Лотоцький В. В. - Cтан вільнорадикального окиснення й антиоксидантної системи захисту у щурів при вживанні водно-сольового розчину з різними концентраціями іонів натрію і калію (2009)
Лук’янченко О. І. - Особливості постстресових змін нейроендокринних, метаболічних та імунних параметрів у щурів з різновираженими пошкодженнями слизової шлунка (2009)
Павлович С. І. - Вплив інгібітору активації NF-kB куркуміну на гістоструктуру печінки мишей та її інфільтрацію імунокомпетентними клітинами за умов кона індукованого імунного гепатиту, Макогон Н. В., Алексєєва І. М. (2009)
Першин О. І. - Активність ферментів енергетичного обміну в еритроцитах білих щурів при дії іонів свинцю, Воробець З. Д., Калинський М. І. (2009)
Попович А. І. - Несприятливі впливи аплікацій озокериту на ефекти хронічного стресу щодо показників нейроендокринно-імунного комплексу у щурів (2009)
Попович І. Л. - Поліваріантність ефектів біоактивної води нафтуся на рівень хронічного стрессу (2009)
Посохова К. А. - Вплив тіотриазоліну та ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом, Вольська А. С. (2009)
Посохова К. А. - Гепатотоксичність лікарських засобів, Олещук О. М. (2009)
Посохова К. А. - Вплив рексоду та аміногуанідину на патогенетичні ланки ураження печінки при гострому експериментальному перитоніті, Черняшова В. В. (2009)
Посохова К. А. - Зміни у системі прооксиданти-антиоксиданти під впливом антиретровірусних засобів та їх корекція глутаргіном та ентеросгелем, Шевчук О. О. (2009)
Скірак З. С. - Вплив глутаргіну на показники ендогенної інтоксикації експериментальних тварин при гострому токсичному гепатиті, викликаному гідразином, Андрейчин С. М. (2009)
Cлободянюк В. А. - Новітні технології в лікуванні сечокам’яної хвороби (2009)
Струк З. Д. - Взаємозв’язки між нейрогормональними та імунотропними ефектами бальнеотерапії біоактивною водою нафтуся (2009)
Ткаченко В. П. - Нервово-м’язова система денервованого скелетного м’яза при гіпоксії, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2009)
Туманська Н. В. - Вміст цистатину с у хворих на серцеву недостатність ішемічного генезу в залежності від індексу маси міокарда лівого шлуночка (2009)
Файфура В. В. - Участь адренергічних механізмів у формуванні синусної брадикардії при гіпотиреозі, Чарнош С. М., Сас Л. М., Потіха Н. Я., Вербовецька О. Р. (2009)
Фекета В. П. - Особливості варіабельності серцевого ритму у молодих осіб з високим рівнем життєвих стресогенних подій, Савка Ю. М., Ківежді К. Б., Цяпець С. В., Райко О. Ю. (2009)
Фучко О. Л. - Типи тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті Трускавець, їх нейроендокринні супутники та предиктори у жінок з гіперплазією щитоподібної залози, Бульба А. Я. (2009)
Хара М. Р. - Стан системи оксиду азоту в щурів на тлі дефіциту статевих гормонів, Дорохіна А. М. (2009)
Хара М. Р. - Зміни реакції серця гонадектомованих самок щурів на холінергічні впливи за застосування замісної гормонотерапії, Пелих В. Є. (2009)
Хара М. Р. - Вплив неселективних модуляторів опіатних рецепторів на перебіг адреналінового пошкодження міокарда у самців і самок щурів, Сатурська Г. С., Дзига С. В. (2009)
Хара М. Р. - Вплив блокатора калієвих каналів глібенкламіду на холінергічну регуляцію серця щурів, Усинський Р. М. (2009)
Хара М. Р. - Спосіб зменшення смертності тварин при моделюванні адреналінового пошкодження міокарда, Усинський Р. C., Пелих В. Є., Свередюк Ю. А. (2009)
Хижня Я. В. - Біомеханічні параметри стегнової кістки у щурів за умов гіпервітамінозу D, Атаман О. В. (2009)
Хрипаченко І. А. - Вплив седації діазепамом на варіабельність серцевого ритму у дітей, Малєєв О. А., Кіреєв А. В., Ісаєва С. В., Малєєва В. О. (2009)
Цвєткова М. М. - Еластолітична система крові за дифтерійної інтоксикації, Земляк Т. Б., Кувайсков Ю. Г. (2009)
Шаталюк С. С. - Вплив ожиріння та надлишкової ваги на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2009)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на патогенетичні ланки ураження печінки при цукровому діабеті, Чернухіна О. О., Посохова К. А. (2009)
Ящишин З. М. - Реакція нейроно-гліального комплексу м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу після однобічного повного ушкодження вагосимпатичного стовбура, Заяць Л. М., Кiщук Б. М. (2009)
Майстро С. В. - Теоретичні засади механізму державного управління системою цивільного захисту (2014)
Орлов О. В. - Огляд проблеми впровадження систем електронного документообігу в органах державної влади, Поліщук В. В. (2014)
Васюк Н. О. - Геополітична стратегія держави кризового суспільства: стан наукових досліджень (2014)
Дорошенко В. С. - Людський капітал у контексті державного управління (2014)
Рогова О. Г. - Нормативна основа надання адміністративних послуг (2014)
Серенок А. О. - Механізми взаємодії органів влади з громадянами в електронному уряді (2014)
Червякова О. В. - Характеристика вітчизняних програмно-цільових заходів щодо розвитку механізмів трансформації державного управління в умовах суспільних змін (2014)
Вавренюк С. А. - Теоретико-правові основи державного управління фізичною культурою і спортом в Україні (2014)
Кіпенко М. Ф. - Моніторинг реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства України: теоретичні аспекти (2014)
Корнієвський С. В. - Управлінська підсистема як провідна в регіональному системному утворенні (2014)
Овчаренко О. І. - Застосування логіко-структурного підходу в діяльності органів влади (2014)
Пахнін М. Л. - Принципи, завдання та інструменти державної інформаційної політики України в сучасних умовах (2014)
Савченко С. В. - Теоретико-методологічні засади інформаційного суспільства (2014)
Толпиго О. Ф. - Проблеми формування інституційного середовища політики й управління у сфері державних закупівель: теоретичний аспект (2014)
Домбровська С. М. - Механізми державного регулювання впровадження дистанційної форми навчання у вищих навчальних закладах України (2014)
Жадан О. В. - Причини та наслідки поширення нестандартної зайнятості на національному ринку праці (2014)
Грицко Р. Ю. - Державне управління підготовкою лікарів загальної практики – сімейної медицини, Фуртак І. І. (2014)
Ромін А. В. - Економічні механізми в системі управління вищими навчальними закладами (2014)
Мельник М. О. - Особливості формування стратегічних документів державної політики у сфері соціального становлення та розвитку молоді в Україні (2014)
Сисоєва С. І. - Механізми вдосконалення розвитку регіонального туризму України (2014)
Бондаренко А. І. - Особливості здійснення державного фінансового контролю як чинника формування ефективної фінансової системи України (2014)
Газарян С. В. - Результат як орієнтир управління людськими ресурсами міста (2014)
Гончаренко М. В. - Реформування системи міжбюджетних відносин як напрямок удосконалення фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Кравченко С. Г. - Державна політика щодо розвитку урбанізованих територій як аспект формування ринку нерухомості (2014)
Цукан О. М. - Правові засади місцевої демократії в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Васильєв О. С. - Організаційно-правові засади діяльності державного реєстру виборців в Україні (2014)
Лунячек В. Е. - Становлення та розвиток педагогічного менеджменту в Україні і світі: історичний огляд (1917 – 1991 рр.) (2014)
Кирій С. Л. - Концепція самоменеджменту як управлінська філософія (2014)
Жмінка С. П. - Упровадження типових профілів професійної компетентності посад державних службовців (2014)
Хорошенюк О. В. - Уточнення сутності та переліку груп суб’єктів публічної служби (2014)
Хашиєва Л. В. - Європейська ідентичність як чинник євроінтеграції: Об’єднана Європа чи Європа Націй (2014)
Григоренко Н. В. - Соціально-економічний захист населення під час надзвичайних ситуацій (2014)
Забейворота Т. В. - Зарубіжний досвід упровадження адміністративно-територіальної реформи в умовах проведення децентралізації влади (2014)
Кошкін А. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення системи державного управління в умовах екстремальних ситуацій (інцидентів) (2014)
Олешко О. М. - Зарубіжний досвід запобігання і врегулювання конфлікту інтересів на державній службі (2014)
Семенюк І. С. - Адміністративна реформа в Іспанії (2014)
Слєпак С. В. - Шляхи інтеграції України у світовий та європейський кінематографічний простір (2014)
Труш О. О. - Інформаційно-аналітичні засоби забезпечення державного управління у провідних країнах світу: досвід для України, Гудима О. П., Новік І. С. (2014)
Сташук В. А. - Наукове обґрунтування інноваційних підходів розвитку зрошуваних меліорацій на півдні україни в теперішній час і на перспективу, Вожегова Р. А., Конащук І. О., Писаренко П. В., Коковіхін С. В. (2012)
Булигін Д. О. - Продуктивність нових сортів сої за різних умов зволоження та густоти стояння рослин, Писаренко П. В., Морозов В. В., Мельник М. А. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний ландшафтно-екогогічний стан сільськогосподарських угідь південного степу України, Сахно Г. В. (2012)
Біднина І. О. - Порівняльна характеристика структурного стану темно-каштанового ґрунту при тривалому зрошенні та в неполивних умовах, Козирєв В. В., Влащук О. С., Томницький А. В. (2012)
Вожегов С. Г. - Динаміка щільності ґрунту під культурами рисової сівозміни залежно від способів основного обробітку, Полєнок А. В. (2012)
Коваленко А. М. - Адаптація землеробства степової зони до підвищення посушливості клімату (2012)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти впровадження ресурсоощадних інноваційних проектів у зрошуване землеробство півдня України, Коковіхін С. В., Конащук І. О., Бояркіна Л. В. (2012)
Філіп'єв І. Д. - Винос елементів живлення сільськогосподарськими культурами в умовах зрошення на формування одиниці врожаю залежно від добрив, Димов О. М. (2012)
Глушко Т. В. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на урожайність гібридів кукурудзи різних груп стиглості, Лавриненко Ю. О., Лашина М. В., Туровець В. М. (2012)
Влащук А. М. - Формування продуктивності посівів ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах південного степу України, Прищепо М. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. (2012)
Писаренко П. В. - Формування режимів зрошення кукурудзи розрахунковими методами залежно від агробіологічних, економічних та екологічних чинників, Коковіхін С. В., Пілярська О. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України, Малярчук В. М. (2012)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку скотарства в Україні (2012)
Заєць С. О. - Комплексний вплив добрив і захисту рослин на врожай та якість зерна пшениці озимої при зрошенні, Сергєєв Л. А. (2012)
Костиря І. В. - Урожайність зерна пшениці озимої та рівень його якості залежно від попередників і системи удобрення в умовах присивашшя (2012)
Вожегова Р. А. - Ефективність накопичення та використання вологи рослинами ячменю озимого за різних способів основного обробітку ґрунту та доз азотних добрив, Малярчук М. П., Борищук Р. В. (2012)
Коваленко А. М. - Ефективність способів і глибини основного обробітку грунту у боротьбі з бур’янами при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного степу України, Малярчук А. С. (2012)
Грабовський П. В. - Енергетична оцінка розроблених елементів технології вирощування твердої пшениці при зрошенні, Мішукова Л. С. (2012)
Хомяк П. В. - Формування урожайності зерна ячменю озимого при його вирощуванні у південному степу України, Андрійченко Л. В., Залевська М. П. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність передпосівної обробки насіння кукурудзи протруйниками, Марковська О. Є., Мринський І. М. (2012)
Вожегова Р. А. - Моделювання продуктивності сортів рису різних груп стиглості для умов півдня України, Олійник О. І. (2012)
Томашова О. Л. - Збір жиру та продуктивність гірчиці сарептської у залежності від елементів технології вирощування, Томашов С. В., Журавель В. М. (2012)
Воронюк З. С. - Оцінка сортів гречки і проса для літніх посівів на зрошенні в умовах рисових сівозмін (2012)
Коковіхін С. В. - Формування режимів зрошення сільськогосподарських культур з використанням інструментальних та розрахункових методів, Тищенко О. П., Урсал В. В. (2012)
Коваленко О. А. - Урожайність і якість конопляної продукції, одержаної за різної густоти стояння рослин та рівня удобрення в умовах південного степу України (2012)
Неплій Л. В. - Ефективність протруйників проти попелиць-переносників вжкя на пшениці на півдні України, Бабаянц О. В. (2012)
Василенко Р. М. - Вплив препарату ріверм на продуктивність ріпаку озимого в умовах південного степу України, Степанова І. М., Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2012)
Шелудько О. Д. - Ефективність інсектоакарициду вертимек на посівах сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Репілевський Е. В., Ставратій В. В. (2012)
Кізуб П. С. - Урожайність та зимостійкість пшениці озимої за різного рівня мінерального живлення (2012)
Жуйков О. Г. - Комплексна агробіологічна оцінка сучасного сортового складу гірчиці білої в умовах сухого степу (2012)
Базалій В. В. - Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на ділянках гібридизації в умовах зрошення півдня України, Гонтарук В. Т. (2012)
Дзюбецький Б. В. - Селекція середньостиглих ліній кукурудзи плазми айодент, Боденко Н. А. (2012)
Лавриненко Ю. О. - Селекційно-агротехнічні аспекти збільшення виробництва сої в умовах зрошення, Клубук В. В., Марченко Т. Ю., Мельник М. А. (2012)
Аксельруд Д. В. - Споріднені види злаків як генетичні джерела ознаки "м'якозерність" для культурних форм озимої м'якої пшениці, Топораш І. Г., Щербина З. В. (2012)
Люта Ю. О. - Кореляційні взаємозв’язки кількісних ознак колекційних зразків томата на зрошенні, Кобиліна Н. О. (2012)
Боровик В. О. - Вплив обробки насіння бавовнику гамма-променями на мінливість деяких його ознак, Степанов Ю. О., Клубук В. В., Баранчук В. А., Осіній М. Л. (2012)
Усик Л. О. - Нові сорти озимої пшениці марія і андромеда (2012)
Косенко Н. П. - Вплив фіізіологічно активних речовин на врожайність і якість насіння томата при краплинному зрошенні в умовах південного степу України (2012)
Цілинко М. І. - Структура кореляційних залежностей ознак продуктивності рису (2012)
Шпак Т. М. - Сучасні сорти рису для півдня України, Шпак Д. В., Петкевич З. З., Паламарчук Д. П. (2012)
Паламарчук Д. П. - Перспективи використання подвоєних гаплоїдів в селекції рису та методи їх отримання (2012)
Шпак Д. В. - Модель сорту рису для умов півдня України (2012)
Гораш А. Ф. - Вихідний матеріал озимої м’якої пшениці, що походить від triticum erebuni, triticum dicoccoides та triticum tauschii для селекції на групову стійкість до фітопатогенів та інші господарсько цінні ознаки (2012)
Шапарь Л. В. - Вплив зрошення на якість насіння сортів пшениці озимої, Колесникова Н. Д. (2012)
Чернохатов Л. В. - Сорти картоплі вітчизняної селекції для насінництва в умовах зрошення в степу України (2012)
Катаєва Т. Є. - Створення нових сортів патисона при краплинному зрошенні в умовах степової зони України, Борисенко Л. Д. (2012)
Середа В. І. - Впровадження селекційних розробок цукрового сорго у кормовиробництво (2012)
Комарова І. Б. - Ефективність використання хімічного мутагенезу у селекції рижію ярого на великонасіннєвість (2012)
Лашина М. В. - Параметри мінливості продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Туровець В. М., Глушко Т. В., Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. (2012)
Вожегова Р. А. - Вплив вартості води на економічну ефективність виробництва аграрної продукції в зоні зрошення, Грановська Л. М., Миронова Л. М., Писаренко П. В., Вердиш М. В. (2012)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність вирощування гороху безлисточкового морфотипу залежно від елементів технології в умовах південного степу України, Тимошенко Г. З. (2012)
Влащук А. М. - Моделювання витрат агроресурсів у технологічному процесі виробництва насіння ріпаку озимого в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Донець А. О. (2012)
Петроченко В. І. - Методика визначення економічно оптимальних норм зрошення (2012)
Майдебура О. П. - Відкриття іонізуючого випромінювання як передумова становлення радіобіології (2012)
Гаращук О. - Освітня сфера – головна рушійна сила інноваційної економіки в контексті євроінтеграції, Куценко В. (2014)
Отенко І. - Формування предметної області дослідження потенціалу стратегічних змін підприємства, Гапон Ю. (2014)
Гавриленко В. - Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю житлово-комунального господарства регіону (2014)
Шевченко А. - Особливості обліку розрахунків з оплати праці суб’єктами малого підприємництва (2014)
Крот Ю. - Проблеми організації обліку розрахунків з оплати праці, Тихомирова А. (2014)
Крот Ю. - Внутрішній державний аудит: проблеми та особливості реалізації в Україні, Ткачук А. (2014)
Демиденко С. - Механізм забезпечення економічної модернізації регіонів України (2014)
Пасенко В. - Вибір оцінки при первісному визнанні біологічних активів (2014)
Бразілій Н. - Роль облікової політики в процесі управління підприємством (2014)
Яценко В. - Розвиток конкурентоспроможного олійно-жирового підкомплексу АПК як важливої складової продовольчої безпеки України (2014)
Гриліцька А. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Синиця І. (2014)
Кравченко О. - Реформування системи обліку в бюджетних установах (2014)
Мильніченко С. - Проблеми функціонування та розвитку енергетичного комплексу регіону (2014)
Пепа Т. - Особливості функціональної взаємодії в ланцюгу системи соціуму-держави-бізнес-соціальної інфраструктури, Чернюк Л. (2014)
Порожняк О. - Інструментарій формування фінансової стратегії підприємства (2014)
Тибінь А. - Проблема трактування та класифікації видів біопалива в Україні: законодавчий аспект, Галиш Н. (2014)
Фадєєва Ю. - Систематизація видів стратегічних рішень, що приймаються у корпоративному управлінні підприємством (2014)
Гаймур Е. - Аналитический инструментарий исследования устойчивого развития на промышленном предприяти (2014)
Громика Р. - Стратегії інноваційного розвитку підприємства, Кошарна П. (2014)
Гривківська С. - Сільськогосподарське виробництво в Україні: стан та пріоритетні напрями фінансового забезпечення його розвитку (2014)
Шпильова В. - Оцінка інвестиційного клімату території в процесі розробки інвестиційної стратегії підприємства, Білик В. (2014)
Шевченко О. - Формалізація критеріїв розробки та оцінки стратегій регіонального розвитку (2014)
Яценко О. - Методологічні засади управління рівнем конкурентоспроможності регіональних агропродовольчих систем (2014)
Черевко О. - Пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку, Березіна О., Годлевська А. (2014)
Запорожець С. - Прогнозування ресурсів банку для фінансування кредитних іпотечних операцій (2014)
Бакум І. - Умови забезпечення підвищення ефективності економіки України (2014)
Абумуфрех Мурад - Емпіричні детермінанти економічної співпраці України з Іраком та Іраном (2014)
Андрєєва К. - Розвиток інноваційної діяльності та її поширення на процеси кластеризації (2014)
Вйонцек О. - Інструменти забезпечення доступності знань та інформації у Львівській області (2014)
Тирінов А. - Вибір механізму підвищення ефективності діяльності на підприємстві (2014)
Ходжаян А. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України (2014)
Гриліцька А. - Шляхи подолання проблем ведення обліку виробничих запасів в Україні, Малова Н. (2014)
Садовська І. - Стратегічний управлінський облік інноваційної діяльності в аграрному бізнесі (2014)
Погріщук Г. - Раціональне природокористування як передумова трансформації процесів суспільного відтворення (2014)
Мельник В. - Індикативний вплив поглиблення співпраці з ЄС на секторальний розвиток національної економіки (2014)
Summaries (2014)
Бєлова Л. О. - Щодо результатів першої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління ХХІ” (2014)
Битяк Ю. П. - Напрями розвитку системи державного управління та її правове забезпечення (2014)
Андронов В. А. - Екологічне виховання студентів вищого навчального закладу як державноуправлінська проблема, Мірошніченко Р. В. (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини в постіндустріальному суспільстві: сутність, особливості, перспективи розвитку (2014)
Степанов В. Ю. - Адміністрування в інформаційній сфері (2014)
Бухтатий О. Є. - Проблемні питання впровадження в Україні електронної демократії (2014)
Клімова С. М. - Запобігання корупції в органах Державної фіскальної служби України, Книженко М. О. (2014)
Онищук С. В. - Порівняльний аналіз соціальної доктрини традиційних християнських церков в Україні в питаннях взаємодії держави і церкви (2014)
Пушкарьова Н. О. - Місце громадського контролю в системі надання адміністративних послуг (2014)
Ромін А. В. - Стратегії в системі державного управління вищими навчальними закладами (2014)
Фоміцька Н. В. - Поняття інституціонального забезпечення сталого розвитку соціальної системи (2014)
Циплухіна В. С. - Еволюція державного управління земельними ресурсами в Україні (2014)
Шведун В. О. - Розвиток системи державного управління у сфері рекламної діяльності в Україні (2014)
Щегорцова В. М. - Теоретичні засади організаційної культури в органах публічного адміністрування (2014)
Васильєв О. С. - Державноуправлінські відносини в контексті формування представницьких органів влади: методологічний вимір (2014)
Голуб В. Л. - Державне визнання волонтерської діяльності як чинник розвитку взаємовідносин держави та суспільства (2014)
Дзюндзюк Б. В. - Віртуальна реальність і публічне управління (2014)
Забейворота Т. В. - Удосконалення державного архітектурно-будівельного контролю в контексті децентралізації державного управління (2014)
Ісаєва І. М. - Теоретичні засади моделі ефективного використання нафтогазотрубопровідних систем України (2014)
Коваленко Я. М. - Контролінг як система управління ресурсним забезпеченням діяльності центральних органів виконавчої влади (2014)
Коняєв Є. А. - "Інститут осадчих” як феномен у системі управління Слобідської України XVII-XVIII ст. (2014)
Юрченко В. Е. - Моделі впровадження комунікативних механізмів у державному управлінні України (2014)
Амосов О. Ю. - Процес формування та розвитку робітничих кадрів на підприємстві: теоретичний аспект, Черняєва А. О. (2014)
Кривачук Л. Ф. - Дитина як об’єкт державної політики у сфері охорони дитинства в Україні (2014)
Шапоренко О. І. - Операційний менеджмент як механізм управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (2014)
Бачо Р. Й. - Державне регулювання ринків небанківських фінансових послуг України: ретроспективний аналіз (2014)
Вашев О. Є. - Сучасні правові механізми реалізації державної політики реформування системи охорони здоров’я та проблеми формування галузі медичного права, Рогова О. Г., Пустовойт Т. Б. (2014)
Гончаренко М. В. - Підприємства комунальної форми власності в системі фінансового забезпечення сталого розвитку територій (2014)
Круглов В. В. - Державно-приватне партнерство як основа розвитку рекреаційно-туристичних кластерів (2014)
Ларіна Н. Б. - Соціальна політика в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2014)
Ульянченко Ю. О. - Методика судово-бухгалтерської експертизи операцій, пов’язаних з виробництвом і реалізацією продукції рослинництва, Ковальова О. В. (2014)
Алмашій В. В. - Стан та основні напрямки розвитку туризму як невід’ємної складової транскордонного співробітництва Закарпаття (2014)
Нарожний С. М. - Організаційно-правовий механізм державного регулювання розвитку державно-приватного партнерства (2014)
Третяк М. В. - Типологія соціальної відповідальності бізнесу (2014)
Тирусь Б. Ю. - Теоретичні засади модернізації економіки в умовах глобалізації (2014)
Гавкалова Н. Л. - Проблеми функціонування механізму виконання місцевих бюджетів в Україні, Масальцева О. Ю. (2014)
Котковський В. Р. - Удосконалення взаємодії органів влади з місцевими співтовариствами в контексті реалізації державної політики (2014)
Трещов М. М. - Удосконалення адміністрування податків в умовах зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів України (2014)
Генова А. А. - Удосконалення методичного підходу до оцінки результативності діяльності місцевого самоврядування (2014)
Мотречко В. В. - Державна молодіжна політика на регіональному рівні в Україні: на прикладі Сумської області та міста Суми (2014)
Чорнорук А. М. - Теоретичні засади публічного управління на місцевому рівні (2014)
Ольшанський О. В. - Збалансування міського бюджету: сучасні виклики (2014)
Золотарьов В. Ф. - Оцінювання якості підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування очима посадовців (2014)
Конотопцева Ю. В. - Діяльність служб персоналу в органах державного управління України (2014)
Лаврищева М. В. - Удосконалення мотиваційного механізму управління державними службовцями в органах державного управління (2014)
Поліщук І. В. - Роль професійного потенціалу державних службовців у вітчизняній системі професіоналізації керівних кадрів (2014)
Кирій С. Л. - Успіх як результат самоменеджменту державного службовця (2014)
Дрожжин Д. Ю. - Державна інноваційна політика України в умовах євроінтеграції (2014)
Кульгинський Є. А. - Основні кроки в реформуванні систем охорони здоров‘я країн Вишеградської четвірки (2014)
Сергєєва О. Ю. - Концепція незалежного вивчення іноземної мови в контексті інтеграції України в європейську спільноту (2014)
Александрович О. О. - Особливості організації та функціонування систем державного фінансового контролю: світовий досвід (2014)
Вавренюк С. А. - Закордонний досвід державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2014)
Ковальчук А. В. - Характеристика взаємовідносин державної влади з політичними партіями країн розвиненої демократії (2014)
Коновалов Л. С. - Реалізація механізму державного аудиту ефективності публічних коштів у розвинених країнах світу (2014)
Мирвода С. І. - Особливості державного управління соціально-культурною сферою в умовах євроінтеграційних процесів (2014)
Пахнін М. Л. - Особливості державної інформаційної політики в розвинених країнах світу (2014)
Полковниченко Д. Ю. - Складові управління в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Струкова В. Д. - Управління водними монополіями в країнах Європейського Союзу: досвід для України (2014)
Бобровська О. Ю. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Жадан О. В. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання соціально-трудових відносин в умовах глобалізації (2014)
Кирій С. Л. - Організаційний конфлікт у публічному управлінні як індикатор необхідності змін (2014)
Конотопцев О. С. - Обов’язковість використання інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів місцевого самоврядування України (2014)
Труш О. О. - Єдність та суперечності взаємодії держави, суспільства та бізнесу, Митник А. А. (2014)
Фоміцька Н. В. - Специфіка застосування системного підходу в державному управлінні (2014)
Коняєв Є. А. - Відносини централізму і самостійності в організації управління Слобідського краю другої пол. XVII ст. (2014)
Пальоха В. В. - Політичне прогнозування в системі державного управління України (2014)
Андронов В. А. - Напрями трансформації державної екологічної політики в умовах європейської інтеграції України, Майстро С. В. (2014)
Горячук В. Ф. - Державні інструменти регіонального економічного розвитку, Дуков Д. Ф. (2014)
Орленко Я. Ю. - Упровадження системи операційного менеджменту на підприємствах в умовах ринкової економіки (2014)
Ульянченко Ю. О. - Стратегічний аналіз конкурентних позицій аграрної сфери України та регіональні особливості їх формування (2014)
Устименко О. В. - Сценарії та ситуації, що потребують планування застосування сил і засобів сектора безпеки і оборони України (2014)
Мірошніченко Р. В. - Механізми правового забезпечення екологічної політики України (2014)
Суворов В. П. - Концептуальні основи стратегії розвитку державного регулювання земельних відносин у сфері містобудування (2014)
Лотарєв А. Г. - Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону (2014)
Орел Ю. Л. - Пріоритетні напрями державного регулювання розвитку регіональної складової національної економіки України (2014)
Бєлоусов А. В. - Сутність, складові та зміст комплексного механізму державного управління ризиками надзвичайних ситуацій (2014)
Стрельцов В. Ю. - Інформаційне забезпечення контролінгу в бюджетній сфері (2014)
Золотарьов В. Ф. - Сутність кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування (2014)
Конотопцева Ю. В. - Методи добору персоналу державної служби в Україні (2014)
Лаврищева М. В. - Розвиток системи трудової мотивації державних службовців (2014)
Домбровська С. М. - Основні напрямки державного управління рекреаційною сферою на прикладі закордонного досвіду (2014)
Волошин О. Л. - Особливості державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в різних країнах світу (2014)
Сегеда Т. М. - Зарубіжний досвід вироблення і реалізації публічної політики: теорія і практика (2014)
Вавренюк С. А. - Генезис організаційно-правового забезпечення державного управління фізичним вихованням молоді на теренах України (2014)
Мерзляк А. В. - Рецензія на монографію Бєлая Сергія Вікторовича "Державні механізми протидії кризовим явищам соціально-економічного характеру: теорія, методологія, практика” (2014)
Титул, зміст (2014)
Україна: конфлікт цивілізацій (Редакційна колегія) (2014)
Брайловський І. - Розвиток державно-приватного партнерства в Україні в контексті світових тенденцій (2014)
Великий Ю. - Інноваційний потенціал у системі розвитку машинобудівних підприємств, Юрін Є. (2014)
Воротинцев В. - Формування системи навчання й розвитку персоналу теплових мереж (2014)
Ганза І. - Маркетингові стратегії та фактори впливу при просуванні високотехнологічної продукції на ринку, Мартоян А. (2014)
Драгомірова Є. - Європейський досвід забезпечення економічної безпеки туристичних дестинацій, Шептура О. (2014)
Дутова Н. - Електронні торговельні майданчики в металургії: досвід організації та функціонування (2014)
Жигулін О. - Дизайн-проект методів забезпечення конкурентоспроможності підприємства туристичного бізнесу (2014)
Козак Л. - Якість як атрибут ринкового позиціонування сільськогосподарської продукції та продуктів харчування (2014)
Колосок В. - Організація бюджетного процесу на інтегрованих підприємствах холдингу, Чепайкіна Н. (2014)
Косицький К. - Формування податкових бюджетів у промисловому холдингу (2014)
Крещенко О. - Класифікація товарних запасів у ритейлі в умовах застосування категорійного менеджменту (2014)
Ляшок Я. - Вплив факторів на вибір цінової стратегії розвитку системи забезпечення життєдіяльності населення України (2014)
Мазур О. - Діагностика системи управління розвитком роздрібної торгівлі: теорія і методологія (2014)
Никитенко О. - Аналіз теорій динаміки ринків (2014)
Панасенко Л. - Брендинг території: сучасна парадигма розвитку (2014)
Перепадя Ф. - Управління кадровим складом промислових підприємств (2014)
Пивоваров М. - Проблеми організації системи обліку та звітності суб'єкта малого підприємництва, Панченко О., Лищенко О. (2014)
Пічка А. - Проектно-орієнтоване бюджетування на суднобудівному підприємстві (2014)
Тарасевич О. - Економіко-правовий аспект регулювання ринку праці на державному та місцевому рівні, Нестеров Г. (2014)
Трофименко Г. - Досвід раціональної організації розвитку структур у галузі охорони здоров'я (2014)
Чувікіна Н. - Організаційний підхід у міському управлінні (2014)
Баликін І. - Національна політика радянської влади у системі шкільної освіти 1943-1982 рр. (на матеріалах Донецької області) (2014)
Гуменюк Т. - Дослідження суспільно-політичних процесів на українських землях науковцями західних областей УРСР (друга половина 1940-х - кінець 1980-х рр. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2014)
Данілова А. - Історіографія радянського партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни (2014)
Лебідь І. - Історіографія відносин Російської Федерації та Європейського Союзу у сфері міжнародної безпеки (1992-2010) (2014)
Левик Б. - Киргизстан - повернення на російську орбіту (2014)
Мартинів Ю. - Формування архітектурного комплексу Почаївської лаври в 1831-1920 рр. (2014)
Міхеєва О. - Повсякденне буття червоноармійців у Донбасі на початку 1920-х років (2014)
Петров С. - Євангельські церкви в зовнішньополітичному векторі релігійної політики СРСР в 1941-1948 рр. (2014)
Шустак І. - Становище віруючих за часів функціонування радянської влади в західних областях УРСР в 1950-1960 рр. (2014)
Чура В. - Політизація громадських звернень у компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Башманівська Я. - Взаємозв'язок проблеми самотності та самогубства (2014)
Владиченко Л. - Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України (2014)
Карпенко А. - Ідеологічний компонент філософії Мартіна Гайдеґґера в критиці Герберта Маркузе, Забудько В. (2014)
Ковнєров О. - Справедливість як міра моралі й права в соціально-філософській концепції Володимира Соловйова (2014)
Попович О. - Соціальні функції культури та місце компенсаційно-креативної функції серед них (2014)
Сафонік Л. - Відкриті філософські системи як спроба деконструкції метафізики тотальності (2014)
Степанов В. - Феноменологія мовлення в містичному дискурсі Мехтільди Магдебурзької, Бородін А. (2014)
Туренко О. - Августинова версія страху - істинні й хибні орієнтири вільного вибору між іманентним і транцендентним (2014)
Чорноморденко І. - Місце соціального кіно в медіапросторі, Смаїлова Е. (2014)
Кандиба В. М. - Актуальні інноваційні концепції перспективного розвитку науки про біологічно повноцінну годівлю високопродуктивних тварин в контексті творчого спадку академіка Г. О. Богданова, Ібатуллін І. І., Костенко В. І. (2015)
Баланчук І. М. - Забійні якості м'ясних каченят за різних рівнів енергетичної поживності комбікормів (2015)
Бондаренко Г. П. - Використання небілкового азоту (ОПТИГЕН™) в захищеній формі в раціонах високопродуктивних корів: досвід в Україні, Дворська Ю. Є. (2015)
Борщенко В. В. - Критерії та методичні підходи щодо оцінки умов живлення корів на пасовищ (2015)
Боярчук С. В. - Споживання корму та перетравність поживних речовин курчатами-бройлерами за використання комбікормів із різним рівнем обмінної енергії (2015)
Гладій М. В. - Технологія виробництва комбінованих високопротеїнових кормових добавок із відходів переробки продукції птахівництва та рибництва, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Остаповець Л. І., Дєдова Л. О., Голембівський С. О., Сундіков В. М. (2015)
Гладій М. В. - Комп’ютерна модель оптимізації раціонів для високопродуктивних лактуючих корів, Кебко В. Г., Порхун М. Г., Дєдова Л. О., Передрій М. М. (2015)
Гогітідзе Н. А. - Вплив преміксу на продуктивні якості гусей, Калиниченко О. О. (2015)
Головко Н. П. - Моделювання динаміки живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та комплексною кормовою добавкою "Пробікс", Яценко І. В., Гетманець О. М. (2015)
Голубєв М. І. - Засвоєння хрому в організмі кролів залежно від його рівня у комбікормі, Махно К. І., Махно О. Г. (2015)
Гончаренко А. Н. - Продуктивность племенных кур и качество продукции при использовании в кормлении треонина (2015)
Горійовська І. М. - Зміни рівня рубцевих метаболітів та інтенсивність росту телиць за використання у раціонах БВМД удосконаленої рецептури (2015)
Дармограй Л. М. - Продуктивна дія біомаси дріжджів на обмін речовин та якість м’яса у молодняку кролів при інтенсивному вирощуванні, Шевченко М. Є. (2015)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання кормів курчатами-бройлерами за різних рівнів аргініну у комбікормах, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2015)
Кулик М. Ф. - Нові принципи балансування мінерального живлення дійних корів за потребою на утворення молока і обмінні процеси в організмі, Дідоренко Т. О., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Тучик А. В. (2015)
Кулик М. Ф. - Експериментальне обґрунтування нових принципів балансування потреби незамінних амінокислот в раціонах високопродуктивних дійних корів, Обертюх Ю. В., Безносюк О. Ю. (2015)
Курнаєв О. М. - Поживність та продуктивна дія зеленої маси та силосу з сумішки озимого жита з тифоном, Сироватко К. М., Кулик С. М., Сеник І. І. (2015)
Кучерявый В. П. - Влияние кормовой добавки РУМИФОС на структуру органов пищеварения молодняка крупного рогатого скота, Медведь А. А., Повозников Н. Г., Гиоргадзе А. А., Миндиашвили Н. Ш. (2015)
Малетич М. Б. - Ліпідний склад тканин та відтворна здатність коропів-плідників за різного рівня вітаміну А в комбікормі (2015)
Медведєв В. О. - Обґрунтування удосконалення норм годівлі свиней різного напряму продуктивності, Церенюк О. М., Стрижак Т. А., Хватова М. А, Ляшенко Н. В. (2015)
Надаринская М. А. - Субстрат вешенки обыкновенной в рационах молодняка крупного рогатого скота, Козинец А. И., Голушко О. Г., Козинец Т. Г. (2015)
Павкович С. Я. - Продуктивна та метаболічна дія кальцієвих солей жирних кислот у раціонах великої рогатої худоби, Вовк С. О. (2015)
Півторак Я. І. - Вирощування бугайців за цілорічної однотипної годівлі, Семчук І. Я., Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П. (2015)
Повозніков М. Г. - Ефективність використання енергії поживних речовин кормів молодняку м’ясної худоби за оптимізації мінерального живлення, Блюсюк С. М., Харкавлюк В. Є., Гиоргадзе А. А. (2015)
Позняковський Ю. В. - Перетравність поживних речовин в організмі молодняку кролів за різного співвідношення фракцій клітковини у комбікормах, Голубєв М. І. (2015)
Радчиков В. Ф. - Экструдированный обогатитель кормов в рационах бычков на откорме, Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н., Ганущенко О. Ф. (2015)
Сичов М. Ю. - Нормування ліпідного живлення перепелів при виробництві м’яса (2015)
Тарасенко О. О. - Ефективність використання різних видів комбікорму за годівлі лускатого коропа, Гноєвий І. В. (2015)
Хоменко А. Д. - Амінокислотний склад Spirulina Platensis як кормової добавки за додавання кисломолочної сироватки до поживного середовища Заррука, Надточій В. М., Ривак Г. П. (2015)
Шевчук Т. В. - Продуктивність сріблясто-чорних лисів при частковій заміні в їх раціонах кукурудзяної дерті яблучними вичавками та гарбузом (2015)
Yephremov D. V. - Specific premixes formation for the ewes located on the sheep farms in the steppe zone of Ukraine, Gnoyevyy I. V. (2015)
Бойко О. В. - Показники спермопродуктивності бугаїв-ембріотрансплантантів, Коропець Л. А. (2015)
Волощук В. М. - Вплив кратності годівлі на економічну ефективність відгодівлі молодняку свиней, Засуха Ю. В., Грищенко С. М., Грищенко Н. П. (2015)
Гончаренко І. В. - Технологічні аспекти роботизації молочних ферм, Вінничук Д. Т. (2015)
Гуренко В. В. - Вирощування курчат-бройлерів у кліткових батареях за використання годівниць різних виробників, Базиволяк С. М., Пономаренко Н. П. (2015)
Демидась Г. І. - Продуктивність сіяних травостоїв залежно від насичення їх люцерною, Коваленко В. П., Ковбасюк П. У., Демцюра Ю. В. (2015)
Кожушко І. О. - Використання комбінованих технологій при вирощуванні цьоголіток коропа (2015)
Крук О. П. - Вплив віку забою бичків української м’ясної породи на їх м’ясну продуктивність, Угнівенко А. М. (2015)
Кузьменко О. А. - Аналіз годівлі нутрій в сучасних сільськогосподарських підприємствах України (2015)
Кулдонашвілі К. В. - Стимуляція росту поросят-сисунів біологічно активними препаратами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2015)
Лучин І. С. - Технологічні аспекти інтенсивного виробництва кролятини у Прикарпатті, Дармограй Л. М., Вакуленко І. С. (2015)
Маценко М. І. - Екстер’єрні особливості свиней великої білої породи із різною тривалістю ембріонального розвитку (2015)
Мельничук Д. О. - Роль молозива у формуванні імунітету в новонароджених телят, Грищенко В. А. (2015)
Носевич Д. К. - Ефективність схрещування абердин-ангуської і шаролезької порід (2015)
Осадча Ю. В. - Деякі аспекти історії становлення яєчного птахівництва (2015)
Петерс М. В. - Оцінка морфологічних показників інкубаційних яєць перепелів породи англійська біла залежно від віку (2015)
Петрушко И. С. - Показатели качества мяса бычков различных генотипов, Лобан Р. В., Сидунов С. В., Леткевич В. И., Шуляковская О. В. (2015)
Пилипчук О. С. - Вплив нейротропно-метаболічного препарату на рівень глюкози в крові свиноматок у різні періоди фізіологічного стану, Шеремета В. І. (2015)
Польська П. І. - Вплив рівня годівлі асканійських м’ясо-вовнових овець на ефективність селекції (2015)
Тимошенко В. Н. - Особенности микроклимата в наиболее распространенных типах животноводческих помещений для содержания коров дойного стада в различные сезоны года, Петрушко И. С., Музыка А. А., Москалев А. А. (2015)
Угнівенко А. М. - Причини, які стримують розвиток м'ясного скотарства в україні та напрямки його зростання (2015)
Угнівенко А. М. - Щодо скороспілості м’ясної худоби (2015)
Федак Н. М. - Ефективність використання нетрадиційного корму в годівлі ремонтних теличок, Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2015)
Чумаченко І. П. - Продуктивність корів вирощених у молочний період за різної кількості випоювання незбираного молока, Коропець Л. А., Маньковський А. Я., Антонюк Т. А. (2015)
Шевченко Л. В. - Гематологічні показники перепелів батьківського стада за дії гліцинатів мікроелементів та β-каротину, Гусак С. В., Михальська В. М., Поляковський В. М., Малюга Л. В. (2015)
Sakhatsky M. - Broiler meat production in Ukraine, Abdullaieva E. (2015)
Титул, содержание (2012)
Бабак О. В. - О целенаправленности перебора вариантов моделей при моделировании физических процессов, Суровцев И. В., Татаринов А. Э. (2012)
Атаманюк И. П. - Синтез оптимальных линейных стохастических систем управления на базе аппарата канонических разложений случайных последовательностей, Кондратенко Ю. П. (2012)
Жуковская О. А. - Интервальные вычисления в задачах оценки экспертных решений (2012)
Власова Т. М. - Кодирование объекта полутонового изображения с использованием канонических сплайнов, Вишневский В. В., Калмыков В. Г., Романенко Т. Н. (2012)
Осипенко В. В. - Оценивание релевантности результатов в индуктивных процедурах системно-аналитических исследований (2012)
Литвин О. М. - Наближення спеціальними функціями визначення двох змінних з використанням дискретних даних, Ярмош О. В. (2012)
Кургаев А. Ф. - О проектировании специализированного процессора в системе автоматизированного проектирования, Савченко И. В. (2012)
Брус А. А. - Частотный анализ устройства, реализующего алгоритм экспоненциального сглаживания, Дикусар Е. В., Ситников В. С., Яценко Т. П. (2012)
Глибовец Н. Н. - Эволюция принципов и средств веб-программирования, Гороховский С. С., Коваль И. В., Корень А. Н. (2012)
Заболотна А. С. - Метод трансляції SDL-специфікацій за допомогою мереж Петрі високого рівня (2012)
Войтович И. Д. - Регистрация и анализ слабых магнитных полей, созданных в воздухе физическими и биологическими объектами с наночастицами железа и других материалов, Примин М. А., Недайвода И. В., Минов Ю. Д., Орел В. Э., Лубянова И. П., Апыхтина Е. Л., Щепотин И. Б. (2012)
Бибиков Д. С. - Итеративный способ обработки текстов естественного языка с целью извлечения знаний (2012)
Погорелый С. Д. - Генетический алгоритм балансировки нагрузки в сети, Билоус Р. В. (2012)
Лисецкий Ю. М. - Опыт построения корпоративной сети "АрселорМиттал Кривой Рог" (2012)
Наши авторы (2012)
Подригало М. А. - Совершенствование требований к качеству автомобиля, Тарасов Ю. В., Соколовский С. А. (2014)
Біленко О. І. - Регламентація розкиду значень балістичного коефіцієнта поражаючих елементів кінетичної зброї для сил безпеки (2014)
Белокурський Ю. П. - Шляхи удосконалення характеристик імпровізованих антен каналів зв’язку підрозділів сил охорони правопорядку, Горбов О. М., Іохов О. Ю., Козлов В. Є., Щербина О. О. (2014)
Мазін О. С. - Нові пропозиції щодо конструкцій бронеавтомобілів на базі шасі автомобілів сімейства КрАЗ, Мазін С. П., Франков В. М., Шабалін О. Ю. (2014)
Баштовий В. М. - Особливості побудови математичної моделі вертикальних одновісних коливань транспортного засобу для транспортування небезпечних вантажів із застосуванням пневматичних елементів у другому ступені підвішування, Кайдалов Р. О., Калиновський А. Я., Соколовський С. А. (2014)
Бєлай С. В. - Модифікація методу k-середніх кластерного аналізу у задачах прогнозування кризових явищ соціально-економічного походження, Лісіцин В. Е. (2014)
Шабалін О. Ю. - Комп’ютерне моделювання пробивної та проникаючої дії куль стрілецької зброї, Малюк В. Г., Калита О. М. (2014)
Полянський О. С. - Стратегія інформаційного забезпечення оцінювання технічного стану й стійкості колісних машин, Побережний А. А., Дубинін Є. О., Задорожня В. В. (2014)
Дудукалов Ю. В. - Принципи формування систем інформаційного забезпечення виробничих процесів ремонтних підприємств, Полянський О. С. (2014)
Обрядін В. В. - Використання ГІС-технологій для топогеодезичного забезпечення службово-бойової діяльності підрозділів Національної гвардії України, Гончар Р. О., Пістряк П. В. (2014)
Карпусь В. Є. - Інтенсифікація технології виготовлення зубчастих коліс коробки передач автомобіля, Кузьменко С. В. (2014)
Морозов О. О. - Синтез стратегій нарощування операційних можливостей ремонтних органів щодо ремонту озброєння і військової техніки, Соколовський С. А. (2014)
Морозов О. О. - Математична модель впливу технічного забезпечення на стан парку озброєння і військової техніки, Морозова Л. В. (2014)
Липовой В. А. - Анализ рисков при эксплуатации баз хранения топлива (2014)
Люлін Д. О. - Проблеми впровадження загального програмного забезпечення з відкритим кодом в органи управління військових формувань, Драглюк О. В., Клевко П. В., Очіченко Р. А., Михайлов С. І. (2014)
Фомін М. М. - Основні критерії оцінювання структури мереж зв’язку, Могилевич Д. І., Садиков О. І. (2014)
Ченикаєв О. В. - Аналіз технічних характеристик радіоліній управління вибуховими пристроями, Єрмаков Г. В., Новіков М. І. (2014)
Нечипоренко В. М. - Побудова n-параметричної математичної моделі раціональної посадки з натягом при її автоматизованому проектуванні для бандажних з’єднань, Літовченко П. І., Сало В. А., Іванова Л. П. (2014)
Дубровіна В. В. - Встановлення узгодженості результатів при розв’язуванні задач експертного оцінювання, Козлов В. Є., Козлов Ю. В., Новикова О. О. (2014)
Анотації (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Мочалов И. И. - В. И. Вернадский: интегральные функции и задачи науки (2012)
Жилинская О. И. - В. И. Вернадский о роли университетов и университетского образования для страны и научной общественности (2012)
Дыйканбаева Т. С. - Современные проблемы экономической науки в свете учения В. Вернадского (2012)
Попович О. С. - Нормативно-правове поле науки потребує істотного вдосконалення: до прийняття змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", Капіца Ю. М. (2012)
Саліхова О. Б. - Імпорт високотехнологічних товарів в Україну та його визначальні детермінанти (2012)
Жерновий Д. В. - Техніко-економічні парадигми в контексті економічної теорії технологічних змін (2012)
Макарова О. В. - Стипендіальні форми підтримки молодих учених НАН України, Горемикіна Ю. В., Рудий Г. Я., Бахонський О. В., Дуброва О. Є. (2012)
Чехун В. О. - Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України (2012)
Rybachuk V. - Trends in Scientific Cooperation between Ukraine and the European Union: A Bibliometric Analysis (1995–2010), Quist G. (2012)
Віннікова Н. М. - Тенденції розвитку нанотехнологічної сфери в Японії та Китаї (2012)
Храмова-Баранова О. Л. - Метрологія: еволюція змісту та завдань (новий погляд) (2012)
Новиков Н. В. - Начальный этап космических исследований в Украине (2012)
Довгалюк С. С. - Науково-технічна школа В.М. Образцова (2012)
Лобанова Т. В. - Розвиток правових засад щодо особистих немайнових прав і обов’язків дітей і батьків (2012)
Памяти Ю. В. Павленко (1957–2012) (2012)
Попович О. С. - Нобелівські премії 2012 р. у галузі фундаментальних наук (2012)
Пилипенко А. П. - XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В.И. Вернадского в исследовании и организации науки: из прошлого через настоящее – в будущее" (2012)
Грачев О. А. - Об очередном заседании Научного совета по науковедению при Международной ассоциации академий наук (2012)
Красовская О. В. - Международная научно-практическая конференция "Экономический рост в условиях глобализации" (2012)
Бак М. - Поняття інформаційного простору освіти в структурі сучасного педагогічного дискурсу (2014)
Береза В. - Новітні тенденції політичної соціалізації особистості (2014)
Гангал А. - Філософській аналіз інтеріоризації (2014)
Горохова І. - Історія осмислення проблематики аргументації (2014)
Драпушко Р. - Індустрія туризму: міжнародний та вітчизняний досвід (2014)
Завальнюк О. - Спорт як чинник становлення морально-вольових якостей особистості (2014)
Загарницька І. - Формування ІКТ-компетентності майбутнього вихователя: досвід інституту розвитку дитини нпу імені М. П. Драгоманова (2014)
Кочубей Н. - Духовність та моральність в контексті міждисциплінарного підходу, Чворсюк О. (2014)
Ланських О. - Мова в стратегії державної освітньої політики (2014)
Старовойт О. - Матеріальна і суспільно-політична сфери реалізації інноваційної культури особистості (2014)
Бойченко Т. - Здоров’я як категорія: понятійна специфікація у валеології, медицині і педагогіці (2014)
Дудка Т. - Професійна культура менеджера туризму в умовах соціальної модернізації України, Бондарина Л. (2014)
Климко Н. - Науково-теоретичне обгрунтування проблеми компенсації глухоти у працях М. Д. Ярмаченка (2014)
Левінець Н. - Сучасні підходи до моделювання здоров’язбережувального середовища різновікової групи ДНЗ, Плохута Я. (2014)
Лисакова І. - Проблема конкурентоспроможності закладів культури, Жигалюк К. (2014)
Луценко І. - Забезпечення безпеки життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі: законодавчо-нормативний аспект, Назарчук А. (2014)
Роменська Т. - Формування мотиваційного компонента предметної діяльності в дітей третього року життя з дитячим церебральним паралічем засобами кондуктивної педагогіки (2014)
Сопіна Ю. - Особливості впровадження ідей української етнопедагогіки в сучасний виховний процес дошкільного навчального закладу (2014)
Сухорукова Г. - Методика формування дружніх стосунків між дітьми старшого дошкільного віку в колективній образотворчій діяльності, Гайдамака О. (2014)
Федіна Ю. - Освітньо-виховний потенціал ілюстрації дитячої книги (2014)
Шулигіна Р. - Гендерне виховання дітей дошкільного віку: досвід співробітництва учасників педагогічного процесу, Мовчун В. (2014)
Гальченко В. - Характеристика мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в школі, Грузинська І. (2014)
Комісаров О. - Психологічна та педагогічна експертиза комп’ютерних програм мелотипії (2014)
Корчікова І. - Передумови формування особистісної автономії у молодшому шкільному та підлітковому віці (2014)
Пєтухов О. - Вербальна характеристика арифметичних задач та успішність їх розв'язання учнями з вадами слуху молодшого шкільного віку (2014)
Древаль Ю. Д. - До питання про формування та реалізацію державної політики у сфері охорони праці (2014)
Жадан О. В. - Концепція гідної праці як основа соціально-економічного розвитку держави (2014)
Машкаров Ю. Г. - Віртуальна спільнота як домінантна складова інформаційного суспільства, Клімушин П. С. (2014)
Кравченко С. Г. - Регіональний аспект децентралізації як елемент державної політики розвитку урбанізованих територій (2014)
Падафет Ю. Г. - Гідність людини як ключова державноуправлінська цінність (2014)
Стрельцов В. Ю. - Парадигми та доктрини в теоріях державного управління (2014)
Червякова О. В. - Експертне визначення пріоритетних напрямів удосконалення процесів самоорганізації в системі державного управління (2014)
Вдовиченко Л. Ю. - Перспективи вдосконалення системи здійснення регуляторної діяльності: спільні позиції різних груп інтересів (2014)
Колєнов О. М. - Концептуальні засади стратегії формування та реалізації державної екологічної політики України (2014)
Степанко О. В. - Гуманітарна експертиза як механізм громадського контролю та технологія сучасної комунікації (2014)
Сурнін В. О. - Принцип розподілу гілок влади як основа для створення дієвої системи стримувань і противаг (2014)
Твердохлєбов Є. О. - Теоретичні засади дослідження комунікативної взаємодії в публічному управлінні (2014)
Амосов О. Ю. - Підходи до управління витратами на утримання і розвиток персоналу машинобудівних підприємств (2014)
Даудова Г. В. - Державна інформаційна політика в контексті реформування системи державних фінансів України (2014)
Коваленко Т. Ю. - Фінансові механізми управління у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей (2014)
Мамотенко Д. Ю. - Компоненти комплексної оцінки якості життя населення регіонів України (2014)
Ромін А. В. - Державні механізми вдосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах державної служби надзвичайних ситуацій України (2014)
Кантур К. С. - Роль Антимонопольного комітету України в розвитку конкуренції (2014)
Лопатченко І. М. - Сутність соціального сирітства та його профілактика в державному управлінні (2014)
Россохатський П. М. - Основні механізми формування структури державної молодіжної політики України (2014)
Сисоєва С. І. - Державні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіонів України в галузі туризму (2014)
Решевець О. В. - Формування поняття "місцеве самоврядування” через призму континентальної моделі місцевого самоврядування, Солодка А. О. (2014)
Костенко В. О. - Діяльність місцевої влади у сфері цивільного захисту і надзвичайних ситуацій в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Сисоєва В. Г. - Комплексний підхід до оцінки ефективності взаємодії органів державного управління та органів місцевого самоврядування (2014)
Смолова Л. М. - Інституціалізація відповідальності представницьких органів місцевого самоврядування в незалежній Україні (2014)
Тимченко Л. М. - Правове забезпечення діяльності надання адміністративних послуг органами державної влади та органами місцевого самоврядування в Україні (2014)
Садковий В. П. - Державний механізм дослідження проблеми підготовки фахівців у сфері цивільного захисту в Україні (2014)
Золотарьов В. Ф. - Аналіз потреб у підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на прикладі Харківської області (2014)
Яцкін В. І. - Розвиток соціально-трудових відносин: від планової економіки до наших днів (2014)
Орлов О. В. - Узагальнення міжнародного досвіду створення державної системи попередження та запобігання злочинам у мережі інтернет, Онищенко Ю. М. (2014)
Гавкалова Н. Л. - Рецензія на монографію М. М. Медведя "Механізм регулювання зайнятості найманих працівників у військових формуваннях та правоохоронних органах спеціального призначення" (2014)
Воротняк Л. І. - Деякі аспекти формування міжкультурної комунікативної компетенції магістрів вищих педагогічних навчальних закладів (2015)
Дерев’янко О. В. - Теоретико-методологічні підходи до формування професійної самоактуалізації майбутніх інженерів-механіків (2015)
Дерев’янко О. В. - Організація самостійної роботи студентів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови, Лазаренко І. С. (2015)
Джуринський П. Б. - Технологічний концепт процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності (2015)
Долинський Є. В. - Запровадження системи профільного навчання для становлення майбутнього фахівця з іноземної мови (2015)
Іваниця Г. А. - Ґенеза становлення ідеї гуманізму та добродіяння у вітчизняній гуманістичній педагогіці (2015)
Карташова Л. А. - Формування у педагогічних працівників ПТНЗ готовності до використання інформаційних технологій, Діденко О. В. (2015)
Лагодинський О. С. - Експериментальна перевірка ефективності методики фахової англомовної підготовки майбутніх магістрів військового управління в міжнародних відносинах (2015)
Лукащук І. М. - Теоретичні засади формування фахової компетентності майбутніх медичних сестер у медичному коледжі (2015)
Мірошніченко В. І. - Використання засобів масової інформації як засобу формування політичної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Мішеніна Т. М. - Розвиток виразності мовлення на комунікативному етапі читацької діяльності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2015)
Павлюк Є. О. - Критеріальний підхід розвитку професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів в процесі їх професійного становлення, Чопик Т. В. (2015)
Усачик Н. М. - Особливості навчання курсантів професійно спрямованого діалогічного мовлення (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Артерчук Т. О. - Німецький досвід виховання християнських цінностей в загальноосвітній школі (2014)
Барило О. А. - Сучасні особливості морально-духовного виховання учнівської та студентської молоді у полікультурному просторі України (2014)
Білик Л. І. - Духовно-моральне виховання студентської молоді – запорука розвитку нації, Чемерис І. А. (2014)
Боровець Т. Є. - Деструктивний вплив на молодь християнських неорелігійних рухів (на прикладі руху "Діти Бога") (2014)
Годунок Н. В. - Структурно-функціональні характеристики релігійності вчителів християнської етики (2014)
Горбенко С. С. - Гуманістичне виховання засобами музики як процес духовно-катарсичного перетворення особистості (2014)
Гусар Г. Й. - Морально-етичні основи медичного працівника з погляду християнської психології (2014)
Данилюк О. В. - Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму (2014)
Дмишко О. С. - Роль суспільства та сім’ї у духовно-моральному вихованні молодого покоління (2014)
Дубасенюк О. А. - Формувальний зміст духовно-моральних цінностей майбутніх учителів (2014)
Душна А. В. - Проблеми духовно-морального виховання молоді в сучасному українському суспільстві (2014)
Євтух М. Б. - Духовно-моральне виховання – надійний заслін соціально-психічним девіаціям, Стефанюк С. К. (2014)
Жигайло Н. І. - Важливість релігійності як невід’ємної складової духовності у формуванні фахівця європейського рівня (2014)
Завальнюк А. Р. - Навчання і виховання у християнських конфесійних народних та середніх школах Німеччини (70-і рр. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2014)
Карповець М. В. - Етичний плюралізм у постмодерній культурі: антропологічно-виховна перспектива (2014)
Кучина К. О. - Шляхи виховання моральної особистості в контексті сучасних освітніх перетворень (2014)
Лещинський О. П. - Спрямованість особистості студентів та формування духовних цінностей, Старовойтенко Н. В., Зражевський С. Ф. (2014)
Лозинська Т. Л. - Методико-практичні аспекти процесу ресоціалізації нарко- та алкозалежних у християнських реабілітаційних центрах (2014)
Малинівська Л. І. - Виховання духовно-моральних цінностей у студентів ВНЗ під час виникнення надзвичайної ситуації диверсійного характеру (2014)
Мицько В. М. - Ціннісно-смислова сфера особистості студентів: теоретичний аспект (2014)
Моран І. В. - Проблема формування толерантності молоді (2014)
Огірко О. В. - Сім’я як основне середовище духовно-морального виховання молодого покоління (2014)
Олійник В. В. - Вплив виховних заходів на пізнавальний розвиток особистості школяра: у практиці 1-ї Київської гімназії ім. Т. Шевченка в період УНДР (1917 – 1920 рр.) (2014)
Повалій Л. В. - Підвищення педагогічної культури батьків як одна із умов формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин (2014)
Пода В. М. - Василь Зеньковський про роль сім’ї в духовно-моральному вихованні дитини (2014)
Ревуцька С. А. - Розвиток ідей духовно-морального виховання в працях німецьких вчених: Ф. Е. Бенеке, М. Шелера, Ф. Шлейермахера, А. Шопенгауера (2014)
Савчин М. В. - Духовна ідентичність як визначальна характеристика досконалої особистості (2014)
Саннікова Т. В. - Вплив курсу з основ християнської етики на духовний світ молодших підлітків (2014)
Сіданіч І. Л. - Педагогічні технології духовно-морального виховання дітей в історії вітчизняної педагогіки і школи (2014)
Сіліванова І. М. - Роль релігії в університетській освіті Франції (2014)
Соловей М. В. - Вірність Богові – духовна основа виховання особистості в українській скаутській організації "Пласт" (2014)
Старовойтенко Н. В. - До проблеми педагогічної комунікативної взаємодії викладача зі студентами в умовах навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, Лещинський О. П., Рига Т. М. (2014)
Халанський В. В. - Проблеми діалогізації спілкування як духовно-психологічний вимір особистості (2014)
Хахалін О. О. - Сучасний соціокультурний дискурс паломництва (2014)
Чворсюк О. П. - Дослідження духовності дошкільника в контексті богословсько-антропологічного підходу (2014)
Чемерис І. А. - З досвіду формування духовно-моральних якостей студентів Черкаського державного технологічного університету, Білик Л. І. (2014)
Шибрук О. В. - Психологічні особливості соціальної адаптації курсантів-першокурсників (2014)
Шишкіна К. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на духовно-моральне виховання учнів (2014)
Коган А. С. - Тютчев и Щербина: мотивы античности (1990)
Борисова Л. М. - Дионисийское и аполлоническое в драматургии И. Анненского ("Фамира-кифарэд”) (1990)
Рождественская М. В. - Античность и Крым в поэзии Всеволода Рождественского (1990)
Волкова Л. П. - Трансформация "Лисистраты” Аристофана в комедии Михаила Рощина "Аристофан, или Постановка комедии "Лисистраты” в городе Афины 2400 лет тому назад” (1990)
Лавренов В. А. - О методике анализа поэтического перевода (стихотворение X. Ботева "На прощание” в восточнославянских переводах) (1990)
Шевченко Л. И. - Эволюция изобразительно-выразительных средств в раннем творчестве Ч. Айтматова (1990)
Козлик И. В. - К вопросу о своеобразии "панаевского” цикла Н. А. Некрасова (1990)
Иванюк Б. П. - Значение "контекста целого” для аналитического восприятия художественного произведения (на материале стихотворений-сравнений Ф. И. Тютчева "Лето 1845” и "Н. Ф. Щербине”) (1990)
Кобзев Н. А. - Поэтическая структура эпопеи И. Сельвинского "Улялаевщина” (1990)
Салтанова И. М. - Поэтический мир романа Г. П. Данилевского "Сожженная Москва” (человек, пейзаж, вещь) (1990)
Романова Е. И. - Принципы создания образов в рассказах А. П. Чехова середины 80-х годов (1990)
Абрамович С. Д. - "Черный монах” А. П. Чехова: гимн или реквием? (1990)
Фирсова И. С. - Ритмообразующие элементы романа Ю. Н. Тынянова "Смерть Вазир-Мухтара” (1990)
Александрова И. В. - Особенности выражения авторской позиции в пьесе А. Вампилова "Утиная охота” (интонационное своеобразие диалога и ремарки) (1990)
Гольберг М. Я. - Текст и его интерпретатор (о литературоведческой концепции А. В. Чичерина) (1990)
Мацапура В. И. - Подражания "Евгению Онегину” на Украине (20–40-е годы XIX в. ) (1990)
Полуднева М. М. - Из истории переводов Пушкинского наследия на Украине (1990)
Голуб Н. Б. - Діалогізація процесу навчання української мови учнів основної школи (2014)
Загороднова В. Ф. - Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті шкільного навчання української мови (2014)
Кучерук О. А. - Когнітивна теорія навчання української мови як пріоритетний напрям шкільної лінгводидактики (2014)
Мамчур Л. І. - Комунікативні вправи – пріоритетний метод розвитку комунікативної компетентності учнів (2014)
Хом’як І. М. - Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем (2014)
Груба Т. Л. - Особливості формування культури мовлення учнів профільної школи (2014)
Демидчик Г. С. - Організація лінгвістичних спостережень як шлях до удосконалення граматичного ладу мовлення, Собко В. О. (2014)
Дідук-Ступ’як Г. І. - Психологічний вимір інтеракції різнотипових підходів до вивчення української мови як рідної і як державної (2014)
Ковальчук Н. П. - Пунктуаційна грамотність як складова формування мовної особистості (2014)
Кулик О. Д. - Місце словотвірних норм у системі культури мовлення та особливості їх засвоєння учнями основної школи (2014)
Кучеренко І. А. - Педагогічне проектування уроку рідної мови (2014)
Лещенко Г. П. - Змістові і структурні особливості уроків розвитку мовлення у середніх класах загальноосвітньої школи за компетентнісним підходом (2014)
Нищета В. А. - Потенціал емоційно-вольової сфери особистості в контексті шкільної риторики (2014)
Олексієвець Л. С. - Єдність словниково-семантичного й словниково-орфографічного напрямів у роботі з вивчення рідної мови (2014)
Терп’як О. П. - Аналіз програм для поглибленого вивчення української мови як частина дослідження процесу формування креативного писемного мовлення в ліцеїстів гуманітарних класів (2014)
Богуш А. М. - Комунікативно-мовленнєвий супровід професійно спрямованого мовлення майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Дроздова І. П. - Актуальні проблеми методики аудиторних і позааудиторних занять із розвитку українського професійного мовлення студентів-нефілологів (2014)
Костриця Н. М. - Формування комунікативної компетентності студентів-аграрників під час вивчення курсу "Українська мова за професійним спрямуванням" (2014)
Пентилюк М. І. - Рідномовний аспект підготовки майбутніх учителів-словесників (2014)
Сидоренко В. В. - Професійно значущі складові педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури як відгук на цивілізаційно-історичні та освітні імперативи ХХІ століття (2014)
Трифонова О. С. - До проблеми формування мовленнєвої особистості майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Антончук О. М. - Питання культури мови в посібниках із дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням" (2014)
Греб М. М. - Психолого-педагогічні орієнтири оптимізації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови (2014)
Залюбівська О. Б. - Формування риторичної культури майбутніх викладачів технічних університетів в умовах магістерської підготовки: результати педагогічного експерименту (2014)
Златів Л. М. - Комп’ютерна лінгводидактика у викладанні мовознавчих дисциплін для студентів-філологів (2014)
Іванишин Г. Я. - Специфіка формування діалогічного мовлення іноземних студентів медичних ВНЗ України (2014)
Івахненко Т. П. - Місце і роль культури мови у фаховій підготовці студентів-нефілологів (2014)
Криськів М. Й. - Взаємозв’язок у вивченні української мови між середньою і вищою ланками освіти (2014)
Ленюк Н. М. - Формування німецькомовної компетенції в діалогічному мовленні студентів технічних спеціальностей у процесі самостійної навчальної діяльності (2014)
Мушировська Н. В. - Роль когнітивно-комунікативного підходу в оптимізації процесу викладання української мови за професійним спрямуванням (2014)
Овсієнко Л. М. - Перспективи та проблеми застосування технічних засобів у процесі навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей (2014)
Столяр З. В. - Лінгвометодичні основи навчання синтаксису студентів-філологів за компетентнісного підходу (2014)
Тепла О. М. - Реалізація інтерактивних форм навчання на заняттях із дисципліни "Українська мова як іноземна" (2014)
Туровська І. О. - Теоретичні засади формування мовленнєвої компетентності у студентів медичних навчальних закладів (2014)
Федорич Х. М. - Робота зі словником як чинник формування орфографічної компетентності студента (2014)
Шульжук Н. В. - Вплив тенденцій розвитку мовознавчої науки на сучасні підходи до професійної мовної освіти (2014)
Мельничайко В. Я. - Порушення мовних норм та способи усунення їх, Криськів М. Й. (2014)
Боржієвський А. Ц. - Ефективність черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні хворих коралоподібним і великим нефролітіазом подвоєних нирок, Паюк Р. I., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К., Чапля М. М. (2013)
Паюк Р. I. - До методики черезшкірної нефролітотрипсії в лікуванні проблемного нефролітіазу підковоподібних нирок (2013)
Бачурин В. И. - К проблеме эффективности применения растительного препарата Флавия в послеоперационном периоде у больных камнями нижней трети мочеточника при различных видах литотрипсии, Черкасов Д. В., Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Рокутова М. К. - Екскреція альбуміну та бета-2-мікроглобуліну сечі у пацієнтів молодого віку з абдомінальним ожирінням, зв’язок з кардоваскулярними факторами ризику (2013)
Шамраєв С. М. - Сучасні методи лікування фібропластичної індурації статевого члена, Волос Л. І., Шлопов В. Г., Єрмілов С. Г., Бабюк I. О. (2013)
Пасєчніков С. П. - Особливості впливу лазерного випромінювання Dornier Medilas D UroBeam 940 нм на тканини простати хворих на доброякісну гіперплазію передміхрової залози, Дячук М. Д., Журавчак М. Д., Курик О. Г. (2013)
Пасєчніков С. П. - Визначення впливу інфікованості Trichomonas Richomonas Vaginalis на розвиток запального процесу в тканині передміхурової залози та на результати оперативного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Грицай В. С., Литвиненко Р. А., Глєбов А. С. (2013)
Богацький С. В. - Репродуктивне здоров’я пацієнтів, оперованих з приводу крипторхізму, Костєв Ф. I. (2013)
Бойко М. I. - Віддалені результати хірургічної корекції вродженої девіації статевого члена, Бойко О. М. (2013)
Бойко М. І. - Лабораторне дослідження еякуляту в прогнозі успішності циклів ДРТ при чоловічій неплідності, Чорнокульський I. С. (2013)
Бойко М. I. - Порівняння різних методів лікування варикоцеле, Бойко О. М., Шейко М. C. (2013)
Бойко М. I. - Стандартизація тактики ведення пацієнтів з варикоцеле, Бойко О. М., Шейко М. С. (2013)
Горпинченко И. И. - Синдром хронической тазовой боли. Старая проблема, новое решение, Мигов В. Г., Билоголовская В. В., Недогонова Е. А. (2013)
Горпинченко И. И. - Современное лечение эректильной дисфункции. Использование ингибиторов фосфодиэстеразы (ИФДЭ) 5 типа, Гурженко Ю. Н., Корниенко А. М., Гусейнов Э. Ф. (2013)
Горпинченко И. И. - Хирургическое лечение болезни Пейрони, сочетанной с эректильной дисфункцией, Корниенко А. М., Гурженко Ю. Н., Романюк М. Г., Билоголовская В. В., Степаненко Н. А. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Современное лечение экскреторно-токсического бесплодия. Использование селективных фитомолекул в комплексном лечении больных хроническим простатовезикулитом, осложненным экскреторно-токсическим бесплодием, Федорук А. C., Бойко А. И., Спиридоненко В. В., Гурженко А. Ю. (2013)
Зеляк М. В. - Гангрена Фурнье - інфекція, що передається статевим шляхом?, Пиптюк О. В., Сенів Ю. М., Білищук I. В., Скородійчук С. М., Сандурський О. П., Гурик В. С., Гоцуляк Я. В., Бицкало С. Р., Матюхін А. М., Питлик В. М., Iваськевич М. Я., Лисик I. С. (2013)
Зеляк М. В. - Підхід до діагностики та лікування гемоспермії, Сандурський О. П., Бицкало С. Р. (2013)
Корниенко А. М. - Хирургическая тактика лечения сочетанных повреждений полового члена, Романюк М. Г., Аксенов П. В. (2013)
Куцарев И. П. - Юридическая ответственность медицинских работников, Иванов В. Д. (2013)
Лучицький Є. В. - Віковий гіпогонадизм у чоловіків - ключові питання діагностики та лікування, Лучицький В. Є. (2013)
Мирошников Я. О. - Применение варденафила как патогенетического лечения сосудистого фактора эректильной дисфункции (2013)
Нікітін О. Д. - Аномалії сперматозоїдів при патоспермії, Гонтар Ю. В. (2013)
Никитин О. Д. - Репродуктивная эффективность оперативного лечения варикоцеле (2013)
Нікітін О. Д. - Роль піоспермії у патогенезі екскреторно-токсичного безпліддя (2013)
Ромащенко О. В. - Роль метаболизма оксида азота в формировании урогенитальных расстройств у женщин в постменопаузе, Соловьев А. И., Мельников С. Н., Билоголовская В. В., Щербак М. А. (2013)
Русинко И. М. - Медикаментозная терапия симптомов нижних мочевых путей при ДГПЖ в сочетании с гиперактивным мочевым пузырем, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Русинко И. М. - Олеогранулема полового члена как причина эректильной дисфункции у мужчин. Оперативная тактика уролога, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Русинко И. М. - Острый тромбофлебит вен полового члена как осложнение варикозного расширения вен, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Стусь В. П. - Оценка сочетанного действия радиационного и химического факторов на мочеполовую систему (2013)
Сытенко А. М. - Врожденная вентральная девиация полового члена: оценка нового метода лечения (2013)
Сытенко А. М. - Хронический простатит: возможна ли эрадикация конкрементов?, Зайцев В. И., Миндреску А. И. (2013)
Яковлев П. Г. - Диференційна діагностика хронічного простатиту та раку передміхурової залози за результатами лабораторно-інструментального аналізу, Мрачковський В. В., Кропельницький В. О., Сакало В. С. (2013)
Байдо С. В. - Лапароскопічна резекція нирки при Т1 пухлинах: новий золотий стандарт?, Приндюк С. I., Вінницька А. Б., Жигулін А. В., Голуб Д. А., Сільвестров М. О., Бернштейн Г. Б. (2013)
Байдо С. В. - Наш досвід лапароскопічної пластики сечоводів, Приндюк С. І., Вінницька А. Б., Жигулін А. В., Голуб Д. А., Бернштейн Г. Б. (2013)
Байло О. В. - Малоінвазивні методи лікування звужень сечівника (2013)
Барковский Б. Е. - Эффективность фокусина (тамсулозина) при медикаментозной терапии доброкачественной гиперплазии простаты, Унгурян А. Б. (2013)
Бачурин В. И. - Организация профилактических мероприятий при осложнениях в раннем послеоперационном периоде у больных с заболеваниями предстательной железы, Никифоров О. А., Коломоец Ю. С., Сторижко С. П. (2013)
Бачурин В. И. - Особенности диагностики и лечения хронического простатита у больных с экскреторно-токсическим бесплодием, Никифоров О. А., Бачурин Г. В. (2013)
Боржієвський А. Ц. - Застосування контактних методів дроблення у хворих на нефролітіаз з єдиною (одинокофункціонуючою) ниркою, Волошинський О. Б., Шеремета Р. З., Боржієвський Ц. К. (2013)
Боржієвський А. Ц. - Наш досвід застосування контактних методів дроблення в лікуванні хворих з нефролітіазом, Шеремета Р. З., Борис Ю. Б., Журавчак А. З., Дмитрієнко В. В., Личковський О. Е., Паюк Р. I., Слабий О. I., Волошинський О. Б., Боржієвський Ц. К. (2013)
Григоренко В. М. - Порівняльна оцінка функціонального стану нирок після відкритих та лапароскопічних операцій з приводу малих ниркових новоутворень, Данилець Р. О., Перета Л. В., Бардін А. В. (2013)
Губарь А. А. - Использование современных интервенционных технологий в лечении беременных с обструктивной патологией, Бачурин В. И., Бачурин Г. В. (2013)
Журавчак А. З. - Перший досвід мінічерезшкірної нефролітотрипсії, Дячук М. Д. (2013)
Завгородний С. Н. - Мочекаменная болезнь у больных при гиперпаратиреозе, Бачурин В. И., Унгурян А. Б., Передерий А. И., Бачурин Г. В., Барковский Б. Е., Попович А. А. (2013)
Костєв Ф. I. - Значення методів біологічного зворотного зв’язку в діагностиці функціонального стану м’язів тазового дна при консервативному лікуванні гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М. (2013)
Костєв Ф. I. - Оцінка показників вегетативної нервової регуляції і кровообігу сечового міхура у пацієнтів з гіперактивним сечовим міхуром (ГАСМ) методом гармонічного аналізу біоімпеданса, Дехтяр Ю. М. (2013)
Кузнецов В. В. - Бактериурия у пациентов, госпитализированных по поводу ДГПЖ, Мирзоян Л. Г. (2013)
Кушнірук Ю. I. - Клінічна оцінка довготривалого лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози (ДГПЗ) препаратом аводарт у хворих з онкоризиком, Ярош В. А., Сорока В. В. (2013)
Кушнірук Ю. I. - Клінічні переваги урорека (сілодозіна) при лікуванні доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Ярош В. А. (2013)
Мисак А. I. - Відтворення хронічного простатиту в експерименті, Хорош В. Я. (2013)
Никитин О. Д. - Современная периоперационная анальгезия в урологической практике, Малолетний Л. Н. (2013)
Пiдгайний Ю. Л. - Особливості травматичного пошкодження нирок у потерпiлих з полiтравмою (2013)
Пасєчніков С. П. - Вплив інфікованості mycoplasma hominis та ureaplasma urealyticum на клінічний перебіг захворювання та розвиток ранніх післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Застосування екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії у хворих на камені сечоводу, ускладнені гострим пієлонефритом, Синишин Ю. I. (2013)
Пасєчніков С. П. - Инфицированность возбудителями заболеваний, передающихся половым путем, и ее влияние на течение и результаты хирургического лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Мітченко М. В., Грицай В. С., Глєбов А. С. (2013)
Попович А. А. - Оценка ТУР и открытой чреспузырной аденомэктомии у больных с ДГПЖ осложненной острой задержкой мочи, Бачурин Г. В., Попович С. А., Нордио Е. Г. (2013)
Резников Г. Д. - О необходимости предварительной установки стента в терапии проксимального уретеролитиаза методом дистанционной литотрипсии, Рощин Ю. В., Резников Д. Б., Федоришин Р. П. (2013)
Руденко А. В. - Iнформативність мікробіологічних методів дослідження в діагностиці гострого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Кругліков В. Т., Корніліна О. М. (2013)
Русинко И. М. - Доброкачественные опухоли уретры у женщин. Клиника, диагностика, лечение, Русинко Н. М., Коноплева О. Г., Дулепин А. В., Приходько А. В., Троян К. А., Украинец Е. П., Квятковский Е. А., Корягин В. М., Коштура В. В. (2013)
Саричев Л. П. - Гострий гнійний пієлонефрит: погляд на проблему (2013)
Серняк Ю. П. - Лапароскопическая коррекция повреждений мочеточника при гинекологических операциях с применением электроуретерографии, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лапароскопической и ретроперитонеоскопической уретеролитотомии, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В. (2013)
Сытенко А. М. - Лазерная вапоризация предстательной железы: актуальные проблемы клинического применения (2013)
Ухаль М. И. - Комплексное медикаментозное лечение больных с гиперплазией предстательной железы и гиперактивным мочевым пузырем в послеоперационном периоде (2013)
Ухаль М. И. - Применение Канефрона Н в реабилитационной терапии больных уролитиазом с персистирующей инфекцией почек и мочевых путей, Маломуж О. И., Ухаль Е. М. Лунга Ю. Н. (2013)
Черкасов Д. В. - Реакция почек на различные виды уретеролитотрипсии, Бачурин В. И., Черкасов В. М. (2013)
Черненко В. В. - Метафілактика фосфорнокислого нефролітіазу за умов визначення його етіологічних факторів, Клюс А. Л., Черненко Д. В., Савчук В. Й., Желтовська Н. I. (2013)
Ювілеї (2013)
Августюк М. М. - Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання (2014)
Балашов Е. М. - Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері (2014)
Бандура Ю. Б. - Значення самоосвіти та саморозвитку для розвитку професійної компетентності викладачів іноземних мов у ВНЗ (2014)
Белявська О. О. - Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземної мови студентів у вищих навчальних закладах (2014)
Бояківська І. О. - Особливості самоставлення обдарованих підлітків залежно від типу відносин у їх сім’ях (2014)
Бужинська С. М. - Аналіз впливу модально-специфічної пам’яті на успішність засвоєння навчальних програм молодшими школярами (2014)
Гаврилюк Н. М. - З досвіду застосування принципу активності у викладанні іноземних мов (2014)
Гандзілевська Г. Б. - Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: мурівський період (2014)
Гільман А. Ю. - Саногенне мислення як чинник протидії емоційного стресу в навчальній діяльності студента (2014)
Гриджук О. Є. - Актуальність курсу "Фахова термінологія" у вищій школі нефілологічного профілю (2014)
Гуртовенко Н. В. - Мотиваційний компонент – головна складова готовності студентів до професійної діяльності (2014)
Доцевич Т. І. - Особливості педагогічної саморегуляції та метакогнітивної компетентності викладача вишу (2014)
Ігумнова О. Б. - Напрями психокорекції негативних психічних станів студентів (2014)
Ковальчук І. В. - Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ, Попчук М. А. (2014)
Колесник І. О. - Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Сучасний стан підготовки бакалаврів романо-германської філології в університетах Німеччини (2014)
Кулеша Н. П. - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку (2014)
Лисак О. Б. - Основні перешкоди європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Мелих І. І. - Особливості функціональної асиметрії мозку та успішності студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Мул С. А. - Мотивація як передумова психології готовності до професійної діяльності прикордонника (2014)
Садова М. А. - Наукові підходи до професійної відповідальності у вітчизняній психології (2014)
Сімак К. В. - Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади (2014)
Турчак О. М. - Інтенсивність проявів тривожності у мовленні студентів залежно від особистісних характеристик (2014)
Українець С. О. - Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Харченко В. Є. - Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття "самореалізація особистості" у психологічній літературі (2014)
Швидків М. Л. - Вплив традицій Валерія Висоцького на формування вокальних навичок майбутніх вчителів музики на заняттях з постановки голосу (2014)
Щербакова О. О. - Психологічна адаптація академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти (2014)
Яценюк Н. І. - Готовність майбутніх учителів іноземної мови до формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції засобами підручника (2014)
Титул, зміст (2015)
Брензей Я. - Міністр АПК: такого шансу, як зараз, в України може й не бути (2015)
Олександров О. О. - Суспільний запит на аграрні реформи (2015)
Ягольник О. О. - Цукрові заводи України переходять на альтернативні види палива (2015)
Ременюк С. О. - Негативний вплив ваточника сирійського на урожайність пшениці озимої та буряків цукрових (2015)
Стефанюк В. Й. - Вирощування розсади стевії методом живцювання (2015)
Ніколенко А. В. - Вплив зовнішніх умов на проростання конідій гриба збудника борошнистої роси цукрових буряків (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2014 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Корнієнко А. С. - В АПК України – європейські стандарти, Ягольник О. О. (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна оцінка нових ЧС гібридів цукрових буряків, Зацерковна Н. С. (2015)
Саблук В. Т. - Поширення й розвиток вірусної жовтяниці та мозаїки у посівах цукрових буряків, Кубик М. М. (2015)
Ніколенко А. В. - Ефективність біопрепаратів проти борошнистої роси у посівах цукрових буряків, Саблук В.Т. (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Кузнєцова І. В. - Вплив домішок у листках стевії на ефективність їх перероблення (2015)
Титул, зміст (2014)
Белорус О. Г. - Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы (2014)
Ryneiska L. - The world innovation economy: modern trends of development (2014)
Komelina O. - Evaluation of social security:systemic and synergetic approach, Fursova N. (2014)
Бегма В. М. - Методологічні основи визначення економічної доцільності експорту військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Reikin V. - Optimization of offenses level and their deterrence function: economic approach (2014)
Ilyash O. - The principles of state regulation in the sphere of socio-economic security of Ukraine (2014)
Черленяк І. І. - Конкурентоспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти (2014)
Дука А. П. - Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України, Залєвська-Шишак А. Д. (2014)
Dudova I. - Social protection as the key pillar of social systems in the European Union (2014)
Prokopenko O. - Peculiarities of the natural resources economic estimation under the transformational conditions, Kysly V., Shevchenko H. (2014)
Мельник Т. М. - Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Вишинська Т. Л. (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Nikiforova V. - Influence of regulatory institutions on macroeconomic growth in Russia, Valakhov D., Nikiforov A. (2014)
Kavale L. - Earmarking of taxes: economy or policy? (2014)
Лондар С. Л. - Імітаційне моделювання динаміки зростання надходжень з ПДВ при використанні механізму адресної допомоги домогосподарствам, Козарезенко Л. В. (2014)
Васильєва Т. А. - Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку, Радченко О. В., Кривич Я. М. (2014)
Олієвська М. Г. - Джерела фінансування людського капіталу в Україні (2014)
Квасницька Р. С. - Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів (2014)
Zakharkin O. - Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims, Zakharkina L. (2014)
Lazareva M. - Innovative tools of a holding portfolio analysis: positioning matrix (2014)
Pukala R. - Insurance as a tool to limit corporate financial losses resulted by IT risk materialization (2014)
Долгополова И. В. - Компетентностная модель наставника как условие эффективного управления адаптацией персонала (2014)
Derevianko O. - Identification of a company’s reputation management model (2014)
Крупський О. П. - Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України (2014)
Веретенникова О. В. - Структурні зрушення в системі регіонального соціуму в контексті зовнішніх впливів, Стиран Н. О. (2014)
Grzebyk M. - Management of communities in Poland and their financial independence, Musial-Malago M. (2014)
Bumane I. - Competence centres and peculiarities of their accounting: case of Latvia (2014)
Моторний В. - Спостерігати, досліджувати, працювати … (2014)
Галик В. - Краєзнавчі дослідження Михайла Кріля (2014)
Бібіліографія праць М. М. Кріля (2014)
Менько В. - Археологічні дослідження історичного факультету: діяльність НДЛАК (2000 – 2013 рр.) (2014)
Войтович Л. - Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких та галицько-волинських князів (2014)
Гаврилишин М. - Політичні та шлюбні аспекти зв’язків Київської Русі з англійським королівством у ХІ ст. (2014)
Паршин І. - Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. (2014)
Смуток І. - Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. (2014)
Гуль О. - Коллегія "сорока мужів” у Львові в XVI ст.: передумови утворення і засади діяльності (2014)
Тимошенко Л. - Братський "епізод” в історії Берестейського собору 1594 р. (2014)
Галів М. - Корчмарство в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIIІ ст.). (2014)
Скочиляс І. - Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) (2014)
Довбищенко М. - Данило Братковський у суспільно-релігійному житті Волині останньої третини XVII – XVIII ст.) (2014)
Слободян В. - Добрянський монастир Вознесення Господнього (XVII – початок XX ст.)) (2014)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в сучасній українській історіографії (2014)
Чорновол І. - Фронтир – ідентичність – націоналізм (2014)
Москалець В. - Газета "Дрогобичер Цайтунг” та переосмислення економічного потенціалу євреїв у Галичині (2014)
Вовчко М. - "Це ім’я краще надається для презентації моєї особи”: зміна імен і прізвищ євреями Галичини наприкінці XІX – на початку XX ст. (2014)
Горда-Цибко О. - Львівські "Археологічні” виставки 1885 та 1888 – 1889 років і новий етап українського музейництва у Львові (2014)
Гриценко Г. - Білоруський національно-культурний рух у сприйнятті українців (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Тимошенко О. - Громадсько-політичне життя Наддніпрянської України в роки російської революції 1905 – 1907 рр. (2014)
Лозинська І. - Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни (2014)
Чава І. - Міжвоєнний Дрогобич: до характеристики діяльності органів влади та управління (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц в польській історіографії (друга чверть ХХ - початок ХХІ ст.) (2014)
Лазорак Б. - Спортивна хроніка "Міжвоєнного Дрогобича” (2014)
Яремко М. - Політична діяльність Момчіла Нінчіча: 1941 – 1943 (2014)
Попп Р. - Номенклатура Дрогобицької області в перші повоєнні роки (1944 – 1950) (2014)
Сеньків М. - Культурно-освітний рівень селянства західного регіону України (1944 – 1955 рр.), Хомич В. (2014)
Ільницький В. - Форми і методи боротьби радянських репресивних органів проти підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952 (2014)
Сіромський Р. - Питання ув’язнення українських дисидентів у громадській думці Канади після візиту П. Трюдо до СРСР 1971 року (2014)
Захарчук О. - Вплив аматорських досліджень Ілька Борщака на праці наполеонознавців (2014)
Гладкий М. - Село Доброгостів: бібліо-історіографічний огляд літератури (2014)
Глушко М. - Наукова співпраця професора Миколи Крикуна з Науковим Товриством імені Шевченка в Ураїні (1989 – 2013 рр.) (2014)
Галів М. - Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р., Смуток Л. (2014)
Кісіль В. - Актові документи на сторінках "Сводной летописи 16-аго века” А. Петрушевича (2014)
Лазорак Б. - Два документи львівського кушніра Василя Реваковича на "Мікрошовський” ґрунт: з архіву львівського Богоявленського братства (1654, 1669 рр.), Смуток І. (2014)
Тимошенко Л. - Документи до історії церкви та братства Св. Юрія в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2014)
Вереш І. - Парафія і священик із Розвадова Роздільського намісництва в опінії генерального візитатора (1740 рік) (2014)
Стецик Ю. - Візитація Топільницького Святотроїцького василіянського монастиря 1764 року (2014)
Скочиляс І. - Печатки Стросамбірського деканату перемишльської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Кравченко М. - Нормативне регулювання діяльності Крайового архіву гродських і земських актів у Львові: архівна інструкція 1878 року (2014)
Кріль М. - Невідомі документи з історії 37-го пластового куріня ім. Д. Вітовського у Самборі (2014)
Слободянюк М. - Військовий Дрогобич (дислокація та символіка військових частин у Дрогобичі після Другої світової війни) (2014)
Вінниченко О. - Холмський сеймик та його документи в перше століття Речі Посполитої (Огляд видання: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572 – 1668 / Opracowanie Wiesław Bohdyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 (Fontes Lublinenses. V). – 739 s.) (2014)
Тимошенко Л. - Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) (2014)
Тиміш Л. - Захарія А. Й. Добрівляни на Дрогобиччині. Короткий екскурс у недавнє минуле села. Історико-краєзнавчий нарис-путівник. – Львів, 2010. – 228 с. (2014)
Кріль М. - "Якби ти знав, як много важить слово…” (2014)
Лазурко Л. - Францішек Равіта-Ґавронський як дослідник українського минулого ( Eugeniusz Koko, Franciszek Rawita-Gawroński (1846 – 1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 276 s.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Меріч Агмед Бюлент - Україна - Туреччина: два важливих партнери у Європі (2011)
Корсунський Сергій - Привітання з нагоди видання часопису "Східний світ” (2011)
Айдин Агмед - Двері турецької системи освіти, що відкриваються світові: турецькі школи (2011)
Бостанджи Наджи - Коротка історія турецько-українських зв’язків (2011)
Булач Алі - Турецька модернізація і секуляризація (2011)
Бубенок O. Б. - Огузы-торки на землях Левобережной Украины (2011)
Бііяєва С. О. - Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII—XVIII ст. (2011)
Варбанець П. - Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства (2011)
Еріш Метін - Короткий огляд мистецтва турецького періоду республіканської доби (2011)
Кочубей Ю. М. - Спільність стратегічних інтересів України і Туреччини (2011)
Ксьондзик Н. М. - До питання про комуністичний рух у Туреччині на початку XXI ст. (2011)
Мавріна О. С. - Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату (2011)
Мхитарян Н. І. - Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) (2011)
Озтюрк Ібрагім - Уроки для України з досвіду Туреччини (2011)
Руденко Н. М. - Між двома російсько-турецькими кампаніями: політичне життя і соціальні явища (2011)
Срібняк І. В. - Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (2011)
Сергійчук B. І. - Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів (2011)
Токель Більґе Байрам - Фольклор від османської до республіканської Туреччини та структура музичного фольклору країни (2011)
Урсу Д. П. - Тюркологія в Румунії: минуле й сьогодення (2011)
Цыганкова Е. Г. - ВУНАС: тюркологічні сюжети (2011)
Черніков І. Ф. - Про дослідження академіка НАН України О.Й. Пріцака з історії українсько-турецьких взаємин у київський завершальний період його діяльності (2011)
Шімшек Дженґіз - Національна освітня система Туреччини (2011)
Арнаут Ф. И. - Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях (2011)
Дрига І. M. - Грекописемне (караманлійське) тюркське народне оповідання "Шах Ісмаїл” (Одеса, 1912 p.): спадкоємність автохтонної традиції та варіативність (2011)
Момрик А. П. - "Кутадгубіліг”упрацяхукраїнськихтаросійськихсходознавців (2011)
Прушковська І. В. - Образи природи у суфійському літературному творі (2011)
Пілик В. В. - Термінологічні одиниці газетно-публіцистичного стилю турецької мови та їхні стилістичні функції (2011)
Рибалкін С. В. - Ходжа Насредцін: інваріантна основа образу та її варіативні складові (2011)
Рог Г. В. - Рецепція турецького письменства в українській літературі (2011)
Черніков І. Ф. - Турция на рубеже ХХ-ХХІ веков (2011)
Біляева C. O. - Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина” у 2006-9 pp. Хроніка подій, Дрига І. М, Фіалко О. Є. (2011)
Кочубей Ю. М. - Міжнародний симпозіум з караїмознавства (2011)
Богданович В. В. - К литологии збручских отложений (нижний сармат) Никопольского марганцеворудного бассейна (2010)
Иванов В. И. - Вольфрам-молибденовый рудный потенциал Украины (2010)
Холошин И. В. - Применение GPS при проведении геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых (2010)
Бондар О. В. - Дослідження кристаломорфології і складу піритів із рудних зон Середнього Придніпров’я, Дуднік Н. Ф. (2010)
Савчук В. С. - Склад і якість вугілля Богданівського родовища та основні напрями його раціонального використання, Кузьменко О. О. (2010)
Кроїк Г. А. - Термічні методи знешкодження відходів: аналіз та екологічні наслідки, Демура В. І. (2010)
Кроїк Г. А. - Оцінка ступеню техногенного забруднення грунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області, Горова А. І., Павличeнко А. В. (2010)
Кроик А. А. - Оценка возможностей применения методов космического мониторинга для исследования экологического состояния территорий загрязненных тяжелыми металлами, Дорганова Л. О. (2010)
Серебряна М. 3. - Особливості золотовміщуючих мінералів та руд у зв’язку з можливістю використання біотехнологічних способів збагачення, Тонкова Н. В. (2010)
Шерстюк Н. П. - Анализ процесса гидролиза в формировании зоны гипергенеза районов горнодобывающей промышленности, Власова И. А., Носова Л. А. (2010)
Білецька В. А. - Вивчення процесів іммобілізації свинцю та хрому осадовими породами непорушенної структури (2010)
Белецкая В. А. - Особенности сорбции марганца осадочными породами юго-востока Украины, Яцечко Н. Е., Конограй Т. М., Сысоева А. С. (2010)
Малінкіна С. К. - Біовилуження молібдену із золотомолібденової руди Східно-Сергіївського рудопрояву, Томчакова Д. А., Серебряна М. 3. (2010)
Тонкова Н. В. - Дослідження процесу адсорбції мікробних клитин Т.Ferrooxidans на сульфідно-кварцових золотовміщуючих рудах при їх фракціонуванні, Серебряна М. 3. (2010)
Евграшкина Г. П. - Математические модели солепереноса в зоне аэрации техногенно нарушенных территорий (2010)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу о моделях пространственного распределения показателей свойств грунтов городских территорий (2010)
Єрченко М. А. - Прогноз вторинного засолення порід зони аерації на території, прилеглій до скидного каналу, Войцеховська В. В. (2010)
Босевская Л. П. - Основные принципы инженерно-геологической оценки соляных массивов, использование их как среды для сооружения подземных объектов различного назначения (2010)
Мішенко Л. В. - Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону (2010)
Міщенко Л. В. - Геоекологічна оцінка компонентів довкілля Закарпатської області (2010)
Горб А. С. - Агрокліматичні умови пожнивного періоду на Дніпропетровщині (2010)
Горб А. С. - Фінансова оцінка водних ресурсів Дніпропетровської області, Мороз К. Ф. (2010)
Кирилюк О. В. - Стійкість заплавно-руслових комплексів басейну річки Гуків (2010)
Костенюк Л. В. - Кліматичні умови та гідрологічний режим басейну Верхнього Пруту (2010)
Задорожня Г. М. - До питання щодо класифікації похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу (2010)
Юровчик В. Г. - Природно-ресурсний потенціал Волинської області (2010)
Троценко О. В. - Проблеми географічного джерелознавства в історико-географічних дослідженнях регіонального рівня (на прикладі Дніпропетровської області) (2010)
Таран Г. О. - Класифікація інформаційних джерел для дослідження історико-географічної стадіальності процесів заселення Південно-Східної України (2010)
Горожанкіна Н. А. - Географічний аналіз процесу народжуваності та його взаємозв’язок з освітнім рівнем жінок (2010)
Половка С. Г. - Сім кроків на зустріч відтворенню морських геологічних досліджень в Україні (2010)
Манюк В. В. - Туристическая и рекреационная составляющие мониторинга геологических памятников природы Украины (2010)
Пацюк В. С. - Особливості становлення різних видів індустріального туризму на Криворіжжі (2010)
Сторчак О. В. - Геологічні умови формування природних лікувальних пляжів та оцінка їх використання в курортно-рекреаційних цілях (2010)
Возіанов С. О. - Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів, Підмурняк О. О., Собчинський С. А., Собчинський К. С., Войцешин В. В., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А., Дрогоруб А. А. (2013)
Петербургський В. Ф. - Ехографічні маркери декомпенсації уродинаміки при нерефлюксуючому мегауретері у дітей молодшого віку, Головкевич В. В., Гуйван Г. I. (2013)
Зеляк М. В. - Динаміка патологічних і відновних процесів у нирках і верхніх сечових шляхах при експериментальній обструктивній уропатії, Казюк Д. I., Антонів Р. Р. (2013)
Стусь В. П. - Стан кровообігу паренхіми нирок у хворих із стійким порушенням уродинаміки, Баранник К. С. (2013)
Лесовой В. Н. - Анализ ранних результатов уретерокаликоанастомоза, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Мозжаков П. В., Савенков В. И., Демченко В. Н., Хареба Г. Г., Мегера В. В., Стецишин Р. В. (2013)
Возіанов С. О. - Диференціація ступеня ішемічного ушкодження паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз із обструкцією сечоводу, Черненко В. В., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Ладнюк Р. Є., Желтовська Н. I., Клюс А. Л., Сербіна I. Є., Савчук В. Й. (2013)
Пирогов В. О. - Розробка способу медикаментозної корекції структурно-функціонального стану ішемічної нирки за допомогою фактора росту фібробластів та інтерлейкіну-10 в експерименті, Возіанов О. Ф., Нікуліна Г. Г., Кордюм В. А., Романенко А. М., Мигаль Л. Я., Сербіна I. Є., Нікітаєв С. В., Похоленко Я. О. (2013)
Пивоварчук Р. Я. - Нові критерії діагностики гострого гестаційного пієлонефриту , Митникова А. С. (2013)
Русинко И. М. - Выбор метода оперативной коррекции нарушений уродинамики при нефроптозе, осложненном вторичным гидронефрозом, Приходько А. В., Троян К. А., Дулепин А. В. (2013)
Драннік Г. М. - Iмуно-ензимуричні показники ризику розвитку нефросклерозу у дітей некомпенсованих форм обструктивного мегауретера (ОМУ) у дітей, Нікуліна Г. Г., Петербугський В. Ф., Калініна Н. А., Мигаль Л. Я., Савченко В. С., Головкевич В. В. (2013)
Серняк Ю. П. - Антеградная и ретроградная уретеролитотрипсия, экстракорпоральная ударноволновая литотрипсия, лапароскопическая уретеролитотомия в лечении камней проксимального отдела мочеточника, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Слободянюк Е. Н. (2013)
Сербіна I. Є. - Експериментальне дослідження паренхіми нирок у кроля при моделюванні однобічного ішемічного ушкодження, Нікуліна Г. Г., Мигаль Л. Я., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В. (2013)
Колесник М. О. - Iндекс оксидативного стресу (ІОС) як прогностичний маркер рецидивуючого пієлонефриту (ПН) у жінок, Степанова Н. М., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2013)
Мигаль Л. Я. - Активність запального процесу в нирках, вік та ензими сечі у дітей, хворих на пієлонефрит (ПН), Король Л. В., Багдасарова I. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2013)
Мигаль Л. Я. - Ензимуричні критерії діагностики прихованої дисфункції канальцевого апарата паренхіми нирок у дітей з вродженим міхурово-сечовідним рефлюксом (МСР), Нікуліна Г. Г., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Сербіна I. Є. (2013)
Нікуліна Г. Г. - Ензимоіндикатори оцінки ефективності корекції порушень кровообігу в нирках із експериментальною ішемією, Пирогов В. О., Мигаль Л. Я., Нікітаєв С. В., Сербіна I. Є. (2013)
Степушкин С. П. - Трудности и особенности осложнений уретероскопии, Соколенко Р. В., Алифанов И. Д., Новиков В. О. (2013)
Строй О. О. - PADUA score у хірургічному лікуванні SRM, Лесняк О. М., Iвашко В. А., Сабадаш М. Є., Банира О. Б., Собчинський С. А., Шуляк О. В. (2013)
Олехнік М. М. - Можливості малоінвазивного лікування папілярних пухлин верхніх сечовивідних шляхів при проведенні лазерної літотрипсії, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Олехнік М. М. - Наш досвід застосування гольмієвої контактної літотрипсії в лікуванні уролітіазу, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Прийма О. Б. - Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці, Фецяк Я. В., Босак М. В., Петришин О. Я, Грицак Я. Л., Лисик О. С. (2013)
Гулиев Б. Г. - Лапароскопическая пиелопластика при первичных стриктурах пиелоуретерального сегмента, Алиев Р. В. (2013)
Гулиев Б. Г. - Эндопротезирование мочеточника металлическими нитиноловыми стентами, Загазежев А. М. (2013)
Комяков Б. К. - Лапароскопическая аппендикоуретеропластика, Гулиев Б. Г., Очеленко В. А. (2013)
Серняк Ю. П. - Опыт лапароскопической коррекции травм мочеточника при гинекологических операциях, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Сайдакова Н. О. - Нефректомія: основні аспекти проблеми, Старцева Л. М., Онищук А. П. (2013)
Бойко А. I. - Профілактика, дієтотерапія та комплексне патогенетичне лікування нироковкам’яного нефролітіазуу пацієнтів з єдиною ниркою, Губарь А. О., Гурженко А. Ю. (2013)
Фролов А. С. - Сравнительная оценка способов и результатов лечения уролитиаза при единственной почке, Сагалевич А. И., Серняк П. С., Черников А. В., Балка Л. А. (2013)
Лесовой В. Н. - Новый подход к оценке сложности органосохраняющей хирургии при опухолях почек, Щукин Д. В., Антонян И. М., Гарагатый И. А., Илюхин Ю. А., Хареба Г. Г., Стецишин Р. В., Бублик В. В., Мегера В. В. (2013)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолипомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Барухович В. Я. - Результаты лечения передней гипоспадии у детей в зависимости от возраста (2013)
Стусь В. П. - Наш опыт лечения бесплодия у пациентов с ложным крипторхизмом, Крыжановская Е. Ю., Полион Н. Ю. (2013)
Коган М. И. - Ишемия простаты – реальность?, Белоусов И. И., Шангичев А. В. (2013)
Коган М. И. - Дезоблитерация задней уретры и шейки мочевого пузыря, Митусов В. В., Шангичев А. В. (2013)
Протощак В. В. - Комплексная альфа-адренолитическая и антидиуретическая терапия у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Кулай Д. Г., Цыган В. Н., Шестаев А. Ю., Матич А. И., Гулько А. М. (2013)
Протощак В. В. - Характеристика диуреза у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Шестаев А. Ю., Цыган В. Н., Кулай Д. Г., Гулько А. М., Матич А. И. (2013)
Протощак В. В. - Ночная полиурия - причина недостаточной эффективности терапии симптомов нижних мочевых путей / доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Цыган В. Н., Шестаев А. Ю., Матич А. И., Гулько А. М., Кулай Д. Г. (2013)
Герасимов С. В. - Варианты собственного подхода в лечении больных с осложненными и рецидивными травматическими стриктурами уретры, Олехник М. Н., Куценко А. О. (2013)
Возианов С. А. - Отдаленные результаты лечения пациентов с локализованным и местнораспространенным раком предстательной железы после радикальной простатэктомии, Григоренко В. Н., Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Бардин А. В., Гурженко А. Ю., Перета Л. В. (2013)
Возіанов С. О. - Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок, Підмурняк О. О., Собчинський С. А. (2013)
Базалицька С. В. - Процеси убіквітинації в перитуморальній тканині хворих на герміногенні пухлини яєчка, Романенко А. М., Сакало В. С., Сакало А. В. (2013)
Комяков Б. К. - Оперативное лечение больных раком почки с опухолевой венозной инвазией, Шломин В. В., Замятнин С. А., Семенов Д. В. (2013)
Комяков Б. К. - Резекция почки в условиях ее интра- и экстракорпоральной консервации, Шломин В. В., Гулиев Б. Г., Замятнин С. А. (2013)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолиптомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Серняк Ю. П. - Оценка функциональных результатов и качества жизни больных с почечно-клеточным раком, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Мех В. А. (2013)
Серняк Ю. П. - "Континентная" радикальная простатэктомия, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Фролов А. С. (2013)
Возіанов С. О. - Стан та перспективи розвитку урологічної служби в Україні, Сайдакова Н. О., Старцева Л. М. (2013)
Лесовой В. Н. - Анатомия вариантных поясничных вен, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Хареба Г. Г., Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Хсаин Р. (2013)
Гарагатый А. И. - Эффективность фотодинамической антисептики в лечении рецидивного цистита у пациенток с потенциально резистентной флорой мочевого пузыря (2013)
Андреев С. В. - Рекуррентная секс-индуцированная дизурия у молодых женщин - хирургическая дилемма (2013)
Деркач И. А. - Малоинвазивное лечение мультифокального уролитиаза, Сагалевич А. И., Серняк П. С. (2013)
Сагалевич А. И. - Обоснование выбора малоинвазивного метода лечения нефролитиаза, Деркач И. А., Шапаренко Э. В. (2013)
Черников А. В. - Поиск резервов противорецидивного лечения нефролитиаза, Сагалевич А. И., Деркач И. А., Балка Л. А., Фролов А. С. (2013)
Возіанов С. О. - Використання 17-оксипрогестерону капроната в комплексному лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Собчинський С. А., Підмурняк О. О., Собчинський К. С. (2013)
Возіанов С. О. - Звукова стимуляція в комплексі заходів каменегінного ефекту у хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Собчинський С. А., Підмурняк О. О., Собчинський К. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Гострий необструктивний пієлонефрит у жінок репродуктивного віку: особливості госпіталізації, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. I. (2013)
Лісовий В. М. - Оптимізація процесу навчання урологів високим технологіям ендовідеохірургічних втручань, Савенков В. I. (2013)
Черкасов Д. В. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных методов литотрипсии при уретеролитиазе, Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Вощула В. И. - Современные аспекты метафилактики МКБ, Гапоненко А. Д., Юрага Т. М. (2013)
Вощула В. И. - Фитопрофилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин, Вилюха А. И., Гапоненко А. Д., Лелюк В. Ю. (2013)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лечения нейрогенных расстройств мочеиспускания у пациентов с супрасакральными повреждениями спинного мозга, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Криштопа М. В. (2013)
Стусь В. П. - Оперативное лечение коралловидных камней, Моисеенко Н. Н., Украинец Е. П., Суварян А. Л., Шомченко С. В., Светличный Э. А., Фридберг А. М., Можейко А. А. (2013)
Ювілеї (2013)
Некрологи (2013)
Титул, зміст (2014)
Bezrukova N. - Dutch disease in Ukraine: assessment of the domestic export problems, Svichkar V. (2014)
Usiak Ja. - Economy and defence in the NATO member states, Ivancik R. (2014)
Свердлова Ю. О. - Вплив розвитку людського капіталу на конкурентоспроможність економіки Європейського Союзу (2014)
Ивлевс А. - Cтруктурные изменения в государстве как результат инвестирования в инновационный сектор (2014)
Golysheva Ie. - Information and information flows mapping as factors of the modern enterprise’s successful activity, Gryshchenko O., Nagornyi Ye. (2014)
Nozdrenko E. - Adaptive advertising strategies in ecoproduct promotion, Khokhlova E. (2014)
Витвицький Я. С. - Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів модернізації магістральних газопроводів, Лінчевська Н. М. (2014)
Жабинець О. Й. - Захист інформації та інформаційна безпека страхових компаній (2014)
Дем’янчук М. А. - Оцінка ефективності застосування телекомунікаційних послуг у сферах економіки країни, Орлова О. В., Кузнєцова О. В. (2014)
Makarenko M. - Ukraine’s balance of payments financial account as an indicator of economic stability, Ponomarenko O. (2014)
Rad N. - Non-state pension system: position, problems and prospects (2014)
Внукова Н. М. - Оцінка впливу інвестицій на обсяги експорту, Ковальчук В. А., Анциферова О. О. (2014)
Dmytryshyn L. - A methodological approach to development and optimization a set of parameters for a company’s creditworthiness evaluating, Blahun I. (2014)
Ушеренко С. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність українських підприємств: аналіз сучасного стану і визначення пріоритетів активізації (2014)
Сотник І. М. - Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України, Кулик Л. А. (2014)
Чайковська І. І. - Фрактальний аналіз та тенденції розвитку інноваційних процесів на промислових підприємствах (2014)
Гресь Н. Л. - Застосування понять "одинока матір" та "одинокий батько" при оподаткуванні доходів фізичних осіб, Романюха Л. І. (2014)
Матвєєва Л. В. - Владислав Бузескул. Слов’янознавство. (Закінчення у другому числі 2007 р.) (2007)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва (2007)
Бубенок О. Б. - Маскути на Східному Кавказі (2007)
Зелінський А. Л. - Три примітки до історії діадохів (2007)
Непомнящий А. А. - З історії кримознавчих студій у Лазаревському інституті східних мов (2007)
Отрощенко І. В. - Зовнішня Монголія та монголи Ілійського краю: прагнення до об’єднання (1920-ті роки) (2007)
Пономарьова І. С. - Посуд греків Приазов’я в аспекті трансформації традиційної культури (2007)
Туров И. В. - К вопросу об учении хасидов о миссии праведника. (Проповеди р. Авраама Малаха из Фастова) (2007)
Федорук Я. О. - Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак. (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича) (2007)
Циганкова Е. Г. - А. Ю. Кримський і С. О. Єфремов. Співпраця у розбудові Української академії наук (1920–1928) (2007)
Цолін Д. В. - Біблійна історія створення світу (Бут. 1:1–2:3): трансформація літературних засобів у таргумах (2007)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918. (Закінчення, початок у №№3 та 4, 2007 р.) (2007)
Дрига І. М. - Карбована в камені караманлідіка Кападокії (2007)
Кан В. Д. - Словотвірна афіксація в зіставному аспекті. (На матеріалі корейської, англійської та російської мов) (2007)
Маленька Т. Ф. - Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії (2007)
Рыжих В. И. - Сказуемое арабского именного предложения (2007)
Тищенко К. М. - Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України. (Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.) (2007)
Кіктенко В. О. - Міжнародна конференція "Тайбейсько-Московський форум 2006”: "Стратегічне значення зміни ситуації в Північно-Східній Азії для країн СНД і Тайваню” (2007)
Мхитарян Н. І. - Туреччина: загроза чи партнер? (2007)
Українка Л. - Історія Ізраелітів (Жидів). (Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.) (2007)
Скорый С. А. - Слово прощания с Евгением Васильевичем Черненко (2007)
Матвєєва Л. В. - Ю. М. Кочубей як сходознавець (До 75-річчя від дня народження) (2007)
Черніков І. Ф. - Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея (2007)
Кирюшко М. І. - Роль Ю. М. Кочубея у створенні та діяльності Всеукраїнської громадської організації "Український центр ісламознавства”, Швед В. О. (2007)
Матвєєва Л. В. - Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца (2007)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму (2007)
Бубенок О. Б. - Алани й іслам (2007)
Василюк О. Д. - Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона (2007)
Волович О. О. - Іслам у сучасній світовій політиці. Замітки на полях монографії Соломії Зінько (2007)
Величко В. В. - Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу (2007)
Павлішина Л. Ф. - Особливості структури та повноважень Імператорського парламенту Японії (2007)
Туров И. В. - Внешний и внутренний мир как пространство служения Создателю в вероучении раннего хасидизма (2007)
Хоменко О. А. - Реклама та формування жіночої ідентичності у Японії через призму жіночих образів довоєнної та післявоєнної реклами побутової техніки (2007)
Храновський В. А. - Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримського "З історії Ірана передарійської доби. Елам” (2007)
Циганкова Е. Г. - Вивчення Сходу у Київській духовній академії (2007)
Чувпило О. О. - Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930–1934 рр.) (2007)
Кулик А. С. - Суфійські аспекти персомовної поезії Аміра Хусро Дехлеві (2007)
Рыжих В. И. - Пояснительное определение в арабском языке (2007)
Бушаков В. А. - Пономарьова І. С. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ: Реферат, 2006. – 300 с., іл. (2007)
Кочубей Ю. М. - Приклад українсько-турецького співробітництва. Д-р Себахаттін Шімшір. Дубровський і його тюркологічні статті. Алмати, 2006, 112 с. (2007)
Огнєва О. А. - Невеселий підсумок однієї унікальної фотовиставки (2007)
Дрига І. М. - SIAC 2006: сьомий Міжнародний Cеульський конгрес алтаїстів (24–27 вересня 2006 р.) (2007)
Дрига І. М. - Науковий семінар на пошану Ярослава Романовича Дашкевича. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15.03.2007 (2007)
Таро Асо - "Арка свободи і процвітання" – розширення горизонтів зовнішньої політики Японії (2007)
Яценко Б. П. - Нова зовнішньополітична стратегія Японії і геоекономічна ситуація в Південній Євразії, Ткачук Л. М. (2007)
Яценко Б. П. - Японія як один із головних центрів економічної сили (2007)
Ткачук Л. М. - Територіальна організація господарства Східної та Південно-Східної Азії (2007)
Смирнов І. Г. - Транспортно-логістична основа Євразійської дуги спільного процвітання (Східна та Південна Азія) (2007)
Бондаренко І. П. - Рьокан, або японський Сковорода (2007)
Осадча Ю. В. - Європа – Японія: до питання міжкультурних і літературних впливів наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2007)
Пирогов В. Л. - Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів’ях і приказках (2007)
Комісаров К. Ю. - Стилістичні особливості сучасного японського мовленнєвого етикету (2007)
Рєзнікова Н. В. - Мовна специфіка українсько-японського поетичного перекладу (2007)
Івахненко М. О. - Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці (2007)
Букрієнко А. О. - Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі (архетип мудрого старця) (2007)
Капранов С. В. - Психотехніка та містичний досвід у сінто: до питання про типологію (2007)
Рубель В. А. - До питання про адекватність перекладу назви першої збірки найдавнішої японської поезії "Ман’йосю" (2007)
Онищенко В. О. - Сказание о земле Муцу ("Муцу ваки") (2007)
Хоменко О. А. - Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958–1969) (2007)
Осауленко Є. М. - Японське зібрання Музею Ханенків (2007)
Носко М. О. - Керівник, педагог, учений (2014)
Проніков О. К. - Організатор вищої педагогічної освіти О. Ф. Явоненко (2014)
Євтушенко Н. В. - Аксіологічний підхід до розвитку загальнокультурної компетентності вчителів природничо-математичного циклу (2014)
Запорожченко Т. П. - Використання електронного методичного комплексу розробленого в середовищі moodle при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2014)
Куратова Т. С. - Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах, Курмакова І. М., Грузнова С. В., Самойленко П. В. (2014)
Лукашова Н. І. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів хімії в процесі вивчення фахової методики (2014)
Мамчич О. Б. - Педагогічна практика як умова формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Калініна І. П. (2014)
Мащенко А. І. - Сутність та зміст поняття "музично-естетична компетентність" (2014)
Михайленко О. А. - Поняття стратегічної компетенції в сучасному лінгводидактичному дискурсі (2014)
Самойленко П. В. - Формування професійно-методичних компетенцій бакалаврів хімії в педагогічному університеті (2014)
Соколова І. В. - Особливості формування предметних компетенцій у майбутніх вчителів хімії з використанням електронного підручника, Грузнова С. В. (2014)
Гавій В. М. - Навчально-польова практика як одна з головних складових професійної підготовки майбутнього вчителя біології, Коваленко С. О., Приплавко С. О. (2014)
Гаркович О. Л. - Принципи організації освітнього середовища під час навчання хімії (2014)
Горошко Ю. В. - Моделі подання знань (2014)
Грабовий А. К. - Педагогічне проектування як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії (2014)
Замай Ж. В. - Гідроекологічні дослідження як складові науково-дослідної роботи студентів-екологів в ході дипломного проектування, Карпенко Ю. О. (2014)
Іщенко А. А. - Формування знань про неорганічні та органічні токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх учителів хімії (2014)
Козар С. Ф. - Професійна реалізація випускників природничого напрямку у дослідженні проблем сучасної сільськогосподарської мікробіології, Кравченко Н. О., Чучвага І. Г. (2014)
Колесник М. О. - Еволюційно-трансформаційні особливості мислення людини нової епохи (2014)
Перетятько В. В. - З досвіду організації наукової роботи студентів-екологів біологічного факультету, Ткачук О. В. (2014)
Полетай В. М. - Експериментальні дослідження як ключова частина вивчення фізіології людини та тварин (2014)
Рябченко С. В. - Діагностика та аналіз рівнів сформованості професійної компетентності студентів – майбутніх вчителів біології: констатувальний етап педагогічного експериментув (2014)
Слюта А. М. - Перевірка стану готовності майбутніх фахівців-екологів до виробничої практики (2014)
Белан Т. Г. - Особливості професійної адаптації молодого вчителя технологій до умов педагогічної діяльності (2014)
Ващенко І. М. - Філософсько-історичні аспекти фізичного та духовного розвитку людини, Козерук Ю. В., Буланов О. М., Качан В. М., Козерук К. В. (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами у педагогічному процесі (2014)
Гавриленко Т. Л. - Державна політика щодо організації початкової освіти в Українській РСР (1964 – 1984 рр.) (2014)
Гаркуша С. В. - Міждисциплінарна інтеграція та вдосконалення програмно-методичного забезпечення як основна умова формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Грамбовська Л. В. - Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами і модулями виду |ax+b|+|ax–b|= f(x) (2014)
Дідух В. О. - Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в XVI-XVII ст.ст. (2014)
Дорошенко Т. В. - Розвиток музично-педагогічної думки в Україні (60-70-ті рр. XX ст.) (2014)
Дрозденко Н. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування іміджу сучасного вчителя, Дрозденко В. М. (2014)
Завада Т. О. - Самостійна робота як засіб формування світогляду студентів (2014)
Заліський А. А. - Запровадження інноваційних форм у роботі з обдарованою учнівською молоддю (2014)
Капітова Т. С. - Особливості процесу стандартизації у вищій школі США (2014)
Коваль В. О. - Актуальні питання викладання ботаніки в системі фахової підготовки вчителів початкових класів (2014)
Козерук Ю. В. - Оздоровчий біг для зміцнення здоров’я студентів в системі самостійних занять, Дерябкіна Т. В., Хлібурад В. В., Сенчук Л. А., Козерук К. В. (2014)
Козерук Ю. В. - Організаційні та практичні рекомендації проведення занять зі степ-аеробіки, Новопашен С. С. (2014)
Коломієць А. А. - Вивчення окремих розділів вищої математики при формуванні наукового світогляду студентів в умовах співпраці університетів (2014)
Кормільцина С. Ю. - Професійна компетентніть майбутніх менеджерів Канади як показник їх фахової підготовки (2014)
Корякіна І. В. - Форми взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю з виховання гуманного ставлення до навколишнього світу у дітей старшого дошкільного віку, Савченко І. Д. (2014)
Куліш Р. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку екологічно безпечної поведінки (2014)
Лавріненко Л. І. - Екологічне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського