Набиев А. А. - Математическое моделирование взаимосвязи пространственной структуры сельхозотраслей и компонентов природной среды на территории Азербайджана, Мириева Ф. М. (2014)
Набиев А. А. - Геоинформационный атлас природных ресурсов Азербайджана, Исмайылова А. Р. (2014)
Samadly Ch. A. - The natural disasters happened in Baku and the measures of fight against them (2014)
Уколова Е. В. - Моделирование системы "Природа-Общество" в контексте соотношения реальной и оптимальной модели на примере Старооскольско-Губкинского региона Белгородской области (2014)
Рахимбеков С. М. - Адаптивный механизм управления горнотехническим объектом (2014)
Черняк В. И. - Спектрально-гармонический анализ региональных показателей развития, Котович С. Н. (2014)
Русецкая Г. Д. - Состояние проблемы использования природных ресурсов, Горбунова О. И. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Черняк В. И. - Методические аспекты спектрально-гармонического анализа социально-экономических показателей территориальных единиц (2014)
Нурмагамбетов А. - Безопасность населения и объектов народного хозяйства Казахстана с учетом риска возникновения сильных землетрясений (2014)
Курманкожаев А. - Структурный подход к параметризации процессов взаимосвязи эксплуатационных показателей полезных ископаемых (2014)
Нурашева К. К. - Устойчивое развитие региональных экономических систем (2014)
Нургалиева Н. Г. - К вопросу о природе осадочных циклов (2014)
Апкин Р. Н. - Методика изучения болот в зонах недостаточного и неустойчивого увлажнения (2014)
Хлопков Ю. И. - Особенности становления и развития космической биологии и медицины, Зея М. М., Хлопков А. Ю. (2014)
Чепеленко А. М. - Экологическая безопасность и экологические реформы в Украине (2014)
Набиев А. А. - Цифровое анимационное моделирование в географии, Сулейманзаде Н. Э., Ибадова А. З., Абдуллаева А. А. (2014)
Олійник В. С. - Процеси формування водного режиму ялинових лісів Карпат (2012)
Манойло В. О. - Вирощування сіянців дуба звичайного у контейнерах з "повітряним підрізанням" коріння (2012)
Горбенко Н. Є. - Культивування форм лісових рослин у парках України, Гриник О. М., Панасюк О. П., Улейська Л. І. (2012)
Горбач М. М. - Підбір ґрунтів під сади в Закарпатті, Іваницька В. М. (2012)
Любинець І. П. - Аутфітосозологічна характеристика рідкісних видів рослин Яворівського Національного природного парку (2012)
Михайлович Н. В. - Оцінка декоративності рослин національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2012)
Стасюк О. А. - Особливості росту сосни веймутової (Pinus strobus l. ) В умовах Поділля (2012)
Хоменко К. Ф. - Історія культивування черемхи пізньої в Україні (2012)
Кульчицька-Жигайло Н. І. - Інтерцепція рідких опадів штучними змішаними деревостанами у вологій буковій суяличині Бескид (2012)
Парпан В. І. - Сучасні підходи до трактування ландшафтної екології, Козак І. І., Парпан Т. В. (2012)
Лицур І. М. - Цінова політика у лісовому господарстві в контексті використання лісоресурсного потенціалу України, Головко А. А. (2012)
Врублевська О. В. - Цінова політика в сфері лісокористування та зміна ролі держави (2012)
Бабкевич У. П. - Принципи економічного стимулювання економічної діяльності щодо покращення поглинання лісовими екосистемами парникових газів (2012)
Бублик М. І. - Екологічні платежі у складі державної стратегії екологічної політики України (2012)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Концептуальні засади зміцнення еколого- енергетичної безпеки України у контексті парадигми сталого розвитку (2012)
Павлюк У. В. - Визначення пріоритетних напрямів у природохоронній діяльності міста Львова (2012)
Андрашек Й. В. - Аналіз зміни механічних властивостей термічно модифікованої деревини клена (Acer pseudoplatanus L. ) Та ялини звичайної (Picea abies K. ) Шляхом дослідження її пористої структури, Щупаківський Р. Б. (2012)
Васильченко О. А. - Біотехнологічні аспекти отримання лимонної кислоти, П'янкова О. О. (2012)
Демкевич Л. І. - Використання хімічних речовин у текстильній промисловості та їх токсикологічна характеристика, Барна М. Ю., Сафронова О. В., Уська А. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Дослідження впливу бункера на аеродинаміку циклона шляхом моделювання процесів засобами Cosmos Floworks, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Матлай І. І. - Розрахункова витрата та час концентрації дощового стоку з радіальних у плані басейнів з постійним поздовжнім похилом, Жук В. М., Саницький М. А. (2012)
Нощенко Г. В. - Вплив модифікування лущеного шпону на РН його поверхні, Тимик Д. В. (2012)
Пилип'як А. Б. - Експериментальне дослідження зміни напруження у вузькій стрічковій пилці під час пиляння деревини, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Попович В. В. - Оптимізація розмірів ланок кермового привода та їх прив'язувальних розмірів до рами автобуса із залежною підвіскою (2012)
Салдан Р. Й. - Аналіз впливу процесу гідротермічної обробки на властивості деревини бука, Шепелюк І. Р. (2012)
Сокіл М. Б. - Згинні коливання гнучких елементів систем приводів і структура розв'язку їх математичних моделей (2012)
Башнянин Г. І. - Капіталізація економічних систем: поняття, типи, ефективність, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильчак С. В. - Оцінка кредитоспроможності позичальника як один із методів забезпечення економічної безпеки банку, Демус Л. Р. (2012)
Васильців Т. Г. - Комплексна оцінка економічної безпеки приватного підприємства "Агро-Січ" та пріоритети її зміцнення в сучасних умовах, Федишин Л. М. (2012)
Івануса А. В. - Аналіз нормативно-правового забезпечення ведення мисливського господарства в Україні, Холявка В. З. (2012)
Ільчук О. О. - Вдосконалення оцінки ефективності використання трудового потенціалу підприємства як передумова оптимального управління ним, Драгініч Д. С. (2012)
Барилюк І. В. - Аналіз детермінант формування ресурсного потенціалу банків України (2012)
Блонська В. І. - Проблеми визначення конкурентоспроможності продукції в сучасних умовах господарювання, Горлай Я. Б. (2012)
Важинський Ф. А. - Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій, Гаврилко П. П. (2012)
Васильчак С. В. - Інформаційне забезпечення комерційної діяльності банків як елемент економічної безпеки, Вінтоняк М. Ф. (2012)
Ворончак І. О. - Формування національної моделі соціальної відповідальності бізнесу: аналіз світового досвіду та перспективи для України (2012)
Гомонай І. В. - Парадигма результативності регулювання грошової пропозиції в перехідній економіці, Чмерук Г. Г. (2012)
Грабовенська С. П. - Економічний аналіз готельного господарства та динаміка туристичних потоків в Україні (2012)
Кмицяк М. В. - Проблеми платоспроможності підприємств малого бізнесу, Дендюк О. Є., Ясіновська І. Ф. (2012)
Дуда С. Т. - Основні аспекти управління стратегічним потенціалом підприємства в сучасних умовах, Манчур І. Б. (2012)
Дулябa Н. І. - Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування, Миник Л. В. (2012)
Заярна Н. М. - Роль держави у функціонуванні підприємств в Україні в умовах кризи, Демченко К. Ю. (2012)
Кізима В. Л. - Особливості господарювання в підприємствах готельного комплексу (2012)
Коваль Л. П. - Зміни у спрощеній системі оподаткування та їх вплив на фінансову безпеку малого підприємництва (2012)
Машика Ю. В. - Сучасний стан ринку праці України в умовах світової фінансової та економічної кризи (2012)
Коць О. О. - Фактори невизначеності на етапі науково-технічної підготовки машинобудівного виробництва та показники їхнього оцінювання, Бондаренко Л. П. (2012)
Максимець Ю. В. - Типи підприємців у вимірі поведінкової активності в сучасних умовах економічного розвитку (2012)
Копитко О. В. - Інфраструктурне забезпечення оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Кушнірчук Ю. М. - Реалізація фіскального потенціалу податків на економічні ресурси з метою зміцнення бюджетної безпеки (2012)
Мазуренко О. В. - Специфіка, умови та фактори інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2012)
Макар О. П. - Вдосконалення системи управління державним боргом як передумови економічного зростання (2012)
Макух С. М. - Кон'юнктура прямих іноземних інвестицій на ринку міжнародних інвестиційних ресурсів (2012)
Маргіта Н. О. - Формування регіональної політики регулювання залучення прямих іноземних інвестицій у Закарпатській області (2012)
Маринич І. А. - Калькулювання собівартості продукції на підприємстві з виготовлення пластмасових виробів та його удосконалення, Горлай З. Б. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості реформування спрощеної системи оподаткування в Україні, Балянда О. С. (2012)
Мединська Т. В. - Податок на прибуток підприємств у контексті реформування податкового законодавства України, Корзун Р. Ю. (2012)
Поліщук І. М. - Особливості ведення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2012)
Скоропад І. С. - Значення бюджету для фінансової системи держави, Ніконова Л. О. (2012)
Смиковчук Т. В. - Модель реструктуризації підприємств (2012)
Червінська О. С. - Ефективність функціонування малого підприємництва в Україні, Піксайкін Н. Ю. (2012)
Шелестак Г. Т. - Сутність і значення діяльності небанківських фінансових інститутів у розвитку фінансового посередництва (2012)
Озарків І. М. - Кінетика і динаміка процесу сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів, Соколовський І. А., Озарків О. І., Козар В. С. (2012)
Буяк Л. М. - Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку, Паучок В. К. (2012)
Бринь О. І. - Моделювання процесу прогрівання просоченого антипіреном шпону під час пресування вогнестійкої фанери, Бехта П. А. (2012)
Онишкевич В. М. - Урахування стохастичності в глобальних еколого-економічних математичних моделях, Гапаляк Х. О. (2012)
Бойченко О. С. - Методика знаходження основних характеристик перспективних автоматизованих систем управління підрозділів на базі бездротових інформаційно-комунікаційних мереж із динамічно змінюваною топологією, Воротніков В. В., Сичевський М. І. (2012)
Mykolaychuk M. M. - Challengers for health care sector reform at the local level in Ukraine, Zasadko V. V., Tyshchenko M. P. (2012)
Савчук Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери України та шляхи їх вирішення, Радкевич Х. В., Зозуля Л. Л. (2012)
Слюсаренко В. Є. - Оцінка основних тенденцій розвитку громадських організацій в областях Українських Карпат (2012)
Стецик А. Р. - Концептуальні засади державного управління соціальною відповідальністю підприємництва (2012)
До відома авторів статей (2012)
Титул, зміст (2013)
Єфімова Г. В. - Визначення категорій "економічна безпека підприємства" і "безпечний розвиток підприємства", Марущак С. М. (2013)
Туманян В. Э. - Социализация и экономическое отчуждение в постиндустриальном обществе (2013)
Погорлецкий А. И. - Индивидуальное подоходное налогообложение в мировой и российской практике: современные тенденции и перспективы (2013)
Тарнавська Н. П. - Організаційні та інфраструктурні передумови створення міжнародного логістичного центру, Сивак Р. Б. (2013)
Лисица Н. М. - Направления модернизации экономического образования, Беликова Ю. В. (2013)
Хохлов М. П. - Цілісний господарський комплекс як основа внутрішнього ринку національної економіки, Григоренко А. А. (2013)
Петрушевська В. В. - Трансформаційні напрямки фінансової політики в процесі стабілізації економіки України (2013)
Папп В. В. - Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки України, Бошота Н. В. (2013)
Лук’яненко І. Г. - Методи стрес-тестування фінансової стійкості підприємств України (2013)
Раєвнєва О. В. - Формування спектру управлінських впливів щодо зміни поведінки промислового підприємства, Карпенко А. С. (2013)
Новак С. М. - Методика оптимізації структури дилінгової служби банку з обмеженою базою контрагентів (2013)
Клименко В. О. - Дослідження характеру функціональних зв’язків між основними інтегральними показниками ринку добровільного особистого страхування в Україні, Сокирко О. С. (2013)
Лактионова А. А. - Система индикаторов уровня издержек финансирования субъекта хозяйствования, Закорко М. В. (2013)
Медведева М. И. - Проблемы аутсорсинга при ремонте и обслуживании технологического оборудования (2013)
Полшков Ю. Н. - О прогнозировании макроэкономических показателей с помощью конечно-разностных уравнений и эконометрических методов (2013)
Слушаєнко Н. В. - Моделювання загальносистемної інвестиційної стратегії у великих фінансово-промислових корпораціях (2013)
Чернышов С. И. - Корректная модель Харрода и моделирование социально-экономических процессов (2013)
Бобкова А. Ю. - Диагностика конвергентно-дивергентных процессов в региональной налогово-бюджетной политике (2013)
Феофанова І. В. - Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу, Феофанов Л. К. (2013)
Шевчук О. А. - Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах (2013)
Муравський В. В. - Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Головня О. М. - Проблеми інструментарію розвитку місцевого самоврядування в умовах забезпечення стабілізації економіки (2013)
Леоненко Н. А. - Інноваційний потенціал регіону як основа відтворення економічного потенціалу (2013)
Ламський М. Д. - Доходи місцевих бюджетів як інструмент забезпечення повноважень органів самоврядування (2013)
Рябушка Л. Б. - Аналітична оцінка фінансової спроможності місцевих бюджетів у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів, Койло В. В. (2013)
Маркуц Ю. И. - Трехмерная визуализация и имитация как инновационный подход к прогнозированию доходов бюджета города (2013)
Говорушко Т. А. - Тенденції та перспективи капіталізації підприємств харчової промисловості України, Багацька К. В. (2013)
Лелюк О. В. - Аналіз особливостей українського ринку видобутку та споживання природного газу (2013)
Карпенко О. О. - Інтенсифікація розвитку змішаних перевезень вантажів в Україні шляхом формування мережі транспортно-логістичних центрів і транспортно-логістичних кластерів, Бабина О. Є. (2013)
Горбатюк О. В. - Поєднання державних і ринкових регуляторів інноваційного розвитку сільського господарства (2013)
Шиян Д. В. - Урахування цінових і структурних ризиків при виборі маркетингової стратегії сільськогосподарського підприємства, Страпчук С. І. (2013)
Лісіцина І. І. - Державно-приватне партнерство в галузі туризму: зарубіжний досвід (2013)
Сердюк В. М. - Комплекс ключових інструментів управління операційною діяльністю торговельного підприємства малого бізнесу, Акаєва Т. Ш. (2013)
Чорна М. В. - Методичний підхід до оцінки структури попиту на продукцію підприємств ресторанного господарства, Чатченко О. Є. (2013)
Амосов О. Ю. - Робоче місце як організаційна форма процесу праці, Черняєва А. О. (2013)
Назарова Г. В. - Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств, Семенченко А. В. (2013)
Поворознюк І. М. - Закономірності формування інституту оплати праці в ринковій економіці (2013)
Серікова О. М. - Соціальна відповідальність партнерів трудових відносин як чинник раціонального використання трудового потенціалу: теоретико-методологічний підхід (2013)
Гуцан О. М. - Мотиваційний механізм формування компетенцій працівника (2013)
Дацкевич Н. О. - Світовий досвід впровадження соціально-економічної відповідальності підприємництва як довгострокової стратегії його розвитку (2013)
Слатенькова М. А. - Социальная справедливость как основная задача государства (2013)
Отенко І. П. - Оцінювання економічної безпеки в процесах розвитку підприємства, Яртим І. А. (2013)
Антонець О. О. - Методичний підхід до управління запасами на промисловому підприємстві (2013)
Ващенко Н. В. - Сутність парадигми "управління підприємством через управління персоналом" (2013)
Овчаренко Є. І. - Поведінковий стереотип як системостворюючий фактор у економічній безпеці підприємства (2013)
Омельяненко Т. В. - Проблеми та актуальні завдання розвитку теорії виробничої стратегії підприємства (2013)
Фартушняк О. В. - Проблемы оценки влияния конъюнктуры рынка на конкурентное положение предприятия в процессе управления конкурентоспособностью его продукции, Пасичник И. Ю. (2013)
Дідух В. В. - Методичні підходи до процедур проведення реінжинірингу на підприємстві крізь призму циклічності розвитку (2013)
Зінкевич О. В. - Ідентифікація сутнісних характеристик основних засобів: теоретико-методичні аспекти (2013)
Одінцова Н. Г. - Теоретичні основи реструктуризації підприємств (2013)
Рубаха М. В. - Анализ рисков и факторов формирования структуры финансового капитала субъектов предпринимательства (2013)
Шевчук Л. М. - Методика оцінки варіантів техніко-технологічного оновлення в сучасних умовах (2013)
Максімова В. Ф. - Сутність державного аудиту, Слободяник Ю. Б. (2013)
Соболєв В. М. - Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні, Слюніна Т. Л., Розіт Т. В. (2013)
Шелест В. С. - Аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами (2013)
Козлов В. І. - Вплив незбалансованого розвитку економіки на стабільність фінансового сектора (2013)
Колодізєв О. М. - Кредитно-інвестиційна діяльність банків України: сучасний стан і перспективи розвитку, Власенко Н. М. (2013)
Отенко І. П. - Роль корпоративної культури підприємства в концепціях організаційних змін, Чепелюк М. І. (2013)
Ковальова В. І. - Програма підготовки тренінгу, Тютлікова В. В. (2013)
Гросул В. А. - Обґрунтування стратегії розвитку торговельних підприємств у процесі стратегічного управління маркетинговим потенціалом, Артеменко С. В. (2013)
Баширов І. Х. - Методика моделювання маркетингової діяльності з продажу програмної продукції, Маковейчук К. О., Ануфрієва В. В. (2013)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Організаційно-методичні засади фінансового моніторингу ділової активності підприємства (2013)
Бистров А. Г. - Поведінка лідера при впровадженні інновацій в організації (2013)
Матюшенко О. І. - Методичний підхід до визначення фінансово-господарського стану підприємства (2013)
Титул, зміст (2012)
Оніщенко Н. М. - До питання про сутність, природу та трансформаційні зміни інформаційного правового простору (теоретично-правовий аспект) (2012)
Змерзлий Б. В. - Приватні карантини в інституті карантинної служби Російської імперії в ХIХ ст., на прикладі Сулинського карантину (2012)
Ковальчук О. М. - Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння, Хаврук В. (2012)
Луцький Р. П. - Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права (2012)
Минькович-Слободяник О. В. - Види правової політики України (2012)
Москалюк О. В. - Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду, Портнов А. В. (2012)
Осташова В. О. - Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді (2012)
Попов Г. В. - Роль та значення риторики у прокурорсько-слідчій діяльності, Дрогомирецька Л. С. (2012)
Скуріхін С. М. - Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України (2012)
Старчук О. В. - Щодо поняття принципів права (2012)
Аземша І. Б. - Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні (2012)
Богушова І. В. - Еволюція форми держави в аспекті деяких підходів до її типології (2012)
Грималюк П. О. - Види делегованої правотворчості (2012)
Зінченко О. В. - Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз (2012)
Карманюк О. П. - Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок (2012)
Семенюк І. Я. - Професійні дилеми, принципи, та цінності в адвокатській діяльності (2012)
Шаганенко В. П. - Сутнісні характеристики системи права (2012)
Красніцький А. В. - Радянські державні утворення доби української революції (1917–1921 рр.): аналітичний огляд історико-правових досліджень (2012)
Батанов О. В. - Структура статуту територіальної громади та її елементи: проблеми теорії та практики, Чудик Н. О. (2012)
Гультай М. М. - Ідея конституційної скарги у сучасній конституційно-правовій доктрині України (2012)
Падалко Г. В. - Системний підхід та проблеми його застосування при дослідженні служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2012)
Глинська О. В. - Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики (2012)
Бондар А. В. - Класифікація державного контролю за організацією та здійсненням господарської діяльності (2012)
Личенко І. О. - Судові органи як суб’єкти адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян України у сфері власності (2012)
Очкуренко С. В. - Проблеми правового закріплення та реалізації принципів банківського кредитування (2012)
Щербатюк Н. В. - Класифікація заходів нетарифного регулювання (2012)
Боднар С. В. - Щодо класифікаційних ознак рішень адміністративного суду (2012)
Калмикова Я. С. - Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві (2012)
Кравченко В. Г. - Тенденції трудової міграції в Україні (2012)
Новак О. Д. - Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців (2012)
Чекотовська О. Е. - Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" (2012)
Шемігон Т. О. - Адміністративно-правове регулювання строку повноважень та права повторного перебування на посаді керівника вищого навчального закладу: вітчизняний та зарубіжний досвід (2012)
Шутова О. С. - Правова природа офшорних зон (2012)
Завальна Ж. В. - Щодо питання про юридичну природу зобов’язання (2012)
Бакалінська О. О. - Концептуальні підходи до визначення змісту поняття добросовісність в західній правовій доктрині (2012)
Кармаза О. О. - Засоби та способи захисту прав суб’єктів житлових відносин (2012)
Коструба А. В. - Прощення боргу як правоприпиняючий юридичний факт в цивільному праві (2012)
Крисань Т. Є. - Юридичні гарантії фізичних осіб у системі корпоративних правовідносин (2012)
Кучер Т. М. - Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України (2012)
Левківський Б. К. - Загальні проблеми юрисдикційного захисту осіб, постраждалих від насильства в сім’ї (домашнього насильства) (2012)
Ніколенко Л. М. - Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві (2012)
Снідевич О. С. - Окремі проблемні питання пред’явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин (2012)
Стадник М. П. - Проект трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників (2012)
Тимошенко М. О. - Набуття господарсько-правового статусу приватним вищим навчальним закладом в Україні як основа його правосуб’єктності (2012)
Хортюк О. В. - Типологія наукових підходів до вивчення категорії "ділова репутація" (2012)
Шимон С. І. - Майнові права в контексті сучасних концепцій права власності в цивілістиці (2012)
Білозерська Є. І. - Речові докази у нотаріальному процесі (2012)
Висоцька Т. М. - Сутність господарсько-правових засобів захисту суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2012)
Волохов О. С. - Контроль за дотриманням міжнародно-правових актів у сфері праці: сучасний стан та перспективи (2012)
Доценко О. О. - Суб’єкти цивільно-правових відносин у сфері шоу-бізнесу (2012)
Ковач А. В. - Право людини на підприємництво (2012)
Матвєєнко Т. Є. - Правове регулювання ядерного страхування в порівняльно-історичній ретроспекції (2012)
Михальська Н. В. - Еволюція правових поглядів на компетенцію суду по здійсненню правосуддя у цивільних справах (2012)
Павлюк Н. М. - Свобода заповіту та право спадкування обов’язкової частки: правовий аспект (2012)
Пархомчук С. О. - Шляхи впровадження в судову систему України органів патентної юрисдикції (2012)
Сичевська А. М. - Способи захисту права власності: окремі питання теоретико-правового характеру (2012)
Тимошенко О. А. - Становлення та розвиток правового регулювання касаційного провадження в цивільному судочинстві України (2012)
Шевченко Д. В. - Поняття, класифікація та порядок вирішення трудових спорів, конфліктів в Україні (2012)
Юдіцький О. Л. - Види та проблеми правового становища суб’єктів державних закупівель (2012)
Рудник Т. В. - Відповідальність за порушення авторського права (2012)
Литвин С. Й. - Правове регулювання відносин щодо компіляції даних (бази даних) в міжнародно-правових актах та законодавстві ЄС (2012)
Микитин В. І. - Наслідки порушення прав інтелектуальної власності (2012)
Остапчук М. Я. - Особливості суб’єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) (2012)
Стройко І. А. - Аналіз проекту нової редакції Закону України "Про авторське право і суміжні права". Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня 67розвитку новітніх технологій 267-273 (2012)
Бусуйок Д. В. - Правові засади взаємодії національних систем з міжнародними системами моніторингу навколишнього середовища (2012)
Гафурова О. В. - Теоретико-правові підходи до визначення інституту соціального розвитку села (2012)
Гриньків О. О. - Фінансування програм захисту свідків та інших учасників кримінального процесу (2012)
Дідик С. Є. - Становлення та розвиток законодавства щодо протидії хабарництву суддів в Україні (2012)
Ігнатов О. М. - Щодо рівня злочинності в Україні в цілому та рівня кримінального насильства зокрема (2012)
Котуха О. С. - Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України (2012)
Мочкош Я. В. - Проблеми боротьби з економічною злочинністю (2012)
Сарнавський О. М. - Протидія організованій злочинності у військовій сфері: кримінально-правові та організаційно-правові проблеми (2012)
Бокоч І. М. - До проблеми визначення видового об’єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування (2012)
Ващенко А. Г. - Чи має значення для кваліфікації доведення до самогубства стан потерпілого під час заподіяння ним собі смерті? (2012)
Попович О. В. - Соціально-психологічна характеристика особистості злочинця (2012)
Сметаніна Н. В. - Методологічні питання вивчення злочинності як шлях пошуку її сутнісної основи (2012)
Харко Д. М. - Теорії правової природи співучасті та визначення ролі виконавця злочину (2012)
Шевченко В. М. - Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2012)
Ярошенко О. Д. - Щодо криміналізації окремих проявів активного та пасивного підкупу (2012)
Савчук К. О. - Внесок Михайла Родіоновича Кантакузіна-Сперанського в розвиток науки міжнародного права (2012)
Семеняка В. В. - Міжнародно-правовий принцип непривласнення Місяця та інших небесних тіл: питання теорії та практики (2012)
Бєлов Д. М. - Відображення нормами інституту основ конституційного ладу реальних суспільних відносин у державі: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Криволапов Б. М. - Класифікація валютних операцій в міжнародному праві (2012)
Медведєва М. О. - Механізми з питань дотримання багатосторонніх природоохоронних угод (2012)
Кукіна З. О. - Міжнародний інституційний механізм регулювання діяльності засобів масової інформації (2012)
Мельник Н. О. - Функція визначення загальної політики МОП (2012)
Рабенко С. Л. - Третейське судочинство як альтернативна юрисдикційна форма захисту прав суб’єктів господарювання (2012)
Томаш Л. В. - Громадянське суспільство як система забезпечення життєдіяльності політичної, економічної, соціальної та духовної сфер (2012)
Шперун Х. В. - До питання про наднаціональність Міжнародного валютного фонду (2012)
Максакова Р. М. - Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід (2012)
Arnold Vahrenwald. - Sports Law: Aspects of the Organisation of Mega Sports Events – the EURO-2012 in Ukraine (2012)
Gorog Marta - Die grundlegenden Rechtsinstrumente des Know-how-Transfers (2012)
Блощаневич А. В. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародного права у ХХІ столітті (2012)
Гончарова О. В. - До питання досудового врегулювання господарських спорів (2012)
Куліцька С. В. - Проблемні питання сутності та забезпечення виконання спадкового договору (2012)
Феделеш Е. М. - Характеристика норми-принципу рівного захисту всіх суб’єктів господарювання (2012)
Стартував проект ААУ "Історія адвокатури України" під патронатом Клари Григорівни Маргулян (2012)
Бошицький Ю. Л. - Фундаментальна праця у сфері інтелектуальної власності Болгарії (2012)
Баймуратов М. О. - Енциклопедичне видання у галузі конституційного права (2012)
Литвак О. М. - Нове енциклопедичне дослідження у галузі кримінального права (2012)
Федоренко В. Л. - Рецензія на монографію Х. В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти" (2012)
ХХІV Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2012)
Майстер-клас професора Чаби Варги(Угорщина) (2012)
Майстер-клас професора Регенсбурзького університету Райнера Арнольда (Німеччина) (2012)
Гість КУП НАНУ – Йоган Юро, директор Департаменту процедурного права, арбітражу та міжнародного приватного права університету м. Гент (Бельгія) (2012)
Нові напрями співпраці КУП НАНУ з Європейським університетом (Молдова) (2012)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету "Національна юридична освіта в контексті права ЄС" (Болгарія) (2012)
Нові партнери КУП НАНУ – Центрально-Європейський Центр інтелектуальної власності (Болгарія) (2012)
Меморандум про співпрацю з болгарською "Академією Лідерства" (Болгарія) (2012)
ІХ Міжнародна конференція "Європейський шлях Грузії – Євросоюз та його європейські сусіди" (Грузія) (2012)
Новий партнер КУП НАНУ – Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) (2012)
До 85-річчя відомого правника академіка В. І. Семчика (2012)
До 90-річчя Г. Х. Рябошапко (2012)
Світлій пам’яті Кучеренко Ірини Миколаївни (2012)
Світлій пам’яті Штефана Сергія Михайловича (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
Гречаник Р. М. - Особливості ризогенезу in vitro і адаптації ex vitro регенерантів шовковиці білої (Morus alba L.), Гузь М. М., Олексійченко Н. О. (2012)
Манойло В. О. - Особливості проведення лісовідновного рубання в ослаблому поростевому дубовому деревостані, Лук'янець В. А., Бойко С. В., Головач Р. В. (2012)
Олійник В. С. - Фактори виникнення паводкового стоку води в гірських лісах Карпат (2012)
Кратюк О. Л. - Лісівнича характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Стрямець Н. С. - Шведська методика прогнозування врожайності дикорослих ягідників (2012)
Фітак М. М. - Декоративні якості дерев і чагарників паркових узлісь у безлистяний період (2012)
Карпук А. І. - Зарубіжний досвід використання форсайт-технологій у лісовому господарстві (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Екологічний аналіз мікофлори Українського Розточчя (2012)
Мелещук О. О. - Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту сосни звичайної в суборах Західного Полісся, Копій С. Л., Копій Л. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації, Попович В. В. (2012)
Шпарик Ю. С. - Застосування баз даних та геоінформаційних систем для підвищення рекреаційної ємності природно-заповідних об'єктів, Лопарьова О. Б., Лялюк-Вітер Г. Д. (2012)
Кочерга М. М. - Організаційно-економічний механізм екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2012)
Білей П. В. - Вплив режимних параметрів сушіння на показники якості сухих пиломатеріалів і заготовок, Кунинець Є. П., Комбаров А. М. (2012)
Губер Ю. М. - Експериментальні дослідження зміни всихання пропареної деревини акації, Гуменюк Ж. Я., Хіноцький А. К. (2012)
Пилип'як А. Б. - Напрямки підвищення працездатності вузьких пилок стрічкопилкових верстатів, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Ацбергер Й. Л. - Визначення конструктивних та кінематичних параметрів механізму газорозподілу двигунів внутрішнього згорання, Ніщенко І. І., Ніщенко І. О., Виходець В. В., Стукалець І. Г. (2012)
Верхола І. І. - Вплив змінної швидкості руху гнучких елементів привідних систем на частотну характеристику коливань, Сокіл М. Б., Хитряк О. І., Сеник А. П. (2012)
Кушпіт О. М. - Водорозчинні лакофарбові матеріали для меблевої промисловості, Кушпіт А. С. (2012)
Сопушинський І. М. - Класифікація та оцінка якості декоративної деревини: клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука (Fagus sylvatica L.) та ясена (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Башнянин Г. І. - Ефективність капіталізації економічних систем, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильців Т. Г. - Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення, Пацула Ю. М. (2012)
Максимець О. В. - Дослідження змін у географії зовнішньої торгівлі деревинною продукцією України під впливом економічної кризи та ініціатив щодо охорони довкілля (2012)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Особливості обліку в будівництві (2012)
Білик В. М. - Тенденції розвитку торговельної мережі підприємств в Україні (2012)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрями розвитку сільських територій Карпатського регіону, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Васильців Т. Г. - Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах, Марчишак М. В. (2012)
Гнилянська Л. Й. - Управління інноваційними проектами на підприємстві (2012)
Гром'як О. Б. - Експрес-діагностика діяльності підприємств: сутність та призначення, Мельник О. Г. (2012)
Дуляба Н. І. - Планування потреби підприємства у фінансових ресурсах, Борсук Х. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Особливості та проблеми застосування програмно-цільового методу бюджетування, Михайляк Г. В., Борбулевич В. З. (2012)
Заярна Н. М. - Проблеми фінансування інвестиційних проектів українських підприємств, Ємченко Н. О. (2012)
Карачина Н. П. - Розроблення стратегічних заходів подолання проблем щодо розвитку молочного виробництва, Філатова Л. С. (2012)
Косцик Р. С. - Види інновацій на промислових підприємствах (2012)
Макух С. М. - Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою (2012)
Матолич Т. Б. - Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці (2012)
Мединська Т. В. - Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції, Заяць М. П. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу, Слюсар Р. Ю. (2012)
Мединська Т. В. - Роль податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування України, Філь Ю. П. (2012)
Орлик І. О. - Проблеми та пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі України (2012)
Палига Є. М. - Вплив глобалізаційних викликів на соціально-економічний розвиток Львова, Яцишин Ю. С. (2012)
Гомонай І. В. - Типологізація і класифікація банківських інвестицій (2012)
Панасенко Г. О. - Міжнародна банківська конкуренція (2012)
Пелех У. В. - Регулювання процентних ставок грошового ринку в україні: проблеми та перспективи (2012)
Роєнко В. І. - Досвід реформ Людвіга фон Ерхарда для української економіки (2012)
Чабанюк О. М. - Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення, Багрій О. В. (2012)
Колодійчук А. В. - Розвиток понятійно-термінологічної підсистеми "стратегічне управління промисловістю" (2012)
Піхняк Т. А. - Організаційно-економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу: світовий досвід та уроки для України (2012)
Яремчук М. Є. - Оптимізація мережевої структури банків в Україні у кризовий та посткризовий періоди (2012)
Чаплига В. В. - Зовнішня оцінка ефективності діяльності банків з урахуванням ризику (2012)
Шевчук О. М. - Особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля (2012)
Шевчук О. І. - Сучасні тенденції формування ринку житла (2012)
Шуляр Р. В. - Особливості роботи систем менеджменту підприємств в умовах міжнародних торговельних війн, Головчак Х. Ю. (2012)
Щур О. М. - Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції, Макар О. П., Гошовська А. В. (2012)
Волошина Ю. Я. - Аналіз Закарпатської області в розрізі прикордонних і неприкордонних районів (2012)
Тимощук П. В. - Система моніторингу та керування віддаленими об'єктами регулювання, Шатний С. В. (2012)
Длугунович Н. А. - Формалізація системи вибору ІТ-проектів при створенні інформаційного простору високотехнологічних виробництв, Форкун Ю. В. (2012)
Смотр О. О. - Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Мокрий В. І. - Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів Західного Полісся (2012)
Машевська М. В. - Нейронечітке моделювання в задачах оцінювання якості житла на основі показника рівня біокомфорту (2012)
Підгірський М. Б. - Дослідження тривалості світлофорних циклів з метою оптимізації часових характеристик, Глеба О. В., Оленюк Ю. Р. (2012)
Сіра Х. В. - Економічні кризи: діагностика настання та заходи з мінімізації наслідків, Чубай В. М. (2012)
Томашевський Я. І. - Духовні аспекти збереження життя та здоров'я людини, Андрушко В. Т., Томашевська Н. Я., Бумбар О. І., Бумбар З. О. (2012)
Шургот Б. Й. - Концепція, стратегічна ціль і стратегія: понятійний апарат, варіанти, умови застосування, Пирожак Є. К., Сенів Р. В. (2012)
Іляш О. І. - Роль мотивації праці у системі соціальної безпеки працівників, Биченкова М. Е. (2012)
Джура О. Р. - Основи біобезпеки в контексті біоетики, Терешкевич Г. Т., Андрушко В. Т. (2012)
Чудінова Н. В. - Формування інформаційно-освітнього середовища навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Грицюк Ю. І. (2012)
Захарчин Г. М. - Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу підприємства, Андрусів С. Я. (2012)
Садула Л. М. - Жан Монне - ідеолог європейської інтеграції (2012)
До відома авторів статей (2012)
Мироненко В. Г. - Автоматизація технологічних процесів — як фактор створення сільськогосподарської техніки нового покоління, Ткачук С. В. (2014)
Шкрабак В. В. - Результаты эксплуатационно-эргономических обоснований мобильных сельскохозяйственных агрегатов с газотурбинным двигателем, Шкрабак Р. В., Шкрабак В. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Теплозабезпечення сільських населених пунктів на основіраціонального використання місцевих ресурсів, Лук’янець В. О., Веремейчик Н. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Підвищення ефективності сільськогосподарських тракторів, Гадзало Я. М., Третяк В. М. (2014)
Третяк В. М. - Адаптація ДВЗ з іскровим запаленням до тракторного режиму експлуатації, Ткачук С. В., Шкарівський Р. Г. (2014)
Потапов Н. Н. - Влияние смещения центра тяжести автомобиля при изменении нагрузки на радиусы колес (2014)
Третяк В. М. - Ефективність використання пального рослинного походження для живлення двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарських машин, Больбут В. С., Ганженко О. М., Мазуренко А. М. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка витрати пального при застосуванні дизельного біопалива, Чуба В. В. (2014)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів гідрореактивної мішалки на її частоту обертання при виробництві дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Дубровін В. О. - Техніко-технологічні передумови гранулювання біомаси на паливо, Єременко О. І., Виговський С. М., Дженджера В. Ю., Лук’янець В. О. (2014)
Лук’янець В. О. - Вплив параметрів ущільнення рослинної біомаси на показники якості біопаливних брикетів, Субота С. В. (2014)
Поліщук В. М. - Енергетичний баланс метантенка біогазової установки ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", Дубровін В. О., Поліщук О. В. (2014)
Грицишин М. І. - До техніко-економічного аналізу показників енергонасиченої техніки, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г. (2014)
Поліщук О. В. - Регресійний аналіз впливу факторів на ефективність генерування біогазу, Дубровін В. О., Поліщук В. М. (2014)
Булгаков В. М. - Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків, Калетнік Г. М., Борис М. М., Борис А. М. (2014)
Захарова Т. М. - Проектування біциліндроконічного барабана для шахтних підйомних установок (2014)
Трояновская И. П. - Исследование увода гусеничного пахотного трактора (2014)
Пожидаев С. П. - О противоречии в теории качения эластичного колеса с точки зрения закона сохранения энергии (2014)
Кюрчев В. Т. - Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора (2014)
Шкарівський Р. Г. - Дослідження впливу системи "людина-машина" на тягові показники мотоблока, Шкарівський Г. В. (2014)
Дуганець В. І. - До удосконалення паливного бака мобільно-енергетичного засобу з ізольованим надрідинним простором, Божок А. М., Майсус В. В., Волинкін М. П. (2014)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії поля коронного розряду на насінину в робочій зоні електродної системи на рухомій транспортерній стрічці, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2014)
Бундза О. В. - Дослідження пружних властивостей стебел бур’янів індукційним методом (2014)
Книжка Т. С. - Експериментальне визначення оптичних властивостей живильних розчинів гідропонних теплиць у спектрі ультрафіолетового випромінювання (2014)
Калініченко Р. А. - Теоретичне дослідження впливу енергозберігаючого відлежаного зерна на енергетичні показники процесу його зневоднення активним вентилюванням (2014)
Жоров В. І. - Історія розвитку вітро- та фотоенергетичних установок, Тимощук Д. В., Берлінець М. М. (2014)
Вітрух І. П. - Оцінка екологічності транспортно-технологічних машин, Білик С. Г., Вітрух П. І. (2014)
Долгіх Д. О. - Порівняння результатів теоретичних і експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника, Ковязін О. С., Ренсевич Є. О. (2014)
Голодний І. М. - Дослідження на комп’ютерній моделі електропривода постійного струму серії Lenze 530, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2014)
Трегуб М. І. - Оцінка техніко-економічного результату вдосконалення автономної сільськогосподарської вітроенергетичної системи, Рубець А. М., Василенко О. С. (2014)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування рекуперативного теплоутилізатора вентиляційних викидів на основі полімерних матеріалів (2014)
Васьковський Ю. М. - Дослідження механічних характеристик компенсованого асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2014)
Бабіцький В. В. - Вплив схеми підключення дощувальних машин до гідранта на витрати електроенергії (2014)
Сидорчук О. В. - Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Василенко М. О., Котенко С. С., Кучерявий В. М. (2014)
Фастовець П. М. - Визначення технічної доцільності застосування ревіталізанту "Мегафорс" для відновлення параметрів технічного стану циліндро-поршневої групи дизельних двигунів, Соколенко О. М., Задворнов Я. М. (2014)
Яременко В. В. - Створення системи технічного діагностування гідравлічного приводу рульового керування комбайнів (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності деталей при їх відновленні, Канівець О. В. (2014)
Рубець А. М. - Кінематика опорної поверхні гайки різьбового з’єднання сільськогосподарської техніки (2014)
Черниш О. М. - Розрахунок тріщиностійкості вібраційних елементів сільськогосподарських машин (2014)
Фастовець П. М. - Дослідження впливу добавки до мащення "Мегафорс" на роботоздатність підшипників кочення, Кононогов Ю. А., Рязанцев В. В. (2014)
Сидорчук О. В. - Метод узгодження обслуговуваних і сервісних програм збирання ранніх зернових культур, Сидорчук Л. Л., Макарчук О. В., Сятковський О. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Трансфер інноваційних розробок в сільськогосподарське виробництво, Шейченко В. О., Сергєєва Н. В., Веремейчик В. П., Шаповал Л. І., Близнюк В. М. (2014)
Сіваковська О. М. - Системно-функціональні підстави конфігурації проектів управлінсько-інформаційних систем рільництва (2014)
Днесь В. І. - Прогнозування дат достигання ранніх зернових культур на основі моделювання, Скібчик В. І., Жуль С. Г. (2014)
Грицишин М. І. - Методологічні основи комплектування МТП аграрних підприємств в умовах обмеженого ресурсного забезпечення (2014)
Куценко А. Г. - Метод граничних елементів у задачах про стаціонарні коливання одновимірних періодичних систем (2014)
Бондар М. М. - Особистісно-розвивальний підхід в організації курсового проектування при підготовці інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва (2014)
Бондар М. М. - Теорія, методика та технологія навчання загальноінженерним дисциплінам в аграрному університеті, Куценко А. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2014)
Лехман С. Д. - Методологія науки про безпеку працівників аграрної науки (2014)
Мортеза Р. З. - Развитие понятия "Социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В., Полянский П. Н., Иванов Г. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Методика формування державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва, Тригуба А. М. (2014)
Сидорчук О. В. - Властивості проектів технологічного обслуговування підпрограм збирання ранніх зернових культур, Макарчук О. В., Луб П. М., Сятковський О. А. (2014)
Перепелиця Н. М. - Вплив трансформації зональної спеціалізації аграрного виробництва на рівень його технічного забезпечення (2014)
Маланчук О. В. - Особливості управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2014)
Титул, зміст (2013)
Вожжов А. П. - Трансформация денежного обращения и изменение парадигмы стимулирования экономического роста: исторический аспект и требования современности, Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2013)
Шульгіна Л. М. - Теоретичні засади визначення сутності механізму формування споживчої цінності товару, Мельничук В. М. (2013)
Патлатой А. Е. - Иррациональная форма продукта научного труда в современной экономике (2013)
Антоненко Л. А. - Влияние научно-технического прогресса на топливно-энергетический комплекс Украины до 2050 г. : методология оценки долгосрочных прогнозов, Ван Ц. (2013)
Болгарова Н. К. - Транснаціоналізаційні процеси в економіці України, Паневник Т. М. (2013)
Педченко Н. С. - Критерії та показники вивчення ефективності боргової політики держави, Лугівська Л. А. (2013)
Цимбал Л. І. - Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг (2013)
Семирак О. С. - Теоретичні основи формування ефективної державної економічної політики (2013)
Сизранцев Г. О. - Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації (2013)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва промислових підприємств, Кравченко Є. В. (2013)
Кавун О. О. - Провідні торговельні мережі у контексті глобалізації роздрібної торгівлі світу (2013)
Александрова Б. В. - Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні (2013)
Стеблянко М. Д. - Оцінка, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у світі (2013)
Пінчук А. К. - Теорія оптимальних валютних зон: від класиків до сьогодення (2013)
Яренко Г. М. - Сутність багатства та його оподаткування в країнах Євросоюзу (2013)
Погребицкая А. М. - Когнитивный подход в исследовании некоторых аспектов стратегического потенциала экономической системы Крымского региона, Ильясова М. К. (2013)
Бібікова В. В. - Аналіз рівня розвитку соціально-трудової сфери регіонів України (2013)
Solntsev S. O. - Model of Assessment of Marketing Risks in Investment Projects, Ovchynnikova A. V. (2013)
Кузниченко В. М. - Непрерывная модель финансового взаимодействия предприятий в выполнении инвестиционного проекта (2013)
Полякова О. Ю. - Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на основе методологии теории игр, Булкин С. М. (2013)
Ємець М. С. - Побудова економіко-математичної моделі впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в Україні (2013)
Поспелова Л. Я. - Оценка степени непротиворечивости системы нечетких правил (2013)
Бочуля Т. В. - Методологія адаптивної інтегрованої облікової системи в інформаційному середовищі (2013)
Рамський А. Ю. - Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій (2013)
Ґудзь П. В. - Аналіз бюджетного управління на підприємстві хімічної промисловості, Науменко Р. П. (2013)
Ачкасова О. В. - Набір стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах (2013)
Юринець О. В. - Критерії аналізу продукції автомобілебудівних підприємств у процесі стратегічного маркетингового забезпечення її конкурентоспроможності, Том’юк О. Я. (2013)
Волощук Т. Г. - Тенденції розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі (2013)
Росляков А. А. - Вплив світових ф’ючерсних ринків кукурудзи на формування цін в Україні (2013)
Козак Л. В. - Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні (2013)
Абдураимова Э. Д. - Совершенствование методики оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель (2013)
Кулинич Ю. М. - Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу конкурентного середовища (2013)
Захарченко Л. А. - Бенчмаркінг у визначенні пріоритетних напрямів розвитку телекомунікаційних операторів, Колесник О. А. (2013)
Гросул В. А. - Структуризація ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Филипенко О. М. (2013)
Стойка С. О. - Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу (2013)
Найдюк В. С. - Методологічні засади управління інноваційним розвитком підприємств ресторанного господарства (2013)
Дарченко Н. Д. - Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (2013)
Крюкова О. М. - Проблеми соціального розвитку найманих працівників на підприємствах легкої промисловості, Черкашина Т. С. (2013)
Малахова Л. В. - Економічний зміст глобальної продовольчої проблеми з точки зору відтворення робочої сили (2013)
Цимбалюк С. О. - Проектування основної заробітної плати на українських підприємствах: аналіз підходів (2013)
Ромашова Я. В. - Когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні (2013)
Тарасенко Ю. В. - Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти (2013)
Саленков А. В. - Социальные гарантии как стабилизирующий институт в условиях глобальной неопределенности (2013)
Гриньова В. М. - Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств, Гребнєва Ю. І. (2013)
Юхименко В. В. - Процессный подход к формированию стратегии инновационного развития предприятий (2013)
Ільчук П. Г. - Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств (2013)
Колодізєва Т. О. - Проектний підхід до організаційно-методичного забезпечення формування та функціонування логістичних систем підприємств, Панасьянц Г. С. (2013)
Хорунжак Н. М. - Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ у сучасних умовах (2013)
Ніколенко Н. В. - Особливості відображення інформації щодо орендних операцій в національному та міжнародному стандартах (2013)
Азаренкова Г. М. - Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування (2013)
Самородов Б. В. - Аналіз та оцінка фінансових показників банків у контексті забезпечення функціонування банківської системи, Гойхман М. І. (2013)
Корнєєв М. В. - Фактори впливу на ефективність розвитку фінансового сектора (2013)
Кульпінська Л. К. - Стимулювання інвестиційного розвитку через трансформацію діяльності державних банків (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків (2013)
Погореленко Н. П. - Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора України в сучасних умовах, Остроушко М. В. (2013)
Боженко А. С. - Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки (2013)
Леус Д. В. - Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки (2013)
Ольховик В. В. - Оценка эффективности налогообложения банков и предприятий реального сектора экономики Украины (2013)
Ружицький А. В. - Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств, Хринюк О. С. (2013)
Ткачик Л. П. - Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту (2013)
Виноградова О. В. - Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства, Пілігрім К. І. (2013)
Прохорова В. В. - Напрями оцінки ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур підприємств машинобудування, Дружиніна Ю. О. (2013)
Антонюк О. І. - Стрес-тестування як інструмент банківського ризик-менеджменту (2013)
Кучумова І. Ю. - Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Управление предпринимательскими рисками в условиях нестабильности экономической среды, Надолько А. В. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Раціоналізація управління стратегічним вибором підприємства (2013)
Цюрко І. А. - Модель ідеального керівника відділу персоналу (2013)
Столярук Х. С. - Розробка рольового сценарію діяльності фахівця з управління персоналом (2013)
Шкурупская И. А. - Поведенческие мотивы приобретения гелиоэнергетического оборудования (2013)
Яневич М. М. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління кондитерськими підприємствами (2013)
Криницький Г. Т. - "Санітарні правила в лісах України" - деякі дискусійні аспекти, Крамарець В. О. (2012)
Сорока М. І. - Лучно-степова рослинність гаврилової гори (Українське Розточчя) (2012)
Гриник Г. Г. - Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських букняків Українських Карпат (2012)
Василенко І. Д. - Вторинне співвідношення статі у гібридних комбінаціях тополь та її прогнозування у насінні та сіянцях, Філіпова Л. М. (2012)
Мирончук К. В. - Особливості структури, будови та якісного стану живоплотів населених пунктів Буковини (2012)
Соломаха Н. Г. - Мінливість довжини хвої Pinus рallasiana D. Don. у природному та інтродукційному ареалах (2012)
Тишкевич О. В. - Використання Pinus pallasiana D. Don як підщепу для декоративних форм роду Pinus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Шпарик Ю. С. - Характеристики стійкості лісів та методика їх визначення (2012)
Солодкий В. Д. - Національний природний парк "Черемоський" - резерват генофонду раритетних видів флори та фауни, Заячук В. Я., Масікевич Ю. Г. (2012)
Геник Я. В. - Історичний розвиток та етапи становлення фітомеліорації (2012)
Архипова Л. М. - Закономірності просторового розподілу якісно- кількісних характеристик гідроекосистеми річки Прут у межах Українських Карпат (2012)
Бутко І. М. - Визначення джерел лісових пожеж за супутниковими знімками, Маковейчук О. М. (2012)
Голод А. П. - Екологічна безпека туризму в регіоні: суть та шляхи забезпечення, Новосад З. П. (2012)
Шершун М. Х. - Стан та перспективи впровадження комплексу управлінських рішень у системі структурно-функціональної організації лісоаграрних ландшафтів (2012)
Озарків І. М. - Особливості конструкцій сонячних колекторів для гарячого водопостачання, Кобринович М. С., Козар В. С., Озарків О. І., Селедець В. П. (2012)
Соболь Х. С. - Використання швидкотверднучого безгіпсового портландцементу в сухих будівельних сумішах для наливних підлог, Петровська Н. І., Терлига С. Ю., Дрималик А. С. (2012)
Сопушинський І. М. - Анізотропія усихання і розбухання завилькуватої деревини бука лісового (Fagus sylvatica L.) (2012)
Білей П. В. - Теплова обробка і сушіння деревини в процесах гнуття, Петришак І. В., Комбаров А. М., Білей П. П. (2012)
Буділович І. В. - Дослідження впливу температурних режимів на процес визрівання твердих сирів із низькою температурою другого нагрівання (2012)
Демидчук Л. Б. - Комплексна оцінка експлуатаційних властивостей захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів (2012)
Кропивницька Т. П. - Мезоструктура та міцність модифікованих будівельних розчинів (2012)
Попович В. В. - Конструювання ручного пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача для гасіння пожеж на потенційно небезпечних об'єктах, Паснак І. В., Пуць О. В. (2012)
Терлига В. С. - Дослідження структурно- та гідрофізичних властивостей полегшених сухих тампонажних сумішей (2012)
Шевчук Г. П. - Підсилення існуючих фундаментів будівель, які знаходяться у критичному стані (2012)
Мельник О. Г. - Проблеми діагностики кредитоспроможності підприємств (2012)
Флейчук М. І. - Особливості післякризового інвестиційного процесу в Україні, Будник А. В. (2012)
Івануса А. В. - Особливості формування ефективної збутової стратегії меблевих підприємств (2012)
Карпук А. І. - Рентна оцінка лісових ресурсів в ринкових умовах (2012)
Важинський Ф. А. - Особливості встановлення цін на послуги соціальної інфраструктури села, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Гомонай І. В. - Основні чинники та етапи розвитку банківського інвестування в Україні (2012)
Гончарук І. В. - Становлення ринку цінних паперів в Україні (2012)
Горохівський О. І. - Механізми зниження нелегального обігу лісопродукції (2012)
Дідух Н. М. - Міжнародна конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу (2012)
Демчишак Н. Б. - Аналіз стану та динаміки розвитку іпотечного ринку в Україні, Турхан Х. О. (2012)
Дражниця С. А. - Диференціація доходів населення Подільського регіону в сучасних умовах розвитку економіки (2012)
Жмурко Н. В. - Зарубіжний досвід країн європейського союзу у сфері удосконалення системи оподаткування та доцільність його застосування в Україні, Парфенюк І. П. (2012)
Звонар Й. П. - Підходи до формування регіонального механізму підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу (2012)
Коблик І. І. - Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку (2012)
Когут О. І. - Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року (2012)
Колодійчук А. В. - Застосування комплексного макроекономічного підходу до дослідження понятійно-термінологічної підсистеми "Інноваційний розвиток промисловості" (2012)
Корчун М. О. - Вплив освітньої галузі на забезпечення вітчизняної економіки робочою силою (2012)
Кочеткова Н. В. - Систематизація підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності регіону (2012)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз зарубіжного досвіду регулювання соціальних і економічних процесів фінансово-бюджетними засобами (2012)
Кульчицький М. І. - Інвестиції в житлово-комунальне господарство як інструмент забезпечення сталого розвитку галузі, Козярик І. В. (2012)
Куницька М. В. -Іляш - Запровадження ринку земель як необхідна умова розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Лапішко З. Я. - Досвід країн європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору (2012)
Міценко Н. Г. - Кредиторська заборгованість торговельного підприємства: проблеми оцінки та управління, Міщук А. І. (2012)
Міщук І. П. - Формування ефективної політики управління товарними запасами торговельного підприємства, Рижкова О. В. (2012)
Маринич І. А. - Деякі підходи до діагностики фінансового стану підприємства в сучасній економіці, Пахольчак Я. Т. (2012)
Масленніков О. Ю. - Кризовий стан підприємства як об'єкт управління, Борищак Ю. І. (2012)
Одрехівський М. В. - Показники оцінки економічної ефективності інновацій (2012)
Піхняк Т. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області (2012)
Панасенко Д. А. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку озброєння (2012)
Пелех У. В. - Проблеми та перспективи державного регулювання процентних ставок грошового ринку в Україні (2012)
Проскура В. Ф. - Щодо принципів та механізму антикризового управління підприємством, Шкирта Е. В. (2012)
Шоломінська Т. Г. - Валютне співробітництво країн СНД (2012)
Оліфіров О. В. - Аналіз аутсорсингу інтернет-технологій торговельного підприємства, Ликова О. І. (2012)
Смотр О. О. - Застосування системного аналізу при управлінні процесом гасіння лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Маєвський В. О. - Баланс деревини при розпилюванні колоди на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Максимів В. М. (2012)
Товстенюк О. В. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємства з позиції фінансового інвестора (2012)
Флейчук М. І. - Глобалізаційні процеси як джерело міжнародних конфліктів, Притула О. О. (2012)
Карпінський Б. А. - Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти (2012)
Білик В. М. - Про створення дистанційного курсу "економіка і організація інформаційного бізнесу" засобами Moodle, Тучковська І. І. (2012)
Захарчин Р. М. - Рейтингування педагогів як складова інноваційних технологій у професійно- освітянській діяльності вищої школи (2012)
Кіндій О. Ю. - Формування основ екологічної антропології: постановка питання з перспективи розуміння понять людської гідності й екологічної свідомості у пізній античності та ранній період візантійській імперії (2012)
Олексів І. Б. - Функціональний підхід до процесу управління знаннями, Михайляк Г. В. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Білий О. - Будівничий уявленої держави (2014)
Скуратівський В. - Містагог національної ідентифікації. Із нотаток про "народознавство" Тараса Шевченка (2014)
Климчук В. - Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка (2014)
Богачов А. - Блага цивілізації (2014)
Добко Т. - Щастя і приємність (2014)
Кірюхін Д. - Відповідальність і справедливість (2014)
Панич О. - Церква – університету: український контекст (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в генезі історико-культурологічних студій та у вітчизняних перcпективах (2014)
Чайка Т. - Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет (2014)
Білоножко Є. - Любов – це "бути" (2014)
Волковський В. - 95-річчя НАН України з погляду історії філософії (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Монжен О. - Політичний простір і філософський дискурс. Круглий стіл "Філософської думки", Попович М., Пролеєв С., Йосипенко С., Білий О. (2014)
Култаєва М. - Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка (2014)
Слотердайк П. - Нестиснювальне, або нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітґенштайн. Пророцтво по-німецьки (2014)
Малахов В. - Яків голосовкер: погляд з Києва (2014)
Зелінський В. - Між титаном і вепром (2014)
Пасічник І. - Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена (2014)
Олексюк С. - Естетичний досвід нового часу: між театром і філософією (2014)
Сирцова О. - Апокрифічна антропологія і філософський трактат "Περι Αρχων" Оригена (2014)
Маслак О. - Тиранія як проблема філософії права та філософії політики (2014)
Єременко О. - Подієві уроки Майдану (2014)
Циба В. - Філософія сенсу як альтернатива метафізиці мови (2014)
Abstracts (2014)
Шашкова Л. - Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, Секундант С., Симчич М., Бугров В., Козловський В. (2014)
Білий О. - Ґлобалізм як ідеологія і ґлобалізація як процес (2014)
Кислюк К. - Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? (2014)
Зимовець Р. - Повага vs солідарність. Ліберальна та комунітаристська стратегії обґрунтування прав людини (2014)
Добко Т. - Апологія цінності за твором Макса Шелера "Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей" (2014)
Кисляковська І. - Переддосвідне знання у науках про природу (2014)
Пустовіт О. - Філософи Пушкін і Ґете: дещо про природу генія (2014)
Корнієнко Н. - Імітація і плаґіат як загроза академічній свободі (2014)
Хома О. - Декартові "Медитації" у новому форматі (2014)
Киричок О. - У Житомирському університеті відбулися VII давньоруські історико-філософські читання (2014)
Abstracts (2014)
Cеминоженко В. П. - Роль науки та інновацій у розвитку енергетики та екології України (2011)
Колєсніков Д. В. - Світовий досвід створення вертикально-інтегрованих структур у державному секторі економіки як елемента системи забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Сталинский Д. В. - Основные направления повышения эффективности участия отраслевой науки в инновационном развитии экономики, Фролов В. С. (2011)
Сталинский Д. В. - Комплексное решение проблем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на промышленных предприятиях, Музыкина З. С., Эпштейн С. И., Лапина Л. Т. (2011)
Стусь В. П. - Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промисловому регіоні, Ляшенко В. І. (2011)
Волошин В. С. - Технический базис общества и его экологическая безопасность (2011)
Сталинский Д. В. - Инновационные решения УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке пылегазовыделений на промышленных предприятиях, Швец М. Н. (2011)
Мантула В. Д. - Опыт УкрГНТЦ "Энергосталь" по разработке и внедрению мокрых систем очистки конвертерных газов, Каненко Г. М., Семенов Д. В. (2011)
Шаповалова Н. Г. - Использование пылеугольного топлива на металлургических предприятиях Украины (2011)
Іванов А. М. - Вирішення екологічних проблем при помелі матеріалів у цементному виробництві (2011)
Кошельник А. В. - Методика расчета пластинчатых теплообменников для утилизации тепла отходящих газов высокотемпературных теплотехнических систем, Морозов А. Е. (2011)
Тошинский В. И. - Разработка новой конструкции эффективной энергосберегающей массообменной насадки, Голуб В. Л., Медяник А. В. (2011)
Захарчук В. І. - Екологічні показники біопалив для дизелів, Ткачук В. В., Захарчук О. В. (2011)
Ботштейн В. А. - Перспективные направления повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на предприятиях промышленной и коммунальной сферы, Рудюк А. С., Скоромный А. Л., Шаповалова Н. Г., Бараненко В. С. (2011)
Сталинский Д. В. - Новая технология уничтожения особо опасных отходов, Касимов А. М., Варнавская И. В. (2011)
Андреева Т. А. - Программное обеспечение оценки эффективности использования энергоресурсов с применением сквозной энергоемкости, Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л., Cлисаренко А. А. (2011)
Андрианов А. Ю. - Многослойный материал для средств изоляции радиоактивных отходов, Джур Е. А., Кулик А. В. (2011)
Скоромный А. Л. - Информационное обеспечение расчета технико-экономических показателей комплекса для утилизации изношенных автомобильных шин методом термохимической деструкции, Андреева Т. А., Синозацкий А. М. (2011)
Міщенко В. С. - Удосконалення системи класифікації відходів і засади українського LIST OF WASTES (2011)
Мальков А. А. - Диагностика состояния газотурбинных установок на основании результатов исследований температур и экологических параметров продуктов сгорания (2011)
Спирина С. В. - Разработка унифицированных экспресс-методов анализа стали и чугуна на содержание фосфора, кремния и хрома, Гриценко Н. Н., Снежко Е. А. (2011)
Сковорода Г. - Вхідні двері до християнської доброчесності (2014)
Сирцова О. - Анаксагор Клазоменський і "Fabula de Tantalo" Григорія Cковороди (2014)
Кашуба М. - Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди (2014)
Чернишов В. - Григорій Сковорода як читач "De consolatione philosophiae" Северина Боеція (2014)
Ушкалов Л. - Сковорода і візантійське богослів’я (2014)
Бартоліні М. Ґ. - Cковородинський трактат "Убуждшеся видѣша славу егω": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції (2014)
Чорноморець Ю. - Християнський платонізм Григорія Сковороди (2014)
Шевченко В. - Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії (2014)
Бойченко М. - Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти (2014)
Захарченко М. - Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Анализ современных технических решений систем улавливания и очистки технологических газов и неорганизованных выбросов крупнотоннажных электросталеплавильных печей, Швец М. Н. (2010)
Щербань М. Г. - Еколого-гігієнічна концепція охорони верхв’я ріки Сіверський Донець у співробітництві з Росією, Мясоєдов В. В., Васенко А. Г., Колпакова Т. М., Савченко В. М., Шевченко О. О. (2010)
Орел Д. С. - Імовірнісна оцінка ризику забруднення атмосфери на прикладі теплової електростанції (2010)
Мальований М. С. - Комплексна стратегія попередженя забрудненя навколишнього середовища сульфідвмісними стоками, Ріпак Н. С., Ільків І. М. (2010)
Сталинский Д. В. - Реконструкция газотводящих трактов 160-тонных конвертеров на работу без дожигания моноксида углерода, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Семенов Д. В., Романов Д. В. (2010)
Дунаев А. В. - Модернизация системы золоулавливания и опытно-промышленная установка сероочистки Луганской ТЭС, Ганжа Г. Ф., Лавошник А. С., Амшарина Г. И. (2010)
Сидоренко И. Г. - Разработка технологии переработки шламов гальванических производств, Загоровский Г. М., Лобанов В. В. (2010)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс АСУ ТП газоочистки ферросплавных печей на платформе GE Fanuc, Базюченко С. П., Пирогов А. Ю., Пироженко А. А., Панасовский А. Л. (2010)
Мантула В. Д. - Анализ работы мокрых газоочисток с новыми конструкциями труб Вентури, Каненко Г. М., Миллер Е. А., Семенов Д. В. (2010)
Грайворонская И. В. - Выявление сорбционных свойств ферросплавных шлаков в зависимости от их структуры и состава (2010)
Бутенко Э. О. - Сорбционное удаление токсичных соединений из промышленных сточных вод при помощи слоистых двойных гидроксидов, Капустин А. Е. (2010)
Лавошник А. С. - Преимущества применения сухого аддитивного способа десульфуризации дымовых газов ТЭС, Федорус Д. В., Семенов Д. В. (2010)
Шендрик Т. Г. - Пути решения проблемы шлакования при сжигании шламов и антрацитового штыба в условиях работы котла ЦКС Старобешевской ТЭС, Симонова В. В., Дедовец Д. И. (2010)
Сталинский Д. В. - Пути повышения эффективного использования вторичных энергоресурсов (топливных газов) металлургического производства, Банников Ю. Г., Трофимов А. П., Паламарчук Н. И. (2010)
Сталинский Д. В. - Определение рациональных конструктивных параметров реактора термохимической деструкции изношенных автомобильных шин, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2010)
Паранчук Р. Я. - Система багатокритеріальної адаптивної оптимізації електротехнологічної ефективності плавлення сталей у дугових печах на основі принципів нечіткого керування (2010)
Касимов А. М. - О необходимости корректировки системы классификации промышленных отходов, Щербань Н. Г. (2010)
Волошин В. С. - Особенности отходообразования при использовании тарно-упаковочных, расходных материалов и предметов одноразового применения (2010)
Вашкулат Н. П. - Санитарно-гигиеническая оценка отходов литейного производства, Коваль Н. М., Черевко Е. М. (2010)
Сталинский Д. В. - Актуальность разработки новых нормативных документов для проектирования современных систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Лобанов В. И., Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2010)
Коваленко Г. Д. - Екологічний стан грунту та сільськогосподарської рослинності зони спостереження ВП "ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС", Сегеда С. О. (2010)
Ходанен Т. В. - Плоская задача для пьезоэлектрического/пьезомагнитного биматериала с электроизолированной магнитнопроницаемой межфазной трещиной, Лобода В. В. (2010)
Швайко Н. Ю. - Эффект Фейгена и его описание теорией пластичности, основанной на концепции скольжения (2010)
Александров А. И. - Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для решения пространственных контактных задач о взаимодействии упругих тел при наличии трения (2010)
Антоненко Н. М. - Узагальнення методу функцій податливості на випадок плоскої деформації багатошарової основи при наявності дотичних і нормальних пружних зв'язків між шарами, Величко І. Г. (2010)
Черняков Ю. А. - Устойчивость трехмерных упруго-вязкопластических тел, Тесленко Д. К., Шнейдер В. П., Гончаренко А. В. (2010)
Остапенко В. А. - Поле перемещений в стержне переменной длины, возмущаемом инерцией груза (2010)
Рахманов С. Р. - Динамические явления в очаге деформации в процессе прошивки трубной заготовки на прошивном прессе (2010)
Куземко В. А. - Разрушение пластины с трещиной нормального отрыва, подкрепленной ребрами жесткости, Дедик М. О. (2010)
Блюсс Б. А. - Математические модели процессов гидромеханизации, Семененко Е. В., Криль С. И. (2010)
Абрамовский Е. Р. - Аэрология объектов городской застройки в расчетах загрязнения воздушной среды (2010)
Гоман О. Г. - Определение скорости газа в трубопроводе при помощи ультразвуковых измерителей, Давыдов В. И., Романовский Ю. К., Шипилов Ю. Т. (2010)
Перехрест В. І. - Про структури планетарних вихорів і закономірності їх обертання, Осипчук М. М. (2010)
Долгов А. С. - Кинетика поверхностного монослоя, Стеценко Н. В. (2010)
Елисеев В. И. - Массообмен в электрохимической ячейке свинцового аккумулятора, Томасон И. Р. (2010)
Елисеев В. И. - Массообмен в электрохимической ячейке, находящейся в поле переменного напряжения, Давидсон В. В. (2010)
Егоров Е. В. - Фильтрационная модель распространения загрязняющих примесей в атмосфере городских лабиринтов, Лычагин Н. Н. (2010)
Тарасов С. В. - Математическое моделирование поля течения вокруг одиночной лопасти Н ротора Дарье, Яскевич Э. П., Редчиц Д. А., Костюков И. Ю. (2010)
Пилипенко А. А. - Численное моделирование автоколебаний скачка уплотнения на профиле NACA 0012 (2010)
Кныш Л. И. - Особенности расчёта поля скорости при течении вязкой несжимаемой жидкости в каналах полукруглой формы, Давыдов В. И. (2010)
Клим В. Ю. - Математическая модель диссипативного разогрева и определение температурных полей тел при циклическом нагружении (2010)
Бобылёв А. А. - Задача о контактном взаимодействии упругого тела с выпуклым нагретым штампом (2010)
Бистрицький Є. - Круглий стіл "Філософської думки", Бондар А., Галушко К., Єрмоленко А., Єрмоленко В., Кебуладзе В., Пролеєв С., Чорноморець Ю. (2014)
Єрмоленко В. - Рідинні ідеології: Україна, Росія і нове століття (2014)
Грабовська І. - Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики (2014)
Бондаревська І. - Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті (2014)
Іщенко Ю. - Концептуалізація життя: дискурсивний підхід (2014)
Карівець І. - Філософія і філософська освіта (2014)
Астаф’єв А. - Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції "сплощення світу" Томаса Фридмана (2014)
Стратій Я. - Твори Григорія Сковороди німецькою, Йосипенко С. (2014)
Дахній А. - Нова книга про Гайдеґера: довідник за "гамбурзьким рахунком" (2014)
Abstract (2014)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2014 року (2014)
Приходько О. А. - Чисельне моделювання вільноконвективного руху в двовимірних замкнених областях довільної форми, Сєрко О. П. (2009)
Пилипенко А. А. - О значениях критического числа Маха набегающего потока при трансзвуковом обтекании аэродинамических профилей (2009)
Редчиц Д. А. - Аэродинамика ротора Савониуса (2009)
Елисеев В. И. - Некоторые закономерности прохождения электрических токов в диффузионных слоях слабо концентрированных электролитов, Давидсон В. В. (2009)
Кныш Л. И. - Применение метода статистических испытаний для расчета облученности приемника тепла концентрированным потоком солнечной энергии, Давыдов В. И. (2009)
Абрамовский Е. Р. - Математическое моделирование городской подстилающей поверхности в расчетах распространения воздушных загрязнений, Загний О. А. (2009)
Русакова Т. И. - Расчет вихревых структур и поля скоростей при отрывном обтекании тонкого профиля (2009)
Губін О. І. - Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами (2009)
Босенко Т. М. - Математическое моделирование и исследование решений задач теплопрводности для составных тел с учетом тепловой "памяти" (2009)
Созин Ю. А. - К вопросу о фазовом эффекте пульсирующей теплоотдачи (2009)
Лабуткина Т. В. - Метод долгосрочного прогноза механических конфликтов между орбитальными объектами с корректируемыми траекториями (2009)
Чистяк В. И. - Применение энергетического критерия разрушения к исследованию предельного равновесия пластины, ослабленной двоякопериодической системы трещин (2009)
Зеленский А. Г. - Метод подвійних тригонометричних рядів в аналітичній теорії нетонких фізично нелінійних пологих оболонок (2009)
Гоман О. Г. - Моделирование процессов прессования труб с примененем технологической смазки, Рахманов С. Р., Швайка Н. В. (2009)
Рахманов С. Р. - Особенности процесса обтекания оправки металлом на прошивном стане трубопрокатного агрегата, Нестерук И. Г. (2009)
Криль С. И. - Уравнение Бернулли для неустановившегося движения суспензии в трубах, Семененко Е. В., Берман В. П. (2009)
Резюме (2009)
Товажнянський Л. Л. - Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 125 років (2010)
Сталинский Д. В. - Повышение надежности газоочистного оборудования путем оптимального выбора материалов для его изготовления, Рудюк А. С., Азаркевич А. А., Вакула Л. А., Краснопольский В. М. (2010)
Щербань Н. Г. - Биохимические механизмы структурно-функциональных нарушений в организме экспериментальных животных под влиянием токсических химических веществ, Мясоедов В. В., Шевченко Е. А., Кривонос К. А., Васенко А. Г. (2010)
Кузнецова Л. Н. - Комплексное решение технологических и экологических задач при модернизации обжиговой машины ОК-306-1 ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат", Гавриш Ю. С., Петухов А. В., Руденко Ю. М., Посохов А. В. (2010)
Серебрянский Д. А. - Двухступенчатая очистка газов от прокалочной печи кокса в центробежных фильтрах (2010)
Гурин А. А. - Природоохранные технологии пылеподавления на хвостохранилищах горно–металлургического производства, Домничев Н. В., Ляшенко В. И. (2010)
Эпштейн С. И. - Исследования по флокуляционной обработке воды оборотного цикла газоочисток конвертеров, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Прокопенко А. В., Доброскок С. А. (2010)
Ботштейн В. А. - Основные направления повышения энергоэффективности термического оборудования, Рудюк А. С., Соленый В. К., Бараненко В. С. (2010)
Тамаркина Ю. В. - Буроугольные адсорбенты для улавливания экотоксикантов из водных и воздушных сред, Шендрик Т. Г. (2010)
Эпштейн С. И. - Методика сравнительной оценки эффективности реагентов-ингибиторов накипеобразования, Василенко В. С., Музыкина З. С., Щербак Ю. А. (2010)
Горбань Н. С. - Зменшення негативного впливу дощових стічних вод на водні об’єкти шляхом контролю та управління накопиченням твердих часток на поверхні міських водозборів, Хват В. М., Хват А. В. (2010)
Воронич О. Л. - Очистка та освітлення промислових стічних вод методом коагуляції та окислення гіпохлоритом натрію, Курта С. А. (2010)
Сталинский Д. В. - Рециркуляция агломерационных газов и использование тепла нагретого воздуха от охладителей агломерата, Банников Ю. Г., Шаповалова Н. Г. (2010)
Крикунов Б. П. - Внедрение энергосберегающих и природоохранных технологий в ходе технического перевооружения ЗАО "Донецксталь" – металлургический завод" (2010)
Пройдак Ю. С. - Экспериментальная оценка класса опасности пыли электрофильтров газоочистки электросталеплавильного цеха ОАО "Молдавский металлургический завод", Камкина Л. В., Стовба Я. В., Перескока В. В., Савьюк А. Н., Деревянченко И. В., Емец Н. А., Шевченко А. А. (2010)
Тошинский В. И. - Ресурсосберегающ ая технология получения нового азотно-фосфорного серосодержащего удобрения "СУПЕРАГРО" NPS 10:40:5, Клименко Р. Н., Дудка С. В. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності агрегатів синтезу аміаку шляхом мінімізації витрати природного газу, Тошинський В. І. (2010)
Перетятько Р. А. - К вопросу о расчете удельных затрат топливно-энергетических ресурсов при производстве чугуна, Скоромный А. Л., Каневский А. Л., Слисаренко А. А. (2010)
Ольховская Л. Н. - Технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для оборудования по обработке поверхности металлов электролитическим или химическим способами, Мантула В. Д., Дамрин В. Я., Пиковец Г. А., Федорус Д. В., Сидоренко Е. А. (2010)
Мазилов А. В. - Современные требования к нормированию радиационных рисков, Сосипатров М. В., Ткаченко В. Н., Мазилова Ю. А., Колосенко В. В. (2010)
Макара О. В. - Механізм державно-приватного партнерства як необхідна умова зміцнення економічної безпеки (2013)
Краус Н. М. - Інноваційний процес як основа формування механізму інноваційної інфраструктури: інституціональний аспект (2013)
Чайка Ю. М. - Галузеві трансформації економіки України (2013)
Брижань І. А. - Моделювання екологічних наслідків розвитку промисловості (2013)
Корніяка А. О. - Шляхи вдосконалення системи навчання у сфері гостинності, Голікова Т. П. (2013)
Клименко В. І. - Забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки на основі потенціалу кредитних спілок, Кібенко К. С. (2013)
Таран-Лала О. М. - Засоби реалізації головної і функціональної цілей системи (2013)
Бєловолова Н. Н. - Комунікативні зв’язки підприємств машинобудування у процесі управління маркетинговою діяльністю (2013)
Любимов В. І. - Методика оцінки соціальної та комерційної ефективності інвестиційних проектів (2013)
Денисюк О. В. - Аналітичне забезпечення розвитку управлінських компетенцій підприємства (2013)
Максименко І. Я. - Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств (2013)
Пекшин C. В. - Теоретико-методичні підходи до визначення ефектів ресурсозберігаючих заходів підприємств машинобудування (2013)
Порожняк О. О. - Стратегічна позиція підприємства як результат ефективних управлінських рішень, Кошарна П. С. (2013)
Черниш І. В. - Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної галузі полтавської області (2013)
Тужилкіна О. В. - Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2013)
Бабенко О. М. - Формування конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та застосування лідерства в управлінні як конкурентної переваги (2013)
Полiщук О. М. - Сучасні методи статистичного спостереження за процесом паркування у містах (2013)
Вараксіна О. В. - Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення (2013)
Краснокутська Н. С. - Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування, Бубенець І. Г. (2013)
Савчук Н. В. - Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування (2013)
Рябенков О. В. - Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємств (2013)
Шиндер О. В. - Теоретичні основи економічного механізму функціонування регіональної банківської системи (2013)
Андрущенко О. Ю. - Фінансовий механізм забезпечення санаційної спроможності суб’єктів підприємництва промислової галузі (2013)
Євдокимов В. В. - Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента, Нестеренко О. О. (2013)
Біляченко О. Л. - Теорія матеріальних результатів виробничого процесу: обліково-технічне зіставлення (2013)
Куцик П. О. - Особливості ідентифікації нематеріальних активів у банківському секторі (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Огляд наукових позицій на сутнісну характеристику терміна "діагностика підприємства" (2013)
Виноградова М. О. - Посадова інструкція аудитора як інструмент професійної діяльності (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Тенденції розвитку професійної освіти в Україні (2013)
Евдокимов Д. В. - Анализ тенденций развития современного математического и численного моделирования, Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2009)
Капустян О. В. - Про додатні розв'язки рівняння реакції дифузії з правою частиною типу Каратеодорі, Данілов В. Я. (2009)
Когут О. П. - Про стійкість до збурень області одного класу задач оптимального керування (2009)
Museyko O. - On the existence of H1-solutions to certain image registration problems (2009)
Капустян В. Е. - Задачи с минимальной энергией для параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями, Лазаренко И. С. (2009)
Kogut P. I. - Topological aspects in vector optimization, Manzo R., Nechay I. V. (2009)
Остапенко В. А. - Вторая краевая задача для телеграфного уравнения в полубесконечной области (2009)
Balanenko I. G. - On the existence of weak optimal BV-controls in coefficients for linear elliptic problems, Kogut P. I. (2009)
Довженко А. В. - Напівнеперервна знизу регуляризація відображень, які діють у частково упорядкований за конусом нормований простір (2009)
Сясєв А. В. - Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні, Щербіна І. В. (2009)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных математических описаний (2009)
Божанова Т. А. - Про існування ефективних розв'язків задачі векторної оптимізації транспортного потоку на мережі (2009)
Остапенко В. А. - Первая краевая задача для телеграфного уравнения в ограниченной области (2009)
Реферати (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
Сталинский Д. В. - Эффективные системы водоснабжения, очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2012)
Спирина С. В. - Объемы образования парниковых газов при производстве марганцевого агломерата на предприятиях Украины, Бугаенко М. Н., Страдомский Г. Д., Кащин А. А. (2012)
Большаков В. И. - Методические основы обеспечения промышленной безопасности металлургических предприятий, Тубольцев Л. Г., Голубых Г. Н. (2012)
Пирогов А. Ю. - Разработка, поставка и пуск в эксплуатацию водоохлаждаемой пылеосадительной камеры для интенсивно работающей электросталеплавильной печи ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Зимогляд А. В., Глита О. М., Гонтарев А. С., Гонтарев М. С. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка газовых выбросов ТЭС от оксидов серы, Лавошник А. С. (2012)
Кожан А. П. - Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов с применением сорбента на основе терморасширенного графита, Дмитриев В. М., Стративнов Е. В., Рябчук В. С., Бондаренко О. Б. (2012)
Тошинский В. И. - Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта до экологически безопасного уровня, Назарян М. М., Демидова Ю. Е. (2012)
Сталинский Д. В. - Сухая очистка аспирационных выбросов от марганецсодержащей пыли на ПАО "Никопольский завод ферросплавов", Пирогов А. Ю., Петров Ю. Л., Лысенко Г. В., Швец М. Н., Винокурова Н. А. (2012)
Мантула В. Д. - Исследования процессов образования отложений пыли в аппаратах газоочистки и тягодутьевом оборудовании кислородных конвертеров, Спирина С. В., Чалый Л. Г., Кулик В. С. (2012)
Сталинский Д. В. - Выбор оптимального варианта реконструкции газоотводящих трактов 160-тонных конвертеров, Рыжавский А. З., Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2012)
Сталінський Д. В. - Інвентаризація викидів вуглекислого газу при виробництві чавуну і сталі в Україні, Варга І. І., Мантула В. Д., Шліхта В. М., Панченко Г. Г., Скоромний А. Л., Каневський О. Л. (2012)
Помаз С. Л. - Подпитка оборотных циклов водой улучшенного качества – эффективный путь минимизации негативного воздействия металлургических предприятий на окружающую природную среду, Москальцова М. А. (2012)
Пшемыский Г. Ф. - Сокращение использования природного газа за счет перевода известково-обжиговых печей на твердое топливо, Компанец В. В. (2012)
Стельмаченко С. Ю. - Повышение энергоэффективности и экологической безопасности коксохимических предприятий с внедрением установки сухого тушения кокса производительностью 160 т/час по коксу, Кинякин П. П. (2012)
Елышева Е. В. - Создание энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи, Погожих С. В. (2012)
Cталинский Д. В. - Внедрение технологии выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере – эффективный путь ресурсосбережения при производстве и эксплуатации транспортного металла, Ботштейн В. А., Рудюк А. С., Гахеладзе Г. С., Азаркевич А. А., Антоненко А. В., Дурасов А. В. (2012)
Остроушко А. В. - К вопросу рециклинга металлургических шлаков как одного из направлений эколого-экономического и инновационного развития предприятий ГМК, Алешин А. А., Алешина В. А. (2012)
Коваленко М. С. - Расположение, основные направления и оценка влияния накопителей сточных вод на поверхностные водные объекты, Полозенцева В. А. (2012)
Васенко О. Г. - Комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Лопань у Харківській області, Рибалова О. В., Коробкова Г. В. (2012)
Белозеров В. Е. - Гомоклинические и гетероклинические орбиты квадратичных систем дифференциальных уравнений, Белозеров А. В. (2010)
Museyko O. V. - Non-rigid registration of medical image data with incomplete information, Leugering G., Hastreiter P. (2010)
Дидинский А. В. - Асимптотический анализ системы уравнений Онзагера, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2010)
Balanenko I. G. - H-optimal control In coefficients for dIrichlet parabolic problems, Kogut P. I. (2010)
Осипчук М. М. - Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору, Перехрест В. I. (2010)
Остапенко В. А. - Асимптотическое разложение решений нелинейных задач фильтрования с переменными параметрами фильтров (2010)
Богомаз В. Н. - Необходимые условия экстремума в задаче оптимизации механической вибросистемы (2010)
Остапенко В. А. - Периодическое общее решение неоднородного уравнения Хилла (2010)
Гоцуленко В. В. - Асимптотично субоптимальні керування системою Бенара в узагальненій чарунці Куетта при її перфорації тонкими циліндрами (2010)
Божанова Т. А. - Скаляризація однієї задачі векторної оптимізації для транспортного потоку на мережі (2010)
Меньшиков Ю. Л. - Обратная задача для плоского течения жидкости (2010)
Реферати (2010)
Вихідні дані (2010)
Паниотто В. - Игорь Семенович Кон: фото, комментарии, переписка (2011)
Кон М. - Слово в дань уважения к Игорю Кону (2011)
Головаха Е. - Теперь одиноки мы... (2011)
Генов Н. - Восточная Европа как лаборатория социальных наук (2011)
Лейн Д. - Гражданское общество в старых и новых государствах-членах ЕС. Идеология, институции и продвижение демократии (2011)
Вахштайн В. - Пост-постсоветская социология: конец первого акта (2011)
Арсеенко А. - Что такое неолиберализм в контексте ¬современной "экономикс” и экономики (2011)
Малюк А. - Экономико-социологическая концепция К.Поланьи как теоретико-методологическая основа социально-критического исследования неолиберальной глобализации (2011)
Нельга А. - Социологический взгляд на этнорелигиозный фактор формирования политической нации в Украине (2011)
Докторов Б. - Победит ли Барак Обама в 2012 году? (2011)
Мельников А. - Экзистенциальный поворот в современной социологии (2011)
Экзистенциальная социология в лицах: Интервью с Марселем Болль де Балеем (2011)
Регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: виртуальный круглый стол (2011)
Головаха Е. - Интернет-коммуникация социологов: комментарий к материалам круглого стола (2011)
Бурлачук В. - Что видит социология? (2011)
Памяти Наталии Гасаненко (2011)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Костенко Н. - Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа (2010)
Лейн Д. - "Кольорова” революція як політичний феномен (2010)
Савельєв Ю. - Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в ґлобальному світі (2010)
Дубровський В. - Рушійні сили небажаних реформ: уроки українського перехідного періоду, Ширмер Я., Грейвс-Третій В., Головаха Є., Гарань О., Павленко Р. (2010)
Рахманов О. - Первинне нагромадження капіталу як соціальний феномен (2010)
Резнік В. - Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації леґітимації приватної власності (2010)
Коржов Г. - Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці (2010)
Коваліско Н. - Домінантна кон’юнкція у вивченні стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерні відносини в українській родині (2010)
Погрібна В. - Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів (2010)
Яковенко Ю. - З приводу питання про місце професіоналізму в предметі соціології (2010)
Литвиненко І. - Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу (2010)
Бурлачук В. - Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук про суспільство у розробленні стратегії економічного і соціального розвитку України та її політичного устрою (2010)
ВАК України інформує… (2010)
Степаненко В. - Зв’язки з громадськістю як наука, мистецтво і соціально відповідальна практика (2010)
Репка М. - Візуалізація як соціологічний метод дослідження соціальної реальності (2010)
Анатолію Ручці — 70 років (2010)
Танчер В. - Які наші роки! До 70-річчя Анатолія Олександровича Ручки (2010)
Вітаємо з ювілеєм Валентина Івановича Тарасенка (2010)
Вячеслав Михайлович Ковтуненко – выдающийся ученый и конструктор ракетно-космической техники (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Давидсон Вениамин Евгеньевич (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Котельникова А. С. - Распространение и взаимодействие уединенных волн с береговыми склонами, Никишов В. И., Олексюк В. В., Сребнюк С. М. (2011)
Перехрест В. І. - Закон планетарних відстаней у вихровій теорії планетарних систем (2011)
Перехрест В. І. - Про закон ізохронності обертання у планетарних вихорах і планетарних системах, Осипчук М. М. (2011)
Кравец Е. В. - Структура вихреобразования при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном с открытым межторцевым пространством (2011)
Егоров Е. В. - Расчет распространения загрязнения примесей в атмосфере городского лабиринта, Лычагин Н. Н. (2011)
Катан В. А. - Математическое моделирование ударного взаимодействия несжимаемой жидкости и твердого тела, плавающего на ее поверхности (2011)
Абрамовский Е. Р. - Аэродинамические и энергетические характеристики ступенчатой лопасти горизонтально-осевого ветродвигателя, Варшавская И. Г., Кукушкин В. И. (2011)
Кирия Р. В. - Истечение сыпучей среды из бункера с различным расположением выпускного отверстия (2011)
Черников Д. О. - Генерация волн подвижками донной поверхности (2011)
Гоман О. Г. - Об одном подходе к решению задачи Коши–Пуассона для слоя жидкости конечной глубины, Тихая Е. А. (2011)
Козлова Е. В. - О некоторых особенностях граничных интегральных уравнений в задачах гидродинамики, Козлова О. В. (2011)
Кныш Л. И. - Методика расчёта облученности трубчатого приемника тепла в составе солнечной энергетической системы с параболо-цилиндрическим концентратором, Давыдов В. И. (2011)
Елисеев В. И. - Динамика поверхности жидкости при подаче газового потока через вертикальную заглубленную фурму, Рузова Т. А., Толстопят А. П., Флеер Л. А., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2011)
Елисеев В. И. - Ионообмен в дисперсионных средах, находящихся в поле переменного напряжения, Давидсон В. В. (2011)
Шевчук В. А. - Расчет температурных напряжений в телах с тонкими многослойными покрытиями (2011)
Гинкул С. И. - Разработка режимов нагрева металла при переменной массе заготовок в методической печи, Подобед Ю. В. (2011)
Евдокимов Д. В. - Численное моделирование роста биологических структур, Поляков Н. В., Сербиченко Д. Н. (2011)
Терещенко Д. В. - Итерационный метод идентификации трещины на границе раздела двух материалов, Лобода В. В. (2011)
Дьяченко Н. Н. - Контакт в условиях частичного проскальзывания параболоидного штампа и шероховатого полупространства с экспоненциальным законом деформирования шероховатости, Шашкова Е. В. (2011)
Антоненко Н. М. - Моделювання відкритої тріщини між шаром та абсолютно жорсткою півплощиною, Величко І. Г. (2011)
Остапенко В. А. - Краевые задачи об упругих перемещениях в канатах подъемных механизмов с учетом трения каната о барабан (2011)
Сокол Г. И. - Волновые процессы в воздушных полостях башни ветроагрегатов с учётом нелинейных эффектов, Тузниченко Т. В. (2011)
Самедов А. С. - Расчетные методы тепловой защиты элементов авиационных газотурбинных двигателей (2011)
Титул, зміст (2013)
Касич А. О. - Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку, Яковенко Я. Ю. (2013)
Маркович І. Б. - Збалансування національних і глобальних пріоритетів: актуальні виклики українській економіці (2013)
Кондратенко Н. О. - Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, Гусак Ю. В. (2013)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти (2013)
Попов О. Є. - Обґрунтування вибору організаційної форми державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів регіонального інфраструктурного розвитку, Каркальова П. І. (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати ринку праці як фактор гальмування економічного розвитку в трансформаційній економіці та шляхи їх мінімізації (2013)
Тюленєва Ю. В. - Нормативно-правова база регулювання процесів злиття та поглинання підприємств України (2013)
Бабина О. Є. - Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу, Карпенко О. О. (2013)
Золотых И. Б. - Целенаправленность и проблемы развития технопарков при формировании экономики знаний в Украине и России, Жернов Е. Е., Жернова Н. А. (2013)
Гамбаров Л. А. - Оптимизация производства, распределения и поставок электроэнергии в условиях энергорынка Украины, Шевченко С. В., Чернышева Н. П. (2013)
Кузьмін О. Є. - Ідентифікація площ функціональних ділянок складу виробничих запасів, Мельник О. Г., Ганас Л. М. (2013)
Тимохин В. Н. - Дискретно-событийное моделирование конвейерных линий, Подскребко А. С. (2013)
Якимова Л. П. - Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму (2013)
Соколовський Д. Б. - Моделювання "горизонтальної" взаємодії економічних агентів за допомогою набору ігор (2013)
Мельник Г. В. - Моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі (2013)
Цехла С. Ю. - Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения, Бурлай М. Н. (2013)
Кашуба Я. М. - Гармонія структури в забезпеченні життєздатності підприємництва (2013)
Ковалевська А. В. - Визначення факторів впливу на рівень економічної безпеки малих підприємств України, Поспєлов О. В. (2013)
Андренко О. А. - Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону (2013)
Газуда Л. М. - Порівняльна інтегральна оцінка інвестиційно-інноваційного потенціалу деревообробної промисловості Закарпаття, Хаустова К. М. (2013)
Ергин С. М. - Альтернатива стратегического развития регионов, не связанная с международной конкуренцией (2013)
Педченко Н. С. - Удосконалення механізму оподаткування нерухомого майна в контексті формування бюджетного потенціалу регіону, Ігнатенко В. Ю. (2013)
Чурсіна Н. М. - Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті збалансування структури ринку робочої сили (2013)
Гриньова В. М. - Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості, Мисько Н. В. (2013)
Калетнік Г. М. - Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід, Гончарук Т. В. (2013)
Даніалі П. - Розвиток підприємницької діяльності переробної галузі в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2013)
Червякова В. В. - Формування комбінованої бізнес-моделі підприємства автосервісу в умовах контролінгу (2013)
Моргачёв И. В. - Связь научно-технических систем с сельскохозяйственными предприятиями (2013)
Коняхіна Т. В. - Нормативно-правове забезпечення реалізації економічного механізму природокористування (2013)
Климчук С. А. - Наука "енвіроніка" – домінантний вектор стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2013)
Міняйло В. П. - Методологічні засади контролю закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (2013)
Аведян Л. Й. - Аспекти розвитку системи соціальних послуг Пенсійного Фонду України (2013)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні (2013)
Коба Н. В. - Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації (2013)
Хазах К. О. - Проблеми та перспективи розвитку соціального партнерства з регулювання заробітної плати в Україні (2013)
Борданова Л. С. - Концептуальні засади регулювання процесу працевлаштування молоді на регіональному ринку праці (2013)
Ковбатюк М. В. - Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2013)
Коюда В. О. - Методичний підхід до оцінки антикризової стійкості підприємства, Костіна О. М. (2013)
Строкович Г. В. - Підхід до трактування розвитку підприємства з позицій якості (2013)
Мултанівська Т. В. - Розробка підходу до вдосконалення організації аудиторського процесу, Воінова Т. С. (2013)
Рядська В. В. - Розвиток уявлень про зміст аудиту (2013)
Дашкевич О. Ю. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – основа ефективного контролю витрат у цілях оподаткування (2013)
Губарєва І. О. - Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ), Огородня Є. М. (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансова стійкість та її підтримання у фінансовому секторі економіки: міжнародний і національний контекст (2013)
Ковтун О. А. - Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація (2013)
Молдавська О. В. - Аналіз банків з іноземним капіталом, Кіях Ю. В. (2013)
Портна О. В. - Сукупний фінансовий потенціал країни: системний підхід (2013)
Возна Л. Б. - Оцінка угод злиттів та поглинань банків в умовах посилення конкуренції (2013)
Катроша Л. В. - Моніторинг як перспективний метод державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2013)
Максімова М. В. - Теоретичні аспекти визначення готовності банку до впровадження контролінгу (2013)
Мезіна О. Є. - Необхідність створення та функціонування Авіаційного страхового бюро України (2013)
Зайцева І. П. - Перспективи використання сучасних моделей бюджетування у вітчизняних банках (2013)
Зосимова Ж. С. - Заходи щодо реалізації антикризової стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2013)
Галіцин В. К. - Концептуальні засади моніторингу, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Калиниченко М. П. - Адміністрування в маркетинговому управлінні промисловим підприємством (2013)
Мозговая Л. А. - Методическое обеспечение оценки и определения возможности возникновения корпоративных конфликтов, Котов А. Н. (2013)
Павленко І. Г. - Клієнтоорієнтований підхід до управління маркетинговою взаємодією готелю (2013)
Соломянюк Н. М. - Вирівнювання маркетингу та продаж на підприємстві (2013)
Ситник Г. В. - Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2013)
Науменко М. О. - Стратегічний управлінський облік та збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами, Черкашина М. В. (2013)
Ткаченко С. А. - Методологія проектування та впровадження підсистеми обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань (2013)
Даніалі Ф. - Системність управління малими підприємствами громадського харчування (2013)
Цимбалюк О. В. - Організаційно-методичний механізм управління технічними ризиками (2013)
Сорока М. І. - Дендрофлора Лазурного берега Франції (2012)
Гриник Г. Г. - Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських яличників Українських Карпат (2012)
Геник Я. В. - Склад і структура газонів парків Львова, Марутяк С. Б. (2012)
Денисова Г. В. - Історичні аспекти досліджень фітоценозів палацово-паркових комплексів України (2012)
Омелянчук В. В. - Штучне лісовідновлення соснових деревостанів в умовах Українського Полісся, Вишневський А. В. (2012)
Слободян П. Я. - Локалізація осередків стовбурових шкідників і кореневих гнилей в ялинниках Українських Карпат (2012)
Калиновський Н. В. - Різноманіття та чисельність ґрунтових безхребетних лісової підстилки різних типів лісу Центрального Полісся, Гузій А. І. (2012)
Ткачук Л. В. - Просторовий фактор раціонального землекористування (2012)
Кратюк О. Л. - Екологічна характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Солоненко А. М. - Особливості озеленення баз відпочинку на північно-західному узбережжі Азовського моря, Мальцева І. А., Подорожний С. М., Бредіхіна Ю. Л. (2012)
Сопушинський І. М. - Морфологічні ознаки бука лісового (Fagus sylvatica L.) із завилькуватою деревиною (2012)
Гриб В. М. - Природне поновлення сосни на зрубах, Іщик А. А. (2012)
Василишин Р. Д. - Структура фітомаси лісових біоценозів Карпатського національного природного парку, Бокоч В. В., Василишин О. М., Терентьєв А. Ю. (2012)
Солодкий В. Д. - Стан та перспективи популяції Bison bonasus L. на території дп "Сторожинецьке лісове господарство", Масікевич Ю. Г., Заячук В. Я. (2012)
Величко О. І. - Фракційний склад білків у органах рослин сої, адаптованих до умов нафтозабрудненого ґрунту (2012)
Головко О. В. - Розподіл валового запасу 137Cs у мезотрофній лісоболотній екосистемі Західного Полісся України (2012)
Кічура А. В. - Оцінка якості об'єктів і територій природно-заповідного фонду на ландшафтній основі (2012)
Савчук О. Я. - Концептуальні підходи до уточнення поняття "еко-інновації", Яворська Н. П. (2012)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічних ризиків для управління екобезпеки природних і антропогенних геосистем, Мокрий В. І. (2012)
Білей П. В. - Методика дослідження фільтраційного сушіння пакета шпону, Микичак Б. М., Кіндзера Д. П. (2012)
Возняк О. Т. - Застосування повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Пона О. М. (2012)
Гнатишин Л. Б. - Нормативні методи визначення потреби фермерських господарств у технічних засобах (2012)
Демидчук Л. Б. - Формування складу високотемпературних захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів, Гивлюд М. М. (2012)
Кшивецький Б. Я. - Вплив температури на механізм формування та руйнування термопластичних клейових з'єднань деревини, Салапак Л. В. (2012)
Тимик Д. В. - Хімічні перетворення основних компонентів деревини під час хімічного модифікування поверхні лущеного шпону перед склеюванням, Нощенко Г. В. (2012)
Васильчак С. В. - Організаційно-економічні особливості виробництва овочів захищеного ґрунту в контексті продовольчої безпеки країни, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2012)
Гаврилко П. П. - Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах, Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. (2012)
Барна М. Ю. - Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки, Гарбар Н. М. (2012)
Боднарюк В. А. - Концептуальні підходи до управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вознюк О. Б. - Податок на доходи фізичних осіб та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів (2012)
Волянська М. І. - Визначення каналів поширення банківських криз (2012)
Свінцов О. М. - Національна економіка: теоретичні аспекти оптимізації структури, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Гомонай І. В. - Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції (2012)
Дворник М. А. - Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств (2012)
Злупко Л. А. - Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики, Дида Х. Ю., Білан І. С., Косяченко О. М. (2012)
Колінько Н. І. - Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам, Єзерська Т. Є. (2012)
Комаринець С. О. - Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства (2012)
Кульчицький М. І. - Вплив банківського сектору на розвиток фінансової системи України, Коваленко О. В., Парубій М. Т. (2012)
Курильців Р. М. - Понятійний апарат управління землекористуванням у європейському контексті (2012)
Левандівський О. Т. - Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України, Консевич К. С. (2012)
Макух С. М. - Дослідження спектра потенційних джерел первісного нагромадження капіталу в Україні (2012)
Маліновська О. Я. - Фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі розвитку економіки України, Максимів І. О. (2012)
Малиновський Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні, Сенів Л. А., Маліновський І. П. (2012)
Мельник О. Г. - Проблеми планування товарних запасів, Нагірна М. Я. (2012)
Муравинець О. М. - Інвестиційні процеси у Миколаївській області, Вірт М. Я. (2012)
Пак Н. Т. - Організаційно-економічні аспекти формування і функціонування інноваційної системи регіону (2012)
Петик М. І. - Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб, Токар Н. Є. (2012)
Петришин Н. Я. - Принципи процесно-структурованого менеджменту як системи, що розвивається (2012)
Політило М. П. - Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку, Крочук В. М., Бондаренко Л. П., Макар О. П. (2012)
Проскура В. Ф. - Значення міжнародних спільних підприємств у активізації інноваційних та інвестиційних процесів, Проць В. М. (2012)
Савчук Н. В. - Податкова політика в системі регулювання соціальноекономічного розвитку держави, Сало Л. К. (2012)
Флейчук М. І. - Наслідки доступу іноземних банків до ринку банківських послуг країн з перехідною економікою, Николюк Р. Р. (2012)
Чабанюк О. М. - Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств, Мелешко О. А. (2012)
Шершун М. Х. - Лісовий сектор європи у контексті змін форм власності та реформування систем управління лісового господарства, Дребот О. І. (2012)
Баюра Д. О. - Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії, Ситенко Д. Д. (2012)
Наконечна Н. В. - Адаптація позитивного досвіду країн Центрально-Східної Європи у системі зміцнення фінансової безпеки (2012)
Новосельська Л. І. - Функціонування рівноваги у податковому законодавстві (2012)
Озарків І. М. - Особливості зовнішнього теплообміну в процесі геліосушіння деревини, Козар В. С., Соколовський І. А. (2012)
Стадник М. М. - Тонке теплопровідне включення у пружному просторі за дії на безмежності теплового потоку (2012)
Харченко Є. В. - Визначення нижчих власних частот коливань кузова автобуса ЛАЗ-А152 експериментальним шляхом, Підгайний Т. Ю. (2012)
Куліченко А. Я. - Дослідження пружнопластичного руйнування методом кінцевих елементів, Мілянич А. Р. (2012)
Пізнак Б. І. - Моделювання теплових процесів полімерного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Фурдас Ю. В. - Оцінка теплового стану побутової біогазової установки, Желих В. М. (2012)
Янковська Л. А. - Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава – вищі навчальні заклади – роботодавці", Захарчин Р. М. (2012)
Свидрук І. І. - Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти (2012)
Горностай О. Б. - Цінність культури охорони праці у виробничому процесі, Станіславчук О. В. (2012)
Піцур Я. С. - Мотивування персоналу як функціональна характеристика, Сватюк О. Р., Процак Н. І. (2012)
Флис І. М. - Минуле, дійсність і майбутнє через призму виборів (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної державної адміністрації В. С. Ядухи (2011)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної ради М. В. Дерикота (2011)
Шоробура І. М. - Музично-творчий аспект діяльності Ференца Ліста (2011)
Привітання від Першого Українського Бахівського товариства (2011)
Kupkovic L. - Liszt – Slovake, Slave? (2011)
Рощенко (Аверьянова) Е. Г. - Число и его бытие в трилогии "новых мифов" Ф. Листа по Данте (к проблеме новомифологического числотворчества) (2011)
Вольская Л. В. - Уточнение маршрутов и хронологии пребывания Ф.Листа в Украине (2011)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Ф. Ліст "Молитва": духовність, символіка, рефлексія (2011)
Печенюк М. А. - Музично-творча діяльність мистців Поділля – сучасників Ференца Ліста (2011)
Черная М. Р. - Эволюция фортепианного фигурационного письма в творчестве Ференца Листа (2011)
Ілініцька Н. С. - Різноманітність інтерпретацій фортепіанних творів Ференца Ліста виконавцями початку ХХ століття (2011)
Супрун-Яремко Н. О. - Поліфонічні принципи, прийоми та форми в творах Ф. Шопена, Ф. Ліста, М. Глінки (2011)
Михаськова М. А. - Педагогічні поради Ф. Ліста (2011)
Богдан-Бєлова Є. Є. - Подільське культурно-просвітницьке товариство імені Ференца Ліста – хроніка дворічної діяльності (2011)
Антонець О. А. - Ф. Лист и салон его времени (2011)
Каленик І. В. - Деякі аспекти музично-педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Круліковська Т. П. - Особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Кушка Н. М. - Ференц Ліст на Вінниччині (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського