Фурс Т. І. - Профконсультаційна робота з учнями професійно-технічних навчальних закладів у процесі виробничого навчання, Вдовенко О. І. (2013)
Шкабара И. Е. - Обучение реферированию текстов профессиональной направленности на занятиях по английскому языку студентов магистратуры (2013)
Шостак А. В. - Наукометрія у дослідницькому університеті (2013)
Шпак І. - Навчання англійській мові для спеціальних цілей (на прикладі Business English), Мунтян А. (2013)
Южанинова Е. В. - История педагогического тестирования в России и за рубежом (2013)
Яковенко О. І. - Модель формування компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки (2013)
Ярощук К. І. - Експериментальна перевірка ефективності розробленої методики формування професійної етики майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Яшник С. В. - Природно-просторові детермінанти управлінської культури як основа переосмислення соціоприродної дійсності (2013)
Бивалькевич Л. М. - Обґрунтування змісту спецкурсу "Розвиток технічної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів" для майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Булачок М. О. - Напрями комп’ютеризації навчального процесу в аграрних вищих навчальних закладах (2013)
Галімова В. М. - Застосування інформаційних технологій під час викладання хімічних дисциплін (екологічна безпека), Суровцев І. В. (2013)
Гаріна С. М. - Класифікаційні ознаки автоматизованих інформаційних систем управління загальноосвітнім начальним закладом, Маркевич О. О. (2013)
Городинець О. В. - Методи навчання дисципліни безпека життєдіяльності, Журавська Н. С., Вінник І. В. (2013)
Капінус О. С. - Роль інтерактивних технологій у формуванні соціальної відповідальності майбутніх офіцерів Збройних Сил Eкраїни (2013)
Косматий В. Є. - Про методику проведення лабораторних занять з загальної хімії, Савченко Д. А. (2013)
Лопатка Ю. М. - Ретроспективний аналіз становлення системи підготовки фахівців з "Комп’ютерна інженерія" (2013)
Лукашенко Т. Ф. - Екологічна компетентність як важливий чинник професіоналізму студентів (2013)
Маковенко Л. О. - Використання ігрових ситуацій для розвитку логічного мислення учнів ЗОШ на уроках біології (2013)
Мусійчук С. М. - Можливості нефахових дисциплін при формуванні самоефективності майбутніх ветеринарних лікарів (2013)
Панчук Т. К. - Позаурочна робота студентів при вивченні хімічних дисциплін, Лаврик Р. В. (2013)
Пилипенко О. П. - Новітні технології (подкасти) в навчальному процесі ветеринарних ВНЗ Німеччини (2013)
Халілова С. Е. - Особливості проектних умінь майбутніх інженерів садово-паркового господарства (2013)
Шемчук Н. К. - Методика проведення практичних занять з дисципліни "Топографічне і землевпорядне креслення", Журавська Н. С. (2013)
Яковлева В. А. - Сучасні форми та методи практичного навчання у процесі вивчення методики навчання дисципліни "Геодезія", Макидон В. В. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Трещалин М. Ю. - Предания древних народов и предсказания периодичности мировых катастроф (2014)
Трещалин М. Ю. - Планетарные катастрофы и комета Галлея (2014)
Трещалин М. Ю. - Прогнозирование природных катастроф и катаклизмов (2014)
Луговая Т. А. - Способы репрезентации сказочных механизмов в современной медиакультуре (2014)
Аязбекова С. Ш. - Культурное наследие и картина мира в контексте взаимодействия культур Европы и Азии (2014)
Аязбекова С. Ш. - Культурное наследие и национальные миры: от формирования к современному информационному обществу (2014)
Саносян Х. А. - Макет анализа диссертаций по физической культуре и спорту, представленных к защите учеными Армении, Меграбян С. Р., Мартиросян Р. С., Какоян С. Г., Давтян Е. Л. (2014)
Andreev P. - Methodologyfor discover and creating new elements in artistic gymnastics (2014)
Жаунгарова А. А. - Анализ состояния и пути разрешения реконструкции одежды древних кочевников (2014)
Хамзе Д. Г. - Африканская мечта, осуществленная Чинзи (2014)
Егинбаева Т. Ж. - Народные истоки в виолончельной музыке композиторов Казахстана (на примере "Цикла пьес" Б. Аманжолова) (2014)
Litvinenko A. - The "Russian ballets of Sergey Diaghilev” in European culture context (2014)
Титул, зміст (2009)
ХХХVI засідання МДР: основні рішення (2009)
Гордієнко Т. - Міжнародний семінар і конференція ISO та SIS з питань зміни клімату (2009)
Складанюк Л. - ДП НДІ "Система": гармонізація національних стандартів (2009)
Приміський В. - Національні та міжнародні стандарти щодо норм викидів відпрацьованих газів автомобілів. Аналіз вимог (2009)
Гінзбург М. - Про посилання на нормативно-правові акти з охорони праці (2009)
Віткін Л. - Франція. Болгарія. Подальший розвиток системи технічного регулювання у Європейському Союзі (2009)
Старунський А. - Сучасна випробувальна база для контролю якості та безпечності медичних електричних виробів, Полікарпов О. (2009)
Захаров І. - Оцінювання невизначеності вимірювання щільності потоку енергії електромагнітного поля, Шевченко Н. (2009)
Криворучко О. - Оцінювання якості менеджменту підприємства (2009)
Ролько О. - Інтегровані системи управління. Математичне моделювання процесів (2009)
Мотало В. - Методика оцінювання якості конструкційних матеріалів (2009)
Зелик А. - Статистичні методи у процесах поліпшення якості медичних послуг (2009)
Вяткін О. - Особливості контролю якості коньяків і коньячних спиртів, Маркіна М. (2009)
Гуменюк Г. - Регулювання, забезпечення якості й безпечності сільськогосподарської та харчової продукції (2009)
Нєфьодова Г. - Системне управління якістю освітніх послуг, надаваних державним службовцям (2009)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2010 рік (2009)
Конференція "Нова роль стандартизації у підвищенні конкурентоспроможності та розвитку міжнародної торгівлі" (2009)
Споживчий ринок тютюнових виробів (2009)
Луганщина: підсумки 6-ї Всеукраїнської виставки-конкурсу дитячого малюнка "Я хочу жити в якісному світі — 2009" (2009)
6-й міжнародний науково-технічний семінар "Невизначеність у вимірюваннях: наукові, прикладні, нормативні й методичні аспекти" (2009)
Бондаренко А. В. - Анаплазмоз: експериментально-біологічна модель (2014)
Гаргин В. В. - Выявление и анализ метапластических и диспластических изменений слизистой оболочки пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, Сакал В. В. (2014)
Завалий М. А. - Этапы развития острого гнойного воспаления в околоносовых пазухах (2014)
Калужина О. В. - Прееклампсія матері як етіологічний фактор розвитку морфологічних змін аорти у плодів та новонароджених (2014)
Литвиненко Е. Ю. - Оценка влияния аналога эндогенных опиоидов даларгина на реакцию системы крови при воспалении (2014)
Потапов С. Н. - Морфологическая характеристика тератом яичек (2014)
Пятикоп В. А. - Эффективность внутривенного введения мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани человека при паркинсоноподобном синдроме у крыс, Мсаллам М. А., Щегельская Е. А., Губина-Вакулик Г. И., Горбач Т. В. (2014)
Самохвалов В. Г. - Особливості енергозабезпечення міокарда при фізичних навантаженнях у осіб з артеріальною гіпотонією, Ісаєва Н. М. (2014)
Татарко С. В. - Морфофункциональное состояние селезенки при разных по течению и этиологии видах воспаления (2014)
Федота А. М. - Анализ динамики половозрастных параметров семейной структуры населения малых городов и сел Харьковской области (2014)
Черепинская Ю. А. - Экспериментальное и клиническое применение препаратов на основе глюкозамина, Рябоконь Е. Н., Бурцев Б. Г., Донцова Д. А., Гоенко Е. Н. (2014)
Герасименко Е. В. - Проблемы оптимизации терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии (2014)
Демиденко Г. В. - Особливості ремоделювання міокарда лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу: роль цитокінів (2014)
Кириченко М. П. - Клинические аспекты адаптации учащейся молодежи к учебному процессу (2014)
Комарова О.Б. - Артроскопічна макрооцінка синовіальної оболонки у хворих на ревматоїдний артрит з високим рівнем аЦЦП, Ребров Б.А. (2014)
Кравчун П. П. - Oсобливості ліпідного обміну у хворих з постінфарктним кардіосклерозом, цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням (2014)
Распутіна Л. В. - Поширеність додаткових факторів загального серцево-судинного ризику у хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Беловол А. Н. - Оптимизация кардиологической помощи детям в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине, Шипко А. Ф., Сенаторова А. С., Муратов Г. Р. (2014)
Верещакина В. В. - Особенности физиотерапии нейропатии лицевого нерва (2014)
Завгородня Н. І. - Психоосвіта в системі соціальної дестигматизації жінок, що народили недоношену дитину (2014)
Лукашевич Н. М. - Фактори ризику розвитку суїцидальної поведінки у підлітків, Ольховський В. О., Мінін М. О. (2014)
Говсеев Д. А. - Oценка эффективности современных диагностических подходов к проблеме доброкачественной патологии шейки матки у женщин репродуктивного возраста, Скорбач Е. И., Дынник А. А. (2014)
Макаренко М. В. - Профилактика развития синдрома задержки роста плода у беременных с плацентарной недостаточностью,  Кузьмина И. Ю. (2014)
Тимченко Ю. В. - Застосування ітраконазолу при системному лікуванні грибкових кольпітів у поліклінічній практиці (2014)
Тучкіна І. О. - Клініко-параклінічна характеристика дівчат-підлітків із пубертатними матковими кровотечами і порушенням біоценозу піхви, Гиленко Ж. О. (2014)
Лопатенко Д. Э. - Оценка динамики системного воспалительного ответа у больных пиопневмотораксом при различных методах лечения (2014)
Лесовой В. Н. - Диагностика анатомической предрасположенности женщины к развитию рекуррентной секс-индуцированной дизурии, Андреев С. В., Гарагатый А. И. (2014)
Савенков В. І. - Основні підходи до вибору тактики диспансеризації хворих на гідронефроз після оперативних втручань (2014)
Савельева Н. Н. - Распространенность хронического генерализованного пародонтита у лиц с токсокарозом (2014)
Черних Н. С. - Визначення показань до застосування різних видів атачменів з урахуванням резервних сил пародонта опорних зубів та класу дефекту (2014)
Oльховський В. О. - Судово-медична експертиза випадків гострої післятравматичної дихальної недостатності у потерпілих осіб, Губін М. В., Скоропліт С. М. (2014)
Истомин А. Г. - Cовременные подходы к определению норм физической активности в онтогенезе, Галашко А. И., Ткаченко А. В., Веретельникова Ю. А., Стратий Н. В. (2014)
Слинько Ю. О. - Недостатня рухова активність та її вплив на стан організму людини (2014)
Крекотень О. М. - Аналіз показників первинної інвалідності працездатного населення в Україні та за територіальним розподілом у часовому вимірі за 2006–2012 роки (2014)
Павло Григорович Кравчун (до 70-річчя з дня народження) (2014)
Адамська З. М. - Основні показники політичної суб’єктності студентської молоді, Блозва П. І. (2014)
Амеліна С. М. - Формування граматичної компетенції у професійній підготовці майбутніх перекладачів (2014)
Антіпова Н. П. - Сутність поняття "компетентнісний підхід" в науково-педагогічній літературі (2014)
Бивалькевич Л. М. - Аналіз педагогічних умов підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Білан Л. Л. - Компетентність науко-педагогічного працівника (2014)
Блозва А. І. - Перехід до цифрової парадигми навчання – освіта 2.0 (2014)
Блозва А. І. - Корекція емоційної сфери дошкільника засобами гри, Красуля О.М. (2014)
Васюк О. В. - Методологічні підходи до професійної підготовки соціальних педагогів в системі вищої освіти україни, Виговська С.В. (2014)
Виговська С. В. - Практична складова професійної підготовки майбутніх фахівців лісового господарства, Виговський А.Ю. (2014)
Волошина Г. Г. - Шляхи підвищення мотивації у навчанні іноземним мовам студентів немовних вищих навчальних закладів (2014)
Вощевська О. В. - Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США (2014)
Гаманюк В. А. - Підготовка вчителів іноземних мов на тлі тенденцій до багатомовної освіти (2014)
Горчинський С. В. - Місце методичної діяльністі у структурі педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу (2014)
Дзoгiй Н. С. - Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi acпeкти фoрмувaння твoрчиx умiнь cтудeнтiв у cиcтeмi вищoї ocвiти (2014)
Дібрівна Е. І. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх фахівців агропромислового комплексу (2014)
Зеленська О. П. - Організація навчального процесу з спецкурсу "культурологічна підготовка майбутнього фахівця мвс україни” при підготовці курсантів внз мвс україни (2014)
Зінченко Л. В. - Соціально-педагогічна методика правового виховання старшокласників в умовах сільського загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Зуєнко Н. О. - Умови формування професійної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки (2014)
Каленський А. А. - Професійно-педагогічна етика майбутніх викладачів в зарубіжних дослідженнях (2014)
Кліх Л. В. - Формування готовності студентів магістратури до професійної діяльності, Зазимко О.В. (2014)
Ковальчук В. І. - Зміст поняття "педагогіча майстерність майстра виробничого навчання птнз" (2014)
Козяр М. М. - Формування основ конструювання у майбутніх фахівців технічної галузі під час викладання дисципліни "деталі машин", Стрілець О.Р. (2014)
Колісник Н. В. - Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності (2014)
Кондрашова О. В. - Стандартизація професійної підготовки менеджерів (2014)
Копілевич В. А. - Напрями еволюції професійної освіти (2014)
Костюк Д. А. - Навчальні екскурсії як метод формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2014)
Корицький В. П. - Аналіз сучасного стану підготовки фахівців деревообробної галузі до художньо-конструкторської діяльності (2014)
Кочеригін Л. Ю. - Підготовка землевпорядників у коледжах: компетентнісний підхід до проблеми (2014)
Кравченко О. О. - Використання здоров’язберігаючих технологій в навчально – виховному процесі професійно- технічних навчальних закладах на прикладі квпу сервісу і дизайну м.Києва, Кравченко С.Ю., Максін В.І. (2014)
Краєвська О. Д. - Поетапне формування мотивації до комунікативної діяльності майбутніх менеджерів-аграріїв у ВНЗ (2014)
Kruger Antje - Das stationenlernen als variante eines handlungsorientierten (fremdsprachen-)unterrichts (2014)
Ключник І. Г. - Деякі особливості викладання диференціальних рівнянь, Завгородня Т.М. (2014)
Кулько В. А. - Педагогічні умови професійної підготовки студентів-екологів (2014)
Манзік В. П. - Інноваційні педагогічні методики формування соцільної спрямованості в сучасній дошкільній освіті, Кубіцький С. О. (2014)
Мишак О. О. - Спрямованість особистості викладача вищої школи в контексті гуманізації освіти (2014)
Москаленко А. М. - Теоретичні основи професійної етики управлінців навчальних закладів (2014)
Монашненко А. М. - Підходи до формування лінгво-інформаційної компетенції майбутніх перекладачів (2014)
Мусійчук С. М. - Навчання анотуванню іншомовних джерел у процесі формування фахової компетенції студентів немовних ВНЗ (2014)
Омельченко Л. М. - Розвиток внутрішньої мотивації педагогів: теоретичний аналіз проблеми (2014)
Опанасенко О. В. - Визначення ролі тренінгових технологій в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Павленко О. О. - Професійна підготовка фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної діяльності у контексті глобалізації і стандартизації, Пугач В. Б. (2014)
Пасацька І. М. - Аналіз теоретичних засад професійно-особистісного саморозвитку майбутніх фахівців (2014)
Пилипенко О. П. - "Ротаційний рік" як фактор підвищення якості клінічної підготовки фахівців в ветеринарних внз німеччини (2014)
Полозенко О. В. - Особливості саморегуляції студентів аграрних ВНЗ (2014)
Пономаренко О. Г. - Інноваційні підходи у проведені профорієнтаційної роботи у середніх навчальних закладах України (2014)
Plavec Vladimir - Еcosocial indicators of peasant community. (2014)
Резунова О. С. - Формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв шляхом підвищення професійної компетентності викладача вищого аграрного навчального закладу (2014)
Dr. Michael Reichelt - "Lernen durch lehren” – eine handlungsorientierte methode fur den fremdsprachenunterricht (2014)
Ритікова Л. Л. - Аксіологічний потенціал змісту дисципліни "іноземна мова" для студентів аграрного ВНЗ (2014)
Романюк І. М. - Загальні наукові підходи до розробки системи підготовки кадрів для виховної та соціально-психологічної роботи у Збройних Силах України (2014)
Рошак А. М. - Використання новітніх інформаційних (комп’ютерних) технологій при викладанні дисципліни "монтаж електрообладнання і систем керування", Теслюк В. М. (2014)
Ружило М. Я. - Формування навиків самоосвіти при вивченні прикладної математики майбутніми фахівцями з аграрного менеджменту (2014)
Стемковська Я. Є. - Педагогічні умови розвитку організаційної культури школи художньо-естетичного профілю (2014)
Стукало О. А. - Формування професійного спілкування майбутніх ветеринарів (2014)
Тарасенко Р. О. - Компетентнісний підхід до формування інформаційної компетентності майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки (2014)
Таценко О. В. - Особливості роботи з важковиховуваними дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі, Кубіцький С. О. (2014)
Тарасюк В. А. - Використання систем автоматизованого проектування при викладанні електротехнічних дисциплін (2014)
Теслюк В. М. - Проблемна лекція як найоптимальніша форма навчання у вищій школі, Коваль М. М. (2014)
Теличко Н. В. - Професійна компетентність як базова основа педагогічної майстерності вчителя початкових класів (2014)
Тимощук А. С. - Методичні підходи до оптимізації практичних занять з охорони праці при підготовці майбутніх вчителів технологій (2014)
Ткач М. М. - Роль професійної творчості в системі підготовки майбутніх фахівців, Пригодій М. А. (2014)
Трякіна О. О. - Запровадження навчально-методичних інструментів всесвітньої митної організації у процес професійної підготовки магістрів у галузі митної справи в Україні (2014)
Халілова С. Е. - Порівняльний аналіз умінь проектування, конструювання і моделювання (2014)
Чорнобай В. Г. - Професійна компетентність та її складові (2014)
Чумак Л. В. - Змістовий аспект конструктивного компоненту професійної майстерності вчителя (2014)
Шпак І. - Використання автентичних матеріалів при навчанні читанню англійською мовою (2014)
Яшник С. В. - Андрагогічний підход у підготовці керівників до управлінської діяльності (2014)
Пасічник Ю. В. - Фінансування охорони здоров’я: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід (2012)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до формування механізму управління фінансовими результатами підприємства (2012)
Шпильова В. О. - Корпоративна культура: актуальні проблеми сучасності (2012)
Бережна Л. В. - Моделювання впливу міжнародного кредитування на економічний стан України, Снитюк О. І. (2012)
Гавриленко В. О. - Перспективи розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в Україні (2012)
Геліч Н. В. - Переваги та недоліки використання аутсорсингових послуг (2012)
Гончаренко І. Г. - Податковий контроль в контексті євроінтеграції економіки України, Лега Н. Ю. (2012)
Гордієнко Л. А. - Важелі фінансової політики доходів населення (2012)
Делія О. В. - Імідж керівника як чинник оптимізації управління персоналом (2012)
Демчук О. В. - Роль и значение показателей ликвидности при оценке финансового состояния предприятий рыбного хозяйства Украины (2012)
Драгомирецька М. І. - Фінансово-економічна підсистема як основа стратегічного розвитку підприємства, Драгомирецький Я. І. (2012)
Дудченко Н. В. - Боргові зобов’язання як інвестиційний інструмент залучення фінансових ресурсів для фінансування державних потреб, Демиденко В. В. (2012)
Забуранна Л. В. - Методологія дослідження взаємодії складових аграрної сфери карпатського економічного району (2012)
Круглянко А. В. - Стратегічні підходи до управління туристичними підприємствами (2012)
Радкевич Л. А. - Теоретичні підходи до формування поведінки споживачів, Луговська І. А. (2012)
Радова О. В. - Сучасний стан матеріально-технічного оснащення сільськогосподарських кооперативів (2012)
Резнікова Н. В. - Економічні дисбаланси у вимірах глобальної взаємозалежності: проблема ідентифікації джерел походження та корекції, Відякіна М. М. (2012)
Сідельникова Л. П. - Фіскальне значення податку на прибуток в умовах нестабільності фінансового простору (2012)
Солодкий В. О. - Аспекти забезпечення сталого розвитку в контексті геосоціальних трансформацій (2012)
Струк Н. С. - Застосування методу еталонного оцінювання для підвищення ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами на підприємствах ювелірної промисловості, Попівняк Ю. М. (2012)
Труфен А. О. - Основні передумови удосконалення бухгалтерського обліку видатків на оплату праці вищих навчальних закладів (2012)
Федоронько Н. І. - Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні (2012)
Хандюк І. М. - Підвищення ефективності бюджетної політики (2012)
Чорний Р. С. - Методи дослідження розвитку трудового потенціалу просторових форм організації українського суспільства (2012)
Шевченко О. Л. - Нові реалії брендингу (2012)
Вишневська Н. В. - Реформування адміністративно-територіального устрою як необхідна передумова формування фінансово самодостатніх територіальних громад, Ковальчук І. І., Підцерковний Б. В. (2012)
Пілевич Д. С. - Особливості інвестиційної політики в умовах дестабілізації зовнішніх впливів на макроекономічне середовище (2012)
Сукач О. М. - Методичні підходи до оцінювання та моніторингу бюджетних програм місцевого рівня (2012)
Присяжнюк О. О. - Проблема вдосконалення управління державним боргом (2012)
Савченко А. В. - Основні напрями грошово-кредитної політики в сучасних умовах (2012)
Воробйов А. А. - Ринок хліба та хлібобулочних виробів: проблеми та тенденції розвитку (2012)
Джумурат О. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення управління ризиками в митній службі (2012)
Задворних С. С. - Періодизація тіньової економіки в Україні від часів СРСР до сучасності (2012)
Кифяк В. І. - Організація інституційного механізму розвитку аграрних підприємств у просторі та часі (2012)
Красикова С. І. - Оцінка результативності управління зовнішнім та внутрішнім маркетингом санаторно-курортних підприємств АР Крим (2012)
Мельник К. К. - Комплексний підхід до запровадження та реалізації режиму інфляційного таргетування (2012)
Рихлицька Х. М. - Формування механізму розвитку сільського зеленого туризму АРК (2012)
Трофименко М. Ю. - Актуальні проблеми та завдання соціальної політики України (2012)
Ящук Є. А. - Економетричне моделювання фінансових результатів (2012)
Беридзе Д. Г. - Перспективы развития малого бизнеса в Грузии (2012)
Більщук А. В. - Шляхи удосконалення спрощеної системи оподаткування в Україні (2012)
Ролдугіна Ю. В. - Податкове регулювання діяльності банківських установ (2012)
Бородулькіна Т. О. - Особливості уявлень про емоції та почуття у дітей дошкільного віку, Мордвинцева М. В. (2015)
Грейліх О. О. - Розвиток здібностей дітей дошкільного віку засобами іноземної мови (2015)
Demyanenko S. D. - Construction of Language System by Children of a Preschool age (2015)
Ivashkevych E. Z. - Intercultural Competence and Social Intellect of a Teacher in a Sphere of Psycholinguistics (2015)
Калмиков Г. В. - Професійно-мовленнєва діяльність психолога як психолінгвістичний феномен (2015)
Калмикова Л. О. - Особливості висловлювань дітей старшого дошкільного віку за серіями сюжетних картинок, Дядюша Ю. В. (2015)
Корніяка О. М. - Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Lavrynenko A. L. - The Adaptation of General Modeling Principals to Psycholinguistic Sphere on the example of Lingual Personality (2015)
Лила М. В. - Особливості сприймання, розуміння й породження висловлювання, Лила М. М. (2015)
Макаренко А. Н. - Изменение психолингвистических паттернов в условиях стресса, Петров Ф. И. (2015)
Новикова Г. П. - Проблемы социально-культурного формирования речевой личности студента как будущего профессионала в процессе языкового образования (2015)
Орап М. О. - Властивості організації мовленнєвого досвіду особистості (2015)
Савчин О. М. - Проблема внутрішнього мовлення в психолінгвістичній спадщині Б. Ф. Баєва (2015)
Ушакова О. С. - Психолого-педагогические условия овладения языком в дошкольном детстве (2015)
Kharchenko N. V. - Development in Preschoolers of Skills in Listening and Producing Expression-considerations (2015)
Бігич О. Б. - Психолінгвістичні передумови формування франкомовної комунікативної компетентності у майбутніх учителів, Яковенко-Глушенкова Є. В. (2015)
Голикова Т. А. - Цвет в алтайском языковом сознании: психолингвистический аспект (2015)
Ігнатьєва С. Є. - Топоси й локуси як складники щоденникової моделі (2015)
Кольцова Е. А. - Оценочные номинации в актах автокоммуникации: гендерный аспект (на материале англоязычных художественных произведений) (2015)
Кушмар Л. В. - Збіги та розбіжності у мовній та концептуальній картинах світу студентів економічних спеціальностей (на матеріалі асоціативного експерименту (2015)
Mykhalchuk N. A. - Psycholinguistic Analysis of the Graphic Novel "WATCHMEN" By Alan Moore and Dave Gibbons, Chala Yu. M. (2015)
Мороз В. Я. - Біблійна комунікація як багатоаспектний феномен Старого Завіту (2015)
Пікалова А. О. - Психологічний тип поета в дитячому англомовному поетичному дискурсі (2015)
Ceytlin S. N. - Some Observations on Formation of Russian-speaking Vocabulary with Foreign Language Speaking Children (2015)
Швець Т. А. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування комунікативної компетенції студентів (2015)
Галацька В. Л. - Духовна константа Т. Г. Шевченка та її аналітично-художня інтерпретація в сучасній театральній публіцистиці України (на матеріалі спеціалізованих видань) (2015)
Козиряцька С. А. - Медична журналістика в контексті наукової (2015)
Нагорняк М. В. - Жанрові пріоритети новинного контенту мережевих радіостанцій як чинник ефективної комунікації зі споживачами (2015)
Холод О. М. - Інмутація мас як стимул протестної діяльності (критерії аналізу за теорією С. Московичі) (2015)
Цуканова Г. О. - Експериментально-практичні парадигми реалізації прийомів впливу інфографіки на сприйняття газетно-журнальних текстів (2015)
Чернявська Л. В. - Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі (2015)
Титул, зміст (2012)
Гладкий О. В. - Науково-інноваційний потенціал України: сучасний стан і тенденції розвитку (2012)
Мискін Ю. І. - Розвиток ринкових відносин в Україні та їх вплив на аналітичне забезпечення управління (2012)
Сагер Л. Ю. - Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємстві (2012)
Семенишин Х. М. - Визначення поняття "сільські території”: соціально-економічний аспект (2012)
Погорєловська І. Д. - Модернізація Державної податкової служби України з позицій синергетики (2012)
Царенко М. О. - Науково-методичні засади дослідження регіональних інвестиційних програм (2012)
Минаева Т. С. - Совершенствование антикризисного управления на предприятиях (2012)
Береславська О. І. - Реформування фінансового сектору України в контексті антикризового регулювання (2012)
Галюта А. А. - Інституційне забезпечення проведення фіскальної політики в Україні (2012)
Тарангул В. І. - Бюджетно-податковий механізм у системі фінансового стимулювання розвитку регіонів (2012)
Кострач Л. М. - Оцінка волатильності ризику вітчизняного біржового ринку цінних паперів (2012)
Тарангул Л. Л. - Прогнозування податкових надходжень в органах ДПС України: практика застосування, Санжаревська І. С. (2012)
Грищенко О. О. - Реформування податкової політики як стратегічний фактор розвитку економіки (2012)
Сторожук О. В. - Горизонтальний моніторинг – новація в сфері податкового контролю, Прядко М. С. (2012)
Паянок Т. М. - Статистичний аналіз відшкодування податку на додану вартість по регіонах України, Пікінер В. О. (2012)
Дейнека В. Ф. - Особливості формування і реалізації податкової політики держави в умовах глобалізації (2012)
Матухно М. О. - Мінімізація податку на додану вартість: формування доказової бази при доведенні факту нікчемності (дефектності) правочинів (2012)
Михасик О. Д. - Особливості методики проведення аудиту розрахунків у іноземній валюті (2012)
Чеховська І. В. - Адміністративно-правовий механізм забезпечення охорони здоров’я сімей в Україні, Лівак П. Є. (2012)
Кузьменко О. О. - Вплив публічного інтересу на формування сучасної парадигми оподаткування в Україні (2012)
Позняков С. П. - Конституційний генезис права публічної власності в Україні (2012)
Боднарчук О. Г. - Соціальна незахищеність співробітників кримінально-виконавчої системи як додатковий ризик корупції (2012)
Сирота А. І. - Правовий статус органів державного регулювання фінансового ринку України (2012)
Крупнова Л. В. - Адміністративне судочинство у забезпеченні захисту прав громадян (2012)
Кононенко В. П. - Відповідність положень Податкового кодексу України Конституції України та правовим позиціям Європейського суду з прав людини (2012)
Кривенко Д. В. - Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб за порушення податкового законодавства (2012)
Кармаза О. О. - Принципи житлового права (2012)
Трояновська Т. М. - Процесуально-процедурна форма виконання податкового обов’язку (2012)
Яцик Т. П. - Принципи взаємодії органів Державної податкової служби України із засобами масової інформації (2012)
Лисенко В. В. - Фіктивні підприємства у механізмі злочинної діяльності, Петросян В. Г. (2012)
Цимбал П. В. - Попередження корупційних злочинів, Кимлик Н. В., Ляшенко М. М. (2012)
Цимбал Т. Я. - Юридична психологія: сучасний стан і перспективи розвитку (2012)
Сіренко О. В. - Обстановка вчинення крадіжок, грабежів і розбійних нападів неповнолітніми як елемент криміналістичної характеристики (2012)
Діденко Є. В. - Забезпечення прав і законних інтересів потерпілого в досудовому провадженні (2012)
Підюков П. П. - Законодавство держав Європи щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні таємних розслідувань, Паніотонов Є. К., Конюшенко Я. Ю. (2012)
Бондик В. А. - Роль інформаційних технологій у виявленні злочинів у сфері оподаткування (2012)
Линник О. В. - Використання поліграфа для розкриття злочинів (історико-правові аспекти) (2012)
Омельчук Л. В. - Становлення інституту притягнення до кримінальної відповідальності за професійні злочини медичних працівників (2012)
Мудряк Т. О. - Визначення поняття криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2012)
Янковський С. А. - Громадянство ЄС: інститут міжнародного права чи інститут внутрішнього права держав Європейського Союзу? (2012)
Титул, зміст (2013)
Віткін Л. - Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання (2013)
Гриньов Б. - Щодо питання застосування "Методу обкладинки" у національній стандартизації, Любинський В., Молчанова Н., Ламааши Л. (2013)
Грищенко Ф. - Нормативно-правові аспекти будівництва автомобільних доріг, Лісніченко Т. (2013)
Гуменюк Г. - Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової та сільськогосподарської продукції (2013)
Криворучко О. - Методичні положення гармонізації системи управління підприємством на основі управління якістю (2013)
Колобиліна О. - Розробляння комплексної методики ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності підприємств, Кравцова С. (2013)
Як зменшити перешкоди у відкритих офісах (2013)
Бойко Т. - Система енергоуправління в Україні: перспективи та особливості нормування, Столярчук П. (2013)
Калита Т. - Целеполагание: для чего и какое? (2013)
Бочарова О. - Експрес-методи оцінювання якості плодової продукції, Боброва І., Галюрова Ю. (2013)
Чернявський А. - Застосування статистичних методів контролю якості для забезпечення достовірності виконуваних вимірювань, Моцак Т., Уткіна Л., Дуболар Я. (2013)
Князєв В. - Результати міжлабораторних порівняльних випробувань на несприйнятливість технічних засобів до дії електромагнітних завад (2013)
Науменко В. - Оцінювання результативності ужитих заходів для досягнення потрібної компетентності персоналу підприємства (2013)
Енергоаудит — нагальна потреба економіки держави (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на вересень-грудень 2013 року (2013)
Титул, зміст (2013)
Чеховська І. В. - Вплив громадських організацій на формування та реалізацію державної сімейної політики в Україні (2013)
Собакарь А. О. - Інституційні засади державного контролю за безпекою дорожнього руху в Україні (2013)
Новицький А. М. - Особливості застосування відповідальності за правопорушення у податковій сфері (2013)
Печуляк В. П. - Удосконалення державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правовий аспект (2013)
Литвин Н. А. - Визначення сутності права на захист, Горкава В. В. (2013)
Захарчук А. С. - Формування правової культури українського населення Галичини (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2013)
Кінаш У. Я. - Компетенція державних нотаріальних контор і нотаріальних архівів: поняття та види (2013)
Самофалов О. Л. - Мета, завдання, функції підрозділів карного розшуку: адміністративно-правовий аспект (2013)
Коваль М. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання повноважень посадових осіб Державтоінспекції МВС України при здійсненні ними провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчиняються у сфері безпеки дорожнього руху, Жидков Д. В. (2013)
Тернущак М. М. - Правове визначення функцій центрів обслуговування платників податків (2013)
Омельчук В. В. - Засади формування церковно-канонічних норм у Візантійській імперії (2013)
Білецька Г. М. - Порівняльно-правовий аналіз оподаткування землі: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Пустовіт Ю. Ю. - Визначення поняття "принципи” у фінансовому праві України (2013)
Хорошаєв Є. С. - Розвиток бюджетного права ЄС (2013)
Завидняк І. О. - Діяльність благодійних організацій в Україні як суб’єктів адміністративного права (2013)
Трубіна М. В. - Позабюджетне фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні: правовий аспект (2013)
Удяк В. І. - Сутність податкової політики як правової категорії (2013)
Філонов О. В. - Правове регулювання діяльності органів по боротьбі з тероризмом в Україні (2013)
Лисенко В. В. - Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів, Курілов Г. М. (2013)
Данкович Н. О. - Відповідальність юридичних осіб в Україні: кримінально-правовий аспект (2013)
Власова Г. П. - Укладення угоди між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості (2013)
Бірюков Г. М. - Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Бірюкова І. Г. (2013)
Халимон С. І. - Методологія дослідження конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2013)
Дідківська Г. В. - Особливості судового провадження щодо неповнолітніх (2013)
Завидняк В. І. - Судовий прецедент як джерело права (2013)
Розум О. М. - Застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із особливою жорстокістю (2013)
Клинчук І. В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Амеліна А. С. - Тактика проведення обшуку по податкових злочинах (за новим КПК України) (2013)
Козак Н. С. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють комп’ютерні злочини (2013)
Гоч Н. В. - Предмет злочинного посягання ухилень від сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2013)
Ляшенко М. М. - Оперативно-розшукова профілактика економічних злочинів (2013)
Іванов С. О. - Визначення правового титулу майна, набутого внаслідок діяльності бюджетних установ, Сніцар І. В. (2013)
Обривкіна О. М. - Нормативно-правове регулювання спеціальних пенсій (2013)
Алямкін В. В. - Договір поставки як різновид договору оптової купівлі-продажу (2013)
Голенко І. П. - Виникнення правовідносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Шишка Р. Б. - Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Шалгимбаева Б. Е. - История и развитие ковроткачества в Казахстане (2014)
Денисова Н. И. - Традиционная художественная культура казахского народа в контексте художественной жизни Павлодарского Прииртышья 40-x – 80-x годов ХХ века (2014)
Лагода О. Н. - Fashion-иллюстрация как специфический канал коммуникации (2014)
Котова Е. В. - Форма и функция в дизайне в контексте исторического взаимодействия, Федосов Л. С. (2014)
Лагода О. Н. - Визуальные коммуникации в репрезентации моды (2014)
Литвинюк Л. К. - Эволюция типов предметно-пространственной среды виставочных помещений (2014)
Сторожук С. В. - "Вавилон" как фактор национальной консолидации: европейский и украинский контекст (2014)
Арефьева С. М. - Проявление дизайна как феномена культуры (2014)
Солдатенкова О. В. - Синергия как важнейший принцип православной культуры (2014)
Стариков П. А. - Тенденции формирования современной культуры творчества в контексте развития психо- и социотехнологий (2014)
Сторожук С. В. - Культурно-психологические признаки этноса (на примере первобытной и рабовладельческой формации) (2014)
Титул, зміст (2013)
Горленко І. О. - Основні напрями формування економічного простору України, Тарангул Д. О. (2013)
Євтушенко Г. І. - Шляхи модернізації підготовки фахівців у сфері управління, Куценко В. І. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України (2013)
Бортнік А. М. - Процесне управління бізнесом: сутність і переваги впровадження (2013)
Мискін Ю. І. - Вплив зміни логіки соціальної поведінки на управління (2013)
Ратушняк Т. В. - Сучасні підходи до вимірювання якості життя, Одинець В. А. (2013)
Шевчук С. В. - Економіко-правові засади регулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ляшенко Г. П. - Інтернет-маркетинг та його інструменти, Моткалюк Р. В. (2013)
Максименко І. А. - Політекономічне знання як стратегічний ресурс формування постіндустріального суспільства та його економіки (2013)
Шахматова Т. А. - Теоретичні засади визначення категорії "соціальна безпека” національної економіки (2013)
Береславська О. І. - Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення (2013)
Шут С. О. - Аналіз вітчизняної практики державних капітальних вкладень (2013)
Бедринець М. Д. - Практика незалежного фінансового контролю в Україні (2013)
Демченко Т. М. - Втрати бюджету внаслідок наданих податкових пільг (2013)
Ляшенко Ю. І. - Бюджетні кошти держави: теорія і практика формування (2013)
Мацелюх Н. П. - Регулювання світового фінансового ринку: методологічні аспекти (2013)
Перехрест Л. М. - Теоретико-методологічні основи формування системи індикаторів фінансової стабільності банків (2013)
Мовчун С. В. - Особливості реформування систем пенсійного забезпечення в окремих економіках світу (2013)
Рудой В. М. - Світовий досвід діяльності інституційних інвесторів та його реалізація на фондовому ринку України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування як засіб розширення клієнтської бази банків (2013)
Дейнека В. Ф. - Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в контексті спрощення системи обліку доходів бюджету, Корж М. А. (2013)
Романенко Л. В. - Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України (2013)
Новицький В. А. - Трансфертне ціноутворення в операціях із офшорами (2013)
Блащук О. В. - Кредитування оновлення об’єктів житлової нерухомості в Україні з урахуванням російського досвіду (2013)
Федина В. В. - Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної реформи (2013)
Теліщук М. М. - Досвід формування та реалізації акцизної політики у країнах Митного союзу (2013)
Сторожук О. В. - Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, Панура Ю. В. (2013)
Паянок Т. М. - Статистичний аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування (2013)
Залізко В. Д. - Особливості оподаткування виробництв на сільських територіях (2013)
Семенишин Х. М. - Податок на нерухоме майно як джерело наповнення місцевих бюджетів (2013)
Трайтлі В. Ю. - Державний аудит бюджетних програм як інструмент підвищення ефективності податкового адміністрування (2013)
Шако О. А. - Удосконалення партнерських відносин податкових органів з платниками податків (2013)
Арістова Н. О. - Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (2014)
Амеліна С. М. - Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах сша в умовах глобалізації, Тарасенко Р. О. (2014)
Балалаєва О. Ю. - Дослідження мотивації вивчення латини студентами-ветеринарами (2014)
Березова Л. В. - Психологічні особливості рівнів реалізації стратегій (2014)
Буцик І. М. - Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "педагогіка вищої школи" (2014)
Brskova Alica - Habitat and habitus in adaptation of man (2014)
Вощевська О. В. - Акредитація вищих навчальних закладів США (2014)
Галімова В. М. - Застосуванням комп’ютерних технологій у підготовці сучасних фахівців – екологів, Суровцев І. В., Галімов С. К. (2014)
Гарінa С. М. - Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гунько Н. А. - Компоненти педагогічної майстерності майбутніх викладачів (2014)
Демешкант Н. А. - Роль національної стратегії сталого розвитку польщі в екологічній освіті фахівців (2014)
Денисюк Л. М. - Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді (2014)
Джеджула О. М. - Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі компютерно орієнтованих технологій, Островський А. Й., Хом яковський Ю. Л. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Упровадження інноваційних технологій навчання у викладанні дисциплін ветеринарного напряму, Клименко О. С., Кручиненко О. В., Коваленко В. О. (2014)
Єрмакова З. І. - Реальний стан розвиненості комунікативної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки (2014)
Журавська Н. С. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час проведення практичних занять у вищих аграрних навчальних закладах і – іі рівня акредитації при навчанні спеціальних дисциплін, Шерембей Н. М., Попова О.Ф. (2014)
Іванова Ю. І. - Проблема формування математичних понять у науково-педагогічній літературі (2014)
Журавська Н. С. - Технологія проблемного навчання у підготовці молодших спеціалістів - агротехніків, Івасик М. В., Берник Н. О. (2014)
Канівець О. М. - Становлення та розвиток системи британської вищої ветеринаної освіти (2014)
Касаткін Д. Ю. - Особливості процесу сприйняття інформації в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі (2014)
Ковальчук Т. І. - Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості (2014)
Кожушко С. П. - Сутність та структура феномену "компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії" (2014)
Колісник Н. В. - Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності (2014)
Лашкул В. А. - Науково – педагогічні засади формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2014)
Лісовська Л. М. - Інноваційні процеси у формуванні професійної компетентності організаторів виробництва (2014)
Лузан П. Г. - Технологія оцінювання складності індивідуальних завдань зі спеціальних дисциплін для майбутніх землевпорядників, Кочеригін Л. Ю. (2014)
Лятуринська С. Е. - Генеза елективної системи в сша в період з кінця хvііі до початку хх століття (2014)
Мартинюк І. А. - Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму (2014)
Мельничук Т. Ф. - Роль особистості педагога у здійсненні культурно-просвітницької діяльності серед студентів (2014)
Наконечна О. В. - Методика проведення міжпредметного тренінгу в контексті формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Оначук І. О. - З досвіду профілактики девіантної поведінки дітей та молоді (2014)
Опанасенко О. В. - Сфера діяльності соціального педагога у сільській місцевості (2014)
Найдьонова А. В. - Особливості безперервного навчання в системі підготовки економістів в університетах великої британії (2014)
Плаксієнко І. Л. - Окремі аспекти організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищій школі, Шупта М., Кочерга А. А. (2014)
Пришляк В. М. - Вплив циклів навчальних дисциплін на процес формування проектної діяльності фахівців з механізації сільського господарства (2014)
Рожков Ю. Г. - Формування професійної компетентності студентів аграрних ВНЗ, Журавська Н. С. (2014)
Романюк И. Н. - Информационные технологии в подготовке специалистов по работе с личным составом (2014)
Рудик Я. М. - Методика проведення практичного заняття з аналізу виробничих ситуацій, Бобер В.В. (2014)
Рудницька Н. А. - Методична підтримка самостійної роботи майбутніх фахівців-аграріїв (на матеріалі французької мови) (2014)
Rudnytskykh O. - Pedagogical training as a modern means of prospective teachers’ pedagogical creativity development (2014)
Саєнко Т. В. - Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (2014)
Соловйова О. В. - Сучасні тенденції впровадження педагогічних технологій у вищу школу (2014)
Сущенко Р. В. - Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій (2014)
Табінська С. О. - Авторські концепти модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання (2014)
Тепла О. М. - Підготовка наставників академічних груп до формування гуманістичних цінностей у студентів (2014)
Устименко В. В. - Білінгвальне навчання як засіб впровадження багатомовностІ (2014)
Хорошилова Н. В. - Автономне та самостийно кероване іншомовне навчання у системі освіти дорослих німеччини (2014)
Яковлева В. А. - Особливості організації навчальнї практики з дисципліни "методика навчання соціально-педагогічних дисциплін" (2014)
Костюк Д. А. - Педагогічні умови формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2014)
Яшник С. В. - Обгрунтування управлінської культури в системі складових професійної підготовки фахівців до управлінської діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Рудюк О. - Аналіз вимог стандартів на залізничні рейки для магістральних колійї, Пихтін Я., Іванисенко Л., Безпоясова А. (2013)
Семко Ж. - Класифікатори. Класифікація рейкового рухомого складу. Проблеми визначення та застосування кодів продукції, Тихонова С. (2013)
Тацакович Н. - Значення гармонізації міжнародних стандартів для нафтогазової промисловості в Україні, Карпаш М., Карпаш О., Волошин Я. (2013)
Стандарти ІSО для безпечного та чистого космосу (2013)
Матус Г. - Унормування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері, Рудько К. (2013)
Андрощук В. - Новизна і актуальність ДСТУ 7346:2013 "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови", Дорохович А. (2013)
Кохан С. - Актуальність і своєчасність затвердження національного стандарту ДСТУ 3143:2013 "М’ясо птиці. Загальні технічні умови" (2013)
Неймовірна історія стандартизації дайвінгу (2013)
Дере’янко В. - 12-е засідання ISO/TC 218 "Лісоматеріали" (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Сак О. - Про затвердження нового Технічного регламенту безпеки машин (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти забезпечують прогрес, Хілл Т., Туре Х. (2013)
XXXVI Генеральна асамблея ISO (2013)
ISO представляє свій новий журнал (2013)
Стандарт ISO/IEC 27 001 допоможе підготуватися до інцидентів у галузі інформаційної безпеки (2013)
Гуменюк Г. - Пріоритетні напрямки розвитку міждержавної стандартизації, сертифікації та забезпечення єдності вимірювання на період до 2020 року (2013)
Суліма Л. - Особливості упровадження систем управління якістю у клініко-діагностичних лабораторіях медичних закладів, Коломієць Л. (2013)
Полуектова Н. - Взаємовплив корпоративних інформаційних систем і систем управління якістю на підприємствах (2013)
Гриньов Б. - Вибір показників якості й використання різних методів кількісного оцінювання рівня якості, Гурджян Н., Любинський В., Молчанова Н. (2013)
Вербицький С. - Методи вимірювання показників якості м’ясних продуктів: ступінь відповідності міждержавних стандартів міжнародним вимогам, Шугай М., Пацера Н. (2013)
Покращені системи пожежної сигналізації для безпеки будівель (2013)
Виїзне засідання ДП "Одесастандартметрологія": "Актуальні проблеми сьогодення в розвитку стандартизації, метрології та сертифікації" (2013)
Клименко С. - XIII Міжнародна науково-практична конференція "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика" (2013)
XV Всеукраїнський інформаційний, навчально-консультаційний семінар (2013)
Бандирська О. - Особливості навчання фахівців Львівської філії ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2013)
Білоус В. Т. - Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби в закладах та органах охорони здоров’я, Лівак П. Є., Степанов І. О. (2013)
Новицький А. М. - Електронний документообіг як елемент забезпечення правового регулювання становлення інститутів інформаційного суспільства (2013)
Чеховська І. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття "державна сімейна політика”: аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду (2013)
Долгий О. О. - Облік адміністративних правопорушень як інформаційна умова забезпечення законності у сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання в Україні (2013)
Кимлик Р. В. - Прокурорський нагляд за додержанням прав неповнолітніх при притягненні до адміністративної відповідальності (2013)
Коваль М. В. - Організація підготовки посадових осіб Державтоінспекції для здійснення повноважень у справах про адміністративні правопорушення, Жидков Д. В. (2013)
Литвин Н. А. - Інформаційні відносини в податковій сфері: теоретико-правовий аспект, Шапка А. В. (2013)
Новицька Н. Б. - Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації (2013)
Сирота А. І. - Фінансовий омбудсмен як позасудова система врегулювання спорів на фінансовому ринку України (2013)
Яцик Т. П. - ЗМІ як одна з форм контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів (2013)
Бойко-Слобожан О. О. - Структура витрат місцевих бюджетів: правовий аспект (2013)
Дмитрук О. О. - Правове регулювання реалізації права на податкову інформацію (2013)
Стародуб Д. М. - Особливості правового статусу суб’єктів податкового декларування доходів фізичних осіб (2013)
Данкович Н. О. - Засада розумності строків у кримінальному провадженні щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (2013)
Лисенко В. В. - Характеристика способів незаконного обігу товарів в Україні, Курілов Г. М. (2013)
Власова Г. П. - Практика застосування спрощеного кримінального судочинства у Польщі (2013)
Грицюк І. В. - Криміналістична профілактика протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, Касянюк Н. С. (2013)
Завидняк В. І. - Історичні передумови виникнення судового прецеденту (2013)
Калганова О. А. - Професійна злочинність у І половині ХХ століття (2013)
Кимлик Н. В. - Особливості проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів (2013)
Лисюк Ю. В. - Особливості проведення допиту свідка під час здійснення судового провадження (2013)
Мудряк Т. О. - Роль взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в криміналістичному забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2013)
Омельчук Л. В. - Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками як спосіб вчинення злочину (2013)
Сіренко О. В. - Теоретичні питання криміналістичної профілактики (2013)
Супрун Т. М. - Правова презумпція в англо-американській та романо-германській правових системах (2013)
Шкелебей В. А. - Компромісний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту (2013)
Жерж Н. А. - Психологічний портрет серійного вбивці (2013)
Лазебний А. М. - Генезис інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Лисенко О. В. - Організація розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2013)
Лужецька О. Р. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим (2013)
Ляшук О. М. - Застосування науково-технічних засобів як фактор сприяння здійсненню міжнародного розшуку осіб (2013)
Амеліна А. С. - Поняття кодифікації цивільного законодавства (2013)
Іванов С. О. - Особливості судової практики розгляду цивільних справ з відшкодування збитків коштами Державного бюджету України, Сніцар І. В. (2013)
Ланцева К. В. - Цивільно-правові аспекти колізійного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні та Республіці Куба (2013)
Гамбаров Г. Д. - Зарождение международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой сфере (2013)
Антонюк А. Б. - Правове регулювання надання міжнародної правової допомоги: проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Чесановська Т. П. - Правове регулювання європейського співробітництва в сфері вищої освіти (2013)
Титул, зміст (2013)
Алиев Б. Х. - Налоговая политика и налоговые преобразования в РФ: тенденции развития, проблемы и пути совершенствования, Мусаева Х. М. (2013)
Андрущенко В. Л. - Общественный статус мытарей по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Тучак Т. В. (2013)
Анимица П. Е. - Проблемы применения опыта зарубежных стран в сфере налогообложения недвижимости (2013)
Баранова В. Г. - Влияние налоговой нагрузки на развитие предпринимательства, Дубовик О. Е. (2013)
Валигура В. А. - Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине (2013)
Вишневская Е. Н. - Идентификация и анализ основных налоговых популяций, Гурнак А. В. (2013)
Десятнюк О. М. - Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления, Амбрик Л. П. (2013)
Дьякова Е. Б. - О налоговых последствиях членства России в ВТО (2013)
Ермакова Е. А. - Клиентоориентированный подход в налогообложении (2013)
Зайков В. П. - Формирование региональной налоговой политики в современных условиях, Бочарова О. Ф. (2013)
Зверяков М. И. - Теоретические основы определения налоговой нагрузки и налогового бремени, Слатвинская М. А. (2013)
Зима О. Г. - Анализ видов и типов налогового поведения (2013)
Иванова О. Ю. - Налогово-бюджетные инструменты обеспечения конкурентоспособности регионов: разграничение сфер применения (2013)
Калинеску Т. В. - Особенности разрешения налоговых конфликтов в украинском социуме (2013)
Котляров М. А. - Социальные аспекты введения налога на недвижимость в Российской Федерации, Татаркин Д. А. (2013)
Крохина Ю. А. - Консолидированная группа налогоплательщиков – новый институт российской экономики (2013)
Лаврентьева Е. А. - Теоретические подходы к формированию налогового потенциала транспортных организаций (2013)
Леонтьева Ю. В. - Концептуальный подход к реформированию страховых взносов на обязательное медицинское страхование как основа повышения эффективности здравоохранения в России (2013)
Майбуров И. А. - Введение налога на недвижимость в России: налогу быть, но каким?, Дербенева В. В. (2013)
Мишина Е. Б. - Патентная система налогообложения: характеристика и перспективы развития (2013)
Найденко А. Е. - Теоретическое обоснование дифференциации ставок налога на доходы физических лиц с учетом показателей регионального развития (2013)
Новицкий А. Н. - Роль государственной налоговой политики в процессе формирования социального капитала сельских территорий: социально-экономический аспект, Зализко В. Д. (2013)
Пинская М. Р. - Роль налогов в повышении качества управления бюджетными ресурсами (2013)
Скрипник А. В. - Целевая функция администрирования налогов , Проскура Е. П. (2013)
Смирнова А. Н. - Трансформация Министерства доходов и сборов Украины в сервисную службу: проблемы и пути их решения (2013)
Соловьев А. К. - Тарифная политика обязательного пенсионного страхования в условиях пенсионной реформы, Коржов М. А. (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм как предвестник экономической нестабильности: проблемы и пути совершенствования (2013)
Тюпакова Н. Н. - Налоговое стимулирование развития крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в Краснодарском крае, Ефимова Е. А. (2013)
Тюрина Ю. Г. - Эволюция социального налогообложения в России (2013)
Цытович Н. Н. - Направления развития налогового потенциала региона (2013)
Ядренникова Е. В. - Основные направления совершенствования транспортного налога, Плаксин А. Ю. (2013)
Титул, зміст (2014)
Гуменюк В. - Кон'юнктура ринку санаторно-курортних послуг у системі координат державного регулювання економіки (2014)
Іващук І. - Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку, Іващук О., Захарчук В. (2014)
Котляревський О. - Формування української моделі активізації підприємницької діяльності (2014)
Манжура О. - Вступ до Європейського співтовариства споживчих кооперативів: перспективи для України (2014)
Марченко К. - Теоретичні концепції та регуляторна практика розвитку транснаціональних корпорацій в умовах посткризової світової економіки (2014)
Palaguta N. - European Central Bank as a lender of last resort (2014)
Петрук Ю. - Актуальні завдання управління розвитком підприємств ресторанного господарства в Україні (2014)
Рожко А. - Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України (2014)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: соціально-психологічні аспекти (2014)
Скавронська І. - Світові й глобальні міста: подібності та відмінності (2014)
Харченко В. - Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Шабанова О. - Специфіка інвестиційної діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів (2014)
Глизнер В. - Адміністративно-територіальний поділ Галичини та Буковини російською окупаційною владою в 1914-1918 рр. (2014)
Левик Б. - Участь пострадянських республік у миротворчих операціях ООН та НАТО (2014)
Мороз В. - Функціональні принципи соціального вчення Української греко-католицької церкви (1991-2011): історико-релігієзнавчий аналіз (2014)
Муравік Г. - Перетворення в середовищі промислового робітництва України (1907-1914 рр. ): стан та перспективи дослідження (2014)
Романцова Н. - Наукова та публіцистична діяльність М. Грушевського (1907-1914 рр. ): проблема в українській історіографії ХХ ст. (2014)
Kazakov M. - The theorem on ontological randomness of possible worlds: in defence of relativism towards possible worlds ontology (2014)
Левицький В. - Відповідальність за буття (2014)
Чорнойван Я. - Теорія релігійної освіти в контексті конфесійної традиції віри багаї (2014)
Титул, зміст (2013)
Буланцов В. - Розроблення теоретичних засад аналізу структурних властивостей нормативної бази щодо технічного регулювання та постановка задач з її оптимізації, Стулей В. (2013)
Нова редакція стандарту ISO/TS 22003 дасть поштовх сертифікації в галузі безпечності харчової продукції (2013)
Подойніцин В. - Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні (2013)
Управління ризиками за допомогою ISO/TR 31004 (2013)
Блінов І. - Методологія побудови моделі ринку електроенергії на основі вимог національного стандарту, Самков О., Танкевич С., Кириленко В. (2013)
Гуменюк Г. - Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва рослинної та харчової продукції (2013)
Місячний В. - Національна система технічного регулювання: перспективи та сьогодення (2013)
Кохан С. - Необхідність дотримання вимог Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, Шальман Т. (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Марков Ю. - Реалізація плану заходів щодо розроблення та упровадження сучасних систем управління, Лісніченко Т., Погорецька А., Хмель В. (2013)
Мачульський О. - Обирай українське! Конкурс "100 кращих товарів України", Менакер О. (2013)
Кисилевська А. - Санітарно-гігієнічний стан водопункту мінеральної води: кваліметричний метод оцінки, Нікіпелова О., Новодран О. (2013)
Гриб О. - Науково-технічні аспекти визначення відповідальності за порушення якості електричної енергії, Сендерович Г., Щербакова П. (2013)
Маркування нанопродукції з метою покращання якості інформування споживачів (2013)
Ковальов О. - Описання та оцінювання якості діяльності підприємства (2013)
На шляху до безпеки дорожнього руху (2013)
Почекайлова Л. - Тенденції розвитку національної системи стандартизації (2013)
Шальман Т. - Метрологічна система України: розвиток і перспективи (2013)
До 60-річчя Сергія Тимофійовича Черепкова (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедекаєв В. А. - Економіка України: балансування на межі дефолту, Косач О. В. (2014)
Дульська І. В. - Інституційні проблеми освіти в умовах формування інформаційного суспільства, Петровська І. О. (2014)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади комплексної оцінки природного багатства України (2014)
Ляшенко Г. П. - Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства), Дерев’янко В. М. (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання методом ієрархій загроз розвитку житлово-комунального господарства, Ружинська Н. О. (2014)
Першко Л. О. - Венчурні фонди як інвестиційні інститути: західний досвід і практика функціонування в Україні, Данькевич А. П. (2014)
Петлін І. В. - Основи визначення та управління ризиками в казначейській системі (2014)
Пілевич Д. С. - Сучасний стан залучення основних джерел інвестицій для розвитку національного господарства (2014)
Поснова Т. В. - Соціальний механізм економічної безпеки (2014)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональні інструменти створення ефективної національної інноваційної системи України (2014)
Тимофеєнко С. А. - Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області) (2014)
Чернова О. В. - Сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Чибіс І. Е. (2014)
Залізко В. Д. - Трансфертне ціноутворення у сфері сільського господарства України: особливості, проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації (2014)
Калита Т. А. - Проблеми розвитку пенсійної системи в Україні та шляхи їх розв’язання (2014)
Ліснічук О. А. - Комплексна оцінка платоспроможності машинобудівних підприємств: методологічний і прикладний аспекти (2014)
Побулавець Н. Л. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на економіку країн (2014)
Савенок І. В. - Фінансово-економічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою (2014)
Міщенко Т. М. - Особливості застосування нормативного методу обліку витрат виробництва м’ясопродукції (2014)
Шепиленко В. Ю. - Актуальні питання структурних диспропорцій державного боргу України (2014)
Гордей О. Д. - Фінансова нерівність: причини виникнення та шляхи подолання (2014)
Довгань Л. П. - Новітні зміни у фінансовій звітності та методика їх використання у теорії фінансів (2014)
Євтушенко Г. І. - Удосконалення фінансового забезпечення розвитку гуманітарної сфери: методологічні аспекти управління, Куценко В. І. (2014)
Бедринець М. Д. - Модернізація інструментарію фінансової санації промислових підприємств (2014)
Хмелюк А. А. - Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в Україні (2014)
Білуха М. Т. - Митний контроль: організація і методологія, Микитенко Т. В. (2014)
Пилипів В. В. - Сучасні форми партнерської взаємодії у сфері оподаткування, Тарангул В. І. (2014)
Антоненко В. М. - Онтологічний аналіз як засіб створення спільного інформаційного простору для підтримки управління процесами оподаткування, Рогушина Ю. В., Сьомка Н. К. (2014)
Биховченко В. П. - Фіскальна політика на шляху зменшення безробіття в Україні (2014)
Демиденко Л. М. - Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів, Наконечна Ю.Л. (2014)
Єгорова Т. М. - Міністерство доходів і зборів України: координаційно-моніторинговий аспект діяльності (2014)
Занько Б. М. - Визначення фінансового результату від продажу цінних паперів для цілей оподаткування прибутку підприємств (2014)
Коломієць Т. А. - Фіскальні методи державної підтримки АПК як запорука продовольчої безпеки: зарубіжний досвід і Україна (2014)
Лаба М. С. - Фіскальний аспект адміністрування податків в Україні – дослідження понятійного апарату (2014)
Новицька Н. В. - Особливості застосування екологічних податків у сучасних податкових системах (2014)
Панасюк О. В. - Стан та особливості оподаткування фермерських господарств в Україні (2014)
Романенко В. В. - Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні (2014)
Сторожук Ю. О. - Державна стратегія розвитку митної політики в умовах євроінтеграції (2014)
Титул, зміст (2014)
Ангеліна І. - Видатки Державного бюджету України на економічну діяльність: напрями і пріоритети, Макоткіна Л. (2014)
Верещака І. - Формування та економічна сутність державного боргу як складової сфери державних фінансів (2014)
Карлова О. - Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції (2014)
Лаба М. - Інформаційна складова у фіскальному аспекті адміністрування податків: Україна та зарубіжний досвід (2014)
Меліхов А. - Оцінка результатів функціонування інтегрованих підприємств металургії за показниками конкурентоспроможності (2014)
Пальчик І. - Формування моделей управління логістичними системами товаропросування підприємства (2014)
Панасенко Г. - ІРО - можливості та перешкоди для вітчизняних банківських установ (2014)
Плахотнік О. - Механізм управління трудовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Самойленко Є. - Генезис, структура та форми тіньової економіки в Україні (2014)
Харченко В. - Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства (2014)
Шкільняк М. - Теоретичні основи аналізу вдосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах (2014)
Біла О. - Українсько-польсько-російські відносини у висвітленні волинської періодики ХІХ - поч. ХХ ст. (2014)
Гайко Г. - Традиції та вірування гірників середньовічної Європи як організаційний фактор становлення й розвитку гірничих спільнот, Білецький В. (2014)
Захарчук О. - Передумови та розвиток діяльності Сортівничо-насінньового управління Цукротресту (2014)
Левик Б. - Концепція Балто-Чорноморського союзу і пострадянський простір (2014)
Мосорко М. - Зміна соціально-правового статусу поляків Галичини в умовах німецького окупаційного режиму (1941-1944 рр. ) (2014)
Алієва О. - Погляд на процес формування техносфери крізь призму еволюційної теорії Чарльза Дарвіна (2014)
Білокопитова Н. - Аксіологічний підхід до симбіотичних україно-тюркських відносин (2014)
Лещинський А. - Тема теософії О. П. Блаватської та "Живої Етики" О. І. Реріх у гуманітарній науці: на перехресті релігієзнавства та сходознавства (2014)
Мальцева О. - Сміх як чинник формування національно-культурної та соціальної ідентичності українського козацтва (2014)
Скиртач В. - Феноменологічні стратегії дослідження психічно хворого суб'єкта (2014)
Туренко О. - Інтенції св. Августина в питанні синхронізації індивідуального і колективного в царині політичного (2014)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної антропології в "Треносі" Мелетія Смотрицького (2014)
Титул, зміст (2014)
Білоус В. Т. - Конституційно-правові основи оподаткування в Україні та Італії, Оніщик Ю. В. (2014)
Бригінець О. О. - Вплив корупції на рівень фінансової безпеки держави (2014)
Діордіца І. В. - Практика застосування адміністративними судами положень Закону України "Про судовий збір” (2014)
Кимлик Р. В. - Гносеологічні та правові засади доказування у справах про адміністративні порушення неповнолітніх (2014)
Лівак П. Є. - Обов’язкове медичне страхування – важливий аспект забезпечення прав громадян України на медичну допомогу (2014)
Онишко О. В. - Оперативна система протидії корупції як складова правового механізму її попередження і подолання (2014)
Самофалов Л. П. - Деякі аспекти генезису політичної влади (на прикладі Росії та України), Самофалов О. Л. (2014)
Чайка В. В. - Фінансово-правова природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2014)
Яцик Т. П. - Особливості інформаційного тероризму як одного із способів інформаційної війни (2014)
Грищук В. Л. - Відповідальність органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні: правовий аспект (2014)
Єфіменко Л. Л. - Сучасний розвиток обліку в Державній казначейській службі України: організаційно-правові аспекти (2014)
Завидняк І. О. - Благодійні організації як інститут громадянського суспільства (2014)
Рябуш Л. А. - Оподаткування операцій з реалізації майна в податковій системі України (2014)
Свириденко В. М. - Нові підходи до побудови відносин між платниками податків і контролюючими органами (2014)
Талах А. М. - Адміністративно-правові заходи попередження податкових правопорушень у загальній системі профілактики правопорушень (2014)
Данкович Н. О. - Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва органів прокуратури в кримінальному провадженні в Україні (2014)
Топчій В. В. - Зупинення досудового розслідування для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, Йовенко І. І. (2014)
Цимбал П. В. - Процесуальна необхідність визначення принципів здійснення міжнародного розшуку осіб, Ляшук О. М. (2014)
Власова Г. П. - Європейський досвід застосування спрощеного кримінального судочинства (2014)
Гарбовський Л. А. - Процесуальні гарантії захисту прав потерпілого у кримінальному процесі України, Цимбал Т. Я. (2014)
Грицюк І. В. - Право потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2014)
Дідківська Г. В. - Філософські аспекти природи людини і права, Антонюк А. Б. (2014)
Завидняк В. І. - Прецедент як правова норма в англосаксонській системі права (2014)
Кимлик Н. В. - Характеристика способів вчинення злочинів, пов’язаних із корупційними діями (2014)
Сіренко О. В. - Потерпілий у криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Фаринник В. І. - Відсторонення від посади: кримінальний процесуальний аспект (2014)
Жерж Н. А. - Пошуковий портрет злочинця: зарубіжній та вітчизняний досвід (2014)
Ігнатюк О. В. - Ухвалення судових рішень судом першої інстанція в кримінальному провадженні України (2014)
Лазебний А. М. - Залучення спеціаліста для проведення окремих слідчих розшукових дій (2014)
Лисенко О. В. - Використання інформаційних технологій для розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2014)
Лужецька О. Р. - Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики вимагання (2014)
Мілевська А. О. - Способи підробки нотаріальних документів та їх ознаки (2014)
Мілевський О. О. - Особливості розслідування кримінальних правопорушень у Чорнобильській зоні відчуження (2014)
Мілевський О. П. - Ознаки системності і структурованості судового провадження в кримінальному процесі України (2014)
Амеліна А. С. - Питання суперечливості правових норм у Цивільному та Господарському кодексах України (2014)
Іванов С. О. - Правова природа договорів, укладених у межах здійснення державних закупівель, Сніцар І. В. (2014)
Яфонкін А. О. - Вирішення окремих земельних спорів у господарських судах України (2014)
Москаленко О. М. - Роль Європейського Парламенту в зовнішніх відносинах ЄС на початку інтеграційних процесів (2014)
Яцишин Н. Г. - Міжнародно-правові акти – правова основа захисту національних меншин у міжвоєнний період (2014)
Титул, зміст (2014)
Богачов С. - Проблеми міського управління в надзвичайних та кризових ситуаціях, Мельникова М. (2014)
Герман Л. - Новітні тенденції забезпечення людського розвитку в умовах глобалізації, Остапчук Д. (2014)
Доскочинська Л. - Аналіз впливу глобалізації на ціну золота (2014)
Курант Т. - Електронна комерція як спосіб задоволення попиту на онлайн-ринку (2014)
Плахотнік О. - Особливості управління інвестиціями підприємства (2014)
Стрельцова Н. - Організаційно-аналітичні засади забезпечення діагностики людського капіталу (2014)
Харченко А. - Класифікація роздрібного банківського кредитування (2014)
Хмелюк А. - Роль фінансового моніторингу в системі фінансового контролю (2014)
Худоба К. - Обґрунтування вибору стратегії забезпечення ефективності інноваційного проекту (2014)
Чорна Н. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток аграрного бізнесу України, Чорний Р. (2014)
Швецова Н. - Генезис та еволюція поняття "інвестиції" (2014)
Гайко Г. - Сакральна складова феномена відкриття й освоєння перших металів, Білецький В. (2014)
Левик Б. - Геополітичне становище посткомуністичної Росії (2014)
Папазова А. - Єзуїтські аптеки, лікарні та інфірмерії східнослов'янського регіону в останній третині XVI - першій половині XVII ст. (2014)
Петров О. - Місіонерська та культурно-просвітницька діяльність релігійних організацій на Донеччині в сучасний період (кін. 90-х ХХ ст. - поч. ХХІ ст. ) (2014)
Петрова І. - Генеральне межування Південної України (історико-правовий аспект) (2014)
Подгайко М. - Проблеми радянської історіографії у вивченні Ніжинського грецького магістрату та Маріупольського грецького суду (2014)
Янчук О. - Українська громада Польщі в парламентських виборах 1989 р. (2014)
Задоянчук О. - Роль процесу медіатизації релігії в соціально-політичних процесах сучасності (2014)
Левченко Т. - Інтерпретації концепту віри в сучасній католицькій теології (2014)
Скиртач В. - Концептуалізація психічно хворого суб'єкта в антипсихіатрії (2014)
Туренко О. - Prima ratio європейської індивідуалізації - інтерпретація смислу терміна "haecceitas" в метафізиці Дунса Скота (2014)
Алексєєва Г. А. - Османська пам’ятка XVII століття "Fetih-name-i Kamaniçe" ("Книга про завоювання Кам’янця-Подільського") (2008)
Арнаут Ф. І. - Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" (2008)
Богдан Л. В. - Особливості графічного оформлення лексичних одиниць в японській дитячій літературі (на матеріалі казок) (2008)
Гринь Т. А. - Відображення авторського світогляду Ісікава Такубоку у "Щоденнику, написаному латиницею" (2008)
Зінько С. Ю. - Фемінізм в ісламі: історія і сучасність (2008)
Кравцов С. Б. - Останні володарi дiаманта Кох-i-Нур магараджi Ранджит Сингх та Ділiп Сингх (2008)
Мурашевич К. - Віддзеркалення архетипів сну і тіні у творчості поетів Лі Бо (701–762) і Ду Фу (712–770) (2008)
Осадча Ю. Б. - Джерела формування класичної арабської медичної термінології в період Аббасидів (2008)
Остапчук А. Л. - Способи вираження темпоральної локації в китайській мові (2008)
Покровська І. Л. - Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови (2008)
Радівілов Д. A. - Ібадитська критика шиїзму: оцінка халіфату Абу Бакра (2008)
Рижук І. П. - Критерії виділення частин мови в європейській та арабській лінгвістичних традиціях (2008)
Сіновець П. - Ізраїльська ядерна програма (аналіз розвитку) (2008)
Сліпченко О. В. - Філософські категорії Де (德) та Хе (和) в ідіоматичних зворотах китайської мови (2008)
Станішевська О. Б. - Термін метафора в іранській та європейській лінгвістичних традиціях (2008)
Стельмах М. Ю. - Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові (на матеріалі "Шагнаме” (2008)
Тарасова Ю. І. - Елементи міжкультурного впливу в лексиці молодіжного сленгу сучасної китайської мови (2008)
Телешун К. О. - Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі (2008)
Усеинов Т. Б. - Восхваление местности в средневековой крымскотатарской поэзии (2008)
Шаглі Г. І. - Фрагменти тюркської мовної картини світу (2008)
Шпорт К. С. - Сільський роман у турецькій літературі (2008)
Горлов О. І. - Перспективи удосконалення бази даних овець на сучасному етапі, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П., Щербаков А. В. (2011)
Гратило О. Д. - Інтродукція костриці борознистої як пасовищної культури для овець, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2011)
Жулінська О. С. - Вплив тканинного препарату з овечої плаценти на фізіологічні показники баранів-річняків, Лобачова І. В. (2011)
Івіна-Маляренко О. С. - Тонина вовни вівцематок таврійського типу асканійсьбкої тонкорунної породи з різною густотою вовнового покриву (2011)
Польська П. І. - М’ясна продуктивність помісних баранців, одержапних від схрещування вівцематок асканійської м’ясо-вовнової і плідників асканійської каракульської порід, Яковчук В. С. (2011)
Свістула М. М. - Відгодівельні якості овець асканійської селекції, Скрепець В. І., Деменська Н.М., Єфремов Д. В., Горб С. В. (2011)
Адміна Н. Г. - Вплив бугапїв-плідників на екстер’єр дочок (2011)
Буюклу Г. І. - Моніторинг червоної стоепової породи, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Писаренко А. В. (2011)
Вороненко В. І. - Генетична структура ліній тапврійського типу української червоної молочної породи за антигенами і алелями груп крові, Назаренко В. Г., Писаренко Н. Б., Рукавникова Г. І. (2011)
Вороненко В. І. - Методологічні засади створення гібридних стад м’ясної худоби, Омельченко Л. О. (2011)
Вороненко В. І. - Збереження генофонду сірої української породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2011)
Іляшенко Г. Д. - Зажиттеве прогнозування забійних якостей бугайців молочних порід, Полупан Ю. П. (2011)
Козир В. С. - Динаміка показників спадковості господарських ознак у корів різних груп в залежності від генотипу та генеалогії, Мовчан Т. В. (2011)
Кравченко Ю. С. - Вирощування ремонтних телиць на раціонах з різним рівнем зелених кормів (2011)
Михальченко С. А. - Біоенергетична ефективність виробництва високоякісної яловичини при інтенсивному вирощуванні бугайців (2011)
Михальченко С. А. - Перетравність поживних речовин різноструктурних раціонів при відгодівлі бугайців, Кравченко Ю. С., Білий В. П. (2011)
Олійник С. О. - Визначення оптимальних кліматичних параметрів для інноваційної системи вирощування тварин у центральному регіоні України (2011)
Омельченко Л. О. - Формування м’ясної продуктивності у тварин таврійського типу південної м’ясної породи, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2011)
Писаренко А. В. - Розвиток ремонтних телиць генофондового стада червоної степової породи (2011)
Приходько М. Ф. - Вплив сезону року на продуктивність і якісних склад молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2011)
Приходько М. Ф. - Технологічні властивоті молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2011)
Русько Н. П. - Вплив рівня соматичних клітин у молоці на його склад та гатунковість (2011)
Свістула М. М. - Соєво-пшенична паста у повнораціонних кормосумішках для високопродуктивних корів, Скрепець В. І., Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В., Осіпенко С. Б. (2011)
Цюпко В. В. - Склад молока корів в різні сезони року по стаду ДПДГ "Кутузівка" (2011)
Безверха Л. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої породи за використання метаболічного препарату нейтропної дії, Шеремета В. І. (2011)
Герасименко В. В. - Імуногенетичні маркери і продуктивність свиней асканійської селекції, Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І. (2011)
Горб С. В. - Нова кормова добавка на основі гідробіонтів для молодняку свиней (2011)
Дудка О. І. - Комбінаційна здатність ліній свиней української степової рябої породи (2011)
Івін А. М. - Оцінка кнурів-плідників за різними категоріями родичів та власною продуктивністю (2011)
Маслюк А. М. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок-першопоросок української степової білої породи шести поколінь (2011)
Топчій Л. І. - М’ясні якості свиней асканійського типу української м’ясної породи (2011)
Церенюк О. М. - Реципрокні схрещування великої білої з породами ландрас та уельс, Акімов О. В., Хватова М. А. (2011)
Шульга Ю. І. - Досвід використання імуногенетичних маркерів при створенні нової лінії свиней української степової білої породи, Герасименко В. В., Скрепець К. В., Маслюк А. М. (2011)
Шульга Ю. І. - Ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней, Попов В. М. (2011)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз промірів в родинах коней орловської рисистої породи (2011)
Остапенко В. І. - Генетичний тягар в популяціях курей різного напрямку продуктивності (2011)
Резюме (2011)
Resume (2011)
Футько Х. В. - Цистатин С та його значення в діагностиці гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Сірчак Є. С., Авдєєв В. В., Архій Е. Й., Русин В. І. (2011)
Рамалданов С. К. - Мониторинг внутрибрюшного давления у больных, оперированных по поводу послеоперационных вентральных грыж (2011)
Іскра Н. І. - Медикаментозний фактор у регресії фіброзних змін долонного апоневрозу як засіб покращення результату оперативного лікування контрактури Дюпюїтрена, Гур’єв С. О., Кузьмін В. Ю. (2011)
Шадрин О. В. - Методы эндоскопической диагностики рубцовых процессов в большом сосочке двенадцатиперстной кишки (2011)
Вільцанюк О. А. - Нові підходи до профілактики нагноєння післяопераційної рани, Лутковський Р. А., Хуторянський М. О. (2011)
Бойко В. В. - Неорганные опухоли забрюшинного пространства: диагностика и хирургическое лечение, Далавурак В. П., Савви С. А., Лыхман В. Н., Тарабан И. А., Воробьев Ф. П., Омельченко В. Ф., Старикова А. Б. (2011)
Ищенко Р. В. - Ультразвуковая томография в оценке эффективности внутриартериальной полихимиотерапии метастазов в печень опухолей желудочно-кишечного тракта, Сидюк А. В., Совпель И. В. (2011)
Шуба Д. Г. - Морфометрическая характеристика почечных пирамид нижнего конца почки человека в возрастной группе от 41 до 50 лет (2011)
Дужий І. Д. - Жирова емболія у травматології, Яковенчук Н. М., Ель-Асталь Раєд Зіяд, Харченко С. В. (2011)
Дужий І. Д. - Пошкодження селезінки при поєднаній краніоабдомінальній травмі, Шевченко В. В., Шевченко В. П. (2011)
Польовий В. П. - Комплексне лікування хворих на розповсюджені форми перитоніту, Вознюк С. М. (2011)
Курсов С. В. - Поиск оптимальной величины центрального венозного давления при абдоминальном сепсисе (2011)
Карташов С. М. - Влияние объема циторедуктивных операций и метилирования генов RASSF и GST на рецидивирование рака яичника, Гагуа М. Н. (2011)
Бездетко П. А. - Результаты исследования возрастных структурных особенностей аккомодационного аппарата глаза у пациентов с пресбиопией, Щадных М. А., Заволока О. В. (2011)
Бездітко П. А. - Вивчення частоти виникнення проліферативної вітреоретинопатії при проникаючих травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді залежно від локалізації місця виникнення травм, Левченко Л. І., Мартиненко М. В., Мараховський В. А. (2011)
Недзвецкая О. В. - Ультразвуковая биомикроскопия переднего отдела глаза экспериментальных кролей после операций вискоциклоиридоретракции с иссечением эписклеры и иридоциклоретракции, Кузьмина-де-Гутарра О. В. (2011)
Стариков В. И. - Актуальные вопросы хирургии рака пищевода и гастроэзофагеального рака (2011)
Бойко В. В. - Избыточная масса тела — только косметологическая проблема?, Павлов А. А. (2011)
Тарабан И. А. - Абдоминопластика: история, развитие, современное состояние проблемы, Прасол В. А., Мишенина Е. В. (2011)
Гречихин Г. В. - Современные подходы к лечению гиперспленизма с применением эндоваскулярных технологий (2011)
Завгородня Н. І. - Визначення оптимального рівня резекції кишки при гострій непрохідності кишечнику (2011)
Бойко В. В. - Пилетромбоз как причина ишемии кишечника - казуистика или крайне тяжело диагностируемая патология?, Тарабан И. А., Грома В. Г. (2011)
Хижняк А. А. - Возможности снижения кровопотери при обширных резекциях печени, Козлова Т. В., Скорый Д. И., Малоштан А. В. (2011)
Лебедь П. Б. - Миниинвазивные методы в диагностике и лечении закрытых абдоминальных травм паренхиматозных органов (2011)
Бойко В. В. - Хирургическая тактика у больных с колото-резаными ранениями печени с применением видеолапароскопических технологий, Тарабан И. А., Замятин П. Н., Гафт К. Л., Черняев Н. С. (2011)
Прийменко Д. С. - Факторы риска язвообразования у больных с синдромом диабетической стопы (2011)
Гаджиев Дж. Н. - Состояние системных и местных показателей липопероксидации при хроническом геморрое, Мамедов Б. Б., Гаджиев Н. Дж., Тагиев Э. Г. (2011)
Татьяна Ивановна Тихонова (К 100-летию со дня рождения) (2011)
Памяти Александра Васильевича Береснева (2011)
Памяти Владимира Петровича Далавурака (2011)
Памяти Евгения Павловича Яковцова (2011)
Дєнєжкін М. М. - Проблеми проведення комплексного огляду сектора безпеки та оборони України: погляди на його організацію та вирішення завдань, Крикун П. М., Руснак І. С. (2014)
Павленко В. І. - Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Болгарії, Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Горовенко В. К. - Актуальні проблеми сектора безпеки та оборони України, Тютюнник В. П. (2014)
Шишолін П. А. - Побудова системи охорони українсько-російського державного кордону та адміністративного кордону з АР Крим (2014)
Суботін В. О. - Забезпечення прикордонної безпеки України в умовах збройного конфлікту, Ананьїн О. В. (2014)
Пунда Ю. В. - Трансформація системи управління збройними силами: досвід США та реалії України, Гребенюк М. В. (2014)
Філістєєв Д. А. - Проблеми застосування апаратури споживачів інформації глобальних навігаційних супутникових систем у Збройних Силах України, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Шуригін О. В. (2014)
Школяренко В. В. - Шляхи підвищення ефективності управління в системі підготовки військових кадрів для національних контингентів та персоналу (2014)
Summaries (2014)
Дем’яненко С. Д. - Теоретичні засади метамовних проявів у дітей дошкільного віку (2012)
Дереча А. А. - Розвиток вербальної креативності підлітків за допомогою тренінгової програми (2012)
Зачесова И. А. - Выражение интенций в детских диалогах и их распознавание детьми и родителями, Гребенщикова Т. А. (2012)
Калмикова Л. О. - Теорія формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності (2012)
Карп’юк М. Д. - Медитація як засіб самореалізації та самооздоровлення в життєпросторі студентів ПТНЗ (2012)
Корніяка О. М. - Розвиток комунікативної компетентності фахівця: традиції та інновації (2012)
Король Л. Д. - Емпіричний аналіз толерантності та інтолерантних установок особистості в умовах білінгвізму (2012)
Кючуков Х. С. - Лексическое богатство и теория сознания двуязычных детей, Юсева В. Р. (2012)
Мазуренко В. А. - Мовлення як предмет нейропсихологічного і психолінгвістичного дослідження (2012)
Новикова Г. П. - Формирование языковой компетенции студента в социально-культурном пространстве ВУЗа (2012)
Орап М. О. - Психологічний аналіз поняття "мовленнєва організація особистості” (2012)
Перхайло Н. А. - Психолінгвістичні засади формування текстотворчої компетентності старшокласників (2012)
Пилипенко Н. Г. - Психолінгвістичні аспекти дослідження проблеми життєвих стратегій особистості (2012)
Репецька А. В. - Психосемантичний підхід щодо дослідження екзистенціальної рефлексії особистості (2012)
Ривина Е. К. - Язык изобразительного искусства в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста (2012)
Хворост Х. Ю. - Психологічні особливості прояву інформаційної позиції майбутніх фахівців документознавства та інформаційної діяльності (2012)
Яценко Т. С. - Визуализация психического в целях его глубинного познания (2012)
Герцовська Н. О. - Психолінгвістичні аспекти лексико-семантичних полів успіху (на матеріалі англійської та української мов), Гутиряк О. І. (2012)
Горлачева В. В. - Манипулятивная направленность коммуникативных стратегий рекламы мобильных телефонов (2012)
Кушмар Л. В. - Характеристика лексичного та асоціативного значень понять економічної сфери використання (2012)
Мелкумова Т. В. - Поліфункційність риторичних фігур (2012)
Ringblom N. - Language separation in early childhood: one system or two? (2012)
Селіванова О. О. - Когнітивне підґрунтя метафоричної номінації (2012)
Слєпиніна Н. О. - Концепт, поняття, слово, значення: теоретичні проблеми розмежування (2012)
Трифонов Р. А. - Письменницька метамовна рефлексія загально-концептуального спрямування, відображена в інтерв’ю, Якименко О. О. (2012)
Христич Н. С. - Стилістичний повтор як ефективний засіб психологічного впливу (на матеріалі виступу англійських політиків) (2012)
Цейтлин С. Н. - Количественно-именные сочетания русского языка в онтолингвистическом аспекте, Рогожкина Г. С. (2012)
Швець Т. А. - Національна специфіка фразеологічних одиниць французької мови як засіб самовираження народу-творця (2012)
Бутиріна М. В. - Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір (2012)
Грейліх О. О. - Культура мовлення вчителя як передумова ефективної професійної діяльності (2012)
Мельниченко С. А. - Соціально-психологічні особливості спілкування підлітків у скаутській організації (2012)
Мороз В. Я. - Теоретична рефлексія понять "модель”, "моделювання”, "картина світу”, "модель світу” у парадигмі соціальних комунікацій (2012)
Нагорняк М. В. - Формування мовленнєвої особистості майбутнього радіожурналіста (на матеріалах навчальної інформаційної програми "Студентська хвиля”) (2012)
Нікітчина С. О. - Cпілкування студентів ВНЗ з викладачами засобами дидактики як умова забезпечення ефективності сучасних комунікативних технологій (2012)
Сербін С. М. - Рефлексія в прямоефірному мовленні (2012)
Тонкіх І. Ю. - Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ (2012)
Федосєєва І. В. - Особливості вивчення комунікативної толерантності студентів ВНЗ (2012)
Рудік О. М. - Стан та актуальні проблеми ґендерної рівності крізь призму Глобального індексу ґендерного розриву-2014 (2014)
Кравченко В. В. - Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Квітка С. А. - Взаємовідносини держави та бізнесу: мінливий баланс впливу (2014)
Бородін Є. І. - Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах (2014)
Балін В. А. - Досвід державного управління автомобільними перевезеннями в УРСР (2014)
Івасенко С. М. - Організаційно-управлінські засади протидії корупції в правоохоронних органах (2014)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз та систематизація досвіду державного управління оборонно-промисловим комплексом Російської Федерації, Ситник Г. П. (2014)
Слобожан О. В. - Унормування адміністративних про­цедур як напрям удосконалення правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Баштанник А. Г. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення механізмів регулювання діяльності органів державної влади у процесі адміністративної реформи (2014)
Соколовська О. О. - Smart City: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні (2014)
Семенов М. В. - Європейський досвід форсайт-досліджень розвитку міст і регіонів (2014)
List of articles in 2014 (2014)
Тараріко Ю. О. - Створення біоенергетичних агроекосистем у контексті уповільнення процесів опустелювання, Дацько Л. В. (2014)
Онук Л. Л. - Типи торфів басейну річки Ствига та їх фізико-хімічні особливості, Коніщук В. В. (2014)
Наконечний І. В. - Еколого-гідрологічні та гідрохімічні чинники циклічних сукцесій водних екосистем Тилігульського лиману, Даниленко В. Л. (2014)
Гудзевич А. В. - Формування і динаміка техногенного псевдокарстового ландшафту в умовах Придністровсько-Східноподільської височинної області (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси функціонування агроландшафтів (2014)
Ландін В. П. - Акумуляція радіонуклідів макроміцетами в Українському Поліссі, Гродзинська Г. А. (2014)
Биндич Т. Ю. - Дистанційне визначення моніторингових ділянок на ерозійно небезпечних землях (2014)
Лисак О. О. - Екологічний стан штучно створених декоративних водойм для адаптації Cyprinus carpio koi, Шевченко П. Г. (2014)
Шум І. В. - Актуальна кислотність темно-сірого опідзоленого ґрунту за впливу дубових полезахисних лісових смуг (2014)
Мурач О. М. - Формування симбіотичного апарату гороху за впливу бактеріальних препаратів, мікроелементів і стимулятора росту, Волкогон В .В. (2014)
Марютін О. Ф. - Шкодочинність домінуючих хвороб грибної етіології на рослинах огірка в тепличних агроценозах, Яровий Г. І. (2014)
Василенко М. Г. - Регулятори росту рослин природного походження на посівах пшениці ярої в умовах Північного Лісостепу України, Драга М. В., Зацарінна Ю. О., Бакай І. Д. (2014)
Галиш Ф. С. - Продуктивність культур сівозміни та родючість чорнозему опідзоленого за впливу гірчиці білої, Войтова Г. П. (2014)
Сайдак Р. В. - Залежність ефективності добрив від гідротермічних умов (2014)
Гулай О. В. - Алелопатичний вплив рослин роду Salix на популяції бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2014)
Фельбаба-Клушина Л .М. - Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті, Воткальчук К. А. (2014)
Kozyniatko T. - Ecological and ceonotic characteristics of Schoenus ferruginues l. population on the territory of "Kempa" botanical reserve (2014)
Korol L. - Barley genotypes identification of seed prolamine by electrophoretic spectrum, Prysiazhnyuk L., Goncharova S., Kostenko A., Korovko I. (2014)
Маціборук П. В. - Вплив популяції бобра європейського на лісові екосистеми Українського Полісся (2014)
Boyalska O. - Dynamics of flue morbidity among the population of Zhytomyr region, Kyrychuk I., Shpyta O., Boyko A. (2014)
Тамір Б. А. - Агроекологічний стан селітебних територій Житомирської області (2014)
Семен О. Т. - Технологія вирощування гарбуза мускатного в зоні Степу України (2014)
Бойко О. А. - Біотехнологічні процеси в грибництві за вирощування Basidiomycetes, Космідайло Т.В. (2014)
Від редколегії (2010)
Артюхова В. В. - Психологічні фактори формування терапевтичного альянсу у лікарів (2010)
Габелкова О. Є. - Особистісні особливості спортсменів які впливають на досягнення високих командних результатів (2010)
Гимаева Ю. А. - Принципиальные подходы к определению понятий индивида, личности и индивидуальности (2010)
Глебова Н. В. - Особенности моральной саморегуляции современных дошкольников: сравнительно-исторический анализ (2010)
Головнева И. В. - О тенденциях изменения гендерной идентичности (2010)
Гришко А. А. - Ранние психические травмы и их влияние на личность девочек-подростков, страдающих нарушениями полового развития и менструальной функции (2010)
Гулый Ю. И. - Дослідження комплексу факторів, що визначають функціонування мнемічних та інтелектуальних процесів білінгва в ситуації російсько-української двомовності (2010)
Дементий Л. И. - Ответственность как способ жизнедеятельности и личностный ресурс (2010)
Долгополова Е. В. - Психокоррекция нарушений родительско-детского эмоционального контакта, Терещенко Н. Н. (2010)
Дрогваленко О. В. - Фактори розвитку особистості професіонала (2010)
Жидко М. Е. - Межличностная созависимость у мужчин: полоролевые аспекты (2010)
Жорник Е. В. - Функциональная структура сложноорудийного действия (2010)
Заика Е. В. - Игровой тренинг познавательных процессов учащихся: сущность и основные направления работы (2010)
Зотова Л. М. - Основные истоки антропоцентрической концепции душевного здоровья (2010)
Зуєв І. О. - Особливості представлення інформації в різних репрезентативних системах (2010)
Коньшина Г. Є. - Фактори становлення соціальної пам’яті (2010)
Кочарян А. С. - Полоролевое пространство личности (2010)
Кочарян А. С. - Психотерапевтический контекст переживания, Лисеная А. М. (2010)
Кочарян И. А. - Метод процессуальной провокации в психотерапии (2010)
Крейдун Н. П. - Нормативна регуляція поведінки особистості: психологічний аспект (2010)
Кряж И. В. - Психологический анализ антропоцентризма (2010)
Кузнєцов М. А. - Емоційна пам’ять людини (2010)
Кукуруза А. В. - Раннее вмешательство – семейно-центрированная модель помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями развития (2010)
Кучерова А. В. - Краткосрочная психодинамическая психотерапия – история, теория и ее практическое применение при работе с подростками (2010)
Лець Ю. А. - Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання (2010)
Луценко Е. Л. - Эффективность психофизиологических тренингов с биологической обратной связью при разных особенностях личности (2010)
Меднікова Г. І. - Онтологічний аспект самосвідомості особистості (2010)
Москаленко В. В. - Психологічні особливості прояву асоціальної поведінки підлітків (2010)
Наумчик Н. В. - Тенденции поведения и их природно-динамические основания (2010)
Невельська-Гордєєва О. П. - Психологічні аспекти субкультури в контексті нормативного поля (2010)
Ніколаєвська А. М. - Абсолютна мораль в умовах глобалізації: соціологічні аспекти проблеми (2010)
Павленко В. Н. - Этнопсихологическое направление в работе факультета психологии (2010)
Пальм Г. А. - Психологические аспекты проблемы смысла жизни (2010)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної ідентичності особистостей з різним стажем професійної діяльності (2010)
Привалова Н. Н. - Некоторые проблемы клинической нейропсихологии (2010)
Репкина Н.В. - Проблема субъекта в теории учебной деятельности (2010)
Селезнева О. С. - Психологические особенности личности женщин, перенесших радикальную мастэктомию (2010)
Толкачова О. М. (Погребняк О. М.) - Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання (2010)
Фаворова Е. Н. - Динамика культурно-исторических параметров определения женской полоролевой идентичности (2010)
Фролова Е. В. - Анализ стилевых особенностей восприятия: психолого-педагогические аспекты (2010)
Хомуленко Т. Б. - Організмічний підхід у прикладному контексті генетичної психології (2010)
Чайкіна Н. О. - Специфіка професійної адаптації практичних психологів (2010)
Швалб Ю. М. - Жизненный опыт как проблема психологии сознания (2010)
Шевченко Л. О. - Соціально-психологічні особливості корисливо-насильницьких злочинців (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Терапевтичне середовище медичного закладу психоневрологічного профілю: медико-психологічні проблеми (2010)
Яновська С. Г. - Ціннісний аспект ставлення до грошей та особливості грошової задоволеності підприємців (2010)
Біловодська О. А. - Стратегічні пріоритети діяльності міжнародних роздрібних мереж (2014)
Гончарова К. В. - Сучасні теоретичні підходи оцінки економічного добробуту у міжнародній економічній статистиці (2014)
Дугінець Г. В. - Дослідження проявів енергетичної кризи в умовах глобалізації (2014)
Москаленко К. І. - Складові адаптивного планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2014)
Stezhko N. V. - Regulating mechanism of global food trade in current conditions (2014)
Алієв Р. А. - Теоретичні аспекти регіональної стратегії розвитку житлового будівництва (2014)
Антонюк О. П. - Дослідження залежності науково-технічного прогресу від обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт (2014)
Баландіна І. С. - Принципи та критерії оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів у будівництві (2014)
Ватченко О. Б. - Етапи життєвого циклу кластера та особливості їх розвитку в Україні, Борншайн О. О. (2014)
Головня Ю. І. - Детермінанти розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні (2014)
Григораш О. В. - Доходність місцевих бюджетів від малого підприємництва: оцінка та вдосконалення (2014)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні (2014)
Шевченко І. Ю. - Тенденції та закономірності розвитку ринку продажу автомобілів в Україні (2014)
Бухтіарова А. Г. - Особливості функціонування систем страхування вкладів: міжнародний досвід (2014)
Гук О. В. - Формування системи управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства, Пономар Н. В. (2014)
Загорельська Т. Ю. - Прогнозування фінансової безпеки підприємства (2014)
Кошельник В. М. - Оцінка можливостей та резервів розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті їх ресурсного забезпечення (2014)
Кроніковський Д. О. - Методологія оцінки ефективності контролінгу в розрізі стратегії підприємства (2014)
Морозова Є. П. - Впровадження аутсорсингу в інноваційну діяльність підприємств будівельної галузі, Лаже М. В. (2014)
Папіж Ю. С. - Визначення територіально-виробничих кластерів для гірничодобувних регіоні (2014)
Пуліна Т. В. - Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості запорізького регіону, Подставка В. В. (2014)
Соколы И. И. - Сущность и значение инноваций в эффективной инновационной деятельности предприятий, Аль-Мула Али К. (2014)
Турко М. О. - Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів, Макарова Г. С., Чорноусова К. В. (2014)
Хаджинова Е. В. - Теоретические подходы к управлению предпринимательскими сетями и отношениями в них (2014)
Чорнорот Я. О. - Економіко-математичне моделювання з використанням теорії функцій комплексних чисел (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського Державного Медичного Університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України заслуженого діяча науки і техніки професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Михайловська Н. С. - Вплив перенесеної негоспітальної пневмонії на розвиток кардіоваскулярних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця, Кулинич Т. О., Кулинич О. В. (2014)
Посохова К. А. - Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу, Стечишин І. П., Підгірний В. В. (2014)
Тригубчак О. В. - Маркетингові дослідження ринку шипучих таблеток (2014)
Авдєєв О. В. - Динаміка фізико-хімічних показників ротової рідини дітей при лікуванні гінгівіту (2014)
Бойко Л. А. - Активність біоенергетичних процесів у органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном та карбофосом, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2014)
Боярчук О. Р. - Сезонні особливості гострої ревматичної лихоманки у дітей (2014)
Вакуленко Д. В. - Алгоритм призначення і проведення процедури масажу для застосування в інформаційній системі фізичної реабілітації, Вакуленко Л. О. (2014)
Вельчинська О. В. - Вивчення можливості лікування саркоми 45 хіміко-біологічним аддуктом 1,1-біс-(5-бромопіримідин-2', 4'-діон-1'-іл)-2-бромо-2'-хлороетилену та бактерійного лектину (2014)
Волошин О. С. - Особливості психофізіологічного стану в осіб з різним індексом Руф’є, Чень І. Б., Волошин В. Д. (2014)
Герасимець І. І. - Дослідження гепатопротекторних властивостей настойки та екстракту з листя шовковиці чорної на моделі парацетамолового гепатиту (2014)
Гунас І. В. - Зміни відносного об’єму пошкоджених ділянок легень у щурів протягом місяця після локальної гіпертермії шкіри та при корекції колоїдними гіперосмолярними розчинами, Макарова О. І., Очеретнюк А. О., Прокопенко С. В. (2014)
Демкович А. Є. - Патогенетичні основи моделювання постекстракційного альвеоліту у щурів, Бондаренко Ю. І. (2014)
Забігайло Ю. С. - Маркетинговий аналіз лікарських препаратів для лікування гіпотиреозу на фармацевтичному ринку України (2014)
Зарівна Н. О. - Вибір ексципієнтів для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного при розробці твердих капсул (2014)
Заремба О. В. - Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на нестабільну стенокардію в залежності від умов праці та методів лікування (2014)
Зарічна О. Й. - Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Івануса І. Б., Кліщ І. М. (2014)
Ковальчук Т. А. - Генетичні аспекти розвитку дисплазії сполучної тканини серця у дітей (2014)
Комарова О. Б. - Динаміка показників ультразвукового дослідження суглобів після комплексного лікування у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Кресюн Н. В. - Активність глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в сітківці ока при експериментальному цукровому діабеті та застосуванні дельта-сон індукуючого пептиду (2014)
Кущ О. Г. - Лектинрецепторний апарат інтердигитуючих клітин паракортикальної зони лімфатичного вузла (2014)
Логойда Л. С. - Вивчення амінокислотного складу плодів Tetrapleura tetraptera (2014)
Марабян Р. В. - Характеристика рівнів метаболітів діяльності кишечника у дітей раннього віку з паралітичними синдромами в умовах батьківської депривації, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Матолич У. Д. - Динаміка змін мікрофлори при лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки, Камінський В. І., Швець І. І., Горгота І. М. (2014)
Матюшкіна М. В. - Депримуючі ефекти різнометальних (Mg, Co) біс (цитрато )германатів (станатів), Годован В. В., Вастьянов Р. С., Шемонаєва К. Ф. (2014)
Муратова Т. М. - Особливості поведінки щурів з хронічною формою епілептичної активності за умов застосування леветирацетаму (2014)
Надбродна О. Ю. - Клініко-морфологічні зміни людського організму при захворюванні на метаболічний синдром (2014)
Нурметова І. К. - Динаміка показників відносної маси щитоподібної залози білих щурів протягом місяця після опіку шкіри та його корекції колоїдними гіперосмолярними розчинами Лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % (2014)
Палиця Л. М. - Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Петренко О. В. - Молекулярно-генетична характеристика V.cholerae O1, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Підмурняк О. О. - Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів (2014)
Полінкевич С. Г. - Динаміка вмісту інсуліноподібного фактора росту – 1 у щурів різних вікових груп на тлі хронічного токсичного гепатиту (2014)
Рикало Н. А. - Характеристика біохімічних показників у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов корекції. Вікові особливості, Яровенко Л. О. (2014)
Романюк А. М. - Ріст і формоутворення нижньої щелепи і зубів в умовах впливу солей важких металів, Коробчанська А. Б., Кузенко Є. В., Терещенко О. О., Романюк С. А. (2014)
Савчук З. Л. - Стан клітинної ланки імунної системи у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М., Пістун Ю. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу (2014)
Сорока І. О. - Морфофункціональні зміни кори головного мозку при хронічному ендотоксикозі, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2014)
Сохор Н. Р. - Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді (2014)
Ступницька Г. Я. - Оцінка тяжкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень із використанням інтегральних індексів (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет і його ускладнення серед населення України та у Київській області за 2004–2013 рр., Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2014)
Турчин М. В. - Особливості гуморальної ланки імунітету за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом (2014)
Федченкова Ю. А. - Дослідження фенольних сполук сировини огірка посівного, Гамуля О. В., Хворост О. П. (2014)
Федонюк Л. Я. - Морфологічне дослідження сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених дітей в нормі, Пентелейчук Н. П., Корильчук Б. І. (2014)
Федяк І. О. - Вивчення соціальних особливостей дитячого туберкульозу для підтвердження статусу соціального захворювання (2014)
Фоменко І. С. - Дослідження впливу нестероїдних протизапальних препаратів на процеси ліпопероксидації та ативність NO-синтази в слизовій оболонці шлунка та тканині підшлункової залози щурів, Бондарчук Т. І., Скляров О. Я. (2014)
Цвях А. І. - Травми гомілки у структурі політравми в розрізі обставин травматизму (2014)
Ящишин З. М. - Зміни в кровопостачанні та структурній організації гангліїв м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після перев’язки лівої шлункової артерії, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Юкіш Г. Я., Герасимчук М. Р. (2014)
Андрейчин Ю. М. - Тромбомодулін як маркер ендотеліальної функції у хворих на верхньощелепний синусит (2014)
Сандуляк Т. В. - Методика визначення стану здоров’я новонароджених (2014)
Авдєєва Р. О. - Морфологічні зміни тканин пародонта в експерименті, Бойків А. Б., Авдєєв О. В. (2014)
Акімова В. М. - Роль стресу у формуванні адаптаційних реакцій при гострому холециститі, Луців Н. З. (2014)
Бандас І. А. - Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології, Корда М. М. (2014)
Бегош Н. Б. - Особливості змін зорових функцій під впливом роботи за комп’ютером, Бакалець О. В., Дзига С. В., Суслова Н. О., Заєць Т. А. (2014)
Близнюк Р. В. - Особливості жовчоутворювальної функції печінки в умовах політравми та супутнього хронічного гепатиту (2014)
Боб О. О. - Роль магнію у патогенезі експериментального аліментарного ожиріння, Антошнишин І. В., Марущак М. І. (2014)
Боднарчук Ю. В. - Морфологічні зміни печінки статевозрілих щурів на 28 добу експериментального цукрового діабету (2014)
Бондарчук Т. І. - Дослідження процесів ліпопероксидації та активності NO-синтази в слизовій оболонці шлунка та підшлунковій залозі щурів під впливом нестероїдних протизапальних препаратів різного механізму дії, Фоменко І. С., Скляров О. Я. (2014)
Вівсянник В. В. - Патогенетичні аспекти прогресування хронічної хвороби нирок ІІ–ІІІ стадій залежно від рівня інтерлейкіну-8 у крові хворих на тлі ерозивно-виразкового ураження шлунка та дванадцятипалої кишки, Зуб Л. О., Скоропляс С. В., Гавриш Л. О. (2014)
Воробець З. Д. - Механізми неопластичної трансформації яєчника у жінок за участі аргінази, Якубець О. І., Воробець Д. З. (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості функціональної морфології судин легеневого серця залежно від типів його кровопостачання, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2014)
Гоженко А. І. - Вплив ксенону на рівень загальної резистентності щурів при вогнепальному перитоніті, Васильєв О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Метаболітотропна та органопротекторна дія гермограну при гострій алкогольній інтоксикації, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Град А. О. - Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла жувальних м’язів на 14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (2014)
Демкович А. Є. - Патоморфологічні зміни лунки видаленого зуба та прилеглих тканин при експериментальному постекстракційному альвеоліті, Бондаренко Ю. І. (2014)
Дем’янчук Н. Р. - Рівень IL-1I, IL-10 у сироватці крові при лактаційних маститах, Лаповець Н. Є., Акімова В. М., Ізотова Т. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського