Бошицький Ю. Л. - Фундаментальна праця у сфері інтелектуальної власності Болгарії (2012)
Баймуратов М. О. - Енциклопедичне видання у галузі конституційного права (2012)
Литвак О. М. - Нове енциклопедичне дослідження у галузі кримінального права (2012)
Федоренко В. Л. - Рецензія на монографію Х. В. Приходько "Теорія конституційного процесу: доктринальні та прикладні аспекти" (2012)
ХХІV Міжнародна науково-практична конференція у Словаччині та Угорщині (2012)
Майстер-клас професора Чаби Варги(Угорщина) (2012)
Майстер-клас професора Регенсбурзького університету Райнера Арнольда (Німеччина) (2012)
Гість КУП НАНУ – Йоган Юро, директор Департаменту процедурного права, арбітражу та міжнародного приватного права університету м. Гент (Бельгія) (2012)
Нові напрями співпраці КУП НАНУ з Європейським університетом (Молдова) (2012)
Літня наукова сесія Варненського вільного університету "Національна юридична освіта в контексті права ЄС" (Болгарія) (2012)
Нові партнери КУП НАНУ – Центрально-Європейський Центр інтелектуальної власності (Болгарія) (2012)
Меморандум про співпрацю з болгарською "Академією Лідерства" (Болгарія) (2012)
ІХ Міжнародна конференція "Європейський шлях Грузії – Євросоюз та його європейські сусіди" (Грузія) (2012)
Новий партнер КУП НАНУ – Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) (2012)
До 85-річчя відомого правника академіка В. І. Семчика (2012)
До 90-річчя Г. Х. Рябошапко (2012)
Світлій пам’яті Кучеренко Ірини Миколаївни (2012)
Світлій пам’яті Штефана Сергія Михайловича (2012)
Редакційні повідомлення (2012)
Гречаник Р. М. - Особливості ризогенезу in vitro і адаптації ex vitro регенерантів шовковиці білої (Morus alba L.), Гузь М. М., Олексійченко Н. О. (2012)
Манойло В. О. - Особливості проведення лісовідновного рубання в ослаблому поростевому дубовому деревостані, Лук'янець В. А., Бойко С. В., Головач Р. В. (2012)
Олійник В. С. - Фактори виникнення паводкового стоку води в гірських лісах Карпат (2012)
Кратюк О. Л. - Лісівнича характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Стрямець Н. С. - Шведська методика прогнозування врожайності дикорослих ягідників (2012)
Фітак М. М. - Декоративні якості дерев і чагарників паркових узлісь у безлистяний період (2012)
Карпук А. І. - Зарубіжний досвід використання форсайт-технологій у лісовому господарстві (2012)
Базюк-Дубей І. В. - Екологічний аналіз мікофлори Українського Розточчя (2012)
Мелещук О. О. - Вплив екологічних факторів на появу, динаміку відпаду самосіву та підросту сосни звичайної в суборах Західного Полісся, Копій С. Л., Копій Л. І. (2012)
Кучерявий В. П. - Полігони твердих побутових відходів Західного Лісостепу України та проблеми їх фітомеліорації, Попович В. В. (2012)
Шпарик Ю. С. - Застосування баз даних та геоінформаційних систем для підвищення рекреаційної ємності природно-заповідних об'єктів, Лопарьова О. Б., Лялюк-Вітер Г. Д. (2012)
Кочерга М. М. - Організаційно-економічний механізм екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва (2012)
Білей П. В. - Вплив режимних параметрів сушіння на показники якості сухих пиломатеріалів і заготовок, Кунинець Є. П., Комбаров А. М. (2012)
Губер Ю. М. - Експериментальні дослідження зміни всихання пропареної деревини акації, Гуменюк Ж. Я., Хіноцький А. К. (2012)
Пилип'як А. Б. - Напрямки підвищення працездатності вузьких пилок стрічкопилкових верстатів, Дзюба Л. Ф., Ребезнюк І. Т. (2012)
Ацбергер Й. Л. - Визначення конструктивних та кінематичних параметрів механізму газорозподілу двигунів внутрішнього згорання, Ніщенко І. І., Ніщенко І. О., Виходець В. В., Стукалець І. Г. (2012)
Верхола І. І. - Вплив змінної швидкості руху гнучких елементів привідних систем на частотну характеристику коливань, Сокіл М. Б., Хитряк О. І., Сеник А. П. (2012)
Кушпіт О. М. - Водорозчинні лакофарбові матеріали для меблевої промисловості, Кушпіт А. С. (2012)
Сопушинський І. М. - Класифікація та оцінка якості декоративної деревини: клена-явора (Acer pseudoplatanus L.), бука (Fagus sylvatica L.) та ясена (Fraxinus excelsior L.) (2012)
Башнянин Г. І. - Ефективність капіталізації економічних систем, Турянський Ю. І., Юрків Н. Я. (2012)
Васильців Т. Г. - Уточнення основ аналізу фінансового стану підприємства та напрями його покращення, Пацула Ю. М. (2012)
Максимець О. В. - Дослідження змін у географії зовнішньої торгівлі деревинною продукцією України під впливом економічної кризи та ініціатив щодо охорони довкілля (2012)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Особливості обліку в будівництві (2012)
Білик В. М. - Тенденції розвитку торговельної мережі підприємств в Україні (2012)
Важинський Ф. А. - Перспективні напрями розвитку сільських територій Карпатського регіону, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Васильців Т. Г. - Прибуток підприємства: особливості його формування та використання у ринкових умовах, Марчишак М. В. (2012)
Гнилянська Л. Й. - Управління інноваційними проектами на підприємстві (2012)
Гром'як О. Б. - Експрес-діагностика діяльності підприємств: сутність та призначення, Мельник О. Г. (2012)
Дуляба Н. І. - Планування потреби підприємства у фінансових ресурсах, Борсук Х. В. (2012)
Жежуха В. Й. - Особливості та проблеми застосування програмно-цільового методу бюджетування, Михайляк Г. В., Борбулевич В. З. (2012)
Заярна Н. М. - Проблеми фінансування інвестиційних проектів українських підприємств, Ємченко Н. О. (2012)
Карачина Н. П. - Розроблення стратегічних заходів подолання проблем щодо розвитку молочного виробництва, Філатова Л. С. (2012)
Косцик Р. С. - Види інновацій на промислових підприємствах (2012)
Макух С. М. - Тенденції іноземного інвестування держав із трансформаційною економікою (2012)
Матолич Т. Б. - Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці (2012)
Мединська Т. В. - Реалізація податкової політики в умовах євроінтеграції, Заяць М. П. (2012)
Мединська Т. В. - Особливості застосування акцизу в Україні та деяких країнах світу, Слюсар Р. Ю. (2012)
Мединська Т. В. - Роль податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування України, Філь Ю. П. (2012)
Орлик І. О. - Проблеми та пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств торгівлі України (2012)
Палига Є. М. - Вплив глобалізаційних викликів на соціально-економічний розвиток Львова, Яцишин Ю. С. (2012)
Гомонай І. В. - Типологізація і класифікація банківських інвестицій (2012)
Панасенко Г. О. - Міжнародна банківська конкуренція (2012)
Пелех У. В. - Регулювання процентних ставок грошового ринку в україні: проблеми та перспективи (2012)
Роєнко В. І. - Досвід реформ Людвіга фон Ерхарда для української економіки (2012)
Чабанюк О. М. - Облік дебіторської та кредиторської заборгованості й напрями його вдосконалення, Багрій О. В. (2012)
Колодійчук А. В. - Розвиток понятійно-термінологічної підсистеми "стратегічне управління промисловістю" (2012)
Піхняк Т. А. - Організаційно-економічний механізм державного управління підприємствами малого бізнесу: світовий досвід та уроки для України (2012)
Яремчук М. Є. - Оптимізація мережевої структури банків в Україні у кризовий та посткризовий періоди (2012)
Чаплига В. В. - Зовнішня оцінка ефективності діяльності банків з урахуванням ризику (2012)
Шевчук О. М. - Особливості оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності в контексті змін нормативно-правового поля (2012)
Шевчук О. І. - Сучасні тенденції формування ринку житла (2012)
Шуляр Р. В. - Особливості роботи систем менеджменту підприємств в умовах міжнародних торговельних війн, Головчак Х. Ю. (2012)
Щур О. М. - Сутність інноваційної діяльності підприємства в умовах конкуренції, Макар О. П., Гошовська А. В. (2012)
Волошина Ю. Я. - Аналіз Закарпатської області в розрізі прикордонних і неприкордонних районів (2012)
Тимощук П. В. - Система моніторингу та керування віддаленими об'єктами регулювання, Шатний С. В. (2012)
Длугунович Н. А. - Формалізація системи вибору ІТ-проектів при створенні інформаційного простору високотехнологічних виробництв, Форкун Ю. В. (2012)
Смотр О. О. - Формалізація процесу прийняття проектного рішення при гасінні лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Мокрий В. І. - Інформаційні технології забезпечення сталого розвитку природоохоронних об'єктів Західного Полісся (2012)
Машевська М. В. - Нейронечітке моделювання в задачах оцінювання якості житла на основі показника рівня біокомфорту (2012)
Підгірський М. Б. - Дослідження тривалості світлофорних циклів з метою оптимізації часових характеристик, Глеба О. В., Оленюк Ю. Р. (2012)
Сіра Х. В. - Економічні кризи: діагностика настання та заходи з мінімізації наслідків, Чубай В. М. (2012)
Томашевський Я. І. - Духовні аспекти збереження життя та здоров'я людини, Андрушко В. Т., Томашевська Н. Я., Бумбар О. І., Бумбар З. О. (2012)
Шургот Б. Й. - Концепція, стратегічна ціль і стратегія: понятійний апарат, варіанти, умови застосування, Пирожак Є. К., Сенів Р. В. (2012)
Іляш О. І. - Роль мотивації праці у системі соціальної безпеки працівників, Биченкова М. Е. (2012)
Джура О. Р. - Основи біобезпеки в контексті біоетики, Терешкевич Г. Т., Андрушко В. Т. (2012)
Чудінова Н. В. - Формування інформаційно-освітнього середовища навчання у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Грицюк Ю. І. (2012)
Захарчин Г. М. - Роль мотиваторів у процесі адаптації персоналу підприємства, Андрусів С. Я. (2012)
Садула Л. М. - Жан Монне - ідеолог європейської інтеграції (2012)
До відома авторів статей (2012)
Мироненко В. Г. - Автоматизація технологічних процесів — як фактор створення сільськогосподарської техніки нового покоління, Ткачук С. В. (2014)
Шкрабак В. В. - Результаты эксплуатационно-эргономических обоснований мобильных сельскохозяйственных агрегатов с газотурбинным двигателем, Шкрабак Р. В., Шкрабак В. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Теплозабезпечення сільських населених пунктів на основіраціонального використання місцевих ресурсів, Лук’янець В. О., Веремейчик Н. В. (2014)
Мироненко В. Г. - Підвищення ефективності сільськогосподарських тракторів, Гадзало Я. М., Третяк В. М. (2014)
Третяк В. М. - Адаптація ДВЗ з іскровим запаленням до тракторного режиму експлуатації, Ткачук С. В., Шкарівський Р. Г. (2014)
Потапов Н. Н. - Влияние смещения центра тяжести автомобиля при изменении нагрузки на радиусы колес (2014)
Третяк В. М. - Ефективність використання пального рослинного походження для живлення двигунів внутрішнього згорання сільськогосподарських машин, Больбут В. С., Ганженко О. М., Мазуренко А. М. (2014)
Голуб Г. А. - Оцінка витрати пального при застосуванні дизельного біопалива, Чуба В. В. (2014)
Голуб Г. А. - Вплив параметрів гідрореактивної мішалки на її частоту обертання при виробництві дизельного біопалива, Павленко М. Ю. (2014)
Дубровін В. О. - Техніко-технологічні передумови гранулювання біомаси на паливо, Єременко О. І., Виговський С. М., Дженджера В. Ю., Лук’янець В. О. (2014)
Лук’янець В. О. - Вплив параметрів ущільнення рослинної біомаси на показники якості біопаливних брикетів, Субота С. В. (2014)
Поліщук В. М. - Енергетичний баланс метантенка біогазової установки ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція", Дубровін В. О., Поліщук О. В. (2014)
Грицишин М. І. - До техніко-економічного аналізу показників енергонасиченої техніки, Кудринецький Р. Б., Цибуля М. Г. (2014)
Поліщук О. В. - Регресійний аналіз впливу факторів на ефективність генерування біогазу, Дубровін В. О., Поліщук В. М. (2014)
Булгаков В. М. - Шляхи оптимізації експлуатаційних затрат у процесі вирощування цукрових буряків, Калетнік Г. М., Борис М. М., Борис А. М. (2014)
Захарова Т. М. - Проектування біциліндроконічного барабана для шахтних підйомних установок (2014)
Трояновская И. П. - Исследование увода гусеничного пахотного трактора (2014)
Пожидаев С. П. - О противоречии в теории качения эластичного колеса с точки зрения закона сохранения энергии (2014)
Кюрчев В. Т. - Повороткість МТА на основі орно-просапного трактора (2014)
Шкарівський Р. Г. - Дослідження впливу системи "людина-машина" на тягові показники мотоблока, Шкарівський Г. В. (2014)
Дуганець В. І. - До удосконалення паливного бака мобільно-енергетичного засобу з ізольованим надрідинним простором, Божок А. М., Майсус В. В., Волинкін М. П. (2014)
Герасимчук Ю. В. - Визначення силової дії поля коронного розряду на насінину в робочій зоні електродної системи на рухомій транспортерній стрічці, Сахневич В. Г., Берлінець Ю. М. (2014)
Бундза О. В. - Дослідження пружних властивостей стебел бур’янів індукційним методом (2014)
Книжка Т. С. - Експериментальне визначення оптичних властивостей живильних розчинів гідропонних теплиць у спектрі ультрафіолетового випромінювання (2014)
Калініченко Р. А. - Теоретичне дослідження впливу енергозберігаючого відлежаного зерна на енергетичні показники процесу його зневоднення активним вентилюванням (2014)
Жоров В. І. - Історія розвитку вітро- та фотоенергетичних установок, Тимощук Д. В., Берлінець М. М. (2014)
Вітрух І. П. - Оцінка екологічності транспортно-технологічних машин, Білик С. Г., Вітрух П. І. (2014)
Долгіх Д. О. - Порівняння результатів теоретичних і експериментальних досліджень роботи повітряного ґрунтового теплообмінника, Ковязін О. С., Ренсевич Є. О. (2014)
Голодний І. М. - Дослідження на комп’ютерній моделі електропривода постійного струму серії Lenze 530, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2014)
Трегуб М. І. - Оцінка техніко-економічного результату вдосконалення автономної сільськогосподарської вітроенергетичної системи, Рубець А. М., Василенко О. С. (2014)
Довбненко О. Ф. - Виробничі випробування рекуперативного теплоутилізатора вентиляційних викидів на основі полімерних матеріалів (2014)
Васьковський Ю. М. - Дослідження механічних характеристик компенсованого асинхронного двигуна, Чуєнко Р. М. (2014)
Бабіцький В. В. - Вплив схеми підключення дощувальних машин до гідранта на витрати електроенергії (2014)
Сидорчук О. В. - Проблеми технічного сервісу сільськогосподарської техніки, Василенко М. О., Котенко С. С., Кучерявий В. М. (2014)
Фастовець П. М. - Визначення технічної доцільності застосування ревіталізанту "Мегафорс" для відновлення параметрів технічного стану циліндро-поршневої групи дизельних двигунів, Соколенко О. М., Задворнов Я. М. (2014)
Яременко В. В. - Створення системи технічного діагностування гідравлічного приводу рульового керування комбайнів (2014)
Дудніков А. А. - Підвищення довговічності деталей при їх відновленні, Канівець О. В. (2014)
Рубець А. М. - Кінематика опорної поверхні гайки різьбового з’єднання сільськогосподарської техніки (2014)
Черниш О. М. - Розрахунок тріщиностійкості вібраційних елементів сільськогосподарських машин (2014)
Фастовець П. М. - Дослідження впливу добавки до мащення "Мегафорс" на роботоздатність підшипників кочення, Кононогов Ю. А., Рязанцев В. В. (2014)
Сидорчук О. В. - Метод узгодження обслуговуваних і сервісних програм збирання ранніх зернових культур, Сидорчук Л. Л., Макарчук О. В., Сятковський О. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Трансфер інноваційних розробок в сільськогосподарське виробництво, Шейченко В. О., Сергєєва Н. В., Веремейчик В. П., Шаповал Л. І., Близнюк В. М. (2014)
Сіваковська О. М. - Системно-функціональні підстави конфігурації проектів управлінсько-інформаційних систем рільництва (2014)
Днесь В. І. - Прогнозування дат достигання ранніх зернових культур на основі моделювання, Скібчик В. І., Жуль С. Г. (2014)
Грицишин М. І. - Методологічні основи комплектування МТП аграрних підприємств в умовах обмеженого ресурсного забезпечення (2014)
Куценко А. Г. - Метод граничних елементів у задачах про стаціонарні коливання одновимірних періодичних систем (2014)
Бондар М. М. - Особистісно-розвивальний підхід в організації курсового проектування при підготовці інженерів-механіків сільськогосподарського виробництва (2014)
Бондар М. М. - Теорія, методика та технологія навчання загальноінженерним дисциплінам в аграрному університеті, Куценко А. Г., Черниш О. М., Яременко В. В. (2014)
Лехман С. Д. - Методологія науки про безпеку працівників аграрної науки (2014)
Мортеза Р. З. - Развитие понятия "Социальной ответственности" и ее влияние на конкурентоспособность организации, Залога В. А., Ивченко А. В., Полянский П. Н., Иванов Г. А. (2014)
Сидорчук О. В. - Методика формування державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва, Тригуба А. М. (2014)
Сидорчук О. В. - Властивості проектів технологічного обслуговування підпрограм збирання ранніх зернових культур, Макарчук О. В., Луб П. М., Сятковський О. А. (2014)
Перепелиця Н. М. - Вплив трансформації зональної спеціалізації аграрного виробництва на рівень його технічного забезпечення (2014)
Маланчук О. В. - Особливості управління конфігурацією проектів дільниць з відновлення робочих органів ґрунтообробних машин (2014)
Титул, зміст (2013)
Вожжов А. П. - Трансформация денежного обращения и изменение парадигмы стимулирования экономического роста: исторический аспект и требования современности, Гринько Е. Л., Черемисинова Д. В. (2013)
Шульгіна Л. М. - Теоретичні засади визначення сутності механізму формування споживчої цінності товару, Мельничук В. М. (2013)
Патлатой А. Е. - Иррациональная форма продукта научного труда в современной экономике (2013)
Антоненко Л. А. - Влияние научно-технического прогресса на топливно-энергетический комплекс Украины до 2050 г. : методология оценки долгосрочных прогнозов, Ван Ц. (2013)
Болгарова Н. К. - Транснаціоналізаційні процеси в економіці України, Паневник Т. М. (2013)
Педченко Н. С. - Критерії та показники вивчення ефективності боргової політики держави, Лугівська Л. А. (2013)
Цимбал Л. І. - Напрями вдосконалення державного регулювання ринку освітніх послуг (2013)
Семирак О. С. - Теоретичні основи формування ефективної державної економічної політики (2013)
Сизранцев Г. О. - Управління державним боргом України: проблеми та напрями оптимізації (2013)
Кузьмін О. Є. - Нормативно-правове забезпечення транскордонного співробітництва промислових підприємств, Кравченко Є. В. (2013)
Кавун О. О. - Провідні торговельні мережі у контексті глобалізації роздрібної торгівлі світу (2013)
Александрова Б. В. - Зарубіжний досвід діяльності торгово-промислових палат та перспективи його застосування в Україні (2013)
Стеблянко М. Д. - Оцінка, проблеми та шляхи вдосконалення технічного регулювання зовнішньоекономічної діяльності у світі (2013)
Пінчук А. К. - Теорія оптимальних валютних зон: від класиків до сьогодення (2013)
Яренко Г. М. - Сутність багатства та його оподаткування в країнах Євросоюзу (2013)
Погребицкая А. М. - Когнитивный подход в исследовании некоторых аспектов стратегического потенциала экономической системы Крымского региона, Ильясова М. К. (2013)
Бібікова В. В. - Аналіз рівня розвитку соціально-трудової сфери регіонів України (2013)
Solntsev S. O. - Model of Assessment of Marketing Risks in Investment Projects, Ovchynnikova A. V. (2013)
Кузниченко В. М. - Непрерывная модель финансового взаимодействия предприятий в выполнении инвестиционного проекта (2013)
Полякова О. Ю. - Формирование конкурентной стратегии коммерческого банка на основе методологии теории игр, Булкин С. М. (2013)
Ємець М. С. - Побудова економіко-математичної моделі впливу інтеграційних процесів на розвиток міжнародного туризму в Україні (2013)
Поспелова Л. Я. - Оценка степени непротиворечивости системы нечетких правил (2013)
Бочуля Т. В. - Методологія адаптивної інтегрованої облікової системи в інформаційному середовищі (2013)
Рамський А. Ю. - Фінанси домогосподарств і їх роль у забезпеченні попиту та пропозиції на ринку інвестицій (2013)
Ґудзь П. В. - Аналіз бюджетного управління на підприємстві хімічної промисловості, Науменко Р. П. (2013)
Ачкасова О. В. - Набір стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств у сучасних умовах (2013)
Юринець О. В. - Критерії аналізу продукції автомобілебудівних підприємств у процесі стратегічного маркетингового забезпечення її конкурентоспроможності, Том’юк О. Я. (2013)
Волощук Т. Г. - Тенденції розвитку експортного потенціалу олійно-жирової галузі (2013)
Росляков А. А. - Вплив світових ф’ючерсних ринків кукурудзи на формування цін в Україні (2013)
Козак Л. В. - Операційна ефективність як чинник формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств в Україні (2013)
Абдураимова Э. Д. - Совершенствование методики оценки эффективности использования сельскохозяйственных земель (2013)
Кулинич Ю. М. - Планування зміни типу економічного розвитку підприємств молочної промисловості з урахуванням впливу конкурентного середовища (2013)
Захарченко Л. А. - Бенчмаркінг у визначенні пріоритетних напрямів розвитку телекомунікаційних операторів, Колесник О. А. (2013)
Гросул В. А. - Структуризація ресурсного потенціалу підприємств торгівлі, Филипенко О. М. (2013)
Стойка С. О. - Інновації в туризмі як чинник стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу (2013)
Найдюк В. С. - Методологічні засади управління інноваційним розвитком підприємств ресторанного господарства (2013)
Дарченко Н. Д. - Мотиваційний моніторинг як інструмент управління плинністю кадрів (2013)
Крюкова О. М. - Проблеми соціального розвитку найманих працівників на підприємствах легкої промисловості, Черкашина Т. С. (2013)
Малахова Л. В. - Економічний зміст глобальної продовольчої проблеми з точки зору відтворення робочої сили (2013)
Цимбалюк С. О. - Проектування основної заробітної плати на українських підприємствах: аналіз підходів (2013)
Ромашова Я. В. - Когнітивні технології як засіб дослідження та регулювання освітньої міграції в Україні (2013)
Тарасенко Ю. В. - Аналіз здатності домогосподарств здійснювати фінансування вищої освіти (2013)
Саленков А. В. - Социальные гарантии как стабилизирующий институт в условиях глобальной неопределенности (2013)
Гриньова В. М. - Дослідження сутності управління змінами в забезпеченні циклічного розвитку підприємств, Гребнєва Ю. І. (2013)
Юхименко В. В. - Процессный подход к формированию стратегии инновационного развития предприятий (2013)
Ільчук П. Г. - Основні етапи інтернаціоналізації та показники, що їх характеризують, відповідно до інноваційних теорій інтернаціоналізації підприємств (2013)
Колодізєва Т. О. - Проектний підхід до організаційно-методичного забезпечення формування та функціонування логістичних систем підприємств, Панасьянц Г. С. (2013)
Хорунжак Н. М. - Організаційні засади розвитку системи обліку бюджетних установ у сучасних умовах (2013)
Ніколенко Н. В. - Особливості відображення інформації щодо орендних операцій в національному та міжнародному стандартах (2013)
Азаренкова Г. М. - Шляхи удосконалення державного фінансового контролю в Україні: окреслення та обґрунтування (2013)
Самородов Б. В. - Аналіз та оцінка фінансових показників банків у контексті забезпечення функціонування банківської системи, Гойхман М. І. (2013)
Корнєєв М. В. - Фактори впливу на ефективність розвитку фінансового сектора (2013)
Кульпінська Л. К. - Стимулювання інвестиційного розвитку через трансформацію діяльності державних банків (2013)
Мельниченко О. В. - Аудит систем електронних грошей на основі інтегрованої звітності банків (2013)
Погореленко Н. П. - Забезпечення фінансової стабільності банківського сектора України в сучасних умовах, Остроушко М. В. (2013)
Боженко А. С. - Аналіз кон’юнктури ринку перестрахування в умовах волатильності світової економіки (2013)
Леус Д. В. - Аналіз науково-методичних підходів до портфельного інвестування як інструменту фінансового забезпечення сталого розвитку економіки (2013)
Ольховик В. В. - Оценка эффективности налогообложения банков и предприятий реального сектора экономики Украины (2013)
Ружицький А. В. - Взаєморозрахунки в підвищенні рівня економічної безпеки енергогенеруючих підприємств, Хринюк О. С. (2013)
Ткачик Л. П. - Особливості функціонування корпоративного податкового менеджменту (2013)
Виноградова О. В. - Сутність мотивації персоналу як основи розвитку підприємства, Пілігрім К. І. (2013)
Прохорова В. В. - Напрями оцінки ефективності функціонування інтегрованих бізнес-структур підприємств машинобудування, Дружиніна Ю. О. (2013)
Антонюк О. І. - Стрес-тестування як інструмент банківського ризик-менеджменту (2013)
Кучумова І. Ю. - Інтелектуальний капітал в системі управління підприємством (2013)
Мирошниченко Ю. В. - Управление предпринимательскими рисками в условиях нестабильности экономической среды, Надолько А. В. (2013)
Чечетова-Терашвілі Т. М. - Раціоналізація управління стратегічним вибором підприємства (2013)
Цюрко І. А. - Модель ідеального керівника відділу персоналу (2013)
Столярук Х. С. - Розробка рольового сценарію діяльності фахівця з управління персоналом (2013)
Шкурупская И. А. - Поведенческие мотивы приобретения гелиоэнергетического оборудования (2013)
Яневич М. М. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегічного маркетингового управління кондитерськими підприємствами (2013)
Криницький Г. Т. - "Санітарні правила в лісах України" - деякі дискусійні аспекти, Крамарець В. О. (2012)
Сорока М. І. - Лучно-степова рослинність гаврилової гори (Українське Розточчя) (2012)
Гриник Г. Г. - Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських букняків Українських Карпат (2012)
Василенко І. Д. - Вторинне співвідношення статі у гібридних комбінаціях тополь та її прогнозування у насінні та сіянцях, Філіпова Л. М. (2012)
Мирончук К. В. - Особливості структури, будови та якісного стану живоплотів населених пунктів Буковини (2012)
Соломаха Н. Г. - Мінливість довжини хвої Pinus рallasiana D. Don. у природному та інтродукційному ареалах (2012)
Тишкевич О. В. - Використання Pinus pallasiana D. Don як підщепу для декоративних форм роду Pinus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2012)
Шпарик Ю. С. - Характеристики стійкості лісів та методика їх визначення (2012)
Солодкий В. Д. - Національний природний парк "Черемоський" - резерват генофонду раритетних видів флори та фауни, Заячук В. Я., Масікевич Ю. Г. (2012)
Геник Я. В. - Історичний розвиток та етапи становлення фітомеліорації (2012)
Архипова Л. М. - Закономірності просторового розподілу якісно- кількісних характеристик гідроекосистеми річки Прут у межах Українських Карпат (2012)
Бутко І. М. - Визначення джерел лісових пожеж за супутниковими знімками, Маковейчук О. М. (2012)
Голод А. П. - Екологічна безпека туризму в регіоні: суть та шляхи забезпечення, Новосад З. П. (2012)
Шершун М. Х. - Стан та перспективи впровадження комплексу управлінських рішень у системі структурно-функціональної організації лісоаграрних ландшафтів (2012)
Озарків І. М. - Особливості конструкцій сонячних колекторів для гарячого водопостачання, Кобринович М. С., Козар В. С., Озарків О. І., Селедець В. П. (2012)
Соболь Х. С. - Використання швидкотверднучого безгіпсового портландцементу в сухих будівельних сумішах для наливних підлог, Петровська Н. І., Терлига С. Ю., Дрималик А. С. (2012)
Сопушинський І. М. - Анізотропія усихання і розбухання завилькуватої деревини бука лісового (Fagus sylvatica L.) (2012)
Білей П. В. - Теплова обробка і сушіння деревини в процесах гнуття, Петришак І. В., Комбаров А. М., Білей П. П. (2012)
Буділович І. В. - Дослідження впливу температурних режимів на процес визрівання твердих сирів із низькою температурою другого нагрівання (2012)
Демидчук Л. Б. - Комплексна оцінка експлуатаційних властивостей захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів (2012)
Кропивницька Т. П. - Мезоструктура та міцність модифікованих будівельних розчинів (2012)
Попович В. В. - Конструювання ручного пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача для гасіння пожеж на потенційно небезпечних об'єктах, Паснак І. В., Пуць О. В. (2012)
Терлига В. С. - Дослідження структурно- та гідрофізичних властивостей полегшених сухих тампонажних сумішей (2012)
Шевчук Г. П. - Підсилення існуючих фундаментів будівель, які знаходяться у критичному стані (2012)
Мельник О. Г. - Проблеми діагностики кредитоспроможності підприємств (2012)
Флейчук М. І. - Особливості післякризового інвестиційного процесу в Україні, Будник А. В. (2012)
Івануса А. В. - Особливості формування ефективної збутової стратегії меблевих підприємств (2012)
Карпук А. І. - Рентна оцінка лісових ресурсів в ринкових умовах (2012)
Важинський Ф. А. - Особливості встановлення цін на послуги соціальної інфраструктури села, Гаврилко П. П., Лалакулич М. Ю. (2012)
Гомонай І. В. - Основні чинники та етапи розвитку банківського інвестування в Україні (2012)
Гончарук І. В. - Становлення ринку цінних паперів в Україні (2012)
Горохівський О. І. - Механізми зниження нелегального обігу лісопродукції (2012)
Дідух Н. М. - Міжнародна конкурентоспроможність малого і середнього бізнесу (2012)
Демчишак Н. Б. - Аналіз стану та динаміки розвитку іпотечного ринку в Україні, Турхан Х. О. (2012)
Дражниця С. А. - Диференціація доходів населення Подільського регіону в сучасних умовах розвитку економіки (2012)
Жмурко Н. В. - Зарубіжний досвід країн європейського союзу у сфері удосконалення системи оподаткування та доцільність його застосування в Україні, Парфенюк І. П. (2012)
Звонар Й. П. - Підходи до формування регіонального механізму підвищення конкурентоспроможності соціально-трудового потенціалу (2012)
Коблик І. І. - Внутрішні державні запозичення: оцінка та перспективи розвитку (2012)
Когут О. І. - Тенденції розвитку світового ринку нафти в період після кризи 2008 року (2012)
Колодійчук А. В. - Застосування комплексного макроекономічного підходу до дослідження понятійно-термінологічної підсистеми "Інноваційний розвиток промисловості" (2012)
Корчун М. О. - Вплив освітньої галузі на забезпечення вітчизняної економіки робочою силою (2012)
Кочеткова Н. В. - Систематизація підходів до оцінки рівня конкурентоспроможності регіону (2012)
Кузьминчук Н. В. - Аналіз зарубіжного досвіду регулювання соціальних і економічних процесів фінансово-бюджетними засобами (2012)
Кульчицький М. І. - Інвестиції в житлово-комунальне господарство як інструмент забезпечення сталого розвитку галузі, Козярик І. В. (2012)
Куницька М. В. -Іляш - Запровадження ринку земель як необхідна умова розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Лапішко З. Я. - Досвід країн європи щодо посткризової стабілізації фінансового сектору (2012)
Міценко Н. Г. - Кредиторська заборгованість торговельного підприємства: проблеми оцінки та управління, Міщук А. І. (2012)
Міщук І. П. - Формування ефективної політики управління товарними запасами торговельного підприємства, Рижкова О. В. (2012)
Маринич І. А. - Деякі підходи до діагностики фінансового стану підприємства в сучасній економіці, Пахольчак Я. Т. (2012)
Масленніков О. Ю. - Кризовий стан підприємства як об'єкт управління, Борищак Ю. І. (2012)
Одрехівський М. В. - Показники оцінки економічної ефективності інновацій (2012)
Піхняк Т. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку малого підприємництва в Хмельницькій області (2012)
Панасенко Д. А. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на світовому ринку озброєння (2012)
Пелех У. В. - Проблеми та перспективи державного регулювання процентних ставок грошового ринку в Україні (2012)
Проскура В. Ф. - Щодо принципів та механізму антикризового управління підприємством, Шкирта Е. В. (2012)
Шоломінська Т. Г. - Валютне співробітництво країн СНД (2012)
Оліфіров О. В. - Аналіз аутсорсингу інтернет-технологій торговельного підприємства, Ликова О. І. (2012)
Смотр О. О. - Застосування системного аналізу при управлінні процесом гасіння лісових пожеж, Грицюк Ю. І. (2012)
Маєвський В. О. - Баланс деревини при розпилюванні колоди на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Максимів В. М. (2012)
Товстенюк О. В. - Діагностика інвестиційної привабливості підприємства з позиції фінансового інвестора (2012)
Флейчук М. І. - Глобалізаційні процеси як джерело міжнародних конфліктів, Притула О. О. (2012)
Карпінський Б. А. - Державотворчий патріотизм нації: оцінювання податкової домінанти (2012)
Білик В. М. - Про створення дистанційного курсу "економіка і організація інформаційного бізнесу" засобами Moodle, Тучковська І. І. (2012)
Захарчин Р. М. - Рейтингування педагогів як складова інноваційних технологій у професійно- освітянській діяльності вищої школи (2012)
Кіндій О. Ю. - Формування основ екологічної антропології: постановка питання з перспективи розуміння понять людської гідності й екологічної свідомості у пізній античності та ранній період візантійській імперії (2012)
Олексів І. Б. - Функціональний підхід до процесу управління знаннями, Михайляк Г. В. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Білий О. - Будівничий уявленої держави (2014)
Скуратівський В. - Містагог національної ідентифікації. Із нотаток про "народознавство" Тараса Шевченка (2014)
Климчук В. - Слова і смисли. Виміри поетичного світу Тараса Шевченка (2014)
Богачов А. - Блага цивілізації (2014)
Добко Т. - Щастя і приємність (2014)
Кірюхін Д. - Відповідальність і справедливість (2014)
Панич О. - Церква – університету: український контекст (2014)
Ібрагімов М. - Філософія спорту в генезі історико-культурологічних студій та у вітчизняних перcпективах (2014)
Чайка Т. - Бесіди з Віленом Горським. Філософський факультет (2014)
Білоножко Є. - Любов – це "бути" (2014)
Волковський В. - 95-річчя НАН України з погляду історії філософії (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Монжен О. - Політичний простір і філософський дискурс. Круглий стіл "Філософської думки", Попович М., Пролеєв С., Йосипенко С., Білий О. (2014)
Култаєва М. - Невеличка екскурсія по філософських ландшафтах Петера Слотердайка (2014)
Слотердайк П. - Нестиснювальне, або нове відкриття протяжного. Теорія ансамблю гордості. Вітґенштайн. Пророцтво по-німецьки (2014)
Малахов В. - Яків голосовкер: погляд з Києва (2014)
Зелінський В. - Між титаном і вепром (2014)
Пасічник І. - Первісне значення естетики. Естетика Баумґартена (2014)
Олексюк С. - Естетичний досвід нового часу: між театром і філософією (2014)
Сирцова О. - Апокрифічна антропологія і філософський трактат "Περι Αρχων" Оригена (2014)
Маслак О. - Тиранія як проблема філософії права та філософії політики (2014)
Єременко О. - Подієві уроки Майдану (2014)
Циба В. - Філософія сенсу як альтернатива метафізиці мови (2014)
Abstracts (2014)
Шашкова Л. - Круглий стіл Українського філософського фонду і кафедри філософії філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, Секундант С., Симчич М., Бугров В., Козловський В. (2014)
Білий О. - Ґлобалізм як ідеологія і ґлобалізація як процес (2014)
Кислюк К. - Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? (2014)
Зимовець Р. - Повага vs солідарність. Ліберальна та комунітаристська стратегії обґрунтування прав людини (2014)
Добко Т. - Апологія цінності за твором Макса Шелера "Формалізм в етиці і матеріальна етика цінностей" (2014)
Кисляковська І. - Переддосвідне знання у науках про природу (2014)
Пустовіт О. - Філософи Пушкін і Ґете: дещо про природу генія (2014)
Корнієнко Н. - Імітація і плаґіат як загроза академічній свободі (2014)
Хома О. - Декартові "Медитації" у новому форматі (2014)
Киричок О. - У Житомирському університеті відбулися VII давньоруські історико-філософські читання (2014)
Abstracts (2014)
Cеминоженко В. П. - Роль науки та інновацій у розвитку енергетики та екології України (2011)
Колєсніков Д. В. - Світовий досвід створення вертикально-інтегрованих структур у державному секторі економіки як елемента системи забезпечення економічної безпеки держави (2011)
Сталинский Д. В. - Основные направления повышения эффективности участия отраслевой науки в инновационном развитии экономики, Фролов В. С. (2011)
Сталинский Д. В. - Комплексное решение проблем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на промышленных предприятиях, Музыкина З. С., Эпштейн С. И., Лапина Л. Т. (2011)
Стусь В. П. - Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промисловому регіоні, Ляшенко В. І. (2011)
Волошин В. С. - Технический базис общества и его экологическая безопасность (2011)
Сталинский Д. В. - Инновационные решения УкрГНТЦ "Энергосталь" по очистке пылегазовыделений на промышленных предприятиях, Швец М. Н. (2011)
Мантула В. Д. - Опыт УкрГНТЦ "Энергосталь" по разработке и внедрению мокрых систем очистки конвертерных газов, Каненко Г. М., Семенов Д. В. (2011)
Шаповалова Н. Г. - Использование пылеугольного топлива на металлургических предприятиях Украины (2011)
Іванов А. М. - Вирішення екологічних проблем при помелі матеріалів у цементному виробництві (2011)
Кошельник А. В. - Методика расчета пластинчатых теплообменников для утилизации тепла отходящих газов высокотемпературных теплотехнических систем, Морозов А. Е. (2011)
Тошинский В. И. - Разработка новой конструкции эффективной энергосберегающей массообменной насадки, Голуб В. Л., Медяник А. В. (2011)
Захарчук В. І. - Екологічні показники біопалив для дизелів, Ткачук В. В., Захарчук О. В. (2011)
Ботштейн В. А. - Перспективные направления повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на предприятиях промышленной и коммунальной сферы, Рудюк А. С., Скоромный А. Л., Шаповалова Н. Г., Бараненко В. С. (2011)
Сталинский Д. В. - Новая технология уничтожения особо опасных отходов, Касимов А. М., Варнавская И. В. (2011)
Андреева Т. А. - Программное обеспечение оценки эффективности использования энергоресурсов с применением сквозной энергоемкости, Литвиненко В. Г., Скоромный А. Л., Cлисаренко А. А. (2011)
Андрианов А. Ю. - Многослойный материал для средств изоляции радиоактивных отходов, Джур Е. А., Кулик А. В. (2011)
Скоромный А. Л. - Информационное обеспечение расчета технико-экономических показателей комплекса для утилизации изношенных автомобильных шин методом термохимической деструкции, Андреева Т. А., Синозацкий А. М. (2011)
Міщенко В. С. - Удосконалення системи класифікації відходів і засади українського LIST OF WASTES (2011)
Мальков А. А. - Диагностика состояния газотурбинных установок на основании результатов исследований температур и экологических параметров продуктов сгорания (2011)
Спирина С. В. - Разработка унифицированных экспресс-методов анализа стали и чугуна на содержание фосфора, кремния и хрома, Гриценко Н. Н., Снежко Е. А. (2011)
Сковорода Г. - Вхідні двері до християнської доброчесності (2014)
Сирцова О. - Анаксагор Клазоменський і "Fabula de Tantalo" Григорія Cковороди (2014)
Кашуба М. - Моральні вчення Цицерона і Плутарха у трактуванні Григорія Сковороди (2014)
Чернишов В. - Григорій Сковорода як читач "De consolatione philosophiae" Северина Боеція (2014)
Ушкалов Л. - Сковорода і візантійське богослів’я (2014)
Бартоліні М. Ґ. - Cковородинський трактат "Убуждшеся видѣша славу егω": роль біблійних цитат та патристичної гомілійної традиції для визначення його риторичної функції (2014)
Чорноморець Ю. - Християнський платонізм Григорія Сковороди (2014)
Шевченко В. - Г. Сковорода і префіґуральна екзегеза Біблії (2014)
Бойченко М. - Гідність, цілісність і успішність: академічні та громадянські чесноти (2014)
Захарченко М. - Дискусія Джона Ролза та Юрґена Габермаса: щодо процедуралізму та субстанціалізму в дорадчій моделі демократії (2014)
Abstracts (2014)
Вимоги до авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Анализ современных технических решений систем улавливания и очистки технологических газов и неорганизованных выбросов крупнотоннажных электросталеплавильных печей, Швец М. Н. (2010)
Щербань М. Г. - Еколого-гігієнічна концепція охорони верхв’я ріки Сіверський Донець у співробітництві з Росією, Мясоєдов В. В., Васенко А. Г., Колпакова Т. М., Савченко В. М., Шевченко О. О. (2010)
Орел Д. С. - Імовірнісна оцінка ризику забруднення атмосфери на прикладі теплової електростанції (2010)
Мальований М. С. - Комплексна стратегія попередженя забрудненя навколишнього середовища сульфідвмісними стоками, Ріпак Н. С., Ільків І. М. (2010)
Сталинский Д. В. - Реконструкция газотводящих трактов 160-тонных конвертеров на работу без дожигания моноксида углерода, Рыжавский А. З., Братова Т. П., Семенов Д. В., Романов Д. В. (2010)
Дунаев А. В. - Модернизация системы золоулавливания и опытно-промышленная установка сероочистки Луганской ТЭС, Ганжа Г. Ф., Лавошник А. С., Амшарина Г. И. (2010)
Сидоренко И. Г. - Разработка технологии переработки шламов гальванических производств, Загоровский Г. М., Лобанов В. В. (2010)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс АСУ ТП газоочистки ферросплавных печей на платформе GE Fanuc, Базюченко С. П., Пирогов А. Ю., Пироженко А. А., Панасовский А. Л. (2010)
Мантула В. Д. - Анализ работы мокрых газоочисток с новыми конструкциями труб Вентури, Каненко Г. М., Миллер Е. А., Семенов Д. В. (2010)
Грайворонская И. В. - Выявление сорбционных свойств ферросплавных шлаков в зависимости от их структуры и состава (2010)
Бутенко Э. О. - Сорбционное удаление токсичных соединений из промышленных сточных вод при помощи слоистых двойных гидроксидов, Капустин А. Е. (2010)
Лавошник А. С. - Преимущества применения сухого аддитивного способа десульфуризации дымовых газов ТЭС, Федорус Д. В., Семенов Д. В. (2010)
Шендрик Т. Г. - Пути решения проблемы шлакования при сжигании шламов и антрацитового штыба в условиях работы котла ЦКС Старобешевской ТЭС, Симонова В. В., Дедовец Д. И. (2010)
Сталинский Д. В. - Пути повышения эффективного использования вторичных энергоресурсов (топливных газов) металлургического производства, Банников Ю. Г., Трофимов А. П., Паламарчук Н. И. (2010)
Сталинский Д. В. - Определение рациональных конструктивных параметров реактора термохимической деструкции изношенных автомобильных шин, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2010)
Паранчук Р. Я. - Система багатокритеріальної адаптивної оптимізації електротехнологічної ефективності плавлення сталей у дугових печах на основі принципів нечіткого керування (2010)
Касимов А. М. - О необходимости корректировки системы классификации промышленных отходов, Щербань Н. Г. (2010)
Волошин В. С. - Особенности отходообразования при использовании тарно-упаковочных, расходных материалов и предметов одноразового применения (2010)
Вашкулат Н. П. - Санитарно-гигиеническая оценка отходов литейного производства, Коваль Н. М., Черевко Е. М. (2010)
Сталинский Д. В. - Актуальность разработки новых нормативных документов для проектирования современных систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Лобанов В. И., Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2010)
Коваленко Г. Д. - Екологічний стан грунту та сільськогосподарської рослинності зони спостереження ВП "ЮЖНО-УКРАЇНСЬКА АЕС", Сегеда С. О. (2010)
Ходанен Т. В. - Плоская задача для пьезоэлектрического/пьезомагнитного биматериала с электроизолированной магнитнопроницаемой межфазной трещиной, Лобода В. В. (2010)
Швайко Н. Ю. - Эффект Фейгена и его описание теорией пластичности, основанной на концепции скольжения (2010)
Александров А. И. - Метод нелинейных граничных интегральных уравнений для решения пространственных контактных задач о взаимодействии упругих тел при наличии трения (2010)
Антоненко Н. М. - Узагальнення методу функцій податливості на випадок плоскої деформації багатошарової основи при наявності дотичних і нормальних пружних зв'язків між шарами, Величко І. Г. (2010)
Черняков Ю. А. - Устойчивость трехмерных упруго-вязкопластических тел, Тесленко Д. К., Шнейдер В. П., Гончаренко А. В. (2010)
Остапенко В. А. - Поле перемещений в стержне переменной длины, возмущаемом инерцией груза (2010)
Рахманов С. Р. - Динамические явления в очаге деформации в процессе прошивки трубной заготовки на прошивном прессе (2010)
Куземко В. А. - Разрушение пластины с трещиной нормального отрыва, подкрепленной ребрами жесткости, Дедик М. О. (2010)
Блюсс Б. А. - Математические модели процессов гидромеханизации, Семененко Е. В., Криль С. И. (2010)
Абрамовский Е. Р. - Аэрология объектов городской застройки в расчетах загрязнения воздушной среды (2010)
Гоман О. Г. - Определение скорости газа в трубопроводе при помощи ультразвуковых измерителей, Давыдов В. И., Романовский Ю. К., Шипилов Ю. Т. (2010)
Перехрест В. І. - Про структури планетарних вихорів і закономірності їх обертання, Осипчук М. М. (2010)
Долгов А. С. - Кинетика поверхностного монослоя, Стеценко Н. В. (2010)
Елисеев В. И. - Массообмен в электрохимической ячейке свинцового аккумулятора, Томасон И. Р. (2010)
Елисеев В. И. - Массообмен в электрохимической ячейке, находящейся в поле переменного напряжения, Давидсон В. В. (2010)
Егоров Е. В. - Фильтрационная модель распространения загрязняющих примесей в атмосфере городских лабиринтов, Лычагин Н. Н. (2010)
Тарасов С. В. - Математическое моделирование поля течения вокруг одиночной лопасти Н ротора Дарье, Яскевич Э. П., Редчиц Д. А., Костюков И. Ю. (2010)
Пилипенко А. А. - Численное моделирование автоколебаний скачка уплотнения на профиле NACA 0012 (2010)
Кныш Л. И. - Особенности расчёта поля скорости при течении вязкой несжимаемой жидкости в каналах полукруглой формы, Давыдов В. И. (2010)
Клим В. Ю. - Математическая модель диссипативного разогрева и определение температурных полей тел при циклическом нагружении (2010)
Бобылёв А. А. - Задача о контактном взаимодействии упругого тела с выпуклым нагретым штампом (2010)
Бистрицький Є. - Круглий стіл "Філософської думки", Бондар А., Галушко К., Єрмоленко А., Єрмоленко В., Кебуладзе В., Пролеєв С., Чорноморець Ю. (2014)
Єрмоленко В. - Рідинні ідеології: Україна, Росія і нове століття (2014)
Грабовська І. - Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики (2014)
Бондаревська І. - Пам’ятати і забувати. Есе про політику пам’яті (2014)
Іщенко Ю. - Концептуалізація життя: дискурсивний підхід (2014)
Карівець І. - Філософія і філософська освіта (2014)
Астаф’єв А. - Ґлобальна культура та соціальний порядок у концепції "сплощення світу" Томаса Фридмана (2014)
Стратій Я. - Твори Григорія Сковороди німецькою, Йосипенко С. (2014)
Дахній А. - Нова книга про Гайдеґера: довідник за "гамбурзьким рахунком" (2014)
Abstract (2014)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2014 року (2014)
Приходько О. А. - Чисельне моделювання вільноконвективного руху в двовимірних замкнених областях довільної форми, Сєрко О. П. (2009)
Пилипенко А. А. - О значениях критического числа Маха набегающего потока при трансзвуковом обтекании аэродинамических профилей (2009)
Редчиц Д. А. - Аэродинамика ротора Савониуса (2009)
Елисеев В. И. - Некоторые закономерности прохождения электрических токов в диффузионных слоях слабо концентрированных электролитов, Давидсон В. В. (2009)
Кныш Л. И. - Применение метода статистических испытаний для расчета облученности приемника тепла концентрированным потоком солнечной энергии, Давыдов В. И. (2009)
Абрамовский Е. Р. - Математическое моделирование городской подстилающей поверхности в расчетах распространения воздушных загрязнений, Загний О. А. (2009)
Русакова Т. И. - Расчет вихревых структур и поля скоростей при отрывном обтекании тонкого профиля (2009)
Губін О. І. - Математичне моделювання теплових процесів в областях з рухомими межами (2009)
Босенко Т. М. - Математическое моделирование и исследование решений задач теплопрводности для составных тел с учетом тепловой "памяти" (2009)
Созин Ю. А. - К вопросу о фазовом эффекте пульсирующей теплоотдачи (2009)
Лабуткина Т. В. - Метод долгосрочного прогноза механических конфликтов между орбитальными объектами с корректируемыми траекториями (2009)
Чистяк В. И. - Применение энергетического критерия разрушения к исследованию предельного равновесия пластины, ослабленной двоякопериодической системы трещин (2009)
Зеленский А. Г. - Метод подвійних тригонометричних рядів в аналітичній теорії нетонких фізично нелінійних пологих оболонок (2009)
Гоман О. Г. - Моделирование процессов прессования труб с примененем технологической смазки, Рахманов С. Р., Швайка Н. В. (2009)
Рахманов С. Р. - Особенности процесса обтекания оправки металлом на прошивном стане трубопрокатного агрегата, Нестерук И. Г. (2009)
Криль С. И. - Уравнение Бернулли для неустановившегося движения суспензии в трубах, Семененко Е. В., Берман В. П. (2009)
Резюме (2009)
Товажнянський Л. Л. - Національному технічному університету "Харківський політехнічний інститут" – 125 років (2010)
Сталинский Д. В. - Повышение надежности газоочистного оборудования путем оптимального выбора материалов для его изготовления, Рудюк А. С., Азаркевич А. А., Вакула Л. А., Краснопольский В. М. (2010)
Щербань Н. Г. - Биохимические механизмы структурно-функциональных нарушений в организме экспериментальных животных под влиянием токсических химических веществ, Мясоедов В. В., Шевченко Е. А., Кривонос К. А., Васенко А. Г. (2010)
Кузнецова Л. Н. - Комплексное решение технологических и экологических задач при модернизации обжиговой машины ОК-306-1 ОАО "Северный горно-обогатительный комбинат", Гавриш Ю. С., Петухов А. В., Руденко Ю. М., Посохов А. В. (2010)
Серебрянский Д. А. - Двухступенчатая очистка газов от прокалочной печи кокса в центробежных фильтрах (2010)
Гурин А. А. - Природоохранные технологии пылеподавления на хвостохранилищах горно–металлургического производства, Домничев Н. В., Ляшенко В. И. (2010)
Эпштейн С. И. - Исследования по флокуляционной обработке воды оборотного цикла газоочисток конвертеров, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Прокопенко А. В., Доброскок С. А. (2010)
Ботштейн В. А. - Основные направления повышения энергоэффективности термического оборудования, Рудюк А. С., Соленый В. К., Бараненко В. С. (2010)
Тамаркина Ю. В. - Буроугольные адсорбенты для улавливания экотоксикантов из водных и воздушных сред, Шендрик Т. Г. (2010)
Эпштейн С. И. - Методика сравнительной оценки эффективности реагентов-ингибиторов накипеобразования, Василенко В. С., Музыкина З. С., Щербак Ю. А. (2010)
Горбань Н. С. - Зменшення негативного впливу дощових стічних вод на водні об’єкти шляхом контролю та управління накопиченням твердих часток на поверхні міських водозборів, Хват В. М., Хват А. В. (2010)
Воронич О. Л. - Очистка та освітлення промислових стічних вод методом коагуляції та окислення гіпохлоритом натрію, Курта С. А. (2010)
Сталинский Д. В. - Рециркуляция агломерационных газов и использование тепла нагретого воздуха от охладителей агломерата, Банников Ю. Г., Шаповалова Н. Г. (2010)
Крикунов Б. П. - Внедрение энергосберегающих и природоохранных технологий в ходе технического перевооружения ЗАО "Донецксталь" – металлургический завод" (2010)
Пройдак Ю. С. - Экспериментальная оценка класса опасности пыли электрофильтров газоочистки электросталеплавильного цеха ОАО "Молдавский металлургический завод", Камкина Л. В., Стовба Я. В., Перескока В. В., Савьюк А. Н., Деревянченко И. В., Емец Н. А., Шевченко А. А. (2010)
Тошинский В. И. - Ресурсосберегающ ая технология получения нового азотно-фосфорного серосодержащего удобрения "СУПЕРАГРО" NPS 10:40:5, Клименко Р. Н., Дудка С. В. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності агрегатів синтезу аміаку шляхом мінімізації витрати природного газу, Тошинський В. І. (2010)
Перетятько Р. А. - К вопросу о расчете удельных затрат топливно-энергетических ресурсов при производстве чугуна, Скоромный А. Л., Каневский А. Л., Слисаренко А. А. (2010)
Ольховская Л. Н. - Технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для оборудования по обработке поверхности металлов электролитическим или химическим способами, Мантула В. Д., Дамрин В. Я., Пиковец Г. А., Федорус Д. В., Сидоренко Е. А. (2010)
Мазилов А. В. - Современные требования к нормированию радиационных рисков, Сосипатров М. В., Ткаченко В. Н., Мазилова Ю. А., Колосенко В. В. (2010)
Макара О. В. - Механізм державно-приватного партнерства як необхідна умова зміцнення економічної безпеки (2013)
Краус Н. М. - Інноваційний процес як основа формування механізму інноваційної інфраструктури: інституціональний аспект (2013)
Чайка Ю. М. - Галузеві трансформації економіки України (2013)
Брижань І. А. - Моделювання екологічних наслідків розвитку промисловості (2013)
Корніяка А. О. - Шляхи вдосконалення системи навчання у сфері гостинності, Голікова Т. П. (2013)
Клименко В. І. - Забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки на основі потенціалу кредитних спілок, Кібенко К. С. (2013)
Таран-Лала О. М. - Засоби реалізації головної і функціональної цілей системи (2013)
Бєловолова Н. Н. - Комунікативні зв’язки підприємств машинобудування у процесі управління маркетинговою діяльністю (2013)
Любимов В. І. - Методика оцінки соціальної та комерційної ефективності інвестиційних проектів (2013)
Денисюк О. В. - Аналітичне забезпечення розвитку управлінських компетенцій підприємства (2013)
Максименко І. Я. - Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств (2013)
Пекшин C. В. - Теоретико-методичні підходи до визначення ефектів ресурсозберігаючих заходів підприємств машинобудування (2013)
Порожняк О. О. - Стратегічна позиція підприємства як результат ефективних управлінських рішень, Кошарна П. С. (2013)
Черниш І. В. - Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної галузі полтавської області (2013)
Тужилкіна О. В. - Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2013)
Бабенко О. М. - Формування конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та застосування лідерства в управлінні як конкурентної переваги (2013)
Полiщук О. М. - Сучасні методи статистичного спостереження за процесом паркування у містах (2013)
Вараксіна О. В. - Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення (2013)
Краснокутська Н. С. - Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування, Бубенець І. Г. (2013)
Савчук Н. В. - Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування (2013)
Рябенков О. В. - Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємств (2013)
Шиндер О. В. - Теоретичні основи економічного механізму функціонування регіональної банківської системи (2013)
Андрущенко О. Ю. - Фінансовий механізм забезпечення санаційної спроможності суб’єктів підприємництва промислової галузі (2013)
Євдокимов В. В. - Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента, Нестеренко О. О. (2013)
Біляченко О. Л. - Теорія матеріальних результатів виробничого процесу: обліково-технічне зіставлення (2013)
Куцик П. О. - Особливості ідентифікації нематеріальних активів у банківському секторі (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Огляд наукових позицій на сутнісну характеристику терміна "діагностика підприємства" (2013)
Виноградова М. О. - Посадова інструкція аудитора як інструмент професійної діяльності (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Тенденції розвитку професійної освіти в Україні (2013)
Евдокимов Д. В. - Анализ тенденций развития современного математического и численного моделирования, Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2009)
Капустян О. В. - Про додатні розв'язки рівняння реакції дифузії з правою частиною типу Каратеодорі, Данілов В. Я. (2009)
Когут О. П. - Про стійкість до збурень області одного класу задач оптимального керування (2009)
Museyko O. - On the existence of H1-solutions to certain image registration problems (2009)
Капустян В. Е. - Задачи с минимальной энергией для параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями, Лазаренко И. С. (2009)
Kogut P. I. - Topological aspects in vector optimization, Manzo R., Nechay I. V. (2009)
Остапенко В. А. - Вторая краевая задача для телеграфного уравнения в полубесконечной области (2009)
Balanenko I. G. - On the existence of weak optimal BV-controls in coefficients for linear elliptic problems, Kogut P. I. (2009)
Довженко А. В. - Напівнеперервна знизу регуляризація відображень, які діють у частково упорядкований за конусом нормований простір (2009)
Сясєв А. В. - Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні, Щербіна І. В. (2009)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных математических описаний (2009)
Божанова Т. А. - Про існування ефективних розв'язків задачі векторної оптимізації транспортного потоку на мережі (2009)
Остапенко В. А. - Первая краевая задача для телеграфного уравнения в ограниченной области (2009)
Реферати (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
Сталинский Д. В. - Эффективные системы водоснабжения, очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2012)
Спирина С. В. - Объемы образования парниковых газов при производстве марганцевого агломерата на предприятиях Украины, Бугаенко М. Н., Страдомский Г. Д., Кащин А. А. (2012)
Большаков В. И. - Методические основы обеспечения промышленной безопасности металлургических предприятий, Тубольцев Л. Г., Голубых Г. Н. (2012)
Пирогов А. Ю. - Разработка, поставка и пуск в эксплуатацию водоохлаждаемой пылеосадительной камеры для интенсивно работающей электросталеплавильной печи ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Зимогляд А. В., Глита О. М., Гонтарев А. С., Гонтарев М. С. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка газовых выбросов ТЭС от оксидов серы, Лавошник А. С. (2012)
Кожан А. П. - Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов с применением сорбента на основе терморасширенного графита, Дмитриев В. М., Стративнов Е. В., Рябчук В. С., Бондаренко О. Б. (2012)
Тошинский В. И. - Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта до экологически безопасного уровня, Назарян М. М., Демидова Ю. Е. (2012)
Сталинский Д. В. - Сухая очистка аспирационных выбросов от марганецсодержащей пыли на ПАО "Никопольский завод ферросплавов", Пирогов А. Ю., Петров Ю. Л., Лысенко Г. В., Швец М. Н., Винокурова Н. А. (2012)
Мантула В. Д. - Исследования процессов образования отложений пыли в аппаратах газоочистки и тягодутьевом оборудовании кислородных конвертеров, Спирина С. В., Чалый Л. Г., Кулик В. С. (2012)
Сталинский Д. В. - Выбор оптимального варианта реконструкции газоотводящих трактов 160-тонных конвертеров, Рыжавский А. З., Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2012)
Сталінський Д. В. - Інвентаризація викидів вуглекислого газу при виробництві чавуну і сталі в Україні, Варга І. І., Мантула В. Д., Шліхта В. М., Панченко Г. Г., Скоромний А. Л., Каневський О. Л. (2012)
Помаз С. Л. - Подпитка оборотных циклов водой улучшенного качества – эффективный путь минимизации негативного воздействия металлургических предприятий на окружающую природную среду, Москальцова М. А. (2012)
Пшемыский Г. Ф. - Сокращение использования природного газа за счет перевода известково-обжиговых печей на твердое топливо, Компанец В. В. (2012)
Стельмаченко С. Ю. - Повышение энергоэффективности и экологической безопасности коксохимических предприятий с внедрением установки сухого тушения кокса производительностью 160 т/час по коксу, Кинякин П. П. (2012)
Елышева Е. В. - Создание энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи, Погожих С. В. (2012)
Cталинский Д. В. - Внедрение технологии выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере – эффективный путь ресурсосбережения при производстве и эксплуатации транспортного металла, Ботштейн В. А., Рудюк А. С., Гахеладзе Г. С., Азаркевич А. А., Антоненко А. В., Дурасов А. В. (2012)
Остроушко А. В. - К вопросу рециклинга металлургических шлаков как одного из направлений эколого-экономического и инновационного развития предприятий ГМК, Алешин А. А., Алешина В. А. (2012)
Коваленко М. С. - Расположение, основные направления и оценка влияния накопителей сточных вод на поверхностные водные объекты, Полозенцева В. А. (2012)
Васенко О. Г. - Комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Лопань у Харківській області, Рибалова О. В., Коробкова Г. В. (2012)
Белозеров В. Е. - Гомоклинические и гетероклинические орбиты квадратичных систем дифференциальных уравнений, Белозеров А. В. (2010)
Museyko O. V. - Non-rigid registration of medical image data with incomplete information, Leugering G., Hastreiter P. (2010)
Дидинский А. В. - Асимптотический анализ системы уравнений Онзагера, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2010)
Balanenko I. G. - H-optimal control In coefficients for dIrichlet parabolic problems, Kogut P. I. (2010)
Осипчук М. М. - Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору, Перехрест В. I. (2010)
Остапенко В. А. - Асимптотическое разложение решений нелинейных задач фильтрования с переменными параметрами фильтров (2010)
Богомаз В. Н. - Необходимые условия экстремума в задаче оптимизации механической вибросистемы (2010)
Остапенко В. А. - Периодическое общее решение неоднородного уравнения Хилла (2010)
Гоцуленко В. В. - Асимптотично субоптимальні керування системою Бенара в узагальненій чарунці Куетта при її перфорації тонкими циліндрами (2010)
Божанова Т. А. - Скаляризація однієї задачі векторної оптимізації для транспортного потоку на мережі (2010)
Меньшиков Ю. Л. - Обратная задача для плоского течения жидкости (2010)
Реферати (2010)
Вихідні дані (2010)
Паниотто В. - Игорь Семенович Кон: фото, комментарии, переписка (2011)
Кон М. - Слово в дань уважения к Игорю Кону (2011)
Головаха Е. - Теперь одиноки мы... (2011)
Генов Н. - Восточная Европа как лаборатория социальных наук (2011)
Лейн Д. - Гражданское общество в старых и новых государствах-членах ЕС. Идеология, институции и продвижение демократии (2011)
Вахштайн В. - Пост-постсоветская социология: конец первого акта (2011)
Арсеенко А. - Что такое неолиберализм в контексте ¬современной "экономикс” и экономики (2011)
Малюк А. - Экономико-социологическая концепция К.Поланьи как теоретико-методологическая основа социально-критического исследования неолиберальной глобализации (2011)
Нельга А. - Социологический взгляд на этнорелигиозный фактор формирования политической нации в Украине (2011)
Докторов Б. - Победит ли Барак Обама в 2012 году? (2011)
Мельников А. - Экзистенциальный поворот в современной социологии (2011)
Экзистенциальная социология в лицах: Интервью с Марселем Болль де Балеем (2011)
Регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: виртуальный круглый стол (2011)
Головаха Е. - Интернет-коммуникация социологов: комментарий к материалам круглого стола (2011)
Бурлачук В. - Что видит социология? (2011)
Памяти Наталии Гасаненко (2011)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Костенко Н. - Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа (2010)
Лейн Д. - "Кольорова” революція як політичний феномен (2010)
Савельєв Ю. - Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в ґлобальному світі (2010)
Дубровський В. - Рушійні сили небажаних реформ: уроки українського перехідного періоду, Ширмер Я., Грейвс-Третій В., Головаха Є., Гарань О., Павленко Р. (2010)
Рахманов О. - Первинне нагромадження капіталу як соціальний феномен (2010)
Резнік В. - Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації леґітимації приватної власності (2010)
Коржов Г. - Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці (2010)
Коваліско Н. - Домінантна кон’юнкція у вивченні стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерні відносини в українській родині (2010)
Погрібна В. - Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів (2010)
Яковенко Ю. - З приводу питання про місце професіоналізму в предметі соціології (2010)
Литвиненко І. - Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу (2010)
Бурлачук В. - Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук про суспільство у розробленні стратегії економічного і соціального розвитку України та її політичного устрою (2010)
ВАК України інформує… (2010)
Степаненко В. - Зв’язки з громадськістю як наука, мистецтво і соціально відповідальна практика (2010)
Репка М. - Візуалізація як соціологічний метод дослідження соціальної реальності (2010)
Анатолію Ручці — 70 років (2010)
Танчер В. - Які наші роки! До 70-річчя Анатолія Олександровича Ручки (2010)
Вітаємо з ювілеєм Валентина Івановича Тарасенка (2010)
Вячеслав Михайлович Ковтуненко – выдающийся ученый и конструктор ракетно-космической техники (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Давидсон Вениамин Евгеньевич (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Котельникова А. С. - Распространение и взаимодействие уединенных волн с береговыми склонами, Никишов В. И., Олексюк В. В., Сребнюк С. М. (2011)
Перехрест В. І. - Закон планетарних відстаней у вихровій теорії планетарних систем (2011)
Перехрест В. І. - Про закон ізохронності обертання у планетарних вихорах і планетарних системах, Осипчук М. М. (2011)
Кравец Е. В. - Структура вихреобразования при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном с открытым межторцевым пространством (2011)
Егоров Е. В. - Расчет распространения загрязнения примесей в атмосфере городского лабиринта, Лычагин Н. Н. (2011)
Катан В. А. - Математическое моделирование ударного взаимодействия несжимаемой жидкости и твердого тела, плавающего на ее поверхности (2011)
Абрамовский Е. Р. - Аэродинамические и энергетические характеристики ступенчатой лопасти горизонтально-осевого ветродвигателя, Варшавская И. Г., Кукушкин В. И. (2011)
Кирия Р. В. - Истечение сыпучей среды из бункера с различным расположением выпускного отверстия (2011)
Черников Д. О. - Генерация волн подвижками донной поверхности (2011)
Гоман О. Г. - Об одном подходе к решению задачи Коши–Пуассона для слоя жидкости конечной глубины, Тихая Е. А. (2011)
Козлова Е. В. - О некоторых особенностях граничных интегральных уравнений в задачах гидродинамики, Козлова О. В. (2011)
Кныш Л. И. - Методика расчёта облученности трубчатого приемника тепла в составе солнечной энергетической системы с параболо-цилиндрическим концентратором, Давыдов В. И. (2011)
Елисеев В. И. - Динамика поверхности жидкости при подаче газового потока через вертикальную заглубленную фурму, Рузова Т. А., Толстопят А. П., Флеер Л. А., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2011)
Елисеев В. И. - Ионообмен в дисперсионных средах, находящихся в поле переменного напряжения, Давидсон В. В. (2011)
Шевчук В. А. - Расчет температурных напряжений в телах с тонкими многослойными покрытиями (2011)
Гинкул С. И. - Разработка режимов нагрева металла при переменной массе заготовок в методической печи, Подобед Ю. В. (2011)
Евдокимов Д. В. - Численное моделирование роста биологических структур, Поляков Н. В., Сербиченко Д. Н. (2011)
Терещенко Д. В. - Итерационный метод идентификации трещины на границе раздела двух материалов, Лобода В. В. (2011)
Дьяченко Н. Н. - Контакт в условиях частичного проскальзывания параболоидного штампа и шероховатого полупространства с экспоненциальным законом деформирования шероховатости, Шашкова Е. В. (2011)
Антоненко Н. М. - Моделювання відкритої тріщини між шаром та абсолютно жорсткою півплощиною, Величко І. Г. (2011)
Остапенко В. А. - Краевые задачи об упругих перемещениях в канатах подъемных механизмов с учетом трения каната о барабан (2011)
Сокол Г. И. - Волновые процессы в воздушных полостях башни ветроагрегатов с учётом нелинейных эффектов, Тузниченко Т. В. (2011)
Самедов А. С. - Расчетные методы тепловой защиты элементов авиационных газотурбинных двигателей (2011)
Титул, зміст (2013)
Касич А. О. - Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку, Яковенко Я. Ю. (2013)
Маркович І. Б. - Збалансування національних і глобальних пріоритетів: актуальні виклики українській економіці (2013)
Кондратенко Н. О. - Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, Гусак Ю. В. (2013)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти (2013)
Попов О. Є. - Обґрунтування вибору організаційної форми державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів регіонального інфраструктурного розвитку, Каркальова П. І. (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати ринку праці як фактор гальмування економічного розвитку в трансформаційній економіці та шляхи їх мінімізації (2013)
Тюленєва Ю. В. - Нормативно-правова база регулювання процесів злиття та поглинання підприємств України (2013)
Бабина О. Є. - Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу, Карпенко О. О. (2013)
Золотых И. Б. - Целенаправленность и проблемы развития технопарков при формировании экономики знаний в Украине и России, Жернов Е. Е., Жернова Н. А. (2013)
Гамбаров Л. А. - Оптимизация производства, распределения и поставок электроэнергии в условиях энергорынка Украины, Шевченко С. В., Чернышева Н. П. (2013)
Кузьмін О. Є. - Ідентифікація площ функціональних ділянок складу виробничих запасів, Мельник О. Г., Ганас Л. М. (2013)
Тимохин В. Н. - Дискретно-событийное моделирование конвейерных линий, Подскребко А. С. (2013)
Якимова Л. П. - Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму (2013)
Соколовський Д. Б. - Моделювання "горизонтальної" взаємодії економічних агентів за допомогою набору ігор (2013)
Мельник Г. В. - Моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі (2013)
Цехла С. Ю. - Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения, Бурлай М. Н. (2013)
Кашуба Я. М. - Гармонія структури в забезпеченні життєздатності підприємництва (2013)
Ковалевська А. В. - Визначення факторів впливу на рівень економічної безпеки малих підприємств України, Поспєлов О. В. (2013)
Андренко О. А. - Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону (2013)
Газуда Л. М. - Порівняльна інтегральна оцінка інвестиційно-інноваційного потенціалу деревообробної промисловості Закарпаття, Хаустова К. М. (2013)
Ергин С. М. - Альтернатива стратегического развития регионов, не связанная с международной конкуренцией (2013)
Педченко Н. С. - Удосконалення механізму оподаткування нерухомого майна в контексті формування бюджетного потенціалу регіону, Ігнатенко В. Ю. (2013)
Чурсіна Н. М. - Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті збалансування структури ринку робочої сили (2013)
Гриньова В. М. - Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості, Мисько Н. В. (2013)
Калетнік Г. М. - Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід, Гончарук Т. В. (2013)
Даніалі П. - Розвиток підприємницької діяльності переробної галузі в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2013)
Червякова В. В. - Формування комбінованої бізнес-моделі підприємства автосервісу в умовах контролінгу (2013)
Моргачёв И. В. - Связь научно-технических систем с сельскохозяйственными предприятиями (2013)
Коняхіна Т. В. - Нормативно-правове забезпечення реалізації економічного механізму природокористування (2013)
Климчук С. А. - Наука "енвіроніка" – домінантний вектор стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2013)
Міняйло В. П. - Методологічні засади контролю закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (2013)
Аведян Л. Й. - Аспекти розвитку системи соціальних послуг Пенсійного Фонду України (2013)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні (2013)
Коба Н. В. - Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації (2013)
Хазах К. О. - Проблеми та перспективи розвитку соціального партнерства з регулювання заробітної плати в Україні (2013)
Борданова Л. С. - Концептуальні засади регулювання процесу працевлаштування молоді на регіональному ринку праці (2013)
Ковбатюк М. В. - Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2013)
Коюда В. О. - Методичний підхід до оцінки антикризової стійкості підприємства, Костіна О. М. (2013)
Строкович Г. В. - Підхід до трактування розвитку підприємства з позицій якості (2013)
Мултанівська Т. В. - Розробка підходу до вдосконалення організації аудиторського процесу, Воінова Т. С. (2013)
Рядська В. В. - Розвиток уявлень про зміст аудиту (2013)
Дашкевич О. Ю. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – основа ефективного контролю витрат у цілях оподаткування (2013)
Губарєва І. О. - Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ), Огородня Є. М. (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансова стійкість та її підтримання у фінансовому секторі економіки: міжнародний і національний контекст (2013)
Ковтун О. А. - Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація (2013)
Молдавська О. В. - Аналіз банків з іноземним капіталом, Кіях Ю. В. (2013)
Портна О. В. - Сукупний фінансовий потенціал країни: системний підхід (2013)
Возна Л. Б. - Оцінка угод злиттів та поглинань банків в умовах посилення конкуренції (2013)
Катроша Л. В. - Моніторинг як перспективний метод державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2013)
Максімова М. В. - Теоретичні аспекти визначення готовності банку до впровадження контролінгу (2013)
Мезіна О. Є. - Необхідність створення та функціонування Авіаційного страхового бюро України (2013)
Зайцева І. П. - Перспективи використання сучасних моделей бюджетування у вітчизняних банках (2013)
Зосимова Ж. С. - Заходи щодо реалізації антикризової стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2013)
Галіцин В. К. - Концептуальні засади моніторингу, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Калиниченко М. П. - Адміністрування в маркетинговому управлінні промисловим підприємством (2013)
Мозговая Л. А. - Методическое обеспечение оценки и определения возможности возникновения корпоративных конфликтов, Котов А. Н. (2013)
Павленко І. Г. - Клієнтоорієнтований підхід до управління маркетинговою взаємодією готелю (2013)
Соломянюк Н. М. - Вирівнювання маркетингу та продаж на підприємстві (2013)
Ситник Г. В. - Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2013)
Науменко М. О. - Стратегічний управлінський облік та збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами, Черкашина М. В. (2013)
Ткаченко С. А. - Методологія проектування та впровадження підсистеми обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань (2013)
Даніалі Ф. - Системність управління малими підприємствами громадського харчування (2013)
Цимбалюк О. В. - Організаційно-методичний механізм управління технічними ризиками (2013)
Сорока М. І. - Дендрофлора Лазурного берега Франції (2012)
Гриник Г. Г. - Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських яличників Українських Карпат (2012)
Геник Я. В. - Склад і структура газонів парків Львова, Марутяк С. Б. (2012)
Денисова Г. В. - Історичні аспекти досліджень фітоценозів палацово-паркових комплексів України (2012)
Омелянчук В. В. - Штучне лісовідновлення соснових деревостанів в умовах Українського Полісся, Вишневський А. В. (2012)
Слободян П. Я. - Локалізація осередків стовбурових шкідників і кореневих гнилей в ялинниках Українських Карпат (2012)
Калиновський Н. В. - Різноманіття та чисельність ґрунтових безхребетних лісової підстилки різних типів лісу Центрального Полісся, Гузій А. І. (2012)
Ткачук Л. В. - Просторовий фактор раціонального землекористування (2012)
Кратюк О. Л. - Екологічна характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Солоненко А. М. - Особливості озеленення баз відпочинку на північно-західному узбережжі Азовського моря, Мальцева І. А., Подорожний С. М., Бредіхіна Ю. Л. (2012)
Сопушинський І. М. - Морфологічні ознаки бука лісового (Fagus sylvatica L.) із завилькуватою деревиною (2012)
Гриб В. М. - Природне поновлення сосни на зрубах, Іщик А. А. (2012)
Василишин Р. Д. - Структура фітомаси лісових біоценозів Карпатського національного природного парку, Бокоч В. В., Василишин О. М., Терентьєв А. Ю. (2012)
Солодкий В. Д. - Стан та перспективи популяції Bison bonasus L. на території дп "Сторожинецьке лісове господарство", Масікевич Ю. Г., Заячук В. Я. (2012)
Величко О. І. - Фракційний склад білків у органах рослин сої, адаптованих до умов нафтозабрудненого ґрунту (2012)
Головко О. В. - Розподіл валового запасу 137Cs у мезотрофній лісоболотній екосистемі Західного Полісся України (2012)
Кічура А. В. - Оцінка якості об'єктів і територій природно-заповідного фонду на ландшафтній основі (2012)
Савчук О. Я. - Концептуальні підходи до уточнення поняття "еко-інновації", Яворська Н. П. (2012)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічних ризиків для управління екобезпеки природних і антропогенних геосистем, Мокрий В. І. (2012)
Білей П. В. - Методика дослідження фільтраційного сушіння пакета шпону, Микичак Б. М., Кіндзера Д. П. (2012)
Возняк О. Т. - Застосування повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Пона О. М. (2012)
Гнатишин Л. Б. - Нормативні методи визначення потреби фермерських господарств у технічних засобах (2012)
Демидчук Л. Б. - Формування складу високотемпературних захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів, Гивлюд М. М. (2012)
Кшивецький Б. Я. - Вплив температури на механізм формування та руйнування термопластичних клейових з'єднань деревини, Салапак Л. В. (2012)
Тимик Д. В. - Хімічні перетворення основних компонентів деревини під час хімічного модифікування поверхні лущеного шпону перед склеюванням, Нощенко Г. В. (2012)
Васильчак С. В. - Організаційно-економічні особливості виробництва овочів захищеного ґрунту в контексті продовольчої безпеки країни, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2012)
Гаврилко П. П. - Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах, Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. (2012)
Барна М. Ю. - Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки, Гарбар Н. М. (2012)
Боднарюк В. А. - Концептуальні підходи до управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вознюк О. Б. - Податок на доходи фізичних осіб та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів (2012)
Волянська М. І. - Визначення каналів поширення банківських криз (2012)
Свінцов О. М. - Національна економіка: теоретичні аспекти оптимізації структури, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Гомонай І. В. - Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції (2012)
Дворник М. А. - Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств (2012)
Злупко Л. А. - Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики, Дида Х. Ю., Білан І. С., Косяченко О. М. (2012)
Колінько Н. І. - Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам, Єзерська Т. Є. (2012)
Комаринець С. О. - Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства (2012)
Кульчицький М. І. - Вплив банківського сектору на розвиток фінансової системи України, Коваленко О. В., Парубій М. Т. (2012)
Курильців Р. М. - Понятійний апарат управління землекористуванням у європейському контексті (2012)
Левандівський О. Т. - Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України, Консевич К. С. (2012)
Макух С. М. - Дослідження спектра потенційних джерел первісного нагромадження капіталу в Україні (2012)
Маліновська О. Я. - Фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі розвитку економіки України, Максимів І. О. (2012)
Малиновський Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні, Сенів Л. А., Маліновський І. П. (2012)
Мельник О. Г. - Проблеми планування товарних запасів, Нагірна М. Я. (2012)
Муравинець О. М. - Інвестиційні процеси у Миколаївській області, Вірт М. Я. (2012)
Пак Н. Т. - Організаційно-економічні аспекти формування і функціонування інноваційної системи регіону (2012)
Петик М. І. - Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб, Токар Н. Є. (2012)
Петришин Н. Я. - Принципи процесно-структурованого менеджменту як системи, що розвивається (2012)
Політило М. П. - Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку, Крочук В. М., Бондаренко Л. П., Макар О. П. (2012)
Проскура В. Ф. - Значення міжнародних спільних підприємств у активізації інноваційних та інвестиційних процесів, Проць В. М. (2012)
Савчук Н. В. - Податкова політика в системі регулювання соціальноекономічного розвитку держави, Сало Л. К. (2012)
Флейчук М. І. - Наслідки доступу іноземних банків до ринку банківських послуг країн з перехідною економікою, Николюк Р. Р. (2012)
Чабанюк О. М. - Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств, Мелешко О. А. (2012)
Шершун М. Х. - Лісовий сектор європи у контексті змін форм власності та реформування систем управління лісового господарства, Дребот О. І. (2012)
Баюра Д. О. - Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії, Ситенко Д. Д. (2012)
Наконечна Н. В. - Адаптація позитивного досвіду країн Центрально-Східної Європи у системі зміцнення фінансової безпеки (2012)
Новосельська Л. І. - Функціонування рівноваги у податковому законодавстві (2012)
Озарків І. М. - Особливості зовнішнього теплообміну в процесі геліосушіння деревини, Козар В. С., Соколовський І. А. (2012)
Стадник М. М. - Тонке теплопровідне включення у пружному просторі за дії на безмежності теплового потоку (2012)
Харченко Є. В. - Визначення нижчих власних частот коливань кузова автобуса ЛАЗ-А152 експериментальним шляхом, Підгайний Т. Ю. (2012)
Куліченко А. Я. - Дослідження пружнопластичного руйнування методом кінцевих елементів, Мілянич А. Р. (2012)
Пізнак Б. І. - Моделювання теплових процесів полімерного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Фурдас Ю. В. - Оцінка теплового стану побутової біогазової установки, Желих В. М. (2012)
Янковська Л. А. - Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава – вищі навчальні заклади – роботодавці", Захарчин Р. М. (2012)
Свидрук І. І. - Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти (2012)
Горностай О. Б. - Цінність культури охорони праці у виробничому процесі, Станіславчук О. В. (2012)
Піцур Я. С. - Мотивування персоналу як функціональна характеристика, Сватюк О. Р., Процак Н. І. (2012)
Флис І. М. - Минуле, дійсність і майбутнє через призму виборів (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної державної адміністрації В. С. Ядухи (2011)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної ради М. В. Дерикота (2011)
Шоробура І. М. - Музично-творчий аспект діяльності Ференца Ліста (2011)
Привітання від Першого Українського Бахівського товариства (2011)
Kupkovic L. - Liszt – Slovake, Slave? (2011)
Рощенко (Аверьянова) Е. Г. - Число и его бытие в трилогии "новых мифов" Ф. Листа по Данте (к проблеме новомифологического числотворчества) (2011)
Вольская Л. В. - Уточнение маршрутов и хронологии пребывания Ф.Листа в Украине (2011)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Ф. Ліст "Молитва": духовність, символіка, рефлексія (2011)
Печенюк М. А. - Музично-творча діяльність мистців Поділля – сучасників Ференца Ліста (2011)
Черная М. Р. - Эволюция фортепианного фигурационного письма в творчестве Ференца Листа (2011)
Ілініцька Н. С. - Різноманітність інтерпретацій фортепіанних творів Ференца Ліста виконавцями початку ХХ століття (2011)
Супрун-Яремко Н. О. - Поліфонічні принципи, прийоми та форми в творах Ф. Шопена, Ф. Ліста, М. Глінки (2011)
Михаськова М. А. - Педагогічні поради Ф. Ліста (2011)
Богдан-Бєлова Є. Є. - Подільське культурно-просвітницьке товариство імені Ференца Ліста – хроніка дворічної діяльності (2011)
Антонець О. А. - Ф. Лист и салон его времени (2011)
Каленик І. В. - Деякі аспекти музично-педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Круліковська Т. П. - Особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Кушка Н. М. - Ференц Ліст на Вінниччині (2011)
Лаврик Н. И. - Просветительская миссия деятельности Ференца Листа (2011)
Мачок К. В. - Педагогічна діяльність Ф. Ліста у 50-60 роки ХІХ ст. (2011)
Морозова О. О. - Ференц Ліст: сторінки життя та основи фортепіанної педагогіки (2011)
Олексюк М. В. - Ф. Ліст: багатогранність творчості (2011)
Омелянчук І. О. - Програмність у творчості Ф. Ліста (2011)
Семчакевич С. Л. - Доленосна зустріч Ліста в Україні: реванш у виконавця (2011)
Гріньова В. В. - Використання творів Ф. Ліста на уроках музично-теоретичних дисциплін (2011)
Дашковский В. Я. - О программе "Мефисто-вальса" Ф. Листа, некоторых его пианистических трудностях и путях их преодоления (2011)
Довжинець І. Г. - "Дзвоновий простір" фортепіанних мініатюр Ф. Ліста (2011)
Путішина Л. О. - Специфіка та значення жанру мініатюри в фортепіанній творчості Ф. Ліста (2011)
Тарасова Л. В. - "Трансцендентные этюды" Ф. Листа как макроцикл (2011)
Хлистун Л. П. - Рапсодії Ф. Ліста і Д. Гершвіна та їх значення в світовій музиці (2011)
Шамайко К. І. - "Колосся Воронинець" Ф. Ліста: історія, жанр, джерела (2011)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація як специфічна основа музично-виконавської творчості (2011)
Гевал В. Й. - Розвиток виконавських умінь у студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2011)
Данілішина М. Ф. - Особливості музично-виконавської підготовки майбутніх вчителів музики в системі вищої музично-педагогічної освіти (2011)
Карпенко Т. П. - Методи формування концертмейстерських навичок вчителя музики (2011)
Сікора Г. І. - Виконавська інтерпретація музичних творів у процесі підготовки майбутніх учителів музики (2011)
Тімашева Т. М. - Музично-виконавська інтерпретація в теорії та методиці фортепіанного навчання (2011)
Сталинский Д. В. - Инновационные подходы при создании экологичных энергетически эффективных ферросплавных заводов, Павленко А. А., Петров Ю. Л. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Организационные аспекты управления развитием возобновляемой энергетики в Автономной Республике Крым (2011)
Ковалев Е. Т. - Анализ технического состояния коксохимических предприятий Украины и возможность внедрения на них наилучших доступных технологий, Малыш А. С., Борисенко А. Л. (2011)
Эпик А. В. - Экономические и технологические аспекты биоэнергетических проектов в Украине, Чаплыгин С. М., Олейник Е. Н. (2011)
Волошин В. С. - Перспективы добычи биогаза из донного ила Азовского моря, Данилова Т. Г., Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б. (2011)
Ляшенко В. И. - Охрана окружающей природной среды при добыче и переработке урановых руд в Украине, Коваленко Г. Д. (2011)
Сталинский Д. В. - Опыт УКРГНТЦ "Энергосталь" по разработке и внедрению высокоэффективных газоотводящих трактов конвертеров, Мантула В. Д., Рыжавский А. З., Семенов Д. В. (2011)
Ройфер Ф. - Эффективная технология очистки агломерационных газов – процесс EFA™, Тибус А., Вайссерт Т., Суворов М. (2011)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП водоподготовки и водоснабжения комплекса МНЛЗ и сортового прокатного стана, Базюченко С. П., Цуканов В. Ф., Носаль М. А. (2011)
Тимофеева С. С. - Сокращение вредных выбросов ТЭС путем утилизации углекислого газа, Мингалеева Г. Р. (2011)
Сталинский Д. В. - Очистка газов реконструированных ферросплавных печей РКО-25 при выплавке марганцевых ферросплавов на ТОО "Таразский металлургический завод", Швец М. Н., Шапаренко А. В., Лыжник Г. В. (2011)
Кузнецова Л. Н. - Реконструкция газоотводящих трактов обжиговой машины ОК-306-1, Гавриш Ю. С., Христоев В. В., Петухов А. В. (2011)
Мантула В. Д. - Эффективность пылеулавливания в мокрых газоочистках конвертеров, Каненко Г. М., Семенов Д. В., Миллер Е. А. (2011)
Мальований А. М. - Концентрування амонію зі стічної води з використанням колонних апаратів та іонообмінних матеріалів, Мальований М. С., Ятчишин Й. Й., Плаза Е. (2011)
Гаращенко В. І. - Дослідження впливу технологічних параметрів процесу магнітного очищення конденсату ТЕЦ на коефіцієнт осадження, Гаращенко О. В. (2011)
Рисухін В. В. - Вилучення сульфатів із концентратів, що утворюються при нанофільтраційній демінералізації води, Шаблій Т. О., Камаєв В. С., Гомеля М. Д. (2011)
Карпович Э. А. - Разработка технологии вовлечения отработанной серной кислоты, содержащей HNO3 и N2O3, в производство удобрений, Вакал С. В., Силич А. В. (2011)
Сталинский Д. В. - Перспективы инновационных технологий утилизации и уничтожения опасных отходов горнодобывающего, металлургического и энергетического комплексов Украины, Касимов А. М. (2011)
Калмыкова Ю. С. - Отвальный доменный шлак как техногенное сырье для производства вяжущих материалов, Хоботова Э. Б., Толмачев С. Н., Уханева М. И. (2011)
Колосков В. Ю. - Утилизация непригодных для дальнейшего использования боеприпасов с учетом критериев безопасности, Полищук Е. А. (2011)
Гриценко А. В. - Моніторинг впливу на стан навколишнього природного середовища підприємств – об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Варламов Є. М., Васенко О. Г. (2011)
Юрченко О. И. - Сопоставление результатов определения содержания железа и меди в поверхностных и сточных водах методами атомно-абсорбционной спектроскопии и спектрофотометрии, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2011)
Когут П. И. - К вопросу об устойчивости Lp-решений интегральных уравнений Вольтерра (2011)
Волошко Л. В. - Щодо розв'язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми, Кисельова О. М., Ламзюк В. Д. (2011)
Остапенко В. А. - Первая краевая задача для телеграфного уравнения в области с подвижной границей (2011)
Баланенко I. Г. - Про класифікацію розв'язків початково-крайових задач для вироджених параболічних рівнянь, Когут П. I. (2011)
Остапенко В. А. - Третья краевая задача для телеграфного уравнения в полуограниченной области (2011)
Мельник О. А. - Про взаємодію просторових вихорів, Перехрест В. I. (2011)
Kogut P. I. - On optimal control problem in coefficients for nonlinear elliptic variational inequalities (2011)
Богомаз В. Н. - Численный анализ задачи оптимального управления механической вибросистемой, Шаповал И. В. (2011)
Божанова Т. А. - Про одну задачу керування з розподіленими параметрами на транспортній мережі (2011)
Menshikov Yu. L. - On the control problem on traffic network (2011)
Тычинин В. А. - Нелокальные симметрии нелинейного телеграфного уравнения. I. Нелокальная инвариантность и размножение решений, Тертышник О. Н. (2011)
Реферати (2011)
Вихідні дані (2011)
Сталинский Д. В. - Опыт УкрГНТЦ "Энергосталь" в решении экологических и энергетических проблем при строительстве и реконструкции металлургических предприятий, Ботштейн В. А. (2010)
Саніна І. В. - Геотермальні ресурси – перспективне нетрадиційне джерело енергії в Україні, Люта Н. Г. (2010)
Каненко Г. М. - Системы испарительного охлаждения отходящих газов перед сухими пылеуловителями (2010)
Рыщенко И. М. - Технология получения гранулированных удобрений из отходящих газов теплоэлектростанций, Савенков А. С., Ратушная Л. Н. (2010)
Гук Н. С. - Автоматическое управление выгрузкой пыли из рукавных фильтров, Пирогов А. Ю., Гриценко А. В. (2010)
Барыбин А. И. - Конструкция пневматического аэратора сточных вод, альтернативного эжекторным устройствам аэрации (2010)
Шаблій Т. О. - Електрохімічна переробка відпрацьованих розчинів, що утворюються при регенерації катіонітів, Гомеля М. Д., Панов Є. М. (2010)
Литвиненко В. Г. - Влияние доменного производства на выбросы диоксида углерода металлургическими предприятиями, Дамрин В. Я., Андреева Т. А., Каневский А. Л., Слисаренко А. А. (2010)
Уханева М. И. - Разработка способа производства шлакопортландцемента с пониженной удельной радиоактивностью, Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С. (2010)
Горбань Н. С. - Характеристика сточных вод молокозаводов и их влияние на работу биологических очистных сооружений усреднителей, Ревякина Н. Ю., Фомин С. С., Олейник В. О., Малеева О. П. (2010)
Андреева Т. А. - К вопросу совершенствования системы нормирования топливно-энергетических ресурсов, Литвиненко В. Г., Слисаренко А. А., Скоромный А. Л., Грецкая Г. Н. (2010)
Сталинский Д. В. - Технология уничтожения особо опасных отходов, Касимов А. М., Варнавская И. В. (2010)
Касиков А. Г. - Использование промышленных отходов в процессах очистки сточных вод (2010)
Лученко Ф. . - Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов – реальный путь снижения негативного воздействия на природные системы, Катков М. В., Абашина К. А. (2010)
Петрук В. Г. - Контроль стану водних об’єктів як полідисперсних середовищ на основі методу спектрополяриметричних зображень, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Іванов А. П., Барун В. В. (2010)
Баланенко I. Г. - Про одну задачу оптимального керування для виродженого параболічного рівняння, Когут П. I. (2012)
Белозеров В. Е. - Новые типы 3-D систем с хаотической динамикой, Белозеров А. В. (2012)
Богомаз В. М. - Про квадратичну скаляризацію одного класу задач векторної оптимізації в банахових просторах, Когут П. І. (2012)
Горбонос С. О. - Задача оптимального керування еліптичною системою на класі необмежених мір Радона (2012)
Kogut P. I. - On attainability of optimal solutions for linear elliptic equations with unbounded coefficients, Kupenko O. P. (2012)
Меньшиков Ю. Л. - О матричном критерии наблюдаемости (2012)
Ostapenko V. A. - Dynamic field of elastic displacements in a rope which is reeled up on the drum at lifting of loads (2012)
Перехрест В. I. - Обернена задача планетних відстаней, Осипчук М. М. (2012)
Тычинин В. А. - Нелокальные симметрии нелинейного телеграфного уравнения. II. Нелинейная суперпозиция и размножение решений, Тертышник О. Н. (2012)
Ясько Н. Н. - Граничное интегральное представление соленоидальных векторных полей (2012)
Реферати (2012)
Бемманн А. - Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перспективи, Вицега Р. Р. (2012)
Шинкарук О. І. - Економічна оцінка створення та вирощування соснових культур різної густоти у свіжому суборі B2 Західного Полісся України (2012)
Івченко А. І. - Таксономічна і біометрична структури та стан насаджень дендропарку львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Коляда Л. Б. (2012)
Громяк О. Ю. - Соснові ліси Українського Розточчя: структурно-типологічний аналіз, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Курницька М. П. - Аналіз реакцій деревних рослин на сильне кронування, Пахолюк О. Т. (2012)
Мацях І. П. - Вплив стимуляторів росту на проростання насіння ялини звичайної, Крамарець В. О., Гут Р. Т. (2012)
Михайлів О. Б. - Зв'язок поширення борошнистої роси дуба (Microsphaera alphitoides greff. Et maubl) із метеорологічними чинниками (2012)
Попович С. Ю. - Природні види рослин та їх угруповання як ресурси для фітоценодизайну окультурених ландшафтів Національного природного парку "Сколівські Бескиди", Михайлович Н. В. (2012)
Слободян П. Я. - Стан корінних ялинників Українських Карпат (2012)
Сопушинський І. М. - Збереження та відтворення лісівничого потенціалу явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною (2012)
Шукель І. В. - Особливості формування підліскового ярусу у Скнилівському парку Львова, Карпин Н. І., Гордійчук А. В. (2012)
Копій Л. І. - Фотобіологічна дія сонячного випромінювання на лісові насадження, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Распопіна С. П. - Діагностичні показники для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель України (2012)
Буряк Н. Б. - Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні, Лукаш С. В. (2012)
Задачина С. О. - Пріоритетні напрями сталого розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Карбівничий О. П. - Теоретичні підходи до дослідження розвитку природоохоронних територій на прикладі біосферного заповідника "Дунайський" (2012)
Кочерга М. М. - Формування системи екологічного аудиту в сільському господарстві (2012)
Шпарик Ю. С. - Контроль стану лісів Українських Карпат у 2011 році, Вітер Р. М., Савчин Т. І., Фалько Р. І. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини дуба, Комбаров А. М., Білей П. П. (2012)
Атаманюк В. М. - Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованого крупнопористого силікагелю, Ходорівський Р. В., Басістий М. М. (2012)
Гащук П. М. - Обґрунтування доцільності застосування пожежних стволів пістолетного типу, Паснак І. В. (2012)
Борисов В. М. - Експериментальна перевірка залежності електричного опору та втрат вологи від механічних напружень у процесі сушіння деревини, Кенс І. Р., Поберейко Б. П. (2012)
Возняк О. Т. - Повітророзподілення взаємодією зустрічних неспіввісних струмин у пульсуючому режимі (2012)
Лесик Х. Р. - Експериментальне дослідження теплової потужності термосифонного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Микичак Б. М. - Гідродинаміка фільтраційного сушіння пакета шпону, Білей П. В., Кіндзера Д. П. (2012)
Васильчак С. В. - Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі, Жидяк О. Р., Полянчич Т. М., Дубина М. П. (2012)
Свінцов О. М. - Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Лебедевич С. І. - До питання вдосконалення обліку витрат підприємств в умовах екологізації економіки, Хомик Х. Р. (2012)
Мельник О. Г. - Чинники вибору методів діагностики конкурентоспроможності підприємств, Панасенко Д. А. (2012)
Жихор О. Б. - Вибір оптимального проектного рішення у ситуації невизначеності, Коваль Р. А. (2012)
Барна М. Ю. - Стан та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів, Демкевич О. Я. (2012)
Боднарюк В. А. - Структура економічного механізму управління прибутком торговельного підприємства (2012)
Гнаткович О. Д. - Особливості здійснення земельних відносин у сільськогосподарському підприємництві (2012)
Карковська В. Я. - Аналіз ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Малиновський Ю. В., Маліновський І. П. (2012)
Кміть В. М. - Оцінка функціонування єдиного соціального внеску в Україні та напрями вдосконалення системи адміністрування соціальних внесків, Кунащук І. В. (2012)
Колодій Ю. С. - Формування державних програм соціально-економічного розвитку, Стецюк П. І. (2012)
Колодійчук А. В. - Аналіз інноваційного розвитку промисловості України (2012)
Колодяжна К. А. - Модифікація процесу обґрунтування потреби підприємств в оборотних коштах (2012)
Комаринець С. О. - Метод фінансово-економічного оцінювання гнучкості підприємства (2012)
Копитко О. В. - Формування організаційно-економічного механізму оптових регіональних ринків сільгосппродукції (2012)
Корягін М. В. - Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік, Ліва В. Р. (2012)
Лазур П. Ю. - Банківський кредит як чинник розвитку підприємництва в Україні (2012)
Ляхова О. О. - Аналіз сучасного стану розвитку ринку лізингу в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи (2012)
Миронович Ю. А. - Ступінь незалежності центрального банку в системі чинників ділового політичного циклу (2012)
Новицька А. О. - Процес управління підприємством та шляхи його вдосконалення, Ільніцький Е. М. (2012)
Перевозова І. В. - Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу, Рудейчук С. В., Плець І. І. (2012)
Пецкович М. Д. - Критерії системи поточного контролю діяльності підприємств (2012)
Прокопишин Л. М. -Рашкевич - Особливості соціальної складової національної економіки, Зарицька О. Л., Карковська В. Я. (2012)
Смиковчук Т. В. - Сутність реструктуризації підприємств (2012)
Сохнич С. А. - Питання автентифікації технологічної інформації в моделях управління земельними ресурсами (2012)
Шайда О. Є. - Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні, Кривунь Г. В. (2012)
Юринець З. В. - Оцінювання результативності праці менеджера, Кіщук Н. В. (2012)
Макалюк І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Білей П. В. - Тепломасообмін в процесах виробництва плитних композитних матеріалів, Кулешник Я. Ф., Петришак І. В. (2012)
Григорків В. С. - Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості, Ярошенко О. І., Філіпчук Н. В. (2012)
Виклюк Я. І. - Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території, Артеменко О. І. (2012)
Верстяк А. В. - Системна оцінка наслідків створення звт+ на основі емпіричного дослідження концепції -конвергенції для країн-учасниць ЄС та України, Верстяк О. М. (2012)
Горкуненко А. Б. - Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень, Лупенко С. А., Осухівська Г. М. (2012)
Ізонін І. В. - Проблематика задач стохастичного моделювання в управлінні виробничими запасами, Лагоцький Т. Я. (2012)
Стойко С. М. - Внесок лісівника-еколога та педагога у стале лісівництво і збереження пралісів карпат (до 60-річчя від дня народження М. В. Чернявського), Делеган І. В. (2012)
Гаврилко П. П. - Проблеми підготовки кадрового потенціалу села (2012)
Брунець Б. Р. - Сутність означення поняття інфраструктура (2012)
Гринкевич С. С. - Вплив мотивації праці на ефективність використання трудового потенціалу: соціологічний аспект, Циб Н. О. (2012)
Злупко Л. А. - Погляд на рекламу в сучасних маркетингових комунікаціях через призму культурного сприйняття, Білан І. С., Дида Х. Ю. (2012)
Кучер Л. Р. - Особливості соціального та психологічного мотивування персоналу торговельних підприємств (2012)
Свидрук І. І. - Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів Б. Фільц (2013)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Духовне поле твору Івана Франка і Миколи Лисенка "Вічний революціонер” (2013)
Вітковська С. О. - Методи створення стійкого асоціативного мислення учнів на початковому етапі формування майбутнього музиканта (2013)
Гут Л. С. - Музика як явище культури і засіб виховання (2013)
Гуцал Р. С. - Формування композиторського стилю Сергія Рахманінова в руслі провідних тенденцій свого часу (2013)
Дутчак І. І. - Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури (2013)
Журавльова Н. І. - Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості (2013)
Заверуха С. І. - Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників. (С. Людкевича) (2013)
Ілініцька Н. С. - Методи формування у старшокласників готовності до музичної самоосвіти та самовиховання (2013)
Кабриль К. В. - Критерії сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Каленик І. В. - Теоретичні аспекти формування концертмейстерських умінь майбутніх учителів музики (2013)
Качуринець С. Є. - Гармонійна єдність творчих надбань аматорських і професійних колективів народно-сценічного танцю України на початку ХХ ст. (2013)
Лось О. М. - Удосконалення форм і методів самостійної роботи майбутніх учителів музики над творами великої форми, Сергеєва Л. О. (2013)
Мархайчук Н. В. - Представники родини Горовиців в музичній освіті Харкова (до історії музичної педагогіки в Україні), Захарова С. І. (2013)
Михаськова М. А. - Паралелі педагогічної діяльності Ф. Ліста та М. Лисенка (2013)
Морозова О. О. - Теоретичні засади формування первинних музично-ритмічних умінь у майбутніх учителів музики (2013)
Незнанова Н. І. - Впровадження інтегрованого курсу "Мистецтво" у шкільну мистецьку освіту (2013)
Олексюк М. В. - Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку на уроках музики (2013)
Олійник Н. А. - Основи організації шкільного хору (2013)
Омелянчук І. О. - Мистецтво як засіб естетичного розвитку особистості (2013)
Остапенко Н. І. - Творчий потенціал особистості у контексті проблем сучасної освіти (2013)
Павленко О. М. - Методичні основи навчання джазової імпровізації майбутнього вчителя музики (2013)
Пономарьова О. М. - Сутність і особливості підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Спільні та відмінні засади розвитку музичних та лінгвістичних здібностей в аспекті загального розвитку особистості (2013)
Путішина Л. О. - Становлення та еволюція музичних жанрів: історичний аспект (2013)
Семчакевич С. Л. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності В. Й. Гевал (2013)
Сербіна-Лукасюк Л. П. - Сприйняття музики – основа виховання учнів загальноосвітньої школи (2013)
Сікора Г. І. - Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2013)
Сікорська А. В. - Музична діяльність братів Лизогубів в контексті розвитку культури на українських землях Царської Росії першої половини ХIX століття (2013)
Трифоненко Н. Б. - Реалізація музичних здібностей студентів музично-педагогічних факультетів на уроках сольфеджіо, Баюн В. Ф. (2013)
Туровська Н. А. - До проблеми транскрипторської творчості в процесі становлення композиторського мислення (2013)
Хмелюк Я. В. - Компонентна структура творчої індивідуальності учня-співака (з урахуванням специфіки вокальної підготовки у початкових навчальних закладах мистецького профілю) (2013)
Черкасов В. Ф. - Шкільні програми з "Музики" в перші роки незалежності України (2013)
Шилова О. І. - Проблеми підготовки майбутніх дизайнерів у контексті формування готовності до професійної творчості (2013)
Шубіна В. Б. - Проблеми виконавської підготовки майбутніх вчителів музики (2013)
Щербініна О. М. - Культурологічні засади інструментально-виконавської підготовки музиканта-педагога (2013)
Яківчук Г. В. - Організація роботи ансамблю бандуристів у педагогічних закладах (2013)
Безуглий М. Д. - Стратегія техніко-технологічного переоснащення агропромислового виробництва, Адамчук В. В. (2011)
Адамчук В. В. - Відносний рух матеріальної частинки у циліндрі, що обертається, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2011)
Булгаков В. М. - Теорія просторових коливань тіла коренеплоду при його викопуванні, Головач І. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження копірно-роторного гичкозрізувального апарата (2011)
Жук А. Ф. - Решения проблемы влагосбережения в земледелии Украины (2011)
Павлоцький А. С. - Системний апарат теорії грунтодеформуючої поверхні, Вознюк В. А., Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2011)
Вольський В. А. - Математична модель для визначення кута різання при взаємодії сферично-дискового робочогооргану з грунтом (2011)
Кириченко А. Л. - Аналіз енергетичних показників універсального фрезерного робочого органу з вертикальною віссю обертання за даними експериментальних досліджень (2011)
Дудак С. М. - До питання обґрунтування конструкційної відстані між сферичними дисками ґрунтообробних знарядь (2011)
Бендера І. М. - Аналіз зон деформації грунту при роботідискових знарядь, Польовий Б. П., Понеділок В. Ф., Василинич М. А. (2011)
Ящук А. І. - Оптимізація параметрів сепаратора для моркви, Яровий Г. І. (2011)
Дерев’янко Д. О. - Вплив технологічних процесів на якість зерна і насіння підчас підготовки на вібросепараторі (2011)
Мазуренко А. М. - Механіко-технологічне обґрунтування робочих органів для збирання цукрових буряків з укладанням коренеплодів употужний валок (2011)
Баиров Т. О. - Механизация технологических операций при сортировке,обслуживании и закладке на хранение картофеля, Горобей В. П., Красниченко А. Л. (2011)
Степаненко С. П. - До обґрунтування форми сектора розкидного диска пневмовідцентрового сепаратора, Швидя В. О. (2011)
Шейченко В. О. - Дослідження транспортування рулонів льону трактором по похилій площині (2011)
Ковальов В. Б. - Вплив технологій збирання на врожайність насіння різнихгруп льону та на вихід олії, Дмитренко Г. Ф., Юрченко Л. М. (2011)
Макаєв В. І. - Особливості збирання льону-довгунця (2011)
Примаков О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей трестиконопель під час збирання у весняний період, Макаєв В. І. (2011)
Лук’яненко П. В. - Переробка трести конопель осіннього приготування, отриманої після збирання насіннязернозбиральним комбайном (2011)
Говоров О. Ф. - Максимально допустима швидкість руху агрегату для подрібнення пожнивних решток (2011)
Жабко А. І. - Геометрична структура стебел ріпаку (2011)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти проектів органічного удобрення грунту, Висовень В. В. (2011)
Фененко А. И. - Дестимулирующий фактор биотехнического звена "машина-животное" процесса доения коров, Карташов Л. П. (2011)
Передня В. И. - Снижение энергоемкости доильных установок, Колончук М. В. (2011)
Ткач В. В. - Вплив способів вирощування птиці на підлозі на вміст аміаку в повітрі пташника, Братішко В. В., Дешко В. І. (2011)
Кузьменко В. Ф. - Показники роботи бітерно-ножового різального апарата, Холодюк О. В. (2011)
Райхман Д. Б. - Универсальный кормоуборочный комбайн, навешиваемый на трактор МТЗ-80, Горобей В. П. (2011)
Адаменко О. І. - Централі поновлювальної енергії, Адаменко І. О., Черкащина О. О. (2011)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика концентрації шкідливих газів за енергоощадного способу створення нормативного повітряного середовища в тваринницьких приміщеннях (2011)
Ковалев Н. Г. - Новые биологически активные средства для земледелия и растениеводства, Рабинович Г. Ю. (2011)
Трегуб М. І. - Підвищення показників пуску та електромеханічного перетворення вітроустановок для роботи за низькоїшвидкості вітрів (2011)
Подригало М. А. - Устойчивость движения тракторного поезда, Третяк В. М., Клец Д. М., Кириященко В. В. (2011)
Дубровін В. О. - Аналіз технічних засобів для виробництва біодизеля, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2011)
Косик П. О. - Роботизовані системи в сільськогосподарському виробництві (2011)
Молодик М. В. - Перспективи застосування нанотехнологій, наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарської техніки (2011)
Даценко М. С. - Стан та перспективи розвитку системи інженерно-технічного забезпечення (2011)
Деревець І. С. - Організація сервісного забезпечення технічних засобів агропромислового виробництва в ринкових умовах (2011)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами, Чернявський О. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. (2011)
Яременко В. М. - Технічне діагностування гідроприводів – важлива ланка в системі управління надійністю техніки, Яременко В. В. (2011)
Карабиньош С. С. - Обґрунтування технічного стану ножів сегментних, Кучерявий В. М., Шугайло Ю. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Множина основних подій та особливості їх планування у проектах збирання ранніх зернових культур, Днесь В. І., Скібчик В. І., Жуль С. Г., Комарницький С. П., Макарчук О. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Проектно-системний підхід до управління технічним оновленням технічного потенціалу агропромислового виробництва, Сидорчук О. О. (2011)
Грицишин М. І. - Системотехнічні засади проектування та розвитку техніко-технологічної бази агропромислового виробництва (2011)
Грицишин М. І. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва цукрових буряків, Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Бражевська Г. М. (2011)
Фененко А. І. - Техніко-технологічне забезпечення проектів відтворення галузі молочного тваринництва України, Москаленко С. П., Ткач В. В., Михайленко П. М., Дріго В. О. (2011)
Климчук В. М. - Економічна ефективність роботи рулонних прес-підбирачів, Любченко В. В., Карпека Г. І. (2011)
Гринь Ю. І. - Енергоефективність використання сучасних широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. В. (2011)
Малярчук М. П. - Енергоємність системи основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні Півдня України, Марковська О. Є., Музика О. П. (2011)
Шаповал Л. І. - Забезпечення конкурентоспроможності інноваційних засобів механізації сільського господарства на етапах їх створення (2011)
Величко В. А. - Щодо методичних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, Воскресенська О. М. (2011)
Подригало М. А. - Аналіз та прогнозуван я європейських екологічних норм для автомобільного транспорту та аналогічні нормативи в Україні, Внукова Н. В., Каленіченко А. В., Коробко А. І. (2010)
Никош И. А. - Загрязнение окружающей природной среды под влиянием сульфатредуцирующих бактерий шлаковых отвалов, Снитко М. П., Смотров А. В., Себко Л. В., Томаш А. А. , Капустин А. Е. (2010)
Музыкина З. С. - Экономичная схема водоснабжения комплексов "МНЛЗ – сортопрокатный стан", Эпштейн С. И. (2010)
Третьяков О. В. - Сучасні проблеми виробництва питної води в умовах Карачунівського водосховища, Пономаренко Р. В., Борщ К. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Мембранні технології та проблеми їх застосування під час очищення поверхневих і ґрунтових вод, Мазняк З. О. (2010)
Числов В. И. - Пути сокращения забора воды из природного источника на примере Белоцерковского сталепрокатного завода, Перелыгин А. С., Соломаха И. П. (2010)
Эпоян С. М. - Методы интенсификации очистки сточных вод гальванических производств с целью их повторного использования и предотвращения сброса в водные объекты, Ефремов А. Б., Эпштейн С. И. (2010)
Печенко Т. И. - Очистка отходящих газов от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Букатенко А. И., Литвиненко А. А., Шутинский А. Г. (2010)
Кириченко О. В. - Сорбційні властивості природного та модифікованого черепашника у процесах очищення вод від нафтопродуктів, Кочубей В. В., Мальований М. С. (2010)
Павленко А. А. - Опыт проектирования и эксплуатации энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Шаповалова Н. Г., Крикунов Б. П., Попов В. Е. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку, Тошинський В. І. (2010)
Шабанова Г.Н. - Утилизация отходов, образующихся при переработке низкосортного фосфорсодержащего сырья, Шумейко В.Н., Рыщенко И.М., Савенков А.С., Белогур И.C. (2010)
Касимов А. М. - Терриконы отвальных пород Донбасса – сырьевой потенциал Украины, Поваляева А. В., Ковалев А. А., Кононов Ю. А. (2010)
Варламов Е. Н. - Использование эколого-экономических индикаторных показателей для оценки эффективности природоохранной деятельности, Юрченко Л. Л., Палагута О. А. (2010)
Мокін В. Б. - Інформаційна система "Екопошук" – інтернет-банк прогресивних рішень, товарів та послуг у галузі екології (2010)
Сталинский Д. В. - Проблемы и перспективы энергосбережения в горно-металлургическом комплексе, Литвиненко В. Г. , Ботштейн В. А., Перетятько Р. А. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського