Шульга В. М. - Розвиток і посилення конкурентних переваг промислового підприємства на засадах основних концепцій стратегічного управління витратами, Сербенівська А. Ю. (2012)
Говоров О. Ф. - Аналітичне визначення потужності, що споживається різальним апаратом подрібнювача рослинних решток та подрібнювальним агрегатом (2012)
Якимів А. І. - Сучасний стан і перспективи інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2012)
Бедін А. С. - Дослідження та розробка механізму копача, Улексін В. О., Швайко В. М. (2012)
Гуцалюк О. М. - Методичний підхід до оцінювання технологічної зрілості підприємства (2012)
Білоткач М. П. - Вирощування сої із звуженими міжряддями, Литвинюк Л. К., Півень А. С. (2012)
Письмак В. О. - Особливості формування відносин у постачальницько-збутовій діяльності машинобудівних підприємств (2012)
Братішко В. В. - Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції молочного тваринництва, Кудринецький Р. Б., Ткач В. В. (2012)
Голубєва Т. В. - Ринок праці в Україні: аналіз перспектив розвитку (2012)
Ковалев Н. Г. - Научное обеспечение инновационного развития кормопроизводства на мелиорированных землях Нечерноземной зоны России (2012)
Дружиніна В. В. - Територіальні особливості функціонування місцевого ринку праці (2012)
Морозов Н. М. - Состояние и направление технического прогресса в механизации животноводства России (2012)
Корольова Н. М. - Система принципів управління трудовими ресурсами по стадіях їх відтворення на підприємстві (2012)
Самосюк В. Г. - Технологии и комплекс машин для заготовки кормов с упаковкой в полимерные материалы, Чеботарев В. П., Лабоцкий И. М. (2012)
Лінькова О. Ю. - Вирішення проблем власності як запорука покращення мотивації найманих працівників (2012)
Кузьменко В. Ф. - Аналіз конструкцій доподрібнювальних пристроїв кормозбиральних комбайнів, Ямпольський С. М., Максіменко В. В. (2012)
Лукашев С. В. - Інноваційна праця: поняття та особливості, Сенічкіна О. Е. (2012)
Кузьменко В. Ф. - Основні параметри прискорювачів кормозбиральних комбайнів, Максіменко В. В., Ямпольський С. М. (2012)
Стаматін О. В. - Теоретичні положення визначення якості трудового життя працівників промисловості (2012)
Карташов Л. П. - О взаимодействии молока и моющего раствора с поверхностями деталей доильной установки, Ушаков Ю. А. (2012)
Фандєєва А. Є. - Теоретичні положення стратегічного управління людськими ресурсами (2012)
Хлопко Ю. А. - Процессы механической обработки кожных покровов животных с позиции биотехнической системы "человек - машина - животное” (2012)
Андрусяк В. М. - Еволюція становлення і розвитку управлінського обліку (2012)
Швайко В. М. - Движение частицы по плоскости ленты транспортера с учетом силы сопротивления пропорциональной скорости, Чурсинов Ю. А., Захаров Д. А., Грицишин Я. И. (2012)
Глєбова Н. В. - Розкриття інформації у фінансовій звітності банківських установ відповідно до МСФЗ і вимог Базельського комітету (2012)
Фіялка М. Д. - Динаміка процесу фазного перерозподілу сипких компонентів у рециркуляційній камері дробарок-змішувачів (2012)
Курган Н. В. - Стратегічний управлінський облік нематеріальних результатів інноваційної діяльності підприємства і витрат на їхнє створення, Лучанінова Г. С. (2012)
Сидорчук О. В. - Оптимальне управління розвитком машинно-тракторного парку, Головач І. В., Яременко В. В., Новак Я., Красовськи Є. (2012)
Леонова Ю. О. - Проблеми обліку логістичних витрат на вітчизняних промислових підприємствах (2012)
Шпокас Л. - Исследование расхода топлива при уборке зерновых комбайнами средней пропускной способности, Жебраускас Г., Булгаков В. М. (2012)
Десятнюк О. М. - Стратегічні орієнтири управління податковими ризиками (2012)
Кучинскас В. Ю. - Исследование возможности использования биотоплива в когенерационных установках малой мощности (2012)
Wackowski K. S. - Nearshoring – Management Specifics of Remote Software Development Teams, Kowalczyk T. (2012)
Третяк В. М. - Порівняння методів визначення моменту інерції неоднорідного маховика, Оляднічук Р. В., Пушка О. С., Тютюнник Н. В. (2012)
Кузнєцова І. О. - Формування конкурентної стратегії домінуючої позиції в системі на-копичення цінності: методологічні підходи (2012)
Черепухін В. Д. - Експлуатаційно-технологічні дослідження комплексу агрегатів для обробітку грунту та сівби озимого ріпаку, Левчук П. Л., Паєвський С. В., Кочев О. В., Шевченко Є. В. (2012)
Близнюк Т. П. - Крос-культурні особливості української ділової культури (2012)
Баєв І. В. - Обґрунтування методики порівняльних тягових випробувань трактора на різних шинах (2012)
Кайнова Т. В. - Оптимізація маркетингу на ринку В2В (2012)
Мельник Р. В. - Стійкість руху широкозахватного машинно-тракторного агрегату в системі керованого землеробства (2012)
Ситник Н. І. - Гносеологічні аспекти організаційної креативності (2012)
Погорілий С. П. - Дослідження динамічних показників процесу агрегатування технологічного модуля з мобільним енергетичним засобом (2012)
Знак К. О. - Порівняльний аналіз методичних підходів до діагностування корпоративної культури та перспективи їх використання на підприємствах машинобудівної галузі (2012)
Божок А. М. - До удосконалення гідроприводу системи гальмування мобільно-енергетичного засобу (2012)
Ірицян С. О. - Проблема застосування управлінських технологій в умовах сучасної динамічної ринкової ситуації (2012)
Субота С. В. - Ефективність використання установки для виробництва паливних брикетів із рослинної сировини, Голуб Г. А., Степаненко С. П., Лук’янець В. О. (2012)
Яковенко В. С. - Концепція моделювання оперативного управління логістичними процесами розподільчих систем (2012)
Герасимчук Ю. В. - Перспективи використання електричного поля для зниження травмування насіння в процесах передпосівної підготовки, Сахневич В. Г. (2012)
Олейник С. У. - Вклад Е. Г. Либермана в теорию и практику организации производства (2012)
Липунов М. І. - Метод регулювання вологості зерна в шахтній сушарці, Лобанов С. В., Косик П. О. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Довбненко О. Ф. - Аналіз ефективності способів захисту теплообмінної поверхні рекуперативних теплоутилізаторів вентиляційних викидів тваринницьких приміщень від обмерзання (2012)
Умови публікації в журналі "Бізнес Інформ" (2012)
Трегуб М. І. - Обгрунтування типів електрогенераторів для безредукторних вітроелектричних установок (2012)
Ковалишин Б. М. - Застосування електричного поля високої напруженості для активації молекул-реагентів реакції горіння (2012)
Чуєнко Р. М. - Еволюція способів внутрішньої ємнісної компенсації реактивної потужності асинхронних двигунів (2012)
Кушніренко А. Г. - Імітаційна модель зв’язків "електротехнологічна система - біологічний об’єкт" (2012)
Loghin Fl. - Compaction of agricultural soils made by potatoes harversters combines, Rus Fl. (2012)
Гром-Мазнічевський Л. Г. - Стан і задачі автоматизації управління енергетичними режимами роботи сільськогосподарських тракторів (2012)
Сидорчук О. В. - Взаємодії між системами виготовлення, використання, обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Войтюк В. Д. (2012)
Василенко М. О. - Покращення ресурсних показників відновлення робочих органів ґрунтообробних машин, Буслаєв Д. О., Матвійченко В. С. (2012)
Кушлянський В. Л. - Причинно-наслідковий аналіз процесу паливоподачі дизелів, Кононогов О. А., Кушлянський К. В. (2012)
Моргун А. М. - Створення і модернізація розбирально-складального обладнання для ремонту сільськогосподарської техніки в сучасних підприємствах, Бондаренко Г. П., Галушко О. І. (2012)
Клімчук О. Д. - Пристрої для контролю блоків тракторних двигунів, Больбут В. С., Забродський М. В. (2012)
Яременко В. М. - Обґрунтування граничних значень діагностичних параметрів гідроприводів сільськогосподарської техніки, Лютко П. Ю., Яременко В. В. (2012)
Карабиньош С. С. - Відновлення корпусних деталей – основа роботоздатності сільськогосподарської техніки, Кучерявий В. М., Мухін С. О. (2012)
Болдар Л. Н. - Відправна точка у формуванні "рециклінгової індустрії” для АПК України (2012)
Герук С. М. - Вплив напрацювання на коефіцієнт зміни форми робочих органів дискових ґрунтообробних знарядь, Борак К. В. (2012)
Бедін А. С. - Особливості теплових потоків в агрегатах гідрооб’ємної передачі зернозбирального комбайна, Армашова Ю. В., Когут І. М. (2012)
Сидорчук О. В. - Концептуальне означення реакцій на технологічний ризик у програмах сівби озимих культур, Українець В. А., Івасюк І. П., Луб П. М. (2012)
Тригуба А. М. - Концептуальна модель проекту захисту рослин обприскуванням, Шолудько П. В., Сидорчук Л. Л., Скібчик Т. І. (2012)
Адаменко А. И. - Новые проекты возобновляемой энергии, Адаменко И. А., Адаменко М. В., Черкашина О. А. (2012)
Налобіна О. О. - Удосконалення технічних систем – основа модернізації льонозбиральних машин (2012)
Золотовская Е. В. - Модель количественной влаги при изменяющихся теплофизических параметрах почвы, Миронов А. С. (2012)
Петроченко В. І. - Методика обґрунтування основних параметрів процесу механізованого укладання в грунт гнучких трубчастих і рулонних елементів дренажно-протифільтраційних споруд (2012)
Кузьмінський Р. Д. - Технологічні режими "холодного" відтискання лляної олії шнековим пресом з активатором подачі насіннєвого матеріалу, Василькевич В. О. (2012)
Шаповал Л. І. - Етапи наукового супроводження процесу створення інноваційної продукції (2012)
Веремейчик В. П. - Трансферна політика в галузі засобів механізації сільського господарства, Шаповал Л. І. (2012)
Адаменко О. І. - Означення проектів зрошувальних систем (2012)
Кобець А. С. - Якісна інженерна аграрна освіта – основа технічного прогресу та перспектив розвитку АПК, Дем’яненко А. Г. (2012)
Драган М. І. - Модальні та еталонні значення щільності сірого лісового ґрунту різного гранулометричного складу і використання, Величко В. А., Любчич О. Г. (2012)
Борис А. М. - Експериментальні дослідження копірно-роторного гичковідокремлювача в польових умовах (2012)
Марчук Д. В. - Обгрунтування напрямків досліджень робочих органів для викопування крихких коренеплодів цикорію (2012)
Лузан О. Р. - Аналіз процесу стебловідводу сошника (2012)
Нестеренко О. В. - Теоретичне визначення якісних показників роботи пневмосепаруючого каналу з багаторівневим введенням зерна (2012)
Плавинська С. В. - Дослідження закономірностей руху бобів сої по похилій площині термокамери мікронізатора (2012)
Днесь В. І. - Прогнозування втрат вирощенного врожаю у регіональних програмах збирання ранніх зернових культур (2012)
Володимиру Костянтиновичу Мойсеєнку – 75 (2012)
Валентину Олексійовичу Дріго – 75 (2012)
Миколі Сидоровичу Левчуку – 70 (2012)
Куценко О. - Социальные классы и политическая мобилизация (сравнительный анализ европейских стран сквозь призму трех типов классовых расколов) (2012)
Оксамитная С. - Межпоколенческая социальная мобильность в фокусе академических и социально-политических интересов (2012)
Савельев Ю. - Социология в поисках сущности современности: систематизация теорий общества модерна и модернизации (2012)
Кутуев П. - Социальная реальность и трансформации XX века: между концепциями и утопиями (2012)
Шульга Р. - Возможности реализации смыслового послания телепродукта (2012)
Прибыткова И. - Статистический анализ и измерение в социологических исследованиях (2012)
Еремичева Г. - Отношение населения России, Беларуси и Украины к деятельности Евросоюза в контексте социального неравенства (2012)
Иванкова-Стецюк О. - Перспективы модификации дисциплинарного статуса социологии религии (2012)
Пигида А. - О важности корректного округления количества респондентов при построении выборки (2012)
Дембицкий С. - Метаанализ: ключевые понятия и основы вычислений (на примере данных кросс-национальных исследований) (2012)
Акулич М. - Троллинг как феномен сети Интернет (2012)
Симончук Е. - Время классовой мобилизации? (2012)
Богданова Е. - Какой является, может и должна быть публичная социология в Украине? (2012)
Савельев Ю. - О тенденциях в социальных исследованиях (наблюдение за деятельностью Лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ-ВШЭ) (2012)
Поздравляем Татьяну Ивановну Заславскую! (2012)
Поздравляем Николая Николаевича Чурилова (2012)
Содержание (2012)
Демкив О. - Социальный капитал украинского общества: сильные и слабые капиталогенерирующие структуры (2012)
Малюк А. - Теоретико-методологические проблемы исследования современного глобального кризиса (2012)
Рахманов А. - Социальные предпосылки и способы создания капитала крупных собственников Украины (2012)
Каменская Т. - Интрига как рациональная форма обобществления знания (2012)
Утц Р. - Идеально-типичная конструкция структуры отношений в интриге — тайная схватка в триаде (2012)
Бурлачук В. - Общественное мнение и разговор (2012)
Отрешко Н. - Проблема взаимосвязи понятий субъекта и власти в современных социальных теориях (2012)
Шульга А. - Об использовании термина "феноменологическая социология”: аргументация "за” (2012)
Пипич О. - Социальные круги в исследованиях социальных сетей (толкование понятия и перспективы его применения) (2012)
Стрельник Е. - Социальная стигматизация мономатеринских семей (2012)
Костенко Н. - Тестирование шкалы культурной компетентности (CQS): украинская аудитория, Скокова Л. (2012)
Степаненко В. - "Украинская социология — Ваше мнение”: результаты опроса экспертов (2012)
Загороднюк Т. - Социология Н.В.Паниной: избранные труды (2012)
Тарасенко В. - Социология на пути к новому качеству — интеллектуальному глобализму (Размышления по поводу двух книг) (2012)
Иващенко О. - Общая и экономическая социология Макса Вебера на украинском языке (2012)
Михальченко Н. - Развитие современной украинской социологии (2012)
Поздравляем Евгения Ивановича Суименко (2012)
Поздравляем Ларису Александровну Азу (2012)
Поздравляем Владимира Ивановича Судакова (2012)
Памяти Николая Николаевича Мокляка (2012)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2012 году (2012)
Литвинов В. А. - Пріоритети антарктичної науки, Федчук А. П. (2014)
Miasnikov О. В. - The model of charnockite formation process in Thala hills, East Antarctica (2014)
Korchagin I. N. - The Falkland basins: new structural model and hydrocarbon bearing prospects (by remote sensing and geoelectric data), Bakhmutov V. G., Levashov S. P., Solovyov V. D., Yakymchuk N. A., Bozhezha D. N. (2014)
Корчин В. А. - Температурное и петрофизическое моделирование глубинных горизонтов земной коры района Антарктического полуострова, Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2014)
Левашов С. П. - О газогидратном потенциале структур дна континентальных окраин Антарктики (по данным геофизических исследований), Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Пищаный Ю. М., Бахмутов В. Г., Соловьёв В. Д., Божежа Д. Н. (2014)
Лящук О. І. - Можливість попередження про загрозу цунамі внаслідок землетрусів у морі Скоша за допомогою геофізичних методів (2014)
Максименко О. И. - Геомагнитные солнечно-суточные вариации в Антарктике, связь с солнечной активностью, Шендеровская О. Я. (2014)
Мельник Г. В. - Изменения геомагнитного поля Антарктики за последнее столетие, Бахмутов В. Г., Шендеровская О. Я. (2014)
Шпыра В. В. - Магнитные и плотностные характеристики магматических пород в районе УАС Академик Вернадский, Бахмутов В. Г., Бахмутова Л. Н., Гладкочуб Д. П., Кошелев А. В., Скарбовийчук Т. В., Якухно В. И. (2014)
Клок С. В. - Щодо результатів використання автоматизованої станції погоди "Тропосфера" в умовах Української антарктичної станції Академік Вернадський, Коцюба В. М. (2014)
Kochergin A. T. - Primary production assessment of the Southern Indian ocean in consumption of silicic acid (2014)
Tymofeyev V. E. - Some peculiarities of the near-surface air temperature change in the Antarctic peninsula region (2014)
Бару Н. А. - Наблюдаемость ионосферных альфвеновских резонансов в Антарктике в полном цикле солнечной активности и "эффект расщепления", Колосков А. В., Ямпольский Ю. М., Рахматулин Р. А., Пашинин А. Ю. (2014)
Гладун Д. В. - Отримання цільових білкових фракцій з морських гідробіонтів Антарктичного регіону, Вовк Т. Б., Ракша Н. Г., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Жук Н. Н. - Результаты работы РКТС "Море Ссодружества" на промысле антарктического криля (Euphausia superba) в атлантическом секторе Антарктики и его биологическое состояние в зимний сезон 2014 г., Корзун Ю. В. (2014)
Мірюта Н. Ю. - Зведений латентний показник пристосовуваності Deschampsia antarctica Desv., як відбиток мікроумов існування в районі Адміральської бухти (о. Короля Георга, Прибережна Антарктика), Парнікоза І. Ю., Мирюта Г. Ю., Швидун П. П., Смикла Ю., Козерецька I., Кунах В. (2014)
Михалёв Ю. А. - Встречаемость амбры у кашалотов, добытых флотилиями "Слава" и "Советская Украина" (2014)
Navrotska D. O. - New forms of chromosome polymorphism in Deschampsia antarctica Desv. from the Argentine islands of the Maritime Antarctic region, Twardovska M. O., Andreev I. O., Parnikoza I. Yu., Betekhtin A. A., Zahrychuk O. M., Drobyk N. M., Hasterok R., Kunakh V. A. (2014)
Ракша Н. Г. - Використання електрофоретичних методів для експрес-аналізу білків морських гідробіонтів Антарктичного регіону, Гладун Д. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2014)
Самышев Э. З. - Загрязненность прибрежной экосистемы тяжелыми металлами как показатель климатических изменений в Антарктике, Минкина Н. И., Копытов Ю. П., Чудиновских Е. С., Игнатьев С. М. (2014)
Трохимець В. М. - Фауна безхребетних тварин мохових угруповань острова Пітерман і прилеглого регіону Антарктичного півострова, Яковенко Н. С., Коваленко О. С., Дикий І. В. (2014)
Utevsky A. Y. - Development of the Marine Protected Area Network in the Argentine Islands area (Akademik Vernadsky Station), Kolesnykova M. Y., Shmyrov D. V., Sinna О. I. (2014)
Chepeleva L. V. - Use of chemical markers in antartic ecosystem studies of Demaria mount, Sizova Z. A., Yukhno G. D., Utevsky S. Y., Gamulya Y. G., Utevsky A. Y., Roshal A. D. (2014)
Юхов В. Л. - Гигантские кальмары рода Architeuthis в Южном океане (2014)
Моисеенко Е. В. - Биорегуляторная коррекция кинетозных расстройств человека при морском укачивании, Мадяр С. И., Чорный С. В., Ковалевская Е. Э. (2014)
Мірошниченко О. А. - Показники психологічноі готовності особистості до екстремальних умов життєдіяльності (2014)
Бурау Н. И. - Средство пассивной защиты резервуаров от ветровой нагрузки в условиях Антарктики, Кузько А. В., Цыбульник С. А. (2014)
Саблій Л. А. - Технологія біологічного очищення стічних вод Української антарктичної станції Академік Вернадський, Кузьмінський Є. В., Жукова В. С., Бляшина М. В. (2014)
Федчук А. П. - Диверсифікація туристичної діяльності в Антарктиці (2014)
Автори цього номера (2014)
Український антарктичний журнал. Правила для авторів (2014)
Украинский антарктический журнал. Правила для авторов (2014)
Ukrainian Antarctic Journal. Information for Contributors (2014)
Гордійчук І. В. - Військова протиповітряна оборона під час німецько-радянської війни 1941-1945 рр. (2012)
Грицюк В. М. - Кіровоградська наступальна операція 1944 р. (2012)
Гула Р. В. - Особливості патріотичного виховання особового складу Робітничо-Селянської Червоної Армії при веденні оборонних боїв на території України у період 1941-1942 рр. (2012)
Дем'янюк О. Й. - Волинська губернія як плацдарм для продовження збройної боротьби за українську державність у 1921 р. (2012)
Марченко Я. В. - Стратегічна доктрина військово-політичного проводу ЗУНР щодо будівництва національної армії (2012)
Нагірняк А. Я. - Українські мілітарні угруповання у Галичині напередодні Першої світової війни (2012)
Панас Н. Б. - Олександр Петрович Греків: кар’єра українського генерала (2012)
Рутар В. Є. - До питання про діяльність інтендатури Галицької армії на території Наддніпрянщини (липень-жовтень 1919 р.) (2012)
Терський С. В. - Українська історіографія розвитку зброї доби Галицько-Волинської держави (2012)
Феденко О. В. - Воєнна політика України: на шляху перетворень (2012)
Хабчук А. О. - Інформаційно-пропагандистське та культурологічне забезпечення особового складу українського контингенту в Іраку 2003-2005 рр. (2012)
Харук А. І. - Історія проектування та будівництва в Україні літаків для морської авіації (2012)
Хома І. Я. - Військово-політична діяльність Є. Коновальця (листопад 1917 – листопад 1918 рр.) (2012)
Яровий В. Г. - Галицькі збройні формування у боротьбі за державність Української Народної Республіки (січень 1917 - грудень 1918 рр.), Ткачук П. П. (2012)
Луньков А. В. - Абхазький етнос у боротьбі за державність у першій чверті ХХ ст. (2012)
Підлісний А. Р. - Воєнна кампанія США в Іраку як зразок інформаційно-психологічного забезпечення на державно-політичному та військовому рівнях (2012)
Питльована Л. Ю. - Ідеї соціального дарвінізму у зовнішній політиці США кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінках американської історіографії (2012)
Пошедін О. І. - До питання вступу СРСР у НАТО у 1954 р. (2012)
Трофимович Л. В. - Російська історіографія про українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу в 1938-1939 рр. (2012)
Шукалович А. М. - Національно-визвольний рух народів Британської Індії у висвітленні галицької української преси 1919-1939 рр. (2012)
Боровська Г. С. - Проблема війни у рефлексії Миколи Бердяєва (2012)
Бураков Ю. В. - Із досвіду сучасного реформування системи науково-дослідних установ зарубіжних збройних сил (2012)
Кобзар А. О. - Організація виховної роботи у Збройних Силах України у 2000-2003 рр. (2012)
Дреєр Й. - Символ і теорія життєсвіту: "Трансценденції життєвого світу і подолання їх за посередництва знаків і символів” (2011)
Малюк А. - Концепт ґлобалізації крізь призму ідей Карла Полані (2011)
Сусська О. - Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання (2011)
Батаєва К. - "Фотознімки” думки Ж.Бодріяра (2011)
Заєць Д. - "Indie-rock соціологія” Мішеля Мафесолі (2011)
Іващенко О. - Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел (2011)
Стегній О. - Чверть століття після Чорнобиля: досвід соціологічного спостереження (2011)
Єлейко М. - Емоційно-оцінний підхід до дослідження соціального самопочуття (2011)
Домбровська А. - Особливості використання e-послуг споживачами деяких країн Центрально-Східної Європи, Янось-Кресло М., Пачковський Ю. (2011)
Волович В. - Автобіографія: соціологічне уявлення (2011)
Ніколаєнко В. - Світоглядна функція соціології релігії. Колізії у відносинах соціології релігії і теології, Ніколаєнко Л., Яковенко Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Пашкевич М. С. - Когнітивна економіка: проблеми та перспективи для регіонів, Чуріканова О. Ю. (2014)
Mikolenko О. P. - Institutional Reforms in the Context of Market Transformation: the General and the Particular (2014)
Сардак С. Е. - Оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки України в умовах глобалізації, Самойленко А. О. (2014)
Домніна І. І. - Аналіз сучасних підходів до визначення терміна "антикризове управління" (2014)
Ломейко Ю. А. - Ефективність митного законодавства в Україні та напрями його вдосконалення (2014)
Доровський О. В. - Порівняльна характеристика фармацевтичних ринків країн ЄС і СНД, Ярошенко І. В. (2014)
Савченко А. М. - Методи Форсайт як інструмент розвитку корпоративного сектора національної економіки України (2014)
Бабина О. Є. - Механізм підвищення рівня соціально відповідальної діяльності підприємств України, Комарова А. А. (2014)
Кравець Р. А. - Прогнозування тенденцій світових фондових ринків та їхній вплив на розвиток реального сектора економіки України (2014)
Омаров Ш. А. О. - Концепція сталого розвитку в законодавстві України та країн світу і практика її впровадження (2014)
Комеліна О. В. - Фінансування заходів з підвищення енергоефективності житлового будівництва на рівні регіону, Щербініна С. А. (2014)
Пономаренко О. О. - Кластерний підхід до дослідження інфляційних процесів на регіональному рівні, Лосева О. Г. (2014)
Григорук П. М. - Складові регіональної соціо-еколого-економічної системи в умовах сталого розвитку, Федорова Т. Ю. (2014)
Скібська К. О. - Світовий досвід підтримки розвитку процесів кластероутворення (2014)
Шекета Є. Ю. - Довготривале безробіття в Карпатському регіоні: імперативи формування, механізм попередження (2014)
Савченко Н. В. - Формування методичного підходу до оцінки базових показників стійкості соціально-економічного стану регіону (2014)
Голіяд Н. Ю. - Формування системи показників соціально-економічного розвитку регіону (2014)
Телишевська Л. І. - Інновації: сутність та правові засади їх реалізації, Птащенко О. В., Колєдіна К. О. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Проблема прогнозування напрямків досліджень і використання нанотехнологій у світі й Україні до 2020 року (2014)
Кірик М. А. - Парадигма державної інноваційної політики країн ЄС (2014)
Волощук Л. О. - Принципові засади формування системи індикаторів інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Селютін В. М. - Обґрунтування показників результативності в системі управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств, Андрієнко Г. В. (2014)
Садчиков В. С. - Факторний аналіз чинників інноваційного розвитку підприємств рослинництва (2014)
Олійник Ю. А. - Теоретичні засади визначення сутності інноваційних процесів в Україні (2014)
Томах В. В. - Цільова комплексна програма як інструмент мотивації персоналу до інноваційної діяльності (2014)
Ткаченко М. О. - Теоретико-методичний підхід до проведення реструктуризації системи управління процесом інноваційного розвитку промислового підприємства (2014)
Сидорко Н. Л. - Методичні підходи до формування людського капіталу України в сучасних умовах: моделювання загроз (2014)
Остапчук К. В. - Використання економетричної моделі при аналізі взаємозв'язку української та світової транспортних систем (на прикладі залізничного транспорту) (2014)
Зима Ю. П. - Моделювання управлінської звітності (2014)
Покуца І. В. - Системний підхід до планування капітальних ремонтів основних засобів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства (2014)
Кушнірук А. О. - Діагностика виробітку малих будівельних підприємств як бази їх ефективного функціонування та економічної безпеки (2014)
Кравченко С. М. - Використання економіко-математичних методів для дослідження перспектив розвитку інвестиційної діяльності у сфері наукоємного виробництва (2014)
Голофаєва І. П. - Управління фінансовою безпекою комерційного банку на основі потокових сценарних моделей, Сергієнко О. А., Солдатова Я. Ю. (2014)
Ястребова А. С. - Предпосылки тенизации оборота сферы информационных технологий и пути его легализации в Украине, Терзи З. В. (2014)
Матюшенко І. Ю. - Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні (2014)
Бунтов І. Ю. - Перспективи розвитку досліджень зі створення біопалива в Україні (2014)
Феденко Г. М. - Стратегические аспекты укрепления энергетической безопасности Украины в сфере нефтепереработки: интерактивная модернизация отрасли (2014)
Остапенко А. В. - Оцінка конкурентоспроможності продукції підгалузі автобусобудування України (2014)
Плець І. І. - Формування моделі інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні, Щур Р. І. (2014)
Худолій Л. М. - Альтернативні джерела фінансування екологічних цільових програм, Войцехівська В. В. (2014)
Жмурко І. В. - Сутність пенсійної системи та її місце в системі соціального захисту населення (2014)
Чумак О. В. - Аналіз стану й оцінка тенденцій показників розвитку підприємств ресторанного господарства, Андрющенко І. С. (2014)
Мельник І. Л. - Інноваційні зміни на ринку круїзного туризму (2014)
Дядін А. С. - Інноваційний розвиток роздрібної торговельної мережі та шляхи покращення обслуговування споживачів (2014)
Лепейко Т. І. - Нова парадигма реструктуризації підприємств: сучасні українські реалії (2014)
Одарченко А. Н. - Преимущества внедрения системы автоматизации склада на базе WMS, Соколова Е. Б. (2014)
Сагайдак-Нікітюк Р. В. - Обґрунтування підходів до оцінювання логістичних ризиків суб’єктами фармацевтичної галузі (2014)
Москвін Б. Ю. - Організаційно-економічне забезпечення захисту підприємства на ринку корпоративного контролю (2014)
Овчаренко Є. І. - Можливості використання інструментарію штучного інтелекту при узгодженні цілей у системі економічної безпеки підприємства (2014)
Александрова В. А. - Методический подход к управлению сквозными бизнес-процессами предприятия на основе использования методов DATAMINING (2014)
Жукова Д. А. - Методичний підхід до формування комплексного показника оцінювання впливу зовнішнього середовища на підприємство (2014)
Зеленський М. В. - Обґрунтування етапів процедури вибору аутсорсера логістичних функцій машинобудівного підприємства (2014)
Глєбова Н. В. - Формування інформаційного забезпечення валютних операцій банку в системі обліку та аудиту (2014)
Махота А. В. - Технологія бухгалтерського відображення доходів приватних підприємств за операціями фінансового інвестування (2014)
Василішин С. І. - Напрями вдосконалення обліку амортизації основних засобів сільськогосподарських підприємств, Тредіт В. Є. (2014)
Піхоцький В. Ф. - Формування єдиної системи державного фінансового контролю – шлях до уніфікації та узгодженості контролю державних фінансів (2014)
Наконечна А. С. - Особливості впливу циклічного розвитку економіки на фінансову архітектуру суб’єктів господарювання (2014)
Осадчий І. А. - Напрями забезпечення фінансового оздоровлення банків (2014)
Бричко М. М. - Методичні підходи до формування системи фінансових відносин банку зі стейкхолдерами (2014)
Крамаренко І. С. - Міжгалузеві асиметрії кредитування національних підприємств (2014)
Лисяк Л. В. - Особливості кошторисного планування видатків закладів загальної середньої освіти та напрями його вдосконалення, Дубовська О. В. (2014)
Волковський Є. І. - Базисна складова бюджетного потенціалу столичного міста, Котіна Г. М., Степура М. М. (2014)
Кудляк Ю. В. - Оцінка стратегій трансформації фінансових ресурсів банків в Україні (2014)
Eshchenko E. O. - Network Communities of Electronic Space: Actual and Fundamental Structure of Functions in the Process of Global Economic Development (2014)
Ліфінцев Д. С. - Трансляція цінностей корпоративної культури як інструмент формування іміджу компанії (2014)
Ус М. І. - Забезпечення ефективності партнерських відносин підприємства на основі оцінки партнерів (2014)
Дрінь О. Я. - Методологія і форма стратегії підприємства: порядок визначення та механізм взаємодії (2014)
Бурак Е. Н. - Оценка стратегического потенциала СКП "Харьковзеленстрой" (2014)
Васильконова Е. О. - Розвиток теорії іміджу територій як активного інструменту регіонального менеджменту (2014)
Стоказ Я. М. - Формування предметної області дослідження стратегічних знань підприємства (2014)
Харченко Н. В. - Ефективність Наглядової ради промислових підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід (2014)
Мороз О. В. - Потенціал і перспективи брендингу у вітчизняному конкурентному середовищі, Воловодюк С. С. (2014)
Біловодська О. А. - Дослідження сутності логістичного аутсорсингу як чинника ефективного функціонування вітчизняних підприємств, Латунова Д. А. (2014)
Страфун С. С. - Діагностика внутрішньосуглобових пошкоджень сухожилка довгої головки двоголового м’яза плеча, Сергієнко Р. О., Вовченко Г. Я., Страфун О. С., Богдан С. В. (2010)
Торчинський В. П. - Математичне моделювання навантажень чашки ендопротеза, імплантованої в умовах залишкової дисплазії кульшової западини, Супрун А. Д. (2010)
Герасименко С. І. - Співвідношення внутрішньосуглобового тиску та об’єму порожнини ліктьового суглоба в різних функціональних положеннях передпліччя, Бабко А. М., Боєр В. А. (2010)
Гамалий В. В. - Оценка динамики изменения биомеханики функции нижних конечностей при внутрикостном дистракционном остеосинтезе голени, Драган В. В., Абу Немер Джамаль А. М. (2010)
Бідненко С. І. - Контамінація мікроорганізмами навколопротезних тканин при асептичній нестабільності компонентів ендопротеза кульшового суглоба, Гайко Г. В., Лютко О. Б., Сулима О. М. (2010)
Лябах А. П. - Гіперкальцемія як маркер остеолізу при діабетичній остеоартропатії стопи, Міхневич О. Е., Магомедов О. М. (2010)
Зазірний І. М. - Реабілітаційні заходи при відновленні ушкодженого хряща колінного суглоба, Євсєєнко В. Г., Ковальчук В. М. (2010)
Дедков А. Г. - Реконструктивные вмешательства при опухолях дистального отдела большеберцовой кости (2010)
Проценко В. В. - Хіміотерапія при комбінованому лікуванні доброякісної та злоякісної гігантоклітинної пухлини кістки (2010)
Страфун С. С. - Вплив гострої ішемії на скорочувальну функцію та силу скелетних м’язів в експерименті, Долгополов О. В., Ноздренко Д. М. (2010)
Гребенников К. А. - Роль патологии пяточноладьевидной связки в формировании плосковальгусной деформации стопы, Лябах А. П. (2010)
Хименко С. О. - Відновне лікування хворих з ушкодженнями термінальної порції сухожилка розгинача пальців кисті, Курінний І. М. (2010)
Михальченко О. М. - Ендопротезований колінний суглоб: кількісна оцінка функціонування за результатами двовимірного радіологічного контролю, Зазірний І. М., Євсєєнко В. Г. (2010)
Колодченко В. П. - Біологічний вік хворих на остеоартроз і остеопороз (2010)
Бруско А. Т. - Біологічний закон відповідності кількості та функції кісткової тканини (2010)
Гай Л. А. - Диагностика и хирургическое лечение метатарзалгии (обзор литературы) (2010)
Сергієнко Р. О. - Рецензія на книгу J. C. McCarthy "Ранні стадії захворювання кульшового суглоба. Своєчасне виявлення та мало інвазивне лікування”, Страфун О. С. (2010)
Щербань Ольга Миколаївна (1918–2010) (2010)
Звіти про роботу товариства ортопедів-травматологів м. Києва і Київської області (січень – березень 2010 р.) (2010)
Бруско А. Т. - Вплив аутологічних мультипотентних стромальних клітин кісткового мозку, фібробластів та плазми, багатої на фактори росту на відновлення структури сухожилля при його дегенеративнодистрофічному ураженні в експерименті, Коструб О. О., Грищенко В. І. (2010)
Продан А. И. - Малоинвазивный трансфораминальный поясничный межтеловой спондилодез: особенности технологии и результаты, Елисеев С. Л., Перепечай О. А. (2010)
Лоскутов А. Е. - Динамика опороспособности нижних конечностей при лечении пациентов со сколиотической болезнью, Летучая Н. П., Головаха М. Л. (2010)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні показники ураження, їхня частота та кореляційні залежності при тубекульозному остеомієліті кісток кінцівок у дітей, Грицай М. П., Цокало В. М. (2010)
Бабова І. К. - Алгоритм реабілітації хворих, що потребують ендопротезування кульшового суглоба, Торчинський В. П., Біла І. І., Майко В. М. (2010)
Дедков А. Г. - Реконструкции диафизарных дефектов длинных костей при их поражении опухолями, Климнюк Г. И. (2010)
Дутка І. Ю. - Роль магнітнорезонансної томографії у діагностиці та лікуванні пошкоджень сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній зоні”, Трутяк І. Р., Трутяк О. І. (2010)
Венгер В. Ф. - Транспозиция сухожилий m. extensor digitorum в лечении пациентов с метатарзалгией, Гай Л. А. (2010)
Вовченко А. Я. - К вопросу о балльной оценке факторов риска нарушения формирования тазобедренного сустава у новорожденных и детей первого года жизни (2010)
Сергієнко Р. О. - Ультразвукова діагностика малих та часткових пошкоджень ротаторної манжети плечового суглоба (2010)
Белецкий А. В. - Опыт тотального эндопротезирования коленного сустава при вторичном гонартрозе в молодом возрасте, Герасименко М. А., Скакун П. Г., Третьяк С. И. (2010)
Проценко В. В. - Репаративний остеогенез у місці імплантації матеріалу на основі біоактивного скла – біокомпозиту, Зотіков Л. О. (2010)
Жук П. М. - Риск возникновения тромбоза глубоких вен при переломах костей нижних конечностей на раннем этапе развития травматической болезни, Сархан Х. А. (2010)
Шумада Іван Володимирович (2010)
Левенець Віталій Миколайович (2010)
Лоскутов Александр Евгеньевич (2010)
Герасименко С. І. - Робоча ортопедична класифікація остеоартриту кульшового суглоба, Майко В. М. (2010)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на застосування плазми багатої факторами росту в ортопедії та травматології (огляд літератури), Зазірний І. М., Блонський Р. І. (2010)
Коструб О. О. - Інформація про науковопрактичну конференцію з міжнародною участю "Актуальні питання артрології та спортивної травми”. м. Запоріжжя, 24–25 червня 2010 р., Головаха М. Л. (2010)
Гайко Г. В. - Керамічні головки на основі діоксиду цирконію для ендопротеза кульшового суглоба, Лашнева В. В., Розенберг О. О. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Ураження кисті хворобою Ольє, Гук Ю. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2010)
Страфун С. С. - Причини розвитку рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В. (2010)
Сердюк В. В. - Идиопатический сколиоз. Механизмы его развития (2010)
Продан А. И. - Модель поясничного спинального стеноза в эксперименте, Перепечай О. А., Чернышов А. Г. (2010)
Дехтяренко Н. О. - Динаміка імунологічних показників при гематогенному остеомієліті хребта, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В., Вітковський А. М. (2010)
Попов В. А. - Експериментально-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного остеосинтезу переломів шийки стегнової кістки, Кривенюк В. В., Вадзюк Н. С. (2010)
Радомський О. А. - Новий спосіб остеосинтезу дистального епіметафіза малогомілкової кістки фігурною пластиною (біомеханічне дослідження), Літун Ю. М., Шидловський М. С. (2010)
Лоскутов О. А. - Диагностика и лечение переломов лодыжек, осложненных нестабильностью межберцового синдесмоза (2010)
Драган В. В. - Этапы развития внутрикостного дистракционного остеосинтеза по методу Блискунова (2010)
Федорович Б. О. - Роль МРТ у діагностиці стану м’яких тканин колінного суглоба при гострій та хронічній травмі у футболістів (2010)
Климовицкий В. Г. - Дистракционный остеосинтез: сравнение внешнего и внутреннего остеосинтеза, Драган В. В., Гончарова Л. Е. (2010)
Рой І. В. - Повернення до праці – визначальний критерій eфективності етапної реабілітації хворих після ендопротезування кульшового суглоба, Бабова І. К., Біла І. І., Баяндіна О. І. (2010)
Рушай А. К. - Амбулаторный этап лечения больных с трофическими язвами нижних конечностей (2010)
Майко В. М. - Досвід ендопротезування хворих на остеоартроз кульшового суглоба (2010)
Жук П. М. - Тромбоз глубоких вен нижних конечностей в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Сархан Х. А. (2010)
Шипунов В. Г. - Этиопатогенез ганглиона кистевого сустава и причины его рецидивов (обзор литературы) (2010)
Сергієнко Р. О. - Рецензія на книгу J. W. T. Byrd "Operative hip arthroscopy” ("Оперативна артроскопія кульшового суглоба”, друге видання, доповнене і перероблене) (2010)
Коструб О. О. - Інформація про XIV черговий конгрес Європейського товариства з артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної травматології (ESSKA), Осло (Норвегія), 912 червня 2010 р. та VIІ черговий конгрес Азійськотихоокеанського товариства спортивної медицини та хірургії коліна (APOSSM), Наха (Японія), 24 липня 2010 р., Зазірний І. М. (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Зульфугарзаде Т. Э. - Источники правового обеспечения нанотехнологических исследований и нанопроизводств в России (1991-2010 гг.) (2013)
Даньшин А. В. - Корпоративные кодексы купечества как источник торгового права традиционного Китая (2013)
Лебеденко С. А. - Моральный вред в диспозициях особенной части УК РФMoral damage in dispositions of the special part of the criminal code of the Russian Federation (2013)
Герасимова Л. Н. - Методология формирования резерва под предстоящие отпуска работников (2013)
Долгова В. И. - Теоретические предпосылки формирования готовности руководителей к инновационной деятельности (2013)
Сибирская Е. В. - Основы проектирования институциональной среды инновационной деятельности региона, Ляпина И. Р., Строева О. А., Петрухина Е. В. (2013)
Черняк В. И. - Современный менеджер как "человек-системный" (2013)
Казбеков Г. К. - Повышение эффективности социальных инвестиций на основе использования портфельного финансового анализа (2013)
Пилипенко А. Н. - Ценностные основания либеральной перспективы Украины, Литвиненко Н. И. (2013)
Рябых В. Н. - Инфляционное таргетирование как приоритетная мера управления инфляцией в России, Кожевникова Т. М., Саяпин А. В. (2013)
Горчакова Е. Н. - Совершенствоание структурной архитектуры национальной экономики (2013)
Эркаева Г. П. - Научно-методические подходы к разработке стратегии комплексного развития южного региона Узбекистана (2013)
Korotaeva N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum ONU87 in mixture with autolysate of erwinias on formation of tumors caused by Rhizobium radiobacter С58, Kondratiuk T. V., Basiul O. V., Krylova K. D., Yamborko G. V., Ivanytsia V. O., Limanska N. V. (2013)
Нідялкова Н. А. - Субстратна специфічність пептидази 2 Bacillus thuringiensis IMB B-7324, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Фесенко А. Ю. - Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні, Позур В. К., Бондаренко В. І. (2013)
Абедалабас М. - Образование биоплёнки и синтез рамнолипидов Pseudomonas aeruginosa АТСС 15692 в присутствии сигнального хинолона и его синтетических аналогов , Галкин Н. Б., Семенец А. С., Филипова Т. О. (2013)
Скороход И. А. - Влияние биологически активных веществ фосфатминерализующих штаммов рода Bacillus на семена растений, подвергнутые оксидативному стрессу , Рой А. А., Мелентьев А. И., Курдиш И. К. (2013)
Васильєва Н. Ю. - Математичний аналiз та оптимiзацiя складу поживного середовища для штаму Lactobacillus plantarum ONU87, Коротаєва Н. В., Панченко М. М., Iваниця В. О. (2013)
Шоляк К. В. - Сульфатвiдновлювальнi бактерiї, стiйкi до пiдвищених концентрацiй шестивалентного хрому, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2013)
Курченко И. Н. - Ростовые характеристики эндофитных и фитопатогенных штаммов Alternaria alternata і ceratocystis sp., Павличенко А. К., Юрьева Е. М. (2013)
Сідашенко О. І. - Вивчення бiологiчних властивостей плiвкоутворювальних i неплiвкоутворювальних штамiв Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2013)
Чуєнко А. І. - Фунгiцидна активнiсть гуанiдинвмiсних олiгомерiв, перспективних до застосування в гумовiй промисловостi, Вортман М. Я., Шевченко В. В. (2013)
VIII літня школа "Молекулярна мiкробiологiя i бiотехнологiя" (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Goraichuk I. V. - Development of the recombinant positive controls of bovine viral diarrhea virus 1 and 2 for PCR assay, Gerilovych A. P., Solodiankin O. S., Bolotin V. I. (2013)
Парижак С. Я. - Конструювання штамiв – надпродуцентiв формальдегiдредуктази термотолерантних метилотрофних дрiжджiв Hansenula рolymorpha (2013)
Fomina M. O. - Nitrogen source effect on copper speciation within ectomycorrhizal fungus Rhizopogon rubescens (2013)
Merlich A. G. - Lactobacillus plantarum from berries of grape cultivated in the south of Ukraine, Ivanytsia V. O., Korotaeva N. V., Zlatogurska M. A., Vasylieva N. Yu., Babenko D. O., Limanska N. V. (2013)
Курченко И. М. - Сравнительная характеристика комплекса трихотеценовых микотоксинов штаммов Fusarium poae (PECK) wollenw. Разных трофических групп, Цыганенко Е. С. (2013)
Kushkevych I. V. - Dissimilatory sulfate reduction by various Desulfovibrio sp. strains of the human intestine (2013)
Горішний М. Б. - Нагромадження бiлка у клiтинах chlorobium limicolа IМВ К-8 за рiзних умов мiнерального та органiчного живлення, Гудзь С. П. (2013)
Велигодська А. К. - Вмiст меланiнiв у базидiальних грибiв порядкiв Polyporales та Agaricales, Федотов О. В. (2013)
Драговоз І. В. - Фiтостимулювальна активнiсть екзометаболiтiв штама-антагонiста Bacillus amyloliquefaciens IМВ В-7404, Леонова Н. О., Жукова Д. А., Авдєєва Л. В. (2013)
Водзінська Н. С. - Антифагова активнiсть асиметрично-замiщених пiридилпорфiринiв, Галкін Б. М., Водзінський С. В., Філіпова Т. О. (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Бакун О. А. - Структурні особливості займенникової репризи в сучасній англійській мові (2014)
Білицька В. - Граматичні особливості текстів відеорепортажів (2014)
Богачик М. С. - Особливості перекладу комп’ютерних скорочень в англомовних текстах (2014)
Буньо Г. Б. - Сучасні методи вирішення проблеми граматичної омонімії в тексті (2014)
Ванівська О. І. - Структурні моделі та морфологічні ознаки композитів-колоративів, Дубравська Д. М. (2014)
Войналович Л. П. - Особливості функціонування займенника it в сучасній англійській мові (2014)
Голтвеницька М. В. - Складнопідрядні речення із підрядним відповідності як окремий семантичний різновид детермінантних складнопідрядних утворень (2014)
Гошовська І. В. - Детермінологізація як складова інтелектуалізації мови (2014)
Гримашевич Г. І. - Ступенювання прислівників в українських діалектах (2014)
Гурецька М. В. - Роль комунікативно значущих жестів у актуалізації емоційного стану роздратування (2014)
Демиденко О. П. - Терміносистема фахової мови сталого розвитку та її особливості, Горбатюк О. А. (2014)
Дерев’янко Л. І. - Прийменниково-субстантивні корелятиви з вторинними темпоральними прийменниками як експлікатори семантики часової попередності (2014)
Забужанська І. Д. - Полівекторність дослідження мовленнєвого ритму (2014)
Касяненко Д. С. - Дериваційний потенціал термінів правничого євролекту в німецькій та українській мовах (2014)
Ковальчук О. П. - Пізнавально-комунікативний підхід у навчанні монологічного мовлення в старших класах середньої школи, Ковальчук В. Д. (2014)
Коляда Е. К. - Лексико-фразеологічна репрезентація рішучості в сучасній англійській мові (2014)
Кочукова Н. І. - Терміни з компонентом нео- в українській науковій мові (2014)
Кузнецова М. О. - Особливості відтворення граматичних явищ англомовних науково-технічних текстів при перекладі українською мовою (2014)
Кшановський О. Ч. - Групова афіксація та факультативність формантів у системі морфологічного типу перської мови (2014)
Лукач М. О. - Принципи організації дієслівної лексики в лексико-семантичних групах (2014)
Малишко О. Ю. - Систематизація перекладацьких трансформацій для термінів з ветсанекспертизи, санітарії та гігієни продукції тваринництва, Козуб Л. С. (2014)
Малярчук О. В. - Неологізми, неоніми, терміни в сучасних англійських наукових текстів (2014)
Мизин Т. О. - Функціонування моделі сполучуваності NPRPN у текстах белетристичного та наукового функціональних стилів (2014)
Мізіна О. І. - Складнонульсуфіксальні ад’єктивні деривати з першим числівниковим та другим іменниковим компонентом з семою "звук" (2014)
Мойсей Л. Т. - Лексико-семантична вербалізація чоловічого та жіночого мікропросторів роду в ранньоновоанглійській мові (2014)
Новікова Т. В. - Лексико-граматичні трансформації в перекладі П. Анатольсткого поеми "Кавказ" Т. Г. Шевченка (2014)
Олексієнко А. В. - Ідентифікація складного речення з детермінативним підрядним серед інших типів гіпотаксису (2014)
Панчишин М. В. - Особливості внутрішньої форми медичних термінів в сучасній українській і польській мовах (2014)
Папідзе Н. В. - Сутність дослідження дериваційного потенціалу слів у межах словотвірних парадигм та словотвірних гнізд: теоретичний аспект (2014)
Підгірна Н. М. - Різновиди лінгвістичної компресії у французькій мові (2014)
Попов С. Л. - Дифференциация грамматических вариантов перцептивно-аргументационным методом: показатели партитивности и цельности (2014)
Романченко А. П. - Офіційні назви автомобілів та їх функційно-прагматичне спрямування: етимологічно-словотвірний аспект, Хрустик Н. М. (2014)
Стрига Е. В. - Історичний розвиток англійської фразеології (2014)
Ткач П. Б. - Граматична репрезентація пропозитивного змісту в структурі преференційних конструкцій, Мясоєдова С. В. (2014)
Товкайло Т. - Позиція кінцевого форманта -ик та його похідних щодо словесного наголосу в сучасній українській мові, Довбня Л. (2014)
Туришева О. О. - Морфологічний критерій у виділенні та класифікації частин мови (на матеріалі німецької мови) (2014)
Фарина Н. Г. - Займенниково-означальні речення у синтаксичній структурі повісті "Захар Беркут" І. Я. Франка (2014)
Чекарева Є. С. - Синтаксичні функції артикля в давньогрецькій мові класичного періоду (2014)
Шавелашвілі Є. В. - Поняття "частина мови" в сучасному мовознавстві (2014)
Швець О. В. - Методологічна основа аналізу номінативних речень різноструктурних мов (2014)
Шереметьєва К. В. - К вопросу о методике анализа фоностилистической вариативности, Черниш І. В. (2014)
Шиць А. А. - Нечленовані речення як специфічні засоби вираження позамовних ситуацій (2014)
Школьна Н. О. - Утворення термінів у німецькій фаховій мові промислової автоматизації (2014)
Щербій Н. - Суб’єктні рефлексивні конструкції в українській та польській мовах (2014)
Яблонська-Юсик І. В. - Віддієслівні запозичення у контексті сучасної французької публіцистики (2014)
Bernar G. B. - The phenomenon of silence in S. Beckett’s plays (2014)
Chugu S. D. - Temporal expressiveness of the narrative (2014)
Бабенко О. В. - Особливості синтезу мистецтв у ранній ліриці М. І. Цвєтаєвої, Журба О. Р. (2014)
Вдовенко Т. А. - Пространственно-временные характеристики англоязычных художественных произведений с персонажем-нарратором (2014)
Володіна Т. С. - Функціонально стилістичні особливості німецької лінгвістичної монографії (2014)
Гарбар Н. І. - Специфіка у перекладі анімаційних фільмів "Нікчемний я" та "Нікченмний я-2" (2014)
Гладьо С. В. - Лексико-семантичні особливості емоціогенних маркерів текстового простору (досвід інтерпретації англійськомовного художнього тексту) (2014)
Гораль Н. М. - Літературна критика і "Записки край узголов’я" Сей Сьонагон (2014)
Дорогович Н. О. - Експресивне функціонування сакральної лексики в поетичних текстах Яна Твардовського (2014)
Жорнокуй У. В. - "Інша" жінка (за повістю "Декоративна жінка" Валерія Шевчука) (2014)
Ідзьо М. В. - Способи досягнення емотивно-експресивного ефекту текстів польської преси (2014)
Калініченко М. М. - У пошуках стилістичних ознак північноамериканського романтизу (2014)
Козуб Л. С. - Лінгвостилістичні особливості англійської пісні як тексту малої форми (2014)
Костецька О. П. - Індивідуальне мовлення автора як об’єкт лінгвістики та підходи до його дослідження (2014)
Кундис О. Т. - Емотивний компонент у номінативних реченнях (на матеріалі італійського масс-медійного дискурсу) (2014)
Левченко О. М. - Жанрова палітра та тематичні обрії американської драматургії (2014)
Лященко О. А. - Масова література і роман "Обличчя без маски" С. Шелдона (2014)
Мартиняк О. А. - Займенникові засоби виразності в романі Ірини Вільде "Сестри Річинські" (2014)
Мельник О. М. - Літературний процес як предметна сфера сучасної прози: вияви комічного (2014)
Плеханова Т. М. - Лінгвостилістичний потенціал політичного дискурсу регіональних друкованих видань, Романюк Н. В. (2014)
Рогоза О. Б. - Використання іронії в епістолярному романі з позиції теорії поліфонії (2014)
Росстальна О. А. - Специфіка інтерпретації сюжету гомерівського епосу в short story Т. Гарді "The lady Penelope" (2014)
Тучкова О. О. - Метафора як образотвірний елемент у французькому жіночому автобіографічному романі (2014)
Устінова Т. А. - Інтерпретація роману Е. М. Фостера "Де ангели ступить страшаться", Христова О. Ф. (2014)
Файчук Т. Г. - Структурні та стилістичні особливості пам’яток науково-практичного жанру ХVІІІ ст. (2014)
Хмельковська С. В. - Тема знищення індивідуальності у романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" (2014)
Цокол О. О. - Драматургічні жанри й соцреалістичний канон у сучасній англійській драматургії 1980-х років (2014)
Цолін Д. В. - Перспективи дослідження синтаксичного аспекту лінгвопоетики. На матеріалі арамеомовної літургійної поезії ІІ-VІІІ ст. (2014)
Шемуда М. Г. - Лінгвостилістичні особливості літературної казки "Принцеса Несміяна" А. А. Мілна (2014)
Шеремета В. П. - Лексико-стилістичні засоби вираження народних уявлень про труднощі та переваги життя вдови (на матеріалі текстів українських народних пісень) (2014)
Шум О. В. - Збереження символічності назви роману І. Багряного "Тигролови" у іншомовних перекладах (2014)
Янченко Ю. А. - Лексико-семантична репрезентація концепту "кохання" у поетичному мовленні Аркадія Казки (2014)
Shandruk S. I. - The impact of extralinguistic factors in language policy (2014)
Базиляк Н. О. - Репрезентація практики та особливості її організації як мовної стратегії у полікультурному просторі (2014)
Білозерська Т. В. - Використання автентичних відеоматеріалів у навчанні студентів-перекладачів (2014)
Бобиль С. В. - Реалізація особисто зорієнтованого підходу у процесі викладання РЯІ/УЯІ у вищому навчальному закладі (2014)
Бобкова Т. В. - Українська корпусна лексикографія: основні етапи й тенденції розвитку (2014)
Богданова О. В. - Використання автентичних відеоматеріалів для формування комунікативної та соціокультурної компетенції на уроках англійської мови (2014)
Гречок Л. М. - Використання прийомів та методів інтерактивного навчання у розвитку комунікативної компетенції при вивченні англійської мови (2014)
Кіріченко О. М. - Особенности развития устной и письменной речи в практике преподавания НСР иностранным студентам (2014)
Ковальова К. В. - Особисто-орієнтовані технології формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників (2014)
Кравцова Н. Г. - Компетентнісний вимір професійної діяльності викладача іноземної мови (2014)
Мігірін П. І. - Роль новітніх технологій у формуванні іншомовної комунікативної компетенції (2014)
Мінкова О. Ф. - Творчі роботи з української та німецької мов у системі розвивального навчання: теоретичний аспект, Надольська Ю. А. (2014)
Ничко О. Я. - Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека "The short reign of Pippin the ІV") (2014)
Сторчак М. О. - Методика навчання іноземної мови за аудіолінгвальним методом Ч. Фріза і Р. Ладо (2014)
Шиян Т. В. - Викладання бізнес-курсу англійської мови у підготовці студентів філологічних факультетів (2014)
Шкляревський В. Г. - Метарозмітка корпусів текстів: стандарти і реалізація (2014)
Берестова А. А. - Прецендентні релігійні назви і прецендентні текст із релігійним компонентом як дискурсивні маркери (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2014)
Гавриш О. О. - Специфіка взаємодії між німецької літературною мовою та швейцарським діалектом (2014)
Грибіник Ю. І. - Процеси метафоризації і метонімізації у термінології геодезії та кадастру (2014)
Кагановська О. М. - Відтворення комічного у художньому перекладі авторських казок (2014)
Масель Ю. С. - Функціональне призначення інвективних одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Пелехата О. М. - Поліфункційність семантики лексем "пияк, п’яний" у слов’янських мовах (2014)
Петров О. О. - Лінгвокультурні особливості організації номінативних полів бінарних концептів щедрість – скупість у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах (2014)
Починок Т. В. - Социокультурное развитие личности студента языкового ВУЗа (2014)
Романова О. О. - Формування країнознавчої компетенції студентів на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2014)
Сидельникова Л. В. - Вивчення піктографічного письма французької мови у перекладознавчому аспекті (2014)
Сторчак О. Г. - Методика дослідження структури концептів heavy i light у сучасному англомовному дискурсі (2014)
Трош С. Э. - Специфика гендерных мотивов в поликультурном пространстве: методологический аспект (на материале стихотворения Р. Лавлейса "К алтее, из тюрьмы" (1642/1649?)) (2014)
Аністратенко Л. С. - Елементи символізму у творчості Ясунарі Кавабата (2006)
Ботвінкін Ю. В. - Становлення сикхізму і його відмінності від інших течій релігійно-філософського руху бгакті в середньовічній Північній Індії (2006)
Бушаков В. А. - Місцевий кримськотатарський гідрографічний термін Köpke (2006)
Козуб С. А. - Неологізми-новотвори у сучасній японській термінологічній лексиці (2006)
Крюков В. Г. - Київська Русь в описах "Віддалених країн” арабськогогеографа другої половини ІХ ст. Абу Ал-Касима Убайдаллаха ібн Хурдазбіха (2006)
Мавріна О. С. - Протистояння Тимура і Тохтамиша та зміна політичної ситуації на Півдні Східної Європи наприкінці XIV ст. (2006)
Мусійчук В. А. - Еволюція досліджень паремійних одиниць у в’єтнамському мовознавстві (2006)
Отрощенко І. В. - Серединне Монгольське Царство барона Унгерна (2006)
Петрова Ю. І. - Порівняльна позиційна класифікація афіксів арабської літературної мови та єгипетського діалекту (2006)
Прушковська І. В. - Особливості символіки "Гюсн та Ашк" шейха Ґаліба: категорії "Творець" і "Творіння" (2006)
Радівілов Д. А. - Кілька міркувань ібадитського каді про статус імама, який не є ‘алімом (2006)
Рыжих В. И. - Количественные числительные в арабском языке (2006)
Рижук І. П. - Розряди слів в давньогрецькій та арабській мовах (2006)
Романченко А. А. - Иноязычные заимствования в авиационной терминологии персидского языка (2006)
Собецька О. Є. - Панчатантра: історія написання та дослідження (2006)
Субота І. О. - Розвиток системи жанрів в сучасній літературі арабських країн Перської затоки (2006)
Полтавская О. А. - Пребиотики углеводной природы и перспективы их использования, Коваленко Н. К. (2013)
Фесенко А. Ю. - Полiомiєлiт: перешкоди на шляху ерадикацiї, Позур В. К. (2013)
Abedalabas M. - Influence of the exogenous quorum sensing autoinducers on Pseudomonas aeruginosa rhamnolipids biosynthesis, Galkin N. B., Pachomova E. Yu., Filipova T. O. (2013)
Матвієнко Н. М. - Застосування зворотно-транскриптазної полiмеразної ланцюгової реакцiї для виявлення та iдентифiкацiї вiрусу iнфекцiйного панкреатичного некрозу райдужної форелi (Oncorhynchus mykiss), Бучацький Л. П., Дерябін О. М. (2013)
Руднєва Т. О. - Моніторинг вірусу мозаїки кавуна 2 у агроценозах Київської та Полтавської областей, Шевченко Т. П., Цвігун В. О., Поліщук В. П. (2013)
Степанов С. С. - Фтосинтез, дыхание и рост микроводоросли Сhlamydomonas reinhardtii в присутствии этанола, Золотарёва Е. К. (2013)
Гудзенко Т. В. - Нафтоокиснюваль на активність деяких штамів бактерiй роду Pseudomonas, Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Конуп I. П., Бухтіяров А. Є., Лісютін Г. В., Пузирьова I. В., Горшкова О. Г., Iваниця В. О. (2013)
Гнатуш С. О. - Характеристика пурпурових несiркових бактерiй Rhodopseudomonas palustris з озера Яворiвське (Україна), Лаврик С. В. (2013)
Демченко Н. Р. - Особливостi корозiйно активного мiкробного угруповання феросфери газопроводу, прокладеного у пiщаному ґрунтi, Курмакова I. М., Третяк О. П. (2013)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2013)
Дубина Д. В. - Картографічна модель галофітної рослинності приморського сектора Кілійського гирла Дунаю, Вакаренко Л. П., Дзюба Т. П., Єрмаков М. Б., Пєстунов І. А. (2014)
Винокуров Д. С. - Синтаксономія ксеротермної рослинності долини р. Інгул (клас Festuco-Brometea). Частина 2. Лучно-степова, чагарниково-степова, справжньостепова рослинність (2014)
Мосякін А. С. - Моделювання інвазійного поширення Pistia stratiotes (Araceae) на основі ГІС-аналізу кліматичних факторів, Казарінова Г. О. (2014)
Бурда Р. І. - Спонтанне поширення Aristolochia macrophylla (Aristolochiaceae) у лісах Кончі-Заспи (м. Київ) (2014)
Протопопова В. В. - Види-трансформери у флорі Середнього Придніпров’я, Шевера М. В., Федорончук М. М., Шевчик В. Л. (2014)
Перегрим О. М. - Поширення видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) в Україні, Перегрим М. М. (2014)
Твардовська М. О. - Каріотипи видів роду Iris флори України, Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2014)
Коршиков І. І. - Якість пилку Pinus pallasiana (Pinaceae) з насаджень екологічно безпечних і техногенно забруднених територій степової зони України, Лаптєва О. В. (2014)
Красиленко Ю. А. - Нова знахідка Arceuthobium oxycedri (Santalaceae) на Platycladus orientalis (Cupressaceae) у Криму (2014)
Михайлова О. Б. - Морфолого-культуральні властивості лікарського гриба Piptoporus betulinus (Basidiomycetes) на агаризованих живильних середовищах (2014)
Красняк О. І. - Види роду Bromopsis (Poaceae), описані з території України (відомості про типовий матеріал) (2014)
Чипиляк Т. Ф. - Особливості фізіологічної адаптації Hemerocallis lilioasphodelus і H. middendorffii (Hemerocallidaceae) до техногенного забруднення, Гришко В. М. (2014)
Артеменко О. А. - Регулятори клітинного циклу в трансгенних рослинах Arabidopsis thaliana (Brassicaceae) за умов кліностатування. Циклін-залежні кінази (2014)
Косаківська І. В. - До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України, Веденичова Н. П., Негрецький В. А., Шейко О. А. (2014)
Моргун В. В. - Дмитру Михайловичу Гродзинському – 85!, Дмитрієв О. П., Дідух Я. П. (2014)
Ситник К. М. - Віктору Івановичу Парфенову – 80 років, Риковський Г. Ф., Дудка І. О., Гапієнко О. С., Беломесяцева Д. Б. (2014)
Ольшанський І. Г. - Міжнародна конференція молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" (9-12 вересня 2014 р., м. Умань), Зикова М. О., Черненко А. Д., Поліщук О. В., Кругляк Ю. М., Бабицький А. І. (2014)
Гамор Ф. Д. - Міжнародний науково-практичний семінар "Розвиток системи біосферних резерватів в Україні" (1-3 жовтня 2014 р., с. Ужок, Закарпатська обл.) (2014)
Перегрим М. М. - Конференція з європейської рослинності "Рослини для людей, люди для рослин" (Колимпарі, Ханья, Крит, Греція), Красиленко Ю. А., Мельник В. І., Ташев А. Н. (2014)
Гедз М. Й. - Організаційно-управлінські проблеми реалізації регіонального потенціалу модернізації (2014)
Ніколенко С. С. - Господарсько-політичний механізм як інституційна система підтримки економічної рівноваги у ринковій економіці (2014)
Фисун І. В. - Перспективи розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Смішко І. І. (2014)
Руденко О. А. - Особливості державного регулювання інвестиційної діяльності в Україн (2014)
Громов В. И. - Волновые технологии успешного управления экономикой, Нилова Е. Е. (2014)
Дейнека Т. А. - Глобалізована економіка в політекономічному аналізі: еволюційні фрейми та суперечності (2014)
Поляков М. В. - Особливості інституційного забезпечення економіки знань (2014)
Бугрименко Р. М. - Инструменты регионального маркетинга в развитии инфраструктуры потребительского сектора в регионе (2014)
Краус Н. М. - Тіньова зайнятість і офіційне безробіття на ринку праці: світовий досвід і українські реалії, Самойленко Є. Г. (2014)
Манжура О. В. - Перспективна модель кредитно-кооперативної системи України (2014)
Перебийніс В. І. - Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій, Гавриш В. І., Перебийніс Ю. В. (2014)
Гетьманенко Ю. О. - Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки, Михайлишин Л. І. (2014)
Балан О. С. - Перебіг подій, тенденції та наслідки в інвестиційних процесах підприємств виробничої сфери України (2014)
Возіянова Н. Ю. - Ефективність операційної діяльності у мережі супермаркетів: управління дебіторською заборгованістю, Біленький О. Ю. (2014)
Пилипчук В. П. - Совершенствование механизма управления объектами недвижимости: процесно-ориентированный подход (2014)
Шульженко І. В. - Особливості застосування ситуаційного підходу в діяльності менеджера, Кісельова О. В. (2014)
Максименко І. Я. - Удосконалення методичних підходів до управління коопераційними зв’язками машинобудівних підприємств на засадах інформаційного забезпечення (2014)
Карим Халкавт К. - Аналитическое обеспечение процесса стратегического управления развитием предприятий ТЭК (2014)
Іваницька Т. Є. - Формування забезпечення ефективності управління ресурсами будівельного підприємства (2014)
Білокінь А. А. - Застосування процесного підходу до управління інноваціями в нафтосервісних підприємствах (2014)
Тужилкіна О. В. - Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2014)
Грицай А. М. - Теоретико-методичні засади формування кадрової політики підприємства (2014)
Балика О. Г. - Нові підходи до класифікації корпоративної культури в контексті її впливу на соціально-трудові відносини (2014)
Семенова О. М. - Резерви підвищення рентабельності підприємства на основі факторного моделювання, Середа І. В. (2014)
Капліна А. С. - Розробка ефективних систем управління розвитком підприємств готельного господарства полтавського регіону (2014)
Скибенко С. Т. - Фінансова безпека підприємства: теоретичні аспекти і наукові підходи, Семенова О. М. (2014)
Поддубна Н. М. - Управлінський облік товарних запасів у роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації: сутність та особливості впровадження (2014)
Деньга С. М. - Удосконалення обліку власних цінних паперів суб’єкта господарювання (2014)
Ус Г. О. - Модель структури бізнес-процесів управління якістю надання освітніх послуг, Манькута Я. М. (2014)
Титул, зміст (2010)
Колесник М. О. - Етіозалежні особливості стану імунітету у хворих на хронічний пієлонефрит, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Руденко А. В., Сидоренко Є. В., Степанова Н. М., Калініна Н. А.., Кругліков В. Т. (2010)
Багдасарова І. В. - Фактори персистенції уропатогенних штамів кишкової палички у дітей з різними варіантами пієлонефриту, Лавренчук О. В., Брутько А. П., Терещенко В. С. (2010)
Руденко А. В. - Стан місцевого імунітету у жінок хворих на гострий пієлонефрит і супутній запальний процес геніталій залежно від таксономічної належності виявлених інфекційних збудників, Корніліна О. М., Кругліков В. Т., Мітченко М. В. (2010)
Фомина С. П. - Иммуносупресивная терапия гормонорезистентного нефротического синдрома у детей: ал килирующие агенты, Багдасарова И. В. (2010)
Шейман Б. С. - Токсин-индуцированные аутоиммунные реакции у больных с острой почечной недостаточностью и методы их коррекции, Васильева Е. Г. (2010)
Селезньова І. Б. - NT-Probnp як маркер залишкової функції нирок у хворих з ХХН у стадії, що отримують ниркозамісну терапію методом гемодіалізу (2010)
Дударь И. А. - Опыт применения бемипарина натрия (цибора) у пациентов с хронической почечной недостаточностью, которые лечатся программным гемодиализом, Пруский Ф. А., Гончар Ю. И. (2010)
Гончар Ю. І. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у пацієнтів на програмному гемодіалізі (2010)
Ребров Б. А. - Современные подходы к лечению миеломной нефропатии (обзор литературы), Строило Н. Г., Реброва О. А., Бондарева Е. А. (2010)
Інформація для читачів (2010)
Повідомлення (2010)
Титул, зміст (2010)
Класифікація хвороб сечової системи та морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок v стадії: показання та протипоказання до гемодіалізу, початок гемодіалізу, проведення інтермітуючого гемодіалізу (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок стадії: "судинний доступ" у хворих, які лікуються методом гемодіалізу (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічної хворобою нирок V стадії: лікування анемії (2010)
Протокол лікування пацієнтів з хронічною хворобою нирок у стадії: діагностика стану та корекція порушень фосфорно-кальцієвого обміну у хворих, які лікуються методом гемодіалізу (2010)
Протокол профілактики, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань у пацієнтів з ХХН- V ст. НА ГД (2010)
Інформація для читачів (2010)
Повідомлення (2010)
Василик Ю. Б. - Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Зуєва В. О. - Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку, Череватюк В. Б. (2014)
Томіленко П. І. - Правове регулювання охорони лісів в Україні (2014)
Авдеева О. А. - Международные стандарты в сфере обеспечения права человека на личную свободу, Авдеева Е. В. (2014)
Калюжний Р. А. - Проблеми і перспективи розвитку національної правової ідеології в умовах глобалізації (2014)
Пунько О. В. - Структурна побудова правозастосовних актів (2014)
Шевченко А. Є. - До питання функціонування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні, Старостюк А. В. (2014)
Kolpakov V. - Dominant attributes of administrative delict (2014)
Багирли В. Д. - Определение результатов голосования и процедура инаугурации президентов Азербайджанской Республики и США (2014)
Голуб В. О. - Співвідношення понять "правовий вплив" та "адміністративно-правовий плив" (2014)
Гончарук С. Т. - Адміністративний процес у сучасній вітчизняній правовій доктрині (2014)
Рябченко О. П. - Зміст та особливості процесуального представництва при розгляді публічно-правових спорів, що випливають з податкових правовідносин (2014)
Сопілко І. М. - Міжнародно-правовий досвід захисту персональних даних: напрямки вдосконалення для України (2014)
Вишновецька С. В. - Правова природа функцій профспілок як суб’єктів трудового права, Самборська А. Г. (2014)
Губська А. В. - Груповий та інші представницькі позови: критерії розмежування (2014)
Давидова Н. О. - Автономізаця цивільно-правового статусу вищого навчального закладу (2014)
Ясиновський І. Г. - Характеристика моделей медіації в розвинутих країнах (2014)
Лопушанська О. В. - Комерційне посередництво як інститут господарського права (2014)
Мельник Р. С. - Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права, Петров Є. В. (2014)
Мілімко Л. В. - Провадження з реєстрації прав на земельні ділянки (поняття та ознаки) (2014)
Шишка Р. Б. - Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Мкртичева М. І. (2014)
Шишка Р. Б. - Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації (2014)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток деяких основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики (2014)
Лихова С. Я. - Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України (2014)
Стрельцов Є. Л. - До питання про сутність та види міжнародних конфліктів (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп (2014)
Цимбалюк В. І. - Процесуальний порядок огляду місця події (2014)
Шунк В. Э. - Современное положение судебно-психиатрической экспертизы в России (2014)
Герасименко Р. Г. - Реформа вищої школи в Україні: досягнення та перспективи (2014)
Бородін І. Л. - Конституціоналізм та конституційне право України (2014)
Титул, зміст (2010)
Про стандартизацію надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю (2010)
Стандарт медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V ст., які лікуються гемодіалізом (2010)
Протокол діагностики та корекції недостатності харчування у хворих на ХХН-VД (2010)
Протокол діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок (ГПН) (2010)
Шило В. Ю. - Венофер в лечении анемии у больных на программном гемодиализе, Денисов А. Ю. (2010)
Зограб’ян Р. О. - Застосування моноклональних блокаторів iнтерлейкін-2 рецепторів лімфоцитів при трансплантації нирки (2010)
Ромаданова О. І. - Клініко-метаболічні особливості хворих з первинним гломерулярним ураженням на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2010)
Курята А. В. - Липидный профиль, состояние магистральных и периферических артерий у пациентов с хронической почечной недостаточностью 2-3 стадии, Фролова Е. А. (2010)
Кулизький М. В. - Гемодіаліз у лікуванні хворих з ххн vст. – чи доцільно проводити його більше? (2010)
Красюк Е. - Перспективи застосування медикаментозної корекції перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок, Алексєєва В. (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2010)
Колесник М. О. - Спектр бактеріальної мікрофлори урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит та її чутливість до антибіотиків, Руденко А. В., Кругліков В. Т., Степанова Н. М. , Лебідь Л. О. (2010)
Мигаль Л. Я. - Особливості змін активності лізосомних ензимів у сечі дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом та з супутньою НВУ/НСУ інфекцією, Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Король Л. В., Суслова Г. Д. (2010)
Благодаренко Е. А. - Влияние ангиотензинаі и ii на активность внутриклеточных сигнальных путей в клетках проксимальных канальцев почек в условиях гипергликемии in vitro, Ребров Б. А. (2010)
Чуй Є. M. - Застосування тіотриазоліну у хворих на негоспітальну пневмонію, які лікуються на програмному гемодіалізі, Ільюк І. А., Коробко О. А. (2010)
Игнатенко Т. С. - Динамика трансальвеолярной диффузии газов под влиянием липосомальных препаратов у больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Сусла О. Б. - Кальцифікація сонних артерій у хворих із термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на хронічному гемодіалізі, Мисула І. Р., Гоженко А. І., Левицький А. В. (2010)
Осипенко К. П. - Ліпідний спектр сироватки крові у реципієнтів ниркового алотрансплантату дитячого віку, Зограб’ян Р.О., Андрусяк В.Є. (2010)
Могильник А. І. - Ендотеліальна дисфункція, стан мікроциркуляції та їх зв'язок із транспортними властивостями перитонеальної мембрани й резидуальною функцією нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Петренко О. В. - Поєднане гостре пошкодження нирок та легень, Законь К. М., Дударенко В. Б. (2010)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 1, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2010)
Конгресс нефрологов новых независимых государств (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2015)
Багдасарова І. В. - Хронічна хвороба нирок у дітей та стан замісної ниркової терапії в Україні, Фоміна С. П. (2015)
Бичкова Н. Г. - Імунний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із хронічною хворобою нирок та метаболічними розладами, Бичкова С. А. (2015)
Лобода О. М. - Взаємозв’язок процесів перекисного окислення ліпідів та хронічного запалення з атеросклеротичними змінами судин та показниками ендотеліальної дисфункції у хворих на ХХН II-IV стадіями, Красюк І. В., Алєксєєва В. В., Король Л. В., Дріянська В. Є., Дудар І. О. (2015)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії (CD54+) на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на пієлонефрит (2015)
Топчій І. І. - Порушення вмісту вісфатину в периферичній крові хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В. (2015)
Перцева Н. О. - Функція нирок та порушення обміну ліпідів у хворих на цукровий діабет 2 типу з недостатньою компенсацією глікемії за умов корекції артеріальної гіпертонії блокаторами рецепторів Ангіотензину ІІ (2015)
Щербак М. О. - Особливості топічної діагностики хронічних запальних захворювань органів малого тазу, спричинених Сhlamydia trachomatis (2015)
Колесник М. - Клінічний протокол діагностики та лікування гіпонатріємії:, Дудар І., Шимова А. (2015)
Колесник Н. А. - Теория и практика доказательной медицины: нефрология. Типы исследований и уровень доказательности, Фомина С. П., Непомнящий В. Н. (2015)
Солодкий М. І. - Prune belly синдром: клінічний випадок, Джума К. А., Жежера Р. В., Вилков Вилков (2015)
Інформація до читачів (2015)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter, Korotaeva N. V., Yamborko G. V., Ivanytsia V. O. (2014)
Белявская Л. А. - Исследование антиаденовирусной активности новых фторсодержащих гетероциклических соединений, Повница О. Ю., Шермолович Ю. Г., Гудзь А. П., Нестерова Н. В. (2014)
Zelena P. P. - Effect of essential oils of Aniba rosaeodora, Laurus nobilis, Syzygium aromaticum, Mentha piperita and Lavandula angustifolia on growth of micromycetes, Yumyna Yu. M., Dombrovska I. V., Malynovska I. M., Shepelevych V. V., Grytsenko L. M., Yavorska N. V., Pozur V. K., Skivka L. M. (2014)
Крисенко О. В. - Особливості складу мікробних асоціацій та стійкості до антибіотиків мікробіоти ротової порожнини, Скляр Т. В., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Шевченко Т. М. (2014)
Abedalabas M. - Kinetics of dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone, Galkin M. B., Pahomova E. Yu., Filipova T. O. (2014)
Радченко О. С. - Зміна деяких біологічних властивостей Stenotrophomonas maltophilia під впливом додецилсульфату натрію, Степура Л. Г., Юмина Ю. М., Борецька М. О., Зелена П. П. (2014)
Сідашенко О. І. - Чутливість до антибіотиків планктонних та біоплівкових культур Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Сірокваша О. А. (2014)
Гудзенко Т. В. - Видалення броміду гексадецилпіридинію із водних розчинів бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з глинистим мінералом та хітозаном, Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Пузирьова І. В., Іваниця В. О. (2014)
Жерносєкова І. В. - Вплив продуктів метаболізму Streptomyces recifensis var. lyticus на ріст проростків овочевих культур, Тимчук О. А., Ткаченко В. П., Вінніков А. І. (2014)
Сищикова О. В. - Біологічні властивості та таксономічний склад стрептоміцетів природних ґрунтів та техноземів Криворіжжя (2014)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2013 році (2014)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2014)
Содержание (2013)
Евтух В. - Этничность в транснациональном социальном пространстве: дизайн исследовательского проекта (2013)
Малюк А. - Формирование долгосрочной исторической конъюнктуры современного глобального кризиса (2013)
Шульга А. - Почему "феноменологическая социология” невозможна (2013)
Гоч Р. - Функции доверия в экономических отношениях общества: теоретические подходы (2013)
Корытникова Н. - Стадии повышения уровня достижимости респондентов при проведении интернет-опросов (2013)
Таранюк Г. - Социокультурные трансформации здравоохранения в Украине (2013)
Сай Д. - Отношение к людям с ограниченными возможностями: Китайская Народная Республика, Япония и Индия (2013)
Сусская О. - Интерпретативные возможности теории соответствия информационного поля индивида (2013)
Резник А. - Факторы вовлеченности в работу добровольных или благотворительных организаций в европейских странах (2013)
Дембицкий С. - Оценка гетерогенности в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Леонтьев Д. - Сказка о справедливости (2013)
Чернецкий Ю. - Опять двадцать пять: 25 миниатюр-социологизмов 2012 года (2013)
Любивая Т. - Новые вопросы на традиционной встрече: VI Международные социологические чтения памяти Наталии Паниной "Современные методы сбора и анализа данных в социологии” (2013)
Международный конкурс молодых социологов "Лучший молодой социолог 2012–2013 годов” (2013)
Яковенко Ю. - Отчет за 2012 год о работе комиссии по ¬социологии Научно-методического совета Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины о предоставлении грифов учебной литературе (2013)
ВАК Украины информирует... (2013)
Пилипенко В. - Об этосе экономического поведения, или Экономика должна быть духовной (2013)
Виктору Танчеру — 70 лет (2013)
Поздравление Виктору Бурлачуку (2013)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в функционально-деятельностной парадигме (2013)
Соколова Г. - Базовый слой белорусского общества как возможная альтернатива среднему классу (2013)
Малюк А. - Смена социально-классовой стратегии правящих и господствующих групп Запада в условиях структурного кризиса капитализма (2013)
Мельников А. - Возможности исследования ценностно-нормативных трансформаций украинского общества с позиции экзистенциальной социологии (2013)
Загороднюк Т. - Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В.Паниной: сравнительный анализ (2013)
Александер Дж. Ч. - Социальная наука как прочтение и как перформанс: культурсоциологическое понимание эпистемологии (Реферативное изложение), Рид И. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один из первопроходцев турецкой социологии — Хильми Зия Улькен (2013)
Петрушина Т. - Качество жизни — главный критерий состояния общества, Саенко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статусы вторичной занятости студентов в экономическом пространстве города (2013)
Устич С. - Инструменты оптимизации системы трансграничного сотрудничества (2013)
Мищенко М. - Семья как среда формирования электоральных ориентаций: политически консолидированные и политически неконсолидированные семьи (2013)
Макеев С. - Огюст Конт: у истоков социологического воображения (2013)
Титаренко Л. - Постсоветская трансформация общества сквозь призму оценок российских и украинских социологов (2013)
Даниленко О. - Социальные проблемы: от смысловой морфологии социума — к интерпретациям (2013)
Злобина Е. - Идентичность в координатах нестабильности (2013)
Юркевич Е. - Концепция социальной визуалистики: от отражения — к изображению (2013)
Поздравление Владимиру Абрамовичу Полтораку (2013)
Ходоровская Наталия Викторовна (2013)
Golembiovska S. L. - The productivity of mutant strain Streptomyces globisporus 1912-4LCPHP7 in the different conditions, Dvornyk T. V., Yanchenko L. M., Matseliukh B. P. (2014)
Abedalabas M. - Rhamnolipids biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa ONU 301 in the presence of exogenous signaling quinolone, Galkin M. B., Filipova T. O. (2014)
Мацелюх О. В. - Субстратна специфічність серинової лужної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 (2014)
Ogirchuk K. S. - Optimization of Lactobacillus acidophilus 55 cultivation in a medium with sodium selenite, Kovalenko N. K., Poltavska O. A. (2014)
Басюл О. В. - Біологічні властивості лактобактерій ─ представників резидентної мікробіоти гливи звичайної, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of adenosine 5′-phosphosulfate reductase in the intestinal sulfate-reducing bacteria (2014)
Мірось С. Л. - Модифікаційна мінливість Auricularia auricula-judae при культивуванні на середовищах різного складу, Бобрешова Н. С., Кучеров В. О., Буга К. П., Іваниця В. О. (2014)
Путніков А. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів на тлі введення антибіотика цефтріаксону, Рудик М. П., Позур В. В., Фурзікова Т. М., Остапчук А. М., Толстанова Г. М., Сківка Л. М. (2014)
Шульга А. Н. - Влияние алюмокалиевых квасцов на синтез микробных поверхностно-активных соединений, Пристай М. В., Карпенко И. В., Щеглова Н. С., Вильданова Р. И. (2014)
Фролов О. К. - Вплив екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на біологічні властивості Esсherichia coli 3912/41, Литвиненко Р. О., Ребець О. Л., Юрчук І. С. (2014)
"IX літня школа "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" (2014)
Інформаційне повідомлення для авторів (2014)
Shevchenko J. I. - Role of Wall ligases in serum resistance of Yersinia enterocolitica serotypes O:3 and O:8, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Савенко О. А. - RAPD-аналіз Pseudomonas syringae, виділених з бур'янів в агрофітоценозі пшениці, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2014)
Vasulyk O. M. - Probiotic properties ofstrains of Lactobacillus plantarum isolated from fermented products, Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Гудзенко Т. В. - Склад жирних кислот ліпідів нафтоокиснювальних штамів бактерій роду Pseudomonas, Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чалая Н. И. - Микробные пейзажи ризосферы сои при интродукции различных инокулянтов, Титова Л. В., Иутинская Г. А. (2014)
Мокросноп В. М. - Вплив етанолу на дихання ы фотосинтез Euglena gracilis, Поліщук О. В., Золотарьова О. К. (2014)
Берегова Х. А. - Вплив поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 на адгезію бактерій та дріжджів до поверхонь силіконових катетерів, Пирог Т. П. (2014)
Федотов О. В. - Отримання та аналіз ферментних препаратів оксидоредуктаз деяких базидіоміцетів, Волошко Т. Є. (2014)
Сідашенко О. І. - Вплив фторхінолонів на біоплівки Staphylococcus epidermidis, Шевченко Т. М., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Сталинский Д. В. - Энергосберегающие и экологические аспекты развития горно-металлургического комплекса в свете ратификации Украиной киотского протокола, Ботштейн В. А. (2005)
Волошкіна О. С. - Сталість екосистем в умовах техногенезу, Котова Т. В. (2005)
Петровская Л. В. - Новая конструкция охлаждаемого газоотвода для дуговых электросталеплавильных печей, Братова Т. П., Котляр И. И. (2005)
Комагоров Ю. И. - Реконструкция котла-утилизатора КУ-60-У ОАО "Докучаевский флюсодоломитный комбинат", Миллер А. Д., Петровская Л. В., Кутас Е. Г. (2005)
Михайленко Г. Г. - Новая аппаратура в системах промышленной очистки пылегазовых выбросов и жидких стоков, Рябых В. Г., Мензак И. С., Усатюк Е. И. (2005)
Лысенко И. С. - Проблема очистки агломерационных газов и технология их утилизации в котлах ТЄЦ металлургического производства, Олабин В. М., Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Никитина И. В., Кравченко В. А. (2005)
Мищенко И. М. - Возможности кардинального сокращения пылевых и газовых выбросов в агломерационном производстве предприятий чёрной металлургии Украины (2005)
Эпштейн С. И. - Испытания реагентов-ингибиторов карбонатных отложений в кислородно-конвертерном цехе ОАО "МК "Азовсталь", Мантула В. Д., Музыкина З. С., Чепракова Я. А. (2005)
Внукова Н. В. - Биоинженерные сооружения (БИС) и повторное использование очищенных сбросных вод в оборотном цикле ТЭС, Желновач А. Н. (2005)
Любавіна О. О. - Особливості використання підземних вод харківщини у харчових виробництвах, Михайленко В. Г., Аксьонова О. Ф., Торянік Д. О. (2005)
Долина Л. Ф. - К вопросу обработки и утилизации осадков городских сточных вод, Бушина Т. Л. (2005)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Тетеньова І. О., Тарабарова С. Б. (2005)
Коринько И. В. - Эколого-экономическая оценка комплексной переработки твердых бытовых отходов, Горох Н. П. (2005)
Литвиненко В. Г. - Методы оценки затрат энергоресурсов на производство продукции, Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2005)
Витько В. И. - Мониторинг гамма-фона в зонах наблюдения АЭС на примере Ровенской и Запорожской АЭС, Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Кузин А. И. (2005)
Livinska O. P. - Physical and immunobiological studies of teichoic acids of probiotic lactobacilli strains, Vasilenko O. M., Tomila T. V., Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Руднєва Т. О. - Філогенетична спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 2, Шевченко Т. П., Цвігун В. О., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of superoxide dismutase of the sulfate-reducing bacteria Desulfovibrio piger Vib -7 and Desulfomicrobium sp. Rod -9, Antonyak H. L., Fafula R. V. (2014)
Сергєєва Ж. Ю. - Плазмідні профілі фітопатогенних бактерій родів Erwinia, Ralstonia, Agrobacterium, визначені різними методами, Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Ультраструктурна організація апікальних меристем проростків пшениці ярої під дією інокуляції бактеріями штаму Azospirillum brasilense 102, Копилов Є. П. (2014)
Зінченко О. Ю. - Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукувальних Staphylococcus aureus до пеніциліну, Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й., Лерер В. О. (2014)
Герасименко І. О. - Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Курдиш І. К. (2014)
Кузьмішина С. В. - Мікробіота породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи, Гнатуш С. О., Баранов В. І. (2014)
Драговоз І. В. - Фітостимулювальна, антагоністична активність та біологічна ефективність штаму Bacillus subtilis IМВ В-7243, Леонова Н. О., Лапа С. В., Данкевич Л. А., Падалко С. Ф., Бобик Л. В., Авдєєва Л. В. (2014)
Русакова М. Ю. - Продукція сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas, Галкін Б. М., Філіпова Т. О., Івах В. В., Тітлянов О. О. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Сталинский Д. В. - Решение проблем экологии и ресурсосбережения в проектах "Гипростали", Каверинский А. А., Павленко А. А. (2005)
Ботштейн В. А. - Относительно приоритетов в государственном управлении техническим развитием горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2005)
Горлицкий Б. А. - Ресурсо- и эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая среда (2005)
Деревянко Я. Я. - Экология и здоровье человека, Рахимова Т. Б. (2005)
Мацевитый Ю. М. - Интегрированные технологии – методологическая основа индустриального симбиоза, Соловей В. В., Воловина Т. В., Лисьев В. Н. (2005)
Буравльов Є. П. - Екологічний вектор розвитку енергетики (2005)
Міщенко В. С. - Національні пріоритети щодо вирішення проблеми стійких органічних забруднювачів, Маторін Є. М. (2005)
Сталинский Д. В. - Очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В. (2005)
Ерохин А. В. - Разработка и освоение производства типоразмерного ряда фильтра напорного с антрацито-кварцевой загрузкой диаметром корпуса 2000 мм и 3000 мм, Бережной И. С., Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Семенов Д. В. (2005)
Музыкина З. С. - Технические решения по очистке сточных вод прокатных цехов ОАО "Криворожсталь", Эпштейн С. И., Чапля Н. А., Муха В. И., Максименко Л. Г., Маньков Д. В. (2005)
Зингерман Ю. Е. - Беспылевая выдача кокса на батареях коксохимических предприятий, Трембач Т. Ф., Каменюка В. Б. (2005)
Луговський В. В. - Основні напрямки вирішення екологічних проблем у сфері поводження з відходами у промисловості України, Макогон В. Ф. (2005)
Носков В. А. - Разработка технологий подготовки и переработки промышленных отходов – ключ к решению проблем ресурсосбережения и экологии (2005)
Варламов Є. М. - Основні напрями розвитку державної системи моніторингу довкілля, Катриченко Г. М., Юрченко Л. Л., Варламов О. Є. (2005)
Головкін Б. М. - Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин, Оберемко Ю. О. (2014)
Шило О. Г. - Наукова діяльність сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності (2014)
Овчаренко О. М. - Наукові здобутки та перспективи діяльності сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, Шуміло О. О. (2014)
Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1,2,4,15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) (2014)
Головкін Б. М. - Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку (2014)
Шостко О. Ю. - Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні (2014)
Демидова Л. М. - Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради (2014)
Лобойко Л. М. - Оскарження початку досудового розслідування: щодо потреби законодавчої регламентації (2014)
Яковець І. С. - Міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань (2014)
Цимбалюк В. І. - Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію (2014)
Крайник Г. С. - Кваліфікація злочинів у сфері використання технічних систем за їх об’єктивними ознаками (2014)
Дорохіна Ю. А. - Щодо правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2014)
Колодяжний М. Г. - Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації (2014)
Овчаренко О. М. - Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід (2014)
Кохан В. П. - Реформування органів кримінальної юстиції: досвід Латвії у сфері запобігання і протидії корупції (2014)
Глинська Н. В. - Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Павлюк Н. В. - Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: поняття та шляхи реалізації (2014)
Синчук О. В. - Проблеми побудови систем типових версій у методиках розслідування окремих категорій злочинів (2014)
Дзюба А. Ю. - Заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН (2014)
Калініченко Ю. В. - Предмет завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) (2014)
Опанасенков О. І. - Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу (2014)
Борисов В. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків", Демидова Л. М. (2014)
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Огляди науково-практичного семінару "Здобутки молодих учених у дослідженнях боротьби зі злочинністю" та засідання ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2014)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. Д. Ярошенко "Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2014)
Борисов В. І. - Василь Якович Тацій В. Я. – стратег і фундатор у науці кримінального права, Демидова Л. М. (2014)
75-річчя академіка НАПрН України Володимира Павловича Тихого (2014)
Вихідні дані (2014)
Перелік платних послуг (2014)
Базілінська О. Я. - Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі, Кривошия О. А. (2012)
Вдовенко Ю. С. - Економічні детермінанти міжсекторного партнерства (2012)
Дерій Ж .В. - Модифікація методів оцінювання людського капіталу (2012)
Зосименко Т. І. - Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах (2012)
Ільєнко О. В. - Роль концепції міжнародного маркетингу у підвищенні ефективності маркетингових механізмів (2012)
Хитра О. В. - Особливості функціонування міжнародних команд, Мамчур О. І. (2012)
Марченко Н. А. - Інвестиційна привабливість України: теорія і практика (2012)
Пілевич Д. С. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні (2012)
Подимова Л. А. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів і національної інноваційної системи в Україні (2012)
Буднікова Ю. В. - Дослідження сутності поняття "точка біфуркації" в економіці (2012)
Корнієнко Т. О. - Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки (2012)
Пачева Н. О. - Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку (2012)
Ільчук В. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу, Романенко Т. О. (2012)
Левківський В. М. - Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в Україні, Єфремов В. В. (2012)
Сич Є. М. - Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку, Бойко О. В. (2012)
Черкаський І. Б. - Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бондар В. В. - Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва, Ганжа Я. Л. (2012)
Гавриленко Н. І. - Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості, Кислинський С. С. (2012)
Горшунова І. В. - Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в Україні (2012)
Демчук О. В. - Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма в рыночных условиях хозяйствования (2012)
Парубець О. М. - Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам, Сугоняко Д. О. (2012)
Струк Н. С. - Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки України, Мельник Н. В. (2012)
Кальченко О. М. - Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах (2012)
Сахневич Л. В. - Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств АПК (2012)
Мороз В. В. - Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі України (2012)
Зеленська О. О. - Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу, Зеленський С. М. (2012)
Самко О. О. - Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку Чернігівського регіону (2012)
Худолей В. Ю. - Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів України (2012)
Бикова Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект (2012)
Лисенко І. В. - Аналіз процесів кластеризації у регіонах України (2012)
Садчиков В. С. - Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі Чернігівського регіону (2012)
Тарасенко А. В. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в Чернігівській області (2012)
Нікончук Н. В. - Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання (2012)
Пінчук А. О. - Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави (2012)
Сидоренко І. В. - Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону (2012)
Журавка Ф. О. - Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку (2012)
Кравчук Г. В. - Специфіка банківського сектору як об'єкта податкового регулювання (2012)
Жарій Я. В. - Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку, Дубина М. В. (2012)
Олійник К. А. - Розвиток системи сільської кредитної кооперації в Україні (2012)
Святокум І. О. - Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах Центральної Європи (2012)
Артеменко О. С. - Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в Україні та тенденції їх розвитку (2012)
Schkarlet S. М. - Environmental Taxation Evolution in Ukraine: trends, challenges and outlook, Petrakov I. V. (2012)
Лень В. С. - Соціальні витрати: класифікація та облік, Крот Ю. В. (2012)
Сизоненко О. В. - Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення, Дарнопих Т. В., Ломоносова А. М. (2012)
Бутко М. П. - Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки, Харченко Ю. П. (2012)
Никоненко Д. М. - Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління (2012)
Олійченко І. М. - Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації (2012)
Дітковська М. Ю. - Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні (2012)
Забаштанський М. М. - Державне управління концесійними відносинами в Україні (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур (2012)
Білоконенко Л. А. - Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі (2014)
Валевська С. В. - Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Жук В. А. - До питання про культурний і мовний концепти, стереотип та національний характер (2014)
Кріпак Ю. В. - Вивчення мовленнєвої агресії в гендерному аспекті (2014)
Мартин Н. В. - Місце оцінності у семантичній структурі слова (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнського урбанонімікону (2014)
Yasinska O. V. - The conceptual frame analysis of quasisynonymic group of cyberset system burglar (2014)
Zhang Y. - Cognitive semantics of the names of Chinese dishes: a comparative perspective (2014)
Бабій Л. - Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу (2014)
Бистров Я. В. - Фреймова концептуалізація життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (2014)
Бондаренко Л. И. - Полипредикативные единицы синтаксической модели текстов медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Лінгвальні особливості британського та українського діалогічного дискурсу в чаті (2014)
Булкіна А. В. - Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії само презентації вмовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Томаса Гарді) (2014)
Весельська Г. С. - Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко "Синдром стерильності") (2014)
Винник О. Ю. - Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування (2014)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору (2014)
Головащенко Ю. С. - Сприйняття та інтерпретація художнього тексту: когнітивний механізм (2014)
Жихарєва О. О. - Опис природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі: семантико-наративний аспект (2014)
Заваринська І. Ф. - Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць (2014)
Залужна М. В. - Англомовні лексичні засоби вербалізації невизначеності (2014)
Ільченко О. А. - Фразеологічні трансформації в сучасних україномовних ЗМІ: призначення, функції, способи продукування (2014)
Коккіна Л. Р. - Когнітивна сутність заперечення у французькому політичному дискурсі (2014)
Коропецька О. І. - Міжконцептні кореляції у концептосистемі сучасного англомовного кооперативного парентального дискурсу (2014)
Косенко А. В. - Концепт beauty у художньому дискурсі (2014)
Кузьменко О. Ю. - До проблеми кореляції понять "мовленнєвий жанр" і "мовленнєвий акт" (2014)
Кульчицька О. О. - Прагматична пресупозиція як засіб створення тональності художнього твору, Балог Є. А. (2014)
Липка С. І. - Епідигматичні характеристика німецького іменника flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) (2014)
Літинська Н. В. - Мовна експлікація образного та ціннісного компонентів концепту Italia: концепт bel paese (2014)
Лукаш Г. П. - Когнітивні параметри конотативних власних назв (2014)
Лучик О. І. - Концепт Deutsch в українській мовній свідомості (2014)
Папіш В. А. - Самопрезентація демонстративної мовної особистості у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" (2014)
Руденко С. - Семантика глютонімів-інструментативів в українській мові (2014)
Семашко Т. Ф. - Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку (2014)
Скробот А. І. - Функціональні особливості образної системи іспанської казки (2014)
Старко В. Ф. - Парадигма когнітивної лінгвістики й проблема категоризації (2014)
Терещенко Л. Я. - Стилі неправдивого мовлення (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера гідність в українській лінгвокультурі (2014)
Чумак Л. М. - Моногенетична комбінована модель телескопія + афіксація творення англомовних одиниць на сучасному етапі (2014)
Шевченко А. С. - Зміст поняттєвого складника концепту справедливість/justicia в тексті іспаномовної Біблії (2014)
Шевченко М. Ю. - Концептуалізація категорії часу англійської мови у створенні темпоральних відношень (2014)
Яницька О. М. - Мовленнєві засоби вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей французького медійного дискурсу (на прикладі друкованих видань) (2014)
Ярич М. В. - Семантичний аналіз синонімів номінативної лексеми концепту language (2014)
Aristova N. O. - Diachronic viewpoint on poetry genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Lysanets Yu. V. - Metaphoric term formation in medical discourse (2014)
Акімова Н. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин (2014)
Балацька О. Л. - Структурні параметри критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Білюк І. Л. - Реклама міст в сучасному комунікативному просторі (2014)
Борисов О. О. - Ключові параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Борковська І. П. - Прагматичні установки адресанта в ділових документах (2014)
Войцехівська Н. К. - Зміна теми як тактика конфліктного діалогічного дискурсу (2014)
Габидуллина А. Р. - Типы филологических определений в научно-популярном лингвистическом тексте (2014)
Галай Т. М. - Англійська фахова мова геології в системі загальнонаціональної мови (2014)
Гармаш Е. Н. - Критерии успеха/неудач в коммуникативной ситуации "флирт" (2014)
Грижак Л. М. - Мовні особливості портретних описів в англійській художній прозі ХVІ століття (2014)
Гурко О. В. - Вигукові слова-речення в передачі значення ствердження (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint в навчально-педагогічному дискурсі (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні підходи до аналізу казок (2014)
Заваруева И. И. - Особенности использования компрессии научных текстов в процессе обучения студентов (2014)
Каратєєва Г. М. - Текстовий концепт-константа подорож: позиція мети (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2014)
Кириченко Т. С. - Трактування терміну "дискурс" в сучасній лінгвістиці (2014)
Козлова В. В. - Мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі (2014)
Колосова Г. А. - Текстотворчі функції топонімів та етнонімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2014)
Кондратенко Н. В. - Позитивно забарвлені оцінні лексеми в політичних слоганах (2014)
Корольова В. В. - Монолог в сучасному драматургічному дискурсі (2014)
Кульбіда Д. П. - Інтегральні англомовні запозичення в іспанських спеціалізованих журналах про туризм (2014)
Мироненко Т. П. - До питання контексту у сучасній американській прозі, Добровольська Л. С. (2014)
Мудраченко Т. Б. - Лінгвосинергетичні засади реалізації сугестивного потенціалу віршованих текстів англомовних замовлянь (2014)
Патлач Г. О. - Референційний механізм в каламбурі (2014)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концептосфери "релігія" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Пулатова Л. Й. - Полонізми у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману "Століття Якова") (2014)
Романишин Н. І. - Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності (2014)
Старух В. О. - Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США (2014)
Стецик Т. С. - Ідеологічні стратегії переконання у політичному дискурсі демократів (на матеріалі дебатів) (2014)
Стрій Л. І. - Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові (2014)
Тараненко Л. І. - Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської фольклорної загадки (2014)
Терехова Ю. В. - Гендерний аспект у дискурсі спору (на матеріалі художніх творів української та англійської літератури) (2014)
Тиха У. І. - Авторська маска як наративна стратегія літератури постмодернізму (2014)
Толчеева К. В. - Эмоционально-просодическая ремарка в драматургическом паратексте: опыт лингвосемиотического исследования (2014)
Шутак Л. Б. - Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології (2014)
Aksyutina T. V. - Distancing politeness in the English communication (2014)
Башук Н. П. - Викладання іноземних мов в контексті діалогу культур (2014)
Волкова О. М. - Основні парадигматичні підходи до аналізу специфіки відтворення макроконцепту "портрет" з німецької мови на українську (2014)
Гуменюк І. Б. - Негативно конотовані прецедентні номінації сучасного Інтернет-дискурсу в українській та англійській мовах (2014)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація стереотипів дружби у німецькому фольклорі (2014)
Іванова О. В. - Перекладацька еквівалентність і способи її досягнення (2014)
Костевич Н. С. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2014)
Куликова В. Г. - Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект (2014)
Мицан Д. М. - Фразеологізми з компонентом ребро у польській та українській мовах (2014)
Сташко Г. І. - Роль фольклорної пісні в становленні американського суспільства (2014)
Ткачівська М. Р. - Елімінація мов і культур як результат глобалізацій них процесів (2014)
Юрса Л. В. - "Граматика бачвано-рускей бешеди" Гавриїла Костельника та її значення у формуванні й розвитку української мови (2014)
Vasylyshyna N. M. - Teaching tourism lexis to international relation students as a linguistic problem and a priority (2014)
Vukolova V. O. - Translators’ intercultural competence as a cultural factor of successful intercultural communication (2014)
Дем’яненко О. Є. - Мовна підготовка студентів до крос культурної комунікації в контексті глобалізації (2014)
Каніболоцька О. А. - Компенсаторна компетенція як складова іншомовної професійної освіти студентів мовних вузів (2014)
Попович Р. Г. - Термінологічна номінація у сфері водного господарства: спів ставний аспект, Вакуленко О. Л. (2014)
Ружин К. М. - Специфіка вивчення другої іноземної мови у вищій школі, Каніболоцька О. А. (2014)
Тригуб І. П. - Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки (2014)
Хорошилова Ю. О. - Проблема навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю (2014)
Кныш П. Ю. - Аналитическое и численное исследование электродированной трещины в пьезоэлектрическом материале, Лобода В. В. (2012)
Остапенко В. А. - Алгоритм численного расчета напряженного состояния шин низкого давления (2012)
Редчиц Д. А. - Разработка автоматизированного препроцессора для вычислительной гидродинамики (2012)
Кравец Е. В. - Влияние частичного перекрытия межторцевого пространства на структуру образования вихревой системы при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном (2012)
Бразалук Ю. В. - Расчет обтекания сложных гидродинамических конфигураций комбинированным методом граничных элементов и дискретных вихрей, Евдокимов Д. В., Решняк В. Г. (2012)
Катан В. А. - Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью горизонтальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва (2012)
Селезов И. Т. - Генерация поверхностных гравитационных волн разнесенными донными источниками, Черников Д. О. (2012)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва, Катан В. А. (2012)
Козлова О. В. - Граничное интегральное уравнение в задаче Коши-Пуассона для сжимаемого слоя жидкости (2012)
Пицык Л. Е. - Симптотический метод в теории отрывных течений (2012)
Козлова Е. В. - Граничные интегральные уравнения для пространственного слоя сжимаемой жидкости (2012)
Габринец В. А. - Определение температурных полей в теплоприемнике комбинированной солнечной электростанции, Кныш Л. И. (2012)
Босенко Т. М. - Математичні моделі нерівноважної термодинаміки в умовах теплового релаксування (2012)
Лисенко К. Є. - Дослідження процесів тепло- та вологопереносу в криогенно-гравійному фільтрі під час його промерзання та розтеплення (2012)
Дидинская Е. О. - Применения метода граничных элементов для расчета стационарных температурных полей в телах с включениями, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. (2012)
Елисеев В. и. - Массообмен в пассивирующей приэлектродной пористой пленке (2012)
Семененко П. В. - Способ управления скоростью спада давления подголовным обтекателем ракеты-носителя "ДНЕПР" (2012)
Горелова К. В. - Моделирование динамических процессов топлива в баках летательных аппаратов в условиях пониженной гравитации (2012)
Перехрест В. І. - Про об'єми, маси та кінетичні моменти структур планетарного вихора, Осипчук М. М. (2012)
Євтух В. - Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту (2013)
Малюк А. - Формування довготривалої історичної кон’юнктури сучасної ґлобальної кризи (2013)
Шульга О. - Чому "феноменологічна соціологія” неможлива (2013)
Гоч Р. - Функції довіри в економічних відносинах суспільства: теоретичні підходи (2013)
Коритнікова Н. - Стадії підвищення рівня досяжності респондентів при проведенні інтернет-опитувань (2013)
Таранюк Г. - Соціокультурні трансформації охорони здоров’я в Україні (2013)
Сай Д. - Ставлення до людей з обмеженими можливостями: Китайська Народна Республіка, Японія та Індія (2013)
Сусська О. - Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда (2013)
Резнік О. - Чинники залученості в роботу добровільних чи благодійних організацій у європейських країнах (2013)
Дембіцький С. - Оцінювання гетерогенності в метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Леонтьєв Д. - Казка про справедливість (2013)
Чернецький Ю. - І знов "намолов”: 25 мініатюр-соціологізмів 2012 року (2013)
Любива Т. - Нові запитання на традиційній зустрічі: VI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної "Сучасні методи збирання і аналізу даних у соціології” (2013)
Міжнародний конкурс молодих соціологів "Кращий молодий соціолог 2012–2013 років” (2013)
Яковенко Ю. - Звіт за 2012 рік про роботу комісії із соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо надання грифів навчальній літературі (2013)
ВАК України інформує... (2013)
Пилипенко В. - Про етос економічної поведінки, або Економіка має бути духовною (2013)
Віктору Танчеру — 70 років (2013)
Вітання Віктору Бурлачуку (2013)
Прибиткова І. - Презентація міста у функціонально-діяльнісній парадигмі (2013)
Соколова Г. - Базова верства білоруського суспільства як можлива альтернатива середньому класу (2013)
Малюк А. - Зміна соціально-класової стратегії владних і панівних груп Заходу за умов структурної кризи капіталізму (2013)
Мельніков А. - Можливості дослідження ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології (2013)
Загороднюк Т. - Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т. І. Заславської та Н. В. Паніної: порівняльний аналіз (2013)
Александер Дж. Ч. - Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціологічне розуміння епістемології (Реферативний виклад), Рід І. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один із першопрохідників турецької соціології — Хільмі Зія Улькен (2013)
Петрушина Т. - Якість життя — головний критерій стану суспільства, Саєнко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статуси вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста (2013)
Устич С. - Інструменти оптимізації системи транскордонного співробітництва (2013)
Міщенко М. - Сім’я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини (2013)
Макеєв С. - Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви (2013)
Титаренко Л. - Пострадянська трансформація суспільства крізь призму оцінок російських і українських соціологів (2013)
Даниленко О. - Соціальні проблеми: від смислової морфології соціуму — до інтерпретацій (2013)
Злобіна О. - Ідентичність у координатах нестабільності (2013)
Юркевич О. - Концепція соціальної візуалістики: від відображення — до зображення (2013)
Вітаємо Володимира Абрамовича Полторака (2013)
Ходорівська Наталія Вікторівна (2013)
Гуляк О. В. - Завдання, функції та принципи діяльності підрозділів Збройних Сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Мануїлова К. В. - Міжнародна уніфікація норм про відповідальність за шкоду, заподіяну під час повітряного перевезення (2014)
Борт О. П. - Поняття та обсяг договірного статуту зовнішньоекономічної угоди (2014)
Уманець Н. В. - Правове регулювання порядку переміщення припасів через митний кордон України: історичний аспект (2014)
Сєрих О. В. - Деліктологічні дослідження порушень митних правил: історіографія, сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Руденко І. І. - Історичний розвиток інституту митних пільг в Україні (2014)
Лебедєва Є. О. - Інформаційне забезпечення митного оформлення товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн (2014)
Боліщук М. А. - ІСПС: застосування новітніх технологій для прискорення проходження митних процедур в морських портах, Карпенко Г. Л. (2014)
Перепелиця В. О. - Роль органів доходів і зборів в міжнародному військово- технічному співробітництві України з іншими країнами (2014)
Опалинський О. В. - Деякі аспекти тимчасового зберігання товарів під митним контролем (2014)
Карпенко Г. Л. - Місце та роль Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів та транспортних засобів в системі регулювання митних відносин (2014)
Нікіша Д. О. - Міжнародні судові реєстри як крок до відродження торгівельного флоту під українським прапором, Левченко С. Г. (2014)
Ivanova D. A. - The application of "public order” in International Private Law. The Ukrainian Experience (2014)
Кондратенкова Д. М. - Круглий стіл "Проблеми розгляду господарськими судами справ, пов’язаних з діяльністю морських портів та у сфері морських перевезень" (2014)
Олефір В. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина” (автори С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий) (2014)
Крижановський А. Ф - Актуальний вимір інституціоналізації міського права в Україні (2014)
Сталинский Д. В. - Резервы энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса. Основные задачи и перспективы их реализации, Ботштейн В. А., Лесовой В. В. (2006)
Швец М. Н. - Применение рукавных фильтров для очистки аспирационных выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф., Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Швец М. Н. - Улавливание неорганизованных выбросов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Сталинский Д. В. (2006)
Канский А. Б. - Влияние конструктивных особенностей камер хлопьеобразования на эффективность работы отстойников, Сталинский Д. В., Куклич В. И. (2006)
Ульянов В. П. - Технология очистки кислых минерализованных стоков, содержащих соединения кремния, Сивец О. Н., Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2006)
Лысенко И. С. - Технологии утилизации, использования тепла и очистки отходящих агломерационных газов в черной металлургии, Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Головченко В. Л., Срибняк С. В., Савчук Л. И., Кравченко С. В. (2006)
Левченко О. А. - Комплексные направления повышения качества агломерата и защиты природной среды (2006)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського