Гончарова Л. Л. - Організація паралельних контролерів для оптимізації та удосконалення технології процесів електропостачання (2014)
Володарский В. А. - О сравнении методов повышения надежности систем (2014)
Кустов В. Ф. - Проверка зависимостей микропроцессорной системы электрической централизациибез препятствовния поездной и маневровой работе, Каменев А. Ю., Гужва Г. В., Дворник А. П., Носов В. С. (2014)
Каменев А. Ю. - Реализация режимов ограждения составов на станции "Угольная" (2014)
Косорига Ю. А. - Оценка эффективности компьютерных систем управления маршрутами на сортировочных горках (2014)
Змій С. О. - Розроблення операторних моделей для синтезу систем автоматичного оповіщення працюючих на залізничних коліях та пасажирів про наближення рухомого складу (2014)
Змій С. О. - Інтелектуальні мікропроцесорні модулі для збору та обробки сигналів з об'єктів керування і контролю, Лапко А. О., Мороз В. П., Мороз О. В., Турчинов Р. В. (2014)
Мороз В. П. - Особливості методів розрахунку надійності інформаційно-керуючих систем, Мороз О. В., Змій С. О., Турчинов Р. В., Лапко А. О. (2014)
Сіроклин І. М. - Аналіз відеозображення для контролю розпуску на сортувальних гірках (2014)
Бушуев С. В. - Повышение эффективности технологии обслуживания рельсовых цепей (2014)
Ананьєва О. М. - Динамічна модель каналу передачі сигналів АЛСН (2014)
Бабаєв М. М. - Нейромережева модель каналу передачі сигналів числового коду АЛСН, Сотник В. О. (2014)
Сотник В. О. - Синтез дешифратора числових кодів АЛСН (2014)
Куриленко О. Я. - Розробка імовірнісної моделі динамічних змін напруги живлення пристроїв залізничної автоматики (2014)
Богатир Ю. І. - Застосування нейромережевого програмування в системі керування стрілочним електроприводом (2014)
Давиденко М. Г. - Помехоустойчивый приём сигналов АЛС (2014)
Прилипко А. А. - Удосконалення точкового колійного датчика за рахунок застосування теорії нечітких множин (2014)
Лазарєв О. В. - Застосування теорії ризиків у залізничній автоматиці (2014)
Гребенюк В. Ю. - Адекватність функціонування моделі, що імітує процеси роботи індуктивно-дротового датчика в різних умовах (2014)
Клименко К. С. - Проблеми забезпечення функційної безпечності при широкому впроваджені мікропроцесорних систем керування рухом поїздів, Клименко Л. А., Поляков В. П. (2014)
Саяпіна І. О. - Нейромережева модель пристрою підвищення завадостійкості рейкових кіл (2014)
Черевко В. Л. - Новые информационные технологии на подвижном составе железных дорог Украины, Черевко Ю. В. (2014)
Семчук Р. В. - Системы автоматики и связи разработки и производства ООО НПП "Стальэнерго", Кукуш В. Д. (2014)
Кустов В. Ф. - Особенности реконструкции релейно - микропроцессорной централизации станции "Рудная", Каменев А. Ю. (2014)
Гужва Г. В. - Исследование показателей функциональной безопасности систем микропроцессорной централизации (2014)
Список авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Возіанов О. Ф. - До 170-річчя національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. 130 років з дня народження професора А.А. Чайки, Пасєчніков С. П., Попов В. О., Байло В. Д. (2011)
Пасечников С. П. - Мониторинг видового спектра возбудителей инфекций мочевыводящих путей и их чувствительности к антибактериальным препаратам в урологическом отделении, Сайдакова Н. А., Грицай В. С., Кузнецов В. В. (2011)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості умовно патогенними мікроорганізмами на виникнення ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, ускладнену гострою затримкою сечі, Литвиненко Р. А. (2011)
Моцна Н. О. - Динаміка активності вторинного пієлонефриту після антирефлюксних операцій з приводу міхурово-сечовідного рефлюкса у дітей, Сеймівський Д. А., Петербургський В. Ф., Нікуліна Г. Г. (2011)
Македонський І. О. - Профілактика ураження органів сечостатевої системи під час хірургічної корекції аноректальних вад у дітей (2011)
Потапов А. Л. - Торакальная эпидуральная аналгезия обеспечивает эффективное обезболивание и более быструю реабилитацию пациентов после операций на почке и верхней трети мочеточника (2011)
Журавчак А. З. - Лапароскопічна та відкрита пієлопластика, порівняльна характеристика, Шипелик О. В. (2011)
Люлько О. В. - Вплив експериментального варикоцеле на адгезивні властивості нервових клітин, Суварян А. Л., Ушакова Г. О. (2011)
Дяченко В. Г. - Стан діагностики раку передміхурової залози в умовах урологічного стаціонару м. Дніпродзержинська, Андреєв В. Є., Оверченко Е. С., Поліон М. Ю., Серневич М. О., Чемерис С. А. (2011)
Негрей Л. М. - Реферативна інформація про патенти України з урології за 2010-01.06.2011 рік, Єфімова Ю. А. (2011)
Титул, cодержание (2012)
Росинский В. В. - Кроссплатформенность и интероперабельность в корпоративных информационных системах на основе WEB-сервисов (2012)
Литвин О. М. - Чисельна реалізація методу лінійних інтегро-диференціальних рівнянь для рівняння нестаціонарної теплопровідності з двома просторовими змінними, Лобанова Л. С., Залужна Г. В. (2012)
Ластовченко М. М. - Метод формирования мультимедийного трафика для коллегиального управления динамикой корригируемых взаимозависимых процессов воздушного движения, Кузяк А. А. (2012)
Баркалов А. А. - Оптимизация матричной схемы микропрограммного автомата Мура, Титаренко Л. А., Хебда Е. П., Солдатов К. А. (2012)
Беклер Т. Ю. - Информационная технология тестирования цифровых электрокардиографов с встроенными алгоритмами обработки данных, Файнзильберг Л. С. (2012)
Черемисинова Л. Д. - Минимизация площади заказных СБИС на этапе топологического проектирования цифровых схем, Базилевич Р. П., Логинова И. П., Щербюк И. Ф., Базилевич Л. В. (2012)
Сальников А. А. - Масштабована грід-служба керування участю в віртуальних організаціях (2012)
Слюсар Є. А. - Автоматизованна служба реплікації файлів для організації високої доступності даних в грід-інфраструктурі (2012)
Фальфушинский В. В. - Миграция устаревших программных платформ (2012)
Манако А. Ф. - Электронные научно-образовательные пространства и перспективы их развития в контексте поддержки массовости и непрерывности, Синица Е. М. (2012)
Наши авторы (2012)
Божидарнік В. В. - Визначення граничних навантажень, що викликають локальне руйнування біля вершин гострокінцквих включень в ізотропних пластинах, Садівський В. М. (2011)
Божидарнік В. В. - Про граничну рівновагу анізотропних пластин з тріщинами, Садівський В. М. (2011)
Божко Т. Є. - Дослідження температури різання при шліфуванні спечених пористих матеріалів (2011)
Гевко Б. М. - Уніфікаційний синтез затискних патронів, оснащених гвинтовими робочими елементами, Васильків В. В., Скиба О. П. (2011)
Гевко Р. Б. - Результати експериментальних досліджень підживлення транспортних потоків комбінованого пневмомеханічного транспортера, Дзюра В. О., Романовський Р. В. (2011)
Гевко Б. М. - Динамічна модель приводу гвинтового змішувача вібраційного, Любачівський Р. О., Дячун А. Є. (2011)
Гевко Б. М. - Обгрунтування параметрів формульних інструментів для виготовлення гвинтових гофрованих заготовок, Стойко І. І., Логуш І. В, Чвартацький І. І., Драган А. П. (2011)
Герасимчук О. П. - Використання системного підходу для синтезу технологічних інновацій у льонарській галузі, Налобіна О. О., Пуць В. С. (2011)
Гордєєва Є.П. - Еволюція геометричної форми і параметрів архітектурної класичної колони (2011)
Денисюк В. Ю. - Аналіз виробничих дефектів виготовлення кілець роликопідшипників за віброакустичними характеристиками, Заблоцький В. Ю., Марчук В.І. (2011)
Дзюра В. О. - Результати експериментальних досліджень визначення зусилля дорнування напівкруглих канавок шліцьових валів, Крук В. В., Семенів І. І. (2011)
Ємченко I. В. - Дослідження напружено-деформованого стану захисного покриття, Передрій О. І. (2011)
Зайчук Н. П. - Структурний стан бандажних поличок лопаток авіаційного компресора з титанового сплаву ВТЗ-1 відновлених методом напайки, Шимчук С. П. (2011)
Зубовецька Н. Т. - Методика визначення областей застосування опор високошвидкісних роторних систем (2011)
Імбірович Н. Ю. - Структура та корозійні властивості оксидокерамічних покриттів, синтезованих на цирконієвому та титановому сплавах (2011)
Кайдик О. Л. - Надійність засобів активного контролю та її забезпечення у виробничих умовах, Михалевич В. Т. (2011)
Кайдик O. Л. - Терлецький Моделювання вихідних похибок обробки поверхні карданних підшипників для формоутворення поверхонь (2011)
Куць Н. Г. - Эрозиоционное горение топлва в камерах сгорания (2011)
Мартинюк В. Л. - Результати експериментальних досліджнь процесу садіння картоплі з одночасним порційним внесенням добрив, Налобіна О. О., Пуць В. С. (2011)
Марчук В. І. - Дослідження формування шорсткості та некруглості робочих поверхонь кілець роликопідшипників при зовнішньому врізному безцентровому шліфуванні, Чалий В. Д. (2011)
Окрепкий Б. - Задача теплопровідності для системи двох контактуючих трансверсально-ізотропних циліндричних тіл, Новосад І. (2011)
Орловская С. Г. - Динамика роста оксидных образований на окисленной поверхности молибдена, Шкоропадо М. С., Каримова Ф. Ф. (2011)
Редько О. І. - Використання епоксикомпозитних покриттів з підвищеними антикорозійними характеристиками і зносостійкістю (2011)
Савчук П. П. - Особливості міжфазної взаємодії в полінаповнених епоксикомпозитних системах, Косторнов А. Г. (2011)
Скальський В. Р. - Деякі аспекти умов експлуатування силових елементів шасі вантажних автомобілів, Дубицький О. С. (2011)
Стасюк В. В. - Особливості просторового та багатокамерного моделювання гідросистем (2011)
Струтинський В. Б. - Теоретичні дослідження процесу віброобробки з математичним аналізом елементарної моделі коливальної системи, Пастернак Р. М., Симонюк В. П. (2011)
Сяський А. О. - Кусково-однорідна ортотропна пластинка з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів, Шинкарчук Н. В. (2011)
Тарас Б. І. - Передача інформації у вимірювальних трактах первинного перетворення тиску в системах автоматизації, Михалевич В. Т., Денисюк В. Ю. (2011)
Ткачук А. А. - Динамічна модель процесу вигладжування з використанням одноінденторного інструменту пружної дії для обробки зовнішніх циліндричих поверхонь, Мороз С. А. (2011)
Федорчук-Мороз В. І. - Технологічні схеми екстракційного вилучення олії з насіння рослинної сировини (2011)
Анотації (2011)
Титул, cодержание (2012)
Федорук П. І. - Побудова бази знань адаптивних систем дистанційного навчання на основі фреймової та продукційної моделей представлення знань, Дутчак М. С. (2012)
Скуратовський Р. В. - Методи таймерного шифрування, Осадчий Є. О. (2012)
Литвин О. М. - Побудова розривних лінійних інтерполяційних сплайнів для наближення функцій, що мають розриви на лініях триангуляції, Першина Ю. І. (2012)
Гриценко В. И. - Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента, действующего без упругих и вязкоупругих сил, Родионов А. А., Перлов Е. Ф. (2012)
Баркалов А. А. - Модели устройства управления с общей памятью, ориентированные на ПЛИС, Титаренко Л. А., Лаврик А. С. (2012)
Лаврищева Е. М. - Технология электронного обучения базовым аспектам программной инженерии (2012)
Назаренко Е. В. - Сравнение архитектуры распределенных файловых систем (2012)
Храмов В. В. - Разработка и создание эффективного web-портала для моделирования широкого круга прикладных задач в гриде, Судаков А. А., Кононов М. В., Устименко В. Н. (2012)
Дубовенко М. Н. - Информационная технология анализа психологической информации из социальных сетей средствами индуктивного моделирования, Белов В. М., Булгакова А. С., Зосимов В. В., Гонтарь Т. М. (2012)
Дорошенко А. Е. - Моделирование результатов квантово-химических вычислений в системе Visual Quantum, Хаврюченко В. Д., Егоров В. И., Суслова Л. Н. (2012)
Татаринов А. Э. - Моделирование инверсионно-хронопотенциометрического процесса измерения массовой концентрации отдельно взятого тяжелого металла, Суровцев И. В., Бабак О. В. (2012)
Наши авторы (2012)
Титул, cодержание (2012)
Летичевский А. Ад. - Инсерционное моделирование (2012)
Губа А. А. - Инсерционная семантика плоских многопотоковых моделей языка UCM, Шушпанов К. И. (2012)
Годлевский А. Б. - Инсерционная семантика параллельных процедурных конструктов языка UCM (2012)
Мищенко Н. М. - Универсальная система программ обработки тематических текстов, Фелижанко О. Д., Щеголева Н. Н. (2012)
Колчин А. В. - Метод генерации тестовых сценариев в среде инсерционного моделирования, Котляров В. П., Дробинцев П. Д. (2012)
Потиенко С. В. - Организация базы знаний о переходах системы с атрибутами перечислимых типов (2012)
Кожаев В. В. - Инсерционное моделирование сценариев ролевых игр (2012)
Никитченко Н. С. - О применении композиционно-номинативных логик в инсерционном моделировании, Тимофеев В. Г. (2012)
Летичевский А. А. - Система доказательного программирования, Мороховец М. К., Песчаненко В. С. (2012)
Галковская Л. А. - Гибридный алгоритм решения задачи удовлетворения ограничений, Глибовец Н. Н., Гороховский С. С. (2012)
Коломейко В. В. - Методологические аспекты обеспечения эффективного взаимодействия программных средств и специалистов в многоуровневых человеко-машинных системах (2012)
Наши авторы (2012)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2012 году (2012)
Алфавитный именной указатель за 2012 год (2012)
Титул, содержание (2013)
Богаенко В. А. - Методика численного моделирования процесса электрокинетической очистки грунтов в неизотермических условиях (2013)
Рицар Б. Є. - Числова теоретико-множинна інтерпретація полінома Жегалкіна (2013)
Овсяк А. В. - Модифицированная алгебра алгоритмов и инструментальные средства обработки формул алгебры алгоритмов, Овсяк В. К. (2013)
Палагин А. В. - Моделирующая среда для создания и отладки систем цифровой обработки, Семотюк М. В., Чичирин Е. Н., Сосненко Е. П. (2013)
Баркалов А. А. - Реализация схемы устройства управления на FPGA, Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2013)
Головин А. Н. - Интеллектуальные видеокамеры: состояние, определение и классификация (2013)
Родионов А. А. - Расчет прочности протеза тазобедренного сустава, Перлов Е. Ф., Устенко И. В. (2013)
Пынько А. П. - Приложение логического программирования к многозначной логике с относительной истиной (2013)
Хайрова Н. Ф. - Информационная технология создания OLAP-кубов для представления многомерного пространства знаний коллекции документов, Шаронова Н. В., Борисова Н. В. (2013)
Панченко Б. Е. - Хранилища данных на реляционном каркасе (2013)
Белявин В. Ф. - Разработка методов повышения помехоустойчивости охранных систем (2013)
Наши авторы (2013)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні хворих на коралоподібний і великий нефролітіаз дистопованих нирок, Паюк Р. І., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К. (2012)
Губарь А. О. - Характер ускладнень та їх профілактика після дистанційної ударно-хвильової літотрипсії, Довбиш М. А., Федусенко О. А., Довбиш І. М., Міщенко О. М. (2012)
Горовий В. І. - Сучасні підходи до діагностики та лікування нетримання сечі у жінок. Деякі аспекти класифікації та лікування стресового нетримання сечі у жінок (2012)
Квятковская Т. А. - Значение параметров урофлоуметрии при обследовании больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы в различных возрастных группах, Квятковский Е. А., Квятковский А. Е. (2012)
Головко С. В. - Клінічна оцінка 125 операцій PV-фотоселективної вапоризації простати із середніми термінами спостереження (2012)
Серняк Ю. П. - Резекция почки при почечно-клеточном раке, Серняк П. С., Фролов А. С. (2012)
Люлько А. В. - Оценка экспрессии маркеров клеточного цикла и межклеточной адгезии у пациентов с поверхностным раком мочевого пузыря, Молчанов Р. Н., Шпонька И. С. (2012)
Серняк Ю. П. - Цистэктомия с резекцией предстательной железы и ортотопическая энтероцистопластика у больных раком мочевого пузыря: онкологические и функциональные результаты, Литвинов А. И., Слободянюк Е. Н. (2012)
Сакало А. В. - Прогностическое значение р53 и bcl-2 у больных герминогенными опухолями яичка в динамике прогрессирования заболевания и химиотерапевтического лечения, Базалицкая С. В., Бондаренко Ю. М., Мрачковский В. В., Захарцева Л. М., Недельчев В. С., Черемуха С. В. (2012)
Мельничук М. П. - Передпухлинні захворювання передміхурової залози: індивідуалізація тактики діагностики та лікування, Люлько О. О., Курик О. Г., Журавчак А. З., Каленська О. В. (2012)
Черниченко О. А. - Дистанційна променева терапія раку передміхурової залози (огляд літератури), Сакало В. С. (2012)
Дутов В. В. - Применение препарата "Пролит-септо" в комплексном лечении камней мочеточника, Попов Д. В., Румянцев А. А., Колобова Л. М., Романов Д. В., Соболевский А. Б. (2012)
Головко С. В. - Клінічний випадок: нирково-клітинний рак підковоподібної нирки, Собков Я. В., Кобірніченко А. А. (2012)
Содержание (2014)
Волков В. Э. - Информационные технологии: прошлое, настоящее, будущее (2014)
Егоров В. Б. - Наукометрия в рамках евроинтеграционных процессов Украины (2014)
Phoenix Contact - Краткое описание типового технического решения оперативной блокировки электрической подстанции на базе оборудования Phoenix-Contact (2014)
Максимов М. В. Брунеткин А. И. - Моделирование сжигания смесей углеводородных газов (2014)
Кирьязов И. Н. - Программно-технический комплекс для отладки прикладного программного обеспечения автоматизированной системы оптимизации загрузки ПТЛ сыпучими материалами, Хобин В. А. (2014)
Егоров В. Б. - Параметрическая оптимизация систем автоматического управления: новые критерии оптимальности (2014)
Цисельская Т. А. - Автоматизированное управление процессом борного регулирования в ядерных реакторах типа ВВЭР-1000, Ковтун А. В. (2014)
Водичев В. А. - Система стабилизации мощности резания металлообрабатывающего верстака, Монтик П. Н., Алдаири Али (2014)
Никольский М. В. - Аксиальный офсет как мера устойчивости легководного ядерного реактора при суточном маневре мощностью (2014)
Муратов В. Г. - Автоматизация производства натурального уксуса (2014)
Заика В. И. - Когнитивное моделирование поведения динамических технологических процессов сокоочистки сахарного производства, Зигунов А. М., Кишенько В. Д. (2014)
Букарос А. Ю. Ромчук Н. О. - Адаптивная система управления электроприводом компрессора, Букарос В .Н. (2014)
Бабич С. В. - Анализ чувствительности целевой функции для управления системами теплоснабжения городских районов, Давыдов В. О. (2014)
Гурский А. А. - Контур самонастройки нейро-нечеткой системы управления холодильной установкой с центробежным компрессором, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2014)
Левинский М. В. - Испытательная установка для системы автоматического управления на базе контроллера VIPA-300 и платы ввода-вывода фирмы Advantech, Степанов М. Т. (2014)
Левченко О. В. - Обоснование требований к критерию оценки эффективности циклических систем гидропривода (2014)
Дорофеев Ю. И. - Подавление влияния ограниченных внешних возмущений в системе управления запасами цепи поставок (2014)
Романенков Ю. А. Зейниев Т. Г. - Матричный метод оценки уровня относительной эффективности иерархической системы бизнес-процессов в организации (2014)
Павлов А. И. - Виртуальный стенд для определения оптимального по быстродействию исполнительного устройства (2014)
Леонтьева И. А. - Использование ABC – анализа при планировании производства продукции (2014)
Щегловский А. С. - Исследование возможностей повышения эффективности систем автоматического управления температурным режимом технологического процесса очищения воды для производства лекарств за счет усовершенствования ее структуры (2014)
Медовая Е. В. - Автоматизация процесса создания учебного плана в ОНАПТ (2014)
Титул, содержание (2013)
Академик Ивахненко Алексей Григорьевич – ученый и педагог. К 100-летию со дня рождения (2013)
Степашко В. С. - Обобщенный итерационный алгоритм метода группового учета аргументов, Булгакова А. С. (2013)
Сарычев А. П. - Решение задачи дискриминантного анализа на основе метода группового учета аргументов, Сарычева Л. В. (2013)
Ревунова Е. Г. - Определение минимальной ошибки с использованием критериев выбора модели для задачи преобразования выхода линейной системы в выход системы с заданным базисом (2013)
Самойленко А. А. - Весовой критерий определения информативности аргументов в методах построения моделей с последовательной селекцией переменных (2013)
Бодянский Е. В. - Адаптивная нечеткая кластеризация данных на основе метода Густафсона–Кесселя, Колчигин Б. В., Волкова В. В., Плисс И. П. (2013)
Ланге Т. - Эффективная глубинная классификация с помощью проективного инварианта классовой принадлежности, Мослер К., Можаровский П. (2013)
Осипенко В. В. - Индуктивный алгоритм кластер-анализа в инструментарии системных информационно-аналитических исследований (2013)
Орлов А. А. - Принципы построения архитектуры программной платформы для реализации алгоритмов метода группового учета аргументов (2013)
Дывак Н. П. - Макромодель распределения влажности в листе гипсокартона в процессе его сушения на основе интервального разностного оператора, Пукас А. В., Дывак Т. Н., Манжула В. И. (2013)
Кондрашова Н. В. - Решение задачи медицинской диагностики с применением линейного дискриминантного анализа и МГУА, Павлов В. А., Павлов А. В. (2013)
Савченко Е. А. - Применение МГУА для количественного и качественного прогноза изменения состояния больного (2013)
Наши авторы (2013)
Титул, содержание (2013)
Файнзильберг Л. С. - Компьютерная электрокардиография до и после академика Н. М. Амосова (2013)
Скурихин В. И. - Управление многосвязными объектами с вырожденными и плохо обусловленными передаточными матрицами на основе метода псевдообратного оператора, Житецкий Л. С., Соловчук К. Ю. (2013)
Зак Ю. А. - Методы случайного поиска в решении задач теории расписаний (2013)
Рицар Б. Є. - Числова теоретико-множинна інтерпретація поліномів Ріда–Маллера з фіксованною та змішаною полярністю (2013)
Литвин О. Н. - Общий метод построения полиномов с некоторыми свойствами, Лобанова Л. С., Нефедова И. В. (2013)
Войтович И. Д. - Регистрация и обработка сверхслабых магнитных сигналов биологического и технического происхождения, Недайвода И. В., Примин М. А. (2013)
Королев В. Ю. - Комбинаторная модель украинского ключа-аутентификатора и считывателя, Полиновский В. В. (2013)
Вавилин И. А. - Разработка поискового робота на Erlang, Глибовец А. Н., Глибовец Н. Н. (2013)
Ефимов А. С. - Информационная технология улучшения качества самоконтроля сахарного диабета, Кифоренко С. И., Лавренюк Н. В., Ефимов Д. А., Котова А. Б. (2013)
Letichevsky A. - Satisfiability For Symbolic Verification in VRS, Letichevskiy A., Weigert T., Peschanenko V. (2013)
Николаенко С. А. - Нейросетевой подход к задаче оценки размера взноса при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (2013)
Наши авторы (2013)
Сакало А. В. - Модифицированная забрюшинная лимфаденэктомия у больных с метастатическими несеминомными герминогенными опухолями яичка, Базалицкая С. В., Бондаренко Ю. Н., Мрачковский В. В., Кропельницкий В. А., Сакало В. С. (2012)
Переверзев А. С. - Новый подход к проведению интермиттирующей депривации в лечении локально распространенного и метастатического рака простаты (2012)
Яковлев П. Г. - Біопсія передміхурової залози: мультифокальна чи монофокальна?, Салій П. М., Кондратенко А. В., Кропельницький В. О., Черниченко О. А., Саввіна І. В. (2012)
Молчанов Р. Н. - Цитокиновый профиль у больных раком мочевого пузыря на фоне воздействия пробиотика А-бактерина (2012)
Люлько О. В. - Гормональні порушення при варикоцеле, Суварян А. Л. (2012)
Черненко В. В. - Фактори ризику ускладнень після окремих ендоскопічних методів видалення каменя у хворих на уретеролітіаз, Шило В. М., Сайдакова Н. О., Черненко Д. В. (2012)
Пасєчніков С. П. - Етіопатогенез гострої затримки сечовипускання, Клименко Я. М. (2012)
Кундин В. Ю. - Радиофармацевтические препараты для визуализации и оценки функционального состояния мочевыделительной системы, Поспелов С. В. (2012)
Негрей Л.М. - Про всеукраїнський конкурс "Винахід року" (2012)
Соколовський Я. І. - Математичне моделювання деформаційно-релаксаційних процесів у висушуваній деревині, Дендюк В. М., Бакалець А. В., Здолбіцький А. П. (2010)
Бортник К. Я. - Аналіз оперативних даних за допомогою OLAP-кубів (2010)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних і реологічних властивостей пластифікованого епоксидного зв’язувача, Стухляк П. Д., Голотенко О. С. (2010)
Бурчак І. Н. - Метод перетворення топологічно регулярних трикутних сіток в шестикутні, Ройко О. Ю., Яцишина Т. А. (2010)
Гармаш О. Ю. - Планування параметрів організаційно-виробничого комплексу, призначеного для збирання врожаю томатів, на основі визначення питомих витрат на збирання, Демидюк М. А. (2010)
Гейко О. Я. - Моделювання компонент інформаційної системи обробки даних кримінально-правової статистики (2010)
Герасимчук Н. О. - Розробка алгоритму побудови анаморфічних зображень (дво- та тривимірний випадки) (2010)
Говорущенко Т. О. - Визначення необхідності повторного тестування програмного забезпечення в процесі експертизи програмного забезпечення (2010)
Головачук І. П. - Використання мультимедійних технологійдля розробки електронних навчальних ресурсів, Величко В. Л. (2010)
Голодюк Д. А. - Застосування методу голографії для тривимірного представлення віртуальної реальності: перспективи розвитку (2010)
Гончаров Ф. І. - Автоматичне керування промивкою фільтра системи безпечного водопостачання, Штепа В .М. (2010)
Грищенко В. Г. - Регулярна задача автоматизованого визначення координат плоского елемента апроксимуючої поверхні, Гуда О. В., Нікуліна В. В. (2010)
Гуменюк Л. О. - Переваги електронної системи керування двигуном та можливість її редагування, Химка Ю. В. (2010)
Гуменюк Л. О. - Обгрунтування дослідження газового двигуна, Гаращук М. В. (2010)
Дідай Б. М. - Системи теплопостачання на основі поєднання двох видів відновлюваних джерел енергії, Сацик В. О. (2010)
Дудік О. В. - Модель процесу обробки запитів системою управління Web-сайтами, Семенюк В. Я. (2010)
Заболотний О. В. - Розвиток моделі пластичності ущільнювальних порошкових середовищ з частинками сферичної форми, Сичук В. А., Гордіян О. В. (2010)
Завіша В. В. - Алгоритм чисельного розв‘язання задачі про генерацію акустичних коливань, Москальков М. М. (2010)
Заїка В. І. - Реконструкція атракторів складних систем на основі часових рядів роботи станції дефекосатурації цукрового заводу, Кишенько В. Д. (2010)
Здолбіцька Н. В. - Моделювання напружено-деформованого стану плит на пружних основах методом конструкційних елементів, Делявський М. В. (2010)
Зеленський К. Х. - Математичне моделювання аеродинаміки верхових лісових пожеж, Ліщина В. О. (2010)
Зігунов О. М. - Фрактальний аналіз задачі прогнозування тенденції розвитку процесу екстрагування цукру, Кишенько В. Д. (2010)
Кабак В. В. - Особливості застосування засобів комп’ютерної графіки в процесі соціальної інтеграції інвалідів зору, Лелик Я. Р. (2010)
Кирилов М. А. - Комп’ютерний контроль знань студентів у вищій школі в умовах кредитно-модульної системи, Герасимчук О. Б. (2010)
Клеха Л. В. - Застосування інноваційних технологій в навчальному процесі (2010)
Кожухівська О. А. - Застосування матриць уолша для декодування кодів Ріда-Маллєра (2010)
Коровицький А. М. - Оптимізація технології отримання стабільного плазмового розряду у вакуумній камері ВУП5М при магнетронному напиленні, Коменда Т. І., Калуш О. З., Колядинський І. М., Панасюк І. М. (2010)
Коцюба А. Ю. - Комп’ютерне меделювання контактної взаємодії жорсткого штампа складної форми та півплощини з урахуванням сил тертя, Лавренчук С. В. (2010)
Кроніковський Д. О. - Дослідження стійкості систем з ПІД- та ПІДД2Д3-регуляторами, Ладанюк А. П. (2010)
Лепкий М. І. - Педагогічні умови використання мультимедійних технологій навчання у вищих навчальних закладах, Подоляк В. М, Кошелюк В. А. (2010)
Лисенко В. П. - Вибір та аналіз параметрів, якi використовуються у системі монiторингу показникiв ефективності процесу утримання курей-несучок, Голуб Б. Л. (2010)
Лисенко В. П. - Адаптивне енергоощадне управління умовами утримання біологічних об'єктів в агропромислових спорудах з використанням прогнозування збурень та методів теорії ігор, Щербатюк В. Л. (2010)
Лотиш В. В. - Огляд систем автоматизованого моделювання надійності та безпеки ТП і АСУ ТП, Гуменюк П. О. (2010)
Лотиш В. В. - Алгоритми генерації мір розбиття при аналізі зображення методом мультифрактальної параметризації, Разкевич П. В. (2010)
Луцик А. С. - Інтеграція автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії в автоматизовану систему керування технологічним процесом (2010)
Майків І. М. - Програмно-апаратний метод реалізації контолерів послідовних інтерфейсів (2010)
Максимович О. В. - Розвязування оптимізаційних задач для форми отворів в ортотропних пластинках засобами системи MATLAB, Багнюк Н. В. (2010)
Манькут А. А. - Порівняльний аналіз сучасних методів регулювання процессами, Смолянкін О. О., Решетило О. М. (2010)
Маркіна Л. М. - Розрахунок перехідної характеристики ректифікаційної колони та підбір регулятора (2010)
Мельник А. О. - Структурна організація ланок потокових процесорів на основі пам’яті з впорядкованим доступом, Хабабсах М. Аль. (2010)
Мельник К. В. - Дослідження контактних задач для шару методами квадратичного програмування (2010)
Оксенюк Ю. А. - Wеb–Дизайн. Історія, сучасність (2010)
Олексів Н. А. - Bикористання освітніх web-порталів в процесі підготовки інженерів-педагогів (2010)
Павлюк І. В. - Дослідження рішення задач динаміки для складних механічних систем, Чигрин Т. Я. (2010)
Панасюк Н. Л. - Методика дослідження реалізації навчально-пізнавальної діяльності інженерів-педагогів технічного університету (2010)
Пастушенко В. Й. - Технічна реалізація автоматизованої інформаційно-керуючої системи на осушувально-зволожувальних системах з підґрунтовим зволоженням, Матус С. К., Пастушенко А. В. (2010)
Пастушенко В. Й. - Нейро-нечіткий регулятор для керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур на осушувально-зволожувальних системах з підґрунтовим зволоженням, Стеценко А. М. (2010)
Пех П. А. - До питання математичного опису вхідного потоку сервера бази даних (2010)
Повстяной О. Ю. - Автоматизація технологічного процесу механічної обробки деталей за допомогою системи T-FLEX/ТехноПро (2010)
Проскурка Є. С. - Прецедентний аналіз технологічних систем цукрового виробництва з використанням топологічної граматики, Кишенько В. Д. (2010)
Решетило О. М. - Аналіз схем позиціонування штока циліндра пневмоприводу, Сомов Д. О., Федосюк Ю. І. (2010)
Роговенко А. І. - Особливості реалізації суматорів за змінним модулем на основі одновимірного каскаду конструктивних модулів в пліс різних типів, Демидюк М. А., Багнюк Н.В. (2010)
Стахів П. Г. - Метод розпаралелення задачі ідентифікації параметрів дискретних динамічних макромоделей на масивно-паралельних процессорах, Струбицька І. П. (2010)
Тарасенко В. П. - Структури для ПЛІС реалізацій детального адаптивного порівняння послідовностей символів, Тесленко О. К., Клятченко Я. М. (2010)
Тимощук В. М. - Математична модель явища кратної самосинхронізації віброзбудників (2010)
Христинець Н. А. - Моделювання технологічного процесу вібросегрегації порошкових сумішей, Рудь В. Д. (2010)
Шабас Б. Р. - Дослідження основних тенденцій очистки води (2010)
Божидарнік Віктор Володимирович (До 65-річчя від дня народження) (2010)
Анотації (2010)
Титул, содержание (2013)
Ткаченко А. Н. - Метод дельта-квантования параметров речевого сигнала с быстрым поиском ближайшего вектора в кодовой книге, Грийо Тукало О. Ф., Дзись А. В. (2013)
Krasilenko V. G. - Recognition algorithms of multilevel images of multicharacter identification objects based on nonlinear equivalent metrices and analysis of experimental data, Nikolsky A. I., Bozniak Yu. A. (2013)
Mandziy T. - Nonoptimizational approach to invariant object detection (2013)
Березский О. Н. - Информационная технология анализа и синтеза гистологических изображений в системах автоматизированной микроскопии, Мельник Г. Н. (2013)
Ткачук Р. А. - Повышение эффективности электроретинографической системы, Цуприк Г. Б., Яворский Б. И. (2013)
Федяев О. И. - Нейросетевой алгоритм дикторонезависимого распознавания фонем устной речи, Бондаренко И. Ю. (2013)
Ермоленко Т. В. - Метод текстонезависимой идентификации диктора на базе данных моделей дикторов в виде древовидной структуры, Клименко Н. С. (2013)
Крак Ю. В. - Разработка аудиовизуальной базы данных немануальных компонент жестовой речи, Тернов А. С., Кузнецов В. А. (2013)
Яценко В. В. - Система устного перевода спонтанных высказываний в рамках предметных областей, Сажок Н. Н. (2013)
Пилипенко В. В. - Построение сценариев формализованного устного диалога на примере заказа билетов на железнодорожные поезда, Биднюк С. А., Селюх Р. А., Пилипенко А. В. (2013)
Васильева Н. Б. - Эффективность реализации кросс-платформенных систем распознавания речи, Робейко В. В., Федорин Д. Я. (2013)
Юхименко А. А. - Адаптация к голосу диктора для пофонемного распознавания изолированных слов и спонтанной слитной речи украинского языка (2013)
Наши авторы (2013)
Возіанов С. О. - Загальна характеристика обстежених хворих з єдиною ниркою, Бойко А. І., Гурженко А. Ю., Когут В. В., Джуран Б. В. (2012)
Горовий В. І. - Місце залонної кольпопексії та кольпосуспензії в хірургічному лікуванні стресового нетримання сечі у жінок (2012)
Барухович В. Я. - Морфофункціональні особливості мікрогемоциркуляції шкіри статевого члена у дітей з гіпоспадією (2012)
Ухаль Е. М. - О целесообразности скринингового подхода к диагностике злокачественных опухолевых образований почек в амбулаторных условиях у пациентов группы риска, Кваша А. Н. (2012)
Молчанов Р. Н. - Влияние А-бактерина на показатели местного иммунитета у больных с поверхностным раком мочевого пузыря, Шпонька И. C., Слюсарев В. Н. (2012)
Перцева Т. О. - Вплив кардіоваскулярних факторів ризику на швидкість клубочкової фільтрації пацієнтів молодого віку з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К., Таджиєва Е. І. (2012)
Сакало А. В. - Лікування хворих на семіному яєчка I клінічної стадії (огляд літератури) (2012)
Стецишин Р. В. - Трансуретральная резекция немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря, Переверзев А. С. (2012)
Титул, содержание (2013)
Виктор Михайлович Глушков. К 90-летию со дня рождения. (2013)
Лисецкий Ю. М. - Построение единой системной ИТ-инфраструктуры предприятия топливно-энергетичекого комплекса (2013)
Агаи Аг Гамиш Якуб - О некоторых аспектах классической задачи Штейнера, Донец Г. А. (2013)
Коломыс Е. Н. - Оценки вычислительной сложности некоторых алгоритмов аппроксимации функций рядами Фурье с заданной точностью, Луц Л. В., Людвиченко В. А., Мельникова С. С. (2013)
Руденко О. Г. - Использование нормализующей компоненты при нейросетевом сжатии изображений, Бобнев Р. В., Бессонов А. А. (2013)
Литвин О. М. - 3D-коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та оператори кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2013)
Яковлев Ю. С. - Развитие элементной базы и соответствующих архитектурно-структурных решений для систем высокопроизводительных вычислений, Комухаев Э. И. (2013)
Акуловский В. Г. - Реализация комплексного подхода к описанию алгоритмов информационно-управляющих систем в рамках алгебраического аппарата, Дорошенко А. Е. (2013)
Панченко Б. Е. - Каркасный анализ способов коммутации видеосигналов, Печенюк Д. А. (2013)
Белик В. К. - Нанокомпьютер: перспективы создания. Обзор, Климовская А. И., Журавская И. О. (2013)
Точилін В. В. - Розробка моделі проектування компонентної бази програмних засобів дослідження комп'ютерної мережі на основі інтероперабельного середовища (2013)
Татаринов А. Э. - Моделирование инверсионно-хронопотенциометрического процесса совместного измерения массовой концентрации двух тяжелых металлов, Суровцев И. В., Бабак О. В. (2013)
Шахбазова Ш. Н. - Исследование основных проблем и направлений традиционных систем образования (2013)
Наши авторы (2013)
Кундин В. Ю. - Динамическая реносцинтиграфия в урологической практике, Поспелов С. В. (2012)
Фридберг А. М. - Современные аспекты в вопросах лечения простых кист почек, Светличный Э. А. (2012)
Моісеєнко М. М. - Зміни в нирках щурів під впливом НВЧ­опромінювання різних строків (2012)
Сагалевич А. И. - Сравнительный анализ эффективности ЭУВЛ и КНЛТ в лечении нефролитиаза, Серняк Ю. П., Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Деркач И. А., Литвинов А. И. (2012)
Стусь В. П. - Оценка эффективности и безопасности препарата Уролесан в комплексном лечении пациентов с острым циститом, Антонян И. М. (2012)
Борисов К. О. - Зміни тіолового статусу хворих з інфравезикальною обструкцією за умов комплексного хірургічного лікування, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2012)
Люлько О. В. - Гормональний механізм порушення сперматогенезу при варикоцеле, Суварян А. Л. (2012)
Стусь В. П. - Генетические причины мужского бесплодия, Полион Н. Ю., Семенюк Н. Ю. (2012)
Лісовий В. М. - Оптимізація лікування комбінованої форми чоловічого безпліддя, Аркатов А. В., Кнігавко О. В., Левченко Д. А. (2012)
Книгавко А. В. - Оптимизация лечения эякуляторных расстройств у мужчин с нарушенями фертильного и секуального здоровья (2012)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лапароскопической резекции почки, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Фролов А. С., Ерошенко И. В., Папина Е. А., Шпак С. А. (2012)
Сакало В. С. - Порушення мінеральної щільності кісток у хворих на місцевопоширений рак передміхурової залози, що отримують гормонотерапію, Черниченко О. А., Бондаренко Ю. М., Сакало А. В., Мрачковський В. В., Яковлев П. Г., Куранов Ю. Ю., Ковальчук Д. І. (2012)
Фридберг А. М. - Трансуретральное удаление внутриматочной спирали и вторичных камней мочевого пузыря, Светличный Э. А. (2012)
Горовий В. І. - Випадок дислокації внутрішньоматкового контрацептиву в сечовий міхур, Головченко В. П., Кобзін О. Л. (2012)
Інформаційний лист (2012)
Бабка В. М. - Рух відрізка у площині із рівними швидкостями його кінців, Пилипака Т. С. (2010)
Баховський П. Ф. - Математичне моделювання почергового пуску асинхронних моторів в одновузловій електромеханічній системі, Євсюк М. М., Лишук В. В. (2010)
Білоус Б. Д. - Критерії стійкої роботи одномаятникового вібратора при змішаному збуренні, Мандзюк М. Ф., Пістун І. П. (2010)
Білявський М. Л. - Установка для когенерації теплової та електричної енергії на базі двигуна внутрішнього згорання, Годованський Ю. З. (2010)
Бодак В. І. - Визначення об’ємів демпферних зон шнекових насосів, Булік Ю. В. (2010)
Божко Т. Є. - Дослідження температури різання при шліфуванні спечених пористих матеріалів (2010)
Бойко А. В. - Установка для розколювання горіхів, Музика М. Р. (2010)
Бойко Л. С. - Методика апроксимації кривих залежно від значення радіусу кривини у вибраних точках, Ройко О. Ю. (2010)
Букетов А. В. - Дослідження абсорбційних властивостей функціонально-градієнтних епоксидних композитів, Стухляк П. Д., Чихіра І. В., Долгов М. А. (2010)
Вербицький В. Г. - До питання про визначення характеристик поворотності легкового автомобіля, Костенко А. В., Єфименко А. М., Кулієв Р. А., Медведкова О. В., Турчина Н. А. (2010)
Герасимчук Г. А. - Результати польових випробувань комбінованого однодискового копача, Барановський В. М. (2010)
Гордєєва Є. П. - Дорійська капітель як першопочаткова геометричнаформа головної архітектурної деталі (2010)
Горохов В. М. - Влияние схемы теплого прессования на распределение конечных свойств порошковых изделий сложной формы, Михайлов О. В., Штерн М. Б., Ильющенко А. Ф. (2010)
Грудецький Р. Я. - Дросельні елементи – аналіз стану та тенденції розвитку (2010)
Гулієва Н. М. - Якість питної води в системах централізованого водопостачання міста Луцька, Рудь В. Д. (2010)
Денисюк В. Ю. - Спектральний аналіз хвилястості для оцінки віброактивності доріжок кочення кілець роликопідшипників, Заблоцький В. Ю. (2010)
Ковбаса В. П. - До визначення граничних умов при розв’язанні задачі оптимізації поверхні полиці корпуса плуга, Курка В. П. (2010)
Кресан Т. А. - Розгортки трьох проекціювальних циліндрів, що проходять через задану просторову криву (2010)
Кружилко О. Є. - Математичне моделювання показників охорони праці на підприємстві, Ткачук К. Н., Ткачук К. К., Полукаров Ю. О. (2010)
Куць Н. Г. - Условия создания открытых комплексированных энергосистем с использованием автомобиля, Гречихин Л. И. (2010)
Ларшин В. П. - Компьютерная обработка экспериментальных данных, Лищенко Н. В., Рыбалко А. П., Трифонова Е. А. (2010)
Лябук М. Н. - Рівняння електричної рівноваги безконтактного суміщеного синхронного генератора, Євсюк М. М., Бреднєва Ю. І. (2010)
Маркіна Л. М. - Дослідження системи підготування варочної суміші як технологічного об’єкту регулювання (2010)
Маркова Т. П. - Розрахунок перехідних процесів на кінцях лінії з урахуванням втрат тиску на тертя по довжині лінії, Мельник К. В., Сахнюк Н. В. (2010)
Марчук В. І. - Характеристика зміни профілю робочої ділянки при плоскому переривчастому шліфуванні торцем круга, Пташенчук В. В. (2010)
Маткова А. В. - Металеві сплави для виготовлення авіаційної техніки, Матвійчук С. М. (2010)
Мельник В. М. - Комп’ютерне моделювання дифракції рентгенівських променів в монокристалічному середовищі з тонким гладко-граничним планарним дефектом, Богачевський В. І. (2010)
Мельник І. В. - Оптико-електронна система для діагностики шкірних хвороб (2010)
Михалевич В. Т. - Управління процесами суперфінішного оброблення кілець підшипників, Денисюк В. Ю. (2010)
Михалевич В. Т. - Динамічні похибки в системах активного контролю та їх визначення в умовах експлуатації, Решетило А. Ю., Дем’янова І. В. (2010)
Мороз С. А. - Дослідження механізму формування напруженого стану поверхневого шару металу при обробці вигладжуванням, Ткачук А. А. (2010)
Наддачин В. Б. - Вплив вібрацій на температуру при переривчастому шліфуванні, Марчук В. І., Нечитайло С. М. (2010)
Налобіна О. О. - Розробка методики розрахунку показників надійності льонобралки, Герасимчук О. П., Пуць В. С. (2010)
Налобіна О. О. - Моделювання технологічного процесу очісування стебел льону, Грушецька М. Г., Селезньов Д. Е. (2010)
Панасюк С. Г. - Динамічна модель технологічного процесу подачі циліндричних заготовок в зону різання, Палюх А. Я., Ляшук О. Л. (2010)
Пилипака С. Ф. - Поверхні циліндричних ліній однакової довжини, Грищенко І. Ю. (2010)
Решетило О. М. - Структура сучасної системи збирання даних, Смолянкін О. О., Гніздюк І. В. (2010)
Сичук В. А. - Нова технологія виготовлення та особливості використання зносостійкого сопла піскоструменевої машини, Заболотний О. В. (2010)
Стасюк В. М. - Вибір раціональної системи гальмування як ефективний спосіб підвищення довговічності та безпеки експлуатації пневмомеханічних приводів (2010)
Степанчук А. М. - Отримання порошків дисперсно зміцненої міді, Богатов О. С., Шевчук М. Б., Пашковець Н. Ф. (2010)
Струтинський В. Б. - Зміцнювальна обробка деталей на токарно-накатному верстаті, Юрчишин О. Я. (2010)
Тацій Р. - Застосування методу дискретизації для визначення напружено-деформованого стану водонапірної вежі, Ушак Т. (2010)
Тимофеев Ю. В. - Технология зубофрезерования закаленных крупномодульных колес специальными червячными фрезами с минимизирующими параметрами главных режущих кромок, Клочко А. А., Шаповалов В. Ф. (2010)
Федік Л. Ю. - Аналіз колірних моделей RGB, CMY, CMYK (2010)
Федорів П. С. - Дослідження динамічних характеристик струменевих приводів лінійних переміщень (2010)
Фльонц О. В. - Динамічна модель розрізання конвеєрних стрічок на смуги, Ляшук О. Л. (2010)
Чалий В. Д. - Забезпечення якості робочих поверхонь кілець роликопідшипників при безцентровому врізному шліфуванні за допомогою синтезу оптимальних динамічних властивостей верстата (2010)
Шабайкович В. А. - Технічні підстави очищення води (2010)
Шовкомуд О. В. - Результати дослідження поперечного стиску стебел льону довгунця (2010)
Янів П. П. - Прогнозування параметрів надійності і довговічності роботи неізотермічних нафтопроводів на основі фактичних режимів транспортування нафти, Грабовський Р. С., Болонний В. Т., Ждек А. Я. (2010)
Ящук А. А. - Дослідження вороху насіння льону олійного як о’бєкта сушіння, Кірчук Р. В., Голій О. В. (2010)
Анотації (2010)
Лунячек В. Е. - Становлення та розвиток теорії управління освітою: історичний огляд за період XVIII – початок ХХ ст. (2014)
Орлов О. В. - Попередження кіберзлочинності – складова частина державної політики в Україні, Онищенко Ю. М. (2014)
Клімушин П. С. - Автоматизована система управління Збройних сил України як сучасний різновид стратегічного озброєння, Кротов В. Д. (2014)
Котуков О. А. - Генеза наукових уявлень щодо категорії "простір”: від давньої Греції до наших днів (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо збереження пам'яток національного значення в умовах урбанізованого середовища (2014)
Кузнякова Т. В. - Сутність, завдання і місце інформаційно-аналітичної діяльності в сучасному державному управлінні (2014)
Червякова О. В. - Інтегрована система чинників впливу на самоорганізацію системи державного управління (2014)
Щегорцова В. М. - Нормативно-правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні (2014)
Булгаков І. М. - Гірничий нагляд в урядовому механізмі на теренах України в ХІХ – поч. ХХ ст. (2014)
Федорчук Є. Д. - Механізми державного контролю у сфері транспорту: адміністративно-правовий аспект (2014)
Чебан О. І. - Фундаментальні наукові принципи в оцінювальному дослідженні (2014)
Латинін М. А. - Теоретичні засади державної економічної політики на регіональному рівні, Пастух К. В. (2014)
Авраменко Т. П. - Реформування державного управління фінансуванням системи охорони здоров'я в Україні під час змін (2014)
Богачев Р. М. - Державна політика щодо фінансування вітчизняної галузі охорони здоров'я (2014)
Долот В. Д. - Інновації у системі фінансування лікувально-профілактичних закладів міста Києва (2014)
Карташов Є. Г. - Взаємодія органів влади, бізнесу та територіальних громад в системі публічного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем (2014)
Меляков А. В. - Практика надання державної соціальної допомоги сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах, Поступна О. В. (2014)
Пивоваров К. В. - Функції контролю фінансового ринку в системі державного управління (2014)
Садковий В. П. - Механізми державної освітньої політики у сфері впровадження європейських освітніх стандартів (2014)
Сімак С. В. - Сутність та інструменти реалізації взаємодії держави й бізнесу (2014)
Горецький А. І. - Механізми інноваційного розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону (2014)
Кучерява К. Я. - Державний вплив на розвиток процесів кооперації в агропромисловому комплексі на сучасному етапі (2014)
Попова С. В. - Соціальне партнерство та аутсорсинг як напрями підвищення ефективності надання соціальних послуг в Україні (2014)
Россохатський П. М. - Механізми і заходи соціалізації підростаючого покоління та реалізації молодіжної політики (2014)
Хірамагомедов М. Г. - Напрямки вдосконалення механізму державного регулювання розвитку ринку зерна в Україні (2014)
Мілаш Л. М. - Використання комплексної оцінки потенціалу маркетингу підприємства в прийнятті управлінських рішень (2014)
Боковикова Ю. В. - Фактори розвитку населених пунктів (2014)
Гончаренко М. В. - Теоретичні засади сталого розвитку територій (2014)
Даудова Г. В. - Реалізація державної інформаційної політики на місцевому рівні (2014)
Алмашій В. В. - Транскордонне співробітництво як невід'ємна складова сталого регіонального розвитку Закарпаття (на прикладі виконавчого комітету Мукачівської міської ради) (2014)
Гриневич В. В. - Моделі адміністративно-територіального устрою в Україні: політичні реалії, експерименти та перспектива реформування (2014)
Жулінська О. С. - Особливості механізму реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування (2014)
Костіна Н. А. - Проектна діяльність органів місцевого самоврядування Полтавщини за період 2010 – 2013 рр. (2014)
Жадан О. В. - Міжнародні трудові стандарти в системі державного регулювання соціально-трудових відносин в Україні (2014)
Волик В. С. - Управління розвитком компетентностей державних службовців в Україні (2014)
Малько Ю. С. - Розвиток людського потенціалу як складова політики сільського розвитку (2014)
Ромазанов О. С. - Структурні складові соціального статусу публічного службовця (2014)
Дегтярьова І. О. - Участь студентів в управлінні вищою освітою Польщі: уроки для України (2014)
Мирна Н. В. - Основні характеристики механізмів регіональної політики в країнах Європи (2014)
Наконечний В. В. - Основні світові моделі місцевого самоврядування: порівняльний аналіз (2014)
Ромін А. В. - Механізми вдосконалення міжнародного співробітництва вищих навчальних закладів України (2014)
Сергієнко М. Г. - Державна політика та загрози економічної безпеки України (2014)
Сергєєва О. Ю. - Вплив мовної стандартизації та розвитку територіальних мов на процеси державотворення у країнах Європейського Союзу (2014)
Григоренко Н. В. - Організаційно-правові засади підвищення рівня цивільної безпеки на регіональному рівні (2014)
Довгалюк І. Г. - Зарубіжний досвід упровадження меморіальної діяльності (2014)
Ель-Шаманді С. Х. - Проблеми та методи модернізації українсько-польських зовнішньоторговельних відносин (2014)
Парамонов А. О. - Оцінка ефективності територіальної організації влади: зарубіжний досвід (2014)
Паянова Л. В. - Тенденції регіоналізації в країнах ЄС як фактор модернізації державної регіональної політики України, Стрижакова А. Ю. (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Класифікація надзвичайних ситуацій: державно- управлінський підхід (2014)
Шепеленко О. Г. - Державне регулювання інноваційної діяльності в країні: досвід Тайваню (2014)
Титул, содержание (2013)
Таланчук П. М. - Автоматизована система оптимізації розподілу автомобілів по об'єктах перевезень, Забара С. С., Дехтярук М. Т. (2013)
Копп В. Я. - Интеллектуальное управление сложными системами в нештатных ситуациях на базе моделей сетей Петри, Качур С. А. (2013)
Литвин О. М. - 3D-коефіцієнти Фур'є на класі диференційовних функцій та інформаційні оператори різних типів з використанням кусково-сталої сплайн-інтерфлетації, Нечуйвітер О. П. (2013)
Паулин О. Н. - О процедуре свертки многорядных кодов (2013)
Ревунова Е. Г. - Устойчивое преобразование выхода линейной системы в выход системы с заданным базисом (2013)
Агаи Аг Гамиш Якуб - О решении классической задачи Штейнера для четырех точек, Донец Г. А. (2013)
Бибило П. Н. - Применение конвейеризации для увеличения быстродействия логических схем, Кириенко Н. А. (2013)
Баркалов А. А. - Уменьшение числа LUT-элементов в схеме автомата Мура, Титаренко Л. А., Цололо С. А., Мирошкин А. Н. (2013)
Стрельников П. В. - Оценивание надежности оборудования управляющих систем и машин в условиях малой статистики или отсутствия отказов (2013)
Letichevsky A. A. - The Non-Deterministic Strategy of Rewriting, Letichevskyi O. A., Peschanenko V. S. (2013)
Рогозинская Н. С. - Информационная технология исследования состояния здоровья населения региона, Козак Л. М. (2013)
Лисецкий Ю. М. - Корпоративные системы хранения данных. Построение (2013)
Кулаков Ю. О. - Стохастическая модель оценки параметров структурной живучести mesh-сетей в условиях воздействия разрушающих факторов, Воротников В. В. (2013)
Дорофеев Ю. И. - Прогнозирующее управление распределенными сетями поставок в условиях неопределенного спроса, Любчик Л. М., Никульченко А. А. (2013)
Наши авторы (2013)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2013 году (2013)
Алфавитный именной указатель за 2013 год (2013)
Лесовой В. Н. - SMART-пиелопластика у больных гидронефрозом, Савенков В. И. (2013)
Стусь В. П. - Сравнительный анализ адреноблокаторов для лечения ДГПЖ (2013)
Кузнецов В. В. - Состояние помощи пациентам с ДГПЖ в урологическом стационаре городской больницы (2013)
Сакало А. В. - Використання високодозової хіміотерапії в лікуванні хворих на герміногенні пухлини яєчка (огляд), Коренькова I. С. (2013)
Костев Ф. И. - Молекулярно-генетический мониторинг ранней диагностики рака предстательной железы, Бахчиев Р. В., Литовкин К. В. (2013)
Гусейнов Е. - Використання системи психологічних корекційних заходів для поліпшення результатів комплексного комбінованого лікування чоловіків із хронічними запальними захворюваннями сечостатевої системи (2013)
Лукман I. - Особливості діагностики трихомоніазу за допомогою полімеразної ланцюгової реакції та культуральних методів (2013)
Люлько А. В. - История развития урологии в Днепропетровской области, Стусь В. П. (2013)
Знаменні та ювілейні дати (2013)
Ювілеї (2013)
Некролог (2013)
Iнформація (2013)
Довбиш М. А. - Морфофункціональні зміни в нирках у потерпілих із політравмою, Волошин М. А., Підгайний Ю. Л., Довбиш I. М., Губарь А. О., Чугін С. В. (2013)
Литвинець Є. А. - Доцільність використання ендогенних простатоселективних цитомединів у лікуванні хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Литвинець В. Є. (2013)
Саричев Л. П. - Особливості лікувальної тактики при мегалоуретері у дорослих, Філоненко А. Ф., Саричев Я. В., Сухомлин С. А., Супруненко С. М. (2013)
Сердюк А. А. - Сравнительная оценка методов трансректальной и трансперинеальной биопсий предстательной железы в амбулаторных условиях, Тальберг П. И., Логвинов Л. А., Кузнецов Г. В., Мазина С. Е., Локтев А. В., Пульберг С. А. (2013)
Базалицька С. В. - Морфологічні аспекти ішемічних змін паренхіми нирки на фоні застосування препаратів FGF, Недєльчев В. С., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В., Салинко Ю. О. (2013)
Стусь В. П. - Динаміка захворюваності на рак нирки у Дніпропетровській області у 2003–2012 рр., Слюсарєв В. М. (2013)
Литвинець Є. А. - Оцінка ефективності деяких препаратів при знятті приступу ниркової кольки у хворих на сечокам’яну хворобу, Антонів Р. Р., Котурбаш В. Т. (2013)
Серняк П. С. - Результаты хирургического лечения травм и стриктур мочеиспускательного канала, Шамраев С. Н., Кобец В. Г., Мельник В. В. (2013)
Иманов Дж. Т. - Оценка эффективности терапии при экскреторно-токсическом бесплодии, обусловленном инфекциями, передающимися половым путем (2013)
З’їзд Асоціації урологів України, м. Трускавець, 17-18 жовтня 2013 р. (2013)
Резолюція з’їзду Асоціації урологів України (2013)
Информация о сателлитном симпозиуме "Современные аспекты медикаментозной терапии ДГПЖ", г. Трускавец, 17 октября 2013 г. (2013)
Ухаль М. I. - Рецензія на підручник "Урологія" за редакцією професора С.П. Пасєчнікова (2013)
Возіанов С. О. - Рецензія на монографію I.I. Горпинченка і Д.З. Воробця "Механізми розвитку сексуальної дисфункції" (2013)
Академіку М.М. Амосову - 100 років (2013)
Костєв Ф. I. - Значення методів біологічного зворотного зв’язку в діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М., Чайка О. М. (2014)
Люлько А. В. - Литотрипсия: различные ее виды и показания к применению, Стусь В. П., Баранник С. И., Фридберг А. М., Светличный Э. А. (2014)
Ухаль Е. М. - Диагностика и выбор тактики лечения больных с чашечковыми конкрементами почек (2014)
Стусь В. П. - Клініко-епідеміологічна характеристика сексуальних розладів безплідних чоловіків, Білецька Е. М., Онул Н. М., Поліон М. Ю. (2014)
Стусь В. П. - Биомониторинг тяжелых металлов в крови и эякуляте мужчин с идиопатическим бесплодием, Полион Н. Ю., Салькова Н. В., Губарь И. А. (2014)
Спиридоненко В. В. - Фитотерапия хронического простатита на фоне метаболического синдрома и сахарного диабета (2014)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности комплексной терапии при экскреторно-токсическом бесплодии, Иманов Дж. Т. (2014)
Коник М. В. - Клінічний випадок успішного лікування гострого емфізематозного пієлонефриту у хворої з цукровим діабетом, Iванченко О. А., Фрончко В. П., Федорчук О. Т., Семицький Я. В., Коник А. Я. (2014)
Лісовий В. М. - Сучасні можливості лікування тромбоемболії ниркової артеріїї, яка ускладнена гострою нирковою недостатністю, Андон’єва Н. М., Поляков М. М., Щукін Д. В. (2014)
Ежов В. В. - Рецензия на монографию доктора медицинских наук, профессора А.Г. Буявых "Фармакофизиотерапия в нефрологии, урологии, андрологии и сексологии" (2014)
Знаменнi та ювiлейнi дати (2014)
Некролог (2014)
Головко С. В. - Застосування черезкатетерної артеріальної емболізації при кровотечі з нижніх сечовидільних шляхів, Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троїцький I. Л., Кулик О. I. (2014)
Стусь В. П. - Отдаленные результаты лечения артифициальных повреждений мочеточника во время гинекологических и акушерских вмешательств, Моисеенко Н. Н., Дубовская Н. В. (2014)
Антонян I. М. - Використання клітинних технологій для корекції копулятивної поведінки тварин в експерименті, Волчік I. В., Омельченко О. А. (2014)
Григоренко В. М. - Рак передміхурової залози: поширеність патології в Україні, Бровко Н. В., Данилець Р. О., Бардін А. В. (2014)
Фридберг А. М. - Чрескожная нефроскопия: ее возможности, осложнения и способы их устранения, Светличный Э. А. (2014)
Ухаль Е. М. - Особенности проведения экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии у больных с конкрементами единственной почки и мочеточника (2014)
Шомченко С. В. - Инновации и достижения в диагностике и лечении мочекаменной болезни (обзор литературы), Украинец Е. П. (2014)
Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2012 році. За редакцією к. мед. н. Л.М. Старцевої (2014)
Пасечников С. П. - Результаты комплексной системной профилактики послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений у больных доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Сайдакова Н. А., Кузнецов В. В. (2014)
Дюдюн А. Д. - Особливості гормонального статусу у чоловіків різних вікових груп і можливості їх корекції, Резніченко Н. Ю. (2014)
Гаврилюк А. М. - Антиспермальні антитіла у чоловіків з непліддям різного генезу, Чоп’як В. В., Наконечний Й. А., Камєнічна М. З., Курпіш М. З. (2014)
Стусь В. П. - Динаміка захворюваності на рак передміхурової залози в Дніпропетровській області у 2003-2013 рр., Слюсарев В. М. (2014)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги при раку передміхурової залози (2014)
Перцева Н. О. - Зміни функції нирок та ліпідів крові у хворих з поганою компенсацією цукрового діабету 2 типу протягом 1 року застосування блокаторів рецепторів ангіотензину II для корекції артеріальної гіпертензії (2014)
Моисеенко Н. Н. - Влияние СВЧ-облучения различных сроков на содержание микроэлементов в почках и крови экспериментальных животных (2014)
Лісовий В. М. - Екстракорпоральна резекція аневризми середньої гілки ниркової артерії з її протезуванням аутовеною з наступною гетеротопічною трансплантацією, Поляков М. М., Андон’єва Н. М., Олянич С. О. (2014)
Анотації дисертаційних робіт, захищених у 2013 році. За редакцією к. мед. н. Л.М. Старцевої (2014)
Iнформаційні листи (2014)
Ариф Д. Г. - Народная дипломатия как действенньїй инструмент демократического развития общества (2013)
Богінич О. Л. - Право жити чи право бути народженою? (До питання про природне право дитини на життя), Львова О. Л. (2013)
Бурдоносова М. А. - Трансформація поглядів на поняття "правовий нігілізм": історичний аспект (2013)
Пильгун Н. В. - Основи становлення громадянського суспільства в Україні, Бородін Є. В., Присяжнюк І. О. (2013)
Заморська Л. І. - Нормативний зміст сучасного права (2013)
Макеєва О. М. - Правова культура та культура: співвідношення категорій (2013)
Культенко О. В. - Співвідношення волі та волевиявлення як правових явищ, Кравченко В. В. (2013)
Карманюк О. П. - Обов’язки держави в теоретичних концепціях минулого і сучасності (2013)
Осядла М. В. - Аксіологічний вимір категорії "свобода в праві" (2013)
Самандас Н. В. - Правові основи підготовки кадрів для державної служби у Російській імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століть (2013)
Степанченко О. С. - Доля іноземних інвестицій після перемоги лютневої демократичної революції (2013)
Панова І. Ю. - Еволюція правового становища ДЦ УНР в екзилі (2013)
Шишкін В. І. - Конституційно-висхідні гарантії реалізації права громадян України на послуговування державною мовою як складником державотворення (2013)
Куян І. А. - Суверенітет і право: проблеми співвідношення (2013)
Антонов В. О. - Проблеми формування зовнішнього безпекового середовища Української держави (2013)
Юрах В. М. - Щодо потреби перегляду мінімальних вимог до професійних рис у членів виборчих комісій (2013)
Бобокал О. М. - Актуальні питання конституційно-правового статусу іноземців в Україні (2013)
Гринюк Р. Ф. - Організаційно-правові засади створення переліку адміністративних послуг, Синкова О. М. (2013)
Апаров А. М. - Адміністративна юрисдикція в системі адміністративно-процесуальної діяльності (2013)
Бабич В. Л. - Правовий статус органів, що розглядають справи про порушення законодавства України про військовий обов’язок і військову службу (2013)
Меркулова К. О. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових відносин за участю громадських організацій (2013)
Короєд С. О. - Захист порушеного права як мета цивільного судочинства: проблемні питання забезпечення ефективності (2013)
Вахонєва Т. М. - Юридичний зміст майнових прав організацій мовлення як суб’єктів суміжних прав за законодавством України (2013)
Ольшанецька О. Б. - Значення нотаріальних дій в процесі державної реєстрації прав на нерухоме майно (2013)
Міронкін О. В. - Підстави і порядок застосування заходів захисту права спільної власності (2013)
Дерій О. О. - Мирові угоди щодо аліментних зобов’язань: актуальні питання (2013)
Борута М. В. - Форми та методи адміністративно-правової охорони авторського права (2013)
Амбарцумян К. М. - Вплив римського права на сучасний інститут віндикації у цивільному праві України (2013)
Хуторян Н. М. - Теоретичні проблеми визначення змісту пенсійних правовідносин (2013)
Чанишева Г. І. - Реалізація права на інформацію в індивідуальних трудових правовідносинах, Чанишев Р. І. (2013)
Шумило М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку пенсійної системи України (2013)
Сімутіна Я. В. - Роль юридичних фактів у механізмі правового регулювання трудових відносин (2013)
Сидоренко А. С. - Сучасні концептуальні підходи до поняття й сутності зловживання трудовими правами (2013)
Панасюк О. Т. - "А судді хто?": методологічне есе щодо трудо-правового статусу (2013)
Малиновська К. А. - Обов’язки керівника щодо безпечних і належних умов праці (2013)
Луценко О. Є. - Службові та посадові обов’язки державних службовців: щодо розмежування понять (2013)
Ласько І. М. - Рішення Європейського Суду з прав людини у сфері соціального забезпечення України (2013)
Короп О. В. - Перевірка правильності класифікації товарів під час здійснення митного контролю після завершення процедур пропуску та митного оформлення (2013)
Гайдай А. М. - Уповноважений з питань безпечного довкілля: об’єктивні та суб’єктивні передумови впровадження інституції (2013)
Аніщук В. В. - Проблеми кримінально-правової кваліфікації уявної оборони (2013)
Безносюк А. М. - Підозрюваний у кримінальному провадженні (2013)
Мозгова В. А. - Підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції (2013)
Сливич І. І. - Заочне провадження як відповідь на сучасні проблеми у сфері міжнародної правової допомоги у кримінальних справах (2013)
Шаповалова В. С. - Базисні ознаки, поняття та класифікація кримінальної вогнепальної зброї (2013)
Дробот В. О. - Модель мирової юстиції в Сполучених Штатах Америки (2013)
Євмін А. М. - Зародження інституту оскарження судових рішень у касаційному порядку (2013)
Локтіонов І. Ю. - До питання про деякі повноваження керівника органу досудового розслідування (2013)
Марич М. І. - Поняття і сутність корупції та корупційної злочинності (2013)
Перелигіна Р. В. - Проблеми протидії насильницьким злочинам, що вчиняються особами жіночої статі: зарубіжний досвід (2013)
Решнюк А. В. - Безпосередній об’єкт складу злочину, передбаченого ст. 400 КК України (2013)
Теліус Є. І. - Формування законодавчого погляду стосовно альтернитивних засобів затримання особи в кримінальному провадженні (2013)
Філоненко Г. Г. - Тимчасовий доступ до речей і документів при розслідуванні ухилення від сплати податку на прибуток (2013)
Отрош М. І. - Кодекс канонічного права Католицької Церкви латинського обряду (2013)
Протопопова Т. В. - Идея достоинства личности в конституционном праве Великобритании, Орлова С. В., Дробьішевский Д. С. (2013)
Прусенко Г. Є. - "Патологічні" умови арбітражної угоди (2013)
Попко Є. В. - Класифікація договорів Ради Європи (2013)
Крук Ю. А. - Захист права на здоров’я відповідно до Європейської соціальної хартії (2013)
Горбатенко В. П. - Дуалізм держави й суспільства в Україні: рецидиви і основні напрями їх подолання (2013)
Вітман К. М. - Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів (2013)
Лойко Л. І. - Політико-правові проблеми запобігання ксенофобії як складової євроінтеграційної стратегії України (2013)
Співак В. М. - Україна в процесі сталого розвитку: політологічний аспект (2013)
Хома Н. М. - Зростання соціальної відповідальності бізнесу як чинник модернізації соціальної держави (2013)
Ярош О. Б. - Тенденції розвитку тендерної чутливості політичних партій у сучасному світі (2013)
Береза А. В. - Інституційні реформи у країнах Західної Європи (2013)
Ходаківський М. Д. - Політико-правові засади громадського контролю діяльності органів виконавчої влади (2013)
Матвієнко А. С. - Процеси детериторіалізації в умовах глобалізації (2013)
Ісаєва Н. К. - Організаційно-правові засади реалізації податкової політики держави (2013)
Семко В. Л. - Семантичний зміст феномена етнічності у вітчизняній етнополітології (2013)
Згурська В. Л. - Адвокаційна діяльність організацій громадянського суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус комітетів Верховної Ради України в забезпеченні діяльності законодавчого органу влади на шляху становлення парламентаризму (2013)
Гнатко М. М. - Міфологічний вимір політичних виборів (2013)
Грицяк Д. І. - Політико-правові основи протидії дискримінації в США (2013)
Коч С. В. - Методологические проблеми локально-региональньїх и приграничньїх исследований (2013)
Кукуруз О. В. - Правове забезпечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні: проблеми і перспективи (2013)
Стоєцький С. В. - Етнокультурна консолідація: спроби концептуалізації в політології (2013)
Чижова О. М. - Визначення стратегічних цілей та інтересів українського суспільства як основний напрям політичного прагматизму (2013)
Москаленко О. П. - Компроміс та його різновиди (2013)
Ручкин А. В. - Государственньїе наградьі в современной России: опьіт социологического исследования (2013)
Богиня Т. Ю. - Перспективи законодавчого регулювання інституту лобізму в Україні (2013)
Крук Н. В. - Електронний і відкритий уряд: спільні ознаки й відмінності (2013)
Таран Т. С. - Соціальний капітал:розвиток вітчизняної наукової думки (2013)
Лучик А. О. - Аналітичні центри в умовах демократичної трансформації України (2013)
Бикова Я. А. - Етнологічний вимір у правознавстві (2013)
Бобрук А. М. - Політична мімікрія: визначення сутності в сучасному науковому дискурсі (2013)
Смолянюк В. Ф. - Парламентаризм і культура: новий погляд на проблему розвитку в Україні (2013)
Возіанов C. О. - Лапароскопічне оперативне лікування кіст нирок, Підмурняк О. О. (2014)
Стусь В. П. - Наш досвід у лікуванні стриктур сечівника, Суварян А. Л., Українець Є. П. (2014)
Резніков О. Г. - Дослідження впливу різних доз наночастинок золота на ксенографти раку передміхурової залози, Салівоник О. А., Сачинська О. В., Чайковська Л. В., Полякова Л. I., Григоренко В. М., Усатенко О. В. (2014)
Мицик Ю. О. - Застосування дифузійно-зважених зображень МРТ для діагностики світлоклітинного раку нирки різного ступеня диференціації, Борис Ю. Б., Дутка I. Ю., Комнацька I. М., Лозинський Р. М., Шатинська-Мицик I. С. (2014)
Перцева Т. О. - Оцінка різних методів розрахунку швидкості клубочкової фільтрації у осіб з абдомінальним ожирінням, Рокутова М. К. (2014)
Лесовой В. Н. - Факторы прогрессирования ишемической болезни сердца у пациентов с хронической болезнью почек на перитонеальном диализе, Андоньева Н. М., Гуц Е. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лесовая А. В. (2014)
Стусь В. П. - Оценка эффективности и безопасности силодозина в лечении симптомов нижних мочевых путей у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Баранник К. С., Украинец Е. П., Агафонов Н. В., Краснов Н. В., Коштура В. В., Марченко Г. И., Ольховская Е. Г., Удовиченко Н. В. (2014)
Моисеенко Н. Н. - Изменение содержания марганца, меди и железа в печени, почках и крови экспериментальных животных под влиянием СВЧ-облучения различных сроков (2014)
Iнформаційні листи (2014)
Рецензія на монографію Т.О. Квятковської та Є.А. Квятковського "Гидроцеле" (2014)
Golovanova T. P. - Research methods of gender equality issues in education (2014)
Лисковацкая К. М. - Сравнительный аспект изучения русского и украинского языков в научном наследии Л. А. Булаховского (2014)
Ульянова В. С. - Перспективи використання досвіду гімназичної освіти жінок на слобожанщині (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) в умовах сучасної музичної освіти педагогічних ВНЗ України (2014)
Amelina S. - Organizational and methodical aspects of the study of the technologies of glossaries creation by future translators, Tarasenko R. (2014)
Амеліна С. М. - Організаційно-методичні аспекти вивчення майбутніми перекладачами технології створення галузевих глосаріїв у процесі формування їхньої інформаційної компетентності, Тарасенко Р. О. (2014)
Андрущенко А. О. - Підсистема і комплекс вправ для формування навичок вживання дієслівних форм минулого часу при навчанні французької мови як другої іноземної (2014)
Гейченко Е. И. - Функционально – прагматическая модель практического занятия по русскому языку как иностранному (2014)
Костенко О. В. - Самостійна робота студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання та її інформаційно-методичне забезпечення при вивченні іноземної мови (2014)
Маковецька Н. В. - Інтенсивне навчання як засіб реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців турістичної галузі (2014)
Одегова Н. М. - Реалізація принципу ситуативності в вивчені студентами мовних спеціальностей граматичного матеріалу англійської мови шляхом використання потенціалу казки (2014)
Приходько В. М. - Методы нейролингвистического программирования в педагогике и психологии: андрагогический аспект (2014)
Рибалка О. І. - Теоретические основы системы дифференцированных заданий во внеаудиторной работе по физической культуре студентов высших учебных заведений (2014)
Ружин К. М. - Психолінгвістичні передумови взаємопов'язаного підходу до формування рецептивних видів іншомовленнєвої діяльності (2014)
Савченко Р. А. - Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів педагогічних ВНЗ у дисципліні "Теорія та методика музичного виховання дітей” (2014)
Степанчук О. М. - Розвиток комунікативних навичок на уроках української мови учнів початкових класів (2014)
Ясак Т. М. - Науково-методичні основи використання інформаційних технологій під час вивчення української мови у вищій школі (2014)
Кузьменко Н. В. - Формування особистості інженера через форми позааудиторної виховної роботи (2014)
Рева В. П. - Эстетическое переживание в структуре музыкального восприятия (2014)
Стрілько В. В. - Українознавчий аспект змісту освіти та виховання в сучасній школі (2014)
Чумакова А. А. - Генезис емоційної культури особистості молодших школярів (2014)
Козич І. В. - Професійна мобільність викладача вищого навчального закладу: сутність та структура (2014)
Лещенко О. П. - Гуманітарна освіта у вищому технічному навчальному закладі: сучасний стан проблеми в теорії і практиці педагогічної освіти (2014)
Малихіна В. М. - Теоретичний аналіз моніторингу якості освіти у вищому навчальному закладі (2014)
Малыхина Я. А. - Теоретический анализ критериев эффективности управления взаимодействием вузов с внешней средой (2014)
Овсяннікова В. В. - Особливості процесу адаптації студентів - першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі (2014)
Волярська О. С. - Технологія професійної підготовки зареєстрованих безробітних в умовах підприємств, організацій, установ (2014)
Гиркa І. В. - Сучасні методологічні підходи в підготовці майбутніх вчителів інформатики до профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками (2014)
Губа Н. О. - Особливості готовності майбутніх вчителів до професійно-педагогічної взаємодії з учнями (2014)
Гусєва О. С. - Соціокультурна компетентність як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя фізики (2014)
Кара С. І. - Структура змістово-операційного компонента професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання (2014)
Кокнова Т. А. - Роль самостійної роботи під час підготовки майбутніх перекладачів-філологів (2014)
Локарєва Г. В. - Театральна педагогіка в професійній підготовці: педагогічна дія, драматизація, педагогічна майстерність (2014)
Притуляк Л. М. - Аналіз теоретичних аспектів проблеми готовності дошкільних працівників до самовдосконалення (2014)
Зінов’єва Є. С. - Аналіз критеріїв результативності управління якістю освітнього процесу в школах у контексті предметів художньо-естетичного циклу (2014)
Петриченко Л. О. - Тeopeтичнi зacaди упpaвлiння якicтю ocвiти у вищoму пeдaгoгiчнoму нaвчaльнoму зaклaдi (2014)
Харківська А. А. - Особливості управління організаційною культурою вищого навчального закладу (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2014)
Бабак О. А. - Аналітичний огляд модернізації й інноваційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності країн світу (2014)
Кошельна В. М. - Інноваційні підходи та інструментарій управління ресурсно-іміджевим потенціалом будівельної організації (2014)
Кучеренко С. Ю. - Ринок вищої освіти України: економічний аспект (2014)
Петраш О. П. - Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера (2014)
Шимченко Л. А. - Економіка України: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Юринець З. В. - Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок, Юринець Р. В. (2014)
Костик Є. П. - Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки (2014)
Абазіна О. А. - Умови та закономірності формування економічного механізму енергозбереження в авіатранспортних підприємствах України (2014)
Єрмакова О. В. - Сучасний стан та проблеми реалізації інвестиційно-будівельних проектів провідних будівельних холдингів (2014)
Іщенко Т. М. - Базові елементи концепції та моделі державно-приватного партнерства в реалізації інвестиційно-будівельних проектів: зміна парадигми управління та інноваційні рішення для бізнесу (2014)
Калюга Є. В. - Нормативно-правове забезпечення надходження, вибуття та нарахування амортизації нематеріальних активів (2014)
Капустіна М. К. - Науково-методичні підходи до вибору предикторів при розробці бюджетно-календарних моделей управління будівництвом (в контексті економічного розвитку підприємства) (2014)
Костенко С. В. - Проблеми та перспективи запровадження компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів в проектах реставрації та реконструкції (2014)
Лисецький А. С. - Аграрний ринок: соціально-економічна динаміка, Паламарчук О. М. (2014)
Лисяк Л. В. - Формування акціонерного капіталу в Україні шляхом первинного публічного розміщення акцій: тенденції та перспективи, Качула С. В. (2014)
Марчук Ю. Л. - Проблеми та перспективи оновлення процедур оцінки конкурентоспроможності організацій-виконавців будівельних проектів в умовах обмеженості інвестиційних ресурсів (2014)
Михальська В. В. - Облік витрат на відновлення корисності довгострокових біологічних активів садівництва: управлінський аспект (2014)
Ріжок І. М. - Структурні та процесні особливості підходів попередження банкрутства підприємств – виконавців будівельно-інвестиційних проектів (2014)
Самусь Г. І. - Принципи ринкових перетворень аграрного сектора економіки України (2014)
Фесун А. С. - Диверсифікація інструментарію формування інвестиційних ресурсів в контексті активізації діяльності будівельних підприємств (2014)
Шпаков А. В. - Елементи резонансно-компенсаційного управління конкурентноспроможністю будівельних організацій (2014)
Щербина О. В. - Аналіз собівартості в системі управління витратами на борошномельних підприємствах (2014)
Яременко Л. М. - Фінансова звітність – важливе джерело інформації для прийняття управлінських рішень (2014)
Дадашова П. А. - Напрями взаємоузгодження монетарної та фіскальної політики для досягнення макроекономічної стабільності (2014)
Коваль С. П. - Огляд міжнародного досвіду регулювання сфери послуг з посередництва у працевлаштуванні (2014)
Коробкіна Н. Г. - Теоретичні підходи до визначення доходу як економічної категорії та об’єкта оподаткування (2014)
Піцик М. А. - Біоенергетика як новий стимул розвитку АПК та забезпечення енергетичної безпеки регіонів Українського Полісся (2014)
Фарина О. І. - Моделювання монетарного сектору України методами системної динаміки (2014)
Чабан Г. В. - Аналіз рівня заробітної плати в Україні (2014)
Маркіна І. А. - Правове забезпечення використання методів антикризового державного регулювання туристичної галузі в Україні на регіональному рівні, Черниш І. В. (2014)
Бусарєв В. В. - Трансформація підходів до бюджетування підприємств: від ресурсно-функціонального до процесно- орієнтовного (2014)
Бучковська Я. Г. - Практика фінансування дошкільних навчальних закладів з місцевих бюджетів (2014)
Горбатенко О. А. - Методи підвищення ефективності управління фінансами акціонерних товариств з державною часткою в Україні (2014)
Гусаревич Н. В. - Державний бюджет в умовах трансформації економіки (2014)
Дерев’янко С. І. - Особливість та необхідність застосування контролю в банках (2014)
Диба Л. М. - Активізація банківського кредитування малого і середнього бізнесу в системі заходів по подоланню фінансово-економічної кризи (2014)
Карамушка Л. І. - Місцевий бюджет як фінансова основа розвитку територіальних громад (2014)
Козарезенко Л. В. - Інституціональне забезпечення функціонування системи соціальних послуг як передумови розвитку людського потенціалу в Україні, Лопатинська Л. А. (2014)
Корнієнко Н. М. - Перспективне бюджетне планування у системі економічного розвитку (2014)
Леваєва Л. Ю. - Факторинг в Україні: cтан та перспективи розвитку (2014)
Маркуц Ю. І. - Формування методичних підходів до забезпечення моніторингу і діагностики доходів і видатків бюджету міста у системі міжбюджетних відносин (2014)
Молоткіна В. К. - Цінова політика як засіб стимуляції споживачів видавничої продукції в Україні 1920-х рр. (2014)
Ротова Т. А. - Особливості інфраструктури ринку послуг медичного страхування, Зайчук С. В. (2014)
Свищук А. С. - Зарубіжний досвід податкового регулювання економіки (2014)
Смірнова О. М. - Європейській досвід оцінювання ефективності внутрішнього аудиту у системі державного контролю (2014)
Стадник М. В. - Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід (2014)
Чугунов О. І. - Бюджети місцевого самоврядування як інструмент соціально-економічного розвитку територій (2014)
Гладкий С. О. - Правове самопізнання як предмет комплексного дослідження: концептуальні аспекти (2014)
Львова О. Л. - Інтегративна теорія права як баланс протилежних ідей (2014)
Міма І. В. - Окремі питання категоріального закріплення християнсько-правових традицій у праві (2014)
Зінченко О. В. - Юридичні конструкції як засіб регулятивного впливу на право (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Правова і політична культура як невід’ємні складові громадянського суспільства (2014)
Сапарова А. О. - Некласичні інтерпретації підходу правових трансплантантів (2014)
Бурлуцький О. В. - Аналіз генезису історико-правових аспектів розвитку законодавства, пов’язаного з науковими відкриттями в Україні (2014)
Комар Е. Г. - Особливості розвитку вітчизняної господарсько-правової системи регулювання будівельної діяльності у радянський період (2014)
Попревич В. М. - Особливості кримінальної відповідальності за лісопорушення у період 1955–1990 рр. (2014)
Бойко В. В. - Державно-правове регулювання виробництва та збуту алкогольних напоїв в європейських державах доби феодалізму (2014)
Проскуров М. В. - Набувальна давність на українських землях та в Російській імперії (2014)
Худояр Л. В. - Становлення принципу рівності у міському праві Правобережної і Лівобережної України козацько-гетьманської доби (2014)
Антонов В. О. - Місце та роль загальних (діалектико-матеріалістичних) принципів у системі забезпечення національної безпеки (2014)
Борисова К. С. - Право на житло в системі конституційних прав людини і громадянина (2014)
Лісовська Ю. П. - Адміністративно-правові засоби захисту інформаційної безпеки в сфері комерційної реклами (2014)
Співак М. В. - Теоретико-правові питання державного контролю і нагляду у сфері охорони здоров’я (2014)
Левчук С. М. - Адміністративні послуги органів доходів і зборів у податковій сфері: поняття та ознаки (2014)
Кулініч О. О. - Відповідність змісту художнього твору моральним засадам суспільства як умова правомірності його розповсюдження (2014)
Короєд С. О. - Заочний розгляд в цивільному судочинстві: питання ефективності (2014)
Таликін Є. А. - Система процесуальних форм перегляду судових актів у господарському судочинстві: загальні засади розбудови (2014)
Касумова А. Б. - Окремі аспекти відшкодування моральної шкоди пацієнтам (2014)
Білан О. П. - Інтереси держави і суспільства у цивільному законодавстві України (2014)
Устименко Т. П. - Спадкування права на земельну ділянку в Україні (2014)
Венедіктов С. В. - Щодо сучасного стану реформування трудового законодавства в Україні (2014)
Спiцина Г. О. - Щодо колективно-договірного регулювання трудових відносин у Королівстві Іспанія (2014)
Орлова Н. Г. - Щодо важливості письмової форми трудових договорів з моряками (2014)
Черкасов О. В. - До питання правовідносин юридичної відповідальності у трудовому праві (2014)
Павловський А. Б. - Сучасний стан організації фінансового контролю у сфері державних закупівель (2014)
Барбашова Н. В. - Проблема екологічної модернізації підприємств в Україні: правовий аспект (2014)
Гиренко І. В. - Правові засади збереження біорізноманіття рослинного світу України (2014)
Муравська М. Л. - Значення та зміст права на створення штучних водних об’єктів (2014)
Гайдаржи Х. А. - Розвиток науково-правової думки про сільськогосподарську переробну кооперацію в незалежній Україні (2014)
Шпарик Н. Я. - Види міжнародно-правових актів як джерел екологічного права України (2014)
Ландіна А. В. - Соціальна обумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти правосуддя, Аскеров Д. М. (2014)
Письменний Д. П. - Сучасні проблеми збирання доказів у професійній діяльності слідчого (2014)
Луценко Ю. В. - Дійове каяття як підстава2 для звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, Микитчик О. В. (2014)
Жук О. М. - Ресоціалізація та її роль у соціальній адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі (2014)
Назимко Є. С. - Особливості покарання неповнолітніх відповідно до закону "Про неповнолітніх правопорушників" Ісламської Республіки Афганістан (2014)
Хабло О. Ю. - Тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні (2014)
Терещук А. О. - Поняття та особливості корисливо-насильницькоїзлочинності в Україні (2014)
Северінова О. Б. - Дослідження проблем міжнародно-правового захисту прав національних меншин в українській науці до 1914 р. (2014)
Отрош М. І. - Міжнародно-правовий вимір джерел церковного права на заході після розділення церков (2014)
Отрош В. М. - Особливості міжнародної правосуб’єктності Суверенного Військового Ордену Госпітальєрів святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти (2014)
Коваль Д. О. - Механізми контролю за виконанням Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту (2014)
Храпач С. В. - До питання щодо правового змісту поняття космічного об’єкта (2014)
Вітман К. М. - Особливості політики консолідації в Україні (2014)
Береза А. В. - Білі книги адміністративних реформ у Великій Британії (2014)
Хмелько І. С. - Парламентська інституціоналізація: погляд західної політичної науки, Перегуда Є. В. (2014)
Співак В. М. - Політика держави в процесі формування і розвитку людського капіталу в Україні (2014)
Отрешко В. С. - Стратегічні орієнтири розбудови сучасної української держави (2014)
Тімашова В. М. - Структура та функції політичної сфери: регулятивні та управлінські аспекти (2014)
Чижова О. М. - Єдність раціонального та ірраціонального в прагматичній політиці (2014)
Явір В. А. - Расизм і дискримінація у спорті: міжнародно-правовий досвід протидії (2014)
Асланов С. А. - Особливості дестабілізації етнополітичної ситуації в Україні: заборона ідеологій (2014)
Кукуруз О. В. - Політика і право в сфері релігії: сучасні тенденції в Україні (2014)
Місержи С. Д. - Особливості викладання політології у вищих медичних навчальних закладах України (2014)
Костиря І. О. - Стратегічний курс китайської дипломатії: "м’яка сила" та комплексна потужність, Дікарєв О. І. (2014)
Згурська В. Л. - Громадянин як співвиробник публічних послуг у політиці участі (2014)
Макаренко Л. П. - Значення комунікації в процесі демократичних перетворень політичної системи (2014)
Москаленко О. П. - Засоби досягнення компромісних рішень в Україні (2014)
Хайтам Н. Р. - Арабо-мусульманський світ в іспанських мас-медіа: політична інтерпретація (2014)
Варинський В. О. - Мережева (он-лайнова) комунікація як джерело формування соціального капіталу (2014)
Притуленко В. В. - Про розвиток неоінституціоналізму в контексті дослідження політичних інститутів (2014)
Донченко К. А. - Про реформування моделі територіальної організації влади (в контексті ініціатив міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ) (2014)
Матвієнко А. С. - Вплив політичних партій на територіальні реформи у Європі (2014)
Софінська І. Д. - Громадянство у зв’язку з інвестицією: конституційно-правовий аналіз (2014)
Кацин М. Ю. - Політико-правові Концепції європейської економічної міждержавної інтеграції (1919–1932 рр. ) (2014)
Каспрук-Варивода І. Я. - Відносини держав Веймарського трикутника та України в контексті розширення Європейського Союзу на Схід (2014)
Олійник О. Б. - Міжнародно-правові засади регулювання глобальних біоетичних проблем (2014)
Баранов Г. Л. - Концепція побудови національної радіонавігаційної системи підвищеної функціональної стійкості для забезпечення ефективності та безпеки транспортної галузі, Бєляєвський Л. С., Топольськов Є. О. (2009)
Сердюк А. А. - Моделі і алгоритми автоматизованого контролю графіку руху автотранспорту при перевезенні особливо цінних і небезпечних вантажів (2009)
Ленков C. B. - Программное обеспечение методики определения оптимальных параметров системы технического обслуживания сложного восстанавливаемого объекта телекоммуникационной техники, Боряк К. Ф., Салимов P. M., Цыцарев В. H. (2009)
Перегудов Д. О. - Аналіз особливостей застосування та класифікація метедів прогнозування у сфері розвитку мереж та телекомунікаційних технологій, Сєлюков О. В., Крихта В. В., Краснік A. A. (2009)
Егоров Ф. И. - Алгоритм нахождения оптимальной конфгурации сети с заданым числом абонентов, Пархуць Л. Т., Хорошко В. А. (2009)
Зайцев Г. Ф. - Комбинированный стабилизатор напряжения с разомкнутой связью по току нагрузки, Булгач В. Л., Каргаполов Ю. В. (2009)
Попов A. A. - Пропускная способность канала передачи информации в пространстве сигналов, построенном на обобщенной булевой алгебре с мерой (2009)
Прокопенко І. Г. - Синтез квазіоптимальної оцінки частоти гармонічного сигналу із сталою складовою, Омельчук I. П. (2009)
Андреев A. B. - Вопросы анализа динамических объектов, представленных временными рядами, Андреев В. И. (2009)
Волков С. Э. - Состояние развития генераторов миллиметрового диапазона длин волн, Сундучков И. К., Сундучков К. С. (2009)
Гниденко O. H. - Исследование устойчивости сверхширополосных радиотехнических систем от средств обнаружения, Смирнов Ю. A. (2009)
Гостев В. И. - Определение управляющих воздействий на выходе нечеткого регулятора при идентичных треугольных функциях принадлежности с увеличенным наклоном и тремя термами, Неволько В. А., Кащук В. И. (2009)
Богуш В. М. - Модель безпеки систем управління корпоративною інформацією на базі контролю виконання коду платформи .NET Security Framework, Спасітєлєва С. О. (2009)
Білявський М. Л. - До питання сучасних досліджень в області технологічного забезпечення якості оброблення плоских поверхонь (2009)
Бодак В. І. - Аналіз багатоваріантної структури конструкцій забірних частин сапропеледобувних механізмів (2009)
Бодак В. І. - Аналіз руху сапропелю в шнековому насосі (2009)
Божидарнік В. В. - Про макромеханічний підхід для дослідження напружено-деформованого стану волокнистих композитів з жорсткими прямолінійними включеннями, Садівський В. М. (2009)
Бурлаков М. В. - Про шляхи впровадження нової інформаційної технології автоматизації управління дискретними процесами, Павленко В. І. (2009)
Ваврук Є. - Метод оцінки ефективності проектування відмовостійких систем опрацювання сигналів, Грицик І. (2009)
Валецький Б. П. - Розрахунок параметрів механізму стягування пакета (2009)
Гінайло П. І. - Задача про оптимальне параметричне збудження осцилятора, Оніщук В. О. (2009)
Гордеева Є. П. - До питання про обґрунтування геометричних параметрів архітектурних ордерів, Величко В. Л. (2009)
Гордєєв О. Ф. - Розробка типової структури модульної математичної моделі елементів гідростатичного підшипника, Полінкевич Р. М. (2009)
Григор'єва Н. С. - Моделювання процесів модульного складання мережами Петрі (2009)
Гришанова І. А. - Безконтактний ультразвуковий метод вимірювання витрат (2009)
Дмитріюк М. В. - Формування структури шарів тертя при спрацюванні високоміцного мідистого чавуну (2009)
Дударєв І. М. - Дослідження процесу вивантаження матеріалу з сушарки, Кокалюк Л. Ю. (2009)
Дутчак Б. І. - Воздействие внешней периодической силы на параметрические колебания системы (2009)
Жигареви Ч. О. - Застосування мови онтології для вирішення проблеми неоднорідності мов представлення знань (2009)
Заболотний О. В. - Дослідження механізмів хімічного зв'язку між компонентами залізоборидних сполук (I-IV групи легуючих компонентів), Чернієнко В. В. (2009)
Зайчук Н. П. - Дослідження структури та властивостей азотованого шару сталі 15Х16КЗН2МВФАБ-Ш (2009)
Зеленський К. Х. - Ітераційний метод розв’язання нелінійних крайових задач (2009)
Зінченко А. Н. - Оптимальная фильтрация в задачах контроля качества текстильных материалов (2009)
Ілляш Ю. - Класифікація методів ущільнення (2009)
Каун Ю. В. - Постановка задач комутації в мережах, Максимович Я. В. (2009)
Кирилів Я. Б. - Енергетично-силові параметри вібраційно-відцентрового зміцнення (2009)
Кищун В. А. - Сучасний стан та перспективи автосервісу в Україні, Корольчук Ю. С. (2009)
Клапків М. Д. - Зносотривкість плазмоелектролітних оксидокерамічних покриттів на сплавах ИМВ 2 та ВТ-8, Імбірович Н. Ю., Посувайло В. М., Остап’юк С. І. (2009)
Клевцов В. М. - Структура поверхні волокон з гірських порід, Чувашов Ю. М., Ященко О. М., Божко В. І. (2009)
Ковбаса В. П. - Визначення динамічних параметрів доочисника при взаємодії з коренеплодом, Ліннік А. Ю. (2009)
Крестьянполь О. А. - Принципи формування гнучких систем машин пакувального виробництва (2009)
Крестьянполь Ю. А. - Аналіз і визначення основних операцій транспортно-накопичувальних процесів (2009)
Куць Н. Г. - Дослідження підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки дорожніх транспортних засобів в умовах експлуатації (2009)
Литвин О. В. - Вплив характеристик технологічної системи токарного верстата на обробку нежорстких деталей (2009)
Ліщина В. О. - Математичне моделювання процесів розповсюдження лісових пожеж (2009)
Ловейкін В. С. - Вплив радіуса кривошипів на енергетичні показники роботи зерноочисної машини, Кулик В. П. (2009)
Лотиш В. В. - Реалізація алгоритму хошена–копельмана для моделювання перколяционних процесів (2009)
Максимович О. В. - Напружений стан біля жорстких включень із заокругленими кутовими точками в анізотропних пластинках (2009)
Маркова Т. П. - Розрахунок наближених чисельних значень параметрів настройки лінійних неперервних регуляторів (2009)
Маткова А. В. - Особливості брикетування алюмінієвої стружки, Дмитріюк М. В., Чорнобай А. Г. (2009)
Мельничук М. Д. - Вплив пластичної деформації на термо-Е.Р.С та стабільність термоелектродних матеріалів хромель, залізо, константан (2009)
Міщенко Л. В. - Екологічна оцінка стану та якості підземних вод приміської зони івано-франківська (2009)
Нагорный Ю. І. - Разработка структуры нечеткой системы управления производством для адаптации к ситуациям принятия многокритериальных решений (2009)
Налобіна О. О. - Швейне обладнання. аналіз розвитку та перспективи ринку, Бевза Г. Т., Бедь Ю. М., Лащ Н. В., Лощиніна О. І. (2009)
Нечипоренко О.Ю. - Класифікація числових послідовностей (2009)
Огурцов М. І. - Персоналізація web-сервісів для забезпечення доступності у навчанні (2009)
Павлова І. О. - Теоретичні та практичні аспекти вдосконалення міських пасажирських перевезень (2009)
Павлюк І. - Рішення задач динаміки для складних механічних систем, Крестьянполь Ю. (2009)
Пальчевський Б. О. - Застосування методу віток і меж для оптимізації структури технологічних машин, Шаповал О. М. (2009)
Пальчевський Б. О. - Принципи побудови фасувально-пакувальних машин (2009)
Пасаман Б. Ф. - Розрахунок за методом кінцевих елементів рами роторного картоплекопача, Вржещ М. В., Гунько Ю. Л. (2009)
Петренко М. В. - Недоліки деталізації зображень, викликані звуженим динамічним діапазоном реєструючих пристроїв, та їх усунення (2009)
Повстяна Ю. С. - Огляд основних методів отримання порошків з кераміки (2009)
Подоляк В. М. - Вплив пружної деформації на характер поведінки кривих просторового розподілу інтенсивності рентгенівських променів при дифракції по брегу в тонких кристалах, Мельник В. М. (2009)
Подрезов Ю. Н. - Новая методика оценки механических свойств интерметаллидных покрытий, Коржова Н. П., Ярматов И. Т., Оликер В. Е., Вербило Д. Г., Легкая Т. Н., Мельник В. Х. (2009)
Поліновський В. В. - Концепція побудови уніфікованого програмно-апаратного комплексу автоматизації процесу створення та накопичення лекційних матеріалів, Герасименко В. А. (2009)
Прунько І. Б. - Структура і залишкові напруження в поверхневому шарі сталі 40х після електроіскрового оброблення електродами зі сплавів Т15К6 та ВК8, Богатчук Ю. І., Студент М. М. (2009)
Пустюльга С. І. - Формування дискретної моделі дуги кола статико-геометричним методом в полярній системі координат, Самчук В. П. (2009)
Ротар О. С. - Проблеми та переваги роботи в локальній та глобальній мережах з використанням віддаленого управління комп’ютерами при роботі з дистанційним навчанням (2009)
Ротко С. В. - Розрахунок транстропних плит методом інтегральних перетворень ганкеля, Шваб’юк В. В., Ротко В. Щ. (2009)
Рудь В. Д. - Пружні властивості та несуча здатність оболонок високого тиску, Сомов Д. О., Кузьмін В. О. (2009)
Рудь В. Д. - Аналіз напружено-деформованого стану виробів при тривісному формуванні (Повідомлення 1), Гальчук Т. Н., Самчук Л. М. (2009)
Савчук П. П. - Теоретичні засади створення епоксидних композитів з керованими функціональними властивостями (2009)
Сахно В. П. - До визначення показників маневреності триланкових автопоїздів, Онищук В. П., Придюк В. М. (2009)
Сітовський О. П. - Програмно-апаратний комплекс для дослідження показників транспортного засобу під час руху, Захарчук О. В., Гаращук О. В., Сітовський В. О. (2009)
Скальський В. Р. - Визначення статичної тріщиностійкості скловолоконних композитів методомакустичної емісії, Матвіїв Ю. Я., Плахтій Р. М., Великий П. П. (2009)
Стельмах А. У. - Экспериментальное исследование компрессионно-вакуумного механизма трения (2009)
Стельмащук В. В. - Вплив типу та складу причіпних ланок на показники маневреності триланкового автопоїзда, Придюк В. М. (2009)
Ткачук Ю.М. - Проблеми теплоенергетики України: аналіз причин пошкоджень елементів парових турбін, Студент О.З. (2009)
Фартушок І. М. - Експрес-оцінка впливу корозійних дефектів на експлуатаційні можливості нафтопроводу, Касій О. Т., Грабовська Н. Р. (2009)
Фурс Т. В. - Механізми кристалізації та методика вимірювання електропровідності кристалів PbI2 (2009)
Чувашов Ю. М. - Про деякі властивості розплавів та стекол основних магматичних гірських порід базальтоподібного складу, Ященко О. М., Трофімова Т. П., Дідук І. І., Рибалка Є. О., Кошеленко Н. І., Божко В. І. (2009)
Шейченко В.О. - Обґрунтування аналітичної моделі процесу підбирання-обертання льону (2009)
Шемет В. Я. - Дослідження системи Cu–Ta–S (2009)
Шимчук С. П. - Утворення вторинних структур в трибосистемах з різними режимами роботи (2009)
Яковлєв Г. - Блоковий метод вирішення системи лінійних алгебраїчних рівнянь (2009)
Яцишина Т. А. - Новітні засоби комп'ютерного моделювання, Поліщук І. М. (2009)
Пальчевському Богдану Олексійовичу (2009)
Анотації (2009)
Рижов О. А. - Методологічні аспекти застосування автоматизованих навчальних систем у вищих медичних навчальних закладах в умовах кредитно-модульної системи, Чайковський Ю. Б., Іванькова Н. А. (2009)
Марценюк В. П. - Системний аналіз результатів впровадження інноваційних технологій навчання з метою забезпечення якісної підготовки лікарів, Стаханська О. О. (2009)
Усенко Л. І. - Інформаційне моделювання процесів забезпечення якості медичної допомоги. Деякі нетрадиційні підходи, Тахере Г. (2009)
Кальниш В. В. - Підходи до комп’ютерного моделювання емоційних станів при здійсненні операторської діяльності, Швець А. В., Буцик А. Л. (2009)
Злепко С. М. - Типологія захисних механізмів психічної адаптації та схильність до психічних розладів, Сєргєєва В. В., Коваль Л. Г., Азархов О. Ю. (2009)
Гойко О. В. - Сучасні технології обробки й аналізу медичних даних (2009)
Краснов В. В. - Принципи цілеутворення при побудові моделі медичних дій (2009)
Шевченко В. Л. - Грубі моделі розвитку в медицині, Шевченко А. В. (2009)
Мохначов С. І. - Інформаційні аспекти створення системи моніторингу стану навколишнього середовища (2009)
Апанасенко Г. Л. - Индивидуальное здоровье: теория и практика управления, информационные аспекты (2009)
Марценюк В. П. - SIR-моделювання епідемії гострих респіраторних захворювань, Цяпа Н. В. (2009)
Пономаренко Л. М. - Інформатизація процесів аналізу фармацевтичних досліджень, Давтян Л. Л., Бабінцева Л. Ю. (2009)
Шкоба Я. В. - Дистанційне навчання в оториноларингології, Абизов Р. А., Самойленко С. С. (2009)
Рижов О. А. - Структурно-функціональна модель педагогічної системи кафедри медичного навчального закладу із застосуванням автоматизованої навчальної системи, Васілакін В. В. (2009)
Злепко С. М. - Метод передачі медичної інформації та її збереження в базі даних, Прудіус П. Г., Сєргєєва В. В., Тимчик С. В. (2009)
Волошин С. О. - Аналіз технологій створення медичних інформаційних систем (продовження, початок у попередньому номері) (2009)
Вакуленко Д. В. - Експертна система діагностики стану пацієнта із використанням підходів традиційної китайської медицини (Концепція "У-СІН”), Сугоняк І. І. (2009)
Титул, зміст (2014)
Лобода О. М. - Корекція резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів з хронічною хворобою нирок I-ІІІ стадій (2014)
Степанова Н. М. - Антиоксидантні ефекти нуклеїнату натрію у хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадій: неускладнений пієлонефрит, Король Л. В., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2014)
Дудар І. О. - Корекція анемії сахаратом заліза у пацієнтів з ххн v д стадії, які лікуються гемодіалізом, Шіфріс І. М., Гончар Ю. І., Савчук В. М., Лобода О. М., Красюк Е. К., Алексєєвава Н. Г. (2014)
Безрук В. В. - Сучасні етіологічні та гендерні особливості мікробного спектру сечі підлітків з інфекцією сечової системи, Безрук Т. О., Бліндер О. В. (2014)
Візір В. А. - Вплив кандесартану на показники добового артеріального тиску у пацієнтів з хронічною хворобою нирок на програмному гемодіалізі, Овська О. Г., Садомов А. С. (2014)
Камінський В. Я. - Асоціації антигенів груп крові систем ав0 і резус із розвитком хронічної хвороби нирок: гломерулонефриту, Ковальчук Л.Є. (2014)
Колесник М. - Гіпероксалурія та показники мукозального імунітету хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ ст.: пієлонефрит, Сташевська Н., Степанова Н., Дріянська В., Руденко А., Кругліков В., Корніліна О. (2014)
Крайдашенко О. В. - Біомаркери пошкодження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу, Долінна М. O. (2014)
Лавренчук О. В. - Особливості продукції секреторного лейкопротеазного інгібітора (slpi) у дітей, хворих на гострий або хронічний пієлонефрит, Порошина Т. В., Багдасарова І. В., Гайсенюк Ф. З., Драннік Г. М. (2014)
Руденко А. - Стан імунітету сечовивідних шляхів у хворих на гострий пієлонефрит та цистит, Корніліна О., Мітченко М., Пасєчніков С. (2014)
Топчій І. І. - Вплив кріоекстракту плаценти людини на структурно-функціональний стан нирок щурів з гострою або хронічною нирковою недостатністю, Кондаков І. І., Кірієнко О. М. (2014)
Інформація до читачів (2014)
Бойко Я. А. - Виконання екологічних проектів – реальний шлях залучення учнів до практичної природоохоронної діяльності (2013)
Васильєва О. В. - Критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності молодших школярів (2013)
Єсьман І. В. - Модель чуттєвої комунікації як окремий напрям у системі виховання батьків (2013)
Кушнір Ю. В. - Ставлення старшокласників до процесу навчання у школі: регіональний аспект проблеми (2013)
Моїсеєв С. О. - Колектив як провідний засіб морального розвитку дітей в оздоровчих таборах України (2013)
Чубук Р. В. - Розвиток гендерної освіти та педагогіки (2013)
Ярошенко О. Г. - Профільне навчання як один із ключових напрямків модернізації системи освіти України, Юзбашева Г. С. (2013)
Бабкова О. О. - Оцінювальна діяльність як фактор впливу на якість шкільної природничої освіти (2013)
Колесник К. В. - Культурологічний матеріал у підручниках з новогрецької мови для 5-6 класів (2013)
Левадна Т. В. - Реалізація дивергентного підходу при розв’язуванні творчих задач, Солдатська Н. В. (2013)
Лисицький В. М. - Метод проектів як засіб розвитку пізнавальних здібностей учнів (2013)
Сафонова І. Я. - Психолого-педагогічна сутність предметної компетентності (2013)
Везиров Т. Г. - Информационная образовательная среда как средство развития профессиональной компетентности преподавателя педвуза (2013)
Kondratska L. A. - Еpistemic strategy of reforming of professional education: soteriological discourse (2013)
Пономаренко Г. О. - Психолого-педагогічний супровід професійного розвитку студентів вищих навчальних закладів (2013)
Саєнко Н. В. - Формування готовності студентів до самопроектування особистісно-професійного розвитку (2013)
Дубровіна І. В. - Вимоги до індивідуальності педагога в контексті самоосвіти (2013)
Клясен Н. Л. - Діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти в Україні (2013)
Кулалаєва Н. В. - Педагогічні підходи до формування культури безпеки професійної діяльності у студентів ВНЗ (2013)
Матросова И. Г. - Проблемы подготовки будущих специалистов полиграфического профиля в условиях информационного общества (2013)
Норкіна О. В. - Післядипломна освіта як дієвий чинник розвитку дослідницької компетентності сучасного педагога (2013)
Подліняєва О. О. - Освітні можливості мережі Інтернет для викладання суспільно-гуманітарних дисциплін (2013)
Romenskiy O. V. - Сommunication in professional activity of seafarers (2013)
Сопівник І. В. - Про необхідність підвищення педагогічної кваліфікації наставників академічних груп в аграрних і природоохоронних ВНЗ (2013)
Стрілець С. І. - Підготовка вчителів початкової школи засобами інноваційних технологій (2013)
Терентьєва Н. О. - Людський розвиток: концепт цілей тисячоліття у контексті університетської освіти (2013)
Філончук З. В. - Підготовка вчителів географії до професійної діяльності в умовах профільної школи (2013)
Шевченко О. А. - Професійна адаптація молодого вчителя: теоретичні основи дослідження (2013)
Андрощук І. М. - Управління мотивацією професійного розвитку педагога в умовах регіональної системи післядипломної педагогічної освіти (2013)
Білик Н. І. - Педагогічне проектування регіональної освітньої системи підвищення кваліфікації вчителів (2013)
Білянін Г. І. - Концептуальні засади дослідження проблеми розвитку функціональної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (2013)
Василенко Ю. М. - Модель моніторингу якості дистанційного начання слухачів курсів підвищення кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Зелюк В. В. - Стратегія розвитку системи післядипломної педагогічної освіти Полтавської області (2013)
Косик В. М. - Новітні тенденції розвитку дистанційної освіти в Україні (2013)
Кучерявий А. О. - Технологічна модель управління змістом самостійної роботи майбутніх юристів (2013)
Лавренчук А. О. - Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інтеграції України в європейський освітній простір (2013)
Оліфіра Л. М. - Особливості програми розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації засобами тренінгів (2013)
Пасечнікова Л. П. - Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до формування організаційної культури школи (2013)
Якухно І. І. - Сучасна парадигма та концепції інноваційного розвитку післядипломної освіти педагогічних працівників (2013)
Войцях Т. В. - Розвиток захисної компетенції соціального педагога у системі післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Дзюбинська Х. А. - Реалізація ідей опікунської педагогіки у діяльності Люблінського благодійного товариства (2013)
Зайченко Н. І. - Організація соціально-педагогічного захисту дітей-сиріт в Іспанії (ХХ – поч. ХХІ ст.) (2013)
Пантюк М. П. - Аксіологічні основи професіограми вчителя як суб’єкта виховання (історичний аспект) (2013)
Біла Л. І. - Зміст навчальних програм педагогічних курсів Полтавської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Єршова Л. М. - Конфлікт виховних ідеалів у листах інтелектуальної еліти України ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Жорова І. Я. - Професійний розвиток педагогів у системі післядипломної освіти України у 80-х роках ХХ століття (2013)
Лозинська С. В. - Вітчизняні педагоги-дошкільники про роль і місце трудового виховання в розвитку дитини (історичний аспект) (2013)
Мегем О. М. - Еволюція навчально-методичного забезпечення шкільної біологічної освіти в Україні (1959-1966 рр.) (2013)
Примакова В. В. - Підготовка вчителів початкових класів до реалізації освітніх реформ в Україні (60-70 роки ХХ століття) (2013)
Чередник О. В. - Передумови становлення нової колізії освіти в навчально-пізнавальній діяльності студентів другої половини ХХ століття (2013)
Відомості про авторів (2013)
Авдєєв Ю. С. - Факторинг як інструмент прискорення фінансування (2014)
Алібекова К. В. - Інвестиційна привабливість підприємства (2014)
Александрова В. В. - Удосконалення управління мотивацією персоналу на підприємстві ПАТ "Червоний Жовтень" (2014)
Бабаев М. М. - Интенсивность процессов технологической модернизации в республике Туркменистан (2014)
Байдіков О. О. - Управління прибутком підприємства (2014)
Баканов І. В. - Роль збутової діяльності для промислового підприємства (2014)
Болюра О. В. - Оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (2014)
Власенко Ю. А. - Значення трудового потенціалу для підприємства (2014)
Гаврилов П. Ю. - Управління розробкою та реалізацією проектів у державному підприємстві "УКРДІПРОВАЖМАШ" (2014)
Досяк Т. С. - Особливості фінансування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю (2014)
Дудкевич К. І. - Удосконалення організації комунікативної політики на підприємстві (2014)
Єрьоменко Н. Ю. - Конкурентні переваги підприємства (2014)
Засуха Д. Ю. - Трудовий потенціал промислового підприємства (2014)
Киркач А. І. - Класифікація джерел обліково-аналітичної інформації (2014)
Клочко К. І. - Організація системи управління персоналом підрозділу підприємства в умовах вимушеної неповної зайнятості (2014)
Корда І. В. - Особливості кризи у взаємозв'язку із життєвим циклом підприємства, товару та конкурентних переваг (2014)
Коса Т. А. - Особливості впровадження корпоративного пенсійного фонду як важливої складової мотиваційного механізму підприємства (2014)
Котляр-Іваницька А. С. - Особливості трудової діяльності робітників і службовців як основа диференційованого підходу до оплати їх праці (2014)
Коцко О. І. - Маркетингова діяльність в умовах сучасного ринку (2014)
Куля О. Г. - Проблеми фінансового аналізу підприємства (2014)
Литвиненко М. В. - Аналіз сутності поняття "цінова політика" (2014)
Львовська М. М. - Роль маркетингових досліджень у діяльності підприємства (2014)
Мензарєва І. О. - Організація оплати праці на підприємстві (2014)
Сергієнко Г. С. - Мотивація персоналу підприємства (2014)
Міщирікова А. К. - Стратегічне планування на підприємстві (2014)
Половка К. О. - Маркетингові дослідження: їх характеристика та необхідність (2014)
Мироненко Ю. О. - Сутність адміністративного управління підприємством та його актуальність у сучасних умовах (2014)
Олійник А. А. - Дослідження сутності поняття "маркетингова стратегія підприємства" (2014)
Осикова А. М. - Інноваційний маркетинг як засіб ефективності маркетингової діяльності підприємства (2014)
Перський К. Є. - Конкурентоспроможність підприємства як економічна категорія (2014)
Сивокоз О. А. - Грейдинг посад як інструмент підвищення мотивації персоналу на підприємстві (2014)
Страшкова А. К. - Особливості маркетингових комунікацій у санаторно-курортній сфері (2014)
Тарасов Є. В. - Організація виробництва нової продукції на ПАТ "Харківський інструментальний завод" (2014)
Шевченко К. О. - Проблеми управління системою маркетинга на промислових підприємствах (2014)
Тіщенко Я. В. - Теоретичні основи визначення категорії "планування" (2014)
Чубай К. М. - Управління асoртиментнoю пoлітикoю підприємства (2014)
Ягодка Д. В. - Фінансова стійкість як характеристика ефективного функціонування підприємства (2014)
Харченко Д. В. - Международная трудовая миграция (2014)
Дудник Я. М. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища банківської системи із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Кубишкіна О. В. - Стратегічне управління проблемними підприємствами інструментальної галузі (2014)
Сауляк Д. В. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища машинобудівних підприємств із використанням методики PEST-аналізу (2014)
Тітова А. І. - Стратегічний аналіз у системі управління депозитними операціями банку (2014)
Хворост В. О. - Фінансова стратегія як необхідний фактор успіху підприємства в умовах нестабільної економіки (2014)
Чугаєва А. В. - Побудова стратегічної карти управління фінансовою стійкістю банку (2014)
Балицька К. Е. - Державне регулювання страхової діяльності в Україні (2014)
Васильченко Д. Р. - Фінансовий лізинг як інструмент посилення інвестування підприємств (2014)
Воронович К. О. - Структура бюджетної системи України (2014)
Грицюк І. В. - Джерела формування спеціального фонду місцевих бюджетів (2014)
Місецька С. А. - Вторинний ринок цінних паперів в Україні (2014)
Орлов І. О. - Валютні ризики та методи їх хеджування (2014)
Селезньова Є. С. - Розвиток страхового ринку України (2014)
Пастухова А. О. - Фінансовий ринок України: сутність, структура, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Пашкова К. В. - Проблеми майнового страхування в Україні та шляхи їх вирішення (2014)
Дунець М. І. - Емісія внутрішніх державних запозичень в Україні (2014)
Ефімова Г. Г. - Державна підтримка комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (2014)
Комишан А. І. - Фінансове право як нормативне забезпечення фінансової політики (2014)
Кудас К. І. - Шляхи підвищення ефективності функціонування місцевих бюджетів в Україні (2014)
Світайлова А. І. - Аналіз факторів розвитку страхового ринку України (2014)
Харечко Ю. А. - Дослідження проблем організації і реалізації бюджетного процесу в Україні (2014)
Хоменко В. А. - Структура бюджетної системи України (2014)
Цилінська Я. В. - Aнaліз співробітництвa Укрaїни з МВФ (2014)
Вощана В. Д. - Аналіз факторів розвитку ринку державних цінних паперів в Україні (2014)
Beletskiy A. - Stalin's Blunder of the Soviet Domination of Europe (2014)
Gizzatullina M. - The Nazi Germany and Soviet Propaganda Posters in the Period of the Beginning of the Second World War (1939 – 1941) (2014)
V. Myroshnychenko. - The Role of Land-Lease in the Great Patriotic War: the Economic Aspects (2014)
Гладкий С. О. - Структура самосвідомості у контексті правового самопізнання (2014)
Ситар І. М. - Релігійний аспект акультурації права (до проблеми десекуляризації) (2014)
Минькович-Слободяник О. В. - Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури (2014)
Галецька Н. Б. - Національна імплементація угоди про асоціацію між ЄС і Україною: деякі теоретичні аспекти (2014)
Толкачова Г. В. - Міжнародно-правові гарантії захисту прав і свобод дитини та їх імплементація у національне законодавство (2014)
Діптан І. І. - "Договори і постанови…" 5(16) квітня 1710 року: амбівалентність осмислення (2014)
Омельченко Н. Л. - Парламентське право: щодо постановки проблеми формування та розвитку в Україні (2014)
Волкотруб Л. В. - Конституційно-правові принципи і засади розбудови Збройних сил України (2014)
Крутько А. Л. - Зародження та розвиток народної законодавчої ініціативи (2014)
Неліна Н. В. - Механізм реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу: теоретичний аспект (2014)
Олефір В. І. - Щодо питання нечинності, припинення та скасування адміністративних договорів, Короєд С. О. (2014)
Селезньова О. М. - Онтологічно-теоретичні засади науки інформаційного права (2014)
Фролов О. С. - Зміст та обсяг концепту "суб’єкт адміністративного правопорушення", Васильєв І. В. (2014)
Чернов М. М. - Адміністративні правопорушення банків у сфері обігу цінних паперів (2014)
Лисенко М. О. - Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів як засіб забезпечення законності в правотворчій діяльності органів виконавчої влади (2014)
Лоюк І. А. - Становлення адміністративно-правового регулювання процедур створення банків в Україні (2014)
Бабаскін А. Ю. - Проблеми звернення стягнення на предмет іпотеки в порядку позасудового врегулювання (2014)
Ізарова І. О. - Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки (2014)
Борцевич П. В. - Проблеми укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2014)
Федорченко Н. В. - До питання про предмет договору про надання послуг (2014)
Борденюк В. В. - Деякі підходи до визначення сутності цивільної правоздатності територіальних громад (2014)
Кузнець О. М. - Деякі аспекти забезпечення позову в контексті можливого зловживання правами (2014)
Спіцина Г. О. - Теоретичні підходи до систематизації законодавства про працю України в умовах ринкової економіки (2014)
Коваленко А. А. - Принципи права та банківська діяльність (2014)
Кузнєцова С. В. - Національне законодавство України щодо охорони клімату і перспективи його вдосконалення (2014)
Ахтирська Н. М. - Створення і діяльність спільних слідчих груп: європейські стандарти та національні перспективи (2014)
Вознюк А. А. - Змова як обов’язкова кримінально-правова ознака злочинних об’днань (2014)
Турлова Ю. А. - Феномен екологічної злочинності: питання кримінологічної дефініції (2014)
Культенко О. В. - Про необхідність законодавчого схвалення концепції проведення молекулярно-генетичної експертизи в Україні (2014)
Пєчук І. С. - Особливості суб’єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (ст. 286 КК України) (2014)
Салманов А. Ф. - Головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану постсоціалістичної доби (2014)
Сапарова А. О. - Кодифікація як форма існування загальноєвропейського права: перспективи критичного осмислення (2014)
Протопопова Т. В. - Категорія достоинства Короля в Конституции Дании, Орлова С. В., Дробышевский Д. С. (2014)
Соснін О. В. - Міжнародна інформаційна безпека як актуальна проблема сучасності, Грушова Г. В. (2014)
Ходаківський М. Д. - Протидія дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в Україні (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського