Сахно В. П. - До визначення показників маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Ковальчук Г. О., Мойся Д. Л., Марчук Р. М. (2014)
Сосик А. Ю. - Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи під час екстренного гальмування автомобіля (2014)
Сахно В. П. - Численный анализ пространственной модели 4-х колесного экипажа в среде пакета MAPLE, Вербицкий В. Г., Куплинов А. В., Лысенко А. А. (2014)
Сахно В. П. - До оптимізації ряду передаточних чисел трансмісії автомобіля, Корпач О. А. (2014)
Сахно В. П. - До розробки математичної моделі для дослідження стійкості руху легкових автомобілів, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Кацалова Л. М. - Крігінг-інтерполяція в задачах прогнозу погоди, Шпиг В. М. (2013)
Тимофеев В. Е. - Многолетнее изменение температуры воздуха в районе Антарктического полуострова и его причины (2013)
Данова Т. Е. - Динамика повторяемости гроз на территории Украины по результатам компонентного анализа, Мацук Ю. М. (2013)
Линник П. М. - Особливості міграції та розподілу силіцію між різними формами знаходження в поверхневих водних об’єктах різного типу, Жежеря Т. П. (2013)
Баужа Т. О. - Циклічні коливання гідрометеорологічних характеристик у басейні р. Ріка, Горбачова Л. О. (2013)
Настюк М. Г. - Досвід використання сучасної техніки гідрометричних вимірювань у гідрометеорологічній службі України, Манукало В. О., Іванова Н. О., Негадайлова Т. М., Самойленко Н. А. (2013)
Маргарян В. Г. - Особенности термического режима рек в регионе Агстев – Тавуша (2013)
Кошкіна О. В. - Просторовий розподіл гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна з використанням ГІС, Глотка Д. В. (2013)
Христюк Б. Ф. - Аналітично-експертна система прогнозування рівнів води судноплавного Дунаю "Істер" (2013)
Евстигнеев В. П. - Использование современных информационных технологий при создании базы метеорологических данных Украины, Евстигнеев М. П., Кульбида Н. И., Наумова В. А., Швень Н. И. (2013)
Пилипенко О. І. - Комплексне оцінювання аналізу руху ролика ланцюга за допомогою програмного продукту SOLIDWORKS, Полуян А. В. (2013)
Алексеевский Д. Г. - Анализ эффективности моментного управления электромеханической системой ВЭУ (2013)
Бойко С. В. - Автоматизація підготовки виробництва корпусних деталей методом зворотного інжинірингу (2013)
Кондель В. М. - Дослідження раціональних перерізів стиснутих елементів конструкцій та деталей машин, Шевчук М. М., Холодков Р. Т. (2013)
Булах І. О. - Аналіз методів неруйнуючої дефектоскопії виробів з композиційних матеріалів, Глоба О. В. (2013)
Приступа А. Л. - Особливості розрахунку часткових ємностей для моделювання теслівських процесів при бездротовій передачі енергії (2013)
Анісімов В. В. - Дослідження процесу кавітації в зануреному соплі, Єрмаков П. П. (2013)
Радич Ю. В. - Експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів при піролізі торфу, Шилович Т. Б., Лазарєв Т. В. (2013)
Dubenets V. Н. - Optimization of multilayered electro-viscoelastic plates, Savchenko O. V. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Якість системи керування положенням шпинделя з гідростатичними опорами регульованого типу (2013)
Рудик А. В. - Експериментальні дослідження точності формоутворення торців, Венжега В. І., Рудик В. А. (2013)
Чуприна В. М. - Динамічні розрахунки верстатів та їх вузлів за методом кінцевих елементів у САПР (2013)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання мікропористої гуми ножем із двосторонньою заточкою (2013)
Болотов Г. П. - Прецизійне дифузійне паяння алюмінієвих сплавів, Бондаренко І. С. (2013)
Березін Л. Я. - Обладнання для проведення процесу зварювання в зовнішіх електричних полях високої напруги (2013)
Казимир В. В. - Многоагентное управление электронным пучком в установках электронно-лучевой сварки (2013)
Литвинов В. В. - Инструментальные средства верификации моделей программного обеспечения, Богдан И. В., Сливко К. С. (2013)
Вавіленкова А. І. - Програмне забезпечення для виявлення текстових документів, ідентичних за змістом (2013)
Гумен М. Б. - Методи комп’ютерного оброблення зображень та сфери їх раціонального застосування (2013)
Двоєглазова М. В. - Розроблення архітектури системи підтримки прийняття рішень для аналізу інтеграції інформаційних систем, Скітер І. С. (2013)
Риндич Є. В. - Архітектура захищеної системи голосового конференц-зв’язку в IP-мережах (2013)
Семко В. В. - Логіко-математична модель опису простору рішень (2013)
Ярмілко А. В. - Використання методів візуалізації у діагностиці та управлінні електронно-променевим мікрообробленням оптичних матеріалів (2013)
Кряжич О. О. - Підхід до перевірки відповідності моделі управління імпульсними засобами багатопланового захисту, Захматов В. Д. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація схем під’єднання нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії в електричних мережах, Кравчук С. В. (2013)
Шкрабец Ф. П. - Анализ влияния параметров воздушных ЛЭП на технические потери при транспортировке электроэнергии, Красовский П. Ю. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення якості роботи енергосистем засобами систем гнучких передач змінного струму, Мацейко В. В. (2013)
Баженов В. А. - Формування проектних рішень розвитку електроенергетичних систем, Сулейманов В. М., Кацадзе Т. Л. (2013)
Зайцев С. В. - Оцінювання завадозахищеності безпровідних мереж із сигналами OFDM з внутрібітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот, Приступа В. В., Василенко В. М. (2013)
Заровський Р. В. - Оптимізація за швидкодією системи стабілізації напруги з широтно-імпульсною модуляцією першого роду (2013)
Марченко А. А. - Модель регулятора напруги розподільної електричної мережі, Труніна Г. О., Тимохіна А. О. (2013)
Собуцький В. О. - Методика математичного моделювання виробничо-промислової ситуації в системі магістральних електромереж як елементу міської інфраструктури, Бура В. С. (2013)
Шевченко С. Ю. - Особливості вибору обмежувачів перенапруги в мережах 6-35 кВ, Довгалюк О. М., Піротті О. Є. (2013)
Жиленков А. А. - Адаптивная система управления активного фильтра с модульной топологией, Чёрный С. Г. (2013)
Іванишин В. А. - Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: польові і лабораторні вишукування, Шпилька С. М. (2013)
Гуменюк О. Л. - Використання барвників вітчизняними виробниками харчової продукції, Шупило К. О., Семенюк О. Ю., Зінченко Ю. С. (2013)
Баханов В. П. - Численное моделирование микрофизических и оптических характеристик тонких слоистых облаков, Дорман Б. А., Кривобок А. А., Манжара А. А. (2013)
Заболотська Т. М. - Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю, Шпиталь Т. М. (2013)
Христюк Б. Ф. - Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю (2013)
Василенко Є. В. - Просторова структура чинників формування весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (у межах України) (2013)
Маслова Т. В. - Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення, Липкань О. А. (2013)
Глотка Д. В. - Геодані Global Forest Change для уточнення лісистості суббасейнів річки Десни (2013)
Горбачова Л. О. - Строки та тривалість періодів і сезонів водогосподарського року в басейні річки Південний Буг, Васильєва О. С. (2013)
Осадча Н. М. - Аналіз оцінки якості води в Україні та основні завдання її адаптації до європейського законодавства, Набиванець Ю. Б., Яцюк М. В. (2013)
Осадчий В. І. - Гідрологічні чинники формування хімічного складу поверхневих вод (2013)
Ильин Ю. П. - Основные факторы и классы морских гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины на масштабах междесятилетней и межгодовой изменчивости (2013)
Кіптенко Є. М. - Оцінка стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України (на прикладі м. Луганськ), Баштанник М. П., Козленко Т. В., Жемера Н. С., Трачук Н. О. (2013)
Іванов Б. О. - Експериментальні дослідження характеристик дослідного зразка універсального програмно-технічного актинометричного комплексу, Осіс В. Б. (2013)
Манукало В. О. - Про VII Всеросійський гідрологічний з’їзд, Лутковський В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
"Українському журналу нефрології та діалізу" 10 років (2014)
Безрук В. В. - нефрологічна патологія у школярів як складова ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Нечитайло Д. Ю. (2014)
Законь К. - Госпітальна летальність кардіохірургічних пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, які лікувались діалізною нирковою замісною терапієюк, Колесник М., Дударенко В., Радченко Г. (2014)
Климчук А. В. - Уровень секреторного иммуноглобулина а в слюне больных хроническойболезнью почек на диализе (2014)
Колесник М. О. - Вплив імунокорекції на стан цитокінової ланки і slpi у хворих на пієлонефрит, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Гайсенюк Ф. З., Руденко М. Ю., Степанова Н. М., Лавренчук О. В, Савченко В. С. (2014)
Король Л. В. - Прогностичне значення визначення індексу оксидативного стресу у сироватці крові хворих на пієлонефрит, Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Колесник М. О. (2014)
Крайдашенко О. В. - Суточный профиль артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сохраненной функцией почек, Долинная М. А. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Застосування антиоксидантів для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата (2014)
Шейман Б. С. - Возрастные аспекты и особенности использования методов эфферентной терапии у детей с острым повреждением почек, Бабичева О. В., Волошина Н. А., Мазур С. В., Урин А. А. (2014)
Основні положення рекомендації kdigo з дисліпідемій (2014)
Дорецький В. В. - Аутосомно-домінантний полікістоз нирок – світло в кінці тунелю?, Дорецький Ю.В. (2014)
Могильник А. І. - Перитонеальний діаліз: причини неадекватності методики (2014)
Інформація для читачів (2014)
Повідомлення (2014)
Волохін О. - Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих (2015)
Чегринець М. - Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2015)
Помчалова О. - Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки (2015)
Стронська Н. - Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі (2015)
Патрикей С. - Cтворення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918–1939) (2015)
Опришко Т. - Українська літературно-художня періодика 20-х – першої половини 30-х років XX ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти (2015)
Малолєтова Н. - Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, Бодак О. (2015)
Гранчак Т. - Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Грет М. - Реклама бібліотек у блогах (2015)
Кулицький С. - Подолання прагматичного шуму при підготовці аналітичних продуктів з економічної тематики (2015)
Стрішенець Н. - Діалог бібліографів (2015)
Біографія сумління і честі (2015)
Григоренко Н. О. - Додаткові компоненти реквестивної мовної інтенції у творах Генрі Рейдера Хагарда (2011)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості функціонування системи суфіксації сучасної англійської мови та значення їх для перекладу текстів наукової літератури з економіки (2011)
Межжеріна Г. В. - Англійські авіаційні терміни-композити в аспекті перекладу українською мовою (2011)
Мишко С. А. - Деякі проблеми оцінювання перекладів студентів (2011)
Міненко О. В. - Основні стратегії перекладу "Гамлета" В. Шекспіра українськими письменниками середини ХІХ ст. (на прикладі перекладів П.Куліша і М.Старицького) (2011)
Паньків У. Л. - Теоретичні засади дослідження мовних контактів (2011)
Петренко І. П. - Сучасний стан та основні напрями розвитку понятійно-термінологічного апарату екологічної лінгвістики (2011)
Раду А. І. - Фреймова організація комунікативного простору дискурсу соціальної реклами (2011)
Саноцька Л. Г. - Лексико-морфологічний аспект актуалізації жанру ліро-епічної поеми (2011)
Хрипливий А. О. - Екстралінгвістичні фактори утворення нових бізнес-термінів (2011)
Шаблій О. А. - Труднощі перекладу термінів юридичної техніки ФРН на позначення поняття "закон" (2011)
Шуневич Б. І. - З досвіду комбінованого викладання англійської мови на базі дистанційного курсу для магістрів (2011)
Афанасьєва О. С. - Гендерний підхід як комплексне явище в парадигмі інтерпретаційних стратегій (2011)
Бітківська Г. В. - Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф "Кассандра" (2011)
Бондар Л. А. - Художній час, простір і хронотоп у віршах зарубіжних авторів (2011)
Варенко В. М. - Переосмислення християнських моральних цінностей в поемі "Одержима" Лесі Українки (2011)
Гайдаш А. В. - Своєрідність образної системи у п'єсі Тіни хау "Народження після народження" (2011)
Маркелова С. П. - Особливості художніх образів у п'єсах театру абсурду (на матеріалі творів С.Беккета, Г.Пінтера, Н.Сімпсона) (2011)
Медетова У. - Опис старого і нового життя в оповіданнях С.С. Ахундова (2011)
Нагачевська О. О. - Особливості поетики та проблематики роману Джойс Керол Оутс "Шикарні люди" (1968) (2011)
Ничко О. Я. - Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека (2011)
Ситько О. М. - Міофпоетичний образ сакральної ріки Дніпро та Дунай як концептуальні символи в контексті поетики української барокової латино мовної культури (україно-білоруський архетипно-міфологічний аспект (2011)
Сторчеус С. В. - Історичний контекст розвитку та соціальна проблематика афро-американського детективу (на прикладі творчості Уолтера Мслі (2011)
Сусол Л. О. - Українське необарокове осмислення феномену класичності в епоху постмодернізму (міркування про ідейно-смисловий базис "Річки Геракліта" Ліни Костенко (2011)
Ткаченко Р. П. - Науковий дискурс у романі П. Загребельного "Розгін" (2011)
Чухліб Т. М. - Фольклорний стиль сучасного українського одягу, Скуратівська Л. Г. (2011)
Іванов В. Ф. - Перенесення іміджу країни на імідж людини в романі "Машенька" російського письменника Володимира Набокова, Дудко О. (2011)
Козачок Я. В. - "Автобіографія" Миколи Костомарова як зразок публіцистики ХІХ століття (2011)
Рижко О. М. - Жанр рецензії у виданнях української греко-католицької церкви (2011)
Рудь Б. Ю. - Застосування технологій Public Relations у засобах масової інформації на виборах 2002 і 2004 рр. (2011)
Чекалюк В. В. - Журналістика в умовах глобалізації - основна складова соціальних комунікацій і ПР (public relations) (2011)
Геллер В. З. - Свойства переноса смесей хладагентов, Шимчук Н. А., Плохотнюк М. Н. (2014)
Кулешов Д. - Нечеткий термоэкономический подход к выбору нанофлюидов в парокомпрессионных холодильных циклах, Мазур В. (2014)
Хмельнюк М. Г. - Современные технологии осушения воздуха, Важинский Д. И., Жихарева Н. В. (2014)
Когут В. Е. - Применение теплообменника-эжектора в холодильной обработке продуктов, Миненков В. В., Хмельнюк М. Г. (2014)
Дейнеко А. И. - Карта режимов течения при конденсации хододильных агентов внтри гладкой горизонтальной трубы: обзор работ (2014)
Арсирий В. А. - Анализ параметров работы тягодутьевых машин с различными углами установки лопаток рабочих колес, Макаров В. О., Сербова Ю. Н., Вишневская О. В. (2014)
Артеменко С. В. - Влияние неорганичеcких материалов на поведение сверхкритической воды вблизи псевдоспинодали (2014)
Дорошенко А. В. - Солнечные и кондиционирующие системы на основе теплоиспользующего абсорбционного цикла и испарительных охладителей газов и жидкостей. Анализ принципиальных возможностей, Абдсемед А. (2014)
Котов П. О. - Перспективы впровадження інтегрованих теплонасосних систем енергопостачання з двигуном стирлінга для фермерських господарств (2014)
Марченко В. Г. - Исследование распределения аэроионов в воздушной среде помещения, Липа А. И., Пономаренко А. П. (2014)
Козонова Ю. О. - Функціональні напої для спортсменів, Пруц Д. Ю. (2014)
Космачова А. М. - До проблеми оптимізації санітарно-захисних зон, Цикало А. Л. (2014)
Дрозд М. О. - Моделі контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування, Дрозд О. В., Ніколенко І. М. (2014)
Гайворонская Г. С. - Подход к выбору протокола маршрутизации для сетей будущего, Назаренко А. А. (2014)
Дегтярев В. Г. - Автоматизированый синтез несиметричных многофазных обмоток, Абдулкарим Х. Г., Марулин С. Ю. (2014)
Ткаченко В. Г. - Построение криптосистемы на основе многоугольных кодов, Синяковский О. В. (2014)
Косолап А. И. - Математическое моделирование и глобальная оптимизация (2013)
Пилипенко О. І. - Порівняльний аналіз динаміки ланцюгової передачі в металевому та полімерному виконанні, Полуян А. В. (2013)
Філоненко С. Ф. - Моделювання сигналів акустичної емісії при терті та зношуванні поверхонь із композиційних матеріалів, Космач О. П. (2013)
Грицюк В. Ю. - Рух тіла по балці з урахуванням дефектів поверхні балки (2013)
Чередніков О. М. - Технологічне забезпечення якості маложорстких кілець при обробленні поверхневим пластичним деформуванням, Борисов О. О., Семеняко О. Г. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості отворів у корпусних виробах із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) при механічному обробленні (2013)
Dubenets V. H. - Nonstationary vibrations of a beam with electro-viscoelastic dissipative patches, Savchenko O. V., Derkach O. L. (2013)
Сиза О. І. - Механізм дії інгібіторів корозії на основі рослинної сировини, Квашук Ю. В., Савченко О. М. (2013)
Купчик Е. Ю. - Зондирование модифицированной поверхности С18 индикаторами Райхардта в условиях МЖХ (2013)
Сатюков А. І. - Вплив рентгенівського випромінювання на деякі властивості германію, легованого міддю, Ушаков В. Г., Приступа А. Л. (2013)
Ситар В. І. - Дослідження і вибір оптимальних технологічних параметрів формування фенілонових покриттів, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Трус І. М. - Нейтралізація перміату зворотно-осмотичного опріснення води під час її попереднього оброблення на катіоніті в кислій формі, Петриченко А. І., Гомеля М. Д. (2013)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга, Кальченко Д. В. (2013)
Кириченко А. М. - Кінематика п’ятикоординатного верстатз паралельною структурою, Шелепко О. В., Сапон С. П. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Аналіз точності оброблення на верстаті з регульованими шпиндельними гідростатичними опорами (2013)
Єрошенко А. М. - Комплексне використання CAD/CAM/CAE систем у проектуванні та виготовленні прес-форм для лиття деталей зі складними криволінійними поверхнями, Ковров О. М. (2013)
Козленко М. І. - Аналіз спектральних та статистичних характеристик сигналу датчика нахилу автономного мобільного робота (2013)
Хоменко І. М. - Моделювання гідродинамічних процесів у радіальному підшипнику ковзання, Кобринець А. К. (2013)
Boyko S. - Problems of the removing mid spatial frequency features for producing large optics, Dzyuba D. (2013)
Харченко Г. К. - Особливості дифузійного зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву на основі γ-TiAl, Фальченко Ю. В., Петрушинець Л. В. (2013)
Бушма А. И. - Технологические особенности высокоскоростной лазерно-плазменной сварки тонколистовых изделий, Хаскин В. Ю., Сидорец В. Н., Бердникова Е. Н. (2013)
Киричок П. О. - Процеси автоматизації управління якістю в поліграфічному обладнанні, Несхозієвська Т. М., Несхозієвський А. В. (2013)
Павленко П. М. - Модель критерію ефективності сучасних методів аналізу робіт, Трейтяк В. В., Толбатов С. В. (2013)
Заровський Р. В. - Технічна архітектура системи автоматизації управління процесами рослинництва в агрофірмі (2013)
Зацерковний В. І. - Аналіз можливості підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при застосуванні геоінформаційних технологій у задачах управління, Кривоберець С. В. (2013)
Нікітенко Є. В. - Аналіз методів діагностики на рівні функціональних блоків (2013)
Скакаліна О. В. - Організація ефективного виконання запитів у реляційних базах даних (2013)
Козьяков С. В. - Mодель визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства (2013)
Кудряшов А. А. - ZIGBEE позиционирование, основанное на времени полёта сигнала (2013)
Бальченко И. В. - Особенности информационных технологий управления сельскохозяйственным предприятием, Литвинов В. В., Клименко В. П. (2013)
Гречанінов В. Ф. - Особливості алгоритмів передислокації ресурсів для боротьби з надзвичайними ситуаціями на потенційно небезпечних об’єктах, Казимир В. В. (2013)
Сінчук О. М. - Особливості експлуатації автономної вітроенергетичної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Михайличенко Д. А., Бойко С. М., Городній О. М. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення ефективності роботи центрального регулятора САРЧП при регулюванні частоти та перетоків потужності в ОЕС України, Марченко А. А., Хоменко О. В., Мацейко В. В. (2013)
Синенко М. А. - Ефективний тензор діелектричної проникності вертикально орієнтованих сегнетоелекричних рідких кристалів з деформованою спіраллю (2013)
Бадалов Н. - Интегральная информационная система идентификации загрязнения морской поверхности Каспийского моря, Мамедов Х., Цыбуля С. Д. (2013)
Єфіменко Н. А. - Моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв (2013)
Кудінова О. В. - Вдосконалення асортименту спредів з підвищеною біологічною цінністю, Ракова В. П. (2013)
Челябієва В. М. - Дослідження протимікробної дії харчових добавок з нативними біоцидними властивостями, Савченко О. М., Мольченко Я. А., Павленко Н. В. (2013)
Кучинська А. М. - Наукові засади вибору рослинної сировини для підвищення харчової цінності пива (2013)
Бугай В. Г. - Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: фізико-механічні властивості ґрунтів за даними статичного зондування, Іванишин В. А., Пеньковець О. О. (2013)
Симоненко Ю. М. - Энергосберигающие технологии в установках для получения неона и гелия высокой чистоты (2014)
Морозюк Т. В. - Новый этап в развитии эксергетического налализа (2014)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета вязкости хладагентов R32 и R125 (2014)
Овсянник А. В. - Теоретическое и єксперементальное исследование процессов теплообмена при развитом пузырьковом кипении смесевых озонобезопасных хладагенов на гладких поверхностях, Волкова Е. Н., Наумова Т. С., Якименко В. Г. (2014)
Димитров А. А. - Энергетический кризис или будущее альтернативной энергетики?, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2014)
Клименко В. В. - Газотурбінний привід газогідратним дотискувачем паливного газу, Босий М. В., Парафійник В. П., Прилипко С. О. (2014)
Мельник А. В. - Изменение и моделирование коэфициента теплоотдачи при кипении растворов R600a/компрессорное масло внутри горизонтальной гладкой трубы, Железный В. П. (2014)
Лабай В. Й. - Дослідження ексенегретичної ефективності систем повітря приміщень, Гарасим Д. І. (2014)
Осадчук Е. А. - Определение энергетически эффективных режимов работы абсорбционной водоамиачной холодильной машины в системах получения воды из атмосферного воздуха, Титлов А. С., Мазуренко С. Ю. (2014)
Гурский А. А. - Неувязка по сотношению парметров в системе управления как показатель функционирования турбокомпрессорной установки, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2014)
Князева Н. А. - Метод обеспечения живучести телекоммуникационной сети на основе перераспределения ресурсов сети, Грищенко И. В., Шестопалов С. В. (2014)
Чен Г. М. - Evaporative coolers of water and air for cooling systems. Analysis and perspectives, Дорошенко А. В., Шестопалов К. О., Хлиева О. Я., Абдсеммед А. (2014)
Кулешов Д. К. - Експериментальное исследование характеристик домашнего холодильника, использующего нанофлюид R600A/TiO2, Красновский И. Н. (2014)
Лабай В. Й. - Діаграмма Грассмана в ексергетичному аналізі систем кондиціювання повітря чистих приміщень, Гарасим Д. І. (2014)
Морозюк Л. И. - Теплоиспользующие холодильные машини - пути развития и совершенствования (2014)
Радченко А. Н. - Термоэкономический метод анализа эффективностиі охлаждения воздуха на входе двигателей теплоиспользующими холодильними машинами (2014)
Соломаха О. С. - Розподіл температури в стіні з тепловим бар'єром, Новаківський Є. В., Недбайло О. М. (2014)
Чеплюха М. О. - Визначення параметрів теплообмінних апаратів системи регазифікації LNG-терміналу продуктивністю 5 млрд.куб.м на рік, Бондаренко М. С., Мінчев Д. С., Нагірний А. В. (2014)
Якимец А. М. - Методика определения разностных ЭДС произвольных обмоток, Абдулкарим Х. Г. (2014)
Прусенков Н. А. - Схема определения сосотавляющих потерь тепла в подвижном слое многослойных ограждающих конструкций (2014)
Бондаренко В. Л. - Теплофизические свойства целевых и побочных продуктов в составе Kr-Xe концентратов и рабочих тел в контурах обеспечения сепарации, Артеменко С. В., Корж Е. Г. (2014)
Марченко В. Г. - Распространение аэроионов в воздушной среде помещения от ионизаторов различного типа, Липа А. И., Пономаренко А. П. (2014)
Козонова Ю. О. - Sport drinks with different osmolality, Пруц Д. Ю. (2014)
Солодовник М. С. - Аналіз нечіткої системи підтримки прийняття рішень для інженера проектувальника комп'ютерних систем, Асланов О. М. (2014)
Борзенков П. В. - Влияние наночастиц на параметры фазовых равновесий жидкость-жидкость. Часть 1, Железный В. П. (2014)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета теплопроводности хладагентов R32 и R125 (2014)
Наер В. А. - Криохирургические аппараты - аккумуляторы холода, Роженцев А. В., б Хасан Весам Анвар Али (2014)
Радченко А. М. - Охолодження приточного повітря машинного відділення газових двигунів тригенераційної установки, Грич А. В. (2014)
Выборнов Д. В. - Результаты экспериментально-аналитических исследований эффективности работы теплонасосных установок, Монах С. И. (2014)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные системы тепло-хладоснабжения на основе многоступенчатых тепломассообменных аппаратов, Людницкий К. В. (2014)
Прусенков Н. А. - Суперпозиционирование подвижного потока на составляющие: а - пересекающую наружные поверхности и б - с подвижной средой, Бабюк С. Н. (2014)
Артеменко С. В. - Нейросетевое прогнозирование свойств хладагентов: обзор (2014)
Жихарєва Н. В. - Математична модель плівкового зволожувача для плодоовочесховищ (2014)
Колосов М. А. - Математическое моделирование проволочного ВТСП датчика уровня криожидкостей, Емельянов В. Ю. (2014)
Гайворонская Г. С. - Разработка модели исследования процесса развития облачных технологий, Казак Ю. С. (2014)
Сахарова С. В. - Некоторые особенности применения экспертных систем при проектировании телекоммуникационных сетей (2014)
Калько М. І. - Асиметрія полісемічних структур видових корелянтів (2011)
Бурлакова І. В. - Естетична інтерпретація концепту "туга за землею" в семіосфері художнього тексту (2011)
Януш Я. В. - Мова української драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. як об'єкт дослідження (2011)
Бондар Л. А. - Характерні стилеметричні особливості та аналіз основних видів перекладу англійського тексту професійного спрямування (2011)
Водолазька С. А. - Парадигма редакторського опрацювання технічної літератури (2011)
Литвинська С. В. - Документ як об'єкт документальної лінгвістики і документознавства (2011)
Нечитайло І. М. - Семантична варіативність праслов'янських діалектизмів (2011)
Хавкіна О. М - Алюзії в рекламних текстах, Малюта М. (2011)
Харицька С. В. - Пошукові системи мережі інтернет у фомуванні пошуково-інформаційної компетентності в процесі читання іноземною мовою (2011)
Чеснокова Г. В. - Білінгвальна ситуація в Україні, або Чому українці не розмовляють англійською, Сергеєва М. В. (2011)
Якуба В. В. - Способи концептуалізації ситуації зміна матримоніального стану в англійській мові та культурі (2011)
Григоренко Н. М. - Особливості перекладу юридичних багатокомпонентних термінів (2011)
Давиденко А. О. - Культура усного ділового мовлення, Мірошник С. (2011)
Декшна Т. А. - Роль інтимізації в рекламному дискурсі (2011)
Католіна Н. В. - Англомовні замовляння на позначення магічного зцілення (2011)
Квіренко Л. О. - Функціонально-комунікативні особливості берлінського міського діалекту в німецькому публіцистичному дискурсі (2011)
Кевлюк І. - Становлення когнітивної лінгвістики, її перспективи розвитку (2011)
Кондратюк В. М. - Вираження означеної/неозначеної кількості в науковому стилі сучасної української мови (2011)
Мочалова Н. С. - Дискусійні питання визначення поняття "активна конструкція" в українському мовознавстві (2011)
Стець І. В. - Про співвідношення понять "дискурс засобів масової інформації" та "економічний дискурс" в сучасній лінгвістиці (2011)
Строганова Г. О. - Когнітивна класифікація метафор у німецькому економічному дискурсі (2011)
Улянич А. - Фразеологізми як компонент етнолінгвістичної основи драматичних творів Івана Франка (2011)
Цьмух О. П. - Екологічний дискурс у контексті сучасних досліджень з дискурсознавства (2011)
Бондар Л. А. - Художній час, простір і хронотоп у віршах українських авторів (2011)
Варенко В. М. - Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка (2011)
Гаєвська Н. - Особливості поезії в прзі Христі Алчевської (2011)
Ожоган Л. О. - Українські уроки співбуття філософії та літератури в школі виживання (2011)
Ткаченко Р. П. - Наука і етика в повісті М. Амосова "Думки і серце", Ткаченко Ю. П. (2011)
Барабаш С. М. - Життєвий і творчий шлях Михайла Козоріса в історико-рецептивному аспекті: стан дослідження проблеми (2011)
Наумова Т. В. - Мислення та світоспийняття дитини у творах Б. Харчука (2011)
Сусол Л. О. - "Записки українського самасшедшого" Ліни Костенко: необарокові образно-поетичні візії універсальних символів на тлі епохи (2011)
Щур Н. О. - Еволюція драматургічного таланту Я. Мамонтова (2011)
Межжеріна Г. В. - Кравцова Ю. В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза (2011)
Стишов О. А. - Нечитайло І. М. Історія і типологія праслов'янських девербативів (2011)
Балюнов О. О. - Деякі результати дослідження пружного стану гнучкої пластини в магнітному полі (2013)
Космач О. П. - Кластерний аналіз параметрів сигналу акустичної емісії під час тертя поверхонь з композиційних матеріалів (2013)
Черников Б. И. - Геометрия образования световых бликов на поверхностях технических форм, Волик В.С. (2013)
Horbatko O. - Modeling of twill-structure of reinforcement for plain woven glass fibre/epoxy resin textile composite (2013)
Малигін Б. В. - Підвищення надійності систем гідротранспорту за рахунок магнітно-імпульсного оброблення в умовах граничного зношення, Котило О. В., Амелін М. Ю. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Оптимізація проектування високошвидкісних гідростатичних опор регульованого типу (2013)
Михайлов М. И. - Влияние статистических параметров сменных многогранных пластин на контактные напряжения с корпусом сборного инструмента (2013)
Подзолкін І. О. - Дослідження двохповодкового двобічного фрикційного приводу деталі при круглому шліфуванні ступінчастих валів, Киянець А. П., Кальченко Д. В. (2013)
Пентегов И. В. - Расплавление покрытого сварочного электрода при подводной дуговой сварке, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Максимов С. Ю., Ляховая И. В. (2013)
Коваленко В. Л. - Дослідження впливу зварювальних флюсів та їх компонентів на стабільність існування дугового розряду, Стреленко Н. М., Гаєвський О. А. (2013)
Новомлинець О. О. - Особливості отримання нероз’ємних з’єднань у процесі виготовлення термоелементів, Завальна І. В., Половецький Є. В. (2013)
Олексієнко С. В. - Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі Al-Si-Al, Мартиненко В. О., Куликовський Р. А. (2013)
Гаевский В. О. - Расчёт вероятности выполнения требований к пористости для единичного участка сварного шва, Прохоренко В. М. (2013)
Литвинов В. В. - SVM при классификации мультиязычных текстов, Мойсеенко О. П. (2013)
Вервейко А .И. - Виртуальный измеритель функции кратковременной нестабильности частоты (2013)
Волокита А. М. - Дослідження ефективності приватної хмарної системи для обчислень кредитного скорингу, Піх С. В., Воробйов В. В., Вітюк Д. С. (2013)
Мухин В. Е. - Структурная организация маршрутизатора для многоканальных компьютерных систем (2013)
Нікітенко Є. В. - Програмна система пошуку несправностей у складних електронних пристроях (2013)
Роговенко А. І. - Особливості використання генераторів вихідних кодів на мові опису апаратури, Сєнько С. О. (2013)
Григорьев К. Н. - Методы надежной доставки видеосигналов высокого качества (2013)
Kazymyr V. - Methods of data collection to evaluate the quality of distance learning system, Tevkun M., Posadska I., Drozd O. (2013)
Prila O. - The algorithm of job scheduling in grid environment based on the dynamic programming method (2013)
Скоробогатова В. И. - Особенности режима работы действующих электрических сетей с учетом реактивной составляющей мощности, Кулик Б. И. (2013)
Яндульський О. С. - Аналіз режимів роботи електричної мережі з розосередженою генерацією СЕС, Хоменко О. В., Марченко А. А. (2013)
Ревко А. С. - Дослідження енергоефективності в системах розподіленого електроживлення за допомогою комбінованого алгоритму розрахунку показників, який працює у складі вбудованої системи, Єршов Р. Д., Наумов Д. О. (2013)
Городній О. М. - Порівняння енергетичної ефективності паралельних квазірезонансних імпульсних перетворювачів, які перемикаються при нульовому струмі, Гордієнко В. В., Степанчук С. М. (2013)
Дудла І. О. - Складові системи технічного регулювання щодо оцінювання ювелірної продукції в Україні (2013)
Болотов М. Г. - Аналітичний огляд основних причин та наслідки аварій будівель та споруд, що сталися на території України за останні п’ять років (2013)
Жарій Я. В. - Особливості управління ризиками появи неякісної продукції, Гавриленко Н. І., Череднікова О. О. (2013)
Коваль Т. В. - Математична модель напруженого стану торцевої зони пиломатеріалів у процесі її сушіння (2013)
Марченко Н. В. - Особливості технології пиляння деревини на радіальні пиломатеріали (2013)
Медведкова І. І. - Деякі особливості математичного моделювання процесу сушіння культивованих грибів (2013)
Молоканова Л. В. - Зміни мінерального складу січених напівфабрикатів при варіації сировинних компонентів, Лукомський Ю. О. (2013)
Отрошко В. А. - Підвищення формостійкості дитячого взуття, Мережко Н. В. (2013)
Бардачов Ю. М. - Антикорупційна реформа в Україні як вагомий чинник забезпечення національної безпеки (2014)
Проніна О. В. - Соціальні передумови формування та розвитку системи управління земельними ресурсами (2014)
Тохтарова І. М. - Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин (2014)
Устинова Н. В. - Державно-громадське управління освітою в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект (2014)
Філіппова В. Д. - Використання сценарного підходу в процесі формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України (2014)
Белец Ж. А. - Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів в умовах обмежених фінансових ресурсів (2014)
Биков Р. Ю. - Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні: перехід до нових демократичних стандартів (2014)
Дурман М. О. - Надання адміністративних послуг в електронному вигляді як один з інструментів дерегуляції, Цегельник Н. Ю. (2014)
Ісаєва І. М. - Особливості державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах євроінтеграції (2014)
Мороз В. М. - Зміст проекту наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів (2014)
Парфьонов І. В. - Інституційна модель державного механізму проектного управління регіональним розвитком (2014)
Петрова С. В. - Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформи медичного обслуговування (2014)
Половцев О. В. - Державне управління макроекономічною динамікою: моделювання економічних і фінансових процесів (2014)
Рибчич І. Є. - Фізична культура і спорт як складова розвитку державної молодіжної та соціальної політики (2014)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання напрямків розвитку енергетики України в контексті впровадження відновлювальних джерел енергії (2014)
Зелінський С. Е. - Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання, Науменко Р. А. (2014)
Лопушинський І. П. - Кадровий скринінг публічних службовців: виклики реформування державної служби в Україні (2014)
Пашко Л. А. - Запровадження профілів професійної компетентності посад як механізм реалізації людиноцентричного підходу на державній службі (2014)
Попова І. М. - Підготовка кадрів публічних службовців в Україні: нове бачення перспектив (2014)
Верещук І. А. - Алгоритм формування ефективного адміністративно-територіального устрою у Львівській області (2014)
Коваль Г. В. - Сільська територіальна громада в контексті завдань суспільного розвитку України (2014)
Кубай Т. Є. - Актуальні проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Паутова Т. О. - Актуальність розробки ефективного механізму взаємодії органів самоорганізації населення з громадою та органами місцевого самоврядування (2014)
Рильська В. В. - Механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в аспекті децентралізації влади (2014)
Семенченко Ф. Г. - Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності (2014)
Білоцерківська Н. Г. - Політична складова соціокультурної компетентності молоді в умовах сучасного суспільства (2014)
Власенко Т. Т. - Партійна структура українського парламенту: тенденції розвитку (2014)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал понять "наукова концепція" та "наукова модель" у політологічному дискурсі (2014)
Воротинський В. В. - Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції в Україні в контексті протистоянь 2013–2014 років (2014)
Данько Ю. А. - Визначення комунікації у політологічному дискурсі (2014)
Жванія Т. В. - Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна (2014)
Іванцова Н. І. - Концепція плюралістичної демократії: від плюралізму до неокорпоративізму, Москальова Н П. (2014)
Кудрявцев О. Ю. - Трансформація механізмів легітимації політичної влади в умовах інформаційного суспільства (2014)
Кулішенко Т. Ю. - Інституціоналізація як категорія політичної науки: проблема визначення (2014)
Куц М. Ю. - Інформаційні та мережні війни: базові характеристики (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг території як напрям політики глобального, національного та регіонального рівнів (2014)
Пелішенко В. О. - Корупція у контексті сучасних соціально-політичних концепцій (2014)
Півнева Л. М. - Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться (2014)
Поліщук О. О. - Ціннісно-культурні детермінанти електорального процесу в Україні (2014)
Роговський О. М. - Нові "квіти зла": основні фактори і форми існування зла у сучасних соціально-політичних контекстах (2014)
Рудя Р. Г. - Сучасна армія в умовах трансформаційних змін: інституціанальний аналіз (2014)
Солових Є. М. - Імідж органу місцевого самоврядування: інституційна складова (2014)
Степаненко О. Г. - Аналіз закону про люстрацію в Україні: "за" і "проти" (2014)
Щедрова Г. П. - Демографічна політика як чинник національної безпеки держави: порівняльний аспект (2014)
Куць О. М. - Депортації холмсько-підляських українців: відновлення історичної пам’яті (2014)
Повідомлення про науково-практичну конференцію (2011)
Марієвський В. Ф. - ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України” — 115 років (2011)
Марієвський В. Ф. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / за редакцією В.П. Широбокова / видання 2-е. — Вінниця: нова книга, 2011. — 952 с.: іл. (рецензія на книгу) (2011)
Білоус С. Б. - Обґрунтування вибору лікарської форми для зовнішнього застосування з наночастинками срібла, Марієвський В. Ф., Кролевецька Н. М., В’ялих Ж. Е., Рубан Н. М., Чекман І. С. (2011)
Круглов Ю. В. - Результаты дозорных эпидемиологических исследований распространенности серологических маркеров ВИЧ-инфекции, гепатита С и сифилиса среди потребителей инъекционных наркотиков, Низова Н. Н., Кислых Е. Н., Марциновская В. А., Нгуен И. В., Зятюк Я. С., Коршенко В. А. (2011)
Миронюк І. С. - Результати впровадження системи активного залучення до диспансерного нагляду ВІЛ-позитивних осіб в Закарпатській області, Гудюк Н. А. (2011)
Голубка О. С. - Оцінка ефективності дозорного епіднагляду за грипом в Україні, Оніщенко О. В., Міроненко А. П. (2011)
Чумаченко Т. О. - Характеристика епідемічного процесу грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Харківській області, Подаваленко А. П., Тонкошкур Т. І., Карлова Т. О., Скляр В. І., Макарова В. І. (2011)
Мокиенко А. В. - Гигиеническая оценка загрязнения вирусами водных объектов и питьевой воды в Одесской области. Сообщение четвертое: ротавирусы и ротавирусная инфекция, Петренко Н. Ф., Засыпка Л. И., Красницкая Л. В., Садкова А. В., Котлик Л. С., Тарасюк Е. Ф. (2011)
Бондаренко В. І. - Стан імунітету до поліомієліту в Україні в сучасний період, Фесенко А. Ю., Світа В. М. (2011)
Романенко Т. А. - Результати імунологічного моніторингу кашлюку серед населення п’яти областей України (2011)
Красій Н. І. - Етіологічна роль умовно патогенної мікрофлори у формуванні інфекційного процесу, Покришко О. В. (2011)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні особливості іксодового кліщового бореліозу на Сумщині, Болецька Т. О., Христенко Г. І. (2011)
Риков С. О. - Інфекційна безпека донорських тканин у мікрохірургії ока, Рогоцька Л. Т., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А. (2011)
Стопчанская А. Г. - Сравнительный анализ генотипической структуры и фенотипических проявлений вирулентности для человека штаммов Francisella tularensis, циркулирующих в Украине, Пархоменко Н. Б., Джуртубаева Г. Н., Пилипенко Н. В., Захарова О. А., Выдайко Н. Б. (2011)
Журба А. Г. - Криптококковая инфекция: современное состояние проблемы, Каримов И. З., Андронова Т. И., Журба Р. Г. (2011)
Бондаренко В. І. - Сучасні аспекти якості медичної допомоги при грипі, Назарова О. Г., Зоріна С. М., Замкевич В. Б. (2011)
Павловский А. Д. - Борьба с заразными болезнями (2011)
Вимоги до оформлення рукописів (2011)
Титул, зміст (2015)
Метельова Т. - Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід* (2015)
Миклащук І. - Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Толстов С. - Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири (2015)
Фощан Я. - Роль проекту "Об’єднуємося заради реформ" у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні (2015)
Артемчук О. - Питання конституційних гарантій прав суб’єктів земельних правовідносин (2015)
Печенкін І. - Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції (2015)
Хамула П. - Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект (2015)
Редакційна колегія (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Druzhynin A. - InSb Microcrystals for Sensor Electronics, Ostrovskyi I., Khoverko Yu., Khytruk I., Rogacki K. (2014)
Kharchyshyn B. - Reduction of Force Ripples in Linear Motors, Khai M., Moroz V. (2014)
Kulagin D. - Features of Monitoring the Traction Transmission of a Running Electrical Complex in the Event of its Deviation from the Schedule, Andryenko P. (2014)
Lupenko A. - Voltage Resonant Inverter as a Power Source, Stakhiv P. (2014)
Marcsa D. - Schur-Complement Based Parallel Finite Element Analysis Coupled with Circuit and Mechanical Equations, Kuczmann M. (2014)
Marushchak Ya. - Approximation Fractional Order of Differential-Integral Controllers by Integer Order Transfer Functions, Kopchak B. (2014)
Mayer D. - The Effect of an Electromagnetic Shielding on the Forces Acting Among the Conductors of Three-Phase Lines, Ulrych B., Kropík P. (2014)
Mykhaylenko V. - Mathematical Model of a Semiconductor Converter with Eight-Zone Regulations of the Output Voltage, Karelin S., Kunyk Ju., Chunyak Ju. (2014)
Myslovych M. - Design Peculiarities of Multi-Level Systems for Technical Diagnostics of Electrical Machines, Sysak R. (2014)
Olszowiec C. - Evaluation of Variation Ranges of Electrical Parameters in Three-Phase Unearthed Networks, Olszowiec P. (2014)
Shapovalov Yu. - Tolerance Analysis and Optimization of Linear Periodically Time-Variable Circuits Based on the Frequency Symbolic Method, Mandziy B., Bachyk D. (2014)
Shcherba M. - Interrelated Processes of Local Electric Field Amplification in Solid Dielectric, Contributing to their Degradation (2014)
Shchur I. - Computer Simulation of an Autonomous Contra-Rotating Wind Turbine Taking Into Account Parameter Differences and Wind Rotor Work Conditions, Kovalchuk A. (2014)
Stadnyk B. - State and Prospects of Computerized Systems Monitoring the Topology of Surfaces, Based on White Light Interferometry, Manske E., Khoma A. (2014)
Strykhalyuk B. - Service Providing by Using a Structure Stability Algorithm in a Virtualized Data Center Based оn Cloud Technology, Shpur O., Masiuk A. (2014)
Tchaban V. - Circuit Mathematical Models of Electric Devices (2014)
Vasetskyi Yu. - Conditions for Application of Asymptotic Method to Electromagnetic Field Analysis in the System of "a Current Loop – an Electroconducting Body”, Mazurenko I., Dziuba K. (2014)
Zagirnyak M. - Indirect Determination of Energy Data and Output Power of an Induction Motor, Kalinov A., Kostenko A., Nesterov I. (2014)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2014)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainian) (2014)
Call for papers – ISGT-2015 (2014)
Call for papers – ISH-2015 (2014)
Call for participation – APPEEC-2014 (2014)
Call for participation – INTELECT-2014 (2014)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що належать до Переліку наукових фахових видань України (2014)
Свідоцтво про реєстрацію (2014)
Editor remark (2014)
Гінзбург М. - Професійні назви як дзеркало гендерної рівності (2012)
Павликівська Н. - Характеристичні самоназви діячів української культури (2012)
Шинкарук В. - Особливості категорії суб'єкта у структурі диктуму (2012)
Єнчева Г. - Переклад авіаційних термінів-іменників: когнітивний аспект (2012)
Житар І. - Вставлені поширювачі речення як субститути синтаксем базового речення (на матеріалі наукового і публіцистичного стилів сучасної української мови) (2012)
Криворученко С. - Семіотичний аспект дослідження змістової організації прозового дискурсу (2012)
Личук М. - Структурно-семантичні зміни оказіональних фразем у жіночій прозі 90-х рр. ХХ ст.-поч. ХХІ ст., Мислива Т. (2012)
Литвинська С. - Проблеми творення і функціонування документознавчої термінології (2012)
Ляшина А. - Реалізація суфіксальної моделі в сучасній англомовній науковій літературі (2012)
Макарець Ю. - Контекстуальна зумовленість перифразованих номінацій (на матеріалі української публіцистики поч. ХХІ ст. (2012)
Навальна М. - Субстандартна лексика в мові сучасної художньої літератури (2012)
Панцьо С. - Прагматико-стилістичний потенціал складних слів у сучасному поетичному тексті, Вакарюк Л. (2012)
Сітко А. - Категорія питальності в логіко-філософському аспекті (2012)
Чорноус О. - Антропонімний фонд м. Кіровограда в ХХ ст. (маловживані чоловічі імена) (2012)
Шутак Л. - Особсливості взаємодії категорії оцінки та квалітативності (2012)
Харченко С. - Питання синтаксичної норми на сторінках навчальних видань з української фахової мови початку ХХІ ст. (2012)
Вітрук Н. - Структурно-семантичні особливості поширених односкладних речень (2012)
Дзюман Н. - Займенникове вираження локативних синтаксем в українській мові (2012)
Ковтун О. - Вербалізація умовних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в українській мові (2012)
Надточій Ю. - Прагматичний аспект англоамериканізмів в політичних текстах сучасної німецької мови (перекладацький аспект) (2012)
Скрипник Н. - Зооморфні вербалізатори концептосфери "мораль" підтекстового рівня (на матеріалі епічних жанрів українського фольклору (2012)
Полтавець Ю. - Основні підходи до вивчення евфемізмів і дисфемізмів (2012)
Васьків М. - Українські міндрівні нариси 1920-30-х рр. і "Лексикон інтимних міст" Ю. Андруховича (2012)
Шестопалова Т. - Феномен Т. Шевченка як чинник розробки міждисциплінарного аспекту українського літературного канону (Шевченкознавчі студії Ю. Лавріненка) (2012)
Борисюк І. - Міфологічні джерела поезії І. Римарука (2012)
Василишин І. - Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній творчості Т. Осьмачки (поема "Поет") (2012)
Колінько О. - Новела і музика? до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (2012)
Ткаченко Р. - Фаустівська парадигма наукового пізнання у романі М. Амосова "Нотатки з майбутнього", Ткаченко Ю. (2012)
Опришко Т. - "Пролетарська" літературно-художня періодика у мистецькій діяльності українських літературних об'єднань та угрупувань (2012)
Чік Л. - Детермінованість ідейно-естетичної специфіки образності та композиції роману Леоніда Мосендза "Останній пророк" новелістичною традицією автора (2012)
Титул, зміст (2012)
Вратизолин - эффективно, удобно, надежно! (2012)
Креон - ферментный препарат № 1 в мире (2012)
Интересные факты о ДНК (2012)
Дедишина Л. - Клієнт чи пацієнт? (2012)
Дедишина Л. - Відповідальність за фальсифікацію ліків є суворою (2012)
Накладено найбільший в історії АМКУ штраф за оманливу рекламу лікарського засобу (2012)
Существует ли угроза дефицита и роста цен на лекарственные средства? (2012)
Державному експертному центру - 20 років (2012)
Демеукая А. - Инновации - гарантия будущего (2012)
Кривомаз Т. - Гострі питання регуляторної політики (2012)
В центре внимания - здоровье мужчин (2012)
До Львова - за мотивацією! (2012)
Курочка Д. - Gattaca (2012)
Кривомаз Т. - Допинги для мозга (2012)
Когда форма улучшает содержание (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Львова Л. - "Микроб холодильника" (2012)
Высокая температура у детей: как действовать? (2012)
Дедишина Л. - Барвистий куточок раю (2012)
Риопан быстро облегчает изжогу (2012)
Редькин Р. - Гормоны и возраст: диабету все возрасты покорны? (2012)
В зоне особого внимания: боль в спине (2012)
Примак Р. - Липосомы - такие простые и такие загадочные (2012)
"Фитотека" - дифференцированный подход к посетителю аптеки (2012)
Демецкая А. - О "каплях датского короля", латексном дерматите и медицинских осмотрах. Cоветы профпатолога (2012)
"Кошки в горле" (2012)
Курочка Д. - Красители, или Мелочей в нашей работе нет (2012)
Дедишина Л. - Наша місія - якість (2012)
Липа О. - Новогодний имидж аптеки (2012)
Дедишина Л. - Знання, а не підкуп (2012)
Дедишина Л. - Керівник - це характер (2012)
Примак Р. - Открытие, опередившее время (2012)
Кириленко М. - Пусть сбудется все задуманное!!! (2012)
Демецкая А. - Новый год вдвоем: романтика vs повседневности (2012)
Демецкая А. - Неделя стройности (2012)
Новогоднее меню (2012)
Демецкая А. - Планируем праздник (2012)
Азарова Л. Є. - Непряма номінація осіб із дієслівним компонентом, Троян Г. В. (2012)
Януш Я. В. - Українська мова в парадигмі сучасної освіти в Україні і за її межами (2012)
Бондар М. В. - Реалізація концепту "Україна" у лінгвістичному просторі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2012)
Бондаренко Л. Ф. - До питання про вивчення фразеологізмів (сталих фраз) в контексті порівняльної лінгвістики (2012)
Гнезділова Я. В. - Дискурс в емотіологічному аспекті: методологія (2012)
Дячук Т. М. І. - Огієнко про засади творення національної термінології (2012)
Єнчева Г. Г. - Структурна розбіжність авіаційних термінів та її вплив на еквівалентність перекладу (2012)
Капінус О. Л. - Формування комунікативної компетенціїв процесі навчання іноземної мови у студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Коваль Л. М. - Означено-особові речення в системі односкладних конструкцій української мови (2012)
Крушинська О. Г. - Особливості відтворення французької рими в українському перекладі (2012)
Лисенко Г. Л. - Проблематика перекладу крилатих висловів у заголовках до публіцистичних текстів, Чепурна З. В. (2012)
Матвійчук Т. П. - Лексико-граматична природа прономінативів, Момот В. (2012)
Мерінов В. В. - До питання про взаємодію граматичних форм числа іменника із семантичними категоріями "конкретність" і абстрактність" (2012)
Паустовська М. В. - Ключові аспекти методики навчання другої іноземної мови згідно з концепцією багатомовності, Труцуненко І. І. (2012)
Погиба Л. Г. - Формування мовно-комунікативної компетенції у військових вищих навчальних закладів, Голіченко Л. (2012)
Приблуда Л. М. - Метонімія як різновид вторинної номінації (на матеріалі творчості українських письменників-постмодерністів) (2012)
Савчук Т. В. - Функціонування семантичних єдностей з релятивними дієсловами в мові новели М. Коцюбинського "Intermezzo" (2012)
Сібрук А. В. - Іменники з загальним значенням "прикраса" в писемних пам’ятках XI - XIV століть (2012)
Сітко А. В. - Прагматичні проблеми перекладу англомовних вигуків (2012)
Соболь Ю. - Проблеми інтерференції у підготовці перекладачів (2012)
Тур О. М. - Особливості функціонування нових абревіатур у розмовно- побутовому стилі української мови кінця XX - поч. XXI ст. (2012)
Харченко С. В. - Неспонукальні речення зі значенням спонукальної модальності (2012)
Гайдаржий К. А. - Аналітичне дієслівне словотворення як засіб поповнення складу номінативних одиниць (2012)
Давиденко І. Ю. - Співвіднесеність концептів у концептосфері "внутрішній світ людини" (2012)
Захарчук Н. В. - Засоби подолання стереотипних уявлень у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації (2012)
Кацімон О. А. - Спільні лексичні елементи у творах і листах Ольги Кобилянської та реєстрі "Словаря чужих слів" Зенона Кузелі і Миколи Чайковського (1910) (2012)
Каушанська Л. В. - Способи вираження і засоби перекладу пасивної можливості в німецькій науково-технічній літературі українською мовою (2012)
Коваленко О. О. - Педагогічні умови формування навичок професійного спілкування у майбутніх авіадиспетчерів на основі особистісно-розвивального підходу (2012)
Кобець Л. К. - Поняття лексико-семантичної системи мови в працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів XVIII - XXI ст. (2012)
Котелевець К. В. - Витоки молодіжного сленгу (на матеріалі повісті Г. Бєлих, Л. Пантелеева "Республіка ШКІД") (2012)
Кухарчук Г. В. - Найуживаніші іменники-юкстапозити в науковій термінології XXI століття (2012)
Надточій Ю. М. - Структурні та функціональні особливості номінативних одиниць німецької термінології у перекладацькому аспекті (2012)
Мислива-Бунько І. Я. - Деривація іменників-композитів у мові української преси XXI століття (2012)
Хіміч Р. С. - Метафора як образно-функціональна одиниця англійської реклами, Конопляник Л. М. (2012)
Бурлакова І. В. - Стильові іпостасі Оксани Лятуринської (штрихи до портрету письменниці) (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2012)
Бикова Т. В. - Національний колорит Гуцульщини в авторській інтерпретації українських та польських письменників першої третини XX ст. (2012)
Щур Н. О. - Сучасне прочитання ліричної драми Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" (2012)
Манцуров Д. І. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України. (2014)
Галіцин В. К. - Моделювання розвитку навчальних потужностей у сфері вищої освіти регіону., Кочарян І. С. (2014)
Соложенцев Е. Д. - Технологии управления риском в структурно-сложных системах., Карасев В. В. (2014)
Коляда Ю. В. - Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку., Кравченко Т. В., Ліпанова Ю. В. (2014)
Краснюк М. Т. - Технологія використання інтелектуальних обчислень для аналізу геолого-геофізичної інформації з метою визначення економічно-обгрунтованих об’єктів (пластів) для подальшої промислової розробки. (2014)
Петренко Л. М. - Адаптивне управління економічною безпекою підприємства в нестабільному середовищі. (2014)
Скіцько В. І. - Моделі оцінювання ефективності функціонування логістичних систем мікроекономічного рівня. (2014)
Дайнеко А. В. - Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу. (2014)
Пугачова М. В. - Статистичний моніторинг стану галузей економіки з використанням показників кон’юнктурних обстежень підприємств. (2014)
Катуніна О. С. - Прогнозування процесів насичення ринку на базі динамічних факторних моделей. (2014)
Середюк В. Б. - Застосування методів імітаційного моделювання при прогнозуванні фінансових показників діяльності підприємства. (2014)
Мусіна Л. А. - Вплив науково-технічної та інноваційної діяльності на економічне зростання в Україні, його чинники і ресурси., Кваша Т. К. (2014)
Ігнатова Ю. В. - Використання теорії систем масового обслуговування в інформаційній системі оптимізації процесів логістики. (2014)
Манжос Т. В. - Оптимальні цінові стратегії у моделюванні попиту на інноваційний продукт., Мельник О. О., Луцишина Ж. В. (2014)
Бойчук М. В. - Стохастична модель однопродуктової макроекономіки зростання із нелінійним критерієм, запізненням та вінерівським і пуассонівським процесами., Семчук А. Р. (2014)
Петренко Л. М. - Оптимізація управління учбовим процесом у ВУЗІ., Супрунюк Г. М. (2014)
Ткаченко М. А. - Knowledge management as a component of it project risk management. (2014)
Bodilovska D. S. - Analysis of 1D and 3D Distribution of Electric Potential in the Porphyrincoated Silicon Nanowire Field-effect Transistors (2014)
Savin K. - Quality Factor of Tunable Shielded Cylindrical Metal-Dielectric Resonator Caused by Dielectric Loss, Kazmirenko V., Prokopenko Yu. (2014)
Voloshyn A. - Alteration and radiation characteristics of frequency tunable ring DRA, Prokopenko Yu. (2014)
Самотовка В. Л. - Оценка качества фотоэлектрических преобразователей на структурах с p-n переходом (2014)
Боль К. К. - Импульсные транспортные свойства тринитридов, Москалюк В. А. (2014)
Ляхова Н. М. - Моделювання темплетних наноструктур, Осінський В. І., Семеновська О. В., Суховій Н. О., Тимофєєв В. І., Фалєєва О. М. (2014)
Tyshko A. - Excitation of the resonant loads with the multi-vector synthesized sinusoidal voltage decreases conduction losses and improves reliability (2014)
Ladoshko O. - Parameter optimization of late reverberation suppression algorithm, Prodeus A. (2014)
Starynska A. Y. - About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors, Terletsky O.V. (2014)
Romanov O. - The Network-on-Chip Quasi-optimal Topology Analysis Method (2014)
Крашений І. Е. - Використання перетворення Карунена-Лоева для аналізу МРТ-зображень людини, Попов А. О., Рамірез Х., Горріз Х. М. (2014)
Дидковский В. С. - Передаточная функция улитки внутреннего уха человека. Часть 2, Лунева С. А., Калинин С .С. (2014)
Udovychenko Y. - Effective Surface Area of Current Density Distribution Maps, Popov A., Chaikovsky I. (2014)
Данилова В. А. - Применение тепловидения в диагностике сосудистых патологий, Шлыков В. В. (2014)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту лінійного розширення внутрішнього шару при ФТА перетворенні (2014)
Кандрачук И. В. - Об одном методе расчета частотной характеристики чувствительности сферического пьезокерамического гидрофона, Коржик А. В., Новак Д. Д., Петрищев О. Н. (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии Часть 3. Излучение осесимметричных волн Похгаммера-Криполями когерентных источников шумов акустической эмиссии (2014)
Трапезон К. А. - Решение задачи о собственных осесимметричных колебаниях круговой пластинки с толщиной, убывающей от центра по вогнутой параболе (2014)
Романюк М. И. - Методика расчета передаточных характеристики пьезокерамического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых волн. Часть 2. Расчет коэффициента механоакустического преобразования в режиме возбуждения нормальных волн Лэмба, Петрищев О. Н. (2014)
Лунтовський А. О. - Етапи розвитку сучасних мережних технологій та приклад створення енергетично-ефективного мультимедійного сервісу на основі мікрокомп’ютерного вузла, Мельник І. В., Шикова М. С. (2014)
Юрченко О. О. - Числова символіка в текстах українських історичних думах дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів чисел три та сім) (2014)
Ніколайчук О. С. - Роль українських земель у матеріальному забезпеченні російської армії під час російсько–турецької війни 1735–1739 рр. за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" (2014)
Ковальчук Т. В. - Вплив православних громадських об’єднань на суспільно-політичне життя українських губерній російської імперії на початку ХХ століття (2014)
Романцова Н. І. - "Історія України–Руси" М. Грушевського в українській історіографії (2014)
Валявська К. В. - До проблеми виникнення "світського товариства" на Буковині в австрійський період (1815–1848) (2014)
Марчук В. В. - Греко–католики України в 1914–1923 рр. (2014)
Маковей Є. О. - Українсько-московський конфлікт 1658–1659 рр.: спроба аналізу внутрішньої та зовнішньої складової у статті Пантелеймона Куліша "Виговщина" (2014)
Даниленко Р. М. - Більшовицький терор в Україні в грудні 1917 – квітні 1918 рр. (2014)
Доценко В. О. - Єврейський антипогромний рух в Україні 1917–1920–ті рр. (2014)
Хвіст В. О. - Основні політичні партії та рухи в Криму в 1917 році (2014)
Чуткий А. І. - Вплив революційних подій початку 1917 р. на вищу школу Києва: дослідження змін через долю однієї особистості (2014)
Кудінов І. О. - Використання частин Української трудової армії в бойових діях (літо–осінь 1920 р.) (2014)
Булгакова А. В. - Залучення українських колгоспниць в інститути партійно–радянського керівництва СРСР наприкінці 1920–х – на початку 1930–х рр. (2014)
Демочко Г. Л. - Історія 1–ї радянської лікарні ім. В. І. Леніна у 20–30–х рр. ХХ ст.: медико–краєзнавчий аспект, Ростовська В. І. (2014)
Красніцька Г. М. - Голодомор 1932–1933 років на Вінниччині (2014)
Черкас Т. В. - "Веймарський трикутник" та Україна (2014)
Семененко М. Г. - Широка хімізація сільського господарства УРСР в кінці 50–х – 60–х років минулого століття (2014)
Чепурда Г. М. - Меліоративна складова "Великого плану перетворення природи" (2014)
Лук’яненко О. В. - Методологічні лабіринти дослідження освітянського повсякдення доби тоталітаризму (2014)
Лісунець Л. І. - Постать Є. К. Воронцової в спогадах сучасників (2014)
Дорошенко В. С. - Деякі ідеологічні засади державного розвитку України (2014)
Окорокова В. В. - Індивідуалістичні засади інформаційного суспільства та їх вираження в утопіях майбутнього (2014)
Пекарчук В. М. - Еволюція основних напрямків міжкультурної двосторонньої співпраці як чинника відродження і розвитку культури етноменшин: тенденції 1990–2000–років (2014)
Резнік І. С. - Роль банківської системи України в подоланні соціально–економічної кризи 1998–1999 рр. (2014)
Усенко Н. М. - Трудяща молодь села у приватному сільському підприємництві: повсякденний вимір (1990–2000–і роки) (2014)
Скороход О. В. - Тематика вітчизняних дисертаційних досліджень 1950–х – 2010–х рр. з історії українсько–сербських зв’язків (2014)
Соломатова В. В. - Дизайн, мода, реклама як системотворчі чинники формування візуальних мистецтв в контексті масової культури ХХ–ХХІ століть (2014)
Тараненко О. Г. - Розвиток відносин власності в аграрній сфері України у другій половині ХХ ст. та роль Л. О. Шепотько у науковому забезпеченні даного процесу (2014)
Волгирева Г. П. - Проблемы землеустройства на Урале: по личным впечатлениям П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина от пребывания в Перми и Пермской губернии (2014)
Гвоздков С. Ю. - Еволюція підходу адміністрацій Дж. У. Буша до проблеми російської демократії (2014)
Stroynowski A. - Szczęsny Stanisław Potocki - the activity parliamentary (2014)
Татаринов І. Є. - Особливості забезпечення російської армії обмундируванням під час Першої світової війни (за матеріалами Бессарабській губернії) (2014)
Шваб Л. П. - "В очікуванні визволення": польська дипломатична "гра" довкола питань східного кордону Польщі в роки Другої світової війни (2014)
Дорошенко Л. В. - Дослідження орнаментації керамічного посуду райковецької культури: досвід та перспективи (2014)
Палиенко С. В. - Обсуждение книги В. Ф. Генинга "Объект и предмет науки в археологии” на методологическом семинаре ЛОИА АН СССР: обстоятельства и факты (2014)
Сільченко І. В. - Член–кореспондент В. П. Зосимович про виникнення та розвиток бурякоцукрової рослини (2014)
Коваленко М. М. - Внесок професора В. Г. Ротмістрова (1866–1941) у розробку технології вирощування бавовнику в Україні (2014)
Апостол М. В. - А. О. Сапєгін – піонер генетичних досліджень в Україні та їх використання в селекції (2014)
Бородай І. С. - Теоретичні і методологічні основи становлення та розвитку науки про годівлю сільськогосподарських тварин в Україні (2014)
Волощук В. М. - Розвиток зоотехнічної науки з проблем фізіології травлення тварин у навчальних закладах України, Юдіна К. Є. (2014)
Левченко І. М. - Розгортання наукових досліджень природничими товариствами України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. та їх світоглядні засади (2014)
Поливач М. А. - Становлення Павла Дмитровича Пшеничного, як науковця та його внесок у розвиток кафедри годівлі сільськогосподарських тварин Української сільськогосподарської академії (2014)
Щебетюк Н. Б. - Природно–кліматичні зони як фактор впливу на структуризацію сільськогосподарської дослідної справи України в 20–х рр. ХХ ст. (2014)
Свідерська О. М. - Агрономічна та агротехнічна допомога подільському селу в добу непу (1921–1929 рр.) (2014)
Дерев’янко А. В. - Історичне становлення поняття революція в соціально–філософському дискурсі (2014)
Держко І. - Багатовимірність буття людини в структурі ціннісного процесу (2014)
Гаджиев О. Ю. - Сущность и функции среднего класса в современном обществе (2014)
Захарченко М. С. - Моральний конфлікт як елемент розвитку демократії (2014)
Санакуєв М. Г. - Медіафілософія як нова галузь філософського знання (2014)
Санжаровець В. М. - Прояви корупційного делікту в кризових ситуаціях (2014)
Чернова Л. П. - Закономірності формування нової картини світу (2014)
Чаркіна Т. І. - Антропологізація історичного пізнання в період постмодерну (2014)
Шедяков В. Е. - Ценностно–смысловые комплексы как фактор антропосоциогенеза (2014)
Буцикіна Є. О. - Трансгресія як конститутивний чинник літературно–критичної творчості Жоржа Батая (2014)
Данканич А. С. - Пауль Тиллих и либеральная теология ХІХ столетия (2014)
Жиртуева Н. С. - Мистическое учение карлоса кастанеды и традиция шаманизма в культуре ХХ века (2014)
Лимар О. В. - Зв’язок тілесної рухливості та сенсу простору (на основі робіт Девіда Моріса) (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Політюк А. П. - Критичний підхід в теорії аргументації Труді Говьє (2014)
Саноцька Н. - Концептуалізація феномена творчості у філософії Платона (2014)
Скрицька Н. В. - Франциско Суарес та метафізика поглядів (2014)
Філяніна Н. М. - Філософія освіти Дж. Д’юї та екоосвіта (2014)
Чорна Л. В. - Трактування ідеалу у творчості Вольфганга Крауса: філософський аналіз (2014)
Юдінцев О. В. - Походження ідеї Бога: між класичним еволюціонізмом та церковною догмою (2014)
Гнідик І. І. - Вплив булли "EaSemper" на становлення Греко–Католицької Церкви у США (2014)
Трегуб Г. А. - Євангельські християни в радянській Україні: диверсифікація як відповідь на виклик несприятливих умов (2014)
Дмитренко М. Й. - Контсруктивні та деструктивні смисли сучасної корпоративної культури: переоцінка цінностей (2014)
Крапівник Г. О. - Автор и співавтори художнього тексту в культурі пізнього Модерну і постмодерну (2014)
Калужська В. О. - Масові видовища естради (2014)
Сінькевич О. Б. - Вікова ідентичність в контексті масової культури: соціально–філософський аналіз (2014)
Андрієнко О. В. - Поліваріантність проявів феномена ділової жінки в сучасному суспільстві (2014)
Лелека О. В. - Естетична свідомість як засіб розширення когнітивних меж людського розуміння (2014)
Літценберг Л. В. - Мова як засіб формування ідентичності в соціокультурному просторі, Саєнко О. Г. (2014)
Масаев М. В. - Проблема дефицита правопонимания в русской философии (философско–исторический анализ) (2014)
Микольченко В. С. - Стратегія героїко–патріотичного виховання у вітчизняному соціокультуному просторі (2014)
Отрешко В. - Інформаційна безпека в контексті мовних пріоритетів українського державотворення (2014)
Гангал А. В. - Інтеріоризація соціальних норм як складова соціалізації особистості і умова успішності її визнання (2014)
Попова І. В. - Особливості реалізації екологічної безпеки в системі ринкових відносин (2014)
Завальнюк О. В. - Значення фізичної культури і спорту у вихованні патріотичних почуттів особистості (2014)
Путров С. Ю. - Філософське бачення гомеостазу, гомеорезу і гомеоклазу як процесуальних складових збереження здоров’я людини (2014)
Старовойт О. - Суперечності й переваги демократії як середовища впровадження і розвитку інновацій (2014)
Кузьміна С. Л. - Освіта як чинник соціальної мобільності "середнього" випускника Київської духовної академії (2014)
Бак М. - Інформатизація освіти як предмет філософсько-педагогічного дискурсу (2014)
Лантінова Г. - Економічна освіта як культурна комунікація (2014)
Линовицька О. - Освіта в структурі сучасного філософсько-педагогічного дискурсу (2014)
Москалик Г. - Філософія впровадження інновацій в інформаційно-комунікативному середовищі освіти (2014)
Македонська С. І. - Генетичні причинно–наслідкові зв’язки феномена філософської культури вчителя: теоретико–методологічний контекст (2014)
Поліщук Н. В. - Філософсько–освітнє осмислення проблем духовності в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу (2014)
Шелюк Л. - Демократизація освіти як принцип її реформування в Україні (2014)
Аманмырадов Н. А. - Философия международных отношений как предмет политологического дискурса (2014)
Мітрофанова О. О. - Історичний метод у дослідженні стратегічного партнерства (2014)
Лазуренко Ю. М. - Молодіжні субкультури як агент політичної соціалізації сучасної молоді (2014)
Стойко О. М. - Теоретичні обґрунтування інституційних виборів в транзитних країнах (2014)
Макаренко Б. - Трансформаційне суспільство: пошук основних моделей розвитку (2014)
Береза В. О. - Поняття політичної соціалізації в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Григор О. - Теоретико–методологічні засади дослідження консенсусу (2014)
Шваб М. А. - Соціальні медіа у діяльності неурядових організацій: теоретико–прикладний вимір (2014)
Хома Н. М. - Візуалізація як характеристика постмодерної політичної дії (2014)
Антонюк О. А. - Судова влада та правова глобалізація (2014)
Нагорняк Т. Л. - Конфлікт Держави і Суспільства в Україні (2014)
Денисюк С. Г. - Репутація правоохоронних органів України: політико–соціологічний аналіз (2014)
Колесницька Н. М. - Теоретико–методологічні засади політико–культурного аналізу самоідентифікації населення Львівської області (2014)
Вєтринський І. - Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни (2014)
Пронь Т. М. - Зовнішньополітичні інтереси США і Росії в сучасній Азії або українська складова російського повернення на "Великий Схід", Пронь С. В. (2014)
Дужа І. А. - США в процесах регіональної інтеграції ПСА (2014)
Шульгіна М. В. - Концептуальні основи цивілізаційної геополітики держав БРІКС (2014)
Мудрицька К. О. - Трансформація концептуального підходу до поняття "безпека" у французькому безпековому дискурсі (2014)
Ластовський В. В. - Видання до 70-річчя професора Г. Казьмирчука (Віддане служіння історичній науці: до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Упор. М. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 462 с.; Григорій Дмитрович Казьмирчук. До 70-річчя з дня народження: біобібліографічний довідник / Упоряд. М. Г. Казьмирчук, Я. Г. Рябцева. – К.: ПП "КП УкрСІЧ", 2014. – 160 с.) (2014)
Масаєв М. В. - Університетська педагогічна освіта як фундаментальна основа життя соціуму. Рецензія на монографію: Глузман А. В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования. Монография. – К.: Видавничий центр "Просвіта", 1996. – 312 с. (2014)
Морозов И. Л. - Рецензия на монографию: Васильчук Е. О. Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины / Е. О. Васильчук. – Черкассы : "Паллиум”, 2014. –514 c. (2014)
Петренко І. М. - Рецензія на книгу: Перерва В. С. Церковні школи в Україні (кінець XVIII – поч. ХХ ст.): забутий світ (Текст) / (В. С. Перерва). – Біла Церква : Видавець Пшонківський О. В., 2014. – Т. 1. Загальна частина. – 576 с. + 32 с. іл. (2014)
Потрашков С. В. - Рецензія на монографію: Дегтярьов С. І. Цивільне чиновництво України у кінці ХVIII – першій половині ХІХ ст.: монографія / С. І. Дегтярьов. – Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2014. – 472 с. (2014)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізоформ лактатдегідрогенази за культивування клітин гранульозного шару фолікулів яєчників корів, Кузьміна Н. В., Пилипець А. З., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Драган Л. П. - Вплив вірусної інфекції на оксидативну – антиоксидантну мистему райдужної форелі (2014)
Єфіменко Н. В. - Структурно-функціональний стан еритроцитарних мембран периферичної крові щурів за алкогольної інтоксикації на фоні введення l-аргініну та l-name, Дудок К. П., Климишин Н. І., Сибірна Н. О. (2014)
Канюка О. Ю. - Амінокислотний склад м'язової тканини свиней та її біологічна цінність (2014)
Коляда С. М. - Баланс азоту в організмі та продуктивні ознаки корів за наявності оксидів металів і цеолітового борошна в раціоні пасовищного періоду (2014)
Марутін В. М. - Вплив гіпогеомагнітного поля на гематологічні показники у тварин за умов in vitro (2014)
Музика В. П. - Вивчення толерантності препарату флорікол на великій рогатій худобі (2014)
Понкало Л. І. - Вміст вітамінів А та Е в молозиві корів за дії імунотропних засобів у вигляді ліпосомальної емульсії, Ковальчук Н. А., Попик І. М. (2014)
Попик І. М. - Вміст вітаміну А в організмі самок коропів, ікрі та личинках залежно від його кількості у раціоні, Леськів Х. Я., Понкало Л. І., Стефанишин О. М., Олексюк Н. П. (2014)
Рудик Г. В. - Порівняльна оцінка впливу дезінтоксикантів на організм поросят за умов т-2 токсикозу, Кавалер Н. Є. (2014)
Шкромада О. І. - Склад жиру-сирцю свинячого за використання комплексу дезінфікуючих засобів (2014)
Яремчук І. М. - Окисно-відновні процеси і якість сперміїв за додавання холін-хлориду в сперму бугаїв, Горчин С. В., Шаран М. М., Остапів Д. Д. (2014)
Величко В. О. - Вивчення хімічного та амінокислотного складу прісноводної водорості lemna minor, Ривак Р. О. (2014)
Кисців В. О. - Ліпідний склад тканин курей яєчного напрямку продуктивності за різного рівня мінеральних речовин у їх раціоні, Гунчак А. В., Ратич І. Б., Лісна Б. Б., Сірко Я. М. (2014)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності технологічних кормових добавок (2014)
Ривак Г. П. - Контроль якості преміксів за вмістом холін хлоридуметодом капілярного електрофорезу (2014)
Смолянінов К. Б. - Вплив добавок йоду, цинку і селену до раціону плідників коропа на активність антиоксидантної системи в їх організмі, Віщур О. І., Фурманевич М. Б., Юськів Л. Л., Рацький М. І., Брода Н. А., Мудрак Д. І., Олексюк Н. П. (2014)
Шевцова Г. М. - Вміст ГМО в кормах і сировині рослинного походження в Україні в 2011-2013 рр. , Герілович І. О., Солодянкін О. С. (2014)
Жила М. І. - Динаміка біохімічних показників крові поросят за умов застосування пробіотичних препаратів, Шкодяк Н. В., Сободош О. Й., П’ятничко О. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Вплив кормової добавки аліосепт на показники гомеостазу на тлі т-2 токсикозу поросят, Кавалер Н. Є., Рудик Г. В., Брезвин О. М. (2014)
Слюсар Н. В. - Фармакотерапевтична ефективність апраміцину і флумекіну, у порівняльному аспекті, за катаральної бронхопневмонії у телят (2014)
Стецько Т. І. - Ефективність нового препарату на основі солей кальцію, фосфору і магнію при лікуванні післяродового парезу у корів, П’ятничко О. М., Падовський В. Н., Михалусь Г. М. (2014)
Бащенко М. І. - Жива маса та екстер’єрні особливості корів комбінованих порід в умовах західного регіону України, Федорович В. В., Бабік Н. П. (2014)
Бондарчук Л. В. - Селекція високопродуктивних корів української бурої молочної породи з використанням інбридингу (2014)
Бочков В. М. - Екстер’єрні особливості і робочі якості собак різних генеалогічних ліній породи німецька вівчарка (2014)
Глушко Ю. М. - Цитогенетичний аналіз різновікових груп білого та строкатого товстолобиків ДП рибгоспу "Галицький", Борисенко Н. О., Тарасюк С. І. (2014)
Ляшенко А. О. - Морфометрія сперміїв бугаїв молочних і м’ясних порід залежно від термінів зберігання (2014)
Мендришора П. Д. - Аналіз генетичного поліморфізму райдужної форелі за мікросателітними маркерами, Залоїло О. В. (2014)
Клестова З. С. - Пошук перспектив для нових схем противірусної терапії, Ташута В. С., Вороніна А. К., Дгебуадзе Ш. (2014)
Кушнір І. М. - Визначення стабільності бактерійних ендотоксинів (2014)
Сідашова С. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності пробітичних препаратів у свинарстві, Авдос’єва І. К. Григорашева І. М. (2014)
Віщур В. Я. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів тканин грудей бджіл за різного рівня техногенного навантаження на довкілля, Рівіс Й. Ф. (2014)
Кушнір В. І. - Визначення амінокислотного складу біологічно активного ветеринарного засобу (2014)
Петришин О. Б. - Визначення токсичності нового антимікробного препарату данофлоксацин (2014)
Гірковий А. Ю. - Вплив імунізації на лейкоцитарний профіль та біохімічні показники крові курчат, інвазованих збудниками еймеріозу, Стибель В. В. (2014)
Нагорна Л. В. - Визначення оптимальних інсектоакарицидних властивостей водних розчинів івермектину in vitro, Березовський А. В. (2014)
Федорович О. В. - Рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів та активність ензимів антиоксидантної системи у печінці білого амура, інвазованих Dactylogyrus Lamellatus і Gyrodactylus Ctenopharyngodonis (2014)
Шевченко А. М. - Особливості залишкової дії робочих концентрацій нового препарату "мухо-мор" в експерименті на лабораторній культурі мух родини Сalliphoridae (2014)
Коретчук С. І. - Гематологічні показники крові перепелів при застосуванні до раціону кормової добавки "гумілід" і синбіотика "білаксан" (2014)
Schebentovska О. - Cechy morfologiczne struktur różnych dodatków, wykorzystywanych w produkcji przetworów mięsnych (2014)
Ковальчик Л. М. - "Неодез-екстра" — новий високоефективний дезінфікуючий засіб поліфункціональної, пролонгованої дії для ветеринарної медицини, Старчевський М. К., Величко В. О., Свіріпа М. Й. (2014)
Янович Д. В. - Визначення вмісту афлатоксинів у ковбасних виробах, Засадна З. С., Кіслова С. М., Майба Н. А., Вовк М. В. (2014)
Янович Д. В. Мисько Г. Л. - Оцінка придатності методики визначення залишків сульфаніламідів для проведення скринінгових випробувань (2014)
Величко В. О. - Нормативні складові організації контролю якості продукції на підприємствах ветмедицини, Курилас Л. В., Ривак Р. О. (2014)
Величко В. О. - Комплексне дослідження ринку продукції ветмедицини, як фактор об’єктивної оцінки його функціонування, Сенишин Т. Є., Гримак А. В. (2014)
Величко В. О. - Утилізація неякісних ветеринарних препаратів та кормових добавок, Тесарівська У. І, Дума І. Р., Довганик В. О. (2014)
Величко В. О. - Етапи підготовки підприємств ветмедицини до підтвердження належної виробничої практики, Фляк Л. І. (2014)
Гузєєв Ю. В. - Генезис генофонду аборигенних порід великої рогатої худоби України (2014)
Каплуненко В. Г. - Реальні перспективи використання здобутків нанотехнологій у ветеринарній практиці, Авдос’єва І. К., Пащенко А. Г. (2014)
Любенко Я. М. - Роль імуномудуляторів у стабільності фізіологічних процесів у тварин (2014)
Мурська С. Д. - Хвороби молочної залози. Доцільність наукових досліджень із створення нових лікувальних препаратів із використанням третинних амінів та четвертинних амонієвих сполук, Кушнір І. М. (2014)
Стецько Т. І. - Антибіотикотерапія актинобацилярної плевропневмонії свиней, Островська Л. Л., Пашковська М. В., Падовський В. Н. (2014)
Темненко С. М. - Кластерний підхід у формуванні інноваційного потенціалу наукового проекту (2014)
Оголошення (2014)
Правила оформлення статей до Науково-технічного бюлетеня (2014)
Титул, зміст (2012)
Дорошенко С. І. - Спогади про Лію Петрівну Григор'єву (2012)
Дычко Е. Н. - Слово об учителе (2012)
Смаглюк Л. В. - Посвящение великому учителю Лие Петровне Григорьевой, Кулиш Н. В. (2012)
Куцевляк В. И. - Светлой памяти профессора Григорьевой Лии Петровны (2012)
Icaeвa Н. С. - Ефективність профілактики карієсу постійних зубів у дітей, хворих на аскаридоз (2012)
Манрикян М. Е. - Оценка динамики стоматологического статуса у детей административного округа Эребуни г. Еревана Республики Армения (2012)
Новикова Н. М. - Оценка соотношения внутренних и внешних параметров интактных резцов верхней челюсти (2012)
Островська Л. Й. - Динаміка взаємозв'язку стоматологічного і нейропсихологічного статусів вагітних на етапі первинної профілактики в них хвороб пародонта, Петрушанко Т. О., Пурденко Т. І. (2012)
Падалка И. А. - Фосфаты, кальций и фтор не могут уберечь эмаль зуба от деминерализации при максимально низком значении рН зубной бляшки, Падалка A. И. (2012)
Панькевич А. І. - Використання комп'ютерної томографії в плануванні операції атипового видалення ретенованих зубів за ортодонтичними показаннями, Колісник І. А., Гоголь A. M., Панькевич Н. І. (2012)
Петрушанко Т. О. - Практична спрямованість наукових розробок співробітників кафедри терапевтичної стоматології, Литовченко І. Ю., Ніколішин А. К., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В. (2012)
Романенко В. Г. - Состав гликопротеинов ротовой жидкости у детей с хронической гастродуоденальной патологией (2012)
Самсонов А. В. - Вертикальные деформации зубных рядов у детей и подростков вследствие преждевременного удаления временных моляров, Назарян Р. С., Доломанова Н. А. (2012)
Сидорова А. И. - Дисколориты зубов и способы их устранения, Павленко С. А., Павленкова Е. В., Ярковой В. В. (2012)
Скрипникова Т. П. - Хирургическая коррекция мягких тканей полости рта в комплексном лечении зубочелюстных деформаций, Богашова Л. Я., Панькевич А. И., Мельник B. Л., Сирык В. А., Колесник И. А., Гоголь A. M. (2012)
Скрипникова Т. П. - Рефрактерное течение пародонтита. Особенности его клиники, Хавалкина Л. М., Хавалкина А. А. (2012)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика загальносоматичного статусу і морфофункціонального стану зубощелепної ділянки, Петрушанко І. В., Трофименко М. В., Карасюнок А. Є. (2012)
Смаглюк Л. В. - Аномалії зубощелепно-лицевої системи в дівчат із порушенням репродуктивної функції, Фетісова Г. Л., Ляховська А. В. (2012)
Смоляр Н. І. - Мінеральна щільність кісткової тканини в дітей із декомпенсованою формою карієсу зубів, Солонько Г. М., Сов'як О. О. (2012)
Ткаченко П. І. - Поширеність зубощелепних аномалій і деформацій у дітей із диспластичним сколіозом, Коротич Н. М., Лохматова Н. М. (2012)
Хохліч О. Я. - Реабілітація пацієнтів зі стоматологічними захворюваннями в умовах їхньої професійної фонаторної діяльності (2012)
Чухрай Н. Л. - Взаємозв'язок карієсу зубів із фізичним розвитком дітей шкільного віку (2012)
Шундрик М. А. - Особенности премедикации у пациентов с гипертонической болезнью перед стоматологическим вмешательством, Лобач Л. Н., Марченко И. Я. (2012)
Якубова І. І. - Чинники ризику виникнення карієсу тимчасових зубів у період закладки і мінералізації (2012)
Яценко І. В. - Вплив видалення третіх молярів на виникнення м'язово-суглобової нестабільності скронево-нижньощелепного суглоба при ортодонтичному лікуванні аномалїї прикусу, Риболов О. В., Аветіков Д. С. (2012)
Дрогомирецкая М. С. - Ортодонтические силы и ткани пародонта, Колесник Т. В., Якимец А. В., Анелина Н. В., Поляник Н. Я., Лепорский Д. В., Сухомлинова Т. Я., Магльона В. В., Собакар К. О. (2012)
Дрогомирецька М. С - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці стану скронево-нижньощелепного суглоба, Мірза P. O. (2012)
Крылова Т. Л. - Эффективность применения геля "Пансорал" в лечении гипертрофического гингивита у пациентов с брекет-системами, Вронская В. В., Вронская Е. П. (2012)
Лихота К. М. - Профілактика і раннє лікування сагітальних зубощелепних аномалій, Петриченко О. В. (2012)
Міськів А. Л. - Чинники, що впливають на розвиток зубощелепних аномалій у дітей шкільного віку (2012)
Мирчук Б. Н. - Определение стадии зрелости зубов на ортопантомограмме челюстей детей в период сменного прикуса, Брунич Т. Д., Деньга A. Э. (2012)
Неспрядько В. П. - Дослідження напружених деформацій у системі "опорний зуб- фіксуючий елемент", Тихонов Д. О. (2012)
Падалка А. І. - Тестування ремінералізуючої ефективності ополіскувача для рота "LACALUT sensitive" в умовах порожнини рота (2012)
Петришин С. В. - Клініко-діагностичні аспекти комплексного лікування хворих із патологічним стиранням твердих тканин зубів на фоні захворювань тканин пародонта, дефектів зубних рядів і вторинних деформацій, Ожоган З. Р., Павлюк В. М. (2012)
Пилипів Н. В. - Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ретенції зубів (2012)
Попело Ю. В. - Швидкість салівації у дітей із солідними пухлинами, які отримували поліхіміотерапевтичне лікування (2012)
Райда A. И. - Профилактика очаговой деминерализации у детей при лечении зубочелюстных аномалий несъёмными ортодонтическими аппаратами, Сунь Лунин, Лю Цзяоян (2012)
Райда A. И. - Эффективность терапевтического комплекса в лечении несъёмной ортодонтической аппаратурой, Сюань Шаобинь (2012)
Романенко Е. Г. - Состояние тканей пародонта у детей с различными клинико-морфологическими формами хронического гастрита и дуоденита, Хомякова Е. Н., Мороз Н. В. (2012)
Самсонов А. В. - Вертикальные деформации зубных рядов у детей и подростков вследствие преждевременного удаления временных моляров, Назарян Р. С., Доломанова Н. А. (2012)
Скрипник І. Л. - Якість життя пацієнтів із зубощелепними аномаліями і деформаціями, Кондратюк А. О. (2012)
Скрипников П. М. - Корекція імунологічного статусу пацієнтів із захворюваннями тканин пародонта в післяопераційний період, Коломієць С. В., Сенчакович Ю. В., Вітко Ю. М. (2012)
Соломатін О. В. - Моделювання поверхневого стирання зразків адгезивних шин із різними типами армуючого каркаса (2012)
Ткаченко П. І. - Статистичні відомості про структуру і частоту виявлення вроджених вад розвитку обличчя по Полтавській області за 2006-2011 роки, Доленко О. Б., Туманова О. Б. (2012)
Ткаченко П. І. - Характер клітинного складу цитограм ексудату при альвеолітіу хворих на цукровий діабет типу 2, Митченок М. П. (2012)
Хміль О. В. - Використання "Кагоцелу" в лікуванні дітей із вірусними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, Карпенко О. О., Колот Е. Г. (2012)
Чухрай Н. Л. - Поширеність аномалій зубних рядіву дітей із репону з підвищеним умістом фтору, Безвушко Е. В., Ахмад Хатем Джасер (2012)
Шейко А. П. - Патоморфологічне обґрунтування карієсу молочних зубів, Удальцова К. О. (2012)
Шеремета Е. А. - Использование щадящей фибротомии при устранении скученности нижних фронтальных зубов, Колесник К. А. (2012)
Шешуков Д. В. - Вплив лікування знімними і незнімними ортодонтичними апаратами на стан зубів і тканин пародонта дітей (2012)
Шиленко Д. Р. - Влияние показателей оптического преломления на вторичные характеристики цвета зуба, Писаренко Е. А., Дубина В. А., Удальцова К. А. (2012)
Якимець А. В. - Аналіз стану кореневої резорбції зубів у пацієнтів, яким проводили ортодонтичне лікування незнімною технікою, Магльона В. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В., Сухомлінова Т. Я., Амеліна Н. В., Собакар К. О., Колесник Т. В. (2012)
Пам'яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Інформаційний лист (2012)
До відома авторів (2012)
Буткевич Г. - Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади, Шевченко О., Яловик В. (2014)
Карабанова Н. - Організація та проведення маркетингового дослідження в спортивних установах, Карабанов А., Суворова Т. (2014)
Ковінько М. - Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві (2014)
Войнаровський А. - Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання, Смолюк В. (2014)
Давидюк І. - Оздоровчо-спортивна робота в підготовці вчителів початкових класів (2014)
Ніфака Я. - Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання, Швай О. (2014)
Bielikova N. A. - Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity, Indyka S. Y. (2014)
Голуб В. - Комплексне виховання фізичних та моральних якостей у процесі фізичної підготовки юних футболістів 8–9 років, Кравчук Я., Слюсарчук В. (2014)
Захожий В. - Самостійні заняття в системі навчаня фізичної культури школярів, Захожа Н., Мацкевич Н. (2014)
Томенко О. - Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності, Старченко А. (2014)
Салатенко І. - Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей (2014)
Ярмощук О. - Умови ефективного проведення дидактичних ігор у процесі підготовки фахівців із фізичної культури й спорту, Власюк Г. (2014)
Вітос Я. - Вплив занять східними одноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років (2014)
Горпинич О. - Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів (2014)
Кириченко В. - Порівняльний аналіз специфічних проявів координаційних здібностей хлопчиків та дівчаток основної школи (2014)
Лях Ю. - Модель класифікації розподілу школярів на медичні групи з фізичного виховання, Шевчук Т., Усова О. (2014)
Ніколаєв С. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку, фізичної працездатності та м’язової сили школярів 11–12 років, Ніколаєв Ю. (2014)
Пришва О. - Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан (2014)
Цьось А. - Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів, Шевчук А., Касарда О. (2014)
Щур Л. - Особливості здоров’язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва (2014)
Андрійчук О. - Комплексна оцінка результативності реалізації програми з фізичної реабілітації хворих на гонартроз (2014)
Смолюк І. - Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури, Смолюк В. (2014)
Безмылов Н. - Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа (2014)
Давыдов В. - Морфофункциональные показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Шантарович В., Журавский А., Королевич А. (2014)
Дробний П. - Порівняльний аналіз участі чоловічих збірних команд України з провідними командами Європи в юніорських, молодіжних і національних чемпіонатах Європи з волейболу та чемпіонів і призерів Європи, Козак Є. (2014)
Заплатинська О. - Особливості класифікації стрибків з урахуванням ритмічної структури в художній гімнастиці (2014)
Ганчар І. - Стандартизація й індивідуалізація в сучасних єдиноборствах (2014)
Калитка С. - Фізична підготовленість дівчат 14–15 років, які спеціалізуються з бігу на 800 м, Савчук С., Карабанова Н. (2014)
Кутек Т. - Управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок-легкоатлеток (2014)
Мороз М. - Формування вольової сфери юних важкоатлетів у процесі спортивної діяльності, суворова Т., Карабанова Н. (2014)
Попов А. - Теоретико-методические проблемы физической подготовленности юных футболистов (2014)
Шевченко Е. - Особенности изменений клеточного иммунитета у спортсменов-легкоатлетов в зависимости от степени физической нагрузки, Осадча О., Левон М., Зиневич Я. (2014)
Стешенко В. С. - Зміст понять "демографічний розвиток" і "людський розвиток":тотожності та відмінності (2013)
Слюсар Л. І. - Модернізація шлюбу і сім’ї в Україні: особливості радянського періоду (2013)
Думанська В. П. - Монетарний пронаталізм: оцінка ефективності (2013)
Крімер Б. О. - Демографічні результати запровадження допомоги при народженні дитини (2013)
Макарова О. В. - Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення (2013)
Саріогло В. Г. - Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність,методологія, інструментарій (2013)
Федірко Н. В. - Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми (2013)
Амосов О. Ю. - Соціальна складова оцінки ефективності менеджменту персоналу, Гавкалова Н. Л. (2013)
Риндзак О. Т. - Оцінювання ефективності соціальних програм соціологічними методами (2013)
Дмитренко Г. А. - Соціальний капітал як підґрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні (2013)
Надрага В. І. - Феномен ризику в соціально-економічних дослідженнях: ретроспективний огляд (2013)
Малиновська О. А. - рошові перекази українських трудових мігрантів у країнах ЄС: чинники формування, канали, використання, Майданік І. П. (2013)
Ткаченко Л. Г. - Продуктивність та оплата праці: діалектика взаємодії (2013)
Лібанова Е. М. - Рецензія на "Статистичний словник" (2013)
Рингач Н. О. - Рецензія на монографію Кривачук Л.Ф. "Державна політика у сфері охорони дитинства:формування та реалізація" (2013)
Вітання ювіляра С. І. Пирожкова з нагоди 65-річчя (2013)
Слово прощання. Яскраве життя припинилося (2013)
Правила для авторів (2013)
Кондиріна А. Г. - Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства, Астахова І. А. (2013)
Луцяк В .В. - Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва, Шарко В. В. (2013)
Ткаченко С. О. - Прогнозування ефективності діяльності – складова системи безпеки суб’єктів сфери обігу (2013)
Холодницька А. В. - Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в Чернігівській області, Сокол К. В. (2013)
Царик І. М. - Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця, Черниченко О. І., Черниш Н. М. (2013)
Реджей Аль Хадж Мустафа - Совершенствование управления миграционными процессами в условиях глобализации (2013)
Шпак Н. А. - Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень (2013)
Дядін А. С. - Багатоаспектність підприємництва в економічний системі (2013)
Озарко К. С. - Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу, Опотяк Ю. В. (2013)
Шкарлет С. М. - Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки України, Сахневич Л. В. (2013)
Дубовик Т. В. - Особливості здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Інтернеті (2013)
Глубіцька Т. В. - Виникнення еколого-економічних ризиків на хімічних підприємствах та управління ними (2013)
Гнедіна К. В. - Обґрунтування вибору оптимальної альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту (2013)
Сич Є. М. - Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку, Бойко О. В. (2013)
Черкаський І. Б. - Принципи становлення та розвитку організаційних структур в аграрному бізнесі, Садчиков В. С. (2013)
Демчук О. В. - Характеристика деловой активности рыбного хозяйства АР КРЫМ и оценка программы государственной поддержки отрясли (2013)
Зеленська О. О. - Використання загальнонаукової методології в оцінюванні розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки (2013)
Каджаметова Т. Н. - Теоретические основы формирования и функционирования туристско-рекреационного комплекса региона (2013)
Кальченко О. М. - Економічна безпека підприємств туристичної сфери (2013)
Самійленко Г. М. - Пріоритетні напрямки функціонування промисловості регіону в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку (2013)
Черницька Т. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі (2013)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Розвиток продовольчої сфери України: регіональний вимір (2013)
Бобор Л. М. - Механізм державного регулювання тарифів на послуги зв'язку в умовах сталого розвитку (2013)
Лисенко І. В. - Еволюція наукової думки у галузі модернізації продуктивних сил проблемних регіонів (2013)
Ревко А. М. - Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Інформаційний бар’єр – оптимальний механізм захисту малого підприємства від зовнішнього поглинання (2013)
Мельник Т. Ю. - Аналітичні процедури в системі контролю формування фінансових результатів на молокопереробних підприємствах (2013)
Мордовцев О. С. - Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ільчук В. П. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг, Мороз В. В. (2013)
Кравчук Г. В. - Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки, Шевчук В. І., Пластун О. Л. (2013)
Горшунова І. В. - Професійні вимоги до фахівців з фінансів в Україні (2013)
Жарій Я. В. - Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи України, Дохтаренко Л. В. (2013)
Панченко О. І. - Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті, Штирхун Х. І. (2013)
Повна С. В. - Стан використання інвестиційних ресурсів як джерела оновлення економіки України (2013)
Сивопляс Ю. В. - Використання функції корисності для оцінювання інноваційності проекту в ухваленні управлінських рішень (2013)
Чмутова І. М. - Лагові та випереджальні показники у ЗСП банку, Безродна О. С. (2013)
Нежива М. О. - Передумови формування фінансових резервів (2013)
Рижа Т. В. - Контроль за виконанням кошторисних призначень у вищих навчальних закладах (2013)
Пилипів Н. І. - Стандартизація бухгалтерського обліку запасів відповідно до міжнародних вимог, Борисовський М. І. (2013)
Лень В. С. - Формування у бухгалтерського обліку податкової собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), Клімчук О. В. (2013)
Огійчук М. Ф. - Економіко-юридичні та облікові аспекти оренди біологічних активів птахівництва, Децюра С. О. (2013)
Пожарицька І. М. - Аудиторський висновок в категоріях логіки (2013)
Сидоренко О. О. - Обтяжливі контракти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність та класифікація (2013)
Крот Ю. В. - Соціальні витрати: продуктивність та ефективність (2013)
Шавлюк А. О. - Особливості аудиту ефективності ділового партнерства (2013)
Олійченко І. М. - Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування (2013)
Дітковська М. Ю. - Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової системи електронного урядування (2013)
Линник С. О. - Напрями реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в контексті реалізації завдань стратегії ВООЗ "Здоров’я–2020" (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональні чинники розвитку та інтеграції корпоративних структур (2013)
Олифіренко Ю. І. - Детермінуючі чинники виникнення та поширення явищ дитячої бездоглядності та безпритульності (2013)
Либанова Э. М. - Демографические сдвиги в контексте социального развития (2014)
Kalenyuk I. - Development of Higher Education in a Globalized World, Dyakon A. (2014)
Макарова Е. В. - Образование в модернизированном обществе: цели и приоритеты для Украины (2014)
Melnychuk D. P. - Demographic processes in the XXI Century: the Specific features and Peculiarities of Impact on the Sphere of Human Capital (2014)
Stankuniene V. - Socidemographic Differences of Fertility Intentions in Lithuania in the Context of Low Fertility and Economic Inability, Baublite M. (2014)
Позняк О. В. - Демографічні перспективи України до 2060 року, Шевчук П. Є. (2014)
Гришнова Е. А. - Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность, Азьмук Н. А. (2014)
Ткаченко Л. Г. - Влияние демографических изменений на пенсионную систему Украины (2014)
Архангельский В. Н. - Оценка демографической результативности мер помощи семьям с детьми в России (2014)
Новиков В. Н. - Совершенствование финансирования социальной инфраструктуры на основе новых бюджетных технологий (2014)
Богуш Л. Г. - Відтворення соціогуманітарного потенціалу України: умови, критерії, пріоритети (2014)
Надрага В. І. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як механізм компенсації соціальних ризиків (2014)
Мортиков В. В. - Макроэкономические аспекты выигрышей и проигрышей в социально-трудовой сфере (2014)
Медвідь М. М. - Моделювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та рівня безробіття на укомплектованість військових посад (2014)
Макаренко І. П. - Еволюційні передумови виникнення голоду в періоди соціально-економічних криз (2014)
Lopukh V. - The Effects of the "Fourth Wave" of Immigrants from Ukraine on the Ukrainian Diaspora in the United Satetes (2014)
Городецька Г. І. - Ланцюгова міграція: "За" і "Проти" з точки зору українських мігрантів в Іспанії (2014)
Эфендиев Р. Д. - К вопросу о взаимосвязи демографического поведения населения и религиозно-нравственных установок (2014)
Мостова І. О. - Вплив демографічної ситуації на систему розселення (2014)
Жураковська Л. А. - Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку (2014)
Пальян З. О. - Рецензія на навчальний посібник Л.Є. Дарського і М.С. Тольця "Демографические таблицы" (2014)
Слово прощання. Пам’яті В. С. Стешенко присвячується (2014)
Про Журнал "Демографія та соціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References), транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Болотная Л. А. - Cовременный взгляд на патогенез ограниченной склеродермии и хронической красной волчанки (обзор литературы), Кутасевич Я. Ф. (2014)
Баркалова Э. Л. - Состояние микробиоценоза влагалища при урогенитальных заболеваниях, ассоциированных с Ureaplasma spp., Хамуди И., Зяблицев С В., Центило С. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Механізми розвитку сверблячки шкіри при мікозах стоп у шахтарів (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех - Особенности экспрессии CD8 T-лимфоцитов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированном с глютеновой энтеропатией, Притуло О. А., Филоненко Т. Г. (2014)
Єлісєєва О. В. - Терапевтична ефективність комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі червоного плоского лишаю, Соколова І. І., Кондакова Г. К. (2014)
Киселева Л. П. - Ювенильная склеродермия – многоликость кожных проявлений, Савво В. М., Зайцева Е. Н. (2014)
Маштакова І. О. - Обгрунтування необхідності базової терапії у хворих на атопічний дерматит (2014)
Мужичук В. В. - Возможности реакции пассивной гемагглютинации в алгоритме современной диагностики сифилиса (2014)
Бондаренко Г. М. - Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В., Матюшенко В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Дифференциальная диагностика псориатической ониходистрофии с онихомикозом и подногтевого кровоизлияния с меланомой, ОлейникИ. А., Чеховская А. С., Гаврилюк А. А. (2014)
Никитенко И. Н. - Случай позднего нейросифилиса – прогрессивный паралич (2014)
Щербакова Ю. В. - Підсумки роботи навчальних семінарів для лікарів-дерматовенерологів "Основні принципи синдромного підходу лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у представників уразливих щодо ІПСШ / ВІЛ груп населення" з імплементацією нового посібника ВООЗ/ ФНООН /ЮНЕЙДС "Реалізація комплексних програм з боротьби з ВІЛ / ІПСШ серед робітників секс-індустрії: практичні підходи на основі сучасних заходів", Миронюк І. С. (2014)
Памяти Никольской Екатерины Павловны (2014)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2014)
Макарова Е. В. - Услуги в системе социальной поддержки: проблемы эффективности и информационное обеспечение (2014)
Хмелевська О. М. - Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні (2014)
Карлін М. І. - Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації (2014)
Gerasimenko G. V. - Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine (2014)
Aksyonova S. Y. - Advanced Maternal Age: the Case of Ukraine (2014)
Palian Z .O. - Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine (2014)
Слюсар Л. І. - Розлучення в Україні в демографічному вимірі: минуле і сучасність (2014)
Іващенко Т. Ю. - Оцінка сучасних заходів підтримки сімей з дітьми в Україні (2014)
Shakhotska L. - Impact of Structural and Socio-Economic Factors on the Number of Births and Deaths in the Republic of Belarus, BOBROVA A. (2014)
Злотников А. Г. - Социологическое видение современных проблем демографической теории (2014)
Bochenska-Wlostowska K. - Die Kompetenz der Arbeitnehmer аuf dem Arbeitsmarkt in Alternden Gesellschaften in Polen und Deutschland, Bochenska-Brand A. (2014)
Мельничук Д. П. - Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу (2014)
Жук І. Л. - Підготовка робітничих кадрів на виробництві: ретроспективний аналіз та оцінка сучасних тенденцій (2014)
Zvonar V. P. - Regularities and Principles of Social Responsibility Formation in Labor Relations (2014)
Kupets O. V. - Interregional Migration in Ukraine: Spacial, Economic and Social Factors (2014)
Malynovska O. А. - Social Security System for Ukrainian Labour Migrants: Problems and Directions of Improvement (2014)
Hnatyuk T. О. - Internally Displaced Persons: a New Challenge for Ukraine (2014)
Полякова С. В. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження (2014)
Когатько Ю. Л. - Розвиток поселенської диференціації за рівнем життя населення України (2014)
Semykina А. V. - Human Capital Competitiveness and Methods of Its Estimation (2014)
Дідківська О. Г. - Компетентністна модель конкурентоспроможності випускників навчальних закладів системи професійної освіти (2014)
130 років від дня народження академіка М.В. Птухи (2014)
Шпиталь М. - Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984–1961) (2014)
60 років з дня народження О.Є. Кислого (2014)
Про журнал "Демографія та cоціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References),транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Правила для авторов (2014)
Правила оформления списка литературы (References),транслитерированного в романском алфавите (латиница) (2014)
Guidelines for Authors (2014)
Guidelines of References in the English Transliteration (2014)
Бойчук В. М. - Феномен внутрішньої форми слова у детермінізації процесів найменувань та формуванні національних мовних картин світу (2013)
Болотна Т. М. - До питання розвитку змісту поняття "мовна компетенція" в історії лінгвістики і теорії навчання іноземним мовам (2013)
Братель О. М. - Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу (2013)
Бурлакова І. В. - Проблема норми в аспекті лексичної варіантності (на матеріалі окремих груп лексики ХІ–ХІV ст.), Сібрук А. В. (2013)
Васильченко В. М. - Фразеотематичне поле "одруження” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології (2013)
Галів У. Б. - Мовна картина світу Ліни Костенко та Василя Стуса : діалог зі світовою та національною традиціями (2013)
Голіцина О. В. - Репрезентація корпусу мінімальних фразеологічних одиниць в українській фразеографії як показник динаміки (2013)
Давиденко А. О. - Теоретико-методологічні аспекти перекладу (2013)
Дел-Рио Н. Б. - Передача реалій іспаномовного походження у англомовному художньому тексті, Талалова Л. М. (2013)
Дудок Р. І. - Лінгво-когнітивна парадигма гуманітарного терміна (2013)
Кузнецова Л. Р. - Концептуальний аналіз дискурсу (2013)
Левіщенко М. С. - Комунікативна категорія ввічливості у вікторіанському мовленнєвому етикеті (2013)
Лєпухова Н. І. - Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора (2013)
Литвин О. Є. - Прагматика емотивного та емоційного спілкування в англомовному дискурсі (2013)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності репрезентативних суфіксів системи англійського словотвору в сучасній науковій літературі (2013)
Мамедова Б. Г. - Средства выражения языка Интернет (2013)
Менчук М. С. - Текстотвірні категорії проспекції та ретроспекції у тексті (2013)
Онуфрійчук Г. І. - Внутрішня форма етнофразеологізмів як сталих мовних одиниць (2013)
Петренко І. П. - Основні парадигмальні ознаки сучасної лінгвістичної науки (2013)
Раду А. І. - Мовна екологія: напрями та проблеми дослідження (2013)
Романчук С. В. - Реалізація принципу ввічливості в англомовному інституційному дискурсі скарги (2013)
Старинець О. А. - Формування лексичної компетенції у студентів напряму підготовки "туризм" (2013)
Шелякіна А. В. - Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації (2013)
Шум О. В. - Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект (2013)
Бурлака Д. О. - Літопис Самовидця як пам`ятка українського літературного бароко (2013)
Горенко І. В. - Сюжетно-композиційні особливості оповідей рабів кінця XVIII – першої половини XIX століття (2013)
Кравченко О. Л. - М. Галич у літературній організації "Ланка" – МАРС (2013)
Лабай К. В. - Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка (2013)
Лепьохін Є. О. - Ідейно-тематичні питання роману "Американська мрія" Нормана Мейлера, Загорняк Н. (2013)
Мартинова Т. Є. - Філософія символічного світу української культури (на прикладі кобзарських дум) (2013)
Мельниченко Л. О. - Подвижницька діяльність в ім’я України (життєпис Бориса Грінченка) (2013)
Нагачевська О. О. - Постапокаліптичний роман США на межі ХХ та ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006)) (2013)
Перенчук О. З. - Анахронії детективного жанру (на матеріалі класичної детективної прози) (2013)
Пінчук Т. С. - Реміфологізація "вічних образів”: шляхи та методи (за творами В. Сосюри) (2013)
Посохова А. В. - Типологія контексту літературно-художнього твору (2013)
Ткаченко Р. П. - Художня типологія науки у повістях О. Кониського "Семен Жук та його родичі", "Юрій Горовенко" (2013)
Чепурда Г. М. - Ідейно-художня специфіка роману "Корабельні новини": своєрідність структурної побудови і проблематика твору (2013)
Чухліб Т. М. - Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай", Скуратівська Л. Г. (2013)
Антонова О. В. - Модифікації промови в письменницькій публіцистиці (2013)
Захарчук Н. В. - Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень, Конопляник Л. М. (2013)
Іващук А. А. - Трансформація жанрів і проблема їхньої ідентифікації в теорії та журналістській практиці (2013)
Колодій М. О. - Проблеми дослідження концептів у сучасній когнітивістиці (2013)
Колотова Н. Д. - Критерії і показники сформованості іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2013)
Монастирська Д. М. - Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу (2013)
Сизова К. Л. - Жанр життєвої історії як індикатор тенденцій розвитку сучасних друкованих ЗМІ (2013)
Швед О. В. - Художні та естетичні аспекти невербальної комунікації (2013)
Шостак О. Г. - Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч (2013)
Якуба О. В. - Жанр нарису в творчому доробку Юрія Ярмиша (2013)
Івашко Л. М. - Вплив освіти та її якості на економіку України (2013)
Коляда Ю. В. - Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті якісного аналізу математичних моделей, Тукало В. О. (2013)
Кондиріна А. Г. - Соціальне відторгнення як причина низького рівня людського розвитку в Україні (2013)
Палєхова Л. Л. - Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств (2013)
Педерсен И. А. - Экономическая сущность и методы оценки инновационного потенциала предприятий (2013)
Тустанівський Б. О. - Внутрішньогалузева торгівля між США та ЄС як чинник трансатлантичної торговельної інтеграції (2013)
Цимбалюк С. О. - Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в Україні (2013)
Волянська-Савчук Л. В. - Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями (2013)
Освальд М. В. - Міжнародний досвід регулювання трансфертного ціноутворення на прикладі США та Китаю (2013)
Шпак Н. А. - Підвищення соціального рівня сільської молоді як фактор розвитку трудового потенціалу (2013)
Хахлюк А. М. - Вплив антикризових заходів на оптимізацію та регулювання зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. В. (2013)
Горшунова І. В. - Інноваційні зміни в освітній діяльності вищого навчального закладу України, Захаров Є. Б. (2013)
Папіж Ю. С. - Системний підхід як основа управління економічним розвитком підприємств вугільної промисловості України (2013)
Базилевич В. М. - Ефективне використання енергоресурсів – напрям економічної безпеки підприємств АПК (2013)
Захаренко Ю. В. - Комплексний підхід щодо розрахунків економічної ефективності енергозберігаючих заходів (на прикладі когенерації) в олійно-жировій галузі, Попов М. О. (2013)
Бутко М. П. - Методологія організації та ефективного функціонування регіонального АПК, Мазур О. В. (2013)
Войнаренко М. П. - Проблеми впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах, Петрицька О. С. (2013)
Волот О. І. - Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій (2013)
Зоідзе Д. Р. - Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах (2013)
Лісіца В. В. - Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період (2013)
Марченко Н. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості, Задорожна С. М. (2013)
Питуляк Н. С. - Удосконалення принципів функціонування логістичних інформаційних систем (2013)
Повна С. В. - Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку (2013)
Селінний М. М. - Кооперація як необхідна умова розвитку аграрних домогосподарств (2013)
Соломаха І. В. - Державне регулювання та його вплив на прискорений розвиток вітчизняного флористичного ринку (2013)
Мейта В. І. - Аналіз підходів до визначення функціональних складових економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Забаштанська Т. В. - Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства України (2013)
Нікончук Н. В. - Ринок освітніх послуг в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку (2013)
Семченко-Ковальчук О. Б. - Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського