Печуляк В. П. - Удосконалення державного регулювання відносин у сфері лісового господарства: адміністративно-правовий аспект (2013)
Литвин Н. А. - Визначення сутності права на захист, Горкава В. В. (2013)
Захарчук А. С. - Формування правової культури українського населення Галичини (середина ХІХ – початок ХХ століть) (2013)
Кінаш У. Я. - Компетенція державних нотаріальних контор і нотаріальних архівів: поняття та види (2013)
Самофалов О. Л. - Мета, завдання, функції підрозділів карного розшуку: адміністративно-правовий аспект (2013)
Коваль М. В. - Удосконалення нормативно-правового регулювання повноважень посадових осіб Державтоінспекції МВС України при здійсненні ними провадження у справах про адміністративні правопорушення, що вчиняються у сфері безпеки дорожнього руху, Жидков Д. В. (2013)
Тернущак М. М. - Правове визначення функцій центрів обслуговування платників податків (2013)
Омельчук В. В. - Засади формування церковно-канонічних норм у Візантійській імперії (2013)
Білецька Г. М. - Порівняльно-правовий аналіз оподаткування землі: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Пустовіт Ю. Ю. - Визначення поняття "принципи” у фінансовому праві України (2013)
Хорошаєв Є. С. - Розвиток бюджетного права ЄС (2013)
Завидняк І. О. - Діяльність благодійних організацій в Україні як суб’єктів адміністративного права (2013)
Трубіна М. В. - Позабюджетне фінансування дитячо-юнацького спорту в Україні: правовий аспект (2013)
Удяк В. І. - Сутність податкової політики як правової категорії (2013)
Філонов О. В. - Правове регулювання діяльності органів по боротьбі з тероризмом в Україні (2013)
Лисенко В. В. - Незаконний обіг товарів в Україні: криміналістична класифікація злочинів, Курілов Г. М. (2013)
Данкович Н. О. - Відповідальність юридичних осіб в Україні: кримінально-правовий аспект (2013)
Власова Г. П. - Укладення угоди між прокурором і підозрюваним (обвинуваченим) про визнання винуватості (2013)
Бірюков Г. М. - Інформаційне забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Бірюкова І. Г. (2013)
Халимон С. І. - Методологія дослідження конфіденційного співробітництва в органах і установах виконання покарань (2013)
Дідківська Г. В. - Особливості судового провадження щодо неповнолітніх (2013)
Завидняк В. І. - Судовий прецедент як джерело права (2013)
Розум О. М. - Застосування спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених із особливою жорстокістю (2013)
Клинчук І. В. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (2013)
Амеліна А. С. - Тактика проведення обшуку по податкових злочинах (за новим КПК України) (2013)
Козак Н. С. - Криміналістична характеристика осіб, які вчиняють комп’ютерні злочини (2013)
Гоч Н. В. - Предмет злочинного посягання ухилень від сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2013)
Ляшенко М. М. - Оперативно-розшукова профілактика економічних злочинів (2013)
Іванов С. О. - Визначення правового титулу майна, набутого внаслідок діяльності бюджетних установ, Сніцар І. В. (2013)
Обривкіна О. М. - Нормативно-правове регулювання спеціальних пенсій (2013)
Алямкін В. В. - Договір поставки як різновид договору оптової купівлі-продажу (2013)
Голенко І. П. - Виникнення правовідносин щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2013)
Шишка Р. Б. - Визначення предмета порівняльного цивільного права в сучасних умовах (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Шалгимбаева Б. Е. - История и развитие ковроткачества в Казахстане (2014)
Денисова Н. И. - Традиционная художественная культура казахского народа в контексте художественной жизни Павлодарского Прииртышья 40-x – 80-x годов ХХ века (2014)
Лагода О. Н. - Fashion-иллюстрация как специфический канал коммуникации (2014)
Котова Е. В. - Форма и функция в дизайне в контексте исторического взаимодействия, Федосов Л. С. (2014)
Лагода О. Н. - Визуальные коммуникации в репрезентации моды (2014)
Литвинюк Л. К. - Эволюция типов предметно-пространственной среды виставочных помещений (2014)
Сторожук С. В. - "Вавилон" как фактор национальной консолидации: европейский и украинский контекст (2014)
Арефьева С. М. - Проявление дизайна как феномена культуры (2014)
Солдатенкова О. В. - Синергия как важнейший принцип православной культуры (2014)
Стариков П. А. - Тенденции формирования современной культуры творчества в контексте развития психо- и социотехнологий (2014)
Сторожук С. В. - Культурно-психологические признаки этноса (на примере первобытной и рабовладельческой формации) (2014)
Титул, зміст (2013)
Горленко І. О. - Основні напрями формування економічного простору України, Тарангул Д. О. (2013)
Євтушенко Г. І. - Шляхи модернізації підготовки фахівців у сфері управління, Куценко В. І. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України (2013)
Бортнік А. М. - Процесне управління бізнесом: сутність і переваги впровадження (2013)
Мискін Ю. І. - Вплив зміни логіки соціальної поведінки на управління (2013)
Ратушняк Т. В. - Сучасні підходи до вимірювання якості життя, Одинець В. А. (2013)
Шевчук С. В. - Економіко-правові засади регулювання інноваційної діяльності в Україні (2013)
Ляшенко Г. П. - Інтернет-маркетинг та його інструменти, Моткалюк Р. В. (2013)
Максименко І. А. - Політекономічне знання як стратегічний ресурс формування постіндустріального суспільства та його економіки (2013)
Шахматова Т. А. - Теоретичні засади визначення категорії "соціальна безпека” національної економіки (2013)
Береславська О. І. - Сучасні банківські кризи: причини та ймовірність повторення (2013)
Шут С. О. - Аналіз вітчизняної практики державних капітальних вкладень (2013)
Бедринець М. Д. - Практика незалежного фінансового контролю в Україні (2013)
Демченко Т. М. - Втрати бюджету внаслідок наданих податкових пільг (2013)
Ляшенко Ю. І. - Бюджетні кошти держави: теорія і практика формування (2013)
Мацелюх Н. П. - Регулювання світового фінансового ринку: методологічні аспекти (2013)
Перехрест Л. М. - Теоретико-методологічні основи формування системи індикаторів фінансової стабільності банків (2013)
Мовчун С. В. - Особливості реформування систем пенсійного забезпечення в окремих економіках світу (2013)
Рудой В. М. - Світовий досвід діяльності інституційних інвесторів та його реалізація на фондовому ринку України (2013)
Унинець О. М. - Сегментування як засіб розширення клієнтської бази банків (2013)
Дейнека В. Ф. - Зарубіжний досвід функціонування єдиного казначейського рахунку в контексті спрощення системи обліку доходів бюджету, Корж М. А. (2013)
Романенко Л. В. - Переваги та недоліки присутності іноземного капіталу в банківській системі України (2013)
Новицький В. А. - Трансфертне ціноутворення в операціях із офшорами (2013)
Блащук О. В. - Кредитування оновлення об’єктів житлової нерухомості в Україні з урахуванням російського досвіду (2013)
Федина В. В. - Фінансова грамотність населення у процесі пенсійної реформи (2013)
Теліщук М. М. - Досвід формування та реалізації акцизної політики у країнах Митного союзу (2013)
Сторожук О. В. - Податок на прибуток підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, Панура Ю. В. (2013)
Паянок Т. М. - Статистичний аналіз втрат бюджету внаслідок пільгового оподаткування (2013)
Залізко В. Д. - Особливості оподаткування виробництв на сільських територіях (2013)
Семенишин Х. М. - Податок на нерухоме майно як джерело наповнення місцевих бюджетів (2013)
Трайтлі В. Ю. - Державний аудит бюджетних програм як інструмент підвищення ефективності податкового адміністрування (2013)
Шако О. А. - Удосконалення партнерських відносин податкових органів з платниками податків (2013)
Арістова Н. О. - Формування педагогічної компетентності майбутніх викаладачів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (2014)
Амеліна С. М. - Тенденції формування інформаційної компетентності перекладачів в університетах сша в умовах глобалізації, Тарасенко Р. О. (2014)
Балалаєва О. Ю. - Дослідження мотивації вивчення латини студентами-ветеринарами (2014)
Березова Л. В. - Психологічні особливості рівнів реалізації стратегій (2014)
Буцик І. М. - Удосконалення змісту професійної підготовки фахівців за спеціальністю "педагогіка вищої школи" (2014)
Brskova Alica - Habitat and habitus in adaptation of man (2014)
Вощевська О. В. - Акредитація вищих навчальних закладів США (2014)
Галімова В. М. - Застосуванням комп’ютерних технологій у підготовці сучасних фахівців – екологів, Суровцев І. В., Галімов С. К. (2014)
Гарінa С. М. - Типологія медіатекстів: проекція на освітні ресурси та технології (2014)
Герасимова І. Г. - До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі (2014)
Гунько Н. А. - Компоненти педагогічної майстерності майбутніх викладачів (2014)
Демешкант Н. А. - Роль національної стратегії сталого розвитку польщі в екологічній освіті фахівців (2014)
Денисюк Л. М. - Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді (2014)
Джеджула О. М. - Особливості графічної підготовки майбутніх інженерів-механіків на основі компютерно орієнтованих технологій, Островський А. Й., Хом яковський Ю. Л. (2014)
Євстаф’єва В. О. - Упровадження інноваційних технологій навчання у викладанні дисциплін ветеринарного напряму, Клименко О. С., Кручиненко О. В., Коваленко В. О. (2014)
Єрмакова З. І. - Реальний стан розвиненості комунікативної компетентності викладачів професійно-теоретичної підготовки (2014)
Журавська Н. С. - Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів під час проведення практичних занять у вищих аграрних навчальних закладах і – іі рівня акредитації при навчанні спеціальних дисциплін, Шерембей Н. М., Попова О.Ф. (2014)
Іванова Ю. І. - Проблема формування математичних понять у науково-педагогічній літературі (2014)
Журавська Н. С. - Технологія проблемного навчання у підготовці молодших спеціалістів - агротехніків, Івасик М. В., Берник Н. О. (2014)
Канівець О. М. - Становлення та розвиток системи британської вищої ветеринаної освіти (2014)
Касаткін Д. Ю. - Особливості процесу сприйняття інформації в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі (2014)
Ковальчук Т. І. - Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості (2014)
Кожушко С. П. - Сутність та структура феномену "компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії" (2014)
Колісник Н. В. - Основні підходи до формування комунікативної компетентності на засадах принципу наступності (2014)
Лашкул В. А. - Науково – педагогічні засади формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини (2014)
Лісовська Л. М. - Інноваційні процеси у формуванні професійної компетентності організаторів виробництва (2014)
Лузан П. Г. - Технологія оцінювання складності індивідуальних завдань зі спеціальних дисциплін для майбутніх землевпорядників, Кочеригін Л. Ю. (2014)
Лятуринська С. Е. - Генеза елективної системи в сша в період з кінця хvііі до початку хх століття (2014)
Мартинюк І. А. - Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму (2014)
Мельничук Т. Ф. - Роль особистості педагога у здійсненні культурно-просвітницької діяльності серед студентів (2014)
Наконечна О. В. - Методика проведення міжпредметного тренінгу в контексті формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2014)
Оначук І. О. - З досвіду профілактики девіантної поведінки дітей та молоді (2014)
Опанасенко О. В. - Сфера діяльності соціального педагога у сільській місцевості (2014)
Найдьонова А. В. - Особливості безперервного навчання в системі підготовки економістів в університетах великої британії (2014)
Плаксієнко І. Л. - Окремі аспекти організації психологічного супроводу навчально-виховного процесу у вищій школі, Шупта М., Кочерга А. А. (2014)
Пришляк В. М. - Вплив циклів навчальних дисциплін на процес формування проектної діяльності фахівців з механізації сільського господарства (2014)
Рожков Ю. Г. - Формування професійної компетентності студентів аграрних ВНЗ, Журавська Н. С. (2014)
Романюк И. Н. - Информационные технологии в подготовке специалистов по работе с личным составом (2014)
Рудик Я. М. - Методика проведення практичного заняття з аналізу виробничих ситуацій, Бобер В.В. (2014)
Рудницька Н. А. - Методична підтримка самостійної роботи майбутніх фахівців-аграріїв (на матеріалі французької мови) (2014)
Rudnytskykh O. - Pedagogical training as a modern means of prospective teachers’ pedagogical creativity development (2014)
Саєнко Т. В. - Теоретико-методологічні засади екологічної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах (2014)
Соловйова О. В. - Сучасні тенденції впровадження педагогічних технологій у вищу школу (2014)
Сущенко Р. В. - Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій (2014)
Табінська С. О. - Авторські концепти модернізації професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання (2014)
Тепла О. М. - Підготовка наставників академічних груп до формування гуманістичних цінностей у студентів (2014)
Устименко В. В. - Білінгвальне навчання як засіб впровадження багатомовностІ (2014)
Хорошилова Н. В. - Автономне та самостийно кероване іншомовне навчання у системі освіти дорослих німеччини (2014)
Яковлева В. А. - Особливості організації навчальнї практики з дисципліни "методика навчання соціально-педагогічних дисциплін" (2014)
Костюк Д. А. - Педагогічні умови формування фахової компетентності у майбутніх техніків-електриків сільського господарства (2014)
Яшник С. В. - Обгрунтування управлінської культури в системі складових професійної підготовки фахівців до управлінської діяльності (2014)
Титул, зміст (2013)
Рудюк О. - Аналіз вимог стандартів на залізничні рейки для магістральних колійї, Пихтін Я., Іванисенко Л., Безпоясова А. (2013)
Семко Ж. - Класифікатори. Класифікація рейкового рухомого складу. Проблеми визначення та застосування кодів продукції, Тихонова С. (2013)
Тацакович Н. - Значення гармонізації міжнародних стандартів для нафтогазової промисловості в Україні, Карпаш М., Карпаш О., Волошин Я. (2013)
Стандарти ІSО для безпечного та чистого космосу (2013)
Матус Г. - Унормування термінів міжнародних стандартів у космічній сфері, Рудько К. (2013)
Андрощук В. - Новизна і актуальність ДСТУ 7346:2013 "Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання. Загальні технічні умови", Дорохович А. (2013)
Кохан С. - Актуальність і своєчасність затвердження національного стандарту ДСТУ 3143:2013 "М’ясо птиці. Загальні технічні умови" (2013)
Неймовірна історія стандартизації дайвінгу (2013)
Дере’янко В. - 12-е засідання ISO/TC 218 "Лісоматеріали" (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Сак О. - Про затвердження нового Технічного регламенту безпеки машин (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
Вухерер К. - Міжнародні стандарти забезпечують прогрес, Хілл Т., Туре Х. (2013)
XXXVI Генеральна асамблея ISO (2013)
ISO представляє свій новий журнал (2013)
Стандарт ISO/IEC 27 001 допоможе підготуватися до інцидентів у галузі інформаційної безпеки (2013)
Гуменюк Г. - Пріоритетні напрямки розвитку міждержавної стандартизації, сертифікації та забезпечення єдності вимірювання на період до 2020 року (2013)
Суліма Л. - Особливості упровадження систем управління якістю у клініко-діагностичних лабораторіях медичних закладів, Коломієць Л. (2013)
Полуектова Н. - Взаємовплив корпоративних інформаційних систем і систем управління якістю на підприємствах (2013)
Гриньов Б. - Вибір показників якості й використання різних методів кількісного оцінювання рівня якості, Гурджян Н., Любинський В., Молчанова Н. (2013)
Вербицький С. - Методи вимірювання показників якості м’ясних продуктів: ступінь відповідності міждержавних стандартів міжнародним вимогам, Шугай М., Пацера Н. (2013)
Покращені системи пожежної сигналізації для безпеки будівель (2013)
Виїзне засідання ДП "Одесастандартметрологія": "Актуальні проблеми сьогодення в розвитку стандартизації, метрології та сертифікації" (2013)
Клименко С. - XIII Міжнародна науково-практична конференція "Якість, стандартизація, контроль: теорія та практика" (2013)
XV Всеукраїнський інформаційний, навчально-консультаційний семінар (2013)
Бандирська О. - Особливості навчання фахівців Львівської філії ДП "УкрНДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2013)
Білоус В. Т. - Організаційно-правові засади діяльності юридичної служби в закладах та органах охорони здоров’я, Лівак П. Є., Степанов І. О. (2013)
Новицький А. М. - Електронний документообіг як елемент забезпечення правового регулювання становлення інститутів інформаційного суспільства (2013)
Чеховська І. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту поняття "державна сімейна політика”: аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду (2013)
Долгий О. О. - Облік адміністративних правопорушень як інформаційна умова забезпечення законності у сфері податкової діяльності суб’єктів господарювання в Україні (2013)
Кимлик Р. В. - Прокурорський нагляд за додержанням прав неповнолітніх при притягненні до адміністративної відповідальності (2013)
Коваль М. В. - Організація підготовки посадових осіб Державтоінспекції для здійснення повноважень у справах про адміністративні правопорушення, Жидков Д. В. (2013)
Литвин Н. А. - Інформаційні відносини в податковій сфері: теоретико-правовий аспект, Шапка А. В. (2013)
Новицька Н. Б. - Правові аспекти зловживання правом на свободу слова та інформації (2013)
Сирота А. І. - Фінансовий омбудсмен як позасудова система врегулювання спорів на фінансовому ринку України (2013)
Яцик Т. П. - ЗМІ як одна з форм контролю за правозастосовною діяльністю податкових органів (2013)
Бойко-Слобожан О. О. - Структура витрат місцевих бюджетів: правовий аспект (2013)
Дмитрук О. О. - Правове регулювання реалізації права на податкову інформацію (2013)
Стародуб Д. М. - Особливості правового статусу суб’єктів податкового декларування доходів фізичних осіб (2013)
Данкович Н. О. - Засада розумності строків у кримінальному провадженні щодо неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками (2013)
Лисенко В. В. - Характеристика способів незаконного обігу товарів в Україні, Курілов Г. М. (2013)
Власова Г. П. - Практика застосування спрощеного кримінального судочинства у Польщі (2013)
Грицюк І. В. - Криміналістична профілактика протидії розслідуванню злочинів у сфері оподаткування, Касянюк Н. С. (2013)
Завидняк В. І. - Історичні передумови виникнення судового прецеденту (2013)
Калганова О. А. - Професійна злочинність у І половині ХХ століття (2013)
Кимлик Н. В. - Особливості проведення слідчих дій під час розслідування корупційних злочинів (2013)
Лисюк Ю. В. - Особливості проведення допиту свідка під час здійснення судового провадження (2013)
Мудряк Т. О. - Роль взаємодії слідчого з оперативними підрозділами в криміналістичному забезпеченні розслідування шахрайства з фінансовими ресурсами (2013)
Омельчук Л. В. - Криміналістична характеристика неналежного виконання професійних обов’язків медичними працівниками як спосіб вчинення злочину (2013)
Сіренко О. В. - Теоретичні питання криміналістичної профілактики (2013)
Супрун Т. М. - Правова презумпція в англо-американській та романо-германській правових системах (2013)
Шкелебей В. А. - Компромісний спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту (2013)
Жерж Н. А. - Психологічний портрет серійного вбивці (2013)
Лазебний А. М. - Генезис інституту використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві (2013)
Лисенко О. В. - Організація розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2013)
Лужецька О. Р. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики вимагання, пов’язаного із застосуванням насильства над потерпілим (2013)
Ляшук О. М. - Застосування науково-технічних засобів як фактор сприяння здійсненню міжнародного розшуку осіб (2013)
Амеліна А. С. - Поняття кодифікації цивільного законодавства (2013)
Іванов С. О. - Особливості судової практики розгляду цивільних справ з відшкодування збитків коштами Державного бюджету України, Сніцар І. В. (2013)
Ланцева К. В. - Цивільно-правові аспекти колізійного регулювання шлюбно-сімейних відносин в Україні та Республіці Куба (2013)
Гамбаров Г. Д. - Зарождение международно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью в финансовой сфере (2013)
Антонюк А. Б. - Правове регулювання надання міжнародної правової допомоги: проблеми та напрями вдосконалення (2013)
Чесановська Т. П. - Правове регулювання європейського співробітництва в сфері вищої освіти (2013)
Титул, зміст (2013)
Алиев Б. Х. - Налоговая политика и налоговые преобразования в РФ: тенденции развития, проблемы и пути совершенствования, Мусаева Х. М. (2013)
Андрущенко В. Л. - Общественный статус мытарей по книгам Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Тучак Т. В. (2013)
Анимица П. Е. - Проблемы применения опыта зарубежных стран в сфере налогообложения недвижимости (2013)
Баранова В. Г. - Влияние налоговой нагрузки на развитие предпринимательства, Дубовик О. Е. (2013)
Валигура В. А. - Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине (2013)
Вишневская Е. Н. - Идентификация и анализ основных налоговых популяций, Гурнак А. В. (2013)
Десятнюк О. М. - Дисбаланс налоговой системы: причины и пути преодоления, Амбрик Л. П. (2013)
Дьякова Е. Б. - О налоговых последствиях членства России в ВТО (2013)
Ермакова Е. А. - Клиентоориентированный подход в налогообложении (2013)
Зайков В. П. - Формирование региональной налоговой политики в современных условиях, Бочарова О. Ф. (2013)
Зверяков М. И. - Теоретические основы определения налоговой нагрузки и налогового бремени, Слатвинская М. А. (2013)
Зима О. Г. - Анализ видов и типов налогового поведения (2013)
Иванова О. Ю. - Налогово-бюджетные инструменты обеспечения конкурентоспособности регионов: разграничение сфер применения (2013)
Калинеску Т. В. - Особенности разрешения налоговых конфликтов в украинском социуме (2013)
Котляров М. А. - Социальные аспекты введения налога на недвижимость в Российской Федерации, Татаркин Д. А. (2013)
Крохина Ю. А. - Консолидированная группа налогоплательщиков – новый институт российской экономики (2013)
Лаврентьева Е. А. - Теоретические подходы к формированию налогового потенциала транспортных организаций (2013)
Леонтьева Ю. В. - Концептуальный подход к реформированию страховых взносов на обязательное медицинское страхование как основа повышения эффективности здравоохранения в России (2013)
Майбуров И. А. - Введение налога на недвижимость в России: налогу быть, но каким?, Дербенева В. В. (2013)
Мишина Е. Б. - Патентная система налогообложения: характеристика и перспективы развития (2013)
Найденко А. Е. - Теоретическое обоснование дифференциации ставок налога на доходы физических лиц с учетом показателей регионального развития (2013)
Новицкий А. Н. - Роль государственной налоговой политики в процессе формирования социального капитала сельских территорий: социально-экономический аспект, Зализко В. Д. (2013)
Пинская М. Р. - Роль налогов в повышении качества управления бюджетными ресурсами (2013)
Скрипник А. В. - Целевая функция администрирования налогов , Проскура Е. П. (2013)
Смирнова А. Н. - Трансформация Министерства доходов и сборов Украины в сервисную службу: проблемы и пути их решения (2013)
Соловьев А. К. - Тарифная политика обязательного пенсионного страхования в условиях пенсионной реформы, Коржов М. А. (2013)
Татаркин А. И. - Российский налоговый федерализм как предвестник экономической нестабильности: проблемы и пути совершенствования (2013)
Тюпакова Н. Н. - Налоговое стимулирование развития крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств в Краснодарском крае, Ефимова Е. А. (2013)
Тюрина Ю. Г. - Эволюция социального налогообложения в России (2013)
Цытович Н. Н. - Направления развития налогового потенциала региона (2013)
Ядренникова Е. В. - Основные направления совершенствования транспортного налога, Плаксин А. Ю. (2013)
Титул, зміст (2014)
Гуменюк В. - Кон'юнктура ринку санаторно-курортних послуг у системі координат державного регулювання економіки (2014)
Іващук І. - Філософія економічного розвитку Китаю як члена БРІКС в умовах зміни світового економічного порядку, Іващук О., Захарчук В. (2014)
Котляревський О. - Формування української моделі активізації підприємницької діяльності (2014)
Манжура О. - Вступ до Європейського співтовариства споживчих кооперативів: перспективи для України (2014)
Марченко К. - Теоретичні концепції та регуляторна практика розвитку транснаціональних корпорацій в умовах посткризової світової економіки (2014)
Palaguta N. - European Central Bank as a lender of last resort (2014)
Петрук Ю. - Актуальні завдання управління розвитком підприємств ресторанного господарства в Україні (2014)
Рожко А. - Оцінка рамкових умов для реалізації комерційних проектів у сфері відновлюваної енергетики України (2014)
Сапицька І. - Реструктуризація вугільних шахт: соціально-психологічні аспекти (2014)
Скавронська І. - Світові й глобальні міста: подібності та відмінності (2014)
Харченко В. - Принципи формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства (2014)
Шабанова О. - Специфіка інвестиційної діяльності вітчизняних недержавних пенсійних фондів (2014)
Глизнер В. - Адміністративно-територіальний поділ Галичини та Буковини російською окупаційною владою в 1914-1918 рр. (2014)
Левик Б. - Участь пострадянських республік у миротворчих операціях ООН та НАТО (2014)
Мороз В. - Функціональні принципи соціального вчення Української греко-католицької церкви (1991-2011): історико-релігієзнавчий аналіз (2014)
Муравік Г. - Перетворення в середовищі промислового робітництва України (1907-1914 рр. ): стан та перспективи дослідження (2014)
Романцова Н. - Наукова та публіцистична діяльність М. Грушевського (1907-1914 рр. ): проблема в українській історіографії ХХ ст. (2014)
Kazakov M. - The theorem on ontological randomness of possible worlds: in defence of relativism towards possible worlds ontology (2014)
Левицький В. - Відповідальність за буття (2014)
Чорнойван Я. - Теорія релігійної освіти в контексті конфесійної традиції віри багаї (2014)
Титул, зміст (2013)
Буланцов В. - Розроблення теоретичних засад аналізу структурних властивостей нормативної бази щодо технічного регулювання та постановка задач з її оптимізації, Стулей В. (2013)
Нова редакція стандарту ISO/TS 22003 дасть поштовх сертифікації в галузі безпечності харчової продукції (2013)
Подойніцин В. - Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні (2013)
Управління ризиками за допомогою ISO/TR 31004 (2013)
Блінов І. - Методологія побудови моделі ринку електроенергії на основі вимог національного стандарту, Самков О., Танкевич С., Кириленко В. (2013)
Гуменюк Г. - Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва рослинної та харчової продукції (2013)
Місячний В. - Національна система технічного регулювання: перспективи та сьогодення (2013)
Кохан С. - Необхідність дотримання вимог Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів, Шальман Т. (2013)
Анищенко І. - Нове у законодавстві України та нормативних документах (2013)
Марков Ю. - Реалізація плану заходів щодо розроблення та упровадження сучасних систем управління, Лісніченко Т., Погорецька А., Хмель В. (2013)
Мачульський О. - Обирай українське! Конкурс "100 кращих товарів України", Менакер О. (2013)
Кисилевська А. - Санітарно-гігієнічний стан водопункту мінеральної води: кваліметричний метод оцінки, Нікіпелова О., Новодран О. (2013)
Гриб О. - Науково-технічні аспекти визначення відповідальності за порушення якості електричної енергії, Сендерович Г., Щербакова П. (2013)
Маркування нанопродукції з метою покращання якості інформування споживачів (2013)
Ковальов О. - Описання та оцінювання якості діяльності підприємства (2013)
На шляху до безпеки дорожнього руху (2013)
Почекайлова Л. - Тенденції розвитку національної системи стандартизації (2013)
Шальман Т. - Метрологічна система України: розвиток і перспективи (2013)
До 60-річчя Сергія Тимофійовича Черепкова (2013)
ДП "УкрНДНЦ" оголошує конкурсний прийом до аспірантури на 2014/2015 навчальний рік (2013)
Головний фонд нормативних документів ДП "УкрнДНЦ" (2013)
План набору слухачів ХФ ДП "УкрНДНЦ" на 2014 рік (2013)
Титул, зміст (2014)
Дедекаєв В. А. - Економіка України: балансування на межі дефолту, Косач О. В. (2014)
Дульська І. В. - Інституційні проблеми освіти в умовах формування інформаційного суспільства, Петровська І. О. (2014)
Клиновий Д. В. - Концептуальні засади комплексної оцінки природного багатства України (2014)
Ляшенко Г. П. - Збалансована система показників – необхідний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі нафтовидобувного підприємства), Дерев’янко В. М. (2014)
Мамонова Г. В. - Моделювання методом ієрархій загроз розвитку житлово-комунального господарства, Ружинська Н. О. (2014)
Першко Л. О. - Венчурні фонди як інвестиційні інститути: західний досвід і практика функціонування в Україні, Данькевич А. П. (2014)
Петлін І. В. - Основи визначення та управління ризиками в казначейській системі (2014)
Пілевич Д. С. - Сучасний стан залучення основних джерел інвестицій для розвитку національного господарства (2014)
Поснова Т. В. - Соціальний механізм економічної безпеки (2014)
Тітаренко Г. Б. - Інституціональні інструменти створення ефективної національної інноваційної системи України (2014)
Тимофеєнко С. А. - Визначення зовнішньоекономічного потенціалу регіонів України (на прикладі Одеської області) (2014)
Чернова О. В. - Сучасний стан залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України, Чибіс І. Е. (2014)
Залізко В. Д. - Трансфертне ціноутворення у сфері сільського господарства України: особливості, проблеми, ризики та шляхи їх мінімізації (2014)
Калита Т. А. - Проблеми розвитку пенсійної системи в Україні та шляхи їх розв’язання (2014)
Ліснічук О. А. - Комплексна оцінка платоспроможності машинобудівних підприємств: методологічний і прикладний аспекти (2014)
Побулавець Н. Л. - Вплив грошових переказів трудових мігрантів на економіку країн (2014)
Савенок І. В. - Фінансово-економічні аспекти реформування адміністративно-територіального устрою (2014)
Міщенко Т. М. - Особливості застосування нормативного методу обліку витрат виробництва м’ясопродукції (2014)
Шепиленко В. Ю. - Актуальні питання структурних диспропорцій державного боргу України (2014)
Гордей О. Д. - Фінансова нерівність: причини виникнення та шляхи подолання (2014)
Довгань Л. П. - Новітні зміни у фінансовій звітності та методика їх використання у теорії фінансів (2014)
Євтушенко Г. І. - Удосконалення фінансового забезпечення розвитку гуманітарної сфери: методологічні аспекти управління, Куценко В. І. (2014)
Бедринець М. Д. - Модернізація інструментарію фінансової санації промислових підприємств (2014)
Хмелюк А. А. - Фінансовий моніторинг: суб’єкти та об’єкти в Україні (2014)
Білуха М. Т. - Митний контроль: організація і методологія, Микитенко Т. В. (2014)
Пилипів В. В. - Сучасні форми партнерської взаємодії у сфері оподаткування, Тарангул В. І. (2014)
Антоненко В. М. - Онтологічний аналіз як засіб створення спільного інформаційного простору для підтримки управління процесами оподаткування, Рогушина Ю. В., Сьомка Н. К. (2014)
Биховченко В. П. - Фіскальна політика на шляху зменшення безробіття в Україні (2014)
Демиденко Л. М. - Фіскальна консолідація в забезпеченні стабілізації державних фінансів, Наконечна Ю.Л. (2014)
Єгорова Т. М. - Міністерство доходів і зборів України: координаційно-моніторинговий аспект діяльності (2014)
Занько Б. М. - Визначення фінансового результату від продажу цінних паперів для цілей оподаткування прибутку підприємств (2014)
Коломієць Т. А. - Фіскальні методи державної підтримки АПК як запорука продовольчої безпеки: зарубіжний досвід і Україна (2014)
Лаба М. С. - Фіскальний аспект адміністрування податків в Україні – дослідження понятійного апарату (2014)
Новицька Н. В. - Особливості застосування екологічних податків у сучасних податкових системах (2014)
Панасюк О. В. - Стан та особливості оподаткування фермерських господарств в Україні (2014)
Романенко В. В. - Європейський досвід управління ризиками в оподаткуванні (2014)
Сторожук Ю. О. - Державна стратегія розвитку митної політики в умовах євроінтеграції (2014)
Титул, зміст (2014)
Ангеліна І. - Видатки Державного бюджету України на економічну діяльність: напрями і пріоритети, Макоткіна Л. (2014)
Верещака І. - Формування та економічна сутність державного боргу як складової сфери державних фінансів (2014)
Карлова О. - Проблеми функціонування регіонального ринку юридичних послуг в умовах міжнародної інтеграції (2014)
Лаба М. - Інформаційна складова у фіскальному аспекті адміністрування податків: Україна та зарубіжний досвід (2014)
Меліхов А. - Оцінка результатів функціонування інтегрованих підприємств металургії за показниками конкурентоспроможності (2014)
Пальчик І. - Формування моделей управління логістичними системами товаропросування підприємства (2014)
Панасенко Г. - ІРО - можливості та перешкоди для вітчизняних банківських установ (2014)
Плахотнік О. - Механізм управління трудовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання (2014)
Самойленко Є. - Генезис, структура та форми тіньової економіки в Україні (2014)
Харченко В. - Концептуальні засади формування системи стратегічного управління розвитком підприємства (2014)
Шкільняк М. - Теоретичні основи аналізу вдосконалення механізму управління державною власністю в сучасних умовах (2014)
Біла О. - Українсько-польсько-російські відносини у висвітленні волинської періодики ХІХ - поч. ХХ ст. (2014)
Гайко Г. - Традиції та вірування гірників середньовічної Європи як організаційний фактор становлення й розвитку гірничих спільнот, Білецький В. (2014)
Захарчук О. - Передумови та розвиток діяльності Сортівничо-насінньового управління Цукротресту (2014)
Левик Б. - Концепція Балто-Чорноморського союзу і пострадянський простір (2014)
Мосорко М. - Зміна соціально-правового статусу поляків Галичини в умовах німецького окупаційного режиму (1941-1944 рр. ) (2014)
Алієва О. - Погляд на процес формування техносфери крізь призму еволюційної теорії Чарльза Дарвіна (2014)
Білокопитова Н. - Аксіологічний підхід до симбіотичних україно-тюркських відносин (2014)
Лещинський А. - Тема теософії О. П. Блаватської та "Живої Етики" О. І. Реріх у гуманітарній науці: на перехресті релігієзнавства та сходознавства (2014)
Мальцева О. - Сміх як чинник формування національно-культурної та соціальної ідентичності українського козацтва (2014)
Скиртач В. - Феноменологічні стратегії дослідження психічно хворого суб'єкта (2014)
Туренко О. - Інтенції св. Августина в питанні синхронізації індивідуального і колективного в царині політичного (2014)
Щепанський В. - Рецепція середньовічної антропології в "Треносі" Мелетія Смотрицького (2014)
Титул, зміст (2014)
Білоус В. Т. - Конституційно-правові основи оподаткування в Україні та Італії, Оніщик Ю. В. (2014)
Бригінець О. О. - Вплив корупції на рівень фінансової безпеки держави (2014)
Діордіца І. В. - Практика застосування адміністративними судами положень Закону України "Про судовий збір” (2014)
Кимлик Р. В. - Гносеологічні та правові засади доказування у справах про адміністративні порушення неповнолітніх (2014)
Лівак П. Є. - Обов’язкове медичне страхування – важливий аспект забезпечення прав громадян України на медичну допомогу (2014)
Онишко О. В. - Оперативна система протидії корупції як складова правового механізму її попередження і подолання (2014)
Самофалов Л. П. - Деякі аспекти генезису політичної влади (на прикладі Росії та України), Самофалов О. Л. (2014)
Чайка В. В. - Фінансово-правова природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2014)
Яцик Т. П. - Особливості інформаційного тероризму як одного із способів інформаційної війни (2014)
Грищук В. Л. - Відповідальність органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні: правовий аспект (2014)
Єфіменко Л. Л. - Сучасний розвиток обліку в Державній казначейській службі України: організаційно-правові аспекти (2014)
Завидняк І. О. - Благодійні організації як інститут громадянського суспільства (2014)
Рябуш Л. А. - Оподаткування операцій з реалізації майна в податковій системі України (2014)
Свириденко В. М. - Нові підходи до побудови відносин між платниками податків і контролюючими органами (2014)
Талах А. М. - Адміністративно-правові заходи попередження податкових правопорушень у загальній системі профілактики правопорушень (2014)
Данкович Н. О. - Напрями вдосконалення міжнародного співробітництва органів прокуратури в кримінальному провадженні в Україні (2014)
Топчій В. В. - Зупинення досудового розслідування для виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва, Йовенко І. І. (2014)
Цимбал П. В. - Процесуальна необхідність визначення принципів здійснення міжнародного розшуку осіб, Ляшук О. М. (2014)
Власова Г. П. - Європейський досвід застосування спрощеного кримінального судочинства (2014)
Гарбовський Л. А. - Процесуальні гарантії захисту прав потерпілого у кримінальному процесі України, Цимбал Т. Я. (2014)
Грицюк І. В. - Право потерпілого на відшкодування (компенсацію) шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (2014)
Дідківська Г. В. - Філософські аспекти природи людини і права, Антонюк А. Б. (2014)
Завидняк В. І. - Прецедент як правова норма в англосаксонській системі права (2014)
Кимлик Н. В. - Характеристика способів вчинення злочинів, пов’язаних із корупційними діями (2014)
Сіренко О. В. - Потерпілий у криміналістичній характеристиці крадіжок, грабежів та розбійних нападів, вчинених неповнолітніми (2014)
Фаринник В. І. - Відсторонення від посади: кримінальний процесуальний аспект (2014)
Жерж Н. А. - Пошуковий портрет злочинця: зарубіжній та вітчизняний досвід (2014)
Ігнатюк О. В. - Ухвалення судових рішень судом першої інстанція в кримінальному провадженні України (2014)
Лазебний А. М. - Залучення спеціаліста для проведення окремих слідчих розшукових дій (2014)
Лисенко О. В. - Використання інформаційних технологій для розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2014)
Лужецька О. Р. - Предмет злочинного посягання в системі криміналістичної характеристики вимагання (2014)
Мілевська А. О. - Способи підробки нотаріальних документів та їх ознаки (2014)
Мілевський О. О. - Особливості розслідування кримінальних правопорушень у Чорнобильській зоні відчуження (2014)
Мілевський О. П. - Ознаки системності і структурованості судового провадження в кримінальному процесі України (2014)
Амеліна А. С. - Питання суперечливості правових норм у Цивільному та Господарському кодексах України (2014)
Іванов С. О. - Правова природа договорів, укладених у межах здійснення державних закупівель, Сніцар І. В. (2014)
Яфонкін А. О. - Вирішення окремих земельних спорів у господарських судах України (2014)
Москаленко О. М. - Роль Європейського Парламенту в зовнішніх відносинах ЄС на початку інтеграційних процесів (2014)
Яцишин Н. Г. - Міжнародно-правові акти – правова основа захисту національних меншин у міжвоєнний період (2014)
Титул, зміст (2014)
Богачов С. - Проблеми міського управління в надзвичайних та кризових ситуаціях, Мельникова М. (2014)
Герман Л. - Новітні тенденції забезпечення людського розвитку в умовах глобалізації, Остапчук Д. (2014)
Доскочинська Л. - Аналіз впливу глобалізації на ціну золота (2014)
Курант Т. - Електронна комерція як спосіб задоволення попиту на онлайн-ринку (2014)
Плахотнік О. - Особливості управління інвестиціями підприємства (2014)
Стрельцова Н. - Організаційно-аналітичні засади забезпечення діагностики людського капіталу (2014)
Харченко А. - Класифікація роздрібного банківського кредитування (2014)
Хмелюк А. - Роль фінансового моніторингу в системі фінансового контролю (2014)
Худоба К. - Обґрунтування вибору стратегії забезпечення ефективності інноваційного проекту (2014)
Чорна Н. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток аграрного бізнесу України, Чорний Р. (2014)
Швецова Н. - Генезис та еволюція поняття "інвестиції" (2014)
Гайко Г. - Сакральна складова феномена відкриття й освоєння перших металів, Білецький В. (2014)
Левик Б. - Геополітичне становище посткомуністичної Росії (2014)
Папазова А. - Єзуїтські аптеки, лікарні та інфірмерії східнослов'янського регіону в останній третині XVI - першій половині XVII ст. (2014)
Петров О. - Місіонерська та культурно-просвітницька діяльність релігійних організацій на Донеччині в сучасний період (кін. 90-х ХХ ст. - поч. ХХІ ст. ) (2014)
Петрова І. - Генеральне межування Південної України (історико-правовий аспект) (2014)
Подгайко М. - Проблеми радянської історіографії у вивченні Ніжинського грецького магістрату та Маріупольського грецького суду (2014)
Янчук О. - Українська громада Польщі в парламентських виборах 1989 р. (2014)
Задоянчук О. - Роль процесу медіатизації релігії в соціально-політичних процесах сучасності (2014)
Левченко Т. - Інтерпретації концепту віри в сучасній католицькій теології (2014)
Скиртач В. - Концептуалізація психічно хворого суб'єкта в антипсихіатрії (2014)
Туренко О. - Prima ratio європейської індивідуалізації - інтерпретація смислу терміна "haecceitas" в метафізиці Дунса Скота (2014)
Алексєєва Г. А. - Османська пам’ятка XVII століття "Fetih-name-i Kamaniçe" ("Книга про завоювання Кам’янця-Подільського") (2008)
Арнаут Ф. І. - Пісні у гагаузів. Поняття жанру "тюркю" (2008)
Богдан Л. В. - Особливості графічного оформлення лексичних одиниць в японській дитячій літературі (на матеріалі казок) (2008)
Гринь Т. А. - Відображення авторського світогляду Ісікава Такубоку у "Щоденнику, написаному латиницею" (2008)
Зінько С. Ю. - Фемінізм в ісламі: історія і сучасність (2008)
Кравцов С. Б. - Останні володарi дiаманта Кох-i-Нур магараджi Ранджит Сингх та Ділiп Сингх (2008)
Мурашевич К. - Віддзеркалення архетипів сну і тіні у творчості поетів Лі Бо (701–762) і Ду Фу (712–770) (2008)
Осадча Ю. Б. - Джерела формування класичної арабської медичної термінології в період Аббасидів (2008)
Остапчук А. Л. - Способи вираження темпоральної локації в китайській мові (2008)
Покровська І. Л. - Національно-культурна специфіка лексичної системи сучасної турецької мови (2008)
Радівілов Д. A. - Ібадитська критика шиїзму: оцінка халіфату Абу Бакра (2008)
Рижук І. П. - Критерії виділення частин мови в європейській та арабській лінгвістичних традиціях (2008)
Сіновець П. - Ізраїльська ядерна програма (аналіз розвитку) (2008)
Сліпченко О. В. - Філософські категорії Де (德) та Хе (和) в ідіоматичних зворотах китайської мови (2008)
Станішевська О. Б. - Термін метафора в іранській та європейській лінгвістичних традиціях (2008)
Стельмах М. Ю. - Модальні функції дієслівних часових форм в класичній перській мові (на матеріалі "Шагнаме” (2008)
Тарасова Ю. І. - Елементи міжкультурного впливу в лексиці молодіжного сленгу сучасної китайської мови (2008)
Телешун К. О. - Європеїзми у складі турецької фахової мови торгівлі (2008)
Усеинов Т. Б. - Восхваление местности в средневековой крымскотатарской поэзии (2008)
Шаглі Г. І. - Фрагменти тюркської мовної картини світу (2008)
Шпорт К. С. - Сільський роман у турецькій літературі (2008)
Горлов О. І. - Перспективи удосконалення бази даних овець на сучасному етапі, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П., Щербаков А. В. (2011)
Гратило О. Д. - Інтродукція костриці борознистої як пасовищної культури для овець, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2011)
Жулінська О. С. - Вплив тканинного препарату з овечої плаценти на фізіологічні показники баранів-річняків, Лобачова І. В. (2011)
Івіна-Маляренко О. С. - Тонина вовни вівцематок таврійського типу асканійсьбкої тонкорунної породи з різною густотою вовнового покриву (2011)
Польська П. І. - М’ясна продуктивність помісних баранців, одержапних від схрещування вівцематок асканійської м’ясо-вовнової і плідників асканійської каракульської порід, Яковчук В. С. (2011)
Свістула М. М. - Відгодівельні якості овець асканійської селекції, Скрепець В. І., Деменська Н.М., Єфремов Д. В., Горб С. В. (2011)
Адміна Н. Г. - Вплив бугапїв-плідників на екстер’єр дочок (2011)
Буюклу Г. І. - Моніторинг червоної стоепової породи, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Писаренко А. В. (2011)
Вороненко В. І. - Генетична структура ліній тапврійського типу української червоної молочної породи за антигенами і алелями груп крові, Назаренко В. Г., Писаренко Н. Б., Рукавникова Г. І. (2011)
Вороненко В. І. - Методологічні засади створення гібридних стад м’ясної худоби, Омельченко Л. О. (2011)
Вороненко В. І. - Збереження генофонду сірої української породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2011)
Іляшенко Г. Д. - Зажиттеве прогнозування забійних якостей бугайців молочних порід, Полупан Ю. П. (2011)
Козир В. С. - Динаміка показників спадковості господарських ознак у корів різних груп в залежності від генотипу та генеалогії, Мовчан Т. В. (2011)
Кравченко Ю. С. - Вирощування ремонтних телиць на раціонах з різним рівнем зелених кормів (2011)
Михальченко С. А. - Біоенергетична ефективність виробництва високоякісної яловичини при інтенсивному вирощуванні бугайців (2011)
Михальченко С. А. - Перетравність поживних речовин різноструктурних раціонів при відгодівлі бугайців, Кравченко Ю. С., Білий В. П. (2011)
Олійник С. О. - Визначення оптимальних кліматичних параметрів для інноваційної системи вирощування тварин у центральному регіоні України (2011)
Омельченко Л. О. - Формування м’ясної продуктивності у тварин таврійського типу південної м’ясної породи, Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2011)
Писаренко А. В. - Розвиток ремонтних телиць генофондового стада червоної степової породи (2011)
Приходько М. Ф. - Вплив сезону року на продуктивність і якісних склад молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2011)
Приходько М. Ф. - Технологічні властивоті молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2011)
Русько Н. П. - Вплив рівня соматичних клітин у молоці на його склад та гатунковість (2011)
Свістула М. М. - Соєво-пшенична паста у повнораціонних кормосумішках для високопродуктивних корів, Скрепець В. І., Деменська Н. М., Єфремов Д. В., Горб С. В., Осіпенко С. Б. (2011)
Цюпко В. В. - Склад молока корів в різні сезони року по стаду ДПДГ "Кутузівка" (2011)
Безверха Л. М. - Багатоплідність свиноматок великої білої породи за використання метаболічного препарату нейтропної дії, Шеремета В. І. (2011)
Герасименко В. В. - Імуногенетичні маркери і продуктивність свиней асканійської селекції, Скрепець К. В., Карвацька І. М., Смолянець Т. І. (2011)
Горб С. В. - Нова кормова добавка на основі гідробіонтів для молодняку свиней (2011)
Дудка О. І. - Комбінаційна здатність ліній свиней української степової рябої породи (2011)
Івін А. М. - Оцінка кнурів-плідників за різними категоріями родичів та власною продуктивністю (2011)
Маслюк А. М. - Динаміка відтворювальних якостей свиноматок-першопоросок української степової білої породи шести поколінь (2011)
Топчій Л. І. - М’ясні якості свиней асканійського типу української м’ясної породи (2011)
Церенюк О. М. - Реципрокні схрещування великої білої з породами ландрас та уельс, Акімов О. В., Хватова М. А. (2011)
Шульга Ю. І. - Досвід використання імуногенетичних маркерів при створенні нової лінії свиней української степової білої породи, Герасименко В. В., Скрепець К. В., Маслюк А. М. (2011)
Шульга Ю. І. - Ступінь реалізації генетичного потенціалу продуктивності свиней, Попов В. М. (2011)
Супрун І. О. - Порівняльний аналіз промірів в родинах коней орловської рисистої породи (2011)
Остапенко В. І. - Генетичний тягар в популяціях курей різного напрямку продуктивності (2011)
Резюме (2011)
Resume (2011)
Футько Х. В. - Цистатин С та його значення в діагностиці гепаторенального синдрому у хворих на цироз печінки, Сірчак Є. С., Авдєєв В. В., Архій Е. Й., Русин В. І. (2011)
Рамалданов С. К. - Мониторинг внутрибрюшного давления у больных, оперированных по поводу послеоперационных вентральных грыж (2011)
Іскра Н. І. - Медикаментозний фактор у регресії фіброзних змін долонного апоневрозу як засіб покращення результату оперативного лікування контрактури Дюпюїтрена, Гур’єв С. О., Кузьмін В. Ю. (2011)
Шадрин О. В. - Методы эндоскопической диагностики рубцовых процессов в большом сосочке двенадцатиперстной кишки (2011)
Вільцанюк О. А. - Нові підходи до профілактики нагноєння післяопераційної рани, Лутковський Р. А., Хуторянський М. О. (2011)
Бойко В. В. - Неорганные опухоли забрюшинного пространства: диагностика и хирургическое лечение, Далавурак В. П., Савви С. А., Лыхман В. Н., Тарабан И. А., Воробьев Ф. П., Омельченко В. Ф., Старикова А. Б. (2011)
Ищенко Р. В. - Ультразвуковая томография в оценке эффективности внутриартериальной полихимиотерапии метастазов в печень опухолей желудочно-кишечного тракта, Сидюк А. В., Совпель И. В. (2011)
Шуба Д. Г. - Морфометрическая характеристика почечных пирамид нижнего конца почки человека в возрастной группе от 41 до 50 лет (2011)
Дужий І. Д. - Жирова емболія у травматології, Яковенчук Н. М., Ель-Асталь Раєд Зіяд, Харченко С. В. (2011)
Дужий І. Д. - Пошкодження селезінки при поєднаній краніоабдомінальній травмі, Шевченко В. В., Шевченко В. П. (2011)
Польовий В. П. - Комплексне лікування хворих на розповсюджені форми перитоніту, Вознюк С. М. (2011)
Курсов С. В. - Поиск оптимальной величины центрального венозного давления при абдоминальном сепсисе (2011)
Карташов С. М. - Влияние объема циторедуктивных операций и метилирования генов RASSF и GST на рецидивирование рака яичника, Гагуа М. Н. (2011)
Бездетко П. А. - Результаты исследования возрастных структурных особенностей аккомодационного аппарата глаза у пациентов с пресбиопией, Щадных М. А., Заволока О. В. (2011)
Бездітко П. А. - Вивчення частоти виникнення проліферативної вітреоретинопатії при проникаючих травмах очного яблука в ранньому післятравматичному періоді залежно від локалізації місця виникнення травм, Левченко Л. І., Мартиненко М. В., Мараховський В. А. (2011)
Недзвецкая О. В. - Ультразвуковая биомикроскопия переднего отдела глаза экспериментальных кролей после операций вискоциклоиридоретракции с иссечением эписклеры и иридоциклоретракции, Кузьмина-де-Гутарра О. В. (2011)
Стариков В. И. - Актуальные вопросы хирургии рака пищевода и гастроэзофагеального рака (2011)
Бойко В. В. - Избыточная масса тела — только косметологическая проблема?, Павлов А. А. (2011)
Тарабан И. А. - Абдоминопластика: история, развитие, современное состояние проблемы, Прасол В. А., Мишенина Е. В. (2011)
Гречихин Г. В. - Современные подходы к лечению гиперспленизма с применением эндоваскулярных технологий (2011)
Завгородня Н. І. - Визначення оптимального рівня резекції кишки при гострій непрохідності кишечнику (2011)
Бойко В. В. - Пилетромбоз как причина ишемии кишечника - казуистика или крайне тяжело диагностируемая патология?, Тарабан И. А., Грома В. Г. (2011)
Хижняк А. А. - Возможности снижения кровопотери при обширных резекциях печени, Козлова Т. В., Скорый Д. И., Малоштан А. В. (2011)
Лебедь П. Б. - Миниинвазивные методы в диагностике и лечении закрытых абдоминальных травм паренхиматозных органов (2011)
Бойко В. В. - Хирургическая тактика у больных с колото-резаными ранениями печени с применением видеолапароскопических технологий, Тарабан И. А., Замятин П. Н., Гафт К. Л., Черняев Н. С. (2011)
Прийменко Д. С. - Факторы риска язвообразования у больных с синдромом диабетической стопы (2011)
Гаджиев Дж. Н. - Состояние системных и местных показателей липопероксидации при хроническом геморрое, Мамедов Б. Б., Гаджиев Н. Дж., Тагиев Э. Г. (2011)
Татьяна Ивановна Тихонова (К 100-летию со дня рождения) (2011)
Памяти Александра Васильевича Береснева (2011)
Памяти Владимира Петровича Далавурака (2011)
Памяти Евгения Павловича Яковцова (2011)
Дєнєжкін М. М. - Проблеми проведення комплексного огляду сектора безпеки та оборони України: погляди на його організацію та вирішення завдань, Крикун П. М., Руснак І. С. (2014)
Павленко В. І. - Політика безпеки і воєнно-політичні відносини Болгарії, Бочарніков В. П., Свєшніков С. В. (2014)
Горовенко В. К. - Актуальні проблеми сектора безпеки та оборони України, Тютюнник В. П. (2014)
Шишолін П. А. - Побудова системи охорони українсько-російського державного кордону та адміністративного кордону з АР Крим (2014)
Суботін В. О. - Забезпечення прикордонної безпеки України в умовах збройного конфлікту, Ананьїн О. В. (2014)
Пунда Ю. В. - Трансформація системи управління збройними силами: досвід США та реалії України, Гребенюк М. В. (2014)
Філістєєв Д. А. - Проблеми застосування апаратури споживачів інформації глобальних навігаційних супутникових систем у Збройних Силах України, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Шуригін О. В. (2014)
Школяренко В. В. - Шляхи підвищення ефективності управління в системі підготовки військових кадрів для національних контингентів та персоналу (2014)
Summaries (2014)
Дем’яненко С. Д. - Теоретичні засади метамовних проявів у дітей дошкільного віку (2012)
Дереча А. А. - Розвиток вербальної креативності підлітків за допомогою тренінгової програми (2012)
Зачесова И. А. - Выражение интенций в детских диалогах и их распознавание детьми и родителями, Гребенщикова Т. А. (2012)
Калмикова Л. О. - Теорія формування у дітей дошкільного віку мовленнєвої діяльності (2012)
Карп’юк М. Д. - Медитація як засіб самореалізації та самооздоровлення в життєпросторі студентів ПТНЗ (2012)
Корніяка О. М. - Розвиток комунікативної компетентності фахівця: традиції та інновації (2012)
Король Л. Д. - Емпіричний аналіз толерантності та інтолерантних установок особистості в умовах білінгвізму (2012)
Кючуков Х. С. - Лексическое богатство и теория сознания двуязычных детей, Юсева В. Р. (2012)
Мазуренко В. А. - Мовлення як предмет нейропсихологічного і психолінгвістичного дослідження (2012)
Новикова Г. П. - Формирование языковой компетенции студента в социально-культурном пространстве ВУЗа (2012)
Орап М. О. - Психологічний аналіз поняття "мовленнєва організація особистості” (2012)
Перхайло Н. А. - Психолінгвістичні засади формування текстотворчої компетентності старшокласників (2012)
Пилипенко Н. Г. - Психолінгвістичні аспекти дослідження проблеми життєвих стратегій особистості (2012)
Репецька А. В. - Психосемантичний підхід щодо дослідження екзистенціальної рефлексії особистості (2012)
Ривина Е. К. - Язык изобразительного искусства в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного и младшего школьного возраста (2012)
Хворост Х. Ю. - Психологічні особливості прояву інформаційної позиції майбутніх фахівців документознавства та інформаційної діяльності (2012)
Яценко Т. С. - Визуализация психического в целях его глубинного познания (2012)
Герцовська Н. О. - Психолінгвістичні аспекти лексико-семантичних полів успіху (на матеріалі англійської та української мов), Гутиряк О. І. (2012)
Горлачева В. В. - Манипулятивная направленность коммуникативных стратегий рекламы мобильных телефонов (2012)
Кушмар Л. В. - Характеристика лексичного та асоціативного значень понять економічної сфери використання (2012)
Мелкумова Т. В. - Поліфункційність риторичних фігур (2012)
Ringblom N. - Language separation in early childhood: one system or two? (2012)
Селіванова О. О. - Когнітивне підґрунтя метафоричної номінації (2012)
Слєпиніна Н. О. - Концепт, поняття, слово, значення: теоретичні проблеми розмежування (2012)
Трифонов Р. А. - Письменницька метамовна рефлексія загально-концептуального спрямування, відображена в інтерв’ю, Якименко О. О. (2012)
Христич Н. С. - Стилістичний повтор як ефективний засіб психологічного впливу (на матеріалі виступу англійських політиків) (2012)
Цейтлин С. Н. - Количественно-именные сочетания русского языка в онтолингвистическом аспекте, Рогожкина Г. С. (2012)
Швець Т. А. - Національна специфіка фразеологічних одиниць французької мови як засіб самовираження народу-творця (2012)
Бутиріна М. В. - Реклама та зв’язки з громадськістю: технологічний вимір (2012)
Грейліх О. О. - Культура мовлення вчителя як передумова ефективної професійної діяльності (2012)
Мельниченко С. А. - Соціально-психологічні особливості спілкування підлітків у скаутській організації (2012)
Мороз В. Я. - Теоретична рефлексія понять "модель”, "моделювання”, "картина світу”, "модель світу” у парадигмі соціальних комунікацій (2012)
Нагорняк М. В. - Формування мовленнєвої особистості майбутнього радіожурналіста (на матеріалах навчальної інформаційної програми "Студентська хвиля”) (2012)
Нікітчина С. О. - Cпілкування студентів ВНЗ з викладачами засобами дидактики як умова забезпечення ефективності сучасних комунікативних технологій (2012)
Сербін С. М. - Рефлексія в прямоефірному мовленні (2012)
Тонкіх І. Ю. - Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ (2012)
Федосєєва І. В. - Особливості вивчення комунікативної толерантності студентів ВНЗ (2012)
Рудік О. М. - Стан та актуальні проблеми ґендерної рівності крізь призму Глобального індексу ґендерного розриву-2014 (2014)
Кравченко В. В. - Проблеми законодавчого закріплення компетенції місцевого самоврядування в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Квітка С. А. - Взаємовідносини держави та бізнесу: мінливий баланс впливу (2014)
Бородін Є. І. - Досвід нормативно-правового регулювання місцевого самоврядування в зарубіжних країнах (2014)
Балін В. А. - Досвід державного управління автомобільними перевезеннями в УРСР (2014)
Івасенко С. М. - Організаційно-управлінські засади протидії корупції в правоохоронних органах (2014)
Cальнікова О. Ф. - Аналіз та систематизація досвіду державного управління оборонно-промисловим комплексом Російської Федерації, Ситник Г. П. (2014)
Слобожан О. В. - Унормування адміністративних про­цедур як напрям удосконалення правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Баштанник А. Г. - Удосконалення організаційно-правового забезпечення механізмів регулювання діяльності органів державної влади у процесі адміністративної реформи (2014)
Соколовська О. О. - Smart City: використання інформаційно-комунікативних технологій у місцевому самоврядуванні (2014)
Семенов М. В. - Європейський досвід форсайт-досліджень розвитку міст і регіонів (2014)
List of articles in 2014 (2014)
Тараріко Ю. О. - Створення біоенергетичних агроекосистем у контексті уповільнення процесів опустелювання, Дацько Л. В. (2014)
Онук Л. Л. - Типи торфів басейну річки Ствига та їх фізико-хімічні особливості, Коніщук В. В. (2014)
Наконечний І. В. - Еколого-гідрологічні та гідрохімічні чинники циклічних сукцесій водних екосистем Тилігульського лиману, Даниленко В. Л. (2014)
Гудзевич А. В. - Формування і динаміка техногенного псевдокарстового ландшафту в умовах Придністровсько-Східноподільської височинної області (2014)
Єгорова Т. М. - Еколого-геохімічні процеси функціонування агроландшафтів (2014)
Ландін В. П. - Акумуляція радіонуклідів макроміцетами в Українському Поліссі, Гродзинська Г. А. (2014)
Биндич Т. Ю. - Дистанційне визначення моніторингових ділянок на ерозійно небезпечних землях (2014)
Лисак О. О. - Екологічний стан штучно створених декоративних водойм для адаптації Cyprinus carpio koi, Шевченко П. Г. (2014)
Шум І. В. - Актуальна кислотність темно-сірого опідзоленого ґрунту за впливу дубових полезахисних лісових смуг (2014)
Мурач О. М. - Формування симбіотичного апарату гороху за впливу бактеріальних препаратів, мікроелементів і стимулятора росту, Волкогон В .В. (2014)
Марютін О. Ф. - Шкодочинність домінуючих хвороб грибної етіології на рослинах огірка в тепличних агроценозах, Яровий Г. І. (2014)
Василенко М. Г. - Регулятори росту рослин природного походження на посівах пшениці ярої в умовах Північного Лісостепу України, Драга М. В., Зацарінна Ю. О., Бакай І. Д. (2014)
Галиш Ф. С. - Продуктивність культур сівозміни та родючість чорнозему опідзоленого за впливу гірчиці білої, Войтова Г. П. (2014)
Сайдак Р. В. - Залежність ефективності добрив від гідротермічних умов (2014)
Гулай О. В. - Алелопатичний вплив рослин роду Salix на популяції бактерії Erysipelothrix rhusiopathiae (2014)
Фельбаба-Клушина Л .М. - Динаміка ареалу Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer (Lemnaceae) та асоціації Lemno gibbae-Wolffietum arrhizae Slavnic 1956 на Закарпатті, Воткальчук К. А. (2014)
Kozyniatko T. - Ecological and ceonotic characteristics of Schoenus ferruginues l. population on the territory of "Kempa" botanical reserve (2014)
Korol L. - Barley genotypes identification of seed prolamine by electrophoretic spectrum, Prysiazhnyuk L., Goncharova S., Kostenko A., Korovko I. (2014)
Маціборук П. В. - Вплив популяції бобра європейського на лісові екосистеми Українського Полісся (2014)
Boyalska O. - Dynamics of flue morbidity among the population of Zhytomyr region, Kyrychuk I., Shpyta O., Boyko A. (2014)
Тамір Б. А. - Агроекологічний стан селітебних територій Житомирської області (2014)
Семен О. Т. - Технологія вирощування гарбуза мускатного в зоні Степу України (2014)
Бойко О. А. - Біотехнологічні процеси в грибництві за вирощування Basidiomycetes, Космідайло Т.В. (2014)
Від редколегії (2010)
Артюхова В. В. - Психологічні фактори формування терапевтичного альянсу у лікарів (2010)
Габелкова О. Є. - Особистісні особливості спортсменів які впливають на досягнення високих командних результатів (2010)
Гимаева Ю. А. - Принципиальные подходы к определению понятий индивида, личности и индивидуальности (2010)
Глебова Н. В. - Особенности моральной саморегуляции современных дошкольников: сравнительно-исторический анализ (2010)
Головнева И. В. - О тенденциях изменения гендерной идентичности (2010)
Гришко А. А. - Ранние психические травмы и их влияние на личность девочек-подростков, страдающих нарушениями полового развития и менструальной функции (2010)
Гулый Ю. И. - Дослідження комплексу факторів, що визначають функціонування мнемічних та інтелектуальних процесів білінгва в ситуації російсько-української двомовності (2010)
Дементий Л. И. - Ответственность как способ жизнедеятельности и личностный ресурс (2010)
Долгополова Е. В. - Психокоррекция нарушений родительско-детского эмоционального контакта, Терещенко Н. Н. (2010)
Дрогваленко О. В. - Фактори розвитку особистості професіонала (2010)
Жидко М. Е. - Межличностная созависимость у мужчин: полоролевые аспекты (2010)
Жорник Е. В. - Функциональная структура сложноорудийного действия (2010)
Заика Е. В. - Игровой тренинг познавательных процессов учащихся: сущность и основные направления работы (2010)
Зотова Л. М. - Основные истоки антропоцентрической концепции душевного здоровья (2010)
Зуєв І. О. - Особливості представлення інформації в різних репрезентативних системах (2010)
Коньшина Г. Є. - Фактори становлення соціальної пам’яті (2010)
Кочарян А. С. - Полоролевое пространство личности (2010)
Кочарян А. С. - Психотерапевтический контекст переживания, Лисеная А. М. (2010)
Кочарян И. А. - Метод процессуальной провокации в психотерапии (2010)
Крейдун Н. П. - Нормативна регуляція поведінки особистості: психологічний аспект (2010)
Кряж И. В. - Психологический анализ антропоцентризма (2010)
Кузнєцов М. А. - Емоційна пам’ять людини (2010)
Кукуруза А. В. - Раннее вмешательство – семейно-центрированная модель помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с нарушениями развития (2010)
Кучерова А. В. - Краткосрочная психодинамическая психотерапия – история, теория и ее практическое применение при работе с подростками (2010)
Лець Ю. А. - Особистісне самовизначення старшокласника в системі розвивального навчання (2010)
Луценко Е. Л. - Эффективность психофизиологических тренингов с биологической обратной связью при разных особенностях личности (2010)
Меднікова Г. І. - Онтологічний аспект самосвідомості особистості (2010)
Москаленко В. В. - Психологічні особливості прояву асоціальної поведінки підлітків (2010)
Наумчик Н. В. - Тенденции поведения и их природно-динамические основания (2010)
Невельська-Гордєєва О. П. - Психологічні аспекти субкультури в контексті нормативного поля (2010)
Ніколаєвська А. М. - Абсолютна мораль в умовах глобалізації: соціологічні аспекти проблеми (2010)
Павленко В. Н. - Этнопсихологическое направление в работе факультета психологии (2010)
Пальм Г. А. - Психологические аспекты проблемы смысла жизни (2010)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної ідентичності особистостей з різним стажем професійної діяльності (2010)
Привалова Н. Н. - Некоторые проблемы клинической нейропсихологии (2010)
Репкина Н.В. - Проблема субъекта в теории учебной деятельности (2010)
Селезнева О. С. - Психологические особенности личности женщин, перенесших радикальную мастэктомию (2010)
Толкачова О. М. (Погребняк О. М.) - Особливості особистості вчителя в системі розвивального навчання (2010)
Фаворова Е. Н. - Динамика культурно-исторических параметров определения женской полоролевой идентичности (2010)
Фролова Е. В. - Анализ стилевых особенностей восприятия: психолого-педагогические аспекты (2010)
Хомуленко Т. Б. - Організмічний підхід у прикладному контексті генетичної психології (2010)
Чайкіна Н. О. - Специфіка професійної адаптації практичних психологів (2010)
Швалб Ю. М. - Жизненный опыт как проблема психологии сознания (2010)
Шевченко Л. О. - Соціально-психологічні особливості корисливо-насильницьких злочинців (2010)
Шестопалова Л. Ф. - Терапевтичне середовище медичного закладу психоневрологічного профілю: медико-психологічні проблеми (2010)
Яновська С. Г. - Ціннісний аспект ставлення до грошей та особливості грошової задоволеності підприємців (2010)
Біловодська О. А. - Стратегічні пріоритети діяльності міжнародних роздрібних мереж (2014)
Гончарова К. В. - Сучасні теоретичні підходи оцінки економічного добробуту у міжнародній економічній статистиці (2014)
Дугінець Г. В. - Дослідження проявів енергетичної кризи в умовах глобалізації (2014)
Москаленко К. І. - Складові адаптивного планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2014)
Stezhko N. V. - Regulating mechanism of global food trade in current conditions (2014)
Алієв Р. А. - Теоретичні аспекти регіональної стратегії розвитку житлового будівництва (2014)
Антонюк О. П. - Дослідження залежності науково-технічного прогресу від обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт (2014)
Баландіна І. С. - Принципи та критерії оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів у будівництві (2014)
Ватченко О. Б. - Етапи життєвого циклу кластера та особливості їх розвитку в Україні, Борншайн О. О. (2014)
Головня Ю. І. - Детермінанти розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні (2014)
Григораш О. В. - Доходність місцевих бюджетів від малого підприємництва: оцінка та вдосконалення (2014)
Томчук-Пономаренко Н. В. - Падіння рівня життя як чинник демографічної кризи в Україні (2014)
Шевченко І. Ю. - Тенденції та закономірності розвитку ринку продажу автомобілів в Україні (2014)
Бухтіарова А. Г. - Особливості функціонування систем страхування вкладів: міжнародний досвід (2014)
Гук О. В. - Формування системи управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства, Пономар Н. В. (2014)
Загорельська Т. Ю. - Прогнозування фінансової безпеки підприємства (2014)
Кошельник В. М. - Оцінка можливостей та резервів розвитку сільськогосподарських підприємств в контексті їх ресурсного забезпечення (2014)
Кроніковський Д. О. - Методологія оцінки ефективності контролінгу в розрізі стратегії підприємства (2014)
Морозова Є. П. - Впровадження аутсорсингу в інноваційну діяльність підприємств будівельної галузі, Лаже М. В. (2014)
Папіж Ю. С. - Визначення територіально-виробничих кластерів для гірничодобувних регіоні (2014)
Пуліна Т. В. - Визначення потенціалу кластеризації провідних галузей промисловості запорізького регіону, Подставка В. В. (2014)
Соколы И. И. - Сущность и значение инноваций в эффективной инновационной деятельности предприятий, Аль-Мула Али К. (2014)
Турко М. О. - Облік розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів, Макарова Г. С., Чорноусова К. В. (2014)
Хаджинова Е. В. - Теоретические подходы к управлению предпринимательскими сетями и отношениями в них (2014)
Чорнорот Я. О. - Економіко-математичне моделювання з використанням теорії функцій комплексних чисел (2014)
Пам’яті ректора Тернопільського Державного Медичного Університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України заслуженого діяча науки і техніки професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Михайловська Н. С. - Вплив перенесеної негоспітальної пневмонії на розвиток кардіоваскулярних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця, Кулинич Т. О., Кулинич О. В. (2014)
Посохова К. А. - Вплив кверцетиновмісних сполук на стан міокарда при цукровому діабеті 2 типу, Стечишин І. П., Підгірний В. В. (2014)
Тригубчак О. В. - Маркетингові дослідження ринку шипучих таблеток (2014)
Авдєєв О. В. - Динаміка фізико-хімічних показників ротової рідини дітей при лікуванні гінгівіту (2014)
Бойко Л. А. - Активність біоенергетичних процесів у органах щурів після ураження їх тетрахлорметаном та карбофосом, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2014)
Боярчук О. Р. - Сезонні особливості гострої ревматичної лихоманки у дітей (2014)
Вакуленко Д. В. - Алгоритм призначення і проведення процедури масажу для застосування в інформаційній системі фізичної реабілітації, Вакуленко Л. О. (2014)
Вельчинська О. В. - Вивчення можливості лікування саркоми 45 хіміко-біологічним аддуктом 1,1-біс-(5-бромопіримідин-2', 4'-діон-1'-іл)-2-бромо-2'-хлороетилену та бактерійного лектину (2014)
Волошин О. С. - Особливості психофізіологічного стану в осіб з різним індексом Руф’є, Чень І. Б., Волошин В. Д. (2014)
Герасимець І. І. - Дослідження гепатопротекторних властивостей настойки та екстракту з листя шовковиці чорної на моделі парацетамолового гепатиту (2014)
Гунас І. В. - Зміни відносного об’єму пошкоджених ділянок легень у щурів протягом місяця після локальної гіпертермії шкіри та при корекції колоїдними гіперосмолярними розчинами, Макарова О. І., Очеретнюк А. О., Прокопенко С. В. (2014)
Демкович А. Є. - Патогенетичні основи моделювання постекстракційного альвеоліту у щурів, Бондаренко Ю. І. (2014)
Забігайло Ю. С. - Маркетинговий аналіз лікарських препаратів для лікування гіпотиреозу на фармацевтичному ринку України (2014)
Зарівна Н. О. - Вибір ексципієнтів для отримання порошкової маси з ефірною олією чебрецю звичайного при розробці твердих капсул (2014)
Заремба О. В. - Динаміка показників перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на нестабільну стенокардію в залежності від умов праці та методів лікування (2014)
Зарічна О. Й. - Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Івануса І. Б., Кліщ І. М. (2014)
Ковальчук Т. А. - Генетичні аспекти розвитку дисплазії сполучної тканини серця у дітей (2014)
Комарова О. Б. - Динаміка показників ультразвукового дослідження суглобів після комплексного лікування у хворих на ревматоїдний артрит (2014)
Кресюн Н. В. - Активність глутатіонпероксидази та глутатіонредуктази в сітківці ока при експериментальному цукровому діабеті та застосуванні дельта-сон індукуючого пептиду (2014)
Кущ О. Г. - Лектинрецепторний апарат інтердигитуючих клітин паракортикальної зони лімфатичного вузла (2014)
Логойда Л. С. - Вивчення амінокислотного складу плодів Tetrapleura tetraptera (2014)
Марабян Р. В. - Характеристика рівнів метаболітів діяльності кишечника у дітей раннього віку з паралітичними синдромами в умовах батьківської депривації, Макєєва Н. І., Ріга О. О. (2014)
Матолич У. Д. - Динаміка змін мікрофлори при лікуванні флегмон щелепно-лицевої ділянки, Камінський В. І., Швець І. І., Горгота І. М. (2014)
Матюшкіна М. В. - Депримуючі ефекти різнометальних (Mg, Co) біс (цитрато )германатів (станатів), Годован В. В., Вастьянов Р. С., Шемонаєва К. Ф. (2014)
Муратова Т. М. - Особливості поведінки щурів з хронічною формою епілептичної активності за умов застосування леветирацетаму (2014)
Надбродна О. Ю. - Клініко-морфологічні зміни людського організму при захворюванні на метаболічний синдром (2014)
Нурметова І. К. - Динаміка показників відносної маси щитоподібної залози білих щурів протягом місяця після опіку шкіри та його корекції колоїдними гіперосмолярними розчинами Лактопротеїну з сорбітолом та HAES-LX-5 % (2014)
Палиця Л. М. - Фулерени С60 посилюють викликаний толуолом оксидативний та нітрооксидативний стрес, Ястремська С. О., Корда М. М. (2014)
Петренко О. В. - Молекулярно-генетична характеристика V.cholerae O1, виділених від хворих на гострі кишкові інфекції в Україні, Хайтович О. Б., Підченко Н. Н., Ільїчов Ю. О. (2014)
Підмурняк О. О. - Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів (2014)
Полінкевич С. Г. - Динаміка вмісту інсуліноподібного фактора росту – 1 у щурів різних вікових груп на тлі хронічного токсичного гепатиту (2014)
Рикало Н. А. - Характеристика біохімічних показників у щурів на тлі хронічної алкогольної інтоксикації та за умов корекції. Вікові особливості, Яровенко Л. О. (2014)
Романюк А. М. - Ріст і формоутворення нижньої щелепи і зубів в умовах впливу солей важких металів, Коробчанська А. Б., Кузенко Є. В., Терещенко О. О., Романюк С. А. (2014)
Савчук З. Л. - Стан клітинної ланки імунної системи у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу, Кліщ І. М., Пістун Ю. І. (2014)
Сатурська Г. С. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів у тканині міокарда щурів із різною індивідуальною стійкістю до гіпоксії при розвитку дифузного ішемічно-некротичного кардіосклерозу (2014)
Сорока І. О. - Морфофункціональні зміни кори головного мозку при хронічному ендотоксикозі, Волков К. С., Лісничук Н. Є. (2014)
Сохор Н. Р. - Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді (2014)
Ступницька Г. Я. - Оцінка тяжкості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень із використанням інтегральних індексів (2014)
Ткаченко В. І. - Аналіз поширеності та захворюваності на цукровий діабет і його ускладнення серед населення України та у Київській області за 2004–2013 рр., Видиборець Н. В., Коваленко О. Ф. (2014)
Турчин М. В. - Особливості гуморальної ланки імунітету за умови експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки та її корекції кератоксеноімплантатом (2014)
Федченкова Ю. А. - Дослідження фенольних сполук сировини огірка посівного, Гамуля О. В., Хворост О. П. (2014)
Федонюк Л. Я. - Морфологічне дослідження сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів серця новонароджених дітей в нормі, Пентелейчук Н. П., Корильчук Б. І. (2014)
Федяк І. О. - Вивчення соціальних особливостей дитячого туберкульозу для підтвердження статусу соціального захворювання (2014)
Фоменко І. С. - Дослідження впливу нестероїдних протизапальних препаратів на процеси ліпопероксидації та ативність NO-синтази в слизовій оболонці шлунка та тканині підшлункової залози щурів, Бондарчук Т. І., Скляров О. Я. (2014)
Цвях А. І. - Травми гомілки у структурі політравми в розрізі обставин травматизму (2014)
Ящишин З. М. - Зміни в кровопостачанні та структурній організації гангліїв м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після перев’язки лівої шлункової артерії, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Юкіш Г. Я., Герасимчук М. Р. (2014)
Андрейчин Ю. М. - Тромбомодулін як маркер ендотеліальної функції у хворих на верхньощелепний синусит (2014)
Сандуляк Т. В. - Методика визначення стану здоров’я новонароджених (2014)
Авдєєва Р. О. - Морфологічні зміни тканин пародонта в експерименті, Бойків А. Б., Авдєєв О. В. (2014)
Акімова В. М. - Роль стресу у формуванні адаптаційних реакцій при гострому холециститі, Луців Н. З. (2014)
Бандас І. А. - Дослідження механізмів токсичних ефектів наноструктурного діоксиду кремнію – важливе завдання біохімії і токсикології, Корда М. М. (2014)
Бегош Н. Б. - Особливості змін зорових функцій під впливом роботи за комп’ютером, Бакалець О. В., Дзига С. В., Суслова Н. О., Заєць Т. А. (2014)
Близнюк Р. В. - Особливості жовчоутворювальної функції печінки в умовах політравми та супутнього хронічного гепатиту (2014)
Боб О. О. - Роль магнію у патогенезі експериментального аліментарного ожиріння, Антошнишин І. В., Марущак М. І. (2014)
Боднарчук Ю. В. - Морфологічні зміни печінки статевозрілих щурів на 28 добу експериментального цукрового діабету (2014)
Бондарчук Т. І. - Дослідження процесів ліпопероксидації та активності NO-синтази в слизовій оболонці шлунка та підшлунковій залозі щурів під впливом нестероїдних протизапальних препаратів різного механізму дії, Фоменко І. С., Скляров О. Я. (2014)
Вівсянник В. В. - Патогенетичні аспекти прогресування хронічної хвороби нирок ІІ–ІІІ стадій залежно від рівня інтерлейкіну-8 у крові хворих на тлі ерозивно-виразкового ураження шлунка та дванадцятипалої кишки, Зуб Л. О., Скоропляс С. В., Гавриш Л. О. (2014)
Воробець З. Д. - Механізми неопластичної трансформації яєчника у жінок за участі аргінази, Якубець О. І., Воробець Д. З. (2014)
Гнатюк М. С. - Особливості функціональної морфології судин легеневого серця залежно від типів його кровопостачання, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2014)
Гоженко А. І. - Вплив ксенону на рівень загальної резистентності щурів при вогнепальному перитоніті, Васильєв О. А. (2014)
Горчакова Н. О. - Метаболітотропна та органопротекторна дія гермограну при гострій алкогольній інтоксикації, Шумейко О. В., Савченко Н. В. (2014)
Град А. О. - Ультраструктурні зміни гемомікроциркуляторного русла жувальних м’язів на 14 добу розвитку експериментального цукрового діабету (2014)
Демкович А. Є. - Патоморфологічні зміни лунки видаленого зуба та прилеглих тканин при експериментальному постекстракційному альвеоліті, Бондаренко Ю. І. (2014)
Дем’янчук Н. Р. - Рівень IL-1I, IL-10 у сироватці крові при лактаційних маститах, Лаповець Н. Є., Акімова В. М., Ізотова Т. В. (2014)
Денефіль О. В. - Зміни показників електрокардіограми у щурів з різною стійкістю до гіпоксії при розвитку адреналінової міокардіодистрофії (2014)
Дубовик Є. І. - Зв’язок С2255Т поліморфізму гена вітамін к-епоксидредуктази з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту (2014)
Жураківська О. Я. - Роль процесів перекисного окислення ліпідів у розвитку діабетичних мікроангіопатій, Титик В. В., Жураківський В. М., Перцович В. М. (2014)
Залигіна Є. В. - Перспективність розробки лікарських засобів на основі екстрактів горіха волоського для профілактики та комплексного лікування стресових виразок, Педоренко Д. В., Слєсарчук В. Ю., Подплетня О. А. (2014)
Іванців О. Р. - Структурні зміни в панкреатичних острівцях при експериментальному цукровому діабеті на фоні введення інсуліну, Попович Ю. І. (2014)
Казак Л. І. - Роль сучасних антагоністів кальцію в фармакотерапії серцево-судинних захворювань, Дяченко В. Ю. (2014)
Карабанович М. М. - Особливості розладів психофізіологічної діяльності серед цивільного населення та у військових в осередках збройного конфлікту (2014)
Кащак Т. В. - Роль рівня ендогенної інтоксикації в патогенезі періоду пізніх проявів травматичної хвороби після комбінованої травми (2014)
Кирилів М. В. - Динаміка продуктів окисненої модифікації білків за умов токсичного ураження білих щурів солями кадмію та кобальту, Бекус І. Р., Івануса І. Б. (2014)
Кліщ М. І. - Дослідження врівноваженості нервових процесів у школярів зі слуховою депривацією (2014)
Ковалишин Т. М. - Моделювання множинної скелетної травми та способу її лікування в експерименті на дрібних тваринах, Сулима В. С., Кузь У. В. (2014)
Ковальов В. В. - Особливості функціонального стану нирок в динаміці механічної травми різного ступеня тяжкості, Луців І. І. (2014)
Колішецька М. А. - Зміна рівня супероксиддисмутази в легенях морських свинок у динаміці розвитку експериментальної бронхіальної астми (2014)
Копач О. Є. - Морфологічні зміни тканин печінки при моделюванні тяжкої травми на фоні хронічного отруєння солями міді і цинку, Гудима А. А. (2014)
Копач О. Є. - Вплив солей міді та цинку на динаміку цитолітичних процесів механічної травми різного ступеня тяжкості, Юрчишин О. М. (2014)
Костіна О. О. - Особливості динаміки вмісту циркулюючих імунних комплексів у сироватці крові при модельованому гострому ураженні легень (2014)
Костіцька І. О. - Гіпоглікемія – кластер дизритмії шлунка у хворих на цукровий діабет (2014)
Кремінська І. Б. - Роль концентраційних змін ендотеліну в механізмах регуляції судинного тонусу, Заяць Л. М. (2014)
Лебедєва Є. О. - Звивистість коронарних артерій як фактор ризику ішемізації міокарда, Груша М. М., Трембовецька О. М., Брянський М. М. (2014)
Левченко В. А. - Динаміка співвідношення тестостерон-кортизол у дівчат юнацького віку з різним ступенем фізичної працездатності в умовах стрес-тесту (2014)
Левчук Р. Д. - Фукнціональний стан тонкої кишки та рівень ендотоксикозу в ранній період скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм в експерименті (2014)
Лісуха Л. М. - Вплив нормобаричної гіпоксії на зорово-моторну реакцію дітей, що мешкають на радіоактивно забруднених територіях, Березовський В. Я. (2014)
Маховський В. П. - Динаміка показників пероксидного окиснення ліпідів у жировій тканині за умови експериментального дієт-індукованого ожиріння, Мялюк О. П., Осінчук Р. Р., Марущак М. І. (2014)
Машевський А. С. - Патогенетичні особливості перебігу краніоскелетної травми в умовах гіпоестрогенного остеопорозу (2014)
Мельник О. В. - Властивості NO-синтазної системи лімфоцитів крові при розвитку реактивного артриту, Корнійчук О. П., Купчак М. В., Воробець З. Д. (2014)
Микулець Т. І. - Морфологічні зміни типових кардіоміоцитів на 42 добу перебігу експериментального цукрового діабету (2014)
Мисула Н. І. - Зміни активності перекисного окислення ліпідів в слизовій оболонці порожнини рота при моделюванні гастродуоденіту у тварин, Бондаренко Ю. І. (2014)
Михайлюк І. А. - Динаміка порушень структурного стану печінки в умовах раннього періоду травматичної хвороби після скелетної, черепно-мозкової травми та їх поєднання, Гудима А. А., Дацко Т. В. (2014)
Міц І. Р. - Статеві відмінності змін показників електрокардіограми у щурів, які зазнали стресу (2014)
Морєв Р. М. - Імуномодулюючий ефект клітин мишиної β-лімфоми A20 на сингенні CD4+ T-лімфоцити в експериментальній моделі пухлини мозку, Шичкін В. П. (2014)
Нечипорук В. М. - Вміст цистеїну в органах при гіпер- і гіпотиреоїдизмі, Корда М. М. (2014)
Ніколаєва О. В. - Вплив електромагнітного випромінювання на клітинний склад периферичної крові, Татарко С. В., Шутова Н. А., Сулхдост І. О., Дакалов Д. С. (2014)
Паласюк Б. О. - Співвідношення рівня тривожності та ступеня хронічного катарального гінгівіту в дітей середнього шкільного віку (2014)
Перевізник Б. О. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів за умов тяжкої та комбінованої травми (2014)
Пиндус В. Б. - Особливості змін показників прооксидантної системи у легенях в умовах розвитку експериментального алергічного альвеоліту на тлі адреналінового пошкодження міокарда та їх корекція тіотриазоліном (2014)
Повар М. А. - Системні зміни протео- та фібринолітичної активності в щурів із цукровим діабетом, ускладненим ішемією-реперфузією головного мозку (2014)
Потіха Н. Я. - Особливості показників цитокінового статусу сироватки крові білих щурів з експериментальною дилатаційною кардіоміопатією, Пелих В. Є., Усинський Р. С. (2014)
Припхан І. Б. - Зміни імунологічного статусу пацієнтів зі стенокардією напруження та субклінічним гіпотиреозом, які проживають в зоні йододефіциту (2014)
Пузиренко А. М. - Вплив бісопрололу, амлодипіну на показники цитолізу та осмотичної резистентності еритроцитів щурів з артеріальною гіпертензією, Горчакова Н. О., Чекман І. С. (2014)
П’ятницький Ю. С. - Гіпосенсибілізуюча дія кріоксенодерми при алергічних реакціях негайного і сповільненого типів, Яковлєва Л. В., Бондаренко Ю. І. (2014)
Родинський О. Г. - ЕКГ-дослідження ефективності доксорубіцину в моделюванні міокардіальної дисфункції, Козлова Ю. В., Якубенко Н. С. (2014)
Родинський О. Г. - Біоелектрична активність мотонейронів спинного мозку в умовах гіперглікемії, Трушенко О. С. (2014)
Розумменко І. О. - Частота алельних варіантів гена ENPPI за поліморфізмом K121Q у хворих із гострим коронарним синдромом з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Прасол Д. А., Гарбузова В. Ю. (2014)
Савченко І. М. - Вивчення 1G/2G-1607 поліморфізму гена ММР-1 у жінок з лейоміомою матки, Атаман О. В. (2014)
Савчук З. Л. - Показники клітинного імунітету у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу (2014)
Савчук С. О. - Роль процесів цитолізу та ендогенної інтоксикації в патогенезі гострого респіраторного дистрес-синдрому в середньо- та низькостійких до гіпоксії тварин та їх корекція кисневою терапією (2014)
Сас Л. М. - Патогенетичні механізми порушення хронотропної функції серця при тиреотоксикозі (2014)
Сас П. А. - Зміни ниркового транспорту іонів натрію при експериментальному гострому ушкодженні легень, Марущак М. І. (2014)
Сас П. А. - Масометрична і морфометрична характеристика тканини нирки в умовах експериментального HCL-індукованого гострого ураження легень, Дацко Т. В. (2014)
Сатурська Г. С. - Корекція метаболічних порушень при експериментальному дифузному ішемічно-некротичному кардіосклерозі у щурів залежно від стійкості до гіпоксії, Бондаренко Ю. І. (2014)
Скоропляс С. В. - Терапевтична ефективність застосування "квертину" у попередженні виникнення кардіоваскулярного ризику та супутніх порушень серцево-судинної системи на тлі подагри, Волошина М. В., Доголіч О. І. (2014)
Слободян К. В. - Вплив сулеми на функціональний стан нирок при навантаженні 3 % розчином хлориду натрію (2014)
Сулима В. С. - Профілактика гострого ураження легень при множинній скелетній травмі з допомогою препарату ліпін в експерименті, Кузь У. В. (2014)
Татарчук Л. В. - Особливості вікової структурної перебудови м’язової оболонки дванадцятипалої кишки (2014)
Ткачук О. В. - Модифікуючий вплив експериментального цукрового діабету на стан антиген-презентуючих клітин тимуса в щурів з ішемічно-реперфузійним пошкодженням головного мозку (2014)
Турчин М. В. - Показники вільнорадикального окиснення водянистої вологи передньої камери ока за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки (2014)
Фабрика Р. Р. - Шляхи попередження повторних гіпертонічних кризів на догоспітальному етапі у хворих з гіпертонічною хворобою (2014)
Хара М. Р. - Роль статевих гормонів у кардіопротекторних ефектах мелатоніну, Кучирка Л. І. (2014)
Хара М. Р. - Гендерні аспекти кардіопротекторних ефектів мелатоніну, Шкумбатюк О. В. (2014)
Худан-Цільо І. І. - Вплив наноінкапсульованої ПЕГ-СОД на цитокіновий профіль у щурів з контактним дерматитом, Іванюк А. С., Корда М. М. (2014)
Цвинтарна І. Я. - Зміни імунологічної реактивності у тварин з пародонтитом при різних типах запальної реакції (2014)
Цвях А. І. - Травми лопатки у структурі полісистемних пошкоджень (2014)
Цетнар Д. О. - Патогенетичні особливості перебігу політравми в різностійких до гіпоксії щурів в ранній період травматичної хвороби (2014)
Шевчук О. О. - Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків, Посохова К. А., Ніколаєв В. Г., Яремчук О. З., Куліцька М. І. (2014)
Шкробот С. І. - Стан біоелектричної активності головного мозку у хворих з неврологічними порушеннями на тлі хронічної алкогольної інтоксикації, Мілевська-Вовчук Л. С., Вовчук В. В. (2014)
Юзич І. А. - Визначення мікроальбумінурії у хворих на вторинні дилатаційні кардіоміопатії, Кияк Ю. Г., Лаповець Л. Є. (2014)
Яковлєва І. Ю. - Метаболічні зміни в головному мозку щурів при циркуляторній гіпоксії та при дії краталу, Чекман І. С., Белєнічев І. Ф., Горчакова Н. О. (2014)
Янчій Р. І. - Фармакологічне інгібування полі(АДФ-рибозо) полімерази (ПАРП) має цитопротективний ефект за умов моделювання імунокомплексної патології, Бризгіна Т. М., Литвиненко А. П., Павлович С. І., Сухіна В. С., Мартинова Т. В., Грушка Н. Г., Макогон Н. В. (2014)
Александров Ю. В. - Факторы, обуславливающие психическую дезадаптацию руководителей ОВД (2011)
Алещенко В. І. - Психологічні особливості та умови професійної діяльності військовослужбовців миротворчих підрозділів (2011)
Бабарикіна І. В. - Психологічні сосбливості корекційної роботи зі шкільними страхами (2011)
Барінова Н. В. - Психологічні особливості Образа "Я" у дівчат зі страхом інтимності (2011)
Бєляєва О. Е. - Атрибуція ініціативи звернення до лікарської допомоги дівчат із розладами менструального циклу (2011)
Богдан Ж. Б. - Порівняльний аналіз психологічних особливостей викладачів технічних та гуманітарних спеціальностей (2011)
Габелкова О. Є. - Психологічні особливості людей, що схильні до гіподинамії в молодому віці, Луцеко О. Л., Плісюк Т. І. (2011)
Гараєв О. О. - Ціннісно-мотиваційні складові професійної ідентичності студентів-фармацевтів (2011)
Гарькавець О. М. - Особливості розвитку пізнавальної сфери дошкільника під впливом інноваційних педагогічних технологій (2011)
Головнева И. В. - Факторы, влияющие на отношение сотрудников и претендентов на должность к работе: гендерные различия (2011)
Греса Н. В. - Особливості емоційної сфери працівників станції швидкої допомоги (2011)
Гринева М. П. - Автобиографическая память как один из видов долговременной памяти (2011)
Гришко А. А. - Преморбідні особливості особистості дівчат-підлітків з ендокриннозалежними гінекологічними захворюваннями (2011)
Гуляс І. А. - Аксіопсихологічне проектування особистості: акме-орієнтований аспект (2011)
Дмитриенко Е. В. - Особенности копинг-стратегий и эгозащитных механизмов осужденных, нарушающих режим содержания в местах лишения свободы (2011)
Долгополова Е. В. - Социальная тревожность в подростковом возрасте (2011)
Доценко В. В. - Теоретичні підходи щодо вивчення кризових станів особистості (2011)
Дьяков С. И. - Категориально-концептуальная роль языка и речи в формировании метапрограммы жизни субъекта (2011)
Єрмакова Н. О. - Проблема довіри до себе у психоаналітичних концепціях розвитку особистості (2011)
Завацька Н. Є. - Методологічні підходи до визначення структури та показників адаптаційного потенціалу особистості (2011)
Загревськая В. В. - Аналіз усвідомлюваних мотивів учбово-професійної діяльності студентів (2011)
Заика Е. В. - Упражнения по преобразованию числовых рядов для развития внутреннего плана действий (2011)
Заика Е. В. - Методики исследования и диагностики синдрома ослабленного внимания и гиперактивности у детей и подростков (анализ зарубежных исследований) (2011)
Иванова Е. Ф. - Особенности представлений о важности исторических событий и исторических личностей у представителей разных поколений, Лукьянова Т. В. (2011)
Іванченко Ю. С. - Взаємозвязок між особистісними якостями та професійною успішністю працівників різних відділів митниці (2011)
Казанцева О. О. - Емоційна складова професійної діяльності дизайнера одягу (2011)
Кейсельман(Дорожкин) В. Р. - Природные или истинные виды альтруистического поведения (2011)
Кожина М. Ю. - Особенности структури материнства у беременных женщин с разным типом гендерной идентичности (2011)
Козлов А. В. - Структура психологического здоровья: психосемантический подход (2011)
Козлов С. В. - Специфика использования копинг-стратегий в зависимости от уровня образования и пола (2011)
Коцюба А. А. - Структурные особенности отношений зависимой любви у женщин (2011)
Кочарян А. С. - Роль эмоционального интеллекта в педагогической деятельности, Параскевова К. Г. (2011)
Кочарян А. С. - Факторы и модели риска развода: анализ зарубежной литературы, Терещенко Н. Н., Яворская Е. В. (2011)
Кочарян О. С. - Духовний вимір психологічного здоров`я студентської молоді: підходи та моделі, Ягнюк Я. К. (2011)
Крейдун Н. П. - Гендерні особливості вольової сфери особистості, Зімовін О. І. (2011)
Крутій О. М. - Діалогічність як умова пізнавального розвитку особистості в учбовій діяльності (2011)
Кряж И. В. - Проблема прав природного мира: психологические аспекты (2011)
Кукуруза Г. В. - Структура захисно-коупінгової поведінки батьків, які виховують дітей раннього віку з порушеннями психомоторного розвитку (2011)
Кукуруза Г. В. - Типи внутрішньої картини здоров’я хлопців із затримкою статевого розвитку, Кирилова О. О. (2011)
Ларіонов С. О. - Особливості переживання типових психічних станів працівниками ОВС з різним рівнем комфортності робочого стану (2011)
Мельник А. А. - Особливості когнітивного компоненту соціального інтелекту учнів середнього та старшого шкільного віку (2011)
Мельник І. М. - Вплив спілкування на відтворення в пам’яті індивіда соціально значущих подій життя (2011)
Мінакова І. В. - Історіографія становлення етнопсихолінгвістики в Україні (2011)
Мірошник З. М. - Кореляція ролей вчителя початкових класів (2011)
Мотрук Т. О. - Емоційні стани особистості як психологічний феномен (2011)
Назаров О. О. - Функціональна надійність та формування стресостійкості диспетчерів в екстремальних умовах діяльності (2011)
Нікітіна О. П. - Напрямки розвитку конструктивного ставлення до грошей в юнацькому віці, Хомуленко Т. Б. (2011)
Ніколаєнко С. О. - Рівнево-типологічні особливості сугестивно-педагогічних ціннісних орієнтацій вчителя (2011)
Оболенська Г. М. - Структура емоційної сфери студентів з особистісно значущими спогадами-спалахами (2011)
Осьодло В. І. - Особливості самореалізації суб’єкта у військово-професійній діяльності (2011)
Панфілова Г. Б. - Динаміка я-концепції студентів в період екзаменаційної сесії (2011)
Перевозная Т. А. - Нарушения механизмов саморегуляции у аномальных личностей в их взаимосвязи со структурно-динамическими характеристиками их ценностно-ориентационной сферы (2011)
Пляка Л. В. - Психолого-педагогічна технологія розвитку професійної комунікативної компетентності в майбутніх провізорів (2011)
Прасол М. І. - Особливості материнського ставлення до дітей та батьківства в сім`ях працівників органів внутрішніх справ (2011)
Рябєв С. А. - Прогностична значимість особистісних якостей водіїв при заключенні про здатність їх до скоєння дорожньо транспортних пригод (2011)
Святенко Т. П. - Гендерні особливості влади як мотиваційного утворення у чоловіків, Маєвська Н. А. (2011)
Севостьянов П. А. - Взаимоотношение ценностных ориентаций и открытости опыту у студентов (2011)
Селезнева О. С. - Особенности качества жизни и отношения к болезни женщин, перенесших мастэктомию (2011)
Сорока А. В. - Психодіагностична програма дослідження розвитку ресоціалізації засуджених у період підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2011)
Ступакова О. В. - Особливості системи ставлень чоловіків і жінок, працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ (2011)
Улунова Г. Є. - Підходи до визначення поняття "професійне спілкування" (2011)
Федоренкова Л. С. - Смисложиттєві орієнтації та локус контролю засуджених і правослухняних жінок (2011)
Фоменко К. І. - Шляхи та засоби розвитку губристичної мотивації студентів (2011)
Фролова Є. В. - Зв'язок стильових особливостей сприйняття із успішністю навчальної діяльності студентів (2011)
Черткова В. А. - Особенности ролевого репертуара партнерских отношений у девушек с различным типом идентичности (2011)
Чижиченко Н. М. - Науково-теоретичні підходи та концепції вивчення проблеми оптимізму в зарубіжній психології (2011)
Шапошник Д. О. - Ресурси теорії самоефективності особистості у сучасній психології (2011)
Шевчук А. М. - Особливості копінг поведінки осіб, що постраждали внаслідок надзвичайної ситуації (2011)
Шиліна А. А. - Психологічні чинники, що впливають на ставлення персоналу ОВС до суїцидів (2011)
Шортова В. И. - Сравнительный анализ супружеских отношений на различных этапах развития семьи (2011)
Штриголь Д. В. - Взаємозв’язок ціннісних орієнтацій батьків та дітей (2011)
Яворовська Л. М. - Теоретичний аналіз взаємозв’язку соціального інтелекту та часової перспективи особистості, Хафізова Г. С. (2011)
Якименко О. Ю. - Особистісна ідентичність дівчат, які перебувають на різних етапах психосексуального розвитку (2011)
Якушева Є. М. - Теоретичний аналіз проблеми професійної самосвідомості осіб, діяльність яких пов’язана з особливими умовами (2011)
Яновська С. Г. - Психологічні аспекти вимірювання довіри в міжособистісних відносинах, Белінська А. О. (2011)
Коломієць С. С. - Концепція створення освітньо-наукової програми підготовки за освітньо-науковим рівнем – доктор філософії (PhD), Синекоп О. С. (2014)
Кузьменко О. М. - Трансформація ідеї університету: від першого історичного типу до першої кризи (2014)
Чернуха Н. М. - Реалізація поліпарадигмальної методології у сучасній вищій освіті, Желанова В. В. (2014)
Мосьпан Н. В. - European higher education area development: results and prospects (2014)
Дуганець В. І. - Проблема виробничого навчання майбутніх фахівців аграрно-інженерного напряму у педагогічній теорії (2014)
Волярська О. С. - Неперервна професійна освіта: підготовка безробітних (2014)
Лаврентьєва Н. В. - Спрямування змісту фортепіанного навчання на мистецьких факультетах на формування методичного мислення студентів (2014)
Бабенко Л. В. - Соціокультурна зумовленість художньо-естетичного виховання особистості (2014)
Батечко Н. Г. - Особливості організації самостійної роботи магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи (2014)
Корнят В. С. - Відбір змісту формування діагностичних умінь майбутніх соціальних педагогів (2014)
Ковбасенко Ю. І. - Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури (2014)
Сліпчук В. Л. - Підготовка фахівців фармацевтичної галузі в україні в умовах євроінтеграції (2014)
Миценко Д. В. - Оцінювання навчальних досягнень студентів під час семінарських занять (2014)
Степаненко А. І. - Формування інформаційної культури студентів політехнічних коледжів у процесі самостійної роботи (2014)
Довмантович Н. Г. - Формування самоосвітньої компетентності студентів медичних училищ у процесі природничо-наукової підготовки (2014)
Кульбашна Я. А. - Педагогічна діагностика сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців із стоматології (2014)
Болотний І. В. - Формування професійної компетентності офіцерів спеціального призначення національної гвардії України: теоретичний аспект (2014)
Долинський Є. В. - Computer-aided translation in the process of modern scientific and technical translation (2014)
Соколова І. В. - Управління вищою освітою у зарубіжних країнах (2014)
Гриневич Л. М. - Experience in the US and the UK: training teachers and managers for education quality assessment (2014)
Пироженко Л. В. - Реформування змісту загальної середньої освіти – провідна тенденція розвитку української школи 60 – 80-х років ХХ століття (2014)
Брюханова Г. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з дизайну друкованої продукції в Україні: історичний аспект (2014)
Галицька М. М. - Культурологічні засади розвитку освіти в Київській Русі (2014)
Сергєєнкова О. П. - До проблеми самостійності у працевлаштуванні випускників вищої школи (2014)
Філоненко М. М. - Особистісне становлення фахівця: теоретичний аналіз проблеми (2014)
Наші автори випуску (2014)
Вдовиченко Ю. В. - Стан вівчарства на сучасному етапі трансформування економічних відносин в Україні, Іовенко В. М., Жарук П. Г. (2012)
Агій В. М. - Мінерально-сольові брикети-лизунці в раціонах ягнят при згодовуванні AD LIBITUM, Філеп Р. Г., Грабовенський М. І., Легеза А. Г. (2012)
Антонець О. Г. - Племінні і продуктивні якості овець таврійського типу у племзаводі ДПДГ "Асканійське" (2012)
Атановська-Маслюк О. Й. - Вікова динаміка репродуктивної здатності і продуктивних якостей вівцематок асканійського типу чорноголових овець за умов низького рівня годівлі (2012)
Бойко Н. В. - Динаміка росту та зміни фізико-технічних показників вовни ярок залежно від виходу митої вовни матерів (2012)
Височанський Й. С. - Піоритетні корми та їх значення (2012)
Горлов О. І. - Визначення племінної цінності баранів-плідників в середовищі баз даних, Івіна К. А., Мокєєв І. О. (2012)
Горлов О. І. - Методика формування матриць спорідненості при визначенні племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О, Шульга М. В. (2012)
Горлова О. Д. - Вітчизняні технології виробництва і переробки продуккції вівчарства (2012)
Горлова О. Д. - Технологічні способи скорочення якісних втрат овчин, шкірсировини і смушків в процесах виробництва, первинної обробки та їх зберігання, Денисова В. Д. (2012)
Закусілов М. П. - Використання препарату "КАФІ" при інтенсивному вирощуванні молоняку овець, Пацеля О. А., Фесенко В. Ф., Качан А. Д. (2012)
Заруба К. В. - Продуктивні та якісні показники вовни овець асканійської каракульської породи, Кудрик Н. А. (2012)
Іовенко В. М. - Будова вимені та молочна продуктивність вівцематок асканійської каракульської породи, Могильницька С. В. (2012)
Китаєва А. П. - Ріст і розвиток ягнят асканійської каракульської породи в умовах Буджацького степу, Марчук О. М. (2012)
Корх І. В. - Гістологічна будова стравоходу баранців харківського внутрішньо породного типу овець породи прекос під впливом різного рівня годівлі (2012)
Кудрик Н. А. - Раннє використання ярок асканійської каракульської породи (2012)
Лівощенко І. М. - Вплив йодовмісних підкормок на фізико-хімічні показники козиного молока в залежності від сезону року, Рижкова Т. М., Тарасова Т. О. (2012)
Лобачова І. В. - Ефективність стимуляції статевої охоти при ущільнені ягнінь вівцематок, Яковчук В. С., Жулінська О. С., Горлова О. Д. (2012)
Микитюк В. В. - Вплив різних доз сірки на перетравність поживних речовин вівцематками у другу половину кітності, Василенко Т. О. (2012)
Микитюк В. В. - Особливості конверсії поживних речовин у продукцію молодняком овець, Поротікова І. І. (2012)
Микитюк В. В. - Науково-методичні засади створення дніпропетровського типу асканійської м'ясо-вовнової породи, Сєверов О. В., Солоха І. М. (2012)
Носкова А. М. - Оцінка продуктивності і відтворювальної здатності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи племзаводу "Асканійське", Грібінюк О. В. (2012)
Польська П. І. - Спрямоване вирощування молодняку інтенсивних типів асканійської селекції, Калащук Г. П. (2012)
Похил В. І. - Особливості росту та розвитку молодняку інтенсивних генотипів різного походження, Гончаров А. О. (2012)
Похил В. І. - Забійні якості овець різного походження, Лесновська О. В. (2012)
Свістула М. М. - Ефективність підвищення рівня енергії та протеїну у раціонах молодняку овець при його інтенсивній відгодівлі (2012)
Свістула М. М. - Нормування Ліпідного живлення для вівцематок у період лактації, Єфремов Д. В., Деменська Н. М. (2012)
Сербіна В. О. - Інтенсивніть росту і розвитку молодняку вівцематок різних типів будови тіла (2012)
Сербіна В. О. - Історія та сучасний стан козівництва в Україні (2012)
Черномиз Т. О. - Сучасний стан овець буковинського типу асканійської каракульської породи, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2012)
Шеремета В. І. - Біотехнологічний спосіб стимуляції відтворювальної здактності вівцематок, Лінський О. В., Похил В. І. (2012)
Яковчук В. С. - Нова технологія інтенсивної відгодівлі молодняку овець (2012)
Глушак І. І. - Скороспілість молодняка орловської рисистої породи на Київському іподромі (2012)
Гончаренко І. В. - Використання технологічних прийомів заморожування-відтаювання сперми жеребців у малих об'ємах, Платонова Н. П. (2012)
Куриленко Ю. Ф. - Цитогенетична мінливість соматичних клітин коней за хронічного впливу низькодозового іонізуючого опромінення, Костенко С. О. (2012)
Супрун І. О. - Результати бігового сезену на Київському іподромі, Шинкаренко О. А. (2012)
Гевкан І. І. - Методи одержжання культури гранульозних клітин кролематок та вплив обробки ЕМП СВЧ на дозрівання ОКК до метафази-2 при сокультивуванні з клітинами гранульози, Сирватка В. Я., Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Федорова С. В., Нікітенко А . М. (2012)
Шевченко Є. А. - ДНК-діагностика поліморфізму гену міостатину кролів новозеландської білої породи (2012)
Бесулін В. І. - Асканійські розробки та їх удосконалення і упровадження у птахівництві (2012)
Осадча Ю. В. - Популяційно-генетичні параметри страусів двох популяцій (2012)
Сичов М. Ю. - Мінеральний обмін в організмі ремонтного молодняку перепелів за різного жирового живлення (2012)
Резюме (2012)
Resume (2012)
Бойко В. В. - Хирургическое лечение больных неспецифическим язвенным колитом, Далавурак В. П., Савви С. А., Лыхман В. Н., Голобородько Н. Н., Воробьев Ф. П. (2010)
Белозеров И. В. - Выполнение декомпрессии толстого кишечника у больных с колоректальным раком, осложненным острой непроходимостью кишечника (2010)
Макаров В. В. - Особенности развития у больных гнойно-воспалительных осложнений грудной стенки после дренирования по поводу острой эмпиемы плевры, Кравченко Р. В., Омельченко В. Ф., Бачерикова Ю. А., Минухин Д. В. (2010)
Шахмамедов Н. С. - Перспективы развития термографического исследования в диагностике рака молочной железы (2010)
Поляченко Ю. В. - Метод непрямої реваскуляризації кінцівок шляхом трансплантації мультипотентних стромальних клітин жирової тканини, Дрюк М. Ф., Домбровський Д. Б. (2010)
Павлович К. В. - Місцеве лікування гнійних ран і трофічних виразок сорбентом "Гентаксан" на фоні обтяженого загального стану хворих (2010)
Соходеб Раджив Кумар - Хирургическое лечение сочетанных послеожоговых стриктур пищевода и желудка (2010)
Поляченко Ю. В. - Імуногістохімічна та ультраструктурна характеристики процесів неоангіогенезу після трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин фетальної печінки за умов експериментальної ішемії, Салютін Р. В. (2010)
Грома В. Г. - Динамика ультраструктурных изменений клеток слизистой оболочки тонкой кишки кролей после перевязки кровеносных сосудов брыжейки, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. (2010)
Невзорова О. Ф. - Субмикроскопические аспекты патогенеза полиорганной недостаточности, Тарабан И. А., Невзоров В. П. (2010)
Сушков С. В. - Изменения ультраструктуры митохондрий мышечных тканей крыс в условиях моделированной гиповолемии, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Тарабан И. А. (2010)
Хвисюк А. Н. - Изменения костей и параоссальных тканей при локальной холодовой травме в эксперименте, Олейник Г. А. (2010)
Пащенко Ю. В. - Сучасний погляд на проблему терапії гнійної абдомінальної інфекції у дітей, Мішина М. М., Пащенко К. Ю., Мішин Ю. М. (2010)
Лісовий В. М. - Порушення статусу харчування у пацієнтів із хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андоньєва Н. М. (2010)
Пасечникова Н. В. - Антибактериальное действие 0,2 % метиленового синего, активированного лазерным излучением с длиной волны 630 нм, на культуру золотистого стафилококка in vitro, Зборовская А. В., Уваренко Л. А. (2010)
Науменко В. А. - Значение морфометрических параметров перипапиллярных нервных волокон по данным гейдельбергского ретинального томографа для ранней диагностики диабетической ретинопатии (2010)
Панченко Н. В. - Прогноз прогрессирования субатрофии глазного яблока вследствие увеита, Храмова Т. А. (2010)
Євсюкова В. Ю. - Перспективи 7-азакумаринів у подоланні антибіотикорезистентності при нозокоміальних грибкових інфекціях (2010)
Андреєва І. Д. - Можливості похідних 2н-пірано (2010)
Бойко В. В. - Методы исследования нарушений микроциркуляторного звена системного кровообращения, Павлов А. А., Жаров А. В. (2010)
Бойко В. В. - Роль эпидуральной анестезии в стресс-протекторном действии при операциях по поводу окклюзирующих поражений абдоминального отдела аорты, Павлов А. А., Богун Ю. В. (2010)
Буднюк О. О. - Предиктори складної інтубації трахеї (2010)
Насырова Р. И. - Летальность у геронтологических урологических больных, оперированных под общей и регионарной анестезией (2010)
Сухарева Г. Э. - Компьютерная и магнитно-резонансная томография: новые возможности в диагностике патологии аорты у детей (2010)
Гончарь М. О. - Варіанти міокардіальної дисфункції у дітей із септальними дефектами у віддалений період після операції (2010)
Гусак И. В. - Лечение рожистого воспаления в условиях хирургического стационара, Шевченко А. Н., Козлова Т. В., Москаленко А. В. (2010)
Короп О. А. - Розвиток амбулаторно-поліклінічної хірургії (2010)
Гречихин Г. В. - Современные подходы к диагностике и лечению закрытых травматических повреждений селезенки с применением эндоваскулярных технологий (2010)
Гордиенко А. В. - Опыт применения трансназальной интубации тонкого кишечника при острой хирургической патологии, Алексеенко Т. Ю., Толстой Я. Я., Коваленко А. А., Горбенко Б. Ю., Толстой А. Я. (2010)
Склифосовский Н. В. - Неугасимый свет таланта (2010)
Николай Николаевич Велигоцкий К 70-летию со дня рождения (2010)
Памяти Марии Павловны Брусницыной (2010)
Бабич А. О. - Успадкування тривалості періоду вегетації у міжвидових гібридів сої, Коханюк Н. В. (2014)
Волощук О. П. - Вплив регуляторів росту рослин на стимуляцію процесів проростання насіння пшениці озимої, Волощук І. С., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. (2014)
Кобиренко Ю. О. - Біорізноманіття фітоценозів вироджених травостоїв у процесі їх реновації (2014)
Лопушняк В. І. - Динаміка вмісту гумусу та лужногідролізованих форм азоту в дерново-підзолистому ґрунті під впливом удобрення верби енергетичної осадом стічних вод, Костюк Б. А., Грицуляк Г. М. (2014)
Марухняк А. Я. - Стабільність показників продуктивності та білковості зерна у генотипів вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2014)
Матіяш Н. О. - Вплив бактеріальних препаратів на ботанічний склад однорічних бобово-злакових сумішок (2014)
Мельник М. І. - Вплив пасовищного використання на зміну щільності різночаснодозріваючих злаково-бобових травосумішок (2014)
Науменко М. Д. - Вплив фонів добрив, мікробіологічних препаратів і сидератів на урожайність сільськогосподарських культур в органічному землеробстві Західного Полісся, Михалевич О. Ф., Панасюк І. А., Петренко Т. С. (2014)
Панахид Г. Я. - Вплив довготривалого використання лучних агрофітоценозів на їх кормову продуктивність, Котяш У. О., Коник Г. С., Ярмолюк М. Т. (2014)
Петрина Г. І. - Гібриди кукурудзи в умовах Львівської області, Рудавська Н. М., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2014)
Приймачук Л. С. - Базова колекція порічки, Тодосюк Є. А. (2014)
Ровна О. В. - Якісні показники продукції льону олійного залежно від норм висіву і строків збирання (2014)
Ткаченко Л. Ю. - Формування продуктивності тритикале озимого залежно від застосування біопрепаратів в умовах Західного Лісостепу (2014)
Тригуба О. В. - Накопичення олії у насінні рослин Lupinus albus L. за дії регуляторів росту та мікробних препаратів (2014)
Циганський В. І. - Симбіотична продуктивністьлюцерни посівної сорту Синюха залежно від агробіологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2014)
Чернецька С. Г. - Динаміка наростання висоти рослинтритикале та вики ярої при сумісному вирощуванні (2014)
Шевчук Р. В. - Продуктивність озимого ріпаку залежно від різних рівнів удобрення, Ровна Г. Ф., Кириєнко Г. С. (2014)
Агій В. М. - Корекція мінерального живлення та її вплив на метаболічні й господарські показники овець, Шебештьєн-Берда К. Л., Дурдинець Т. М., Федак Н. М. (2014)
Буря В. В. - Оцінка екстер'єру бурої карпатської худоби на сучасному етапі її розведення в умовах Закарпаття, Височанський Й. С., Грабовенський М. І., Шилкін О. П., Федак В. Д. (2014)
Душара І. В. - Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування нової кормової добавки у складі силосно-концентратних раціонів, Федак Н. М., Вовк Я. С. (2014)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності корів у до- і післяродовий періоди (2014)
Когут М. І. - Оцінка бугаїв-плідників за типом будови тіла їх дочок (2014)
Когут М. І. - Продуктивні ознаки дочок різних бугаїв-плідників, Братюк В. М. (2014)
Почукалін А. Є. - Перспективний напрям розведення за родинами у м’ясному скотарстві, Прийма С. В. (2014)
Саранчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл за впливу літнього періоду утримання та екологічних умов довкілля (2014)
Седіло Г. М. - Продуктивна та метаболічна дія добавки перліту у раціонах молодняку овець, Вовк С. О., Каплінський В. В., Хомик М. М. (2014)
Седіло Г. М. - Особливості підгодівлі поросят перед відлученням від свиноматок, Вовк С. О., Пундик В. П., Тесак Г. В. (2014)
Седіло Г. М. - Концептуальні підходи до індустріалізації сімейних ферм з виробництва молока у Львівській області, Коник Г. С., Каплінський В. В., Бугрин Л. М., Савчак В. М., Фочак Т. В., Магур О. М., Долинська С. В., Солопатич Х. М. (2014)
Седіло Г. М. - Забійні показники молодняку оброшинських гусей при розведенні "в собі”, Петрів М. Д., Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2014)
Седіло Г. М. - Оцінка кнурів і маток полтавської м'ясної породи за показниками "власної продуктивності” молодняку методом контрольного вирощування, Пундик В. П., Тесак Г. В. (2014)
Седіло Г. М. - Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинських гусей при розведенні "в собі”, Слобода Л. Я., Петрів М. Д., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2014)
Скорохід І. В. - Вплив гомеопатичних препаратів на неспецифічну резистентність дійних корів, Гармадій О. С., Воробель М. І., Телушко Г. Я. (2014)
Федак В. Д. - Постнатальний розвиток і формування м’ясної продуктивності у бугайців-синів перспективних племінних бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи західного внутрішньопородного типу, Когут М. І., Братюк В. М., Федак Н. М. (2014)
Федак Н. М. - Макромінеральний склад кормів у державному підприємстві ”ДГ ”Радехівське”, Вовк Я. С. (2014)
Чумаченко С. П. - Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів, Федак Н. М., Кравченко Н. О., Божок Л. В. (2014)
Боївка Т. Т. - Деякі аспекти випробування новітніх наукових розробок та доведення їх до інновацій, Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я., Орел О. Й. (2014)
Лісовий В. М. - Показники імунорезистентності у жінок з гострим циститом, Гарагатий А. І. (2014)
Бойко В. В. - Комбинированные и гибридные оперативные вмешательства у больных с критической ишемией нижних конечностей, Питык А. И., Прасол В. А. (2014)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами неколоректального рака в печень (2014)
Стариков В. И. - Редкие осложнения в хирургии рака пищевода и кардиального отдела желудка, Винник Ю. А., Майборода К. Ю. (2014)
Эстрин С. И. - Анализ клинического опыта трансэндокардиального введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии, Михайличенко В. Ю., Кравченко Т. В. (2014)
Новосад А. М. - Результати лікування та аналіз якості життя хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений різними формами коломіхурового інфільтрату, Попик М. П., Гніденко Ю. П. (2014)
Олейник Г. А. - Современная тактика диагностики и лечения скальпированных ран конечностей (2014)
Желіба М. Д. - Місцеві фактори ризику розвитку ранової інфекції після апендектомії та їх профілактика, Ошовський І. Н., Чорнопищук Р. М. (2014)
Козаченко А. В. - Гангрена Фурньє – різновид некротичного фасциту, Гербенко Г. І., Бугаков І. Я., Ісаєв Ю. І., Кравцов О. В., Грязін О. Є., Козін Ю. І., Єфімов Д. С. (2014)
Панов В. М. - Динаміка показників стресу у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок в періопераційному періоді (2014)
Ганжий В. В. - Структура абдоминальных повреждений и особенности лечебно-диагностической тактики при кататравме, Кравец Н. С. (2014)
Михайличенко В. Ю. - Патофизиология vegf при тромбозе вен сетчатки глаза и антиангиогенная терапия, Иващенко А. С. (2014)
Павлов О. О. - Періопераційні предиктори переносимості органовиносних операцій в абдомиіальній хірургії, Миронова Н. В., Кабаков Б. О. (2014)
Бойко В. В. - Оперативні втручання в лікуванні післяопікових рубцевих стриктур стравоходу , Савви С. А., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Новиков Е. А., В`юн С. В. (2014)
Цодиков В. В. - Современное состояние проблемы кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського