Мехед Д. Б. - Оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах дистанційної освіти, Мехед О. Б. (2014)
Мухіна О. М. - До питання про внесок Л. М. Вивальнюка у формування методики позакласної роботи з математики (2014)
Носовець Н. М. - Умови реалізації акмеологічного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Олійник Н. А. - Освітня діяльність педагогічних музеїв (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Паламаренко І. О. - Модель сучасного медичного працівника (2014)
Першукова О. О. - Роль та функції вчителя-філолога в контексті інтеграції багатомовного курикулума в шкільній освіті країн ЗахідноЇ Європи (2014)
Петренко Т. А. - Модель навчальної діяльності студентів у дистанційному навчанні (2014)
Полетай О. М. - Компоненти готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми (2014)
Пронікова І. В. - Економічне виховання – основа формування життєвої компетентності молоді (2014)
Рибницький А. В. - Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня, Артеменко В. В., Нестеров О. С., Самоненко С. Б. (2014)
Савченко Р. А. - Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ у дисципліні "Теорія та методика музичного виховання дітей" (2014)
Сеніна В. К. - Професійна підготовка майбутніх вчителів на заняттях з української мови, Сеніна Є. Ю. (2014)
Силко Р. М. - Мульт-терапія як технологія виховання дітей. Активна мульт-терапія (2014)
Соколовська О. С. - Науково-дослідна робота студентів як засіб формування екологічної культури майбутнього вихователя (2014)
Тверезовська Н. Т. - Організація інноваційної діяльності (2014)
Терещенко А. О. - Концептуальні засади формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Турчин Т. М. - Формування музичної освіченості молодших школярів (2014)
Шевченко А. М. - Практичний стан хімічної підготовки вступників до ліцеїв з допрофесійною військовою підготовкою (2014)
Шупило І. П. - Ефективність проведення занять з аеробіки дівчат в позашкільних навчальних закладах (2014)
Юрженко В. В. - Синергетичність освітніх систем та фрактальність їх структурування: практика реалізації підходів у освітній галузі "Технологія" (2014)
Яценко Т. О. - Особливості розвитку національної шкільної літературної освіти 20-40-х рр. ХХ століття (2014)
Неговський І. В. - Організація самостійності як чинник саморозвитку особистості майбутнього вчителя технологій (2014)
Титул, зміст (2014)
Соскін О. І. - Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми, Матвійчук-Соскіна Н. О. (2014)
Prendecki K. - Selected issues of the world socio-economic development in the 20th and 21st centuries, Kil K., Rejman K. (2014)
Галазюк Н. М. - Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір, Зелінська О. М., Урбан О. А. (2014)
Filip S. - The possibilities of trans-frontier co-operation within the crisis management in public administration of the Slovak Republic (2014)
Кирчанів М. - "Національний катастрофізм" і перспективи розвитку України як Держави-Нації (2014)
Hoschle F. - Contemporary welfare states and student achievements, Strielkowski W., Slajs J. (2014)
Shevchenko О. - Effective functioning of the collective investment institutes and their influence on formation of investment-innovation economy in Ukraine (2014)
Onyshchenko V. - Alternative energy developing investment support in terms of energy dependence, Sivitska S. (2014)
Gecikova I. - The quality measurement of management in local self-government in the Slovak Republic, Papcunova V., Belajova A. (2014)
Fabus M. - Foreign direct investment and its impact on the Slovak Republic’s economy (2014)
Колодійчук В. А. - Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України (2014)
Fayvishenko D. - Analytical forecasts as for the mineral water branch stabilization (2014)
Vorotnikov I. - The system of the biological waste management improvement on the base of state-private partnership and ecological insurance mechanisms, Kolotyrin K., Vlasova O. (2014)
Газуда М. В. - Еволюція теорій природокористування та їх роль у системі використання відновлюваних природних ресурсів (2014)
Sneidere R. - Importance of social and sustainability reporting in ensuring transparency and disclosure, Vigante I. (2014)
Krause J. - Company performance evaluation within environmentally friendly approach (2014)
Koval L. - Salary and staff retirement plan of Ukraine’s agrarian sector (2014)
Козьменко С. М. - Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти, Корнєєв М. В. (2014)
Белінська Я. В. - Вплив грошово-кредитної політики на макропоказники конкурентоспроможності економіки, Качур А. В. (2014)
Stryzhychenko K. - Ukrainian financial market stability investigation (2014)
Боронос В. Г. - Механізм залучення фінансових ресурсів в умовах кризи платежів, Александров В. Т., Плікус І. Й. (2014)
Dvorakova L. - Fundraising and its realization in community services providing, Mackova M. (2014)
Azarenkova G. - Influence of accounting information on the level of financial security of systemically important banks, Moskalenko O., Piskunov R. (2014)
Samorodov B. - Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity, Maslova A., Mysienko O. (2014)
Gburova Ja. - Tourism as important regional development factor (on the example of the chosen region in Slovak Republic), Matusikova D. (2014)
Севрюкова Л. В. - Государственная политика стимулирования инвестиционной активности регионов, Трусова Н. С. (2014)
Білорус О. Г. - Політекономія – наукова база сучасної економічної теорії. Рецензія на підручник "Економічна теорія: Політекономія” (2014)
Романова Ю. Г. - Морфологические исследования слизистой оболочки полости рта крыс, при воздействии мономера метилметакрилата и геля "Профиал", Шнайдер С. А., Бреус В. Е. (2014)
Поліщук О. В. - Гістологічне дослідження результатів профілактики і лікування експериментального пародонтиту у по-єднанні з дисбіозом кишечника (2014)
Сухина И. С. - Развитие дисбиоза в полости рта у больных раком моло-чной железы после облучения и химиотерапии, Томилина Т. В., Сухина Е. Н., Левицкий А. П. (2014)
Дєньга О. В. - Комплексна профілактика і лікування основних стоматологічних захворю-вань у мешканців регіонів з підвищеним пестицидним навантаженням, Балега М. І., Николаева А. В. (2014)
Глазунов О. А. Бойко Г. Г. - Анализ распространения заболеваний слюнных желез в промышленном ре-гионе Кривбасса, Агтайт А. А. (2014)
Ліснічук М. В. - Лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт із застосуванням про- та синбіотиків (2014)
Островский А. В. - Оценка эффективности методов профессиональной и индивидуальной гигиены по-лости рта у больных генерализованным пародонтитом, Чумакова Ю. Г. (2014)
Біла Н. Ф - Частота ускладнень із боку верхньощелепного синусу при хронічному періодонтиті зубів верхньої щелепи, Бабов Є. Д., Шнайдер С. А. (2014)
Барило О. С. - Магнітолазерна терапія пошкоджень нижньоальвеолярного нерва, що ви-никли при переломах нижньої щелепи, Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Демид О. І. - Зміни біохімічних показників ротової рідини у дітей з різними видами вро-джених розщілин піднебіння, Макаренко О. А., Тащян А. Е. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Комбінований метод лікування невралгії трійчастого нерва (2014)
Новицкая И. К. - Стоматологический статус у лиц с неспецифическими сиалоаденитами, Карман А. А. (2014)
Михайленко Т. М. - Біохімічні показники ротової рідини у осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів та мають різний рівень гігієни ротової порожнини, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2014)
Глазунов О. А. - Способ изготовления двухсторонних окклюзионных матриц и эффек-тивность методики их применения для постановки искусственных зубов, Рабовил М. И., Самойлов И. Л. (2014)
Безвушко Э. В. - Оценка факторов риска кариеса зубов при использовании европейских индикаторов (часть II) (2014)
Деньга О. В. - Стоматологическая заболеваемость детей дошкольного возраста г. Терно-поль, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Малко Н. В. - Иммунологически показатели ротовой жидкости у детей 7-15 лет с хроническим катараль-ным гингивитом, Безвушко Э. В. (2014)
Деньга О. В. - Краевое прилегание пломб и краевая их пигментация в процессе комплексной профи-лактики вторичного кариеса зубов, Цыбульская В. А. (2014)
Чухрай Н. Л. - Структурні особливості ротової рідини у дітей в різний віковий період (2014)
Деньга О. В. - Оценка эффективности применения эфирных масел в сочетании с бентонитовой глиной для лечения хронического катарального гингивита у детей, Довбня Ж. А. (2014)
Диева Т. В. - Сравнительная характеристика условных единиц труда врача-стоматолога на ортопедическом приеме во временном аспекте и их финансовая составляющая для пациентов (2014)
Рейзвих О. Э. - Основные научные направления, лежащие в основе за-планированных и выполняемых диссертационных работ (2001-2013 гг. ), Левицкий А. П., Иванов В. С., Шнайдер С. А. (2014)
Швець І. Є. - Результати соціологічного опитування пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту з питань мотивації гігієнічного догляду за порожниною рота, Дирик В. Т. (2014)
Аваков В. В. - Моніторинг адгезивних систем в мережах державних стоматологічних поліклінік м. Івано-Франківська, Рожко М. М. (2014)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє: (2014)
Титул, зміст (2010)
Дычко Е. Н. - Показатели активности калликреин-кининовой системы при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Вашлишина М. В. (2010)
Струк В. И. - Методика построения математической модели бюгёльных протезов с учетом оптимального способа их фиксации, Король М. Д. (2010)
Головко Н. В. - Оцінка стану гігієни порожнини рота і тканин пародонта в пацієнтів із хронічним гіпертрофічним гінгівітом на тлі лікування незнімною технікою, Бабенко А. Д. (2010)
Амосова В. С. - Лечение хронического катарального гингивита у работников нефтегазовой промышленности в условиях ЗАО "Санаторий "Утес" (2010)
Бірюкова М. М. - Ефективність клінічного застосування пломбувального матеріалу "LATELUX" у лікуванні пацієнтів із різними класами каріозних порожнин (2010)
Шутурмінський В. Г. - Удосконалення конструкції знімного тимчасового протеза при лікуванні вторинної адентії шляхом дентальної імплантації, Шубцов Д. М. (2010)
Комаревская Е. В. - Эффективность медикаментозной терапии у пациентов с осложненным пародонтологическим татусом, нуждающихся в ортопедическом лечении, Чайковская И. В., Мозговая Н. В., Осокина Т. И. (2010)
Чуйко А. Н. - Об особенностях биомеханики при фиксации субпериостальных имплантатов, Суров О. Н., Алымбаев Р. С., Шинчуковский И. А. (2010)
Мушак С. О. - Досвід застосування прудотерапії в лікуванні деяких гострих та хронічних стадій загострення стоматологічних захворювань у хірургічному кабінеті стоматологічної поліклініки інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Лесик Г. I., Лук'янчук Л. I., Антоненко П. О. (2010)
Пустовалов І. А. - Сучасний погляд на заміщення дефектів щелеп кістково-пластичними матеріалами (огляд літератури), Король Д. М. (2010)
Автореферати (2010)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології" (2010)
До відома авторів (2010)
Титул, зміст (2014)
Sardak S. - National economies intellectualization evaluating in the world economy, Samoylenko A. (2014)
Holikov І. - Principles of economic security (2014)
Бойко В. С. - Економічна свобода та антиінфляційна політика (2014)
Островська Н. С. - Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.), Грапко Н. В. (2014)
Колодізєв О. М. - Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку, Гонтар Д. Д. (2014)
Панасенко Г. О. - Процесний підхід – потужний інструмент оцінки ефективності механізму формування ресурсного потенціалу банку (2014)
Огнев Д. В. - Некоторые аспекты применения банками доверительного управления, Попова О. Ю. (2014)
Bilomistniy A. - Organization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry), Bilomistna I., Fesenko A. (2014)
Tkachuk I. - Financial support of regional socio-economic development programs estimating, Kokhan I. (2014)
Сурмач А. Н. - Финансовая и кадровая политика банковской отрасли риги и рижского региона (2008–2016 гг.) (2014)
Корсак В. І. - Принципи сталого розвитку регіональних роздрібних торговельних мереж (2014)
Kuznetsov N. - Development of financial models under partial uncertain (2014)
Лозинська І. В. - Основні шляхи та механізми подолання економіко-правових проблем у галузі м’ясо-молочного скотарства (2014)
Лугова В. М. - Забезпечення розвитку професійної компетентності управлінського персоналу на засадах програмно-цільового підходу, Литовченко І. В. (2014)
Чорток Ю. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою, Родимченко А. О. (2014)
Мельничук А. Л. - Еколого-економічна безпека житлового фонду України, Коковський Л. О., Мариняк Б. Б. (2014)
Титул, зміст (2010)
Пам'яті видатного вченого професора М. С. Скрипнікова (2010)
Волкова О. С. - Фагоцитарная активность нейтрофилов крыс, содержащихся на кариесогенной диете с добавлением лецитина, растительного масла и препарата кальция, Рябоконь Е. Н., Головко Н. П. (2010)
Любченко А. В. - Биохимические показатели суточной мочи у больных с костно-деструктивными процессами височно-нижнечелюстного сустава (2010)
Макеев В. Ф. - Порівняльна оцінка зношення патриць та втрати ретенційних властивостей матриць кулькоподібних атачменів і балкової системи кріплення покривних протезів у модельному експерименті, Щерба П. В., Ключковська Н. Р. (2010)
Манько А. М. Непорада К. С. - Вплив довготривалого введення інгібітору протонної помпи на розвиток патологічних змін у тканинах пародонта (2010)
Дычко Е. Н. - Метаболизм электролитов при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А. (2010)
Мозгова Н. В. - Клінічні аспекти оптимізації комплексної терапії тканин пародонта, Зеров О. В., Зерова А. О. (2010)
Островська Л. Й. - Характер зв'язків змін інтенсивності каріозного процесу зубів у вагітних залежно від біофізичних показників їхньої ротової рідини в різні триместри (2010)
Ткаченко Ю. В. - Применение компьютерных технологий для объективизации результатов тестирования резистентности эмали, Слободской Р. Б., Болсуновский М. Ю. (2010)
Грецких Е. В. - Характеристика иммунологического состояния больных при лечении околочелюстных флегмон антигомотоксическими препаратами, Мижирицкая Т. В. (2010)
Петренко А. И. - Характер альтерации твердых тканей зубов человека при физиологическом истирании эмали (2010)
Самсонов A. B. - Отдаленные результаты протезирования дефектов зубных рядов у детей съемными пластиночными протезами с двухслойным базисом, Лисица Н. А. (2010)
Шутурмінський В. Г. - Профілактика та лікування протезного стоматиту в осіб із непереносимістю акрилових протезів (2010)
Дрогомирецька М. С. - Розповсюдженість зубо-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди, Мірчук Б. М., Дєньга О. В. (2010)
Калиниченко Ю. А. - Особенности мотивации к ортодонтическому лечению несъемной аппаратурой у подростков с гастродуоденальной патологией (2010)
Іванчишин В. В. - Морфологічна картина ротової рідини при початковому карієсі постійних зубів у дітей (2010)
Доля Э. И. - Причины возникновения перфорации зубов (обзор), Рябоконь Е. Н. (2010)
Биомеханика в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии - особенности, возможности, результаты и перспективы (2010)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Ступка, Тетяна Кара-Васильєва, Микола Мащенко, Володимир Чепелик (2012)
Персональний склад Національної академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2012 року) (2012)
Чебикін А. - Звітна доповідь про роботу президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України (2012)
Сивак О. - Тетяна Голембієвська: До дня народження (2012)
Жоголь Л. - Тетяна Кара-Васильєва: До дня народження (2012)
Зубавіна І. - За маршрутом Мебіуса: До 80-річчя від дня народження Владлена Кузнєцова (2012)
Савченко Л. - Юрій Мажуга: До 80-річчя від дня народження (2012)
Іванченко Ю. - Володимир Микита: До 80-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Микола Дьомін: До 80-річчя від дня народження (2012)
Слободян В. - Ігор Безгін: До 75-річчя від дня народження (2012)
Орлова Т. - Михайло Криволапов: До 75-річчя від дня народження (2012)
Клековкін О. - Ростислав Пилипчук: До 75-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Ігор Шпара: До 75-річчя від дня народження (2012)
Зубавіна І. - Роман Балаян: До 70-річчя від дня народження (2012)
Любомир Медвідь: До 70-річчя від дня народження (2012)
Скуратівський В. - Трохи про себе, або За багатьма зайцями: Академік НАМ України Вадим Скуратівський про самого себе до 70-ліття (2012)
Зубавіна І. - Віктор Олендер: До 70-річчя від дня народження (2012)
Харченко П. - Валерій Бітаєв: До 60-річчя від дня народження (2012)
Юдкін І. - Софія Поріцька-Грица: До дня народження (2012)
Зубавіна І. - Вадим Іллєнко - майстер екранного зображення: До 80-річчя від дня народження (2012)
Зубавіна І. - "Некамасутра" режисерського буття: До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАМ України Давида Черкаського (2012)
Підлужна А. - Валерій Гайдабура: До 75-річя від дня народження (2012)
Полтавська Ю. - Володимир Прядка: До 70-річчя від дня народження (2012)
Корчова О. - Євген Станкович: До 70-річчя від дня народження (2012)
Владимирова Н. - Ростислав Коломієць: До 70-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Василь Шейко: До 70-річчя від дня народження (2012)
Чупринін В. - Віталій Шостя: До 70-річчя від дня народження (2012)
Шейко В. - Юрій Богуцький: До 60-річчя від дня народження (2012)
Соколюк Л. - Віктор Даниленко: До 60-річчя від дня народження (2012)
Скляренко Г. - Сергій Якутович: До 60-річчя від дня народження (2012)
Іванченко Ю. - Київська архітектура ХVІІ-ХVІІІ століть (2012)
Юр М. - Живопис Тараса Шевченка: Художньо-стилістичний аналіз (2012)
Бітаєва О. - Творчість польських живописців кінця ХІХ століття у контексті проблеми мистецького жанру (2012)
Кашуба-Вольвач О. - Давид Бурлюк: Фактура живопису (2012)
Дрофань Л. - Мистецький всесвіт  Ярослави Музики (2012)
Павельчук І. - Традиції українського народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської (2012)
Кравченко Я. - Вільнюський період у біографії Тараса Шевченка: Перші уроки малювання, перше кохання і… революція (2012)
Яремчук О. - Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань (2012)
Абдураманова С. - Жіноче покривало для голови - важливий компонент традиційної кримськотатарскої культури: За матеріалами фондів КРУ БІКЗ (2012)
Міщенко І. - Невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття: Володимир Загородніков (2012)
Сидоренко А. - Аналіз літературних джерел, присвячених творчій і педагогічній діяльності Михайла Бойчука (2012)
Раєвська Ю. - Національні рефлексії української мистецької критики початку ХХ століття: Дмитро Антонович (2012)
Харченко П. - Тенденції розвитку вітчизняного соціокультурного простору (2012)
Бабічева В. - Феномен збереження національних традицій у творчості сучасних українських митців (2012)
Ставиченко А. - Авторська трансформація засад музичної драми Вагнера в опері Ріхарда Штрауса "Гунтрам" (2012)
Луніна А. - Камерна творчість Євгена Станковича: Стильові модуси та "сюжетні" концепції (2012)
Васюта О. - Чернігівське відділення Імператорського російського музичного товариства (1907-1917): Передумови відкриття та розвиток (2012)
Клековкін О. - Марко Кропивницький: Режисерські прийоми (2012)
Чхаїдзе В. - Ідея п’єси - надзавдання вистави (2012)
Велимчаниця О. - Корпоративна культура в театрі (2012)
Гринишина М. - Тексти Жана Кокто в європейському музичному театрі першої половини ХХ століття (2012)
Ковальчук Л. - Ескіз як квінтесенція художнього вирішення театрального костюма (2012)
Ковальчук О. - Сценографія як феномен мистецького осмислення та перевтілення життя (2012)
Солов’яненко А. - Теоретичні особливості функціонування оперної режисури в Україні ХХ століття як складової художніх процесів (2012)
Грушецький Я. - Маріонетка на українській сцені останньої чверті ХХ століття (2012)
Мащенко М. - Про кіно і час (2012)
Чміль Г. - Мистецький авангард - зміна когнітивної установки в пошуках нових смислів (2012)
Кондратьєва М. - Берліналє ’2011 як дзеркало сучасного кіномислення (2012)
Андрющенко М. - Комунікативні чинники: Їхня роль у телебаченні (2012)
Безручко О. - Видатний український кінорежисер-педагог Володимир Небера (2012)
Федорук О. - Творчі мандри Темістокля Вірсти: Телесценарій для студії "Віател" (2012)
Селівачов М. - Чим актуальне народне мистецтво? (2012)
Заколябіна Ю. - Шинуазрі та японізм в європейському костюмі ХVIІI-XX століть: Художньо-стилістичні і конструктивні особливості (2012)
Лабай М. - Творчість Миколи Пимоненка як джерело вивчення українського вбрання ХІХ століття (2012)
Молинь В. - Регіональні особливості культурно-мистецьких процесів Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Шолуха О. - Мецо-майоліковий іконостас початку XX століття: З колекції Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя (2012)
Гаркус О. - До історії розвитку художнього металу на Гуцульщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття (2012)
Зіненко Т. - Симпозіуми художньої кераміки в Україні: Світова проекція на український ґрунт (2012)
Кондратьєва М. - Звичайний лицар: До портрета Шона Коннері (2012)
Гомирева О. - Рукописний шрифт у творчості Василя Чебаника (2012)
Дрофань Л. - Валентина Давиденко: Триптих муз (2012)
Островська Ю. - Синтез традицій та нових художньо-концептуальних ідей у творчості Світлани Пасічної (2012)
Шабаш О. - Стиль етно-модерн у творчості черкаської дизайнерки Олесі Теліженко (2012)
Пучков А. - Текстова презентація архітектурного образу як мотив світової літератури (2012)
Миронова Т. - Теоретичні особливості організації музейної справи у ХХІ столітті (2012)
Чепелик О. - Актуальні проблеми сучасної художньої критики (2012)
Росляк Р. - Державна політика в галузі вітчизняної кіноосвіти (1920-ті) (2012)
Ніколайчук Н. - Формування творчого потенціалу учнів початкової школи через образотворче мистецтво (2012)
Коломієць Р. - Магія впливу Богдана Ступки: Пам’яті академіка НАМ України Б. С. Ступки (2012)
Мусієнко О. - Шлях в кіно довжиною в життя: До сторіччя зі дня народження кінознавця Станіслава Вишинського, Мусієнко Н. (2012)
Пирогов О. - Митець світового виміру: До (2012)
Антонюк О. - Виставкова діяльність Національної академії мистецтв України у 2011-2012 роках (2012)
Антонович Є. - Оприлюднення львівської школи дизайну (2012)
Пінчевська Б. - Єврейське мистецтво в Україні: Контексти, здобутки, рефлексія (2012)
Щербак В. - Український фарфор ХХ століття: Очима дослідника (2012)
Содержание (2014)
Андреев С. И. - Минерально-сырьевой потенциал дальневосточных морей и перспективы его освоения (2014)
Багрий И. Д. - Комплексные геолого-структурно-термо-атмогеохимические исследования — инструмент прогнозирования и поисков углеводородов и метаногидратов на континентальном склоне Черного моря, Войцицкий З. И., Маслун Н. В., Науменко У. З., Аксём С. Д., Грига М. Ю. (2014)
Гордиенко В. В. - Энергетика глубинных процессов на континентах и океанах (2014)
Бондарев И. П. - Биологические основы фациального структурирования шельфа Черного моря (2014)
Янко В. В. - Оценка влияния речного стока на морские донные экосистемы по бентносным фораминиферам и литологии донных осадков, Кондарюк Т. О., Лиходедова О. Г., Мотненко И. В. (2014)
Гусаков И. Н. - Новые сведения о проявлении грязевулканической деятельности на северо-западном Кавказе (2014)
Памяти Алисы Акимовны Дроздовской (2014)
Содержание журнала за 2014 год (2014)
Титул,зміст (2010)
Дев'яткіна Н. М. - Стоматологічні гелі як сучасна лікарська форма для лікування й профілактики інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, Важнича О. М., Петрушанко Т. О., Дев'яткіна Т. О. (2010)
Ковалев E. В. - Роль структурных изменений микроциркуляторного русла десны в патогенезе хронического катарального гингивита у работников вахтового труда в условиях севера, Амосова В. С., Назаренко З. Ю. (2010)
Кулигіна В. М. - Оцінка ефективності лікування хронічних механічних травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота за показниками цитологічного дослідження, Горай М. А. (2010)
Падалка И. А. - Эмаль зуба - это комплекс биологических мембран, экранированных апатитовидным минеральным веществом, Падалка А. И. (2010)
Дичко Є. Н. - Використання світлофорезу гелем "Стенгард" у профілактиці та лікуванні карієсу зубів, Самойленко А. В., Романюта І. А., Миронова В. В. (2010)
Кобрин О. П. - Ефективність препарату "Протефлазід" у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із супутньою хламідійною інфекцією, Герелюк В. І. (2010)
Кумгир І. Р. - Порівняння динаміки імунологічних показників при лікуванні пацієнтів за допомогою прямих і непрямих реставрацій твердих тканин фронтальних зубів, Ожоган З. Р. (2010)
Петрушанко Т. О. - Особливості первинної профілактики стоматологічних хвороб вагітних, Островська Л. Й. (2010)
Ніколішин А. К. - Сучасні методи медикаментозної обробки кореневих каналів при хронічних верхівкових періодонтитах, Сідаш Ю. В. (2010)
Анісімова Л. А. - Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу в комплексному лікуванні перелому нижньої щелепи на тлі пародонтиту (2010)
Ільків М. М. - Автогель фібрину, збагачений тромбоцитами, як ефективний протизапальний засіб у хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2010)
Малаховська А. О. - Експериментальне обґрунтування вибору концентрації анестетика при центральній анестезії та блокаді поверхневого шийного сплетення (2010)
Дембицкий A. В. - Особенности конструкции покрывного протеза при ортопедическом лечении дефектов зубных рядов с одиночно стоящими зубами и корнями (2010)
Хопта Р. М. - Аналіз вивчення ускладнень, які виникають під час і після знімання незнімних конструкцій зубних протезів, Ожоган З. Р. (2010)
Дорошенко С. І. - Імунологічні дослідження ротоглоткового секрету і зубного нальоту в дітей із зубощелепними аномаліями та хворобами тканин пародонта за наявності в них ендокринної патології, Саранчук О. В., Мельников О. Ф. (2010)
Хамдан Абдулла - Распространенность зубочелюстных аномалий у жителей Харькова в возрасте от 20 до 35 лет (2010)
Дычко Е. H. - Профилактика "протезного" стоматита у детей, Самойленко А. В., Романюта И. А., Срибник П. Л. (2010)
Кулигіна В. М. - Оцінка адаптаційних реакцій організму підлітків із множинним карієсом зубів, Курдиш Л. Ф. (2010)
Шешукова О. В. - Спосіб розширеної діагностики хронічного періодонтиту тимчасових зубів (2010)
Кравченко С. Б. - Редкое клиническое наблюдение дирофиляриоза челюстно-лицевой локализации, Рыболов О. В., Bу Вьет Куонг (2010)
Шкільняк Л. І. - Особливості виникнення та перебігу одонтогенних гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Відомі методи лікування та їхні недоліки (огляд літератури) (2010)
Процишин В. М. - Етос філософії та освітня реформа (2014)
Pyanzin S. D. - Categories, attribute and basic modes of social reality (2014)
Костючков С. К. - Філософське осмислення процесів гармонізації взаємозв’язку, взаємовпливу та взаємозумовленості у системі "Людина – Суспільство – Природа" (2014)
Кулєшов О. В. - Проблема цінностей в сучасному консерватизмі (2014)
Сторожук С. В. - Націоналізм: проблема визначення та інтерпретації (2014)
Даценко В. С. - Національна ідея і принципи лібералізму в творчості Б. Кістяківського (2014)
Шевченко Г. М. - Феномен свободи як складової демократичного суспільства (2014)
Дмитренко М. Й. - Пiдходи до класифікації типів корпоративної культури (2014)
Литвин Я. М. - Філософський вимір українського шістдесятництва (2014)
Яковлєва Я. О. - Чорнобильська "зона відчуження" як мнемонічне місце (2014)
Лавринович О. А. - Комерціалізація вищої освіти: соціальні наслідки та ціннісні виміри (2014)
Дуденок В. І. - Особливості формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді, Ліпіч Л. М. (2014)
Astapova-Vyazmina O. I. - Some aspects of exemplification role in the context of sign systems (2014)
Райхерт К. В. - Мультимодальная семиотика логики (2014)
Попова Ю. В. - Рoль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания (2014)
Пам'яті видатного академіка та просто хорошої людини Лук'янової Олени Михайлівни (2014)
Издательство "Эксперт" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальныйидентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
"РеЛуТоМа" — на финишной прямой (2014)
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной! (2014)
Білогорцева О. І. - Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу у дітей в Україні та шляхи удосконалення надання протитуберкульозної допомоги дітям (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Гаджиева А. С. - Ранняя диагностика остеопении у новорожденных, перенесших перинатальную асфиксию, и факторы риска ее развития, Гасанов С. Ш. (2014)
Крамарев С. А. - Мета-анализ результатов клинических исследований эффективности флавоноидов при вирусных и вирусно-бактериальных заболеваниях у детей, Гриневич А. И., Тонковид О. Б., Выговская О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы), Полковниченко Л. Н., Таринская О. Л. (2014)
Бессонова И. Н. - Эндотелиальная функция и вазоактивные факторы у подростков с артериальной гипертензией и гиперурикемией (2014)
Жданович О. І. - Особливості фармакотерапії у новонароджених та недоношених дітей, Знаменська Т. К., Жданович Р. І. (2014)
Токарчук Н. І. - Забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають фізичний розвиток, що перевищує вікову норму, Пугач М. М. (2014)
Буднік Т. В. - Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками (2014)
Няньковський С. Л. - Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії, Бабік І. В. (2014)
Леженко Г. О. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2014)
Крючко Т. А. - Лечение аллергического ринита: путь от доказательной к практической медицине, Ткаченко О. Я., Вовк Ю. А., Луканин А. В. (2014)
Косаковский А. Л. - О применении препарата септолете плюс В форме спрея у детей при остром фарингите на фоне простуды и орви и с острым фарингитом на фоне обострения хронического аденоидита, Шатец В. А., Биц В. П. (2014)
Попович В. І. - Гострий вірусний назофарингіт: особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу та лікування в сучасних умовах, Кошель І. В. (2014)
Турчина С. И. - Комплексный подход к коррекции нарушений соматополового развития детей и подростков с диффузным нетоксическим зобом (2014)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение новорожденного с врожденным гипотиреозом, Сиренко Т. В., Плахотная О. Н., Перхун М. И., Гребеник И. В., Халтурина Т. А. (2014)
Химич Т. Ю. - Применение бета-глюкана в качестве иммуномодулирующей терапии у часто и длительно болеющих пациентов (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними гастроінтестинальними розладами (2014)
Шадрин О. Г. - Helicobacter pylori у детей: современные подходы к диагностике и пути оптимизации терапии, Зайцева Н. Е., Гарынычева Т. А. (2014)
Корнева В. В. - Ведущие проявления хронических запоров у детей и возможные пути их разрешения, Козачук В. Г., Боярская Е. А., Капичина М. А., Тараненко Т. В., Маковская Т. Е. (2014)
Марушко Ю. В. - Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с нарушением коллоидного состава желчи, Тодыка Ю. И. (2014)
Абдуллін Р. Ф. - Клініко-морфологічна характеристика гемангіоматозу печінки при синдромі Казабаха—Меррітта у немовляти з природженою вадою серця, Кондратенко Є. Г., Лепіхов П. О., Турпакова Г. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Можливості терапії функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей раннього віку, Шеф Г. Г., Шеф С. О. (2014)
Виговська О. В. - Клініко-біохімічні особливості ураження печінки у дітей з Епшейна–Барр вірусною інфекцією, Шадрін В. О., Крамарьов С. О. (2014)
Дудник В. М. - Случай врожденной спинальной амиотрофии у ребёнка, Сторожук И. В., Шаламай М. А. (2014)
Матеріали Xlll всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2014)
Антибиотики: не детское лекарство? (2014)
Титул, зміст (2009)
Гринене Э. Ю. - Особенности осанки и позы сидения подростков, в зависимости от их физической активности, Заховаевас П. В., Русицкайте О. З. (2009)
Кривенко А. - Зміни показників фізичної підготовленості юнаків-першокурсників факультету фізичного виховання (2009)
Приходько В. - Управління проектами як новий напрямок спортивного менеджменту в Україні (2009)
Макаренко М. - Фізичні здібності у дівчат середнього шкільного віку з різними нейродинамічними функціями, Лизогуб В., Пустовалов В. (2009)
Андрєєва О. - Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів, Чернявський М. (2009)
Гурінович Х. - Фізична підготовленість дітей середнього шкільного віку загальноосвітньої школи та її залежність від харчування у зимовий та весняний періоди року, Єрмоленко І., Трач В., Свистун Ю. (2009)
Кравцов В. - Оздоровча ефективність занять бойовим гопаком з дітьми 9-11 років (2009)
Верблюдов І. - Застосування інтервальних гіпоксичних вправ в тренувально-оздоровчому комплексі для майбутніх вчителів, Лоза Т. (2009)
Табінська С. - Динаміка показників стану готовності студентів інститутів фізичної культури вирішувати завдання з особистісно-професійного самопізнання, Приходько В. (2009)
Кравченко А. - Формування мовної компетенції фахівця в галузі фізичної культури та спорту (2009)
Яхно Є. - Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей на 5-му – 6-му році життя (2009)
Степанова І. - Ефективність використання ігрового методу в системі секційних занять за спеціалізацією дзюдо у ВНЗ, Русецький П. (2009)
Самошкін В. - Вплив занять оздоровчим фітбол-тренінгом на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку, Лядська О. (2009)
Однолеток Т. - Організація педагогічної практики майбутніх учителів фізичної культури та її вплив на подальше навчання у ВНЗ, Лянной М. (2009)
Безверхня Г. - Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини (2009)
Бугуйчук В. - Формування гуманістичної орієнтації світогляду у суб’єктів фізичного виховання, Корогод Л., Макєшина Ю. (2009)
Сагунова І. - Розвиток координаційних здібностей старших дошкільників нетрадиційними засобами (2009)
Мосейчук Ю. - Особливості зміни настрою у студентів різних курсів протягом навчального року (2009)
Трачук С. - Спеціально організована рухова активність дітей в процесі фізичного виховання: рекомендації (2009)
Черняков В. - Оцінка професійно значущих умінь фахівів з фізичного виховання, Ємець О. (2009)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування цінностей індивідуальної фізичної культури студентів (2009)
Пангелов С. - Характерні риси і передумови розвитку форм активного дозвілля людини у період середніх віків (V-ХVІІ ст.) (2009)
Пангелов Б. - Реалізація соціальних чинників у становленні особистості студента в процесі фізичного виховання, Гордієнко О. (2009)
Круцевич Т. - Специфічні принципи комплексного розвитку особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Пангелова Н. (2009)
Фролова Н. - Шляхи вдосконалення фізичної підготовленості студентів факультету фізичного виховання засобами легкоатлетичних вправ (2009)
Сергєєва Н. - До питання удосконалення методичного забезпечення викладання іноземних мов у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Коваленко Н. (2009)
Черненко А. - Філософські аспекти фізкультурно-спортивної діяльності, Бугуйчук В. (2009)
Мединський С. - Студентський спорт в США (на прикладі університету центрального Аранзасу) (2009)
Врублевский Е. - Индивидуализация подготовки спортсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики (2009)
Скиба О. - Особливості систем енергозабезпечення м'язової діяльності лижників-гонщиків (2009)
Розторгуй М. - Теоретичне обґрунтування об’єктивізації мануально-м’язового тестування у паралімпійській класифікації (2009)
Чекмарьова Н. - Критерії розвитку рухової здібності до сприйняття та диференціації статичних силових параметрів рухів в системі спортивного відбору, Хаджинов В. (2009)
Корж Н. - Вплив акробатичних вправ на розвиток координаційних здібностей спортсменів в УШУ, Сметанін С. (2009)
Кашуба В. - Використання можливостей мультимедійних технологій у процесі підготовки юних спортсменів, Паньонко Н. (2009)
Єрмоленко П. - Особливості техніко-тактичної підготовки юних футболістів віком 11 – 15 років з урахуванням особливостей ігрової позиції (2009)
Пітин М. - Показники кількості спортивних груп за видами спорту в Львівській області (2009)
Костюкевич В. - Модельні показники підготовленості висококваліфікованих хокеїстів на траві у змагальному періоді річного тренувального циклу (2009)
Саварець Д. - Характеристика тренувального процесу жінок, що займаються боротьбою дзюдо (2009)
Шиян В. - Розподіл олімпійських медалей в бадмінтоні на іграх Олімпіад 1992-2008 рр. (2009)
Савченко В. - До питання встановлення причин виникнення раптової смерті при фізичному навантаженні, Валевський С., Луковська О., Борисова І., Бурдаєв К. (2009)
Тумілович Г. - Динаміка самопочуття, активності та настрою хворих на хронічну ниркову недостатність під впливом фізичної реабілітації при гемодіалізі (2009)
Воронін Д. - Проблеми фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи у дітей (2009)
Колісник В. - Динаміка стабілометричних показників у юних плавців 7–9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату, Клапчук В., Шитіков Т. (2009)
Гільмутдінова М. - Спеціалізована дитячо-юнацька школа санаторного типу в реабілітації молоді, що страждає на сколіоз, Кісельов А., Шатохін В. (2009)
Клапчук В. - Фізична реабілітація дітей з післянавантажувальним бронхоспазмом при бронхіальній астмі як напрямок наукових досліджень, Ткаченко О. (2009)
Котелевський В. - Комплексні підходи в застосуванні психокорекції, лікувального масажу та мануальної терапії при вертебральному остеохондрозі (2009)
Бобрик Ю. - Особливості поверхневої больової чутливості у практично здорових осіб і хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами: спортсменів та не спортсменів (2009)
Маргітіч С. - Вивчення функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму для обґрунтування дихальних вправ (2009)
Руденко А. - Програма фізичної реабілітації для покращання соматичного здоров’я жінок-викладачів другого зрілого віку в умовах ВНЗ, Звіряка О. (2009)
Арєшина Ю. - Обґрунтування напрямів створення комплексної відновлювальної технології для дітей, які страждають на рецидивний обструктивний бронхіт (2009)
Глиняна О. - Фізична реабілітація хворих в передопераційному періоді при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба (2009)
Звіряка О. - Нові засоби підвищення ефективності гідрокінезотерапії після переломів кісточок, Мухін В. (2009)
Жабченко І. - Реабілітація жінок з ожирінням під час вагітності із застосуванням немедикаментозних заходів, Лянной Ю., Коваленко Т. (2009)
Михалюк В. - Вплив змагальної дистанції плавців високого класу на показники варіабельності серцевого ритму, Сиволап В., Ткаліч І., Чечель М., центральну гемодинаміку і фізичну працездатність (2009)
Скрипченко І. - Науково-дослідна робота – як засіб підвищення професійної педагогічної майстерності студентів вищого фізкультурного закладу (2009)
Кузів І. Я. - Патофізіологічні аспекти змін морфофункціонального стану жіночої репродуктивної системи залежно від живлення організму (огляд літератури) (2010)
Файфура В. В. - Синусна тахікардія при тиреотоксикозі та механізми її розвитку, Сас Л. М., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Дзига С. В., Сас П. А. (2010)
Авдєєв О. В. - Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності (2010)
Аль Хашим Ахмед - Особливості Мінеральної щільності кісткової тканини залежно від клінічної картини у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (2010)
Бурмас Н. І. - Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому, Фіра Л. С. (2010)
Волкова Н. М. - Метеотропні зміни автономної регуляції серцевого ритму щурів у віковому аспекті (2010)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови кардіоміоцитів при гіперфункції серця, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2010)
Гончарук О. М. - Судинний спазм при крововиливах у задню черепну яму, Щеглов Д. В. (2010)
Гудима А. А. - HCl-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром, Марущак М. І., Габор Г. Г., Дацко Т. В., Доброродній А. В. (2010)
Денефіль О. В. - Автономна регуляція серцевої діяльності в осіб 17-21 року з недостатньою, нормальною і надлишковою масою тіла за різних типів медико-метеорологічної ситуації (2010)
Єльський В. М. - Особливості поведінкових реакцій при синдромі нейрогуморальної дизрегуляції за умов дії галогенізованих похідних нітробензолу, Зябліцев С. В., Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Зятковська О. Я. - Патогенетична роль перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в умовах комбінованої травми (2010)
Левченко О. Є. - Експериментальне випробування уражуючої потужності та токсичності подразнюючого спрею іноземного виробництва, Мохорт М. А. (2010)
Лихацький П. Г. - Перебіг процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації, Фіра Л. С., Василишин Н. А. (2010)
Ляхович Р. М. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту на тлі гострого токсичного гепатиту та ентеральної оксигенотерапії (2010)
Медвідь І. І. - Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном, Фіра Л. С. (2010)
Олещук О. М. - Блокатори синтезу оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки (2010)
Пида В. П. - Вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту, Фіра Л. С. (2010)
Портніченко В. І. - Експресія HIF-1a і HIF-3a в легенях та метаболічні зміни при періодичній гіпоксії у щурів різного віку, Портниченко А. Г., Досенко В. Є., Сидоренко А. М. (2010)
Соколова Л. В. - Сублімований порошок артишока – Перспективне джерело мінеральних речовин (2010)
Стешенко М. М. - Вплив гіпоксично-гіпероксичних тренувань на процеси енергозабезпечення та антиоксидантний статус мітохондрій міокарда щурів за умов гострої гіпоксії, Носарь В. І., Гончар О. О., Маньковська І. М. (2010)
Ткачук О. В. - Участь антигенпрезентуючих клітин в реакції тимуса на ішемію-реперфузію головного мозку в щурів зі стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом (2010)
Шкробот С. І. - Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми, Салій З. В., Бударна О. Ю. (2010)
Гнатюк М. С. - Вікові особливості просторової перебудови камер серця, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2010)
Киричок О. М. - Зміни водно-сольового складу кісток скелета тварин, адаптованих до загального зневоднення, та у відновний період, Федонюк Я. І., Герасимюк І. Є., Флекей П. П., Ющак М. В., Прохира О. М., Волошин В. Д. (2010)
Ковальчук Л. Я. - автовенозне шунтування – як метод хірургічного лікування атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента, Боднар П. Я. (2010)
Романюк Л. Б. - Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами, Березюк О. М., Огінський А. В. (2010)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання ультразвукових інгаляцій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою артеріальною гіпертензією, Цинтар Т. П., Коваленко С. В., Денисенко Т. П. (2010)
Фучко О. Л. - Гормональний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті трускавець (2010)
Мисула І. Р. - 50 років тернопільському товариству патофізіологів, Хара М. Р., Файфура В. В., Бондаренко Ю. І. (2010)
Файфура В. В. - Фундатор тернопільської школи патофізіологів, Хара М. Р., Бондаренко Ю. І. (2010)
Бабелюк В. Є. - Вплив універсальної кліматичної установки "едом” на параметри біоелектрографії (кірліанографії) здорових людей і людей з захворюваннями внутрішніх органів, Дубкова Г. І., Бабилюк Р. В. (2010)
Бабелюк В. Є. - Вплив медитації на інтегральні параметри організму людини , Дубкова Г. І., Попович І. Л., Губицький В. Й., Сенів Т. С., Місько В. Т. (2010)
Бабелюк В. Є. - Стреслімітуюча дія медитації на організм людини, Дубкова Г. І., Попович І. Л. (2010)
Бакалець О. В. - Вплив цитомегаловірусної інфекції на частоту та інтенсивність змін показників функцій печінки та підшлункової залози у хворих на алергодерматози, Хара М. Р., Бондаренко Ю. І. (2010)
Борис Р. М. - Характеристика екскреторної, іонорегулювальної та кислотовидільної функції нирок у щурів з анемією і колоногенним перитонітом (2010)
Буше В. В. - Мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку – головний проліферативний пул остеорепарації при механічних ушкодженнях кісткової тканини, Попандопуло А. Г. (2010)
Вісьтак Г. І. - Поліваріантні впливи біоактивної води нафтуся на вегетативний гомеостаз, можливість їх прогнозування та взаємозв’язки з нейроендокринними, імунотропними і клінічними бальнеоефектами (2010)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Структурні зміни селезінки при термічній травмі в експерименті, Волков К. С., Небесна З. М. (2010)
Герасимчук Н. Л. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози різних соматотипів юнаків та дівчат при цукровому діабеті, Волков К. С., Небесна З. М. (2010)
Гур’янова В. Л. - Зміни рівня мікроРНК у культивованих неонатальних кардіоміоцитах щурів при моделюванні аноксії-реоксигенації, Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Добрянський С. Б. - Активність супероксиддисмутази в тимусі морських свинок за умов розвитку алергічного альвеоліту (2010)
Єльський В. М. - Зміни поведінкових реакцій як індикатор синдрому нейрогуморальної дизрегуляції за умов дії тринітрохлорбензолу, Зябліцев С. В., Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Єльський В. М. - Вплив трансплантації стовбурових клітин на поведінку щурів з експериментальним хронічним дерматитом, спричиненим дією тринітрохлорбензолу, Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Єльський В. М. - Стан системної гемодинаміки при дії на організм електричного струму та термічного компонента підземного шахтного вибуху, Кривобок Г. К., Антонов Є. В. (2010)
Єльський В. М. - зв’язок показників вільнорадикального гомеостазу з тиреоїдними гормонами при важкій механічній травмі, що перебігає на фоні гіпотиреозу, Крюк Ю. Я., Міхньова А. В., Золотухін С. Є., Шпаченко М. М. (2010)
Заяць Л. М. - Роль нейтрофілів в ушкодженні легень при експериментальному перитоніті, Герасимчук М. Р. (2010)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни альвеолоцитів І типу при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Кіщук Б. М. (2010)
Заяць Л. М. - Стан альвеолярних макрофагів при експериментальній гострій нирковій недостатності, Кліщ І. П. (2010)
Зябліцев С. В. - Патогенетичні механізми нейроендокринної та імунної регуляції в гострому періоді травматичної хвороби, Кишеня М. С., Піщуліна С. В., Коровка С. Я. (2010)
Іваницька О. М. - Гастропротективна дія мінеральної води "Софія” курорту Трускавець (2010)
Кащенко С. А. - Особливості реактивності селезінки при застосуванні імунофану у статевонезрілих тварин, Золотаревська М. В. (2010)
Кащенко С. А. - Особливості лінійних параметрів лімфоїдних утворень тонкої кишки щурів, Морозова О. М. (2010)
Кащенко С. А. - Зміни органометричних показників лімфатичних вузлів після застосування імунофану, Петізіна О. М. (2010)
Клименко Г. В. - Проблеми ендокринної патології дітей та підлітків, Вітріщак С. В., Савіна О. Л., Бондаренко В. В. (2010)
Клименко М. О. - Гормональний статус та обгрунтування інформативних показників тяжкості перебігу і ефективності лікування при поширеному псоріазі, Татузян Є. Г. (2010)
Климовицький В. Г. - Цереброваскулярні порушення у дітей при диспластичній нестабільності шийного відділу хребта, Усікова Т. Я., Кравченко О. І., Агарков О. В. (2010)
Кремінська І. Б. - Особливості впливу гіпоксії перенавантаження на рівень вазодилятаційного фактора (NO) в крові, Заяць Л. М. (2010)
Кривобок О. Г. - Швидкий рецидивний перебіг кальцієвого нефролітіазу і пієлонефриту та його імунологічні механізми (2010)
Круглій Ю. З. - Особливості впливу біоактивної води нафтуся на рівень хронічного стресу у жінок з різним оваріальним статусом (2010)
Кузьменко М. О. - Структурно-функціональні перебудови міокарда при бета-адренергічній стимуляції серця у щурів, Павлюченко В. Б., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Кучмак О. Б. - Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Толокова Т. І., Борак В. П., Винничук М. О., Ткачук Н. І., Малярчук Г. Р. (2010)
Ломакіна Ю. В. - Стрес-індуковані зміни екскреторної функції нирок у старих щурів за умов гіпофункції епіфіза мозку (2010)
Лук’янченко О. І. - Особливості обміну гастрину у щурів-самців з різним постстресовим станом слизової шлунка (2010)
Мороз В. М. - Вікові особливості цитокінового профілю у дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, Рикало Н. А. (2010)
Нестерова Л. Ф. - Прогнозування характеру термінового ефекту біоактивної води нафтуся на хвилинну роботу серця (2010)
Оберемко А. В. - Вплив дексаметазону, кальцитоніну та кісткових морфогенетичних білків на остеодиференціювання мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку, Попандопуло А. Г., Оксимець В. М. (2010)
Олійник О. В. - Вплив ардуану на енергетичний обмін у щурів, Колеснік С. Р., Овсєєнко К. О., Крок К. C. (2010)
Пашевін Д. О. - Зміни експресії генів в автофагічних кардіоміоцитах із застосуванням методики single-cell RT-PCR в реальному часі, Гур’янова В. Л., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Попович А. І. - Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на інтегральні параметри нейроендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів-самців (2010)
Попович І. Л. - Особливості постстресового стану слизової шлунка та параметрів метаболізму і нейроендокринно-імунного комплексу у щурів з різною резистентністю до гіпоксії та аеробною м’язовою витривалістю, Івасівка С. В., Бариляк Л. Г., Шологін А. І., Дацько О. Р., Королишин Т. А. (2010)
Посохова К. А. - Маркери ендогенної інтоксикації при гострому експериментальному перитоніті та призначенні глутаргіну ТА аміногуанідину, Черняшова В. В. (2010)
Посохова К. А. - Вплив протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів на систему цитохрому Р450, Шевчук О. О. (2010)
Приходько О. О. - Особливості змін периферійної крові щурів молодого віку за умов дії солей важких металів (2010)
Пришляк А. М. - Структурна організація серцевого м’яза при токсичному ураженні хлоридом кадмію білих щурів з різною стійкістю до гіпоксії, Гнатюк М. С. (2010)
Степанчук В. В. - Іммобілізаційний стрес та вікові особливості хроноритмів вільнорадикального гомеостазу (2010)
Степанчук В. В. - Вплив кадмію хлориду на місячні хроноритми екскреторної функції нирок, Шумко Н. М., Загарійчук О. В. (2010)
Стрельченко Ю. І. - Позитивний вплив поляризованого світла на виразність і динаміку запальної реакції опікової рани (2010)
Ткаченко В. П. - Гіпоксичні явища в нервово-м’язовій системі при денервації скелетного м’яза, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2010)
Ткачук О. В. - Співвідношення про- та антиапоптотичних механізмів у тимусі щурів із поєднаним впливом цукрового діабету та неповної глобальної ішемії мозку (2010)
Ткачук С. С. - Ранні зміни активності маркерних ферментів клітинних мембран після неповної глобальної ішемії мозку в старих щурів, Бойчук Т. І. (2010)
Трач Росоловська С. В. - Морфометричні особливості ремоделювання серця щурів у динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2010)
Файфура В. В. - Механізми феномена вислизання серця з-під надмірних вагусних впливів у контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Сас Л. М. (2010)
Фучко О. Л. - Гемодинамічний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті трускавець (2010)
Хара М. Р. - Гендерні аспекти розвитку цукрового діабету, Бандрівська О. О. (2010)
Хара М. Р. - Зміна чутливості серця до ендогенного ацетилхоліну в гонадектомованих тварин за застосування прекурсора синтезу оксиду азоту, Дорохіна А. М. (2010)
Хара М. Р. - Особливості холінергічної регуляції серця гонадектомованих самок щурів в умовах проведення замісної моно- та комбінованої гормонотерапії, Пелих В. Є. (2010)
Хара М. Р. - Залежність активності метаболічних змін у слизовій пародонта від стану регуляторних процесів у гонадектомованих щурів різної статі , Росоловська С. О. (2010)
Хара М. Р. - Особливості кардіоінтервалограм у щурів різного віку та статі в умовах гіпокінезії, Рубас Р. М. (2010)
Хара М. Р. - Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну, Сатурська Г. С., Козій М. І., Бурик Р.М. (2010)
Хара М. Р. - Особливості електрокардіограми в умовах блокади атф-чутливих к+-каналів у щурів різної статі, Усинський Р. C. (2010)
Хара М. Р. - Вміст нітрит-аніона у міокарді та сироватці крові щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за зміненої активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2010)
Хижня Я. В. - Вивчення біомеханічних властивостей кісткової тканини щурів за умов D-вітамінної інтоксикації, Гарбузова В. Ю. (2010)
Цюнь М. П. - Проблема патогенності електромагнітних полів високої напруженості (2010)
Чернухіна О. О. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан печінки та нирок при стрептозотоциновому цукровому діабеті (2010)
Шиш А. М. - Дослідження механізмів кардіопротекторної дії омега-3 ПНЖК при ішемічно-реперфузійному пошкодженні міокарда у старих щурів, Досенко В. Є., Коцюруба В. А., Мойбенко О. О. (2010)
Шульгай А. Г. - Характеристика клубового отвору в різні терміни обтураційного холестазу, Кіцак Я. М. (2010)
Contents (2014)
Pismenetskaya I. U. - "Three sources and three component parts” of free oligosaccharides, Butters T. D. (2014)
Бабіч Л. Г. - Транспортування іонів Са в мітохондріях гладеньких м’язів, Шликов С. Г., Костерін С. О. (2014)
Borzova N. V. - Role of glycosylation in secretion and stability of micromycetes α-galactosidase, Gudzenko O. V., Varbanets L. D. (2014)
Колос И. К. - Идентификация энзимов гидролиза тиаминмонофосфата в печени кур, Макарчиков А. Ф. (2014)
Amjad Hamdallah - Oxidative stress and the enzyme system of aldehyde catabolism in the muscle mitochondria of immobilized pubertal rats, Davydov V. V., Shvets V. N. (2014)
Бішко О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту в плазмі крові та серцевому м’язі щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Мусієнко М. М. - Сигнальна функція цитокініну 6-бензиламінопурину в реакції клітин мезофілу Triticum aestivum L. на гіпертермію, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2014)
Minchenko O. H. - Expression of phosphoribosyl pyrophosphate synthetase genes in U87 glioma cells with ERN1 knockdown: effect of hypoxia and endoplasmic reticulum stress, GarmasH I. A., Kovalevska O. V., Tsymbal D. O., Minchenko D. O. (2014)
Кобилінська Л. І. - Дослідження біохімічних показників кардіотоксичної дії нових протипухлинних похідних 4-тіазолідинонів і доксорубіцину у комплексах із поліетиленглікольвмісним полімерним носієм у сироватці крові щурів, Гаврилюк Д. Я., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Chumak V. V. - Study of antineoplastic action of novel isomeric derivatives of 4-thiazolidinone, Fil’ М. R., Panchuk R. R., Zimenkovsky B. S., Havrylyuk D. Ya., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2014)
Khyzhnyak S. V. - Functional and dynamic state of inner mitochondrial membrane of sarcoma 37 in mice under administration of sodium dichloroacetate, Sorokina L. V., Stepanova L. I., Kaplia A. A. (2014)
Onopchenko O. V. - The effect of N-stearoylethanolamine on cholesterol content, fatty acid composition and protein carbonylation level in rats with alimentary obesity-induced insulin resistance, Kosiakova G. V., Meged E. F., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2014)
Kushkevych I. V. - Kinetic properties of adenosine triphosphate sulfurylase of intestinal sulfate-reducing bacteria, Antonyak H. L., Bartoš M. (2014)
Gordiienko Iu. А. - Activity of trypsin-like enzymes and gelatinases in rats with doxorubicin cardiomyopathy, Babets Ya. V., Kulinich А. О., Shevtsova А. І., Ushakova G. О. (2014)
Данченко Н. М. - Співвідношення жовчних кислот у жовчі щурів за умов розвитку алоксаніндукованого цукрового діабету, Весельський С. П., Цудзевич Б. О. (2014)
Лабинцева Р. Д. - Захисний вплив тіакалікс|4|арен-тетрасульфонату на інгібування АТР-гідролазної активності субфрагмента-1 міозину міометрія катіонами важких металів, Бевза О. В., Бевза А. А., Люлько А. О., Харченко С. Г., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2014)
Gulevsky A. K. - The influence of low-molecular fraction from cord blood (below 5 kDa) on functional and biochemical parameters of cells in vitro, Moisieieva N. N., Gorina O. L., Akhatova J. S., Lavrik A. A., Trifonova A. V. (2014)
Ефетов К. А. - Сложный эфир бутанола-2 и додеценовой кислоты: синтез и аттрактивные свойства, Паршкова Е. В., Баевский М. Ю., Поддубов А. И. (2014)
Бобровник С. А. - Авидность полиреактивных иммуноглобулинов (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН україни імені Олександра Володимировича Палладіна за 2008 р., 2011 р., Данилова В. М. (2014)
Костерін С. О. - XI Український біохімічний конгрес (6–10 жовтня 2014 р., м. Київ), Матишевська О. П. (2014)
Contents vol. 86, N 1–5, 2014 (2014)
Гливинський В. В. - Санкт-Петербурзька класична школа: міф чи реальність?, Федосєєв І. С. (2014)
Полоцька О. Є. - П. І. Чайковський – С. І. Танєєв: з історії педагогічних відносин (2014)
Юферова Г. В. - Музично-інформаційні технології: специфікараннього етапу розвитку (2014)
Громченко В. В. - Твори для інструмента соло у сучасній музичній практиці: виконавський аспект (2014)
Асталош Г. Л. - Нова лексика українського музичного постмодернізму (2014)
Сєрова О. Ю. - Стильова валентність мінімалізму в українському музичному просторі (2014)
Тормахова В. М. - Особливості взаємодії рок-музики та фольклору (на прикладі творчості гурту "Брати Гадюкіни") (2014)
Безпала С. С. - Закономірності побутування джазу в обласних центрах України на межі ХХ – ХХІ ст. (на прикладі м. Чернігова) (2014)
Шнур І. В. - Хук як невід‘ємний компонент пісні-шлягеру (на прикладі російськомовної естрадної пісні України та Росії рубежу ХХ-ХХІ ст.) (2014)
Чорнобай М. Ю. - Піаністи-композитори з України у системі фахового музичного виконавства та освіти Франції міжвоєнного періоду (2014)
Ганджа І. В. - Іван Гнатович Паливода – викладач Київського вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра (2014)
Бойко І. М. - Професійна адаптація співака в умовах еміграції (на прикладі творчої долі Н. Петренко-Матвійчук) (2014)
Теуту І. П. - Звуковий образ цимбал як автономний компонент транскрипторської діяльності (2014)
Федотова О. О. - Музична сфера України під наглядом радянської цензури (2014)
Ущапівська О. М. - Донецький театр опери та балету як територія невідчуженої комунікації (2014)
Ліва Н. В. - Сакральне крізь призму європейської музичної ментальності ХХ століття (2014)
Афоніна О. С. - Феномен "подвійного кодування" в філософській і культурологічній думці ХХ – ХХІ століть (2014)
Іонов В. І. - Проблемно-понятійна стратифікація музично-історіографічного знання (2014)
Сітарська Ю. О. - Гімн мученикам Віктору, Набору і Феліксу св. Амвросія Медіоланського та східнохристиянські проповіді про воїнів-мучеників: паралелі і перетини (2014)
Гоблик О. В. - Семантика католицького символу "Ave Maria" та варiативність його втілень у різних видах мистецтва (2014)
Князєва Т. М. - Роль обряду як важливої складової народної художньої культури у процесі міжетнічної культурної взаємодії (2014)
Скорик А. Я. - Національно-художня образність у мас-медійному екранному контенті сучасності (2014)
Приходько А. В. - Соціокультурна спрямованість радикальних напрямів мистецтва останньої третини ХХ століття (акціонізм) (2014)
Михальчук В. В. - Мистецька галерея як феномен арт-простору сучасної України (2014)
Зайченко С. М. - Вплив сучасного естрадного шоу на свідомість (2014)
Устинов С. Д. - Розвиток дефініції "зброя" у давній міфопоетичній традиції (2014)
Рижова О. О. - Особливості іконографії та стилістики зображень на іконах печерної церкви Прп. Варлаама Печерського (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) (2014)
Горбатенко Л. П. - Світлотональний ритм як фактор формування художнього образу в реалістичному живописі (2014)
Паславська Л. О. - Традиційна символіка і орнаментика у сучасній етнодизайнерській освіті (2014)
Павельчук І. А. - Мотив з деревом у краєвидах Абрама Маневича із зібрання Національного художнього музею України (2014)
Годенко-Наконечна О. П. - З історії досліджень орнаментики Трипільської культури (2014)
Руденко О. О. - Дибинецька керамічна скульптура гончарів Тарасенків (друга половина ХХ ст.) (2014)
Фіалко В. О. - "Нова хвиля" сценографів українського театру 80-х років ХХ століття (2014)
Галкін Л. Є. - Фільм "Сонце" Олександра Сокурова. Драма влади (2014)
Ільєнко І. М. - Інтегративний потенціал простору музичного твору: музично-хореографічні взаємодії (2014)
Чурпіта Т. М. - Професійне становлення М. Трегубова (1928 – 1935 рр.) (2014)
Морозов А. І. - До проблеми вивчення чоловічих віртуозних рухів в українському народно-сценічному танці (2014)
Вавшко І. В. - "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути" (2014)
Чернета Т. О. - "А хто грає, того знають і дякують люде…" (до 85-річчя Л. С. Воріної) (2014)
Матвєєва Л. В. - Візантологія в контексті орієнталістики (2010)
Айбабин А. И. - Византия и Крым (история взаимоотношений в конце IV–VII в.) (2010)
Щербань Т. О. - Візантійський відділ Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (2010)
Бубенок О. Б. - Гідронім Псел (історико-етимологічний етюд) (2010)
Величко В. В. - Исторические предпосылки развития внутренних районов Китая в новейшее время (2010)
Волович О. О. - Проблеми водних ресурсів на Близькому Сході і перспективи участі України в їхньому розв’язанні (2010)
Вертиенко А. В. - К семантике горита в представлениях ираноязычных номадов Евразии (2010)
Гусаков В. В. - Країни та народи Середньої Азії у зовнішній політиці царства Селевкідів (2010)
Зелінський А. Л. - Птолемей, сатрап Єгипту й останні Аргеади (2010)
Лобанова-Тортика M. В. - Младотурецкая революция в восприятии носителей идеологии "левого" центризма в Болгарии: ментально-цивилизационные параллели (2010)
Отрощенко І. B. - Бурятська діаспора у МНР: політичні репресії 1920-х рр. (2010)
Романова Е. А. - "Слуга божий богини Маат" (hm-ntr M3rt) в Древнем царстве: жрец или судья? Часть I. Характеристика источников (2010)
Рубель В. А. - Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур (2010)
Тарасенко Н. А. - Виньетка 17-й главы Книги Мертвых в Саисский период (2010)
Черніков І. Ф. - До питання про світський характер республіканської Туреччини та процес її ісламізації (2010)
Дащенко А. В. - Генезис поэтического канона жанра цы: о значимости мелодии и тонов (2010)
Стельмах М. Ю. - Засоби вираження внутрішньої можливості у класичній перській мові (на матеріалі "Шахнаме" Фірдоусі) (2010)
Яремчук І. В. - Концептуальний аналіз як ключ до розуміння поезії Форуг Фаррохзад (2010)
Дрига І. M. - Невідома діалектологія: турецька мова на Кіпрі (2010)
Кочубей Ю. М. - Важлива сторінка в історії кримськотатарського народу (2010)
Циганкова Е. Г. - Ігор Федорович Черніков - історик Туреччини, Нагайчук B. І. (2010)
Основні опубліковані праці д. і. н., проф. І. Ф. Чернікова (2010)
Титул, зміст (2010)
Безвушко Е. В. - Особливості поширеності та клінічних проявів некарюзних уражень зубів (2010)
Донцова Д. А. - Состояние оксидантно-антиоксидантного баланса ротовой жидкости при применении ополаскивателя "Профилактический" серии "Целитель" (2010)
Куцевляк В. Ф. - Патогенез стоматологічних екогеній, викликаних дією сполук важких металів довкілля, Лахтін Ю. В. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительная характеристика фторсодержащих прокладочных материалов для лечения глубокого кариеса, Шумилкина О. В. (2010)
Левицький А. П. - Кандидоз слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1: клініка, діагностика, лікування, профілактика, Ніколішин А. К., Ступак О. П., Ступак П. П. (2010)
Любченко О. В. - Эффективность использования отечественных материалов при подготовке корневых каналов к обтурации (2010)
Ніколішин А. К. - Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку, Зайцев А. В. (2010)
Ніколішин А. К. - Антибактеріальна активність світлових променів і фотосенсибілізаторів, Сідаш Ю. В., Федорченко В. І. (2010)
Падалка А. І. - Треті моляри як створена еволюцією модель для вивчення патогенезу, профілактики та лікування карієсу зубів у дорослих і дітей (2010)
Рябоконь Є. М. - Порівняльна оцінка використання кверцетиновмісних препаратів у лікуванні хворих на генералізований пародонтит 1-2 ступенів за показником перекисного окислення ліпідів - малонового діальдепду, Худякова М. Б., Черепинська Ю. А. (2010)
Селькіна Г. Б. - Характеристика показників карієсу тимчасових зубів і його ускладнень у дітей полтавської області, Кліменкова Л. І., Шешукова О. В. (2010)
Шпулина О. А. - Пародонтопротекторная эффективность липоевой кислоты у больных с хроническим генерализованным пародонтитом, Скрипник О. И. (2010)
Чухрай Н. Л. - Карієс молочних зубів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2010)
Андрианова И. И. - Клинико-цитологическая оценка эффективности применения "Солковагина" при лечении лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2010)
Антонова Н. М. - Особливості превентивної протирецидивної терапії препаратом "Флавозид" на етапі гострого герпетичного стоматиту в дітей (2010)
Бірюкова М. М. - Методика відновного лікування зубів мікрогібридним фотополімерним пломбувальним матеріалом (2010)
Бірюкова М. М. - Структурно - технологічні властивості пломбувального матеріалу "Latelux" (2010)
Белоклицкая Г. Ф. - Особенности иммунного статуса больных генерализованным пародонтитом на фоне ревматоидного артрита, Цецура Н. В. (2010)
Белоклицкая Г. Ф. - Стоматологические проявления в ротовой полости у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, Савченко Н. В., Дзицюк Т. И. (2010)
Білець М. В. - Використання кальцитонінуі статевих гормонів для корекції структурних змін у кістковій тканині нижньої щелепи (2010)
Бешарова Т. К. - Принципи патогенетичного лікування хворих на глосодинію, Левченко Г. В., Скібіцька Л. А. (2010)
Борисенко Л. Г. - Метод долгосрочного прогнозирования утери постоянных зубов (2010)
Велигоря И. Е - Альтернативные методы профилактики раннего кариеса временных зубов у детей, Полякова С. В., Пушкарь Л. Ю., Сирота О. Н., Цыганова Н. Б. (2010)
Вишневская А. А. - Применение озоногенератора в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом, Перова А. И. (2010)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого комплекса на степень дисбиоза полости рта у больных множественным кариесом (2010)
Галкина О. П. - Диагностика метаболических нарушений костной ткани у подростков с генерализованным пародонтитом, имеющих деформации позвоночника, Журочко Е. И., Седых В. П. (2010)
Голейко М. В. - Оцінка частоти поєднаних уражень тканин ендодонтаі пародонта (2010)
Гонтарь Е. А. - Показатели заболеваемости зубов кариесом улиц с различным психосоматическим статусом, Гаврилов А. Е., Латынина Е. И. (2010)
Гордов В. О. - Лікування хронічного генералізованого пародонтиту І, II ступенів із застосуванням гелю "Холісал" (2010)
Головчанська О. Д. - Профілактика виникнення ускладнень ендодонтичних втручань (2010)
Гриновець В. С. - Історичні аспекти розвитку стоматології в галичині. становлення університетської стоматологічної школи у львові (ХІХ-ХХ ст.) (2010)
Гриновець В. С. - Коагуляційна дистрофія ясен і пульпи зуба як місцевий прояв загальної коагуляційної дистрофії (2010)
Гриновець І. С - Новий лікарський засіб у формі стоматологічних лікарських плівок з амізоном, Калинюк Т. Г., Гриновець В. С. (2010)
Двуліт І. П. - Порівняльна ефективність застосування зубних еліксирів на основі біофлавоноїдів цитрусових у пародонтології (2010)
Денега I. С. - Диференційований підхід у лікуванні генералізованого пародонтиту з використанням "Вектор-системи", Личковська-Козак О. Л. (2010)
Деньга 0. В. - Биохимическое исследование экссудата корневых каналов при периодонтите постоянных зубов с неформированными корнями у детей, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2010)
Деньга А. Э. - Восстановление эстетики твердых тканей зубов после ортодонтического лечения (2010)
Детярева Л. А. - Генетически обусловленные особенности иммунного ответа и клиническое течение хронического верхушечного периодонтита, Прийма Н. В., Малый К. Д., Дорофеева О.В. (2010)
Добровольська М. К. - Результати детоксикаційної терапії стоматологічних хворих із супутнім калькульозним холециститом із використанням мінеральної води "Поляна купіль", Переста Ю. Ю., Лемко I. С., Джупіна С. М. (2010)
Дорубець А. Д. - Стан пульпи зубів при препаруванні під металокерамічні конструкції зубних протезів, Король М. Д. (2010)
Дорофеева О. В. - Сравнительная оценка эффективности препаратов на основе кальция в профилактике хронического генерализованного катарального гингивита, Дорофеев М. Ю. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Комплексне лікування зубо-щелепних аномалій у дорослих пацієнтів на тлі пародонтиту (2010)
Дубровина-Парус Т. А. - Применение препарата "Имудон" в комплексной терапии дисбактериозов полости рта, Мальцева Ю. В. (2010)
Дурягина Л. X. - Роль психосоматических факторов в генезе заболеваний слизистой оболочки полости рта (2010)
Дурягина Л. X. - Оценка распространенности в крыму стоматологической патологии у больных сахарным диабетом, Гажеман Ю. С. (2010)
Журочко Е. И. - Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтита с использованием ультразвуковой диагностики, Дурягина Л. Х., Алехина О. В. (2010)
Зубачик В. М. - Роль нормативно-правового регулювання надання медичної допомоги в терапевтичній стоматології на сучасному етапі, Синиця В. В., Довганик В. В. (2010)
Ільченко В. І. - Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких екзантематозних інфекціях, Вітко Ю. М. (2010)
Ільчишин М. П. - Вплив тютюнопаління на тканини пародонта (2010)
Каськова Л. Ф. - Локалізація каріозних порожнин у перших постійних молярах протягом перших трьох років після їх прорізування, Солошен'ко Ю. І., Амосова Л. І., Абрамова О. Е., Новікова С. Ч., Хміль О. В. (2010)
Кананович Т. Н. - Эффективность индивидуальной гигиены полости рта в профилактике заболеваний пародонта у пожилых людей (2010)
Кобрин О. П. - Рівень інтерферону- гамма у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією, Герелюк В. I. (2010)
Колесник В. М. - Сравнительная оценка применения препаратов на основе солкосерила в местном лечении хронической трещины губ, Лавровская Я. А. (2010)
Косенко К. М. - Показники лікувальної роботи державних стоматологічних закладів україни за 2008 р., Варава Г. М., Рейзвіх О. Е., Жадько Р. Т. (2010)
Косенко Д. К. - Экспериментальное обоснование эффективности профилактики осложнений при ортодонтическом лечении детей (2010)
Куцевляк В. Ф. - Консервативное лечение воспалительных заболеваний пародонта с применением гирудотерапии, Цыганова Н. Б., Полякова С. В., Велигоря И. Е., Сирота О. Н., Пушкарь Л. Ю. (2010)
Лємєнєв П. О. - Структура каріозних уражень у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Лукоянова Н. С. - Лікування періодонтиту, обумовленого бактеріально-грибковою мікрофлорою, Авдоніна Л. I. (2010)
Манько А. М. - Корекція патологічних змін у тканинах пародонта за тривалого введення омепразолу мультипробютиком "Симбітер® ацидофільний", Непорада К. С. (2010)
Марченко О. А. - Рейтинг значимості окремих факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта в дітей шкільного віку (2010)
Михайлова Т. В. - Определение уровня гигиенического воспитания школьников Крыма методом анкетирования (2010)
Назарян Р. С. - Планіметричний аналіз факторів ризику виникнення захворювань пародонта, Гаргін В. В., Крівенко Л. С., Іскоростенська О. В. (2010)
Оболонськая Г. О. - Оцінка ефективності використання фітопрепаратів кореня аїру болотного (лепехи) при патології тканин пародонта (2010)
Онопрієнко Н. В. - Частота виявлення ізольованого червоного плескатого лишаю слизової оболонки рота в практиці стоматологів і дерматологів, особливості перебігу, помилки в діагностиці, Нідзельський М. Я., Дудченко М. О., Попова І. Б., Васильєва К. В. (2010)
Островский А. В. - Роль микробиологического исследования в подборе средств профессиональной гигиены полости рта (2010)
Павленко Л. Г. - Використання пробіотиків у протоколі лікування герпетичних стоматитів у дітей, Бабаніна С. М., Поліщук Т. В., Сенчакович Ю. В. (2010)
Павлюк Т. Д. - Особливості діагностики кандида-асоційованого пародонтиту, Герелюк В. I., Задорожна I. В., Чайківський Р. В. (2010)
Пасько О. О. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит препаратом "Галавіт", Бучковська А. Ю., Пришляк В. Є., Подільчак Н. В. (2010)
Педорець Н. О. - Апікальні межі препарування кореневого каналу: чинники, що впливають на їх визначення, Піляєв А. Г., Юровська I. О. (2010)
Педорец А. П. - Периапикальная резорбция цемента корня и ее связь с патогистологическими проявлениями хронического периодонтита, Юровская И. А., Пиляев А. Г. (2010)
Політун А. М. - Використання фізичних методів у комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань у разі виведення пломбувального матеріалу в канал нижньої щелепи, Бешарова Т. К., Значкова О. А. (2010)
Плав'юк Л. Ю. - Рівень активного магнію в крові хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І., Ільків М. М., Нейко Н. В., Стасюк Н. О. (2010)
Прийма Н. В. - Влияние сопутствующей патологии на клиническое течение хронического периодонтита, Дегтярева Л. А., Дорофеева О. В., Дубровина-Парус Т. А. (2010)
Петришин О. А. - Застосування raman-спектроскопії для порівняльної оцінки кількісного та якісного складу емалі зуба в нормі і при гіпоплазії, Дарчук Л. О., Цвих Л. О., Петришин Е. О. (2010)
Петрушанко Т. О. - Особливості ліквідації оральних факторів галітозу, Іленко Н. В. (2010)
Полякова С. В. - Использование герметиков отечественного производства в целях профилактики кариеса у детей (2010)
Попович I. Ю. - Математичний розрахунок побулови оптимальної реставраційної конструкції зруйнованих коронок девітальних різців із позиції біомеханіки, Петрушанко Т. О., Доценко В. І. (2010)
Рейзвих О. Э. - Профилактика - основная цель сегодняшней стоматологии (2010)
Рыболов О. В. - О механизмах развития симптома мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при лечении моляров, Москаленко П. А., Яценко И. В. (2010)
Різник С. С. - Функціональні порушення мікрогемодинаміки пародонта у хворих на генералізований пародонтит, Різник Ю . Б. (2010)
Ріпецька О. Р. - Ефективність вторинної профілактики генералізованого пародонтиту в пацієнтів віком 16-29 років, Гриновець В. С., Денега І. С. (2010)
Скрипник О. И. - Количественная оценка показателя сывороточного IG A у детей, больных кариесом, в условиях промышленного региона (2010)
Старикова С. Л. - Перспективы применения биорезонансной терапии в стоматологии, Плехова М. Н., Стариков В. В. (2010)
Стасюк Н. О. - Показники місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит із супутньою ішемічною хворобою серця, Нейко Н. В., Плав'юк Л. Ю. (2010)
Сулим Ю. В. - Застосування полімерних плівок із декаметоксином та тіотріазоліном для лікування запальних хвороб слизової оболонки рота (2010)
Сухомлин А. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на метаболічні зміни в слинних залозах в умовах гіпергастринемії, Непорада К. С. (2010)
Терехова Т. Н. - Опыт профилактики кариеса зубов с использованием фторлака "Bifluorid 12", Кленовская М. И., Шаковец Н. В. (2010)
Трубка I. О. - Лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту із застосуванням антигомотоксичної терапії, Дементьева О. В., Кононенко I. А. (2010)
Трубка І. О. - Клінічне вивчення мікрокристалізації ротової рідини в пацієнтів із хронічними хворобами травної системи з різними ступенями поширеності карієсу, Водоп'ян К. О. (2010)
Удод О. А. - Клінічна оцінка відновлень зубів із використанням двох методів полімеризації, Мороз Г. Б., Косарева Л. І. (2010)
Удод А. А. - Особенности техники светового воздействия на светоотверждаемые материалы в различных клинических ситуациях, Хачатурова К. М. (2010)
Федун I. Р. - Шкідлива дія наркотиків на стан тканин порожнини рота (2010)
Фещенко И. Ф. - Опыт применения курортологических и природных факторов при лечении воспалительных заболеваний пародонта, Сысоев Н. П. (2010)
Хохлова Е. А. - Изучение эффективности герметизации фиссур (2010)
Чепурова Н. И. - Особенности лечения деструктивных форм периодонтита на фоне дисбиоза полости рта, Журочко Е. И. (2010)
Шпак С. В. - Особливості роботи лікаря - стоматолога зі сліпими дітьми (2010)
Шундрик М. А. - Експериментальне дослідження якості борів різних фірм - виробників, Марченко І. Я., Шундрик Л. С. (2010)
Шпуліна О. О. - Відомості про характер лікування та основні показники виживаності хворих зі злоякісними пухлинами органів ротової порожнини і глотки за останні 5 років у Луганській області (2010)
Ющенко П. Л. - Проблеми застосування альгінатнихі силіконових відтискних матеріалів у ортопедичній стоматології, Оджубейська О. Д., Король М.Д. (2010)
Яковлева Н. Н. - Стоматологический статус детского населения промышленного региона (2010)
Інформаційний лист (2010)
Стрелков А. И. - Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектро-анализаторе, Копылов А. А., Коротков В. В. (2003)
Качанов П. А. - Метод построения и визуализации реалистичных ландшафтов для тренажерных комплексов наземной техники, Зуев А. А., Васильченков О. Г. (2003)
Хижняк В. В. - Критерії та показники ефективності аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем (2003)
Певцов Г. В. - Параметрическое облучение многоальтернативных алгоритмов распознавания радиоизлучений и их источников, заданных сложными эталонными описаниями, Лупандин В. А., Колисниченко Д. А. (2003)
Калмыков И. А. - Модель и структура нейронной сети для реализации цифровой обработки сигналов в расширенных полях Галуа, Щелкунова Ю. О., Гахов В. Р., Горденко Д. В., Новиков В. И. (2003)
Баранник В. В. - Метод трехмерного кодирования данных (2003)
Хачатуров В. Р. - Оценивание параметров траектории маневрирующей цели при использовании нечеткого управления коэффициентами усиления α, β фильтра, Руккас К. М., Просов А. В. (2003)
Дубницкий В. Ю. - Решение плохо обусловленной системы линейных уравнений при определении состава легкого бетона, Наникашвили В. Г. (2003)
Кононов В. Б. - Задачи оптимального управления распределением неоднородных сил и средств (2003)
Пустоваров В. Е. - Метод обработки контролируемого параметра, позволяющий оценивать состояние человека-оператора в реальном масштабе времени, Ириков Д. В., Егоров А. Б. (2003)
Артёменко Е. А. - Обоснование программных процедур контроля и диагностирования для обеспечения требуемой эффективности функционирования цифровых систем, Гайворонский И. Я., Клюшников И. Н. (2003)
Магда И. И. - Возбуждение хаотических режимов в автоколебательных системах внеполосными импульсными сигналами, Новиков В. Е., Горбань А. М., Шаповал Р. В. (2003)
Романенков Ю. А. - Аналитический подход к управлению инвестициями, Федоренко Н. М., Чумаченко И. В. (2003)
Осиевский С. В. - Оценка числа дисковых операций операторов языка манипулирования данными в сетевой базе данных (2003)
Фесенко Г. В. - Методика оцінки втрат засобів вимірювальної техніки внаслідок несприятливих зовнішніх факторів, Подорожняк А. О., Годицький Р. Й. (2003)
Кононов Б. Т. - Контроль геометрических и электрических параметров силовых кабелей с помощью критериев подобия, Нечаус А. А. (2003)
Рохманов Н. Я. - Внутреннее трение в монокристаллах кремния, облучаемого альфа-частицами, Гнап А. К. (2003)
Леонтьєв О. Б. - Удосконалений методичний підхід до оцінки бойового потенціалу авіаційного угруповання, Зварич А. О., Зварич С. С., Нємченко С. В. (2003)
Маслов А. Ф. - Ошибки измерения координат источника излучения при обработке пространственной фазовой структуры принимаемого разнесенной корреляционно-базовой системой сигнала, Рощупкин Е. С., Колодей О. П. (2003)
Малафеев Е. Е. - Критерии оценки эффективности региональных систем информационного обслуживания (2003)
Пічугін М. Ф. - Моделювання процесів функціонування обслуг складних систем за допомогою методу агрегативного моделювання, Флоров О. Д. (2003)
Белимов В. В. - Оценка коэффициента отражения оптического излучения от покрытия радиоизотопного типа (2003)
Судаков Б. Н. - Лингвистический процессор в системе взаимодействия пользователя с экспертной системой, Омар А. Х. Авадала (2003)
Судаков А. Г. - Метод повышения надежности местоопределения систем навигации на основе синтеза алгоритма селекции объектов на радиометрических изображениях (2003)
Кошель А. В. - Редукция изображений, полученных оптической системой при ее повороте и сдвиге, Пакшин М. Ю., Явтушенко Д. С. (2003)
Кононов Б. Т. - Новые способы получения постоянного времени опережения в устройствах точной синхронизации, Малыш А. Н. (2003)
Ланецкий Б. Н. - Математическая модель надежности радиоэлектронных средств мобильного ЗРК, Зверев А. А. (2003)
Чорний С. В. - Дослідження впливу додаткових дифракційних елементів на функції передачі модуляції оптичних систем спостереження, Жевтюк О. А. (2003)
Камалтынов Г. Г. - Критерий эффективности системы разведки и контроля воздушного пространства, Колесник А. Н., Бейлин М. В., Свистунов Д. Ю. (2003)
Матюшенко Л. И. - Метод позднего связывания для формирования документов в процессе функционирования информационной системы, Назаренко С. Г., Карпов С. И. (2003)
Грачёв В. М. - Постановка и метод решения задачи управления сопровождением воздушных объектов в системе пассивной локации триангуляционного типа, Анастасенко С. М. (2003)
Пустоваров В. В. - Разработка радиометра с компенсацией флуктуаций коэффициента усиления радиометра и узкополосной помехи (2003)
Белоус Н. В. - Модель и метод решения задачи оптимизации соединений по топологическому критерию, Смелякова А. С. (2003)
Реферати (2003)
Матвеева Л. В. - Візантія та слов’яни в трудах Ф. І. Успенського (2011)
Бубенок О .Б. - Монографія А. Ю. Кримського "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”, Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. (2011)
Богомолов О. В. - Східний чинник у суспільно-політичних процесах в АР Крим, Данилов C. І., Семиволос І. М. (2011)
Василюк О. Д. - Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х pp. XX ст. (2011)
Зуб (Руденко) Н. М. - Східні адресанти А. Ю. Кримського (2011)
Кіктенко В. О. - Культурно-історична модель китайської науки Бенджаміна А. Ельмана (2011)
Капранов С. В. - Діяльність Товариства українських орієнталістів у Харбіні (1936-1937) (2011)
Кочубей Ю. М. - Міжцивілізаційний діалог у світлі поглядів Фетхулли Ґюлена (2011)
Кочубей Ю. М. - А. Ю. Кримський на Кавказькому фронті (1917 р.) (2011)
Малахова Ю. В. - Маловідомі сторінки життя Федора Пущенка (2011)
Машевський О. П. - Східна криза 1894-1897 pp. і російсько-французький союз (2011)
Михайлівський В. М. - Південно-східний кордон Корони Польської у XV ст. (2011)
Отрощенко І. В. - Улан-Батор і Кизил: початок діалогу (2011)
Огнева О. Д. - Монгольський світ в Україні (2011)
Рубель В. А. - Партійний сегмент політичної історії південнокорейської Шостої республіки (2011)
Соегов М. - Академик А. Е. Крымский и вопросы огузо-туркменской истории и филологии (2011)
Спицына Ю. А. - Конституционно-правовые основы регулирования землевладения и землепользования в Объединенных Арабских Эмиратах и в Российской Федерации (2011)
Туров И. В. - Мистика и реалии мира сего в вероучении хасидов; история исследования (2011)
Циганкова Е. Г. - Час згадати (2011)
Щербань Т. О. - Історико-літературознавчі дослідження професора С. Д. Пападімітріу (2011)
Кірносова Н. А. - Етапи розвитку граматології в Китаї: від династії Хань до сучасності (2011)
Пирогов В. Л. - Семантична інтерференція графо-лексем китайської та японської мов: рефлекси тотожності і диференціації (2011)
Храновський В. Л. - Чи споріднена шумерська мова з тюркськими? (2011)
Капраль М. М. - Нове джерельне видання з історії, мови та культури львівських вірмен XVII ст. (2011)
Крюков В. Г. - Рецензія на монографію Туранли Ферхада Ґардашкана Оглу "Тюркські джерела до історії України” (2011)
Мусійчук В. А. - Міжнародний науковий семінар "Українсько-в’єтнамські відносини: історія, реальність та перспективном.Ханой, 12 травня 2011 року) (2011)
Маврін О. О. - Інформаційне повідомлення про Міжнародну наукову конференцію на тему "Українське сходознавство: проблеми методології, джерела, дослідження, міжцивілізаційний діалог" (2011)
Отрощенко І. В. - Науковий семінар Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського (2011)
Бубенок О. Б. - А. Ю. Кримський про обставини іудаїзації хозарів (фрагмент із другої частини монографії "Історія хазарів з найдавніших часів до X віку”), Хамрай О. О., Черноіваненко В. В. (2011)
Беловол А. Н. - Патогенетические аспекты развития хронической сердечной недостаточности в зависимости от пола и возраста. Что мы знаем об этом сегодня?, Бобронникова Л. Р., Ильченко И. А. (2014)
Сучасні міжнародні рекомендації щодо лікування хронічного обструктивного захворювання легень згідно із Глобальною ініціативою з діагностики та лікування ХОЗЛ (GOLD) 2011 з доповненнями GOLD 2012 (2014)
Фадєєнко Г. Д. - Роль ожиріння та цукрового діабету 2 типу у виникненні атеротромботичного ризику при ішемічній хворобі серця, Запровальна О. Є. (2014)
Кузнецова М. А. - Клінічні вияви вегетативної дисфункції в пацієнтів із пролапсом мітрального клапана (2014)
Коваль С. М. - Вплив чинників серцево­судинного ризику на рівні васкулоендотеліального фактора роста у хворих на артеріальну гіпертензію з абдомінальним ожирінням та гіперурикемією, Снігурська І. О., Пенькова М. Ю., Мисниченко О. В., Божко В. В., Милославський Д. К. (2014)
Мумджі З. Ф. - Стан обміну сполучної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного генезу (2014)
Шкарівський Ю. Л. - Показники якості життя пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень у поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою: зв’язок із масою та функціональним станом м’язів, Станіславчук М. А. (2014)
Губіна Н. В. - Зміни фосфорно­кальцієвого гомеостазу у хворих на артеріальну гіпертензію (2014)
Масік Н. П. - Мінеральна щільність кісткової тканини й компонентний склад тіла у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2014)
Афанасюк О. І. - Клінічна ефективність небівололу у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2 типу (2014)
Бєлая І. Є. - Кількісний просторовий аналіз електрорушійної сили серця і прогноз за гострого інфаркту міокарда у хворих зі стеатозом печінки, Коломієць В. І., Мусаєва E. К. (2014)
Кравчун П. Г. - Діагностичне і прогностичне значення біомаркера цистатину С при захворюваннях нирок і серцево­судинної системи, Міхайлова Ю. А., Петюніна О. В., Лапшина Л. А. (2014)
Чернышов В. А. - Хиломикроны и атеросклероз: механизмы взаимосвязи (2014)
Мавродий В. М. - Синдром диабетической стопы, Дзюбан Н. К. (2014)
Фадеенко Г. Д. - Сравнительная оценка влияния терапии препаратом "Мелаксен" на клинические проявления заболевания и качество жизни пациентов с изолированной гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и в случае ее сочетания с хроническим обструктивным заболеванием легких, Крахмалова Е. О., Измайлова Е.В. (2014)
Багрій В. М. - Цефтизоксим — новий шлях подолання антибіотико­резистентності при інфекційних захворюваннях органів дихання, Федів О. І., Оліник О. Ю., Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О. (2014)
Потебня Г. П. - Протизапальний ефект хондропротекторів у хворих на остеоартроз (2014)
Герасименко О. В. - Зміни фармакокінетичних параметрів деяких лікарських засобів на тлі розвитку застійних явищ у печінці при хронічній серцевій недостатності, Рудик Ю. С., Сахарова Т. С. (2014)
Звіт про роботу Експертної проблемної комісії "Терапія" МОЗ та НАМН України за перше півріччя 2014 року (2014)
Милославский Д. К. - Вопросы клинической картины, диагностики, лечения и профилактики артериальной гипертонии в трудах академика Л.Т. Малой и ее школы (к 95­летию со дня рождения) (2014)
Павлу Григорьевичу Кравчуну — 70 лет (2014)
Колонка редактора (2014)
Щербінська А. М. - Профілактичні програми: досягнення і уроки в протидії епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу, Бабій Н. О., Люльчук М. Г., Молчанець О. В., Потокій Н. Й., Гетьман Л. І., Антоненко С. В. (2014)
Марциновська В. А. - Пізнє виявлення ВІЛ-позитивних осіб як фактор, що впливає на тенденції та рівень поширення ВІЛ-Інфекції в Україні (2014)
Люльчук М. Г. - Характеристика первинної резистентності ВІЛ до АРВ-препаратів в Україні (2014)
Круглов Ю. В. - ВИЧ-инфекция как одна из проблем трансфузиологии в Украине, Кислых E. H., Максименок Е. В., Захаренко A. C., Нестеренко Л. П., Сергеева Т. А. (2014)
Доан I. T. - Особливості структури ВІЛ-асоційованої патології в Україні (2014)
Кислих О. М. - Захворюваність на ВІЛ-інфекцію та інфекції, що передаються статевим шляхом,в Україні: чи існує взаємозв'язок?, Максименок О. В., Нгуєн І. В., Ватаманюк М. Ю., Круглов Ю. В., Сергеева Т. А. (2014)
Сергеева Т. А. - Взаємозв'язок між поширеністю ВІЛ-Інфекції, парентеральних вірусних гепатитів та наркоманії, Круглов Ю. В., Шагінян В. Р., Рубан О. М., Бугаенко Н. С. (2014)
Задорожна В. І. - Сучасний стан захворюваності на актуальні інфекції, керовані засобами імунопрофілактики (кір, краснуха, поліомієліт), Чудна Л. М., Маричев І. Л., Красюк Л. С., Брижата С. І., Світа В. М., Демчишина І. В. (2014)
Домашенко О. Н. - Групповое заболевание паравакциной в Донецкой области, Дараган Г. Н., Мирошниченко В. А., Сиднева Н. И., Попова Д. М. (2014)
Виноград Н. О. - Епідеміологічний нагляд за природно-осередковими інфекціями у поєднаних природних осередках, Василишин З. П., Козак Л. П. (2014)
Кожокару A. A. - Епідеміологічна характеристика захворюваності на вітряну віспу серед військовослужбовців молодого поповнення збройних сил України, Моїсєєва Г. В., Баркевич В. А., Іванько О. М. (2014)
Чумаченко Т. О. - Вплив антибіотикопрофілактики на динаміку епідемічного процесу інфекцій дихальних шляхів в закритих колективах, Тверезовський М. В., Петренко В. А., Рожков A. B. (2014)
Степанський Д. О. - Чутливість Aerococcus viridans 167 та умовно-патогенної флори до фторхінолонів, Кременчуцький Г. М. (2014)
Малиш Н. Г. - Фенотипові особливості умовно патогенних мікроорганізмів,виділених при інфекційних процесах різної локалізації, Зарицький A. M. (2014)
Морозова Н. С. - Дезінфектологічні аспекти проблеми резистентності мікроорганізмів, Марієвський В. Ф., Покас О. В. (2014)
Березина Л. В. - Оценка поражений вегетативной нервной системы в зависимости от этиологии менингоэнцефалитов, Матяш В. И., Ралец Н. В. (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Теория эволюции. Достижения, парадоксы и противоречия (2014)
До ювілею академіка Миколи Дмитровича Тронько (2014)
Рибалко Світлана Леонтіївна (2014)
Дядюн Світлана Терентіївна (2014)
Зарицкий A. M. - Рецензия на монографію "Микробы в биогеохимических процесах, эволюции биосферы и сосуществовании человечества" (2014)
Жалко-Титаренко В. П. - Рецензия на монографию "Биоплёнки госпитальных экосистем" (2014)
Звіт про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.614.01 у ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМИ України" за 2011-2014 роки (2014)
Титул, зміст (2010)
Кіндій В. Д. - Цитологічні показники слизової оболонки порожнини рота за використання незнімних зубних протезів зі сплавів після багаторазової переплавки, Кіндій Д. Д. (2010)
Палійчук І. В. - Кореляційні зв'язки між показниками функціонального стану геному нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові у хворих на протезні стоматити, Ковальчук Л. Є. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення ролі цитокінів сироватки крові у виникненні протезних стоматитів, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2010)
Рибась О. В. - Обґрунтування використання пристрою для морфометричного дослідження устів каналів багатокореневих зубів (2010)
Голик В. П. - Оценка бактериальной загрязненности и эффективность режимов обеззараживания индивидуальных зубодесневых предохранителей, Томилин В. Г., Осолодченко Т. П. (2010)
Ярова А. В. - Удосконалення методики застосування тимчасових коронок: оцінка впливу на імунометаболічний профіль пацієнтів із незнімними зубними протезами (2010)
Горб-Гаврильченко И. В. - Влияние длительности исскуственной менопаузы на клиническое проявление генерализованного пародонтита у женщин после овариоэктомии (2010)
Анисимова Л. А. - Лечебное питание при переломах нижней челюсти на фоне пародонтита, Рузин Г. П. (2010)
Бреславець Н. Н. - Микроструктура полимерных облицовочных материалов для несъемных конструкций зубных протезов (2010)
Голік В. П. - Клінічне обгрунтування нової методики захисту рецепторного апарату зуба на етапах лікування незнімними конструкціями протезів, Дюдіна І. Л. (2010)
Гризодуб В. І. - Визначення оклюзійної кривої протезів у ротовій порожнині хворих при повній відсутності зубів, Голубничий О. П., Кричка Н. В., Гризодуб Д. В., Гордієнко С. А., Абед Ібрагім Мохамед Ель-Халабй, Кажоцина М. В. (2010)
Кузь В. С. - Конструктивне розв'язання проблеми ортопедичного лікування різних форм вторинних деформацій зубних рядів (2010)
Лунькова Ю. С. - Динаміка змін структурних елементів скронево-нижньощелепного суглоба на фоні м'язово-суглобової дисфункції (2010)
Мартиненко І. М. - Характер клінічних помилок на етапах виготовлення повних знімних протезів (2010)
Мунтян Л. М. - Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та профілактика вторинних зубощелепних деформацій у осіб молодого віку, Юр А. М. (2010)
Петренко Р. В. - Оценка состояния зубочелюстной системы при непосредственном и раннем зубном протезировании (2010)
Семененко Ю. І. - Дослідження залежності дії різних факторів під час електроміографічного дослідження на якість отриманих результатів (2010)
Головко Н. В. - Порушення оклюзійних взаємовідношень у ортодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Ганнам Іяд Наджиб (2010)
Дмитренко М. І. - Форми скупченості фронтальних зубів залежно від мезіодистальних розмірів постійних зубів, Куроєдова В. Д. (2010)
Богатиренко М. Б. - Безпосереднє протезування частковими знімними протезами за вдосконаленою методикою (2010)
Борисова І. В. - Використання непрямих реставрацій при відновленні рецидивуючих клиноподібних дефектів зубів фронтальної групи в осіб із парафункціями жувальних м'язів, Коновалов О. С., Кутовий С. А. (2010)
Борисова І. В. - Визначення стоматологічного статусу дітей, які хворіють на дцп, Саєнко О. В., Полушкіна Н. О. (2010)
Волинець В. М. - Аналіз віддалених результатів мікропротезування дефектів коронкової частини бокових зубів вкладками, Кисіль З. Ф., Неспрядько В. П., Шинчуковський І. А. (2010)
Добровольская О. В. - Применение хирургического шаблона при имплантации беззубой нижней челюсти, Рубаненко В. В., Добровольський А. В. (2010)
Дорошенко С. І. - Клінічні форми ретенції зубів та їх диференційована діагностика, Кульгінський Є. А., Стороженко О. В., Дорошенко К. В. (2010)
Дорошенко С. І. - Зв'язок захворювань тканин пародонта із зубощелепними аномаліями та деформаціями в дітей і підлітків, Саранчук О. В. (2010)
Неспрядько В. П. - Застосування концепції центральногоспіввідношення щелеп у клінічній практиці, Жегулович З. Є. (2010)
Зайцев Л. О. - Нова методика безпосереднього протезування зубів, Обух В. М., Федюкович І. Є. (2010)
Іваніщенко Л. О. - Незнімні зубні конструкції: рекомендації щодо виготовлення, Гризодуб В. І., Голубничий О. П., Пилипенко Т. І. (2010)
Іваніщенко Л. О. - Питання оклюзії: важливі моменти в практиці, Пилипенко Т. І. (2010)
Клёмин В. А. - Кафедре ортопедической стоматологии ДонНМУ им. М. Горького - 45 лет, Макеев Г. А., Жданов В. Е. (2010)
Корж В. И. - Усовершенствованная технология изготовления полных съемных протезов на верхнюю челюсть (2010)
Лабунець В. А. - Прогноз розвитку зуботехнічних виробництв в Україні, Козлов О. В., Шаблій В. Ф., Подабуєва А. І., Кончічев С. Р., Хачіров І. А., Рожкова Н. В. (2010)
Лабунец В. А. - Системы учета труда зубных техников и медико-социальная необходимость в их дальнейшей разработке, Диев Е. В. (2010)
Мірза А. І. - Тримірне моделювання ущільнення вібрацією відливок стоматологічних протезів як метод профілактики оклюзійних порушень, Непомнящий Д. Н. (2010)
Мірза О. І. - Роль супраконтактів у розвитку синдрому больової дисфункції скронево-нижньощелепного суглоба, Штефан А. В. (2010)
Мирза А. И. - Методы современной лучевой диагностики при заболеваниях ВНЧС, Мозолюк Е. Ю., Рыбак А. Ю. (2010)
Мирза А. И. - Нарушемие тригеминальной иннервации в патогенезе заболеваний пародонта и окклюзионной дисгармонии, Михеева И. В. (2010)
Мирза A. И. - Роль избирательного пришлифовывания зубов в комплексном лечении дисфункции ВНЧС, Мозолюк Е. Ю. (2010)
Мирза А. И. - Состояние жевательного аппарата у студентов-стоматологов по результатам клинического функционального анализа, Олещук С. П. (2010)
Мирза О. І. - Авторський метод лікування пацієнтів, хворих на бруксизм, та профілактика оклюзійних порушень, Штефан А. В, Міхєєва І. В. (2010)
Рубаненко В. В. - Особливості відновлення оклюзії при ускладненій формі патологічного стирання твердих тканин зубів, Баля Г. М. (2010)
Семененко Ю. І. - Електроміографічний контроль реабілітації хворого з частковою втратою зубів, ускладненою патологічним стиранням, вторинною деформацією зубів та зниженим прикусом, Семененко І. П., Єрис Л. Б. (2010)
Фастовець О. О. - Особливості оклюзійних взаємовідношень при патологічному стиранні зубів у осіб молодого віку (2010)
Шарпило А. А. - Психологические особенности личности больных с дисфункцией ВНЧС (2010)
Шеметов О. С. - Методы оценки качества полных съёмных протезов, Бондалетов В. А., Тумакова Е. Б. (2010)
Яланський А. - Традиції радянської академічної мистецької школи в художній освіті та мистецтві Китаю XX — поч. XXI ст. , Ступакова К. (2013)
Сидоренко А. - Творчі та педагогічні методики художників-викладачів КХІ 1920-х початку 1930-х років П. Голуб’ятникова, М. Бачука та Ф. Кричевського (На прикладі творів з мистецької збірки НАОМА) (2013)
Ковальчук О. - Традиції української академічної художньої школи у педагогічній діяльності О. Лопухова в контексті історії НАОМА другої половини XX — початку XXI ст. (2013)
Макухін В. - Особливості аспірантських наукових досліджень в галузі архітектури (2013)
Черватюк В. - Методичні рекомендації з пленерного живопису для молодих художників (2013)
Храпачов О. - Мистецька школа у просторі академічного живопису (2013)
Харченко В. - Деякі аспекти взаємодії об’єкта й фону в структурі зображувальної площини (2013)
Гончаренко Т. - Завдання з рисунка на ІІ курсі (2-й семестр) факультету архітектури НАОМА (2013)
Прибєга Л. - Архітектурні старожитності України очима Тараса Шевченка (2013)
Куцевич В. - Еволюція храмобудування в поселеннях української діаспори (2013)
Лесик О. - Принципи реставрації пам’яток архітектури. Традиції та новаторство (2013)
Нестеренко П. - Шевченкіана в українському екслібрисі (2013)
Чепелик О. - Художня виразність при формуванні інтер’єрів засобами образотворчого мистецтва, і зокрема скульптури (2013)
Колісник П. - Живописець Левко Воєдило (1962—2013) (2013)
Пламеницька О. - Казус "предмету охорони” пам’ятки архітектури як методологічна проблема (2013)
Соловей О. - До історії створення енкаустичного розпису М. А. Стороженка "Осяяні світлом” (2013)
Ярош Д. - Оперування поняттям "музеєфікація” в пам’яткоохоронній сфері (2013)
Кудрявцева К. - Композиція і "мова” живопису в станковій картині (2013)
Макухін М. - Пішохідні багатофункціональні мостові споруди: планування й архітектура (2013)
Філімонова А. - Перший київський період життя художника-пейзажиста Володимира Орловського (2013)
Марковський А. - Неокласичні та авангардні тенденції в архітектурі України 1930-х років (На прикладі конкурсних проектів урядового кварталу у м. Києві) (2013)
Герман Є. - Історія дослідження художніх виставок як особливої форми репрезентації мистецтва XX — початку XXI ст. (2013)
Арсенян М. - Храмова архітектура вірмен-переселенців на теренах України в бібліографічних джерелах (2013)
Чуліпа І. - На пограниччі між минулим і сучасністю. Професорові Ю. М. Ятченку — 85 (2013)
Чуліпа І. - Мовою барви — мовою душі (До 95-річчя від дня народження В. Г. Пузиркова) (2013)
Саенко Н. - Андрія Чебикіна знову обрано ректором НАОМА (2013)
Шалімова-Пузиркова М. - Випускники НАОМА 2013 року (2013)
Захист дисертацій (2013)
Ільчук П. Г. - Фінансові теорії інтернаціоналізації підприємств (2014)
Крихівська Н. О. - Аналіз наукових підходів до дефініції поняття "партнерські відносини" (2014)
Ревун К. І. - Теоретико-методологічні засади управління збалансованим розвитком (2014)
Сафонов Ю. М. - Капітальне будівництво як економічна категорія, Євтєєва В. Г. (2014)
Сідуняк О. В. - Державно-приватне партнерство: сутність, досвід та можливості використання у соціальній сфері (2014)
Шабанов Д. І. - Проблеми удосконалення інституціонального механізму корпоративних відносин (2014)
Дорохольський В. В. - Прогнозування руху ціни на міжнародному валютному ринку з використанням аналізу ліквідності (2014)
Кліонський О. М. - Дослідження впливу глобалізації на розвиток міжнародного маркетингу в аеропортах (2014)
Федяєва О. О. - Аналіз світового досвіду фінансування розвитку аеропортів (2014)
Хитрова О. А. - Специфіка виникнення кризових явищ в економіці України в ХХІ столітті як результат посилення глобального квазікризового тиску (2014)
Буднікевич І. М. - Методологія маркетингу міста: регіонально-економічні аспекти (2014)
Галушка Є. О. - Специфіка відтворення регіону в умовах сталого розвитку (2014)
Скляр Г. П. - Економічна сутність та закономірності розвитку ринку туристичних послуг в Україні (2014)
Тимиргалеева Р. Р. - ERP в обеспечении конкурентоспособности трансграничного региона, Лукьянова Е. Ю. (2014)
Кіпіоро І. М. - Проблеми та перспективи інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2014)
Тимофіїв С. В. - До проблеми управління трансакційними витратами в аграрних підприємствах (2014)
Тимофіїв Т. Ю. - Тенденції розвитку молочного скотарства у Львівській області (2014)
Щурик М. В. - Неінноваційні засади відтворення земельних ресурсів аграрного сектора: системні суперечності та шляхи їх подолання (2014)
Григорчук М. В. - Нормативно-правове регулювання економічної безпеки держави (2014)
Мокій А. І. - Розвиток соціального підприємництва у контексті зміцнення економічної безпеки депресивних територій, Дацко О. І. (2014)
Руснак Л. Р. - Шахрайство як загроза економічній безпеці підприємництва в Україні (2014)
Халіна В. Ю. - Методичний підхід щодо оцінки рівня економічної безпеки підприємства (2014)
Базилюк В. Б. - Сучасні підходи до вибору оптимальної структури капіталу поліграфічного підприємства (2014)
Байдала В. В. - Економіко-правовий аналіз нормативної бази розвитку біоекономіки в Україні, Бутенко В. М. (2014)
Брусенко Н. В. - Розробка програми менторингу на підприємстві: основні складові (2014)
Гладкий М. О. - Перешкоди щодо формування елементів організаційної культури торговельних підприємств та методи їх подолання (2014)
Калінін А. М. - Організація ефективної системи преміювання персоналу сучасного підприємства (2014)
Нусінова О. В. - Дослідження принципів корпоративного управління (2014)
Скомаровська К. А. - Структурні елементи бізнес-аналізу при визначенні кредитоспроможності позичальника (2014)
Терлецька Н. М. - Модель формування економічного потенціалу суб’єкта господарювання, Лошкарьова К. Д., Семотюк Я. Е. (2014)
Терлецька Ю. О. - Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій, Іванюк В. В., Литвинюк В. Р. (2014)
Труфіна Ж. С. - Основні аспекти розвитку роздрібної торгівлі в Україні, Уграк М. І. (2014)
Шубіна С. В. - Прогнозування рівня рентабельності у системі управління машинобудівним підприємством, Юрченко В. П. (2014)
Богашко О. Л. - Дослідження особливостей становлення й розвитку національної інноваційної системи України (2014)
Ковальчук С. П. - Система економічних показників як фактор впливу на забезпеченість регіону інвестиціями (2014)
Коць О. О. - Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні та шляхи її активізації, Свідрик Т. І. (2014)
Прядко В. В. - Проблеми інвестування підприємств житлово-комунального господарства в умовах мінливого середовища, Гуцул Я. В. (2014)
Саінчук Н. В. - Теоретичні основи формування інвестиційного клімату України в сучасних складних умовах господарювання (2014)
Бондар Ю. А. - Основні характеристики світосприйняття фінансового ринку (2014)
Даценко Г. В. - Фінансовий контроль за виконанням кошторису бюджетних установ, визначення основних етапів, Поліхун Т. В. (2014)
Лащак В. В. - Актуальність державного впливу через фінансові важелі на рівень споживчих цін та дотримання прав споживачів в Україні (2014)
Решетова Г. В. - Фактори максимізації вартості компанії в умовах граничних ринків капіталу (2014)
Маначинська Ю. А. - Дезагрегованість інформації як першооснова концептуально нової моделі формування актуарної звітності (2014)
Никифорак І. І. - Сучасні тенденції формування структури вітчизняної системи обліку (2014)
Скрипник М. Є. - Граничний аналіз як інструмент ефективного управління виробничим підприємством (2014)
Терен Г. М. - До питання інформаційного забезпечення аналізу ліквідності сільськогосподарських підприємств (2014)
Адамова І. З. - Необхідність використання статистичних методів при оцінці якості педагогічної продукції, Багрій К. Л. (2014)
Адамова І. З. - Використання інтернет-технологій у навчальному процесі, Уграк М. І. (2014)
Титул, зміст (2010)
Лещенко Т. О. - Специфіка анатомічних термінів - назв утворів щелепно-лицевої ділянки, Шарбенко Т. В. (2010)
Костиленко Ю. П. - Характер альтерации твердых тканей зубов при флюорозе, Петренко А. И. (2010)
Новосельцева Т. В. - Клініко-морфологічне співставлення хронічних форм періодонтитів, Розколупа Н. В., Черняк В. В., Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2010)
Удод A. A. - Пути оптимизации качества апроксимальных реставраций жевательных зубов, Хачатурова К. М. (2010)
Аветіков Д. С. - Оптимізація методики підйому і мобілізації шкірно-жирових та шкірно-фасціально-м'язових клаптів на голові (2010)
Герзанич Н. І. - Комплексне лікування хворих з дефектами зубних рядів та зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини коміркових відростків, Рожко М. М. (2010)
Мунтян Л. М. - Частота виникнення, поширеність вторинних часткових адентій та зубощелепних деформацій у осіб молодого віку, Юр А. М. (2010)
Нідзельський М. Я. - Результати випробувань базисних акрилових пластмас щодо їх схильності до заселення умовно-патогенними мікроорганізмами, Криничко Л. Р. (2010)
Палійчук І. В. - Вивчення стану місцевого імунітету та мікробіоценозу ротової порожнини в осіб, схильних і несхильних до виникнення протезних стоматитів при лікуванні знімними пластинковими протезами із акрилових пластмас, Рожко М. М., Куцик Р. В. (2010)
Рамусь М. О. - Особливості визначення і створення кольору в металокерамічній конструкції, Оджубєиська О. Д. Кіндій, Д. Д. (2010)
Рамусь М. О. - Конструктивний підхід до використання сплавів металів у стоматології (2010)
Шуклін В. А. - Порівняльний аналіз методик визначення жувальної ефективності (огляд літератури) (2010)
Чжу Вейвєй - Влияние меняющихся окклюзионных взаимоотношений на состояние жевательных и височных мышц (2010)
Головко Н. В. - Форми язика у пацієнтів із зубощелепними аномаліями та різним ступенем укорочення вуздечки язика, Гіннам Іяд Наджиб (2010)
Дорошенко C. І. - Клініко-рентгенологічна характеристика стану зубощелепного апарату у дітей та підлітків хворих на адентію з урахуванням кількості вроджено відсутніх зачатків зубів, Бабаскін Ю. І., Ієвлєва Ю. В., Стороженко О. В., Дорошенко К. В. (2010)
Калиниченко Ю. А. - Особенности нарушений костно-минерального обмена у подростков с сочетанной ортодонтической и гастродуоденальной патологией (2010)
Смаглюк Л. В. - Характеристика стану жувальних м'язів у пацієнтів із ЗЩА в період адаптації до сучасної незнімної ортодонтичної техніки, Смаглюк В. І. (2010)
Дорошенко C. І. - Особливості дентальної імплантації в підлітковому віці, Стороженко О. В., Кульгінський Є. А. (2010)
Виженко Є. Є. - Клініко-лабораторна діагностика рівня мікробного обсіменіння в ротовій порожнині у пацієнтів на етапах ортопедичного лікування із застосуванням імплантації, Король Д. М. (2010)
Глазунов O. A. - Состояние твердых тканей зубов и нуждаемость в ортопедическом лечении горнорабочих железорудных шахт Кривбасса, Федотов С. Б., Глазунова С. А. (2010)
Сенишин О. В. - Особливості стану зубощелепної системи і надання ортопедичної стоматологічної допомоги сільським жителям івано-франківської області, Ожоган 3. Р., Ступницький Р. И. (2010)
Череда В. В. - Підхід до вибору зубних паст студентами медичного ВУЗу, Лобань Г. А. (2010)
Заблоцький Я. - Міжнародний рух професійниї асоціацій імплантологів по безкоштовній імплантації ветеранам Другої Світової війни під гаслом "Якість життя для батьків". Відкритий лист (2010)
Фуркало С. Н. - Реканализация коронарных артерий с хронической окклюзией, антеградный подход: показания, современные возможности и собственный опыт (2014)
Бабий Л. Н. - Ремоделирование левого желудочка сердца у больных с острым инфарктом миокарда при консервативном и интервенционном лечении, Строганова Н. П., Хоменко Ю. О. (2014)
Ватутин Н. Т. - Диагностические трудности при инфекционном эндокардите, Ещенко Е. В., Столика О. И. (2014)
Дядык А. И. - Первичная и вторичная профилактика тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий, Холопов Л. С., Щукина Е. В., Прокопенко Н. А., Зайцева О. Е., Черняева Е. И. (2014)
Антитромботична терапія при фібриляції передсердь у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та/або яким планується проведення черезшкірних коронарних чи клапанних втручань: спільний консенсусний документ робочої групи з проблем тромбозів Європейського товариства кардіологів, Європейської асоціації ритму серця, Європейської асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань та Європейської асоціації фахівців з невідкладних серцево-судинних станів (2014)
Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб (2014)
Умови публікації статей у журналі (2014)
Власова Т. Р. - Інституційний механізм регулювання ринку праці в Україні, Чобанюк Н. В. (2014)
Махнович О. О. - Показники оцінки ефективності інноваційних процесів у суспільному виробництві (2014)
Самойленко Є. Г. - Особливості впливу підпільного сектора тіньової економіки на економічну динаміку (2014)
Тарасюк М. В. - Сутність та класифікація видатків на розвиток людського капіталу, Нагорна Л. В. (2014)
Бидик А. Г. - Структура та умови ефективного функціонування інституціональної системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні (2014)
Верстяк О. М. - Основні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України (2014)
Сідуняк О. В. - Зарубіжний досвід використання державно-приватного партнерства у соціальній сфері (2014)
Фомішина В. М. - Синергетичний ефект у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Хитрова О. А. - Функціонування інноваційно-індустріального парку в умовах посилення міжнародної конкуренції (2014)
Кіхая Ю. В. - Сучасні тенденції розвитку хлібопекарської промисловості України (2014)
Круглянко А. В. - Стратегія розвитку сільського господарства Чернівецької області (2014)
Маначинська Ю. А. - Статистична оцінка ринку готельних послуг України (2014)
Перевознікова О. В. - Регіоналізація як фактор стабілізації національного господарства: сучасний аспект (2014)
Шкабара Т. Л. - Товарознавчі складові формування якісних параметрів м’ясної продукції на вітчизняному ринку, Малайко М. Ю. (2014)
Глухова В. І. - Матеріальне мотивування з врахуванням інтересів власників підприємства та персоналу, Попадюк О. О. (2014)
Гомба Л. А. - До питання сутності та складових моніторингу персоналу підприємства (2014)
Грицюк Е. О. - Системно-орієнтоване управління матеріальними витратами підприємства, Ляшенко А. Ф., Когут Ю. В. (2014)
Дерманська Л. В. - Методичні засади визначення якості продукції підприємств в умовах інноваційного розвитку (2014)
Ляшенко А. Ф. - Управління основними фондами підприємства на основі використання показника фондомісткості, Гут Л. В., Гнатишина Н. Д. (2014)
Бозуленко О. Ю. - Особливості комерціалізаційно-диверсифікованої стратегії розвитку торговельних підприємств (2014)
Вардеванян С. І. - Семантика символу яблука в рекламній комунікації, Вардеванян В. А. (2014)
Синиціна Ю. П. - Інформаційна логістика складського господарства на промислових підприємствах, Витрішко Н. В. (2014)
Бугель Ю. В. - Напрями оптимізації податкового регулювання соціально-економічних процесів (2014)
Ковалевич Д. А. - Місцеві бюджети та їх роль у територіальному розвитку (2014)
Рошило В. І. - Проблемні питання формування доходної частини бюджетів місцевого самоврядування (2014)
Багрій К. Л. - Необхідність використання кластерного аналізу при оцінці фінансового стану швейних підприємств України, Гержецький О. К. (2014)
Долбнєва Д. В. - Фінансова звітність за МСФЗ: переваги та недоліки для вітчизняних малих та середніх підприємств (2014)
Литвиненко Н. О. - Теоретичні засади формування внутрішньої звітності у групах підприємств, пов’язаних відносинами контролю-підпорядкування (2014)
Михалків А. А. - Документальне оформлення руху тари як передумова збереження майна власника (2014)
Святенко І. М. - Вплив факторів на формування облікової політики підприємства (2014)
Яковець Т. А. - Особливості побудови ефективної системи обліку капіталу підприємств лісового господарства (2014)
Білоскурська О. В. - Динамічна модель управління запасами із заданою функцією витрат, Вінничук О. Ю., Білоскурський Р. Р. (2014)
Бойко Н. І. - Застосування кластерного аналізу в роботі пошукових систем торговельних мереж (2014)
Вишневська М. К. - Побудова моделі проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону (2014)
Середюк В. Б. - Захист інформації із застосуванням системи електронного цифрового підпису (2014)
Тарасюк М. В. - Сутність й особливості інформаційного забезпечення управління торговельними мережами, Гришко М. Г. (2014)
Титул, зміст (2010)
Круцевич Т. - Особливості мотиваційних пріоритетів підлітків з різними типами ВНД, Безверхня Г. (2010)
Соколова О. - Динаміка фізичної підготовленості студентів 18-19 років при систематичних заняттях степ-аеробікою, Маліков М. (2010)
Гализдра А. - Определение физической подготовленности студентов с помощью степ-теста (2010)
Кузнєцов А. - Вплив систематичних занять гандболом на функціональний стан і адаптивні можливості організму підлітків, Сватьєв А. (2010)
Борисова Ю. - Комплексна оцінка фізичної підготовленості дітей шкільного віку методом індексів (2010)
Кунашенко М. - Мотиваційні пріоритети до занять фізичною культурою і спортом підлітків 7-9 класів (2010)
Абу Асба Бахаетдин - Здоровый образ жизни с точки зрения палестинских школьников (2010)
Ляшок Г. - Визначення функціонального стану хребта в якості основного критерію підбору комплексу оздоровчої гімнастики з елементами йога-терапії для жінок похилого віку, Ляшок І. (2010)
Бабій В. - Зміна адаптивних можливостей організму дітей середнього шкільного віку під впливом систематичних занять великим тенісом, Маліков М. (2010)
Джумана Д. - Особенности физической подготовленности школьников 7-10 лет республики Кипр (2010)
Максименко І. - Спортивні ігри: аналіз особливостей побудови традиційної системи тренування юних спортсменів на етапі попередньої базової підготовки (2010)
Безмылов Н. - Факторная структура технико-тактических действий баскетболистов высокой квалификации различного игрового амплуа, Шинкарук О. (2010)
Сітникова Н. - Комплексна програма відновлювальних заходів для бігунів на короткі дистанції 10-16 років у підготовчому періоді навчально-тренувального процесу (2010)
Шамардин В. - Структура тренировочных нагрузок юных футболистов 16-17 лет различных игровых амплуа в соревновательном периоде, Теньзюнь Тянь (2010)
Соловей О. - Обсяг рухових дій гандболістів в умовах змагальної діяльності (2010)
Мітова О. - Аналіз ефективності техніко-тактичних дій футболістів команд першої ліги під час змагальної діяльності, Матяш В. (2010)
Тупеев Ю. - Изучение особенностей обучения базовым элементам техники двигательных действий юных борцов вольного стиля (2010)
Седляр Ю. - Современные методические подходы к коррекции телосложения спортсменов, специализирующихся в бодибилдинге (2010)
Саєнко В. - Градієнт ефективності завдавання одиничного удару рукою у каратистів різної кваліфікації (2010)
Мелихова Т. - Методика специальной подготовки конькобежцев 10-12 лет в условиях искусственного льда, Мартыненко И. (2010)
Соколова Н. - Эффективность дифференцированной физической реабилитации при стоматологической заболеваемости спортсменов, Люгайло С. (2010)
Бойчук Т. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хворих на метаболічний синдром, Тершак Н. (2010)
Луковська О. - Сучасні методи дослідження серцевої діяльності у фізичній культурі та спорті, Афанасьєв С., Ковтун А. (2010)
Маргітіч С. - Динаміка показників сили та витривалості експіраторних м’язів хворих на бронхіальну астму при респіраторному тренуванні (2010)
Бурдаєв К. - Врахування стану кардіореспіраторної системи хворих на гострий панкреатит при визначенні підходів до фізичної реабілітації в ранньому післяопераційному періоді, Кришень В., Афанасьєв С. (2010)
Шитиков Т. - Реабилитация спортсменов с отдаленными последствиями травмы головы методами мануальной терапии (2010)
Луковська О. - Сполучення елементів музикотерапії та фізичних вправ при реабілітації хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, Скакодуб В., Іванова Л., Богомол А. (2010)
Титул, зміст (2010)
Манько A. M. - Експериментальна корекція мультипробіотиком "Симбітер® ацидофільний" патологічних змін у органах ротової порожнини за умов тривалої гіпоацидності, Непорада К. С., Сухомлин A. A., Берегова Т. В., Янковський Д. С. (2010)
Дычко Е. Н. - Оценка характера слюноотделения при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Лейзерович A. B. (2010)
Політун A. M. - Особливості больового синдрому щелепно-лицевої ділянки в разі виведення пломбувального матеріалу за верхівку коренів зубів нижньої щелепи, Бешарова Т. К., Значкова О. A., Левченко Г. В. (2010)
Аветіков Д. С. - Гістотопографоанатомічне і математичне обґрунтування властивостей деформації шкірно - жирових клаптів голови під час ритидектомії (2010)
Анісімова Л. А. - Динаміка показників мінерального обміну при переломі нижньої щелепи на тлі генералізованого пародонтиту, Рузін Г. П. (2010)
Ахмеров B. Д. - Комплексная клинико-лабораторная оценка тканей операционного поля при плановых амбулаторных вмешательствах на альвеолярном отростке, Бойко И. В., Гаврильев В. Н. (2010)
Гаврильев В. М. - Уміст імуноглобулінів A, G, М у сироватці крові та секреторного імуноглобуліну А в ротовій рідині у хворих на неврогенний сіалозоаденіт, Рибалов О. В., Ахмеров В. Д. (2010)
Дубровіна О. В. - Ультраструктурна характеристика різних видів ацинарно-клітинного раку слинних залоз, Черняк В. В., Проскурня С. А., Сіренко О. A. (2010)
Комский М. П. - Оценка в баллах местных признаков острого травматического остеомиелита нижней челюсти (2010)
Неспрядько В. П. - Математическое моделирование формы упругих элементов в ортодонтической аппаратуре, Дорошенко Е. В., Тормахов H. H., Дорошенко С. И. (2010)
Павленко О. В. - Профілактика ускладнень після ортопедичного лікування знімними протезами, Дорошенко О. М. (2010)
Шуклін В. А. - Вивчення площі оклюзійнихта біляоклюзійних контактів у осіб з інтактними зубними рядами (2010)
Kyроедова В. Д. - Динамика проходимости верхних дыхательных путей у детей с "вертикальным типом" роста в процессе ортодонтического лечения аппаратами "Bioblocs" по данным ТРГ, Прокопьева П. Ю., Ким А. А. (2010)
Острянко В. І. - Вивчення впливу очищення ультразвуковим (п'єзоелектричним) скейлером "KaVo PIEZOLux" на емаль постійних зубів у дітей, Якубова І. I., Чайковський Ю. Б., Тіньков В. О. (2010)
Ткаченко П. І. - Клініко - мікробіологічна характеристика гострого одонтогенного остеомієліту тіла нижньої щелепи в дітей, Білоконь С. О., Лохматова Н. М. (2010)
Чухрай H. Л. - Вікові особливості ураження карієсом постійних зубів у дітей шкільного віку (2010)
Якубова I. І. - Обґрунтування тактики лікаря-стоматолога в II триместрі вагітності, Крижалко О. В. (2010)
Різник Б. М. - Етапи реабілітації онкологічних хворих із післярезекційними дефектами щелепно-лицевої ділянки, Писаренко O. A., Пічкур І. М. (2010)
Рецензія на підручник "Фармакологія" (2010)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2010 рік (2010)
Інформаційний лист (2010)
До відома авторів (2010)
Басюл О. В. - Вплив складу захисних середовищ на збереження життєздатності та біотехнологічних властивостей ліофілізованих бактерій Lactobacillus plantarum ONU315, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Вовчук І. Л. - Діагностичне та прогностичне значення визначення онкофетального антигена СА-125 за пухлинного процесу в яєчниках (Огляд) (2014)
Полодієнко О. Б. - Хромосомні аномалії у чоловіків із подружніх пар з порушенням репродукції (2014)
Солоденко А. Є. - Мікросателітні маркери генів стійкості соняшника до несправжньої борошнистої роси, Сиволап Ю. М. (2014)
Герасимюк В. П. - Мікрофітобентос річки Мертвовід, Чемерська Х. О. (2014)
Ковтун О. О. - Сравнительная морфологическая характеристика Rapana venosa (Gastropoda: Muricidae, Rapaninae) из разных акваторий северной части Чёрного моря, Топтіков В. А., Тоцький В. М. (2014)
Курілов О. В. - Влияние продуктов разложения штормовых выбросов водорослей-макрофитов на интерстициальную цилиофауну в экспериментальных условиях (2014)
Снігірьов С. М. - Гибель пиленгаса Liza haematocheilus (Temminck & Schlegel, 1845) в Тилигульском лимане зимой 2014 года, Бушуєв С. Г., Черніков Г. Б., Куракін О. П. (2014)
Стадніченко С. В. - Избирательность питания брюхоного моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1846), мидиями Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819, Куракін О. П. (2014)
Тропівська Г. Г. - Фосфатмобілізувальні бактерії у воді та донних відкладеннях лиманів північно-західного причорномор’я, Курдиш І. К. (2014)
Ladychenko V. V. - The essential characteristics of state power (2013)
Дудченко О. С. - Щодо визначення поняття "орган держави" в юридичній науці (2013)
Уркевич В. Ю. - Актуальні правові питання органічного виробництва в Україні (2013)
Гафурова О. В. - Правові проблеми програмного забезпечення соціального розвитку сільських територій (2013)
Горіславська І. В. - До питання правового регулювання страхування племінних тварин, Поліщук Н. Ю. (2013)
Кравець Н. В. - До питання про правове закріплення принципу екологізації аграрного виробництва (2013)
Кривко М. Є. - Історико-правовий аспект вирощування лікарських рослин сільськогосподарськими товаровиробниками в Україні (2013)
Мартинова Н. О. - Огляд наукових і законодавчих підходів до формування поняття "сільська територія" (2013)
Осадько А. С. - Про значення лізингу в сільському господарстві та його закріплення у законодавстві України (2013)
Савельєва О. М. - Щодо меж предмета правового регулювання аграрного права України (2013)
Солдатенко Л. В. - Деякі проблеми правового регулювання стандартизації м’яса та м’ясопродуктів (2013)
Сюйва І. С. - Правове регулювання державної підтримки фермерських господарств з відокремленими фермерськими садибами в Україні (2013)
Гринько С. В. - Принципи державної реєстрації прав на земельні ділянки в Україні: нормативно-правовий аспект (2013)
Костяшкін І. О. - Правове забезпечення функцій землі як умова сталого землекористування (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського