Губіна І. Ю. - Моделювання процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних педагогічних закладів засобами аеробіки, Гусляєва О. Ю., Шахов В. Р. (2011)
Голенкова Ю. В. - Моделювання процесу саморегуляції для студентів факультету фізичної культури (2011)
Ажиппо О. Ю. - Пізнавальна самостійність, як основа функціонування індивідуалізованої системи навчання студентів (2011)
Сергієнко Л. П. - Силове тренування з великим м’ячем: розвиток сили м’язів живота та ніг. Повідомлення 3 (2011)
Марченко С. І. - Вступ до спеціальностей галузі "Фізичне виховання і спорт" (2011)
Півненко Ю. В. - Проблема виховання основ фізичного здоров’я учнів у навчально-виховному процесі (2011)
Худолій О. М. - Оптимізація та управління процесу навчання руховим діям на уроках з футболу в 9 класах, Щипка Л. С. (2011)
Долбышева Н. Г. - Особенности функционального состояния девушек, которые специализируются в спринтерском беге (в менструальном цикле), Чухловина В. В. (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (25 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Титул, зміст (2011)
Іващенко О. В. - Вікові особливості розвитку рухових здібностей дівчат старших класів, Дуднік З. М. (2011)
Гогін О. В. - Навчання бігу на короткі дистанції учнів середніх класів, Петяк С. В. (2011)
Марченко С. І. - Оцінка фізичного розвитку хлопчиків 6—10 років у контексті сучасних завдань фізичного виховання, Іванов В. В. (2011)
Бородина Н. - Превентивные методы оценки адаптационных возможностей подростков к физической нагрузке, Лупинович А. (2011)
Курінна В. В. - Взаємозв’язок фізичного розвитку студентів з розумовим, Токар С. І. (2011)
Худолій О. М. - Педагогічна практика в школі. Повідомлення І, Іващенко О. В., Карпунець Т. В., Кринін Ю. В. (2011)
Приходько В. В. - Аналіз структури спеціальної фізичної підготовленості юних волейболістів старшого шкільного віку, Гринченко І. Б. (2011)
Батрак Н. О. - Динаміка розвитку витривалості бігуній на середні дистанції віком 15—16 років у річному циклі тренування (2011)
Козіна Ж. Л. - Застосування психофізіологічних методів дослідження в ігрових видах спорту, Жабровець О. В. (2011)
Інформаційне повідомлення про VI Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Титул, зміст (2011)
Свістельник І. Р. - Бібліотеці Львівського державного університету фізичної культури — 65 (2011)
Драгнєв Ю. В. - Інформаційний та освітній простори у вищому навчальному закладі та їх вплив на професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури (2011)
Доскаленко С. М. - Основні напрями використання інформаційних технологій в фізичному вихованні (2011)
Сергієнко Л. П. - Управління рухами людини: контроль розвитку статичної м’язової сили (закордонний досвід), Лишевська В. М. (2011)
Худолій О. М. - Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІ, Іващенко О. В. (2011)
Артеменко Т. Г. - Критерії оцінки технічної та ігрової підготовленості юних баскетболістів (2011)
Козіна Ж. Л. - Структура підготовленості баскетболісток студентської команди, Вакслер М. А., Тихонова А. О., Попова А. В. (2011)
Інформаційне повідомлення про VІI Всеукраїнську наукову конференцію (24 листопада 2011 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Інформаційне повідомлення про п’яту електронну Всеукраїнську наукову конференцію (19—20 квітня 2012 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Титул, зміст (2011)
Іващенко О. В. - Особливості розвитку рухових здібностей у дівчат середніх класів, Пелепенко О. В. (2011)
Омельченко Д. С. - Корекція постави старшокласників засобами гантельної гімнастики, Кравчук Т. М. (2011)
Ходунова М. І. - Самостійні заняття з фізичної культури у старших класах (2011)
Худолій О. М. - Педагогічна практика в школі. Повідомлення ІІI, Іващенко О. В. (2011)
Огарь Г. О. - Вплив програм силового тренування з навантаженнями різної спрямованості на фізичний розвиток і рухову підготовленість юнаків 15—17 років, Санжаров В. А., Ласиця В. І., Огарь Є. Г. (2011)
Козіна Ж. Л. - Структура комплексної підготовленості як основа системи підготовки баскетболістів гуманітарних вищих навчальних закладів, Чернухіна Т. С. (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Інформаційне повідомлення про VII електронну Всеукраїнську наукову конференцію (19—20 квітня 2012 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІI Всеукраїнську наукову конференцію (22 листопада 2012 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Шемшученко Ю. С. - Концептуальні засади вдосконалення правового регулювання діяльності Національної академії наук України, Нагребельний В. П. (2013)
Оніщенко Н. М. - До питання про функціональну роль та значущість соціології права (2013)
Плавич В. П. - Імплементація норм і принципів сучасного міжнародного права у внутрішнє право (порівняльно-правові аспекти) (2013)
Волинець В. В. - Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної правової держави (2013)
Міма І. В. - Окремі аспекти визначення релігійного конфлікту як правової категорії (2013)
Мисак О. І. - Міжнародно-правова відповідальність держав: окремі аспекти дослідження теорії і практики (2013)
Гольцова О. Є. - Нетипові соціальні регулятори як специфічні норми в системі соціального регулювання (2013)
Григоренко І. А. - Особливості правоохоронної (поліцейської) діяльності у Німеччині: теоретико-правовий аспект (2013)
Калетник О. М. - До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) (2013)
Нелін О. І. - Інститут нотаріату в Україні та Росії (IX–XIX ст.): порівняльний аналіз (2013)
Оніщук М. В. - Організація влади в Україні: шляхи конституційного удосконалення, Савчин М. В. (2013)
Антонов В. О. - Суспільство як об’єкт національної безпеки Української держави (2013)
Омельченко Н. Л. - Деякі питання організаційно-правового механізму реалізації законодавчої функції Верховної Ради України (2013)
Петришина-Дюг Г. Г. - Фінансування політичних партій: проблеми правового регулювання у сучасних державах (2013)
Татенов М. Б. - Механизмы взаимодействия высших органов государственной власти в некоторых странах мира (2013)
Волкова Д. Є. - Рішення Європейського Суду з прав людини про свободу асоціацій у справах за участю України (2013)
Гулякевич А. В. - О необходимости оптимизации деяльности местных советов депутатов Республики Беларусь (2013)
Марчук О. Л. - До питання припинення повноважень члена Вищої ради юстиції (2013)
Толкачова І. А. - Подвійне громадянство в Україні та країнах СНД: конституційно-правовий аспект (2013)
Ієрусалімова І. О. - Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод осіб, яких визнано біженцями в Україні, Тимчик Г. С. (2013)
Кулеба О. М. - Cтановлення та розвиток системи цивільного захисту на території України (2013)
Кунцевич М. П. - Функції виконавчої влади (2013)
Жулавський С. А. - Фінансова відповідальність у системі юридичної відповідальності (2013)
Івасин О. Р. - Окрема ухвала в адміністративному процесі як спосіб судового контролю (2013)
Коцовська О. Л. - Суб’єкти адміністративно-правової охорони прав споживачів (2013)
Туи Ван Чан - Правовое регулирование молодёжного туризма в развивающемся Вьетнаме (2013)
Тули Х. А. - Коррупция в органах власти и противодействие ей в Ираке (2013)
Хаврук В. О. - Структура адміністративно-правового статусу державної служби експортного контролю України (2013)
Хуторян Н. М. - Статутні права та обов’язки сторін пенсійних правовідносин (2013)
Тімуш І. С. - Розвиток законодавства щодо цивільно-правового регулювання відшкодування моральної шкоди (2013)
Соболь Є. Ю. - Правові гарантії забезпечення соціальної адаптованості осіб з інвалідністю в Україні (2013)
Синчук С. М. - Дискусійні питання теорії об’єкта соціально-страхових правовідносин (2013)
Мікуліна М. М. - Щодо інформаційної приватності фізичної особи (2013)
Мироненко В. П. - Місце прийомної сім’ї у системі форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Курылёва О. С. - Основания прекращения трудового договора в трудовых кодексах Беларуси, России, Украины: теоретические проблемы определения понятия (2013)
Короєд С. О. - Вплив диспозитивності на ефективність правосуддя в цивільних справах (2013)
Вахонєва Т. М. - Юридичний зміст майнових прав виконавців як суб’єктів суміжних прав за законодавством України (2013)
Борцевич П. С. - Корпоративні конфлікти: підстави виникнення та запобігання (2013)
Карабань Я. А. - Поняття грошових зобов’язань у цивільному праві України (2013)
Лапчевська О. Ф. - Застосування до батьків санкцій сімейно-правової відповідальності: теоретичний аспект (2013)
Бомбергер І. Л. - Особливості правового регулювання спеціального пенсійного забезпечення по інвалідності (2013)
Синицька В. О. - Виконання договірних зобов’язань як елемент договірної дисципліни (2013)
Курбатова Я. М. - Правові аспекти встановлення тарифів і цін на перевезення вантажів залізничним транспортом загального користування (2013)
Кубара У. М. - Договір іпотеки як підстава обмеження речових прав (2013)
Кольга Т. О. - Спільне інвестування як вид інвестиційної діяльності (2013)
Горбань Н. С. - Мова, якою здійснюється нотаріальна діяльність: актуальні проблеми (2013)
Білик О. О. - Встановлення і припинення режиму окремого проживання подружжя: шляхи вдосконалення правового регулювання (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про основні напрями розвитку податкового законодавства України (2013)
Антоненко В. В. - Щодо деяких питань представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у Верховній Раді України (2013)
Коваленко А. А. - Консолідований, відкритий ринок проти непрозорої економіки: правовий аспект (2013)
Кулинич П. Ф. - Земельні ділянки як об’єкт земельно-реєстраційних правовідносин (2013)
Костяшкін І. О. - Правове забезпечення обігу земель як умова реалізації соціальної функції права власності на землю (2013)
Семчик О. В. - Історичні аспекти реалізації права на землі залізничного транспорту (2013)
Мироненко І. В. - Зміст та значення публічних сервітутів для правового регулювання земельних відносин (2013)
Цюра О. В. - Особливості правового регулювання окремих видів трудових відносин у сфері виробництва сільськогосподарської продукції тваринного походження (2013)
Кваша О. О. - Конституційні принципи здійснення правосуддя як об’єкт кримінально-правової охорони (2013)
Яковець І. С. - Досвід виконання кримінальних покарань Королівства Норвегія та доцільність його впровадження в Україні (2013)
Третьякова В. Г. - До питання про визначення правового статусу тіла та частин тіла людини, а також щодо забезпечення захисту прав на них у контексті застосування міжнародних біоетико-правових стандартів (2013)
Калитаєв В. В. - Кримінально-правова характеристика прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2013)
Ніжинський C. C. - До питання відшкодування шкоди, завданої корупцією у футболі та спорті в цілому (2013)
Тавлуй О. В. - Вчинення незаконних дій щодо усиновлення за попередньою змовою групою осіб (2013)
Отрош М. І. - Папа Римський як фізичний носій компетенції Святого Престолу (2013)
Іванищук А. А. - Міжнародний політичний суд: обґрунтування створення (2013)
Манько М. В. - Діти-солдати – учасники бойових дій? (2013)
Рибинська Л. О. - Особливості діяльності ЮНІСЕФ щодо системи прав дитини (2013)
Давиденко О. І. - Правовий статус Верховного представника єс із закордонних справ та безпекової політики (2013)
Громівчук І. М. - Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві (2013)
Рибинський Є. І. - Діяльність міжнародних організацій з боротьби із відмиванням брудних грошей (2013)
Коваленко А. А. - Загальні збори та громадські слухання як інструмент громадського контролю на місцевому рівні (2013)
Федорчак Т. П. - Теоретичні аспекти формування політичної трансформації і демократизації в ЦСЄ у працях вчених Російської Федерації (2013)
Співак В. М. - Соціальна держава в процесі соціалізації глобалізації: політологічний аспект (2013)
Матвієнко А. С. - Територіальний вимір транскордонного співробітництва (2013)
Хома Н. М. - Нові підходи до розуміння моделей соціальної держави (2013)
Чижова О. М. - Сутнісні аспекти трансформації суспільства та процеси прагматичних перетворень (2013)
Цапко О. М. - Політика радянського керівництва щодо Української Автокефальної Православної Церкви в 20-х роках ХХ ст. (2013)
Згурська В. Л. - Сучасна критика концепції громадської участі (2013)
Добіжа В. В. - Етико-моральні та правові чинники формування політичної культури владної еліти (2013)
Грицяк Д. І. - Мова як чинник етнокультурної консолідації українського суспільства (2013)
Бутирська І. В. - Соціальна політика Європейського Союзу: виклики та можливості (2013)
Ярошко О. З. - Особливості двосторонніх актів про встановлення дипломатичних відносин України з ознаками міжнародного договору як первинних джерел їх вивчення (2013)
Васильчук Є. О. - Особливості історико-політологічних підходів до явища молодіжного радикалізму та екстремізму (2013)
Семко В. Л. - Другий Всеукраїнський перепис населення: етнополітичні ризики та перспективи (2013)
Сотник А. Л. - Об’єкт, предмет та функції правової політології як нової галузі політичного знання (2013)
Руда Л. А. - Еволюція політичних цінностей у контексті цивілізаційної ідентифікації українського суспільства (2013)
Палагнюк В. О. - Місце студентства в протестних кампаніях у незалежній Україні: ретроспективний підхід (2013)
Жуковська А. О. - Канали впливу громадянського суспільства на політичний процес у Республіці Болгарія (2013)
Богиня Т. Ю. - Інститут лобізму: сутність, методи та функції (2013)
Бобрук А. М. - Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі (2013)
Білошицький В. І. - Лібералізація воєнної політики України та цивільно-військові відносини (2013)
Басовська К. О. - Право людини на життя: юридична природа та зміст (2013)
Яфонкіна І. П. - Приватна освіта як чинник демократизації українського суспільства (2013)
Пархоменко Н. М. - Сучасний погляд на проблеми правотворчості (2013)
Семеняка В. В. - Перший підручник з космічного права в Україні (2013)
Балонин Н. А. - Синтез регуляторов простой структуры для управления процессами кристаллизации, Суздаль В. С., Козьмин Ю. С. (2014)
Борисенко А. Н. - Построение обобщенной структуры и математических моделей преобразователей параметров режимов работы электроэнергетической установки, Кубрик Б. И., Богаевский А. Б. (2014)
Васильченков О. Г. - Кодирование и оптимизация процесса передачи данных через локальные и глобальные сети, Давыдов Р. А., Зуев А. А. (2014)
Гапон А. И. - Построение модели теплового объекта на RC-сетках, Евсеенко О. Н. (2014)
Григоренко И. В. - Побудова тестових впливів для діагностичного приладу лазерних систем, Белевцова А. С. (2014)
Гусельников В. К. - Цифровий вимірювач температури, Дементьева Т. С. (2014)
Гусельніков В. К. - Цифровий вимірювач фізичних параметрів повітряного середовища, Белікова Т. Б., Чорна Г. В. (2014)
Давиденко А. П. - Электроимпедансный метод неразрушающего контроля при диагностике плоских проводящих метериалов, Панченко Е. А. (2014)
Давиденко О. П. - Кореляційний метод вимірювання витрат рідини, Сидорова Л. І. (2014)
Епифанов Ю. М. - Рандомизированный синтез управления MIMO-системами выращивания монокристаллов, Суздаль В. С., Соболев А. В. (2014)
Качанов П. А. - Адаптация управляемых процессов к тренировкам копьеметателей в подготовительном периоде посредством интерактивного тренажера, Галица В. И., Адашевский В. М., Горлов А. С. (2014)
Качанов П. А. - Физико-математическое моделирование биомеханических систем в метании копья, Галица В. И., Адашевский В. М., Горлов А. С. (2014)
Крылова В. А. - Реализация адаптивного устройства кодирования/декодирования на ПЛИС (2014)
Кудин А. М. - Спектрометрический стенд для измерения сцинтилляционных характеристик сцинтилляторов и детекторов на основе системы "сцинтиллятор – pin фотодиод", Бороденко Ю. А., Белогуб В. В., Диденко А. В. (2014)
Леонов С. Ю. - Применение k-значного дифференциального исчисления для исследования распространения сигналов в проводниках с потерями (2014)
Мащенко Т. Г. - Методы контроля расхода движущихся жидкостей, Акоев Р. И. (2014)
Мащенко Т. Г. - Снятие и обработка биоэлектрических сигналов головного мoзга, Тоноян Т. А (2014)
Никитина Т. Б. - Синтез робастного управления двухмассовой электромеханической системой с учетом неопределенностей объекта управления, Татарченко М. О., Хоменко В. В. (2014)
Резинкина М. М. - Моделирование электрофизических процессов при ориентировке молнии на наземные объекты, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е. (2014)
Сериков С. А. - Методика передачи данных через порт USB в микроконтроллерах на базе ядра Cortex M4 в системах измерения и управления на транспорте, Борисенко А. Н., Богаевский А. Б., Вовк Е. Г. (2014)
Садовой А. В. - Динамическая модель электромеханической системы "центробежный компрессор – приводной двигатель", Цабенко М. В., Нагорный Д. А. (2014)
Щапов П. Ф. - Статистическая модель бездемонтажного контроля погрешностей первичного измерительного преобразования измерительного преобразователя, Мигущенко Р. П., Шпарёва М. И. (2014)
Титул, зміст (2011)
Корягін В. М. - Корегування процесу фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп ВНЗ, хворих на ожиріння І-ІІ ступеня, Блавт О. З., Безгребельна О. П., Людовік Т. В. (2011)
Міненок А. О. - Питання системного підходу до формування здорового способу життя людини, Жара Г. І., Кійко Т. Б., Ващенко Л. І. (2011)
Кривенцова І. В. - Особливості методики викладання фехтування студентам педагогічного ВНЗ, Клименченко В. Г., Одокієнко І. І. (2011)
Іващенко О. В. - Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення І, Худолій О. М. (2011)
Кравчук Т. М. - Вплив занять у спортивно-танцювальних гуртках і секціях на формування культури рухів студенток, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В. (2011)
Козіна Ж. Л. - Структура фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей дошкільного віку, Лахно О. Г., Бочкіна М. М. (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Інформаційне повідомлення про VII електронну Всеукраїнську наукову конференцію (19—20 квітня 2012 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІI Всеукраїнську наукову конференцію (22 листопада 2012 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Содержание (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
План семинаров ГК "МедЭксперт" на ІІ полугодие 2014 года (2014)
Быть патриотом — не значит ненавидеть. Это значит любить (2014)
Головний лікар Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги Олександр Ткаченко: "Ми робили все, щоб затримати пацієнтів у стаціонарі якомога довше" (2014)
Эрман М. В. - Железодефицитные анемии у детей (2014)
Хасанова Е.Е. - Опыт применения Мукофалька в комплексном лечении детей с лямблиозом и сопутствующим дисбактериозом кишечника (2014)
Джафарова К. А. - Сравнительная характеристика клинико-лабораторных показателей и исходов бактериальных менингитов у детей разных возрастных групп, Рашидова Ш. М., Раджабов Ф. М. (2014)
Зайцева О. В. - Небулайзеры в лечении заболеваний органов дыхания у детей, Зайцева С. В. (2014)
Банадига Н. В. - Випадок синдрому Кавасакі (2014)
Макаренко М. В. - Особенности содержания плацентарного фактора роста в динамике беременности при синдроме задержки развития плода (2014)
Батман Ю. А. - Применение декспантенола у новорожденных различных групп в неонатальном периоде, Головко О. К., Харченко И. В., Стрюковская Е. А., Есакова О. Р. (2014)
Бєлих Н. А. - Прогнозування ризику формування гіпофізарно-тиреоїдної дизадаптації у новонароджених в регіоні помірного йодного дефіциту (2014)
Крамарьов С. А. - Лечение инфекционного мононуклеоза у детей, Выговская О. В., Тарадий Н. Н., Гриневич А. И. (2014)
Токарчук Н. І. - Сучасні можливості метаболічної корекції білково-енергетичної недостатності на тлі перинатальних уражень центральної нервової системи у дітей першого року життя, Чигір І. В. (2014)
Зинченко С. Н. - Психологические компоненты нарушения развития ребенка в связи с речевой депривацией, Чурсина Л. В., Ивахненко М. Л. (2014)
Буряк В. Н. - Клинико-патогенетические аспекты и оптимизация терапевтических подходов при острых респираторно-вирусных инфекциях у детей, Такташов С. И., Махмутов Р. Ф., Пошехонова Ю. В., Шабан Н. И., Моисеева Т. Ю. (2014)
Чернишова Л. І. - Розподіл серотипів Streptococcus pneumoniae при назофарингеальному носійстві у здорових дітей віком від 6 місяців до 5 років в Україні, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Якимович С. А., Рабош О. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г. (2014)
Марушко Ю. В. - Вивчення ефективності комплексного рослинного препарату в монотерапії гострого неускладненого бронхіту у дітей, Гищак Т. В., Лисовець О. В., Мика М. Ю. (2014)
Височина І. Л. - Диференційований вибір та можливості використання стерильного розчину води Адріатичного моря при фізіологічному носовому диханні та при нежитю у дітей, Абатуров О. Є. (2014)
Сенаторова Г. С. - Особливості фізичного розвитку та нутрітивного статусу дітей із бронхолегеневою дисплазією, Черненко Л. М., Шипко А. Ф., Пушкар О. М., Башкірова Н. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Цефподоксиму проксетил у лікуванні гострих бронхітів бактеріальної етіології у дітей, Гищак Т. В., Шеф Г. Г. (2014)
Овчаренко Л. С. - Универсальность эффектов амброксола при терапии патологии органов дыхания у детей: приоритет ингаляционных форм, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Дорошенко С. В. (2014)
Герасимов С. В. - Нові підходи до лікування гострої респіраторної вірусної інфекції у дітей, Бєлова Г. А., Павук Г. Л., Сенюк І. М., Стрекаліна Ю. І., Цапок А. А. (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із муковісцидозом (2014)
Березенко В. С. - Причини розвитку, діагностика та підходи до лікування стеатозу печінки та неалкогольного стеатогепатиту у дітей, Михайлюк Х. З., Диба М. Б., Ткалик О. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування діоктаедричного смектиту у педіатричній практиці, Грачова М. Г. (2014)
Марушко Р. В. - Ефективність застосування мультикомпонентних пробіотиків та фруктоолігосахаридів при функціональній патології кишечника у дітей раннього віку (2014)
Педагогика Монтессори: научить мыслить (2014)
Евдокимов А. И. - Установление оптимальных параметров струны каната вертикальных подъемных установок (2014)
Выборнов Д. В. - Математическое моделирование тепловых потоков в теплонасосной установке, осуществляющей цикл квазидвухступенчатого сжатия с промежуточными теплообменными поверхностями, Монах С. И. (2014)
Головач Ю. А. - Расчет надежности тупиковой газовой сети, Захаров В. И. (2014)
Долгов Н. В. - Автоматизация ИТП с многоконтурным теплообменником, Олексюк А. А. (2014)
Остапенко В. В. - Физико-математическая модель работы аккумуляторов теплоты фазового перехода кожухотрубного типа на основе решения задачи Cтефана вариационным методом, Лукьянов А. В., Дремов В. В. (2014)
Остапенко Д. В. - Повышение энергетической эффективности тепловых предприятий ЖКХ, Лукьянов А. В. (2014)
Удовиченко З. В. - Исследование характеристик отходящих газов сушильных барабанов Часовоярского огнеупорного комбината, Савич Д. В. (2014)
Шацков А. О. - Расчет угловых коэффициентов излучения при решении задач лучистого теплообмена в помещениях с инфракрасным отоплением, Кононыхин Г. А., Монах С. И. (2014)
Орлов С. М. - Подходы к решению задач по повышению энергетической эффективности циклонов, Анисочкин А. В., Орлова А. Я. (2014)
Айлікова Г. В. - Значення схем планування території регіонального рівня для забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Гермонова К. О. - Проблеми створення містобудівного кадастру Донецької області, Митрофанова О. І., Богак Л. М. (2014)
Горохов Є. В. - Містобудівна ситуація, що склалася в прибережних районах (на прикладі Азовського моря Донецької області), Лозинська В. О., Богак Л. М. (2014)
Пиличева М. О. - Структурно-логическая схема формирования земель коммунальной собственности (2014)
Лакисов А. Л. - Информационные и методические основы определения оптимального использования рекреационных территорий в промышленных городах (2014)
Стифеев Ф. Ф. - Исследования режимов работы эрлифта для подъема пульпы повышенной плотности (2014)
Ляшок Я. А. - Управление затратами на услуги, обеспечивающие жизнедеятельность населения: микроуровень (2014)
Horsin T. - On unbounded optimal controls in coefficients for ill-posed elliptic Dirichlet boundary value problems, Kogut P. I. (2014)
Ерина Р. В. - Порядок слабой сходимости сеточных решений к обобщённому энтропийному решению скалярного закона сохранения, Платонова И. Е. (2014)
Kogut P. I. - Shape stability of optimal control problems in coefficients for coupled system of Hammerstein type, Kupenko O. P. (2014)
Меньшиков Ю. Л. - Об обратной задаче астродинамики, Поляков Н. В. (2014)
Ключинська Л. В. - Про температурні поля і умови конденсації газів туманностей у планетарному вихорі, Перехрест В. I. (2014)
Осипчук М. М. - Регулярний та сингулярний планетарні вихори: порівняння структур і характеристик, Перехрест В. I. (2014)
Баланенко I. Г. - Задачі апріорного синтезу оптимальних керувань для вироджених параболічних рівнянь, Когут П. I. (2014)
Божанова Т. А. - Про апроксимацію однієї задачі оптимального керування на транспортній мережі з фазовими обмеженнями (2014)
Зеленская Т. С. - Математическое моделирование динамики подъемных канатов с учетом продольных перемещений, Сясев А. В. (2014)
Горбонос С. О. - Необхідні умови оптимальності для задачі керування параболічною системою з необмеженими коефіцієнтами, Когут П. I. (2014)
Дреус А. Ю. - Об одном приближённом аналитическом решении задачи теплообмена в движущемся слое, Ерёмин А. О. (2014)
Реферати (2014)
Вихідні дані (2014)
Борисенко А. Н. - Оптимизация тактовой частоты фазометра для двигателя внутреннего сгорания, Богаевский А. Б., Кубрик Б. И., Лавриненко О. В (2014)
Двадненко В. Я. - Обеспечение устойчивости вентильного электродвигателя конверсионного гибридного автомобиля (2014)
Качанов П. А. - Поддержание заданной температуры инерционного объекта с использованием ШИМ-регулирования с предсказанием, Евсеенко О. Н. (2014)
Котов Д. В. - О влиянии огибающей излучаемого радиоимпульса на оценки плазменных температур, определяемых с помощью метода некогерентного рассеяния, Богомаз А. В., Лялюк А. И., Искра Д. А. (2014)
Крылова В. А. - Формирование широкополосных сигналов с расширенным спектром в компьютеризированных интегрированных системах (2014)
Невлюдов И. Ш. - Влияние масштаба на электрофизические параметры компонентов микроэлектромеханических систем, Палагин В. А., Богдан Ю. И., Томанова С. М. (2014)
Павленко Ю. Ф. - Аналіз функціональних і метрологічних характеристик вимірювача модуляції, Голікова К. В. (2014)
Петков А. А. - Сравнение зон защиты стержневого молниеотвода, определяемых действующим нормативным документом (2014)
Резинкина М. М. - Моделирование электрического поля в системах с тонкими проводящими стержнями при наличии объемного заряда, Резинкин О. Л., Светличная Е. Е., Сосина Е. В. (2014)
Суздаль В. С. - Оптимизация модального управления многомерным процессом кристаллизации, Козьмин Ю. С., Тонкошкур В. Н. (2014)
Шуклинов С. Н. - Математическое описание статической характеристики вакуумного усилителя тормозов в режиме насыщения по давлению (2014)
Реферати (2014)
Рефераты (2014)
Abstracts (2014)
Титул, зміст (2011)
Донець І. О. - Дослідження особливостей фізичного виховання та фізичного вдосконалення дівчат 17—21 років (2011)
Черненко С. О. - Особливості розвитку рухових здібностей у дітей молодшого шкільного віку (2011)
Капкан О. О. - Особливості розвитку рухових здібностей у школярів 8—9 класів (2011)
Іващенко О. В. - Дисципліна "Загальні основи теорії і методики фізичного виховання". Критерії оцінювання. Повідомлення ІІ, Худолій О. М. (2011)
Худолій О. М. - Закономірності формування рухової функції у дітей дошкільного віку, Касьян А. В. (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІІ міжнародна наукова конференція (28 лютого 2012 року) "Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті" (2011)
Інформаційне повідомлення про VII електронну Всеукраїнську наукову конференцію (19—20 квітня 2012 року) "Актуальні проблеми фізкультурної освіти" (2011)
Інформаційне повідомлення про VІІI Всеукраїнську наукову конференцію (22 листопада 2012 року) "Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту" (2011)
Gusak A. M. - Models of phase formation, growth and competition, Liashenko O. Yu., Hodaj F. (2013)
Данільченко В. Ю. - Дифузійні характеристики вуглецю у фазонаґартованому сплаві Н32, Мазанко В. Ф., Яковлев В. Є. (2013)
Бондар В. Й. - Закономірності формування дефектів кристалічної будови в процесі фазового наґартування в сплаві Г18С2, Данільченко В. Ю., Яковлев В. Є. (2013)
Гаценко Т. С. - Вплив третього елементу на швидкість коміркового розпаду в сплаві Cu-4,35 ат.%Ti, Ляшенко Ю. О., Шматко О. А. (2013)
Ляшенко Ю. О. - Аналіз критеріїв пригнічення росту фаз (2013)
Запорожець Т. В. - Про застосовність континуального підходу до опису еволюції порожнистих наночастинок (2013)
Кравчук О. В. - Монте-Карло моделювання утворення стехіометричних проміжних фаз із сильною залежністю міжатомної взаємодії від ближнього порядку, Ковальчук А. О. (2013)
Зраєв Д. О. - Експериментальне дослідження кінетики росту фази під дією постійного електричного струму в системі мідь-олово, Корнієнко С. В. (2013)
Сторожук Н. В. - Конкуренція течії гратки та градієнта напруг (2013)
Безпальчук В. М. - Моделювання процесу напилення в системі NI-AL методом молекулярної динаміки (2013)
Марченко С. В. - Дослідження впливу концентрації нікелю у системі NI-AL на її інтервал плавлення методом молекулярної динаміки (2013)
Римар О. М. - Дослідження конкуренції фаз у системі NI-AL на ранніх стадіях зародкоутворення (2013)
Поляков Н. В. - Профессор Остапенко Виктор Александрович — механик, математик, педагог, Меньшиков Ю. Л., Скороход Г. И. (2013)
Белозёров В. Е. - Дифференциальное уравнение Бернулли и хаос (2013)
Баланенко I. Г. - Задача оптимального стартового керування виродженим параболічним рівнянням, Когут П. I. (2013)
Довженко А. В. - Г-верхня границя послідовностей векторнозначних відображень та її геометрична інтерпретація (2013)
Горбонос С. О. - Варіаційні розв'язки задачі оптимального керування з необмеженими коефіцієнтами, Когут П. I. (2013)
Kogut P. I. - On some properties of unbounded bilinear forms associated with skew-symmetric L2(Ω)-matrices (2013)
Перехрест В. I. - Про стійкість і резонанси рухів у торових кільцях планетарного вихору, Осипчук М. М., Ключинська Л. В. (2013)
Перехрест В. I. - Інваріантні властивості вихрових кілець планетарного вихору та їх вплив на еволюцію вихору, Ключинська Л. В. (2013)
Зеленская Т. С. - Початково-крайова задача визначення динамічних напружень у шахтних підйомних механизмах з урівноваженим головним канатом, Сясев А. В. (2013)
Божанова Т. А. - Про одну задачу оптимального керування на транспортній мережі з фазовими обмеженнями (2013)
Ткаченко П. И. - Качественный анализ весовых пространств Лоренца (2013)
Menshikov Yu. L. - About exact solutions of measurement's inverse problems (2013)
Марухно Н. А. - Асимптотика розв'язків однієї задачі Діріхле методом потенціалів, Остапенко В. О. (2013)
Реферати (2013)
Вихідні дані (2013)
Domanovsky A. - St. Sophia of Kyiv Cathedral’s Millennium in Contemporary Ukrainian Historiography (A Critical Survey) (2014)
Маслійчук В. Л. - Сподівана першість, іще раз про питання про передісторію заснування Харківського університету (запізніла, але необхідна репліка) (2014)
Дьякова О. В. - Університет імені В. Н. Каразіна на мапі Харкова (2014)
Lysenko M. S. - The Agricultural Associations in Kharkiv Province: Creation and Trends of the Activity (1880-1914) (2014)
Полякова Ю. Ю. - Спроба створення Українського художнього театру в Харкові у висвітленні української та російської преси (2014)
Потоцький В. П. - Секта скопців у Бессарабії та на Поділлі (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Khoroshev O. M. - Certain Problems of Forming Organizational Principles of National Youth Associations in Ukraine in 1917 (2014)
Чернуха О. В. - Боротьба міліції з розповсюдженням самогоноваріння на Харківщині у роки НЕПу (2014)
Чирка Л. Г. - Аналіз джерельної бази проблем медичного забезпечення партизанських загонів на Переяславщині: 1941-1943 роки (2014)
Куций І. П. - Ґенеза категорії "цивілізація": між реальною та уявлюваною спільнотою (2014)
Dzyadevych T. - World/Space/Place in Service for Civil Society Mobilization: Ukrainian Case (2014)
Свириденко В. О. - Національне Відродження в кінематографії Народної Республіки Болгарія як об’єкт політики пам’яті (2014)
Мариняк Р. С. - Трансформація сюжету "Думи про трьох братів Азовських" у драматичній поемі Л. Костенко "Дума про трьох братів неазовських" (2014)
Курушина М. А. - Назви музичних гуртів: розмаїтість підходів до термінопозначень в українській та зарубіжній ономастиці (2014)
Аксьонова Н. В. - Післярецензія на монографію Ігнатенко І. Жіноче тіло у традиційній культурі українців. 3-е видання, перероб. і допов. – К. : Інтелектуальна книга, 2014. – 264 с.: іл. (Сер.: Етнологія для дорослих) (2014)
Окорокова В. В. - Проблема політичної конструкції суспільних відносин у технократичній утопії (на прикладі "Комп’ютопії" Й. Масуди) (2015)
Держко І. З. - Політична культура громадянського суспільства в контексті синергетичної парадигми (2015)
Могільова С. В. - Спортивна тілесність і тіла-афекти: поза межами соціальних форматів (2015)
Масюк О. П. - Мечта как проекция будущего (2015)
Скиба Э. К. - Власть как источник конституирования неравенства гендерных идентичностей (2015)
Тарабасова Л. Г. - Гуманістичні тенденції дошкільної освіти в Японії: теоретико-методологічне дослідження (2015)
Тіменик З. І. - Психофізичність свободи в пізнанні божества. Філософорелігійний вимір (2015)
Смірнова О. Д. - Проблема кризи культурної ідентичності в сучасній українській філософії (2015)
Гойман О. О. - Маніпулювання масовою свідомістю в умовах сучасної гібридної війни (2015)
Литвиненко Н. В. - Філософсько-освітній аналіз інтелекту як предмета маркетингового управління (2015)
Овчаренко Н. В. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у системі цілепокладання постсучасної освіти: філософсько-освітній аспект (2015)
Оксамитна С. М. - Cамовизначення громадян у соціальній структурі українського суспільства (2015)
Петрушко А. В. - Функции и значение коммуникации в организации: социологический аспект (2015)
Піронкова О. Ф. - Мікросоціальні детермінанти формування вербально-поведінкових соціальних практик взаємодії з психічно хворими (2015)
Половая Н. О. - Феномен інтернету як модус інформаційних технологій: соціологічний аналіз (2015)
Крячко В. І. - Антропоморфні формоідентиненти-маркери сигніфікативного поля католицького етнорелігійного простору (2015)
Настояща К. В. - Постреволюційний стан релігійної свідомості українського соціуму: меланж-ефект в очікуванні біфуркації (2015)
Кльов М. В. - Експансія ринку освітніх послуг і економізація освітньої системи: соціологічний аналіз, Попов В. О. (2015)
Хомерікі О. А. - Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? (2015)
Брехаря С. Г. - Політика фінансово-промислових груп в умовах "Євромайдану" та "гібридної війни" в Україні (на прикладі груп "Приват" та СКМ) (2015)
Дзюба Р. М. - Використання кіно в процесі плейсбрендингу: приклад співпраці уряду Австралії і кіноіндустрії (2015)
Михальчук С. О. - Інноваційний характер впливу Інтернет-комунікацій на політичні процеси сучасності (2015)
Носенко Д. К. - Основні тенденції розвитку партійної системи України за 1998-2014 роки (2015)
Бесчасна І. В. - Форум країн-експортерів газу як новий актор міжнародного ринку газу (2015)
Яшна Н. О. - Зіткнення інтересів провідних держав світу в Арктичному регіоні (2015)
Антонюк О. А. - Модернізаційний досвід судової політики держав пострадянського простору (2015)
Ступак Ф. Я. - Особливості розвитку охорони здоров’я в Україні у першій половині ХХ століття (2015)
Бабічева О. С. - Вплив соціально-економічного стану на світогляд селянства України (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Пекарчук В. М. - Розвиток фольклору та декоративно-прикладного мистецтва етноменшин України: тенденції 1990 – 2000-х років (2015)
Кучер В. І. - Рец. на кн. Доценко В. О. Об’єднатися щоб вижити: єврейський громад­ський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.): монографія (2015)
До 60-річчя професора Олексія Борисовича Шляхова (2015)
Титул, зміст (2015)
Лещенко М. П. - Михайло Драгоманов і його шкільні вчителі: педагогічний наратив, Тимчук Л. І. (2015)
Фазан В. В. - Передумови вивчення педагогіки в навчальних духовних закладах Києво-Печерської Лаври у ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
Іноземцев В. А. - Морально-патріотичне виховання особистості у творчості І. П. Котляревського (2015)
Радько П. Г. - Теоретико-методичні підходи до вивчення козацького судочинства та його традицій у курсах історії України та правознавства, Аванесян Г. М. (2015)
Василенко Н. В. - Професійна соціокомунікативна компетентність керівників навчальних закладів: зміст, цінності, модель (2015)
Кошіль В. І. - Модель управління організаційно-педагогічною діяльністю недержавних установ у сфері соціального захисту дітей та молоді (2015)
Данилова О. І. - Навчально-методична робота в професійно-технічних навчальних закладах Миколаївщини у 70-х роках ХХ століття (2015)
Бажан С. П. - Зміст практичної підготовки молодших бакалаврів технічних спеціальностей в умовах навчально-науково-виробничих комплексів (2015)
Ємець А. В. - Здоров’язберігальні освітні технології як умова забезпечення готовності майбутніх фахівців сімейної медицини до професійної діяльності (2015)
Зайцева Ю. В. - Формування готовності майбутніх учителів до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Єфименко Н. Р. - Застосування вітагенних технологій при викладанні основ психології та міжособистісного спілкування (2015)
Фучила О. М. - Ідеологічна грамотність як невід’ємна складова життєдіяльності соціуму, Балацька Л. П. (2015)
Чеп’якова І. Ю. - Технологія формування навичок оперування похідними дієсловами давньогрецької мови та інтегрування їх в уміння читання (2015)
Палкін В. А. - Причини кризи української сім’ї: світовий і національний аспекти (2015)
Білик Н. І. - Війна стука в кожне серце (про творчу зустріч з Наталією Святцевою) (2015)
Федоряка В.М. - Життєві мудрості Петра Федоряки (спогади дружини) (2015)
До відома авторів (2015)
Наші автори (2015)
Передплата журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2015)
Адамов А. Н. - О константе в неравенстве Сеге для производных сопряженных тригонометрических полиномов в L0 (2014)
Лиманская Д. Е. - О поведении решений некоторых систем дифференциальных уравнений, частично разрешенных относительно производных, Самкова Г. Е. (2014)
Страхов Є. М. - Один двокроковий метод для задач структурно-параметричної оптимізації лінійних систем керування, Яровий А. Т. (2014)
Ушкац М. В. - Шестой вириальный коэффициент для модифицированного потенциала Леннард-Джонса, Евфимко К. Д. (2014)
Чуйко С. М. - О решении матричного уравнения Сильвестра (2014)
Яременко М. І. - Наближення нелінійних напівгруп в просторах Lp (Rl ,dl x) (2014)
Varbanets S. - Sequences of PRN's produced by circular generator (2014)
Shchogolev S. A. - On a reduction of a linear homogeneous differential system with oscillating coefficients to a system with slowly-varying coefficients (2014)
Асланов С. К. - Реологическое моделирование неоднородной структуры сдвигового течения жидкости в узких зазорах (2014)
Іванець Г. В. - Дослідження дії ударної хвилі на організм саперів при несанкціонованому вибуху ручних протипіхотних гранат, Букін М. П., Стецюк Є. І. (2015)
Поляков C. Ю. - Пути усовершенствования противодействия тепловизионной разведке, Ленкин В. М., Королев С. С., Змиевской Г. А. (2015)
Смірнов Є. Б. - Принципи застосування цільового управління органами військового управління, Таран І. А., Астахов О. О. (2015)
Варваров В. В. - Ускоренные методы оценки эффективности технологических решений для повышения износостойкости агрегатов гидравлических систем авиационной техники, Усачева О. А., Кравцов А. Г. (2015)
Обод І. І. - Просторовий метод підвищення завадостійкості запитальних систем спостереження повітряного простору, Свид І. В., Штих І. А. (2015)
Василишин В. И. - Анализ эффективности метода углового разрешения источников коррелированных сигналов с псевдослучайной пространственной обработкой, Богданов А. Д. (2015)
Кобзев А. В. - Сравнительный анализ показателей обнаружения сигналов радиосредств с энергетической скрытностью излучения при двух способах обработки, Мурзин М. В. (2015)
Кеберле Н. Г. - Методика верификации темпоральных ограничений целостности на архиве версий онтологии (2015)
Коваленко А. С. - Обґрунтування набору даних для оцінки технічного стану інтегрованої інформаційної системи, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2015)
Кораблёв Н. М. - Обнаружение и анализ вредоносных программ с использованием мультиагентного подхода, Кушнарёв М. В., Лебедев О. Г. (2015)
Краснобаев В. А. - Исследование производительности компьютерной системы обработки целочисленных данных, функционирующей в системе остаточных классов, Янко А. С., Кошман С. А., Сомов С. А., Бендес Ю. П. (2015)
Лужецький В. А. - Моделі і методи адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі, Савицька Л. А. (2015)
Малюга В. Г. - Структурний аналіз складних ієрархічних систем в процесі планування вогневого ураження, Грідіна В. В., Козак О. М. (2015)
Морозов О. О. - Задача синтезу стратегій розгортання ремонтних органів угрупувань військ (сил) (2015)
Морозова О. И. - Применение искусственного интеллекта для управления асинхронным двигателем с частотным преобразователем (2015)
Олейник И. В. - Соловьёва О. И., Поспелов Л. А. (2015)
Воробьев О. В. - Регулирование трафика в информационно-телекоммуникационных сетях систем критического применения, Осколков А. П., Балакирева С. М. (2015)
Бабич А. П. - Шляхи підвищення якості технічного обслуговування і ремонту автобусів на підприємствах автомобільного транспорту України, Пічугін І. М. (2015)
Коваленко К. В. - Аналіз основних принципів дії біодатчиків, Науменко А. М. (2015)
Колачов С. П. - Датчики температури для безконтактного способу зняття діагностичної інформації в методі власного випромінювання, Кузавков В. В. (2015)
Погорелко А. Е. - Измерение времени опережения синхронизатора (2015)
Шведова В. В. - Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування: види валідності, методи та способи оцінювання показника та його невизначеності (2015)
Богом’я В. І. - Розробка моделі екологічного аудиту підприємства на основі використання геоінформаційних систем, Коваль О. О. (2015)
Віткін Л. М. - Методика ідентифікації небезпек та оцінки професійних ризиків в умовах виробничої діяльності на м'ясопереробному підприємстві, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2015)
Голубок М. Г. - Класифікація загроз для ядерних установок. (2015)
Гречанінов В. Ф. - Аналіз функціонування цивільного захисту у сучасних умовах та деякі пропозиції щодо його удосконалення, Бегун В. В. (2015)
Кацман М. Д. - Інформаційна модель ідентифікації екологічно небезпечних надзвичайних ситуацій, Родкевич О. Г. (2015)
Коростельова О. А. - Особливості впровадження законодавчо-нормативних документів України та Європейського союзу у галузі охорони навколишнього середовища, Шамаєв Ю. П. (2015)
Старух О. С. - Аналіз спеціальних технічних приладів виявлення вибухових матеріалів для груп ліквідації загрози вибуху, Пащенко В. В., Гончар Р. О. (2015)
Баулін Д. С. - Ефективність застосування сучасних інформаційних технологій в системі вогневої підготовки Національної гвардії України, Горєлишев С. А., Муленко О. О. (2015)
Варакута В. П. - Обґрунтування необхідності оцінювання можливостей військових частин оперативного призначення Національної гвардії України в спеціальній операції щодо знешкодження незаконних збройних формувань, Дробаха Г. А., Луговський І. С., Панченко В. Ю. (2015)
Грибенюк Г. С. - Типологія загроз та порушників безпеки інформаційних систем ДСНС України, Тарасенко А. В. (2015)
Євсєєв В. О. - Удосконалена математична модель виявлення диверсійно-розвідувальних сил противника при охороні важливих державних об’єктів (2015)
Наші автори (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Агошкова Т. А. - О вложении анизотропных классов в метрических пространствах с интегральной метрикой, Пичугов С. А. (2014)
Витюк А. Н. - Краевая задача для дифференциального уравнения дробного порядка, Михайленко А. В. (2014)
Сілін Є. С. - Одночасна апроксимація локально інтегровних функцій та їх ψ-інтегралів. Випадок малої гладкості (2014)
Чернецкая Ю. А. - О разрешимости системы обыкновенных дифференциальных уравнений относительно производных (2014)
Lelechenko A. V. - Average number of squares dividing mn (2014)
Sergeev S. S. - Character sums analogue of Kloosterman sums on norm group (2014)
Shchogolev S. A. - On the oscillations in the quasi-linear second order differential systems with slowly-varying parameters (2014)
Tran The Vinh. - Linear-inversive congruential generator of PRN's (2014)
Зинкевич Я. С. - Квазиоптимальное торможение вращательного движения динамически симметричного твердого тела с полостью, заполненной вязкой жидкостью, в среде с сопротивлением (2014)
Волков В. Э. - К юбилею С. К. Асланова, Рачинская А. Л. (2014)
Макарова Т. В. - Cквозь призму времени. Одесскому межвузовскому семинару по механике - 50 лет (2014)
Круглов В. Е. - 20 лет ИМЭМ (2014)
Пасічник Ю. - Бюджетне забезпечення державних соціальних програм (2014)
Волощук Г. - Імплементація концепцій міжнародного менеджменту в Україні (2014)
Корягін М. - Облікова методологія в європейських країнах (2014)
Каховська О. - Соціальність як результат реалізації державної політики щодо забезпечення соціалізації економіки (2014)
Крушельницька Т. - Трансформація підходів до формування місцевих бюджетів в Україні в умовах прогнозованої економічної невизначеності (2014)
Гордієнко Л. - Роль соціальних трансфертів у формуванні доходів населення (2014)
Коркоц О. - Механізм детінізації національної економіки (2014)
Курінний О. - Особливості реструктуризації машинобудівних підприємств, Шевченко Л. (2014)
Плотницька С. - Формування стратегії розвитку депресивних територій в контексті збалансованого зростання економіки регіону (2014)
Хандюк І. - Напрями збільшення обсягу фінансування інноваційної діяльності, Хандюк М. (2014)
Сукач О. - Підходи щодо управління оборотними активами підприємства (2014)
Мінкович В. - Прогресивна шкала оподаткування доходів фізичних осіб як основа фіскальної ефективності та соціальної справедливості, Кіндрат О. (2014)
Рудь О. - Оцінювання ефективності податкового адміністрування у системі міжнародних індексів та рейтингів, Снитюк О. (2014)
Смаковська Ю. - Критерії оцінки ефективності професійного навчання незайнятого населення (2014)
Сочка К. - Основні фінансові проблеми діяльності пенсійного фонду України, Кіяк М. (2014)
Капінус Ю. - Конкурентоспроможність регіонів як необхідна умова підвищення конкурентоспроможності країни (2014)
Марич М. - Ринкова позиція комерційних банків України на світовому ринку (2014)
Шрамко О. - Методика проведення внутрішнього аудиту у військових частинах збройних сил України (2014)
Дудченко Н. - Мале підприємництво та фінансово-економічний механізм його розвитку (2014)
Плаксіна Є. - Трудовий потенціал підприємства на прикладі ПАТ "МОТОР СІЧ" (2014)
Ружицький І. - Стимулююча функція структуризації доходної частини державного бюджету (2014)
Серватинська І. - Напрями поліпшення соціального страхування на випадок безробіття в Україні (2014)
Шевченко А. - Модель ієрархії факторів впливу на розвиток довірчого управління активами (2014)
Зінчук І. - Фінансове забезпечення соціальних гарантій захисту населення та його вдосконалення в сучасних умовах (2014)
Росоха В. - Проблеми економічної нестабільності в регіонах України та шляхи їх вирішення в сучасних умовах (2014)
Сегляник А. - Соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності в системі соціального страхування України (2014)
Кондратов В. Т. - Избыточная пирометрия: избыточные измерения радиационной температуры при функции преобразовании измерительного канала, описываемой полиномом 3-го порядка, Корогод А. А. (2014)
Єрьоменко В. О. - Дослідження класичних поліноміальних регресійних моделей без вільного члена. Частина I. Побудова емпірично ефективних оцінок параметрів регресійних моделей, Кочан О. В. (2014)
Вышинский В. А. - Всеобщие законы природы и новая система постулатов физики (2014)
Trotsyshyn I. V. - Attenuators-divider trotsyshyna as representative of principles quantum theory amplitudes measurement signal parameters (2014)
Гудела І. В. - Побудова ноніусного фазометру із застосуванням мікропроцесорної техніки, Горященко К. Л., Карпова Л. В., Стрельбицький В. В. (2014)
Vyatkin S. I. - Geometric modeling with scalar perturbation functions, Romanyuk S. A., Dudnyk O. O. (2014)
Мадюдя І. А. - Аналіз впливу електропровідності грунту на його хіміко-мінералогічні властивості, Штундер О. М. (2014)
Варчак Д. Ю. - Реалізація неявної різницевої схеми для вирішення двомірного рівняння теплопровідності на графічному процесорному пристрої з використанням ATI Stream Technology, Мясіщев О. А. (2014)
Муляр І. В. - Розробка алгоритму визначення координат об'єктів в бездротових сенсорних мережах, Зеленська В. С. (2014)
Толбатов А. В. - Алгоритм формування сигналу управління програмним регулятором подачі палива для газотурбінної установки (2014)
Латенко В. І. - Методика застосування пари резистивних сенсорів для вимірювання різниці температур (2014)
Бондаренко О. В. - Определение характеристик мод в волноводах сложной формы поперечного сечения, Одинцов Н. Н., Савицкая Н. М. (2014)
Мартынюк В. В. - Анализ математических моделей коррозии для приборов контроля антикорррозионной защиты электрических нагревателей воды, Котенев В. В. (2014)
Орябінська О. О. - Порівняльний аналіз алгоритмів підстроювання частоти в системах з OFDM (2014)
Шокотько Г. Ю. - Проблемы измерительных приборов для измерения частоты радиоимпульсных сигналов вблизи верхней границы частотного диапазона, Троцишин И. В. (2014)
Варешко В. О. - Збільшення точності вимірювань до 13-розрядного АЦП за допомогою принципу ноніуса на основі ЦАП із чотирма резисторними дільниками напруги з різними поділками, які складаються із 39 однакових вимірювальних прецизійних резисторів (2014)
Молчанова М. О. - Критерії та оцінки ефективності застосування когнітрону і двошарового персептрону з нелінійними функціями активації для розв’язання задачі розпізнавання 2D об’єктів з великою кількістю бінарних ознак (2014)
Чуйко К. В. - Метод аналізу аргументів системних викликів для виявлення зловмисних дій, Чешун В. М. (2014)
Осолінський О. Р. - Система вимірювання енергоспоживання мікроконтролерів, Кочан В. В., Биковий П. Є., Чирка М. І. (2014)
Турченко В. О. - Паралельний груповий алгоритм навчання багатошарового персептрону з двома схованими шарами нейронів, Дорош В. І., Палій І. О. (2014)
Шульц В. О. - Прогнозування ціни хмарних ресурсів Amazon за допомогою рекурентної нейронної мережі (2014)
Ляпандра А. C. - Вплив параметрів комунікаційної частини реконфігурованої кластерної системи на тривалість виконання алгоритму (2014)
Дубовой В. М. - Розробка програмного модуля для підвищення ефективності координації виробничих процесів молочного виробництва, Дуда М. Е., Байас М. М. (2014)
Джулій В. М. - Методи та алгоритми кластеризації при комплексному аналізі даних, Горбатюк О. М. (2014)
Красильников С. Р. - Алгоритм ідентифікації об'єктів в базах даних, Галянт С. В. (2014)
Муляр І. В. - Статистичний аналіз реалізації трафіку на самоподібність, Завадовський В. В. (2014)
Мясiщев O. А. - Алгoритм oптимiзацiї мереж з багатoпрoтoкoльнoю кoмутацiєю пo мiтках, Гoлдис O. В. (2014)
Іщук О. І. - Методи організації і пошуку інформації в інформаційно-аналітичних системах, Огнєвий О. В. (2014)
Білоусов С. І. - Програмне забезпечення радіокерованої автоматизованої системи оповіщення, Малявін І. П. (2014)
Pavlov S. V. - Design and automation of a videopolarimetry system for the analyzing of the polarization properties of a biological sample, Kozlovskaya T. I., Rovira R. H. (2014)
Загородня Д. І. - Дослідження диференціального методу виділення характерних точок контуру облич, Дорош В. І., Добровольська Н. С., Римар О. Л. (2014)
Азаренко Е. В. - Принципы построения систем экологического мониторинга в районах морских захоронений отравляющих веществ, Дивизинюк М. М., Столярчук Ю. Ю. (2014)
Самусєв К. В. - Математична модель для систематизації даних тестопридатного синтезу цифрових вузлів, Чешун В. М. (2014)
Топалов В. В. - Нова умова формування перемежувача s-типу у складі турбокодів множення (2014)
Барбашов І. А. - Застосування алгоритму мурашиних колоній для вирішення задач маршрутизації транспортних засобів, Огнєвий О. В. (2014)
Джулій В. М. - Методи впровадження нформации в файли формату WAV і MIDI, Коврига Є. О. (2014)
Савчук Т. О. - Прийняття рішень на основі знайдених асоціативних залежностей в корзині споживача при формуванні маркетингової діяльності організації, Приймак Н. В. (2014)
Михалевський Д. В. - Дослідження впливу довжини пакетів верхніх рівнів на ефективну швидкість передачі для стандарту Wi-Fi, Гузь М. Д., Красота Р. О. (2014)
Троцишина Н. И. - Исследование характеристик преобразователей на основе делителя троцишина для построения ЦАП и АЦП, Троцишин И. В. (2014)
Osharovskaya E. V. - Coding techniques of dynamic 3D meshis (2014)
Романюк С. О. - Підвищення фізичної коректності дистрибутивної функції відбивної здатності поверхні, Павлов С. В., Довгалюк Р. Ю. (2014)
Кирилюк І. О. - Адаптивний метод шифрування аудіофайлів способом представлення їх у вигляді зображень, Хмельницький Ю. В. (2014)
Комар М. П. - Еволюція детекторів атак на інформаційні телекомунікаційні мережі в складі системи колективного інтелекту (2014)
Бойчук В. О. - Сучасні штучні нейронні мережі та підходи до їх моделювання, Новакевич В. Ю. (2014)
Стайкуца С. В. - Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації (2014)
Яремчук Ю. Є. - Підхід до формування ієрархічних класифікацій методів захисту телекомунікаційних мереж від негативного впливу, Шиян А. А. (2014)
Савчук Т. О. - Використання модифікованих методів пошуку тематичних співтовариств для підвищення партинентності пошуку у web-ресурсах, Новаленко П. В. (2014)
Бевз C. В. - Активізація навчального процесу з використанням концепції GBL, Войтко В. В., Бурбело С. М., Білоконна К. В. (2014)
Троцишин І. В. - Новітня методологія та сучасні технічні засоби виконання шкільного лабораторного практикуму з фізики (електрика і магнетизм), Євтушенко Н. І., Леонова Л. П., Кузьмина Н. М. (2014)
Гамора В. В. - Удосконалена методика визначення пріоритетності об’єктів ураження противника для нанесення ракетно-авіаційних ударів в операціях (бойових діях) Збройних Сил України (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення вогневого потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. П. (2014)
Тристан А. В. - Поліедральний аналіз у дослідженні структурно складних систем для рішення задачі вибору об’єктів вогневого ураження, Грідіна В. В., Козак О. М., Городецький С. Л. (2014)
Сорочкін О. М. - Моделювання впливу авіаційних засобів ураження на характеристики силової установки літака (2014)
Соловьев О. В. - Обеспечение заданного уровня безопасности полетов в условиях воздействия вихревых следов, Прусак П. В., Кобрина Н. В. (2014)
Украинец Е. А. - Модернизация сверхзвуковой аэродинамической трубы Харьковского университета Воздушных Сил (2014)
Харитонов О. Л. - До питання розвитку теорії створення системи зенітного ракетного вогню (теорії і практики підготовки та ведення протиповітряного бою) частинами і підрозділами ЗРВ, Харитонов А. О. (2014)
Титаренко О. Б. - Удосконалена методика оцінки ефективності розвідки угруповання зенітних ракетних військ (2014)
Кузавков В. В. - Побудова функціональних перевірних тестів для безконтактного індукційного методу діагностування, Клімович С. О. (2014)
Кузминич І. В. - Порядок застосування програмно-технічного комплексу підвищення перешкодостійкості радіоканалу тактичної ланки управління (2014)
Кандырин Н. П. - Шумовые характеристики двухкольцевой системы ИФАПЧ с преобразованием частоты внутри кольца (2014)
Хуторненко С. В. - Керування частотою п’єзорезонансної коливальної системи градієнтом поля збудження, Васильчук Д. П., Семенець Д. А. (2014)
Ву Та Кыонг - Формирование радиометрических изображений с использованием калмановской фильтрации, Нгуен Нгок Винь Хао, Нгуен Ван Кием (2014)
Рубан И. В. - Анализ подходов к идентификации лиц в системах контроля доступа, Хижняк И. А. (2014)
Стасєв Ю. В. - Вдосконалення інформаційного забезпечення діяльності операторів АСУ при оцінці стану об’єктів управління, Павленко М. А., Міщенко Т. Ю., Шаманська Л. В. (2014)
Бердник П. Г. - Формирование информационных признаков информационной модели конфликтных ситуаций для систем управления сложными динамическими объектами, Обидин Д. Н., Бодяк О. С. (2014)
Лысенко И. А. - Исследование уровней тестирования программного обеспечения инфотелекоммуникационных систем, Смирнов А. А., Мелешко Е. В. (2014)
Осколков А. П. - Сравнительный анализ методов математического моделирования информационно-телекоммуникационных сетей систем критического применения (2014)
Мохамад Абу Таам Гани - Исследование показателей качества функционирования интеллектуальных узлов коммутации в телекоммуникационных системах и сетях, Смирнов А. А., Якименко Н. С., Смирнов С. А. (2014)
Хижняк В. В. - Вибір доцільного способу пошуку об’єкта на основі оптимального розподілу сил і засобів пошуку і рятування, Гурник А. В. (2014)
Гончаренко Ю. Ю. - Математическая модель выявления низкоактивного ионизирующего гамма-излучения, Дивизинюк М. М., Фаррахов А. В. (2014)
Кононов В. Б. - Метод визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп в умовах обмеження витрат на метрологічне обслуговування, Шевяков Ю. І., Філістєєв Д. А., Бурцева В. В. (2014)
Сігайло Г. П. - Експрес-методика визначення ресурсних показників мастильних матеріалів у процесі експлуатації, Кравцов А. Г., Варваров В. В. (2014)
Дядюшенко О. О. - Застосування індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки, Хаткова Л. В. (2014)
Коваль О. О. - Екологічний аудит як інструмент оцінки та контролю за станом навколишнього природного середовища підприємства (2014)
Доценко Н. В. - Квалификационное формирование состава команды проекта, Шостак Е. И., Лысенко А. А. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Чекман І. С. - Основи народної медицини при викладанні предметів у вищих медичних навчальних закладах України (огляд літератури), Горчакова Н. О., Гарник Т. П., Туманов В. А. (2014)
Компанієць К. М. - Корекція показників інтерферонового статусу у хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця фітопрепаратами, Іванова Л. М. (2014)
Долгая Н. Є. - Застосування Ресверазину в комбінованій терапії у пацієнтів з постінфарктним кардіосклерозом різної давності (2014)
Компанієць К. М. - Ефективність застосування препаратів розторопші плямистої в лікуванні хворих на хронічний некалькульозний холецистит у сполученні з ішемічною хворобою серця, Іванова Л. М. (2014)
Пилипчук В. С. - Від легенди до сучасного наукового обгрунтування використання рослин у виробництві функціональних харчових продуктів – фітоконцентратів "Екомед", Гриценко О. М., Моспан І. В., Постоєнко Н. М., Виборнова В. К. (2014)
Солом’яний О. Ю. - Діабетична полінейропатія: діагностичні алгоритми та лікування методом електростимуляції, Приступюк О. М. (2014)
Петрушанко А. М. - Методика профілактики та комплексного лікування запалення і рецесії ясен (2014)
Саранчук О. В. - Застосування фітопрепаратів у комплексному лікуванні зубощелепних аномалій та деформацій, ускладнених захворюваннями пародонта (2014)
Ярних Т. Г. - Роль ефірних олій в комплексній терапії акне (Огляд літератури), Буряк М. В., Петровський М. О. (2014)
Сімонова І. В. - Вплив екстракту конюшини лучної на пам’ять щурів за умов гіперліпідемії, Ярош О. К. (2014)
Волошин О. І. - Чорнушка посівна (Nigella sativa) – перспективи використання в профілактичній медицині, Васюк В. Л. (2014)
Zaychenko G. V. - Evaluation of therapeutic action of suppositories with phytoextracts regarding the results of morphological study of prostate, Soldatova E. O. , Ostashko V. F., Lariyanovska Yu. B. (2014)
Матяш М. М. - Особливості емоційної сфери у осіб з інтелектуальною недостатністю, Худенко Л. І. (2014)
Литвиненко В. И. - Пренил- и геранилхалканоиды, их распространение и лекарственны е свойства (Обзор литературы). Сообщение 4. Лекарственны е свойства пренилхалканоидов отдельных видов рода Art ocarpus (Хлебное дерево ) трибы Artocarpeae семейства Тутовые – Moraceae, Попова Н. В., Дихтярев С. И., Маслова Н. Ф. (2014)
Владимирова І. М. - Морфолого-анатомічна стандартизація Genista tinctorial (2014)
Гамуля О. В. - Амінокислотний склад сировини огірка посівного, Федченкова Ю. А., Хворост О. П. (2014)
Куценко С. А. - Дослідження стабільності капсул "Венотон", Рубан О. А., Ковалевська І. В. (2014)
Литвинова Е. В. - Клинико-фармакологические аспекты и фармакоэкономика препаратов на основе эхинацеи пурпурной (2014)
Зайченко А. В. - Фитохимическое обоснование фармакологических эффектов фенольных соединений персика обыкновенного (Обзор литературы), Шарифов Х. Ш., Стахорская М. А., Халеева Е. Л., Наврузова Г. Н. (2014)
Прокопенко Ю. С. - Види родини пасльонові як перспективні джерела флавоноїдів, Георгіянц В. А., Міщенко В. А. (2014)
Шостак Т. А. - Особливості фармацевтичної розробки рослинних препаратів (Огляд літератури), Калинюк Т. Г., Гудзь Н. І. (2014)
Федосов А. І. - Визначення оптимального способу приготування лікарських форм зі зборів для лікування захворювань шлункового тракту (2014)
Звіт за результатами проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини" 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ (2014)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні проблеми народної і нетрадиційної медицини" 16-17 жовтня 2014 р., м. Київ (2014)
Горчакова Н. О. - Вплив елгацину на жирнокислотний склад ліпідів кардіоцитів гіпертензивних щурів, Пузиренко А. М. (2014)
Доголіч О. І. - Біофлавоноїд кверцетин як засіб профілактики кардіоваскулярного ризику у хворих на подагру з високим рівнем коморбідності, Волошин О. І. (2014)
Сухомлин Г. М. - Досвід рефлексотерапії при лікуванні хворих з серцево-судинними захворюваннями, Примушко Ж. І. (2014)
Крамар Э. Д. - Применение ароматических масел в психоэмоциональной защите человека для снятия негативных последствий дистресса (2014)
Сокур С. Л. - Механизм информационного воздействия низкоэнергетическими полями на жидкости (2014)
Пустовойт М. П. - Контент-аналіз авторських методів та засобів інформаційно-енергетичної корекції змінених фізіологічних станів організму людини, Сокур С. Л. (2014)
Інформація для авторів (2014)
Александрова Т. Е. - Об особенностях построения инвариантной системы наведения и стабилизации танковой пушки, Лазаренко А. А., Зейн А. В. (2014)
Варава В. В. - Визначення основних тенденцій та перспективних напрямків розвитку і модернізації реактивних систем залпового вогню, Толмачов О. М. (2014)
Висоцький О. В. - Аналіз тактико-технічних характеристик основних радіолокаційних засобів існуючої системи контролю повітряного простору України (2014)
Грабчак В. І. - Основні аспекти опису задачі про оптимальну швидкодію керування рухом ракети, Іваник Є. Г., Цибуля С. А. (2014)
Іванець Г. В. - Індивідуальний захист саперів від дії осколків і куль, Стецюк Є. І., Іванець М. Г. (2014)
Квітковський Ю. В. - Урахування ергономічних показників при конструюванні бронешоломів, Василькова К. Ю. (2014)
Ковалевський С. М. - Перспективи розвитку засобів повітряного нападу як об’єктів радіолокаційного виявлення, Худов Г. В., Боровий В. І. (2014)
Кононов В. Б. - Метод визначення оптимального плану розподілу й відповідних оптимальних маршрутів руху виїзних метрологічних груп при метрологічному обслуговуванні військових частин та підрозділів, Шевяков Ю. І., Філістєєв Д. А., Бурцева В. В. (2014)
Корольов В. М. - Спосіб обчислення часу висування бойової машини із зони "затінення" в зону прямої видимості цілі, Заєць Я. Г., Щавінський Ю. В. (2014)
Купріненко О. М. - Методика оцінки воєнно-економічної ефективності перспективних типів бойових броньованих машин (2014)
Лісогорський Б. А. - Аналіз характеристик радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Худов Г. В. (2014)
Сидоренко І. І. - Вибір штурмової гвинтівки на основі методу аналізу ієрархій, Пономаренко М. О. (2014)
Біленко О. І. - Вплив розкиду значень балістичного коефіцієнту поражаючого елементу кінетичної зброї на ефективність виконання вогневих завдань силами безпеки (2014)
Гузченко С. В. - Обґрунтування показників бойових можливостей міжвидових тактичних груп, Ярош С. П. (2014)
Еременко С. М. - Особенности методики расчёта турбулентных характеристик вихревых следов, Соловьев О. В., Прусак П. В., Кобрина Н. В. (2014)
Жердев М. К. - Побудова функціональних перевірних тестів для безконтактного індукційного методу діагностування, Кузавков В. В. (2014)
Зюкин В. Ф. - Методика оценки потенциальной помехоустойчивости обзорных РЛС при воздействии комбинированных помех, Белавин А. В., Свистунов Д. Ю. (2014)
Кобзев А. В. - Применение вейвлет-разложения для реализации некогерентного накопления при обнаружении сигналов с неизвестной протяженностью, Мурзин М. В. (2014)
Коваленко А. С. - Дослідження будови інтегрованої інформаційної системи та її елементів, Смірнов О. А., Коваленко О. В. (2014)
Лаврут О. О. - Дослідження якості управління потоками інформації у телекомунікаційній мережі критичного призначення (2014)
Ланецький Б. М. - Обґрунтування тривалостей доводочних робіт та випробувань зразків зенітного ракетного озброєння при відновлювальних середніх і капітальних ремонтах, Доска О. М. (2014)
Леонов И. Г. - Учет замираний и рассеивания по времени и частоте в модели дискретного радиолокационного канала, Коржов А. Н., Куц В. С., Пичугин И. М. (2014)
Лысенко И. А. - Исследование процесса разработки программного обеспечения инфотелекоммуникационных систем, Смирнов А. А., Полищук Л. И. (2014)
Сігайло Г. П. - Температурна стійкість гідравлічних мастильних матеріалів при їх модифікації присадками різноманітного призначення, Кравцов А. Г., Варваров В. В. (2014)
Смеляков К. С. - Модели и методы градационной коррекции цифрового изображения, Дроб Е. М., Водолажко О. В. (2014)
Сова О. Я. - Методика побудови нечітких баз знань інтелектуальних систем управління вузлами мобільних радіомереж класу MANET, Жук П. В., Міночкін Д. А., Симоненко О. А. (2014)
Strykhalyuk B. M. - Implementation of wireless heterogeneous network based on LTE core virtualization for military communication systems, Kahalo I. O., Brych M. V., Beshley M. I., Seliuchenko M. O. (2014)
Шитова О. В. - Выбор признаков для сегментации текстурных областей изображений, близких по значениям цвета и структуре, Пухляк А. Н. (2014)
Грабчак В. І. - Математична модель обертального руху снарядів з гіроскопічною стабілізацією, Бондаренко С. В., Стеців С. В. (2014)
Кийко С. Г. - Мультиагентная модель анализа процессов управления ресурсными потоками проектов предприятия (2014)
Азаренко Е. В. - Закономерности трансформации иприта в эмульгированное состояние, Столярчук Ю. Ю. (2014)
Стрелец В. М. - Особенности выбора средств индивидуальной защиты для работы спасателей в условиях, которые существенно отличаются от наихудших условий пожара (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
От редакционной коллегии (2012)
Добрянський І. А. - Пошук словесної основи - його призначення. До 65-річчя Миколи Зимомрі, Корольова Т. М. (2012)
Анатолію Максимовичу Науменку - 70 років (2012)
Таранець Валентин Григорович. Біографія (2012)
Александрова О. В. - Особливості просодичного оформлення діалогічних єдностей, що містять сленгову лексику (2012)
Беспалова С. В. - Овладение интерактивным аспектом диалогического дискурса на немецком языке (2012)
Бигунова Н. А. - Уровневые характеристики одобрительных речевых актов в англоязычном художественном дискурсе (2012)
Висоцька З. І. - Дієслівна вербалізація категорії логічності у науковій мові Івана Франка (2012)
Гапонова Т. М. - Типологія багатокомпонентних складних речень (2012)
Гончарова Л. І. - Структурно-граматичні особливості фразеологізмів, Строганова О. І. (2012)
Дем’янова Н. О. - Семантика звертань в українській та французській мовах (2012)
Дерік І. М. - Мовленнєва інтеракція у міжкультурній комунікації (на матеріалі Інтернет-повідомлень англійською та українською мовою) (2012)
Дмитрів І. І. - Релігійний символізм як засіб творення художнього світу письменниками-"логосівцями” (2012)
Долбіна К. Д. - Аналіз мотиваційної структури україномовного та російськомовного зооніміконів (2012)
Єременко Т. Є. - Лінгвістичні засоби реалізації комічного ефекту в оповіданні Д. Мікеша "How to Die”, Огреніч М. А. (2012)
Єременко Т. Є. - Щодо категорії питальності та її просодичної реалізації, Слободянюк А. А. (2012)
Жмаєва Н. С. - Акустичні характеристики алофонів англійських голосних монофтонгів англо-американських запозичень у сфері інформаційних технологій у німецькому мовленні (2012)
Иванов А. В. - Об одном типе словаря для переводчика (2012)
Иванова Р. А. - Научно-технический рекламный текст в типологии текстов (2012)
Иванова Р. А. - Функциональная нагрузка текста научно-технической рекламы, Филиппова С. Ю. (2012)
Касяненко Д. С. - До питання відтворення вихідної моделі законодавчих актів ЄС у перекладі офіційними та регіональними мовами ЄС (2012)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу порівнянь з англійської мови на українську (на матеріалі дитячої художньої прози), Могилевський В. І., Ровенскіх Г. О. (2012)
Лисейко Л. В. - Писемні пам’ятки середньоверхньонімецького періоду розвитку німецької мови (2012)
Муратова С. В. - Категория аппозиции в современном немецком языке, Лобановская Е. В. (2012)
Михайлюк Н. П. - Становление прономинальной подсистемы в современном английском языке (2012)
Назар Р. М. - Парцеляція як засіб експресивізації репортажу (2012)
Олинчук В. В. - Применение новых методик компьютерного анализа делового англоязычного дискурса (на материале звучащей женской речи), Шкворченко Н. Н. (2012)
Пеливан О. К. - Роль просодии в актуализации вежливости/невежливости в английском конфликтном диалогическом дискурсе (2012)
Пєліна О. В. - Особливості перекладу хрононімів з англійської мови на українську (2012)
Попова А. В. - Лексические особенности оформления женского дискурса (2012)
Руденко О. В. - Аналіз варіативності підготовленого та спонтанного мовлення у телебаченні (2012)
Савченко Е. Ю. - Тема-рематическое членение высказывания: проблемы, подходы, терминология (2012)
Свинцова І. О. - Реалізація прагматичного потенціалу віршового переносу в поетичному дискурсі Дж. Байрона (2012)
Смаглій В. М. - Особливості мелодійного оформлення тексту англомовної молитви (2012)
Соколова В. В. - До проблеми перекладу українських прислів’їв на англійську мову (2012)
Стеценко Н. М. - Особенности временных и залоговых форм глагола в новостных русскоязычных текстах украинской прессы (2012)
Тєлєжкіна О. О. - Амбівалентність колороніма "чорний” у поетичних творах Дмитра Павличка (2012)
Черновалюк И. В. - Модульный подход к обучению иностранных аспирантов русскому языку как иностранному (2012)
Юхимець С. Ю. - Особливості перекладу англомовної термінології науково-технічних текстів на українську мову (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2012)
Казаков И. Н. - Ученый и поэт (К юбилею проф. Владимира Андреевича Глущенко), Маторина Н. М., Овчаренко В. Н., Орёл А. С., Спичка А. Г. (2012)
Бібік В. Б. - Фундаментальні цінності в системі внутрішнього хронотопу роману В. Підмогильного "Невеличка драма”, Вишнівський Р. Й. (2012)
Бигунова Н. А. - Содержательные и функционально-коммуникативные свойства речевого акта "комплимент” (на материале англоязычного художественного дискурса) (2012)
Бродська О. О. - Імпресіоністичні тенденції у прозі Артура Шніцлера (2012)
Бурко В. О. - Вербалізація травматичного досвіду поневолених суб’єктів у художньому постколоніальному дискурсі (2012)
Вишинський В. С. - Сцієнтизм і художній домисел у німецькій драмі кінця ХІХ - початку ХХ століть, Летнянчин П. П., Ступницька Г. І. (2012)
Гайдук С. Є. - Поняття бестіарію та його рецепція в українському літературознавстві (2012)
Демберецька М. П. - До проблеми множинної мотивації та словотвірної синонімії німецьких напівсуфіксальних прикметників (2012)
Дерік І. М. - До проблеми міжгалузевої омонімії термінів (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2012)
Жмаєва Н. С. - Мовна норма й варіативність (2012)
Кантур К. А. - Явление антропосемической эвфемии в концептуальной области "Психофизические особенности личности” (на материале английского, французского, украинского и русского языков) (2012)
Котовська Т. І. - Лінгвокультурологічна інтерпретація художніх текстів Дж. Д. Селінджера (на матеріалі роману "Ловець у житі”) (2012)
Лисейко Л. В. - Стилістичні особливості конфесійних творів середньовіччя (2012)
Мелех Г. Б. - Лексико-граматичні особливості німецького кулінарного тексту (2012)
Паращук В. Ю. - Ономасіологічний портрет лінгвокультурного типажу chav (на матеріалі британського газетного дискурсу) (2012)
Петлюченко Н. В. - Харизматична риторика публічного лідера в усному дискурсі (2012)
Пєліна О. В. - До питання з проблем класифікації власних назв у перекладознавстві (2012)
Попова А. В. - Лексико-грамматические особенности выражения модальности в китайском языке и способы ее передачи в украинском языке (2012)
Радченко О. А. - Творчий геній Ф. Шиллера у рецепції Е. Штайґера (2012)
Руденко О. В. - Специфіка термінів терміносистеми "архітектура”, Іграк К. (2012)
Рябчинська О. О. - Особливості перекладу англомовних медичних скорочень на українську мову (2012)
Снісаренко Я. С. - Полісемія лексичний одиниць у складі суспільно-політичної лексики на прикладі української та англійської мов (2012)
Стойкова Г. Г. - Мовне будівництво як репрезентант мовної політики (2012)
Форманова С. В. - Мовні особливості неформально-молодіжних угрупувань (2012)
Шевців Г. М. - Деякі аспекти термінологічної проблематики мемуарно-автобіографічного жанру (2012)
Юхимець С. Ю. - До проблеми перекладу українських топонімів на англійську мову, Левченко Ю. О. (2012)
Ярош І. Ю. - Поетика та естетика бідермаєру у новелі Едуарда Мьоріке "Моцарт на шляху до Праги” (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2012)
Авксентьева А. С. - К вопросу о понятии "языковая личность” (2013)
Александрова О. В. - До питання про особливості соціолекта молоді (2013)
Артюхова А. А. - Речевое воздействие в митинговом дискурсе (2013)
Балюк Г. С. - Особливості перекладу англійських і німецьких псевдонімів на українську мову (2013)
Безпалова Е. В. - Темпоральная организация текстов устной альтернативной проповеди (на материале английского языка) (2013)
Білецька В. С. - Лінгвістичні засоби формування іміджу України в англомовних ЗМІ (2013)
Дерік І. М. - Про роль засобів просодії у актуалізації змісту висловлення в дискурсі інтернет-повідомлень ділової тематики (на матеріалі російської та української мови) (2013)
Євдокимова І. О. - Особенности функционирования мелодического компонента интонации в реализации рекламной речевой маски (2013)
Єрьоменко Т. Є. - Евфонічні засоби в компаративних фразеологізмах (на матеріалі англійської та української мов), Лук’янченко І. О. (2013)
Жмаєва Н. С. - Причини та наслідки фонетичної інтерференції (2013)
Кантур К. А. - Явление антропосемической эвфемии в микрополе "Заболевания и болезненное состояние человека” (на материале английского, французского, украинского и русского языков) (2013)
Каракевич Р. О. - Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен (2013)
Корнелаєва Е. В. - Влияние социального статуса говорящего на его интонационный портрет (2013)
Корольова Т. М. - Лексико-граматичні засоби актуалізації епістемічної модальності в науково-популярному дискурсі, Могілевський В. І., Сивокінь Г. В. (2013)
Кравченко Н. О. - Основні просодичні маркери текстів усних англомовних проповідей та молитов (2013)
Ладыненко А. П. - Лингвостилистические особенности вкраплений иноязычных элементов в "романе потребления” (2013)
Лисейко Л. В. - Типи мовно-комунікативних норм (2013)
Малихіна А. Ю. - Варіювання вербальних реакцій мовної агресії в українській і англійській мовах (2013)
Маторина Н. М. - Лингводидактические основы изучения ономастики в педагогическом ВУЗе (из опыта работы), Маторин Б. И. (2013)
Неклесова В. Ю. - Конотонім Ренесанс в українській, іспанській та англійській мовах (2013)
Образцова О. М. - Обов’язковість/факультативність елементів синтаксичної структури простого речення з позицій теорії семантико-когнітивного синтаксису (2013)
Образцова О. В. - Динамика распределения в тексте не-предикатно-структурированных высказываний (на материале современной англоязычной художественной прозы) (2013)
Пєліна О. В. - Поняття "реалія” в перекладознавчому аналізі (на матеріалі перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою) (2013)
Рябчинська О. О. - Шляхи утворення сучасної англомовної медичної термінології та особливості її перекладу на українську мову (2013)
Сафьян Ю. О. - Концепт Charmer/Чарівна Людина в английской и украинской лингвокультурах (2013)
Смаглій В. М. - Особливості символізації мовних одиниць в тексті молитви (на матеріалі англійської та української мов) (2013)
Соколова В. В. - Особливості перекладу англійських фразеологічних одиниць, що відображують негативні емоції, на українську мову (2013)
Стойкова Г. Г. - Мовний патріотизм як складник національного патріотизму (2013)
Тектен Т. - Типологически общие процессы адаптации лексических заимствований в турецком и русском языках (2013)
Форманова С. В. - Соціолінгвістичний експеримент як спосіб визначення інвективності (2013)
Шарандаченко А. С. - Особенности длительности сонантов в речи дикторов американских средств массовой информации (2013)
Швецова В. Е. - Лингвистические характеристики авторитарного дискурса (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2013)
Баран Г. П. - Полікодовість веб-сайтів політичних партій США і Великої Британії як одна зі стратегій впливу на електорат (2013)
Brovchenko T. A. - Contrastive analysis of syllables in English and Ukrainian, Yablonskaya T. N. (2013)
Дем’янова Н. О. - Співвіднесеність компонентів функціонального і семантичного полів звертання (2013)
Дерік І. М. - Особливості відтворення мовної гри у перекладі (на матеріалі російсько- та українськомовних літературних перекладів англійських лімериків), Ірхіна Ю. В. (2013)
Дідур Ю. І. - Денотативно-номінативна класифікація ергонімів (2013)
Дубинець З. О. - Синтаксичний спосіб евфемізації в сучасній пресі (2013)
Ізотова Н. П. - Психологізація постколоніальної прози: ідіожанровий аспект (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "Slow Man”) (2013)
Жмаєва Н. С. - Комунікативні стратегії та тактики англійського джентльмена в конфліктному дискурсі, Корольова Т. М., Савченко Е. Ю. (2013)
Karpenko M. Y. - Diachronic semantic development of the term Onoma (2013)
Кивенко И. А. - Конверсационный анализ речевого акта благодарности (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Korolova T. M. - Sentence stress in English and Ukrainian, Alexandrova O. V., Malihina E. U. (2013)
Королeва Т. М. - Оценка качества перевода художественного текста, Логвина Я., Тектен Т. (2013)
Лисейко Л. В. - Поняття функціонального стилю та рівні його опису (2013)
Магас О. І. - Лінгвістичні засоби актуалізації емоційності в текстах англомовних казок (2013)
Мар’янко Я. Г. - "Донауковий” період зародження спеціальної лексики дизайну (2013)
Маторина Н. М. - Слова категории состояния в лингводидактическом аспекте (из опыта работы), Маторин Б. И. (2013)
Мизецкая В. Я. - Особенности репрезентации вещного мира в ХТ (2013)
Неклесова В. Ю. - Онімна лемма (2013)
Пєліна О. В. - Труднощі перекладу ідеонімів і прагматонімів міста Одеси англійською мовою (2013)
Prysyazhnyuk O. Y. - Some peculiarities of South Western regional pronunciation (2013)
Руденко О. В. - Типологія лінгвістичних засобів вираження суб’єктивної модальності (2013)
Ситникова Е. В. - Усвоение представителями русской этнолингвокультуры языковых маркеров национально-культурного сознания лингвоэкологического типа (2013)
Ситнікова О. В. - Французький дієприкметник минулого часу та його відповідники у перекладі українською мовою (на матеріалі художніх текстів) (2013)
Смаглій В. М. - Семантичний та комунікативний аспекти молитви (2013)
Ступак І. В. - Зміст лексико-семантичного класу локативних каузативних дієслів (2013)
Федотова Ю. Б. - Языковая ситуация в Великобритании (2013)
Харченко О. В. - Реалізація закону По в американському гумористичному дискурсі (2013)
Хурани Е. А. - Социально-классовые и профессиональные интонационные (мелодические) особенности речи (2013)
Шальов А. С. - Порівняльний аналіз мелодійних характеристик мовлення в українських, російських та британських телебесідах (2013)
Шкворченко Н. М. - Гендерно-ієрархічні особливості просодичного оформлення англомовного офіційно-ділового дискурсу (на прикладі комунікантів-начальників) (2013)
Юхимець С. Ю. - Проблеми автоматизованого перекладу, Корольова Т. М. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2013)
До ювілея доктора філологічних наук, професора Кияка Тараса Романовича (2014)
Авксентьєва А. С. - Китайська та турецька картини світу крізь призму української та англійської лінгвокультур на матеріалі романів Перл Бак "Імператриця” та Павла Загребельного "Роксолана” (2014)
Brovchenko T. A. - Sound interchange in modern colloquial speech, Alexandrova O., Malihina A. (2014)
Буздуган O. A. - До питання про специфіку перекладу англомовних текстів запрошень на наукову конференцію українською мовою, Попова Л. Є. (2014)
Вінникова Т. С. - Теорія перехідності в системі частин мови в лінгвістичних розвідках В. В. Шигурова (2014)
Дем’янова Н. О. - Модальна функція звертань в українській та французькій мовах (2014)
Дерік І. М. - Про проблему відтворення алюзій і ремінісценцій у художньому тексті (на матеріалі перекладів романів У. Фолкнера"The Sound and the Fury” та Дж. Джойса "Ulysses”) (2014)
Емельянова Д. В. - Полисемия и синонимия термина force / сила в английском и русском языках (2014)
Ірхіна Ю. В. - Використання стилістичного прийому каламбуру в творі Л. Керолла "Аліса в країні чудес” (2014)
Каракевич Р. О. - Національно-культурний зміст ФО з позицій лінгвокультурологічного підходу (2014)
Магас О. І. - Теоретичні основи вивчення ролі емоційно забарвленого тексту в англомовних казках та особливості його перекладу українською та російською мовами (2014)
Матулевська Т. В. - Частка як засіб вираження адресованості (2014)
Moskalenko O. I. - Aviation English terminology for pilots: the usage of abbreviations and acronyms (2014)
Мулик К. О. - Характеристика англійської термінології соціально- педагогічної спрямованості (2014)
Образцова О. М. - Речення-примітив як модель композиційно-мовленнєвої форми тексту "оповідь” (2014)
Пєліна О. В. - Адекватність перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англійською мовою з використанням лінгвістичних, культурних і фонових знань перекладача (2014)
Савченко Є. Ю. - Прототипова модель просодичної структури тема- рематичного членування висловлювання (2014)
Стрига Е. В. - Лінгвокульторологічний аспект українських та англійських прислів’їв (2014)
Тодорова Н. Ю. - Фразеологічні засоби вербалізації концепту близькості об’єкта в англійській та українській лінгвокультурах (зіставний аспект) (2014)
Шалев А. С. - Временная организация телебесед (на материале украинского, русского и английского языков) (2014)
Швецова В. Є. - Комунікативні стратегії та тактики в судовому дискурсі (2014)
Юхимець С. Ю. - Проблема компресії у синхронному перекладі (2014)
Яблонська Т. М. - Перифрастичні найменування в оригінальній та перекладній повісті Джерома К. Джерома "Three Men in a Boat (to Say Nothing of the Dog)” (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iм. К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2014)
Александрова О. В. - Молодіжний соціолект як лінгвістичний феномен (до питання термінологічного визначення поняття) (2014)
Derik I. M. - On the Issue of the Difficulties of Artistic Translation from Typologically Distant Languages (2014)
Дерік І. М. - До питання про роль особистості перекладача у виборі стратегій перекладу художньої літератури, Белявська К. О. (2014)
Жмаева Н. С. - К вопросу о применении метода "думай вслух” (think aloud) в переводческих исследованиях (2014)
Жовніренко Я. Г. - Аналіз типологій мовних ситуацій У. Стюарта й Ч. Фергюсона в працях О. Д. Швейцера (2014)
Жук В. А. - Грамматическая омонимия английских прилагательных и наречий в диахронии (2014)
Кантур К. А. - Сравнительно-исторический метод в русской компаративистике середины ХІХ в.: Ф. И. Буслаев, И. И. Срезневский (2014)
Коляса О. В. - Ключові ознаки мовного абсурду (2014)
Лазаренко С. В. - Види інтертекстуальності в сучасному політичному дискурсі (на матеріалі політичних звернень), Ротар А. І. (2014)
Milova M. N. - Feminism in Literature of Great Britain (the End of the 20th — the Beginning of the 21st century) (2014)
Попова О. В. - Особливості сучасного художнього інтерпретування-перекладу англомовних фразеологізмів українською мовою (на матеріалі трагедій В. Шекспіра), Спинова Ж. М. (2014)
Присяжнюк О. Я. - Тенденции развития языковой нормы как лингвистической категории (2014)
Савченко Є. Ю. - Вплив незавершеності висловлювання на трансформацію моделі просодичної структури тема-рематичного членування висловлювання (2014)
Ступак І. В. - Семантика похідних каузативних дієслів зі значенням "каузувати бути у місці” (на матеріалі німецької та української мов) (2014)
Томчаковский А. Г. - Языковая картина мира в зеркале англоязычной поликодовой лексикографической статьи (Количественная характеристика выборки) (2014)
Форманова С. В. - Лінгвістичні аспекти образи в українській мові (2014)
Яблонська Т. М. - Особливості лінгвістичного аналізу іншомовного художнього тексту (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вимоги до оформлення наукових праць, що друкуються в "Науковому вiснику ПНПУ iмені К. Д. Ушинського: Лiнгвiстичнi науки” (2014)
Титул, содержание (2009)
Файнзильберг Л. С. - Гарантированная оценка эффективности диагностических тестов на основе усиленного ROC-анализа, Жук Т.Н. (2009)
Дяченко В. А. - Сеть Кохонена с параллельным обучением, Михаль О. Ф., Руденко О. Г. (2009)
Закорчений А. В. - Пошук інформативних магнітокардіографічних параметрів за наявності двох кардіологічних хвороб, Риженко Т. М., Будник В. М., Будник М. М. (2009)
Литвин О. Н. - Численная реализация метода конечных элементов с оптимальным выбором параметров, базисных функций и координат узлов элементов, Нефедова И. В. (2009)
Атаманюк И. П. - Полиномиальный стохастический алгоритм распознавания случайной последовательности на базе аппарата канонических разложений (2009)
Суровцев И. В. - Моделирование дифференциальных хронопотенциограмм суммой нормальных распределений, Татаринов А. Э., Галимов С. К. (2009)
Мартынюк Т. Б. - Модели систолических массивов для обработки векторных данных по разностным срезам, Кожемяко А. В., Хомюк В. В. (2009)
Баркалов А. А. - Уменьшение аппаратурных затрат в устройстве управления с преобразователем адреса микрокоманды, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2009)
Соловьев В. В. - Проектирование на ПЛИС компараторов большой размерности (2009)
Гриценко В. И. - Анализ прогаммных legacy-систем для определения обхектов – кандидатов в бизнес-термины, Анисимов А. В., Пашковец Н. Д., Бабак О. В. (2009)
Марьяновский В. А. - Прогаммное обеспечение UACLUSTER, Погорелый С. Д., Бойко Ю. В., Грязнов Д. Б., Ломакин А. Д. (2009)
Бибило П. Н. - Программный комплекс MICEL высокоуровневого и логического синтеза параллельных алгоритмов логичекого управления, Кардаш С. Н., Кириенко Н. А., Кочанов Д. А., Леончик П. В., Новиков Д. Я., Романов В. И., Черемисинов Д. И. (2009)
Кириченко Н. Ф. - Применение функций Ляпунова в исследовании задач классификации сигналов, Корлюк А. С. (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, содержание (2009)
II Международная конференция по индуктивному моделированию ICIM-2008 (2009)
Шлезингер М. И. - Как формулировать задачи обучения в распознавании образов, Бондаренко А. В. (2009)
Валькман Ю. Р. - Модельно-параметрическое пространство – средство представления знаний исследователей сложных систем, Рыхальский А. Ю. (2009)
Прокопчук Ю. А. - Метод предельных обобщений для решения слабо формализованных задач (2009)
Лычак М. М. - Интервальный (множественный) анализ процессов, Евтушок В. П. (2009)
Бодянский Е. В. - Составной адаптивный вейвлон и алгоритм его обучения, Винокурова Е. А. (2009)
Литвиненко В. И. - Кластерный анализ данных на основе модифицированной иммунной сети (2009)
Тырышкин А. В. - Применение метода группового учета аргументов для построения системы управления автономным мобильным роботом, Андраханов А. А., Орлов А. А. (2009)
Ефименко С. Н. - Имитационный эксперимент как средство исследования эффективности методов моделирования по данным наблюдений, Степашко В. С. (2009)
Годыч О. В. - Динамическая сегментация изображений для учебного симулятора языка жестов, Гущин К. Н., Никольский Ю. В., Пасичник В. В., Щербина Ю. Н. (2009)
Логинов О. А. - Прогнозирование уровня грунтовых вод с применением клеточных автоматов, Сарычева Л. В. (2009)
Наши авторы (2009)
Титул, cодержание (2012)
Гриценко В. И. - Новые информационные технологии в образовании для всех: достижение высококачественного образования (2012)
Микитюк А. Н. - Проектирование системы педагогической диагностики для непрерывного образования в свете задач программы ЮНЕСКО "Информация для всех", Белоусова Л. И., Колгатин А. Г. (2012)
Артеменко В. Б. - Персональные учебные среды в дистанционном обучении, Карпа А. Г., Полотай О. И. (2012)
Мазурок Т. Л. - Информационное обеспечение системы управления индивидуализированным обучением (2012)
Титенко С. В. - Структурные основы онтологически-ориентированной системы управления информационно-учебным Web-контентом (2012)
Маклаков Г. Ю. - Методологические принципы организации виртуальных учебных сред подготовки авиационных специалистов, Гешев Д. Н. (2012)
Войченко А. П. - Разработка среды для организации совместной работы участников очных и дистанционных образовательных мероприятий (2012)
Савюк Л. А. - Методология социального конструктивизма как метод повышения уровня подготовки будущего инженера (2012)
Довбыш А. С. - Иерархический информационно-экстремальный алгоритм кластер-анализа результатов тестирования уровня знаний учащихся, Саад Дж., Петров С. А. (2012)
Глибовец Н. Н. - Разработка системы учебного тестирования на базе Google Docs API, Заболотный Р. И., Завадский И. А. (2012)
Бортновский С. В. - Сетевые динамические компьютерные тесты-тренажеры коммуникативных способностей обучающихся решению задач, Дьячук П. П., Дьячук П. П., Кузьмин Д. Н. (2012)
Лисовский И. М. - Сергей Алексеевич Лебедев – создатель первой в континентальной Европе и в Советском Союзе цифровой электронной вычислительной машины (2012)
Наши авторы (2012)
Титул, cодержание (2012)
Тимофієва Н. К. - Аргумент цільової функції в задачі клінічної діагностики, Гриценко В. І. (2012)
Авлочинская Т. В. - Экспериментальное исследование разделимости частичных булевых функций на основе решения логических уравнений, Бибило П. Н. (2012)
Павлов А. В. - О сходимости обобщенного релаксационного итерационного алгоритма метода группового учета аргументов, Кондрашова Н. В. (2012)
Тимченко Л. И. - Метод улучшения прогнозирования положения пятен лазерных пучков путем динамического туннелирования, Поплавский А. А., Кутаев Ю. Ф., Кокряцкая Н. И., Петровский Н. С. (2012)
Дубовенко М. Н. - Некоторые аспекты разработки социальных приложений, адаптированных к социальным сетям в задачах Интернет-зависимости, Белов В. М. (2012)
Дорошенко А. Е. - Алгоритмическое описание взаимодействия алгоритмов с внешними устройствами, Акуловский В. Г. (2012)
Гудыма А. В. - Совершенствование механизма расчета прогнозируемого объема доходов в Формуле распределения межбюджетных трансфертов (2012)
Хорозов О. А. - Використання реляційної СУБД щодо структурованих XML-документів (2012)
Шахбазова Шахназ Надир гызы - Имитация поведения преподавателя с применением экспертных систем в учебных комплексах (2012)
Резник С. В. - О применении теории категорий в проектировании образовательных информационных систем (2012)
Антонюк Я. М. - Анализ современных подходов к организации телекоммуникационной инфраструктуры кампусных компьютерных сетей научно-образовательного пространства академических учреждений (2012)
Стеценко И. Б. - Основные факторы формирования информационно-компьютерной грамотности (2012)
Наши авторы (2012)
Абрамчук Ф. И. - Методика расчета температур сгоревшей и несгоревшей смеси в цилиндре газового двигателя с высокоэнергетической системой зажигания, Кабанов А. Н, Муратов В. Н., Кузьменко А. П., Майстренко Г. В. (2010)
Аксёнов А. Ф. - Экспериментальная апробация гипотезы компрессионно- вакуумного механизма трения и изнашивания, Стельмах А. У., Бадир К. К. (2010)
Андрійчук О. В. - Методика експерементальних досліджень роботи елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону при повторних навантаженнях (2010)
Арефин Ю. В. - Моделирование собственных колебаний шины на основе плоской профильной модели, Ларин А. Н., Субочев А. И. (2010)
Артемов М. П. - Метод парциальных ускорений и его применение при исследовании динамики мобильных машин, Лебедев А. Т., Алексеев О. П., Волков В. П., Подригало М. А., Полянский А. С. (2010)
Бабич Т. О. - Дослідження показників стійкості, маневреності та керованості напівпричіпного багатоланкового автопоїзда, Стельмащук В. В., Томашевська Ю. А. (2010)
Бажинов А. В. - Повышение экономичности и экологической безопастности транспортных средств с гибридными силовыми установками, Двадненко В. Я., Сериков С. А. (2010)
Баранов В. В. - Принятие решений в задачах эксплуатации транспортных систем, Кравченко А. П., Дроздов В. А., Кравченко Е. А. (2010)
Барановський Д. М. - Вплив модифікаторів на технічні параметри дизелів (2010)
Білик С.Г. - Визначення параметрів червячної фрези для оброблення односторонніх прямолінійних шліцьових поверхонь валів, Дзюра В.О., Диня В.І. (2010)
Біліченко В. В. - Цільова комплексна програма управління інноваційним розвитком автотранспортних підприємств, Романюк С. О. (2010)
Білявський М. Л. - Теоретичні дослідження можливості забезпечення точності обробки сталевих деталей комбінованим торцевим фрезеруванням (2010)
Бодак В. І. - Дослідження зусилля стиску органо-мінеральних добрив вальцевим пристроєм, Шум Г. А. (2010)
Божидарнік В. В. - Аналіз особливостей модульної побудови деталей ремонтного виробництва, Гусев А. П., Павлова І. О. (2010)
Букетов А. В. - Дослідження впливу наповнювачів на адгезійну міцність і залишкові напруження у пластифікованих епоксикомпозитах, Стухляк П. Д., Редько О. І. (2010)
Буря О. І. - Підвищення технічного рівня пасажирського автомобільного транспорту за рахунок використання нових матеріалів, Деркач О. Д. (2010)
Вербицький В. Г. - Результати дослідження курсової стійкості руху експериментального автопоїзда, Бондаренко А. Є., Куплінов А. В., Стрільник Ю. М., Макійов М. М. (2010)
Вербицький В. Г. - Математична модель сідельного автопоїзда з керованим напівпричепом, Мойся Д. Л. (2010)
Ветрогон А. А. - Принцип обратной связи в технологии кузовного ремонта, Торлин В. Н. (2010)
Вітер Н. С. - Аналіз критеріїв оцінки ефективності процесу обслуговування споживачів при контейнерних перевезеннях (2010)
Гаврильченко О. В. - Особливості правки притирів віброрвикінчувальних верстатів з круговими траєкторіями коливань, Повидайло В. О., Захаров В. М. (2010)
Гевко Б. М - Розрахунок розмірного ланцюга удосконаленого вузла поршень-шатун з компенсаторами зносу, Гевко І. Б., Ляшук О. Л. (2010)
Герасимчук О. П. - Дослідження процесу взаємодії подільників з криволінійною робочою кромкою зі стеблами льону (2010)
Гнатов А. В. - Индукторная система из четырёх прямоугольных витков для магнитно-импульсной раздачи прямоугольных труб (2010)
Гордєєв О. Ф. - Автоматизоване прогнозування надійності з’єднань та вузлів металорізальних верстатів методом статистичних випробувань, Полінкевич Р. М. (2010)
Гордєєва Є. П. - Геометричні і архітектонічні характеристики корінфської капітелі в її історичному розвитку (2010)
Грабар І. Г. Титаренко В. Є. - Програмно-апаратний комплекс дослідження в’язкісно-температурних параметрів експлуатаційних матеріалів, Іванченко В. М., Кузьмін А. В. (2010)
Грабар І. Г. - Програмно-апаратний комплекс для аналізу роботи двигуна МЕМЗ-2457 за флуктуацією частоти обертання, Іванченко В. М., Ломакін В. О., Калінкін Д. Л., Кухарчук О. П. (2010)
Грабар І. Г. - Математична модель взаємодії одиночного колісного рушія з сипучим грунтом, Опанасюк Є. Г., Бегерський Д. Б. (2010)
Гречихин Л.И. - Современная энергетика. пути и методы развития и применения на транспорте, Куць Н.Г. (2010)
Гулієва Н. М. - Аналіз якості питної води Волинської області (2010)
Гуменюк П. О. - Апаратне забезпечення системи моніторингу автоперевезень, Лотиш В. В. (2010)
Гусєв А. П. - Технологічна підготовка ремонтного виробництва як задача вибору та синтезу рішення на основі декомпозиції складних технічних систем (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - Комбінований метод регулювання потужності бензинових двигунів як напрям покращення паливної економічності, Сирота О. В., Карев С. В. (2010)
Денисюк В. Ю. - Експериментальне визначення обертальної сили фрикційного магнітного приводу для безцентрового внутрішнього шліфування, Михалевич В. Т. (2010)
Дзюбинська О. В. - Вибір оптимальної схеми віброабразивної обробки плоских стальних деталей, Смаль М. В. (2010)
Добровольський О. Л. - Аналіз конструкцій стендів та методів для випробування шин (2010)
Дубицький О. С. - Аналіз технічних факторів, які впливають на суму матеріального збитку внаслідок страхового випадку автомобіля (2010)
Жулай О. Ю. - Аналіз проблем впровадження систем діагностичного моніторингу дизелів (2010)
Заболотний О. В. - Розробка стаціонарного (побутового) і портативного фільтрів на основі багатошарових фільтруючих матеріалів для доочищення питної води від забруднень, Гордіян О. В., Сичук В. А. (2010)
Заболотний О. В. - Дослідження механізмів хімічного зв'язку між компонентами залізоборидних сполук (V-VIII групи легуючих компонентів), Чернієнко В. В. (2010)
Захарчук В. І. - Аналіз властивостей альтернативних палив для автотракторних дизелів, Ткачук В. В. (2010)
Захарчук О. В. - Особливості математичної моделі руху колісного трактора з газовим двигуном (2010)
Ільченко В. Ю. - Дослідження пристосованості конструкцій причепа та напівпричепа до операцій технічного обслуговування і зберігання, Деркач О. Д., Нагієва Н. О. (2010)
Калуш О. З. - Дослідження загальної електропровідності монокристалів PbI2, Фурс Т. В., Кліменко О. О. (2010)
Карпенко В. Р. - Особливості теоретичних досліджень криволінійного руху автомобіля заданою траєкторією (2010)
Картава О. Ф. - Оптимізація впливу на атмосферу міста викидів забруднюючих речовин підприємства ВАТ "ЛУАЗ", Картавий А. Г. (2010)
Кашканов А. А. - Оцінка якості автотранспортного обслуговування пасажирських перевезень в умовах нечітко визначених очікувань споживачів, Кашканова Г. Г., Стенжицька І. Є. (2010)
Кищун В. А. - Вітчизняні умови експлуатації та оцінка придатності до них легковиків зарубіжного виробництва (2010)
Клен О. М. - Вибір стратегії формування транспортно-розподільчого центру на основі дослідження вантажопотоків полтавського регіону, Барановський Д. М. (2010)
Клименко О. Д. - Реалізація статистичного апарату теорії надійності з використанням обчислювальної техніки, Селезньов Е. Л., Селезньов Д. Е. (2010)
Козачук І. С. - Визначення доцільних значень кута випередження запалювання газового двигуна, переобладнаного з дизеля, Яновський В. В. (2010)
Краснокутский В. Н. - Оптимизация рабочего процесса полуприцепного скрепера путём улучшения тягово – сцепных качеств, Миренский И. Г., Резников А. А. (2010)
Крестьянполь О. А. - Оцінка складності матеріального потоку виробів в технологічних лініях, Лащ І. В. (2010)
Крестьянполь О. А. - Аналіз алгоритмів керування мультиголовочними дозаторами, Бреднєв О. І. (2010)
Кужель В. П. - Розробка комплексної програми для вдосконалення проведення автотехнічних експертиз дтп, які сталися в темну пору доби, Кашканов В. А. (2010)
Кульбако В. П. - Дослідження залежності паливної економічності від вмісту спиртових сполук у бензині, Колобов К. С., Ричок С. О., Гора М. Д. (2010)
Куниця А. В. - Підходи до багатофакторного дослідження продуктивності роботи кар'єрних автомобілів-самоскидів, Самісько Д. М. (2010)
Ловейкін В. С. - Силовий аналіз очисної машини решітного типу, Кулик В. П. (2010)
Ляшук О. Л. - Результати експериментальних досліджень сил різання конвеєрних стрічок на смуги, Фльонц О. В. (2010)
Макаров В. А. - До питання вибору математичної моделі для дослідження курсової стійкості руху легкового автомобіля, Волохов О. С., Куплінов А. В. (2010)
Макарова Т. В. - До питання оцінки впливу транспортного потоку на суспільно-екологічні показники місцевості, що прилягає до дороги, Воловненко О. Г., Долгополов С. М. (2010)
Марчук В. І. - Вібродіагностика пошкоджень підшипників кочення при монтажі та складані енергетичних роторних вузлів, Клепацький Г. В. (2010)
Матейчик В. П. - Дослідження впливу регулювальних параметрів на паливну економічність і екологічні показники бензинового двигуна з системою нейтралізації відпрацьованих газів, Цюман М. П. (2010)
Мельничук С. В. - Експериментальне дослідження моделі підвіски на основі чотирьохланкового важільного механізму. проектування програмно-апаратного комплексу, Крутік С. В., Вітюк І. В. (2010)
Мороз С. А. - Моделювання пружної системи формоутворення мікрогеометрії поверхні при зміцнювально-вигладжувальній обробці (2010)
Мурований І. С. - Аналіз напрямків удосконалення ефективності процесів перевезень вантажів, Шелестюк О.М. (2010)
Мурований І. С. - Методи підвищення ефективності міських пасажирських перевезень, Денисюк І.І. (2010)
Наглюк И. С. - Диэлектрическая проницаемость моторных и трансмиссионных масел транспортных машин, Григоров А. Б. (2010)
Нагорний Є. В. - Аналіз критеріїв ефективності функціонування логістичних систем при доставці вантажів, Шраменко Н. Ю. (2010)
Налобіна О. О. - Аналіз моделі дискретного середовища органо-мінеральних добрив, Мартинюк В. Л. (2010)
Огневий В. О. - Визначення еталонного підприємства при моделюванні стратегій трансформації підприємств автомобільного транспорту (2010)
Окрепкий Б. - Осесиметрична температурна задача для систем двох контактуючих кругових циліндрів, Новосад І. (2010)
Павлюк В. І. - Моделювання неусталеного криволінійного руху автомобіля (2010)
Пальчевський Б. О. - Конструктивно-силові параметри конусних фрикційно-запобіжних механізмів закупорювальних патронів, Стащук І. В. (2010)
Пальчевський Б. О. - Напрями розвитку будови машин для пакування сипих речовин, Шаповал О. М. (2010)
Пальчевський Б. О. - Методика підвищення універсальності пакетоформуючого модуля при проектуванні технологічних машин, Вараніцький Т. Л. (2010)
Пальчевський Б. О. - Аналіз точності роздільно-порційного об’ємного дозування сипких матеріалів, Бондарчук Д. В. (2010)
Панайотов К. К. - Анализ парка подвижного состава СП "ТП Уголь" ОАО "Краснодонуголь" и его классификация на основе кластерного анализа (2010)
Пастух О. А. - Математичне забезпечення нечітких інформаційних систем (2010)
Петренюк В. С. - Дослідження можливості раціонального заміщення дизельного палива стиснутим природним газом при експлуатації автотранспортних засобів (2010)
Пилипенко О. М. - Розробка безступеневої механічної трансмісії без застосування змащувальних рідин, Литовченко В. В., Ткаченко Г. І. (2010)
Погорєлов М. Г. - Управління виробництвом технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів на основі пріоритетів, Ларін О. М., Субочев О. І. (2010)
Подлозный Э. Д. - К проблеме перекрытия больших водных преград (на примере перекрытия Керченского пролива) (2010)
Подригало М. А. - Метод визначення сумарної сили опору руху автомобіля за допомогою датчиків лінійних прискорень, Коробко А. І., Клец Д. М., Назарько О. О., Мостова А. М. (2010)
Приймак О. В. - Теоретичні основи термодинамічного аналізу циклів поршневих ДВЗ та їх елементів (2010)
Пташенчук В. В. - Використання переривчастих шліфувальних кругів на операціях безцентрового шліфування торцевих поверхонь кілець роликопідшипників (2010)
Пустюльга С. І. - Методика врахування вихідних умов при дискретному моделюванні кузовних панелей автомобілів двовимірними числовими послідовностями, Самостян В. Р., Клак Ю. В. (2010)
Пустюльга С. І. - Використання мультиплікації дискретно представлених кривих для побудови моделей робочих процесів двигунів, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2010)
Савчук П. П. - Технологічні аспекти формування епоксикомпозитних систем, наповнених дисперсними частинками сполук заліза, Кашицький В. П., Будкіна О. Л., Кислюк О. П., Назаренко В. А. (2010)
Сакно О. П. - Забезпечення оптимальних умов приробки просторових поверхонь технологічними методами, Лукічов О. В. (2010)
Саньоцький А. М. - Дослідження коефіцієнта корисної дії карданної передачі з одинарними карданними шарнірами (2010)
Сахно В. П. - До визначення моменту опору повороту керуючого колісного модуля автопоїзда-контейнеровоза, Cтельмащук В. В., Марчук Р. М., Придюк В. М. (2010)
Сахно В. П. - Вплив використання альтернативних палив на техніко-економічні і екологічні показники автомобільних двигунів, Корпач О. А. (2010)
Сахно В. П. - До визначення показників маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Кузнєцов Р. М., Онищук В. П. (2010)
Симонюк В. П. - Особливості енергоощадної роботи електромагнітної вібромашини в режимі близькому до резонансу (2010)
Сітовський О. П. - Аналіз використання різних видів палив та альтернативних джерел енергії, Деркач В. Л. (2010)
Скалига М. М. - Перспективи застосування 3D-моделювання у навчальному процесі, Булік В. Ю., Рудинець М. В. (2010)
Смирнов О. П. - Схемні рішення створення гібридної силової установки на легковому автомобілі, Двадненко В. Я., Колєсніков А. В. (2010)
Смирнов Є. В. - Управління визначенням стратегій технічного розвитку виробництва на автомобільному транспорті (2010)
Старченко В. Н. - Методика сравнительных расчетов тепловых процессов автомобильного дискового тормоза, Кущенко А. В., Руденко Е. Г. (2010)
Стасюк В. М. - Дослідження зміни показника політропи на протязі робочого циклу приводів із пневмомеханічними системами керування (2010)
Стельмащук В. В. - Покращення керованості та стійкості картів шляхом налаштування шасі, Придюк М. В. (2010)
Таран И. А. - Система интегральных стохастических критериев для трансмиссий транспортных средств (2010)
Терлецький Т. В. - Ергономіка і продуктивність праці на митних терміналах, Столярчук В. П. (2010)
Тернюк Н. Э. - Формирование полных информационных моделей для автоматизированной подготовки процессов ремонта автотранспортных средств, Дудукалов Ю. В. (2010)
Ткачук В. В. - Оцінка споживчих властивостей нового біопалива на основі ріпакової олії та ізопропілового спирту при використанні лужного каталізатора, Сітовський В. О. (2010)
Ткачук В. В. - Фізико-хімічні властивості ізопропілового ефіру ріпакової олії, Сітовський В. О. (2010)
Федоришин М. Г. - Нові удосконалені моделі методу скінченних елементів, Камаєва С. О. (2010)
Фендьо О. М. - Дослідження технічних характеристик струменевих захоплювальних пристроїв промислових роботів і маніпуляторів, Савків В. Б. (2010)
Цикун О. К. - Використання акустичної емісії для адаптивної системи керування процесом шліфування поверхні кочення кілець підшипників (2010)
Чалий В. Д. - Зміна стану робочої поверхні абразивного круга при безцентровому шліфуванні кілець роликопідшипників (2010)
Швабюк В. В. - Розробка схеми та конструкції пристрою для оптимального управління автомобілем Lanos 1.3 Sens З бензиновим двигуном МеМЗ (2010)
Шимчук О. П. - Обґрунтування умови переміщення сапропелю гвинтовим робочим органом із забезпеченням видалення вільної води, Пуць В. С., Грабовець В. В. (2010)
Шимчук С. П. - Порівняльна характеристика протизносних властивостей моторного масла МС-20 різних серій поставки, Селезньов Е. Л., Гандзюк М. О. (2010)
Яровий Ю. В. - Застосування принципу найменшої дії для оптимізації режимів різання (2010)
Ященко Д. М. - Визначення моменту інерції автомобіля метод крутильних коливань (2010)
Пам'яті колеги, друга, вчителя A. В. Федосова (2010)
Анотації (2010)
Панченко С. В. - Створення інформаційної мережі для забезпечення навчальної та господарської діяльності академії, Приходько С. І., Блиндюк В. С., Лістровий С. В., Мойсеєнко В. І. (2014)
Мирошник М. А. - Методы интерактивного управления ресурсами технических систем при проектировании, Салфетникова Ю. Н. (2014)
Кулагін Д.О. - Алгоритм побудови системи керування рухом моторвагонного рухомого складу (2014)
Меркулов В. С. - Формалізація моделі документообігу при плануванні навантаження-вивантаження, Бізюк І. Г. (2014)
Меркулов В. С. - Вибір методу реалізації моделі організаційного механізму розподілу ресурсів в процесі технічного нормування, Чаленко О. В., Бізюк І. Г. (2014)
Чаленко О. В. - Методи управління розподіленими базами даних, Меркулов В. С. (2014)
Плотникова З. В. - Анализ CASE средств проектирования Информационных систем (2014)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель пристрою оцінки ступеня іскріння тягових двигунів постійного струму, Блиндюк В. С. (2014)
Блиндюк В. С. - Дискретне моделювання електричних машин тягового рухомого складу (2014)
Порошин С. М. - Об одном способе АКТИВНОЙ коррекции местоположения кажущегося источника звука в пространстве, Усик В. В., Беликов И. С. (2014)
Іванов О. П. - Методи нечіткого і багатокомпонентного експертного аналізу характеристик складних систем в умовах ризику і невизначеності різних категорій, Скалозуб М. В. (2014)
Скалозуб В. В. - Индивидуальные интеллектуальные модели процессов эксплуатации парка технических систем железнодорожного транспорта на основе текущего состояния, Осовик В. Н. (2014)
Лазарєва Н. М. - Інтелектуалізація процесів керування гальмівними позиціями сортувальної гірки (2014)
Каткова Т. И. - Решение оптимизационной задачи распределения ресурса с нечетко заданными параметрами целевой функции (2014)
Бутько Т. В. - Формування процедури розподілу парку вантажних вагонів різних форм власності на залізничному полігоні, Шандер О. Е. (2014)
Бутько Т. В. - Удосконалення підходів щодо розвитку швидкісного і високошвидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України, Пархоменко Л. О. (2014)
Бутько Т. В. - Пошук ефективного алгоритму для розрахунку графіку руху поїздів, Прохорченко Г. О. (2014)
Прохорченко А. В. - Дослідження властивості масштабної інваріантності системи організації поїздопотоків на залізницях України (2014)
Пецков Р. О. - Переваги використання збережених процедур в аналітичних моніторингових системах (2014)
Габчак М. К. - Аналіз технологій передачі діагностичних даних в бортових системах діагностики та контролю параметрів рухомого складу (2014)
Мирошник М. А. - Аналитический метод оценки герметичности датчиков для газового оборудования и трубопроводных систем, Котух В. Г., Капцова Н. И. (2014)
Заболотній С. В. - Дослідження ефектів квантування при поліноміальній узгодженій фільтрації, Клопотовський П. А. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм моделювання нестаціонарних температурних полів при лазерній герметизації датчиків для газового устаткування і трубопровідних систем, Котух В. Г., Пахомов Ю. В. (2014)
Кулак Э. Н. - Анализ тестопригодности комбинационных схем для псевдослучайного тестирования, Ларченко Л. В. (2014)
Кулак Э. Н. - Метод анализа тестопригодности цифровых схем при генерации взвешенного псевдослучайного теста в системах встроенного самотестирования, Ларченко Л. В., Филиппенко И. В. (2014)
Кривуля Г. Ф. - Перспективы развития технических средств компьтерной технологии (2014)
Пархоменко А. А. - Анализ субэкспоненциального алгоритма SAT- задач большой размерности (2014)
Бабаєв М. М. - Конспект лекцій: сучасні проблеми, Давиденко М. Г. (2014)
Зінченко О. Є. - Підвищення якості тестування і об'єктивність оцінювання рівня знань (2014)
Лазарєв О. В. - Розробка інтерактивних демонстраційних програм з дисципліни "Автоматика, телемеханіка та зв'язок", Ушаков М. В. (2014)
Трубчанінова К. А. - Впровадження у навчальний процес сучасних технолгій навчання та сучасних технічних засобів, Корольова Н. А., Ковтун І. В. (2014)
Приходько С. И - Методы помехоустойчивого кодирования в телекоммуникационных системах, Зубенко В. А., Мирошниченко М. С. (2014)
Маврина М. А. - Методы контроля, диагностики и исправления ошибок данных в компьютерных устройствах коммутационно-коммуникационного узла телекоммуникационной системы в классе вычетов (2014)
Янко А. С. - Метод сравнения двух целых чисел в классе вычетов (2014)
Стасюк О. І. - Математичні моделі компьютерного визначення місця короткого замикання в тягових мережах електропостачання залізниць, Тутик В. Л., Максимчук В. Ф. (2014)
Жуковицкий И. В. - Выбор модели представления знаний для построения базы знаний на основе АСК ВП УЗ Е, Дмитриев С. Ю. (2014)
Гуменюк А. В. - Метод збільшення об'єму ансамблів складних сигналів за рахунок застосування максимально щільної упаковки сферичних поверхонь, Лисечко В. П. (2014)
Шимків М. В. - Статистична оцінка методу моніторингу спектру на основі цифрової узгодженої фільтрації, Лисечко В. П. (2014)
Крылова В. А. - Построение адаптивной системы кодирования для каналов связи с переменными параметрами (2014)
Голуб Г. М. - Аналіз функціонування системи автоматичного збору технологічної інформації на електроенергетичних об’єктах залізниць України (2014)
Григорьянц Г. Е. - Исследование погрешности измерений кооординат GPS приемниками в реальных условиях эксплуатации (2014)
Горбенко Р. А. - Использование кодов в классе вычетов при реализации многопутевой маршрутизации в беспроводных сенсорных сетях (2014)
Слюсарь І. І. - Реалізація корпоративної мультисервісної мережі на основі cloud-платформи windows azure, Корнет Я. О., Слюсарь О. І. (2014)
Слюсар В. І. - Апаратна реалізація вбудованих кмпьютерних систем на основі 3-го та 4-го поколінь pci express, Савенко Ю. А. (2014)
Слюсар В. І. - Методи блокування позасмугового прийому завад при обробці OFDM-сигналів, Карпенко Я. О., Слесарєв С. М. (2014)
Слюсар В. І. - Аналіз частотної селективності методу FBCM при обробці OFDM-сигналів, Іващенко A. В., Білизний К. В. (2014)
Єлізаренко А. О. - Особливості впровадження радіозасобів стандарту DMR на мережах технологічного радіозв’язку залізниць, Єлізаренко І. О. (2014)
Кнышев И. П. - Определение объемов сигнала и канала связи (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов уменьшенной сложности в частотной области (2014)
Листровой С. В. - Исследование безопасности в информационно-телекоммуникационных системах, Моцный С. В. (2014)
Пахомова В. М. - Рішення задачі маршрутизації в компьютерній мережі з використанням методів "NATURAL COMPUTING" (2014)
Штомпель Н. А. - Метод неалгебраического декодирования двоичных кодов БЧХ (2014)
Індик С. В. - Оптимізація параметрів приймально – передавального модуля оптичної системи (2014)
Косолапов А. А. - Системні характеристики АСК сортувальних станцій (2014)
Курцев М. С. - Мережі GSM-R як стандарт радіозв'язку на залізничному транспорті, Трубчанінова К. А. (2014)
Гончарова Л. Л. - Організація паралельних контролерів для оптимізації та удосконалення технології процесів електропостачання (2014)
Володарский В. А. - О сравнении методов повышения надежности систем (2014)
Кустов В. Ф. - Проверка зависимостей микропроцессорной системы электрической централизациибез препятствовния поездной и маневровой работе, Каменев А. Ю., Гужва Г. В., Дворник А. П., Носов В. С. (2014)
Каменев А. Ю. - Реализация режимов ограждения составов на станции "Угольная" (2014)
Косорига Ю. А. - Оценка эффективности компьютерных систем управления маршрутами на сортировочных горках (2014)
Змій С. О. - Розроблення операторних моделей для синтезу систем автоматичного оповіщення працюючих на залізничних коліях та пасажирів про наближення рухомого складу (2014)
Змій С. О. - Інтелектуальні мікропроцесорні модулі для збору та обробки сигналів з об'єктів керування і контролю, Лапко А. О., Мороз В. П., Мороз О. В., Турчинов Р. В. (2014)
Мороз В. П. - Особливості методів розрахунку надійності інформаційно-керуючих систем, Мороз О. В., Змій С. О., Турчинов Р. В., Лапко А. О. (2014)
Сіроклин І. М. - Аналіз відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках (2014)
Бушуев С. В. - Повышение эффективности технологии обслуживания рельсовых цепей (2014)
Ананьєва О. М. - Динамічна модель каналу передачі сигналів АЛСН (2014)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН, Сотник В. О. (2014)
Сотник В. О. - Синтез дешифратора числових кодів АЛСН (2014)
Куриленко О. Я. - Розробка імовірнісної моделі динамічних змін напруги живлення пристроїв залізничної автоматики (2014)
Богатир Ю. І. - Застосування нейромережевого програмування в системі керування стрілочним електроприводом (2014)
Давиденко М. Г. - Помехоустойчивый приём сигналов АЛС (2014)
Прилипко А. А. - Удосконалення точкового колійного датчика за рахунок застосування теорії нечітких множин (2014)
Лазарєв О. В. - Застосування теорії ризиків у залізничній автоматиці (2014)
Гребенюк В. Ю. - Адекватність функціонування моделі, що імітує процеси роботи індуктивно-дротового датчика в різних умовах (2014)
Клименко К. С. - Проблеми забезпечення функційної безпечності при широкому впроваджені мікропроцесорних систем керування рухом поїздів, Клименко Л. А., Поляков В. П. (2014)
Саяпіна І. О. - Нейромережева модель пристрою підвищення завадостійкості рейкових кіл (2014)
Черевко В. Л. - Новые информационные технологии на подвижном составе железных дорог Украины, Черевко Ю. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського