Вермієнко Т.Г. - Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування, Петіна Л.В. (2013)
Вербовська Л.С. - Формування конкурентних передумов інвестиційної привабливості прикордонних територій у контексті транскордонного співробітництва (2013)
Руденко В.В. - Світові тенденції інвестиційної діяльності на підприємствах харчової промисловості (2013)
Руденко О.Є. - Регіональні особливості інвестування в сільське господарство (2013)
Мельник В.В. - Теоретичні основи розвитку інноваційної інфраструктури в Україні (2013)
Филипів Р.С. - Економічні альтернативи в межах фінансування бюджетного дефіциту (2013)
Горинь М.О. - Міжнародний досвід в управлінні фінансовим забезпеченням системи охорони здоров’я, Литвин О.Я. (2013)
Кропельницька С.О. - Оцінка ефективності функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення в Україні, Шелюжак М.Я. (2013)
Горін І.І. - Зарубіжний та український досвід фінансування вищої освіти (2013)
Лобозинська С.М. - Стратегічні вектори розвитку банківської системи України (2013)
Коваленко В.В. - Структурні елементи й оцінювання рівня фінансової безпеки банківської системи (2013)
Ткачук І.Г. - Доходи страховика та страхувальника в контексті збалансованості їх інтересів, Мельничук Ю.М. (2013)
Рудик В.К. - Перспективи розвитку фондового ринку України при запровадженні обов’язкової накопичувальної пенсійної системи (2013)
Михайлів Г.В. - Стратегія збалансованого управління ліквідністю банківської системи (2013)
Попова І.В. - Сутність і значення внутрішнього фінансового контролю в страхових компаніях (2013)
Дані про авторів (2013)
Маршавін Ю. - Стимулююча грошово-кредитна політика як основний засіб збереження трудщових колективів в умовах новітніх викликів (2014)
Кравчук О. - Трансформація соціально-трудових відносин в умовах формування мережевої економіки (2014)
Безтелесна Л. - Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей, Юрчик Г., Нагай Ю. (2014)
Верховод І. - Теоретичні основи ідентифікації та принципи реформування соціальної сфери економіки сучасної України (2014)
Герасименко О. - Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні (2014)
Яворська А. - Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Босенко А. - Слишком поздно и немного завтра (2014)
Веселовська Г. - Брехня як проблема функціональної спрямованості творчості (2014)
Єрмакова Н. - Без легенд (2014)
Федорцева С. - Mої спомини про Федя Федорцева (2014)
Зубавіна І. - Кіноекран як сфера репрезентації архетипічних мотивів та міфологічних образів (2014)
Ковальчук О. - Творче становлення художників театру Федора Нірода та Моріца Уманського (2014)
Ковальчук О. - Головний навчальний корпус НАОМА: Історія будівлі в контексті розвитку вітчизняної художньої освіти другої половини ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Криволапов Б. - Роль науки у формуванні фахівців нової формації у мистецьких навчальних закладах (2014)
Кулінський І. - Мистецтво (2014)
Петрова О. - "Інтуїція розуму" в творчості Юлії Лазаревської (2014)
Протас М. - Бафмология contemporary (2014)
Пучков А. - Два листи щодо поліпшення процесу атестації наукових кадрів вищої кваліфікації (2014)
Пучков А. - Это май-весельчак - у Фофанова, Воробьянинова и Блока (2014)
Пучков А. - Посібник з історії світової архітектури: Сторінка історії педагогічної спадщини науковця (2014)
Чепелик В. - Зодчие средневековья и нового времени (2014)
Чепелик О. - Освітня програма "Гогольфесту" (2014)
Вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у збірниках ІПСМ НАМ України (2014)
Титул, зміст (2014)
Хронологія подій (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2014 р. (2014)
Аналіз судової практики застосування судами законодавства, яке регулює іпотеку як заставу нерухомого майна (2014)
Ярема А. Г. - Правова природа зобов’язань банку за договором вкладу в банківських металах, Лужанський А. В. (2014)
Сідей Я. Я. - Способи захисту цивільних прав і свобод особою, яка не була учасником судового розгляду (2014)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2014 р. (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Андрейчин М. А. - Проблема ВІЛ-інфекції в Україні і участь лікарів загальної практики − сімейної медицини в її вирішенні (2014)
Рябоконь Ю. Ю. - Показники функції ендотелію у хворих на хронічний гепатит С з кріоглобулінемією на тлі противірусного лікування, Андрейчин М. А., Абрамов А. В., Іпатова Д. П. (2014)
Возна Х. І. - Дисфункція ендотелію при ВІЛ/HCV-коінфекції (2014)
Мамедова Е. С. - Зміни при УЗД у пацієнтів з коінфекцією ХГС/ВІЛ залежно від рівня клітин CD4, Корчинський М. Ч. (2014)
Грижак І. Г. - Ефективність лікування церебрального токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих осіб з використанням імуноглобулінів людини (2014)
Ліпковська І. В. - Гіперчутливість до антигенів Т. gondii у хворих на інфекційні недуги, що перебігають на тлі латентної форми токсоплазмозу (2014)
Ільїна Н. І. - Клінічні та епідеміологічні особливості сучасної бешихи, Чемич М. Д., Захлєбаєва В. В., Капустян Н. О. (2014)
Ніколов В. В. - Сучасна клініко-епідеміологічна характеристика бешихи в Болгарії (2014)
Тєрьошин В. О. - Ефективність ентеросорбенту "Біле вугілля" в комплексному лікуванні хворих на первинну бешиху, Соцька Я. А., Круглова О. В. (2014)
Трихліб В. І. - Шкірні прояви при хворобі Лайма (2014)
Волосовець Т. М. - Перебіг катарального гінгівіту, генералізованого пародонтиту початкового та I ступеня в осіб різного віку на тлі персистуючої герпесвірусної інфекції (2014)
Кармазіна Г. М. - Оцінка ступеня тяжкості та можливості прогнозування перебігу гострого кишкового клебсієльозу у дітей першого року життя (2014)
Андрейчин Ю. М. - Ремодулювання слизової оболонки верхньощелепних синусів на тлі токсичного гепатиту в експерименті (2014)
Копча В. С. - Патогенетичне обґрунтування лікування хворих на грип та інші ГРВІ, Копча Ю. В. (2014)
Ничик Н. А. - Близькосхідний респіраторний синдром, Завіднюк Н. Г., Федчишин Н. Ф. (2014)
Бондаренко А. М. - Клінічні протоколи – допомога чи перешкода? (2014)
Малий В. П. - Випадок завезеної тропічної малярії з летальним наслідком: патоморфологічні зміни, Боднар Я. Я., Губіна-Вакулік Г. І., Гололобова О. В., Абду Ж. (2014)
Копча В. С. - Випадок "ін’єкційного ботулізму", Борак В. Т. (2014)
Ничик Н. А. - Біліарна гамартома, Сніцаренко С. В. (2014)
Андрейчин М. - Острая печеночная недостаточность у больных вирусными гепатитами и герпесвирусными инфекциями. – Харьков: Вид-во ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 216 с., Малый В. П., Мальцев Д. В. (2014)
Вимоги до публікації статей у журналі "Інфекційні хвороби" (2014)
Сушил К. - Структурна динаміка внутрішньогалузевої торгівлі між Індією та Бангладеш у 1975-2010 роках, Шахід А. (2014)
Вожняк М. - Інтеграція розвитку шляхом реальної і технологічної конвергенції. Досвід Польщі і висновки для України, Фіршт Д., Яблонскі Л. (2014)
Маркевич К. - Пріоритет інвестиційної привабливості в політиці стійкого економічного зростання Великої Британії, Юрчишин В. (2014)
Бодров В. - Структурна політика в умовах загострення міжнародної конкуренції, Шепетько Р. (2014)
Сніжко О. - Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи (2014)
Луцишин З. - Валютна стратегія конструктивізму у Казахстані, Співак І. (2014)
Гаджиєва Ч. - Сценарії геоекономічного розвитку Азейбарджанської республіки (2014)
Олійник В. - Теоретичні засади та практика моніторингу регіональної політики ЄС, Гончарова О. (2014)
Вдовенко Н. М. - Економічні мотиви та сучасні тенденції достовірного відображення процесів у галузі аквакультури, Рибальченко К. О. (2014)
Дегтярьова І. Б. - Економічні та фінансові інструменти забезпечення сталого регіонального розвитку: досвід ЄС, Мельник О. І., Романченко Я. В. (2014)
Nwosu Jonathan E. - The Prospect of Flood Management in Nigeria (2014)
Сотник І. М. - Стимулювання розвитку трудового потенціалу вищого навчального закладу, Кубатко О. В., Барикіна М. О., Пронікова Ж. С. (2014)
Плоха О. Б. - Формування системи конкретних функцій управління енергоефективністю підприємства, Іваненко О. В. (2014)
Сотник И. Н. - Формирование ресурсоэффективной стратегии предприятия в условиях инновационных изменений, Шевцов С. В. (2014)
Фролова Л. В. - Проектування системи управління якістю обслуговування на підприємствах ресторанного господарства, Дибок В. Д. (2014)
Ілляшенко С. М. - Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні, Іванова Т. Є. (2014)
Kischak Yuri I. - The ways to improve customs support of economic operators of foreign economic activity, Kischak Ivan T., Mayboroda Rimma V. (2014)
Дерев’янко Ю. М. - Соціальна та солідарна економіка: поняття та сутність, досвід та перспективи, Мельник Л. Г., Кубатко О. В. (2014)
Роготченко О. - До читача (2014)
Беличенко А. - Креативные возможности современных планшетов (2014)
Бондаренко С. - Парадигмальні виміри образотворення в сучасних художніх практиках (2014)
Босенко О. - Філософія архітектури: Робоча програма спецкурсу для студентів архітектурного факультету (2014)
Бурлака В. - Александр Гнилицкий: Ранние работы. "Катастрофа" взгляда (2014)
Габрель Т. - Зовнішня реклама - рушій ринку чи непотріб у середовищі? (2014)
Дрофань Л. - За межею реальності разом з Андрієм Говдою та… Гоголем (2014)
Зубавіна І. - Історія зарубіжного кіно: Програма (2014)
Ковальчук Е. - От театрально-декорационного искусства к сценографии: К истории и предыстории экспонирования (2014)
Кюнцлі Р. - Повернення українського модерну в храмовий розпис українських церков (2014)
Мусієнко Н. - Мистецтво Майдану: Дослідження з соціокультурної антропології (2014)
Нестеренко П. - Дитинство, осяяне барвами "Веселки" (2014)
Оленєв О. - Цифрові технології українського медіа-мистецтва: Нет-арт (2014)
Роготченко О. - Традиції та новації, сучасне та надсучасне в творчості Євгена Матвєєва (2014)
Тукова И. - Ученые-естественники ХХ столетия о культуре и музыкальном искусстве (2014)
Циба Г. - Пошуки національної ідентичності та історичної правди в українському кіно доби Перебудови (1986-1991) (2014)
Чуйко Т. - Еволюція шевченкіани на ниві українського образотворчого мистецтва (2014)
Шпитковська Н. - Сучасне українське мистецтво у світовому культурному просторі як форма спадкоємності національних традицій (2014)
Юр М. - Естетико-культурологічні особливості художнього простору в живописі імпресіонізму (2014)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2014)
Борейко В.І. - Роль грошово-фінансової системи України в забезпеченні сталого розвитку національного господарства (2012)
Внукова Н.М. - Концептуальні підходи до управління розвитком транскордонних фінансових ринків за кластерною моделлю (2012)
Непочатенко О.О. - Розвиток іпотечного кредитування аграрного сектора економіки України (2012)
Приймак В.І. - Комплексне оцінювання регіонів України для розвитку мережі відділень банку, Пурдик В.В. (2012)
Савич В.І. - Моделі іпотечного кредитування (2012)
Дмитришин Р.І. - Моделі іпотечного кредитування: світовий досвід, Костюк В.В. (2012)
Жмурко Н.В. - Критерії визначення необхідного обсягу золотовалютних резервів держави (2012)
Непран А.В. - Диспропорції в розвитку банківської системи і нефінансового сектора економіки України (2012)
Олійник О.О. - Функціонування кооперативних банків: досвід Польщі (2012)
Петрішина Т.О. - Теоретичні аспекти страхування майна і доходів промислових підприємств (2012)
Романюк Т.М. - Методологічні засади формування статей платіжного балансу в котрих враховується приватні грошові перекази українських трудових мігрантів в контексті трансформації первинних даних та адаптації до вимог МВФ, Мацола М.М. (2012)
Супрун А.А. - Фінансове управління в страхових компаніях на основі ключових показників (2012)
Супрун Н.В. - Проблеми оцінки достатності капіталу страхових компаній (2012)
Фрунза С.А. - Проблеми та тенденції розвитку фондового ринку України (2012)
Бех М.С. - Інструментарій грошово-кредитної політики України в післякризовий період, Кульчицька Н.Є. (2012)
Галущак В.В. - Сучасні проблеми становлення та перспективи розвитку страхового ринку України (2012)
Костюк В.А. - Підвищення ефективності управління банком (2012)
Бурий К.П. - Скорингові системи як інструмент протидії фінансовим ризикам банків при кредитуванні (2012)
Царенко О.В. - Технологія управління економічною безпекою просторових систем (2012)
Малютін О.К. - Інвестиційне забезпечення економічної безпеки національної економіки (2012)
Живко З.Б. - Комплексна система економічної безпеки підприємства як чинник убезпечення підприємництва, Бльок Н.В., Живко М.О. (2012)
Загорняк В.Б. - Сучасне управління промисловою безпекою праці (2012)
Євенко Т.І. - Економічна безпека українських банків (2012)
Пепа Т.В. - Фінансове забезпечення сталого просторового розвитку продуктивних сил України (2012)
Федулова Л.І. - Вплив інноваційно-технологічного фактору на розвиток внутрішнього ринку регіонів (2012)
Червінська Л.П. - Використання людського капіталу в контексті розвитку інновацій. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу (2012)
Ткач О.В. - Особливості поглядів представників структуралізму до сучасного стану лібералізаії потоків капіталу (2012)
Бударіна Н.О. - Привабливість цінних паперів українських компаній на міжнародному ринку публічних розміщень, Прокопенко А.О. (2012)
Васильченко Г.В. - Місцевий економічний розвиток: досвід Канади, Васильченко С.М. (2012)
Ємець О.І. - Оцінка ефективності використання населенням регіону державних програм забезпечення житлом (2012)
Кізима Т.О. - Теоретико-методологічні основи фінансів домогосподарств (2012)
Кінаш І.П. - Соціальна сфера як ресурс сталого розвитку (2012)
Киш Л.М. - Аналіз ефективності роботи служби зайнятості у Вінницькій області, Гелета О.П. (2012)
Кондур О.С. - Економіко-математичне прогнозування доходів місцевих бюджетів, Цюпа О.П., Хинальська В.В. (2012)
Кропельницька С.О. - Оцінка фінансового забезпечення інвестиційного розвитку Карпатського регіону, Щур Р.І. (2012)
Орлова В.В. - Особливості розробки прогнозів розвитку туристичної галузі (2012)
Синиця С.М. - Економіко-математичне моделювання як основа ухвалення організаційних рішень у торгівлі (2012)
Турчіна С.Г. - Окремі аспекти інституалізації регіональної інноваційної системи (2012)
Чорний Р.С. - Особливості трудового потенціалу в просторових формах організації українського суспільства (2012)
Бєлікова Н.В. - Наукове обґрунтування визначення послідовності економічних реформ в Україні (2012)
Вусятицька М.П. - Особливості формування і реалізації регіональної фінансової політики (2012)
Врода Ю.Ф. - Особливості формування балансу державної влади й оцінка її політичної ефективності (2012)
Василюк Д.Я. - Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі (2012)
Зянько В.В. - Економіко-математичні методи оцінювання ризиків та економічної ефективності інноваційних проектів (2012)
Лешанич С.Є. - Сучасна гендерна теорія розвитку гендерних відносин в Україні (2012)
Мацьків В.В. - Теоретичні основи фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання (2012)
Михайлина Д.Г. - Позиціонування національного надбання на світовому туристичному ринку (2012)
Насадюк І.Б. - Інтеграційні ефекти створення і відхилення торгівлі в Україні у 2001–2010 роках (2012)
Холонюк О.Л. - Пріоритети регіональної політики щодо зниження цінової диференціації в Україні (2012)
Цап С.Д. - Теоретико-методологічні аспекти оцінки якості життя населення на регіональному рівні (2012)
Дані про авторів (2012)
Белькевич Д. - Твір мистецтва як фінансовий інструмент: Перспективи впровадження в Україні (2014)
Бевзюк-Волошина Л. - "Незручний театр" на маргінесі мистецького процесу: У пошуках нового гуманізму (2014)
Бондаренко С. - Міф, міфодизайн, фотодизайн: Аспекти образотворення в мистецтві (2014)
Бурлака В. - "Стаффаж" символического в фотопроектах Арсена Савадова - имплантация искусства в тело реальности (2014)
Чуйко Т. - Інтерпретація образу Тараса Шевченка у творах українських митців останньої третини ХХ століття (2014)
Горова Н. - Ада Рибачук, Володимир Мельніченко (АРВМ) як приклад відданості обраному шляху: Становлення творчих особистостей (1950-1960-ті) (2014)
Ковальчук О. - Творчі змагання на тлі ідеологічної програми (2014)
Криволапов М. - Літописець суворої і мужньої правди (2014)
Кюнцлі Р. - Еволюція храмового будівництва української діаспори Канади, Степанюк А. (2014)
Ландяк О. - Зображальні технології голографічного перформансу: Історія розвитку та основні комунікаційні параметри (2014)
Луковська О. - Художньо-смисловий концепт проекту Анатолія Мельника "Мамайчуки" (2014)
Магаляс В. - Пластична анатомія людини в академічному рисунку (2014)
Школьна О. - Хрести в художній культурі Києво-Межигірської фаянсової фабрики: Ансамблі євхаристичних всенощників, настінні Розп’яття, напрестольні "Голгофи" (2014)
Степаненко М. - Творчість українських музикантів в галузі камерно-інструментального мистецтва в Москві та Петербурзі ХVII-XVIII століть (2014)
Сторчай О. - Родовід Оксани Павленко: Матеріали до біографії (2014)
Сулім Р. - Художні ілюстрації А . Площанського до казки Г . К . Андерсена "Снігова королева" (2014)
Волинська О. - Видатні художники-педагоги Галичини (2014)
Пінчевська Б. - Різноманітність усього: Творчість Вадима Грінберга (2014)
Пучко-Колесник Ю. - Кафедра хорового диригування НМАУ імені П. І. Чайковського: Від витоків до сьогодення (2014)
Гордієнко Д. - Культурологічне архітектурознавство (2014)
Роготченко О. - Нове прочитання соцреалістичної доктрини як обов’язкового стилю художнього життя до- і повоєннної доби СРСР-УРСР (2014)
Самохвалова М. - Основні проблеми аудіювання та шляхи їхнього подолання: Для студентів мистецьких ВНЗ (2014)
Северіна О. - Екологічний плакат у системі візуальної комунікації (2014)
Скляренко Г. - Живопис Якима Левича в контексті українського мистецтва другої половини ХХ століття (2014)
Собкович О. - Стан мистецтва в дзеркалі художньої критики Києва першої половини 1990-х: За матеріалами журнальної періодики (2014)
Юр М. - Тарас Шевченко - майстер рисунку (2014)
Зіненко А. - Музеєзнавець і художник: Співпраця задля збереження набутків сучасного мистецтва (2014)
Сидор О. - Культурна політика футуризму на Венеційських бієнале та її значення для наших днів (2014)
Титул, зміст (2014)
Редакційна колонка (2014)
Сліпець О. - Міждержавна стандартизація. Сьогодення та перспективи, Ваніфатова Л., Пшенична О. (2014)
Гуменюк Г. - Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва продукції тваринного походження (2014)
Лісніченко Т. - Методи підготовки вихідних даних для проектування автомобільних доріг загального призначення: переваги та недоліки, Грищенко Ф. (2014)
Перша IECEX міжнародна конференція в Малайзії (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2014)
Аніщенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у листопаді—грудні 2013 року (2014)
Сак О. - Затвердження зміни до технічного регламенту мийних засобів (2014)
Стандартний метод зміни вмісту білка допоможе краще захистити споживачів і гармонізувати торгівлю (2014)
Мирошниченко О. - Політика "активного маркетингу" як складова моделі системи управління якістю діяльністю ВНЗ (2014)
Новіков В. - Системи управління безпечністю дорожнього руху в рамках вимог ISO 39001, Гончар Н., Новіков В. (2014)
Перші стандарти для кооперативних інтелектуальних транспортних систем (C-ITS) (2014)
Калита Т. - Очерк о геноме успешности организаций и государства (2014)
Кабаков Ю. - Напрями удосконалення систем управління: стандарти, методи або цілі підприємства? (2014)
Походило Є. - Контроль свіжості м’яса за параметрами імітансу, Вікович О. (2014)
Бойко Т. - Формалізація нормування вимог для потреб оцінювання якості та відповідності продукції, Микийчук М., Рябкова Т. (2014)
Левчук І. - Результати ХХІІ раунду міжлабораторних порівнянь визначення вмісту хлорорганічних пестицидів у тестовому матеріалі ТМ 25/65, Волошинець В., Чичерін М., Кузнєцов Г., Хотиненко О. (2014)
Опубліковані стандарти щодо системи управління активами (2014)
Должанський А. - Методика оптимізації управлінських впливів на основі кваліметричних оцінок діяльності організації, Бондаренко О., Расчубкін В., Ясев О., Чухліб В. (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2014)
Хомяков В. І. - Сучасні тенденції в управлінні запасами підприємств та їх моделювання, Кошеленко С. В. (2012)
Dimitrov I. T. - An approach for studying the strategic structuring of logistics activities in multinational companies (2012)
Dimitrov Iv. - Approaches to business processes identification and analysis, Yangyozov P. (2012)
Yangyozov P. - Analysis of the approaches to business processes improvement and imptementation, Dimitrov Iv. (2012)
Абуселидзе Г.Д. - Вопросы совместимости иностранных инвестиций и экономического сувернитета в условиях глобализации (2012)
Транев Т. С. - Модель координации в конфликтной среде (2012)
Одягайло Б. М. - Стратегічна модель енергетичного балансу України як система убезпечення вітчизняної економіки, Адаменко С. В. (2012)
Карачина Н. П. - Математичне моделювання інвестиційного процесу на машинобудівних підприємствах, Вітюк А. В. (2012)
Коломицева О. В. - Сутність і значення структури економіки та структурних зрушень в регулюванні розвитку соціально-економічних систем, Коломицев А. О. (2012)
Коломицева О. В. - Актуальні питання обліку тимчасового вивезення українських товарів на виставку за кордон, Фурса В. П. (2012)
Багрій К. Л. - Управлінські аспекти обліку власного капіталу суб’єкта господарювання (2012)
Бойчук А. А. - Актуальні проблеми обліку амортизації та можливі шляхи їх вирішення в Україні, Бойчук В. О. (2012)
Буняк Н. М. - Економіка знань як нова форма соціально-економічного розвитку суспільства (2012)
Васюткіна Н. В. - Управління змінами та розвитком в корпорації (2012)
Вудвуд В. В. - Франчайзинг в системі малого та середнього бізнесу України в умовах світової кризи, Білоус А. Я. (2012)
Вяткіна Т. Г. - Стратегічний аналіз управління ресурсним забезпеченням сільськогосподарських підприємств (2012)
Гордієнко Є. С. - Податок на прибуток – наслідки запровадження податкової реформи (2012)
Джур О. Є. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств космічної галузі (2012)
Коваленко С. І. - Підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів: кластерна стратегія (2012)
Коюда В. О. - Удосконалення організації обробки інформації щодо системи маркетингу промислового підприємства, Мазко Т. І. (2012)
Македон В. В. - Оцінка стратегій інноваційного розвитку машинобудівного підприємства на основі правила Парето і АВС-аналізу, Рубець Д. С. (2012)
Малюга Л. М. - Управління конкурентоспроможністю підприємств на основі економіко-математичного моделювання (2012)
Машика Ю. В. - Вплив фінансування та системи розподілу бюджетних коштів на якість освіти в Україні, Сущеня А. О. (2012)
Мозгова Н. В. - Аналіз у системі фінансового управління малим підприємством (2012)
Саричев В. І. - Роль міжнародних організацій у глобальному управлінні людським розвитком (2012)
Титаренко Б. Д. - Енергозалежність як одне з головних завдань економічної політики держави (2012)
Федонін О. С. - Вплив відмінностей між товарами і послугами на практику управління сферою обслуговування, Проскурня М. Г. (2012)
Хістєва О. В. - Капіталізація компаній: теорія і практика, Алексєєва М. В., Перепелиця О.Л. (2012)
Шпильовий В. А. - Управлінські рішення в системі антикризового фінансового менеджменту на підприємствах машинобудування в Черкаській області, Щербатих Д. В. (2012)
Білик В. В. - Оцінка розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (2012)
Брагарник О. О. - Роль держави у формуванні інноваційних передумов відтворювального процесу на підприємстві (2012)
Занора В. О. - "Витрати", "видатки", "затрати": проблеми використання термінів (2012)
Безкоровайний О. І. - Фактори еколого-економічної безпеки промислових підприємств (2012)
Гончаренко І. М. - Конкурентний потенціал підприємства: сутність та модель розвитку (2012)
Волошенюк В. В. - Еколого-економічне обґрунтування бізнес-стратегії гірничодобувного підприємства (2012)
Костюченко М. К. - Стан та напрямки удосконалення інноваційної діяльності в Україні за рахунок зменшення її ризиків, Приварникова І. Ю. (2012)
Кулік А. В. - Сутність та зміст конкурентостійкості підприємства (2012)
Макеєнко А. Г. - Вплив інвестиційно-інноваційних процесів на конкурентоспроможність економіки країни, Мельник О. І. (2012)
Прокопець Л. В. - Окремі проблеми розвитку сільськогосподарських підприємств України (2012)
Рвачова І. М. - Рейтингування підприємств за рівнем використання маркетингових інноваційних технологій на основі таксонометричного методу (2012)
Шипіцина Г. А. - Формування оптимального співвідношення власного та позикового капіталів машинобудівного підприємства на прикладі ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" (2012)
Якубенко О. В. - Людський та інтелектуальний капітал у концептуалізації стратегії інноваційного розвитку (2012)
Бальзамо М. - Почему бы и не универсал? Представляем бонд на все случаи (2014)
Zhou H. - Физические свойства пяти силеров корневого канала, Shen Y., Zheng W., Li L., Zheng Y., Haapasalo M. (2014)
Белоклицкая Г. Ф. - Оценка клинической эффективности магнитно-лазерной терапии при комплексном лечении генерализованного пародонтита, Волинская Т. Б. (2014)
Макаренко М. В. - Роль мікроекології порожнини рота в етіопатогенезі запальних захворювань пародонту в осіб молодого віку, Ковач І. В. (2014)
Батіг В. М. - Модель диспансеризації працівників хімічних підприємств із захворюваннями пародонту (2014)
Сідельнікова Л. Ф. - Обґрунтування механізму десенситайзерної дії гігієнічних комплексів ТМ "Lacalut" та їх ефективність, Скібіцька О. О., Мялківський К. О. (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Порівняльний аналіз грибів роду Candida у складі біотопів порожнини рота у хворих на цукровий діабет І типу (2014)
Хоменко Л. О. - Оцінка ефективності зубної пасти сорбційної дії "Dentalen kids" у дітей шкільного віку, Остапко О. І. (2014)
Ковач І. В. - Мікробіоценоз порожнини рота в динаміці лікування карієсу зубів і хронічного катарального гінгівіту в дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, Крупей В. Я. (2014)
Бугоркова И. А. - Изучение гигиенического индекса с целью разработки региональной программы профилактики стоматологических заболеваний (2014)
Ципан С. Б. - Програма гігієнічного виховання й навчання у стоматолога для дітей з розладами аутистичного спектра, Якубова І. І., Стручек Н. В. (2014)
Барило О. С. - Комплексний аналіз больового синдрому в пацієнтів з переломами нижньої щелепи при використанні перпарату "Нуклео ЦМФ форте", Фурман Р. Л. (2014)
Тимофеев A. A. - Применение ацеклофенака в стационарной и амбулаторной челюстно-лицевой хирургии, Ушко Н. А., Тимофеев A. A. (2014)
Тимофеев A. A. - Накостные потенциометрические показатели при посттравматическом остеомиелите нижней челюсти, развившемся после металлоостеосинтеза, Васадзе Н. (2014)
Красножон A. A. - Индивидуальные решения протезирования при помощи имплантатов (2014)
Борисенко А. В. - Застосування медикаментозної композиції для профілактики ускладнень на етапах імплантації в пацієнтів похилого віку, Ліновицька О. В., Столяр В. Г. (2014)
Нанда С. - Внутриротовая сварка – полезное дополнение к имплантации с немедленной нагрузкой с использованием имплантатов BCS®, Иде С., Нанда П. (2014)
Гавриленко М. А. - Одномоментне протезування дефектів постійних зубів у дітей-інвалідів під загальним знеболенням у період змінного прикусу (2014)
Гуща Д. К. - Проблеми технічного забезпечення вимірювань електроенергетичних характеристик металевих зубних протезів і тканин у порожнині рота. Шляхи вирішення, Парій В. В. (2014)
Мирзоева П. Р. - Частота и характер дефектов в зубных рядах как фактор, определяющий ортопедическую стоматологическую нуждаемость взрослого населения г. Баку (2014)
Ярифа М. А. - Профилактика осложнений после протезирования при помощи несъемных конструкций зубных протезов, фиксирующихся на зубах и дентальных имплантатах (2014)
Майстренко А. А. - Компьютерные технологии в стоматологии, Толчек Л. Г. (2014)
Палійчук І. В. - Застосування ділової гри на післядипломному етапі підготовки лікарів (2014)
Рубенштейн Э. Б. - Практическое клиническое руководство по профилактике и лечению орального мукозита и мукозита желудочно-кишечного тракта после противоопухолевой раковой терапии, Петерсон Д. Е., Шуберт М., Кифи Д., МакГир Д., Эпштайн Д., Элтинг Л. С., Фокс Ф. С., Кукслей К., Сонис Ш. Т. (2014)
Абдужемилев Рефат Рустем огълы - Средства изображения образа хана Ислам Герая в хронике Мехмеда Сенаи (2013)
Бушаков В. А. - Кембріджський документ, або Текст Шехтера (2013)
Галушка-Адайкін А. Р. - Бандунгзька конференція та загальнонаціональні вибори до парламенту як головні події політичного життя Республіки Індонезія у 1955 році (2013)
Кірносова Н. А. - Китайський ієрогліф: проблема визначення (2013)
Лямець А. М. - Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари (2013)
Марков Д. Є. - "Дібія Упадеш” та її місце в політичній історії Непалу (2013)
Отрощенко І. В. - Республіка Казахстан: основні напрями стратегічного партнерства (2013)
Парфенова А. О. - Формування аудитивної компетентності в осіб, які вивчають турецьку мову (2013)
Пилипчук Я. В. - Кипчаки у християнському світі (питання адаптації та асиміляції) (2013)
Римар Є. Ф. - Стиль масової комунікації, медіа-текст у глобальній мережі Інтернет та реалізація в ньому концепту "Savaş” (2013)
Тарановський С. І. - Арабо-грецьке протистояння в етно-конфесійній спільноті Єрусалимського патріархату – хронологія конфлікту (1914–2010) (2013)
Тімкова Т. М. - Концепти атмосферних явищ у тюркській міфології (2013)
Філь Ю. С. - Вестернізація індійських освічених еліт очима російських мандрівників в останній чверті ХІХ ст. (2013)
Хоміцька О. Г. - Cтруктурно-композиційні особливості роману Нагіба Махфуза "Весільна пісня” ("AfrāÊ al-qubba”) (2013)
Хомяков В. І. - Роль і місце підприємств, фірм (компаній) та їх кластерів в сучасній економіці (2013)
Павлов К. В. - Региональные и отраслевые особенности интенсификации производства (2013)
Мігус І. П. - Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки, Черненко С. А. (2013)
Мігус І. П. - Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Гордієнко О. С. (2013)
Пепа Т. В. - Просторова функціонально-територіальна організація розвитку регіонального АПК, Мазур О. В. (2013)
Чечетова Н. Ф. - Закордонний досвід розвитку житлово-комунального господарства регіону, Піхтар І. П. (2013)
Пітюлич М. І. - Соціологічні обстеження міст: актуальність здійснення, проблеми реалізації, Дуран М. М. (2013)
Шевчук Л. Т. - Основні шляхи підвищення рівня надання послуг централізованого теплопостачання міста Івано-Франківська, Мельничук І. В. (2013)
Пригунов П. Я. - Емпіричний аналіз досліджень особливостей організації системи економічної безпеки у ВНЗ приватної форми власності, Карпова К. В. (2013)
Титаренко Б. Д. - Енергонезалежність як одне з головних завдань економічної політики держави (2013)
Язлюк Б. О. - Інноваційна стратегія вектору просторової модернізації економіки як гарантування безпеки та конкурентоспроможності регіону в період кризових явищ (2013)
Демчук О. В. - Перспективы и современные тенденции развития рыбной отрасли в системе национального хозяйства Украины (2013)
Гунько В. І. - Підвищення ролі держави у мотивації працівників до ефективної реалізації інтелектуального потенціалу (2013)
Пастернак Я. П. - Економічна сутність та класифікація витрат діяльності, Трубнікова А. А. (2013)
Крот Ю. М. - Проблеми нагляду та контролю за якістю аудиторських послуг в Україні, Мичак Н. О. (2013)
Попель С. А. - Аналіз інноваційної активності підприємств машинобудування Хмельниччини (2013)
Чорна Н. П. - Інноваційний розвиток сфери виробництва продуктів харчування та проблеми продовольчої безпеки: теоретичні аспекти (2013)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Ефективність інвестицій в основний капітал Карпатського регіону України (2013)
Ситар Л. Й. - Вдосконалення механізму державного фінансування об’єктів сфери культури (2013)
Голод А. П. - Моделювання розвитку територіальних рекреаційних систем у контексті гарантування екологічної безпеки регіону (2013)
Колодійчук А. В. - Нарощування інноваційного потенціалу промисловості як фактор її модернізації (2013)
Вишняк Г. О. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств (2013)
Ткач С. М. - Зовнішні інвестиційні ризики регіону (2013)
Дроботова М. В. - Кластеризація туристичної галузі Черкаської області як інструмент підвищення її ефективності, Куценко М. О. (2013)
Кравченко В. В. - Корреляция торгового брэнда с динамикой стоимости корпорации (2013)
Куделя Л. В. - Дослідження чинників впливу на стан економічної безпеки сільськогосподарських підприємств (2013)
Шпильова В. О. - Фінансовий менеджмент в кризових умовах господарювання (2013)
Норченко А. В. - Сутність конкуренції та конкурентних відносин в регіональній економіці (2013)
Десятнюк О.М. - Інновації податку на доходи фізичних осіб у контексті норм Податкового кодексу України (2012)
Тимченко О.М. - Сучасні ініціативи та перспективи глобального екологічного оподаткування (2012)
Бидик А.Г. - Проблеми координації діяльності системи державних органів, що залучені в реалізацію митної політики (2012)
Глібчук В.М. - Сутність державного боргу та його вплив на економіку України, Кісь Г.Р. (2012)
Кульчицька Н.Є. - Економічна оцінка проведення інформаційно-аналітичних і контрольних процедур у системі адміністрування митних платежів (2012)
Олійник Л.А. - Вплив податкової реформи на формування дохідної бази місцевих бюджетів (2012)
Румянцева Г.І. - Стан та шляхи посилення дохідної бази місцевих бюджетів (2012)
Струк Н.С. - Шкільні освітні округи в системі фінансового забезпечення загальноосвітніх шкіл України, Курець В.С. (2012)
Якимова Л.П. - Моделювання довіри населення до інститутів пенсійної системи (2012)
Дмитровська В.С. - Особливості наповнення місцевих бюджетів гірських територій (2012)
Кохан І.В. - Особливості формування доходів і видатків місцевих бюджетів на прикладі Івано-Франківської області (2012)
Плець І.І. - Теоретико-концептуальні засади формування внутрішнього державного боргу (2012)
Цюпа О.П. - Оцінка надходжень бюджету розвитку місцевих бюджетів (2012)
Пилипів Н.І. - Організаційно-технологічні особливості нафтопереробних підприємств, які впливають на побудову управлінського обліку витрат, П’ятничук І.Д. (2012)
Пилипів Н.І. - Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку, Вакун О.В. (2012)
Савіна Г.Г. - Ключові проблеми управління інноваційною діяльністю промислових підприємств, Зінченко Є.О. (2012)
Аранович Ю.В. - Інновації – шлях розвитку українського підприємництва (2012)
Баран Р.Я. - Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках, Романчукевич М.Й. (2012)
Батенко Л.П. - Підвищення ефективності виробничих систем: теоретичні та практичні аспекти, Ісаєнко Ю.В., Твердушка Т.Б. (2012)
Бойчук Р.М. - Формування інфраструктури інноваційного забезпечення розвитку малого бізнесу, Гречаник Б.В. (2012)
Василюк М.М. - Контролінг як елемент ефективного управління, Гнатюк Т.М., Василюк В.В. (2012)
Гаврилова Н.В. - Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві (2012)
Гринько Т.В. - Підходи до організації адаптивного управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2012)
Долішня Т.І. - Планування як елемент управління витратами (2012)
Доценко І.О. - Сучасний стан i перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Хмельницької області (2012)
Кафка С.М. - Формування облікових даних для управління витратами (2012)
Малюта Л.Я. - Особливості моделювання інноваційних процесів на підприємстві (2012)
Перевозова І.В. - Експертиза бізнес-плану як ключовий елемент успіху підприємницької ідеї, Кафка С.М., Запухляк І.Б. (2012)
Писар Н.Б. - Застосування методів прогнозування при формуванні стратегії розвитку підприємства (2012)
Пілько А.Д. - Моделювання процесів управління ресурсним потенціалом підприємства, Малиміна О.П. (2012)
Рудейчук С.В. - Класифікація та оцінка конвертованих облігацій у системі бухгалтерського обліку, Плець І.І. (2012)
Сас Л.С. - Упровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України (2012)
Шеленко Д.І. - Завдання та функції внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, Жук О.І., Матковський П.Є. (2012)
Шкромида В.В. - Ділова репутація підприємства: проблеми оцінки та необхідність обліку (2012)
Гапій І.Б. - Основні тенденції розвитку неорганізованого сектора торгівлі (2012)
Івасишин М.О. - Вплив організаційно-технічних особливостей газотранспортних підприємств на розширення інформаційної бази в системі бюджетування витрат (2012)
Пилипів М.І. - Банківський нагляд як система виявлення й усунення порушень законодавства для захисту інтересів банківських клієнтів (2012)
Семенюк Н.О. - Історичні аспекти еволюції трактування поняття "оборотний капітал” в економічній теорії (2012)
Стеблянко О.Л. - Фінансовий контроль як економічна категорія: оцінка підходів (2012)
Гудзь О.Є. - Декомпозиція управління платоспроможністю в сільськогосподарських підприємствах (2012)
Левандівський О.Т. - Особливості інвестиційного забезпечення АПК (2012)
Мельник Н.Б. - Системність упровадження диверсифікації виробництва сільськогосподарським підприємством (2012)
Павлова Г.Є. - Фінансовий облік розрахунків з покупцями та замовниками в аграрних підприємствах, Бондарчук Н.В., Васильєва Л.М. (2012)
Сус Т.Й. - Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва: можливості та загрози (2012)
Шевченко Н.О. - Облік амортизації в сільськогосподарських підприємствах та вдосконалення механізму її нарахування (2012)
Малініна Н.М. - Оцінка діючого механізму майнового оподаткування в галузі сільського господарства (2012)
Сорока А.М. - Підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва (2012)
Дані про авторів (2012)
Пасічник Ю. - Формування фінансової безпеки банківської системи України (2013)
Костирко Л. - Фінансова стратегія компанії: адаптація, стійкий розвиток (2013)
Dimitrov I. - Theoretical aspects in defining business processes, processes and activities, Yangyozov P. (2013)
Колосок В. - Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу, Ходова Я. (2013)
Черчик Л. - Соціальний капітал: підходи до вивчення, Коленда Н. (2013)
Бутурлакіна Т. - Аналіз сучасного стану бюджетної політики України, Сидоран М. (2013)
Гавриленко В. - Проблеми вдосконалення організації обліку розрахунків через інтернет–банкінг (2013)
Гулик Т. - Удосконалення методичних підходів до стратегічного управління персоналом промислового підприємства з метою зростання його конкурентоспроможності, Дрофа Є. (2013)
Кампо Г. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні, Андрусь М. (2013)
Прокопенко В. - Оцінка впливу монетарних інструментів на ринок нерухомості України (2013)
Сочка К. - Проблеми дефіциту державного бюджету України та шляхи їх подолання, Кіндрат О. (2013)
Темнікова Н. - Розвиток методичних засад перспективного аналізу фінансової спроможності підприємств (2013)
Ткаченко С. - Система державного регулювання підприємництва в Україні (2013)
Хандюк І. - Роль інновацій у соціально-економічному розвитку України (2013)
Чернодубова Е. - Методичні засади операційного аналізу в системі управління прибутковістю підприємств (2013)
Смаковська Ю. - Зарубіжний досвід фінансування активних програм на ринку праці (2013)
Сукач О. - Бюджетування, як інструмент поточного та стратегічного планування (2013)
Новосьолова О. - Боргова безпека як визначальний фактор макроекономічної стабільності держави (2013)
Басов М. - Грошово-кредитні механізми стимулювання розвитку інвестиційних процесів в Україні (2013)
Бернада К. - Сучасний стан бюджетного планування в Україні (2013)
Брікман Т. - Кредитно-інвестиційний механізм в розвитку проектів державно-приватного партнерства (2013)
Волощук Т. - Модель експортного потенціалу підприємств олійно-жирової галузі України (2013)
Качур А. - Сучасний стан конкурентоспроможності України та валютні засоби її забезпечення (2013)
Качура К. - Держава як учасник інвестиційного процесу на ринку нерухомості (2013)
Сидоренко Д. - Актуальні проблеми фінансування видатків на розвиток АПК України (2013)
Шпаковська Н. - Обов'язкові резерви як фінансовий інструмент забезпечення фінансової стійкості банку (2013)
Якуша Я. - Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави (2013)
Титул, зміст (2014)
Романчук І. - Наукові та прикладні аспекти стандартизації термінологічної бази у молочній галузі (2014)
Нові стандарти ІЕС на крок наближають масове упровадження електромобілів (2014)
Головенко Т. - Сучасні проблеми стандартизації нетканих матеріалів з волокон льону олійного, Тіхосова Г., Бартків Л. (2014)
ISO посилює вимоги до випробування машинозчитуваних паспортів (2014)
Маматова Т. - Упровадження концепції соціальної відповідальності в муніципальному управлінні: теоретичні засади та практичні рекомендації, Колповська А. (2014)
Жицька Н. - Аналіз результатів контролю дотримання вимог стандартів на харчові продукти, Чиж В., Папач В. (2014)
Ситниченко В. - Проект пятой версии стандарта ISO 9001. Что нового?, Киселева А., Стоякин Е. (2014)
Анищенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у січні—травні 2014 року (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2014)
Калита П. - Очерк о геноме успешности организаций и государства Часть 2. Полнота и гармоничность системы менеджмента (2014)
Коробко А. - Система управління лабораторії з випробувань дорожніх транспортних засобів, Радченко Ю. (2014)
XVІ Всеукраїнський інформаційний, навчально-консультаційний семінар (2014)
Новіков В. - Автоматизована інформаційна система "Лабораторія" — реалізація новітніх інформаційних технологій в лабораторній практиці (2014)
Інфімовський С. - Упровадження системи управління якістю у місцевих органах військового управління (2014)
Нова добірка стандартів допоможе у разі монтування та кріплення виробів (2014)
Стандарт ISO 9001 для державного сектору: два нових документи — це один великий плюс для мільйонів задоволених громадян (2014)
Тавлуй І. - Поліпшування процесу ремонту технологічного обладнання переробного підприємства, Єршов М. (2014)
Орлова Н. - Формування органолептичних властивостей баклажанових снеків, Дьякова Ю. (2014)
За рівність жінок і чоловіків (2014)
Чернявський А. - Методика оцінення результативності системи управління якістю, Моцак Т., Уткіна Л., Недопекін Ф., Пилипченко Є. (2014)
Як стандартизація може підтримувати срібну економіку (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2014)
Титул, содержание (2014)
Вивчаренко А. В. - Итоги работы предприятий угольной промышленности Украины в 2013 году (2014)
Драчук Ю. З. - Тенденції інституціональних змін в інноваційному розвитку вугільної промисловості, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Курносов В. Г. - О стратегии создания интеллектуальных роботизированных систем управления горношахтным оборудованием, Синенко В. В., Сирченко В. Н., Винарик А. А. (2014)
Рябцев О. В. - Промышленное применение стабилизаторов амортизационного типа, Фатеев А. А. (2014)
Гречишкин П. В. - Технология демонтажа механизированных комплексов из предварительно пройденных камер на тонких пластах Кузбасса, Хаймин А. В., Позолотин А. С., Райко Г. В., Филимонов М. С. (2014)
Мнухин А. Г. - Особенности оценки соответствия горношахтного оборудования требованиям технических регламентов, Бутукова Т. С. (2014)
Анциферов А. В. - Проблемы предупреждения взрыва метана в подземных выработках, Воскобоев Ф. Н., Бокий Б. В. (2014)
Робоча зустріч Міністра Міненерговугілля України з викладачами і студентами Національного гірничого університету (2014)
Харин Е. Н. - Неравномерность газовыделения из подрабатываемых угольных пластов и пород, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л. (2014)
Зубова Л. Г. - Моделювання процесу формування дощового стоку як чинника деформаційних явищ на поверхні відвалів, Зубов О. Р., Макарішина Ю. І. (2014)
Полулях А. Д. - Особенности обогащения рядового антрацита на ЦОФ "Гуковская", Еремеев И. В. (2014)
Гнеушев В. А. - Экологические аспекты развития технологий и оборудования для добычи и переработки торфа (2014)
Бондаренко В. І. - Відгук на перший вітчизняний підручник з історії гірництва (2014)
Титул, зміст (2014)
Тавлуй І. - Метод визначення пріоритетності запровадження стандартів на українських аграрних підприємствах (2014)
Діяльність технічних комітетів IEC у сфері альтернативних джерел енергії (2014)
Немченко Ж. - Нова редакція ДСТУ 3924 "Шоколад. Загальні Технічні умови" (2014)
Подойніцин В. - Основні напрями реформування та розвитку національної стандартизації у сфері озброєння та військової техніки, Погребецька Н. (2014)
Експерти відзначають відмінні перспективи для подальшого розвитку екологічних стандартів ІSО (2014)
Приміський В. - Стандарти і засоби вимірювання димності відпрацьованих газів дизельних двигунів (2014)
Ковальов О. - Концептуальні засади створення системи інформаційного забезпечення якості діяльності підприємства (2014)
Моцак Т. - Інтегрована система управління за обстеження гірничих виробок і випробувань вугілля, Уткіна Л., Недопекін Ф., Дуболар Я., Говорова К. (2014)
Кабаков Ю. - Два важливих чинники "зеленого зростання" України (2014)
CEN та CENELEC відзначили роль людей похилого віку та стандартів у зростанні "Срібної економіки" (2014)
Калита П. - Очерк о геноме успешности организаций и государства Часть 3. Целостность и технологичность процессов управления (2014)
Продеус А. - Залежність показників якості систем ослаблення ревербераційної завади від ступеня спотворення мовленнєвого сигналу, Ладошко О. (2014)
Шипко О. - Українські підприємства отримують визнання. Результати IV-го конкурсу якості СНД, Мачульський О., Чайка В. (2014)
Старчак В. - Оцінка техногенного впливу на екологічну безпеку техноприродних систем, Мачульский Г., Цибуля С., Мачульский О. (2014)
ІSО оголошує конкурс для молодих фахівців з країн, що розвиваються (2014)
Козловський Я. - Проблеми переходу від сертифікації продукції машинобудування до оцінювання її відповідності технічним регламентам (2014)
Добірка стандартів ISO на системи менеджменту в ІТ дасть змогу максимізувати віддачу від інвестицій (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на ІІ півріччя 2014 року та на 2015 рік (2014)
До 60-річчя Володимира Павловича Фісуна (2014)
Титул, зміст (2014)
Інфімовський С. - Потреба упровадження вимог ДСТУ OHSAS 18001 у повсякденну життєдіяльність підрозділів збройних сил України (2014)
BMW переходить на екологічно чисті автомобілі (2014)
Гінзбург М. - Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи, Овчаренко Л. (2014)
Новіков В. - ДСТУ ISO 9001:2009: взаємодія процесів навчального закладу, Гончар Н., Новіков В. (2014)
Знакова сигналізація — основа універсального порозуміння і безпеки (2014)
Гриньов Б. - Щодо питання гармонізації стандартів і особливостей перекладу, Ламааши Л., Любинський В., Молчанова Н. (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Анищенко І. - Перелік затверджених стандартів організацій України, зареєстрованих у червні—серпні 2014 року (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Грищенко Ф. - Порівняння типів документів CENELEC з відповідними типами документів ІЕС: стан, тенденції, перспективи (2014)
Донченко А. - Розроблення міждержавних стандартів: невирішені питання, пропозиції, Гречко А., Шелейко Т. (2014)
Стандарти ISO на лічильники витрати води (2014)
Танкевич С. - Україна та світ: нормативне забезпечення інтелектуальних електроенергетичних систем за концепцією Smart Grid, Блінов І., Кириленко В. (2014)
Світ за Йоргеном Рандерсом (2014)
Козубовський В. - Упровадження в Україні європейських стандартів на побутові газосигналізатори, Алякшев І. (2014)
Королько C. - "Прийняття" та "упровадження" нормативних документів (Коментар до статті В. Козубовського та І. Алякшева "Упровадження в Україні європейських стандартів на побутові газосигналізатори") (2014)
Волкова Н. - Сертифікація персоналу: нова версія міжнародного стандарту ISO/IEC 17024, Муллін А., Сахно Т. (2014)
Мачульський О. - Виробники кращих товарів України потребують не лише визнання експертів, споживачів, а й належної уваги з боку держави, Шальман Т. (2014)
Смертенко П. - Поліпшення якості надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації фахівців у сфері технічного регулювання, Демиденко О., Почекайлова Л. (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на листопад—грудень 2014 року та на 2015 рік (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" — надійність, відповідальність та професіоналізм (2014)
Іванова Стелла Леонідівна (2014)
Василюк О. Д. - Взаємини А. Ю. Кримського та Н. Д. Полонської-Василенко (за епістолярними джерелами) (2013)
Кожушко А. В. - Дані арабомовних авторів XIII–XV ст. про батьківщину монголо-татар (2013)
Колода С. А. - Влияние национальной самоидентификации на культурно-лингвистическую принадлежность репатриантов из стран СНГ в Израиле (2013)
Кульчинський О. Б. - Ідіостиль османського літопису "Історія Наїми” (18 ст.) у лексико-статистичному зрізі (2013)
Мавріна О. С. - Вихідці з "капихалків” – кримський рід мурз Аірчинських у ХІХ столітті (2013)
Марков Д. Є. - Архаїчні елементи в уявленнях про державу і суспільство на ранньому етапі формування загальнонепальської держави (2013)
Османов Е. Е. - Мечеть Ешиль-Джамі в Бахчисараї (2013)
Пилипчук Я. В. - Структури повсякденності у кипчаків (2013)
Сбродов О. О. - Проблематика сходознавчих конференцій "Бартольдовські читання” в науковій спадщині В. М. Бейліса (2013)
Слободян Н. В. - Фактор "жорсткої сили” у близькосхідній політиці США на початку ХХІ ст. (2013)
Стацюк Р. В. - Запозичення як один із продуктивних шляхів поповнення лексичного складу військової термінології сучасної арабської літературної мови (2013)
Тарановський С. І. - Амбівалентні атитюди: грецька спільнота і російська держава в арабомовній православній громаді міста Бейрут (За спостереженнями А. Ю. Кримського в 1896–1898 рр.) (2013)
Філь Ю. С. - Індійські "вестернізовані еліти” другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як проблема соціальної історії (2013)
Черніков І. Ф. - Перша республіка на Близькому і Середньому Сході. До 90-річчя проголошення Турецької Республіки (2013)
Юзвяк І. П. - Войцек Бобовський – перекладач-сходознавець (2013)
Глінка Н. В. - Cемантико-стилістичні особливості англомовних текстів публіцистичного стилю, Єськін О. В. (2014)
Жицька С. А. - Підготовка курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності за допомогою метода комунікативних завдань (2014)
Іванова О. О. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі формування професійно орієнтованої лексичної компетентності (2014)
Іщенко Н. Г. - Тєлєгіна Рекламний текст як форма соціального впливу, Тєлєгіна К. І. (2014)
Корбут О. Г. - До проблеми труднощів перекладу технічних термінів у студентів машинобудівних спеціальностей (2014)
Кузьміна І. П. - Інструментальний компонент професійної ідентичності майбутніх фахівців технічного профілю (2014)
Нікітіна Н. С. - Переваги та недоліки використання інтернет ресурсів у процесі викладання іноземної мови (2014)
Приходько Д. С. - Інноваційні технології у навчанні студентів технічних спеціальностей: подкастинг (2014)
Романюк Ж. Г. - Дo питання використання мультимедійних технологій у викладанні англійської мови (2014)
Чіжова Н. В. - Роль іноземної мови в формуванні професійної мобільності майбутніх спеціалістів з реклами (2014)
Ящук О. Л. - Перекладацька еквівалентність фразеологічних синонімів (2014)
Чайка О. В. - Оцінка екологічного стану довкілля з використанням прооксидантно-антиоксидантної активності культур базидіоміцетів, Федотов О. В. (2014)
Пида С. В. - Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.), Тригуба О. В., Григорюк І. П. (2014)
Кравченко О. О. - Вплив наноаквацитратів перехідних металів на ембріональний розвиток Danio rerio, Злацький І. А., Коваленко В. Ф., Максін В. І. (2014)
Прокопчук Н. М. - Термічні перетворення твердого аквааміномонодифосфату нікелю(ІІ) (2014)
Копілевич В. А. - Термоліз акваамінодифосфатів перехідних двовалентних металів як спосіб одержання нових матеріалів, Войтенко Л. В., Жиляк І. Д., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2014)
Абселямова Е. Х. - Застосування регуляторів росту рослин у технологіях вирощування суниці (Fragaria × ananassa Duch.) за умов захищеного ґрунту, Силаєва А. М. (2014)
Забалуєв С. В. - Літологічна характеристика осадових гірських порід як передумова їх здатності до грунтоутворення, Балаєв А. Д. (2014)
Подпрятов Г. І. - Динаміка вмісту крохмалю в зерні ячменю ярого, вирощеного за різних систем землеробства та основного обробітку ґрунту, в процесі зберігання, Бобер А. В. (2014)
Стригун В. М. - Нові сорти гороху овочевого для консервної промисловості, Стригун Л. В. (2014)
Феделеш-Гладинець М. І. - Захист винограду від хвороб з використанням мікробіологічних препаратів, Кошевський І. І., Канарський Є. Р. (2014)
Грищенко В. А. - Стимулювання ендокринної функції тимуса та індукції синтезу речовин з тимозиноподібною активністю при тимусектомії (2014)
Шевченко Л. В. - Комплексні сполуки мікроелементів — сучасні засоби профілактики хвороб птиці, Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2014)
Глушак І. І. - Селекційна оцінка молодняка коней шетлендської породи (2014)
Халак В. І. - Оцінка відгодівельних і м'ясних якостей свиней великої білої породи зарубіжної селекції за умов використання індексу Ліві та традиційної технології утримання, Менькач С. О. (2014)
Чернуха И. М. - Изучение объемов PSE- и DFD-свинины,поступающей на мясоперерабатывающие предприятия Орловской области, Ковалева О. А., Радченко М. В., Семенов Г. Г., Макеева Ю. С. (2014)
Григорюк І. П. - Оцінка потенційної стійкості деревних видів рослин до посухи та водного дефіциту, Нестерова Н. Г. (2014)
Лакида П. І. - Прогноз стоку вуглецю та киснепродуктивність вільхових насаджень Українського Полісся, Блищик В. І. (2014)
Павлішина О. М. - Кумулятивна функція захисних лісових насаджень уздовж транспортних магістралей (2014)
Ліханов А. Ф. - Анатомо-морфологічні особливості будови однорічних пагонів культиварів роду Philadelphus L. в умовах Києва, Ковалевський С. Б., Костенко С. М. (2014)
Якобчук О. М. - Показники цвітіння та декоративності східноазійських видів роду Berberis L. (2014)
Лук'яненко Т. Л. - Акумуляція вмісту аденозинфосфатів в листках стійких і нестійкихдо каштанової мінуючої молі (Cameraria ohridella Deschka et Dimic) рослин роду Aesculus L., Бойко О. А., Іванова Т. В. (2014)
Білоус А. М. - Оцінка мортмаси сухостою березових лісів східного Полісся України, Ковбаса Я. В., Бузиль М. А. (2014)
Ільчук М. М. - Виробництво сої в Україні та його ресурсне забезпечення на перспективу, Коновал І. А., Колос З. В. (2014)
Карпович А. А. - Методика інтегральної оцінки інвестиційних проектів, для розробки або реалізації яких надається державна підтримка, Самсонова В. В., Шевченко Н. Ю. (2014)
Кирилюк Д. О. - Якісні параметри продукції птахівництва та формування пропозиції на ринку яєць та м'яса птиці (2014)
Иволга А. Г. - Обоснование подхода к понятию устойчивого развития экономики региона, Чаплицкая А. А. (2014)
Артемов В. Ю. - Особливості побудови онтології предметної галузі і професійного середовища в системі вищої професійної освіти (2014)
Кульбашна Я. А. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх стоматологів засобами інформаційно-телекомунікаційних технологій (2014)
Лесик Г. В. - Тенденції соціально-гуманітарної підготовки в університетській освіті України кінця ХХ— початку ХХІ ст. (2014)
Павлюк Л. В. - Дослідницька діяльність як одна з основ навчально*пізнавальної роботи студентів (2014)
Лесняк Ю. І. - Ефективність штучного осіменіння японських перепелів (Coturnix japonica), Спиридонов В. Г., Калакайло Л. І. (2014)
Аркадій Семенович Оканенко — життя і творчість (2014)
Георгій Хрисанфович Молотковський — вчений фізіолог рослин, педагог (2014)
Титул, зміст (2014)
Гінзбург М. - Про згармонізованість термінології, пов’язаної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань, Коваленко С. (2014)
Гриньов Б. - Досвід роботи міжнародних організацій зі стандартизації, Даниленко Ю., Любинський В. (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Романюта Т. - Унормування й уніфікування національних стандартів України, Куземська Н. (2014)
Стандарти ІSО на мережеві автомобілі (2014)
Номура Дз. - Стандартний рівень ігрового поля, Хілл Т., Туре Х. (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Грищенко Ф. - Визначення статистичних методів під час розроблення, впровадження і функціонування системи управління якістю, Лісніченко Т. (2014)
Підтримка систем енергоменеджменту (2014)
Привітання Президента України (2014)
Привітання Прем’єр-міністра України (2014)
Мачульський О. - "100 кращих товарів" — визнання держави і споживачів України, Шальман Т. (2014)
Мачульський О. - Переможці всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі", Шальман Т. (2014)
Калита П. - Прірва неконкурентоспроможності (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" (2014)
Шабайкович В. - "Компетентнісні" пошуки якості освіти в болонському та інших просторах (2014)
Віткін Л. - Визначення ступеня ризику небезпечності продукції на м’ясопереробному підприємстві, Лапач С., Ролько О. (2014)
Нагороду ІSО вручають за видатні досягнення... (2014)
Юзевич В. - Оцінювання ризику споживача при купівлі харчових продуктів, Байцар Р., Плахтій Ю. (2014)
Калита П. - Підсумки 23-го міжнародного форуму "Дні якості в Києві’ 2014" (2014)
Рицар Б. - Словосвіт 2014, Зубков М. (2014)
Запуск шести національних онлайн-платформ для надання громадських зауважень (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2015 рік (2014)
Содержание (2014)
Полищук А. В. - Особенности фотосинтеза некоторых зеленых свободноживущих и лихенизированных наземных водорослей, Войцехович А. А. (2014)
Солоненко А. Н. - Аминокислотный состав бентосных макроскопических разрастаний водорослей и донных отложений гипергалинных водоемов, Хромышев В. А., Мальцев Е. И., Брен А. Г. (2014)
Шахматова О. А. - Влияние экологических условий на активность каталазы массовых видов черноморских макроводорослей, Мильчакова Н. А. (2014)
Минеева Н. М. - Содержание хлорофилла а в единице биомассы фитопланктона водохранилищ волжского каскада (Россия), Корнева Л. Г., Соловьева В. В. (2014)
Афонина Е. А. - Сезонная динамика фитопланктона реки Великой (Псков, Россия) (2014)
Рябушко Л. И. - Продукционные характеристики фитоперифитона экспериментальных стеклянных пластин и фитопланктона в Карантинной бухте (Крымское прибрежье Черного моря), Балычева Д. С., Поповичев В. Н., Фирсов Ю. К., Рябушко В. И. (2014)
Генкал С. И. - Новые данные о флоре Bacillariophyta водных объектов бассейна реки Нижний Выг (Республика Карелия, Россия), Чекрыжева Т. А. (2014)
Бабаназарова О. В. - Экспансия Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanoprokaryota) в северные широты: вспышка развития в мелководном высокоэвтрофном оз. Нево (Россия), Сиделев С. И., Фастнер Дж. (2014)
Аникеева Е. В. - Ископаемые Chlorophyta верхнеюрских рифовых отложений Запада и Юга Украины (2014)
Маркина Ж. В. - Применение микроводоросли Phaeodactylum tricornutum Bohlin (Bacillariophyta) для оценки качества вод залива Находка Японского моря (Россия), Айздайчер Н. А. (2014)
Акав К. - Універсальні та національні аспекти творчості караїмського художника Анатолія Асаби (2014)
Аккаш О. - Темпоральні зрушення у сучасному українському мистецтві (2014)
Белькевич Д. - Аналіз інвестиційної привабливості твору сучасного українського мистецтва на прикладі роботи "Кінь. Ніч" Анатолія Криволапа (2014)
Бурлака В. - Александр Гнилицкий: Позитивная иллюзия видимого (2014)
Васильєв С. - Український театр від Союзу до Майдану (2014)
Гончаренко Д. - Практики використання відео у перформанс-арті (2014)
Горшков А. - Человек, мастер, автор… и снова человек (2014)
Даниленко Л. - Перші корпоративні стилі в американському графічному дизайні (2014)
Зубавіна І. - Берлінські паралелі (2014)
Комарницкая Л. - Выход через сувенирную лавку: Контексты актуальности (2014)
Кущ Є. - Інтерфейс як фактор еволюції музичного інструментарію (2014)
Мусієнко Н. - Урбаністичні нарації Олени Голуб (2014)
Оленєв О. - Цифрові технології початку XXI століття: Від відеомистецтва до нет-арту (2014)
Петрова О. - Творчість Сергія Савченка у конфігурації ризоми (2014)
Петрова О. - Владислав Шерешевський - картинщик некартинної доби (2014)
Петровский М. - "Все на продажу", или Что есть кабаре (2014)
Протас М. - Боррелиоз артизма: Франкфуртская защита (2014)
Роготченко О. - Бієнале ’55 як лакмус сучасного концепту (2014)
Сахарук В. - Художник і модель: Європейська традиція в творчості Анатолія Сумара (2014)
Сидор О. - Портрет великого киянина на Венеційській бієнале 1912 року (2014)
Чепелик О. - Вібрації часу: На прикладі бієнале у Венеції (2014)
Шелемехова Н. - Неоміфологізм в українському нефігуративному живописі другої половини ХХ століття (2014)
Шпитковська Н. - Перетин світових культур на прикладі Венеційської бієнале (2014)
Юр М. - Художній експеримент як творча стратегія українських митців (2014)
Юрченко І. - Методика використання орнаментальних мотивів керамічних виробів фабрики І. Левинського в сучасному дизайні меблевих виробів (2014)
Ігор Дмитрович Безгін (2014)
Любомир Мирославович Медвідь (2014)
Персональний склад Національної академії мистецтв України (2014)
Члени академії - ювіляри 2014 року. Нагородження медалями Національної академії мистецтв України визначних діячів української культури і мистецтв, науковців та установ у 2014 році (2014)
Бурлака В. - "Рефракция банального" в живописи Василия Цаголова (2014)
Малаков Д. - Про Київську художню виставку 1943 року та її учасників (2014)
Прокопчук І. - Монументальна Шевченкіана в мистецтві кубофутуризму та конструктивізму в Україні (на прикладі творчості Івана Кавалерідзе) (2014)
Сидор О. - "Французький фактор" Венеційських бієнале (2014)
Юр М. - Шевченкіана як художня інтенція у сучасному візуальному мистецтві України (2014)
Шеффер Б. - Музика в сучасному світі (2014)
Баша О. - Мирон Лукавецький (1938-2012): Сторінки біографії (2014)
Миленька Г. - Знак як засіб сценічної виразності у теоретичних дослідженнях Г. Е. Лессінга (2014)
Зубавіна І. - Повернення "великого німого", або Чому німе кіно стало трендом (2014)
Циба Г. - Багатокартиння на українських кіностудіях в добу "Перебудови" (2014)
Апатський В. - Про творчу співпрацю членів НАМ України: Есе про благотворність взаємовпливів різних видів мистецтв (2014)
Белькевич Д. - Сучасний ринок мистецтва в Україні: Завдання, проблеми, вирішення (2014)
Бондаренко С. - Фотодизайн як засіб художньої репрезентації сучасної картини світу (2014)
Пінчевська Б. - Зовнішність genius loci: Творчість Лариси Пуханової (2014)
Гончаренко Д. - Концептуальні засади розвитку перформанс-арту: Завдання, проблеми, вирішення (2014)
Даниленко В. - Феномен провінції у просторі дизайну: До постановки дослідницьких задач (2014)
Іванченко Ю. - Світоч нації (2014)
Кюнцлі Р. - Церква як домінанта сільського краєвиду візуальної спадщини українців, Степанюк А. (2014)
Мартиненко Н. - Творчий внесок Джона Генрі Дерла в розробку килимової орнаментики (2014)
Островська Ю. - Образно-стилістичні трансформації в художній кераміці України 1980-1990-х (2014)
Павко А. - Проблеми взаємозв’язку та синтезу образотворчого та музичного мистецтва, Біла Л. (2014)
Ревський І. - Сучасний стан площ доби класицизму в Херсоні (2014)
Роготченко О. - Чинники впливу на українську образотворчість періоду першої фази розвитку соціалістичного реалізму (1930-1950-ті) (2014)
Татіївська І. - Деякі питання захисту і збереження національних культурних цінностей у зв’язку із воєнним конфліктом (2014)
Тузов В. - Регіональний розвиток української культури кінця ХІХ - початку ХХ століть у специфіці сучасного культурологічного дискурсу (2014)
Яковлєв М. - Історія використання геометрії в художньо-творчих процесах (2014)
Єрмакова Н. - Вчителі (2014)
Ковальчук О. - Педагогічна і творча діяльність Василя Гуріна в контексті історії НАОМА та вітчизняної художньої школи другої половини ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Колодуб Ж. - Автобіографічні нотатки про діяльність та деякі проблеми музично-естетичного виховання дітей (2014)
Криволапов М. - Видатний український митець і педагог Костянтин Миколайович Єлева (2014)
Самохвалова М. - Використання творів англійської художньої літератури як текстів для навчання англійської мови (2014)
Шолуха О. - Іван Каленикович Українець і становлення школи миргородської кераміки кінця 1920 - початку 1930-х (2014)
Володимир Овсійчук: До 90-річчя від дня народження (2014)
Школьна О. - "Мольфарка" карпатської краси: До ювілею Раїси Володимирівни Захарчук-Чугай (2014)
Гринишин М. - Василь Юхимович та його "Ятранські ігри": До дев’яносторіччя поета (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Sushil K. - Growth and pattern of intra-industry trade between India and Bangladesh: 1975–2010, Shahid A. (2014)
Woźniak M. G. - Development integration via real and technological convergence. Experience of Poland and conclusions for Ukraine, Firszt D., Jabłoński Ł. (2014)
Markevych K. - Investment prospects priority in the policy of stable economic growth in Great Britain, Yurchyshyn V. (2014)
Bodrov V. - Structural policy in the context of international competition aggravation, Shepetko R. (2014)
Snizhko O. - Methodological eclecticism in the interpretation of the essence of financial system (2014)
Lutsyshyn Z. - Currency strategy of constructivism in Kazakhstan, Spivak I. (2014)
Hajiyeva Ch. - Geo-economic development scenarios for the republic of Azerbaijan (2014)
Olіinyk V. - Theoretical principles and practice of EU regional policy monitoring, Goncharova O. (2014)
Сидоренко В. - Переднє слово (2014)
Антонець М. - Методи дослідження композиції екскурсійних маршрутів (2014)
Ароян А. - Соціально-мистецький проект як шлях до порятунку пам’ятки архітектури у Полтаві (2014)
Габрель Т. - Суспільна свідомість в архітектурно-дизайнерській організації рекреаційного простору регіону (2014)
Гордієнко Д. - Павло Зайцев та його мистецтвознавча Шевченкіана (2014)
Зайцев П. - Різьбарська творчість Шевченка (2014)
Зайцев П. - Архітектурні проєкти Шевченка (2014)
Горова Н. - Авангардні об'єкти київських новобудов початку 1960-х: Автовокзал і Палац піонерів (участь художників) (2014)
Клековкін О. - Техніка класичної розправи (2014)
Кондель-Пермінова Н. - Конкурс "Майдан ’2014 / Територія гідності": Новий формат публічних обговорень (2014)
Кюнцлі Р. - Географічний поділ і природно-кліматичні умови як основний чинник унікальності культури й архітектури України, Степанюк А. (2014)
Мазніченко І. - Історія походження терміну "еко-район" у контексті французького урбанізму (2014)
Мазніченко О. - Феномен будинку Верховної Ради у проектній діяльності Н. Б. Чмутіної та культурі України ХХ століття (2014)
Макуха О. - Передумови виникнення земських шкіл в Україні у XIX - на початку XX століть (2014)
Маршала А. - До питання про шляховий палац у Чугуєві (2014)
Миронова Т. - Музейна справа західного регіону України: Між новітніми спрямуваннями і традицією (2014)
Мусієнко Н. - Київ як сцена: Зміна декорацій у ХХІ столітті (2014)
Овдієнко Л. - Трансцензус художнього образу: Соціально-психологічний контекст (2014)
Пучков А. - О чём "Катюша": Опыт вполне научного наблюдения (2014)
Ревський І. - Сучасний стан площ доби класицизму у Миколаєві, Ревський С. (2014)
Ременяка О. - Микола Адріанович Прахов: Історія есею до персональної виставки Фотія Степановича Красицького, Сторчай О. (2014)
Прахов М. - Ф. С. Красицький: Огляд творчого шляху художника по виставці його творів, що відбулась у Києві в червні 1941 року (2014)
Красицький Ф. - Методика й дидактика навчання навиків рисування й малювання для вчителів, учнів та самонавчання (2014)
Стеф’юк Р. - Художнє різьблення дерев’яних патериць з церков Гуцульщини XVIII-XX століть (2014)
Сторчай О. - Перша приватна київська художня школа-студія Наполеона Буяльського (1850-1858 рр.) (2014)
Трегубов К. - Модель поліфункціонального музейного комплексу: Компоненти та системні принципи функціонування (2014)
Чепелик О. - Екранний дискурс інсталяцій та Архітектурна Бієнале у Венеції (2014)
Школьна О. - Бинчики в культурній традиції України кінця ХІХ - середини ХХ століття (2014)
Яницька П. - Реставрація пам'яток іконопису Білорусі XVII-XIX століть в аспекті вивчення розвитку національної художньої традиції (2014)
Пучков А. - "Да здравствует лучшая в мире цензура - по признаку литературного качества!": Павел Нерлер об Осипе Мандельштаме (2014)
Пучков А. - Библиографический подвиг Наталии Дехтярёвой в отдельно взятом Киеве (2014)
Наші автори (2014)
Титул, зміст (2014)
Гінзбург М. - Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки, Коваленко С. (2014)
Степаненко C. - Нормативне забезпечення проектування авіаційної техніки (2014)
Гуменюк Г. - Проблеми і перспективи стандартизації сільськогосподарської продукції (2014)
Нова дорожня карта ІSО допоможе удосконалити національні системи охорони здоров’я (2014)
Ткаченко О. - Безпечність залізничного транспорту. Гармонізація вимог, Шелейко Т. (2014)
Щорічна конференція 2014 "Стратегія ЄС щодо демографічних змін" стосовно вікової позиції Європи (2014)
ДП "Дніпростандартметрологія" (2014)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрНДНЦ" (2014)
Кохан С. - Засіб боротьби з фальсифікацією — правильне маркування харчових продуктів (2014)
Тавлуй І. - Еволюція розвитку якості та безпечності (2014)
ДП "Харківстандартметрологія" (2014)
Калита П. - Щоб зберегти Україну, потрібно спочатку розплющити очі (2014)
ДП "Херсонстандартметрологія" (2014)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2015/2016 навчальний рік (2014)
Чулєєв В. - Старіння полімерних композицій на основі полівінілхлориду та комплексних кальцій-цинкових стабілізаторів: результати дослідження, Золотарьов В., Чулєєва О., Пахаренко В. (2014)
Миронова А. - Олія буває різною (2014)
Новий банківський ідентифікаційний код для фінансових операцій (2014)
ISO, IEC and ITU піднімають тему доступності на новий рівень (2014)
Білаш В. - Перспективи розвитку метрологічного забезпечення гідрометеорологічної служби України, Попова І., Заїка В. (2014)
Викиди парникових газів в енергоємних галузях промисловості (2014)
Демчук Л. - Статистична модель аналізу придатності виробничого процесу, Юзевич В., Байцар Р. (2014)
Новий стандарт допоможе оцінити правильність застосування системи управління безпекою харчової продукції (2014)
План набору слухачів Інституту підготовки фахівців у сфері управління якістю, стандартизації, оцінки відповідності та метрології на 2015 рік (2014)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2015 рік (2014)
Волянський А. Ю. - Взаємозалежність формування вакцинального імунітету і активності стовбурових гемопоетичних одиниць (2012)
Циганенко А. Я. - Визначення протимікробної дії препарату Гатимак на планктонні клітини та біоплівки штамів Staphylococcus aureus in vitro, Лупай О, В. В., Мішина М. М., Граматюк С. М. (2012)
Степаненко А. Ю. - Структурная организация и вариантная анатомия дольки IX червя мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2012)
Шутова Н. А. - Реакции костного мозга в динамике острого воспаления (2012)
Коляда О. Н. - Особенности иммунологической реактивности облучённых крыс на модели острого диссеминированного кандидоза до и после иммунокоррекции, Скляр Н. И. (2012)
Маркелова Е. В. - Мезенхимальные стволовые клетки костного мозга, фибробласты и аутокератиноциты в лечении послеожоговых ран у крыс, Григорьева Т. Г., Щегельская Е. А., Клименко В. В. (2012)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Метаболизм оксида азота при повреждении тканей, Абрамова Л. П., Мясоедов В. В. (2012)
Звягинцева Т. В. - Морфологическое исследование экспериментального ожога у крыс при лечении синтетическим ингибитором матричных металлопротеиназ доксициклином, Александрова А. В., Наумова О. В. (2012)
Бабанин А. А. - Биохимические маркёры оксидантного стресса при эндотоксиновом поражении печени, Захарова А. Н., Товажнянская Е. Л., Малев А. Л., Калиберденко В. Б., Радзивил П. Н. (2012)
Гурьева А. В - Альдегиддегидрогеназная активность субклеточных фракций печени и сердца крыс пубертатного возраста, Давыдов В. В., Руденко В. В. (2012)
Вязовская О. Е. - Содержание ионов калия и натрия в эритроцитах до и после замораживания в криозащитных средах на основе оксиэтилированного метилцеллозольва, Николенко А. В. (2012)
Доцюк Л. Г. - Параметри функціонального стану нефрону при експериментальному нефриті у щурів на тлі блокади центрального пейсмекера постійним освітленням, Кушнір І. Г., Бойчук Т. М. (2012)
Васильєва І. М. - Кореляційні зв’язки між вмістом тестостерону і тиреоїдних гормонів у щурів різних вікових груп з альтернативними типами поведінки (2012)
Сіренко О. В. - Визначення метаболічної активності сироватки крові як показника наявності інтоксикації (2012)
Іванова О. В. - Вплив метаболічного синдрому, індукованого високофруктозною дієтою, на функціональний стан серцево-судинної системи у самців щурів (2012)
Григорова И. А. - Цереброкардиоваскулярные осложнения при приёме препаратов анорексигенного действия, Резниченко Е. К., Пахомова М. И. (2012)
Карнаух Э. В. - Кардиопротекторное действие пирацетама в условиях потенцированной эмоциональным стрессом модельной кальциевой аритмии (2012)
Масберг И. В. - Влияние хронического стресса на показатели белкового обмена в сыворотке крови у черноморских дельфинов. Часть II, Попова О. И., Вербицкий О. Н. (2012)
Капустник В. А. - Анемия и хроническая сердечная недостаточность, Брек В. В, Телегина Н. Д. (2012)
Запровальная О. Е. - Аспиринорезистентность и применение нестероидных противовоспалительных препаратов в кардиологической практике, Триполка С. А. (2012)
Милославський Д. К. - Варіанти перебігу та патогенетичні фактори прогресування артеріальної гіпертензії у хворих на метаболічний синдром різної статі, Снігурська І. О., Цьома Л. М., Щенявська О. М. (2012)
Старченко Т. Г. - Сучасні підходи до лікування хворих з гіпертонічною хворобою на тлі цукрового діабету 2-го типу, Першина К. С., Мисніченко О, В. В., Смолкін М. Г. (2012)
Капустник В. А. - Механізми асоціації артеріальної гіпертензії і хронічного обструктивного захворювання легень, Архіпкіна О. Л. (2012)
Михайлова Ю. А. - Уровни цистатина С, β2-микроглобулина, ТФР-β, ФНО-α при хронической сердечной недостаточности и сочетании хронической сердечной недостаточности с хронической болезнью почек (2012)
Журавлёва Л. В. - Применение биологических препаратов в ревматологии с позиции доказательной медицины, Федоров В. А, Александрова Н. К., Ерахторина Н. В. (2012)
Капустник В. А. - Особливості метаболізму в сполучній тканині при пневмоконіозі і хронічному пиловому бронхіті, Мельник О. Г. (2012)
Козько В. М - Oгляд eтioлогiї та клiнiки хронiчної форми HCV-інфекцiї, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І. (2012)
Череватенко Г. Ф. - Медикаментозная коррекция вегетативных нарушений у больных с симптоматической локально обусловленной эпилепсией, Васильева О. А., Петухова И. С. (2012)
Жук С. І. - Аналіз гінекологічної та екстрагенітальної патології у жінок з варикозним розширенням вен малого таза, Григоренко А. М., Кириченко С. М., Сливка Е. В. (2012)
Кузьмина И. Ю. - Роль системы гемостаза и патологии спиральных артерий в патогенезе развития хронической гипоксии плода, Щербина И. Н., Кузьмина О. А. (2012)
Ольховський В. О. - Чинники актуалізації судово-медичного дослідження наслідків пострілів з пневматичної зброї, Хижняк В. В., Купріянова Л. С. (2012)
Романова Ю. Г. - Вплив комплексного лікування фітопрепаратами на ступінь дисбіозу порожнини рота у пацієнтів з різними видами протезування (2012)
Огнєв В. А. - Соціально-психологічні особливості способу життя студентів і їх вплив на здоров’я, Галічева Н. О., Сокол К. М., Усенко С. Г., Федак Н. М., Рубінський М. Д., Петрова З. П., Чумак Л. І., М’якина О. В. (2012)
Звягинцева Т. В. - Влияние синтетического ингибитора матричных металлопротеиназ доксициклина на состояние процессов про- и антиоксидантной системы при лечении ожоговых ран в эксперименте, Александрова А. В. (2012)
Марущак М.І. - Каспазний механізм активації апоптозу в патогенезі НСl-індукованого гострого ураження легень в експерименті, Грищук Л. А., Ярема Н. І. (2012)
Воробьева Т. М. - Моделирование дебюта рассеянного склероза у крыс разного пола, Шляхова А. В., Веселовская Е. В. (2012)
Берченко О. Г. - Восстановление экстрапирамидных функций у крыс трансплантацией эмбриональной дофаминсинтезирующей ткани мозгa, Усменцева Е. И. (2012)
Кравченко Н. А. - Механизмы и роль липотоксичности в развитии и прогрессировании неалкогольной жировой болезни печени (2012)
Ковальчук Л. Є. - Аналіз функціонального стану хроматину лімфоцитів у хворих на гломерулонефрит при різних стадіях хронічної хвороби нирок із супутньою серцевою недостатністю та без неї, Камінський В. Я., Ястребова О. С. (2012)
Кучма Ю. І. - Біологічні властивості ешерихій, вилучених при хронічних рецидивуючих циститах у жінок (2012)
Гасюк П. А. - Вторинна біомінералізація в ході ембріогенезу коронки ікол кошенят, Ройко Н, В. В., Новосельцева Т. В. (2012)
Івченко А. В. - Ультраструктура мінерального компонента кістки, що формується в місці дефекту на тлі стрептозотоцинового діабету у щурів періоду старечих змін (2012)
Бречка Н. М. - Стан сперматогенезу щурів при моделюванні радіаційного ураження яєчок та його корекція глікозаміногліканом хондроїтинсульфатом (2012)
Жуков В. І. - Спряженість метаболічної активності мікробіоценозу кишечника, його бар'єрної функції та рівня ендогенної інтоксикації у хворих на колоректальний рак , Перепадя С. В., Баранніков К. В., Вінник Ю. О., Зайцева О. В., Кнігавко В. Г., Моїсеєнко А. С. (2012)
Ковалева А. А. - Проблема туберкулеза и некоторые подходы к усовершенствованию его лабораторной диагностики (2012)
Богатирьова Р. В. - Історичні аспекти становлення кафедр соціальної медицини та організації охорони здоров'я (соціальної гігієни) в Україні (до 90-річчя початку викладання дисципліни та створення кафедр в Україні) (2012)
Піонова О. М - Додаткові маркери кардіоваскулярного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням, Ковальова О. М. (2012)
Распутіна Л. В. - Особливості структурногеометричного ремоделювання правих відділів серця у хворих при поєднанні хронічного обструктивного захворювання легень і артеріальної гіпертензії в залежності від стадії захворювання (2012)
Погорєлов В. В. - Патогенетичні взаємозв'язки між оксидантною й антиоксидантною системами в розвитку дискогенної радикулоішемії, Жуков В. І. (2012)
Журавльова Л. В. - Клініколабораторні та інструментальні ознаки діабети чної кардіоміопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Сокольнікова Н. В. (2012)
Белал С. А. М - Метеочувствительность и качество биологической обратной связи в контуре метрономизированного дыхания у здоровых добровольцев, Кулик А. Л., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2012)
Саніна І. О. - Роль процесів адренорецепції в розвитку та перебігу вторинних кардіоміопатій у дітей (2012)
Сенаторова Г. С. - Клініколабораторні аспекти перебігу гострих бронхітів у дітей, Лупальцова О. С. (2012)
Черненко Л. М. - Рівень IL-1b та ФНП-a в індукованому мокротинні при бронхолегеневій дисплазії (2012)
Чернуский В. Г. - Провоспалительные цитокины и их роль в патогенезе бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Морозова А. Д., Говаленкова О. Л., Власенко О. А. (2012)
Козько В. М. - Прогностичні аспекти лабораторних показників у хворих на цироз печінки, зумовлений вірусами гепатитів С і В, Винокурова О. М., Бондар О. Є, Соломенник Г. О., Могиленець О. І. (2012)
Ткаченко С. О. - Імунна відповідь дітей, інфікованих Hеlісоbасter pylori, при ешерихіозі (2012)
Григорова И. А. - Неврологические проявления амилоидоза, Сало В. И., Тихонова Л. В., Копитько Ж. В., Кельгина Е. А. (2012)
Федченко В. Ю. - Роль сучасних факторів психічної травматизації в розвитку неврастенії (2012)
Сайко Д. Ю. - Система дифференцированной ресурсно-ориентированной терапии психических расстройств при болезни Паркинсона (2012)
Калиновская О. И. - Влияние эмболизации маточных артерий на состояние женщин с лейомиомой матки, Паращук Ю. С. (2012)
Шкурупій Д. А. - Формування поліорганної недостатності у новонароджених у зв'язку із госпітальною інтервенцією (2012)
Циганков О. В. - Порівняльний аналіз ефективності методу кріохірургії аденом гіпофіза (2012)
Прохач Н. Е. - Вплив супровідної імунотерапії на якість життя хворих на рак тіла матки з порушеннями балансу цитокінів (2012)
Лесовой В. Н. - Диагностика прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Лесовая А. В., Грушка М. А. (2012)
Сусла О. Б. - Кальцифікація сонних артерій у додіалізних пацієнтів із хронічною хворобою нирок (2012)
Елесеева О. В. - Анализ микрофлоры ротовой полости больных с хроническим генерализованным пародонтитом на фоне красного плоского лишая, Соколова И. И. (2012)
Лесовой В. Н. - Эмилий Федорович Беллин - яркий представитель харьковской медицинской школы XIX века. К 160-летию со дня рождения, Перцева Ж. Н., Ольховский В. А., Кравченко Ю. Н. (2012)
Від редакційної колегії (2013)
Бойко А. - Григорій Ващенко: віхи життя і творчості, Степаненко М. (2013)
Лутфуллін В. - Самоосвіта як форма навчання без перевантажень (2013)
Семеновська Л. - Стратегічні напрями реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті України ХХІ ст. (2013)
Хоменко А. - Індивідуально-гуманістичний підхід у вихованні особистості (2013)
Лебеденко С. - Соціалізація молоді у контексті проблем педагогіки, Смирнов В. (2013)
Мовчан Л. - Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції (2013)
Богута В. - Формування хореографічних здібностей молодших школярів у творчих об'єднаннях позашкільних навчальних закладів (2013)
Мукан Н. - Забезпечення полікультурної освіти в університетах Швейцарії (2013)
Гнізділова О. - Науково-педагогічна школа професора Б. І. Коротяєва (2013)
Кравченко І. - Роль лідера студентської групи у навчально-виховному процесі вищої школи (2013)
Погребняк В. - Інтернаціоналізація вищої освіти Великобританії (2013)
Тарарак Н. - Ціннісні орієнтири як складник формування комунікативної компетентності студентів мистецьких навчальних закладів України (2013)
Кононенко Л. - Маніпуляції у професійно-педагогічному спілкуванні соціального-педагога: стратегії впливу і протидії (2013)
Гафіяк А. - Інноваційні методи навчання студентів в умовах розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій (2013)
Ільченко О. - Сучасна оцінка історико-педагогічного досвіду благодійної діяльності жінок в освіті України (2013)
Єршова Л. - Етнонаціональний аспект історико-педагогічного дослідження виховного ідеалу підросійської України ХІХ - початку ХХ ст. (2013)
Фазан В. - Просвітництво духовних чернечих закладів освіти на Українських землях XVIII ст. (2013)
Лутфуллін М. - Проблема якості математичної освіти в історії середньої і вищої школи в Україні (2013)
Кречетов О. - Ідеї формування здорового способу життя в історії зарубіжної філософської та науково-педагогічної думки (ХІІ-ХІХ ст.) (2013)
Заболотна І. - Формування дисциплінованості учнів народних шкіл України ( друга половина ХІХ - початок ХХ століття ) (2013)
Кікто С. - Український контекст у творчій і громадській діяльності Опанаса Сластьона (2013)
Твердохліб А. - Роль Івана (Іова) Борецького в становленні та розвитку Львівської братської школи (2013)
Піддубна О. - Нормативно-законодавче забезпечення діяльності міжнародного дитячого центру "Артек" (1925-2012рр.) (2013)
Шиян Н. - Причини і наслідки навчальних перевантажень школярів: шляхи подолання (рецензія на монографію В. С. Лутфулліна "Теоретико-педагогічні засади усунення навчальних перевантажень учнів") (2013)
Наші автори (2013)
Цигапенко А. Я. - Антибіотикочутливість збудників ранової інфекції при термічних опіках, Ткаченко В. Л., Коваленко Н. І, Сіріца Г. В., Євсюкова К. В. (2012)
Хворостов Е. Д. - Иммунореактивность и характер иммунных расстройств у пациентов с заболеваниями крови до и после спленэктомии, Попов Н. Н., Душик Л. Н. (2012)
Васильева И. Г. - Культивирование клеток фетальной печени человека в трёхмерном поливиниловом матриксе, Олексенко Н. П., Лесовой Д. Е. (2012)
Кісь А. В. - Визначення прижиттєвих і постмортальних ознак ушкодження м'яких тканин внаслідок тупої травми індикаторним методом (2012)
Кулешова Д. К. - Состояние антиоксидантной системы у подростков с нейроэндокринным ожирением, осложнённым и не осложнённым инсулинорезистентностъю, Давыдов В. В. (2012)
Лахтін Ю. В. - Стан системи антиоксидантного захисту в яснах щурів на тлі дії солей важких металів (2012)
Желнин Е. В. - Особенности ремоделирования альвеолярной кости под влиянием дексаметазона (экспериментальное исследование) (2012)
Бодяка В. Ю - Біохімічні і реологічні зміни крові щурів при моделюванні внутрішньочеревної гіпертензії, Іващук О. І., Кабиш В. П., Ружицький А. А., Дудко Д. С. (2012)
Юрченко Т. М. - Ультраструктура і функціональні особливості нирок щурів при моделюванні токсичної гострої ниркової недостатності, Говоруха Т. П., Марченко Л. М., Кондаков І. І., Рєпін М. В. (2012)
Яковлева Л. В. - Вплив похідних тетрамової (VAZ-10) і карбонової (L486-0021) кислот на ад'ювантний артрит у щурів, Литвиненко Г. Л., Ковальова Є. О. (2012)
Бречка Н. М. - Корекція гіпофункцїї сім'яників хондроїтинсульфатом, Бондаренко В. О., Коренева Є. М., Зайченко Г. В., Малова Н. Г., Ричкова С. С., Андріяненков О. В., Бойко М. О. (2012)
Кузьмина И. Ю. - Применение оксида азота для лечения больных с синдромом поликистозных яичников (2012)
Якубовська О. М. - Вікові та статеві особливості серцево-судинної тіні в рентгенологічному зображенні (2012)
Уманський Д. О. - Судово-медична ідентифікація особи при розслідуванні статевих злочинів за допомогою дослідження геномної ДНК в цитологічних препаратах, приготовлених зі змішаних слідів вагінального епітелію та сперми, Кривда Р. Г. (2012)
Масберг И. В. - Дегидратация как стресс-реакция на тревожность и транспортировку дельфинов, Попова О. И., Вербицкий О. Н. (2012)
Савельева Н. М. - Мікрофлора ротової порожнини у хворих на різні паразитози (2012)
Амбросова Т. М. - Адипонектин як валідний фактор кардіометаболічного ризику у хворих з кардіоваскулярною патологією, Ковальова О. М. (2012)
Кучеренко Д. О. - Современные подходы к лечению фибрилляции предсердий неантиаритмическими препаратами (2012)
Коваль С. М. - Диференційовані підходи до тривалої медикаментозно ї терапії хворих на артеріальну гіпертензію і метаболічний синдром, з урахуванням статевих відмінностей, Милославський Д. К., Снігурська І. О., Мисниченко О. В., Щенявська О. М. (2012)
Капустник В. А. - Хроническая сердечная недостаточность у женщин и особенности её лечения, Кучеренко О. Д., Брек В. В., Телегина Н. Д. (2012)
Резуненко Ю. К. - Функциональная достаточность сердечно-сосудистой системы у больных гипертонической болезнью молодого возраста, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2012)
Погорелов В. Н. - Влияние торасемида, используемого в комплексной терапии, на нефрогенную гипертензию у больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова И. В. (2012)
Волкова Ю. В. - Клинико-патогенетическая роль эндотелиопротекции при лечении травматической болезни у геронтологических пациентов (2012)
Кучеренко Е. О. - Алгоритм ранней диагностики хламидийных пневмоний у детей (2012)
Клименко В. А. - Прогноз затяжного перебігу пневмонії у новонароджених, Криворотько Д. М. (2012)
Жук О. В. - Стан здоров'я новонароджених в умовах розвитку сімейної медицини (2012)
Тарасова І. В. - Динаміка вмісту міді у біосередовищах недоношених новонароджених із перинатальною патологією, Клименко Т. М., Маркевич В. Е. (2012)
Козько В. Н. - Липидные нарушения у ВИЧ-инфицированных пациентов и их клиническое значение, Юрко Е. В., Черкасов А. П., Краснов М. И., Соломенник А. О, Могиленец Е. И., Кузнецова А. А., Гаврилов А. В. (2012)
Костюковский С. Л. - Особенности течения разных типов мозгового инсульта в зависимости от полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (2012)
Степанченко К. А. - Устойчивость нейродинамических систем у подростков с головной болью напряжения в условиях ментальной нагрузки (2012)
Сайко Д. Ю. - Патопсихологические механизмы формирования депрессивных реакций у пациентов с болезнью Паркинсона (2012)
Щербина Н. А. - Эффективность применения органосохраняющих методов лечения у больных с гиперпролиферативными процессами эндометрия, Карташова М. А. (2012)
Олешко Е. М. - Факторы риска и микросателлитная нестабильность у больных раком эндометрия (2012)
Дёмина Е. В. - Плейеры и их влияние на слуховой анализатор человека (2012)
Мельник О. Г. - Гігієнічна оцінка фактичного харчування хворих на професійні пилові захворювання бронхолегеневої системи (2012)
Бойко О. Д. - Людина з великої літери (2008)
Самойленко Г. В. - Життя та творча доля академіка Ф. С. Арвата (2008)
Арват Н. Н. - Ф. С. Арват о переводах произведений Н. В. Гоголя в Украине (Иван Франко как переводчик поэмы "Мёртвые души") (2008)
Забарний О. В. - Федір Арват і розвиток методичної думки на Україні (2008)
Михед П. В. - Микола Гоголь і поляки (про деякі проблеми вивчення) (2008)
Бондарь Н. А. - Наименования лиц в "Мертвых душах" Н. Гоголя и их перевод на украинский язык (2008)
Бассак Т. Ф. - Жестовое поведение персонажей (на материале произведений Н. В. Гоголя) (2008)
Сидоренко Т. О. - Творчість Івана Величковського в контексті європейського бароко (2008)
Моціяка О. М. - Європейський характер романтичноїсуб’єктивності Михайла Петренка (2008)
Коткова Л. І. - Епітетні сполуки в ідіолекті В. Винниченка (2008)
Рудюк Т. В. - Фразеологічні одиниці із гендерним компонентом у творах Є. Гуцала (2008)
Хомич Т. Л. - Маркована лексика в ідіолекті Марії Матіос (2008)
Драчук Л. І. - Звичаї та традиції українців у повісті Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" як засіб формування духовного багатства світу школярів (2008)
Бондаренко А. І. - Художнє мовомислення: до проблеми окреслення терміна (2008)
Бойко Н. І. - Проблема експресивної маркованості лексичних одиниць у працях українських мовознавців (2008)
Бережняк В. М. - Новозапозичення в українській мові (2008)
Кайдаш А. М. - Давньоязичницький пантеон у слов’янській культурній традиції (2008)
Пащенко В. М. - Визначальні особливості керованого та усвідомленого оволодіння фонетикою та фонологією у вищому навчальному закладі (2008)
Пасік Н. М. - Гіпо- та гіперсемантизація ономастичних компонентів у структурі фразеологічних одиниць (2008)
Петрик О. М. - Віддієслівні іменники опредметненої дії: структурно-морфологічний аспект (2008)
Топчій Ю. М. - Граматична адаптація субстантивних галліцизмів в українській мові (аспект родової маркованості) (2008)
Топтун В. М. - Мотивація кличок в українській зооніміці (2008)
Рибалка Н. С. - Пропозиційна мотивація англійських номенклатурних назв ссавців у когнітивно-ономасіологічному аспекті (2008)
Вакуленко Г. М. - Семантико-синтаксична характеристика каузальних відношень у структурі простого речення (2008)
Чирва Г. М. - Складнопідрядні речення-афоризми, Судденко М. С. (2008)
Судденко М. С. - Проблема ідентифікації складнопідрядних речень із займенниково-означальними підрядними частинами (2008)
Гетман Л. И. - Украинско-русское двуязычие: миф и реальность (2008)
Бойко В. М. - Особливості відтворення українських фразеологізмів російською мовою, Давиденко Л. Б. (2008)
Данич О. В. - Лингвокультурологический аспект изучения русской фразеологии в вузе (2008)
Жук Т. В. - Українське ділове мовлення та проблеми перекладу (2008)
Киричок І. І. - Готовність майбутніх вчителів-філологів до використання емпатії як умови розвивального впливу у міжособистісних стосунках (2008)
Голуб Н. М. - Роль комунікативно-ситуативних вправ у формуванні мовної особистості, Проценко Л. І. (2008)
Банзерук О. В. - Вивчення стилістики у школі (2008)
Міщенко О. - Форми інтерактивного навчання на уроках української літератури (2008)
Кучерявець В. Г. - До питання про технологію самотворення себе як особистості (на матеріалі книги-самопрезентації І. А. Зязюна "Педагогіка добра: ідеали і реалії") (2008)
Жук О. А. - Розвиток вищої педагогічної освіти в роки радянської влади (2008)
Титул, зміст (2015)
Кучин Ю. Л. - Спінальна анестезія в положенні лежачи на спині у постраждалих з поєднаною травмою (2015)
Чулков В. С. - Состояние органов-мишеней при различных формах артериальной гипертензии у беременных (2015)
Крекотень О. М. - Популяційний економічний ефект від попередження нещасних випадків на виробництві та інвалідності працюючих, Кабаненко О. Г. (2015)
Трезубов В. Н. - Психологическая оценка эмоционального состояния личности по характеристикам выражения глаз, Булычева Е. А., Алпатьева Ю. В., Булычева Д. С. (2015)
Баранник Н. Г. - Состояние цитокинового статуса больных вялотекущим острым одонтогенным остеомиелитом челюстей, Варжапетян С. Д. (2015)
Климкович Н. Н. - Факторы прогноза при первичных миелодиспластических синдромах у лиц молодого и среднего возраста, Красько О. В., Козарезова Т. И. (2015)
Бакиров А. Б. - Состояние здоровья работников нефтехимического производства, Бадамшина Г. Г., Гимранова Г. Г., Валеева Э. Т., Валеева О. В., Даукаев Р. А. (2015)
Несен А. О. - Серцево-судинний ризик та коморбідність – гострі проблеми погіршання стану здоров’я суспільства, Грунченко М. М., Шкапо В. Л., Валентинова І. А., Чирва О. В. (2015)
Касянчук В. В. - Ветеринарно-санітарний контроль мікробіологічних показників яловичих туш та санітарних умов їх виробництва, Єфімова О. М., Бергілевич О. М., Скляр О. І., Кустуров В. Б. (2015)
Бушуєва І. В. - Організаційно-економічні та фармакоекономічні дослідження рівня фармацевтичного забезпечення препаратами для птахівництва (2015)
Гойстер О. С. - Використання сенсора ппр для селективного зв’язування деяких інсектицидів з тетраалкілкалікс (4) резорциноларенами (2015)
Хомяков В. І. - Місце Черкаського регіону в контексті проблемних аспектів розвитку агропромислового комплексу України, Дідіченко Н. А. (2012)
Яценко В. М. - Формування конкурентних переваг сільськогосподарських та переробних підприємств, Карпенко Я. В. (2012)
Солодовник Л. М. - Управління матеріально-сировинною базою як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату, Шагоян С. М. (2012)
Солодовник Л. М. - Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації, Цихмистро В. В. (2012)
Швець В. Я. - Імітаційне моделювання стійкості функціонування шахти щодо відтворення готових до виїмки запасів вугілля, Трифонова О. В. (2012)
Чернюк Л. Г - Проблеми та передумови стратегічного розвитку регіонального страхового ринку, Коломицева О. В. (2012)
Сазонець О. М. - Аналіз динаміки зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами (2012)
Проскура В. Ф. - Принципи й механізми побудови моделі ресурсного забезпечення регіону в системі його економічної безпеки (2012)
Бейлін П. Г. - Основні тенденції формування програм підтримки малого бізнесу в Черкаській області (2012)
Яценко М. В. - Стан та тенденції розвитку страхового ринку України (2012)
Пурський О. І. - Оптимізація регіональної політики розвитку шляхом впровадження системи поточного соціально-економічного моніторингу, Мороз І. О. (2012)
Донець О. М. - Застосування сучасних методів мотивації персоналу до українського менталітету, Власенко В. М. (2012)
Плотнікова М. Ф. - Економіко-математичне моделювання інноваційної діяльності підприємств (2012)
Кравцова О. М. - Задачі та особливості інвентаризації у процедурі банкрутства (2012)
Прощаликіна А. М. - Сучасний стан та проблеми гарантування науково-технологічної безпеки України (2012)
Олійник А. В. - Оцінка платоспроможності та кредитоспроможності на сучасному етапі, Ніколишин Ю. І. (2012)
Лесік І. М. - Формування та використання товарних ресурсів овочевої продукції (2012)
Коломицева О. В. - Кластеризація як інструмент формування конкурентоспроможного продовольчого комплексу регіону, Шевченко Н. В. (2012)
Назаренко С. А. - Результативність та ефективність функціонування кластеру процесів життєзабезпечення регіону (2012)
Ускова Л. В. - Інноваційний розвиток лісогосподарської діяльності в Україні: пріоритетні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень, Коваль О. О., Несен Т. М. (2012)
Сандига І. В. - Напрями створення бізнес-інкубатора міжрегіонального типу (2012)
Гончаренко М. Ф. - Світовий досвід використання кластерних стратегій у розвитку регіонів (2012)
Влізло Є. М. - Екстернальні ефекти науково-інноваційної діяльності (2012)
Василенко І. А. - Інноваційний потенціал – основа і результат інноваційного розвитку підприємства, Березіна О. Ю., Пасенко В. М. (2012)
Демиденко В. В. - Методика оцінки ефективності інвестиційної діяльності (2012)
Заболотній О. Г. - Забезпечення розвитку та захисту національних страхових ринків економічно розвинених країн (2012)
Якименко О. В. - Організаційне забезпечення науково-інноваційних мереж регіону (2012)
Фімяр С. В. - Економічна сутність банківських послуг (2012)
Заріцька Я. О. - Етапи та методика розробки і реалізації цільових програм регіонального економічного розвитку (2012)
Деркач О. М. - Вплив об’єднань учасників страхового ринку на його фінансову безпеку (2012)
Гронь О. В. - Формування потенціалу реалізації стратегічних змін на підприємстві (2012)
Денисюк О. В. - Методичне забезпечення формування та розвитку знань підприємства (2012)
Олійник Т. В. - Аналітичний інструментарій управління адаптивністю підприємства (2012)
Сазонець І. Л. - Інституційна концепція "економічного імперіалізму" в еволюції суспільно-наукових підходів до управління економікою та дослідженні соціальної відповідальності ТНК (2012)
Соловей Т. В. - Розвиток продуктивних сил та форм господарювання в аграрному секторі Полтавського регіону (2012)
Федоренко О. В. - Оцінка потенціалу машинобудівних підприємств Черкаської області (2012)
Яценко О. В. - Особливості управління потенціалом конкурентоспроможності та сталого розвитку сільських регіонів України (2012)
Калюжна О. В. - Управління ефективністю хлібопекарських підприємств в сучасних умовах господарювання (2012)
Крот Ю. М. - Особливості аналізу ефективності придбання та використання основних засобів на підприємстві, Трубнікова А. А. (2012)
Шевченко А. М. - Приватні підприємці: аспекти спрощеної системи оподаткування (2012)
Лояк Л. М. - Стратегічні напрями розвитку малого підприємництва в регіоні (2012)
Урусова С. С. - Аналіз стратегічних орієнтирів сучасних банків (2012)
Гордієнко М. С. - Сучасний стан та розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (2012)
Куценко В. І. - Модернізація соціогуманітарної сфери – імператив сталого зростання економіки та добробуту населення, Гаращук О. В. (2012)
Король Г. О. - Інформаційне забезпечення процесу визначення кількості студентів та оплати за навчання у ДВНЗ, Акімова Т. В., Безгодкова А. О., Акімова Ю. В. (2012)
Кравченко О. В. - Основні фактори та методика оцінки ефективності функціонування підприємств хлібопекарської промисловості (2012)
Филипенко А. О. - Щодо перспектив створення морських кластерів в Одеській області, Баришнікова В. В. (2012)
Пасєка С. Р. - Стратегічні напрями розвитку соціально-трудового потенціалу регіону в умовах модернізації економіки (2012)
Башинська І. О. - Категоріальний апарат маркетингових комунікацій, Поповенко Н. С. (2012)
Чижишин О. І. - Вплив організаційно-технологічних особливостей будівельного виробництва на методику та організацію обліку неопераційної діяльності будівельних підприємств (2012)
Яковлєва А. О. - Теоретичні аспекти оцінки ефективності виробництва молока (2012)
Ксьонжик І. В. - Системна характеристика державного соціального захисту сільського населення (2012)
Ралко О. С. - Методичний підхід до оцінки інтенсивності організаційного розвитку підприємств хлібопекарської промисловості (2012)
Родіонова О. Ю. - Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової стійкості безпеки потенціалу підприємств, Онікієнко О. В., Мирошниченко П. І., Манько І. М. (2012)
Алалмі Хайдар Мухсін - Маркетинговий механізм антикризової стратегії управління підприємствами АПК, Навафлех Ахмед Хусейн. (2012)
Бєлєнцов В. М. - Особливості впливу факторів на фінансову стійкість і безпеку конкурентного потенціалу підприємств, Артеменко В. О., Ярема Я. Р. (2012)
Хомяков В. І. - Світові тенденції управління відходами виробництв сучасних технологічних укладів, Коробченко Н. М. (2011)
Ковальчук К. Ф. - Оценка уровня кадрового потенциала как фактора повышения эффективности функционирования промышленного предприятия, Фриман И. М., Фриман Е. М. (2011)
Хомяков В. І. - Формування регіонального будівельного кластера на основі використання факторів зростання, Ковальчук Я. О. (2011)
Лапко О. О. - Управління ризиками в системі фінансового менеджменту нафтогазових компаній, Чмерук Г. Г. (2011)
Верхоглядова Н. І. - Дослідження підходів до управління трудовим потенціалом підприємства, Русінко М. І. (2011)
Сазонець І. Л. - Розвиток бізнес-глобалізації на основі діяльності ТНК, Бібіков Д. В. (2011)
Мігус І. П. - Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства (2011)
Ігнатюк А. І. - Гарвардська парадигма результативності функціонування ринків та її сучасне застосування (2011)
Мошек Г. Є. - Соціальний контроль як функція менеджменту організації (2011)
Шергіна Л. А. - Основні проблеми розвитку соціальної відповідальності малого бізнесу в Україні, Долгова Л. І. (2011)
Носань Н. С. - Особливості забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції в рослинництві, Білан О. В., Лаптєв С. М. (2011)
Родіонова О. Ю. - Роль трудових відносин у забезпеченні розвитку потенціалу підприємства (2011)
Ярема Я. Р. - Концепція розвитку конкурентного потенціалу підприємств (2011)
Бурнукіна О. А. - Екологічна оцінка для забезпечення якості продукції підприємств (2011)
Македон В. В. - Інституційні наслідки угод М&A у середовищі транснаціональних корпорацій (2011)
Румянцева Г. І. - Прагматизм доходів місцевих бюджетів в Україні (2011)
Трифонова О. В. - Фактори стратегічного розвитку підприємств з видобування неенергетичних корисних копалин, Олійник С. П. (2011)
Черничко Т. В. - Особливості та модель фінансових відносин в Україні (2011)
Кононова І. В. - Методологічні підходи до оцінки стійкості функціонування підприємства (2011)
Бусарєв Д. В. - Розвиток світового ринку енергетичних ресурсів (2011)
Сітнер Т. Г. - Генезис та еволюція теорій міжнародного інвестування (2011)
Васильчук Н. О. - Систематизація чинників, що впливають на процес формування ринку праці та його сегменти (2011)
Гладченко А. Ю. - Стратегічні пріоритети та принципи розвитку в енергетичній сфері країн світової економіки (2011)
Крамарєв Г. В. - Забезпечення сталого розвитку нафтогазових компаній в умовах глобалізації (2011)
Пилипенко Б. Г. - Фактори, що впливають на ринок венчурних інвестицій (2011)
Філатова Л. С. - Моделі оцінки конкурентоспроможності підприємства: теоретико-методологічні та практичні аспекти застосування, Мартьянов М. П. (2011)
Цюпа І. З. - Механізм трансформації економічних систем транскордонного співробітництва (2011)
Орлик С. В. - Державний податок на нерухоме майно в Російській імперії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2011)
Биков О. М. - Роль і значення країн БРІК в сучасному економічному розвитку (2011)
Гаркуша Н. М. - Аналіз витрат з метою управління беззбитковістю та прибутком торговельних підприємств (2011)
Чирва А. А. - Проблеми побудови бухгалтерського обліку виробничих затрат на підприємствах хлібопекарної промисловості України (2011)
Мейш А. В. - Звітність про фінансові результати торговельних підприємств: позитив і недоліки стандартизації (2011)
Циганюк Н. Є. - Роль теорій регіонального розвитку у становленні принципів формування та розвитку логістичних рекреаційних систем (2011)
Королович О. О. - Управлінський облік: процес становлення та перспективи розвитку (2011)
Білоус І. В. - Проблеми та перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні (2011)
Dimitrov I. T. - Multinational competitive strategies in international logistics (2011)
Dimitrov I. T. - Global competitive strategies in international logistics (2011)
Андрусяк Н. О. - Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування овочевої галузі (2011)
Нусінова Я. В. - Удосконалення методичного підходу до експрес-діагностики кризового стану промислових підприємств, Міщук Є. В. (2011)
Андрусяк В. М. - Теоретичні аспекти управлінського обліку витрат промислових підприємств (2011)
Югас Е. Ф. - Системний підхід до формування витрат підприємства і собівартості продукції (2011)
Турило А. А. - Стратегічний аудит банківської діяльності: необхідність дослідження, Кондратюк О. М. (2011)
Кудирко О. М. - Необхідність та проблеми впровадження аудиту державних фінансів (2011)
Анисимова Н. Ю. - Региональные проблемы сезонности в экономике Автономной Республики Крым (2011)
Ігнатенко Т. В. - Постановка системи бюджетування на підприємстві торгівлі в умовах обліку за сегментами діяльності (2011)
Пашкурова Н. П. - Аналіз впливу податкового навантаження з податку на прибуток на діяльність комерційних банків (2011)
Гроздева Е. А. - Проблемы информационного обеспечения в управлении санаторно-курортным комплексом Крыма (2011)
Бондар А. С. - Инновационный потенциал отрасли виноградарства Автономной Республики Крым (2011)
Кагдін О. А. - Особливості проведення внутрішнього аудиту в інформаційному середовищі (2011)
Яценко В. М. - Сучасний стан та перспективи ефективного виробництва ріпаку в Україні (2011)
Балацький Є. О. - Формування науково-методичних засад визначення бюджетного потенціалу міста (2011)
Яценко В. М. - Становлення та перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні, Яценко М. В., Ткачук І. Й. (2011)
Дерій Ж. В. - Роль соціального капіталу у системі ринкового середовища, Зосименко Т. І. (2011)
Від редколегії (2014)
Кулик М. М. - Співставний аналіз техніко-економічних характеристик Канівської ГАЕС та комплексу споживачів-регуляторів для покриття графіків електричних навантажень (2014)
Дубовський С. В. - Аналіз ефективності технологій перетворення енергії на ТЕС з урахуванням обмежень на викиди шкідливих емітентів, Коберник В. С. (2014)
Черноусенко О. Ю. - Стан енергетики України та результати модернізації енергоблоків ТЕС (2014)
Derii V. O. - Potential of thermal energy accumulation in distric heating systems networks (2014)
Русанов А. В. - Математические модели для расчётов и проектирования проточных частей энергетических установок (2014)
Туз В. О. - Використання особливостей процесів переносу при нагріві і випарному охолодженні плівки рідини на стадії проектування тепломасообмінних апаратів, Лебедь Н. Л. (2014)
Котляров О. Л. - Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра, Редькін В. Б., Яценко В. П. (2014)
Левчук А. П. - Оптимальное распределение нагрузок тепловых насосов, работающих совместно (2014)
Глінка Н. В. - Поетичність та прийоми поетизації у функціональному стилі, Пашковська В. В. (2014)
Доронкіна Н. Є. - Особливості аргументації науково-технічної статті (2014)
Захарова Л. М. - Особливості відтворення українською мовою лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті, Бабенко Л. П. (2014)
Іщенко Н. Г. - Наукова редакційна стаття – мовленнєвий жанр в контексті наукового стилю, Криворотенко М. С. (2014)
Котковець А. Л. - Композиційна структура мовленнєвого жанру "діловий лист” (2014)
Ліпінська В. В. - Особливості англійської та української терміносистем у галузі міжнародного туризму (2014)
Ребенко М. Ю. - Суб’єктивна деформація стилістичного інваріанту оригіналу роману "The Catcher in the Rye” Дж.Д. Селінджера у художніх перекладах (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського