Бахарєва Я. В. - Тенденції розвитку харчової промисловості україни та їх маркетингова складова (2012)
Біленький О. Ю. - Світове виробництво і торгівля продукцією рослинництва (2012)
Біляк Н. І. - Оцінка конкурентоспроможності сільського господарства львівської області (2012)
Бричка Б. Б. - Теоретичні моделі державної підтримки цін та доходів в аграрному секторі, Куницька-Іляш М. В. (2012)
Бурковська А. В. - Інновації – перспектива розвитку ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств, Лункіна Т. І. (2012)
Веселовська Н. Р. - Задачі мікроекономічного аналізу як складові компоненти автоматизованого контролю і управління підприємством апк, Зелінська О. В. (2012)
Віннік І. Ю. - Стан та перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств в контексті економічних перетворень (2012)
Вовк М. В. - Загальна характеристика інвестиційного клімату україни (2012)
Березюк С. В. - Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів в апк, Гарник О. І. (2012)
Вініченко І. І. - Розвиток інноваційної діяльності аграрних підприємств: регіональний аспект (2012)
Войнича Л. Й. - Кластеризація як механізм підвищення економічної стійкості особистих селянських господарств у виробництві продукції молочного скотарства (2012)
Волкова І. М. - Сучасні тенденції формування та розвитку агромаркетингу (2012)
Васильчак С. В - Ефективність виробництва продукції тваринництва та її залежність від фінансової підтрики держави, Жидяк О. Р., Циганюк А. В., Дубина М. П. (2012)
Вихопень Л. П. - Теоретичні аспекти конкуренції та конкурентоспроможності (2012)
Воркун Л. І. - Аналіз природно-ресурсного потенціалу сільських територій львівської області, Демкович Л. К. (2012)
Гірняк К. М. - Особливості кадрового потенціалу у середовищі підприємств апк (2012)
Гомілко О. В. - Самоуправління організаційних систем: методологія, поняття, категорії (2012)
Гончаренко О. В. - Інноваційний діяльність аграрних підприємств: інституційні передумови та стратегічні імперативи (2012)
Гилка М. Д. - Перспективи сталого розвитку сільських територій, Макеєнко А. Г. (2012)
Грабовський Р. С. - Органічне виробництво як спосіб екологізації аграрної сфери, Дяк О. Т. (2012)
Гримак А. В. - Економічна ефективність перспективного планування (прогнозування) розвитку підприємства (2012)
Гримак О. Я. - Основні напрями розвитку аграрних підприємств україни, Бодак Г. І. (2012)
Гримак А. В. - Маркетинг – система інформаційного забезпечення розвитку підприємств м’ясопродуктового підкомплексу у ринкових умовах, Урбан І. Р. (2012)
Гринишин Г. М. - Тенденції експортно – імпортної діяльності підприємств агропромислового комплексу львівщини (2012)
Губенко В. І. - Передумови інноваційно-модернізаційного розвитку україни (2012)
Дорош М. М. - Інноваційні перспективи україни, Дадак О. О., Гачек Т. С. (2012)
Дорош М. М. - Особливості та проблеми інноваційного розвитку птахівництва україни (2012)
Диндин В. Л. - Особливості формування цін на продукцію молочного скотарства (2012)
Дзядикевич Ю. В. - Основні аспекти державного регулювання міжнародних автомобільних перевезень, Крайняк О. К., Куликовська І. В. (2012)
Дубініна М. В. - Структурні зміни в аграрній економіці регіону (2012)
Душка В. І. - Стан та перспективи розвитку рибництва в україні, Чемерис В. А., Янінович Й. Є., Колос О. М., Федорюк М. Д., Козик В. М. (2012)
Диндин М. Л. - Рекомендації до побудови облікових процедур із сортування і переробки закупленої сільськогосподарської продукції (2012)
Губенко В. І. - Стан, виклики і можливості економіки україни в процесі світових змін (2012)
Джеджула В. В. - Розвиток енергетичного потенціалу промислового підприємства шляхом використання відновлювальних джерел енергії (2012)
Дяк О. Т. - Інноваційні процеси як шлях динамічного розвитку підприємницької діяльності, Музика Т. П., Кіц М. В. (2012)
Загребельна І. Л. - Маркетингові аспекти цінової політики на продукцію скотарства (2012)
Зеліско І. М. - Інноваційні імперативи розвитку інтеграційних аграрних формувань (2012)
Іонаш І. В. - Проблеми та перспективи якості молочної продукції в україні (2012)
Кальченко С. В. - Сучасні особливості використання людського капіталу в аграрній сфері (2012)
Карачина Н. П. - Проблеми розвитку ринку біопалива україни, Чайка Р. В. (2012)
Кільніцька О. С. - Проблеми розвитку ринку та цінова конкурентоспроможність м’ясопродукції україни, Плотнікова М. Ф. (2012)
Ковальчук О. М. - Економічна оцінка біологічного способу меліорації ставів при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропових риб, Цьонь Н. І. (2012)
Ковальова О. В. - Змішані форми організації управління апв: інституційний підхід (2012)
Коробка С. В. - Проблемні питання кредитування малих сільськогосподарських підприємств (2012)
Козій Б. І. - Підсистема обліку ветеринарних засобів автоматизованого робочого місця лікаря ветеринарної медицини (2012)
Колісніченко І. О. - Інноваційна діяльність як основна передумова ефективного розвитку аграрних підприємств (2012)
Копішинська О. П. - Управління іміджем підприємства через формування стратегії розвитку галузі конярства, Кучерук В. В. (2012)
Костецький Я. І. - Ефективність інноваційно-інвестиційних процесів аграрного виробництва (2012)
Котько Н. М. - Проблеми формування стратегії і тактики Державної політики розвитку сільських територій в контексті самоорганізації громад (2012)
Кравчук І. І. - Розвиток сільських територій в контексті становлення сільського соціуму (2012)
Ксьонжик І. В. - Проблеми та перспективи реформування житлово – комунального господарства у сільській місцевості (2012)
Кудла Н. Є. - Активізація підприємницької діяльності селян шляхом надання агротуристичних послуг (2012)
Кулаєць М. М. - Вплив інновацій на забезпечення продовольчих ресурсів, Бабієнко М. Ф., Витвицька О. Д., Лучник М. М. (2012)
Куліш І. М. - Основні чинники впливу на конкурентоспроможність регіону (2012)
Курило Л. І. - Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, Гиренко І. В. (2012)
Кухар Р. Б. - Ефективне використання інформаційних технологій – запорука успішного менеджменту апк (2012)
Кучер О. В. - Ефективність маркетингу в управлінні збутовою діяльністю аграрних підприємств (2012)
Кучер В. В. - Управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства, Кучер О. В. (2012)
Лаврук В. В. - Управління мотивацією інноваційної діяльності, Лаврук О. С. (2012)
Ланченко Є. О. - Методичні аспекти аналізу зайнятості в аграрному секторі економіки та на селі (2012)
Левків Г. Я. - Теоретичні засади маркетингового менеджменту на підприємствах агропромислового комплексу, Лісовий А. В. (2012)
Липчук В. В. - Спільна аграрна політика єс на 2013-2020 роки: орієнтири для україни, Липчук Н. В. (2012)
Лисецька Ю. М. - Аналіз стану скотарства та шляхи його покращення (2012)
Лисюк О. В. - Факторний аналіз як критерій оцінки поведінки різних категорій сільгоспвиробників, Кузьо Р. М. (2012)
Люблін В. Д. - Педагогічно-правові аспекти підготовки молодих спеціалістів в галузі апк, Тацишин І. Б. (2012)
Мазуренко О. В. - Впровадження інноваційних технологій у свинарство – основа його інтенсивного розвитку (2012)
Максим В. Л. - Кореляційно-регресійна модель впливу внутрішніх чинників на економічну ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах (2012)
Матвеєва М. П. - Вплив діяльності сільськогосподарських підприємств на формування екологічно стійких агроландшафтів львівської області (2012)
Ментей О. С. - Прогноз чисельності сільського населення харківської області (2012)
Микитюк В. М. - Форми організації виробництва та оптимізація виробничої структури скотарських підприємств, Данкевич В. Є. (2012)
Минів Р. М. - Правове регулювання фінансової діяльності аграрних підприємств, Ковальчук Р. Л. (2012)
Нагоронюк О. П. - Застосування кластерного підходу в оцінці перспектив розвитку галузі тваринництва львівської області (2012)
Сендецька С. В. - Прогнозування обсягів виробництва яєць на регіональному ринку продукції птахівництва, Бабич Л. В. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Оцінка зношування трибосполучень у мастильних середовищах із різним залишковим ресурсом при нестаціонарному режимі тертя, Мнацаканов Р. Г., Білякович О. М. (2011)
Balawender K. - Modelowanie zużycia paliwa w silniku wysokoprężnym typu di z wykorzystaniem sieci neuronowych, Lejda K. (2011)
Матейчик В. П. - Особливості моделювання утворення оксидів азоту в робочому процесі двигуна, Козачук І. С., Яновський В. В., Мошко М. С. (2011)
Gmyz R. - Hamulce elektryczne w pojazdach samochodowych, Śmieszek M. (2011)
Сахно В. П. - Маневреність та стійкість руху автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Придюк В. І., Онищук В. П. (2011)
Balawender K. - Stanowisko badawcze wtryskowych układów Common Rail zasilanych paliwami różnego typu, Lejda K., Ustrzycki A. (2011)
Посвятенко Е. К. - Холодне пластичне деформування як засіб інтенсифікації безводневого азотування деталей засобів транспорту, Алєксєєв В. В. (2011)
Gazda A. - Transport drogowy a potrzeby paliwowe w Рolsce, Jedynak Z. (2011)
Абрамчук Ф. І. - Двозонна модель процесу згоряння малолітражного газового двигуна з іскровим запалюванням, Кабанов О. М., Кузьменко А. П., Липинський М. С., Муратов В. М. (2011)
Grochowska K. - Koncepcja sterownika do silnika o zapłonie iskrowym dla identyfikacji toksyczności spalin w fazie zimnego rozruchu i nagrzewania, Lejda K. (2011)
Андрусенко С. І. - До формування критерію оптимізації системи постачання запчастин в підприємствах автосервісу, Бугайчук О. С. (2011)
Jakubowski M. - Znaczenie i monitorowanie jakości paliw (2011)
Данчук В. Д. - Інтегральний автоматизований програмний комплекс оцінки фінансових ризиків підприємства на базі бухгалтерської звітності, Козак Л. С., Данчук М. В., Сватко В. В. (2011)
Jaworski A. - Wpływ biododatków na parametry energetyczne paliw stosowanych w spalinowych napędach środków transportu, Kuszewski H., Ustrzycki A. (2011)
Хрутьба В. О. - Передумови формування інтегральної системної методології управління проектами поводження з відходами (2011)
Kuśnierz T. - Kanały dolotowe wolnossących czterosuwowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym, Lejda K. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев С. В. (2011)
Kuszewski H. - Badania smarności wybranych paliw zastępczych stosowanych w transporcie samochodowym, Jaworski A., Ustrzycki A. (2011)
Картавий А. Г. - Аналітична модель розробки логістичної системи в програмах поводження з відходами (2011)
Łakota K. - Przepustowość skrzyżowania jako parametr decydujący o warunkach ruchu na skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną (2011)
Плошай Ф. В. - Обгрунтування методики управління ризиками в проектах збору та утилізації шахтного метану (2011)
Lejda K. - Wpływ wybranych parametrów wtrysku na jakość rozpylenia paliw ciekłych do zasilania silników o ZS, Lew K. (2011)
Парасочка А. П. - Особливості інтегрованої системи управління якістю та екологією підприємства, Брижа А. А. (2011)
Lejda K. - Analiza konstrukcyjna i funkcjonalna hybrydowych układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich, Wojewoda P. (2011)
Головніна О. Г. - Деякі аспекти синергетичної оцінки соціально-економічних систем (2011)
Michalskі J. - Analiza topografii powierzchni głowy i stopy zęba kół zębatych frezowanych obwiedniowo (2011)
Гревцев О. К. - Осесиметричні деформації для циліндра, що обертається (2011)
Michalski J. - Hartowanie indukcyjne powierzchni kół zębatych stosowanych w produkcji masowej (2011)
Мнацаканов Р. Г. - Вплив експлуатаційних властивостей оливи на ефективність мащення в контакті в умовах динамічного навантаження, Мікосянчик О. О., Туриця Ю. О., Козоріз І. М. (2011)
Ustrzycki A. - Wizualizacyjne badania porównawcze procesu wtrysku elektromagnetycznych wtryskiwaczy systemu Сommon Rail, Jaworski A., Kuszewski H. (2011)
Левківський О. П. - Визначення номенклатури ремонтного фонду за результатами зміни системних властивостей автотранспортних засобів в процесі експлуатації, Туриця О. О., Кононенко О. В. (2011)
Zielińska E. - Wybrane czynniki ograniczające rozwój transportu samochodowego w Polsce (2011)
Корпач А. О. - Аналіз та перспективи використання газоподібних видів палива для двигунів внутрішнього згоряння, Петриченко Б. В., Лазєйкін Є. Г. (2011)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків: можливі причини та нез’ясовані теоретичні питання, Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2011)
Страфун С. С. - Лікування остеоартрозу кульшового суглоба з використанням артроскопічних технологій, Майко В. М., Сергієнко Р. О., Луцишин В. Г. (2011)
Белецкий А. В. - Соотносительный сагиттальный диаметр поясничного позвоночного канала, Пустовойтенко В. Т., Асанович В. Я., Сомова И. Н. (2011)
Гахраманов А. Г. - Восстановление суставной губы (лабрумa) у взрослых больных с дисплазией тазобедренного сустава, леченных периацетабулярной остеотомией по Ganz, Атилла Б., Вердиев В. Г., Алпаслан М., Аксой Д. (2011)
Лазарев І. А. - Біомеханічна оцінка опорності стопи після артродезу гомілковостопного суглоба, Грицай М. П., Білоус Д. І. (2011)
Кулаженко Е. В. - Комплексное лечение переломов наружной лодыжки с повреждением межберцового синдесмоза с применением динамического фиксатора, Коструб А. А., Варзарь С. А. (2011)
Фурманов А. Ю. - Влияние хронической посттравматической ишемии на структурно-морфологические и функциональные изменения в трехфаланговых пальцах кисти (2011)
Голка Г. Г. - Анализ оперативного лечения переломов дистального отдела бедренной кости, Белостоцкий А. И., Литовченко В. А., Паламарчук В. В., Гарячий Е. В., Григорук В. В., Голка Т. Г. (2011)
Вирва О. Є. - Модульне ендопротезування в хірургічному лікуванні дітей із пухлинами колінного суглоба (експериментально-клінічне дослідження), Баєв В. В. (2011)
Драган В. В. - Рекомендованные стандартные программы удлинения нижних конечностей приводными внутрикостными аппаратами, Андрианов М. В., Андрияшек Ю. И., Ткач А. В., Плоткин А. В., Шпунтов А. Е., Федуличев П. Н., Герман А. А., Данилюк А. В. (2011)
Гужевский И. В. - Гистологические особенности суставного хряща у больных с коксартрозом при спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И., Дедух Н. В. (2011)
Головаха М. Л. - Ранняя функциональная нагрузка после восстановления повреждений aхиллова сухожилия, Горелов А. М., Шишка И. В., Банит О. В., Титарчук Р. В. (2011)
Попов В. А. - Аналіз напружено-деформованого стану при моделюванні остеосинтезу уламків шийки стегнової кістки, Вадзюк Н. С., Крищук М. Г., Єщенко В. О. (2011)
Страфун С. С. - Метод розрахунку напруженості стінки гангліона кистьового суглоба, Лєсков В. Г., Юрченко О. В, Лакша А. М., Шипунов В. Г. (2011)
Анкін М. Л. - Експериментально-біомеханічні випробування накісткового остеосинтезу при переломах діафіза великогомілкової кістки, Анкін Л. М., Шидловський М. С., Сатишев М. М. (2011)
Слободской А. Б. - Применение "онкологических эндопротезов” тазобедренного и коленного суставов у не онкологических больных (2011)
Коструб О. О. - Остеосинтез множинних переломів стегнової кістки, Литовченко В. О., Власенко Д. В., Власенко В. Г., Галабутська Т. М. (2011)
Дудко О. Г. - Остеосинтез переломів кісток полімерними конструкціями, що розсмоктуються (огляд літератури) (2011)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2011)
Лохматова А. И. - "Дело прекрасно знает, работает очень усердно, честности безукоризненной…": институт волостных писарей в пореформенной Украине (2004)
Коломієць Т. В. - Українська видавнича справа харківського товариства поширення в народі грамотності (2004)
Сарнацький О. П. - Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських політичних партій в Києві в роки столипінської реакції (2004)
Остапенко М. А. - Наукова діяльність інституту підводних досліджень у 2002-2003 роках, Додонов Р. О. (2004)
Савченко О. І. - Зарубіжні видання російських анархістів на початку ХХ ст. (2004)
Фролов М. О. - Компартійно-радянська еліта та особливості утворення в 1924-1926 рр. Молдавської автономної соціалістичної радянської республіки у складі УСРР (2004)
Додонов А. Ф. - О некоторых аспектах теории общественного развития М. Каддафи (2004)
Ткаченко В. Г. - Документи державних органів України 20 - 30-х років ХХ століття про житлове забезпечення робітників (2004)
Турченко Г. Ф. - Вітчизняна регіоналістика і проблеми вивчення історії південної України (2004)
Воловик В. І. - Звивисті стежки історії (2004)
Воронкова В. Г. - Тенденция "глобализация - регионализация" и ее влияние на постиндустриальное развитие регионов (2004)
Жадько В. А. - Мовно-літературна освіта: зміст і засоби впровадження (2004)
Кривега Л. Д. Александрова О. С. - Конкуренція як соціальне явище: український контекст (2004)
Таран В. О. - Суспільно-політичні реалії і проблема державницько-патріотичної свідомості в сучасній Україні (2004)
Додонов Р. О. - До питання про цивілізаційну ідентифікацію України (2004)
Дмітрієнко Ю. М. - Актуальні аспекти теоретичної ідентифікації посттоталітарної специфіки української девіантної правосвідомості (2004)
Подмазін С. І. - Педагогічна свідомість як фактор розвитку суспільства та як поле політичної боротьби (2004)
Глазунов В. В. - Своеобразие олигархических проявлений в период средневековья и эпоху Возрождения (2004)
Гольченко В. Н. - Искусство общения (2004)
Повзло А. Н. - Диалектика государственности и экзистенция современого образования (2004)
Воловик Г. В. - Соціальні детермінанти оптимізації життєдіяльності (2004)
Волова Л. А. - Национальная самоидентификация по-украински: возможность нового старта (2004)
Утюж И. Г. - Понятие философии образовательной политики (2004)
Мегрелишвили М. А. - Формы бытия человека как реализация его возможностей (2004)
Титул, зміст (2013)
Бошицький Ю. Л. - Київський університет права НАН України – перспективи та новели розвитку у 2013 році (2013)
Братасюк М. Г. - Правова відповідальність в контексті основних типів праворозуміння (2013)
Нелін О. І. - Інститут нотаріату в Україні (ІХ–ХVІІІ ст.ст.): проблеми становлення (2013)
Кудін С. В. - Ідеї порівняльного правознавства у працях С. М. Орнатського (2013)
Скоморовський Б. І. - Наслідки перебудовчих процесів у СРСР: державно-правовий аспект (2013)
Фігель Ю. О. - До питання: аналіз джерел за темою дослідження "Роль юридичних клінік у формуванні вмінь реалізації права студентами юридичних спеціальностей" (2013)
Філонов О. В. - Місце і роль ліворадикальних організацій у політичному житті Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Бакаєв Д. С. - Концепція зловживання правом у правовій доктрині: порівняльно-правовий аспект (2013)
Гольцова О. Є. - Соціальна регуляція: просторово-часовий вимір (2013)
Гордимов А. В. - Сучасний розвиток доктринальних джерел права в контексті захисту прав людини (2013)
Ісаєва В. В. - Функції права: теоретико-правовий аналіз (2013)
Кабанець О. С. - Принцип верховенства права як ціннісна складова демократії (2013)
Калетник О. М. - Теоретико-правовий аналіз відмінностей права і моралі (2013)
Політанський В. С. - Принципи інформаційно-правових відносин (2013)
Пундор Ю. О. - Про визначення змісту категорії "правосуб’єктність" у теорії права та галузевих теоріях цивільного й господарського права (порівняльно-правовий аспект) (2013)
Тарабукін О. Ю. - Правова соціалізація як форма соціального впливу права (2013)
Фоміна М. А. - До питання розмежування понять "судова система" та "судоустрій" (2013)
Юськів Н. В. - Механізм державно-владних відносин в аспекті соціального буття (2013)
Шуп’яна М. Ю. - Поняття та види злочинів за Австрійським Кримінальним кодексом 1852 р. (2013)
Батанов О. В. - Аксіологічний вимір сучасного муніципального права (2013)
Оніщук М. В. - Конституційно-правові підвалини вдосконалення організації влади в Україні, Савчин М. В. (2013)
Абасов Г. Г. - Проблеми визначення нормативно-правових гарантій прав місцевого самоврядування та їх класифікація (2013)
Чернецька О. В. - Конституційні основи правотворчої компетенції представницьких органів місцевого самоврядування (2013)
Зайцева І. О. - Муніципальне статутне право в системі права України: деякі питання теорії та практики (2013)
Мельник А. Г. - Поняття компетенції органів місцевого самоврядування в сфері регулювання земельних відносин, його ознаки (2013)
Неліна Н. В. - Місцеве самоврядування як сфера реалізації конституційної правосуб’єктності українського народу (2013)
Гетманцев Д. О. - До питання про відображення в податковому обліку погашення кредиторських вимог у процедурі банкрутства (2013)
Синкова О. М. - До проблеми організаційно-правового забезпечення розвитку державного внутрішнього аудиту (2013)
Віхляєв М. Ю. - Історіографія дослідження громадських об’єднань як суб’єктів адміністративного права в радянський період (2013)
Пухтецька А. А. - Порівняльне адміністративне право як навчальна дисципліна: методика викладання циклу лекцій (2013)
Алфьорова Т. М. - Правове регулювання застосування працівниками ДАІ МВС України заходів адміністративного примусу (2013)
Досінчук К. Ф. - Поняття, завдання та функції нотаріату в Україні: окремі аспекти (2013)
Кротюк О. В. - Роль та значення принципу офіційного з’ясування всіх обставин у справі в розбудові адміністративного судочинства України: адміністративно-правовий аспект (2013)
Марчук М. П. - Контроль та нагляд у сфері телебачення і радіомовлення (2013)
Пархомчук Р. І. - Адміністративно-правове регулювання порушення провадження у справі про банкрутство суб’єкта господарювання з державною часткою власності (2013)
Сонюк О. В. - Особливості участі невладних суб’єктів у правовідносинах адміністративного судочинства (2013)
Спасенко В. О. - Деякі питання адміністративно-правового регулювання діяльності державної реєстраційної служби України (2013)
Шутова О. С. - Вільні економічні зони як різновид територіальних податкових звільнень (2013)
Іванюта Н. В. - Методологічний аналіз діяльності господарського суду (2013)
Крисань Т. Є. - Еволюція гарантування у римському праві (2013)
Кучер Т. М. - Правова природа письмових доказів у цивільному процесі України (2013)
Ніколенко Л. М. - Реалізація основних принципів господарського судочинства при перегляді судових актів (2013)
Рудницька О. П. - Правове регулювання гарантійних виплат: зарубіжний досвід (2013)
Федорченко Н. В. - Зобов’язання з надання правових послуг (2013)
Щотова Ю. М. - Поняття представництва професійною спілкою інтересів працівників при реалізації ними права на звернення за захистом (2013)
Головащук А. П. - Цивільно-правові аспекти статусу ембріона людини при застосуванні програм допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Дмитрієва К. І. - Правове регулювання часу відпочинку за законодавством країн із розвинутою економікою (2013)
Ковальчук Я. В. - Доцільність участі утриманців заповідача в спадкуванні за правом на обов’язкову частку в спадщині (основні проблемні питання теорії та практики) (2013)
Курченко С. В. - Деякі особливості договору постачання природним газом через приєднану мережу: цивільно-правовий аспект (2013)
Цюкало Ю. В. - Щодо розуміння свободи договору: теоретико-прикладний аспект (2013)
Бошицький Ю. Л. - Інтелектуальна власність в сучасній Україні – актуальні питання модернізації та правового регулювання (2013)
Гончарова А. В. - Проблемні питання захисту права на наукове відкриття в умовах науково-технічного прогресу в Україні, Мотрюк А. Д. (2013)
Садикова Я. М. - Вина в предметі доказування у справах про захист авторських та суміжних прав (2013)
Слободян О. М. - Особливості патентування біотехнологічних винаходів у європейському патентному відомстві (2013)
Макаренко О. Ю. - Роль громадських природоохоронних організацій у сфері охорони надр України (2013)
Настечко К. О. - Договір у публічно-приватному партнерстві в земельних правовідносинах (2013)
Чабаненко М. М. - Питання системи аграрного права: до постановки проблеми (2013)
Яновська О. Г. - Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Барабаш Т. М. - Законодавчі та наукові орієнтири захисту прав особи в кримінальному провадженні України, Левицька Л. В. (2013)
Мартіросян А. Г. - Правосуддя за КПК 2012 року: міф чи реальність (2013)
Нерсесян А. С. - Розвиток нормативного регулювання протидії службовій злочинності в Україні (2013)
Сердюк В. А. - Загальна характеристика процесуальних гарантій забезпечення прав і свобод особи у кримінальному процесі (при здійсненні кримінального переслідування) (2013)
Трепак В. М. - Проблеми застосування антикорупційного законодавства в сучасних умовах (2013)
Арсірій М. В. - Завдання та межі прокурорського нагляду у сфері забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення (2013)
Дворкова А. В. - Вплив виховного процесу в закладах освіти як фактор злочинності неповнолітніх жіночої статі (2013)
Курилюк Ю. Б. - Кримінальна відповідальність за порушення правил несення прикордонної служби в період перебування українських земель у складі Російської Імперії (XIV – ХIХ ст.ст.) (2013)
Панько Н. А. - Допит експерта в суді як засіб оцінки його висновку (2013)
Рибалка Н. О. - Особливості визначення системи та структури органів прокуратури України (2013)
Рунов В. Ю. - Співвідношення примусу з іншими суміжними кримінально-правовими поняттями (2013)
Тавлуй О. В. - Інститут міжнародного усиновлення та основні характеристики незаконної посередницької діяльності при усиновленні (у рамках конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення) (2013)
Шевченко В. М. - Особливість проведення оперативного опитування при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України (2013)
Ярошенко О. Д. - Особливості адаптації кримінального законодавства України до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи щодо криміналізації "активного підкупу" (2013)
Криволапов Б. М. - Захист прав споживачів фінансових послуг під час укладання контрактів на відстані (порівняльний аналіз законодавства ЄС та Україні) (2013)
Мушак Н. Б. - Міжнародно-правові питання співробітництва та взаємодії правових систем ради Європи, європейського союзу та організації з безпеки і співробітництва у Європі у сфері захисту прав людини (2013)
Отрош М. І. - Особливості міжнародної правосуб’єктності Святого Престолу (2013)
Ржевська В. В. - Міжнародно-правові ідеї Данте Аліг'єрі щодо підтримки миру (2013)
Tretiakova V. G. - To the question about the need for the adoption of international legal acts and take radical actions by international organizations for the protection of human life and health from the negative impact of the destructive and extremist cult organisations and movements (2013)
Харчук О. О. - Співробітництво України в рамках ГУАМ: проблеми та перспективи розвитку (2013)
Матвеев П. С. - Теоретико-правовые основания возникновения и применения термина "инновации" в хозяйственно-правовой доктрине (2013)
Гончарова Ю. А. - Законодавче забезпечення міжнародного захисту прав жінок (2013)
Дика Д. О. - Правові джерела які регулюють діяльність Європейського суду з прав людини та їх особливості (2013)
Манько М. В. - "Незаконні комбатанти": сучасні реалії (2013)
Ольхова А. В. - Принцип якнайкращого забезпечення інтересів дитини у міжнародному гуманітарному праві (2013)
Пасічник Я. С. - Вирішення морських спорів міжнародними судовими органами (2013)
Прокопенко Б. О. - Міжнародні стандарти добору кандидатів на посаду судді (2013)
Шендеровська А. В. - Правові засади лібералізації візового режиму між ЄС та країнами західних Балкан (2013)
Gergely Barandy. - MPs’ Rights in Legislation a Mere Formality оn the Changing Role of Pre-final Vote Amendment Proposals (2013)
Кодьєва О. П. - Проблеми викладання навчальної дисципліни "Етика і естетика" у юридичних вищих навчальних закладах (2013)
Атамасов А. В. - Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами згідно Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (2013)
Заєць В. А. - Декриміналізація господарських злочинів: можливості для підприємництва і загрози для суспільства (2013)
Іванов М. С. - Проблемні питання визначення віку кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2013)
Кормило М. І. - Проблемні питання спадкування обов’язкової частки у спадщині (2013)
Прусенко Г. Є. - Поняття "патологічного" арбітражного застереження у міжнародному комерційному арбітражі (2013)
Хмельова І. Є. - Субінститут визнання держав міжнародними організаціями (2013)
Шевченко А. Є. - Проблеми праворозуміння очима сучасних науковців (2013)
Музика І. В. - Про державу з повагою і болем (2013)
Гавриленко О. А. - Нове видання з історії кримінального покарання в Україні (2013)
Кулинич П. Ф. - Три кити правового світу академіка В. І. Семчика (2013)
Реалізація спільних міжнародних проектів у рамках співробітництва КУП НАНУ з освітніми і науковими закладами Польщі (2013)
Майстер-клас голови Союзу юристів України В. Євдокимова (2013)
Майстер-клас Посла Швейцарії в Україні Крістіана Шьоненбергера (2013)
У КУП НАНУ відбувся семінар-презентація Європейського форуму Альпбаха (ЄФА) (2013)
Міжнародна науково-практична конференція "Права людини в сучасному світі" (2013)
"Круглий стіл" на тему: "Право громадянського суспільства" (2013)
Науково-практичний семінар, присвячений проблемі розмежування судових юрисдикцій (2013)
"Круглий стіл" на тему: "Актуальні питання екологічного законодавства України" (2013)
Команда КУП НАНУ взяла участь у півфіналі ІІ Національного конкурсу з міжнародного арбітражу "EAC Moot Court 2013" (2013)
Участь КУП НАНУ в Міжнародному спеціалізованому форумі з питань освіти "E-Learning Expo/Salon de l’Education" (2013)
ХIV Всеукраїнська науково-практична конференція "Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку" (2013)
У КУП НАНУ пройшов цикл майстер-класів доктора права Павла Кліми (2013)
Презентація юридичної клініки "Фенікс" та "круглий стіл" на тему: "Проблемні питання надання безоплатної правової допомоги: роль юридичних клінік" (2013)
Майстер-клас аспіранта Кембриджського університету, пана Г. Купелянца (2013)
Підписано угоду про співпрацю з Ужгородським національним університетом (2013)
Урочисте засідання Вченої ради з нагоди присвоєння звання Почесного доктора Київського університету права НАН України Гіоргі Барамідзе (2013)
У КУП НАНУ відбулася ІV Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні" (2013)
До відома авторів (2013)
Бугай А. О. - Жирнокислотний склад апікальних мембран абсорбційних ентероцитів порожньої кишки курчат-бройлерів за дії лікопену, Цвіліховський М. І., Толстих Р. А. (2010)
Богомольцева М. В. - Комплексная терапия диспепсии телят с использованием католита (2010)
Борисевич Б. В. - Встановлення критеріїв давності настання смерті у кролів, Лісова В. В., Бурдейна Т. М. (2010)
Борисевич Б. В. - Встановлення критеріїв давності настання смерті в поросят , Лісова В. В., Карюхін О. С., Бурдейний О. І. (2010)
Бурда Л. Р. - Загальний вміст та фракційний склад білків молока вівцематок української гірськокарпатської породи з різним кольором вовнового покриву та за різних умов їх утримання, Стапай П. В., Кочетов С. В. (2010)
Гаврилін П. М. - Особливості гісто- та цитогенезу кісткового мозку в плодів великої рогатої худоби, Сосоний С. В. (2010)
Галяс Г. М. - Вплив згодовування "соєвого молока" телятам на вміст та електрофоретичний спектр білку сироватки крові, Галяс В. Л., Матюха І. О. (2010)
Гончаренко В. В. - Вплив олії лимонника на біохімічний склад крові, перебіг отелення та після отельного періоду у нетелей молочної червоно-рябої породи, Калиновський Г. М., Журавльов В. Д., Омеляненко М. М. (2010)
Демус Н. В. - Закономірності росту і розвитку теличок залежно від типу автономної регуляції серцевого ритму (2010)
Денисюк П. В. - Вплив на ембріон і організм осциляторним біоритмічним розширенням умов середовища, Корчан Н. О. (2010)
Деркач С. С. - Динаміка електричного опору слизової оболонки піхви під час тічки у сук службових порід (2010)
Дубінський В. В. - Пул вільних амінокислот крові та вмісту рубця корів при годівлі силосом з різним рівнем чистого протеїну (2010)
Дудчак В. О. - Взаємозв’язок між активністю сукцинатдегідрогенази та цитохромоксидази в спермі бугаїв-плідників і запліднюючою здатністю у корів-донорів з індукованою поліовуляцією, Шаран М. М. (2010)
Дух О. І. - Активність каталази та супероксиддисмутази і рівень церулоплазміну в печінці курей та їх ембріонів залежно від рівня вітаміну а в раціоні, Вовк С. О. (2010)
Замазій А. А. - Амінокислотний склад навколоплідної рідини функціональноактивних та гіпоксичних новнароджених телят, Камбур М. Д. (2010)
Іскра Р. Я. - Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2010)
Калачнюк Л. Г. - Відновлення рівня вільних амінокислот із розгалуженими "с"-ланцюгами в крові за дії токсичних і нейтралізуючих речовин, Сидір-Басараб І. М., Мельничук Д. О., Калачнюк Г. І. (2010)
Калачнюк Л. Г. - Біологічна і продуктивна дія інсуліну залежно від частоти ін’єкцій та згодовування сорбенту, Баран М., Грабовенський М. І., Мік-Сабат М. Я., Барладин А. О., Калачнюк Г. І. (2010)
Кирилів Б. Я. - Вплив ліпідного живлення курей-несучок на вміст ліпідів і їх жирнокислотний склад у тканинах (2010)
Кириловський С. М. - Вікові зміни потових залоз в різних порід великої рогатої худоби молочного та молочно-м‘ясного напрямку продуктивності (2010)
Колич Н. Б. - Мікроструктура клоакальної сумки цесарок та індиків (2010)
Коломієць І. А. - Аналіз впливу способу утримання на морфометричні показники пейєрових бляшок кишечника в курей, Стояновський В. Г. (2010)
Король Т. В. - Мембранні системи транспорту катіонів са2+ у секреторних клітинах слинної залози личинки chironomus plumosus l (2010)
Костюк С. С. - Білкова картина крові кролів при променевій хворобі на фоні дії вітаміну в6 (2010)
Кропивка С. Й. - Продукти перекисного окиснення ліпідів та імунобіологічні показники організму корів за різного рівня хрому в раціоні, Федорук Р. С., Хомин М. М., Ковальчук І. І. (2010)
Кузьменко П. І. - Дослідження комплексних сполук біогенних металів спектральними методами, Бітюцька Н. В., Маляр Д. Д., Бітюцький В. С., Мельниченко О. М. (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоферментний спектр супероксиддисмутази сперми бугаїв і кнурів, Остапів Д. Д., Яремчук І. М., Кушнірик Б. О., Корнят С.Б., Миколаїв О. О. (2010)
Куртасов Г. В. - Функціональна активність молочної залози корів та зміни співвідношення протеїнових фракцій молозива першого доїння (2010)
Кучерявий В. П. - Морфологічні показники залоз свиней при згодовуванні лактинів із стартерним комбікормом (2010)
Лесик Я. В. - Інтенсивність росту та забійні показники кролів за згодовування лізин-протеїнової добавки і хлориду хрому, Федорук Р. С. (2010)
Лесів C. M. - Оксигенація різних частин крові залежно від рн крові (2010)
Макух Є. М. - Клітинні сірковмісні метаболіти, Вигнан Д. С., Красневич А. Я., Вигнан Т. Л., Головацький І. Д. (2010)
Маслянко Р. П. - Імунологічні взаємовідносини мати-плід у тварин, Михалюк О. В., Сухорська О. П. (2010)
Маслянко Р. П. - Оцінка продуктів пол та антиоксидантного статусу організму свиноматок і їх поросят з різним рівнем заліза в крові, Божик Л. Я. (2010)
Мельник В. В. - Топографія і морфологія грудо-шийних лімфатичних вузлів свійських качок і гусей (2010)
Моравська О. В. - Зміни рівня вітаміну а у жовтку яєць, печінці і залишковому жовтку ембріонів та продуктивні якості гусей залежно від вмісту жиророзчинних вітамінів у раціоні, Вовк С. О. (2010)
Недошитко Х. Ю. - Ліпідний профіль крові білих щурів різної статі за умов інтоксикації ксенобіотиками та при корекції, Покотило О. С. (2010)
Ніщеменко М. П. - Вплив сірковмісних амінокислот на показники рубцевого травлення молодняку великої рогатої худоби, Штепенко А. П., Чуб О. В. (2010)
Новак В. П. - Морфофункціональний стан м’якого остову ребра деяких ссавців, Мельниченко А. П., Котляр Г. І., Гончар Н. М. (2010)
Остаповець Л. І. - Цитогенетична характеристика ооцитів свиней при отриманні партеногенетичних ембріонів після інгібування редукційного ділення мейозу in vitro (2010)
Патерега І. П. - Індукція аберацій хромосом хроматидного типу в соматичних клітинах лабораторних тварин ветеринарними препаратами, Періг Ж. М., Кисців О. С., Кабанець А. С. (2010)
Піддубняк О. В. - Зміни показників еритроцитопоезу у коней за нематодозів, Головаха В. І., Антіпов А. А. (2010)
Потапчук Ю. В. - Інтенсивність росту та біохімічні показники тканин чистопородних і помісних бугайців волинської м’ясної та лімузинської порід, Федорук Р. С., Цап О. Ф. (2010)
Присяжнюк Н. М. - Особливості морфологічної будови печінки форелі струмкової (2010)
Ракитянський В. М. - Пероксидазна та каталазна активність крові у голштинської худоби за дії гідрогумату і мікроелементів, Єфімов В. Г. (2010)
Cалига Н. О. - Біохімічні показники крові після застосування імуномодулятора тимусного походження у тварин (2010)
Салига Ю. Т. - Вплив хлорпірифосу на деякі показники антиоксидантної системи у різних відділах головного мозку щурів (2010)
Сенечин В. В. - Вміст загального білка у сироватці крові бугайців на відгодівлі за корекції їх мінерального живлення, Головач П. І., Цимбала В. І. (2010)
Сеник С. В. - Показники ліпідного та білкового обмінів в стінці м'язового шлунку перепелів за дії препаратів чистотілу звичайного (2010)
Сколоздра С. В. - Розрахунок, вибір і контроль режиму інфрачервоного обігріву молодняка, Чайковський Б. П., Лецик О. С. (2010)
Скрипка М. В. - Гістологічні та гістохімічні зміни за хламідіозу в органах дорослих свиней, Колич Н. Б. (2010)
Слівінська Л. Г. - Патоморфологічні зміни корів за хронічної гематурії, Данкович Р. С., Зайцев О. О. (2010)
Слюсаренко А. О. - Зміни гістологічної структури м’язів лускатого коропа різних вікових груп (2010)
Стефанишин О. М. - Вплив структурних і неструктурних вуглеводів на ріст і гідролітичну активність мікроорганізмів рубця телят за умов in vitro (2010)
Стояновський В. Г. - Активність ферментів вмісту та слизової оболонки тонких кишок молодняку птиці у критичні вікові періоди, Колотницький В. А., Ганин М. Д., Коваленко П. П., Шурмакевич Л. Р., Коломієць І. А. (2010)
Стояновський В. Г. - Імунні структури шлунку і тонких кишок птиці в нормі та за використання розчину високочистого натрію гіпохлориту при вакцинації, Шурмакевич Л. Р., Коломієць І. А., Щебентовська О. М. (2010)
Стравський Я. С. - Діагностично-прогностичне значення вмісту сіалових кислот у крові корів, Охрим С. А., Маркова О. П. (2010)
Суслова Н. І. - Фізіологічний стан новонароджених телят та їх стійкість до захворювань, Шкваря М. М. (2010)
Тафійчук Р. І. - Вплив мігруючих личинок philometroides cyprini на показники мітотичної активності в соматичних клітинах коропа (cyprinus carpio l.), Юськів І. Д. (2010)
Тибінка А. М. - Зв’язок відносної площі сполучнотканинних волокон м’язовоїоболонки кишечника курей з типами їх автономної регуляції (2010)
Ткаченко С. М. - Гістохімічний аналіз глікопротеїнів сльозних залоз молодняка великої рогатої худоби (2010)
Ткачук В. М. - Зв'язок мікрофлори руна з жиропотом та кутикулярними ліпідами у вівцематок і ярок породи прекос за умов пасовищного утримання, Стапай П. В. (2010)
Томчук В. А. - Показники глутатіонової системи захисту в організмі щурів за дії іонізуючого випромінення, Грищенко В. А., Литвиненко О. М. (2010)
Федець О. М. - Глутатіонтрансфераза, глутатіонредуктаза та глутатіонпероксидаза сліпої кишки і печінки коня та вівці (2010)
Федорович В. С. - Особливості енергозабезпечення та біосинтезу телят чорно - рябої породи різного фізіологічного розвитку, Цимбала В. І. (2010)
Хомич В. Т. - Розвиток стравохідного мигдалика та імунних утворень залозистого відділу шлунка у вакцинованих курчат, Дишлюк Н. В. (2010)
Шаран М. М. - Вплив ранньої стимуляції статевого дозрівання телиць на приживлення трансплантованих ембріонів, Шаловило С. Г. (2010)
Шах А. Є. - Еритроцитарний профіль крові бугайців поліської м’ясної породи, Шах Л. В. (2010)
Шемедюк Н. П. - Оцінка результату дії біологічно активних речовин екстрактів рослин за вмістом білка у дослідженнях in vitro, Ключівська О. Ю., Буцяк В. І., Polańska J. (2010)
Юськів Л. Л. - Зміни вмісту ліпідів та білка у крові молодняку рогатої худоби за введення холекальциферолу (2010)
Цапіга Дорота - Аналіз ендоскопічних картин переднього відрізку травного тракту обраних м'ясоїдних тварин, Абрамович Беата, Бучек Кшиштоф, Мільчак Анджей, Гурна Марта (2010)
Agnieszka Ludwikowska - Bioconcentration of lead in fish muscles, Ewa Drąg-Kozak, Ewa Łuszczek-Trojnar (2010)
Głodek K. B. - Function of antioxidants during avian embryogenesis, Lis M. W., Niedziółka J. W (2010)
Jan Kuryszko - Healing of bones fractures, Piotr Kuropka, Stepan Kostiuk (2010)
Łukasz Migdał - Comparison of DNA extraction’s methods from peripheral blood using simple laboratory reagents, Weronika Śliwiak, Stanisław Łapiński, Dorota Maj (2010)
Баліцька О. Ю. - Філософсько-правові засади дослідження об’єкту, суб’єкту та принципів правовідносин (2013)
Башук В. В. - Філософсько-правовий вимір діяльності суб’єктів системи забезпечення національної безпеки в Україні (2013)
Каленюк О. М. - Використання термінологічних напрацювань галицьких правників для формування сучасної національної правничої термінології (2013)
Мацькевич М. М. - Поняття та особливості конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2013)
Ославський М. І. - Огляд як міра адміністративного примусу, що застосовується міліцією для протидії правопорушенням (2013)
Петровська І. І. - Окремі питання нормативно-правового регулювання контрольно-фінансової діяльності в Україні (2013)
Пташник І. Р. - Правове регулювання трансплантації штучно створених органів (2013)
Розвадовський В. І. - Вплив конституційних реформ на статус Голови Верховної ради України: проблеми правового врегулювання (2013)
Бойко Н. М. - Особливості правового регулювання договору позички та договору найму (оренди) (2013)
Гейнц Р. М. - Поняття об’єднання співвласників багатоквартирного будинку: порівняльно-правовий аналіз законодавства України й інших країн (2013)
Лупашку Д. В. - Воля як фундаментальний елемент правочину (2013)
Марценко Н. С. - Теоретико-правові засади визначення понять межі і обмеження прав на житло (2013)
Наріжний С. Ю. - Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов’язань у договорах про передання майна у тимчасове користування (2013)
Сабодаш Р. Б. - Проблеми відповідальності юридичних осіб публічного права за невиконання грошових зобов’язань (2013)
Федорончук А. В. - Особливості договору прокату як різновиду договорів приєднання (2013)
Федюк Л. В. - Поняття права юридичної особи на ділову репутацію (2013)
Шайковський А. А. - Визначення юридичної природи темпоральної структури правового часу (2013)
Мироненко І. В. - Нормативне регулювання земельних відносин добросусідства (2013)
Шурупова К. В. - Порушення доступу до інформації у сфері безпеки утворення відходів та поводження з ними (2013)
Яремак З. В. - Суб’єкти державного управління в галузі ведення державних кадастрів природних ресурсів (2013)
Ведмідський О. В. - Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній (2013)
Йосипів А. О. - Кримінологічна характеристика злочинів, що вчиняються мігрантами-маргіналами (2013)
Лихова С. Я. - Проблеми застосування амністії та помилування щодо осіб, засуджених до позбавлення волі, Бідна А. О. (2013)
Слівінський В. Р. - Мотиваційно-ціннісна основа самореалізації працівника ОВС (2013)
Шандра Б. Б. - Дослідження об’єкта та суб’єкта злочину в контексті вивчення соціальних детермінант злочинності (2013)
Максимів Л. В. - Правові основи підготовки офіційного звернення про встановлення місця перебування на території запитуваної держави особи, яку необхідно видати (2013)
Микитин Ю. І. - Місце медіації у кримінальному провадженні та критерії її застосування в контексті нового КПК України (2013)
Пришляк С. О. - Процесуальні особливості проведення допитів при розслідуванні використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Харченко І. Г. - Гіпноз його можливості використання в боротьбі з правопорушеннями (2013)
Страфун С. С. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці рецидиву передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В., Витриховська О. М., Негря Н. М. (2011)
Коструб О. О. - Оцінка впливу аутологічних клітинних культур на відновлення дегенеративно ураженого сухожилля в експерименті, Грищенко В. І. , Блонський Р. І., Гончарук О. І., Волкова Н. О. (2011)
Науменко Н. О. - Нові аспекти в рентгенодіагностиці недосконалого остеогенезу, Крись-Пугач А. П., Гук Ю. М., Зима А. М. (2011)
Зазірний І. М. - Ендоскопічні втручання на ахілловому сухожиллі при тендинопатії, Євсєєнко В. Г. (2011)
Лоскутов А. Е. - Особенности деформации вертлужной впадины при диспластическом коксартрозе с позиции эндопротезирования, Олейник А. Е., Зуб Т. А. (2011)
Філіпчук В. В. - Математичне моделювання наслідків часткового розладу сферичності головки стегнової кістки. Частина 1., Супрун А. Д., Шмельова Л. В. (2011)
Головаха М. Л. - Влияние сагиттального наклона тибиального плато на риск повреждения передней крестообразной связки, Шишка И. В., Банит О. В., Красноперов С. Н., Шабус Р., Орлянский В. (2011)
Дехтяренко Н. О. - Можливості використання імуномодулюючої терапії в лікуванні гематогенного остеомієліту хребта, Сташкевич А. Т., Шевчук А. В., Вітковський А. М. (2011)
Слободской А. Б. - Эндопротезирование тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе, Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Хірургічні методи відновлення функції кисті у хворих з наслідками травматичного ушкодження шийних сегментів спинного мозку, Третяк І. Б. (2011)
Страфун С. С. - Метод вибору лікувальної тактики пацієнтів з однокамерним гангліоном кистьового суглоба, Лакша А. М., Шипунов В. Г. (2011)
Драган В. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния большеберцовой кости при использовании приводного внутрикостного дистракционного аппарата, Тяжелов А. А., Федуличев П. Н., Герман А. А., Андрианов М. В., Данилюк А. В., Аникин А. Е. (2011)
Григоровський В. В. - Патоморфологічні особливості ураження тканин кульшового суглоба та деякі клініко-морфологічні залежності при різних видах варусної деформації проксимального кінця стегнової кістки у дітей та підлітків, Кабацій М. С., Філіпчук В. В., Мороз Д. М. (2011)
Григоровський В. В. - Биохимические изменения у больных с гнойными осложнениями после цементного эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, Кабацій М. С., Філіпчук В. В., Мороз Д. М. (2011)
Анкін М. Л. - Вибір засобів фіксації при хірургічному лікуванні переломів дистального відділу променевої кістки, Петрик Т. М., Кацалап В. В., Сатишев М. М. (2011)
Корж Н. А. - Фармакологическое сопровождение артроскопических операций, Болховитина Н. А., Болховитин П. В. (2011)
Левицький А. Ф. - Реабілітація дітей з кістами довгих кісток, Головатюк Д. В., Воронько Т. В., Шевцова О. М. (2011)
Костогриз О. А. - Актуальні питання клітинної терапії дефектів суглобового хряща: проблеми та перспективи напрямку (огляд літератури), Зубов Д. О. (2011)
Інформація про VIII черговий конгрес Міжнародної асоціації з артроскопії, хірургії колінного суглоба та ортопедичної спортивної медицини (ISAKOS), Ріо-де-Жанейро, 14–19 травня 2011 р. (2011)
Луцька Г. В. - Етапи життєвого шляху О. Я. Кониського та його вплив на розвиток юридичної науки в НТШ (2013)
Присташ Л. Т. - Система органів управління Буковиною після адміністративної реформи 1925 р. у Румунії (2013)
Козлов М. В. - Співвідношення понять "місцевого самоврядування" і "територіальної громади" у міжнародному та в національному праві України (2013)
Олійник А. Р. - Регламентація податкового обов’язку: порівняльна характеристика норм Основного закону України та Румунії (2013)
Розвадовський В. І. - Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з народними депутатами України (2013)
Фріс І. П. - До поняття нотаріальної діяльності (2013)
Шинкарук Н. В. - Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері електроенергетики (2013)
Банасевич І. І. - Договір побутового підряду як вид споживчого договору (2013)
Гришко У. П. - Деякі аспекти захисту прав пасажирів (споживачів) за проектом Закону України "Про перевезення на таксі та перевезення на замовлення" №2393а (2013)
Жорнокуй В. Г. - Правова природа права на інформацію про діяльність господарського товариства (2013)
Зозуляк О. І. - Теоретико-правові аспекти визначення організаційно-правових форм непідприємницьких юридичних осіб (2013)
Килимник І. І. - Правова характеристика захисту комерційної таємниці, як об’єкту права інтелектуальної власності, Харитонов О. В. (2013)
Мігащук М. І. - Кореспонденція як об’єкт суб’єктивного права (2013)
Мирза С. С. - Основні напрямки дослідження цивільно-правових інститутів у працях учених української юридичної науки кінця ХІХ – першої половини ХХ століття (2013)
Олійник О. С. - Особливості регулювання інноваційної діяльності в сучасний період (2013)
Сигидин М. М. - Корпоративний договір в системі цивільно-правових договорів (2013)
Сіщук Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння поняття реорганізації (2013)
Сліпенчук Н. А. - Проблемні питання щодо визнання недійсними рішень загальних зборів учасників товариства (2013)
Ясечко С. В. - Становлення поглядів щодо предмету правочину (2013)
Вівчаренко О. А. - Методологія дослідження правової охорони земель (2013)
Кобецька Н. Р. - Система документів дозвільного характеру у сфері використання природних ресурсів (2013)
Костур О. Д. - Порівняльно-правовий аналіз законодавства про організаційно-правові форми ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД (2013)
Ваганова І. М. - Проблеми застосування заходів запобігання під час проведення страйку у трудовому праві України (2013)
Кернякевич-Танасійчук Ю. В. - До питання зміни істотних умов праці (2013)
Карелін В. В. - Сутність заохочень і стягнень в процесі виконання покарання у виді позбавлення волі (2013)
Козич І. В. - Питання політики в сфері протидії злочинності в матеріалах Третього конгресу ООН з попередження злочинів і режимів для злочинців (2013)
Луцик Г. Д. - Кримінально-правові засоби охорони трудових прав людини за КК України (2013)
Мармура О. З. - Система та системність використання ознак, що кваліфікують злочин (2013)
Смушак О. М. - Відповідальність за потурання злочину, та його попереджувальний вплив на злочинність (2013)
Ясеницький В. Є. - Обсяг суспільно небезпечних наслідків у складі злочину "неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником" (2013)
Кадук С. В. - Наукові і правові основи формування й використання натурних колекцій у розслідуванні злочинів (2013)
Микитин Ю. І. - Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи "Про медіацію у кримінальних справах" як основа для правового регулювання запровадження і реалізації відновного правосуддя, Реєнт О. О. (2013)
Луцький М. І. - Правова основа формування судової системи ЗУНР (2014)
Мамонтов І. О. - Проблеми боротьби ОУН і УПА у сучасній юридичній науці (2014)
Присташ Л. Т. - Юридичне оформлення анексії Буковини Румунією (2014)
Албу А. А. - Категорія управління як міжгалузеве поняття (2014)
Білоцький О. В. - Напрямки запобігання та протидії проявам корупції в Україні (2014)
Дем'янчук Ю. В. - Концепція захисту прав і свобод людини в умовах інформаційної сфери (2014)
Книш В. В. - Правове регулювання конституційно-правової відповідальності суддів в Україні (2014)
Петровська І. І. - Фінансовий контроль в системі заходів запобігання та протидії корупції в Україні: загальна характеристика (2014)
Пташник І. Р. - Законодавче регулювання трансплантації органів в Європейському Союзі (2014)
Сенюк О. В. - Особливості системи військової підготовки студентів у вищих військових навчальних закладах й військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України: адміністративно- правовий аспект (2014)
Стефанчук М. М. - Актуальні питання правової регламентації адміністративних корупційних правопорушень (2014)
Хачатуров Е. Б. - Митне оформлення у суднобудуванні та адміністративно-правові засади його регулювання (2014)
Блажівська О. Є. - Історико-правові новели проекту Цивільного уложення Російської Імперії (2014)
Васильєва В. В. - Закон та договір у системі юридичних фактів (2014)
Главач І. І. - Теоретико-правові аспекти визначення понять "суб'єкт" та "учасник" спадкових правовідносин (2014)
Гришина І. І. - Відповідальність акціонерного товариства за невиплату оголошених дивідендів (2014)
Мироненко І. В. - Поняття та ознаки нерухомого майна (2014)
Олійник О. С. - Особливості формування агнатського та когнатського споріднення в римському суспільстві (2014)
Сліпенчук Н. А. - Примусове виконання обов'язку в натурі як спосіб захисту корпоративних прав (2014)
Токунова А. В. - Договір факторингу: загальна характеристика (2014)
Устінський А. В. - Поняття готельної послуги: цивільно-правовий аспект (2014)
Юркевич Ю. М. - Поняття та ознаки засновницького договору (2014)
Яворська О. С. - Депозитарна система України: новели правового регулювання (2014)
Ясечко С. В. - Становлення поглядів щодо предмету правочину (2014)
Багай Н. О. - Міжнародно-правове регулювання аграрних відносин та розвиток аграрного законодавства України (2014)
Данилюк Л. Р. - Мисливське господарство: поняття, особливості, завдання та функції (2014)
Романко С. М. - Екологічна безпека довкілля та людини: поняття, критерії та окремі превентивні заходи забезпечення (2014)
Гуцуляк М. Я. - Роздільне тримання ув'язнених та засуджених як один із напрямів реалізації принципу диференціації та індивідуалізації виконання покарань, Івашко І. П. (2014)
Ковальов С. І. - Малозначність діяння та матеріальна шкода в кримінальному праві України: поняття та співвідношення (2014)
Козич І. В. - Деякі питання взаємозв'язку кримінально-правової та кримінально- виконавчої політики (2014)
Савінова Н. А. - Віктимологічні профілактики у соціальних мережах - ефективний рух до персональної безпеки (2014)
Шведова Г. Л. - Сучасні концепції протидії корупції: кримінологічна характеристика (2014)
Загурський О. Б. - Рівність перед законом і судом: постановка проблеми (2014)
Круль С. М. - Розмежування понять кримінальна та криміналістична реєстрація на сучасному етапі розвитку криміналістики (2014)
Ткачук С. Г. - Професор Ю. М. Даденков – фундатор наукової школи дорожньо-мостової гідравліки України (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Система оцінки та контролю якості дистанційної освіти в сфері туризму в міжнародному проекті WENET, Дмитрієв М. М., Бакуліч О. О. (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Комплексний підхід до гуманізації інженерно-технічної освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки, Язвінська О. М. (2011)
Данчук В. Д. - Аспекти проектування синергетичного освітнього онлайн середовища в рамках концепції формування технології Web 3.0, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2011)
Хорошун Б. І. - Гуманітаризація професійної освіти: дослідження зарубіжного досвіду, Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2011)
Хримли И. А. - Роль морали и права в формировании аксиологических ориентиров молодежи в высшей школе (2011)
Цегольник П. А. - Розробка концепції розвитку вищого навчального закладу: засади та методичні аспекти (2011)
Язвінська О. М. - Проблема професійної мобільності сучасного фахівця в контексті фундаменталізації професійної підготовки (2011)
Бахтіярова Х. Ш. - Професіографічний моніторинг якості підготовки фахівців за напрямом "Професійна освіта" в НТУ (2011)
Айвазов Ю. М. - Вплив вибою на напружено-деформований стан біля протяжної виробки під час її проведення (2011)
Айвазов Ю. М. - Застосування уніфікованої багатошарнірної оправи для станцій метрополітену та міських підземних транспортних споруд, Кот Д. В. (2011)
Папченко О. М. - Інформативні ознаки для побудови алгоритму термограм аеродромних покриттів, Деркачов О. Б. (2011)
Дмитрієв М. М. - Дослідження проблеми теплового не руйнуючого контролю аеродромних покриттів в Національному транспортному університеті України (НТУ), Папченко О. М., Деркачов О. Б., Бойко В. І. (2011)
Папченко О. М. - Перспективи розвитку технологій теплової діагностики аеродромних покриттів, Деркачов О. Б., Рутковська І. А. (2011)
Горобінська І. В. - Забезпечення розвитку транспортно-дорожнього комплексу Україні шляхом будівництва цементобетонних доріг, Медведева С. С. (2011)
Гриневицький Б. В. - Особливості застосування попередньо напружених бетонних пустотних плит без звичайного армування (2011)
Курніков С. І. - Розвиток конструкції зарубіжних автомобілів під впливом безпеки руху (2011)
Теміргалієв В. А. - Особливості розрахунку попередньо напружених залізобетонних двоскатних балок, Гриневицький Б. В. (2011)
Говорун А. Г. - Визначення моменту механічних втрат у двигуні з газотурбінним наддувом, Павловський М. В., Подпіснов B. C. (2011)
Говорун А. Г. - Вплив різних типів систем автоматичного регулювання частоти обертання на роботу дизелів, Сельский М. П., Куций П. В. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив типу системи живлення на екологічні показники бензинового двигуна, Карев С. В., Манько І. В., Славін В. В. (2011)
Дем'янюк В. А. - Аналіз процесу гальмування автобуса з протиклювальною схемою підвіски, Дем'янюк Р. В. (2011)
Іванов О. С. - Розвиток автоматизованих систем керування на автомобілі (2011)
Курніков С. І. - Динаміка зміни параметрів конструкції автомобілів (2011)
Марков О. Д. - Automotive Aftermarket – незалежний автосервіс: необхідні кардинальні зміни, Веретельникава Н. В., Кушнір В., Винарчук І. (2011)
Марков О. Д. - Методологічні засади побудови системи управління процесом надання послуг автосервісу, Веретельнікова Н. В., Ямцун П., Сидоренко Б., Савчук М., Кушнір В., Грищенко В. (2011)
Марчук P. M. - Визначення навантаження на осі автопоїзда-контейнеровоза (2011)
Мойся Д. Л. - Експериментальне визначення маневреності макета триланкового автопоїзда (2011)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Гуменюк П. О., Марчук P. M., Придюк В. М. (2011)
Сахно В. П. - До виначення стійкості автопоїзда при русі заднім ходом, Вербицъкий В. Г., Гуменюк П. А. (2011)
Тімков О. М. - До питання перспектив розвитку гібридних автомобілів, Луцик А. П. (2011)
Тютін В. М. - Експериментальні дослідження одноступінчастого планетарного редуктора, Левківський С. А. (2011)
Хаврук В. О. - Моделювання інноваційної системи менеджменту якості продукції (2011)
Алькема В. Г. - Викростання механізму у контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств (2011)
Амеліна Н. К. - Можливості мінімізації та уникнення ризику (2011)
Андрієвська О. М. - Логістичний підхід до управління підприємством (2011)
Антоненко Н. В. - Податкова реформа як стратегічний інструмент національного економічного розвитку (2011)
Антоненко Н. В. - Прогноз розвитку світової валютної системи, Богаченко І. П. (2011)
Бабаченко Л. В. - Удосконалення організації та планування діяльності пасажирських автотранспортних підприємств, Хоменко І.О. (2011)
Бабич Л. М. - Актуальні проблеми формування бюджетної політики в контексті забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку (2011)
Базилюк А. В. - Методи забезпечення економічної стійкості автотранспортного підприємства, Зайончик Л. Г., Левковець Н. П. (2011)
Базилюк А. В. - Сутність інтелектуального ресурсу. Його вплив на структуру капіталу підприємства, Теслюк Н. П. (2011)
Безрук Ю. І. - Аналіз і розвиток матеріально-технічної бази в аграрному секторі економіки, Леус П. М. (2011)
Бідняк М. Н. - Значення та можливості інтелекту щодо вирішення складних задач управлінської діяльності, Король Н. Г. (2011)
Бідняк М. Н. - Стратегічне планування розвитку підприємства, Омелъянович О. Р., Гребелъник В. М. (2011)
Бойко В. В. - Вибір критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту, Кириченко Г. В. (2011)
Бондар Н. М. - Методичні підходи до обгрунтування доцільності реалізації проекту державно-приватного партнерства на транспорті (2011)
Бондаренко В. А. - Методика розрахунку номерного фонду готелів різної категорії (2011)
Боровик Н. А. - Природа та сутність економічного ризику в системі стратегічного планування діяльності підприємств, його позитивні та негативні сторони, Тимчук М. М. (2011)
Гаврилюк А. В. - Значення, роль та взаємозв'язок складових системи мотиваційного моніторингу (2011)
Гаєвська О. М. - Особливості організації та здійснення податкових перевірок в умовах податкового кодексу (2011)
Гайдай Г. Г. - Оцінка інвестиційної діяльнoсті автотранспортних підприємств Миколаївської області (2011)
Горбенко О. В. - Оборотність, як один із основних показників управління запасами підприємства (2011)
Горбенко О. В. - Витрати населення як критерій для визначення переліку продуктів харчування повсякденного попиту, Сопоцько О. Ю. (2011)
Гордієнко В. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості сучасних українських автотранспортних підприємств (2011)
Горобінська І. В. - Механізм реалізації державної регуляторної політики в сфері транспортної діяльності (2011)
Гуцалюк О. І. - Діалектика поняття "податок" (2011)
Голубкова И. А. - Закономерности формирования круизных пассажиропотоков (2011)
Головніна О. Г. - Аспекти оцінки тіньової синергії соціально-економічного розвитку системи (2011)
Данчук В. Д. - Дослідження природи підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки, Козак Л. С., Данчук М. В. (2011)
Даценко М. В. - Основні тенденції кредитного ринку та їх вплив на економічну діяльність підприємств автотранспорту (2011)
Дегтярьова О. М. - Теорертичні аспекти визначення сутності моніторингу фінансово-бюджетної дисципліни підприємств (2011)
Дзюба О. М. - Проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні, Лаврик Г. І. (2011)
Докуніхін В. З. - Економічна доцільність централізації відновлювальних робіт автомобілів на СТОА АПК України, Ковтун М. М., Лудченко Я. О. (2011)
Дорошкевич Д. В. - Стандартизація бізнес-процесів як метод підвищення якості управління (2011)
Дудка Т. В. - Доцільність застосування різних видів стимулювання праці працівників на підприємствах України, Філоненко О. Д. (2011)
Дулеба Н. В. - Автотранспортне підприємство як складова транспортного комплексу України (2011)
Евтушенко О. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку соціального страхування в Україні (2011)
Ємельянцева Д. І. - Податкові реформи в Україні (2011)
Жулин О. В. - Формування сучасних міжбюджетних відносин в Україні (2011)
Жулин О. В. - Податкова система: європейський і національний досвід, Хаврюта Є. Л. (2011)
Іванчук С. І. - Особливості обліку діяльності благодійних організацій, Малицька І. В. (2011)
Івасишина Н. В. - Логістичний менеджмент як основний чинник реалізації корпоративної стратегії підприємства, Пильченко А. О. (2011)
Івасишина Н. В. - Зарубіжний досвід управління персоналом, Рекрут В. М. (2011)
Ільченко В. Ю. - До аналізу методичних підходів щодо оцінки рівня захисту підприємств від недружніх поглинань, Грищенко А. О. (2011)
Карпенко О. В. - Детінізація заробітної плати в Україні: сучасний стан та перспективи (2011)
Клименко І. С. - Деякі аспекти структури та джерел фінансування підприємств (2011)
Козак Л. С. - Когнітивна діагностика імовірності банкрутства слабоструктурованих економічних систем, Федорук О. В. (2011)
Комчатних О. В. - Розвиток автотранспортного комплексу України (2011)
Корольова О. І. - Уніфікація обліку витрат машинобудівних підприємств (2011)
Кучерук Г. Ю. - Економічні засади забезпечення розвитку якості транспортних послуг (2011)
Лаврик І. Ф. - Формування економічно вигідних маршрутів, Компанецъ К. А. (2011)
Левіщенко О. С. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньої галузі (2011)
Левчук Н. М. - Інноваційна діяльність як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства, Комчатних О. В. (2011)
Литвишко Л. О. - Основні підходи до формування політики управління запасами (2011)
Макарова Т. В. - Аналіз можливого економічного механізму інтенсифікації транспортного потоку автомобілів (2011)
Мельниченко О. І. - Управління проектами в дорожньому будівництві, Зюзіна В. П., Сохань В. В. (2011)
Назаренко Я. Я. - Світовий досвід реформування системи пенсійного страхування (2011)
Наконечна С. А. - Податкова політика України в умовах дії податкового кодексу, Мовчан В. Л. (2011)
Оксюта Н. С. - Соціальні електронні картки, як інструмент обліку пільгових категорій громадян (2011)
Полонський В. Г. - Інвестування в людський капітал – необхідна умова розвитку сучасного підприємства, Антропова А. Ю. (2011)
Розумова К. М. - Єдина методика розрахунків при оформленні проїзних документів (2011)
Ружицъкий А. В. - Сутність поточних фінансових зобов'язань підприємства, Томчишен О. О. (2011)
Седая А. В. - Нейронні мережі як засіб дослідження фінансової діяльності автотранспортних підприємств (2011)
Седой В. Г. - Можливості використання соціальних мережевих сервісів при підготовці спеціалістів туристичної галузі, Омельянович О. Р. (2011)
Сніжко Л. Л. - Методичні основи визначення та оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, Главацький П. В. (2011)
Сніжко Л. Л. - Формування та використання нерозподіленого прибутку як основної складової власного капіталу підприємства, Чорна А. Е. (2011)
Сопоцько О. Ю. - Продукти харчування повсякденного попиту як складові споживчого споживчого набору (2011)
Тарануха О. М. - Використання методів управління ризиками залежно від фінансової стійкості підприємства (2011)
Тринєєва Е. Г. - Інноваційне підприємство, як фактор конкурентоспроможності (2011)
Турпак Т. Г. - Проблематика та аналіз функціонування офшорного бізнесу в Україні (2011)
Хмелевський М. О. - Потенціал малого підприємництва в Україні, його оцінка (2011)
Хобта М. О. - Напрями вдосконалення статистичного забезпечення для прийняття управлінських рішень на підприємствах транспортного комплексу, Сукманюк В. М. (2011)
Хоменко І. О. - Синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластеру (2011)
Цюман Є. С. - Фінансове забезпечення підприємств дорожньої галузі України за допомогою інвестування в оновлення основних фондів (2011)
Чеп'юк Л. М. - Інноваційний потенціал підприємства, Правдюк А. Л. (2011)
Швець Л. В. - Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємств (2011)
Бідняк М. Н. - Ефективність визначення та впровадження диверсиційних бізнес-одиниць, Мороз О. В. (2011)
Кафедрі "Аеропорти" – 10 років! (2011)
Гулєвата Н. Г. - До першовитоків історико-правового вчення К. О. Неволіна (2014)
Присташ Л. Т. - Формування судової системи Західної Української Народної Республіки (2014)
Мацькевич М. М. - Поняття та сутність юридичних гарантій конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні (2014)
Теличко М. В. - Адміністративні процедури та їх роль в інституті державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (2014)
Борисов І. В. - Інноваційна діяльність і проблеми інвестування (2014)
Гришко У. П. - Окремі форми відповідальності перевізника як способи захисту прав споживачів транспортних послуг (2014)
Гудима М. М. - Відшкодування збитків: на що розраховувати туристу? (2014)
Гудима М. М. - Тонкощі порядку укладення договору про надання туристичних послуг (2014)
Гунда А. О. - Форми договірної відповідальності послугонадавачів ритуальних послуг (2014)
Кожевникова В. О. - Учасники сімейних правовідносин, на яких поширюється правовий статус члена сім’ї (2014)
Марценко Н. С. - Поняття зловживання суб’єктивними житловими правами майнового характеру (2014)
Олійник О. С. - Особливості правового регулювання майнових відносин подружжя в римському приватному праві (2014)
Парута Ю. І. - Правовий режим членських внесків у громадських об’єднанях зі статусом юридичної особи (2014)
Юсип В. В. - Строки у договорі доручення (2014)
Кобецька Н. Р. - Екологізація законодавства у сфері використання природних ресурсів (2014)
Костур О. Д. - Фермерське господарство як організаційно-правова форма ведення товарного сільськогосподарського виробництва в Україні та державах СНД: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Газдайка-Василишин І. Б. - Кримінально-правова характеристика примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань (2014)
Дорохіна Ю. А. - Деякі питання кваліфікації злочинів проти власності (2014)
Козич І. В. - Ознаки насильства у кримінальному праві (2014)
Павликівський В. І. - Кримінально-правові обмеження свободи слова (2014)
Важинський В. М. - Теоретична характеристика елементів процесу доказування при розслідуванні фіктивного підприємництва (2014)
Микитин Ю. І. - Історія кримінально-процесуальної політики у сфері примирення та посередництва в Україні (2014)
Тимчишин А. М. - Окремі обставини, що потребують встановлення при відкритті кримінальних проваджень про фальшивомонетництво (2014)
Тітко І. А. - Щодо класифікації кримінально-процесуальних інтересів за суб’єктним критерієм (2014)
Титул, зміст (2011)
Слово до читача (2011)
Оніщенко Н. М. - Правовий конструктив: проблеми систематизації (2011)
Плавич В. П. - Феномен права як соціорегулятор і модель правової дійсності (2011)
Дячук Л. В. - Проблема рабського шлюбу у візантійському праві (2011)
Корнієнко П. С. - Актуальні проблеми нормативно-правового регулювання виникнення залізничного транспорту в Україні (друга половина XIX ст.) (2011)
Кравченко С. С. - Правові аспекти американського прагматизму та можливість їх впровадження в українське законодавство (2011)
Малишев Б. В. - Систематизація як засіб відображення телеологічних (цільових) зв'язків у законодавстві України (2011)
Андрухів О. І. - Репресії на території західних областях України в 1939-1941 роках (історико-правовий аспект) (2011)
Бедрій М. М. - Застосування та значення терміна "копа" в юридичній термінології середньовічної України (2011)
Болсунова О. М. - Інтегративні засади принципів юридичної відповідальності (2011)
Волкова О. М. - Соціальні права особи: поняття, сутність, особливості (2011)
Гаврецька М. Й. - Законодавче закріплення правового статусу української мови в Східній Галичині у другій половині XIX ст. (2011)
Дубов Г. О. - Плюралізм правової методології: зміст, особливості інтерпретацій та умов формування на сучасному етапі розвитку юридичної науки (2011)
Закревський А. Є. - Правовий статус працівників органів жандармерії у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1849-1918 рр.) (2011)
Зінченко О. В. - Юридичні конструкції як найвища форма правової абстракції (2011)
Мохонько А. В. - Право та політика як регулятори суспільних відносин (2011)
Озель В. І. - Умови законності шлюбу та підстави визнання шлюбу недійсним на Україні в X - поч. XX ст. (за нормами церковного права) (2011)
Худояр Л. В. - Принцип рівності у правовій ідеології українських православних братств XVI-XVIII ст. (2011)
Целуйко М. Ф. - Основні концепції професіонально-правової культури у вітчизняній правовій науці (2011)
Сухонос В. В. - Конституційно-правові засади організації і діяльності прокуратури в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз (2011)
Батанов О. В. - Муніципальні традиції в системі сучасного муніципалізму (2011)
Куян І. А. - Розвиток вчення про суверенітет в українській та російській конституційно-правовій думці дорадянського періоду (2011)
Прієшкіна О. В. - Декларація про державний суверенітет та її роль у становленні української держави (2011)
Трачук П. А. - Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма (2011)
Чернецька О. В. - Представницькі органи місцевого самоврядування та депутатський мандат: проблеми співвідношення (2011)
Баєва Л. В. - Порядок розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти (2011)
Лукашенко А. А. - Шляхи удосконалення чинного законодавства щодо повноважень органів самоорганізації населення та статусу їх керівників (2011)
Щербанюк Л. М. - Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні (2011)
Галіахметов І. А. - Адміністративно-правове регулювання відносин в економічному обороті України: проблеми управління об'єктами державного майна (2011)
Ігонін Р. В. - Делеговані державою управлінські повноваження органам суддівського самоврядування: правова природа та доцільність надання (2011)
Марченко В. Б. - Щодо застосування терміна "адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів)" у Податковому кодексі України (2011)
Мінка Т. П. - Онтологічні характеристики правового режиму адміністративного права (2011)
Духовна О. В. - Місцеві запозичення як джерело фінансування житлово-комунального господарства: особливості правового регулювання (2011)
Ковальчук Н. М. - Антидемпінговий, антисубсидиційний та спеціальний процеси: поняття та стадії проведення (2011)
Мороз Ю. А. - Пільговий режим оподаткування для сільськогосподарських виробників (застосування судами норм матеріального права, а саме п. 11.21 та 11.29 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" в період 2008-2009 рр.) (2011)
Якубовський Р. В. - Правові засади фінансового забезпечення навчальних закладів: зарубіжний досвід і перспективи його використання в Україні (2011)
Войтенко І. С. - Органи (посадові особи), які мають право застосовувати адміністративно-господарські санкції (2011)
Лазур Я. В. - Деякі аспекти удосконалення адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадянина в контексті судової реформи (2011)
Бондарєва М. В. - Реалізація спадкових правовідносин у нотаріальному процесі (2011)
Віхров О. П. - Організаційно-господарські зобов'язання з ліцензування господарської діяльності (2011)
Грамацький Е. М. - До питання темпоральної локалізації колізійної прив'язки (2011)
Кашинцева О. Ю. - Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав (2011)
Коструба А. В. - Поняття юридичних фактів та їх ознаки в цивільному праві України (2011)
Телестакова А. А. - Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг (2011)
Харченко Г. Г. - Правова проблематика захисту інтересу в цивільному праві України (2011)
Андрущак О. Л. - Вимога існування акцій виключно в бездокументарній формі як один із факторів ефективного розвитку ринку цінних паперів (2011)
Гончарова А. В. - Деякі проблеми та перспективи розвитку спадкової трансмісії в цивільному законодавстві України (2011)
Ковальчук Я. В. - Доктринальні аспекти найменування фізичних осіб, які володіють правом на обов'язкову частку в спадщині (2011)
Кульчій О. О. - Договір на користь третіх осіб у правовідносинах обов'язкового страхування відповідальності автовласників (2011)
Машков К. Є. - Права та обов'язки працівників, що виникають внаслідок отримання заохочення за трудові досягнення (2011)
Моторна В. Ю. - Співвідношення договору тест-драйву автомобіля з іншими договорами та його місце в системі договірного права (2011)
Сербова А. В. - Способи укладання договору газопостачанн споживачів (2011)
Полетило К. С. - Пріоритет міжнародних договорів у США та країнах Європейського Союзу в контексті (2011)
Шкребець Д. В. - Судове доказування (2011)
Бошицький Ю. Л. - Удосконалення правової культури громадян як засіб оптимізації охорони інтелектуальної власності в Україні (2011)
Андрусів У. Б. - Щодо питання особистих немайнових прав організацій мовлення (2011)
Волошин В. О. - Історія становлення правового регулювання відносин у сфері промислової власності (2011)
Савич С. С. - Графічне представлення торговельної марки як вимога права ЄС та її включення у національне законодавство (на прикладі Республіки Польща) (2011)
Стройко І. А. - Способи вільного використання програм організацій мовлення у цифрову еру. Обмеження суміжних прав організацій мовлення (2011)
Кулинич П. Ф. - Охорона землі як основного національного багатства: конституційний аспект (2011)
Бусуйок Д. В. - Класифікація земельних адміністративних послуг (2011)
Добробог Л. М. - Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки (2011)
Сидор В. Д. - Класифікація норм, що становлять конституційні основи земельного права (2011)
Марчук М. П. - Особливості вилучення земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності (2011)
Денисов С. Ф. - Проблеми вивчення та організації запобігання злочинності молоді під час дозвілля у пострадянський період в Україні (2011)
Ігнатов О. М. - Роль психічних аномалій в детермінації кримінального насильства (2011)
Канцір В. С. - Терористична діяльність і національна безпека (2011)
Марисюк К. Б. - Питання майнових покарань в основних засадах кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. (2011)
Оверчук С. В. - Диференціація складу суду на одноособовий та колегіальний (2011)
Шигонін О. Б. - Класифікація вбивств із сексуальних мотивів (2011)
Аніщук В. В. - Місце уявної оборони у системі кримінального права України (2011)
Дударець Д. В. - Причиновий зв'язок у злочинах, що вчиняються шляхом бездіяльності: порівняльно-правовий аспект (2011)
Калинюк Н. М. - Кримінально-процесуальні перспективи дистанційної очної ставки в Україні (2011)
Карпова Н. Ю. - Проблемні питання у визначенні потерпілого від порушення права на захист людини (2011)
Нестерова І. А. - Щодо способів прояву шахрайства в сфері туристичного бізнесу України (2011)
Тюнін В. О. - Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 256 Кримінального кодексу України (2011)
Волошин Ю. О. - Особливості формування моністичних концепцій співвідношення міжнародного та внутрішньонаціонального права та їх роль у розвитку міждержавної інтеграції (2011)
Березовська І. А. - Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу, Лисенко О. М. (2011)
Дей М. О. - Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці (2011)
Кузьменко А. М. - Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства (2011)
Пампуха Г. Г. - Бельгія як місце міжнародного арбітражу (2011)
Садигов А. И. - Международно-правовьіе основи торговли енергоресурсами (2011)
Lamm V. - Overview of the legislative steps taken to foster a more effective nuclear liability regime* (2011)
Бездєнєжна М. Ю. - Робота комісії міжнародного права над регулюванням транскордонних водоносних горизонтів (2011)
Буквич А. В. - Предмет регулювання Гаазької конвенції про право, що застосовується до цінних паперів, які знаходяться у посередника (2011)
Василенко О. С. - Електронна комерція як напрям уніфікації в рамках Юнсітрал (2011)
Денисова Д. О. - Історія кодифікації інституту відповідальності міжнародних організацій: проблеми становлення (2011)
Федевич О. М. - Міжнародна співпраця України в аспекті подолання наслідків Чорнобильської катастрофи (2011)
Бедь В. В. - Міжнародно-правове закріплення свободи совісті (2011)
Полюжин М. М. - Ідеї В. І. Вернадського і сучасні проблеми реалізації ноосферної освіти (2011)
Дацюк В. Б. - Співвідношення економічних злочинів та злочинів у сфері економіки (2011)
Лопушанська О. В. - Мовна політика у галузі освіти: теоретико-правові основи (2011)
Гусарєв С. Д. - Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти (2011)
Білоус В. Т. - Актуальне дослідження проблем реформування місцевої публічної влади в Україні (2011)
Забарний Г. Г. - Актуальна праця у галузі права інтелектуальної власності (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Медіація в Україні: від теорії до практики" (2011)
"Круглий стіл" на тему: "Дотримання прав людини як фактор авторитету та стабільності держави" (2011)
У КУП НАН України відбувся майстер-клас Вільяма Еліота Батлера, професора Пенсільванського університету (США) (2011)
В КУН НАНУ відбувся майстер-клас доктора права Ігоря Котлярчука (США) (2011)
Міжнародна науково-практична конференція "4 наукові читання, присвячені пам'яті В. М. Корецького (2011)
До відома авторів (2011)
Страфун С. С. - Хірургічне лікування пошкоджень місця прикріплення сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча, Сергієнко Р. О., Страфун О. С. (2011)
Костылев М. В. - Ультразвуковая диагностика посттравматических нарушений артериального кровотока пальцев кисти, Фурманов А. Ю., Гуч А. А., Матящук А. С. (2011)
Слободской А. Б. - Эндопротезирование суставов верхней конечности, Прохоренко В. М., Бадак И. С., Воронин И. В., Дунаев А. Г., Быстряков П. А. (2011)
Коструб О. О. - Міцність сухожилля на розтягування після клітинної терапії його дегенеративного пошкодження в експерименті, Блонський Р. І., Лазарев І. А., Заєць В. Б., Гончарук О. І., Волкова Н. О., Юхта М. С. (2011)
Філіпчук В. В. - Математичне моделювання наслідків часткового розладу cферичності головки стегнової кістки. Частина ІI, Супрун А. Д., Шмельова Л. В. (2011)
Лябах А. П. - Хірургічне лікування діабетичної остеоартропатії стопи в хронічній стадії, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Лазаренко Г. М., Турчин О. А. (2011)
Анкин Н. Л. - Количественная рентгенологическая характеристика архитектоники пяточной кости в норме, при продольном плоскостопии и при ее переломах, Левченко В. А., Радомский А. А., Сахно Т. К., Левченко А. В., Гуменюк В. М (2011)
Комогорцев И. Е. - Оперативное лечение повреждений передней крестообразной связки и медиального капсулярно-связочного аппарата коленного сустава (2011)
Костогриз О. А. - Диференційований підхід хірургічної тактики при повношарових травматичних дефектах суглобового хряща колінного суглоба (2011)
Майко В. М. - Профілактика, діагностика і лікування тромбозу глибоких вен нижньої кінцівки після тотального ендопротезування хворих на остеоартроз кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Скупий О. М., Кравченко І. П. (2011)
Анкін М. Л. - Остеосинтез переломів проксимального відділу плечової кістки пластиною з кутовою стабільністю, Ковальчук В. М., Ковальчук М. В. (2011)
Герасименко С. І. - Вивчення зв’язку між внутрішньосуглобовим тиском та об’ємом внутрішньосуглобової рідини в нормальному променезап’ястковому суглобі при різних просторових положеннях кисті, Бабко А. М., Боєр В. А. (2011)
Страфун С. С. - Морфологічні зміни долонного апоневрозу при контрактурі Дюпюітрена, Бруско А. Т., Уровський О. О. (2011)
Герцен Г. І. - Ефективність протизапального препарату "Хондроцерину” (діацереїну) у комплексному лікуванні остеоартрозу великих суглобів нижніх кінцівок, Остапчук Р. М., Хуцишвіллі Г. В., Прибилюк С. В. (2011)
Корпан М. И. - Роль нарушений метаболизма гликозаминогликанов в патогенезе остеоартроза и их медикаментозная коррекция (обзор литературы), Магомедов С., Бруско А. Т., Чекман И. С., Бурьянов А. А., Костогрыз О. А., Омельченко Т. Н., Утюшев А. М., Фиалка-Мозер В. (2011)
Зазірний І. М. - Актуальні питання pевізійного ендопротезування колінного суглоба (огляд літератури) (2011)
Голопатюк Аркадій Станіславович (2011)
Онищенко В. П. - Лібералізація та ефективність торговельної політики, Гащицький О. А. (2014)
Андрійчук В. Г. - Евентуальні заходи демпфування деструктивних факторів вітчизняної економіки в умовах загострення її кризово-рецесійних процесів (2014)
Дедяєва Л. М. - Особливості формування структури експорту України (2014)
Іванов Є. І. - Значення митного адміністрування й торговельної інфраструктури в системі зовнішньоторговельної політики держави (2014)
Квач Я. П. - Види посередників у зовнішньоекономічній діяльності: теоретичні аспекти, Борісов О. Г., Лопатко К. М. (2014)
Кібальник Л. О. - Трансформація ролі країн із ринками, що формуються, у сучасному геоекономічному просторі (2014)
Кіртока Р. Г. - Підвищення конкурентоспроможності як мета державного регулювання національної економіки (2014)
Ковалевський Л. Г. - Автомобілебудування України: складні часи сьогодення та перспективи розвитку (2014)
Лисюк В. М. - Методологічні засади моделювання процесів економічного розвитку (2014)
Мілько І. В. - Стратегічне управління як необхідна передумова забезпечення технологічної конкурентоспроможності промислового підприємства (2014)
Нікончук Н. В. - Оцінка рівня конкурентоспроможності системи вищої освіти в Україні (2014)
Платонов О. І. - Мультимодальні перевезення: парадигма економічної безпеки (2014)
Прокопов О. А. - Державна допомога суб’єктам господарювання в Україні: сучасні тенденції та відповідність європейським стандартам (2014)
Шапошников К. С. - Теоретичні аспекти аналізу стратегічного потенціалу корпоративного підприємства, Толстая Н. В. (2014)
Шендерівська Л. П. - Методи управління розвитком поліграфічних підприємств (2014)
Ястремський О. І. - Порівняльний аналіз структури національних економік: Україна (2005, 2011 рр.) – Польща (2005 р.) (2014)
Дроздова О. Г. - Особливості формування облікової політики на підприємствах комісійної торгівлі (2014)
Краліч В. Р. - Внутрішній фінансовий моніторинг як особлива форма внутрішнього контролю банківських установ (2014)
Болгов В. Є. - Формування механізму інноваційного розвитку національної економіки (2014)
Кошельок Г. В. - Управління грошовими потоками підприємства (2014)
Молохова Я. О. - Аналіз основних засад механізму бюджетного регулювання в Україні (2014)
Монастирська Т. Б. - Об’єкти обліку організацій з обслуговування житлового фонду (2014)
Омельченко О. Ю. - Еволюція структури бухгалтерського балансу: причини та наслідки, Якобчук Є. В. (2014)
Пампура О. І. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів з урахуванням міжнародного досвіду, Гапоненко М. М. (2014)
Чистякова Л. І. - Облік необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття (2014)
Чурікова К. О. - Причинні комплекси визначення зростання податкового потенціалу регіону: економічна оцінка його впливу на доходи бюджету великого промислового регіону (2014)
Янковий О. Г. - Оцінка синергетичного ефекту виробничо-фінансових систем на основі детермінованих моделей, Мельник Н. В., Янковий В. О. (2014)
Ящук С. П. - Роль та місце ОЕСР та МВФ у процесі інституалізації міжнародних фінансових відносин у податковій сфері (2014)
Дзюба С. Г. - Показники якості продукції як предмет аналітичного огляду в законодавстві України, Солоникова В. С. (2014)
Дудник Л. М. - Проблеми законодавчого визначення термінів "фіктивне господарювання" та "фіктивне підприємництво" (2014)
Поліванова О. М. - Особливості приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції щодо захисту прав людини і основоположних свобод 1950 року (2014)
Савченко С. Б. - Проблеми нормативно-законодавчого регулювання аудиту в Україні, Дроздова А. (2014)
Тимощик Л. П. - Теоретико-правовий аналіз поняття "оцінка" в системі управління власністю (2014)
Васильєва В. В. - Тенденції розвитку пенсійної системи держави в посткризовий період (2014)
Коваль В. В. - Інституціональний механізм регулювання квазіінтеграціійних трансакцій у підприємницькій діяльності (2014)
Podvysotska T. - Econometric methods of health care system efficiency estimation (2014)
Тімашов В. О. - Розвиток інституту прав і свобод людини на території України у XVII – на початку ХХ століття (2014)
Штик Ю. В. - Організація оплати праці на підприємстві в сучасних умовах економічного розвитку України, Оголева І. І. (2014)
Яковенко Р. В. - Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні (2014)
Бегма Н. А. - Продуктивність молодняку свиней за впливу альтернативних джерел кормового білку, Микитюк В. В. (2010)
Білоконь О. В. - Вплив мінеральної кормової добавки "кормацинк-p” на обмінні процеси в організмі курей, Мазуркевич А. Й., Карповський В. І., Трокоз В. О., Криворучко Д. І., Журенко О. В. (2010)
Борщенко В. В. - Порівняльний аналіз вітчизняних норм годівлі ремонтних телиць м’ясних порід та норм nrc (2010)
Вачко Ю. Р. - Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту (2010)
Виговський І. В. - Зміна ботанічного та видового складу травостою під впливом удобрення і стимуляторів росту, Мащак Я. І., Сметана С. І. (2010)
Волгіна Н. В. - Вплив інбридингу на селекційні ознаки коней різного типу конституції новоолександрівської ваговозної породи (2010)
Волков В. А. - Ефективність використання ентропійно-інформаційного аналізу в оцінці ступеня мінливості ознак корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Головач М. Й. - Історичні і селекційні аспекти формування генофонду коней в закарпатті, Головач М. М. (2010)
Голубєв М. І. - Забійні якості каченят-бройлерів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах, Кононенко В. К. (2010)
Гудима В. Ю. - Вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у тканинах курей – несучок за різного рівня вітаміну д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Дармограй Л. М. - Репродуктивні показники кролематок при згодовуванні гранульованих комбікормів різного складу, Лучин І. С. (2010)
Джус П. П. - Цитогенетичний аналіз свиней, яких утримують в різних радіоекологічних умовах, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2010)
Дідківський А. М. - Молочна продуктивність та відтворні якості корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Ковальчук І. В. (2010)
Євстафієва Ю. М. - Використання поживних речовин кормів молодняком великої рогатої худоби при ринотрахеїті (2010)
Іскра Р. Я. - Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2010)
Кирилів Я. І. - Вплив згодовування міновіту на перетравність корму молодняку свиней, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Перетравність корму та обміну азоту у молодняка свиней при згодовуванні мінази, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Порівняльна характеристика якості інкубаційних яєць та виводимість у качок пекінської породи і кросу "благоварський", Слабик А. В. (2010)
Коваленко Б. П. - Вплив органів систем крові та кровообігу на формування тканин в туші (2010)
Копилов К. В. - Характеристка тварин української чорно – рябої молочної породи за поліморфізмом генів (qtl), Бірюкова О. Д. (2010)
Котенджи Г. П. - Оцінка корів симентальської породи різної селекції за технологічними ознаками, Чуприна О. В., Свердліков О. В., Левченко І. В. (2010)
Кудлай І. М. - Вплив нових об’ємно-планувальних рішень родильного відділення біотехнологічного комплексу на умови утримання теличок, Луценко М. М. (2010)
Кузів М. І. - Динаміка живої маси та промірів статей тіла телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону україни, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Федорович В. В., Бердичевський М. С., Новак І. В. (2010)
Левицька Л. Г. - Пайзово-бобовий зерносінаж у годівлі лактуючих корів, Півторак Я. І. (2010)
Лесик О. Б. - Показники продуктивності цигайських овець в передгірській зоні карпат (2010)
Ляшенко В. М. - Поліпшення відгодівельних і м’ясних якостей овець української гірськокарпатської породи, Лучин І. С., Періг Д. П. (2010)
Маринич І. М. - Метаболічний профіль крові дворічок коропа за різного рівня хрому в раціоні та їх ріст, Янович В. Г. (2010)
Марцінко Т. І. - Вплив окремих біологічних факторів на продуктивність лядвенцево-злакового травостою в умовах передкарпаття (2010)
Музика Л. І. - Продуктивність та племінні якості корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від їх живої маси при народженні, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2010)
Невоструєва І. В. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів за різної кількості нерозщеплюваного в рубці протеїну раціону (2010)
Новак І. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Федорович В. В., Кріп О. М., Федорович Є. І., Гудима Г. Г. (2010)
Оріхівський Т. В. - Молочна продуктивність і властивості вим’я корів симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах прикарпаття (2010)
Осташевський В. І. - Відтворна здатність сріблясто-чорних лисиць в умовах західного регіону україни, Ковалик Н. П., Кирилів Я. І. (2010)
Павлюк М. В. - Вікова динаміка розвитку і формування сім'яників бугайців чорно-рябої породи, Вовк С. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Результати порівняльної оцінки молочних порід, Шуляр А., Тишкевич Я. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Аналіз господарсько-біологічних ознак корів чорно-рябої породи зарубіжної селекції в умовах поліського регіону, Піддубна Л. М. (2010)
Повозніков М. Г. - Формування тварин м’ясного комолого симентала в умовах передгір’я українських карпат, Калинка А. К., Блюсюк С. М., Голохоринський Ю. І. (2010)
Попов В. Є. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями сирого протеїну та лізину в годівлі молодняку кролів, Уманець Д. П. (2010)
Приліпко Т. М. - Розробка моделей технологічних елементів вирощування корів первісток, Булатович О. М., Кадиш В. О., Костиш В. Б. (2010)
Радченко Н. П. - Продуктивні якості корів української бурої молочної породи, Скляренко Ю. І., Чернявська Т. О. (2010)
Россоха В. І. - Пошук породоспецифічних генетичних днк-маркерів для типування біологічних зразків великої рогатої худоби, Шкавро Н. М. (2010)
Савченко Ю. І. - Вплив різних типів годівлі бугайців на їх продуктивні якості та перетравність корму і обмін речовин, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2010)
Сичов М. Ю. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями жиру у годівлі молодняку перепелів яєчного напряму продуктивності (2010)
Слобода О. М. - Використання пелюшки в годівлі свійських тварин, Слобода Л. Я. (2010)
Столярчук П. З. - Молочна продуктивність корів-первісток, одержаних із ремонтних телиць при спрямованому їх вирощуванні, Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Козак Р. В., Матеуш В. Л. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року, Грибан В. Г. (2010)
Тринів І. В. - Ефективність вирощування ремонтного молодняка курей-несучок при використанні зерна амаранту, Кирилів Я. І. (2010)
Фарафонов С. Ж. - Ефективність вирощування телят з 3 до 6 міс. Залежно від рівня годівлі (2010)
Фурманець Ю.С. - М'ясна продуктивність бичків абердин-ануської породи при згодовуванні у складі комбікормів цеолітових туфів (2010)
Хомик М. М. - Морфологічний та білковий склад крові гусей за згодовування перліту і цеоліту, Півторак Я. І. (2010)
Хомин М. М. - Антиоксидантний профіль організму корів за згодовування добавок хрому та селену у початковий період лактації, Федорук Р. С., Колещук О. І. (2010)
Чехлатий О. М. - До питання вивчення та нормування мінерального і вітамінного живлення свиней (2010)
Шульга О. М. - Біогенні поверхнево-активні речовини для підвищення ефективності кормів сільськогосподарських тварин, Карпенко О. В., Гуменюк В. В., Петрів М. Д. (2010)
Щербатий З. Є. - Ступінь консолідації селекційних ознак корів окремих ліній стада української чорно-рябої молочної породи, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2010)
Ящук Т. С. - Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства, Тихонова Б. Є. (2010)
Knecht Damian - An integration in agriculture on the basis of cooperation between pigs producres groups and meat plants, Jankowska Anna (2010)
Popiela E. - Influence of propolis and bee pollen on selected hematological, biochemical and antioxidant blood parameters of laying hens, Roman A., Gbiorczyk W., Burek A., Jankowska A. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Сучасний погляд на перебіг патологічної ламкості кісток, Гук Ю. М., Науменко Н. О., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2011)
Страфун С. С. - Неврологічні ускладнення переломів та переломовивихів у кульшовому суглобі, Гайович В. В., Гайко О. Г. (2011)
Бондарук Д. А. - Лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти (2011)
Панченко Л. М. - Остеогенна активність стовбурових клітин строми кісткового мозку у дорослих з коксартрозом, що виник на грунті спондилоепіфізарної дисплазії, Гужевський І. В. (2011)
Григоровський В. В. - Клініко-морфологічні особливості та кореляційні залежності гістологічних показників ураження при гангліонах ділянки кистьового суглоба, Страфун С. С., Шипунов В. Г. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Прогнозування результатів відновного хірургічного лікування у хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2011)
Бородай О. Л. - Артроскопічна техніка двопучкової анатомічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2011)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту шийного та грудного відділів хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В. (2011)
Страфун С. С. - Створення тривимірного еквіваленту хряща in vitro: кінетика росту хондроцитів та агарозний гідрогель як носій, Зубов Д. О., Костогриз О. А., Васильєв Р. Г. (2011)
Коструб О. О. - Ендоскопічне лікування розриву ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Блонський Р. І. (2011)
Атилла Б. - Результаты лечения остеотомией по Ganz больных с дисплазией обоих тазобедренных суставов, Гахраманов А. Г., Вердиев В. Г., Алпаслан М., Аксой Д., Токгёзоглы М. (2011)
Березка Н. И. - Хирургическая концепция лечения множественных и сочетанных переломов костей конечностей, Коструб А. А., Бондарчук Г. В., Литовченко В. А., Гарячий Е. В. (2011)
Сергеев С. В. - Выбор метода хирургического лечения при закрытых переломах плечевой кости. Собственная концепция, Маркин В. А. (2011)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків (огляд літератури), Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2011)
Копенкин С. С. - Местное применение нестероидных противовоспалительных средств в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Талицкий К. А. (2011)
Гайко Георгій Васильович (2011)
Крись-Пугач Анатолій Павлович (2011)
Вернигора Іван Павлович (2011)
Драган Володимир Володимирович (2011)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2011)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2011 р. в Україні на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "ортопедія і травматологія” (шифр 14.01.21) (2011)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2011 році (2011)
Титул, зміст (2014)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні (2014)
Холас І. - Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року (2014)
Гладкий С. О. - Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання (2014)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення (2014)
Панасюк Р. П. - Правове забезпечення української кооперації в роки нової економічної політики (1920-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Ситар І. М. - Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) (2014)
Чаплюк О. І. - Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам (2014)
Едер П. Т. - Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) (2014)
Дупай Я. М. - Деякі аспекти темпоральної дії нормативно-правових актів (2014)
Козаченко В. М. - Революційна правосвідомість: темпоральні виміри (2014)
Чубата М. В. - Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти "Тимчасового Основного закону" від 13 листопада 1918 року (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини й громадянина в Україні незалежно від їх політичних переконань (2014)
Гаєва Н. П. - Правові принципи утворення і діяльності громадських об’єднань: деякі міркування (2014)
Корнієнко П. С. - Співвідношення понять і практики здійснення правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства (2014)
Безносик А. О. - Сучасні форми залучення територіальної громади в міське управління (2014)
Вишневський С. Ф. - Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення (2014)
Коваль Н. В. - Правовий статус координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України, їх функції та повноваження (2014)
Нестор В. Р. - Конституційні суди України та Литовської Республіки: організаційно-правовий аналіз (2014)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян із застосування заходів адміністративного примусу (2014)
Боднар С. В. - Перегляд адміністративних судових рішень за винятковими обставинами (2014)
Войтенко В. О. - Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період (2014)
Грінь А. А. - Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади (2014)
Лисенко М. О. - Правовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності органів виконавчої влади (2014)
Майданевич Н. В. - Поняття та сутність категорії "електроенергетика" (2014)
Романенко Є. О. - Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність (2014)
Абдулнаби Т. Х. - Международные отношения Украины и Ирака и их способы борьбы с коррупцией на уровне государственной власти (2014)
Харенко О. В. - Поняття "інформація" в юридичній науці та законодавстві України (2014)
Ющенко Т. В. - Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2014)
Грудницкая С. Н. - Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире, Никитченко Н. В. (2014)
Бобрик В. І. - Міжнародна уніфікація і гармонізація процесуального права як напрям оптимізації цивільного і господарського судочинства в Україні (2014)
Віхров С. О. - Нетипові суб’єкти господарювання як учасники господарських відносин на ринку цінних паперів (2014)
Маріц Д. О. - Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання (2014)
Михайлів М. О. - Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо правових підстав зміни імені (2014)
Нечипорук С. В. - Повноваження нотаріуса як державного реєстратора (2014)
Шинкарук О. В. - Теоретико-правові основи охорони ділової репутації юридичної особи (2014)
Євміна І. Л. - Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання (2014)
Кондратова А. М. - Історія становлення і розвитку законодавства про спадкування в Україні (2014)
Мартинюк О. А. - Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Мельниченко О. В. - Правове регулювання режиму власності подружжя у проекті Регламенту Європейської комісії про юрисдикцію, застосовуване право, визнання та застосування рішень у справах щодо правового режиму майна подружжя (2014)
Радомська А. В. - Окремі питання переходу особистих немайнових суміжних прав юридичних та фізичних осіб (2014)
Бошицький Ю. Л. - Проблеми оптимізації управління сферою інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Nótári T. - Attempts at creating and reforming legal protection of intellectual property in Hungarian jurisprudence (2014)
Андрусів У. Б. - Закон України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України": новий етап на шляху становлення суспільного мовлення в Україні (2014)
Бондаренко О. О. - Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Лузан А. В. - Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони (2014)
Бусуйок Д. В. - Правові аспекти надання сільськогосподарських дорадчих послуг (2014)
Григор’єва Х. А. - Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб’єкти аграрних розписок: правові питання (2014)
Кишко-Єрлі О. Б. - Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу (2014)
Ситнік Т. М. - Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об’єкт правових відносин (2014)
Андрушко П. П. - Міжнародні договори як джерело кримінального права, Васюк М. М. (2014)
Годуєва К. І. - Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, Мозгова В. А. (2014)
Ткачова О. В. - Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі (2014)
Усатий Г. О. - Інтерес як об’єкт кримінально-правового конфлікту (2014)
Гальцова О. В. - Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань (2014)
Єгорова Ю. В. - Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах (2014)
Огнєв Т. Є. - Щодо гармонізації кримінально-правового захисту від незаконної міграції у нормах КК України з міжнародними зобов’язаннями України у сфері забезпечення права на свободу пересування (2014)
Перелигіна Р. В. - Протидія жіночому насильству у європейській доктрині та законодавстві (2014)
Потильчак О. І. - Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України (2014)
Тимощук Ю. С. - Визначення поняття принципів кримінального права (2014)
Усова Е. С. - Криминологическая характеристика личности преступника, злостно не исполняющего свои обязанности по уходу за ребенком (2014)
Цибулін Т. Г. - Способи фізичного та інтелектуального пособництва у кримінальному праві України (2014)
Щербакова А. К. - Щодо визначення поняття бандитизму: історичний аспект (2014)
Харчук О. О. - Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях (2014)
Коваленко С. О. - Міжнародно-правова відповідальність міжнародних неурядових організацій: сучасний стан і перспективи (2014)
Малишева Ю. В. - Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН (2014)
Скопненко Ю. Г. - Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав (2014)
Шумеляк К. А. - Відповідність законодавства України стандартам Ради Європи щодо захисту трудових прав молоді та жінок (2014)
Armin S. - Juristenausbildung in Österreich, Bernd W. (2014)
Заєць В. А. - Establishment and development human rights in reproductive medicine (2014)
Звонков Є. Є. - Корпоративні акти: природа, сутність та значення (2014)
Зайчук О. В. - Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2014)
VІІ Тодиківські читання "Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах" (2014)
Зустріч з представником юридичного факультету Пенсільванського університету Керолайн Шелдон (США) (2014)
Круглий стіл судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської (2014)
Науковий семінар на тему: "Кримінально-правова охорона медичної діяльності в Україні" (2014)
У КУП НАНУ відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2014)
Англомовний круглий стіл "Bologna Process. Challenging aspects", приурочений Дню юриста (2014)
Міжнародна наукова конференція "Юридична освіта в сучасній Європі" (м. Зелена Гура, Польща) (2014)
Участь КУП НАН України у Шостому Міжнародному форумі-презентації "Інноватика в сучасній освіті" (2014)
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з адміністративного та кримінального права (м. Львів) (2014)
Зустріч ректора КУП НАНУ Ю. Л. Бошицького з ректором Батумського університету Шота Руставелі (Грузія) (2014)
Міжнародний Чорноморський симпозіум (Туреччина) (2014)
Міжнародна наукова конференція "Тринадцяті осінні юридичні читання" (2014)
Представники КУП НАН України взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Іслам та ісламознавство в Україні" (2014)
Міжнародна науково-практична конференція в у м. Кошице (Словаччина) (2014)
Студенти Київського університету права НАН України взяли участь у роботі Міжнародної конференції у Словаччині (2014)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на етіологію і патогенез деформівного артрозу плечового суглоба, Сергієнко Р. О. (2012)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кісток у дітей та підлітків: фактори, що впливають на їх розвиток, Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Павлішен Ю. І. (2012)
Торчинський В. П. - Розширене математичне моделювання розподілу сил на поверхнях чашки ендопротеза кульшового суглоба в умовах ацетабулярної дисплазії, Супрун А. Д., Олініченко М. Д., Шмельова Л. В. (2012)
Магомедов С. - Метаболизм соединительной ткани у больных контрактурой Дюпюитрена, Страфун С. С., Уровский А. А., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2012)
Гужевский И. В. - Тактика и особенности техники эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И., Панченко Л. М. (2012)
Герцен І. Г. - Міцність кісток на стиснення в умовах пластики порожнин біологічними, синтетичними керамічними та цементними апатитними матеріалами в експерименті (2012)
Страфун С. С. - Вплив передопераційної реабілітації на результати лікування хворих з рецидивом передньомедіальної нестабільності при різних ступенях компенсації нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Бідненко С. І. - Вплив мікробного фактора на перебіг ідіопатичного коксартрозу, Гайко Г. В., Лютко О. Б., Калашніков О. В. (2012)
Перфілова Л. В. - Визначення функціонального стану сполучної тканини за методом електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих на ревматоїдний артрит й анкілозивний спондиліт (2012)
Гайко Г. В. - Аналіз впливу аутологічних матеріалів сполучної тканини на перебіг репаративного процесу при дефекті кістки в експерименті, Калашніков А. В., Бруско А. Т., Боєр В. А., Зубенко А. Г., Павлішен Ю. І. (2012)
Ямінський Ю. Я. - Застосування епідуральної електростимуляції для поліпшення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2012)
Шишка И. В. - Корреляция данных магниторезонансной томографии и артроскопии при свежих повреждениях капсульно-связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л., Красноперов С. Н., Банит О. В., Твердовский А. О., Забелин И. Н. (2012)
Літун Ю. М. - Деформування нижньої кінцівки під дією осьових навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки, Шидловський М. С. (2012)
Попов Василь Антонович (2012)
Герасименко Сергій Іванович (2012)
Зазірний І. М. - Алгоритм лікування хворих з первинним зміщенням надколінника (огляд літератури) (2012)
Гребенніков К. О. - Діагностика та лікування ушкоджень сухожилля заднього великогомілкового м’яза (огляд літератури) (2012)
Немирович-Булгакова О. І. - Інформаційно-наукознавчий рейтинг дисертаційних робіт за спеціальністю 14.01.21 "Травматологія і ортопедія”, затверджених спецрадою ДУ "ІТО АМНУ” за період 2001–2010 рр. (2012)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2012 році (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Испенбетова Л. А. - Роль принципа разрешения международных споров мирными средствами в урегулировании конфликта между США и КНДР (2014)
Пузиков Р. В. - Соблюдение принципа системности как основная детерминанта повышения эффективности правовых актов (2014)
Степаненко Р. Ф. - Маргинальное поведение в формате современных обще-правовых исследований (2014)
Vorslava Z. - Legal aspects of right for a pension as a human right (2014)
Зульфугарзаде Т. Э. - Международно-правовые основы концепции нанотоксикологической безопасности (2014)
Долина Т. П. - Некоторые проблемы защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации в Российской Федерации (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения инновационной диспозиции личности руководителя (2014)
Науменко С. Н. - Особенности адаптации украинских законодательных норм виноградарско-винодельческой отрасли к правовым механизмам Европейского Союза, Юдина Е. П. (2014)
Черняк В. И. - Современный менеджмент: переход от аффективной к когнитивной фазе развития (2014)
Сорока Н. В. - Финансовая модель взаимодействия стейкхолдеров (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури Дюпюітрена, Гайович В. В., Уровський О. О. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П. (2012)
Герцен Г. І. - Перипротезні переломи стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Штонда Д. В. (2012)
Лябах А. П. - Підтаранний артродез у лікуванні хворих з неправильно-консолідованими переломами п’яткової кістки, Нанинець В. Я., Омельченко Т. М., Хомич С. В. (2012)
Лазарев І. А. - Вплив локальних дефектів протезованої кульшової западини на стабільність ацетабулярного компонента ендопротеза (біомеханічне моделювання), Сулима О. М., Чкалов О. В. (2012)
Науменко Л. Ю. - Восстановительное лечение больных с повреждениями дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Гайко Г. В. - Взаємозв’язок клоногенної активності стовбурових стромальних клітин кісткового мозку і перебігу ідіопатичного коксартрозу, Панченко Л. М., Калашніков Ол. В. (2012)
Гужевский И. В. - Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных с остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов, Шараевская Ю. Д. (2012)
Гайко О. Г. - Електроміографічний показник "активність введення” у м’язі в нормі та при травмі нерва (2012)
Перепечай О. А. - Консервативное лечение поясничного спинального стеноза, Фищенко Я. В., Белая И. И. (2012)
Герцен І. Г. - Динаміка розчинності біологічних, синтетичних керамічних та цементних композитних гідроксиапатитних матеріалів у штучній плазмі крові в дослідах in vitro, Пархомей О. Р., Куда О. О. (2012)
Лябах А. П. - Додаткова човноподібна кістка: діагностика та хірургічне лікування, Міхневич О. Е., Лазаренко Г. М., Турчин О. А., Гребенніков К. О. (2012)
Перфілова Л. В. - Нові аспекти діагностики синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Євсєєнко В. Г. - До питання класифікації пошкодження верхньої частини суглобової губи лопатки (SLAP) та сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча, Зазірний І. М. (2012)
Бідненко С. І. - Біоплівкова інфекція, сучасний стан проблеми в аспекті травматології та ортопедії (огляд літератури), Лютко О. Б. (2012)
Калашніков А. В. - Показання до додаткової фіксації малогомілкової кістки при переломах діафіза та дистального епіметафіза кісток гомілки (огляд літератури), Літун Ю. М. (2012)
Панченко Михайло Карпович (2012)
Бухтіаров Олег Олександрович (2012)
Озеров Антон Хрисанфович (2012)
Богданов Федір Родіонович (2012)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2012)
Інформація про чергову науково-практичну конференцію з міжнародною участю ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу” 19–20 квітня 2012 р. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та тактика лікування ушкоджень хряща при рецидиві передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Костогриз О. А., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Цимбалюк В. І. - Електрофізіологічна оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2012)
Гнатейко Н. О. - Аналіз концентрації TGF-β1 у сироваці крові хворих із закритими діафізарними переломами довгих кісток залежно від способу лікування, Макух Г. В., Калашніков А. В. (2012)
Філіпчук В. В. - Клінічна диференційна діагностика болю попереково-кульшової локалізації у дітей та підлітків у дебюті захворювання, Фіщенко Я. В. (2012)
Герасименко С. І. - Віддалені результати відкритих синовектомій колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О. (2012)
Страфун С. С. - Хірургічна денервація кистьового суглоба, Тимошенко С. В. (2012)
Лазарев И. А. - Перспективы использования инерциальной системы для оценки кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом, Бабко А. Н., Мелешко В. В., Лакоза С. Л. (2012)
Кваснюк Д. І. - Диференційна спектральна Стокс-поляриметрична діагностика реактивного синовіту при деформівному гонартрозі та піогенного артриту колінного суглоба, Васюк С. В., Ушенко О. Г. (2012)
Каримов М. Ю. - Новый подход к ранней реабилитации при внутрисуставных переломах локтевого сустава, Гребенкин В. В. (2012)
Хаджибаев А. М. - Лабораторная экспресс-диагностика синдрома жировой эмболии у больных c политравмой, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Хакимов Р. Н. - Организационные аспекты хирургического лечения больных с множественными и сочетанными повреждениями конечностей, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Підручна С. Р. - Особливості активності антиоксидантних ферментів на тлі тяжкої та комбінованої травми (2012)
Navarro-Sarabia F. - Исследование эффективности повторных внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты и плацебо в коленный сустав у больных с остеоартрозом, Coronel F., Collantes E., Navarro F. J., Rodriguez de la Serna A., Naranjo A., Gimeno M., Herrero-Beamont G. (2012)
Григоровський В. В. - Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина дифузного типу, що розвинулася у м’яких тканинах кисті (два клінічні випадки та огляд літератури), Проценко В. В., Дєдков А. Г., Ільніцький О. В., Григоровська А. В. (2012)
Лябах А. П. - Лікування переломів п’яткової кістки та їх наслідків (огляд літератури), Омельченко Т. М., Хомич С. В., Нанинець В. Я. (2012)
Гайко Г. В. - Основні завдання біоетики в теоретичній та клінічній травматології і ортопедії, Бруско А. Т. (2012)
Лобенко Анатолій Олександрович (2012)
Грицай Микола Павлович (2012)
Гайко Г. В. - Внесок вчених ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України” у розвиток уявлень про фізіологічну та репаративну регенерацію кісткової тканини (основні етапи проблеми), Бруско А. Т., Крись-Пугач А. П. (2012)
Савченко О. І. - Сторінка з історії народовольської преси (2005)
Лиман І. І. - Регулювання шлюбних відносин на півдні України в перші роки існування слов'янської та Херсонської єпархії (2005)
Лохматова А. И. - Произведения художественной литературы как источник по истории крестьянства второй половины ХІХ века (2005)
Антощак М. М. - Внесок М. О. Корфа у розвиток бібліотечної справи (2005)
Додонов А. Ф. - О теоретико-методологических подходах к исследованию общественного развития (2005)
Орлянський В. С. - Центральна комісія національних меншин та її робота щодо єврейського населення України в 1920-і роки (2005)
Ткаченко В. Г. - Питання медичного обслуговування робітників у документах державних органів управління України в 20 - 30-і роки ХХ століття (2005)
Турченко Г. Ф. - Національна політика генерала Врангеля у південноукраїнському регіоні (2005)
Фролов М. О. - Л. М. Каганович і національно-культурна реформа в Україні в 1920-х - 1930-х рр.: особливості особистого ставлення та наслідки діяльності (2005)
Васильчук Г. М. - Історико-правовий аналіз партійних та урядових документів на підтримку українізації (Україна 20-х років ХХ ст) (2005)
Гвоздик В. С. - Етнонаціональна ситуація на півдні України напередодні української революції (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського