Доцевич Т. І. - Особливості педагогічної саморегуляції та метакогнітивної компетентності викладача вишу (2014)
Ігумнова О. Б. - Напрями психокорекції негативних психічних станів студентів (2014)
Ковальчук І. В. - Метакогнітивний та компетентнісний підходи в процесі засвоєння лексичного матеріалу студентами ВНЗ, Попчук М. А. (2014)
Колесник І. О. - Постать вчителя в освітньому просторі другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Колесниченко Н. Ю. - Сучасний стан підготовки бакалаврів романо-германської філології в університетах Німеччини (2014)
Кулеша Н. П. - Психологічна адаптація студентів із дистантних сімей до умов навчання у ВНЗ як етап особистісного і професійного розвитку (2014)
Лисак О. Б. - Основні перешкоди європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю (2014)
Мелих І. І. - Особливості функціональної асиметрії мозку та успішності студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Мул С. А. - Мотивація як передумова психології готовності до професійної діяльності прикордонника (2014)
Садова М. А. - Наукові підходи до професійної відповідальності у вітчизняній психології (2014)
Сімак К. В. - Етапи розвитку академічної мобільності студентів у системі вищої освіти Канади (2014)
Турчак О. М. - Інтенсивність проявів тривожності у мовленні студентів залежно від особистісних характеристик (2014)
Українець С. О. - Особливості адаптаційного потенціалу студентів Рівненщини, Романюк В. Л. (2014)
Харченко В. Є. - Теоретичний аналіз підходів щодо визначення поняття "самореалізація особистості" у психологічній літературі (2014)
Швидків М. Л. - Вплив традицій Валерія Висоцького на формування вокальних навичок майбутніх вчителів музики на заняттях з постановки голосу (2014)
Щербакова О. О. - Психологічна адаптація академічно здібних дітей в умовах меритократичної освіти (2014)
Яценюк Н. І. - Готовність майбутніх учителів іноземної мови до формування у молодших школярів іншомовної комунікативної компетенції засобами підручника (2014)
Титул, зміст (2015)
Брензей Я. - Міністр АПК: такого шансу, як зараз, в України може й не бути (2015)
Олександров О. О. - Суспільний запит на аграрні реформи (2015)
Ягольник О. О. - Цукрові заводи України переходять на альтернативні види палива (2015)
Ременюк С. О. - Негативний вплив ваточника сирійського на урожайність пшениці озимої та буряків цукрових (2015)
Стефанюк В. Й. - Вирощування розсади стевії методом живцювання (2015)
Ніколенко А. В. - Вплив зовнішніх умов на проростання конідій гриба збудника борошнистої роси цукрових буряків (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "Цукрові буряки" за 2014 рік (2015)
Титул, зміст (2015)
Корнієнко А. С. - В АПК України – європейські стандарти, Ягольник О. О. (2015)
Ермантраут Е. Р. - Екологічна оцінка нових ЧС гібридів цукрових буряків, Зацерковна Н. С. (2015)
Саблук В. Т. - Поширення й розвиток вірусної жовтяниці та мозаїки у посівах цукрових буряків, Кубик М. М. (2015)
Ніколенко А. В. - Ефективність біопрепаратів проти борошнистої роси у посівах цукрових буряків, Саблук В.Т. (2015)
Біоенергетичний "Оскар" України (2015)
Кузнєцова І. В. - Вплив домішок у листках стевії на ефективність їх перероблення (2015)
Титул, зміст (2014)
Белорус О. Г. - Мировой структурный кризис и трансформации глобальной финансовой системы (2014)
Ryneiska L. - The world innovation economy: modern trends of development (2014)
Komelina O. - Evaluation of social security:systemic and synergetic approach, Fursova N. (2014)
Бегма В. М. - Методологічні основи визначення економічної доцільності експорту військових технологій, Щеглюк Б. П. (2014)
Reikin V. - Optimization of offenses level and their deterrence function: economic approach (2014)
Ilyash O. - The principles of state regulation in the sphere of socio-economic security of Ukraine (2014)
Черленяк І. І. - Конкурентоспроможність, конкуренція, ринок: макросистемні аспекти (2014)
Дука А. П. - Трансформація моделі промислової політики задля забезпечення економічного розвитку України, Залєвська-Шишак А. Д. (2014)
Dudova I. - Social protection as the key pillar of social systems in the European Union (2014)
Prokopenko O. - Peculiarities of the natural resources economic estimation under the transformational conditions, Kysly V., Shevchenko H. (2014)
Мельник Т. М. - Іллегалізація сфери зовнішньої торгівлі товарами в Україні, Вишинська Т. Л. (2014)
Боголиб Т. М. - Обеспечение устойчивости бюджетной системы Украины в условиях кризисных явлений (2014)
Nikiforova V. - Influence of regulatory institutions on macroeconomic growth in Russia, Valakhov D., Nikiforov A. (2014)
Kavale L. - Earmarking of taxes: economy or policy? (2014)
Лондар С. Л. - Імітаційне моделювання динаміки зростання надходжень з ПДВ при використанні механізму адресної допомоги домогосподарствам, Козарезенко Л. В. (2014)
Васильєва Т. А. - Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку, Радченко О. В., Кривич Я. М. (2014)
Олієвська М. Г. - Джерела фінансування людського капіталу в Україні (2014)
Квасницька Р. С. - Сучасні підходи до визначення сутності та складових інвестиційних ресурсів (2014)
Zakharkin O. - Enterprise’s innovation development strategy substantiation and its aims, Zakharkina L. (2014)
Lazareva M. - Innovative tools of a holding portfolio analysis: positioning matrix (2014)
Pukala R. - Insurance as a tool to limit corporate financial losses resulted by IT risk materialization (2014)
Долгополова И. В. - Компетентностная модель наставника как условие эффективного управления адаптацией персонала (2014)
Derevianko O. - Identification of a company’s reputation management model (2014)
Крупський О. П. - Сучасні методи прийняття управлінських рішень та їх зв’язок з організаційною культурою туристичних підприємств України (2014)
Веретенникова О. В. - Структурні зрушення в системі регіонального соціуму в контексті зовнішніх впливів, Стиран Н. О. (2014)
Grzebyk M. - Management of communities in Poland and their financial independence, Musial-Malago M. (2014)
Bumane I. - Competence centres and peculiarities of their accounting: case of Latvia (2014)
Моторний В. - Спостерігати, досліджувати, працювати … (2014)
Галик В. - Краєзнавчі дослідження Михайла Кріля (2014)
Бібіліографія праць М. М. Кріля (2014)
Менько В. - Археологічні дослідження історичного факультету: діяльність НДЛАК (2000 – 2013 рр.) (2014)
Войтович Л. - Повертаючись до проблеми південних кордонів володінь галицьких та галицько-волинських князів (2014)
Гаврилишин М. - Політичні та шлюбні аспекти зв’язків Київської Русі з англійським королівством у ХІ ст. (2014)
Паршин І. - Хроніка Іоанна з Вінтертура (Іоанна Вітодуранського) як джерело до історії Галицько-Волинської Русі першої половини XIV ст. (2014)
Смуток І. - Шляхетська землевласність у Дрогобицькому повіті Перемишльської землі в XVI ст. (2014)
Гуль О. - Коллегія "сорока мужів” у Львові в XVI ст.: передумови утворення і засади діяльності (2014)
Тимошенко Л. - Братський "епізод” в історії Берестейського собору 1594 р. (2014)
Галів М. - Корчмарство в селі Літиня на Дрогобиччині (XVI – XVIIІ ст.). (2014)
Скочиляс І. - Собори духовенства Холмсько-Белзької унійної єпархії XVII століття (типологія, внутрішня організація та склад учасників) (2014)
Довбищенко М. - Данило Братковський у суспільно-релігійному житті Волині останньої третини XVII – XVIII ст.) (2014)
Слободян В. - Добрянський монастир Вознесення Господнього (XVII – початок XX ст.)) (2014)
Біла С. - Унійні процеси у західних єпархіях Київської митрополії в сучасній українській історіографії (2014)
Чорновол І. - Фронтир – ідентичність – націоналізм (2014)
Москалець В. - Газета "Дрогобичер Цайтунг” та переосмислення економічного потенціалу євреїв у Галичині (2014)
Вовчко М. - "Це ім’я краще надається для презентації моєї особи”: зміна імен і прізвищ євреями Галичини наприкінці XІX – на початку XX ст. (2014)
Горда-Цибко О. - Львівські "Археологічні” виставки 1885 та 1888 – 1889 років і новий етап українського музейництва у Львові (2014)
Гриценко Г. - Білоруський національно-культурний рух у сприйнятті українців (друга половина ХІХ – початку ХХ ст.) (2014)
Тимошенко О. - Громадсько-політичне життя Наддніпрянської України в роки російської революції 1905 – 1907 рр. (2014)
Лозинська І. - Церковна політика російської окупаційної влади в Галичині в роки Першої світової війни (2014)
Чава І. - Міжвоєнний Дрогобич: до характеристики діяльності органів влади та управління (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц в польській історіографії (друга чверть ХХ - початок ХХІ ст.) (2014)
Лазорак Б. - Спортивна хроніка "Міжвоєнного Дрогобича” (2014)
Яремко М. - Політична діяльність Момчіла Нінчіча: 1941 – 1943 (2014)
Попп Р. - Номенклатура Дрогобицької області в перші повоєнні роки (1944 – 1950) (2014)
Сеньків М. - Культурно-освітний рівень селянства західного регіону України (1944 – 1955 рр.), Хомич В. (2014)
Ільницький В. - Форми і методи боротьби радянських репресивних органів проти підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН (1945 – 1952 (2014)
Сіромський Р. - Питання ув’язнення українських дисидентів у громадській думці Канади після візиту П. Трюдо до СРСР 1971 року (2014)
Захарчук О. - Вплив аматорських досліджень Ілька Борщака на праці наполеонознавців (2014)
Гладкий М. - Село Доброгостів: бібліо-історіографічний огляд літератури (2014)
Глушко М. - Наукова співпраця професора Миколи Крикуна з Науковим Товриством імені Шевченка в Ураїні (1989 – 2013 рр.) (2014)
Галів М. - Дрогобицький повіт за поборовим реєстром Перемишльської і Сяноцької земель 1507 р., Смуток Л. (2014)
Кісіль В. - Актові документи на сторінках "Сводной летописи 16-аго века” А. Петрушевича (2014)
Лазорак Б. - Два документи львівського кушніра Василя Реваковича на "Мікрошовський” ґрунт: з архіву львівського Богоявленського братства (1654, 1669 рр.), Смуток І. (2014)
Тимошенко Л. - Документи до історії церкви та братства Св. Юрія в Дрогобичі (друга половина XVII – початок XVIII ст.) (2014)
Вереш І. - Парафія і священик із Розвадова Роздільського намісництва в опінії генерального візитатора (1740 рік) (2014)
Стецик Ю. - Візитація Топільницького Святотроїцького василіянського монастиря 1764 року (2014)
Скочиляс І. - Печатки Стросамбірського деканату перемишльської єпархії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Кравченко М. - Нормативне регулювання діяльності Крайового архіву гродських і земських актів у Львові: архівна інструкція 1878 року (2014)
Кріль М. - Невідомі документи з історії 37-го пластового куріня ім. Д. Вітовського у Самборі (2014)
Слободянюк М. - Військовий Дрогобич (дислокація та символіка військових частин у Дрогобичі після Другої світової війни) (2014)
Вінниченко О. - Холмський сеймик та його документи в перше століття Речі Посполитої (Огляд видання: Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572 – 1668 / Opracowanie Wiesław Bohdyra, Henryk Gmiterek, Jerzy Ternes. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 (Fontes Lublinenses. V). – 739 s.) (2014)
Тимошенко Л. - Historia ecclesiastica institutionalis contemporalis (огляд найновішої літератури з історії Київської православної і унійної митрополій ранньомодерної доби) (2014)
Тиміш Л. - Захарія А. Й. Добрівляни на Дрогобиччині. Короткий екскурс у недавнє минуле села. Історико-краєзнавчий нарис-путівник. – Львів, 2010. – 228 с. (2014)
Кріль М. - "Якби ти знав, як много важить слово…” (2014)
Лазурко Л. - Францішек Равіта-Ґавронський як дослідник українського минулого ( Eugeniusz Koko, Franciszek Rawita-Gawroński (1846 – 1930) wobec Ukrainy i jej przeszłości, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2006, 276 s.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Меріч Агмед Бюлент - Україна - Туреччина: два важливих партнери у Європі (2011)
Корсунський Сергій - Привітання з нагоди видання часопису "Східний світ” (2011)
Айдин Агмед - Двері турецької системи освіти, що відкриваються світові: турецькі школи (2011)
Бостанджи Наджи - Коротка історія турецько-українських зв’язків (2011)
Булач Алі - Турецька модернізація і секуляризація (2011)
Бубенок O. Б. - Огузы-торки на землях Левобережной Украины (2011)
Бііяєва С. О. - Місце українських земель у стадіальному розвитку Чорноморсько-Егейського ареалу XIII—XVIII ст. (2011)
Варбанець П. - Пріоритети нової зовнішньої політики Анкари: Туреччина на шляху до регіонального лідерства (2011)
Еріш Метін - Короткий огляд мистецтва турецького періоду республіканської доби (2011)
Кочубей Ю. М. - Спільність стратегічних інтересів України і Туреччини (2011)
Ксьондзик Н. М. - До питання про комуністичний рух у Туреччині на початку XXI ст. (2011)
Мавріна О. С. - Туркмени у складі служилої знаті Кримського ханату (2011)
Мхитарян Н. І. - Українсько-турецькі відносини (сучасний етап) (2011)
Озтюрк Ібрагім - Уроки для України з досвіду Туреччини (2011)
Руденко Н. М. - Між двома російсько-турецькими кампаніями: політичне життя і соціальні явища (2011)
Срібняк І. В. - Структура та особливості комплектування збройних сил Османської імперії (2011)
Сергійчук B. І. - Українсько-турецький договір 1649 року як наріжний камінь добросусідських відносин двох народів (2011)
Токель Більґе Байрам - Фольклор від османської до республіканської Туреччини та структура музичного фольклору країни (2011)
Урсу Д. П. - Тюркологія в Румунії: минуле й сьогодення (2011)
Цыганкова Е. Г. - ВУНАС: тюркологічні сюжети (2011)
Черніков І. Ф. - Про дослідження академіка НАН України О.Й. Пріцака з історії українсько-турецьких взаємин у київський завершальний період його діяльності (2011)
Шімшек Дженґіз - Національна освітня система Туреччини (2011)
Арнаут Ф. И. - Некоторые особенности мотивов любви и смерти в гагаузских лирических песнях (2011)
Дрига І. M. - Грекописемне (караманлійське) тюркське народне оповідання "Шах Ісмаїл” (Одеса, 1912 p.): спадкоємність автохтонної традиції та варіативність (2011)
Момрик А. П. - "Кутадгубіліг”упрацяхукраїнськихтаросійськихсходознавців (2011)
Прушковська І. В. - Образи природи у суфійському літературному творі (2011)
Пілик В. В. - Термінологічні одиниці газетно-публіцистичного стилю турецької мови та їхні стилістичні функції (2011)
Рибалкін С. В. - Ходжа Насредцін: інваріантна основа образу та її варіативні складові (2011)
Рог Г. В. - Рецепція турецького письменства в українській літературі (2011)
Черніков І. Ф. - Турция на рубеже ХХ-ХХІ веков (2011)
Біляева C. O. - Історико-культурна асоціація "Україна-Туреччина” у 2006-9 pp. Хроніка подій, Дрига І. М, Фіалко О. Є. (2011)
Кочубей Ю. М. - Міжнародний симпозіум з караїмознавства (2011)
Богданович В. В. - К литологии збручских отложений (нижний сармат) Никопольского марганцеворудного бассейна (2010)
Иванов В. И. - Вольфрам-молибденовый рудный потенциал Украины (2010)
Холошин И. В. - Применение GPS при проведении геолого-технологического картирования месторождений полезных ископаемых (2010)
Бондар О. В. - Дослідження кристаломорфології і складу піритів із рудних зон Середнього Придніпров’я, Дуднік Н. Ф. (2010)
Савчук В. С. - Склад і якість вугілля Богданівського родовища та основні напрями його раціонального використання, Кузьменко О. О. (2010)
Кроїк Г. А. - Термічні методи знешкодження відходів: аналіз та екологічні наслідки, Демура В. І. (2010)
Кроїк Г. А. - Оцінка ступеню техногенного забруднення грунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області, Горова А. І., Павличeнко А. В. (2010)
Кроик А. А. - Оценка возможностей применения методов космического мониторинга для исследования экологического состояния территорий загрязненных тяжелыми металлами, Дорганова Л. О. (2010)
Серебряна М. 3. - Особливості золотовміщуючих мінералів та руд у зв’язку з можливістю використання біотехнологічних способів збагачення, Тонкова Н. В. (2010)
Шерстюк Н. П. - Анализ процесса гидролиза в формировании зоны гипергенеза районов горнодобывающей промышленности, Власова И. А., Носова Л. А. (2010)
Білецька В. А. - Вивчення процесів іммобілізації свинцю та хрому осадовими породами непорушенної структури (2010)
Белецкая В. А. - Особенности сорбции марганца осадочными породами юго-востока Украины, Яцечко Н. Е., Конограй Т. М., Сысоева А. С. (2010)
Малінкіна С. К. - Біовилуження молібдену із золотомолібденової руди Східно-Сергіївського рудопрояву, Томчакова Д. А., Серебряна М. 3. (2010)
Тонкова Н. В. - Дослідження процесу адсорбції мікробних клитин Т.Ferrooxidans на сульфідно-кварцових золотовміщуючих рудах при їх фракціонуванні, Серебряна М. 3. (2010)
Евграшкина Г. П. - Математические модели солепереноса в зоне аэрации техногенно нарушенных территорий (2010)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу о моделях пространственного распределения показателей свойств грунтов городских территорий (2010)
Єрченко М. А. - Прогноз вторинного засолення порід зони аерації на території, прилеглій до скидного каналу, Войцеховська В. В. (2010)
Босевская Л. П. - Основные принципы инженерно-геологической оценки соляных массивов, использование их как среды для сооружения подземных объектов различного назначения (2010)
Мішенко Л. В. - Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону (2010)
Міщенко Л. В. - Геоекологічна оцінка компонентів довкілля Закарпатської області (2010)
Горб А. С. - Агрокліматичні умови пожнивного періоду на Дніпропетровщині (2010)
Горб А. С. - Фінансова оцінка водних ресурсів Дніпропетровської області, Мороз К. Ф. (2010)
Кирилюк О. В. - Стійкість заплавно-руслових комплексів басейну річки Гуків (2010)
Костенюк Л. В. - Кліматичні умови та гідрологічний режим басейну Верхнього Пруту (2010)
Задорожня Г. М. - До питання щодо класифікації похідних процесів та явищ у ландшафтах зон техногенезу (2010)
Юровчик В. Г. - Природно-ресурсний потенціал Волинської області (2010)
Троценко О. В. - Проблеми географічного джерелознавства в історико-географічних дослідженнях регіонального рівня (на прикладі Дніпропетровської області) (2010)
Таран Г. О. - Класифікація інформаційних джерел для дослідження історико-географічної стадіальності процесів заселення Південно-Східної України (2010)
Горожанкіна Н. А. - Географічний аналіз процесу народжуваності та його взаємозв’язок з освітнім рівнем жінок (2010)
Половка С. Г. - Сім кроків на зустріч відтворенню морських геологічних досліджень в Україні (2010)
Манюк В. В. - Туристическая и рекреационная составляющие мониторинга геологических памятников природы Украины (2010)
Пацюк В. С. - Особливості становлення різних видів індустріального туризму на Криворіжжі (2010)
Сторчак О. В. - Геологічні умови формування природних лікувальних пляжів та оцінка їх використання в курортно-рекреаційних цілях (2010)
Возіанов С. О. - Динаміка функціонального стану нирок після оперативних втручань з приводу патології верхніх сечовидільних шляхів, Підмурняк О. О., Собчинський С. А., Собчинський К. С., Войцешин В. В., Монастирський В. М., Алешко О. А., Боюк В. В., Добровольський В. А., Дрогоруб А. А. (2013)
Петербургський В. Ф. - Ехографічні маркери декомпенсації уродинаміки при нерефлюксуючому мегауретері у дітей молодшого віку, Головкевич В. В., Гуйван Г. I. (2013)
Зеляк М. В. - Динаміка патологічних і відновних процесів у нирках і верхніх сечових шляхах при експериментальній обструктивній уропатії, Казюк Д. I., Антонів Р. Р. (2013)
Стусь В. П. - Стан кровообігу паренхіми нирок у хворих із стійким порушенням уродинаміки, Баранник К. С. (2013)
Лесовой В. Н. - Анализ ранних результатов уретерокаликоанастомоза, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Мозжаков П. В., Савенков В. И., Демченко В. Н., Хареба Г. Г., Мегера В. В., Стецишин Р. В. (2013)
Возіанов С. О. - Диференціація ступеня ішемічного ушкодження паренхіми нирки у хворих на нефролітіаз із обструкцією сечоводу, Черненко В. В., Мигаль Л. Я., Нікуліна Г. Г., Ладнюк Р. Є., Желтовська Н. I., Клюс А. Л., Сербіна I. Є., Савчук В. Й. (2013)
Пирогов В. О. - Розробка способу медикаментозної корекції структурно-функціонального стану ішемічної нирки за допомогою фактора росту фібробластів та інтерлейкіну-10 в експерименті, Возіанов О. Ф., Нікуліна Г. Г., Кордюм В. А., Романенко А. М., Мигаль Л. Я., Сербіна I. Є., Нікітаєв С. В., Похоленко Я. О. (2013)
Пивоварчук Р. Я. - Нові критерії діагностики гострого гестаційного пієлонефриту , Митникова А. С. (2013)
Русинко И. М. - Выбор метода оперативной коррекции нарушений уродинамики при нефроптозе, осложненном вторичным гидронефрозом, Приходько А. В., Троян К. А., Дулепин А. В. (2013)
Драннік Г. М. - Iмуно-ензимуричні показники ризику розвитку нефросклерозу у дітей некомпенсованих форм обструктивного мегауретера (ОМУ) у дітей, Нікуліна Г. Г., Петербугський В. Ф., Калініна Н. А., Мигаль Л. Я., Савченко В. С., Головкевич В. В. (2013)
Серняк Ю. П. - Антеградная и ретроградная уретеролитотрипсия, экстракорпоральная ударноволновая литотрипсия, лапароскопическая уретеролитотомия в лечении камней проксимального отдела мочеточника, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Слободянюк Е. Н. (2013)
Сербіна I. Є. - Експериментальне дослідження паренхіми нирок у кроля при моделюванні однобічного ішемічного ушкодження, Нікуліна Г. Г., Мигаль Л. Я., Пирогов В. О., Нікітаєв С. В. (2013)
Колесник М. О. - Iндекс оксидативного стресу (ІОС) як прогностичний маркер рецидивуючого пієлонефриту (ПН) у жінок, Степанова Н. М., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Романенко О. А. (2013)
Мигаль Л. Я. - Активність запального процесу в нирках, вік та ензими сечі у дітей, хворих на пієлонефрит (ПН), Король Л. В., Багдасарова I. В., Лавренчук О. В., Фоміна С. П. (2013)
Мигаль Л. Я. - Ензимуричні критерії діагностики прихованої дисфункції канальцевого апарата паренхіми нирок у дітей з вродженим міхурово-сечовідним рефлюксом (МСР), Нікуліна Г. Г., Петербургський В. Ф., Каліщук О. А., Сербіна I. Є. (2013)
Нікуліна Г. Г. - Ензимоіндикатори оцінки ефективності корекції порушень кровообігу в нирках із експериментальною ішемією, Пирогов В. О., Мигаль Л. Я., Нікітаєв С. В., Сербіна I. Є. (2013)
Степушкин С. П. - Трудности и особенности осложнений уретероскопии, Соколенко Р. В., Алифанов И. Д., Новиков В. О. (2013)
Строй О. О. - PADUA score у хірургічному лікуванні SRM, Лесняк О. М., Iвашко В. А., Сабадаш М. Є., Банира О. Б., Собчинський С. А., Шуляк О. В. (2013)
Олехнік М. М. - Можливості малоінвазивного лікування папілярних пухлин верхніх сечовивідних шляхів при проведенні лазерної літотрипсії, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Олехнік М. М. - Наш досвід застосування гольмієвої контактної літотрипсії в лікуванні уролітіазу, Герасімов С. В., Куценко А. О. (2013)
Прийма О. Б. - Обструктивна уропатія та її лікування у Трускавці, Фецяк Я. В., Босак М. В., Петришин О. Я, Грицак Я. Л., Лисик О. С. (2013)
Гулиев Б. Г. - Лапароскопическая пиелопластика при первичных стриктурах пиелоуретерального сегмента, Алиев Р. В. (2013)
Гулиев Б. Г. - Эндопротезирование мочеточника металлическими нитиноловыми стентами, Загазежев А. М. (2013)
Комяков Б. К. - Лапароскопическая аппендикоуретеропластика, Гулиев Б. Г., Очеленко В. А. (2013)
Серняк Ю. П. - Опыт лапароскопической коррекции травм мочеточника при гинекологических операциях, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Слободянюк Е. Н. (2013)
Сайдакова Н. О. - Нефректомія: основні аспекти проблеми, Старцева Л. М., Онищук А. П. (2013)
Бойко А. I. - Профілактика, дієтотерапія та комплексне патогенетичне лікування нироковкам’яного нефролітіазуу пацієнтів з єдиною ниркою, Губарь А. О., Гурженко А. Ю. (2013)
Фролов А. С. - Сравнительная оценка способов и результатов лечения уролитиаза при единственной почке, Сагалевич А. И., Серняк П. С., Черников А. В., Балка Л. А. (2013)
Лесовой В. Н. - Новый подход к оценке сложности органосохраняющей хирургии при опухолях почек, Щукин Д. В., Антонян И. М., Гарагатый И. А., Илюхин Ю. А., Хареба Г. Г., Стецишин Р. В., Бублик В. В., Мегера В. В. (2013)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолипомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Барухович В. Я. - Результаты лечения передней гипоспадии у детей в зависимости от возраста (2013)
Стусь В. П. - Наш опыт лечения бесплодия у пациентов с ложным крипторхизмом, Крыжановская Е. Ю., Полион Н. Ю. (2013)
Коган М. И. - Ишемия простаты – реальность?, Белоусов И. И., Шангичев А. В. (2013)
Коган М. И. - Дезоблитерация задней уретры и шейки мочевого пузыря, Митусов В. В., Шангичев А. В. (2013)
Протощак В. В. - Комплексная альфа-адренолитическая и антидиуретическая терапия у больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Кулай Д. Г., Цыган В. Н., Шестаев А. Ю., Матич А. И., Гулько А. М. (2013)
Протощак В. В. - Характеристика диуреза у пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, Шестаев А. Ю., Цыган В. Н., Кулай Д. Г., Гулько А. М., Матич А. И. (2013)
Протощак В. В. - Ночная полиурия - причина недостаточной эффективности терапии симптомов нижних мочевых путей / доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Цыган В. Н., Шестаев А. Ю., Матич А. И., Гулько А. М., Кулай Д. Г. (2013)
Герасимов С. В. - Варианты собственного подхода в лечении больных с осложненными и рецидивными травматическими стриктурами уретры, Олехник М. Н., Куценко А. О. (2013)
Возианов С. А. - Отдаленные результаты лечения пациентов с локализованным и местнораспространенным раком предстательной железы после радикальной простатэктомии, Григоренко В. Н., Шамраев С. Н., Данилец Р. О., Бардин А. В., Гурженко А. Ю., Перета Л. В. (2013)
Возіанов С. О. - Психологічні аспекти малоінвазивних методів лікування пухлин нирок, Підмурняк О. О., Собчинський С. А. (2013)
Базалицька С. В. - Процеси убіквітинації в перитуморальній тканині хворих на герміногенні пухлини яєчка, Романенко А. М., Сакало В. С., Сакало А. В. (2013)
Комяков Б. К. - Оперативное лечение больных раком почки с опухолевой венозной инвазией, Шломин В. В., Замятнин С. А., Семенов Д. В. (2013)
Комяков Б. К. - Резекция почки в условиях ее интра- и экстракорпоральной консервации, Шломин В. В., Гулиев Б. Г., Замятнин С. А. (2013)
Лесовой В. Н. - Ангиомиолиптомы почки: результаты хирургического лечения, Щукин Д. В., Антонян И. М., Мегера В. В., Демченко В. Н., Кобзарь В. А., Мозжаков П. В., Стецишин Р. В., Турчин О. А. (2013)
Серняк Ю. П. - Оценка функциональных результатов и качества жизни больных с почечно-клеточным раком, Рощин Ю. В., Фуксзон А. С., Криштопа М. В., Мех В. А. (2013)
Серняк Ю. П. - "Континентная" радикальная простатэктомия, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Фролов А. С. (2013)
Возіанов С. О. - Стан та перспективи розвитку урологічної служби в Україні, Сайдакова Н. О., Старцева Л. М. (2013)
Лесовой В. Н. - Анатомия вариантных поясничных вен, Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Антонян И. М., Хареба Г. Г., Алтухов А. А., Илюхин Ю. А., Хсаин Р. (2013)
Гарагатый А. И. - Эффективность фотодинамической антисептики в лечении рецидивного цистита у пациенток с потенциально резистентной флорой мочевого пузыря (2013)
Андреев С. В. - Рекуррентная секс-индуцированная дизурия у молодых женщин - хирургическая дилемма (2013)
Деркач И. А. - Малоинвазивное лечение мультифокального уролитиаза, Сагалевич А. И., Серняк П. С. (2013)
Сагалевич А. И. - Обоснование выбора малоинвазивного метода лечения нефролитиаза, Деркач И. А., Шапаренко Э. В. (2013)
Черников А. В. - Поиск резервов противорецидивного лечения нефролитиаза, Сагалевич А. И., Деркач И. А., Балка Л. А., Фролов А. С. (2013)
Возіанов С. О. - Використання 17-оксипрогестерону капроната в комплексному лікуванні хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Собчинський С. А., Підмурняк О. О., Собчинський К. С. (2013)
Возіанов С. О. - Звукова стимуляція в комплексі заходів каменегінного ефекту у хворих на уретеролітіаз в амбулаторних умовах, Собчинський С. А., Підмурняк О. О., Собчинський К. С. (2013)
Пасєчніков С. П. - Гострий необструктивний пієлонефрит у жінок репродуктивного віку: особливості госпіталізації, Сайдакова Н. О., Гродзінський В. I. (2013)
Лісовий В. М. - Оптимізація процесу навчання урологів високим технологіям ендовідеохірургічних втручань, Савенков В. I. (2013)
Черкасов Д. В. - Сравнительная оценка клинической эффективности различных методов литотрипсии при уретеролитиазе, Бачурин Г. В., Черкасов В. М. (2013)
Вощула В. И. - Современные аспекты метафилактики МКБ, Гапоненко А. Д., Юрага Т. М. (2013)
Вощула В. И. - Фитопрофилактика рецидивирующей инфекции нижних мочевыводящих путей у женщин, Вилюха А. И., Гапоненко А. Д., Лелюк В. Ю. (2013)
Серняк Ю. П. - Наш опыт лечения нейрогенных расстройств мочеиспускания у пациентов с супрасакральными повреждениями спинного мозга, Фуксзон А. С., Рощин Ю. В., Криштопа М. В. (2013)
Стусь В. П. - Оперативное лечение коралловидных камней, Моисеенко Н. Н., Украинец Е. П., Суварян А. Л., Шомченко С. В., Светличный Э. А., Фридберг А. М., Можейко А. А. (2013)
Ювілеї (2013)
Некрологи (2013)
Титул, зміст (2014)
Bezrukova N. - Dutch disease in Ukraine: assessment of the domestic export problems, Svichkar V. (2014)
Usiak Ja. - Economy and defence in the NATO member states, Ivancik R. (2014)
Свердлова Ю. О. - Вплив розвитку людського капіталу на конкурентоспроможність економіки Європейського Союзу (2014)
Ивлевс А. - Cтруктурные изменения в государстве как результат инвестирования в инновационный сектор (2014)
Golysheva Ie. - Information and information flows mapping as factors of the modern enterprise’s successful activity, Gryshchenko O., Nagornyi Ye. (2014)
Nozdrenko E. - Adaptive advertising strategies in ecoproduct promotion, Khokhlova E. (2014)
Витвицький Я. С. - Оцінка ефективності інноваційно-інвестиційних проектів модернізації магістральних газопроводів, Лінчевська Н. М. (2014)
Жабинець О. Й. - Захист інформації та інформаційна безпека страхових компаній (2014)
Дем’янчук М. А. - Оцінка ефективності застосування телекомунікаційних послуг у сферах економіки країни, Орлова О. В., Кузнєцова О. В. (2014)
Makarenko M. - Ukraine’s balance of payments financial account as an indicator of economic stability, Ponomarenko O. (2014)
Rad N. - Non-state pension system: position, problems and prospects (2014)
Внукова Н. М. - Оцінка впливу інвестицій на обсяги експорту, Ковальчук В. А., Анциферова О. О. (2014)
Dmytryshyn L. - A methodological approach to development and optimization a set of parameters for a company’s creditworthiness evaluating, Blahun I. (2014)
Ушеренко С. В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність українських підприємств: аналіз сучасного стану і визначення пріоритетів активізації (2014)
Сотник І. М. - Декаплінг-аналіз економічного зростання та впливу на довкілля в регіонах України, Кулик Л. А. (2014)
Чайковська І. І. - Фрактальний аналіз та тенденції розвитку інноваційних процесів на промислових підприємствах (2014)
Гресь Н. Л. - Застосування понять "одинока матір" та "одинокий батько" при оподаткуванні доходів фізичних осіб, Романюха Л. І. (2014)
Матвєєва Л. В. - Владислав Бузескул. Слов’янознавство. (Закінчення у другому числі 2007 р.) (2007)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Історіографія вивчення кримськотатарського народного декоративного мистецтва (2007)
Бубенок О. Б. - Маскути на Східному Кавказі (2007)
Зелінський А. Л. - Три примітки до історії діадохів (2007)
Непомнящий А. А. - З історії кримознавчих студій у Лазаревському інституті східних мов (2007)
Отрощенко І. В. - Зовнішня Монголія та монголи Ілійського краю: прагнення до об’єднання (1920-ті роки) (2007)
Пономарьова І. С. - Посуд греків Приазов’я в аспекті трансформації традиційної культури (2007)
Туров И. В. - К вопросу об учении хасидов о миссии праведника. (Проповеди р. Авраама Малаха из Фастова) (2007)
Федорук Я. О. - Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак. (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича) (2007)
Циганкова Е. Г. - А. Ю. Кримський і С. О. Єфремов. Співпраця у розбудові Української академії наук (1920–1928) (2007)
Цолін Д. В. - Біблійна історія створення світу (Бут. 1:1–2:3): трансформація літературних засобів у таргумах (2007)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918. (Закінчення, початок у №№3 та 4, 2007 р.) (2007)
Дрига І. М. - Карбована в камені караманлідіка Кападокії (2007)
Кан В. Д. - Словотвірна афіксація в зіставному аспекті. (На матеріалі корейської, англійської та російської мов) (2007)
Маленька Т. Ф. - Гафіз, Гете, Франко: до проблеми рецепції перської класичної поезії (2007)
Рыжих В. И. - Сказуемое арабского именного предложения (2007)
Тищенко К. М. - Східні й західні церкви IV–VII ст. у топонімії України. (Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.) (2007)
Кіктенко В. О. - Міжнародна конференція "Тайбейсько-Московський форум 2006”: "Стратегічне значення зміни ситуації в Північно-Східній Азії для країн СНД і Тайваню” (2007)
Мхитарян Н. І. - Туреччина: загроза чи партнер? (2007)
Українка Л. - Історія Ізраелітів (Жидів). (Закінчення, початок у четвертому числі 2006 р.) (2007)
Скорый С. А. - Слово прощания с Евгением Васильевичем Черненко (2007)
Матвєєва Л. В. - Ю. М. Кочубей як сходознавець (До 75-річчя від дня народження) (2007)
Черніков І. Ф. - Тюркологія в наукових працях Юрія Кочубея (2007)
Кирюшко М. І. - Роль Ю. М. Кочубея у створенні та діяльності Всеукраїнської громадської організації "Український центр ісламознавства”, Швед В. О. (2007)
Матвєєва Л. В. - Доля видатного славіста-українознавця Володимира Перетца (2007)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Кримськотатарські традиції спорудження фонтанів у Криму (2007)
Бубенок О. Б. - Алани й іслам (2007)
Василюк О. Д. - Листування Івана Франка й Агатангела Кримського стосовно перекладу Клоустона (2007)
Волович О. О. - Іслам у сучасній світовій політиці. Замітки на полях монографії Соломії Зінько (2007)
Величко В. В. - Регіональне управління у давньокитайській державі: від родового до адміністративного принципу (2007)
Павлішина Л. Ф. - Особливості структури та повноважень Імператорського парламенту Японії (2007)
Туров И. В. - Внешний и внутренний мир как пространство служения Создателю в вероучении раннего хасидизма (2007)
Хоменко О. А. - Реклама та формування жіночої ідентичності у Японії через призму жіночих образів довоєнної та післявоєнної реклами побутової техніки (2007)
Храновський В. А. - Проблеми історії найдавніших держав та етносів на території Ірану в нарисі А.Ю. Кримського "З історії Ірана передарійської доби. Елам” (2007)
Циганкова Е. Г. - Вивчення Сходу у Київській духовній академії (2007)
Чувпило О. О. - Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930–1934 рр.) (2007)
Кулик А. С. - Суфійські аспекти персомовної поезії Аміра Хусро Дехлеві (2007)
Рыжих В. И. - Пояснительное определение в арабском языке (2007)
Бушаков В. А. - Пономарьова І. С. Етнічна історія греків Приазов’я (кінець XVIII – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ: Реферат, 2006. – 300 с., іл. (2007)
Кочубей Ю. М. - Приклад українсько-турецького співробітництва. Д-р Себахаттін Шімшір. Дубровський і його тюркологічні статті. Алмати, 2006, 112 с. (2007)
Огнєва О. А. - Невеселий підсумок однієї унікальної фотовиставки (2007)
Дрига І. М. - SIAC 2006: сьомий Міжнародний Cеульський конгрес алтаїстів (24–27 вересня 2006 р.) (2007)
Дрига І. М. - Науковий семінар на пошану Ярослава Романовича Дашкевича. Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 15.03.2007 (2007)
Таро Асо - "Арка свободи і процвітання" – розширення горизонтів зовнішньої політики Японії (2007)
Яценко Б. П. - Нова зовнішньополітична стратегія Японії і геоекономічна ситуація в Південній Євразії, Ткачук Л. М. (2007)
Яценко Б. П. - Японія як один із головних центрів економічної сили (2007)
Ткачук Л. М. - Територіальна організація господарства Східної та Південно-Східної Азії (2007)
Смирнов І. Г. - Транспортно-логістична основа Євразійської дуги спільного процвітання (Східна та Південна Азія) (2007)
Бондаренко І. П. - Рьокан, або японський Сковорода (2007)
Осадча Ю. В. - Європа – Японія: до питання міжкультурних і літературних впливів наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2007)
Пирогов В. Л. - Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів’ях і приказках (2007)
Комісаров К. Ю. - Стилістичні особливості сучасного японського мовленнєвого етикету (2007)
Рєзнікова Н. В. - Мовна специфіка українсько-японського поетичного перекладу (2007)
Івахненко М. О. - Генезис образу дракона та його функції у японській чарівній казці (2007)
Букрієнко А. О. - Саморепрезентація духу у творах Міядзави Кендзі (архетип мудрого старця) (2007)
Капранов С. В. - Психотехніка та містичний досвід у сінто: до питання про типологію (2007)
Рубель В. А. - До питання про адекватність перекладу назви першої збірки найдавнішої японської поезії "Ман’йосю" (2007)
Онищенко В. О. - Сказание о земле Муцу ("Муцу ваки") (2007)
Хоменко О. А. - Автомобілізація Японії і жіночий маркетинг: через призму реклами в японських жіночих журналах (1958–1969) (2007)
Осауленко Є. М. - Японське зібрання Музею Ханенків (2007)
Носко М. О. - Керівник, педагог, учений (2014)
Проніков О. К. - Організатор вищої педагогічної освіти О. Ф. Явоненко (2014)
Євтушенко Н. В. - Аксіологічний підхід до розвитку загальнокультурної компетентності вчителів природничо-математичного циклу (2014)
Запорожченко Т. П. - Використання електронного методичного комплексу розробленого в середовищі moodle при формуванні математичної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2014)
Куратова Т. С. - Дидактичні засоби підготовки магістра хімії у педагогічних вищих навчальних закладах, Курмакова І. М., Грузнова С. В., Самойленко П. В. (2014)
Лукашова Н. І. - Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів хімії в процесі вивчення фахової методики (2014)
Мамчич О. Б. - Педагогічна практика як умова формування лінгвістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, Калініна І. П. (2014)
Мащенко А. І. - Сутність та зміст поняття "музично-естетична компетентність" (2014)
Михайленко О. А. - Поняття стратегічної компетенції в сучасному лінгводидактичному дискурсі (2014)
Самойленко П. В. - Формування професійно-методичних компетенцій бакалаврів хімії в педагогічному університеті (2014)
Соколова І. В. - Особливості формування предметних компетенцій у майбутніх вчителів хімії з використанням електронного підручника, Грузнова С. В. (2014)
Гавій В. М. - Навчально-польова практика як одна з головних складових професійної підготовки майбутнього вчителя біології, Коваленко С. О., Приплавко С. О. (2014)
Гаркович О. Л. - Принципи організації освітнього середовища під час навчання хімії (2014)
Горошко Ю. В. - Моделі подання знань (2014)
Грабовий А. К. - Педагогічне проектування як чинник експериментально-методичної підготовки майбутніх вчителів хімії (2014)
Замай Ж. В. - Гідроекологічні дослідження як складові науково-дослідної роботи студентів-екологів в ході дипломного проектування, Карпенко Ю. О. (2014)
Іщенко А. А. - Формування знань про неорганічні та органічні токсиканти як складові хімічної безпеки у майбутніх учителів хімії (2014)
Козар С. Ф. - Професійна реалізація випускників природничого напрямку у дослідженні проблем сучасної сільськогосподарської мікробіології, Кравченко Н. О., Чучвага І. Г. (2014)
Колесник М. О. - Еволюційно-трансформаційні особливості мислення людини нової епохи (2014)
Перетятько В. В. - З досвіду організації наукової роботи студентів-екологів біологічного факультету, Ткачук О. В. (2014)
Полетай В. М. - Експериментальні дослідження як ключова частина вивчення фізіології людини та тварин (2014)
Рябченко С. В. - Діагностика та аналіз рівнів сформованості професійної компетентності студентів – майбутніх вчителів біології: констатувальний етап педагогічного експериментув (2014)
Слюта А. М. - Перевірка стану готовності майбутніх фахівців-екологів до виробничої практики (2014)
Белан Т. Г. - Особливості професійної адаптації молодого вчителя технологій до умов педагогічної діяльності (2014)
Ващенко І. М. - Філософсько-історичні аспекти фізичного та духовного розвитку людини, Козерук Ю. В., Буланов О. М., Качан В. М., Козерук К. В. (2014)
Волженцева І. В. - Інноваційна технологія поліфункціональної регуляції психічних станів особистості емоціогенними засобами у педагогічному процесі (2014)
Гавриленко Т. Л. - Державна політика щодо організації початкової освіти в Українській РСР (1964 – 1984 рр.) (2014)
Гаркуша С. В. - Міждисциплінарна інтеграція та вдосконалення програмно-методичного забезпечення як основна умова формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій (2014)
Грамбовська Л. В. - Розв’язування лінійних рівнянь з параметрами і модулями виду |ax+b|+|ax–b|= f(x) (2014)
Дідух В. О. - Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в XVI-XVII ст.ст. (2014)
Дорошенко Т. В. - Розвиток музично-педагогічної думки в Україні (60-70-ті рр. XX ст.) (2014)
Дрозденко Н. М. - Психолого-педагогічні аспекти формування іміджу сучасного вчителя, Дрозденко В. М. (2014)
Завада Т. О. - Самостійна робота як засіб формування світогляду студентів (2014)
Заліський А. А. - Запровадження інноваційних форм у роботі з обдарованою учнівською молоддю (2014)
Капітова Т. С. - Особливості процесу стандартизації у вищій школі США (2014)
Коваль В. О. - Актуальні питання викладання ботаніки в системі фахової підготовки вчителів початкових класів (2014)
Козерук Ю. В. - Оздоровчий біг для зміцнення здоров’я студентів в системі самостійних занять, Дерябкіна Т. В., Хлібурад В. В., Сенчук Л. А., Козерук К. В. (2014)
Козерук Ю. В. - Організаційні та практичні рекомендації проведення занять зі степ-аеробіки, Новопашен С. С. (2014)
Коломієць А. А. - Вивчення окремих розділів вищої математики при формуванні наукового світогляду студентів в умовах співпраці університетів (2014)
Кормільцина С. Ю. - Професійна компетентніть майбутніх менеджерів Канади як показник їх фахової підготовки (2014)
Корякіна І. В. - Форми взаємодії дошкільного навчального закладу з сім’єю з виховання гуманного ставлення до навколишнього світу у дітей старшого дошкільного віку, Савченко І. Д. (2014)
Куліш Р. В. - Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку екологічно безпечної поведінки (2014)
Лавріненко Л. І. - Екологічне виховання молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Мехед Д. Б. - Оцінювання навчальних досягнень студентів в умовах дистанційної освіти, Мехед О. Б. (2014)
Мухіна О. М. - До питання про внесок Л. М. Вивальнюка у формування методики позакласної роботи з математики (2014)
Носовець Н. М. - Умови реалізації акмеологічного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів (2014)
Олійник Н. А. - Освітня діяльність педагогічних музеїв (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Паламаренко І. О. - Модель сучасного медичного працівника (2014)
Першукова О. О. - Роль та функції вчителя-філолога в контексті інтеграції багатомовного курикулума в шкільній освіті країн ЗахідноЇ Європи (2014)
Петренко Т. А. - Модель навчальної діяльності студентів у дистанційному навчанні (2014)
Полетай О. М. - Компоненти готовності майбутніх учителів трудового навчання до роботи з технічно обдарованими дітьми (2014)
Пронікова І. В. - Економічне виховання – основа формування життєвої компетентності молоді (2014)
Рибницький А. В. - Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня, Артеменко В. В., Нестеров О. С., Самоненко С. Б. (2014)
Савченко Р. А. - Контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів педагогічних ВНЗ у дисципліні "Теорія та методика музичного виховання дітей" (2014)
Сеніна В. К. - Професійна підготовка майбутніх вчителів на заняттях з української мови, Сеніна Є. Ю. (2014)
Силко Р. М. - Мульт-терапія як технологія виховання дітей. Активна мульт-терапія (2014)
Соколовська О. С. - Науково-дослідна робота студентів як засіб формування екологічної культури майбутнього вихователя (2014)
Тверезовська Н. Т. - Організація інноваційної діяльності (2014)
Терещенко А. О. - Концептуальні засади формування організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2014)
Турчин Т. М. - Формування музичної освіченості молодших школярів (2014)
Шевченко А. М. - Практичний стан хімічної підготовки вступників до ліцеїв з допрофесійною військовою підготовкою (2014)
Шупило І. П. - Ефективність проведення занять з аеробіки дівчат в позашкільних навчальних закладах (2014)
Юрженко В. В. - Синергетичність освітніх систем та фрактальність їх структурування: практика реалізації підходів у освітній галузі "Технологія" (2014)
Яценко Т. О. - Особливості розвитку національної шкільної літературної освіти 20-40-х рр. ХХ століття (2014)
Неговський І. В. - Організація самостійності як чинник саморозвитку особистості майбутнього вчителя технологій (2014)
Титул, зміст (2014)
Соскін О. І. - Глобальна модель політичної та економічної влади: трансформація парадигми, Матвійчук-Соскіна Н. О. (2014)
Prendecki K. - Selected issues of the world socio-economic development in the 20th and 21st centuries, Kil K., Rejman K. (2014)
Галазюк Н. М. - Сучасні особливості інтеграції України у світовий економічний простір, Зелінська О. М., Урбан О. А. (2014)
Filip S. - The possibilities of trans-frontier co-operation within the crisis management in public administration of the Slovak Republic (2014)
Кирчанів М. - "Національний катастрофізм" і перспективи розвитку України як Держави-Нації (2014)
Hoschle F. - Contemporary welfare states and student achievements, Strielkowski W., Slajs J. (2014)
Shevchenko О. - Effective functioning of the collective investment institutes and their influence on formation of investment-innovation economy in Ukraine (2014)
Onyshchenko V. - Alternative energy developing investment support in terms of energy dependence, Sivitska S. (2014)
Gecikova I. - The quality measurement of management in local self-government in the Slovak Republic, Papcunova V., Belajova A. (2014)
Fabus M. - Foreign direct investment and its impact on the Slovak Republic’s economy (2014)
Колодійчук В. А. - Галузеве позиціонування зернопродуктового підкомплексу АПК України (2014)
Fayvishenko D. - Analytical forecasts as for the mineral water branch stabilization (2014)
Vorotnikov I. - The system of the biological waste management improvement on the base of state-private partnership and ecological insurance mechanisms, Kolotyrin K., Vlasova O. (2014)
Газуда М. В. - Еволюція теорій природокористування та їх роль у системі використання відновлюваних природних ресурсів (2014)
Sneidere R. - Importance of social and sustainability reporting in ensuring transparency and disclosure, Vigante I. (2014)
Krause J. - Company performance evaluation within environmentally friendly approach (2014)
Koval L. - Salary and staff retirement plan of Ukraine’s agrarian sector (2014)
Козьменко С. М. - Періодизація процесу фінансіалізації економіки: вітчизняний та зарубіжний контексти, Корнєєв М. В. (2014)
Белінська Я. В. - Вплив грошово-кредитної політики на макропоказники конкурентоспроможності економіки, Качур А. В. (2014)
Stryzhychenko K. - Ukrainian financial market stability investigation (2014)
Боронос В. Г. - Механізм залучення фінансових ресурсів в умовах кризи платежів, Александров В. Т., Плікус І. Й. (2014)
Dvorakova L. - Fundraising and its realization in community services providing, Mackova M. (2014)
Azarenkova G. - Influence of accounting information on the level of financial security of systemically important banks, Moskalenko O., Piskunov R. (2014)
Samorodov B. - Evaluation of investment projects effectiveness in a bank’s activity, Maslova A., Mysienko O. (2014)
Gburova Ja. - Tourism as important regional development factor (on the example of the chosen region in Slovak Republic), Matusikova D. (2014)
Севрюкова Л. В. - Государственная политика стимулирования инвестиционной активности регионов, Трусова Н. С. (2014)
Білорус О. Г. - Політекономія – наукова база сучасної економічної теорії. Рецензія на підручник "Економічна теорія: Політекономія” (2014)
Романова Ю. Г. - Морфологические исследования слизистой оболочки полости рта крыс, при воздействии мономера метилметакрилата и геля "Профиал", Шнайдер С. А., Бреус В. Е. (2014)
Поліщук О. В. - Гістологічне дослідження результатів профілактики і лікування експериментального пародонтиту у по-єднанні з дисбіозом кишечника (2014)
Сухина И. С. - Развитие дисбиоза в полости рта у больных раком моло-чной железы после облучения и химиотерапии, Томилина Т. В., Сухина Е. Н., Левицкий А. П. (2014)
Дєньга О. В. - Комплексна профілактика і лікування основних стоматологічних захворю-вань у мешканців регіонів з підвищеним пестицидним навантаженням, Балега М. І., Николаева А. В. (2014)
Глазунов О. А. Бойко Г. Г. - Анализ распространения заболеваний слюнных желез в промышленном ре-гионе Кривбасса, Агтайт А. А. (2014)
Ліснічук М. В. - Лікування хворих на хронічний катаральний гінгівіт із застосуванням про- та синбіотиків (2014)
Островский А. В. - Оценка эффективности методов профессиональной и индивидуальной гигиены по-лости рта у больных генерализованным пародонтитом, Чумакова Ю. Г. (2014)
Біла Н. Ф - Частота ускладнень із боку верхньощелепного синусу при хронічному періодонтиті зубів верхньої щелепи, Бабов Є. Д., Шнайдер С. А. (2014)
Барило О. С. - Магнітолазерна терапія пошкоджень нижньоальвеолярного нерва, що ви-никли при переломах нижньої щелепи, Фурман Р. Л., Кравчук П. О. (2014)
Демид О. І. - Зміни біохімічних показників ротової рідини у дітей з різними видами вро-джених розщілин піднебіння, Макаренко О. А., Тащян А. Е. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Комбінований метод лікування невралгії трійчастого нерва (2014)
Новицкая И. К. - Стоматологический статус у лиц с неспецифическими сиалоаденитами, Карман А. А. (2014)
Михайленко Т. М. - Біохімічні показники ротової рідини у осіб, що користуються знімними конструкціями зубних протезів та мають різний рівень гігієни ротової порожнини, Ерстенюк Г. М., Рожко М. М. (2014)
Глазунов О. А. - Способ изготовления двухсторонних окклюзионных матриц и эффек-тивность методики их применения для постановки искусственных зубов, Рабовил М. И., Самойлов И. Л. (2014)
Безвушко Э. В. - Оценка факторов риска кариеса зубов при использовании европейских индикаторов (часть II) (2014)
Деньга О. В. - Стоматологическая заболеваемость детей дошкольного возраста г. Терно-поль, Ковальчук В. В., Иванов В. С. (2014)
Малко Н. В. - Иммунологически показатели ротовой жидкости у детей 7-15 лет с хроническим катараль-ным гингивитом, Безвушко Э. В. (2014)
Деньга О. В. - Краевое прилегание пломб и краевая их пигментация в процессе комплексной профи-лактики вторичного кариеса зубов, Цыбульская В. А. (2014)
Чухрай Н. Л. - Структурні особливості ротової рідини у дітей в різний віковий період (2014)
Деньга О. В. - Оценка эффективности применения эфирных масел в сочетании с бентонитовой глиной для лечения хронического катарального гингивита у детей, Довбня Ж. А. (2014)
Диева Т. В. - Сравнительная характеристика условных единиц труда врача-стоматолога на ортопедическом приеме во временном аспекте и их финансовая составляющая для пациентов (2014)
Рейзвих О. Э. - Основные научные направления, лежащие в основе за-планированных и выполняемых диссертационных работ (2001-2013 гг. ), Левицкий А. П., Иванов В. С., Шнайдер С. А. (2014)
Швець І. Є. - Результати соціологічного опитування пацієнтів з захворюваннями шлунково-кишкового тракту з питань мотивації гігієнічного догляду за порожниною рота, Дирик В. Т. (2014)
Аваков В. В. - Моніторинг адгезивних систем в мережах державних стоматологічних поліклінік м. Івано-Франківська, Рожко М. М. (2014)
Експертна проблемна комісія МОЗ та НАМН України "Стоматологія" повідомляє: (2014)
Титул, зміст (2010)
Дычко Е. Н. - Показатели активности калликреин-кининовой системы при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Вашлишина М. В. (2010)
Струк В. И. - Методика построения математической модели бюгёльных протезов с учетом оптимального способа их фиксации, Король М. Д. (2010)
Головко Н. В. - Оцінка стану гігієни порожнини рота і тканин пародонта в пацієнтів із хронічним гіпертрофічним гінгівітом на тлі лікування незнімною технікою, Бабенко А. Д. (2010)
Амосова В. С. - Лечение хронического катарального гингивита у работников нефтегазовой промышленности в условиях ЗАО "Санаторий "Утес" (2010)
Бірюкова М. М. - Ефективність клінічного застосування пломбувального матеріалу "LATELUX" у лікуванні пацієнтів із різними класами каріозних порожнин (2010)
Шутурмінський В. Г. - Удосконалення конструкції знімного тимчасового протеза при лікуванні вторинної адентії шляхом дентальної імплантації, Шубцов Д. М. (2010)
Комаревская Е. В. - Эффективность медикаментозной терапии у пациентов с осложненным пародонтологическим татусом, нуждающихся в ортопедическом лечении, Чайковская И. В., Мозговая Н. В., Осокина Т. И. (2010)
Чуйко А. Н. - Об особенностях биомеханики при фиксации субпериостальных имплантатов, Суров О. Н., Алымбаев Р. С., Шинчуковский И. А. (2010)
Мушак С. О. - Досвід застосування прудотерапії в лікуванні деяких гострих та хронічних стадій загострення стоматологічних захворювань у хірургічному кабінеті стоматологічної поліклініки інституту стоматології НМАПО імені П. Л. Шупика, Лесик Г. I., Лук'янчук Л. I., Антоненко П. О. (2010)
Пустовалов І. А. - Сучасний погляд на заміщення дефектів щелеп кістково-пластичними матеріалами (огляд літератури), Король Д. М. (2010)
Автореферати (2010)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні методи діагностики, лікування та профілактики в терапевтичній стоматології" (2010)
До відома авторів (2010)
Титул, зміст (2014)
Sardak S. - National economies intellectualization evaluating in the world economy, Samoylenko A. (2014)
Holikov І. - Principles of economic security (2014)
Бойко В. С. - Економічна свобода та антиінфляційна політика (2014)
Островська Н. С. - Аналіз стану та динаміки кредитування в Україні (2011–2013 рр.), Грапко Н. В. (2014)
Колодізєв О. М. - Сценарне моделювання стратегічного управління ринковою вартістю банку, Гонтар Д. Д. (2014)
Панасенко Г. О. - Процесний підхід – потужний інструмент оцінки ефективності механізму формування ресурсного потенціалу банку (2014)
Огнев Д. В. - Некоторые аспекты применения банками доверительного управления, Попова О. Ю. (2014)
Bilomistniy A. - Organization of financial controlling as informational system at an enterprise (on the example of hotel industry), Bilomistna I., Fesenko A. (2014)
Tkachuk I. - Financial support of regional socio-economic development programs estimating, Kokhan I. (2014)
Сурмач А. Н. - Финансовая и кадровая политика банковской отрасли риги и рижского региона (2008–2016 гг.) (2014)
Корсак В. І. - Принципи сталого розвитку регіональних роздрібних торговельних мереж (2014)
Kuznetsov N. - Development of financial models under partial uncertain (2014)
Лозинська І. В. - Основні шляхи та механізми подолання економіко-правових проблем у галузі м’ясо-молочного скотарства (2014)
Лугова В. М. - Забезпечення розвитку професійної компетентності управлінського персоналу на засадах програмно-цільового підходу, Литовченко І. В. (2014)
Чорток Ю. В. - Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою, Родимченко А. О. (2014)
Мельничук А. Л. - Еколого-економічна безпека житлового фонду України, Коковський Л. О., Мариняк Б. Б. (2014)
Титул, зміст (2010)
Пам'яті видатного вченого професора М. С. Скрипнікова (2010)
Волкова О. С. - Фагоцитарная активность нейтрофилов крыс, содержащихся на кариесогенной диете с добавлением лецитина, растительного масла и препарата кальция, Рябоконь Е. Н., Головко Н. П. (2010)
Любченко А. В. - Биохимические показатели суточной мочи у больных с костно-деструктивными процессами височно-нижнечелюстного сустава (2010)
Макеев В. Ф. - Порівняльна оцінка зношення патриць та втрати ретенційних властивостей матриць кулькоподібних атачменів і балкової системи кріплення покривних протезів у модельному експерименті, Щерба П. В., Ключковська Н. Р. (2010)
Манько А. М. Непорада К. С. - Вплив довготривалого введення інгібітору протонної помпи на розвиток патологічних змін у тканинах пародонта (2010)
Дычко Е. Н. - Метаболизм электролитов при глоссалгии, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А. (2010)
Мозгова Н. В. - Клінічні аспекти оптимізації комплексної терапії тканин пародонта, Зеров О. В., Зерова А. О. (2010)
Островська Л. Й. - Характер зв'язків змін інтенсивності каріозного процесу зубів у вагітних залежно від біофізичних показників їхньої ротової рідини в різні триместри (2010)
Ткаченко Ю. В. - Применение компьютерных технологий для объективизации результатов тестирования резистентности эмали, Слободской Р. Б., Болсуновский М. Ю. (2010)
Грецких Е. В. - Характеристика иммунологического состояния больных при лечении околочелюстных флегмон антигомотоксическими препаратами, Мижирицкая Т. В. (2010)
Петренко А. И. - Характер альтерации твердых тканей зубов человека при физиологическом истирании эмали (2010)
Самсонов A. B. - Отдаленные результаты протезирования дефектов зубных рядов у детей съемными пластиночными протезами с двухслойным базисом, Лисица Н. А. (2010)
Шутурмінський В. Г. - Профілактика та лікування протезного стоматиту в осіб із непереносимістю акрилових протезів (2010)
Дрогомирецька М. С. - Розповсюдженість зубо-щелепних деформацій і захворювань тканин пародонта в дорослих у різні вікові періоди, Мірчук Б. М., Дєньга О. В. (2010)
Калиниченко Ю. А. - Особенности мотивации к ортодонтическому лечению несъемной аппаратурой у подростков с гастродуоденальной патологией (2010)
Іванчишин В. В. - Морфологічна картина ротової рідини при початковому карієсі постійних зубів у дітей (2010)
Доля Э. И. - Причины возникновения перфорации зубов (обзор), Рябоконь Е. Н. (2010)
Биомеханика в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии - особенности, возможности, результаты и перспективы (2010)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Ступка, Тетяна Кара-Васильєва, Микола Мащенко, Володимир Чепелик (2012)
Персональний склад Національної академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2012 року) (2012)
Чебикін А. - Звітна доповідь про роботу президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України (2012)
Сивак О. - Тетяна Голембієвська: До дня народження (2012)
Жоголь Л. - Тетяна Кара-Васильєва: До дня народження (2012)
Зубавіна І. - За маршрутом Мебіуса: До 80-річчя від дня народження Владлена Кузнєцова (2012)
Савченко Л. - Юрій Мажуга: До 80-річчя від дня народження (2012)
Іванченко Ю. - Володимир Микита: До 80-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Микола Дьомін: До 80-річчя від дня народження (2012)
Слободян В. - Ігор Безгін: До 75-річчя від дня народження (2012)
Орлова Т. - Михайло Криволапов: До 75-річчя від дня народження (2012)
Клековкін О. - Ростислав Пилипчук: До 75-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Ігор Шпара: До 75-річчя від дня народження (2012)
Зубавіна І. - Роман Балаян: До 70-річчя від дня народження (2012)
Любомир Медвідь: До 70-річчя від дня народження (2012)
Скуратівський В. - Трохи про себе, або За багатьма зайцями: Академік НАМ України Вадим Скуратівський про самого себе до 70-ліття (2012)
Зубавіна І. - Віктор Олендер: До 70-річчя від дня народження (2012)
Харченко П. - Валерій Бітаєв: До 60-річчя від дня народження (2012)
Юдкін І. - Софія Поріцька-Грица: До дня народження (2012)
Зубавіна І. - Вадим Іллєнко - майстер екранного зображення: До 80-річчя від дня народження (2012)
Зубавіна І. - "Некамасутра" режисерського буття: До 80-річчя від дня народження члена-кореспондента НАМ України Давида Черкаського (2012)
Підлужна А. - Валерій Гайдабура: До 75-річя від дня народження (2012)
Полтавська Ю. - Володимир Прядка: До 70-річчя від дня народження (2012)
Корчова О. - Євген Станкович: До 70-річчя від дня народження (2012)
Владимирова Н. - Ростислав Коломієць: До 70-річчя від дня народження (2012)
Яковлєв М. - Василь Шейко: До 70-річчя від дня народження (2012)
Чупринін В. - Віталій Шостя: До 70-річчя від дня народження (2012)
Шейко В. - Юрій Богуцький: До 60-річчя від дня народження (2012)
Соколюк Л. - Віктор Даниленко: До 60-річчя від дня народження (2012)
Скляренко Г. - Сергій Якутович: До 60-річчя від дня народження (2012)
Іванченко Ю. - Київська архітектура ХVІІ-ХVІІІ століть (2012)
Юр М. - Живопис Тараса Шевченка: Художньо-стилістичний аналіз (2012)
Бітаєва О. - Творчість польських живописців кінця ХІХ століття у контексті проблеми мистецького жанру (2012)
Кашуба-Вольвач О. - Давид Бурлюк: Фактура живопису (2012)
Дрофань Л. - Мистецький всесвіт  Ярослави Музики (2012)
Павельчук І. - Традиції українського народного мистецтва в живописних композиціях Тетяни Яблонської (2012)
Кравченко Я. - Вільнюський період у біографії Тараса Шевченка: Перші уроки малювання, перше кохання і… революція (2012)
Яремчук О. - Видавничо-поліграфічні чинники образної виразності шрифтових аркушевих видань (2012)
Абдураманова С. - Жіноче покривало для голови - важливий компонент традиційної кримськотатарскої культури: За матеріалами фондів КРУ БІКЗ (2012)
Міщенко І. - Невідомі сторінки українського мистецтва ХХ століття: Володимир Загородніков (2012)
Сидоренко А. - Аналіз літературних джерел, присвячених творчій і педагогічній діяльності Михайла Бойчука (2012)
Раєвська Ю. - Національні рефлексії української мистецької критики початку ХХ століття: Дмитро Антонович (2012)
Харченко П. - Тенденції розвитку вітчизняного соціокультурного простору (2012)
Бабічева В. - Феномен збереження національних традицій у творчості сучасних українських митців (2012)
Ставиченко А. - Авторська трансформація засад музичної драми Вагнера в опері Ріхарда Штрауса "Гунтрам" (2012)
Луніна А. - Камерна творчість Євгена Станковича: Стильові модуси та "сюжетні" концепції (2012)
Васюта О. - Чернігівське відділення Імператорського російського музичного товариства (1907-1917): Передумови відкриття та розвиток (2012)
Клековкін О. - Марко Кропивницький: Режисерські прийоми (2012)
Чхаїдзе В. - Ідея п’єси - надзавдання вистави (2012)
Велимчаниця О. - Корпоративна культура в театрі (2012)
Гринишина М. - Тексти Жана Кокто в європейському музичному театрі першої половини ХХ століття (2012)
Ковальчук Л. - Ескіз як квінтесенція художнього вирішення театрального костюма (2012)
Ковальчук О. - Сценографія як феномен мистецького осмислення та перевтілення життя (2012)
Солов’яненко А. - Теоретичні особливості функціонування оперної режисури в Україні ХХ століття як складової художніх процесів (2012)
Грушецький Я. - Маріонетка на українській сцені останньої чверті ХХ століття (2012)
Мащенко М. - Про кіно і час (2012)
Чміль Г. - Мистецький авангард - зміна когнітивної установки в пошуках нових смислів (2012)
Кондратьєва М. - Берліналє ’2011 як дзеркало сучасного кіномислення (2012)
Андрющенко М. - Комунікативні чинники: Їхня роль у телебаченні (2012)
Безручко О. - Видатний український кінорежисер-педагог Володимир Небера (2012)
Федорук О. - Творчі мандри Темістокля Вірсти: Телесценарій для студії "Віател" (2012)
Селівачов М. - Чим актуальне народне мистецтво? (2012)
Заколябіна Ю. - Шинуазрі та японізм в європейському костюмі ХVIІI-XX століть: Художньо-стилістичні і конструктивні особливості (2012)
Лабай М. - Творчість Миколи Пимоненка як джерело вивчення українського вбрання ХІХ століття (2012)
Молинь В. - Регіональні особливості культурно-мистецьких процесів Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Шолуха О. - Мецо-майоліковий іконостас початку XX століття: З колекції Миргородського художньо-промислового коледжу імені М. В. Гоголя (2012)
Гаркус О. - До історії розвитку художнього металу на Гуцульщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття (2012)
Зіненко Т. - Симпозіуми художньої кераміки в Україні: Світова проекція на український ґрунт (2012)
Кондратьєва М. - Звичайний лицар: До портрета Шона Коннері (2012)
Гомирева О. - Рукописний шрифт у творчості Василя Чебаника (2012)
Дрофань Л. - Валентина Давиденко: Триптих муз (2012)
Островська Ю. - Синтез традицій та нових художньо-концептуальних ідей у творчості Світлани Пасічної (2012)
Шабаш О. - Стиль етно-модерн у творчості черкаської дизайнерки Олесі Теліженко (2012)
Пучков А. - Текстова презентація архітектурного образу як мотив світової літератури (2012)
Миронова Т. - Теоретичні особливості організації музейної справи у ХХІ столітті (2012)
Чепелик О. - Актуальні проблеми сучасної художньої критики (2012)
Росляк Р. - Державна політика в галузі вітчизняної кіноосвіти (1920-ті) (2012)
Ніколайчук Н. - Формування творчого потенціалу учнів початкової школи через образотворче мистецтво (2012)
Коломієць Р. - Магія впливу Богдана Ступки: Пам’яті академіка НАМ України Б. С. Ступки (2012)
Мусієнко О. - Шлях в кіно довжиною в життя: До сторіччя зі дня народження кінознавця Станіслава Вишинського, Мусієнко Н. (2012)
Пирогов О. - Митець світового виміру: До (2012)
Антонюк О. - Виставкова діяльність Національної академії мистецтв України у 2011-2012 роках (2012)
Антонович Є. - Оприлюднення львівської школи дизайну (2012)
Пінчевська Б. - Єврейське мистецтво в Україні: Контексти, здобутки, рефлексія (2012)
Щербак В. - Український фарфор ХХ століття: Очима дослідника (2012)
Содержание (2014)
Андреев С. И. - Минерально-сырьевой потенциал дальневосточных морей и перспективы его освоения (2014)
Багрий И. Д. - Комплексные геолого-структурно-термо-атмогеохимические исследования — инструмент прогнозирования и поисков углеводородов и метаногидратов на континентальном склоне Черного моря, Войцицкий З. И., Маслун Н. В., Науменко У. З., Аксём С. Д., Грига М. Ю. (2014)
Гордиенко В. В. - Энергетика глубинных процессов на континентах и океанах (2014)
Бондарев И. П. - Биологические основы фациального структурирования шельфа Черного моря (2014)
Янко В. В. - Оценка влияния речного стока на морские донные экосистемы по бентносным фораминиферам и литологии донных осадков, Кондарюк Т. О., Лиходедова О. Г., Мотненко И. В. (2014)
Гусаков И. Н. - Новые сведения о проявлении грязевулканической деятельности на северо-западном Кавказе (2014)
Памяти Алисы Акимовны Дроздовской (2014)
Содержание журнала за 2014 год (2014)
Титул,зміст (2010)
Дев'яткіна Н. М. - Стоматологічні гелі як сучасна лікарська форма для лікування й профілактики інфекційно-запальних захворювань порожнини рота, Важнича О. М., Петрушанко Т. О., Дев'яткіна Т. О. (2010)
Ковалев E. В. - Роль структурных изменений микроциркуляторного русла десны в патогенезе хронического катарального гингивита у работников вахтового труда в условиях севера, Амосова В. С., Назаренко З. Ю. (2010)
Кулигіна В. М. - Оцінка ефективності лікування хронічних механічних травматичних уражень слизової оболонки порожнини рота за показниками цитологічного дослідження, Горай М. А. (2010)
Падалка И. А. - Эмаль зуба - это комплекс биологических мембран, экранированных апатитовидным минеральным веществом, Падалка А. И. (2010)
Дичко Є. Н. - Використання світлофорезу гелем "Стенгард" у профілактиці та лікуванні карієсу зубів, Самойленко А. В., Романюта І. А., Миронова В. В. (2010)
Кобрин О. П. - Ефективність препарату "Протефлазід" у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит із супутньою хламідійною інфекцією, Герелюк В. І. (2010)
Кумгир І. Р. - Порівняння динаміки імунологічних показників при лікуванні пацієнтів за допомогою прямих і непрямих реставрацій твердих тканин фронтальних зубів, Ожоган З. Р. (2010)
Петрушанко Т. О. - Особливості первинної профілактики стоматологічних хвороб вагітних, Островська Л. Й. (2010)
Ніколішин А. К. - Сучасні методи медикаментозної обробки кореневих каналів при хронічних верхівкових періодонтитах, Сідаш Ю. В. (2010)
Анісімова Л. А. - Ефективність застосування кальцеміну та терафлексу в комплексному лікуванні перелому нижньої щелепи на тлі пародонтиту (2010)
Ільків М. М. - Автогель фібрину, збагачений тромбоцитами, як ефективний протизапальний засіб у хірургічному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І. (2010)
Малаховська А. О. - Експериментальне обґрунтування вибору концентрації анестетика при центральній анестезії та блокаді поверхневого шийного сплетення (2010)
Дембицкий A. В. - Особенности конструкции покрывного протеза при ортопедическом лечении дефектов зубных рядов с одиночно стоящими зубами и корнями (2010)
Хопта Р. М. - Аналіз вивчення ускладнень, які виникають під час і після знімання незнімних конструкцій зубних протезів, Ожоган З. Р. (2010)
Дорошенко С. І. - Імунологічні дослідження ротоглоткового секрету і зубного нальоту в дітей із зубощелепними аномаліями та хворобами тканин пародонта за наявності в них ендокринної патології, Саранчук О. В., Мельников О. Ф. (2010)
Хамдан Абдулла - Распространенность зубочелюстных аномалий у жителей Харькова в возрасте от 20 до 35 лет (2010)
Дычко Е. H. - Профилактика "протезного" стоматита у детей, Самойленко А. В., Романюта И. А., Срибник П. Л. (2010)
Кулигіна В. М. - Оцінка адаптаційних реакцій організму підлітків із множинним карієсом зубів, Курдиш Л. Ф. (2010)
Шешукова О. В. - Спосіб розширеної діагностики хронічного періодонтиту тимчасових зубів (2010)
Кравченко С. Б. - Редкое клиническое наблюдение дирофиляриоза челюстно-лицевой локализации, Рыболов О. В., Bу Вьет Куонг (2010)
Шкільняк Л. І. - Особливості виникнення та перебігу одонтогенних гнійно-запальних процесів щелепно-лицевої ділянки. Відомі методи лікування та їхні недоліки (огляд літератури) (2010)
Процишин В. М. - Етос філософії та освітня реформа (2014)
Pyanzin S. D. - Categories, attribute and basic modes of social reality (2014)
Костючков С. К. - Філософське осмислення процесів гармонізації взаємозв’язку, взаємовпливу та взаємозумовленості у системі "Людина – Суспільство – Природа" (2014)
Кулєшов О. В. - Проблема цінностей в сучасному консерватизмі (2014)
Сторожук С. В. - Націоналізм: проблема визначення та інтерпретації (2014)
Даценко В. С. - Національна ідея і принципи лібералізму в творчості Б. Кістяківського (2014)
Шевченко Г. М. - Феномен свободи як складової демократичного суспільства (2014)
Дмитренко М. Й. - Пiдходи до класифікації типів корпоративної культури (2014)
Литвин Я. М. - Філософський вимір українського шістдесятництва (2014)
Яковлєва Я. О. - Чорнобильська "зона відчуження" як мнемонічне місце (2014)
Лавринович О. А. - Комерціалізація вищої освіти: соціальні наслідки та ціннісні виміри (2014)
Дуденок В. І. - Особливості формування ціннісних орієнтацій у студентської молоді, Ліпіч Л. М. (2014)
Astapova-Vyazmina O. I. - Some aspects of exemplification role in the context of sign systems (2014)
Райхерт К. В. - Мультимодальная семиотика логики (2014)
Попова Ю. В. - Рoль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания (2014)
Пам'яті видатного академіка та просто хорошої людини Лук'янової Олени Михайлівни (2014)
Издательство "Эксперт" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальныйидентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
"РеЛуТоМа" — на финишной прямой (2014)
Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной! (2014)
Білогорцева О. І. - Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу у дітей в Україні та шляхи удосконалення надання протитуберкульозної допомоги дітям (2014)
Соловьева Н. A. - Мукоактивная терапия при лечении острых респираторных инфекций у детей, Кулакова Г. А., Курмаева Е. А. (2014)
Гаджиева А. С. - Ранняя диагностика остеопении у новорожденных, перенесших перинатальную асфиксию, и факторы риска ее развития, Гасанов С. Ш. (2014)
Крамарев С. А. - Мета-анализ результатов клинических исследований эффективности флавоноидов при вирусных и вирусно-бактериальных заболеваниях у детей, Гриневич А. И., Тонковид О. Б., Выговская О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Кальций и его значение для детского организма (обзор литературы), Полковниченко Л. Н., Таринская О. Л. (2014)
Бессонова И. Н. - Эндотелиальная функция и вазоактивные факторы у подростков с артериальной гипертензией и гиперурикемией (2014)
Жданович О. І. - Особливості фармакотерапії у новонароджених та недоношених дітей, Знаменська Т. К., Жданович Р. І. (2014)
Токарчук Н. І. - Забезпеченість вітаміном D при рахіті у дітей першого року життя, які мають фізичний розвиток, що перевищує вікову норму, Пугач М. М. (2014)
Буднік Т. В. - Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками (2014)
Няньковський С. Л. - Ефективність ноотропних препаратів при лікуванні вегетативних порушень у дітей шкільного віку після перенесеної позалікарняної пневмонії, Бабік І. В. (2014)
Леженко Г. О. - Вибір раціональної антибактеріальної терапії у дітей з бактеріальними захворюваннями органів дихання в умовах зростання рівня антибіотикорезистентності, Пашкова О. Є., Пантюшенко Л. І. (2014)
Крючко Т. А. - Лечение аллергического ринита: путь от доказательной к практической медицине, Ткаченко О. Я., Вовк Ю. А., Луканин А. В. (2014)
Косаковский А. Л. - О применении препарата септолете плюс В форме спрея у детей при остром фарингите на фоне простуды и орви и с острым фарингитом на фоне обострения хронического аденоидита, Шатец В. А., Биц В. П. (2014)
Попович В. І. - Гострий вірусний назофарингіт: особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу та лікування в сучасних умовах, Кошель І. В. (2014)
Турчина С. И. - Комплексный подход к коррекции нарушений соматополового развития детей и подростков с диффузным нетоксическим зобом (2014)
Клименко В. А. - Клиническое наблюдение новорожденного с врожденным гипотиреозом, Сиренко Т. В., Плахотная О. Н., Перхун М. И., Гребеник И. В., Халтурина Т. А. (2014)
Химич Т. Ю. - Применение бета-глюкана в качестве иммуномодулирующей терапии у часто и длительно болеющих пациентов (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із функціональними гастроінтестинальними розладами (2014)
Шадрин О. Г. - Helicobacter pylori у детей: современные подходы к диагностике и пути оптимизации терапии, Зайцева Н. Е., Гарынычева Т. А. (2014)
Корнева В. В. - Ведущие проявления хронических запоров у детей и возможные пути их разрешения, Козачук В. Г., Боярская Е. А., Капичина М. А., Тараненко Т. В., Маковская Т. Е. (2014)
Марушко Ю. В. - Опыт использования урсодезоксихолевой кислоты у детей с нарушением коллоидного состава желчи, Тодыка Ю. И. (2014)
Абдуллін Р. Ф. - Клініко-морфологічна характеристика гемангіоматозу печінки при синдромі Казабаха—Меррітта у немовляти з природженою вадою серця, Кондратенко Є. Г., Лепіхов П. О., Турпакова Г. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Можливості терапії функціональних гастроінтестінальних розладів у дітей раннього віку, Шеф Г. Г., Шеф С. О. (2014)
Виговська О. В. - Клініко-біохімічні особливості ураження печінки у дітей з Епшейна–Барр вірусною інфекцією, Шадрін В. О., Крамарьов С. О. (2014)
Дудник В. М. - Случай врожденной спинальной амиотрофии у ребёнка, Сторожук И. В., Шаламай М. А. (2014)
Матеріали Xlll всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2014)
Антибиотики: не детское лекарство? (2014)
Титул, зміст (2009)
Гринене Э. Ю. - Особенности осанки и позы сидения подростков, в зависимости от их физической активности, Заховаевас П. В., Русицкайте О. З. (2009)
Кривенко А. - Зміни показників фізичної підготовленості юнаків-першокурсників факультету фізичного виховання (2009)
Приходько В. - Управління проектами як новий напрямок спортивного менеджменту в Україні (2009)
Макаренко М. - Фізичні здібності у дівчат середнього шкільного віку з різними нейродинамічними функціями, Лизогуб В., Пустовалов В. (2009)
Андрєєва О. - Оцінка доцільності впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій в процес фізичного виховання молодших школярів, Чернявський М. (2009)
Гурінович Х. - Фізична підготовленість дітей середнього шкільного віку загальноосвітньої школи та її залежність від харчування у зимовий та весняний періоди року, Єрмоленко І., Трач В., Свистун Ю. (2009)
Кравцов В. - Оздоровча ефективність занять бойовим гопаком з дітьми 9-11 років (2009)
Верблюдов І. - Застосування інтервальних гіпоксичних вправ в тренувально-оздоровчому комплексі для майбутніх вчителів, Лоза Т. (2009)
Табінська С. - Динаміка показників стану готовності студентів інститутів фізичної культури вирішувати завдання з особистісно-професійного самопізнання, Приходько В. (2009)
Кравченко А. - Формування мовної компетенції фахівця в галузі фізичної культури та спорту (2009)
Яхно Є. - Вікова динаміка фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей на 5-му – 6-му році життя (2009)
Степанова І. - Ефективність використання ігрового методу в системі секційних занять за спеціалізацією дзюдо у ВНЗ, Русецький П. (2009)
Самошкін В. - Вплив занять оздоровчим фітбол-тренінгом на фізичну підготовленість жінок першого зрілого віку, Лядська О. (2009)
Однолеток Т. - Організація педагогічної практики майбутніх учителів фізичної культури та її вплив на подальше навчання у ВНЗ, Лянной М. (2009)
Безверхня Г. - Фактори, що впливають на вибір видів дозвілля людини (2009)
Бугуйчук В. - Формування гуманістичної орієнтації світогляду у суб’єктів фізичного виховання, Корогод Л., Макєшина Ю. (2009)
Сагунова І. - Розвиток координаційних здібностей старших дошкільників нетрадиційними засобами (2009)
Мосейчук Ю. - Особливості зміни настрою у студентів різних курсів протягом навчального року (2009)
Трачук С. - Спеціально організована рухова активність дітей в процесі фізичного виховання: рекомендації (2009)
Черняков В. - Оцінка професійно значущих умінь фахівів з фізичного виховання, Ємець О. (2009)
Марченко О. - Вплив занять спортом на формування цінностей індивідуальної фізичної культури студентів (2009)
Пангелов С. - Характерні риси і передумови розвитку форм активного дозвілля людини у період середніх віків (V-ХVІІ ст.) (2009)
Пангелов Б. - Реалізація соціальних чинників у становленні особистості студента в процесі фізичного виховання, Гордієнко О. (2009)
Круцевич Т. - Специфічні принципи комплексного розвитку особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання, Пангелова Н. (2009)
Фролова Н. - Шляхи вдосконалення фізичної підготовленості студентів факультету фізичного виховання засобами легкоатлетичних вправ (2009)
Сергєєва Н. - До питання удосконалення методичного забезпечення викладання іноземних мов у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Коваленко Н. (2009)
Черненко А. - Філософські аспекти фізкультурно-спортивної діяльності, Бугуйчук В. (2009)
Мединський С. - Студентський спорт в США (на прикладі університету центрального Аранзасу) (2009)
Врублевский Е. - Индивидуализация подготовки спортсменок в скоростно-силовых видах легкой атлетики (2009)
Скиба О. - Особливості систем енергозабезпечення м'язової діяльності лижників-гонщиків (2009)
Розторгуй М. - Теоретичне обґрунтування об’єктивізації мануально-м’язового тестування у паралімпійській класифікації (2009)
Чекмарьова Н. - Критерії розвитку рухової здібності до сприйняття та диференціації статичних силових параметрів рухів в системі спортивного відбору, Хаджинов В. (2009)
Корж Н. - Вплив акробатичних вправ на розвиток координаційних здібностей спортсменів в УШУ, Сметанін С. (2009)
Кашуба В. - Використання можливостей мультимедійних технологій у процесі підготовки юних спортсменів, Паньонко Н. (2009)
Єрмоленко П. - Особливості техніко-тактичної підготовки юних футболістів віком 11 – 15 років з урахуванням особливостей ігрової позиції (2009)
Пітин М. - Показники кількості спортивних груп за видами спорту в Львівській області (2009)
Костюкевич В. - Модельні показники підготовленості висококваліфікованих хокеїстів на траві у змагальному періоді річного тренувального циклу (2009)
Саварець Д. - Характеристика тренувального процесу жінок, що займаються боротьбою дзюдо (2009)
Шиян В. - Розподіл олімпійських медалей в бадмінтоні на іграх Олімпіад 1992-2008 рр. (2009)
Савченко В. - До питання встановлення причин виникнення раптової смерті при фізичному навантаженні, Валевський С., Луковська О., Борисова І., Бурдаєв К. (2009)
Тумілович Г. - Динаміка самопочуття, активності та настрою хворих на хронічну ниркову недостатність під впливом фізичної реабілітації при гемодіалізі (2009)
Воронін Д. - Проблеми фізичної реабілітації при захворюваннях нервової системи у дітей (2009)
Колісник В. - Динаміка стабілометричних показників у юних плавців 7–9 років з нефіксованими порушеннями опорно-рухового апарату, Клапчук В., Шитіков Т. (2009)
Гільмутдінова М. - Спеціалізована дитячо-юнацька школа санаторного типу в реабілітації молоді, що страждає на сколіоз, Кісельов А., Шатохін В. (2009)
Клапчук В. - Фізична реабілітація дітей з післянавантажувальним бронхоспазмом при бронхіальній астмі як напрямок наукових досліджень, Ткаченко О. (2009)
Котелевський В. - Комплексні підходи в застосуванні психокорекції, лікувального масажу та мануальної терапії при вертебральному остеохондрозі (2009)
Бобрик Ю. - Особливості поверхневої больової чутливості у практично здорових осіб і хворих на остеохондроз хребта з неврологічними проявами: спортсменів та не спортсменів (2009)
Маргітіч С. - Вивчення функцій зовнішнього дихання хворих на бронхіальну астму для обґрунтування дихальних вправ (2009)
Руденко А. - Програма фізичної реабілітації для покращання соматичного здоров’я жінок-викладачів другого зрілого віку в умовах ВНЗ, Звіряка О. (2009)
Арєшина Ю. - Обґрунтування напрямів створення комплексної відновлювальної технології для дітей, які страждають на рецидивний обструктивний бронхіт (2009)
Глиняна О. - Фізична реабілітація хворих в передопераційному періоді при тотальному ендопротезуванні кульшового суглоба (2009)
Звіряка О. - Нові засоби підвищення ефективності гідрокінезотерапії після переломів кісточок, Мухін В. (2009)
Жабченко І. - Реабілітація жінок з ожирінням під час вагітності із застосуванням немедикаментозних заходів, Лянной Ю., Коваленко Т. (2009)
Михалюк В. - Вплив змагальної дистанції плавців високого класу на показники варіабельності серцевого ритму, Сиволап В., Ткаліч І., Чечель М., центральну гемодинаміку і фізичну працездатність (2009)
Скрипченко І. - Науково-дослідна робота – як засіб підвищення професійної педагогічної майстерності студентів вищого фізкультурного закладу (2009)
Кузів І. Я. - Патофізіологічні аспекти змін морфофункціонального стану жіночої репродуктивної системи залежно від живлення організму (огляд літератури) (2010)
Файфура В. В. - Синусна тахікардія при тиреотоксикозі та механізми її розвитку, Сас Л. М., Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Дзига С. В., Сас П. А. (2010)
Авдєєв О. В. - Морфологічні зміни пародонта в щурів при розвитку гіпореактивності (2010)
Аль Хашим Ахмед - Особливості Мінеральної щільності кісткової тканини залежно від клінічної картини у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, що зазнали дії іонізуючого випромінювання (2010)
Бурмас Н. І. - Ендогенна інтоксикація в організмі тварин за умов поєднаного впливу ізоніазиду, рифампіцину та сполук шестивалентного хрому, Фіра Л. С. (2010)
Волкова Н. М. - Метеотропні зміни автономної регуляції серцевого ритму щурів у віковому аспекті (2010)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови кардіоміоцитів при гіперфункції серця, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2010)
Гончарук О. М. - Судинний спазм при крововиливах у задню черепну яму, Щеглов Д. В. (2010)
Гудима А. А. - HCl-індукований гострий респіраторний дистрес-синдром, Марущак М. І., Габор Г. Г., Дацко Т. В., Доброродній А. В. (2010)
Денефіль О. В. - Автономна регуляція серцевої діяльності в осіб 17-21 року з недостатньою, нормальною і надлишковою масою тіла за різних типів медико-метеорологічної ситуації (2010)
Єльський В. М. - Особливості поведінкових реакцій при синдромі нейрогуморальної дизрегуляції за умов дії галогенізованих похідних нітробензолу, Зябліцев С. В., Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Зятковська О. Я. - Патогенетична роль перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту в умовах комбінованої травми (2010)
Левченко О. Є. - Експериментальне випробування уражуючої потужності та токсичності подразнюючого спрею іноземного виробництва, Мохорт М. А. (2010)
Лихацький П. Г. - Перебіг процесів вільнорадикального окиснення та стан антиоксидантної системи щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації, Фіра Л. С., Василишин Н. А. (2010)
Ляхович Р. М. - Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту на тлі гострого токсичного гепатиту та ентеральної оксигенотерапії (2010)
Медвідь І. І. - Вплив густого екстракту з листя чорної шовковиці на вільнорадикальні процеси в організмі щурів, уражених тетрахлорметаном, Фіра Л. С. (2010)
Олещук О. М. - Блокатори синтезу оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки (2010)
Пида В. П. - Вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту, Фіра Л. С. (2010)
Портніченко В. І. - Експресія HIF-1a і HIF-3a в легенях та метаболічні зміни при періодичній гіпоксії у щурів різного віку, Портниченко А. Г., Досенко В. Є., Сидоренко А. М. (2010)
Соколова Л. В. - Сублімований порошок артишока – Перспективне джерело мінеральних речовин (2010)
Стешенко М. М. - Вплив гіпоксично-гіпероксичних тренувань на процеси енергозабезпечення та антиоксидантний статус мітохондрій міокарда щурів за умов гострої гіпоксії, Носарь В. І., Гончар О. О., Маньковська І. М. (2010)
Ткачук О. В. - Участь антигенпрезентуючих клітин в реакції тимуса на ішемію-реперфузію головного мозку в щурів зі стрептозотоциніндукованим цукровим діабетом (2010)
Шкробот С. І. - Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми, Салій З. В., Бударна О. Ю. (2010)
Гнатюк М. С. - Вікові особливості просторової перебудови камер серця, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2010)
Киричок О. М. - Зміни водно-сольового складу кісток скелета тварин, адаптованих до загального зневоднення, та у відновний період, Федонюк Я. І., Герасимюк І. Є., Флекей П. П., Ющак М. В., Прохира О. М., Волошин В. Д. (2010)
Ковальчук Л. Я. - автовенозне шунтування – як метод хірургічного лікування атеросклеротичної оклюзії стегно-підколінно-гомілкового сегмента, Боднар П. Я. (2010)
Романюк Л. Б. - Мікробіологічне обгрунтування використання ротових ополіскувачів у пацієнтів з брекет-системами, Березюк О. М., Огінський А. В. (2010)
Ступницька Г. Я. - Ефективність використання ультразвукових інгаляцій у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень із супутньою артеріальною гіпертензією, Цинтар Т. П., Коваленко С. В., Денисенко Т. П. (2010)
Фучко О. Л. - Гормональний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті трускавець (2010)
Мисула І. Р. - 50 років тернопільському товариству патофізіологів, Хара М. Р., Файфура В. В., Бондаренко Ю. І. (2010)
Файфура В. В. - Фундатор тернопільської школи патофізіологів, Хара М. Р., Бондаренко Ю. І. (2010)
Бабелюк В. Є. - Вплив універсальної кліматичної установки "едом” на параметри біоелектрографії (кірліанографії) здорових людей і людей з захворюваннями внутрішніх органів, Дубкова Г. І., Бабилюк Р. В. (2010)
Бабелюк В. Є. - Вплив медитації на інтегральні параметри організму людини , Дубкова Г. І., Попович І. Л., Губицький В. Й., Сенів Т. С., Місько В. Т. (2010)
Бабелюк В. Є. - Стреслімітуюча дія медитації на організм людини, Дубкова Г. І., Попович І. Л. (2010)
Бакалець О. В. - Вплив цитомегаловірусної інфекції на частоту та інтенсивність змін показників функцій печінки та підшлункової залози у хворих на алергодерматози, Хара М. Р., Бондаренко Ю. І. (2010)
Борис Р. М. - Характеристика екскреторної, іонорегулювальної та кислотовидільної функції нирок у щурів з анемією і колоногенним перитонітом (2010)
Буше В. В. - Мезенхімальні стовбурові клітини кісткового мозку – головний проліферативний пул остеорепарації при механічних ушкодженнях кісткової тканини, Попандопуло А. Г. (2010)
Вісьтак Г. І. - Поліваріантні впливи біоактивної води нафтуся на вегетативний гомеостаз, можливість їх прогнозування та взаємозв’язки з нейроендокринними, імунотропними і клінічними бальнеоефектами (2010)
Гаврилюк-Скиба Г. О. - Структурні зміни селезінки при термічній травмі в експерименті, Волков К. С., Небесна З. М. (2010)
Герасимчук Н. Л. - Морфофункціональний стан щитоподібної залози різних соматотипів юнаків та дівчат при цукровому діабеті, Волков К. С., Небесна З. М. (2010)
Гур’янова В. Л. - Зміни рівня мікроРНК у культивованих неонатальних кардіоміоцитах щурів при моделюванні аноксії-реоксигенації, Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Добрянський С. Б. - Активність супероксиддисмутази в тимусі морських свинок за умов розвитку алергічного альвеоліту (2010)
Єльський В. М. - Зміни поведінкових реакцій як індикатор синдрому нейрогуморальної дизрегуляції за умов дії тринітрохлорбензолу, Зябліцев С. В., Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Єльський В. М. - Вплив трансплантації стовбурових клітин на поведінку щурів з експериментальним хронічним дерматитом, спричиненим дією тринітрохлорбензолу, Кокіна І. В., Кустов Д. Ю. (2010)
Єльський В. М. - Стан системної гемодинаміки при дії на організм електричного струму та термічного компонента підземного шахтного вибуху, Кривобок Г. К., Антонов Є. В. (2010)
Єльський В. М. - зв’язок показників вільнорадикального гомеостазу з тиреоїдними гормонами при важкій механічній травмі, що перебігає на фоні гіпотиреозу, Крюк Ю. Я., Міхньова А. В., Золотухін С. Є., Шпаченко М. М. (2010)
Заяць Л. М. - Роль нейтрофілів в ушкодженні легень при експериментальному перитоніті, Герасимчук М. Р. (2010)
Заяць Л. М. - Ультраструктурні зміни альвеолоцитів І типу при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті, Кіщук Б. М. (2010)
Заяць Л. М. - Стан альвеолярних макрофагів при експериментальній гострій нирковій недостатності, Кліщ І. П. (2010)
Зябліцев С. В. - Патогенетичні механізми нейроендокринної та імунної регуляції в гострому періоді травматичної хвороби, Кишеня М. С., Піщуліна С. В., Коровка С. Я. (2010)
Іваницька О. М. - Гастропротективна дія мінеральної води "Софія” курорту Трускавець (2010)
Кащенко С. А. - Особливості реактивності селезінки при застосуванні імунофану у статевонезрілих тварин, Золотаревська М. В. (2010)
Кащенко С. А. - Особливості лінійних параметрів лімфоїдних утворень тонкої кишки щурів, Морозова О. М. (2010)
Кащенко С. А. - Зміни органометричних показників лімфатичних вузлів після застосування імунофану, Петізіна О. М. (2010)
Клименко Г. В. - Проблеми ендокринної патології дітей та підлітків, Вітріщак С. В., Савіна О. Л., Бондаренко В. В. (2010)
Клименко М. О. - Гормональний статус та обгрунтування інформативних показників тяжкості перебігу і ефективності лікування при поширеному псоріазі, Татузян Є. Г. (2010)
Климовицький В. Г. - Цереброваскулярні порушення у дітей при диспластичній нестабільності шийного відділу хребта, Усікова Т. Я., Кравченко О. І., Агарков О. В. (2010)
Кремінська І. Б. - Особливості впливу гіпоксії перенавантаження на рівень вазодилятаційного фактора (NO) в крові, Заяць Л. М. (2010)
Кривобок О. Г. - Швидкий рецидивний перебіг кальцієвого нефролітіазу і пієлонефриту та його імунологічні механізми (2010)
Круглій Ю. З. - Особливості впливу біоактивної води нафтуся на рівень хронічного стресу у жінок з різним оваріальним статусом (2010)
Кузьменко М. О. - Структурно-функціональні перебудови міокарда при бета-адренергічній стимуляції серця у щурів, Павлюченко В. Б., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Кучмак О. Б. - Вплив екзогенних та ендогенних чинників на мікрофлору товстого кишечника у хворих на ревматоїдний артрит, Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Толокова Т. І., Борак В. П., Винничук М. О., Ткачук Н. І., Малярчук Г. Р. (2010)
Ломакіна Ю. В. - Стрес-індуковані зміни екскреторної функції нирок у старих щурів за умов гіпофункції епіфіза мозку (2010)
Лук’янченко О. І. - Особливості обміну гастрину у щурів-самців з різним постстресовим станом слизової шлунка (2010)
Мороз В. М. - Вікові особливості цитокінового профілю у дітей, хворих на хронічні вірусні гепатити В і С, Рикало Н. А. (2010)
Нестерова Л. Ф. - Прогнозування характеру термінового ефекту біоактивної води нафтуся на хвилинну роботу серця (2010)
Оберемко А. В. - Вплив дексаметазону, кальцитоніну та кісткових морфогенетичних білків на остеодиференціювання мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин кісткового мозку, Попандопуло А. Г., Оксимець В. М. (2010)
Олійник О. В. - Вплив ардуану на енергетичний обмін у щурів, Колеснік С. Р., Овсєєнко К. О., Крок К. C. (2010)
Пашевін Д. О. - Зміни експресії генів в автофагічних кардіоміоцитах із застосуванням методики single-cell RT-PCR в реальному часі, Гур’янова В. Л., Тумановська Л. В., Досенко В. Є., Мойбенко О. О. (2010)
Попович А. І. - Вплив аплікацій озокериту на тлі хронічного стресу на інтегральні параметри нейроендокринно-імунного комплексу і водно-електролітного обміну у щурів-самців (2010)
Попович І. Л. - Особливості постстресового стану слизової шлунка та параметрів метаболізму і нейроендокринно-імунного комплексу у щурів з різною резистентністю до гіпоксії та аеробною м’язовою витривалістю, Івасівка С. В., Бариляк Л. Г., Шологін А. І., Дацько О. Р., Королишин Т. А. (2010)
Посохова К. А. - Маркери ендогенної інтоксикації при гострому експериментальному перитоніті та призначенні глутаргіну ТА аміногуанідину, Черняшова В. В. (2010)
Посохова К. А. - Вплив протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів на систему цитохрому Р450, Шевчук О. О. (2010)
Приходько О. О. - Особливості змін периферійної крові щурів молодого віку за умов дії солей важких металів (2010)
Пришляк А. М. - Структурна організація серцевого м’яза при токсичному ураженні хлоридом кадмію білих щурів з різною стійкістю до гіпоксії, Гнатюк М. С. (2010)
Степанчук В. В. - Іммобілізаційний стрес та вікові особливості хроноритмів вільнорадикального гомеостазу (2010)
Степанчук В. В. - Вплив кадмію хлориду на місячні хроноритми екскреторної функції нирок, Шумко Н. М., Загарійчук О. В. (2010)
Стрельченко Ю. І. - Позитивний вплив поляризованого світла на виразність і динаміку запальної реакції опікової рани (2010)
Ткаченко В. П. - Гіпоксичні явища в нервово-м’язовій системі при денервації скелетного м’яза, Колдунов В. В., Клопоцький Г. А. (2010)
Ткачук О. В. - Співвідношення про- та антиапоптотичних механізмів у тимусі щурів із поєднаним впливом цукрового діабету та неповної глобальної ішемії мозку (2010)
Ткачук С. С. - Ранні зміни активності маркерних ферментів клітинних мембран після неповної глобальної ішемії мозку в старих щурів, Бойчук Т. І. (2010)
Трач Росоловська С. В. - Морфометричні особливості ремоделювання серця щурів у динаміці стрептозотоциніндукованого цукрового діабету (2010)
Файфура В. В. - Механізми феномена вислизання серця з-під надмірних вагусних впливів у контрольних і гіпотиреоїдних щурів, Потіха Н. Я., Чарнош С. М., Сас Л. М. (2010)
Фучко О. Л. - Гемодинамічний супровід тиротропних ефектів бальнеотерапії на курорті трускавець (2010)
Хара М. Р. - Гендерні аспекти розвитку цукрового діабету, Бандрівська О. О. (2010)
Хара М. Р. - Зміна чутливості серця до ендогенного ацетилхоліну в гонадектомованих тварин за застосування прекурсора синтезу оксиду азоту, Дорохіна А. М. (2010)
Хара М. Р. - Особливості холінергічної регуляції серця гонадектомованих самок щурів в умовах проведення замісної моно- та комбінованої гормонотерапії, Пелих В. Є. (2010)
Хара М. Р. - Залежність активності метаболічних змін у слизовій пародонта від стану регуляторних процесів у гонадектомованих щурів різної статі , Росоловська С. О. (2010)
Хара М. Р. - Особливості кардіоінтервалограм у щурів різного віку та статі в умовах гіпокінезії, Рубас Р. М. (2010)
Хара М. Р. - Активність процесів ліпопероксидації та антиоксидантного захисту міокарда тварин різної статі при введенні адреналіну на тлі даларгіну, Сатурська Г. С., Козій М. І., Бурик Р.М. (2010)
Хара М. Р. - Особливості електрокардіограми в умовах блокади атф-чутливих к+-каналів у щурів різної статі, Усинський Р. C. (2010)
Хара М. Р. - Вміст нітрит-аніона у міокарді та сироватці крові щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні міокарда за зміненої активності системи оксиду азоту, Юріїв К. Є., Кузів О. В. (2010)
Хижня Я. В. - Вивчення біомеханічних властивостей кісткової тканини щурів за умов D-вітамінної інтоксикації, Гарбузова В. Ю. (2010)
Цюнь М. П. - Проблема патогенності електромагнітних полів високої напруженості (2010)
Чернухіна О. О. - Вплив глутаргіну та аміногуанідину при їх окремому та поєднаному застосуванні на стан печінки та нирок при стрептозотоциновому цукровому діабеті (2010)
Шиш А. М. - Дослідження механізмів кардіопротекторної дії омега-3 ПНЖК при ішемічно-реперфузійному пошкодженні міокарда у старих щурів, Досенко В. Є., Коцюруба В. А., Мойбенко О. О. (2010)
Шульгай А. Г. - Характеристика клубового отвору в різні терміни обтураційного холестазу, Кіцак Я. М. (2010)
Contents (2014)
Pismenetskaya I. U. - "Three sources and three component parts” of free oligosaccharides, Butters T. D. (2014)
Бабіч Л. Г. - Транспортування іонів Са в мітохондріях гладеньких м’язів, Шликов С. Г., Костерін С. О. (2014)
Borzova N. V. - Role of glycosylation in secretion and stability of micromycetes α-galactosidase, Gudzenko O. V., Varbanets L. D. (2014)
Колос И. К. - Идентификация энзимов гидролиза тиаминмонофосфата в печени кур, Макарчиков А. Ф. (2014)
Amjad Hamdallah - Oxidative stress and the enzyme system of aldehyde catabolism in the muscle mitochondria of immobilized pubertal rats, Davydov V. V., Shvets V. N. (2014)
Бішко О. І. - Стан системи антиоксидантного захисту в плазмі крові та серцевому м’язі щура за дії гістаміну та гіпохлориту натрію, Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. (2014)
Мусієнко М. М. - Сигнальна функція цитокініну 6-бензиламінопурину в реакції клітин мезофілу Triticum aestivum L. на гіпертермію, Жук В. В., Бацманова Л. М. (2014)
Minchenko O. H. - Expression of phosphoribosyl pyrophosphate synthetase genes in U87 glioma cells with ERN1 knockdown: effect of hypoxia and endoplasmic reticulum stress, GarmasH I. A., Kovalevska O. V., Tsymbal D. O., Minchenko D. O. (2014)
Кобилінська Л. І. - Дослідження біохімічних показників кардіотоксичної дії нових протипухлинних похідних 4-тіазолідинонів і доксорубіцину у комплексах із поліетиленглікольвмісним полімерним носієм у сироватці крові щурів, Гаврилюк Д. Я., Рябцева А. О., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Зіменковський Б. С., Стойка Р. С. (2014)
Chumak V. V. - Study of antineoplastic action of novel isomeric derivatives of 4-thiazolidinone, Fil’ М. R., Panchuk R. R., Zimenkovsky B. S., Havrylyuk D. Ya., Lesyk R. B., Stoika R. S. (2014)
Khyzhnyak S. V. - Functional and dynamic state of inner mitochondrial membrane of sarcoma 37 in mice under administration of sodium dichloroacetate, Sorokina L. V., Stepanova L. I., Kaplia A. A. (2014)
Onopchenko O. V. - The effect of N-stearoylethanolamine on cholesterol content, fatty acid composition and protein carbonylation level in rats with alimentary obesity-induced insulin resistance, Kosiakova G. V., Meged E. F., Klimashevsky V. M., Hula N. M. (2014)
Kushkevych I. V. - Kinetic properties of adenosine triphosphate sulfurylase of intestinal sulfate-reducing bacteria, Antonyak H. L., Bartoš M. (2014)
Gordiienko Iu. А. - Activity of trypsin-like enzymes and gelatinases in rats with doxorubicin cardiomyopathy, Babets Ya. V., Kulinich А. О., Shevtsova А. І., Ushakova G. О. (2014)
Данченко Н. М. - Співвідношення жовчних кислот у жовчі щурів за умов розвитку алоксаніндукованого цукрового діабету, Весельський С. П., Цудзевич Б. О. (2014)
Лабинцева Р. Д. - Захисний вплив тіакалікс|4|арен-тетрасульфонату на інгібування АТР-гідролазної активності субфрагмента-1 міозину міометрія катіонами важких металів, Бевза О. В., Бевза А. А., Люлько А. О., Харченко С. Г., Кальченко В. І., Костерін С. О. (2014)
Gulevsky A. K. - The influence of low-molecular fraction from cord blood (below 5 kDa) on functional and biochemical parameters of cells in vitro, Moisieieva N. N., Gorina O. L., Akhatova J. S., Lavrik A. A., Trifonova A. V. (2014)
Ефетов К. А. - Сложный эфир бутанола-2 и додеценовой кислоты: синтез и аттрактивные свойства, Паршкова Е. В., Баевский М. Ю., Поддубов А. И. (2014)
Бобровник С. А. - Авидность полиреактивных иммуноглобулинов (2014)
Виноградова Р. П. - Лауреати премії НАН україни імені Олександра Володимировича Палладіна за 2008 р., 2011 р., Данилова В. М. (2014)
Костерін С. О. - XI Український біохімічний конгрес (6–10 жовтня 2014 р., м. Київ), Матишевська О. П. (2014)
Contents vol. 86, N 1–5, 2014 (2014)
Гливинський В. В. - Санкт-Петербурзька класична школа: міф чи реальність?, Федосєєв І. С. (2014)
Полоцька О. Є. - П. І. Чайковський – С. І. Танєєв: з історії педагогічних відносин (2014)
Юферова Г. В. - Музично-інформаційні технології: специфікараннього етапу розвитку (2014)
Громченко В. В. - Твори для інструмента соло у сучасній музичній практиці: виконавський аспект (2014)
Асталош Г. Л. - Нова лексика українського музичного постмодернізму (2014)
Сєрова О. Ю. - Стильова валентність мінімалізму в українському музичному просторі (2014)
Тормахова В. М. - Особливості взаємодії рок-музики та фольклору (на прикладі творчості гурту "Брати Гадюкіни") (2014)
Безпала С. С. - Закономірності побутування джазу в обласних центрах України на межі ХХ – ХХІ ст. (на прикладі м. Чернігова) (2014)
Шнур І. В. - Хук як невід‘ємний компонент пісні-шлягеру (на прикладі російськомовної естрадної пісні України та Росії рубежу ХХ-ХХІ ст.) (2014)
Чорнобай М. Ю. - Піаністи-композитори з України у системі фахового музичного виконавства та освіти Франції міжвоєнного періоду (2014)
Ганджа І. В. - Іван Гнатович Паливода – викладач Київського вищого музичного училища ім. Р. М. Глієра (2014)
Бойко І. М. - Професійна адаптація співака в умовах еміграції (на прикладі творчої долі Н. Петренко-Матвійчук) (2014)
Теуту І. П. - Звуковий образ цимбал як автономний компонент транскрипторської діяльності (2014)
Федотова О. О. - Музична сфера України під наглядом радянської цензури (2014)
Ущапівська О. М. - Донецький театр опери та балету як територія невідчуженої комунікації (2014)
Ліва Н. В. - Сакральне крізь призму європейської музичної ментальності ХХ століття (2014)
Афоніна О. С. - Феномен "подвійного кодування" в філософській і культурологічній думці ХХ – ХХІ століть (2014)
Іонов В. І. - Проблемно-понятійна стратифікація музично-історіографічного знання (2014)
Сітарська Ю. О. - Гімн мученикам Віктору, Набору і Феліксу св. Амвросія Медіоланського та східнохристиянські проповіді про воїнів-мучеників: паралелі і перетини (2014)
Гоблик О. В. - Семантика католицького символу "Ave Maria" та варiативність його втілень у різних видах мистецтва (2014)
Князєва Т. М. - Роль обряду як важливої складової народної художньої культури у процесі міжетнічної культурної взаємодії (2014)
Скорик А. Я. - Національно-художня образність у мас-медійному екранному контенті сучасності (2014)
Приходько А. В. - Соціокультурна спрямованість радикальних напрямів мистецтва останньої третини ХХ століття (акціонізм) (2014)
Михальчук В. В. - Мистецька галерея як феномен арт-простору сучасної України (2014)
Зайченко С. М. - Вплив сучасного естрадного шоу на свідомість (2014)
Устинов С. Д. - Розвиток дефініції "зброя" у давній міфопоетичній традиції (2014)
Рижова О. О. - Особливості іконографії та стилістики зображень на іконах печерної церкви Прп. Варлаама Печерського (Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра) (2014)
Горбатенко Л. П. - Світлотональний ритм як фактор формування художнього образу в реалістичному живописі (2014)
Паславська Л. О. - Традиційна символіка і орнаментика у сучасній етнодизайнерській освіті (2014)
Павельчук І. А. - Мотив з деревом у краєвидах Абрама Маневича із зібрання Національного художнього музею України (2014)
Годенко-Наконечна О. П. - З історії досліджень орнаментики Трипільської культури (2014)
Руденко О. О. - Дибинецька керамічна скульптура гончарів Тарасенків (друга половина ХХ ст.) (2014)
Фіалко В. О. - "Нова хвиля" сценографів українського театру 80-х років ХХ століття (2014)
Галкін Л. Є. - Фільм "Сонце" Олександра Сокурова. Драма влади (2014)
Ільєнко І. М. - Інтегративний потенціал простору музичного твору: музично-хореографічні взаємодії (2014)
Чурпіта Т. М. - Професійне становлення М. Трегубова (1928 – 1935 рр.) (2014)
Морозов А. І. - До проблеми вивчення чоловічих віртуозних рухів в українському народно-сценічному танці (2014)
Вавшко І. В. - "Краще один раз побачити, ніж сто разів почути" (2014)
Чернета Т. О. - "А хто грає, того знають і дякують люде…" (до 85-річчя Л. С. Воріної) (2014)
Матвєєва Л. В. - Візантологія в контексті орієнталістики (2010)
Айбабин А. И. - Византия и Крым (история взаимоотношений в конце IV–VII в.) (2010)
Щербань Т. О. - Візантійський відділ Історико-філологічного товариства при Імператорському Новоросійському університеті (2010)
Бубенок О. Б. - Гідронім Псел (історико-етимологічний етюд) (2010)
Величко В. В. - Исторические предпосылки развития внутренних районов Китая в новейшее время (2010)
Волович О. О. - Проблеми водних ресурсів на Близькому Сході і перспективи участі України в їхньому розв’язанні (2010)
Вертиенко А. В. - К семантике горита в представлениях ираноязычных номадов Евразии (2010)
Гусаков В. В. - Країни та народи Середньої Азії у зовнішній політиці царства Селевкідів (2010)
Зелінський А. Л. - Птолемей, сатрап Єгипту й останні Аргеади (2010)
Лобанова-Тортика M. В. - Младотурецкая революция в восприятии носителей идеологии "левого" центризма в Болгарии: ментально-цивилизационные параллели (2010)
Отрощенко І. B. - Бурятська діаспора у МНР: політичні репресії 1920-х рр. (2010)
Романова Е. А. - "Слуга божий богини Маат" (hm-ntr M3rt) в Древнем царстве: жрец или судья? Часть I. Характеристика источников (2010)
Рубель В. А. - Феномен багатопартійності в політичній еволюції Південної Кореї доби військових диктатур (2010)
Тарасенко Н. А. - Виньетка 17-й главы Книги Мертвых в Саисский период (2010)
Черніков І. Ф. - До питання про світський характер республіканської Туреччини та процес її ісламізації (2010)
Дащенко А. В. - Генезис поэтического канона жанра цы: о значимости мелодии и тонов (2010)
Стельмах М. Ю. - Засоби вираження внутрішньої можливості у класичній перській мові (на матеріалі "Шахнаме" Фірдоусі) (2010)
Яремчук І. В. - Концептуальний аналіз як ключ до розуміння поезії Форуг Фаррохзад (2010)
Дрига І. M. - Невідома діалектологія: турецька мова на Кіпрі (2010)
Кочубей Ю. М. - Важлива сторінка в історії кримськотатарського народу (2010)
Циганкова Е. Г. - Ігор Федорович Черніков - історик Туреччини, Нагайчук B. І. (2010)
Основні опубліковані праці д. і. н., проф. І. Ф. Чернікова (2010)
Титул, зміст (2010)
Безвушко Е. В. - Особливості поширеності та клінічних проявів некарюзних уражень зубів (2010)
Донцова Д. А. - Состояние оксидантно-антиоксидантного баланса ротовой жидкости при применении ополаскивателя "Профилактический" серии "Целитель" (2010)
Куцевляк В. Ф. - Патогенез стоматологічних екогеній, викликаних дією сполук важких металів довкілля, Лахтін Ю. В. (2010)
Куцевляк В. Ф. - Сравнительная характеристика фторсодержащих прокладочных материалов для лечения глубокого кариеса, Шумилкина О. В. (2010)
Левицький А. П. - Кандидоз слизової оболонки порожнини рота у хворих на цукровий діабет типу 1: клініка, діагностика, лікування, профілактика, Ніколішин А. К., Ступак О. П., Ступак П. П. (2010)
Любченко О. В. - Эффективность использования отечественных материалов при подготовке корневых каналов к обтурации (2010)
Ніколішин А. К. - Карієс зубів у осіб літнього і похилого віку, Зайцев А. В. (2010)
Ніколішин А. К. - Антибактеріальна активність світлових променів і фотосенсибілізаторів, Сідаш Ю. В., Федорченко В. І. (2010)
Падалка А. І. - Треті моляри як створена еволюцією модель для вивчення патогенезу, профілактики та лікування карієсу зубів у дорослих і дітей (2010)
Рябоконь Є. М. - Порівняльна оцінка використання кверцетиновмісних препаратів у лікуванні хворих на генералізований пародонтит 1-2 ступенів за показником перекисного окислення ліпідів - малонового діальдепду, Худякова М. Б., Черепинська Ю. А. (2010)
Селькіна Г. Б. - Характеристика показників карієсу тимчасових зубів і його ускладнень у дітей полтавської області, Кліменкова Л. І., Шешукова О. В. (2010)
Шпулина О. А. - Пародонтопротекторная эффективность липоевой кислоты у больных с хроническим генерализованным пародонтитом, Скрипник О. И. (2010)
Чухрай Н. Л. - Карієс молочних зубів у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2010)
Андрианова И. И. - Клинико-цитологическая оценка эффективности применения "Солковагина" при лечении лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2010)
Антонова Н. М. - Особливості превентивної протирецидивної терапії препаратом "Флавозид" на етапі гострого герпетичного стоматиту в дітей (2010)
Бірюкова М. М. - Методика відновного лікування зубів мікрогібридним фотополімерним пломбувальним матеріалом (2010)
Бірюкова М. М. - Структурно - технологічні властивості пломбувального матеріалу "Latelux" (2010)
Белоклицкая Г. Ф. - Особенности иммунного статуса больных генерализованным пародонтитом на фоне ревматоидного артрита, Цецура Н. В. (2010)
Белоклицкая Г. Ф. - Стоматологические проявления в ротовой полости у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, Савченко Н. В., Дзицюк Т. И. (2010)
Білець М. В. - Використання кальцитонінуі статевих гормонів для корекції структурних змін у кістковій тканині нижньої щелепи (2010)
Бешарова Т. К. - Принципи патогенетичного лікування хворих на глосодинію, Левченко Г. В., Скібіцька Л. А. (2010)
Борисенко Л. Г. - Метод долгосрочного прогнозирования утери постоянных зубов (2010)
Велигоря И. Е - Альтернативные методы профилактики раннего кариеса временных зубов у детей, Полякова С. В., Пушкарь Л. Ю., Сирота О. Н., Цыганова Н. Б. (2010)
Вишневская А. А. - Применение озоногенератора в комплексном лечении больных генерализованным пародонтитом, Перова А. И. (2010)
Волкова О. С. - Влияние лецитин-кальциевого комплекса на степень дисбиоза полости рта у больных множественным кариесом (2010)
Галкина О. П. - Диагностика метаболических нарушений костной ткани у подростков с генерализованным пародонтитом, имеющих деформации позвоночника, Журочко Е. И., Седых В. П. (2010)
Голейко М. В. - Оцінка частоти поєднаних уражень тканин ендодонтаі пародонта (2010)
Гонтарь Е. А. - Показатели заболеваемости зубов кариесом улиц с различным психосоматическим статусом, Гаврилов А. Е., Латынина Е. И. (2010)
Гордов В. О. - Лікування хронічного генералізованого пародонтиту І, II ступенів із застосуванням гелю "Холісал" (2010)
Головчанська О. Д. - Профілактика виникнення ускладнень ендодонтичних втручань (2010)
Гриновець В. С. - Історичні аспекти розвитку стоматології в галичині. становлення університетської стоматологічної школи у львові (ХІХ-ХХ ст.) (2010)
Гриновець В. С. - Коагуляційна дистрофія ясен і пульпи зуба як місцевий прояв загальної коагуляційної дистрофії (2010)
Гриновець І. С - Новий лікарський засіб у формі стоматологічних лікарських плівок з амізоном, Калинюк Т. Г., Гриновець В. С. (2010)
Двуліт І. П. - Порівняльна ефективність застосування зубних еліксирів на основі біофлавоноїдів цитрусових у пародонтології (2010)
Денега I. С. - Диференційований підхід у лікуванні генералізованого пародонтиту з використанням "Вектор-системи", Личковська-Козак О. Л. (2010)
Деньга 0. В. - Биохимическое исследование экссудата корневых каналов при периодонтите постоянных зубов с неформированными корнями у детей, Цевух Л. Б., Коновалов Н. Ф. (2010)
Деньга А. Э. - Восстановление эстетики твердых тканей зубов после ортодонтического лечения (2010)
Детярева Л. А. - Генетически обусловленные особенности иммунного ответа и клиническое течение хронического верхушечного периодонтита, Прийма Н. В., Малый К. Д., Дорофеева О.В. (2010)
Добровольська М. К. - Результати детоксикаційної терапії стоматологічних хворих із супутнім калькульозним холециститом із використанням мінеральної води "Поляна купіль", Переста Ю. Ю., Лемко I. С., Джупіна С. М. (2010)
Дорубець А. Д. - Стан пульпи зубів при препаруванні під металокерамічні конструкції зубних протезів, Король М. Д. (2010)
Дорофеева О. В. - Сравнительная оценка эффективности препаратов на основе кальция в профилактике хронического генерализованного катарального гингивита, Дорофеев М. Ю. (2010)
Дрогомирецька М. С. - Комплексне лікування зубо-щелепних аномалій у дорослих пацієнтів на тлі пародонтиту (2010)
Дубровина-Парус Т. А. - Применение препарата "Имудон" в комплексной терапии дисбактериозов полости рта, Мальцева Ю. В. (2010)
Дурягина Л. X. - Роль психосоматических факторов в генезе заболеваний слизистой оболочки полости рта (2010)
Дурягина Л. X. - Оценка распространенности в крыму стоматологической патологии у больных сахарным диабетом, Гажеман Ю. С. (2010)
Журочко Е. И. - Дифференциальная диагностика хронических форм периодонтита с использованием ультразвуковой диагностики, Дурягина Л. Х., Алехина О. В. (2010)
Зубачик В. М. - Роль нормативно-правового регулювання надання медичної допомоги в терапевтичній стоматології на сучасному етапі, Синиця В. В., Довганик В. В. (2010)
Ільченко В. І. - Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких екзантематозних інфекціях, Вітко Ю. М. (2010)
Ільчишин М. П. - Вплив тютюнопаління на тканини пародонта (2010)
Каськова Л. Ф. - Локалізація каріозних порожнин у перших постійних молярах протягом перших трьох років після їх прорізування, Солошен'ко Ю. І., Амосова Л. І., Абрамова О. Е., Новікова С. Ч., Хміль О. В. (2010)
Кананович Т. Н. - Эффективность индивидуальной гигиены полости рта в профилактике заболеваний пародонта у пожилых людей (2010)
Кобрин О. П. - Рівень інтерферону- гамма у хворих на генералізований пародонтит із хронічною хламідійною інфекцією, Герелюк В. I. (2010)
Колесник В. М. - Сравнительная оценка применения препаратов на основе солкосерила в местном лечении хронической трещины губ, Лавровская Я. А. (2010)
Косенко К. М. - Показники лікувальної роботи державних стоматологічних закладів україни за 2008 р., Варава Г. М., Рейзвіх О. Е., Жадько Р. Т. (2010)
Косенко Д. К. - Экспериментальное обоснование эффективности профилактики осложнений при ортодонтическом лечении детей (2010)
Куцевляк В. Ф. - Консервативное лечение воспалительных заболеваний пародонта с применением гирудотерапии, Цыганова Н. Б., Полякова С. В., Велигоря И. Е., Сирота О. Н., Пушкарь Л. Ю. (2010)
Лємєнєв П. О. - Структура каріозних уражень у хворих на генералізований пародонтит (2010)
Лукоянова Н. С. - Лікування періодонтиту, обумовленого бактеріально-грибковою мікрофлорою, Авдоніна Л. I. (2010)
Манько А. М. - Корекція патологічних змін у тканинах пародонта за тривалого введення омепразолу мультипробютиком "Симбітер® ацидофільний", Непорада К. С. (2010)
Марченко О. А. - Рейтинг значимості окремих факторів ризику виникнення захворювань тканин пародонта в дітей шкільного віку (2010)
Михайлова Т. В. - Определение уровня гигиенического воспитания школьников Крыма методом анкетирования (2010)
Назарян Р. С. - Планіметричний аналіз факторів ризику виникнення захворювань пародонта, Гаргін В. В., Крівенко Л. С., Іскоростенська О. В. (2010)
Оболонськая Г. О. - Оцінка ефективності використання фітопрепаратів кореня аїру болотного (лепехи) при патології тканин пародонта (2010)
Онопрієнко Н. В. - Частота виявлення ізольованого червоного плескатого лишаю слизової оболонки рота в практиці стоматологів і дерматологів, особливості перебігу, помилки в діагностиці, Нідзельський М. Я., Дудченко М. О., Попова І. Б., Васильєва К. В. (2010)
Островский А. В. - Роль микробиологического исследования в подборе средств профессиональной гигиены полости рта (2010)
Павленко Л. Г. - Використання пробіотиків у протоколі лікування герпетичних стоматитів у дітей, Бабаніна С. М., Поліщук Т. В., Сенчакович Ю. В. (2010)
Павлюк Т. Д. - Особливості діагностики кандида-асоційованого пародонтиту, Герелюк В. I., Задорожна I. В., Чайківський Р. В. (2010)
Пасько О. О. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит препаратом "Галавіт", Бучковська А. Ю., Пришляк В. Є., Подільчак Н. В. (2010)
Педорець Н. О. - Апікальні межі препарування кореневого каналу: чинники, що впливають на їх визначення, Піляєв А. Г., Юровська I. О. (2010)
Педорец А. П. - Периапикальная резорбция цемента корня и ее связь с патогистологическими проявлениями хронического периодонтита, Юровская И. А., Пиляев А. Г. (2010)
Політун А. М. - Використання фізичних методів у комплексному лікуванні ускладнень ендодонтичних втручань у разі виведення пломбувального матеріалу в канал нижньої щелепи, Бешарова Т. К., Значкова О. А. (2010)
Плав'юк Л. Ю. - Рівень активного магнію в крові хворих на генералізований пародонтит, Герелюк В. І., Ільків М. М., Нейко Н. В., Стасюк Н. О. (2010)
Прийма Н. В. - Влияние сопутствующей патологии на клиническое течение хронического периодонтита, Дегтярева Л. А., Дорофеева О. В., Дубровина-Парус Т. А. (2010)
Петришин О. А. - Застосування raman-спектроскопії для порівняльної оцінки кількісного та якісного складу емалі зуба в нормі і при гіпоплазії, Дарчук Л. О., Цвих Л. О., Петришин Е. О. (2010)
Петрушанко Т. О. - Особливості ліквідації оральних факторів галітозу, Іленко Н. В. (2010)
Полякова С. В. - Использование герметиков отечественного производства в целях профилактики кариеса у детей (2010)
Попович I. Ю. - Математичний розрахунок побулови оптимальної реставраційної конструкції зруйнованих коронок девітальних різців із позиції біомеханіки, Петрушанко Т. О., Доценко В. І. (2010)
Рейзвих О. Э. - Профилактика - основная цель сегодняшней стоматологии (2010)
Рыболов О. В. - О механизмах развития симптома мышечно-суставной дисфункции височно-нижнечелюстного сустава при лечении моляров, Москаленко П. А., Яценко И. В. (2010)
Різник С. С. - Функціональні порушення мікрогемодинаміки пародонта у хворих на генералізований пародонтит, Різник Ю . Б. (2010)
Ріпецька О. Р. - Ефективність вторинної профілактики генералізованого пародонтиту в пацієнтів віком 16-29 років, Гриновець В. С., Денега І. С. (2010)
Скрипник О. И. - Количественная оценка показателя сывороточного IG A у детей, больных кариесом, в условиях промышленного региона (2010)
Старикова С. Л. - Перспективы применения биорезонансной терапии в стоматологии, Плехова М. Н., Стариков В. В. (2010)
Стасюк Н. О. - Показники місцевого імунітету у хворих на генералізований пародонтит із супутньою ішемічною хворобою серця, Нейко Н. В., Плав'юк Л. Ю. (2010)
Сулим Ю. В. - Застосування полімерних плівок із декаметоксином та тіотріазоліном для лікування запальних хвороб слизової оболонки рота (2010)
Сухомлин А. - Вплив мультипробіотика "Симбітер® ацидофільний" на метаболічні зміни в слинних залозах в умовах гіпергастринемії, Непорада К. С. (2010)
Терехова Т. Н. - Опыт профилактики кариеса зубов с использованием фторлака "Bifluorid 12", Кленовская М. И., Шаковец Н. В. (2010)
Трубка I. О. - Лікування хронічного генералізованого катарального гінгівіту із застосуванням антигомотоксичної терапії, Дементьева О. В., Кононенко I. А. (2010)
Трубка І. О. - Клінічне вивчення мікрокристалізації ротової рідини в пацієнтів із хронічними хворобами травної системи з різними ступенями поширеності карієсу, Водоп'ян К. О. (2010)
Удод О. А. - Клінічна оцінка відновлень зубів із використанням двох методів полімеризації, Мороз Г. Б., Косарева Л. І. (2010)
Удод А. А. - Особенности техники светового воздействия на светоотверждаемые материалы в различных клинических ситуациях, Хачатурова К. М. (2010)
Федун I. Р. - Шкідлива дія наркотиків на стан тканин порожнини рота (2010)
Фещенко И. Ф. - Опыт применения курортологических и природных факторов при лечении воспалительных заболеваний пародонта, Сысоев Н. П. (2010)
Хохлова Е. А. - Изучение эффективности герметизации фиссур (2010)
Чепурова Н. И. - Особенности лечения деструктивных форм периодонтита на фоне дисбиоза полости рта, Журочко Е. И. (2010)
Шпак С. В. - Особливості роботи лікаря - стоматолога зі сліпими дітьми (2010)
Шундрик М. А. - Експериментальне дослідження якості борів різних фірм - виробників, Марченко І. Я., Шундрик Л. С. (2010)
Шпуліна О. О. - Відомості про характер лікування та основні показники виживаності хворих зі злоякісними пухлинами органів ротової порожнини і глотки за останні 5 років у Луганській області (2010)
Ющенко П. Л. - Проблеми застосування альгінатнихі силіконових відтискних матеріалів у ортопедичній стоматології, Оджубейська О. Д., Король М.Д. (2010)
Яковлева Н. Н. - Стоматологический статус детского населения промышленного региона (2010)
Інформаційний лист (2010)
Стрелков А. И. - Квазиоптимальная обработка коротких радиоимпульсов в акустооптическом спектро-анализаторе, Копылов А. А., Коротков В. В. (2003)
Качанов П. А. - Метод построения и визуализации реалистичных ландшафтов для тренажерных комплексов наземной техники, Зуев А. А., Васильченков О. Г. (2003)
Хижняк В. В. - Критерії та показники ефективності аналітичних ймовірнісних інформаційно-вимірювальних систем (2003)
Певцов Г. В. - Параметрическое облучение многоальтернативных алгоритмов распознавания радиоизлучений и их источников, заданных сложными эталонными описаниями, Лупандин В. А., Колисниченко Д. А. (2003)
Калмыков И. А. - Модель и структура нейронной сети для реализации цифровой обработки сигналов в расширенных полях Галуа, Щелкунова Ю. О., Гахов В. Р., Горденко Д. В., Новиков В. И. (2003)
Баранник В. В. - Метод трехмерного кодирования данных (2003)
Хачатуров В. Р. - Оценивание параметров траектории маневрирующей цели при использовании нечеткого управления коэффициентами усиления α, β фильтра, Руккас К. М., Просов А. В. (2003)
Дубницкий В. Ю. - Решение плохо обусловленной системы линейных уравнений при определении состава легкого бетона, Наникашвили В. Г. (2003)
Кононов В. Б. - Задачи оптимального управления распределением неоднородных сил и средств (2003)
Пустоваров В. Е. - Метод обработки контролируемого параметра, позволяющий оценивать состояние человека-оператора в реальном масштабе времени, Ириков Д. В., Егоров А. Б. (2003)
Артёменко Е. А. - Обоснование программных процедур контроля и диагностирования для обеспечения требуемой эффективности функционирования цифровых систем, Гайворонский И. Я., Клюшников И. Н. (2003)
Магда И. И. - Возбуждение хаотических режимов в автоколебательных системах внеполосными импульсными сигналами, Новиков В. Е., Горбань А. М., Шаповал Р. В. (2003)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського