Пріцак Л. Д. - Перша спроба Війська Запорозького укласти договір з Османською Портою в липні 1648 р. (2003)
Романова О. О. - Історія розвитку єгиптологічних досліджень в Україні (2003)
Светлов А. Е. - Военная история и военное дело средневековых кочевников Северного Причерноморья (VI–XII ст. ) (2003)
Тортіка О. О. - Військова справа протоболгарських племен Східної Європи у дохозарські часи (V–VII ст. н. е. ) (2003)
Чувпило О. О. - Міжнародні питання в діяльності Індійського Національного Конгресу (1914–1929 рр. ) (2003)
Алієва З. К. - Він пройшов крізь серце А. Кримського (2003)
Бушаков В. А. - Локалізація і хронологізація географічних об’єктів в історичній топонімії Криму (2003)
Rybalkin V. S. - The Linguistic Legacy of al-Khalil Ibn Ahmad (719–791) (2003)
Рыжих В. И. - О правильности некоторых неправильных глаголов (2003)
Туранли Ф. - Еволюція турецького письма в світлі розвитку літературної мови (2003)
Хамрай О. О. - Зв’язок розвитку системи відмінювання з характером суб’єктно-об’єктних відносин в арабській мові (2003)
Туранли Ф. - Ahacan Beyohlu (Агаджан Бейоглу). Turkmen Boylarnn Tarih ve Etnografyas (Історія та етнографія туркменських етносів). – Istanbul, 2000. – 965 s. (2003)
Мсерианц Л. З. - Из прошлого итальянского востоковедения (2003)
Contents (2014)
Вадзюк О. Б. - АТР-чутливі K+-канали м’язових клітин: властивості та фізіологічна роль (2014)
Федець О. М. - Структура та функції глутатіонтрансфераз (2014)
Sindarovska Y. R. - Ribonuclease activity of buckwheat plant (Fagopyrum esculentum) cultivars with different sensitivities to buckwheat burn virus, Guzyk O. I., Yuzvenko L. V., Demchenko O. A., Didenko L. F., Grynevych O. I., Spivak M. Ya. (2014)
Коломієць О. В. - Са2+/Н+-обмін у мітохондріях міометрія, Данилович Ю. В., Данилович Г. В., Костерін С. О. (2014)
Варбанец Л. Д. - Комплексы кобальта (II, III) с производными дитиокарбамовой кислоты – эффекторы пептидазы Bacillus thuringiensis и α-L-рамнозидазы Eupenicillium erubescens и Cryptococcus albidus, Мацелюх Е. В., Сейфуллина И. И., Хитрич Н. В., Нидялкова Н. А., Гудзенко Е. В. (2014)
Tokarchuk K. О. - Aldehydes participation in oxidative stress in rat thymocytes in vitro, Zaitseva О. V. (2014)
Заічко Н. В. - Вплив полімікроелементного препарату "Есмін" на вміст гідрогенсульфіду та показники про- та антиоксидантної системи в міокарді щурів різного віку, Ольховський О. С., Мельник А. В., Юрченко П. О., Григор’єва Г. С., Конахович Н. Ф. (2014)
Labyntsev А. J. - Effect of the T-domain on intracellular transport of diphtheria toxin, Kolybo D. V., Yurchenko E. S., Kaberniuk A. A., Korotkevych N. V., Komisarenko S. V. (2014)
Жуков О. Д. - Вплив N-стеароїлетаноламіну на рівень 11-оксикортикостероїдів, цитокінів IL-1β, IL-6 та TNFα в щурів за неспецифічного запалення при термічному опіку шкіри, Бердишев А. Г., Косякова Г. В., Клімашевський В. М., Горідько Т. М., Мегедь О. Ф., Гула Н. М. (2014)
Губський Ю. І. - Біофізичні властивості мембран еритроцитів та механізми взаємодії з ненаркотичними анальгетиками в умовах гострого больового синдрому, Бухтіарова Т. А., Горюшко Г. Г., Літвінова Н. В., Парамонова Г. І., Курапова Т. М., Величко О. М., Бабенко Л. П. (2014)
Фальфушинська Г. І. - Депонування мікроелементів і вміст металотіонеїнів у щитоподібній залозі людини за йододефіцитного еутиреоїдного вузлового зоба, Гнатишина Л. Л., Осадчук О. Й., Шідловський В. О., Столяр О. Б. (2014)
Буко И. В. - Антиоксидантный статус и редокс-потенциал глутатиона эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом, Полонецкий Л. З., Мрочек А. Г., Мойсеёнок А. Г. (2014)
Мельничук Д. О. - Показники обміну жовчних пігментів в умовах дії на організм екопатогенних чинників і за корекції ліпосомами, Грищенко В. А., Весельський С. П. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 1997–1998 рр., Данилова В. М. (2014)
Цудзевич Борис Олександрович (2014)
Друге інформаційне повідомлення (2014)
Звернення президента Українського біохімічного товариства (2014)
Титул, зміст (2015)
Кудряченко А. - Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні (2015)
Кудряченко А. - Засадничі демократичні цінності та їх вплив на розбудову громадянського суспільства в країнах Європи (2015)
Розумюк В. - Громадянське суспільство і зовнішня політика (2015)
Солошенко В. - Діяльність європейських неурядових організацій в Україні (2015)
Ткаченко І. - Громадянське суспільство і Європейський Союз:функціонування й співпраця (2015)
Шморгун О. - Державна політика розвитку громадянського суспільства як чинник формуваннязагальної антикризової стратегії (2015)
Печенкін І. - Координація діяльності з протидії злочинності та корупції як один із пріоритетних напрямівроботи прокурора (2015)
Суббот А. - Санація як форма сприятливого правового регулювання відносин у сфері банкрутства (2015)
Редакційна колегія (2015)
Тимченко Л. І. - Метод класифікації зображень плям лазерних пучків із застосуванням паралельно-ієрархічної мережі із підвищеною точністю, Петровський М. С., Кокряцька Н. І., Бабюк Н. П. (2014)
Яровий А. А. - Аналіз обчислювальної складності GPU-орієнтованих паралельно-ієрархічних обчислювальних систем та оцінювання продуктивності їх апаратного забезпечення, Кокряцька Н. І., Наконечна С. В., Матейчук М. С., Польгуль Т. Д. (2014)
Сачанюк-Кавецька Н. В. - Аналітична обробка логіко-часових функцій шляхом подання їх у вигляді поліномів (2014)
Тимчик С. В. - Принципи побудови і критерії оцінювання сучасних ІТ, Злепко С. М. (2014)
Ротштейн А. П. - Нечётко – хаотическое прогнозирование временных рядов, Кательников Д. И. (2014)
Кожем’яко В. П. - Теоретичні і практичні засади створення пристрою для перетворення та відображення зорових образів, Поплавський О. А., Поплавська А. А., Сахно А. М. (2014)
Осинский В. И. - Декогерентизация ІІІ-N низкоразмерных наноструктур квантовых процессоров, Масол И. В., Оначенко М. С., Суший А. В. (2014)
Лисенко Г. Л. - Модель поглинання випромінювання для оптоелектронного напівпровідникового транспаранта з двохвильовим керуванням, Мялківська І. В. (2014)
Корнага В. І. - Дослідження візуального сприйняття оком людини яскравості постійного та імпульсного світлового сигналу світлодіодів, Рибалочка А. В., Сорокін В. М. (2014)
Стенцель Й. І. - Дослідження впливу термодинамічних процесів на роботу синусного вузла серцево-судинної системи, Кожем'яко В. П., Петросян Л. І. (2014)
Кожем'яко В. П. - Оцінювання динамічних змін конфігурації зображень мікросудин кон’юктиви ока, Павлов С. В., Колісник П. Ф., Бабюк Н. П. (2014)
Колесницький О. К. - Експериментальні дослідження системи медичного діагностування пацієнтів за аналізом крові на основі нейронної мережі Кохонена, Журавська Ю. О. (2014)
Московко М. В. - Аналіз існуючих методів та апаратно-програмних засобів для оцінювання якості підготовки спортсменів (за матеріалами літературних джерел), Тимчик С. В., Ентін І. І. (2014)
Заболотна Н. І. - Мультифункціональна система двовимірної лазерної поляриметрії для відтворення та аналізу анізотропної структури біологічних тканин, Радченко К. О. (2014)
Вирозуб Р. М. - Інформаційні підходи щодо постановки діагнозу на основі симтомо- і синдромокомплексів (за матеріалами літературних джерел), Злепко С. М, Павлов В. С., Сурова Н. М. (2014)
Чепурна О. М. - Розробка і апробація нового варіанту методу фотодинамічної терапії пухлин із застосуванням лазерного скануючого пристрою, Штонь І. О., Войцехович В. С., Холін В. В., Ровіра Рональд У., Камінський О. С., Гамалія М. Ф. (2014)
Тужанський С.Є. - Моделювання теплових процесів при дії лазерного випромінювання на біотканину, Позднякова Т.Ю., Сахно О.М. (2014)
Кучерук В. Ю. - Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга, Паламарчук Є. А., Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Блохін Ю. Є. (2014)
Лазарєв О. О. - Аналіз сучасних досягнень в галузі побудови радіочастотних сенсорів, Ліщинська Л. Б., Філинюк М. А., Бондарюк Д. В. (2014)
Кожем’яко В. П. - Автоматизація вимірювальних процесів в оптиці неоднорідних середовищ, Слободяник А. Д. (2014)
Тужанський C. Є. - Інфрачервоний датчик вмісту води в скрапленому газі, Сахно А. М., Шевчук В. А., Поплавська А. А. (2014)
Осадчук О. В. - Математична модель сенсору теплового випромінювання на основі структури метал-піроелектрик-напівпровідник, Барабан С. В., Жагловська О. М., Безносюк Р. В. (2014)
Шаповалов О. І. - Дослідження вимірювального перетворювача магнітострикційного засобу контролю рівня рідинних середовищ (2014)
Кожем’яко А. В. - Варіанти реалізації оптичних каналів обробки в оптоелектронних процесорах для розпізнавання зображень, Мартинюк Т. Б., Кирияченко А. О., Любич С. П. (2014)
Кожем’яко В. П. - Застосування KVP-перетворення та TDM-ущільнення для стиснення інформації при передаванні через паралельні волоконно-оптичні інтерфейси, Маліновський В. І., Мороз В. В. (2014)
Поплавський О. А. - Особливості організації передачі інформації лазером через атмосферу для розробки методів та програмно-апаратних засобів прогнозування характеристик зображень сигналу, Поплавська А. А., Коротун І. А. (2014)
Кожем’яко В. П. - Метод та структури двохвилевої передачі інформаційних імпульсів у волоконно-оптичних каналах сучасних інформаційних мереж, Маліновський В. І., Ярославський Я. І. (2014)
Ротштейн Александр Петрович (2014)
Костюков И. Ю. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья I. История и мотивация развития вертикально-осевых ветроустановок как нового направления ветроэнергетики, Тарасов С. В. (2014)
Абрамовский Е. Р. - Ретроспектива и перспектива вертикально-осевой ветроэнергетики. Статья IІ. Развитие вертикально-осевого направления ветроэнергетики в Украине, Костюков И. Ю., Тарасов С. В., Яковлев А. И. (2014)
Панфилов В. А. - Взаимосвязь методов спекулятивно-диалектического и математического познания в философии математики Гегеля (2014)
Айтов С. Ш. - Філософія науки К. Поппера : історично-антропологічні елементи методології (2014)
Панфилов В. А. - Духовно-интеллектуальная философия числа в Космосе пифагорейцев, Коломейцев А. Е. (2014)
Литвинко А. С. - Співробітництво президента АН СРСР А. П. Александрова з установами АН УРСР (до 110-річчя від дня народження вченого) (2014)
Гамалія В. М. - Спадщина А. Т. Болотова (173–1833) та її вплив на розвиток науки і культури (2014)
Ісаєва О. І. - Історичні дослідження А. С. Бориневича (2014)
Кисільова Т. О. - Вітчизняні вчені на ІІ Міжнародному конгресі радіологів: Стокгольм, 1928 року (2014)
Гамалія К. М. - Антиномічність технічних та наукових надбань європейського середньовіччя (2014)
Якимюк О. Л. - Бурксер і становлення програми наукових досліджень з аерохімії (2014)
Байдак Л. А. - Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.), Дворецький А. І. (2014)
Пагіря А. В. - Інтелігенція та розвиток заповідної справи в УРСР у 1950 –1970-х рр. (2014)
Машталір В. В. - "Мистецький Арсенал" – національний культурно- мистецький та музейний комплекс (2014)
Кузьменко Н. О. - Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) (2014)
Селифонов И. П. - Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса "Вега". История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества, Переверзев В. Г., Семененко П. В., Андрусенко Р. В. (2014)
Давыденко С. А. - "Антарес" – шаг вперед, Семененко П. В., Гурец А. В. (2014)
Андрусенко Р. В. - Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения, Переверзев В. Г., Шульга В. А., Смирнов. В. Ф. В. Н. (2014)
Горбенко Е. В. - Об исследованиях колебаний в жидкостных ракетных двигателях учеными Днепропетровщины (2014)
Звонкова Г. Л. - Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) (2014)
Кушлакова Н. М. - Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності (2014)
Кривоконь О. Г. - Виробнича діяльність Харківського тракторного заводу 191 у рік його пуску (в контексті планів тракторизації СРСР) (2014)
Шелкунова Н. Л. - Науково-технічна школа професора Г. Я. Андрєєва (2014)
Бондарчук О. А. - Розвиток системи підготовки професійних кадрів у галузі авіадвигунобудування в Запорізькому регіоні в 1960 роках (2014)
Светличный Р. В. - Роль физической культуры и спорта на предприятии, Мисюра С. С., Селифонов И. П., Андрусенко Р. В., Семененко П. В. (2014)
Morawiec N. - The populatizaion of Anthropology of Knowledge in the polish historiography of Science, Srogosz T. (2014)
Вихідні дані (2014)
Формула счастья по-киевски. Вечные ценности, или как киевляне понимают категорию "счастье" в период тревожных и кризисных ситуаций (2014)
Крамарьов С. О. - Досвід застосування препарату на основі гіпертонічного розчину морської води у практиці педіатра, сімейного лікаря: огляд літератури, Виговська О. В. (2014)
Волоха А. П. - Інфекційні захворювання у пацієнтів з первинними імунодефіцитами (2014)
Голюк К. О. - Сучасні аспекти проблеми недоношеності та перинатальної патології (2014)
Савичук Н. О. - Пробіотикотерапія хронічного кандидозу порожнини рота у дітей (2014)
Громнацька Н. М. - Значення вегетативного гомеостазу у формуванні метаболічного синдрому у дітей (2014)
ЧернишоваЛ. І. - Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей, Степановський Ю. С., Донськой Б. В., Чернишов В. П., Раус І. В., Юрченко О. В. (2014)
Ковтюк Н. І. - Якість харчування та особливості ліпопротеїнового профілю у дітей з вегетативними дисфункціями, Нечитайло Ю. М. (2014)
Marushko R. V. - Effect of intakes of N-3 long chain polyunsaturated fatty acids during pregnancy and early childhood on development, morbidity and immunity of infants in first year of life: cross-sectional study (2014)
Марушко Ю. В. - Кашель у дітей: медикаментозна терапія, Грачова М. Г. (2014)
Чернишова Л. І. - Вплив ранньої соціальної активності на назофарингеальне носійство S. рneumoniae та розподіл серотипів пневмокока у дітей перших п'яти років життя, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Якимович С. А., Рабош О. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Лимар Т. В., Помаз Г. М., Власенко Н. О. (2014)
Тяжка О. В. - До питання профілактики респіраторної захворюваності дітей дошкільного віку, які перебувають під впливом тютюнового диму внаслідок паління батьків, Ванханова Т. О., Яременко Л. М. (2014)
Бережний В. В. - Функціональний стан ендотелію у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, Романкевич І. В. (2014)
Секелик Р. І. - Діагностика аномального відходження лівої коронарної артерії від легеневої артерії, Острась О. В., Артеменко Є. О., Павлова А. О., Куркевич А. К. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними розладами жовчного міхура та сфінктера Одді (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки (2014)
Абатуров О. Є. - Ефективність ерадикації helicobacter pylori при поєднаному застосуванні антибактеріальної та пробіотичної терапії у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, Герасименко О. М. (2014)
Абдуллин Р. Ф. - Морфологическая характеристика внутрипанкреатической добавочной селезенки у новорожденных и детей первого года жизни, Кондратенко Е. Г., Кошик Е. А., Иванов Д. В. (2014)
Иванько О. Г. - Клинические аспекты антибиотикоассоциированной диареи у детей (2014)
Пархоменко Л. К. - Неалкогольная жировая болезнь печени — компонент метаболического синдрома в детском и подростковом возрасте, Страшок Л. А., Бузницкая Е. В., Исакова М. Ю., Завеля Є. М., Ещенко А. В. (2014)
Буряк В. Н. - Характер общей иммунологической резистентности у детей с хроническим необструктивным пиелонефритом, Бабич В. Л. (2014)
Рымаренко Н. В. - Бруцеллез — редкое, но все еще существующее заболевание (клинический случай), Дедюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Ивановский С. В., Джемилева Х. Ш. (2014)
Детская коляска, "запряженная" мамой (2014)
Содержание (2014)
Волосюк В. К. - Радиометрическое измерение дальности до пространственно-протяженного объекта, Павликов В. В., Кыонг Ву Та (2014)
Сухаревский О. И. - Расчет обратного рассеяния надувного диэлектрического подъемно-поворотного устройства для полигонных измерений характеристик рассеяния радиолокационных объектов, Хачатуров В. Р., Залевский Г. С., Ряполов И. Е. (2014)
Василишин В. И. - Пеленгация источников шумового излучения на основе линейной разреженной антенной решетки, состоящей из подрешеток (2014)
Айзацкий Н. И. - Формирование радиального электронного пучка магнетронной пушкой с вторичноэмиссионным катодом: эксперимент и теория, Борискин В. Н., Довбня А. Н., Довбня Н. А., Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г., Ромасько В. П., Чертищев И. А. (2014)
Фролова Т. И. - Перспективы развития высокоэффективных источников света: от теории к реальным осветительным системам, Чурюмов Г. И. (2014)
Салтыков Д. Ю. - Перестройка частоты микроволновых биконических резонаторов с помощью металлических и диэлектрических стержней (2014)
Бондаренко И. Н. - Резонаторные измерительные преобразователи для локальной диагностики материалов и структур (2014)
Семеняка А. В. - Влияние конечной разрядности фазовращателей на эффективность пространственной обработки, Рябуха В. П., Рачков Д. С., Атаманский Д. В. (2014)
Черкас Ю. В. - Спектральный анализ данных радиолокационных наблюдений астероидов с помощью метода наложения эпох, Волощук Ю. И. (2014)
Безносенко И. В. - Исследование условий стабильной моноимпульсной генерации лазера на кристалле KGW:Nd3+, Мачехин Ю. П. (2014)
Мачехин Ю. П. - Фотонные кристаллы в системе стабилизации частоты твердотельных лазеров, Хоролец Л. С. (2014)
Мачехин Ю. П. - Разработка прецизионной лазерной аппаратуры для измерения абсолютных значений частот с помощью частотной гребенки TI-SA лазера, Колесникова Ю. Г. (2014)
К 75-летию со дня рождения Гузя Владимира Ивановича (2014)
Виходные данные (2014)
Радівілов Д. А. - Арабістика Агатангела Кримського (перша частина) (2008)
Василюк О. Д. - Східні джерела у фонді "Архіву Коша Нової Запорозької Січі" Центрального державного історичного архіву України, м. Київ (2008)
Онищенко В. О. - Записи про Масакадо ("Сьомонкі") (2008)
Шестопалець Д. В. - Становище християн на Близькому Сході в період після Хрестових походів (ХІІІ–ХІV ст. ) (2008)
Хамрай О. О. - Єврейські рукописи східного походження у фондах НБУВ (2008)
Богомолов О. В. - Кримські татари, іслам, мусульмани у російському націоналістичному дискурсі в Криму, Семиволос І. М. (2008)
Бубенок О. Б. - Алано-огузькі контакти у степах Східної Європи у післяхозарський період (кінець Х – початок ХІІ ст. ) (2008)
Зелінський А. Л. - Місце так званого пророцтва Аполлона з "Гімну до Делоса" Каллімаха в антиселевкідівській пропаганді Птолемея Філадельфа (2008)
Кіктенко В. О. - Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї (2008)
Маврина О. С. - Эпоха Cельджукидов и личность Абу-Са‘ида Абу ал-Хайра в исследованиях академика Агатангела Крымского (2008)
Огнєва О. Д. - Сакральне мистецтво у традиції північного буддизму на теренах України (2008)
Дрига І. М. - Мова листів Трифілія у порівняльно-історичному висвітленні (караманлійські пам’ятки Анатолії) (2008)
Пирогов В. Л. - Принципи логіко-семіотичного моделювання у паремійних фондах різносистемних мов (японська, англійська, українська, російська) (2008)
Рыжих В. И. - Переходность арабского глагола (2008)
Романченко А. А. - Калькирование как один из способов пополнения авиационной терминологии современного персидского языка (2008)
Тищенко К. М. - Ґорґани, свірж, стрибіж: наші вічні сусіди – іранці (2008)
Рибалкін В. С. - Коран: Сура X, XIV та XV. (Переклад з арабської та коментарі) (2008)
Непомнящий А. А. - Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію (2008)
Борділовська О. А. - Глобалізація гандизму. Міжнародна конференція до сторіччя сатьяграхи (Соціологія, політика та наука сатьяграхи у 1906–2006 рр. ) Делі – Чампаран, 13–20 листопада 2007 р. (2008)
Клітинська О. В. - Полофіл – німецька надійність та економічна доступність (2014)
Коленко Ю. Г. - Нестероидные противовоспалительные препараты как компонент комплексной терапии боли (2014)
Новицька І. К. - Аналіз стану функції виділення слини в людей різного віку, які мешкають у різних геохімічних зонах і різних екологічних умовах (2014)
Сидельникова Л. Ф. - Современный подход к устранению дисколорации зубов с применением средств индивидуальной гигиены полости рта этиотропно-направленного действия, Дудникова М. О. (2014)
Гурцкая Н. А. - Оптимизация лечения и профилактики заболеваний пародонта у лиц с ЛОР-патологиями (2014)
Мєдвєдєва М. Б. - Патогенетичне обґрунтування місцевої імунокорекції в комплексній терапії грибкових уражень ротової порожнини (2014)
Москаленко А. М. - Комбіновані ендопародонтальні ураження при розвитку захворювань пародонту в осіб молодого віку (2014)
Дрок В. О. - Віддалені результати лікування захворювань тканин пародонту в дітей зі сколіозом (2014)
Ципан С. Б. - Стоматологічна захворюваність і підходи до лікування дітей з розладами аутистичного спектра, Василенко О. І., Якубова І. І. (2014)
Стадник У. О. - Стоматогенне вогнище інфекції та його значення в перебігу соматичної патології в дітей, зокрема туберкульозу (огляд літератури) (2014)
Хоменко Л. О. - Зубні пасти сорбційної дії – інноваційний підхід до гігієни порожнини рота в дітей дошкільного віку, Остапко О. І. (2014)
Тимофеев А. А. - Накостные потенциометрические показатели при остеосинтезе нижнечелюстной кости, Васадзе Н. (2014)
Ярифа М. А. - Аллергические реакции на металлы при гальванической патологии, Тимофеев А. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Гивалекс при профилактике послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом, Весова Е. П., Ушко Н. А. (2014)
Тимофеев А. А. - Одновременное использование медикаментозных препаратов для повышения эффективности лечения челюстно-лицевых больных, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Васадзе Н., Максимча С. В., Кривошеева А. И. (2014)
Барило О. С. - Гігієна порожнини рота як частина комплексу лікувальних заходів при переломах нижньої щелепи та її залежність від антропометричних особливостей лицевого скелета, Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Павленко А. В. - Оптимизация хирургического протокола плановой дентальнойимплантации, Токарский В. Ф., Проць Г. Б., Павленко М. А., Shterenberg А. (2014)
Павленко О. В. - Вибір методики відновлення коронок перших молярів (oгляд літератури), Листопад О. П. (2014)
Ищенко П. В. - Плечевые мостовидные протезы, Вильчик А. А. (2014)
Фліс П. С. - Поширеність мезіального прикусу серед дітей і підлітків різного віку за даними масового обстеження, Шпак Д. Ю. (2014)
Самойленко А. В. - Повышение качества подготовки врачей-интернов по специальности "Стоматология", Дрок В. А. (2014)
Рубенштейн Э. Б. - Практическое клиническое руководство по профилактике и лечению орального мукозита и мукозита желудочно-кишечного тракта после противоопухолевой раковой терапии, Петерсон Д. Е., Шуберт М., Кифи Д., МакГир Д., Эпштайн Д., Элтинг Л. С., Фокс Ф. С., Кукслей К., Сонис Ш. Т. (2014)
Титул, зміст (2012)
Повага і вдячність — за бездоганну працю у судовій системі (2012)
Вітаємо із присвоєнням почесних звань (2012)
Звернення Ради суддів України до суб'єктів виборчого процесу (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за I півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика у справах про усиновлення (2012)
Селіванов А. О. - Судова присутність як процесуальна гарантія конституційного права громадян на доступ до правосуддя (2012)
Гошовська Т. В. - Роль адвокатури при здійсненні захисту у кримінальній справі: позитивний прояв судово-правового реформування, Дроздович Н. Л. (2012)
Мойсик В. Р. - Амністія та помилування в Україні: становлення і розвиток (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Титул, зміст (2014)
Большаков В. И. - Вычислительно неприводимые системы и пути их идентификации, Дубров Ю. И. (2014)
Большаков В. И. - Пути прогноза механических свойств прокатных валков, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2014)
Вакуленко И. А. - Оценка плотности подвижных дислокаций при циклическом нагружении низкоуглеродистой стали, Чайковский О. А. (2014)
Laukhin D. V. - Polygonizing controlled rolling of slabs for making oil country tubes (2014)
Большаков В. И. - Влияние вибрационных воздействий с различной частотой на распределение легирующих элементов в стали 110Г13Л, Ротт Н. А., Ванина Е. А. (2014)
Полишко С. А. - Уменьшения влияние серы и фосфора на свойства малоуглеродистой стали Ст1кп под действием модифицирования (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2012)
Із Днем працівників суду! (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за I півріччя 2012 р. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Ярема А. Г. - Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України, Лужанський А. В. (2012)
Світлична Г. О. - Представництво у цивільному судочинстві: сучасний стан та перспективи вдосконалення правового регулювання (2012)
Cистематизований покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2012 році (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.) (2013)
Шевченко А. В. - Деякі особливості дисциплінарної відповідальності суддів (2013)
Селіванов А. О. - Право на касаційне оскарження судових рішень: критерії реалізації (2013)
"…Ми мали ідеальну вищу судову інстанцію" / Інтерв’ю із В.І. Кононенком, суддею Верховного Суду України у відставці (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Відбувся ХІ з’їзд суддів України (2013)
Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи / Інформація про міжнародну науково-практичну конференцію, яка відбулася 15 лютого 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика з розгляду цивільних справ про захист прав споживачів (2009—2012 рр.) (2013)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником бюджетних коштів за 2012 р. (2013)
Шумило М. Є. - Поняття "докази" у Кримінальному процесуальному кодексі України: спроба критичного переосмислення ідеології нормативної моделі (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Шиян А. В. - Методические основы оценки качества конструкционных сталей по их способности сопротивляться хрупкому разрушению при одноосном растяжении, Котречко С. А., Мешков Ю. Я., Сорока Е. Ф., Носенко О. П., Фёдорова И. С. (2014)
Дергач Т. А. - Исследование причины разрушения труб из коррозионностойкой стали в кипятильнике производства аммиака на ПАО "Днепразот" (2014)
Величко М. Т. - Модернизация и автоматизация гониометрических приставок для рентгенотекстурного анализа, Гирин О. Б. (2014)
Борисенко А. Ю. - Формирование структурных зон в стальных отливках (2014)
Калинина Н. Е. - Изменение структуры и свойств литейных алюминиевых сплавов при дисперсном модифицировании, Мусина Е. А., Калинин В. Т., Вилищук З. В., Бекеш Е. С. (2014)
Шевченко А. Ф. - Экологическая оценка различных технологий десульфурации чугуна, Вергун О. А., Пушкаренко Н. В. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р., за I півріччя 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Світлична Г. О. - Законне представництво у цивільному судочинстві (2013)
Кононенко В. П. - Використання автономних засобів для забезпечення права на необхідну оборону в контексті міжнародного права (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Висновки Верховного Суду України, викладені в постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за II півріччя 2013 р. (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Романюк Я. М. - Деякі аспекти правового регулювання цивільних правовідносин, пов’язаних із державною реєстрацією правочинів (на прикладі оренди землі), Майстренко Л. О. (2014)
Ярема А. Г. - Особливості відшкодування збитків, завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями Європейського суду з прав людини, Лужанський А. В. (2014)
Інформація про виконання бюджету Верховним Судом України як головним розпорядником коштів державного бюджету за 2013 р. (2014)
Титул, зміст (2012)
Колектив Суду вдячний колегам за багаторічну бездоганну працю у судовій систем (2012)
Підписано Протокол про співпрацю Верховного Суду України з Проектом Агентства США з міжнародного розвитку "Справедлива, незалежна та відповідальна судова влада України" (2012)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за 2010—2011 рр. (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Справа "Мурукін проти України" (2012)
Отраднова О. О. - Строк виконання деліктного зобов’язання та можливі наслідки його порушення (2012)
Тютюгін В. І. - Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України, Євдокімова О. В. (2012)
Міжнародні зв’язки (2012)
Титул, зміст (2013)
У Верховному Суді України відбулася науково-практична конференція "Судова практика Верховного Суду України у цивільних, кримінальних, господарських та адміністративних справах" (2013)
До річниці застосування Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 Кодексу адміністративного судочинства України, за II півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Константий О. В. - Становлення і розвиток адміністративної юстиції в Україні (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Вакуленко І. О. - Оцінка впливу твердорозчинного зміцнення і меж зерен фериту на поширення деформації в низьковуглецевій сталі, Чайковський О. О., Надеждін Ю. Л. (2014)
Гирин О. Б. - Экспериментальная проверка и моделирование процесса увеличения плотности металлов, электроосаждаемых при силовом воздействии, Кузяев И. М. (2014)
Куцова В. З. - Влияние комплексов Ti-С-Sr и Ti-B-Sr на структурные параметры сплава Al-7Si, Свинаренко Е. И., Дмитриева Т. Б. (2014)
Колесник Е. В. - Структура и фазовый состав электроосажденных сплавов Fe-Sn, Овчаренко В. И. (2014)
Бабаченко А. И. - Концептуальные основы выбора химического состава стали для железнодорожных колес, Тогобицкая Д. Н., Козачок А. С., Головко Л. А., Кононенко А. А., Кныш А. В. (2014)
Янко Т. Б. - Підвищення механічних властивостей виробів зі спечених титанових сплавів шляхом використання порошку титану, легованого киснем, Овчинников О. В., Коваленко Т. О. (2014)
Шиян А. В. - Взаимосвязь свойств прочности, пластичности и механической стабильности конструкционных титановых сплавов, Мешков Ю. Я. (2014)
Пинчук С. И. - Исследование зависимости коррозионных свойств стали 45 от температуры нагрева после интенсивной пластической деформации, Балакин В. Ф., Тишкевич Д. Г. (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Романюк Я. М. - Гарантії захисту права власності на землю: окремі аспекти застосування ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Майстренко Л. О. (2014)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за перше півріччя 2013 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Лузан Т. Л. - Зміна складу осіб, які беруть участь у справі в цивільному процесі (2013)
Солоткий С. А. - Інтереси правосуддя у практиці Європейського суду з прав людини та їх значення для правової системи України (2013)
Титул, зміст (2014)
Новини. Події. Факти (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Романюк Я. М. - До питання недійсності договору оренди землі з підстав відсутності у ньому істотної умови, Майстренко Л. О. (2014)
Барбара В. П. - Закон України "Про фінансовий лізинг": складні питання застосування у контексті правових позицій Верховного Суду України, Грабовська А. О. (2014)
Міжнародні зв'язки (2014)
Радівілов Д. А. - Арабістика Агатангела Кримського (друга частина) (2008)
Огнєва О. Д. - Зразки сакральної пластики калмицького походження в зібранні Будинку-музею Миколи Реріха (2008)
Онищенко В. О. - Записи про Масакадо ("Сьомонкі") (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Романова О. А. - Стели та інші пам’ятники Давнього Єгипту, що зберігаються в Одеському археологічному музеї (2008)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Кримськотатарське мистецтво періоду Золотої Орди (XIII – початок XV ст. ) (2008)
Бубенок О. Б. - Алани і мадяри в Лебедії (2008)
Гундогдыев О. А. - Огузы и Киевская Русь (2008)
Зубаренко І. В. - Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії (2008)
Кіктенко В. О. - Аналіз реконструкції Дж. Нідемом історії природничих наук у Китаї (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Мавріна О. С. - Сельджуки в Криму (до питання про достовірність свідчень мусульманських авторів) (2008)
Туров И. В. - Концепция изучения Торы в раннем хасидизме (2008)
Бондаренко І. П. - Буддизм і японська поезія (2008)
Ковальчук Ю. А. - Виникнення та еволюція корейського релігійного руху тонхак (2008)
Пирогов В. Л. - Лінгвокультурологічний підхід до вивчення сучасної японської лексики (2008)
Рыжих В. И. - Полупредложение в арабской грамматической традиции (2008)
Непомнящий А. А. - Академік Г. Ю. Крачковський і кримські орієнталісти: за матеріалами епістолярію (Закінчення. Початок у першому числі 2008 р. ) (2008)
Бащенко Р. Д. - Акчурина-Муфтиева Н. Терминологический словарь крымскотатарского декоративно-прикладного искусства. – Симферополь: КРП "Издательство "Крымучпедгиз", 2007. – 120 с. (РВУЗ "КИПУ". ИИФЭ) (2008)
Грицик Л. В. - Міжлітературні процеси як проблема імагології. Заміна Алієва. Словесність кавказьких народів у наукових дослідженнях українських орієнталістів: кінець ХІХ – початок ХХ ст. (Київ: Кий, 2007. – 162 с. ) (2008)
Дрига І. М. - Іще раз про незнану українському читачеві ойконіміку Криму. Handbook of Oriental Studies. Section Eight. Central Asia. Volume Fifteen. Jankowski, Henryk. A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea. – Leiden – Boston: Brill, 2006. – 1234 p. + addit. (2008)
Кочубей Ю. М. - "Східні мотиви” Ханенківських читань (2008)
Наулко В. І. - 38-й Міжнародний конгрес із вивчення Азії та Північної Африки (ICANAS) (2008)
Титул, зміст (2014)
Відбувся Пленум Верховного Суду України (2014)
Рішення в адміністративних справах (2014)
Рішення у господарських справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2014)
Кудрявцева О. М. - Система захисту конституційних прав дитини в Україні (2014)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2013 р. (2014)
Міжнародні зв’язки (2014)
Смирнов І. - Логістика та управління ланцюжками поставок як чинник ефективного розвитку ресторанного бізнесу в сучасних умовах (2014)
Agha-Karim Haciyev. - The peculiarities of stabilization policy and problems of economic growth sustainability in Azerbaijan (2014)
Коломицева О. - Основні заходи щодо нейтралізації і припинення податкових злочинів (2014)
Семенча І. - Аналіз сучасного стану ліквідності банківської системи України та розробка шляхів її покращення, Головченко А. (2014)
Кіщак І. - Морський транскордонний кластер як організаційно-економічний інструмент розвитку суднобудування на півдні України, Шевчук С. (2014)
Кіщак І. - Проблеми розвитку аграрного сектора Миколаївської області, Слюсаренко А. (2014)
Ведмідь Н. - Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання (2014)
Потапюк І. - Планування маркетингу на підприємствах сфери послуг (2014)
Міхель Р. - Спільні риси конкурентної політики ЄС та Німеччини (2014)
Відякіна М. - Роль КНР в економічній інтеграції країн БРІКС (2014)
Мартюшева Л. - Управління фінансовими ресурсами підприємств у залежності від стадії їх життєвого циклу (2014)
Гедз М. - Основи модернізації економічного простору регіонів (2014)
Босовська М. - Форми інтеграції суб’єктів господарювання в туризмі (2014)
Музичка Є. - Організаційний механізм формування системи збуту туристичних підприємств (2014)
Бєляєва С. - Туристична привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва (на прикладі Черкаської області) (2014)
Івашина Л. - Обґрунтування цінової стратегії для молочно-білкових запіканок з йодвміщуючими добавками (2014)
Скрипник Л. - Проблеми оцінки економічної ефективності використання програм автоматизації туристичного бізнесу (2014)
Таньков К. - Методологічні аспекти побудови економічного механізму стратегічного управління туристичним підприємством (2014)
Чепурда Г. - Аналіз плану розбудови народного господарства країни в післявоєнні роки: економічний та історичний аспекти (2014)
Фрей Л. - Основні напрямки удосконалення транспортних послуг для туризму, Старинець О. (2014)
Корнилова Н. - Жизненный цикл предприятия как основа антикризисного управления (2014)
Вакуліна Ю. - Основні аспекти теоретичного визначення системи вимірювання продуктивності підприємств (2014)
Яхтер А. - Шляхи оптимізації витрат підприємств ресторанного господарства в сучасних ринкових умовах (2014)
Панасенко Л. - Створення платформи територіального бренду і розробка стратегій розвитку і позиціонування (2014)
Калашник М. - Методичні підходи аналізу та оцінки трансформаційної динаміки регіону під впливом ЗЕД (2014)
Пальонна Т. - Вітчизняна модель корпоративного маркетингу (2014)
Круглянко А. - Роль потенціалу підприємства при розробці стратегії його діяльності, Білоус А. (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Урочистості з нагоди ювілею Верховного Суду України (2013)
Матеріали ХI чергового з’їзду суддів України (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 237 КАС України, за I півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Информационное письмо (2014)
Вечные ценности: собирательный образ любви (2014)
Рейтинг, рейтинг, ты скажи, да всю правду покажи… (2014)
Pезолюция научного симпозиума (2014)
Муковісцидоз в Україні: проблема, що потребує негайних дій (2014)
Буряк В. Н. - Ассоциация с герпесвирусами генерализованных форм менингококковой инфекции, Сергиенко А. С. (2014)
Пипа Л. В. - Вплив санаторно-курортного лікування дітей школи-інтернату на їх психологічні та соматичні параметри, Філик А. В., Лук'янович І. Л., Пілюйко Н. В., Мурдид М. П., Лисиця Ю. М., Астахова Ж. Ф., Заморока В. М. (2014)
Банадига Н. В. - Вплив залізодефіцитної аннемії у дітей на формування системного імунітету, Рогальська Я. В., Рогальський І. О. (2014)
Корицький Г. І. - Сучасні реалії та перспективи неонатальної хірургічної служби на Тернопільщині, Горбатюк О. М. (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Меркулов А. Ю. - Ночной и утренний кашель у детей как ранний признак хронического аденоидита (2014)
Кокоркин Д. Н. - Диагностика и лечение рецидивирующих и хронических синуситов у детей (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування препарату "Цефодокс" у лікуванні позалікарняних пневмоній у дітей, Грачова М. Г. (2014)
Гляделова Н. П. - Муколитические препараты в управлении кашлем у детей (2014)
Практичні рекомендації щодо первинної профілактики алергічних захворювань у дітей (резолюція засідання експертів) (2014)
Кряжев О. В. - Значення анамнестичних даних у діагностиці порушень кальцій-фосфорного забезпечення у дітей раннього віку з проявами харчової алергії, Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Самохін І. В., Андрієнко Т. Г., Жихарева Н. В. (2014)
Тяжка О. В. - Особливості клінічного перебігу алергічних захворювань у дітей при застосуванні у комплексній терапії вітаміну Д, Сельська З. В. (2014)
Tyazhka O. V. - Characteristic of the clinical course of allergic diseases in children with vitamin D administrating in complex therapy, Selska Z. V. (2014)
Іванько О. Г. - Досвід організації фізичної реабілітації підлітків 16–17 років з артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу, Михалюк Є. Л., Підкова В. Я., Недельська Є. В., Малахова С. М., Кизима Н. В., Круть О. С., Пацера М. В., Радутна О. А., Шульга А. О. (2014)
Каладзе Н. Н. - Роль эпифиза в хронобиологических особенностях артериальной гипертензии у детей, Зюкова И. Б. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним неспецифічним невиразкововим колітом (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із виразковим колітом (2014)
Бережний В. В. - Оцінка ефективності піногасників у комплексній терапії функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей раннього віку, Козачук В. Г., Ліщинська М. Р. (2014)
Денисова М. Ф. - Современные подходы к диагностике язвенного колита у детей (2014)
Ленченко А. В. - МікроРНК як біомаркери функціонального стану гепатоцитів у дітей раннього віку з пролонгованою кон'югаційною жовтяницею, Чернега Н. Ф., Шадрін О. Г., Досенко В. Є. (2014)
Сорокулова І. Б. - Корекція Біоспорином порушень мікробіоценозу кишечника у новонароджених дітей, Сафронова Л. А., Виноградов В. П., Тишкевич В. М., Хілько Т. В., Старенька С. Я., Лапа С. В. (2014)
Смульська Н. О. - Наслідки перенесеного інсульту у дитячому віці (2014)
Волоха А. П. - Типові та атипові форми хвороби котячої подряпини (2014)
Hовый учебник (2014)
Контактные линзы: дружим с детства? (2014)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Із виступів на міжнародній науково-практичній конференції "Верховний Суд України і демократичне суспільство: витоки та перспективи" (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 ЦПК України, за IІ півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних cправах (2013)
Відомості, зазначені у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів Верховного Суду України та членів їх сімей за 2012 р. (2013)
Міжнародні зв’язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Доземний уклін вам, шановні ветерани! (2013)
Головою Верховного Суду України обрано Ярослава Романюка (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Судова практика щодо вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України (2013)
Справа "Хайредінов проти України". Рішення від 14 жовтня 2010 р. Остаточне від 14 січня 2011 р. (2013)
Коментар до розділу Х "Прикінцеві положення" та розділу ХI "Перехідні положення" Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за ІІ півріччя 2012 р. (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції у 2012 р. (за даними судової статистики) (2013)
Романовська Л. А. - Охорона і захист прав дитини у спорах про спільну власність (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Матвєєва Л. В. - Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського: сьогодення (2008)
Кочубей Ю. М. - Академік Омелян Пріцак і відродження українського сходознавства (2008)
Матвєєва Л. В. - Створення Української Академії наук (1918–1928) (2008)
Циганкова Е. Г. - Сходознавство в Українській Академії наук. А. Ю. Кримський (2008)
Бубенок О. Б. - Історичні дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Кримського НАН України (2008)
Рибалкін В. С. - Як відроджувався "Східний світ” (2008)
Богомолов О. В. - Уявлення про себе та інших у кримськотатарському газетному дискурсі: базові концепти ідентичності, Семиволос І. М. (2008)
Отрощенко І. В. - Рух за об’єднання монгольських народів очима дослідників (2008)
Борділовська О. А. - Індія: 60 років без Ганді (2008)
Руденко Н. М. - Нові відомості про калмиків з архівних зібрань України (2008)
Кан Ден Сік - Еволюція політики КНР щодо Кореї (2008)
Капранов С. В. - Феномен конфуціанського храму в контексті крос-культурних контактів у традиційних суспільствах Східної Азії (2008)
Павлішина Л. Ф. - Імператорський парламент Японії у післявоєнний період. Процес реорганізації (2008)
Радівілов Д. А. - Політична доктрина ібадитів: "праведні" халіфи (2008)
Кіктенко В. О. - Теоретичні висновки й підсумки проекту "Наука й цивілізація в Китаї” (2008)
Огнєва О. Д. - Джузеппе Туччі – італійський кореспондент Федора Щербатського (2008)
Хамрай О. О. - Інваріанти, прототипи і парадигми арабської граматики (2008)
Пирогов В. Л. - Віддзеркалення особливостей формування філософсько-естетичного і мовного синкретизму "ваго-канго" у літературному творі середньовічної Японії "Цуредзурегуса" (2008)
Дрига І. М. - Караманлійські пам’ятки гагаузів (2008)
Кучеря Л. А. - Публікації співробітників Інституту сходознавства ім. А. Кримського в журналі "Східний світ” (2008)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз практики перегляду Верховним Судом України судових рішень у кримінальних справах із підстав, передбачених ст. 400-12 Кримінально-процесуального кодексу України (2013)
Лавровська І. Б. - Матеріальна шкода та упущена вигода в судовій практиці про злочини у сфері інтелектуальної власності (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Бочарнікова А. М. - Безеквівалентні лексичні одиниці в перекладній перській лексикографії (2010)
Величко В. В. - Гуаньчжунский район древнего Китая в контексте предыстории Шелкового пути (2010)
Воробей О. C. - Східний романтизм та західний реалізм у китайській драматургії ХХ століття (2010)
Горошкевич О. Г. - Метронімічні соматичні номінації в японській мові (2010)
Зубаренко І. В. - Феномен хиджабу в історії і політиці країн Близького Сходу (2010)
Капранов С. В. - Шанхайський Храм Літератури: історія та сучасний стан (2010)
Каша К. А. - Турецька міфонімія як сукупність міфологічних систем тюркських народів (2010)
Коломиєць О. І. - До питання про ґхарани в традиційній професійній музичній культурі Північної Індії: зародження, розвиток, трансформація явища (на прикладі школи Кірана) (2010)
Максимів О. Й. - Проблема меж слова в укладанні частотних словників перської мови (2010)
Мурашевич К. Г. - Жанрові особливості ранньої поезії Сє Бінсінь (1900–1999) (2010)
Омелянчук А. В. - Морфологічні та фонологічні особливості аравійського діалекту Хіджазу (2010)
Отрощенко І. В. - До історії мовних реформ у Бурят-Монголії (2010)
Погорєлова Т. Ю. - Прагмастилістичні особливості сучасного турецького газетного заголовка (2010)
Скляр В. Ю. - Проблема вивчення диглосії в арабській мові (2010)
Сом Н. О. - Основні проблеми класичного арабського мовознавства (2010)
Сушко М. О. - Фонологічні характеристики тонів в’єтнамської мови та їх дистрибуція у складах (2010)
Бубенок О. Б. - Проблема походження буртасів у дослідженнях О. Пріцака і східноєвро-пейських вчених другої половини ХХ ст. (2008)
Зелінський А. Л. - Антигалатський пасаж з "Гімну до Делоса” Каллімаха і видіння друзів Птолемея Керавна (2008)
Капранов С. В. - Школа Хірати Ацутане та її місце в історії кокуґаку (2008)
Кочубей Ю. М. - Академік Омелян Пріцак і польська орієнталістика (2008)
Мосенкіс Ю. Л. - "ШЛЯХ БОГІВ” І "ШЛЯХ ВОЇНІВ”: проблема співвідношення сакрального і військового чинників формування японської державності і права, Якименко М. В. (2008)
Отрощенко І. В. - Самовизначення тувинського етносу у ХХ ст.: до історіографії питання (2008)
Захарченко А. М. - Близькосхідний мирний процес 1990-х років: історичний аналіз (2008)
Музичко О. - Розвиток сходознавства в Одесі на початку ХХ ст. (1905–1920 роки): осередки, напрямки, діячі (2008)
Огнєва О. Д. - Cхід та музика: дві щасливих зірки Костянтина Регамея, уродженця Києва (2008)
Храновський В. А. - Де розташовувалася стародавня Аратта? (2008)
Бондаренко І. П. - Синтоїзм і японська поезія VI–VIII ст. (2008)
Дрига І. М. - Автори караманлійських редакцій сакрального тюркомовного тексту (2008)
Ісаєва Н. С. - Концепція історії китайської літератури у працях Чжена Чженьдо (2008)
Кірносова Н. А. - Поетологічні особливості жанру подорожніх нотаток у китайській та українській літературах кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2008)
Колесников А. И. - Мусульманские арабизмы в поздних зороастрийских сочинениях (2008)
Комісаров К. Ю. - Особливості процесу формування національної японської літературної мови та його зв’язок із мовленнєвим етикетом (2008)
Кшановський О. Ч. - Дані лінгвістичної типології та ареальної лінгвістики у викладанні сучасної перської мови (2008)
Мазепова О. В. - Лексичні та фразеологічні засоби вираження концепту ДУША в перській мові (2008)
Максимів О. Й. - Корпус перської мови як джерело матеріалу для частотного словника (2008)
Петрова Ю. І. - Египетский диалект арабского языка в христианском сакральном тексте (2008)
Цутида Кумико - Употребление времен глагола и термина "моно-но аварэ” в русском переводе "Повести о Гэндзи” (2008)
Шекера Я. В. - Віддзеркалення просторових уявлень у найдавнішій китайській поезії (на прикладі гімнів "Книги пісень") (2008)
Кочубей Ю. М. - Розтин художнього світу п’єси (2008)
Кочубей Ю. М. - Ісмаїл-бей Гаспринський як політик і організатор (2008)
Дрига І. М. - Три події в гагаузознавстві (2008)
Дрига І. М. - Український внесок в турецьку діалектологію: Чалиштай (Робочий сим позіум) з турецької іалектології (2008)
Дрига І. М. - Турецькому лінгвістичному товариству – 75 років (2008)
Прохоров Д. А. - К 60-летию Александра Ильича Айбабина, Завадская И. А., Хайрединова Э. А. (2008)
Олег Васильович Сухобоков (2008)
Титул, зміст (2012)
Його праця є прикладом сумлінного служіння державі та людям (2012)
Душа і серце — досі у Верховному Суді (2012)
Вітаємо із державними нагородами (2012)
Порушення базових принципів фінансування судів може викликати негативний суспільний резонанс (2012)
"Перспективи реформування цивільного процесуального законодавства" (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Пошва Б. М. - Міжнародні стандарти захисту прав людини як складова утворення незалежної судової влади в Україні (2012)
Роговенко Д. С. - Відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю, за договорами страхування цивільної відповідальності при розгляді кримінальних справ (2012)
Лужанський А. В. - Класифікаційні ознаки суб’єктів доступу до правосуддя в Україні (2012)
Чорноус Ю. М. - Актуальні питання дослідження міжнародної злочинності (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Дрига І. М. - Караманлійці та караманлідіка: дефініції та жанри (2010)
Луценко Є. В. - Сучасні напрямки та методи дослідження просодії китайської мови (2010)
Мазніченко О. І. - Специфіка інтерференції при українсько-російському та арабсько-французькому білінгвізмах (2010)
Марков Д. Є. - Непал: причини та передумови виникнення демократичного руху в середині XX ст. (2010)
Отрощенко І. В. - Агван Доржієв і калмицькі більшовики: до історії одного проекту (2010)
Радівілов Д. А. - Отставка имама ас-Салта б. Малика: аргументы "против” (2010)
Сівков І. В. - Арабська адміністративна лексика (XIX – поч. ХХ ст. ) (2010)
Тарасенко Н. А. - Изобразительная традиция Книги Мертвых (историографический анализ) (2010)
Туров И. В. - Роль силы воображения в духовной практике раннего хасидизма (2010)
Фу Цзин - Ассоциативное поле концепта фен-шуй в русской языковой картине мира (по результатам ассоциативного эксперимента) (2010)
Черноіваненко В. В. - Сучасна кумраністика: проблеми, концепції та історіографія (2010)
Шестопалець Д. В. - Мусульманське право у Європі на сучасному етапі: від мультикультуралізму до правового плюралізму (2010)
Koçak Aynur - The new Crimean variant of the tale of Ashiq Qarip at the Mejuma of Qatiq, Çulha Tülay (2010)
Титул, зміст (2012)
Новообраного суддю введено до персонального складу Cудової палати у господарських справах (2012)
Верховний Суд України і Рада Європи розвиватимуть співробітництво (2012)
Рішення в адміністративних справах (2012)
Рішення у господарських справах (2012)
Рішення у кримінальних справах (2012)
Рішення у цивільних справах (2012)
Судова практика призначення покарань за хабарництво (ст. 368 Кримінального кодексу України (2012)
Кривенко В. В. - Застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини при вирішенні справ адміністративної юрисдикції на національному рівні: роль і функції Верховного Суду України, Константий О. В. (2012)
Лузан Т. Л. - Здійснення права на апеляційне оскарження судових рішень у господарському судочинстві, Сеник С. В. (2012)
Алексашина Ю. Б. - Поняття цивільно-правового договору в сучасному цивільному праві (2012)
Міжнародні зв'язки (2012)
Рибалкін В. С. - Пам’яті Вчителя й Друга, Гамада Р. Р. (2013)
Батюк І. Ю. - Діалектні елементи в мові творів сучасних японських письменників префектури Окінава (2013)
Бушаков В. А. - Про походження ногайського свята тепреш і його назви та про кримськотатарське свято дервіза (2013)
Горошкевич О. Г. - Відображення правил мовленнєвої поведінки людини у фразеології сучасної японської мови (2013)
Журавська Н. В. - Повість Сейфа ар-Рахбі "Зупинки на першому кроці”: проблематика та поетика (2013)
Захлюпана Н. М. - Принципи укладання навчального українсько-перського словника, Максимів О. Й., Стельмах М. Ю., Яремчук І. В. (2013)
Луцан Л. В. - Категорія розширених дієслівних основ в арабській мові та передача значення зворотності й пасиву засобами української та англійської мов (2013)
Мазніченко О. І. - Правовий статус і функціональний розподіл мов, що контактують на території Тунісу (2013)
Мацкевич А. Р. - Співвідношення модальності і точки зору в арабському публіцистичному тексті (2013)
Охріменко М. А. - Принципи укладання персько-українського словника емотивної фразеології (2013)
Писик Р. В. - Особливості лексичної антонімії арабської мови (2013)
Рибалкін С. В. - Поезія Муфді Закарії в боротьбі за самоідентифікацію алжирського народу (2013)
Сприса О. Б. - Лінгвокогнітивні аспекти прецедентності в енігматичному тексті (на матеріалі українських та арабських текстів кросвордів) (2013)
Усеїнов Т. Б. - Рима у середньовічному кримськотатарському метричному вірші (2013)
Храновський В. А. - До питання про шумерсько-аустричні мовні зв’язки (Глотохронологічний аналіз фундаментальної та повсякденної лексики, фонетичних та морфологічних відповідностей) (2013)
Бубенок О. Б. - Аланські купці на Великому Шовковому шляху (2013)
Конча С. В. - Ідентифікація "країни слов’ян” за "Описом північних народів” невідомого автора (2013)
Кочубей Ю. М. - Караїмські студії на Заході (кінець ХХ – початок ХXІ ст.). (Історіографічно-бібліографічний вступ) (2013)
Вертієнко Г. В. - Клинкова зброя в Молодшій Авесті (2013)
Рибалкін В. С. - Коран: давні сури (мекканський період). Переклад з арабської та коментарі (2013)
Шестопалец Д. В. - К вопросу о социальных нормах в Коране: аят ал-Ма’ида, 38 и его интерпретация в мусульманской традиции (2013)
Кочубей Ю. М. - Рец. на зб.: Сходознавчі студії. Мистецтвознавство. Випуски 3 (2010) і 4 (2011). – Упор. Є.О Котляр. – Збірники наук. праць / Вісник ХДАДМ. – № 8 (2010) і 9 (2011). – Харків: ХДАДМ, МОНМС України. – 360 с. + 456 с. (2013)
Бушаков В. А. - Квазіетнонім челдон (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Гобова Є. В. - Визначення меж складних речень у сучасній китайській мові (2012)
Гриценко Я. В. - Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови (2012)
Козоріз О. П. - Явище гіпонімії у юридичній термінології сучасної китайської мови (2012)
Кульчинський О. Б. - Проблема дослідження ідіостилю в османістиці (2012)
Мавріна О. С. - Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній практиці Туреччини (2012)
Макаров Р. В. - Мандат Ліги Націй в Іраку – наслідок експансіоністської політики Великобританії (2012)
Мамедова И. М. - "Статистические описания Шамшадильской и Казахской дистанции” как источник для изучения истории населения Закавказья (первая треть ХІХ ст. ) (2012)
Мірєєв М. В. - Історичні передумови зародження та становлення кримськотатарської літератури в Румунії наприкінці XIX – у першій половині XX ст. (2012)
Мурашевич К. Г. - Рання творчість Дай Ваншу (1905–1950) та зародження символістської поезії у Китаї (2012)
Мхитарян Н. І. - До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року (2012)
Оксамитний Ю. А. - Місце СРСР у процесі врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту в Палестині (1949–1950 рр. ) (2012)
Покровська І. Л. - Слово- та фразеотворчий потенціал сакронімів Адам та Єва в турецькій лінгвокультурі (2012)
Тарановський С. І. - Арабо-православна революція в Палестині (1908–1913) (2012)
Трубіцина О. С. - Комунікативно-прагматичні особливості спонукального дискурсу засобів масової інформації у сучасному Китаї (2012)
Хайрединова Э. А. - Некоторые проблемы изучения раннесредневекового женского костюма варваров Юго-Западного Крыма (2012)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400-12 КПК України 1960 р., за II півріччя 2012 р. (2013)
Висновки Верховного Суду України, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК України, за І півріччя 2013 р. (2013)
Кривенко В. В. - До питання про Присягу державного службовця та припинення державної служби за її порушення, Константий О. В. (2013)
Гошовська Т. В. - Повноваження Верховного Суду України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України: аналіз колізійних норм, Дроздович Н. Л. (2013)
Лужанський А. В. - Зміст поняття "ухилення" в контексті невиконання зобов’язань як підстави для тимчасового обмеження у праві виїзду за кордон (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Титул, зміст (2014)
Маршавін Ю. М. - Особливості організації державного соціального страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічної нестабільності (2014)
Лутай Л. А. - Модель "дерево цілей – дерево ресурсів” у системі соціального управління персоналом (2014)
Цюрко І. А. - Формування джерел зайнятості населення України у складних економічних умовах (2014)
Припута Н. В. - Значення антимонопольно-конкурентної політики у підвищенні дієвості фактора праця в молокопродуктовому підкомплексі (2014)
Дощенко А. В. - Розвиток дистанційної зайнятості як складова трансформації соціально-трудової сфери (2014)
Ліщинська О. А. - Соціально-психологічний клімат як чинник управління організацією, Кміть М. І. (2014)
Цимбалюк Н. М. - Формування та регулювання ринку праці у сфері культури і мистецтв, Гринченко С. І. (2014)
Алєксєєва А. В. - Гендерні аспекти політики зайнятості (2014)
Озимко М. В. - Еволюція концепцій працевлаштування в західній соціології (2014)
Волярська О. С. - Професійна підготовка зареєстрованих безробітних: технологічний підхід (2014)
Побірченко Н. А. - Витоки неперервної професійної орієнтації у працях вітчизняного дослідника Бориса Федоришина, Сергєєнкова О. П., Сургунд Н. А. (2014)
Кожем’якіна С. М. - Продуктивність праці: вектор макроекономічних показників (2014)
Міщенко К. С. - Соціальні послуги у сферах зайнятості та соціального обслуговування: порівняльний аналіз та перспективи розвитку (2014)
Сотнікова О. В. - Показники життєвого рівня населення та їх вплив на соціальний розвиток приміських територій (2014)
Судаков Н. В. - Випереджальне оцінювання рівня безробіття на основі щомісячного опитування експертів: адаптація досвіду Німеччини (2014)
Клещикова–Матвєєва В. М. - Інформаційно-роз’яснювальна робота державної служби зайнятості на сучасному етапі (2014)
Цілина А. В. - Форми та методи підвищення конкурентоздатності та професійної успішності людини на ринку праці (на прикладі Полтавської обласної служби зайнятості) (2014)
Победа Т. В. - Обзор методов и средств контроля стержней короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей, Мирошников В. В. (2010)
Карпаш О. М. - Розроблення методу безконтактного акустичного контролю геометричних параметрів зварних з’єднань, Котурбаш Т. Т., Карпаш М. О., Рибіцький І. В., Коман Я. І. (2010)
Яцун М. А. - Гармонічний склад струмів в обмотці статора асинхронного двигуна за наявності дефектів у стрижнях клітки ротора, Яцун А. М., Шуплат О. І. (2010)
Бучма І. М. - Підвищення швидкодії низькочастотного каналу вихрострумовго товщиноміра сталевих листових конструкцій, Проць Р. В., Ферчук К. В. (2010)
Бучма І. М. - Підвищення точності вимірювання малих різниць амплітуд та зсувів фаз наднизькочастотних сигналів у системах вихрострумової діагностики, Решетило Т. М. (2010)
Михайлів В. І. - Аспекти діагностики магнітопровода трансформатора, Тимчишин В. Б. (2010)
Бубела Т. З. - Дослідження контактних первинних перетворювачів для контролю водних розчинів, Столярчук П. Г. (2010)
Козак О. Ф. - Визначення якості розчину диетиленгліколю за методом потенціалу протікання (2010)
Малько А. О. - Особливості вимірювання динамічного поверхневого натягу водних розчинів поверхнево активних речовин методом пульсуючого меніска, Кісіль І. С. (2010)
Біліщук В. Б. - Удосконалений пристрій для утворення фіксованої обертової краплі при вимірюванні міжфазного натягу рідин, Кісіль І. С. (2010)
Середюк Д. О. - Моделювання фізичних процесів у дзвонових еталонних установках (2010)
Петришин Н. І. - Застосування підходів теорії обмежень для підвищення якості та технічного рівня лічильників газу (2010)
Микийчук Б. М. - Інформаційно-вимірювальні системи індивідуального обліку теплової енергії, Яцук В. О., Столярчук П. Г. (2010)
Петришин І. С. - Розширення діапазону відтворюваних витрат вторинного еталона об’єму і об’ємної витрати газу ВЕТУ 03-01-01-08, Присяжнюк Т. І., Петришин Н. І. (2010)
Заміховський Л. М. - Експериментальне визначення місць витоку повітря на технологічному трубопроводі, Штаєр Л. О., Ровенський В. А. (2010)
Горбійчук М. І. - Математичне моделювання взаємозв’язку еколого-технічних характеристик газотурбінного двигуна з показниками його роботи, Щупак І. В. (2010)
Бойко Т. Г. - Огляд методів визначення вагових коефіцієнтів показників властивостей продукції (2010)
Дарвай І. Я. - Експериментальне дослідження нового методу визначення теплоти згоряння природного газу, Карпаш О. М. (2010)
Гільова О. О. - Застосування дискримінантних і лінійних розділяючих функцій для побудови вирішальних правил багатопараметрового контролю, Єременко В. С. (2010)
Камаєва І. О. - Контроль дифузійного процесу забруднення піщаних ґрунтів, Кривенко Г. М., Савчук Л. Я., Камаєва Л. І. К (2010)
Доценко Є. Р. - Дослідження методу визначення напруження плинності конструкційних сталей за значеннями їх питомого електричного опору, Карпаш М. О., Карпаш О. М. (2010)
Стрілецький Ю. Й. - Дослідження пасивуючих плівок на поверхнях сталевих конструкцій електромагнітним методом, Кісіль І. С., Лютак І. З., Лютак З. П. (2010)
Ширмовська Н. Г. - Теоретичні основи та методологія формалізації станів квазістаціонарних об’єктів (2010)
Микийчук М. М. - Оптимізація метрологічних характеристик активних імітаторів опору (2010)
Григораш В. В. - Дослідження впливу агресивності грунтів на корозійне руйнування тіла труби, Бачинський Б. Б., Сошка А. М., Дранчук С. М. (2010)
Роботи, які захищені у 2010р. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролюта визначення складу речовини (2010)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2010)
Титул, зміст (2013)
Новини. Події. Факти (2013)
Рішення в адміністративних справах (2013)
Рішення у господарських справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Аналіз деяких питань застосування судами законодавства про право власності при розгляді цивільних справ (2013)
Андрушко П. П. - Зміна кримінально-правової кваліфікації (правової кваліфікації кримінального правопорушення) у кримінальному провадженні (2013)
Брінцов А. І. - Деякі питання визначення підсудності земельних спорів судам господарської юрисдикції (2013)
Систематичний покажчик матеріалів, опублікованих у "Віснику Верховного Суду України" у 2013 році (2013)
Міжнародні зв'язки (2013)
Жакун І. Б. - Вплив Helicobacter pylori на стан та функцію гепатобіліарної системи (2014)
Скибчик В. А. - Неалкогольна жирова хвороба печінки: сучасні підходи до лікування (2014)
Верба Н. В. - Показники тромбоцитарної ланки гемостазу та перекисного окислення ліпідів у хворих на хронічний гепатит С, Сервецький К. Л., Чабан Т. В., Нікітін Є. В. (2014)
Козько В. М. - Стан показників ліпідного обміну у ВІЛ-інфікованих осіб, хворих на ХГС і коінфекцію ВІЛ/ХГС, Юрко К. В., Соломенник Г. О. (2014)
Жураковська Н. О. - Роль процесів перекисного окислення ліпідів у механізмах ураження печінки при інфекційному мононуклеозі (2014)
Ворожбит О. Б. - Дослідження демографічних та соціальних предикторів розвитку депресії у хворих на хронічний гепатит С (2 та 3 генотип HCV) (Повідомлення друге) (2014)
Щербинина М. Б. - Пациент с множественными милиарными гамартомами, Кожан С. И. (2014)
Литвин Г. О. - Ураження печінки при гострому лейкозі (2014)
Прикуда Н. М. - Проблема виявлення хворих на гепатит Е в неендемічних регіонах, Грицко Р. Ю., Задорожний А. М. (2014)
Корбан Н. П. - Метод численного расчета магнитного поля рассеяния дефекта локальной области ферромагнитного тела (2010)
Горкунов Б. М. - Емкостной преобразователь в режиме возбуждения и приема ультразвуковых колебаний, Тюпа И. В., Глебова Л. В. (2010)
Букреев В. В. - Магнитометрическая установка для определения магнитных параметров образцов тонкого слоя ферромагнитного материала, Чурносов А. П., Швец С. Н. (2010)
Котурбаш Т. Т. - Аналіз методів підвищення чутливості безконтактного акустичного методу контролю матеріалів та виробів, Карпаш М. О. (2010)
Кісіль Р. І. - Регресійні методики визначення поверхневої енергії рідин методом лежачої і висячої крапель (2010)
Кісіль І. С. - Контроль міжфазного натягу рухомих розчинів поверхнево-активних речовин, Боднар Р. Т. (2010)
Матіко Ф. Д. - Методи розрахунку коефіцієнта стисливості природного газу на основі спрощеного набору параметрів його складу, Матіко Г. Ф., Шоловій С. Ю. (2010)
Лесовой Л. В. - Розрахунок невизначеності поправкового коефіцієнта діафрагми на шорсткість внутрішньої поверхні вимірювального трубопроводу (2010)
Білинський Й. Й. - Підвищення чутливості аналізатора вологості газу, Городецька О. С., Онушко В. В. (2010)
Винничук А. Г. - Дослідження впливу похибки визначення коефіцієнтів стисливості природного газу на точність функціонування перевірочних установок для побутових лічильників газу (2010)
Заміховський Л. М. - Дослідження впливу частоти генерування тестових сигналів на максимальну відстань виявлення витоків з трубопроводів, Штаєр Л. О., Ровінський В. А. (2010)
Власюк Я. М. - Теоретичні основи дослідження функціонування турбінних лічильників газу, Яцевський В. А., Кісіль І. С., Середюк О. Є. (2010)
Заміховський Л. М. - Використання методу параметричної ідентифікації для контролю технічного стану робочих органів вертикального валкового млина AG-MPS 180 ВК, Скрип’юк Р. Б. (2010)
Барило Г. І. - Підвищення точності компенсації температурної зміни електрорушійної сили насичених нормальних елементів, Бойко О. В., Готра О. З., Кус Н. І. (2010)
Фединець В. О. - Принципи синтезу типових конструкцій термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків (2010)
Невзлин Б. И. - Математическая модель электрических свойств эмульсии типа вода в масле, Морозова Д. В. (2010)
Фреїк Д. М. - Стаціонарний метод визначення термоелектричних параметрів напівпровідникових матеріалів, Галущак М. О., Терлецький А. І., Запухляк Р. І., Дикун Н. І., Ткачук А. І. (2010)
Євчук О. В. - Використання графічних процесорів в задачах цифрової обробки сигналів в реальному часі, Ровінський В. А., Стрілецький Ю. Й. (2010)
Щапов П. Ф. - Прилад бездемонтажного контролю метрологічних характеристик термоперетворювачів, Муляров В. В., Гусельніков О. В. (2010)
Роботи, які захищені у 2010р. на вченійспеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу заспеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролютавизначення складу речовини (2010)
Вимоги до подачі авторських статей для публікації в журналі "Методи та прилади контролю якості” (2010)
Содержание (2014)
Уважаемые читатели! (от редакции) (2014)
Конюшок С. М. - Швидкий імовірнісний алгоритм оцінювання відстані між зрівноваженою булевою функцією та множиною k-вимірних функцій, Олексійчук А. М., Сторожук А. Ю. (2014)
Oliynykov R. - Related-key cryptanalysis of perspective symmetric block cipher, Kaidalov D. (2014)
Кузнецов А. А. - Моделирование перспективного блочного шифра "Калина", Иваненко Д. В., Колованова Е. П. (2014)
Лисицкий К. Е. - Снова об оптимальных S-блоках (2014)
Горбенко И. Д. - Уточнённые показатели прихода шифров к состоянию случайной подстановки, Долгов В. И., Лисицкий К. Е. (2014)
Тімохін С. С. - Дослідження та порівняльний аналіз перспективних потокових шифрів, Горбенко І. Д. (2014)
Долгов В. И. - Новый взгляд на шифр Мухомор, Лисицкая И. В., Лисицкий К. Е. (2014)
Кузнецов О. О. - Аналіз колізійних властивостей режиму вироблення імітовставок із вибірковим гамуванням, Іваненко Д. В., Колованова Є. П. (2014)
Руженцев В. И. - Вероятности двухцикловых дифференциалов rijndael-подобного шифра с произвольными подстановками (2014)
Кузнецов О. О. - Періодичні властивості шифргами у режимі output feedback, Горбенко Ю. І., Колованова Є. П. (2014)
Потий А. В. - EIDAS: Принципы предоставления доверительных электронных услуг и проблема интероперабельности, Горбенко Ю. И., Корнейко А. В., Козлов Ю. Н., Пушкарев А. И., Горбенко И. Д. (2014)
Горбенко Ю. И. - Состояние и сущность процессов нормализации Европейской нормативной базы в области электронных подписей, Потий А. В., Костенко А. В., Исирова Е. В., Горбенко И. Д. (2014)
Горбенко Ю. І. - Аналіз стійкості постквантових криптосистем, Ганзя Р. С. (2014)
Гончарова Ю. В. - Stork – перспективный проект европейской транснациональной электронной идентификации, Ерёменко А. А. (2014)
Качко Е. Г. - Влияние свойств современных процессоров на производительность программ, Балагура Д. С., Погребняк К. А. (2014)
Бессалов А. В. - Построение кривой Эдвардса на базе изоморфной эллиптической кривой в канонической форме (2014)
Єсіна М. В. - Пароль як фактор багатофакторної автентифікації, Горбенко І. Д., Бакликов О. О. (2014)
Бойко А. О. - Метод протидії перебору паролів, що не створює вразливості порушення доступності (2014)
Погребняк К. А. - Загальна атака на NTRUEncrypt на основі помилок розшифрування, Денисов Д. С. (2014)
Гриненко Т. А. - Применение кодов аутентификации сообщений для обнаружения модификаций данных в региональных системах дифференциальной коррекции навигационных сигналов систем GPS/ГЛОНАСС, Нарежний А. П. (2014)
Потий А. В. - Классификация методов обеспечения доверия к безопасности продуктов и систем информационных технологий, Комин Д. С., Козлов Ю. Н. (2014)
Торба А. А. - Быстродействующий детерминированный генератор псевдослучайных последовательностей для потокового шифрования, Бобух В. А., Бобкова А. А. (2014)
Горбачев В. А. - Достаточные условия безопасности информации в электронных системах (2014)
Лєншин А. В. - Метод проектування та верифікації функцій комплексів засобів захисту від несанкціонованого доступу (2014)
Горбенко І. Д. - Порівняльний аналіз стандартизованих версій криптоалгоритму ECIES, Харламб М. І. (2014)
Броншпак Г. К. - Криптография нового поколения: интегральные уравнения как альтернатива алгебраической методологии, Громыко И. А., Доценко С. И., Перчик Е. Л. (2014)
Онацький О. В. - Методологія створення комплексної системи захисту інформації (2014)
Рома О. М. - Імітаційна модель оцінки завадостійкості квазікогерентної демодуляції OFDM-сигналу під час обробки "в цілому", Белас О. М., Ніколаєнко Б. А. (2014)
Памяти Алмазова Владислава Борисовича (11.10.1932–04.10.2014) (2014)
Виходные данные (2014)
Апареева Е. К. - Я. Р. Дашкевич - исследователь камнерезного искусства кочевников степей Восточной Европы, Красильников К. И. (2012)
Бубенок О. Б. - Внесок Я. Р. Дашкевича в розвиток номадологічних студій у незалежній Україні (2012)
Кочубей Ю. М. - Внесок Я.Р. Дашкевича в караїмознавство (2012)
Маврін О. О. - Українська візантиністика в науковій спадщині Ярослава Дашкевича (2012)
Алексанян О. С. - Армяне в Крыму в советский период (2012)
Божко О. І. - Хотинська битва 1621 р. у вірменських писемних пам'ятках XVII ст., створених в Україні (2012)
Біляєва С. О. - Методологічні аспекти досліджень взаємин України та тюркських цивілізацій (2012)
Бабенко Р. В. - Руський контингент у військах Золотої Орди XIII ст. (2012)
Грибовський В. В. - Ногайці в структурі українського степового кордону XVI-XVIII ст.: економіко-географічний аспект (2012)
Дячок О. О. - Сарматська теорія у польських та українських історичних творах (історіографічний аспект) (2012)
Зуб (Руденко) Н. М. - Деякі аспекти дослідження історії Кавказу у 20-30-ті роки XX ст. в СРСР (2012)
Лагунова О. С. - Листи А. Кримського з Лівану як етнографічне джерело (2012)
Огнева О. Д. - Джерела з історії україно-калмицьких зв'язків (2012)
Отрощенко В. В. - Угорська тема в біографії шляхетного кипчака з Чингульської Могили (2012)
Пилипчук Я. В. - Світові релігії та кипчацький соціум (2012)
Зєлінський А. Л. - Прийняття Птолемеем І царського титулу: проблема датування (2012)
Рибалкін В. С. - Рецепція Корану як художнього тексту (2012)
Сегеда С. П. - У пошуках втраченої батьківщини. Етносоціологічне дослідження турків-месхетинців Півдня України (2012)
Урядова В. Д. - Словотворчі процеси в лексико-граматичних системах флективних синтетичних, флективних аналітичних і аглютативних мов (2012)
Храновський В. А. - Шумерсько-алтайські та тюрко-монгольсько-тунгуські мовні паралелі (Глотохронологічний аспект дослідження лексики та фонетичних відповідностей) (2012)
Черніков І. Ф. - Пріоритетний напрямок вітчизняної орієнталістики (2012)
Дмитриевич С. В. - Батенко А. В., Близнякова Р. А., Малышева Д. А., Щевелева С. С. "История Палестины: международный аспект: (1897-2009 гг.)" (2012)
Кочубей Ю. М. - Українсько-ліванське наукове співробітництво (2012)
Пилипчук Я. В. - Міжнародна наукова конференція "Україна і Схід: традиції історико-культурної взаємодії*", присвячена 85-й річниці від дня народження Ярослава Дашкевича (2012)
Тарасенко М. О. - Міжнародний круглий стіл "Єгипет та країни Близького Сходу: III тис. до н.е. – 1 тис. н.е." (2012)
Титул, зміст (2012)
Сучков Г. М. - Контроль виробів з розвиненою поверхнею збудженими електромагніто-акустичним способом хвилями Релея, Петрищев О. М., Хащіна С. В. (2012)
Вороняк Т. І. - Контроль процесів деформування та руйнування композитних матеріалів засобами електронної спекл-інтерферометрії, Муравський Л. І., Іваницький Я. Л. (2012)
Мухлинін С. М. - Розробка методу двочастотних вимірювань для контролю стану ізоляції трубопроводів, що знаходяться у вологих ґрунтах та під водою (2012)
Котурбаш Т. Т. - Експериментальна перевірка безконтактного ультразвукового методу контролю товщини стінки газопроводів у процесі внутрішньотрубної діагностики, Карпаш М. О., Рибіцький І.В. (2012)
Джала Р. М. - Диференціація локальних пошкоджень ізоляції струмопроводу за розподілом магнітного поля, Джала В. Р., Вербенець Б. Я., Семенюк О. М. (2012)
Лютак І. З. - Математична модель поширення спрямованих ультразвукових хвиль в трубопроводі із зварним з'єднанням, Бедзір А. О., Лютак З. П., Мандра А. А. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання експлуатаційної деградації трубопровідних сталей за ударними випробуваннями циліндричних зразків з кільцевими тріщинами, Шуляр Б. Р., Петрина Ю. Д. (2012)
Ващишак І. Р. - Особливості застосування електромагнітного контролю для виявлення дефектів у підземних теплових мережах (2012)
Бучма І. М. - Цифровий низькочастотний канал вихрострумового товщиноміра сталевих листових конструкцій, Ферчук К. В. (2012)
Джала Р. М. - Моделювання корозійного розчинення сталі з урахуванням катодних та анодних ділянок на поверхні конструкції в електроліті, Юзевич В. М. (2012)
Матіко Ф. Д. - Модель процесу витікання газу із підземного газопроводу на основі газодинамічної дросельної структури, Матіко Г. Ф. (2012)
Кісіль І. С. - Використання регресійної методики для визначення поверхневого натягу рідин, Боднар Р. Т., Біліщук В. Б., Костів Б. В., Барна О. Б. (2012)
Демків І. Б. - Підвищення точності вимірювання маси скраплених нафтових газів у резервуарах (2012)
Мельничук С. І. - Інформаційні міри розрахунку та розрядність аналого-цифрових перетворювачів ентропійних перетворювачів витрати газових середовищ, Мазурик І. З. (2012)
Кузь М. В. - Методичні аспекти підвищення точності обліку природного газу лічильниками з електронними пристроями температурної компенсації, Середюк О. Є. (2012)
Poryev G. V. - Peer-to-peer networks and their impact on the development of the internet and information techologies (2012)
Горбійчук М. І. - Метод і алгоритми синтезу емпіричних моделей з урахуванням похибок вимірювань, Лазорів А. М. (2012)
Яцишин С. П. - Приймачі випромінення з термісторними чутливими елементами, Гоц Н. Є. (2012)
Барило Г. І. - Мікропроцесорна корекція значення електрорушійної сили насичених нормальних елементів, Бойко О. В., Чабан О. П., Матвіїв Р. О., Кус Н. І. (2012)
Туз Ю. М. - Метод та система вимірювання просторово-часових характеристик лінійних фазованих антенних решіток п’єзоелектричних перетворювачів, Красковський О. П., Мосолаб О. О. (2012)
Іванюк Н. І. - Аналітичні дослідження впливу зміни геометрії лопатей газоперекачувального агрегату на параметри їх коливань та аеродинамічні властивості (2012)
Галущак М. О. - Аналіз методів визначення теплопровідності тонких плівок, Ральченко В. Г., Фреїк Д. М., Ткачук А. І. (2012)
Роботи, які захищені у 2011/2012 рp. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (2012)
Вимоги до оформлення статтей (2012)
Бубенок О. Б. - Легенды об основании города Черкассы: правда или вымысел? (2012)
Василюк О. Д. - Особисте листування двох фундаторів Української академії наук - Володимира Вернадського та Агатангела Кримського (2012)
Кочубей Ю. М. - Хаджі Серайя Хан Шапшал (1873-1961) - духовний провідник караїмського народу, громадський діяч, вчений (2012)
Туранли Ф. Ґ. - "Українське питання" в Карловецькому договорі (1699 p.): турецька ретроспекція (2012)
Вертиенко А. В. - К персонификации скифского воинского божества в Luc, Tox., 38 (2012)
Зелинский А. Л. - Еще раз к вопросу датировки брака будущего Деметрия 11 и Стратоники (2012)
Пилипчук Я. В. - Торгівля та ремесла у Дашт-і Кипчак (2012)
Бушаков В. А. - Етноніми бурят та баргут і етнонімічний топонім Баргуджін-Токум (до семантичної типології етнонімів) (2012)
Журавська Н. В. - Національний вимір поезії Сейфа Ар-Рахбі: тема війни (2012)
Козоріз О. П. - Явище полісемії у юридичній термінології сучасної китайської мови (2012)
Селезнева Л. В. - Нарративный дискурс дастана "Лейли и Меджнун" Нурмухаммеда Андалиба и традиции восточной поэзии (2012)
Хамрай О. О. - Транскрипція й транслітерація арабомовних текстів: від діакритики до просодичних шаблонів (2012)
Шевченко О. М. - Концепт "обличчя" в китайській мові: словникова та психолінгвістична парадигма (2012)
Шекера Я. В. - Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови (2012)
Шестопчлец Д. В. - К вопросу о толковании аята Таха, 5 в средневековой мусульманской традиции (2012)
Спицкая Ю. А. - Шариат как официальный источник и религиозно-методологическая основа правового регулирования землевладения и землепользования в Объединенных Арабских Эмиратах (2012)
Тимченко М. П. - 3-й міжнародний симпозіум "Галліполійські бої: історія, легенди і пам'ять", Тимченко В. М. (2012)
Філь Ю. С. - Цирендоржиєвські читання - 2012. Тибетська цивілізація та кочові народи Євразії: кроскультурні контакти (2012)
Марков Д. Є. - Непал. Катманду - на перехресті епох і світів. Подорожні нариси (2012)
Романова О. О. - Лекції професора Варшавського університету д-ра Адама Лукашевича (2012)
Машевський О. П. - Кіктенко В. О. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: китайская наука и цивилизация (философский анализ теоретических подходов) (2012)
Некрологи (2012)
Федорук Я. - Османські хроніки Гасана Веджігі та Мегмеда Галіфе як джерела до політичної історії 30-х – 60-х років XVII ст. (2013)
Гурбик А. - Християнська звичаєва культура запорозького козацтва (2013)
Сухоліт Н. - Оцінка участі козацької України в Північній війні 1700 – 1721 рр. у "багатотомному панегірику" І. Голікова (2013)
Гончарук Т. - Чумацький промисел і Одеса (за матеріалами газети "Одесский вестник" кінця 1850-х – середини 1860-х рр.) (2013)
Полторак В. - Адам Чайковський у чотирикутнику Париж-Стамбул-Петербург-Варшава (2013)
Ковалевська О. - Зображення козаків з Чернігівського історичного музею імені В. Тарновського: походження, історія зберігання та побутування (2013)
Новікова Л. - Історія держави чи історія народу: до питання щодо концепцій історії Криму у працях дослідників ХІХ ст. (2013)
Ходак І. - Місіонерська діяльність Іллі Кливака на півдні України в 1917-1919 рр. (2013)
Штепко О. - Військова історія острову Зміїний: залучення острівного простору у світові війни (2013)
Котляр Ю. - Козацька система "Спас" на Миколаївщині (2013)
Діанова Н. - Козацька тематика у науковій спадщині В. О. Біднова (2013)
Музичко О. - Жінки-історики-козакознавці в історіографічному процесі Південної України наприкінці ХІХ – першій третині ХХ ст. (2013)
Гончарук Т. - Проблематика українського козацтва у колекціях краєзнавця Тараса Івановича Максим’юка, Мисечко А. (2013)
Бачинська О. - Сучасна Браїла (Румунія) і колишні запорожці: історична пам’ять і залишки топографії, Мацюк Д. (2013)
Полторак В. - "Західна Чорноморія": Вилково – Тульча – Варна – Бургас - Стамбул (2013)
Середа О. - Аджидере (Овідіополь) в османсько-кримських відносинах другої половини XVIII ст. (за османсько-турецькими документами) (2013)
Краснобай С. - Інтеграція запорозької старшини до російської армії в кінці XVIII ст.: Клим Перепілін (за матеріалами РДВІА) (2013)
Ложешник А. - Формулярні списки старшини Чорноморського козацького війська за 1804 р., як історичне джерело (2013)
Бачинська О. - Прообраз "Особового листка з обліку кадрів". (Рец. на: Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік / Упорядник О. С. Панкєєв.–Запоріжжя, 2011.–125 с.) (2013)
Одеська кобзарська майстерня – відродження кобзарської традиції на півдні України (2013)
Лиман І. - Проект "Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник" (2013)
Середа О. - Міжнародна наукова конференція: Хаджибей (Одеса) і Північно-Західне Причорномор’я XVI–XVIII століття в османсько-турецьких та інших письмових джерелах. 17-19 квітня 2013 р., Одеса (2013)
Наші автори (2013)
Від редакційної колегії (2014)
От редакционной коллегии (2014)
Шепітько В. Ю. - Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця, Білоус В. В. (2014)
Коновалова В. Е. - Частные методики криминалистической экспертизы: проблемы генезиса и организации (2014)
Журавель В. А. - Проблеми організації досудового розслідування в контексті положень чинного Кримінального процесуальногокодексу України (2014)
Терехович В. Н. - Особенности системы принципов теории криминалистики, Ниманде Э. В. (2014)
Моїсєєв О. М. - Процесуальна ефективність допиту експерта в режимі відеоконференції (2014)
Шевчук В. М. - Проблеми формалізації процесу розcлідування злочинів (2014)
Щербаковский М. Г. - Содержание и допустимость сведений, полученных при допросе сведущих лиц, Лапта С. П. (2014)
Булулуков О. Ю. - Тактические решения в криминалистике: основы классификации (2014)
Капустіна М. В. - Криміналістичне забезпечення досудового розслідування: поняття та ознаки (2014)
Мышков Я. Е. - Методика расследования взяточничества: оптимальные системы следственных действий (2014)
Книженко С. О. - Документальні джерела інформації про злочини проти правосуддя (2014)
Матюшкова Т. П. - Криміналістична класифікація злочинів, пов’язаних із незаконними заволодіннями автотранспортними засобами (2014)
Купріянова Л. С. - Особливості огляду місця події при виявленні трупа, що висить у петлі, Гусєва В. О., Савчук Т. І. (2014)
Лозова C. М. - Особливості розслідування суспільно небезпечних діянь, учинених особами з психічними захворюваннями або тимчасовими розладами психіки (2014)
Яремчук В. О. - Правова регламентація участі спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій (2014)
Міронов С. В. - Типові слідчі ситуації в методиці розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів (2014)
Спасенко К. О. - Особливості відкриття кримінального провадження щодо порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (2014)
Хань О. О. - Технології програмування провадження окремих слідчих (розшукових) дій (2014)
Четвертак Д. Ю. - Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами органів внутрішніх справ при розслідуванні приховування злочинів (2014)
Луньова О. С. - Деякі питання вдосконалення взаємодії слідчого з працівниками експертно-криміналістичних установ в умовах дії нового Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Приходько В. О. - Правові засади функціонування криміналістичних обліків: сучасний стан (2014)
Лозовий А. І. - Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні, Сімакова-Єфремян Е. Б. (2014)
Нефедов С. Н. - Проблемные вопросы оценивания результатов межлабораторных сличений в сфере судебно-экспертной деятельности (2014)
Бордюгов Л. Г. - Применение и использование специальных знаний в уголовном процессе Украины (2014)
Фастовець В. А. - Деякі проблемні питання правової регламентації судово-експертної діяльності (2014)
Хоша В. В. - Загальні положення оцінювання невизначеності результатів вимірювань при валідації судово-експертних методик (2014)
Дідушок Н. Я. - Особливості призначення та проведення лінгвістичних досліджень у межах експертизи писемного мовлення, Дробишева О. С. (2014)
Брендель О. І. - Особливості проведення досліджень цифрових відеозображень з метою отримання інформації про зафіксовані на них обставини подій, Роман А. І., Фатєєва Л. Ю. (2014)
Коломійцев О. В. - Аналізування балістичних характеристик уражаючих елементів патронів травматичної дії "Терен-12П" і "Терен-12К", відстріляних із помпової рушниці "Форт-500А", Сапєлкін В. В. (2014)
Заковирко О. М. - Виявлення ознак розкриття та повторного навішування сучасних запірно-пломбувальних пристроїв якірного типу, Тумоян Н. А. (2014)
Руднєв В. А. - Вплив зміни компонентного складу газових конденсатів на результати порівняльного дослідження, Клімчук А. Ф., Нардід Л. В., Кривошеєв В. І., Карножицький П. В. (2014)
Петюнин Г. П. - Модификация метода "ТСХ-скрининга" для некоторых контролируемых соединений, Чубенко А. В., Гузенко Н. В. (2014)
Космина Н. Н. - Сравнительное исследование в экспертизе наркотических средств и психотропных веществ (2014)
Даньшина К. М. - Проблемні питання експертного дослідження ігристих виноградних вин (2014)
Сич І. В. - Деякі питання дослідження сильнодіючих і отруйних речовин в експертній практиці (2014)
Сабадаш В. В. - Експертне дослідження параметрів маневреності автомобіля при розгерметизації його колеса, Клец Д. М., Варлахов В. О. (2014)
Сараєв О. В. - Автоматизовані методи оцінювання ефективності гальмування автомобіля при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди (2014)
Кузін М. О. - Використання обернених задач механіки в судовій залізнично-транспортній експертизі, Мещерякова Т. М., Кузін О. А., Курильова О. Ф., Гординська Н. В. (2014)
Уберман В. И. - Приоритеты судебной экологической экспертизы и арбитражный эффект экологического контроля (2014)
Чупрун В. Т. - Використання спеціальних знань при проведенні досліджень обставин нещасних випадків, пов’язаних із діяльністю у воєнній сфері (2014)
Пугачова І. Л. - Роботи з розбирання та знесення будівельних об’єктів як предмет будівельно-технічних досліджень, Кучеренко Р. Й. (2014)
Осипенко К. О. - Особливості проведення будівельно-технічних досліджень із встановлення якості виконаних робіт з ремонту рулонних покрівель об’єктів промислового призначення, Пугачова І. Л. (2014)
Власенко В. В. - Проблема розрахунку реальної процентної ставки за споживчими кредитами комерційних банків при проведенні судово-економічних експертиз (2014)
Капустник К. В. - Алгоритм проведення експертиз документів фінансово-кредитних операцій при наданні споживчих кредитів в іноземній валюті, Івахненко П. О. (2014)
Кaплін Р. Б. - Методичні підходи до експертного дослідження особливостей відображення операцій з акціями в бухгалтерському й податковому обліках господарських товариств та інститутів спільного інвестування, Aніщенко О. В., Губанова І. В. (2014)
Панченко Н. І. - Особливості дослідження розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, Гордієнко І. М. (2014)
Семенова Н. Ю. - Особливості віднесення до складу витрат, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток, вартості залишків готової продукції та незавершеного виробництва (2014)
Буколова В. В. - Деякі особливості проведення експертного дослідження, пов’язаного з розрахунком орендної плати за державне та комунальне майно і її розподілом, Лисак Ю. А. (2014)
Губарева В. М. - Деякі особливості проведення судових товарознавчих експертиз із дослідження маркування м’яса та м’ясних продуктів, Михальський О. О. (2014)
Заніна Т. А. - Дослідження щодо встановлення відповідності ліцензійним вимогам комп’ютерних програм, придбаних через засоби телекомунікацій, Копитько А. П., Мануленко О. В. (2014)
Гуров О. М. - Порівняльний аналіз досліджень суправітальної реакції зіниць на дію пілокарпіну, Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б., Щербак В. В. (2014)
Ольховський В. О. - Сучасний стан судово-медичної діагностики травм органів дихальної системи в живих осіб, Губін М. В. (2014)
Сапєлкін В. В. - Запровадження в практику судової медицини альтернативного критерію оцінювання уражаючих властивостей куль травматичної дії, Коломійцев О. В., Бойчук І. П. (2014)
Щербак В. В. - Особливості вогнепальних пошкоджень при пострілах із пістолета "Форт-14ТП" у межах близької дистанції (2014)
Башкиров Г. Б. - Особенности назначения и проведения судебных комплексных строительно- экономических экспертиз по определению стоимости строительно-монтажных работ, Завдовьева И. Г., Баранов П. Ю. (2014)
Харабуга Ю. С. - Актуальні питання експертного дослідження ліцензійності програмного забезпечення (2014)
Панфилов П. Б. - Возможности судебной ольфакторной экспертизы в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности, Саламатин А. В., Панфилова З. Ю. (2014)
Клименко Н. І. - Несудова експертиза, або експертиза соціуму (2014)
Лозовий А. І. - Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики, Лісовий В. М., М’ясоєдов В. В., Ольховський В. О., Дереча Л. М., Бондаренко В. В. (2014)
Лесовой В. Н. - Династия судебных медиков Бокариусов, Перцева Ж. Н., Ольховский В. А., Кравченко Ю. Н. (2014)
Х (внеочередная) международная научно-практическая конференция "Криминалистика и судебная экспертиза: наука, обучение, практика" (М. В. Шепитько) (2014)
Науково-практичний семінар "Реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності"(Л. М. Дереча) (2014)
Международная научно-практическая конференция "Методологические, правовые и организационные проблемы новых родов (видов) судебных экспертиз" (Е. Р. Россинская) (2014)
210-та річниця від дня заснування національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (В. В. Білоус) (2014)
Важное энциклопедическое издание по криминалистике (Н. И. Панов) (2014)
Пам’яті Семена Мусійовича Вула (2014)
Титул, зміст (2012)
Карпусь В. В. - Регистация накладным вихретоковым приемником осесиметричной составляющей шумов акустической эмиссии в металлическом стержне (2012)
Романюк М. И. - Математическое моделирование передаточных характеристик пьезокерамических преобразователей в режиме возбуждения волн Лэмба (2012)
Zholob S. A. - Application of axisymmetric profile analysis for measuring surface tension at harmonic surface oscillations, Makievski A. V., Miller R., Fainerman V. B. (2012)
Власюк Я. М. - Визначення густини природного газу зведеної до стандартних умов на промислових вузлах обміну газу, Кісіль І. С. (2012)
Древецький В. В. - Математичні моделі дросельних перетворювачів гідродинамічних вимірювальних приладів в’язкості та густини рідин (2012)
Юрчевський Є. В. - Вимірювання в’язкості нафтопродуктів зрівноваженими електрофлюїдними мостовими перетворювачами (2012)
Козак О.Ф. - Теоретичні основи ефекту електрокінетичного гальмування фільтрації вуглеводнів через породи-колектори (2012)
Шпак О. І. - Розроблення методики експрес-контролю якості дизельного палива, Столярчук П. Г., Юзевич В. М. (2012)
Середюк Д. О. - Оцінювання відповідності робочих засобів витратовимірювальної техніки для обліку природного газу (2012)
Кузь М. В. - Оцінка складових похибок обчислювальних компонентів засобів вимірювань об’єму газу на основі якісних показників програмного забезпечення (2012)
Присяжнюк Т. І. - Установка еквівалентного витіснення із стабілізацією витрати з комутованими торцевими соплами, Петришин І. С., Бас О. А. (2012)
Крижанівський Є. І. - Основні аспекти ремонту та контролю якості підземних трубопроводів, Полутренко М. С., Іткін О. Ф., Марчук О. М. (2012)
Маслов В. П. - Підвищення точності вимірювання лінійних розмірів мікродефектів в деталях з оптично прозорих матеріалів за допомогою телевізійних засобів (2012)
Горбійчук М. І. - Метод параметричної ідентифікації технічного стану відцентрового нагнітача природного газу, Медведчук В. М., Кропельницька Г. П. (2012)
Заміховський Л. М. - Метод контролю металевих включень у сировині для виготовлення керамічних виробів, Левицький І. Т. (2012)
Вовк Р. Б. - Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів, Шкета В. І., Мельник В. Д. (2012)
Кайкан Л. С. - Дослідження методом імпедансної спектроскопії впливу гетеровалентного заміщення на електрофізичні властивості mg-заміщеної літій-залізної шпінелі, Гасюк І. М., Депутат Б. Я., Мазур М. П., Кайкан Ю. С., Угорчук В. В. (2012)
Петрина Д. Ю. - Оцінювання експлуатаційної деградації сталей магістральних нафтогазопроводів електрохімічними методами досліджень, Петрина Ю. Д., Шуляр Б. Р., Козак О. Л., Гоголь В. М. (2012)
Заміховський Л. М. - Контроль тріщинуватості буримо гірської породи, Шаповал О. А. (2012)
Махортова Н. В. - Розробка структурної схеми контролю вузлів тягової передачі (2012)
Роботи, які захищені у 2011/2012 рp. на вченій спеціалізованій раді д 20.052.03 в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (2012)
Вимоги до оформлення статтей (2012)
Оринчак Л. Б. - Вплив окремих етіолоґічних факторів ризику виникнення розсіяного склерозу на клінічні характеристики цього захворювання, Негрич Т. І. (2014)
Кавацюк О. О. - Динамічні зміни показників структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з неускладненою аневризмою висхідного відділу аорти, Осовська Н. Ю. (2014)
Вольницька Х. І. - Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень (2014)
Матвійчук Б. О. - Результати лікування хворих з грижами стравохідного отвору діафраґми, асоційовані з ґастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Гураєвський А. А., Стасишин А. Р. (2014)
Думанський Ю. В. - Проґнозування безпосередніх та віддалених результатів ґастректомій при раку шлунка, Заїка О. М., Лях Ю. Є., Гур'янов В. Г., Псарас Г. Г. (2014)
Бочар О. М. - Вплив комбінації телмісартану та аторвастатину на клінічний перебіг артерійної гіпертензії у поєднанні з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки, Скляров Є. Я. (2014)
Тихонова Т. М. - Роль імунних чинників в еволюції повільно проґресуючого автоімунного діабету дорослих (2014)
Тимчук І. В. - Вплив лізоциму і слини на адгезійні властивості C. albicans, виділених з ротової порожнини, в дослідах in vitro, Панас М. А., Лещук С. Є., Нарепеха О. Т., Корнійчук О. П., Данилейченко В. В., Панас М. І. (2014)
Вінтонів О. Р. - Комбінована терапія еректильної дисфункції у пацієнтів з артерійною гіпертензією (2014)
Сизон О. О. - Характеристика змін деяких показників клінічно-лабораторного обстеження хворих при артропатичному псоріазі (2014)
Забор В. С. - Феномен смислової привації в осіб з тривожно-депресивними розладами, Фільц О. О. (2014)
Градик Р. Т. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у печінці при екзоґенному алергічному альвеоліті в умовах стресу, Ширій Т. І., Никитюк Г. П. (2014)
Камінські Т. - Стан імунної системи шлунково-кишкового тракту щурів у змінених анатомічних умовах, Ванічек Д., Каміньска Е., Рубель-Сьнєтура І. (2014)
Кенс О. В. - Пошук ґенетичних маркерів підвищеної схильності до гострих респіраторних захворювань і розвитку бронхообструкційних станів у дітей (2014)
Рикало Н. А. - Сучасні аспекти патоґенезу розвитку алкогольної хвороби печінки, Яровенко Л. О. (2014)
Ломей Я. І. - Повна обтурація стравоходу стороннім тілом, Ломей Ю. Я. (2014)
До відома наших авторів (2014)
Боярська Л. М. - Актуальні проблеми формування здоров’я дітей, народжених недоношеними. Літературний огляд. Частина 2, Веліканова Т. В. (2015)
Неспрядько В. П. - Вплив часткової втрати зубів та незнімних зубних протезів на органи і тканини порожнини рота, Кирилюк В. В. (2015)
Поготова Г. А. - Гепатотропні засоби: органопротекторна дія (огляд літератури), Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С. (2015)
Прихідько Р. А. - Сучасний погляд на дослідження toll-подібних рецепторів у пацієнтів з гострою інтраабдомінальною патологією, Шейко В. Д., Ситнік Д. А. (2015)
Треумова С. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з метаболічним синдромом, Петров Є. Є., Боряк В. П. (2015)
Козакевич В. К. - Раціональні підхіди до харчування дітей раннього віку, Зюзіна Л. С., Мизгіна Т. І., Фастовець М. М. (2015)
Плетенецька А. О. - Ретроспективний аналіз питань, пов’язаних із правовою відповідальністю лікарів у зв’язку з їх професійною діяльністю (2015)
Юдіна К. Є. - Дослідження протягом ХХ століття процесів травлення в шлунку свиней, Соколенко В. М. (2015)
Горчакова Н. О. - Інтеграція фармакології з медичною та біологічною хімією, Савченко Н. В., Шумейко О. В. (2015)
Григ Н. І. - Використання прогресивних педагогічних технологій з метою оптимізації формування професійної компетентності лікаря, Шекера О. О. (2015)
Дівнич Т. Я. - Дистанційна форма навчання у вищому навчальному закладі як одна із технологій організації навчального процесу (2015)
Ждан В. М. - Досвід впровадження новітніх інформаційних технологій в післядипломній підготовці сімейних лікарів в Українській медичній стоматологічній академії, Шилкіна Л. М., Штомпель В. Ю., Іваницький І. В., Мартинюк Д. І. (2015)
Горенская О. В. - Влияние аллельного состояния локуса white на некоторые показатели приспособленности у Drosophila melanogaster, Костенко В. В., Воробьева Л. И., Таглина О. В. (2015)
Костюк С. С. - Вплив гама-опромінення на кількість лейкоцитів, еритроцитів та концентрацію гемоглобіну у крові білих щурів за дії піридоксину (2015)
Пшиченко В. В. - Структурно-функціональні особливості шишкоподібної залози щурів в умовах гострого стресу (2015)
Багацкая Н. В. - Определение иммунореактивности организма детей и подростков, больных ювенильным ревматоидным артритом, Медзяновская Е. В. (2015)
Березняков А. В. - Дослідження антибактеріальних властивостей мазі "Глітацид" при спільному використанні з консервантами (2015)
Боярська Л. М. - Особливості імунних реакцій дітей, яких вигодовують матері-курці, Герасімчук Т. С., Котлова Ю. В. (2015)
Буркова І. С. - Діагностична значимість неоптеринового тесту у донорів крові та плазми (2015)
Васильева И. Г. - Изучение противоопухолевого действия экстрактов высших грибов в культуре клеток глиальных опухолей, Главацкий А. Я., Макаренко А. Н., Шуба И. Н. (2015)
Васильєва І. М. - Cтан окислювальної модифікації білків сироватки крові у хворих на рак шлунка та їх прогностичне значення, Шевченко О. О., Красносельський М. В., Жуков В. І., Богдан Ю. А. (2015)
Венцківська І. Б. - Роль поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногену 1 в ґенезі невиношування вагітності, Прощенко О. М., Загородня О. С. (2015)
Гайко Г. В. - Клінічна характеристика постраждалих та місце ушкоджень скелету в загальній структурі смертності внаслідок ДТП, Деркач Р. В., Калашніков А. В., Тимочук В. В., Літун Ю. М. (2015)
Грабар В. В. - Алгоритми преконцепційного і пренатального моніторингу в родинах з порушеннями репродуктивної функції , Арбузова С. Б., Феськов О. М., Ніколенко М. І., Телітченко А. Г. (2015)
Губина-Вакулик Г. И. - Результаты анкетирования молодых людей – потомков курящих родителей, Юнусов В. Ю., Юнусова Е. Н. (2015)
Есамуратов А. І. - Порівняльна характеристика структури скроневої кістки у здорових і хворих на хронічні гнійні середні отити, Алімухамедова М. Р. (2015)
Кияк Ю. Г. - Фібриляція передсердь у хворих з дилатаційними кардіоміопатіями, Юзич І. А. (2015)
Книшов Г . В. - Сучасні методи діагностики ішемії міокарда у хворих зі звивистістю коронарних артерій, Лебедєва Є. О., Трембовецька О. М., Білинський Є. О., Груша М. М. (2015)
Латогуз С. И. - Особенности развития эндотелиальной дисфункции при нарушениях сердечного ритма у больных ХНЗЛ и способы ее коррекции с использованием Этмозина и АУФОК (2015)
Марабян Р. В. - Характеристика макро-/мікроелементного складу волосся у дітей з паралітичними синдромами (2015)
Мархонь Н. О. - Порівняльний аналіз експериментальних підходів у відтворенні метаболічного синдрому, Мамчур В. Й., Жилюк В. І., Лєвих А. Е. (2015)
Панченко М. С. - Синдромологічна структура гострих невротичних розладів у пацієнтів підвищеного кардіоваскулярного ризику (2015)
Перцева Н. О. - Структурні основи ушкодження тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 2 типу з артеріальною гіпертензією (2015)
Проценко О. С. - Вплив залізодефіцитної анемії, прееклампсії та цукрового діабету матері на імунну відповідь печінки плодів і новонароджених (2015)
Сычев Р. А. - Эндотелий-опосредованные факторы формирования нефропатии при артериальной гипертензии (2015)
Тарасенко О. М. - Реабілітація хворих після ускладнених хребетно-спинномозкових травм, Канюка Є. В., Резунов Е. В. (2015)
Траверсе Г. М. - Клінічні особливості гострих респіраторних захворювань у дітей на тлі інфікування, Цвіренко С. М., Жук Л. А., Зюзіна Л. С., Фастовець М. М. (2015)
Шадрін О. Г - Стан жирно-кислотного спектру крові у дітей із захворюванням печінки та його зв’язок з показниками цитокінового статусу, Чернега Н. Ф., Марушко Р. В., Брюзгіна Т. С. (2015)
Шалімова А. С. - Внесок поліморфізму гена TCF7l2 у розвиток цукрового діабету 2 типу (2015)
Ісабаєв Д. К. - Двохетапне лікування прикусу, що знижується (2015)
Торяник І. І. - Алгоритм отримання аутологічних мезенхімальних клітин у експерименті, Колесник В. В. (2015)
Юрчук Т. А. - Использование FRET-метода для оценки взаимодействия липидных капель и митохондрий в клетках коры надпочечников крыс при инкубации в гипертоническом растворе хлорида натрия, Бондаренко Т. П. (2015)
Гаврищук Ю. М. - Особливості структурних змін в корі головного мозку щурів при звуженні черевного відділу аорти (2015)
Гасюк Н. В. - Характеристика клітинного складу буккального епітелію осіб молодого віку хворих на генералізований пародонти (2015)
Лаврів Л. П. - Морфогенез привушної залози у передплодовому періоді пренатального онтогенезу людини, Олійник І. Ю. (2015)
Романюк Т. І. - Ультраструктурні особливості репаративних змін у рогівці кролів після її опіків лугом та корекції екстрактом кріоліофілізованої шкіри свині (2015)
Тимчук Т. М. - Будова та функції фільтраційного бар’єру нирок щурів різного віку (2015)
Ліскіна І. В. - Розподіл макрофагів у легеневій тканині при туберкульомах легень з різною активністю специфічного запалення за результатами імуногістохімічного дослідження, Мельник О. О. (2015)
Замазий Т. Н. - Сероэпидемическая характеристика токсокарозной инвазии в Харьковской области (2015)
Черная С. И. - Особенности заболеваемости студентов I-II курсов медицинского и немедицинского вузов, связанные с выбором профессиональной деятельности, Макаренко А. Н., Сивакова Л. А. (2015)
Коробейнікова Л. Г. - Передстартові реакції нейродинамічних функцій у елітних спортсменів в умовах екстремальної спортивної діяльності (2015)
Манін М. В. - Комплексне застосування засобів фізичної реабілітації при лікуванні хворих з дорсопатіями поперекового відділу хребта, Неханевич О. Б., Смирнова О. Л., Іванова Л. Г., Богомол А. І. (2015)
Аветіков Д. С. - Особливості профілактики виникнення постін’єкційних контрактур нижньої щелепи, Локес К. П., Ставицький С. О., Яценко І. В. (2015)
Боднарук Н. І. - Гігієна порожнини рота у дітей дошкільного віку з патологією опорно-рухового апарату (2015)
Видойник О. Я. - Клінічна ефективність лікувально-профілактичних заходів у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні бронхіальної астми, Авдєєв О. В., Стаханська О. О. (2015)
Губанова Д. В. - Анализ состояния оккюзии и зубных рядов как факторов этиопатогенеза ретенции клыков верхней челюсти, Чижевский И. В., Губанова О. И. (2015)
Ільницька О. М. - Результативність використання пектинових речовин у хворих на цукровий діабет 2-го типу у комплексному лікуванні та профілактиці захворювань тканин пародонта (2015)
Кулигіна В. М. - Результати дослідження психологічних особливостей пацієнтів, що потребують анестезіологічного забезпечення лікування карієсу зубів та пульпіту, Мунтян О. В. (2015)
Лучинська Ю. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з основними стоматологічними захворюваннями та дисметаболічною нефропатією, Остапко О. І., Лучинський В. М. (2015)
Макєєв В. Ф. - Морфологічні зміни у зубощелепному комплексі при втраті одного першого моляра у підлітків 13-17 років (Частина 1), Мартінек Г. Б., Крупник А. -С. А. (2015)
Прохно О. І. - Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення Частина ІІ: Лікування ускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення (2015)
Удод О. А. - Лабораторне дослідження втрат інтенсивності світлового потоку світлодіодних фотополімеризаторів у компомері та склоіономерному цементі, Гаджиева І. М., Мороз Г. Б. (2015)
Содержание (2014)
Карманоу В. - Спорт и театр в древнем мире в рамках культа,идеологии и политики города-государства (2014)
Байк М. - Координационные способности как основной компонент подготовленности спортсменов высокого класса в игровых видах спорта (на примере бильярда и тенниса), Полищук Л., Нагорная В. (2014)
Латышев С. - Индивидуализация подготовки борцов (2014)
Олешко В. - Биомеханическая характеристика технико-тактических действий квалифицированных тяжелоатлетов в соревновательных упражнениях c учетом моделирования их компонентов (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського