Ореховський В. - Міжнародна діяльність Російського товариства Червоного Хреста в останній третині ХІХ ст. (2014)
Ільчук І. - Особливості формування договірно-правової бази двостороннього співробітництва між Україною та Польщею (2014)
Троян С. - Колоніальна діяльність німецьких мандрівників, купців і місіонерів у 40–80-х роках ХІХ століття (2014)
Безаров О. - Проблема ідентичності російських євреїв у суспільно-політичному дискурсі Російської імперії напередодні Великих реформ (2014)
Дацків І. - Україна у зовнішній політиці Великої Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.) (2014)
Валіон О. - Інвестиційна політика Республіки Білорусь у 1990-х – початку 2000-х рр. (2014)
Wawryniuk A. - Konflikty zbrojne i ich wpływ na ekonomię oraz demografię wybranych państw (2014)
Федорів І. - Наукова спадщина Івана Лисяка-Рудницького у контексті славістичного дискурсу англо-американської історіографії (2014)
Стрельбицька С. - Микола Ганкевич – галицький соціал-демократичний та профспілковий діяч (2014)
Гірна Н. - Іван Кревецький – історик, бібліотекар, книгознавець (2014)
Алексієвець М. - Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації, Алексієвець Л., Юрій М. (2014)
Киридон А. - Студії пам’яті в Україні: основні тенденції становлення (2014)
Ковальчук Т. - Самостійність монетарної політики НБУ – особливий загальнодержавний актуалітет (2014)
Зашкільняк Л. - Виклики ХХІ століття й сучасна українська історіографія (2014)
Райківський І. - Сучасні погляди на проблему утвердження ідеї української національної єдності в підавстрійській Галичині: історіографічний аспект (2014)
Киданюк А. - Дослідження соціально-економічних та культурних процесів у західноукраїнському селі упродовж 1944–1950 рр. в сучасній українській історіографії (2014)
Юрчак М. - Розвиток відносин Європейського Союзу з Україною: зарубіжна історіографія проблеми (2014)
Костюк Л. - Новорічно-йорданська обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2014)
Лазарович М. - До питання про предметне поле етнополітики як наукової дисципліни (2014)
Лещенко О. - Політика ЮНЕСКО в освітній сфері (2014)
Дацків Л. - Діяльність Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного нан україни в контексті розвитку вітчизняної біотехнологічної науки (2014)
Віднянський С. - Історіографічні оцінки українсько-польських відносин, Алексієвець М. (2014)
Валіон О. - Перша світова війна в історичній пам’яті людства. Матеріали круглого столу (м. Тернопіль, 24 вересня 2014 р.) (2014)
Алексієвець Л. - Кожен твір як відкриття Світу, і зустріч як пізнання Себе (2014)
Алексієвець Л. - Фотоджерела 2014-го в Україні (2014)
Із книги: Схід і Південь України: час, простір, соціум: у 2 т. – Т 1. – Колективна монографія / Відп. ред. В. А. Смолій; керівник авт. колективу Я. В. Верменич. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 378 с. (2014)
Інформація про наукову діяльність кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка у 2014 р. (2014)
Відомості про авторів (2014)
До уваги авторів! (2014)
Лободіна З. - Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні (2014)
Сидор І. - Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів: проблеми формування та резерви зростання (2014)
Гнип Н. - Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками (2014)
Дудар Т. - Проблеми забезпечення якості сільськогосподарської продукції та продовольства у системі агробізнесу (2014)
Гораль Л. - Візії вітчизняної кластеризації: сутнісно-аналітичний аспект (2014)
Кармелюк Г. - Моделювання впливу імпорту, експорту та чистого експорту на зовнішній борг України, Пласконь С., Кармелюк Х. (2014)
Пронкіна Л. - Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій, Марченко О. (2014)
Жуков С. - Інноваційна політика на шляху євроінтеграції: завдання і виклики для України, Дюгованець О. (2014)
Коваленко С. - Концепція транскордонних кластерних систем в контексті розвитку технологічного укладу (2014)
Олексів І. - Аналізування факторів та моделей реалізації організаційних змін у системі управління підприємством, Лісович Т. (2014)
Гайда Т. - Концептуальна модель інформації в контексті аналітичного забезпечення діяльності підприємств (2014)
Попіна С. - Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс, Мартинюк О., Сенів Г. (2014)
Просянчук В. - Дослідження показників інтенсивності праці в морському порті (2014)
Кушніренко Д. - Вплив трансформації операційних затрат на оцінку незавершеного виробництва (2014)
Лаврова О. - Поняття та склад звітності страхових компаній (2014)
Родіонова Л. - Інституціональна економічна теорія: базові концепції та сучасний стан інституціонального знання (2014)
Козюк В. - Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки, Шиманська О. (2014)
Савчук Н. - Вплив сучасних глобальних викликів на організацію бюджетної системи (2014)
Лісовенко В. - Бюджетування в системі охорони здоров’я, Корнацька Р. (2014)
Наші автори (2014)
Annotation (2014)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ” (2014)
Титул, содержание (2014)
Пачколін Ю. Е. - Дослідження електричного поля у дуговій сталеплавильній печі з метою визначення критеріїв для оптимізації енергоспоживання, Бондаренко О. О., Левченко С. А. (2014)
Канюк Г. І. - Прецизійні системи автоматичного регулювання, Близниченко О. М., Мезеря А. Ю., Мельников В. Є., Бабенко І. А. (2014)
Шубенко А. Л. - Влияние крупнодисперсной влаги на рабочие процессы влажнопаровых ступеней турбин, Голощапов В. Н., Стрельников И. С., Решитько И. В. (2014)
Теліженко О. М. - Методичні підходи до оцінки соціо-еколого-економічної ефективності інвестиційних проектів з енергозбереження, Вакуленко І. А., Мирошниченко Ю. О. (2014)
Шрам А. А. - Исследование параметров плазменного потока установки для ионно-плазменной модификации стекла (2014)
Отчет по результатам проведения VII Международной специализированной выставки "Энергоэффективность. Возобновляемая энергетика-2014" (2014)
Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу за січень-вересень 2014 року (2014)
Abstracts (2014)
Братута Эдуард Георгиевич (2014)
К сведению авторов (2014)
Батенко Г. В. - Розв’язання територіального питання для єврейського народу (2011)
Зорницький А. В. - Іронічна переінтерпретація лексичного значення гебраїзмів як словотворча тенденція їдиш (2011)
Кульчинський О. Б. - Дервіза: проблеми дослідження (2011)
Луценко Є. В. - Безсполучниковий зв’язок як різновид еліпсису в дослідженнях синтаксису китайської мови (2011)
Мавріна О. С. - Щодо процедури розгляду документів татарської знаті в Таврійському Дворянському Депутатському Зібранні (2011)
Машевський О. П. - Причини та передумови Дарданелльської операції (2011)
Мініахметова Е. Х. - Семантична класифікація турецьких фразеологізмів зі значенням манери мовлення (2011)
Момрик А. П. - Єзиди України (невідома діаспора) (2011)
Отрощенко І. В. - Панмонгольський рух: погляд на межі століть (2011)
Радівілов Д. А. - Халіфат ‘Алі в Сірі ібадита Халіда б. Кахтана (2011)
Разумихина Н. Н. - Принцип национального суверенитета в первой конституции Турции (1921 г. ) (2011)
Романова Е. A. - Египетская коллекция основателя Одесского городского музея И. П. Бларамберга (2011)
Тарасенко Н. А. - Виньетка со "львами горизонта” 17-й главы Книги Мертвых на росписи фиванских гробниц в Новом царстве (2011)
Тімкова Т. М. - Семантична класифікація лексики на позначення атмосферних явищ у тюркських мовах (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о богочеловеческом единстве (2011)
Чернишевська Л. В. - Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії (2011)
Юзвяк І. П. - Лексико-тематичні групи в автобіографії Халікарнаса Баликчиси "Блакитне заслання” (2011)
Ястреблянська М. В. - Наголос в українській та китайській мовах: основні характеристики (2011)
Титул, зміст (2008)
Холод Б. І. - Підсумки та перспективи першого міжнародного нобелівського економічного форуму, Задоя А. О., Момот В. Є. (2008)
Тараненко І. В. - Методологія системного дослідження конкурентоспроможності (2008)
Кузьмінов С. В. - Некласичне ціноутворення на ринку праці (2008)
Пилипенко Г. М. - Методологічні передумови формування інституціональної теорії (2008)
Ткаченко В. А. - Оцінка об'єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування, Матієнко В. М. (2008)
Єрмошкіна О. В. - Модель стратегічного управління фінансовими потоками промислових підприємств (2008)
Богдан О. І. - Венчурне фінансування внутрішньофірмового підприємництва, Сідненко М. В. (2008)
Павлова В. А. - Методологічні основи обґрунтування конкурентоорієнтованої стратегії підприємств, Рижкова Г. А. (2008)
Ляшко Д. Ю. - Теоретичний огляд інформаційного та комунікативного середовищ функціонування підприємств (2008)
Демяненко В. В. - Моделювання інжинірингу ІТ-систем з елементами віртуалізації компонентів, Агутін М. М. (2008)
Холод Б. И. - Концептуальные аспекты построения и функционирования социально-экономического механизма управления, Кононенко Г. Н., Ластенко А. В. (2008)
Сардак С. Е. - Принципи ефективного управління ресурсами суб'єктів господарювання (2008)
Гончар Л. А. - Стратегія підвищення ефективності комерційної логістики (2008)
Довгаль О. А. - Міжнародний технологічний поділ праці як синергетичний ефект глобалізації, Довгаль Г. В. (2008)
Колодізєв О. М. - Інвестиційна активність України як основа залучення суверенних інвесторів для фінансування широкомасштабних інноваційних проектів (2008)
Галась О. І. - Вплив світової фінансової кризи на інвестиційні потоки в Україну (2008)
Паршина Е. А. - Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности инновационной продукции в условиях интеграции Украины в мировую экономику (2008)
Мельник Т. М. - Національні економічні інтереси: проблеми реалізації (2008)
Круцяк Д. Б. - Світова економічна криза та її вплив на валютне регулювання в Україні (2008)
Li D. - The study on the RCA and complementarity of the trade between china and EU (2008)
Содержание (2014)
Горшков С. А. - Уточненная методика расчета дальности действия импульсных РЛС на фоне маскирующих помех, Оргиш П. И., Буйлов Е. Н., Фильчук Ю. С. (2014)
Shkvarko Yu. V. - A competitive descriptive regularization MVDR beamforming approach for feature enhanced array radar imaging, Espadas V. E., Castro D. E. (2014)
Залевский Г. С. - Радиолокационные дальностные портреты крылатых ракет в различных диапазонах длин волн, Василец В. А., Сухаревский О. И. (2014)
Леховицкий Д. И. - Влияние неортогональности и различия коэффициентов усиления квадратурных подканалов на эффективность пространственной обработки, Рачков Д. С., Семеняка А. В., Атаманский Д. В. (2014)
Калюжный Н. М. - Синтез алгоритма адаптивной обработки ансамбля сигналов в условиях априорной неопределенности их вида и параметров, Колесник В. И. (2014)
Василишин В. И. - Предварительная обработка сигналов с использованием метода SSA в задачах спектрального анализа (2014)
Чурюмов Г. И. - Математическое моделирование перестройки частоты в магнетроне с двумя выводами энергии (метод эквивалентных схем), Экезли А. И., Басрави К. М., Исаева Е. Б. (2014)
Владов С. И. - Применение метода электрической аналогии при исследовании процесса кровообращения в магистральных сосудах головного мозга при наличии симптомов кровоизлияния в мозг, Аврунин О. Г., Мосьпан В. А., Юрко А. А. (2014)
Дробахин О. О. - Исследование возможности применения связанных биконических резонаторов для определения параметров диэлектрических материалов, Салтыков Д. Ю. (2014)
Галстян С. Г. - Медицинские аспекты воздействия электромагнитного излучения на биологические системы и объекты: от математического моделирования к эксперименту, Перова И. Г., Чурюмов Г. И. (2014)
Татьянко Д. Н. - Влияние условий проведения измерений на поляризационную зависимость трап-детекторов, Мачехин Ю. П., Лукин К. А. (2014)
Жила С. С. - Оптимальная оценка яркостной температуры внутреннего шума и коэффициента усиления приемника в одноканальных СВЧ радиометрах (2014)
Мальцев В. П. - Применение комбинации радиолокационных и контактных измерений для вычисления скорости и пробуксовки сельскохозяйственных машин (2014)
Монаков А. А. - Обнаружение пространственно-протяженной цели в моноимпульсном суммарно-разностном пеленгаторе (2014)
Памяти Журавлева Анатолия Константиновича (1937–2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Безус Р. - Напрямки підвищення ефективності виробництва органічної продукції (2014)
Воловик Д. - Теоретичні засади оптимізаційного моделювання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Демчук Н. - Стратегічне планування та організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності харчових підприємств (2014)
Дзюблюк О. - Антикризові заходи монетарної політики ФРС США: національні особливості і глобальні перспективи (2014)
Добровольська О. - Кооперативна та банківська системи кредитування на сучасному етапі розвитку економіки (2014)
Дудкіна О. - Планування території: аспекти забезпечення збалансованого розвитку регіонів (2014)
Здреник В. - Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання (2014)
Литвин Н. - Проблемні аспекти бухгалтерського обліку кредитних операцій банків (2014)
Максимова С. - Розвиток дорадництва аграрної сфери економіки (2014)
Малахова О. - Організація проектного фінансування в Україні: проблеми теорії і практики (2014)
Маслій В. - Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності (2014)
Ніпіаліді-Іщик О. - Влада і бізнес: ефективні методи регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності (2014)
Павленко О. - Страхування ризиків у зерновому елеваторному господарстві в умовах сталого розвитку (2014)
Пазізіна С. - Гармонізація українських стандартів якості з європейськими як механізм підвищення конкурентоспроможності продукції агропромислового комплексу, Пазізіна К. (2014)
Паранюк Я. - Система ризиків інноваційної діяльності підприємства (2014)
Приходько І. - Трансакційні витрати як інноваційний об’єкт обліку і контролю, Павлова Г., Васюта М. (2014)
Савчук Л. - Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи (2014)
Сороківська З. - Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні (2014)
Спяк Г. - Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації, Сас Б. (2014)
Ткаченко О. - Оздоровлення неплатоспроможних аграрних підприємств: джерела та етапи (2014)
Ткачук В. - Банківська система як інструмент реалізації соціальних функцій грошей (2014)
Фасолько Т. - Моделювання динаміки державного боргу в руслі інтенсифікації економічного зростання (2014)
Чайковський Я. - Напрямки вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності боржника-юридичної особи (2014)
Шушпанов Д. - Трактування здоров’я населення: соціально-економічний контекст (2014)
Гомотюк О. - Тарас Шевченко, історична наука та завдання національно-державного відродження (2014)
Дацків І. - Концептуальні засади організації і функціонування дипломатичної служби України в добу Центральної Ради (2014)
Деревінський В. - Економічні аспекти діяльності В. Чорновола у 1990-х роках (2014)
Лазарович М. - Українські Січові Стрільці у фронтових умовах другої половини 1914 – початку 1915 року, Лазарович Н. (2014)
Макар Ю. - Двічі позбавлені історичної батьківщини, або гірка доля холмсько-підляських українців, Макар В. (2014)
Недошитко І. - Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми (2014)
Щербяк Ю. - Просвітительська діяльність митрополита Андрея Шептицького (2014)
Куц Г. - Пріоритетність ідеї змін у сучасному політичному дискурсі: темпоральний аспект (2014)
Лазарович М. - До питання про методологію наукового аналізу державної етнополітики (2014)
Монолатій І. - Освіта як коригувальний фактор міжетнічних взаємин у західноукраїнському регіоні в імперську добу (2014)
Недбай В. - Нові можливості та виклики впливу ЗМІ на політичне життя в інформаційну епоху (2014)
Польовий М. - Джерела сучасного політичного тероризму в демократичних країнах (2014)
Рудакевич О. - Формування національної політичної культури в контексті цінностей Європейського Союзу (2014)
Томахів В. - Трансформація політичного режиму в незалежній Україні: загальні тенденції, особливості дефініцій (2014)
Скорейко Г. - Літопис трагедії холмсько-підляських українців (2014)
Про авторів (2014)
Гончарова Н. О. - Учнівська молодь Подунав’я в діяльності політичних партій на початку ХХ ст. (2008)
Дізанова А. В. - Політика коренізації у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах південного регіону України) (2008)
Мельникова Л. С. - Історіографія слов’янської колонізації Подунав’я (2008)
Тичина А. К. - Соціальна справедливість – запорука стабільності і розвитку (2008)
Церковна В. Г. - Адміністративно-політичне управління землями Бессарабії (1812-1828 рр.) (2008)
Циганенко Л. Ф. - Дворянські роди Бессарабії: історичний аспект (2008)
Орлан М. І. - Польськомовні видання кінця ХVIII – початку ХХ ст. у фондах наукової бібліотеки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (2008)
Перзеке А. Б. - Формирование антиутопической жанровой структуры в поэме А. С. Пушкина "Медный всадник" (2008)
Перзеке М. Ю. - Образ "иного царства" в фольклорной и литературной сказке первой половины ХIХ века (2008)
Райбедюк Г. Б. - Постать О. Пушкіна крізь призму естетичної концепції київських неокласиків (2008)
Раковская Н. М. - Модель мира в славянофильской критической рефлексии ХIХ в. (2008)
Рева Л. В. - "Русские" произведения Юрия Яновского (2008)
Савоськина Т. А. - Поэтика сценического эпизода в третьей главе "Евгения Онегина" (2008)
Соколова А. В. - Метафізичний код творчості Євгена Пашковського: авторська інтерпретація апокаліптичних візій (2008)
Соколянский М. Г. - Уникальное периодическое издание (к 50-летию журнала "Zagadnienia Rodzajów Literackich") (2008)
Сподарец Н. В. - Мотив как коррелят отношений автор – текст – читатель (2008)
Телеуця В. В. - Символіка печі та домашнього вогнища в українському і болгарському фольклорі (2008)
Томчук О. Ф. - Російська література в художньому та науковому осмисленні київських неокласиків (2008)
Трофименко А. В. - Категория художественной памяти в философской ретроспективе (2008)
Фесенко Ю. П. - Единый сценарий драматургии русских революций 1917 и 1991-1993 годов (2008)
Фомичев С. А. - Исторический источник "Слова о полку Игореве" (2008)
Фоміна Л. Г. - Символічний образ саду в міфопоетичній парадигмі Миколи Вінграновського (2008)
Хархун В. П. - Поетика драми Олександра Корнійчука "Платон Кречет": соцреалістична проекція (2008)
Хуберт М. А. - Д. Мережковский об основных принципах субъективной критики (2008)
Цуркан І. М. - Минувшина українського народу в драматургічній спадщині Михайла Старицького (2008)
Чепелик О. А. - Ідеал краси в поезії О. Олеся та французьких символістів (2008)
Чумаченко О. Ю. - Наративні стратегії й авторські інтенції в емігрантських романах Володимира Винниченка (2008)
Шарняи Ч. - Символика воды в повестях В. Распутина "Прощание с Матёрой" и "Живи и помни" (2008)
Шевчук Т. С. - Коловорот як принцип композиції "Ляменту" (2008)
Шемякин А. Л. - В поисках прототипов. Раевские в сочинениях Льва Толстого (2008)
Хомяков В. І. - Формування стратегії зростання національної економіки (2009)
Жиляєва Н. М. - Вплив світової кризи на економіку України та напрями відновлення зростання (2009)
Хомяков В. І. - Структурні зміни в економіці України, Кошеленко С .В. (2009)
Олефіренко В. В. - Особливості регулювання міжнародного ринку послуг (2009)
Почтовюк А. Б. - Членство в Европейском союзе: опыт Чехии и его значение для Украины, Пана Л. (2009)
Гринкевич С. С. - Формування та розвиток трудового потенціалу в умовах євроінтеграції, Тюріна О. Г. (2009)
Коломицева О. В. - Напрями подальшої трансформації національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2009)
Єрмоленко В. А. - Україна в деяких геополітичних контекстах XX ст. (2009)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Комплексна модель людини у контексті використання цивілізаційного підходу в економіці (2009)
Березюк-Рибак І. Р. - Стратегія забезпечення технологічної конкурентоспроможності України у контексті приєднання її до глобального високотехнологічного простору (2009)
Задувайло Л. М. - Застосування динамічного моделювання при аналізі конкурентоспроможності національної економіки (2009)
Клімова О. І. - Структурні зміни в економіці: основні поняття та види (2009)
Коваленко Н. С. - Макроекономічні аспекти розвитку ринку праці України в умовах світової фінансово-економічної кризи (2009)
Соломко А. С. - Державна цільова програма відновлення риболовецького флоту України як важливий елемент розвитку українського суднобудування (2009)
Пустовіт М. В. - Вплив інтернаціоналізації людських ресурсів країни на конкурентоспроможність вітчизняного трудового потенціалу (2009)
Басова О. С. - Науково-технологічна складова щодо розвитку підприємства (2009)
Горбань В. Б. - Тенденції розвитку мотиваційного потенціалу в умовах інноваційної активності машинобудівних підприємств (2009)
Побережна М. П. - Ідентифікація впливу інформаційної системи на фактори зовнішнього та внутрішнього середовища організації (2009)
Семенькова А. В. - Сучасний стан та тенденції соціально-економічного розвитку підприємств трубної промисловості України, Козенков Д. Є. (2009)
Крепак А. С. - Вплив інновацій на рекламний продукт підприємств сфери зовнішньої реклами (2009)
Скорнякова Ю. Б. - Ставка дисконтування як важливий елемент оцінки ефективності інвестиційних проектів (2009)
Мошенець Р. О. - Моніторинг реалізації інвестиційного проекту машинобудівного підприємства на постприватизаційному етапі (2009)
Музиченко А. С. - Суть, значення та специфіка інвестицій в АПК, Резнік Н. П. (2009)
Сафонова В. Є. - Сучасна система вищої освіти в умовах конкуренції (2009)
Балджи М. Д. - Стратегічні напрямки впровадження інновацій на підприємст-вах харчової промисловості, Музика В. С. (2009)
Ковальчук К. Ф. - Оценка результативности управленческого персонала как фактор повышения уровня стабильности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2009)
Шатохін О. Г. - Вербальний аналіз ухвалення неструктурованих рішень (2009)
П’янкова О. В. - Основні етапи становлення та розвитку брендінгу у світі (2009)
Кудлаєнко С. В. - Аналіз передумов виникнення кризових явищ на підприємствах машинобудівної галузі Хмельниччини (2009)
Мірошниченко О. В. - Оподаткування прибутку підприємств у системі економічної безпеки України (2009)
Батенко Л. П. - Бюджетування як технологія економічного управління підприємством (2009)
Задорожний І. С. - Проектування систем менеджменту з використанням елементів емоційного інтелекту, Задорожний В. І., Старовойтенко Н. В. (2009)
Шигимага А. Ф. - Оцінка ризиків в управлінні обіговим капіталом з використанням тесту Чоу, Кириченко Ю. А. (2009)
Хомяков В. І. - Оцінка резервів цільового потенціалу підприємств з виробництва будівельних матеріалів, Ковальчук Я. О. (2009)
Бокоч В. М. - Інвестування сфери послуг: теоретико-прагматичні підходи (2009)
Сімченко Н. О. - Інструментарій оцінки базових компетенцій управлінського персоналу організації (2009)
Свида І. В. - Франчайзинг як форма організації бізнесу (2009)
Грінько І. М. - Вдосконалення матеріальної мотивації праці в системі управління промисловими підприємствами (2009)
Архипенко С. В. - Виявлення економічних циклів господарства Дніпропетровської області на основі аналізу її валового регіонального продукту. Математична побудова циклу за ВРП (2009)
Ващук О. В. - Особливості формування інфраструктури аграрного ринку регіонального рівня (2009)
Романова Т. В. - Теоретико-методологічні засади оцінки інвестиційного потенціалу регіонів (2009)
Сукач О. М. - Принципи класифікації бюджетних програм місцевого рівня (2009)
Цепенюк Н. М. - Формування будівельних кластерів в межах регіону (2009)
Ліба Н. С. - Аналіз інноваційної системи регіону (2009)
Кирилів М. В. - Стратегічні пріоритети удосконалення системи фінансової безпеки підприємництва регіону (2009)
Альдикенова С. М. - Трансформування функції кордонів у прикордонних територіях, Голіков А. П., Гончаренко Н. І., Ханова О. В. (2009)
Колесніков В. П. - Проблеми розробки теоретичних засад та методичних положень щодо економічної оцінки трудового потенціалу території, Федулова С. О. (2009)
Кулініч І. О. - Особливості системних змін в регіоні: соціологічний аналіз (2009)
Хомяков В. І. - Менеджмент електронних відходів. Закордонний досвід, Коробченко Н. М. (2009)
Абдурахманова З. - Розвиток галузей національної економіки (промисловості) у системі світогосподарських зв’язків (2014)
Алієв А. - Концептуальні основи розроблення механізмів управління інноваційних технопарків, Шахвердієва Р., Аббасова В. (2014)
Артеменко О. - Моделі людської поведінки і класифікація економічних агентів у контексті економічної безпеки держави (2014)
Волков С. - Вплив корпоративної соціальної відповідальності на сталий розвиток регіону, Чулкова В. (2014)
Дорохов В. - Класифікація порушників як етап менеджменту репутаційних ризиків унаслідок інцидентів інформаційної безпеки (2014)
Єлєсіна М. - Проблеми вдосконалення законодавчого регулювання ДПП для модернізації виробництва в Тамбовській області, Магомадов М. (2014)
Єременко А. - Сучасні тенденції розвитку сфери послуг і фактори, що впливають на її формування: регіональний аспект (2014)
Кириленко А. - Моделювання оцінки ефективності діяльності банку (2014)
Козирєв В. - Вплив фінансових конгломератів на розвиток міжнародних фінансових центрів (2014)
Лазарович М. - Російська національна меншина України у ХІХ – на початку ХХ століття: соціально-економічний вимір (2014)
Левшук А. - Удосконалення оподаткування малого бізнесу з метою легалізації та виведення з тіні його господарської діяльності (2014)
Ліповка А. - Реалізація функцій управління людськими ресурсами в проектній роботі, Закірова А. (2014)
Литвиненко Е. - Методика та організація контролю нефінансових активів бюджетних установ (2014)
Магурчак Т. - Аудит державних фінансів (2014)
Мартиненко О. - Сутність правових основ лізингових операцій в Україні, Малахова А., Шнурко А. (2014)
Маховка В. - Сільський (зелений) туризм як напрям розвитку сільських територій у Полтавській області (2014)
Микитюк М. - Корпоративне екологічне управління як складова загальної системи корпоративного управління організаціями (2014)
Морунов В. - Вплив податкового контролю як складової системи внутрішнього контролю на економічну безпеку організації (2014)
Павлюк Т. - Організація та управління експортною діяльністю на машинобудівному підприємстві (2014)
Петрушка О. - Модернізація системи бюджетного інвестування в умовах поглиблення ринкових трансформацій, Баніт Ю. (2014)
Пєнцова Н. - Економічне мислення як фундамент сучасного господарювання закладів післядипломної педагогічної освіти (2014)
Поліщук І. - Застосування логістичної концепції кадрового менеджменту (2014)
Потравка Л. - Сутність, зміст та етапи трансформації соціально-економічної системи (2014)
Рашкєєва І. - Застосування моделі життєвого циклу І. Адізеса в компанії "Татнефть", Захаров В. (2014)
Сінякова М. - Професійний розвиток трудових мігрантів як найважливіший напрям міграційної політики Свердловської області (2014)
Фабіянська В. - Сутність організації бухгалтерського обліку (2014)
Феденько С. - Фінансова доступність медичних послуг (2014)
Ходаківська Л. - Внутрішньогосподарський контроль збереження і використання матеріальних ресурсів, Пономаренко Т. (2014)
Чень Ц. - Економічне співробітництво КНР і АСЕАН (2014)
Щанкін С. - Конкурентоспроможність як фактор інноваційного розвитку регіонального ринку (на прикладі Республіки Мордовія) (2014)
Яцина В. - Моделювання ризиків застосування аутсорсингу: трансакційний аспект (2014)
Про авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Хронологія подій (2015)
Постанова Судової палати у господарських справах Верховного Суду України від 2 вересня 2014 р. (витяг) із коментарем (2015)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2015)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2015)
Грабовська А. О. - Особливості правового регулювання односторонньої відмови від господарського зобов’язання (договору) та односторонньої зміни його умов (2015)
Міненкова Н. О. - Набувальна давність у правозастосовній практиці: окремі проблемні питання (2015)
Різун В. - Дорогі друзі! Шановні колеги! (2014)
Сидоренко Н. - Портрет кафедри (2014)
Волобуєва А. - Історія кафедри – мовою документів (2014)
Гримич Г. - Працюй і будеш знаменитим (2014)
Михайлин І. - Королева журналістикознавства – історія журналістики (2014)
Сніцарчук Л. - Об’єднані дослідницьким пошуком (2014)
Бойко А. - Дружній колектив однодумців (2014)
Кравченко С. - Зобов’язала історія: творці історіографії української журналістики (2014)
Желіховська Н. - Наукова діяльність кафедри історії журналістики (2014)
Шестакова Е. - Ювілейна рефлексія щодо морального принципу науки (2014)
Семенко С. - Хранителі традицій (2014)
Привалова С. - Кілька чуттєвих штрихів (2014)
Яблоновська Н. - Напрям дослідження – етнічна преса (2014)
Хітрова Т. - Місцева преса як фактор формування української "історичної пам’яті" (2014)
Пода О. - Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики (2014)
Герасимчук Н. - Літературна місія викладачів кафедри історії журналістики, Михайлюта О. (2014)
Покляцька К. - Практичний журналістський досвід – крок у майбутнє (2014)
Кобинець А. - Журналістика: місія здійснена (2014)
Школьна О. - Контент наукових здобутків (збірники "Журналістика" та "Образ"), Покляцька К. (2014)
Колісник Ю. - Матвій Шестопал – активний борець за національну гідність (2014)
Забіяка І. - Чи варто оглядатися назад? (Дещо про О. Бабишкіна з сьогоднішніх позицій) (2014)
Шебеліст С. - Анатолій Погрібний – людина дужого чину (2014)
Сухомозський М. - Рятівний штрафбат (невідомі сторінки з життя українського велета Анатолія Погрібного) (2014)
Галата А. - Столітній ювілей (2014)
Боярська Л. - "Бо ще роблю, бо ще живу, бо ще борюсь. Ще, ще і ще...": Василь Васильович Яременко (2014)
Мамалига А. - Мандрівка століть – печать її духу (2014)
Жеребіло І. - Обличчя кафедри: кілька коротких інтерв’ю (2014)
Ярмиш Ю. - Бурхливі 50-ті рр. (2014)
Симоненко Д. - Ужинок шести десятиліть (2014)
Морозова Д. - Тут працюють митці (2014)
Зублевська Д. - 60-річна історія (2014)
Різун В. В. - Нова історія (2014)
Теремко В. І. - Повага до історії спонукає жити майбутнім (2014)
Фоменко О. С. - У річищі традицій (2014)
Горевалов С. І. - Науковий ритм не спиняти! (2014)
Приступенко Т. О. - Нарощувати потужність (2014)
Іванов В. Ф. - Життя триває! (2014)
Городенко Л. М. - І знаковість, і легендарність (2014)
Шумарова Н. П. - Літераторам, Данильчук Д. В. (2014)
Глибинними шляхами історії до вершин професійності (2014)
Свалова М. - Шановна Натале Миколаївно! (2014)
Кобинець А. - Натхненно-творчо (2014)
Луць В. - Застава земельних ділянок: особливості договірних правовідносин, Лапечук П., Петрович Т. (2010)
Демченко С. - Реформування судової системи: окремі ключові поняття (2010)
Євграфова Є. - Деякі питання використання результатів юридичної науки у правовій сфері (2010)
Ковальський В. - Феномен правової ментальності: сутність та закономірності (2010)
Прокопов Д. - Онтологічні системи природного права у європейській правовій думці XVII – середини XVIII століть (2010)
Волковицька Н. - Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні (2010)
Весельська Т. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення: межі оскарження в адміністративному судочинстві (2010)
Саєнко С. - Інформаційно-семіотична модель культурологічного аналізу норми адміністративного права (2010)
Солдатенко О. - Європейський досвід фінансування видатків на охорону здоров'я (2010)
Дзера Ю. - Особливості правового режиму майна, переданого державою до статутного фонду (капіталу) акціонерного товариства у результаті корпоратизації державного унітарного підприємства (2010)
Кубко А. - Захист публічного порядку в цивільному законодавстві України: проблемні аспекти сучасного регулювання (2010)
Хащівська Н. - Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки (2010)
Щерба Л. - Інститут колективного управління майновими авторськими та суміжними правами: еволюція, предмет, механізм (2010)
Мельник К. - Правоохоронні органи як роботодавці (2010)
Мокрицька Н. - Про поняття форми реалізації права на працю (2010)
Грабовець Н. - Історичний розвиток обігу земель в Україні (IX—XIX століття) (2010)
Лисенко Я. - Реалізація земельних юрисдикційних норм у позасудовому порядку органами місцевого самоврядування (2010)
Петлюк Ю. - Правовий режим земель як об'єкт наукових досліджень (2010)
Шалгунова С. - Характеристика осіб, які вчинили серійні сексуальні злочини (2010)
Охріменко І. - Використання специфічних психологічних методів у процесі розкриття злочинів: проблеми та перспективи (2010)
Боднар С. Н. - Менталитет как отражение оценочного суждения (2011)
Величко М. П. - Жанрове розмаїття арабо-іспанської середньовічної лірики (2011)
Гриценко Я. В. - Когнітивний вимір арабських пареміологічних одиниць (2011)
Гусаков В. В. - Дані середньовічних мусульманських літературних пам’яток про античну Середню Азію (2011)
Зелінський А. Л. - Інтерпретація присвяти лікаря Медея Аполлону Піфійському (Posidippus 2002, 95) (2011)
Каша К. А. - Відображення міфічного світу у фразеології тюркських мов (2011)
Кульчинський О. Б. - Османський хроніст Мустафа Наїма та українська історіографія (2011)
Мавріна О. С. - Матеріали щодо дворянства ногайців у фонді Таврійського Губернського Дворянського Депутатського Зібрання Державного архіву АР Крим (2011)
Марков Д. Є. - Тибето-непальська війна 1788–1792 рр. та її соціально-політичні наслідки для обох країн (2011)
Пилипчук Я. В. - Ранній етап етнічної історії кипчаків (2011)
Тарановський С. І. - Національно-визвольний рух та формування нової ідентичності православних арабів Антіохійського патріархату (1840–1918 рр. ) (2011)
Тарасенко Н. А. - Mc. w BdSt и гермопольская космогония (2011)
Туров И. В. - Учение хасидов о роли душевных качеств (мидот) в богослужении (2011)
Цао Гуанюй - Класичний китайський тушевий живопис періоду Сун (906–1279 рр. ) (2011)
Шестопалець Д. В. - Християнство в Корані: полемічний аспект (2011)
Таран М. А. - Рец. на: Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов)/В. А. Киктенко. – М. : ИИЕТ РАН, 2009. – 530 с. : ил. – Библиогр. : с. 394–426 (2011)
Титул, зміст (2015)
Холопцев А. В. - Прогноз повторяемости меридианальной циркуляции северного типа в северном полушарии земли, Федоренко Н. И. (2015)
Буц Ю. В. - Ранжирование административных районов Харьковского региона по уровню экологического риска, Крайнюк Е. В. (2015)
Козлова Т. В. - Сучасні європейські системи кадастру та реєстру прав, Коваль О. А. (2015)
Крюченко Н. О. - Эколого-геохимическая оценка техногенного загрязнения поверхностных отложений промышленных зон бывшего завода "Радикал", Панаит Э. В. (2015)
Ісаєва І. М. - Стратегічні пріоритети з розвитку національної системи нафтогазотрубопровідного транспорту (2015)
Крюкова Ю. О. - Оцінка ефективності логістики (2015)
Гандурський А. В. - Переваги впровадження іт-систем управління складом на прикладі WMS Logistic Vision Suite в логістичному комплексі Roshen (2015)
Кошіль В. І. - Сутність та особливості управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Греб М. М. - Прикладні аспекти проектування змісту навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкової школи (2015)
Гризун Л. Е. - Інструменти штучного інтелекту у руслі проблематики педагогічної діагностики (2015)
Пушкарева Т. А. - Стопроцентный учитель (2015)
Серажим К. С. - Засоби впливу агресії в політичному медійному дискурсі України (2015)
Цимбалюк Ж. О. - Визначення індивідуальної інтенсивності тренувального навантаження баскетболістів, що спрямована на розвиток загальної витривалості, Мусієнко А. В., Коваленко О. І. (2015)
Мельник А. І. - Законопроекти Ю. Романчука як правова основа демократичного розвитку галицького суспільства (2015)
Титул, зміст (2015)
Гаврилов Т. М. - Проектування годографа вектор-функції щільного розподілу (2015)
Шапорев В. П. - О возможности перекристаллизации дисперсного рутила, растворенного в расплаве галогенидов щелочных металлов, в нитевидные кристаллы, Шестопалов А. В., Питак И. В. (2015)
Сіроклин І. М. - Використання методів аналізу відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках. Частина 1, Бражник А. А., Фоміна В. О. (2015)
Котенко А. М. - Технології і технічні засоби комбінованих перевезень вантажів за чинниками глобальної логістики, Світлична А. В., Шилаєв П. С. (2015)
Котенко А. М. - Обгрунтування вибору виду транспортних перевезень вантажів, Крашенінін О. С., Шапатіна О. О. (2015)
Змій С. О. - Теоретичне обґрунтування кількості каналів передачі повідомлень в системі автоматичного оповіщення (2015)
Makeiev V. - The influence of the wind on the flight of the uncontrollable aircrafts, Pushkarov Y. (2015)
Левыкин В. М. - Анализ, исследование и развитие конкурентоспособности мини-гостиниц г. Киева, Дэвон В. В. (2015)
Бутенко А. Н. - Удаление воды из слабополярных жидкостей твёрдыми адсорбентами, Рыщенко И. М., Блинков Н. А. (2015)
Haider Ali Muse - Photonic-crystal fibers gyroscope (2015)
Shatovska T. - The overall structure of the web data mining repository (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические явления и устройства в концепции Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Кругляк Ю. А. - Термоэлектрические коэффициенты в транспортной модели Ландауэра-Датты-Лундстрома (2015)
Копаев А. В. - Магнитная и электронно-ионная структура MnZn-ферритов в приповерхностных слоях, обедненных и обогащенных цинком, Мокляк В. В., Бушкова В. С. (2015)
Приймак В. - Нейромережева модель залежності людського розвитку країн світу від неекономічних чинників, Ткач І. (2014)
Столярчук Я. - Сучасна сегментація та ключові тенденції розвитку світового ринку праці, Поручник С. (2014)
Дідківська О. - Актуальні проблеми працевлаштування молоді на ринку праці (2014)
Куліков Г. - Вартість робочої сили і витрати роботодавця на її утримання (2014)
Мельник В. - Риси і етапи постіндустріальної трансформації відносин розподілу (2014)
Танасієнко Т. - Методика вимірювання соціальних факторів і резервів підвищення продуктивності праці на підприємстві (2014)
Добренко О. - Напрями удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання професійного ринку праці (2014)
Міжнародна науково-практична конференція "Соціально трудова сфера: сучасні виклики, новітні тенденції, домінанти інноваційного розвитку" (2014)
Колот А. - Індивідуалізація особистості та формування індивідуалізованого суспільства як феномен сучасності: наслідки та уроки (2014)
Колєшня Л. - Створення робочих місць в умовах реалізації державних цільових програм та інфраструктурних проектів в регіонах України, Анішина Н. (2014)
Бондарчук К. - Причини поширення неформальної зайнятості на сільських територіях та регуляторні важелі щодо її легалізації (2014)
Коломієць О. - Регулювання зайнятості літніх людей: від підвищення пенсійного віку до створення умову для реалізації трудового потенціалу (2014)
Астахова О. - Молодіжне безробіття в Євросоюзі та європейський досвід реалізації молодіжної політики (2014)
Перегудова Т. - Соціальні стандарти гідної праці та їх дотримання в Україні (2014)
Мортіков В. - Щодо можливості розширеного тлумачення безпеки робочого місця (2014)
Єфремов В. - Трудова діяльність людини як об'єкт дослідження марксизмом та фізичною економікою (2014)
Від Редакційної колегії (2014)
Ляшко С. М. - Шевченківські роковини в житті та творчості Михайла Могилянського в контексті теорії колективної пам‘яті, Іваницька С. Г. (2014)
Бугаєва О. В. - Листи Т. Шевченка до С. Гулака-Артемовського: історія стосунків великих митців (2014)
Іваницька С. Г. - Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча старої (київської) громади Вільяма Беренштама (2014)
Стамбол І. І. - Наслідування заповітів Т. Шевченка на прикладі життєвого шляху І. Липи (1865–1923 рр.) (2014)
Кучеренко С. В. - Внесок Юрія Липи в шевченкознавство (2014)
Абліцов В. Г. - Микола Бурачек — зачинатель мистецької шевченкіани (2014)
Буряк Л. І. - Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій (2014)
Ківшар Т. І. - Ювілейний празький "Кобзарь" 1840–1940 рр. Т. Шевченка: до історії видання (2014)
Прокопчук В. С. - Подільські сторінки в біографії і творчості Тараса Шевченка (2014)
Демченко Т. П. - 100-річчя від дня народження Тараса Шевченка на сторінках чернігівської преси (2014)
Рахно О. Я. - Чернігівське губернське земство та вшанування пам'яті Т. Г. Шевченка (2014)
Ясновська Л. В. - Давньоруські старожитності Чернігівщини у творчій спадщині Т. Г. Шевченка (2014)
Заєць О. В. - Тарас Григорович Шевченко і Києво-Печерська лавра (2014)
Галярник Н. Р. - Популяризація галицьким студентством творчості Тараса Шевченка як боротьба за своє національне самовираження (за матеріалами Фонду професора В. Т. Полєка) (2014)
Гранчак Т. Ю. - Тарас Шевченко у соціокультурних вимірах Майдану (2014)
Гончаренко Н. К. - Шевченко у школі: образ Тараса Шевченка у підручниках історії (2014)
Попик В. І. - Електронні ресурси, присвячені Тарасові Шевченку, як відображення сучасного стану розвитку вітчизняного віртуального інформаційного простору (2014)
Яценко О. М. - Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)", Любовець Н. І. (2014)
Непомнящий А. А. - Кримська Шевченкіана: до історії регіональних енциклопедій (2014)
Петриченко К. В. - Вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка українцями діаспори (за документами ЦДАЗУ) (2014)
Бойко Г. В. - Життєпис Тараса Шевченка у документах Державного архіву Київської області, Камінська Н. В. (2014)
Петрикова В. Т. - Т. Г. Історіографія регіональної біобібліографії вітчизняного шевченкознавства (2014)
Марченко Н. П. - Новітня шевченкіана на сайтах провідних бібліотек України для дітей (2014)
Муріна С. В. - Шевченкіана на польськомовних електронних ресурсах (2014)
Географ, краєзнавець, освітянин України (пам’яті М. Ю. Костриці 1942–2014) (2014)
"Сонячний зайчик" української літератури (на пошану В. З. Нестайка, 1930-2014) (2014)
Рецензія на монографію: Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації : історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Рецензія на видання : "Т. Г. Шевченко для дітей: видання творів в Україні (ХІХ–ХХІ ст.) : бібліограф. покажч. / Нац. Б-ка України для дітей ; уклад. О. М. Тімочка. – К., 2013. – 36 с. (2014)
Десяті Біографічні Читання "Тарас Григорович Шевченко у розумі і серці українців" (Київ, 5 червня 2014 р.) (2014)
Секція "Біобібліографічна складова національного електронного інформаційного простору" в рамках проведення Міжнародна наукової конференції "Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору" (Київ, 23 жовтня 2014 р.) (2014)
Садова У. - Механізм регулювання дитячої праці, Мульська О. (2014)
Юрчик Г. - Механізм державного регулювання національного ринку праці в сучасних умовах (2014)
Шевченко Л. - Форсайт вищої освіти: актуальність для України (2014)
Ковальов В. - Методологічні підходи до визначення порогу соціальної відчутності оплати праці в Україні (теоретичний аспект), Атаєва О., Шевченко К. (2014)
Кудінова А. - Проблеми соціальної сфери в Україні: результат дефіциту ресурсів чи неефективного державного регулювання?, Верба Д. (2014)
Коваленко О. - Трансформація соціально-економічних відносин у постіндустріальній економіці (2014)
Азьмук Н. - Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу (2014)
Терюханова І. - Молоді випускники навчальних закладів на ринку праці: проблеми та шляхи подолання (2014)
Мовчан О. - Нагальні проблеми щодо активізації зайнятості населення в контексті реалізації державних цільових програм (2014)
Кім М. - Взаємозв'язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні, Давидова І. (2014)
Баранова Н. - Використання моделі соціального бюджету для прогнозування соціальних видатків в бюджетному процесі, Поляк Н., Самерханова З. (2014)
Наумова М. - Сутність соціального підприємництва та його роль у соціально-економічному розвитку суспільства (2014)
Мельник С. - Аналіз сучасного стану надання послуги із супроводу та психологічної підтримки сімей, у складі яких є особи, нездатні до самообслуговування, Харлапанова М. (2014)
Горбачова І. - Інституційні регулятори зовнішньої міграційної політики України (2014)
Колот А. - Наукове забезпечення управління працею та соціально-трудовими відносинами на засадах міждисциплінарного підходу (2014)
Грішнова О. - Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості, Заїчко О. (2014)
Ільїч Л. - Ціннісні орієнтації молоді в освітньо-професійній сфері та шляхи мінімізації ризиків її соціального відторгнення на ринку праці (2014)
Гаркавенко Н. - Доходи та добробут населення напередодні асоціації з Євросоюзом, Новосільська Т. (2014)
Коновалова І. - Фіскальні важелі реалізації соціально-економічної політики держави: теоретичні аспекти (2014)
Горбачова Л. - Управління кадровими ризиками в умовах ринку (2014)
Мальований М. - Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність у контексті впровадження гідної праці (2014)
Черняк П. Д. - Дослідження збіжності методу скінченних смуг під час розв’язання плоскої задачі теорії пружності (2014)
Мацейко В. В. - Демпфування низькочастотних коливань потужності в енергосистемі (2014)
Яндульський О. С. - Деякі аспекти роботи автоматичного частотного розвантаження, Тимохін О. В., Тимохіна А. О. (2014)
Остапенко О. П. - Енергетична ефективність парокомпресійних теплових насосів з електричним і когенераційним приводами, Лещенко В. В., Тіхоненко Р. О. (2014)
Яндульський О. С. - Визначення зон ефективного регулювання напруги джерелами розосередженої генерації з інверторним приєднанням у розподільній електричній мережі, Труніна Г. О. (2014)
Боднар Л. А. - Експериментальні дослідження екологічних показників роботи газогенераторного водогрійного котла потужністю 40 кВт, Степанов Д. В., Довгаль А. М. (2014)
Яндульський О. С. - Оцінка динамічних характеристик багатомашинних електроенергетичних систем на основі даних cистеми моніторингу перехідних режимів, Марченко А. А., Нестерко А. Б. (2014)
Чепурний М. М. - Газопарові установки на основі газових і протитискових парових турбін, Резидент Н. В., Поліщук С. В. (2014)
Тугай Ю. І. - Модель електромагнітного трансформатора напруги для дослідження ферорезонансних процесів, Бесараб О. Б. (2014)
Дубовой В. М. - Застосування марковської моделі для аналізу впливу циклічності на управління розгалуженим технологічним процесом, Пилипенко І. В., Стець Р. С. (2014)
Галущак Д. О. - Перевірка адекватності математичної моделі системи "Автомобіль з дизельним двигуном – дорога – навколишнє середовище" (2014)
Сивак І. О. - Напружений стан в осередку деформації листової заготовки під час ротаційної витяжки осесиметричних деталей, Сухоруков С. І., Шевчук Є. І. (2014)
Клочко В. І. - Застосування розв’язків диференціальних рівнянь під час моделювання процесу металообробки як засіб фундаментальної підготовки майбутніх інженерів, Коломієць А. А., Коцюбівська К. І. (2014)
Ван Сяо Лун - Субъективное благополучие китайских студентов (2014)
Зімовін О. І. - Залежність актуалізації ресурсів саморозвитку особистості студентів від типу та рівня рефлексивності (2014)
Нежута А. В. - Гендерні особливості неусвідомлених аспектів ставлення правоохоронців до себе та до своєї професії на різних етапах професійного розвитку (2014)
Поліванова О. Є. - Взаємозв’язок уявлення про успіх та соціально-психологічних характеристик особистості у сучасній молоді (2014)
Церковний А. О. - Соціально-психологічний тренінг як інструмент адаптації студентів, Церковна М. В. (2014)
Четверик-Бурчак А. Г. - Опис та адаптація опитувальника "шкала соціального благополуччя" К.Кіза (2014)
Чжао Синь - Глубинные тенденции личности родителей лиц с разным уровнем эмоциональной зрелости (2014)
Штученко І. Є. - Сенсожиттєві орієнтації у студентів технічних ВНЗ, які ухвалюють кар’єрне рішення (2014)
Яновська С. Г. - Психологічні особливості лідерів студентського самоврядування, Туренко Р.Л. (2014)
Яновська Ю. Е. - Особливості ціннісно-смислової сфери футбольних вболівальників (2014)
Заика Е. В. - Феномен воспоминаний о другом человеке в произведениях Т. Г. Шевченко (К 200-летию со Дня рождения поэта) (2014)
Орлова Д. В. - Формування понятійного поля "емоційний інтелект" та концептуальні підходи до його розуміння (2014)
Дин Шао Цзе - Особенности эмоциональной сферы ж енщин с гиперпластическими гинекологическими заболеваниями (2014)
Kirillov D. V. - Research of thinking process (generalization) features in adolescents with icp (2014)
Прокопенко О. А. - До проблеми дослідження формування емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2014)
Сорока А. В. - Особливості базових переконань в різних вікових групах досліджуваних (2014)
Чухраєва Г. В. - Психологічні особливості особистісного адаптаційного потенціалу та самооцінки професійно-рольової поведінки працівників ОВС (2014)
Павлюк С. - В пошуках вишуканої досконалості українського мистецтва (2014)
Ігнатенко О. - Громадсько-політична позиція мистецтвознавця Володимира Овсійчука в повоєнний період (1945—1970-ті рр.) (2014)
Гелитович М. - Нотатки до образу вченого (2014)
Олег С. - З історії львівської мистецької Шевченкіани (2014)
Кацай В. - Історія мистецького надбання Т.Г. Шевченка у Харкові в 1926—1948 рр. (2014)
Денисенко О. - Т. Шевченко і І. Рєпін (2014)
Івашків Г. - Шевченкіана в українській кераміці ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Жишкович В. - Кодекс Гертруди — яскравий взірець культурно-мистецького синтезу середньовіччя (2014)
Козак Н. - Портрети князя Ярополка Ізяславича на мініатюрах Псалтиря Еґберта в світлі нових досліджень (2000-ні роки) (2014)
Гелитович М. - Мініатюри "Хишевичівського" Євангелія 1546 р. у контексті українського малярства середини XVI ст. (2014)
Герій О. - Пропорції цілих чисел у конструкції та декорі українських іконостасів першої половини ХVII ст. (2014)
Левицька М. - Сюжет "Христос виганяє торгівців із храму" у мистецтві західноєвропейського та українського бароко: іконографічні паралелі (2014)
Коваленко Г. - Київський Пер Гюнт (2014)
Бартош А. - Колекція гуцульського мистецтва в Єпархіальному Музеї в Тарнові (2014)
Король С. - Роль мотиву в українському пленерному пейзажі: будяк — квітка степу (2014)
Лесів А. - Особливості зовнішності Юди Іскаріота в українському малярстві XVI—XVIII ст. (2014)
Фесенко Д. - Італійці в монументальному малярстві XVIII ст. в Україні (2014)
Косів Р. - Ікони на полотні кінця 1680—1690-х рр. з церкви Преображення Господнього с. Вороблячин на Яворівщині (2014)
Клімашевський А. - Типологічна характеристика обстави українських церков (2014)
Болюк О. - Церковні дерев’яні вироби з контурною різьбою: специфіка орнаментальних мотивів та іконографічних типів (2014)
Грималюк Р. - Формування естетичної платформи сецесії в українському мистецтві кінця ХІХ — початку ХX ст. (2014)
Купчинська Л. - Маловідомі портрети Феліціяна Лобеського (2014)
Соколюк Л. - Творчість Михайла Жука в контексті стильових пошуків художньої культури ХХ ст. (2014)
Семчишин-Гузнер О. - Збірка портретів очільників товариства "Просвіта" у Львові 1868—1939 рр. у Національному музеї ім. Андрея Шептицького (2014)
Тріска О. - Колекція ікон на склі з Національного музею у Львові ім. Андрея Шептицького (2014)
Никорак О. - Художньо-естетичні особливості хусток західноукраїнського Полісся й Волині (2014)
Герус Л. - Опішнянська глиняна іграшка в музеях Львова (2014)
Федорчук О. - Бісер у художній структурі ансамблю буковинського народного одягу другої половини XX — початку XXI століття (2014)
Козакевич О. - Типологія українських народних в’язаних та мереживних виробів ХІХ — початку ХХІ століття: вбрання (2014)
Коржева А. - Психея та Ерот в образотворенні античності (2014)
Сторчай О. - Листи Аріадни Труш-Слоневської, дочки художника Івана Труша, до Тетяни Неллінгер (1960—1973) (2014)
Триколенко С. - Сучасна українська сценографія на прикладах вистав Київського академічного Молодого театру (2014)
Макойда О. - Особливості розвитку страсної тематики у мистецтві Західної Європи XI—XVIII століть (2014)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2014)
Рибалко С. - Оголена модель в японському мистецтві кінця ХІХ — першоїтретини ХХ століття: традиції та новації (2014)
Котляр Є. - Пам’ятки єврейського мистецтва Кам’янеччини у виданнях школи Гагенмейстера: пошуки і відкриття (2014)
Левкович Н. - Художні особливості бсамімів Східної Галичини XVIII — першої третини ХХ ст. (2014)
Дмитренко А. - Костюм у контексті сценографічних пошуків Вадима Меллера (з фондів Державного музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2014)
Зятик Б. - Іконостас храму Богоявлення Господнього в селі Кугаїв на Львівщині. Проблема збереження та дослідження (2014)
Короткевич В. - Миргородський період життя й творчості академіка Василя Кричевського (2014)
Пасічник Л. - Особливості формування та розвитку ювелірної промисловості України XX—XXI століття (2014)
Палумбо Де Віво І. - Теоретичні аспекти висвітлення культури Гуцульщини в творах образотворчого мистецтва. Поняття "Гуцульського феномену" (2014)
Гейза Д. - Живопис Володимира Микити. Образно-пластична мова (2014)
Якимечко Л. - Декоративний розпис Параски Хоми: Історіографічний та творчо-методологічний аспекти (2014)
Біль М. - Життя та творчість Івана Кейвана (2014)
Кай Г. - Пекінський центр художнього скла Китаю (історичні та сучасні особливості розвитку) (2014)
Білан І. - Юрій Магалевський: художня творчість і боротьба за незалежність України (2014)
Пиж’янова Н. - Заснування Охматівського сільського хору Порфирія Демуцького (2014)
Семенюк В. - Особливості інтерпретації поетичних образів у графічному мистецтві (2014)
Яців Р. - Ретроспектива творчості Христини Кудрик (2014)
Ангелова А. В. - Життєві домагання у структурі випереджальної регуляції діяльності, Гуляєва О. В. (2014)
Гарна-Зайко О. О. - Безпосереднє спілкування як загальнопсихологічна проблема в умовах сучасності (2014)
Жук Н. Ю. - Дослідження можливостей застосування комунікативного методу навчання для попередження виникнення мовної тривожності у студентів, що вивчають іноземну мову (2014)
Іванова О. Ф. - Емоційні бар’єри та емпатія в процесі міжособистісного спілкування підлітків з різного соціального оточення, Балинська М. В. (2014)
Кочарян О. С. - Особливості організації емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості, Півень М. А. (2014)
Лучанинова Н. В. - Психологические особенности развития педагогического мастерства и личности преподавателя Высшей Школы (2014)
Невоєнна О. А. - Особливості емоційної сфери осіб, що проживають у "гарячих точках світу", Ярош Н. С. (2014)
Перевязко Л. П. - Сновидческая реальность в свете вневременности бессознательного (2014)
Пушкін О. А. - Проективна психодіагностична методика "Динамічний Емоційно-Мотиваційний Патерн" та перший досвід її застосування (2014)
Яворовська Л. М. - Часова перспектива як чинник психологічного благополуччя особистості, Філоненко Г. С. (2014)
Бойчук М. П. - Психологічні особливості репрезентативних систем студентів: залежність від статі, віку і зв’язок зі спеціальністю (2014)
Луценко Е. Л. - Aдаптация теста критического мышления Л. Старки (2014)
Митроченко О. Е. - О целесообразности применения понятия "дистрибуция внимания" (2014)
Люта Л. П. - Соціально-психологічні засади спрямування соціальної політики у різних формах організацій (2014)
Москаленко В. В. - Психотехнології створення ефективного політичного іміджу (2014)
Пуертас Савіна Д. К. - Співвідношення базових людських цінностей та електорального вибору (2014)
Невоєнна О. А. - Професійно–важливі якості операторів верстатів с числовим програмним керуванням (2014)
Пляка Л. В. - Психологічний тренінг як форма психологічної допомоги суб`єктам освітнього простору вищого навчального фармацевтичного закладу (2014)
Попова Г. В. - Формування особистісної готовності до професійної діяльності майбутніх психологів-тренерів в процесі навчання у вищому навчальному закладі, Книш А. Є. (2014)
Шатило Ю. П. - Засоби діагностики та розвитку комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-міжнародників (2014)
Поспєлова С. В. - Особливості гендерно-рольової поведінки дівчат із різними типами статеворольової організації особистості (2014)
Такмакова М. Ю. - Аналіз особливостей особистості і міжособистісних стосунків у дівчат з різними типами прихильності (2014)
Яровая Н. А. - Статусы гендерной идентичности у лиц с разным уровнем психологического благополучия (2014)
Kirillov D. V. - Functional changes in psychological status after corrective influence on adolescents with mental and physical disturbances (ICP) (2014)
Шестопалова Л. Ф. - Уровневые и типологические особенности комплайенса больных с психическими и неврологическими расстройствами, Кожевникова В. А., Бородавко О. А. (2014)
Помацалюк А. Р. - Соціально-психологічна адаптація засуджених жінок у виправних установах (2014)
Сорока А. В. - Особливості загальної комунікативної толерантності бездомної особи після звільнення від відбування покарання (2014)
Сорока А. В. - Психологічні особливості неповнолітніх засуджених схильних до суїциду, Токова А. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Пленум Верховного Суду України обрав членів Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за І півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Процесуальний аспект захисту права недієздатної особи на поновлення цивільної дієздатності, Майстренко Л. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Хомяков В. І. - Методика формування та оцінки цільового потенціалу машинобудівного підприємства, Федоренко О. В. (2011)
Родіонов О. В. - Значення ділової репутації для економічної безпеки підприємства, Пекін Д. О. (2011)
Дідур С. В. - Врахування зарубіжного досвіду в умовах реформування пенсійної системи в Україні, Шаповал Л. П., Кесь А. С. (2011)
Бойко В. В. - Планування та облік матеріальних витрат за видами діяльності підприємства, Будинська О. Ю. (2011)
Кадієвський В. А. - Наукове та кадрове забезпечення реалізації програм енергозбереження в промисловості України та регіону, Бурцева Т. І. (2011)
Одінцов М. М. - Організаційно-економічні принципи функціонування інтегрованих формувань в АПК (2011)
Колісник Г. М. - Історико-теоретичні та управлінські аспекти розвитку витрат (2011)
Яворська Т. В. - Адміністративні інструменти державного регулювання страхового підприємництва України (2011)
Лобозинська С. М. - Державне регулювання реструктуризаційних процесів проблемних банків України (2011)
Машика Ю. В. - Організаційна структура національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) (2011)
Кошеленко С. В. - Розвиток ринку корпоративних облігацій в Україні, Рутенко Б. І. (2011)
Демченко О. П. - Форми взаємодії університетів із зовнішнім середовищем (2011)
Великий Ю. В. - Управління інноваційною діяльністю малих і середніх підприємств машинобудівного комплексу (2011)
Лишко С. В. - Традиції земельного оподаткування в економічній політиці та проблеми його правового регулювання в наукових студіях економістів ХVII-XIX ст. (2011)
Кучерук Т. Г. - Інноваційно орієнтований економічний розвиток регіонів: питання теорії і методології (2011)
Куценко М. А. - Стан освітніх послуг в системі підготовки кадрів для оперативнорятувальної служби (2011)
Компанієць І. О. - Будівельна галузь в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Авраменко О. І. (2011)
Любченко Н. Л. - Економічна стабільність підприємства в умовах зростання кризових явищ (2011)
Розмислова Н. О. - Інвестиційний проект як метод підвищення фінансової стійкості інвестиційної нерухомості (2011)
Чеботарьов В. М. - Інноваційний розвиток підприємств як основа випускуякісної продукції (2011)
Родіонова О. Ю. - Підвищення рівня культури персоналу підприємств через одержання освітніх послуг, Поліщук Д. І. (2011)
Артеменко В. О. - Оцінка впливу природоохоронних систем на конкурентоспроможність підприємств (2011)
Дербенцев В. Д. - Моделювання впливу інвестицій на динаміку валового внутрішнього продукту, Щерба В. А. (2011)
Барабан О. А. - Особливості оцінки інвестиційної привабливості підприємств вугледобувної промисловості за допомогою методів статистичного аналізу, Ільїнський В. В. (2011)
Аніщенко В. О. - Екологічний аудит як інструмент вдосконалення механізму використання земельних ресурсів, Гончаренко О. Г. (2011)
Пазізіна С. М. - Подолання імпортозалежності України при переході до ендогенно орієнтованої стратегії розвитку (2011)
Недашківський М. М. - Оцінка ринку продукції олійно-жирової промисловості України (2011)
Пронь Н. О. - Проблема визначення суб’єктів та ініціаторів проведення інвентаризації (2011)
Жиляєва Н. М. - Методологічні підходи та методика оцінки регіональної конкурентоспроможності (2011)
Фонарьова Т. А. - Пошук шляхів підвищення ефективності використання робочої сили (людського капіталу) підприємств ГМК України (2011)
Потравка Л. О. - Місце структурних зрушень в процесі трансформації економіки (2011)
Харченко В. В. - Використання новітніх інформаційних систем для підтримки економічного розвитку підприємницької діяльності, Шевчук Ю. В. (2011)
Сокольська Р. Б. - Вимоги до інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень, Зелікман В. Д, Акімова Т. В. (2011)
Книш А. Г. - Сутність інформаційного забезпечення управління діяльністю підприємства (2011)
Луцяк В. В. - Маркетингова інформаційна система венчурного підприємства, Пасько М. О. (2011)
Гасюк Л. М. - Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства (2011)
Максименко Д. В. - Моделі вирішення проблем кадрового забезпечення (2011)
Семанюк В. З. - Теоретичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення системи управління підприємством (2011)
Жалко О. В. - Система управління прибутком підприємства, Климовець І. М. (2011)
Мазарчук А. Ю. - Аналіз проблем із впровадженням інноваційних технологій на підприємствах легкої промисловості, Дупляк О. М. (2011)
Остапенко А. С. - Проблеми діагностики та попередження банкрутства підприємства (2011)
Добия М. - Затратная функция производства в формировании заработной платы на предприятии, Ренкас Ю. Л. (2011)
Barburski J. - Produktywnosc pracy jako determinanta poziomu wynagrodzen (2011)
Koziof W. - Elementy motywacji pfacowej oparte na systemie rachunkowosci przedsiebiorstwa (2011)
Тараненко О. О. - Діагностика економічної стійкості торговельних підприємств (2011)
Мельничук Н. В. - Інвестиційна політика та практика в Україні: сучасний стан та можливості активізації (2011)
Воличенко О. О. - Вдосконалення умов здійснення інвестиційної діяльності підприємства (2011)
Ізмайлова О. О. - Методичні аспекти аналізу поліпшення основних засобів підприємства (2011)
Середа О. О. - Механізм регулювання фінансової діяльності підприємств (2011)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2013 р. (за даними судової статистики) (2014)
Романюк Я. М. - Регрес та суброгація у правовідносинах страхування, Майстренко Л. О. (2014)
Потильчак О. І. - Незалежність суддів як гарантія правової держави: міжнародний досвід (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Бушаков В. А. - Японські географічні назви Сікука на Південному Сахаліні (2012)
Гриценко Я. В. - Роль метафори (al-’isti‘āra) в арабських пареміях (2012)
Днепровский Н. В. - Вновь открытый культовый пещерный комплекс в историческом центре Бахчисарая и проблема локализации армянских религиозных центров в столице Крымского ханства (2012)
Кульчинський О. Б. - Хроніка "Таріг-е Каманіче” та українське питання в османо-польських перемовинах 1672 року (2012)
Марков Д. Є. - Західний Непал: проблема інкорпорації і статусу васальних князівств (кінець XVIII – початок XIX ст.) (2012)
Мурашевич К. Г. - Китайський вільний вірш поч. ХХ ст.: особливості змін у жанровій та стильовій парадигмах (2012)
Павлішина Л. Ф. - Особливості та труднощі переходу Японії від "системи 55 року” до коаліційного правління (2012)
Пилипчук Я. В. - Саксін: аспекти етнічної та політичної історії (2012)
Соегов М. - Талантливый туркменский писатель – участник освобождения Украины (2012)
Субота І. О. - Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки (2012)
Сырф В. И. - Гагаузская фольклористика (историографический обзор) (2012)
Туров И. В. - Роль обыденного желания в духовной практике раннего хасидизма (2012)
Хаутала Р. - Коммуникативные аспекты дипломатических связей между государствами Западной Европы и Империей монголов в XIII веке (2012)
Черноиваненко В. В. - Эротические мотивы в 1–2 Книгах Самуила и литературный контекст: история проблемы и современные дискуссии (2012)
Bilal Çelik M. - The Battle of Kalka and Its Consequences (2012)
Serkan Yazici - The Crimean War and the Ottoman Empire in the European and American Newspapers (2012)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Європейські стандарти суддівської незалежності, ефективності та професіоналізму як складова судової реформи в Україні (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 Господарського процесуального кодексу України, за ІІ півріччя 2013 р. (2014)
Аналіз практики застосування ст. 625 Цивільного кодексу України в цивільному судочинстві (2014)
Печений О. П. - Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Анін В.І. - Формування пріоритетів інноваційного розвитку малого підприємництва, Виклюк М.І. (2013)
Бондарчук Н.В. - Напрями вдосконалення внутрішнього аудиту розрахунків з покупцями й замовниками, Васільєва Л.М., Павлова Г.Є. (2013)
Горлачук В.В. - Методичний підхід до аналізу фінансової конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Коваленко О.Ю. (2013)
Ковалюк О.М. - Повернення товарів у торгівлі: облікові та податкові наслідки, Кріль Я.Я. (2013)
Прокопенко Н.С. - Податковий борг за податковими зобов’язаннями з майнового оподаткування: реалії сьогодення, Овсянніков І.А., Долга Г.В. (2013)
Якубів В.М. - Тенденції і перспективи сільського розвитку у взаємозв’язку зі становленням аграрних підприємств (2013)
Василюк М.М. - Формування та облік витрат житлово-комунального господарства (2013)
Гладій Х.Г. - Аналіз стратегій диференціації продукту підприємств на кондитерському ринку (2013)
Гловацька В.В. - Swot-аналіз як основний інструмент стратегічного планування розвитку сільського зеленого туризму в Карпатському регіоні, Жук О.І., Копчак Ю.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Теоретичні аспекти контролінгу, Надорожна С.О. (2013)
Кінаш І.П. - Функціонування комунікаційної інфраструктури України та її роль у задоволенні потреб споживачів (2013)
Мельник Н.Б. - Розрахунки при відрядженнях у системі елементів методу бухгалтерського обліку (2013)
Перевозова І.В. - Експлікація поняття реорганізації, особливостей і форм її здійснення в контексті проведення економічної експертизи законодавчо-нормативних джерел, Перепічка І.П., Гритчук Л.Л. (2013)
Станьковська І.М. - Управлінська діагностика: загальна концепція та застосування в системі управління конкурентоспроможністю (2013)
Сус Т.Й. - Організаційно-економічні засади формування кооперації в екологічному сільгоспвиробництві (2013)
Титарчук І.М. - Організаційні умови функціонування сільськогосподарських підприємств (2013)
Толпежніков Р.О. - Особливості ціноутворення продукції промислового підприємства, Толпежнікова Т.Г. (2013)
Шеленко Д.І. - Підприємництво як сучасна форма господарювання, Жук О.І., Мегедин Н.Р., Твердохліб В.В. (2013)
Шкромида В.В. - Аналіз основних засобів енергозбутового підприємства та їх вплив на фінансові результати господарювання, Терлецький В.П. (2013)
Шкромида Н.Я. - Оцінка волатильності компонентів економічного потенціалу підприємства (2013)
Євенко Т.І. - Методологічні аспекти прогнозування ймовірності банкрутства банківських установ (2013)
Волинець У.А. - Громадські організації в системі соціально-відповідального суспільства (2013)
Завідняк О.В. - Фактори, що впливають на вартість гудвілу (2013)
Любохинець О.В. - Тенденції розвитку машинобудівного комплексу України (2013)
Непочатенко О.А. - Підходи до управління платоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2013)
Усова Г.В. - Особливості застосування реінжинірингу бізнес-процесів на промислових підприємствах, Коваленко К.В. (2013)
Усова Г.В. - Особливості формування конкурентних переваг у сфері послуг, Щебельська В.О. (2013)
Фарйон О.О. - Сільський зелений туризм: поняття, функції й тенденції розвитку в Україні та світі (2013)
Фучеджи В.І. - SWOT-аналіз як інструмент антикризового фінансового управління (2013)
Шекета Є.Ю. - Новітні моделі організації робочого часу як ефективний метод подолання безробіття (2013)
Шеремета К.Ю. - Форми фінансового забезпечення машинобудівних підприємств Хмельницької області (2013)
Гречановська І.Г. - Раціональне використання міських земельних ресурсів, Пандас А.В. (2013)
Кізима Т.О. - Поведінкові фінанси як новий напрям досліджень сучасної фінансової науки (2013)
Комарницький І.Ф. - Стратегічні орієнтири відкритості національних економік України та Румунії, Підгірна В.Н. (2013)
Михайленко С.В. - Концептуалізація та функціональні характеристики системи бюджетного менеджменту (2013)
Пилипів Н.І. - Роль податкового аудиту в регулюванні економічних процесів, Фурса Т.П. (2013)
Танклевська Н.С. - Формування сучасної парадигми фінансової політики розвитку сільського господарства країни (2013)
Ткач О.В. - Особливості поширення кризових процесів від домінантних центрів (на прикладі кризових циклічних процесів в економіці США) (2013)
Царенко О.В. - Дью ділідженс як превентивний захід зниження ризиків при оптимізації бізнес-процесів у регіонах (2013)
Jantoń-Drozdowska E. - Konkurencyjność regionów w świetle literatury i polityki UE (2013)
Бєлікова Н.В. - Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів країни (2013)
Загорняк В.Б. - Імітаційне моделювання в менеджменті промислової безпеки праці, Кондур О.С. (2013)
Квасницька Р.С. - Домогосподарство як інститут фінансового ринку України (2013)
Колач С.М. - Тенденції розвитку сільського господарства України в контексті забезпечення світової продовольчої безпеки, Василина О.Р., Дідич З.А. (2013)
Король В.С. - Необхідність розробки стратегії економічного розвитку в регіоні (2013)
Левандівський О.Т. - Механізм державної підтримки АПК (2013)
Полевик Г.М. - Поняття біфуркації та його застосування в управлінні економікою (2013)
Синиця С.М. - Аналіз інвестиційної привабливості Івано-Франківської області в системі глобальної конкуренції регіонів України (2013)
Старікова О.С. - Комплексна оцінка ресурсного потенціалу регіону в умовах його структурної перебудови (2013)
Урбан О.А. - Тенденції розвитку української фінансової системи в умовах глобалізації (2013)
Хомка В.М. - Методика викладання дисципліни "Бухгалтерський облік” для студентів економічного факультету (2013)
Галущак В.В. - Перспективи розвитку фінансового ринку України (2013)
Барчук В.П. - Особливості розвитку та використання трудового потенціалу Прикарпаття (2013)
Галущак І.Є. - Управлінська й організаційна концепції формування стратегічних цілей регіонів як суб’єктів розвитку (2013)
Дмитровська В.С. - Трансферти в системі регулювання міжбюджетних відносин (2013)
Феденько С.М. - Фінансове забезпечення медичних послуг у системі бюджетного фінансування (2013)
Футерко О.І. - Бюджетна безпека України (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2014)
З Днем Незалежності України! (2014)
У Верховному Суді України обговорили механізми забезпечення єдності судової практики (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) (2014)
На книжкову полицю (2014)
Титул, зміст (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2014 р. (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз практики застосування судами ст.16 Цивільного кодексу України (витяг) (2014)
Романюк Я. М. - Реституція, віндикація, кондикція, відшкодування шкоди: окремі аспекти співвідношення та розмежування, Майстренко Л. О. (2014)
Андрушко П. П. - Деякі проблемні питання кримінально-правової кваліфікації постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного рішення в кримінальному провадженні (ст. 375 КК) (2014)
Кологойда О. В. - Дисциплінарно-господарські санкції за правопорушення на фондовому ринку (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
Відбувся XII позачерговий з’їзд суддів України (2014)
Про практику застосування судами України положень ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України (2014)
Аналіз судової практики розгляду кримінальних справ про умисне вбивство з кваліфікуючими ознаками (2014)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2014)
Романюк Я. М. - Реституція, віндикація, кондикція, відшкодування шкоди: окремі аспекти співвідношення та розмежування, Майстренко Л. О. (2014)
Ярема А. Г. - Окремі проблеми протидії недобросовісному здійсненню права на апеляційне оскарження ухвали суду про відкриття провадження у цивільній справі, Лужанський А. В. (2014)
Тагієв С. Р. - Деякі проблемні питання проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Гобова Є. В. - Контекстні зміни тонів у китайській мові (2012)
Городня Н. Д. - Американсько-китайські відносини за першої адміністрації Барака Обами (2012)
Давидчук C. Ю. - Україно-ізраїльські культурні відносини (2001–2011) (2012)
Кіктенко В. О. - Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України) (2012)
Мавріна О. С. - Кримський рід мурз Меркітських у ХІХ столітті (2012)
Мусійчук В. А. - В’єтнам – стратегічний партнер України у Південно-Східній Азії (2012)
Набока О. В. - Японська експедиція на Тайвань 1874 року та політика США (2012)
Отрощенко І. В. - Казахстан – США: стратегічний партнерський діалог (2012)
Пилипчук Я. В. - Поселення "Кипчацького степу”: кочові ставки чи міста? (2012)
Приймаченко В. В. - Рабиністична критика Септуагінти (2012)
Філь Ю. С. - "Стратегічне партнерство” в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії (2012)
Хайрединова Э. А. - Основные этапы истории женского костюма варваров Юго-Западного Крыма V–VII вв. (2012)
Хамрай О. О. - Близький та Середній Схід: вектори стратегічного партнерства (2012)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Горшков А. - О проблеме когнитивно-семиотической множественности (2014)
Велимчаниця О. - Етична відповідальність як частина естетичного досвіду (2014)
Юр М. - Поліфонічний характер художнього мислення у період Fin de siecle в Україні (2014)
Федорук О. - Картина Устияновича "Шевченко на засланні" - провісник Шевченкіани в західноукраїнському малярстві (2014)
Кудрявцева К. - До проблеми композиції твору "Катерина" Тараса Шевченка (2014)
Чуйко Т. - Художньо-стильові особливості образу Тараса Шевченка у творах митців повоєнного часу (2014)
Школьна О. - Лампади Києво-Межигірської фаянсової фабрики: Типологія, конструктивні та функціональні особливості (2014)
Собкович О. - Виставкова діяльність Петра Холодного у мистецькому житті Києва на початку ХХ століття (2014)
Сорока І. - Суперечність у визначенні К. Станіславським поняття "підтекст": На матеріалі праці І. Промптової (2014)
Роготченко О. - Вітчизняна культура періоду створення Спілок радянських письменників, художників, композиторів: Складові становлення (2014)
Ковальчук О. - Творча програма духовного становлення художника театру і телебачення Аріадни Перепелиці (2014)
Савчук І. - Листування Анджея Швальбе з Онисією Шреєр-Ткаченко в аспекті українсько-польських культурних зв’язків 1960-1970-х (2014)
Кюнцлі Р. - Унікальність та індивідуалізм культури народу й архітектури українського села, Степанюк А. (2014)
Міляєва Л. - Про Бориса Григоровича Возницького (2014)
Одрехівський Р. - Штрихи до творчого портрету Богдана Білінчука (2014)
Ільницька Л. - Художня енергія балетного мистецтва у живописній пластиці Василя Братанюка та Костянтина Ломикіна (2014)
Венц Ю. - До характеристики пластичного об’єкту: Поняття та передумови розвитку (2014)
Собкович О. - Жанри художньої критики у мистецьких часописах Києва початку ХХІ століття (2014)
Сидор О. - "Молоде мистецтво" України на Венеційських бієнале початку ХХІ століття (2014)
Чепелик О. - Сараєвська зима ’2014: Peace, Art & Freedom (2014)
Протас М. - Владимир Кочмар: Антропология тела-пространства (2014)
Бурлака В. - Двойная экспозиция в фотопроектах Арсена Савадова 1990-х: Антропологическая иллюзия VS иллюзия эстетическая (2014)
Гончар К. - До питання про образотворчий фольклор: Репрезентація кураторських і виставкових проектів (2014)
Чжан І. - Візуальна ідентифікація творів Чен Венлінга (2014)
Бакович О. - Діалог дерев’яної храмової архітектури Західної України XVIII століття з культурою Китаю та Японії (2014)
Рибалко С. - Жанр "ню" в японському мистецтві кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (2014)
Новоженець Г. - Мистецтво діаспори в загальноукраїнському контексті: Тематичні та стилістичні паралелі (2014)
Белькевич Д. - Про метафізичну цінність і реальність цін у культурологічному вимірі: Художні твори як об’єкт ринку мистецтва (2014)
Татіївська І. - До питання про взаємодію державних органів влади у запобіганні втрат культурних цінностей (2014)
Автори (2014)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
У Пленумі Верховного Суду України (2014)
Єдність судової практики у кримінальних справах щодо тероризму / Виступ судді Верховного Суду України Г. В. Канигіної на міжнародному симпозіумі "Забезпечення єдності судової практики у кримінальних справах в контексті подій 2013—2014 років в Україні", який проходив 24—25 жовтня 2014 р. у м. Львові (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п.1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за II півріччя 2013 р. (2014)
Романюк Я. М. - Особливості застосування конфіскації грошових коштів як адміністративного стягнення за порушення митних правил "зеленого коридору", Майстренко Л. О. (2014)
Калмиков Д. О. - Правова оцінка жорстокого поводження з тваринами за законодавством України (2014)
Судді Верховного Суду України ознайомилися зі шведським досвідом реформування судової системи (2014)
Иванова Е. Ф. - Кафедре общей психологии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина 50 лет (2014)
Ван Сяо Лун - Особенности толерантности иностранных студентов с разным уровнем субъективного благополучия (2014)
Демкова Д. Т. - Феномен відповідальності як об’єкт психологічного аналізу (2014)
Лапшинська Г. М. - Огляд основних груп чинників емоційної стійкості особистості (2014)
Павленко О. В. - Життєва перспектива та індивідуальний досвід як аспекти проблематики життєвого шляху особистості (2014)
Поліванова О. Є. - Особливості взаємозв’язку політичної активності та мотиваційно – ціннісної сфери особистості студентської молоді, Пантюх М. А. (2014)
Pushkin O. A. - The relationships between experimental data derived with personality projective test "dynamical emotional and motivational pattern" and other personality tests (2014)
Сухаревська О. О. - Системна модель соціально-психологічних чинників ставлення молодших школярів до особистої власності (2014)
Харцій О. М. - Діагностика здібностей особистості студентів, Лубенець С. В. (2014)
Штепа О. С. - Теоретичний аналіз ресурсного стану особистості (2014)
Бойчук М. П. - Особливості структурної організації взаємозв’язку показників пам’яті та типів репрезентативних систем в залежності від віку досліджуваних (2014)
Заика Е. В. - Феномен народной памяти в произведениях Т. Г. Шевченко (К 200-летию со Дня рождения поэта) (2014)
Іanovska S. G. - Psychological characteristics of danger perception in students, Turenko R. L., Filonenko E. O. (2014)
Запорожець Т. О. - Роль і місце емоційного інтелекту в детермінації ситуативної психологічної готовності фахівців управління повітряним рухом (2014)
Петрова Л. Г. - Підвищення задоволеності професійною діяльністю за допомогою психологічного тренінгу особистісно-професійного розвитку (2014)
Підбуцька Н. В. - Психологічні механізми й умови становлення професіоналізму особистості на етапі професійної підготовки у ВНЗ (2014)
Пляка Л. В. - Теоретичні основи професійного становлення майбутнього фахівця фармацевтичної галузі (2014)
Тиньков О. М. - Автоматизація процесу управління психофізіологічним станом готовності операторів АСУ, Селезньова О.С. (2014)
Зубрицька А. О. - Особливості переживання страхів у хлопчиків дошкільного віку в залежності від психосемантичної структури сім’ї, Фролова Є.В. (2014)
Фаворова К. М. - Вплив статеворольових структурних особливостей особистості на образ ідеального партнеру у жінок (2014)
Барінова Н. В. - Особливості материнської ідентичності у жінок із загрозою переривання вагітності, Павленко А. В. (2014)
Дин Шао Цзе - Личностные особенности женщин с гинекологической патологией (2014)
Kocharyan I. - Therapeutical strategies when correcting the system of psychical self-regulation by type "betrayal" (2014)
Кочарян О. С. - Психологічні аспекти поняття репродуктивної установки та його розуміння у зарубіжних дослідженнях, Свинаренко Ю. В. (2014)
Макаренко А. О. - Типи батьківського ставлення до дитини (підлітка) з хронічною соматичною патологією та її психосексуальний розвиток (теоретико-методологічні аспекти) (2014)
Selezneva О. S. - Age-related personality traits among women who had mastectomy due to cancer of breast, Yakovenko О. K. (2014)
Ушакова В. Р. - Ефективність впроваджених заходів медико-психологічної підтримки сім’ї в період очікування дитини (2014)
Лантінов Я. О. - Психологічні засади дослідження проблем кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України (2014)
Перевозна Т. О. - Порівняльний аналіз ієрархії ціннісних орієнтацій правопорушників з особистісними розладами в усвідомлюваному та неусвідомлюваному аспектах (2014)
Хомяков В. І. - Тенденції та перспективи зародження агропромислового кластеру в Черкаській області, Дідіченко Н. А. (2012)
Рибалко С. В. - Основні методологічні принципи капіталізації та управління капіталізованими земельними ресурсами в аграрній галузі (2012)
Яценко В. М. - Чистий дохід та прибуток підприємства: тлумачення, формування та розподіл (2012)
Крот Ю. М. - Особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових результатів діяльності підприємства (2012)
Бразілій Н. М. - Внутрішній аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками як шлях вдосконалення системи внутрішнього контролю підприємства, Лисенко О. О. (2012)
Жихор О. Б. - Моделювання інноваційного розвитку регіону, Куценко Т. М. (2012)
Єрмоленко В. А. - До тлумачення поняття "експлуатація" (2012)
Олексюк І. В. - Аспекти формування облікової політики у бюджетних установах, Фурса В. П. (2012)
Демиденко С. Л. - Стратегічний аналіз як інструмент управління підприємством, Кулинич О. В. (2012)
Ховрак І. В - Циклічність розвитку національної економіки, Таран А. А. (2012)
Ваганова Л. В. - Обліково-аналітичне гарантування економічної безпеки підприємств машинобудування (2012)
Бутенко О. І. - Емісійний ресурс: суть, проблеми використання в Україні (2012)
Задорожний І. С. - Менеджмент кінця ХХ та початку ХХІ століття і перспективи його розвитку, Задорожний В. І., Шигимага А. Ф. (2012)
Латишев К. О. - Діагностика проблем конкурентоспроможності автомобілебудівного комплексу України (2012)
Губар О. Є. - Андерайтинг в процесно-орієнтованій системі управління страховою компанією (2012)
Москалюк Г. О. - Визначення впливу збутових витрат на прибуток від операційної діяльності за допомогою моделювання (2012)
Мірошник В. В. - Самоконтроль матеріально відповідальних осіб як складова системи внутрішнього контролю (2012)
Самосьонок Л. М. - Інституційні фрейми формування стратегії національного розвитку (2012)
Єргієва Л. В. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості за допомогою багатовимірних статистичних методів (2012)
Іоргачова М. І. - Українська модель корпоративного управління (2012)
Onkal G. - An ethical outlook for philosophy of entrepreneurship (2012)
Wyszynski K. - Comparability of financial statement information and its influence on usefulness of financial statement analysis – international perspective, Cieslik R. (2012)
Костяк Р. В. - Використання показників моделі в оцінці якості прибутку, Чешлік Р. (2012)
Паніна М. М. - Обмеження моделі М. Д. Беніша в ідентифікації оцінки якості прибутку, Чешлік Р. (2012)
Шпанковська Н. Г. - Дослідження сутності наукових категорій "контроль", "управлінське рішення", "контроль управлінських рішень", Канська О. І., Кучеренко Р. П. (2012)
Горбатюк К. В. - Оцінювання працездатності виробничої системи з урахуванням діапазону варіювання її ключових параметрів (2012)
Могилова А. Ю. - Концептуальні підходи до визначення стратегії підприємства (2012)
Сватюк О. Р. - Управління конкуренцією як спосіб існування підприємств, Панченко Х. Ю., Захарків Р. В. (2012)
Орехівський Г. А. - Вітчизняні суперечності адаптації раціонального бізнесу, Орехівський В. Г. (2012)
Гук О. В. - Бенчмаркінг як складова успішного розвитку підприємства, Головіна М. М. (2012)
Гірка К. С. - Історичне походження контролінгу як економічної науки (2012)
Джеджула В. В. - Енергоспоживання промислових підприємств: сутність та організаційно-економічні проблеми розвитку (2012)
Євтушенко Н. О. - Управління економічним ризиком на промислових підприємствах через аналіз раціонального використання обігових коштів (2012)
Горячих М. В. - Значение статистики в формировании украинского рынка информационных ресурсов (2012)
Ситник Г. В. - Систематизація видів фінансового планування (2012)
Горланова И. В. - Бюджетирование как управленческая технология (2012)
Курган О. Г. - Удосконалення системи управління витратами вугледобувного підприємства, Митрофанова А. О. (2012)
Столяр Л. Г. - Впровадження контролю екологічних витрат на підприємствах лакофарбової промисловості (2012)
Дакус А. В. - Теоретичні основи формування соціально-економічного механізму управління ефективністю підприємства, Чупріна М. О. (2012)
Конєв С. І. - Аналіз теоретичних підходів у формуванні експортно-імпортної діяльності підприємства (2012)
Щербатих Д. В. - Аналіз показників платоспроможності на підприємствах машинобудування в Черкаській області (2012)
Панченко В. П. - Аналіз конкурентоспроможності машинобудівних підприємств в сучасних умовах розвитку економіки України, Солов’ян І. О. (2012)
Доценко І. О. - Механізм управління ризиками підприємницької діяльності в системі економічної безпеки підприємства (2012)
Безкоровайний О. І. - Екологізація виробничої діяльності (2012)
Мандрик О. Я. - Теоретичні підходи до оцінювання стану інтелектуального та кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2012)
Краснюкова С. А. - Динаміка безробіття в Україні (2012)
Клюс Ю. І. - Процедури контролю за станом економічної стійкості підприємства під впливом його інноваційної привабливості (2012)
Бенько І. Д. - Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, Сисюк С. В. (2012)
Бобко В. В. - Сучасні проблеми оцінки основних засобів (2012)
Петренко Л. М. - Дослідження методичних підходів до оцінки ділової активності підприємства (2012)
Городиська Н. А. - Взаємозв’язок понять інжинірингу, консалтингу та виробничого консалтингу в системі виробничо-інноваційного розвитку підприємств (2012)
Панченко В. П. - Гармонізація інтересів зацікавлених сторін в забезпеченні партнерських відносин підприємства (2012)
Загоруйко І. О. - Елементарна модель загальної економічної рівноваги з очікуваними рівнями цін та доходів (2012)
Крот Ю. М. - Шляхи удосконалення розрахунків з оплати праці, Наконечна Д. М. (2012)
Гавриленко В. О. - Напрями удосконалення обліку розрахунків з покупцями і замовниками у сучасних умовах господарювання, Кулачок А. М. (2012)
Пасенко В. В. - Проблемні питання обліку в підсобних сільськогосподарських підрозділах бюджетних установ (2012)
Коломицева О. В. - Стимулювання інвестицій у прогресивні структурні зрушення сучасної економіки (2012)
Білик В. В. - Сучасні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Ільєнко Н. - Дослідження сучасного стану соціально-економічних показників в контексті гідної праці в Україні (за методологією МОП), Спасенко Ю. (2014)
Лебедєв І. - Корпоративна соціальна відповідальність: концепція і модель для України (2014)
Огай М. - Освітні траєкторії населення та їх вплив на професійну мобільність, Романчук Н. (2014)
Дрозач М. - Неформальне навчання за робітничими професіями: світова та вітчизняна практика підтвердження його результатів, Паршина Н., Стульпінас Н. (2014)
Коцюба О. - Застосування єдиних норм страхового стажу і заробітної плати при обчисленні пенсії, Присяжнюк Т. (2014)
Герасимов О. - Зарубіжний та міжнародний досвід забезпечення соціальної справедливості у суспільстві, Мілованова К. (2014)
Хомяков В. І. - Формування стратегії сталого економічного зростання, Кошеленко С. В. (2010)
Нусінов В. Я. - Особливості визначення госпрозрахункового економічного ефекту діяльності промислових підприємств (2010)
Мендрул О. Г. - Джерела внутрішніх переваг сучасних підприємств, Ямненко Г. Є. (2010)
Хомяков В. І. - Людський ресурс як важливий чинник розвитку організації і суспільства в цілому, Носань Н. С. (2010)
Турило А. М. - Оцінка економічної активності металургійних і гірничих підприємств, Вчерашня І. С. (2010)
Бойко А. В. - Інвестиційний потенціал регіонів України: проблеми теорії та практики (2010)
Яценко В. М. - Сучасний стан та формування стратегії розвитку економічного потенціалу підприємств молочного скотарства на регіональному рівні (2010)
Шаперенков А. В. - Сучасні аспекти дослідження терміну "інноваційний потенціал" (2010)
Корольчук О. П. - Оцінювання логістичної ефективності каналів розподілу, Сиваненко Г. П., Торопков В. М. (2010)
Катан Л. І. - Оцінка впливу на навколишнє середовище як інструментарій забезпечення сталого розвитку аграрного сектора економіки України (2010)
Пирог О. В. - Довгі хвилі економічного та соціального розвитку (2010)
Гасюк Л. М. - Підготовка, розробка, прийняття і реалізація управлінських рішень в умовах ринкової економіки (2010)
Козарезенко Л. В. - Вплив освіти на стан ринку праці в країнах Європейського Союзу та Україні (2010)
Ігнатюк А. І. - Напрями та інструменти галузевої політики України (2010)
Ревенко Н. Г. - Вибір методичного інструментарію аналізу системи управління промисловими підприємствами, Тарасенко С. І., Зєніна-Біліченко А. С. (2010)
Нусінова О. В. - Особливості використання коштів підприємства у цілях інвестування з урахуванням його фінансового стану, Адамовська В. С. (2010)
Чудаєва І. Б. - Технопаркові структури: організаційні форми, принципи та етапи їх створення (2010)
Ходжаян А. О. - Конкурентна політика держави як інструмент підвищення ефективності національного виробництва (2010)
Лишко С. В. - Фінансова та фінансово-правова проблематика в дослідженнях західноєвропейських мислителів XVI-XVIII ст. (2010)
Частоколенко И. П. - Обеспечение пожарной безопасности субъекта хозяйствования как фактор достижения его экономической безопасности, Частоколенко П. П. (2010)
Кітура А. Я. - Аналіз нормативних та економічних передумов участі України в торгівлі дозволами на викиди парникових газів (2010)
Галькевич А. В. - Законодавче регулювання процесів об’єднання та придбання підприємств в Україні: проблеми та недоліки (2010)
Здір В. А. - Використання Україною досвіду стратегії інноваційного розвитку розвинених країн (2010)
Короп Б. М. - Еволюційні підходи до розвитку транскордонного співробітництва (2010)
Харченко С. В. - Сучасні підходи до трактування поняття "потенціал підприємства" (2010)
Доліновська О. Я. - Економічна природа та сутність державного боргу (2010)
Венгер Л. А. - Сучасні тенденції в структурі власності українських промислових підприємств (2010)
Пінчковська Н. Г. - Організаційні форми переходу до органічного землеробства за допомогою системи сертифікації органічного сільського господарства (2010)
Міщук Є. В. - Особливості оперативного планування на гірничо-збагачувальних комбінатах в умовах кризи (2010)
Румянцева Г. І. - До питання оцінки ефективності функціонування територій пріоритетного розвитку (2010)
Виголко Т. О. - Регулювання економічної влади: врівноважуюча влада (2010)
Товт Т. Й. - Чинники впливу на обсяги інвестицій в інноваційну діяльність машинобудівних підприємств (2010)
Антошко Т. Р. - Оцінювання раціональності побудови механізму забезпечення функціонування корпоративної соціальної відповідальності за критерієм вартості підприємства (2010)
Шевченко Н. В. - Основні закономірності формування постіндустріального суспільства як запорука якісних структурних перетворень економіки (2010)
Муренко А. А. - Аналіз регіональних особливостей ринку житлової нерухомості (2010)
Гриліцька А. В. - Необхідність застосування накопичувальної пенсійної системи як засобу соціального захисту населення, Лисенко Н. О. (2010)
Жданова О. С. - Комплексний підхід до формування маркетингової політики промислового підприємства на основі аналізу взаємовідносин (2010)
Коцюрубенко Г. М. - Витрати домогосподарства та їх класифікація (2010)
Чернявська Т. А. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності транспорту (2010)
Куценко М. А. - До питання планування підготовки кадрів для системи МНС України (2010)
Коюда О. П. - Підходи до формування моделі регіональної інноваційної системи (2010)
Халда Н. О. - Аналіз соціокультурного середовища міжнародного маркетингу як важлива умова розвитку міжнародної діяльності, Пасенко В. М. (2010)
Рябоконь Н. П. - До питання сутності "страхової послуги" (2010)
Крот Ю. М. - Шляхи покращення обліку виробничих запасів на підприємствах (2010)
Пасенко В. В. - Роль ділових ігор у процесі підвищення комунікативної компетентності студентів-економістів (2010)
Гриліцька А. В. - Сутність та напрями класифікації методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, Шинкаренко О. М., Мінчук Ю. В. (2010)
Відякіна М. М. - Становлення та проблеми координації спільної міграційної політики Європейського Союзу (2010)
Кузьменко О. К. - Формування оцінки потенціалу розвитку підприємства (2010)
Пересєдов К. А. - "Дилема в’язня" у фінансовій системі України за умов глобальної кризи 2008-2009 рр. (2010)
Крупський О. П. - Методика розробки соціального пакету в українських компаніях в сучасних умовах, Щипанова О. В., Стасюк Ю. М. (2010)
Гордієнко Т. В. - Система показників управління результативністю діяльності будівельного підприємства (2010)
Бутенко О. І. - Державне регулювання економіки: теоретичний аспект, парадигма сьогодення (2010)
Борейко В.І. - Оподаткування великого та малого бізнесу в Україні (2013)
Тимченко О.М. - Теоретична та прагматична розбалансованість управління податковим боргом в Україні (2013)
Мартиненко В.П. - Оцінка ефективності податкового планування підприємств (2013)
Сідорська О.З. - Оцінка ефективності взаємовідносин між податковими органами й платниками податків в Україні та напрями підвищення рівня податкової культури, Кміть В.М. (2013)
Максимова Н.О. - Особливості встановлення ставок податку при оподаткуванні доходів фізичних осіб (2013)
Ціцька Н.Є. - Вдосконалення оподаткування як основного інструмента організаційно-економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств, Брик Г.В. (2013)
Проскура К.П. - До питання методики оцінювання ефективності податкового адміністрування (2013)
Кондратенко М.Б. - Податкове навантаження на доходи фізичних осіб та його вплив на споживчий попит в Україні (2013)
Гнєдова О.О. - Актуальні проблеми застосування ПДВ в Україні, Рибалка А.О. (2013)
Паславська Р.Ю. - Сутність системи адміністрування податків та особливості її функціонування в Україні (2013)
Пепа Т.В. - Агропромисловий ринок: стабільність функціонування (2013)
Болотна О.В. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в Україні: роль держави, Ларіна Т.Ф. (2013)
Почтовюк А.Б. - Машинобудівний комплекс: кадрове забезпечення, Пряхіна К.А. (2013)
Писар Н.Б. - Механізм регулювання розвитку газового сектору економіки України (2013)
Зеліско Н.Б. - Перспективи продовольчого забезпечення держави в контексті виявлення конкурентоспроможності аграрного сектору, Булик О.Б. (2013)
Усова Г.В. - Проблеми та перспективи застосування бенчмаркінгу в промисловості України, Боднар Т.В. (2013)
Усова Г.В. - Проблеми та перспективи розвитку аутсорсингу на промислових підприємствах України, Митрофанова А.О. (2013)
Крисанов Д.Ф. - Інноваційна діяльність переробно-харчових підприємств: проблеми, виклики та їх подолання (2013)
Червінська Л.П. - Стимулювання інноваційної діяльності сільськогосподарських працівників (2013)
Приходько І.П. - Інноваційний розвиток аграрної освіти й науки: стан і перспективи (2013)
Мендела І.Я. - Планування інноваційних стратегій підприємствами готельного бізнесу (2013)
Вермієнко Т.Г. - Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування, Петіна Л.В. (2013)
Вербовська Л.С. - Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій у контексті транскордонного співробітництва (2013)
Руденко В.В. - Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (2013)
Руденко О.Є. - Регіональні особливості інвестування в сільське господарство (2013)
Мельник В.В. - Теоретичні основи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2013)
Филипів Р.С. - Економічні альтернативи в межах фінансування бюджетного дефіциту (2013)
Горинь М.О. - Міжнародний досвід в управлінні фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я, Литвин О.Я. (2013)
Кропельницька С.О. - Оцінка ефективності функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні, Шелюжак М.Я. (2013)
Горін І.І. - Зарубіжний та український досвід фінансування вищої освіти (2013)
Лобозинська С.М. - Стратегічні вектори розвитку банківської системи України (2013)
Коваленко В.В. - Структурні елементи й оцінювання рівня фінансової безпеки банківської системи (2013)
Ткачук І.Г. - Доходи страховика та страхувальника в контексті збалансованості їх інтересів, Мельничук Ю.М. (2013)
Рудик В.К. - Перспективи розвитку фондового ринку України при запровадженні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2013)
Михайлів Г.В. - Стратегія збалансованого управління ліквідністю банківської системи (2013)
Попова І.В. - Сутність і значення внутрішнього фінансового контролю в страхових компаніях (2013)
Дані про авторів (2013)
Маршавін Ю. - Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудщових колективів в умовах новітніх викликів (2014)
Кравчук О. - Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки (2014)
Безтелесна Л. - Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей, Юрчик Г., Нагай Ю. (2014)
Верховод І. - Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України (2014)
Герасименко О. - Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні (2014)
Яворська А. - Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Босенко А. - Слишком поздно и немного завтра (2014)
Веселовська Г. - Брехня як проблема функціональної спрямованості творчості (2014)
Єрмакова Н. - Без легенд (2014)
Федорцева С. - Mої спомини про Федя Федорцева (2014)
Зубавіна І. - Кіноекран як сфера репрезентації архетипічних мотивів та міфологічних образів (2014)
Ковальчук О. - Творче становлення художників театру Федора Нірода та Моріца Уманського (2014)
Ковальчук О. - Головний навчальний корпус НАОМА: Історія будівлі в контексті розвитку вітчизняної художньої освіти другої половини ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Криволапов Б. - Роль науки у формуванні фахівців нової формації у мистецьких навчальних закладах (2014)
Кулінський І. - Мистецтво (2014)
Петрова О. - "Інтуїція розуму" в творчості Юлії Лазаревської (2014)
Протас М. - Бафмология contemporary (2014)
Пучков А. - Два листи щодо поліпшення процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (2014)
Пучков А. - Это май-весельчак - у Фофанова, Воробьянинова и Блока (2014)
Пучков А. - Посібник з історії світової архітектури: Сторінка історії педагогічної спадщини науковця (2014)
Чепелик В. - Зодчие средневековья и нового времени (2014)
Чепелик О. - Освітня програма "Гогольфесту" (2014)
Вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у збірниках ІПСМ НАМ України (2014)
Титул, зміст (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського