Шевчук О. О. - Захист авторських та суміжних прав на сучасному етапі розвитку інтелектуальної власності в Україні, Томма Р. П. (2011)
Коновалов О. В. - Зміст фінансового моніторингу у системі економічної безпеки вітчизняних банківських установ (2011)
Лазюк С. В. - Справляння мита як реалізація функцій держави (2011)
Мозоль І. А. - Категорійний аналіз щодо дослідження фіктивного підприємництва (2011)
Якуша Н. В. - Про застосування фінансового впливу до платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2011)
Алфьоров С. М. - Попереднє розслідування як етап провадження у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб: теоретичний аспект (2011)
Доненко В. В. - Ґенеза адміністративної юрисдикції у сфері дорожнього руху (2011)
Кобринський В. Ю. - Класифікація видів державного контролю у сфері національної безпеки, Чернявська Т. І. (2011)
Козьяков І. М. - Державний гірничий нагляд: результати реформування (2011)
Комісаров О. Г. - Національна політика розвитку інформаційного суспільства: проблеми та перспективи запровадження в Україні (2011)
Кроленко В. О. - Відомчі програми як елемент механізму адміністративно-правового регулювання (2011)
Миронюк Р. В. - Система суб’єктів адміністративно-деліктного процесу (2011)
Мосьондз С. О. - Формування стратегії державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Сергєєв Р. С. - Адміністративна відповідальність суб’єктів централізованого диспетчерського управління (2011)
Соколенко О. Л. - Поняття правового статусу як основа адміністративно-правого захисту прав людини (2011)
Андрєєва О. О. - Ліцензування як засіб адміністративно-правового регулювання в галузі літакобудування (2011)
Журавель О. Є. - Повноваження ОВС щодо протидії безпритульності та бездоглядності дітей (2011)
Маштак К. С. - Поняття адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2011)
Розум І. О. - До питання місця провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій та комісій з референдуму у структурі адміністративного процесу (2011)
Суходубов Д. В. - Проблеми розвитку правового регулювання координаційної діяльності правоохоронних органів (2011)
Черевач О. М. - Адміністративно-правова характеристика насильства в сім`ї (2011)
Книга М. М. - Інститут примусових заходів медичного характеру за Кримінальним кодексом України 2001 року: основні здобутки та деякі пропозиції щодо подальшого вдосконалення (2011)
Шалгунова С. А. - Особа злочинця за уявленнями дореволюційних вітчизняних юристів: антропологічна та соціологічна школи (2011)
Ємельянов М. В. - Поняття та види шахрайства за Кримінальним кодексом України (2011)
Миронюк С. А. - Завдана шкода як оціночна категорія умисного знищення та пошкодження чужого майна (2011)
Мороз В. П. - Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення: досвід країн СНД (2011)
Басиста І. В. - Напрями підвищення ефективності виконання рішень слідчого на стадії досудового розслідування (2011)
Ліпинський В. В. - Щодо повноважень прокурора у провадженні в справах про порушення митних правил (2011)
Петрова І. А. - Експертне дослідження меблів при проведенні судово-товарознавчих експертиз (2011)
Пиріг І. В. - Історія становлення та розвитку експертної діяльності в органах внутрішніх справ (2011)
Уваров В. Г. - Реалізація принципу верховенства права при реформуванні інституту запобіжних заходів кримінально-процесуального законодавства України (2011)
Чаплинський К. О. - Поняття та сутність тактичного забезпечення досудового розслідування (2011)
Чорноус Ю. М. - Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів (2011)
Вовчанська О. А. - Тактика слідчого експерименту під час протидії незаконному обігу наркотичних засобів (2011)
Ковбаса В. М. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до проведення очної ставки (2011)
Макашов А. В. - Організаційно-тактичні заходи проведення обшуку при розслідуванні фальшивомонетництва (2011)
Михайлова Н. В. - Проблеми участі понятих у кримінальному процесі України, Головченко О. (2011)
Михайлова Н. В. - Захисник та адвокат в кримінальному процесі: проблеми розмежування, Демошенко Є. (2011)
Сорока А. З. - Окремі аспекти залучення перекладача до проведення слідчих дій (2011)
Мухтаров А. В. - Некоторые аспекты отношений между Украиной и Азербайджаном (2011)
Ягубова А. - Права ребенка в Азербайджане: законодательство и реальность (2011)
Титул, содержание (2014)
Ильяшов М. А. - Обоснование методики прогноза мест разрушения стволов дегазационных скважин, пробуренных с поверхности, Дедич И. А., Халимендиков Е. Н., Радченко В. В., Назимко В. В. (2014)
Пономарь В. Н. - Установка для нагрева шахтного воздуха, Ситков А. С., Коваленко В. К. (2014)
Ванеев Б. Н. - Гармонизация государственных стандартов Украины с международными стандартами на взрывозащищенное электрооборудование, Вареник Е. А., Меженков К. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Влияние различных факторов на травматизм в угольной промышленноси, Махно С. Я. (2014)
Вовк О. А. - Сейсмобезопасность подземных и поверхностных сооружений при горных ударах и подземных взрывах (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" прошлых лет (2014)
Лебедев В. И. - Определение утечек воздуха через изолированные пожарные участки в метанообильных шахтах, Перехрест Ю. Н. (2014)
Антощенко Н. И. - Новый подход к регулированию вентиляции угольных шахт, Калюжный В. В., Коптиков В. П., Тында Г. Б., Андриенко П. Д., Садовой А. В. (2014)
Косарев И. В. - Система мультирукавного управления механизированной крепи, Мезников А. В., Карпенко А. С., Трусов М. В. (2014)
Столяр О. П. - Канатные анкеры как крепи усиления на сопряжениях лава–штрек, Сторчак И. И. (2014)
Козлов В. А. - Развитие флотационных технологий для обогащения угольного шлама, Пикалов М. Ф., Кияненко А. Е. (2014)
Матрофайло М. Н. - К угленосности визейских отложений Ковельской перспективной площади Львовско-Волынского каменноугольного бассейна, Шульга В. Ф., Король Н. Д., Костик И. Е. (2014)
Трудовые рекорды ОФ "Свято-Варваринская" к первому юбилею (2014)
Корченко А. - Метод определения идентифицирующих термов для систем обнаружения вторжений (2014)
Конахович Г. - Концепція побудови обладнання захищеного радіотелефонного зв’язку для авіаційних застосувань, Антонов В., Курушкін В. (2014)
Хлапонін Ю. - Модель нечіткої нейронної продукційної мережі в системах захисту інформації, Козловський В., Міщенко А. (2014)
Рябий М. - Огляд сучасних методів квантової та пост-квантової криптографії (2014)
Рудницький В. - Синтез елементарних функцій перестановок, керованих інформацією, Мельник О., Щербина В., Миронюк Т. (2014)
Навроцький Д. - Криптографічна система захисту радіоканалів БПЛА від несанкціонованого втручання (2014)
Фауре Э. - Метод формирования воспроизводимой непредсказуемой последовательности перестановок, Швыдкий В., Щерба А. (2014)
Туйчиев Г. - О сетях RFWKIDEA16-8, RFWKIDEA16-4, RFWKIDEA16-2 и RFWKIDEA16-1, созданных на основе сети IDEA16-8 (2014)
Пелещишин А. - Визначення рекомендацій щодо інформаційного впливу на структуру віртуальної спільноти, Корж Р., Гумінський Р. (2014)
Кобрин М. - Развитие метода определения ценности информационных активов организации для нескольких экспертов, Скичко В., Вороной М. (2014)
Філоненко С. - Система попередження витоку персональних даних мережевими каналами, Мужик І., Німченко Т. (2014)
Богданович В. - Інформаційна технологія багатомірного оцінювання рівня етнонаціональної напруженості в Автономній Республіці Крим, Бальбек Р. (2014)
Копитін Ю. - Розробка моделі оцінки ризиків інформаційної безпеки на основі розфарбованої мережі Петрі (2014)
Нікіфорова Л. - Модель та метод управління інформаційною безпекою соціальних груп під час впровадження другого рівня пенсійної реформи в Україні, Яремчук Ю., Шиян А. (2014)
Казмирчук С. - Метод n-кратного понижения порядка лингвистических переменных на основе частного расширения базы, Ахметов Б., Гололобов А., Гнатюк С., Сейлова Н. (2014)
Бурдо О. Г. - Инициирование механодиффузионного эффекта при экстрагировании в электромагнитном поле (2014)
Рудобашта С. П. - Исследование кинетических закономерностей процесса сушки промежуточного продукта получения катализатора ГИАП, Кошелева М. К. (2014)
Ткаченко С. Й. - Оціночний метод визначення коеффіцієнтів тепловіддачі в обладнанні технологічних систем, Румянцева Т. Ю., Пішеніна Н. В. (2014)
Петрова Ж. О. - Дослідження процесів адсорбції антиоксидантних функціональних рослинних порошків, Снєжкін Ю. Ф., Гетманюк К. М. (2014)
Гивлюд А. М. - Статика і кінетика адсорбції оксіпропіонової кислоти природним цеолітом, Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2014)
Гриднева Т. В. - Исследование физико-химических свойств диоксида кремния, полученного из отходов рисового производства, Ляшенко А. А., Сорока П. И., Рябик П. В. (2014)
Тертишна О. В. - Визначення стійкості нафтових дисперсних систем (2014)
Поперечний А. М. - Експериментальне дослідження процесу подрібнення плодових кісточок, Корнійчук В. Г., Жданов І. В., Миронова Н. О. (2014)
Поперечный А. Н. - Гидродинамика псевдоожиженого слоя растительного сырья, Корнейчук В. Г., Курьянов К. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження кінетики комбінованого методу сушіння грибів гливи, Дубковецький І. В., Бурлака Т. В., Стрельченко Л. В. (2014)
Малежик І. Ф. - Дослідження процесу НВЧ-сушіння морквяних вичавок при одержанні каротиновмісного збагачувача, Бессараб О. С., Бандуренко Г. М., Левківська Т. М. (2014)
Дубковецький І. В. - Дослідження процесу сушіння суміші з буряковим барвником як наповнювача для м’ясомістких виробів, Малежик І. Ф., Пасічний В. М., Тимошенко І. В. (2014)
Дубковецький І. В. - Дослідження кінетики процесу сушіння груш комбінованим енергопідведенням, Малежик І. Ф., Шевчук О. О. (2014)
Киричук І. І. - Визначення коефіцієнту масопереносу та транспортних параметрів мембран, Мирончук В. Г., Змієвський Ю. Г. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика біогазового процесу утилізації паперової упаковки, Воронін Л. Г., Смірнова В. А. (2014)
Ободович А. Н. - Исследование влияния механизмов дискретно-импульсного вводa энергии (ДИВЭ) на диспергирование крахмалсодержащих сред в роторно-пульсационном аппарате, Лымарь А. Ю. (2014)
Бурдо О. Г. - Процессы кристаллизации воды в ультразвуковом поле, Тришин Ф. А., Трач А. Р. (2014)
Погорілий Т. М. - Визначення змін температур в комірках розчину сахарози при їх одночасному контакту з паровою бульбашкою зі змінними коєфіцієнтами теплофізичних характеристик при масовій кристалізації цукру (2014)
Новохат О. А. - Дослідження роботи електричного інфрачервоного випромінювача для сушіння санітарно-гігієнічного паперу, Татарчук О. О. (2014)
Грабов Л. Н. - Разработка конкурентноспособных трубчатых теплообменных аппаратов, Чалаев Д. М., Переяславцева Е. А., Сильнягина Н. Б. (2014)
Зав'ялов В. Л. - Дослідження просторово-часових характеристик віброекстрагування з метою масштабування віброекстракційної апаратури, Мисюра Т. Г., Бодров В. С., Запорожець Ю. В., Попова Н. В., Лобок О. П., Костюк В. С. (2014)
Безбах И. В. - Исследование процесса сушки пшеницы в аппарате с вращающимся термосифоном, Воскресенская Е. В. (2014)
Поперечний А. М. - Гідродинаміка і кінетика конвективного сушіння барбарису, Корнійчук В. Г., Курянов К. В., Гордійчук Д. А. (2014)
Іваницький Г. К. - Дослідження впливу кавітаційного механізму при пульсаційному екстрагуванні рослинної сировини, Шурчкова Ю. О., Ганзенко В. В., Гоженко Л. П., Янюк Т. І., Янюк Т. О., Бондар О. Ю. (2014)
Снежкин Ю. Ф. - Энергоресурсосберегающий способ сушки термолабильных материалов в ленточной сушильной установке непрерывного действия, Сороковая Н. Н., Шапарь Р. А. (2014)
Паламарчук І. П. - Розробка математичної моделі процесу вібровідцентрового сушіння кератиномісткої сировини, Зозуляк О. В., Липовий І. Г. (2014)
Берник І. М. - Аналіз параметрів впливу на формування моделі акустичної обробки рідинних харчових середовищ (2014)
Волков В. Э. - Неустойчивость течения жидкости и оценка масштаба турбулентности (2014)
Любека А. М. - Обгрунтування фізичної моделі гідродинаміки в апараті із щілинним газорозподільним пристроєм, Корнієнко Я. М. (2014)
Корнієнко Я. М. - Моделювання безперервного процесу утворення мінерально-гумінових добрив, Сачок Р. В. (2014)
Удодов С. О. - Моделювання процесів нагрівання та кіп’ятіння пивного сусла в трубках внутрішнього кіп’ятильника, Мерзляк Д. В., Марцинкевич Л. В. (2014)
Марчевський В. М. - Кінетика високотемпературного пресування картонного полотна, Воронін Л. Г., Мельник О. П., Биковець Д. П., Василенко М. М. (2014)
Герега А. Н. - Моделирование перколяционных систем в специализированном программном комплексе "ОДНО" (2014)
Терзиев С. Г. - Применение теории подобия в задачах экстрагирования в микроволновом поле, Макиевская Т. Л. (2014)
Дмитренко Н. В. - Дослідження впливу попередньої гігротермічної обробки на теплові характеристики та ефективність процесу сушіння паренхімних тканин картоплі, Іванов С. О., Декуша Л. В., Снєжкін Ю. Ф. (2014)
Степанюк А. Р. - Обгрунтування методів створення мінерально-органічних речовин на базі лугів гуматів соняшникового попелу, Борисенко Є. Ю. (2014)
Степанюк А. Р. - Моделювання створення мінерально-органічних речовин на базі лугів гуматів соняшникового попелу, Борисенко Є. Ю. (2014)
Шутюк В. В. - Визначення впливу основних параметрів перегрітої пари на процес сушіння харчових продуктів, Василенко С. М., Бессараб О. С. (2014)
Капетула С. М. - Дослідження процесу сушіння насіння льону (2014)
Шапар Р. О. - Iнноваційна технологія виробництва фруктово-овочевих чипсів, Снєжкін Ю. Ф., Гусарова О. В. (2014)
Ощипок І. М. - Енергозбереження у теплових мережах готельно-ресторанних комплексів за рахунок зміни параметрів теплоносія (2014)
Бурдо О. Г. - Підвищення енергоефективності рекуперативної зерносушарки, Безбах І. В., Зиков О. В. (2014)
Терзиев С. Г. - Повышение ресурсоэнергоэффективности технологии растворимого кофе (2014)
Ялпачик В. Ф. - Економічна оцінка ефективності використання способу охолодження зерна, Кравець О. В., Верхоланцева В. О. (2014)
Бурдо А. К. - Розробка технології екстракту із чорноплідної горобини з використанням НВЧ-випромінювання, Демченко М. В. (2014)
Грабов Л. М. - Шляхи зниження енерговитрат в технології біоенергоконверсії рослинних олій, Шматок О. І. (2014)
Бурдо О. Г. - Исследование вакуум-выпарных аппаратов нового типа, Ружицкая Н. В., Макаренко Т. А., Малашевич С. А. (2014)
Смирнов Г. Ф. - Анализ процесса сушки недеформируемого, нагреваемого материала на основе представлений о существовании физических механизмов ее "торможения", Зыков А. В. (2014)
Бурдо О. Г. - Неэнергоемкие пищевые добавки, натуральные красители и ароматизаторы, Терзиев С. Г., Ружицкая Н. В., Харенко Д. А. (2014)
Терзиев С. Г. - Энергетический аудит пищеконцентратного производства, Борщ А. А. (2014)
Булік Ю. В. - Експериментальні дослідження динаміки процесу екскавації сапропелів грейфером, Павлова І. О., Ілюшик І. М. (2014)
Гевко І. Б. - Технологічні передумови розрахунку інструментів для формування гвинтових гофрованих робочих органів сільськогосподарських машин, Драган А. П., Тарасюк Ю. М. (2014)
Герук С. М. - Особливості конструкцій трубчастих конвеєрів, Довбиш А. П. (2014)
Головачук І. П. - Дослідження пружного стану стебел льону (2014)
Диня В. І. - Техніко-економічне обґрунтування використання обертових втулок у свердлильних кондукторах (2014)
Дударєв І. М. - Аналіз конструкцій сушарок сипких матеріалів, Голячук С. Є. (2014)
Кобець А. С. - Обґрунтування конструкції відцентрового розкидача мінеральних добрив, Науменко М. М., Пономаренко Н. О. (2014)
Ковалев М. М. - Применение ИК-облучения для повышения качества семян льна, Зубцов В. А., Миневич И. Э., Осипова Л. Л., Толстушко Н. А. (2014)
Козелко Ю. І. - Визначення кінематичних параметрів машини для висаджування картоплі, Усенко М. В., Владут В. (2014)
Мельник Ю. А. - Цифрове моделювання мікрорельєфу робочих органів поліномами Чебишева, Синій C. В., Варголяк М. Я., Мельник О. В., Юхимчук С. Ф. (2014)
Миневич И. Э. - Исследование процесса экстракции полисахаридов и белка из льняного жмыха, Осипова Л. Л., Зубцов В. А., Толстушко Н. А. (2014)
Поляшенко С. О. - Вплив швидкості полотна транспортера бурякозбиральних машин на пошкодження і розсівання коренеплодів, Роляк О. А., Цикалюк Ю. О. (2014)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу посадки картоплі ланцюгово-ложковим висаджувальним апаратом, Толстушко М. М. (2014)
Толстушко М. М. - Дослідження впливу швидкості удару по стеблах та щільності стеблової стрічки на її розтягнутість, Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Мартинюк В. Л., Сацюк В. В. (2014)
Толстушко Н. О. - Обґрунтування основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача стрічки льону (2014)
Толстушко Н. О. - Перспективи вирощування та переваги використання енергетичної верби в Україні, Пенкаля В. Є., Вржещ М. В., Толстушко М. М. (2014)
Фльонц І. В. - Розрахунок економічної ефективності розробленого транспортера-сепаратора (2014)
Хайлис Г. А. - Анализ качения колес транспортных средств сельскохозяйственного назначения, Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Федорусь Ю. В. (2014)
Хайлис Г. А. - Сопротивление качению колес прицепной четырехколесной тележки по опорной плоскости, Толстушко Н. Н., Цызь И. Е., Толстушко Н. А., Талах Л. А., Грушецкая М. Г. (2014)
Хайлис Г. А. - О поперечном транспортировании в льноуборочных машинах стеблей на расстил, Харчук А. С., Толстушко Н. Н., Толстушко Н. А. (2014)
Хлопецький Р. А. - Дослідження добування озерного сапропелю з-під шару води та його використання під час виробництва органічних добрив, Поліщук М. М. Дідух В. Ф. (2014)
Хмельовський В. С. - Дослідження питомої енергоємності удосконаленої скреперної установки з урахуванням якості роботи, Ікальчик М. І. (2014)
Цизь І. Є. - Дослідження руху повітряного потоку у в’язких рідинах, Хомич С. М., Трохимчук Р. М. (2014)
Чвартацький І. І. - Синхронізація роботи висівного та розподільного апаратів сівалки однозерного висівання насіння, Лотоцький Р. І. (2014)
Шейченко В. О. - До питання одержання лубоволокнистої сировини з технічних конопель, Маринченко І. О. (2014)
Анотації (2014)
Лисенко О. С. - Остеостимулююча активність остеотропних композицій на основі наноструктурованої біокераміки, Левицький А. П., Борисенко А. В. (2014)
Хлыстун Н. Л. - Лечебное действие кверцетина и гиалуроновой кислоты при воздействии на десну липополисахарида (2014)
Глазунов О. А. - Оценка эффективности лечебно-профилактического комплекса при стоматологических заболеваний у горнорабочих (2014)
Ткаченко Е. К. - Влияние препаратов растительных полифенолов и витаминно-минерального комплекса на состояние межклеточного матрикса пародонта и слизистой оболочки полости рта крыс при гипоэстрогении, Николаева А. В., Новосельская Н. Г. (2014)
Деньга О. В. - Экспериментальное обоснование профилактики кариеса зубов у детей дошкольного возраста, Ковальчук В. В., Макаренко О. А. (2014)
Деньга О. В. - Стоматологический статус женщин сельскохозяйственного региона с повышенной пестицидной нагрузкой, Балега М. И. (2014)
Новикова Ж. А. - Эффективность использования различных зубных щёток у взрослых и детей, Коновалов Н. Ф., Цевух Л. Б. (2014)
Сторожева М. В. - Влияние препаратов, используемых для местной анестезии, на иммунологические показатели у больных с отягощенным аллергологическим анамнезом (2014)
Гулюк А. Г. - Клінічна характеристика післяопераційних ускладнень загоєння рани після уранопластики у дітей з вродженою розщілиною піднебіння, Демид О. І. (2014)
Гулюк А. Г. - Влияние местного лечения обострения хронического одонтогенного гайморита лизомукоидом на изменение биохимических маркеров воспаления и дисбиоза, Варжапетян С. Д., Баранник Н. Г. Кнава О. Э. (2014)
Ярова С. П. - Результаты эндоскопического исследования верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных с одонтогенным гайморитом с применением про- и пребиотиков, Яценко Е. А. (2014)
Шутурминский В. Г. - Клинико-лабораторная оценка нового базисного материала для съемного зубного протезирования на основе сополимера полипропилена, Шнайдер С. А. (2014)
Шнайдер С. А. - Конусно-променева томографія - метод вибору при плануванні дентальної імплантації, Гончаренко Є. В., Ковшар І. П., Вакуленко В. І. (2014)
Деньга О. В. - Состояние неспецифической резистентности и функциональных реакций у детей с зубочелюстными аномалиями и сопутствующим диффузным нетоксическим зобом, Колесник К. А. (2014)
Воронкова А. В. - Влияние геля с пробиотиками на биохимические показатели слюны пациентов с зубочелюстными аномалиями после ортодонтического лечения, Шнайдер С. А. (2014)
Безвушко Э. В. - Оценка информативности ряда европейских индикаторов в субъективном определении стоматологического здоровья школьников 12-15 лет г. Львова (часть 1) (2014)
Волченко Н. В. - Влияние комплексной профилактики на уровень биохимических маркеров воспаления и дисбиоза в слюне детей с разным типом школьного обучения, Соколова И. И. (2014)
Гринишин О. Б. - Порівняльна оцінка ураженості карієсом тимчасових молярів у дітей з використан-ням індексу ICDAS ІІ, Безвушко Е. В. (2014)
Крупей В. Я. - Динаміка маркерів запалення у ротовій рідині дітей із стоматологічними захворюваннями на тлі хронічної патології шлунково-кишкового тракту, Ковач І. В. (2014)
Пында М. Я. - Влияние геохимических факторов на развитие кариеса зубов у 6-летних детей, Иванов В. С. (2014)
Безруков С. Г. - Показатели распространенности, интенсивности кариеса зубов и частоты гипоплазии эмали у больных ювенильным ревматоидным артритом, Галкина О. П. (2014)
Саенко В. Л. - Постиньекционный некроз кожи лица, Красников В. А, Федорец С. А., Аносов М. С. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Нетрадиційне лікування підвищеної больової чутливості при невралгії трійчастого нерва (2014)
Глазунов О. А. - Влияние неблагоприятных условий горнорудного производства на состояние тканей пародонта (обзор литературы), Груздева А. А., Чекрыгина Л. Б. (2014)
Ворожко А. А. - Новое поколение стоматологических материалов в клинике ортопедической стоматологии (2014)
Косенко К. М. - Аналіз роботи проблемної комісії МОЗ та НАМН України "стоматологія" за 2013 рік, Іванов В. С. (2014)
Проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє: (2014)
Памяти Косенко Константина Николаевича (2014)
Титул, содержание (2009)
Гриценко В. И. - Перспективы компьютерного обучения (2009)
Данилова О. В. - Метод слияния таксономий учебных компетенций для поиска оптимального маршрута обучения (2009)
Артеменко В. Б. - Модель внедрения дистанционных образовательных технологий в высшей школе (2009)
Бисикало О. В. - Ассоциативный поиск для задач обучения на основе электронного тезауруса образов (2009)
Мазурок Т. Л. - Логико-математическая модель управления обучением (2009)
Власенко Н. А. - Текстометрические исследования многоязычных научных текстов, Кузьминская Н. Л., Максименко А.А. (2009)
Петров С. А. - Категориально-информационная модель адаптивной системы непрерывного обучения (2009)
Львов С. А. - Концепция информационной поддержки учебного процесса и ее реализация в педагогических программных средах (2009)
Микитюк А. Н. - Современные педагогические технологии в контексте идеи непрерывного образования, Белоусова Л. И., Колгатин А. Г. (2009)
Богино В. И. - Информационная технология поддержки процессов совместной деятельности при тренировке и переподготовке кадров, Левчук А. Н., Петрова Е. Г. (2009)
Маклакова Г. Г. - Интеллектуальное управление в распределенной системе дистанционного обучения (2009)
Зикратый С. В. - Адаптивная система дистанционного диагностирования уровня знаний студентов, Савюк Л. А. (2009)
Бахрушин В. Е. - Эмпирические функции распределения результатов тестирования выпускников школ, Журавель С. В., Игнахина М. А. (2009)
Кравцов Г. М. - Технология адаптивных тестов для реализации лабораторных работ в дистанционном курсе "Цитология", Кравцов Д. Г. (2009)
Макарова М. В. - Реализация кредитно-модульной системы преподавания в вузе с использованием Интернет-технологий (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
Васильев В. И. - Обнаружение закономерностей сходства, равенства и порядка (2009)
Недайвода И. В. - Алгоритм оценивания пространственного распределения магнитного поля сердца человека в магнитокардиографии, Примин М. А., Васильев В. Е. (2009)
Вишенский А. А. - О спектральном подходе к исследованию цепей Маркова, Сирик С. В. (2009)
Васюхин И. И. - Модифицированный программно-аппаратный метод быстрого преобразования конфигураций сложных символов объектов, движущихся в околоземном пространстве, Гулевец В. Д., Капштык О. И. (2009)
Кононенко И. Ю. - Моделирование свободных и вынужденных гидроупругих колебаний систем оболочек с использованием интегральных представлений (2009)
Зелык Я. И. - Корреляционные и спектральные методы оценивания широтного дрейфа солнечных магнитных полей, Степанян Н. Н., Андреева О.А. (2009)
Иванько Е. О. - Моделирование процессов возникновения циркуляции волны возбуждения в миокарде, Иванушкина Н. Г., Прокопенко Ю. В. (2009)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: основы методологии и архитектурно-структурная организация, Кривой С. Л., Петренко Н. Г. (2009)
Гриценко В. И. - Автоматизация построения бизнес-правил в процессе реинжиниринга программных legacy-систем на этапе анализа их функциональных структур, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Белошапкин В. К. - О приоритетных критериях оценки распределенных корпоративных сетей, Горбунов И. Э. (2009)
Гришин А. Г. - Математическая модель электронной платежной системы как объекта управления, Билиловец А. С. (2009)
Галушко В. Г. - Статистический подход к планированию перевозок грузов на маишрутах транспортной сети региона (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
Палагин А. В. - Системно-онтологический анализ предметной области, Петренко Н.Г. (2009)
Ильин Н. И. - Модель производительности системы визуализации спутниковых данных (2009)
Лисецкий Ю. М. - Проблемы построения интегрированных информационных систем с заданными свойствами (2009)
Гриценко В. И. - Построение бизнес-правил для SQL-вложений и JCL-заданий, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Донец Г. А. - Об одном подходе к решению комбинаторной задачи оптимизации на графах, Колечкина Л. Н. (2009)
Тимофієва Н. К. - Самоналагоджувальні алгоритми знаходження невизначених параметрів у задачах комбінаторної оптимізації (2009)
Жереб К. А. - Программный инструментарий, основанный на правилах, для автоматизации разработки приложений на платформе Microsoft.NET (2009)
Богаенко В. А. - Математическое моделирование динамики геохимических процессов загрязнения водных горизонтов, Булавацкий В. М., Скопецкий В. В. (2009)
Войтович И. Д. - СКВИД-магнитометрическая система контроля за магнитными контрастирующими агентами и управляемым транспортом лекарств на магнитных носителях: особенности технологии преобразования информации и ее программная реализация, Васильев В. Е., Недайвода И. В., Примин М. А. (2009)
Федорук П. І. - Використання системи EduPRO для організації процесу адаптивного навчання, Масловський С. М. (2009)
Наши авторы (2009)
Опарин С. А. - Совмещенный процесс тонкого измельчения и сушки растительных отходов, Сорока П. Г. (2014)
Долінський А. А. - Використання кавітаційних технологій при обробці рідких гетерогенних систем, Авдєєва Л. Ю., Жукотський Є. К., Макаренко А. А. (2014)
Долінський А. А. - Сучасні методи впливу на структуруючі властивості складних матеріалів як об′єктів розпилювального сушіння, Турчина Т. Я., Жукотський Є. К. (2014)
Малецкая К. Д. - Теплотехнологические аспекты сушки распылением водных экстрактов лекарственного растительного сырья, Переяславцева Е. А., Турчина Т. Я. (2014)
Заплетников И. Н. - Усовершенствование конструкции овощерезательных машин предприятий питания, Пильненко А. К., Гордиенко А. В., Севаторова И. С., Ревякин Д. А. (2014)
Самойчук К. О. - Визначення продуктивності пульсаційного апарату з вібруючим ротором, Івженко А. О. (2014)
Турчун О. В. - Адсорбція альдегідів із водно-спиртових розчинів шунгітом, Мельник Л. М., Ткачук Н. А., Мельник З. П. (2014)
Целень Б. Я. - Нейтралізація кислих водних розчинів методом дискретно-імпульсного введення енергії, Яроцький С. М. (2014)
Бандура В. М. - Розробка технологічної схеми екстрагування олії з допомогою мікрохвильового інтенсифікатора, Коляновська Л. М. (2014)
Янаков В. П. - Определение взаимосвязи технических параметров в период замеса теста (2014)
Русалин С. М. - Классификация тестомесильных машин и алгоритм их выбора, Юшко В. Л., Кривич Т. Э. (2014)
Осадчук П. І. - Експерементальні дослідження впливу надвисокочастотного поля на первинний процес очистки соняшникової олії (2014)
Сидоренко О. П. - Аналіз структури соку яблучного при різних способах отримання, Зубрій О. Г., Семінський О. О. (2014)
Ковальов О. В. - Встановлення оптимальних режимів роботи хлібопекарських печей, Миколів І. М., Федорів В. М. (2014)
Грабов Л. Н. - Интенсификация тепломасообменных процессов получения галеновых препаратов, Посунько Д. В. (2014)
Evtushenko Olga - Dynamics of manufacturing injuries in meat processing of food industry of Ukraine, Lych Inna, Vlasyuk Іvanka (2014)
Бухкало С. І. - Деякі аспекти екологічної безпеки полімерної тари та пакування харчової промисловості (2014)
Терзиев С. Г. - Стендовые испытания микроволнового экстрактора для производства кофепродуктов, Макиевская Т. Л., Ружицкая Н. В. (2014)
Орловская Ю. В. - Эффективность систем деминерализации воды, Бурдо О. Г., Тришин Ф. А. (2014)
Киптелая Л. В. - Компьютерное моделирование распледеления теплового потока в ИК-сушилке, Саенко С. Ю., Загорулько А. Н. (2014)
Киптелая Л. В. - Повышение эффективности производства фруктовых паст из плодово-ягодного сырья, Загорулько О. E. (2014)
Дубовкіна І. О. - Застосування методу дискретно-імпульсного введення енергії для отримання водно-спиртових сумішей (2014)
Корнієнко Я. М. - Підвищення ефективності регенерації забруднених рулованих мембранних модулів, Гулієнко С. В., Григоренко О. В. (2014)
Тертишний О. О. - Одержання адсорбентів нафтопродуктів карбонізацією відходів рисового виробництва, Тертишна О. В. (2014)
Барна І. Р. - Конструктивні рішення та розрахунок економічної ефективності фільтраційного сушіння сировинних матеріалів виробництва шлакового гравію, Атаманюк В. М., Симак Д. М. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних для теплової інтеграції процесу стабілізації нафти на нафтовому промислі, Кержакова М. О. (2014)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процесса производства акриловой кислоты, Васильев М. А., Тюльпа Е. А. (2014)
Ульев Л. М. - Экстракция данных для пинч-анализа процессов выделения бензол-толуол-ксилольной фракции и гидродеалкилата в производстве бензола, Яценко О. А., Ильченко М. В. (2014)
Ульєв Л. М. - Екстракція даних процесу атмосферної перегонки нафти з блоком елзу на АВТ-А12/6, Хіміч О. І., Каніщев М. В. (2014)
Ульев Л. М. - Теплоэнергетическая интеграция процесса производства карбамида на агрегате АК-70, Яценко О. А. (2014)
Литвиненко И. И. - Создание автоматизированной функциональной схемы установки первичной переработки нефти, Юзбашьян А. П., Рахманиан М. А. (2014)
Артюхова Н. О. - Експериментальне дослідження кінетики видалення вологи з зернистих матеріалів в багатоступеневій гравітаційній поличній сушарці (2014)
Артюхов А. Є. - Дослідження процесів сепарації та класифікації гранул у вихрових грануляторах, Фурса О. С., Москаленко К. В., Покотило В. М. (2014)
Грабов Л. Н. - Использование метода ДИВЭ для нагревания и сбора разлитой нефти, Степанова О. Е. (2014)
Грабов Л. Н. - Исследование термокинетических характеристик охлаждения в средах на основе геоминеральных растворов, Москаленко А. А., Грабова Т. Л. (2014)
Воронін Л. Г. - Віброекструзія фібробетонних плит покриття, Андреєв І. А., Шмельова Д. Ю. (2014)
Мітусов Р. О. - Ресурсо-енергоощадний процес екструзії на каскадному дисково-шестеренному екструдері, Швед М. П., Швед Д. М. (2014)
Слободянюк К. С. - Процес утворення кристалічно-аморфних твердих структур з органічними сполуками, Степанюк А. Р. (2014)
Слободянюк К. С. - Створення кристалічно-аморфних структур при переробці розчинів сульфату амонію з підвищеним вмістом органічних сполук, Степанюк А. Р. (2014)
Швед М. П. - Черв'ячно-шестеренний екструдер при переробці полімерних матеріалів, Швед Д. М., Степанюк Д. А. (2014)
Хіміч О. І. - Теплова інтеграція процесу концентрування суміші у виробництві броміду натрію, Перевертайленко О. Ю., Горбунов К. О., Рябова І. Б. (2014)
Пономаренко А. В. - Создание каталитического блока очистки газовых выбросов мусороперерабатывающей установки производительностью 100 кг/ч, Ведь В. Е., Краснокутский Е. В. (2014)
Снєжкін Ю. Ф. - Енергетичний аналіз технологій виробництва твердого біопалива, Корінчук Д. М., Безгін М. М., Степчук І. В. (2014)
Корінчевська Т. В. - Техніко-економічні показники електронагрівальних теплових акумуляторів, Снєжкін Ю. Ф., Михайлик В. А. (2014)
Селихов Ю. А. - Теплотехническая эффективность применения светопрозрачных покрытий в солнечной энергетике, Коцаренко В. А., Музыка А. С. (2014)
Щепкин В. И. - Исследование влияния кавитации на качество эмульсии при получении топливных композиций, Целень Б. Я., Радченко Н. Л. (2014)
Гура Д. В. - Розробка суміщеного процесу одержання теплової енергії і силіцій(IV) оксиду із відходів рисового виробництва, Сорока П. Г., Черемисінова А. О. (2014)
Степанюк А. Р. - Паливні брикети, як альтернативне паливо. Процес виготовлення паливних брикетів, Степчук І. В. (2014)
Чалаєв Д. М. - Адсорбційний перетворювач теплоти періодичної дії, Грабов Л. Н., Данько І. О. (2014)
Перетяка С. Н. - Изучение процесса сушки кофейного шлама для производства пеллет (2014)
Димитров А. А. - Анализ судовой гибридной тригенерационной системы, работающей по эжекторному холодильному циклу и органическому циклу Ренкина, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2014)
Зыков А. В. - Совершенствование теплотехнологий АПК на основе систем термотрансформации и адресной доставки энергии (2014)
Белозьорова Н. О. - Організація і методика навчання та виховання учнів початкових шкіл України другої половини XIX – початку XX ст. (2014)
Костюк В. В. - Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття (2014)
Lichman L. Yu. - Competence subject matter simulation as scientific and educational problem (2014)
Бем Н. В. - Національно-патріотичне виховання засобами українських періодичних видань (2014)
Гончаренко Ю. В. - Формування креативної сфери учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності (2014)
Карпова Л. О. - Слово як соціокультурний феномен, Магеря О. П. (2014)
Лещенко О. Г. - Методика дослідження сім’ї у період народження дитини (2014)
Овсяннікова В. В. - Педагогічні умови саморозвитку особистості студента в освітньому просторі педагогічного коледжу (2014)
Петровська К. В. - Експериментальна перевірка соціально-педагогічної моделі формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді у творчих неформальних об’єднаннях (2014)
Петрочко Ж. В. - Оцінка потреб дитини та її сім’ї: сутність, значення, концептуальні засади (2014)
Стрілько В. В - Естетичне виховання українців у педагогічній спадщині Григорія Сковороди та Костянтина Ушинського (2014)
Фесенко О. Д. - Умови, шляхи формування естетичних смаків, уподобань на уроках української мови і літератури у ліцеїстів військових навчальних закладів (2014)
Абрамова С. В. - Науково-методична підготовка соціальних педагогів до формування соціальної активності учнів у системі ППО (2014)
Гордєєва Т. Є. - Критерії професійної мобільності соціальних працівників (2014)
Кунінець О. О. - Психолого-педагогічні умови корекції рухової сфери глухих дітей молодшого шкільного віку зі складним дефектом ранній дитячий аутизм, Байкіна Н. Г. (2014)
Сизоненко І. Г. - Проблема професійної діяльності соціального педагога з правової соціалізації особистості (2014)
Єсіонова Г. О. - Дослідження умов формування мотивації студентів до занять фізичними вправами (2014)
Козич І. В. - Асертивна поведінка як новоутворення процесу формування конфліктологічної компетентності майбутнього педагога вищої школи (2014)
Надточій Н. О. - Аналіз підходів до формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю (2014)
Пшенична О. С. - Основні аспекти організації та проведення педагогічного експерименту в умовах вищого навчального закладу (2014)
Щепова Д. Р. - Формування навчально-професійної мотивації у студентів-аграріїв (2014)
Юхно О. І. - Сутність вищої політехнічної освіти: генеза поняття (2014)
Ясточкіна І. А. - Прояви тривожності серед студентської молоді (2014)
Білозуб Л. М. - Музичні комп’ютерні технології у творчості сучасних українських композиторів (2014)
Благун Н. М. - Технологія розроблення соціально спрямованої програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Вавіліна С. Г. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів (2014)
Гейченко Е. И. - Единицы обучения и отбора учебного материала по русскому языку как иностранному (2014)
Дедюкіна О. С. - Можливості використання електронного навчального ресурсу з інформатики у спортивній школі, Пшенична О. С. (2014)
Жигірь В. І. - Особливості набуття менеджером освіти позитивного професійного іміджу (2014)
Kandyba M. O. - Research of orientation professional training content on master students for realization of presentations in the academic sphere (2014)
Маковецька Н. В. - Інтерактивні методи формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців туристичної галузі (2014)
Марушкевич А. А. - Якість підготовки майбутніх педагогів у ВНЗ України в умовах модернізації вищої освіти (2014)
Нацюк М. Б. - Відбір художніх творів для формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх учителів англійської мови в читанні художньої літератури (2014)
Ружин К. М. - Особливості змісту і функціонування принципів інтегрованого та диференційованого підходів у навчанні іноземної мови (2014)
Савельева И. В. - Методика построения индивидуализированной траектории обучения школьников (2014)
Сенченко Я. С. - Зміст формування англомовної комунікативної компетентності учнів професійних ліцеїв (2014)
Стадніченко Н. В. - Проблеми створення креативного освітнього простору в процесі формування техніки професійного спілкування майбутніх акторів (2014)
Сухорукова С. В. - Формування індивідуального іміджу вихователя дітей дошкільного віку (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2014)
Грехова-Бейгул О. Т. - Необхідність державного регулювання зернового ринку України, Лагодієнко В. В. (2014)
Бурова Т. А. - Проблеми та перспективи розвитку системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на підприємствах, Волошина В. В. (2014)
Гнатенко Є. П. - Вдосконалення обліку і аналізу дебіторськоїзаборгованості на підприємстві, Погірщук Б. В. (2014)
Дьоміна В. М. - Оцінка експортного потенціалу Миколаївської областів контексті поглиблення зовнішньоекономічних зв’язків, Кіщак І. Т., Шевчук С. П., Штепа О. В. (2014)
Єрмаков О. Ю. - Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств: організаційно-економічний аспект, Лайко О. О. (2014)
Кравченко Л. О. - Конкурентоспроможність продукції та її оцінка, Парнак О. О. (2014)
Мікрюкова Л. В. - Застосування внутрішнього аудиту як важливого чинника обліково-аналітичного забезпечення основних засобів підприємства, Баришевськка К. В., Волковицька О. М. (2014)
Порудєєва Т. В. - Сучасний стан соціально-економічного розвитку Миколаївської області (2014)
Ручинський О. С. - Вдосконалення організації бухгалтерського обліку доходів на підприємстві, Клименко С. О. (2014)
Терлецька І. В. - Методи оцінки ризику непогашення сумнівноїдебіторської заборгованості, Щербіна Ю. А., Яценко В. М. (2014)
Ужва А. М. - Контролінг у системі управлінського обліку, Мікрюкова Л. В. (2014)
Федосова А. О. - Діагностика проблем в організаціях (2014)
Яценко О. В. - Управління розвитком меліоративних агросистем сільських регіонів (2014)
Баубекова Г. Д. - Инновационный менеджмент как компонентинновационной деятельности специалиста, Шакенова М. Т., Нурланов Е. Б. (2014)
Кваша О. С. - Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії, Циганов С. А. (2014)
Кіщак І. Т. - Інформаційні засади розвитку суспільства на основі економіки знань, Шевчук С. П. (2014)
Назарова Л. В. - Забезпечення продовольчої безпеки в умовах світової продовольчої кризи (2014)
Огієнко А. В. - Міграція між країнами ЄС та Україною: поточна ситуація та прогноз, Огієнко М. М. (2014)
Ткаліч Т. І. - Формування людського капіталу в Україні: проблеми розвитку (2014)
Wojcieszak Ł. - Perspektywy pozyskiwania gazu łupkowego przez białoruś w kontekście jej bezpieczeństwa gazowego (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, содержание (2009)
Гриценко В. И. - Общая технология построения базис-правил при реинжиниринге программных legacy-систем, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Сдобников В. Ю. - Оценивание положения точек схода на изображениях городских кварталов, Савчинский Б. Д. (2009)
Березький О. М. - Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень (2009)
Старков В. Н. - Исследование нестационарного энергообмена двух лазерных пучков в нелинейных средах методами вычислительной физики, Политыло А. С. (2009)
Бычков А. С. - Существование согласованного k-аддитивного продолжения мер в теории возможностей, Иванов Е. Б. (2009)
Бибило П. Н. - Алгоритм построения диаграммы двоичного выбора для системы полностью определенных булевых функций, Леончик П. В. (2009)
Баркалов А. А. - Модификация алгоритма кодирования полей совместимых микроопераций, Визор Я. Е., Мирошкин А. А. (2009)
Яковлев Ю. С. - Основные принципы и методика распределения приложений в сложных компьютерных системах типа "Процессор–в–памяти", Елисеева Е. В. (2009)
Федорук П. И. - Исследование эффективности функционирования адаптивной системы дистанционного обучения Edu Pro (2009)
Львов М. С. - Концепция, архитектура и функциональность гибкой распределенной программной среды учебного назначения для средней школы. Рабочее место методиста (2009)
Ластовченко М. М. - Метод анализа эффективности реконфигурации топологии построения беспроводных мультисервисных сетей повышенной помехозащищенности, Зубарева Е. А., Саченко В. О. (2009)
Наши авторы (2009)
Ванюк О. І. - Організація проведення самостійних фізкультурно-оздоровчих занять у ВНЗ (2014)
Верховська М. В. - Форми фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Коваленко Ю. О. - Оцінка ефективності інноваційних підходів до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у ВНЗ (2014)
Коваленко Ю. О. - Оптимізація фізичного виховання учнів ліцею з використанням засобів рукопашного бою (2014)
Омельяненко Г. А. - Особливості занять з елементами туризму в процесі фізичного виховання дошкільників (2014)
Павлова А. В. - Викладання медико-біологічних основ фізичної культури і спорту у вищому училищі фізичної культури, Васильєва Н. О., Болдирєва О. О. (2014)
Рибалка О. І. - Дослідження рівня теоретико-методичних знань з фізичної культури та спорту студенток Запорізького національного університету, Гурєєва А. М., Єсіонова Г. О. (2014)
Сидорук А. В. - Використання святкових заходів як об’єкта анімаційної діяльності школярів (2014)
Соколова О. В. - Індивідуальний підхід до організації фізичного виховання студентів ЗНУ (2014)
Соколова О. В. - Вивчення стану здоров’я студентів у період екзаменаційної сесії (2014)
Тищенко В. А. - Совершенствование методологических принципов организации физического воспитания студентов, Соколова О. В., Соломоненко С. О. (2014)
Тищенко В. О. - Технологія самостійного фізичного тренування студентів ВНЗ, Єжаченко Я. В. (2014)
Бандуріна К. В. - Фізична реабілітація хворих з люмбоішалгією (2014)
Баришок Т. В. - Фізична реабілітація пацієнтів з переломом кісток у періоді лонгетування, Бучка О. М. (2014)
Богдановська Н. В. - Динаміка адаптивних можливостей організму дітей шкільного віку протягом навчального року, Бойченко Ю. Б. (2014)
Вихляєв Ю. М. - Порівняльні можливості використання сенсорних систем для корекції напрямку руху в сліпих та дітей зі збереженим зором (2014)
Дорошенко В. В. - Фізична реабілітація з використанням фізіотерапевтичних засобів дітей середнього шкільного віку з бронхолегеневою патологією в умовах навчального закладу (2014)
Іванська О. В. - Використання засобів фізичної реабілітації жінок похилого віку після ішемічного інсульту (2014)
Кальонова І. В. - Інноваційні підходи в реабілітації рухових функцій у дітей з церебральним паралічем, Страколист Г. М., Андрієнко О. І. (2014)
Одинець Т. Є. - Вегетативна регуляція серцевого ритму в жінок з постмастектомічним синдромом на диспансерному етапі реабілітації (2014)
Остапенко Г. О. - Корекція маси тіла в жінок похилого віку з патологією жовчовивідної системи засобами фізичної реабілітації (2014)
Толкачова О. В. - Ефективність використання засобів пілатесу для корекції функціонального стану дівчат 18-20 років в умовах спортивно-оздоровчого закладу (2014)
Бабій В. Г. - Планування та організація занять з легкої атлетики на факультетах неспортивного профілю (2014)
Бобровник В. И. - Средства повышения скоростных способностей бегунов на средние дистанции, Тихоненко Я. П. (2014)
Веритов А. И. - Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении физической подготовленности дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и предварительной базовой подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Горбуля В. Б. - Методика формування спортивно-технічної майстерності баскетболістів 10-12 років, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Дядечко И. Е. - Исследование функциональной подготовленности гандболисток в подготовительном периоде, Корниенко Д. С., Петров В. Д., Верцимага А. В. (2014)
Караулова С. І. - Теоретико-прикладні аспекти відбору дітей у секцію волейболу на етапі початкової підготовки, Олійник М. О., Олійник І. С. (2014)
Клапчук В. В. - Фізична реабілітація в Україні: історичні відомості і проблемні питання, Зайцева В. М., Пущина І. В. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Особенности общей и специальной физической подготовленности женской команды Украины по академической гребле в предолимпийском цикле подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Самоленко Т. В. - Аналіз виступу найсильніших легкоатлетів України в основних змаганнях олімпійського циклу 2009 – 2012 рр., Апайчев О. В. (2014)
Тищенко В. О. - Аналіз механізмів енергозабезпечення кваліфікованих гандболістів протягом річного макроциклу (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Акімова Л. М. - Іноземне інвестування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку, Казьонна К. В. (2013)
Джаман М. О. - Регіональний промисловий розвиток у період формування капіталізму, Єрмаков В. В. (2013)
Кицюк І. В. - Конкурентоспроможність країни в умовах транзитивної економіки: регіональний аспект (2013)
Строченко Н.І. - Інновації стандартизації та сертифікації: організаційно-економічні тенденції розвитку, Скрипчук П. М., Пахаренко О. В. (2013)
Левицька С. О. - Управлінський облік: теорія та практика впровадження в умовах сталого національного розвитку (2013)
Хумарова Н. І. - Інноваційні домінанти екологічно чистого виробництва (2013)
Шевченко І. В. - Євроінтеграційні виклики для екологічної політики України (2013)
Шило Ж. С. - Аналіз інвестиційно-інноваційного клімату в Україні, Кравчун О. В. (2013)
Гісюк О. В. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні (2013)
Грицюк П. М. - Перспективи зерновиробництва та експорту зерна з України в контексті світової продовольчої кризи (2013)
Кондрацька Н. М. - Інституційні підходи до визначення сутності та мотивів заощаджень домогосподарств (2013)
Кузнєцова Т. В. - Імперативи економіко-екологічної безпеки регіону в контексті сталого розвитку (2013)
Ліповський І. П. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності регіону, Подлевський А. А. (2013)
Маліков В. В. - Методологія аналізу ефективності використання виробничих запасів на підприємстві (2013)
Судук О. Ю. - Формування якісної сільськогосподарської продукції: методологічні основи та водогосподарські аспекти (2013)
Яроцька О. А. - Особливості та основні аспекти фінансових ризиків сільськогосподарських підприємств, Заремба В.М. (2013)
Білоус Н. М. - Корпоративне страхування життя: переваги для підприємств та співробітників (2013)
Кардаш О. Л. - Якість та безпечність продовольства в системі продовольчої безпеки (2013)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія в контексті сучасної філософської думки (2013)
Мишко О. В. - Оцінка задоволення споживчих інтересів населення регіону, Пісний Б. І. (2013)
Павліха Н. В. - Розвиток "зеленої” економіки в умовах міжнародної економічної діяльності, Цап А. В. (2013)
Семів Л. К. - Ціннісні аспекти зростання продуктивності праці в контексті розвитку людського капіталу (2013)
Скороход І. С. - Напрями розвитку екологічного підприємництва в Україні, Ребрина Н. Г. (2013)
Тимошенко Д.В. - Шляхи гармонізації людських стосунків у контексті тімбілдінгу, Устенко А.О. (2013)
Ткачик В. І. - Пріоритетні напрямки реалізації регіональної демографічної політики, Рябушенко Н. П. (2013)
Федина К. М. - Державна екологічна політика та принципи організації екологічного менеджменту в Україні, Ус С. В. (2013)
Хомюк Н. Л. - Зародження земельного оподаткування в Київській Русі (2013)
Гарнага О.М. - Оцінка земель сільськогосподарського призначення за міжнародними стандартами (2013)
Давиденко В. А. - Ресурсозбереження як засіб підвищення ефективності функціонування промислового підприємства (2013)
Костриченко В. М. - Стимулювання раціонального аграрного землекористування як інструмент забезпечення сталого розвитку, Дорошенко Н. О. (2013)
Мельник Л. В. - Порівняльний аналіз забезпеченості енергетичними ресурсами регіону, Пашечко О. А. (2013)
Мольчак Я. О. - Тенденції поводження з відходами виробництва і споживання як приклад охорони навколишнього природного середовища міста Луцька, Андрощук І. В., Дубинчук Л. І. (2013)
Павлов В. І. - Визначення ефективності використання лісових ресурсів регіону, Колісник Б.І. (2013)
Павлова І. І. - Формування природоохоронного заповідного фонду регіону, Федина К. М. (2013)
Полінчук О.П. - Використання та збереження виробничих та побутових відходів (2013)
Якимчук А. Ю. - Формування механізмів державного управління збереженням біорізноманіття (2013)
Яковюк В. А. - Прикордонне співробітництво у сфері охорони природного середовища регіону (2013)
Меліхова Т. Л. - Екологізація у великих містах (2013)
Козлов Н. И. - М. Горький и А. Фадеев о романтизме и романтике (1967)
Сорокина М. Н. - Изображение революции в пьесе Б. А. Лавренева "Разлом” (1967)
Ситникова Е. П. - Этическая концепция романа А. Малышкина "Люди из захолустья” (1967)
Кононко Е. Н. - Образ Ярославны в русской советской литературе (1967)
Ариповский В. И. - Идея интернационализма в современной русской поэзии (1967)
Пиксанов Н. К. - Из истории ранней русской демократии (1967)
Габель М. О. - "Филиппо Стродзи” И. С. Тургенева (1967)
Торговец З. В. - Проблема красоты и труда в произведениях А. П. Чехова о крестьянстве (1967)
Миксон Е. К. - Народно-поэтические истоки стиля В. Г. Короленко (1967)
Крук И. Т. - А. Блок и В. Белинский (1967)
Матвейчук Н. Ф. - Очерк М. Горького "М. М. Коцюбинский” (1967)
Линтур П. В. - Традиции русского сентиментализма в творчестве А. В. Духновича (1967)
Гудок В. С. - Афоризм и пословица (1967)
Пейсахович М. А. - Стиховая композиция поэмы Лермонтова "Мцыри” (1967)
Газер И. Д. - О сюжете и композиции повести И. А. Бунина "Деревня” (1967)
Волков А. Р. - Обобщенность места и времени действия в драматургии маяковско-брехтовского направления (1967)
Панченко И. Г. - Мир художественного видения Юрия Олеши (1967)
Цивин Р. Д. - Роль художественной детали в изображении характера (1967)
Лебедева Л. А. - Лев Толстой и Польша, Грибовская А. И. (1967)
Соколянский М. Г. - Чехов в европейском литературном контексте (1967)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1965 г. (1967)
Волков А. Р. - Девяностолетие Н. К. Пиксанова (1967)
Пасічник Ю. В. - Менеджмент фінансових ресурсів у системі казначейства України (2013)
Алексеєнко М. Д. - Електронні гроші та розвиток грошових розрахунків (2013)
Dimitrov I. T. - Empirical models of partnership for assessing of inter-organizational relationships in supply chains (2013)
Швець Н. Р. - Шляхи поліпшення фінансового стану проблемних банків в Україні (2013)
Антонюк В. П. - Потенціал трансформації соціально-економічного розвитку України на засадах сталості (2013)
Блажева В. И. - Актуальные проблемы европейской политики в аграрном секторе (2013)
Зборовська О. М. - Управління ризиконасиченістю економічної діяльності підприємств (2013)
Петрова С. А. - Современнье концепции управления торговым ассортиментом (2013)
Mihaylov Iv. M. - Central bank and money stock sterilization tools (2013)
Букало Н. А. - Автоматизація обліку в сучасних умовах (2013)
Гаркушенко О. М. - Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні (2013)
Гончаренко И. Г. - Реформирование финансовой архитектуры Украины в контексте мировых тенденций (2013)
Криворак А. Д. - Категория денег в политической экономии, Сорока Л. Н. (2013)
Курінний О. В. - Послідовність обґрунтування програми внутрішньоорганізаційних соціокультурних змін на підприємстві (2013)
Лега Н. Ю. - Іноземні інвестиції та розвиток економіки України (2013)
Pavlov Ts. L. - The parent company puzzle on Bulgarian stock exchange (2013)
Прямухіна Н. В. - Роль реальної економіки для активізації регіонального фінансового простору (2013)
Резнікова Н. В. - Детермінанти кризових потрясінь: макроекономічні виміри, Відякіна М. М. (2013)
Сорока Л. М. - Методика визначення рівня економічної безпеки підприємства, Іваненко М. (2013)
Струк Н. С. - Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку, Пелех У. В. (2013)
Tranev T. S. - Subjective and objective moments in management decision (2013)
Хандюк І. М. - Проблеми інноваційного розвитку економіки України (2013)
Коновал С. Е. - Використання світового досвіду реалізації облікової політики в досягненні цілей монетарного впливу на фінансову систему України (2013)
Курінна І. Г. - Обґрунтування заходів з вибору каналів збуту та ціноутворення на підприємстві, Герасименко Ю. С. (2013)
Рудь О. В. - Еволюція поглядів щодо функцій податків (2013)
Саводерова Р. В. - Реалії прогнозування податкових надходжень в Україні (на прикладі Донецької, Дніпропетровської та Луганської областей) (2013)
Смаковська Ю. М. - Підвищення ефективності фінансового забезпечення соціального захисту в Україні (2013)
Сукач О. М. - Методологічні підходи щодо оцінки інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Дудченко Н. В. - Роль та місце економічної безпеки банківських установ у системі національної безпеки держави (2013)
Пожар Є. П. - Інформаційне забезпечення соціальних допомог населенню (2013)
Савченко А. В. - Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи (2013)
Шевченко А. М. - Нормативне забезпечення ефективного регулювання ринку довірчих послуг в Україні (2013)
Волощук Т. Г. - Оцінка методичного забезпечення впровадження інновацій з врахуванням кон'юнктури ринку олійно-жирової продукції (2013)
Видіборець А. П. - Принципи регіональної бюджетної політики (2013)
Задворних С. С. - Економічна кіберзлочинність – глобальна загроза для економічної системи України (2013)
Ліснічук О. А. - Санаційний потенціал машинобудівних підприємств, що перебувають в умовах кризи: методологія і практика оцінки (2013)
Кузнецова Д. В. - Диференціація споживання населення України в залежності від доходів домогосподарств (2013)
Мартишко Н. Я. - Полісистемність фінансового ринку, місце та роль страхового ринку в ньому (2013)
Руденко О. А. - Проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні (2013)
Руженська Т. М. - Особливості та фактори модернізаційних процесів в економіці України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування суб’єктів підприємницької діяльності як основа оцінки їх кредитоспроможності (2013)
Yangyozov P. - Concept of the application of a dynamic model for business processes improvement, Dimitrov Iv. (2013)
Angelov І. - Foreign direct investments – degree of commitment and importance for Bulgaria's economy (2013)
Чередниченко М. А. - Стратегия и тактика управления портфелем ценных бумаг (2013)
Титул, содержание (2014)
Булат А. Ф. - Технологія анкерного кріплення гірничих виробок на шахтах України: стан і перспективи, Попович І. М., Вівчаренко О. В., Круковський О. П. (2014)
Бондаренко В. И. - Повышение устойчивости выемочных выработок в слоистом массиве слабых пород, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Малыхин А. В. (2014)
Яковенко А. К. - Тепловой режим лав при выемке тонких пластов стругами и пути его регулирования, Майбенко Н. И., Плаксиенко О. В., Климов А. А. (2014)
Белик В. Н. - Станция для фильтрации рабочей жидкости гидросистем механизированных крепей очистных забоев, Брызнев С. Р., Варшавский Ю. И. (2014)
Маленков С. В. - Разработка национальных стандартов Украины, Квасова Е. Ю., Васина Е. А. (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Казаков В. А. - Аппаратура контроля напуска каната АКНК-1, Левицкий А. С. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Усовершенствованное автономное устройство для мониторинга ствола, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Головко Ю. И. - Опыт эксплуатации питателей качающихся ПК-2.6-14СМ, Дробный С. И., Мизин В. А., Малеваный В. Ф. (2014)
Столяр О. П. - Роль ПДК в управлении горным давлением, Сторчак И. И., Трунов Л. Ф. (2014)
Сергеев В. А. - Оценка динамики травматизма на угольных шахтах (2014)
Балов С. В. - Попередня дегазація нерозвантажених від гірського тиску вугільних пластів (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Посудиевский А. Б. - О прогнозировании скоплений метана в угленосных отложениях Донбасса (2014)
По материалам журнала "Уголь Украины" Прошлых лет (2014)
Уманский Р. З. - Особенности разработки оборудования для оснащения вертикальных стволов (на примере строительства шахты в Индии), Каргаполов С. В., Джерин В. К. (2014)
ПАО "Шахтоуправление "Покровское" – есть рекорд! (2014)
Засідання Постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки (2014)
Гальченко Л. В. - Розвиток творчості в підготовці майбутніх учителів фізичної культури при використанні рухливих і національних ігор у профілактиці порушень постави на уроках фізичної культури в школі (2014)
Денисенко І. О. - Вплив фізичного виховання на стан здоров’я студентів, Чуєв А. А. (2014)
Коваленко І. М. - Застосування дзюдо в процесі фізичного виховання учнівської та студентської молоді (2014)
Омельяненко Г. А. - Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя, Доля О. О. (2014)
Соколова О. В. - Дослідження рівня фізичного здоров’я школярів, які навчаються в загальноосвітній школі зі спортивним напрямом, Божларовський В. Г. (2014)
Маліков М. В. - Використання засобів аквааеробіки у фізичній реабілітації дівчат 18-20 років з вегетосудинною дистонією, Іванська О. В. (2014)
Одинець Т. Є. - Корекція функціонального стану вегетативної нервової системи в жінок з постмастектомічним синдромом на післялікарняному етапі реабілітації, Торба В. В. (2014)
Ванюк А. И. - Биомеханические технологии как вспомогательные средства в подготовке спортсменов (2014)
Ванюк Д. В. - Формирование мотивации для выполнения студентами индивидуальной тренировочно-оздоровительной программы, направленной на улучшение показателей гибкости (2014)
Веритов А. И. - Повышение физической подготовленности дзюдоистов 13-17 лет на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим спортивным достижениям средствами кардиотренировки, Маликов Н. В. (2014)
Голец В. А. - Изучение динамики изменений некоторых показателей антиоксидантной системы триатлонистов под влиянием физической нагрузки (2014)
Горбуля В. Б. - Підвищення ефективності швидкого прориву як виду швидкісного нападу в баскетболі, Горбуля В. О., Горбуля О. В., Єрмоленко А. В. (2014)
Коваленко Ю. О. - Методика виховання швидкісної витривалості у юних плавців 11-12 років, Дорошенко В. О. (2014)
Мифтахутдинова Д. А. - Динамика показателей функциональной подготовленности представительниц женской команды Украины по академической гребле в подготовительном периоде годичного цикла подготовки, Маликов Н. В. (2014)
Попович О. І. - Розвиток сили армрестлінгістів за допомогою спеціальних вправ та тренажерів, Загура Ф. І., Коробка Є. В. (2014)
Сердюк Д. Г. - Аналіз антропометричних показників гандболістів ГК "ZTR" (2014)
Тищенко В. А. - Технологии мониторинга подготовки квалифицированных гандболистов (2014)
Фаворитов В. Н. - Оценка эффективности методики скоростно-силовой подготовки юных футболистов, Медведь М. Н., Скороход И. О. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Оболенська М. Ю. - Системна біологія і проект "Encode" (2014)
Колупаев Ю. Е. - Активные формы кислорода и стрессовый сигналинг у растений, Карпец Ю. В. (2014)
Парижак С. Я. - Маркери та регуляторні механізми за раку яєчників, Якубець О. І., Воробець З. Д. (2014)
Vadzyuk O. B. - Activation of glybenclamide-sensitive mitochondrial swelling under induction of cyclosporin of A-sensitive mitochondrial pore, Kosterin S. A. (2014)
Скороход И. А. - Влияние частиц вермикулита на антиоксидантные свойства культуральной среды Bacillus subtilis ИМВ В-7023, Курдиш И. К. (2014)
Короткевич Н. В. - Клітинна модель для дослідження рецепторної та регуляторної функцій proHB-EGF людини, Лабинцев А. Ю., Манойлов К. Ю., Криніна О. І., Дяченко Л. В., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2014)
Minchenko O. H. - Effect of hypoxia on the expression of CCN2, PLAU, PLAUR, SLURP1, PLAT and ITGB1 genes in ERN1 knockdown U87 glioma cells, Kharkova A. P., Kubaichuk K. I., Minchenko D. O., Hlushchak N. A., Kovalevska O. V. (2014)
Danilovskyi S. V. - ERN1 knockdown modifies the hypoxic regulation of TP53, MDM2, USP7 and PERP gene expressions in U87 glioma cells, Minchenko D. O., Moliavko О. S., Kovalevska O. V., Karbovskyi L. L., Minchenko O. H. (2014)
Кочубей Т. О. - Проапоптичні властивості сумарного препарату фітогемаглютиніну та його окремих ізолектинів у культурі клітин людини 4BL, Максимчук О. В., Мацевич Л. Л., Півень О. О., Лукаш Л. Л. (2014)
Чопей М. И. - Интеркаляция протеинов в ДНК как один из основных способов фиксации наиболее стабильных петельных доменов хроматина, Афанасьева К. С., Сиволоб А. В. (2014)
Pozniak T. A. - Inhibition of fibrin polimerization by synthetic peptides corresponding to Аα195-205 and γ69-77 sites of fibrin molecule, Urvant L. P., Gritsenko P. G., Chernishov V. I., Pydiura N. A., Lugovskoi E. V., Komisarenko S. V. (2014)
Ковальова В. А. - Стан антиоксидантної системи тимоцитів щурів в умовах експериментального ульцерогенезу, Гайда Л. М., Шевченко А. Є., Шелест Д. В., Остапченко Л. І. (2014)
Максимчук О. В. - Вплив ω-3 поліненасичених жирних кислот на оксидативний стрес та експресію цитохрому Р450 2Е1 в печінці щурів (2014)
Guzyk M. M. - Effect of nicotinamide on amino acids content in bone collagen depending on biological availability of vitamins in diabetic rats, Sergiichuk Iu. T., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Kuchmerovska T. M. (2014)
Головенко М. Я. - Кінетика гідролізу похідного 1,4-бенздіазепіну карбоксилестеразами в організмі мишей, Ларіонов В. Б. (2014)
Петрунь Л. М. - Вплив семікарбазиду на пероксидацію та розвиток карциноми Льюїс у мишей (2014)
Галкін О. Ю. - Порівняльна характеристика методів епітопного картування антигенів протеїнової природи (2014)
Данилова В. М. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна 2001 р., 2003 р., Виноградова Р. П. (2014)
Тези доповідей конференції молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, 29–30 травня, 2014 р., Київ) (2014)
Корольова Д. С. - Конференція-конкурс молодих учених "Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2014" (2014)
Цехмістренко С. І. - Слово про вчителя (Пам’яті Олексія Івановича Кононського) (2014)
Пентюк Олександр Олексійович. До 65-річчя від дня народження (1949–2009) (2014)
Назаревский А. А. - Памятники русской литературы XIV–XVII ст. в украинских списках, переводах и переделках (статья вторая) (1968)
Гудзий Н. К. - О национальном приурочении древнерусских церковных поучений (1968)
Астахова А. М. - Отголоски сказания о Бове-королевиче в русском эпосе (1968)
Волков А. Р. - Маяковско-брехтовское направление в драматургии социалистического реализма (1968)
Булаховская Ю. Л. - Из истории русско-польских и украинско-польских литературных связей 20–30-х годов XX века (1968)
Винник Н. Ф. - Поэмы А. Твардовского и Я. Купалы о народе – творце истории ("Страна Муравия” и "Над рекой Орессой”) (1968)
Новикова М. А. - О некоторых принципах перевода шевченковской лирики (1968)
Линтур П. В. - Славяноведение XIX в. в Закарпатье (1968)
Полянина Т. В. - Вопросы истории и культуры Закарпатья и Галичины в трудах первых русских славистов (Н. И. Надеждин и И. И. Срезневский) (1968)
Березовский И. П. - Собирание и изучение русского фольклора на Украине (1918 – середина 30-х годов) (1968)
Хромов Г. И. - История одной полемики (1968)
Пейсахович М. А. - Строфическое строение поэмы Лермонтова "Демон” (1968)
Краснова Л. В. - Поэтический строй "Скифов” А. Блока (1968)
Ивашкевич З. А. - Библиография работ по русской литературе на Украине за 1966 год (1968)
Климкова Л. Н. - Новое исследование о специфике фольклора (1968)
Белецкий Д. М. - Полезная и нужная книга (1968)
Титул, зміст (2012)
Квикс на защите красоты и здоровья (2012)
Интересные факты о дыхании (2012)
"Панацея – 2012": свято, що завжди з нами (2012)
Дедишина Л. - Мета - саморегулююча організація фармацевтів (2012)
Комплексный подход в лечении гепатобилиарной системы (2012)
Дедишина Л. - "Паперові" права (2012)
Новини (2012)
Ингавирин®: ваш помощник при гриппе и ОРВИ (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
Фонд "Фитоспасатели" снова помогает маленьким украинским пациентам (2012)
Очам очарованье, а горлу - наказанье (2012)
Дедишина Л. - Невирішена медична проблема (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Кому выгодно, чтобы украинцы болели? (2012)
Належна аптечна практика: питання найближчого майбутнього (2012)
Стартувала Всеукраїнська акція "Стоп інсульт – 2012" (2012)
3:0 в нашу пользу! (2012)
"60+ Кардіо": головне - профілактика! (2012)
Редькин Р. - Сколько стоит сахарный диабет? (2012)
Европа на семи гектарах (2012)
Львова Л. - Вирусы и сердце (2012)
Сухой кашель? Стоптуссин!!! (2012)
Дедишина Л. - Економити на підготовці фахівців - безглуздо! (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Медицинский туризм: лечение без границ (2012)
Кривомаз Т. - Изжога. Лечить или игнорировать? (2012)
Хилак/Хилак форте - эффективная помощь пищеварению (2012)
Inspiration – 2012. Внимание лечению инфекций (2012)
Недобрая молочница (2012)
Примак Р. - Кто должен ставить диагноз больному? (2012)
Эспумизан®: незаменимый помощник в лечении кислотозависимых заболеваний ЖКТ (2012)
Львова Л. - Ослабляющие тревогу (2012)
Кто спасет мочевыделительную систему? (2012)
Канефрон Н - защитник и помощник (2012)
Демецкая А. - Вакцинация: "за" и "против" (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Новини (2012)
Клінічна фармація: 20 років в Україні (2012)
Санаторій у кожен дім (2012)
Стоматит. Гингивит. Парадонтит (2012)
Вся жизнь в движении (2012)
Дедишина Л. - Прозоро й відповідально (2012)
Дедишина Л. - "Патріарх" української фармації (2012)
Примак Р. - Мастер короткого рассказа (2012)
Кириленко М. - Нашли работу? Не торопитесь радоваться! (2012)
Демецкая А. - Жизнь на кончиках пальцев: социальная сеть (2012)
Питание в стиле грейзинг (2012)
Модные тенденции сезона осень/зима 2012–2013. О вкусах не спорят?.. (2012)
Гайдуцький П. І. - Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти (2015)
Підлубна О. Д. - Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні, Концеба С. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства, Дем'янчук В. В. (2015)
Kaminska A. I. - Prices and price formation in the market of cereals (2015)
Коваль Л. М. - Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору (2015)
Filimonova O. B. - Risks in Bank Crediting of Agricultural Enterprises (2015)
Сьомченков О. А. - Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок (2015)
Дієсперов В. С. - Сільські громади та адміністративно-територіальна реформа (2015)
Залізко В. Д. - Індексний метод в оцінці благоустрою сільських територій (2015)
Мазнєв Г. Є. - Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів (2015)
Ігнатенко М. М. - Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств (2015)
Сайганов А. С. - Актуальные проблемы повышения эффективности функционирования АПК Беларуси в условиях обострения конкуренции на мировом продовольственном рынке (2015)
Алтухов А. И. - Агропромышленный комплекс России в условиях формирования Евразийского экономического союза и членства в ВТО (2015)
Хорунжий М. Й. - Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики (2015)
Дем'яненко М. Я. - Фінансова складова у дослідженнях академіка І. І. Лукінова (2015)
Сас О. О. - Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства (2015)
Грибан С. В. - Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону (2015)
Кузьменко І. В. - Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності (2015)
Мустафаева С. Р. - Оценка уровня конкурентоспособности тракторов отечественного и импортного производства (2015)
Павлик П. В. - Проведення теоретичних семінарів з проблем аграрної економіки в контексті Лукіновських читань, Ткач Л. Л., Дендебера О. П. (2015)
Реферати (2015)
Автори номера (2015)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-листопаді 2009 року (2010)
Шубенко А. Л. - Энергосбережение на мини-ТЭЦ в летний период за счет установки малого парового котла для работы новой паровой турбины Р-0,75-0,4/0,03, Бабак Н. Ю., Роговой М. И., Пивень А. М., Коваленко А. Г., Васильев В. В. (2010)
Сухонос М. К. - Разработка методики формирования региональных программ энергосбережения и оценка эффективности их выполнения (2010)
Гажа П. В. - Применение сигнальных графов для формирования уравнений электрической цепи по методу параметров состояний, Шимук Д. С., Малярук Л. П., Cівовол В. О. (2010)
Овчаров С. В. - Исследование потерь активной мощности и расхода ресурса изоляции силового трансформатора (2010)
Редько А. А. - Блочно-модульная геотермальная энергетическая станция на базе струйно-реактивной турбины ПТГА-СРТ-475-24/0,5, Овчаренко А. Ю. (2010)
Майстренко О. Ю. - Обґрунтування використання низькокалорійних палив у ДВС та особливості спалювання біогазу в ДВС, Куріс Ю. В., Власенко В. М. (2010)
Чобиток В. И. - Оценочные параметры качества при производстве и реализации промышленных изделий (2010)
Болычевцев А. Д. - Технический контроль: его качество и классы точности, Быстрицкая Л. Б., Болычевцева Л. А. (2010)
Мунтян В. А. - Анализ технологических процессов и устройств для первичной обработки шерсти (2010)
Мовшович А. Я. - Некоторые аспекты унификации обратимой оснастки для металлорежущего оборудования, Буденный М. М., Кочергин Ю. А. (2010)
К сведению авторов (2010)
Реклама в журнале "Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит" (2010)
Передмова (2004)
Оборотов Ю. М. - Правова спадщина та правові традиції як фундамент розвитку права України (2004)
Дудченко B. В. - Правова реальність: до постановки проблеми (2004)
Бехруз Х. - Праворозуміння в мусульманських державах (2004)
Кормич А. І. - Сучасне звучання правової доктрини Ієремія Бентама (2004)
Кравчук М. - Правові основи створення Збройних Сил України в 1917-1920 рр.: значимість, джерельна база (2004)
Крестовська Н. - Ювенальна відповідальність: до постановки проблеми (2004)
Коваленко А. А. - Специфіка функціонування виконавчої влади в демократичній державі (за А. де Токвілем) (2004)
Манько Д. Г. - Юридичні документи та їх легалізація (2004)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад: юридичні факти і юридично значимі умови (2004)
Юдін 3. М. - Договір як загальноправова категорія (2004)
Санжарук Т. О. - Юридичні особи як суб'єкти права (2004)
Скуріхін C. М. - Правове виховання військовослужбовців: поняття і система (2004)
Акерман Л. А. - Співвідношення мусульманського права і релігії: тенденції розвитку у сучасних умовах (2004)
Бальжик І. А. - Церковне право у вітчизняній юриспруденції (2004)
Коваль A. Ф. - Погляди С. Дністрянського на правознавство як науку (2004)
Мельничук О. С. - Опір злу: про межі застосування сили в праві у І. О. Ільїна (2004)
Смелянець Г. Є. - Методи та режими правового регулювання (2004)
Тароєва B. В. - Рахункова палата України як інститут контрольної влади (2004)
Ульяновська О. В. - Правові фікції як нетипові нормативні приписи (2004)
Гаврилюк А. М. - Правовий інститут: передумови, підстави та шляхи формування (2004)
Джураєва О. О. - Генеральна функція держави (2004)
Забгаєв A. В. - Проблеми становлення державної ідеології сучасної України (2004)
Сичова Л. В. - Нормативний договір як джерело права в Україні (2004)
Кравчук B. - Основні засади функціонування громадських організацій (2004)
Музиченко П. П. - Екземпляри видань Статуту Великого князівства Литовського 1588 р. у наукових бібліотеках Одеси (2004)
Дамирли М. А. - Сравнительное правоведение: взгляды Ф. В. Тарановского (2004)
Аніщук Н. В. - До проблеми нелегальної міграції жінок з України (2004)
Харитонова Т. Є. - Правова природа "Corpus Juris Civilis" (2004)
Лаврик Г. В. - Відокремлення школи від церкви як реалізація кодексу законів про народну освіту УСРР 1922 р. (2004)
Крумаленко М. - Залежність правового становища населення на українських землях Великого князівства Литовського у XIV-XVI ст. від релігійної політики держави (2004)
Панова H. В. - Питання права власності Російської імперії в ХІХ-ХХ ст. (2004)
Попсуєнко Л. О. - Нормативно-правове регулювання устрою та функціонування християнської церкви в системі римського імператорського законодавства IV ст. (2004)
Ковальський В. К. - Миколаївська портова митниця в системі митних органів Російської імперії: правове становище, структура і загальні вимоги до проходження митної служби (2004)
Гетьман А. М. - Общая характеристика творчества украинских ученых по науковедческим проблемам историко-правовой науки (XIX — начало XX в.) (2004)
Орзіх М. П. - Соціально-правові передумови становлення сучасного українського конституціоналізму (2004)
Кривенко Л. Т. - Проблеми модернізації конституційних основ референдуму в аспекті прогресивного європейського конституціоналізму (2004)
Крусян А. Р. - Український конституціоналізм: до постановки питання про зміст та поняття (2004)
Сліденко I. Д. - Щодо особливостей місця інституту конституційної юстиції в механізмі здійснення публічної влади США (2004)
Прієшкіна О. В. - Конституційно-правові основи виборів до органів місцевого самоврядування (2004)
Батанов А. В. - Некоторые теоретические проблемы и современная конституционная регламентация прав территориальных коллективов и муниципальной власти в Украине и Республике Молдова (2004)
Тесленко М. В. - Презумпція правового характеру законів у правовій державі (2004)
Мішина Н. В. - Деякі особливості муніципального управління в Лондоні (2004)
Афанасьева М. В. - Нормативно-правове забезпечення використання ЗМІ в ході передвиборної агітації (2004)
Книгін К. Г. - Процесуальні аспекти всеукраїнського референдуму (2004)
Михальов В. О. - Класифікація і нормативне закріплення біологічних прав людини (2004)
Куранін В. О. - Законопроектна діяльність щодо регіонального розвитку в Україні (2004)
Алікова О. М. - Права та обов'язки громадян України в сфері фізичної культури і спорту (2004)
Барський В. Р. - Свобода пересування та вибору місця проживання за законодавством України (2004)
Панасюк В. М. - Молодь — головний суб'єкт молодіжної політики (2004)
Назарко А. Т. - Міське самоврядування в Україні: проблеми реформування (2004)
Бальцій Ю. Ю. - До питання гарантованості прав головних посадових осіб місцевого самоврядування (2004)
Терлецький Д. С. - Місце та роль Конституційного Суду України в контексті конституційно-правової регламентації дії міжнародно-правових договорів (2004)
Єзеров А. А. - Наукове дослідження конфліктності конституційно-правових відносин як перспективний напрямок розвитку науки конституційного права (2004)
Підгорна О. А. - Роль міжнародних стандартів виборчого права в реалізації принципів безпосередньої демократії (2004)
Шидловская О. - Социальная сущность Украинского государства (2004)
Аносенкова С. В. - Система и структура органов местного самоуправления в США (2004)
Кучин В. - Конституционно-правовая регламентация обязанностей граждан Украины (2004)
Майдебура А. М. - Державні премії в системі державних нагород України (2004)
Погібко О. І. - Основні аспекти нової воєнної доктрини в концепції національної безпеки України (2004)
Харитонова О. І. - Деякі питання визначення властивостей та ознак адміністративних правовідносин (2004)
Подлінєв С. Д. - Удосконалення діяльності правоохоронних органів щодо забезпечення суспільної безпеки і боротьби зі злочинністю (2004)
Царьова Л. К. - Базові категорії фінансового права (2004)
Бедний О. І. - Самостійність кадрової політики як принцип служби в органах місцевого самоврядування (2004)
Іванський А. Й. - Правові особливості застосування фінансових санкцій до суб'єктів спеціальних (вільних) економічних зон (2004)
Залюбовська І. К. - Судовий контроль як засіб забезпечення законності в сфері державного управління: історія та перспективи (2004)
Голоядова Т. О. - Підвищення ефективності управління українськими АТ у контексті використання зовнішніх джерел залучення бізнес-еліти (2004)
Илиев И. В. - Незаконность административных актов в случае издания их некомпетентным органом, Илиева С. И. (2004)
Крилова О. В. - Дотримання прав хворого на інформацію в плацебо-терапії (2004)
Нестеренко A. С. - Місцеві фінансові ресурси як форма публічних фінансових ресурсів (2004)
Краснов B. В. - Суб'єкти адміністративного нагляду, їх види та повноваження (2004)
Кравцов Д. В. - Особливості здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі економічного розвитку України (2004)
Чмиленко Г. М. - Щодо питання управлінських (адміністративних) послуг (2004)
Тимошенко К. М. - Ліцензування підприємництва: деякі питання історії розвитку (2004)
Неугодніков A. О. - Щодо визначення системи адміністративних судів (2004)
Зоріна О. І. - Вплив податкової системи на розвиток економіки держави (2004)
Канюка О. П. - Митна політика держави на сучасному етапі (фінансово-правовий аспект) (2004)
Кормич Л. І. - Правовий статус жінки в Україні, Гансова Е. А. (2004)
Кормич Л. І. - Деякі аспекти правової культури Заходу і Сходу, Багацький В. В., Легеза Н. Н. (2004)
Богданов B. С. - Реабілітація принципу авторитету в контексті соціально-політичних процесів (2004)
Польовий М. А. - Про деякі риси нейромережевої моделі гуманітарного пізнання (2004)
Пехник A. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження політичного управління як системи (2004)
Перекрестова І. Ю. - Толерантність як правовий та психологічний феномен: формування поняття (2004)
Щепанская Т. А. - Сущностные характеристики гражданского общества (2004)
Мусатова О. В. - Громадські організації як чинник формування громадянського суспільства (2004)
Легеза Н. Н. - Абсентеизм в политическом процессе Украины (2004)
Онопченко B. Б. - Політична зумовленість ліквідації і відродження Української греко-католицької церкви (2004)
Тузов Д. А. - Глобалізація антигромадських проявів і внутрішній світ особистості (2004)
Савич О. С. - Міжнародний погляд на недержавні форми соціального страхування, їх розвиток в Україні (на прикладі приватних пенсій) (2004)
Потапчук Г. В. - Міжнародно-правові аспекти морського піратства в сучасних умовах (2004)
Якубовська Н. О. - Правове регулювання діяльності багатонаціональних корпорацій в країнах Центральної та Східної Європи: порівняльний аналіз (2004)
Можарин А. Г. - Актуальные правовые проблемы международных расчетов (2004)
Фисун Ю. - Міжнародно-правові гарантії свободи совісті та релігійна безпека (2004)
Білоус О. - Міжнародно-правове регулювання запобігання забруднення морського середовища нафтою і нафтопродуктами із суден (2004)
Кузнецов С. О. - Адміністративно-юрисдикційна компетенція України поза межами державного кордону (2004)
Кормич Б. А. - Правові основи технічного захисту інформації в автоматизованих системах (2004)
Аверочкіна Т. В. - Морський торговельний порт — орган господарського розвитку і управління спеціальної (вільної) економічної зони (2004)
Іванов Д. А. - Правова природа установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв'язку: поняття та особливості (2004)
Бабенко Н. Є. - Державна і муніципальна власність на судна морського флоту (2004)
Харитонов Є. О. - До питання про визначення цивільного права України (2004)
Дрішлюк А. І. - Комерційне представництво в Цивільному та Господарському кодексі України (2004)
Шишка О. Р. - Локомотив без двигуна, а двигун — без іскри (реклама без Господарського кодексу) (2004)
Глиняна К. М. - Історіографічний огляд літератури з проблеми інституту розлучення за римським приватним правом (2004)
Ольховік Л. А. - Зміст права на життя за цивільним законодавством України (2004)
Сафончик О. І. - Деякі питання щодо шлюбу як соціально-правового явища та його правової природи (2004)
Голубєва H. Ю. - Правове регулювання інституту публічної обіцянки винагороди без оголошення конкурсу (2004)
Чванкін С. А. - Види судового представництва. Чи є громадське представництво? (2004)
Шапошников Д. - Умови виникнення зобов'язань внаслідок рятування здоров'я та життя фізичних осіб за новим Цивільним кодексом України (2004)
Булеца С. Б. - Право на життя зародку: цивільно-правове регулювання штучного переривання вагітності (аборту) (2004)
Достдар P. М. - До питання дослідження візантійської традиції права: інститути шлюбу, сім'ї та спадкування в Еклозі VIII ст (2004)
Ієвіня О. В. - Система договірних відносин у сфері створення та використання фонограм (2004)
Гукаленко A. О. - Отдельные формы участия иностранных юридических лиц в гражданских правоотношениях (сравнительно-правовой анализ) (2004)
Мандрика Л. М. - Підстава набуття права власності політичних партій при прямому державному фінансуванні (2004)
Гранін B. Л. - Поняття та наслідки неналежного представництва (2004)
Романадзе Л. Д. - Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг України (2004)
Брильов О. А. - Позов in rem в праві України (історичні традиції та сучасність) (2004)
Запорожець I. Г. - Правовий статус патентного відомства: українські реалії в контексті зарубіжного досвіду, Комзюк А. Т., Комзюк Л. Т. (2004)
Саніахметова H. О. - Предмет регулювання Господарського кодексу України (2004)
Мельник С. Б. - Обмеження монополізму: порівняльно-правовий аналіз Господарського кодексу України і Закону України "Про захист економічної конкуренції" (2004)
Кулішенко В. С. - Недобросовісна конкуренція як зловживання правом на конкуренцію (2004)
Вишняков A. К. - Особенности защиты имущественных прав в сфере государственного регулирования внешнеэкономической деятельности (2004)
Квасницька О. О. - Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництв (2004)
Петренко B. С. - Поняття установчих документів суб'єктів господарювання (2004)
Сляднева Г. О. - Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці суб'єкта господарювання як вид недобросовісної конкуренції (2004)
Анохіна I. О. - Напрямки вдосконалення нормативно-правової бази регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (2004)
Каштанов О. С. - Види антиконкурентних дій органів влади, місцевого самоврядування та адміністративно-господарського управління і контролю (2004)
Золотнікова Н. С. - Договір транспортного експедирування за новим законодавством України (2004)
Бекірова Е. - Поняття ліцензування певних видів господарської діяльності, його цілі і значення (2004)
Притула А. М. - Історичний нарис про економічні зони (2004)
Шмуклерман Б. М. - Санкції за порушення законодавства про контроль за концентрацією суб'єктів господарювання (2004)
Каракаш І. І. - Способи захисту й охорони права власності на природні об'єкти та їх ресурси (2004)
Гуревський B. К. - Земельне право як самостійна галузь права та його співвідношення із суміжними галузями права (2004)
Черемнова А. І. - Щодо визначення та змісту деяких екологічних прав громадян (2004)
Гавриш H. С. - Правове регулювання використання надр в Україні (2004)
Чумаченко I. Є. - Державний контроль за використанням і охороною земель (2004)
Іванова Є. О. - Особливості правового регулювання використання земель житлової та громадської забудови у містах (2004)
Годованок А. Й. - Порядок використання земель природно-заповідного фонду (2004)
Палій Н. І. - Правовий режим земель природних рекреаційних ресурсів (2004)
Гоштинар C. Л. - Правове забезпечення ведення земельного кадастру (2004)
Фальковський А. О. - Особливості тероризму в інформаційному суспільстві (2004)
Капустіна Н. Б. - Децентралізація влади та її повноважень (2004)
Губін С. О. - Філософсько-правовий аналіз феномена табу як соціального явища (2004)
Лукашова Г. В. - Класифікація методологичних підходів до визначення громадянського суспільства (2004)
Мхітарян О. С. - Визначення злочину в кримінальному праві України (2004)
Чанишева Г. І. - Колективні трудові відносини за проектом Трудового кодексу України (2004)
Сирота И. М. - Правовые основы реформирования системы пенсионного обеспечения в Украине (2004)
Лазор В. В. - Мирные способы разрешения коллективных трудовых разногласий: проблемы правового совершенствования (2004)
Харитонова Л. І. - Відповідальність за порушення пенсійного законодавства (2004)
Поліщук В. О. - Правовідносини з недержавного пенсійного забезпечення: поняття та структура (2004)
Паньков Д. А. - Поняття та система принципів трудового права України (2004)
Трюхан О. А. - Юридичні гарантії права працівників на участь в управлінні організацією (2004)
Краснов Є. В. - Принцип свободи об'єднання та трудове законодавство України (2004)
Зайчук О. Б. - Порядок правового забезпечення загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2004)
Ніколайченко Г. М. - Поняття та суб'єкти представництва у трудовому праві України (2004)
Ніколаенко Т. Б. - Вимоги щодо клопотання трудового колективу при передачі правопорушника на поруки (2004)
Чернобай A. М. - Поняття персональних даних працівника (2004)
Сорокіна Н. В. - Генезис правової думки щодо сфери дії норм трудового права (2004)
Мирошниченко Н. А. - Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації (2004)
Бондаренко Н. А. - Кримінально-правові проблеми боротьби з корупцією (2004)
Березовська Н. Л. - Застосування громадських робіт до неповнолітніх (2004)
Балобанова Д. О. - Суб'єктивні критерії криміналізації (2004)
Підгородинський B. М. - Сутність рабства в контексті існування проблеми торгівлі людьми (2004)
Бекетова О. В. - Правова природа примусових заходів медичного характеру (2004)
Гуртовенко О. Л. - Фізичний або психічний примус як обставина, що виключає злочинність діяння (2004)
Коломієць Ю. Ю. - Чинність принципу невідворотності кримінальної відповідальності відносно неповнолітніх (2004)
Мохаммед А. М. Байдуси - Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества (2004)
Петренко О. І. - Суб'єкт спонукання неповнолітніх до застосування допінгу (2004)
Демченко В. - Индивидуализация назначения наказания как принцип уголовного права в свете возможности применения более мягкого наказания (2004)
Берлінська Л. О. - Відповідальність за створення терористичної організації в Кримінальному кодексі Австрії (2004)
Дранченко Г. Г. - Загальні засади кримінальної відповідальності за податкові злочини за законодавством США (2004)
Самойленко О. М. - Відмежування умисного вбивства при перевищенні меж необхідної оборони від умисного вбивства в стані сильного душевного хвилювання (2004)
Яценко С. Л. - Социальная значимость уголовной ответственности за терроризм в зарубежных странах (2004)
Стефанов С. О. - Втеча з місць позбавлення волі: соціальний аспект (2004)
Мандриченко Ж. В. - Деякі аспекти нормативного удосконалення звільнення від кримінальної відповідальності за примиренням з потерпілим (2004)
Рудой К. М. - Детермінанти вчинення правопорушень неповнолітніми на Південній залізниці, Ващенко І. В., Мельников В. О., Поволоцька С. Г. (2004)
Смирнов М. І. - Перспективи розвитку нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах (2004)
Волошина В. К. - Система принципів досудового розслідування (2004)
Логінов О. В. - Правова характеристика давання хабара за новим кримінальним законодавством України (2004)
Старко О. Л. - Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини: проблемні питання об'єктивної сторони (2004)
Тіщенко В. В. - Слідчі ситуації в методиці розслідування злочинів: поняття, класифікація, значення (2004)
Комаха В. О. - Альфонс Бертільон — творець сучасної криміналістичної оперативної фотографії, Комаха В. В. (2004)
Саінчин A. С. - Компетенція судово-психіатричної експертизи по справах про вбивства й особливість її підготовки (2004)
Семенюк B. А. - А. Бертільон — один з основоположників сучасної криміналістики (2004)
Яковенко І. В. - Допомога прокурора-криміналіста слідчим з питань використання спеціальних знань (2004)
Долежан В. В. - Перспективи розвитку прокуратури України як системи органів правозахисту, Косюта М. В. (2004)
Коваль В. М. - Внутрішні організаційно-управлінські функції апеляційного суду (2004)
Фідря Ю. - Участь прокурора в апеляційному провадженні (2004)
Черв'яков Л. В. - Актуальні питання прокурорського нагляду за додержанням законів при порушенні кримінальних справ про незаконний обіг наркотичних засобів (2004)
Нижникова Л. В. - Лист в системі комунікативного акту (2004)
Паньков A. І. - Ментальна українізація (2004)
Цокур О. С. - Особливості реалізації ідей гендерного підходу в системі вищої освіти, Мунтян І. С. (2004)
Ковальчук Л. А. - Історія теоретичних досліджень українського націотворення (2004)
Мамич М. В. - Конфліктність діалогічного мовлення у криміналістиці (2004)
Колкутіна B. В. - Уявлення про національну самосвідомість і правову культуру (2004)
Листопад О. А. - Наркоманія як наслідок недоліків первинної правової соціалізації дітей в сім'ї (2004)
Писаренко Л. М. - Культура процесуальної діяльності та культура провадження у кримінальних справах: поняття та зміст (2004)
Романова М. В. - Судова промова — особливий вид мовної діяльності (2004)
Барладяну-Бирладник В. - "Боянів гімн" як пам'ятка кінця IV ст (2004)
Гуляк Я. - Сучасна вітчизняна концепція права на житло (2004)
Вихідні дані (2004)
Перебендюк Т. В. - Оценка эхографических признаков структурной организации плаценты при СГВ-колонизации беременных после ЭКО (2014)
Иотенко Б. А. - Динамика иммунологической реактивности при использовании плазмафереза у беременных с микст-инфекцией (2014)
Корява Т. Ф. - Диференційований підхід до ведення вагітних з прееклампсією на тлі захворювань печінки, Сімрок В. В. (2014)
Шелестова Л. П. - Дефіцит маси тіла і його зв’язок з порушеннями репродуктивного здоров’я жінки, акушерськими та перинатальними ускладненнями, Аллахвердієв Р. С. (2014)
Вустенко В. В. - Оптимізація лікування безпліддя у жінок з патологією щитоподібної залози, Квашенко В. П. (2014)
Чайка К. В. - Использование богатой тромбоцитами аутоплазмы для укрепления рубца на матке, Жихарский Р. В. (2014)
Гюльмамедова И. Д. - Привычные неэффективные имплантации и особенности рецептивности эндометрия у женщин (2014)
Конопко Н. М. - Прогнозування та профілактика ускладнень ідіопатичної екстрасистолії у дітей, Нагорна Н. В. (2014)
Желєзна Г. О. - Нетримання сечі на тлі дисплазії сполучної тканини тяжкого ступеня у жінок з гінекологічною патологією: особливості клінічної характеристики, Чайка В. К. (2014)
Чайка К. В. - История вопроса и современные представления об этиологии, пато- и морфогенезе лейомиомы матки, Демина Т. Н., Фирсова Н. А. (2014)
Пархоменко Т. А. - Особенности антибактериальной терапии различных групп внебольничной пневмонии, Грушко И. В., Нечипуренко Т. Б., Кива А. И. (2014)
Грабарь В. В. - Pедкие случаи патологической беременности у женщин с бесплодием в анамнезе и после применения вспомогательных репродуктивных технологий (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2012)
Исправить ошибку (2012)
Диспергируемые таблетки солютаб: гармония формы и содержанияъ (2012)
Стресс: замаскированная опасность (2012)
Интересные факты о температуре (2012)
Редькин Р. - Приоткрывая занавес: тренды мирового драг-дизайна (2012)
Украинский фармацевтический форум - 2012: счастье профессионального взаимопонимания (2012)
Горбатенко А. - Як не перетнути межу, Санжаровська-Гурлач Л. (2012)
"Актив Безопасность": снизить риски при вождении! (2012)
Малішевська Н. - НТА: майбутнє за новими технологіями (2012)
Фитотека - аптека будущего (2012)
Новини (2012)
Онищенко В. - Знание - сила! (2012)
Кривомаз Т. - Зеркальные нейроны (2012)
Гингивит. Пародонтит (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Новини (2012)
Демецкая А. - Diagnosis ex observatione - diagnosis vera (2012)
В зоне особого внимания: антибиотик-ассоциированная диарея (2012)
Двойная формула Элиминаль гель: победим дисбактериоз вместе (2012)
Демецкая А. - Что мы знаем об ангине (2012)
На шляху до 80-річчя (2012)
Кривомаз Т. - Что рождается в споре? (2012)
Примак Р. - Дети и лекарства (2012)
В зоне особого внимания: герпес на губах (2012)
Новини (2012)
Морское сокровище в вашей аптеке (2012)
Эскимосский фактор (2012)
Новини (2012)
Осень на порог - готовь носовой платок (2012)
Синупрет - неотложная помощь заложенному носу (2012)
Мнушко З. Н. - Институт семейного провизора (фармацевта) в структуре управления лекарственной терапией пациента, Алекперова Н. В., Пестун И. В., Бабичева А. С. (2012)
Особенности национального отдыха (2012)
Долобене - победа над болью (2012)
Дедишина Л. - Відповідальність, професіоналізм, порядність (2012)
Особенности сухого кашля (2012)
Дедишина Л. - І без цукру можна жити солодко (2012)
Гепабене - защитник печени и желчного пузыря (2012)
Антидепрессивная диета (2012)
Дедишина Л. - Інститут фізичних методів лікування (2012)
Кириленко М. - Новичок в коллективе. Советы руководству (2012)
Папір проти електроніки (2012)
Дедишина Л. - Закон і порядок без компромісів (2012)
Клеофастова Т. В. - Из истории пролетарской литературы (1976)
Губарев И. М. - Очерк Гоголя "Исторический живописец Иванов” (Тема художника и творческого процесса) (1976)
Павличенко В. Д. - Борьба Н. А. Добролюбова против официальной историографии (1976)
Васильева Г. А. - Пометки В. Г. Короленко на страницах Дневника А. И. Герцена (1976)
Борзенко С. Г. - Тургенев и природа (Философские мотивы в письмах И. С. Тургенева) (1976)
Грицай Ю. Ф. - Композиция "Запутанного дела” М. Е. Салтыкова-Щедрина (1976)
Череповский М. П. - Организация сюжета в ранних реалистических рассказах М. Горького (1976)
Цилевич Л. М. - Динамика сюжета рассказа М. Горького "Челкаш” (1976)
Шарапова Л. В. - Ритмическое своеобразие лирики С. Есенина (на примере "Персидских мотивов” и лирики 1924–1925 гг.) (1976)
Михайлов В. Н. - О роли собственных имен в литературном творчестве (на материале антропонимов в романе А. С. Пушкина "Евгений Онегин”) (1976)
Волкова Л. П. - Имя героя комедии (А. С. Грибоедов) (1976)
Панцир Д. Т. - Михаил Садовяну и русская классическая и советская литература (1976)
Беляева С. И. - Связи Н. Тихонова с украинской литературой (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Лавренов В. А. - О стихотворении X. Ботева "К моей первой любви” и его переводах (1976)
Чернова И. Л. - Концепция жанра (1976)
Сидоренко Г. К. - Новое исследование звуковой структуры стиха (1976)
Баевский В. С. - Труд о русском стихосложении (1976)
Маевская Т. П. - Искусство перевода (1976)
Гуторов А. М. - Противоречия актуального исследования (1976)
Спивак И. А. - Певец дружбы народов (К 80-летию со дня рождения Н. С. Тихонова) (1976)
Васильковский A. Т. - Научная конференция по проблемам жанрологии (1976)
Павличенко В. Д. - Столетие могучего таланта (1976)
Лозинский И. Н. - Профессор Свенцицкий – русист (К 100-летию со дня рождения и 20-летию со дня смерти) (1976)
Памяти Виталия Александровича Мосенцева (1976)
Колонка шеф_редактора (2014)
Рейті А. О. - Вибір лікувально-діагностичної тактики при злоякісних мікрокарциномах щитоподібної залози залежно від особливостей ультразвукової картини пухлин, Медведєв В. Є. (2014)
Югов В. К. - Рентгенологічні особливості змін при періодонтитах залежно від форми і фази процесу (2014)
Сукру Мехмет Ертюрк - Кістозні та солідні утворення підшлункової залози, Абдула Сулдан Махмутогли (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Особенности ультразвуковой диагностики рака желудка и ободочной кишки, Крыжановская И. В., Дынник О. Б., Мечев Д. С. (2014)
Таха Марио - КТ-энтерография. Методика.Возможности и перспективы (2014)
Мошківський Г. Ю. - Застосування черезшкірних ехоконтрольованих втручань у лікуванні непаразитарних та паразитарних кіст печінки, Костилєв М. В., Медведєв В. Є., Щербина С. І., Терзова Т. Б., Тарасюк Б. А., Новікова М. Н., Дюбенко Т. К. (2014)
Ткаченко М. М. - Остеосцинтиграфічні кількісні критерії операбельності при ендопротезуванні кульшових суглобів, Король П. О. (2014)
Пономаренко С. О. - Ультрасонографія в розпізнаванні стадій змін дисків при поперековому остеохондрозі, Абдуллаєв Р. Я. (2014)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности рентгенологического и ультразвукового методов диагностики ротационного подвывиха атланта у детей, Шармазанова Е. П. (2014)
Коваленко Ю. М. - Поетапна модернізація рентгенівського обладнання як єдиний реальний шлях оновлення матеріально-технічної бази рентгенологічної служби в умовах обмеженого фінансування, Мірошниченко С. І. (2014)
Чуканов Е. - Лейомиосаркома нижней полой вены, Никитина О., Таха Марио. (2014)
Юліан Тодосьович Кіношенко. Дo 85-річчя від дня народження (2014)
Ситникова Л. Б. - Методологические принципы ленинского анализа гуманизма искусства (1986)
Поколодный Л. Д. - История создания романа К. М. Симонова "Так называемая личная жизнь” (к вопросу об эволюции жанра произведения) (1986)
Орехова Л. А. - Роль реалистических символов в творчестве В. П. Астафьева (на материале военной прозы) (1986)
Зборовец И. В. - О романтической направленности драмы В. Астафьева "Прости меня” (1986)
Морозова Э. Ф. - Духовный мир героев Вячеслава Кондратьева, Попов В. П. (1986)
Сербин Я. К. - Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского и А. Твардовского (1986)
Самойленко Г. В. - А. Фадеев и В. Маяковский (1986)
Лукавецкая Г. И. - Портрет и видимый язык чувств, монолог, диалог в трилогии А. Н. Толстого "Хождение по мукам” (1986)
Назарок М. А. - Работа С. Н. Сергеева-Ценского над документальными источиками исторических романов (1986)
Степанов Н. С. - Комизм массовых сцен в романе М. А. Шолохова "Поднятая целина” (1986)
Глотов А. Л. - Художественное самосознание писателя (творческий опыт М. М. Пришвина) (1986)
Гречанюк Ю. А. - Разоблачение украинского национализма и униатской церкви в памфлетах В. Беляева и Т. Мигаля (1986)
Кирилюк З. Я. - Роман В. Нарежного "Бурсак” в контексте литературного движения начала XIX века, Супронюк О. К. (1986)
Казарин В. Я. - Вопросы просветительской социологии и проблема художественного метода петербургских повестей Н. В. Гоголя (1986)
Подлужная Л. Я. - Гоголевские традиции в творчестве А. И. Левитова (1986)
Варченко Я. А. - К истории создания воспоминаний В. Фигнер "Запечатленный труд” (1986)
Лебеденко Н. Я. - Своеобразие сатиры А. Блока в стихотворном цикле "Жизнь моего приятеля” (1986)
Евстафьева Н. Я. - Новелла и рассказ – ведущие жанровые формы в книге И. А. Бунина "Темные аллеи” (1986)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні–липні 2010 року (2010)
Агєєва Г. М. - Підвищення енергетичної ефективності житлового будинку – пріоритетне завдання реконструкції, Марченко Н. В. (2010)
Плачинда В. Д. - Актуальні питання використання тарифів на електричну енергію, диференційованих за періодами часу, Яровицина Т. В., Замулко А. І., Чернецька Ю. В. (2010)
Куріс Ю. В. - Експериментальні дослідження способів підвода теплоти для інтенсифікації процесу сушки матеріалу, Червоний І. Ф., Калінцева Ю. С. (2010)
Редько А. А. - Современое состояние мировой геотермальной энергетики, Бережко Ю. В., Онищенко А. А., Павловский С. В., Загребельный И. Н (2010)
Колесников А. В. - Стратегии для энергетической отрасли (2010)
Придубков П. Я. - Дослідження схеми заміщення лінійного трансформатора, Хоменко І. В. (2010)
Мороз А. Н. - Теоретическое обоснование параметров устройств для первичной обработки шерсти в акустическом поле, Сасимова И. А. (2010)
Чураков А. Я. - Визначення однакової концентрації аероіонів в робочій зоні, Строкань О. В. (2010)
Паршин О. М - Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010-2015 роки (2010)
Поздравления с 130-летием НТСЕУ (2010)
Дупак О. С. - 130 років науково-технічній спілці енергетиків та електротехніків України (2010)
Шелепов Игорь Григорьевич (К 75-летию со дня рождения) (2010)
Transformer Protector (2010)
К сведению авторов (2010)
Title (2014)
Contents (2014)
Zaichko N. V. - Hydrogen sulfide: metabolism, biological and medical role, Melnik A. V., Yoltukhivskyy M. M., Olhovskiy A. S., Palamarchuk I. V. (2014)
Mokrosnop V. M. - Functions of tocopherols in the cells of plants and other photosynthetic organisms (2014)
Векліч Т. О. - Кінетика інгібіторної дії калікс|4|арену С-90 на активність транспортної Ca2+,Mg2+-АТРази плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин, Шкрабак О. А., Мазур Ю. Ю., Родік Р. В., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2014)
Басова Н. Е. - Ингибиторное действие производных бензимидазола на холинэстеразы животных в присутствии разных субстратов, Кормилицын Б. Н., Перчёнок А. Ю., Розенгарт Е. В., Сааков В. С., Суворов А. А. (2014)
Цейслєр Ю. В. - АТPазна активність актоміозину скелетних м’язів та маркери ушкодження тканин у крові щурів в умовах тривалої хронічної алкоголізації, Подпалова О. М., Нурищенко Н. Є., Мартинюк В. С. (2014)
Bychkova S. V. - NAADP-sensitive Сa2+ stores in permeabilized rat hepatocytes, Chorna T. I. (2014)
Tykhomyrov A. A. - Dynamics of thrombin-induced exposition of actin on the platelet surface (2014)
Roka-Moya Y. M. - Study of the sites of plasminogen molecule which are responsible for inhibitory effect of Lys-plasminogen on platelet aggregation, Zhernossekov D. D., Yusova E. I., Kapustianenko L. G., Grinenko T. V. (2014)
Martynenko O. I. - Relationship between RNA/DNA ratio, growth rate and accumulation of selenium in the cells of wheat leaves under the influence of minerals analcime and trepel, Kyrylenko T. K., Zaimenko N. V., Antonyuk M. M., Stepanyugin A. V., Plodnik D. P., Hovorun D. M. (2014)
Kit Yu. Ya. - Proteolytic activity of IgGs from blood serum of wistar rats at experimental reumatoid arthritis, Myronovsky S. L., Kril’ I. I., Havrylyuk A. M., Chop’yak V. V., Stoika R. S. (2014)
Vynnytska-Myronovska B. O. - Multiple molecular forms of adaptor protein Ruk/CIN85 specifically associate with different subcellular compartments in human breast adenocarcinoma MCF-7 cells, Bobak Ya. P., Pasichnyk G. V., Igumentseva N. I., Samoylenko A. A., Drobot L. B. (2014)
Шиманський І. О. - АФК-генеруюча та антиоксидантна системи печінки щурів за дії преднізолону і вітаміну D3, Хоменко А. В., Лісаковська О. О., Лабудзинський Д. О., Апуховська Л. І., Великий М. М. (2014)
Рижко І. Л. - Вплив солей важких металів на активність трипсиноподібної гідролази із Drosophila melanogaster, Мотрук Н. В., Петров С. А. (2014)
Koваленко Н. О. - Вплив адаптогенних препаратів на функціонування Na+/Н+-антипортера плазматичної мембрани в клітинах коренів кукурудзи за умов засоленого середовища, Білик Ж. І., Палладіна Т. О. (2014)
Яремчук М. М. - Активність прооксидантно-антиоксидантної системи в зародків в’юна за впливу мікрохвильового випромінювання, Дика М. В., Санагурський Д. І. (2014)
Bobrovnik S. A. - Age changes of human serum polyreactive immunoglobulins (PRIG) activity, Demchenko M. A., Komisarenko S. V. (2014)
Мельничук Д. О. - Обмін жовчних пігментів за умов дії на організм екопатогенних чинників, Грищенко В. А. (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН України імені Олександра Володимировича Палладіна за 2005 р., 2007 р., Данилова В. М. (2014)
Данилова В. М. - Іван Якович Горбачевський – вчений, патріот, громадянин, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2014)
Пам’яті Григорія Івановича Калачнюка (2014)
Пам’яті Юрія Володимировича Хмелевського (2014)
Пам’яті Вадима Мусійовича Кавсана (2014)
Нобелівська премія з фізіології та медицини 2014 року (2014)
Нобелівська премія з хімії 2014 року (2014)
Яценко В. М. - Механізми фінансового забезпечення підприємницької діяльності (2010)
Войнаренко М. П. - Методичні аспекти обліку дорогоцінних металів, що входять до складу об’єктів основних засобів, Гуменюк А. Ф. (2010)
Чиж В. І. - Класифікація затрат в управлінському обліку для забезпечення інформаційних потреб управління (2010)
Фаріон І. Д. - Організація інформаційного забезпечення обліку, Фаріон А. І. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського