Остроумов Б. В. - Распознавание образов на основе оптимальных классификаторов, Пашков Д. П., Полуляшная Т. П. (2005)
Панченко А. М. - Дослідження перехідних процесів трифазного трансформатора (2005)
Петренко А. С. - Анализ корреляционных связей флюктуационной составляющей ионосферных задержек GPS измерений при использовании дифференциального режима коррекции (2005)
Полярус А. В. - Методика оценки устойчивости траекторий радиоволн в морском тропосферном волноводе, Мисайлов В. Л. (2005)
Рогозин А. С. - Устранение посторонних тонких проводников с токоведущих частей линии электропередачи, не образующих цепь короткого замыкания (2005)
Тыртышников А. И. - Алгоритм расчета амплитудно-частотной характеристики цифрового фильтра с комплексными весовыми коэффициентами, Никулин Н. Б., Одарущенко Е. Б. (2005)
Федин А. В. - Алгоритм поиска наихудшего, из условий электромагнитной совместимости, варианта частот для радиосредств сосредоточенного комплекса радиосвязи, Коломиец А. С. (2005)
Чинков В. Н. - Методика вероятностного определения объема поверочных работ войсковых средств измерительной техники, Мельниченко А. Е. (2005)
Чинков В. Н. - Оценка погрешности формирования групповой средневзвешенной шкалы времени при условии взаимодействия атомных часов как системы связанных осцилляторов, Нарежний А. П. (2005)
Явтушенко А. М. - Тенденції розвитку форм та способів застосування космічних систем у війнах майбутнього, Богомья В. І., Ставицький С. Д., Загорулько О. М. (2005)
Корсунов А. Р. - Разработка методов эффективного влияния магнитной составляющей электромагнитного поля на биообъекты, расположенные в ближней зоне излучения (2005)
Попов Н. П. - Физическая модель процесса формирования галактики (новый взгляд) (2005)
Олейник В. И. - Модельные исследования обратного отражения лазерного излучения от шероховатых поверхностей, Олейник Е. И., Шмаров В. Н. (2005)
Кириченко Л. О. - О методе идентификации закона распределения случайной величины, Шкловец А. В. (2005)
Кузнецов А. А. - Исследование эффективности криптосистем на алгебраических блоковых кодах (2005)
Стасєв Ю. В - Фрактальний стиск зображень за допомогою пірамідально-рекурсивних структур, Бридня Є. О., Любченко Н. Ю. (2005)
Кочанов Е. О. - Можливості підвищення ефективності оцінки наслідків аварій радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів за даними радіаційної, хімічної розвідки, Гишко Г. Б. (2005)
Мухаметов З. Г. - Вероятностная модель живучести систем с многоступенчатой деградацией с учетом поражаемости мажоритарных элементов, Харченко В. С., Ненашева Н. М. (2005)
Фесенко Г. В. - Модель оптимізації проведення евакуаційних заходів з використанням проміжних пунктів евакуації, Ромін А. В., Шайхлісламов З. Р., Подорожняк А. О., Клівець С. І. (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Бикін А. В. - Консервативний обробіток грунту: управління живленням рослин (2014)
Балаєв А. Д. - Відновлення родючості чорноземів Лісостепу в сучасному землеробстві, Тонха О. Л. (2014)
Бикіна Н. М. - Оптимізація умов живлення моркви столової за використання мікродобрив при вирощуванні в умовах Лівобережного Лісостепу України (2014)
Бордюжа Н. П. - Вплив удобрення на акумуляцію макроелементів рослинами різних сортів пшениці озимої у Правобережному Лісостепу (2014)
Богданович Р. П. - Гумусовий стан чорноземів типових легкосуглинкових Правобережного Лісостепу України, Олійник В. С. (2014)
Бикін А. В. - Вплив добрив на родючість темно-сірого опідзоленого грунту за різних технологій вирощування моркви столової, Гончар С. Г. (2014)
Генгало О. М. - Агрохімічні аспекти застосування сірковмісних добрив на різних типах грунтів (аналітичний огляд), Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І. (2014)
Генгало О. М. - Ефективність застосування сірковмісних добрив при вирощуванні сої й томатів на чорноземі типовому Правобережного Лісостепу України, Бордюжа Н. П., Генгало Н. О., Білоцерківець Т. І., Лікар С. П. (2014)
Давидова О. Є. - Вплив нового вітчизняного мікродобрива Аватар-1 на продуктивність пшениці озимої м'якої, Аксиленко М. Д., Лях Г. О. (2014)
Колтунов В. А. - Вплив строків садіння і вирощування та обробки мікробіологічними препаратами на якість картоплі (Solanum tuberosum L.) в умовах Карпат, Данілкова Т. В., Бородай В. В. (2014)
Логінова І. В. - Ефективність різних форм і способів внесення мікроелементів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур, Білєра Н. М. (2014)
Мазуркевич Л. І. - Вплив тривалого застосування добрив на вміст поживних елементів у грунті, врожайність пшениці ярої та якість зерна (2014)
Макаренко М. В. - Правові засади функціонування складів агрохімікатів і пестицидів (2014)
Марчук І. У. - Вплив різних рівнів мінерального живлення на фоні післядії гною на формування урожаю і технологічні показники коренеплодів буряків цукрових на лучно-чорноземному карбонатному грунті, Козлов О. С. (2014)
Пасічник Н. А. - Функціональна діагностика як метод прогнозування ефективності удобрення кукурудзи, Логінова І. В., Кучерук А. В. (2014)
Рожков А. О. - Вміст пігментів фотосинтезу в листках рослин пшениці твердої ярої за дії підживлень посівів сечовиною та мікродобривами (2014)
Яригіна Н. Я. - Вплив добрив, унесених у сівозміні, на вміст елементів живлення в грунті, урожай та якість сіна конюшини (2014)
Ященко Л. А. - Енергетична ефективність вирощування ячменю ярого за післядії добрив у зерно-буряковій сівозміні Лісостепу, Нагорна А. М. (2014)
Антал Т. В. - Фотосинтетична активність посівів пшениці твердої ярої залежно від удобрення, Гарбар Л. А., Бабич О. В. (2014)
Кожемякіна Л. М. - Виділення РНК та реакція зворотної транскрипції при визначенні ефективності проявлення трансгенів У рослинах цукрових буряків (2014)
Novictska N. - Productivity as integral value of efficiency in the technology nanometal soybeans (2014)
Шаповаленко О. І. - Співвідношення кукурудзи і коренеплодів у екструдованих кормосумішах, Улянич І. Ф. (2014)
Дудченко В. М. - Культура соя - технологія No-till, Кротінов О. П., Дудченко Н. Я. (2014)
Моторний В. А. - Продуктивність пшениці озимої залежно від строків сівби у Правобережному Лісостепу України (2014)
Сальніков С. М. - Вплив систем землеробства на показники родючості грунту агрофітоценозу буряків цукрових (2014)
Кирик М. М. - Розвиток кореневих гнилей нуту та видовий склад їх збудників, Таранухо Ю. М., Піковський М. Й., Дяченко О. М. (2014)
Макаренко Н. А. - Оцінювання грунтів щодо відповідності вимогах органічного виробгицтва продукції рослинництва: науково-методичні підходи, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Павлюк С. Д. - Оцінка екологічного ризику застосування пестицидів у плодових насадженнях (2014)
Вдовенко С. А. - Біоенергетична оцінка вирощування гливи звичайної на солом'яних субстратах (2014)
Карасюк І. М. - Формування високої врожайності салату посівного за внесення азотних добрив, Улянич О. І., Філонова О. М., Алексейчук О. М. (2014)
Накльока О. П. - Урожайність перцю солодкого залежно від якості розсади різного віку, Тернавський А. Г. (2014)
Улянич О. І. - Урожайність сортів картоплі ранньостиглої за різних способів застосування абсорбентів, Воробйова Н. В., Наумчук В. М. (2014)
Улянич О. І. - Доктору сільськогосподарських наук, заслуженому професорові Уманського НУС І. М. Карасюку - 90 років (2014)
Алєксєєнко Т. Ф. - Концептуальні засади соціально-педагогічної парадигми виховання (2014)
Антонян-Шевчук Б. Л. - Державна молодіжна та сімейна політика України як умова становлення та розвитку студентської сім’ї (2014)
Білик О. М. - Центр міжкультурної комунікації та соціальної інтеграції іноземних студентів як складова освітньо-культурного середовища їх соціалізації (2014)
Букій Т. В. - Особливості реалізації виховної функції багатодітною сім’єю (2014)
Волощук І. П. - Формування професійної компетентності студентів ВНЗ: компетентнісний підхід (2014)
Єжова О. О. - Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу (2014)
Клос Л. Є. - Особливості психолого-педагогічної характе¬ристики молодшого школяра – передумова диференціації педагогічної підтримки, Фаласеніді Т. М. (2014)
Конончук А. І. - Неповна батьківська сім’я як об’єкт соціально-педагогічної роботи (2014)
Лоза Т. В. - Сучасний стан підготовки вихованців дитячих будинків сімейного типу до самостійного життя (2014)
Онищенко Н. П. - Соціально-педагогічне забезпечення виховного процесу у ВНЗ (2014)
Петрочко Ж. В. - Найкращі інтереси дитини: сутність і шляхи забезпечення (2014)
Рейпольська О. Д. - Особливості виховання ціннісного самоставлення у старших дошкільників та їх уявлень про самих себе (2014)
Тюльпа Т. М. - Історичні передумови становлення соціалізаційного процесу доісторичного та стародавнього часів (2014)
Багрій В. Н. - Соціальне проектування як педагогічна технологія проектної культури студентів (2014)
Белан В. Ю. - Виховання соціальної ініціативності підлітків у Всеукраїнському дитячому громадському русі "Школа безпеки” (2014)
Максимовська Н. О. - Анімаційний підхід до соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у позанавчальний час (2014)
Рень Л. В. - Культура справочинства у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2014)
Ясточкіна І. А. - Підвищення емоційної компетентності студентів методами психічної саморегуляції (2014)
Балаховська Ю. М. - Дидактичні аспекти творчості Т. Г. Шевченка у методичній спадщині О. Р. Мазуркевича (2014)
Баранник Н. О. - Удосконалення граматико-стилістичних умінь студентів у процесі вивчення курсу "Сучасна українська мова” (2014)
Бондаренко Ю. І. - Тематичний шлях вивчення життєпису митця та робота з біографічними фактами на уроках літератури (2014)
Бриль М. В. - Програмно-цільовий підхід до формування духовних цінностей сільської молоді (2014)
Бутурлим Т. І. - Формування позитивного мислення старшокласників у процесі вивчення української літератури: ґендерний аспект (2014)
Воробець С. В. - Типи перекладацьких помилок студентів в умовах близькоспорідненого перекладу (2014)
Галушко М. В. - Окремі аспекти управління розвитком творчих здібностей майбутніх словесників (2014)
Галушко О. В. - Формування образного мислення школярів засобами художньої літератури у науковій спадщині Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Гальонка О. А. - Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайко про розвиток мовлення учнів у процесі вивчення української літератури (2014)
Голуб Н. М. - Проблема духовного розвитку особистості в педагогічній діяльності та методичній спадщині Т. Ф. Бугайко, Проценко Л. І. (2014)
Гордієнко О. А. - Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах (2014)
Градовський А. В. - Компаративний підхід у системі шкільного курсу словесності (2014)
Греб М. М. - Принципи формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2014)
Грона Н. В. - Педагогічні ідеї Т. Ф. та Ф. Ф. Бугайків у курсі викладання методики навчання української мови (2014)
Забарний О. В. - Формування в школярів умінь здійснювати психологічну характеристику персонажів художніх творів (2014)
Каліш В. А. - Формування лексико-семантичної компетенції майбутніх учителів-словесників на когнітивно-комунікативній основі (2014)
Климова К. Я. - Робота з текстом на заняттях з української мови у площині розвитку креативної мовної особистості майбутнього вчителя (2014)
Левченко Т. М. - Уроки словесності в зальноосвітній школі на матеріалах творів Тараса Шевченка (2014)
Лілік О. О. - Методика педагогічного супроводу написання кваліфікаційних робіт студентами-філологами, Сазонова О. В. (2014)
Матюшкіна Т. П. - Ідеї Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайка щодо вивчення української літератури у взаємозв’язку з суміжними й спорідненими дисциплінами) (2014)
Мельничук Т. Ф. - Інтеграція культури й освіти – запорука успіху у формуванні творчої особистості (2014)
Міщенко О. В. - Удосконалення читацьких умінь старшокласників у контексті вивчення позасюжетних елементів прозового твору (2014)
Молочко С. Р. - Вивчення ліричних творів у взаємозв’язку з музичним мистецтвом у світлі ідей Т. Ф. і Ф. Ф. Бугайків (2014)
Нежива Л. Л. - Проблема вивчення літературних напрямів у вітчизняній методичній думці (2014)
Остапенко Л. М. - Біблійний контекст вивчення зарубіжної літератури ХХ ст. у школі (від Ф. Кафки до П. Зюскінда). Частина І (2014)
Пилипенко О. В. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб інтеграції знань учнів на уроках української літератури (з досвіду роботи вчителя) (2014)
Пустохіна В. І. - Культурологічний контекст вивчення української літератури як складової художньої культури (2014)
Хропата С. І. - Комунікативно спрямоване вивчення синтаксису складного речення української мови студентами педагогічних вишів: особливості реалізації (2014)
Цінько С. В. - Остання й вічна шана Кобзареві, Кузьменко Л. О. (2014)
Яценко Т. О. - Наукова творчість П. К. Волинського, Т. Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка в контексті розвитку методики навчання української літератури 40–50-Х рр. ХХ ст. (2014)
Бейгер Г. - Проблема евтаназії дітей у Європі (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Досвід упровадження змістово-технологічного забезпечення підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. (2014)
Повалій Л. В. - Робота школи з підвищення рівнів сформованості гуманних взаємин батьків з дітьми підліткового віку (2014)
Махоткіна Л. Б. - Обґрунтування критеріальної бази дослідження соціальності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2014)
Наші автори (2014)
Гиневский А. М. - Иерархически-конвейерная организация сжатия изображений, Воробьев О. В., Кукушкин С. М. (2005)
Демидов Б. А. - Определение показателей риска успешного завершения создания образца ВВТ в задаче управления его жизненным циклом, Хмелевская О. А. (2005)
Захаров И. П. - Погрешности моделирования переходных характеристик апериодических средств измерительной техники, Сергиенко М. П. (2005)
Калмыков И. А. - Метод пересчета ортогональных базисов для модулярного спецпроцессора с деградируемой структурой (2005)
Клейман А. С. - Научные основы измерения спектральных энергетических характеристик случайных процессов в базисе вейвлетов, Романько В. Н., Романько О. В. (2005)
Ковальчук А. А. - Оценка потенциальной пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой для подсистемы автосопровождения по угловой координате, Сачук И. И., Сосунов А. А. (2005)
Козелков С. В. - Дослідження нелінійних інерційних процесів у командно-вимірювальних системах, Явтушенко А. М., Богомья В. І., Ставицький С. Д., Пашков Д. П. (2005)
Кононов В. Б. - Алгоритм решения задачи оптимального распределения разнородных средств по критерию максимума средневзвешенного математического ожидания суммарного количества основных средств противостоящей стороны при переменных параметрах (2005)
Косенко В. В. - Математичне моделювання однотипних виробів, Курко О. В., Мігура О. В., Кривчач С. Ф. (2005)
Крюков А. М. - Методика задания и корректировки периодичности поверки информационного геодезического комплекса, Тышко С. А. (2005)
Кузнецов А. А. - Обеспечение безопасности и помехоустойчивости каналов управления тактического звена рв св на основе эллиптических кодов, Евсеев С. П., Родионов С. В., Остренко А. А. (2005)
Кулявец Ю. В. - Анализ возможности использования оценки вектора состояния для расчета матрицы весовых коэффициентов в алгоритме определения координат объекта многопозиционной радиолокационной системой при избыточности информации, Богатов О. И., Лабенко Д. П. (2005)
Кучеренко Ю. Ф. - Среднее время задержки пакета в сети передачи данных с самоподобным трафиком, Шубин Е. В., Гузько О. Н. (2005)
Кучук Г. А. - Метод дослідження фрактального мережного трафіка (2005)
Левкин А. В. - Модель и метод решения задачи оптимизации лазерного деления эмбриона (2005)
Лиепинь У. Р. - Метод и алгоритм адаптации управления передающей фар к искажениям АФР неидентичностью СВЧ трактов и ВСИ, Недзельский С. Д. (2005)
Мартынчук А. А. - Исследование влияния основных параметров ортогональных сигналов с комбинированной параболической и гармонической фазовой модуляцией на ошибки измерения поляризационной матрицы рассеяния, Леонов И. Г., Качуровский Г. Н., Зубрицкий Г. Н., Ставицкий О. Н., Лукъянчук В. В. (2005)
Нечитайло С. В. - Повышение достоверности отождествления результатов траекторной обработки от разнесенных радиолокационных станций, Просов А. В., Рамшов Д. В. (2005)
Рапин В. В. - Гармонический удвоитель частоты с фазовой обратной связью в режиме колебаний второго рода, Хуторненко С. В., Савченко В. Н. (2005)
Роденко С. Н. - Выбор размера базы для измерения поперечного размера аэродинамических целей в когерентной бистатической РЛС метрового диапазона волн, Седышев П. Ю., Хмелевский С. И. (2005)
Романенко І. О. - Підвищення ефективності дистанційного навчання і контролю знань в автоматизованих системах дистанційного навчання Збройних Сил України, Рубан І. В., Калачова В. В. (2005)
Соловьёва О. И. - Повышение эффективности компьютерной модельной диагностики латентного сахарного диабета типа 2 с помощью искусственной нейронной сети (2005)
Стрелков А. И. - Пространственное разрешение оптических сигналов акустооптического преобразователя при анализе спектров радиосигналов на близких частотах, Стрелкова Т. А., Жилин Е. И., Марченко В. В. (2005)
Черепнёв И. А. - Возможные методы повышения эффективности работы экипажей существующих и перспективных боевых машин, Кириенко Н. М., Артюшенко А. В., Аверьянов А. А. (2005)
Чорний С. В. - Розробка і обґрунтування пропозицій щодо формату цифрових зображень у рамках договору "Відкрите небо”, Жевтюк О. А., Михалко В. В., Азімов Н. Н. (2005)
Шимук Д. С. - Расчет главного определителя формулы мэзона по топологической матрице резистивных контуров (2005)
Бобир Є. І. - Експертна навчальна система для дистанційного навчання, Лещенко І. Є., Затхей В. А. (2005)
Вартанян В. М. - Инструментальные средства моделирования и визуализации продуктовой стратегии предприятия, Кононенко А. В. (2005)
Шевченко В. В. - Современное состояние и перспективы использования сверхпроводников в электроэнергетике , Гавриш А. Ю. (2005)
Шмаров В. Н. - Применение светодальномеров фазового типа для определения параметров сложных поверхностей с осевой и круговой симметрией (2005)
Арсен’єва О. М. - Спектрометр гамма-випромінювань на базі телурид кадмієвих детекторів, Беденко Л. Б., Григор’єв О. М., Стервоєдов М. Г. (2005)
Иванов Н. И. - Разработка комплекса технических средств для проведения экологического мониторинга нефтяных разливов на подстилающих поверхностях, Балаклейский А. В. (2005)
Клименко Е. С. - К вопросу исследования внутренних угроз (2005)
Перелік статей (2005)
Наші автори (2005)
Титул, зміст (2011)
Біда В. І. - Вивчення основних електрометричних показників гальванічної форми непереносимості сплавів металів ортодонтичних апаратів та зубних протезів для визначення оптимального алгоритму лікувально-профілактичних заходів у пацієнтів з ортодонтичною патологією та дефектами зубів і зубних рядів, Леоненко Г. П., Леоненко П. В., Новошицький В. Є. (2011)
Гавриленко М. А. - Кредитно-модульна система у викладанні гістолопї, цитології та ембріології, Зідрашко Г. А., Кокарь О. О., Артюх О. В., Степанова Н. В. (2011)
Давиденко Г. М. - Особливості відновлення жувальної ефективності знімними пластинковими протезами ухворих на цукровий діабет, Цветкова Н. В., Давиденко В. Ю. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Застосування рефлексотерапії для профілактики психологічної дезадаптації до знімних пластинкових протезів (2011)
Добровольская О. В. - Сравнительная характеристика эффективности реабилитации пациентов с полной адентией нижней челюсти при использовании различных вариантов конструкций с опорой на имплантаты, Добровольський А. В., Рубаненко В. В. (2011)
Каськова Л. Ф. - Распространенность и интенсивность кариеса у жителей Полтавского региона эпох энеолита (меди) — позднего средневековья, Артемьев А. В., Маковка И. Л. (2011)
Кокарь О. О. - Впровадження ефективних форм, методів та сучасних технологій навчання на кафедрі стоматології, Дементьева О. В., Зідрашко Г. А., Трубка І. О. (2011)
Кочкіна Н. А. - Порівняльний аналіз показників мікроекології порожнини рота у пацієнтів із хронічним перебігом генералізованого пародонтита I-II ступеня тяжкості та дефектами зубних рядів в залежності від виду застосованих знімних ортопедичних конструкцій (2011)
Макєєв В. Ф. - Аналіз оперативних втручань у хворих з природженими незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В., Олійник Ю. Ю. (2011)
Мартыненко И. Н. - Функциональное состояние жевательного аппарата после полной потери зубов, Шеметов О. С. (2011)
Нагірний Я. П. - Вплив ентеросгелюі біологічно активної добавки "OsteoPlus" на показники імунного статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2011)
Назарян Р. С. - Результати визначення ультраструктурних змін гіпомінералізованої емалі у процесі герметизації фісур та особливостей її взаємодії з різними типами герметиків, Гаргін В. В., Кривенко Л. С., Карнаух О. В., Гармаш О. В. (2011)
Оболонская А. А. - Аспекты реставрации зубов у пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта (2011)
Паливода І. І. - Вплив штучних коронок на стан маргінального пародонту опорних зубів (2011)
Павленкова О. В. - Використання склоіономерного цементу "Цемілайт" при пломбуванні порожнин 2 класу за влеком, Петрушанко В. М., Павленко С. А., Сидорова А. І. (2011)
Падалка И. А. - Влияние некоторых синтетических антиоксидантов на метаболическую активность кислотопродуцирующих микроорганизмов ротовой жидкости и зубной бляшки, Падалка А. И. (2011)
Ролик С. Н. - Разработка и исследование стоматологического геля, Печенежская Л. А., Баглык Т. В., Соколова И. И., Герман С. И. (2011)
Рябоконь Є. М. - Вплив карієспрофілактичного комплексу на резистентність твердих тканин зубів, Гладка О. М., Бєліков К. М., Брильова К. Ю., Катюхін О. В. (2011)
Скрипніков П. М. - Застосування ноотропних препаратів в комплексном лікуванні хворих на генералізований пародонтиті I і II ступеня тяжкості, Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Казакова К. С., Череда В. В. (2011)
Стеблянко Л. В. - Эффективность лечения хронического пародонтита, ассоциированного с хламидийной инфекцией, Рябоконь Е. Н., Баглык Т. В., Гурьева Т. Е. (2011)
Семененко Ю. I. - Електроміографічна характеристика жувального апарату у осіб чоловічої статі 17-21 років з інтактними зубними рядами (2011)
Степанова Н. В. - Обґрунтування використання ефірної олії, отриманої з листя та суцвіть шавлії мускатної, у комплексному лікуванні захворювань пародонта, Количева К. Л., Денисенко О. М. (2011)
Ткаченко П. І. - Лікування переломів нижньої щелепи назубними дротяними шинами нової конструкції, Ідашкіна Н. Г. (2011)
Удод А. А. - Реализация компетентностного подхода в подготовке врача-стоматолога, Косарева Л. И. (2011)
Фліс П. С. - Проблеми раннього змінного прикусу, Вознюк В. П., Петрусь В. В. (2011)
Хамдан Абдулла - Состояние показателей прооксидантно-антиоксидантного баланса полости рта у ортодонтических больных с небно ретенированным клыком в процессе лечения с использованием микроимплантата (2011)
Цветкова Н. В. - Впровадження доказової медицини в стоматологи: методи доказовості, їх переваги та проблеми, Давиденко Г. М., Нідзельський М. Я. (2011)
Шарпило А. А. - Методы измерения резервных возможностей тканей пародонта в клинике ортопедической стоматологии, Рубаненко В. В., Дворник В. Н. (2011)
Шешукова О. В. - Показники ураженості карієсом та його ускладненнями у дітей в регіоні з високим вмістом фтору в питній воді, Труфанова В. П. (2011)
Ярова С. П. - Пути совершенствования обучения врачей-стоматологов в очной интернатуре, Мозговая Н. В., Осипенкова Т. С., Комаревская Е. В. (2011)
Вітаємо Шановну Світлану Іванівну Дорошенко з ювілеєм! (2011)
Босовська М. В. - Еволюція інтеграційних процесів у туризмі (2014)
Вдовічен А. А. - Історичні аспекти виникнення концепції диспропорційності в економіці (2014)
Вівчар О. І. - Перманентна генерація розвитку рейдерства в контексті деструктивних економічних явищ (2014)
Кудріна О. Ю. - Програми розвитку промисловості луганської області у середньо- та довгостроковій перспективі (2014)
Малиш І. М. - Оцінка загального стану ринку праці України (2014)
Черевко О. Л. - Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні, Загорулько А. В. (2014)
Іванов Є. І. - Теоретичні засади комплексної системи зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Мойсей В. І. - Основні чинники міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізаційних змін (2014)
Паламарчук Н. О. - Конкурентоспроможність регіонів як основа для розвитку міжнародного бізнесу в Україні (2014)
Стеченко Д. М. - Особливості формування рекреаційно-туристичного бренду України в контексті зарубіжного досвіду, Безуглий І. В. (2014)
Летуновська Н. Є. - Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг (2014)
Поповиченко І. В. - Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат", Лантух О. В., Загуменнова А. В. (2014)
Ракітіна Н. О. - Інноваційне забезпечення конкурентоспроможності компанії (2014)
Савіцький А. В. - Взаємозв’язок принципів та підходів побудови системи управління якістю продукції підприємства у підвищенні її конкурентоспроможності (2014)
Саричев Д. О. - Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика (2014)
Сидяга Б. В. - Проблеми формування та використання прибутку комерційних підприємств, Ониськів В. О. (2014)
Спірідонова К. О. - Теоретичні аспекти аутсорсингу як інструменту управління підприємством (2014)
Чубар М. М. - Формування стратегії вітчизняного швейного підприємства-експортера в поточних економічно-правових умовах (2014)
Вардеванян В. А. - Особливості використання рекламних засобів при формуванні іміджу підприємства (2014)
Гамова І. В. - Аналіз реалізації основних функцій управління маркетингом у сфері роздрібної електронної торгівлі (2014)
Скіцько В. І. - Моделі оцінювання ефективності рекламної кампанії, Міленіна Л. Г. (2014)
Чаплінський Ю. Б. - Особливості формування та управління брендом м. Чернівці, Олійнич С. І. (2014)
Бех М. С. - Вплив ліквідності на стабільність банківської системи України (2014)
Буряк П. Ю. - Аналітична оцінка ролі державної казначейської служби України у реалізації заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, Ватаманюк-Зелінська У. З. (2014)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання (2014)
Гораль Л. Т. - Фінансове забезпечення екології природних ресурсів, Щурик М. В. (2014)
Далєвська Т. А. - Фінансове забезпечення соціально орієнтованих бюджетів місцевого самоврядування (2014)
Насібова О. В. - Економічний механізм функціонування системи пенсійного страхування (2014)
Новосьолова О. С. - Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи, Кличановська А. В. (2014)
Свищук А. С. - Податкове регулювання у країнах з розвинутою економікою (2014)
Степанова Г. М. - Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни (2014)
Стужук Т. М. - Про посилення принципу соціальної справедливості в оподаткуванні доходів фізичних осіб (2014)
Багрій К. Л. - Особливості незалежного аудиту в Україні та перспективи його розвитку (2014)
Бойченко В. С. - Аналіз науково-педагогічних кадрів вищих навчальних закладів (на прикладі Запорізького регіону) (2014)
Коцеруба Н. В. - Особливості організації внутрішньогосподарського обліку доходів і затрат підприємства торгівлі в умовах бюджетування (2014)
Разборська О. О. - Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ, Ємець В. В. (2014)
Романчук А. Л. - Аналіз доходності фінансових інвестицій: теоретико-методичний аспект (2014)
Сагайдак Р. А. - Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах (2014)
Федоронько Н. І. - Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах (2014)
Стрихалюк Б. - Моделювання хмаринкової мережної системи у гіперболічних віртуальних координатах, Климаш М., Демидов І. (2014)
Дудикевич В. - Ефективність інвестицій у системи захисту приміщень від витоку мовної інформації, Іванюк В., Прокопишин І. (2014)
Черныш В. - Методи оценки рисков информационной безопасности в системе организации воздушного движения (2014)
Мороз Л. - Швидке обчислення оберненого квадратного кореня з використанням магічної константи - аналітичний підхід, Гринчишин А. (2014)
Тимченко О. - Інформаційні моделі процедур оцінки стану енергоактивних агрегатних структур в умовах збурення навантаження електроприводів, Вовк А., Стрепко О. (2014)
Климаш М. - Модель оптимізації багатошарових структур телекомунікаційних мереж за допомогою лінійного програмування методом діакоптики, Кайдан М., Бешлей М., Редька A. (2014)
Стрихалюк Б. - Структурно-функціональна оптимізація процесів міграції віртуальних машин в розподілених дата-центрах, Демидов І., Хархаліс З. (2014)
Максимович В. - Двійково-десятковий генератор пуассонівських імпульсних потоків, Смук Р., Сторонський Ю., Костів Ю. (2014)
Партика А. - Вплив параметрів акустичного сигналу на амплітуду коливань вібруючої поверхні, Шевчук Ю. (2014)
Родін С. - Побудова емпіричної моделі розповсюдження радіохвиль стандарту ZIGBEE (2014)
Микитюк М. - Огляд засобів виявлення несанкціонованих підключень до телефонних ліній у cторожовому режимі, Хома В. (2014)
Ковальський Б. - Технологічні особливості визначення колірних характеристик друкарських фарб, Занько Н., Шовгенюк М. (2014)
Стецько А. - Комплексні методи виготовлення і відновлення спрацьованих поверхонь деталей, Дацій О. (2014)
Шустикевич М. - Дослідження діаграм стиснення окремих аркушів паперу (2014)
Вітер М. - Функціональна модель електронного документообігу в органах державної влади (2014)
Вісьтак М. - Нанорозмірні матеріали для сучасних накопичувачів енергії, Микитюк З., Яцишин Б. (2014)
Титул, зміст (2011)
Бублій Т. Д. - Вплив екзогенних чинників на стоматологічну захворюваність чоловіків, Дубовая Л. І., Худан Р. І. (2011)
Дичко Є. Н. - Досвід лікування кандидозу слизової оболонки порожнини рота, Самойленко А. В., Іванова С. А., Романюта І. А. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Прогнозування виникнення основних стоматологічних хвороб серед населення під дією важких металів довкілля, Лахтін Ю. В. (2011)
Палійчук І. В. - Стан місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на кандидозний і комбінований протезний стоматит, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2011)
Самойленко A. В. - Експертне і хронометражне дослідження лікарських дій під час підготовки каріозної порожнини до пломбування, Помойницька М. В. (2011)
Силенко Ю. І. - Стан показників ейкозаноїдів у хворих на генералізований пародонтит, Хребор М. В., Копельян Н. М., Рибак М. О., Дворник В. М. (2011)
Ждан B. М. - Математичне обґрунтування оптимальних параметрів одномоментного роз'єднання прикусу з урахуванням стану зубощелепної системи, Дворник В. М., Рубаненко В. В. (2011)
Рузин Г. П. - Влияние перелома скуловой кости на состояние слизистой оболочки гайморовой пазухи, Побережник Г. А. (2011)
Рузин Г. П. - Морально-этические проблемы при лечении больных хроническими токсическими остеомиелитами, развившимися вследствие наркотической зависимости, Ткаченко О. В., Василенко И. В. (2011)
Діасамідзе Е. Д. - Естезіометрія й аурикулярна мікроголкотерапія в профілактиці больового синдрому за використання знімних протезів (2011)
Рамусь М. О. - Фарфор як конструкційний матеріал у стоматології (2011)
Розуменко В. А. - Клиническая апробация усовершенствованного метода изготовления полного съемного пластиночного протеза при непереносимости акриловой пластмассы (2011)
Колесніченко О. В. - Оптимізація лікування вогнищевої демінералізації емалі зубів у дітей (2011)
Острянко В. І. - Пігментований зубний наліт у дітей, Ісаєва Н. С., Якубова І. І. (2011)
Ткаченко П. I. - Злоякісні новоутвори щелепно-лицевої ділянки в дітей: частота, структура і проблеми ранньої діагностики, Іщейкін К. Є., Білоконь С. О., Гуржій О. В. (2011)
Камалов Р. X. - Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период, Лихота А. Н., Коваленко В. В., Пономаренко В. О., Горобец Е. В., Розова Е. В. (2011)
Чуйко A. Н. - Об особенностях биомеханики мостовидных протезов в зависимости от состояния опорных зубов и имплантатов разных типов, Суров О. Н., Шинчуковский И. А., Левандовский Р. А. (2011)
Куліш Н. В. - Роль комп'ютерної томографії у виборі тактики ортодонтичного лікування пацієнтів із надкомплектними та ретенованими зубам (2011)
Ахмеров В. Д. - Клинический случай нагноившейся одонтомы верхней челюсти (2011)
Думанский Ю. В. - О целесообразности кредитно-модульной организации учебного процесса в системе высшего стоматологического образования, Талалаенко А. Н., Удод А. А., Косарева Л. И., Андреева B. Ф. (2011)
Рыбалов Олег Васильевич (2011)
Рузін Генкадій Петрович (2011)
Гасюк Анатолій Петрович (2011)
Памятка-инструкция официальному оппоненту (2011)
Архіпова Г. - Визначення негативного впливу техногенних забруднень на довкілля, Нестерова Л. (2014)
Ємцев В. - Розвиток світового ринку молока в існуючому конкурентному середовищі (2014)
Баль-Прилипко Л. - Біотехнологія варених ковбас із застосуванням молочокислих та денітрифікуючих мікроорганізмів, Леонова Б. (2014)
Вічко О. - Як зберігати продукти на основі "тибетського грибка", Кухтин М., Покотило О., Червецова В., Новіков В. (2014)
Макаренко В. - Фізико-хімічні властивості м'ясних напівфабрикатів під дією полісахаридів, Штонда О. (2014)
Омельченко С. - Збивні напівфабрикати на основі рослинних олій, Горальчук М., Гринченко О. (2014)
Даниленко С. - Використання новоствореної бактеріальної композиції у виробництві м'ясних продуктів, Недорізанюк Л. (2014)
Адамчук Л. - Характеристика соняшникового меду різних регіонів України (2014)
Калініна Г. - Систематизація органолептичних показників якості молочних продуктів (2014)
Рудько В. О. - Стан атараксії як важлива стабілізуюча цінність (2014)
Сидоренко І. Г. - Історичні інтерпретації принципу справедливості (2014)
Гавеля О. М. - Стратегії управління процесами інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості в умовах націотворення в Україні (2014)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація фактів зовнішнього досвіду (2014)
Смоліна О. О. - Монастир та інтернет: до проблеми новаторства в культурі православного чернецтва (2014)
Вовкун С. В. - П. О. Куліш про козацько-селянські війни кінця XVI – першої половини XVII століть (2014)
Гнидка К. О. - Етнофольклорна культура Буковини в умовах поліетнічних та глобалізаційних впливів (2014)
Кононова Я. В. - Антропологія сучасності Бруно Латура (2014)
Логвінова О. О. - Концепція театралізації як прояв видовищної культури (2014)
Сухина О. В. - Культурологічні інтенції лаканівської психоаналітичної концепції суб’єкта (2014)
Чернець М. О. - Організаційно-правові засади реалізації ініціативи ЄС "Європейська столиця культури" (2014)
Шульченко М. В. - До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни (2014)
Індутний В. В. - Формула Ральфа Хартлі й прогнозування вартості пам'яток культури (2014)
Ущапівська О. М. - Традиції православного співу на Донеччині: до вивчення специфіки соціокультурної діяльності релігійних громад краю (2014)
Громченко В. В. - Специфіка використання засобів виразності у творах для інструмента соло (на прикладі "Інтерв’ю на задану тему" В. Мартинюк для кларнета соло) (2014)
Іонов В. І. - Категорії жанру і стилю у контексті історіографічного дослідження музично-творчого процесу (2014)
Кириленко Я. О. - Техніко-організаційна партитура як складова сценічно-виконавської інтерпретації хорового концерту Г. Сегал "Душе моя" (2014)
Кисла С. В. - Уроки музики у сучасній школі: шляхи виходу з глухого кута (2014)
Косінова О. М. - Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки студентів вищих навчальних закладів мистецтв (2014)
Рябуха Н. А. - Звуковой образ как феномен культуры: опыт междисциплинарного синтеза (2014)
Скорик А. Я. - Знакова текстура екранного мистецтва (2014)
Тормахова В. М. - Альбом "Made in Ukraine" гурту "Брати Гадюкіни": традиції та новації (2014)
Шандренко О. М. - Інтерпретація моди в контексті дискурсивних практик (2014)
Жильцова О. П. - Новий етап розвитку ліможської розписної емалі: ХІХ століття (2014)
Марченко В. В. - Еволюція акордеонного мистецтва: історичний аспект (2014)
Теребун Д. С. - Мистецькі діалоги джазу і авангардної академічної традиції (2014)
Харченко О. І. - Художній вимір концертів духовної музики в Києві: за матеріалами газети "Києвлянин" (1900-1917 рр.) (2014)
Титул, зміст (2011)
Максименко П. Т. - Их подвиг бессмертен, а память священна! (2011)
Гасюк А. П. - Адаптаційні зміни твердих тканин зуба під цементною пломбою, Розколупа О. О., Костиренко О. П. (2011)
Удод А. А. - Клиническое исследование цветосоответствия реставраций фронтальных зубов, Джеломанова-Кутана В. К. (2011)
Аветіков Д.С. - Сучасні методи планування реконструктивних операцій із застосуванням кольорового дуплексного сканування, Гутник А. А., Стебловський Д. В. (2011)
Ткаченко І. М. - Особливості визначення оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів (2011)
Дворник В. М. - Особливості виготовлення покривних протезів при лікуванні генерал ізованих форм патологічного стирання твердих тканин зубів, Рубаненко В. В., Баля Г. М. (2011)
Дорошенко С. І. - Комплексна підготовка до зубного протезування пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями, пов'язаними з втратою зубів, Кульгінський Е. А., Дорошенко К. В., Федорова О. В. (2011)
Михайленко Т. М. - Вплив різних режимів очищення та дезінфекції за допомогою ультразвуку на структуру внутрішньої поверхні базисів знімних конструкцій зубних протезів залежно від термінів користування, Рожко М. М., Серкіз Р. Я. (2011)
Чуйко А. Н. - Первичная (упругая) и вторичная (остаточная) деформация нижней челюсти и ее влияние наокклюзионное соотношение зубов, Драгомирецкая М. С., Мирза Р. А. (2011)
Шуклін В. А. - Діагностика та спосіб корекції порушень балансу функції жувальних м'язів при незнімному протезуванні, Кучера М. В., Павленко О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Поширеність мезіального прикусу серед школярів м. Києва, Кульгінський Є. А., Яковчук В. П., Дорошенко К. В. (2011)
Головко Н. В. - Тиск язика в ортодонтичних пацієнтів із I, II та III видом аномального прикріплення та вкорочення вуздечки язика, Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Каськова Л. Ф. - Досвід застосування композиційних пломбувальних матеріалів у клініці дитячої терапевтичної стоматології, Левченко Н. В., Новікова С. Ч., Моргун Н. А. (2011)
Каськова Л. Ф. - Показники мікрокристалізації ротової рідини та тесту емалевої резистентності в дітей із зубощелепними аномаліями, Марченко К. В. (2011)
Смоляр Н.І. - Ураженість карієсом зубів у дітей раннього віку, Мусій-Семенців Х. Г. (2011)
Смоляр Н. І. - Уражуваність карієсом зубів дітей, хворих на сколіоз, Шаран М. О., Колесніченко О. В. (2011)
Чухрай Н. Л. - Показники карієсу зубів у дітей із регіону з підвищеним умістом фтору в питній воді, Ахмад Хатем Джасер (2011)
Ахмеров В. Д. - Профілактика запальних ускладнень при атиповому видаленні нижнього третього моляра (2011)
Дембіцький О. В. - Шляхи поліпшення фіксації та стабілізації знімних покривних протезів за наявності одного - двох зубів або коренів на щелепі, Тирон О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Обґрунтування використання силіконових матеріалів при виготовленні знімних зубних протезів у дітей з адентією, Ієвлєва Ю. В., Кульгінський Є. А., Дорошенко К. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Електрохірургічний спосіб лікування радикулярних кіст зубів, Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Черепинський О. А. (2011)
Дорошенко С. І. - Використання препарату "Ізатізон" у стоматологічній практиці, Потопальський А. І., Шагаліна С. С., Шагалін С. Ю. (2011)
Дорошенко С. І. - Імунний статус порожнини рота із захворюваннями тканин пародонта на тлі зубощелепних аномалій та цукрового діабету I типу, Саранчук О. В. (2011)
Дорошенко С. І. - Спосіб шинування зуба при його неповному чи повному вивиху, Черепинський О. А., Кульгінський Є. А., Ірха С. В., Дорошенко К. В., Павлик А. В. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів. Частина 1, Заверуха М. І. (2011)
Макєєв В. Ф. - Передпротезна профілактика атрофії альвеолярних відростків щелеп із використанням біополімерних композитів та кальцій-фосфатних алопластичних біоматеріалів, Черпак М. О. (2011)
Ткаченко Павло Іванович (2011)
Максименко Павло Тихонович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Балящук І. М. - Зміни імунного статусу у собак, хворих на лептоспірозний увеїт, Солонін П. К. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни у серці за кардіальної форми парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Юшкова І. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни у курей за синдрому зниження несучості, Шацило Е. С. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни у коропа за постодиплостомозу, Айшпур О. М. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів за каліцивірусної інфекції, Бондаренко О. В., Юшкова І. О. (2013)
Демиденко І. Ф. - Роль генетичних маркерів у дослідженнях штамів ентеровірусів свиней, Романенко В. П. (2013)
Жовнір О. М. - Особливості епізоотичного та інфекційного процесу за фузобактеріозу свиней в Україні, Ющенко М. С., Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Журенко О. В. - Дія суспензії з самок сетарій на гомогенат нирок морських свинок, Лемешко Г. О. (2013)
Костюк В. В. - Застосування імунотерапії при дисбактеріозах новонароджених телят, Сорокіна Н. Г. (2013)
Лісова В. В. - Патогенез і патоморфологія бронхітів за різних форм хронічних респіраторних інфекцій у свиней, Гавриленко О. С. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у поросят за гемофільозного полісерозиту, Гаркуша С. Є., Сікорський С. О. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у курчат–бройлерів за колібактеріозу, Гаркуша С. Є., Улизько О. В. (2013)
Радзиховський М. Л. - Використання організму кроля для отримання гіперімунної сироватки до герпесвірусної інфекції коней другого типу (2013)
Риженко В. П. - Специфічна профілактика анаеробних інфекцій тварин в Україні, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Мазигула Т. М., Камечук П. П., Теплюк Н. А. (2013)
Романишина Т. О. - Особливості діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби вірусологічними та серологічними методами (2013)
Рудой О. В. - Специфічна профілактика і терапія інфекційних гранульом, Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Хижня Л. Ю. - Біохімічні та морфологічні зміни показників крові за малофагозів курей (2013)
Шендрик Л. І. - Епізоотологія, діагностика та лікування коней за стронгілоїдозу у зоні степового Придніпров’я, Гугосьян Ю. А., Громихіна А. М. (2013)
Ятусевич А. И. - Паразитарные системы диких копытных и основы профилактики паразитозов на территории Беларуси, Субботин А. М., Братушкина Е. Л., Самсонович В. А. (2013)
Бойко Г. В. - Клінічні й патоморфологічні зміни в поросят за експериментального хронічного змішаного Т-2 і зеараленонотоксикозу, Бойко Ю. В., Стрілець Р. А. (2013)
Вересенко О. П. - Наукові товариства київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (2013)
Грищенко В. А. - Імуномодулюючі властивості ліпосом на основі фосфоліпідів молока за імунодефіцитного стану організму тварин, Томчук В. А. (2013)
Гуменюк Г. Д. - Впровадження вимог сот у законодавстві України про стандартизацію, сертифікацію та акредитацію (2013)
Гуменюк Г. Д. - Міждержавна стандартизація: перспективи розвитку, Бабенко Г. В. (2013)
Дудаш А. В. - Вплив лігнітогумопрепаратів на яєчну продуктивність курей–несучок, Кириленко Л. Ю., Легеза А. Г., Цмур Ю. Ю. (2013)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни у плазмі крові та гемолізатах еритроцитів телят за гіпоксії (2013)
Захаренко М. О. - Ефективність очищення біогазу анаеробної біоферментації відходів тваринницьких підприємств, Коваленко В. О., Яремчук О. С. (2013)
Зубов Д. О. - Перспективи клітинної терапії та живих тканинних еквівалентів за лікування дефектів хряща (перспективи напрямку), Костогриз О. А., Солодуха О. В. (2013)
Киселёв И. Г. - Опыт применения аппаратных систем "Vosys-Optima" при переломах плечевой кости у собак и кошек (2013)
Климчук В. В. - Маркери метаболізму кісткової тканини у собак, Бездітний П. М., Сухонос В. П. (2013)
Лемещенко В. В. - Закономерности структуры печени у млекопитающих новорожденного периода в условиях искусственной экосистемы, Криштофорова Б. В. (2013)
Луценко М. В. - Особливості технологічних процесів у конярських підприємствах малих форм на прикладі учбово-виробничого кінноспортивного комплексу хдзва, Петрушко М. П. (2013)
Малюк М. О. - Ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів за різних умов зберігання (2013)
Самуйленко А. Я. - Формирование бактериально-водорослевой биомассы биологических прудов в решении экологических задач по очистке и обеззараживанию сточных вод, Денисов А. А., Еремец В. И., Денисова Е. А. (2013)
Скобельська Т. П. - Динаміка морфометричних показників печінки у ягнят до 22-добового віку, Лемещенко В. В. (2013)
Скрипка М. В. - Порівняльна характеристика переферичних органів гемоімунопоезу кошенят першого місяця життя, Самченко І. М. (2013)
Соколюк В. М. - Мікробіологічний моніторинг питної води для великої рогатої худоби на фермах у різних регіонах України, Засєкін Д. А., Бойко П. К. (2013)
Стегней М. М. - Нариси історії Київської школи ветеринарних морфологів (2013)
Супрович Т. М. - Поліморфізм алелів гена Bola-DRB3 на прикладі українскьких чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, Супрович М. П. (2013)
Тарасенко О. О. - Порівняльний аналіз біохімічного складу м’яса веслоноса та коропа (2013)
Тюпіна Н. В. - Адаптаційна здатність корів голштинської породи зарубіжної селекції за різних способів утриманн (2013)
Тютюн С. М. - Перспективи застосування імуномодулюючих тканинних препаратів у тваринництві (огляд) (2013)
Усенко С. І. - Топографія і особливості будови імунних утворень шлунка фазана королівського (2013)
Федець О. М. - Білковий спектр крові кішок з пухлинами молочної залози, Кулай Н. Я., Каркошкіна Ю. О. (2013)
Хомич В. Т. - Склад і субмікроскопічна будова клітин лімфоїдної тканини стравохідного мигдалика курей, Дишлюк Н. В. (2013)
Петренко О. Ф. - Надійність гемостазу при кастраціях тварин з використанням ВЧ-електрозварювання, Шолойко М. С. (2013)
Zhurenko О. V. - The effect of denatured suspension of setaria on the organism of guinea pigs (2013)
Верхола М. - Інформаційна технологія визначення точності відтворення зображення на відбитках фарбодрукарською системою послідовно паралельної структури, Дурняк Б., Гук І., Пановик У. (2014)
Мусійовська М. - Ріномірність покриття растрового відбитка фарбою у короткій фарбо друкарській системі послідовної структури (2014)
Крет Т. - Системи керування з інтелектуальними характеристиками, Дудикевич В. (2014)
Луцків М. - Точність відтворення площі круглого растрового елемента, сформованого послідовністю рядків, Логойда М. (2014)
Федак В. - Використання адаптивного порогування для знешумлення зображень з використанням мінімізації sure та кластеризації малохвильових коефіцієнтів, Наконечний А. (2014)
Маковецький Д. - Аналіз методів та загальних властивостей генерування ключів для криптографічних додатків, Гаранюк П. (2014)
Білан В. - Ультразвуковий давач радіусу рулону рулонної аркушерізальної машини (2014)
Кеньо Г. - Поширення звуку через скляні перегородки та визначення їх звукоізоляції, Любчик Ю. (2014)
Касьянов Ю. - Визначення впливу шумової завади та звукоізоляції на розбірливість мови формантним методом (2014)
Маїк В. - Програмні та апаратні засоби для визначення параметрів шрифту Брайля, Дудок Т., Опотяк Ю. (2014)
Гавриш Б. - Методи визначення якості зображення, Тимченко О. (2014)
Стецько А. - Забезпечення формування якості робочих поверхонь деталей машин механічною обробкою (2014)
Хамула О. - Перспективи використання технології електронного паперу (E-INK), Сорока Н. (2014)
Терницький С. - Дослідження факторів впливу на зусилля висікання методом математичного моделювання (2014)
Топольницький П. - Методика теоретичних досліджень обрізування книжково-журнальних блоків плоскими різальними інструментами з криволінійним профілем крайки леза, Козар В. (2014)
Огірко І. - Інформаційна система оцінки якості електронних видань, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Пілат О. (2014)
Берсуцький А. Я. - Людський капітал та його роль в системі стратегічного розвитку промислового підприємства, Каменська О. О. (2014)
Бутенко І. А. - Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства, Курносова А. В. (2014)
Виногоров Г. Г. - Анализ социальной ответственности бизнеса: экономический аспект (2014)
Денисов В. Т. - Форсайт как формирование общенациональной среды инновационного стратегического развития, Авдеева Е. С. (2014)
Живко З. Б. - Контррозвідка: суть і завдання в нестабільних ринкових умовах господарювання (2014)
Заєць М. А. - Іноземний капітал банківської системи україни в умовах кризових явищ, Задорожнюк В. С. (2014)
Кір’ян Т. М. - Нагальні проблеми щодо подолання "тіньової" економіки, Шаповал М. С. (2014)
Князь С. В. - Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства, Пушак Г. І., Холявка Л. Ю. (2014)
Котов Е. В. - О методике оценки среднего класса как социального ресурса развития Украины (2014)
Лищук Р. Н. - Информационная открытость в системе проактивного государственного управления (2014)
Майдукова С. С. - Національний паливно-енергетичний баланс як основа економічної безпеки (2014)
Маркусенко М. В. - Проблемы и новые направления валютной политики в республике Беларусь (2014)
Мірошниченко О. В. - Знецінення національної грошової одиниці як загроза економічній безпеці України (2014)
Осадча Н. В. - Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом (2014)
Павлов К. В. - Модернизация старопромышленных регионов России (2014)
Падерін І. Д. - Віртуальне підприємство як резерв підвищення ефективності у нових умовах, Романов О. В., Савельєв І. В. (2014)
Петрова І. П. - Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і вітчизняних визначень (2014)
Семенов Г. А. - Особливості організації оплати праці на підприємствах в сучасних умовах, Семенов А. Г., Ярошевська О. В. (2014)
Сериков А. В. - Театр как хозяйствующий субъект в сфере рекреации человеческого капитала, Коваль И. Н. (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Управление пассажиропотоками как отправная точка и производная сервисной логистики (2014)
Столяров В. Ф. - Науково-освітянське забезпечення механізму державного управління "життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Холод С. Б. - Методологічний підхід щодо створення механізмів соціально-економічного розвитку на мезорівні, Ткаченко В. А. (2014)
Хоменко Я. В. - Индикативный подход к оценке устойчивогоразвития, Бараненко И. А. (2014)
Цибульська Ю. О. - Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем, Крупін В. Є. (2014)
Шаховалова Є. О. - Вплив прибутку сільськогосподарських підприємств на формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Верезубова Т. А. - Алгоритм механизма реализации финансовой стратегии страховщиков в Республике Беларусь (2014)
Комышев А. Л. - Роль управления в повышении благополучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2014)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2014)
Швайка М. А. - Боротьба Народного Руху України за створення найважливіших економічних атрибутів української держави: грошової системи, центрального банку, банківської системи (2014)
Ляшенко В. І. - Міфи про залежність українського ВПК відросійського. Частина 1 (2014)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - "Державний общак" та влада в Росії (2014)
Эйлазян Э. Г. - Возможности использования социальных сетей и информационных технологий для решения глобальных проблем современного общества (2014)
Рецензія на монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України", підготовлену колективом авторів Тернопільського національного економічного університету під керівництвом завідувача кафедри міжнародної економіки ТНЕУ, д.е.н., професора Є.В. Савельєва (2014)
Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університету економіки і торгівлі - Миколу Єгоровича Рогозу! (2014)
Габінет Д. А. - Децентралізація або федералізація України в історії вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (2014)
Бабюк А. М. - Поняття нормативності права (2014)
Горбань М. Ю. - Правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Іванець О. М. - Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг (2014)
Сліпченко С. О. - Відчуження як елемент цивільного обороту та правовий стан належності об’єктів (2014)
Чудик-Білоусова Н. І. - Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України (2014)
Буга В. В. - Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом у продукції, за законодавством України та ЄС (2014)
Піддубна В. Ф. - Цивільно-правовий статус виробничого кооперативу (2014)
Ясечко С. В. - Генеза поняття "правочин” у цивільному праві (2014)
Сердечна І. Л. - До питання про поняття "член сім’ї” в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи (2014)
Заверуха Т. М. - Презумпція відплатності цивільно-правового договору (2014)
Литвин І. В. - Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір (2014)
Менська О. А. - Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об’єктів культурної спадщини в Україні (2014)
Віхров О. П. - Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Віхрова І. О. (2014)
Михайлова І. Ю. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України (2014)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері (2014)
Захарчук В. М. - Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок (2014)
Царенко С. І. - Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах, Царенко О. М. (2014)
Сидор М. Я. - Взаємодія органів місцевого управління та самоврядування: поняття та характерні риси (2014)
Омельчук О. М. - Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів (2014)
Нікіфорова Т. І. - Перспективи розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Чорний Р. Л. - Теоретико-прикладні проблеми визначення поняття суспільно небезпечних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (2014)
Шмигельський В. В. - Кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду за законодавством іноземних держав (2014)
Туровець Ю. М. - Проблемні аспекти та перспективи використання в Україні поліграфа для досягнення цілей кримінального судочинства (2014)
Кривачук Л. Ф. - Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності, Костишин Е. І. (2014)
Дубич К. В. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту населення (2014)
Требик Л. П. - Стан та перспективи надання електронних адміністративних послуг громадянам державними службовцями (2014)
Бисага К. В. - Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії (2014)
Сафонова В. Є. - Інноватика та інноваційна здатність системи освіти: економіко-теоретичний аспект (2014)
Диба О. М. - Управління інвестиційними ризиками: теоретичний та прикладний аспекти, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2014)
Шахматова Т. А. - Тенденції формування та розвитку системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки (2014)
Синчак В. П. - Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2014)
Самарічева Т. А. - Місце спеціального режиму з ПДВ у дотуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Волошан І. Г. - Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень (2014)
Кулинич О. І. - Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки, Кулинич Р. О. (2014)
Стефанчук Р. О. - До питання стандартизації та вимірювання якості вищої юридичної освіти та науки в Україні (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Варивончик А. В. - Історія Полтавського виробничо-художнього об’єднання імені Клари Цеткін (2014)
Громченко В. В. - Методологія та методи науково-дослідницької діяльності професора В. Н. Апатського (2014)
Дорога А. Є. - Творчій потенціал форм взаємодії особистості з культурою (2014)
Філіна А. П. - Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні (2014)
Вантух В. В. - Методи і форми виховання в дитячій хореографічній школі (2014)
Шерстинюк Л. Л. - Дитяча художня освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції (2014)
Барандій А. Ю. - Генезис культурної глобалізації в контексті розвитку національної ідентичності в Австро-Угорщині кінця XIX початку XX ст. (2014)
Данчук О. Л. - Режисура шоу-програм і масових дійств як мистецтво і професія (2014)
Іващенко І. І. - Географічне розповсюдження та особливості знакової системи екомаркування (2014)
Герчанівська П. Е. - Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії (2014)
Кодьева О. П. - Іронія як актуальна естетична проблема (2014)
Петрова І. В. - Культура дозвілля: пост класичні теоретичні рефлексії (2014)
Доманська О. А. - Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою (2014)
Кириленко Я. О. - Сценічна репрезентативність як атрибут концертно-хорового жанру: на шляху до створення хорового театру (2014)
Колесник О. С. - "Синтез значень" при інтерпретації тексту (2014)
Скорик А. Я. - Екранне мистецтво як комунікативний продукт (2014)
Шман С. Ю. - Аналітична інформація щодо стану музейної справи в Україні (2014)
Багатикова О. В. - Г. Павлуцький – дослідник церковної архітектури України ХVІІ – ХІХ ст. (2014)
Вовкун С. В. - Вплив соціально-економічних умов та політичного середовища України на формування ідеологічних засад спадщини П. О. Куліша (2014)
Драбчук Ю. П. - Масова культура та свідомість людей: вплив та наслідки (2014)
Дьяченко Р. В. - Готельно-ресторанні заклади Києва епохи модерну: культурно-мистецький контекст (2014)
Калужська В. О. - Естрадне мистецтво як засіб інституалізації масових видовищ (2014)
Книшева Л. В. - Історичні передумови формування сучасної системи професійної музичної освіти Донеччини та її регіональна специфіка (2014)
Сахневич Ю. Ю. - Становлення та розвиток фестивально-конкурсного руху в бальному танці (2014)
Теребун Д. С. - Феномен джазової імпровізації в контексті культурно-філософської концепції діалогізму (2014)
Халілова Л. С. - Архаїчні елементи у кримськотатарському весільному костюмі (2014)
Руденко С. Б. - Про номенклатурній субстрат сучасної української влади (2014)
Сидоренко І. Г. - Полікультурність та ідентичність як чинники самовизначення особистості, Федосова В. С. (2014)
Смоліна О. О. - Особливості культури українського православного чернецтва (2014)
Сушицька І. М. - Соціально-культурні особливості сучасної української сім’ї (за матеріалами соціологічного дослідження (2014)
Лісецький С. Й. - Шевченкові образи, по-новому прочитані в симфонії диптиху для хору Є. Станковича та симфонії для голосу О. Ківи (2014)
Михалевич В. В. - Самоідентифікація української культури засобами сучасного образотворчого мистецтва в загальноєвропейському просторі (2014)
Михальчук В. В. - Інтерактивні форми діяльності художньої галереї в Україні в контексті contemporary art (2014)
Одрехівський Р. В. - Іконостаси в Галичині в ХІХ – першій половині ХХ ст.: історія та художні особливості (2014)
Підлипська А. М. - Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект (2014)
Татаренко М. Г. - Діяльність хореографа постановника в масових видовищних заходах (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методи виявлення зразків української рукописної спадщини шляхом богослужбової практики (2014)
Тормахова В. М. - Вплив гурту "Брати Гадюкіни" на розвиток української рок-та поп-культури (2014)
Тулянцев А. А. - Оперна студія Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (2014)
Щітова С. А. - Малі поліфонічні цикли для бандури (2014)
Безпала С. С. - Сучасний рівень осмислення українського джазу (2014)
Рзаєва Н. С. - "Земля" О. Довженка – шедевр українського кінематографу: культурологічний погляд (2014)
Королёв А. В. - Метод компактного представления цветовых координат и длин серий, Баранник В. В., Гиневский А. М. (2002)
Коробков Н. Г. - Разработка алгоритма минимизации обобщенных логических функций с независимыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2002)
Домнин Ф. А. - Возможности беспроводного доступа к информационным ресурсам, Зыков И. С., Вялов А. А. (2002)
Малахов С. В. - Зональное кодирование изображений при поэтапном изменении состояния матриц знаков, Королёва Н. А. (2002)
Саваневич В. Е. - Введение и оптимизация параметров иерархической формы представления функции правдоподобия при классификации локационной информации, Ветлугин Е. В. (2002)
Чинков В. Н. - Методика синтеза параметров рекурсивного цифрового динамического фильтра второго порядка для анализаторов спектра случайных сигналов, Харченко А. Л. (2002)
Кононов В. Б. - Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта, Кушнерук Ю. И., Дзеверин И. Г., Гурин А. П. (2002)
Овчаренко А. И. - Исследование моделей резонансных измерительных преобразователей при измерениях влажности сыпучих материалов, Шапиро М. В. (2002)
Кучин Л. Ф. - Сравнительный обзор информационного содержания аналитических и численных методов расчета поглощенной электромагнитной энергии биологическими объектами, Ляшенко Г. А., Черепнев И. А., Гиголаев А. К. (2002)
Харченко А. В. - Обработка растровых изображений, представленных в формате DIB (2002)
Будко П. А. - Оптимизация параметров широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб с технологией АТМ при ограниченных узловых ресурсах (2002)
Турко С. А. - Использование новых технологий при проектировании сетей документального обмена, Фомин Л. А., Зданевич С. Н., Ватага А. И., Гахова Н. Н. (2002)
Абрамов В. Т. - Синтез планетарных механизмов с парными сателлитами минимальной массы, Довгополая О. Ю. (2002)
Сомов С. В. - Особенности представления знаний в системе поддержки принятия решений (2002)
Олейник Ю. А. - Уравнение плоского подъема летательного аппарата в стартовое положение, Слободянюк В. Ф. (2002)
Морщаков Е. А. - Прогнозирование характеристик модели объекта эксплуатации с использованием метода интерполяции временных рядов, Брежнев Е. В. (2002)
Варшавьяк Г. Б. - Структура имитационной модели сквозной (логистической) оптимизации материальных потоков на предприятии, Дубницкий В. Ю., Шемаева Л. Г., Шемаев В. Н. (2002)
Харченко В. С. - Имитационная модель надежности цифровых систем с различными режимами работы неоднородных резервных каналов, Гридин В. И. (2002)
Гричанюк А. М. - Синтез эталонных изображений для радиометрических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов (2002)
Шевченко А. В. - Повышение быстродействия акустооптических цифровых процессоров путем применения брэгговских резонансов первого и второго порядка (2002)
Серков О. А. - Принципи розробки захищених мереж інформаційних систем (2002)
Гадецкая С. В. - Окружность девяти точек в случае произвольного треугольника (2002)
Кузнецов О. В. - Алгоритм синтезу мінімального покриваючого дерева на довільній групі вершин зв‘язного графа, Бацамут В. М. (2002)
Храбростин Б. В. - Решающее правило обнаружения объектов на фоне подстилающей поверхности, Омельченко А. И., Катасонов А. Ф. (2002)
Пустоваров В. Е. - Алгоритм очередности запуска асинхронных двигателей, Егоров А. Б. (2002)
Стасев Ю. В. - Мультиполиномиальный вариант метода "квадратичного решета" факторизации RSA модуля системы аутентификации, Сорока Л. С., Смирнов А. А. (2002)
Чепіль І. М. - Про один із підходів до моделювання аерозолеутворюючих об’єктів, Писарєв С. А., Яцков В. В. (2002)
Лаврут Т. В. - Регресійний аналіз як метод інтерпретації результатів обробки радіолокаційних зображень (2002)
Величко О. Н. - Диагностика диабета на основе анализа фазового портрета системы (2002)
Звиглянич С. Н. - Определение информационно-вероятностных показателей функционирования системы управления, Лоевский Ю. В. (2002)
Северинов А. В. - Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов, Кузнецов А. А., Куриш В. В. (2002)
Иванов П. И. - Методика определения оптическими средствами внешнетраекторных измерений зоны оценки траектории медленно падающего тела, Масягин В. И., Бебешко С. А. (2002)
Шевченко С. В. - Визначення темпу витрати ресурсу літака при польоті в турбулентній атмосфері, Тарасцев А. Г., Курінний С. М. (2002)
Чинков В. Н. - Математические модели поверки электромеханических измерительных приборов переменного тока сигналами прямоугольной формы, Каревик А. А. (2002)
Буданов П. Ф. - Структура системы управления параметрами воздушной среды объектов, Голубничий Д. Ю., Даник Ю. Г., Калугин В. Д. (2002)
Козелков С. В. - Особенности выбора орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных сетевых структур, Столбов В. Ф. (2002)
Щербаков А. В. - Применение нечёткой логики при решении задач распознавания ситуаций, Магера А. Н., Стокипный А. Л. (2002)
Голкин Д. В. - Однобазовый измеритель координат наземного источника излучения с использованием космических аппаратов, Березина С. И. (2002)
Сиротин Ю. А. - Математическая модель задачи отождествления в многопозиционных системах радиолокации (2002)
Новожилова Т. Н. - Методы обобщённого определения механизма целеполагания (2002)
Васильев Б. Г. - Особенности синтеза законов управления маневрированием неголономной системы с инерционными точками, Пивнев Д. А., Марцинкевич С. А. (2002)
Турковський О. С. - Рішення задачі розподілу робіт на основі генетичного алгоритму, Сімонов С. І., Сісков О. В. (2002)
Кононов Б. Т. - Математическая модель процесса синхронизации в системе электроснабжения с дизель-инерционными установками гарантированного питания с совмещенными электрическими машинами, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2002)
Лазутський А. Ф. - Модель управління запасами при детермінованій постійній інтенсивності попиту, Ворошилов С. В. (2002)
Коняхин Г. Ф. - Оценка макроскопических параметров твердотельной плазмы в полупроводнике, Мелашенко А. Ю., Сотников А. М., Белимов В. В. (2002)
Фомичев К. Ф. - Алгоритм определения угловой скорости линии визирования, Андреев С. М. (2002)
Черный С. В. - Анализ измерителя высших производных с существенно нелинейным измерительным устройством сравнения методом полигармонической линеаризации (2002)
Подорожняк А. А. - Использование генетических алгоритмов для оптимизации структуры нейросети обработки изображений (2002)
Харченко В. Н. - Пути интеграции систем спутниковой связи, Лаврут А. А. (2002)
Чумаченко И. В. - Оптимизация алгоритмического обеспечения в задачах преобразования информации, Косенко В. В. (2002)
Кучук Г. А. - Моделювання обробки запитів у інформаційних системах, Гіневський М. І., Акімова Ю. О. (2002)
Реферати (2002)
Титул, зміст (2014)
Чепурная Л. А. - О подработке земной поверхности антрацитовыми пластами, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2014)
Рябцев О. В. - Взаимосвязь распора завальных стоек механизированной крепи и пород кровли (2014)
Чернявский А. Н. - Интегрированная система менеджмента в ГП "Укруглекачество", Моцак Т. А., Уткина Л. А., Дуболар Я. А., Говорова Е. С. (2014)
Боронин В. Ф. - Гипотетический потенциал повышения электроэффективности шахты (2014)
Литвинский Г. Г. - Рамная полигональная шарнирно-податливая крепь из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2014)
Ванеев Б. Н. - Методика расчета количества запасных частей (2014)
Верховский Я. М. - Система противоаварийной защиты – новый этап в промышленной безопасности шахт Украины, Радченко Д. С., Князев В. Ю., Анкудинов А. Н., Плехов Ю. И. (2014)
Агеев В. Г. - Определение технологических параметров возведения перемычек, Пефтибай Г. И., Чайковская Э. Г. (2014)
Стариков Г. П. - Обоснование способа прогноза выбросоопасности пластов по параметрам массопереноса метана в угле, Худолей О. Г., Завражин В. В., Иванов В. А. (2014)
Булат А. Ф. - Оценка перспективности объектов для добычи метана углегазовых месторождений Донбасса, Пимоненко Л. И., Пимоненко Д. Н. (2014)
Канин В. А. - Оценка склонности антрацитовых пластов к горным ударам, Ходырев Е. Д., Галемский П. В. (2014)
Титул, зміст (2015)
Стасюк О. І. - Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і технологій інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і енергозбереження залізниць, Гончарова Л. Л., Максимчук В. Ф. (2015)
Krasnobayev V. A. - Method of operative diagnostic data errors by the computing devices of the processing data in a communication node telecommunications network that are functioning in residue number system, Mavrina M. A. (2015)
Мирошник М. А. - Разработка средств защиты информации в распределенных компьютерных системах и сетях (2015)
Литвяк А. Н. - Исследование ошибки выходного сигнала инерционного исполнительного механизма с широтно-импульсным управлением, Комар С. В., Калабанов В. В. (2015)
Лаврова Е. В. - Применение геоинформационных технологий для решения задач в телекоммуникационных системах (2015)
Асауленко І. О. - Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку, Штомпель М. А. (2015)
Коваленко М. А. - Повышение оперативной диагностики в распределенных телекоммуникационных сетях (2015)
Морозова Г. В. - Розробка алгоритму та застосування Maple - програми для визначення траєкторії автоматизованого транспортного засобу із заданими параметрами (2015)
Щербак Я. В. - Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Березняк И. Е. - Технологические аспекты прогнозирования работоспособности изделий газового оборудования и трубопроводных систем в процессе производства и ремонта (2015)
Піскарьов О. М. - Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів, Фурман І. О. (2015)
Шандер О. Е. - Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону (2015)
Герман Е. Є. - Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням, Лисаченко І. Г., Беспалов К. І. (2015)
Каткова Т. И. - Оценка уровня предпочтения при сравнении объектов по совокупности показателей (2015)
Буряковский С. Г. - Расчет тяговой характеристики линейного двигателя для стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Любарский Б. Г., Маслий Ан. С. (2015)
Береговець І. А. - Вплив збудників акарозів на організм корів, Пономар С. І., Пашкевич І. Ю. (2014)
Бойко Ю. В. - Морфологічний склад крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу, Духницький В. Б., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2014)
Бондаренко О. В. - Патоморфологічні зміни в серці котів при каліцивірусній інфекції (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості мікроскопічної будови плавників деяких видів риби, Айпур О. М., Грибеник К. С. (2014)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни при змішаній формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В. Чумаков К. А. Грибеник К. С. (2014)
Бородиня В. І. - Ефективність застосування препарату седімін для лікування корів з гіпофункцією яєчників, Лозова Л. В., Безрук А. В. (2014)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету у сук за різного рівня естрадіолу та прогестерону (2014)
Локес І. П. - Ефективність лікування свійських котів за цукрового діабету ІІ типу із використанням препарату "Diabex", Бурда Т. Л., Філенко Т. С., Гулак Н. М. (2014)
Волков А. М. - Метод ранньої діагностики збудників мікроспорії тварин (2014)
Гаврик К. А. - Біохімічні показники сироватки крові собак, хворих на демодекоз та отодектоз (2014)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу великої рогатої худоби в Україні (2014)
Грицюк Д. М. - Поширення та заходи боротьби за змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового каналу у коней в псп "Колос" Рівненської області Здолбунівського району с Гільча 2, Семенко О. В. (2014)
Гром К. І. - Порівняльна біоморфологія парних плавців риб, Мельник О. П. (2014)
Деркач І. М. - Порівняльна характеристика асортименту сучасних антигельмінтних засобів українського втробництва(на прикладі ПрАТ "ВПН "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ", ТОВ "БРОФАРМА", ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ""), Лемешко О. В. (2014)
Євстаф'єва В. О. - Капіляріоз у складі мікстінвазій курей в умовах птахогосподарства Полтавської області, Натягла І. В. (2014)
Забарна І. В. - Проблемні аспекти дослідження антибактеріальнихпрепаратів в продуктах птахівництва, Якубчак О. М. (2014)
Зворигіна В. Є. - Поширення та діагностика саркоцистозу тварин і людини (огляд), Прус М. П. (2014)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на амінокислотний склад м’язової тканини кролів, Якубчак О. М., Білик Р. І. (2014)
Климчук В. В. - Лікування кістково-суглобових запалень у собак із застосуванням аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Сухонос В. П., Солонін П. К. (2014)
Ковальчук О. М. - Вплив ізамбену на стан неспецифічного імунітету поросят після відлучення, Духницький В. Б. (2014)
Кривда М. І. - Розрахунки економічної доцільності мікробіологічної перевірки кобил перед осіменінням (2014)
Кручиненко О. В. - Збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами, дикроцеліями й стронгілятами органів травлення (2014)
Прус М. П. - Особливості епізоотології бабезіозу великої рогатої худоби у Чернігівській області, Лець В. В. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Імунофенотипова характеристика та цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку коня на ранніх пасажах культивування in vitrо, Малюк М. О., Бездєнєжних Н. О., Стародуб Л. Ф. (2014)
Максименко О. М. - Внутрішньорганне лімфатичне русло шлунка борсука європейського, Костюк В. К. (2014)
Мельничук В. В. - Морфофункціональні зміни в організмі молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту (2014)
Михайлютенко С. М. - Патоморфологічні зміни в печінці гусей за нематодозних асоціативних інвазій (2014)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів польоту деяких гусеподібних (2014)
Молдован О. Г. - Робота О. І. Кандиби на Київських міських різницях (2014)
Нікітова А. П. - Метод оцінки імуногенної активності антирабічних вакцин із врахуванням імуносупресивного стану у тварин (2014)
Почтаренко П. П. - Вплив гамма-гхцг на гематологічні та біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, Якубчак О. М. (2014)
Вихирева М. В. - Влияние тимогена и тетравита на количественые показатели крови мышей, Байматов В. Н. (2014)
Солімчук В. М. - Морфологія окремих органів нервової системи у свійського собаки, Хохлюк А. О., Колеснік Н. Л., Сокульський І. М. (2014)
Сорока Н. М. - Кишкові паразитоценози свиней в умовах господарств північно-західного регіону України, Пономар С. І., Кичилюк Ю. В. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Інактивована аутовакцина з місцевого штаму streptococcus pneumoniae проти диплококової інфекції (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы подготовки отчета руководства о деятельности испытательной лаборатории, Сердюков Я. К. (2014)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни в звивистих канальцях нирок курей при синдромі зниження несучості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду, Коновалова А. В. (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби в україні та їх вплив на безпечність і якість продукції, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Бойко О. В. - Застосування різних діючих речовин лікарських засобів у боротьбі з іксодовими кліщами, Галат М. В. (2014)
Гомзиков О. М. - Ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах поросят (2014)
Уховський В. В. - Розробка протоколу виявлення патогенних лептоспір методом полімеразної ланцюгової реакції, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Куликова В. В. (2014)
Yanenko U. - Study of B. anthracis UA-07 vaccine strain pathogenicity factors’ changes after lyophilization, Tarasov O., Hudz N., Tereshchenko S. (2014)
Титул, зміст (2014)
Алейник В. С. - Удосконалення системи диспетчерського керування рухом на залізницях України, Бочаров О. П., Ломотько Д. В., Приходько С. І. (2014)
Володарский В. А. - К вопросу точности информации при оптимизации предупредительных замен (2014)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина IV. Про маркування мереж Петрі (2014)
Климаш М. М. - Теоретичні дослідження ймовірності помилки в телекомунікаційних системах та мережах при використанні фазової або амплітудно-фазової модуляції сигналу, Горбатий І. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Маслий Ан. С. (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение работоспособности восстановленных коленчатых валов, Дёмин А. Ю. (2014)
Голик О. П. - Нейромережна адаптація системи автоматичного керування процесом автономного енергопостачання від альтернативних джерел енергії, Бєляєв Ю. Б. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм взаимосвязи и оптимизации энергозатрат на компримирование газа и гидравлического состояния газопроводов, Капцова Н. И. (2014)
Горбачев В. В. - Сигнально-кодовые конструкции для адаптивных методов кодирования в многоканальных системах, Крылова В. А. (2014)
Бабаев М. М. - Разработка модели функционирования индуктивно-проводного датчика с помощью нейросетевых технологий, Гребенюк В. Ю. (2014)
Певцов Г. В. - Основы построения коммутационной полусферической антенной решётки, Карлов Д. В., Кондратенко А. П., Лукашук Е. В. (2014)
Карлов Д. В. - Аналіз сучасних викликів та загроз національній безпеці держави у сфері геоінформаційних технологій, Пічугін М. Ф., Клімішен О. О. (2014)
Петрушенко М. М. - Енергетичний розрахунок радіолокаційного каналу із штучними тропосферними неоднорідностями (2014)
Биньковская А. Б. - Информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов транспортных систем (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевое моделирование аппаратуры рельсовых цепей (2014)
Зекцер Давид Маркович (2014)
Титул, зміст (2014)
Снигур В. Г. - Закономерности пучения пород почвы пластовых выработок (2014)
Борзых А. Ф. - Совмещенная опорно-податливая связь крепи с ограждением – резерв повышения устойчивости выработок, Скрыпник К. Е., Посохов Е. В. (2014)
Гайдай А. А. - К вопросу обоснования параметров разработки угля в шахтах Западного Донбасса (2014)
Доценко С. А. - Экономия электроэнергии при управлении углепотоком в шахте, Жуков Ю. П., Еременко А. А., Чаплюк Е. М. (2014)
Дяченко В. В. - Про доцільність розробки та впровадження електронного тренажера гірничого диспетчера, Басакін А. О. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних характеристик високоміцного дроту для шахтних підйомних канатів, Пушкіна О. В., Шевелєв О. І. (2014)
Булат А. Ф. - Новая методология классифицирования газодинамических явлений в угольных шахтах, Минеев С. П., Брюханов А. М., Коптиков В. П., Никифоров А. В. (2014)
Шипачев В. К. - Выброс и причины его возникновения (2014)
Левчинский Г. С. - Дегазация глубоких угольных пластов (2014)
Дмитриенко С. А. - О складировании шахтной породы, Кузуб Л. М., Руденко В. Н. (2014)
Уманец А. С. - О стандартизации обогатительного и вспомогательного оборудования, Дробченко В. И. (2014)
Макаров А. С. - Электрокинетические свойства ВУТ на основе углей марок А и Т, модифицированных силоксаном, Егурнов А. И., Клищенко Р. Е. (2014)
Петр Тимофеевич Скляр (к 85-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотный С. В. - Полиномиальная процедура CUSUM для последовательного обнаружения разладки по дисперсии негауссовских случайных процессов (2014)
Омаров М. А. - Синтез структурных схем современных многозондовых мультиметров СВЧ, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов, Курцев М. С., Михайленко В. С. (2014)
Воронин С. В. - Анализ существующих способов уменьшения бокового износа рельсов в паре трения "колесо-рельс" в кривых участках пути, Коростелёв Е. Н. (2014)
Ломотько Д. В. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності експлуатації транспортних засобів для різних типів вантажів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2014)
Нічога В. О. - Компонентні давачі для магнітної діагностики технічного стану рейок залізничної колії, Дуб П. Б., Сторож І. В. (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевая модель устройства повышения помехоустойчивости рельсовой цепи (2014)
Гребенюк В. Ю. - Ефективність розробки та впровадження інноваційного продукту залізничного транспорту. Ч. 2 (2014)
Головко А. В. - Создание информационной системы для представления процесса распространения огня (2014)
Семенко А. І. - Система мобільного зв'язку з покращеною енергетикою для метрополітену, Маціяка Н. В. (2014)
Каткова Т. И. - Статистическое оценивание параметров производственных функций (2014)
Баранник В. В. - Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления, Власов А. В., Сидченко С. А., Бекиров А. Э. (2014)
Miroshnik M. A - Исследование влияния погрешности от внеполосных составляющих генератора в многозондовом микроволновом мультиметре и способы ее компенсации, Kovalenko M. A., Zaichenko O. B. (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели и компьютерно – ориентированные методы оптимизации стоимости электропотребления на основе дифференцированных коммерческих тарифов, Стасюк А. И. (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов с малой плотностью проверок на четность, Жученко С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Королева Я. Ю. - Анализ современных технологий изготовления сенсорных дисплеев (2013)
Радоуцкий К. Е. - Использование API Google Maps для создания пользовательских геоинформационных систем, Островская Е. А., Сейфиева Р. А., Фарионик В. А. (2013)
Демченко Ф. О. - Використання імітаційного моделювання при автоматизації тестування складних систем залізничної автоматики (2013)
Альошин Г. В. - Техніко-економічні характеристики приймально-передавального модуля системи зв’язку, Замковець І. В. (2013)
Бочков К. А. - Анализ помех, наведенных в узлах микроэлектронной аппаратуры железнодорожной автоматики при разряде заряженного по индукции корпуса, Комнатный Д. В. (2013)
Султангазинов С. К. - Пути повышения устойчивой работы устройств автоматики и телемеханики (2013)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина III. Перетворення мереж Петрі і програмування (2013)
Листровой С. В. - Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии, Моцный С. В. (2013)
Miroshnik M. A. - Использование ПЛИС для реализаций стандарта шифрования данных, Kovalenko M. A. (2013)
Гончарова Л. Л. - Методи організації паралельних контролерів для інтелектуалізації технологічних процесів електропостачання (2013)
Приходько С. І. - Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці, Калабухін Ю. Є., Жученко О. С., Волков О. С. (2013)
Жалкін Д. С. - Нечітке сезонне керування енергетичною установкою тепловоза (2013)
Устенко О. В. - Інтеграція систем автоматизації віртуальних підприємств (2013)
Титул, зміст (2011)
Гасюк П. А. - Особливості взаємовідношення пучків емалевих призм у різних ділянках коронки зубів, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Калашніков Д. В. (2011)
Король Д. М. - Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм, Ткаченко І. М., Апєкунов Г. Ю., Білий С. М. (2011)
Лещук Є. С. - Експериментальне дослідження механічних властивостей з'єднання базисної та еластичної пластмас (2011)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2011)
Годована О. І. - Програмне забезпечення персоніфікованого реєстру пацієнтів "Florida Probe" у діагностиці захворювань тканин пародонта (2011)
Зубачик В. М. - Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при пародонтиті на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Грецких Е. В. - Использование дезинтоксикационной терапии при лечении больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В., Золочевская З. В. (2011)
Кравченко Л. С. - Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, Бас Н. О. (2011)
Маланчук В. О. - Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії з використанням вимірювальних плівок "Fuji Prescale" та системи "Tekscan", Копчак А. В., Крищук М. Г., Лазарев І. А., Єщенко В. А., Лисєйко Н. В. (2011)
Ставицкий С. А. - О диагностике и хирургической коррекции рубцов головы и шеи, Аветиков Д. С., Кравченко С. Б. (2011)
Дорошенко C. I. - Удосконалений прилад і методика вимірювання міжальвеолярних співвідношень беззубих щелеп, Махницький М. В., Махницький Д. М. (2011)
Михайленко Т. М. - Клінічне вивчення та взаємозв'язок стану гігієни ротової порожнини з іншими складовими зубощелепної системи в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М. (2011)
Нідзельський М. Я. - Індивідуальна гігієна спортивних зубоясенних запобіжників і порожнини рота спортсменів, Зінкевич К. Г. (2011)
Ющенко П. Л. - Альтернатива применения силиконовых оттискных материалов в ортопедической стоматологии, Король Д. М., Оджубейская О. Д., Виженко Е. Е., Король М. Д. (2011)
Головко Н. В. - Стан колового м'яза рота в оргодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Дворник В. М., Рубаненко В. В., Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Гірчак Г. В. - Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики стоматологічних хвороб у дітей, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2011)
Король Д. М. - Стоматолопчний внутрішньокістковий одноетапний імплантат, Білий С. М., Лейбук В. П., Чертов С. О. (2011)
Куц П. В. - Характеристика нейтрофільних гранулоцитів крові при ускладненнях дентальної імплантації, Гомоляко І. В., Шматко В. І., Тумасова К. П. (2011)
Матрос-Таранец И. Н. - Оценка эффективности использования средств профессиональной и индивидуальной гигиены у пациентов с дентальными имплантатами, Валильщикова Е. В., Баркова А. В. (2011)
Дычко Е. Н. - Организация обучения врачей - интернов по детской стоматологии в современных условиях, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Ковач И. В. - Гуманизация в высшей медицинской школе, Дычко Е. Н., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури). Частина 2, Заверуха М. І. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Стрюк Едуард Васильйович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2011 рік (2011)
Титул, содержание (2014)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з нагоди Дня шахтаря (2014)
Смирнов А. В. - Результаты работы угольного блока ДТЭК и перспективы его развития (2014)
Гуменюк Л. - Мільйон на-гора! (2014)
Грядущий Б. А. - Научно-исследовательскому институту горной механики им. М. М. Федорова – 85 лет (2014)
Соломенцев К. А. - Будущее угольной промышленности – отраслевая наука, Грядущий К. В. (2014)
Трибухин В. А. - Некоторые проблемы шахтного подъема и пути их решения (2014)
Ильин С. Р. - Влияние износа направляющих устройств на динамическую устойчивость системы подъемный сосуд–жесткая армировка, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2014)
Кудрейко Н. А. - Повышение уровня безопасной эксплуатации металлических шахтных копров, Кривоноженков М. В. (2014)
Пасюта В. И. - Результаты исследований в области шахтного подъема, Пушкарев В. Ю., Сидоренко В. А., Соломенцев К. А. (2014)
Лобода В. В. - Основные достижения отдела турбомашин НИИГМ им. М. М. Федорова (2014)
Грядущая В. В. - Основные направления повышения энергоэффективности шахтных вентиляторных установок главного проветривания, Стешенко В. А., Бугаев А. В., Шевченко Я. К. (2014)
Коваль А. Н. - Адаптация к изменению окружающей среды – важная составляющая экономической и экологической безопасности Донбасса, Войцеховская Е. Ю., Жуков Д. С. (2014)
Литвинский Г. Г. - Базовые принципы развития горной промышленности и священные заповеди горняка (2014)
Дворников Владимир Иванович (1939–2013 гг.). К 75-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року (2014)
Техногенна та екологічна безпека при розробці вуглегазових родовищ (2014)
Ларин В. Ю. - Методология создания нейроподобных структур системы оптимального управления угледобывающим комплексом в условиях неопределенности, Чичикало Н. И., Савицкая Я. А. (2014)
Драчук Ю. З. - Напрями формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі на концептуальних засадах, Рассуждай Л. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Кочешкова І. М. - Аналіз негативних наслідків закриття шахт і пропозиції щодо порядку виведення їх з експлуатації (2014)
Марищенко А. И. - Дублированная система управления и защиты шахтной подъемной установки на базе системы ЗКДР, Опря О. И., Кругляк А. Н., Апостол Ю. Ф. (2014)
Инновационные решения по очистке воды в шахтных условиях (2014)
Чехлатый Н. А. - Технические средства повышения безопасности эксплуатации шахтной подъемной установки, Баранов К. Ю. (2014)
Радченко В. В. - Відновлення земель, порушених гірничими роботами, у Дніпровському буровугільному басейні, Куліш В. А. (2014)
Полулях А. Д. - О технологической целесообразности тяжелосредного обогащения мелкого угля (2014)
Панишко А. И. - Об оптимизации обеспечения гидрогеологической безопасности ликвидируемых шахт, Смыслов А. А., Педченко С. В. (2014)
Иотенко Б. Н. - О максимальной суточной нагрузке на очистной забой по газовому фактору, Береговой Р. В. (2014)
Выдающиеся деятели угольной промышленности Вербиченко В. К 75-летию трудовой деятельности О. А. Колесова (2014)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Козак, Левко Колодуб (2010)
До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Персональний склад НАМ України (Станом на 31.12.2010) (2010)
Чебикін А. - Про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України у звітний період (2010)
Кара-Васильєва Т. - Людмила Міляєва (До дня народження) (2010)
Савченко Л. - Олександра Смолярова (До дня народження) (2010)
Сулім Р. - Жанна Колодуб (До дня народження) (2010)
Персидська Н. - Олена Зінькевич (До дня народження) (2010)
Федорук О. - Валентина Рубан (До дня народження) (2010)
Коломієць Р. - Тетяна Назарова (До дня народження) (2010)
Туркевич В. - Дмитро Гнатюк (До 85-річчя від дня народження) (2010)
Сулім Р. - Левко Колодуб (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Михайло Бєліков (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Владимирова Н. - Богдан Козак (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Стороженко М. - Олексій Міщенко (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Сєров С. - Олег Векленко (До 60-річчя від дня народження) (2010)
Лягущенко А. - Олексій Безгін (До 50-річчя від дня народження) (2010)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві (2010)
Бурковська Л. - Ікона "Різдво Христове" другої половини ХVІ ст. (З колекції Національного музею народної архітектури та побуту України) (2010)
Нестеренко П. - Донаційний суперекслібрис - атрибут високої книжкової культури (2010)
Бражнік О. - Стилізація та образність у візуальному мистецтві (2010)
Скляренко Г. - "Парадокс" Миколи Самокиша: Творчість художника в контексті радянського мистецтва (2010)
Волинська О. - Художньо-методологічні засади творчості Опанаса Заливахи (2010)
Щербак Ю. - Потойбіччя душі Олександра Костецького (2010)
Козловська О. - Про творчість Олександра (2010)
Гамкало І. - Нотатки про стан сучасного музичного виконавства в Україні (2010)
Чернова І. - Медитативність та орфеїчні традиції музичного виконавства (2010)
Кононова М. - Рефлексія як тип мислення в сучасному віолончельному виконавському мистецтві (2010)
Польська І. - Парадоксальність ансамблевої культури: Соціально-семантичні амплуа (2010)
Зав’ялова О. - Жанр віолончельної сонати у контексті романтичної культури ХІХ ст. (2010)
Сумарокова В. - Віолончельне мистецтво в контексті нео- та полістилістики ХХ - початку ХХІ століття: Рефлексія і дискурс (2010)
Рікман К. - Феномен дискурсу в контексті музичної подієвості (2010)
Клековкін О. - Марко Кропивницький: Лексика театру (2010)
Гринишина М. - Концепції просторових вирішень у виставах українського естетичного театру початку ХХ століття (2010)
Чигляєв Я. - Український театр періоду УНР: У пошуках моделі національної сцени (2010)
Владимирова Н. - Сценографічний вектор сучасного українського театру (2010)
Ковальчук Л. - Театральний костюм - важлива складова художнього образу вистави (2010)
Мащенко М. - Володар "Золотого лева" і не тільки… (2010)
Чміль Г. - Симуляційна природа сучасності: Фарс чи повільно діюча отрута свідомості? (2010)
Братерська-Дронь М. - Нова - стара казка (Соціально-філософський аспект кіноказки) (2010)
Ширман Р. - Експеримент: від Біблії до каналу Discovery (2010)
Кульчинська Л. - Особливості жанрових категорій у кіномистецтві (2010)
Котляр Н. - Незалежне кіно Японії, або "Гільдія художнього театру" (2010)
Парталога Л. - Специфіка проявів національного у європейському кінодискурсі (2010)
Заварова Н. - Міф та світ міста в італійському кіно 40-70-х років ХХ століття (2010)
Іванченко Ю. - Українське мистецтво кін. ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) (2010)
Кротова Т. - Принципи стилістичної єдності предметного світу античності (2010)
Харченко П. - Соціокультурні реалії в сучасному мистецтві України (2010)
Смирна Л. - Контемпоральне мистецтво у пошуках власної ідентичності: Версія Антона Соломухи (2010)
Селівачов М. - Культурологічні проблеми дизайну як виду художньої діяльності (2010)
Бондаренко С. - Еволюція фототехнологій як інструментарію художніх практик (2010)
Школьна О. - Методологічні засади вивчення українського фарфору і фаянсу кінця ХІХ - початку ХХІ ст. (2010)
Черкесова І. - Килим і сучасне середовище людини (2010)
Кузьма В. - Мистецькі музеї Закарпаття часів радянської влади (1945-1991) (2010)
Суліменко О. - Стан і перспективи розвитку мистецької освіти за кордоном (2010)
Юр М. - Роль Краківської академії мистецтв у становленні педагогічної системи Михайла Бойчука (2010)
Черватюк В. - Пленерний живопис - невід’ємна складова художньої освіти (2010)
Нестеренко П. - Василь Захарович Бородай (Пам’яті академіка НАМ України В. В. Бородая) (2010)
Олег Семенович Тимошенко (Пам’яті академіка НАМ України О. С. Тимошенка) (2010)
Юрій Герасимович Іллєнко (Пам’яті академіка НАМ України Ю. Г. Іллєнка) (2010)
Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (Пам’яті члена-кореспондента НАМ України Л. О. Сердюка) (2010)
Валентин Іванович Єжов (Пам’яті почесного академіка НАМ України В. І. Єжова) (2010)
Пилипчук В. - Валер’ян Дмитрович Ревуцький (Пам’яті іноземного члена НАМ України В. Д. Ревуцького) (2010)
Щербак В. - Гордість Богданівки й цілого світу (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті К. В. Білокур) (2010)
Бєліков М. - Сьогодні не вистачає таких акторів (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті М. Ф. Яковченка) (2010)
Безручко О. - Від учня до визначного кінорежисера і педагога (До 80-річчя від дня народження: Пам’яті В. Т. Денисенка) (2010)
Гамкало І. - Невтомний пропагандист української опери (До 75-річчя від дня народження: Пам’яті І. В. Лацанича) (2010)
Луніна А. - 2010-й: Чим запам’ятався?.. (2010)
Харченко П. - Дарунок Леоніда Левіта – Національній академії мистецтв України (2010)
Антонюк О. - Виставкова діяльність НАМ України - 2010 (2010)
Кара-Васильєва Т. - Новітній погляд на розвиток сучасного мистецтва (2010)
Найвищі державні нагороди - членам Академії мистецтв України: Мирослав Скорик, Євген Станкович, Євген Савчук, Павло Муравський, Віктор Гонтаров (2009)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2009 року) (2009)
Чебикін А. - Про роботу президії та структурних підрозділів Академії мистецтв України у звітний період (2009)
Бараневич Л. - Віра Баринова (До дня народження) (2009)
Копиця М. - Марина Губаренко (До дня народження) (2009)
Ржевська М. - Алла Терещенко (До дня народження) (2009)
Слупський В. - Володимир Апатський (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Зубкова В. - Григорій Васецький (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Онищенко В. - Микола Стороженко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Ярошенко І. - Андрій Кушніренко (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Федорук О. - Андрій Бокотей (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Віллен Новак (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Ласкаревська Т. - Василь Перевальський (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Михайло Рєзникович (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Мирослав Скорик (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Яковлєв М. - Михайло Станкевич (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Петро Чуприна (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Терещенко А. - Ігор Юдкін (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Прибєга Л. - Микола Яковлєв (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Владимирова Н. - Павло Маков (До 50-річчя від дня народження) (2009)
Гончаренко Т. - Валентина Виродова-Готьє (До дня народження) (2009)
Пархоменко Л. - Леся Дочко (До дня народження) (2009)
Левченко О. - Неллі Корнієнко (До дня народження) (2009)
Харченко П. - Лариса Скорик (До дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Микола Мащенко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Седун М. - Мирослав Вантух (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Анатолій Гайдамака (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Безгін І. - Іван-Ярослав Гамкало (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Володимир Лесняк (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Баринова-Кулеба В. - Василь Гурін (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Федір Стригун (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Степовик Д. - Олександр Федорук (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Іванченко Ю. - Олександр Івахненко (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Салій О. - Микола Гоголь і родина Трощинських (2009)
Пилипчук Р. - Перша інсценізація Гоголівської Ночі проти Різдва (1832 р.) та її сценічна історія (2009)
Зубавіна І. - Екранізація творів Миколи Гоголя у світовому кінематографі (2009)
Брей Н. - Творчий дух Миколи Гоголя в мистецтві Миколи Глущенка (2009)
Федорук О. - Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства (2009)
Чуйко Т. - Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка (2009)
Бушак С. - Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" (2009)
Щербак Ю. - Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) (2009)
Юр М. - Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття (2009)
Котляревський І. - Нотатки члена-кореспондента АМУ І. А. Котляревського до науково-практичної конференції "Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві" (2009)
Котляревська О. - Теоретичні та практичні музичні системи в їх історичній взаємодії (2009)
Берегова О. - Сучасні теорії дискурсу і рефлексії в розробці теорії музичної комунікації (2009)
Ржевська М. - Про застосування поняття "соціокультурний дискурс" в історичному музикознавстві (2009)
Маркова О. - Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії (2009)
Тукова І. - Про смислоутворюючу роль музичного жанру (2009)
Зав'ялова О. - Оксиденталізм у музично-інструментальній культурі Одеси ХІХ століття (2009)
Сюта Б. - Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору (2009)
Кушнірук О. - Рефлексія національного в музичному дискурсі (2009)
Кушніренко А. - Актуальні проблеми хорового виконавства: з власного практичного досвіду (2009)
Кутасевич А. - А. Ведель. Піснеспів "Світе тихий" до мінор: питання авторства (2009)
Клековкін О. - Структура драми: до історії термінів (2009)
Гринишина М. - Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття (2009)
Єрмакова Н. - Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса (2009)
Владимирова Н. - Фрагмент з історії французького експериментального театру (2009)
Мащенко М. - Довге повернення (Нотатки про драматичну долю фільму К. Муратової "Довгі проводи") (2009)
Пересецький Р. - Феномен "Автографії" в екранній культурі (2009)
Рощенко О. - Обрії ренесансної рефлексії (2009)
Школьна О. - Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби (2009)
Вергунов С. - Естетичні цінності 3D-моделювання (2009)
Волков С. - Вищі музичні навчальні заклади України та їх роль у збереженні екології культури (2009)
Лисенко О. - Микола Ге як художник-учитель (2009)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Михайла Зорія (2009)
Прибєга Л. - Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури (2009)
Копоть І. - Культурний простір Житомира: історія і сучасність (2009)
Пясковський І. - Музична форма як дискурс (2009)
Івко А. - Категорії події та дискурсу в художній реальності постмодернізму (2009)
Морєва Є. - Дискурсивні елементи в мультимедіа (2009)
Молинь В. - Скарбниця гуцульського мистецтва (2009)
Товченко Л. - Фізичне виховання як засіб оздоровлення духовності (2009)
Батовська О. - Був митцем національного регістру (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. С. Палкіна) (2009)
Савченко Л. - Творив незабутні сценічні образи (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Л. С. Тарабаринова) (2009)
Філатова Т. - Самовіддано служив мистецтву (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. В. Воєводіна) (2009)
Бентя Ю. - Не йшов уторованими шляхами (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Б. А. Которовича) (2009)
Відійшов у вічність визначний митець і громадський діяч (Пам’яті академіка АМУ О. М. Лопухова) (2009)
Даниленко В. - Не стало талановитого художника і друга (Пам’яті академіка АМУ В. М. Гонтаріва), Зінченко В., Мельник А., Федорук О., Чебикін А., Чепелик В. (2009)
Коломієць Р. - Науковець, митець, мрійник (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Ю. О. Станішевського) (2009)
Щербак В. - Жив і працював на благо людини (Пам’яті почесного академіка АМУ І. М. Сєдака) (2009)
Безручко О. - Драматичні сторінки біографії митця (До 100-річчя від дня народження: Пам’яті В. М. Іванова) (2009)
Гамкало І. - Диригент - від Бога (До 70-річчя від дня народження: Пам’яті С. В. Турчака) (2009)
Смирна Л. - Україна - Угорщина: Дві європейські долі (2009)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ. 2008-2009 рр. (2009)
Селівачов М. - Самовідданий трудівник мистецтвознавчої ниви (До 80-річчя від дня народження В. А. Щербака) (2009)
Рибін С. - Василь Якович Лозовий - Український "Італець" (2009)
Коваль О. - Церква Спаса - вікопомна пам’ятка історії культури України (2009)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен національної художньої культури (2009)
Яців Р. - Нове слово у шевченкознавстві (2009)
Скуратівський В. - Про тексти і контексти (2009)
Скуратівський В. - З нотаток на полях дуже цікавої книжки (2009)
Канцелярук Б. - До проблеми телеіміджу в Україні (2009)
Задорожный Г. В. - Чело-Век как мера развития науки в современном мире (2014)
Кучеренко Є. В. - Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання (2014)
Новікова О. Ф. - Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності, Кузьменко Л. М. (2014)
Пилипенко Ю. І. - Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні, Пилипенко Г. М. (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2014)
Архипов О. Ю. - Взаимосвязь теневой экономики и институтов государства в глобализирующемся мировом хозяйстве, Черкавская Т. М., Друзенко А. Н. (2014)
Завгородня О. О. - Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції (2014)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шинкарук Л. В. - Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці (2014)
Швець В. Я. - Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Нікітіна О. Б. - Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору (2014)
Вагонова О. Г. - Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України, Прокопенко В. І. (2014)
Солянік Л. Г. - Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України (2014)
Темченко О. А. - Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах, Горлов М. І., Темченко Г. В. (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів (2014)
Вілянський А. В. - Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства (2014)
Матусевич А. А. - Пути повышения эффективности предприятий железнодорожного транспорта в Украине (2014)
Волотковська Ю. О. - Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства (2014)
Романенко О. О. - Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств (2014)
Бараннік Л. Б. - Фінансовий аспект соціального захисту населення в надзвичайних ситуаціях, Черкавська Т. М. (2014)
Бойченко Н. В. - Анализ уровня производственного травматизма и затрат на охрану труда по регионам Украины (2014)
Пилипенко Г. М. - Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг (2014)
Егоров Г. В. - Создание новых пассажирских судов с учетом опыта европейских речных круизов, Калугин Я. В. (2013)
Рашковский С. А. - Исследование по созданию плоской поверхности продольных наклонных стапелей для спуска судов на пневматических баллонах, Смирнова Л. С. (2013)
Соломенцев О. И. - Выбор коэффициента общей полноты проектируемого судна с учетом района и условий плавания, Ли Тхань Бин (2013)
Коробанов Ю. Н. - Конструирование опор под контейнерные фитинги c учетом прочности и технологичности, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение количества перевезенных пассажиров и продолжительности прямого сложного рейса быстроходного пассажирского судна с учетом стохастических факторов, Некрасов В. А. (2013)
Бражко А. С. - Моделирование работы гребного винта в насадке в косом набегающем потоке, Король Ю. М. (2013)
Казарезов А. Я. - Выбор якорного снабжения яхт, Пащенко Ю. Н. (2013)
Душко В. Р. - Анализ условий ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, Лопатнёва А. Ю. (2013)
Пузырев С. В. - О свободных колебаниях некруговых цилиндрических оболочек с гофрированным эллиптическим сечением (2013)
Казимиренко Ю. А. - Исследование демпфирующих свойств электродуговых покрытий, наполненных полыми стеклянными микросферами, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А., Бабина П. В. (2013)
Лебедь О. Н. - Влияние скорости послеотжигового охлаждения на термостабильность структурных и электрофизических параметров монокристаллов полуизолирующего нелегированного GaAs (2013)
Тимченко В. Л. - Процедуры синтеза алгоритмов формирования оптимальных траекторий движения динамического объекта, Ухин О. А. (2013)
Пальчиков О. О. - Схемы изменения чередования катушечных групп в асинхронных секционированных контрроторных двигателях (2013)
Блінцов О. В. - Система автоматичного керування кабельною лебідкою прив'язної підводної системи, Надточій В. А. (2013)
Павлов Г. В. - Энергоэффективность резонансно-импульсного инвертора напряжения, Обрубов А. В. (2013)
Долганов Ю. А. - Використання двофазних теплопередавальних систем для охолодження світлодіодних модулів, Єпіфанов О. А. (2013)
Князюк В. И. - Сравнительная оценка энергетической эффективности поверхностей теплообмена, Лагутин А. Е. (2013)
Парсяк В. Н. - Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2013)
Потай І. Ю. - Концептуальні підходи до економічної оцінки ресурсозбереження (2013)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Полозов Ю. А. - Предупреждение и ликвидация осложнений при сооружении скважин большого диаметра, Лазебник А. Ю. (2014)
Борзых А. Ф. - Взаимодействие распорного перекрытия, изолирующего земную поверхность от ликвидируемого вертикального ствола, с наносами, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Исследования однофазных замыканий в шахтных высоковольтных сетях, Лихван А. П., Антипин А. В., Гаврилко В. А. (2014)
Мамалыга В. М. - Обоснование использования энергоэффективного оборудования для угольной промышленности (2014)
Сторчак И. И. - Перспективы использования низколегированной стали в крепях горных выработок, Сытник А. А., Тупиков Б. Т., Федористова А. А. (2014)
Алімов В. І. - Термічне відновлення радіальних розмірів деталей гідравліки шахтного кріплення, Георгіаду М. В., Желтобрюх Л. О. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Ловитель вагонеток для уклонов с пружинным амортизатором, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Уткина Л. А. - Итоги межлабораторных сравнительных испытаний качественных показателей угля, Ермакова Е. В., Корчагина Е. Н., Говорова Е. С. (2014)
Кирнарский А. С. - Немецкая классическая технология обогащения антрацита (2014)
У Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки: Назимко В. В. Поточні технології буріння як основа комплексного освоєння газовугільних родовищ. Безвинний В. П. Сучасні технології буріння працюють в Україні (2014)
Гребенкин Сергей Семенович (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Егоров Г. В. - Опыт модернизации и строительства речных круизных судов с использованием элементов судов-доноров, Калугин Я. В. (2013)
Коробанов Ю. Н. - Перспективы интеграции подкреплений под контейнерные фитинги в отечественные САПР, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Ли Тхань Бинь - Определение главных элементов грузовых судов ограниченного района плавания в начальном приближении (2013)
Соломенцев О. И. - Слеминг соединительной конструкции волнорезного катамарана на встречном нерегулярном волнении, Кудинова Е. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение характеристик начальной поперечной остойчивости однокорпусных быстроходных судов, эксплуатирующихся в переходном режиме (2013)
Соломенцев О. И. - Применение метода частных целевых функций для определения характеристик удлинения катамаранов с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Демчина Б. Г. - Методика експериментальних досліджень дерев'яних вант, армованих стальним канатом зі з’єднанням окремих дерев’яних елементів вклеєними стержнями, Кравз А. Р. (2013)
Бурдун Е. Т. - Оценка эффективности применения высокопрочных конструкционных материалов для тороидальных прочных корпусов подводной техники, Крептюк А. В. (2013)
Трунін К. К. - Підвищення точності комп’ютерного моделювання температурних полів при зварюванні (2013)
Григоренко Г. М. - Влияние повторного сварочного нагрева на микроструктуру и ударную вязкость металла шва трубных сталей большого диаметра, Костин В. А., Рыбаков А. А. (2013)
Дінжос Р. В. - Теоретичний аналіз теплофізичних характеристик та термопружної поведінки нанокомпозитів на основі аеросилу, Фіалко Н. М., Рехтета М. А., Привалко Е. Г. (2013)
Грицук І. В. - Особливості роботи системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього згоряння у складі інтелектуального інформаційно-програмного комплексу, Комов П. Б. (2013)
Рындя Н. В. - Газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления в неоднородном потоке (2013)
Коваленко І. І. - Інформаційна технологія графодинамічного моделювання організаційних структур проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Фісун М. Т. - Аналіз та вибір моделей даних при створенні систем автоматизованого проектування, Давиденко Є. О. (2013)
Приходько С. Б. - Імітаційна модель передачі цифрової інформації на основі маніпуляції випадкового процесу в системі моделювання MATLAB, Константинов Т. В. (2013)
Рязанцев В. М. - Модель развития проектов карточного обслуживания клиентов банка, Колесникова К. В., Негри А. О. (2013)
Рижков О. С. - Оцінка ефективності циклона батарейного типу за коефіцієнтом гідродинамічної ефективності, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка потужності водоохоронних заходів у басейні річки Південний Буг на прикладі Миколаївського району Миколаївської області, Трохименко Г. Г. (2013)
Егоров А. Г. - Постатейное определение весовой нагрузки сухогрузных судов смешанного река-море плавания нового поколения на начальной стадии проектирования (2013)
Соломенцев О. И. - Определение экстремальных амплитуд волн с учетом метеопрогноза, Ли Тхань Бин (2013)
Егоров Г. В. - Буксиры-снабженцы для северного Каспия, Тонюк В. И. Калугина Н. Н. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение площади и плеча парусности однокорпусных быстроходных пассажирских судов (2013)
Карпеченко А. А. - Вплив способу плазмового напилення на мікроструктуру і твердість покриттів після передрекристалізаційної термічної обробки, Лой С. А., Жданов О. О., Бобров М. М., Біч Н. В. (2013)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при термическом нагружении сварных и паяных узлов из разнородных материалов с прослойками различной жесткости и прочности, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Костин А. М. (2013)
Смирнов Н. В. - Влияние оболочки на нагрев плакированных частиц при плазменном напылении (2013)
Костин В. А. - Моделирование структурных превращений в металле зоны термического влияния высокопрочной стали М76 при электродуговой сварке, Гайворонский А. А., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Клапанюк А. В., Зубер Т. А. (2013)
Кузнецов В. В. - Выбор материала теплообменной поверхности регенераторов газотурбинных установок (2013)
Ефремов С. Н. - Энергетическая взаимосвязь элементов комплекса отделитель жидкого хладагента–насос–морозильный аппарат судовой холодильной установки, Хромов Е. В., Королев А. В. (2013)
Лычко Б. М. - Скорость хода судна и частота вращения его малооборотного дизеля при разных условиях эксплуатации (2013)
Тимченко В. Л. - Автоматическая cистема определения и контроля углов крена маломерного судна, Куклина Е. А. (2013)
Локарев В. И. - Рабочие характеристики асинхронных электродвигателей и их коррекция при расчете процессов судовых электроприводов, Малюк Д. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Криптоаналіз модифікацій шифру Віженера (2013)
Новогрецкий С. Н. - Особенности конструкции обмотки ротора бесконтактного синхронного генератора с совмещенной магнитной системой (2013)
Лабазов О. А. - Способ определения ориентации микроспутника по измерениям астроизмерительных систем, Кузнецов Ю. А. (2013)
Фісун М. Т. - Генерація сценаріїв подій з використанням формальних граматик, Яблонська К. Ю., Шуневич О. Б. (2013)
Куприна Т. Г. - Факторы, предпосылки и целесообразность участия ВУЗа в межвузовском проекте образовательного типа (2013)
Циганова О. С. - Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності на вантажних автотранспортних підприємствах (2013)
Парсяк В. Н. - Формування вартості підприємства з урахуванням ринкової складової інтелектуального капіталу, Ступнікер Г. Л. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського