Приймачук Л. С. - Базова колекція порічки, Тодосюк Є. А. (2014)
Ровна О. В. - Якісні показники продукції льону олійного залежно від норм висіву і строків збирання (2014)
Ткаченко Л. Ю. - Формування продуктивності тритикале озимого залежно від застосування біопрепаратів в умовах Західного Лісостепу (2014)
Тригуба О. В. - Накопичення олії у насінні рослин Lupinus albus L. за дії регуляторів росту та мікробних препаратів (2014)
Циганський В. І. - Симбіотична продуктивністьлюцерни посівної сорту Синюха залежно від агробіологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2014)
Чернецька С. Г. - Динаміка наростання висоти рослинтритикале та вики ярої при сумісному вирощуванні (2014)
Шевчук Р. В. - Продуктивність озимого ріпаку залежно від різних рівнів удобрення, Ровна Г. Ф., Кириєнко Г. С. (2014)
Агій В. М. - Корекція мінерального живлення та її вплив на метаболічні й господарські показники овець, Шебештьєн-Берда К. Л., Дурдинець Т. М., Федак Н. М. (2014)
Буря В. В. - Оцінка екстер'єру бурої карпатської худоби на сучасному етапі її розведення в умовах Закарпаття, Височанський Й. С., Грабовенський М. І., Шилкін О. П., Федак В. Д. (2014)
Душара І. В. - Рубцевий метаболізм у дійних корів за згодовування нової кормової добавки у складі силосно-концентратних раціонів, Федак Н. М., Вовк Я. С. (2014)
Дяченко О. Б. - Вплив тканинних препаратів на стан гуморальної ланки неспецифічної резистентності корів у до- і післяродовий періоди (2014)
Когут М. І. - Оцінка бугаїв-плідників за типом будови тіла їх дочок (2014)
Когут М. І. - Продуктивні ознаки дочок різних бугаїв-плідників, Братюк В. М. (2014)
Почукалін А. Є. - Перспективний напрям розведення за родинами у м’ясному скотарстві, Прийма С. В. (2014)
Саранчук І. І. - Вміст жирних кислот у тканинах грудей медоносних бджіл за впливу літнього періоду утримання та екологічних умов довкілля (2014)
Седіло Г. М. - Продуктивна та метаболічна дія добавки перліту у раціонах молодняку овець, Вовк С. О., Каплінський В. В., Хомик М. М. (2014)
Седіло Г. М. - Особливості підгодівлі поросят перед відлученням від свиноматок, Вовк С. О., Пундик В. П., Тесак Г. В. (2014)
Седіло Г. М. - Концептуальні підходи до індустріалізації сімейних ферм з виробництва молока у Львівській області, Коник Г. С., Каплінський В. В., Бугрин Л. М., Савчак В. М., Фочак Т. В., Магур О. М., Долинська С. В., Солопатич Х. М. (2014)
Седіло Г. М. - Забійні показники молодняку оброшинських гусей при розведенні "в собі”, Петрів М. Д., Слобода Л. Я., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2014)
Седіло Г. М. - Оцінка кнурів і маток полтавської м'ясної породи за показниками "власної продуктивності” молодняку методом контрольного вирощування, Пундик В. П., Тесак Г. В. (2014)
Седіло Г. М. - Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинських гусей при розведенні "в собі”, Слобода Л. Я., Петрів М. Д., Загорець Н. М., Тесак Г. В., Хомик М. М. (2014)
Скорохід І. В. - Вплив гомеопатичних препаратів на неспецифічну резистентність дійних корів, Гармадій О. С., Воробель М. І., Телушко Г. Я. (2014)
Федак В. Д. - Постнатальний розвиток і формування м’ясної продуктивності у бугайців-синів перспективних племінних бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи західного внутрішньопородного типу, Когут М. І., Братюк В. М., Федак Н. М. (2014)
Федак Н. М. - Макромінеральний склад кормів у державному підприємстві ”ДГ ”Радехівське”, Вовк Я. С. (2014)
Чумаченко С. П. - Пробіотичні препарати у силосуванні зелених кормів, Федак Н. М., Кравченко Н. О., Божок Л. В. (2014)
Боївка Т. Т. - Деякі аспекти випробування новітніх наукових розробок та доведення їх до інновацій, Вридник Б. Ф., Полуліх О. Я., Орел О. Й. (2014)
Лісовий В. М. - Показники імунорезистентності у жінок з гострим циститом, Гарагатий А. І. (2014)
Бойко В. В. - Комбинированные и гибридные оперативные вмешательства у больных с критической ишемией нижних конечностей, Питык А. И., Прасол В. А. (2014)
Авдосьев Ю. В. - Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами неколоректального рака в печень (2014)
Стариков В. И. - Редкие осложнения в хирургии рака пищевода и кардиального отдела желудка, Винник Ю. А., Майборода К. Ю. (2014)
Эстрин С. И. - Анализ клинического опыта трансэндокардиального введения мезенхимальных стволовых клеток при рефрактерной стенокардии, Михайличенко В. Ю., Кравченко Т. В. (2014)
Новосад А. М. - Результати лікування та аналіз якості життя хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений різними формами коломіхурового інфільтрату, Попик М. П., Гніденко Ю. П. (2014)
Олейник Г. А. - Современная тактика диагностики и лечения скальпированных ран конечностей (2014)
Желіба М. Д. - Місцеві фактори ризику розвитку ранової інфекції після апендектомії та їх профілактика, Ошовський І. Н., Чорнопищук Р. М. (2014)
Козаченко А. В. - Гангрена Фурньє – різновид некротичного фасциту, Гербенко Г. І., Бугаков І. Я., Ісаєв Ю. І., Кравцов О. В., Грязін О. Є., Козін Ю. І., Єфімов Д. С. (2014)
Панов В. М. - Динаміка показників стресу у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок в періопераційному періоді (2014)
Ганжий В. В. - Структура абдоминальных повреждений и особенности лечебно-диагностической тактики при кататравме, Кравец Н. С. (2014)
Михайличенко В. Ю. - Патофизиология vegf при тромбозе вен сетчатки глаза и антиангиогенная терапия, Иващенко А. С. (2014)
Павлов О. О. - Періопераційні предиктори переносимості органовиносних операцій в абдомиіальній хірургії, Миронова Н. В., Кабаков Б. О. (2014)
Бойко В. В. - Оперативні втручання в лікуванні післяопікових рубцевих стриктур стравоходу , Савви С. А., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В., Новиков Е. А., В`юн С. В. (2014)
Цодиков В. В. - Современное состояние проблемы кровотечений из нижних отделов желудочно-кишечного тракта (2014)
Родин Ю. В. - Факторы риска и патогенез разрыва аневризмы инфраренального отдела аорты, Ковальчук А. В., Михайличенко В. Ю. (2014)
Михайлусов Р. Н. - Факторы роста – перспективные технологии воздействия на раневой процесс (2014)
Фетисов С. А. - Результаты хирургического лечения больных с хронической ишемией нижних конечностей и стенозом сонных артерий, Тарабан И. А., Мишенина Е. В. (2014)
Бабынкина И. Б. - Хирургическое лечение хронической венозной недостаточности нижних конечностей (2014)
Гамидов А. Н. - Методы хирургической санации при распространенном перитоните (2014)
Рязанов Д. Ю. - Диагностика несостоятельности перфорантных вен голени при варикозной болезни, Мамунчак О. В., Якунич А. Н., Смирнова Д. А., Михеев Ю. А. (2014)
Evgen Gladyshevskii (1924-2012) (2014)
Yartys V. - Thermodynamics and crystal chemistry of the RE2MgNi9H12-13 (RE = La and Nd) hydrides, Denys R. (2014)
Antraptseva N. M. - Thermal solid-phase transformations of hydrated Zn-Co(II) diphosphates, Solod N. V., Koval L. B., Grysyuk T. S. (2014)
Tursina A. - Crystal structures of the new intermetallics Ce3Pt5Al and Ce3Pt5Al2, Noël H., Murashova E., Morozova Y., Seropegin Y. (2014)
Ostapyuk T. A. - The Cu2Se–PbSe–As2Se3 system, Zmiy O. F., Ivashchenko I. A., Olekseyuk I. D. (2014)
Levytskyy V. - Crystal structure and hydrogenation properties of the hexagonal Dy2M17 and Dy2M17Cx (M = Fe, Co, Ni; x < 0.5) compounds, Babizhetskyy V., Myakush O., Kotur B., Koval’chuk I. (2014)
Rokhlin L. L. - Peculiarities of the physico-chemical interaction in ternary systems of magnesium with two rare-earth metals of different subgroups, Lukyanova E. A., Dobatkina T. V., Korolkova I. G. (2014)
Slyvka Yu. - Structural peculiarities of the (2014)
Verbovytskyy Yu. - New ternary phases from the R–Au–Ga systems (R = Gd-Tm) (2014)
Boyko M. - Structure refinements of the compounds Pr5Si3 and Zr3Si2, Muts N., Muts I., Gladyshevskii R. (2014)
Pavlyuk O. - Synthesis and crystal structure of an Ag(I) complex of composition (C9H7N(C3H5))2, Kinzhybalo V. (2014)
Belan B. - Crystal structure and magnetic properties of PrNi9Si4 and NdNi9Si4, Manyako M., Pukas S., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R., Kaczorowski D. (2014)
Alekseeva A. M. - Superconducting non-centrosymmetric boride Mg10Ir19B16: crystal structure and chemical bonding, Leithe-Jasper A., Prots Yu., Schnelle W., Ormeci A., Antipov E.V., Grin Yu. (2014)
Prots Yu. - Yb2Al15Pt6  the most ordered variety of the Sc1.2Fe4Si9.8 aristotype, Deppe M., Cardoso-Gil R., Cervellino A., Ormeci A., Geibel C., Grin Yu. (2014)
Zavaliy I. Yu. - Crystal structure analysis of the Ti3ZrFe2O0.3D6.4 and TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides, Denys R. V., Riabov A. В., Koval’chuck I. V., Lyutyy P. Ya. (2014)
Stetskiv A. - Structural peculiarities and electrochemical properties of R5M3 (R = La, Gd; M = Ge, Sn) doped by lithium, Kordan V., Tarasiuk I., Zelinska O., Pavlyuk V. (2014)
Semenyshyn D. - Investigation of the crystal structures of new cyano-bridged compounds with KLaMo(CN)8•9H2O structure type, Gladyshevskii R., Stoeckli-Evans H., Typilo I., Sereda O. (2014)
Lozynska L. - Spectrophotometric method for palladium determination using 5-hydroxyimino-4-imino-1,3-thiazolidin-2-one and application to the analysis of intermetallides, Tymoshuk O., Rydchuk P. (2014)
Kharkhalis A. - Crystal structure of the Ca16Ni173.14In62.61 compound, Baran V., Muts I., Hlukhyy V., Fässler T.F., Zaremba V. (2014)
Romaka L. - Contribution to the investigation of the Y–Cu–Sn ternary system, Romaniv I., Stadnyk Yu., Romaka V.V., Serkiz R., Gladyshevskii R. (2014)
Титул, зміст (2014)
Лахижа М. - Модернізація публічної адміністрації Болгарії напередодні вступу до ЄС (2001 – 2006 рр.) (2014)
Мотречко В. - Особливості формування державної молодіжної політики в ЄС та перспективи її імплементації в Україні (2014)
Онищук C. - Моделі державно-церковних відносин: порівняльний аналіз (2014)
Онуфрієнко О. - Структурний підхід до функціональної діяльності держави: перспективи вдосконалення в контексті проблеми взаємодії держави і громадянського суспільства (2014)
Путренко О. - Роль державного експерименту в теорії державного управління (2014)
Рудік Н. - Єдиний внутрішній ринок ЄС: основні напрями подальшого розвитку, Рудік О. (2014)
Федоренко В. - Оптимізація моделі захисту прав і свобод людини в Україні: державно-управлінські аспекти (2014)
Шкурат І. - Державне управління в умовах розвитку інформаційного суспільства: генеза наукових підходів (2014)
Акімова Л. - Державне регулювання ринку фінансових послуг в Україні: форми контролю, Рибак І. (2014)
Бачевська І. - Інноваційна діяльність в Україні: інструменти та механізми державного впливу (2014)
Ватковська М. - Розвиток електронного урядування у сфері освіти: зарубіжний досвід для України (2014)
Вишневська О. - Неузгодженість ринку освітніх послуг і ринку праці в контексті молодіжної політики (зарубіжний досвід для України) (2014)
Крушельницька Т. - Аналіз національних особливостей формування інституцій системи економічної безпеки України (2014)
Лащенко О. - Використання маркетингового підходу у процесі державного управління ринком праці на регіональному рівні (2014)
Путренко А. - Нормативно-правове регулювання державних експериментів в Україні (2014)
Серьогіна Н. - Сучасні вимоги щодо забезпечення запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах державного управління (2014)
Акімов О. - Психологічна готовність як чинник успішної професійної діяльності державних службовців (2014)
Андріянова Ю. - Формування конфліктостійкості як основа попередження конфліктів у професійній діяльності посадових осіб місцевого самоврядування (2014)
Ігнатова О. - Особливості підготовки кадрів для органів державного управління в сучасних умовах (2014)
Серьогін С. - Професіоналізм керівників органів влади (2014)
Бобровська О. - Змістовно-порівняльний аспект публічного адміністрування на місцевому рівні, Зєніна-Біліченко А. (2014)
Ігнатенко О. - Нормативно-правове забезпечення функціонування дозвільної системи у сфері благоустрою населених пунктів (2014)
Ричкіна Л. - Досвід європейських країн щодо використання проектного менеджменту як інструменту розвитку територіальних громад (2014)
Сидоренко Н. - Особливості запровадження реформ у системі органів місцевого самоврядування України в умовах європейської інтеграції (2014)
Чорнорук А. - Організація публічного управління на місцевому рівні у Франції: досвід для України (2014)
Чуп І. - Інститут дострокового припинення повноважень депутатів місцевих рад, сільських, селищних голів: організаційно-правовий аспект (2014)
Шпортюк Н. - Економічні методи управління муніципальним господарством країн ЄС: концептуальні підходи (2014)
Ярова І. - Антикризовий моніторинг у професійному та громадському середовищі адміністративно-територіального утворення (2014)
Антонець О. Г. - Продуктивність і якісні характеристики вовни переярок таврійського типу племзаводу ДГ "Асканійське", Болотова Т. Г. (2010)
Беседін О. В. - Вплив віку вівцематок таврійського типу на власну продуктивність та продуктивні якості їх потомства (2010)
Горлов О. І. - Використання генетичних кореляцій для аналізу селекційних ознак овець різних типів продуктивності, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г., Чічаєва О. П. (2010)
Горлов О. І. - Формування карток племінних овець з баз даних, Чічаєва О. П., Івіна К. А., Мокєєв І. О., Герасименко Т. Г. (2010)
Горлова О. Д. - Технологічні способи скорочення якісних втрат у процесах первинної обробки овчин, смушків, шкурок з використанням нових технічних засобів, Денисова В. Д., Лиходід В. В. (2010)
Горлова О. Д. - Доцільність інтенсивної відгодівлі молодняку овець зимового та весняного строку ягніня, Яковчук В. С., Попов М. Ф. (2010)
Гратило О. Д. - Економічна оцінка ефективності виробництва кормів та їх вплив на формування витрат у вівчарстві, Жарук Л. В., Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С., Мирза О. В. (2010)
Гратило О. Д. - Інтродукція колосняка ситникового як пасовищної культури для овець в умовах південного степу України, Смєнов В. Ф., Смєнова Г. С. (2010)
Єфремов Д. В. - Метаболічна дія адресних преміксів в організмі ремонтних ярок (2010)
Жулінська О. С. - Застосування імуностимулюючого препарату "Тималін" при вирощуванні ягнят, Яковчук В. С. (2010)
Заруба К. В. - Вівчарство Нової Зеландії, Жарук П. Г. (2010)
Івіна-Маляренко О. С. - Повторюваність основних параметрів продуктивності овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи (2010)
Іовенко В. М. - Генетичні Маркери системи трансферину у вітчизняних генофондах овець в процесі мікроеволюції (2010)
Кудрик Н. А. - Інтер'єрні особливості баранців багатоплідного типу асканійської каракульської породи (2010)
Лобачова І. В. - Вплив додавання окситоцину до кріопротекторного розчину на фізіологічні і морфологічні показники сперми баранів, Болотов Ю. І., Жулінська О. С., Михайлова І. Г. (2010)
Лобачова І. В. - Ефективність стимуляціЇ статевої охоти у вівцематок вагінальними песаріями з кронолоном поза статевим сезоном, Жулінська О. С. (2010)
Польська П. І. - Селекція асканійських м'ясо-вовнових вівцематок за молочною продуктивністю, Калащук Г. П. (2010)
Стапай П. В. - Вплив низького рівня годівлі на продуктивність та хімічні показники во-вни і жиропоту асканійських м’ясо-вовнових овець, Параняк Н. М., Строгуш Н. С., Кочетов С. В., Польська П. І., Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2010)
Попов М. Ф. - Кількісні і якісні втрати при відтворенні овець та технологічний спосіб їх скорочення, Горлова О. Д., Яковчук В. С. (2010)
Свістула М. М. - Вплив згодовування ріпакової макухи на рівень продуктивності лактуючих вівцематок та розвиток їх потомства, Скрепець В. І., Деменська Н. М., Горб С. В., Єфремов Д. В. (2010)
Свістула М. М. - Порівняльна оцінка впливу різноструктурних раціонів на рівень продуктивності ремонтних ярок, Скрепець В. І., Деменська Н. М., Горб С. В., Єфремов Д. В. (2010)
Стапай П. В. - Особливості ліпідного та білкового складу м’язової тканини овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різних конституційних типів, Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Кочетов С. В., Строгуш Н. С., Іовенко В. М., Сербіна В. О. (2010)
Сухарльов В. О. - До питання диференційної годівлі вівцематок у залежності від їх плодючрсті (2010)
Черномиз Т. О. - Удосконалення буковинського типу асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною 165-170, Лесик О. Б., Похивка М. В. (2010)
Бурнатний с. В. - Оцінка корів генофондного стада лебединської породи ЗАТ "Сад" за якістю та сиропридатністю молока залежно від лінійної належності (2010)
Вороненко В. І. - Таврійський зональний тип української червоної молочної породи, Буюклу Г. І., Буюклу М. І., Тараненко С. В., Кобзарь Р. О. (2010)
Вороненко В. І. - Оцінка структури алелофонду великої рогатої худоби південної м'ясної породи, Назаренко ВА. Г., Омельченко Л. О., Рукавникова Г. І. (2010)
Вороненко В. І. - Генеалогічна структура таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М. (2010)
Вороненко В. І. - Генетичні ресурси формування галузі м'ясного скотарства у південному регіоні України, Омельченко Л. О., Фурса Н. М., Макарчук Р. М., Найдьонова В. О., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2010)
Іляшенко Г. Д. - Вікова динаміка статевого диморфізму за живою масою молодняку молочної худоби (2010)
Кобзарь Р. О. - Оцінка телиць різних генотипів української червоної молочної породи за екстер’єром (2010)
Макарчук Р. М. - Інтенсивність росту бугайців залежно від тривалості їх ембріонального розвитку (2010)
Омельченко Л. О. - Продуктивність тварин таврійського типу південної м'ясної породи великої рогатої худоби при різних методах підбору, Дубинський О. Л. (2010)
Герасименко В. В. - Деякі особливості успадкування алельних генів генетичних систем груп крові у свиней асканійської селекції (2010)
Горб С. В. - Кормова добавка на сонові гідробіонтів у годівлі свиноматок (2010)
Івін А. М. - Оцінка кнурів-плідників за типами успадкування (2010)
Маслюк А. М. - Кореляційні зв’язки казників продуктивності української степової білої породи cвиней, Дудка О. І. (2010)
Свістула М. М. - Ефективність використання комбікормів з сорго для молодняку свиней на відгодівлі, Скрепець В. І., Горб С. В., Єфремов Д. В. (2010)
Шульга Ю. І. - Cтворення нової лінії української степової білої породи свиней з підвищеними м’ясними якостями, Маслюк А. М. (2010)
Волгіна Н. В. - Особливості шкіри та її похідних у коней різних порід в залежності від типу конституції, Каци Г. Д. (2010)
Гурко Є. Ю. - Морфологічні показники крові у норок різних кольорових типів (2010)
Резюме (2010)
Resume (2010)
Луговий М. - Чи потечуть молочні ріки в цивілізованому руслі? (2015)
Крук О. - М’ясна продуктивність бичків української м’ясної породи (2015)
Козирь В. - Вікова динаміка виходу продуктів забою абердин-ангуської худоби (2015)
Почукалін А. - Генеалогічна структура волинської м’ясної породи в історичному контексті (2015)
Федорович В. - Відтворювальна здатнiсті корів молочних та комбінованих порід за віком (2015)
Бащенко М. - Досвід Черкащини в оздоровленні ВРХ від лейкозу, Бойко О. (2015)
Галат М. - Сучасні методи діагностики токсоплазмозу котів (2015)
Хоменко Я. - Виявлення лейкозу ВРХ з використанням кон'югату колоїдного вугілля з білком G (Streptococcus spp.) (2015)
Степна О. - Епізоотична ситуація щодо лептоспірозу серед популяцій диких кабанів на території України, Уховський В., Ситюк М. (2015)
Тернівський Т. - Десять кроків… тупцювання на місці? (2015)
Пам’яті ректора Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського члена-кореспондента НАМН України, заслуженого діяча науки і техніки України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (2014)
Мерецький В. М. - Сучасні підходи до фармакотерапії болю в спині (2014)
Шеремета Л. М. - Про побічну дію психолептичних засобів за даними моніторингу протягом 2007–2012 рр. (2014)
Насібуллін Б. А. - Обґрунтування застосування методу сенсорної депривації для корегування астеноневротичних розладів, Коршняк В. О. (2014)
Кліщ М. І. - Індивідуально-типологічні властивості вищої нервової діяльності у школярів зі слуховою деривацією, Вадзюк С. Н. (2014)
Конопліцька А. П. - Клініко-лабораторні особливості діагностики синдрому гематурії у дітей (2014)
Жулкевич І. В. - Оцінка впливу хіміотерапевтичного лікування на стан трабекулярної частини хребців грудного відділу хребта у хворих на лімфому Ходжкіна за даними віртуальної біопсії кісткової тканини, Яворська Ю. В. (2014)
Венгер О. П. - Окремі аспекти проблеми психічних розладів унаслідок екстремальних ситуацій, Чолач Ю. Б. (2014)
Швець Н. В. - Зміни добового профілю артеріального тиску в хворих на артеріальну гіпертензію у поєднанні з остеоартрозом і ожирінням: вплив лікування, Ілащук Т. О., Роговий Ю. Є., Швець В. І. (2014)
Волошин О. С. - Особливості уваги й оперативної зорової пам’яті в осіб з різним рівнем фізичної працездатності, Чень І. Б., Волошин В. Д. (2014)
Шеремета Р. О. - Товщина міокарда шлуночків у практично здорових чоловіків і жінок Поділля за даними ехокардіографії (2014)
Бегош Н. Б. - Особливості біоелектричної активності головного мозку молодих осіб залежно від тривалості зорового навантаження за монітором комп’ютера (2014)
Швед М. І. - Догоспітальна реанімація: проблеми, успіхи та рекомендації згідно з сучасними клінічними протоколами, Ляхович Р. М., Джус М. Я. (2014)
Лотоцька С. В. - Оцінка клінічних проявів і лабораторних показників синдрому ендогенної інтоксикації при хронічному обструктивному захворюванні легень, Андрейчин С. М. (2014)
Колесник М. Ю. - Вплив постнавантаження та типу геометрії лівого шлуночка на показники деформації міокарда у чоловіків з артеріальною гіпертензією (2014)
Кіндратів Е. О. - Гістоспецифічні ознаки папіломавірусної інфекції при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії у жінок із розладами репродуктивної функції (2014)
Гощинський П. В. - Гострі тромбози глибоких вен нижніх кінцівок у дітей (2014)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Показники відсутності зубів у соматично здорових чоловіків із різних етно-територіальних регіонів України (2014)
П’ятночка І. Т. - Попередження пошкодження діафрагми при хірургічному лікуванні туб емпієми, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Цибуляк В. E., Саноцька М. В. (2014)
Школьнік Е. Я. - Порівняння поперечних розмірів тіла між здоровими та хворими на гострий гнійний гайморит юнаками і чоловіками без урахування та з урахуванням краніотипу (2014)
Гасюк Н. В. - Характеристика каріометричних показників епітелію ясенної борозни в нормі (2014)
Матолич У. Д. - Вивчення змін системи клітинного імунітету у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки, Лаповець Л. Є., Горгота А. І. (2014)
Мазур І. П. - Вплив системних імунних порушень на перебіг генералізованого пародонтиту у хворих на ревматоїдний артрит, Сміян С. І., Білозецький І. І., Свистун І. І. (2014)
Єрмакова Т. В. - Вплив технології Liga Sure на морфофункціональний стан щитоподібної залози, Дейкало І. М. (2014)
Пудяк В. Є. - Особливості клінічних аспектів лікування пацієнтів із протезними стоматопатіями (2014)
Воробець А. Б. - Особливості структурно-функціональної організації ямки великих кутніх зубів (2014)
Цвях А. І. - Вікова та статева характеристики пошкоджень стопи при політравмі (2014)
Процайло М. Д. - Підступна електром’ясорубка, Тугаров Ю. Р., Корицький А. Г. (2014)
Кузик Ю. І. - Характеристика ультраструктурних змін внутрішньої сонної артерії при патологічних звивистостях, Ковалишин В. І. (2014)
Уштан С. В. - Зміни імуноглобулінового спектра слини при травмах слинних залоз (2014)
Турчин М. В. - Особливості процесів вільнорадикального окиснення крові та водянистої вологи за умов експериментальної механічної непроникаючої травми рогівки, Кліщ І. М. (2014)
Савицька М. Я. - Вплив пробіотика на стан слизової оболонки стравоходу за умов стрессу (2014)
Гоженко А. І. - Особливості змін структурно-функціональної організації печінки при експериментальному перитоніті у щурів, корегованому промиванням очеревини фізіологічним розчином, збагаченим ксеноном, Васильєв О. А., Насібуллін Б. А. (2014)
Сатурська Г. С. - Роль системи оксиду азоту в механізмах ініціації кардіосклеротичного процесу залежно від індивідуальної резистентності тварин до гіпоксії та при корекції триметазидином (2014)
Савчук З. Л. - Показники неспецифічної резистентності організму в кролів із хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліліндукованого гіпотирозу, Кліщ І. М., Романів С. В. (2014)
Підручна С. Р. - Морфологічні зміни нирок за умов тяжкої та комбінованої травми у ранній посттравматичний період до та після корекції подрібненим субстратом ліофілізованої ксеношкіри (2014)
Цвинтарна І. Я. - Cтан перекисного окиснення ліпідів у пародонті тварин при експериментальному пародонтиті за зміненої реактивності організму, Мисула І. Р. (2014)
Кирик Т. П. - Зміни ультраструктури слизової оболонки товстої кишки при гострому панкреатиті як ініціюючий чинник бактерійної транслокації (2014)
Сампара С. Р. - Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на гістологічну будову матки, плаценти та легень потомства при гестаційному антифосфоліпідному синдромі (2014)
Бак М. - Необхідність нової стратегії розвитку і формування готовності особистості до сприйняття сучасних інформаційних процесів (2014)
Завальнюк О. - Основні мотиви ставлення студентів до фізичної культури і спорту (2014)
Зінченко В. - Раціональний інструменталізм у прагматистській моделі та непрагматичній концепції філософії освіти і соціального менеджменту виховання (2014)
Кислицька Ю. - Проблеми формування правосвідомості вчителів в системі їх професійної підготовки в сучасній Україні (2014)
Морозов В. - Трансформація форм інформаційної репрезентації предмета педагогічного дискурсу (2014)
Нестеренко Є. - Філософія управління конкурентоспроможності сучасного ВНЗ (2014)
Попова І. - Екологічна свідомість та культура: проблеми формування у трансформаційному суспільстві (2014)
Рибка Н. - Креативний простір навчальних закладів (пост)соціалістичних міст (2014)
Старовойт О. - Проблема подолання соціально-психологічних бар’єрів інноваційної діяльності особистості (2014)
Тишкова О. - Соціальні мережі як виклик сучасності в освітньому середовищі (2014)
Шелюк Л. - Національне і громадянське виховання в контексті розвитку полікультурної освіти (2014)
Шеремет Л. - Спортивна ігрова стихія і духовно-естетичний вимір спорту (2014)
Волощенко Н. - Забезпечення наступності у підготовці студентів до формування логіко-математичної компетентності дошкільників (2014)
Корень А. - Формування змісту загально педагогічної підготовки вчителя в історії освіти України (1917-1991 рр.) (2014)
Коржук О. - Чуйне ставлення вихователя до дітей як засіб налагодження педагогічної взаємодії у навчально-виховному процесі ДНЗ (2014)
Нападій Н. - Виховання ціннісного ставлення до родини у дітей старшого дошкільного віку в процесі ознайомлення з творами української дитячої художньої літератури (2014)
Полищук Е. - Игрушка для детей дошкольного возраста как отражение социокультурных процессов в обществе (2014)
Родінова Н. - Громадська і просвітницька діяльність Варвари Ханенко (2014)
Шулигіна Р. - Практика як засіб формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до здійснення професійної діяльності (2014)
Яременко Л. - Позашкільна освіта в системі сучасної освіти: статус та основні функції (2014)
Андрощук О. - Комп’ютерні ігри як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2014)
Гнетецька О. - Методологічні підходи до вирішення проблеми розвитку дослідницьких здібностей дітей старшого дошкільного віку (2014)
Гренюк Л. - Актуальні питання підготовки студентів-сурдопедагогів до професійної діяльності (2014)
Іващенко О. - Духовні та моральні цінності у професійній діяльності психолога-консультанта (2014)
Тимофієнко Н. - Особистісна детермінація навчального спілкування студентів-сурдопедагогів (2014)
Виноградов Г. М. - Латентний іудейський вплив на формування давньоруської державності: парадокси монополітеїстичного діалогу (Хорс і Семаргл) (2014)
Стороженко І. С. - Коли ж виникли курені та паланки на Запорозькій Січі? (2014)
Сухомлин О. Д. - Повсякденні взаємини запорозького козацтва та російських військових у 1740 – 1760-х рр. (регіон Оріль-Самарського межиріччя) (2014)
Шаталов Д. В. - Реакція слобідського козацтва на соціокультурні зміни середини XVIII ст. (2014)
Світленко С. І. - Постать Т. Г. Шевченка в діяльності українських громад і гуртків Наддніпрянщини 70–80-х рр. ХІХ ст. (2014)
Козирев О. С. - Громадсько-політична діяльність Миколи Ковалевського (1841–1897 рр. ) (2014)
Нікітенко А. І. - Українські елементи в костюмі та інтер’єрі оселі народолюбної інтелігенції Наддніпрянщини (60–70-ті рр. ХІХ ст. ) (2014)
Гаухман М. В. - "Козацька пам’ять": комеморативні практики чорносотенців Волині на початку ХХ ст. (2014)
Кушлакова Н. М. - Інженерне співтовариство Катеринославщини: вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка (1914 р. ) (2014)
Манько А. О. - Діяльність земств Катеринославської губернії в роки Першої світової війни (2014)
Манько М. О. - Культурно-науковий потенціал діячів Центральної ради (2014)
Митрофаненко Ю. С. - Феномен "множинної суверенності" революційної доби 1917–1920 рр. у контексті процесів національного державотворення (2014)
Чирук С. В. - Антропонімічна лексика та збереження національної ідентичності у Старошведській колонії на Херсонщині кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Кудрицька Т. Л. - Шведська національна меншина у першій половині ХХ ст. : стратегії виживання в умовах соціально-політичних потрясінь (2014)
Святець Ю. А. - Микола Васильович Гоголь (1809 – 1852) та педагогічна думка України (2014)
Діанова Н. М. - Професор Михайло Карпович Павловський (до 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) (2014)
Яковенко Г. Г. - Домашні учительки та їх підготовка в Катеринославській губернії (2014)
Щербак С. І. - Читання та літературні салони у дворянських родинах Харківської губернії в ХІХ ст. (2014)
Лучка Л. М. - Роль бібліотечних осередків у розвитку промисловості Катеринославської губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Сміянова О. А. - Освітня і наукова діяльність Д. І. Яворницького в ракурсі повсякденності наприкінці ХІХ ст. (2014)
Савчук В. С. - Публікаційна активність шевченкознавців у виданнях Академії наук України: (1918–1944) (2014)
Шахрайчук І. А. - Освіта і наука в умовах окупації Дніпропетровщини в роки Великої Вітчизняної війни (1941–1945 рр. ) (2014)
Мирончук В. Д. - М. П. Долінін – невідомий історик Дніпропетровського університету, Медяник В. Ю. (2014)
Божко О. О. - Від ясел до Голгофи: життєвий шлях настоятеля Покровської церкви на Карнаватці протоієрея Діодора Якубовича (1868–1937) (2014)
Сніда Є. О. - Рефлексія катеринославського православного духовенства на Лютневу революцію 1917 р. та політику Тимчасового уряду (2014)
Ковальова Н. А - Сільські сходи Катеринославщини в умовах "аграрної революції" 1917–1922 рр. (2014)
Нікілєв О. Ф. - Ліквідація МТС в Україні: сподівання та наслідки (соціально-кадровий вимір) (2014)
Марченко В. О. - Сільська початкова школа Наддніпрянщини у вимірі післявоєнного повсякденного життя дітей (1945 – початок 1950-х рр. ) (2014)
Білецький О. М. - Шляхи та засоби стимулювання розвитку професійної "Я-концепції" майбутніх психологів (2013)
Кострікін О. В. - Особливості конфліктності особистості державних службовців (2013)
Макаренко А. О. - Топологічні одиниці психологічного простору особистості у класичній та сучасній психології (2013)
Меднікова Г. І. - Смисложиттєві орієнтації та ставлення до себе як детермінанти становлення особистісної зрілості студентів (2013)
Научитель О. Д. - Рівень усвідомлення саморегуляції як фактор прояву механізмів психологічного захисту особистості, Селезньова О. С. (2013)
Оніщенко Н. В. - Вплив надзвичайної ситуації на розуміння смислу життя рятувальниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2013)
Підбуцька Н. В. - Психологічні особливості структури мотиваційної сфери студентів технічних спеціальностей (2013)
Побідаш А. Ю. - Особливості неусвідомленого компоненту самосприйняття та самооцінки моряків (2013)
Сергеева Т. В. - Зависимость эффективности саморазвития личности от широты когнитивно-смысловой ориентировки (2013)
Іanovska С. - Connection of Prokrastination and Psychological Features of a Student Personality, Turenko R., Kalyuzhnaya O. (2013)
Яровая Н. А. - Психологические особенности ценностных ориентаций успешных индивидов (на примере менеджеров по продажам) (2013)
Яроцкая А. С. - Психологические особенности уровня субъективного контроля личности с контрзависимыми и созависимыми моделями взаимодействия (2013)
Альохіна Н. В. - Соціальний інтелект в структурі соціальної компетентності фахівців фармації (2013)
Доцевич Т. І. - Рефлексивність як компонент метапізнання особистості (2013)
Заика Е. В. - Развитие системности мышления студентов-биологов в курсе "Адаптогенез в биологических системах", Догадина Т. В., Безроднова О. В., Комаристая В. П. (2013)
Калайтан Н. Л. - Структурні особливості соціального та емоційного інтелекту у студентів п’ятого курсу ВТНЗ з різним типом навчальної ідентичності (2013)
Мельник И. М. - Влияние общения на воспроизведение из социальной памяти социально значимых жизненных событий (2013)
Смолин Ю. А. - Анализ структурных составляющих механизма психологии технического творчества, Смолина Н. Ю. (2013)
Цуканова Ю. Б. - Індивідуальні відмінності в естетичних вподобаннях фігур в залежності від власної одиниці часу (2013)
Заика Е. В. - Процедура корреляционного анализа по Спирмену в психологических исследованиях (2013)
Петренко М. В. - К вопросу о диагностике просоциальной направленности личности, Богдан Ж. Б. (2013)
Коцар А. В. - Особистісні ресурси подолання складних життєвих ситуацій: гендерний аналіз (2013)
Лучанінова Н. В. - Материнство як складова гендерного функціонування сучасної жінки (2013)
Смайлова С. А. - Личностные особенности как фактор эффективности коррекции массы тела у женщин (2013)
Старовойт Т. П. - Гендерні особливості мотиваційно-ціннісної сфери студентів технічного ВНЗ з різною самооцінкою навчання (2013)
Терещенко Н. М. - Вікова динаміка організації симптомокомплексу маскулінності/фемінінності у дівчат (2013)
Киреева З. А. - Осознание времени в предпенсионном возрасте и старости (2013)
Крейдун Н. П. - Вікова динаміка системи регуляції поведінки студентів, Зімовін О. І. (2013)
Александров Ю. В. - Характеристика і класифікація управлінських рішень, що приймаються у системі ОВС України (2013)
Волков С. В. - Психологічні особливості змісту професійної діяльності інспекторів з нагляду (контролю) за станом пожежної та техногенної безпеки (2013)
Воробйова Є. В. - Командна робота у діяльності менеджерів нафтогазової галузі (2013)
Гараев А. А. - Профессиональная идентичность как научная категория (2013)
Мацегора Я. В. - Визначення критеріїв професійного психологічного відбору на навчання у вищих військових навчальних закладах МВС України, Воробйова І. В. (2013)
Онуфрієва Л. А. - Формування професіоналізму і психологічна підготовка майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Пономаренко І. В. - Психологічні особливості професійних завдань у діяльності газодимозахисників МНС України (2013)
Шиліна А. А. - Мотивація професійної діяльності працівників органів внутрішніх справ з різним рівнем ургентної аддикції (2013)
Алиева Т. А. - Принципы медико-психологической коррекции студентов с инвалидизацией с сердечно-сосудистыми заболеваниями. (2013)
Бєляєва О. Е. - Ставлення до себе підлітків, що страждають на ожиріння (2013)
Кочарян А. С. - Основные направления исследований в перинатальной психологии, Свинаренко Ю. В. (2013)
Кукуруза Г. В. - Ефективність програм раннього втручання для дітей з порушенням психічного розвитку (2013)
Лобунець Г. Ю. - Медико-психологічний супровід студентів з особливими потребами, які навчаються в віщих навчальних закладах (2013)
Мальнева Н. А. - Психологическое здоровье и его роль в становлении личности дошкольника (2013)
Мозговой В. И. - Результаты исследования готовности родителей здоровых детей к инклюзии организации активного совместного досуга со сверстниками, имеющими физические ограничения (2013)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу пульмонологічних захворювань (2013)
Сейдаметова С. И. - Тип отношения к дефекту у женщин с односторонним укороченим нижней конечности травматического генеза (2013)
Чернявская Т. П. - Психологическая реабилитация лидеров бизнеса (2013)
Шевченко Р. П. - Интроспекция, как вспомогательный метод арт-терапии в клинике невротических и психосоматических расстройств у военнослужащих и сотрудников вооруженных сил Украины (2013)
Абсалямова К. З. - Булінг у середовищі молодшої школи – соціально-психологічні й особистісні аспекти, Луценко О. Л. (2013)
Бучко В. Б. - Психологічні аспекти резистентності до маніпуляції свідомостю (2013)
Дідух М. Л. - Розуміння етнічної індивідуації в іудейській традиції (2013)
Казарова А. Н. - Игровые факторы социализации подростков в социокультурных реалиях различных этапов развития общества (2013)
Жихарева Л. В. - Особливості батьківського ставлення в контексті дитячо-батьківської прихильності (2013)
Стойчева М. І. - Специфіка маніпуляції в підлітків у міжособистісних стосунках (2013)
Перевозна Т. О. - Ціннісні орієнтації в системі гальмуючих агресію структур у правопорушників зі специфічними розладами особистості (2013)
Сорока А. В. - Особливості показників самовизначення засуджених на етапі підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2013)
Біловус Г. Я. - Ринхоспоріоз озимого ячменю, Заяць О. М. (2014)
Ващишин О. А. - Хвороби бульб картоплі (2014)
Волощук І. С. - Вплив строків сівби пшениці озимої на фракційний склад насіння, Глива В. В. (2014)
Волощук О. П. - Формування урожайності жита озимого у Західному Лісостепу, Дицьо О. В. (2014)
Галан М. С. - Генетичні ресурси триби викових Viciеae (Adans.) Bronn у колекціях Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Калагурка О. Б., Гук Р. М. (2014)
Дорота Г. М. - Оцінка технологічних властивостей волокна селекційного матеріалу льону, Шувар А. М., Терешко Р. В., Войтович Р. М. (2014)
Дубицька А. О. - Вплив систем удобрення на біологічну активність сірого лісового ґрунту під озимою пшеницею в ланках сівозмін, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2014)
Дубицька А. О. - Формування показників якості зерна озимої пшениці залежно від попередників та систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Щерба М. М. (2014)
Іванців Р. Є. - Продуктивність сортів вівса залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Передкарпаття (2014)
Ільчук В. В. - Підвищення конкурентоспроможності галузі картоплярства шляхом застосування високоефективних агротехнічних заходів, Альохін В. В. (2014)
Ільчук Р. В. - Залежність між стійкістю до фітофторозу та урожайністю картоплі сортів різних груп стиглості, Ільчук Ю. Р. (2014)
Ільчук Р. В. - Вплив мікродобрива меганіт нірбатор на урожайність картоплі, Ільчук Ю. Р., Іващук В. Ф. (2014)
Кобиренко Ю. О. - Наукове обґрунтування відновлення вироджених травостоїв в умовах Лісостепу Західного, Мащак Я. І. (2014)
Коник Г. С. - Вихідний матеріал для селекції тимофіївки лучної, Гармич Д. Ю. (2014)
Коник Г. С. - Вплив окремих елементів технології на врожай тимофіївки лучної в умовах Передкарпаття, Добрянська Н. А. (2014)
Коник Г. С. - Ознакова колекція генетичного різноманіття грястиці збірної – джерело вихідного матеріалу для селекції, Хом’як М. М., Кемешітє В. (2014)
Косовська Р. Ю. - Підвищення зимостійкості ріпаку озимого в насінницьких посівах (2014)
Котяш У. О. - Вплив удобрення та частоти використання на продуктивність бобово-злакового травостою в умовах Західного Лісостепу, Панахид Г. Я., Ярмолюк М. Т. (2014)
Лісова Ю. А. - Гетерозис кількісних ознак у гібридів вівса в першому поколінні (2014)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на надходження органічних решток у ґрунт в короткоротаційній плодозмінній сівозміні Західного Лісостепу України (2014)
Марухняк А. Я. - Кореляційні зв’язки між продуктивністю та параметрами екологічної адаптивності у зразків вівса, Дацько А. О., Лісова Ю. А., Марухняк Г. І. (2014)
Мащак Я. І. - Формування ботанічного складу бобово-злакового травостою залежно від норм та способів сівби компонентів, Терлецька М. І., Бугрин Л. М., Сметана С. І. (2014)
Оліфір Ю. М. - Динаміка лабільної частини гумусу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту залежно від тривалого удобрення і періодичного вапнування, Габриєль А. Й., Германович О. М., Сивак Л. М. (2014)
Перегрим О. Р. - Оцінка продуктивності конюшини повзучої (Trifolium repens L.) в умовах Передкарпаття (2014)
Петрина Г. І. - Фенологічні особливості нових гібридів кукурудзи, Рудавська Н. М., Гавриляк Я. Я., Федак В. В. (2014)
Ровна О. В. - Вплив агротехнічних факторів на продуктивність льону олійного сортів різних екологічних типів, Лихочвор В. В. (2014)
Солонечний П. М. - Комплексна оцінка адаптивності сортів ячменю ярого за урожайністю та стійкістю до хвороб, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Бабушкіна Т. В. (2014)
Судденко В. Ю. - Урожайність зерна та посівні якості насіння пшениці м’якої ярої залежно від застосування фунгіцидів (2014)
Шувар А. М. - Урожай і якість зерна квасолі залежно від застосування біологічних препаратів, Свідерко М. С., Беген Л. Л., Терешко Р. В. (2014)
Щерба М. М. - Вплив систем удобрення в різних видах сівозмін на водно-фізичні властивості сірого лісового ґрунту і врожайність пшениці озимої, Магоцька Л. В., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицька А. О. (2014)
Андрушків Б. - Інноваційні механізми посилення відповідальності за результати фінансово-економічної діяльності підприємства, Кирич Н., Стойко І., Погайдак О., Мельнік Л. (2013)
Багрова І. - Роль інновацій у забезпеченні ресурсозбереження на підприємстві, Юдіна О. (2013)
Бережна А. - Проблеми фінансового забезпечення Пенсійного фонду України (2013)
Борейко В. - Можливість поєднання в сучасних економіках ідей кейнсіанства та монетаризму (2013)
Бутенко І. - Еволюція й генезис основних концепцій управління персоналом (2013)
Веткин А. - Институциональный анализ налоговых отношений в Украине (2013)
Дейч М. - Чинники формування та стимулювання соціально відповідальної поведінки особистості, бізнесу, суспільства,держави в Україні, Компанієць В. (2013)
Денисов В. - Практические аспекты оценки эффективности управления вузами и резервов экономии затрат (2013)
Дрозач М. - Якість професійного навчання персоналу як ключовий фактор активізації економічного потенціалу України (2013)
Жикаляк Н. - К вопросу об абсолютной ренте в горной промышленности (2013)
Заєць М. - Управління конкурентоспроможністю банківського сектору україни в умовах евроінтеграції та кризових явищ в економіці (2013)
Кендюхов О. - Чинники випереджаючого економічного розвитку, Ягельська К. (2013)
Кірян Т. - Напрями та шляхи подальшого зменшення обсягів безробіття в Україні, Шаповал М., Коваль С. (2013)
Кливец П. - Инновационные методологические подходы к подготовке специалистов для рыночной экономики (2013)
Ковалев В. - Определяющая роль экономического закона оплаты труда в формировании распределительных отношений в Украине, Атаева Е. (2013)
Костин Ю. - Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз, Пустовой А. (2013)
Крапівіна Г. - Модифікаційні ряди типології інституту зайнятості (2013)
Куриляк В. - Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки (2013)
Куриляк Є. - Розвиток в Україні локальних виробничих систем кластерного типу (2013)
Кутикіна К. - Оцінювання нетарифних заходів регулювання на потенційних ринках збуту продукції птахівництва (2013)
Лернер Ю. - Теоретические и практические принципы методологии выбора наилучшего варианта хозяйственных (экономических) решений. Часть 1. Теоретические основы методологии выбора наилучшего варианта решения (2013)
Лозинский И. - Организация объединений угледобывающих предприятий, разрабатывающих месторождение на общих шахтных полях (2013)
Ляшенко С. - Взаємозв’язок та взаємовплив ринків капіталу розвинених країн і країн, що розвиваються (2013)
Мельник М. - Підходи до класифікації метрополійних функцій регіональних метрополій, Щеглюк С. (2013)
Мірошниченко О. - Стан та перспективи реформування податкової системи у забезпеченні економічної безпеки України (2013)
Наливайченко К. - Вплив інформаційних систем на ефективність інвестиційних процесів на підприємствах (2013)
Нездоймінов С. - Концептуальні засади формування стратегії диверсифікації на підприємствах туристичного бізнесу, Андрєєва Н. (2013)
Павлов К. - Использование теорий международных экономических отношений при изучении межрегиональных взаимодействий (2013)
Падерін І. - Ефект від створення та використання операційного резервного фонду підприємства, Лисенко О. (2013)
Парсяк К. - Побудова системи управління якістю освітніх послуг у структурному підрозділі ВНЗ (2013)
Покатаєва О. - Ресурсні платежі як базові інструменти економічного механізму природокористування, Селезньова О. (2013)
Полуянова О. - Українське роздержавлення у ретроспективі двадцяти років (2013)
Рядно О. - Розрахунок інтегральних показників якості життя населення міста Дніпропетровська, Хрущ Я. (2013)
Савельєв Є. - "Новий регіоналізм" і розвиток теоретичних аспектів кластероутворення (2013)
Семенов Г. - Оцінка та аналіз фінансового стану акціонерного товариства, Єропутова О. (2013)
Ткаченко Н. - Пенсійне забезпечення та соціальний захист наукового (науково-педагогічного) працівника (2013)
Толмачова Г. - Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні, Ляшенко В., Хахулін В., Якубяк О. (2013)
Шемяков О. - Кластеризація плюс виробнича демократія – синергетичний ефект (2013)
Швайка М. - Яка грошово-кредитна система потрібна Україні? (2013)
Нікончук Н. - Проблеми вищої освіти України у дисертаційних дослідженнях вітчизняних науковців (2013)
Постанова загальних зборів Академії економічних наук України по звіту президії про роботу АЕН України з 12 травня 2012 року по 17 травня 2013 pоку (2013)
Звіт президії АЕН України на щорічних зборах 17-18 травня 2013 року (2013)
Статут Академії економічних наук України (2013)
Звіт про діяльність секції економістів-міжнародників та східного відділення АЕН України (2013)
Звіт про діяльність північно-східного регіонального центру Академії економічних наук України (2013)
90-річчя академіка НАН України О. М. Алимова (2013)
С. Ф. Поважний – герой України! (2013)
Бабич А. О. - Успадкування тривалості періоду вегетації у міжвидових гібридів сої, Коханюк Н. В. (2014)
Голубовська І. О. - Лінгвістичні словники і словники лінгвістичної термінології, Жалай В. Я., Биховець Н. М., Линник Т. Г., Пархоменко А. Ф., Рахманова І. І., Рубашова Л. М. (2014)
Бедрич Я. В. - Comprise у контексті інклюзивності (2014)
Бєлова А. Д. - Аксіологічний компонент номінацій квітів в сучасній англійській мові (2014)
Бобошко Т. М. - Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження (2014)
Головня А. В. - Опозиція свій / чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну, Шурма С. Г. (2014)
Зірка В. В. - Функції соціолектів у сучасному медійному дискурсі: питання перекладу, Зінукова Н. В. (2014)
Ilchenko O. M. - Cargo Cult Science: A Case of Convenient Untruth (2014)
Клименко Л. В. - Константа культури ART DE VIVRE у дискурсі сучасної французької реклами (2014)
Кравець М. В. - Семантика ірреального: текстовий вимір (2014)
Кравченко Н. Г. - Афективне внутрішнє мовлення як вияв драматичної тональності в новелістиці А. Шніцлера (2014)
Malynovska І. V. - English philosophical discourse semiosphere: philosopher as a sign (2014)
Makharoblidze T. - About the category of version in georgian verbs (2014)
Селиванова Е. А. - Метафора в энигматическом дискурсе русских кроссвордов (2014)
Сербез І. В. - Засоби вербалізації жіночої концептуальної метафори в англійській, італійській та українській мовних картинах світу (2014)
Слаба О. В. - Лінгвопрагматичний аспект функціонування термінів-неологізмів у галузевій лексиці з економіки сучасної німецької мови (2014)
Снєгірьова Є. О. - Номіналізація: як покращити письмове мовлення (2014)
Сотников А. В. - Взаємодія вербальних та невербальних засобів комунікації у політичному дискурсі (на матеріалі британських політичних промов) (2014)
Ткачук-Мірошниченко О. Є. - Зооніми в метафоричному просторі англомовних економічних текстів (2014)
Чайка Л. В. - Вербальні конфлікти в сучасних дослідженнях мовленнєвої діяльності (2014)
Шаля О. І. - Екфраза як прояв дискурсивної конвергенції (2014)
Шелковнікова З. Б. - Науковий дискурс у наративному аспекті (2014)
Шпенюк І. Є. - Адресантно-адресатний аспект американського науково-академічного дискурсу (2014)
Титул, зміст (2011)
Тітаренко А. А. - Особливості методики розвитку сили у хлопчиків молодшого шкільного віку, Худолій О. М. (2011)
Худолій О. М. - Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення І (2011)
Немцева Ю. - Аналіз технічної підготовленості тхеквондистів у змагальних поєдинках, Кравчук Т. (2011)
Шевцов І. В. - Перспективи застосування інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів фізичної культури, Гринченко І. Б. (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІI Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Джолос C. В. - Етатистські засади реалізації економічної функції сучасної держави (2012)
Заріцька І. М. - Особливості земельного законодавства владних режимів доби Української революції (1917 – 1921 гг.) (2012)
Качур В. О. - Прийняття та структура конституції Австрії 1867 р (2012)
Окіпнюк В. Т. - Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів органів державної безпеки радянської України (2012)
Єрмоленко В. М. - Нетрадиційні джерела сучасного аграрного права (2012)
Гафурова О. В. - Політика соціального розвитку села: правові аспекти (2012)
Земко А. М - Щодо поняття "аграрно-правовий спір", Машевська Л. А. (2012)
Батигіна О. М. - Правове становище асоціації оптових ринків сільськогосподарської продукції як саморегулівної організації (2012)
Дейнега М. А. - Формування та розвиток агромеліоративного законодавства у 1922−1990 рр (2012)
Святченко Л. О. - Сучасний стан наукової розробки проблем правового регулювання цукробуряківництва в Україні (2012)
Любарець А. Ю. - Аналіз розвитку фермерського законодавства (2012)
Хрипко С. І. - Загальна характеристика підтримки фермерських господарств за законодавством європейського союзу (2012)
Петлюк Ю. С. - Поняття та склад земель оздоровчого призначення: окремі правові аспекти (2012)
Жиденко О. Ю. - Особливості правового регулювання доступу до нафтогазоносної ділянки надр (2012)
Курило В. І. - Правове забезпечення збереження і використання генетичних ресурсів рослин через призму глобалізації проблеми біобезпеки, Гиренко І. В., Курзова В. В. (2012)
Лаєвська Є. В. - Становлення законодавчого закріплення права на сприятливе довкілля у республіці Білорусь (2012)
Морозовська Т. В. - Законодавче регулювання сектору "генетично модифіковані організми": розвиток і перспективи (2012)
Піддубний О. Ю. - Правові засади використання біотехнологій у виробництві харчової продукції (2012)
Гарварт Г. А. - Проблема визначення поняття "ліс" як об'єкта правового регулювання (2012)
Мушенок В. В - Економічна політика держави щодо регулювання господарської діяльності аграрних товаровиробників України, Шевченко А. Е. (2012)
Шимон Ш. І. - Відчуження майнових прав і "traditio" в зобов’язаннях купівлі-продажу (2012)
Кулинич О. П. - Негаторно-правовий захист права приватної власності на земельні ділянки (2012)
Задерейко С. Ю. - Особливості приватизації в Україні (2012)
Курило В. І. - Особливості адміністративно-юрисдикційної діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища (в аспекті охорони земель), Іщук Ю. В. (2012)
Мушенок В. В - Щодо принципів формування податкового законодавства України, Березюк А. В. (2012)
Овчарук С. С. - Основний закон держави і платні адміністративні послуги (2012)
Шульга Є. В. - Інститут адміністративної відповідальності як інструмент адміністративно-правового забезпечення раціонального використання та охорони надр (2012)
Антошин В. М. - Види юридичної відповідальність військового комісара (2012)
Климюк О. Ф. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини в системі Парлементського контролю за діяльністю міністерства внутрішніх справ України (2012)
Кульчицька О. В. - Зміст державного контролю у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності (2012)
Мачуська І. Б. - Поняття та ознаки адміністративно-правового режиму земельних ресурсів (2012)
Тандир О. В. - Адміністративний процес в захисті прав інтелектуальної власності (2012)
Тенкач Л. А. - Теоретико-практичні аспекти визначення правового режиму обігу засобів захисту рослин (2012)
Долгополов А. М. - Особливості джерел кримінального процесу Франції і США (2012)
Кушнір Г. А. - Огляд місця події по факту незаконного полювання (2012)
Яра О. С. - Об’єкт злочину: аналіз основних концептуальних підходів у науці кримінального права (2012)
Масол Д. І. - До визначення змісту мотиву (мотивів) расової, національної чи релігійної нетерпимості (2012)
Трушківська Л. В. - Захисник у кримінальному провадженні як потерпілий від злочинів, передбачених ст.ст. 397-400 КК (з огляду на положення кримінального процесуального кодексу України 2012 року та закону України "про адвокатуру та адвокатську діяльність") (2012)
Головко Л. О. - До питання про запровадження кримінальної відповідальності корпорацій: міжнародно-правовий досвід (2012)
Отрош М. І. - Джерела церковного права у перші три століття християнства (2012)
Поляков С. Ю. - Міжнародно-правова основа забезпечення законності та правопорядку у збройних силах України (2012)
Від Редакційної колегії (1999)
Чишко В. С. - Основні принципи створення Українського біографічного словника (1999)
Попик В. І. - Критерії добору імен діячів неукраїнського походження до Українського біографічного словника, Романова Н. П. (1999)
Литвинова Т. Ф. - Історико-біографічний напрям у дослідженні суспільної думки України (18-початок 19 ст.) (1999)
Журба О. І. - Персонологічні аспекти інституціоналізації української регіональної археографії (спроба порівняльного підходу) (1999)
Онопрієнко В. І. - Біографії вчених: специфіка, завдання, досвід (1999)
Абакумов О. В. - Абакумов Є. Т. (1999)
Ходоровський М. Д. - Агніт-Следзевський К. Г. (1999)
Гайдучок М. М. - Андрієвський С. С. (1999)
Сергєєва І. А. - АН-ський С. Я. (1999)
Ходоровський М. Д. - Антоненко-Давидович Б. Д. (1999)
Гончаренко М. Е. - Антонович Д. В. (1999)
Фоменко В. М. - Антропов О. П. (1999)
Рева Л. Г. - Балабан Гедеон (1999)
Абросимова С. В. - Біднов В. О. (1999)
Горбик В. О. - Біляшівський М. Ф., Піскова Є. М. (1999)
Попик В. І. - Бобринський О. О. (1999)
Попандопуло З. Х. - Бодянський О. В., Ляшко С. М. (1999)
Романюк М. М. - Горбаль К. Г., Трегуб М. М. (1999)
Матяш І. Б. - Грушевська К. М. (1999)
Брайчевська О. А. - Дайч С. А., Брайчевський С. М. (1999)
Мельник Н. І. - Зизаній Л. І. (1999)
Савицький С. С. - Кайндль Р. Ф. (1999)
Лякіна Р. М. - Левицький Я. А. (1999)
Куценко Л. В. - Маланюк Є. Ф. (1999)
Бєлов О. Ф. - Мальований О. М. (1999)
Каюк Д. Г. - Миклашевський М. П. (1999)
Ляхоцький В. П. - Огієнко І. І. (1999)
Верба І. В. - Оглоблин О. П. (1999)
Брайчевська О. А. - Олійник С. Д., Бугаєва О. В. (1999)
Щербань Т. О. - Перетц В. М. (1999)
Бугаєва О. В. - Рахманний Р. Д. (1999)
Онопрієнко В. І. - Феофілактов К. М. (1999)
Гончаренко М. І. - Червінка Ф. М. (1999)
Бачинський М. С. - Олександр та Євген Бачинські (1999)
Гайдабура В. М. - "Покажу вам добру стежку…" ( М. І. Тобілевич-Кресан у роки німецько-фашистської окупації) (1999)
Галькевич Т. А. - Київська галерея "Неф". Портрет учасників, Донець О. М. (1999)
Долинна Л. Б. - Шевченко Іван Феодосійович (1999)
Кривошея В. В. - Чечелі (1999)
Любченко В. Б. - Київські Шульгіни: національно розділена родина в історії України (1999)
Каліберда Ю. Ю. - Жуковський Т. О. – третій військовий міністр України , Ляшко С. М. (1999)
Михайльчук Л. А. - До історії роду Олізарів (1999)
Перхавко В. Б. - Григорій Пирхавко – діяч УНР (1999)
Репан О. А. - Григорій Грабянка у бойових діях 1735-1738 років (1999)
Романцов В. М. - Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення (1999)
Томазов В. В. - До історії української гілки старовинного роду Томар (1999)
Колобов О. О. - Значення фондів особливого походження для історико-біографічних досліджень (1999)
Делюга В. - Біля джерел української емблематики 17 ст. (1999)
Гончаренко М. І. - Автобіографія як біографічне джерело (1999)
Автобіографічні нариси. - Сучасні митці України (П. М. Кравченко, Л. Д. Нівіна, Г. С. Севрук) (1999)
Чепелик В. В. - Спогади про С. А. Таранушенка (1999)
Ляшко С. М. - З історії гуртка В. Б. Антоновича по укладанню Українського біографічного словника (1999)
Добко Т. В. - Російський біографічний словник (1999)
Куценко Л. В. - Літературний словник Кіровоградщини (1999)
Струк Д. - Про видання " Encyclopedia of Ucraine" (1999)
Юхимець Г. М. - Досвід біографічних та іконографічних досліджень Д. О. Ровинського (1999)
Яценко О. М. - Біобліографія в Україні та вплив сучасних інформаційних технологій на її розвиток (1999)
Куриленко Т. В. - Видання з української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1999)
Гончаренко М. І. - Рецензія. Передирій В. А. Українські періодичні видання для жінок в Галичині (1853-1938 рр.) (1999)
Мельник Н. І. - Рецензія. Булах С. М. Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть: Біобібліографічний словник (1999)
Куриленко Т. В. - Рецензія. Деятели крымскотатарской культуры (1921-1944 гг.) : Биобиблиографический словарь (1999)
Бугаєва О. В. - Рецензія. Туркевич Василь. Хореографічне мистецтво України в персоналіях: Біобібліографічний довідник (1999)
Горбик В. О. - Науково-практична конференція "Український біографічний словник: історія і проблематика створення" (Львів, 8-9 жовтня 1996 р.) (1999)
Гончаренко М. І. - Друга науково-практична конференція з проблем укладання Українського біографічного словника (1999)
Статут Українського біографічного товариства (1999)
Титул, содержание (2010)
Шередеко Ю. Л. - Концептуальные основы управления развитием целеустремленных систем, Скурихин В. И., Корчинская З. А. (2010)
Лисецкий Ю. М. - Катастрофо-устойчивые решения. Пример построения территориально распределенной кластерной системы (2010)
Вышинский В. А. - Алгоритм быстрого преобразования Фурье в алгебре рядов Фурье, Кононенко А. Ю. (2010)
Тимофієва Н. К. - Лінійне цілочислове програмування та задачі комбінаторної оптимізації (2010)
Чеботарев А. Н. - Допустимые преобразования автомата, взаимодействующего со средой, Куривчак О. И. (2010)
Баркалов А. А. - Оптимизация устройства управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Мирошкин А. Н. (2010)
Гуляницкий Л. Ф. - О математических и программных средствах моделирования и оптимизации внешнего государственного долга Украины, Мелащенко А. О., Сиренко С. И. (2010)
Богаенко В. А. - Программный комплекс моделирования класса процессов миграции загрязнений в грунтах на кластерных системах (2010)
Львов М. С. - Распределенные программные среды учебного назначения. Подсистема управления учебным процессом (2010)
Алексєєв В. А. - Додаткова експертиза з технічного захисту інформації в Україні, Хоменко В. А., Авраменко О. А. (2010)
Малиновский М. Л. - Синтез безопасных автоматов с функциональной деградацией (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, содержание (2010)
Четвертая Международная конференция "Новые информационные технологии в образовании для всех: инновационные методы и модели" (2010)
Гриценко В. И. - Высшее образование в информационную эпоху: вызовы глобализации (2010)
Бахрушин В. Е. - Автоматизация определения результатов тестирования, Журавель С. В., Игнахина М. А. (2010)
Митев М. - Алгоритм первоначального группирования понятий в дистанционном обучении, Рачева Е. (2010)
Шадрин И. В. - Взаиморегулирование структуры системы действий в информационной системе "Обучающийся – Пазловая проблемная среда" (2010)
Мазурок Т. Л. - Интеллектуальное управление процессом усвоения межпредметных знаний (2010)
Каменева Т. Н. - Электронный учебник делового английского языка для будущих менеджеров (2010)
Львов М. С. - Реализация вычислений в алгебрах числовых множеств в математических системах учебного назначения (2010)
Дьячук П. П. - Система, управляющая процессом поиска решения задач в условиях ограничений на ресурсы, Николаева Ю. С., Пустовалов Л. В. (2010)
Артеменко В. Б. - Моделирование взаимодействия участников электронного обучения с использованием агент-ориентированного подхода (2010)
Бортновский С. В. - Использование метода фазовых портретов для диагностики уровня обученности, Пустовалов Л. В., Лариков Е. В. (2010)
Любчак В. А. - Активизация инноваций преподавателей в ходе распространения дистанционной формы обучения, Купенко Е. В. (2010)
Маклаков Г. Ю. - Технология оценки качества информационно-коммуникационных сервисов в системах дистанционного обучения, Маклакова Г. Г. (2010)
Малахов Ю. А. - Алгоритм формирования компетенций студентов технического вуза (2010)
Власенко Н. А. - Текстометрия: художественный текст VS научный текст (2010)
Кудрявцева С. П. - Информацинно-компьютерная грамотность и непрерывное образование, Максименко А. А. (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, содержание (2010)
Мейтус В. Ю. - К проблеме создания интеллектуальных систем: онтологический шаг (2010)
Бомба А. Я. - Ентропійні способи вибору предиктора для рядка пікселів у форматі PNG, Шпортько О. В. (2010)
Вишенский А. А. - О построении границы Мартина и исследовании финального поведения траекторий для одного вида случайных блужданий, Сирик С. В. (2010)
Литвин О. М. - Метамодель для математичного моделювання поверхні тіла на основі даних радіолокації, Матвєєва С. Ю., Межуєв В. І. (2010)
Баркалов А. А. - Организация операционной части в управляющих автоматах с операционным формированием переходов, Бабаков Р. М. (2010)
Головинський А. Л. - Графічний інтерфейс суперкомп'ютера на основі веб-технологій (2010)
Кузьмина К. И. - Компьютерная технология проведения социопсихофизиологических исследований, Сёмик Т. М., Карпинка Е. С., Селезнева Н. В. (2010)
Пустовойт О. Г. - Информационные технологии исследования и управления физическим здоровьем человека, Котова А. Б., Кифоренко С. И. (2010)
Мухин В. Е. - Разработка и реализация политики безопасности в распределенных компьютерных системах, Волокита А. М. (2010)
Кошкина Н. В. - Определение инварианта к сжатию с потерями для аудиосигналов (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, зміст (2011)
Григус І. М. - Регенерація функціонального стану хворих на легку персистуючу бронхіальну астму (2011)
Півненко Ю. В. - Генезис та класифікація моделей і технологій в контексті розвитку здоров’я (2011)
Шоулин Ч. - Значение рекреационного и спортивно-оздоровительного туризма для оздоровления китайской молодёжи (2011)
Коваленко І. М. - Мотивація молодших школярів до фізкультурно-оздоровчої діяльності у групах подовженого дня (2011)
Худолій О. М. - Закономірності розвитку силових здібностей у фізичному вихованні і спорті. Повідомлення ІІ (2011)
Лаврін Г. З. - Чинники успішної педагогічної діяльності сільського учителя фізичної культури за результатами опитування випускників школи, Стрільчук І. В. (2011)
Лю Лу - Гносеологический анализ управления профессиональной деятельностью специалистов физической культуры и спорта Китая (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VII Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Титул, cодержание (2010)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход, Крывый С. Л., Петренко Н. Г., Величко В. Ю. (2010)
Недайвода И. В. - Алгоритм оценивания и анализа пространственно-временных характеристик магнитного поля в магнитокардиографии, Примин М. А. (2010)
Донец Г. А. - Построение Т-факторизаций полного графа и проблема Роса, Петренюк Д. А. (2010)
Тищенко М. А. - Эффективная аффинная аппроксимация в метрике L1, Кордубан Д. А. (2010)
Межуєв В. І. - Метамодель для візуального моделювання багатовимірних предметних областей та її практичні застосування, Литвин О. М. (2010)
Вышинский В. А. - Алгоритмы интерполирования функций в матрично-алгебраической ЭВМ, Кононенко А. Ю., Слепец А. В., Вышинская А. В. (2010)
Матвеева Л. Е. - Использование принципов Agile при внедрении процесса производства программного продукта, основанного на СММI (2010)
Шкулипа И. Ю. - Автоматизированный синтез программ на основе САА-М-схем, Погорелый С. Д. (2010)
Сосницкий В. Н. - Оптимизация технологии магнитокардиографического картирования, Войтович И. Д., Сутковой П. И., Минов Ю. Д., Фролов Ю. А. (2010)
Лисецкий Ю. М. - Опыт построения магистральной DWPM-сети оператора мобильной связи, Каревина Н. П. (2010)
Задирака В. К. - О технологии картографической защиты информации на специальных цифровых носителях, Кудин А. М., Людвиченко В. А., Олексюк А. С. (2010)
Зак Ю. А. - Методы оценки риска в задачах выбора эффективного портфеля ценных бумаг. Принятие решений из конечного множества альтернатив (2010)
Наши авторы (2010)
Каленська С. М. - Вплив нітрагінізації та мінеральних добрив на формування врожаю та якість зерна сортів нуту, Новицька Н. В., Барзо І. Т. (2013)
Каленський В. П. - Видові, сортові, трофічні особливості формування фракційного складу білків зерна озимих зернових культур, Матвієнко А. І. (2013)
Юник А. В. - Значення мінерального живлення в підвищенні продуктивності ріпаку ярого, Гарбар Л. А. (2013)
Антал Т. В. - Площа листкової поверхні та фотосинтетична діяльність посівів пшениці твердої ярої (2013)
Мельничук С. Л. - Врожайність ріпаку озимого залежно від забезпечення елементами живлення (2013)
Гончар Л. М. - Вплив бінарних комбінацій колоїдних розчинів наночасток металів на ростові процеси рослин пшениці озимої, Чубенко О. (2013)
Холодченко Р. М. - Врожайність вівса голозерного залежно від удобрення та норм висіву на чорноземах типових (2013)
Волощук В. П. - Особливості зберігання бульб топінсоняшнику та соняшнику булибистого в різних умовах, Рахметов Д. Б. (2013)
Чернишенко П. В. - Особливості формування насіннєвої продуктивності сої в потомстві залежно від терміну проведення передзбиральної десикації в умовах східної частини Лісостепу України (2013)
Олійник К. М. - Вплив технології вирощування на формування елементів продуктивності пшениці озимої, Худолій Л. В. (2013)
Калитка В. В. - Формування врожайності та якості зерна озимої пшениці під час застосування регулятора росту в умовах Сухого Степу України, Золотухін З. В. (2013)
Мироничева О. С. - Відбір штамів грибу lentinula edodes (berk.) singer. перспективних для культивування на соломі (2013)
Гарбар Л. А. - Вплив елементів технології вирощування на формування асиміляційного апарату посівами вівса, Холодченко Р. М., Шевчук В. В. (2013)
Козелець Г. М. - Значення терміну сівби, добрив та регуляторів росту в підвищенні продуктивності коріандру в Північному Степу., Іщенко В. А. (2013)
Андрієць Д. В. - Урожайність сої залежно від удобрення на чорноземах типових Лісостепу України (2013)
Нідзельський В. А. - Стратегія розвитку та управління потенціалом продуктивності сої в регіонах України, Нідзельська Т. Л. (2013)
Дмитришак М. Я. - Урожайність тритикале залежно від застосування ретардантів, Гончар Л. М., Свиденюк І. М., Романчук В. О., Гончарук К. М., Галасун О. А. (2013)
Гринюк І. П. - Фотосинтетична продуктивність соргових культур у Правобережному Лісостепу України (2013)
Качура Є. В. - Застосування колоїдних розчинів нанорозмірних біогенних металів для обробки насіння й посівів ячменю ярого в умовах Правобережного Лісостепу України, Бачинський О. В. (2013)
Штакал М. І. - Покращення природніх травостоїв довготривалого використання на осушених торфових ґрунтах за рахунок оптимізації удобрення та добору різнодостигаючих травосумішок, Єрмакова Л. М. (2013)
Гриб І. І. - Формування та якість шишок хмелю залежно від метеорологічних умов, садивного матеріалу та удобрення (2013)
Танчик С. П. - Вплив систем землеробства на вміст доступної вологи в ґрунті в полі буряків цукрових правобережного Лісостепу України, Сальніков С. М. (2013)
Манько Ю. П. - Аналіз методичного ресурсу для статистичної експертизи результатів багаторічних досліджень з агрономії (2013)
Танчик С. П. - Відтворення родючості ґрунту за різних систем землеробства, Павлов О. С. (2013)
Танчик С. П. - Фотосинтетична діяльність посівів пшениці озимої за різних термінів сівби, Моторний В. А. (2013)
Бабенко А. І. - Екологізація землеробства та живлення рослин пшениці озимої в Лісостепу України (2013)
Петренко Л. Р. - Модель прогнозу змін вмісту гумусу в ґрунті та його верифікація, Манько Ю. П., Цюк О. А. (2013)
Бикін А. В. - Вплив різних видів калійних і комплексних водорозчинних добрив на урожайність та якість капусти білоголової пізньостиглої на темно-сірому опідзоленому ґрунті, Бордюжа Н. П., Тарасенко О. В. (2013)
Бикіна Н. М. - Фотосинтетична активність посівів цибулі ріпчастої під час застосування добрив (2013)
Давидова О. Є. - Вплив сполук антиоксидантної дії на адаптацію рослин пшениці до умов дефіциту фосфорного живлення, Аксиленко М. Д., Мокринський В. М., Дерев’янко К. Ю. (2013)
Ящук Н. О. - Вплив факторів вирощування та тривалості зберігання на фізико-технологічні властивості зерна пшениці (2013)
Кучер Л. І. - Показники калійного режиму лучно-чорноземного ґрунту за різної інтенсивності його використання (2013)
Піковська О. В. - Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структурний стан чорнозему звичайного (2013)
Богданович Р. П. - Гумусний стан чорноземів типових Лісостепу України під різними біоценозами (2013)
Поліщук К. В. - Урожайність зеленої маси кукурдзи залежно від системи удобрення та інокуляції насіння біогарном на осушуваних дерново-підзолистих ґрунтах (2013)
Балаєв А. Д. - Дослідження процесів гумусонакопичення в різноякісних за літогенним складом техноземах в умовах Південного Степу України, Забалуєв С. В. (2013)
Кудрявицька А. М. - Управління продукційним процесом за вирощування ярої пшениці сорту миронівська яра в умовах Північної частини Лісостепу України, Коршак С. М. (2013)
Kravchenko Yuri S. - Ukrainian and Chinese mollisols: distribution, formation and properties, Xingyi Zhang, Xufeng Li, Hao Li, Qiang Chen (2013)
Мала А. В. - До питання переходу сільськогосподарських підприємств на органічний спосіб отримання продукції (2013)
Кудрявицька А. М. - Встановлення впливу тривалого застосування добрив на фракційний склад білка озимої і ярої пшениці та показники якості врожаю як фактору біологічної безпеки, Коршак С. М. (2013)
Соломенко Л. І. - Екологічна оцінка впливу токсичних речовин на агрофітоценози, Петрова Ю. О. (2013)
Піскунова Л. Е. - Деградація пестицидів під час вирощування тритикале ярого, Єгупова Т. В. (2013)
Приймаченко І. В. - Екологічний моніторинг басейну річки Случ (2013)
Подпрятов Г. І. - Розробка вимог до приладів здатних реєструвати псування бульб картоплі під час їх зберігання, Гунько С. М. (2013)
Бобер А. В. - Дослідження показників безпеки пшеничного хліба виготовленого на хмельовому відварі, Венгер О. О., Пасічник І. О., Гринюк Т. П. (2013)
Баль-Приліпко Л. В. - Сучасні дослідження властивостей електроактивованих водних середовищ для застосування в м’ясопереробній промисловості, Леонова Б. І., Гармаш О. М. (2013)
Посудін Ю. І. - Пенетрометричний метод визначення твердості рослинницької продукції (2013)
Скалецька Л. Ф. - Підбір сортименту буряка столового для зберігання, Завадська О. В. (2013)
Скалецька Л. Ф. - Ефективність виробництва сухої моркви різних сортів, Завадська О. В., Дяденко О. В. (2013)
Кошицька Н. А. - Удосконалення елементів технології режимів сушіння насіння ріпаку (2013)
Біляк С. М. - Вплив пошкоджень хлібними клопами на продуктивність озимої пшениці в центральному Лісостепу України, Рубан М. Б. (2013)
Бобось І. М. - Вплив шкідників і хвороб на продуктивність сортів часнику, Рубан М. Б. (2013)
Рубан М. Б. - Агробіоценотичне обґрунтування побудови системи захисту насіннєвих посівів люцерни від шкідників, Гур’євська В. С. (2013)
Бочкарьова Л. П. - До питання похідних по суті сортів рослин в експертизі на відмінність, Бочкарьов А. М., Волкодав В. В. (2013)
Китаёва С. С. - Полиморфизм микросаттелитных локусов инбредных линий кукурузы (zea mays l.) харьковской и мировой селекции, Кириченко В. В., Чернобай Л. Н. (2013)
Титул, зміст (2011)
Худолій О. М. - Чинники успішного навчання вправам юних гімнастів на початковому етапі підготовки, Мицкан Б. М. (2011)
Павлова Ю. - Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей, Тулайдан В., Приступа Є., Виноградський Б. (2011)
Вовканич Л. С. - Прогнозування спортивного результату біатлоністів з урахуванням біоритмологічного статусу спортсмена, Кулітка Е. Ф. (2011)
Шалар О. Г. - Організація освітньо-рефлекторної діяльності учнів на уроках волейболу, Мартиненко Є. Є. (2011)
Аксьонова О. П. - Нова фізична культура: система методів навчання (2011)
Маєвська С. М. - Модельні характеристики спортсменів окремих видів спорту із швидкісно-силовою спрямованістю тренувального процесу, Гриньків М. Я., Вовканич Л. С., Старостюк Г. К. (2011)
Рибак О. Ю. - Порівняльна кваліметрична оцінка організації і проведення етапів Кубка України з ралі 2010 року, Салюк О. П. (2011)
Інформаційне повідомлення про шосту Всеукраїнську наукову конференцію (21—22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VIІ Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Титул, cодержание (2010)
Палагин А. В. - Знание-ориентированные информационные системы с обработкой естественно-языковых объектов: онтологический подход. ІІ, Крывый С. Л., Петренко Н. Г., Величко В. Ю. (2010)
Бичков О. С. - Про існування розв’язків рівняння Ляпунова на конусі, Іванов Є. В. (2010)
Сериков С. А. - Модель тягового электропривода автомобиля на основе вентильного электродвигателя (2010)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы адресации микрокоманд в устройстве управления с разделением кодов, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2010)
Бибило П. Н. - Нахождение теста для режима максимального энергопотребления комбинационной схемы (2010)
Жуков И. А. - Анализ устойчивости систем управления корпоративными компьютерными сетями при наличии задержек доставки управляющей информации (2010)
Ластовченко М. М. - Алгоритм поярусного отбора критических состояний в процессе деградации соты беспроводной мультисервисной сети для оценки ее помехоустойчивости, Зубарева Е. А., Шевченко А. Ю. (2010)
Фаттахова М. И. - Точный метод расчета сотовых сетей связи со стратегией резервирования каналов (2010)
Хорозов О. А. - Розробка формату передачі даних ділової звітності (2010)
Зак Ю. А. - Оптимизация планирования производства и раскроя бумажной продукции (2010)
Наши авторы (2010)
Титул, зміст (2011)
Банах В. І. - Залежність довжини стрибка на лижах з трампліна від пози тіла лижника на початку відштовхування, Заневський І. П. (2011)
Заячук І. М. - Особливості оцінки спортивних вимірів з використанням персонального комп’ютера, Благітко Б. Я., Власов А. П., Кукуюк Ю. М. (2011)
Рибак Л. І. - Спеціальна стенограмна підготовка ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки (2011)
Сергієнко Л. П. - Силове тренування з великим м’ячем: розвиток сили м’язів рук у дітей і молоді (повідомлення 1) (2011)
Марченко С. І. - Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт" (2011)
Калиніченко О. М. - Особливості моделювання навчально-тренувального процесу у стрілецьких видах спорту (2011)
Янків І. Т. - Використання інтернет-ресурсів у навчально-тренувальному процесі шахістів (2011)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (22 квітня 2011 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Абрамовский Е. Р. - Инженерная оптимизация характеристик ортогонального ветродвигателя с геликоидальными лопастями, Божко В. С., Лычагин Н. Н., Тарасов С. В. (2014)
Беляева В. В. - Математическое моделирование процесса самонагревания насыпи растительного сырья (2014)
Елисеев В. И. - Моделирование амплитудно-частотныххарактеристик колебаний системы жидкость-прифурменный газовый объем, Совит Ю. П., Толстопят А. П., Флеер Л. А. (2014)
Гергель И. Ю. - Исследование тонкого включения в пластинке, Безносов Н. С. (2014)
Годес А. Ю. - Межфазная дуговая трещина с нагруженными берегами (2014)
Годес Ю. Я. - О деформировании многослойного кольца с чередующимися однородными и неоднородными слоями, Кочеткова И. Б., Оноприенко О. Д. (2014)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование вертикальных высокочастотных и низкочастотных колебаний на поверхности жидкости, Катан В. А. (2014)
Зеленська Т. С. - Динамічна задача про поширення поздовжніх хвиль у стальних канатах для пружного середовища зі змінною границею, Сясєв А. В. (2014)
Катан В. А. - Об одном способе определения положения зоны отрыва течения при ударном взаимодействии твердого тела и жидкости (2014)
Кириченко Р. О. - Математичне моделювання задач теплопровідності для тонкостінних елементів конструкцій (2014)
Клим В. Ю. - Диссипативный разогрев стержневых элементов конструкций при высокочастотном циклическом деформировании (2014)
Кныш Л. И. - Особенности расчета температурних показателей фотоэлектрического модуля (2014)
Комаров О. В. - Вплив анізотропії складових матеріалів на напружений стан в околі міжфазної тріщини (2014)
Кравец Е. В. - Cравнение течений вязкой несжимаемой жидкости в плоской и трехмерной кавернах без дна над экраном (2014)
Лукиша А. П. - Теплообмен при испарении потока в цилиндрическом пористом канале (2014)
Онищенко И. С. - Непрерывная формулировка теории вязкопластичности, учитывающей микродеформации, Черняков Ю. А., Шнейдер В. П. (2014)
Панин К. В. - Влияние истории нагружения на величину раскрытия трещины при сложном сдвиге (2014)
Русакова Т. И. - Исследование динамики загрязнения атмосферного воздуха на улицах при выбросах автотранспорта, Беляев Н. Н., Карплюк В. И. (2014)
Черняков Ю. А. - Полоса локализации пластической деформации на интерфейсе между двумя материалами, Шевелёва А. Е. (2014)
Biliaiev M. M. - Cfd modelling of the water treatment in the horisontal settler, Kozachyna V. A. (2014)
Biliaiev M. M. - Numerical simulation of air jet supply to reduce contamination near the building in the case of chemical outdoor release, Rostochilo N. V. (2014)
Biliaiev M. M. - Prompt cfd simulation of air ions dispersion in the rooms, Zatynaychenko D. O. (2014)
Титул, cодержание (2010)
Гриценко В. И. - Информационная технология ОСТАП и ее применение в административно-организационном управлении, Скурихин В. И., Корчинская З. А. (2010)
Богаенко В. А. - Об оптимизации вычислительного процесса математического моделирования сложных задач (2010)
Березский О. Н. - Теоретико-групповой подход к анализу симметричных изображений (2010)
Лаптин Ю. П. - Использование выпуклых продолжений функций для решения нелинейных задач оптимизации, Лиховид А. П. (2010)
Коваль П. Н. - Использование кластеризации при анализе данных (2010)
Тимченко Л. И. - Моделирование метода сечений для контроля формы изображения пятна лазерного пучка, Кутаев Ю. Ф., Губернаторов В. А. (2010)
Летичевский А. А. - Алгоритм трансляции APLAN-кода, Летичевский А. А., Песчаненко В. С. (2010)
Пономаренко Л. А. - Обработка данных произвольной структуры языковыми средствами реляционной модели, Танянский С. С. (2010)
Глибовец Н. Н. - Принципы реализации учебных взаимодействий в системах дистанционного образования, Глибовец А. Н., Корень А. А., Рощенко Ю. В. (2010)
Анисимов А. В. - Подсистема криптографического обеспечения конфиденциальности данных в защищенной ОС на базе OC GNU/Linux с расширением RS BAC, Иванников Е. Ю. (2010)
Алишов Н. И. - Варианты реализации шифрования потоковой информации в компьютерных системах и сетях методами косвенной стенографии, Мищенко А. Н. (2010)
Стрижак А. А. - Системный анализ и исследование структуры источников риска в платежных системах (2010)
Синьков М. В. - Конечномерные гиперкомплексные числовые системы. Основы теории. Приложения, Бояринова Ю. Е., Малиновский Я. А. (2010)
Наши авторы (2010)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2010 году (2010)
Алфавитный именной указатель за 2010 год (2010)
Титул, содержание (2011)
Росинский В. В. - Метод организации доступа к удаленным источникам данных в корпоративных информационных системах (2011)
Опанасенко В. М. - Розв’язання задач з підвищеною точністю обчислень, Хіміч О. М., Лісовий О. М., Чистякова Т. В. (2011)
Бабак О. В. - Об одном подходе к решению некорректных задач идентификации физических объектов при разведочном анализе данных, Татаринов А. Э. (2011)
Иванов Д. Е. - Масштабируемый параллельный генетический алгоритм построения идентифицирующих последовательностей для современных многоядерных вычислительных систем (2011)
Литвин О. М. - Метод відновлення поверхні між смугами за допомогою інформації про поверхню на взаємно перпендикулярних смугах, Матвєєва С. Ю. (2011)
Жиляев С. А. - Динамический выбор размерности опорной функции в вероятностных алгоритмах МГУА на основе внешнего дополнения (2011)
Зинченко В. П. - Методы и алгоритмы автоматизированного проектирования сложных технических объектов, Борисов В. В. (2011)
Shuvalova Yu. S. - A Method of Integral Equations for a Structure in the Form of Thin Elastic Plates, Strelnikova E. A. (2011)
Криковлюк А. П. - Об определяющей особенности проектирования одного класса специализированных систем управления, Мороз-Подворчан И. Г. (2011)
Бармак А. В. - Подход для моделирования структуры предметной области в виде n-мерного куба, Яновский М. Л. (2011)
Королев В. Ю. - Стеганография по методу наименее значимого бита на базе персонализированных флеш-накопителей, Полиновский В. В., Герасименко В. А. (2011)
Федоров А. В. - Выбор торговой системы при помощи дисперсии процесса ценообразования, Бидюк П. И. (2011)
Наши авторы (2011)
Титул, содержание (2011)
Preface (2011)
Favier A. - Solution Counting for CSP and SAT with Large Tree-Width, de Givry S., Jegou P. (2011)
Flach B. - Modelling Distributed Priors by Gibbs Random Fields of Second Order, Schlesinger D. (2011)
Franc V. - Learning Maximal Margin Markov Networks via Tractable Convex Optimization, Laskov P. (2011)
Kovtun I. - Sufficient Condition for Partial Optimality for (max, +)-Labeling Problems and its Usage (2011)
Lellmann J. - Regularizers for Vector-Valued Data and Labeling Problems in Image Processing, Schnoerr C. (2011)
Schlesinger M. - Optimal Labelling Problems, their Relaxation and Equivalent Transformations, Antoniuk K., Vodolazskii Ye. (2011)
Shekhovtsov А. - On Partial Optimality by Auxiliary Submodular Problems, Hlavac V. (2011)
Tyshchenko M. - 3D Reconstruction of Human Face Based on Single or Several Images (2011)
Werner T. - How to Compute a Primal Solution From Dual One in LP Relaxation of MAP Inference in MPF? (2011)
Наши авторы (2011)
Кіраль C. С. - Про деякі аспекти епістолярної спадщини професора Івана Денисюка (2013)
Кочерга С. О. - Флористична семіотика драматичної поеми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" (2013)
Тарасова В. В. - Лексиграфічна концепція двомовного термінологічного тезауруса фахової мови психології (2013)
Бабенко Е. В. - К истокам славянской письменности (2013)
Кирилова В. М. - Деякі внутрішні закономірності позитивної/негативної спрямованості оцінки у синонімії (на матеріалі прикметників сучасної англійської мови) (2013)
Аристова Н. А. - Метафора как средство выражения эмоциональности в произведениях Уильяма Сомерсета Моэма (2013)
Кондратюк Л. М. - Зв'язок літературного імпресіонізму з реалізмом, символізмом та натуралізмом (2013)
Зозуля М. О. - Песоніфікація об'єктів природи в романах У. Голдінга (2013)
Іванова О. В. - Антропоцентрична парадигма мови у сучасній лінгвістиці (2013)
Жорнокуй У. В. - Збірка Міхала Хороманського "Kobieta i mężczyzna": приклади двох різних екзистенцій (2013)
Мусійчук С. М. - Арго в сучасній французькій мові (2013)
Тарасова В. В. - Очі як важливий засіб невербальної комунікації: комунікативні невдачі, Бек А. Д. (2013)
Гаращук Л. А. - Способи номінації емоційного стану радості в мові і мовленні, Бек А. Д. (2013)
Вакулик И. И. - Сетевое имя (никнейм) как современная реалия в интернет-пространстве, Швидченко А. В. (2013)
Грабовська Т. О. - Наукова стаття як важлива складова системи жанрів дискурсу, Рожков Ю. Г. (2013)
Вакулик І. І. - Символічне використання кольорів в усній народній творчості та літературі німецького народу, Щур Н. М., Бушміна І. О. (2013)
Дима Г. М. - Мовні характеристики ділових листів (на матеріалі німецької мови), Курінна Н. В. (2013)
Колесник М. Ю. - Проблема класифікації та встановлення хронології лексичних запозичень в українську мову (2013)
Стукало О. А. - Латинська наукова термінологія у професійному мовленні майбутніх ветеринарів (2013)
Конончук І. В. - Лінгвістичний аналіз фахової мови ветеринарії, Пилипенко О. П. (2013)
Амеліна С. М. - Лексико-граматичні проблеми перекладу науково-технічної літератури, Монашненко А. М., Проценко Н. В. (2013)
Гаманюк В. А. - Соціальний вимір сучасної жіночої прози Німеччини та його відтворення у перекладах (2013)
Сидорук Г. І. - Методика формування професіоналізму під час підготовки усних перекладачів у вишах (2013)
Артьомцев О. В. - Специфіка відтворення концептуального та семантико-прагматичного змісту політичних промов у перекладі (2013)
Козуб Л. С. - Специфіка перекладу англійських компютерних термінів українською мовою, Малишко О. Ю. (2013)
Біліченко А. М. - Особливості перекладу метафори як засобу виразності художнього твору, Агапітова А. Ю. (2013)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу науково-технічних термінів німецької мови, Семенов І. Г. (2013)
Амеліна С. М. - Рамкова програма з німецької мови у вітчизняних вищих навчальних закладах (2013)
Вахницкая М. Г. - Особенности речевой подготовки педагога в ВУЗе (2013)
Rezunova O. S. - Teaching business English for agrarian students of economic specialities (2013)
Lytvynova O. V. - The forming of basic English professional communication skills of students of Agrarian University (2013)
Rudyk Ya. M. - Classroom management, Soloviova О. V. (2013)
Іванова О. В. - Ефективні методи вивчення іноземних мов, Журба О. Р. (2013)
Канівець О. М. - Запозичення британського досвіду щодо використання новітніх засобів навчання при підготовці філологів іноземної мови, Шургай Ю. І. (2013)
Кулько В. А. - Особливості вивчення термінології студентами-екологами (на матеріалі текстів за фахом) (2013)
Василене О. Н. - Дистанционное обучение иностранным языкам (2013)
Іжко Є. С. - Стратегії автономного навчання як методична основа вивчення іноземних мов (2013)
Tokareva A. V. - Structural analysis of international manager's intercultural competence (criteria, indices, levels) (2013)
Титул, содержание (2011)
Васильев В. И. - Особенности алгоритмов самообучения и кластеризации, Эш С. Н. (2011)
Бибило П. Н. - Продукционная система оптимизации иерархических описаний логических схем, Романов В. И. (2011)
Тимофієва Н. К. - Розв’язання задачі планування з теорії розкладів методом структурно-алфавітного пошуку та гібридним алгоритмом, Гриценко В. І. (2011)
Старков В. Н. - Математическое моделирование лазерных экспериментальных исследований слаборассеивающих материалов, Гайворонский В. Я., Бродин М. С., Боярчук А. Ю., Копыловский М. А., Вишняков Е. А., Притула И. М. (2011)
Тищенко М. А. - Генеративная модель мимики человеческого лица (2011)
Баркалов А. А. - Структурное представление процесса синтеза управляющих автоматов с операционным автоматом переходов, Бабаков Р. М. (2011)
Яковлев Ю. С. - Компьютерная система типа "Процессор–в–памяти" с модифицированной кольцевой шиной, Тихонов Б. М., Елисеева Е. В. (2011)
Файнзильберг Л. С. - Антистресс – новая информационная технология управления регуляторными системами организма человека на основе биологической обратной связи, Кондратюк Т. В., Семергей Н. А. (2011)
Филатов В. А. - Модель "сущность–связь" в задачах представления объектно-реляционных свойств предметной области, Танянский С. С., Чапланова Е. Б., Сизов А. И. (2011)
Федорук П. І. - Інтерактивні технології в адаптивній системі дистанційного навчання та контролю знань "EduPro", Масловський С. М., Петрик С. М. (2011)
Задирака В. К. - Неотслеживаемые электронные платежные средства, Олексюк А. С. (2011)
Наши авторы (2011)
Титул, cодержание (2011)
Гриценко В. И. - Информационно-коммуникационные технологии в ракурсе программ ЮНЕСКО (2011)
Микитюк А. Н. - О развитии Программы ЮНЕСКО "Информация для всех" в Харьковской области, Белоусова Л. И., Деменко О. И., Колгатин А. Г. (2011)
Артеменко В. Б. - Подходы к использованию информационно-коммуникационных технологий в кооперативном образовании и региональном управлении (опыт Львовской коммерческой академии), Артеменко Л. В. (2011)
Власенко Н. А. - Роль кафедры ЮНЕСКО "Новые информационные технологии в образовании для всех" в реализации стратегии и программ ЮНЕСКО, Кудрявцева С. П., Максименко А. А. (2011)
Рак Ю. П. - Пути усовершенствования профессиональной подготовки специалистов подразделений Министерства чрезвычайных ситуаций с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, Рак Т. Е., Зачко О. Б. (2011)
Любчак В. А. - Развитие доступа к качественному образованию на примере Сумского государственного университета: формирование адаптивной системы дистанционного обучения, Кузиков Б. О., Лаврик Т. В. (2011)
Глибовец Н. Н. - Архитектурные и программные решения построения коллаборативного электронного учебного пространства (2011)
Анисимов А. В. - Системы Theorema и автоматизация дедукции: сравнительный анализ, Джебелян Т., Лялецкий А. В., Попов Н. (2011)
Мазурок Т. Л. - Модель прогнозирования параметров управления индивидуализированным обучением (2011)
Рябцев В. В. - Методика рационального выбора комплекса авторских средств разработки курсов дистанционного обучения, Тищенко М. Г. (2011)
Митев М. М. - Применение текстометрических исследований при разработке специализированных интерпретаторов, Рачева Е. В., Димитров Д. З. (2011)
Войченко А. П. - Практические аспекты построения отказоустойчивых распределенных систем на базе конвергентных технологий (2011)
Дьячук П. П. - Управление адаптацией обучающихся решению задач, Дьячук П. П. (2011)
Пятая международная конференция "Новые информационные технологии в образовании для всех: инновационное непрерывное образование" (2011)
Наши авторы (2011)
Матвеева Л. B. - З історії візантійської освіченості (за творами Ф. І. Успенського "Очерки по истории византийской образованности”) (2011)
Головко О. Б. - Сходознавчі дослідження українського історика Н. С. Рашби, Лиман С. І. (2011)
Конончук О. М. - Мініатюра Рези Аббасі з Музею Ханенків у контексті культурної традиції та творчої спадщини майстра (2011)
Бубенок О. Б. - Касог і Черкас – середньовічні екзоетноніми Північного Кавказу (2011)
Борділовська О. А. - Індія і Пакистан: 60 років ідейного протистояння (2011)
Вертієнко Г. В. - Про одну форму царського farnah у скіфів (2011)
Гусаков В. В. - Дані письмових та нумізматичних джерел про міжнародне становище Середньої Азії в період пізньої античності (III—V ст. н. е. ) (2011)
Зелинский А. Л. - Возможная датировка брака Деметрия II со Стратоникой (2011)
Отрощенко І. В. - Е. -Д. Рінчино та полеміка навколо теми всемонгольської єдності на теренах СРСР (2011)
Пилипчук Я. В. - Кумани та кипчаки на кордонах Угорщини (2011)
Романова Е. А. - "Слуга божий богини Маат” (Hm-nTr-MAat) в Древнем царстве: жрец или судья? (2011)
Рубель В. А. - З історії південнокорейської Шостої республіки (2011)
Мавріна О. С. - Деякі аспекти процедури отримання кримськотатарською знаттю станових привілеїв (2011)
Туров К. В. - Веселье и радость в вероучении хасидов (2011)
Тарасенко Н. А. - Глава 175А древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели (2011)
Черноіваненко В. В. - Єрусалимська теорія авторства рукописів Мертвого моря: витоки, еволюція, дискусії (2011)
Шестопалец Д. В. - "Нет принуждения в религии” (ал-Бакара, 256): абстрактный принцип и его интерпретация в исламской богословской традиции (2011)
Бушаков В. Л. - Етнонім урянхай (до семантичної типології етнонімів) (2011)
Луцишина О. А. - Невизначене (savikalpaka) та визначене (nirvikalpaka) сприйняття у класичній та посткласичній санкх’ї (2011)
Мусійчук В. Л. - Практична транскрипція в’єтнамських власних назв українською мовою: склад (2011)
Рыбалкин B. C. - У истоков грамматической традиции: Сибавайхи и последователи (2011)
Урядова В. Д. - Словотворча афіксація різносистемних мов в аспекті зіставної дериватології (2011)
Черніков І. Ф. - Леонід Лещенко - один з перших українських сходознавців повоєнної доби (2011)
Титул, содержание (2011)
Гриценко В. И. - Информационные технологии: тенденция, пути развития, Урсатьев А. А. (2011)
Недайвода И. В. - Метод главных компонент: алгоритм анализа магнитокардиосигналов, Примин М. А. (2011)
Романкевич В. А. - Структурный метод формирования двоичных псевдослучайных векторов заданного веса, Майданюк И. В. (2011)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцій двох змінних з розривами першого роду на лініях тріангуляції двовимірної області, Першина Ю. І. (2011)
Чуб И. А. - Метод решения линеаризованной задачи размещения неориентированных геометрических объектов, Новожилова М. В. (2011)
Терещенко В. С. - Системный анализ реконфигурации полсы пропускания оптоволоконных трактов видеоконференцсвязи (2011)
Баркалов А. А. - Оптимизация схемы композиционного микропрограммного устройства управления с общей памятью, Титаренко Л. А., Ефименко К. Н., Липински Я. М. (2011)
Погорелый С. Д. - Реализация алгоритма Флойда-Уоршалла для программно-аппаратной платформы CUDA, Трибрат М. И., Бойко Ю. В., Грязнов Д. В. (2011)
Бадёрина Л. М. - Метод лингвистической обработки текстовых ответов в системах тестирования знаний (2011)
Лопаткин Р. Ю. - Организация дистанционного физического эксперимента с помощью универсального программно-аппаратного комплекса, Куприенко В. В., Иващенко В. А., Игнатенко С. Н. (2011)
Резник С. В. - Математическое представление интерпретации категорных конструкций в задачах обучения (2011)
Песчаненко В. С. - Моделирование графического редактора системы Insertion Modeling System средствами Graphical Modeling Framework Eclipse (2011)
Скурихин В. И. - Прогнозирование стоимости объектов недвижимости с использованием нейросетевых систем, Житецкий Л. С., Николаенко С. А. (2011)
Наши авторы (2011)
Шкробанець І. Д. - Захворюваність і поширеність хвороб серед дитячого населення Чернівецької області (2010)
Савицький В. Л. - Епідеміологічні особливості спалахів інфекційних та паразитарних хвороб в Збройних Силах України, Устінова Л. А., Хижняк М. І., Гук А. В. (2010)
Бичков В. В. - Система медичної допомоги постраждалим в дорожньо-транспортних пригодах в умовах великого міста (2010)
Думенко Т. М. - Обґрунтування організаційно-функціональної моделі системи управління розробки державного формуляра лікарських засобів та методологічного супроводу діяльності консультативно-експертних груп (2010)
Цвень П. В. - Відновлювальне лікування хронічних дерматозів у дітей та підлітків, Голяченко Г. Б., Килівник В. С. (2010)
Риков С. О. - Роль медико-соціальних факторів у формуванні рівнів захворюваності населення України на первинну глаукому, Варивончик Д. В., Вітовська О. П. (2010)
Голяченко О. М. - Нові підходи до реформування стаціонарної допомоги, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2010)
Толстанов О. К. - Використання коефіцієнта поєднання для діагностики та статистичного аналізу захворюваності у поліморбідних пацієнтів, Шатило В. Й., Свиридюк В. З. (2010)
Бабінець Л. С. - Ефективність денного стаціонару загального профілю як структурного підрозділу поліклініки, Кміта В. В., Ялинська Г. П., Ониськів О. О., Корильчук Н. І., Качмар О. А., Творко В. М., Рябоконь С. С., Бондар С. Я., Боцюк Н. Є. (2010)
Самоходський В. М. - Варіант принципової схеми підготовчого етапу реалізації проекту "Експериментальна лікарня страхової медицини” (2010)
Литвинова О. Н. - Проблемні особливості підготовки керівників системи охорони здоров’я в Україні (2010)
Дячук Д. Д. - Наукове обґрунтування вибору індикаторів якості надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію, Мороз Г. З., Гідзинська І. М. (2010)
Пінчук І. Я. - Індикатори та стандарти якості при наданні медико-соціальної допомоги літнім людям з вадами психічного здоров’я (2010)
Вітовська О. П. - Доступність та якість наданої медичної допомоги хворим на первинну глаукому в Україні та оцінка їх впливу на клінічний перебіг патології (2010)
Слабкий Г. О. - Характеристика психологічного клімату у сільських сім’ях, Загородній С. М. (2010)
Калиниченко І. О. - Соціально-гігієнічні аспекти формування здорового способу життя дитячого населення (2010)
Корчинська О. О. - Психологічні аспекти партнерських пологів, Волошина У. В., Овваді Е. В. (2010)
Стельмахівська В. П. - Питання гігієни дітей та підлітків у діяльності Українського наукового товариства гігієністів (2010)
Голяченко Олександр Макарович (до 70-річчя від дня народження) (2010)
Уваренко Анатолій Родіонович (до 75-річчя від дня народження) (2010)
Содержание (2014)
Морское инженерное бюро (2014)
Исследовательско-проектный центр кораблестроения (2014)
Зарубежное военное кораблестроение (2014)
Подводный флот (2014)
Заблоцкий В. П. - Строительство подводных лодок проекта 613 на Черноморском судостроительном заводе (2014)
Рыжков С. С. - Кораблестроительный университет во время перемен: задачи, проблемы, перспективы (2014)
Рыжков С. С. - Современное состояние и направления развития ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект", Чернов С. К. (2014)
MDEM - design and engineering company in Mykolayiv, Ukraine (2014)
Харитонов Ю. Н. - Объекты портовой инфраструктуры Украины: состав судов и плавсредств портофлота, Шалухин В. И. (2014)
Блінцов О. В. - Телекеровані підводні апарати на службі морегосподарської діяльності Миколаївщини, Гріцаєнко М. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Исследование ходовых качеств судна смешанного река–море плавания большой полноты с винторулевыми колонками, Ильницкий И. А. (2014)
Rashkovskiy A. S. - Simulation of fire development and distribution in floating dock towers, Rashkovskiy S. A., Postupalskiy N. I., Ermakov D. V. (2014)
Perov V. N. - Organization of specialized area of serial WDPP column production on public joint stock "Chernomorsky Shipbuilding Yard", Ukho V. S. (2014)
Khiroshi Tanaka - The integration of engineering and program management with the marine economy (2014)
Grigoryan T. G. - Formation of balanced portfolio for nuclear power plants safety improvement projects on the basis of multi-criteria decision making, Kvasnevskiy Y. A., Koshkin K. V. (2014)
Chernov S. K. - System of crisis management at knowledge-intensive industrial enterprises (2014)
Gaida A. Yu. - Experience of classification of projects of science-based industries on the example of an engineering company (2014)
Kovalenko I. I. - Precedents representation in the knowledge base of the DSS during the diagnostics of portal cranes on the basis of the rough set theory, Melnik A. V. (2014)
Serbin S. I. - Investigation of the thermo-acoustic processes in low emission combustion chamber of gas turbine engine capacity of 25 MW, Mostipanenko A. B., Kozlovskiy A. V. (2014)
Parsyak V. N. - From shipbuilding economy to marine economy — appropriate vector of regional development (2014)
Слабкий Г. О. - Проблемні питання профілактики йодного дефіциту, Труш О. А., Ященко Ю. Б., Шевченко М. В., Заболотна І. Е. (2010)
Шкробанець І. Д. - Епідеміологічний просторовий аналіз окремих медико-статистичних показників дитячої патології, Нечитайло Ю. М. (2010)
Голяченко О. А. - Самооцінка здоров’я школярів 11-х класів м. Тернополя, Голяченко Б. А. (2010)
Лазоришинець В. В. - Деякі питання використання ліжкового фонду вторинного рівня медичної допомоги, Пархоменко Г. Я. (2010)
Голяченко О. М. - Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема 1, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Голяченко А. О. (2010)
Бичков В. В. - Якісно нова система медичної допомоги постраждалим від дорожньо-транспортних пригод на рівні мегаполіса (2010)
Толстанов О. К. - Оцінка доступності лабораторної діагностики амбулаторними пацієнтами центральних районних лікарень (2010)
Буряк О. Г. - Застосування конденсату видихуваного повітря як біологічного середовища для імуно-біохімічних досліджень, Ященко Ю. Б., Нечитайло Д. Ю., Басистий С. І. (2010)
Корчинська O. О. - Кесарський розтин як фактор ризику розвитку ендометріозу, Волошинa У. В., Данканич Є. Е. (2010)
Ганіткевич Я. В. - До історії терору комуністичного режиму Радянського Союзу щодо лікарів Радянської України (2010)
Голяченко О. М. - Удосконалення методики вибіркового збору статистичних даних стосовно здоров’я населення, Шульгай А. Г., Голяченко А. О., Романюк Л. М., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Галицька-Хархаліс О. Я., Федчишин Н. Є. (2010)
Збитнева С. В. - Захворюваність населення України на хвороби ока та його придаткового апарату (2010)
Фітькало О. С. - Прогнозування стійкості ремісій у хворих, залежних від опіоїдів, на різних стадіях протирецидивного лікування (2010)
Компанієць О. А. - Функціональний стан вестибулярного аналізатора у осіб льотного складу при різних формах його ураження (2010)
Голяченко О. М. - Реформа охорони здоров’я в Україні. Кадрова проблема ІІ, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Голяченко А. О., Теренда Н. О. (2010)
Марков Ю. І. - Організаційні засади роботи протишокової палати у лікарні швидкої медичної допомоги (2010)
Мазуренко О. В. - Концептуальні засади залучення волонтерів при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій (2010)
Килівник В. С. - Інформаціологічні моделі штучних інформаційних систем та основні чинники їх впливу на організм людини, Цвень П. В., Кузьмін І. В. (2010)
Ганіткевич Я. В. - До історії становлення української вищої медичної школи (Медичний інститут в окупованому гітлерівцями Києві у 1941-1942 pp.) (2010)
Слабкий Г. О. - Аналіз надсмертності чоловіків Південного регіону України за причинами смерті, Ященко Ю. Б., Орда О. М., Шевченко М. В. (2010)
Голяченко О. М. - Основні епідеміологічні закономірності хвороб системи кровообігу і гіпертонічної хвороби в Україні, Шульгай А. Г., Голяченко А. О., Романюк Л. М., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л., Федчишин Н. Є., Теренда Н. О. (2010)
Олійник І. В. - Науково-методичні підходи до організації диспансерного спостереження за станом здоров’я групи ризику виникнення мозкового інсульту, Процек О. Г. (2010)
Ременник О. І. - Проблеми первинної профілактики раку бронхів та легень професійного ґенезу та шляхи їх розв’язання, Варивончик Д. В. (2010)
Шульгай А. Г. - Регіональні зміни в стані здоров’я населення та його охороні (на прикладі Тернопільської області), Голяченко А. О., Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2010)
Скороход А. В. - Шляхи реформування системи фінансування охорони здоров’я в Україні (2010)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості кадрового забезпечення лікувальних закладів системи МОЗ України (2010)
Марков Ю. І. - Аналіз кадрового забезпечення станції швидкої медичної допомоги (2010)
Толстанов О. К. - Результати соціологічного дослідження професійних знань медичних працівників з проблеми парентеральних вірусних інфекцій для визначення стратегічних напрямків організації діагностичної та профілактичної роботи на регіональному рівні (2010)
Слабкий Г. О. - Проблемні питання ресурсного характеру в організації інтенсивної медичної допомоги населенню, Пархоменко Г. Я., Якимець В. М. (2010)
Шевченко М. В. - Напрями удосконалення системи фінансово-економічних відносин охорони здоров’я (аналітичний огляд наукової літератури), Заглада О. О., Карамзіна Л. А., Бойко В. Я. (2010)
Крекотень О. М. - Медико-соціальні проблеми економічно активного населення України (2010)
Дячук Д. Д. - Практичні аспекти підвищення якості амбулаторної медичної допомоги (на прикладі Науково-практичного центру профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами) (2010)
Бліхар В. Є. - Аналіз медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги та обґрунтування шляхів їх удосконалення, Морозов А. М., Шпак І. В., Хобзей М. К., Степаненко А. В., Ліщишина О. М., Островєрхова М. Н., Горох Є. Л., Шилкіна О. О. (2010)
Гончарук О. М. - Вікові особливості спонтанних крововиливів у задню черепну яму (2010)
Ганіткевич Я. В. - Про становлення української історії медицини (2010)
Теренда Н. О. - Внесок представників київської школи терапевтів у розвиток кардіології в Україні (2010)
Голяченко О. М. - Рецензія на книгу О. Ціборовського "На варті здоров’я: історія становлення соціальної медицини і охорони громадського здоров’я в Україні” (2010)
Свиридюк В. З. - Житомирському інституту медсестринства – 135 років!, Копетчук В. А., Гордійчук С. В., Горай О. В., Махновська І. Р. (2010)
Содержание (1971)
Васильковский А. Т. - Вопросы типологии поэмы в критическом наследии В. Г. Белинского (1971)
Зельдович М. Г. - Добролюбов – критик поэзии (Вопросы методологии). Статья первая (1971)
Сиротинский И. Н. - Историко-литературная концепция П. А. Вяземского (1971)
Кобзев Н. А. - Критика о творчестве А. Грина при жизни писателя (1971)
Щербина А. А. - Заметки о природе и технике иронии (1971)
Поддубная Р. Н. - Образ Порфирия Петровича в художественной структуре романа Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание” (1971)
Газер И. Д. - О своеобразии лиризма в новеллах Бунина (1971)
Бородин И. П. - К вопросу об истоках поэтической образности лирической прозы К. Паустовского (1971)
Пейсахович М. А. - Стих юношеских поэм М. Ю. Лермонтова (двустишные формы) (1971)
Краснова Л. В. - Об одной особенности поэтического синтаксиса Александра Блока (1971)
Сибоволов Б. И. - Из поэтического наследия А. Ширяевца (1971)
Чичерин А. В. - "О поэзии” (1971)
Гиршман М. М. - Русская советская поэзия и стиховедение (1971)
Нефедов Н. Т. - Литературоведы социалистических стран о проблемах русской советской литературы (1971)
Содержание (2014)
Николаевское судостроение (2014)
Авианосный флот (2014)
Военное кораблестроение (2014)
Подводный флот (2014)
Крупнотоннажное судостроение (2014)
Альтернативное судовое топливо (2014)
Исторические суда (2014)
Место на карте (2014)
"М" — значит морской. История создания первых морских газотурбинных двигателей разработки СпБ "Машпроект" (2014)
Успешное сотрудничество кафедры турбин национального университета кораблестроения и специального конструкторского бюро "Машпроект" (2014)
Рыжков С. С. - Развитие технологий проектного управления при создании наукоемких продуктов в машиностроительной отрасли на примере ГП НПКГ "Зоря" – "Машпроект", Чернов С. К. (2014)
Koshkin K. V. - Content management of marine infrastructure innovation projects, Voznyy A. M., Antykova I. V. (2014)
Ryzhkov S. S. - Management of projects and programs content on competitiveness increase of ukrainian gas turbine building, Koshkin K. V., Chernova L. S. (2014)
Yegorov G. V. - Basic designing principles of river-sea cargo vessels construction, Yegorov A. G. (2014)
Korobanov Yu. N. - Constructive tendencies of speed increase of small and high-speed vessels, Kuznetsov A. I., Korobanova A. A. (2014)
Kryzhanovskiy Y. I. - Current prerequisites and economic expediency of CNG-technologies implementation in Black sea, Dzeba O. G., Zaytsev Vl. V., Zaytsev V. V., Dzhus A. P., Susak A. M. (2014)
Рашковский А. С. - Инновационные технологии в строительстве композитных плавучих доков, Ермаков Д. В., Чжао Дун (2014)
Prykhodko S. B. - Interval estimation of the work duration deviations while time management in the projects design engineering of vessels, Kudin O. A. (2014)
Kovalenko I. I. - Probability analysis of risk-contributing factors in organizational tasks of ship repair, Shved A. V., Melnik A. V. (2014)
Serbin S. I. - Analysis of influence of mode and geometric chrate-ristics on processes of high-frequency inductive plasma torch with reverse vortex flow, Mostipanenko A. B. (2014)
Ryzhkov S. S. - Testing of pyrolysis technology of organic waste utilization for marine economy complex – waste supply system into pyrolysis reactor, Markina L. N., Rudyuk N. V., Zabolotnaya Yu. V. (2014)
Parsyak V. N. - Integration of marine engineering and information and communication technology, Solesvik M. B. (2014)
Титул, содержание (2011)
Семотюк М. В. - О существовании точного метода факторизации составных чисел (2011)
Левыкин В. М. - Метод синтеза единой структурной составляющей реляционной модели данных, Филатов В. А., Черненко Н. В. (2011)
Романкевич А. М. - Об одном методе расчета показателей надежности отказоустойчивых многопроцессорных систем, Романкевич В. А., Фесенюк А. П. (2011)
Войтович І. Д. - Дослідження ефективності обробки даних у квантовому комп’ютері та їх зберігання у квантовій пам’яті, Пастух О. А. (2011)
Синьков М. В. - Томографическая реконструкция "больших" объектов при использовании избыточности проекционных данных, Закидальский А. И., Цыбульская Е. А. (2011)
Курзанцева Л. И. - Разработка адаптивного человеко-машинного интерфейса с использованием множества критериев оценки его качества (2011)
Красильникьянц Е. В. - Программное обеспечение системы управления манипуляционным роботом, Варков А. А., Тютиков В. В. (2011)
Львов М. С. - Математические тесты в системах компьютерной математики учебного назначения (2011)
Мартынова Н. С. - Математические дисциплины в системе дистанционного образования Сумского государственного университета, Шовкопляс О. А. (2011)
Зак Ю. А. - Математические модели и алгоритмы оптимального распределения грузопотоков доставки товаров в сети объединенных в концерн супермаркетов и специализированных магазинов (2011)
Мухин В. Е. - Оценка рисков защищенности распределенных компьютерных систем в процессе анализа ситуаций и принятия решений (2011)
Наши авторы (2011)
Алфавитный именной указатель за 2011 год (2011)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2011 году (2011)
Грабчак В. І. - Синтез каскадних кодів з алгеброгеометричними кодами на зовнішній ступені (2009)
Сокіл Б. І. - Коливання гнучких елементів систем приводу і методика визначення їх оптимальних нелінійних характеристик на основі законів руху, Хитряк О. І. (2009)
Шабатура Ю. В. - Універсальний вимірювальний модуль для побудови і модернізації контрольно-вимірювальних систем військово-технічних комплексів, Овчинников К. В., Бугайов Ю. В. (2009)
Антонюк В. П. - Організація натурного експерименту з оцінки основних тактико-технічних характеристик пасивних систем, Воронков С. О. (2009)
Глєбов В. В. - До питань взаємодії систем захисту з інтегрованою інформаційно керуючою системою об’єкта бронетехніки, Оліярник Б. О., Чепков І. Б. (2009)
Пелех М. П. - Вплив високотемпературного окислення на підвищення експлуатаційної стійкості твердосплавних матеріалів і виробів, Мандзинець І. В. (2009)
Павленко М. А. - Метод подбора цветовой гаммы информационных элементов, Руденко В. М., Бердник П. Г., Прибыльнов Д. В. (2009)
Чигінь В. І. - Параметри плазми корони на поверхні літальних апаратів військового призначення, Горун П. П., Одосій Л. І., Королько С. В., Кузьменко Р. В. (2009)
Тишко С. А. - Способ измерения частоты задающих генераторов телекоммуникационных комплексов с применением приемника аппаратуры потребителя спутниковой навигационной системы, Смоляр В. Г. (2009)
Матузко Б. П. - Метод визначення шляхів модернізації сучасних танків, Шаталов О. Є., Хаустов Д. Є. (2009)
Болобан С. І. - Методи аутентифікації користувачів інаформційно-комунікаційних систем, Перегуда О. М., Умінський В. В. (2009)
Живчук В. Л. - Шляхи підвищення ефективності застосування підрозділів механізованого батальйону впровадженням бездротових мереж передачі даних в системі управління, Марущенко М. П., Мочерад В. С. (2009)
Казмірчук Р. В. - Світовий досвід та тенденції застосування засобів імітаційного моделювання бойових дій, Рижов Є. В., Корольова О. В., Боженко В. І. (2009)
Лучук Е. В. - Оцінка ефективності радіоподавлення сучасних засобів радіозв’язку автоматизованих систем управління військами (2009)
Коробчинський М. В. - Застосування інфрачервоних засобів при вирішенні завдань підрозділів спеціального призначення сухопутних військ, Руденко М. М. (2009)
Левченко А. О. - Моделі щільності імовірності, що побудовані за гістограмами розподілу об’єктів розвідки для різних видів бою, Багінський В. А. (2009)
Хахула В. В. - Особливості завдання прогнозування стану для оцінювання ефективності систем забезпечення експлуатації комплексів керованої ракетної зброї танків. Етапи рішення задачі (2009)
Саковський Г. А. - Інформаційно-розрахункова система визначення потреб у ресурсах для об’єднаних сил швидкого реагування, Піскунов С. М., Решетнік В. М. (2009)
Бокачов С. В. - Організація навчального процесу курсантів у ВВНЗ з врахуванням принципів планомірного і поетапного привиття знань та навичок, Бабірад І. В., Глущенко В. С. (2009)
Красник Я. В. - Принципи побудови перспективних навчально-тренувальних засобів для підготовки екіпажів бойових машин, підрозділів (частин, з’єднань), ланок управління ракетних військ і артилерії Сухопутних військ, Римар О. В., Мартиненко С. А. (2009)
Титул, содержание (2010)
Про стан виробництва, споживання і сплати за електричну та теплову енергію в Україні у січні-серпні 2010 року (2010)
Тюпишева О. Ю. - Применение системы ключевых показателей эффективности для предприятий нефтегазовой отрасли (2010)
Афтанюк В. В. - До питання проектування теплового захисту виробничих будинків (2010)
Іншеков Є. М. - Адаптація до умов енергосистеми України методики розрахунку коефіцієнту викидів парникових газів при виробництві електроенергії, Козуб О. М., Дробаха О. С. (2010)
Фурсова Т. Н. - Анализ напряженного состояния хвостовых соединений на основе традиционных и современных методов (2010)
Дзядикевич Ю. В. - Особливості процесу спалювання деревної біомаси та шляхи його покращення, Розум Р. І., Буряк М. В. (2010)
Куріс Ю. В. - Програма розрахунку і робота біоустановки в безперервному режимі (2010)
Чернишов В. А. - Аналіз споживання електричної енергії в Україні за 6 місяців 2010 року. Аналіз споживання електричної енергії в Україні в липні 2010 року (2010)
Огляд української преси з проблем паливно-енергетичного комплексу № 394, липень 2010 р. (2010)
К сведению авторов (2010)
Павленко М. А. - Системы поддержки принятия решений и задачи их эргономического проектирования, Руденко В. Н., Бердник П. Г., Данюк Ю. В. (2010)
Бударецький Ю. І. - Особливості побудови автоматизованого контрольно-випробувального комплексу для досліджень характеристик транспортних засобів артилерійських підрозділів, Прокопенко В. В., Мартиненко С. А. (2010)
Слюсар В. І. - Удосконалений метод тропосферного зв’язку з мульти-мімо системою на базі плоскої цифрової антенної решітки, Масесов М. О. (2010)
Боженко В. І. - Можливі методи формування комплексних тепловізійних зображень, Казмірчук Р. В., Шклярський В. І., Кондратов П. О. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського