Борщенко В. В. - Порівняльний аналіз вітчизняних норм годівлі ремонтних телиць м’ясних порід та норм nrc (2010)
Вачко Ю. Р. - Інтенсивність росту товарного коропа при включені у склад комбікорму фільтроперліту (2010)
Виговський І. В. - Зміна ботанічного та видового складу травостою під впливом удобрення і стимуляторів росту, Мащак Я. І., Сметана С. І. (2010)
Волгіна Н. В. - Вплив інбридингу на селекційні ознаки коней різного типу конституції новоолександрівської ваговозної породи (2010)
Волков В. А. - Ефективність використання ентропійно-інформаційного аналізу в оцінці ступеня мінливості ознак корів української чорно-рябої молочної породи (2010)
Головач М. Й. - Історичні і селекційні аспекти формування генофонду коней в закарпатті, Головач М. М. (2010)
Голубєв М. І. - Забійні якості каченят-бройлерів за різних рівнів кальцію та фосфору в комбікормах, Кононенко В. К. (2010)
Гудима В. Ю. - Вміст продуктів пероксидного окислення ліпідів і активність антиоксидантних ферментів у тканинах курей – несучок за різного рівня вітаміну д3 в раціоні, Янович В. Г. (2010)
Дармограй Л. М. - Репродуктивні показники кролематок при згодовуванні гранульованих комбікормів різного складу, Лучин І. С. (2010)
Джус П. П. - Цитогенетичний аналіз свиней, яких утримують в різних радіоекологічних умовах, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2010)
Дідківський А. М. - Молочна продуктивність та відтворні якості корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи, Ковальчук І. В. (2010)
Євстафієва Ю. М. - Використання поживних речовин кормів молодняком великої рогатої худоби при ринотрахеїті (2010)
Іскра Р. Я. - Особливості метаболізму в організмі поросят за внесення до раціону неорганічної сполуки хрому (2010)
Кирилів Я. І. - Вплив згодовування міновіту на перетравність корму молодняку свиней, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Перетравність корму та обміну азоту у молодняка свиней при згодовуванні мінази, Гуцол А. В. (2010)
Кирилів Я. І. - Порівняльна характеристика якості інкубаційних яєць та виводимість у качок пекінської породи і кросу "благоварський", Слабик А. В. (2010)
Коваленко Б. П. - Вплив органів систем крові та кровообігу на формування тканин в туші (2010)
Копилов К. В. - Характеристка тварин української чорно – рябої молочної породи за поліморфізмом генів (qtl), Бірюкова О. Д. (2010)
Котенджи Г. П. - Оцінка корів симентальської породи різної селекції за технологічними ознаками, Чуприна О. В., Свердліков О. В., Левченко І. В. (2010)
Кудлай І. М. - Вплив нових об’ємно-планувальних рішень родильного відділення біотехнологічного комплексу на умови утримання теличок, Луценко М. М. (2010)
Кузів М. І. - Динаміка живої маси та промірів статей тіла телиць української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону україни, Федорович Є. І., Кузів Н. М., Федорович В. В., Бердичевський М. С., Новак І. В. (2010)
Левицька Л. Г. - Пайзово-бобовий зерносінаж у годівлі лактуючих корів, Півторак Я. І. (2010)
Лесик О. Б. - Показники продуктивності цигайських овець в передгірській зоні карпат (2010)
Ляшенко В. М. - Поліпшення відгодівельних і м’ясних якостей овець української гірськокарпатської породи, Лучин І. С., Періг Д. П. (2010)
Маринич І. М. - Метаболічний профіль крові дворічок коропа за різного рівня хрому в раціоні та їх ріст, Янович В. Г. (2010)
Марцінко Т. І. - Вплив окремих біологічних факторів на продуктивність лядвенцево-злакового травостою в умовах передкарпаття (2010)
Музика Л. І. - Продуктивність та племінні якості корів української чорно-рябої молочної породи в залежності від їх живої маси при народженні, Кос В. Ф., Жмур А. Й. (2010)
Невоструєва І. В. - Молочна продуктивність та хімічний склад молока корів за різної кількості нерозщеплюваного в рубці протеїну раціону (2010)
Новак І. В. - Показники відтворювальної здатності та їх вплив на формування молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи, Федорович В. В., Кріп О. М., Федорович Є. І., Гудима Г. Г. (2010)
Оріхівський Т. В. - Молочна продуктивність і властивості вим’я корів симентальської породи окремих типів продуктивності в умовах прикарпаття (2010)
Осташевський В. І. - Відтворна здатність сріблясто-чорних лисиць в умовах західного регіону україни, Ковалик Н. П., Кирилів Я. І. (2010)
Павлюк М. В. - Вікова динаміка розвитку і формування сім'яників бугайців чорно-рябої породи, Вовк С. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Результати порівняльної оцінки молочних порід, Шуляр А., Тишкевич Я. О. (2010)
Пелехатий М. С. - Аналіз господарсько-біологічних ознак корів чорно-рябої породи зарубіжної селекції в умовах поліського регіону, Піддубна Л. М. (2010)
Повозніков М. Г. - Формування тварин м’ясного комолого симентала в умовах передгір’я українських карпат, Калинка А. К., Блюсюк С. М., Голохоринський Ю. І. (2010)
Попов В. Є. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями сирого протеїну та лізину в годівлі молодняку кролів, Уманець Д. П. (2010)
Приліпко Т. М. - Розробка моделей технологічних елементів вирощування корів первісток, Булатович О. М., Кадиш В. О., Костиш В. Б. (2010)
Радченко Н. П. - Продуктивні якості корів української бурої молочної породи, Скляренко Ю. І., Чернявська Т. О. (2010)
Россоха В. І. - Пошук породоспецифічних генетичних днк-маркерів для типування біологічних зразків великої рогатої худоби, Шкавро Н. М. (2010)
Савченко Ю. І. - Вплив різних типів годівлі бугайців на їх продуктивні якості та перетравність корму і обмін речовин, Савчук І. М., Савченко М. Г., Карпюк Н. А. (2010)
Сичов М. Ю. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями жиру у годівлі молодняку перепелів яєчного напряму продуктивності (2010)
Слобода О. М. - Використання пелюшки в годівлі свійських тварин, Слобода Л. Я. (2010)
Столярчук П. З. - Молочна продуктивність корів-первісток, одержаних із ремонтних телиць при спрямованому їх вирощуванні, Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Козак Р. В., Матеуш В. Л. (2010)
Суслова Н. І. - Вплив систем утримання, віку і продуктивності тварин сірої української худоби на концентрацію фосфоліпідів крові в різні сезони року, Грибан В. Г. (2010)
Тринів І. В. - Ефективність вирощування ремонтного молодняка курей-несучок при використанні зерна амаранту, Кирилів Я. І. (2010)
Фарафонов С. Ж. - Ефективність вирощування телят з 3 до 6 міс. Залежно від рівня годівлі (2010)
Фурманець Ю.С. - М'ясна продуктивність бичків абердин-ануської породи при згодовуванні у складі комбікормів цеолітових туфів (2010)
Хомик М. М. - Морфологічний та білковий склад крові гусей за згодовування перліту і цеоліту, Півторак Я. І. (2010)
Хомин М. М. - Антиоксидантний профіль організму корів за згодовування добавок хрому та селену у початковий період лактації, Федорук Р. С., Колещук О. І. (2010)
Чехлатий О. М. - До питання вивчення та нормування мінерального і вітамінного живлення свиней (2010)
Шульга О. М. - Біогенні поверхнево-активні речовини для підвищення ефективності кормів сільськогосподарських тварин, Карпенко О. В., Гуменюк В. В., Петрів М. Д. (2010)
Щербатий З. Є. - Ступінь консолідації селекційних ознак корів окремих ліній стада української чорно-рябої молочної породи, Павлів Б. А., Боднар П. В. (2010)
Ящук Т. С. - Оцінка бугаїв-плідників за якістю потомства, Тихонова Б. Є. (2010)
Knecht Damian - An integration in agriculture on the basis of cooperation between pigs producres groups and meat plants, Jankowska Anna (2010)
Popiela E. - Influence of propolis and bee pollen on selected hematological, biochemical and antioxidant blood parameters of laying hens, Roman A., Gbiorczyk W., Burek A., Jankowska A. (2010)
Крись-Пугач А. П. - Сучасний погляд на перебіг патологічної ламкості кісток, Гук Ю. М., Науменко Н. О., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А. (2011)
Страфун С. С. - Неврологічні ускладнення переломів та переломовивихів у кульшовому суглобі, Гайович В. В., Гайко О. Г. (2011)
Бондарук Д. А. - Лечение больных с отдаленными последствиями повреждений сухожилий разгибателей пальцев кисти (2011)
Панченко Л. М. - Остеогенна активність стовбурових клітин строми кісткового мозку у дорослих з коксартрозом, що виник на грунті спондилоепіфізарної дисплазії, Гужевський І. В. (2011)
Григоровський В. В. - Клініко-морфологічні особливості та кореляційні залежності гістологічних показників ураження при гангліонах ділянки кистьового суглоба, Страфун С. С., Шипунов В. Г. (2011)
Ямінський Ю. Я. - Прогнозування результатів відновного хірургічного лікування у хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2011)
Бородай О. Л. - Артроскопічна техніка двопучкової анатомічної реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Погрібний К. М., Клапчук Ю. В. (2011)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування гематогенного остеомієліту шийного та грудного відділів хребта, Пашков О. Є., Шевчук А. В. (2011)
Страфун С. С. - Створення тривимірного еквіваленту хряща in vitro: кінетика росту хондроцитів та агарозний гідрогель як носій, Зубов Д. О., Костогриз О. А., Васильєв Р. Г. (2011)
Коструб О. О. - Ендоскопічне лікування розриву ахіллового сухожилля, Заєць В. Б., Блонський Р. І. (2011)
Атилла Б. - Результаты лечения остеотомией по Ganz больных с дисплазией обоих тазобедренных суставов, Гахраманов А. Г., Вердиев В. Г., Алпаслан М., Аксой Д., Токгёзоглы М. (2011)
Березка Н. И. - Хирургическая концепция лечения множественных и сочетанных переломов костей конечностей, Коструб А. А., Бондарчук Г. В., Литовченко В. А., Гарячий Е. В. (2011)
Сергеев С. В. - Выбор метода хирургического лечения при закрытых переломах плечевой кости. Собственная концепция, Маркин В. А. (2011)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кіст кісток у дітей та підлітків (огляд літератури), Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2011)
Копенкин С. С. - Местное применение нестероидных противовоспалительных средств в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Талицкий К. А. (2011)
Гайко Георгій Васильович (2011)
Крись-Пугач Анатолій Павлович (2011)
Вернигора Іван Павлович (2011)
Драган Володимир Володимирович (2011)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2011)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2011 р. в Україні на здобуття наукового ступеня за спеціальністю "ортопедія і травматологія” (шифр 14.01.21) (2011)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2011 році (2011)
Титул, зміст (2014)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми конституційної регламентації статусу територіальних громад в Україні (2014)
Холас І. - Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року (2014)
Гладкий С. О. - Самосвідомість як структурно-функціональне ядро правового самопізнання (2014)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення (2014)
Панасюк Р. П. - Правове забезпечення української кооперації в роки нової економічної політики (1920-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Ситар І. М. - Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях (акультураційний аспект) (2014)
Чаплюк О. І. - Теоретико-правові засади гармонізації як засобу забезпечення відповідності норм національного права міжнародним правовим стандартам (2014)
Едер П. Т. - Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) (2014)
Дупай Я. М. - Деякі аспекти темпоральної дії нормативно-правових актів (2014)
Козаченко В. М. - Революційна правосвідомість: темпоральні виміри (2014)
Чубата М. В. - Конституційне законодавство ЗУНР: до питання про автентичні та неавтентичні тексти "Тимчасового Основного закону" від 13 листопада 1918 року (2014)
Васильченко О. П. - Рівність прав і свобод людини й громадянина в Україні незалежно від їх політичних переконань (2014)
Гаєва Н. П. - Правові принципи утворення і діяльності громадських об’єднань: деякі міркування (2014)
Корнієнко П. С. - Співвідношення понять і практики здійснення правоохоронної та правозахисної діяльності в Україні (2014)
Лотюк О. С. - Виникнення та функціонування інститутів громадянського суспільства (2014)
Безносик А. О. - Сучасні форми залучення територіальної громади в міське управління (2014)
Вишневський С. Ф. - Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення (2014)
Коваль Н. В. - Правовий статус координаційних, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб при Президентові України, їх функції та повноваження (2014)
Нестор В. Р. - Конституційні суди України та Литовської Республіки: організаційно-правовий аналіз (2014)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правове регулювання відносин органів публічної адміністрації та громадян із застосування заходів адміністративного примусу (2014)
Боднар С. В. - Перегляд адміністративних судових рішень за винятковими обставинами (2014)
Войтенко В. О. - Адміністративно-правові засади здійснення контролю банківських установ при визначенні їх платоспроможності та введенні тимчасової адміністрації в особливий період (2014)
Грінь А. А. - Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади (2014)
Лисенко М. О. - Правовий моніторинг як адміністративно-правовий засіб забезпечення законності у правотворчій діяльності органів виконавчої влади (2014)
Майданевич Н. В. - Поняття та сутність категорії "електроенергетика" (2014)
Романенко Є. О. - Види розпорядників бюджетних коштів та їх діяльність (2014)
Абдулнаби Т. Х. - Международные отношения Украины и Ирака и их способы борьбы с коррупцией на уровне государственной власти (2014)
Харенко О. В. - Поняття "інформація" в юридичній науці та законодавстві України (2014)
Ющенко Т. В. - Сутність адміністративної процесуальної правосуб’єктності органів місцевого самоврядування у справах про примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності (2014)
Грудницкая С. Н. - Системоорганизующая функция хозяйственного права в современном мире, Никитченко Н. В. (2014)
Бобрик В. І. - Міжнародна уніфікація і гармонізація процесуального права як напрям оптимізації цивільного і господарського судочинства в Україні (2014)
Віхров С. О. - Нетипові суб’єкти господарювання як учасники господарських відносин на ринку цінних паперів (2014)
Маріц Д. О. - Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання (2014)
Михайлів М. О. - Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні (2014)
Молчанов Р. Ю. - Щодо правових підстав зміни імені (2014)
Нечипорук С. В. - Повноваження нотаріуса як державного реєстратора (2014)
Шинкарук О. В. - Теоретико-правові основи охорони ділової репутації юридичної особи (2014)
Євміна І. Л. - Види недійсності господарського договору та інших видів правочинів у сфері господарювання (2014)
Кондратова А. М. - Історія становлення і розвитку законодавства про спадкування в Україні (2014)
Мартинюк О. А. - Проблеми державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Мельниченко О. В. - Правове регулювання режиму власності подружжя у проекті Регламенту Європейської комісії про юрисдикцію, застосовуване право, визнання та застосування рішень у справах щодо правового режиму майна подружжя (2014)
Радомська А. В. - Окремі питання переходу особистих немайнових суміжних прав юридичних та фізичних осіб (2014)
Бошицький Ю. Л. - Проблеми оптимізації управління сферою інтелектуальної власності в сучасній Україні (2014)
Nótári T. - Attempts at creating and reforming legal protection of intellectual property in Hungarian jurisprudence (2014)
Андрусів У. Б. - Закон України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України": новий етап на шляху становлення суспільного мовлення в Україні (2014)
Бондаренко О. О. - Отримання правової охорони на промисловий зразок в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Лузан А. В. - Історіографія винахідництва та його цивільно-правової охорони (2014)
Бусуйок Д. В. - Правові аспекти надання сільськогосподарських дорадчих послуг (2014)
Григор’єва Х. А. - Сільськогосподарські переробні кооперативи як суб’єкти аграрних розписок: правові питання (2014)
Кишко-Єрлі О. Б. - Адаптація екологічного законодавства України до права навколишнього середовища Європейського Союзу (2014)
Ситнік Т. М. - Землі під зеленими насадженнями у населених пунктах як об’єкт правових відносин (2014)
Андрушко П. П. - Міжнародні договори як джерело кримінального права, Васюк М. М. (2014)
Годуєва К. І. - Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, Мозгова В. А. (2014)
Ткачова О. В. - Безпека персоналу установ виконання покарань як елемент режиму позбавлення волі (2014)
Усатий Г. О. - Інтерес як об’єкт кримінально-правового конфлікту (2014)
Гальцова О. В. - Повага до гідності засудженої особи як складова принципу поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань (2014)
Єгорова Ю. В. - Кримінально-правове регулювання умовних видів звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у пострадянських країнах (2014)
Огнєв Т. Є. - Щодо гармонізації кримінально-правового захисту від незаконної міграції у нормах КК України з міжнародними зобов’язаннями України у сфері забезпечення права на свободу пересування (2014)
Перелигіна Р. В. - Протидія жіночому насильству у європейській доктрині та законодавстві (2014)
Потильчак О. І. - Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України (2014)
Тимощук Ю. С. - Визначення поняття принципів кримінального права (2014)
Усова Е. С. - Криминологическая характеристика личности преступника, злостно не исполняющего свои обязанности по уходу за ребенком (2014)
Цибулін Т. Г. - Способи фізичного та інтелектуального пособництва у кримінальному праві України (2014)
Щербакова А. К. - Щодо визначення поняття бандитизму: історичний аспект (2014)
Харчук О. О. - Правове регулювання підсудності в міжнародних морських перевезеннях (2014)
Коваленко С. О. - Міжнародно-правова відповідальність міжнародних неурядових організацій: сучасний стан і перспективи (2014)
Малишева Ю. В. - Умови ефективності цілеспрямованих міжнародно-правових санкцій Ради Безпеки ООН (2014)
Скопненко Ю. Г. - Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав (2014)
Шумеляк К. А. - Відповідність законодавства України стандартам Ради Європи щодо захисту трудових прав молоді та жінок (2014)
Armin S. - Juristenausbildung in Österreich, Bernd W. (2014)
Заєць В. А. - Establishment and development human rights in reproductive medicine (2014)
Звонков Є. Є. - Корпоративні акти: природа, сутність та значення (2014)
Зайчук О. В. - Концепція удосконалення інституту юридичної відповідальності держави перед громадянським суспільством та особою в Україні (2014)
VІІ Тодиківські читання "Державний суверенітет і народний суверенітет в сучасних умовах" (2014)
Зустріч з представником юридичного факультету Пенсільванського університету Керолайн Шелдон (США) (2014)
Круглий стіл судді Європейського суду з прав людини від України Ганни Юдківської (2014)
Науковий семінар на тему: "Кримінально-правова охорона медичної діяльності в Україні" (2014)
У КУП НАНУ відбулася І Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2014)
Англомовний круглий стіл "Bologna Process. Challenging aspects", приурочений Дню юриста (2014)
Міжнародна наукова конференція "Юридична освіта в сучасній Європі" (м. Зелена Гура, Польща) (2014)
Участь КУП НАН України у Шостому Міжнародному форумі-презентації "Інноватика в сучасній освіті" (2014)
IV Всеукраїнська науково-практична конференція з адміністративного та кримінального права (м. Львів) (2014)
Зустріч ректора КУП НАНУ Ю. Л. Бошицького з ректором Батумського університету Шота Руставелі (Грузія) (2014)
Міжнародний Чорноморський симпозіум (Туреччина) (2014)
Міжнародна наукова конференція "Тринадцяті осінні юридичні читання" (2014)
Представники КУП НАН України взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Іслам та ісламознавство в Україні" (2014)
Міжнародна науково-практична конференція в у м. Кошице (Словаччина) (2014)
Студенти Київського університету права НАН України взяли участь у роботі Міжнародної конференції у Словаччині (2014)
VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на етіологію і патогенез деформівного артрозу плечового суглоба, Сергієнко Р. О. (2012)
Крись-Пугач А. П. - Рецидиви аневризмальних кісток у дітей та підлітків: фактори, що впливають на їх розвиток, Гук Ю. М., Григоровський В. В., Рославцев А. В. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Павлішен Ю. І. (2012)
Торчинський В. П. - Розширене математичне моделювання розподілу сил на поверхнях чашки ендопротеза кульшового суглоба в умовах ацетабулярної дисплазії, Супрун А. Д., Олініченко М. Д., Шмельова Л. В. (2012)
Магомедов С. - Метаболизм соединительной ткани у больных контрактурой Дюпюитрена, Страфун С. С., Уровский А. А., Кузуб Т. А., Полищук Л. В. (2012)
Гужевский И. В. - Тактика и особенности техники эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с коксартрозом, возникшим на почве спондилоэпифизарной дисплазии, Герасименко С. И., Панченко Л. М. (2012)
Герцен І. Г. - Міцність кісток на стиснення в умовах пластики порожнин біологічними, синтетичними керамічними та цементними апатитними матеріалами в експерименті (2012)
Страфун С. С. - Вплив передопераційної реабілітації на результати лікування хворих з рецидивом передньомедіальної нестабільності при різних ступенях компенсації нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Бідненко С. І. - Вплив мікробного фактора на перебіг ідіопатичного коксартрозу, Гайко Г. В., Лютко О. Б., Калашніков О. В. (2012)
Перфілова Л. В. - Визначення функціонального стану сполучної тканини за методом електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих на ревматоїдний артрит й анкілозивний спондиліт (2012)
Гайко Г. В. - Аналіз впливу аутологічних матеріалів сполучної тканини на перебіг репаративного процесу при дефекті кістки в експерименті, Калашніков А. В., Бруско А. Т., Боєр В. А., Зубенко А. Г., Павлішен Ю. І. (2012)
Ямінський Ю. Я. - Застосування епідуральної електростимуляції для поліпшення якості життя хворих з наслідками травматичного ушкодження спинного мозку (2012)
Шишка И. В. - Корреляция данных магниторезонансной томографии и артроскопии при свежих повреждениях капсульно-связочного аппарата латерального отдела голеностопного сустава, Головаха М. Л., Красноперов С. Н., Банит О. В., Твердовский А. О., Забелин И. Н. (2012)
Літун Ю. М. - Деформування нижньої кінцівки під дією осьових навантажень при модельованих ушкодженнях малогомілкової кістки, Шидловський М. С. (2012)
Попов Василь Антонович (2012)
Герасименко Сергій Іванович (2012)
Зазірний І. М. - Алгоритм лікування хворих з первинним зміщенням надколінника (огляд літератури) (2012)
Гребенніков К. О. - Діагностика та лікування ушкоджень сухожилля заднього великогомілкового м’яза (огляд літератури) (2012)
Немирович-Булгакова О. І. - Інформаційно-наукознавчий рейтинг дисертаційних робіт за спеціальністю 14.01.21 "Травматологія і ортопедія”, затверджених спецрадою ДУ "ІТО АМНУ” за період 2001–2010 рр. (2012)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2012 році (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Испенбетова Л. А. - Роль принципа разрешения международных споров мирными средствами в урегулировании конфликта между США и КНДР (2014)
Пузиков Р. В. - Соблюдение принципа системности как основная детерминанта повышения эффективности правовых актов (2014)
Степаненко Р. Ф. - Маргинальное поведение в формате современных обще-правовых исследований (2014)
Vorslava Z. - Legal aspects of right for a pension as a human right (2014)
Зульфугарзаде Т. Э. - Международно-правовые основы концепции нанотоксикологической безопасности (2014)
Долина Т. П. - Некоторые проблемы защиты прав граждан в условиях режима чрезвычайной ситуации в Российской Федерации (2014)
Долгова В. И. - Планшет для изучения инновационной диспозиции личности руководителя (2014)
Науменко С. Н. - Особенности адаптации украинских законодательных норм виноградарско-винодельческой отрасли к правовым механизмам Европейского Союза, Юдина Е. П. (2014)
Черняк В. И. - Современный менеджмент: переход от аффективной к когнитивной фазе развития (2014)
Сорока Н. В. - Финансовая модель взаимодействия стейкхолдеров (2014)
Страфун С. С. - Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури Дюпюітрена, Гайович В. В., Уровський О. О. (2012)
Гайко Г. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу, Калашніков А. В., Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П. (2012)
Герцен Г. І. - Перипротезні переломи стегнової кістки після тотального ендопротезування колінного суглоба, Штонда Д. В. (2012)
Лябах А. П. - Підтаранний артродез у лікуванні хворих з неправильно-консолідованими переломами п’яткової кістки, Нанинець В. Я., Омельченко Т. М., Хомич С. В. (2012)
Лазарев І. А. - Вплив локальних дефектів протезованої кульшової западини на стабільність ацетабулярного компонента ендопротеза (біомеханічне моделювання), Сулима О. М., Чкалов О. В. (2012)
Науменко Л. Ю. - Восстановительное лечение больных с повреждениями дистального метаэпифиза лучевой кости, Винник А. А., Погребной О. В. (2012)
Гайко Г. В. - Взаємозв’язок клоногенної активності стовбурових стромальних клітин кісткового мозку і перебігу ідіопатичного коксартрозу, Панченко Л. М., Калашніков Ол. В. (2012)
Гужевский И. В. - Клинико-рентгенологическая диагностика стертых форм спондилоэпифизарной дисплазии у взрослых больных с остеоартрозом тазобедренных и коленных суставов, Шараевская Ю. Д. (2012)
Гайко О. Г. - Електроміографічний показник "активність введення” у м’язі в нормі та при травмі нерва (2012)
Перепечай О. А. - Консервативное лечение поясничного спинального стеноза, Фищенко Я. В., Белая И. И. (2012)
Герцен І. Г. - Динаміка розчинності біологічних, синтетичних керамічних та цементних композитних гідроксиапатитних матеріалів у штучній плазмі крові в дослідах in vitro, Пархомей О. Р., Куда О. О. (2012)
Лябах А. П. - Додаткова човноподібна кістка: діагностика та хірургічне лікування, Міхневич О. Е., Лазаренко Г. М., Турчин О. А., Гребенніков К. О. (2012)
Перфілова Л. В. - Нові аспекти діагностики синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит (2012)
Євсєєнко В. Г. - До питання класифікації пошкодження верхньої частини суглобової губи лопатки (SLAP) та сухожилля довгої головки двоголового м’яза плеча, Зазірний І. М. (2012)
Бідненко С. І. - Біоплівкова інфекція, сучасний стан проблеми в аспекті травматології та ортопедії (огляд літератури), Лютко О. Б. (2012)
Калашніков А. В. - Показання до додаткової фіксації малогомілкової кістки при переломах діафіза та дистального епіметафіза кісток гомілки (огляд літератури), Літун Ю. М. (2012)
Панченко Михайло Карпович (2012)
Бухтіаров Олег Олександрович (2012)
Озеров Антон Хрисанфович (2012)
Богданов Федір Родіонович (2012)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2012)
Інформація про чергову науково-практичну конференцію з міжнародною участю ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу” 19–20 квітня 2012 р. (2012)
Страфун С. С. - Діагностика та тактика лікування ушкоджень хряща при рецидиві передньомедіальної нестабільності колінного суглоба, Сергієнко Р. О., Костогриз О. А., Страфун О. С., Богдан С. В. (2012)
Цимбалюк В. І. - Електрофізіологічна оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2012)
Гнатейко Н. О. - Аналіз концентрації TGF-β1 у сироваці крові хворих із закритими діафізарними переломами довгих кісток залежно від способу лікування, Макух Г. В., Калашніков А. В. (2012)
Філіпчук В. В. - Клінічна диференційна діагностика болю попереково-кульшової локалізації у дітей та підлітків у дебюті захворювання, Фіщенко Я. В. (2012)
Герасименко С. І. - Віддалені результати відкритих синовектомій колінних суглобів у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О. (2012)
Страфун С. С. - Хірургічна денервація кистьового суглоба, Тимошенко С. В. (2012)
Лазарев И. А. - Перспективы использования инерциальной системы для оценки кинематических характеристик верхней конечности у больных ревматоидным артритом, Бабко А. Н., Мелешко В. В., Лакоза С. Л. (2012)
Кваснюк Д. І. - Диференційна спектральна Стокс-поляриметрична діагностика реактивного синовіту при деформівному гонартрозі та піогенного артриту колінного суглоба, Васюк С. В., Ушенко О. Г. (2012)
Каримов М. Ю. - Новый подход к ранней реабилитации при внутрисуставных переломах локтевого сустава, Гребенкин В. В. (2012)
Хаджибаев А. М. - Лабораторная экспресс-диагностика синдрома жировой эмболии у больных c политравмой, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Хакимов Р. Н. - Организационные аспекты хирургического лечения больных с множественными и сочетанными повреждениями конечностей, Валиев Э. Ю., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Підручна С. Р. - Особливості активності антиоксидантних ферментів на тлі тяжкої та комбінованої травми (2012)
Navarro-Sarabia F. - Исследование эффективности повторных внутрисуставных инъекций гиалуроновой кислоты и плацебо в коленный сустав у больных с остеоартрозом, Coronel F., Collantes E., Navarro F. J., Rodriguez de la Serna A., Naranjo A., Gimeno M., Herrero-Beamont G. (2012)
Григоровський В. В. - Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина дифузного типу, що розвинулася у м’яких тканинах кисті (два клінічні випадки та огляд літератури), Проценко В. В., Дєдков А. Г., Ільніцький О. В., Григоровська А. В. (2012)
Лябах А. П. - Лікування переломів п’яткової кістки та їх наслідків (огляд літератури), Омельченко Т. М., Хомич С. В., Нанинець В. Я. (2012)
Гайко Г. В. - Основні завдання біоетики в теоретичній та клінічній травматології і ортопедії, Бруско А. Т. (2012)
Лобенко Анатолій Олександрович (2012)
Грицай Микола Павлович (2012)
Гайко Г. В. - Внесок вчених ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України” у розвиток уявлень про фізіологічну та репаративну регенерацію кісткової тканини (основні етапи проблеми), Бруско А. Т., Крись-Пугач А. П. (2012)
Савченко О. І. - Сторінка з історії народовольської преси (2005)
Лиман І. І. - Регулювання шлюбних відносин на півдні України в перші роки існування слов'янської та Херсонської єпархії (2005)
Лохматова А. И. - Произведения художественной литературы как источник по истории крестьянства второй половины ХІХ века (2005)
Антощак М. М. - Внесок М. О. Корфа у розвиток бібліотечної справи (2005)
Додонов А. Ф. - О теоретико-методологических подходах к исследованию общественного развития (2005)
Орлянський В. С. - Центральна комісія національних меншин та її робота щодо єврейського населення України в 1920-і роки (2005)
Ткаченко В. Г. - Питання медичного обслуговування робітників у документах державних органів управління України в 20 - 30-і роки ХХ століття (2005)
Турченко Г. Ф. - Національна політика генерала Врангеля у південноукраїнському регіоні (2005)
Фролов М. О. - Л. М. Каганович і національно-культурна реформа в Україні в 1920-х - 1930-х рр.: особливості особистого ставлення та наслідки діяльності (2005)
Васильчук Г. М. - Історико-правовий аналіз партійних та урядових документів на підтримку українізації (Україна 20-х років ХХ ст) (2005)
Гвоздик В. С. - Етнонаціональна ситуація на півдні України напередодні української революції (2005)
Кривошеєва Л. М. - Вплив культурно-освітньої праці союзу визволення України на формування сірої та синьої дивізій (2005)
Мокієнко М. М. - Політична активність п'ятидесятників в роки незалежності України (2005)
Воловик В. І. - Політика: сутність, зміст і форми прояву (2005)
Додонов Р. О. - До питання про антропокосмічні концепції історії В.І. Вернадського й Л.М. Гумільова (2005)
Лукашевич М. П. - Гуманітарна освіта України: проблеми становлення (2005)
Александрова О. С. - Специфіка розвитку конкуренції: соціально-філософське осмислення деяких реалій сучасного суспільного буття (2005)
Васильченко В. М. - Нація і національна самосвідомість (2005)
Воловик Г. В. - Докатегоріальний період розвитку поняття "життя" (2005)
Воробйова Л. С. - Проблема визначення ідентичності особистості в умовах глобалізації (2005)
Глазунов В. В. - Особенности трансформации олигархической характеристики "богатства" в условиях индустриального общества (2005)
Гольченко В. Н. - К вопросу о сущности гармонии (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Нелінійна опосередкованість девіантної правосвідомості як її синергетичний зв'язок з маргінальним правобуттям (2005)
Лісіцин В. В. - Визначення поняття справедливості (2005)
Макаренко Н. Г. - Війна і цивілізація в процесі соціальної і культурної динаміки (2005)
Рижова І. С. - Дизайн як культурне і загальноцивілізаційне явище (2005)
Арабаджиєв Д. Ю. - Політичний міф як функція політичної свідомості (2005)
Білан С. І. - Історичне мислення молоді: сутність і зміст поняття (2005)
Скворець В. О. - Проблема генези громадянського суспільства (2005)
Сухина И. Г. - Ценности как онтологическое основание культуры (2005)
Колпаков В. К. - Адміністративна відповідальність і предмет адміністративного права (2009)
Анісімова М. Ф. - Деякі проблеми законодавчого забезпечення реалізації права на свободу пересування і вільний вибір місця проживання в Україні (2009)
Бакай О. А. - Концептуальні засади визначення місця екологічного аудиту в системі екологічного права (2009)
Дячок О. О. - Проблеми реалізації громадянами України виборчого права (2009)
Зуєва О. А. - Правова характеристика угод про розподіл продукції як різновиду Договорів концесії (2009)
Легеза Ю. О. - Засіб масової інформації як юридична особа (2009)
Уркевич В. Ю. - Правові питання страхування ризиків сільськогосподарського виробництва (2009)
Армаш Н. О. - Поняття і сутність компетенції як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади (2009)
Бевзенко В. М. - Суб’єкт владних повноважень як відповідач в адміністративній справі (2009)
Бурцева О. В. - Документальна фіксація факту забезпечення законності під час відкриття справи про порушення митних правил (2009)
Волкова Н. В. - Митні органи в системі державного контролю якості лікарських засобів (2009)
Корнева Т. В. - Удосконалення процесуальних засад адміністративної юрисдикції в митній справі (2009)
Кунєв Ю. Д. - Митне оформлення і митний контроль: системно-правова модель (2009)
Литвин О. В. - Проблеми визначення понять "державна служба” та "державний службовець”, Минюк Д. І. (2009)
Любива Ю. В. - Деякі аспекти здійснення митними органами постаудиту (2009)
Ляшук Р. М. - Адміністративно-правові підстави застосування зброї персоналом державної прикордонної служби України (2009)
Мазур А. В. - Регулятивна функція держави в умовах членства у Світовій Організації Торгівлі: правовий аспект (2009)
Мандичев Д. В. - Загальна характеристика адміністративно-правового статусу державної інспекції з контролю якості лікарських засобів (2009)
Приймаченко Д. В. - Реалізація митними органами економічної функції держави: стан і перспективи (2009)
Перепьолкін С. М. - Ґенеза європейського міжнародного митного співробітництва та його періодизація (2009)
Сальман І. Ю. - Правові аспекти приватизації земельних ділянок громадянами України (2009)
Федотова І. О. - Правова природа плати за адміністративні послуги митниці (2009)
Шульга М. Г. - Зміст режиму спеціальної митної зони, Афанасьєва О. О. (2009)
Ясевич М. М. - Нетарифне регулювання: окреслення поняття в контексті пошуку шляхів удосконалення (2009)
Антонов К. В. - Проблеми зв’язку і співвідношення оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності (2009)
Леоненко М. І. - Особливості проведення слідчих дій за участю перекладача у кримінальному процесі України (2009)
Сыроед Т. Л. - Порядок признания физических лиц потерпевшими в международном уголовном судопроизводстве (2009)
Пилипенко А. А. - Проблеми правового регулювання підстав та порядку присвоєння спеціальних звань працівникам митної служби України, Валуєва Н. О. (2009)
Лашко А. П. - Енергії низьколежачих збуджених станів 175Lu, Лашко Т. М. (2013)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер рутенію і паладію, Корж І. О., Скляр М. Т. (2013)
Митрохович Н. Ф. - Спектры энергий электронов автоионизации и их коррелированность по направлению вылета β-частицы (2013)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть I. Сечение взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2013)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть II. Экспериментальное исследование зависимости нейтронного сечения от плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2013)
Borysova M. S. - Bumping structure of initial energy density distributions and peculiarities of pion spectra in A + A collisions (2013)
Казачков І. В. - Моделювання розповсюдження струменів розплаву коріуму в басейні аварійного відведення теплоти під час тяжких аварій на АЕС, Коновал О. В. (2013)
Демехин В. Л. - Оценка ошибки результатов расчетов функционалов нейтронного потока, воздействующего на корпус ВВЭР-1000, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2013)
Калванд А. - Моделирование охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий, Казачков И. В. (2013)
Dzyublik A. Ya. - Mössbauer forward scattering spectra of ferromagnets in radio-frequency magnetic field, Sadykov E. K., Petrov G. I., Arinin V. V., Vagizov F. H., Spivak V. Yu. (2013)
Соловйов Д. В. - Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару, Булавін Л. А., Горделій В. І., Горшкова Ю. Є., Іваньков О. І., Ковальов Ю. С., Куклін А. І., Ніколаєнко Т. Ю. (2013)
Отрешко Л. М. - Значення паливних частинок у забрудненні зернової продукції 90Sr в Іванківському районі Київської області, Кашпаров В. О., Левчук С. Е., Малоштан І. М. (2013)
Игнатьев И. Г. - Oптимизация электростатической системы ионного микрозонда, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г., Сторижко В.Е. (2013)
Вальков А. Е. - Метод расчета изохронного поля циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Короткий біографічний нарис про життя та творчість академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (До 100-річчя з дня народження) (2013)
Межевич С. Ю. - Пружне й непружне розсіяння іонів 11B ядрами 14C при енергії 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Кир’янчук В. М., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2013)
Горбаченко О. М. - Вимірювання та теоретичний аналіз перерізів ядерних реакцій (n, р), (n, α), (n, 2n) на ізотопах диспрозію, ербію, ітербію, Дзисюк Н. Р., Каденко А. О., Каденко І. М., Плюйко В. А., Применко Г. І. (2013)
Желтоножский В. А. - Исследования процессов возбуждения изомерных состояний изотопов 111Cd и 115Cd в реакции (γ, n) при энергиях γ-квантов в области гигантского дипольного резонанса, Мазур В. М., Сымочко Д. М., Биган З. М., Полторжицкая Т. В. (2013)
Макарець М. В. - Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання, Петренко Є. О., Пугач В. М. (2013)
Плевачук Ю. О. - Фізичні властивості іонної рідинної системи, що утворилась після плавлення евтектики NaF–LiF–LaF3, Склярчук В. М., Штаблавий І. І., Файдюк Н. В., Савчук Р. Н. (2013)
Волкова Е. Н. - Особенности формирования радионуклидного загрязнения высших водных растений Киевского водохранилища, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А., Карапыш В. А. (2013)
Евдокимова С. А. - Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-С-облучения, Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г. (2013)
Зарубин О. Л. - Накопление 137Cs судаком (Lucioperca lucioperca L.), Костюк В. А., Малюк И. А., Залисский А. А. (2013)
Вальков А. Е. - Определение токов в концентрических обмотках циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Walley El-Dine N. - Evaluation of natural radionuclides for mica and quartz in Eastern Desert of Egypt, using gamma-ray spectrometry, El-Shershaby A., Afifi S., El-Bahi S., Samir E. (2013)
Ibrahim T. - Gamma activity as a guide for the building raw materials selection and controlling the environmental hazards, Ali K. H., Sroor A., Walley El-Dine N., El-Shershaby A., El-Tayeb Z. (2013)
Дряпаченко І. П. - Оновлення методик вимірювань на пучку тандем-генератора ЕГП-10К з використанням цифрової техніки, Ковтун В. Є., Можжухін Е. М., Осташко В. В., Павленко Ю. М., Рундель О. І., Шаров А. Ф. (2013)
Лашко А. П. - Енергії низьколежачих збуджених станів 175Lu, Лашко Т. М. (2012)
Правдивий М. М. - Середні резонансні параметри ядер рутенію і паладію, Корж І. О., Скляр М. Т. (2012)
Митрохович Н. Ф. - Спектры энергий электронов автоионизации и их коррелированность по направлению вылета β-частицы (2012)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть I. Сечение взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2012)
Щепкин Ю. Г. - Исследование взаимодействия нейтронов с веществом при высокой плотности взаимодействий. Часть II. Экспериментальное исследование зависимости нейтронного сечения от плотности взаимодействий, Слисенко В. И., Павленко Е. А., Костюк Т. А. (2012)
Borysova M. S. - Bumping structure of initial energy density distributions and peculiarities of pion spectra in A + A collisions (2012)
Казачков І. В. - Моделювання розповсюдження струменів розплаву коріуму в басейні аварійного відведення теплоти під час тяжких аварій на АЕС, Коновал О. В. (2012)
Демехин В. Л. - Оценка ошибки результатов расчетов функционалов нейтронного потока, воздействующего на корпус ВВЭР-1000, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2012)
Калванд А. - Моделирование охлаждения расплава кориума в контейнменте в пассивных системах защиты от тяжелых аварий, Казачков И. В. (2012)
Dzyublik A. Ya. - Mössbauer forward scattering spectra of ferromagnets in radio-frequency magnetic field, Sadykov E. K., Petrov G. I., Arinin V. V., Vagizov F. H., Spivak V. Yu. (2012)
Соловйов Д. В. - Нейтронні дослідження баричної залежності структури ліпідного бішару, Булавін Л. А., Горделій В. І., Горшкова Ю. Є., Іваньков О. І., Ковальов Ю. С., Куклін А. І., Ніколаєнко Т. Ю. (2012)
Отрешко Л. М. - Значення паливних частинок у забрудненні зернової продукції 90Sr в Іванківському районі Київської області, Кашпаров В. О., Левчук С. Е., Малоштан І. М. (2012)
Игнатьев И. Г. - Oптимизация электростатической системы ионного микрозонда, Мирошниченко В. И., Пономарев А. Г., Сторижко В. Е. (2012)
Вальков А. Е. - Метод расчета изохронного поля циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2012)
Короткий біографічний нарис про життя та творчість академіка НАН України Митрофана Васильовича Пасічника (До 100-річчя з дня народження) (2012)
Межевич С. Ю. - Пружне й непружне розсіяння іонів 11B ядрами 14C при енергії 45 МеВ, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Кир’янчук В. М., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2012)
Горбаченко О. М. - Вимірювання та теоретичний аналіз перерізів ядерних реакцій (n, р), (n, α), (n, 2n) на ізотопах диспрозію, ербію, ітербію, Дзисюк Н. Р., Каденко А. О., Каденко І. М., Плюйко В. А., Применко Г. І. (2012)
Желтоножский В. А. - Исследования процессов возбуждения изомерных состояний изотопов 111Cd и 115Cd в реакции (γ, n) при энергиях γ-квантов в области гигантского дипольного резонанса, Мазур В. М., Сымочко Д. М., Биган З. М., Полторжицкая Т. В. (2012)
Макарець М. В. - Накопичення заряду на сенсорах металевого стрип-детектора під дією іонного пучка: експеримент і моделювання, Петренко Є. О., Пугач В. М. (2012)
Плевачук Ю. О. - Фізичні властивості іонної рідинної системи, що утворилась після плавлення евтектики NaF–LiF–LaF3, Склярчук В. М., Штаблавий І. І., Файдюк Н. В., Савчук Р. Н. (2012)
Волкова Е. Н. - Особенности формирования радионуклидного загрязнения высших водных растений Киевского водохранилища, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А., Карапыш В. А. (2012)
Евдокимова С. А. - Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-С-облучения, Михеев А. Н., Овсянникова Л. Г. (2012)
Зарубин О. Л. - Накопление 137Cs судаком (Lucioperca lucioperca L.), Костюк В. А., Малюк И. А., Залисский А. А. (2012)
Вальков А. Е. - Определение токов в концентрических обмотках циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2012)
Walley El-Dine N. - Evaluation of natural radionuclides for mica and quartz in Eastern Desert of Egypt, using gamma-ray spectrometry, El-Shershaby A., Afifi S., El-Bahi S., Samir E. (2012)
Ibrahim T. - Gamma activity as a guide for the building raw materials selection and controlling the environmental hazards, Ali K. H., Sroor A., Walley El-Dine N., El-Shershaby A., El-Tayeb Z. (2012)
Дряпаченко І. П. - Оновлення методик вимірювань на пучку тандем-генератора ЕГП-10К з використанням цифрової техніки, Ковтун В. Є., Можжухін Е. М., Осташко В. В., Павленко Ю. М., Рундель О. І., Шаров А. Ф. (2012)
До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Михайловича Коломійця (2012)
Федоткин С. Н. - Роль экранирования в процессе ионизации атома при аннигиляции позитронов, испущенных в β+-распаде (2012)
Panda R. N. - Multifragmentation Fission in Neutron-rich Uranium and Thorium Nuclei, Bhuyan M., Patra S. K. (2012)
Рудчик А. Т. - Енергетична залежність розсіяння ядер 6Li + 16О та ізотопічні відмінності потенціалів взаємодії ядер 6,7Li + 16О, Зелінський Р. М., Плюйко В. А., Ільїн А. П., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А., Рудчик А. А., Улещенко В. В. (2012)
Рудчик А. Т. - Пружне та непружне розсіяння іонів 14N ядрами 7Li при енергії 80 МеВ, Геращенко О. В., Рудчик А. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Межевич С. Ю., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Пірнак Вал. М., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Бабенко В. А. - Определение параметров разложения эффективного радиуса и анализ экспериментальных данных по рассеянию нейтронов протонами в области низких энергий, Петров H. М. (2012)
Бабенко В. А. - Моделирование двухзонных электроядерных систем, Гулик В. И., Павлович В. Н. (2012)
Неклюдов И. М. - Оценка радиационной стойкости гранитоидных пород Украины, Борц Б. В., Березняк Е. П., Саенко Л. А. (2012)
Дрозд І. П. - Дослідження кінетики 131І за умови одноразового надходження до організму щурів, Липська А. І., Бездробна Л. К., Шитюк В. А., Сова О. А. (2012)
Кутлахмедов Ю. А. - Исследование радиологических процессов методами теории надежности, Матвеева И. В., Саливон А. Г., Пчеловская С. А., Родина В. В., Бевза А. Г. (2012)
Кириченко В. К. - Оцінка радіоекологічної безпеки хвостосховищ Придніпровського хімічного заводу, Кашпаров В. О. (2012)
Каглян А. Е. - Радионуклиды в аборигенных видах рыб Чернобыльской зоны отчуждения, Гудков Д. И., Кленус В. Г., Широкая З. О., Поморцева Н. А., Юрчук Л. П., Назаров А. Б. (2012)
Razbudey V. F. - Neutron spectra and fluxes in horizontal channels of research reactor WWR-M while conversion on low-enriched fuel (2012)
Страфун С. С. - Вплив культивованих хондроцитів на репаративний хондрогенез при імплантації в травматичний дефект суглобового хряща (експериментальне дослідження), Зубов Д. О., Бруско А. Т., Костогриз О. А., Васильєв Р. Г., Остапченко Л. І. (2012)
Гайко Г. В. - Форми прогресування oстеоартрозу кульшового суглоба, Калашніков О. В. (2012)
Лябах А. П. - Ампутація гомілки у хворих з глибокими трофічними розладами стопи, Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Хіміч О. М. (2012)
Герцен Г. І. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі. Малоінвазивна техніка, Білоножкін Г. Г., Остапчук Р. М., Лоладзе М. В. (2012)
Сташкевич А. Т. - Пункционная вертебропластика при компрессионных переломах позвоночника на фоне системного остеопороза, Фищенко Я. В. (2012)
Лазарев І. А. - Визначення зміни натягу трансплантата передньої хрестоподібної зв’язки при зміщенні його зони фіксації (експериментальне дослідження), Богдан С. В., Максимішин О. М., Юрченко В. Т. (2012)
Грицай М. П. - Про недоцільність довготривалого консервативного лікування туберкульозного та БЦЖ-оститу кісток кінцівок у дітей раннього віку, Цокало В. М. (2012)
Страфун С. С. - Вплив циркуляторної ішемії на функціональний стан м’язової тканини, Долгополов О. В., Ноздренко Д. М., Мотузюк О. П., Мірошниченко М. С. (2012)
Хаджибаев А. М. - Диагностика и тактика лечения нестабильных повреждений таза, Тиляков А. Б., Валиев Э. Ю., Ризаев К. С., Мирджалилов Ф. Х. (2012)
Мартинович Т. Л. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на хронічні вірусні гепатити В, С залежно від стану сполучної тканини, Зінченко В. В., Біла І. І. (2012)
Підручна С. Р. - Процеси вільнорадикального окиснення білків плазми крові щурів на фоні політравми, обтяженої механічним дефектом та опіком шкіри (2012)
Умаров Ф. Х. - Обоснование балльной оценки тяжести повреждений при множественных переломах длинных костей у детей (2012)
Коструб О. О. - Комплексний реґіонарний больовий синдром І типу. Діагностика (огляд літератури), Бур’янов О. А., Котюк В. В., Самохін А. В. (2012)
Сергеев С. В. - Принципы классификации политравмы и оценка ее тяжести, Ананьин Д. А., Абед Аль-Бареда, Гришанин О. Б., Бокарев М. И. (2012)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2012)
Інформація про ІІІ з’їзд ВГО "Українська асоціація артроскопії, хірургії колінного суглоба та спортивної травматології” 13–14 вересня 2012 р. (2012)
Перелік дисертаційних робіт, захищених у 2012 р. в Україні за спеціальністю "Ортопедія і травматологія” (2012)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2012 році (2012)
Blocki J. P. - Nuclear asymmetry energy, neutron skin and isovector stiffness, Magner A. G., Vlasenko A. A. (2012)
Plujko V. A. - E1 Gamma-transitions in hot atomic nuclei, Gorbachenko O. M., Rovenskykh E. P., Zheltonoshskii V. O. (2012)
Pilipenko N. A. - Capture cross sections for heavy-ion reactions producing compound system with Z = 120, Denisov V. Yu. (2012)
Pavlenko Yu. N. - Deuteron and triton decays of 5Не resonances in the reaction 7Li(d, α)5He, Shablov V. L., Kyva V. O., Gorpinich O. K., Doroshko N. L., Stepanyuk A. V., Rundel O. I., Dulger L. L., Kasperovych D. V. (2012)
Lashko A. P. - The internal conversion coefficient for the K-forbidden E1-transition with the energy of 55 keV in 177Hf, Lashko T. N. (2012)
Рудчик А. Т. - Пружне й непружне розсіяння іонів 18O ядрами 6Li при енергії 114 МеВ та ізотопічні відмінності взаємодії ядер 6,7Li + 18O та 6Li + 16, 18O, Зелінський Р. М., Рудчик А. А., Пірнак Вал. М., Клічевскі С., Кощий Є. І., Русек К., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Межевич С. Ю., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Рудчик А. Т. - Механізми реакції 6Li(18O, 17О)7Li та потенціал взаємодії ядер 7Li + 17О, Черкас К. А., Рудчик А. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Плюйко В. А., Понкратенко О. А., Межевич С. Ю., Пірнак Вал. М., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2012)
Ворона П. М. - Determination of spectrum hardness as a parameter of neutron field at WWR-M research reactor, Разбудей В. Ф. (2012)
Пугач М. В. - Використання мікропіксельного детектора TimePix для спостереження динаміки фазових переходів у металах, Бурдін В. В., Кемпбел М., Ковальчук О. С., Ллопарт К., Мінаков Б., Міліція В. М., Охріменко О. Ю., Подрєзов Ю., Поспішіл С., Пугач В. М., Сторожик Д., Тлустос Л., Фірстов С. О., Чаус А. В. (2012)
Маковецька Л. І. - Динаміка вільнорадикальних процесів у тварин після тривалого впливу оксидів азоту та іонізуючого випромінювання, Ганжа О. Б., Родіонова Н. К., Дружина М. О., Михайленко В. М. (2012)
Гайченко В. А. - Значення мишоподібних гризунів у біогенній міграції 137Cs на перелогах (2012)
Тугай Т. І. - Закономірності впливу низьких доз опромінення на мікроскопічні гриби, Тугай А. В., Желтоножська М. В., Садовніков Л. В. (2012)
Желтоножская М. В. - Новые методические подходы к одновременному измерению активности 90Sr и 137Cs в объектах окружающей среды, Кулич Н. В., Липская А. И., Николаев В. И., Стрильчук Н. В. (2012)
Зарубина Н. Е. - Влияние количества атмосферных осадков и температуры воздуха на накопление 137Cs высшими грибами (2012)
Kolomietz V. M. - Stochastic resonance at diffusion over potential barrier, Radionov S. V. (2013)
Dzyublik A. Ya. - Triggering of 178Hfm2 by photoinduced electron transition (2013)
Межевич С. Ю. - Механізми реакції 14C(11B, 9Be)16N при енергії 45 МеВ та потенціал взаємодії ядер 9Be + 16N, Рудчик А. Т., Русек К., Кощий Є. І., Клічевскі С., Мохнач Г. В., Рудчик А. А., Сакута С. Б., Сюдак Р., Чех Б., Хоіньскі Я., Щурек А. (2013)
Рудчик А. Т. - Пружне й непружне розсіяння іонів 12С ядрами 7Li при енергії 115 МеВ, Каніщев В. Ю., Рудчик А. А., Понкратенко О. А., Кощий Є. І., Клічевскі С., Русек К., Плюйко В. А., Межевич С. Ю., Пірнак Вал. М., Ільїн А. П., Улещенко В. В., Сюдак Р., Хоіньскі Я., Чех Б., Щурек А. (2013)
Шегельман И. Р. - Научно-технические аспекты создания оборудования для транспортировки и хранения отходов отработавшего ядерного топлива, Романов А. В., Васильев А. С., Щукин П. О. (2013)
Revka V. M. - Different approaches to estimation of reactor pressure vessel material embrittlement, Chyrko L. I., Chaikovskiy Yu. V., Trygubenko O. V. (2013)
Дрозд І. П. - Хронічний вплив іонізуючої радіації на організм тварин і людини (2013)
Гайченко В. А. - Радіаційна адаптація як один з факторів мікроеволюційного процесу в популяціях тварин (2013)
Процак В. П. - Оцінка параметрів міграції радіонуклідів уранового ряду у хвостосховищах Придніпровського хімічного заводу, Кашпаров В. О., Кириченко В. К., Колябіна І. Л., Марініч О. В., Малоштан І. М., Левчук С. Є., Прокопчук Н. М. (2013)
Гриневич Ю. П. - Пероксидазна активність крові щурів за тривалого надходження 137Cs, Дрозд І. П., Липська А. І., Телецька С. В., Маковецька Л. І. (2013)
Бурдо О. О. - Вплив радіаційних умов на цитогенетичні показники мишоподібних гризунів із зони відчуження ЧАЕС, Липська А. І., Ніколаєв В. І., Шитюк В. А., Куліч Н. В. (2013)
Тарасенко Л. В. - Біологічна індикація впливу виробничих умов на персонал ДСП по поводженню з радіоактивними відходами і дезактивації "Комплекс" у зоні відчуження ЧАЕС, Циганок Т. В., Бездробна Л. К., Носач Ю. О., Сенюк О. Ф. (2013)
Белоконь А. С. - Содержание радионуклидов и тяжелых металлов в икре некоторых промысловых видов рыб Запорожского водохранилища, Маренков О. Н., Дворецкий А. И. (2013)
Парлаг О. О. - Вміст 137Cs в їстівних грибах Закарпатської області, Маслюк В. Т., Потокі І. С., Арясов П. Б., Коханюк О. І. (2013)
Ковалінська Т. В. - Шляхи вдосконалення радіаційної техніки для кваліфікації обладнання АЕС, Остапенко І. А., Сахно В. І., Зелінський А. Г. (2013)
Вальков А. Е. - Расчет равновесных орбит циклотрона У-240, Зайченко А. К. (2013)
Bernabei R. - DAMA/LIBRA results and perspectives of the second stage, Belli P., Cappella F., Caracciolo V., Cerulli R., Dai C. J., d’Angelo A., Di Marco A., He H. L., Incicchitti A., Ma X. H., Montecchia F., Sheng X. D., Wang R. G., Ye Z. P. (2013)
Tõke J. - Surface boiling – an obvious but like no other decay mode of highly excited atomic nuclei (2013)
Митрохович Н. Ф. - Коррелированность направления движения электронов Оже с направлением движения электрона внутренней конверсии, Купряшкин В. Т., Сидоренко Л. П. (2013)
Бабенко В. А. - Низкоэнергетические параметры нейтрон-нейтронного рассеяния, Петров Н. М. (2013)
Гальченко В. В. - Розрахункова залежність концентрації 137Cs у відпрацьованому ядерному паливі та її використання для обробки експериментальних даних, Дємьохін В. Л. (2013)
Демехин В. Л. - Верификация и валидация: процесс VS процедура, Илькович В. В., Буканов В. Н. (2013)
Булавін Л. А. - Вплив складу на фізичні властивості розплавів NaF-LiF-LaF3, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Омельчук А. О., Файдюк Н. В., Савчук Р. М. (2013)
Конорева О. В. - Поверхневий розподіл інтенсивності свічення фосфід-галієвих світлодіодів, Литовченко П. Г., Малий Є. В., Петренко І. В., Пінковська М. Б., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2013)
Долголенко А. П. - Конфигурационные переходы дивакансий в кремнии и германии (2013)
Кучма М. Д. - Визначення коефіцієнтів переходу 137Cs в овочеві культури з дерново-підзолистих ґрунтів, Якименко Г. М. (2013)
Зарубин О. Л. - Удельная активность 137Cs у рыб Украины. Современное состояние, Зарубина Н. Е., Гудков Д. И., Волкова Е. Н., Беляев В. В., Каглян А. Е., Костюк В. А., Малюк И. А., Назаров А. Б., Белоконь А. С., Маренков О. Н. (2013)
Хомутінін Ю. В. - Алгоритм прийняття рішень про реабілітацію земель сільськогосподарського призначення, забруднених важкими природними радіонуклідами, Іванов Ю. О., Кириченко В. К. (2013)
Берлизов А. Н. - Особенности технологии получения образцов для определения активности радионуклидов в материале топливных канальных труб реакторов РБМК, Малюк И. А., Саженюк А. Д., Тришин В. В. (2013)
Khanbekov N. D. - Data analysis of the internal background measurements of 40Ca100MoO4 scintillation crystals, Alenkov V. V., Burenkov A. A., Buzanov O. A., Kornoukhov V. N. (2013)
Герасименко С. І. - Результати лікування діафізарних переломів кісток нижніх кінцівок у пацієнтів з політравмою із застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, Байчук Б. П. (2013)
Азизов М. Ж. - Дренажная функция коленного сустава при стойких разгибательных контрактурах, Ирисметов М. Э., Расулов Х. А., Расулов М. Р. (2013)
Бруско А. Т. - Патоморфологічні зміни кісткової тканини головки при субкапітальних переломах шийки стегнової кістки, Омельчук В. П. (2013)
Калашніков А. В. - Порівняльний аналіз ефективності лікування діафізарних переломів стегнової та великогомілкової кістки при різних видах остеосинтезу, Вдовіченко К. В., Чалайдюк Т. П., Автомєєнко Є. М. (2013)
Бойко И. В. - Биомеханическое изучение особенностей распределения нагрузок в головке и шейке лучевой кости, Макаров В. Б., Щербаков Д. Е., Раджабов О. С. (2013)
Бакиев Б. К. - Роль артроскопии и магнитнорезонансной томографии в диагностике повреждений латерального мениска коленного сустава с энтезопатией сухожилий подколенной мышцы, Ирисметов М. Э. (2013)
Соловьев И. А. - Комбинированное лечение ложных суставов ладьевидной кости кисти у спортсменов, Борзых А. В. (2013)
Поворознюк В. В. - Зв’язок між поліморфізмом гена рецептора вітаміну D та структурно-функціонального стану кісткової тканини, Балацька Н. І., Климовицький Ф. В. (2013)
Панченко Л. М. - Зміни клоногенної активності мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку хворих з діафізарними переломами під впливом аутологічних матеріалів сполучної тканини, Калашніков А. В., Боєр В. А., Зубенко А. Г., Ставінський Ю. О., Тимочук В. В. (2013)
Гайко О. Г. - Сонографічне дослідження м’язів у хворих з наслідками травми периферичних нервів, Страфун С. С., Гайович В. В., Вовченко Г. Я. (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання прямої довготривалої електростимуляції при наслідках ушкодження променевого нерва (2013)
Савка И. С. - Наш опыт малоинвазивной реконструкции акромиально-ключичного сочленения системой Minar при вывихе акромиального конца ключицы, Бондаренко В. В., Цивина С. А., Николюк Д. П., Бондаренко Т. П. (2013)
Каримов М. Ю. - Инновационная тактика лечения больных с травматическими повреждениями вертлужной впадины, Шорустамов М. Т. (2013)
Лябах А. П. - Патогенез трофічних розладів стопи при периферичних нефропатіях (огляд літератури), Міхневич О. Е., Пятковський В. М., Турчин О. А. (2013)
Зазірний І. М. - Клінічні та рентгенологічні системи оцінки результатів лікування переломів дистального метаепіфіза променевої кістки (огляд літератури), Василенко А. В. (2013)
Фищенко Я. В. - Синдром Марфана (обзор литературы) (2013)
Перфілова Л. В. - Метод електропунктурної діагностики Р. Фолля та досвід його застосування в ортопедо-травматологічній практиці (огляд літератури) (2013)
Копенкин С. С. - Местное применение нестероидных противовоспалительных средств в травматологии и ортопедии (обзор литературы), Талицкий К. А. (2013)
Климов Константин Михайлович (2013)
Антонюк Іван Гаврилович (2013)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2013 році (2013)
Березовый Н. И. - Комплексное проектирование продольного и попе-речного профиля сортировочных горок, Малашкин В. В., Божко Н. П. (2014)
Верлан А. И. - Совершенствование методов технико-экономической оценки эффективности перевозки грузов отправительскими маршрутами, Пинчук Е. П., Журавель И. Л. (2014)
Вернигора Р. В. - Можливості використання штучних нейронних мереж при прогно-зуванні поїзної роботи залізничних напрямків, Єльникова Л. О. (2014)
Журавель В. В. - Дослідження процесу постачання сировини на металургійне підприємство (2014)
Козаченко Д. М. - Організація передпроектного обстеження залізничних станцій та вузлів, Вернигора Р. В., Горбова О. В. (2014)
Колесник А. И. - Оптимизация конструкции плана путевого развития горочных гор-ловин, Дробецкая Е. П. (2014)
Коробйова Р. Г. - Типология конфликтов возникающих при обслуживании пассажиров железнодорожным транспортом, Лобань О. О. (2014)
Лаврухін О. В. - Формування основ інтелектуальної технології виконання місцевої роботи на залізнич-них дільницях в оперативних умовах (2014)
Мазуренко О. О. - Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків, Кудряшов А. В. (2014)
Назаров А. А. - Аналіз доцільності застосування точкових регуляторів швидкості вагонів на вітчизняних сортувальних гірках (2014)
Сидоренко Г. Г. - Проблема забезпечення безпеки руху на залізни-чних переїздах Українию, Никифорова О. А., Рябцева Н. П. (2014)
Чибісов Ю. В. - Застосування методів багатокритеріальної оптимізації для вирішення задачі розподілу вагонів по вантажним фронтам, Шульга Ю. С. (2014)
Яневич В. З. - Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом, Окороков А. М. (2014)
Heinz S. - Superheavy element research at the velocity filter ship (2013)
Tang X. - How does the carbon fusion reaction happen in stars?, Bucher B., Fang X., Notani M., Tan W. P., Li Y., Mooney P., Esbensen H., Jiang C. L., Rehm K. E., Lin C. J., Brown E. (2013)
Samarin V. V. - Description of nucleon transfers processes by a coupled channel method with two-center states (2013)
Понкратенко О. А. - Енергетична залежність потенціалу взаємодії ядер 16O + 12C, Улещенко В. В., Ширма Ю. О. (2013)
Бабак О. В. - Потенціали ядерної взаємодії дейтронів з важкими ядрами в моделі однократної згортки, Вербицький В. П., Григоренко О. Д. (2013)
Правдивий М. М. - Залежність резонансних параметрів від масового числа, Корж І. О. (2013)
Nones C. - The bolometric way towards the direct dark matter detection: the EDELWEISS experiment and the EURECA prospect (2013)
Dzyublik A. Ya. - Emission of conductivity electrons from metals, produced by ions, Spivak V. Yu., Chaus A. V. (2013)
Купряшкин В. Т. - Выход e0-электронов с поверхности мишени при бомбардировке ее a-частицами разной энергии в диапазоне от 0,9 до 5,5 МэВ, Сидоренко Л. П., Феоктистов А. И., Лашко В. А. (2013)
Коновал А. В. - Моделирование охлаждения кориума и анализ факторов нагружения контейнмента во время тяжелых аварий, Калванд А., Казачков И. В. (2013)
Иванов Ю. А. - Подвижность 90Sr и 137Cs в контрастных по свойствам почвах, Левчук С. Е., Хомутинин Ю. В., Кадыгроб А. М., Йощенко Л. В., Павлюченко В. В. (2013)
Гайченко В. А. - Фауністичні комплекси як об’єкт радіоекологічного моніторингу (2013)
Чехун В. Ф. - Новий підхід до апроксимації залежності "доза - ефект" при опроміненні соматичних клітин людини, Дьоміна Е. А., Дружина М. О., Калінкевич О. М., Жовнер М. О., Вершинський С. О., Сторіжко В. Ю. (2013)
Panasenko I. V. - CBM experiment. Characterization studies of the detector modules for silicon tracking system, Pugatch V. M., Heuser J. M., Kyva V. O., Sorokin I. E. (2013)
Азявчиков Н. А. - Энергоэффективные решения в проектах развития инфраструктуры железнодорожных станций и узлов, Пожидаев С. А. (2014)
Березовый Н. И. - Теоретические основы определения пропускной способности однопутных участков, Шепета А. М., Малашкин В. В. (2014)
Бобровський В. І. - Дослідження ефективності конструкції сортувальної гірки з горбами різної висоти, Демченко Є. Б. (2014)
Болвановська Т. В. - Розрахунок переробної спроможності сортувальних комплексів (2014)
Вдовиченко В. О. - Оцінка ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту (2014)
Єльнікова Л. О. - Дослідження тривалості руху вантажних поїздів між технічними станціями залізничного напрямку (2014)
Журавель В. В. - Проблеми регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках (2014)
Журавель І. Л. - Проблеми регулювання ємності колійного розвитку залізничних станцій (2014)
Козаченко Д. М. - Методи збору даних про функціонування залізничних станцій, Вернигора Р. В., Горбова О. В. (2014)
Козаченко Д. Н. - Автоматизированное формирование функциональных моделей железнодорожных станций, Вернигора Р. В., Малашкин В. В. (2014)
Колесник А. І. - Оптимізація конструкції колійного розвитку сортувальних гірок малої потужності (2014)
Кудряшов А. В. - Підвищення якості інтервального регулювання за рахунок зміни швидкості розпуску (2014)
Лаврухін О. В. - Формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом (2014)
Малашкін В. В. - Підвищення ефективності функціонування залізничних станцій на основі реалізації раціональної черговості заходів по удосконаленню їх техніко-технологічних параметрів (2014)
Негрей В. Я. - Обоснование уровня технического оснащения и оптимизация параметров конструкции сортировочных комплексов железнодорожных станций, Пожидаев С. А., Филатов Е. А. (2014)
Окороков А. М. - Дослідження та оцінка логістичних систем постачання сировини на підприємства сходу України (2014)
Рустамов Р. Ш. - Оценка перспектив развития зерновой логистики в Украине (2014)
Сковрон И. Я. - Совершенствование методики оценки продолжительности формирования многогруппных составов (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження впливу концентрації механічних домішок на ефективність мастильної дії олив при нестаціонарних режимах тертя, Білякович О. М. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Аналіз динамічних процесів у причіпному бітумо-щебеневому агрегаті з незалежною одно важільною торсіонною підвіскою, Вікович І. А., Дубневич О. М. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Розробка алгоритму дій щодо впровадження спеціальних смуг на перегонах вулиць для громадського транспорту, Вікович І. А., Зубачик P. M. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Особливості збільшення моторесурсу і відновлення алюмінієвих блоків циліндрів ДВЗ механічною обробкою, Волосовський В. В. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив концентрації стеаринової кислоти на реологічні властивості базової оливи, Лізанець В. І. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Перспективи застосування інверторних зварювальних апаратів в авторемонтному виробництві, Ткачук В. М., Дулеба А. Д., Барилович Л. П. (2011)
Дмитриченко М. Ф. - Удосконалення твердих порошкових сумішей для дифузійного борування сталевих та чавунних деталей машин, Ткачук В. М., Яцко М. В. (2011)
Герасимчук Ю. А. - Вплив робочого процесу бензинового двигуна з регулюванням потужності методом відключення робочих циклів на концентрацію оксидів азоту (2011)
Посвятенко Е. К. - Прогнозування ресурсу деталей функціональних систем мобільних машин до виводу їх в ремонт, Журавель Д. П. (2011)
Посвятенко Е. К. - Визначення похибки методу прогнозування оптимального залишкового ресурсу складової частини машини, Сушко О. В. (2011)
Посвятенко Е. К. - Інженерія поверхні виробів з оптичних полімерів, Тітаренко О. В. (2011)
Посвятенко Н. Й. - Усовершенствование информационно-измерительной системы для безразборной диагностики механизмов ДТС, Тверитникова Е. Е., Кропачек О. Ю., Гусельников А. К. (2011)
Пархоменко Н. Г. - Полімерні композити в автомобільному і дорожньому будівництві, Мудрак К. В., Міняйло К. М., Журило Д. В. (2011)
Андрусенко С. І. - Процесна модель роботи приймальної комісії вищого навчального закладу, Бугайчук О. С. (2011)
Березняцький В. В. - Класифікатор звернень клієнтів автосервісних підприємств, ідентифікації та реагування на них (2011)
Березняцький В. В. - Про аналогію розвитку біологічних (живих) систем і автомобіля як технічної системи (2011)
Гарбар K. B. - Аналіз стану управління ризиками настання кризових явищ в діяльності підприємств автосервісу (2011)
Січко О. Є. - Засоби управління якістю автосервісних підприємств, Мінаков Д. М., Січко А. О. (2011)
Криницький С. В. - Теоретичні можливості використання етилового спирту, як палива, в двигунах внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням (2011)
Докуніхін В. З. - Розрахунок залишкового ресурсу автомобільних шин, Дудченко Я. О., Докуніхіна І. І. (2011)
Бакуліч О. О. - Дослідження впливу швидкості вітрового потоку на процес розсіювання шкідливих домішок, Гребелъник Ю. М. (2011)
Матейчик В. П. - Розробка методики визначення витрат палива та масових викидів забруднюючих речовин транспортним потоком, Никонович С. О. (2011)
Дмитриченко A. M. - Пріоритети якості в регулюванні транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків, Ігнатенко Д. О. (2011)
Артемчук В. О. - Принципи формування організаційних структур управління (2011)
Алькема В. Г. - Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом (2011)
Бубела А. В. - Моделювання раціонального використання матеріальних ресурсів (2011)
Волинець Л. М. - Розвиток системи управління матеріальними потоками підприємства (2011)
Воркут Т. А. - Методичні основи корпоративного стратегічного управління аналітичними проектами, Білоног О. Є. (2011)
Воякін В. Г. - Характерологічна модель якостей сучасного менеджера автотранспортного підприємства (2011)
Галак І. І. - Небезпечний стан водія, що підвищує ризик виникнення дорожньо- транспортної пригоди (2011)
Галак І. І. - Особливості залучення інвестицій у транспортну галузь, Федоренко С. В. (2011)
Грисюк Ю. С. - Особливості оперативного управління проектами та програмами, Лабута А. В. (2011)
Гулъчак О. Д. - Дослідження закономірностей функціонування таксомоторних маршрутів (2011)
Гуцалюк О. І. - Зарубіжний досвід використання контролінгу, Братійчук Г. І. (2011)
Данчук В. Д. - Застосування модифікованого методу самоорганізації мурашиної колонії для визначення оптимального маршруту вантажних перевезень в транспортних задачах, Сватко В. В. (2011)
Єресов В. І. - Затори в транспортній проблемі великих міст, Гртор'єва О. В. (2011)
Карпенко О. А. - Дослідження проектів систем матеріального забезпечення діяльності підприємства, Ковальчук С. О. (2011)
Коцюк О. Я. - Оптимізація транспортного зонування територій кругової форми (2011)
Лабута А. В. - Структурна декомпозиція в управлінні реалізацією програм (2011)
Лановий О. Т. - Практичні методи оцінки ефективності функціонування та потреби у розвитку мережі автомобільних доріг (2011)
Лебідь І. Г. - Моніторинг транспортного забезпечення міжнародної торгівлі швидкопсувних продуктів, Коцюк М. О. (2011)
Лисенко І. В. - Сучасний стан автоматизації митного оформлення вантажів, Авраменко І. (2011)
Логачов Є. Г. - Визначення та використання вартісної оцінки неякісних транспортних послуг, що надаються перевізником на маршруті МПТС, Сокулъсъкий О. Є. (2011)
Логачов Є. Г. - Визначення інтенсивності прибуття пасажирів на нову зупинку існуючого маршруту МПТС на ділянках з компактною житловою забудовою на основі даних про пасажиропотоки, які були отримані раніше, Сокулъсъкий О. Є., Чумакевич В. О. (2011)
Мамонтова М. В. - Інвестування автомобільного транспорту України в умовах післякризової модернізації економіки (2011)
Мельник С. М. - Переваги використання системи моніторингу на транспорті (2011)
Новомирська І. Б. - Основні методи та моделі прогнозування обсягів пасажирських перевезень транспортом загального користування (2011)
Омелъянович О. Р. - Функціональний аналіз діяльності менеджерів середнього рівня управління автотранспортного підприємства, Воякін В. Г. (2011)
Петрашевсъкий О. Л. - Сучасна концепція побудови інформаційного моніторингу системи доставки вантажів при мультимодальних перевезеннях, Кириченко Г. І., Алєксєєнко О. В., Герасименко А. В. (2011)
Приліпко Є. Л. - Планування і організація перевезень швидкопсувних вантажів на прикладі молочної сировини (2011)
Сив'юк Т. С. - Особливості та аналіз якості послуг пасажирських автотранспортних підприємств (2011)
Тамаргазін О. А. - Інформаційно-аналітична система моніторингу льотної придатності повітряних суден, Ліннік I. I., Крамаренко Т. Ю. (2011)
Тарасенко О. М. - Аналіз правових засад автобусних перевезень, Гуща О. О. (2011)
Тіхонов В. І. - Тензорна модель потоків у відкритій транспортній мережі, Радкевич С. Д., Тихонова О. В. (2011)
Тіхонов В. І. - Тензорний аналіз потоків у відкритій логістичній системі, Мельниченко О. І., Радкевич С. Д. (2011)
Хабутдінов А. Р. - Ситуативні і нечіткі алгоритми ризико-регулятивного управління автомобілем (2011)
Хабутдінов Р. А. - Транстехнологічні парадигма і методологія новаційного управління автомобільними перевезеннями (2011)
Хабутдінов Р. А. - Підвищення споживчих властивостей автомобілів малої вантажопідйомності, як складних науково-технічних товарів, Гальона I. I. (2011)
Хмелъов I. В. - Методика аналізу транспортно-технологічної якості автопоїздів за енергетичним критерієм (2011)
Хом'як А. Я. - Пропускна здатність транспортних розв'язок, Татарченко С. В. (2011)
Шапенко Є. М. - Аналіз факторів складності маршрутів міського пасажирського транспорту (2011)
Мельниченко О. I. - Причинно-наслідкові аспекти динаміки дорожньо- транспортних пригод та їх наслідки, Чечет A. M. (2011)
Мельниченко О. І. - Момент виникнення небезпеки для руху на основі вимог правил дорожнього руху, Кішка С. П. (2011)
Андрусенко О. М. - Пружне деформування бурильної колони у циліндричній порожнині вертикальної свердловини (2011)
Ващіліна О. В. - Перебудова фронтів розривних хвиль в трансверсально- ізотропних пружних середовищах зі змінними властивостями, Заєць Ю. О. (2011)
Вишенська О. В. - Ізогони еліпса (2011)
Гавриленко В. В. - Різновиди моделей оцінки бібліотечних систем, Кірхар Н. В. (2011)
Гавриленко В. В. - Модель нелінійної динаміки трубопроводу з швидкісною течією рідини при різних способах закріплення, Лимарчено О. С., Ковальчук О. П. (2011)
Глушакова О. В. - Аналіз автоколивань складених бурильних колон за допомогою моделі сил тертя кулона (2011)
Горбунович І. В. - Нестаціонарні коливання п'єзокерамічних перетворювачів енергії, Горбунович В. Г. (2011)
Горик О. В. - Розподіл внутрішніх та реактивних зусиль у задачах згину композитних брусів, Ковальчук С. Б. (2011)
Гуляєв В. І. - Неголономна динаміка долота бурильної колони в глибокій свердловині, Борщ О. І., Шевчук Л. В. (2011)
Дегтяръ С. В. - Перехідні явища для систем диференціальних рівнянь з випадковою правою частиною, Дегтярь В. Г. (2011)
Дехтяр А. С. - Порівняльний аналіз умов пластичності для матеріалів з різними границями текучості при розтягу і стиску (2011)
Левківська Л. В. - Напружено-деформований стан лопатей вітроенергетичних установок під дією аеродинамічних сил (2011)
Луговий П. З. - До розв'язку динамічних задач теорії товстостінних пластин в рамках прикладних теорій, Мейш В. Ф., Мейш Ю. А. (2011)
Ляшенко Я. Г. - В'язко-пружне деформування неоднорідних геологічних структур з мікропошкодженнями (2011)
Марчук О. В. - Вимушені осесимметричні коливання циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Гнєдаш С. В. (2011)
Піскунов В. Г. - Постановка методики розрахунку дорожнього одягу мостів з армобетонних конструктивних елементів на основі моделі шаруватих систем, Цибулъсъкий В. М. (2011)
Хорошее К. Г. - Електропружний стан п'єзоелектричної півлощини з отворами та тріщинами під дією різниці потенціалів, Глущенко Ю. А. (2011)
Худолій C. M. - Теоретичний аналіз процесів спуску та підйому бурильної колони в криволінійній свердловині з геометричними недосконалостями (2011)
Боровий М. О. - Модель рентгенівської М-емісії для атомів Аu, Іщенко P. M. (2011)
Данчук В. Д. - Специфіка впровадження agile методологій для проектів розробки програмного забезпечення, Луцюк Д. В. (2011)
Косіцька О. М. - Складнопідрядні речення з підрядними причини в латинськомовній документації греко-католицької церкви (2011)
Куліш М. Р. - Дослідження поляризації світла в CdS при наявності двофотонного поглинання, Малиш М. І. (2011)
Медведська В. В. - Адаптація транспортного законодавства України до Європейського Союзу (2011)
Мустяца О. Н. - Синтез матеріалів системи Na2S2 — Si фізико-хімічне дослідження її зразків, Янкович В. М. (2011)
Наумова Н. М. - Особливості розвитку сучасних інформаційно- комунікаційних технологій в соціальних мережах, Наумов В. О. (2011)
Щербатюк Н. В. - Адвокатура в системі забезпечення правової допомоги в Україні, Чичирко С. В., Бондар А. В. (2011)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів під час надання послуг з технічного обслуговування і ремонту ДТЗ та їх складових (2011)
Грищук O. K. - До визначення ефективності робочої гальмівної системи при процесі гальмуванні колісного транспортного засобу (двигун з'єднаний з трансмісією), Кравчук П. М. (2011)
Лябах А. П. - Коморбідність та її вплив на кількість реампутацій нижньої кінцівки у пацієнтів з трофічними розладами, Міхневич О. Е., Хіміч О. М. (2013)
Сташкевич А. Т. - Хірургічне лікування хворих на остеохондроз поперекового відділу хребта, Шевчук А. В., Вовк М. М. (2013)
Фурманов А. Ю. - Выбор метода хирургического лечения посттравматических деформаций длинных пальцев кисти в условиях нарушения их артериального кровотока (2013)
Бідненко С. І. - До питання про верифікацію повного етіологічного діагнозу остеомієліту у дітей з BCG-оститом, Лютко О. Б., Цокало В. М. (2013)
Zacher J. - Сравнение диклофенака-Эмульгеля для местного применения с ибупрофеном для приема внутрь в лечении активного остеоартроза межфаланговых суставов кистей (узлов Гебердена и/или Бушара). Двойное слепое контролируемое рандомизированное исследование, Altman R., Bellamy N., Brühlmann P., Da Silva J., Huskisson E., Taylor R. S. (2013)
Юхта М. С. - Досвід застосування мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин для відновлення дегенеративно-дистрофічних пошкоджень міжхребцевих дисків в експерименті, Волкова Н. О. (2013)
Проценко В. В. - Застосування німесуліда при комплексному лікуванні хворих з метастатичним ураженням кісток, Бур’янов О. А., Литвиненко С. В. (2013)
Торчинський В. П. - Тотальне ендопротезування кульшового суглоба у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2013)
Бакиев Б. К. - Результаты артроскопического лечения повреждений латерального мениска коленного сустава у спортсменов (2013)
Герасименко С. І. - Результати синовектомій колінних суглобів з використанням артроскопічної техніки у хворих на ревматоїдний артрит на ранніх стадіях захворювання, Полулях М. В., Гужевський І. В., Нечипоренко Р. В. (2013)
Гайко Г. В. - Значення термінології в науково-дослідній та практичній роботі ортопеда-травматолога (найбільш типове помилкове застосування деяких анатомічних термінів), Бруско А. Т. (2013)
Борзых Н. А. - Восстановление дистального сухожилия двуглавой мышцы плеча у спортсменов при его разрыве (2013)
Лурин И. А. - Опыт применения синтетических иммобилизирующих бинтов при лечении переломов костей, Пашков П. Е., Корзун П. В., Нагнибедюк М. В., Громадский В. Н. (2013)
Колесниченко В. А. - Двигательный контроль вертикальной позы человека (обзор литературы), Литвиненко К. Н., Ма Конг (2013)
Жук П. М. - Лікування переломів ліктьового відростка: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Філоненко Є. А., Гребенюк Д. І., Мазур В. П. (2013)
Рой И. В. - Метаанализ нехирургических методов лечения нейрокомпрессионных болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника. Часть І, Фищенко Я. В. (2013)
Куценок Борис Самойлович (2013)
Фруміна Ганна Єфремівна (2013)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2013)
Информація про науково-практичну конференцію ВГО "Українська асоціація травматології та остеосинтезу” 14–15 березня 2013 р., м. Вінниця (2013)
Інформація про чергове зібрання Американської академії ортопедичної хірургії 19–23 березня 2013 р., м. Чикаго (США) (2013)
Інформація про конференцію ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії ” 29–30 квітня 2013 р., м. Севастополь (2013)
Інформація про ІХ черговии конгрес Міжнародного товариства з артроскопіі, хірургіі колінного суглоба та ортопедичноі спортивноі медицини (ISAKOS), 11–16 травня 2013 р. , м. Торонто (Канада) (2013)
Інформація про республіканський семінар Білорусії з міжнародною участю та майстер-класом "Нові технології в артроскопічній хірургії та ендопротезуванні суглобів” 30–31 травня 2013 р., м. Мінськ (2013)
Ковальов В. - Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В. І. Вернадського (2015)
Гриненко А. - Корпоративна культура соціально-відповідального банку, Іщанова М. (2015)
Єфремов В. - Еволюція поглядів на продуктивність праці та їх практичне значення для україни (2015)
Мовчан О. - Сучасні проблеми у сфері зайнятості населення Донецької та Луганської областей та шляхи їх подолання (2015)
Сидорчук О. - Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України (2015)
Думанська В. - Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій (2015)
Кирилюк В. - Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці (2015)
Дмитрук С. - Оцінка впливу кризових явищ на процеси формування і збереження людського капіталу (2015)
Грішнова О. - Конкурентоспроможність висококваліфікованих працівників на міжнародному ринку праці: проблеми і виклики, Синенко В. (2015)
Шевченко Л. - Ендавмент-фонди в інвестиційній стратегії зарубіжних університетів (2015)
Мортіков В. - Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування (2015)
Ільєнко Н. - Забезпечення оптимальної диференціації заробітної плати - важливий напрямок регулювання оплати праці, Спасенко Ю. (2015)
Бондарчук К. - Соціальний захист та пенсійне забезпечення членів особистих селянських господарств в Україні (2015)
Юрчик Г. - Соціальний захист зайнятого населення України в умовах економічної нестабільності (2015)
Нартюк О. - Інклюзія як організаційно-економічний механізм оптимізації зайнятості економічно активного населення (2015)
Перелік матеріалів, опублікованих у журналі у 2014 р. (2015)
Абакуменко О. В. - Проблеми формування пропозиції на фінансовому ринку України (2013)
Більцан А. О. - Кореляційні зв’язки соціально-економічних факторів та доходів Чернівецького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2013)
Алексеєнко Л. М. - Проблеми та перспективи розвитку банківської діяльності на валютному ринку України, Галецька Д. В. (2013)
Ганущак Т. В. - Інтегральний показник фінансової безпеки підприємства (2013)
Корнєєв В. В. - Проведення кредитних операцій комерційними банками України, Доротюк І. М. (2013)
Корнєєв В. В. - Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації, Лезнюк О. Ю. (2013)
Майловська Ю. І. - Сучасний стан та проблеми розвитку депозитних послуг в Україні, Корнєєв В. В. (2013)
Максакова А. О. - Основні етапи і тенденції розвитку фінансового планування, Алексеєнко Л. М. (2013)
Алексеєнко Л. М. - Стан та проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату України, Назаров М. М. (2013)
Павлюк К. В. - Методика оцінки кредитоспроможності підприємства, Ткачук А. В. (2013)
Павлюк К. В. - Оцінка стану міжбюджетних відносин в Україні, Федорчук О. Б. (2013)
Данчук А. М. - Основні проблеми та шляхи вдосконалення обліку основних засобів, Косневич А. В. (2013)
Карасевич І. В. - Проблемні питання обліку та нарахування амортизації основних засобів в сучасних умовах господарювання, Шутюк Н. В. (2013)
Данчук А. М. - Шляхи збільшення прибутку підприємств, Поєзднік Л. О. (2013)
Вікарчук О. І. - Особливості інноваційних підходів до формування культури організації (2013)
Васильківський Д. М. - Механізм системного планування як фактор підвищення економічного потенціалу підприємства (2013)
Калініченко О. О. - Формування перспективного вектора соціальної сфери (2013)
Кузьмін О. Є. - Типологія видів діагностування діяльності консалтингових підприємств, Книш М. Г. (2013)
Полубєдова А. О. - Оцінка людського капіталу в координатах формування та розвитку освітньо-фахового потенціалу, Ракітіна Л. І. (2013)
Демчук О. В. - Актуальні проблеми розробки концепції адаптації фінансово-господарської діяльності рибного господарства України (2013)
Рибак І. В. - Сільські поселення Хмельниччини на шляхах реформування: модернізація чи деградація?, Скворцова І. А. (2013)
Зинченко Е. А. - Финансовые аспекты определения понятия "богатство домохозяйств" и проблемы его формирования, Спорыш Н. В., Зинченко Д. С. (2013)
Іщенко М. І. - Оцінка фінансово-економічних результатів гірничо-збагачувальних комбінатів на основі показників операційного прибутку та ebitda (2013)
Кабальська Б. В. - Методологічні аспекти комплексної оцінки конкурентоспроможності підприємства (2013)
Короленко Р. В. - Оцінка економічної результативності праці персоналу з урахуванням стратегії підприємства (2013)
Москаленко О. М. - Економічна стійкість суб’єкта міжнародного бізнесу в умовах впливу чинників нестабільності, Діденко С. С. (2013)
Балан О. С. - Модель поведінки інвесторів як елемент інформаційно-аналітичного забезпечення прийняття інвестиційних рішень промислового підприємства (2013)
Дронь В. С. - Теоретичні основи методу умовно-наслідкового розкладу подій (2013)
Корчинський І. О. - Інфраструктура в системі сільського економічного простору (2013)
Комащук Т. І. - Стан і перспективи розвитку целюлозно-паперової галузі в Хмельницькій області, Степанцова Ю. М. (2013)
Юсупова О. О. - Еволюція поглядів на глобальну екологічну проблему в контексті діяльності римського клубу (2013)
Глущевська А. С. - Вплив тнк автомобільної галузі фрн на економічне зростання країн, що приймають (на матеріалах volkswagen group та мексики) (2013)
Лопес Родрігес М. У. - Розвиток цивільної авіації Куби (2013)
Litvinov Yu. A. - Predictive power of nuclear-mass models, Sobiczewski A., Cherepanov E. A. (2013)
Levon A. I. - Investigation of 0+ states in 228Th via two-neutron transfer: Experimental data, Grawaw G., Hertenberger R., Thirolf P. G., Wirth H.-F. (2013)
Ковальчук В. И. - Неупругое дифракционное рассеяние ядер 6Li ядрами 12C, 28Si (2013)
Корж І. О. - Дослідження впливу ефекту змішування станів у непарних ядрах на перерізи прямого непружного розсіяння нуклонів, Фурса А. Д. (2013)
Каденко А. О. - Перерізи ядерних реакцій (n, n'α) на ядрах рідкоземельних елементів при енергії нейтронів 14,7 МеВ, Дзисюк Н. Р., Каденко І. М., Применко Г. І. (2013)
Khafizova N. A. - Influence of core model parameters on the characteristics of neutron beams of the research reactor, Sakharov V. K., Shchurovskaya M. V. (2013)
Комаров Ю. А. - Результаты исследований некоторых вопросов безопасности и эффективности эксплуатации АЭС риск-ориентированными методами (2013)
Вишневский И. Н. - К 40-летию деятельности Украинского центра INIS, Писанко Ж. И, Липская А. И., Куправа О. М., Ламонова Л. Н. (2013)
Соловьев В. В. - Расчеты изотопного состава отработавшего ядерного топлива РБМК-1000 для верификации программного модуля SCALE-6, Лебедев Е. А. (2013)
Bulavin L. A. - Small-angle neutron scattering of multiwalled carbon nanotubes in aqueous suspensions in presenсe of laponite platelets or cetyltrimethylammonium bromide, Savenko V. S., Lebovka N. I., Kuklin A. I., Soloviov D. V., Ivankov O. I. (2013)
Долголенко А. П. - Модификация радиационных дефектов в кремнии и германии фоновыми примесями (2013)
Шелковський М. В. - Особливості змін показників вищої нервової діяльності на стресовий вплив у попередньо гамма-опромінених щурів, Ракочі О. Г., Варецький В. В., Крушінський В. В. (2013)
Матвеева И. В. - Радиоэкологическая надежность склоновой экосистемы (2013)
Чепур Н. Л. - Метод определения объемной активности аэрозолей во время коммунальной радиационной аварии с использованием беспилотного летательного аппарата, Бабак С. В., Мариношенко А. П., Морозов А. В., Канченко В. А., Карнаушенко Р. В. (2013)
Сорока В. І. - Особливості використання резонансного розсіяння протонів для перевірки параметрів пучка електростатичного прискорювача, Онищук В. А., Можжухін Е. М., Арцимович М. В., Посмітюх І. В., Шаров А. Ф. (2013)
Гайович В. В. - Регенерація сідничного нерва при різних рівнях травматичного ушкодження в експерименті, Макаренко О. М., Савосько С. І. (2013)
Лябах А. П. - Регіонарний кровоток нижньої кінцівки при полінейропатіях, Гайко О. Г., Климчук Л. І., Лучко Р. В. (2013)
Цимбалюк В. І. - Комплексна морфометрична, електрофізіологічна та функціональна оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О., Буркуш І. І., Базік О. М. (2013)
Лазарев І. А. - Математичне моделювання з визначенням напружено-деформованого стану в тібіо-феморальній зоні в умовах поєднаних ушкоджень суглобового хряща та післяопераційного дефекту меніска, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2013)
Бур’янов О. А. - Класифікація внутрішньосуглобових переломів проксимального епіметафіза великогомілкової кістки, Соболевський Ю. Л., Кваша В. П., Скобенко Є. О., Задніченко М. О. (2013)
Вовченко А. Я. - Определение целесообразности и продолжительности профилактики и лечения детей первого года жизни с нарушением формирования тазобедренного сустава, Лучко Р. В. (2013)
Зінченко В. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з неускладненими низькоенергетичними компресійними переломами тіл хребців, Гайко О. Г. (2013)
Васюк С. В. - Удосконалена технологія двоетапного ревізійного ендопротезування кульшового та колінного суглобів із застосуванням цементно-антибіотикових спейсерів, Васильчишин Я. М., Васюк В. Л. (2013)
Рой І. В. - Застосування методу електропунктурної діагностики за Р. Фоллем у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба, Перфілова Л. В. (2013)
Науменко Л. Ю. - Влияние биокомпозитного материала "Остеоматрикс” на процессы регенерации костной ткани в условиях эксперимента (иммуногистохимическое исследование), Панасюк А. Ф., Кострица К. Ю., Горегляд А. М., Бондаренко А. А., Хороших В. В. (2013)
Магомедов С. - Влияние введения ростовых факторов на метаболические процессы в соединительной ткани поврежденных сухожилий экспериментальных животных, Коструб А. А., Кравченко Е. Н., Блонский Р. И. (2013)
Ражабов К. Н. - Хирургическое лечение застарелых разрывов собственной связки надколенника, Ирисметов М. Э. (2013)
Рой И. В. - Метаанализ нехирургических методов лечения нейрокомпрессионных болевых синдромов пояснично-крестцового отдела позвоночника. Часть ІІ, Фищенко Я. В. (2013)
Семенів І. П. - Етіологія та патогенез hallux valgus (огляд літератури), Руденко Р. І. (2013)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина І, Блонський Р. І. (2013)
Зазірний І. М. - Клінічне обстеження пацієнтів з розладами надколінно-стегнового суглоба (лекція) (2013)
Гайко Г. В. - Імунний стан хворих з різними формами перебігу ідіопатичного та диспластичного коксартрозу, Калашніков О. В., Панченко Л. М., Соколовська О. Р. (2013)
Лазарев І. А. - Порівняльний аналіз напружено-деформованого стану контактних поверхонь кульшового суглоба в умовах асферичності головки стегнової кістки та після хірургічної оптимізації фемороацетабулярних співвідношень, Філіпчук В. В., Скибан М. В., Поладюк Володимир В. (2013)
Лябах А. П. - Нейрогенна артропатія нижньої кінцівки: рентгенологічна діагностика та динаміка перебігу, Міхневич О. Е., Турчин О. А., Пятковський В. М. (2013)
Гук Ю. М. - Особливості периферичного кровообігу нижніх кінцівок у хворих з наслідками спинномозкової грижі, Гуч А. О., Чеверда А. І., Шкурко Ю. М. (2013)
Лоскутов А. Е. - Ранние результаты эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием цементной фиксации, Васильченко Е. В. (2013)
Гошко В. Ю. - Хірургічне лікування хвороби Пертеса з ускладненим перебігом (2013)
Григоровський В. В. - Особливості даних візуалізивних методів дослідження та патоморфологічних змін у тканинах кистьового суглоба хворих з наслідками переломів човноподібної кістки, Страфун С. С., Тимошенко С. В. (2013)
Торчинський В. П. - Паліативні операції у лікуванні хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, Ніршберг О. Є. (2013)
Науменко Н. О. - Клініко-рентгенологічні прояви фосфат-діабету, Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Сивак М. Ф. (2013)
Лябах А. П. - Вплив скіалогічних показників та суб’єктивної оцінки на рівень функції стопи у пацієнтів з hallux valgus, Руденко Р. І., Руденко І. А., Зазірний І. М. (2013)
Турчин А. М. - Анатомо-біомеханічні аспекти переломів таранної кістки та їх остеосинтез із застосуванням зустрічно-компресуючих гвинтів, Лябах А. П., Анкін М. Л., Омельченко Т. М., Бесарабець Ю. Й. (2013)
Копчак А. В. - Непрямі методи визначення механічних властивостей кісткової тканини in vivo, Шидловський М. С. (2013)
Амосов Микола Михайлович (2013)
Калашніков Андрій Валерійович (2013)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина II, Блонський Р. І. (2013)
Перелік дисертаційних робіт захищених у 2013 р. в Україні за спеціальністю ортопедія і травматологія (2013)
Звіти про роботу Київського осередку ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів” (2013)
Інформація про засідання виконкому Європейської федерації національних асоціацій спортивної травматології (EFOST), 27 жовтня 2013 р., Брюссель (Бельгія) (2013)
Інформація про конференцію "Артромост” 30 листопада — 1 грудня 2013 р., Москва (Росія) (2013)
Інформація про з’їзди, симпозіуми та науково-практичні конференції, які проводитимуться у 2014 році в Україні (2013)
Перелік робіт, надрукованих у журналі у 2013 році (2013)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація та оптимізація процесу виготовлення вершкового масла методом збивання, Варивода Ю. Ю., Турчин І. М., Корнієнко О. Я. (2010)
Боднарчук О. В. - Антагоністична активність заквашувальної мікрофлори кефіру, Шульга Н. М., Гудима В. В., Кігель Н. Ф. (2010)
Видрик А. В. - Нарощування молодих бджіл на зиму при підготовці сімей для виробництва маточного молочка (2010)
Галух Б. І. - Накопичення продуктів протеолізу в процесі дозрівання бринзи з молока різних видів тварин (2010)
Гачак Ю. Р. - Нові кисломолочні напої з маслянки із різними видами меду (2010)
Гончаров Г. І. - Перспективи використання рослинних порошків у виробництві напівфабрикатів, Страшинський І. М., Янушкевич Ю. А. (2010)
Гречка Г. М. - Виробництво та біологічна цінність личинкового продукту бджільництва (2010)
Король О. В. - Особливості процесу дозрівання вершків при виробництві кисловершкового масла, Прокопчук О. В., Венцель О. О. (2010)
Куций В. М. - Вплив концентрації курячого пепсину на розварюваність колагену шкурки в процесі посолу (2010)
Любенко Я. М. - Оцінка та коригування якості продуктів харчування в залежності від кормів (2010)
Мартинюк І. О. - Дієтичні властивості комбінованих ковбасних виробів з амарантовим шротом (2010)
Овчарук В. М. - Поширення телязіозу великої рогатої худоби на території україни (2010)
Ощипок І. М. - Удосконалення технології варено-копчених ковбас з м’яса птиці, Ярошевич В. І., Пасічний В. М. (2010)
Пасічний В. М. - Удосконалення технології варено-копчених ковбас з м’яса птиці, Мороз О. О., Проворова Т. І. (2010)
Приліпко Т. М. - М’ясна продуктивність овець породи прекос залежно від рівня селену в раціоні, Тимофійшин І. І. (2010)
Ружинська Л. І. - Моделювання гідродинаміки роллерного ферментера у біотехнології вакцин, Шибецький В. Ю., Поводзинський В. М. (2010)
Свідрак І. В. - Співвідношення власних частот коливань вібраційного транспортера-маніпулятора з багатокомпонентними коливаннями, Галкіна Н. С. (2010)
Страшинський І. М. - Мікробіологічні показники варених ковбас зі зменшеним вмістом нітриту натрію, Борсолюк Л. В. (2010)
Страшинський І. М. - Удосконалення рецептур варених ковбас з м’яса птиці, Гончаров Г. І., Борсолюк Л. В., Северин В. Ю. (2010)
Терешкін О. Г. - Оцінка ефективність впровадження машини для очищення плодів перцю солодкого у виробництво, Горєлков Д. В. (2010)
Федюшко Ю. М. - Сучасні технології моделювання систем та популяцій польової дичини, Федюшко М. П. (2010)
Хай М. В. - Моментний двигун електром’ясорубки прямого приводу, Харчишин Б. М. (2010)
Ціж Б. Р. - Тонкоплівкові напівпровідникові гетероструктури для мікроелектроніки (2010)
Шамро Л. П. - Розміщення воскових мисочок на прищеплювальній рамці при виробництві маточників з маточним молочком і маточною личинкою (2010)
Ястреба Ю. А. - Дослідження біологічної цінності порошкопобідного напівфабрикату з грибів глива звичайна, Пасічний В. М. (2010)
Piotr Kulawik - The comparison of basic nutrients and dry weight in pangasius catfish and tilapia`s meat, Władysław Migdał, Joanna Tkaczewska (2010)
Joanna Tkaczewska - Nutritive values of trout, carp and sturgeon. The comparison, Piotr Kulawik, Władysław Migdał (2010)
Балас О. В. - Вплив абіотичних чинників на рибопродуктивність окремих рибогосподарських підприємств київської, черкаської та житомирської областей (2010)
Баранов В. І. - Динаміка вимивання елементів добрив з грунтів різного типу при дощуванні, Гавриляк М. Я., Микієвич І. М., Фецко З. М. (2010)
Баранов В. І. - Оксидативні показники та вміст елементів у проростках ріпаку при використанні капсульованих добрив на грунтах породного відвалу, Безносюк С. В., Гавриляк М. Я., Закалик Г. М., Фецко З. М. (2010)
Баранов В. І. - Синтез амінокислот, білку та азотвмісних сполук у рослин ріпаку за умов росту на субстратах породного відвалу, Гавриляк М. Я., Телегус Я. В. (2010)
Богатко Н. М. - Державний контроль за гмо в харчовій промисловості україни, Салата В. З., Семанюк В. І., Голуб О. Ю. (2010)
Васильцева Л. П. - Вплив штучного навантаження свинцем на біохімічні та імунологічні показники плазми крові гусей та їх корекція сполуками селену, Параняк Р. П. (2010)
Вороняк В. В. - Санітарно-гігієнічна оцінка умов утримання свиней у реконструйованому приміщенні та заходи щодо їх покращення, Мельничук О. Я. (2010)
Джус П. П. - Цитогенетичний аналіз свиней, яких утримують в різних радіоекологічних умовах, Костенко С. О., Сидоренко О. В. (2010)
Калінін І. В. - Вплив отруєння міддю на активність глутатіонзалежних ферментів печінки щурів, Мельникова Н. М., Сас М. А. (2010)
Кам’янський В. В. - Остеометричні параметри діафіза кісток п’ястка як критерії діагностики віку самок великої рогатої худоби у судово-ветеринарній експертизі, Яценко І. В., Гетманець О. М. (2010)
Касянчук В. В. - Статистична оцінка безпечності харчових продуктів як інтегрований підхід до забезпечення здорового харчування населення, Бергілевич О. М., Козловська М. В., Бергілевич О. О., Марченко А. М. (2010)
Ковалів Л. М. - Вплив біологічно активних речовин на окремі фізіолого-біохімічні показники в репродуктивних органах телиць (2010)
Кос′янчук Н. І. - Поширення легеневих нематодозів у продуктах забою тварин, Тютюн А. І. (2010)
Кощенко О. М. - Агроекологічні основи оптимізації кормових сівозмін, Калініченко А. В., Протас Н. М. (2010)
Кривохижа Є. М. - Вивчення режимів застосування лужного мийно-дезінфікуючого засобу "сандез” при санітарній обробці переносних доїльних апаратів, Кухтин М. Д., Крижанівський Я. Й. (2010)
Куциняк І. В. - Зміни рівня вільних амінокислот у м'ясі від кабана й свині залежно від терміну зберігання (2010)
Логачова Л. О. - Ветеринарно - гігієнічний мошторінг важких металів у системі грунт - корми - вода – молочна продукція в скотарських підприємствах харківської області за різних екологічних умов, Тарасова Т .О., Колесник К. О. (2010)
Лухтай А. М. - Поведінка корів української червоно-рябої молочної породи у різних за розміром технологічних групах за умови споживання кормів у зафіксованому положенні (2010)
Лысенко Н. П. - Природные альфа-излучающие радионуклиды в подземных водах московской области, Гудыменко В. А., Гулынин А. В., Костюк С. С., Куделькина В. В. (2010)
Мельникова Н. М. - Взаємоз’язок змін вуглеводного метаболізму та мінерального гомеостазу в організмі щурів, отруєних кадмію сульфатом, Ворошилова Н. М. (2010)
Мельникова Н. М. - Вміст кальцію в організмі кролів різного віку за дії стронцію хлориду, Кліх Л. В., Скидан А. (2010)
Поводзинський В. М. - Біобезпека у методології проектування приміщень для виробничої і лабораторної практики, Шибецький В. Ю., Рамазанова-Степкіна О. А. (2010)
Прокопенко Т. О. - Динаміка радіоактивного забруднення продукції тваринництва і рослинництва в україні за період 2000-2009 років, Салата В. З. (2010)
Решетник А. О. - Особливості методики викладання розділу "санітарно-гігієнічний контроль мікроклімату тваринницьких приміщень” на фермах з інтенсивною технологією виробництва продукції з дисципліни "гігієна тварин”( рубрика: якість освіти), Демчук М. В., Коняхін О. П. (2010)
Романчук Л. Д. - Особливості накопичення радіоцезію в організмі гусей при вирощуванні їх на радіоактивно забруднених територіях житомирщини (2010)
Сапронова В. О. - Санітарно-радіологічні показники м’яса риби, ураженої міксоспоридіями роду kudoa, Горчанок Н. В. (2010)
Семанюк В. І. - Ветеринарно-санітарна оцінка вершкового масла з антиоксидантами рослинного походження, Салата В. З., Загоруй Л. П., Мазур Т. Г., Присяжнюк Н. М. (2010)
Сердюков Я. К. - Мікроструктурний аналіз ковбасних виробів, які виготовляються на підприємствах торгової марки "маркада”, Костенко Ю. О. (2010)
Сердюков Я. К. - Мікроструктура деяких морепродуктів, що споживаються у ресторанах японської кухні м.києва за нормальної якості та за псування, Беспала О. Ю. (2010)
Снітинський В. В. - Вміст важких металів у фільтраційних водах львівськоко полігону твердих побутових відходів по сезонах року, Щирба О. Р., Якобенчук В. Ф. (2010)
Стегней Ж. Г. - Роль зоологічних парків у збереженні рідкісних та зникаючих видів тварин, Ковзусь М. Є. (2010)
Строкаль В. П. - Шляхи покращення продовольчої безпеки в країні (2010)
Суслова Н. І. - Вміст імуноглобулінів в сироватці крові та молозиві корів сірої української породи, Немировський В. І. (2010)
Талоха Н. І. - Вплив свинцю, кадмію і хрому (vi) на життєдіяльність мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби у дослідах in vitro при додаванні селеніту натрію та вітаміну е, Куртяк Б. М. (2010)
Тодерішка О. С. - Вплив абіотичних факторів на репродукцію норок, Чорний М. В., Шидловська А. О. (2010)
Ярошович І. Г. - Зміна глутатіону в тканинах м’язів печінки гусей 60-ти денного віку, що утримуються в зоні забрудненій радіонуклідами, за різного вмісту Mn і Co та їх хелатів у раціонах, Салата В. З. (2010)
Яценко І. В. - Теоретичне обгрунтування методики остеоскопічного та остеометричного досліджень кісток ступні великої рогатої худоби для завдань судово-ветеринарної експертизи, Бондаревський М. М. (2010)
Венгрин А. В. - Особливості будови скелету грудної кінцівки у свиней типу "кам - росан" (2010)
Marek Balcerak - Changes in the harvest of the pheasant (phasianus colchicus l.) In poland in the years 1999-2009, Robert Głogowski, Bartłomiej Popczyk (2010)
Kramarenko S. S. - A new indirect method for effective size population estimating of the land snail cepaea vindobonensis, intermediate host of trematoda, Kramarenko A. S. (2010)
Мурзін В. Ю. - Про стан охорони археологічних пам'яток у Запорізькій області (2005)
Лиман І. І. - Регулювання порядку формування лав чернецтва південноукраїнських монастирів (1775-1861) (2005)
Константінова В. М. - Основні архівні зібрання документів із соціально-економічної історії міст південної України останньої чверті ХVІІІ - середини ХІХ століття (2005)
Орлянський В. С. - 1934 рік. Відхід від політики коренізації і українське єврейство (2005)
Савченко О. І. - Періодичні видання російських трудових емігрантів у США на початку ХХ ст. (2005)
Антощак М. М. - Парад Победы. Кто нес знамена поверженного рейха? (2005)
Кривошеєва Л. М. - Кооперативний рух у таборах військовополонених українців часів Першої світової війни (2005)
Задорожна І. В. - Становлення ідейно-політичних поглядів шумахера в роки веймарської республіки та нацистської диктатури (2005)
Нога М. А. - Праці О. Водовозової як джерело вивчення особливостей національного характеру польського етносу в контексті етнічної історії (2005)
Рудченко К. В. - Лісова служба менонітів як різновид альтернативної служби у царській Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. (2005)
Воловик В. И. - Политическая власть (2005)
Бех В. П. - Дві протилежні тенденції у методології дослідження соціального світу на початку ХХІ століття, Бех Ю. В. (2005)
Жадько В. А. - Марксова концепція об'єктивного розуміння історії (2005)
Волова Л. О. - Дисфункції в сучасній системі масових комунікацій (2005)
Подмазин С. И. - Сознание - философский анализ современных концепций (2005)
Воронова Г. В. - Життєдіяльність: сутність і зміст (2005)
Шабанова Ю. А. - Рецепция фундаментальных концептов учения мастера Экхарта в философской системе Гегеля (2005)
Гольченко В. Н. - К вопросу о сохранении мудрости (2005)
Глазунов В. В. - Олигархия и политический режим: социальный аспект (2005)
Дмитрієнко В. Д. - Парадигма української правосвідомості (2005)
Осетрова О. А. - П. А. Гольбах: суицидная мотивация (2005)
Рижова І. С. - Теоретико-методологічні засади індустріального дизайну (2005)
Нестеренко Г. О. - Примордіалістські та модерністські теорії нації: суперечливість чи взаємодоповнення? (2005)
Скворець В. О. - Основна закономірність розвитку громадянського суспільства (2005)
Темчурина Л. А. - Причинно-следственные связи в неорелигиозном ориентализме (2005)
Ястребова В. Я. - Філософські та соціологічні підходи до взаємодії системи із зовнішнім середовищем (2005)
Бруско А. Т. - Современные представления о стадиях репаративной регенерации костной ткани при переломах, Гайко Г. В. (2014)
Страфун С. С. - Порівняльний аналіз результатів відновлення сідничного нерва при різних способах аутопластики, Гайович В. В., Безуглий А. А., Савосько С. І. (2014)
Крись-Пугач А. П. - Диференційна діагностика вітамін-D-залежного рахіту, Гук Ю. М., Марциняк С. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зима А. М. (2014)
Філь А. Ю. - Клінічна оцінка результатів лікування та шляхи підвищення виживання постраждалих з пошкодженням кісток таза у гострому періоді політравми, Козопас В. С. (2014)
Вирва О. Є. - Особливості хірургічного лікування хворих з метастатичними ураженнями довгих кісток, Головіна Я. О. (2014)
Левандовський Р. А. - Шляхи біомеханічного моделювання резекційної апаратури для верхньої щелепи з піднебінним шарнірним кріпленням, Шайко-Шайковський О. Г. (2014)
Лазарев І. А. - Максимишин О. М., Скуратовський Р. В., Сташкевич А. Т. (2014)
Скибан М. В. - Біомеханічний аналіз навантаження структур колінного суглоба при різних варіантах корекції варусної деформації гомілки у пацієнтів з хворобою Блаунта, Голюк Є. Л., Кабацій М. С., Немеш М. М., Максимишин О. М. (2014)
Курінний І. М. - Особливості тактики хірургічного лікування ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній зоні” в залежності від тяжкості травми, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2014)
Перфілова Л. В. - Нові аспекти діагностики уражень суглобів нижніх кінцівок у хворих на ревматоїдний артрит, Герасименко А. С. (2014)
Гарбузняк И. Н. - Эффективность комбинированного хирургического лечения детей с врождённой косорукостью в сочетании с аномалиями кисти (2014)
Гужевський І. В. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при псоріатичній артропатії, Герасименко С. І. (2014)
Твардовская С. П. - Клиника и лечение коксартроза при поясничном остеохондрозе (нейродистрофический коксартроз), Секер Т. М., Юрик О. Е., Галузинский А. А. (2014)
Гайко Г. В. - Високі ампутації нижньої кінцівки у нетравматичних хворих (огляд літератури), Лябах А. П., Міхневич О. Е., Хіміч О. М. (2014)
Гомонай І. В. - Пошкодження Hill–Sachs: актуальність, клініка, діагностика, лікування, вплив на стабільність плечового суглоба (огляд літератури), Страфун О. С. (2014)
Коструб О. О. - Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів (огляд літератури). Частина ІІ, Блонський Р. І. (2014)
Немирович-Булгакова О. І. - Особистий внесок учених-медиків у формуванні інформаційно-бібліотечних ресурсів (огляд літератури), Долгополов О. В., Половинка Л. О. (2014)
Інформація про конференцію лікарів ортопедів-травматологів Чернігівської області 28 березня 2014 р., м. Чернігів (2014)
Інформація про конференцію ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” 5–6 вересня 2014 р., м. Запоріжжя (2014)
Содержание (2014)
Карпінський М. Ю. - Математичне моделювання варіантів остеосинтезу ключиці за її переломів у середній третині, Яресько О. В., Павленко К. В., Топор В. П., Уварова О. Б., Попов О. І. (2014)
Головаха М. Л. - Оценка напряжения и деформации системы "кость – фиксатор" при накостном остеосинтезе переломов наружной лодыжки, Кожемяка М. А., Панченко С. П., Красовский В. Л. (2014)
Куpінний І. М. - Біомеханічне обґрунтування тактики хірургічного лікування в разі ушкодження сухожилків згиначів пальців кисті в "критичній" зоні, Лазарев І. А., Ярова М. Л., Скибан М. В. (2014)
Шайко-Шайковский А. Г. - Методика компьютерной оптимизации размещения фиксирующих элементов на корпусе накостной пластины при ротационных воздействиях, Белов М. Е., Олексюк И. С., Дудко А. Г., Бурсук Е. И., Леник Д. К., Шваб Н. Н. (2014)
Самойленко А. А. - Исследование артикулирующих поверхностей однополюсных эндопротезов головки бедренной кости, Лукьянченко В. В., Дубоносов В. В., Круть А. С. (2014)
Гайко Г. В. - Клоногенна активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку за різних форм перебігу ідіопатичного та диспластичного коксартрозу, Панченко Л. М., Калашніков О. В. (2014)
Герасименко С. І. - Клоногенна активність стовбурових стромальних клітин кісткового мозку кісток ліктьового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Панченко Л. М., Бабко А. М. (2014)
Малышкина С. В. - Перестройка костной ткани вокруг титановых имплантатов после применения низкоинтенсивного импульсного ультразвука на разных стадиях остеорепарации (экспериментальное исследование), Маколинец В. И., Никольченко О. А., Гращенкова Т. Н., Иванов Г. В. (2014)
Хвисюк А. Н. - Профилактика посттравматического спаечного процесса вокруг ахилловых сухожилий кроликов, Пастух В. В., Дедух Н. В. (2014)
Петренко Д. Є. - Дослідження якості життя у хворих на ідіопатичний сколіоз у віддаленому післяопераційному періоді, Доляницький М. М. (2014)
Корж Н. А. - Временное блокирование зон роста костей для коррекции угловых эпиметафизарных деформаций коленного сустава у детей, Хмызов С. А., Корольков А. И., Ершов Д. В., Пашенко А. В. (2014)
Крись-Пугач А. П. - Еволюція металоконструкцій в ортопедичній хірургії недосконалого остеогенезу, Зима А. М., Гук Ю. М., Кінча-Поліщук Т. А., Марциняк С. М., Чеверда А. І., Зотя А. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Обставини отримання травм таза за умов полісистемних ушкоджень, Цвях А. І. (2014)
Мартель И. И. - Диагностика ротационных смещений при переломах костей голени и сравнительная оценка возможностей кольцевых аппаратов внешней фиксации по их устранению, Швед С. И., Мацукатов Ф. А. (2014)
Поворознюк В. В. - Рентгеноостеоденситометрія в оцінці структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок із переломом кісток дистального відділу передпліччя, Гаркуша М. А. (2014)
Барыш А. Е. - Осложнения и ошибки переднего межтелового аутокостнопластического цервикосподилодеза, Федорина Э. А. (2014)
Рой І. В. - Тактика відновного лікування хворих із дефектами суглобового хряща колінного суглоба після артроскопічного мікрофрактурування, Баяндіна О. І., Костогриз О. А., Катюкова Л. Д. (2014)
Владислав Володимирович Поворознюк (2014)
Дмитрий Александрович Яременко (2014)
Олейник А. Е. - Биомеханические аспекты нагружения тазобедренного сустава при диспластическом коксартрозе (2014)
Радченко В. А. - Структурные особенности паравертебральных мышц в норме и при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника (обзор литературы), Дедух Н. В., Ашукина Н. А., Скиданов А. Г. (2014)
Vyrva O. - Indications and limits for modular endoprosthetic reconstruction by MUTARS implants in patients with malignant bone tumor (literature review), Golovina Ya., Burlaka V., Baev V., Shevchenko I., Malyk R., Mikhanovsky D., Golovina O., Vyrva A., Yutovets Y. (2014)
Лиходій В. В. - Принципи надання допомоги постраждалим із вогнепальними пораненнями, особливості лікування вогнепальної скелетної травми (2014)
Отчеты (2014)
Указатель статей и материалов, опубликованных в 2014 году (2014)
Батюк Б. Б. - Партисипативний менеджмент як один з методів прийняття управлінських рішень, Батюк О. Я. (2010)
Бенцак О. В. - Транскордонне співробітництво в процесі створення взаємозв’язків суміжних територій (2010)
Велесик Т. А. - Ефективність меліорації, як поштовх до формування ринку меліорованих сільськогосподарських земель (2010)
Войнича Л. Й. - Особисті селянські господарства у формуванні кооперативних організацій (2010)
Гірняк К. М. - Обгрунтування перспективних параметрів виробництва продукції свинарства (2010)
Гончарова В. М. - Проблеми використання новітніх інформаційних технологій при виробництві продукції свинарства, Неділько Т. М., Шейко К. В. (2010)
Гринчишин Я. М. - Ідентифікація чинників фінансової кризи як фактор ефективності антикризового управління підприємствами (2010)
Дорош М. М. - Роль аграрної науки та інноваційних впроваджень у подоланні світової економічної кризи та формуванні нової ефективної економіки західного регіону та країни в цілому (2010)
Дутка Г. І. - Агропромисловий комплекс як основа сільського господарства україни (2010)
Жарун О. В. - Розвиток та стан інвестування сільськогосподарських підприємств україни (2010)
Катинська М. З. - Соціально-економічна природа інфляції. Еволюція теорії інфляції (2010)
Климюк О. М. - Роль та діяльність страхового брокера в розвитку страхового ринку україни, Дадак О. О. (2010)
Кобрин Л. М. - Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність функціонування молокопереробних підприємствю (2010)
Ковальчук Р. Л. - Альтернативна енергія в сільському господарстві: переваги та недоліки (2010)
Козій Б. І. - Математична модель в системі аналізу даних метеорологічного моніторингу (2010)
Кравців С. М. - Альтернативи до формування товарної політики сільськогосподарських підприємств (2010)
Лозова О. А. - Удосконалення управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2010)
Мелимука І. М. - Теоретичний зміст організаційно–економічних трансформацій сільськогосподарських підприємств у пореформений період (2010)
Минів Р. М. - Механізм фінансового менеджменту аграрних підприємств, Ковальчук Р. Л. (2010)
Музика Т. П. - Удосконалення правової системи захисту економічної конкуренції в контексті продовольчої безпеки в ринкових умовах (2010)
Нечипоренко В. В. - Економічна ефективність виробництва молока в сумській області та шляхи її підвищення (2010)
Родзяк Н. І. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно, Чипак О. В. (2010)
Сендецька С. В. - Інтервенційні фонди, як механізм регулювання зернового ринку (2010)
Том’юк Г. М. - Конкуренція, як рушійний чинник адаптації підприємств до умов ринку (2010)
Харенко А. О. - Маркетингові дослідження економічної ефективності виробництва і переробки молока, Бурляй О. Л. (2010)
Blaskó L. - Possibilities of sweet sorghum production on a salt effected soil, Balogh I. (2010)
Берко Й. М. - Індивідуальне навчально-дослідне завдання з ботаніки (дидактичний та методичний аспекти) (2010)
Богачик О. Г. - Значення предмету "добробут тварин" для підготовки спеціалістів ветеринарної медицини (2010)
Брик М. В. - Проблеми власності на землю в сучасній україні (2010)
Бучковська В. І. - Стан галузі птахівництва україни у 20-30-х роках хх століття (2010)
Галяс В. Л. - Вацлав морачевський – дорога у світ науки степану ґжицькому (2010)
Голубева О. Т. - Основні напрямки удосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів, Cтахів М. М., Василів О. В. (2010)
Гунчак В. М. - Життя гідне безсмертя! (до 110-річниці від народження С.З.Ґжицького), Галяс В. Л. (2010)
Гунчак В. М. - Дидактичні принципи контролю знань студентів, Ощипок І. М., Драч М. П., Томаневич Л. М. (2010)
Дзера М. - Структурні зміни зайнятості у державному секторі сільського господарства на етапі формування аграрних ринкових відносин, Крачковський Б., Копитко А. (2010)
Дзера М. М. - Інститут глави держави у традиційних парламентських монархіях -швеції та нідерландах: порівняльний аналіз, Прокіп А. В. (2010)
Дзера М. М. - Проблеми розвитку і порівняльна характеристика партій, партійних систем країн єс та україни, Прокіп А. В. (2010)
Костенко В. Г. - Світ у світлі системних уявлень, Федишин Я. І. (2010)
Кричковська А. М. - Інноваційні та альтернативні методи навчання у вищій школі, Болібрух Л. Д., Червецова В. Г., Стасевич М. В., Губицька І. І., Новіков В. П. (2010)
Левківський Д. М. - Виконання комплексних дипломних робіт студентами факультету ветеринарної медицини, Грицик Т. М. (2010)
Лущ У. І. - Переосмислення процесу секуляризації у сучасній західнофілософській думці (у концепціях джанні ваттімо та чарльза тейлора) (2010)
Мазур Т. В. - Кафедра епізоотології та організації ветеринарної справи. Історія та сьогодення, Сорокіна Н. Г., Мельник В. В. (2010)
Падура М. Ф. - Львівський державний ветеринарний інститут (липень 1941 – лютий 1942) (2010)
Плазова Т. І. - Українська еміграція в країнах європи в міжвоєнний період хх ст (2010)
Посудін Я. І. - Власні електричні поля риб, Федишин Я. І., Лобойко Ю. В., Кабан Г. Б. (2010)
Приставський Т. Г. - Актуальні питання виховання в спорті, Пацевко А. Й., Ковбан О. Л., Голубева О. Т. (2010)
Приставський Т. Г. - Вплив фізичноїкультури на здоров’я та працездатність людини, Пацевко А. Й., Бабич А. М. (2010)
Присяжнюк В. Я. - З історії лікувальної справи і освіти на західноукраїнських землях (2010)
Стегней М. М. - Організація ветеринарної служби київських міських скотобоєнь (1888-1914) (2010)
Тищенко В. М. - Ерудиція як складова iq (2010)
Тищенко В. М. - Болонський шлях: кадровий напрямок (2010)
Тищенко В. М. - Рівень викладацького фаху: де-юре і де-факто (2010)
Халецька О. О. - Природничо-наукові засади соціально-культурної парадигми (2010)
Халецький О. В. - Незнаний бог апостола павла як процес –теологічне єдинобожжя, Халецька О. О. (2010)
Хміляр Д. Д. - Педагогічна технологія організації самостійної Роботи при підготовці студентів та слухачів Післядипломної освіти, Чепига М. П. (2010)
Ходарченко К. М. - Аналіз основних напрямків наукової діяльності м.п. чирвинського (2010)
Якимишин І. Д. - Сторінки історії міні-футболу(футзалу) в україні в період з 2001 по 2003 р.р. (2010)
Бакович О. П. - Особливості облаштування інтер’єру храму Покрови Пресвятої Богородиці другої половини XVIII ст. у Бучачі на Західному Поділлі (2013)
Більдер Н. Т. - Досвід спільної мистецької та проектної діяльності: історичні аспекти (2013)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування засобів проектування як одного з видів засобів дизайну (2013)
Гнецько З. І. - Експериментальні розробки в галузі еко-дизайну дитячих дошкільних закладів (2013)
Гончар О. В. - Мовностилістичні особливості викладення наукових досліджень в галузі дизайну англійською мовою (2013)
Даниленко Л. В. - Діяльність Design Reasearh Unit в контексті післявоєнного розвитку дизайну у Великій Британії (2013)
Дядюх-Богатько Н. Й. - Шрифт в мультимедіа – перспективи розвитку, Куць Я. Й. (2013)
Звенигородський Л. А. - Генезис графічного дизайну етикетки як єлемента проектно-графічної культури в кінці XIX–XX століття (2013)
Кузнецова І. О. - Інтер’єр в живописі вікторіанської епохи, Соломенко А. Г. (2013)
Кулик Д. А. - Дефиниция художественного образа в дизайне: историографический аспект и современные представления (2013)
Олійник О. П. - Сучасний стан дизайну інтер’єрів та відкритих просторів музейних комплексів, Штика Д. О. (2013)
Потапенко Г. М. - Роль трехмерной программы компьютерного моделирования Autodesk 3ds Max в проектировании объектов промышленного дизайна (2013)
Чупріна Н. В. - Аналіз діяльності будинку моди як суб’єкта індустрії моди (2013)
Юрик Я. М. - Дизайн святкового паковання (2013)
Берлач О. П. - Народна течія в іконописі Волині ХVII ст. на прикладі ікони "Різдво христове" (2013)
Виноградов В. - Пластичне оздоблення архітектури Ялти орієнтального напрямку 1880-х – 1910-х рр. (2013)
Гаврош О. І. - Побутовий живопис Закарпаття повоєнного десятиліття: особливості трансформації жанру в умовах соціалістичного реалізму (2013)
Гончаренко А. О. - Образно-тематичне розмаїття сучасної станкової скульптури України (2013)
Демиденко О. І. - Поддубко К. В. Застосування методу композиційно-графічного аналізу при викладанні рисунку (2013)
Іваненко С. О. - Українське мистецтво і архітектура в науковій спадщині Стефана Таранушенка (1917 – 1920-ті) (2013)
Козловська Є. А. - Формування образу запорізького козака в українському образотворчому мистецтві XVII – XVIII cт. (2013)
Котляр Е. А. - Росписи синагоги Белостокер-шул в Нью-Йорке: память об исчезнувшей художественной культуре евреев Восточной Европы (2013)
Котова О. О. - Особливості мистецького нонконформізму в Одесі (2013)
Луценко І. В. - Портретний жанр у творчості А. Ерделі, художньо-стилістичні особливості, спроба періодизації (2013)
Осадча О. А. - П`ять поглядів на створення мистецького образу (2013)
Панчук Н. - Фотографії Tернополя кінця ХIХ – першої третини ХХ століття (2013)
Радомський М. Т. - Вітражне мистецтво Слобожанщині ХVІІІ – середини ХХ століть в контексті історії вітчизняного мистецтва, Мархайчук Н. В. (2013)
Росляков С. М. - Декоративна скульптура греків в античну добу Північного Причорномор’я (2013)
Усенко Н. О. - Мультимедіа в мистецькому процесі Харкова (на прикладі фестивалю молодіжних проектів "Non Stop Media") (2013)
Хао Сяо Хуа - Художественная культура Китая первой половины ХХ века. Образование. Традиции и европейские влияния (2013)
Страфун С. С. - Лікування хворих з ушкодженням хряща колінного суглоба, Костогриз О. А., Нечипоренко Р. В., Костогриз Ю. О. (2014)
Дехтяренко Н. О. - Імунологічні зміни у спортсменів з тендинопатіями нижніх кінцівок (синдром хронічного перенавантаження сухожилків), Коструб О. О., Блонський Р. І. (2014)
Панченко Л. М. - Прогностична оцінка імунологічних показників у хворих на ревматоїдний артрит для запобігання можливим ускладненням тотального ендопротезування суглобів нижньої кінцівки, Соколовська О. Р., Герасименко А. С. (2014)
Магомедов А. М. - Биохимические изменения в сыворотке крови больных хроническим гематогенным остеомиелитом, Полищук Л. В., Кузуб Т. А., Баран Р. П. (2014)
Проценко В. В. - Результати комбінованого лікування остеогенної саркоми кісток кінцівок, Дуда Б. С. (2014)
Зима А. М. - Клініко-ортопедичні аспекти спадкових випадків недосконалого остеогенезу, Крись-Пугач А. П., Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Владикіна Н. В. (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика пошкоджень таза у пацієнтів із політравмою, Цвях А. І. (2014)
Литвиненко К. Н. - Механизмы регуляции постурального баланса у асимптомных волонтеров, Колесниченко В. А. (2014)
Гайко О. Г. - Рання променева діагностика вроджених порушень формування кульшового суглоба у новонароджених і дітей до року, Вовченко А. Я., Куценок Я. Б., Лучко Р. В., Стецула А. С. (2014)
Бабко А. М. - Аналіз результатів ортопедичного лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхніх кінцівок (2014)
Тяжелов А. А. - Моделирование напряженно-деформированного состояния таза как замкнутой биокинематической цепи, Яресько А. В., Гончарова Л. Д., Лобанов Г. В., Боровой И. С. (2014)
Сухин Ю. В. - Метод внеочагового остеосинтеза при оперативном лечении больных с диафизарными переломами костей предплечья, Бодня А. И., Кривенко С. Н., Баккар Тарек (2014)
Фурманов А. Ю. - Немикрохирургическая реплантация кончика пальца. Первый опыт (2014)
Ковальчук П. Є. - Репаративний остеогенез у нормі та в умовах дефіциту мікроелемента селену, Гасько М. В., Тулюлюк С. В. (2014)
Каракулько Н. А. - Выбор тактики хирургического лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Сергеев С. В. (2014)
Жук П. М. - Аналіз віддалених результатів лікування переломів ліктьового відростка, Філоненко Є. А. (2014)
Зазірний І. М. - Сучасні суперечливі погляди на реабілітацію після реконструкції передньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури). Частина ІІ (2014)
Зазірний І. М. - Фактори ризику пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки (огляд літератури) (2014)
Скляренко Євген Тимофійович (2014)
Бахтіярова Х. Ш. - Управління навчально-виховним процесом підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) (2012)
Бахтіярова X. Ш. - Щодо конструювання змісту курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів (візія компетентністного підходу), Хмелевський М. О. (2012)
Білякович М. О. - Адаптація студентів першого курсу до навчання в університеті, Грищук O. K., Філіпова Г. А. (2012)
Гавриленко В. В. - Використання технології OPEN МРІ в навчальному процесі, Обшта А. Ф., Галкін О. А., Ковальчук О. П. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Концептуальні засади управління якістю вищої освіти в контексті фундаменталізації професійної підготовки у вищих навчальних закладах України, Язвінська О. М. (2012)
Ємельянцева Д. І. - Робота для студентів як можливість для навчання і набуття досвіду, Стоянова Я. Р., Омельян М. В. (2012)
Петуній А. В. - Освітня система на порозі нової парадигми (2012)
Хорошун Б. І. - Висвітлення в науковій літературі стану дослідження міждисциплінарної інтеграції як важливого засобу фундаменталізації професійної підготовки, Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2012)
Боднар Л. П. - Модель обґрунтування стратегії ремонтів мостів, Канін О. П., Халай Т. О. (2012)
Гамеляк І. П. - Аналіз існуючих моделей прогнозування температури покриття нежорстких дорожніх одягів, Волощук Д. В. (2012)
Гамеляк І. П. - Про влаштування швів в брукованих покриттях, Карафізі Л. М. (2012)
Годованюк П. Д. - Формування організаційно-технічного механізму забезпечення ефективності в проектах вдосконалення ремонту дорожньо-будівельної техніки (2012)
Дорошенко Ю. М. - Гідрофобні добавки - модифікатори цементобетонного покриття доріг, Дорошенко О. Ю., Любезный В. О. (2012)
Ігнатюк В. В. - Оптимізація програм ремонту дорожнього одягу автомобільних доріг (2012)
Мозговий В. В. - Методика приготування та результати випробування бітуму модифікованого полімерами за допомогою лабораторного лопатевого змішування, Онищенко A. M., Аксьонов С. Ю., Гаркуша М. В., Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. (2012)
Соколова Н. М. - Теоретичні підґрунтя важливості контрактів на засадах державно-приватного партнерства в дорожньому будівництві, Харченко К. Г. (2012)
Соколова Н. М. - Особливості контрактної системи в дорожній галузі, Шкарівська Н. Ю. (2012)
Татусь В. В. - Імітаційна модель оцінки ризиків в управлінні проектами автомобільних доріг (2012)
Харченко A. M. - До застосування експертної системи проектування річної програми робіт в дорожньо-ремонтних організаціях (2012)
Хом'як А. Я. - Вивчення характеристики руху транспортних потоків, Лісовод Ю. А. (2012)
Березняцький В. В. - Оцінка якості автомобілів на основі їх власників від регламентного обслуговування (2012)
Босенко Я. М. - Маневреність автопоїзда з універсальним напівпричепом-контейнеровозом, Геменюк П. О., Марчук P. M. (2012)
Hovoroon A. - The specifics of the use of biodiesel fuels for diesel of autos, Pavlovsky M., Kotelenec O. (2012)
Грищук O. K. - Методика вибору конструктивних параметрів системи "двигун-трансмісія" автобусів малого класу, Рубан Д. П. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - До вибору теплоакумулюючих матеріалів теплового акумулятора збереження теплового стану ДВЗ, Александров В. Д., Грицук І. В., Постніков В. О., Добровольський О. С., Адров Д. С. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Розрахункові дослідження впливу рециркуляції відпрацьованих газів на утворення оксидів азоту при застосуванні комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна, Карев С. В. (2012)
Гутаревич Ю. Ф - Порівняння динамічних якостей та паливної економічності автомобіля при роботі на бензині та зрідженому нафтовому газі, Манько І. В. (2012)
Кошарний М. М. - Оцінка техніко-економічних характеристик процесу діагностування автомобілів з метою цього оптимізації, Клименко Ю. М. (2012)
Кошарний M. M. - Покращення паливної економічності автомобіля за рахунок зниження його спорядженої маси, Кошарний О. М. (2012)
Кравчук П. М. - Можливість розрахункового визначення показників гальмівних властивостей колісних транспортних засобів при сертифікації (2012)
Куций П. В. - Зменшення негативного впливу коливань рейки паливного насосу на паливну економічність дизеля за неусталених режимів роботи (2012)
Лісовал А. А. - Моторна установка для індицирування робочого процесу газового двигуна, Нижник М. Є. (2012)
Марчук P. M. - До питання управління автопоїздом-контейнеровозом шляхом гальмування коліс одного борту напівпричепа (2012)
Посвятенко Н. И. - Качество очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта, Демидова Ю. Е. (2012)
Посвятенко Е. К. - Наростоутворення при протягуванні феритних чавунів, Чернявськии О. В., Студенець С. Ф. (2012)
Сахно В. П. - До визначення критичної швидкості руху три ланкового автопоїзда з напівпричепом на підкатному візку "Dolly", Глінчук В. М, Енглезі О. А., Поляков В. М. (2012)
Сахно В. П. - Шеститактний двигун внутрішнього згорання з ланцюговою передачею крутного моменту та використанням енергії пари, Ковальчук Г. О., Ященко Д. М., Корпач О. А., Тріфонов Д. М. (2012)
Сахно В. П. - Оцінка торгово-швидкісних властивостей, паливної економічності та токсичності автомобіля при використанні двигунів різної потужності, Корпач О. А. (2012)
Славін В. В. - Вплив прискорювального насоса карбюратора на показники автомобіля в режимах їздового циклу, Манько І. В. (2012)
Тімков О. М. - Історія розвитку гібридних силових установок, Луцик А. П. (2012)
Тютін В. М. - Статистична динаміка системи з внутрішнім розгалуженням силового потоку (2012)
Шиманський С. І. - Перспективи використання біогазу в якості моторного палива на колісних транспортних засобах (2012)
Артемчук В. О. - Аналіз ефективності управління транспортним підприємством, Навроцька Т. А. (2012)
Бабич Л. М. - Фінансове планування на державному підприємстві: стан, проблеми та напрями розвитку (2012)
Бабич Л. М. - Система поетапного управління дебіторською заборгованістю підприємства, Бірюкова А. О. (2012)
Базилюк А. В. - Стратегія реалізації розширеного фінансування підприємств автотранспортного комплексу, Теслюк Н. П. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського