До відома авторів статей (2012)
Содержание (2011)
Дреер Й. - Символ и теория жизненного мира: "Трансценденции жизненного мира и их преодоление посредством знаков и символов” (2011)
Малюк А. - Концепт глобализации сквозь призму идей Карла Поланьи (2011)
Сусская О. - Социологическая наука между Сциллой и Харибдой современного меркантилизма и научного познания (2011)
Батаева Е. - "Фотоснимки” мысли Ж.Бодрийяра (2011)
Заяц Д. - "Indie-rock социология” Мишеля Маффесоли (2011)
Иващенко О. - Социология стоимости (повседневной) жизни в современной Украине: в поисках источников (2011)
Стегний А. - Четверть века после Чернобыля: опыт социологического наблюдения (2011)
Елейко М. - Эмоционально-оценочный подход к исследованию социального самочувствия (2011)
Домбровская А. - Особенности использования е-услуг потребителями некоторых стран Центрально-Восточной Европы, Янось-Кресло М., Пачковский Ю. (2011)
Волович В. - Автобиография: социологическое воображение (2011)
Николаенко В. - Мировоззренческая функция социологии религии. Коллизии в отношениях социологии религии и теологии, Николаенко Л., Яковенко Ю. (2011)
Титул, зміст (2014)
Бурак А. І. - Сутність соціологічного неоінституціоналізму, Шигінська І. (2014)
Шипілова М. В. - Особливості формування соціального капіталу в трансформаційний період розвитку економіки (2014)
Гладка І. В. - Сучасний стан світового ринку круїзного судноплавства (2014)
Верховод І. С. - Організаційно-економічні аспекти розвитку садівництва в Україні (2014)
Власова В. П. - Світовий досвід та перспективи впровадження державно-приватного партнерства в морських торговельних портах України (2014)
Воронянська О. В. - Зональний підхід до факторів виробництва зерна (2014)
Данкевич В. Є. - Методологічні уроки європейського досвіду розвитку земельних банків (2014)
Данкевич Є. М. - Розвиток міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі: переваги та ризики (2014)
Збарська А. В. - Сімейна ферма як вид малого бізнесу і форма господарювання на селі: перспективи розвитку (2014)
Коваленко О. В. - Ефективність маркетинго-іноваційного мультистратегічного напряму реалізації національного авіабренду авіаційної галузі України (2014)
Плотнікова М. Ф. - Соціально-економічні основи створення екопоселень як моделі розвитку суспільства (2014)
Шпикуляк О. Г. - Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва, Мазур Г. Ф. (2014)
Шульський М. Г. - Напрями трансформації особистих селянських господарств (2014)
Gutorov A. - Domestic Experience And Problems Of Agricultural Enterprises’ Classification By Sizes In Their Integration’s Context (2014)
Дідур Г. І. - Складові та напрямки удосконалення економічного механізму функціонування господарських товариств аграрної сфери (2014)
Захарченко О. В. - Перспективи розвитку сільського туризму (2014)
Захожай В. Б. - Формування системоутворюючих регуляторів організаційної структури механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства, Онищук В. О. (2014)
Збарський В. К. - Розвиток різноукладності в аграрному секторі України, Збарська А. В. (2014)
Кальченко С. В. - Перспективи розвитку особистих селянських господарств (2014)
Кобилянська А. В. - Технічні бар'єри в торгівлі та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2014)
Мельничук О. І. - Розвиток агропродовольчого ринку України: маркетинговий аспект (2014)
Міненко М. А. - Проблема використання географічних зазначень та найменувань українськими виноробами, Матвєєв В. В. (2014)
Нестеренко С. А. - Особливості методології визначення вартості потенціалу підприємства (2014)
Нестеренко С. А. - Організація технічного забезпечення виробництва в фермерських господарствах, Агєєва І. В. (2014)
Плотніченко С. Р. - Роль стратегічного планування при виході аграрних підприємств на зовнішній ринок, Гаврилюк І. І. (2014)
Саковська О. М. - Створення та функціонування маркетингових кооперативів в аграрній сфері України (2014)
Серських Н. С. - Електронна комерція як маркетингова стратегія для підприємств аграрної сфери (2014)
Хацер М. В. - Фактори впливу на промислове підприємство в умовах трансформації економіки України, Абубекерова А. З. (2014)
Шелест Т. М. - Сучасні аспекти розвитку маркетингової клієнт-стратегії морських навчальних закладів (2014)
Шквиря Н. О. - Формування маркетингової стратегії туристичних підприємств (2014)
Шульгіна Л. М. - Розвиток організаційної та маркетингової підтримки виставково-ярмаркової діяльності підприємств, Рак А. (2014)
Хорішко І. В. - Роль та значення екологобезпечних технологій виробництва в сільському господарстві (2014)
Завгородня Н. В. - Вимірювання бідності в Україні (2014)
Карпенко А. В. - Формування та використання інтелектуального капіталу в Україні, Пироговська Ю. О. (2014)
Кепко В. М. - Удосконалення системи управління персоналом в аграрних формуваннях (2014)
Синяєва Л. В. - Роль сучасного суспільства в управлінні продуктивністю праці, Ярчук А. В. (2014)
Скиба С. А. - Теоретико-методологічні аспекти державного регулювання розвитку людського потенціалу (2014)
Ярчук А. В. - Производительность труда как показатель эффективности производственной деятельности (2014)
Демченко І. В. - Сучасна стратегія забезпечення фінансової безпеки аграрних суб'єктів господарювання (2014)
Захарова Н. Ю. - Особливості формування витрат аграрних підприємств (2014)
Рубцова Н. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку діючої системи агрострахування в Україні (2014)
Трусова Н. В. - Оцінка забезпечення фінансовим потенціалом сільського господарства (2014)
Якушева І. Є. - Сучасні аспекти державного регулювання відносин в аграрному секторі (2014)
Яцух О. О. - Проблеми та перспективи державної політики щодо напрямів і обсягів бюджетної підтримки розвитку аграрного сектору економіки (2014)
Sakhno L. A. - Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU (2014)
Кошкалда І. В. - Особливості складання фінансової звітності згідно НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", Ковальова О. В. (2014)
Левченко О. П. - Шляхи удосконалення організації обліку виробничих запасів (2014)
Морозюк Н. С. - Порівняльні концепції визначення запасів в країнах світової співдружності, Дяченко О. П. (2014)
Найда А. В. - Трансфертне ціноутворення в агрохолдингах (2014)
Садовська І. Б. - Розвиток функцій управлінського обліку в умовах інституціональних змін (2014)
Сорока Л. С. - Розвиток екологічного обліку в контексті економічної безпеки (2014)
Трачова Д. М. - Аутсорсинг в Україні: облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Бойко В. В. - Інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільських територій (2014)
Власюк Ю. О. - Особливості імітаційного моделювання економічних систем (2014)
Горяна І. В. - Методи аналізу і прогнозування в задачах обґрунтування маркетингових рішень (2014)
Солодкий В. Д. - Шляхи формування надійного природного поновлення лісів в умовах Буковинських Карпат і передкарпаття, Заячук В. Я., Робулець С. В. (2012)
Зільберварг І. Р. - Особливості озеленення території нижньогірської центральної районної лікарні у степовому Криму, Іслямова Е. А. (2012)
Ізмест'єва С. В. - Особливості розмноження Carex dioica L. (Cyperaceae) у природних популяціях за різних умов росту, Данилик І. М. (2012)
Гожан М. Я. - Перспективи використання культиварів роду Picea у садово-парковому господарстві та озелененні (2012)
Громяк О. Ю. - Потенційна продуктивність соснових лісів Українського Розточчя, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Івченко А. І. - Таксономічний склад покритонасінних дендропарку львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Коляда Л. Б. (2012)
Мирончук К. В. - Аналіз стабільності розвитку живоплотів за показником флуктуючої асиметрії листкових пластинок (2012)
Рибак Ю. Л. - Електрофізіологічні показники уражених сосновим вертуном дерев сосни звичайної в умовах Західного Полісся (2012)
Озарків О. І. - Методика розрахунку складових теплового режиму лісу, Копій Л. І., Тереля І. П., Чернявський М. В. (2012)
Данько Т. І. - Лісова політика та законодавче регулювання лісогосподарської діяльності, Ільницька-Гикавчук Г. Я. (2012)
Кок З. С. - Особливості та перспективи використання земель сільськогосподарського призначення в аграрному секторі Закарпаття (2012)
Леонтяк Г. П. - Усадебные парки Молдовы ХІХ - начала ХХ века, Осипов М. Ю. (2012)
Геник Я. В. - Рідкісність фітоценозу - критерій природоохоронної цінності лісових екосистем, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2012)
Сімків Л. Є. - Теоретичні аспекти стратегії розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Проданова І. І. (2012)
Ільчук Г. І. - Естетотерапія - фундамент екологічної безпеки (2012)
Кутя М. М. - Характеристика рекреаційних навантажень та рекреаційної місткості лісопаркових ландшафтів Києва, Гірс О. А. (2012)
Челядин Л. І. - Фізико-хімічне очищення стічних вод, забруднених нафтопродуктами, з вмістом вуглецевомінеральних матеріалів, Хомин В. Р., Скробач М. Р., Богуславець М. М., Неміш П. П. (2012)
Кацман М. Д. - Застосування пожежних поїздів для ліквідації транспортних подій з небезпечними вантажами (2012)
Шостак В. В. - Залежність надійності стрічкопилкових верстатів від їх конструкційних особливостей, Войтович В. В. (2012)
Гомонай В. В. - Визначення силових параметрів механізму подачі рубальної машини (2012)
Губа Л. М. - Формування споживчих властивостей шкір зі спилку (2012)
Кшивецький Б. Я. - Механізм формування термопластичних клейових з'єднань деревини (2012)
Оріховський Р. Я. - Проблеми надійності технічних засобів в автоматизованих системах управління технологічними процесами (2012)
Предзимірська Л. М. - Ефективність кавітаційного оброблення стоків спиртового виробництва з вмістом газів різної природи, Шевчук Л. І., Старчевський В. Л., Леочко Н. С. (2012)
Серган О. Є. - Обґрунтування вибору варіанта комбінування пакета шпону з різних порід у фанерному виробництві (2012)
Сопушинський І. М. - Особливості макроструктури декоративної деревини аномалій явора, бука лісового та ясена звичайного (2012)
Якимів Р. М. - Радіохвилевий метод неруйнівного контролю з врахуванням внутрішніх механічних напружень у випромінювачі, Мельничук А. О., Ліске О. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Податкові інструменти регулювання та оптимізації структурних зрушень в інвестиційній діяльності, Свінцов О. М., Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Майовець Є. Й. - Маркетингові аспекти формування рівноважної ціни на аграрному ринку, Ключук В. В. (2012)
Крупка Я. Д. - Капітал і капіталізація: теоретичне обґрунтування та подання в системі обліку і звітності (2012)
Рибчук А. В. - Державне регулювання розвитку національних інфраструктурних комплексів (2012)
Башнянин Г. І. - Проблеми рефінансування банків у посткризовий період, Сидоренко В. А., Люлик М. Б. (2012)
Жабинець О. Й. - Формування інвестиційних ресурсів страхових компаній та питання безпеки їх інвестиційної діяльності (2012)
Вертель В. В. - Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення (2012)
Гирик О. С. - Оцінювання інвестиційної привабливості України (2012)
Голобородько Ю. О. - Теоретичні підходи до розкриття суті та складових фінансової безпеки банківських установ (2012)
Гнилянська Л. Й. - Ризики в туристичній діяльності, Топоровський В. Я. (2012)
Бабійчук Т. П. - Стимулювання банківського інвестування: світові тенденції (2012)
Головко А. А. - Розмежування господарських і контрольних функцій у сфері державного управління природокористуванням в Україні (2012)
Городня Т. А. - Аналіз стану інноваційної діяльності у Львівській області та джерела її фінансування, Явтуховська І. В. (2012)
Грицак І. І. - Управлінський облік у системі менеджменту підприємства: особливості організації та оцінювання, Чубай В. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Типологізація економічних систем за ступенем лібералізації, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Дем'янчук Ю. І. - Засоби заохочення інвестиційного впливу приватних трансфертів (2012)
Дуляба Н. І. - Значення прибутку підприємства в сучасних умовах господарювання, Корнілов С. О. (2012)
Капітула С. Л. - Формування змісту фінансових потоків підприємств оптової торгівлі (2012)
Колодійчук А. В. - Кластери - новітня форма організації промисловості (2012)
Наконечна Н. В. - Входження України до європейського адміністративного простору: перспективи і проблеми (2012)
Крет В. В. - Значення диверсифікації у стратегії розвитку сучасних транснаціональних компаній (2012)
Кудин С. І. - Маркетингові підходи до визначення цінових ризиків приватних підприємств (2012)
Кулиняк І. Я. - Планування лізингової діяльності підприємств (2012)
Курильців Р. М. - Формування системи земельного адміністрування в Україні (2012)
Лазур П. Ю. - Значення малого та середнього підприємництва на внутрішньому і зовнішньому ринках України та їхній вплив на ринкову трансформацію економіки регіонів (2012)
Макар О. П. - Зміцнення боргової безпеки - передумови економічного зростання в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Особливості моніторингу соціально-трудової сфери (2012)
Мороз В. П. - Методика розрахунку податкового навантаження на підприємства лісового господарства України (2012)
Петренко М. П. - Оцінювання зайнятості персоналу агропромислового комплекса Херсонської області (2012)
Польовський А. М. - Аналіз досвіду США щодо продажу деревини з державних лісів (2012)
Серветник–Царій В. В. - Дослідження сутності економічного потенціалу торговельного підприємства (2012)
Бойчук Т. М. - "Витрати періоду" - економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку (2012)
Стеблецька Ю. І. - Управління фінансовими ризиками (2012)
Черторижський В. М. - Від мережевих транскордонних взаємозв'язків до транскордонного ринку (2012)
Стецько Л. І. - Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України (2012)
Городня Т. А. - Механізм проведення економічного діагностування діяльності підприємства, Білущак Н. В. (2012)
Приймак П. В. - Розвиток інформаційних технологій у банківській системі України (2012)
Кійко О. А. - Економіко-маtематична модель функціонування лісового сектора України, Кійко І. О. (2012)
Городня Т. А. - Механізм діагностування інвестиційної привабливості підприємства, Станіславова Т. В. (2012)
Корягін М. В. - Аналіз показників вартості підприємства у системі прийняття економічних рішень (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Вплив систем рейтингового оцінювання позичальників банку на проциклічність кредитування (2012)
Мунір Габсі - Формування стратегій управління в корпоративних агрегованих структурах (2012)
Фединець Н. І. - Оцінювання рівня опору змінам у організації (2012)
Роман Я. Ю. - Активізація роботи персоналу на підприємстві, Роман С. І. (2012)
Панчишин Т. В. - Перспективи соціально-демографічного розвитку України, Погоріляк О. О., Мартинюк А. В. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Пойда А. И. - Современная хирургическая тактика про болезни крона в колопроктологическом центре Украины, Мельник В. М., Кучер Н. Д., Жельман В. А., Криворук М. И. (2015)
Дужий І. Д. - Чутливість до естрогену слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразках, ускладнених кровотечею, Романюк А. М., Харченко С. В., Москаленко Р. А., П’ятикоп Г. І., Линдін М. С. (2015)
Шапринський Є. В. - Лікування пацієнтів з приводу стенозуючих захворювань стравоходу (2015)
Мамедов М. М. - Новые подходы в хирургическом лечении острого парапроктита, Мустафаева М. Ф. (2015)
Яцишин І. В. - Важливі естетичні аспекти корекції передньої черевної стінки (2015)
Ильченко Ф. Н. - Выбор хирургической тактики при ущемленных послеоперационных грыжах живота, Деркач Н. Н., Ляшенко Н. В., Сербул М. М. (2015)
Ничитайло М. Ю. - Порівняльний аналіз результатів використання високоінтенсивного лазерного випромінювання та електрокоагуляції під час лапароскопічної холецистектомії з приводу деструктивних форм гострого калькульозного холециститу, Базяк А. М., Клочан В. В., Груша П. К., Гоман А. В. (2015)
Василюк С. М. - Клінічна та лабораторна діагностика гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2015)
Криворучко І. А. - Роль матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у патогенезі псевдокіст підшлункової залози, Гончарова Н. М., Андреєщев С. А. (2015)
Трембовецкая Е. М. - Продольное смещение стенок левого желудочка в норме и при дилатационной кардиомиопатии, Кнышов Г. В., Захарова В. П., Руденко К. В. (2015)
Кузьменко С. О. - Клітинний та біохімічний склад суспензії відмитих аутологічних еритроцитів, отриманих за допомогою апарата cell saver (2015)
Питык А. И. - Эффективность баллонных катетеров с антипролиферативным покрытием у больных при поражении артерий бедренно–подколенного сегмента (2015)
Смирнова Л. М. - Методы периоперационной коррекции энергоструктурных взаимоотношений в организме (2015)
Савенков В. І. - Морфогенез сполучної тканини у хворих на гідронефроз, спричинений стриктурою мисково–сечового сегмента різної етіології (2015)
Барыш А. Е. - Бисегментарный передний межтеловой спондилодез с использованием ригидных пластин при хирургическом лечении травм и заболеваний шейного отдела позвоночника, Козырев С. А. (2015)
Пасичный Д. А. - Пластика пролежней тазобедренной области лоскутом мышцы напрягателя широкой фасции (2015)
Страфун С. С. - Інвалідність внаслідок травм та захворювань колінного суглоба, Костогриз О. А., Риган М. М., Ільїн Ю. В., Костогриз Ю. О., Нечипоренко Р. В. (2015)
Алиев Д. А. - Прокальцитонин как предиктор бактериемии у пациентов детского возраста при онкологических заболеваниях с фебрильной нейтропенией, Везирова З. Ш., Геюшева Т. Ф. (2015)
Тамм Т. И. - Экспериментальное обоснование возможности санации гнойного энтерита при механической острой непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Шакалова Е. А. (2015)
Усенко О. Ю. - Особливості гетеротопічної трансплантації жирового графта, збагаченого алогенними кріоконсервованими стовбуровими клітинами жирового ліпоаспірату, Салютін Р. В., Запольська К. М., Паляниця С. С., Панченко Л. А. (2015)
Олексій Вікторович Лігоненко до 60–річчя з дня народження (2015)
Луцька Г. В. - Дослідження проблеми інтелектуальної власності у наукових працях членів правничої комісії НТШ (2012)
Саветчук Н. М. - Становлення І. Франка як політичного і соціального мислителя (2012)
Бєлєвцева В. В. - Паспортний режим у системі забезпечення державної безпеки України (2012)
Книш В. В. - Законодавче закріплення та основні проблеми правового регулювання інституту конституційно-правової відповідальності органів місцевого самоврядування в Україні (на основі аналізу норм конституційного та муніципального права) (2012)
Комбарова Ю. В. - До питання про адміністративну відповідальність юридичних осіб в Україні (2012)
Ославський М. І. - Аналіз новел закону "Про адміністративні послуги" (2012)
Шурупова К. В. - Загальна характеристика правового регулювання доступу до інформації (2012)
Венгринюк Ю. В. - Кваліфікація поняття "договірні зобов’язання" в колізійному праві Європейського Союзу (2012)
Ганкевич – Журавльова О. М. - Перспектива пред’явлення позову неповнолітніми особами у справах про визнання батьківства (2012)
Гейнц Р. М. - Послуга як об’єкт цивільних прав за Цивільним кодексом України (2012)
Дузінкевич Т. І. - Співідношення повноважень суду першої інстанції цивільної юрисдикції з іншими правовими категоріями (2012)
Жорнокуй Ю. М. - Конфлікт інтересів та корпоративний конфлікт в акціонерних товариствах: до питання тлумачення понять (2012)
Олійник О. С. - Договір як підстава виникнення зобов’язальних правовідносин Стародавнього Риму (2012)
Тарасенко Л. Л. - Договір найму (фрахтування) морського судна (2012)
Трут Д. В. - Цивільно-правові зобов’язання з акцесорною множинністю осіб (2012)
Федюк Л. В. - Відмежування найменування юридичної особи від суміжних термінів (2012)
Гавриш Н. С. - Економіко-правові засади використання, відтворення та охорони ґрунтів (2012)
Грицан О. А. - Особливості правового режиму підземних вод в Україні та Російській Федерації: порівняльний аналіз (2012)
Костур О. Д. - Поняття та ознаки сільськогосподарських підприємств за законодавством України та держав СНД (2012)
Мироненко І. В. - Регламентація земельних відносин добросусідства в радянському законодавстві (2012)
Романко С. М. - Нормативно-правове регулювання права споживача на якість та безпеку сільськогосподарської продукції (2012)
Яремак З. В. - Поняття та класифікація державних кадастрів природних ресурсів (2012)
Сотніченко В. С. - Теоретичні аспекти визначення кола кримінально-караних діянь, за які можливе встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб (2012)
Басиста І. В. - Окремі питання розуміння процесуальних і тактичних рішень слідчого (2012)
Берладин О. Б. - Джерела правового регулювання участі захисника на досудовому слідстві у кримінальному процесі Великобританії (2012)
Круль С. М. - Основні аспекти слідчої ситуації при розслідуванні злочинів (2012)
Лихова С. Я. - Євроінтеграційні процеси в Україні у світлі прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, Костюк К. М. (2012)
Микитин Ю. І. - Процедура медіації за словенським законодавством як форма відновного правосуддя (2012)
Титул, зміст (2013)
Салогуб А. М. - Оцінка м’ясних якостей бугайців української м’ясної породи (2013)
Хмельничий Л. М. - Фенотипова консолідація корів української червоно-рябої молочної породи різних ліній за екстер’єрним типом (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка реалізації племінної цінності бугаїв-плідників в умовах конкретного стада, Салогуб А. М., Хмельничий С. Л. (2013)
Хмельничий Л. М. - Оцінка корів сумського внутрішньо породного типу української чорно-рябої молочної породи різних генотипів та походження за ознаками молочної продуктивності, Шкурат А. О. (2013)
Бодряшова К. В. - Поєднуваність свиней різної селекції у великій білій породі (2013)
Бойко Ю. М. - Перспектива селекції худоби української бурої молочної породи в аспекті лінійного розведення з врахуванням світових тенденцій тривалості ліній у поколіннях (2013)
Войтенко С. - Генотип свиней і його вплив на відгодівельні ознаки, Шаферівський Б. (2013)
Гнатюк С. І. - Особливості будови тіла корів різних типів української червоної молочної породи залежно від впливу генотипових та паратипових чинників (2013)
Дібіров Р. М. - Вплив основних кліматичних факторів на продуктивність молочних корів (2013)
Доротюк Е. М. - Оцінка симентальських корів від зворотного схрещування за живою масою та особливостями екстер’єру, Криворучко Ю. І. (2013)
Клопенко Н. І. - Вплив вбирного схрещування на господарськи корисні ознаки корів (2013)
Кузів М. І. - Ваговий та лінійний ріст телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України (2013)
Лобода В. П. - Продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від ліній та бугаїв-плідників (2013)
Ломако Д. В. - Велика чорна порода свиней в Україні (2013)
Олійник С. О. - Технологічний проект удосконаленої маловитратної технології вирощування худоби на м’ясо (2013)
Повод М. Г. - Вплив способу утримання чистопородних та помісних свиней в різні пори року на їх відгодівельну продуктивність (2013)
Повозніков М. Г. - , Калинка А. К., Блюсюк С. М. М’ясні та відгодівельні якості бичків симентальської породи за використання різних моделей раціонів (2013)
Сиромятникова Н. А. - Роль особистих підсобних господарств в одержанні молочної продукції (2013)
Скляренко Ю. І. - Зміни вмісту складових молока при захворюванні корів на мастит, Чернявська Т. О. (2013)
Цвігун А. Т. - Вплив рівня сирого жиру в раціоні на економічну ефективність вирощування молодняку симентальської м’ясної породи , Леньков Л. Г. (2013)
Бабік Н. П. - Динаміка морфологічних та біохімічних показників крові молодняку порід лімузин та волинської м’ясної , Федорович Є. І. (2013)
Коваленко Т. С. - Вивчення типів успадкування полігенних ознак продуктивності свиней, Сурженко М. В. (2013)
Ставецька Р. В. - Ефективність відбору корів української чорно-рябої молочної породи за походженням (2013)
Федорович В. В. - Показники природної резистентності корів молочних порід, яких розводять в західному регіоні України (2013)
Винничук Д. Т. - Биологическая изомерия (постановка проблемы), Котенджи Г. П. (2013)
Платонова Н. П. Ретроспективний аналіз та оцінка сучасного стану проблеми відтворення поголів’я коней в Україні - (2013)
Гончар А. О. - Вік голштинських корів та їх відтворна здатність (2013)
Войтенко С. - Міжпородна різниця вітчизняних та імпортованих свиней за ISSR–PCR маркерами, Пономаренко В. (2013)
Гиль М. І. - Зв’язок молочної продуктивност корів з ДНК-поліморфізмом структурних генів за різних типів формування організму, КаратєєваО. І. (2013)
Гончаренко О. М. - Бетаїн, як чинник підвищення продуктивності і відтворювальних якостей племінних несучок (2013)
Бульченко І. О. - Летальні ембріональні мутації в популяціях курей (2013)
Бурнатний В. М. - Відтворювальна здатність корів української м’ясної породи залежно від віку їх отелення, Бурнатний С. В., Котенджи Г. П., Шевченко І. В. (2013)
Кузів М. І. - Морфологічні та біохімічні показники крові телиць української чорно-рябої молочної породи, Федорович Є. І., Кузів Н. М. (2013)
Литвиненко Т. В. - Відтворна здатність високопродуктивних корів голштинської породи в умовах лісостепу України, Бунь Ю. С. (2013)
Облап Р. В. - Моніторінг харчових продуктів та продовольчої сировини на наявність генетично модифікованої сої лінії GTS 40-3-2, Димань Т. М., Новак Н. Б., Семенович В. К. (2013)
Омелькович С. П. - Порівняльна характеристика показників спермопродукції голштинських червоно- та чорно-рябих бугаїв-плідників, Лісогурська Д. В. (2013)
Остапенко В. І. - Поліморфізм білків яєць птиці панміктичних популяцій (2013)
Титаренко І. В. - Вплив генетичних факторів на характер перебігу отелень у корів молочних порід, Буштрук М. В., Старостенко І. С., Ткаченко С. В. (2013)
Шевченко А. П. - Оцінка племінної цінності бугаїв-плідників племінного заводу "Перше травня” за екстер’єрним типом їхніх дочок (2013)
Каменська І. С. - Відтворювальна здатність та лінійний ріст плідників різних ліній симентальської породи (2013)
Циганкова Е. Г. - Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) (2006)
Черніков І. Ф. - До 80-річчя від заснування Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства – 10 січня 1926 р. (2006)
Бубенок О. Б. - Мусульманське населення на теренах сучасної України: особливості формування етнічного складу (2006)
Борділовська О. А. - Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду (2006)
Богомолов О. В. - Розвиток політичного ісламу в Криму в 1990–2000-х рр., Данилов С. І., Семиволос І. М. (2006)
Головко О. Б. - Зустріч цивілізацій у середині ХІІІ ст.: держава Романовичів між католицьким Заходом і монгольським Сходом (2006)
Кіктенко В. О. - Історіографічний огляд наукових праць Дж. Нідема (2006)
Лиман С. И. - Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.), Сорочан С. Б. (2006)
Непомнящий О. О. - До питання про розвиток кримознавчої орієнталістики наприкінці XIX – на початку ХХ століття: В.Д. Смирнов (2006)
Отрощенко І. В. - Даурський уряд і буряти (2006)
Рудик Г. Б. - Люстрована кераміка Ірану XII–XIV cт. з колекції музею Ханенків: до уточнення атрибуцій (2006)
Усеїнов Т. Б. - Ашикська поезiя як синтез течiй середньовiчної кримськотатарської лiтератури (2006)
Возна Н. Я. - Источники по истории арабских переводов Библии. Издание арабских переводов Библии (2006)
Нечай-Маленька Т. Ф. - Гафіз у російській літературі ХІХ – поч. ХХ ст.: внесок А. Кримського (2006)
Рибалкін В. С. - Семантика коранічної лексеми гайб (2006)
Рыжих В. И. - Виртуальные флексии в арабском слове (2006)
Тищенко К. М. - Прадавні сліди кельтів у топонімії Туреччини (2006)
Матвеева Л. В. - Непомнящий А. А. Арсений Маркевич: страницы истории крымского краеведения: – Симферополь: Бизнес-Информ, 2005. Биобиблиография крымоведения; вып. 3 (2006)
Кочубей Ю. М. - Збагачення національної літератури. О. Сьомочкіна. Рубаї в українській поезії: від канонізованої строфи до поліжанру. – Київ: КиМУ, 2005. – 252 с. (2006)
Дрига І. М. - Ердоган Алтинкайнак. Православні тюрки уруми (турецькою мовою). – Анкара: УБЛ, 2005. – 247 с. (2006)
Музика В. Д. - Ще один крок до пізнання Ірану. Маленька Т. Ф. Іран, іранці та ми. Лінгвокраїнознавство Ірану. – Київ, 2004 (2006)
Нечай-Маленька Т. Ф. - Нове слово в українській компаративістиці. Людмила Задорожна. Українсько-вірменські літературні взаємини: парадигма розвитку. – К., Акцент, 2004 (2006)
Кочубей Ю. М. - Наукова конференція в Луцьку, присвячена А. Кримському (2006)
Дрига І. М. - Одинадцятий міжнародний симпозіум з тюркських літератур. Фонд Кибатек – Близькосхідний університет, Північний Кіпр (2006)
Дрига І. М. - Третій міжнародний симпозіум з тюркської фольклористики "Від спільного тюркського минулого до майбутнього”. Баку, Інститут фольклору, Національна академія наук Азербайджану (АМЕА), 12–17 листопада 2005 р. (2006)
Українка Л. - Історія Єгиптян (2006)
Ковальчук О. О. - 75-річчя І. Ф. Чернікова (2006)
Ковальчук О. О. - Опубліковані праці доктора історичних наук Чернікова Ігоря Федоровича (1990-ті роки – 2005 р.) (2006)
Памяти Богдана Сольчаника (2014)
Мировое социологическое сообщество поддерживает Украину (2014)
Памяти Татьяны Ивановны Заславской (2014)
Докторов Б. - "Родиться оптимистом, получить от родителей гены, наполненные солнцем...” (2014)
Макеев С. - Социальная структура и трансформации (2014)
Шабанова М. - О вкладе Т.И.Заславской в познание посткоммунистических трансформаций: социальные механизмы и проблема актора (2014)
Куценко О. - Эвристический потенциал концепции социальной структуры общества Т.И.Заславской (2014)
Загороднюк Т. - Концепция социетальной трансформации российского общества Т.И.Заславской: история, развитие, прогностический потенциал (2014)
Симончук Е. - Класс мелких собственников в Украине в XX веке (2014)
Лейн Д. - Безработица и преобразования: масштабы, политика и контрмеры (2014)
Яковенко А. - Социологическое знание в кризисе и/или в тисках фатальностей? (2014)
Гацков М. - Эпистемологические основы аналитической социологии (2014)
Устич С. - Аппликация системной методологии в социологической и статистической рефлексии современных трансграничных процессов (2014)
Казаков В. - Николай Кондратьев: проблема новой науки (2014)
Паниотто В. - Амосов и моделирование социальных процессов (2014)
Кандрычын С. - Долголетие академиков: сравнительный анализ (2014)
ВАК Украины информирует... (2014)
Савельев Ю. - Современное состояние сравнительных социальных исследований (2014)
Дембицкий С. - VII Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной и Т.И.Заславской "Постсоциалистические общества: разнообразия социальных изменений” (2014)
Объявление о конкурсе "Лучший молодой социолог года–2014” (2014)
Яковенко Ю. - Отчет о работе комиссии по социологии научно-методического совета Министерства образования и науки Украины за 2013 год (2014)
Иваненко Е. - Два взгляда на постсоветскую трансформацию: попытка сравнения (2014)
Власенко М. - Проблема співвідношення понять "Frame” та "Konzept” (2014)
Яців З. - Структурно-семантичні особливості текстотипу "питання/відповідь” за тематикою "здоровий спосіб життя” (2014)
Soloshenko A. - Certain properties, functions and modifications of phraseological units for creating a humorous effect (based on Joseph Heller’s novel god knows, 1984) (2014)
Ділай І. - Когнітивні дієслова в лексико-семантичній системі англійської мови: історія та перспективи дослідження (2014)
Єгорова О. - Квантифікація VIA жести: шляхи та специфіка невербальної репрезентації невизначеної кількості в англомовному дискурсі (2014)
Бернар Г. - Комунікативна спрямованість діалогу в англомовній драмі абсурду (2014)
Татаровська О. - Мовлення британських підлітків та аналіз його головних граматичних рис (2014)
Татаровська О. - Мовознавчі традиції дослідження множинного заперечення в англійській мові (XI–XVIII ст.) (2014)
Будна М. - Лексичні одиниці із семантикою завершеності та критерії їх класифікації (2014)
Гуменна І. - Концептуально-контекстуальна модель метафор-неологізмів (на матеріалі медіа джерел) (2014)
Дзюбіна О. - Диференціальні ознаки неологізмів і оказіоналізмів (на матеріалі художньої літератури та Інтернет-реклами англійської мови) (2014)
Бойко Ю. - Дієслова лексико-семантичного поля "мовлення” у репрезентації автора (на матеріалі сучасної англійської художньої прози) (2014)
Галаса І. - Семантичні кола з прототипами "єдність” та "common”: типологічний аналіз промов американських та українських політиків (2014)
Vitalish L. - Zum problem der prädikatssemantik im deutschen (2014)
Демчук Н. - Методологічні засади дослідження терміносистеми маркетингу французької мови (2014)
Новіцька Ю. - Англіцизми у традиційному та сучасному французькому масмедійному дискурсі (2014)
Яхимець А. - Соціологічні передумови утвердження кастильського мовлення як національної мови іспанії. Доба середньовіччя: Альфонсо Х Мудрий (2014)
Голтвяниця Н. - Деякі зауваги щодо реалізації постулатів Г. П. Грайса у французьких інтернет-форумах (2014)
Рабош Г. - Паронімія в контексті запозичень (2014)
Жох І. - Емотивність фразеологічних одиниць з лексемами toro, cuerno, сapa в іспанській мові (2014)
Пшанська Г. - Окличні конструкції як засіб інтенсифікації якості та способу дії (на матеріалі французької мови) (2014)
Рущак О. - Звертання в українській та англійській мовах: спроба контрастивного аналізу (2014)
Пилипчук О. - Перекладознавчі погляди професора Юрія Олексійовича Жлуктенка (2014)
Чепурна О. - Лігвостилістичні аспекти перекладу текстів художньої літератури (2014)
Ostapenko S. - Integrated teaching translation and foreign language (2014)
Кравець Я. - Слово про перекладацький шлях Жінет Максимович (2014)
Кіт О. - "Орлеанська діва” Фрідріха Шиллера в українських перекладах (до питання рецепції образу Жанни Д’арк у світовій літературі) (2014)
Кравець О. - "Слово о полку Ігоревім” у дослідженнях хорватських науковців Івана Есіха та Йосипа Бадалича (2014)
Ігнатенко Л. - Пунктуаційно-графічні засоби акцентуації діалогу персонажів у п’єсі Торнтона Вайлдера "Сваха” (2014)
Домбровський Р. - Андрій Содомора – есеїст (до 75-річчя від дня народження) (2014)
Васильців Я. - Іспанська література на сторінках "Літературно-наукового вістника” (2014)
Гамулець Д. - Гендерна репрезентація у лексиці сербської мови (2014)
Авраменко С. - Потік свідомості як засіб зображення внутрішнього світу персонажів (на матеріалі роману Вірджинії Вульф "Хвилі”) (2014)
Лещук Т. - Поетична творчість Тараса Шевченка та наукова запозичена лексика (2014)
Сайфутдінова О. - Роль письмового тестування для ефективного навчання (2014)
Гнатюк М. - Рецензія на монографію Бандровської О. Т. "Модернізм між минулим і майбутнім: антропологічний дискурс англійського роману" (2014)
Титул, зміст (2013)
Ладика В. І. - Генезис бурої худоби в історичному аспекті , Хмельничий Л. М., Бойко Ю. М. (2013)
Хмельничий Л. М. - Практичний досвід, стан та перспектива використання методики лінійної класифікації корів молочної худоби в Україні (2013)
Бондарук Г. М. - Характеристика бугаїв волинської м’ясної породи, закріплених для природного парування у провідних господарствах Волинської області, Чоп Н. В., Джус П. П. (2013)
Гнатюк С. І. - Вплив спадковості на показники продуктивного довголіття у тварин різних внутрішньопородних типів української червоної молочної породи, Коваленко В. М. (2013)
Ежик Т. В. - Многоплодие коров голштинской породы, Гончаренко И. В. (2013)
Гузєв І. В. - Результати аналізу міжнародно визнаних категорій ризику щодо виходу з меж нормального популяційного існування, у яких перебувають генетичні ресурси молочного і молочно-м’ясного скотарства України (2013)
Гузєв І. В. - Збереження генофонду, як невід’ємний елемент управління генетичними ресурсами тварин (2013)
Дровняк О. В. - Молочна продуктивність корів, вирощених в умовах "холодного" утримання (2013)
Каменська І. С. - Оцінка росту та розвитку бугаїв-плідників голштинської породи за живою масою та лінійними промірами будови тіла (2013)
Карунна Т. І. - Фенотипові кореляції та можливість їх використання при селекції свиней (2013)
Котенджи Г. П. - Характеристика заводської лінії Стретча 143612 в українській бурій молочній породі, Бойко Ю. М., Левченко І. В. (2013)
Котенджи Г. П. - Стресостійкість корів-первісток бурої худоби різних генотипів до машинного доїння, Левченко І. В., Бурнатний С. В. (2013)
Кузів М. І. - Молочна продуктивність і характер лактаційної діяльності високопродуктивних корів (2013)
Лобода В. П. - Успадковуваність та сполучна мінливість статей екстер’єру корів української червоно-рябої молочної породи (2013)
Пелехатий М. С. - Господарсько-корисні ознаки корів-первісток української чорно-рябої молочної породи при різному рівні гетерогенного підбору, Кучер Д. М. (2013)
Писаренко А. В. - Рівень молочної продуктивності корів червоної степової породи за різних методів розведення (2013)
Підпала Т. В. - Оцінка особливостей поведінки молочної худоби за умов інтенсивної технології, Марикіна О. С., Марикіна К. С. (2013)
Приходько М. Ф. - Оцінка бугаїв-плідників української бурої молочної худоби за якісними показниками молока їх дочок (2013)
Скляренко Ю. І. - Використання бурої худоби Північно-Східного регіону України для покращенні споріднених порід, Радченко Н. П., Чернявська Т. О. (2013)
Скляренко Ю. І. - Збереження лебединської породної групи великої рогатої худоби під час Другої світової війни, Комликова Г. І. (2013)
Супрун І. О. - Динаміка рекордів коней орловської рисистої породи, Шинкаренко О. А. (2013)
Хмельничий Л. М. - Мінливість успадковуваності лінійних ознак корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Омар Хусейн Алі (2013)
Хмельничий Л. М. - Біологічні особливості продуктивних та екстер’єрних якостей бугайців української бурої молочної породи, Салогуб А. М. (2013)
Остапенко В. І. - Удосконалення методів оцінки кривих несучості птиці різних видів (2013)
Слюсар М. В. - Морфофункціональні властивості вимені корів української червоно-рябої молочної породи залежно від пігментації волосяного покрив (2013)
Дудок А. Р. - Моніторинг формування стада великої рогатої худоби української червоної молочної породи (2013)
Бондаренко Ю. В. - Сравнительная характеристика и современная классификация методов определения пола молодняка сельскохозяйственной птицы (аналитический обзор), Омар Хусейн Алі (2013)
Берникова Г. А. - Спектр і частота морфологічних спадкових аномалій ембріонального розвитку у курей різного напрямку продуктивності (2013)
Бульченко І. О. - Частота мутантних генів в популяціях різних видів водоплавних птахів (2013)
Горобець В. О. - Показники спермопродукції кнурів м’ясних порід англійської селекції, Войтенко С. Л. (2013)
Гузєєв Ю. В. - Генетична структура популяції сірої української худоби по гену CSN3 (2013)
Вацький В. Ф. - Ембріогенез і продуктивність молочної худоби, Величко С. А. (2013)
Ершов М. А. - Оксиэтилидендифосфоновые комплексы и их применение в животноводстве, Григорьева Т. Е. (2013)
Зобова Н. С. - Воздействие на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота парааминобензойной кислоты (2013)
Кіндя В. І. - Вплив мікронізації на хімічний склад зерна сої та кукурудзи, Білогубець А. В. (2013)
Міненко Г. В. - Вплив зберігання яєчників великої рогатої худоби при знижених температурах на придатність ооцитів до дозрівання in vitro, Кочубей О. В. (2013)
Мадебейкин И. И. - Липа – важнейший медонос в кормовой базе пчеловодства России, Мадебейкин И. Н., Шилов В. А. (2013)
Марценюк В. П. - Гетерозис та промислова гібридизація в рибництві (2013)
Машкін М. І. - Дослідження ряду факторів на процес розділення молока на фракції, Могутова В. Ф. (2013)
Медведєв А. Ю. - Кормова поведінка і показники крові бугайців за традиційної сезонної та однотипної годівлі консервованими кормами (2013)
Менькова Г. В. - Использование биологически активных добавок в технологии откорма бычков черно-пестрой породы (2013)
Першута В. В. - Вплив бугаїв-плідників на формування відтворних ознак дочок (2013)
Повод М. Г. - Відгодівельні якості поросят на дорощуванні залежно від умов їх утримання в різні періоди року, Крамар Н. І. (2013)
Приходько М. Ф. - Сиропридатність молока корів української бурої молочної породи та сумського внутріпородного типу української чорно-рябої молочної породи (2013)
Пухляк А. Г. - Перспективи розширення асортименту сухих десертних молочних сумішей , Калініна Г. П., Мерзлов С. В., Гребельник О. П. (2013)
Рибалка М. М. - Перспективні технології виробництва молока, Держговський О. О., Тендітник В. С. (2013)
Рижкова Т. М. - Сумісне використання йодовмісних добавок для підвищення якісних показників козиного молока, Лівощенко І. М., Тарасова Т. О. (2013)
Савран В. П. - Оцінка санітарно-гігієнічного стану дійкової гуми і станкового обладнання та їхній вплив на якість молока, Бойко М. А. (2013)
Ставецька Р. В. - Формування популяції молочної худоби, стійкої до лейкозу, Дубін О. В. (2013)
Хмельничий Л. М. - Ефективність виробництва товарної риби за використання трилітнього циклу її вирощування у ПАТ "Сумирибгосп”, Шкурат А. О. (2013)
Хвостик В. П. - Генетичні особливості м'ясо-яєчних курей поліпшеної популяції, Бондаренко Ю. В. (2013)
Бабік Н. П. - Хімічний склад та енергетична цінність внутрішніх органів і язика бугайців м’ясних порід, Федорович Є. І. (2013)
Подоба Ю. В. - Поліморфізм мітохондріальної ДНК у тварин сірої української та української білоголової порід великої рогатої худоби (2013)
Ладика Л. М. - Ріст і розвиток козликів української популяції молочних кіз при вирощуванні на м'ясо, Опара В. О. (2013)
Гайдей О. С. - Стрес, адаптація та резистентність у корів української червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід (2013)
Пам’яті Богдана Сольчаника (2014)
Світова соціологічна спільнота підтримує Україну (2014)
Пам’яті Тетяни Іванівни Заславської (2014)
Докторов Б. - "Народитися оптимістом, успадкувати від батьків гени, сповнені сонцем...” (2014)
Макеєв С. - Соціальна структура і трансформації (2014)
Шабанова М. - Про внесок Т.І.Заславської у пізнання посткомуністичних трансформацій: соціальні механізми і проблема актора (2014)
Куценко О. - Евристичний потенціал концепції соціальної структури суспільства Т.І.Заславської (2014)
Загороднюк Т. - Концепція соцієтальної трансформації російського суспільства Т.І.Заславської: історія, розвиток, прогностичний потенціал (2014)
Симончук О. - Клас дрібних власників в Україні у XX столітті (2014)
Лейн Д. - Безробіття і перетворення: масштаби, політика і контрзаходи (2014)
Яковенко А. - Соціологічне знання в кризі і/або в лещатах фатальностей? (2014)
Гацков М. - Епістемологічні засади аналітичної соціології (2014)
Устич С. - Аплікація системної методології в соціологічній та статистичній рефлексії сучасних транскордонних процесів (2014)
Казаков В. - Микола Кондратьєв: проблема нової науки (2014)
Паніотто В. - Амосов і моделювання соціальних процесів (2014)
Кандричин С. - Довголіття академіків: порівняльний аналіз (2014)
ВАК України інформує... (2014)
Савельєв Ю. - Сучасний стан порівняльних соціальних досліджень (2014)
Дембіцький С. - VII Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної і Т.І.Заславської "Постсоціалістичні суспільства: розмаїття соціальних змін” (2014)
Оголошення про конкурс "Кращий молодий соціолог року—2014” (2014)
Яковенко Ю. - Звіт про роботу комісії із соціології науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України за 2013 рік (2014)
Іваненко О. - Два погляди на пострадянську трансформацію: спроба порівняння (2014)
Луцький І. М. - Християнські основи філософсько-правових поглядів О. Потебні (2011)
Луцький Р. П. - Позитивне право як явище соціальної дійсності (2011)
Маланій О. Я. - Організаційно-правові засади функціонування інспекції праці на території Східної Галичини у складі Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) (2011)
Мина В. В. - Поняття "кара" крізь призму філософсько-правової доктрини гуманізму (2011)
Мироненко І. В. - Регулювання земельних відносин добросусідства в законодавстві Російської імперії (2011)
Питльована В. П. - Повноваження і діяльність місцевого управління та судочинства в Галичині у складі Австрії (1775-1848 рр.) (2011)
Словська І. Є. - Радянська модель представницьких органів влади (за Конституцією УРСР 1978 р.) (2011)
Ходак Т. М. - Державотворчі погляди Володимира Левинського (2011)
Шутак І. Д. - Юридична техніка: теоретико-правовий аспект, Шаган О. В. (2011)
Глазунова С. М. - Законодавчі акти, що визначають конституційно-правовий статус гірських населених пунктів (2011)
Книш В. В. - Національна свідомість в українському конституціоналізмі як передумова формування позитивної конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин (2011)
Мацькевич М. М. - Реалізація суб’єктивних конституційних культурних прав і свобод: питання правової регламентації (2011)
Пахолюк О. І. - Правове регулювання залучення коштів фізичних осіб у небанківському фінансовому секторі (2011)
Петровська І. І. - Оподаткування неприбуткових організацій та установ (2011)
Фріс П. Л. - Деякі питання реалізації правозахисної функції нотаріатом, Фріс І. П. (2011)
Банасевич І. І. - Відповідальність сторін за договором будівельного підряду (2011)
Васильєва В. А. - Корпоративні правочини: питання кваліфікації (2011)
Зозуляк О. І. - Законодавчі підходи до визначення місцезнаходження юридичної особи (2011)
Козлов А. М. - Істотні умови договору поставки товарів за державним замовленням (2011)
Мирза С. С. - До питання про класифікацію житлово-комунальних послуг за цивільним законодавством України (2011)
Олійник О. С. - Органи управління на територіях спеціальних (вільних) економічних зон: окремі аспекти (2011)
Сметанюк В. Б. - Направлення повідомлень та судових повісток на електронні адреси сторін в цивільному судочинстві (2011)
Ставнича І. М. - Відповідність внутрішньої волі та волевиявлення учасників при укладенні договору (2011)
Стефанів Н. С. - Досвід та проблеми застосування конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей з точки зору суддів України (2011)
Тонієвич Є. Д. - Особливості санкцій сімейно-правових норм (2011)
Уздейчук В. І. - Значення та основні функції засади рівності сторін цивільних правовідносин (2011)
Федюк Л. В. - Зв’язок підгалузі особистих немайнових прав з іншими частинами цивільного права (2011)
Черняк Ю. В. - Представництво у міжнародному цивільному процесі: засади правового регулювання в Україні (2011)
Грицан О. А. - Правове регулювання платежів, пов'язаних із користуванням надрами (2011)
Комбарова Ю. В. - Категорія "довкілля" та перспективи її використання в екологічному праві (2011)
Кернякевич Ю. В. - Судовий захист трудових прав працівників у разі незаконного переведення їх на іншу роботу (2011)
Кохан М. С. - Про критерії класифікації та специфіку застосування деяких форм заохочення (2011)
Кохан Н. В. - Актуальні проблеми забезпечення гарантій трудових прав працівників з роботодавцями - фізичними особами та шляхи їх удосконалення (2011)
Василевич В. В. - Теоретико-прикладні аспекти аналізу та оцінки кримінологічної ситуації (2011)
Дегтярьова І. В. - Кримінально-правова характеристика об’єкта злочину, передбаченого ст. 150-1 КК України (2011)
Козич І. В. - Родовий склад злочину, що вчиняється із застосуванням насильства (2011)
Локтіонова В. В. - Окремі аспекти конструювання злочинів проти довкілля (2011)
Маковецька Н. Є. - До питання про кваліфікуючі ознаки вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща (2011)
Медицький І. Б. - Теорія наслідків злочинності: Terra Incognita кримінологічної науки (2011)
Мирошниченко С. С. - Проблеми конструкції об’ єктивної сторони складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209-1 КК України в новій редакції (2011)
Митрофанов І. І. - Об’єкт кримінально-правових відносин (2011)
Смушак О. М. - До питання про зміст поняття причетності до злочину (2011)
Созанський Т. І. - Кваліфікація двох або більше злочинів, кожен з яких передбачено окремою частиною однієї статті (2011)
Черепій П. П. - Вбивство з особливою жорстокістю у кримінальному законодавстві України: історичний аспект (2011)
Басиста І. В. - Рішення слідчого та слідча помилка: взаємозв’язок та взаємообумовленість (2011)
Важинський В. М. - Кримінально-процесуальні основи доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва та пов’язаних з ним злочинів (2011)
Микитин Ю. І. - Практика застосування медіації в кримінальних справах в Україні на сучасному етапі (2011)
Оперук В. І. - Особливості допиту свідків та очевидців розбійного нападу на банківські установи (2011)
Іонін Є. Є. - Особливості методологічних аспектів бюджетування в системі управління державними видатками (2013)
Бондарчук М. К. - Стратегії управління санацією за умов інноваційних трансформацій у виробничо-господарських об’єднаннях, Волошин О. П. (2013)
Вівчар О. Й. - Проблеми управління державним боргом в умовах фінансової кризи та шляхи вирішення, Бондарчук М. К. (2013)
Гарбар Ж. В. - Розвиток фінансових ринків у країнах з розвинутою економікою (2013)
Глущенко О. В. - Фінансова архітектоніка: теоретико-методологічний аспекТ (2013)
Григоренко В. М. - Класифікація технологій управління діяльністю банку (2013)
Діденко О. М. - Проблеми узгодження інтересів комерційних банків та держави (2013)
Дорохольский В. В. - Принципы и преимущества использования фундаментального метода анализа цены на международном валютном рынке (2013)
Завора Т. М. - Перспективні напрями оновлення основних засобів підприємства у системі підвищення його конкурентоспроможності, Григоришина О. І. (2013)
Карапетян О. М. - Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави (2013)
Педченко Н. С. - Напрями фінансування інноваційного розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2013)
Скомаровська К. А. - Використання методів бізнес-аналізу в оцінці кредитоспроможності позичальника (2013)
Дрозд О. А. - Проблемні питання організації обліку праці та її оплати, Свідерський О. (2013)
Синюгіна Н. В. - Зарубіжний досвід і адаптація внутрішнього фінансового контролю до національного середовища України (2013)
Нікітіна А. В. - Теоретико-прикладні засади управління економічною безпекою підприємств (2013)
Божкова В. В. - Формування результату діяльності промислового підприємства, Тимохіна Я. О. (2013)
Дергоусова А. О. - Стратегічне планування як провідний аспект розвитку залізничного транспорту України (2013)
Завербний А. С. - Диверсифікація в інтегрованих структурах в умовах глобалізації, Дрималовська Х. В. (2013)
Кравченко М. О. - Формування стійких конкурентних переваг підприємства через розвиток ключових компетенцій (2013)
Мельник Ю. В. - Формування комплексу маркетингу на світовому ринку творів мистецтва (2013)
Боженьова І. М. - Сталий розвиток підприємств олієжирової промисловості в сучасних економічних умовах (2013)
Галич Ю. А. - Роль господарств населення в розвитку сільських територій (2013)
Ужва А. М. - Організація та ведення обліку виробничих запасів в інформаційному середовищі, Гасяк Т. Ю. (2013)
Чайка І. В. - Депресивні території України: сутність та шляхи подолання (2013)
Боровик П. М. - Проблеми фінансування витрат бюджетів вітчизняних муніципалітетів, Бечко В. П., Кодола М. Ю. (2013)
Вініченко І. І. - Фінансова складова розвитку господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, Трусова Н. В. (2013)
Васюренко В. О. - Використання метода таксономії для визначення стану розвитку інтелектуального потенціалу зед підприємств харківського регіону (2013)
Демиденко Л. М. - Чинники підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств (2013)
Джеджула В. В. - Оцінка ефективності впровадження організаційно-економічного механізму забезпечення енергозбереження машинобудівного підприємства (2013)
Жорова Є. Р. - Вдосконалення функціонування органів системи антикризового корпоративного управління (2013)
Ковалевська А. В. - Критичний аналіз методичних підходів до проведення оцінки ефективності функціонування регіональних промислових комплексів та виявлення резервів розвитку, Шульга О. В. (2013)
Загребельна І. Л. - Оптимізація виробничо-галузевої структури молочно-скотарського підприємства (2013)
Коваль О. О. - Планування обсягів виробництва продукції машинобудівного підприємства в умовах кризи (2013)
Ібатуллін Ш. І. - Системні аспекти використання комплексної економічної оцінки земельних ресурсів, Степенко О. В. (2013)
Бойко А. В. - Теоретичні моделі в аналізі стійкості національної економіки (2013)
Бусарєва Т. Г. - Конвергенція податкових систем в ЄС як умова інтенсифікації регіональних інвестиційних процесів (2013)
Грицина Л. А. - Формування концепції корпоративної соціальної відповідальності підприємств у контексті циклічності розвитку світової економіки (2013)
Дубенюк-Панайотопулу Я. А. - Теоретичні аспекти комплексної оцінки рівня конкурентоспроможності туристичної індустрії регіону (2013)
Кощій О. В. - Пріоритетні напрями регіональної політики розвитку соціальної відповідальності бізнесу в УкраїнІ, Ворончак І. О. (2013)
Лук’яненко Л. І. - Нормативно-правове регулювання процесів санації транснаціональних корпорацій в Україні, Кабай В. О. (2013)
Мадяр Р. О. - Ризики і перспективи поглибленої інтеграції україни з ЄС та РФ (2013)
Макарова В. В. - Міжнародна технічна допомога: поняття та основні характеристики (2013)
Щурик М. В. - Духовна субстанція як найважливіша передумова використання та охорони природних ресурсів (2013)
Ivanov Y. - Standardization of the Provision of Administrative Services as a Tool for Their Quality Improvement, Sienina A. (2015)
Гаращук О. В. - Соціальна сфера – важливий чинник відродження сільських територій: стан, проблеми, шляхи їх розв'язання, Куценко В. І. (2015)
Мороз О. В. - Альтернативні теорії ринку та їх використання в регулятивній політиці, Несен Л. М., Філатова Л. С. (2015)
Станкевич І. В. - Критерії зовнішнього оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів: традиційний погляд на визначення (2015)
Yermachenko V. - The Influence of a Country's Global Market Position on the Tourism Industry Macroeconomic Indicators (2015)
Крівцова Т. О. - Судово-економічна експертиза розрахунків, пов'язаних із податком на доходи фізичних осіб: теоретико-методичні аспекти (2015)
Zyma О. - The Analysis of Indicators of the Personal Income Tax Fiscal Efficiency, Preobrazhenska O. (2015)
Gontareva I. - Theoretical Preconditions for Forming the Components of the Enterprise Overall Sustainability, Zemtsova K. (2015)
Popov О. - Consolidation of the Estimates of Value Added and the Balanced Scorecard of an Enterprise, Serdyukova I. (2015)
Мельникович О. М. - Значення стимулювання продажів у досягненні стратегічних цілей роздрібної торгівлі, Юсупова О. В. (2015)
Gavkalova N. - The Economic Nature of Intellectual Capital, Sevastyanov S. (2015)
Sotnikova Yu. - Using a Strategic Approach in the Context of Mass Layoff Management at Domestic Enterprises (2015)
Маркова Н. С. - Складові сталого розвитку персоналу в контексті його капіталізації (2015)
Скібіцький О. М. - Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу в умовах упровадження інновацій (2015)
Димніч О. В. - Становлення систем соціального захисту громадян на страхових засадах в промислово розвинених країнах (2013)
Есманов О. М. - Сучасний стан державного фінансового контролю в Україні (2013)
Ласукова А. С. - Роль держави у процесі соціалізації банківського бізнесу: міжнародний аспект (2013)
Місяць Н. О. - Валютні обмеження як інструмент валютної політики національного банку України (2013)
Мартинюк В. Ф. - Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки, Спасів Н. Я. (2013)
Шиголь Ф. А. - Перспективи використання потенціалу публічно-приватного партнерства для розвитку економіки України, Тищенко В. Ф. (2013)
Пантєлєєва Н. М. - Вплив фінансових інновацій на ризики банківської діяльності (2013)
Лєонов С. В. - Взаємозв’язок якості регуляторного управління та стабільності фінансового ринку України, Ісаєва О. В. (2013)
Бурова О. М. - Базові аспекти організації обліку основних засобів в інформаційному середовищі, Волошина В. В. (2013)
Машкова Т. В. - Розкриття інформації про якісні параметри земель сільськогосподарського призначення у звітностІ (2013)
Петришина Н. С. - Стан бухгалтерського обліку на сучасному етапі економічного розвитку України, Шулякова І. Г. (2013)
Ронська О. Г. - Формування інформації про витрати на охорону праці в фінансовому та управлінському обліку (2013)
Ярмоленко Ю. Ю. - Сучасні проблеми пропорційного обліку податкового кредиту з ПДВ при розрахунках з бюджетом (2013)
Шухман М. Е. - Вплив циклічно-процесного потенціалу корпорації на формування концепції організації внутрішнього аудиту (2013)
Бурова Т. А. - Структура міжнародних стандартів аудиту в умовах стратегічного управління (2013)
Бас Ю. В. - Концепція зацікавлених сторін у системі корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Кульчицька М. М. - Споживчий сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку (2013)
Кучеренко К. В. - Міжнародний туристичний бренд країни: понятійно-категорійна сутність (2013)
Нусінова О. В. - Оцінка економічної ефективності управлінських заходів з підвищення рівня якості корпоративного управління гірничодобувних підприємств та їх переозброєння, Адамовська В. С. (2013)
Омельчук А. О. - Сучасні підходи до управління цільовими програмами (2013)
Полікевич Н. І. - Економічні передумови виникнення біржових енергетичних ринків (2013)
Рудь Ю. М. - Сутність та тенденції розвитку системи соціального управління персоналом на торговельних підприємствах України (2013)
Шульженко Г. М. - Маркетингові аспекти управління прибутковістю банківського бізнесу (2013)
Ажаман І. А. - Розвиток соціальної сфери села як чинника залучення трудових ресурсів до аграрної галузі (2013)
Кутковецька Т. О. - Інноваційно-інвестиційний механізм вдосконалення ресурсного потенціалу садівницьких аграрних підприємств (2013)
Морозюк Н. В. - Особливості формування системи забезпечення сталого розвитку сільських територій в Україні (2013)
Рудика К. В. - Використання трудових ресурсів в системі господарського механізму аграрних підприємств (2013)
Гунченко О. В. - Формування ефективної структури землекористування з урахуванням спеціалізації сільськогосподарських підприємств Запорізької області (2013)
Дробязко С. І. - Організація внутрішньогосподарського контролю запасів на підприємствах малого бізнесу (2013)
Задорожнюк Н. О. - Аналіз конкурентоспроможності львівських виробників молочної продукції, Шендеровська І. А. (2013)
Камінська О. М. - Альтернативні підходи до визначення та класифікації страхового асистансу (2013)
Карпунцов М. В. - Методичні підходи до оцінювання ризикостійкості підприємств торгівлі (2013)
Костанда В. Б. - Сущность и значение экономического управления предприятием (2013)
Кузьменко С. С. - Дослідження позицій українських виробників на світовому кондитерському ринку (2013)
Разовский Ю. В. - Инновационные методологические подходы к определению размера горной и экологической ренты, Сухина Е. Н., Горенкова Е. Ю. (2013)
Смолій Л. В. - Оцінка рівня концентрації та монополізації ринку цукру в Україні (2013)
Судакова О. І. - Удосконалення управління економічною безпекою підприємства, Медведовська Т. П., Демонова Д. О. (2013)
Ягнюк І. М. - Застосування стратегічних карт в управлінні ресурсним потенціалом розвитку підприємства (2013)
Корзаченко О. В. - Концепція моделювання й оптимізації бізнес-процесів телекомунікаційних підприємств (2013)
Новак С. Н. - Институционная структура валютного рынка: состояние и тенденции (2013)
Хайлук С. О. - Побудова структурно-логічної схеми розрахунку ефективності банківської системи та її елементів (2013)
Ішков С. В. - Спільна енергетична політика ЄС як засіб досягнення сталого розвитку: інституційні фрейми, методи, інструменти (2013)
Вовк М. С. - Вибір інструментів екологічної політики для підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн (2013)
Латишев К. О. - Особливості управління комерціалізацією технологій як умови сталого інноваційного розвитку та конкурентоспроможності України (2013)
Маркіна І. А. - Природа кризових явищ у туристичній галузі України, Черниш І. В. (2013)
Михальченко Г. Г. - Подолання проблем системи освіти для розвитку регіонів України, Малиненко В. Є. (2013)
Москаль І. І. - Інвестиційний процес в україні як визначальний чинник економічного розвитку (2013)
Омельченко О. І. - Проблема несистемності підходів до трактування кредитної термінології (2013)
Слюсар С. Т. - Теоретичні основи дослідження економічних відносин між містом та його приміською зоною (2013)
Смоленюк А. П. - Особливості впровадження інновацій в сферу освітніх послуг, Гарник М. М. (2013)
Халда Н. О. - Соціальна відповідальність бізнесу як складова людського розвитку в Україні та світі (2013)
Цимбал Л. І. - Особливості реалізації системи гнучкої безпеки в Україні (2013)
Шиманська Л. М. - Оцінка впливу характеристик зовнішнього ринку на конкурентоспроможність продукції підприємства (2013)
Шутенко В. І. - Система екологічного менеджменту та необхідність її впровадження в регіони України, Головченко С. І. (2013)
Петкова Л. О. - Детермінанти змін структури глобального зростання (2013)
Цимбалюк С. О. - Розвиток інституту соціального партнерства та його роль у формуванні компенсаційної політики на національному рівні (2013)
Чертков С. І. - Трансформація парадигми регіонального розвитку в умовах глобалізації (2013)
Агеєв В. О. - Фактори антагоністичної активності штамів бактерій — компонентів пробіотичних препаратів бпс-44 та бпс-л, Дерев’янко С. В. (2010)
Божик О. В. - Клітинний імунітет райдужної форелі при диплостомоз риб (2010)
Борисевич Б. В. - Морфогенез гломерулонефриту при кишковій формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В., Чумаков К. А. (2010)
Борисевич Б. В. - Перебіг та лікування гіподермальної флегмони у собак, Литвиненко Д. Ю., Романенко М. П. (2010)
Брода Н. А. - Видові та вікові особливості пухлинних захворювань дрібних домашніх тварин (2010)
Бусол В. О. - Характеристика поствакцинального імунітету у тварин, щеплених вакциною "емкарвак", Бойко П. К., Бойко О. П. (2010)
Гайдюк М. Б. - Особливості виникнення відкритих травматичних пошкоджень м’яких тканин у собак (2010)
Гаркуша С. Є. - Патоморфологічні зміни в кишечнику поросят при анаеробній ентеротоксемії, Мельничук О. В. (2010)
Гаркуша С. Є. - Гістологічні та гістохімічні зміни в серці поросят при кишковому клостридіозі (2010)
Германенко М. М. - Застосування біологічно активних препаратів для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту молодняку сільськогосподарських тварин при асоційованих інфекціях (2010)
Гребеник Н. П. - Динаміка естрадіолу і прогестерону в сироватці крові свиноматок при фолікулярних і лютеїнових кістах, за різних методів терапії (2010)
Данко М. М. - Інвазія isospora suis у поросят (2010)
Данкович Р. С. - Токсичні метаболіти плісеневих грибів, особливості біологічної дії та актуальні проблеми діагностики (2010)
Дахно І. С. - Ефективність копроовоскопічних методів діагностики нематодозів у коней, Лазоренко Л. М. (2010)
Демчук М. В. - Особливості профілактики некробактеріозу у корів, Книшук П. В., Бойко П. К., Ткачук В. М. (2010)
Дерев’янко С. В. - Засоби діагностики і специфічної профілактики тешо- та ентеровірусних хвороб свиней, Бова Т. О., Сорока В. І. (2010)
Джміль В. І. - Дактилогіроз коропів в рибницьких господарствах київської області (2010)
Желавський М. М. - Зміни фагоцитарного захисту організму корів при субклінічному маститі (2010)
Жемердєй О. В. - Ураження коропових риб нематодою schulmanela petruschewskii (2010)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика органів і тканин курчат при діагностиці хвороби гамборо, Стронський Ю. С., Шкіль М. І. (2010)
Зворська Т. В. - Поширення і причини дисплазії суглобів собак, Калиновський Г. М., Кладницька Л. В. (2010)
Зоценко В. М. - Особливості інтерферонового та цитокінового статусу корів за фасціольозу, Співак М. Я., Ющишина О. А. (2010)
Івашків Р. М. - Взаємообумовленість рівня лактогенезу на перебіг інволюції статевої системи корів, Стефарик В. Ю., Дмитрів О. Я., КостишинЄ. Є., Кудла І. М. (2010)
Ігліцький І. І. - Деякі аспекти лікування відморожень хвостів у нутрій (2010)
Іздепський В. Й. - Динаміка морфологічних та імунологічних показників крові цуценят при експериментальному рановому процесі, Слюсар Г. В., Передера Р. В., Лавріненко І. В. (2010)
Ільніцький М. Г. - Вплив озонованого 0,87 %-ного розчину nacl на стан тканин гнійних ран у собак, Підборська Р. В., Утеченко М. В. (2010)
Іринчук Д. В. - Порівняльна ефективність антигельмінтиків за дипілідіозу собак (2010)
Калита Х. Я. - До методики вивчення дії фенарону та метіфену на організм тварин (огляд літератури) (2010)
Козятинський Є. В. - Морфологія метоцеркаріїв диплостом коропових риб (2010)
Колтун Є. М. - Механізми розладу шлунково – кишкового травлення телят за диспепсії (2010)
Кравченко Н. О. - Вплив на фагоцитарну активність крові макроорганізму ферментативно-ультразвукових лізатів атипових мікобактерій (2010)
Крупник Я. Г. - Застосування спеціальних фізичних методів у діагностиці остеохондропатії худоби, Гамота А. А., М’ягкота С. В., Гембара Т. В., Лукасевич Р. В. (2010)
Ксьонз І. М. - Орнітоз декоративних птахів папугових порід, Юхно В. М. (2010)
Кушнір І. М. - Виживання мікроорганізмів у мазевих основах (2010)
Лазаренко П. В. - Гематологічні та виробничі показники українського лускатого коропа при застосуванні препаратів на основі біогенних елементів (2010)
Левківська Н. Д. - Циркулюючі імунні комплекси при субклінічному маститі у корів (2010)
Левківський Д. М. - Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у львівській області, Сторчак Ю. Г. (2010)
Макогон Х. Г. - Випадки гельмінтозів у медичній практиці, Кияк Ю. Т. (2010)
Максим’юк Г. В. - Модифікована і стандартизована методика визначення активності транспортних атф-аз за концентраціями білка і фосфору в спермі (2010)
Маменко О. М. - Біогенна роль ниркового чаю в елімінації важких металів з інтоксикованого організму дійних корів, Портянник С. В. (2010)
Манжос О. Ф. - Ефективність окремих препаратів при лікуванні еймеріозу кролів, Передера О. О., Передера Р. В. (2010)
Маслянко Р. П. - Сучасний погляд на вірусну діарею телят, Куртяк Б. М. (2010)
Морозенко Д. В. - Показники метаболізму сполучної тканини за холангіогепатиту в домашніх котів (2010)
Небещук Л. В. - Характеристика білкового складу соматичного та екскреторно-секреторного антигенів личинок toxocara canis (2010)
Овчарук Н. П. - Епізоотологія шлунково-кишкових стронгілятозів великої рогатої худоби на території україни (2010)
Огородник Н. З. - Вплив препаратів "ліповіт" і "тривіт" на показники клітинного імунітету ремонтних свинок, Віщур О. І., Кичун І. В., Рацький М. І. (2010)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни в матці сук при гнійному та катаральному ендометриті, Гаркуша С. Є., Гвоздецька Л. В. (2010)
Паламарчук С. П. - Вивчення курсу "методологія та організація наукових досліджень” при підготовці магістрів на факультеті екології і біотехнології нубіп України (2010)
Палюх Т. А. - Мінеральна забезпеченість норок переяслав-хмельницької коричневої породи за результатами досліджень кормів та води (2010)
Петренко О. Ф. - Визначення ступеня дисплазії ліктьового суглоба у собак методом рентгенографії, Величко С. В., Кладницька Л. В. (2010)
Прийма О. Б. - Особливості поширення токсокарозу собак за їх віковою динамікою (2010)
Пукало П. Я. - Вплив аміакату міді на природну кормову базу ставів, Лобойко Ю. В., Цицяло О. Ю. (2010)
Ревунець А. С. - Застосування біологічно активних речовин при різних формах дисфункції яєчників у корів-первісток (2010)
Руденко А. Ф. - Клініко-морфологічні показники крові та імунний статус телят, щеплених проти респіраторних захворювань, Воблікова О. О. (2010)
Сачук Р. М. - Еколого-паразитологічний моніторинг коропа в рибоводних господарствах рівненської області, Юськів І. Д. (2010)
Сергієнко О. І - Препарати серії кристал — ефективні дезінфекційні засоби профілактики та ліквідації інфекційнихі інвазійних захворювань, Ковальчик Л. М., Величко В. О., Тішин О. Л., Хом`як Р. В., Копійчук Г. Т., Кружель Н. П., Малинівський В. М., Пономарьова С. А., Крушельницька Н. В. (2010)
Скляр О. І. - Вдосконалення способу фарбування мазків молока (секрету) вимені корів для визначення кількості соматичних клітин при субклінічному маститі (2010)
Соболта А. Г. - Вплив фасціолоцидів на сперматогенез fasciola hepatica in vitro (2010)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу за гельмінтозів свиней, Сварчевський О. А., Данко М. М. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання сухостійних корів на резистентність новонароджених телят та їх стійкість до шлунково – кишкових захворювань, Грибан В. Г. (2010)
Телятніков А. В. - Вплив наночасток металів на стан печінки і нирок клінічно здорових собак (2010)
Тішин О. Л. - Морфогенез змін серця білих щурів за вивчення токсичної дії препарату клозаверм а, Коцюмбас І. Я., Щебентовська О. М., Коцюмбас Г. І. (2010)
Трокоз В.О. - Динаміка концентрації загального білка та його фракцій у сироватці крові телиць препаратом із лялечок шовкопряда (2010)
Турко І. Б. - Шляхи розповсюдження стрептококової та стафілококової мікрофлори при маститі, Семанюк В. І., Пеленьо Р. А., Куляба О. В. (2010)
Черненко А. А. - Рівень гексоз зв’язаних з білками у крові свиноматок з ознаками післяродового ендометриту (2010)
Шарандак П. В. - Інформативність креатинкінази і лактатдегідрогенази для діагностики субклінічного перебігу міокардіодистрофії у високопродуктивних корів, Левченко В. І., Шарандак В. В. (2010)
Шестяєва Н. І. - Визначення ступеня злоякісності епітеліальних пухлин молочних залоз собак (2010)
Шиков О. Т. - Епізоотичний стан країн світу щодо класичної чуми свиней за 2000-2009 роки, Ситюк М. П., Муштук І. Ю. (2010)
Шмаюн С. С. - Динаміка рівня малонового діальдегіду у поросят за аскарозної інвазії (2010)
Щербатий А. Р. - вміст вітамінів а і е у крові жеребних кобил (2010)
Patrycja Bednarz - Pericarditis carcinomatosa in dog- case report, Urszula Pasławska, Józef Nicpoń (2010)
Maja Drożdżyńska - Attempt to use the anaesthetic conserving device as a new method of administrating inhalation anaesthetics in dogs (3 cases), Piotr Skrzypczak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Anita Piątek, Natalia Kościółek (2010)
Maciej Grzegory - Hypertrophic pyloric stenosis in dogs: case presentation, Krzysztof Kubiak, Jolanta Spużak, Marcin Jankowski, Józef Nicpoń, Katarzyna Michlik, Igor Maksymowych (2010)
Maciej Grzegory - Foreign bodies in esophagus - case reports, Krzysztof Kubiak, Jolanta Spużak, Marcin Jankowski, Józef Nicpoń, Katarzyna Michlik, Igor Maksymovych (2010)
Jankowska A. - The level of infecting with endoparasites of fattening pig in selected agricultural household, Popiela E. (2010)
Jan Marczuk - The relationships between the nutrition protein deficiency in cows and health disturbances in calves – two case studies, Krzysztof Lutnicki (2010)
Katarzyna Michlik - Bronchoalveolar lavage (bal) – employment in horses, Krzysztof Kubiak, Marcin Jankowski, Jolanta Spużak, Józef Nicpoń, Urszula Pasławska, Maciej Grzegory (2010)
Anita Piątek - The evolution of diagnosis of vascular rings in the department of veterinary surgery clinic in wroclaw, Piotr Skrzypczak, Zdzisław Kiełbowicz, Janusz Bieżyński, Natalia Kościółek, Maja Drożdżyńska (2010)
Зварич Р. В. - Законність у правовому регулюванні суспільних відносин (2013)
Ковальова О. В. - Філософсько-правове дослідження принципів справедливості та відповідальності як основи правозастосовної діяльності (2013)
Луцька Г. В. - Основні етапи розвитку та структурні особливості правничої комісії НТШ у 1892 – 1939 рр. (2013)
Луцький І. М. - Становлення основоположних засад філософсько-правової аксіології під впливом християнських цінностей (на підґрунті співвідношення релігії і права) (2013)
Махінчук В. М. - Регулювання підприємницьких відносин в Україні у 1918-1928 роках: ретроспективний погляд (2013)
Присташ Л. Т. - Самоврядування у міських та сільських громадах у Буковині (1918-1940 рр.) (2013)
Сворак С. Д. - Народовладний концепт у політико-правових поглядах М. П. Драгоманова: цивілізаційно-правовий вимір (2013)
Книш В. В. - Вихідні наукові поняття як категоріально-методологічна основа дослідження сутності конституційно-правової відповідальності (2013)
Ковбас І. В. - Зарубіжний досвід щодо діяльності із надання публічних послуг та їх впровадження в Україні (2013)
Луцький М. І. - Застосування психодіагностичних методів судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2013)
Петровська І. І. - Окремі питання правового статусу Державної фінансової інспекції України (2013)
Сапрун О. В. - Практика англосаксонської конструкції правоохоронних органів (2013)
Бойко Н. М. - Відокремлення договору позички від договору прокату (2013)
Гейнц Р. М. - До питання класифікації послуг у сфері житлово-комунального обслуговування (2013)
Гичка К. І. - Поняття та ознаки юридичних фактів, які можуть бути встановлені в порядку окремого провадження (2013)
Жукевич І. В. - Проблеми заочного розгляду цивільної справи у разі неявки відповідача у судове засідання (2013)
Семків В. В. - Особливості договорів на використання природних ресурсів (2013)
Сліпенчук Н. А. - Визнання значного правочину (договору) акціонерного товариства недійсним як спосіб захисту корпоративних прав (2013)
Ставнича І. М. - Правосуб`єктність учасників як об`єктивна умова дійсності цивільно-правового договору (2013)
Федюк Л. В. - Зміст права юридичної особи на ділову репутацію (2013)
Яворська О. С. - Передання відступного як підстава припинення цивільного зобов’язання (2013)
Багай Н. О. - Проблеми сучасного розвитку законодавства України про сільськогосподарську кооперацію (2013)
Окрепка А. І. - Щодо саморегулювання землеоціночної діяльності у США (2013)
Романко С. М. - Глобальна екологічна політика: співпраця України та Європейського Союзу (2013)
Кернякевич Ю. В. - Заборона примусової праці та конституційні гарантії її забезпечення (2013)
Богатирьова О. І. - Сутність інституту пробації у сучасному зарубіжному праві (2013)
Йосипів А. О. - Взаємозв’язок маргінальних груп та злочинності (2013)
Лихова С. Я. - Мова ворожнечі як ознака порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії, Рибальченко Г. Г. (2013)
Круль С. М. - Використання інформаційно-довідкових даних на стадії досудового розслідування (2013)
Лотоцький М. В. - Угода про визнання винуватості: процесуальний порядок укладення (2013)
Никоненко А. С. - Диагностика поражения коронарных артерий у больных ишемической болезнью сердца с помощью мультисрезовой компьютерной томографии, Никоненко А. А., Гавриленко Б. С., Лозовой А. И. (2015)
Кисельов С. М. - Гендерні особливості і прогностичне значення системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка (2015)
Курята А. В. - Функциональное состояния эндотелия сосудов у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени в зависимости от массы тела и влияния статинотерапии, Гречаник М. М. (2015)
Васильєва Л. І. - Структурно-функціональні характеристики міокарда в пацієнтів із різними формами фібриляції передсердь, Сапожниченко Л. В., Калашникова О. С., Дзяк В. Г., Пивоварова С. О. (2015)
Сиволап В. Д. - Фактори ризику формування ниркової дисфункції при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу, Лашкул Д. А. (2015)
Федоров С. В. - Каріологічні показники моноцитів/макрофагів у хворих на хронічну серцеву недостатність, Ковальчук Л. Є. (2015)
Нерянова Ю. Н. - Прогнозирование течения острейшего периода мозгового ишемического атеротромботического инсульта на основании определения сывороточного уровня фактора некроза опухоли-альфа в первые сутки заболевания (2015)
Завгородня Н. Г. - Результати факоемульсифікації катаракти, що ускладнена сублюксацією кришталика, залежно від способу встановлення кільця, Саржевський А. С. (2015)
Денисова О. О. - Оптимизация хирургического лечения оптической нейропатии у пациентов с близорукостью высокой степени (2015)
Рязанов Д. Ю. - Способ радикального хирургического лечения варикозной болезни нижних конечностей, Мамунчак О. В., Якунич А. Н., Смирнова Д. А. (2015)
Перцов І. В. - Відновні оперативні втручання при поєднаних травматичних ушкодженнях судин і нервів кінцівок, Івахненко Д. С. (2015)
Сікало Ю. К. - Зв’язок рівнів мелатоніну та ФНП-α з особливостями сну у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2015)
Бобрик Ю. В. - Катамнестический анализ эффективности комплексной реабилитации пациентов с вертеброгенными дорсалгиями, радикулопатиями (2015)
Марковский В. Д. - Влияние эндокринной патологии матери на закладку и формирование внутренних органов плода, Куприянова Л. С. (2015)
Сюсюка В. Г. - Оценка взаимовлияния симпато-адреналовой системы и психоэмоционального состояния беременных (2015)
Куля О. О. - Грудне вигодовування і алергія (2015)
Кузнєцова О. Д. - Інформативність анамнестичних даних у дітей із сезонними проявами грибкової алергії, Недельська С. М. (2015)
Курочкин М. Ю. - Эфферентные методы детоксикации и оценка эффективности интенсивной терапии у детей с бактериальными токсикозами, Давыдова А. Г., Городкова Ю. В. (2015)
Резніченко Н. Ю. - Вплив недостатнього вживання овочів і фруктів на стан шкіри та загальний стан здоров’я чоловіків (2015)
Севальнєв А. І. - Зниження впливу професійних ризиків на здоров’я працівників модернізованого металургійного підприємства, Шаравара Л. П., Черняк І. А. (2015)
Шишкін М. А. - Патогістологічні та імуногістохімічні особливості прогресії хронічного вірусного гепатиту С (2015)
Portna K. P. - β-alanine spectrophotometric determination in reaction with sodium salt of 1,2-naphthoquinone-4-sulfonic acid, Vasyuk S. O. (2015)
Nosulenko I. S. - Methodology for prediction of anticancer action of (2-oxo-2H-, Voskoboynik O. Yu., Antypenko O. M., Berest G. G., Kovalenko S. I. (2015)
Михайловська Н. С. - Патогенетичний взаємозв’язок ішемічної хвороби серця та остеопенічного синдрому, Шевченко І. О., Зеленіна О. О. (2015)
Макарова М. О. - Некротичний ентероколіт: рентгенологічні, ультразвукові та лабораторні методи дослідження, лапароцентез i лапароскопія, Лятуринська О. В., Спахі О. В. (2015)
Матвєєва Л. В. - Античність і сучасність (За творами В. П. Бузескула) (2006)
Циганкова Е. Г. - Всеукраїнська наукова асоціація сходознавства (1926–1930) (Закінчення. Початок у 1 числі) (2006)
Бубенок О. Б. - Інтеграція аланів у хозарське суспільство у VIII–X ст. (2006)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський про поему Івана Франка "Абу-Касимові капці” (2006)
Зелінський А. Л. - До дискусії стосовно Береніки Посидіппа (P. Mil. Vogl. 309 AB 78–82) (2006)
Кочубей Ю. М. - До історії українсько-турецьких культурних зв’язків ("Два роки в Константинополі” Олекси Грищенка) (2006)
Лиман С. И. - Византийская империя в трудах историков Харьковского университета (1804–1885 гг.), Сорочан С. Б. (2006)
Непомнящий А. А. - Кримознавство в орієнталістичній спадщині О. М. Самойловича (2006)
Отрощенко І. В. - Ідея очищення буддизму в творчому спадку родини Реріхів (2006)
Руденко Н. М. - Адміністративна політика Російської імперії в Карабаському ханстві на початку XIX ст. (2006)
Таран М. А. - Відносини між США та КНР в епоху Ден Сяопіна: нова ідейно-теоретична й правова основа (1979–1990) (2006)
Бушаков В. А. - Етнонімічний термін остяк (До семантичної типології етнонімів) (2006)
Дрига І. М. - Турецька література Балкан з уст в уста: оповідання Агмеда Тиміша "Доброта” (2006)
Демчук Т. В. - Проблема типологізації синонімів у сучасній китайській мові (2006)
Маленька Т. Ф. - Іраністична спадщина А. Кримського (На матеріалах архіву вченого й перекладача) (2006)
Рыжих В. И. - Характеристика арабских глагольных флексий (2006)
Скляр В. М. - Зміни чисельності та мовної структури татар в Україні: за матеріалами переписів населення 1959, 1989, 2001 рр. (2006)
Скрипник Ю. Д. - Невербальні засоби вираження ввічливості в корейській мові (2006)
Сівков І. В. - Суспільно-політична лексика в Корані (2006)
Тищенко К. М. - Анти і хохли – гунські назви-ровесниці (2006)
Дрига І. М. - Літературно-мистецько-культурний журнал AYKIRISANAT ("Крамольне мистецтво”), ISSN 1300-1434 (2006)
Дрига І. М. - Слово тюркологів у теорії комунікативного акту. Мір’яна Теодосієвич. Турецька мова у повсякденній комунікації. – Белград, 2004 р. – ISBN 86-905733–0-5. – 329 с. (Сербською мовою) (2006)
Дрига І. М. - Міжнародний симпозіум "Нематеріальні скарби культурного спадку: живий Караґьоз”, 27–29 квітня 2006 р., Анкара (2006)
Дрига І. М. - Міжнародний симпозіум "Тюркська мандрівна література”, 26–29 березня 2006 р., Невшехір, Туреччина (2006)
Дрига І. М. - Двадцятий Національний Лінгвістичний Курултай, 12–13 травня 2006 р. (2006)
Дрига І. М. - Увічнити "малі” тюркські мови: спільний лінгвістичний проект Сеульського Національного Університету та Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України (2006)
Василенко Н. П. - Крымское ханство (2006)
Українка Л. - Історія Асірійців та Вавілонців (2006)
Кочубей Ю. М. - Некролог. Омелян Пріцак (1919–2006) (2006)
Мавріна О. С. - До ювілею Лесі Василівни Матвєєвої, Бубенок О. Б. (2010)
Хафизова К. Ш. - Диалог цивилизаций между династией Чжоу и Западным краем (2010)
Бубенок О. Б. - Анти - Перевізники - Буртаси - Деремела - Бродники (осіле населення східноєвропейських степів у господарських квазіетнонімах середньовічних авторів) (2010)
Вертієнко Г. В. - Історія вивчення семантики сахнівської пластини (2010)
Зелінський А. Л. - Грецькі міфи в Єгипті при перших Птолемеях (три замальовки) (2010)
Мавріна О. С. - До питання про надання мурзам роду Ширінів дворянського титулу (2010)
Отрощенко І. В. - Монголія, Радянський Союз та монголи Сіньцзяну (1920-ті роки) (2010)
Павлішина Л. Ф. - Передумови та проблеми упровадження парламентської системи у феодальній Японії (2010)
Рубель В. А. - Партійне будівництво як сегмент національно-визвольної боротьби корейського народу за державний суверенітет батьківщини (2010)
Руденко Н. М. - Сходознавча спадщина Полтавщини (2010)
Садиг І. - Тюркська епічна творчість та шумерський епос (2010)
Тарасенко Н. А. - Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых (2010)
Храновський В. А. - Еламський календар у XV-XIV століттях до н.е. (співвідношення з давніми та сучасними календарями, семантика назв місяців і календарних свят) (2010)
Цыганкова Э. Г. - Виктор Федорович Иваницкий (1881-1955) – историк Древнего Востока, гебраист и библиограф, Василюк О. Д. (2010)
Черніков І. Ф. - Мустафа Кемаль Ататюрк і турецько-українські взаємини (1918-1922) (2010)
Журавська Н. В. - "Чоловік із Руб-аль-Халі" - творчий портрет сучасного оманського поета Сейфа Ар-Рахбі (2010)
Пирогов В. Л. - Синонімія в системі паремій сучасної японської мови (2010)
Петрова Ю. І. - Специфіка сучасного діалекту Верхнього Єгипту (2010)
Приймаченко В. В. - Можливі причини фальсифікації листа псевдо-Арістея (2010)
Рибалкін B. C. - Коран. Сура XVI "Бджоли”. Переклад з арабської та коментарі (2010)
Рыжих В. И. - Синтаксические конструкции исключения в арабской грамматической традиции (2010)
Кочубей Ю. М. - Рецензія на статтю О. В. Школьної "Ритуальний фаянс Любичі Королівської кінця XIX - початку XX ст. у світлі мистецьких рефлексій творчості юдеїв різних країн світу" (2010)
Гайдаєнко І. - Концепт як системне утворення (2011)
Гудима Н. - Сучасні аспекти дослідження запозиченої лексики в українському мовознавстві (2011)
Литвиненко Н. - Теоретичні засади лінгвістичних понять: дискурс, мовлення, текст (2011)
Оршинська Т. - Соціолінгвістична література в Україні: проблеми і дилеми, Потятиник У. (2011)
Бабюк В. - Переклад та мовна політика ЄС (2011)
Ботвінко О. - Актуалізація емоційного стану презирства в емоційному та емотивному типах дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови), Коляда Е. (2011)
Вдовенко Т. - Особенности цветовосприятия персонажей в англоязычной художественной прозе (2011)
Дерев’янко Л. - Кореляція як генетичний зв’язок між вторинним часовим прийменником і повнозначною частиною мови (2011)
Козяревич Л. - Фасцинація як комунікативний феномен (2011)
Косенко К. - Зв’язкова експлікація предикатів в українській мові (2011)
Красножан Ж. - Мова як світобачення народу (2011)
Кушлик О. - Субстантивна зона словотвірної парадигми предметних дієслів-ономатопів (2011)
Лісова Ю. - Особливості лінгвального втілення видів ізоляції як прояву стану самотності персонажа (2011)
Лебедєва Н. - Семантика та прагматика соціального сленгу та інтержаргону в парадигмі функціональної лексикології (2011)
Лебедь Ю. - Функціонування синсемантичних іменників у науковому стилі (2011)
Мироненко О. - Особливості російсько-українського перекладу термінологічної і нетермінологічної лексики у текстах наукового стилю (2011)
Ніколаєва н. - Функціонування лексеми "rot” у сучасній німецькій мові (2011)
Павлюк Т. - Семантико-синтаксичні особливості організації порівнянь з орудним відмінком (2011)
Повшедна І. - Спектр антропонімів на позначення суб’єкта мовлення при репрезентації комунікативної дії персонажа в романах Ч.Діккенса (2011)
Покорна Л. - Лінгвостилістичні особливості наукового тексту в англійській мові (2011)
Просяннікова Я. - Знакова характеристика художнього порівняння (на матеріалі англоканадських поетичних текстів) (2011)
Розгон В. - Семантично неподільні словосполучення як засіб номінації людини у східноподільських говірках (2011)
Ситенко О. - Демінутивні іменникові похідні в українській та англійській мовах (2011)
Трикоз К. - Дієслова акваруху в сучасній англійській мові (2011)
Шишліна О. - Терміносистема рослинництва сучасної німецької мови як фахово-зумовлена картина світу (2011)
Шрамко Р. - Cемантико-конститутивний потенціал двокомпонентних ізофункційних парадигм на взірець N1 + Vf / N1 + Adj у системі предикатів психоемоційного стану суб’єкта мікрогрупи "душевне зворушення” (2011)
Баган М. - Частка ні як корегувальний комунікатив українського мовлення (2011)
Буткова Г. - Семантична структура слів ЛСГ звучання (на матеріалі прози Ю. Яновського) (2011)
Гурецька М. - Класифікація вигуків англійської мови, які виражають емоційний стан роздратування (2011)
Жила Т. - Функціонування назв на позначення вулиці (2011)
Жовта Н. - Міфонімія як один із найскладніших об’єктів ономастичного дослідження. Язичницька теонімія Київської Русі (2011)
Зелена Ю. - Ступінь копулятивності атрибутивних дієслів підгруп стану тривалості, видимості та усвідомлення у сучасній французькій пресі (на матеріалі періодичних видань Le Monde і Le Figaro) (2011)
Ігіна З. - Другорядні члени речення з позиції "гемісферних граматик” (2011)
Кечеджі о. - Ад’єктивні суфікси іншомовного походження в системі словотвору сучасної англійської мови (2011)
Максимець О. - Формування словотвірної структури іменників на позначення виробничих та технологічних процесів у новій українській мові (2011)
Тур О. - Особливості функціонування нових абревіатур в офіційно-діловому стилі української мови кінця ХХ – початку ХХІ століть (2011)
Artyukh V. - Retrospective of the english economics terminology system formation (2011)
Букалов А. - Особенности функционирования русского общего сленга в современной прозе (2011)
Волкова Л. - Інтерактивні функції yet в англомовному дискурсі (2011)
Воробйова М. - Інтерсеміотичність в актуалізації алюзій в англомовному публіцистичному дискурсі (2011)
Дзисюк М. - Структурно-функціональні особливості поетичних оказіоналізмів Петра Поліщука (2011)
Єрмоленко І. - Засоби творення іронічних смислів у "Сазі про малосена” Даніеля Пеннака (2011)
Завальнюк І. - Найтиповіші засоби експресивного синтаксису в прозі Івана Багряного (2011)
Ібрагімова С. - Семантичні неологізми як результат взаємодії національних варіантів англійської мови (2011)
Карпа І. - Використання конверсаційних максим в інформаційно-довідковому сервісі Yahoo!Answers та типові випадки їхнього порушення (2011)
Колкунова В. - Монолог Дж. Карліна "Сучасна людина” як відображення постмодерної мовної гри (2011)
Курагіна Л. - Евфемізми як форма реалізації мовних табу (на прикладі німецької мови) (2011)
Олейникова Г. - Членение текста как способ отражения внутренней организации художественного мира (2011)
Осинцева Т. - Семантичні особливості англійської лексики міжнародних угод (2011)
Передерій Г. - Композиційно-мовленнєві форми оповіді в англомовній поетичній драмі (2011)
Петровська Ю. - Явище мовної варіативності з соціолінгвістичного погляду (2011)
Почепинська С. - Віртуальні комуніканти в художньому тексті (2011)
Романова Н. - Страх та його позначення в давньоверхньонімецькій мові (2011)
Соколов Д. - К вопросу об эквивалентности терминов "Schlagwort” и "ключевое слово текущего момента” (2011)
Сорокіна Л. - Гендерний аспект маніпулятивної конфронтаційної стратегії в англомовному діалогічному дискурсі (2011)
Станко Д. - Тропи в емоційному політичному дискурсі як засіб категоризації дійсності (2011)
Черкун Л. - Многозначные слова как выразительные средства художественной речи (на материале произведений Л.Лузиной) (2011)
Вольфовська О. - Методологічні основи слухового аналізу ритмічної організації німецьких політичних промов (2011)
Кузик О. - Семантичні типи маркерів вводу висловлювань суб’єктів мовленнєвої агресії (на матеріалі медіа-текстів англомовного політичного дискурсу) (2011)
Леонова Н. - Особливості синтаксичної модальності малих жанрових форм інформації в сучасній українській мові (2011)
Решетарова І. - Метафора в сучасному медійному дискурсі (2011)
Абабілова Н. - Особливості відтворення медичних скорочень засобами української мови, Сидоренко Ю. (2011)
Возненко Н. - Ліричні твори Рози Ауслендер у перекладі Петра Рихла (2011)
Вострецова В. - Реферативний переклад як аспект перекладацької діяльності (2011)
Григор’єва О. - Прагматичний аспект перекладу: засоби прагматичної адаптації тексту (2011)
Дем’яненко О. - Переклад як спосіб розуміння культурної ідентичності в умовах міжкультурної комунікаці (2011)
Дуднiк Г. - Адекватне використання граматичних трансормацiй у перекладi (2011)
Кіщенко Ю. - Особливості функціонування та перекладу паронімічних висловів у газетних заголовках (2011)
Лалаян Н. - Особливості відтворення значення німецьких фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом українською мовою (2011)
Лощенова І. - Проблеми відтворення мовних реалій, Нікішина В. (2011)
Лук’янова Т. - Стратегії адаптації при перекладі назв англомовних фільмів українською мовою (2011)
Мазур О. - Вплив творчої настанови перекладача на лексичну будову перекладу: вживання питомих дієслів (2011)
Матус В. - Особливості перекладу юридичних текстів із турецької мови (2011)
Оніщенко Ю. - Проблема перекладу фразеологічних одиниць біблійного походження (2011)
Подвойська О. - Мовностилістичні особливості лозунгів як об’єкта перекладу (на матеріалі німецької мови (2011)
Радецька С. - Жанрово-стилістичні особливості тексту бізнес-плану англійською та українською мовами: компаративний та перекладацький аспекти (2011)
Свиридов С. - Вербально-акціональні символи у лінгвокультурологічному та перекладацькому аспектах (2011)
Усаченко І. - До питання вивчення білінгвізму (2011)
Філіппова О. - Основні труднощі перекладу тендерної документації англійською мовою (2011)
Черноватий Л. - Дослідження ступеня відповідності тексту перекладу характеристикам тексту оригіналу в анотаціях авторів українських дисертацій (2011)
Михайлицька І. - Сучасні підходи до перекладу поетичного твору, Шапочка К., Чуракова О. (2011)
Шевченко К. - Базові моделі взаємодії мов при утворенні етимологічних дублетів в українській мові (2011)
Алиєва А. - Фразеологізми в актуалізації концепту "Материнство”: перекладацький аспект (2011)
Базилевич Н. - Феномен "рефлексія” у лінгвокогнітивних дослідженнях (2011)
Засименко В. - Шляхи розвитку культури англомовного ділового спілкування студентів-філологів (2011)
Лут К. - Метонімія: когнітивний погляд на традиційний феномен (2011)
Мороз О. - Тональний діапазон американської поезії ХХ століття (2011)
Саленкова Т. - Концепт REVOLUTION в американській мовній свідомості (2011)
Шевельова-Гаркуша Н. - Види та засоби створення ритмічного малюнка у текстах сучасної американської поезії: лінгвосинергетичний аспект (2011)
Копусь О. - Рецензія на монографію Н. В. Кондратенко "Синтаксис українського модерністського і постмодерністського художнього дискурсу". – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 328 с. (2011)
Василюк О. Д. - Листи В. Перетца до А. Кримського у фондах Інституту рукопису НБУВ (2010)
Кочубей Ю. М. - Сходознавча праця професора С. Наріжного (2010)
Конончук О. М. - Мініатюра "Мірадж Мухаммада" з Музею мистецтв ім. Б. та В. Ханенків у контексті шкіл іранської мініатюри XVI ст. (2010)
Романова О. О. - Неопубліковані пам’ятники з фондів Одеського археологічного музею НАНУ (2010)
Руденко Н. М. - Сходознавча спадщина Чернігівщини (2010)
Щербань Т. О. - Візантійський відділ Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (2010)
Бубенок О. Б. - Ранні хозари на півдні Східної Європи, Радівілов Д. А. (2010)
Вертієнко Г. В. - Зображення скіфської танатологічної міфологеми на сахнівській пластині (2010)
Садыг И. - "Огуз Каган” - древняя история тюркских народов (2010)
Отрощенко І. В. - "...Він живе цією ідеєю”: панмонгольський вектор X. Чойбалсана (2010)
Пилипчук Я. В. - Зовнішньополітичні зв’язки східних кипчаків (2010)
Прохоров Д. А. - Правові аспекти існування караїмських громад на Кримському півострові в XV-XVIII ст. (2010)
Рубель В. А. - Партійне будівництво у південнокорейській державі Техан мінґук доби перших республік (1948-1961 pp.) (2010)
Тарасенко Н. А. - Виньетка 17-й главы Книги Мертвых с котом, змеем и деревом-ASV) в источниках ХІХ-ХХІ династий (2010)
Бушаков В. А. - Топонімія округи сіл Біюк-Узеньбаш та Кучук-Узеньбаш (до питання про походження кримських урумів) (2010)
Дащенко Н. В. - Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинжао (2010)
Журавська Н. В. - "Шукаю тінь жінки, що тіні не має” - інтимна лірика Сейфа Ар-Рахбі (2010)
Ісаєва Н. С. - Функціональні та поетологічні особливості пейзажу в сучасній китайській жіночій прозі (на прикладі оповідання Чи Цзицзянь "Легкий вітерець у гаю”) (2010)
Кшановський О. Ч. - Перські терміни спорідненості в типологічному та ареальному висвітленні (2010)
Мусійчук В. А. - Проблема передачі в'єтнамських власних назв українською мовою (2010)
Пирогов В. Л. - Структурно-семантична кодифікація асиметричних паремій японської мови: типолого-перекладацысий аспект (2010)
Тищенко К. М. - Топоніми від основи Pers-/Pars- у Швеції (2010)
Шекера Я. В. - Віддзеркалення лаоського світогляду у творчості китайської поетеси доби Сун Лі Цінчжао (1084—1151) (2010)
Шевченко О. М. - Внутрішня форма слова як допоміжний елемент у вивченні офіційно-ділової китайської мови (2010)
Черніков І. Ф. - Повернутий із забуття (2010)
Отрощенко І. В. - Рецензія на монографію: О. П. Машевський. Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах (1870 р. - початок 1920-х pp.) (2010)
Богданов И. В. - Должностная иерархия в Египте эпохи Древнего царства (2014)
Зелінський А. Л. - Птолемей Філадельф і Лаг, син Таїс, – реконструкція стосунків між братами (2014)
Капранов С. В. - Трансформації духовної культури Японії в ХІХ ст. (на прикладі сінто). Частина ІІ (2014)
Бубенок О. Б. - Проблема черных клобуков в восточноевропейской историографии от XVIII в. до наших дней (2014)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) (2014)
Зуб Н. М. - "Записки в Персии”: маловідомий документ з Інституту рукопису НБУВ (2014)
Козубовський Г. А. - Знахідка трапезундської монети на Волині (2014)
Романова О. О. - Скульптура Тота-павіана із Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків (2014)
Тарасенко М. О. - Фрагмент мумійної кришки Ар–227 з колекції Львівського музею історії релігії (2014)
Хаутала Р. - Монгольская экспансия и Пятый крестовый поход в латинских источниках 1221 года (2014)
Мазепова О. В. - Метафоричні моделі емоційних концептів сум та радість у перській мові (2014)
Мусійчук В. А. - Вестернізація сучасної в’єтнамської мови (2014)
Рибалкін С. В. - "Тронна касида”: панегірик у марокканській поезії ХХ ст. (2014)
Цолин Д. В. - Эллипсис в поэзии таргумов (2014)
Кіктенко В. О. - Перегляд засад синології і реконструкція китайської культури в поглядах "нових конфуціанців” (2014)
Shestopalets D. - Moderation, Unity, and Tolerance: The Representation of Islam in the Discourse of "Alraid” (2014)
Петрова Ю. И. - Рецензия на: The Orthodox Church in the Arab World, 700–1700: an Anthology of Sources / Ed. by S. Noble and A. Treiger, foreword by Metropolitan Ephrem (Kyriakos). – Northern Illinois University Press, 2014. – 375 p. (2014)
Вертієнко Г. В. - Міжнародна наукова конференція "Burial and Mortuary Practices in Late Period and Graeco-Roman Egypt” (17–19 липня 2014 року, Музей образотворчих мистецтв, Будапешт), Тарасенко М. О. (2014)
Марков Д. Є. - Бханубхакта Ачарія – адікабі Непалу (1814–1869): До 200-ї річниці від дня народження великого непальського поета (2014)
Шаповалов Г. І. - Якоря - петрогліфи xviii-xix ст. На острові Хортиця (2000)
Кобалія Д. Р. - Затонувшие корабли днепровской гребной флотилии 1737-1739 гг., Нефедов В. В. (2000)
Таланин В. И. - О взаимоотношениях древлянской земли с варяжской династией рюриковичей в IX-X вв. (2000)
Савченко О. І. - Національне питання на сторинках закордонної преси російських соціалістів-революціонерів (2000)
Олійник М. М. - Державна політика по відношенню до приватної промисловості України в період згортання нової економічної політики (2000)
Додонов О. Ф. - Діяльність робітників-депутатів у 60-80 роки: досвід і проблеми (2000)
Ігнатуша А. Є. - До питання про діяльність періодичного органу церкви християн-баптистів "баптист України" (1926-1928 рр. (2000)
Ігнатуша О. М. - Джерела державного архіву запорізької області до вивчення суспільно-політичних та релігійних процесів в старообрядському середовище (XIX-XX ст.) (2000)
Водотика С. Г. - Соціально-політична детермінованість поступу історичного знання урср 1920-х - початку 1930-х років (2000)
Орлянский В. С. - Историография еврейства Украины в 1920-1930 гг. (2000)
Воловик В. И. - Философия педагогики: объект и предмет (2000)
Бех В. П. - Концепція социального організму: проблемне поле сучасної соціології (2000)
Жадько В. А. - Українська свідомість на зламі тисячоліть (2000)
Гольченко В. Н. - Терпимость как предпосылка понимания (2000)
Снежко В. П. - Время мысли (2000)
Таран В. О. - Деякі аспекти проблеми формування державніцької ідеології на перехідному етапі розвитку українського суспільства (2000)
Додонова В. І. - Політизація духовної сфери суспільства як фактор збагачення політичної свідомості (2000)
Лепский М. А. - Оценочная компонента оптимизма и пессимизма (2000)
Подмазин С. И. - Интегративная концепция личности (2000)
Фареник С. А. - Соціальні експерименти: сутнісні характеристики і типологія (2000)
Волова Л. О. - Деякі детермінанти оптимізації розвитку міжконфесіональних відносин в умовах сучасної України (2000)
Корженко В. В. - Суперечності "здорового глузду" та проблема індивідуалізму (2000)
Шульга М. А. - Экономические очертания постмодернизма (2000)
Мартинюк С. Е. - Особливості становлення інформаційного суспільства в Україні (2000)
Воловик Г. В. - Суспільне життя: взаємодія вітального та системного начал (2000)
Воронов Є. Є. - Детерминанты оптимизации правового регулирования морального ущерба личности (2000)
Вандишев В. - Тарас Шевченко і важка наша "Парадигма" (2015)
Вешелені О. - Шевченко – Cвітличний: поетичний діалог (2015)
Віннічук А. - Художня інтерпретація Коліївщини в поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка (2015)
Костенко О. - Герой и концепция адресата в прозе (украинский и осетинский периоды творчества Варвары Чередниченко) (2015)
Крупка В. - Постать Тараса Шевченка у життєтворчості Володимира Забаштанського (2015)
Мацько В. - Літературне джерелознавство: листи Григорія Голоскевича (2015)
Нагорний Я. - Дифузії жанру і стилю в прозописьмі П. Богацького на фоні дискусії "хатян" і "радян" (2015)
Нікітова І. - Літературний портрет письменника в листах та діалозі (2015)
Ніколаєва А. - Біографічний дискурс у світогляді і поетиці Тараса Шевченка (кілька концептуальних зауваг в контексті аналізу його лірики) (2015)
Пірошенко С. - Експресія моральних метаморфоз у новелістиці Франца Кафки та Миколи Хвильового: компаративний аналіз (2015)
Поляруш Н. - Тарас Шевченко і літературно-критична думка 40-50 років ХІХ століття (2015)
Руснак І. - Дмитро Яворницький – популяризатор творчості Тараса Шевченка (2015)
Руснак С. - Описи пам’ятників Тарасові Шевченку як інтерпретація духовного стану світу (на матеріалі мемуарів Уласа Самчука) (2015)
Слоневська І. - На межі художніх дискурсів: постмодерністські ознаки модерністського роману М. Булгакова "Майстер і Маргарита" (2015)
Швець Н. - Художнє моделювання морально-етичної проблеми в автобіографічних творах Олекси Гай-Головка (2015)
Швець Т. - Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної (2015)
Блажевич О. - Сурядні ряди у надфразних єдностях поезій Т. Г. Шевченка (2015)
Закордонець Г. - Перекладацька спадщина М. Рильського як невід’ємна частина взаємозбагачення культур (2015)
Крищук В. - Оцінка як предмет мовознавчих студій (2015)
Марчук Л. - Ментальний аспект концепту "Війна" (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2015)
Переломова О. - Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу (2015)
Федорова О. - Тактики та лінгвостилістичні засоби реалізації персвазивної стратегії в інаугураційній промові А. Лінкольна (2015)
Філінюк В. - Метафорична персоніфікація у творчості Максима Рильського: лінгвопоетичний аспект (2015)
Яцишина В. - Культурно-лінгвістичні та соціально-правові засади європейського мультилінгвізму (2015)
Шаповалов Г. І. - Про слов`янські поховання у човнах на україні (2002)
Кобалія Д. Р. - "Козацькі лодки" та дюбель-шлюпки II чв. XVIII ст.: Історія виникнення, Нефедов В. В. (2002)
Винарчук Т. В. - Компаративний аналіз процесу формування та структури еліти народів Центральної та Східної Європи початку ХХ століття (2002)
Преловська І. М. - Огляд діянь другого Всеукраїнського православного церковного собору 17-30 жовтня 1927 року (на матеріалах центрального державного архіву вищих органів влади та управління україни (м. Київ) (2002)
Смирнов В. - Участь жінок-селянок у соціально-економічних перетвореннях в період непу в українському селі (2002)
Фролов М. О. - Колишні меншовики у політичній еліті СРСР та радянської України В 20-30-ті роки ХХ століття (2002)
Ігнатуша О. М. - Національний церковний рух в православному середовищі на Запоріжжі в 20-30-х рр. ХХ ст. (2002)
Давлєтов О. Р. - Геополітичні витоки ідеології націонал-соціалізму (2002)
Додонов О. Ф. - Нове бачення періодизації історії радянського робітничого класу і його історіографії (2002)
Воловик В. И. - Основные понятия философии педагогики (2002)
Воронкова В. Г. - Культура и образование в контексте глобализации (2002)
Лукашевич М. П. - Концепція гуманітарної освіти - закономірний крок на шляху реформування освіти в Україні (2002)
Жадько В. А. - Духовно-світоглядні свободи та їх правове забезпечення (2002)
Корженко В. В. - Самовизначення філософії: актуалізація запитуючого розуму (2002)
Дмитрiєнко Ю. М. - Соцiальна активнiсть правосвiдомостi (2002)
Ларцев В. С. - Особистість як культурно-антропологічне явище (2002)
Снежко В. П. - Человек скрывающийся или как взрослые играют в прятки (2002)
Васильченко В. М. - Виховання молоді як фактор спрямованої соціалізації людини (2002)
Гольченко В. Н. - Доверие как мера согласия (2002)
Лепский М. А. - Познавательная архитектура социальной перспективы (2002)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості формування граничних мастильних шарів у середовищі олив з різним залишковим ресурсом, Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М. (2010)
Lejda K. - Metody oceny jakości wybranych paliw stosowanych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym, Lew K., Żuk R. (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - До визначення показників бензинового двигуна при різних методах регулювання потужності, Сирота О. В. (2010)
Lejda K. - Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy w transporcie drogowym w aspekcie dyrektyw UE, Wojewoda P. (2010)
Левківський О. П. - Методичні аспекти розвитку виробничо-технологічної бази авторемонтного та автосервісного виробництва на сучасному етапі, Туриця О. О. (2010)
Balawender K. - Charakterystyka czujników stosowanych w systemach wtryskowo-zapłonowych silników spalinowych nowej generacji, Grochowska K. (2010)
Корпач А. О. - Історія розвитку систем управління ДВЗ та автомобілями, Ямцун П. Д. (2010)
Jaworski A. - Techniczne aspekty stosowania biopaliw w transporcie (2010)
Ковбасенко С. В. - Експериментальні дослідження двигуна, який працює на традиційному та біодизельному паливах, Сімоненко В. В. (2010)
Michalski J. - Ocena wpływu topografii powierzchni gładzonego cylindra na właściwości użytkowe silnika samochodu POLONEZ 1500 (2010)
Говорун А. Г. - Переваги використання трикомпонентних сумішевих біодизельних палив, Павловський М. В. (2010)
Kuszewski H. - Analiza możliwości oddziaływania na mikrostrukturę strugi rozpylanego paliwa (2010)
Барабаш О. В. - Ідентифікація екологічних аспектів та створення екологічної політики для автотранспортного підприємства, Бойко Т. І. (2010)
Jaworski A. - Badania procesu hamowania samochodów na śliskiej nawierzchni, Kuszewski H. (2010)
Хрутьба В. О. - Огляд стандартів управління проектами для програм поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі (2010)
Lejda K. - Gaz ziemny jako paliwo do napędu pojazdów samochodowych w polityce Unii Europejskiej, Urbanik M. (2010)
Олійник Р. В. - Моделювання оперативного прогнозування забруднення атмосферного повітря автотранспортними потоками, Никонович С. О., Тарабан С. М. (2010)
Michalski J. - Warunki techniczne wykonania oraz odbioru tulei i cylindrów silników spalinowych (2010)
Данчук В. Д. - Оптимізація пошуку шляхів по графу в задачах логістики методом модифікованого мурашиного алгоритму, Сватко В. В. (2010)
Jakubowski M. - Oprogramowanie inżynierskie w procesie projektowania maszyn i urządzeń (2010)
Шевченко В. В. - Методи економічної оцінки заходів, спрямованих на забезпечення безпеки руху поїздів (2010)
Zielińska E. - Wybrane czynniki determinujące rozwój transportu samochodowego (2010)
Філіппов А. З. - Результати досліджень динаміки 6 циліндрового дизеля з рядним розміщенням циліндрів і регулюванням потужності відключенням окремих робочих циклів, Бешун О. А. (2010)
Gazda A. - Transport intermodalny szynowo – drogowy (2010)
Хрутьба В. О. - Аналіз програми поводження з відходами регіону як об’єкту управління, Картавий А. Г., Шкльода К. М. (2010)
Lakota K. - Zródła i bazy danych związane z nadzorem w its systemach (2010)
Говорун А. Г. - Деякі аспекти використання біопалив на основі етилового ефіру ріпакової олії в якості палива для дизелів, Подпіснов В. С. (2010)
Ustrzycki A. - Wpływ parametrów sygnału sterującego wtryskiwaczem elektromagnetycznym na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym (2010)
Lejda K. - Niekonwencjonalne systemy rozrządu silników spalinowych, Kuśnierz T. (2010)
Матейчик В. П. - Формування виробничих процедур системи екологічного менеджменту підприємства, Коломієць С. В. (2010)
Андрусенко С. І. - Дослідження впливу постачання запчастин на роботу виробничої системи підприємства автосервісу, Січко О. Є., Бугайчук О. С. (2010)
Корпач А. О. - Оцінка експлуатаційних властивостей біодизельного палива при низьких температурах, Левківський О. О., Кочирко Б. Ф. (2010)
Лаврик І. Ф. - Обгрунтування стратегії екологічного менеджменту підприємства, Матейчик І. В., Чигрин Ю. В. (2010)
Філіппов А. З - Гідравлічний привод клапанів газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння, Атаманенко М. Є., Топчій С. І. (2010)
Кухаренок Г. М. - Выбор параметров топливоподачи на режиме пуска в аккумуляторных системах дизелей с электронным управлением, Марчук А. Н. (2010)
Ковальов С. О. - Розробка та дослідження електронного коректора подачі "запальної дози" дизельного палива для транспортного газодизеля, Сіянко Ю. В., Патлатюк К. А. (2010)
Грищук О. К. - Методика розрахунку показників гальмівних властивостей дорожніх транспортних засобів для сертифікації, Кравчук П. М. (2010)
Колосовський О. М. - Особливості передпроектного аналізу в проектах збору та утилізації біогазу, Бублик О. О. (2010)
Хрутьба В. О. - Розробка моделі управління технологічними ризиками в проектах утилізації шахтного метану, Плошай Ф. В., Расновська О. П. (2010)
Крюковська Л. І. - До оцінювання властивостей дорожнього одягу з використанням в конструкції альтернативних матеріалів (2010)
Яновський В. В. - Особливості математичного моделювання робочого процесу двигуна, що працює на біогазі, Козачук І. С., Цюман М. П., Середюк Л. М. (2010)
Гусєв А. П. - Теоретичні основи перетворення моделей деталей ремонтного виробництва в математичній моделі певних заготовок (2010)
Лук’яненко І. Г. - Управління ризиками при прийнятті фінансових рішень з урахуванням західного досвіду (2010)
Головніна О. Г. - Погляд синергетики: соціально-економічні інновації та псевдоінновації в період роздержавлення майна в Україні (2010)
Реферати (2010)
Агєєва І. В. - Інноваційні пріоритети технічної політики аграрного сектору (2012)
Барило В. М. - Вплив на підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств зовнішніх і внутрішніх факторів (2012)
Батьковець Г. А. - Якість менеджменту як парадигма забезпечення інноваційного розвитку підприємств, Заяць Н. О., Токарчук О. П. (2012)
Батюк Б. Б. - Маніпулювання інформацією під час прийняття управлінських рішень, Батюк О. Я. (2012)
Березівський З. П. - Формування і розвиток організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі, Березівська О. Й. (2012)
Березівська О. Я. - Структурно-динамічні тенденції розвитку аграрного виробництва у сільськогосподаських підприємствах львівської області (2012)
Березівський Я. П. - Організаційні аспекти формування великотоварних аграрних підприємств асоційованого типу (2012)
Березівський П. С. - Розвиток інтеграційних відносин у галузі птахівництва, Марків Г. В. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського