Корягін В. М. - До питання індивідуалізації навчання юних спортсменів-ігровиків (2014)
Назар П. С. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації в легкоатлетів-спринтерів залежно від ступеня фізичного навантаження, Осадча О. І., Левон М. М., Шматова О. О. (2014)
Тищенко В. О. - Дослідження спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих гандболістів (2014)
Шевченко О. О. - Порівняльна характеристика змін ЕКГ у легкоатлетів на різних етапах багаторічної підготовки, Зіневич Я. В., Левон М. М. (2014)
Михед П. - Тарас Шевченко в російській критиці (1840-1861) (2014)
Розсоха Л. - Перекази про Тараса Шевченка на Миргородщині (2014)
Віга Д. - Українці-русини в Бодрогкьозі: етнографічні відомості з ХІХ-ХХ століть про русинів Угорщини (2014)
Артюх Л. - Україна у Європі. Етнокультурні паралелі (на матеріалах народного харчування) (2014)
Курочкін О. - Європейські мандри різдвяних "ясел" (до історії вертепу) (2014)
Боса Л. - Особливості традиційного природокористування в ландшафтах Південної Наддніпрянщини: трансформаційні та деформаційні процеси (2014)
Гудченко З. - Заселення та забудова українського села Мусаїт у Молдові (2014)
Буйських Ю. - Освоєння міфологічного дискурсу дитячою міською субкультурою: медіумічні практики (2014)
Васянович О. - Метеосхожість "єврейських кучок" з українськими святами (2014)
Борисенко В. - Долі кореспондентів Етнографічної комісії ВУАН крізь призму історії. Кость Брезкун (2014)
Паньків М. - Український шляхтич за походженням, музеєзнавець за освітою і діяльністю, краєзнавець за покликанням (до 80-річчя від дня народження Петра Арсенича) (2014)
Супрун-Яремко Н. - Відроджений ляльковий вертеп (2014)
Ткаченко В. - Традиційне і новаторське у львівському писанкарстві (2014)
Сучасна ситуація в Україні очима етнолога (2014)
Дружні голоси із зарубіжжя (2014)
Марія Петрівна Загайкевич (2014)
Summaries (2014)
Іванов В. М. - Особливості зруденіння Ганнівського молібденового рудопрояву у Криворізько-Кременчуцькій зоні Українського щита, Дубовицька А. В., Вовкотруб Н. В. (2011)
Богданович В. В. - До літології василівських відкладів (середній сармат) Нікопольського марганцеворудного басейну бассейн (2011)
Савчук В. С. - Хімічний склад золи вугілля Північного вугленосного району Донбасу, Приходченко В. Ф., Кузьменко О. О. (2011)
Деркач Т. Г. - Білозерська зеленокам'яна структура у геологічній колекції Запорізького краєзнавчого музею, Манюк В. В. (2011)
Зеленська Л. І. - Еколого-гідрогеологічні проблеми територій, прилягаючих до хвостосховищ Криворізького залізорудного басейну та шляхи іх рішення, Євграшкіна Г. П. (2011)
Зеленська Л. І. - Закономірності зміни гідрогеологічних та гідрологічних умов на території, прилеглій до ставка - накопичувача скидних шахт вод "Балки Свидовок" у Західному Донбасі, Євграшкіна Г. П., Омельчук А. Ю. (2011)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрохімічних особливостей поверхневих вод на території Північного гірничо-збагачувального комбінату, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2011)
Мокрицька Т. П. - Про нестаціонарність геологічних параметрів при аналізі тимчасової мінливості властивостей міських територій (2011)
Барг І. М. - Вивчення сорбційних процесів і здатності водоносних горизонтів до самоочищення, на прикладі Західного Донбасу, Сабадаш О. Є. (2011)
Барг І. М. - Математичні моделі вертикального солепереносу на рекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Євграшкіна Г. П., Єрченко М. А. (2011)
Євграшкіна Г. П. - Математична модель вертикального солепереносу на нерекультивованих шахтних відвалах Західного Донбасу, Гежій О. І. (2011)
Злобіна К. С. - Особливості хімічного складу підземних вод Києва, що використуваються для бюветного водопостачання, Кураєва І. В., Кроїк Г. А. (2011)
Кроїк Г. А. - Екологічні аспекти зниження токсичності відходів, Демура В.І. (2011)
Кроїк Г. А. - Оцінка екологічного стану природних вод в зоні дії Придніпровської ТЕС, Пацкова Ю. Л. (2011)
Білецька В. А. - Вивчення процесів трансформації водорозчинних форм важких металів при детоксикації золи сміттєспалювальго заводу, Яцечко Н. Є. (2011)
Кроїк Г. А. - Оцінка токсичності І класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу, Демура В.І., Вінокурцева О. М., Азанова-Фролова Т. Д. (2011)
Босевська Л. П. - Надзвичайна екологічна ситуація в Солотвино: геологічні причини і стратегія розвязання проблеми, Хрущов Д. П. (2011)
Жолудєв С. В. - Підземна газифікація та спалювання бурого вугілля з використанням підземних вод (2011)
Гайдай К.О. - Аналіз руху теплової енергії в геотехнічних системах, Жолудєв С. В. (2011)
Ажнюк Б. - Європейська хартія - європейська двомовність (2014)
Бауман З. - Європа незнайомців (2014)
Бондаренко Г. - Народна релігійність українців в умовах соціальних змін кінця ХХ - початку ХХІ століття (2014)
Іваннікова Л. - Священик Гавриїл Сорокін - дослідник обрядовості та фольклору Херсонщини (2014)
Кіндратюк Б. - Особливості побутування дзвонарства на Косівщині (2014)
Ковалець Л. - "Я свій нарід ніколи не покину": Євгенія Ярошинська у зв'язках із Володимиром Ламанським (спроба реставрації заретушованого) (2014)
Курочкін О. - Обряд встановлення троїцької "віхи" на Переяславщині, Сироткін В. (2014)
Поріцька О. - Традиції та новації у закарпатській сім'ї (за матеріалами експедиційних досліджень 2012 року) (2014)
Таран О. - Поминальна обрядовість гуцулів: традиції та сучасність (за матеріалами Верховинського району Івано-Франківської області) (2014)
Довгань С. - Трансформаційні процеси в будівництві житла с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області у ХХ - на початку ХХІ століття (на основі експедиційних матеріалів) (2014)
Сауляк Б. - Трансформація традиційних засобів пересування подолян наприкінці ХІХ - упродовж ХХ століття (2014)
Ігнатюк І. - Етнографічні записи з Підляшшя (2014)
Вархол Н. - "Українські народні балади Східної Словаччини" Ореста Зілинського - неоціненний скарб у загальнослов'янську фольклористику (2014)
Summaries (2014)
Баранова Л. Г. - Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі (2014)
Бортник С. Ю. - Типізація картографічних матеріалів морфоструктурного змісту, Ковтонюк О. В., Погорільчук Н. М. (2014)
Курач Т. М. - Рівні прояву безперервності на геозображеннях (2014)
Онищенко М. Г. - Відображення екологічної тематики в національних атласах (2014)
Орещенко А. В. - Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України (2014)
Шемчук М. П. - Сучасні дослідження і картографування поверхні Марса (2014)
Доманська М. В. - Забезпечення ефективного використання земель сількогосподарського призначення за матеріалами ДЗЗ та ГІС, Шаповал О. В. (2014)
Іванов П. С. - Аналіз використання даних ДЗЗ та геоінформаційних систем для моніторингу стихійних лих (на прикладі пожеж та повеней) (2014)
Коваленко Ю. В. - Використання геоінформаційних систем в ландшафтознавчих дослідженнях, Кулініч Ю. А., Юрків Л. Я. (2014)
Кравченко А. - Створення соціально-економічних карт ринку праці України за допомогою ГІС MapInfo (2014)
Бейдик О. О. - Картографування та структурно-логічне моделювання адаптивного туризму, Орещенко А. В., Зяблова А. О., Топалова О. І. (2014)
Лозовіцький П. С. - Зміни термічного режиму, атмосферних опадів і внутрірічного стоку у басейні р. Десни, Лозовицький А. П., Косянчук В. Д. (2014)
Писаренко Л. А. - Міжрічна динаміка та повторюваність суховіїв на території Київської області (2014)
Сидоренко А. В. - Сучасний стан досліджень наявності взаємозв’язків між сонячною активністю та загальним вмістом озону, Дворецька І. В. (2014)
Лозовіцький П. С. - Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії (2014)
Богданець В. А. - Електронні атласи: минуле та сьогодення, Ковальчук І. П. (2014)
Del Gaudio S. - The Overview of Studies on Ukrainian-Belarusian Transitional Dialects (2014)
Чебанюк О. - Українські народні вірування і перекази про блукання: семантика, прагматика, функції (2014)
Іваннікова Л. - Одеська комісія краєзнавства при ВУАН як науковий українознавчий осередок (2014)
Ярмолинская В. - Профессиональная сценография Беларуси: к проблеме истоков (2014)
Ююкин М. - Ойконимы XIV-XVII веков с суффиксом -ин- в русских летописях (2014)
Бєлобородова Д. - Концептосфера балади: мотив замурування милої. Вікно у світ (2014)
Панкова А. - Міфологічні уявлення про земляного діда та особливості їх утілення в сучасному фольклорі субкультури скарбошукачів (2014)
Налепин А. - Невербальные компоненты поэтики Василия Розанова и их фольклорные параллели (2014)
Карацуба М. - Болгарське баладознавство в контексті дослідження жанру слов'янської балади (2014)
Єфремова Л. - Колядки та щедрівки Житомирщини, Адамович Л. (2014)
Церковняк І. - Діяльність Інституту імені Оскара Кольберга в Познані (2014)
Собора Ю. - Інтерпретація концептів "zivot / життя" та "smrt / смерть" у чеських пареміях (2014)
Яринчина О. - Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини (2014)
Коваль-Фучило І. - Осмислення примусового переселення із зони затоплення Дністровським водосховищем (за матеріалами усноісторичних наративів) (2014)
Павлова Е. - Вобразы-сімвалы кветак у вегетацыйным кодзе беларускай вясельнай абраднасці (2014)
Безручко О. - Український режисер і оператор документального кіно, педагог екранних мистецтв Олександр Коваль: шлях від учня до вчителя (2014)
Козар Л. - Висвітлення фольклористично-етнографічної діяльності Павла Чубинського на сторінках журналу "Украинская жизнь" (2014)
Чуркіна В. - Етномузикологічні та історіософські погляди Софії Грици: їх утілення в слов'янському світі (2014)
Божук А. - Українська національна ідентичність у драматургії Степана Васильченка (2014)
Сторчай О. - Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги І903 року мистецтвознавця Федора Ернста (2014)
Мушкетик Л. - Наукові читання, присвячені Михайлові Максимовичу (2014)
Коваль-Фучило І. - Нове дослідження з фольклористики Поділля (2014)
Огієнко І. - Нові конференції в Болгарії (2014)
Інформація про авторів (2014)
Андрій Чебикін - лауреат Національної премії України ім. Тараса Шевченка 2007 року (2008)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31.12.07) (2008)
Чебикін А. - Про роботу президії та відділень Академії у 2002-2006 рр. (2008)
Нагородження медалями Академії мистецтв України визначних українських діячів культури і мистецтв та науковців (2008)
Ігнатенко Є. - Ніна Персидська (До дня народження) (2008)
Зубавіна І. - Оксана Мусієнко (До дня народження) (2008)
Безгін І. - Василь Бородай (До 90-річчя від дня народження) (2008)
Коломієць Р. - Анатолій Новіков (До 80-річчя від дня народження) (2008)
Харченко П. - Олег Тимошенко (До 75-річчя від дня народження) (2008)
Максименко С. - Валерій Гайдабура (До 70-річчя від дня народження) (2008)
Мусієнко О. - Михайло Іллєнко (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Зубавіна І. - Вячеслав Криштофович (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Казачинська-Савчук Г. - Євген Савчук (До 60-річчя від дня народження) (2008)
Селівачов М. - Поняття "сакральне мистецтво": зміст і межі (2008)
Бурковська Л. - Принципи побудови житійних циклів св. Миколи Мірлікійського в українському ікономалярстві ХІV-ХVІ ст. (2008)
Нестеренко П. - Виникнення та етапи розвитку українського екслібриса (XVI-XX cт.) (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Витоки національних традицій декоративного мистецтва кримських татар (Від найдавніших часів до завоювань Золотої Орди) (2008)
Горбачов Д. - Український батько російського футуризму (2008)
Щербак Ю. - Мистецтво й псевдоарт. (Наближення перше: найзагальніша схема) (2008)
Бєлік-Золотарьова Н. - Майстри Харківської диригентсько­хорової школи (До 90-річчя Харківського державного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського) (2008)
Парфьонова Г. - Камерний хор Харківської філармонії: аспекти виконавського стилю (2008)
Максименко І. - Основні тенденції розвитку українського домрового концерту (2008)
Максимов О. - Формування виконавського апарату в учнів­піаністів (2008)
Апатський В. - Про виражальні можливості фагота з позицій сучасного виконавства (2008)
Шуміліна О. - Партесні концерти Германа Левицького та інших (2008)
Зав’ялова О. - Соната Іллі Лизогуба і європейські традиції розвитку жанру в першій половині ХІХ ст. (2008)
Клековкін О. - Гроші трагедії (політекономія поетики) (2008)
Коломієць Р. - Чому корифеї не поїхали до Парижа? (2008)
Єрмакова Н. - До питання про авангард і традиції у творчому досвіді мистецького об’єднання "Березіль" (2008)
Захаревич М. - Пошуки власного мистецького грааля: Вистави франківців на зламі тисячоліть (2008)
Безгін О. - Українська вища театральна школа: Міжнародне визнання (2008)
Баканурський А. - Режисер у пошуках театру (2008)
Братерська-Дронь М. - Інтерпретація понять добра і зла в культурному просторі постмодерну (2008)
Зубавіна І. - Метаморфози статусу "реального" в кінематографі доби цифрових технологій (2008)
Безручко О. - Невідомі сторінки педагогічної діяльності І. П. Кавалерідзе (2008)
Мусієнко О. - Продюсер як творча особистість (2008)
Даниленко В. - Основні етапи розвитку чеського дизайну ХХ століття (2008)
Селiвачов М. - Церковна та світська культури: проблеми сумісності, Сагайдак М. (2008)
Фесенко Д. - Малярські сюжети зі Старого Заповіту в стінописі костелу бернардинців у Львові (2008)
Фриз П. - Поліфункціональність художньо-естетичного змісту хореографічного образу (2008)
Харченко П. - Роль європейських академій в розвиткові музичного мистецтва та освіти (2008)
Сторчай О. - Панорамний огляд мистецько-освітніх процесів у Київському університеті 1834-1924 рр. (2008)
Шипота Г. - Виховний потенціал кобзарського мистецтва (2008)
Наумова Л. - Виникнення міста як нового комунікативного середовища (2008)
Савицька Н. - Зрілий вік і креативність (2008)
Краснокутський Г. - Евристичний потенціал архетипу Майдану і етносоціокультурна ідентичність (2008)
Баринова-Кулеба В. - Живі враження від Китаю (2008)
Товченко Л. - Фізичне і духовне виховання творчої особистості (2008)
Гнатюк Д. - Іще раз про українську національну ідею (2008)
Зубавіна І. - Микола Мащенко: на хвилі пристрасного горіння (2008)
Новосельчук Н. - Фрагменти творчості видатного архітектора (До 145­річчя від дня народження О. М. Бекетова) (2008)
Щербак В. - Повернулась в Україну - на вічний спочинок (До 100­річчя від дня народження Л. М. Морозової) (2008)
Мусієнко О. - Промениста краса (До 90-річчя від дня народження В. С. Івашової) (2008)
Мусієнко Н. - Служіння рідному слову (До 90-річчя від дня народження Н. Г. Кандиби) (2008)
Шпільчак В. - Художник, учений, педагог (До 80-річчя від дня народження М. П. Фіголя), Іванченко Ю. (2008)
Коломієць Р. - Місія творчості (До 70-річчя від дня народження С. В. Данченка) (2008)
Шлапак Ю. - Неординарна особистість (Пам’яті кінознавця Н. М. Капельгородської) (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Був знаним зодчим і педагогом (Пам’яті архітектора І. Г. Шемседінова) (2008)
Котляревська О. - Кредо його життя і творчості (Пам’яті члена­-кореспондента АМУ І. А. Котляревського) (2008)
Тимошенко О. - Вчений-педагог-людина (Пам’яті члена-кореспондента АМУ А. П. Лащенка) (2008)
Безгін І. - Академії художеств - 250 років (2008)
Волощук І. - Пам’ятники - Тарасові Шевченку у Тбілісі і Шота Руставелі в Києві (2008)
Гамкало І. - Авторський концерт композитора Євгена Станковича (2008)
Мащенко М. - Лариса (Портрет Лариси Кадочникової з натури) (2008)
Палкін В. - Гармонія життя і творчості (До ювілею Наталії Бєлік­Золотарьової) (2008)
Шубіна Л. - Тетяна Вєркіна: духовний камертон особистості (2008)
Харченко П. - Світовий досвід і потреби вітчизняної мистецької освіти (Міжнародний семінар) (2008)
Максименко С. - Мистецтво молодих - 2007 (2008)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ (2008)
Булавіна Н. - Мистецтво в теперішньому часі: з Венеційського бієнале (2008)
Яковлєв М. - Думи і барви митців Академії (2008)
Чміль Г. - Мистецтво екрана: часопросторові аспекти (2008)
Мусієнко Н. - Гортаючи сторінки історії українського кіно (2008)
Кара-Васильєва Т. - Народна тканина як оздоба інтер’єру (2008)
Щербак В. - Знакова подія в мистецтвознавстві України (2008)
Черепанова С. - Феномен влади як проблема мистецтвознавчого аналізу (2008)
Вступне слово (2013)
Амеліна С. М. - Особливості теорії і практики перекладу в підготовці перекладачів у ФРН (2013)
Anaлl Martin - L'enseignement des langues etrangeres:nouvelles approches (2013)
Арістова Н. О. - Перспективи інноваційної технології "мовний портфель" у вищій школи (2013)
Бабенко О. В. - Соціально-гуманітарна складова підготовки філологів: кроскультурні особливості мовної особистості, Вознюк Ю. М. (2013)
Барышникова О. М. - Роль педагогических идей с. Френе в процессе инновационного развития теории и практики российского образования в конце ХХ – начале ХХI века (2013)
Білан Л. Л. - Нетрадиційні форми організації науко-методичної роботи у вищому навчальному закладі (2013)
Блозва П. - Конформність в цілісній структурі особистості старшого підлітка. (2013)
Бут Я. В. - Місце та роль католицьких університетів у сучасній європейській вищій освіті (2013)
Буцик І. М. - Навчально-пізнавальні утруднення студентів під час індивідуальної роботи (2013)
Васюк О. В. - Принципи формування професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів (2013)
Виговська С. В. - Методологічні підходи професійної підготовки майбутніх фахівців до соціально-педагогічної роботи на селі, Ляшенко Л. М. (2013)
Вихор В.Г. - Визначення особливостей впливу управління на якість навчання учнів (2013)
Vysockaja Irena - Einsatz von sprachlehrfilmen im daf-unterricht am beispiel der telenovela fur deutschlerner "jojo sucht das gluck (2013)
Гаманюк В. А. - Практика іншомовного навчання у ФРН та в Україні в аспекті міжкультурної комунікації (2013)
Грицюк М. - Бази даних нормативно-правових документів соціальної роботи у сільській місцевості, Касаткін Д. Ю. (2013)
Голь Р. М. - Критерії та показники оцінювання готовності до педагогічної діяльності викладачів фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту вищих військових навчальних закладів (2013)
Гордійчук Є. С. - Особливості отримання подвійних дипломів (2013)
Демидова И. Г. - Возможности формирования эмоционального интеллекта учащихся учреждений профессионального образования психолого-педагогического профиля в учебном процессе с помощью кейс-метода (2013)
Дондик Л. Ю. - Интерактивные формы на занятиях по практике французского языка (2013)
Дубровіна О. В. - Гуманістичні погляди, покладені в основу виховання талантів С.Судзукі (2013)
Дьомін О. А. - Навчальний процес і інтелектуальна витривалість студентів (2013)
Жембровский С. М. - О птимізація системи підготовки керівників форм фізичної підготовки військовослужбовців в сучасних умовах реформування Збройних Сил України (2013)
Жуковська Л. М. - Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх маркетологів до професійного спілкування (2013)
Журавська Н. С. - Активізація діяльності студентів на заняттях зі спеціальних дисциплін, Шелевер О. В., Ісечко Ю. С. (2013)
Зайченко І. В. - Про вимоги до моральних якостей сучасного викладача вищого навчального закладу (2013)
Зайченко Н. І. - Соціально-педагогічна підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Іспанії (2013)
Зуєнко Н. О. - Методологічні аспекти формування комунікативної культури студентiв-аграрiїв у процесi професiйної пiдготовки (2013)
Ібрагімова Л. С. - Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання (2013)
Іжко Є. С. - Полікультурне навчання майбутніх філологів (2013)
Іванова О. В. - Генеза поняття "автономне навчання" (2013)
Каленський А. А. - Етико-педагогічні ідеї в античні часи (2013)
Касаткіна О. М. - Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій, Касаткін В. Ю. (2013)
Качмарчик С. Г. - Переваги дистанційних технологій навчання у вищому навчальному закладі та труднощі на шляху до дистанційної освіти (2013)
Kieltyka Robert - On polish metonymy-conditioned zoosemy and its ukrainian and russian counterparts (2013)
Клімов О. М. - Модель формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів технологій (2013)
Ковальчук Т. І. - Досвід організації дозвілля студентської молоді (2013)
Колісник Н. В. - Теоретичне вивчення типів міжпредметних зв’язків в навчанні та засобів їх реалізації (2013)
Копілевич В. А. - Складові якості професійної вищої освіти (2013)
Корицький В. П. - Сучасний стан організації національного виховання в системі освіти (2013)
Кочеригін Л. - Організаційно-педагогічні засади індивідуальної роботи студентів, майбутніх землевпорядників (2013)
Кручек В. А. - Розвиток теорії педагогічної взаємодії та її психологічна сутність (2013)
Kruger Antje - Gesprochene sprache und daf-unterricht (2013)
Кузьмінська О. Г. - Інформаційні технології та інноваційне навчання: потенціал, ресурси та механізми впровадження (2013)
Кулько В. А. - Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Лаврова Т. Б. - "Межкультурная коммуникация": теоретические и практические аспекты курса (2013)
Лапа О. В. - Явище кібербулінгу як соціально-педагогічна проблема віртуального спілкування сучасних дітей та молоді (2013)
Leskiw Alina - Classroom techniques for teaching creative writing, Markiewicz Bronislaw (2013)
Лісовська Л. М. - Організаційно-педагогічні умови як фактори формування професійної компетентності організаторів виробництва у ВНЗ I-II рівнів акредитації (2013)
Литвинова О. В. - Стимулювання та педагогічна підтримка студентів аграрних внз у процесі формування вмінь та навичок культури професійного спілкування (2013)
Лопатич Р.В. - Підходи до формування логічної культури майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Лукач В.С. - Особливості й проблеми професійної підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах, Толочко С .В. (2013)
Маценко Л. М. - До питання організації постійно діючого науково-методичного семінару для наставників 1-го курсу НУБІП України (2013)
Мельничук Т.Ф. - Педагогічні умови реалізації культурно-просвітницької роботи зі студентами (2013)
Мигович С. М. - Використання соціальних мереж як основи дистанційного курсу навчання (2013)
Монашненко А. М. - Формування лінгвістичної компетенції у майбутніх перекладачів (2013)
Нічуговська Л.І. - Теоретико-методичні особливості формування професійно-математичної компетенції студентів аграрних ВНЗ (2013)
Невзгляденко А. - Проблеми створення та використання баз даних науково-методичних розробок для роботи соціальних педагогів в Україні, Касаткіна О. М. (2013)
Каталенець А. І. - Структурна та генетична позиція ураноторієвої мінералізації Приазовського мегаблоку (2014)
Савчук В. С. - Особливості та основні закономірності зміни петрографічного складу вугілля московського ярусу Лозовського вугленосного району Донбасу, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В. (2014)
Дудченко Н. О. - Термомагнітне дослідження впливу вугілля та органічного вуглецю на перетворення структури гематиту в магнетит, Брик О.Б. (2014)
Манюк В. В. - Геологічна складова у формуванніприродно-заповідного фонду України (2014)
Нікітенко І. С. - Результати мінералого-петрографічного дослідження колекції скіфської кам’яної пластики З Дніпропетровського національного історичного музею імені Д. І. Явоницького, Куцевол М.Л. (2014)
Поповченко С. Є. - Поширення благородних металів у хромітоносних корах вивітрювання Липовеньківської групи ультрабазитів Середнього Побужжя, Євтєхов В. Д. (2014)
Поповченко С. Є. - Кваліфікаційні ознаки карбонат-ультрабазитових масивів Українського щита, Корнієнко П. К. (2014)
Дєрнов В. С. - Копроліти хрящових риб із палеогенових відкладів Криму, Удовіченко М. М. (2014)
Іванова Т. А. - Спікули літистидних губок з верхнього еоцену Верховцевської депресії (Середнє Придніпров'я) (2014)
Іванова Т. А. - Про мікрофауну міоценових відкладів Переддобруджинського прогину, Бондар О. В. (2014)
Іщенко І. І. - Стратиграфія крейдових відкладів Керченського півострова (2014)
Манюк В. В. - Четвертинні відклади у Рибальському кар’єрі м. Дніпропетровська (2014)
Старін Д. А. - До стратиграфії конксько-сарматських відкладів Південної України по молюскам (середній - верхній міоцен) (2014)
Стефанський В. Л. - Верхньоеоценові онколітові біогерми Рибальського кар'єру (м. Дніпропетровськ) як фаціальний індикатор мандриківських верств (2014)
Євграшкіна Г. П. - Оцінка точності чисельних рішень гідрогеологічних задач масопереносу, Максимова Є. А., Шулик О. О., Омельченко А. В. (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрогеохімічних умов на ділянці прилеглої до відвалу ш. Самарська (Західний Донбас), Гежій О. І., Бєлік В.М. (2014)
Шерстюк Н. П. - Аналіз гідрогеохімічної ситуації на території, прилеглій до ставка-накпичувача "Свідовок", Омельчук А. Ю., Носова Л. О. (2014)
Біда С. В. - Особливості виникнення та розвитку зсувних процесів на схилах, складених лесовидними відкладами, Куц О. В., Підрійко К. В. (2014)
Грабовець О. М. - До питання визначення деформаційних характеристик дисперсних грунтів з переведенням компресійних значень у квазіштампові (2014)
Жолудєв С. В. - Дослідження термодинамічних процесів при підземних газифікації та спалюванні вугілля з використанням аналітичних методів розрахунку (2014)
Жолудєв С. В. - Дослідження геоміграційних процесів при підземних газифікації та спалюванні вугілля (2014)
Остроух О. А. - Багаторічні тенденції змін мінералізації грунтових підземних вод території південно-західної частини Закарпатської області (на основі ГІС) (2014)
Удалов І.В. - Гідрохімічна характеристика поверхневих та грунтових вод Лисичанського та Алмазно-Мар'євського геолого-промислових районів північно-східного Донбасу (2014)
Мокрицька Т. П. - Деякі можливості інтерпретації напруженості єдиного імпульсного електромагнітного поля Землі при створенні моделі полей параметрів фізичних властивостей, Коврігін А. І. (2014)
Самойлич К. О. - Аналіз методик визначення гранулометричного складу грунтів (2014)
Войтюк Ю. Ю. - Вміст та форми знаходження важких металів у донних відкладах в зоні впливу промислових джерел забруднення, Кураєва І.В., Кроїк Г. А., Кармазиненко С. П., Мацібора О. В. (2014)
Кураєва І. В. - Форми знаходження важких металів у техногенно-забруднених грунтах при поліелементному забрудненні (2014)
Яцечко Н. Є. - Оwsyrf utj, Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2014)
Половка С. Г. - Історичні віхи І-ої морської експедиції дослідників АН УРСР (НАН України) в топічну Атлантику та її значення для подальшого розвитку геології океанів і морів в Україні (2014)
Мовна У. - Стрітенська свічка: український обрядовий контекст та рольові функції (2014)
Щербак І. - Закарпаття у ХХ столітті: погляд очевидця (2014)
Гусаков В. - Суспільний погляд на іригаційне будівництво як спільну справу (із центральноазійської традиції) (2014)
Щербань О. - Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської (2014)
Ткаченко В. - Писанкарство та писанки села Гладковичі на Овруччині в першій чверті ХХ століття (за архівними матеріалами) (2014)
Полек Т. - Історія досліджень сільської молоді у слов'янських країнах (2014)
Ганус Д. - Обряди забезпечення майбутнього багатства дитини під час хрестин у населення західноукраїнського пограниччя (2014)
Іванчишен В. - З історії вивчення каменотесного промислу на Східному Поділлі (ХІХ - початок ХХ століття) (2014)
Головко О. - Історіографія проблем міжетнічної взаємодії на українсько-молдовському пограниччі (2014)
Борисенко В. - Монографічне дослідження одного села (з архівної спадщини вченого Василя Пастущина (1889-1958)) (2014)
Пастущин В. - Дрочево Берестейського району на Поліссі (монографія) (2014)
Попович М. - Оригінальні народознавчі дослідницькі ракурси (2014)
Поріцька О. - Південь України в дослідженнях польських учених (2014)
Коваль-Фучило І. - Увага до локальних досліджень (2014)
Маховська С. - З польової скарбнички білоруського весілля (2014)
Summaries (2014)
Барабаш О. В. - Забезпечення функціональної стійкості розподіленої інформаційної космічної системи (2004)
Петров В. Л. - Метод автоматичного утворення гіпотез з квантором багатовимірної асоціації в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень, Феклістов А. О., Феклістов О. О. (2004)
Колодей О. П. - Использование алгоритмов MUSIC и EV для измерения малых углов места цели в мертвом диапазоне волн, Шрамков А. Ю., Бейлин М. В., Батыев В. Д. (2004)
Низиенко Б. И. - Методика автоматизированного синтеза формализованных описаний знаний для распознавания воздушных объектов, Шевченко О. В., Александров А. В. (2004)
Баранник В. В. - Быстрая пирамидальная биноминально-полиадическая денумерация (2004)
Карась В. И. - Кинетика электронов в полупроводниковой плазме и потоки в фазовом пространстве, Новиков В. Е., Коняхин Г. Ф., Сотников А. М. (2004)
Путятин Е. П. - Использование вейвлет-преобра-зования для описания контура изображения, Кобылин О. А. (2004)
Дробаха Г. А. - Формалізація задачі опису перетворень для синтезу структури інформаційної системи з використанням розробленої абстрактної алгебри моделей інформаційних структур (2004)
Певцов Г. В. - Синтез оптимальных по критерию максимума апостериорной вероятности алгоритмов селекции радиоизлучений при бинарном квантовании сигналов на выходе Фурье-процессора системы обнаружения, Галкин С. А. (2004)
Ланецкий Б. Н. - Обоснование объемов биноминальных определительных испытаний на надежность, Жуков В. С., Кобзев В. В. (2004)
Ковальчук А. А. - Постановка задачи оптимизации пропускной способности многоканальной РЛС с фазированной антенной решеткой путем управления длительностью интервала времени между радиоконтактами, Парфенов Ю. Э., Сосунов А. А., Хисматулин В. Ш. (2004)
Федорченко В. Н. - Использование сильных простых чисел при криптопреобразованиях на эллиптических кривых, Смирнов А. А., Гончарко Н. С. (2004)
Ольховой А. М. - Определение операционных характеристик алгоритмов (2004)
Лиепинь У. Р. - Пеленгация источников радиоизлучения в условиях независимости флуктуаций параметров среды, Куприй В. Н., Еременко С. А. (2004)
Калачёва В. В. - Многокритериальный выбор проекта логистической информационной системы, Сумцов Д. В., Третьяк В. Ф. (2004)
Поворознюк А. И. - Реконструктивная обработка ультразвуковых изображений сдвиговых деформаций в неоднородных тканях, Гирнык М. С. (2004)
Андреев Ф. М. - Устройство стабилизации вероятности ложной тревоги, использующее порядковые статистики и различную логику на элементах "Окна", Барданова О. А., Пащенко Р. Э., Рафальский Ю. И., Яровой С. В. (2004)
Фесенко Г. В. - Удосконалений методичний підхід до оцінки втрат засобів вимірювальної техніки, Подорожняк А. О. (2004)
Плутахін С. В. - Розробка інформаційно-аналітичної системи обробки потоків інформації у ВВНЗ, Горлов А. В., Макогон О. А. (2004)
Логачев С. В. - Рекуррентный метод формирования математических выражений для вероятностей вариантов неразрешения космических объектов, входящих в каталог космических объектов (2004)
Матюшенко Л. І. - Вибір способу формування складу алгоритмів обробки інформації для комплексів засобів автоматизації командних пунктів військ ППО, Назаренко С. Г., Першина Е. Ю. (2004)
Шийко О. М. - Аналітичний спосіб визначення інерційних характеристик реактивних снарядів, Михайлик Р. Ю. (2004)
Акимов А. И. - Оценка термической устойчивости заземлителей молниеотводов, Акимова Ю. А. (2004)
Лабенко Д. П. - Мобільність системи управління – як показник її стійкості, Богатов О. І. (2004)
Новожилова М. В. - Оценка систем защиты информации в компьютерных информационных системах по критерию "эффективность – стоимость", Овечко К. А. (2004)
Дмитрієв В. А. - Основні положення методики визначення масових та центрувальних даних вертольотів з шасі полозкового типу, Карпенко О. В. (2004)
Дубницкий В. Ю. - Определение числа страховых случаев при выполнении военнослужащими своих обязанностей в условиях повышенной опасности (2004)
Науменко И. В. - Анализ методов наведения высокоточных артиллерийских и ракетных боеприпасов, Косухин В. Ю. (2004)
Ларьков С. Н. - Информационно-измерительный комплекс стенда пульсирующего воздушно-реактивного двигателя (2004)
Кучук Г. А. - Моделирование трафика изолированного пульсирующего источника (2004)
Кононов Б. Т. - Выбор перспективного ряда мощностей источников электрической энергии для образцов вооружения и военной техники, Кульчицкий А. Б., Кусакин Ю. А. (2004)
Петров В. Л. - Формализованное описание процессов анализа и синтеза документов в сфере информационного противоборства, Хударковский К. И., Залкин С. В. (2004)
Адаменко А. А. - Принятие решения о множестве стратегий применения противником своих разнотипных средств поражения в условиях нестохастической неопределенности (2004)
Володін М. І. - Визначення складу та структури програмного забезпечення СППР для автоматизованих систем управління складними системами, Прохоров В. П., Прохоров О. В. (2004)
Кирилюк А. С. - Модели отказов комплектующих изделий радиоэлектронных средств с различными типами взаимодействий деградационных процессов (2004)
Кононов В. Б. - Задача оптимального управления распределением однородных сил и средств по критерию минимума среднего суммарного количества сил противника, Кушнерук Ю. И., Кононова Е. А. (2004)
Войтович С. А. - Метод совместного объединения и обобщения информации о воздушной обстановке в системах обработки радиолокационной информации, Шило С. Г. (2004)
Жуйков Д. Б. - Методика обґрунтування вимог до АСУ космічними апаратами зв'язку та її економічний аналіз, Кошель А. В., Кулагін К. К. (2004)
Толстолужская Е. Г. - Методика функционального проектирования мультипараллельных перестраиваемых спецпроцессоров (2004)
Малыш А. Н. - Математическая модель дизель-генератора с турбонаддувом (2004)
Реферати (2004)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Вимірювальний комплекс вібропрес-молота з електрогідравлічним керуванням, Обертюх Р. Р., Міськов В. П., Слабкий А. В. (2014)
Грицюк В. Ю. - Нерівномірний рух тіла по балці (2014)
Колесник Є. В. - Визначення залишкових напружень в електроосаджених покриттях з використанням модельного зразка, Федін Д. О., Жезняковський І. М. (2014)
Барбаш М. І. - Оптимізація архітектурного проектування (2014)
Ігнатенко А. С. - Метод визначення реакції конструкцій із в’язкопружних матеріалів на дію теплових імпульсів (2014)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання монолітної гуми ножем з односторонньою заточкою, Панасюк І. В. (2014)
Dubenets V. - Active damping of nonstationary vibrations in a beam with electro-viscoelastic patches, Savchenko O., Derkach O. (2014)
Гомеля М. Д. - Електродіалізне опріснення розчинів з високим вмістом іонів жорсткості, Трус І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Денисенко Т. М. - Дослідження сучасних технологій переробки пластикових виробів (2014)
Денисова Н. М. - Розрахунок соціально-економічної ефективності рішень щодо поліпшення умов праці під час формування поліамідних ниток, Буяльська Н. П. (2014)
Космач О. П. - Спектральний аналіз модельних сигналів акустичної емісії під час зміни навантаження пари тертя із композиційних матеріалів (2014)
Таірова Т. М. - Математична модель коефіцієнта тяжкості виробничого травматизму на підприємствах хімічного комплексу (2014)
Воробйова В. І. - Особливості формування захисної плівки на поверхні металу із парової фази екстракту шишок хмелю, Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф., Татарченко Г. О. (2014)
Кальченко В. І. - 3D моделювання процесу заточування голчастої гарнітури барабанів та валиків текстильних машин, Кальченко В. В., Єрошенко А. М., Кологойда А. В. (2014)
Федориненко Д. Ю. - Тиск у карманах радіальних гідростатичних опор з урахуванням неідеальної геометрії проточної частини (2014)
Венжега В. І. - Вплив технології оброблення торцевих поверхонь пружин стиску автомобілів на їх надійність та довговічність, Рудик А. В., Пасов Г. В. (2014)
Тарандушка Л. А. - Технологія моніторингу показників якості технічного обслуговування та ремонту автомобілів, Тарандушка І. П. (2014)
Ткачук В. В. - Безпечність біодизельного палива (2014)
Веремей Г. А. - Математическое моделирование формообразования восстанавливаемых поверхностей седла клапана в газораспределительном механизме (2014)
Бойко І. А. - Динамічний аналіз поворотного стола 5-координатного обробного центру, Солоха В. В., Івщенко Л. Й. (2014)
Болотов Г. П. - Керування енергетичними характеристиками тліючого розряду в умовах дифузійного зварювання, Болотов М. Г., Руденко М. М. (2014)
Пентегов И. В. - Эффективность расплавления электрода при различных видах дуговой сварки, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Жерносеков А. М. (2014)
Березін Л. Я. - Особливості технології зварювання вузлів мідь-алюміній-ситал, Ганєєв Т. Р. (2014)
Лаврова Е. В. - Разработка устройства для наплавки под флюсом ленточным электродом с управляемым переносом электродного металла (2014)
Миленин А. С. - Анализ предельного состояния трубопроводного элемента при сварочной наплавке дефекта утончения, Великоиваненко Е. А., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2014)
Кузовик В. Д. - Методика планування експериментальних досліджень психофізіологічного стану головного мозку, Гордєєв А. Д. (2014)
Мошель М. В. - Термодіелектричний ефект у рідких кристалах, Рогоза О. В., Ковтун А. О. (2014)
Маргасов Д. В. - Інформаційні технології у моніторингу енергоощадності бюджетних будівель м. Чернігова (2014)
Новохатская Е. А. - Формирование лексем при группировке запросов в методе инкрементального обновления МП, Кунгурцев А. Б. (2014)
Сенько В. І. - Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами трифазної напруги у постійну з п’ятизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В. (2014)
Лапа М. В. - Прогнозирование остаточного ресурса технических средств физической защиты атомных электростанций, Моспан И. В., Терещенко И. А. (2014)
Косенко Р. А. - Моделювання системи векторного керування асинхронним двигуном (2014)
Дітріх І. В. - Дослідження споживчих властивостей нових рибних пресервів в апельсиновому соусі "Нептун", Марченко Ю. І. (2014)
Молоканова Л. В. - Характеристика натуральних барвників з кизилу і терну для ковбасного виробництва, Квасніков А. А. (2014)
Ткаченко Т. І. - Система моніторингу забезпечення безпечності та якості комбікормової продукції (2014)
Кривачук Л. - Державне управління охороною дитинства як окремий напрям державного управління: розвиток понятійно-категоріального апарату (2014)
Золотарьов В. - Перспективи реформування кадрових служб органів влади (2014)
Калініченко А. - Особливості нормативно-правового забезпечення системи оздоровлення та відпочинку дітей в Україні (2014)
Кулик О. - Інформаційно-освітній простір: особливості застосування дистанційних форм роботи з педагогами, Жукевич С. (2014)
Мамонтова Е. - Консультативно-дорадча діяльність як інструмент налагодження громадського діалогу (2014)
Онищук С. - Особливості відносин провідних християнських церков та системи державного управління в Україні (2014)
Парфьонов І. - Публічний вектор формування нової парадигми регіонального розвитку (2014)
Притуп О. - Нормативно-правове забезпечення культурного розвитку України: регіональний аспект (2014)
Солових В. - Ринкова модель державного управління: теоретичні та прикладні аспекти (2014)
Черленяк І. - Державне управління та ідеологічні детермінанти суспільної консолідації, Кривенкова Р. (2014)
Шумська О. - Напрямки удосконалення процедури державної підтримкиінфраструктурно-інвестиційних проектів (2014)
Секельгіді К. - Самоуправління державного службовця як ресурс мінімізації комунікативних бар’єрів в управлінському спілкуванні (2014)
Єфанов А. - Напрямки зміцнення ресурсного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2014)
Яроміч С. - Моделювання процесу проведення змін у комунальній інфрастуктурі міста, Полесіна О. (2014)
Сергійчук В. - Вплив завезеної з-поза меж УСРР робочої сили на деукраїнізацію Донбасу (2014)
Pelka L. J. - Wizje ukrainskiej ludowej mitologii nizszej w etnoreligioznawstwie polskim do 1939 roku Pelka Leonard J. Views on on the Ukrainian Folk Demonology in the pre-1939 Polish Ethnic Religion Studies (2014)
Курочкін О. - Український вертеп на межі двох епох (2014)
Іваневич Л. - Матеріали для виготовлення й декорування народного вбрання українців Поділля: класифікація та особливості (2014)
Яринчина О. - Мотиви й образи рекрутських і солдатських пісень в українських народних баладах (2014)
Журавльова А. - Зміни в традиційній моделі природокористування українців Середньої Наддніпрянщини другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2014)
Райс Н. - Роздуми про антропологію війни (2014)
Дікінсон Дж. - Братні чи небратні народи? Асиметрія в постмайданівській Україні (2014)
Воннер К. - Релігія як політика (2014)
Юлінг Г. - Кримстан (2014)
Еткінд А. - "Гола сила" (2014)
Хай М. - Вісті з фронту (за 300 метрів від передової) (2014)
Поріцька О. - З експедиційних вражень етнолога (2014)
Пономар Л. - Збережена спадщина (Волинський краєзнавчий музей сьогодні) (2014)
Іванчишен В. - Міжнародна конференція "Традиции и современное состояние культуры и искусств" (2014)
Лемеха М. - Деревообробні ремесла та промисли (2014)
Бондаренко Г. - Україна в знаках та символах (2014)
Пасічник Л. - У світі міні-металу (2014)
Артюх Л. - Система харчування у слов'ян, ціннісні орієнтири в історичному розвиткові та поетика харчової культури в книзі "Коды повседневности в славянской культуре: Еда и одежда" (2014)
Боряк О. - Родильно-хрестинна обрядовість населення Гомельщини в записах білоруських фолклористів (2014)
Щербак І. - Миттєвості епохи: фотографія як етнографічне джерело (2014)
Степан Арсентійович Макарчук (2014)
Валентина Василівна Рубан (2014)
Summaries (2014)
Фролов Ю. М. - Історико-правовий аналіз розвитку обліку в фінансовому контролі України (2015)
Годун Н. Ю. - Правова культура: деференція поняття (2015)
Татарникова К. Г. - Концепт комплексної кодифікації законодавства України про інформацію (2015)
Харасин н. о. - Правове регулювання трудової допомоги безробітним в УСРР у період НЕПУ (1921-1929 рр. ) (2015)
Васильченко О. П. - Рівність людей та свобода і справедливість: питання співвідношення і пріоритету (2015)
Подоляка С. А. - Безпека як складова правової системи України (2015)
Шпенов Д. Ю. - Функціональна структура служби суддів в Україні (2015)
Зарічний О. А. - Суспільні передумови реалізації права громадян брати участь в управлінні державними справами (2015)
Курко М. Н. - Сискологія в Україні: деякі засади методологічного забезпечення (2015)
Назаров В. В. - Становлення і розвиток судового контролю на досудовому розслідуванні, Тракало Р. І. (2015)
Луценко Ю. В. - Порівняльно-правовий аналіз звільнення від кримінальної відповідальності за злочини, які посягають на інтереси держави, у зарубіжному кримінальному законодавстві (2015)
Корнієнко Є. В. - Спеціальна конфіскація за кримінальним законодавством України (2015)
Максимова Л. О. - Фіксування кримінального провадження (2015)
Фрич В. І. . - Проблемні питання міжнародного співробітництва під час видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) (2015)
Кравченко Е. Е. - Место прокурорского контроля в системе негласниых следственных (розыскных) действий (2015)
Чорнобай є. А. - Роль суду у визначенні розміру відшкодування моральної (немайнової) шкоди (2015)
Дудич А. В. - Вимоги, які пред'являють до особи судового експерта як учасника кримінального провадження (2015)
Матвєєв П. С. - Державні гарантії і програмне регулювання як складові державного впливу та стимулювання учасників інноваційної діяльності (2015)
Мірошниченко А. М. - Набуття права власності на нерухоме майно за набувальною давністю в умовах обов'язкової державної реєстрації речових прав, Куцевич О. П. (2015)
Щокін Р. Г. - Некомерційна господарська діяльність в Україні: сутність, нормативно-правова основа та проблемні аспекти (2015)
Лазько О. М. - Речові докази у цивільному процесі України: питання теорії і практики (2015)
Гофман Ю. В. - Договір про сплату аліментів на дитину як різновид цивільних договорів у сімейному праві України (2015)
Теремцова О. М. - Актуальне питання забезпечення права на життя ненародженої дитини (2015)
Тичинська Л. А. - Правові засади учасників цивільного процесу як елемент цивільно-процесуальних відносин (2015)
Артем'єва Н. П. - Правові основи запровадження процедури медіації(примирення) за законодавством України (2015)
Сергієнко О. В. - Особливості нормативного закріплення правової категорії об'єкту у сфері містобудівної діяльності в законах України (2015)
Черненко З. С. - Вплив міжнародних організацій на національні системи охорони здоров'я (2015)
Коваль О. О. - Поняття та система адміністрування податків та зборів в Україні (2015)
Азарова А. - Жанр думки в музичному мистецтві (2013)
Костюк Х. - Екранні мистецтва як засіб формування сучасної міфологічної свідомості (2013)
Сиротинська Н. - Сакральна гимнографія і давня українська література (2013)
Паламарчук К. - Німецька меса Франца Бюлера "Пісня-проповідь" у католицькій богослужбовій музиці Австрії в другій половині XVIII - на початку XIX століття (2013)
Засадна О. - Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві (2013)
Волошенюк О. - Кінохроніка 1940-1945 років: динаміка стилю (2013)
Кульчинська Л. - Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем (2013)
Дмитрик О. - Світ відчуттів: гаптична візуальність у фільмах "Крила" і "Короткі зустрічі (2013)
Погребняк Г. - Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача (2013)
Маскович Т. - Канонічний жанровий пласт у творчості Ганни Гаврилець:"Херувимська" (2013)
Друзюк А. - Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів) (2013)
Ярмолинська В. - Сценографія Білорусі початку XXI століття: феномен особистості художника (2013)
Барабан Л. - Михайло Стельмах: п'єси, факти, сцена, Дятчук В. (2013)
Безручко О. - Артур Войтецький: видатний український кінорежисер і педагог екранних мистецтв (2013)
Зінич О. - Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю (2013)
Хай М. - Микола Будник - музичний майстер та імпровізатор (2013)
Граб У. - Олександр Кошиць в епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича (2013)
Гайдай М. - Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка (2013)
Гайдай М. - Микола Олексійович Грінченко (1888-1942) (2013)
Сиротинська Н. - Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / Ю. Ясіновський. - Л., 2011. - 468 с. (2013)
Німилович О. - Грица С. Леся Дичко в житті і творчості / Софія Грица. - Дрогобич : Посвіт, 2012. - 271 с. (2013)
Азарова А. - Науковий вісник Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Вип. 101 : Зі спадщини майстрів. Кн. 2 : До 100-річчя Київ. консерваторії - НМАУ ім. П. І. Чайковського / ред.-упоряд. К. І. Шамаєва. - К., 2013. - 496 с. (2013)
Росляк Р. - Відчути подих високого мистецтва (рецензія на фільм "Віра, любов і надії Віри Любимової") (2013)
Про авторів (2013)
Кharlashin P. S. - Research on relation of heat and other fac-tors that influence the gas suspension flow in the gunite lance of the 160t converter, Voloshin V. S., Kadhim Asseel Mohammed, Havalic Y. B. (2014)
Скребцов А. М. - Структура затвердевшего металла как наследственное свойство химического состава жидкого расплава, Хлестов В. М., Качиков А. С., Секачев А. О., Терзи В. В. (2014)
Сущенко А. В. - Повышение стойкости и надежности работы фурменных наконечников с тангенциальным расположением сопел, Чернятевич А. Г., Гриценко А. С. (2014)
Балалаева Е. Ю. - Применение статистических методов при обработке данных формоизменения заготовок с обкаткой в комбинированных бойках, Кухарь В. В., Василевский О. В., Тузенко О. А. (2014)
Кухарь В. В. - Ресурсосберегающие технологии штамповки медных осесимметричных (круглых в плане) поковок на основе предварительного формирования бокового профиля заготовок свободной подготовительной осадкой, Бурко В. А. (2014)
Анищенко А. С. - Разработка конструкции и технологии штамповки носков воздушных доменных фурм (2014)
Чейлях А. П. - Моделирование влияния параметров диффузионного хромирования на эксплуатационные и физико-механические свойства сталей для штампового инструмента, Рябикина М. А., Куцомеля Ю. Ю. (2014)
Вакуленко И. А. - Поведение низкоуглеродистой стали при статическом и циклическом нагружениях, Ефременко В. Г. (2014)
Савинков Н. А. - Управление распределением микротвёрдости стали при импульсной плазменной обработке, Коляда Ю. Е. (2014)
Рябикина М. А. - Комплексное влияние углерода, ниобия и ванадия на механические свойства конструкционной стали S355N, Ставровская В. Е. (2014)
Iващенко В. Ю. - Вибір оптимальних параметрів режимів ТЦО на основі аналізу фрактальних показників поверхонь зламу (2014)
Грешта В. Л. - Дослідження впливу термічної обробки на структуру холоднокатаних листових феритних корозійностійких сталей (2014)
Лоза А. В. - Влияние скоростного режима непрерывной разливки на изменение напряженного состояния слитка, Чигарев В. В., Рассохин Д. А., Шишкин В. В. (2014)
Ленцов И. А. - Тепловой баланс вращающейся печи для обжига известняка и его анализ, Сущенко А. В., Ленцов Д. И. (2014)
Власов А. Ф. - Интенсификация электрошлаковых процессов экзотермическими смесями (флюсами), Макаренко Н. А., Чигарев В. В. (2014)
Лещинский Л. К. - Выбор размеров ленточного электрода для наплавки под флюсом роликов горизонтального участка слябовой МНЛЗ, Матвиенко В. Н. (2014)
Каховский Н. Ю. - Исследование влияния компонентов-стабилизаторов шихты порошковой проволоки на ее сварочно-технологические свойства при подводной сварке, Максимов С. Ю. (2014)
Андилахай А. А. - Экспериментальные исследования напряженного состояния поверхностного слоя детали при абразивной обработке затопленными струями (2014)
Артюх В. Г. - К вопросу повышения "качества" листопрокатных станов (2014)
Лупаренко Е. В. - Эффективный метод решения задачи об установившихся колебаниях симметричных прямоугольных областей общего вида (2014)
Бурлакова Г. Ю. - Повышение качества обработки деталей автомобилей за счет снижения коэффициента трения и эффекта слипания (2014)
Брижан Т. М. - Теоретический анализ условий повышения точности обработки отверстий осевыми многолезвийными инструментами (2014)
Гулаков С. В. - Источник питания для электродуговой сварки с повышенной энергоэффективностью, Бурлака В. В., Поднебенная С. К., Мостинец А. Л. (2014)
Burlaka V.V. - Hybrid VAR compensator with improved efficiency, Gulakov S.V., Podnebennaya S.K., Savenko O.S. (2014)
Дьяченко М. Д. - Предпосылки создания автоматизированной системы мониторинга и раннего диагностирования состояния высоковольтных линий электропередач, Тесля Ю. А. (2014)
Sokol S.P. - Application of artificial neural network for determination of the additives amount in the automated process control system of steelmaking in basic oxygen furnace, Simkin A.I. (2014)
Левицкая Т. А. - Применение информационных технологий для автоматизации расчетов термодинамических характеристик поверхностного слоя (2014)
Парунакян В. Е. - Новые подходы к повышению эффективности работы железнодорожных станций промышленных предприятий, Маслак А. В. (2014)
Киркин А. П. - Оптимизация городских перевозок грузов с использованием системных исследований в области логистики, Киркина В. И. (2014)
Воропай В. С. - Методика по оценке технического состояния вагонов-цистерн парка промышленных предприятий (2014)
Сизова Е. И. - Исследование закономерностей процесса и разработка метода управления функционированием технологической линии по приёму массового сырья в условиях динамики входящего поездопотока (2014)
Щербакова И. В. - Интеграция в системе транспортного обслуживания мировых хозяйственных связей (2014)
Волошин В. С. - Экологическая безопасность глобального информационного пространства, Федосова И. В. (2014)
Ходарина К. В. - Аналитическая взаимосвязь процессов энергообмена организма человека с окружающей атмосферой (2014)
До уваги авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Батаев О. П. - Метод оценивания уровней радиопомех в широком диапазоне изменения их корреляционных свойств, Родионов С. В., Поляков С. В. (2013)
Сергиенко А. В. - Об использовании кластеризации методом ближайших соседей при локализации информативной области на зашумленном изображении (2013)
Даренский А. Н. - Моделирование взаимодействия пути и подвижного состава при дискретном подрельсовом основании в зоне рельсовых стыков, Клименко А. В. (2013)
Подустов М. О. - Автоматизована система наукових досліджень в процесі каталітичного окислення оксиду вуглецю, Лисаченко І. Г., Жадан Ю. В. (2013)
Яцько С. І. - Нейромережева модель діагностування системи "Автономний інвертор напруги – тяговий асинхронний двигун" тягової електропередачі, Ващенко Я. В. (2013)
Саяпина И. А. - Проверка модели рельсовой цепи на адекватность (2013)
Волков А. С. - Метод построения и кодирования алгебраических сверточных кодов в частотной области на основе быстрого преобразования Фурье Кули-Тьюки (2013)
Серая О. В. - Анализ методов решения транспортных задач со случайными стоимостями перевозок (2013)
Пахомова В. М. - Розробка підсистеми оперативного прогнозування простоїв прибуваючих поїздів на основі ANFIS-системи, Дмітрієв С. Ю. (2013)
Кривуля Г. Ф. - Пакет DNR переменной длины для модели обратной связи RTCP с диагностическим узлом, Бабич А. В., Мова А. Ю., Усиченко Р. И. (2013)
Скалозуб В. В. - Развитие автоматизированных систем управления вагонными парками на основе методов искусственного интеллекта, Чередниченко М. С., Новохацкий А. Ф., Великодный В. В., Клименко И. В. (2013)
Штомпель Н. А. - Оценка вычислительной сложности методов кодирования кодами с малой плотностью проверок на четность (2013)
Приходько С. И. - Повышение вычислительной эффективности помехоустойчивого кодирования/декодирования дискретных сообщений в телекоммуникационных системах и сетях, Курцев М. С., Хамзе Билал (2013)
Титул, зміст (2014)
Козак К. Б. - Пріоритетні сфери й механізми забезпечення продовольчої безпеки регіонів (2014)
Красільнікова К. Є. - The development of the baking industry in Ukraine (2014)
Кроніковський Д. О. - Аналіз економічних факторів впливу на кондитерську промисловість України (2014)
Нікішина О. В. - Ефективність механізмів стимулювання експорту борошномельної та комбікормової продукції (2014)
Ощепков О. П. - Методологічні питання дослідження продовольчої безпеки в межах національної безпеки країни, Магденко С. О. (2014)
Павлов О. І. - Імідж сільських територій як об’єкт маркетингу (2014)
Войтенко К. О. - Проблеми підвищення економічної ефективності виробництва на підприємствах харчової промисловості (2014)
Ангєлов Г. В. - Соціально-психологічні аспекти формування управлінських команд, Черняк Г. А., Черкаський А. В., Магац К. Д. (2014)
Мокіна С. М. - Еволюція формування концепції бренду роботодавця (2014)
Васильченко К. Г. - Ключові напрямки інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2014)
Іванченков В. С. - Ефект від впровадження інноваційних технологій (2014)
Седікова І. О. - Сучасний стан розвитку телекомунікаційного простору України, Седіков Д. В. (2014)
Стойка В. О. - Соціальна відповідальність бізнесу – важлива складова агропродовольчого ринку (2014)
Скляр Л. Б. - Екологічні платежі в системі еколого-економічного управління (2014)
Новіков О. В. - Шляхи підвищення експлуатаційних властивостей карбамідних пінопластів, як тепло- шумоізоляційних матеріалів зі зниженою горючістю (2014)
Куліков С. П. - Статистичне моделювання сезонних коливань кількості авіаційних робіт з пошуку та рятування протягом року, Шабала В. І. (2014)
Присяжнюк В. В. - Обґрунтування технічних вимог до створення захисного одягу для рятувальників в Україні, Кухарішин С. Д., Мілютін О. В. (2014)
Скоробагатько Т. М. - Категорування за вибухопожежною та пожежною небезпекою підприємства з виробництва біодизельного палива, Білошицький М. В., Маладика І. Г. (2014)
Перепелятніков Г. П. - Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту в України, Євдін О. М., Яцюк О. П. (2014)
Сізіков О. О. - Стан законодавчої та нормативно-правової бази з питань застосування ризик-орієнтованого підходу у сфері безпеки в Україні та шляхи її удосконалення, Євдін О. М., Климась Р. В., Якименко О. П. (2014)
Ларін О. М. - Аналіз складу і властивостей залишкових забруднень резервуарів для зберігання нафтопродуктів, Липовий В. О., Удянський М. М. (2014)
Ларін О. М. - Оцінка потенційного ризику від надзвичайної ситуації на резервуарі з нафтопродуктом, Грінченко Є. М., Федоренко Р. М. (2014)
Шаповал В. В. - Контроль якості палив пожежних автомобілів у дорожніх експлуатаційних умовах (2014)
Чайковський Ю. М. - Методичне забезпечення проведення спеціальної обробки техніки, обладнання, засобів індивідуального захисту та санітарної обробки рятувальників, Буковська В. С. (2014)
Новак С. В. - Диапазон изменения предела огнестойкости строительных бетонных конструкций при использовании расчетных методов, приведенных в Еврокоде 2 (2014)
Лисенко О. І. - Управління екологічною безпекою на об’єктах військової діяльності, Чеканова І. В. (2014)
Шевченко В. Л. - Моніторинг стану людини в надзвичайній ситуації на основі сучасних інфокомунікаційних послуг (2014)
Поспелов Б. Б. - Повышение связанности беспроводных сенсорных сетей в критических условиях на основе управляемых непрерывных каналов связи (2014)
Боровиков В. О. - Про необхідність удосконалення нормативних документів щодо протипожежного захисту об’єктів стаціонарними системами пінного пожежогасіння, Слуцька О. М. (2014)
Виноградов А. Г. - Экспериментальное исследование экранирования теплового излучения распыленной водой, Огурцов C. Ю., Дунюшкин В. А., Бенедюк В. С., Линчевский Е. А. (2014)
Чьочь В. В. - Аналіз стану патентування в сфері пожежної безпеки в Україні, Борисов А. В., Мукшинова Т. О., Несенюк О. О. (2014)
Анотації (2014)
Основні вимоги оформлення статей (2014)
Архипова Л. М. - Нормативно-правова база якісної складової природно-техногенної безпеки водних екосистем (2014)
Лапшин Ю. С. - О развитии энергетики в украине и некоторых вопросах экологии, Ардашов С. А., Голубцова Н. Ю., Лихачев О. К. (2014)
Голік Ю. С. - Система управління екологічним розвитком регіонів України (на прикладі Полтавської області), Ілляш О. Е. (2014)
Кобрин В. Н. - Система управления экологической безопасностью при утилизации твердых бытовых и производственных отходов, Нечипорук Н. В., Вамболь В. В. (2014)
Сергиенко В. В. - К проблеме формирования экологического сознания украинского общества (2014)
Саньков П. М. - Рекомендації щодо організації екологічно безпечного розміщення місць паркування для транспортних засобів з урахуванням фактору шуму, Ткач Н. О., Бахарєв В. С. (2014)
Кобрин В. Н. - Беспилотные авиационные комплексы для решения экологических задач, Нечипорук Н. В., Кобрина Н. В. (2014)
Гавриленко В. М. - Система моніторингу екобезпеки у місцях дорожньо–транспортних пригод з наїздом на тварин на автодорогах Полтавської області, Гулевець Д. В., Кохан О. В., Мовчан Я. І. (2014)
Пляцук Д. Л. - Передумови побудови моделі імовірнісного розподілу забруднюючих речовин в атмосфері, Шмандій В. М. (2014)
Адаменко Я. О. - Експертна модель забруднених нафтопродуктами земельних ділянок Івано-Франківської області, Качала Т. Б. (2014)
Alekseeva T. M. - Study of urban soils salinity on the example of the central part of c. Kremenchuk, Soloshych I. O. (2014)
Доценко Л. В. - Порівняльний аналіз методів визначення рівня забруднення атмосферного повітря, Демиденко А. С. (2014)
Удод В. М. - Розвиток гідроекосистем р. Кальміус в умовах дії спеціалізованих модифікованих факторів, Жукова О. Г. (2014)
Сакун О. А. - Джерела техногенної екологічної небезпеки на території об’єктів природно-заповідного фонду регіону досліджень (2014)
Ригас Т. Е. - Интегральный показатель состояния здоровья населения в условиях проявления экологической опасности (2014)
Петрусенко В. П. - Оцінка радіаційних ризиків загрози здоров’ю людини при потраплянні до організму 137Сs (2014)
Офранова М. М. - Можливості використання кварцвмісних відходів в якості в’яжучих матеріалах (2014)
Барсукова Г. В. - Дослідження процесу грануляції залізної руди з використанням різних водопоглинаючих домішок, Вакал С. В., Карпович Е. О. (2014)
Кондратенко О. М. - Шляхи регенерації модульного фтч дизеля з насипкою з природного цеоліту як засіб підвищення екологічної безпеки експлуатації транспорту, Вамболь С. О., Строков О. П., Мараховський В. П. (2014)
Шандрович В. Т. - Ефективність процесу anammox для очищення стічних вод від азотовмісних сполук, Мальований М. С., Мальований А. М. (2014)
Назарук М. М. - Філософія довкілля та її роль у соціально–екологічних дослідженнях (2014)
Мудрак О. В. - Фіторізноманіття Вінниччини: склад, рівні, характеристика (2014)
Голік Ю. С. - Методологічні основи моніторингу ефективності реалізації регіональної програми "Довкілля-2015" в Полтавській області, Ілляш О. Е. (2014)
Соловьев В. О. - Ритмы в развитии общества (2014)
Холопцев О. В. - Відгук озоносфери на зміни розподілу поверхневих температур Північної Атлантики, Больших О. В. (2014)
Черевко І. В. - Радіокеровані аэрофотознімання для цілей картографування (2014)
Юрасов С. М. - Апроксимація законів розподілу показників якості вод на прикладі ріки Дністер – м. Біляївка, Алексєєнко О. А. (2014)
Карпець К. М. - Моделювання рельєфозалежного фактора самоочищення постійних водотоків міста Харкова (2014)
Кравчук О. П. - Сезонні зміни геохімічних асоціацій мікроелементів в донних відкладах шельфу Чорного моря, Кравчук Г. О., Артем’єв О. В. (2014)
Курілов В. І. - ГІС і просторові бази даних у ґрунтовому картографуванні (2014)
Lisnyak A. - The Evaluation Of Freshwater And Agricultural Land Ecosystem Services And Its Utilisation, Bujnovský R., Vilček J. (2014)
Лотицький Д. В. - Види роду Fraxinus L. Одеської області (2014)
Бондаренко О. - Біосферний заповідник як категорія природно-заповідного фонду: обґрунтування для створення об'єкту в Чорнобильські зоні відчуження, Гуцал О., Драпалюк А., Мовчан Я., Потапенко М. (2014)
Максименко Н. В. - Структура і динаміка забруднення атмосферного повітря Харківської області, Різник К. Ю., Александрова А. С. (2014)
Яцентюк Ю. В. - Промислові антропогенні парадинамічні та парагенетичні ландшафтні системи міста Вінниці (2014)
Lisnyak A. - The Landfill Of Industrial Waste From Nickel Production And Its Impact On The Landscape (Case Study From Sereď In Slovak Republic), Michaeli E., Boltižiar M., Vilček J., Solar V. (2014)
Масікевич Ю. Г. - Гігієнічна якість води в річках Буковинських Карпат як показник екологічної безпеки регіону, Масікевич А. Ю. (2014)
Солошич І. О. - Сучасні проблеми утилізації відходів на прикладі автотранспортного підприємства, Напхоненко Н. В. (2014)
Ганошенко О. М. - Комплексний підхід до проблеми утилізації відпрацьованих автомобільних фільтрів, Голік Ю. С., Колтунов Г. А. (2014)
Алєксєєва Т. М. - Забруднення сільськогосподарської продукції нітратами на прикладі Кременчуцького району (2014)
Захаров С. В. - Формування та розиток пізнавальних інтересів студентів на заняттях з геодезії (2014)
Савченко В. Ф. - Інвестування інноваційного розвитку північних територій як складова економічного зростання в Україні (2014)
Левківський В. М. - Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії (2014)
Зеленська О. О. - Системний, синергетичний та біхевіористичний підходи у дослідженні проблем продовольчої безпеки, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2014)
Мекшун Л. М. - Німецька та шведська моделі побудови соціально-орієнтованої ринкової економіки (2014)
Тихенко В. С. - Нормативно-правове забезпечення управління природоохоронними проектами в Україні у контексті угоди про асоціацію з ЄС (2014)
Полковниченко С. О. - Формування та реалізація інвестиційного потенціалу Чернігівської області у сфері охорони навколишнього природного середовища, Богдан Д. М., Лелюк Д. О. (2014)
Соколенко Л. Ф. - Мотиваційний механізм у системі еколого-економічного регіонального управління (2014)
Пантєлєєва Н. М. - Використання теорії клітинних автоматів для прогнозування ресурсної бази банку як підґрунтя для впровадження фінансових інновацій (2014)
Медвідь М. М. - Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців (2014)
Савченко В. Ф. - Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках, Редька Є. В. (2014)
Аванесова Н. Е. - Основні аспекти виробничої діяльності підприємства на прикладі ДП "ХАЗ", Марченко О. В. (2014)
Затонацький Д. А. - Аутсорсинг у сучасному кадровому менеджменті (2014)
Алікорієв О. - Вплив монетарної незалежності на рівень інфляції у розширеному часовому періоді: на прикладі країн з низьким і середнім рівнем прибутковості, Саідхонов С. (2014)
Ткаченко О. О. - Аналіз світового досвіду систем оцінювання фінансової стійкості банків (2014)
Алексейчук В. О. - Аналіз динаміки та прогноз індексу споживчих цін на хлібобулочні вироби в Україні (2014)
Антонов М. С. - Дослідження сучасного стану боргової стійкості України (2014)
Бойченко В. М. - Аналіз основних фінансових показників банківської системи України (2014)
Есманов О. М. - Уточнення предмету фінансової безпеки з урахуванням її рівневості (2014)
Малиш Г. А. - Проблеми управління філіальною мережею банку в сучасних умовах функціонування банківського бізнесу (2014)
Матухно М. О. - Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Шульженко Г. М. - Формалізація впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на прибуток банків (2014)
Від редакційної колегії (2012)
Бойко А. - Педагогічні основи впровадження інноватики в практику (2012)
Цина А. - Визначення основних принципів соціальної відповідальності з охорони праці (2012)
Хіміч М. - Формування музично-естетичної культури та духовності учасників вокально-хорових ансамблів, Мелешко С. (2012)
Алмурадова С. - Азербайджанская танцевальная музыка как средство музыкально-эстетического воспитания школьников (2012)
Барнінець О. - Формування предметних компетентностей учнів на уроках історії за допомогою тренінгових ігор (2012)
Манько В. - Модернізація вищої освіти в Україні: стан та тенденції (2012)
Сипченко В. - Формування лідерських якостей у фаховій підготовці педагога (2012)
Тищенко Т. - Використання ідей А. Маслоу у підготовці вчителя (2012)
Борщ Ж. - Андрагогічний підхід до підготовки майбутнього вчителя (2012)
Погребняк В. - Полікультурний тренінг у системі підготовки фахівця (2012)
Багирова В. - Обучение чтению на иностранном языке в специализированном учебном заведении (2012)
Грибан Г. - Системний підхід у навчальному процесі з фізичного виховання (2012)
Кравець Л. - Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Голінська В. - Педагогічні умови формування естетичних потреб у процесі вокально-хорової підготовки (2012)
Кравченко А. - Педагогічні умови формування комунікативної взаємодії курсантів у первинній професійній підготовці (2012)
Сватьєв А. - Методичний потенціал кейс-стаді у підготовці тренерів-викладачів (2012)
Каракурт В. - Формирование социокультурной компетенции в процессе изучения английского языка как иностранного (2012)
Лутфуллін В. - Методологічні засади науково-педагогічної діяльності Я. А. Коменського (2012)
Ільченко О. - Передумови формування благодійної діяльності жінок в освіті України (XVII - 70рр. XVIII ст.) (2012)
Семеновська Л. - Предметно-політехнічна діяльність як інноваційний засіб реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті (2012)
Петренко Л. - Проблеми морального виховання особистості у літературній творчості І. Котляревського (2012)
Кравчун Н. - Основні етапи організаційно-методичної діяльності Я. Ф. Чепіги (2012)
Кікто С. - Становлення земських навчальних закладів Полтавщини (кінець XIX - початок XX ст.) (2012)
Фазан В. - Організація і структура освітнього процесу в навчальних закладах Православних Лавр України (XVIII - поч. XIX ст. (2012)
Бойко А. - У 2012 році журналу "Рідна школа" виповнюється 90 років (2012)
Пам'яті вченого-педагога (2012)
Сторінка головного редактора (2014)
Станіславчук Л. М. - Помісячна динаміка випадків стенозувального ларинґотрахеїту і рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту у дітей;їх зв’язок із респіраторними вірусами (2014)
Кравчун П. П. - Структурно-функціональні зміни міокарда за умови коморбідності постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу (2014)
Кеч Н. Р. - Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії (2014)
Абрагамович У. О. - Особливості показників добового моніторинґу підвищеного артеріального тиску у пацієнтів із різним ступенем активності системного червоного вовчака (2014)
Тарабрин О. А. - Изменения в системе гемостаза при угрозе прерывания беременности и их коррекция, Голубенко М. Ю., Лёшенко И. А. (2014)
Kiladze N. - Dermatoscopic Criteria of Non-pigmented Basal Cell Carcinoma, Shulaia T., Bulinska A., Abrahamovych L. (2014)
Смоляр Н. І. - Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, Боднарук Н. І. (2014)
Вольницька Х. І. - Імунолоґічні критерії верифікації хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми у хворих з бронхообструктивним синдромом після завершення лікування туберкульозу або пневмонії, Ільницький І. Г., Костик О. П., Білозір Л. І. (2014)
Скляров Є. Я. - Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, креатиніном та індексом маси тіла у жінок і чоловіків з гіпертонічною хворобою, Пилипів О. Б., Гутор Т. Г. (2014)
Кіцера О. О. - Клінічні ознаки, діаґностика та лікування хронічного вушного шуму (2014)
Варес Я. Е. - Оптимізація діаґностично-лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх третіх молярів із використанням авторської проґрами комп'ютерного моделювання, Кияк С. В. (2014)
Демидова А. Л. - Ефективність лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у Львівській області (ретроспективний аналіз) (2014)
Вимоги до статей (2014)
Криницький І. Є. - Чверть століття на шляху фахової підготовки юридичних кадрів (2014)
Дудоров О. О. - Проблеми вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за ухилення від сплати страхових внесків (2014)
Каменський Д. В. - Питання кримінальної відповідальності за порушення вимог податкової оптимізації в Україні та США (2014)
Коломоєць Т. О. - Принципи дії оцінних понять у вітчизняному податковому праві, Лютіков П. С., Глухий О. Г. (2014)
Кравець М. О. - Органи доходів і зборів як суб’єкти реалізації економічної функції держави (2014)
Приймаченко Д. В. - Інформування як форма взаємодії органів доходів і зборів у процесі здійснення митних процедур (2014)
Андрущенко В. Л. - Історичне значення та фіскальна архітектура поземельного оподаткування, Серебрянський Д. М. (2014)
Biletska G. - To the issue of tax exemption in the tax area of land, Ievsieieva I. (2014)
Євсєєва І. О. - Практика пільгового оподаткування акцизним збором у Європейському Союзі (2014)
Кучерявенко М. П. - Податковий компроміс: платити неможливо залишити, Смичок Є. М. (2014)
Огороднікова І. І. - Реформування системи оподаткування сільськогосподарських виробників в Україні, Гавловська Я. І. (2014)
Трубін І. О. - Напрями вдосконалення правового регулювання ПДВ в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію України та ЄС (2014)
Трубіна М. В. - Зарубіжний досвід оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення: податковий аспект (2014)
Шавло І. А. - Стратегічні напрями правового забезпечення механізму зарахування та обліку податкових надходжень, Шкуренко Н. Г. (2014)
Бригінець О. O. - Детінізація економіки як основа фінансової безпеки держави (2014)
Мулявка Д. Г. - Проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (2014)
Розум О. М. - Історико-правовий аспект протидії корупції в податкових органах України (2014)
Криницький І. Є. - Актуальне дослідження проблем застосування фінансово-правових норм (2014)
Про порядок формування тематики наукових досліджень НААН та першочергові завдання аграрної науки на перспективу (2015)
Медведєв В. В. - Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики ґрунтів, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Кулик М. Ф. - Порівняльна оцінка продуктивної дії зерна у складі силосу кукурудзи та сухого і вологого консервованого зерна у годівлі дійних корів, Корнійчук О. В., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., Хрипливий В. В., Гончар Л. О. (2015)
Литвинчук О. О. - Бактеріальні хвороби перцю овочевого (Сapsicum annum), Гончаренко М. В. (2015)
Козир В. С. - Коефіцієнт "мармуровості" як показник якості яловичини (2015)
Тимченко Л. О. - Спеціалізоване м’ясне скотарство як стратегічна галузь (2015)
Дзюбецький Б. В. - Отримання та оцінка нових інбредних ліній кукурудзи (Zea mays L.), споріднених з геноплазмою Lancaster, Федько М. М., Боденко Н. А. (2015)
Улич О. Л. - Екологічна спроможність новозареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої (2015)
Смаглій В. І. - Рух частинки в повітрі в умовах вітру і руху агрегату (2015)
Васюта В. В. - Сумарне водоспоживання та випаровування томата за різних способів поливу та глибини розрахункового шару ґрунту в південному регіоні України (2015)
Луканін О. С. - Комплексна переробка дубового клепкового кряжа для використання у технологічних процесах виноробства, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2015)
Чехова І. В. - Функціонування ринку соняшнику в Україні (2015)
Прозоров Р. Г. - Створення аутсорсинг-центрів як засіб підвищення ефективності підприємств молочної промисловості (2015)
Трохимчук А. І. - Зимостійкість і стійкість інтродукованих сортів яблуні до весняних заморозків в умовах Лісостепу (2015)
Архіпова О. В. - Засоби образності як репрезентанти гендерного концепту "чоловік” у сучасному українському художньому дискурсі (2014)
Диденко Н. Н. - Экспликация художественного концепта glaube в картине мира Гюнтера Грасса (2014)
Нестеренко К. В. - О взаимосвязи концептов (на примере анализа фрагмента русской картины мира "Суд”) (2014)
Решетняк О. О. - Лінгвокультурологічні особливості вербалізації домінантних морально-етичних бінарм Старого й Нового Заповіту (2014)
Ткачик О. В. - Структурно-семантичний аналіз когнітивних метафоричних конструкцій в романі Сюзан Коллінз "Голодні ігри”, Булда Н. В. (2014)
Фоміна С. Б. - Семантико-когнітивний аспект концепту "time” в художньому тексті фантастичного жанру (2014)
Пархоменко К. О. - Функціонально-семантичний аналіз похвали як мовленнєвого акту на матеріалі творів С. Кінселли, Т. Парсонса та Дж. Тролоп, Шевченко М. Ю. (2014)
Myhovych І. - Communicative strategies and tactics in modern English speech genres (2014)
Саламатіна О. О. - Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) (2014)
Червенко О. Б. - Характерни особености на българските народни песни от село Лозоватка (Приморски район, Запорожка област, Украйна) (2014)
Шкіцька І. Ю. - Семантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань (2014)
Акімова Н. В. - Вплив специфіки мови інтернету на появу надлишкових для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських та білоруських сайтів новин) (2014)
Гнатюк Л. - Вербальні та невербальні вияви етноспецифіки в міжкультурному міжособистісному спілкуванні (2014)
Джельова А. С. - Синергетичният подход при изследване на междусистемните езикови взаимодействия билингвизъм, диглосия, интерференция (2014)
Кемалова А. И. - Книжовна норма и народноезикови черти в един новобългарски писмен паметник (2014)
Кузьміч Н. В. - Энтагенез ментальнасці: мастацкі аспект (2014)
Микитюк О. Р. - Український прикметник як стрижень національної картини (2014)
Сніца Т. Є. - Міжкультурна комунікація як суспільний феномен (2014)
Ушаков А. С. - Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів (2014)
Kiselyova O. - English modality. Some problems of translation (2014)
Коломієць С. С. - Переклад оціночних суджень жанру "інтерв’ю” в науково-публіцистичному дискурсі, Солоділіна А. С. (2014)
Марковська А. В. - Міжкультурний аспект перекладу німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної німецькомовної преси) (2014)
Ткачик О. В. - Прагматико-стилістичні особливості перекладу англомовних фразеологізмів-колоронімів українською мовою в художніх творах, Ляпіна О. В. (2014)
Безруков А. В. - Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття (2014)
Варнацька Г. О. - Інтелектуальне угруповування "Блумсбері”: філософія та переконання (2014)
Кондратенко Н. В. - Художній текст як ігрова реальність (2014)
Коч Н. В. - Інтертекстуальність роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого” (2014)
Павлюх Н. М. - Концепція естетичного сприйняття у творчості Ганса-Ґеорга Ґадамера (2014)
Плотникова А. А. - Смерть и ее атрибутика в творчестве А. Н. Вертинского (2014)
Тытюк А. К. - Писательницы детективных романов и их женские персонажи (2014)
Філоненко С. О. - "Маленька самотня людина в нічному місті”: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі (2014)
Кара Т. С. - Українська історична повість першої половини ХХ століття у дзеркалі критики і літературознавства (2014)
Король Л. П. - Структурні елементи сюжету й композиції в історичному романі "Ольвія” В. Чемериса (2014)
Павлюк Н. Л. - Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика (2014)
Ракитова Л. А. - Историософская традиция в публицистике М. А. Волошина (на материале статьи-лекции "Россия распятая”) (2014)
Анісімова Н. П. - "Присутність реальності, якої немає…”: моделювання театралізованої дійсності у поетичному дискурсі генерації 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Блик О. І. - Харківська школа романтиків у контексті європейського романтизму: національна парадигма світового явища (2014)
Будівська Л. П. - Гуманістичне висвітлення постаті Олекси Довбуша в прозових творах українських авторів ХХ століття (2014)
Гаджилова Г. О. - Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального (2014)
Новик О. П. - Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки "Мачеха и панночка” (2014)
Смаглій І. В. - Дихотомія циклу "Любов і Смерть” в однойменному збірнику поезій Світлани Йовенко (2014)
Цепкало Т. О. - Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки (2014)
Школа В. М. - Казкові елементи в художній структурі п’єс Івана Микитенка (2014)
Ландер М. А. - Специфіка розподілу аброморфем у назвах знарядь і засобів дії (2014)
Романюк В. М. - Лінгвістична експлікація соматичної лексики (2014)
Тончева Хр. М. - За лексикално-семантичната дублетност в преписите (2014)
Турчак О. М. - Екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники виникнення оказіоналізмів у мові періодики кінця ХХ століття (2014)
Chernenko V. - Interpersonal idiomatic expressions: conviviality and conflict in verbal interactions (2014)
Гуменна І. І. - Асоціативно-експресивні засоби англійського масмедійного дискурсу (2014)
Євтушина Т. О. - Фразеологічна вербалізація визначальних регіональних рис менталітету у прозі В. Стефаника і М. Матіос (2014)
Здіховська Т. В. - Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука (2014)
Кальченко Т. Ю. - Аксіологічна функція прецедентних феноменів у поетичному творі (на матеріалі лірики В. Герасим’юка та І. Римарука) (2014)
Компанієць І. В. - Контексти іменування як відображення мовленнєвих стратегій і тактик (2014)
Слобода Н. В. - Функціональні типи графічно неадаптованих англіцизмів у назвах і рекламі українських організацій (2014)
Сукаленко Т. М. - Формування культури мовлення у сфері професійної діяльності економіста, Жежеря О. С. (2014)
Щербицька В. В. - Особливості графічної стилістики в сучасних автобіографічних англомовних творах (2014)
Гапєєва І. М. - Національний колорит та естетика поетичного виразу мовотворчості шістдесятників (2014)
Ікалюк Л. М. - Вигуки-пейоративи у середньоанглійській мові (2014)
Коваль О. В. - Трансформація фразеологізмів як засіб увиразнення художнього тексту (на матеріалі творів ХХ століття) (2014)
Косович О. В. - Неолексеми гiбридної природи в стилiстичнiй панорамi французької мови (2014)
Зоріна Ю. В. - Функції називного уявлення й називного теми (2014)
Ковбаско Ю. Г. - Еволюція дейктичних центрів локативності в англійській мові (2014)
Кульбабська О. В. - Граматичний обсяг терміна "просте ускладнене речення” (2014)
Радомська Л. А. - Складні утворення із запозиченим препозитивним компонентом (2014)
Христіанінова Р. О. - Формально-граматична організація складно-сурядних речень (2014)
Бажок І. А. - Жанрава-тэматычныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай эсэістыкі (2014)
Волковецька Н. В. - Образ успішної людини як проблема самоідентифікації в умовах еміграції (2014)
Криштоп И. С. - Доминанты любовной лирики Эдны Миллей и Констанции Буйло (2014)
Літвінова І. М. - Рецепція східних культур у сучасній українській літературі (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2014)
Маркова М. В. - Михайло Лермонтов "К Нэере”: спроба інтерпретації у компаративістичному руслі (2014)
Вечоркін І. О. - Деякі ментальні ознаки українського художнього тексту другої половини ХХ ст. (2014)
Грищенко І. В. - Проблема міжетнічного полілогу України у публікаціях видань ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах "Киевской старины”) (2014)
Пилипишин С. І. - Дискурс української самодостатності та національної ідентичності у контексті творчості Олександра Пипіна, Омеляна Огоновського та Івана Франка (2014)
Анісімова Н. П. - "Маленьке місто, вулиця сумна…”: естетичне вираження опозиції "центр / периферія” у ліриці поетичного покоління 80-х років ХХ ст. (2014)
Богданова М. М. - Художній світ історичної повісті Богдана Лепкого "Сотниківна” (2014)
Бондар Ю. В. - Листування Пантелеймона Куліша: тематичні аспекти та жанрово-стильові особливості (2014)
Майборода Н. В. - Образне слово у ліриці поетів шахтарського краю (на матеріалі поезії С. Черкасенка та В. Голобородька), Шленьова М. Г. (2014)
Новик О. П. - Мотив мовчання у поезії українського романтизму (2014)
Стасик М. В. - Народні традиції в художній інтерпретації Григора Тютюнника (на прикладі оповідання "Оддавали Катрю”), Бабич Д. В. (2014)
Філоненко С. О. - Вовкулаки починають і програють: мотив перевертня в сучасній українській белетристиці (2014)
Козій О. Б. - Морально-етична проблематика роману М. Шеллі "Франкенштейн” (2014)
Крисало О. В. - Індивідуальний жіночий дискурс в оригіналі та перекладі драматургічного твору (на материалі п’єс Теннессі Уїльямса) (2014)
Пилипюк Л. А. - Простір як місце дії у творчості Оноре Бальзака (2014)
Прушковська І. В. - Конфлікт значущості загальнолюдських цінностей крізь призму турецької драми (на матеріалі п’єси Х. Еркека "Поріг”) (2014)
Суичимез А. А. - Лестница как предметный экспликатор драматургического пространства А. Н. Островского (2014)
Сухомлинов О. М. - Казковий вимір художньої моделі "Втечі до Багдада” Ярослава Івашкевича (2014)
Чирва Ю. О. - Використання літературно-журналістських засобів у романі "З холодним серцем” Трумена Капоте (2014)
Artemovych O. D. - On rigid derivations in rings, Lukashenko M. P. (2014)
Барабаш Г. М. - Наближення модулярних інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Якобі, Холявка Я. М. (2014)
Глушак І. Д. - Наближення ємностей на метричних просторах ліпшицевими ємностями (2014)
Gurupadavva Ingalahalli - On φ-Symmetric τ-curvature tensor in N(k)-contact metric, Bagewadi C. S. (2014)
Dyriv M. M. - On operators of stochastic differentiation on spaces of regular test and generalized functions of L\'evy white noise analysis, Kachanovsky N. A. (2014)
Ershova Yu.Yu. - On inverse topology problem for Laplace operators on graphs, Karpenko I. I., Kiselev A. V. (2014)
Заболоцький М. В. - Асимптотичне поводження логарифмічної похідної цілих функцій нульового порядку, Мостова М. Р. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для системи диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2014)
Карлова О. - Функції зі зв'язним графіком та B1-ретракти (2014)
Kirichenko V. - Gorenstein Tiled Orders, Khibina M., Mashchenko L., Plakhotnyk M., Zhuravlev V. (2014)
Kuz A. M. - Problem for hyperbolic system of equations having constant coefficients with integral conditions with respect to the time variable, Ptashnyk B. Yo. (2014)
Кулявець Л. В. - Про зростання одного класу цілих рядів Діріхле, Мулява О. М. (2014)
Kurdachenko L. A. - On some generalizations of Baer's theorem, Pypka O. O. (2014)
Livinsky I. V. - On orders of two transformation semigroups of the boolean, Zhukovska T. G. (2014)
Malytska H. P. - The fundamental solution of Cauchy problem for a single equation of the diffusion equation with inertia, Burtnyak I. V. (2014)
Маслюченко В. К. - Про неперервність KC-функцій зі значеннями в площині Сідра, Мироник О. Д. (2014)
Protasov I. V. - Around P-small subsets of groups, Protasova K. D. (2014)
Пукальський І. Д. - Задача з косою похідною для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням (2014)
Symotyuk M. M. - Problem with two-point conditions for parabolic equation of second order on time, Tymkiv I. R. (2014)
Sorokin O. S. - Finite homomorphic images of Bezout duo-domains (2014)
Stefluk S. D. - Partition polynomials defined by parafunctions of triangular matrices with arbitrary first two columns (2014)
Taras O. - Note on Arens regularity of symmetric tensor products, Zagorodnyuk A. (2014)
Timis I. - Stability of tripled fixed point iteration procedures for mixed monotone mappings (2014)
Tushev A. V. - On the primitive representations of finitely generated metabelian groups of finite rank over a field of non-zero characteristic (2014)
Chernega I. - Homomorphisms of the algebra of symmetric analytic functions on ℓ1 (2014)
Ростислав Іванович Григорчук - лауреат премії Л. Стіла 2015 року (2014)
Володимир Васильович Шарко (некролог) (2014)
Чугаєва І. - Сучасні методи вивчення пам’яток давньоруського літописання (2014)
Дятлов В. - Церковна політика герцога Георга Саксонського (1471–1539). Реформа проти реформації (2014)
Прохорова А. - Жінка на королівському троні: погляд англійських тираноборців середини XVI ст. (2014)
Кушнарев С. - К вопросу о монастырской колонизации Среднего Поосколья в XVII в. (на примере Валуйского Успенского Николопристанского монастыря) (2014)
Доманова Г. - Конфірмаційні універсали Генеральної військової канцелярії Чернігівському магістрату (2014)
Головко Ю. - Реєстраційно-облікова документація російських дипломатичних місій в Османській імперії як джерело з історії російсько-турецької торгівлі останньої чверті ХVІІІ ст. (2014)
Посохова Л. - Вивчення живих європейських мов у православних колегіумах України XVIII ст. (2014)
Яременко М. - Ранньомодерні європейські та українські освітні практики: порівняння "технічних" аспектів (на прикладі Києво-Могилянської Академії XVIII ст.) (2014)
Литвинова Т. - Образ идеального помещика: к проблеме преемственности / разрывов в украинской общественной мысли конца ХVIII – первой половины ХІХ вв. (2014)
Терещенко О. - Жіночі персонажі нижчої міфології в народних уявленнях ХІХ ст.: специфіка образів (2014)
Гребцова И. - П. Т. Морозов: становление ученого и публициста (2014)
Ципляк Н. - Вихованці Чернігівської духовної семінарії: походження, статус, перспективи (2014)
Приходьон О. - Духовна освіта в Російській імперії у другій чверті ХІХ ст. (2014)
Торубара А. - Статут Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька 1840 р. (2014)
Козинець О. - Підготовка молодшого командного складу російської армії у другій чверті ХІХ століття (2014)
Бучаста С. - Особливості перепланування населених пунктів Слобідсько-Українського (Українського) військового поселення. 1817–1857 рр. (2014)
Кандаурова Т. - Инфраструктура российских военных поселений в XIX в. в контексте массовых статистических источников: хозяйственный и социокультурный сектора (2014)
Марасанова В. - Административные учреждения Верхнего Поволжья в первой половине XIX столетия, Мельникова И. (2014)
Ващенко А. - Реорганізація повітових інститутів управління селянами в Російській імперії (1861–1917 рр.) (2014)
Рахно О. - Голова Чернігівської губернської земської управи І. Ф. Іскрицький: віхи життя та громадської діяльності (2014)
Павленко Л. - Проблема тривалості життя у російській публіцистиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Бойченко С. - Поховальна культура у суспільному дискурсі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (за матеріалами періодичних видань Чернігова) (2014)
Михедько В. - Российская государственная власть и администрация 60-х годов XIX – начала ХХ вв. в восприятии польских землевладельцев Северо-Западного края (2014)
Сидоренко О. - Події Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на сторінках газети "Черниговские губернские ведомости" (2014)
Дьомін О. - Становлення литуаністики та україністики в Новоросійському університеті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Кеда М. - Западноевропейское Средневековье на страницах журнала "Вера и Жизнь" (2014)
Миколенко Д. - Диктатор або ефективний державник: суперечливий образ Стефана Стамболова у болгарській історіографії і публіцистиці періоду Третього болгарського царства (2014)
Петровська Ю. - Діяльність земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення населення в роки Першої світової війни (2014)
Головко В. - Ярославський період життя та діяльності І. Я. Гурлянда (2014)
Стрілюк О. - Національна політика П. А. Столипіна очима сучасників, Ячменіхін К. (2014)
Шара Л. - Пріоритетні напрями роботи Чернігівської міської думи упродовж 1915 р. (за матеріалами "Черниговской земской недели") (2014)
Мозохіна Є. - З історії розвитку освітньої справи у таборі полонених українців Вецляр (Німеччина) у 1915–1917 рр. (2014)
Сеніна Л. - Британське русофільство часів Першої світової війни як зразок зворотного напіворієнталізму (2014)
Ліпач В. - Державно-політична модернізація Туреччини після Першої світової війни (1918–1924 рр.), Срібняк І. (2014)
Дубчак І. - Царські спеціалісти в радянській кадровій політиці під час нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2014)
Ковальський С. - Миротворчість ООН на Кіпрі: підсумки та уроки 50-ти річної операції (2014)
Пронь Т. - Президент Єгипту Г. А. Насер: особистісний фактор в арабо-ізраїльському конфлікті / війні 1967 р. (2014)
Мітькіна О. - Канадо-квебекські взаємини у вимірі франкофонної ідентичності провінції (2014)
Ващенко О. - Стратегія ядерної безпеки США та Україна (2009–2013 рр.) (2014)
Соломенна Т. - Соціально-економічні права в ЄС: гарантії та механізми забезпечення (2014)
Гапієнко А. - Глобальні практики історичного пізнання: роздуми про час та простір (2014)
Кеда М. - Результати науково-дослідної роботи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського за 2013 р. (2014)
Коваль В. І. - Дослідження наукової діяльності видатних учених-механіків Чернігівщини, Бадай М. В. (2014)
Часов Д. П. - Влияние угла атаки дополнительной лопасти на движущую силу шнекового конвейера (2014)
Воробйова М. І. - Формування колоїдних наночасток срібла з водних розчинів AgNO3 під дією контактної нерівноважної плазми, Півоваров О. А. (2014)
Горбенко П. К. - Исследование радиационных дефектов в кристаллах KCL чистых и с примесью ионов Li+ и Na+, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2014)
Єрошенко А. М. - Програмування електроерозійної обробки в середовищі Delcam, Кремчанін Є. М. (2014)
Воробйова В. І. - Синергетичний вплив нітрогеновмісних органічних сполук на протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку, Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф. (2014)
Комаха В. О. - Реологічні властивості водних суспензій карбонату кальцію модифікованих ПАР (2014)
Трус І. М. - Опріснення шахтних вод з високою жорсткістю при використанні електродіалізу, Макаренко І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом, Слєднікова О. С., Кальченко Д. В., Музичка Д. Г. (2014)
Жарий Я. В. - Модель оптимизации процесса дефектации седел клапанов газораспределительного механизма при восстановительном ремонте, Веремей Г. А. (2014)
Космач О. П. - Статистичні характеристики розподілу модельних сигналів акустичної емісії при зміні швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів (2014)
Міщенко М. В. - Аварійний ремонт дизельного двигуна ГАЗ-544 і його модифікацій у польових умовах внаслідок конструктивного прорахунку, Пасов Г. В. (2014)
Сапон С. П. - Моделювання траєкторій руху шпинделя на регульованих гідростатичних опорах (2014)
Хоменко І. М. - Про побудову зовнішньої швидкісної характеристики автомобільного двигуна розрахунковим методом (2014)
Болотов М. Г. - Застосування тліючого розряду з порожнистим катодом у процесах поверхневої обробки металів (огляд), Руденко М. М. (2014)
Новомлинець О. О. - Прецизійне електроконтактне точкове зварювання металевих матеріалів, Олексієнко С. В., Завальна І. В., Половецький Є. В. (2014)
Косолап А. И. - Сферическая кластеризация данных, Довгополая А. А. (2014)
Литвинов В. В. - Формирование кластеров при работе с неиерархическими методами кластерного анализа, Мойсеенко О. П. (2014)
Вавіленкова А. І. - Аналіз методів пошуку синонімів в електронних документах (2014)
Гумен М. Б. - Передача даних у телеметричних системах із застосуванням технології Mesh Lite, Гумен Т. Ф. (2014)
Зайцев С. В. - Математична модель нечіткого декодування турбокодів (2014)
Мехед Д. Б. - Захист інформації на підприємстві (2014)
Ткач Ю. М. - Побудова нечітких когнітивних карт для оцінки інформаційних ризиків вищого навчального закладу (2014)
Назарук В. Д. - Використання багаточастотних кодових конструкцій без збігу частотно-часових елементів для побудови фізичного рівня систем бездротового доступу (2014)
Задорожний А. А. - Классификация и методы устранения неопределенностей в моделях при индуктивном и дедуктивном подходах к их созданию (2014)
Kazymyr V. - nformation technologies of biometric security for mobile devices, Mokrohuz A. (2014)
Алексеевский Д. Г. - Определение коэффициента преобразования мощности электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, Бурова А. А., Буров А. Н., Кулаков С. А. (2014)
Іванець С. А. - Використання нечіткої логіки в системах відстеження точки максимальної потужності фотоелектричних перетворювачів, Красножон О. В. (2014)
Дудла І. О. - Аналіз споживчих вимог до вовняних тканин, Соболь О. М., Яковенко А. М. (2014)
Герасименко Т. М. - Математичне моделювання процесу сушіння солоду як об’єкта регулювання температури та вологості, Ладанюк А. П. (2014)
Отрошко В. А. - Оцінювання відповідності дитячого взуття, Мережко Н. В. (2014)
Победаш М. М. - Шляхи стабілізації споживчих властивостей рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб, Сидоренко О. В. (2014)
Зацерковний В. І. - Використання геоінформаційних технологій у санітарно-гігієнічному моніторингу територій (на прикладі Чернігівської області), Лисецький Ю. М., Сивик Д. О., Кривоберець С. В. (2014)
Иващенко Т. Г. - Экологические аспекты технологий утилизации фосфогипса, Индже И. Д. (2014)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизму у вугільній галузі (2014)
Крупко В. А. - Аналіз можливостей утилізації осаду очисних споруд (2014)
Лінючев О. Г. - Апаратно-технічне забезпечення для визначення рівня забруднення хлором повітряного середовища, Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В., Гомеля М. Д. (2014)
Абрамова Ю. В. - Прагматичний потенціал афоризмів Оскара Уайльда: перекладацький аспект (2010)
Верхулевська Л. Ф. - Внесок українських термінологів у мовознавство ХХ ст (2010)
Водолазька С. А. - Робота редактора над особливостями вживання військової лексики в тексті (2010)
Заскалета В. П. - Виникнення складнопідрядного речення: з історії питання (2010)
Кучерява Л. В. - Стилістична функція як провідна функція художнього тексту, Ткаченко С. І. (2010)
Литвин О. Є. - Типологічна схожість мовленнєвих актів подяк і вибачень в англомовному дискурсі (2010)
Лященко О. А. - Лінгвопрагматичні особливості перекладу поетичних текстів (2010)
Ситько О. М. - Українська латиномовна лірика доби пізнього середньовіччя та бароко в постмодерній інтерпретації (2010)
Титаренко О. І. - Формування культури мовлення як спосіб саморозвитку особистості у світі педагогічного осмислення (2010)
Яременко С. - Реалізація мовного коду в білінгвальному середовищі (2010)
Григоренко Н. О. - Деякі аспекти міжкультурної комунікації унавчанні іноземним мовам (2010)
Житар І. В. - Особливості функціонування вставлених конструкцій в публіцистичному стилі української мови (2010)
Козубенко К. В. - Комунікативна структура політичного дискурсу (2010)
Кульчицький В. І. - Напівфіксація: основні моделі, тенденції розвитку та вклад у розширення номінативних можливостей словотвору сучасної німецької мови (2010)
Мочалова Н. С. - Пасивні синтаксичні конструкції з дієсловами на -ся в мові наукової літератури (2010)
Халіновська Л. А. - Відображення авіаційної лексики в сучасних словниках (2010)
Гурбанська А. І. - Парадигма стереоскопічного зображення у повістевій творчості М. Вінграновського (2010)
Козачок Я. В. - Роман В. Леонтовича "Хроніка Гречок"- епопея духовного й фізичного геноциду українства (2010)
Бабаєв Баба - Смех и комизм в азербайджанской литературе (2010)
Бурлакова І. В. - Особливості дискурсу символізму в новелістиці Петра Балея (на матеріалі новели "Пан") (2010)
Варенко В. М. - Пошуки духовно-морального ідеалу в циклі "Паранетікон" збірки "Мій ізмарагд" І. Франка (2010)
Гаєвська Н. М. - Особливості малої прози Архипа Тесленка (2010)
Денисюк С. П. - Проблема національної своєрідності української літератури у творчій спадщині Ю. Шевельова (2010)
Земляна Г. І. - Роман М. Чернявського "Весняна повідь": сучасний літературознавчий аналіз (2010)
Линченко М. Д. - Українська людина в умовах колоніальної агресії (на матеріалі творчості Володимира Винниченка) (2010)
Литвинська С. В - М. Гоголь як український етнограф та етнопсихолог, Чухліб Т. М. (2010)
Настенко Л. Г. - Тьюторство як прогресивна технологія індивідуалізації освіти у вищій школі (2010)
Ткаченко Р. П. - Образ вченого з погляду психології науки (роман П. Загребельного "Розгін" (2010)
Медетова У. - Оповідання С. С. Ахундова "Честь" (2010)
Чухліб Т .М. - Генеза українських вірувань, Павленко О. М. (2010)
Шевель Т. О. - Проблема рецептивної естетики і поетики у доробку М. Вороного (2010)
Щур Н. О. - Я. Мамонтов як дослідник українського театру і драматургії (2010)
Ігор Безгін – видатний театральний діяч, педагог і вчений (2014)
Гарбузюк М. В. - Топос Львова як український дискус у виставі "Львів’янка, королева Голконди, або пригоди Фінфи" Я.-Н. Камінського на сцені польського театру у Львові (1829) (2014)
Палій О. С. - Діяльність Державного театру УНР у Кам’янці-Подільському (1919-1920) (2014)
Боньковська О. О. - Шевченкіана Володимира Блавацькогоу професійних українських театрах східної Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Баша О. П. - Постава п’єси "Тарас Шевченко" Юрія Костюка у режисурі Володимира Скляренка на сцені у режисурі Володимира Скляренка на сцені Львівського театру юного глядачаім. М. Горького 1945 р. (2014)
Погоріла М. С. - Хореографічне переосмислення Олексієм Ратманським відомих зразків балетного театру (2014)
Васильєв С. С. - Театр і алхімія: випадок театральних "апеляцій" Мірчі Еліаде (2014)
Бевзюк-Волошина Л. А. - Сценограф чи режисер: пріоритет авторствав сучасному театрі (2014)
Братерська-Дронь М. Т. - Релігійна тематика на екрані: духовний аспект (2014)
Погребняк Г. П. - Авторський кінематограф у контексті філософії екзистенціалізму (2014)
Кадум Л. - Особливості режисури екстремального документального фільму (2014)
Сивокінь Є. Я. - Анімація авторська та комерційна (2014)
Сивачук В. С. - Відображення трагедії Голодомору в сучасному українському кінематографі (2014)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна і наукова діяльність Г. О. Авенаріуса в Одесі та Києві (2014)
Шершньова К. С. - Особливості розвитку документального кіно України у контексті жанрової специфіки мистецтва (2014)
Оніщенко О. І. - Епістолярій З. Фрейда та А. Ейнштейна:пацифістський аспект (2014)
Ніколаєва Г. О. - Яшка-Буксир, Мішка Япончик, Попандопуло: трикстери "одеського міфу" у виставах Театру музичної комедії ім. М. Водяного... (2014)
Юдова-Романова К. В. - Поліморфність балів (2014)
Копилова Н. О. - Міфологема андрогіна як втілення сенсу діяльності Марка Шагала (2014)
Наумова Л. М. - Умови виникнення українського національного кінематографаі діяльність ВУФКУ (2014)
Мусієнко-Фортунська О. О. - Керівники ВУФКУ. Сторінки історії українського кіно (2014)
Росляк Р. В. - Тематичне планування в українській кінематографії доби ВУФКУ (2014)
Мусієнко О. С. - Дискурс українського авангарду на шпальтах часопису "Кіно" (2014)
Казакова Н. В. - Один із забутих українських кінознавців... (2014)
Герц М. А. - Творчість О. Довженка періоду ВУФКУ:початок українського поетичного кіно (2014)
Сергеєва О. В. - Міфологічні мотиви і архетипи світової культури у фільмах Георгія Стабового, Георгія Тасіна та Олександра Довженка (2014)
Черков Г. А. - Погребняк Г. П. Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості .. (2014)
Новікова Л. Є. - Братерська-Дронь М. Т. Кінофантастика:філософський аспект (2014)
Росляк Р. В. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 1. Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій : бібліогр. покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кузьменко В. В. - Рефлексія онтологічного й аксіологічного аспектів філософсько-правової парадигми Л. І. Петражицького (2014)
Легка О. В. - Взаємозв’язок правозастосовної техніки з іншими видами юридичної техніки (2014)
Новікова М. М. - Інститут правового компромісу у механізмі менеджменту юридичного конфлікту (2014)
Орлова О. О. - Правові аспекти гендеру в Україні (2014)
Самотуга А. В. - Some problems of understanding the content of collective rights (2014)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "громадянське суспільство" (2014)
Талидкін О. В. - Правосуб’єктність фізичних осіб: окремі аспекти (2014)
Булат Є. А. - Правова охорона комп’ютерних програм на сучасному етапі (2014)
Булах С. М. - Дефініція поняття "переведення працівника на іншу роботу" (2014)
Легеза Ю. О. - Визначення поняття "продовольча безпека", Орєшкова А. Ф. (2014)
Кахович О. О. - Організація роботи юридичної служби підприємств (2014)
Коваленко А. В. - Дисциплінарна відповідальність медичного працівника (2014)
Круглова О. О. - Тенденції розвитку соціальної політики в Україні (2014)
Чабаненко М. М. - Норми, що регулюють трудові відносини, в системі аграрного права (2014)
Обушенко Н. М. - Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права (2014)
Кацуба Р. М. - Організація діяльності міліції із запобігання порушенням громадського порядку під час чемпіонату Європи з баскетболу "Євробаскет-2015" (2014)
Савіщенко В. М. - Особливості підготовки та комплектування науково-педагогічних кадрів (2014)
Бондаренко Н. С. - Адміністративно-правова охорона об’єктів тваринного світу (2014)
Гаврилюк Р.В. - Особливості позбавлення права керування транспортними засобами як вид адміністративного стягнення (2014)
Д’яченко А. В. - Щодо нормативного регулювання питань відповідальності за вчинення валютних правопорушень (2014)
Калугін Є. П. - Безпека дорожнього руху: охорона чи захист. До співвідношення понять (2014)
Колесников М. О. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Лушер В. В. - Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України (2014)
Молчанов Р. Ю. - Окремі особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення за участю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України (2014)
Чаплинський К. О. - Actual problems of conducting examinatioin (2014)
Бабанін С. В. - Змішана форма вини у кримінальному праві України (2014)
Богатирьова О. І. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні окремих заходів виховного впливу на засуджених до позбавлення волі (2014)
Дрозд В. Г. - Проблемні питання застосування домашнього арешту як виду запобіжного заходу (2014)
Кириченко О. В. - Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (за результатами соціологічного опитування працівників органів внутрішніх справ) (2014)
Кисельов І. О. - Обстановка вчинення умисного вбивства або замаху: кримінологічний аналіз (2014)
Ковбаса В. М. - Криміналістична характеристика спеціальних знань (2014)
Ковтун І. В. - Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку (2014)
Обушенко О. М. - Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини в Україні (2014)
Строгий В. І. - Контроль за діяльністю державної системи боротьби з тероризмом як елемент політики національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Христов О. Л. - Удосконалення нормативного регулювання взаємодії оперативних і слідчих підрозділів ОВС під час реалізації матеріалів ОРД (2014)
Чаплинська Ю. А. - Organizational and tactical support of the investigative experiment (2014)
Шинкаренко І. О. - Психологічні механізми формування злочинного натовпу під час масових порушень громадського порядку (2014)
Бідняк Г. С. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до проведення почеркознавчого дослідження (2014)
Гора І. Ю. - Проблеми протидії ксенофобії в сучасній Україні (2014)
Грицаченко В. В. - Оперативно-розшукове запобігання злочинам органами внутрішніх справ як структурний елемент оперативно-розшукової протидії злочинам (2014)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угод і компромісів у кримінальному процесі України (2014)
Завгородня К. В. - Застосування практики Європейського Суду з прав людини з метою недопущення безпідставного обмеження стороною обвинувачення свободи та недоторканності особи під час досудового розслідування (2014)
Лускатова Т. О. - Структура криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2014)
Зубков В. Е. - Обоснование параметров устройства для резки клубней картофеля перед посадкой (2013)
Пилипенко О. І. - Вирішення інженерних задач під час 3D проектування зірочок ланцюгової передачі, Полуян А. В. (2013)
Горбатко О. О. - Оптимізація багатошарових елементів конструкцій із композиційних матеріалів з різною структурою армуючих шарів, Савченко О. В. (2013)
Трейтяк В. В. - Метод синтезу проектних варіантів концептуального проектування вузлів літака, Ратушний П. М., Борисов О. О. (2013)
Олененко М. Г. - Решение задачи о стационарном распределении тепла в многослойной анизотропной пластине, Величко И. Г. (2013)
Королев А. А. - Химическая активность азотсодержащих соединений в реакции с кислородом оксиранового кольца (2013)
Бондарь Е. С. - Противокоррозионные свойства NORFLOXACIN и ETAMSYLATE (2013)
Квашук Ю. В. - Исследование эффекта "последействия" ингибиторов коррозии на основе растительного сырья для защиты оборудования пищевых производств (2013)
Рудик А. В. - Шліфування впалих поверхонь обертання конічною поверхнею абразивного інструменту, Рудик В. А. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Адаптивне керування точністю положення шпинделя на гідростатичних опорах (2013)
Сапон С. П. - Методика експериментального визначення точності обертання шпинделя (2013)
Шуляр І. О. - Технологічні шляхи підвищення якості армованої зони виливків бурового інструменту (2013)
Болотов Г. П. - Аналіз процесу нагріву тліючим розрядом в умовах зварювання як об’єкта керування (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние внешнего статического нагружения на изменение параметров структуры металла участка перегрева ЗТВ сварных соединений высокопрочных сталей, Алексеенко Т. А., Жданов С. Л., Ганеева Т. В. (2013)
Пентегов И. В. - Расплавление покрытого сварочного электрода при дуговой сварке сталей с короткими замыканиями, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Петриенко О. И. (2013)
Березін Л. Я. - Критерії якості зварювання в електричному полі високої напруги (2013)
Болотов М. Г. - Дослідження локальних властивостей плазми тліючого розряду з порожнистим катодом стосовно до умов зварювального нагріву (2013)
Олексієнко С. В. - Флюсове видалення оксидних плівок при паянні алюмінію та сплавів на його основі (літературний огляд), Савченко О. М., Ющенко С. М. (2013)
Рыбаков А. А. - Особенности формирования микроструктуры металла швов газонефтепроводных труб при дуговой сварке микролегированных сталей, Костин В. А., Филипчук Т. Н., Прибытько И. А. (2013)
Половецкий Е. В. - Влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварных соединений сплава алюминия АМГ6 со сплавом титана ВТ6 способом диффузионной сварки в вакууме, Капитанчук Л. М., Новомлинец О. А. (2013)
Васильева И. И. - Надежность телевизоров и ее прогнозирование (2013)
Зацерковний В. І. - Розроблення моделі управління розвитком територій за допомогою ГІС, Бурачек В. Г., Казимир В. В., Скітер І. С. (2013)
Риндич Є. В. - Сервісно-орієнтована архітектура інформаційних систем у сфері надання транспортних послуг (2013)
Заровський Р. В. - Синтез регулятора для систем із широтно-імпульсною модуляцією під час врахування постійної складової вихідної напруги перетворювача (2013)
Іванець С. А. - Розвиток електроенергетики на основі концепції "інтелектуальних" електричних мереж SMART GRID, Красножон О. В. (2013)
Приступа А. Л. - Результати експериментальних досліджень безконтактної підзарядки акумуляторів імплантованих електроприладів за допомогою теслівських процесів (2013)
Рогоза О. В. - Температурні залежності питомої провідності і рухливості носіїв заряду в холестеричному рідкому кристалі, Ковтун А. О., Шоломій Ю. Є. (2013)
Тимчук С. А. - Математическая модель потерь мощности в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ в нечеткой форме, Мирошник А. А. (2013)
Леміш С. В. - Завадостійка система передачі даних для силового перетворювача, Гусев О. О., Ревко А. С. (2013)
Радич Ю. В. - Обладнання для спалювання низькокалорійного палива у вигляді пилу, Шилович Т. Б. (2013)
Корнієнко І. В. - Алгоритм оцінювання електромагнітного забруднення територій, Корнієнко С. П. (2013)
Міщенко М. В. - Автоматизована система поливу (2013)
Таірова Т. М. - Імовірнісний метод прогнозування виробничого травматизму (2013)
Сидоренко І. І. - Аналіз підходів щодо формування ефективного економіко-екологічного землекористування (2013)
Ракша-Слюсарева О. А. - Дослідження мінерального складу харчового продукту "Ріпакового" для спеціального дієтичного споживання, Пікула Л. Ф., Круль В. О., Володченко І. І. (2013)
Денисенко Т. М. - Органолептична оцінка та дослідження фізико-хімічних показників якості мандаринів, що реалізуються в торговельній мережі м. Чернігова (2013)
Оносова І. А. - Інспектування та реєстрація домішок у зерні пшениці в контексті вимог СОТ, Кудінова О. В. (2013)
Хребтань О. Б. - Особливості пофарбування пальтових вовняних тканин зі спеціальними обробками кислотними металокомплексними барвниками (2013)
Полетайкин А. Н. - Применение ДСМ-метода для поиска закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Паршиков С. И. (2014)
Толок О. В. - Удосконалення нормативної бази застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць, Божко О. О., Уразбаєв В. О., Калінін О. В. (2014)
Ноженко Е. С. - Энергетические резервы систем транспортного средства (2014)
Феватов С. А. - Экспериментальные исследования влияния неравномерности нагружения сдвоенных колес грузового автомобиля на боковой коэффициент сцепления (2014)
Дубинин Е. А. - Определение параметров процесса опрокидывания шарнирно-сочлененной колесной машины (2014)
Тімков О. М. - Поява гібридних силових установок на транспортних засобах, Григорашенко О. В. (2014)
Іванов О. С. - До вибору системи керування гібридною силовою установкою автомобіля категорії М1, Файчук М. І. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського