Огородник Н. З. - Вплив вітамінів а, d3, е, l-аргініну і цинку у формі ліпосомальної емульсії на вміст мінеральних елементів у крові поросят при відлученні (2014)
Пилипець А. З. - Вміст фосфоліпідів у матці корівза різного морфо-функціонального стану яєчника (2014)
Сидір Н. П. - Показники енергетичного обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах лізину, метіоніну та сульфуру, Параняк Н. М., Стапай Л. В., Дружина О. С. (2014)
Трокоз В. О. - Показники життєдіяльності новонароджених телят за впливу екстракту з лялечок шовкопряда (2014)
Коляда С. М. - Бродильні процеси у травному каналі та продуктивні ознаки корів за наявності в раціоні цеоліту в літній період, Рівіс Й. Ф. (2014)
Кушнір Г. В. - Аналіз результатів досліджень рослинної сировини на наявність генетично модифікованих джерел (2014)
Левицький Т. Р. - Аналіз моніторингу кормів для сільськогосподарських тварин за показником загальний фосфор, Вільха О. М., Кушнір Г. В., Ривак Г. П. (2014)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту органічних кислот у порошкоподібних кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Кушнір Г. В., Ривак Р. О. (2014)
Сірко Я. М. - Антиоксидантний статус організму курей у критичні періоди росту і розвитку за додаткового введення мінеральної добавки до раціонів, Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Галущак Л. І. (2014)
Тарасенко Л. О. - Оцінка якості води різних регіонів та зон півдня України, Селіна В. О. (2014)
Хомин М. М. - Вплив сполук мікроелементів на організм корів і біологічну цінність їх продукції у початковий період лактації (2014)
Шевчук Т. В. - Продуктивна дія та економічна доцільність часткової заміни кормів м'ясної групи у раціонах білої сніжної лисиці кліткового утримання іншими за походженням кормами (2014)
Сімонов М. Р. - Функціональний стан печінки та активність антиоксидантної системи у високопродуктивних корів, хворих на кетоз, ендометрит та дисфункцію яєчників, Влізло В. В., Петрух І. М., Шаран М. М. (2014)
Слюсар Н. В. - Вплив різних доз тілану на обмінні процеси і продуктивність курей (2014)
Стецько Т. І. - Вплив нового антибактеріального препарату на основі амоксициліну на деякі біохімічні показники крові поросят,хворих на гостре респіраторне захворювання (2014)
Шевченко А. М. - Щодо безпечності молока корів, оброблених ектосан-пудрою тм (2014)
Шестеринська В. В. - Динаміка активності лактатдегідрогенази в сироватці крові свиней різних типів вищої нервовї діяльності за впливу "йодіс-концентрату" (2014)
Шкромада О. І. - Застосування препарату "біоцидін" для дезінфекції приміщень свинарників (2014)
Авдос’єва І. К. - Хіміотерапевтична ефективність сполуки FL-4 при експериментальній стафілококовій інфекції, Павлій Р. Б., Павлій С. Й., Чайковська О. І. (2014)
Авдос’єва І. К. - Вплив кормовї добавки адімікс® с 30 % на ефективність вакцинації проти вірусних захворювань птиці, Юркевич М. В., Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л. (2014)
Герілович А. П. - Скринінг поширення репродуктивних вірозів свиней та їх асоціацій на території України, Смолянінова Є. В., Болотін В. І., Бузун А. І., Дунаєва О. В. (2014)
Мурська С. Д. - Дослідження секрету молочної залози у корів господарств Волинської області (2014)
Назаренко С. М. - Визначення стійкості культури (aeromonas hydrophila) до впливу ультрафіолетового випромінювання (2014)
Стецько Т. І. - Бактеріостатична та бактерицидна активність фтохінолонів до ізолятів Еscherichia coli, Музика В. П., Купецька О. В., Святоцька Л. О., Угрин Г. П. (2014)
Богач М. В. - Параметри хронічної токсичності толкокциду на білих мишах, Коваленко Г. А., Янак О. М. (2014)
Жила М. І. - Фармакологічні властивості пробіотичних кормових добавок та їх вплив на продуктивність поросят при відгодівлі, Кушнір І. М., Левицький Т. Р. (2014)
Іванків М. Я. - Агротехнологічні заходи зниження рівня хлорорганічних пестицидів та їх похідних у ґрунтах, Вовк С. О. (2014)
Періг Ж. М. - Визначення токсичності нового дезінфікуючого засобу Аеросан, Юринець Т. В. . Мартиник С. Я., Смук В. А., Кисців О. С., Кабанець А. С. (2014)
Акимишин М. М. - Особливості дихальної активності мітохондрій яєчників корів, Остапів Д. Д., Сачко Р. Г. (2014)
Гончар А. О. - Продуктивні та відтворні показники голштинських первісток (2014)
Корбецька О. О. - Вплив додавання різної концентрації гліцерину до середовища на якість сперміїв кнурів перед заморожуванням, Корбецький А. Р., Шаран М. М. (2014)
Корбецький А. Р. - Вплив додавання "ессенціале®” та БСА до середовища для кріоконсервування на якість сперміїв псів після розморожування, Шаран М. М. (2014)
Яремчук І. М. - Ефективність заморожування сперми бугаїв за введення відновленого глутатіону в середовище для кріоконсервації, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Корнят С. Б. (2014)
Мельниченко Ю. О. - Дослідження імуномодулювальної дії нових пробіотичних препаратів, Маляр Д. Д., Лазаренко Л. М., Бабенко Л. П., Мокрозуб В. В., Демченко О. А., Співак М. Я. (2014)
Пінчук С. М. - Вплив хлориду кобальту на лейкоцитарний профіль крові поросят раннього віку (2014)
Пундяк Т. О. - Динаміка титрів антитіл за спонтанного сальмонельозу у телят, Куртяк Б. М. (2014)
П’ятничко О. М. - Імунофізіологічні показники телят за впливу антимікробного препарату цефінель, Лісова Н. Е., Максимович О. А., Бассараб В. П., Михалусь Г. М., Михалюк О. В. (2014)
Березовський А. В. - Діагностика токсоплазмозу тварин, Якубчак О. М., Галат В. Ф., Галат М. В., Рибальченко Д. Ю., Небещук Л. В. (2014)
Левицька В. А. - Окремі біохімічні показники крові кролів при енцефалітозоонозі (2014)
Нагорна Л. В. - Корекція комплексу дезакаризаційних заходів у господарствах із виробництва товарного яйця (2014)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Ехадез вет, Хом’як Р. В., Копійчук Г. Т., Козира О. Н., Крушельницька Н. В. (2014)
Щебентовська О. М. - Сучасні методи виявлення та ідентифікації білків сої у м’ясних виробах (2014)
Юркевич М. В. - Визначання натрій бутирату в кормовій добавці Адімікс® с 30 %, Авдос’єва І. К., Котяш Л. І. (2014)
Янович Д. В. - Застосування імуноферментного методу для скринінгу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та контамінантів у продуктах тваринного походження, Засадна З. С., Кіслова С. М., Паздерська О. М., Майба Н. А. (2014)
Величко В. О. - Підвищення кваліфікації персоналу — успіх роботи підприємства в ринкових умовах, Сенишина Т. Є., Гримак А. В. (2014)
Величко В. О. - Застосування оптимального режиму стерилізації консервованих паштетів із м´яса індиків — отримання безпечного, смачного продукту з високою харчовою цінністю, Фляк Л. І., Куций В. М. (2014)
Волощук В. М. - Гніздове утримання свиней у моноблокових забудовах (2014)
Гузєєв Ю. В. - Дослідження загального покриву та гістологічної структури шкіри буйволів української популяції (2014)
Калиновська Л. В. - Зареєстровані в Україні препарати для профілактики і лікування тварин при анемії (2014)
Коваленко в. л. - Ефективність системи біологічної безпеки – запорука боротьби з африканською чумою свиней, Віщур О. І., Синицин В. А. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Фармакологічні аспекти застосування пептидогліканів, Кушнір в. і., Кушнір і. м., Чайковська о. і. (2014)
Маслянко Р. П. - Вікові зміни мікрофлори та імунної системи кишечнику, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2014)
Маслянко Р. П. - Особливості вірусних і бактеріальних інфекцій респіраторного тракту, Божик Л. Я., Пукало П. Я., Романович М. С. (2014)
Музика В. П. - Застосування препаратів групи феніколів для профілактики і лікування респіраторних захворювань сільськогосподарських тварин (2014)
Островська М. Ю. - Резистентність організму молодняку курей-несучок при застосуванні фітопрепарату і "гуміліду" в онтогенезі на тлі вакцинації, Стояновський В. Г., Коломієць І. А. (2014)
Поліщук О. М. - Застосування альтернативних джерел енергії у сільському господарстві (2014)
Пришляк Н. В. - Сучасний стан виробництва біогазу в ЄС, Куцак А. С. (2014)
Темненко С. М. - Оцінка матеріальних та інтелектуальних ресурсів у контексті аналізу інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2014)
Титул, зміст (2015)
Филиппенко И. В. - Модели автоматизированного проектирования технологического процесса сборки, Евсеев В. В., Милютина С. С. (2015)
Парфененко Ю. В. - Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при управлінні режимами централізованого теплозабезпечення, Неня В. Г., Бондаренко А. О. (2015)
Гончаренко Н. Н. - Использование сетевых технологий с формированием Smart-учебника в процессе обучения (2015)
Шулима О. В. - Інформаційна технологія управління об’єктами альтернативної енергетики, Шендрик В. В., Богачов А. С. (2015)
Кучеренко В. Л. - Структура формування та перетворення інформаційного ресурсу в інформаційній технології технологічного процесу ремонту медичного обладнання (2015)
Бісікало О. В. - Метод визначення ключових слів англомовного тексту на основі DKPro Core, Яхимович О. В. (2015)
Мирошниченко И. В. - Статические и динамические математические модели шероховатости протяженных поверхностей (2015)
Волосюк Ю. В. - Методи паралельної реалізації алгоритмів кластеризації текстових даних (2015)
Бурячок В. Л. - Метод побудови класифікатора кібератак на державні інформаційні ресурси, Грищук Р. В., Мамарєв В. М. (2015)
Єременко Б. М. - Проектування інтелектуальної системи для діагностики технічного стану об’єктів будівництва (2015)
Крисилов В. А. - Сравнительный анализ методов и информационных моделей структурирования информации в учебном процессе, Марулин С. Ю., Ал Асвад Салех (2015)
Smirnova A. - Usage of growing pyramidal networks and system analysis methods in formalization of user model of information networks (2015)
Кравченко О. В. - Прогнозування надійності дискретних пристроїв на основі моделювання процесу деградації матеріалу (2015)
Гнатовская А. А. - Повышение жизнеспособности теплонагруженных матричных приемников (2015)
Шантир Д. С. - Метод підвищення точності оцінки параметрів дискретних речовин в потоці (2015)
Abstract and References (2015)
Солдатенко В. Ф. - Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч. 1) (2014)
Бобіна О. В. - Погляди європейських інтелектуалів кінця ХІХ – початку ХХ ст. на феномен революції (2014)
Радько П. Г. - Державницькі традиції українського народу у складі Великого Князівства Литовського (2014)
Гапченко О. В. - Формування гуманістичних засад української педагогічної думки другої половини XVI – першої половини XVII ст. в Україні (2014)
Коваль Д. П. - Перекладацька діяльність "ожидовілих" у другій половині XV – початку XVI ст. та її вплив на розвиток наукової думки в Україні (2014)
Штанько О. Ф. - Міське судочинство Луцька першої половини ХVІІ ст. (2014)
Петренко А. А. - Спроба відтворення собороправності в синодальну епоху Православної Церкви в Україні (2014)
Могильний Л. П. - Життя студентів та студентські земляцтва в Київському університеті Святого Володимира (2014)
Надтока Г. М. - Українська колонізація Далекого Сходу (1860–ті рр. – початок ХХ століття), Волков В. О. (2014)
Потій Н. М. - Діяльність товариства взаємодопомоги вчителів Чернігівської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька як осередок юридичної освіти і науки (1840–1875 рр.) (2014)
Чорноіваненко І. В. - Діяльність Сергія Балтазаровича та Марії Олександрівни Скадовських в роки Першої світової війни (2014)
Вовчук Л. А. - Дипломатичні зв’язки України на завершальному етапі Першої світової війни (2014)
Антоненко В. В. - Міські бюджети УСРР 1920–х рр.: формування нормативно–законодавчої бази (2014)
Нікітенко К. В. - Командно–адміністративна система УРСР в умовах перших п’ятирічок – вплив на обороноздатність (2014)
Сокирська В. В. - Інститут уповноважених СРСР при уряді УСРР (2014)
Доморослий В. І. - Чи був несподіваним напад Німеччини на українські землі у складі СРСР 1941 року? (2014)
Петрович О. Ю. - Жінки в лавах підпільних структур: процес входження, напрями та форми діяльності, ставлення чоловічої більшості (2014)
Тимошенко Ю. О. - Листи громадян в органи влади як джерело вивчення повсякденного життя в УРСР у середині та наприкінці 1940–х років (2014)
Компанієнко О. В. - Проблема аудиторного забезпечення шкіл працюючої молоді (1958–1964 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Розважальне дозвілля студентів педагогічних інститутів УРСР доби "відлиги" (2014)
Федорова Т. М. - Національні та державні історико–культурні заповідники Черкащини як центри туристичної справи (2014)
Дорошенко В. С. - Здоровье нации – приоритет государственного управления (2014)
Делі О. П. - Видавнича та літературно–публіцистична діяльність Д. М. Княжевича (2014)
Мазипчук М. Д. - Державно–політична діяльність Юрія Коцюбинського (1918–1920 рр.) (2014)
Волошин М. М. - Музеєзнавча діяльність Данила Фіґоля в Українському державному музеї етнографії та художнього промислу АН УРСР у Львові (2014)
Андрєєв В. М. - Віктор Петров: археолог в окупованій Україні (1942–1943) (2014)
Кривошея І. І. - Гендерний аспект мілітаристського дискурсу в егодокументах: компаративний аналіз мемуарів "уманського періоду" Надії Суровцової та Петра Курінного (1914–1917), Якименко Л. М. (2014)
Довган Ю. Л. - Дипломатичні зв’язки представників УНР та ЗУНР з державами–переможницями на останньому етапі національно–визвольних змагань (серпень 1919 р. – листопад 1920 р.): історіографія проблеми (2014)
Щербатюк В. М. - Лист П. Врангеля А. Денікіну як вагоме джерело дослідження антиденікінського селянського повстанського руху та інших питань Української революції 1917–1921 років (2014)
Кір’янова О. Л. - Історіографічні джерела з історії науково–педагогічної і вчительської інтелігенції (20–30–ті роки ХХ ст.) (2014)
Красніцька Г. М. - Розвиток геральдики в Україні (2014)
Шолота Х. В. - Внесок українського жіноцтва Канади у розвиток рідномовного шкільництва (50–80–ті рр. ХХ ст.) (2014)
Яцечко–Блаженко Т. В. - Нерухомі пам’ятки єврейської культурної спадщини міста Кременця (2014)
Катуш Е. - Роль Королівської університетської друкарні у відродженні слов’янських народів (2014)
Зубко А. М. - Міри ваги в Італії в ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. (2014)
Священко З. В. - Питання реформування волосного суду у проекті аграрної реформи Редакційної комісії Міністерства внутрішніх справ Російської імперії (2014)
Шири Г. А. - Русско–иранская война в период правления Каджаров (2014)
Шукюрова Ж. С. - Тазкираты и история их развития (2014)
Величенко О. - Соціал–демократична партія Німеччини у Парламентській Раді 1948–1949 років та її участь у розробці Основного закону країни (2014)
Фощан Я. І. - Досвід та уроки розбудови сучасної Словенії як соціальної держави (2014)
Байрамова И. З. - Региональные аспекты размещения библиотечно–информационных ресурсов и кадровое обеспечение библиотек регионов Азербайджанской Республики (2014)
Джафаров Т. - Финансовые источники армянской диаспоры (2014)
Ибрагимов М. Н. - Правовой статус Каспийского моря и проблемы геополитического соперничества (2014)
Немировська В. О. - Причини та початок конфлікту в Чеченській республіці Ічкерія в 1999–2002 рр. (2014)
Гасанова Дж. В. - Подкурганные склепы нагорного Карабаха Азербайджана эпохи ранней бронзыи их некоторые параллели (2014)
Окорокова В. В. - Індивідуалістичні засади інформаційного суспільства та їх вираження в утопіях майбутнього (2014)
Савченко С. В. - Філософія глобального інформаційного суспільства як цивілізаційна парадигма розвитку сучасного суспільства (2014)
Москалик Г. - Філософське значення наукових практик та соціального досвіду в розвитку сучасного світу (2014)
Левченко А. В. - Природа і специфіка соціальної організації в контексті сучасного філософського дискурсу (2014)
Литвинчук О. В. - Історичні аспекти маргінальності (2014)
Вергелес К. М. - Християнська антропологія: минуле і сучасність (2014)
Журба М. А. - Віртуальна реальність та властивості людської психіки (2014)
Гоян І. М. - Історико–філософські виміри когнітивної психології (2014)
Іващенко І. А. - Міра як категорія класичної античної філософії (2014)
Соломаха І. Г. - Духовний потенціал віри, надії, любові (2014)
Поліщук Н. В. - Сучасний науково–технічний прогрес у контексті формування духовності молоді (2014)
Шапиро Г. С. - Историко–философский контекст формирования понятия "событие–на–пределе” (2014)
Шелюк Л. - Поняття свободи в світогляді та ціннісних орієнтаціях сучасної молоді (2014)
Лавриненко С. О. - Національна свідомість особистості як фактор формування громадянського суспільства в Україні (2014)
Семчишин С. І. - Постмодерністське прочитання суверенітету в теорії міжнародних відносин (2014)
Путров С. - Генезис явища біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Чернова Л. П. - Соціокультурна зумовленість наукового знання (2014)
Гайтан В. В. - Соціокультурні детермінанти трансформації "пострадянського простору" (2014)
Заїка Т. П. - Український модернізм кінця ХІХ – початку ХХ ст. як "нова" модель культурної самоідентичності (2014)
Іванова К. А. - Зміни культури: адаптивні і дезадаптивні (2014)
Калужська В. О. - Сценічний простір естрадного мистецтва (2014)
Нуриева К. А. - Идея создания общетюркского литературного языка (2014)
Рихліцька О. Д. - Філософсько–культурологічне підґрунтя екології культури (2014)
Сінькевич О. Б. - Реклама як засіб конструювання ідентичності суб’єкта масової культури (2014)
Білокопитова Н. І. - Діалектичність світогляду та ідеології тюркської соціальної культури (2014)
Tan Tan Davani H. - The origins and the stages of the Iranian mysticism’s development (Mithraism, Zoroastrianism, Manichaeism) (2014)
Ухов О. С. - Постмодерн у християнському дискурсі і християнство в постмодерні (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико–філософському контексті: Німецька класична філософія (2014)
Абдрахманова М. Ж. - Історико–філософська ретроспекція змістовного навантаження поняття "культура" (2014)
Боятюк О. - Світоглядне підґрунтя дослідження безперервної освіти в мережевому суспільстві (2014)
Довга Л. М. - Методологічні проблеми викладання "Історії світової та вітчизняної культури" (2014)
Кісіль М. В. - Визначення поняття забезпечення якості вищої освіти (2014)
Пашаева А. - Единство природы Бога и сущности и доказательства этого в философии Спинозы (2014)
Демиденко Я. С. - Вплив філософії Л. Вітгенштайна на неоавангардизм 60–х – 70–х років (2014)
Гулиев И. - Описание атешкеде в произведениях Низами (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия и коллективная безопасность как принципы современной философии международных отношений (2014)
Прошин Д. В. - Терроризм в контексте демократических транзитов (2014)
Вєтринський І. - Передумови та геополітичні аспекти Першої світової війни (2014)
Лікарчук Н. В. - Особливості застосування релятивного маркетингу в сучасних державах (2014)
Недбай В. В. - Деякі риси наукового дискурсу політичної комунікації в інформаційну добу (2014)
Підкуркова І. В. - Права і свободи людини як показник зрілості громадянського суспільства (2014)
Макаренко Б. - Політична участь як політична активність особистості в трансформаційному суспільстві (2014)
Мателешко Ю. П. - Націоналізм як релігія (крізь призму семивимірної моделі секулярних ідеологій Н. Смарта) (2014)
Приходько С. М. - Концепція конституціоналізму в теоретичній спадщині Богдана Кістяковського (2014)
Шульгіна М. В. - Концепція цивілізаційної геополітики Вадима Цимбурського (2014)
Гoцуляк В. М. - Процеси самooрганiзацiї сучаснoгo українськoгo сoцiуму: ідеї С. В. Петлюри (2014)
Рябінін Є. В. - Енергетична складова національної безпеки України, Мартинюк І. В. (2014)
Давидюк М. І. - Студентське самоврядування як соціальний інститут із формування політико-культурних засад національної еліти (2014)
Врадій О. С. - Ключові напрями співробітництва міжнародних організацій та організацій громадянського суспільства в Україні (2014)
Деревінський В. Ф. - Внутрішньопартійні конфлікти в Народному Русі України у 1992–1999 рр. (2014)
Мадрига Т. Б. - Особливості застосування виборчих технологій у парламентській виборчій кампанії 2012 р. (2014)
Коцур В. В. - Суспільно–політичне життя Галичини наприкінці 80–х – початку 90–х рр. ХХ століття: історіографія (2014)
Полякова М. Є. - Українсько–казахстанське співробітництво на сучасному етапі: фактор політичної кризи 2014 року (2014)
Пономарьова І. С. - Основні напрямки співпраці України та КНР в економічній сфері, Анохіна А. В. (2014)
Висоцька Г. В. - Роль Польської держави у суспільно–політичному житті української національної меншини (2014)
Asgarova N. - The U. S. Energy Security Challenge in the Middle East (2014)
Гаврилова Н. В. - Регіональна безпека у Східній Азії, Юр’єва С. А. (2014)
Кравчук В. О. - "Заморожені конфлікти" як інструмент реалізації геостратегії РФ (2014)
Мощенко О. М. - Нова зовнішня політика Турецької Республіки в категоріях неоосманізму та неопантюркізму (2014)
Кизима С. А. - Рецензия на монографию: Васильчук Е. О. Политический радикализм и экстремизм в молодежной среде Украины / Е. О. Васильчук. – Черкассы : "Паллиум”, 2014. – 514 c. (2014)
Палаюче серце дарує тепло усім (2014)
Ковальчук Л. Я. - Значення гастродуоденального кровобігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби, Беденюк А. Д., Дзюбановський І. Я., Футуйма Ю. М. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Вибір методу та об’єму операційного втручання у хворих на гострий і хронічний калькульозний холецистити із супутніми хронічними гепатитами і цирозом печінки, Ковальчук О. Л. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Реваскуляризація нижніх кінцівок у хворих із хронічною критичною ішемією, Гощинський В. Б., Гощинський П. В. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Превентивна реконструкція дистального анастомозу аорто/клубово-стегнового алошунта/протеза у віддаленому післяопераційному періоді, Венгер І. К., Вайда А. Р., Костів С. Я. (2014)
Ковальчук Л. Я. - Хірургічна про¬фі¬лактика ТЕЛА в умовах післяопераційних тромбозів в сис¬темі нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Костів С. Я. (2014)
Козинець Г. П. - Оцінка клінічної ефективності препарату "Тирозур”у дітей з поверхневими і глибокими дермальними опіками, Осадча О. І., Коваленко О. М., Боярська Г. М., Благодатний В. М., Циганков В. П., Коваленко А. О., Зиневіч Я. В. (2014)
Акбаров М. М. - Совершенствование хирургического лечения больных со "свежими” повреждениями магистральных желчных протоков, Курбаниязов З. Б., Рахманов К. Э. (2014)
Пилипчук В. І. - Операція Фрея в лікуванні хронічного панкреатиту (2014)
Давлатов С. С. - Дифференцированный подход к лечению больных с холангитом (2014)
Судус А. В. - Безпосередні результати перших 103 кардіохірургічних операційних втручань на Прикарпатті, Гудзенко Т. Б., Шевчук I. М. (2014)
Турчин М. В. - Роль активних форм кисню у процесах ініціації апоптичної загибелі клітин за умови механічної непроникаючої травми рогівки в експерименті (2014)
П’ятницький Ю. С. - Дослідження ефективності подрібненого субстрату консервованої шкіри свині при експериментальному атопічному дерматиті, Кліщ І. М. (2014)
Кондратюк В. А. - Особливості катетерного портального доступу для передопераційної емболізації ворітної вени (2014)
Шевчук І. М. - Застосування інтраопераційних технічних прийомів профілактики післяопераційної стриктури анального каналу при хронічній анальній тріщині, Садовий І. Я. (2014)
Кузик Ю. І. - Патологічні звивистості внутрішньої сонної артерії у пацієнтів молодого та середнього віку: клініко-морфологічні особливості (2014)
Стець М. М. - Особливості перебігу анаеробної неклостри¬діальної флегмони у хворих похилого віку з коморбідними станами на тлі цукрового діабету (2014)
Скакун Л. М. - Спосіб пластики губ і кута рота після радикального видалення злоякісної рецидивної пухлини, Галайчук І. Й. (2014)
Лозинський Ю. С. - Спосіб корекції дисфункції ілеостоми у пацієнтів з запальними захворюваннями товстої кишки, Куновський В. В., Коляда І. О., Леошик О. В., Прокопович М. Б. (2014)
Цвях А. І. - Травми стопи: основні причини та механізми отри¬мання пошкоджень при політравмі (2014)
Кривокульський Б. Д. - Динаміка змін гемостатичного потенціалу на операційному етапі лікування пацієнтів з пухлинними захворюваннями жіночої статевої системи, Кривокульський Д. Б., Жулкевич І. В. (2014)
Галайчук І. Й. - Хілоторакс в онкохворих: способи лікування, Яременко А. В. (2014)
Герасименко Е. П. - Применение магнита для извлечения осколков при минно-взрывных ранениях, Глебский Ю. В., Поляков О. И., Войтов В. В., Шестопалюк А. А., Кураченко И. П., Кобза Т. И. (2014)
Блискавка б’є у найвищі гори... (2014)
Марциновська В. А. - Серологічне обстеження вагітних на маркери ВІЛ - інформаційна основа профілактики передачі збудника від матері до дитини: український досвід (2013)
Люльчук М. Г. - Характеристика субтипової структури ВІЛ на різних стадіях епідемічного процесу ВІЛ-інфекції в Україні (2013)
Кузін І. В. - Використання комп'ютерної програми Sресtrит/ерр для розрахунку чисельності людей, які живуть з ВІЛ (2013)
Сергеева Т. А. - Епідемічна тенденція захворюваності на ВІЛ-Інфекцію та інфекції, що передаються статевим шляхом, в сучасних умовах (на прикладі м. Київ), Бугаенко Н. С. (2013)
Кислих О. М. - Чи впливають обсяги обстежень на показник інфікованості ВІЛ уразливих груп населення?, Максименок О. В., Круглов Ю. В., Нгуен І. В., Ватаманюк М. Ю. (2013)
Хоронжевська І. С. - Епідемічний процес гепатиту С у Рівненській області, Мартинюк Г. А., Шевченко Г. М., Резніков А. П., Мороз В. О., Шахгільдян Й. В., Михайлов М. І. (2013)
Бень І. І. - Клініко-епідеміологічна характеристика гранулоцитарного анаплазмозу людини у західному регіоні України, Білецька Г. В., Королюк О. В., Семенишин О. В. (2013)
Виноград Н. О. - Клініко-епідеміологічні особливості коксієльозу у людей за даними госпітального нагляду, Скальська Н. І. (2013)
Покровська Т. В. - Сучасні підходи до діагностики і клініки гострої Епштейна-Барр вірусної інфекції (2013)
Голубка О. С. - Оцінка наслідків тяжких форм грипу та летальності серед осіб груп ризику в пандемічному сезоні 2009-2010 років в Україні, Онищенко О. В., Міроненко А. Л. (2013)
Федорченко C. B. - Розповсюдження генотипів і репликативна активність HCV у пацієнтів із коінфекцісю HCV/HIV та хворих на хронічний гепатит С, Антоняк С. Н. (2013)
Руденко А. О. - Клінічні особливості та наслідки герпесвірусних уражень нервової системи з поліорганною патологією, Муравська Л. В., Дьяченко П. А., Пархомець Б. А., Луценко В. Ю., Сидорова Ж. П. (2013)
Говорова Д. В. - Микозы центральной нервной системы, Панасюк Е. Л. (2013)
Трохименко О. П. - Визначення in vitro віруліцидної дії декаметоксину на моделях простих і складних вірусів - як можливих тригерів інфекційного загострення бронхіальної астми, Панчук С. І., Гуменюк М. І., Дзюблик І. В. (2013)
Романцов М. Г. - Особенности течения кишечных инфекций с фармакоэкономической оценкой эффективности патогенетической терапии, Шульдяков A. A., Сологуб T. B. (2013)
Задорожная В. И. - Вопросы классификации энтеровирусов человека и характеристика их некоторых "новых" типов (2013)
Мокиенко A. B. - Биопленки госпитальных экосистем: от инфекции до бактериоциногении (2013)
Янковский Д. С. - Создание новых комплексных препаратов на основе биомассы пробиотических бактерий и геля смектита, Широбоков В. П., Дымент Г. С. (2013)
Кирик Д. Л. - Молекулярна епідеміологія кампілобактеріозу (2013)
Подаваленко А. П. - Модель формування компетентного фахівця з питань епідеміологічного нагляду за контрольованими інфекціями, Касьянова О. M., Задорожна В. І. (2013)
Романцов М. Г. - Особенности реформирования медицинского образования в России, Мельникова И. Ю. (2013)
Андрій Михайлович Сердюк до 75-річчя від дня народження (2013)
До ювілею академіка Ісака Михайловича Трахтенберга (2013)
До 80-річчя профессора Володимира Васильовича Алексеєнка (2013)
Вимоги до оформлення рукописів (2013)
Від редакційної колегії (2009)
Сухомлинська О. В. - Педагогічний ідеал крізь призму теорій моралі (2009)
Лузік Е. В. - Синергетична модель самостійної роботи у вищих навчальних закладах (2009)
Гончар О. В. - Педагогічна взаємодія як визначальна складова гуманізації навчального процесу (2009)
Хоменко А. В. - Виховальні ситуації у взаємодії вчителя й молодшого школяра (2009)
Жиров О. А. - Актуалізація педагогічних ідей і досвіду К. Василенка в сучасних умовах (2009)
Чирікова Г. І. - Підготовка дитини до школи в Німецьких родинах (2009)
Дем’яненко Н. М. - Компетентнісно-професійний підхід у підготовці магістрів (2009)
Козлакова Г. О. - Програмно-методичне забезпечення навчального процесу бакалаврів з компьютерних наук (2009)
Пусепліна Н. М. - Конструювання передового педагогічного досвіду у процесі підготовки вчителя до музейно-педагогічної діяльності (2009)
Нізовцев А. В. - Використання прийому доведення у дослідницькій роботі (2009)
Мокляк В. М. - Обґрунтування поняття "Студентське самоврядування" (2009)
Свєртнєв О. А. - Самостійне навчання як компонент підготовки вчителя до спортивно-ігрової діяльності (2009)
Зімниця Є. А. - Формування ергономічних компетенцій у вчителів початкових класів (2009)
Бойко А. М. - Еволюція взаємин Г. Г. Ващенка і А. С. Макаренка: ретроспектива і проекція на сучасність (2009)
Год Б. В. - "Галатео, або про звичаї": забутий жанр педагогічної літератури XVI століття (2009)
Семеновська Л. А. - Концептуальні підходи до визначення змісту політехнічної oсвіти школярів (2009)
Ільченко О. Ю. - Меценатство в персоналіях: видатне жіноцтво України (ХІХ — початок ХХ ст.) (2009)
Дудоладова О. В. - Генеза поняття "емоційне виховання" у працях вітчизняних учених (2009)
Кобель Л. Ю. - Ідеї Івана Франка про місце і значення народної школи в Галичині (2009)
Петренко Л. М. - Суспільно-політичні й культурно-освітні передумови становлення педагогічного світогляду І. П. Котляревського (2009)
Даниско О. В. - Формування здорового способу життя в педагогічній спадщині О. Д. Бутовського (2009)
Ільченко О. Ю. - Засідання наукової школи доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України А. М. Бойко "Школа майбутнього – від теорії до практики" (2009)
Бойко А. М. - Менеджер освіти – креативна особистість і компетентний професіонал (2009)
Кравченко Л. М. - Путівник храмом мистецтва виховання (про книгу А. М. Бойко "виховання людини: нове і вічне") (2009)
Наші автори (2009)
Бєльтюков Є. А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств, Безнощенко Н. О. (2013)
Ігнатьєва І. А. - Процес розвитку кадрового потенціалу підприємств побутового обслуговування, Сидоренко Т. М. (2013)
Мельникова М. В. - Розвиток методології організаційного проектування як складової стратегічного корпоративного планування, Сорокін Б. А. (2013)
Миколайчук М. М. - Особливості державного регулювання для розвитку підприємств різних форм власності (2013)
Миколайчук Н. С. - Підвищення ефективності стратегічного управління на основі контролінгу, Вольська О. М. (2013)
Ситник Л. С. - Формування портфеля реальних інвестиційних проектів, Федотов О. О. (2013)
Ситнік І. В. - Специфіка проведення фундаментального аналізу сучасних інвестиційних ринків, Стьопочкін А. І. (2013)
Ткаченко А. М. - Забезпечення розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств, Вакуліч А. М. (2013)
Федулова Л. І. - Науково-технологічне співробітництво україни та росії на основі взаємозвязку кластерної концепції і технологічних платформ1 (2013)
Гавловська Н. І. - Консалтинг: характеристика та особливості застосування з метою покращення параметрів економічної безпеки підприємств, Рудніченко Є. М. (2013)
Глинська А. Є. - Особливості управління підприємствами національної економіки у ракурсі світових тенденцій розвитку бізнесу (2013)
Гончар О. І. - Інтелектуальний потенціал як один із основних факторів розвитку промислового підприємства, Нам’ясенко В. М. (2013)
Груздова Т. В. - Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств (2013)
Думанська К. С. - Потенціал "людського капіталу” як новітня основа управління підприємством (2013)
Живко З. Б. - Грінмейл як особливий вид поглинання компаній, Муж П. О., Мельникович В. М. (2013)
Зайцева О. І. - Моделювання процесів самоорганізації в складних соціально-економічних системах (2013)
Иванова В. В. - Экономическая безопасность предприятия: теоретический аспект, Морева В. В., Ращупкина В. Н. (2013)
Йохна М. А. - Особливості формування мотиваційної основи розвитку інноваційного потенціалу підприємств машинобудування, Борщ А. Ю. (2013)
Карапейчик И. Н. - Анализ потенциальных функций предприятия методами классификации (2013)
Кравцова І. В. - Шляхи реформування механізму державного регулювання ринку фінансових послуг (2013)
Литвиненко Я. В. - Фінансове забезпечення розвитку інноваційних процесів у сфері готельно-ресторанного бізнесу, Литвиненко Т. Є. (2013)
Любохинець Л. С. - Фактори підвищення конкурентоспроможності людського капіталу і персоналу підприємства (2013)
Макаровська Т. П. - Важелі модернізації гірничо-металургійного комплексу україни в сучасних умовах (2013)
Мараховська К. А. - Особливості використання мережевої моделі в процесі стратегічного планування підприємств державного сектора (на прикладі підприємств машинобудування) (2013)
Назаренко І. Л. - Розвиток інноваційної інфраструктури харківської області (2013)
Овчаренко Є. І. - Цільові аспекти використання теорії функціональних систем у створенні системи економічної безпеки підприємства (2013)
Онікієнко О. В. - Наукове обгрунтування інвестиційної політики підприємства (2013)
Пилипяк О. В. - Фактор невизначеності та його вплив на інвестиційне планування (2013)
Пожуєва Т. О. - Міжнародний досвід виникнення рейдерства (2013)
Попель С. А. - Аналіз тенденцій інноваційного розвитку підприємств машинобудування україни, Тельнов А. С. (2013)
Рибак О. В. - Аспекти стратегічного планування розвитку містобудівного комплексу (2013)
Сабадирьова А. Л. - Реструктуризація і конкурентоспроможність потенціалу підприємства, Салавеліс Д. Є. (2013)
Січкаренко К. О. - Перспективні напрями розвитку інноваційних об'єднань в регіонах україни (2013)
Сокирник І. В. - Реалізація процесу стратегічного управління в організаціях малого та середнього бізнесу (2013)
Терьошкіна Н. Є. - Інструменти впливу держави на впровадження механізмів реалізації інноваційної стратегії (2013)
Хомутенко В. П. - Ризикоорієнтована система адміністрування митних платежів у процесі забезпечення економічної безпеки україни, Запорожець О. Ф. (2013)
Христенко Л. М. - Особливості класифікації витрат на забезпечення економічної безпеки (2013)
Чорна О. Ю. - Характеристика способів узгодження інтересів акторів інтегрованих промислових структур (2013)
Шпак С. А. - Концепция непрерывного скользящего иерархического планирования реструктуризации предприятия (2013)
Шульженко Л. Є. - Індикаторний метод в оцінюванні економічної безпеки, Кравченко М. В. (2013)
Шипуліна В. О. - Впровадження збалансованої системи показників як інструменту реалізації ринкової стратегії, Ступчук С. М. (2013)
Букреев Э. В. - Разработка модели принятия антикризисных решений в контексте евроинтеграции украины (2013)
Вышняк А. А. - Организационно-экономическое обеспечение инвестиционного развития предприятий украины (2013)
Головач Т. В. - Оцінка економічних ризиків розвитку україни, Грушевицька А. Б. (2013)
Гончаренко І. М. - Методичні засади оцінки конкурентного потенціалу підприємств легкої промисловості (2013)
Гончарук П. А. - Формування конкурентних переваг підприємства (2013)
Задерей А. Е. - Эффективная стратегия развития судоходной компании в условиях нестабильного фрахтового рынка (2013)
Кубарева В. С. - Методологічні аспекти визначення місії та цілей підприємств (2013)
Купрік А. П. - Інноваційний та інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств україни (2013)
Литвиненко Є. Я. - Фінансова підтримка інноваційної діяльності з боку держави в україні та напрями її удосконалення (2013)
Маречик В. Я. - Розвиток управлінського потенціалу як запорука успішного функціонування підприємства, Невмержицька С. М. (2013)
Мельник В. В. - Стан і тенденції розвитку інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2013)
Міхальова К. В. - Підходи до стратегічного планування міста на засадах програмно-цільового бюджетування (2013)
Піхур А. В. - Регіональні аспекти регулювання попиту і пропозиції на ринку праці хмельниччини (2013)
Піхур І. В. - Особливості діяльності підприємств хмельниччини в умовах нестабільного конкурентного середовища (2013)
Рубанов М. М. - Система раннього попередження загроз за слабкими сигналами (2013)
Стойловська О. М. - Проблеми розвитку системи стратегічного планування на сучасних підприємствах (2013)
Сурмай Д. Д. - Інноваційний метод розподілу витрат для цілей маржинального аналізу в легкій промисловості (2013)
Фрасинюк Т. И. - Принципы управления эффективным позиционированием судоходной компании (2013)
Худякова Г. О. - Раціональне співвідношення основних та оборотних активів аграрних підприємств (2013)
Ядуха С. Й. - Формування джерел інвестицій у сфері природокористування (2013)
Гончаров В. Н. - Механизм государственного управления качеством услуг высшего образования: международный опыт, Витковски Т., Пожидаев А. Е. (2013)
Подсолонко В. А. - Интеграция международного образовательного потенциала в формирование деловых и исследовательских умений и навыков магистров менеджмента, Подсолонко Е. А. (2013)
Савіна Г. Г. - Психоемоційний аспект формування стереотипу сприйняття бренда, Швець О. О. (2013)
Савін С. Ю. - Процеси соціалізації в епоху інформаціоналізму (2013)
Ситнік К. В. - Стимулювання зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств через розвиток земельних відносин, Гончаров В. М. (2013)
Бурий С. А. - Проблеми планування міжнародного трансферу технологій (2013)
Джумурат О. В. - Місце та роль ризиків у системі митної безпеки держави (2013)
Салькова І. Ю. - Формування експортного потенціалу АПК (2013)
Червинская О. В. - Мифотворчество Анны Ахматовой (1989)
Темненко Г. М. - Пушкинские традиции в "Поэме без героя” А. Ахматовой (1989)
Микулашек М. - Миф в нарративной системе романа Чингиза Айтматова "И дольше века длится день” (1989)
Полянина Т. В. - Портретное мастерство М. Е. Салтыкова-Щедрина ("За рубежом”) (1989)
Сабат А. Н. - Динамика портрета в романе М. Горького "Жизнь Клима Самгина” (1989)
Альберт И. Д. - О некоторых особенностях изображения природы в русской прозе 10-х годов (1989)
Иванюк Б. П. - Художественная целостность лирического произведения и проблемы его анализа (на материале стихотворения Ф. И. Тютчева "Еще земли печален вид. . . ”) (1989)
Козлов М. В. - Работа С. Я. Надсона над словом и стихом (1989)
Бахматова Г. Н. - Футуризм первой четверти XX в. и орнаментализм ранней советской прозы (1989)
Тусичишный А. П. - Любовь или добродетель? (К пониманию кульминационной сцены романа Ф. М. Достоевского "Идиот”) (1989)
Ильев С. П. - Архитектоника ранних романов Федора Сологуба (1989)
Бабич Н. Д. - Средства воплощения авторского замысла в романе Г. Квитки-Основьяненко "Пан Халявский” (1989)
Федорищев В. Е. - О художественных функциях народной этимологии в русской литературе (На материалах творчества Н. С. Лескова и некоторых других писателей) (1989)
Татаринов В. Е. - Жанрово-поэтическая структура рассказа В. Г. Короленко "Ат-Даван” (1989)
Орехова Л. А. - Стилевые особенности современной лирической прозы (1989)
Масальская Г. И. - Пересказ, интерпретация и анализ художественного текста в критической статье 20–30-х годов XIX в. (1989)
Курьянов С. О. - Неопубликованные статьи Н. А. Маркевича против О. И. Сенковского ("Шалости и фарсы лорда Меркуейча”) (1989)
Пилипюк О. М. - О формировании филологической культуры (1989)
Гусев В. А. - О системности в подготовке студента-филолога, Подмогильная Н. В. (1989)
Попов В. П. - Поддерживая перестройку (1989)
Александрова Л. П. - Неотложные проблемы, Спивак И. А. (1989)
Анікєєв Д. О. - Міграція і розселення печенігів за повідомленнями вчених арабського халіфату ІХ–Х століть (2009)
Будник Н. В. - Зачини у народних казках кримських караїмів – караїв (2009)
Бушаков В. А. - "Дырдóм” від Гіндукушу до Британских морів (з приводу студій відомої білоруської славістики-етимолога Р. М. Козлової) (2009)
Галушка-Адайкін А. Р. - Західне Папуа як складова частина республіки індонезія у періоди нового порядку та реформації (2009)
Горват Б. Е. - Жанр маввалю в єгипетській літературі (2009)
Дерменджи О. - Турецька плеяда Омеляна Пріцака (2009)
Иокша А. С. - Роль Иордании в управлении святыми местами в Восточном Иерусалиме после 1967 г. (2009)
Костанда І. О. - Вплив екстралінгвістичних факторів на формування паралелізму у віршах поезії доби Тан (2009)
Ласкавий Д. В. - Міжнародна боротьба за нафту на Близькому та Середньому Сході: Турецько-Перське розмежування й Англо-Перська нафтова компанія (1912–1914) (2009)
Маврина О. С. - Сторінки із сімейної історії Мурзширінських у ХІХ ст. (2009)
Момрик А. П. - Махмуд Кашгарли очима українських орієнталістів (на прикладі Агатангела Кримського і Омеляна Пріцака)Махмуд Кашгарлы глазами украинских ориенталистов (на примере Агатангела Крымского и Емельяна Прицака) (2009)
Мурашевич Е. Г. - Оновлення ідейно-художніх пошуків: нові теми та форми китайської поезії "4 травня” (2009)
Отрощенко І. В. - Студент та епоха: "Велика монголія” у долі Б. Дандарона (2009)
Рог А. В. - Психологізм творчості Пеямі Сафа: до питання формування нового естетичного простору (2009)
Сергійчук Б. В. - Сучасна турецька історіографія про українсько-турецькі зв’язкисОВРЕМЕННАЯ ТУРЕЦКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ ОБ УКРАИНО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЯХ (2009)
Слободян Н. В. - Політика України щодо країн Перської затоки (2009)
Стельмах М. Ю. - Міфопростір "Шагнаме” Фердоусі: опозиція "свій” – "чужий” (2009)
Таран О. Г. - Аборигени Тайваню: маловідомі сторінки історії кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. (2009)
Аннотації (2009)
Андреева И. В. - Особенности гистоангиоархитектоники верхней челюсти при интактном зубном ряду, частичной и полной адентии, Воликов В. В. (2014)
Андреева И. В. - Некоторые аспекты анатомической изменчивости околоушной слюнной железы при спиральной компьютерной томографии, Яремчук А. Г. (2014)
Астраханцев Д. А. - Гистологическое строение мыщелкового хряща нижней челюсти крыс при имплантации в большеберцовую кость гидроксилапатита, насыщенного марганцем (2014)
Білик-Томашек М. А. - Морфологічні особливості ланок гемомікроциркуляторного русла слизової оболонки піднебіння щура при експериментальному стрептозотоциновому цукровому діабеті, Пальтов Є. В., Онисько Р. М., Фік В. Б., Ворененко В. В., Кривко Ю. Я. (2014)
Виноградов А. А. - Механизмы адаптации сердца и печени к введению оральных контрацептивов, Тимофеева С. М., Осадчий В. В., Загорий Т. Н. (2014)
Гаврилов В. А. - Влияние 60-дневного воздействия паров эпихлоргидрина на гистологическое строение нижнего резца у белых крыс различного возраста, Лузин В. И. (2014)
Заднипряный И. В. - Морфологические особенности кардиомиоцитов крыс в период беременности в условиях хронической гемической гипоксии и возможные направления коррекции, Третьякова О. С., Сатаева Т. П. (2014)
Кащенко С. А. - Корреляционная зависимость между параметрами лимфатических узлов крыс после коррекции иммунодефицитного состояния, Петизина О. Н., Морозова Е. Н. (2014)
Комарова О. Б. - Синовіальна оболонка у хворих на ревматоїдний артрит з високим рівнем антитіл до циклічного цитрулінованого пептиду, Курінний А. Б. (2014)
Лузин В. И. - Прочность нижней челюсти белых крыс после 60-дневного применения глутамата натрия и ионизирующего облучения, Симрок К. Т. (2014)
Лукьянцева Г. В. - Структурно-функциональное состояние проксимального эпифизарного хряща плечевых костей у белых крыс после двухмесячного употребления тартразина (2014)
Мостовой С. О. - Структурно-функциональное состояние нижнечелюстной кости на фоне применения 5% Трилона Б в эксперименте, Остапенко О. В., Плеханова К. А. (2014)
Скоробогатов А. Н. - Возрастные особенности влияния 60-дневного воздействия паров эпихлоргидрина на фазовый состав биоминерала тазовой кости и возможности его коррекции, Лузин В. И. (2014)
Стрий В. В. - Влияние имплантации в большеберцовую кость материала ОК-015, насыщенного медью, на гистологическое строение проксимального эпифизарного хряща плечевой кости крыс (2014)
Бибик Е. Ю. - Избыточное потребление пальмового масла как причина ожирения в различные периоды онтогенеза, Романенко Д. В., Решетило Н. В., Хоменко А. В., Шипилова Н. В. (2014)
Пеннер В. А. - Поражение нервной системы при острых пневмониях, Скоробогатова О. В., Харченко О. С., Титова О. О. (2014)
Соцька Я. А. - Морфологічні показники мікрогемоциркуляції у хворих з хронічним некалькульозним холециститом, поєднаним з хронічним вірусним гепатитом С з низьким ступенем активності, Пересадін М. О., Хомутянська Н. І., Долгополова О. В. (2014)
Stklуаnina L. V. - Somatotypical diagnostic of the teenage population from the different ethnic and geographical regions, Luzin V. I. (2014)
Шутов Е. Ю. - Динамика массы сердца крыс под воздействием бензоата натрия и тартразина, в концентрации 1 ПДК, Анциферова И. В., Грищук М. Г. (2014)
Лузин В. И. - Органометрические параметры почек крыс на фоне ингаляционного воздействия толуола с применением корректоров, Фастова О. Н. (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Прогностичне значення ознак долонної дерматогліфіки щодо можливих варіантів перебігу карієсу за рівнем його інтенсивності (2014)
Кутя C. А. - История изучения сыпного тифа, Сатаева Т. П. (2014)
Виноградов О. А. - Динаміка формування думки про анатомічну норму у віковому аспекті, Андреєва І. В., Тимофєєв В. Є. (2014)
Title (2012)
Contents (2012)
Набиев А. А. - Инновация национального географического образования Азербайджана путем создания цифровых видео DVD учебников и электронных тематических карт на компьютере, Сулейманлы Д. Т., Магеррамова Х. И., Сардарова Н. М. (2012)
Nabiyev A.A. - National geoinformation system of natural resources of the Azerbaijan republic for environmetntal protection, Suleymanli D.T., Magerramova X.I., Sardarova N.M., Fazilzade B.M., Guluzade G.K., Alieva N.N., Allakhverdiyeva Y.K., Djabbarova E.S., Ibragimova P.T., Nabili G.A., Guseynova L.A., Djafarova G.S., Guseynli S.S., Mammadova V.G. (2012)
Набиев А. А. - Математико-статистическое моделирование внутрисистемной и межкомпонентной взаимосвязи физико-географических комплексов на компьютере для целей рационального природопользования (на примере Малого Кавказа в пределах Азербайджана), Мусайев Р. А., Гусейнова Л. А., Джафарова Г. С., Гусейнли С. С., Маммадова В. Г. (2012)
Набиев А. А. - Исследование пространственной дифференциации природных комплексов методом математико-картографического моделирования на компьютере для целей рационального природопользования (на примере территории Азербайджана), Фазилзаде Б. М., Гулузаде Г. К., Аллахведиева Е. Х. (2012)
Набиев А. А. - Создание цифровой математико-статистической карты пространственной дифференциации ландшафта для целей охраны природы (на примере Малого Кавказа в пределах Азербайджана), Джаббарова Э. С., Ибрагимова П. Т., Набили Г. А. (2012)
Курчин Г. С. - Развитие добычи нерудных строительных материалов в России XXI века, Волков Е. П., Зайцева Е. В., Кирсанов А. К., Стаканов И. В. (2012)
Черняк В. И. - От пространственного анализа территорий к сбалансированному социально-экономическому развитию людей (2012)
Garibov Y. A. - The peculiarities of the regulation of the functioning processes of anthropogenic landscapes of the Azerbaijan (2012)
Титова И. И. - Оценка поверхностных свойств материалов перемещением жидкости поверхностно-активными веществами, Титов А. О., Титов О. П. (2012)
Смирнов И. А. - Современное состояние и устойчивость широколиственных лесов в Новгородской области (2012)
Злобіна О. - До проблеми емпіричної верифікації аксіомоделей особистості (2014)
Шамне А. - Теоретико-методологічний аналіз психосоціальної проблеми в контексті опозиції внутрішнє-зовнішнє (2014)
Прахова С. - Теоретико-методологічний аналіз проблеми фрустрації на сторінках сучасних українських та російських періодичних видань (2014)
Заграй Л. - Гендерний досвід особистості в сучасному фрагментаризованому світі (2014)
Тимків Л. - Формування адаптивної культури особистості та методи її визначення (2014)
Карпенко З. - Аксіопсихологічне спростування деструктивних ідеологем тоталітарних соціумів (2014)
Мицько В. - Семантико-статистичний аналіз вживання "деструктивних" лексем користувачами веб-сайтів) (2014)
Олійник А. - Життєдайність гуманістично-регілійного смислу існування у протидії суїцидальним тенденціям у середовищі студентської молоді (2014)
Карпенко Є. - Методологічні настанови щодо вивчення емоційного інтелекту в парадигмі позитивної психотерапії (2014)
Луканюк Х. - Глибинно-психологічні засади духовного зростання особистості (2014)
Paliy A. - Actual problems and contradictions diagnosis of mental giftedness individuality (2014)
Когутяк Н. - Методологічні пошуки в діагностичних дослідженнях типових когнітивних дефіцитів при розладах спектру аутизму (2014)
Карп'юк Ю. - Теоретичні та практичні аспекти виявлення дітей молодшого шкільного віку з ознаками розумової обдарованості (2014)
Палій А. - Вплив латералізації на вивчення іноземних мов дітьми дошкільного віку, Цимбаліста Л. (2014)
Литвин-Кіндратюк С. - Дискурсивний вимір морально-етикетної компетентності особистості (2014)
Ковальчук З. - Генетично-психологічне трактування оптимізації педагогічної взаємодії (2014)
Makarova L. - School psychological service: history and prospects (2014)
Карпенко Г. - Застосування інноваційних технологій для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності (2014)
Шульженко О. - Транспективний підхід і біографічний метод у навчанні шкільного курсу історії (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги до оформлення статей для публікації (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Набиев А. А. - Цифровое математико-картографическое моделирование пространственного строения почвенного покрова для целей рационального природопользования (на примере территории Азербайджана), Юзбашова Н. Ш., Ахмедли Н. А., Гаджиева С. И., Гусейнова С. Р., Магеррамли Л. И., Гусейнова Д. Ш., Ахмедли Р. Г., Аббасзаде С. А., Байрамова С. Я. (2013)
Набиев А. А. - Математико-картографическое моделирование рельефа для целей сельскохозяйственного планирования территории (на примере территории Азербайджана), Юзбашова Н. Ш., Ахмедли Н. А., Гаджиева С. И., Гусейнова С. Р., Магеррамли Л. И., Исмаилова Т. М., Гюнел Г., Шикарлы А. Ш., Исмаилова Д. Ш. (2013)
Набиев А. А. - Цифровое картографическое морделирование густоты сегментов географического соседства простраственного строения компонентов ландшафта для целей физико-географического районирования природных ресурсов (на примере территории малого Кавказа в пределах Азербайджана), Алекперли О. Т., Гусейнов Р. Ю., Наджафов С. А., Мурсалов В. А., Гулулу Ф. А., Мансуров Р. М., Агаев Х. С., Сафарли Н. Н., Солтанов Э. З. (2013)
Набиев А. А. - Геоинформационное моделирование природных условий водосборов горных рек для причинного анализа изменчивости речного стока (на примере территории малого Кавказа в пределах Азербайджана), Мусаев Р. А, Намазов О. Ш., Амиралиев Т. А., Гонагов Э. Г., Новрузалиев А. Э., Гаджиев Н. Г., Мурсагулуев Д. А., Абдулбейли О. М., Маммадли В. Н. (2013)
Апкин Р. Н. - Исследование радона в городе Казань и его окрестностях (2013)
Гарибов Я. А. - Ландшафтно-экологическая оптимизация геосистем межгорных впадин азербайджанской республики (2013)
Ибрагимов Т. О. - Некоторые географические закономерности размещения заповедников СНГ по ландшафтным типам (2013)
Истомина С. А. - Гориклаустмонитограммы бифуркаций (2013)
Курманкожаев А. К. - Фундаментальные основы наук о геометрии георесурсов (2013)
Мамедова Ш. И. - Исследование промышленных отраслей в городах Азербайджана как источников загрязнения атмосферы (2013)
Ахметова Н. З. - Совершенствование методики определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по республике Казахстан, Музыка О. С. (2013)
Сарсекова Д. Н. - Воспроизводство лесов в Казахстане (2013)
Халилов Г. А. - Геодрифтогенальная концепция геоморфогенеза или геоморфологическая модель мобилизма (2013)
Щевьёв В. А. - Роль космических сил в образовании крупномасштабных циркуляций в океанах и морях (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Особливості програмування розвитку сили у дівчаток молодших класів, Іващенко О. В., Тітаренко А. А. (2013)
Капкан О. О. - Моделювання процесу навчання фізичним вправам дівчат 14—15 років (2013)
Худолій О. М. - Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2013)
Марченко С. І. - Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів, Якименко О. С. (2013)
Кравчук Т. М. - Використання вправ вольової гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласників, Чуркін О. В. (2013)
Іващенко О. В. - Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів, Макарова О. А. (2013)
Корягин В. М. - Автоматизированное обеспечение тестового контроля скоростно-силовых возможностей, Блавт О. З. (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків, Іващенко О. В. (2013)
Заневський І. П. - Модель проби Руф’є з урахуванням віку пацієнта, Заневська Л. Г. (2013)
Павлова Ю. О. - Модель оцінювання рухової активності школярів (2013)
Калиніченко О. М. - Застосування механізмів керування фінальними діями типу "рухи без мети" як методичний прийом формування ефективних рухових навичок стрільців, Лопатьєв А. О. (2013)
Худолій О. М. - Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам дівчаток молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2013)
Капкан О. О. - Моделювання процесу навчання фізичним вправам хлопців 14—15років (2013)
Садовська А. О. - Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної України (2013)
Шапошникова І. В. - Моделювання культурної соціалізації молоді (2013)
Шура Н. О. - Криза трудової мотивації у сучасному суспільстві та шляхи її подолання, Коломоєць Т. Г. (2013)
Кирилюк О. Ф. - Напрями формування ринкової рівноваги на ринку продукції птахівництва України (2013)
Кирилюк Д. О. - Роль маркетингового менеджменту на підприємствах галузі птахівництва (2013)
Коденська М. Ю. - До питання рівня заробітної плати в Україні, Соколюк К. Ю. (2013)
Корчинська О. А. - Банківська послуга: теоретико-методологічні аспекти, Веселова М. Ю. (2013)
Новікова Н. М. - Професійні стандарти підготовки: зміст, світовий досвід та українські реалії (2013)
Опанасенко В. М. - Вплив бюрократичного апарату управління на розвиток тіньового сектора економіки (2013)
Сапачук Ю. М. - Структурна трансформація сучасного фінансового ринку та фінансова нестабільність (2013)
Ярова В. В. - Категорія "соціальна відповідальність": теоретичні джерела, еволюція підходів до визначення, практика розвитку (2013)
Дергачов О. В. - Друга світова війна в історико-філософських поглядах Володимира Винниченка (2013)
Жолоб М. П. - Національні релігійні громади України у системі конфесійних організацій (20-і роки ХХ ст.) (2013)
Залєток Н. В. - Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах (2013)
Лєбєдєва Ю. О. - Термін "Русь" та його тлумачення вченими державницької школи української історіографії (2013)
Лукашенко А. І. - Аналіз еволюції образів Бога і Диявола в середньовічному мистецтві та схоластиці (ХІ – кін. XVI ст.) (2013)
Магась В. О. - Діяльність організацій Всеросійського союзу поштово-телеграфних чиновників в Україні у 1906–1908 рр. (2013)
Чухрай Л. О. - Особливості викладання курсу "Рідкісна книга" (2013)
Головко М. В. - Генеза впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до формування ключових і предметних компетентностей (2015)
Коневщинська О. Е. - Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використання соціальних електронних мереж (2015)
Локшина О. І. - ІКТ-зорієнтованість змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу (2015)
Marcial D. E. - I am offline”: measuring barriers to open online learning in the Philippines, Caballero R. D. B., Rendal J. B., Patrimonio G. A. (2015)
Морозов Д. С. - Модель спільної розробки курсів у платформах дистанційного освіти, Зайцев В. Є. (2015)
Овчарук О. В. - Огляд порівняльно-педагогічних досліджень у галузі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності в системі освіти, Сороко Н. В. (2015)
Клебан Ю. В. - Онлайн-сервіс для тренування швидкості читання мовчки з української мови, Клебан О. І. (2015)
Столбов Д. В. - Вимоги до програмних засобів навчання підлітків інтернет-безпеки (2015)
Хомутенко М. В. - Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі, Садовий М. І., Трифонова О. М. (2015)
Гарбич-Мошора О. Р. - Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес для підготовки фахівців з інформаційних технологій (2015)
Корнута В. А. - Вільна лабораторія на базі технічного університету (2015)
Луценко Г. В. - Організація проектно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів у вивченні методології управління проектами, Бевз В. П. (2015)
Щербина О. А. - Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle (2015)
Umryk M. A. - Organization of distance learning for meeting the needs of modern students (2015)
Франчук В. М. - Використання Open Source Physics у LCMS Moodle, Микитенко П. В. (2015)
Сокол І. М. - Модель підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до використання квест-технології в освітній діяльності (2015)
Самчук Л. І. - Досвід діяльності державної науково-педагогічної бібліотеки України імені в. О. Сухомлинського щодо інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України (2015)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Особливості програмування розвитку сили у хлопчиків молодших класів, Іващенко О. В., Тітаренко А. А. (2013)
Худолій О. М. - Особливості формування рухових навичок у школярів молодших класів, Черненко С. О. (2013)
Соляник І. Є. - Особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 6—7 класів (2013)
Голік А. С. - Особливості формування у школярів особистісної фізичної культури (2013)
Козина Ж. Л. - Характеристика точности движений в спортивных играх как интегрального проявления психомоторных функций, Середа О. А. (2013)
Артеменко Б. О. - Методика контролю та удосконалення тактичного мислення волейболістів, Глазирін І. Д. (2013)
Перебійніс В. Б. - Профілактика травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2013)
Титул, содержание (2015)
Гриценко А. И. - Метод оценивания информационных моделей наблюдаемых процессов в компьютерной сети (2015)
Яцишин А. Ю. - Побудова мультибазових сховищ даних на основі структурованості даних та запитів (2015)
Пелещишин А. М. - Формування структури соціально-інформаційних інтерфейсів як вирішення задачі про призначення відповідальності, Корж Р. О. (2015)
Павленко П. М. - Інформаційна технологія управління ефективністю промислового виробництва, Заріцький О. В., Хлевний А. О. (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. determination of the value of the complex costs of the target operation (2015)
Стенцель Й. І. - Дослідження багатопараметричних об’єктів контролю та управління методом тримірного інтегрального функціоналу, Проказа О. І., Літвінов К. А. (2015)
Lutsenko I. - Optimal control of systems engineering. Development of a general structure of the technological conversion subsystem (Part 2) (2015)
Рустамов Г. А. - Построение следящих инвариантных систем на основе эквивалентного робастного управления (2015)
Писаренко А. В. - Синтез безпошукової адаптивної системи методом функції Ляпунова з використанням спостерігаючого пристрою, Татауров М. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Солдатенко В. Ф. - Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч. 2) (2014)
Щербатюк В. М. - Перші кроки Тараса Шевченка на шляху до вершин творчості: роздуми та наукові пошуки у рік 200-річчя митця (2014)
Гай–Нижник П. П. - Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) (2014)
Кунецька О. О. - Вплив стосунків сільського духовенства з вірянами на стан православної парафії у ХІХ столітті (2014)
Васьків Н. А. - Українсько–єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Руслан") (2014)
Тептюк Л. М. - Основні віхи діяльності Історичного товариства Нестора–літописця та участь Володимира Іконникова (2014)
Акатріні В. М. - Освіта Буковини у роки Першої світової війни (1914–1918) (2014)
Добролюбська Ю. А. - Відтворення ідей журналу "Рассвет" у літературному мистецтві О. Я. Бруштейн, Ліхачова О. Є. (2014)
Передерій І. Г. - У боротьбі за Українську державу: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В’ячеслава Липинського (2014)
Степаненко В. А. - Інститут прокуратури Радянської України 1920-1930 рр.: історико-юридичний дискурс (2014)
Волошинова А. В. - Діяльність Комісії для неповнолітніх правопорушників на території УСРР в першій половині 1920–х рр. (2014)
Розовик О. Д. - Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920–х – початку 1930–х рр. (2014)
Бернацький В. Р. - Православно–сектантські рухи на Волині – Житомирщині 20–х років ХХ століття в умовах більшовицького режиму (2014)
Кулікова Т. О. - Хід реорганізації МТС та реалії функціонування ремонтно–технічних станцій в Україні (2014)
Вєтров І. Г. - Початок відбудови хімічної промисловості України у 1943–1945 рр. (2014)
Гончаренко О. М. - Джерельна база архівів України в контексті вивчення особливостей функціонування органів та установ окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2014)
Колісник Н. І. - Проблеми нормативно–правового забезпечення роботи місцевих судових установ на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (2014)
Омельковець О. Я. - Співпраця видавництва "Смолоскип" імені Василя Симоненка з Першою Українською Друкарнею у Франції наприкінці 1960–х – початку 1970–х років (2014)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України в 2000–2008 рр. (2014)
Бобровнік Ю. В. - Виникнення засобів масової інформації молодіжних громадських організацій в Україні (1989–2013 рр.) (2014)
Skoczyńska-Рrokopowicz В. - Wybrane aspekty polityki spolecznej panstw wobec zjawiska ubostwa (2014)
Куйбіда В. В. - Становлення й періодизація розвитку екології та її термінології (2014)
Кучерук М. С. - Зміна парадигми незалежної України: громадянське суспільство vs пострадянське суспільство (2014)
Стрільчук В. В. - Транскордонне співробітництво України та Республіки Польща у сфері туризму: особливості та проблеми (2014)
Федорова Т. М. - Форми і методи державного регулювання у діяльності заповідників Черкаської області та їх вдосконалення (2014)
Горпинченко І. В. - Територіально–адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія (2014)
Ковальська Л. А. - Історичні джерела з історії партизансько–підпільного руху років війни архіву Харківської області (2014)
Маслак В. І. - Світогляд еліти Гетьманщини початку XVIII ст. з перспективи сучасних польських дослідників (2014)
Мельнічук Н. В. - "Єврейське питання" в німецькій окупаційній пропаганді на теренах Райхскомісаріату "Україна": сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Павловський Є. А. - Голодомор 1932–1933 рр. в українській та зарубіжній історіографії (2014)
Смолянчук О. О. - Нацистська податкова політика на теренах Райхскомісаріату "Україна": сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Зубко А. М. - Міри ваги Східної Європи VІ–ХІХ ст. (2014)
Пронь Т. М. - Історія трагедії Іраку: замовники, підбурювачі, виконавці (2014)
Алиев Э. З. - Завоевание Россией иреванского ханства и создание "Армянской области” (2014)
Гошкарлы Г. - Скифская тематика в историко-археологической литературе Азербайджана (2014)
Гусейнова Г. И. - Кувшинные погребения некрополя Галатепе (2014)
Melik-zade S. M. - Carmelite missions in Safavi state in the period of Shah Аbbas I (1587-1629) (2014)
Дудар Р. В. - Структура та внутрішня організація новоствореного османського війська "Асакір–і мансуре–і Мухаммедіє" в 1826–1834 рр. (2014)
Исламова З. Р. - Сельское хозяйство Азербайджана в XVIII веке в документах дипломатических миссий и путешественников (2014)
Кукуре С. П. - Роль язичництва у литовському суспільстві за часів правління князя Кейстута (2014)
Пількевич А. Л. - Ветеранські колонії Августа: у пошуках форм та альтернатив (2014)
Герасименко М. В. - Суспільство в світі ідей та ідеї в світі суспільства (2014)
Zhurba M. A. - Internet addiction as a hidden threat to modern civilization (2014)
Hrytsa U. U. - The factors of evolutionary process deployment (2014)
Масаев М. В. - О некоторых интенциях холистической философии науки (2014)
Додонова В. І. - Когнітивні та інституціональні обрії науки (2014)
Карпенко С. Р. - Дискурсивна взаємодія влади і мас: філософський зміст і значення у ХХІ столітті (2014)
Дєвочкіна Н. М. - Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства (2014)
Ляднева А. В. - Концептуалізація терміносистеми "благодійність": історико–філософський аспект (2014)
Ніколаєнко О. О. - Комунікативні виміри культурно–національної ідентичності (2014)
Єгупов М. В. - Феномен ідентичності: проблема тексту та контекстів (2014)
Покулита І. К. - Культурні смисли медіапростору – естетичний та аксіологічний аспекти, Виселко І. В. (2014)
Савченко С. В. - Концепції "суспільства знань" як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно–науковому дискурсі (2014)
Хлєбнікова А. А. - Соціально–філософський дискурс комунікативних мереж як особливого ресурсу соціального капіталу за умов глобалізації (2014)
Чоп Т. О. - Теорія та практика футуризму в контексті "гри" (2014)
Шедяков В. Е. - Социальный уровень информационного влияния как аргумент в стратегической конкуренции культурно–цивилизационных миров (2014)
Яшина О. М. - Концептуальні засади художньо–естетичного та морального виховання особистості: філософсько–освітній аспект (2014)
Отрешко В. С. - Моральное самоопределение личности (2014)
Качмар О. В. - Евристичний потенціал етологічної концепції агресивності особистості (2014)
Щербина М. М. - Миф и Интернет: мифологический и экранный культурный код (2014)
Рик С. М. - Морально-етичні аспекти міфологічного часу (2014)
Бондаренко О. О. - Літературоцентричність та владний дискурс (2014)
Луценко А. В. - Розуміння тілесності та здоров’я в контекстуальному вимірі медичних традицій (Захід vs Схід) (2014)
Путров С. - Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Чернова Л. П. - Специфіка управління трудовими ресурсами в Україні: регіональний аспект (2014)
Мамедова Ч. Д. - Понятие любви в философии Артура Шопенгауэра и Конфуция: "агапе” и "жэнь” (2014)
Пашаева А. - Единство природы Бога и сущности и доказательства этого в философии Спинозы (2014)
Тимо О. С. - Діахронія у філософії Іншого Е. Левінаса (2014)
Вергелес К. М. - Образ Христа як ідеалу життя людини в мистецтві (2014)
Далекорей М. І. - Особливості церковної інформаційної політики та потреба нації в єдиній Помісній Церкві (2014)
Горбунова Л. С. - О релевантности постнеклассических практик в образовании (2014)
Москалик Г. Ф. - Целостность и взаимная определенность современной науки, образования и практики (2014)
Семенюк Н. В. - Структурно-функціональний аналіз безперервної освіти в Україні (2014)
Терепищий С. О. - Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва (2014)
Сидоренко О. Б. - Відповідальність як фактор підвищення навчальних досягнень у молодших школярів (2014)
Неприцька Т. І. - Вплив мовної політики Великої Британії на національну ідентичність шотландців (2014)
Наджафзаде А. Б. - Творчество Низами – самая яркая страница азербайджанской литературы (2014)
Asadova V. - Martyr poet of Fuyuzat (2014)
Карахан Х. - Танзимат и турецкая литература XIX века (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия как основная черта новой философии международных отношений (2014)
Коваль І. В. - Місце та роль церкви в українському суспільстві: історична ретроспектива та сучасні реалії (2014)
Цимбал Д. І. - Перспективи розвитку інституту опозиції в Україні (2014)
Левченко А. В. - Козацтво і формування державотворчої моделі розвитку українського етносу, Левченко М. О. (2014)
Мамед–заде Н. С. - Факторы, влияющие на территориальную целостность государства (2014)
Нагорняк М. М. - Механізм взаємодії та функціональна складова влади і опозиції на місцевому рівні, Стефурак М. М. (2014)
Шелемба М. М. - Методологічні аспекти використання гуманітарного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Денисова А. Ю. - Чорний піар під час парламентських виборів 2014 року (2014)
Алейникова С. М. - ї"Духовность-ОПК-Светскость” – "Святая Троица” российской идеологии (2014)
Антонюк О. А. - Квазісудова влада у сфері конституційного контролю: казахстанська модель (2014)
Kraś I. - Problems connected with joining Рoland to bank union (2014)
Ключник Р. М. - Особливості регіональної політики Республіки Польща (2014)
Матвійчук А. В. - Особливості взаємодії держави з громадськими організаціями у ФРН (2014)
Бутирська І. В. - Членство Угорщини в ЄС та її соціальні реформи (2014)
Гаджиев Р. - "Мир на Кавказе” – как одно из необходимых условий геополитической безопасности Азербайджанской Республики (2014)
Керимов М. - О концептуальной роли идеологии азербайджанства (2014)
Мудрицька К. О. - Роль ядерного фактору у зовнішній політиці Франції у постбіполярний період (2014)
Шуляк С. В. - Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали (2014)
Жулканич Н. М. - Міське самоврядування: сьогодення через досвід минулого. Рецензія на монографію: Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: (Монографія) / Ю. О. Нікітін. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД”, 2014. – 252 с., Острянко А. М. (2014)
Виткалов С. В. - Наука як компонент культури (ювілейна науково–практична конференція в м. Рівне) (2014)
Бушин М. І. - Новий науковий журнал на теренах української історії (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Пропагандистська діяльність українських націонал-політичних організацій за кордоном в період першої світової війни (1914–1918 рр.), Будков Д. В. (2014)
Гуржій О. І. - Чумацтво як всеукраїнське явище найму робочої сили (друга половина ХVІІ — ХVІІІ ст.) (2014)
Лазуренко В. М. - Відродження зернового експорту України в добу непу, Стрижак Є. М. (2014)
Кобко В. А. - Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи, Чубіна Т .Д. (2014)
Лагодич М. М. - Роль о. Г. Костельника у створенні "Ініціативної групи по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною" та підготовці Львівського собору 1946 р. (2014)
Ілляшенко Ю. Ю. - Історія становлення та розвитку інституту соціально-правової захищеності дітей найбільш уразливих категорій в Україні періоду розбудови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Перехрест І. В. - Основні тенденції та процеси у сфері освіти на Україні в період повоєнних років 1944-1950 рр (2014)
Азарх І. С. - Процес адаптації сільського соціуму чернігівщини до умов повсякденного життя 1941-1943 рр. (2014)
Суденко О. В. - Напрями соціальної допомоги демобілізованим воїнам радянської армії у 1945 — на початку 1946 рр. на території України… (2014)
Богун Л. В. - Національний університет цивільного захисту України: історія становлення та розвитку (2014)
Лисенко А. І. - Питання щодо жінок у програмах українських полі-тичних партій (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Коваль М. В. - Рибницький укріплений район: напередодні Другої світової війни (2014)
Парначова Н. В. - Освітянська діяльність української національної меншини в Польщі в 60-тих рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Семененко М. Г. - Негативні наслідки використання в сільському господарстві гексахлорану та ДДТ в кінці 50-х — 60-х рр. минулого століття (2014)
Чепурда Г. М. - Запровадження радянським урядом "Великого плану перетворення природи": соціально-економічні причини та наслідки (2014)
Ярославська Л. П. - До питання зародження, розвитку та становлення паралімпійського руху: історія та сучасний стан (2014)
Вовчук Л. А. - Російсько-іспанські дипломатичні зв’язки (на матеріалах іспанських представництв у чорноморсько-азовських портових містах російської імперії кін. ХVIII — початку ХХ ст.) (2014)
Гоцуляк В. В. - Немеркнуча слава черкащан (рецензія на видання: Черкащини славетні імена) (2014)
Рубльов О. С. - Рецензія на книгу Пархоменка В. Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці (2014)
Про авторів (2014)
Зміст випуску (2014)
Титул, содержание (2015)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесів забруднення ґрунтів як результату технологічних процесів, Мороз А. А. (2015)
Sanginova O. - Comparative analysis of some computational schemes for obtaining a compromise solution (2015)
Євсеєва Л. Г. - Застосування інтервальних математичних моделей задач розміщення геометричних об’єктів (2015)
Трухан С. В. - Методика побудови математичних моделей актуарних процесів, Бідюк П. І. (2015)
Трунов О. М. - Критерій адекватності як оцінка ефективності процесу побудови моделі (2015)
Щелкалин В. Н. - Гибридные математические модели и методы прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов (2015)
Аль-Рефаи Валид Ахмед Махмуд - Разработка методов исследования устойчивых движений в системах Лотки-Вольтерра с периодическими возмущениями, Альджаафрех Мохаммад Ракан Абед Алнаби (2015)
Жарикова М. В. - Разработка модели чрезвычайной ситуации природного характера в системе поддержки принятия решений, Шерстюк В. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Єрохов В. Ю. - Формування текстур фронтальної поверхні сонячного елемента технологією пористого кремнію, Дружинін А. О., Єрохова О. В. (2015)
Савеленко Г. В. - Спосіб автоматичного визначення стабільності процесу розмірної обробки дугою (2015)
Прохоренко Е. М. - Диагностика процессов износа материалов шаровых барабанных мельниц, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Хаймович П. А., Шульгин Н. А., Морозов А. И. (2015)
Радовенчик В. М. - Видалення нафтопродуктів з води сорбентами на основі магнетиту, Романенко М. І., Гринчук С. В., Глущенко А. С. (2015)
Haider Ali Muse - Fiber-optic gyroscopes based on photonic-crystal fibers (2015)
Стухляк П. Д. - Вплив надвисокочастотної електромагнітної обробки на властивості епоксикомпозитів, Голотенко О. С., Скороход О. З. (2015)
Кравченко А. В. - Определение огнестойких свойств древесины, защищенной покрытиями на основе геоцемента, Гузий С. Г. (2015)
Барбаш В. А. - Розробка технологіі одержання мікрокристалічної целюлози із волокон льону, Нагорна Ю. М. (2015)
Хлєбнікова Н. Б. - Оцінка якості гідрофобізованого хутряного велюру з овчини, Омельченко Н. В., Данилкович А. Г. (2015)
Хлопов Б. В. - Исследования восприимчивости к магнитным полям образцов нанокомпозитных материалов на основе опаловых матриц, Шпак А. В., Ковалюк Я. Д. (2015)
Бутузова Л. Ф. - Коксування вугільних сумішей з великим вмістом слабоспікливого та сірчистого вугілля, Маковський Р. В., Клешня Г. Г., Мілов Д. Ю., Кафтан Ю. С., Турчаніна О. М., Бутузов Г. М. (2015)
Депутат Б. Я. - Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на електрохімічні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3 (2015)
Abstract and References (2015)
Чубіна Т. Д. - Перлина садово-паркового мистецтва дендрологічний парк "Софіївка": історія створення та етапи розвитку (2014)
Капітан Л. І. - Закарпатська філія Спілки радянських письменників України: творча лабораторія чи інструмент "радянізації" (2014)
Вовк Ю. І. - Селянське господарство України в умовах інтенсивного формування ринкових відносин на початку ХХ ст., Заїка О. І. (2014)
Георгізов Г. М. - Інверсивність політичних настроїв селянства УСРР та аграрна політика більшовиків у 1920-х рр. (2014)
Салата С. А. - До питання періодизації діяльності Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2014)
Гнидка М. М. - Напрями діяльності греко-православного релігійного фонду Буковини в період автономії краю (2014)
Яшан О. О. - Внесок партизан черкащини у визволення України від нацистсько-фашистських загарбників (2014)
Дітковська С. О. - Еволюція радянської концепції громадських організацій (2014)
Коротяєв С. І. - Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля: історичні етапи розвитку та становлення (2014)
Левицька Н. М. - Студентські наукові товариства та гуртки у гуманітарних вишах України у другій половині XIX - на початку XX ст. (2014)
Силка О. З. - Сільські громадські статутні об’єднання в Україні кінця ХІХ — початку ХХ ст.: поняття та питання класифікації (2014)
Красіна-Филь Л. В. - Формування особистості та становлення К.Є. Гребенніка як воєначальника (2014)
Гуржій І. О. - До проблеми збереження історичних колекцій видатних постатей (особиста бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля та її доля) (2014)
Лазуренко Ю. М. - Роль кооперації в розвитку аграрного сектора економіки України: історіографія проблеми (2014)
Тараненко С. П. - Стан протипожежного захисту населених пунктів південної україни в другій половині хiх ст. (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичні етапи становлення видань з архітектури у ХХ ст. засобами графічного дизайну (2014)
Саєнко І. Ф. - Традиції плетіння в Україні: історія і сучасність (2014)
Вискварка Я. М. - Сторінки історії становлення і розвитку виду живопису "гризайль", її перспективи (2014)
Спіркіна О. О. - Театральне мистецтво як спосіб утвердження національної ідентичності на Черкащині у перше десятиріччя держав-ної незалежності України (2014)
Гоцуляк В. В. - Осередок духовності Тараса Шевченка (Рецензія на видання: М. І. Бушин, Ю. М. Тихоненко: Святиня над Дніпром…) (2014)
Стадник І. Ю. - Особа на тлі епохи (Рецензія на книгу М.Дземана та Р. Рибчина "Іван Макух. Повернення із забуття") (2014)
Про авторів (2014)
Зміст випуску (2014)
Содержание (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективные технические решения проблемы утилизации тепла ферросплавных печей, Рыжавский А. З., Петров Ю. Л., Глита О. М., Гонтарев М. С., Головатенко Т. В. (2013)
Мацевитый Ю. М. - Участие инновационных структур в решении экономических и экологических проблем региона, Соловей В. В., Тарелин А. А. (2013)
Мазур В. Л. - Потенциал наполнения бюджета и улучшения экологической ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины, Тимошенко М. В. (2013)
Касімов О. М. - Методи і модель системи комплексного оцінювання екологічного стану природно-техногенних територій, Козуля Т. В., Гагарін В. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2013)
Ревенко О. В. - Вплив екологічних та соціальних аспектів податкової політики на якість життя населення, Рудюк А. О. (2013)
Ботштейн В. А. - Решение экологических проблем при реконструкции электросталеплавильного производства АО "ДЭМЗ", Тищенко А. А., Калениченко К. В., Денисенко Д. В. (2013)
Бондарева Т. И. - Реконструкция бункерных эстакад доменных печей с учетом современных экологических требований, Васильев А. Б., Куров В. В., Бекетова Г. Г. (2013)
Тыщук В. Ю. - Защита атмосферы от вредных выбросов при массовых взрывах в карьерах (2013)
Зозуля В. Л. - Ревитализация промышленного оборудования – одно из направлений ресурсо- и энергосбережения, Исаков Д. И. (2013)
Федак С. П. - Природоохранные мероприятия по достижению технологических нормативов выбросов для коксовых печей, Трембач Т. Ф. (2013)
Хоботова Э. Б. - Расчет показателей адсорбции шлаковым сорбентом, Грайворонская И. В., Колодяжный В. М., Лисин Д. А., Мехтиев К. С. (2013)
Лобов С. А. - Уменьшение времени сглаживания колебаний массового расхода газа через полый катод с внутренним поджигом для плазменной очистки дымовых газов (2013)
Бабаев В. Н. - Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения, Нестеренко С. В., Ткачев В. А., Смилка Е. П. (2013)
Образцова Н. П. - Анализ процессов образования диоксинов в агломерационном производстве, Орлик В. Н., Колесник В. В. (2013)
Шаповалова Н. Г. - Установка приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей ПАО "Алчевский металлургический комбинат", Гуменная С. Н., Диментьев В. И. (2013)
Касимов А. М. - Экологические и экономические инструменты сокращения ущерба окружающей природной среде со стороны накопителей промышленных отходов, Гуренко И. В., Мацевитая И. Н. (2013)
Демьохін Г. А. - Муніципальні системи контролю за станом атмосферного повітря: проблеми та рішення, Грабар В. Я. (2013)
Зеленюк Д. А. - Oценка воздействия выведенного из эксплуатации шламонакопителя на гидросферу, Бравков Д. В. (2013)
Ковалев Е. Т. - Показатели эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух основных производств коксохимических предприятий, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Спирина-Смилка Е. Ю. (2013)
Палагута О. А. - Удосконалення системи оцінки стану довкілля та звітності за окремими показниками з урахуванням рекомендацій ЄЕК ООН (2013)
Титул, содержание (2015)
Исалы Б. Э. - Об устойчивости трехслойных неоднородных прямоугольных пластинок в анизотропно сопротивляемой среде (2015)
Мартинов І. Е. - Результати експлуатаційних випробувань здвоених касетних циліндричніх підшипників в буксах вантажних вагонів, Ільчишин В. М., Можейко Є. Р., Труфанова А. В., Шовкун В. О. (2015)
Сталинский Д. В. - Моделирование вибраций ручной шлифовальной машины ИП2014П, Сизый Ю. А., Романченко П. В. (2015)
Дихтяренко К. В. - Методика расчетов на прочность и определение максимальных эквивалентных напряжений в кронблочных шкивах, Пупышев А. И., Червинский В. П. (2015)
Егармина Л. Н. - Анализ решений уточненных динамических уравнений изгиба балки на примере исследования эволюции поперечных усилий (2015)
Бережной Н. Н. - Исследование очага деформации при продольном прокатывании с точки зрения реологической концепции, Чубенко В. А., Хиноцкая А. А., Мацишин С. О., Чубенко В. А. (2015)
Крюков О. М. - Аналіз похибок засобу вимірювання швидкості руху метального елементу в каналі ствола стрілецької зброї, Шабалін О. Ю., Мудрик В. Г. (2015)
Кусий Я. М. - Розроблення методу вібраційно-відцентрового зміцнення для технологічного забезпечення безвідмовності деталей машин, Кук А. М. (2015)
Учитель И. Л. - Необходимость учета разрушительных асейсмических геодеформаций при разработке технологий строительства, Капочкин Б. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2014)
Наказ МОЗ України №74/688 від 30.09.2014 р. (Про внесення змін до наказу Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України від 30 вересня 2003 року №65/463) (2014)
Сайдакова Н. О. - Перитонеальний діаліз в Україні: 2009-2013, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С., Степанова Н.М. (2014)
Шіфріс І. М. - Госпіталізована захворюваність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Крот В. Ф., Гончар Ю. І., Красюк Е. К., Дудар І. О. (2014)
Майданник В. Г. - Роль гіпоксія-індукованого апоптозу в прогресуванні хронічного гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Непомнящий В. М. (2014)
Аблогіна О. В. - Вегетативний статус пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом та його взаємозв’язок з показниками ліпідного обміну, Степанова Н. М., Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В., Дудар І. О., Красюк Е. К., Лобода О. М., Колесник М. О. (2014)
Колесник М. О. - Застосування еритропоез стимулюючих засобів тривалої дії для лікування анемії у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Кулизький М. В., Бусигіна Ю. С., Біленко А. В. (2014)
Сусла О. Б. - Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок (2014)
Дудар І. О. - Ефективність та безпечність препарату заліза (ІІІ)-гідроксид сахарозного комплексу при корекції анемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок vд стадії, які лікуються гемодіалізом та не отримують еритропоетин стимулюючі засоби (проспективний аналіз), Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Красюк Е. К., Савчук В. М., Лобода О. М., Пруський Ф. О., Крот В. Ф., Нечипорук Т. М., Алєксєєва Н. Г. (2014)
Зуб Л. О. - Прогнозування маніфестації пієлонефриту у хворих на ревматоїдний артрит, Кулачек В. Т. (2014)
Повідомлення (2014)
Повідомлення (2014)
Інформація до читачів (2014)
Содержание (2013)
Сталинский Д. В. - Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной среде при размещении крупнотоннажных промышленных отходов, пути его предотвращения, компенсации и ликвидации, Касимов А. М. (2013)
Сталинский Д. В. - Новые разработки ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в области систем газоудаления и сухой очистки газов от пыли, Швец М. Н. (2013)
Ляшенко В. И. - Радиационная и социальная защита населения в регионах добычи и переработки уранового сырья в Украине, Коваленко Г. Д. (2013)
Тренев В. Н. - Инновации в управлении промышленным предприятием. Система управления развитием, Лихачев А. С., Вавилов В. Н., Сухорукова О. В. (2013)
Мантула В. Д. - Новый высокоэффективный газоотводящий тракт конвертера №3 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Китченко В. К., Рыжавский А. З., Зимогляд А. В., Якунина В. В., Караконстантин С. И. (2013)
Сталинский Д. В. - Повышение эффективности систем очистки промышленных сточных вод перед их сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Варнавская И. В. (2013)
Дунаев А. В. - Технологические решения по очистке аглогазов от пыли и оксидов серы на ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова, Лавошник А. С., Котынский Д. А., Таряник Д. П., Jacek Winiarz (2013)
Гурін А. О. - Нові технології та технічні засоби пиловловлення на гірничих підприємствах, Мулявко В. І., Ляшенко В. І. (2013)
Даценко В. В. - Технико-экономическое обоснование очистки сточных вод от меди и цинка с учетом замкнутости цикла водопотребления, Ненастина Т. А., Хоботова Э. Б. (2013)
Эпштейн С. И. - Определение эффективной дозы реагентов-ингибиторов для обработки оборотной воды, подаваемой на трубы вентури конвертерных газоочисток, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Блажко М. А. (2013)
Тимошенко С. Н. - Моделирование системы аспирации электродуговой печи с целью повышения энергоэффективности и экологической безопасности, Тищенко П. И., Тимошенко Н. С., Семко А. Н. (2013)
Островка Я. В. - Исследование токсического действия модельного стока на произрастание и развитие микрофлоры активного ила, Островка В. И., Мороз А. В., Рубан Э. В., Попов Е. В. (2013)
Уберман В. И. - Состав и экологические свойства теплостойкого наполнителя "Премикс", Васюков А. Е., Полосухина Л. А., Карташев В. В., Александров А. Н., Васьковец Л. А. (2013)
Пономарев В. А. - Исследование процессов комплексной переработки и утилизации систем HNO3-N2O4-H2O-HF-H3PO4, Гринь Г. И., Кошовец Н. В. (2013)
Атаманюк А. А. - Способ исследования фильтрационных свойств металлургических шламов, Касимов А. М. (2013)
Ботштейн В. А. - Энергопотребление и выбросы парниковых газов на металлургических предприятиях Украины, Каневский А. Л., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2013)
Горбатых О. И. - Использование солнечной энергии в системах горячего водоснабжения, Макаров В. В. (2013)
Алешин А. А. - Технологический комплекс для переработки шлаковых массивов и извлечения из них металла, Остроушко А. В., Пустовалов Ю. П. (2013)
Рязанов А. Н. - Получение цемента из отходов доломита, Винниченко В. И., Щеблыкин С. В., Телятникова Н. И. (2013)
Лавошник А. С. - Перспективы увеличения объема использования угля и водоугольного топлива в энергетике Украины, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2013)
Мантула В. Д. - Влияние внедрения новых технологий и материалов на показатели эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производств ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского", Спирина С. В., Иванов Н. М., Бугаенко М. Н. (2013)
Титул, содержание (2015)
Абдуллаев Н. А. - Оптимизация наклонного сканирования в системах комбинированной двухступенчатой локации, Асадов Х. Г. (2015)
Палий А. С. - Разработка методики проектирования аэродинамических систем увода космических аппаратов с околоземных орбит (2015)
Лужецький В. А. - Розробка та дослідження методів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі, Савицька Л. А. (2015)
Хлапонін Ю. І. - Формування діаграми спрямованості антенних систем технології МІМО мережі LTE (2015)
Нікітченко В. В. - Дослідження впливу віртуалізації мережі на функціювання обчислювальних кластерів (2015)
Шантир Д. С. - Метод дослідження структурних властивостей нестаціонарних сигналів у інформаційно-вимірювальних системах (2015)
Зобнин Б. Б. - Имитационная модель технологического комплекса подготовки шихты для производства агломерата, Горбенко О. А., Ажипа И. А., Яковлев Р. А. (2015)
Чалая Л. Э. - Оценивание пертинентности лингвистических дескрипторов в системах информационного поиска, Харитонова Ю. Ю. (2015)
Грицюк В. И. - Улучшенные робастные гребневые оценки регрессии (2015)
Паньків Х. В. - Вплив похибки вимірювання переміщень стінки резервуара на визначення його внутрішніх напружень (2015)
Abstract and References (2015)
Балан О. С. - Аналіз нормативно-правового базису інвестування на підприємствах виробничої сфери України (2014)
Бартош О. М. - Депозитна політика як складова системи управління діяльністю банку (2014)
Вовчак О. Д. - Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ, Крамаренко О. М. (2014)
Волошин В. С. - Інформаційне забезпечення прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу, Дейнега О. В. (2014)
Гаркавий С. Ф. - Ескалація конфлікту на сході України: соціально-економічні наслідки (2014)
Гірна О. Й. - Описові та модельні оцінки банківського ринку європейського союзу та України (2014)
Гмиря В. П. - Роль податків в умовах забезпечення розвитку економіки України (2014)
Заводовська Л. А. - Розробка та впровадження банківських інновацій: обліковий аспект (2014)
Зайналов Ж. Р. - Необходимость создания благоприятствующих условий для реализации денежно-кредитной политики и развития коммерческих банков, Алієва С. С. (2014)
Ivanova I. V. - Assessing the Level of Professional Cross-Cultural Competence Among Banking Students (2014)
Ківачук В. С. - Анализ финансового потенциала предприятия при определении кредитоспособности заемщика, Кот Н. Г. (2014)
Клювак О. В. - Кількісна модель для економічного аналізу заходів інформаційної безпеки в інтернет-платіжних системах (2014)
Kochuma I. Yu. - Institutional Factors of Formation and Implementation of Social Capital (2014)
Красномовець В. А. - Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення (2014)
Криниця С. О. - Теоретичні основи взаємодії фінансових посередників (2014)
Крупка М. І. - Фінансові інновації державних банків України (2014)
Липов В. В. - Міждисциплінарність в дослідженні інституціональної комплементарності соціально-економічних систем, Красномовець В. А. (2014)
Лисовский М. И. - Методология оценки эффективности инвестиционных проектов в Беларуси и её соответствие международным стандартам, Голикова А. С., Чернорук С. В. (2014)
Любенко А. М. - Особливості аналітичної оцінки результативності системи фінансового контролю (2014)
Misterek W. - The Use of E-Banking by Households: Poland and Ukraine Experience, Khutorna M. E. (2014)
Міщенко С. В. - Дія валютного каналу трансмісійного механізму в умовах трансформації валютного режиму в Україні, Кліщук О. В. (2014)
Мотриченко В. М. - Мегатренды глобального экономического развития, Опалько В. В. (2014)
Нетребчук Л. О. - Концентрація кредитних портфелів у банках України (2014)
Осадчий І. А. - Роль банківського нагляду в реструктуризаційних процесах (2014)
Піскун О. В. - Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю (2014)
Potapenko L. V. - Content and Language Integrated Learning: Theoretical Sketches (2014)
Расулов З. Ж. - Проблемы классификации кредитной системы, Мумінов Д., Бердікулов Ж. (2014)
Rohozhnikova N. V. - Peculiarities and Tendencies of the Banking System Development under the Conditions of Economic Transformations, Ivanova I. V. (2014)
Ряховська А. М. - Антикризисное бизнес-регулирование на макроуровне (2014)
Tkachenko I. V. - Teaching Presentation Skills to Students of Business English (2014)
Ткаченко Н. В. - Міжнародна практика побудови систем страхування депозитів (2014)
Третяк Н. М. - Фінансування аграрного виробництва як запорука продовольчої безпеки країни (2014)
Kharchenko A. N. - Relations of Business Retail Bank Lending (2014)
Саматов А. Г. - Повышение роли стратегического направления ипотечного кредитования для обеспечения роста массового жилищного строительства, Хусанов Б. Ш., Сагдуллаєв Г. (2014)
Чабак Л. І. - Англомовна реалізація явища економічної глобалізації (2014)
Cherep A. V. - Factors of influence on efficiency of export potential of enterprise, Ganza I. V., Chkan A. S. (2014)
Бугай В. З. - Методичні підходи до обґрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства (2014)
Овсюк Н. В. - Економічний аналіз продуктивності праці як засіб управління ефективністю виробництва (2014)
Осаул А. О. - Значення та роль нематеріальних ресурсів у діяльності підприємств в умовах економіки знань (2014)
Топалов С. А. - Оцінка результативності розвитку соціальної сфери підприємства, Топалова Д. Ю. (2014)
Шмиголь Н. М. - Експортний потенціал підприємств машинобудівної галузі запорізького регіону: сучасний стан, проблеми, перспективи, Павлюк Т. С. (2014)
Ivanov S. N. - Рeculiarities of development feasibility study internet project based on UNIDO methodologies (2014)
Заховалко Т. В. - Аналіз та удосконалення процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем банку, Максишко Н. К., Олешко О. В. (2014)
Лось В. О. - Когнітивна модель стратегії управління фермерським господарством, Очеретін Д. В. (2014)
Кушніренко Д. І. - Дослідження класифікаційних ознак незавершеного виробництва в цілях його обліково-аналітичного відображення (2014)
Венгерська Н. С. - Кластеризація як фактор розвитку агропромислового комплексу України, Мельникова Д. В. (2014)
Миколюк С. М. - Аналіз ринку праці у сфері влаштування дітей (2014)
Письменний В. В. - Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн, Палац Х. П. (2014)
Проскуріна Н. М. - Інноваційні домінанти та важелі впливу на розвиток промисловості регіонів (2014)
Рогова О. В. - Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України (2014)
Сисоєв О. В. - Поняття "інститут" та "інституція": економічний контекст (2014)
Череп А. В. - Економічні і політичні конфлікти на сучасному етапі: втрати та майбутні наслідки, Белінська К. Д. (2014)
Шик Л. М. - Управління ефективністю підприємства на основі системи бюджетного планування в умовах макроекономічної нестабільності, Скоробогатова Н. Є. (2014)
Дубина М. В. - Сутність та компонентний склад транскордонної економічної безпеки (2014)
Пухальська А. П. - Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств, Сківська Д. А. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Екномічні науки" (2014)
Бабійчук С. М. - Геоінформаційна компетенція старшокласників як складова інформаційної компетенції (2015)
Бігунова Ю. В. - Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на Півдні України: результати експериментального дослідження (2015)
Волярська О. С. - Формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості: технологічний підхід (2015)
Гвоздій С. П. - Використання багаторівневих практичних тренінгів для формування культури безпечної життєдіяльності студентів (2015)
Грабовий А. К. - Формування екологічної культури школярів у процесі навчання хімії (2015)
Грищук Ю. В. - Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польщі: теоретичний аспект (2015)
Демешкант Н. А. - Роль і функції науково-педагогічних працівників у реалізації завдань екологічної освіти (2015)
Джуринський П. Б. - Міждисциплінарний підхід у методиці викладання спортивних дисциплін майбутнім фахівцям фізичного виховання (2015)
Дишко О. Л. - Педагогічні умови формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Дружененко Р. С. - Функціональна основа навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів української мови і літератури: лінгвістичний коментар (2015)
Житинська М. О. - Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема (2015)
Кокнова Т. А. - Засоби оптимізації самостійної роботи студентів-філологів (2015)
Коростелін М. О. - Тренінг у формуванні конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності (2015)
Ляшенко І. В. - Розвиток мотивації студентів до дистанційного навчання у вищій школі (2015)
Неведомська Є. О. - Як визначити педагогу психологічний портрет студента?, Михайловська А. П. (2015)
Острянко Т. С. - Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Пляченко Т. М. - Особистість керівника учнівського музично-інструментального колективу в педагогічній теорії і практиці (2015)
Прошкін Т. В. - Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університеті (2015)
Савельчук І. Б. - Соціально-педагогічне середовище навчально-професійних студій як чинник формування інноваційного потенціалу майбутніх соціальних працівників (2015)
Сльоза Н. В. - Спрямованість змісту нових підручників курсу "Загальна географія" на формування умінь самостійної роботи учнів (2015)
Уруський А. В. - Реалізація індивідуального підходу у процесі практичної роботи старшокласників на уроках технологічного профілю (2015)
Шаповалова Р. Г. - Навчання сольному співу: голосоутворення та його структурні компоненти (2015)
Юрій Р. Ф. - Навчання теорії ймовірностей студентів фармацевтичних факультетів медичних університетів: застосування інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Сич Є. М. - Розвиток національного транспортного ринку: інституціональний підхід, Бойко О. В. (2013)
Ушенко Н. В. - Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань (2013)
Черкаський І. Б. - Бренд як маркетинговий інструмент просування продукції на ринок, Пазюк В. Л. (2013)
Богашко О. Л. - Інноваційна спроможність суспільства – основоположний фактор забезпечення конкурентоспроможності держави (2013)
Василюк М. М. - Контроль якості аудиторських послуг: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики (2013)
Писаревская А. И. - Методика внутреннего аудита персонала на предприятии, Мизик Ю. И. (2013)
Проноза П. В. - Розвиток України та її регіонів під впливом світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр (2013)
Пінчук С. С. - Принципи оцінювання ефективності діяльності залізниць України (2013)
Койдан Н. С. - Кооперация – путь интеграции Украины в мировую экономику, БондарьВ. В. (2013)
Боярчук Л. В. - Причини виникнення та напрямки подолання молодіжного безробіття в Україні (2013)
Аптекар С. С. - Урахування синергії та життєвого циклу при формуванні і розвитку вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного комплексу України (2013)
Прокопенко В. І. - Формування бонітету техногенних земель як економічного чинника впливу на їх цільове призначення, Терехов Є. В. (2013)
Москаленко А. М. - Теоретико-прикладні аспекти визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств зони Полісся (2013)
Москаленко В. А. - Практика застосування системи обліку "Стандарт-кост” у різних сферах національногогосподарства (2013)
Перетятько Ю. М. - Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку (2013)
Пілевич Д. С. - Сутність комплементарної інвестиційної політики держави (2013)
Попело О. В. - Особливості сучасного стану малого підприємництва в Україні (2013)
Подимова Л. А. - Роль та місце університетів в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Прийменко С. А. - Реформування роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням викидів CO_2 (2013)
Сеник Г. П. - Організаційно-економічні принципи ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень (2013)
Штирхун Х. І. - Фінансовий стан та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості Чернігівської області (2013)
Альошин С .Ю. - Оцінювання стану інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні (2013)
Герасимчук В. В. - Маркетинговий потенціал підприємства в умовах сучасного ринку, Кузьменко О. Ю. (2013)
Колєсніченко А. С. - Державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект (2013)
Тарасенко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості України, Федоренко О. П. (2013)
Бутко М. П. - Модернізаційні аспекти активізації економічної сфери сільського розвитку, Поленкова М. В. (2013)
Ільчук В. П. - Організаційно-економічне забезпечення пасажирських перевезень, Бабаченко Л. В. (2013)
Калинчик Н. В. - Выбор оптимальных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, Товстолис А. И. (2013)
Анопрієнко В. О. - Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери регіонів (2013)
Вдовенко Ю. С. - Імплементаційна специфіка сучасних інструментів залучення інвестицій (2013)
Дерій Ж. В. - Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку (2013)
Дубина М. В. - Сутність транскордонної безпеки та її види (2013)
Мазур О. Є. - Організація діагностики системи управління торговельним підприємництвом (2013)
Соломаха І. В. - Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах (2013)
Холодницька А. В. - Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Ющенко Н. Л. - Формування трудового потенціалу Чернігівського регіону: проблема негативного впливу природного зменшення населення, Позднякова А. М. (2013)
Яременко М. О. - Індустрія електротоварів у розрізі європейського сегмента та його основнихконкурентів, Воєцька М. Є. (2013)
Антохова О. Ю. - Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області (2013)
Садчиков В. С. - Науково-методичні підходи до формування нових організаційних структур в аграрному секторі економіки (2013)
Тополевська О. В. - Теоретичні аспекти формування регіональних продовольчих ринків в умовах відкритості економіки (2013)
Шпак Н. А. - Підвищення рівня споживання продуктів харчування як чинник активізації розвитку вітчизняного агропромислового комплексу (2013)
Андрєєва Є. Л. - Аналіз та оцінювання стану конкурентостійкості підприємств машинобудування (2013)
Краус К. М. - Світовий досвід й українські реалії управління маркетингом (2013)
Сидоренко І. В. - Механізм інвестування модернізації виробничої інфраструктури регіону (2013)
Андрєєва О. В. - Організаційно-економічні підходи до фінансування інвестиційних програм на залізничному транспорті (2013)
Камінський А. Б. - Імплементація скорингу в бізнес-процеси споживчого кредитування банку (2013)
Кравчук Г. В. - Теоретичні засади ризикології діяльності комерційних банків, Галіч О. В. (2013)
Курмаєв П. Ю. - Інноваційні пріоритети фінансування у галузі вищої освіти в Україні (2013)
Кальченко О. М. - Пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в контексті забезпечення інвестиційної безпеки (2013)
Лебідь О. В. - Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій управління у діяльність банків, Григоренко В. М. (2013)
Проскура К. П. - Проблеми розвитку економіки України та їхній вплив на ефективність податкового адміністрування (2013)
Талавіра Є. В. - Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2013)
Коробко В. І. - Особливості інвестиційно-інноваційної політики житлово-комунального господарства України на сучасному етапі, Дудко М. Я., Савельєва Я. В. (2013)
Попель Л. А. - Сучасні інструменти фінансового планування інвестиційних видатків бюджету (2013)
Прокопенко О. О. - Еволюція становлення та розвитку депозитних операцій, Ільчук В. П. (2013)
Різниченко Є. І. - Трансформація бюджетної політики ЄС на сучасному етапі розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи (2013)
Безуглий А. О. - Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів державних суб’єктів господарювання у процесі реалізації контрактів OPRC (2013)
Безверхня Ю. В. - Необхідність впровадження управлінського обліку на підприємствах в умовах участі у СОТ (2013)
Ілляшенко К. В. - Інформаційні системи управління в обліку й аналізі аграрних підприємств (2013)
Лень В. С. - Порядок надання та облік цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти (2013)
Пожарицька І. М. - Професійне судження у контексті стандартів аудиту (2013)
Рядська В. В. - Аналіз стану розвитку інституту обов’язкового аудиту в Україні (2013)
Шара Є. Ю. - Особливості обліку витрат виробництва (2013)
Олійченко І. М. - Шляхи формування та удосконалення електронного урядування в системі органів державної влади, Дітковська М. Ю. (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання ефективності інституціональних змін розвитку корпорацій (2013)
Ребкало М. М. - Oрганізаційно-правовий аналіз механізму державного управління у сфері захисту прав дітей (2013)
Олифіренко Ю. І. - Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (2013)
Романовський В. С. - Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток Трипільської археологічної культури (2014)
Малиновський М. О. - Українська історіософія: стан і перспективи вивчення (2014)
Тортика О. О. - Тюрко-­болгарське майбутнє або слов’янське минуле: деякі тенденції в етнічній самоідентифікації сучасних болгар (2014)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: досягнення та перспективи, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2014)
Столяров Ю. М. - Н. Я. Фрідьєва, Д. А. Балика в листах до Ю. В. Григор’єва (до ювілеїв видатних бібліотекознавців) (2014)
Кушнаренко Н. М. - Надія Яківна Фрідьєва — видатний український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної освіти в Україні, Соляник А. А. (2014)
Тодорова Є. М. - Методологічно-­концептуальні засади сучасного бібліографознавства (2 частина) (2014)
Степанов В. Ю. - Управління інноваційною діяльністю в соціально-­культурній сфері (2014)
Кияниця Є. О. - Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід (2014)
Хітрова Т. В. - "Пам’ять" як об’єкт дослідження соціальних комунікацій: дискусії щодо наукового статусу та предметних диференціацій (2014)
Шелестова А. М. - Характеристика та складові комунікації у вищому навчальному закладі (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Український період видавництва "Смолоскип" (1992–2013): трансформації редакційно­видавничого процесу (2014)
Великий Ю. Ю. - Вплив соціальних комунікацій на суспільство (2014)
Кондратюк М. О. - Експериментальне дослідження моделей впливу ЗМІ на емоції аудиторії (2014)
Костирко Т. М. - Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки (2014)
Бессараб А. О. - Питання-­завдання в навчальній книзі як складова культури видання, Антонечко І. Ю., Кремпова Л. О. (2014)
Дроздова О. В. - Складові системи документних комунікацій у комерційній діяльності: особливості функціонування (2014)
Тур О. М. - Регламентація міністерського діловодства в "Загальному заснуванні міністерств" (1811 р.) (2014)
Курбан О. В. - Соціальні мережі в роботі сучасного PR-­фахівця (2014)
Грабар Н. Г. - Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек (2014)
Косачова О. О. - Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки (2014)
Опришко Т. С. - Полеміка ВУСППУ й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927–1928 рр.) (2014)
Пшинка А. В. - Маркетинг у системі соціально-­орієнтованого управління (2014)
Лисенкова Н. В. - Економічна сутність інвестицій (2014)
Гусєва О. О. - Російський нарис на межі XIX–ХХ ст. (2014)
Аніщенко А. П. - Зелений туризм як напрям трудової соціалізації сільської молоді в інформаційному суспільстві (2014)
Малафєєв Т. Р. - Сучасна стратегія інноваційно-­інвестиційного розвитку підприємств (2014)
Сулім А. А. - Кінокритичні студії: форми, функції та методологічні підходи (2014)
Крайнікова Т. С. - Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища (2014)
Паливода Ю. В. - Комунікаційні ролі учасників тандема "автор — редактор" (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Наукова організація управління бібліотекою: шлях інноваційних змін (2014)
Жукова В. П. - Глобалізаційні процеси в інформаційно-­бібліотечній діяльності (2014)
Тур О. М. - Формування комунікативної культури студентів вищої школи (2014)
Матвєєв Б. М. - Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів (2014)
Білик О. М. - Освітньо-­культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів (2014)
Величко В. Є. - Використання відкритих форматів файлів в інформаційно-­освітньому середовищі (2014)
Гріччіна А. В. - Формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів як складової їх професійної етики (2014)
Абрамов О. М. - Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій е-­Learning (2014)
Наші автори (2014)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрямки агроінженерних досліджень, Грицишин М. І. (2013)
Калетнік Г. М. - Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства, Булгаков В. М. (2013)
Адамчук В. В. - Обгрунтування нового способу розподілу рідких добрив, Прокоп’єв І. П. (2013)
Адамчук В. В. - Дослідження шнекової розподільно-висівної системи машин для внесення хіммеліорантів, Сікун А. С. (2013)
Адамчук В. В. - Теоретичні дослідження впливу напряму вітру на розсівання твердих мінеральних добрив, Косик П. О. (2013)
Адамчук О. В. - Теоретичне дослідження розгону добрив дисковим відцентровим розсівальним робочим органом з похилою віссю обертання та радіально установленими лопатками (2013)
Пилипака С. Ф. - Розробка теорії складного руху матеріальної точки по площині, Адамчук О. В., Франчак Ян, Коренко Марош (2013)
Вожик Ю. Г. - Обгрунтування експлуатаційних параметрів пневматичного багатоканального тукорозподільника (2013)
Баєв І. В. - Визначення оптимальних доз мінерального живлення і способу основного обробітку ґрунту під наступну сільгоспкультуру методом попереднього експрес-досліду поля, Федоренко В. В., Санін Г. А., Романова О. А., Рижов О. В. (2013)
Дідух В. Ф. - Дослідження умов локального внесення проморожених сапропелів, Поліщук М. М. (2013)
Величко В. А. - Інформаційне забезпечення системи якісної оцінки ґрунтів за родючістю (2013)
Цибуля М. Г. - Аналіз передумов застосування, стану розвитку та технічного забезпечення органічного землеробства (2013)
Ковалев Н. Г. - Пути повышения эффективности сельскохозяйственного использования осушаемых земель (2013)
Астафьев В. Л. - Эффективность прямого посева сельскохозяйственных культур по "австралийской" нулевой технологии в острозасушливых условиях северного Казахстана (2013)
Жук А. Ф. - Исследование почвообрабатывающего клина с почвенным наростом (2013)
Жук А. Ф. - Почвообрабатывающие дисколаповые агрегаты (2013)
Шевченко І. А. - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2013)
Ветохін В. І. - Оцінка доцільності оснащення техніки для обробітку грунту змінними робочими органами, Знова Л. В. (2013)
Вольський В. А. - Універсальне дискове грунтообробне знаряддя (2013)
Гапоненко О. І. - Теоретичне обгрунтування параметрів пружних стійок для сферичних дисків (2013)
Сало В. М. - Експериментальне обгрунтування параметрів стебловідводу загортаючого робочого органу, Лузан О. Р., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2013)
Горобей В. П. - Дослідження тягового опору сошника культиваторного типу для розкидного висіву насіння, Лузін В. А., Москалевич В. Ю. (2013)
Дубровін В. О - Моделювання технології і технічних засобів для передпосівного обробітку грунту під сівбу цукрових буряків, Теслюк В. В., Онищенко В. Б., Вечера О. М. (2013)
Кравчук В. І. - Науково-організаційні кроки реалізації алгоритму розвитку сільськогосподарського машинобудування на сучасному етапі (2013)
Булгаков В. М. - Теоретичне обгрунтування параметрів відокремлювача гички цукрових бурякі, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Булгаков В. М. - Сучасні проблеми процесу відокремлення гички цукрових буряків, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Лукач В. С - Математична модель руху гичкозбиральної машини, Василюк В. І., Борис М. М. (2013)
Гринь Ю. І. - Техніко-економічні та агротехнічні параметри сучасних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. О. (2013)
Борис А. М. - Дослідження взаємодії робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Березовий М. Г. - Дослідження руху частинки гички буряку по завантажувальному механізму (2013)
Присяжний В. Г. - До методики визначення сили зачерпування коренеплодів цукрових буряків з кагату решітчастим ковшем з рухомими граблинами (2013)
Wesołowski M - Theoretical research of excavation of root crops of sugar beet, Nowak J, Holovach I, Prysyazhnyi V (2013)
Войтюк Д. Г. - Виникнення стохастичних атракторів та прояв фрактальних властивостей динамічного хаосу у маніпуляційних системах та роботах сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Смільський В. В. - Використання методології фрактальної геометрії для аналізу процесів обробітку агроґрунтів (2013)
Ковалев М. М. - Метод определения деформации ремней фигурными шкивами в льноуборочных машинах (2013)
Толстушко Н. О. - Визначення основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача, Хайліс Г. А., Шейченко В. О. (2013)
Шейченко В. О. - Використання дезінтегратора в процесах переробки трести конопель, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В. (2013)
Василюк В. І. - Про розподіл тиску коліс льонобрального агрегату на ґрунт (2013)
Ратушний В. В. - Вплив осаджуючого повітряного потоку на зменшення знесення розпилених крапель, П’ятаченко В. І., Панасюк В. І., Михайленко М. А. (2013)
Тіщенко Л. М. - До наближеного розв’язку рівнянь руху зернового вороху в барабанному скальператорі, Богданович С. А. (2013)
Степаненко С. П. - Математична модель вібраційного розділення зерна на вібропневмосепараторі (2013)
Дерев’янко Д. А. - Вдосконалення пневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння, Тарасенко О. П., Оробінський В. І. (2013)
Ковалишин С. Й. - Науково-методичні підходи до підготовки посівного матеріалу дрібнонасінних сільськогосподарських культур (2013)
Сербій Є. К. - Встановлення можливостей використання абдукторів при дражируванні насіння овочевих культур (2013)
Фурман В. А. - Вплив способів сівби і густоти рослин на ріст, розвиток та урожайність цибулі ріпчастої (2013)
Білоткач М. П. - Виробничі дослідження вирощування сої із звуженими міжряддями, Литвинюк Л. К., Фурман В. А., Півень А. С., Гаврилов С. О. (2013)
Рихлівський П. А. - Аналіз розроблення машин для збирання столових коренеплодів (2013)
Гуцол Т. Д. - Обгрунтування конструкції пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2013)
Присяжний В. Г. - Теорія руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора, Борис А. М., Іванов С. І. (2013)
Рубльов В. І. - Структуризація будови зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Матухно Н. В. - Удосконалення конструкції приводів висівних апаратів сівалок (2013)
Анеляк М. М. - Дослідження процесу витирання насіння багаторічних бобових трав дисковим терковим пристроєм, Кузьмич А. Я, Кустов С. О, Твердохліб І. В. (2013)
Кустов С. О - Дослідження збирання соняшнику на селекційних ділянках, Кузьмич А. Я, Анеляк М. М. (2013)
Занько М. Д. - Аналітичне моделювання втрат зерна за молотаркою в залежності від умов роботи зернозбирального комбайна, Нєдовесов В. І. (2013)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування технологічної потреби і наявності зернозбиральної техніки в умовах Донецької області, Степаненко С. П., Уваров М. І., Махмудов І. І. (2013)
Адамчук В. В. - Прогресивні тенденції розроблення подрібнювачів незернової частини урожаю до зернозбиральних комбайнів, Білоус С. В. (2013)
Говоров О. Ф. - Модернізація подрібнювача рослинних решток ПР-4,5 (2013)
Скоріков М. А. - Удосконалений подрібнювач обрізків лози винограду (2013)
Герук С. М. - Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2013)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій використання органічних відходів для удобрення грунтів (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського