. C. - О творчестве Павла Брозголя (2007)
Одробінський Ю. В. - Видові особливості монументальної скульптури скіфо-сарматського періоду (2007)
Олексієнко А. М. - Принципи та підходи у рішенні курсового проекту за темою "Ландшафтна архітектура" на спеціалізації "Інтер'єр та обладнання", Северин В. Д. (2007)
Розенфельд М. И. - Принцип открытых пространств в архитектуре хай-тек (2007)
Савицкая Л. Л. - Скульптура Харькова в начале ХХI века (2007)
Солобай П. А. - Высшее образование на современном этапе (2007)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичне значення мозаїки в становленні та розвитку дизайну, Саєнко І. Ф. (2007)
Чепелюк О. В. - Сучасні тенденції художнього оформлення тканин, Прохорова І. А. (2007)
Чумаченко М. П. - Значення текстильних виробів у створенні художнього образу народного житлового інтер'єру Слобідської України (2007)
Челак О. - Роль і місце бібліотечних систем у забезпеченні національної безпеки (2009)
Хоперський С. - Особливості сучасного введення в суспільній обіг наукової інформації (на прикладі аналізу досвіду Бібліотеки Конгресу США) (2009)
Горовий В. - Бібліотеки як інформаційні центри української інформатизації (2009)
Пономаренко Л. - Стратегічні напрями оглядово-аналітичної діяльності в ДНПБ України ім. В. О . Сухомлинського (2009)
Коваленко І. - Корпоративна робота освітянських бібліотек України з формування галузевого реферативного ресурсу, Судіна Т. (2009)
Чуприна Л. - Бібліотечний сайт: електронні розрахунки за платні послуги в контексті маркетингової стратегії (2009)
Добко Т. - Забезпечення інформаційних запитів користувачів довідково-бібліографічними ресурсами (2009)
Дубас Т. - Інформаційний ринок і видавнича діяльність наукових бібліотек (2009)
Гранчак Т. - Ефективність використання інформації у забезпеченні впровадження моделі сталого розвитку (2009)
Удовик В. - Президентська політика сприяння розвитку бібліотечної справи в країнах світу (2009)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: основні етапи розвитку (2009)
Галаган Л. - Фонд Президентів України: призначення, функції, діяльність (2009)
Пальчук В. - Інформаційно-аналітична структура сучасної бібліотеки (2009)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на свободу світогляду та віросповідання (2009)
Аулін О. - Соціальна міфотворчість і бібліотечна справа у контексті збереження і передачі інформації (2009)
Покровська Г. - Форми і методи введення в суспільний обіг наукових знань інформаційно-аналітичними структурами бібліотек (2009)
Соколова І. - Електронні ресурси в інформаційному супроводі наукової діяльності (2009)
Медведєва В. - Шляхи вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення владних структур (2009)
Хлань В. - Формування моделі користувача в інтелектуальній інформаційній системі, Вітушко А. (2009)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів постіндустріального суспільства (2009)
Горова С. - Проблеми розвитку бібліотечної сфери в контексті інформатизації (2009)
Вітушко Н. - Проблеми інтелектуальної власності в Інтернет у контексті інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек (2009)
Кулицький С. - Проблема отримання об’єкти вних знань про економічні процеси в Україні з джерел ділової періодики (2009)
Потіха А. - Партійна преса як джерело наукової інформації в процесі дослідження становлення і розвитку партійної системи в Україні (2009)
Моісеєнко Н. - Електронні бібліографічні ресурси з питань державотворення та правознавства (2009)
Букшина Т. - Аналіз від ображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології і освіти в УРЖ "Джерело" (1999− 2009 рр)., Судіна Т. (2009)
Автономова Н. - Інформаційні продукти та послуги як результат виробничої діяльності бібліотек (2009)
Шкаріна В. - Вивчення проблематики довідково-бібліографічного апарату бібліотеки у ХХ ст. (2009)
Аулін О. - Дистантні форми інформаційного впливу в соціальній міфотворчості (2009)
Присяжна Л. - Специфіка використання матеріалів економічної преси в контексті вивчення механізмів забезпечення стабільного економічного розвитку (2009)
Порхун О. - Організація баз даних для комплексної автоматизованої обробки інформації в інформаційно-аналітичних підрозділах бібліотек (2009)
Аксьонова Н. - Міжнародний досвід упровадження електронного уряду як ефективного механізму вдосконалення інформаційно-комунікаційних потреб населення (2009)
Іванова Н. - Діяльність інформаційно-аналітичних центрів з дослідження правових процесів на території СНД (2009)
Бондаренко В. - Технологія створення і специфіка використання інформаційно-аналітичного продукту в контексті запитів сучасних замовників (2009)
Вишневська І. - Міжнародний форум у Львові проаналізував проблеми розвитку інформаційного суспільства (2009)
Вітушко А. - Інтелектуальні технології в керуванні інформаційно-мережевою інфраструктурою (2009)
Булахова Г. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як форма творення наукового знання (2009)
Чернявська Л. - Аналіз реалізації гендерної політики на базі матеріалів вітчизняних ЗМІ (2009)
Челак О. - Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємо відносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства (2010)
Горовий В. - Сучасна інформаційна діяльність: бібліотечний аспект (2010)
Вітушко Н. - Бібліотека як центр інформаційно-аналітичного виробництва (2010)
Гранчак Т. - Місце і роль інформаційно-аналітичних структур у системі політичної комунікації (2010)
Кулицький С. - Наукова бібліотека в комунікативній системі української економіки (2010)
Потіха А. - Партійні ЗМІ як канал соціальної комунікації (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: результати співробітництва (2010)
Іванова Н. - Сучасні бібліотечні установи в процесі поширення правових знань (2010)
Аксьонова Н. - Бібліотека – інтелектуальний фундамент у супроводі соціально-комунікаційних процесів (2010)
Автономова Н. - Бібліотеки в системі електронної комунікації (2010)
Рябоконь О. - Стереотип як механізм сприймання інформації і стереотипізація як метод впливу ЗМІ на масову свідомість (2010)
Беззуб І. - Роль засобів масової інформації у висвітленні проблем ринку праці в Україні (2010)
Терещенко І. - Проблеми розвитку регіональних ЗМІ – важливого джерела реформування інформаційної бази суспільства (2010)
Чуприна Л. - Оперативна інформація: до питання про визначення поняття (2010)
Желай О. - Інфотворча складова бібліотечного сервісу: стан та перспективи (2010)
Присяжна Л. - Інформаційна робота як процес творчого мислення (2010)
Бондаренко В. - Дистантне інформаційно-бібліотечне обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2010)
Хромець М. - Правові засади управління формуванням електронних ресурсів бібліотечних та інформаційних центрів України (2010)
Горова С. - Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформатизації (2010)
Вітушко А. - Онтології аналітичних служб у бібліотечному середовищі (2010)
Стрішенець Н. - Організація інформації та організація знань у системі бібліотечної та інформаційної науки (еволюція понять в американському бібліотекознавстві) (2010)
Касаткін В. - Інформаційне забезпечення сучасної бібліотеки: шляхи становлення (2010)
Дубас Т. - Видання україномовної книги як важливий напрям видавничої діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Ворошилов О. - Удосконалення наукового супроводу суспільних перетворень в Україні інформаційно-аналітичними підрозділами бібліотек (з досвіду СІАЗ НБУВ) (2010)
Захарова Н. - Роль національної бібліотеки в культурно-інформаційному забезпеченні суспільства на сучасному етапі (2010)
Половинчак Ю. - Національний розвиток і національна свідомість на фоні активізації глобалізму (2010)
Пальчук В. - Особливості розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек у контексті загальноцивілізаційних соціокультурних трансформацій (2010)
Степченко Л. - Специфіка молодіжної читацької аудиторії сучасної бібліотеки (2010)
Чернявська Л. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні фундаментальних характеристик суспільних відносин (2010)
Натаров О. - Роль і місце сучасної бібліотеки в забезпеченні прав і свобод людини й громадянина (2010)
Булахова Г. - Реклама бібліотечних закладів (2010)
Медведєва В. - Бібліотечні заклади в умовах інформатизації суспільства (2010)
Агафонова Н. А. - Пространственно-временной континуум в кино (2007)
Бесага М. Я. - Олійний живопис Леопольда Левицького (2007)
Гужва О. П. - Zuflucht zu Bach: Макс Регер, Венсан Д'енді, Сергій Танєєв (2007)
Евтушенко С. В. - О резонах и смыслах интерпретации (2007)
Комашко М. П. - Використання традицій символізму у сучасному текстильному дизайні, Чепелюк О. В. (2007)
Кулишова Е. - Перспективы развития дизайна: экологический аспект (2007)
Курінна Г. В. - Деякі особливості проблематики драматургії сучасної циркової вистави (2007)
Ліманська О. В. - Трансформація святкового простору і функції обрядової атрибутики в сучасному святотворенні (2007)
Луковська О. І. - Мотиви природи у творчості львівських художників ткацтва другої половини ХХ ст. (2007)
Малина В. - Ставрологiя - вчення про екуменiчний хрест (2007)
Печеник О. М. - Захист клімату штучного матеріального середовища будівель планувально-містобудівними методами, Бродський М. А. (2007)
Пилип Р. - Художня система народної одягової вишивки українців Закарпаття (2007)
Подпоринова Е. В. - Алгоритм воспоминания в сонате-reminiscenze Н. Метнера (2007)
Рубцов В. О. - Технологія, специфіка форм, особливості художньої обробки керамічних виробів у скіфську епоху населенням Лівобережжя України (2007)
Романюк О. В. - Практичні напрямки використання художньо-проектних наробок садиби Волинського Полісся в сучасному дизайні (2007)
Солобай П. А. - Творчество в архитектуре (2007)
Солободян Г. П. - Етносимвол в творах сучасного художнього текстилю (на матеріалі міжнародного молодіжного симпозіуму художнього текстилю "АрхеНиткаНово") (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж, як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 1) (2007)
Чуйко О. Д. - Монастирська іконографічно-образна програма іконостасу церкви Різдва Богородиці в місті Тисмениця на Івано-Франківщині (2007)
Юрчишин Г. - Етнографічний потенціал Прикарпатської Гуцульщини та його роль в архітектурній організації рекреації та туризмув регіоні (2007)
Бокарєва Ю. С. - Огляд художньо-образних якостей поштових марок України (2007)
Ганоцька О. В. - Студентські фантазії на тему ексклюзивної упаковки (2007)
Гужва О. П. - Дебюссі: дух протиріччя (2007)
Ковальова М. М. - Портретні зображення козацької доби та їх зв'язок з іконописом(на прикладі образів Павла Полуботка XVIII ст.) (2007)
Коваль О. А. - Символика и иконография старообрядческих икон (2007)
Коваль О. В. - Семиотический инстинкт теоретика языка и искусства на фоне слобожанской версии художественной семиотики (2007)
Ліманська О. В. - Семантика любовно-шлюбного мотиву зимових свят народного календаря українців (2007)
Малина В. - Типологізація у кам'яному хресторобстві як мистецький прийом (2007)
Муляр Л. В. - Хмельницька школа-студія іконопису "Нікош": її організація та діяльність (2007)
Попов Д. М. - Мистецтвознавство в системi сходознавчих дослiджень 20-30-тих років ХХ ст. у Україні: дiяльнiсть ВУНАС у Харковi (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии витража: "Стиль Тиффани" (2007)
Сандюк С. А. - Музыкальное "прошлое" в скрипичных концертах Людвига Шпора (2007)
Солобай П. А. - Современные тенденции размещения вуза в структуре города и формирования его окружающей среды (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс гірських та бігових лиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 2) (2007)
Таранцева Ю. М. - Краса у сучасному світі (2007)
Ткачук В. І. - Впровадження змісту та технологій гончарства у фахову підготовку дизайнерів в умовах технічних ВНЗ (2007)
Удріс І. М. - Давньоукраїнський портрет як предмет дослідження у вітчизняній науці про мистецтво кінця ХІХ - початку ХХ століття (2007)
Урсу Н. О. - Роль меценатів у створенні художньо-композиційного ладу Домініканського костелу в Кам'янці-Подільському (2007)
Чернов Д. В. - Историческое и символическое время в картине П. Веронезе "Пир в доме Левия" ("Тайная Вечеря") (2007)
Бондаренко В. В. - Організація творчої участі студентів дизайнерських спеціальностей у конкурсній та виставковій діяльності (на прикладі Харківської державної академії дизайну і мистецтв), Турчин В. В. (2007)
Богданов В. А. - Предыстория духового музыкального искусства Украины (2007)
Ганоцька О. В. - Виробництво ексклюзивної скляної тари в Україні (2007)
Гелла Е. И. - Стадии и подходы партисипационного процесса (2007)
Гужва О. П. - Симфонізм між модернізмом та постмодернізмом: від хаосу до гармонії (2007)
Довгань Ю. О. - Сучасне емальєрне мистецтво півдня України (2007)
Еременко И. И. - Зрительные иллюзии в дизайне одежды: использование и особенности восприятия (2007)
Жердев В. В. - Церковь св. Николая Чудотворца в Штутгарте (2007)
Зборовец И. В. - Памятник губернатору Е. А. Щербинину в Харькове (2007)
Качемцева Л. В. - Централізована організація архітектурно-проектної справи та її вплив на напрямки розвитку архітектури на Слобідській Україні (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) (2007)
Курінна Г. В. - Драматургія циркового видовища в контексті концепції гри (2007)
Левкович Н. Я. - Збереження історико-культурної спадщини єврейської громади Галичини: становлення питання у першій третині ХХ ст. (2007)
Малина В. - Хрещаті й трилисті кам'яні хрести в Україні (2007)
Наливайко І. П. - Естетичне виховання дітей 6-річного віку засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського, Важинський М. П. (2007)
Радомский Н. Т. - Технологии травления в витражных произведениях г. Харькова (2007)
Рибалко С. Б. - Японський стрій доби Токугава в контексті архітектури (2007)
Савицкая Л. - Раритеты харьковских личных собраний (2007)
Сапак Н. В. - Художнє життя Півдня України кінця ХІХ - початку ХХ століття. Приватне колекціонування (2007)
Світлична О. М. - Художня комісія Катеринославського Наукового товариства (2007)
Солобай П. А. - Принципы формирования планировочных структур вузов с развивающейся структурой (2007)
Софілканич Т. О. - Технологічно-конструктивний комплекс біговихлиж як взірець прогресивного вдосконалення дизайну спортінвентарю (стаття 3) (2007)
Ткачук В. І. - Змістовно-методичні особливості підготовки дизайнерів у технічному університеті (2007)
Тригуб О. Л. - Художні особливості болгарського жіночого плечового одягу на Півдні України ХІХ - початку ХХ ст. (2007)
Целуйко Ф. В. - Кратко о допечатной подготовке. Общие аспекты (2007)
Чиэко Оваки - Казак-футурист в Стране Ямато (2007)
Удовик В. - Роль молоді в представленні української науки у світовій мережі (2010)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Академічні видання України в інтернет-просторі: реалії і перспективи (2010)
Сербін О. - Згортання/ розгортання інформації як спосіб уніфікації і представлення знання у веб-орієнтованому середовищі (2010)
Здановська В. - Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації (2010)
Назаровець С. - Вебометричне дослідження україномовного сегмента "Вікіпедії" (2010)
Галаган Л. - Онлайнові ресурси президентських бібліотек світу (2010)
Гриневич Я. - Виртуальное пространство белорусского фольклора: проблема несформированности (2010)
Фликоп Г. - Виртуальное пространство белорусских икон как источник изучения: новые возможности или новые проблемы (2010)
Кушерський А. - Президентські бібліотеки у світовому інформаційному просторі (на прикладі США) (2010)
Халавка Ю. - Мережеві ініціативи як ефективний засіб подолання кризових тенденцій української науки, Бондарук О. (2010)
Лащук Ю. - Особливості віртуального наукового спілкування: культурологічний контекст (2010)
Романенко О. - Аналіз українських наукових груп у соціальних мережах (2010)
Харитонов А. - Особенности социальных сетей как способа коммуникации ученых (2010)
Плевако С. - Специфика коммуникации в Интернете: моделирование или проектирование (2010)
Годованюк А. - Забезпечення новизни наукових комунікацій засобами соціальних мереж, Пономаренко Г. (2010)
Ісаєнко О. - Бібліотечне дистанційне обслуговування в Україні на сучасному етапі (2010)
Автономова Н. - Інформаційні видання в системі документної комунікації (2010)
Бондаренко В. - Формування й перспективи розвитку електронних форм дистантного обслуговування користувачів сучасної бібліотеки (2010)
Совин О. - Комп’ютерна грамотність як повсякденний інструментарій (на прикладі проблематики аналітичної хімії рівноважних станів), Пацай О. (2010)
Терещенко І. - Регіональні ЗМІ: проблеми та перспективи (2010)
Трачук Л. - Різновиди електронних джерел бібліографічної інформації в контексті практичної бібліографічної діяльності (2010)
Промська О. - Метабібліографія і віртуальне середовище (2010)
Остапчук Ю. - Визначення понять "віртуальний довідково-бібліографічний апарат" і "електронний довідково-бібліографічний апарат" бібліотеки (2010)
Колесникова Т. - Інтеграція бібліотек ВНЗ України: сучасний стан та перспективи розвитку (за результатами соціологічного дослідження) (2010)
Вітушко Н. - Розширення інформаційної присутності бібліотек в інтернет-середовищі за допомогою взаємного обміну гіперпосиланнями (2010)
Горова С. - Інформатизація суспільства й нові завдання бібліотечних структур (2010)
Шлапак Ю. - Освітня функція бібліотечних установ (2010)
Валуєва Є. - Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи (2010)
Дубас Т. - Бібліотеки науково-дослідних установ НАНУ в системі соціальних комунікацій: видавничий аспект (2010)
Пальчук В. - Регіональні бібліотечні заклади і місцеві органи влади: розвиток співробітництва (2010)
Вітушко А. - Застосування онтологій в аналітичних підрозділах бібліотечних установ (2010)
Хромець М. - Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів (2010)
Вилегжаніна М. - Нормативно-правовий акт як особливий вид документа (2010)
Індиченко Г. - Форми мотивації молодих учених: досвід Нідерландської Королівської академії наук та мистецтв (2010)
Фабрикант М. - Методические приемы формирования имиджа и идентичности молодого ученого и преподавателя вуза: программа социально-психологического тренинга (2010)
Амонс Ю. - Молоді науковці в структурі кадрового ресурсу НБУВ (2010)
Чех О. - Поштовх до початку наукової діяльності студентів-економістів: джерела мотивації та напрями усунення перешкод (2010)
Гарєєв К. - Особливості дослідницької роботи молодого персоналу наукових бібліотек в умовах віртуальних наукових комунікацій: до постановки проблеми (2010)
Кандзюба М. - Трансформація статусу науковця в умовах віртуалізації культури: культурологічний аспект (2010)
Канцір І. - Проблеми адаптації молодих науковців в інформаційно-комунікативній сфері: реверс віртуального середовища, Бойко Т. (2010)
Степченко Л. - Молодь в інформаційному просторі: читання та новітні технології (2010)
Блажкевич А. - Дослідження розвитку краєзнавчої бібліографії Галичини як об’єкт генезису регіонального наукознавчого руху наукової молоді (2010)
Беліна Л. - Інформаційні запити читачів наукової бібліотеки: основні пріоритети та шляхи їх дослідження, Голубєв Ю., Коновал Л. (2010)
Туровська Л. - Маркетингові дослідження у сфері бібліотечного сервісу (2010)
Шкурко О. - Інновації у бібліотеці: впровадження системи менеджменту якості в науково-технічній бібліотеці Національного авіаційного університету (2010)
Власова С. - Интернет-технологии в развитии системы комплектования ЦБС БЕН РАН, Докторов Я., Каленов Н., Кочукова Е., Павлова О. (2010)
Василенко О. - Бібліотечна статистична інформація: досвід і новації (2010)
Вергунов В. - Національна сільськогосподарська бібліографія: науково-інформаційний ресурс, культурно-історична пам’ять нації (2010)
Лазоренко Ю. - Сучасний стан та підвищення інформаційної культури користувачів (на прикладі діяльності бібліотек аграрних ВНЗ I–IV рівнів акредитації) (2010)
Яковенко О. - Впровадження норм на процеси виконання замовлень користувачів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та роботи з фондом основного зберігання (2010)
Польовик С. - Роль президентських бібліотек США у формуванні суспільної думки (2010)
Афанасьєва З. - Проблеми формування та перспективи використання інформаційних ресурсів на прикладі фундаментальної бібліотеки Київського Комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2010)
Клименко О. - Інформаційно-освітнє середовище бібліотеки галузевого ВНЗ: реалії та перспективи (2010)
Войцехівська Г. - До питання спорудження будівель бібліотек (2010)
Петров І. - Принципи та підходи до побудови цифрових сховищ даних довгострокового зберігання на базі сучасних технологій, Лєснов В. (2010)
Ковальчук Г. - Критерії відбору книжкових пам’яток для першочергового поцифрування (2010)
Трачук Л. - Форми масового електронного бібліографічного інформування споживачів (2010)
Стрішенець Н. - Функціональні вимоги до бібліографічних записів (2010)
Бабічева О. - Нові технології у бібліотечно-інформаційній практиці Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2010)
Коваленко С. - Розкриття змісту інформаційного ресурсу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського через паспортизацію електронного каталогу (2010)
Бобришева І. - Формування в НБУВ бази даних українських нотних видань вокальних творів 1924–1930 рр. (2010)
Зоріна Н. - Задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом змістового опрацювання наукових збірників (2010)
Вербіцька О. - Проекти довгострокового архівування національної культурної і наукової спадщини та надання доступу до електронних ресурсів у Німецькій національній бібліотеці (2010)
Солоніна Н. - Обґрунтування вибору програмного забезпечення для архівів електронних документів державних підприємств та установ (2010)
Стеценко А. - Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації (2010)
Лосієвський І. - Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів (2010)
Ціборовська-Римарович І. - Маргінальні записи стародруків із книгозбірень католицьких монастирів XIV–XVIII ст. на етнічних українських землях як джерело до історії формування монастирських бібліотечних фондів (2010)
Бондар Н. - Філігранологічний аналіз примірників острозької Біблії 1581 р. як джерело історико-книгознавчих досліджень (2010)
Гнатенко Л. - Староукраїнський узус давніх кириличних друків у контексті церковнослов’янської рукописної писемної практики (2010)
Швець Н. - Репертуар навчальної літератури для гуманітарних студій видавництва Львівського єзуїтського колегіуму (2010)
Железняк О. - Старообрядницькі видання друкарні Почаївського Успенського монастиря (2010)
Губко Г. - Книжкові видання з медичної тематики гражданським шрифтом у XVIII ст. (2010)
Кунанець Н. - Колекції і зібрання у фондах наукових бібліотек Львова (кінець XVIII – початок XX ст.) (2010)
Рабчун О. - "Starzynscy" та "Urbanowscy": цікава знахідка з "Biblioteki Zahinieckiej" (2010)
Мяскова Т. - Родове зібрання Хрептовичів: перспективи дослідження (2010)
Мацібора Н. - Історико-бібліографічне дослідження часописів педагогічного і психологічного змісту ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Лопата О. - Періодичні видання як джерело бібліотекознавчих досліджень (XVIII – початок ХХ ст.) (2010)
Зінько О. - Дослідження книжкових пам’яток – пріоритетний напрям професійної діяльності Р. Я. Луцика (1900–1974) (2010)
Леміш Н. - Види управлінських документів Канцелярії чернігівського цивільного губернатора та Чернігівського губернського правління першої половини ХІХ ст. (на основі документів фондів Державного архіву Чернігівської області) (2010)
Попик В. - Концептуальні засади формування вітчизняних електронних ресурсів історико-біографічної інформації (2010)
Ляшко С. - Щодо деяких сучасних тенденцій у розвитку біографічної довідкової справи (2010)
Яценко О. - Біобібліографія в минулому і її сучасний стан (2010)
Любовець Н. - Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства (2010)
Марченко Н. - Дитинство як предмет дослідження біографічної науки (2010)
Вернік Ю. - Біографічні словники у світлі розвитку інформаційних технологій (2010)
Муріна С. - Електронна база даних Інституту біографічних досліджень НБУВ "Персоналії": спроба кількісного аналізу крізь призму завдань вітчизняної гуманітаристики (2010)
Цинковська І. - Житійні сюжети в ілюстраціях Леонтія Тарасевича до Києво-Печерського патерика, Юхимець Г. (2010)
Колеснікова В. - Дві постаті в українській археології: В. В. Хвойка та М. О. Макаренко (За матеріалами Наукового архіву Інституту археології НАН України) (2010)
Лиханова І. - Внесок С. Й. Петрова у створення українського бібліографічного репертуару (2010)
Гутник Л. - Кіноплакат у творчості українського художника Т. А. Лящука (за матеріалами зібрання НБУВ) (2010)
Якубова Т. - Біографія гетьмана І. Мазепи у маловідомих історико-культурних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Індиченко Г. - Академічна наука: від становлення до сучасності (2010)
Старовойт С. - Інформаційний потенціал наукового архіву академіка НАН України І. І. Лукінова у контексті формування суспільства знань (2010)
Петрикова В. - Архівна епістолярна спадщина І. І. Корнєйчика та її роль у формуванні наукової школи бібліографознавства (2010)
Шипко Л. - Документна спадщина академіка НАН України В. І. Бєляєва як джерело у вивченні проблем екології, океанології та прикладної математики (2010)
Сербін О. - Історія розвитку класифікаційної думки як свідчення еволюції систематизаційних підходів до управління інформацією (аналітичний огляд) (2010)
Гранчак Т. - Бібліотеки в системі політичної комунікації: тенденції розвитку та завдання (2011)
Танатар Н. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: загальний огляд (2011)
Кулицький С. - Потенційні конкурентні переваги наукової бібліотеки в інформаційному забезпеченні української економіки (2011)
Половинчак Ю. - Бібліотечні консорціуми – перспектива XXI століття: світовий досвід та вітчизняні реалії (2011)
Пальчук В. - Бібліотека як важливий інструмент соціокомунікативної діяльності українського суспільства (2011)
Чернявська Л. - Гендерна культура в інформаційно-комунікативній діяльності бібліотеки (2011)
Тарасенко Н. - Роль сучасної бібліотеки у формуванні інформаційної культури особистості (2011)
Натаров О. - Забезпечення сучасними бібліотеками доступу до наукових знань як форма реалізації права на інформацію (2011)
Соколова І. - Наукова комунікація та ініціатива відкритого доступу до наукового цифрового контенту (2011)
Карпенко О. - Аналітична діяльність державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. О. Сухомлинського в системі інформаційного забезпечення освітянської галузі України (2011)
Вітушко Н. - Авторське право та обмеження інформаційної бази аналітичної діяльності бібліотек: інтернет-аспект (2011)
Удовик В. - Інститут президентства в Україні: джерела дослідження (2011)
Сєкунова І. - Інтернет-ресурси як джерела дослідження президентських виборів (2011)
Булахова Г. - Бібліотечна реклама як засіб комунікації (2011)
Автономова Н. - Інформаційні технології в практиці інформаційно-аналітичної діяльності наукових бібліотек (2011)
Бондаренко В. - Розвиток веб-сайтів бібліотек як інструменту управління інформаційними потоками (2011)
Федорчук А. - Інформаційно-аналітичні ресурси із соціально-політичної проблематики: технологічний аспект (2011)
Вітушко А. - Теоретичні основи формування моделі аналітика в адаптивній інформаційно-пошуковій системі (2011)
Горова С. - ЗМІ електронні та ЗМІ традиційні: у динамічному співвідношенні (2011)
Терещенко І. - Особливості формування національного ринку електронно-інформаційних продуктів, послуг та сучасна бібліотечна діяльність (2011)
Присяжна Л. - Роль сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій у контексті розвитку бібліотек (2011)
Шакалець О. - Стереотип "політик- демагог" в електронних медіа (2011)
Бурбела Н. - Інмутація суспільства через масовий психоз (2011)
Медведєва В. - Перспективи організації обслуговування користувачів у бібліотеках – інформаційних центрах (2011)
Желай О. - Інформаційні запити як орієнтир удосконалення бібліотечної діяльності (2011)
Ішин А. - Архівні матеріали Кримської надзвичайної комісії як важливе джерело з історії громадянської війни (2011)
Дубас Т. - Особливості використання електронних технологій у підготовці наукових бібліотечних видань (2011)
Павленко А. - Розвиток аналітичної діяльності бібліотек у контексті запитів сучасного суспільства (2011)
Касаткін В. - Основні електронні інформаційні технології та їх вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності, Касаткіна Т. (2011)
Беліна Л. - Інновації бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів у зарубіжному бібліотекознавстві, Коновал Л. (2011)
Вербіцька О. - Державна і університетська бібліотека Нижньої Саксонії: історія і внесок в інформаційне забезпечення навчального та наукового процесів (2011)
Войцехівська Г. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України": суспільне значення, Войцехівська І. (2011)
Горбенко Н. - Теоретико-методологічні основи дослідження педагогічного журналу (2011)
Індиченко Г. - Інститут Франції та його бібліотека: історія, функції, перспективи (2011)
Лога Т. - Видання української діаспори у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Пономаренко Л. - Аналіз системи бібліографічних видань України з питань педагогіки і психології (2005–2009 рр.) (2011)
Рубан А. - Вивчення інформаційних потреб користувачів як умова оптимізації формування інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського (2011)
Самчук Л. - Кооперативна взаємодія освітянських бібліотек України: шляхи становлення (2011)
Вергунов В. - Бібліотека Київського агрономічного товариства–фундатор галузевої бібліографічно-реферативної діяльності на Наддніпрянщині початку XX ст. (2011)
Дзюба Н. - Бібліотечно-бібліографічна класифікація для дитячих бібліотек: історія та сучасний стан (2011)
Ейсмонт Ю. - Редагування електронних реферативних ресурсів у контексті вітчизняних і міжнародних стандартів (2011)
Кириленко С. - Розвиток технології представлення інформації у реферативній базі даних "Україніка наукова", Добровська С. (2011)
Кузнєцов О. - Інтеграція бібліографічних ресурсів НБУВ в ІРБІС-корпорацію Євразії (2011)
Кузнецов А. - Міжнародний проект "Світова цифрова бібліотека" (2011)
Головаха С. - Конвергенція друкованого і мультимедійного контенту в бібліотеці (2011)
Алєксєєнко М. - Видання з бібліотеки Віленської медико-хірургічної академії в книжковому зібранні Рішельєвського ліцею (2011)
Бобришева І. - Художнє оформлення українських нотних видань 20-х років ХХ століття за матеріалами бази даних вокальної музики (2011)
Бондар Н. - До історії друкування "вільнюських" аркушів 1595 р.: філігранологічний аналіз примірників (2011)
Грет Г. - Видавнича справа України: сучасний стан і тенденції розвитку (2011)
Деменко Л. - Діяльність бібліотек України з вивчення періодичних видань, що друкувались до 1917 р., та їх презентації у своїх фондах (2011)
Железняк О. - Художнє оформлення почаївських кириличних видань XVIII ст. (2011)
Заболотна Н. - Марґіналії та видавничі оправи стародруків–додаткові джерела до вивчення історії діяльності друкарень (2011)
Ковальчук Г. - Колекція історичних листівок НБУВ і сучасні проблеми введення її в електронний простір, Губко Г., Тіхненко О., Лобузіна К. (2011)
Кунанець Н. - Фахова підготовка бібліотекарів у Галичині наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2011)
Малюк С. - Джерела до дослідження фондів газетного відділу НБУВ (2011)
Мяскова Т. - Варвара Миколаївна Ханенко та доля її бібліотеки (2011)
Матвієнко А. - Державна політика у сфері туризму: документальне забезпечення (2011)
Олексів І. - Наукова спадщина сербського вченого С. Новаковича (1842–1915) у книгозбірнях Галичини у контексті українсько-сербських книжкових взаємин ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Петрикова В. - Архівні матеріали бібліографічної комісії УАН в контексті сучасної теорії інформаційної культури (2011)
Рудакова Ю. - Навчальна література, видана в друкарні Почаївської лаври у XVIII – першій третині ХІХ ст.: тематика, історико-книгознавча та джерелознавча характеристика примірників (із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2011)
Швець І. - Газетний фонд НБУВ: формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2011)
Шекера І. - Періодичні видання у колекції "Бібліотека Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря" (2011)
Тарасенко І. - Видання творів Самуеля Твардовського у книгосховищах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Дзюба Т. - Мова як формант моделі національної ідентичності (за матеріалами публіцистики другої половини XIX ст. – першої третини ХХ ст.) (2011)
Гнатенко Л. - Новий Завіт у перекладі українською мовою В. Негалевського 1581 року: опис кодексу та кодиколого-орфографічна розвідка, Добрянська Т. (2011)
Ковальчук В. - Книжковий репертуар кооперативних народних бібліотек-читалень Російської імперії станом на початок ХХ ст. (за даними "Отчета о деятельности 1-й бесплатной народной читальни-библиотеки Харьковского общества распространения в народе грамотности за 1904 год") (2011)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Структурний аналіз інформаційного складника особистих листів композитора Ю. С. Мейтуса: документознавчий аспект (2011)
Попик В. - Українська біографістика на зламі століть: зміна дослідницьких парадигм (2011)
Яценко О. - Персональні бібліографічні покажчики – важливий складник у відтворенні життя і творчості українських діячів (2011)
Любовець Н. - Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в контексті еволюції української мемуаристики (2011)
Гончаренко М. - Характер вiдображення архiтектурної спадщини в українськiй бiографiстицi на початку ХХІ столiття (2011)
Марченко Н. - "Текст для дітей" як форма самоусвідомлення та трансформації суспільства (2011)
Муріна С. - Назви навчальних закладів: особливості організації даних в автоматизованій інформаційній системі "Український національний біографічний архів" (2011)
Ляшко С. - Роль генеалогічних джерел в історико-біографічних дослідженнях (на прикладі родоводу Новицьких) (2011)
Шовкопляс Т. - Родина Манганарі та її внесок у розвиток картографії та гідрографії, Герус А. (2011)
Котенко Т. - Роль І. Г. Кулжинського у становленні П. С. Морачевського як педагога й письменника (2011)
Рева Л. - Невідомі сторінки біографії Володимира Миколайовича Перетца (2011)
Білоцерківська А. - Постать професора А. Г. Терниченка (1882–1927) у вітчизняній історіографії (2011)
Осталецька О. - С. Л. Рудницький – засновник української географічної науки (2011)
Гарбар Л. - Всеволод Олександрович Козловський: життя та діяльність на бібліотечній ниві (2011)
Стельмах Н. - Біобібліографічна серія "Академіки НАПН України" як важливе джерело інформаційно-бібліографічного забезпечення розвитку педагогічної науки (2011)
Вернік Ю. - Блоги як новітні джерела біографічної інформації (2011)
Винниченко І. - Український період в житті Б. Кордта (2011)
Літвіненко Є. - Карти, плани, ілюстрації на сторінках німецької хроніки XVII – першої половини XVIII століття "Theatrum Europaeum" (2011)
Люта Т. - Київ на старих мапах Світу (2011)
Мицик Ю. - Друковані "летючі листки" кінця XVII ст. як джерело з історії України, Пухальська Н. (2011)
Пивовар А. - Карти території України в нереалізованих планах В. Кордта (2011)
Сосса Р. - Збереження та вивчення картографічної спадщини України (2011)
Шовкопляс Т. - В. О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії, Герус А. (2011)
Осталецька О. - Історія формування і сучасний склад картографічного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2011)
Холод О. - Види соціально-комунікаційних технологій (2011)
Половинчак Ю. - Українська наука в системі міжнародних документальних комунікацій (2011)
Удовик В. - Матеріали президентських виборчих кампаній у системі документної комунікації (2011)
Гранчак Т. - Взаємодія бібліотек із владними структурами у сфері політичної комунікації (2011)
Рябоконь О. - Політична блогосфера як мережева структура і її вплив на традиційні ЗМІ (2011)
Іващук Л. - Соціальні мережі Інтернету в сучасній політичній комунікації (2011)
Кравченко О. - Документи України з історії партизанського руху: загальна класифікація складу фондів та перспективи вивчення (2011)
Натаров О. - Роль сучасних бібліотек у процесі реалізації конституційного права на свободу наукової творчості в Україні (2011)
Моісеєнко Н. - Бібліографічні ресурси з питань правознавства та державотворення в електронному середовищі, Колесніченко А. (2011)
Радченко В. - Метабібліографія з проблем держави і права, Шкаріна В. (2011)
Сєкунова І. - Специфіка та основні джерела вивчення виборчих технологій (2011)
Новальська Ю. - Соціально-комунікативна функція бібліотек для дітей як культурно-дозвіллєвих центрів (2011)
Матвієнко А. - Електронні ресурси державних обласних органів виконавчої влади в галузі туризму в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Халавка Ю. - Ключові слова та статистична інформація як орієнтир мотивації в інформаційних обмінах, Бондарук О., Москаль Т., Романенко О. (2011)
Присяжна Л. - Специфіка блогосфери в контексті підвищення ефективності використання інформації (2011)
Галаган Л. - Інформаційне забезпечення як метод діяльності органів державної влади (2011)
Симоненко О. - Молодіжна інформаційна політика та молодь в українській політиці (2011)
Кушерський А. - Президентська політика підтримки та популяризації науки серед молоді (на прикладі політики президента США Барака Обами) (2011)
Індиченко Г. - Королівська Ірландська академія наук у європейському науковому просторі (2011)
Вербіцька О. - Розвиток дослідницької кар’єри молодих учених у Німеччині "Молода академія" та "Молодий коледж" (2011)
Вітушко Н. - Джерельна база формування сучасного бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту: регіональний інтернет-аспект (2011)
Бондаренко В. - Інноваційні технології як фактор розвитку сучасних інформаційних комунікацій інформаційно-аналітичного обслуговування дистантних користувачів бібліотеки (2011)
Автономова Н. - Сучасні електронні технології як чинник еволюційних змін інформаційної функції бібліотек (2011)
Медведєва В. - Бібліотечна діяльність у контексті розвитку електронних інформаційних технологій (2011)
Добко Т. - Система довідково-бібліографічного обслуговування у НБУВ: тенденції і перспективи розвитку (2011)
Бодак О. - Формування електронних інформаційних ресурсів Фонду президентів України в контексті розвитку вітчизняних соціально-інформаційних комунікацій (2011)
Клочок А. - Аналіз систем керування контентом та перспективи їх використання в бібліотечних технологіях (2011)
Терещенко І. - Сучасна бібліотечна діяльність в умовах формування національного інформаційного ринку (2011)
Аксьонова Н. - Підґрунтя для створення електронних ресурсів газетної періодики на бібліотечних веб-сайтах (2011)
Грогуль О. - Веб-сайти ОУНБ як інформаційне джерело розвитку сучасних інформаційних комунікацій (2011)
Макарова О. - Національна бібліотека Іспанії та особливості організації її офіційного сайту (2011)
Булахова Г. - Формування іміджу сучасних бібліотек у контексті розвитку інформаційних ресурсів (2011)
Вітушко А. - Онтології як засіб організації веб-порталів аналітичних структур комунікації (2011)
Горова С. - Електронна преса як складова комплектування сучасних бібліотек (2011)
Клименко О. - Електронні ресурси та електронні сервіси бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації Міністерства культури України, Бачинська Н. (2011)
Несін В. - Інформаційні потреби користувачів сільських бібліотек та шляхи їхнього задоволення (2011)
Сербін О. - Система управління знаннями як складова наукотворення (2011)
Лобузін І. - Цифрові ресурси історико-культурних фондів бібліотеки в системі соціальних інформаційних комунікацій (2011)
Шатрова М. - Визначення документа як складової частини об’єкта бібліографії образотворчого мистецтва (2011)
Гарбар Л. - Формування бібліографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1933 рр.) (2011)
Дубас Т. - Видавнича діяльність як важлива складова науково-дослідної роботи НБУВ (2005–2010) (2011)
Касаткіна Т. - Екологічне інформування користувачів як важливий суспільно значущий напрям інформаційної діяльності бібліотек, Касаткін В. (2011)
Кунанець Н. - Бібліотеки студентських товариств: до історії питання (2011)
Москвич О. - Молодий дослідник у сучасній медіареальності: філософсько-культурологічний аспект (2011)
Стронська Н. - Особливості методики бібліографування С. І. Пономарьова (2011)
Коваль Т. - Оптимізація інформаційної діяльності наукової бібліотеки (2012)
Самохіна Н. - Формування наукової електронної бібліотеки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Антоненко І. - Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження (2012)
Ковтанюк Ю. - Сучасні завдання електронного документознавства в Україні (2012)
Ткаченко О. - Роль інформаційних ресурсів бібліотеки вищого навчального закладу у впровадженні системи менеджменту якості, Кіщак Т. (2012)
Журавльова І. - Збереження культурного надбання у книгозбірнях бібліотек ВНЗ України: проблеми та їх вирішення (2012)
Шкурко О. - Інформаційні ресурси науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету: специфіка управління в сучасних умовах (2012)
Клименко О. - Електронні інформаційні ресурси України з питань держави і права (2012)
Лобузіна К. - Формування електронних картографічних ресурсів наукової бібліотеки, Герус А. (2012)
Гарагуля С. - Бібліотека та веб 2.0: зміна фахової парадигми (2012)
Шпига П. - Бібліотеки та проблеми отримання електронних послуг в умовах електронного урядування (2012)
Швецова-Водка Г. - Пошук інформації в електронній бібліотеці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Авгуль Л. - Использование электронных информационных ресурсов студентами Беларуси: некоторые аспекты (2012)
Лопата О. - Аналіз бібліотекознавчих підходів щодо визначення ролі і місця періодичних видань у системі документних комунікацій (друга половина 20-х – початок 30-х років XX ст.) (2012)
Мамрай В. - Збереження документальних фондів у системі бібліотечно-інформаційної діяльності, Лісневич Л. (2012)
Медведь М. - Динамічні процеси у видавничо-поліграфічній термінології кінця XX - початку XXI ст. (2012)
Солонська Н. - Електронні виставки в бібліотеках як форма створення нового інформаційного ресурсу, Мордвінов Ю. (2012)
Свобода А. - Історія створення та напрями діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України як дорадчого та консультаційного органу вчених (2012)
Яковенко О. - Історичні аспекти формування фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2012)
Данільченко Т. - Історичні аспекти нормування праці в бібліотечній справі в Україні (2012)
Остапенко Т. - Роль Національної наукової медичної бібліотеки України в збереженні документальної пам’яті медичної науки та охорони здоров’я України, Харченко Н. (2012)
Костюк Є. - Національна наукова бібліотека Академії наук Китаю (2012)
Індиченко Г. - Інститут Іспанії в європейському інформаційному науковому просторі (2012)
Шихненко І. - Центральна наукова бібліотека Національної академії наук Киргизької Республіки: історія та місце в сучасному інформаційному просторі (2012)
Вербіцька О. - Словникові видання Академій наук Німеччини (2012)
Ціборовська-Римарович І. - Видовий та джерелознавчий аналіз документів з історії книги та історії бібліотек в Україні XVI – першої чверті XIX ст. (2012)
Іванова О. - До питання публікації описів рукописів в інформаційному просторі (2012)
Литвинова Л. - Питання кодикологічного опису рукописних книг у дисертаційних дослідженнях (1993–2010) (2012)
Мяскова Т. - Книги із родової бібліотеки баронів Шодуарів у фонді відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ: від друкованої книги до електронної БД (2012)
Афанасьєва З. - Ресурси бібліотек кабінетів Київського комерційного інституту (1906–1920) та їх роль в організації знань (2012)
Шипко Л. - Історія формування, структура та документальний склад особового архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР П. О. Недбайла (за матеріалами Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2012)
Бондар Н. - Папір видань Острозької друкарні (2012)
Гутник Л. - Проблеми дослідження українського кіноплаката як феномена вітчизняної культури (2012)
Галькевич Т. - Український плакат середини 1960–1980 рр. ХХ ст.: тематика, художньо-стилістичні особливості (на матеріалах зібрання НБУВ) (2012)
Донець О. - Віддзеркалення соціокультурних процесів в українському друкованому плакаті часів перебудови (за зібранням НБУВ) (2012)
Стоян П. - Етнографічні та генеалогічні архівні електронні ресурси Канади (2012)
Матвійчук Л. - Розвиток персональної біобібліографії в бібліотеках Академії наук УРСР у 50-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. (2012)
Гарбар Л. - Внесок вчених Всенародної бібліотеки України у розвиток бібліотечної каталогізації в 20-х – 30-х роках ХХ ст. (2012)
Пастушенко О. - Сучасні дисертаційні дослідження української газетної періодики періоду національно-культурного руху та Української революції (друга половина XIX ст. – перша чверть XX ст.) (2012)
Добрянська Т. - Кирилична рукописна книга ХVІІ ст. у зібранні бібліотеки Історико-філологічного інституту князя Безбородька: історія описування та датування (2012)
Ляшко С. - Довідкова біографістика в контексті соціогуманітарного знання ХХІ ст., Марченко Н. (2012)
Попик В. - Місце і роль бібліотек у формуванні та інтеграції ресурсів біографічної інформації (2012)
Петрикова В. - Біографічна традиція в історії формування інформаційного простору сучасної України (2012)
Любовець Н. - Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст. (2012)
Бишова Т. - Деякі особливості опрацювання джерельної бази при упорядкуванні персоналій Українського національного біографічного архіву (2012)
Муріна С. - Порівняльна характеристика кількісних параметрів персоналій "Української радянської енциклопедії", "Енциклопедії сучасної України" та бази даних електронного "Українського національного біографічного архіву" (2012)
Коваль О. - До питання про вирішення проблеми розподілу архівів та спільного користування архівною спадщиною (досвід країн, що входили до складу Австро-Угорської та Британської імперій) (2008)
Кулешов С. - До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних (2008)
Матяш І. - Галузева програма "Архівна україніка" (2008)
Косенко О. - Особливості інформаційного потенціалу документів і матеріалів особових архівних фондів та специфіка їх використання (2008)
Шумейко М. - Всебелорусские архивно-археографические конференции (съезды, совещания) (2008)
Тельвак В. - Наукові погляди Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях у Російській імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2008)
Пиріг Р. - Спогади гетьмана Павла Скоропадського як історичне джерело (2008)
Балишев М. - Науково-технічна документація ЦДНТА України як джерело до вивчення історії Китаю (2008)
Кіш Є. - Історіографія проблемних питань Центральноєвропейського регіону (2008)
Кулешов С. - З історії документознавства в Україні, Загорецька О. (2008)
Загорецька О. - Наказ як основний розпорядчий документ організації: документознавчий аналіз (2008)
Жук Л. - Основні етапи історії грошових документів із безготівкових розрахунків (2008)
Леміш Н. - Форми реєстрації документації в Канцелярії чернігівського цивільного губернатора в першій половині ХІХ ст. (2008)
Палеха Ю. - Класифікування обліково-бухгалтерської документації (2008)
Борисенко С. - Українсько-фінські стосунки у 1918 році (2008)
Петренко І. - Розлучення подружжя в системі шлюбно-сімейних відносин православного населення Гетьманщини другої половини XVIII ст. (2008)
Безручко О. - Умовний архів Олександра Довженка (2008)
Коник Ю. - Документи фонду Херсонської губернської креслярні як джерело з історії Генерального межування Херсонської губернії (1803–1828) (2008)
Приходько Л. - Педагогічна діяльність О. С. Грушевського (2008)
Черченко Ю. - Історія українського руху в листуванні Євгена Чикаленка і Петра Стебницького (Є. Чикаленко і П. Стебницький. Листування. 1901–1922 роки / Упоряд.: Н. Миронець, І. Старовойтенко, О. Степченко. Вступна стаття: Н. Миронець, І. Старовойтенко. – К.: Темпора, 2008. – 628 с.) (2008)
Смолянніков С. - 130-річчя визволення Болгарії від османського ярма та вшанування пам’яті героїв Шипки та Плевни в Україні (2008)
Нестерчук Д. - Його ім’я носив Центральний історичний архів у м. Києві (2008)
Володимир Ілліч Пристайко (1941–2008) (2008)
Борис Васильович Іваненко (1933–2008) (2008)
Матяш І. - Архівознавство як наука: витоки та вектори формування змісту (2009)
Федосов В. - Методологические основы архивоведения (2009)
Ларин М. - О научном обеспечении архивного дела в Российской Федерации (2009)
Калакура Я. - Архівознавство в контексті міждисциплінарних зв’язків (2009)
Кулешов С. - Архів, бібліотека, музей: спроба інтеграції на засадах комунікаційного підходу? (2009)
Чиркова М. - Архів: сучасна полісемантичність терміну (2009)
Барабаш Т. - Рецепція планіметрії у палеографії: опис графіки літер латинського письма актових книг магістрату м. Мостиська за 1599–1634 рр. (на матеріалах ЦДІАЛ України) (2009)
Жумарь С. - Структурно-тематический анализ современной архивоведческой библиографии в Республике Беларусь (2009)
Тасиц Н. - Теоретические аспекты разработки Единого классификатора документной информации Архивного фонда РФ (2009)
Артамонова С. - Національні стандарти з архівної та бібліотечної справи як основа уніфікації технологічних процесів у діяльності науково-довідкових бібліотек архівних установ, Одинока Л. (2009)
Бойко Г. - Теоретико-методичні засади організації та ведення обліку документів в архіві (2009)
Патик В. - Проблеми архівознавства у науковій творчості В. І. Стрельського (2009)
Валявко І. - Архівна спадщина Дмитра Чижевського як одне з джерел написання його інтелектуальної біографії: методологічні проблеми та завдання (2009)
Селіверстова К. - Експертиза цінності документів: уточнення поняття та його змісту (2009)
Ковтун М. - Питання архівознавства на сторінках журналу "Архіви України" (2009)
Зозуля С. - Термінологічна лексикографія в архівознавстві (2009)
Купченко В. - Напрями та форми науково-методичної роботи з комплектування державного архіву (2009)
Мага І. - Архівний менеджмент: до питання рейтингування державних архівів (2009)
Иванова О. - Проблема разграничения понятий в архивоведении (на примере дефиниций комплексов документов личного происхождения) (2009)
Леміш Н. - Документи з проходження державної служби особовим складом адміністративних установ Російської імперії в першій половині ХІХ ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) (2009)
Палеха Ю. - Класифікування кадрових документів (2009)
Лебедева В. - Гомельская городская директория (декабрь 1918 – январь 1919) (2009)
Кучерепа М. - Історія Волині міжвоєнного періоду в документах Державного архіву Волинської області (2009)
Тельвак В. - Михайло Грушевський та німецьке слов’янознавство першої третини ХХ століття (2009)
Ємчук О. - Праці українських науковців про життя та діяльність С. І. Маслова (2009)
Зворський С. - І в Естонії є частка України (2009)
Монько Т. - Перше універсальне архівознавче видання (2009)
Коваль О. - Міжнародна наукова конференція "Архівознавство як наука" (Київ, 14–15 травня 2009 р.) (2009)
Артамонова С. - Про реалізацію наукового проекту "Українська архівна енциклопедія" (2009)
Гика В. - Нове видання Державного архіву Волинської області (2009)
Зворський С. - У спеціалізованій вченій раді УНДІАСД: хроніка подій (2005 – липень 2009 рр.) (2009)
Макієнко О. - Організація архівної справи в зем­ствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2010)
Ляшенко В. - Порівняльний та статистичний аналіз користування архівними документами в читальному залі ЦДІАК України (2010)
Серга Ж. - Архівна справа в Києві в 1930-х рр. (за документами Державного архіву міста Києва) (2010)
Вінтонів Х. - Внесок українських та іноземних дослідниківу вивчення архівної україніки в Канаді (2010)
Ворожко В. - Стан розсекречування архівних документів у сучасній Україні, Пащенко О. (2010)
Матвійчук О. - Колізія між правом доступу до архівних документів та правом на приватність (2010)
Володіна О. - Дослідження властивостей штемпельних фарб для маркування документів із паперовими носіями (2010)
Зозуля С. - До питання унормування архівної термінології (2010)
Кулешов С. - Проект "Концепції перегляду структури та змісту Державного класифікатора управлінської документації (ДКУД, ДК 010-98)", Загорецька О. (2010)
Леміш Н. - Процес уніфікації назв реєстраційних форм документів в адміністративних установах Чернігівської губернії (друга пол. XVIII – перша пол. ХІХ ст.) (2010)
Горєва В. - Дослідницька діяльність Української філії Науково-дослідного інституту планування і нормативів у сфері економічних документознавчих досліджень (2010)
Палеха Юрій. - Шляхи розвитку науки про документ (2010)
Слизький А. - Оперативні службові та архівні документи як джерела соціально значущої інформації: сутність, види, проблеми організації роботи (2010)
Лаба О. - З досвіду впровадження електронного діловодства на підприємстві ВАТ "Івано-Франківське опас-12699" (2010)
Ковтанюк Ю. - До питання про зберігання електронних документів у державних архівах (2010)
Татарчук В. - Архівні джерела з історії становлення та розвитку авіаційного наукового напряму в Київському політехнічному інституті (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (2010)
Кашуба О. - Структура та функції Головліту в Українській РСР у 50–90-х рр. ХХ ст. (2010)
Коник Ю. - Планово-звітна документація губернської межової служби Півдня України в останній третині XVIIІ – першій третині ХІХ ст. (2010)
Лазурко Л. - Польське Історичне товариство у Львові та його часопис (2010)
Батанова Т. - Дослідження історії єврейських партій в Українській Центральній Раді: історіографічний аспект (2010)
Нікітенко Н. - Датування "Слова" митрополита Іларіона в контекстіновітніх досліджень Софії Київської (2010)
Срібняк І. - Гвардія османських султанів у ХІV–ХVІІ ст. (уніформа і озброєння вояків, емблеми і прапори частин) (2010)
Пиріг Р. - Відлуння старого міфу: чи був майор Гассе великим герцогом Гессенським? (2010)
Томазов В. - Пантелій Амвросійович Маврогордато та його родина: до історії роду Маврогордато на Півдні України (генеалогічний нарис) (2010)
Гриневич Т. - Кревська унія в дискусіях польських істориків міжвоєнного часу (2010)
Лин Д. - Социо-демографические характеристики украинского меньшинства в составе населения Беларуси, Лебедева В. (2010)
Стрішенець Н. - "Хайдеггер чи Гайдеггер" або поняття авторитетного контролю (2010)
Тельвак В. - Михайло Грушевський та конфлікти в середовищі українських істориків (початок ХХ ст.) (2010)
Палієнко М. - Архівна діяльність Аркадія Животка у Чехословаччині (2010)
Майстренко А. - Нормативно-методичні розробки державних архівних установ України (2007–2009 рр.) (2010)
Делеган М. - Джерельна база сучасної урбаністики: перспективи дослідження міських поселень Закарпаття (нотатки з XVII Міжнародної конференції в Ніредьгазі, Угорська Республіка) (2010)
Московченко Н. - Правові засади розвитку архівної справи в Україні (1919-1932 рр.) (2004)
Палієнко М. - Український національний музей-архів у Празі (1923-1930): історія створення та основні напрями діяльності (2004)
Папакін Г. - Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. (2004)
Діденко Л. - Документальна фондова колекція Білоцерківського краєзнавчого музею як джерело краєзнавчих досліджень (2004)
Юдіна Л. - Відділ рідкісних книг та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: з історії комплектування (2004)
Кисельова А. - Відкриті інформаційні ресурси архівного порталу України: структура, наповнення, моніторинг (2004)
Ємельянова Т. - Використання архівної інформації кінодокументів періоду Другої світової війни у ЦДКФФДА України імені Г. С. Пшеничного (2004)
Прись Т. - Науково-методична робота архівних установ УРСР у повоєнні роки: проблеми, здобутки (2004)
Христова Н. - Схема класифікації документної інформації в систематичних каталогах державних архівів України, Андрієвська Л., Бездрабко В., Зворський С., Климова К., Лозова С., Павловська Н. (2004)
Христова Н. - Грошова оцінка документів Національного архівного фонду України (2004)
Драгомірова Л. - Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу Основних правил роботи державних архівів України) (2004)
Сельченкова С. - Експертиза цінності управлінських документів недержавних організацій: організаційно-методичний аспект (2004)
Матяш І. - Архів у техногенному суспільстві: загрози і шляхи їх подолання (2004)
Старовойтенко І. - Листи Л. Жебуньова до Є. Чикаленка (1907-1914 рр.) як джерело дослідження історії української щоденної газети "Рада" (2004)
Киридон А. - Документи "Окремої папки" ЦК КП(б)У як джерело з історії політики радянської влади щодо релігії і церкви (2004)
Винокурова Ф. - Архівна колекція "Фільтраційні, архівно-слідчі і спостережні справи, трофейні документи, передані з відомчого архіву обласного управління СБУ" Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації (2004)
Кулешов С. - З історії організації наукових досліджень процесів діловодства в Україні у 1920-1930-х роках (2004)
Палеха Ю. - Основні чинники впливу на вузівську підготовку документознавців (2004)
Антоненко І. - Проект концепції впровадження в Україні норм міжнародного стандарту ISO 15489 "Інформація та документація. - Управління документацією" (2004)
Загорецька О. - Нормативне та науково-методичне забезпечення організації діловодства в Україні у 1950-1980-х рр. (2004)
Батрак А. - Висвітлення проблем документознавства на сторінках періодичних видань Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (2004)
Каран Д. - Діяльність Постійної Комісії для складання біографічного словника українських діячів в контексті епістолярної спадщини К. В. Харламповича (2004)
Коваленко О. - З історії архіву Чернігівської духовної консисторії, Гейда Ольга. (2004)
Преловська І. - Нововиявлені архівні документи з історії І Всеукраїнського православного церковного собору УАПЦ 14-30 жовтня 1921 року (2004)
Потильчак О. - Іноземні військовополонені Другої світової війни у радянських таборах на території України: до проблеми вітчизняної джерельної бази (2004)
Ульяновський В. - Бібліотека "знань" і технологія праці Володимира Іконнікова (2004)
Приходько Л. - Олександр Грушевський - дослідник історії України (2004)
Павловська Н. - Вплив О. С. Лаппо-Данилевського на формування світоглядних та наукових поглядів В. І. Веретенникова (2004)
Волкотруб Г. - До джерельної бази української біоісторіографії (особовий фонд П. В. Клименка) (2004)
Крячок М. - П. О. Корсаков - російський письменник, перекладач, перший цензор поетичних творів Т. Г. Шевченка (2004)
Іванюк О. - Етнічний склад населення міст України наприкінці XIX ст.: стан і перспективи дослідження проблеми (2004)
Ігнатьєва І. - Відображення виходу євреїв з Єгипту в біблійних та античних джерелах (2004)
Зворський С. - Перший рік діяльності спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій в УНДІАСД (2004)
Зворський С. - Життєвий шлях ювіляра (2011)
Новохатський К. - Він залишився з архівами (враження, перевірене часом) (2011)
Кулешов С. - Слово про ювіляра (2011)
Приходько Л. - Історіографія проблемних питань поняття "архівний фонд" у зарубіжному архівознавстві другої половини ХХ ст. (2011)
Палієнко М. - Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація (2011)
Срібняк І. - Особовий архів Омеляна Пріцака: від творчої лабораторії вченого до інтелектуального надбання нації (2011)
Володіна О. - З досвіду роботи білоруських архівістів із біоураженими документами (2011)
Кулешов С. - Поняття загального документознавства в класичному документознавстві: спроба сучасного трактування (2011)
Бездрабко В. - До історії формування документознавства в Російській імперії (2011)
Ковтанюк Ю. - Теоретичні засади електронного документознавства як спеціального наукового напряму в документознавстві (2011)
Нікітенко Н. - Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204), Корнієнко В. (2011)
Сидорчук Т. - Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених (на прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака) (2011)
"Архівознавство. Археографія. Джерелознавство" (1999–2009, Вип. 1–10). Систематичний покаж чик змісту (упорядник Ростислав Романовський). (Упоряд. Романовський Р.) (2011)
Гаранін О. - Діяльність Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства з організації використання документів Національного архівного фонду в межах реалізації програми "Архівні зібрання України" (2011)
Боряк Т. - Празький архів у ЦДАВО України: проблеми обрахунків кількісних параметрів (2011)
Бондарчук В. - Приватні архіви як частина культурної архівної спадщини (2011)
Слизький А. - Архівні документи як джерела соціально значущої інформації (2011)
Морозов В. - Внесок дворянства Лівобережної України у становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду (2011)
Ляшенко В. - Поняттєвий апарат з організації використання архівної інформації та користування архівними документами (2011)
Гаращук Т. - Організація роботи з документами у дворянських депутатських зібраннях в Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2011)
Бойко В. - Сутність та способи уніфікації текстів управлінських документів (2011)
Лаба О. - Електронне діловодство: проблеми та перспективи розвитку (2011)
Саранча В. - Документаційне забезпечення призовів новобранців під час Першої світової війни (за матеріалами Полтавської губернії) (2011)
Коник Ю. - Участь працівників губернської межової служби півдня України у шляховому будівництві та сфері містобудування й архітектури (остання третина XVIIІ – перша третина ХІХ ст.) (2011)
Соловка Л. - Катастрофа єврейських громад Галичини (1941–1944 рр.): джерела до її вивчення у фондах Державного архіву Івано-Франківської області (2011)
Власенко В. - Третя конференція міжвоєнної української еміграції в Румунії (до 85-річчя від дня проведення) (2011)
Купченко В. - Політика державної влади колишнього Союзу РСР стосовно церкви (1946–1984 рр.) (2011)
Горєва В. - Еволюція поняття "інформологія" в документознавчому контексті (2011)
Шипко Л. - Краєзнавчі дослідження Михайла Миколайовича Бережкова (2011)
Іваницька С. - Українська легально-народницька політична еліта кінця ХІХ – початку ХХ ст.: історіографічні та археографічні аспекти проблеми (2011)
Вітаємо з 60-літтям Ганну Кирилівну Волкотруб (2011)
Пам’яті Петра Тимофійовича Тронька (2011)
Прощальне слово про Олександра Георгійовича Мітюкова (2011)
Лист-вибачення (2011)
Про день працівників архівних установ: Указ Президента України (1998)
Дубровіна Л. - Основні положення концепції комп'ютеризації архівної справи в Україні (1998)
Матяш І. - Концепція підготовки та післядипломної освіти кадрів для архівних установ України (проект), Калакура Я., Лозицький В., Селіверстова К. (1998)
Терно В. - Проблеми професійної підготовки спеціалістів з архівної справи у рамках спеціальності "документознавство та інформаційна діяльність", Гончарова Н. (1998)
Матяш І. - З історії фахової архівної освіти в Україні (1918-1927 рр.) (1998)
Кононенко С. - Історія архівної справи Черкащини: основні етапи (1998)
Сендик З. - Унікальний документальний комплекс з історії літератури і мистецтва: історія формування (1998)
Лозицький В. - Національний архівний фонд як складова частина інформаційних ресурсів суспільства (1998)
Кульчицький С. - Періодизація вітчизняної історії (1998)
Володіна О. - Про мікробіологічний контроль повітря центральних державних архівів України, Шурубура А., Решетников С., Шевченко Л. (1998)
Омельченко М. - Особливості паперу друкованих видань відділу "зарубіжна україніка" періоду 1917-1921 рр. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Затока Л., Дегтяренко Л. (1998)
Скобець І. - Із досвіду обстеження фізичного стану документних фондів, Новікова Галина. (1998)
Мацюк О. - Історія паперу як спеціальна історична дисципліна (1998)
Папакін Г. - Теоретичні питання української археографії в діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929-1930) (продовження) (1998)
Стрельчук Л. - Причини третьої хвилі української еміграції (1998)
Загорецька О. - Сучасні проблеми організації діловодства в міністерствах та державних комітетах України (1998)
Шандра В. - Законодавчі акти Російської держави як джерело до історії Новоросійського генерал-губернаторства (1998)
Борисевич С. - Історія Державного архіву Хмельницької області (продовження) (1998)
Ляхоцький В. - Фонд Головноуповноваженого уряду УНР на Поділлі як джерело дослідження заключного етапу визвольних змагань 1917-1921 рр. (1998)
Бойцун Л. - Духовний Собор Почаївської Лаври (ф. 258, оп. 1-3, спр. 8213) (1998)
Крячок М. - Фонд поета трагічної долі (до 100-річчя від дня народження В. Л. Поліщука) (1998)
Балишева О. - Академік архітектури О. М. Бекетов і Крим (за матеріалами особового фонду Центрального державного науково-технічного архіву України) (1998)
Кузьменко Л. - Документи фонду М. М. Данька у Державному архіві Сумської області (1998)
Абросимова С. - Д. І. Яворницький і розвиток архівної справи на Катеринославщині (1998)
Мага І. - Діяльність В. О. Романовського в галузі архівної справи та архівознавства (1921-1931 рр.) (1998)
Старостін Є. - Міжнародна рада архівів: шлях у півстоліття (1998)
Шулер П.-Й. - Електронна обробка, забезпечення консервації і зберігання документів та доступу до них (1998)
Христова Н. - Організація архівної справи у Туреччині (1998)
Бутич І. - Лист кошового отамана Петра Калнишевського (1998)
Коваленко О. - Праця П. К. Федоренка "Архів Милорадовичів" (1998)
Пиріг Р. - Листи Микити Хрущова з питань евакуації українського і польського населення за Люблінською угодою 1944 р., Цепенда Ігор. (1998)
Сохацька Є. - Іван Огієнко за спогадами Григорія Костюка (1998)
Миленька Г. - Архівно-слідча справа Леся Курбаса (1998)
Мацюк О. - Ars discernendi vera ac falsa, Царьова Наталія., Кметь Василь., Шестакова Ніна. (1998)
Павловська Н. - І хоч одна архівна добірка українізації не робить... (1998)
Головко О. - Історія харківського міського самоврядування в особах: свідчать документи державного архіву Харківської області (1998)
Бутич І. - Сторінки військового некрополя старої Одеси (1998)
Таран Л. - Нова біобібліографічна праця (1998)
Дивний І. - Краєзнавча історія Криму: в пошуках синтетичності (1998)
Бутич І. - Південна Україна XIII - XIV століть (1998)
Делеган М. - Україна та Угорщина: поглиблення співпраці (1998)
Павлова О. - Скарби Архіву-музею (1998)
Ходоровський М. - Вечір пам'яті Володимира Антоновича (1998)
Селіверстова К. - До виходу з друку першого українського термінологічного словника з архівної справи, Савченко М. (1998)
Ляхоцький В. - УДНДІАСД: п'ять років наукових досліджень у галузі архіво- і документознавства (1999)
Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Хроніка становлення (1994-1999 рр.) (1999)
Видання УДНДІАСД (1999)
Ляхоцький В. - Організація архівної справи в Україні: тенденції, шляхи модернізації (до концепції визначення прогностичної моделі архівної системи ХХІ ст.), Селіверстова К. (1999)
Шурубура А. - Нові українські стандарти з організації зберігання документів Національного архівного фонду України (1999)
Калакура Я. - Архівознавство у шевченківському університеті (1999)
Довбищенко М. - До питання про нові напрямки викладацької роботи на кафедрі архівознавства Київського національного університету культури і мистецтв (1999)
Гончарова Н. - Інформаційний менеджмент та підготовка фахівців-архівознавців (1999)
Скрицька Л. - Чи потрібні Україні "радіоактивні" архіви? (До проблеми методики виявлення і відбору документальних пам'яток у Чорнобильській зоні відчуження) (1999)
Володіна О. - Мікробіологічний стан документальних центральних державних архівів України, Шевченко Л., Коваль Е., Шурубура А. (1999)
Ходоровський М. - Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) (1999)
Савченко М. - З історії археографічної практики академічних і архівних установ України повоєнних років (1999)
Скуратівський В. - Біографія як категорія культури. Попередні нотатки (1999)
Качкан В. - "Був невміру совісним і невтомним" (сходинами життєпису Іллі Кокорудза) (1999)
Семистяга В. - Український архівіст Іван Ліщина-Мартиненко (1999)
Кулешов С. - Українське документознавство: сучасний стан та перспективи розвитку (1999)
Швецова-Водка Г. - Визначення документа в архівознавстві (1999)
Маньковський А. - Модель захищеного документообігу в установі (1999)
Шандра В. - Малоросійське генерал-губернаторство (1802-1856): структура, штатний розпис, архів (1999)
Бєлий Д. - Статути українських громадських організацій як документальні пам’ятки національно-визвольних змагань на Херсонщині 1917-1918 рр. (1999)
Рева Л. - Робота Комісії давнього українського письменства при ВУАН (1999)
Бажан О. - З історії ЦДАГО України (до 70-річчя заснування) (1999)
Жулинський М. - Архівосховище автографів українського письменства, Гальченко Сергій. (1999)
Пшенніков О. - Державний архів Служби безпеки України (ДА СБУ) (1999)
Платонова Н. - Історія та сучасний стан Галузевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (1999)
Бугера Г. - Галузевий державний архів Міністерства оборони України (1999)
Войцехівська І. - Огляд особового архівного фонду академіка В. Іконникова (1999)
Крячок М. - Пам'ятки Григорія Косинки і Тамари Мороз-Стрілець у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецства України (1999)
Папакін Г. - Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті - початок 40-их років) (1999)
Яненко З. - Особові фонди, втрачені Державним архівом Полтавської області в роки Другої світової війни (1999)
Смірнова В. - Відображення партизанського руху у щоденникових записах його учасників (на основі фондової колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років") (1999)
Пам'яті Ореста Мацюка: Hoc erat in fatis (Так судилося долею) (1999)
Ларін М. - Всеросійський науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи на межі століть (1999)
Федосов В. - Роль Білоруського науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи у розвитку архівної галузі Республіки Білорусь (1999)
Климова К. - "Инструкція мне о архивариуской должности дана..." (До історії архіву Київської духовної консисторії у XVIII ст.) (1999)
Сергійчук В. - Українські документи у фондах Центрального військового архіву у Варшаві (1999)
Матяш І. - "Надіюся, що ця сторінка з історії архивної справи на Вкраїні буде цікава для фаховців цього діла..." (маловідомий сюжет історіографії архівознавства) (1999)
Чабан М. - Кременецькі сторінки біографії Василя Біднова (за архівними документами) (1999)
Кулешов С. - Нові навчальні видання з документознавства (1999)
Матяш І. - Перший національний білоруський підручник з архівознавства, Новохатський Костянтин. (1999)
Буравченков А. - Знаний і незнаний академік В. Іконников, Стуканов Євген. (1999)
Радько П. - Національні традиції державотворення: концепції, ідеї та реалії (1999)
Рєзнікова В. - Книга, що послужить добрій пам'яті Харківської духовної школи, Куделко Сергій. (1999)
Христова Н. - Архів і особа (1999)
Павлова О. - Пам'яті поета (1999)
Загорецька О. - Ювілей вченого історика-археографа Івана Лукича Бутича (1999)
Федорова Л. - Приклад творчого натхнення (1999)
Крячок М. - Слово про архівіста, що передчасно пішов з життя (1999)
Папакін Г. - Скорочення назв галузевих державних архівів України. Зміни у мережі федеральних архівів Росії (1999)
Список скорочень (1999)
Пиріг Р. - До учасників конференції (вступне слово) (1999)
Кульчицький С. - Місце гетьманської держави в українському державотворчому процесі 1917-1920 рр. (1999)
Сохань П. - Досвід та уроки державотворення Гетьманату в контексті сучасності (1999)
Папакін Г. - Павло Скоропадський: постать на тлі епохи (1999)
Копиленко О. - Організація влади та законодавство Української Держави (1999)
Гриценко А. - Спектр основних політичних сил в Україні періоду Гетьманату (1918 р.) (1999)
Яценко В. - Павло Скоропадський та українські патріотичні сили у 1918 р. (1999)
Потульницький В. - Шляхта і консервативна державна ідея в україні у ХІХ-ХХ ст.: проблеми історіографії та історіософії (1999)
Гелей С. - Гетьманат Павла Скоропадського в українській консервативній політичній думці (1999)
Бевз Т. - Українська партія соціалістів-революціонерів у період Гетьманату (1999)
Вєтров Р. - Ставлення до Української Держави українських та російських соціалістичних партій (1999)
Іванько І. - Монархічні концепції в українській історико-політичній літературі XVII-XVIII ст., Колесников К. (1999)
Колесников К. - Ідея монархії в українській історіографії другої половини ХІХ ст. (1999)
Галушко К. - Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920-1929 рр.: проблеми інтерпретації (1999)
Любовець О. - Партія боротьбистів за часів Української Держави (1999)
Проданюк Ф. - Українська Держава і країни Четвертого союзу: основні напрямки взаємовідносин (1999)
Ремі Й. - Відносини між Україною та Фінляндією в 1918 р., Пилипенко В. (1999)
Борисенко С. - Українсько-російські відносини у квітні-грудні 1918 р. (1999)
Михальченко С. - М. В. Довнар-Запольський у Києві в 1918 р.: взаємини Білоруської Народної Республіки і Української Держави (1999)
Сергійчук В. - Кримська політика гетьмана Павла Скоропадського (1999)
Іванець А. - Кримський вектор політики Павла Скоропадського: новий підхід чи наслідування Центральної Ради? (1999)
Малиновський Б. - Державні службовці Гетьманату та "німці": деякі аспекти сприйняття (1999)
Толокньов І. - Проблема залізничного транспорту в діяльності гетьманського уряду (1999)
Бондар В. - Створення торгово-промислових палат в Українській Державі (на матеріалах Держархіву Запорізької області) (1999)
Гай-Нижник П. - Фінансова політика уряду Української Держави 1918 р. (1999)
Тимощук О. - Боротьба українських та австро-німецьких військ з махновцями (лютий - грудень 1918 р.) (1999)
Загорецька О. - Організація діловодних служб Державного Сенату Української Держави (1999)
Сідак В. - Спецслужби Української Держави (1999)
Машевський О. - Політика уряду гетьмана П. Скоропадського в галузі культури, науки, мистецтва (1999)
Рева Л. - Культурно-освітні процеси в Українській Державі (1999)
Кравець С. - Українська книжка в 1918 р. (1999)
Маньковська Р. - Музейна справа за часів Гетьманату (1999)
Дубровіна Л. - Створення Національної бібліотеки Української Держави та її концепція (1999)
Верстюк В. - Вузлові проблеми вивчення історії Української Держави 1918 р. (1999)
Матяш І. - Модель архівної реформи в Україні 1918 р. (1999)
Рудий Г. - Періодика часів Української Держави про національне мистецтво (1999)
Ляхоцький В. - Діяльність І. І. Огієнка по формування національних університетів (1999)
Горєлов В. - Створення Окремої Сердюцької дивізії як основи українських гвардійських частин (1999)
Вовк Ю. - Організація військових судів за Гетьманату (1999)
Ульяновський В. - Всеукраїнський Православний Церковний Собор 1918 р.: два церковно-політичні контексти (1999)
Стародуб А. - Організація управління Православної Церкви в україні восени 1918р.: автономія канонічна і фактична (1999)
Ігнатуша О. - Православна церква на Катеринославщині у 1918 р. (1999)
Ярова Г. - Постать гетьмана Павла Скоропадського в експозиції Музею гетьманства (1999)
Терещенко Ю. - Вільгельм Габсбург - Василь Вишиваний: з історії життя та діяльності, Осташко Т. (1999)
Войцехівська І. - Всеволод Петрів: незнана спадщина (за матеріалами родинного архіву Святослава Петріва в США) (1999)
Крячок М. - Роль М. П. Василенка в культурно-освітній розбудові Української Держави (за документами особового фонду ЦДАМЛМ) (1999)
Непомнящий А. - Українські історики та вивчення Криму в 1918 р. (1999)
Радько П. - Державотворча діяльність українських істориків у гетьманському уряді (за оцінкою П.П. Скоропадського) (1999)
Телячий Ю. - Діяльність М. П. Василенка за спогадами гетьмана (1999)
Приступа С. - Орест Левицький - один із фундаторів Української Академії наук (1999)
Дудко О. - Олександр Гнатович Лотоцький: якою бути українській церкві? (1999)
Васьковський Р. - Листопадове повстання 1918 р.: "петлюрівська авантюра" чи "національна революція"? (1999)
Гошуляк А. - Причини антигетьманського повстання під проводом Директорії (1999)
Кентій А. - ОУН та гетьманський рух у 1930-х - на початку 1940-х рр. (1999)
Прилепішева Ю. - Висвітлення діяльності П. П. Скоропадського в документальних збірниках архівних установ України повоєнних років (1999)
Гнатюк С. - Українська зарубіжна історіографія про державний переворот 29 квітня 1918 р. (1999)
Ковальова Н. - Ставлення української адміністрації до гетьманського перевороту (на матеріалах Подільської та Чернігівської губерній) (1999)
Павлишин О. - Зовнішньополітична орієнтація західноукраїнського проводу в 1918 р. (1999)
Чернявська Т. - Період Гетьманату за документами Держархіву Харківської області (1999)
Єсюнін С. - Проскурівський повітовий варто-охоронний курінь (1918 р.) (1999)
Кизименко П. - Легіон українських Січових стрільців на Єлисаветградщині (1999)
Чиркова М. - Антигетьманське повстання в Полтаві в листопаді 1918 р. (1999)
Гура А. - Селянство Поділля за часів Української Держави (1999)
Вітренко Г. - Конгрес німецьких колоністів у Новограді-Волинському (1918 р.), Вітренко В. (1999)
Коротенко В. - Періодична преса Полтави в 1918 р. (1999)
Алтухова О. - Освітні процеси на Поділлі за часів Гетьманату (1999)
Вінідіктова Н. - Товариство "Просвіта" в національному відродження на Поділлі (1918 р.) (1999)
Срібняк І. - Репатріаційна діяльність українських дипломатичних і військово-санітарних установ у Європі в 1918 р. (1999)
Ульяновський В. І. - Український переклад Хроніки Стрийського кінця XVI – початку XVII століття, Яковенко Н. М. (1993)
Дубровіна Л. А. - Супральський ірмолой 1601 р.: деякі аспекти кодикологічного дослідження (1993)
Заруба В. М. - Охочекомонний полковник Ілля Новицький та його архів (1993)
Матвіїшин Я. О. - Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) (1993)
Пономаренко Л. А. - Офіційні описи губерній XVIII – першої половини XIX століття (1993)
Погрібний А. Г. - Унікальний документ нашої культури (каталог особистої бібліотеки Б. Грінченка) (1993)
Василяускене А. В. - Списки Другого Литовського Статуту у відділі рукописів бібліотеки ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Рибалкін В. С. - Маргіналії київського списку граматичного коментаря Джамі в системі арабомовної коментаторської традиції (1993)
Банчик Н. Я. - Пам’ятки рукописної культури вірмен у західноукраїнському регіоні (з фондів відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника АН України) (1993)
Сергєєва І. А. - Матеріали журналу "Еврейский мир” (Петербург, 1908–1917 рр.) у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Онуфрієнко О. П. - До історії Кременецької друкарні (1993)
Шаріпова Л. В. - З історії рукописного зібрання Церковно-археологічного музею при Київській духовній академії (1993)
Плачинда В. П. - Архів Житецьких з рукописних фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Кіржаєв С. М. - З історії рукописних зібрань установ Всеукраїнської Академії наук (1993)
Воронкова Т. І. - Архів Василя Івановича Маслова (1884–1959) (1993)
Лисоченко І. Д. - Матеріали архіву М. В. Шарлеманя (1993)
Гальченко О. М. - Завдання контролю та аналізу збереження фондів рукописних книг (1993)
Скрипка Л. В. - Використання жорсткого гамма-випромінювання як методу термінової стерилізації рукописних книг та стародруків, Бубряк І. І., Левчик О. І., Кашеваров Г. П. (1993)
Дубровіна Л. А. - Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах, Костенко Л. Й. (1993)
Прудніков С. П. - Схема опису орнаментальних оздоблень рукописних книг та стародруків (вербальна та аналітична моделі) (1993)
Пономаренко В. М. - Автоматизований контекстний пошук в інформаційних масивах довільної символьної комбінації (на прикладі фрагмента електронної публікації "Скіфія – Київська Русь – Україна: генеалого-хронологічна таблиця”) (1993)
Чернухін Є. К. - Грецькі акти в рукописних зібраннях ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН України (1993)
Тер-Григорян-Дем’янюк Н. Е. - Унікальний документ з планом Києво-братського монастиря 1803 року (1993)
Прокошева Т. - Державна програма збереження бібліотечних і архівних фондів, Селіверстова К., Шурубура А. (2000)
Ляхоцький В. - Завдання Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства — запобігти втратам архівних документів (2000)
Матяш І. - Українська архівна наука 1920-1930-х років: організація природознавчих досліджень (2000)
Огенко В. - Застосування фізико-хімічних способів у вирішенні проблеми збереження архівних документів, Міщенко В. (2000)
Петров В. - Збереження та введення до наукового обігу звукової культурної спадщини, Онищенко О., Крючин А., Шанойло С., Косяк І. (2000)
Тарасов В. - Питання забезпечення збереженості документів архівного фонду Російської Федерації та шляхи їхнього вирішення (2000)
Ларін М. - Наукові основи збереження документальної спадщини народів Росії, Банасюкевич В. (2000)
Ріос Р. - Генеалогічне товариство Юта (2000)
Папакін Г. - Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) (2000)
Ковальчук Г. - Особливості зберігання стародруків та рідкісних видань (2000)
Чиркова М. - Криза архівів як наслідок кризи суспільства (2000)
Рокитенець Т. - Громадський огляд стану збереженості документів Національного архівного фонду — дійовий спосіб поліпшення умов зберігання документів у державних архівах (2000)
Борисенко С. - Проблеми зберігання документів в архівних підрозділах центральних державних установ України (2000)
Панфілова Т. - З досвіду Державного архіву Львівської області щодо зберігання документів (2000)
Росторгуєва О. - Проблеми зберігання документів НАФ у Державному архіві Сумської області (2000)
Іваненко Б. - ЦДАГО: досвід і проблеми збереженості документів громадських об’єднань (2000)
Петренко Е. - З досвіду роботи ЦЛМРД з реставрації та стабілізації документів методом превентивної консервації, Старікова Т. (2000)
Шелест А. - Організація зберігання і забезпечення збереженості кіновідеофотофонодокументів у ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2000)
Гурбова Л. - Особливості зберігання об’ємних справ. Проведення профілактичних заходів для справ, до яких рідко звертаються (2000)
Гудімова Н. - Соціальний фактор збереженості документів у бібліотечних фондах (2000)
Добрусіна С. - Дослідження і консервація "Ірландського Євангелія" VIII століття, Ципкін Д., Кулікова Н., Велікова Т. (2000)
Паламар Н. - Нові матеріали і технології в реставрації документів (2000)
Балакіна М. - Вплив вибілювачів на збереженість паперової основи (2000)
Омельченко М. - Особливості паперу для документів архівного призначення: підходи у виборі та умовах зберігання, Затока Л. (2000)
Тарасенко О. - Цілісність архівних, бібліотечних та інформаційних фондів, Чумак О. (2000)
Скобець І. - Копіювання в бібліотеках як засіб поширення і зберігання інформації, Новікова Г. (2000)
Гордійчук Г. - Досвід впровадження і застосування електронного документообігу в джерелах комплектування Держархіву Херсонської області — Херсонській облдержадміністрації та регіональному відділенні Фонду державного майна (2000)
Окорокова Л. - Створення страхового фонду на цифрових носіях в Держархіві Миколаївської області (з досвіду роботи), Левченко Л. (2000)
Родіонов М. - Застосування дисперсних металевих плівок для захисту інформації персональних електронно-обчислюваних машин, Мачулянський О. (2000)
Величко О. - Сучасні поліграфічні матеріали в книжково-журнальному виробництві (2000)
Розум Т. - Комп’ютерні флексографічні технології (2000)
Кобякова В. - Моніторинг екологічного стану сховищ культурних цінностей і стану збереженості фондів (2000)
Місюра А. - Моніторинг стану збереженості документів Національного архівного фонду України, Шурубура А., Корчемна І. (2000)
Успенська С. - Проблеми консервації музейних архівів, Кобякова В., Крилов В. (2000)
Довгалюк В. - Температурно-вологісний режим та мікобіота повітря архівосховищ та музейних приміщень, Кондратюк Т., Рибчинська О., Рясна О. (2000)
Башкір Б. - Боротьба з біопошкодженнями архівних документів за допомогою пучка прискорених електронів, Кісельов О., Малишева Л. (2000)
Володіна О. - Дослідження антисептиків для профілактики і захисту архівних документів від біоушкоджень, Коваль Е., Місюра А., Шурубура А. (2000)
Суббота А. - Проблема дезінфекції бібліотечних і архівних документів, уражених мікроміцетами (2000)
Сеітова А. - Засоби і способи захисту кінодокументів від біологічних пошкоджень (із досвіду роботи Центрального державного архіву кінофотодокументів і звукозапису республіки Казахстан) (2000)
Жартовський В. - Захист целюлозовмістких матеріалів від займання і біоруйнування, Борисов П., Мартюк В. (2000)
Стріленко Ю. - Біо-вогнезахист архівних приміщень та обладнання, Гуцуляк Р., Поляцькова Н., Білецька О. (2000)
Довгалюк В. - Cучасна вітчизняна техніка для систем забезпечення мікроклімату архівних приміщень, Кібеко О. (2000)
Жартовський В. - Нетрадиційні джерела азоту для флегматизації повітряного середовища архівосховищ, Откідач М., Мартюк В. (2000)
Антонов А. - Перспективні антипірени та способи ефективного зниження горючості полімерних матеріалів, Місюра А. (2000)
Місюра А. - Правові норми пожежної безпеки в державних архівах України, Шурубура А., Диннік О. (2000)
Стрийковскі К. - Будівництво і оснащення архівів (2000)
Смєхнов О. - Сучасне обладнання для зберігання носіїв інформації (2000)
Селіверстова К. - Підготовка реставраторів документальних пам’яток, Шурубура А. (2000)
Успенська С. - Сучасні форми підготовки фахівців-реставраторів і хранителів документальних фондів (2000)
Ляхоцький В. - "Наша культура": збереження й традиції (2000)
Шурубура А. - Збереження історичної і культурної спадщини (реферативний огляд видань Лабораторії консервації і реставрації документів Російської Академії наук) (2000)
Папакін Г. - Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження (2001)
Климова К. - "Надежные хранители древностей" (з історії церковних архівів в Україні) (2001)
Довбищенко М. - Єпархіальні архіви Української Церкви литовсько-польської доби: історична доля та шляхи реконструкції (2001)
Скочиляс І. - Джерельна евристика візитаційної документації Львівської єпархії XVIII ст. у Галичині та на Поділлі в другій половині XIX – 1930-х рр. (2001)
Федоренко М. - Діяльність Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії зі створення фондів рукописів та стародруків Церковно-археологічного музею 1874–1877 рр. (2001)
Московченко Н. - Збереження церковних архівів як напрямок діяльності засновників Харківського історичного архіву (2001)
Кагамлик С. - Архів Києво-Печерської лаври як джерело до культурно-просвітницької діяльності монастиря у ХVІІІ ст. (2001)
Делеган М. - Документи Державного архіву Закарпатської області як джерело дослідження історії поліконфесійного розвитку краю (2001)
Чернецький Є. - Документи фонду "Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія" ЦДІАК України як джерело дослідження східних теренів Речі Посполитої у XVIII ст. (2001)
Петренко О. - Документи традиційних християнських церков у фондах Державного архіву Вінницької області дорадянського періоду (2001)
Крижанівська О. - Архівні документи про історію церкви на Правобережній України XVIII – першої половини ХIX ст., Крижанівський О. (2001)
Задніпровська Л. - Документи Державного архіву Донецької області про діяльність православної церкви (ХVIII – поч. ХХ ст.) (2001)
Шестакова Н. - Колекція архіву історії унії у фонді "Греко-католицька митрополича консисторія у Львові" в ЦДІАЛ України (2001)
Оков І. - Джерела до церковної історії y фондах Держархіву Луганської області (2001)
Білоусова Л. - Документи ДА Одеської області про історію й діяльність християнських конфесій та парафій (2001)
Преловська І. - Джерела з історії Першого Всеукраїнського Православного Церковного Собору 14-30 жовтня 1921 р. (2001)
Грицина Д. - Волинська духовна православна консисторія. Огляд фонду, Бойцун Любомира. (2001)
Резнікова В. - Харківська духовна консисторія. Огляд фонду (2001)
Морозова Г. - Огляд фонду "Чернігівська духовна консисторія" (2001)
Соловка Л. - Документи Станіславської греко-католицької консисторії 1788–1944 рр. (2001)
Волкотруб Г. - Документи Києво-Васильківського римсько-католицького деканату Держархіву м. Києва (2001)
Шаповал Ю. - Невідомі документи про УАПЦ у зв’язку зі справою "Спілки визволення України" (2001)
Тимошик М. - Архів Митрополита Іларіона в Канаді: проблема повернення в Україну (2001)
Бутич І. - Універсали гетьмана України Петра Дорошенка монастирям (2001)
Абросимова С. - Колекція документів Дніпропетровського історичного музею з історії Православної церкви в Україні ХVIII ст. (2001)
Пилявець Л. - Невідомий лист С. Шелухіна до Архієпископа Празького і всієї Чехословаччини (2001)
Тіменик З. - Нововиявлені документи з історії Української Церкви (2001)
Ляхоцький В. - Маловідома сторінка педагогічної діяльності Івана Огієнка у Польщі : архівна україніка за кордоном (2001)
Сергійчук В. - Радянська влада і церква : маловідомі документи (2001)
Рева Л. - Неопубліковані матеріали про давню українську книгу (2001)
Ковальчук Г. - "Книга книг" у фонді відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2001)
Матяш І. - Покажчик до метричних книг Свято-Троїцької церкви в Одесі (2001)
Валерій С. - Цінне археографічне видання (2001)
Андрієвська Лариса. - Про особливості Генеральної схеми класифікації документної інформації в державних архівах України та специфіку її впровадження (2005)
Московченко Наталія. - Двозначність поняття "єдиний державний архівний фонд” (роль Істпарту в розвитку архівної справи України) (2005)
Драгомірова Лариса. - Українські дескриптивні стандарти: стратегія і тактика впровадження (2005)
Сібіль Клер. - Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору (2005)
Єрємєєв С. - Американський дескриптивний стандарт EAD: історія, структура, термінологія, можливості використання (2005)
Московченко Наталія. - До питання реконструкції складу архівних фондів, втрачених під час пожежі в колишньому Кам’янець-Подільському міському державному архіві, Мага Ірина. (2005)
Кисельова Леся. - Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів (2005)
Марченко П. - Проект концепції архівного зберігання електронних документів (2005)
Федоренко Михайло. - Протоколи засідань Ради Київської духовної академії 1870–1871 рр. як джерело вивчення передумов створення Церковно-історичного і археологічного товариства (2005)
Шихненко Ігор. - Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917–1920 рр. (2005)
Палеха Юрій. - Служба діловодства як об’єкт керування в установі (2005)
Солодова Віра. - Документ як експонат музею (за документами Одеського історико-краєзнавчого музею) (2005)
Федосов Володимир. - О развитии документоведения в Беларуси (2005)
П’єтшик Павел. - Міжнародні курси для викладачів керування документацією: перспективи подальшої організації (2005)
Матяш Ірина. - Розвиток міжнародного співробітництва Спілки архівістів України (2005)
Киридон Алла. - Стан збереження архівних документів ліквідованих релігійних громад (кінець 1920-х – початок 1930-х рр.) (2005)
Маврін Олександр. - Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України (2005)
Зворський Сергій. - Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД (2005)
Гурбова Людмила. - До питання про роль Таврійської вченої архівної комісії у формуванні складу фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим (2005)
Ларин М. - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (2005)
Старостин Евгений. - Архивы России (краткий исторический очерк) (2005)
Безбородов Александр. - Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета (2005)
Чернобаев Анатолий. - Журнал "Исторический архив” (2005)
Ковальчук Володимир. - Види документів мережі ОУН (б) і Запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни (2005)
Старовойтов Микола. - До проблеми комплектування та упорядкування фондів в архівних установах Луганщини у 1940-х роках (2005)
Пиріг Руслан. - Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського (2005)
Палієнко Марина. - "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся...” (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі) (2005)
Ковальчук Володимир. - Роль Миколи Балліна у бібліотечній та культурно-просвітницької діяльності Харківського товариства грамотності (2005)
Волкотруб Ганна. - "Прошу суд дати мені можливість працювати ...і спокутувати свою вину” (за документами слідчої справи Пилипа Клименка) (2005)
Шумейко Михаил. - Первый юбилей архивного закона Беларуси (к 10-летию принятия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь”) (2005)
Скалабан Віталій. - Повернення вивезених до Німеччини білоруських музейних цінностей (2005)
Крохмаль Яцек. - Зміни у польській архівній методиці (2005)
Лисенко-Єржиківська Н. - До потрактування творчості Казимира Вежинського (2005)
Клименко Тетяна. - До історії розвитку туризму на Черкащині (2005)
Музичук Надія. - Ключі від вирію (2005)
Романовський Ростислав. - Непересічне явище сучасної української бібліографії (2005)
Путова Ганна. - Збірка "Polska i jej wschodni sąsiedzi” – ланцюжок між культурами. Polska i jej wschodni sqsiedzi. - T. 5. - Rzwszow 2004 (2005)
Матяш Ірина. - Міжнародна конференція в Торуні (2005)
Волкотруб Ганна. - Наші консультації (2005)
Делеган Михайло. - Пішов із життя відомий вчений Олексій Васильович Хланта (1930-2004) (2005)
Чепіга І. П. - Перекладні конфесійні пам’ятки XVI ст. – джерело вивчення історії української лексики (1994)
Лабинцев Ю. А. - Два "спірних” твори Максима Грека у виданні Московської старообрядницької книгодрукарні (1909 р.) (1994)
Пуцько В. Г. - Київські мініатюри Кодексу Гертруди (1994)
Корній Л. П. - Турійський Ірмолой початку XVII ст. – стародавня пам’ятка церковного співу в Україні, Дубровіна Л. А. (1994)
Гальченко О. М. - Унікальна оправа рукописної книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису (1994)
Ульяновський В. І. - Незавершені та маловідомі праці М. А. Маркевича (1994)
Ясиновський Ю. П. - Соціальна функція українських нотних Ірмолоїв (1994)
Горобець В. Й. - Проблеми жанрово-стилістичної атрибуції актових джерел XVIII ст. (1994)
Корній Л. П. - Деякі зв’язки української шкільної драми з культовою гімнографією (1994)
Василенко В. М. - Киевские источники рукописных материалов Ю. И. Крашевского (1994)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського