Булгаков В. М. - Теорія просторових коливань тіла коренеплоду при його викопуванні, Головач І. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження копірно-роторного гичкозрізувального апарата (2011)
Жук А. Ф. - Решения проблемы влагосбережения в земледелии Украины (2011)
Павлоцький А. С. - Системний апарат теорії грунтодеформуючої поверхні, Вознюк В. А., Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2011)
Вольський В. А. - Математична модель для визначення кута різання при взаємодії сферично-дискового робочогооргану з грунтом (2011)
Кириченко А. Л. - Аналіз енергетичних показників універсального фрезерного робочого органу з вертикальною віссю обертання за даними експериментальних досліджень (2011)
Дудак С. М. - До питання обґрунтування конструкційної відстані між сферичними дисками ґрунтообробних знарядь (2011)
Бендера І. М. - Аналіз зон деформації грунту при роботідискових знарядь, Польовий Б. П., Понеділок В. Ф., Василинич М. А. (2011)
Ящук А. І. - Оптимізація параметрів сепаратора для моркви, Яровий Г. І. (2011)
Дерев’янко Д. О. - Вплив технологічних процесів на якість зерна і насіння підчас підготовки на вібросепараторі (2011)
Мазуренко А. М. - Механіко-технологічне обґрунтування робочих органів для збирання цукрових буряків з укладанням коренеплодів употужний валок (2011)
Баиров Т. О. - Механизация технологических операций при сортировке,обслуживании и закладке на хранение картофеля, Горобей В. П., Красниченко А. Л. (2011)
Степаненко С. П. - До обґрунтування форми сектора розкидного диска пневмовідцентрового сепаратора, Швидя В. О. (2011)
Шейченко В. О. - Дослідження транспортування рулонів льону трактором по похилій площині (2011)
Ковальов В. Б. - Вплив технологій збирання на врожайність насіння різнихгруп льону та на вихід олії, Дмитренко Г. Ф., Юрченко Л. М. (2011)
Макаєв В. І. - Особливості збирання льону-довгунця (2011)
Примаков О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей трестиконопель під час збирання у весняний період, Макаєв В. І. (2011)
Лук’яненко П. В. - Переробка трести конопель осіннього приготування, отриманої після збирання насіннязернозбиральним комбайном (2011)
Говоров О. Ф. - Максимально допустима швидкість руху агрегату для подрібнення пожнивних решток (2011)
Жабко А. І. - Геометрична структура стебел ріпаку (2011)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти проектів органічного удобрення грунту, Висовень В. В. (2011)
Фененко А. И. - Дестимулирующий фактор биотехнического звена "машина-животное" процесса доения коров, Карташов Л. П. (2011)
Передня В. И. - Снижение энергоемкости доильных установок, Колончук М. В. (2011)
Ткач В. В. - Вплив способів вирощування птиці на підлозі на вміст аміаку в повітрі пташника, Братішко В. В., Дешко В. І. (2011)
Кузьменко В. Ф. - Показники роботи бітерно-ножового різального апарата, Холодюк О. В. (2011)
Райхман Д. Б. - Универсальный кормоуборочный комбайн, навешиваемый на трактор МТЗ-80, Горобей В. П. (2011)
Адаменко О. І. - Централі поновлювальної енергії, Адаменко І. О., Черкащина О. О. (2011)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика концентрації шкідливих газів за енергоощадного способу створення нормативного повітряного середовища в тваринницьких приміщеннях (2011)
Ковалев Н. Г. - Новые биологически активные средства для земледелия и растениеводства, Рабинович Г. Ю. (2011)
Трегуб М. І. - Підвищення показників пуску та електромеханічного перетворення вітроустановок для роботи за низькоїшвидкості вітрів (2011)
Подригало М. А. - Устойчивость движения тракторного поезда, Третяк В. М., Клец Д. М., Кириященко В. В. (2011)
Дубровін В. О. - Аналіз технічних засобів для виробництва біодизеля, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2011)
Косик П. О. - Роботизовані системи в сільськогосподарському виробництві (2011)
Молодик М. В. - Перспективи застосування нанотехнологій, наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарської техніки (2011)
Даценко М. С. - Стан та перспективи розвитку системи інженерно-технічного забезпечення (2011)
Деревець І. С. - Організація сервісного забезпечення технічних засобів агропромислового виробництва в ринкових умовах (2011)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами, Чернявський О. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. (2011)
Яременко В. М. - Технічне діагностування гідроприводів – важлива ланка в системі управління надійністю техніки, Яременко В. В. (2011)
Карабиньош С. С. - Обґрунтування технічного стану ножів сегментних, Кучерявий В. М., Шугайло Ю. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Множина основних подій та особливості їх планування у проектах збирання ранніх зернових культур, Днесь В. І., Скібчик В. І., Жуль С. Г., Комарницький С. П., Макарчук О. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Проектно-системний підхід до управління технічним оновленням технічного потенціалу агропромислового виробництва, Сидорчук О. О. (2011)
Грицишин М. І. - Системотехнічні засади проектування та розвитку техніко-технологічної бази агропромислового виробництва (2011)
Грицишин М. І. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва цукрових буряків, Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Бражевська Г. М. (2011)
Фененко А. І. - Техніко-технологічне забезпечення проектів відтворення галузі молочного тваринництва України, Москаленко С. П., Ткач В. В., Михайленко П. М., Дріго В. О. (2011)
Климчук В. М. - Економічна ефективність роботи рулонних прес-підбирачів, Любченко В. В., Карпека Г. І. (2011)
Гринь Ю. І. - Енергоефективність використання сучасних широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. В. (2011)
Малярчук М. П. - Енергоємність системи основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні Півдня України, Марковська О. Є., Музика О. П. (2011)
Шаповал Л. І. - Забезпечення конкурентоспроможності інноваційних засобів механізації сільського господарства на етапах їх створення (2011)
Величко В. А. - Щодо методичних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, Воскресенська О. М. (2011)
Подригало М. А. - Аналіз та прогнозуван я європейських екологічних норм для автомобільного транспорту та аналогічні нормативи в Україні, Внукова Н. В., Каленіченко А. В., Коробко А. І. (2010)
Никош И. А. - Загрязнение окружающей природной среды под влиянием сульфатредуцирующих бактерий шлаковых отвалов, Снитко М. П., Смотров А. В., Себко Л. В., Томаш А. А. , Капустин А. Е. (2010)
Музыкина З. С. - Экономичная схема водоснабжения комплексов "МНЛЗ – сортопрокатный стан", Эпштейн С. И. (2010)
Третьяков О. В. - Сучасні проблеми виробництва питної води в умовах Карачунівського водосховища, Пономаренко Р. В., Борщ К. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Мембранні технології та проблеми їх застосування під час очищення поверхневих і ґрунтових вод, Мазняк З. О. (2010)
Числов В. И. - Пути сокращения забора воды из природного источника на примере Белоцерковского сталепрокатного завода, Перелыгин А. С., Соломаха И. П. (2010)
Эпоян С. М. - Методы интенсификации очистки сточных вод гальванических производств с целью их повторного использования и предотвращения сброса в водные объекты, Ефремов А. Б., Эпштейн С. И. (2010)
Печенко Т. И. - Очистка отходящих газов от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Букатенко А. И., Литвиненко А. А., Шутинский А. Г. (2010)
Кириченко О. В. - Сорбційні властивості природного та модифікованого черепашника у процесах очищення вод від нафтопродуктів, Кочубей В. В., Мальований М. С. (2010)
Павленко А. А. - Опыт проектирования и эксплуатации энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Шаповалова Н. Г., Крикунов Б. П., Попов В. Е. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку, Тошинський В. І. (2010)
Шабанова Г.Н. - Утилизация отходов, образующихся при переработке низкосортного фосфорсодержащего сырья, Шумейко В.Н., Рыщенко И.М., Савенков А.С., Белогур И.C. (2010)
Касимов А. М. - Терриконы отвальных пород Донбасса – сырьевой потенциал Украины, Поваляева А. В., Ковалев А. А., Кононов Ю. А. (2010)
Варламов Е. Н. - Использование эколого-экономических индикаторных показателей для оценки эффективности природоохранной деятельности, Юрченко Л. Л., Палагута О. А. (2010)
Мокін В. Б. - Інформаційна система "Екопошук" – інтернет-банк прогресивних рішень, товарів та послуг у галузі екології (2010)
Сталинский Д. В. - Проблемы и перспективы энергосбережения в горно-металлургическом комплексе, Литвиненко В. Г. , Ботштейн В. А., Перетятько Р. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Комплексное использование ресурсо- и энергосберегающих технологий при создании металлургических мини-заводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю. Б., Бараненко В. С. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Проблемы глобального потепления климата, Канило П. М., Соловей В. В., Шубенко А. Л. (2012)
Катков М. В. - Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані з хімічними засобами захисту рослин, Малкович Ю. В., Буц Ю. В. (2012)
Сперанская Ю. Ю. - Экологические проблемы теплоснабжения сельских регионов Украины, Макаров В. В. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка технологических газов аглофабрики ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова", Амшарина Г. И., Лавошник А. С. (2012)
Лесов А. М. - Разработка комплекса водоохранных мероприятий для улучшения качества воды речной системы салгира, Кресин В. С. (2012)
Касимов А. М. - Доочистка производственных сточных вод от ионоактивных поверхностно-активных веществ, Поваляева А. В. (2012)
Грабовчак В. В. - Використання зололужних цементів для пластифікації бетонних сумішей (2012)
Ткаченко Т. Л. - Оптимізація процесу біохімічного очищення стічних вод молокозаводів, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ничик О. В. (2012)
Левицкая Е. Г. - Использование осадков сточных вод в качестве сырья при производстве строительных блоков и бетонов (2012)
Яковлєв В. В. - Порові води мергельно-крейдяної товщі дніпровсько-донецького артезіанського басейну як стратегічний резерв питної води (2012)
Матухно О. В. - Екологічна безпека процесів нейтралізації та електрохімічної регенерації відпрацьованих кислотних електролітів (2012)
Островка Я. В. - Исследование процесса доочистки сточных вод активированными углями, Островка В. И., Мороз А. В., Швец В. И., Попов Е. В. (2012)
Слисаренко А. А. - Влияние изменения структуры производства на энергоемкость продукции промышленных предприятий, Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Бирюков Д. Б. - Комплексный подход к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов, Рыжавский А. З., Богомаз П. В., Томах А. В. (2012)
Бабиченко А. К. - Повышение энергоэффективности блока вторичной конденсации агрегатов синтеза аммиака в условиях колебаний температуры атмосферного воздуха (2012)
Мальований М. С. - Шляхи уникнення екологічної загрози від нагромаджень фосфогіпсу*, Свідовий Б. С., Марченко Л. І., Большаніна С. Б., Тимошенко М. М. (2012)
Игнатенко М. И. - Утилизация отходов угледобычи в цементной отрасли, Хоботова Э. Б., Толмачев С. Н. (2012)
Ярцев В. И. - Мобильная лазерная установка для контроля техногенного загрязнения атмосферы, Рашкевич А. С., Бобошко В. С., Аникеев А. Я., Пелихатый Н. М., Титарь В. П., Третьяков О. В., Фесенко Л. Д. (2012)
Вержак В. В. - Регуляція гомеостазу організму свиней в умовах інтенсивної годівлі природними детергентами сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Руденко Є. В. (2013)
Захарін В. В. - Біохімічний склад крові нетелей червоно-рябої породи до і після отелення (2013)
Кава С. Й. - Зв’язок активності цитохромоксидази з вмістом ліпопротеїнів сперми бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей цитрату і хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Опанасенко І. П. - Активність та ізоформи супероксиддисмутази молока корів, Остапів Д. Д., Кузьміна Н. В., Чайковська О. І., Панич О. П. (2013)
Періг Ж. М. - Деякі біохімічні показники сироватки крові щурів за вивчення кумулятивних властивостей препарату щитник, Шкодяк Н. В. (2013)
Сидір Н. П. - Показники ліпідного обміну у крові вівцематок української гірськокарпатської породи та породи прекос за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, CU, ZN, CO) та фільтроперліту, Стапай П. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. М. (2013)
Kowalczyk Е. - Kwasy organiczne jako dodatki w żywieniu zwierząt, Kwiatek К. (2013)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту лізину в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Кушнір Г. В., Ривак Р. О. (2013)
Przeniosło-siwczyńska М. - Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach w ramach urzędowej kontroli pasz w Рolsce, Kwiatek К. (2013)
Хомин М. М. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів за згодовування мінеральних добавок із різною кількістю метіонату йоду у перші місяці лактації (2013)
Андрушко О. Б. - Вплив різних режимів заморожування на якість розмороженої сперми кнурів, Корнят С. Б., Шаран М. М. (2013)
Калиновська Л. В. - Дослідження ефективності застосування фітомінів із фітокомплексом для кастрованих котів, Дмитрієва Н. Л. (2013)
Калюта Л. Л. - Влияние препарата "поливисол" на некоторые показатели эндогенной интоксикации у телят с диареей (2013)
Крушельницька Н. В. - Вплив рН середовища на здатність формувати мікробні біоплівки мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого (2013)
Музика В. П. - Підвищення ефективності штучного осіменіння корів та свиноматок шляхом застосування декаметоксину для санації сперми плідників, Атаманюк І. Є., Панич О. П., Чайковська О. І., Кушнір І. М. (2013)
Слюсаренко Д. В. - Застосування ропівакаїну для епідуральної анестезії у собак, Сарбаш Д. В., Кочевенко А. С. (2013)
Стравський Я. С. - Тканинний препарат "СТП" у профілактиці субклінічного маститу корів, патології отелення та післяотельного періоду, Шуманський Ю. І. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Ласепт форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Малинівський В. М., Хирівський О. В. (2013)
Трокоз В. О - "Йодіс-концентрат" та його вплив на вміст загального білка гемолімфи дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б., Максін В. І., Мельніченко В. М., Трокоз А. В., Черниш О. А. (2013)
Шкромада О. І. - Дезінвазійна дія препарату бі-дез на ооцисти еймерій свиней (2013)
Авдос'єва І. К. - Імуноферментний метод оцінки ефективності вакцинації бройлерів проти інфекційного бронхіту, Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Стефанишин Г. С. (2013)
Бойко О. П. - Наявність спільних неблагополучних пунктів щодо сибірки та емфізематозного карбункулу — об’єктивна підстава для асоційованої імунізації тварин проти цих інфекцій (на прикладі західних областей України) (2013)
Кольчик О. В. - Вивчення характеру впливу наночасток металів на патогенні бактерії, Романько М. Є., Ушкалов В. О. (2013)
Лях Ю. Г. - Эпизоотическая ситуация, обоснованность и рациональность использования современных кормовых добавок в свиноводческих хозяйствах Беларуси (2013)
Музика В. П. - Новий антибактеріальний препарат для ветеринарної медицини, Стецько Т. І., Остапів Н. В., Святоцька Л. О., Мурська С. Д., Угрин Г. П. (2013)
Рибачук Ж. В. - Пг-3 великої рогатої худоби у молочно-товарній фермі Житомирської області: епізоотологічний моніторинг та лікування, Романишина Т. О. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення серопревалентності диких кабанів до вірусів хвороби Ауєскі та хвороби Тешена в залежності від віку та статі (2013)
Богач М. В. - Визначення параметрів гострої токсичності комплексного лікувального засобу "ампролев" для лабораторних тварин, Коваленко Г. А., Багач Т. В. (2013)
Доценко Р. В. - Динаміка виділення біфентрину з організму птиці з яйцями за умов гострого отруєння талстаром 10 % к. Е. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Імунофізіологічний стан організму птиці при Т-2 токсикозі, за умов застосування розчину ВНГХ та кормової добавки аліосепт, Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2013)
Кучинский М. П. - Острая токсичность и специфическая эффективность комплексного препарата на основе антибактериальной и антивирусной субстанций (2013)
Лобойко Ю. В. - Визначення хронічної токсичності препарату Бровермектин–гранулят тм на однорічках коропа, Стибель В. В. (2013)
Музика В. П. - Гостра токсичність препарату флорикол на щурах і мишах при різних шляхах введення (2013)
Патерега І. П. - Дослідження гострої токсичності метронідазолу та протипротозойного і протимікробного препарату на його основі (2013)
Патерега І. П. - Дослідження токсичності та мутагенності протипротозойного і протимікробного препарату на основі метронідазолу (2013)
Брошков М. М. - Вікові особливості імунофізіологічного статусу собак (2013)
Величко В. О. - Вплив неспецифічних стимуляторів резистентності на організм телят (2013)
Єфімов В. Г. - Стан природної резистентності поросят після відлучення за згодовування кормової добавки з торфу, Костюшкевич Л. К., Ракитянський В. М., Ліснича О. М. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Застосування інтегральних лейкоцитарних індексів у порівняльній оцінці морфологічних показників крові телят при сучасних технологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України, Висоцький А. О., Романська У. Б., Висоцький М. В. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Вплив клозаверму а, клозантелу, аверсекту на ультраструктуру сенсомоторної кори головного мозку щурів, Гуменецька М. І. (2013)
Лісова Н. Е. - Вплив пробіотиків на імунний статус та морфофункціональний стан окремих структур шлунково-кишкового тракту поросят, Максимович О. А., Щебентовська О. М., Рудик Г. В., Гуменецька М. І., Колодій Г. В. (2013)
Лемішевський В. М. - Гістохімічна та ультраструктурна характеристика дванадцятипалої кишки свиней при згодовуванні кормів із різним вмістом пробіотиків (2013)
Самсонюк І. М. - Структурно-функціональний стан шлунково-кишкового тракту щурів першого покоління за згодовування генетично модифікованої та традиційної сої (2013)
Шмаюн С. С. - Клітинні фактори неспецифічної резистентності свиней за розвитку аскарозу (2013)
Щебентовська О. М. - Морфологічні особливості м'яса різних якісних груп (2013)
Мазур І. Я. - Епізоотична ситуація щодо еймеріозу курей птахівничих господарств Львівської області (2013)
Наличник Х. Я. - Епізоотична ситуація щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у Берегівському районі Закарпатської області (2013)
Федорович О. В. - Ураженість цьоголіток білого амура ектопаразитами Gyrodactylus ctenopharyngodonis тa dactylogyrus lamellatus у вирощувальних ставах (2013)
Bielecka G. - Badania biegłości w zakresie składników mineralnych w paszach (2013)
Juodeikiene G. - Валідація в одній лабораторії акустичного методу для скринінгу fusarium мікотоксинів у зернових, Basinskiene L., Vidmantiene D., Cernauskas D., Petrauskas A., Bartkiene E., Кoe W. J. (2013)
Коваленко М. М. - Визначення споріднених домішок у субстанції флуренізид-натрію, Петрух Л. І. (2013)
Korol W. - Badania biegłości w zakresie wybranych substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach (2013)
Лаптєва К. А. - Розробка методики кількісного визначення дельта-амінолевулінової кислоти методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Левицький Т. Р. - Загальні підходи до оцінки безпечності кормових добавок (2013)
Мазуркевич А. Й. - До методики отримання кісткового мозку та культивування стовбурових клітин поні, Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Бруско Є. П. (2013)
Меженський А. О. - Технічні аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Моткалюк Н. Ф. - Удосконалення нормативної бази з питання контролю мийних, дезінфікуючих і мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного устаткування і молочного інвентарю, Кривохижа Є. М., Перкій Ю. Б., Крижанівський Я. Й., Кухтин М. Д. (2013)
Постоєнко В. О. - Оптимізація умов проведення ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Сорочинський Б. В., Сапачова М. А., Карпуленко М. С., Кацимон В. В., Герілович А. П. (2013)
Patyra E - Wykrywanie pozostałości antybiotyków z grupy tetracyklin w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową, Kowalczyk E., Kwiatek K. (2013)
Rubaj J. - Badania biegłości w zakresie dodatków paszowych (2013)
Walczyński S. - Zastosowanie nowej instrukcji oceny homogeniczności w badaniach biegłości (2013)
Величкo В. О. - ХАССП — система коригуючих дій забезпечення якості та безпечності кормів, кормових добавок, преміксів і кормової сировини, Фляк Л. І., Гримак А. В., Урбан І. Р. (2013)
Жила М. І. - Документація при клінічних дослідженнях ветеринарних лікарських засобів, Коцюмбас І. Я., Косенко Ю. М., Іванів М. І. (2013)
Коварова К. - Ринок молока у Чеській Республіці, Топурко З., Корбецький А. (2013)
Косенко Ю. М. - Ветеринарні лікарські форми у контексті вимог до ветеринарних препаратів, Зарума Л. Є., Калиновська Л. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Небезпека використання патогенних мікроорганізмів як біологічної зброї та ефективні заходи реагування, Лук’янчук В. О., Лук’янчук І. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Проблемні питання реалізації прав інтелектуальної власності у процесі державної реєстрації ветеринарних препаратів, Сидорук Н. О., Чайковська О. І., Шкільник О. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню, Гунчак В. М., Стецько Т. І. (2013)
Краснова Н. Г. - Етіопатогенез і спеціфічна профілактика маститів у корів, Головко А. М. (2013)
Kwiatek K. - Rejestracja dodatków paszowych w polsce i Unii Europejskiej, Walczak M., Osiński Z. (2013)
Руденко Є. В. - Сучасні вимоги щодо управління якістю та безпекою за умов виробництва і обороту кормів, Трускова Т. Ю., Шаповалов С. О., Руденко О. П. (2013)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу: вітчизняна та закордонна практика (2013)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2013)
Титул, зміст (2012)
Кизим М. О. - Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні, Феденко Г. М. (2012)
Архірейська Н. В. - Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення (2012)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития как условие противодействия глобальной ликвидности: в контексте украинской экономики (2012)
Оксененко С. П. - Розвиток національних монополій на прикладі підприємств комунальної сфери (2012)
Прушківська Е. В. - Зайнятість у посткризовий період: національний аспект (2012)
Есманов О. М. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2012)
Хаванов А. В. - Економічна та фінансова злочинність та її вплив на економічну безпеку України (2012)
Гриценко О. А. - Інституціоналізація оціночної діяльності в Україні (2012)
Захарченко П. В. - Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки (2012)
Krasnokutska N. S. - Comparative Analysis of the Knowledge-Based Potential on the Level of Countries and Regions (2012)
Грищенко О. В. - Класифікація кризових явищ в економіці та місце в них промислових криз (2012)
Похилюк В. В. - Україна в трансформаційному світі (2012)
Гнилицький М. В. - Теоретичні засади дослідження глобальної конкуренції (2012)
Кобушко І. М. - Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України (2012)
Бачкир И. Г. - Диагностика банкротства при нечетких исходных данных (2012)
Корбутяк А. Г. - Використання регресійних моделей фінансування інноваційного розвитку підприємств (2012)
Медведовська Т. П. - Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (2012)
Деренська Я. М. - Побудова моделі процесу виконання інноваційного проекту в умовах фармацевтичного виробництва (2012)
Масалов Е. И. - Методика повышения эффективности реализации инновационных проектов (2012)
Савенко К. С. - Морфологічна класифікація інновацій з урахуванням запропонованих ознак (2012)
Овчиннікова М. А. - Аналіз проблем інноваційно-інвестиційного законодавства України (2012)
Гаврикова А. О. - Новый статус бытовых потребителей в контексте рыночных преобразований отечественного энергосектора (2012)
Григоренко А. А. - Формування цілісного промислового комплексу національної економіки як основа забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Кириченко О. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств (2012)
Оболонська І. В. - Оптимізація організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності видобувного підприємства (2012)
Иванова М. М. - Развитие льняного комплекса как приоритетная задача социально-экономического развития Российской Федерации, Родинова Н. П. (2012)
Беленкова М. І. - Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України, Синиця Ю. С. (2012)
Бовсуновський В. В. - Ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України (2012)
Ермоленко А. А. - Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Мордовец А. В. (2012)
Міненко К. В. - Вплив ритмічності комплектування м’ясного господарства молодняком на прибутковість його вирощування (2012)
Шульга К. В. - Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні, Єфремова Л. В. (2012)
Скрипник Л. В. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством (на прикладі туристичних компаній Черкащини), Корнілова Н. В. (2012)
Таньков К. М. - Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації, Чепурда Г. М. (2012)
Чорний В. В. - Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Давтян К. В. - Теоретичні основи функціонування міжнародних транспортних коридорів та їх роль в економіці України (2012)
Бубенко О. П. - Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств (2012)
Доровськой О. Ф. - Планування соціальної роботи на підприємстві, Тарасова Т. І. (2012)
Корольова Н. М. - Методичне забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства (2012)
Семенченко А. В. - Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці (2012)
Алексеев И. В. - Формирование фонда научно-технической подготовки производства, Мазур А. В. (2012)
Касич А. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства, Хімич І. Г. (2012)
Лепейко Т. І. - Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємств, Пантелєєв М. С. (2012)
Ястремська О. М. - Стратегічне інвестування підприємств: шляхи активізації, Яблонська-Агу Н. Л. (2012)
Абасс К. Д. - Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам, Моргачёв И. В. (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Організаційні структури управління підприємством (2012)
Кононов И. А. - Совершенствование методов принятия управленческих решений по оценке стоимости предприятия, Кононов А. И. (2012)
Кримська Л. О. - Управління підприємством на основі теорії обмежень, Шевченко О. О. (2012)
Синиця Т. В. - Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств, Осьмірко І. В. (2012)
Столярчук А. В. - Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами, Рудь Е. Н. (2012)
Телишевська Л. І. - Сутність впливу інвестування на товарну інноваційну політику сучасного підприємства, Калініна Т. О. (2012)
Чумак Л. Ф. - Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах (2012)
Вацик Н. О. - Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання (2012)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (2012)
Другова О. С. - Науково-методичний підхід до порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємства з використанням багатовимірного аналізу (2012)
Нікітіна А. В. - Концептуальна модель реалізації контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2012)
Хаванова М. С. - Зв'язок фінансової стратегії з іншими ключовими стратегіями корпорації (2012)
Шишова Ю. Г. - Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники (2012)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу, Пилипенко С. М. (2012)
Косата І. А. - Деякі проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні (2012)
Мултановская Т. В. - Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторских доказательств для повышения качества аудита, Горяева М. С. (2012)
Глушач Ю. С. - Урегулювання облікових питань з операцій оренди основних засобів відповідно до змін у законодавстві (2012)
Крещенко О. В. - Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів (2012)
Матющенко С. С. - Актуальные проблемы учета и оценки нематериальных активов предприятия, Цыбулько Д. И. (2012)
Білоусова О. С. - Моніторинг фіскальної системи та його роль у забезпеченні фінансової стабільності (2012)
Бодрова Н. Э. - Организация системы управления валютным риском в коммерческих банках, Аннаоразова С. Б. (2012)
Заруцька О. П. - Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду (2012)
Ізюмцева Н. В. - Напрямки покращення моделі корпоративної культури в банку, Калмикова О. М. (2012)
Ашурбєкова А. А. - Розвиток депозитного менеджменту в системі банківського менеджменту (2012)
Діденко І. С. - Про місце банківської послуги в забезпеченні глобалізацій них процесів: теоретичні аспекти сьогодення та перспективи розвитку (2012)
Касіян Є. В. - Методичні підходи до вимірювання фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії (2012)
Куришко О. О. - Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів (2012)
Зварич О. І. - Розширення інвестиційних можливостей банківської системи на основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання (2012)
Горобинская М. В. - Оценка ценности интеллектуального капитала (2012)
Литовченко О. Ю. - Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством (2012)
Попов О. Є. - Організація матеріально-технічного забезпечення механізму управління корпоративним розвитком, Легостаєва О. О. (2012)
Shubin A. A. - Mental and Ethical Aspects in Juvenile-Oriented Brand Development, Krivonos A. A. (2012)
Кулініч О. А. - Теоретико-методологічний аспект формування ефективної системи управління продажами, Нікітіна О. В. (2012)
Котелевська Ю. В. - Особливості категоріального апарату банківського маркетингу, Новікова Т. В. (2012)
Мангушев Д. В. - Визначення управлінського консультування як економічної категорії та його роль у сучасному ринковому середовищі (2012)
Цветаш Ю. О. - Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні (2012)
Амосов О. Ю. - Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект (2012)
Євсєєва О. О. - Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні (2012)
Пакуліна А. А. - Інновації в системі управління розвитком соціального комплексу регіону (2012)
Котик В. В. - Узагальнення понять "пасажирські залізничні перевезення" та "пільгові пасажирські залізничні перевезення" у контексті соціально-економічних перетворень, Гулай О. С. (2012)
Омаров Ш. А. О. - Системно-динамическая модель устойчивого развития региона (2012)
Грищенко С. Г. - Энергоэффективность как доминанта развития горно-металлургического комплекса Украины, Грановский В. К. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Использование возобновляемых источников энергии в Автономной республике Крым (2011)
Бондаренко Б. И. - Новые энергосберегающие и природоохранные разработки Института газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2011)
Полька Н. С. - Актуальні проблеми застосування санітарно-захисних зон як інструменту захисту сельбищних територій від несприятливого впливу об’єктів промисловості, Шкуро В. В. (2011)
Бутенко Э. О. - Загрязнение водного бассейна в Мариупольском промышленном регионе, Капустин А. Е. (2011)
Гриценко А. В. - Ризики техногенно-екологічного характеру при експлуатації об’єктів автотранспортної інфраструктури, Соловей В. В., Внукова Н. В. (2011)
Мантула В. Д. - К вопросу достижения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ путем модернизации газоочистного оборудования, Дамрин В. Я., Ольховская Л. Н., Чернякина Е. В., Соловьев М. В. (2011)
Симоненко В. И. - Экологически безопасные и энергосберегающие технологии разработки твердых нерудных полезных ископаемых, Гриценко Л. С. (2011)
Гук Н. С. - К вопросу эффективности работы систем газоудаления и газоочистки электродуговых печей, Арисов С. Е., Рутковский О. А., Гранкин В. И. (2011)
Сталинский Д. В. - Методика определения тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных циклах водоснабжения, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Щербак Ю. А., Капустяк А. Ю. (2011)
Сидоренко І. Г. - Використання відпрацьованих розчинів активації діелектриків для одержання катодної маси паливних елементів, Загоровський Г. М., Лобанов В. В. (2011)
Кравченко О. В. - Энергетические и экологические аспекты использования фенольных сточных вод в качестве компонента водоугольных топлив, Андриенко Е. Ю. (2011)
Бабаев В. Н. - Энергетический потенциал биогаза, образующегося при мезофильном анаэробном разложении органических компонентов бытовых отходов, Горох Н. П., Коринько И. В. (2011)
Кущев Л. А. - Математическое моделирование процесса получения биогаза при переработке органических отходов, Суслов Д. Ю., Алифанова А. И., Никулин Н. Ю. (2011)
Петров Ю. Л. - Повышение эффективности утилизации железосодержащих отходов металлургического производства, Пшемыский Г. Ф., Компанец В. В. (2011)
Касимов А. М. - Новая технология утилизации фосфогипса для производства гипсовых вяжущих и изделий для строительной индустрии, Решта Е. Е. (2011)
Сталинский Д. В. - Определение удельных выбросов (показателей эмиссии) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников основных цехов ПАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Спирина С. В., Иванов Н. М. (2011)
Спіріна С. В. - Оцінювання невизначеності розрахунків обсягів викидів парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Спірін В. Ю., Бугаєнко М. М. (2011)
Содержание (2010)
Уайт С. - Переосмысление "оранжевой революции”, Макалистер Й. (2010)
Арсеенко А. - Демистификация "новой экономики” и проблема безработицы в США и Евросоюзе в условиях глобального кризиса (2010)
Ковалиско Н. - Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков (2010)
Дембицкий С. - "Обоснованная теория”: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической валидизации (2010)
Казаков В. - Внешние и внутренние конфликты (2010)
Мацевич И. - Креативное общество: в поисках релевантной социальной теории (2010)
Суковатая В. - "Философия после Освенцима”: рефлексии военного насилия в западном и постсоветском сознании (2010)
Безрукова О. - Ответственность в социологическом дискурсе (2010)
Свеженцева Ю. - Традиция: концептуализация и направления изучения, Проскурякова О. (2010)
Нельга А. - Этническая социология как наука (2010)
Тарасенко В. - К вопросу о разработке методик преподавания социологии, Чепак В. (2010)
Брик Т. - Социолог между признанием и призванием (Третьи социологические чтения памяти Н.В.Паниной 10 декабря 2009 года) (2010)
Конкурс "Лучший молодой социолог года–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматийные достижения мировой социологической мысли (2010)
Памяти Людмилы Рязановой (2010)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок стали и металлургия Украины в 2011–2012 годах, Грановский В. К. (2012)
Слисаренко А. А. - Определение величины налога на выбросы двуокиси углерода для металлургических предприятий при использовании сквозных коэффициентов эмиссии углекислого газа, Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Перетятько Р. А. (2012)
Каневский А. Л. - Методика расчета выбросов парниковых газов при производстве чугуна, Слисаренко А. А. (2012)
Мочаев А. С. - Экологические аспекты производства аммиака, Шестопалов А. В. (2012)
Симонова В. В. - Адсорбция тяжелых металлов углеродными сорбентами различного происхождения, Тамко В. А., Тамаркина Ю. В., Бован Л. А., Шендрик Т. Г., Алемасова А. С. (2012)
Печенко Т. И. - Оптимизация соотношения окислительных и абсорбционных объемов с целью уменьшения затрат на каталитическую очистку от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Литвиненко А. А. (2012)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс повышенной надежности асу тп газоотводящего тракта конвертера № 2 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Криволапов А. Е., Базюченко С. П., Каплунов Ю. В., Пироженко А. А., Гурылев Е. Н., Боряк А. С., Кийко А. С. (2012)
Дрикер Б. Н. - Ингибиторы многоцелевого назначения для систем оборотного водоснабжения, Тарасова С. А., Тарантаев А. Г. (2012)
Эпштейн С. И. - Глубокая очистка сточных вод машин непрерывного литья заготовок, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Черкасов Н. Н., Нестеренко И. В. (2012)
Колесник В. Е. - Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ, Куликова Д. В. (2012)
Дмитрієва О. О. - Забезпечення екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів при флотаційному дозбагаченні залізних руд на гірничо-збагачувальних комбінатах, Василенко Г. В. (2012)
Гаращенко В. І. - Розрахунок магнітних фільтрів соленоїдного типу в технології очищення водних середовищ від феромагнітних домішок, Гаращенко О. В., Астрелін І. М. (2012)
Черниш Є. Ю. - Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів, Пляцук Л. Д. (2012)
Сталинский Д. В. - Влияние производительности реактора и вида сырья на изменение экономических показателей комплекса термохимической деструкции, Скоромный А. Л., Андреева Т. А., Перетятько Р. А., Синозацкий А. М. (2012)
Абдуллин С. Ю. - Утилизация избыточных циркулирующих газов установок сухого тушения кокса, Татарка И. В. (2012)
Литвиненко В. Г. - Снижение энергозатрат на производство металлопродукции при реконструкции мартеновского цеха ПрАО "ДОНЕЦКСТАЛЬ" – металлургический завод", Скоромный А. Л., Слисаренко А. А., Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Заговора Г. А. - Анализ воздействия металлургических шлаков на загрязнение гидросферы при их складировании в отвалах, Бравков Д. В., Зеленюк Д. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Оценка воздействия технологии термохимической деструкции изношенных автомобильных шин на объекты окружающей среды, Скоромный А. Л., Емельянова Д. И., Козуля М. М. (2012)
Кириенко П. Г. - Двустадийный процесс импульсного брикетирования биомассы, Эрсмамбетов В. Ш., Варламов Е. Н. (2012)
Щербань Н. Г. - Биохимическое и клинико-экспериментальное обоснование методических подходов к разработке профилактических мероприятий по охране здоровья населения от влияния опасных отходов (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное определение ванадия и никеля в сырой нефти при различных способах пробоподготовки, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Губарева И. О. - Интеграция банков Украины в мировую финансовую систему (2011)
Проскурнина Н. В. - Формы внешнеэкономической деятельности предприятия (2011)
Лымарь Д. А. - Анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе развития, Саблина Н. В. (2011)
Цыбульская Э. И. - Институциональные аспекты равновесия мировой финансовой системы в условиях глобализации (2011)
Чмутова И. Н. - Развитие интеграционнно-глобалиционных процессов в банковской системе Украины, Азизова Е. М., Тысячная Ю. С. (2011)
Глущенко В. В. - Бюджетные доминанты устойчивого развития финансовой системы Украины (2011)
Жихор Е. Б. - Формирование инновационной политики развития регионов: антикризисные мероприятия (2011)
Пономаренко А. А. - Тенденции и перспективы развития финансовой системы Украины (2011)
Саврадым В. Н. - Индикаторы обеспечения стабильности финансовой системы, Балахничёва М. Н. (2011)
Шемякина Н. В. - Совершенствование механизма финансирования технического развития промышленности (2011)
Slavyuk N. R. - Public Debt: State and Problems of Managing (2011)
Алексеев И. В. - Кредитные союзы Украины: природа и проблемы, Алексеева Н. Б. (2011)
Бондаренко Л. А. - Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса (2011)
Скаковский В. И. - Выявление недостатков в валютном законодательстве Украины и возможные направления их преодоления, Дзенис В. А. (2011)
Колесниченко В. Ф. - Тенденции развития кредитного рынка Украины, Заднепровская А. И. (2011)
Остапенко В. Н. - Участие кредитных организаций в финансировании национальных проектов, Колесниченко В. Ф. (2011)
Прозоров Ю. В. - Особенности изменения функций государства в условиях монетарной десуверенизации и уменьшения доверия к банкам на посткризисном этапе развития экономики, Коляда Т. А. (2011)
Холодная Ю. Е. - Минимизация кредитных рисков коммерческих банков в условиях финансового кризиса, Латунова К. Б. (2011)
Афанасьев Н. В. - Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем, Салашенко Т. И. (2011)
Гринащук И. И. - Методическое обеспечение прогнозирования развития финансового потенциала административно-территориальной единицы (2011)
Гречина И. В. - Семантика законов энвироники при исследовании потенциала экономических систем (2011)
Дзенис В. А. - Использование кластерного анализа при оценке уровня финансово-экономического потенциала предприятия, Дзенис А. А. (2011)
Калышенко В. А. - Формирование среды развития инновационного потенциала предприятия (2011)
Stepanenko N. V. - The Innovation Economy as One of the Factors of the Country’s Crisis State Overcoming (2011)
Азаренкова Г. М. - Антикризисные инновации в управлении предприятиями, Самородов Б. В., Бондарюк Н. А. (2011)
Клебанова Т. С. - Процессный подход к предупреждению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Коваленко Е. С. (2011)
Момчева А. Н. - Стратегия заготовительной деятельности молокоперерабатывающих предприятий, Липыч Л. Г. (2011)
Науменко М. А. - Сбалансированная система показателей в системе стратегического управления развитием интегрированных корпоративных структур, Гончаренко Н. Г. (2011)
Катасонова Е. И. - Стратегический анализ финансового развития предприятия на основе нечетко-множественного моделирования, Журавлева И. В. (2011)
Капустник К. В. - Стратегические решения развития предприятий как предмет экономических экспертиз (2011)
Отенко В. И. - Экономическая адаптивность предприятия в противостоянии угрозам изменчивости среды, Колодина О. М. (2011)
Сапелина Н. В. - Системный анализ и инженерия в моделировании антикризисного развития социально-экономических объектов (2011)
Берест М. Н. - Анализ оборотных активов предприятия как инструмент финансового менеджмента, Крюков А. Д. (2011)
Чистоколенко В. Ю. - Определение и анализ экономической сущности понятия "финансовые ресурсы", Добрынь С. В. (2011)
Шум М. А. - Использование цепей Маркова при разработке бюджетов структурных подразделений и сводного бюджета промышленного предприятия, Кузниченко В. М. (2011)
Курбатов К. Е. - Управление прибылью как система принципов и методов реализации управленческих решений, Жовтопуп Н. Н. (2011)
Литовченко Е. Ю. - Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия, Коцур С. Н. (2011)
Маляревский В. Ю. - Исследование факторов, формирующих внутреннюю и рыночную стоимость предприятия (2011)
Стефанович Н. Я. - Методология управления и анализа дебиторской задолженности, Пинчук Т. А. (2011)
Сарапина О. А. - Факторы, определяющие финансовую реструктуризацию предприятий в условиях транзитивной экономики (2011)
Кендюхов А. В. - Организация управления финансовой устойчивостью предприятий, Хвостенко В. С. (2011)
Логутова Т. Г. - Формирование механизма финансовой стабильности предприятия (2011)
Селезнева К. О. - Методический инструментарий оценки уровня финансовой безопасности банковский учреждений, Запасная Л. С., Бутырина В. Н. (2011)
Галушко А. В. - Подходы к определению сущности финансовой устойчивости предприятий (2011)
Бернацкий П. Й. - Определение проблем государственного управления в сфере противодействия коррупции в Украине (2011)
Середина А. В. - Методологические основы научного исследования управления финансовой безопасностью страны в условиях финансового кризиса, Губарева И. О. (2011)
Штаер О. М. - Механизм управления экономической безопасностью банка, Губарева И. О. (2011)
Полтинина О. П. - Конкретизация угроз финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Савицкая С. А. - Финансовые риски предприятия: сущность и виды, Кузенко Т. Б. (2011)
Усенко К. А. - Управление финансовой безопасностью предприятия в соответствии с принципами ее обеспечения, Кузенко Т. Б. (2011)
Юсвалиева А. В. - Обоснование выбора индикаторов для рейтинговой оценки финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Лежепекова В. Г. - Финансовая реструктуризация неплатежеспособных предприятий (2011)
Саблина Н. В. - Управление финансовыми рисками предприятия, Захарова В. А. (2011)
Шпак Н. Е. - Экономическое прогнозирование как составляющая стратегии обеспечения экономической стабильности предприятия, Романишин М. И. (2011)
Внукова Н. Н. - Оценка влияния уровня диверсификации портфеля активов на результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов, Рудак С. М. (2011)
Отенко И. П. - Методические подходы к анализу риска при принятии и реализации стратегических решений на предприятии, Малец А. А. (2011)
Кривцун И. М. - Факторы влияния на конкурентоспособность отечественных страховщиков (2011)
Слуцкая О. В. - Построение иерархической структуры рисков на рынке корпоративных облигаций, Нескородева И. И. (2011)
Содержание (2010)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Содержание (2010)
Исследование социальной стратификации в рамках Международной программы социальных исследований (2010)
Оксамитная С. - Институциональная среда воспроизводства социального неравенства (2010)
Иващенко О. - Об анатомии экономического неравенства в современной Украине: социологические опыты (2010)
Симончук Е. - Классовое сознание: опыт сравнительного эмпирического изучения (2010)
Макеев С. - Дифференциация и стратификация населения Украины по восприятию ситуации неравенства, Патракова А., Домаранская А. (2010)
Рахманов А. - Особенности легитимации частной собственности в православии (2010)
Арсеенко А. - Глобализация как она есть на пороге XXI века (2010)
Буткалюк В. - Качество трудовой жизни как составляющая качества жизни (2010)
Дембицкий С. - Теоретическая валидизация на различных уровнях социологического исследования (2010)
Бурлачук В. - Трапеза как предмет социологического исследования (2010)
Зиммель Г. - Социология трапезы (2010)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2010)
Бабенко С. - Социология и социологи в глобальном измерении (комментарии участника XVII мирового конгресса по социологии Международной социологической ассоциации "Социология в движении”) (2010)
Нельга А. - Социология властных элит: история и современность (2010)
Поздравляем Сергея Алексеевича Макеева! (2010)
Юбилейное поздравление Владимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паниотто В. - В.Матусевич между Arts and Science (2010)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2010 году (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Lickus P. - Synergy – the way for company to overcome financial crisis (2013)
Асанова Н. А. - Макроэкономические предпосылки: государственного регулирования предпринимательства в сельском хозяйстве (2013)
Веселова Т. Н. - Учет хозяйственных операций, выраженных в условных денежных единицах (2013)
Выходец А. М. - Менеджмент социальных коммуникаций в культуре СМИ (2013)
Yeghiazaryan M. R. - Theoretical basis of the institutional explanation of the consumption function, Martirosyan A. R. (2013)
Zharova A. V. - The practical methods of integration of system dynamics and agent-based modeling (2013)
Демьяненко С. И - Развитие и эффективность деятельности агрохолдингов в Украине, Зарицкая Н. П. (2013)
Ковалев Е. В. - Маркетинговые каналы и система распределения товаров (2013)
Kozhevnikova T. M. - Innovation activity as a major factor in development of agriculture, Yurina E. A. (2013)
Котлярова К. И. - Оффшорный бизнес как экономический феномен (2013)
Любушин Н. П. - Моделирование жизненного цикла экономических систем: от качественного описания – к количественной оценке, Бабичева Н. Э. (2013)
Малахова Н. Б. - Пространство и время в экономических измерениях (2013)
Мамий Е. А. - Государственное инвестирование: оценка, проблемы, перспективы, Новиков А. В. (2013)
Nesterenco C. M. - Implementing conditions of the national model of leadership (2013)
Omelyanenko V. - Evaluation of efficiency of the international technology transfer processes (2013)
Peresadko G. Lukash S. - Investment providing of development of culture in Sumy (2013)
Романович Л. Г. - Государственная поддержка инновационного предпринимательства молодых ученых в россии и Белгородской области (2013)
Taran-Lala E. N. - Reliability in the theory of management of socio-economic systems (2013)
Хачпанов Г. В. - Механизм форфейтинга как одна из перспективных форм цепочек международного финансирования (2013)
Черняк В. И. - Развитие целевого подхода к управлению в органистической концепции менеджмента (2013)
Nurmaganbet E. T. - International standards and tasks faced by advocacy in Kazakhstan (2013)
Дядькин Д. С. - Юрисометрика (2013)
Королёв Е. С. - Общественное мнение как средство преодоления социальных кризисов: теоретико-правовой аспект (2013)
Маренков А. Н. - Формирования правовой государственности в России (2013)
Миннигулова Д. Б. - Проблемы индивидуализации административного статуса государственных гражданских служащих на основе служебного контракта (2013)
Пузиков Р. В. - Неюридические средства реализации правовой политики: проблемы формирования (2013)
Тырина М. П. - Права человека нового поколения: современный взгляд (2013)
Шафоростов А. Н. - Совершенствование уголовно-правовых мер направленных на борьбу с контрабандой товаров, не ограниченных в гражданском обороте (2013)
Mingelaite D. - Problems of financial independence of municipalities (2013)
Kruglovа A. Е. - United nations organization: preconditions of creation and significance (2013)
Nalyvaiko L. R. - Social and legal state system as a dominat for social development (2013)
Содержание (2011)
Бевзенко Л. - Социальные интересы: объект и субъект исследования в контексте актуальной социокультурной ситуации (2011)
Погосян В. - Инвариантность общественного развития: ¬методологические импликации (2011)
Шульга А. - Феноменология Арона Гурвича: истоки, связи, контекст (2011)
Батаева Е. - Социальная феноменология киберкоммуникации (2011)
Кандрычын С. - Региональная дифференциация уровня производственного травматизма в Украине и Беларуси: социоисторическая интерпретация явления (2011)
Бурейчак Т. - Плохие времена для мужчин? Социологические интерпретации кризиса маскулинности (2011)
Большов Е. - Качество прогнозирования результатов выборов: меры точности и источники ошибок (2011)
Андреева Т. - Статус в отношении курения глазами самого человека и членов его семьи: методы оценивания, Захожая В., Харченко Н. (2011)
Елейко М. - Депривационный подход к социальному ¬самочувствию населения (2011)
Набруско И. - Социокультурная роль денег в процессе потребления (2011)
Стрельник Е. - Многодетная семья в Украине: дискурсы и противоречия социальной политики (2011)
Жуленева О. - IV Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной (2011)
Социологический центр имени Н.В.Паниной объявляет конкурс "Лучший молодой социолог года–2011” (2011)
Щудло С. - Зимняя Школа молодого социолога — 2011: взгляд организатора и участника, Голиков А. (2011)
ВАК Украины информирует... (2011)
Яковенко Ю. - Письмо в редакцию журнала "Социология: теория, методы, маркетинг” (2011)
Катаев С. - Культуральная социология: случай Украины (2011)
Марченко А. - Социокультурный подход к городским проблемам (2011)
Прилипко В. - Аксиологическое измерение медицины, Чепурко Г. (2011)
Нагорный Б. - Дэниел Белл — "либерал в политике, социалист в экономике, консерватор в культуре”, Мельников А. (2011)
Содержание (2011)
Костенко Н. - Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности (2011)
Макеев С. - Концепция институционально воспроизводимых социальных неравенств, Оксамитная С. (2011)
Симончук Е. - Классовое действие: тенденции формирования социальных классов в Украине (2011)
Малыш Л. - Общее и отличное в восприятии социального неравенства населением разных стран (2011)
Яковенко А. - О смысле жизни с позиции социологической рефлексии (2011)
Гацков М. - Социологический анализ и логос. Экспланаторная схема аналитической социологии (2011)
Тарасенко В. - Социологическая эпистемология: проблемы и возможности, Майструк И. (2011)
Головаха-Хикс И. - На стыке социологии и фольклористики: роль "Первісного громадянства” Екатерины Грушевской в развитии социогуманитарной науки в Украине (2011)
Эпштейн А. Д. - Становление гомосексуальной идентичности и формирование стены отчуждения между повзрослевшими детьми и их родителями (2011)
Сидоров Н. - Использование параданных в социологических исследованиях (2011)
Хижняк А. - Социальные отношения в турбулентное время (заметки с X Конференции Европейской Социологической Ассоциации), Шестаковский А. (2011)
Бурлачук В. - Идеология и жаргон (2011)
Подшивалкина В. - Светлой памяти Скидина Олега Леонидовича, Ядранский Д. (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, ¬методы, маркетинг” в 2011 году (2011)
Василь Якович Тацій – президент Національної академії правових наук України (2014)
Рабінович П. - Людські потреби – глибинний визначальний чинник праворозуміння (2014)
Христова Г. - Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів (2014)
Гончаренко В. - Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929) (2014)
Пилипчук В. - Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України (2014)
Саннікова М. - Комплексні галузі права: до постановки питання (2014)
Летнянчин Л. - Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні (2014)
Соляннік К. - Статут територіальної громади: місце і роль у системі джерел муніципального права (2014)
Вінник О. - Правові засоби саморегулювання за інституційного державно-приватного партнерства (2014)
Віхрова І. - Оціночні санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2014)
Жигалкін І. - До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника (2014)
Харченко Г. - Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси (2014)
Явор О. - Договір як юридичний факт у сімейному праві (2014)
Пєтков С. - Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління, Армаш Н. (2014)
Муза О. - Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин (2014)
Дамірчиєв М. - Суб’єкти фінансової діяльності (2014)
Трофименко В. - Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність (2014)
Кретова І. - Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини (2014)
Скрипнюк О. - Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту (2014)
Кресін О. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Гончаров В. - "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) (2014)
Гудима Д. - Міжнародні форуми у Львові з практики Європейського суду з прав людини стають традиційними, Герасимів О. (2014)
Батлер У. Е. - Пам’яті професора Патріка Гленна (1940–2014) (2014)
Кресін О. - Сто років із дня народження Віктора Кнаппа (2014)
Кресін О. - Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) (2014)
Шепітько В. - Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Радутний О. - Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г. Г. Демиденка та В. М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") (2014)
Коцюба О. П (2014)
Сібільов М. М (2014)
Пам’яті Віталія Івановича Семчика (2014)
Пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2014)
Protasov I. - Partitions of groups, Slobodianiuk S. (2014)
Волошин Г. A. - Про лінійну інтерполяцію векторнозначних функцій та її застосування, Маслюченко В. К. (2014)
Kuryliak A. O. - On Borel's type relation for the Laplace-Stieltjes integrals, Skaskiv O. B., Zikrach D. Yu. (2014)
Khoroshchak V. S. - Multiplicatively periodic meromorphic functions in the upper halfplane, Sokulska N. B. (2014)
Platsydem M. I. - Estimates for the maximum modulus of analytic characteristic functions of probability laws on some sequences, Sheremeta M. M. (2014)
Wojcicki P. - Weighted Bergman kernel function, admissible weights and the Ramadanov theorem (2014)
Horodetskyj V. V. - Problems nonlocal with respect to time for a class of singular evolution equations, Martynyuk O. V. (2014)
Кіндибалюк A. A. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебраїчних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для рівняння теплопровідності (2014)
Hazarika B. - Some ideal-convergent generalized difference sequences in a locally convex space defined by a Musielak-Orlicz function, Esi A. (2014)
Шанин Р. В. - Об одном обобщении теоремы Феффермана-Стейна (2014)
Volodymyr Vasylyovych Sharko (25.09.1949 --- 7.10.2014) (2014)
Авторський вказiвник, 2014 (2014)
Титул, зміст (2013)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "інститут нефрології намн україни– за 2012 рік, Бусигіна Ю. С., Сташевська Н. В., Біленко А. В., Березяк Т. І., Суржко Л. М. (2013)
Топчій І. І. - Морфологічний і функціональний стан ендотелію у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічним гломерулонефритом , Кірієнко О. М., Циганков О. І., Бондар Т. М., Щенявська О. М. (2013)
Шіфріс І. М. - Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом, Дудар І. О., Гончар Ю. І., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г, Хіль М. Ю. (2013)
Крутиков Е. С. - Оксидативный стресс у больных хбп v стадии с анемией, находящихся на заместительной терапии гемодиализом, Полищук Т. Ф., Польская Л. В., Шахназаров А. А. (2013)
Романенко О. А. - Особливості мікробного спектру сечостатевої системи жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Дудар І. О. - Рівні протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом, залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок, Савчук В. М., Гончар Ю. І., Дріянська В. Є., Красюк Е. К., Хіль М. Ю. (2013)
Колесник М. О - Асоціації особливостей hla-фенотипу та чутливістю до лікування кортикостероїдами у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Величко М. Б. (2013)
Демихова Н. В. - Показатели гуморального иммунитета на фоне нарушений липидного обмена у больных с ренокардиальным синдромом (2013)
Колесник М. О - Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок, Законь К. М, Дударенко В. Б. (2013)
Колесник М. О. - Перитонеальний діаліз у лікуванні пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Степанова Н. М. (2013)
Повідомлення (2013)
Титул, зміст (2013)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2013)
Морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2013)
Фоміна С. П. - Прогнозування несприятливого перебігу гломеурлонефриту з нефротичним синдромом у дітей: ензимуричні маркери, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я. (2013)
Топчій І. І. - Особливості нефропротекторної дії сулодексиду у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Крутиков Е. С. - Сравнительная эффективность блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы комбинациями алискирен с амлодипином и рамиприл с амлодипином у больных с гипертонической болезнью, Чистякова С. И., Горбатюк В. В. (2013)
Дудар І. О. - Інтерлейкін 10, індекс маси тіла та сироватковий альбумін у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 5Д стадїї, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І., Красюк Е. К. (2013)
Проданчук М. Г. - Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V Д ст, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Геращенко С. Б. - Регенераційні можливості стовбурових клітин нирки, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Морозов Ю. А. - Оценка функции почек в педиатрической практике, Марченко Т. В., Дементьева И. И. (2013)
Аблогіна О. В. - Оптимізація перитонеального діалізу в 7 етапах освітньої роботи з пацієнтом, Степанова Н. М. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
М. О. Колесник. щирі вітання з ювілеєм! (2013)
Інформація для читачів (2013)
Повідомлення 1 (2013)
Повідомлення 2 (2013)
Костиленко Ю. П. - Сравнительная анатомия зубочелюстной системы кролика и крысы, Саркисян Е. Г. (2014)
Бережна О. Е. - Спосіб реставрації фронтальної ділянки щелеп у дітей із гіпоплазією емалі (2014)
Гризодуб Е. В. - Разработка комплексного метода лечения генерализованного пародонтита у больных с сахарным диабетом 2 типа (2014)
Демьяненко С. А. - Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы пациентов на этапах стоматологического приёма (2014)
Кузенко Є. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами сердцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, Романюк А. М., Кузенко О. І., Логвінова О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників допплерографічного дослідження гемодинаміки, Дорош І. О. (2014)
Петрушанко Т. О. - Психологічні характеристики людини в прогнозуванні хвороб тканин пародонта, Литовченко І. Ю., Артюх М. О., Чечотіна С. Ю., Котелевська Н. В. (2014)
Ожоган І. А. - Cтан пародонта хворих після реставрацій бічних зубів (2014)
Ткаченко І. М. - Дослідження особливостей кристалоутворення ротової рідини у пацієнтів з різною соматичною патологією (2014)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика ефективності застосування препарату "Ліпін" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота в порівнянні з традиційним лікуванням, Ву В’єт Куонг, Локес К. П. (2014)
Кулицька О. В. - Рентгенологічна характеристика переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2014)
Рузин Г. П. - Профилактика послеоперационных осложнений на основании послеоперационного мониторинга у пациентов с одонтогенным гайморитом, Побережник Г. А. (2014)
Ключковська Н. Р. - Зношення кулькових і балкових систем фіксації та його вплив на ступінь утримання протезів (2014)
Олійник А. Ю. - Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної ділянки верхньої щелепи в порівнянні з нормою в оперованих пацієнтів із вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Яров Ю. Ю. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Силенко Ю. И., Дворник В. М., Куц П. В. (2014)
Сидоренко Л. П. - Сучасні підходи до вивчення ортопедичної стоматології студентами стоматологічного факультету (2014)
Силенко Ю. І. - Стан тканин порожнини рота і пародонта в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, Проданчук А. І., Силенко Г. М., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Скрипников П. Н. - Ю. И. Бернадский. Ученый, педагог, врач (к 100-летию со дня рождения), Аветиков Д. С., Богашова Л. Я., Новаковская Л. В. (2014)
Мірза Олександр Іванович (1944 -2013) (2014)
До відома авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Ресурсосбережение и качество металлопродукции – основа технологических разработок, Рудюк А. С. (2005)
Пантелят Г.С. - Системы водоснабжения и водоотведения городов и промышленных предприятий в странах СНГ (основные достижения и проблемы, направления решений), Кузнецова Л. Н. (2005)
Пастернак В. П. - Можливості проведення проектів спільного впровадження в лісовому господарстві Харківської області в рамках діяльності за кіотським протоколом, Букша І. Ф. (2005)
Задорский В. М. - Предложения по внесению изменений в закон Украины "Про відходи", Новиков Н. Н. (2005)
Юрченко А. П. - Экологические проблемы: научные изыскания и решения, Сахаров А. А., Гончаров И. И., Лобойко А. Я. (2005)
Хоботова Э. Б. - Определение химического и дисперсного состава цементной пыли, Уханёва М. И. (2005)
Швец М. Н. - Усовершенствование и реконструкция мокрых газоочисток агломашин, Брехунов А. В., Савенчук С. В., Юрченко В. Н. (2005)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование осветления воды в отстойных сооружениях при увеличении расходов (2005)
Нотыч А. Г. - Нагрев дымовых газов сталеплавильного агрегата после мокрой очистки за счет утилизации их тепла, Рыжавский А. З., Демидова В. Е., Рыбинов В. А. (2005)
Шматков Г. Г. - Перспективні рішення проблеми відходів промислового міста, Григоренко О. А. (2005)
Каненко Г. М. - Использование отходов металлургических предприятий в строительной индустрии, Злобин А. Г., Здоров А. И., Златковский А. Б. (2005)
Степанов М. Ф. - Утилизация мелкофракционных промышленных отходов в условиях действующего металлургического комбината (2005)
Носков В. А. - Вклад института черной металлургии НАН Украины в разработку и внедрение проектов государственной программы использования отходов производства (2005)
Носков В.А. - Подготовка металлической стружки к утилизации, Чернышов А.В. (2005)
Аверин В. А. - Стандартные образцы состава химических веществ для экологического контроля, Крайнов И. П. (2005)
Мануйлов М. Б. - Методология оценки объемов загрязняющих веществ, привносимых автотранспортными потоками на территории курортов, тошинский В. И., Скомороха О. П. (2005)
Позднякова Е. И. - Анализ токсичных компонентов газовых выбросов при сжигании автопокрышек, Грипас О. М., Статилко М. В. (2005)
Сорока М. І. - Екологічні передумови формування та диференціації рослинності Розточчя (2012)
Мазепа В. Г. - Дуплогніздові птахи березово-соснових лісів Житомирського Полісся (2012)
Бойко О. Л. - Динаміка вмісту 137Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками (2012)
Майборода В. А. - Особливості формування товарної структури деревостанів дуба червоного бореального (2012)
Пукман В. В. - Структурно-типологічний аналіз явірників Українських Карпат з урахуванням орографічних особливостей рельєфу, Горошко М. П., Гриник Г. Г. (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості розробки діагностичної моделі явора форми "пташине око" (2012)
Шестопалов М. В. - Непарний шовкопряд - шкідник деревних насаджень передгірного Криму (2012)
Юсипович Ю. М. - Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (fr.) bref. s. str.) методом полімеразно- ланцюгової реакції, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2012)
Копій Л. І. - Аналіз фотометричних та спектроскопічних досліджень живих листків рослин, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Кульчицький Я. В. - Екологічна спрямованість сучасних економічних систем у контексті їх порівняльного аналізу, Кульчицький Б. В., Апостолюк О. О. (2012)
Міронова Н. Г. - Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся (2012)
Гаврилко П. П. - Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг, Черторижський В. М. (2012)
Голод А. П. - Приміська зона великого міста як перспективна рекреаційна територія, Дрофяк З. Б. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини сосни, Комбаров А. М., Синітович Я. Д. (2012)
Супрун Н. П. - Розроблення методу визначення запиленості текстильних матеріалів, Озимок Г. В., Островецька Ю. І. (2012)
Білоус О. В. - Впровадження сучасних технологій зміцнення інструментальних сталей для обробки деревних матеріалів, Голубець В. М., Магура Б. О., Гасій О. Б. (2012)
Кушпіт А. С. - Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві, Мних А. Я., Кушпіт О. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Автоматична система керування фільтрувальною повітроочищувальною станцією, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Паснак І. В. - Вплив критичного часу пожежі в приміщенні промислового підприємства на технології її ліквідації (2012)
Ребот Д. П. - Методика визначення основних фізико-механічних характеристик сипких середовищ (2012)
Партин Г. О. - Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі, Бовцайло У. М. (2012)
Піцур Я. С. - Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів підприємництва як об'єкт маркетингового аналізу, Жук І. З., Пасічник Н. Б. (2012)
Скибінський С. В. - Рівень задоволення споживача як метод конкурентної боротьби, Луцьків Х. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Ключові аспекти забезпечення економічної безпеки України у контексті світової фінансової кризи (2012)
Мельник О. Г. - Митна експертиза: сутність, призначення та види, Хмаренко В. С. (2012)
Іванечко Ю. М. - Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів, Чапран С. П. (2012)
Акіншина О. В. - Розвиток та контроль діяльності малого бізнесу Великобританії, Плотніченко І. Б. (2012)
Бакалінський О. В. - Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях, Двуліт З. П. (2012)
Бодак Г. І. - Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Вільгуцька Р. Б. - Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування (2012)
Гончарук С. М. - Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України, Гончарук Ю. В. (2012)
Должанський А. М. - Організація обліку виробничих відходів на поліграфічних підприємствах (2012)
Карпінський Б. А. - Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію (2012)
Квасній З. В. - Роль малого бізнесу в умовах ринку (2012)
Квасній Л. Г. - Теоретичні аспекти управління економічним потенціалом (2012)
Ковальова М. Л. - Перспективи розвитку сировинної бази лісопромислового комплексу України (2012)
Лазур П. Ю. - Ефективність бюджетної підтримки підприємств малого бізнесу в Україні (2012)
Макалюк І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Полянська О. А. - Організація управлінського обліку за бізнес-процесами на підприємствах ресторанного господарства, Степанюк Н. Г. (2012)
Максимець О. В. - Особливості управління міжнародними зв'язками підприємств лісового господарства та оцінювання ефективності співпраці з іноземними контрагентами, Слюсарчук Н. І. (2012)
Пірог В. В. - Особливості фінансових інструментів управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Проданова І. І. - Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіоні, Бережницька У. Б. (2012)
Романишин М. І. - Механізм забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Сардак О. В. - Сучасна концепція управління персонал-маркетингом підприємства (2012)
Сороківська М. В. - Процес управління фінансовими ризиками страхових компаній (2012)
Тимощук М. Р. - Планування соціальних вимірників розвитку підприємств, Яворська Н. Р. (2012)
Фалюта А. В. - Етапи управління ризиками банку (2012)
Флейчук М. І. - Напрями подолання монополізації та тінізації в українській економіці, Бабій М. В. (2012)
Юрків Н. Я. - Сутнісні характеристики та структура економічної безпеки держави (2012)
Цмоць І. Г. - Принципи побудови та способи нвіс-реалізації нейромереж реального часу, Скорохода О. В., Ваврук І. Є. (2012)
Кузьо І. В. - Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням Matlab simulink, Житенко О. В. (2012)
Гуліда Е. М. - Моделювання пожежі в закритому приміщені, Меньшикова О. В., Ренкас А. А. (2012)
Жихор О. Б. - Економетричні методи прогнозування науково-технічного прогресу та світового розвитку, Коваль Р. А. (2012)
Шабатура Ю. В. - Метод визначення належності елементів цифрового зображення образу балістичного тіла, Кузьменко Р. В. (2012)
Борзов Ю. О. - Модифікація алгоритму RSA: шифрування та дешифрування за одним рядком матриці зображення, Ковальчук А. М., Пелешко Д. Д. (2012)
Шкрабак И. В. - Структурная устойчивость экономики региона с позиций синергетической теории информации (2012)
Верхола І. І. - Аналіз стійкості нелінійних коливань гусеничного обводу, Сеник А. П., Чаган Ю. А. (2012)
Голубець Т. В. - Визначення рівноважного зволоження та власної проникності пористого матеріалу на основі ізотерм сорбції або кривих затримки вологи (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Мацюк Р. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Значення освіти у стратегії розвитку перехідної системи економіки, Свінцов О. М., Панчишин Т. В., Шморгай М. Б. (2012)
Гаврилко П. П. - Соціальні передумови відродження села (2012)
Феленчак Ю. Б. - Актуальні тенденції проходження демографічних процесів у Львівській області (2012)
Cадурська М. О. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2012)
Пустовар Н. В. - Міграція - щасливий погляд на життя, Лапшина І. А. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вайт С. - Переосмислення "помаранчевої революції”, Макалістер Є. (2010)
Арсеєнко А. - Демістифікація "нової економіки” і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов ґлобальної кризи (2010)
Коваліско Н. - Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків (2010)
Дембіцький С. - "Обґрунтована теорія”: стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації (2010)
Казаков В. - Зовнішні та внутрішні конфлікти (2010)
Мацевич І. - Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії (2010)
Суковата В. - "Філософія після Освенцима”: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості (2010)
Безрукова О. - Відповідальність у соціологічному дискурсі (2010)
Свєженцева Ю. - Традиція: концептуалізація та напрями вивчення, Проскурякова О. (2010)
Нельга О. - Етнічна соціологія як наука (2010)
Тарасенко В. - До питання ¬розроблення методик викладання соціології, Чепак В. (2010)
Брік Т. - Соціолог між визнанням і покликанням (Треті соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної 10 грудня 2009 року) (2010)
Конкурс "Кращий молодий соціолог року–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматійні надбання світової соціологічної думки (2010)
Пам’яті Людмили Рязанової (2010)
Грищенко К. - 20 років Інституту соціології НАН України (2010)
М'ягков М. - Вибори 2010 в Україні: чи є підстави говорити про фальсифікації?, Ордешук П. (2010)
Міщенко М. - Вплив результатів президентських виборів 2004 і 2010 років на емоційне самопочуття прихильників різних політичних сил (2010)
Полезе А. - Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні (2010)
Кандричин С. - Злочинність в ареалі "зіткнення цивілізацій”: приклад України та Білорусі (2010)
Зоткін А. - Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерний аспект розвитку малого підприємництва, Рудік О. (2010)
Батаєва К. - Ґендерна візуальність сучасної реклами (2010)
Теличко Т. - Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування (2010)
Дембіцький С. - Історія розвитку методів оцінювання в соціальних і поведінкових науках за кордоном (2010)
Лукащук В. - Сучасний спорт і соціальні конфлікти (2010)
Наукове життя (2010)
Докторов Б. - Юрій Левада. Портрет для нащадків. З нагоди виходу друком книги спогадів про Ю.О.Леваду (2010)
Пам’яті колеґи (2010)
Костенко Н. - Мій Оссовський (2010)
Бєлєнок О. - Не зраджуючи покликання (2010)
Сусська О. - Метаморфози матеріалізму в інтерпретаціях громадської думки (2010)
Пам’яті Сергія Борисовича Кримського (2010)
Покотило О. І. - Перспективи переозброєння Сухопутних військ Збройних Сил України бронетранспортерами вітчизняного виробництва, Устименко О. В., Пеньковський В. І., Гаценко С. С. (2014)
Бондаренко О. О. - Результати математичного моделювання процесу радіолокаційного розпізнавання (2014)
Сидоренко І. І. - Демпфер з нелінійним механічним зворотним зв’язком групових об'єктів, Робу С. І. (2014)
Волобуєв А. П. - Геометрична інтерпретація електромагнітної доступності окремої радіостанції перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення, Коркін О. Ю., Волобуєва І. Ю. (2014)
Скачков В. В. - Критеріальні показники оцінювання якості адаптивної інформаційно-вимірювальної системи в умовах внутрішньосистемних збурень, Єфимчиков О.М., Ткачук О. В., Павлович В. І. (2014)
Bukhal D. - The mathematical optimization model of mobile radio system via connectivity figure, Korkin O. (2014)
Сахно В. П. - До вибору енергоефективних конструкцій вантажних автомобілів та автопоїздів, Тімков О. М. (2014)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда, Поляков В. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. (2014)
Левченко А. О. - Задача інтерпретації класифікації похибок вимірювання, Шаріпова Е. В. (2014)
Андрійченко Г. І. - Шляхи обгрунтування необхідності підвищення захисту легкоброньованих машин, Докучаєв С. П., Левченко А.О. (2014)
Ковалішин С.С. - Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення, Халтурин Р. В. (2014)
Чепкій В. В. - Системне моделювання процесу моніторингу технічного стану озброєння та військової техніки за розширеної моделі евальвації, Скачков В. В., Єфимчиков О. М. (2014)
Будашко В. В. - Физическое моделирование многофункционального пропульсивного комплекса, Онищенко О. А., Юшков Е. А. (2014)
Дяченко В. И. - Метод выбора вариантов обеспечения живучести сил и средств высокомобильных десантных войск на основе компромисса между показателями обеспечения их маневренности и огневой мощи, Демьянчук Б. А., Хижняк Ж. А. (2014)
Єфімов Г. В. - Аналіз чинників, що впливають на необхідність удосконалення існуючої моделі управління військовими формуваннями, правоохоронними органами та органами державного управління під час спільних дій, Середенко М. М. (2014)
Verlamov O. - Features of vehicles’ operation in winter, Kletz V., Shtogrin I. (2014)
Симоненков В. М. - Побудова системи зв’язку та управління наземними мобільними робототехнічними системами (комплексами), Лавриненко І. В. (2014)
Григор’єв О. П. - Модель обгрунтування оперативно-тактичних вимог і тактико-технічних характеристик до наземних бойових робототехнічних комплексів, Набок В. К. (2014)
Дяченко В. І. - Шляхи удосконалення системи десантного забезпечення військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ, Оленєв В. М, Адамов Ю. І., Хижняк Ж. О. (2014)
Гуляк О. В. - Методичний підхід до розрахунку витрат на застосування угруповання сухопутних військ, Семененко О .М., Столінець С. Л., Луценко О. К. (2014)
Афонін В. М. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки (ппфп) військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Левченко А. О. - Граничні точності обчислень в інформаційних системах з представленням чисел із плаваючою комою, Войтенков Р. М. (2014)
Середенко М. М. - Погляди на форми і способи застосування складових структур сектору безпеки і оборони держави під час спільних дій в різних умовах воєнно-політичної обстановки, Єфімов Г. В. (2014)
Бачинський В. В. - Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування сил та засобів Сухопутних військ Збройних Сил України, які залучаються до участі у ліквідації наслідків повені, Хижняк Ж. О. (2014)
Фердман Г. П. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дослідження соціальної стратифікації в рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (2010)
Оксамитна С. - Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності (2010)
Іващенко О. - Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди (2010)
Симончук О. - Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення (2010)
Макеєв С. - Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуації нерівності, Патракова А., Домаранська А. (2010)
Рахманов О. - Особливості леґітимації приватної власності у православ’ї (2010)
Арсеєнко А. - Ґлобалізація як вона є на порозі XXI століття (2010)
Буткалюк В. - Якість трудового життя як складова якості життя (2010)
Дембіцький С. - Теоретична валідизація на різних рівнях соціологічного дослідження (2010)
Бурлачук В. - Трапеза як предмет соціологічного дослідження (2010)
Зімель Ґ. - Соціологія трапези (2010)
Головаха Є. - Альтернативний соціологічний словник (2010)
Бабенко С. - Соціологія і соціологи у ґлобальному вимірі (коментар учасника XVII світового конґресу із соціології Мі¬ж¬народної соціологічної асоціації "Соціологія в русі”) (2010)
Нельга О. - Соціологія владних еліт: історія і сучасність (2010)
Вітаємо Сергія Олексійовича Макеєва! (2010)
Ювілейне вітання Володимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паніотто В. - В.Матусевич між Arts and Science (2010)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2010 року (2010)
Титул, зміст (2011)
Лісовий В. М. - Застосування альфа д3-тева в корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну в пацієнтів із хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андон'єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В. (2011)
Бездітко Н. В. - Клініко-економічний аналіз застосування препарату епрекс у хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують лікування гемодіалізом (2011)
Дудар І. О. - Свербіж у хворих на гемодіалізі та його лікування. ефект лікування ультрафіолетовим випроміненням, Абрагамович Т. Н., Абрагамович Х. Я., Гончар Ю. І. (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з синдромом поліорганної недостатності, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Топчій І. І. - Вплив альдостерону на продукцію РАІ-1 у хворих на діабетичну нефропатію, Денисенко В. П., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Щенявська О. М. (2011)
Могильник А. І. - Вплив l–аргініну–l–глутамату на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани йрезидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Клінічна та морфологічна характеристика пацієнтів з первинним фокально-сегментарним гломерулосклерозом (2011)
Крутиков Е. С. - Синдром хронического воспаления в развитии кардиоваскулярных осложнений у больных на гемодиализе, Холодов Д. А., Всеволожская Л. Д., Усаченко И. Е. (2011)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2011)
Доктору медичних наук, професору Никулі Тарасу Денисовичу — 75 років (2011)
Інформація для читачів (2011)
Титул, зміст (2011)
Наказ МОЗ України та АМНУ від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75 "Про затвердження уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини" (2011)
Колесник Н. А. - Концептуальная модель рецидивирующих инфекций мочевой системы, Дранник Г. Н., Дриянская В. Е., Руденко А. В., Степанова Н. М., Кругликов В. Т. (2011)
Колесник Н. А. - Применение перитонеального диализа для лечения больных с сахарным диабетом, ХБП V, Кулыжский Н. В., Лопатина С. И., Пивоварова Н. П., Дорецкий В. В., Ященко Т. Д., Мазур О. В., Билык С. Д., Косован Н. А., Могильник Н. М., Коробова Н. В., Крыгин В. И., Чеботарева Г. Г. (2011)
Топчий И. И. - Морфометрическая характеристика эндотелия аорты крыс при острой почечной недостаточности, Кондаков И. И., Кириенко А. Н., Щенявская Е. Н. (2011)
Могильник А. І. - Вплив небівололу на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани й резидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Лікування пацієнтів з різними морфологічними варіантами ФСГС: досвід одного центру (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з сепсисом, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото–лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Самусева Е. С. - Первичный фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС): проблемы патоморфологической диагностики (2011)
Рудіченко В. М. - Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання – актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) (2011)
Колесник М. О. - Використання дарбепоетину альфа для лікування анемії у хворих нефрологічного профілю, Суржко Л. М. (2011)
З 80 – річним ювілеєм! Пирога Любомира Антоновича. (2011)
Доктору медичних наук, професору дранніку георгію миколайовичу – 70 років (2011)
Щирі вітання з ювілеєм! Дудар Ірина Олексіївна (2011)
Інформація для читачів (2011)
Підлісний П. - Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2014)
Садловська І. - Пріоритети реформування та модернізації транспортної інфраструктури і дорожнього комплексу в Україні (2014)
Гненний О. - Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу, Задоя В., Марценюк Л. (2014)
Демченко М. - Формування інвестиційної програми метрополітену в тарифних цілях, Садловська Н. (2014)
Ейтутіс Г. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – стратегічний орієнтир проведення реформ на залізничному транспорті України, Крищенко С., Фесовець О., Ейтутіс Д. (2014)
Eitutis H. - Determination of economic security components and indicators on railway transport, Rachynska A. (2014)
Kolesnykova N. - Role of state regulation of freight tariffs in the com-petitiveness of railway undertakings, Chornyi V. (2014)
Костюшко В. - Вибір схеми прокладки приміських поїздів на графіку по мінімуму пасажиро-годин очікування (2014)
Лапін П. - Економіко-соціальні аспекти залізничних катастроф (2014)
Makarenko M. - Analysis of rail freight traffic volumes as the most reliable and objective indicator of the Ukraine economy condition, Stukalo A. (2014)
Міщенко М. - Логістичні методи підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту (2014)
Пилипенко О. - Особливості управління ризиками тривалості інвестиційних проектів на залізничному транспорті України (2014)
Стукало А. - Методичні засади розрахунку продуктивності праці у взаємозалежності від середньої заробітної плати вартісним методом (2014)
Василенко І. - Управління ефективністю доставки спеціальних вантажів експедитором в умовах ризику (2014)
Литвиненко Л. - Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Литвиненко С. - Теоретичні основи формування системи ключових показників ефективності вітчизняного вантажного авіаперевізника (2014)
Аджавенко М. - Принципи і функції дослідження ефективного економічного розвитку складних систем економіки (2014)
Бакаєв Л. - Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту, Брайковська А. (2014)
Бакалінський О. - Нова методика вимірювання споживчої цінності послуги (2014)
Двуліт З. - Основні вимоги до комунікаційного процесу в сучасних умовах ведення бізнесу (2014)
Ільїна О. - Еволюція поняття кадрового потенціалу підприємства (2014)
Kendiuhov O. - Economic force and economic energyas new indicators of economic efficiency, Yahelska E. (2014)
Кудіна І. - Удосконалення моделі обліку розрахунків за виплатами працівникам, Литвяк Н. (2014)
Мединська Т. - Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України, Слюсар Р. (2014)
Радзієвська С. - Формування системи управління глобальною економікою (2014)
Приймук С. Швець П. - Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (2014)
Рущишин Н. - Фінансові ресурси банків та особливості їх формування в сучасних умовах (2014)
Tvoronovych V. - Modelling and prediction of risk for transport companies (2014)
Терованесов М. - Критерії ефективності управління вищою освітою (2014)
Fyshchuk I. - IPO as an instrument for ukrainian companies to access european stock markets (2014)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси: об’єкт і суб’єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації (2011)
Погосян В. - Інваріантність суспільного розвитку: методологічні імплікації (2011)
Шульга О. - Феноменологія Арона Ґурвіча: джерела, зв’язки, контекст (2011)
Батаєва К. - Соціальна феноменологія кіберкомунікації (2011)
Кандричин С. - Реґіональна диференціація рівня виробничого травматизму в Україні та Білорусі: соціоісторична інтерпретація явища (2011)
Бурейчак Т. - Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності (2011)
Большов Є. - Якість прогнозування результатів виборів: міри точності та джерела помилок (2011)
Андрєєва Т. - Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання, Захожа В., Харченко Н. (2011)
Єлейко М. - Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення (2011)
Набруско І. - Соціокультурна роль грошей у процесі споживання (2011)
Стрельник О. - Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики (2011)
Жуленьова О. - IV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної (2011)
Соціологічний центр імені Н.В.Паніної оголошує конкурс "Кращий молодий соціолог року–2011” (2011)
Щудло С. - Зимова Школа молодого соціолога — 2011: погляд організатора та учасника, Голиков О. (2011)
ВАК України інформує... (2011)
Яковенко Ю. - Лист до редакції часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” (2011)
Катаєв С. - Культуральна соціологія: випадок України (2011)
Марченко А. - Соціокультурний підхід до міських проблем (2011)
Прилипко В. - Аксіологічний вимір медицини, Чепурко Г. (2011)
Нагорний Б. - Деніел Белл — "ліберал у політиці, соціаліст в економіці, консерватор у культурі”, Мельников А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "Інститут Нефрології Намн України" (2011)
Мартинюк Л. П. - Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, Ружицька О. О. (2011)
Курята А. В. - Кардиоренальный синдром іі типа у больных хронической сердечной недостаточностью: особенности белкового спектра мочи, эндотелиальной функции и протеолиза фибронектина, Мирошниченко А. А., Соя Е. В., Шевцова А. И. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото – лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Сусла О. Б. - Стан системи гемостазу у пацієнтів із кальцифікацією сонних артерій на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок (2011)
Ліснянська І. С. - Одночасний моніторинг с-реактивного білку у крові і сечі – новий напрямок в діагностиці і прогнозуванні захворювань нирок, Яцишин Р. І., Коваль Н. М., Камінський В. Я., Мазур О. В. (2011)
Колесник М. О. - Патогенез пієлонефриту: що ми знаємо і що ні, Степанова Н. М., Дріянська В. Є., Руденко А. В., Калініна Н. А., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О. (2011)
Синяченко О. В. - Современное лечение аа-амилоидоза почек, Бевзенко Т. Б. (2011)
Кулизький М. В. - Вагітність у діалізних пацієнток: особливості лікування, ускладнення та результати (2011)
Дядык А. И. - Волчаночный гломерулонефрит, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Яровая Н. Ф., Холопов Л. С., Щукина Е. В., Ракитская И. В. (2011)
Шифріс І. М. - Інфекції судинного доступу (2011)
З 70 – річним ювілеєм! Александр Иванович Дядык (2011)
Інформація для читачів (2011)
Титул, зміст (2012)
Топчий И. И. - Перекисное окисления липидов и метаболизм оксида азота у больных хронической болезнью почек в динамике лечения, Кириенко А. Н., Бондарь Т. Н, Лесовая А. В., Щенявская Е. Н. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у гемодіалізних пацієнтів, клінічна ефективність габапентину, Буштинська О. В., Гончар Ю. І., Клим А. А. (2012)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства мочи здоровых людей, Бевзенко Т. Б., Игнатенко Е. Г. (2012)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при гострому пієлонефриті у дітей в динаміці патологічного процесу (2012)
Лобода О. М. - Антиоксиданти в лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії, Дудар І. О., Мюнталь О. М., Алєксєєва В. В., Крот В.Ф. (2012)
Мягкова Т. В. - Особливості взаємовідношень показників ліпідного, вуглеводного обмінів та різних типів подагричної нефропатії (2012)
Ружицька О. О. - Особливості вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2012)
Гоженко А. И. - Хроническая болезнь почек и почечная недостаточность у больных спидом, Горобец О. П., Гойдык В. С., Гуменюк Р. В. (2012)
Дудар І. О. - Клінічна ефективність нефротекта у гемодіалізних пацієнтів, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І. (2012)
Семидоцкая Ж. Д. - Ренальные риски у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Веремеенко О. В. (2012)
Майданник В. Г. - Роль клітинної гіпоксії в прогресуванні хронічного гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Фоміна С. П. (2012)
Лавренчук О. В. - Серотипи e. coli та будова її клітинної стінки у дітей з хронічним та рецидивуючим пієлонефритом, Багдасарова І. В., Бабенко О. М. (2012)
Гаврилова О. В. - Роль мозкового натрійуретичного пептиду (bnp) та nt-pro-мозкового натрійуретичного пептиду (Nt-Pro-Bnp) в діагностиці серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок v стадії, Колесник Н. А., Законь К. Н. (2012)
Законь К. М. - Перитонеальний діаліз з асистенцією: метод вибору для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, Руснак І. О. (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються для публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Титул, зміст (2012)
Про зміни політики редакції "Українського журналу нефрології та діалізу" (2012)
Етичні норми для публікацій в "Українському журналі нефрології та діалізу" (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Общие требования и правила оформления списка использованной литературы (дсту гост 7.1:2006) научных работ, которые подаются для публикации в "Украинский журнал нефрологии и диализа" (2012)
Вакалюк І. І. - Порівняльна оцінка ренопротекторного впливу комплексного антигіпертензивного лікування у хворих із метаболічним синдромом та постінфарктним кардіосклерозом, Оринчак М. А. (2012)
Дудар І. О. - Прогресування хронічної хвороби нирок: стан оксидативного стресу на різних стадіях ХХН, Лобода О. М., Король Л. В., Алексєєва В. В. (2012)
Камінський В. Я. - Структурно-функціональні особливості лімфоцитів у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит, Ковальчук Л. Є. (2012)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія у хворих на пієлонефрит: потенційна роль у прогресуванні хронічної хвороби нирок, Степанова Н. М., Сташевська Н.В., Суржко Л. М. (2012)
Костєв Ф. І. - Вплив вегетативної нервової системи на клінічний перебіг гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М. (2012)
Урсуленко В. И. - Хирургические аспекты коронарной и почечной патологии при реваскуляризации миокарда на работающем сердце, Руденко А. В., Купчинский А. В., Береговой А. А., Лебедева Е. О, Собинов Д. С., Прудкий И. И. (2012)
Яцишин Р. І. - Вивчення рівня цинку і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний пієлонефрит, Ліснянська І. С. (2012)
Мойсеєнко В. О. - Патогенетичне обґрунтування використання лозартану у хворих на хронічну хворобу нирок з безсимптомною гіперурикемією, Карпенко О. В., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г., Артеменко А. А, Крилова М. Г., Нечипорук Т. М. (2012)
Адаптована клінічна настанова з кращої практики діагностики, лікування та профілактики інфекцій сечової системи у жінок (2012)
Повідомлення (2012)
Паніотто В. - Ігор Семенович Кон: фото, коментар, листування (2011)
Кон М. - Слово данини поваги до Ігоря Кона (2011)
Головаха Є. - Тепер самотні ми... (2011)
Генов Н. - Східна Європа як лабораторія соціальних наук (2011)
Лейн Д. - Громадянське суспільство у старих і нових державах-членах ЄС. Ідеологія, інституції та просування демократії (2011)
Вахштайн В. - Пост-пострадянська соціологія: кінець першого акту (2011)
Арсеєнко А. - Що таке неолібералізм у контексті сучасної "економікс" та економіки (2011)
Малюк А. - Економіко-соціологічна концепція К.Полані як теоретико-методологічне підґрунтя соціально-критичного дослідження неоліберальної глобалізації (2011)
Нельга О. - Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні (2011)
Докторов Б. - Чи переможе Барак Обама у 2012 році? (2011)
Мельніков А. - Екзистенціальний поворот у сучасній соціології (2011)
Екзистенціальна соціологія в особистостях: Інтерв’ю з Марселем Болль де Балем (2011)
Реґуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл (2011)
Головаха Є. - Інтернет-комунікація соціологів: коментар до матеріалів круглого столу (2011)
Бурлачук В. - Що бачить соціологія? (2011)
Пам’яті Наталії Гасаненко (2011)
Гула Р. В. - Особливості розвитку та функціонування православ'я у системі монархічної ідеології на українських етнічних землях Російської імперії у 1900-1914 рр. (2011)
Гнаткевич Н. С. - Документально-комунікаційна система Української Галицької Армії в сучасній історіографії (2011)
Паньонко І. М. - Передумови та причини виникнення запорізького козацтва, Томюк І. М. (2011)
Рєпін І. В. - Оперативно-стратегічне планування бойових дій Червоної Армії на першу половину 1942 р.: критичний погляд (2011)
Смогоржевська І. А. - Лицар Запорозької Січі кошовий отаман Іван Сірко (2011)
Трофимович Л. В. - Підготовка "визвольного походу" Червоної Армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. (2011)
Куцька О. М. - Пропагандистське забезпечення бойових дій Червоної Армії під час війни з Фінляндією (1944 р.) (2011)
Луньков А. В. - Доля абхазького етносу в світлі "тріумфу ленінської національної політики" (2011)
Питльована Л. Ю. - Альтернативи американської зовнішньої політики кінця ХІХ - початку ХХ століття у повоєнній історіографії США (2011)
Феденко О. В. - Інформаційно-психологічне протиборство у стародавні часи та в середньовіччі, Черник П. П. (2011)
Дем'янюк О. Й. - Збройні сили Гетьманату "Українська Держава" та їх дислокація у межах Волинської губернії у 1918 р. (2011)
Недзельський Ю. О. - Особливості переходу країн-партнерів на стандарти повідних країн світу в рамках програми "Партнерство заради миру" (2011)
Пономарьов І. Г. - Історичний вплив німецько-радянської війни 1941-1945 рр. на розвиток тактики загальновійськового бою (2011)
Пошедін О. І. - Трансформація НАТО: відповідь на виклики сучасності (2011)
Рутар В. Є. - Інтендатура Галицької армії (1918-1919 рр.) (2011)
Яровий В. Г. - Особливості бойового досвіду російсько-грузинської війни 2008 року, Шумка А. В. (2011)
Фтемов Ю. О. - Становлення та розвиток наукової робти в Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Бураков Ю. В. (2011)
Кривизюк Л. П. - Життя українців Галичини та Волині у Польщі в ХХ ст. (2011)
Чернова І. В. - Проблема патріотизму в сучасному науковому дискурсі (2011)
Бучко Д. Р. - Роль Спілки офіцерів України на етапі формування основ Збройних Сил України: регіональні аспекти (2011)
Гула Р. В. - Формування професійного сержантського корпусу в умовах реформування та розвитку Збройних Сил України: аналіз історичної перспективи, Щурко О. М. (2011)
Красюк О. П. - Історія становлення та розвитку артилерійської звукометричної розвідки, Таранець О. М. (2011)
Кривизюк Л. П. - Створення та розвиток танкових військ між світовими війнами і під час Великої Вітчизняної війни, Бабірад І. В. (2011)
Кузьмук О. І. - Еволюція структури Збройних Сил України (1991-2011 рр.) (2011)
Лойко О. М. - Історичні аспекти створення та трансформація системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних Сил України (1991-2011 рр.), Романчук С. В. (2011)
Пошедін О. І. - Воєнно-політична складова європейського безпекового простору: завдання для України та її Збройних Сил (2011)
Речич С. Л. - Співпраця Збройних Сил України з організацією Північноатлантичного договору: механізми і результати (2011)
Чернова І. В. - Становлення військово-оркестрової служби Збройних Сил України: історико-культурологічний аспект, Горман О. П. (2011)
Щурко О. М. - Проблеми історичної перспективи іміджу Збройних Сил України в контексті сучасних спільно-політичних реалій (2011)
Гладун М. Ю. - Політика польського осадництва у Львівському воєводстві міжвоєнного періоду (2011)
Грицюк В. М. - Планування Львівської наступальної операції у березні 1944 року (2011)
Дем'янюк О. Й. - Боротьба проти більшовицької агресії на півночі Волинської губернії наприкінці 1918 - на початку 1919 рр. (2011)
Марченко Я. В. - Бої Галицької армії за Львів у грудні 1918 - січні 1919 рр. (2011)
Мина Ж. В. - Постать полковника Петра Болбочана на тлі подій національної революції 1917-1921 рр. (2011)
Остапчук О. П. - Протиповітряна оборона кінно-механізованої групи генерал-лейтенанта В. К. Баранова у Львівсько-Сандомирській операції (2011)
Скорич Л. В. - Військове будівництво у добу гетьмана П. Скоропадського: здобутки і прорахунки (2011)
Терський С. В. - Історичний розвиток оборонних укріплень Галицько-Волинської держави (2011)
Томюк І. М. - Добровольці єврейського походження у галицьких військових формаціях доби українських визвольних змагань (1914-1920 рр.), Опельбаум Ю. Ш. (2011)
Яровий В. Г. - Карпатська операція 1914-1915 рр.: аналіз бойових дій та їх впливу на подальший розвиток воєнного мистецтва, Черник П. П. (2011)
Гребеюк М. В. - Війна у В'єтнамі як каталізатор реформ у збройних силах США в працях американських дослідників (2011)
Дашкевич О. І. - Джерелознавчі та історіографічні аспекти проблеми комплектування посад вищого офіцерського складу в армії царської Росії (2011)
Лозинський П. І. - Організація Договору про колективну безпеку як інструмент досягнення геополітичних цілей Росії в Центральній Азії, Гордійчук І. В. (2011)
Питльована Л. Ю. - Ідеї англосаксонської винятковості в історичних дослідженнях Джона Фіске та Джосайя Стронга (2011)
Бураков Ю. В. - Нова спроба аналізу міжетнічних відносин у Західній Україні в роки Другої світової війни (2011)
Титул, зміст (2012)
Зограб’ян Р. О. - Структурні та функціональні характеристики міокарду у дітей з термінальною хронічною нирковою недостатністю на діалізному лікуванні, Костилєв М. В., Андрусяк В. Є., Матящук А. С., Шелест В. В., Осипенко К. П., Ларченко Т. Ф. Польовик Н. Ф. (2012)
Майданник В. Г. - Процеси ремоделювання зовнішньоклітинного матриксу при прогресуванні гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. A., Ганусевич І. І., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Непомнящий В. М. (2012)
Фоміна С. П. - Досвід використання мікофенолат мофетилу у дітей, хворих на гломерулонефрит при глюкокортикоїдочутливому нефротичному синдромІ (2012)
Дудар І. О. - Клінічне спостереження: лікування анемії у хворого на ххн iii стадії з урахуванням практичних клінічних рекомендацій Kdigo 2012 (2012)
Кулизький М .В. - Гемодіафільтрація як шлях покращення адекватності діалізної терапії (2012)
Законь К. - Фактори ризику та лікування гострого пошкодження нирок, Колесник М. (2012)
Профілактика, діагностика та лікування безсимптомной бактеріурії у вагітних (2012)
Профілактика, діагностика та лікування вагітних з гострим або рецидивом хронічного пієлонефриту (2012)
Діагностика та лікування хворих на гострий неускладнений пієлонефрит (2012)
Діагностика та лікування інфекції сечовивідних шляхів (цистит) (2012)
Діагностика, лікування та профілактика хронічного неускладненого та ускладненого пієлонефриту з рецидивуючим перебігом (2012)
Повідомлення (2012)
Шановні колеги! (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Костенко Н. - Знання про смисли: методології глибини та поверхні (2011)
Макеєв С. - Концепція інституціонально відтворюваних соціальних нерівностей, Оксамитна С. (2011)
Симончук О. - Класова дія: тенденції формування соціальних класів в Україні (2011)
Малиш Л. - Спільне та відмінне у сприйнятті соціальної нерівності населенням різних країн (2011)
Яковенко А. - Про смисл життя з позиції соціологічної рефлексії (2011)
Гацков М. - Соціологічний аналіз і логос. Експланаторна схема аналітичної соціології (2011)
Тарасенко В. - Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості, Майструк І. (2011)
Головаха-Хікс І. - На межі соціології і фольклористики: роль "Первісного громадянства” Катерини Грушевської в розвитку соціогуманітарної науки в Україні (2011)
Епштейн А. Д. - Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками (2011)
Сидоров М. - Використання параданих у соціологічних дослідженнях (2011)
Хижняк О. - Соціальні відносини у турбулентний час (нотатки з X Конференції Європейської Соціологічної Асоціації), Шестаковський О. (2011)
Бурлачук В. - Ідеологія і жарґон (2011)
Подшивалкіна В. - Світлої пам’яті Скідіна Олега Леонідовича, Ядранський Д. (2011)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2011 року (2011)
Куценко О. - Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів) (2012)
Оксамитна С. - Міжгенераційна соціальна мобільність у фокусі академічних і соціально-політичних інтересів (2012)
Савельєв Ю. - Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації (2012)
Кутуєв П. - Соціальна реальність і трансформації XX століття: між концепціями та утопіями (2012)
Шульга Р. - Можливості реалізації смислового послання телепродукту (2012)
Прибиткова І. - Статистичний аналіз і вимірювання в соціологічних дослідженнях (2012)
Єрьомічева Г. - Ставлення населення Росії, Білорусі та України до діяльності Євросоюзу в контексті соціальної нерівності (2012)
Іванкова-Стецюк О. - Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії (2012)
Пігіда А. - Про важливість коректного округлення кількості респондентів при побудові вибірки (2012)
Дембіцький С. - Метааналіз: ключові поняття та основи обчислень (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2012)
Акулич М. - Тролінґ як феномен мережі Інтернет (2012)
Симончук О. - Час класової мобілізації (2012)
Богданова О. - Якою є, може та має бути публічна соціологія в Україні? (2012)
Савельєв Ю. - Про тенденції в соціальних дослідженнях (спостереження за діяльністю Лабораторії порівняльних соціальних досліджень НДУ-ВШЕ) (2012)
Вітаємо Тетяну Іванівну Заславську! (2012)
Вітаємо Миколу Миколайовича Чурилова (2012)
Титул, зміст (2009)
Траилин А. В. - Влияние состояния донорской почки на начальную функцию почечного аллотрансплантата, Никоненко Т. Н., Никоненко А. С., Остапенко Т. И., Кузьминова И. С., Поляков Н. Н., Павлов П. В., Горелик А. О., Пастухов О. В., Лактионов И. А. (2009)
Денисенко В. П. - Контроль ниркової гемодинаміки у хворих на діабетичну нефропатію методом доплерографії, Топчій І. І., Несен А. О., Мазій В. В. (2009)
Дріянська В. Є. - Кластери диференціювання лімфоїдних клітин (cd) як маркери чутливості до імуносупресивної терапії дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Малашевська Н. М., Петрина О. П., Маріненко М. І., Драннік Г. М. (2009)
Зограб'ян Р. О. - Вплив імуносупресивної терапії із застосуванням мофетилу мікофенолата (ммф, селсепту) на функціональні показники та виживання ниркових алотрансплантатів (2009)
Лобода О. М. - Оптимізація лікувальних стратегій у хворих на діабетичну нефропатію (ДН) (2009)
Руденко А. В. - Вивчення клітинних та гуморальних факторів імунітету урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит, Корніліна О. М., Степанова Н. М., Кругліков В. Т. (2009)
Костиненкo Т. В. - Неінвазивні предиктори ішемічної хвороби серця у пацієнтів із хронічною хворобою нирок ІІІGV стадії (2009)
Топчий И. И. - Активность nogсинтаз и агрегационные свойства нейтрофилов у больных хронической болезнью почек в динамике лечения, Щербань Т. Д., Оксененко С. В. (2009)
Непомнящий В. Н. - Патоморфология Анти-ГБМ-Гломерулонефрита (2009)
Лапчинская И. И. - Хроническое воспаление у пациентов на гемодиализе, Кишко Р. М., Семенец Е. Л. (2009)
Мухін І. В. - Діагностичне значення протеїнурії (лекція) (2009)
Постерні лекції (2009)
Інформація для читачів (2009)
Повідомлення (2009)
Демків О. - Соціальний капітал українського суспільства: сильні та слабкі капіталогенерувальні структури (2012)
Малюк А. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження сучасної ґлобальної кризи (2012)
Рахманов О. - Соціальні передумови та способи створення капіталу великих власників України (2012)
Каменська Т. - Інтриґа як раціональна форма усуспільнення знання (2012)
Утц Р. - Ідеально-типова конструкція структури відносин в інтризі — таємний двобій у тріаді (2012)
Бурлачук В. - Громадська думка і розмова (2012)
Отрешко Н. - Проблема взаємозв’язку понять суб’єкта і влади в сучасних соціальних теоріях (2012)
Шульга О. - З приводу вживання терміна "феноменологічна соціологія”: арґументація "за” (2012)
Пипич О. - Соціальні кола в дослідженнях соціальних мереж (тлумачення поняття та перспективи його застосування) (2012)
Стрельник О. - Соціальна стигматизація мономатеринських сімей (2012)
Костенко Н. - Тестування шкали культурної компетентності (CQS): українська аудиторія, Скокова Л. (2012)
Степаненко В. - "Українська соціологія — Ваша думка”: результати опитування експертів (2012)
Загороднюк Т. - Соціологія Н.В.Паніної: вибрані праці (2012)
Тарасенко В. - Соціологія на шляху до нової якості — інтелектуального ґлобалізму (Роздуми з приводу двох книжок) (2012)
Іващенко О. - Загальна й економічна соціологія Макса Вебера українською (2012)
Михальченко М. - Розвій сучасної української соціології (2012)
Вітаємо Євгена Івановича Суїменка (2012)
Вітаємо Ларису Олександрівну Азу (2012)
Вітаємо Володимира Івановича Судакова (2012)
Пам’яті Миколи Миколайовича Мокляка (2012)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2012 року (2012)
Титул, зміст (2012)
Лепейко Т. І. - Особливості прояву синергетичних ефектів в українській економіці, Шматько Н. М. (2012)
Погорлецкий А. И. - Налоговый климат России: влияние на конкурентоспособность хозяйствующих субъектов (2012)
Бєлікова Н. В. - Фінансово-економічні кризи та суспільство споживання: соціально-економічні аспекти в Україні (2012)
Геселева Н. В. - Розвиток нововведень: системно-самоорганізаційний підхід (2012)
Рейкін В. С. - Детермінанти функціонування та поширення тіньової економіки (2012)
Зірко О. В. - Державне регулювання економіки: шляхи підвищення зайнятості (2012)
Новікова Н. Л. - Системне дослідження гносеології економічних інтересів (2012)
Саврасова А. А. - Інноваційні підходи до підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки України (2012)
Верещагіна Г. В. - Використання теорії "золотого перетину" для аналізу та прогнозування інноваційної активності промислових підприємств, Коробкова Г. О. (2012)
Гурьянова Л. С. - Сценарное прогнозирование динамики социально-экономического развития регионов (2012)
Пилипенко А. А. - Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера, Стієпчевіч О. (2012)
Пурський О. І. - Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління, Баннікова С. О. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського