Білик О. М. - Освітньо-­культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів (2014)
Величко В. Є. - Використання відкритих форматів файлів в інформаційно-­освітньому середовищі (2014)
Гріччіна А. В. - Формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів як складової їх професійної етики (2014)
Абрамов О. М. - Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій е-­Learning (2014)
Наші автори (2014)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрямки агроінженерних досліджень, Грицишин М. І. (2013)
Калетнік Г. М. - Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства, Булгаков В. М. (2013)
Адамчук В. В. - Обгрунтування нового способу розподілу рідких добрив, Прокоп’єв І. П. (2013)
Адамчук В. В. - Дослідження шнекової розподільно-висівної системи машин для внесення хіммеліорантів, Сікун А. С. (2013)
Адамчук В. В. - Теоретичні дослідження впливу напряму вітру на розсівання твердих мінеральних добрив, Косик П. О. (2013)
Адамчук О. В. - Теоретичне дослідження розгону добрив дисковим відцентровим розсівальним робочим органом з похилою віссю обертання та радіально установленими лопатками (2013)
Пилипака С. Ф. - Розробка теорії складного руху матеріальної точки по площині, Адамчук О. В., Франчак Ян, Коренко Марош (2013)
Вожик Ю. Г. - Обгрунтування експлуатаційних параметрів пневматичного багатоканального тукорозподільника (2013)
Баєв І. В. - Визначення оптимальних доз мінерального живлення і способу основного обробітку ґрунту під наступну сільгоспкультуру методом попереднього експрес-досліду поля, Федоренко В. В., Санін Г. А., Романова О. А., Рижов О. В. (2013)
Дідух В. Ф. - Дослідження умов локального внесення проморожених сапропелів, Поліщук М. М. (2013)
Величко В. А. - Інформаційне забезпечення системи якісної оцінки ґрунтів за родючістю (2013)
Цибуля М. Г. - Аналіз передумов застосування, стану розвитку та технічного забезпечення органічного землеробства (2013)
Ковалев Н. Г. - Пути повышения эффективности сельскохозяйственного использования осушаемых земель (2013)
Астафьев В. Л. - Эффективность прямого посева сельскохозяйственных культур по "австралийской" нулевой технологии в острозасушливых условиях северного Казахстана (2013)
Жук А. Ф. - Исследование почвообрабатывающего клина с почвенным наростом (2013)
Жук А. Ф. - Почвообрабатывающие дисколаповые агрегаты (2013)
Шевченко І. А. - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2013)
Ветохін В. І. - Оцінка доцільності оснащення техніки для обробітку грунту змінними робочими органами, Знова Л. В. (2013)
Вольський В. А. - Універсальне дискове грунтообробне знаряддя (2013)
Гапоненко О. І. - Теоретичне обгрунтування параметрів пружних стійок для сферичних дисків (2013)
Сало В. М. - Експериментальне обгрунтування параметрів стебловідводу загортаючого робочого органу, Лузан О. Р., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2013)
Горобей В. П. - Дослідження тягового опору сошника культиваторного типу для розкидного висіву насіння, Лузін В. А., Москалевич В. Ю. (2013)
Дубровін В. О - Моделювання технології і технічних засобів для передпосівного обробітку грунту під сівбу цукрових буряків, Теслюк В. В., Онищенко В. Б., Вечера О. М. (2013)
Кравчук В. І. - Науково-організаційні кроки реалізації алгоритму розвитку сільськогосподарського машинобудування на сучасному етапі (2013)
Булгаков В. М. - Теоретичне обгрунтування параметрів відокремлювача гички цукрових бурякі, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Булгаков В. М. - Сучасні проблеми процесу відокремлення гички цукрових буряків, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Лукач В. С - Математична модель руху гичкозбиральної машини, Василюк В. І., Борис М. М. (2013)
Гринь Ю. І. - Техніко-економічні та агротехнічні параметри сучасних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. О. (2013)
Борис А. М. - Дослідження взаємодії робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Березовий М. Г. - Дослідження руху частинки гички буряку по завантажувальному механізму (2013)
Присяжний В. Г. - До методики визначення сили зачерпування коренеплодів цукрових буряків з кагату решітчастим ковшем з рухомими граблинами (2013)
Wesołowski M - Theoretical research of excavation of root crops of sugar beet, Nowak J, Holovach I, Prysyazhnyi V (2013)
Войтюк Д. Г. - Виникнення стохастичних атракторів та прояв фрактальних властивостей динамічного хаосу у маніпуляційних системах та роботах сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Смільський В. В. - Використання методології фрактальної геометрії для аналізу процесів обробітку агроґрунтів (2013)
Ковалев М. М. - Метод определения деформации ремней фигурными шкивами в льноуборочных машинах (2013)
Толстушко Н. О. - Визначення основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача, Хайліс Г. А., Шейченко В. О. (2013)
Шейченко В. О. - Використання дезінтегратора в процесах переробки трести конопель, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В. (2013)
Василюк В. І. - Про розподіл тиску коліс льонобрального агрегату на ґрунт (2013)
Ратушний В. В. - Вплив осаджуючого повітряного потоку на зменшення знесення розпилених крапель, П’ятаченко В. І., Панасюк В. І., Михайленко М. А. (2013)
Тіщенко Л. М. - До наближеного розв’язку рівнянь руху зернового вороху в барабанному скальператорі, Богданович С. А. (2013)
Степаненко С. П. - Математична модель вібраційного розділення зерна на вібропневмосепараторі (2013)
Дерев’янко Д. А. - Вдосконалення пневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння, Тарасенко О. П., Оробінський В. І. (2013)
Ковалишин С. Й. - Науково-методичні підходи до підготовки посівного матеріалу дрібнонасінних сільськогосподарських культур (2013)
Сербій Є. К. - Встановлення можливостей використання абдукторів при дражируванні насіння овочевих культур (2013)
Фурман В. А. - Вплив способів сівби і густоти рослин на ріст, розвиток та урожайність цибулі ріпчастої (2013)
Білоткач М. П. - Виробничі дослідження вирощування сої із звуженими міжряддями, Литвинюк Л. К., Фурман В. А., Півень А. С., Гаврилов С. О. (2013)
Рихлівський П. А. - Аналіз розроблення машин для збирання столових коренеплодів (2013)
Гуцол Т. Д. - Обгрунтування конструкції пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2013)
Присяжний В. Г. - Теорія руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора, Борис А. М., Іванов С. І. (2013)
Рубльов В. І. - Структуризація будови зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Матухно Н. В. - Удосконалення конструкції приводів висівних апаратів сівалок (2013)
Анеляк М. М. - Дослідження процесу витирання насіння багаторічних бобових трав дисковим терковим пристроєм, Кузьмич А. Я, Кустов С. О, Твердохліб І. В. (2013)
Кустов С. О - Дослідження збирання соняшнику на селекційних ділянках, Кузьмич А. Я, Анеляк М. М. (2013)
Занько М. Д. - Аналітичне моделювання втрат зерна за молотаркою в залежності від умов роботи зернозбирального комбайна, Нєдовесов В. І. (2013)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування технологічної потреби і наявності зернозбиральної техніки в умовах Донецької області, Степаненко С. П., Уваров М. І., Махмудов І. І. (2013)
Адамчук В. В. - Прогресивні тенденції розроблення подрібнювачів незернової частини урожаю до зернозбиральних комбайнів, Білоус С. В. (2013)
Говоров О. Ф. - Модернізація подрібнювача рослинних решток ПР-4,5 (2013)
Скоріков М. А. - Удосконалений подрібнювач обрізків лози винограду (2013)
Герук С. М. - Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2013)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій використання органічних відходів для удобрення грунтів (2013)
Шевченко І. А. - Моделювання процесу потокового змішування кормосумішей з використанням методу дискретних елементів*, Алієв Е. Б., Доруда С. О. (2013)
Фененко А. І. - Конструкційно-технологічна схема доїльної установки з замкнутим повітряним контуром, Бригас О. В. (2013)
Леола А. - Автоматическое доение коров - опыт и принципы планирования роботизированной технологии в Эстонии, Кииман Х., Леола Т. (2013)
Москаленко С. П. - Комплексна оцінка ефективної експлуатації доїльних установок, Рєзніков І. В., Ліщинський С. П. (2013)
Дудін В. Ю. - Техніко-економічне обґрунтування застосування ротаційного пластинчатого вакуумного насоса у складі індивідуальної доїльної установки, Павленко С. І. (2013)
Братішко В. В. - Обґрунтування нової конструкції подрібнювача грубих кормів, Яцко С. А. (2013)
Дмитрів І. В. - Аналіз режимних характеристик доїльних апаратів при машинному доїнні корів (2013)
Ковязин А. С. - Обоснование длины и диаметра грунтового теплообменника, Долгих Д. А. (2013)
Мілько Д. О. - Вплив якісних показників основних компонентів збалансованого раціону на продуктивність молочного скотарства (2013)
Сиротюк В. М. - Результати дослідження реологічних властивостей полімерної стрічки для обгортання рулонів сінажу, Ніщенко І. О., Здобицький А. Я. (2013)
Парієв А. О. - Аналіз сучасного технологічного обладнання для внесення солом’яної підстилки (2013)
Ікальчик М. І. - Удосконалення скреперної установки для прибирання гною (2013)
Сторожук Л. О. - Cтановлення наукової і виробничої галузі із створення машин з переробки зерна на корм в Україні (2013)
Павленко С. І. - Обгрунтування основних параметрів фрезерно-барабанного робочого органу для змішування та механічної аерації компостних матеріалів, Ляшенко О. О., Поволоцкий А. А. (2013)
Горик О. В. - Кінематичні параметри руху атакуючої жорсткої частинки у момент дії на металеву поверхню, Шулянський Г. А., Чернявський А. М. (2013)
Анатолію Івановичу Фененку – 80 (2013)
Миколі Георгійовичу Ковальову – 75 (2013)
Шейко В. М. - Динаміка трансформаційних процесів освіти XXI ст. (2014)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму та медієвістики: наукове відрядження ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова до Франції (1858-1860 рр.) (2014)
Сорокотягін А. Ю. - Діяльність Київського відділення російського імператорського військово-історичного товариства із заснування військово-історичного музею (2014)
Частник С. В. - "Джазова дипломатія" Вілліса Коновера (2014)
Шатрова М. Б. - Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Чумак М. П. - Жіночі костюми Харківщини і Великопольщі в музейних колекціях як знаки етнокультури (2014)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури напередодні ювілею, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2014)
Маркова В. А. - Книжкова й електронна комунікації: проблема взаємовпливу (2014)
Давидова І. О. - Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління (2014)
Низовий М. А. - Українська книжка в боротьбі за Українську Народну Республіку (за часів Центральної Ради: 1917–1918 рр.) (2014)
Перехейда В. В. - Загальна характеристика комунікаційної парадигми внутрішнього зеленого туризму в Україні (2014)
Субота Є. В. - Особливості реалізації політичної комунікації засобами масової інформації (2014)
Шкляр А. О. - Специфіка роботи журналіста в діловій пресі (2014)
Дроздова О. В. - Документаційне забезпечення біржової діяльності й особливості класифікації біржових угод (2014)
Чічіпан Ю. М. - Електронний ресурс державного архіву Полтавської області як результат розвитку інформаційного суспільства (2014)
Яріко М. О. - Туристичний бізнес, релігія, права людини як основні практичні механізми розвитку міжкультурної толерантності в сучасному світі (2014)
Блажеєвська Ю. М. - Публіцистика Ю. Липи та М. Шлемкевича: національні питання (2014)
Красоткін О. В. - Процедура організації документообігу процесу закупівлі з використанням автоматизованої системи SAP функціонала SRM на прикладі АТ "ОТП банк" (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках (2014)
Мар’їна О. Ю. - Cоціально-комунікаційні технології в трансформації бібліотечно-інформаційної сфери діяльності (2014)
Тур О. М. - Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми (2014)
Хилько М. М. - Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект (2014)
Опришко Т. С. - Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922–1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього" (2014)
Ростовцев С. С. - Комунікаційна складова інтернет-маркетингу в бібліотечно-інформаційній сфері (2014)
Кобєлєв О. М. - Інтелектуалізація суспільних відносин як фактор інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ВНЗ, Побіженко В. В. (2014)
Сєдих В. В. - Бібліотечний Харків у XIX ст. — на початку XX ст. за історичними розвідками Н. Я. Фрідьєвої (2014)
Чекштуріна В. М. - Рунічний знак як багатофункціональний засіб соціальної комунікації (2014)
Кухаренко О. О. - Синдбадіада в мультиплікації: інтерпретація сюжету й образу головного героя (2014)
Жукова В. П. - Програмне забезпечення з відкритим кодом для електронних бібліотек (2014)
Литвиненко С. В. - Ключові елементи та моделі самостійної роботи студентів у ВНЗ англомовних країн (2014)
Палкін В. А. - Ідеї класичної педагогіки як базові цінності концепції становлення вчителя ХХІ ст., Тарануха С. В. (2014)
Гирич З. І. - Помилки іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю, пов’язані із засвоєнням граматики російської мови (2014)
Здорикова Г. В. - Практичний досвід Німеччини із запобігання й подолання агресивної поведінки підлітків (2014)
Клочан Ю. В. - Соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (2014)
Лубенець С. В. - Проблеми формування психологічних якостей фахівців у сфері фінансових інвестицій, Харцій О. М., Афенченко Г. В. (2014)
Романова Н. Ф. - Становлення та розвиток політики здорового способу життя (2014)
Наші автори (2014)
Шейко В. М. - Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти (2014)
Кравченко О. В. - Концептуальні моделі ідентифікації національно-культурного простору України в сучасному публічному інтелектуальному дискурсі (2014)
Дяченко М. В. - Уолт Уітмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття перша) (2014)
Остропольська З. М. - Морально-етичні аспекти господарської діяльності людини (з історії філософсько-культурологічної думки) (2014)
Кислюк К. В. - Перспективи комп’ютерних ігор у медіа-культурі ХХІ ст. (2014)
Германова де Діас Е. В. - Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962–1965 рр.) (2014)
Гончаров В. В. - Віртуальна реальність як новація у сфері художньої культури (2014)
Осипова Н. П. - Стратегія оратора: проблеми культурфілософської рефлексії (2014)
Щербань А. Л. - Причини трансформацій орнаментації народної кераміки Лівобережної України (2014)
Бучковська О. Ю. - Розвиток міжкультурного співробітництва в умовах глобалізаційних перетворень (2014)
Хом’якова О. В. - Гносеологічні підвалини та цивілізаційна детермінованість культурних парадигм вищої освіти (2014)
Божко Л. Д. - Література подорожей і туризм в історико-культурному контексті: епохи Відродження та Середньовіччя (2014)
Шумлянська Н. В. - Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини (2014)
Яріко М. О. - Менеджмент релігійного туризму в сучасній Україні на прикладі ісламської та католицької спільнот (2014)
Рибалко С. Б. - Японське традиційне вбрання в контексті весільної обрядодії (2014)
Іванова І. Б. - Лінгвокультурологічні аспекти дослідження стереотипів (2014)
Шевчук Ю. С. - Вплив реклами на перцептивні властивості художнього фільму (2014)
Доброєр Н. В. - Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип (2014)
Алфьорова З. І. - Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності (2014)
Овчієва Л. П. - Шевченківські образи в мистецькій творчості М. Л. Кропивницького (2014)
Курінна Г. В. - Концепт конфлікту в конструкції телесценарію zieldrama (2014)
Єфремова І. В. - Відтворення балу в опері Е. Направника "Дубровський" (2014)
Коваленко Ю. Б. - До типології сучасного телевізійного репортажу (2014)
Костенко Д. О. - Стильові особливості дизайну фасадних композицій у житловому середовищі м. Київ у ХХ ст. (2014)
Тополевський В. Ю. - Сучасні аспекти виховання майбутніх акторів (2014)
Прохорова І. С. - Музично-розмовні жанри на сучасній естраді (2014)
Шишкіна О. А. - Формування репертуару народного співака як засіб розкриття творчої індивідуальності (2014)
Коновалова І. Ю. - Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л. В. Дичко (2014)
Макаренко Л. П. - Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) (2014)
Лошков Ю. І. - Гармоніка в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) (2014)
Скляров О. Д. - Розвиток внутрішнього слуху, пам’яті й асоціативного мислення в процесі фортепіанного навчання (2014)
Рум’янцева А. Ю. - Фортепіанне виконавство як предмет дослідження та явище музикознавства (2014)
Єрошенко О. В. - Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини ХІХ ст. (2014)
Зав’ялова О. К. - Європейська балетна музика від джерел до початку XX ст.: еволюція жанру (2014)
Гладких А. В. - Інструктивно-технологічні складові опанування виконавської техніки на духових інструментах (2014)
Зимогляд Н. Ю. - Фортепіанне виконавство України середини ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Різун В. В. - Модерна журналістика потребує нової науки про неї (2014)
Бідзіля Ю. М. - Тарасюк В. Ю. Біобібліографічна довідка (2014)
Лизанчук В. В. - Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України (2014)
Чепурняк Т. О. - Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні (2014)
Костюк Ю. В. - Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення (2014)
Каралкіна Н. В. - Телеканал "Тиса-1" у системі телемовлення Закарпаття (2014)
Загороднюк В. Є. - Діяльність українських дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" крізь призму міжнародного досвіду (2014)
Свінціцька О. І. - Естетичний дискурс сучасних мас-медійних текстів (2014)
Євграфова А. О. - "Мовне обличчя" воєнної агресії: медійний контент (2014)
Горошкевич Н. Є. - Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії (2014)
Русецька О. Б. - Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси) (2014)
Кузнєцова Т. В. - Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву (2014)
Волковинський О. С. - Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності (2014)
Зражевська Н. І. - Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа (2014)
Подліняєва І. В. - PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств (2014)
Глушкова Т. В. - Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем (2014)
Білак Г. І. - Структура PR-стратегій католицьких церков в Україні (2014)
Зелінська Н. М. - Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики (2014)
Лoбoйкo Т. В. - Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство (2014)
Семенко С. В. - Державницькі ідеали в політичній публіцистиці Юрія Косача (2014)
Покляцька К. А. - Типологічна класифікація публіцистики в журналах "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература" (2014)
Пелипець М. І. - Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" (2014)
Ґабор В. В. - "Наш націонализм знає ступенів любви, але не знає ненависти, не знає неґації любви" (Особливості концепції християнського націоналізму Авґустина Волошина) (2014)
Зикун Н. І. - Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми (2014)
Нестеряк Ю. М. - Гіперлокальні медіа: перспективи для України (2014)
Чабаненко М. В. - Метод і когнітивні завдання "журналістики скріншота" (2014)
Рябічев В. Л. - Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі (друга половина 2013 р.), Литвиненко В. В. (2014)
Доброва С. О. - Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення (2014)
Досенко А. К. - Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів (2014)
Жугай В. Й. - Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 року в українських інтернет-медіа (2014)
Комова М. В. - Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища (2014)
Козир Ю. А. - Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації (порівняльний аналіз преси України й Росії) (2014)
Білан Н. І. - Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві (2014)
Корнєєв В. М. - Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності (2014)
Лубкович І. М. - Місце українських медій в інформаційній війні 2013–2014 рр. (2014)
Степанюк Н. А. - Аналіз медійного висвітлення інфляційних процесів: критичний огляд (2014)
Мітчук О. А. - Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики (2014)
Бідзіля Ю. М. - Інформаційна безпека поліетнічного регіону: пошук нової медіасистеми (на прикладі Закарпаття) (2014)
Герман О. А. - Ціннісні характеристики політичного простору України (на матеріалі соціальних мереж 2013 р.) (2014)
Афанасьєва(Горська) К. О. - Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту (2014)
Бойко А. А. - Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект (2014)
Смусь А. Г. - Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі (2014)
Гридчина В. В. - Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії (2014)
Костюк В. В. - Професійна журналістська освіта: запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) (2014)
Петрушка А. І. - Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції (2014)
Мордюк А. О. - Як працювати з інтернет-контентом, щоб не стати жертвою маніпуляції: поради журналістам від вітчизняних та європейських експертів (2014)
Драган-Іванець Н. В. - Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження) (2014)
Антонова О. В. - Зображальні елементи фотонарису як засоби реалізації комунікативної стратегії автора (на матеріалі фотонарису А. Войтенко "Культ тіла") (2014)
Горевалов С. І. - Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ, Зикун Н. І. (2014)
Загоруйко Н. А. - "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською": модифікація жанру інтерв’ю (2014)
Тарасюк В. Ю. - Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста (2014)
Паславський І. І. - Техногенні катастрофи на Чорнобильській АЕС й АЕС "Фукусіма-1" у відображенні засобів масової інформації (2014)
Поліха Л. Я. - Сучасні підходи до визначення терміна "стиль" у дизайні періодичних видань (2014)
Дудченко Л. М. - Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій (2014)
Євтушенко О. М. - Репрезентація героя в сучасних друкованих ЗМІ: функціонально-типологічні особливості (2014)
Кривобок В. М. - Комунікаційні стратегії у виданнях на теми будівництва та дизайну (2014)
Мадей А. С. - Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці (2014)
Михайлюта О. О. - Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" (2014)
Шевченко В. Е. - Виразність та естетичність контенту журналу (2014)
Близнюк А. С. - Функціонування книги як феномена в сучасному цифровому медіасередовищі (2014)
Давидова Л. В. - Університетські видавництва: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Миколаєнко Н. М. - Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів (2014)
Сніцарчук Л. В. - Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.) (2014)
Усманова О. В. - Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики (2014)
Ульянова К. М. - Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р. (2014)
Барчан О. В. - Роль Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Блавацький С. Р. - Українська італомовна періодика Італії міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.): генеза, формування і функціонування (2014)
Георгієвська В. В. - Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект (2014)
Мельник Ю. І. - Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму (2014)
Садівничий В. О. - Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ґетені М. - Деякі міркування стосовно звернення мораван до візантійського імператора Михаїла (2010)
Любащенко В. - До питання про кирило-мефодіївську традицію у Галицько-Волинській Русі (2010)
Мінець Ю. - "Лавсаїк” Палладія Еленопольського: до питання про слов’янські переклади візантійських агіографічних творів (2010)
Войтович Л. - Польща, Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів (2010)
Шпик І. - Болгарські мотиви в плетінчастому орнаменті українських рукописних книг (остання чверть XІV-перша половина XVІ ст.) (2010)
Чума Б. - "Щоденник подорожі в Московію” герцога де Лірія-і-Херіка – джерело до вивчення російсько-іспанських відносин у 1727–1730 рр. (2010)
Ніколаєнко О. - Образ українців у наративах поляків південно-західних губерній Російської імперії кінця ХІХ–початку ХХ ст. (2010)
Ґеник М. - Владислав Желенський і проблема польсько-українського примирення після Другої світової війни (2010)
Нагірний М. - Динаміка чисельності русинів та українців Хорватії у ХХ ст. (2010)
Фрис І. - Тадеуш Новак як міфотворець (2010)
Нахлік Я. - "Dusza z tych pęt wyrwana”: діалектика душі / тіла в поезії Антонія Лянґе (2010)
Нахлік О. - Творчість Мануели Ґретковської в Україні та Польщі: виклик імперативним дискурсам (2010)
Царалунга І. - Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на -ани (-яни) (2010)
Кажарнович Я. - Церковнослов’янський Апостол Сілезький та Львівський Апостол Івана Федорова з 1574 року (аналіз флексійних форм іменника) (2010)
Коциба Н. - Польсько-український словник за редакцією Лукії Гумецької як основа для об’єктивної багатофункціональної лексикографічної бази даних (2010)
Огорілко О. - Типові синтаксичні кальки в текстах сучасної польськомовної преси Львова (2010)
Моторний О. - Фразеологія верхньолужицької мови з компонентом-онімом (лінгвокультурологічний аспект) (2010)
Чорній В. - Перший український підручник зі слов’янознавства Михайла Драй-Хмари (2010)
Лучук І. - Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса (2010)
Кость С. - Львів як об’єкт краєзнавчих досліджень Карела Запа (2010)
Свириденко В. - Проект визволення Болгарії від османського гніту Івана Кішельського (2010)
Сайпанова А. - Особистий архів професора Степана Івановича Сідельнікова (2010)
Сенич М. - Погляди Єжи Ґєдройця на польсько-українське примирення (2010)
Бабка Л. - Українські матеріали у Слов’янській бібліотеці (2010)
Огієнко І. - Функціонально-семантичне значення дискурсивного слова нейсе (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Лозинська О. - Концептуалізація емоції радості в польській кінематичній фразеології (2010)
Поліщак Л. - Концепт "Час” у чеській фраземіці (2010)
Кравчук А. - Войцева О. А. Польська мова: навчальний посібник. Чернівці: Видавничий дім "Букрек”, 2007. 384 с., Чирва Є. (2010)
Албул О. - Postscriptum Polonistyczne. Katowice, 2009. №. 1(3): Polonistyka i język polski na Ukrainie / Red. A. Krawczuk, J. Tambor, (współpraca) M. Rusin. 328 s. (2010)
Шпик І. - Резюме виступів (2010)
Чорній В. - XVIII Міжнародний славістичний колоквіум (14–15 травня 2009 р.) (2010)
Кравчук А. - "Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами” (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) (2010)
Сливинський О. - "Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття” (Львів, 2–3 грудня 2009 р.) (2010)
Бацевич Ф. - Ювілей знаного славіста, педагога, людини: штрихи до портрета Іраїди Георгіївни Галенко, Космеда Т. (2010)
Сорока О. - Ювілей Лiдiї Терзiйської – знаної болгарської україністки (2010)
Фрис І. - Пам’яті Людмили Єдуардівни Петрухіної (2010)
Вернигора Н. М. - Інформація про роботу всеукраїнської науково-практичної конференції "Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа" (10 квітня 2014 р., м. Київ) (2014)
Миронченко В. Я. - Хоменко І. А. Біобібліографічна довідка (2014)
Редколегія Редколегія - До уваги авторів! Нові вимоги до структури наукової статті (2014)
Зражевська Н. І. - Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів (2014)
Лавриш Ю. С. - Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі "церква – нові медії – суспільство") (2014)
Холод О. М. - Методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу медіа (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа (2014)
Добривечір В. О. - Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій (2014)
Загороднюк В. Є. - Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед’ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") (2014)
Михайлова О. П. - Стандарти відображення проблем людей з інвалідністю в теленовинах (2014)
Ситник О. В. - Стратегія особистісно-орієнтованого моделювання інформаційних мережевих ЗМІ (2014)
Сорока В. М. - Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики (2014)
Сухаревська Г. В. - Концептуальні засади дослідження ринку розкоші (2014)
Брадов В. В. - Критерії ефективності в ракурсі функціональної подвійності медіа (2014)
Носова Б. М. - Переваги медіа в трактуванні української ідентичності (2014)
Перехейда В. В. - Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства (2014)
Шендеровський К. С. - Інституалізація соціальної журналістики в Україні (2014)
Балаклицький М. А. - Вплив релігійних медіаповідомлень на цільову аудиторію: результати соціологічного опитування (за матеріалами протестантських ЗМІ України) (2014)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2014)
Покляцька К. А. - Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів (2014)
Шкляр А. О. - Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання (2014)
Василик Л. Є. - Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект (2014)
Грисюк В. П. - PR на революції та революція як PR (2014)
Мельникова О. С. - Методи впливу альтернативних медіа (на прикладі українського самвидаву 60–80-х рр. ХХ ст.) (2014)
Попова В. В. - Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти (2014)
Грабська А. В. - Громадське мовлення в контексті викликів глобального медійного ринку: стратегія Deutsche Welle (2014)
Демченко О. А. - Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування–2014" (2014)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт-ФМ" (2014)
Мордюк А. О. - Вплив соціальних мереж на контент телевізійних випусків новин (2014)
Нагорняк М. В. - Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій (2014)
Черемних І. В. - Від маркетингу до менеджменту, що орієнтований на телеринок (2014)
Щербина Ю. В. - Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм (2014)
Городенко Л. М. - Деструктивні (інмутаційні) процеси у мережевій комунікації (2014)
Комова М. В. - Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища (2014)
Рябічев В. Л. - Модель мережевого журналіста (2014)
Фісенко Т. В. - Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях (2014)
Цимбаленко Є. С. - Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях (2014)
Янішевська О. В. - Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України (2014)
Андрєєва О. С. - Девіантна та шокова реклама: дефініція й зіставлення понять (2014)
Березенко В. В. - Теорія паблік рилейшнз: особливості становлення (2014)
Голік О. В. - Традиційні та новітні підходи до визначення ефективності реклами (2014)
Досенко А. К. - Блогосфера як автокомунікативна технологія (2014)
Дроздик Л. А. - Політична реклама та антиреклама як елементи виборчої кампанії 2012 р. в Україні (2014)
Лобойко Т. В. - Питання усвідомлення актуальних соціальних проблем українською молоддю (на прикладах створеної нею соціальної реклами) (2014)
Скотникова Т. В. - Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту (2014)
Чекалюк В. В. - Позитивний імідж держави і суспільства – результат ефективних комунікацій (2014)
Чекштуріна В. М. - Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціях (2014)
Шальман Т. М. - Соціальна реклама – важливий складник ринку реклами та PR (2014)
Щегельська Ю. П. - Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами (2014)
Яненко Я. В. - Реклама як засіб соціалізації в українському суспільстві у 90-ті рр. ХХ ст. (2014)
Зикун Н. І. - Інтегративна природа сатиричної публіцистики: узагальнення наукових підходів (2014)
Чорній В. - Подвійний ювілей "Проблем слов’янознавства” (2011)
Голик Р. - Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Войтович Л. - Русь: поморські слов’яни чи варяги? (2011)
Шпик І. - Болгарські іконографічні традиції в українському малярстві (остання третина XIІІ–перша половина XVI ст.) (2011)
Луговцова С. - Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад (2011)
Зашкільняк Л. - Образ Польщі та поляків у сучасній Україні (2011)
Бородін К. - Польськомовні написи у культурному просторі Львова, Гонак І. (2011)
Ящевська М. - Відображення культу св. Іллі у польських, російських та українських прислів’ях (2011)
Кочур-Лейк К. - "Заповіт одного старця” Бартоломея Папроцького польською та чеською мовами (2011)
Лазаревич ді Джакомо П. - Фізіократична зумовленість хорватської і сербської літератур ХVІІІ–ХІХ ст. (2011)
Петляк А. - Твори Ігнація Красіцького та Адама Міцкевича у вільних перекладах Петра Гулака-Артемовського (2011)
Дзюба Й. - Освоєна "чужість” Нового Саду в російському еміграційному дискурсі (2011)
Сухомлинов О. - Феномен історичної пам’яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка (2011)
Павичич М. - Трансформація типів оповідача у словенському романі часів тітовської Югославії (2011)
Моцна І. - Циклізація як спосіб побудови літературного твору (на прикладі антиутопічних романів сербського письменника Борислава Пекича) (2011)
Татаренко А. - Інтержанрова прозова модель Сави Дам’янова як приклад творення постмодерністського метатексту (2011)
Вівчар С. - Особливості постмодерної поетики в оповіданнях Павао Павличича (2011)
Гжешна С. - Sacrum в поезії Яцка Подсядла (збірка "Аритмія”) (2011)
Мацьолек М. - Кирило-мефодіївська традиція в чеських мовних апологіях XVII–XVIII ст. (2011)
Царалунга І. - До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. (2011)
Сятковська Е. - Спроба періодизації історії верхньолужицької літературної мови (2011)
Бук С. - Слов’янський досвід укладання частотних словників мови письменника (2011)
Зелінська М. - Лексичні особливості польського мовлення учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини (2011)
Ристич А. - Королева Єлена – "многосветла” краса середньовіччя (2011)
Лучук І. - Ars poetica: Маланюк – Тувім (інтертекстуальний діалог) (2011)
Живкович А. - Поетика закінчення: меланхолія наприкінці одного з гумористичних романів Стевана Сремца (2011)
Ніколич Ч. - Історія та (не)пристосований герой: одна "дивна і неймовірна розповідь” Мілоша Црнянського (2011)
Кріль Б. - Національно-визвольний рух на Балканах 70-х років ХІХ ст. у поезії Ісидора Пасічинського (2011)
Нагірний М. - "Літні школи” як чинник збереження національної ідентичності русинів та українців Хорватії (1990-ті роки) (2011)
Мовна У. - Обрядові аспекти українського бджільництва в публікаціях зарубіжних слов’янських етнографів (2011)
Луньо Є. - Сатирична рецепція комуністичної Польщі в українській повстанській пісні "Гей у Москві” (2011)
Васильєва Л. - Костянтин Трофимович. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови. (Львів, 2009. 229 с.) (2011)
Мрака І. - Секреты польской политики. Сборник документов (1935–1945). Сост. Л. Ф. Соцков. (Москва, 2009. 383 с.) (2011)
Лазор О. - Невідомий переклад "Заповіту” Тараса Шевченка верхньолужицькою мовою (2011)
Сойка-Машталєж Х. - Slavus sum et nihil slavica a me alienam esse puto. Владислав Нерінг – вчений, редактор, учитель (Вроцлав, 20–21 жовтня 2010 р.) (2011)
Войтович Л. - Патріарх українського слов’янознавства (до 80-річчя професора Володимира Чорнія) (2011)
Додатки до статті Леонтія Войтовича. Додаток 1. Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка. Додаток 2. Вітання з ювілеєм (2011)
Глушков Х. - Внесок професора Володимира Чорнія в історичну болгаристику (з нагоди 80-літнього ювілею) (2011)
Додатки до статті Христо Глушкова. Додаток 1. Оцінка наукового доробку Володимира Чорнія у галузі болгаристики українськими та зарубіжними вченими. Додаток 2. Ухвала Управлінської ради Болгарської Академії Наук. Додаток 3. Почесна грамота Велико-Тирновського університету ім. св. Кирила і Мефодія (2011)
Винниченко С. - Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія (2011)
Файда О. - Ігор Іванович Шевченко (1922–2009) (2011)
Содержание (2013)
Грищенко С. Г. - Состояние и перспективы развития ферросплавной промышленности Украины, Куцин В. С., Кравченко П. А., Солошенко В. С., Кудрявцев С. Л., Власюк Е. А. (2013)
Касимов А. М. - Правовые аспекты украинской системы управления промышленными и твердыми бытовыми отходами, Рассоха К. А. (2013)
Рибалова О. В. - Екологічний ризик погіршення стану ґрунтів і земельних ресурсів України, Бєлан С. В. (2013)
Проскурнин О. А. - Минимизация затрат на очистку сточных вод в рамках задачи нормирования водоотведения (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективные технические решения актуальных проблем создания систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Капустяк А. Ю. (2013)
Кузьмин М. Г. - Новые технические решения для обработки паропылегазовых смесей в газоходах дуговых сталеплавильных электропечей, Чередниченко В. С., Бикеев Р. А. (2013)
Лавошник А. С. - Повышение ресурса стойкости роторов эксгаустеров в эксплуатационных условиях агломерационного производства, Дамрин В. Я. (2013)
Демидова Ю. Е. - Особенности процессов кавитационной обработки углеводородсодержащих промышленных сточных вод (2013)
Бондаренко Б. И. - Исследования по созданию наножидкостей для энергетики, Морару В. Н., Сидоренко С. В., Святенко А. М., Кожан А. П., Ховавко А. И., Комыш Д. В., Снигур А. В., Волков Н. В. (2013)
Хоботова Э. Б. - Экологические вопросы производственного цикла "Травление – Регенерация", Егорова Л. М., Ларин В. И. (2013)
Филатов С. О. - Численное моделирование и анализ энергетических параметров теплового насоса с многотрубными вертикальными грунтовыми теплообменниками (2013)
Касимов А. М. - Исследование и разработка технологии очистки от соединений цинка оборотной воды газоочисток доменного производства ММК им. Ильича (2013)
Эпштейн С. И. - Применение флокулянтов для обработки шламовой пульпы оборотного цикла газоочисток кислородно-конвертерного цеха меткомбината "Азовсталь", Музыкина З. С., Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Блажко М. А. (2013)
Павленко А. А. - Сокращение потребления природного газа путем перевода известково-обжиговых шахтных печей на пылеугольное топливо, Компанец В. В., Литинский Е. Б. (2013)
Тищенко П. И. - Плавильно-восстановительный процесс для утилизации металлургических отходов в электропечи с подовыми электродами, Тимошенко С. Н. (2013)
Паршин В. М. - Технология и оборудование для переработки и стабилизации жидких сталеплавильных шлаков в кондиционный наполнитель для дорожного строительства, Чертов А. Д., Шакуров А. Г., Ковалев В. Н., Федотов О. В., Моров Д. В. (2013)
Редько А. А. - Когенерационная установка в тепловой схеме утилизации вторичных энергоресурсов промышленных предприятий, Компан А. И., Павловский С. В. (2013)
Гринь С. О. - Аналіз критеріїв нормування екологічної безпеки водних об’єктів, Філенко О. М., Кузнєцов П. В. (2013)
Мантула В. Д. - Методика выполнения измерений массовой концентрации веществ в виде суспендированных твердых частиц в организованных выбросах промышленных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Спирина С. В., Спирин В. Ю., Иванов Н. М., Сорокина Т. Б., Снежко Е. А. (2013)
Голубець О. - Питання термінології в сучасній мистецькій освіті (2008)
Скляренко Г. - Ідейні засади мистецтва Михайла Бойчука в контексті художньо-культурних процесів першої третини ХХ століття (2008)
Ковальчук О. - Київський інститут пролетарського мистецтва. 1930-1934 (2008)
Соловей О. - "Золоте руно" Миколи Стороженка (2008)
Карпенко О. - Використання геометричних знаків-символів у народному декоративному та класичному авангардному мистецтві (2008)
Юр М. - Конструкція мотиву "квітки" в українських селянських розписах та безпредметному живописі 1910-1920-х рр (2008)
Васюта О. - До питання узагальнення музичної Шевченкіани Чернігівщини (2008)
Гнатишин О. - До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст (2008)
Гамова І. - Концертні фуги А. Караманова: Шляхи оновлення жанру (2008)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2008)
Шуміліна О. - Музичне прочитання тексту 70-го псалма в хоровій творчості середини ХVІІІ століття (Текстологічний аспект дослідження) (2008)
Клековкін О. - Театр: Форми і реформи (2008)
Боньковська О. - Західноукраїнський театр 1918-1939 років. До питання періодизації (2008)
Ковальчук О. - Пошуки стилю. Київський період творчості Д. Боровського (2008)
Чміль Г. - Людина кінця ери Гутенберга і початку візуальної культури у пошуках духовності (2008)
Зубавіна І. - Екранний часопростір як візуалізація феноменів внутрішнього світу творчого суб’єкту в естетиці кіноавангарду 1920-х років (2008)
Мусієнко О. - Метафізика міського ландшафту (2008)
Скуратівський В. - Джеймс Джойс і Сергій Ейзенштейн: До постановки проблеми. Попередні нотатки (2008)
Котляр Н. - Семантика погляду у східній моделі світу. Акцентація візуального у кінематографі Північно-Східної Азії (2008)
Максименко Г. - Виховання психофізичного апарату ведучого програм телебачення (2008)
Яковлєв М. - Естетика конічних перерізів у дизайні (2008)
Бокотей А. - Ступенева форма навчання в системі художньої освіти України, Мартинюк С. (2008)
Станкевич М. - Декоративність (2008)
Малина В. - Світове дерево й екуменічний хрест - споріднені образи творчого духу (2008)
Близнюк М. - Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих технологій у художньо-творчу практику: Освітній аспект (2008)
Паньків Г. - "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна (2008)
Северіна О. - Особливості силуетно-графічної мови екологічного плаката (2008)
Романенкова Ю. - Мистецтво маньєризму та маньєризм мистецтва: До питання про "творче безпліддя" (2008)
Генералюк Л. - Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: Словесно-іконічний паралелізм (2008)
Ваврик О. - "Просвіта" на Лівобережжі. Роки становлення (2008)
Вишеславський Г. - Самоорганізація художнього життя у Львові кінця 1980-х - початку 1990-х рр (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Смирна Л. - Ідеологічний фактор стилістичної класифікації українського мистецького нонконформізму (2008)
Скуратівський В. - Поміж віком срібним і віком залізним. Микола Пунін (2008)
Мусієнко О. - Митець, який належить людству (2008)
Степаненко М. - Три долі (2008)
Слободян В. - Як жив і творив Іван Кавалерідзе (2008)
Слободян М. - Час і простір у кінематографі (2008)
Шустіна Г. - Нове життя книг кунштових (2008)
Онищенко В. - Подвижники української керамології (2008)
Щербак В. - Справді палітра століть (2008)
Слободян М. - Телебачення і сучасне суспільство: Проблеми іміджу (2008)
Войтович Л. - Загадки австрійського вузла (1272–1278): Лев Данилович, Ласло IV, Пшемисл ІІ Оттокар, Рудольф Габсбург і польські князі (2012)
Любащенко В. - Чеський реформаційний рух і православ’я: сторінка з історії київської митрополії (2012)
Миколенко Д. - Македонське питання на шпальтах болгарських партійних газет (1887–1894 рр.) (2012)
Бородін К. - Польськомовні інскрипції історичного характеру у культурному просторі сучасного Львова, Гонак І. (2012)
Митнік І. - Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького (2012)
Дурейко А. - "Rubon” – польський часопис на теренах колишньої Латгалії у ХІХ ст. (2012)
Дзюба Й. - Європа очима сербського інтелектуала: подорожні записки Владети Єротіча (2012)
Татаренко А. - Візуалізація дискурсу в прозі сербських постмодерністів: поетика коміксу (2012)
Мартінек С. - Структура когнітивної категорії крізь призму асоціативного експерименту (на матеріалі слов’янських мов) (2012)
Бук С. - Сучасні методи дослідження мови письменника у слов’янознавстві (2012)
Кемпна-Новаковська І. - Основні засади конструкційної граматики в аналізі болгарських модальних речень (2012)
Ярмак В. - Семантико-експресивний потенціал претеритальних форм сербського дієслова в описах природи, зовнішності й психологічного стану героя літературного твору як стильотворчий засіб комунікативної стратегії автора (2012)
Кравчук А. - Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) (2012)
Малоха-Крупа А. - Фемінізація сучасної польської мови (2012)
Зелінська М. - Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови у Львівській області (на прикладі м. Борислава) (2012)
Луньо Л. - Віковий чинник у формуванні іменникa львів’ян (на матеріалі римо-католицьких метрик першої половини ХХ ст.) (2012)
Ящевська М. - Відображення культу св. Миколая у пареміях польської та російської мов (2012)
Дільна (Стефанишин) Ю. - Фразеологічні модифікації у прозі Томаша Пйонтека (2012)
Лозинська О. - Контекстуальні інновації польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій (2012)
Ніколайчук Х. - Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах (2012)
Сойка-Машталєж Х. - Зоoнiми в соцiолектi девiацiйних середовищ (спроба порiвняння на польському й українському матеріалі) (2012)
Моторний О. - Концепт "життєвий цикл людини” та його відображення в усталених зворотах верхньолужицької мови (2012)
Ванько Ю. - Словацька мова в контакті з іншими мовами (2012)
Царалунга І. - Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги (2012)
Мушкетик Л. - Славістичні інтереси Бели Бартока (2012)
Тепляков І. - Про деякі парадокси фразеології (2012)
Стельмах Х. - Візія тілесності у творчості Мануели Гретковської (2012)
Нагірний М. - Русинські й українські біженці та вигнанці у хорватсько-сербській війні (2012)
Назаренко Л. - Чеська мова для українців. Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук. (Львів, ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 295 с.) (2012)
Камберова Р. - Сокіл Б. М., Сорока О. Б. Українсько-болгарський розмовник і словник. Скажи це болгарською. (Тернопіль: Мандрівець, 2011. 250 с.) (2012)
Сорока О. - Стаменова А., Камберова Р. "Українська мова для болгар. Частина I". (Софія, 2008. 180 с.) "Украински език за българи. Част I". (София, 2008. 180 с.) (2012)
Татаренко А. - Слово про Вченого, Педагога, Щасливу Людину (До 70-річчя від дня народження Віктора Юхимовича Мойсеєнка) (2012)
Чорній В. - Проблеми слов’янознавства. Випуски 51–60. 2000–2012. Тематичний покажчик опублікованих матеріалів, Винниченко С. (2012)
Содержание (2013)
Грищенко С. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины: показатели работы, проблемы и пути их решения, Грановский В. К. (2013)
Рыщенко М. И. - Техногенные материалы и промышленные отходы как источник сырья для производства строительных материалов, Федоренко Е. Ю., Лисачук Г. В., Шабанова Г. Н. (2013)
Сталинский Д. В. - Повышение параметров пара, вырабатываемого системами испарительного охлаждения металлургических агрегатов, Китченко В. К., Виноградов А. А., Терепенчук Д. И. (2013)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП систем сероочистки и золоулавливания энергоблока Луганской ТЭС, Базюченко С. П., Пироженко А. А., Ахалая В. М., Шмулич С. Л. (2013)
Гук Н. С. - Опыт проведения пусконаладочных работ аспирационных систем В3, В5 агломерационного цеха ПАО "Никопольский завод ферросплавов", Арисов С. Е., Рутковский О. А. (2013)
Добриян М. А. - Разработка экологически чистой ресурсосберегающей технологии травления печатных плат медно-хлоридными растворами, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Юрченко О. И., Егорова Л. М., Правда А. А. (2013)
Шапаренко А. В. - Очистка газов электродуговых печей ДС-6Н1 фасонно-сталелитейного цеха ПАО "СТАЛЬ", Фадеев А. В., Лыжник Г. В., Гавриш Ю. С. (2013)
Эпштейн С. И. - Критерии оценки тенденции к образованию карбонатных отложений в системах промышленного водоснабжения (2013)
Васенко О. Г. - Методичні засади визначення екологічної небезпеки рекреаційного водокористування, Рибалова О. В., Коробкова Г. В. (2013)
Афанасьєва Н. О. - Характер впливу об’єктів вітрової енергетики на живі організми, Пляцук Л. Д. (2013)
Блажко М. А. - Выбор реагента-ингибитора для оборотного цикла золошламонакопителя Луганской ТЭС, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А. (2013)
Мирошниченко Д. В. - Расчетный способ определения высшей теплоты сгорания углей на влажное беззольное состояние, Балаева Я. С. (2013)
Слепцов Г. В. - Термодинамические аспекты технологии очистки маслоэмульсионных сточных вод, Шевченко Л. Я., Слепцова О. В., Лисогор Е. С. (2013)
Касимов А. М. - Влияние отвалов твердотопливных ТЭС и угледобывающих предприятий восточной Украины на состояние окружающей природной среды, Гуренко И. В., Мацевитая И. Н. (2013)
Бараненко В. С. - Современные энергосберегающие технологии термообработки, Поляков Ф. М. (2013)
Андреева Т. А. - Влияние внедрения непрерывной разливки стали на изменение энергоемкости металлопродукции, Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2013)
Мантула В. Д. - Определение коэффициентов выбросов диоксида углерода при производстве ферросплавов, Спирина С. В., Бугаенко М. Н. (2013)
Спирина С. В. - Применение метода эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой для анализа химического состава ферросплавов, флюсов, шлаков, шламов и пылей, Гриценко Н. Н., Снежко Е. А., Люборец И. И., Дрожко Н. А., Богославская И. Ю. (2013)
Гурець Л. Л. - Моделювання розсіювання забруднюючих речовин з урахуванням міської забудови (2013)
Волошин В. С. - Мониторинг техногенного загрязнения воздушной среды города Мариуполя, Данилова Т. Г., Елистратова Н. Ю. (2013)
Войтович Л. - Європейські лідери ХІІІ ст.: Лев Данилович і Пшемисл ІІ Отокар (2013)
Любащенко В. - Богомільство в Київській митрополії: гіпотези і коментарі (2013)
Сіромська Г. - Польський фактор у формуванні ідейних засад галицького русофільства (друга половина ХІХ ст.) (2013)
Кравчук О. - Європейська ідея Томаша Масарика (2013)
Юрчук О. - Українське питання у Східній Галичині міжвоєнного періоду крізь призму епістолярного спадку Я. С. Лося (2013)
Голик Р. - Між ідеологією й естетикою: слов’янські літератури у сприйнятті галицької інтелігенції ХІХ–ХХ ст. (2013)
Гаськевич О. - Флористичні мотиви у творчості Юліуша Словацького (2013)
Розлуцький І. - Ідейно-естетичні параметри польського письменства у літературно-критичному дискурсі Миколи Євшана (2013)
Бук С. - Ключові слова мови польських письменників (2013)
Білик Н. - Особливості метатекстуальності роману М. Продановича "Сад у Венеції” (2013)
Татаренко А. - Постмодерністська проза у сербській літературі: етапи розвитку, тенденції, поетикальні вектори (2013)
Теплий І. - Перекладознавчий дискурс Івана Франка (на матеріалі слов’янських мов) (2013)
Кравчук А. - Функції структур "pan/pani + (ім’я) прізвище” в текстах польськомовної преси в Україні (на тлі загальнопольських норм) (2013)
Бородін К. - Польськомовні епітафії у культурному просторі сучасного Львова (на матеріалі цвинтарів Білогорща, Голосківський, Замарстинівський, Збоїщанський і Знесіння), Гонак І. (2013)
Зашкільняк Л. - Співробітництво українських і польських істориків на сучасному етапі (2013)
Тейлор-Терлецька Н. - Спогади польських емігрантів про міжвоєнний Львів (2013)
Пащенко Є. - Основні етапи розвитку україністики в Хорватії (2013)
Петляк А. - "Останнє звернення до Лаури” Вінцента Ігнація Маревича як зразок прози з віршами (2013)
Літвін К. - Термінологія польської системи кримінальних покарань – проблеми перекладу (2013)
Мрака І. - Фрагмент неопублікованого щоденника Станіслава Міколайчика з часу польсько-радянських переговорів у Москві (серпень 1945 р.) (2013)
Кріль М. - (Рец. на кн.:): Боровець І. Словацька держава. 1939–1945 рр.: історична ґенеза та особливості розвитку. – Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори-2006”, 2012. – 352 с. (2013)
Чорній В. - ХХІІ Міжнародний славістичний колоквіум (2013)
Нонна Копистянська (1924–2013) (2013)
Титул, зміст (2010)
Савченко В. - Психологічні аспекти самостійної роботи студентів, які навчаються у вищіх навчальних закладах спортивного профілю, Андрюшина Л., Білогур В., Родіна Ю. (2010)
Москаленко Н. - Мотиваційні пріоритети студентів до занять фізичною культурою і спортом, Сичова Т. (2010)
Євстратов П. - Особливості прояву показників сили нервової системи за теппінг-тестом у студентів різної статі в умовах підвищеного емоційного стану і фізичного навантаження, Гауряк О. (2010)
Круцевич Т. - Теоретичні і методичні аспекти поняття "фізична рекреація", Пангелов С. (2010)
Пангелова Н. - Оздоровчо-розвивальна програма "са-фі-дансе" як засіб корекції фізичного стану дітей старшого дошкільного віку, Москаленко О. (2010)
Пангелова Н. - Особливості програмного забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних закладах Росії (2010)
Яхно Є. - Комплексне виховання особистості старшого дошкільника в процесі занять фізичними вправами (2010)
Мелега К. - Вікові і статеві особливості рівня соматичного здоров’я та адаптаційного потенціалу школярів, Дуло О., Дуб М., Щерба М. (2010)
Меліков О. - Проблеми здоров’я та здорового способу життя у студентів педагогічного університету, Афонін А., Шумлянський Л., Кравченко В., Лукаш Л. (2010)
Пивовар А. - Взаємозв’язок компонентів рухової системи та інтелектуальної сфери у старших дошкільників (2010)
Тулайдан В. - Значення занять фізичною культурою у житті студентської молоді (2010)
Галан Я. - Оцінка ефективності методики профілактики травматизму у школярів молодших класів в процесі занять фізичною культурою, Бевзо В. (2010)
Кривчикова О. - Стретчінг як засіб рекреації, Кравцов В. (2010)
Винник Н. - Психолого-педагогічні аспекти фізичного розвитку студентів у контексті реалізації здоров’язберігаючої функції у ВНЗ, Винник В. (2010)
Жук Г. - Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у воді в учнів молодших класів, Фандікова Л. (2010)
Пристинський В. - Критичне мислення у фізичному вихованні школярів, Краснолуцький К., Пристинська Т. (2010)
Онопрієнко О. - Стан реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури (2010)
Остапенко Ю. - Психофізіологічні характеристики втоми фахівців, які працюють з комп’ютером (2010)
Кириленко Г. - До проблеми формування оптимальної структури світоглядних уявлень і теоретичних знань валеологічного характеру у школярів молодшого шкільного віку, Кириленко О., Власенко Н. (2010)
Остапова О. - Теоретичні аспекти профілактики порушень зору у молодших школярів у контексті використання інноваційних технологій, Остапов А. (2010)
Степанова І. - Взаємодія сім’ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи, Михайлова Л. (2010)
Троценко Т. - Туристсько-краєзнавча діяльність як ефективний засіб морального виховання молодших школярів (2010)
Кириченко Т. - Мотивація до здорового способу життя студентської молоді в процесі фізкультурно-оздоровчих занять, Кириченко Т. (2010)
Москаленко Н. - Застосування диференційованих фізичних навантажень в самостійних заняттях з фізичного виховання студентів після гострих респіраторних захворювань, Самошкіна А. (2010)
Ольфіренко О. - Шляхи формування творчих здібностей у фізичному вихованні молодших школярів (2010)
Луковська О. - Порівняльна характеристика методів та засобів корекції постави, прийнятних для студентів музичних училищ, Стасюк Т. (2010)
Maciuleviciene E. - 10 to 12 grade schoolchildren relation between prevalence of harmful habits and physical activity, Sadzeviciene R. (2010)
Sadzeviciene R. - Schoolchildren physical activity and attitude to physical education, Maciuleviciene E. (2010)
Maciuleviciene E. - Correlation between sabjective health self-assessment, physical activity and socio-demographic factors in Kaunas middle-aged population, Kardelis K. (2010)
Безверхня Г. - Науково-методичні основи використання засобів настільного тенісу у фізичному вихованні студентів, Пензай С. (2010)
Кіприч С. - Особливості формування здорового способу життя молоді в Україні перехідного періоду, Кириленко Л., Омельченко С. (2010)
Сагунова І. - Взаємозв’язок компонентів фізичних здібностей і морфофункціонального стану дошкільників 5-6 років (2010)
Лядська О. - Комп’ютерна програма "Fitball training" для жінок першого зрілого віку (2010)
Дутчак М. - Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя, Круцевич Т., Трачук С. (2010)
Кашуба В. - Оценка физического состояния: проблемы, пути решения, Гончарова Н. (2010)
Білецька В. - Впровадження занять з аеробіки в навчальну програму з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Макаренко М. - Комп’ютерна програма "Фізкультура" для оцінювання фізичної підготовленості учнів, Лизогуб В., Пустовалов В. (2010)
Породько-Лях О. - Концепт-ієрархія здоровий спосіб життя в сучасному спортивному дискурсі (2010)
Верблюдов І. - Впровадження у повсякденний побут студентів педагогічного ВУЗу тренувально-оздоровчого комплексу для самостійного виконання, Лоза Т., Петренко Н. (2010)
Кашуба В. - Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Бондар О. (2010)
Тимошенко Ю. - Спортивна діяльність в УРСР у перші повоєнні роки (2010)
Кошелева О. - Порівняльний аналіз ефективності використання різних форм контролю знань студентів при вивченні курсу ТМФВ (2010)
Федоренко Є. - Ставлення старшокласників, які навчаються в школах різних типів до шкідливих звичок (2010)
Хоменко Д. - Ставлення студенток аграрних ВНЗ до традиційного змісту занять з фізичного виховання (2010)
Бондарчук Н. - Належні норми рухових можливостей студентів Ужгорродського національного університету, Чернов В., Ляховець Л. (2010)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання в системі аудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2010)
Власов Г. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи студентів вищих медичних навчальних закладів (2010)
Синиця С. - Динаміка розвитку фізичних якостей студентів під впливом занять зі "Спортивно-педагогічного вдосконалення (оздоровча аеробіка)" (2010)
Темерівська Т. - До проблеми самовдосконалення майбутнього вчителя фізичного виховання (2010)
Ярмак О. - Аналіз функціонального стану серцево-судинної, дихальної та центральної нервової системи юнаків 15-17 років (2010)
Долбишева Н. - Факторна структура взаємозв’язку знань і показників фізичного здоров’я дітей старшого шкільного віку (2010)
Ковтун А. - Адаптивна фізична культура як навчальна дисципліна в системі вищої професійної освіти (2010)
Томенко О. - Ефективність аксіологічної складової неспеціальної фізкультурної освіти школярів (2010)
Воєнчук М. - Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості у контексті сучасних вимог (2010)
Борисова О. - Модель формування системи теоретичних знань валеологічного характеру, Філіпп В., Березкіна О. (2010)
Пангелов Б. - Проблеми дитячо-юнацького туризму в Україні: напрями досліджень (2010)
Подлесний О. - Мотивація й самоконтроль як складові професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2010)
Платоненко Д. - Особливості фізичного розвитку дітей 11-15 років (2010)
Emeljanovas A. - Sport games and cyclical sports impact on muscles of 11–14 years old boys, Rutkauskaite R. (2010)
Emeljanovas A. - Sport games and cyclical sports impact on cardiovascular system of 11–14 years old boys, Poderys J. (2010)
Заневський І. - Особливості траєкторії прицілювання в момент спуску курка пневматичного пістолета, Коростильова Ю., Михайлов В. (2010)
Базілевський А. - Методика контролю тактичного мислення баскетболістів, Глазирін І. (2010)
Єльфімова О. - Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушеннями слуху (2010)
Пітин М. - Вимоги до підготовленості стрільців з лука у процесі багаторічного удосконалення (2010)
Лазарчук О. - Методика побудови тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи (2010)
Горбенко В. - Особливості спеціальної швидкісно-силової підготовки бігунів на короткі дистанції ІІІ – ІІ розрядів, Степаненко Д. (2010)
Чекмарьова Н. - Пальцева та долонна дерматогліфіка в генетичному прогнозі психомоторної обдарованості у чоловіків, Хаджинов В. (2010)
Мітова О. - Аналіз ефективності кидків у баскетболістів під час змагальної діяльності, Грюкова В., Пікінер О. (2010)
Лукіна О. - Вдосконалення контратакуючих дій у дзюдо, Король Г. (2010)
Супрунович В. - Формування тактичного мислення футболісток різного віку, Глазирін І. (2010)
Власюк О. - Розвиток психомоторних функцій у гімнасток 9-11 років, які спеціалізуються у групових вправах, Андрюшина Л., Афанасьєв С. (2010)
Зєнкова А. - Особливості проведення змагань з легкої атлетики у спорті інвалідів (2010)
Дунець-Лесько А. - Зміни варіабельності серцевого ритму кваліфікованих спортсменів-каратистів під впливом 30-ти секундного тесту уінгейта (2010)
Гречуха С. - Вплив додаткового опору диханню на функціонування серцево-судинної системи кваліфікованих веслярів (2010)
Кодьєва О. П. - Роль молодіжних субкультур у сучасному інформаційному суспільстві як методологічна проблема (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Соціокультурні традиційні утворення в сучасному міжкультурному співтоваристві (2014)
Кравченко В. М. - Поняття особистості в філософії патристики (2014)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу. Модель інтелектуального авторського кіно (Частина 3) (2014)
Свириденко Д. Б. - Ідея університету в ХХІ столітті: контекст академічної мобільності (2014)
Стоян С. П. - Ф.В.Й. Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва (2014)
Тимошенко М. О. - Діалог культур як семіотичне явище в культурології (2014)
Школьна О. В. - Духовно-естетичний спадок і філософія фарфору Китаю в розвитку культури "білого золота" європейських держав нового часу (2014)
Бойко З. В. - Симулякр: ретроспектива та перспективи (2014)
Сєрова О.Ю. - Cпецифіка часопростору в мистецтві постмодернізмуй її музичні виміри (2014)
Яркіна М. О. - Редукція та інверсія як граничні етапи трансформації символів в культурно–історичному контексті (2014)
Бабенко Н. Б. - Спорт як соціально-культурне явище (2014)
Карась Г. В. - Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори (2014)
Литвиненко А. І. - Інформаційний потенціал джерел особового походження у вивченні регіональної культури (2014)
Нікольченко М. В. - Публіцистика Миколи Вороного (2014)
Скорик А. Я. - Інформаційна культура в сучасних глобалізаційних процесах (2014)
Сороко С. М. - Інформаційний простір культури: до питання методики дослідження структурних трансформацій (2014)
Паріс О. А. - Чеські домінанти в інтересах українських музикантів Галичини міжвоєнного двадцятиріччя (на прикладі наукової і творчої діяльності Євгена Цегельського) (2014)
Сватковський С. О. - Гончарство в етносоціальній системі лівобережної України кінця XVIII – початку XX століття (2014)
Волинець В. О. - Віртуальність як ознака сучасного культурного розвитку (2014)
Дабло Л. Г. - Публіцистична діяльність Д.М. Овсянико-Куликовського: культурологічний вимір (2014)
Крупа І. П. - Потенціал етнографічних музеїв Львова в контексті збереження національної історико-культурної спадщини (2014)
Шевчук Ю. С. - Кіно і реклама в контексті правового регулювання (2014)
Смірнова О. О. - Магія в контексті філософсько-культурологічного дискурсу (2014)
Чорна К. В. - Дифузні та жанрові утворення в телевізійному просторі (2014)
Копієвська О. Р. - Культурні традиції у формуванні національної ідентичності (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля в умовах масової культури: досвід наукової рефлексії (20 – 50-ті роки ХХ століття) (2014)
Шевченко А. А. - Національно-культурні цінності у контексті сучасних тенденцій розвитку України (2014)
Бабенко Ю. А. - Духовна культура української молоді та фактори її соціалізації (2014)
Гапетченко Р. Ю. - Дозвілля як фактор формування духовної культури сім’ї (2014)
Михалюк О. І. - Термінологічні дефініції дипломатичного протоколу в українській культурі та їх етимологія (2014)
Сушицька І. М. - Сім’я як головний носій українських народних традицій, свят і обрядів (2014)
Ущапівська О. М. - Про реалізацію художніх моделей М. Старицького в українському сьогоденні (на прикладі постановки "За двома зайцями" у Донецькому академічному українському музично-драматичному театрі) (2014)
Литвиненко В. А. - Становлення танцювального драматичного художнього образу у творчій роботі Павла Вірського (2014)
Щербаков В. В. - До проблеми нотації хореографічних творів для їх збереження та відтворення в Англії, Іспанії та Німеччині доби відродження(перша половина XV – початок XVІІI століття) (2014)
Яценко О. Л. - Предметно-естетичне вираження трудових процесів у народному танці (2014)
Бітаєва О. В. - Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863–1878) (2014)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло: розвиток жанру в епоху середньовіччя (на прикладі духового музично- виконавського мистецтва) (2014)
Кавунник О. А. - Музична Гоголіана (2014)
Кущ Є. В. - Музичний інструмент у постнекласичному дискурсі (2014)
Лісецький С. Й. - Інтерпретація українських класичних романсів народним артистом України Ф. Мустафаєвим (2014)
Мимрик М. Р. - Характеристика виконавсько-виражального потенціалу саксофона у камерно-інструментальних творах В. Рунчака (2014)
Павельчук І. А. - Малярство Олекси Шатківського 1930 – 1970–х років (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Грецька церковно-співацька рукописна спадщина як видатний чинник української культури (на матеріалах інституту рукопису НБУВ НАН України) (2014)
Устинов С. Д. - Функціональна роль ювелірних прикрас у розвитку фрейму "Тілесність" (2014)
Чупріна Н. В. - Етапи та критерії формування індустрії моди (2014)
Пушкарюк С. Т. - Етапи розвитку мистецтва хорового співу Дніпропетровщини (середина ХІХ − ХХ століть) (2014)
Суховерська О. А. - "Поетичні настрої" Ю. Іщенка в контексті стильових особливостей музичної культури XX століття (2014)
Бурміцька Л. Ф. - "Піккардійська терція": на шляху до визнання (2014)
Степурко В. І. - Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики (2014)
Драбчук Ю. П. - Розвиток естрадної пісні в творчості українських провідних виконавців 50 – 60-х років (2014)
Канєвський М. Є. - Супідрядність, як пріоритетний принцип організації квадратних за формою ландшафтних композицій (2014)
Романенко А. Р. - Музичні об’єднання Петербурга у творчому житті В.В. Пухальського (передконсерваторський період) (2014)
Філіна А. П. - Українська діаспора: до проблеми вивчення української мови та виховання (2014)
Афоніна О. С. - Актуальні питання з методики викладання фахових дисциплін для слухачів Інституту післядипломної освіти НАКККіМ (2014)
Безручко О. В. - М.П. Мащенко: режисер, сценарист, продюсер, кінопедагог (2014)
Черкашина О. В. - Музична освіта як важливий чинник професіоналізації культури Подільського регіону першої половини ХХ століття Вінницька державна консерваторія (2014)
Пучков А. - Словниковий корпус Української етнокультурології (2014)
Войтович Л. - Лев Данилович і боротьба за краківський престол в останній чверті ХІІІ ст. (2014)
Любащенко В. - Україна і "Слов’янська реформація” Анджея Венгерського: сучасне прочитання (2014)
Куций І. - Слов’янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов’янської цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів ХІХ ст. (2014)
Новінський Ф. - Ставлення російської політичної еліти до балканських слов’ян під час Східної Кризи 1875–1878 рр. (за матеріалами мемуарних джерел) (2014)
Теплий І. - Прижиттєві переклади й автопереклади творів Івана Франка (на матеріалі польської та російської мов) (2014)
Галілей С. - Україномовні впливи в "Селянках” Шимона Шимоновича (2014)
Карабан Л. - Томаш Падура: відомий і невідомий (2014)
Бацевич Ф. - Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості (2014)
Боренько Н. - Польський фаянс в інтер’єрі традиційного народного житла ХІХ–ХХ ст. на українсько-польському пограниччі (2014)
Трояновська М. - Народні мотиви в польській графіці міжвоєнного періоду (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської) (2014)
Лєх-Кірштейн Д. - Історія Сілезії крізь призму географічних назв (2014)
Дудяк О. - Соціальна структура польської громади м. Львова за даними перепису 1931 р. (2014)
Бурцева М. - Образи "свого”, "іншого” та "чужого” у хорватському медіапросторі першої половини 1990-х років (2014)
П’єтшак В. - Міф Східних кресів у сучасному українському польськомовному щоквартальнику "Krynica" (2014)
Журашек-Рись І. - Польські назви тканин у рукописах XVIII ст. (за матеріалами двох інвентарів скарбниці Вірменського архикафедрального собору у Львові) (2014)
Нечитайло І. - Прамовні локалізми як джерело слов’янської зоонімії (2014)
Бундза І. - Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку (2014)
Васильєва Л. - Енциклопедія культури лужицьких сербів: за ред. Ф. Шена, Д. Шольце / за співпраці С. Хозе, М. Міртшин, А. Похонч. (Баутцен: Домовіна, 2014. 579 c.) Sorbisches Kulturlexikon: Herausgegeben von Franc Šěn und Dietrich Scholze, unter Mitarbeit von Susanne Hose, Maria Mirtschin und Anja Pohontsch. (Bautzen: Domovina-Verlag, 2014. 579 s.) (2014)
Татаренко А. - Фелікс Штейнбук. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 248 с.) (2014)
Моторний О. - Міжнародний сорабістичний семінар "Сорабістика: сучасність і перспективи” (до 90-ліття від дня народження К. Трофимовича). (Львів, 4–6 жовтня 2013 р.) (2014)
Ніколайчук Х. - Міжнародна наукова конференція "Польська мова і полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність”. (Львів, 24–26 жовтня 2014 року), Сливинський О. (2014)
Брилинська Н. - До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного (2014)
Бацевич Ф. - Пам’яті вчителя і колеги. Іраїда Георгіївна Галенко (06.12.1919–29.10.2014) (2014)
Чебикін А. - "Мистецтвознавство України" - десятирічний досвід видання (2009)
Скляренко Г. - Український авангард: обшири явища в історико-культурному контексті (2009)
Лисенко Л. - Українська скульптура межі століть (2009)
Юр М. - Ритм як стилетворний чинник у побудові простору живописних творів М. Бойчука та бойчукістів (2009)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Графічна спадщина Тараса Шевченка як чинник мистецької майстерності: погляд на матеріали і техніку виконання (2009)
Павельчук І. - Новації в науці та філософії рубежу ХІХ-ХХ ст. як теоретична база абстрактного світогляду в культурі (2009)
Смирна Л. - "Театр ляльок" або "ігри з манекенами": Віктор Зарецький та його герої-нонконформісти (2009)
Кубриш Н. - Витоки творчості скульптора О. Архипенка (2009)
Тихонюк О. - Українська витинанка: розмаїття шляхів (2009)
Лащенко А. - Українське хорове мистецтво ХХ століття (2009)
Пясковський І. - Теоретичне музикознавство в дослідженні української національної музичної культури (2009)
Черкашина-Губаренко М. - Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі (2009)
Апатський В. - Багатозвуччя в сучасному духовому виконавстві (2009)
Козаренко О. - Бідермаєр як актуальна стильова модель української музики (2009)
Сюта Б. - Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. (2009)
Гнатів Т. - С. Людкевич. Штрихи до портрета (2009)
Савчук І. - Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу (2009)
Корчова О. - Творчість М. Леонтовича в модерністських проекціях (2009)
Баканурський А. - Майданний перформанс Середньовіччя (2009)
Клековкін О. - Режисура: до історії термінів (2009)
Веселовська Г. - Сцена і рух. Концепти акторського існування театрального авангарду (2009)
Владимирова Н. - Родзинка драматургічної спадщини Дж. Ґолсуорсі (2009)
Братерська-Дронь М. - Інтерпретація проблеми свободи в кінематографі (2009)
Зубавіна І. - Методологічні проблеми інтерпретації екранних текстів у посткласичну добу (2009)
Безручко О. - Ігор Андрійович Савченко: шлях майстра (2009)
Алфьорова З. - Термінологічні ігри щодо візуальних мистецтв (2009)
Куценко О. - Формування медіаграмотності у дітей і підлітків засобами екранних мистецтв (2009)
Даниленко В. - Дизайнерська Україна у світовому контексті (2009)
Смирний Д. - Дизайн музейної експозиції (2009)
Мітченко В. - Діахронний аналіз морфології українських скорописних почерків ХVІ - поч. ХVІІІ ст. (2009)
Протас М. - Бучанський скульптурний пленер (культурологічні нотатки) (2009)
Шалінський І. - Художня та комп’ютерна єдність формотворчих засад поліграфічного дизайну (2009)
Бойчук О. - Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє (2009)
Бондаренко І. - Історико-генетичні витоки засобів національної самоідентифікації в дизайні інтер’єру (2009)
Криволапов М. - Духовні надбання треба захищати від політиканів і дилетантів (2009)
Мусієнко Н. - Генеза масової культури: масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя (2009)
Рудчук Ю. - Українець О.Г. Розумовський - державний діяч та подвижник мистецтва (2009)
Веселовська Г. - Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст., Ковальчук О. (2009)
Ходак І. - Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського (2009)
Грабовський В. - До питання перспектив української культури в умовах глобалізаційних процесів. Чинник регіоналізму (2009)
Іванченко Ю. - Київ як мистецький Атеней ХVІІ-ХVІІІ ст. (2009)
Сторчай О. - Мистецтвознавча розвідка В.І. Григоровича в Україні 1837 року (Публікація архівного документа) (2009)
Кузенко П. - Традиції хресторобної культури в Україні (2009)
Світлична О. - Художнє життя Катеринослава на початку ХХ ст. (2009)
Петрашик В. - Роль дослідницьких праць Миколи Бурачека у вивченні історії української художньої культури першої половини ХХ ст. (2009)
Васюта О. - Мистецтвознавчі пошуки А.П. Лащенка: регіональний контекст (2009)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2009)
Степаненко М. - Невідомий лист Миколи Лисенка (2009)
Волинська О. - Творча спадщина Осипа Сорохтея (2009)
Соловей О. - Феномен творчо-педагогічної діяльності (2009)
Авраменко О. - Проект "Трансформації часу": картини на металі (2009)
Ханко В. - Матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) (2009)
Онищенко В. - "Мalarz i zebrak" з Криниці (2009)
Литовченко А. - Портрет Гризельди Вишневецької в збірці Національного музею історії України (2009)
Кара-Васильєва Т. - Книга, написана серцем (2009)
Михайлова Р. - Нова книга Галини Скляренко (2009)
Белічко Н. - Оксана Сторчай. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) (2009)
Гринишина М. - До скарбнички театрознавчої науки (Рецензія на "Театрально-драматичний словник ХХ століття" А. Баканурського та В. Корнієнка) (2009)
Петрашик В. - Цілісність погляду, послідовність концепції (2009)
Yakubenko B. Ye. - The synantropization analysis of flora of long-fallow lands in the forest-steppe of the Kyiev region, Churilov A. M., Tertyshnii A. P., Yarmolenko A. K. (2014)
Малишева О. О. - Поліморфізм мікросателітних маркерів ДНК севрюги (Acipenser stellatus, pallas), Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Максін В. І. - Використання препарату "Йодіс-концентрат" у лісовому шовківництві (стан питання), Аретинська Т. Б., Трокоз В. О., Трокоз А. В., Черниш О. А., Мельниченко В. М., Ярощук А. П. (2014)
Лесняк Ю. І. - Особливості впливу піни клоакальної залози на рухливість сперматозоїдів у японських перепелів, Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2014)
Voitenko L. V. - Optimization of the analytical reagent (AR) Co3(PO4)2⋅8H2O synthesis conditions using the Harrington's desirability function, Kopilevych V. A. (2014)
Заславський О. М. - Нанорозмірна стабілізація високотемпературних фаз, Веліканова Т. А. (2014)
Антрапцева Н. М. - Термічні твердофазні перетворення Co(ІІ)-Zn дифосфатів гексагідратів, Солод Н. В. (2014)
Кроніковський О. І. - Екстракційне концентрування та атомно абсорбційне визначення плюмбуму у воді в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2, Іщенко В. М., Панчук Т. К. (2014)
Кочкодан О. Д. - Вплив фізико-хімічних властивостей полімерних мембран на ефективність нанофільтраційного очищення води від нітратів, Кочкодан В. М. (2014)
Захаренко М. О. - До питання розрахунку викидів парникових газів відходів тваринництва, Коваленко В. О., Яремчук О. С., Пироженко Ю. В. (2014)
Макаренко Н. А. - Перехід сільськогосподарського виробництва від традиційного до органічного: наукові та організаційні засади, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Конуп А. І. - Вірусні і фітоплазмові хвороби винограду діагностика, Чистякова В. Л., Конуп Л. О. (2014)
Kolodyazhnyi O. Yu. - Comparative characteristics of microbiome of typical chernozem in agrocenosis of winter wheat In different farming systems, Patyka M. V. (2014)
Soroka N. M. - Сestodes of cypriniformes fishes in the Waterbodies of the midstream of the river syrdarya, Safarova F. E., Akramova F. D., Shakarboev E. B., Azimov D. A., Mengliyev G. A., Halikov S. R., Mamatiminov Sh. K. (2014)
Карповський В. І. - Динаміка кількості сегментоядерних нейтрофілів у крові свиней різних типів нервової системи за впливу біологічного подразника, Трокоз А. В., Трокоз В. О. (2014)
Федорук Р. С. - Дезінтоксикаційні процеси і біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку, Хомин М. М., Ковальчук І. І., Храбко М. І. (2014)
Халак В. І. - Фізико-хімічні та хімічні показники м'язової тканини і підшкірного сала молодняку свиней залежно від концентрації креатиніну та глюкози у сироватці крові (2014)
Адамчук Л. О. - Ефективність оцінювання меду органолептичним методом (2014)
Kucheryavy V. P. - Effectiveness of prebiotics In feeding early weaned piglets, Boychuk V. M. (2014)
Логвіненко В. І. - Оцінка корів української червоної молочної породи за параметрами лактаційної кривої (2014)
Ломова Н. М. - Вплив продуктів бджільництва на консистенцію та кислотність йогурту, Сніжко О. О., Наріжний С. А. (2014)
Білоус А. М. - Методика дослідження мортмаси лісів (2014)
Мамонова Р. Ю. - Оцінка фітосанітарного стану колекційних насаджень рослин роду Symphoricarpos Duhamel у ботанічних садах Києва (2014)
Babytskiy A. I. - Estimation of potential frost resistance level of some woody species from rosaceae Juss. family, Kytaev O. I., Trofymenko N. M., Grygoriyk I. P. (2014)
Ільчук М. М. - Ресурсне забезпечення виробництва соняшнику в аграрних формуваннях України на перспективу, Коновал І. А. (2014)
Nakonechna K. - Main areas of ukraine's economy structural changes In the transition period (2014)
Lysenko V. - Economical criterion for selecting control strategy of biotechnical objects (2014)
Сопівник Р. В. - Модель процесу формування гуманістичної спрямованості майбутнього біотехнолога аграрної галузі, Мишак О. О. (2014)
Майборода В. К. - Розвиток інклюзивного навчання студентів із вадами зору в університетах України, Горкуша Є. В. (2014)
Melnychuk T. F. - Implementation of the concept "national immunity"* and its understanding by students (2014)
Касаткін Д. Ю. - Використання комп'ютерно-орієнтованих навчальних середовищ у процесі підготовки фахівців-екологів (2014)
Козир В. С. - Навчання та оцінка знань студентів тваринницьких факультетів аграрних вузів, Халак В. І. (2014)
Якубенко Б. - Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України / за редакцією В. А. Онищенка, Т. Л. Андрієнко, Меженський В., Григорюк І. (2014)
Олександр Іванович Душечкін — засновник наукової школи агрохіміків і фізіологів рослин (2014)
Титул, зміст (2014)
Бєлікова Н. В. - Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів, Омаров Ш. А. О., Крячко Є. М. (2014)
Бережна Н. І. - Людський капітал в економічному зростанні: сутність та деякі проблеми формування, Крамарєва О. С. (2014)
Шуба М. В. - Транскордонне співробітництво: "Think Global, Act Local" (2014)
Маханьова Ю. М. - Асиметрія умов угод України про членство у СОТ і асоціацію з ЄС у зовнішній торгівлі агропродовольчими товарами (2014)
Доровской А. В. - Сегменты мирового фармацевтического рынка: тенденции и противоречия развития (2014)
Єніна-Березовська А. О. - Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки, Середіна Г. В. (2014)
Рябека О. Г. - Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Колесник В. Н. - Формирование иерархической многоуровневой структуры ресурсосбережения (2014)
Вахович І. М. - Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу, Чуль О. М. (2014)
Журавльова І. В. - Емпіричні дослідження формування соціального капіталу на мезорівні, Немашкало К. Р. (2014)
Герасимчук З. В. - Методика аналізу ефективності міжрегіональних зв’язків, Клімович О. М. (2014)
Тур О. В. - Визначення вимог до формування адміністративно-територіальної одиниці базового рівня в Україні (2014)
Кирику М. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій (2014)
Зайцева І. С. - Аналіз інвестиційної привабливості України в сучасних умовах, Коцюба О. В. (2014)
Данілов О. Д. - Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи, Паєнтко Т. В. (2014)
Громика Р. П. - Інновації та стратегічні зміни підприємства (2014)
Сиротинська Н. М. - Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Пилип’юк Я. В. - Концептуалізація сутності інноваційного розвитку держави (2014)
Кузьменко А. К. - Моделирование развития предприятия с использованием теории катастроф (2014)
Глотов Є. О. - Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel, Череватенко В. А. (2014)
Лисиця Н. М. - Інформаційне забезпечення та прогнозування розвитку партнерських відносин машинобудівних підприємств, Ус М. І. (2014)
Коваленко Е. С. - Анализ влияния факторов внешней среды на формирование кризисности в коксохимической отрасли (2014)
Шерстенников Ю. В. - Модельний аналіз потенційних можливостей розвитку малих підприємств Дніпропетровської області, Рудянова Т. М. (2014)
Фабрика І. В. - Оцінка експортних виробничих можливостей підприємств машинобудівного комплексу України (2014)
Гонтарева И. В. - Влияние предполагаемых изменений в таможенном налогообложении на эффективность деятельности машиностроительных предприятий (2014)
Марченко О. В. - Можливості підвищення фінансової безпеки підприємств будівельної галузі в сучасних умовах (2014)
Гао Ш. - Ефективність реконструкції житла: концептуальні основи, сутність, критерії (2014)
Агрес О. Г. - Еколого-економічна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства (2014)
Жадан Т. А. - Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України (2014)
Павловський Д. В. - Споживчі мотивації на молокопродукти та зростання конкурентоспроможності молокопереробної галузі (2014)
Тужилкіна О. В. - Основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя (2014)
Долбнєва Д. В. - Сутність соціального аудиту та його роль у формуванні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Охота В. І. - Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії (2014)
Крупський О. П. - Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу (2014)
Краснокутська Н. С. - Підприємницький потенціал у контексті еволюції теорії підприємництва, Бубенець І. Г. (2014)
Шубчік О. А. - Класифікація підприємницьких мережевих структур (2014)
Кузьмін О. Є. - Установлення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Порожняк О. О. - Ресурсне забезпечення стратегічної позиції підприємства, Кошарна П. С. (2014)
Безгінова Л. І. - Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі, Олініченко К. С. (2014)
Поддубна Н. М. - Теоретичні аспекти формування облікової політики роздрібного торговельного підприємства споживчої кооперації (2014)
Тимошенко О. В. - Вплив системи оподаткування підприємства на економічну безпеку держави (2014)
Гречко А. В. - Оподаткування дивідендів як фактор впливу на залучення інвестицій (2014)
Чуницька І. І. - Інфраструктура фінансового ринку України: поняття, функції та еволюція статусу (2014)
Копилюк О. І. - Вплив фінансово-економічної кризи на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Поліщук Є. А. - Еволюція та передумови розвитку небанківських фінансових установ в Україні (2014)
Павловська Є. О. - Тенденції розвитку ринку державних облігацій у контексті обслуговування державного боргу (2014)
Дядюк М. А. - Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия, Круглова Е. А., Фощан В. В. (2014)
Шмичкова І. Ю. - Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні (2014)
Балакіна Ю. С. - Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта (2014)
Леонов Д. А. - Недержавні пенсійні накопичення: дискусійні питання податкового стимулювання та дестимулювання в Україні (2014)
Квитка Э. Е. - Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО (2014)
Отенко І. П. - Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства, Даневич О. С. (2014)
Круглова О. А. - Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві, Козуб В. О. (2014)
Савченко Т. В. - Основные этапы оценки эффективности управления конкурентоспособностью промышленных предприятий (2014)
Павлюк В. І. - Проблеми ототожнення антиципативного та превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Кіпа Д. В. - Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства (2014)
Тимченко С. О. - Системний базис як складова системи розвитку персоналу в організації (2014)
Денисюк О. В. - Теоретичні засади формування та розвитку стратегічних компетенцій підприємства (2014)
Цуканова В. Я. - Групування методів мотивації персоналу, Петренко Ю. В. (2014)
Тирінов А. В. - Формування зв’язків координації механізмів підвищення ефективності на базі коучингу (2014)
Мокіна С. М. - Концептуальна модель побудови бренда роботодавця (2014)
Шванський В. С. - Аналіз факторів систем оцінки показників ефективності ланцюгів поставок (2014)
Меленчук Ю. Т. - Маркетинговий аналіз пивного ринку на первинних даних, Бриндзя З. Ф. (2014)
Титул, зміст (2015)
Тимчук С. А. - Определение потерь электроэнергии в зависимости от ее качества в нечеткой форме в сельских распределительных сетях, Мирошник А. А. (2015)
Гніліцький В. В. - Розробка моделі симетрування напруг у трифазних мережах, Поліщук О. А. (2015)
Мазуренко А. С. - Разработка схемы комбинированной системы теплоснабжения с использованием сезонного аккумулирования тепла от гелиосистем, Климчук А. А., Юрковский С. Ю., Омеко Р. В. (2015)
Юрченко О. Н. - Аспекты разработки асинхронного электротехнического комплекса шахтных контактно-аккумуляторних электровозов, Синчук И. О., Гузов Э. С., Шокарев Д. А., Скапа Е. И. (2015)
Коцур М. И. - Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором, Коцур И. М., Близняков А. В. (2015)
Хоменко В. І. - Підвищення стійкості роботи синхронної машини шляхом удосконалення системи збудження, Нізімов В. Б., Количев С. В. (2015)
Кузнецов В. В. - О моделях функционирования асинхронного двигателя в условиях некачественной электроэнергии, Николенко А. В. (2015)
Кондратюк В. А. - Теплообмін шахових пакетів плоскоовальних труб в поперечному потоці, Терех О. М., Баранюк О. В., Письменний Є. М. (2015)
Тишин Р. А. - Разработка физико-математической модели и обоснование параметров устройства охлаждения воздуха капельной водой, Толкунов И. А. (2015)
Яковлева А. В. - Параметрический анализ влияния различных факторов на тепловую мощность U-образного трубного излучателя (2015)
Лисенко О. М. - Управління теплопостачанням будівлі на основі використання індивідуального теплового пункту оригінальної конструкції, Кужель Л. М., Божко І. К. (2015)
Мных А. С. - Определение сегрегации фракций аглошихты, требуемой для стабилизации теплового режима спекания, Ерёмин А. О., Мных И. Н. (2015)
Abstract and References (2015)
Рощенко О. Г. - Поетика шевченкового "Заповіту" в опері М. Лисенка - М. Старицького "Тарас Бульба" (2014)
Бобечко О. Ю. - Музична шевченкіана у творчому доробку сучасних бандуристок України (2014)
Чернета Т. О. - Життєтворчість майстра музичних інструментів Олександра Корнієвського (2014)
Карась Г. В. - Музикознавча спадщина Осипа Залеського (2014)
Савицька Н. В. - Декілька рефлексій щодо епістоляріїв Ференца Ліста (2014)
Беркій О. В. - Маргінальні зони творчості О. Ф. Львова (2014)
Василенко О. В. - Романсова творчість Михайла Колачевського (до питання розвитку жанру в контексті української культури ХІХ–ХХ століть) (2014)
Суховерська О. А. - Фортепіанний цикл М. Сильванського "Пригоди барона Мюнхгаузена" у жанрово-стильовому та виконавському аспектах (2014)
Степурко В. І. - Прояви мистецької інтроверсії в "Партиті №5" для фортепіано Мирослава Скорика (2014)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло у стародавньому світі (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Дорохін В. Г. - Механізми виконавського аналізу: процесуальний аспект (2014)
Вар’янко О. І. - Українська соната для труби і фортепіано: тенденції розвитку жанру (2014)
Мимрик М. Р. - Особливості формування темброво-виражальних можливостей саксофона (на прикладі камерно-інструментальної творчості Ю. Гомельської та В. Рунчака) (2014)
Давидовський К. Ю. - Мистецький проект у сучасній соціокультурній реальності України (досвід творчих ініціатив Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра) (2014)
Сідлецька Т. І. - Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці періоду незалежності України (2014)
Антоненко О. М. - Хорова культура Запорізького краю1944–1991 років: провідні тенденції розвитку (2014)
Теребун Д. С. - Джаз та суміжні види мистецтва: на перехрестях шляхів (2014)
Безпала С. С. - Становлення джазового виконавства в обласних центрах України за часів СРСР (на прикладі м. Чернігова) (2014)
Палкіна І. І. - Жанрова палітра концептуальних альбомів у творчості "Pink Floyd": від вокального циклу до рок-опери (2014)
Єсипенко Р. М. - Інонаціональна драматургія в репертуарі українських театрів (60–80-ті роки ХХ століття) (2014)
Фіалко В. О. - Ігрова лексика вистав режисерів-дебютантів українського театру кінця 70-х – 80-х років ХХ століття (2014)
Собіянський В. Д. - З історії театрально-критичної публіцистики та есеїстики України другої половини 1920-х років (2014)
Сорока І. І. - Роздуми про варіантність поняття "підтекст" (на матеріалі праці Г. Крісті) (2014)
Хілобок Н. А. - До проблеми сценічного втілення опери у сучасному режисерському оперному театрі (2014)
Черкашина О. В. - Вінницька опера 1930-х років – головний осередок музичної культури регіону (2014)
Кукуруза Н. В. - Жанр і форми літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори (2014)
Бучма О. Є. - Сучасна планшетна лялька як трансформація старовинної ляльки бунраку: до проблеми професійно-творчого опанування (2014)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Різдво Христове" з церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2014)
Студенець Н. В. - Єлизавета Левитська: життєпис, наукова і творча діяльність (2014)
Павельчук І. А. - Натюрморти Олекси Шатківського 1960 – 1970-х років (2014)
Бітаєва О. В. - Театральність як компонент історичного живопису Юзефа Зімлера (2014)
Коваленко Н. П. - Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини ХХ століття (2014)
Палумбо Де Віво І. М. - Весільна обрядовість Гуцульщини у творчості митця-дослідника Прикарпаття М. Варенні-старшого (2014)
Варивончик А. В. - Українські художні промисли вишивального спрямування (2014)
Чупріна Н. В. - Критерії зародження індустрії модного одягу в часи "Belle Epoque" (2014)
Помпа О. Д. - Тенденції сучасного народно-сценічного танцю (2014)
Михайловська С. В. - Народне хореографічне мистецтво України радянського періоду (2014)
Литвиненко В. А. - Сценічна драматургія у творчості Павла Вірського (2014)
Миленька Г. Д. - Культуротворчий потенціал національної театральної традиції: від Г. Е. Лессінга до П. Слотердайка (2014)
Кущ Є. В. - Провідні тенденції сучасної музичної культури: медіа-дискурс (2014)
Романюк Л. Б. - Динаміка розвитку культурно-мистецького життя Станіславова в контексті історико-соціальних процесів другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Слов’янський (кириличний) псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва (2014)
Юрченко К. С. - Жертовники ХVІІІ–ХІХ століть – малодосліджений сегмент української сакральної традиції (2014)
Залевська О. Ю. - Еклектика і полістилізм: схожість та відмінність у проектній культурі постмодернізму (2014)
Карельська Є. В. - Теоретичні аспекти проблеми суб’єктів музичної культури (2014)
Самойленко О. І. - Музичний світ української діаспори: сучасна культурологічна концепція (2014)
Ржевська М. Ю. - Дослідження бандурного мистецтва зарубіжних українців (2014)
Гончарук К. В. - Майдан: цілюща енергія мистецтва (2014)
Вавшко І. В. - Океан, що не має дна (до 20-річчя заснування гурту "Океан Ельзи") (2014)
Федорук О. - Хмелюк - це школа з Монпарнасу (2010)
Юр М. - Педагогічна система М. Бойчука та розвиток її принципів у сучасному живописі (2010)
Скляренко Г. - Імпресіонізм в українському живописі. Особливості інтерпретації художнього досвіду (2010)
Климчак М. - Постать Тараса Шевченка у творчості Василя Кричевського (2010)
Дьомін М. - Національна складова творчості Лідії Спаської (2010)
Корній Л. - Проблема національного в українській духовній музиці різних історичних періодів (2010)
Самойленко О. - Наукові обрії сучасного українського музикознавства (2010)
Степаненко М. - Клавір в історії музичної культури України ХVІ-ХVІІІ ст. (2010)
Кияновська Л. - Психологічний портрет композитора як джерело пізнання індивідуального стилю (2010)
Кабка Г. - Роль історичного факту у сучасній музикознавчій науці на прикладі постановки опери М. Римського-Корсакова "Моцарт і Сальєрі" в Україні 1960-х років (2010)
Зав’ялова О. - Концертно-віртуозна культура ХІХ ст. і традиції київської віолончельної школи (2010)
Рудчук Ю. - Гетьман Кирило Григорович Розумовський - знавець і любитель витонченої музики (2010)
Моргунова Т. - Проблеми інтерпретації камерно-інструментальних творів П. Хіндеміта (2010)
Владимирова Н. - Трансформація теоретичних положень Е.Г. Крега в естетико-художніх засадах Т. Кантора (2010)
Васильєв С. - Театр і влада Франції у другій половині ХІХ ст. До питання лібералізації театральної справи та впливу економічної свободи на творчість (2010)
Клековкін О. - Елементи театру (Морфологічний етюд про "систематизовані систематичні системи") (2010)
Ковальчук О. - Д. Боровський. Філософія життя і творчості. Мистецькі рефлексії на фестивальну тему (2010)
Мусієнко О. - Візуальна цитата як елемент екранного інтертексту (2010)
Зубавіна І. - Художнє моделювання екранного хронотопу як засіб кінематографічної репрезентації світу (2010)
Безручко О. - Шлях у педагогіку екранних мистецтв Володимира Горпенка (2010)
Порталога Л. - Проблема національної автентичності в сучасному українському кінематографі (2010)
Заварова Н. - Рим неореалістів (2010)
Кондратьєва М. - Український кінематограф сьогодні (2010)
Борискіна Н. - Традиції театру Кабукі в японському кінематографі (2010)
Кубриш Н. - Образ Т.Г. Шевченка в монументальній скульптурі України першої третини ХХ ст. (2010)
Рахно К. - Витоки образу вершника у глиняній іграшці Полтавщини ХІХ - другої половини ХХ ст. (2010)
Школьна О. - Гламур як новітня квазіестетична категорія в системі критеріїв художності сучасного твору з порцеляни (2010)
Михайлова Р. - Середньовічні брами України як об’єкт культурно-мистецького вивчення (2010)
Бондаренко С. - До питання про застосування оптичних технологій в образотворчому мистецтві (2010)
Мілашевич А. - Американські фоторепортажі 1900-1930-х років (2010)
Пучков А. - Рим Кулаковського і булгаковський Київ. Екстериторіальні розбіжності у контексті історії та культури (2010)
Протас М. - "Мистецтво у вітрині": культурні аспекти теорії націй (2010)
Сторчай О. - Художня студія І. Селезньова. Спогади Я. Затенацького (2010)
Чепелик О. - Метаморфози актуальних тенденцій сучасного мистецтва (2010)
Смирна Л. - Іконографія нонконформізму (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Венеційська бієнале 1914 р.: текст і контекст (2010)
Іванченко Ю. - Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) (2010)
Тарасенко А. - Міфологічне мислення художників міленіуму (2010)
Росляков С. - Загадка мізинських "пташок" (2010)
Козинкевич. О. - Він хотів змінити світ (Підгорецький замок та його засновник) (2010)
Булавіна Н. - Творчі пошуки художника (2010)
Кашуба-Вольвач О. - Київська виставка "Кільце". Нові аспекти в історії експозиції (2010)
Суліменко О. - Провідні академії мистецтв світу: типологія, особливості та сучасні тенденції розвитку (2010)
Петрашик В. - Мистець та педагог (2010)
Дрофань Л. - "Біла дівчинка" - легенда: літературна версія (2010)
Нестеренко П. - Творча спрямованість колекціонерів екслібрисів (2010)
Ваврик О. - Художник зі світлою душею (івано-франківський живописець Олег Чуйко) (2010)
Владимирова Н. - Читання, яке будує, Розум, який розгадує (2010)
Гринів О. - Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги (2010)
Шенгелая Й. - "Осанка духу" (2010)
Качур О. Ю. - Вплив різних моделей організації променевої діагностики на ефективність і терміни її застосування при наданні стаціонарної медичної допомоги, Слабкий Г. О. (2014)
Повч З. В. - Оптимізація первинної профілактики глаукоми як вектор посилення профілактичного напрямку в офтальмології (2014)
Коваленко А. В. - Медико-організаційні недоліки профілактики хвороб системи кровообігу в Україні та шляхи їх подолання, Клименко В. І. (2014)
Шевченко М. В. - Пілотний проект реформування системи охорони здоров’я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель), Слабкий Г. О. (2014)
Сокур І. В. - Характеристика контингенту хворих на рак молочної залози Херсонської області, які знаходяться на обліку п’ять і більше років (2014)
Крохмалюк Л. В. - До питання захворюваності на інфекційні хвороби окремого контингенту населення, що обслуговується медичними закладами Державного управління справами (2014)
Теренда Н. О. - Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу (2014)
Ященко Ю. Б. - Загальні особливості динаміки причин смерті серед різних верств дорослого населення Львівської області, Семенюк О. А., Гржибовський Я. Л. (2014)
Смірнова В. Л. - Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області, Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н. (2014)
Защик Н. С. - Режими життєдіяльності як детермінанти порушень психіки та поведінки у сільського населення (2014)
Лехан В. М. - Теоретичне обґрунтування моделі інтегрованої системи медичної допомоги в Україні, Гінзбург В. Г. (2014)
Chuhriiev A. M. - Legal and Regulatory Framework of Blood Establishments of Ukraine (2014)
Кручаниця В. В. - Характеристика захворюваності та поширеності алкоголізму серед дорослого населення Закарпатської області (2014)
П’ятночка І. Т. - Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з погляду фтизіоепідеміології, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2014)
Шишацька Н. Ф. - Розвиток орієнтації систем охорони здоров’я на пацієнтів (2014)
Пархоменко Г. Я. - Роль і функція лікарень (аналітичний огляд літератури), Слабкий В. Г. (2014)
Гойда Н. Г. - Гомеопатія як метод надання медичної допомоги різним категоріям населення: оцінка лікарів, Гуцол Л. П. (2014)
Любінець Олег Володимирович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Стороженко І. С. - Теорія етногенезу Лева Гумильова як методологічний інструмент для дослідження етнічної історії українського козацтва (2012)
Репан О. А. - Комісії у старосамарському ретраншементі як складова взаємодії російських військових та Коша (1750–1760 рр.) (2012)
Яковенко Г. Г. - Соціально-економічне становище гувернерів у дворянських родинах Харківської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. (2012)
Грибовський В. В. - Катеринославське масонство Карла Олея: несподіваний наслідок освітньої реформи Михайла Сперанського (2012)
Кочергін І. О. - Дворяни і навчальні заклади Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст. (2012)
Лучка Л. М. - Роль бібліотечних осередків у розвитку медичної освіти Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Дяченко О. В. - Розвиток освіти на Полтавщині на початку 60-х рр. ХІХ ст. (2012)
Коробка В. М. - Розвиток міського шкільництва в Катеринославі в 1870–1890-х рр. (2012)
Гриженко Л. В. - Вирішення проблем зайнятості міського населення Катеринославщини в контексті розвитку професійної освіти в регіоні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Литвинова Т. Ф. - Діалог чи конфронтація: позиції дворянства Лівобережної України щодо селянського питання напередодні Великої реформи, Якименко Л. І. (2012)
Січкар О. О. - Між "лібералізмом" та "консерватизмом": концепція селянської реформи Г. П. Галагана (2012)
Кушлакова Н. М. - Соціальний "портрет" засновників Харківського відділення імператорського російського технічного товариства (2012)
Мороз В. С. - Микола Мурзакевич – забутий дослідник Півдня України (2012)
Жукова А. М. - Т. Шевченко і Б. Залеський: до проблеми інтелектуальних зв'язків (2012)
Світленко С. І. - Українські інтелектуальні зв’язки професора В. Б. Антоновича (2012)
Нікітенко А. І. - Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових (2012)
Козирев О. С. - Петербурзька група українських соціалістів-федералістів (1883-1889 рр.) та її зв’язки з Наддніпрянщиною (2012)
Сміянова О. А. - Дмитро Іванович Яворницький: аспекти повсякденного життя (2012)
Романюта І. М. - Мелітопольський кореспондент Дмитра Івановича Яворницького Павло Каетанович Дзякович (2012)
Швидько Г. К. - Катеринославський слід академіка Андрія Лободи (2012)
Савчук В. С. - Георгій Євгенович Євреїнов – знакова постать гірничої науки, Сюх А. В. (2012)
Буланова Н. М. - Художник із Кам’янського Роберт Лісовський: життя та творчість (2012)
Макієнко О. А. - Видавнича діяльність земств в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Утєшева Г. В. - "Розвага для народу": кіно та катеринославці на межі ХІХ–ХХ ст. (2012)
Манько А. О. - Культура в повсякденному житті мешканців Катеринославщини в роки Першої світової війни (2012)
Ковальова Н. А. - Політико-просвітницька робота в українському селі у 1917 р. (на матеріалах Полтавщини) (2012)
Манько М. О. - Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917–1918 рр. (2012)
Митрофаненко Ю. С. - Духовно-культурні цінності у світогляді та діяльності отаманів революційного періоду 1917–1920 рр. (2012)
Сніда Є. О. - Культурно-національний вектор діяльності православного духовенства Катеринославщини у пореволюційні роки (1917–1918) (2012)
Завальнюк О. М. - Книга у житті Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) (2012)
Савчук В. О. - Розробка методологічних та практичних проблем українського краєзнавства в підручниках та підручних книгах 1920-1930-х рр.: порівняльний аспект (2012)
Клець В. К. - Освіта в німецьких та менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Ващенко В. В. - Читаючи професора В. В. Підгаєцького : деякі проблеми методології історичної науки (2012)
Святець Ю. А. - Професор Микола Павлович Ковальський (1929–2006) як педагог та організатор науки (2012)
Леонова О. В. - Історіографічний процес у регіональному вимірі як наукова проблема (2012)
Григорюк І. П. - Вплив біостимулянта "Регоплант" на процеси росту сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Савченко Ю. М., Пономаренко С. П. (2014)
Андрусик І. М. - ПЛР-діагностика та ідентифікація вірусу мозаїки буряка, Антіпов І. О., Богач Є. М. (2014)
Присяжнюк Л. М. - Підбір та оптимізація методик екстракції нуклеїнових кислот із трансгенних рослин цукрових буряків (Beta vulgaris L.) (2014)
Копілевич В. А. - До термолізу аквааміномоно-дифосфатів перехідних двовалентних металів, Войтенко Л. В., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2014)
Антрапцева Н. М. - Термічні властивості Mn(H2PO4)2•4H2O і продуктів його зневоднення, Солод Н. В. (2014)
Заславський О. М. - Термогідроліз оксигалогенідних фосфатних систем лужних металів, Бойко Р. С. (2014)
Лаврик Р. В. - Кристалічні структури нових потрійних фосфатів Ca9CoМ(PO4)7 (M - Li, Na, K) (2014)
Неділько С. А. - Утворення нестехіометричних оксидів у системі Nd-Ni-O, Дзязько О. Г., Куліченко В. А., Голубцов В. А., Фесич І. В., Абарбарчук Л. М. (2014)
Prokopchuk N. M. - The thermal transformations of aquaammine cobalt(II)-zinc phosphates, Kopilevich V. A., Voitenko L. V., Savchenko D. A. (2014)
Трокоз В. О. - Наноаквацитрати біогенних металів у лісовому шовківництві (стан питання), Максін В. І., Аретинська Т. Б., Черниш О. А., Каплуненко В. Г. (2014)
Ковтун В. В. - Алелопатичні властивості сортів моркви та огірка за взаємодії із фітопатогенними грибами, Стерлікова О. М. (2014)
Строяновський В. С. - Ефективність вирощування картоплі за різних технологій в умовах Південно-західного Лісостепу України, Рихлівський І. П. (2014)
Davydova O. E. - Evaluation of biological activity of microelement complex "Avatar-2" for its application for pre-treatment of wheat seeds, Axylenko M. D., Maksin V. I., Kotenko S. I., Derevianko K. Y. , Nikolaevska V. I. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гамма-опромінення на імунобіологічні показники крові кролів, Бусенко О. Т. (2014)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання кормів курчатами-бройлерами за різних рівнів треоніну у комбікормах, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Яценко О. В. - Ефективність використання поживних речовин перепелами яєчного напряму продуктивності за різних рівнів цинку в комбікормах (2014)
Халак В. І. - Ознаки власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів та їх зв'язок з показниками білкового обміну і активністю лужної фосфатази (2014)
Ischenko A. M. - Prebiotic preparation "MikoLad" in the diets of the weaned young pigs, Kucheryavy V. P. (2014)
Білоус А. М. - Моделювання мортмаси сухостою вільшаників Українського Полісся (2014)
Василишин Р. Д. - Вуглецедепонувальний потенціал ялинових насаджень Українських Карпат (2014)
Гончаренко Б. В. - Оцінка успішності та перспективності інтродукції, ступеня акліматизації представників родового комплексу Forsythia Vahl у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (2014)
Gnativ P. S. - Renewable water resources of northeastern macroslopes of Eastern Carpathians and their quality, Lopotych N. Ja. (2014)
Кудінова І. П. - Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку (2014)
Євсєєва І. В. - Роль конкурентних переваг у забезпеченні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на сучасному етапі (2014)
Наконечна К. В. - Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію (2014)
Ilchuk M. M. - Agricultural enterprises land use and its effectiveness, Sychova O. D. , Radko V. I. (2014)
Sopivnyk R. V. - Pedagogical conditions of moral responsibility rural youth, Sopivnyk I. V. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського