Кривомаз Т. - Митохондрия - государство в государстве (2012)
Львова Л. - Функциональная патология с благоприятным прогнозом (2012)
Бетадине® — ответ вагинальным инфекциям (2012)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: женское здоровье (2012)
Кривомаз Т. - Слово в защиту холестерина (2012)
Аллергия на хорошую жизнь (2012)
Клиент с аллергическим ринитом — "хитрый" клиент (2012)
Новини (2012)
Ибупрофен: первые 50 лет (2012)
Актуальная тема: солнечный ожог (2012)
Аргосульфан — целебная сила серебра против ожогов (2012)
Шмагин А. - Антибактериальная терапия: тактика, стратегия, ошибки (2012)
При диарее — Смекта (2012)
Ткаченко Т. - Война за гладкую кожу: сводки с передовой (2012)
Дедишина Л. - І навчитися, і заробити (2012)
Кривомаз Т. - Аптечные традиции Бердянска (2012)
Кривомаз Т. - По зову сердца (2012)
Демецкая А. - Диета для лета (2012)
Примак Р. - Главное - не переперчить! (2012)
Дедишина Л. - Однією лівою (2012)
Дедишина Л. - "Для старания о всеобщем здравии граждан" (2012)
Кириленко М. - Четвероногие друзья в нашем доме и нашей душе (2012)
Дедишина Л. - Українська Мацеста (2012)
Раз, два, три, четыре, пять - я зову тебя играть! (2012)
Рустамзаде А. Х. - Основные принципы понятия справедливого конституционного разбирательства в Азербайджанской Республике (2012)
Свиридюк Н. П. - Щодо формування напрямів реалізації економічної функції держави у сучасному суспільстві (2012)
Янковська Г. В. - Термінологічний аналіз різновидів мов (на матеріалі Закону України "Про засади державної мовної політики") (2012)
Корнієнко А. А. - Принцип невідворотності юридичної відповідальності: структурно-функціональний аналіз (2012)
Томма Р. П. - Вплив корупції на діяльність Державної податкової служби України та заходи щодо її подолання, Варивода В. І. (2012)
Браславський Р. Г. - Про правову природу процедур обліку об’єктів та платників податків (2012)
Бугаєць К. І. - Оцінка ризиків з відмивання коштів у діяльності підрозділів фінансової розвідки (2012)
Ворон Р. О. - Особливості здійснення господарської діяльності на фармацевтичному ринку (2012)
Дабіжук В. І. - Щодо теоретичних засад дослідження організаційно-правового механізму забезпечення економічної безпеки експортної діяльності підприємства (2012)
Желеф Г. Б. - Публічне адміністрування холдингових компаній: проблеми теорії й практики (2012)
Клочко В. М. - Особливості кримінально-правової охорони ринку цінних паперів в країнах Європи (2012)
Липко О. Ю. - До питання про податок як обов’язковий платіж (2012)
Лихошерст Л. М. - Особливості запобігання та протидії корупції в органах Державної податкової служби України (2012)
Мораренко І. В. - Адміністративно-правове забезпечення державного примусу в системі фінансового моніторингу (2012)
Острівна Л. В. - Щодо сутності механізму адміністративно-правового регулювання фінансового моніторингу (2012)
Сорвачов О. В. - Обмеження, припинення і скасування майнових прав інтелектуальної власності на промислові зразки (2012)
Братков С. І. - Організаційно-правові засади діяльності ветеринарної міліції в умовах реформування системи МВС України, Горбунова О. Ю. (2012)
Надієнко О. І. - Реформування суб’єктів державного регулювання у сфері пенсійного забезпечення в Україні (2012)
Соколенко О. Л. - Перспективи розвитку системи та діяльності правоохоронних органів (2012)
Степаненко К. В. - Поняття публічного адміністрування у сфері зовнішньої трудової міграції (2012)
Бабанін С. В. - Діяння як ознака порушення чинних на транспорті правил (2012)
Сингаївська І. В. - Спеціальний суб’єкт злочинів – батьки та особи, що їх замінюють: питання термінологічної уніфікації (2012)
Шаблистий В. В. - Історико-правові аспекти філософської концепції безпеки людини (2012)
Посполітак А. І. - Щодо об’єкта корупційних злочинів в органах внутрішніх справ (2012)
Алейніков Г. І. - Деякі проблеми зміни обвинувачення в стадії судового розгляду (2012)
Велиев Х. Р. - Роль и задачи прокурора в установлении объективной истины по уголовному делу (2012)
Гринюк В. О. - Гарантії забезпечення незалежності суду у кримінальному процесі (2012)
Дирдін М. Є. - Тактика повторного допиту (2012)
Керевич О. В. - Інститут негласних слідчих (розшукових) дій за новим КПК (2012)
Климчук М. П. - Особливості здійснення перевірки за фактом пошкодження або руйнування об’єктів трубопровідного транспорту (2012)
Сірко Б. П. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні розкриття майна пасажирів на залізничному транспорті (2012)
Тарасюк І. В. - Проблеми ризику в професійній діяльності оперативних працівників ОВС (2012)
Уваров В. Г. - Втручання у приватне життя шляхом аудіо-, відеоконтролю (2012)
Антощук А. О. - Типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування вбивства матір'ю своєї новонародженої дитини (2012)
Будков В. С. - Типові порушення закону, що виявляються під час здійснення нагляду у сфері розшуку безвісно відсутніх осіб (2012)
Михайлова Н. В. - Захист прав і законних інтересів потерпілого за новим КПК України (2012)
Одинцова І. М. - Право на захист на досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Цюприк І. В. - Окремі питання щодо особи винного та мотивів вчинення злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2012)
Щербаков М. В. - Типові слідчі помилки при розслідуванні вбивств (2012)
Демчак І. М. - Формування соціально-економічного середовища трансформування ОСГ у суб’єкти підприємницької діяльності (2014)
Карасьова Н. А. - Світовий агропродовольчий ринок: глобальні та макроекономічні тенденції (2014)
Стойко О. Я. - Стан і перспективи лізингу в аграрній галузі України (2014)
Віленчук О. М. - Інтерпретація ролі страхових продуктів у системі забезпечення функціонування ринку аграрного страхуванняо (2014)
Куденко О. В. - Критичний аналіз методів та підходів до сегментування ринку (2014)
Місінькевич О. П. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах Хмельницької області (2014)
Груздєв В. Ю. - Теоретичні підходи формування паритетних взаємовідносин в агропромисловому комплексі, Підгорний А. В. (2014)
Кудлай С. І. - Проблеми та перспективи розвитку фермерських господарств у Волинській області, Остромухова А. Ф. (2014)
Мягкий І. М. - Класифікація операційних процесів у тваринництві (2014)
Сус Ю. Ю. - Окремі методологічні аспекти необхідності відродження галузі тваринництва (2014)
Хорольська І. А. - Аналіз ефективності виробництва молока в Миколаївській області, Завєрюха Л. О. (2014)
Петриченко І. І. - Стратегічні альтернативи розвитку ринку кормів України (2014)
Митченок О. О. - Основні напрями використання олійних культур у біоенергетичній галузі, Чехова І. В., Чехов С. А. (2014)
Яценко О. М. - Міжнародна торгівля плодово-овочевою продукцією в умовах динамізації конкурентного середовища, Тіміна І. Ю. (2014)
Кравченко Ю. О. - Аналіз стану та перспективи вирощування сільськогосподарських культур у Тернопільській області (2014)
Артімонова І. В. - Концептуальні підходи до дослідження системи продовольчої безпеки (2014)
Підгорний В. М. - Ретроспективний аналіз діяльності системи ветсанзаводів України, Гамота Я. П., Красноженюк І. А. (2014)
Куровська Н. О. - Теоретико-методологічні засади формування капіталу сільськогосподарських підприємств (2014)
Лимар О. Ф. - Регуляторна політика щодо оподаткування малого і середнього бізнесу: оцінка та напрями удосконалення (2014)
Кучеров О. П. - Типологізація сільських населених пунктів України з використанням аналітичної інформаційної системи "Село”, Савицька О. П., Гордієвич О. А. (2014)
Плотнікова М. Ф. - Багатофункціональний підхід в управлінні сільським розвитком в умовах глобалізації (2014)
Завалевська В. О. - Методи удосконалення бази знань показників в автоматизованій інформаційній системі "Село”, Сущенко О. В. (2014)
Щербак Е. А. - Дослідження рівня споживання та витрат населення на продукти харчування в Запорізькій області: регіональний аспект (2014)
Колесніченко І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку земельно-ресурсного потенціалу Київської області (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Фитотерапия сегодня: ЧАО "Лектравы" (2012)
Интересные факты о памяти (2012)
Підсумки Щорічного конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі "Панацея - 2012" (2012)
Дедишина Л. - Об’єднані фармацією (2012)
Цукровий діабет: головне — самоконтроль! (2012)
В зоне особого внимания: Трудовой кодекс Украины (2012)
Онищенко В. - Отсутствие национальной лекарственной политики - путь в никуда (2012)
Антибиотикотерапия: эффект новой лекарственной формы (2012)
Парновський Б. Л. - Оцінка медичних технологій і формулярної системи, Заліська О. М., Витрикуш Л. І., Козій Л. Д. (2012)
Кривомаз Т. - КСВ - майбутнє фармацевтичного бізнесу України (2012)
Новини (2012)
Примак Р. - Новая парадигма современной медицины (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Львова Л. - На пути к персонализированной медицине (2012)
Боль в горле. Устранить и симптом, и причину — миссия выполнима! (2012)
У природы нет плохой погоды, если… (2012)
Примак Р. - Ліки для хворих екосистем (2012)
Стоматит. Гингивит. Пародонтит (2012)
Мельник И. - Как избежать аварии? (2012)
Курочка Д. - Нюансы медицинской статистики (2012)
Хилак/Хилак форте: помощь организму при антибиотикотерапии (2012)
Дедишина Л. - Вакцинація проти небезпеки (2012)
Стресс: замаскированная опасность (2012)
Демецкая А. - В зоне особого внимания: лямблиоз (2012)
Примак Р. - Дилемма, которую легко решить (2012)
Первый раз в первый класс (2012)
Двойная сила Гепабене (2012)
Особенности сухого кашля (2012)
Грибное царство (2012)
И на солнце бывают пятна (2012)
Нежная забота о женском здоровье (2012)
Довбня С. - Про "листи щастя" та "чорну мітку" (2012)
Кривомаз Т. - Разрешите представить - Helicobacter pilory (2012)
Дедишина Л. - Завжди перші (2012)
Энтузиасты с улицы Энтузиастов (2012)
Дедишина Л. - Від аптеки Роше до аптеки Валяшка (2012)
Демецкая А. - Забытая история: гравидан (2012)
Кириленко М. - Неравный брак (2012)
Страничка диетолога: яблочная диета (2012)
Дедишина Л. - Гайда за здоров’ям! (2012)
Демецкая А. - Несладкая Dolce vita (2012)
Медицина у фалеристиці (2012)
Примак Р. - Эта коварная капустница (2012)
Кочерган М. П. - О. А. Колесников як граматист (2008)
Зарудняк О. А. - Проблема граматичного аналітизму в наукових працях професора О. А. Колесникова (2008)
Гончарова Н. О. - Київські студенти в жовтневі дні 1905 року (2008)
Дроздов В. В. - Російсько-румунські відносини у 1875-1878 рр. на сторінках російської періодики (2008)
Михайлуца М. І. - Позиція церков Бессарабії щодо румунізації (кінець 1930-х – червень 1940 р. ) (2008)
Мінаєв А. В. - Ідеологія молодіжного протесту в країнах Західної Європи та США (друга половина 60-х рр. ХХ ст. ) (2008)
Чорна Л. В. - Ідейно-політичні спрямування у діяльності Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства (2008)
Голуб Н. Б. - Ефективні методи і засоби навчання риторики майбутніх учителів (2008)
Ivankova N. V. - Virtual community as means of student engagement with online courses (2008)
Топтигіна Н. М. - Самостійна робота студентів з іноземної мови в кредитно-модульній системі (2008)
Шевніна Л. Є. - Комплекс вправ для формування мовної компетенції студентів-менеджерів спеціальності "Туризм" (2008)
Буткова Г. В. - Соматизми в українській соціокультурній парадигмі перших десятиріч ХІХ ст. (2008)
Глущук С. В. - Образы обитателей водного мира и пресмыкающихся как основа сравнения (2008)
Даракчи М. И. - Интертекстуальный анализ пространственно-временной организации повести А. Куприна "Суламифь" (2008)
Делюсто М. С. - Займенникова парадигматика діалектного тексту (2008)
Дзиковская Л. Н. - "Письмо" М. Волошина: к осмыслению категории памяти (2008)
Калоянов А. - Михаил Бъчваров – български поет от Бесарабия (2008)
Кискин А. Н. - Концептуальный характер "японской сказки" в романе В. Пелевина "Чапаев и Пустота" (2008)
Козуб Г. Н. - Вербальные формулы язычества в "Слове о полку Игореве", Тюнин А. П. (2008)
Колесник В. А. - Пересказ в болгарских переселенческих говорах (2008)
Колесников А. О. - Семантика і парадигматика лексико-граматичних розрядів іменників (2008)
Колесникова Л. В. - К вопросу о характере значения в когнитивной лингвистике (2008)
Кольцун Н. М. - Имена собственные как деятельностные стереотипы в романе В. Пелевина "Священная книга оборотня", Черезова Г. А. (2008)
Конєва Т. М. - Оспівування подружньої вірності в давньоруській "Повісті про Петра та Февронію", Тарасова Н. І. (2008)
Лавриненко С. Т. - Вербалізація концепту гостинність у мультилінгвальному середовищі Подунав'я, Якубовська Є. С. (2008)
Лебеденко Н. П. - Интертекстуальность в рассказах И. Бунина (2008)
Любимова С. А. - Появление концепта flapper в американской языковой картине мира (2008)
Нікульшина Т. М. - Оцінний компонент концептів spirit / дух в англійській та українській мовних картинах світу (2008)
Оркина Л. Н. - Функционально-семантическое поле обусловленности в современном русском языке (2008)
Райбедюк Г. Б. - Інтертекстуальне прочитання поезії Василя Стуса (2008)
Савоськина Т. А. - "Европейский" обед Онегина в предметном пространстве пушкинского романа (2008)
Старовойтова Х. В. - Концептуальні механізми актуалізації архетипу матері в сучасній французькій драмі (2008)
Стародєдова О. Л. - Конотативне значення фразеологічних одиниць як об'єкт лінгвістичних досліджень (2008)
Степанов Е. Н. - Фразеология города как лингвокультурное пространство (2008)
Стеріополо О. І. - Стратегії, тактики та категорії спілкування (2008)
Телеуця В. В. - Земна символіка у фольклорі Подунав'я (2008)
Томчук О. Ф. - Міф у літературознавчому вимірі (2008)
Топчій Л. М. - Синтаксичні засоби експресивності в мові ЗМІ (2008)
Тукова Т. В. - Унификация и специализация субстантивных словоформ современного русского языка (2008)
Фоміна Л. Г. - Міфологемна мотивація метафор у поезії М. Вінграновського (2008)
Циганок І. Б. - Колоративи з національно-культурним компонентом у споріднених / неспоріднених мовах (2008)
Шевчук Т. С. - Творчість Г. Сковороди в науковому дискурсі ХІХ – ХХ ст. (2008)
Шишкова А. Д. - Метафізичні універсалії як об'єкт літературознавчих досліджень (2008)
Ярмоленко Г. Г. - Сопоставительный анализ контекстно-вариативного членения оригинала и перевода художественного прозаического текста (2008)
Кічук Н. В. - Педагогічні основи вивчення студентами своєрідності процесу наукової творчості (рецензія на наукове видання "Творчість і технології в наукових дослідженнях неперервної професійної освіти" за загальною редакцією С. О. Сисоєвої) (2008)
Букетов А. В. - Дослідження впливу наповнювачів на індекс трекінгостійкості модифікованих високочастотним електромагнітним імпульсним полем епоксидних композитів, Скирденко В. О., Румянцев Д. В. (2014)
Вісин О. О. - Вимоги безпеки при різанні металів (2014)
Воробей Ю. В. - Дослідження зношування твердосплавного ріжучого інструменту, Редько Р. Г., Редько О. І. (2014)
Герасимчук Г. А. - Розробка пристрою для викопування коренеплоді, Барановський В. М. (2014)
Городецька Т. Б. - Інноваційний потенціал промислових підприємств та напрями підвищення результативності його використання, Бровкова О. Г. (2014)
Грицюк І. В. - Удосконалення алгоритму роботи регулятора конденсаторних установок (2014)
Гуда О. В. - Рівняння згину пластин, пошкоджених горизонтальними тріщинами (2014)
Гула О. І. - Структура та порівняльний аналіз гібридних рекуперативних приводів міських автобусів (2014)
Дацюк Л. М. - Аналіз переміщення стебла з вивідного рівчака в затискний транспортер льонокомбайна, Юхимчук С. Ф., Дацюк Т. Л. (2014)
Епифанцева Т. А. - Влияние соотношения размеров частиц компонентов гетерогенной смеси на структуру и физико-механические свойства неспеченных прессовок (2014)
Крадінова Т. А. - Умови інтегрування диференціальних рівнянь 3-го порядку зі змінними коефіцієнтами (2014)
Кузін М. О. - Напружено-деформований стан ортотропної пружно-пластичної замкнутої циліндричної оболонки з внутрішньою поперечною тріщиною довільної конфігурації, Николишин Т. М., Фещук Ю. П., Зайчук Н. П. (2014)
Кукицяк О. І. - Високошвидкісне шліфування – високопродуктивний метод обробки металів різанням, Редько Р. Г. (2014)
Кундля Н. І. - Пристрій для виявлення поломок ріжучого інструменту, Редько Р. Г., Зубовецька Н. Т. (2014)
Лебедев В. Г. - Закономерности нагрева и охлаждения поверхностного слоя детали температурой шлифования, Клименко Н. Н. (2014)
Марчук О. В. - Фазові рівноваги у системі PbS – Pr2S3 – SnS2 за температури 770 K, Гулай Л. Д., Шемет В. Я. (2014)
Маткова А. В. - Дослідження причин утворення та розвитку термовтомних тріщин лопаток авіадвигуна, Матвійчук С. М. (2014)
Мікуліч О. А. - Напружений стан нескінченної пластинки з двома колінеарними розрізами за дії осциюючих сил (2014)
Мороз І. А. - Оцінка впливу редиспергування порошків на термічний розклад карбонатів металів (2014)
Мороз С. А. - Дослідження впливу параметрів динамічної безцентрово-шліфувальної системи на формування хвилястості робочих поверхонь роликопідшипників (2014)
Новоселецький Б. В. - Особливості технології обробки деталей типу тіл обертання на гнучких автоматичних лініях, Редько Р. Г., Редько О. І. (2014)
Окрепкий Б. С. - Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту, Неміш В. М. (2014)
Перепічка В. В. - Гнучке одностороннє покриття на півнескінченній пластині з наскрізною внутрішньою тріщиною (2014)
Петрина Д. Ю. - Вплив тривалої експлуатації на в’язкість сталей резервуарів і нафтогазопроводів (2014)
Петрина Ю. Д. Шуляр Б. Р. - Конструктивна в’язкість зварних з'єднань нафто- і газопроводів (2014)
Рудь Н. Т. - Формування ціни на продукти інноваційної діяльності, Романець Т. В. (2014)
Савош І. В. - Спецiальне оснащення для одношпиндельних токарно-револьверних автоматiв, Редько Р. Г., Повстяной О. Ю. (2014)
Садова О. Л. - Особливості виникнення явища самоорганізації в поверхневих шарах епоксикомпозитних матеріалів при фрикційній взаємодії (2014)
Самчук Л. М. - Аналіз металографічного дослідження для системи Ti-C-ШХ15 отриманої методом СВС (2014)
Сапронов О. О. - Підвищення антикорозійних характеристик деталей суднових енергетичних установок за рахунок використання епоксикомпозитних покриттів (2014)
Сиротюк А. М. - Оцінювання працездатності та ризику руйнування дефектного трубопроводу теплоенергетичного устаткування, Барна Р. А., Білий О. Л. (2014)
Скальський В. Р. - Розподіл концентрації водню у стінці ректора під час його експлуатації та охолодження, Добровольська Л. Н., Рудавський Д.В., Ярема Р.Я. (2014)
Стасюк В. М. - Забезпечення надійності та безпеки приводів із пневмомеханічними системами керування на етапі проектування (2014)
Стасюк В. М. - Теплообмін приводів із пневмомеханічним керуванням: вплив на динаміку та безпеку експлуатації (2014)
Федорчук-Мороз В. І. - Вимоги безпеки при електрохімічній оборобці металів (2014)
Яковенко Р. В. - Получение карбидостали импульсной горячей деформацией, Маслюк В. А., Толочин А. И., Лаптев А. В., Грипачевский А. Н. (2014)
Ясній О. П. - Оцінка коефіцієнтів інтенсивності напружень в півеліптичних тріщинах колектора пароперегрівача ТЕС, Пиндус Ю. І., Ясній В. П. (2014)
Бандура І. О. - Математичні моделі керування несиметрією напруг у вузлах мереж енергопостачальних компаній (2014)
Романюк М. В. - Розробка пристрою для періодичного контролю ізоляції окремих полюсів двопровідної мережі постійного струму (2014)
Гнатовський М. М. - Застосування міжнародного гуманітарного права органами міжамериканської системи захисту прав людини (2012)
Пустовіт Ж. М. - Становлення і розвиток функцій Верховної Ради України (2012)
Каглянчук І. В. - Пріоритети формування судової системи України в період незалежності (2012)
Маніліч О. В. - Співвідношення права та релігії як специфічних чинників соціально-нормативного регулювання суспільних відносин (2012)
Маслова Н. Г. - Поняття, генеза та соціально-правова природа академічної свободи (2012)
Потіп М. М. - Щодо сутності компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2012)
Сафаров А. Т. - Международно-правовые проблемы использования международных рек: использование рек Кура и Аракс в несудоходных целях и вопросы экологической безопасности (2012)
Пєтров Є. В. - Антимонопольне регулювання як адміністративний механізм участі публічної адміністрації в адміністративно-господарських відносинах (2012)
Бутко П. С. - Окремі аспекти припинення податкового обов'язку фізичних осіб за чинним законодавством (2012)
Дабіжук В. І. - Щодо адміністративно-правового забезпечення експортної безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні (2012)
Желеф Г. Б. - Правові засади публічного адміністрування холдингових компаній в Україні (2012)
Лазюк С. В. - Судовий збір як різновид державного мита (2012)
Липко О. Ю. - Правова регламентація порядку визначення елементів податку (2012)
Павленко Е. Б. - До питання про правову природу податку на землю як різновиду прямих податків (2012)
Петен Я. Л. - Щодо судової практики розгляду спорів, які виникають при виконанні господарських договорів у сфері житлово-комунального господарства України (2012)
Смичок Є. М. - Досудовий порядок вирішення податкових спорів (2012)
Фоміна Г. В. - Правовий статус юридичних осіб – платників податків (2012)
Чинчин М. Ф. - Платники податків і зборів як учасники податкових спорів (2012)
Мельник Р. С. - Категорія "публічне управління" у новій інтерпретації (2012)
Армаш Н. О. - Державні політичні діячі як різновид публічних службовців: підходи до визначення понять (2012)
Грянка Г. В. - Правові засади адміністративної відповідальності за порушення митних правил (2012)
Белінський Ю. Є. - Органи внутрішніх справ України як суб’єкт реалізації дозвільної системи (2012)
Орєхов О. І. - Принципи перегляду постанов у справах про адміністративні правопорушення (2012)
Сімонян Н. А. - Особливості органів прокуратури як об’єкта цивільного контролю (2012)
Фурман І. Г. - Завдання служби безпеки України у сфері запобіганню тероризму (2012)
Щербіна А. О. - Правове регулювання використання персональних даних правоохоронними органами (2012)
Ударцов Ю. В. - Особливості класифікації державних службовців органів прокуратури (2012)
Бабанін С. В. - Об’єкт порушення чинних на транспорті правил (2012)
Пузирьов М. С. - Реалізація принципу гуманізму виконання і відбування покарання в умовах ізоляції засуджених, Лисенко М. І. (2012)
Шаблистий В. В. - Історична безпека людини: вчора, сьогодні завтра (2012)
Школа С. М. - Кримінальна відповідальність: загальна характеристика та форми реалізації (2012)
Бабенко В. М. - Окремі питання об’єктивної сторони умисного вбивства, вчиненого у співучасті (2012)
Бакай М. І. - Характеристика суб’єктів корупційних злочинів за міжнародними антикорупційними конвенціями (2012)
Богатирьов А. І. - Окремі питання професійної мотивації персоналу пенітенціарних установ середнього рівня безпеки до виконання своїх службових обовязків (2012)
Гладкова Є. Ю. - Особа злочинця, що вчиняє насильницькі злочини проти працівників ОВС (2012)
Ємельянов М. В. - Зарубіжний досвід кримінально-правової протидії шахрайству (2012)
Іваненко Ю. Л. - Механізм поведінки осіб, які займаються бродяжництвом при вчиненні злочину: взаємовідносини жертви та злочинця (2012)
Некрасов О. О. - Історико-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність за втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (дореволюційний період) (2012)
Полтава К. О. - Специфіка детермінації автотранспортної злочинності (2012)
Боровинський С. Б. - Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 264 КК України (2012)
Погорецький М. А. - Міжнародно-правовий досвід у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків, Черниш Р. Ф. (2012)
Гринюк В. О. - Змагальність сторін як передумова незалежності суду (2012)
Сухачов О. О. - Способи вчинення злочинів у сфері банківського кредитування, Сухарада І. О. (2012)
Черниш Р. Ф. - Діяльність міжнародних організацій щодо припинення незаконного обігу наркотичних засобів та її нормативно-правове забезпечення (2012)
Бідняк Г. С. - Проблемні питання підготовки матеріалів до почеркознавчого дослідження (2012)
Офіційні документи (2010)
Тревого І. - XV Міжнародна науково-технічна конференція "Геофорум-2010” – сучасні наукові розробки та перспективи розвитку геодезичних, картографічних і кадастрових робіт, Савчук С., Бурштинська Х., Глотов В. (2010)
Тревого І. - Підписання Угоди про співпрацю між Українським товариством геодезії та картографії та Польським товариством геодезистів, Задорожний В. (2010)
Савчук С. - Досвід міжнародної співпраці щодо обміну GNSS-даними на прикладі мережі активних референцних станцій UA-EUPOS/ZAKPOS (2010)
Тревого І. - ХХХVІІ з’їзд Товариства геодезистів Польщі, Іванчук О., Задорожний В. (2010)
Тревого І. - Сучасна техніка і технології у геодезичних і кадастрових роботах у Німеччині, Задорожний В., Баландюк А., Ванчура Р. (2010)
Марченко О. - Оцінка точності визначення тензора компонент швидкостей деформацій., Третяк К., Серант О. (2010)
Мороз О. - Застосування електронних тахеометрів для визначення форми поверхні кочення опорних роликів обертової печі, Шевченко Г., Приступа О., Шевченко Т. (2010)
Двуліт П. - Про один зі способів розв’язування гіперболічної засічки у геодезичних координатах, Денисов О. (2010)
Максимчук В. - Магнітне схилення та інші компоненти геомагнітного поля на території західної частини України для епохи 2007 року, Городиський Ю., Накалов Є., Трегубенко В. (2010)
Марченко Д. - Побудова матриці аномалій Буге для території Карпатського регіону, Максимчук В., Шимків Л. (2010)
Черняга П. - Переваги та недоліки різних систем координат та геодезичних проекцій під час ведення земельного кадастру, Кубах С. (2010)
Терещук О. - До питання про опрацювання часових рядів довготривалих безперервних GNSS-спостережень (2010)
Бурак К. - Побудова замкнутих полігонів у нівелірних мережах з використанням орієнтованого графа, Гринішак М. (2010)
Петлюк І. - Визначення вертикальної рефракції застосуванням рухомого відбивача, Шевченко Т. (2010)
Staňková H. - Issues of intersystem transformations in the Czech Republic (2010)
Звягіна М. - Визначення на водомірних постах достовірних рівнів води у Балтійській 1977 р. системі висот для наукових цілей та морегосподарських потреб, Костецька Я. (2010)
Karsznia K. - Zastosowania geodezji zintegrowanej w monitoringu strukturalnym i zarzadzaniu jakoscia (2010)
Савчук C. - Використання технології віртуальних референцних станцій для координатного забезпечення геодезичних та кадастрових робіт, Гошовський Р. (2010)
Задемленюк А. - Аналіз GNSS-обладнання для роботи в RTK-режимі (2010)
Янків-Вітковська Л. - Дослідження динаміки змін координат геодезичних пунктів для прогнозування закономірностей їхнього механічного переміщення (2010)
Mąkolski K. - Badania przemieszczeń bloków skalnych masywu szczelińca wielkiego w górach stołowych, Kaczałek M., Bońka M., Pieńkosz K., Romanyszyn I., Danylewska M., Dronova A., Yaryna N. (2010)
Шульц Р. - Розроблення проекту створення інженерно-геодезичної мережі за допомогою супутникових спостережень, Кучеренко О., Медведський Ю. (2010)
Дишлик А. - Комплексний геотехнічний моніторинг як основа збереження пам’яток архітектури, Марков С., Кожан Е. (2010)
Барладін О. - Підготовка даних ДЗЗ для використання у мультимедійних картографічних виданнях, Миколенко Л. (2010)
Глотов В. - Спосіб визначення фокусної віддалі цифрових неметричних знімальних камер, Пащетник О. (2010)
Глотов В. - Оптико-електронні документи. Терміни та визначення, Макаревич В., Тревого І. (2010)
Четверіков Б. - Встановлення історичних меж урочища Бабин Яр на основі архівних картографічних матеріалів (2010)
Мельничук О. - Сучасні проблеми землеустрою та способи їх вирішення, Черняга П. (2010)
Перович Л. - Земельні відносини в контексті міграційних процесів, Винарчик Л. (2010)
Панас Р. - Технологія формування і рекультивації відвалів розкривних порід на території Передкарпатського сірконосного басейну, Маланчук М. (2010)
Губар Ю. - Застосування багатокритеріального підходу в експертній грошовій оцінці земель сільськогосподарського призначення, Ткачик О., Ярина Н. (2010)
Лудчак О. - Теоретичні засади моделювання процесів використання земельних ресурсів (2010)
Федоруца О. - Грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення на основі агроландшафтних районів Чернівецької області (2010)
Рябчій В. А. - Встановлення точності визначення площ земельних ділянок під малими об’єктами нерухомості, Рябчій В. В., Янкін О. (2010)
Матіщук А. - Паспортизація автомобільних доріг (2010)
Перович Л. - Геодезичне забезпечення кадастрових робіт земель лісогосподарського призначення, Хавар Ю., Перович І., Сай В. (2010)
Нестеренко О. - Чи становить топографо-геодезична, геоінформаційна і картографічна продукція загрозу для безпеки життєдіяльності навколишнього світу? (2010)
Шевчук В. - Визначення передавальних характеристик знімальної системи супутника Landsat 7, Бурштинська Х., Садовська О. (2010)
Дишлик О. - 100 років Міжнародному товариству фотограмметрії та дистанційного зондування, Дишлик Ю. (2010)
А. Т. Дульцеву – 75 років (2010)
П. Д. Двуліту – 70 років (2010)
Пам’яті Іллі Степановича Коропецького (2010)
Ткач О. Б. - Влияние гелей с наночастицами золота или серебра на степень дисбиоза слизистой оболочки щеки крыс после воздействия липополисахарида (2013)
Томилина Т. В. - Антиоксидантно-прооксидантная система десны крыс, получавших линкомицин, Шнайдер С. А., Макаренко О. А. (2013)
Левицкий А. П. - Сравнительная кариеспрофилактичекая активность нитратов и фторидов, Деньга О. В., Макаренко О. А., Собитняк В. В., Кнава О. Э., Мозговая Н. В. (2013)
Балега М. И. - Экспериментальное исследование лечебно-профилактической эффективности комплекса полифенолов винограда, Макаренко О. А. (2013)
Біла Н. Ф. - Сучасний підхід до лікування хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи, які межують з верхньощелепним синусом, Бабов Є. Д. (2013)
Желдакова А. Д. - Функціональний стан судин пародонту та системи гемодинаміки у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Фесенко В. І. - Корекція дисбіозу порожнини рота у осіб, які проживають в умовах промислового регіону, Степанова С. В., Семенов К. А. (2013)
Чепель Л. І. - Використання лікувальної композиції з гіалуроновою кислотою для лікування пародонтиту, Барвінченко В. М., Туров В. В., Угнівенко А. П., Береза Б. М. (2013)
Мащенко И. С. - Лечение и профилактика воспалительных осложнений при оперативных вмешательствах на пародонте у больных сахарным диабетом 2 типа, Гударьян А. А., Шандыба С. И. (2013)
Мащенко И. С. - Причины устойчивости основных пародонтальных возбудителей к антибактериальной терапии у больных с быстропрогрессирующим генерализованным пародонтитом, Гударьян А. А., Дорогина А. С. (2013)
Безруков С. Г. - Экспериментально-клиническая оценка эффективности применения внутрикожного армированного шва в хирургической стоматологии, Хоменко Е. В. (2013)
Безруков С. Г. - Сравнительная характеристика результатов лечения атером лица с применением различных хирургических подходов, Григорьева Т. С. (2013)
Борисенко А. В. - Зміни мікрофлори порожнини рота на етапах імплантації, Столяр В. Г. (2013)
Варжапетян С. Д. - Состояние местного биоценоза гайморовых пазух при различных формах хронического одонтогенного (ятрогенного) гайморита, Гулюк А. Г., Хромагина Л. Н., Баранник Н. Г. (2013)
Гулюк А. Г. - Изменение активности биохимических маркеров воспаления ротовой жидкости при болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и их коррекция с помощью ингибиторов циклооксигиназы – 2, Коган Л. Б., Селиванская И. А., Жук Д. Д., Кононенко А. Е., Антипа В. И. (2013)
Яров Ю. Ю. - Обоснование схем поддерживающего лечения после дентальной имплантации (2013)
Маланчук В. А. - Применение биорезорбируемых полимерных биоактивного действия минипластин для остеосинтеза при переломах скулового комплекса, Астапенко Е. А. (2013)
Нагорний І. М. - Роль теплового потоку поверхні тіла людини в моніторингу гнійно-запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Овчарук А. С., Свестун Р. С., Бодяка В. Ю. (2013)
Романенко И. Г. - Изучение уровня маркеров воспаления ротовой жидкости у больных хроническим панкреатитом, Левицкий А. П., Лавровская Я. А. (2013)
Семенов Е. И. - Распространенность и структура дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста г. Ивано-Франковска, Лабунец В. А., Сенников О. Н., Диева Т. В. (2013)
Макєєв В. Ф. - Вивчення ступеня з’єднання прескераміки, що використовується для відтворення міжзубного контактного пункту, з різними композитними матеріалами, Готра З. Ю., Лещук Л. С. (2013)
Угляр І. М. - Аналіз результатів клінічно-інструментальних досліджень оклюзійних порушень у пацієнтів з частковими дефектами зубних рядів, Вовк В. Ю., Вовк Ю. В. (2013)
Атмажов И. Д. - Применение лечебно-профилактического минерального комплекса при зубном протезировании больных с хроническими заболеваниями слюнных желез (2013)
Труфанова В. П. - Профілактика карієсу в дітей, що проживають в зоні ендемі-чного флюорозу, з використанням лікувально – профілактичного комплексу, Шешукова О. В., Макаренко О. А. (2013)
Ярова С. П. - Сучасні підходи до корекції судинних порушень при запальних захворюваннях пародонта, Мозгова Н. В., Яров Ю. Ю., Желдакова А. Д. (2013)
Анисисимов М. В. - Обзор и анализ наиболее используемых в стоматологии аллергопроб к местным анестетикам, Анисимова Л. В., Деньга О. В., Шнайдер С. А. (2013)
Глазунов О. А. - Сучасні погляди на патогенез кандидозу (огляд літератури), Фесенко В. І. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Анисимова Л. А. - Опыт применения новых пептидных средств для лечения пародонтита, Чеботарь О. А., Зыков В. А. (2013)
Афанасенко К. Ю. - Досвід використання гелю на основі гіалуронової кислоти при лікуванні хронічного катарального гінгівіту (2013)
Ашаренкова О. В. - Влияние гигиенического лечебно-профилактического комплекса Colgate ® Total Pro "Здоровье десен" на обсеменение биотопа пародонтального кармана у больных с хроническим течением генерализованого пародонтита, Богданова М. М. (2013)
Бойко Г. Г. - Ультразвуковая диагностика слюнных желез у больных с патологией щитовидной железы, Агтайт А. А., Венту А. А. (2013)
Браун Ю. Є. - Використання препарату "Emdogain" (Straumann) і мембрани "Bio-Gide-Perio" (Geistlich) в ході хірургічного етапу лікування (фаза II) генералізованого пародонтиту І, ІІ ступеня тяжкості (2013)
Воевода Е. А. - Эндогенная профилактика кариеса постоянных зубов у детей младшего школьного возраста (2013)
Глазунов О. А. - Применение зубной пасты Lacalut activ herbal, в профилактике пародонтита у лиц старшей возрастной группы, Корнейчук А. Е., Половникова Т. Ю., Климова Л. А. (2013)
Гордиюк Н. М. - Лечение больных с переломом нижней челюсти и нагноением костной раны (2013)
Гордиюк Н. М. - Терапия синуситов, Зайцева З. В. (2013)
Груздева А. А. - Возможности использования метода эксфолиативной цитологии в диагностике лейкоплакии слизистой оболочки рта, Суббота В. С., Пичковская Е. А., Зорина С. Д. (2013)
Дорошенко С. І. - Профілактика дисфункціональних станів СНЩС у пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями, Федорова О. В. (2013)
Дрок В. О. - Щільність кісткової тканини у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, хворих на сколіоз (2013)
Дурягіна Л. Х. - Клінічна ефективність первинної профілактики хворих із одночасними ураженнями тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з депресивними розладами, Косенко К. М. (2013)
Иванов В. С. - Уровень гигиены полости рта у дошкольников Приморского района города Одессы, Деньга О. В. (2013)
Ишутко И. Ф. - Определение химического состава эмали постоянных зубов на разных этапах развития у детей (2013)
Казакова Р. В. - Вміст вітаміну С в продуктах харчування, вирощених на території Закарпаття, Білищук Л. М., Булей Л. Ф. (2013)
Кузьміна В. А. - Розповсюдженість відкритого прикусу у віковому аспекті (2013)
Купчак О. И. - Микробиологические показатели ротовой жидкости у лиц с хроническим апикальным периодонтитом (2013)
Лабунец О. В. - Частота про-явления и анатомо-топографическая характеристика аномалий положения опорных зубов и антагонистов у лиц мо-лодого возраста с малыми включенными дефектами зубных рядов, Лабунец В. А., Деньга О. В., Диева Т. В., Куликов М. С., Лепский В. В., Лепский В. В. (2013)
Лучко О. В. - Динаміка стану гігієни порожнини рота у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями за умов лікування брекет-технікою, Смаглюк Л. В. (2013)
Лютіков О. І. - Можливість застосування композиційних / компомерних матеріалів при відновленні тимчасових молярів (2013)
Махницький Д. М. - Профілактика вторинних зубощелепних деформацій у дітей, що втратили фронтальну групу зубів (2013)
Новицкая И. К. - Клиническая эффективность геля для полости рта "Слюрем", Билищук Л. Н. (2013)
Остапенко Є. О. - Сучасні методи діагностики карієсу фісур у дітей 6-7 років (2013)
Островский А. В. - Алгоритм профессиональной гигиены полости рта у лиц с воспалительными заболеваниями пародонта (2013)
Павленко Э. М. - Особенности метаболизма оксида азота в ротовой жидкости у лиц пожилого и старческого возраста (2013)
Пинда М. Я. - Распространенность и интенсивность кариеса у 6 – летних детей, проживающих в зоне гипофтороза (2013)
Рабовіл М. І. - Значення самостійної роботи в підготовці лікарів – інтернів на кафедрі стоматології ФПО (2013)
Риндюк Н. О. - Профілактика гіперестезії при відбілюванні зубів, Чепурна І. В., Бєлова М. В., Венглер О. О. (2013)
Романенко И. Г. - Комплексное лечение больных генерализованным пародонтитом на фоне тиреоидита Хашимото, Кекош Е. А. (2013)
Романенко И. Г. - Профилактика глютен чувствительных поражений слизистой оболочки рта у больных целиакией, Дударь Д. В. (2013)
Савченко Н. В. - Коррекция нарушений минерального обмена у больных с клиническими признаками гиперестезии твердых тканей зубов на фоне гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (2013)
Седых В. П. - Изучение стоматологического статуса у подростков, страдающих детским церебральным параличом, Дурягина Л. Х., Дорофеева О. В., Энверов Р. Ф. (2013)
Семенов К. А. - Анализ статистического учета пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава, Сиренко Н. М., Комок А. С. (2013)
Степанова С. В. - Применение алгоритмических методов при формировании профессиональных навыков у врачей-интернов (2013)
Чеботар О. А. - Інфраструктура щелепно-лицевих ушкоджень у відділенні полі травми, Анісімова Л. А., Ткаченко В. Е., Венту О. А. (2013)
Яворська М. М. - Диференційна діагностика глибокого прикусу та алгоритм її проведення, Яковчук В. П. (2013)
Титул, зміст (2014)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (2014)
Антоненко В. В. Антоненко В. В. - Документи про Т. Г. Шевченка у фондах ЦДАГО України, Батрак Л. В. Батрак Л. В. (2014)
Білоусько О. А. - Шевченківські ініціативи Полтавського губернського земства (за документами Державного архіву Полтавської області), Пустовіт Т. П. (2014)
Воробей Р. Б. - Шевченкіана в документах Державного архіву Чернігівської області (2014)
Клименко Т. А. - Постать Тараса Шевченка в житті Миколи Костомарова (2014)
Сокирко А. А. - Шевченківська тематика в творчості українських художників 1920–1930-х рр. (на матеріалах фондів Національного музею Тараса Шевченка) (2014)
Шепелюк В. М. - Художня проза про Тараса Шевченка в літературі 1930-х – 1990-х рр. (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Калакура Я. С. - Управлінські рішення в структурі архівного менеджменту (2014)
Даневич Л. Г. - Галузевому державному архіву СБ України – 20 років (2014)
Василина Н. Д. - Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) – держава авторитарного типу (жовтень 1938 – березень 1939 років) (2014)
Власенко С. І. - Методи та форми використання нацистською окупаційною владою трудових ресурсів українського села (1941–1944 рр.) (2014)
Гайворонська А. А. - Творці української кінострічки (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Гула Р. В. - Антиреформаторський напрямок монархічної ідеології в редакторській політиці газети ”Киевлянин” у роки Першої російської революції (2014)
Коваль О. В. - Фонды личного происхождения при исследовании взаимосвязей белорусской и украинской диаспор (1918–1939) (2014)
Левченко Л. Л. - Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року (2014)
Чайковський А. С. - Радянсько-польські військово-політичні відносини напередодні та в умовах Другої світової війни (2014)
Горбатюк М. В. - Обіжники НКЗС УСРР як джерело для дослідження історії української дипломатії 1920–1923 рр. (2014)
Козирева М. Е. - Нове видання про німецьке населення Миколаївщини (2014)
Вилкул Ю. Г. - Динамика качества и объемов добычи железорудного сырья в Украине за 2003-2013гг. , Азарян А. А., Колосов В. А., Караманиц Ф. И. (2014)
Ступник Н. И. - Повышение качества горной массы при отработке сложноструктурных залежей криворожского бассейна подземным способом, Письменный С. В. (2014)
Моркун В. С. - Формирование управления распределением газовых пузырьков по размерам в процессе флотации, Пикильняк А. В. (2014)
Кармазин В. В. - Расширение объемов сырья бездоменного производства стали за счет получения высококачественных магнетитовых концентратов, Сыса П. А. (2014)
Федоренко П. Й. - Эффективность использования энергии взрыва скважинного заряда вв, Тищенко С. В., Гапоненко И. А. (2014)
Близнюков В. Г. - Комплексная оценка режима горных работ и производительности карьера, Луценко С. А., Баранов И. В., Близнюкова О. Ю. (2014)
Кондратець В. О. - Теоретичне дослідження активного і пасивного сканування поверхні відкритих матеріальних потоків (2014)
Kondratec V. O. - The development of theoretical approaches of linearization of the static characteristics of information tools (2014)
Азарян А. А. - Комплексное использование минерального сырья, Цыбулевский Ю. Е. (2014)
Сінчук І. О. - Електротехнічний комплекс вітроенергетичної установки для експлуатації в умовах підземних гірничих виробок залізорудних шахт, Бойко С. М., Бауліна М. А. (2014)
Тищенко С. В. - Особенности разрушения массива горных пород, экранированного замкнутой динамической зоной, Еременко Г. И., Малых Д. Ю. (2014)
Азарян В. А. - Модель системы управления качеством рудопотока карьера с использованием теории управления (2014)
Дрига В. В. - Разработка математической модели накладного индуктивного датчика для контроля качества железорудного сырья (2014)
Близнюкова О. Ю. - Влияние режима горных работ и производительности карьера на экономическую эффективность разработки месторождения (2014)
Лапшин А. Е. - Выбор и обоснование эффективных средств и способов борьбы с пылью на открытых рудных складах, Гацкий А. К., Швец Е. Н. (2014)
Кучер В. Г. - Увеличение функциональных возможностей поплавковых датчиков, Цыбулевский Ю. Е. (2014)
Педченко Л. О. - Виробництво і зберігання газових гідратів (2014)
Букин С. Л. - Сравнение результатов процесса измельчения в вибрационной мельнице с гармоническим и бигармоническим режимами работы, Сергеев П. В., Букина А. С. (2014)
Калашникова І. А. - Процеси зношування в багатоступінчатих свердловинних відцентрових насосах та підвищення довговічності їх роботи технологічними методами, Калашников А. В. (2014)
Шпильовий К. Л. - Удосконалення рудопідготовки при збагаченні нефелінових сієнітів для підвищення вилучення пірохлору, Шпильовий Л. В. (2014)
Азарян А. А. - Разработка программного обеспечения для моделирования сварочных процессов, Смолянский П. С., Осипчук А. Н. (2014)
Смолянский П. С. - Численные методы решения обратной двумерной задачи гравиметрии, Бондаренко Н. А. (2014)
Сінчук І. О. - До оцінки впливу сезонності на рівні споживання електричної енергії підземним залізорудним комбінатом, Берідзе Т. М., Ялова А. М., Бауліна М. А. (2014)
Николашин Ю. М. - Гидрогеомеханические условия формирования внутреннего отвала в затопленном карьере (2014)
Часова Э. В. - Некоторые проблемы использования синтетических поверхностно-активных веществ и основные пути их решения, Ивчук В. В. (2014)
Лапшин О. Є. - Вентиляція гірничих виробок при відкрито-підземній розробці залізних руд, Лапшин О. О., Лапшина Д. О. (2014)
Заболотний С. А. - О возможности повышения качества железорудного концентрата, Кравцов В. Н., Величко Ю. В., Кравцов Н. К. (2014)
Паламар А. Ю. - Кадастрова оценка земель расположенных в зоне влияния горной промышлености (2014)
Купін А. І. - Перспективи інформаційних технологій у задачах аналізу геосейсмічних техногенних процесів, Музика І. О. (2014)
Білецький В. С. - Еволюція вугільної фази та вугле-масляних структур при магістральному гідравлічному транспортуванні, Потапенко С. Ю. (2014)
Карабут Н. О. - Інформаційні системи, як основа діяльності підприємства (2014)
Гриценко А. Н. - Исследование и учет влияния воздушного зазора между датчиком и горной породой на точность определения содержания железа общего гамма-гамма методом, Дрига В. В. (2014)
Кайгородов Р. А. - Модель системы оперативной передачи данных измерений содержания железа общего при погрузке руды на шахте (2014)
Швець Д. В. - Розробка системи стабілізації масової долі заліза магнітного у зливі класифікатора та дослідження можливості автоматизації процесу подрібнення залізної руди та підготовки її до збагачення (2014)
Biletsky V. S. - Theory of highly loaded coal-water slurries, Krut O. A., Sergeyev P. V. (2014)
Savyk V. M. - The raising of efficience of circulated system in drilling set during drilling with well washing by the foam, Molchanov P. O. (2014)
Орловський В. М. - Полегшені тампонажні матеріали (2014)
Ткаченко Н. В. - Индукционный разогрев ж/д цистерн для интенсификации процесса слива вязких нефтепродуктов (2014)
Северин О. А. - Система концентрації сонячного випромінювання для використання в якості конструкційного елемента геліопристрою (2014)
Дорохов М. А. - Аналіз сучасних пристроїв для установки та вилучення пакерів зі свердловин, Троцький В. П., Шульга А. М. (2014)
Сизоненко А. В. - Особливість процесу горіння паливних емульсій (2014)
Сердюк О. Ю. - Єдиний оціночний показник комп'ютерного тестування (2014)
Гайко Г. І. - Мегаполіс як система наземної й підземної геоурбаністики, Булгаков В. П. (2014)
Котов И. А. - Построение интеллектуальных систем поддержки решений оперативного управления на основе логико-вероятностного моделирования надежности схем электроснабжения (2014)
Корж Р. А. - Разработка математической модели музыкальных сигналов (2014)
Куліковська О. Є. - Дослідження можливостей програмних комплексів для картографування та аналізу дорожньо-транспортних пригод, Атаманенко Ю. Ю. (2014)
Засельский В. И. - Пути совершенствования смесителей непрерывного, вертикально-направленного действия при подготовке вязко-пластичных материалов, Пополов Д. В., Засельский И. В. (2014)
Литвинюк С. Ф. - Золоте зруденіння україни як об’єкт геолого-економічної оцінки, Ловинюков В. І. (2014)
Зубкевич В. Ю. - Анализ закономерностей изменения содержания компонент смесей постоянного состава (2014)
Зубкевич В. Ю. - Обогащение минерального сырья методом кусковой термографической сортировки (2014)
Долгіх О. В. - Использование нейронных сетей при исследовании земной поверхности, подработанной подземными горными работами, Долгіх Л. В. (2014)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации и состава сырья на свойства угольных сорбентов, Шендрик Т. Г. (2014)
Сорокин Е. Л. - Изучение химизма спекания каменного угля и минеральной добавки (2014)
Терезюк П. С. - Аналіз теоретичних і практичних робіт направлених на підвищення надійності тягового органу стрічкового конвеєра (2014)
Бабошко Д. Ю. - Механизм карботермического восстановления титаномагнетитового концентрата, Ткач В. В., Губин Г. В., Зима С. Н., Орел Т. В. (2014)
Осадчук Ю. Г. - Дослідження топологій багаторівневих інверторів з використанням "плаваючих" конденсаторів, Козакевич І. А., Сіянко Р. В. (2014)
Сінчук О. М. - Аналіз способів покращення динамічних властивостей асинхронних електроприводів зі скалярним керуванням, Козакевич І. А., Швидкий Д. О. (2014)
Кузьменко М. Ю. - Оптимальное использование непрерывнолитого слитка в сквозной схеме раскроя (2014)
Рыбальченко М. А. - Совершенствование процессов формирования многокомпонентных порций шихты на доменном конвейере (2014)
Омельниченко О. С. - Історія розвитку облікової думки в Україні (2014)
Хорольський В. П. - Стратегія управління якістю продукції на корпоративних підприємствах гірничо – металургійного кластеру регіону, Хорольська О. В., Хорольський К. Д. (2014)
Дац Н. А. - Исследование рабочего процесса вибрационных конусных дробилок, Швед С. В., Пополов Д. В. (2014)
Дац Н. А. - Расчет производительности и энергопоказателей вибрационных конусных дробилок, Швед С. В., Пополов Д. В. (2014)
Горобец Л. Ж. - Закономерности формирования распределений по размерам частиц нагружаемого твердого тела (2014)
Плотніков О. В. - Радіоекологія інгулецького родовища залізистих кварцитів в криворізькому рудному районі (2014)
Губин Г. Г. - Качество окружающей среды в местах расположения предприятий горно-металлургического комплекса (гмк), Губин Г. В., Ярош Т. П. (2014)
Монастырский Ю. А. - Определение теплопотерь груза и элементов кузова при перевозке горячих шлаков карьерными самосвалами белаз 7547, Даниленко Е. Ю., Вивчарик А. С. (2014)
Николашин Ю. М. - Способ отвалообразования в режиме деформации горных пород, Кебал Я. В. (2014)
Григор’єв Ю. І. - Підвищення ефективності проектних рішень щодо пошуку оптимального режиму гірничих робіт при сумісному комплексному відпрацюванні техногенних і геогенних родовищ (2014)
Гриценко А. Н. - Расчет оптимальной сети геофизического опробования рудных блоков, Черкасов А. В., Швидкий А. В. (2014)
Кривенко А. Ю. - Математическое моделирование движения частиц твердой фазы питающей пульпы в премной емкости магнитного дешламатора (2014)
Олійник Т. А. - Технологія комплексного використання техногенної сировини ПАТ "ПІВНГЗК", Скляр Л. В., Кушнірук Н. В., Нагнибіда І. О. (2014)
Онищук І. І. - Моніторингова експертиза концепцій нормативно-правових актів (2014)
Турчинов К. О. - Проблеми законодавчого регулювання діяльності політичних партій (2014)
Губська А. В. - Правова природа представництва у груповому позові (2014)
Кушерець Д. В. - Механізми цивільно-правової охорони та захисту майнових прав у сфері договірного права (2014)
Ліхтер М. П. - Категорія "благополуччя" в екологічному праві (2014)
Каменська Н. П. - Публічна адміністрація: логіко-методологічний аналіз дефініції (2014)
Муза О. В. - Адміністративно-правовий механізм захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб в Україні (2014)
Самбор М. А. - Адміністративно-деліктні правовідносини: окремі погляди на поняття та зміст (2014)
Сірош Д. М. - Правозастосовчі проблеми фінансування безоплатної правової допомоги в Україні (2014)
Алямкін Р. - Міжнародно-правовий режим захисту прав людини під час внутрішніх збройних конфліктів (2014)
Бані-насер Фаді - Зовнішня політика України в контексті мирного врегулювання арабо-ізраїльського кофлікту: правові аспекти (2014)
Коптєва О. О. - Безпека людини як концепція міжнародного права (2014)
Месхія О. Н. - Генеза розвитку міжнародних організацій як інституціоналізованого механізму міжнародного співробітництва (2014)
Муравйов В. І. - Способи і механізми врегулювання спорів в угодах Європейського Союзу про асоціацію (2014)
Мушак Н. Б. - Україна та Європейський Союз: формат двостороннього співробітництва у сфері пересування осіб (2014)
Алямкін Р. - Фактор довіри у системі становлення економічної безпеки банківського сектору економіки України (2014)
Скриньковський Р. М. - Фундаментальні засади розвитку підприємства та формування його перспективи, Ситар Л. Й. (2014)
Андрієнко М. В. - Стан нормативно-правового забезпечення державного управління сферою пожежної безпеки в Україні (2014)
Гошовська В. А. - Взаємодія держави і церкви у сфері захисту і збереження культурної спадщини, Онищук С. В. (2014)
Ігнатенко О. П. - Притягнення винних до адміністративної відповідальності у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Мороз В. М. - Удосконалення змісту вимог до публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів як напрям державно-управлінського впливу на якість підготовки науково-педагогічних кадрів (2014)
Нижник Н. Р. - Державне управління в Україні: функція координування, Мосов С. П. (2014)
Редько А. Г. - Система підготовки і підвищення кваліфікаційного рівня керівних кадрів адміністративної еліти західних областей УРСР у 50–80-х рр. ХХ ст. (2014)
Сердюк С. А. - Організаційно-правові засади державного регулювання обігу земель державної власності (2014)
Філіппова В. Д. - Адаптація методу когнітивного моделювання до аналізу й оцінки державної політики в галузі педагогічної освіти (2014)
Шатило О. А. - Механізми формування національної енергетичної політики: досвід Французької Республіки (2014)
Рустамзаде А. Х. - Проблемы совершенствования процедуры формирования состава Судебно-правового Совета в Республике Азербайджан (2014)
Романюк Т. В. - Нове дослідження про статус суб’єктів адміністративного судочинства (2014)
Нікітчіна Т. І. - Дослідження впливу ферментативного препарату із пектинметилестеразною активністю на драглеутворення яблучного пюре (2014)
Осипова Л. А. - Инновации в технологии функциональных напитков на основе фруктово-ягодных соков и пряно-ароматического растительного сырья (2014)
Осипова Л. А. - Биохимическая конверсия сахаров фруктово-ягодных соков, используемых для производства сиропов с лечебно-профилактическими свойствами, Лозовская Т. С. (2014)
Осипова Л. А. - Научное обоснование технологии переработки пряно-ароматического растительного сырья на экстракты с высокой концентрацией фенольных соединений, Иовчева И. А. (2014)
Осипова Л. А. - Исследование выживаемости спор плесневых грибов вида Byssochlamys nivea во фруктово-ягодных сиропах, Кирилов В. Х., Худенко Н. П., Лозовская Т. С. (2014)
Устенко І. А. - Характеристика збагачених напоїв на основі фруктових та овочевих наповнювачів (2014)
Біленька І. Р. - Розробка режиму стерилізації пастоподібних продуктів на основі вичавків ферментованого топінамбура, Мірошниченко О. М., Лазаренко Н. А. (2014)
Козонова Ю. О. - Соковмісні напої для спортсменів, Пруц Д. Ю. (2014)
Прибильський В. Л. - Удосконалення технології ферментованих медових напоїв, Олійник С. І., Чуприна Н. М. (2014)
Иванова В. Д. - Перспективы использования фитоэкстрактов в технологии безалкогольных напитков оздоровительного назначения, Ясинская И. Л. (2014)
Мазуренко І. К. - Вивчення впливу екзо- та ендогенних факторів на зміни біологічно активних речовин рослинної сировини, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А. (2014)
Лилишенцева А. Н. - Функциональные свойства пищевых волокон плодоовощного сырья, Комарова Н. В. (2014)
Стешенко О. М. - Визначення параметрів екстракції фенольних сполук фітоадаптаційної суміші, Арсеньєва Л. Ю. (2014)
Пасічний В. М. - Дослідження мікробіологічних показників натуральних барвників з бурякової сировини, Грегірчак Н. М., Тимошенко І. В. (2014)
Голембовська Н. В. - Характеристика пряно-ароматичних коренеплодів, Лебська Т. К. (2014)
Петрова Ж. О. - Інноваційні технології виробництва функціональних рослинних порошків (2014)
Рубанка К. В. - Полікомпонентна суміш на основі чаю як добавка до харчових продуктів, Терлецька В. А., Зінченко І. М. (2014)
Матко С. В. - Використання сочевиці для виробництва харчових продуктів, Мельник Л. М., Бессараб О. С. (2014)
Хомич Г. П. - Комплексна переробка плодів хеномелесу, Васюта В. М., Левченко Ю. В. (2014)
Селютіна Г. А. - Визначення антиоксидантної активності рослинної сировини, Виродова О. В., Щербакова Т. В. (2014)
Карпутіна М. В. - Нове у технології безалкогольного напою, отриманого з використанням культури Medusomyces gisevii, Прибильський В. Л., Григоренко Н. О., Мельник І. В. (2014)
Ильева Е. С. - Сравнительная характеристика пищевой ценности плодовых соков, полученных диффузионным и прессовым методами (2014)
Маноли Т. А. - Морфометрическое обоснование возможности использования рыб внутренних водоемов в технологии имитированных продуктов, Чибич Н. В. (2014)
Франко Е. П. - Новые решения при переработке рыборастительных консервов (2014)
Черно Н. К. - Cтруктура та властивості β-глюкану Saccharomyces Cerevisiae, отриманого пероксидним методом, Шапкіна К. І. (2014)
Капрельянц Л. В. - Разработка технологии получения липосомальных форм ферментных препаратов, Винкерт Д. Я., Величко Т. А. (2014)
Трегуб Н. С. - Кінетичні параметри накопичення біомаси Lactobacillus acidophilus на середовищах із селеном, Капрельянц Л. В. (2014)
Воловик Т. М. - Дослідження активності інкапсульованих пробіотиків у йогурті, Капрельянц Л. В. (2014)
Янченко К. А. - Кінетика гідролізу фруктозанів ферментами культур дріжджів, оброблених мутаґеном (2014)
Павлова О. В. - Сорбционная способность хитин-глюканового комплекса, выделенного из биомассы продуцента лимонной кислоты, Белова Е. А., Троцкая Т. П. (2014)
Павлова О. В. - Оптимизация композиционного состава питательной среды для глубинного культивирования продуцента лимонной кислоты – Aspergillus Niger, Троцкая Т. П. (2014)
Калугина И. М. - Разработка технологии йодсодержащих смузи на основе фейхоа, Ненова А. В. (2014)
Дейнека І. Ф. - Фосфоліпіди у функціональному харчуванні, Авдєєва Л. Ю. (2014)
Очколяс Е. Н. - Оценка возможности использования БАД из ламинарии и фукуса в качестве ингредиентов для питания оздоровительного назначения, Лебская Т. К. (2014)
Бессараб О. С. - Харчові інгредієнти та БАД з екстракту топінамбура, Гаган І. О. (2014)
Декуша А. В. - Теплофизические характеристики водных растворов гидролизованных белков, Жукотский Э. К., Иванов С. А. (2014)
Пічкур В. Я. - Дослідження основних фізико-хімічних властивостей набухаючих видів крохмалю, Лисий О. В., Грабовська О. В., Ковбаса В. М. (2014)
Килименчук О. О. - Масло амаранту – стимулятор росту лактобацил, Євдокимова Г. Й., Журлова О. Д. (2014)
Линник В. А. - О научных разработках УкрНИИНанобиотехнологий по получению продовольственной группы товаров со специальными свойствами для использования их в чрезвычайных и стрессовых ситуациях, Каплуненко В. Г., Любимая Ю. А. (2014)
Савинок О. Н. - Выбор рациональных параметров измерения реологических характеристик цельномышечной ткани говядины методом пенетрации, Косой В. Д., Гарбуз В. Г. (2014)
Velkova Jorgova К. - Efect of smoking on the accumulation of polycyclic aromatic hidrocarbons, in m. Longisimus dorsi from pigs and possibilities for reducing their content, Donceva T., Gradinarska D., Danov K., Kuzelov A., Andronikov D. (2014)
Никитина А. В. - Мясные полуфабрикаты функционального назначения, Азарова Н. Г., Ткачук М. М. (2014)
Шлапак Г. В. - Проектирование добавок антианемического действия (2014)
Авдєєва Л. Ю. - Збагачення м’ясних напівфабрикатів біологічно активними речовинами рослинної сировини, Шафранська І. С. (2014)
Приліпко Т. М. - Обгрунтування режимних параметрів процесу стерилізації паштетів із м'яса індиків, Куций В. М., Янович В. П. (2014)
Якубчак О. М. - Мікробіологічні показники яловичини залежно від заключної обробки туш, Загребельний В. О., Муковоз В. М., Карпуленко М. С. (2014)
Чабанова О. Б. - Обґрунтування рецептур дієтичних напоїв на основі сироватки, Вікуль С. І., Бондар С. М., Нєдова О. Ф. (2014)
Заболоцкая Т. А. - Изучение параметров сычужной коагуляции при производстве сыров, вырабатываемых с участием пропионовокислых бактерий, Давыдова Е. А. (2014)
Зайцева А. Л. - Конструирование комбинированных биоферментированных продуктов с заданными потребительскими свойствами (2014)
Невмывака Д. В. - Определение рациональных условий реакции этанолиза пальмового стеарина, Демидов И. Н. (2014)
Кузнецова Л. Н. - Исследование пальмового масла методом ДСК, Папченко В. Ю., Петик П. Ф., Демидов И. Н. (2014)
Мольченко С. М. - Кінетика нейтралізації жирів водно-спиртовими розчинами карбонатів лужних металів, Демидов І. М., Вєдь В. Є. (2014)
Матвєєва Т. В. - Купажі олій – джерело поліненасичених жирних кислот, Федякіна З. П. (2014)
Королюк Т. А. - Дослідження впливу НВЧ-оброблення на термін придатності гарбузової та горіхової олії, Усатюк С. І., Арсєньєва Л. Ю., Дербугова Г. Л. (2014)
Назаренко Ю. В. - Удосконалена технологія сиру кисломолочного для дитячого харчування з подовженим терміном зберігання (2014)
Кошова В. М. - Використання ярих та озимих сортів ячменю для отримання світлого пивоварного солоду, Попова Н. В., Мисюра Т. Г., Бартошак А. В. (2014)
Олійник С. І. - Застосування альмандину у водоочищенні під час виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв, Прибильський В. Л., Чуприна Н. М. (2014)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування режимних параметрів процесу подрібнення зернової крохмалевмісної сировини спиртової промисловості, Янович В. П., Купчук І. М. (2014)
Олійник С. І. - Визначання активності активного вугілля за лужністю водного настою у виробництві напоїв, Ковальчук В. П. (2014)
Ткаченко О. Б. - Организация защиты прав потребителей – актуальное направление развития товароведческой науки в Украине, Киров И. М. (2014)
Бочарова О. В. - Використання здобутків вітчизняної практики виробництва безпечних харчових продуктів у сучасних умовах (2014)
Ливенцова Е. О. - Определение кофеина в биологически активных добавках на основе экстрактов чая (2014)
Пилипенко Л. М. - Біосенсори в контролі якості харчових продуктів, Данилова О. І., Пилипенко І. В., Гайдукевич Д. К. (2014)
Осадчук И. В. - Интеграция системы менеджмента качества с системой HACCP (2014)
Лилишенцева А. Н. - Установление критериев натуральности томатного сока, Мельникова Л. А , Щелухина К. Д. (2014)
Петруша О. О. - Аспекти вітчизняних та зарубіжних нормативних документів на майонез, Нєміріч О. В., Вашека О. М. (2014)
Кухтіна Н. М. - Дослідження естетичних властивостей тари горілчаних виробів, Чорна Т. О. (2014)
Петрова І. А. - Особливості експертного дослідження технології виробництва масла вершкового при виявленні економічних правопорушень (2014)
Стрикаленко Т. В. - Вода для жизни в стратегии управления здоровьем, Ляпина Е. В. (2014)
Гладушняк А. К. - Силовые параметры жидкостных струй при мойке тары и растительного сырья в пищевой промышленности, Всеволодов А. Н., Малаевский М. В., Петровский В. В. (2014)
Всеволодов А. Н. - Кинетика набора влажности загрязнениями пищевого растительного сырья (2014)
Амбарцумянц Р. В. - Определение обобщенных координат механизмов машин пищевой промышленности методом сечений, Арабаджи Е. Д. (2014)
Аванесьянц А. Г. - Напряжения в ветвях ремня клиноременных передач гомогенизаторов и сепараторов, Аванесьянц Г. А. (2014)
Терзиев С. Г. - Кинетика экстрагирования из шлама кофе при микроволновом подводе энергии, Макиевская Т. Л., Ружицкая Н. В. (2014)
Снєжкін Ю. Ф. - Тепломасообмінні процеси при сушінні функціональної сировини, Петрова Ж. О., Пазюк В. М. (2014)
Переяславцева Е. А. - Расчет и выбор аппаратов циклонного типа при получении ряда бактериальных препаратов методом распылительной сушки (2014)
Цуркан О. В. - Обґрунтування технологічної та конструктивної схеми автоклава з аеродинамічним інтенсифікатором, Гурич А. Ю., Полєвода Ю. А. (2014)
Самойчук К. О. - Обґрунтування гідродинамічних параметрів процесу струминної гомогенізації молока з роздільною подачею вершків, Ковальов О. О. (2014)
Чепок В. І. - Модернізація конструкції ручної медогонки, Чепок Р. І., Носова І. О. (2014)
Саламатіна С. Є. - Стан та перспективи розвитку гастрономічного туризму на півдні Одещини (2014)
Лазуткина А. В. - Особенности брендинга туристических услуг, Долинская Е. А. (2014)
Тітомир Л. А. - Інфраструктура готелів туристичного класу (2014)
Коваленко Н. А. - Концепция управления качеством санаторно-курортных услуг (2014)
Кунділовська Т. А. - Розробка методики визначення конкурентного потенціалу молочних консервів, Брусенська Г. І. (2014)
Жуков Е. В. - Предпосылки улучшения системы менеджмента безопасности пищевых продуктов при производстве бальзамов на ПрАТ "Люботинский завод "Продтовары", Карандей А. В. (2014)
Петрова І. А. - Особливості експертного дослідження сирів при розкритті економічних правопорушень, Петров С. О. (2014)
Иванова Л. А. - Оценивание конкурентоспособности бытовых компрессорных холодильников, Косицын Н. О. (2014)
Кіндюк Б. В. - Правове регулювання лісової справи в українській державі Павла Скоропадського (2014)
Заріцька І. М. - Науковий внесок у розвиток земельного права Г.О. Аксеньонка, Голуб С. М. (2014)
Протосавіцька Л. С. - Політичні і правові погляди Т.Г. Шевченка (2014)
Ясочко Ю. О. - Передвиборна агітація та політична реклама: поняття, співвідношення, порівняльно-правовий аналіз (2014)
Світлична А. Е. - Децентралізація як спосіб організації публічної влади в державі (2014)
Єрмоленко В. М. - Деякі правові проблеми органічного виробництва в Україні, Черняк Є. О. (2014)
Статівка А. М. - Правові засади сучасної аграрної реформи в Україні та роль селянина в її проведенні (2014)
Уркевич В. Ю. - Про принципи виробництва органічної сільсько¬господарської продукції в Україні (2014)
Ващишин М. Я. - Тенденції розвитку аграрного права України (2014)
Гафурова О. В. - Деякі питання удосконалення законодавства у сфері соціального розвитку села (2014)
Горіславська І. В. - До питання суб’єктного складу аграрних страхових правовідносин, Плаксій І. І. (2014)
Кудріна Ю. І. - Особливості правового забезпечення виробництва зерна в Україні (2014)
Невмержицька М. А. - Міжнародні організаційно-правові аспекти ветеринарної справи (2014)
Покальчук М. Ю. - Правове становище аграрного фонду (2014)
Кравець Н. В. - Правові аспекти органічного сільського господарства як засобу реалізації принципу екологізації аграрного виробництва (2014)
Любчич А. М. - Роль та значення процедурних норм в аграpному праві (2014)
Хорошевська О. І. - Напрями вдосконалення законодавства у сфері паювання майна колективних сільскогосподарських підприємств (2014)
Піддубний О. Ю. - Правовідносини щодо використання біологічних технологій у тваринництві (2014)
Краснова Ю. А. - Щодо визначення методів правового регулювання відносин екологічної безпеки (2014)
Петлюк Ю. С. - Моніторинг земель як структурний елемент системи моніторингу довкілля, Федосенко К. Ю. (2014)
Петлюк Ю. С. - Юридична категорія "ринок земель": сучасні підходи до інтерпретації (2014)
Гураш В. М. - Соціальне призначення трудового права України (2014)
Невмержицька М. А. - Пенсійне забезпечення державних службовців: новели правового регулювання, Ільченко А. П. (2014)
Новак Т. С. - Актуальні питання розвитку предмету трудового права України (2014)
Світличний О. П. - До питання встановлення адміністративної та кримінальної відповідальності юридичних осіб за порушення прав інтелектуальної власності (2014)
Бондар О. Г. - Майнові відносини як об’єкт державного нагляду (контролю) за охороною праці на підприємствах, установах, організаціях агропромислового виробництва (2014)
Гулак О. В. - Місце та роль державної лісової охорони в сучасній організаційно-правовій моделі державних органів України (2014)
Гулак О. В. - Співвідношення державного управління та місцевого самоврядування: концептуальний підхід, Падій В. В. (2014)
Башкатова В. В. - Значення норм публічного та приватного права у захисті прав та законних інтересів особи (2014)
Гречанюк Н. В. - Роль і місце держави у становленні вільного ринку земель в Україні (2014)
Козачук О. А. - Державні органи управління в системі лісової охорони: сучасна парадигма (2014)
Любарець А. Ю. - Правові та організаційні засади скорочення чисельності держслужбовців в Україні (на прикладі мінагрополітики України) (2014)
Макаренко В. В. - До питання визначення суб’єкта адміністративного правопорушення у сфері незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності (2014)
Пашун А. В. - Адміністративно-правовий режим надрокористування: поняття та зміст (2014)
Романенко А. В. - До питання системи органів державного управління у сфері земель житлової та громадської забудови (2014)
Шевчук О. М. - Адміністративні протоколи, як засіб адміністратив¬ного примусу в діяльності державної інспекції сільського господарства України (2014)
Gaievskyi I. M. - Real estate in legalization scheme: preventive as¬pects of prevention and counteraction (2014)
Мушенок В. В. - Сучасна державна політика України щодо фінансової підтримки сільського господарства (2014)
Любич Н. П. - Законодавчо-нормативне регулювання бюджетних правовідносин (2014)
Яра О. С. - Інформація як предмет злочинів, передбачених СТ. СТ. 231, 232, 232-1, 232-2 КК України (2014)
Дуда Х. І. - Поняття комп’ютерних слідів злочину (2014)
Бабенко К. - Про чисельне розв’язування мішаної задачі Діріхле–Неймана для рівняння Лапласа у випадку тороїдальної області, Хапко Р. (2014)
Гарасим Я. - Щодо можливості відтворення граничних потенціалів за відомим розподілом осесиметричного електростатичного поля, Остудін Б. (2014)
Грицько Б. - Стаціонарна задача теплопровідності в неоднорідній області з граничними умовами трансмісійного типу, Сибіль Ю. (2014)
Бартіш М. - Трикроковий ітераційно-різницевий метод мінімізації функцій з кубічним порядком збіжності, Огородник Н. (2014)
Сеньо П. - Арифметика лінійних функціональних інтервалів (2014)
Цегелик Г. - Апарат некласичних мінорант Ньютона функцій, заданих таблично, та його використання для наближення функцій, Глебена М. (2014)
Вовк О. - Апостеріорні оцінювачі похибки серендипових квадратичних апроксимацій МСЕ для еліптичних крайових задач, Квасниця Г., Остапов О., Шинкаренко Г. (2014)
Єлейко Я. - Визначення поняття ризику за допомогою теорії нечітких множин, Щербина Ю., Дмитрів С. (2014)
Жук М. - Аналітико-числовий підхід до розв’язування задачі про згин прямокутних ортотропних пластин на пружній основі, Кіндибалюк А., Щербина Н. (2014)
Кіндибалюк А. - Властивості кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції, Шинкаренко Г. (2014)
Коссак О. - Криптування з використанням еліптичної кривої, Холявка Я. (2014)
Romanuke V. - An expected value invariant by the probability distribution as a second player optimal strategy in the game with minimizing assuredly the absolute deviations (2014)
Ленько В. - Відновлення графічних образів за допомогою карт Кохонена, Караба А. (2014)
Черняхівський В. - Задачі побудови простого ланцюга графа для зв'язаних серединних умов (2014)
Анісімова Н. - Множина ефективних ітераційних інтервальних методів розв’язування систем трансцендентних рівнянь, що не потребують обертання інтервальних матриць, Сеньо П. (2014)
Бартіш В. - Трикроковий алгоритм з пам’яттю мінімізації функцій (2014)
Недашковська А. - Розв’язування задачі на власні значення з багатьма невідомими (2014)
Хазова Ю. - Динаміка стаціонарних структур в параболічної задачі з відображенням просторової змінної (2014)
Венгерський П. - Про задачу сумісного руху поверхневих і ґрунтових потоків на території водозбору (2014)
Душкін В. - Моделі розсіяння електромагнітних хвиль на імпедансних стрічках, розташованих у діелектричному шарі та на його поверхні (2014)
Кіндибалюк А. - Застосування кусково-степеневих апроксимацій МСЕ для сингулярно збурених задач адвекції-дифузії-реакції, Шинкаренко Г. (2014)
Кушнір І. - Оцінка середньої опірності організму захворюванням по областях України та прогнозна оцінка фінансового стану страхової компанії на прикладі ДМС, Єлейко Я. (2014)
Мильо О. - Сумісні наближення значень еліптичних функцій Вейєрштрасса та Якобі, Холявка Я. (2014)
Стельмащук В. - Числове моделювання динамічних задач піроелектрики, Шинкаренко Г. (2014)
Трушевський В. - Розпаралелена апроксимація еліптичних крайових задач штучною нейромережею з радіально-базисними функціями, Шинкаренко Г. (2014)
Чекурін В. - Гранично-елементні алгоритми для задач ідентифікації порожнини в циліндричному тілі за температурним полем поверхні, Сінькевич О. (2014)
Черняхівський В. - Циклічний максимальний простий ланцюг неповного графа (2014)
Титул, зміст (2014)
Бентя Ю. В. - Музична Шевченкіана в особових фондах українських композиторів (з архівних зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Горяева Т. М. - Документы Т. Г. Шевченко в РГАЛИ, Злобина Г. Р. (2014)
Гумен Ю. Є. - Шевченкіана у документах та матеріалах Державного архіву Тернопільської області, Сулима О. Я. (2014)
Лаєвський С. Л. - Чернігівські дороги Кобзаря. Шевченківська тематика у діяльності Чернігівського історичного музею імені В. В. Тарновського (2014)
Павлова О. Ф. - Роль Т. Г. Шевченка у розвитку творчої особистості І. С. Нечуя-Левицького (2014)
Бодня О. Л. - Відображення доби Ярослава Мудрого в давньоруських літописах (2014)
Гінзбург О. П. - Процеси становлення багатопартійної системи в Україні в документах ЦК КПУ (на прикладі Народного Руху України за перебудову) (2014)
Барабаш Т. М. - Письмо і писарі листів Богдана Хмельницького до магістрату Львова 1655 року (2014)
Водотика Т. С. - Слідча справа Лонгина Цегельського: джерелознавча характеристика та інформаційний потенціал, Іваницький І. В. (2014)
Гаращук Т. С. - Джерела з історії дворянских депутатських зібрань України (кінця XVIII – початку ХХ ст.) (2014)
Гула В. Д. - Евакуаційні процеси на теренах УРСР у 1941 р.: радянська історіографія (2014)
Гула Р. В. - Особливості державно-церковних відносин у 1918–1929 роках, Щурко О. М. (2014)
Завальнюк К. В. - Документи Державного архіву Вінницької області про В. Б. Антоновича (1834–1908 рр.) (2014)
Іванюк І. А. - Регламентація діяльності монастирського бібліотекаря в Києві у XIX столітті (2014)
Карпінчук Г. В. - "Прожив життя мученика за Україну...” (2014)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи як джерело вивчення історії українського театру ХХ століття (2014)
Ліщук С. В. - Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. (2014)
Магурчак А. М. - Андрій Жук у документах і матеріалах фондів ЦДАВО України (2014)
Ніколаєва Т. О. - Театральна та кінематографічна діяльність Ігоря Біра (1920–1930-і рр.) (2014)
Хромов А. В. - Станіслав Василевський – одеський поліцмейстер (1824–1831 рр.), наказний отаман Дунайського козацького війська (1836–1846 рр.) (2014)
Москальов Д. В. - Із щоденника київського історика Максима Берлинського (2014)
Пономарьов О. М. - "Сказка” запорозького розвідника часів Семирічної війни (до кримсько-прусських відносин 1762 року) (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Манівцями історії секретних служб (2014)
Шепелюк В. М. - Літературно-мистецьке свято в Плютах з нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка і Міжнародного дня музеїв (2014)
Купрунець Т. Я. - XIV Міжнародна конференція архівів країн Центральної та Східної Європи "Комплектування архівів у цифровому світі ХХІ сторіччя” (2014)
Життєві сходинки Ніни Киструської (2014)
Кравець В. Г. - Кафедра геобудівництва і гірничих технологій (Нарис діяльності 1948-59 рр., 1993-2013 рр.), Ган А. Л. (2014)
Вовк О. А. - Некоторые вопросы сейсмобезопасности подземных и поверхностных сооружений при внезапных динамических проявлениях, Шевчук Н. А., Ткачук К. Н. (2014)
Кравець В. Г. - Дослідження напружено-деформованого стану приконтурного ґрунтового масиву при роликовому ущільненні, Зайченко С. В. (2014)
Ремез Н. С. - Взаємодія сейсмовибухових хвиль з шаруватим грунтовим масивом і підземним трубопроводом, Іванова І. А., Демещук В. Л. (2014)
Самедов А. М. - Термодинамічна активація підземного водного розчину і фазові перетворення, Кравець В. Г., Новохацький О. А. (2014)
Буллер М. Ф. - О стабильности эмульсионных взрывчатых составов, Вовк Т. Н., Лозовик Н. В. (2014)
Гребенюк Т. В. - Методика дослідження полів напружень навколо шпура при статико-динамічному методі видобування кам′яних блоків, Ткачук К. К., Демещук В. Г. (2014)
Закусило Р. В. - Дослідження по вибору полімерної композиції та методу виготовлення оболонок для K-труб, Романченко А. М., Закусило В. Р., Кравець В. Г. (2014)
Кравець В. Г. - Пріоритетні напрями забезпечення конкурентоспроможності гірничорудних підприємств при застосуванні відкритої гірничої технології, Темченко О. А. (2014)
Пушкин С. П. - Oптимизация добычи угля в условиях сложноструктурных залежей (2014)
Фомичев В. В. - Исследование модели изменения состояния дренажного штрека в условиях надработки в шахтах Западного Донбасса, Соцков В. А. (2014)
Кулаковський Л. Я. - Формування факторного поля для експериментальних досліджень парової трубчатої сушарки торфу, Алтухов Є. І. (2014)
Шевчук С. П. - Дослідження процесу поверхневого ущільнення кріплення тунелю гнучким вібраційним робочим органом з поперечними коливаннями, Шевчук Н. А., Зайченко С. В., Городецький В. Г. (2014)
Денисюк С. П. - Розробка системи онлайн моніторингу стану силових трансформаторів, Сопель М. Ф., Пилипенко Ю. В., Притискач І. В. (2014)
Побігайло В. А. - Підвищення ефективності функціонування засобів обмеження струмів короткого замикання, Калінчик В. П., Волошко А. В. (2014)
Тишевич Б. Л. - Дослідження багатошарових нейронних мереж для ідентифікації енергетичних процесів (2014)
Алексанян А. Г. - Оцінка стану атмосферного повітря методом ліхеноіндикації, Тверда О. Я. (2014)
Колунаєв Є. В. - Забруднення водного середовища та пов’язані з ним ризики (2014)
Олевська Т. В. - Aналіз очищення шахтних вод на прикладі ВАТ "Шахти "Комсомолець Донбасу", Канар М. О. (2014)
Єрмоленко І. М. - Наукові розвідки професора М. М. Гершонова у сфері земельного законодавства (2014)
Качур В. О. - Декларація прав Вірджинії 1776 р. Та її значення для державно-правового розвитку США (2014)
Протосавіцька Л. С. - Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму (2014)
Єрмоленко В. М. - Підзаконні акти верховної ради України як джерело аграрного права (2014)
Статівка А. М. - Співвідношення поняття "господарська діяльність" та "виробничо-господарська діяльність" сільськогосподарських підприємств (2014)
Горіславська І. В. - Правове регулювання окремих видів аграрних страхових відносин, Терешко А. Р. (2014)
Курман Т. В. - Агросфера як основа сталого розвитку сільськогосподарського виробництва (2014)
Жушман В. П. - Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення, Шведенко П. Ю. (2014)
Чабаненко М. М. - Сільськогосподарська продукція як категорія аграрного права України (2014)
Коваленко С. М. - Правові питання підготовки робітничих кадрів для аграрного виробництва в Україні (2014)
Коломієць Я. Л. - Про поняття обмежень у здійсненні виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Мельник В. О. - Зарубіжний досвід правового регулювання органічного виробництва (порівняльно-правовий аспект) (2014)
Осадько А. С. - Роль договору лізингу в сільському господарстві України (2014)
Рудь Ю. М. - Вітроенергетика як напрям енергозбереження в сільському господарстві: питання правового регулювання (2014)
Сащенко І. С. - Про правове регулювання інвестицій у соціальний розвиток села як передумова сталого розвитку сільських територій (2014)
Шведенко П. Ю. - Відповідальність за порушення кредитних зобов’язань в аграрному секторі (2014)
Петлюк Ю. С. - Використання та охорона тваринного світу з найдавніших часів до кінця хv століття: історико-правова ретроспектива (2014)
Улютіна О. А. - Міжнародні правові стандарти у сфері охорони навколишнього природного середовища та природокористування (2014)
Гиренко І. В. - Місце та роль галузей права у системі правової охорони рослинного світу України (2014)
Дейнега М. А. - Проектування національної екологічної мережі у контексті стратегії сталого розвитку: правовий аспект, Маєвський В. А. (2014)
Краснова Ю. А. - Поняття та місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України (2014)
Краснова Ю. А. - Деякі особливості об’єктного складу екологічних правовідносин, Лаврентьєва О. В. (2014)
Святченко Л. О. - Юридична відповідальність за вчинення правопорушень у сфері забезпечення охорони, використання й відтворення водних біоресурсів (2014)
Хотько О. А. - Значение правовой интеграции при установлении подходов к сущности ограничений и обреме¬нений прав на земельные участки (2014)
Долгополов А. М. - Юридична відповідальність у галузі транспорту, Кентеш І. В. (2014)
Башкатова В. В. - Процесуальні гарантії захисту прав і законних інтересів особи (2014)
Дуда Х. І. - Судовий прецедент як джерело процесуального права України, Сабіщенко О. В. (2014)
Кулинич О. П. - До питання про визначення земельної ділянки як об’єкта цивільних та земельних прав (2014)
Новак Т. С. - До проблеми визначення поняття "працівники з сімейними обов’язками" та його застосування в законодавстві України, Рудніцька К. В. (2014)
Світличний О. П. - До питання юридичної відповідальності юридичних осіб за порушення об’єктів права інтелектуальної власності (2014)
Головій Л. В. - Адміністративно-правові аспекти акредитації у сфері вищої освіти: зарубіжний досвід (2014)
Гулак О. В. - Окремі аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України, Помянська Н. Ю. (2014)
Правдюк А. Л. - До питання систематизації норм адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства (2014)
Черкашин Д. К. - Законодавче регулювання вищої освіти в Україні (2014)
Гоцуляк Є. М. - Податкове адміністративне розслідування як стадія провадження по справах про ухилення від сплати податків (2014)
Козачук О. А. - Теоретично-правовий аналіз поняття та змісту дефініції "лісова охорона" (2014)
Марущак Ю. В. - Адміністративно-правова охорона майнових та немайнових прав власності в Україні (2014)
Процан Ю. Г. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку державної і правової політики у сфері охорони рибних ресурсів (2014)
Романенко А. В. - Окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови (2014)
Савіцька В. В. - Елементи організаційно-правового механізму управління у сфері селекційних досягнень у рослинництві України (2014)
Фещенко І. С. - До питання про організаційно-правові засади інспектування навчальних закладів України (2014)
Гаєвський І. М. - Ризики нотаріуса при посвідченні правочинів із землею: акценти фінансового моніторингу, Гаєвська О. О. (2014)
Губанова Т. О. - До питання взаємодії органів фінансового контролю в Україні (2014)
Ковальова С. С. - До питання кримінальної відповідальності за порушення прав на породи тварин як об’єкт прав інтелектуальної власності (2014)
Ковальова С. С. - Місце прецеденту в сучасному кримінальному праві України, Плаксій І. І. (2014)
Golovko L. O. - Problems of international legal regulation of food security (2014)
Вовк О. А. - Исследование параметров движения поверхностных волн для повышения сейсмобезопасности поверхностных объектов, Шевчук Н. А. (2014)
Мейш В. Ф. - Численное решение задач о распространении цилиндрических волн в грунтовых средах периодической структуры (2014)
Бойко В. В. - О сейсмическом эффекте при обрушении высотного сооружения, Кузьменко А. А., Хлевнюк Т. В. (2014)
Диняк С. В. - Аналіз досвіду виготовлення і застосування "гранеміту" в промислових умовах (2014)
Кузьменко А. А. - О количестве фактически взрывающихся зарядов в одной группе, Чалая О. Н., Хлевнюк Д. В. (2014)
Пушкин С. П. - Оптимизация суточных объемов добычи угля по забоям в условиях сложно-структурных залежей (2014)
Соболевський Р. В. - Оптимізаційне моделювання технології видобування декоративного каменю (2014)
Ткачук К. К. - Промислова перевірка ефективності зустрічноспрямованого ініціювання зарядів (2014)
Фоменко І. О. - Дослідження технологічних параметрів процесу керування напрямком розколу блочного каменю під час використання невибухових руйнуючих сумішей, Ковтун А. І. (2014)
Фролов О. О. - Вплив межі поділу порід різної міцності на об’єм руйнування гірського масиву вибухом суміжних свердловинних зарядів (2014)
Бодюк А. В. - Геологічні об’єкти обчислення надро-фіскального доходу (2014)
Кальчук С. В. - Особливості формування поля напружень при видобуванні блочного облицювального каменю (2014)
Твердая О. Я. - Оценка трансформации энергии взрыва в разрушаемый массив разнопрочных пород зарядами взрывчатых веществ местного приготовления, Воробьев В. Д., Демещук В. Л. (2014)
Розен В. П. - Моделирование производственных процессов с целью повышения их энергоэффективности, Коновал Р. Ю. (2014)
Розен В. П. - Електропостачання віддалених об’єктів, Соловей А. И., Купцов Д. В. (2014)
Торопов А. В. - Оптимизация управления асинхронизированным вентильным двигателем шахтной подъемной установки методом Беллмана – Ляпунова, Торопова Л. В. (2014)
Торопов А. В. - Повышение уровня автоматизации шахтных водоотливных установок при питании насосов от устройств плавного пуска (2014)
Бодюк А. В. - Потреби в дослідженнях економічної геології (2014)
Володченкова Н. В. - Методика оцінювання ефективності функціонування системи управління охороною праці підприємства, Хіврич О. В., Левченко О. Г. (2014)
Гараніна О. О. - Екологічні аспекти фарбування за гетерокоагуляційним механізмом, Панасюк І. В., Романкевич О. В. (2014)
Гусєв А. М. - Охорона праці як складова концепції гідної праці, Каштанов С. Ф., Осталецький В. Б. (2014)
Зацарний В. В. - Тероризм на робочому місці (2014)
Зеркалов Д. В. - Головна проблема сталого еколого-економічного розвитку цивілізації – енергетична безпека, Демчук Г. В. (2014)
Ільчук О. С. - Індикативний аналіз рівня травматизму на виробництві, Розен В. П. (2014)
Левченко О. Г. - Дослідження впливу ультрафіолетового випромінювання на працівників під час ручного дугового зварювання, Арламов О. Ю. (2014)
Левчук К. О. - Аналіз чинників, які викликають втому, та її вплив на безпеку праці, Романюк Р. Я. (2014)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизму у вугільної галузi, Ткачук К. Н., Мітюк Л. О. (2014)
Третякова Л. Д. - Експериментально-розрахункова оцінка захисних властивостей матеріалів від іонізуючих випромінювань, Подобед І. М. (2014)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Улавливание и очистка неорганизованных выбросов сталеплавильных конверторов, Рыжавский А. З., Зимогляд А. В. (2014)
Баранков В. Г. - Об определении категории сложности природоохранных объектов (2014)
Мантула В. Д. - Природоохранные мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в цехах по производству окатышей ПАО "СЕВГОК", Кузнецова Л. Н., Зимогляд М. А. (2014)
Бондарева Т. И. - Реализация технологии десульфурации чугуна магнийсодержащей проволокой в условиях доменного производства, Васильев А. Б., Кушнаренко Е. В., Марчик Т. В. (2014)
Литвиненко А. В. - Модернизация систем аспирации литейных дворов доменной печи (2014)
Бойко О. В. - Новые шахтные печи конструкции ОАО "Липецкстальпроект", Мамаев А. Н., Литвинова Г. Д. (2014)
Тулуевский Ю. Н. - Топливодуговой сталеплавильный агрегат нового типа, Зинуров И. Ю. (2014)
Лавошник А. С. - Очистка отходящих газов при агломерации высокосернистых руд, Дунаев А. В., Амшарина Г. И., Фомин А. В. (2014)
Федорус Д. В. - Трубы вентури в мокрых системах газоочистки и технические решения по их совершенствованию, Семенов Д. В., Реученко А. В., Кулик В. С. (2014)
Петров Ю. Л. - Современный метод локализации вредных веществ при травлении заготовок в процессе их подготовки к горячему цинкованию, Шляхов П. В., Зинюхина А. В. (2014)
Рой І. О. - Аналіз досліджень очистки стічних вод із застосуванням магнітного поля, Пляцук Л. Д., Будьоний О. П. (2014)
Гаращенко В. І. - Дисперсно-фазовий склад забруднюючих домішок при магнітному очищенні водних систем теплових електростанцій, Скрипник І. Г., Гаращенко О. В. (2014)
Холмовой Ю. П. - Деструкция паров гексана в плазме барьерного разряда (2014)
Ботштейн В. А. - Энергосберегающие технологии приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горны доменных печей, Петров Ю. Л., Шаповалова Н. Г. (2014)
Барсукова А. В. - Определение оптимальных условий технологии переработки основного отхода титанового производства, Вакал С. В. (2014)
Ботштейн В. А. - Зависимость энергоемкости товарного проката от его сортамента, технологии выплавки и разливки стали, Литвиненко В. Г., Андреева Т. А. (2014)
Шмарин С. Л. - Содержание биоразлагаемых компонентов в составе твердых бытовых отходов в Украине, Алексеевец И. Л., Филозоф Р. С., Ремез Н. С., Денафас Г. (2014)
Гринь С. А. - Ресурсосберегающая технология применения ванадиевого катализатора в процессе производства адипиновой кислоты, Питак И. В., Кузнецов П. В. (2014)
Кобрина Н. В. - Применение беспилотных авиационных комплексов для решения экологических задач, Клочко Т. А. (2014)
Титул, зміст (2014)
Бошицький Ю. Л. - Перспективи розвитку Київського університету права НАН України у 2014/2015 навчальному році: десять пріоритетів (2014)
Оніщенко Н. М. - До питання про відповідальністьдержави перед громадянським суспільством, Стоєцький С. В., Сунєгін С. О. (2014)
Гладкий С. О. - Правовий менталітет як об’єкт правового самопізнання (2014)
Змерзлый Б. В. - Общие решения комитета по портовым делам и дальнейшее развитие портового дела в 1901–1913 гг. в черноморско-азовском регионе (2014)
Бедрій М. М. - Норвезьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти (2014)
Десятник В. О. - Критика методу визначень Арістотеля та сучасна юридична наука (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Вплив моралі на формування правової та політичної культури (2014)
Міхневич Л. В. - Здобутки правознавців волинського (кременецького) ліцею (2014)
Ситар І. М. - Методологія порівняльного правознавства в контексті акультураційних процесів (комплексний аналіз) (2014)
Войтович Н. П. - Проблема взаємовідносин індивіда та держави у науковій спадщині Б. Кістяківського (2014)
Гриб А. М. - Примирення у дореформеному законодавстві Російської імперії та правозастовній практиці українських губерній (2014)
Куціпак О. В. - Поняття та ознаки правових актів (2014)
Москаленко Я. Л. - Місце і роль юридичної герменевтики в системі наукових знань (2014)
Урсуляк О. В. - Австрійський закон про введення суду присяжних 1869 р. : історико-правовий аналіз (2014)
Батанов О. В. - Конституційно-правові проблеми державного устрою України: теорія та практика (2014)
Георгієвський Ю. В. - Конституційно-правова природа компетенції органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2014)
Корнієнко П. С. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини як спеціалізований правозахисний орган Української держави (2014)
Лотюк О. С. - До питання співвідношення громадянського суспільства і держави (2014)
Макарова З. С. - Типологія форми державного правління (2014)
Бак В. І. - Конституційно-правовий механізм взаємовідносин Президента України та Верховної Ради України (2014)
Банах С. В. - Законотворчі функції омбудсмана в зарубіжних країнах: теорія та практика (2014)
Вишневський С. Ф. - Теоретичні проблеми визначення поняття функцій органів самоорганізації населення (2014)
Карелова Г. А. - Місце та роль правових позицій Конституційного Суду України з питань кримінальної відповідальності в науці та правозастосовній практиці (2014)
Поспєлова І. М. - Роль Центральної виборчої комісії в регулюванні проведення передвиборної агітації (2014)
Товпеко Я. К. - Конституційно-правові проблеми усиновлення одностатевими парами в контексті принципу рівності прав і свобод людини і громадянина (2014)
Середа Г. П. - Окремі питання інформатизації прокурорської діяльності (2014)
Коссе Д. Д. - Правовий режим (інтеграційний та позагалузевий підхід) (2014)
Перощук З. І. - Ознаки правовідносин у сфері бюджетної системи України (2014)
Байжанов О. А. - Деякі аспекти прокурорського нагляду за видачею торгових патентів для провадження підприємницької діяльності (2014)
Баронін Д. Б. - Суд як структурний елемент судової системи (2014)
Василенко Л. П. - Історія становлення державної та правової політики в галузі захисту об'єктів довкілля від негативних факторів (2014)
Жидецька К. В. - До питання про здійснення громадського контролю припинення громадських організацій та забезпечення однотипності судової практики (2014)
Козачук О. А. - Порушення норм лісового законодавства адміністративно-правові санкції (2014)
Лещенко Р. М. - Проблеми вдосконалення фінансово-правового регулювання офшорних механізмів у законодавстві України (2014)
Нікітіна З. І. - Реєстрація суден як самостійний (особливий) вид адміністративних процедур (2014)
Поворознюк М. І. - Ознаки позовного провадження як процесуальної сфери реалізації права на захист в адміністративному суді (2014)
Таланчук І. В. - Доступність як адміністративний чинник права інвалідів на освіту (2014)
Чемерис М. С. - Актуальні питання гарантування і страхування вкладів в Україні (2014)
Бондарєва М. В. - Межі спадщини: теоретичні аспекти (2014)
Джавадов Х. А. - Некоторые аспекты определения содержания понятия "правосудие" в контексте характеристики судебной деятельности (2014)
Ізарова І. О. - Зближення та гармонізація як основні тенденції розвитку цивільного процесуального права (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо індивідуалізуючої придатності імен фізичних осіб (2014)
Петрина В. Н. - Господарські об’єднання: правові проблеми управління (2014)
Цимбалюк В. І. - Нормативно-правове забезпечення трансплантології в Україні та за кордоном: окремі аспекти, Міщук І. В. (2014)
Федорченко Н. В. - Ціна як звичайна умова договору про надання послуг (2014)
Шершун С. М. - Правові критерії оцінки впливів на стан навколишнього середовища (2014)
Гузь Є. В. - Проблеми віндикації в цивілістиці і правозастосовчій практиці (2014)
Сіроштан О. О. - Правова природа права на обов'язкову частку у спадщині (2014)
Твердохліб Ю. В. - Правове регулювання дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності у сфері арбітражного управління підприємством у процедурі банкрутства в Україні (2014)
Чорна Ю. В. - Світові тенденції застосування політики "нового старту" до неплатоспроможних приватних осіб (2014)
Яремова І. В. - Особливості судового рішення як підстави набуття права власності на нерухоме майно (2014)
Бошицький Ю. Л. - Оптимізація національної освіти усфері інтелектуальної власності: сучасні вимоги та основні тенденції (2014)
Ковальова М. В. - Комерціалізація технологій: американський досвід (2014)
Стовпець О. В. - Філософсько-правові аспекти сучасної концепції інтелектуальної власності (2014)
Бондаренко О. О. - Деякі сучасні проблеми цивільно-правової охорони промислових зразків в Україні (2014)
Лузан А. В. - Цивільно-правова охорона винаходів: методологічні, понятійні та практичні проблеми наукового пізнання (2014)
Бусуйок Д. В. - Правове регулювання планування використання земель: зарубіжний досвід (2014)
Євстігнєєв А. С. - Правові проблеми здійснення державного нагляду (контролю) за забезпеченням екологічної безпечності спеціального надрокористування в Україні (2014)
Кулинич О. П. - Визнання недійсним державного акта на право власності на землю як спосіб його захисту: судова практика та шляхи її вдосконалення (2014)
Рудень О. В. - Правове регулювання охоронних зобов’язань за екологічним законодавством України (2014)
Храпач С. В. - Загальна характеристика правового регулювання іпотеки космічних об’єктів в Україні та шляхи його вдосконалення (2014)
Головкін Б. М. - Поняття злочинності на ринку землі (2014)
Кваша О. О. - Зміст поняття "необхідна співучасть" у кримінальному праві України (2014)
Жук О. М. - Постпенітенціарна ресоціалізація жінок, звільнених із місць позбавлення волі (2014)
Мальський М. М. - Особливості діяльності адвоката в транснаціональному виконавчому процесі (2014)
Нерсесян А. С. - Соціальна функція адвокатури як невід’ємного елементу правосуддя вдемократичному суспільстві (2014)
Палюх Л. М. - Норми про кримінальну відповідальність за посягання на правосуддя в праві України у період Гетьманщини (2014)
Рогатюк І. В. - Кримінально-процесуальне закріплення використання поліграфа (детектора брехні) у слідчій практиці (2014)
Ткачова О. В. - Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі (2014)
Бондарчук В. В. - Регламентація виправданого ризику в кримінальному законодавстві іноземних держав (2014)
Влад С. Ф. - Судово-балістична експертиза та її доказове значення для слідчого та прокурора в умовах нової редакції Кримінального процесуального кодексу України (2014)
Гусак Т. П. - Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні (2014)
Єднак В. М. - Постановлення завідомо неправосудного судового рішення як суспільно небезпечне діяння у складі злочину, передбаченого ст. 375 КК України: окремі термінологічні аспекти (2014)
Карпенко І. М. - Особливості добровільної відмови при вчиненні злочину у співучасті та її вплив на кримінально-правову оцінку діянь окремих співучасників (2014)
Михайлов І. М. - Покарання за суспільно небезпечні діяння щодо незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору та їх голографічних захисних елементів: питання теорії та практики (2014)
Оберемко Ю. О. - Кримінологічний аналіз умисних вбивств, що вчиняються з корисливих мотивів (2014)
Полях В. Б. - Кримінологічне визначення поняття "рецидивна злочинність неповнолітніх, що були засуджені до позбавлення волі" (2014)
Чернов А. О. - Окремі аспекти кримінально-правової характеристики самоправних дій, передбачених ст. 356 КК України (2014)
Чорней С. В. - Щодо питання про ознаки повної осудності (2014)
Ясиновський І. Г. - Переваги і недоліки медіації при вирішенні правових конфліктів (2014)
Демченко І. С. - Практика Європейського суду з прав людини в національній судовій практиці у справах, пов’язаних із медициною (2014)
Тропін З. В. - Криза універсалізму в діяльності мирних засобів вирішення міжнародних спорів та їх регіоналізація (2014)
Антонюк О. А. - Медіація та дипломатія (2014)
Жукорська Я. М. - Підстави припинення та призупинення дії міжнародного договору, що не передбачені Віденською конвенцією 1969 року (2014)
Пальчик М. Л. - Міжурядові комісії – елемент міжнародного інституційного механізму реалізації двосторонніх торговельних договорів України (2014)
Родіна С. О. - Угода між Організацією Об’єднаних Націй та Всесвітньою організацією охорони здоров’я 1948 р. (характер взаємодії) (2014)
Слабошпицька У. О. - Форма міжнародного заповіту в міжнародному приватному праві (2014)
Cristina Hermida del Llano. - The constitutional dimension of the court of justice of Luxembourg and the Spanish Constitutional court (2014)
Савенкова В. Г. - Cтандарти європейського банківського права (2014)
Хмельова І. Є. - Визнання українського уряду: міжнародно-правовий аналіз (2014)
Шевченко А. Є. - Принцип рівності в праві: сучасний контекст (2014)
Приходько Х. В. - Наукові дослідження з проблеми політичних прав і свобод людини й громадянина в Україні (2014)
Наукова хроніка (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Курко М. Н. - Забезпечення прав на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (2014)
Левченко К. Б. - Формування національної стратегії у сфері прав людини: методологічні та концептуальні підходи (2014)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Президентом України в сучасних умовах (2014)
Васильченко О. П. - Особливості правового статусу іноземців та осіб без громадянства при забезпеченні принципу рівності прав і свобод в Україні (2014)
Попова С. М. - Особливості надання соціальних послуг в Україні, Попова Л. М. (2014)
Терещук О. Д. - Особливості інформаційного забезпечення охорони громадського порядку (2014)
Горзов А. П. - Актуальні питання кадрового забезпечення в органах прокуратури України, Устименко В. В. (2014)
Фролов Ю. М. - Поняття засобів забезпечення законності і дисципліни в органах Державної фіскальної служби України (2014)
Ільков В. В. - Застосування джерел права в адміністративному судочинстві України під час розгляду окремих справ з податкових правовідносин (2014)
Шпенов Д. Ю. - Адміністративно-правова природа служби суддів в Україні (2014)
Остапенко Т. А. - Правовий статус представників самоврядних професій як учасників адміністративного судочинства (2014)
Мошенська В. О. - Правове регулювання діяльності підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення (2014)
Винник О. В. - Юридична відповідальність штабних підрозділів ОВС (2014)
Жаровська І. М. - Криміногенні недоліки сімейно-виховної сфери (2014)
Назаров В. В. - Судовий контроль у кримінальному провадженні: теоретичні та практичні аспекти, Тракало Р. І. (2014)
Чорнобай Е. А. - Отдельные аспекты компенсации вреда, причиненного уголовным правонарушением (2014)
Фрич В. І. - Проблемні питання надання міжнародної правової допомоги в кримінальних провадженнях (2014)
Філоненко Г. М. - Вплив сім'ї та найблищого оточення на жінок, які вчиняють злочини у сімейно-побутовій сфері (2014)
Кутєпов М. Ю. - Історичні етапи становлення кримінально-виконавчої політики України (2014)
Кравцова М. О. - Проблеми правового регулювання запобігання кіберзлочинності органами внутрішніх справ (2014)
Щербакова А. К. - Особенности личности преступника, совершающего бандитизм (2014)
Кравченко О. Є. - Прокурорський нагляд за проведенням негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні (2014)
Матвєєв П. С. - Алеаторність інвестиційних договорів як характерна риса інноваційної діяльності (теоретико-правовий аналіз) (2014)
Швець В. Д. - Зміст права землекористування в Україні: адміністративно-правовий аспект (2014)
Куцевич О. П. - Віндикація земельних ділянок за законодавством України в умовах обов'язкової реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Клапатий Д. Й. - Пайовий інвестиційний фонд як правова форма реалізації інвестицій (2014)
Черненко З. С. - Порівняльний аналіз закріплення права на охорону здоров'я в конституціях країн Європейського Союзу (2014)
Черновський О. К. - Вдосконалення професійно-психологічного відбору та адаптації суддівських кадрів (2014)
Сірош М. В. - Належна реалізація принципів фінансового контролю на першій стадії контрольного процесу як передумова ефективного проведення контрольних заходів (2014)
Бурсов Р. В. - Проблеми оцінки впливу податкової системи України на технологічне оновлення підприємств (2014)
Левченко К. Б. - Рецензія на монографію І. О. Бандурки "Діти, сім'я, злочинність неповнолітніх: взаємозалежність" (2014)
Титул, зміст (2014)
Клименко Т. А. - Черкащина в роки Першої світової війни (2014)
Купченко В. П. - Київ у Першій світовій війні (за документами Державного архіву міста Києва), Серга Ж. І. (2014)
Любарська Л. В. - Збройний конфлікт світового масштабу мовою фотодокументів (2014)
Масіян Н. Б. - Буковина напередодні окупації (за документами Державного архіву Чернівецької області) (2014)
Мягкий І. М. - Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) (2014)
Рябчук І. М. - Невідомі документи про відому війну (за документами Шаповалівського волосного правління Борзенського повіту Чернігівської губернії) (2014)
Бойко Г. В. - Еволюція місцевого та регіонального самоврядування в умовах розвитку європейської демократії, Камінська Н. В. (2014)
Гула Р. В. - Трактування патріотизму в радянській системі пропаганди та політико-виховної роботи колабораціоністських військово-політичних формувань у 1943 році, Торопчин Д. Г. (2014)
Гумен Ю. Є. - Динаміка забруднення водних ресурсів Тернопільської області впродовж 1960–1990 рр : історичний аспект (2014)
Доліновський В. І. - Умови зберігання документів Земського архіву у Львові (2014)
Ковалевська О. О. - Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя (2014)
Селіверстова К. Т. - Науково-методичне забезпечення експертизи цінності документів (2014)
Бичек С. М. - Документи з історії Української Гельсінської Спілки у фондах ЦДАГО України (2014)
Водотика Т. С. - Фабрична інспекція в документах ЦДІАК України як джерело до вивчення історії підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Галатир В. В. - Місцеві органи державної влади на Правобережжі України у мемуарах (період гетьманату П. Скоропадського) (2014)
Гайворонська А. А. - Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України) (2014)
Касян Л. Г. - Духовний материк на ім’я Павло Загребельний (2014)
Коваленко Р. Я. - Народний Рух: становлення. Тільки факти... (за документами Державного архіву Київської області) (2014)
Петришак Б. І. - Допоміжний персонал канцелярії міста Львова XIV–XVI ст. (2014)
Фіткулін О. Т. - Вибір технологій та програмних засобів для створення архівних копій веб-сайтів (2014)
Хардаєва Т. С. - Вільгельм Котарбінський у документах ЦДАМЛМ України (до 165-річчя від дня народження живописця) (2014)
Шабанова В. М. - Про слов’янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків (2014)
Шевченко М. Ю. - Жіноцтво в окупованому Києві (за матеріалами фондів Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років”), Гедз В. А. (2014)
Бажан О. В. - Видача архівних довідок: досвід роботи Архіву Президента Республіки Казахстан (2014)
Левченко Л. Л. - Видатний польський архівіст Густав Каленський та його праця "Brakowanie akt” (2014)
Антоненко В. В. - Виставка документів Національного архівного фонду "Перемога силою духу” (до 25-ї річниці Народного Руху України) (2014)
Ніколаєва Т. О. - Нові надходження із США та Бразилії (2014)
Колесник Н. А. - Круглий стіл у Миколаєві, присвячений 100-й річниці початку Першої світової війни (2014)
Калакура Я. С. - 70 років архівознавчій кафедрі Київського університету, Щербак М. Г. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукові засади оптимізації систем ведення зрошуваного землеробства в умовах Півдня України (2011)
Димов О. М. - Регіональні проблеми землеробства Південного Степу України (2011)
Коковіхін С. В. - Вплив умов вологозабезпеченості, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність ділянок гібридизації кукурудзи в умовах зрошення, Писаренко П. В., Присяжний Ю. І., Пілярська О. О. (2011)
Заєць С. О. - Урожай зерна і водоспоживання різних сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Бабанін В. В., Репілевський Е. В. (2011)
Коваленко С. А. - Прикладні аспекти створення інформаційної системи прийняття технологічних рішень (Частина І. Первина організація інформаційного забезпечення), Міхеєв Є. К. (2011)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство Півдня України, Коковіхін С. В., Конащук І. О., Бояркіна Л. В., Найдьонов В. Г. (2011)
Паштецький В. С. - Спеціалізовані ріпакові сівозміни в АР Крим, Женченко К. Г. (2011)
Шелудько О. Д. - Хлібні жуки на зрошуваній пшениці, Клубук В. В., Нижеголенко В. М., Найдьонов В. Г. (2011)
Томницький А. В. - Витрати елементів живлення на формування одиниці врожаю і продуктивність кукурудзи МВС при внесенні мінеральних добрив у зрошуваній сівозміні, Філіп’єв І. Д., Гамаюнова В. В. (2011)
Мелашич А. В. - Вплив агромеліоративних заходів на зміни властивостей та режимів темно-каштанового ґрунту в умовах зрошення Півдня України, Козирєв В. В., Біднина І. О. (2011)
Дудченко В. В. - Методи обліку та контролю чисельності бур’янів на посівах рису, Дудченко Т. В. (2011)
Коваленко А. М. - Агрокліматичні умови районування розміщення озимого ріпаку в південному регіоні (2011)
Тищенко О. П. - Оптимізація режимів зрошення пшениці озимої в умовах АР Крим (2011)
Писаренко П. В. - Вплив умов вологозабезпечення та густоти стояння рослин на урожайність нових сортів сої, Суздаль О. С., Булигін Д. О., Морозов В. В. (2011)
Пілярський В. Г. - Споживання вологи рослинами буряку цукрового протягом вегетаційного періоду в умовах зрошення (2011)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти оптимізації елементів технології вирощування рису з врахуванням гідротермічних чинників, Олійник О. І., Тищенко О. П. (2011)
Писаренко П. В. - Особливості водного режиму ґрунту на посівах сої залежно від режимів зрошення, фону мінерального живлення та норми висіву, Каращук С. В. (2011)
Коваленко О. А. - Накопичення основних елементів живлення в рослинах конопель протягом вегетації залежно від удобрень (2011)
Васюта В. В. - Коефіцієнт водоспоживання цибулі ріпчастої за умов краплинного зрошення, Журавльов О. В. (2011)
Писаренко П. В. - Вплив водного режиму ґрунту, фону мінерального живлення та густоти стояння рослин на урожайність пшениці озимої, Пілярський В. Г., Мішукова Л. С. (2011)
Прищепо М. М. - Адаптивні властивості та урожайність ріпаку озимого залежно від застосування природних біологічно активних речовин в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В., Демченко Н. В., Дядюша Л. М., Приходько М. В. (2011)
Тимошенко Г. З. - Вплив бактеріального препарату "Ризобофіт” та мікродобрива "Еколист–У” на продуктивність гороху в умовах Південного Степу України (2011)
Новохижній М. В. - Біоенергетична ефективність технології вирощування пшениці твердої ярої залежно від норм добрив та хімічного захисту в умовах Південного Степу України (2011)
Арсланова Л. Е. - Продуктивність льону олійного залежно від елементів технології в умовах Степової Зони Криму, Сусський О. М. (2011)
Хасхачих М. В. - Вплив густоти стояння рослин та способу сівби на динаміку показників сухої речовини та продуктивність фотосинтезу соняшнику в післяукісних посівах (2011)
Войташенко Д. П. - Вплив зрошення та мінеральних добрив на хімічний склад рослин амаранту (2011)
Козленко Є. В. - Вплив умов формування води Інгулецької зрошувальної системи на агрономічні та екологічні показники її якості (2011)
Біднина І. О. - Ефективність доз азотного добрива при вирощуванні пшениці озимої на фоні заорювання післяжнивних решток сої, Влащук О. С. (2011)
Гальченко Н. М. - Формування високопродуктивних агрофітоценозів багаторічних трав на основі еспарцету піщаного в Південному Степу України (2011)
Лавриненко Ю. О. - Вплив фотоперіоду, температури та азотного живлення на індукцію бульбоутворення в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І., Підкопай І. І. (2011)
Орлюк А. П. - Генетичний контроль стійкості пшениці м'якої озимої до фітопатогенів в умовах Півдня України, Базалій Г. Г., Усик Л. О., Колесникова Н. Д. (2011)
Кочмарський В. С. - Нові джерела для селекції пшениці м’якої озимої на підвищення адаптивності, Гуменюк О. В., Кириленко В. В. (2011)
Голобородько С. П. - Оптимізація енерговитрат при вирощуванні люцерни на насіння в Південному Степу України, Тищенко А. В. (2011)
Шевченко С. М. - Особливості сепарування та якість насіння гібридів кукурдузи цукрової (2011)
Орлюк А. П. - Формування агрофітоценозу, урожайність та якість насіння пшениці м'якої озимої залежно від строків сівби та умов вологозабезпечення, Гончаренко О. Л. (2011)
Лавриненко Ю. О. Нетреба О. О. - Успадкування біохімічних показників гібридами кукурудзи F1 в умовах зрошення, Туровець В. М., Лашина М. В., Нижеголенко В. М. (2011)
Тищенко О. Д. - Створення і оцінка інбредних ліній люцерни в умовах зрошення (2011)
Яланський О. В. - Селекція цукрового сорго для фітоенергетики, Самойленко А. Т., Середа В. І. (2011)
Боровик В. О. - Аналіз зразків колекції сої за основними господарсько-цінними ознаками в умовах зрошення Півдня України, Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л., Кузьмич В. І. (2011)
Нетреба О. О. - Мінливість та прояв морфобіологічних показників гібридів кукурудзи різних груп стиглості в зрошуваних умовах Півдня України, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В., Туровець В. М., Глушко Т. В., Нижеголенко В. М. (2011)
Кобиліна Н. О. - Селекція стоколосу безостого з використанням сортів різних еколого-географічних груп, Боровик В. О., Стародубцева М. В. (2011)
Паштецький В. С. - Методологічний інструментарій економіки землекористування агросфери (2011)
Миронова Л. М. - Аналіз складу та структурИ ціни на зрошувальну воду на півдні україни, Вердиш М. В., Мельник М. А. (2011)
Грабовський П. В. - Економічна ефективність елементів технології вирощування пшениці озимої при зрошенні в умовах Південного Степу України, Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Найдьонов В. Г. (2011)
Косенко Н. П. - Економічна ефективність вирощування насіння цибулі ріпчастої в умовах Південного Степу України (2011)
Шкода О. А. - Економічна ефективність вирощування ріпаку озимого залежно від доз мінеральних добрив та основного обробітку ґрунту на зрошуваних землях Півдня України (2011)
Присяжнюк М. В. - Становлення та розвиток систем землеробства в УСРР у 20-х роках ХХ століття (2011)
Євич П. П. - Науково-організаційна діяльність Миронівської селекційної станції у 1940–1960 рр. (2011)
Котовська Ю. С. - Експедиційна діяльність в освоєнні Нижньодніпровських пісків у науковій спадщини академіка АН УРСР П. С. Погребняка (2011)
Наші ювіляри (2011)
Горобчук Т. Т. - Прогнозування розмірів використання земельних ресурсів господарств по Житомирській області, Грабовецький Б. Є. (2014)
Пивовар П. В. - Переваги та недоліки методичних підходів до формування МТП сільськогосподарських підприємств (2014)
Усюк Т. В. - Методичний підхід до формування інституційної матриці розвитку суб’єктів сільського підприємництва (2014)
Cherkasov А. А. - Methodological Approaches of the Pricing іn the Raw Milk Market (2014)
Тимчак В. С. - Інтерпретація категорії "ефективність інновацій" у кормовиробництві (2014)
Віленчук О. М. - Сучасні погляди до функціонування ринку аграрного страхування на кооперативних засадах (2014)
Буднік О. М. - Впровадження основ бізнес-планування у кооперативну діяльність: практичний аспект, Козьма А. В. (2014)
Абрамова І. В. - Стан та перспективи державної підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2014)
Попівняк Р. Б. - До питання про історію становлення кооперативів у сільському господарстві, Шавалюк О. І., Магійович І. В. (2014)
Гуля Ю. В. - Використання ко-брендингу в сільськогосподарській кооперації (2014)
Ткачук В. І. - Тенденції розвитку ринку олійних культур в Україні (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського