Шиленко Д. Р. - Влияние показателей оптического преломления на вторичные характеристики цвета зуба, Писаренко Е. А., Дубина В. А., Удальцова К. А. (2012)
Якимець А. В. - Аналіз стану кореневої резорбції зубів у пацієнтів, яким проводили ортодонтичне лікування незнімною технікою, Магльона В. В., Поляник Н. Я., Лепорський Д. В., Сухомлінова Т. Я., Амеліна Н. В., Собакар К. О., Колесник Т. В. (2012)
Пам'яті професора Покровського Марка Михайловича (2012)
Інформаційний лист (2012)
До відома авторів (2012)
Буткевич Г. - Альтернативні олімпійському руху змагання: робітничі Олімпіади та Спартакіади, Шевченко О., Яловик В. (2014)
Карабанова Н. - Організація та проведення маркетингового дослідження в спортивних установах, Карабанов А., Суворова Т. (2014)
Ковінько М. - Сутнісна характеристика фізичної культури й культури здорового способу життя в сучасному суспільстві (2014)
Войнаровський А. - Підготовка спеціалістів зі спортивної дисципліни "Футбол" за допомогою дистанційного навчання, Смолюк В. (2014)
Давидюк І. - Оздоровчо-спортивна робота в підготовці вчителів початкових класів (2014)
Ніфака Я. - Спортивно-педагогічне вдосконалення з плавання та способи підвищення ефективності його викладання, Швай О. (2014)
Bielikova N. A. - Formation of the Operational-actionable Component of the Future Physical Rehabilitation Specialists’ Readiness to Health Protection Activity, Indyka S. Y. (2014)
Голуб В. - Комплексне виховання фізичних та моральних якостей у процесі фізичної підготовки юних футболістів 8–9 років, Кравчук Я., Слюсарчук В. (2014)
Захожий В. - Самостійні заняття в системі навчаня фізичної культури школярів, Захожа Н., Мацкевич Н. (2014)
Томенко О. - Вплив інноваційної технології оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільнят на показники їхньої фізкультурної освіченості й рівень захворюваності, Старченко А. (2014)
Салатенко І. - Вплив спортивно орієнтованої технології фізичного виховання на показники психофізичних якостей студенток економічних спеціальностей (2014)
Ярмощук О. - Умови ефективного проведення дидактичних ігор у процесі підготовки фахівців із фізичної культури й спорту, Власюк Г. (2014)
Вітос Я. - Вплив занять східними одноборствами на показники психофізіологічного розвитку дітей 5–6 років (2014)
Горпинич О. - Вплив занять рукопашним боєм у комплексі з психологічним тренінгом на підвищення рівня адаптації до навчально-службової діяльності курсантів (2014)
Кириченко В. - Порівняльний аналіз специфічних проявів координаційних здібностей хлопчиків та дівчаток основної школи (2014)
Лях Ю. - Модель класифікації розподілу школярів на медичні групи з фізичного виховання, Шевчук Т., Усова О. (2014)
Ніколаєв С. - Порівняльна характеристика фізичного розвитку, фізичної працездатності та м’язової сили школярів 11–12 років, Ніколаєв Ю. (2014)
Пришва О. - Вплив інтенсивності фізичної активності чоловіків зрілого віку на їхній фізичний стан (2014)
Цьось А. - Рухова активність у мотиваційно-ціннісних орієнтаціях студентів, Шевчук А., Касарда О. (2014)
Щур Л. - Особливості здоров’язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва (2014)
Андрійчук О. - Комплексна оцінка результативності реалізації програми з фізичної реабілітації хворих на гонартроз (2014)
Смолюк І. - Фізична реабілітація студентів засобами оздоровчо-лікувальної фізичної культури, Смолюк В. (2014)
Безмылов Н. - Современная классификация баскетболистов по игровым амплуа (2014)
Давыдов В. - Морфофункциональные показатели высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ, Шантарович В., Журавский А., Королевич А. (2014)
Дробний П. - Порівняльний аналіз участі чоловічих збірних команд України з провідними командами Європи в юніорських, молодіжних і національних чемпіонатах Європи з волейболу та чемпіонів і призерів Європи, Козак Є. (2014)
Заплатинська О. - Особливості класифікації стрибків з урахуванням ритмічної структури в художній гімнастиці (2014)
Ганчар І. - Стандартизація й індивідуалізація в сучасних єдиноборствах (2014)
Калитка С. - Фізична підготовленість дівчат 14–15 років, які спеціалізуються з бігу на 800 м, Савчук С., Карабанова Н. (2014)
Кутек Т. - Управління багаторічною підготовкою кваліфікованих спортсменок-легкоатлеток (2014)
Мороз М. - Формування вольової сфери юних важкоатлетів у процесі спортивної діяльності, суворова Т., Карабанова Н. (2014)
Попов А. - Теоретико-методические проблемы физической подготовленности юных футболистов (2014)
Шевченко Е. - Особенности изменений клеточного иммунитета у спортсменов-легкоатлетов в зависимости от степени физической нагрузки, Осадча О., Левон М., Зиневич Я. (2014)
Стешенко В. С. - Зміст понять "демографічний розвиток" і "людський розвиток":тотожності та відмінності (2013)
Слюсар Л. І. - Модернізація шлюбу і сім’ї в Україні: особливості радянського періоду (2013)
Думанська В. П. - Монетарний пронаталізм: оцінка ефективності (2013)
Крімер Б. О. - Демографічні результати запровадження допомоги при народженні дитини (2013)
Макарова О. В. - Програми соціальної підтримки: оцінка результатів та шляхи удосконалення (2013)
Саріогло В. Г. - Оцінювання результатів державних соціальних програм: актуальність,методологія, інструментарій (2013)
Федірко Н. В. - Індикатори оцінювання ефективності програм державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми (2013)
Амосов О. Ю. - Соціальна складова оцінки ефективності менеджменту персоналу, Гавкалова Н. Л. (2013)
Риндзак О. Т. - Оцінювання ефективності соціальних програм соціологічними методами (2013)
Дмитренко Г. А. - Соціальний капітал як підґрунтя позитивних трансформаційних процесів в Україні (2013)
Надрага В. І. - Феномен ризику в соціально-економічних дослідженнях: ретроспективний огляд (2013)
Малиновська О. А. - рошові перекази українських трудових мігрантів у країнах ЄС: чинники формування, канали, використання, Майданік І. П. (2013)
Ткаченко Л. Г. - Продуктивність та оплата праці: діалектика взаємодії (2013)
Лібанова Е. М. - Рецензія на "Статистичний словник" (2013)
Рингач Н. О. - Рецензія на монографію Кривачук Л.Ф. "Державна політика у сфері охорони дитинства:формування та реалізація" (2013)
Вітання ювіляра С. І. Пирожкова з нагоди 65-річчя (2013)
Слово прощання. Яскраве життя припинилося (2013)
Правила для авторів (2013)
Кондиріна А. Г. - Система розвитку персоналу як один з головних факторів успішної діяльності підприємства, Астахова І. А. (2013)
Луцяк В .В. - Складові елементи, інструменти та важелі механізму інтенсифікації виробництва, Шарко В. В. (2013)
Ткаченко С. О. - Прогнозування ефективності діяльності – складова системи безпеки суб’єктів сфери обігу (2013)
Холодницька А. В. - Заробітна плата в системі мотивації персоналу та напрями її реформування в Чернігівській області, Сокол К. В. (2013)
Царик І. М. - Критерії та напрями аналізу ефективності організації робочого місця, Черниченко О. І., Черниш Н. М. (2013)
Реджей Аль Хадж Мустафа - Совершенствование управления миграционными процессами в условиях глобализации (2013)
Шпак Н. А. - Розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень (2013)
Дядін А. С. - Багатоаспектність підприємництва в економічний системі (2013)
Озарко К. С. - Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу, Опотяк Ю. В. (2013)
Шкарлет С. М. - Інституціональні аспекти удосконалення енергетичної системи у контексті сталого розвитку економіки України, Сахневич Л. В. (2013)
Дубовик Т. В. - Особливості здійснення роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Інтернеті (2013)
Глубіцька Т. В. - Виникнення еколого-економічних ризиків на хімічних підприємствах та управління ними (2013)
Гнедіна К. В. - Обґрунтування вибору оптимальної альтернативи розвитку системи міського пасажирського транспорту (2013)
Сич Є. М. - Логістично-кластерний підхід до розвитку транспортного ринку, Бойко О. В. (2013)
Черкаський І. Б. - Принципи становлення та розвитку організаційних структур в аграрному бізнесі, Садчиков В. С. (2013)
Демчук О. В. - Характеристика деловой активности рыбного хозяйства АР КРЫМ и оценка программы государственной поддержки отрясли (2013)
Зеленська О. О. - Використання загальнонаукової методології в оцінюванні розвитку агропродовольчих систем і рівня продовольчої безпеки (2013)
Каджаметова Т. Н. - Теоретические основы формирования и функционирования туристско-рекреационного комплекса региона (2013)
Кальченко О. М. - Економічна безпека підприємств туристичної сфери (2013)
Самійленко Г. М. - Пріоритетні напрямки функціонування промисловості регіону в контексті реалізації моделі інноваційно-інвестиційного розвитку (2013)
Черницька Т. В. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку нанотехнологій у глобальному середовищі (2013)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Розвиток продовольчої сфери України: регіональний вимір (2013)
Бобор Л. М. - Механізм державного регулювання тарифів на послуги зв'язку в умовах сталого розвитку (2013)
Лисенко І. В. - Еволюція наукової думки у галузі модернізації продуктивних сил проблемних регіонів (2013)
Ревко А. М. - Економічна сутність заробітної плати як каталізатора розвитку регіональних господарських систем (2013)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Інформаційний бар’єр – оптимальний механізм захисту малого підприємства від зовнішнього поглинання (2013)
Мельник Т. Ю. - Аналітичні процедури в системі контролю формування фінансових результатів на молокопереробних підприємствах (2013)
Мордовцев О. С. - Сутність та цілі індикативного планування соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Ільчук В. П. - Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва у сфері послуг, Мороз В. В. (2013)
Кравчук Г. В. - Боротьба з інформаційною асиметрією як важлива складова забезпечення фінансової безпеки, Шевчук В. І., Пластун О. Л. (2013)
Горшунова І. В. - Професійні вимоги до фахівців з фінансів в Україні (2013)
Жарій Я. В. - Актуальні проблеми фінансово-інформаційної безпеки банківської системи України, Дохтаренко Л. В. (2013)
Панченко О. І. - Класифікація ризиків як складова забезпечення страхового захисту на морському транспорті, Штирхун Х. І. (2013)
Повна С. В. - Стан використання інвестиційних ресурсів як джерела оновлення економіки України (2013)
Сивопляс Ю. В. - Використання функції корисності для оцінювання інноваційності проекту в ухваленні управлінських рішень (2013)
Чмутова І. М. - Лагові та випереджальні показники у ЗСП банку, Безродна О. С. (2013)
Нежива М. О. - Передумови формування фінансових резервів (2013)
Рижа Т. В. - Контроль за виконанням кошторисних призначень у вищих навчальних закладах (2013)
Пилипів Н. І. - Стандартизація бухгалтерського обліку запасів відповідно до міжнародних вимог, Борисовський М. І. (2013)
Лень В. С. - Формування у бухгалтерського обліку податкової собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), Клімчук О. В. (2013)
Огійчук М. Ф. - Економіко-юридичні та облікові аспекти оренди біологічних активів птахівництва, Децюра С. О. (2013)
Пожарицька І. М. - Аудиторський висновок в категоріях логіки (2013)
Сидоренко О. О. - Обтяжливі контракти у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі: сутність та класифікація (2013)
Крот Ю. В. - Соціальні витрати: продуктивність та ефективність (2013)
Шавлюк А. О. - Особливості аудиту ефективності ділового партнерства (2013)
Олійченко І. М. - Аналіз відповідності інформаційного забезпечення органів державної влади вимогам систем електронного урядування (2013)
Дітковська М. Ю. - Формування системи опрацювання звернень громадян до органів державної влади як складової системи електронного урядування (2013)
Линник С. О. - Напрями реформування вітчизняної галузі охорони здоров’я в контексті реалізації завдань стратегії ВООЗ "Здоров’я–2020" (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональні чинники розвитку та інтеграції корпоративних структур (2013)
Олифіренко Ю. І. - Детермінуючі чинники виникнення та поширення явищ дитячої бездоглядності та безпритульності (2013)
Либанова Э. М. - Демографические сдвиги в контексте социального развития (2014)
Kalenyuk I. - Development of Higher Education in a Globalized World, Dyakon A. (2014)
Макарова Е. В. - Образование в модернизированном обществе: цели и приоритеты для Украины (2014)
Melnychuk D. P. - Demographic processes in the XXI Century: the Specific features and Peculiarities of Impact on the Sphere of Human Capital (2014)
Stankuniene V. - Socidemographic Differences of Fertility Intentions in Lithuania in the Context of Low Fertility and Economic Inability, Baublite M. (2014)
Позняк О. В. - Демографічні перспективи України до 2060 року, Шевчук П. Є. (2014)
Гришнова Е. А. - Развитие человеческого капитала и трансформация форм занятости: взаимовлияние и взаимообусловленность, Азьмук Н. А. (2014)
Ткаченко Л. Г. - Влияние демографических изменений на пенсионную систему Украины (2014)
Архангельский В. Н. - Оценка демографической результативности мер помощи семьям с детьми в России (2014)
Новиков В. Н. - Совершенствование финансирования социальной инфраструктуры на основе новых бюджетных технологий (2014)
Богуш Л. Г. - Відтворення соціогуманітарного потенціалу України: умови, критерії, пріоритети (2014)
Надрага В. І. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як механізм компенсації соціальних ризиків (2014)
Мортиков В. В. - Макроэкономические аспекты выигрышей и проигрышей в социально-трудовой сфере (2014)
Медвідь М. М. - Моделювання впливу грошового забезпечення військовослужбовця та рівня безробіття на укомплектованість військових посад (2014)
Макаренко І. П. - Еволюційні передумови виникнення голоду в періоди соціально-економічних криз (2014)
Lopukh V. - The Effects of the "Fourth Wave" of Immigrants from Ukraine on the Ukrainian Diaspora in the United Satetes (2014)
Городецька Г. І. - Ланцюгова міграція: "За" і "Проти" з точки зору українських мігрантів в Іспанії (2014)
Эфендиев Р. Д. - К вопросу о взаимосвязи демографического поведения населения и религиозно-нравственных установок (2014)
Мостова І. О. - Вплив демографічної ситуації на систему розселення (2014)
Жураковська Л. А. - Тенденції освітньої міграції в контексті глобалізації економічного розвитку (2014)
Пальян З. О. - Рецензія на навчальний посібник Л.Є. Дарського і М.С. Тольця "Демографические таблицы" (2014)
Слово прощання. Пам’яті В. С. Стешенко присвячується (2014)
Про Журнал "Демографія та соціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References), транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Болотная Л. А. - Cовременный взгляд на патогенез ограниченной склеродермии и хронической красной волчанки (обзор литературы), Кутасевич Я. Ф. (2014)
Баркалова Э. Л. - Состояние микробиоценоза влагалища при урогенитальных заболеваниях, ассоциированных с Ureaplasma spp., Хамуди И., Зяблицев С В., Центило С. В. (2014)
Гладчук В. Є. - Механізми розвитку сверблячки шкіри при мікозах стоп у шахтарів (2014)
Яссер Халед Абдель Карим Масадех - Особенности экспрессии CD8 T-лимфоцитов в коже и слизистой 12-перстной кишки у больных псориазом, ассоциированном с глютеновой энтеропатией, Притуло О. А., Филоненко Т. Г. (2014)
Єлісєєва О. В. - Терапевтична ефективність комплексного лікування хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі червоного плоского лишаю, Соколова І. І., Кондакова Г. К. (2014)
Киселева Л. П. - Ювенильная склеродермия – многоликость кожных проявлений, Савво В. М., Зайцева Е. Н. (2014)
Маштакова І. О. - Обгрунтування необхідності базової терапії у хворих на атопічний дерматит (2014)
Мужичук В. В. - Возможности реакции пассивной гемагглютинации в алгоритме современной диагностики сифилиса (2014)
Бондаренко Г. М. - Клініко-епідеміологічні особливості сифілісу на сучасному етапі, Унучко С. В., Губенко Т. В., Матюшенко В. П. (2014)
Кутасевич Я. Ф. - Дифференциальная диагностика псориатической ониходистрофии с онихомикозом и подногтевого кровоизлияния с меланомой, ОлейникИ. А., Чеховская А. С., Гаврилюк А. А. (2014)
Никитенко И. Н. - Случай позднего нейросифилиса – прогрессивный паралич (2014)
Щербакова Ю. В. - Підсумки роботи навчальних семінарів для лікарів-дерматовенерологів "Основні принципи синдромного підходу лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом, у представників уразливих щодо ІПСШ / ВІЛ груп населення" з імплементацією нового посібника ВООЗ/ ФНООН /ЮНЕЙДС "Реалізація комплексних програм з боротьби з ВІЛ / ІПСШ серед робітників секс-індустрії: практичні підходи на основі сучасних заходів", Миронюк І. С. (2014)
Памяти Никольской Екатерины Павловны (2014)
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ (2014)
Макарова Е. В. - Услуги в системе социальной поддержки: проблемы эффективности и информационное обеспечение (2014)
Хмелевська О. М. - Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні (2014)
Карлін М. І. - Соціальна і фіскальна політика держави: проблеми регіональної координації в умовах нового етапу глобалізації (2014)
Gerasimenko G. V. - Non-Balanced Human Development: Global Determinants and Challenges for Ukraine (2014)
Aksyonova S. Y. - Advanced Maternal Age: the Case of Ukraine (2014)
Palian Z .O. - Modern Pattern of Mortality and Survival of Population in Ukraine (2014)
Слюсар Л. І. - Розлучення в Україні в демографічному вимірі: минуле і сучасність (2014)
Іващенко Т. Ю. - Оцінка сучасних заходів підтримки сімей з дітьми в Україні (2014)
Shakhotska L. - Impact of Structural and Socio-Economic Factors on the Number of Births and Deaths in the Republic of Belarus, BOBROVA A. (2014)
Злотников А. Г. - Социологическое видение современных проблем демографической теории (2014)
Bochenska-Wlostowska K. - Die Kompetenz der Arbeitnehmer аuf dem Arbeitsmarkt in Alternden Gesellschaften in Polen und Deutschland, Bochenska-Brand A. (2014)
Мельничук Д. П. - Продуктивна зайнятість як передумова функціонування знань у формі капіталу (2014)
Жук І. Л. - Підготовка робітничих кадрів на виробництві: ретроспективний аналіз та оцінка сучасних тенденцій (2014)
Zvonar V. P. - Regularities and Principles of Social Responsibility Formation in Labor Relations (2014)
Kupets O. V. - Interregional Migration in Ukraine: Spacial, Economic and Social Factors (2014)
Malynovska O. А. - Social Security System for Ukrainian Labour Migrants: Problems and Directions of Improvement (2014)
Hnatyuk T. О. - Internally Displaced Persons: a New Challenge for Ukraine (2014)
Полякова С. В. - Територіальна диспропорційність рівня життя населення: теоретичні аспекти дослідження (2014)
Когатько Ю. Л. - Розвиток поселенської диференціації за рівнем життя населення України (2014)
Semykina А. V. - Human Capital Competitiveness and Methods of Its Estimation (2014)
Дідківська О. Г. - Компетентністна модель конкурентоспроможності випускників навчальних закладів системи професійної освіти (2014)
130 років від дня народження академіка М.В. Птухи (2014)
Шпиталь М. - Нарис. До наукової біографії академіка Української академії наук М.В. Птухи (1984–1961) (2014)
60 років з дня народження О.Є. Кислого (2014)
Про журнал "Демографія та cоціальна економіка" (2014)
Правила для авторів (2014)
Правила оформлення списку літератури (References),транслітерованого у романському алфавіті (латиниця) (2014)
Правила для авторов (2014)
Правила оформления списка литературы (References),транслитерированного в романском алфавите (латиница) (2014)
Guidelines for Authors (2014)
Guidelines of References in the English Transliteration (2014)
Бойчук В. М. - Феномен внутрішньої форми слова у детермінізації процесів найменувань та формуванні національних мовних картин світу (2013)
Болотна Т. М. - До питання розвитку змісту поняття "мовна компетенція" в історії лінгвістики і теорії навчання іноземним мовам (2013)
Братель О. М. - Історико-культурні особливості аргентинської поетичної картини світу (2013)
Бурлакова І. В. - Проблема норми в аспекті лексичної варіантності (на матеріалі окремих груп лексики ХІ–ХІV ст.), Сібрук А. В. (2013)
Васильченко В. М. - Фразеотематичне поле "одруження” в ідеографічній парадигмі обрядової фразеології (2013)
Галів У. Б. - Мовна картина світу Ліни Костенко та Василя Стуса : діалог зі світовою та національною традиціями (2013)
Голіцина О. В. - Репрезентація корпусу мінімальних фразеологічних одиниць в українській фразеографії як показник динаміки (2013)
Давиденко А. О. - Теоретико-методологічні аспекти перекладу (2013)
Дел-Рио Н. Б. - Передача реалій іспаномовного походження у англомовному художньому тексті, Талалова Л. М. (2013)
Дудок Р. І. - Лінгво-когнітивна парадигма гуманітарного терміна (2013)
Кузнецова Л. Р. - Концептуальний аналіз дискурсу (2013)
Левіщенко М. С. - Комунікативна категорія ввічливості у вікторіанському мовленнєвому етикеті (2013)
Лєпухова Н. І. - Переклад літературної казки як інтерпретація казкового світу автора (2013)
Литвин О. Є. - Прагматика емотивного та емоційного спілкування в англомовному дискурсі (2013)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості сполучуваності репрезентативних суфіксів системи англійського словотвору в сучасній науковій літературі (2013)
Мамедова Б. Г. - Средства выражения языка Интернет (2013)
Менчук М. С. - Текстотвірні категорії проспекції та ретроспекції у тексті (2013)
Онуфрійчук Г. І. - Внутрішня форма етнофразеологізмів як сталих мовних одиниць (2013)
Петренко І. П. - Основні парадигмальні ознаки сучасної лінгвістичної науки (2013)
Раду А. І. - Мовна екологія: напрями та проблеми дослідження (2013)
Романчук С. В. - Реалізація принципу ввічливості в англомовному інституційному дискурсі скарги (2013)
Старинець О. А. - Формування лексичної компетенції у студентів напряму підготовки "туризм" (2013)
Шелякіна А. В. - Культурно-антропологічний портрет сучасного американця: мовні засоби репрезентації (2013)
Шум О. В. - Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект (2013)
Бурлака Д. О. - Літопис Самовидця як пам`ятка українського літературного бароко (2013)
Горенко І. В. - Сюжетно-композиційні особливості оповідей рабів кінця XVIII – першої половини XIX століття (2013)
Кравченко О. Л. - М. Галич у літературній організації "Ланка" – МАРС (2013)
Лабай К. В. - Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка (2013)
Лепьохін Є. О. - Ідейно-тематичні питання роману "Американська мрія" Нормана Мейлера, Загорняк Н. (2013)
Мартинова Т. Є. - Філософія символічного світу української культури (на прикладі кобзарських дум) (2013)
Мельниченко Л. О. - Подвижницька діяльність в ім’я України (життєпис Бориса Грінченка) (2013)
Нагачевська О. О. - Постапокаліптичний роман США на межі ХХ та ХХІ століть (Пол Остер "В країні останніх речей" (1987), Кормак Маккарті "Дорога" (2006)) (2013)
Перенчук О. З. - Анахронії детективного жанру (на матеріалі класичної детективної прози) (2013)
Пінчук Т. С. - Реміфологізація "вічних образів”: шляхи та методи (за творами В. Сосюри) (2013)
Посохова А. В. - Типологія контексту літературно-художнього твору (2013)
Ткаченко Р. П. - Художня типологія науки у повістях О. Кониського "Семен Жук та його родичі", "Юрій Горовенко" (2013)
Чепурда Г. М. - Ідейно-художня специфіка роману "Корабельні новини": своєрідність структурної побудови і проблематика твору (2013)
Чухліб Т. М. - Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай", Скуратівська Л. Г. (2013)
Антонова О. В. - Модифікації промови в письменницькій публіцистиці (2013)
Захарчук Н. В. - Особливості міжкультурної комунікації у світлі сучасних лінгвістичних досліджень, Конопляник Л. М. (2013)
Іващук А. А. - Трансформація жанрів і проблема їхньої ідентифікації в теорії та журналістській практиці (2013)
Колодій М. О. - Проблеми дослідження концептів у сучасній когнітивістиці (2013)
Колотова Н. Д. - Критерії і показники сформованості іншомовної лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх магістрів військового управління (2013)
Монастирська Д. М. - Когнітивно-комунікативні аспекти дослідження дискурсу (2013)
Сизова К. Л. - Жанр життєвої історії як індикатор тенденцій розвитку сучасних друкованих ЗМІ (2013)
Швед О. В. - Художні та естетичні аспекти невербальної комунікації (2013)
Шостак О. Г. - Релігійний дискурс у творчості Луїз Ердріч (2013)
Якуба О. В. - Жанр нарису в творчому доробку Юрія Ярмиша (2013)
Івашко Л. М. - Вплив освіти та її якості на економіку України (2013)
Коляда Ю. В. - Взаємодія інституціональних складових економіки на підґрунті якісного аналізу математичних моделей, Тукало В. О. (2013)
Кондиріна А. Г. - Соціальне відторгнення як причина низького рівня людського розвитку в Україні (2013)
Палєхова Л. Л. - Використання матричних методів у дослідженні ринкового стану промислових підприємств (2013)
Педерсен И. А. - Экономическая сущность и методы оценки инновационного потенциала предприятий (2013)
Тустанівський Б. О. - Внутрішньогалузева торгівля між США та ЄС як чинник трансатлантичної торговельної інтеграції (2013)
Цимбалюк С. О. - Формування та реалізація компенсаційної політики на макрорівні в Україні (2013)
Волянська-Савчук Л. В. - Порівняльний аналіз теорій визначення кризи науковцями (2013)
Освальд М. В. - Міжнародний досвід регулювання трансфертного ціноутворення на прикладі США та Китаю (2013)
Шпак Н. А. - Підвищення соціального рівня сільської молоді як фактор розвитку трудового потенціалу (2013)
Хахлюк А. М. - Вплив антикризових заходів на оптимізацію та регулювання зовнішньої торгівлі України, Мариніна С. В. (2013)
Горшунова І. В. - Інноваційні зміни в освітній діяльності вищого навчального закладу України, Захаров Є. Б. (2013)
Папіж Ю. С. - Системний підхід як основа управління економічним розвитком підприємств вугільної промисловості України (2013)
Базилевич В. М. - Ефективне використання енергоресурсів – напрям економічної безпеки підприємств АПК (2013)
Захаренко Ю. В. - Комплексний підхід щодо розрахунків економічної ефективності енергозберігаючих заходів (на прикладі когенерації) в олійно-жировій галузі, Попов М. О. (2013)
Бутко М. П. - Методологія організації та ефективного функціонування регіонального АПК, Мазур О. В. (2013)
Войнаренко М. П. - Проблеми впровадження бюджетного управління на вітчизняних підприємствах, Петрицька О. С. (2013)
Волот О. І. - Моделювання інформаційного забезпечення процесу управління промисловими підприємствами з використанням сучасних інформаційних технологій (2013)
Зоідзе Д. Р. - Особливості ризик-менеджменту на фармацевтичних підприємствах (2013)
Лісіца В. В. - Тенденції та напрями інноваційного розвитку роздрібних торговельних мереж у посткризовий період (2013)
Марченко Н. А. - Теоретико-методичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості галузей промисловості, Задорожна С. М. (2013)
Питуляк Н. С. - Удосконалення принципів функціонування логістичних інформаційних систем (2013)
Повна С. В. - Системність регіональної економічної політики в контексті сталого розвитку (2013)
Селінний М. М. - Кооперація як необхідна умова розвитку аграрних домогосподарств (2013)
Соломаха І. В. - Державне регулювання та його вплив на прискорений розвиток вітчизняного флористичного ринку (2013)
Мейта В. І. - Аналіз підходів до визначення функціональних складових економічної безпеки промислових підприємств (2013)
Забаштанська Т. В. - Теоретичні аспекти політики ціноутворення комунального господарства України (2013)
Нікончук Н. В. - Ринок освітніх послуг в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку (2013)
Семченко-Ковальчук О. Б. - Стан та перспективи розвитку малого і середнього підприємництва: регіональний аспект (2013)
Васильєв О. В. - Проблеми удосконалення інфраструктури страхового ринку (2013)
Ільчук В. П. - Шляхи підвищення фінансово-економічної безпеки підприємств аграрного бізнесу, Садчиков В. С. (2013)
Кравчук А. В. - Концептуальний підхід до декомпозиції системи страхування вкладів, Дубина М. В., Вільховик О. В. (2013)
Мельникова М. В. - Програмно-цільове бюджетування як чинник підвищення ефективності міського управління, Міхальова К. В. (2013)
Гавриленко Н. І. - Розвиток фондового ринку в контексті ІРО, Анопрієнко В. О., Рогова Г. А. (2013)
Даценко В. В. - Система недержавного пенсійного забезпечення і розвиток фінансового посередництва в Україні, Тараненко В. Є. (2013)
Жарій Я. В. - Вплив кредитного та валютного ризиків на ліквідність банківської системи України, Куфаєв В. В. (2013)
Забаштанський М. М. - Розвиток концесійних відносин в Україні (2013)
Зеленська О. О. - Державна фінансова підтримка аграрної сфери в Російській імперії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Кальченко О. М. - Сучасний стан банківської системи України: проблеми та шляхи розвитку, Ворошило О. В. (2013)
Корнєєв М. В. - Економічне середовище діяльності суб’єктів фінансового сектору в сучасних умовах (2013)
Сорокіна О. В. - Спрощений метод оцінювання фінансово-економічного стану підприємства (2013)
Шевченко О. С. - Методологічні аспекти удосконалення соціального страхування як складової системи соціального захисту населення України (2013)
Борисенко Л. І. - Значення єдиного соціального внеску у процесі формування доходів бюджету Пенсійного фонду України (2013)
Кощук Т. В. - Необхідність корекції податкової політики в Україні (2013)
Озерчук О. В. - Державно-приватне партнерство та активізація інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Велентейчик Н. Ю. - Розвиток понятійно-категоріального апарату регулювання міжбюджетних відносин (2013)
Волковець Т. В. - Сутність податкового механізму та його зв’язок з податковою політикою і податковою системою (2013)
Клименко Т. В. - Роль бюджетного потенціалу в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону (2013)
Косицький К. В. - Підхід до організації ефективного податкового менеджменту промислового холдингу (2013)
Малик О. В. - Сучасна парадигма забезпечення фінансової безпеки підприємств за умов глобалізації та членства у СОТ (2013)
Мордванюк Я. В. - Фінансовий механізм регулювання проблемної заборгованості комерційного банку (2013)
Тунік М. В. - Контролінг – ефективний інструментарій стратегічного управління страховою компанією (2013)
Федченко М. А. - Державно-приватне партнерство в інноваційній сфері: український та зарубіжний досвід, Косач І. А. (2013)
Артемов С. Г. - Розвиток інвестиційних процесів у сучасних умовах господарювання (2013)
Гришко Н. В. - Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні та незалежний аудит, Лубенченко О. Е. (2013)
Гоголь Т. А. - Особливості методики фінансового аналізу підприємств малого бізнесу (2013)
Іванова Л. Б. - Бухгалтерський облік витрат в умовах антикризових заходів боржника (2013)
Лень В. С. - Стан та облікові й податкові аспекти поліпшення орендованих земельних ділянок (2013)
Рядська В. В. - Дослідження розвитку аудиту як системи тристоронніх відносин (2013)
Шульга С. В. - Реформа аудиту в Україні: Quo Vadis (2013)
Безоглюк В. О. - Податкова накладна як засіб боротьби з ризиковими імпортерами (2013)
Олійченко І. М. - Впровадження інструментів електронного урядування в системідержавної влади, Юрченко Ю. Д. (2013)
Дітковська М. Ю. - Шляхи удосконалення інформаційного забезпечення місцевих органів виконавчої влади (2013)
Куценко М. А. - Формування державного замовлення на підготовку кадрів державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Інституціональна парадигма державного регулювання розвитку корпоративних структур (2013)
Ворвинець Б. М. - Теоретичні основи організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці (2013)
Романова А. А. - Застосування маркетингової інформаційної системи у процесі розроблення стратегічногоплану брендингу території (2013)
Харченко Ю. П. - Аспекти модернізації державних механізмів управління процесами соціально-правового захисту дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Прокопович Т. Г. - Архітектура системи державного управління земельними відносинами та напрями її вдосконалення (2013)
Озарко К. С. - Дослідження взаємозв’язків параметрів методик визначення особистісних характеристик для підвищення ефективності менеджменту персоналу, Опотяк Ю. В. (2013)
Милых В. И. - Численно-полевые расчеты электромагнитных параметров турбогенераторов, Полякова Н. В. (2014)
Бирюлин В. И. - Газовыделение при повреждениях силовых трансформаторов и его ультразвуковая диагностика, Чернышев А. С., Горлов А. Н., Хорошилов Н. В., Ларин О. М., Сергеев С. А., Куделина Д. В. (2014)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ ударных электромеханических преобразователей индукционно-динамического,электродинамического и электромагнитного типа, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2014)
Будашко В. В. - Удосконалення системи управління підрулюючим пристроєм комбінованого пропульсивного комплексу, Онищенко О. А. (2014)
Васьковский Ю. Н. - Вибродиагностика эксцентриситета ротора асинхронных машин на основе анализа вибровозмущающих сил, Гераскин А. А. (2014)
Галайко Л. П. - Анализ процесса пуска в имитационной модели вентильно-индукторного двигателя (2014)
Гребеников В. В. - Способы уменьшения пульсаций электромагнитного момента в электрических машинах с постоянными магнитами тангенциальной намагниченности, Прыймак М. В. (2014)
Дзенис С. Е. - Пути снижения механических потерь в подшипниках при проектировании энергоэффективных двигателей (2014)
Заблодский Н. Н. - Математическое моделирование тепловых процессов в шнековом электромеханическом преобразователе с использованием MATLAB / SIMULINK / , Плюгин В. Е. (2014)
Карпенко И. М. - Выбор конструкции электрического двигателя для бесштанговых насосов, Юрьева Е. Ю. (2014)
Мазуренко Л. И. - Моделирование автономной энергосистемы постоянного тока с асинхронными генераторами, Джура А. В., Романенко В. И. (2014)
Павленко Т. П. - Возможности применения аморфных сталей в индуктивных датчиках тока, Токарь М. Н. (2014)
Петренко А. Н. - Методика расчета тепловых сопротивлений статора частотно-управляемого асинхронного двигателя, Шайда В. П., Петренко Н. Я. (2014)
Петрушин В. С. - Модификация критерия приведенных затрат электропривода для проектирования регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2014)
Потоцький Д. В. - Перспективи розвитку вітроенергетики України, Шилкова Л. В., Маслєнніков А. М. (2014)
Шевченко В. В. - Модернизация конструкций отечественных турбогенераторов с учетом требований поддержания их конкурентоспособности, Минко А. Н. (2014)
Шинкаренко В. Ф. - Особенности идентификации генетической информации в электромеханических преобразователях движения типа "винт-гайка", Наний В. В., Котлярова В. В., Дунев А. А., Егоров А. В. (2014)
Від редакційної колегії (2012)
Бойко А. - Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в інтегрованому освітньому середовищі, Степаненко М. (2012)
Семеновська Л. - Актуалізація ідеї політехнізму засобом портальної технології (2012)
Березан В. - Взаємовплив неформальної та інформальної освіти жінок у період вагітності (2012)
Мірошніченко Т. - Запровадження арт-терапії в освітньо-виховний простір початкової школи: історико-методичний аспект (2012)
Дзюба Я. - Виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях: підготовка вчителя освітньої галузі "технологія" (2012)
Кравченко Л. - Наукові основи модернізації природничонаукової підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, Хоменко П. (2012)
Цина А. - Педагогічні технології зменшення дії негативних упливів освітньо‐професійних обставин у особистісно-професійному розвиткові майбутніх учителів (2012)
Руденко Л. - Структурні компоненти комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2012)
Погребняк В. - Організаційно-методичні засади педагогічного супроводу полікультурного виховного простору у вищій освіті Канади (2012)
Сумахіна Н. - Музичне просвітительство як феномен професійної діяльності педагога-музиканта (2012)
Литвин В. - Формування інформаційної культури майбутніх архітекторів (2012)
Палеха О. - Державна політика регулювання підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Великій Британії (2012)
Федій О. - Естетотерапевтичні ідеї у науково-філософських концепціях епохи нового часу (2012)
Ільченко О. - Рушійні сили розвитку благодійної діяльності жінок в освітній галузі України (ХVІІ – 70-і рр. ХVІІІ ст.) (2012)
Фазан В. - Просвітницько-громадська діяльність Києво-Печерської лаври та Могилянської академії (XVII – XVIII ст.) (2012)
Гнізділова О. - Етапи розвитку науково-педагогічних шкіл вищих педагогічних навчальних закладів східної України XX століття (2012)
Петренко Л. - Ідея естетичного виховання особистості у творах І. Котляревського (2012)
Мокляк В. - Студентські бібліотечні об’єднання як форма студентського cамоврядування університетів України (ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Клевака Л. - Етапи навчально-виховної діяльності жіночих навчальних закладів полтавської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Іноземцев В. - Педагогічні погляди М. І. Пирогова на сімейне виховання (2012)
Міжнародна науково-практична конференція "Упровадження інновацій як чинник єдності педагогічної теорії та освітньої практики" у Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2012)
Наші автори (2012)
Титул, зміст (2015)
Вишневский Д. О. - Моделирование оптимальной структуры флота и перспективных направлений его работы (2015)
Бойко Т. В. - Моделирование массопереноса загрязняющих веществ в почвенном слое, Запорожец Ю. А. (2015)
Махуренко Г. С. - Разработка механизма распределения ресурсов между судами при оперативном планировании работ стивидорной компании, Крук Ю. Ю. (2015)
Дульфан С. Б. - Про вплив "перехоплюючих" парковок на транспортні потоки у м. Харкові, Лобашов О. О. (2015)
Савеленко Г. В. - Розробка програмно-апаратного пристрою автоматизованої системи стабілізації процеса розмірної обробки дугою, Єрмолаєв Ю. О., Собінов О. Г., Гуцул В. І. (2015)
Корнієнко Д. Г. - Автоматична система очистки пробопідготовки газоаналізаторів димових газів, Приміський В. П. (2015)
Лавриненко С. Н. - Экспертно-вероятностное прогнозирование качественных показателей процесса производства биоинженерных регистраторов излучений, Запорожченко Е. Е., Сазонова М. С., Лавриненко О. С. (2015)
Сангінова О. В. - Розроблення алгоритмів діагностування стану водно-хімічного режиму другого контуру атомних електростанцій, Медведєв Р. Б., Мердух С. Л. (2015)
Свістельник С. С. - Розробка методу визначення параметрів регулятора для керування астатичним об’єктом третього порядку, Ткачук А. Г., Ільницький Т. П., Правденко Р. В. (2015)
Аль Атум Мохаммад Фаиз Ахмад - Определение и классификация мягких проектов как основа планирования их содержания (2015)
Кравчук М. П. - Дослідження інтелектуальної класифікації поточного технічного стану газотурбінних двигунів (2015)
Левыкин В. М. - Разработка модели дерева целей информационной системы управления мини-гостиницы и ее содержание, Дэвон В. В. (2015)
Шостко И. С. - Метод формирования мощных микроволновых импульсов наносекундной длительности (2015)
Аноприенко А. Я. - Особенности аппаратной реализации обобщенного клеточного тетраавтомата, Федоров Е. Е., Иваница С. В., Альрабаба Хамза (2015)
Abstract and References (2015)
Передмова (2013)
Шпак В. А. - Структура бухгалтерського обліку як науки та практичної діяльності (2013)
Лень В. С. - Елементи системи організації бухгалтерського обліку та їх класифікація (2013)
Іванова Л. Б. - Дослідження бухгалтерського обліку в умовах антикризових заходів боржника на основі інституціонального аналізу (2013)
Нехай В. А. - Оцінка: елемент методу чи метод бухгалтерського обліку (2013)
Криштопа І .І. - АВ-костинг як інструмент стратегічного обліку (2013)
Гончаренко І. М. - Вплив інституційного середовища на організацію бухгалтерського обліку (2013)
Амбарчян В. С. - Вплив змін у міжнародних стандартах обліку фінансових інструментів на структуру Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (2013)
Акименко О. Ю. - Раціональна організація обліку як основа забезпечення ефективного управління підприємством (2013)
Замула І .В. - Генетично модифіковані організми: обліковий аспект (2013)
Сарапіна О. А. - Проблемні питання визнання та класифікації довгострокових біологічних активів (2013)
Сизоненко О. В. - Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Сидоренко О. О. - Облік забезпечень за обтяжливими контрактами у суб’єктів бухгалтерського обліку в державному секторі (2013)
Онищенко В. П. - Порівняння методики позабалансового обліку банків та підприємств України (2013)
Скосир Ю. М. - Нікчемні правочини: особливості обліку (2013)
Волот О. І. - Впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій у бухгалтерському обліку вітчизняних підприємств (2013)
Ніпорко Н. І. - Проблеми формування показника собівартості продукції для підприємств малого бізнесу (2013)
Колівешко О. М. - Визначення та структура екологічних витрат підприємства (2013)
Короткий В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення формування податкової звітності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2013)
Крот Ю. В. - Непродуктивні витрати і втрати у фінансовій звітності (2013)
Петровська В. О. - Управлінський облік чи контролінг у системі управління підприємством (2013)
Прошина К. В. - Застосування методів оцінювання та розподілу залишків незавершеного виробництва (2013)
Шелест В. С. - Обліково-аналітична інформація про нематеріальні активи у формах фінансової звітності (2013)
Мних Є. В. - Аналітичне забезпечення регулювання економічних процесів (2013)
Гоголь Т. А. - Теоретико-методологічні основи формування аналітичної складової інформаційного забезпечення системи управління підприємств малого бізнесу (2013)
Ющенко Н. Л. - Організація оперативного обліку персональних досягнень працівників за допомогою комп’ютерної інформаційної системи як дієвий засіб стимулювання трудової діяльності (2013)
Перетятько Ю. М. - Економічний аналіз операцій фінансового лізингу в умовах прийняття управлінських рішень (2013)
Гнедіна К. В. - Методичні засади оцінювання економічної ефективності функціонування системи міського пасажирського транспорту (2013)
Редько О .Ю. - Інституалізація українського аудиту. Міфи та реальність (2013)
Проскуріна Н. М. - Вектори створення іміджу аудиторської фірми (2013)
Царенко О. В. - Класифікаційні ознаки викривлень у бухгалтерському обліку і звітності (2013)
Рядська В. В. - Суттєвість як об’єкт аудиторського дослідження та критерій оцінювання достовірності фінансової інформації (2013)
Рубітель О. Ю. - Аудит корпоративного управління: теоретичні та практичні підходи (2013)
Шульга С. В. - Вплив стратегій компаній "Великої четвірки" на їх глобальну конкурентоспроможність (2013)
Барановська В. Г. - До питання організації внутрішнього аудиту (2013)
Петраков Я. В. - Теория квазиконкурентных рынков и аудиторский бизнес: проблемы идентификации (2013)
Ділай Н. В. - (1→3)-β-D-Глюкани – заважаючий фактор для проведення ЛАЛ-тесту, Калинюк Т. Г. (2015)
Жук О. В. - Обґрунтування вибору консерванта у розробленому піномийному засобі для дітей, Баранова І. І., Стрілець О. П. (2015)
Дейко Р. Д. - Дослідження психотропних властивостей та взаємодії з речовинами пригнічувальної та збуджувальної дії нових олігопептидів, гомологічних первинній амінокислотній послідовності ділянки АКТГ 15-18, Штриголь С. Ю., Прусаков А. Н., Колобов О. О. (2015)
Павлюк І. В. - Дослідження біологічної активності вторинного екстракту зі шроту трави материнки звичайної (Origanum vulgare), Стадницька Н. Є., Ясіцька-Місяк І., Вечорек П., Загорій Г. В., Брезвин О. М., Рудик Г. В., Новіков В. П. (2015)
Набока О. І. - Морфологічне дослідження можливої нефротоксичної дії Бі-толу та корегуючого впливу екстрактів ласкавця золотистого та кураю пагорбкового, Хуарі С. З., Лар’яновська Ю. Б., Пташинська В. С., Павиченко О. В. (2015)
Остапець М. О. - Вивчення фармакологічної активності сухого екстракту з трави герані болотної, Волковой В. А., Березняков А. В., Фоміна Г. П. (2015)
Загайко А. Л. - Вплив нових синтетичних інгібіторів JNK на розвиток експериментального цукрового діабету 2-го типу, Филимоненко В. П., Мусмарі М. А., Капустянський І. Ю., Власов С. В. (2015)
Загайко А. Л. - Дослідження впливу комплексу поліфенолів винограду культурного за умов експериментальної глутаматної ексайтотоксичності, Цубанова Н. А., Цубанова Е. С. (2015)
Загайко А. Л. - Влияние экстракта листьев черники на показатели развития экспериментального сахарного диабета 2 типа, Войтенко Е. И., Филимоненко В. П., Колычев И. А., Кошевой О. Н. (2015)
Загайко А. Л. - Гиперурикемия как элемент патогенеза метаболического синдрома, Брюханова Т. А., Шкапо А. И. (2015)
Бродська А. Ю. - Зміни вмісту пролактину при метаболічному синдромі в період менопаузи, Загайко А. Л., Галузінська Л. В. (2015)
Еременко P. Ф. - Изучение антипролиферативной активности экстракта из травы люцерны посевной на моделях in vitro, Малоштан Л. Н., Шаталова О. М. (2015)
Каплаушенко А. Г. - Рентгенографічні дослідження 4-(2-метоксифеніл)-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти (2015)
Марчишин С. М. - Пігментний склад ліпофільної фракції трави золототисячника звичайного, Стойко Л. І. (2015)
Ващенко О. О. - Дослідження протигрибкової та антибактеріальної активності лаку лікувального для нігтів "Ундесал" (2015)
Рибалкін М. В. - Біотехнологічне обгрунтування режиму культивування грибів роду Candida, Філімонова Н. І., Стрілець О. П., Стрельников Л. С. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Український біофармацевтичний журнал" (2015)
З Новим роком та Різдвом Христовим (2015)
Скотна Н. - Сім’я як первинний осередок гендерної соціалізації, Вовк Л. (2015)
Мадзігон В. - Туризм як сфера послуг в маркетинговій діяльності (2015)
Шпак О. - Викладач як суб’єкт педагогічної діяльності, Романова Г., Примаченко Н. (2015)
Зданевич Л. - Професійна підготовка майбутнього вихователя до роботи з дезадаптованими дітьми як педагогічна проблема (2015)
Білецька І. - Двостороння програма як одна з моделей білінгвального навчання у США (2015)
Гасюк І. - Оцінка якості діяльності фізкультурно-спортивних шкіл (2015)
Яковлєва В. - Соціально-практична діяльність як засіб формування життєвої компетентності випускників інтернатних закладів (2015)
Krynski A. - Wychowanie chrzescijanskie w srodowski szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie. Sytuacja mіodzieїy (2015)
Кириченко І. - Стан сформованості творчих умінь майбутніх педагогів-художників з основ образотворчої грамоти (2015)
Щурик Б. - Д. Гнатюк – гордість української музичної культури (до 90-річчя від дня народження) (2015)
Барановська В. - Використання комп’ютерно орієнтованих засобів навчання в процесі інформатичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2015)
Немченко С. - Сутність механізму процесу рефлексії та його структура (2015)
Бахмат Н. - Вдосконалення педагогічної підготовки педагога в умовах інформатизації освіти (2015)
Ромащенко І. - Значення самостійної роботи у процесі формування науково-дослідницьких умінь студентів гуманітарних факультетів (2015)
Білавич Г. - Господарсько-економічна праця товариства "Сільський господар” на північно-західних українських землях (1930 – початок 1940-х рр.) (2015)
Зубченко В. - Лінгвоукраїніка 1920-х - початку 1930-х рр. в Польщі (2013)
Котловий С. - Діяльність соціального педагога з медіаторами як посередниками у розв’язанні конфліктів (2015)
Дук П. - Дослідження лінгвістичних об’єктів методами кореляційного аналізу (2013)
Волошко Л. - Система організації самостійної роботи студентів у віртуальному освітньому середовищі (2015)
Кобець Л. - Функціонування лексеми камка у писемних пам’ятках української мови ХІV – першої половини ХVІІ століття (2013)
Дідух І. - Виховний потенціал пластового мандрівництва і таборування (2015)
Конопляник Л. - Особливості перекладу англійських термінів з фізики, Захарчук Н. (2013)
Бурчак Л. - Методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів до розвитку пізнавальних інтересів учнів, Бурчак С. (2015)
Крайняк О. - Словотвірні ряди лексем та еліптичні іменники (2013)
Дакаленко О. - Використання понятійно-термінологічних дефініцій (англо-німецьких) в сфері дитячо-юнацького туризму в підготовці фахівців з фізичного виховання і спорту, Скрипченко І. (2015)
Лященко О. - Особливості вживання експресивного синтаксису в англомовній науковій статті (2013)
Федчишин Н. - Особливості підготовки вчителя за посередництвом гербартіанства (друга половина ХІХ ст.): досвід Болгарії (2015)
Поберезська Г. - Особливості структурно-семантичної організації тексту офіційно-ділового стилю (2013)
Пантюк Т. - Соціалізація в сім’ї як суспільна детермінанта підготовки дитини до школи (2015)
Романчук С. - Англомовний інституційний дискурс скарги в термінах теорії мовленнєвих актів (2013)
Околович О. - Професійно-комунікативна компетенція у підготовці вчителя іноземної мови (2015)
Рябець Л. - Казуси і колізії українського правопису (2013)
Науменко С. - Український досвід оцінювання компетентностей учнів (2015)
Сібрук А. - Етимологічний аналіз – перший етап реконструкції семантики слова, Гульченко Т. (2013)
Грибок Н. - Розробка та обгрунтування складової "фізичне здоров’я” факультативного курсу з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи (2015)
Алексеєнко Н. - Особливості зображення побуту та пейзажу в малій прозі Володимира Винниченка (2013)
Білавич І. - Передумови створення громадського медичного просвітництва та лікарської опіки в Галичині на початку ХХ ст (2015)
Анцибор Д. - Особливості використання статистичної обробки даних в дослідженні оніричного фольклору (2013)
Брежнєва С. - Визначення змісту основних принципів гуманізації навчально-виховного процесу молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2015)
Бурлакова І. - Особливості літературно-критичного дискурсу Мистецького Українського Руху (синтез культурно-історичної та історико-культурної парадигм) (2013)
Олексюк М. - Сутність художньо-аналітичного мислення та його роль для діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Колісниченко А. - Першостихія води у творчості Харта Крейна (2013)
Чопик Ю. - Ідеї зарубіжної реформаторської педагогіки кінця ХІХ – початку ХХ століть у розвитку вітчизняної педагогічної думки: інтерпретації сучасних учених (2015)
Колодіна Л. - Література факту у контексті постмодернізму (на прикладі памфлету Івана Багряного "Чому я не хочу вертатися до СРСР?"), Ковалюк О. (2013)
Кльось С. - Інтонаційні аспекти англійської поетичної перекладної літератури для дітей, Ковцуняк М. (2015)
Кулевська В. - Специфіка походження есхатологічних мотивів в українських інтермедіях ХVІІ-ХVІІІ століть (2013)
Гелетій М. - Інноваційні форми та методика навчання при підготовці водіїв до експлуатації транспорту (2015)
Лембей Т. - Риси народно-фольклорної течії українського романтизму в поезії Володимира Шашкевича (2013)
Петречко М. - Використання навчального методу Хелен Паркхерст у навчальних закладах США (перша пол. ХХ століття) (2015)
Лепьохін Є. - Дихотомія "я" – "інший" крізь призму прийняття власної тілесності (на матеріалі роману Джека Лондона "Морський вовк") (2013)
Моцар М. - Особливості застосування медіа-освітніх технологій у формуванні полікультурної компетентності перекладачів (2015)
Мацевко-Бекерська Л. - Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2013)
Мочернюк Н. - Синтез мистецтв: літературознавчий контекст (2013)
Мунтян А. - Жанр послання у ранній творчості О. Поупа: "Елоїза – Абеляру" (2013)
Нагачевська О. - Гендерна модель "американської мрії" у прозі письменниць США другої половини ХХ ст. (2013)
Подрига В. - Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича (2013)
Раті А. - Хронотоп літератури жахів: перекладознавчий вимір (2013)
Романченко Н. - Місце сміхових елементів та магії продуктивності у весільному ритуалі (зміст та поетика вербальної складової еротичних весільних ігор) (2013)
Сироїд Д. - Лазар Баранович. Портрет на тлі епохи (2013)
Сізова К. - Готичний роман у літературі постмодернізму: традиційне новаторське (2013)
Ткаченко Р. - Учений і суспільство в романі Ю. Щербака "Причини і наслідки" (2013)
Чуй А. - Мотиви любовної лірики Олександра Олеся (2013)
Шостак О. - Втілення ідеї всеєдності у романі "Сади в дюнах" Леслі Мармон Сілко (2013)
Шпак І. - Проблеми поетики серії книг Дж. К. Роулінг в англомовній критиці та літературознавстві (2013)
Коваленко Л. - Формування лінгвокультурної компетенції студентів як один із способів подолання комунікативних бар’єрів, Шелякіна А. (2013)
Лещишина Я. - Мовна презентація концепту "інновація" (на матеріалі видань газети "День" "Екстракт 150" та "Екстракт +200") (2013)
Поплавська Л. - Методичні підходи до тестування знань з іноземної мови (2013)
Старинець О. - Формування навичок вимови на початковому етапі навчання другої іноземної мови у студентів напряму підготовки "туризм", Гуслистий О. (2013)
Швед О. - Нові засоби невербальної візуальної комунікації (2013)
Титул, зміст (2012)
Гасюк П. А. - Гістоструктура емалево-дентинної межі пришийкової ділянки зубів при поверхневому та середньому карієсі, Пудяк B. C., Придруга С. М. (2012)
Макеев В. Ф. - Порівняльна оцінка мікротвердості різних мікропбридних фотополімерних композитних матеріалів, Готра З. Ю., Микиєвич Н. І., Криштоф Крупа (2012)
Дичко Є. Н. - Корекція якості життя при глосалпї, Ковач І. В., Хотімська Ю. В., Гапоненко О. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Особливості кровообігу в шкірно-жирових клаптях, що мобілізуються в ділянках голови і шиї (2012)
Швець А. І. - Використання біокераміки "Кергап" із "Магніколіном" у передпротезній хірургії порожнини рота для закриття ороназальнихі ороантральних сполучень (2012)
Біда В. С. - Ортопедичне лікування хворих із оклюзійно-артикуляційним синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Клочан С. М. (2012)
Гризодуб Д. В. - Клиническое обоснование выбора альгинатного материала в различных клинических ситуациях (2012)
Зубченко С. Г. - Вікові зміни стану зубних дуг, Король М. Д. (2012)
Киндий Д. Д. - Оптимизация методов окклюзионных взаимоотношений в реабилитации пациентов с болезнями пародонта, Киндий В. Д., Тончева Е. Д., Малюченко Н. Н. (2012)
Коробейникова Ю. Л. - Особенности фиксации конструкций зубных протезов при помощи сомарий-кобальтовых магнитов (обзор литератури) (2012)
Лунькова Ю. С. - Аналіз змін якості життя в пацієнтів з однобічними підвивихами снщс у процесі лікування, Новіков В. М. (2012)
Струк В. І. - Аналіз реодонтопарографії альвеолярного відростка до вживления ендодонто-ендоосального імплантата при консервативно-хірургічному лікуванні хронічного верхівкового періодонтиту, Митченок О. В., Козак Р. В. (2012)
Павленко О. В. - Організаційні та нормативно-правові аспекти управління якістю надання стоматологічної ортопедичної допомоги, Мордіяк А. Ю. (2012)
Скубій І. В. - Використання магнітів для фіксації знімних протезів (огляд літератури) (2012)
Смаглюк Л. В. - Стан прикусу в дорослих пацієнтів, Стаглюк В. І. (2012)
Ющенко П. Л. - Исследование физико-механических свойств силиконовых оттискных материалов, Самойленко Н. М., Малюченко А. Н., Талаш Р. В. (2012)
Смаглюк Л. В. - Коректор положення нижньої щелепи, Фетісова Г. Л., Собакар К. О. (2012)
Смаглюк Л. В. - Порівняльна характеристика загальносоматичного статусу і морфофункціонального стану зубощелепної ділянки в дітей 6-12 років, Петрушанко І. В., Трофименко М. В., Карасюнок А. Є. (2012)
Каськова Л. Ф. - Поширеність захворювань тканин пародонта в дітей у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2012)
Гударьян А. А. - Оптимизация профилактики и лечения воспалительных осложнений в ранний период после операции по установке дентальных имплантатов и формирователей десны у больных с умеренным иммунодефицитом, Катан Е. А., Кучеренко А. Н. (2012)
Король Д. М. - Стан періімплантатних тканин пацієнтів за даними індексного контролю, Білий С. М., Апєкунов Г. Ю., Єфименко А. С. (2012)
Кравченко Л. С. - Вплив нового гелю на інтенсивність місцевих процесів вільнорадикального окислення в тканинах операційного поля порожнини рота при дентальній імплантації, Пасечник A. M., Бас А.О., Розуменко О. П. (2012)
Кравченко Л. С. - Оценка эффективности комплексного применения нового геля при дентальной имплантации, Пасечник A. M., Пасечник А. В., Розуменко А. П. (2012)
Родін А. В. - Нова конструкція імплантата з амортизуючою системою, Силенко Ю. I., Хребор М. В. (2012)
Герасимчук П. Г. - Відновлення оклюзійних контактів у часткових знімних протезах, виготовлених із термопластичних матеріалів, Матвєєнко Р. Ю., Аняйкіна І. П. (2012)
Дворник В. М. - Порушення оклюзійних взаємозв'язків при вторинних деформаціях зубних рядів, Кузь Г. М., Кузь B. C. (2012)
Драмарецкая С. И. - Сравнительное клиническое исследование адгезивных мостовидных протезов (2012)
Єрис Л. Б. - Покращення артикуляційно-оклюзійних взаємовідношень у хворих із повною втратою зубів, Клепач М. М. (2012)
Зайцев Л. О. - Застосування нового стоматолопчного фантомау викладанні ортопедичної стоматології (2012)
Зайцев Л. А. - Шинирование подвижных зубов при ортопедическом лечении пародонтита собственной адгезивной конструкции, Зайцева Ю. Л. (2012)
Калашников Д. В. - Зміни мінерального складу дентину премоляра після різного одонтопрепарування під металокерамічні конструкції протезів (2012)
Клочан С. М. - Оклюзійно-артикулящйний синдром дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба: етіологічні чинники, особливості клінічного перебігу і лікування (2012)
Коваль Є. А. - Клініко-лабораторний аналіз формування групової напрямної функції та відтворення її в незнімному зубному протезуванні (2012)
Король М. Д. - Коррекция биоэлектрической активности жевательных мышцу больных с функциональной нестабильностью суставной головки нижней челюсти при глубоком резцовом перекрытии, Рыбалов О. В., Яценко О. И. (2012)
Лабунец В. А. - Анализ причин, приводящих к ослаблению винта, соединяющего имплантат с абатмдном с фиксируемой на нем несъемной ортопедической конструкцией, Семенов Е. И., Сенников О. Н. (2012)
Леонтович И. А. - Починка и изменения конструкции нейлонового протеза, Приборецкий А. Н. (2012)
Лепський В. В. - Біохімічні показники ротової рідини в процесі комплексного ортопедичного лікування включених дефектів зубних рядів (2012)
Митченок М. П. - Репональність локалізації гострих форм лімфаденітів щелепно-лицевої ділянки в дітей, Доброскок В. О. (2012)
Мірза А. І. - Тримірне моделювання ущільнення вібрацією стоматологічних відливок як профілактика оклюзійних порушень, Непомнящий Д. М., Непомняща О. А. (2012)
Неспрядько В. П. - Можливості використання мікрохвильової енергії з метою дезінфекції відбитків у порівнянні з традиційним методом занурення в дезінфекційні розчини, Шевчук В. О., Мохаребі Махін, Лисейко Н. В. (2012)
Неспрядько В. П. - Дослідження напружених деформацій у системі "опорний зуб-фіксуючий елемент", Тихонов Д. О. (2012)
Оджубейська О. Д. - Вибір склоіономерного цементу в клініці ортопедичної стоматології, Король М. Д., Рамусь М. О. (2012)
Рузин Г. П. - Одонтогенная флегмона как осложнение применения мостовидного протеза (клинический случай из практики), Голик В. П. (2012)
Скиба А. В. - Активность ферментов ротовой жидкости у больных сахарным диабетом 2 типа, Скиба В. Я., Почтарь В. Н., Македон А. Б. (2012)
Ткаченко П. І. - Статистичні відомості про хронічний паренхіматозний паротиту дітей, Митченок М. П. (2012)
Чернявский С. А. - Основные правила хранения и ухода за нейлоновыми протезами, Черевко Ф. А. (2012)
Головко Н. В. - Наукова-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні питання ортодонтії. Місце ортодонтії серед стоматологічних спеціальностей", присвячена 85-річчю професора Л. П. Григор'євої, Полтава, 12-13 квітня 2012 року (2012)
До відома авторів (2012)
Большакова И. В. - Оптимальный возраст для реализации максимальных индивидуальных возможностей в плавании у женщин (2013)
Бойченко К. Ю. - Застосування комп’ютерної програми для оцінки ефективності тренувальних навантажень в динаміці навчально-тренувального процесу (2013)
Віндюк П. А. - Вплив циклічних вправ на функціональний стан підлітків із церебральним паралічем, Богдановська Н. В. (2013)
Гальченко Л. В. - Особливості використання рухливих ігор та естафет дидактичної спрямованості при навчанні молодших школярів, Бессарабова О. В., Куцевол Н. В. (2013)
Геращенко Я. М. - Спортивно-оздоровчий туризм у житті молоді, Омельяненко Г. А. (2013)
Геращенко Я. М. - Види спортивно-екологічного туризму, Товстоп’ятко Ф. Ф. (2013)
Горбуля В. Б. - Ефективність застосування рухливих ігор на заняттях з баскетболу в процесі фахової підготовки на факультеті фізичного виховання, Горбуля О. В., Горбуля В. А. (2013)
Гостіщев В. М. - Методика розвитку силових якостей в атлетичній гімнастиці для осіб різних вікових груп, Пономарьов В. О. (2013)
Дядечко И. Е. - Динамика функциональной подготовленности гандболисток средней квалификации в подготовительном периоде (2013)
Іванська О. В. - Використання нетрадиційних методів у процесі реабілітації хворих другого зрілого віку з ішемічною хворобою серця, Кузнєцов А. О. (2013)
Кальонова І. В. - Інноваційні технології реабілітації спортсменів після реконструктивних операцій на колінних суглобах, Бобровицький Б. В. (2013)
Карабанов Є. О. - Стан і перспективи гирьового спорту як олімпійського виду (2013)
Клочко Л. І. - Властивості функціонального стану кардіореспіраторної системи організму спортсменів-бігунів на наддовгі дистанції (2013)
Кокарев Б. В. - Сравнительный анализ содержания соревновательных нагрузок в спортивной аэробике в различных олимпийских циклах (2013)
Коринчак Л. Н. - Влияние физических и умственных нагрузок на организм учеников и студентов (2013)
Олейник М. А. - Динамика функциональной подготовленности волейболистов в подготовительном периоде учебно–тренировочного процесса (2013)
Пиптюк П. Ф. - Особливості проведення та організація туристичного зльоту із глухими школярами, Товстоп’ятко Ф. Ф. (2013)
Сидорук А. В. - Анімація як форма організації дозвілля школярів (2013)
Соколова О. В. - Оптимізація фізичного виховання школярів початкових класів, Коваленко Ю. О., Герасимова Л. В. (2013)
Страколист А. Н. - Гендерные особенности реакции системы синтеза оксида азота на физические тренировки у молодых людей, Богдановская Н. В. (2013)
Смірнова Н. І. - Теоретичні аспекти моделювання як засобу наукового пізнання у фізичній культурі та спорті, Короленко К. В. (2013)
Тищенко В. О. - Модельні мікроцикли тренувального процесу гандболістів (2013)
Фаворитов В. М. - Експериментальне обґрунтування методики швидкісно-силової підготовки юних боксерів, Дьомін О. М., Желєнков С. В., Сідоренко О. А. (2013)
Фетісова В. В. - Кількісна оцінка рівнів фізичного здоров'я школярів та шляхи удосконалення лікарсько-педагогічного контролю (2013)
Циганок О.В. - Умови розвитку креативності молодших школярів на уроках фізичної культури (2013)
Чиженок Т. М. - Обгрунтування ефективності занять фітнесом за інтегральною оцінкою морфо-функціональних показників, Коваленко Ю.О., Петрова Г.М. (2013)
Черненко А. Є. - Аналіз особливостей трансферної політики футбольних клубів України, Сердюк Д.Г. (2013)
Чeрнeнкo E. E. - Oсoбeннoсти измeнeний пoкaзaтeлeй сeрдeчнo-сoсудистoй систeмы студeнтoк 18-19 лeт (2013)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Фізичне виховання та спорт” (2013)
Ілик Р. Р. - Залежність остеоінтеграції дентальних імплантатів від біоінтеграції остеотропних матеріалів у реабілітації стоматологічних пацієнтів (2011)
Клюзек С. - Форма проміжної частини мостоподібного протеза при реконструкції зубних дефектів передньої ділянки. опис клінічних випадків (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? (2011)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка електрохімічних властивостей різних матеріалів для відновлення коронкової частини зуба штифтовими конструкціями, Гуньовська Р. П. (2011)
Лось В. В. - Корозійна стійкість титанових імплантатів у порожнині рота та їх взаємодія зі сполучною кістковою тканиною (2011)
Когут О. К. - Порівняльна оцінка металокерамічних зубних протезів зі сплавів Heraenium P, Heraenium S, Pors-on-4 і BioHeragold B2 за результатами потенціометричних досліджень, Кордіяк А. Ю. (2011)
Мінчик Й. - Лікування коронково-кореневого перелому зуба з використанням скловолоконного штифта. Клінічний випадок, Туленко М. (2011)
Яблоньска Е. - Ортопедичне лікування односторонніх кінцевих дефектів. Опис клінічного випадку (2011)
Удод О. А. - Ступінь полімеризації відновлювальних матеріалів за результатами дослідження їх мікротвердості, Хачатурова К. М., Колосова О. В. (2011)
Мельничук Г. М. - Зміни в цитокіновому спектрі сироватки крові на фоні комплексного лікування генералізованого пародонтиту із застосуван-40 (2011)
Ступницький Р. М. - Вплив ентеросгелю і біологічно активної добавки OsteoPlus на показники кальцій-фосфорного обміну і маркери кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи, Нагірний Я. П. (2011)
Готь І. М. - Здобутки кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії львівського національного медичного університету імені данила галицького (до 50-річчя заснування), Корнієнко Г. І., Винарчук-Патерега В. В., Мокрик О. Я. (2011)
Борисенко А. В. - Структурні зміни кровоносних судин ясен у молодих щурів зі спонтанною артеріальною гіпертензією за умов її корекції біпрололом, тіотриазоліном та кверцетином, Черкасова О. В. (2011)
Куц П. В. - Сучасні аспекти рентгенології у стоматології, Неспрядько В. П., Угрин М. М., Заблоцький Я. В., Шелест Є., Дробязго М. Г., Солонько М. Ю. (2011)
Заляте Р. - Металокераміка – надійно та успішно (2011)
Хоменко Л. О. - Аспекти діагностики і лікування молярно-різцевої гіпомінералізації емалі у дітей, Біденко Н. В., Любарець С. Ф. (2011)
Дєньга О. В. - Результати клінічного дослідження зубної пасти LACALUT Alpin, Косенко Д. К., Шпак С. В., Макаренко О. А. (2011)
Cолонько Г. М. - Психологічна підготовка дітей до наркозу в амбулаторній стоматології, Пайкуш В. А. (2011)
Казакова Р. В. - Методи підвищення комплаентності і прихильності до терапії в стоматології , Білищук М. В., Кольцова Н. І., Переста Ю. Ю., Дячук Е. Й. (2011)
Вітаємо мирона угрина з 55-річчям! (2011)
Лікар, учений, педагог до 65-річчя професора Тараса Дмитровича Заболотного (2011)
Антонова О. О. - Теорія і практика моделювання прийменникових еквівалентів слова польської мови: методологічний погляд (2014)
Базова В. І. - Особливості перекладу національно-маркованої лексики (на матеріалі німецьких перекладів творів М. Гоголя) (2014)
Бобро М. П. - Аксіологічні парадигми у складі лексико-семантичної групи із значенням "жити, існувати" в українській мові (2014)
Бочкар О. - Жіночі образи в малій прозі Роальда Дала: між готикою та неготикою (2014)
Галів У. Б. - Парцеляція як домінанта поетичного синтаксису Ліни Костенко (на основі історичних романів у віршах "Берестечко" та "Маруся Чурай") (2014)
Голтвеницька М. В. - Засоби зв'язку підрядної й головної частини у складнопідрядних реченнях із підрядним відповідності (на матнріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Гузак А. М. - Засоби сугестивного впливу в президентський ораторській промові на морфологічному та синтаксичному рівнях (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Козловець І. І. - Особливості фінансово-кредитної термінології початкового етапу формування (2014)
Куделько З. Б. - Шляхи терміносистеми міжнародних відносин на сучасному етапі (2014)
Лабай К. В. - Трансформація Фаустівського сюжету в романі Крістофера Фаулера "Спанкі" (2014)
Логвінов І. І. - Магрибська версія національного самоототожнення (2014)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості функціонування системи суфіксації сучасної англійської мови та значення їх для перекладу текстів наукової літератури з політології (2014)
Поліщук О. П. - Мотиваційний аналіз як пошук "невипадковостей" у вербальному втіленні мовних систем (2014)
Раті А. О. - Художня специфіка та перекладознавчі особливості англомовної літератури жахів (2014)
Тєлєжкіна О. О. - Складне безсполучникове речення як компонент поетичного синтаксису Антоніни Тимченко (на матеріалі зірки "Гарячі нитки") (2014)
Ярошевич І. А. - Усталення національної ідентичності морфологічних термінів у період кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. (2014)
Андрійчук К. М. - Фольклорні архетипи в "Поліському пілігрімі" Галини Яструбецької (2014)
Бикова Т. В. - Феномен гуцульської ментальності крізь призму антеїзму у малій прозі початку ХХ століття (2014)
Бистрова О. О. - Компаративне зіставлення принципів фотомистецтва та мистецтва слова (на прикладі творчості Бруно Шульца) (2014)
Блик О. І. - Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років ХІХ століття: інтелектуальний ріх та захоплення національними традиціями (2014)
Бойчук О. А. - Волинські щедрівки: до питання відродження господарської специфіки регіону (2014)
Гончарук Т. Л. - Об'єктивація бінарної опозиції верх/низ у фольклорних текстах (2014)
Кшивщка-Устшицка А. - Роль релігійних зворотів у мовній комунікації (на прикладі вибраних українських історичних романів), Колодіна Л. С. (2014)
Переверзєв Д. - Етимологічні глибина лексики української весільної драми (2014)
Пошивайло М. О. - Фольклорна картина ремісничого життя гончарів у часо-просторових вимірах (2014)
Соколовська Ю. В. - Пейзаж як засіб уиразнення філософсько-психологічної проблематики у прозі Ірен Роздобудько (2014)
Федор Х. Я. - Василь Ткачук в західноукраїнському літературному та культурному процесі початку ХХ століття (2014)
Федоришин М. В. - Пересопницький рукопис: творці і меценати (2014)
Цокол О. О. - Кардинальні та лояльні експерименти з жанровою фактурою драми 1990-х років (2014)
Шостак О. Г. - Образ матері у творчості американських письменниць індіанського походження Лесі Мармон Сілко та Луїзи Ердріч (2014)
Шульга Г. П. - Інтертекст Шекспірівських сонетів у романі Ентоні Берджесса "На сонце не схожі" (2014)
Войцехівська Н. К. - Інвективи в кофліктному діалогічному дискурсі (2014)
Левіщенко М. С. - Мовленнєва картина світу вікторіанців як об'єкт дослідження лінгвокультурології (2014)
Музиченко Н. І. - Вербальний простір слів-символів у мовотворчості Григора Тютюника (2014)
Питюр О. В. - Методологія здійснення комунікації у бароковому тексті (2014)
Плотнікова О. В. - Функціонування вербального компоненту в журнальному рекламному тексті гендерної спрямованості (на матеріалі англійської і новогрецької мов), Вершиніна В. І. (2014)
Поглібна Т. А. - Особливості функціонування фразеологічних одиниць у художньому тексті (2014)
Подрига В. М - Мовно-художня модель локального мікрокосмосу у творах Юрія Вухналя (2014)
Телешман С. І. - Пісня "Марічка" як феномен національної популярної культури (2014)
Філь О. М. - Культуроспецифічні слова у ролі запозичень в етнічних мовних картинах світу (на матеріалі української, польської та англійської мов), Пристай Г. В. (2014)
Чухліб Т. М. - Вивчення мовленнєвої поведінки співрозмовників у лінгвістичній підготовці сучасних фахівців, Скуратівська Л. Г. (2014)
Титул, зміст (2012)
Ганчо О. В. - Мікробіоценоз ротової рідини пацієнтів за умов застосування силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструцій зубних протезів, Ющенко П. Л., Король М. Д. (2012)
Назарян Р. С. - Изучение влияния полировочных систем на изменение поверхности пломбировочного материала в лабораторных условиях, Кривенко Л. С. (2012)
Почтарь В. Н. - Лечебное действие про-, пре - и синбиотиков при экспериментальном стоматите (2012)
Ткаченко І. М. - Дослідження взаємозв'язку структурних компонентів емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2012)
Череда В. В. - Мікробна колонізація порожнини рота і рівень секреторного імуноглобулінуа в осіб із різною інтенсивністю карієсу, Петрушанко Т. О., Лобань Г. А., Мамонтова Т. В. (2012)
Вербицька А. В. - Роль системи серотоніну в патогенезі глосалгії, Срібник П. Л., Дичко Є. Н. (2012)
Глазунов О. А. - Оценка стоматологического статус и резистентности организма у работников горнорудной промышленности Кривого Рога, Иконников С. Н. (2012)
Ковач И. В. - Структура заболеваний СОПР по обращаемости за помощью, Дычко Е. Н., Щербина И. Н., Федоряк Н. В. (2012)
Кравченко Л. С. - Ефективність застосування розробленого апігелю в лікуванні катарального гінгівіту, Солоденко Г. М., Кушнір Є. М. (2012)
Крючков Д. Ю. - Взаимосвязь клинических, лабораторных и функциональных показателей состояния пародонта и уровня лептина у больных генерализованным пародонтитом в сочетании с метаболическим синдромом (2012)
Романенко И. Г. - Роль тканевой транслутаминазы в патогенезе поражений слизистой оболочки рта у больных целиакией, Дударь Д. В. (2012)
Шундрик М. А. - Використання ароматерапіїдля корекції психоемоційного стану пацієнтів перед стоматологічним втручанням, Назаренко З. Ю., Марченко І. Я. (2012)
Ярова С. П. - Клінічна оцінка адгезивних систем тотального протравлення і самопротравлювальних, Попов Р. В., Ганіч I. Г. (2012)
Аветіков Д. С. - Обґрунтування використання антигіпоксантної терапії на доопераційному етапі лікування патологічних рубців голови і шиї (2012)
Рузии Г. П. - Проблемы реабилитации пациентов стоксическим остеомиелитом костей лицевого черепа, Василенко И. В., Ткаченко О. В. (2012)
Сухіна І. С. - Особливості функціональної активності слинних залоз заданими сіалометрїї у хворих на рак молочної залози, Соколова І. І. (2012)
Центило В. Г. - Особенности выполнения супраомогиоидной шейной диссекции при лечении рака слюнных желез, Крайникова Э. В. (2012)
Голик В. П. - Качество несъемного протезирования как фактор развития воспалительных процессов челюстно-лицевой области, Рузин Г. П. (2012)
Дорошенко С. І. - Підготовка зубів та їхніх коренів до зубного протезування, Ірха С. В., Черепинський О. А., Кульгинський Є. А., Стороженко К. В. (2012)
Макєєв В. Ф. - Експериментальна акустико-емісійна оцінка міцності фіксуючих цементів, Скальський В. Р., Мартінек В. Г., Мартінек Г. Б., Карманов О. С. (2012)
Чайка Е. Н. - Влияние электролитической полировки поверхности переплавляемого материала на физико-механические свойства литейных дентальных сплавов "Remanium GM-700" и "Remanium CSe", Руднева В. Н. (2012)
Чалый А. В. - Влияние многократных переплавов сплавов "Remanium GM-700" и "Remanium CSe" на термическое расширение и прочность соединения сплавов с керамикой, Чайка Е. Н., Руднева В. Н. (2012)
Абдаллах А. - Сравнительная характеристика окклюзионных контактов у ортодонтических пациентов через год пользования съемными и несъемными ретенционными аппаратами (2012)
Куліш Н. В. - Оцінка стану обличчя в пацієнтів віком 12-15 років із букальною формою перехресного прикусу (2012)
Макєєв В. Ф. - Частота дефектів зубів і зубних рядів у підлітків 13-17 років залежно від віку, Мартінек Г. Б. (2012)
Флис П. С. - Эффективность несъёмных ретейнеров. Эстетическое, клиническое сравнение проволоки флекса и капроновой нити, пропитанной жидким фотополимером, Абдаллах А. (2012)
Безвушко Е. В. - Взаємозв'язок карієсу зубів із соматичною патологією в дітей, які проживають у районах, різних за екологічною ситуацією, Микичак І. В. (2012)
Баркова А. В. - Эффективность применения пьезохирургического скальпеля при установке эндооссальных пластиночных дентальных имплантатов, Матрос-Таранец И. Н. (2012)
Штефан А. В. - Оценка окклюзии при планировании и проведении ортопедического лечения (2012)
Макєєв В. Ф. - Ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі із застосуванням імплантатів (огляд літератури), Заблоцька О. Я. (2012)
Вітаємо з ювілеєм (2012)
Видатні події. Світлій пам'яті проф. Григор'євої Л. П. (2012)
Солонько М. Ю. - Можливості застосування конусно-променевої комп’ютерної томографії при плануванні дентальної імплантації. Огляд літератури, Угрин М. М. (2011)
Ружило-Каліновска І. - Малий атлас технічних помилок і артефактів у внутрішньоротовій радіографії, Міхальска А., Ружило Т. К. (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? Ефективний hi-tech. Обладнання, яке гарантує успіх (2011)
Конусно-променеві томографи. Огляд ринку України (2011)
Гаджула Н. Г. - Вивчення біодоступності лікарських препаратів на основі мінеральних компонентів для профілактики карієсу зубів (2011)
Годована О. І. - Клінічний досвід використання засобів інтердентальної гігієни у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, поєднаному з шинуванням зубів (2011)
Гольдштейн М. - Виготовлення прямої композитної шини з вінірів за допомогою шаблону. Клінічний випадок (2011)
Гоцко Ю. М. - Стан ультраструктур слизової оболонки ясен людини при довготривалому користуванні незнімними металокерамічними протезами, Макєєв В. Ф., Ковалишин В. І. (2011)
Енд О. - Концепція природи (2011)
Кордіяк А. Ю. - Клінічна потенціометрична оцінка результатів застосування сплавів Heraenium P, Heraenium S, Pors-on-4 і Bioheragold B2 для виготовлення металокерамічних зубних протезів, Когут О. К. (2011)
Чжу ВейВей. - Взаємозв’язок м’язово-суглобової дисфункції та оклюзійних співвідношень після ортодонтичного лікування у пацієнтів з патологією II класу 1-го та 2-го підкласів за Енглем (2011)
Ілик Р. Р. - Негайна імплантація після видалення кореня зуба у інфіковану лунку із застосуванням остеотропного матеріалу Easy Graft ("DS", Швейцарія) (2011)
Безвушко Е. В. - Електрофоретична активність клітин букаль-ного епітелію при карієсі зубів у дітей з районів з різним ступенем забруднення навколишнього середовища, Чухрай Н. Л. (2011)
Хоменко Л. О. - Експериментальна оцінка ефективності зубної пасти "Лакалут 8+ (спеціально для захисту дитячих постійних зубів)", Остапко О. І., Сороченко Г. В. (2011)
Борисенко А. В. - Аналіз причин незадовільних результатів лікування генералізованого пародонтиту, Ткачук Н. М., Сема В. І., Браун Ю. Є. (2011)
Волосовець Т. М. - Етіологічні та патогенетичні аспекти лікування і профілактики запальних та дистрофічно-запальних захворювань тканин пародонту, асоційованих з персистуючою вірусною інфекцією (2011)
Гончарук Л. В. - Особливості стану тканин пародонту у хворих сечокам’яною хворобою (2011)
Баклан І. М. - Експлікованість та імплікованість мовної культури у перекладі німецько-українських двосторонніх угод (2014)
Войцехівська Н. К. - Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Костюк М. М. - Засоби вираження порівняння у французькій мові (на матеріалі поезії П.Верлена та А. Рембо (2014)
Плотнікова О. В. - Вербалізація сугестії у британському та грецькому рекламному дискурсі, Кравченко В. В. (2014)
Поміркована Т. В. - Нові підходи до вивчення семантики просторових прийменників (2014)
Раті А. О. - Відтворення концепту "death/смерть" в перекладі (на матеріалі англомовної літератури жахів (2014)
Сіроштан Т. В. - Динаміка лексико-словотвірних типів відіменникових назв місць на -ник у новій українській мові кінця ХVII-початку ХХІ століття (2014)
Струк І. В. - Стратегії відтворення аномалій діалектного мовлення у перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їхніх перекладів українською та російською мовами) (2014)
Юрченко О. В. - Соціомовні та природничо-географічні засоби вираження концептосистеми природних реалій Нижньої Наддніпрянщини (2014)
Юшкова С. О. - Семантичний аналіз реципрокальних дієслів у німецькій та українській мовах (2014)
Біличенко О. Л. - Комунікаційний простір літератури як взаємозв'язок часових і просторових відносин (2014)
Бурлакова І. В. - Імалологічна перспектива ліризму Миколи Понеділка (на матеріалі гумористичних творів письменника) (2014)
Гурдуз А. І. - Колір як смисл в організації роману Ліни Костенко "Берестечко", Кулай Н. М. (2014)
Король Л. П. - Антропоцентричність художнього твору як парадигма сучасного літературознавства (2014)
Кулешір М. М. - Зображення глобальних катастроф у творах Дж. Уіндема та Дж. Крістофера (2014)
Мацевко-Бекекрська Л. В. - Своєрідність детективного наративу в прозі Марека Краєвського (2014)
Мунтян А. О. - Еволюція готичного роману (2014)
Огульчанська О. А. - Своєрідність хронотопу у творах Івана Франка "Для домашнього огнища" і Олександра Купріна "Яма" (2014)
Рибалка І. С. - Рецепція творчості Х.Л.Борхеса у творах У. Еко (2014)
Родний О. - Літературний пародійний дискурс сміхової культури Відродження (2014)
Федор Х. Я. - Колористика творів Василя Ткачука та її роль у вияскравленні ідейно-художніх домінант прози письменника (2014)
Шостак О. Г. - Мотив "Віндіго" у творчості письменників корінного походження США та Канади (2014)
Шпак І. В. - Репрезентація концепту "місто" та лейтмотиви роману Карлоса Руіса Сафона "Гра ангела" (2014)
Давидюк В. Ф. - Культурний націоналізм в умовах заблокованої нації (2014)
Сізова К. Л. - Заголовковий комплекс у публіцистиці: типологічний аспект (2014)
Чепурда Г. М. - Створення комунікативних ситуацій та використання ділової гри на заняттях з ділової англійської мови (2014)
Швед О. В. - Інфографіка як засіб візуальної комунікації в сучасній журналістиці (2014)
Title (2014)
Content (2014)
Abojassim A. A. - 238U, 232Th and 40K in wheat flour samples of Iraq markets, Al-Gazaly H. H., Kadhim S. H. (2014)
Kłos L. - The quality of drinking water in Poland (2014)
Rybak O. - The role of milk proteins in the structure formation of dairy products (2014)
Kotlyar O. - Discourse of the form and concentration of surfactants to ensure the sustainability foam-emulsive products, Goralchuk A., Grynchenko O., Riabets O. (2014)
Kovalenko I. - Development of technological modes for preparation of mineral water for sports drinks, Vasyliv O., Kovalenko O. (2014)
Kunyk O. - High-energy discrete processing in technology of extraction of wool grease, Semeshko O., Saribekova Ju, Miasnikov S. (2014)
Protsenko L. - Influence of the constituent alpha acids of Ukrainian varieties of hops and hop preparations on quality indicators of mash and beer, Grynuk T., Litvynchuk S. (2014)
Sukmanov V. - Optimization of the process of egg omelet production with fillings with extended storage period, Beskrovnyi O., Malych O. (2014)
Lomova N. - Yoghurt enrichment with natural bee farming products, Narizhnyi S., Snizhko O. (2014)
Myronenko L. - Influence of carbon-bearing raw material on microfungus Blakeslea Trispora biomass producing, Krychkovska L., Olishevskyi V., Marynin A. (2014)
Koretska N. - Rape phosphatide concentrate in the technologies of surfactants production by the Actinobacteria, Prystai M., Karpenko O. (2014)
Yakobchuk R. - The influence of design parameters of rotary dryer on sunflower seeds drying (2014)
Artyukhova N. - Simulation of the particle motion in devices with vertical sectioning of workspace, Yuhimenko M., Shandyba O., Artyukhov A. (2014)
Evtushenko O. - Modern aspects of occupational safety at meat industry enterprises, Siryc A. (2014)
Abstracts (2014)
Instructions for authors (2014)
Титул, зміст (2012)
Ніколішин A. К. - Науково-педагопчний і громадський шлях професора Максименка Павла Тихоновича на кафедрі терапевтичної стоматології, Скрипнікова Т. П., Петрушанко Т. О., Ступак О. П., Вітко Ю. М. (2012)
Бублій Т. Д. - Лікар-стоматолог як первина ланка в діагностиці віл-інфекції, Дубовая Л. І., Сідаш Ю. В. (2012)
Гевкалюк Н. О. - Аналіз основних показників "червоної крові" в дітей, хворих на ГРВІ, Щерба В. В., Белінська Л. Д. (2012)
Гуньовська Р. П. - Клінічне обґрунтування застосування скловолоконних штифтових систем у реставрації фронтальної групи зубів (2012)
Іленко Н. В. - Характер змін рівня фактора некрозу пухлин - α та інтерлейкіну - 10 у ротовій рідині ВІЛ-інфікованих, Петрушанко Т. О., Мамонтова Т. В. (2012)
Емельянов Д. В. - Клинико-морфометрические изменения пародонта пациентов, принимающих препараты ацетилсалициловой кислоты, Комир И. Р. (2012)
Каськова Л. Ф. - Ефективність застосування препарату "Глуфторед" для лікування карієсу тимчасових зубів у дітей, Амосова Л. І., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Павленко С. А., Шепеля А. В., Клименкова Л. I. (2012)
Курдиш Л. Ф. - Результати дослідження вмісту електролітів, ферментативної активності лужної та кислої фосфатаз ротової рідини ідлітків після лікування і профілактики множинного карієсу зубів (2012)
Куцевляк B. Ф. - Икроскопическое исследование адгезии лечебных прокладок на основе гидроокиси кальция, Сурмина М. Р. (2012)
Лучинський М. А. - Оцінка ефективності лікувально-профілактичних заходів у дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Петрунів В. Б., Лучинський В. М. (2012)
Макєєв В. Ф. - Якісна картина напружено-деформованого стану системи "зуб-періодонт-щелепа" в умовах функціонального навантаження, Лещук Л. С., Вовк В. Д. (2012)
Манрикян М. Е. - Стоматологический уровень здоровья у школьников республики армения, Маркарян М. М., Варданян И. Ф. (2012)
Мошель Т. М. - Застосування сучасних препаратів кальцію в комплексному лікуванні стоматологічних захворювань, Іваницький І. О. (2012)
Падалка A. І. - Клінічна експрес-діагностика надлишку іонів фтору в емалі постійних зубів, зумовленого додатковим фторонавантаженням, Падалка І. О. (2012)
Почтарь B. Н. - Лечебное действие про-, пре- и синбиотиков при экспериментальном стоматите (2012)
Романенко И. Г. - Состояние местного и гуморального иммунитета у больных целиакией с наличием глютеночувствительных поражений слизистой оболочки рта, Гордиенко А. И., Дударь Д. В. (2012)
Сенчакович Ю. В. Єрошенко Г. А. - Реакція клітинних компонентів слизової оболонки твердого піднебіння щурів на введення адреналіну, Казакова К. С. (2012)
Скрипников П. Н. - Синдром Лайелла, затруднение в лечении (клинический случай), Скрипникова Т. П., Витко Ю. Н., Кулик Л. Г. (2012)
Скрипников П. Н. - Мультидисциплинарная концепция в диагностике и лечении больных с заболеваниями слизистой оболочки полости рта, Скрипникова Т. П., Багашова Л. Я., Розколупа Н. В., Ищенко В. В. (2012)
Скрипник І. М. - Медичне право в післядипломній освіті лікарів, Марченко А. В., Стецюк Р. А., Хміль Т. А. (2012)
Скрипников П. М. - "Свято здоров'я" як метод профілактики стресових станів у дітей перед відвідуванням лікаря-стоматолога, Кузьміна О. В., Веруга О. І., Веруга Д. В., Невинна О. I. (2012)
Скрипников П. М. - Застосування препаратів "Лісобакт" та "Лацидофіл®-WM" може підвищувати ефективність комплексного лікування хронічного катарального гінгівіту I-II ступенів тяжкості в дітей віком 12-15 років, Поліщук Т. В., Шликова О. А., Шинкевич В. І. (2012)
Смаглюк Л. В. - Важливість комплексної стоматологічної допомоги в реабілітації пацієнтів із зубощелепними аномаліями, Смаглюк В. І. (2012)
Ткаченко І. М. - Спосіб одержання наночасток гідроксил апатиту стронцію для профілактики і лікування підвищеної стертості зубів, Роговцов О. О. (2012)
Удод А. А. - Сравнительная характеристика краевого прилегания светоотверждаемых материалов, Авсянкин А. В., Авсянкин В. И. (2012)
Удод О. А. - Сучасний стан проблеми карієсу кореня зубів, Павлова Г. Г. (2012)
Удод О. А. - Вивчення ультраструктури поверхні емалі постійних зубів, Сироткіна О. В. (2012)
Удод О. А. - Втрати інтенсивності світлового потоку у твердих тканинах зубів і матеріалах, що твердіють під дією світла, Хачатурова К. М., Гаджиєва І. М. (2012)
Удод О. А. - Сучані підходи до оцінки шорсткості поверхні реставрацій фронтальних зубів, Челях О. М., Тулаінова Е. В. (2012)
Шиленко Д. Р. - Роль квалиа в Арт-стоматологии, Марченко А. В., Писаренко Е. А., Удальцова К. А. (2012)
Шиленко Д. Р. - Особенности передачи оптической иридисценции девитальных зубов нанокомпозитными материалами, Дубина В. А., Писаренко Е. А. (2012)
Ярова С. П. - Антигалитозная эффективность зубной пасты "Лакалут флора", Семенова О. А., Яров Ю. Ю., Семенова О. А., Желдакова А. Д. (2012)
Яценко О. И. - Частота глубокого резцового перекрытия и функциональных нарушений со стороны ВНЧС у здорового контингента населения (2012)
Джупина С. М. - Рецензия на учебный справочник: Казакова Р. В., Воляк Н. Н., Мельник В. С. Симптомы и синдромы заболеваний, проявляющиеся на слизистой оболочке полости рта. - Ужгород, 2011, Федан П. П. (2012)
Гаврилов А. Е. - Лазерная рефлектометрия эмали как метод оценки функционального состояния пульпы зуба, Гонтарь Е. А. (2012)
Добровольский А. В. - Клинический случай лечения периимплантита, Добровольская О. В., Несмашный Е. А. (2012)
Дорошенко С. И. - Особенности ортопедического и ортодонтического лечения пациентов с множественной адентией, Иевлева Ю. В., Кульгинский Е. А. (2012)
Дорошенко С. І. - Компенсація діастем керамічними вінірами, Ірха С. В., Черепинський О. А., Стороженко О. В., Стороженко К. В. (2012)
Дорошенко С. I. - Стан мікросудин тканин пародонта в дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань тканин пародонта і цукрового діабету і типу в процесі ортодонтичного лікування, Саранчук О. В. (2012)
Козак Р. В. - Аналіз якості протезування при відновленні висоти оклюзії за горизонтальної паталопчної стертості зубів за допомогою електромюграфічного дослідження, Хасан Мустафа Фаузи (2012)
Коломиец С. В. - Укушенные раны лица, клинический случай, Елинская А. Н., Ванякин Е. Е., Кравченко С. Б. (2012)
Коробейнікова Ю. Л. - Санітарно-хімічні дослідження полімагнітів, Черевко Ф. Л. (2012)
Кузнецов В. В. - Застосування електромагнітного поля при виготовленні знімних протезів з акрилових пластмас (2012)
Леонтович И. А. - Применение съемных протезов с телескопической и полутелескопической фиксацией (2012)
Махницький Д. М. - Поширеність дефектів зубівгзубних рядів серед дітей та молоді м. Києва, Кульгінський Є. А. (2012)
Нідзельський М. Я. - Дослідження біодеструктивних змін стоматологічних композитних матеріалів за допомогою растрової електронної мікроскопії, Стариков Д. Б. (2012)
Печковська І. М. - Віддалені результати адгезивного шинування з використанням армувальних скловолокон вітчизняного виробництва (2012)
Писаренко О. А. - Спосіб контролю шорсткості поверхні зубного протеза, Цветкова Н. В., Давиденко Г. М. (2012)
Різник Б. М. - Особливості диспансеризації хворих після хірургічних втручань з приводу новоутворів щелепно-лицевої ділянки, Різник О. Б., Муковоз О. Є. (2012)
Скрипников П. М. - Он-лайн майстер-клас як сучасна форма дистанційної освіти лікарів-стоматологів на піспядипломному етапі, Скрипникова Т. П., Марченко А. В., Хміль Т. А., Коломієць С. В., Дубина В. О. (2012)
Смаглюк В. І. - Антропометричні параметри розмірів зубів як стратегічний фактор у вирішенні питань реабілітації пацієнтів із адентією бокових різців верхньої щелепи (2012)
Соловей К. О. - Стабільність положення тіла пацієнта у просторі після ортодонтичного лікування (2012)
Стуликова В. С. - Опыт применения формокрезола для лечения временных зубов у детей (2012)
Удод О. А. - Клінічна оцінка якості відновлень з фотокомпозиційного матеріалу, Мороз Г. Б. (2012)
Щербатих Л. Ю. - Зміни слизової оболонки порожнини рота і пародонта при гіпертонічній хворобі, Гольденберг Ю. М. (2012)
Алюхна М. - Вирішальні чинники довготривалого естетичного вигляду відновлення композитними матеріалами. Опис випадку (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? Співпраця зубного техніка та стоматолога як інґредієнт успіху естетичної реставрації (2011)
Маркес С. - Нова концепція проведення пошарової композитної реставрації (2011)
Паздзьор-Кльоцек А. - Композитний матеріал типу flow. Чи можна встановити пломбу легше і швидше? (2011)
Арнетцл Ґ. - Клінічні аспекти суцільнокерамічних конструкцій (2011)
Композитні матеріали. Огляд ринку України (2011)
Сідельнікова Л. Ф. - Обґрунтування вибору засобів і методів індивідуальної гігієни порожнини рота у пацієнтів, які хворіють на галітоз, у різних клінічних ситуаціях, Дуднікова М. О. (2011)
Бандрівська Н. Н. - Патоморфологічні зміни тканин ясен у працівників цементного виробництва, хворих на генералізований пародонтит, Ширіханова І. Ю. (2011)
Любченко О. В. - Вивчення впливу різних силерів на маркери мінералізації кісткової тканини щелепи і запалення (2011)
Марков А. В. - Стан імунної системи при лікуванні генералізованого пародонтиту моршинською ропою №6 у хворих із захворюваннями травного тракту, Пупін Т. І. (2011)
Сєргєєва І. Є. - Обґрунтування мембраностабілізуючої терапії при комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2011)
Зубачик В. М. - Клінічно-рентгенологічні особливості вияву пародонтиту на тлі гіперпаратиреозу в експерименті, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Частота зубощелепних аномалій при тривалому вживанні солей важких металів, Лахтін Ю. В. (2011)
Панькевич А. І. - Особливості хірургічного лікування твердих одонтом, Колісник І. А., Гоголь А. М. (2011)
Гуньовська Р. П. - Експериментальна та клінічна оцінка відновлення коронкової частини зуба з застосуванням скловолоконних штифтів (2011)
Павленко О. В. - Клінічна оцінка нового остеокондуктивного матеріалу Easy Graft® при синус-ліфті і його вплив на регенерацію кісткової тканини, Ілик Р. Р., Токарський В. Ф., Штеренберг А. (2011)
Куц П. В. - Генетична діагностика у сучасній дентальній імплантології, Досенко В. Є., Неспрядько В. П. (2011)
Бєлий О. - "Кулак мавпи" у продажу стоматологічних послуг (2011)
Кобись О. Ю. - Проблеми сучасної державної стоматології в умовах конкуренції. Шляхи їх вирішення на практиці (2011)
Білищук М. В. - Застосування активних методів навчання для формування продуктивності творчої діяльності студентів на кафедрах дитячої стоматології, Кольцова Н. І., Казакова Р. В., Переста Ю. Ю. (2011)
До ювілею професора Фліса Петра Семеновича (2011)
IX Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал Україна-2011" (2011)
До ювілею професора Косенка Костянтина Миколайовича (2011)
Титул, зміст (2012)
Ганчо О. В. - Мікробна заселеність ротової рідини за умов застосування силіконових вщбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструцій зубних протезів, Ющенко П. Л., Король М. Д. (2012)
Гасюк А. П. - Емаль зуба як особливий стан рідких кристалів, Доценко В. І., Гасюк П. А. (2012)
Калініченко Ю. А. - Особливості змін слизової оболонки щурів при експериментальному стресовому ураженні верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Бобришева І. В., Бобришева А. О. (2012)
Самойленко A. В. - Вивчення біохімічних показників метаболізму кісткової тканини в пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими захворюваннями пародонта, на тлі сколіозу, Дрок В. О., Піндус Т. О. (2012)
Дичко Є. Н. - Кровопостачання тканин ротової порожнини при парестетичному феномені, Хотімська Ю. В., Зебзеєва І. Б. (2012)
Ковальов Є. В. - Вивчення мікротвердості емалі та дентину різців у нормі і при патологічних станах, Шундрик М. А., Шундрик Л. С., Амосова В. С. (2012)
Ярова С. П. - Многоуровневое изучение распространенности трещин эмали зубов, Заболотная И. И. (2012)
Ярова С. П. - Роль ендотеліальної дисфункції в розвитку судинних порушень при запальних захворюваннях пародонта, Мозгова Н. В., Яров Ю. Ю., Желдакова А. Д. (2012)
Ахмеров B. Д. - Оптимизация состояния тканей операционного поля при плановых оперативных вмешательствах на альвеолярном отростке, Розколупа А. А. (2012)
Богашова Л. Я. - Аналіз місцевих ускладнень ін'єкційного знеболювання в хірургічній стоматології, Панькевич А. І., Колісник І. А., Гоголь A. М., Мельник В. Л. (2012)
Коломієць C. В. - Використання адгезивних захисних ранових пов'язок після хірургічного лікування хворих тканин пародонта (2012)
Мельник В. Л. - Застосування нетрадиційних методів знеболювання при хірургічному лікуванні періодонтиту в пацієнтки з поліалергією (клінічний випадок), Шевченко В. К. (2012)
Яценко И. В. - Сравнительная оценка различных методов исследования интенсивности болевого синдрома у пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава, Аветикое Д. С., Ставицкий С. А. (2012)
Атмажов И. Д. - Изменения состава ротовой жидкости у больных, страдающих хроническими заболеваниями слюнных желез и подлежащих несъемному протезированию (2012)
Ткаченко I. M. - Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у нормі електроміографічним методом (2012)
Удод A. А. - Усовершенствованная методика изготовления адгезивных мостовидных протезов, Драмарецкая С. И. (2012)
Шульженко О. Ю. - Показники електроміографії в різні терміни користування частковими знімними протезами, Силенко Ю. I., Хребор М. В. (2012)
Яковин О. М. - Захисні властивості покриття ZrO2, нанесеного на сплави металів при виготовленні ортопедичних конструкцій зубних протезів, Ожоган 3. Р., Литвин О. С., Корчовий А. А. (2012)
Флис П. С. - Эффективность применения аппарата "Bioblock" При лечении пациентов со скученностью зубов, Хе Мё (2012)
Макєєв В. Ф. - Особливості втрати шостих зубів у підлітків 13-17 років залежно від віку, статі та належності до відповідної щелепи, Мартінек Г. Б. (2012)
Столяр Н. І. - Показники мінералізувальної здатності ротової рідини в дітей дошкільного віку з карієсом молочних зубів, Мусій-Семенців X. Г. (2012)
Петрушанко Т. О. - Організація і методичне забезпечення виробничої практики з терапевтичної стоматології в контексті кредитно-модульної системи, Ніколішин А. К., Іленко Н. М., Ніколішина Е. В., Ступак О. П. (2012)
Макєєв B. Ф. - Остеопороз і дентальна імплантація (огляд літератури), Заблоцька О. Я. (2012)
Макєєв B. Ф. - Прорізування і положення нижніх третіх молярів та їхній вплив на формування зубощелепних деформацій (огляд літератури), Бєлас Т. Ю. (2012)
Чайка Е. Н. - Принципы легирования, элементный состав и свойства дентальных сплавов на основе кобальта и никеля (обзор литературы) (2012)
Смоляр Н. І. - Взаємозв'язок між бронхіальною астмою і карієсом зубів у дітей (огляд літератури), Лещук С. Є. (2012)
Рецензия на словарь М. Н. Вороновой "Латинско-немецко-англо-русский толковый словарь для стоматологов" (2012)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2012 рік (2012)
Любченко О. В. - Кореневі герметики. Проблема вибору. Огляд літератури (2011)
Політун А. М. - Physiotherapy in a treatment of complications of the endodontic surgery, Значкова О. А., Головчанська О. Д. Фізіотерапевтичні методи в комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань (2011)
Жаров М. - Вибілювання та естетичне відновлення композитом передніх зубів після ендодонтичного лікування, Боровска-Сава Й. (2011)
Смоляр Н. І. - Лікування вогнищевого пульпіту молочних зубів, Гринишин О. Б. (2011)
Макєєв В. Ф. - Порівняльна оцінка адгезивної міцності фіксації скловолоконних штифтів різними системами композитних цементів у кореневих каналах, Гуньовська Р. П. (2011)
Адамек А. - Повторне лікування кореневих каналів – практичний аспект, Павліцка Х. (2011)
Рубрика від "ІнСпе": Що потрібно успішній клініці? В Україні успішні лікарі обирають Straumann (2011)
Ілик Р. Р. - Використання імплантатів великого діаметра. Переваги та недоліки (2011)
Борисенко А. В. - Характеристика мікрофлори порожнини рота у жінок репродуктивного віку із залізодефіцитною анемією, Тімохіна Т. О. (2011)
Антоненко М. Ю. - Нові можливості підвищення ефективності гігієнічних заходів у комплексній профілактиці стоматологічних захворювань у осіб молодого віку, Сідельнікова Л. Ф., Дуднікова М. О. (2011)
Куцевляк В. Ф. - Інтенсивність карієсу зубів серед населен- ня, що проживає в умовах підвищеного вмісту солей важких металів, Лахтін Ю. В. (2011)
Левін Б. В. Клінічні показники межі міцності на стискання сучасних композитних пломбувальних матеріалів - Shear compression strength of model composites with varying types of polymerization (2011)
Олів’є Е. - Адгезивні штифтові конструкції в естетичній Стоматології, Шеффлер Ж.-К. (2011)
Серія штучних зубів VITA MFT — Multi Functional Teeth. Раціональним шляхом до функції і естетики повних протезів (2011)
Харьков Л. В. - Патоморфологічні особливості післяопераційних атрофічних рубців середньої зони обличчя у дітей, Мочалов Ю. О., Клименко П. П., Кисельова Н. В. (2011)
Маланчук В. О. - Сучасна діагностика та лікування травматичної невропатії підочноямкового нерва при переломах вилицевого комплексу, Тімощенко Н. М., Бешарова Т. К. (2011)
Нагірний Я. П. - Вплив ентеросгелю і біологічно активної добавки Оsteoplus на показники ендогенної інтоксикації у хворих з травматич-ними переломами нижньої щелепи (2011)
Гонта З. М. - Мікробіологічний спектр вмісту пародонтальних кишень у хворих на шизофренію, Корнійчук О. П., Ширіханова І. Ю. (2011)
Білоклицька Г. Ф. - Виїзні цикли – активна форма тематичного вдосконалення лікарів-стоматологів у системі післядипломної освіти, Прудникова А. П., Колосова К. Ю. (2011)
Білищук М. В. - Необхідність і методи цілеспрямованого навчання стоматологів прогнозуванню розвитку і сприйнятливості до декомпенсованої форми карієсу зубів (2011)
Залужна А. Є. - "Екзистенційний аналіз Dasein" та проблема істини буття: особливості дискурсу раннього та пізнього М. Гайдеггера (2014)
Рудько В. О. - Теологічна концепція гармонії сущого: атараксія як волевиявлення (2014)
Колесник О. С. - Культурологічна герменевтика як методологічна основа дослідження феномена інтерпретації (2014)
Гавеля О. М. - Методологія дослідження понять "обдарованість" та "інтеріоризація культурних цінностей обдарованої особистості" у працях українських і зарубіжних учених (2014)
Зеліско Л. І. - Процеси інкультурації у християнській культурі України (2014)
Олійник О. О. - Психологічні особливості організації сучасного дозвіллєвого простору (2014)
Піщанська В. М. - Релігійно-естетичний діалогізм і синкретизм в архітектурі українського козацтва (2014)
Смоліна О. О. - Особливості механізмів і процесів відтворення культури православного чернецтва (2014)
Черниш М. О. - Проблемне поле трансформацій сучасної культури в нових цивілізаційних умовах (2014)
Бензюк О. О. - "Відкрита інтерпретація": до постановки проблеми (2014)
Івановська Н. В. - Полістилістика в творчості видатної художниці та скульптора Луїзи Буржуа: до історії бієнале (2014)
Конова Я. В. - Функціонування концепту "річ" у дискурсі теоретиків акторно-мережевого підходу (2014)
Марковська-Шунькова З. І. - Культурно-історичні витоки східноєвропейського хасидизму (2014)
Сухина О. В. - Імплозія культури у симулятивних вимірах постмодерну (2014)
Цибулько В. О. - Визначення межі інтерпретативної свободи перекладача ліричної поезії (культурологічний аспект) (2014)
Абизов В. А. - Тектонічні структури в дизайні пакувань, Чуєва О. В. (2014)
Громченко В. В. - Психофізіологічні особливості виконання творів для інструмента соло (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Іонов В. І. - Термінологічні засади сучасного музично-історіографічного дискурсу (2014)
Лю Бінцян - Китайський вклад в модерн-авангард Європи (2014)
Скорик А. Я. - Екранне насилля у сучасному медійному контенті (2014)
Тормахова В. М. - Фольклорні музичні традиції у World music (на прикладі групи "DAT") (2014)
Відьма Б. О. - Мистецтво "звіриного стилю" – основне візуальне мистецтво скіфського народу (2014)
Вичегжаніна Н. Ю. - Екологічні фактори, які впливають на забезпечення оптимальної якості внутрішнього середовища офісних приміщень (2014)
Зайченко С. М. - Збереження національних традицій у мистецтві естрадного видовища у світлі процесів глобалізації (2014)
Каравацька Л. І. - Оперний хор в історичних реаліях становлення і розвитку Київського оперного театру (XVIII – початок XX ст.) (2014)
Карпенко О. В. - Вплив мистецьких шкіл на формування художнього авангарду в Україні: 10-30–і роки ХХ століття (2014)
Косінова О. М. - Естетичне виховання творчої молоді: історичний аспект (2014)
Палкіна І. І. - Жанр мелодекламації в українській рок-музиці (2014)
Сафонова Т. В. - Шрифт в екслібрисі: критичний аналіз (2014)
Ужинський М. Ю. - Зародження театральних традицій Рівненщини: кінець XVIII – початок XX ст. (2014)
Чжан Бо - Французька лірична опера серед жанрів серйозного популярного театру (2014)
Єсипенко Р. М. - Розширення тематики і проблематики українського театру: 60-80-ті роки ХХ століття (2014)
Карпов В. В. - Методологічні засади дослідження військової символіки України (2014)
Маложон О. І. - Соціально-правові відносини на етнічних українських землях: ХІV – перша половина ХVІ ст. (2014)
Святненко А. В. - Діяльність Київської єпархії в просвітницькій сфері: перша половина XIX ст. (2014)
Більченко І. В. - Становлення музейної справи у м. Переяславі-Хмельницькому: 40-60-і роки ХХ ст. (2014)
Нелюбов О. Б. - Ідея держави в Новому Завіті (2014)
Чабан Н. А. - Зміни в побуті одеситів на межі ХХ-ХХІ ст.: дошлюбне спілкування, весільна обрядовість (2014)
Федорова Т. М. - Науково-краєзнавчі дослідження як базові у роботі історико-культурних заповідників Черкащини (2014)
Луцишин Г. І. - Проблема подолання соціально-політичного поділу українського суспільства на регіональній та етномовній основах (2014)
Хома Н. М. - Роль соціальних медіа у формуванні та функціонуванні громадянського суспільства (2014)
Абрамович С. Д. - Визначна подія в нашому духовно-культурному житті (2014)
Тилик І. В. - Відлуння ювілею (2014)
Від редакційної колегії (2010)
Бойко А. - Повна загальна середня освіта як фактор особистісного й соціального розвитку (2010)
Онкович Г. - Віртуальний інтегрований простір знань і засоби медіаосвіти (2010)
Назаренко Т. - Умови та етапи впровадження профільного навчання географії (2010)
Стрижак С. - Наукова робота школярів у класах хіміко-біологічного профілю, Гаркович О. (2010)
Супруненко К. - Метод арттерапії як елемент професійної педагогічної культури вчителя музики (2010)
Зобенько Н. - Дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх (2010)
Фабро І. - Теоретичний аналіз поняття "Реабілітаційна педагогіка" (2010)
Дем'яненко Н. - Тенденція диверсифікації мети і профілів магістратури в розвитку світової вищої освіти (2010)
Гончар О. - Умови організації педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи другої половини XX століття (2010)
Горіна Ж. - Методичні основи національно-текстової концептосфери майбутніх учителів-словесників (2010)
Кайдановська О. - Становлення системи вищої архітектурної освіти України (2010)
Волик Л. - Готовність студентів вищих педагогічних навчальних закладів до анімаційної діяльності (2010)
Пусепліна Н. - Характеристика результативності процесу підготовки майбутнього вчителя до виховної роботи засобами музейно-педагогічної діяльності (2010)
Ісаєнко Т. - Критерії оціцнювання рівня моральної культури майбутнього фахівця (2010)
Кушніренко О. - Модернізація змісту підготовки майбутніх учителів декоративно-ужиткового мистецтва (2010)
Іщенко В. - Історичний аспект самоосвіти вчителя природничих дисциплін (2010)
Цина В. - Сучасні інноваційні технології навчання студентів та роль педагога в їх реалізації (2010)
Год Б. - Образ тьютора в історико-педагогічній літературі епохи Європейського відродження (XIV-XVI ст.) (2010)
Семеновська Л. - Теоретичні проблеми реалізації ідеї політехнізму у вітчизняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) (2010)
Ільченко О. - Біля витоків благодійності: діяльність Галшки Острозької і Галшки Гулевичівни в розбудові освітньої галузі України (2010)
Єрасов Б. - Освіта в країнах західної Європи епохи середньовіччя, Тищенко Т. (2010)
Фазан В. - Передумови вивчення педагогіки в духовних навчальних закладах XIX - поч. XX ст. (2010)
Філіппович В. - Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху (2010)
Бойко А. - Концепція науково-дослідного інституту педагогічної україністики (2010)
Бойко А. - Із заходів,присвячених до дня науки, - педагогічних читань "Григорій Ващенко і Антон Макаренко у діалозі із сучасністю", Ільченко О. (2010)
Бойко А. - Із заходів,присвячених до дня науки, - теоретичного семінару "Суб'єкт-суб'єктні відносини учителя і учнів як чинник гуманізації загальноосвітньої школи", Ільченко О. (2010)
Наші автори (2010)
Ільчук В. П. - Брендингові технології на ринку інноваційної продукції, Пазюк В. Л. (2014)
Зосименко Т. І. - Соціальна сенсибілізація бізнесу як мейнстрим сучасного економічного розвитку (2014)
Ромашко А. С. - Тактики охорони об’єктів інтелектуальної власності, Юрчишин Т. Я. (2014)
Тищенко В. Ф. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу публічно-приватного партнерства (2014)
Ковадло К. Л. - Механізм підвищення конкурентного статусу підприємства (2014)
Матковський А. В. - Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічної безпеки на державному рівні (2014)
Концева В. В. - Проблеми формування амортизаційного фонду основних засобів та механізму їх відтворення, Хоменко І. О., Демиденко А. І. (2014)
Парубець О. М. - Cистемологія економічних інструментів регулювання мережевої взаємодії транспортних підприємств (2014)
Тимофієва Г. С. - Світовий ринок аграрної продукції: особливості участі України (2014)
Коваль О. П. - Оптимізація витрат у сфері послуг шляхом віртуалізації бізнес-процесів (2014)
Кхалід А. - Моделювання ефективного управління інноваційною діяльністю підприємств харчової промисловості (2014)
Щурик М. В. - Концепт розвитку природоресурсної сфери України в умовах формування постіндустріальної економічної моделі (2014)
Анопрієнко В. О. - Інституційні основи формування механізмів розвитку рекреаційної інфраструктури регіону (2014)
Базілінська О. Я. - Управління фінансовими ресурсами автотранспортного підприємства, Кравченко І. В. (2014)
Дерій Ж. В. - Вплив капіталізації людського потенціалу на інноваційний розвиток регіональних економічних систем (2014)
Комарницька Г. О. - Наукові та громадські організації як чинник стратегічного планування та прогнозування розвитку міст (2014)
Повна С. В. - Територіально-галузевий зріз інвестиційних проектів Чернігівської області (2014)
Попело О. В. - Інституційні аспекти активізації підприємницької діяльності в інноваційному середовищі, Уляненко Ф. М. (2014)
Саприкіна О. М. - Методичні підходи до оцінювання виробничих ризиків сільськогосподарських підприємств (2014)
Поленкова М. В. - Формування інституційних основ розвитку депресивних сільських територій (2014)
Козік М. О. - Зовнішньоекономічна діяльність регіонів України як чинник активізації просторового розвитку економіки країни (2014)
Kuzhel V. - The theoretical basis of investment support of the development of the enterprises of agro food sphere (2014)
Гонта О. І. - Перспективи розвитку програм страхування unit-link в Україні, Дубина М. В., Тунік М. В., Єфименко А. Ю. (2014)
Жарій Я. В. - Особливості управління процентними ризиками в сучасних умовах банківської діяльності, Грінченко Н. О. (2014)
Забаштанський М. М. - Управління грошовими потоками концесійної діяльності (2014)
Лебідь О. В. - Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій у діяльність банків, Григоренко В. М. (2014)
Сидоренко І. В. - Функціонування ринку венчурного капіталу в економіках транзитивного типу, Хомик Д. В. (2014)
Сугоняко Д. О. - Використання закордонного досвіду фінансування інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств у національній практиці, Дудко М. Я. (2014)
Таукешева Т. Д. - Децентралізація влади в Україні: фінансовий аспект (2014)
Сафонов В. В. - Регуляторні інструменти підвищення фінансово-економічної стабільності функціонування суб’єктів суспільно-економічних відносин (2014)
Трейтяк О. В. - Вплив ринку банківських послуг на економічний розвиток регіонів України (2014)
Штирхун Х. І. - Фінансовий стан та проблеми розвитку аграрних підприємств регіону (2014)
Качура К. М. - Джерельна база інвестиційних процесів приватних інвесторів на ринку нерухомості (2014)
Kravchuk H. - Prospectsforthe development of deposit insurance in context changes in the level of moral hazard, Vilkhovyk O. (2014)
Лень В. С. - Щодо вибору форми бухгалтерського обліку у фермерських господарствах, Зоценко Д. В. (2014)
Петрицька О. С. - Особливості формування облікової політики на державних підприємствах (2014)
Рядська В. В. - Аналіз змісту робочої незалежності в аудиті (2014)
Скосир Ю. М. - Бухгалтерський облік прав постійного користування земельними ділянками (2014)
Кушніренко Д. І. - Місце бухгалтерського обліку в інформаційній системі підприємства (2014)
Олійченко І. М. - Шляхи удосконалення процесу управління в органах місцевого самоврядування, Дітковська М. Ю. (2014)
Удовиченко В. П. - Участь регіонів України в міжнародних інтеграційних процесах (2014)
Оліфіренко Л. Д. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інституціональних змін розвитку промислових корпорацій (2014)
Ребкало М. М. - Напрями удосконалення механізму державно-управлінського впливу на захист дітей, які перебувають у конфлікті із законом (2014)
Сторожук Т. М. - Необхідність застосування професійного судження бухгалтера, Немировська О. А. (2014)
Олифіренко Ю. І. - Сутнісні характеристики явища соціального сирітства в Україні (2014)
Чудна Л. М. - Вакцинопрофілактика та її вплив на рівень захворюваності інфекціями,що керуються засобами специфічної імунопрофілактики, Задорожна В. І., Маричев І. Л., Демчишина І. В. (2013)
Задорожна В. І. - Хвороба рук, ніг і рота та перспективи її специфічної профілактики (2013)
Романенко Т. А. - Вплив деяких чинників на напруженість імунітету проти кашлюку (2013)
Шагинян В. Р. - К вопросу о стратегии вакцинации против гепатита В. Аналитический обзор (2013)
Чумаченко Т. О. - Вплив вакцинопрофілактики кору на епідемічну ситуацію в світі та Україні, Емец М. А. (2013)
Подаваленко А. Л. - Порівняльна оцінка епідемічної ситуації з кашлюку на тлі його імунопрофілактики в різних регіонах України, Задорожна В. І., Мохамед A. M., Подаваленко О. В., Головчак Г. С. (2013)
Романенко Т. А. - Досвід вакцинопрофілактики вітряної віспи в країнах світу, Лигіна Ю. А. (2013)
Мойсеева Г. В. - Наукове обгрунтування доцільності додаткової імунізації військовослужбовців молодого поповнення ЗС України проти кору, паротиту та краснухи, Сахнюк О. М., Кожокару A. A., Баркевич В. А., Веровчук Б. І., Зубицька В. О., Маричев І. Л. (2013)
Марієвський В. Ф. - Антибактеріальна активність нового активногофармацевтичного інгредієнта — нанокомпозиції срібла, Мовчан Б. О., Чекман І. С., В'ялих Ж. Е., Кролевецька Н. М., Рубан Н. М., Білоус С. Б. (2013)
Люльчук M. Г. - Моніторинг поширення резистентних штамів ВІЛ в Україніу ВІЛ-інфікованих пацієнтів з різною тривалістю АРТ (2013)
Матяш В. І. - Терапевтичний вплив субарахноїдальної пункції на стан вегетативної нервової системи при менінгоенцефалітах, Ралец Н. В., Борщов С. П., Панасюк О. Л. (2013)
Федорченко C. B. - Поліморфізм гену IL-28B та раннє зникнення AHTI/1-HCV-lgM як предикт-фактори ефективності противірусної терапії у хворих на хронічний гепатит C, Клименко Ж. Б., Ляшок О. В., Янченко В. І., Резник В. А., Мартинович Т. Л. (2013)
Романцов М. Г. - Индукторы эндогенного интерферона в инфектологии (научный обзор), Шульдяков A. A., Ершов Ф. И., Коваленко А. Л. (2013)
До ювілею Сергія Васильовича Комісаренко (2013)
Академіку М. М. Амосову — 100 років (2013)
Пам'яті проф. В. І. Бондаренко (2013)
Пам'яті проф. А. Л. Гураля (2013)
Пам'яті проф. Ю.В. Волянського (2013)
Кожем’яко В. П. - Візуалізація як унікальна інформаційно-інтелектуальна технологія: потреба нової методології та нового логічного базису, Яровий А. М., Яровий А. А. (2014)
Яремчук Ю. Є. - Аналіз статистичної безпеки схеми автентифікації на основі Vk-послідовностей (2014)
Тимченко Л. И. - Концептуальная модель многоуровневой параллельно-иерархической сети, Яровой А. А., Кокряцкая Н. И., Наконечная С. В. (2014)
Кухарчук В. В. - Визначення фонових, електро- та гідродинамічних складових амплітудно-частотно-часового спектру вібросигналу 3-го гідроагрегату Дністровської ГЕС-2, Кацив С. Ш., Усов В. В., Говор І. К., Биковський С. О. (2014)
Бевз О. М. - Підвищення стійкості шифрування інформації в оптико-електронних системах блочними шифрами на основі використання багаторівневих гніздових підстановочно-перестановочних мереж, Яровенко А. О. (2014)
Скорюкова Я. Г. - Структурно-зв’язностна модель фотоплетизмографічного сигналу, Марков С. М. (2014)
Кожем'яко В. П. - Апаратна реалізація персептрона як базового вузла нейромереж, Мартинюк Т. Б., Кожем'яко А. В., Васильківа О. В., Кітайчик О. В. (2014)
Ровира Р. У. - Имитационное моделирование Монте-Карло для изучения распространения поляризованного света в биологической ткани, Павлов С. В. (2014)
Заболотна Н. І. - Аналіз похибок визначення матриці мюллера біологічного шару в системі двовимірного мюллер-матричного картографування, Радченко К. О. (2014)
Вуж Т. Є. - Оцінювання впливу просторово-розподілених шкідливих факторів на стан здоров‘я населення на основі просторово-хронологічної моделі даних, Мокін В. Б. (2014)
Кожем’яко В. П. - Математична модель обробки патологій очного дна, Мартьянова Т. А. (2014)
Popov A. - Electronic specle-patern interferometry comparative analysis and application in non-invasive biomedical researches, Kozhemyako V., Tuzhansky S., Kraievska А. (2014)
Власюк А. І. - Структура інформаційного забезпечення системи телемоніторингу, Гнатюк В. В. (2014)
Кулаков П. І. - Чесальна установка з системою радіочастотної ідентифікації та фотоелектричним перетворювачем параметрів обертального руху (2014)
Кожем’яко В. П. - Оптикоелектронна мультисенсорна система та математична модель одиничного сенсору для вимірювання товщини рогівки ока, Штельмах О. О., Малачкова Н. В., Штельмах С. О. (2014)
Кожем’яко В. П. - Мультиканальна відкрита атмосферна оптична система зв’язку, Маліновський В. І., Клепіковський А. В., Нездоровін В. П., Ярославський Я. І., Кузьменко Л. В. (2014)
Онищук О. В. - Аналіз загасання у волоконно-оптичній лінії зв’язку, Коваль К. О. (2014)
Вісьтак М. В. - Динамічні властивості нелійних явищ у золотих наночастинках для нанокомпозитів оптоелектроніки (2014)
Попов О. Є. - Систематизація факторів трансформації виробничих відносин у контексті розвитку технологічного способу виробництва, Митрофанова А. С. (2014)
Рибчук А. В. - Методологія дослідження глобальної виробничої інфраструктури, Левківський В. М. (2014)
Шкарлет С. М. - Методичні підходи до визначення економічної ефективності функціонування кластерів, Ільчук В. П., Лисенко І. В. (2014)
Гнатьєва Т. М. - Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент ефективності корпоративної стратегії (2014)
Кужель В. В. - Продовольчий кластер як один із критеріїв системи забезпечення продовольчої безпеки, Манзій О. П. (2014)
Шабатура Т. С. - Методологічні засади оцінки економічного потенціалу підприємства (2014)
Бутко М. П. - Простора модель розвитку та управління підприємствами у нетрадиційних сферах економічної діяльності, Соломаха І. В. (2014)
Концева В. В. - Фінансові аспекти управління структурою капіталу в сучасних умовах, Хоменко І. О., Бойко Н. В. (2014)
Лебедєва В. В. - Вертикальна диверсифікація аграрних підприємств (2014)
Мельникова М. В. - Методичні підходи до формування концептуальних моделей міського управління, Чувікіна Н. В. (2014)
Дерій Ж. В. - Роль людського потенціалу в підвищенні конкурентоспроможності підприємств АПК Чернігівського регіону, Завгородня Н. В. (2014)
Зеленська О. О. - Уроки дореволюційної аграрної реформи для формування перспективної продовольчої політики України, Зеленський С. М., Алєшугіна Н. О. (2014)
Ковалевська А. В. - Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону, Балог О. Г., Андренко О. А. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського