Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів. Частина 1, Заверуха М. І. (2011)
Макєєв В. Ф. - Передпротезна профілактика атрофії альвеолярних відростків щелеп із використанням біополімерних композитів та кальцій-фосфатних алопластичних біоматеріалів, Черпак М. О. (2011)
Ткаченко Павло Іванович (2011)
Максименко Павло Тихонович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Балящук І. М. - Зміни імунного статусу у собак, хворих на лептоспірозний увеїт, Солонін П. К. (2013)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни у серці за кардіальної форми парвовірусної інфекції собак, Чумаков К. А., Юшкова І. О. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни у курей за синдрому зниження несучості, Шацило Е. С. (2013)
Борисевич Б. В. - Клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни у коропа за постодиплостомозу, Айшпур О. М. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів за каліцивірусної інфекції, Бондаренко О. В., Юшкова І. О. (2013)
Демиденко І. Ф. - Роль генетичних маркерів у дослідженнях штамів ентеровірусів свиней, Романенко В. П. (2013)
Жовнір О. М. - Особливості епізоотичного та інфекційного процесу за фузобактеріозу свиней в Україні, Ющенко М. С., Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Журенко О. В. - Дія суспензії з самок сетарій на гомогенат нирок морських свинок, Лемешко Г. О. (2013)
Костюк В. В. - Застосування імунотерапії при дисбактеріозах новонароджених телят, Сорокіна Н. Г. (2013)
Лісова В. В. - Патогенез і патоморфологія бронхітів за різних форм хронічних респіраторних інфекцій у свиней, Гавриленко О. С. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у поросят за гемофільозного полісерозиту, Гаркуша С. Є., Сікорський С. О. (2013)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічні зміни у курчат–бройлерів за колібактеріозу, Гаркуша С. Є., Улизько О. В. (2013)
Радзиховський М. Л. - Використання організму кроля для отримання гіперімунної сироватки до герпесвірусної інфекції коней другого типу (2013)
Риженко В. П. - Специфічна профілактика анаеробних інфекцій тварин в Україні, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Рудой О. В., Тютюн С. М., Мазигула Т. М., Камечук П. П., Теплюк Н. А. (2013)
Романишина Т. О. - Особливості діагностики парагрипу-3 великої рогатої худоби вірусологічними та серологічними методами (2013)
Рудой О. В. - Специфічна профілактика і терапія інфекційних гранульом, Горбатюк О. І., Риженко В. П. (2013)
Хижня Л. Ю. - Біохімічні та морфологічні зміни показників крові за малофагозів курей (2013)
Шендрик Л. І. - Епізоотологія, діагностика та лікування коней за стронгілоїдозу у зоні степового Придніпров’я, Гугосьян Ю. А., Громихіна А. М. (2013)
Ятусевич А. И. - Паразитарные системы диких копытных и основы профилактики паразитозов на территории Беларуси, Субботин А. М., Братушкина Е. Л., Самсонович В. А. (2013)
Бойко Г. В. - Клінічні й патоморфологічні зміни в поросят за експериментального хронічного змішаного Т-2 і зеараленонотоксикозу, Бойко Ю. В., Стрілець Р. А. (2013)
Вересенко О. П. - Наукові товариства київського ветеринарно-зоотехнічного інституту (2013)
Грищенко В. А. - Імуномодулюючі властивості ліпосом на основі фосфоліпідів молока за імунодефіцитного стану організму тварин, Томчук В. А. (2013)
Гуменюк Г. Д. - Впровадження вимог сот у законодавстві України про стандартизацію, сертифікацію та акредитацію (2013)
Гуменюк Г. Д. - Міждержавна стандартизація: перспективи розвитку, Бабенко Г. В. (2013)
Дудаш А. В. - Вплив лігнітогумопрепаратів на яєчну продуктивність курей–несучок, Кириленко Л. Ю., Легеза А. Г., Цмур Ю. Ю. (2013)
Замазій А. А. - Патофізіологічні зміни у плазмі крові та гемолізатах еритроцитів телят за гіпоксії (2013)
Захаренко М. О. - Ефективність очищення біогазу анаеробної біоферментації відходів тваринницьких підприємств, Коваленко В. О., Яремчук О. С. (2013)
Зубов Д. О. - Перспективи клітинної терапії та живих тканинних еквівалентів за лікування дефектів хряща (перспективи напрямку), Костогриз О. А., Солодуха О. В. (2013)
Киселёв И. Г. - Опыт применения аппаратных систем "Vosys-Optima" при переломах плечевой кости у собак и кошек (2013)
Климчук В. В. - Маркери метаболізму кісткової тканини у собак, Бездітний П. М., Сухонос В. П. (2013)
Лемещенко В. В. - Закономерности структуры печени у млекопитающих новорожденного периода в условиях искусственной экосистемы, Криштофорова Б. В. (2013)
Луценко М. В. - Особливості технологічних процесів у конярських підприємствах малих форм на прикладі учбово-виробничого кінноспортивного комплексу хдзва, Петрушко М. П. (2013)
Малюк М. О. - Ефективність клонування первинних мультипотентних стовбурових клітин кісткового мозку кролів за різних умов зберігання (2013)
Самуйленко А. Я. - Формирование бактериально-водорослевой биомассы биологических прудов в решении экологических задач по очистке и обеззараживанию сточных вод, Денисов А. А., Еремец В. И., Денисова Е. А. (2013)
Скобельська Т. П. - Динаміка морфометричних показників печінки у ягнят до 22-добового віку, Лемещенко В. В. (2013)
Скрипка М. В. - Порівняльна характеристика переферичних органів гемоімунопоезу кошенят першого місяця життя, Самченко І. М. (2013)
Соколюк В. М. - Мікробіологічний моніторинг питної води для великої рогатої худоби на фермах у різних регіонах України, Засєкін Д. А., Бойко П. К. (2013)
Стегней М. М. - Нариси історії Київської школи ветеринарних морфологів (2013)
Супрович Т. М. - Поліморфізм алелів гена Bola-DRB3 на прикладі українскьких чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід, Супрович М. П. (2013)
Тарасенко О. О. - Порівняльний аналіз біохімічного складу м’яса веслоноса та коропа (2013)
Тюпіна Н. В. - Адаптаційна здатність корів голштинської породи зарубіжної селекції за різних способів утриманн (2013)
Тютюн С. М. - Перспективи застосування імуномодулюючих тканинних препаратів у тваринництві (огляд) (2013)
Усенко С. І. - Топографія і особливості будови імунних утворень шлунка фазана королівського (2013)
Федець О. М. - Білковий спектр крові кішок з пухлинами молочної залози, Кулай Н. Я., Каркошкіна Ю. О. (2013)
Хомич В. Т. - Склад і субмікроскопічна будова клітин лімфоїдної тканини стравохідного мигдалика курей, Дишлюк Н. В. (2013)
Петренко О. Ф. - Надійність гемостазу при кастраціях тварин з використанням ВЧ-електрозварювання, Шолойко М. С. (2013)
Zhurenko О. V. - The effect of denatured suspension of setaria on the organism of guinea pigs (2013)
Верхола М. - Інформаційна технологія визначення точності відтворення зображення на відбитках фарбодрукарською системою послідовно паралельної структури, Дурняк Б., Гук І., Пановик У. (2014)
Мусійовська М. - Ріномірність покриття растрового відбитка фарбою у короткій фарбо друкарській системі послідовної структури (2014)
Крет Т. - Системи керування з інтелектуальними характеристиками, Дудикевич В. (2014)
Луцків М. - Точність відтворення площі круглого растрового елемента, сформованого послідовністю рядків, Логойда М. (2014)
Федак В. - Використання адаптивного порогування для знешумлення зображень з використанням мінімізації sure та кластеризації малохвильових коефіцієнтів, Наконечний А. (2014)
Маковецький Д. - Аналіз методів та загальних властивостей генерування ключів для криптографічних додатків, Гаранюк П. (2014)
Білан В. - Ультразвуковий давач радіусу рулону рулонної аркушерізальної машини (2014)
Кеньо Г. - Поширення звуку через скляні перегородки та визначення їх звукоізоляції, Любчик Ю. (2014)
Касьянов Ю. - Визначення впливу шумової завади та звукоізоляції на розбірливість мови формантним методом (2014)
Маїк В. - Програмні та апаратні засоби для визначення параметрів шрифту Брайля, Дудок Т., Опотяк Ю. (2014)
Гавриш Б. - Методи визначення якості зображення, Тимченко О. (2014)
Стецько А. - Забезпечення формування якості робочих поверхонь деталей машин механічною обробкою (2014)
Хамула О. - Перспективи використання технології електронного паперу (E-INK), Сорока Н. (2014)
Терницький С. - Дослідження факторів впливу на зусилля висікання методом математичного моделювання (2014)
Топольницький П. - Методика теоретичних досліджень обрізування книжково-журнальних блоків плоскими різальними інструментами з криволінійним профілем крайки леза, Козар В. (2014)
Огірко І. - Інформаційна система оцінки якості електронних видань, Ясінський М., Ясінська-Дамрі Л., Пілат О. (2014)
Берсуцький А. Я. - Людський капітал та його роль в системі стратегічного розвитку промислового підприємства, Каменська О. О. (2014)
Бутенко І. А. - Напрямки вдосконалення кадрової політики та підвищення ефективності управління персоналом підприємства, Курносова А. В. (2014)
Виногоров Г. Г. - Анализ социальной ответственности бизнеса: экономический аспект (2014)
Денисов В. Т. - Форсайт как формирование общенациональной среды инновационного стратегического развития, Авдеева Е. С. (2014)
Живко З. Б. - Контррозвідка: суть і завдання в нестабільних ринкових умовах господарювання (2014)
Заєць М.А. - Іноземний капітал банківської системи україни в умовах кризових явищ, Задорожнюк В.С. (2014)
Кір’ян Т. М. - Нагальні проблеми щодо подолання "тіньової" економіки, Шаповал М. С. (2014)
Князь С. В. - Інтелектуальна взаємодія у формуванні інтелектуального потенціалу виробничо-торговельного підприємства, Пушак Г. І., Холявка Л. Ю. (2014)
Котов Е. В. - О методике оценки среднего класса как социального ресурса развития Украины (2014)
Лищук Р. Н. - Информационная открытость в системе проактивного государственного управления (2014)
Майдукова С. С. - Національний паливно-енергетичний баланс як основа економічної безпеки (2014)
Маркусенко М. В. - Проблемы и новые направления валютной политики в республике Беларусь (2014)
Мірошниченко О. В. - Знецінення національної грошової одиниці як загроза економічній безпеці України (2014)
Осадча Н. В. - Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом (2014)
Павлов К. В. - Модернизация старопромышленных регионов России (2014)
Падерін І. Д. - Віртуальне підприємство як резерв підвищення ефективності у нових умовах, Романов О. В., Савельєв І. В. (2014)
Петрова І. П. - Поняття державно-приватного партнерства: оцінка зарубіжних і вітчизняних визначень (2014)
Семенов Г. А. - Особливості організації оплати праці на підприємствах в сучасних умовах, Семенов А. Г., Ярошевська О. В. (2014)
Сериков А. В. - Театр как хозяйствующий субъект в сфере рекреации человеческого капитала, Коваль И. Н. (2014)
Скоробогатова Т. Н. - Управление пассажиропотоками как отправная точка и производная сервисной логистики (2014)
Столяров В. Ф. - Науково-освітянське забезпечення механізму державного управління "життям по-новому" (в умовах децентралізації влади), Шинкарюк О. В. (2014)
Холод С. Б. - Методологічний підхід щодо створення механізмів соціально-економічного розвитку на мезорівні, Ткаченко В. А. (2014)
Хоменко Я. В. - Индикативный подход к оценке устойчивогоразвития, Бараненко И. А. (2014)
Цибульська Ю. О. - Транскордонна трудова міграція сільського населення: особливості та шляхи вирішення проблем, Крупін В. Є. (2014)
Шаховалова Є. О. - Вплив прибутку сільськогосподарських підприємств на формування доходів місцевих бюджетів (2014)
Верезубова Т. А. - Алгоритм механизма реализации финансовой стратегии страховщиков в Республике Беларусь (2014)
Комышев А. Л. - Роль управления в повышении благополучия населения Удмуртии в потреблении молочных продуктов (2014)
Усмонова Д. И. - Основные формы торгового обслуживания населения в сельской местности (2014)
Швайка М. А. - Боротьба Народного Руху України за створення найважливіших економічних атрибутів української держави: грошової системи, центрального банку, банківської системи (2014)
Ляшенко В. І. - Міфи про залежність українського ВПК відросійського. Частина 1 (2014)
Сталкер Ів. Ан. Ті. - "Державний общак" та влада в Росії (2014)
Эйлазян Э. Г. - Возможности использования социальных сетей и информационных технологий для решения глобальных проблем современного общества (2014)
Рецензія на монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України", підготовлену колективом авторів Тернопільського національного економічного університету під керівництвом завідувача кафедри міжнародної економіки ТНЕУ, д.е.н., професора Є.В. Савельєва (2014)
Вітаємо з 60-річчям Керівника Полтавського місцевого відділення Академії економічних наук України, академіка АЕН України, першого проректора Полтавського університету економіки і торгівлі - Миколу Єгоровича Рогозу! (2014)
Погребняк О. С. - Спектрофотометрическое определение периодатов N,N- диэтиланилином (2014)
Бардак В. І. - Флуоресценція 1-(4-адамантил-2-тіазолілазо)-2-нафтолу та його комплексів з Сu(II), Zn(II) і Ni(II) у розчині та на поверхні силікагелю, Кеда Т. Є., Линник Р. П., Запорожець О. А. (2014)
Шевченко О. П. - Виділення водню на наноструктурованій поверхні нікелю з додатково осадженим бісмутом з кислих розчинів, Білий О. В., Аксіментьєва О. І., Лут О. А. (2014)
Смик Н. І. - Комбінований сорбційно-спектрофотометричний метод визначення меламіну (2014)
Білий О. В. - Застосування хронопотенціометрії з контрольованим синусоїдним струмом для дослідження електрохімічних властивостей аніліну та його похідних, Галаган Р. Л., Карловська Н. Є., Глазков Є. В., Хомич О. П., Юрченко Т. С. (2014)
Грабовий А. К. - Навчально-методичний комплект з методики викладання хімії в професійно-методичній підготовці майбутніх вчителів хімії (2014)
Шафорост Ю. А. - Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8, Неділько С. А., Фесич І. В. (2014)
Литвин В. А. - Піроліз синтетичного кобальт(ІІ) фульвату як спосіб одержання кобальт-карбонового нанокомпозиту та виділення і характеризація його графітоподібної фази, Король Я. Д., Шепетун Л. П., Галаган Р. Л., Яремов П. С., Ільїн В. Г. (2014)
Цимбалюк В. В. - Вплив кислотного модифікування на склад і структуру базальтового туфу (2014)
Минаева В. А. - Спектральные особенности терагерцового поглощения и комбинационного рассеяния кортикостерона, дезоксикортикостерона, ацетата дезоксикортикостерона и ацетата кортикостерона, Черкaсова О. П., Хмара А. В., Барышников Г. В., Минаев Б. Ф. (2014)
Литвин В. А. - Дифрактометричне дослідження структурних особливостей наночастинок заліза та кобальту у складі метал-карбонових нанокомпозитів, Митник М. О., Король Я. Д., Галаган Р. Л. (2014)
Шкурдода С. В. - Підбір систем розчинників для якісного дослідження каннабіноїдів методом тонкошарової хроматографії, Пасічник В. В., Король К. П., Нінова Т.С., Культенко Я. О., Воробйова Д. О. (2014)
Бондарчук С. В. - ЯМР, УФ и ИК спектры арилсульфонильных производных 1,3-бутадиена, Смалиус В. В., Стромыло Е. В., Литвин В. А., Барышников Г. В., Минаев Б. Ф. (2014)
Габінет Д. А. - Децентралізація або федералізація України в історії вітчизняної політико-правової думки у період між світовими війнами (2014)
Бабюк А. М. - Поняття нормативності права (2014)
Горбань М. Ю. - Правоконкретизація: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Іванець О. М. - Межі судової влади в реалізації механізму стримувань та противаг (2014)
Сліпченко С. О. - Відчуження як елемент цивільного обороту та правовий стан належності об’єктів (2014)
Чудик-Білоусова Н. І. - Цивільно-правовий договір у системі соціального забезпечення України (2014)
Буга В. В. - Процесуальні строки на різних стадіях цивільного судочинства (2014)
Димінська О. Ю. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану дефектом у продукції, за законодавством України та ЄС (2014)
Піддубна В. Ф. - Цивільно-правовий статус виробничого кооперативу (2014)
Ясечко С. В. - Генеза поняття "правочин” у цивільному праві (2014)
Сердечна І. Л. - До питання про поняття "член сім’ї” в сімейному праві: нормативний та доктринальний підходи (2014)
Заверуха Т. М. - Презумпція відплатності цивільно-правового договору (2014)
Литвин І. В. - Благодійність як цивільно-правова категорія: доктринальний вимір (2014)
Менська О. А. - Концесія як цивільно-правовий механізм збереження об’єктів культурної спадщини в Україні (2014)
Віхров О. П. - Спеціальний режим господарювання на територіях, радіоактивно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, Віхрова І. О. (2014)
Михайлова І. Ю. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України (2014)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правові засади інформаційного простору в екологічній сфері (2014)
Захарчук В. М. - Забезпечення прав власників та законних володільців земельних ділянок (2014)
Царенко С. І. - Інститут прикордонного режиму в зарубіжних державах, Царенко О. М. (2014)
Сидор М. Я. - Взаємодія органів місцевого управління та самоврядування: поняття та характерні риси (2014)
Омельчук О. М. - Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів (2014)
Нікіфорова Т. І. - Перспективи розвитку спеціальних видів звільнення від кримінальної відповідальності (2014)
Чорний Р. Л. - Теоретико-прикладні проблеми визначення поняття суспільно небезпечних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (2014)
Шмигельський В. В. - Кримінальна відповідальність за неправомірну вигоду за законодавством іноземних держав (2014)
Туровець Ю. М. - Проблемні аспекти та перспективи використання в Україні поліграфа для досягнення цілей кримінального судочинства (2014)
Кривачук Л. Ф. - Державна політика у сфері охорони дитинства: причини дитячої бездоглядності та безпритульності, Костишин Е. І. (2014)
Дубич К. В. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС як перспектива для підвищення ефективності вітчизняної системи соціального захисту населення (2014)
Требик Л. П. - Стан та перспективи надання електронних адміністративних послуг громадянам державними службовцями (2014)
Бисага К. В. - Місце та роль фінансової розвідки у структурі органів фінансового моніторингу Великобританії (2014)
Сафонова В. Є. - Інноватика та інноваційна здатність системи освіти: економіко-теоретичний аспект (2014)
Диба О. М. - Управління інвестиційними ризиками: теоретичний та прикладний аспекти, Гернего Ю. О., Підгородецька С. М. (2014)
Шахматова Т. А. - Тенденції формування та розвитку системи забезпечення соціальної безпеки національної економіки (2014)
Синчак В. П. - Податкове регулювання розвитку малого підприємництва в Україні (2014)
Самарічева Т. А. - Місце спеціального режиму з ПДВ у дотуванні сільськогосподарських товаровиробників (2014)
Волошан І. Г. - Обліково-інформаційне забезпечення оплати праці в системі прийняття управлінських рішень (2014)
Кулинич О. І. - Статистичні методи прогнозування макроекономічних показників та способи їх оцінки, Кулинич Р. О. (2014)
Стефанчук Р. О. - До питання стандартизації та вимірювання якості вищої юридичної освіти та науки в Україні (2014)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2014)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки” (2014)
Інформація для авторів (2014)
Contents (2014)
Вихідні дані (2014)
Gusak A. M. - Model of porous Cu3Sn formation by the flux-driven cellular precipitation (2014)
Liashenko O. Yu. - Peculiarities of the nucleation and growth of the intermetallic phases at soldering: ambiguous experimental results and recent developments in modelling (2014)
Бондар В. Й. - Вплив циклічних мартенситних перетворень на стабілізацію ревертованого аустеніту в сплавах Н32 та Г18С2, Данільченко В. Ю., Яковлев В. Є. (2014)
Король Я. Д. - Кристалічні особливості напилених шарів важких металів, Сторожук Н. В. (2014)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу додавання третього компонента, Дерев'янко С. І., Шматко О. А. (2014)
Рудь О. Д. - Вивчення структурного стану фулеренів С60 в процесі механоактивації оберненим методом Монте-Карло, Кір'ян І. М., Ніконова Р. М., Ладьянов В. І., Лахник А. М. (2014)
Зраєв Д. О. - Дослідження кінетики росту інтерметалічного з'єднання в системі мідь-олово при електроміграції, Корнієнко С. В. (2014)
Захаров С. М. - Моделювання дифузії атомів за наявності рухомих та нерухомих пасток під дією зовнішньої стохастичної сили, Морозович В. В., Ляшенко Ю. О. (2014)
Кравчук О. В. - Монте-Карло чисельне моделювання фазової рівноваги у системі Ni3Al, Ковальчук А. О. (2014)
Римар О. М. - Порівняння термодинамічних оцінок системи Ni-Al на початкових етапах зародкоутворення (2014)
Надолінський Д. В. - Фазова рівновага бінарних нанорозмірних систем з урахуванням нелокальної хімічної взаємодії, Ковальчук А. О. (2014)
Gusak A. M. - Wave-particle duality and tachyon-bradyon symmetry – striking similarity in 2D space-time (methodic note) (2014)
Варивончик А. В. - Історія Полтавського виробничо-художнього об’єднання імені Клари Цеткін (2014)
Громченко В. В. - Методологія та методи науково-дослідницької діяльності професора В. Н. Апатського (2014)
Дорога А. Є. - Творчій потенціал форм взаємодії особистості з культурою (2014)
Філіна А. П. - Основні напрями, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні (2014)
Вантух В. В. - Методи і форми виховання в дитячій хореографічній школі (2014)
Шерстинюк Л. Л. - Дитяча художня освіта на Хмельниччині: структура, стан, тенденції (2014)
Барандій А. Ю. - Генезис культурної глобалізації в контексті розвитку національної ідентичності в Австро-Угорщині кінця XIX початку XX ст. (2014)
Данчук О. Л. - Режисура шоу-програм і масових дійств як мистецтво і професія (2014)
Іващенко І. І. - Географічне розповсюдження та особливості знакової системи екомаркування (2014)
Герчанівська П. Е. - Індивід, суб’єкт, особистість, індивідуальність як базові концепти теоретичної культурології: нові підходи і стратегії (2014)
Кодьева О. П. - Іронія як актуальна естетична проблема (2014)
Петрова І. В. - Культура дозвілля: пост класичні теоретичні рефлексії (2014)
Доманська О. А. - Міжнародне культурне співробітництво України з діаспорою (2014)
Кириленко Я. О. - Сценічна репрезентативність як атрибут концертно-хорового жанру: на шляху до створення хорового театру (2014)
Колесник О. С. - "Синтез значень" при інтерпретації тексту (2014)
Скорик А. Я. - Екранне мистецтво як комунікативний продукт (2014)
Шман С. Ю. - Аналітична інформація щодо стану музейної справи в Україні (2014)
Багатикова О. В. - Г. Павлуцький – дослідник церковної архітектури України ХVІІ – ХІХ ст. (2014)
Вовкун С. В. - Вплив соціально-економічних умов та політичного середовища України на формування ідеологічних засад спадщини П. О. Куліша (2014)
Драбчук Ю. П. - Масова культура та свідомість людей: вплив та наслідки (2014)
Дьяченко Р. В. - Готельно-ресторанні заклади Києва епохи модерну: культурно-мистецький контекст (2014)
Калужська В. О. - Естрадне мистецтво як засіб інституалізації масових видовищ (2014)
Книшева Л. В. - Історичні передумови формування сучасної системи професійної музичної освіти Донеччини та її регіональна специфіка (2014)
Сахневич Ю. Ю. - Становлення та розвиток фестивально-конкурсного руху в бальному танці (2014)
Теребун Д. С. - Феномен джазової імпровізації в контексті культурно-філософської концепції діалогізму (2014)
Халілова Л. С. - Архаїчні елементи у кримськотатарському весільному костюмі (2014)
Руденко С. Б. - Про номенклатурній субстрат сучасної української влади (2014)
Сидоренко І. Г. - Полікультурність та ідентичність як чинники самовизначення особистості, Федосова В. С. (2014)
Смоліна О. О. - Особливості культури українського православного чернецтва (2014)
Сушицька І. М. - Соціально-культурні особливості сучасної української сім’ї (за матеріалами соціологічного дослідження (2014)
Лісецький С. Й. - Шевченкові образи, по-новому прочитані в симфонії диптиху для хору Є. Станковича та симфонії для голосу О. Ківи (2014)
Михалевич В. В. - Самоідентифікація української культури засобами сучасного образотворчого мистецтва в загальноєвропейському просторі (2014)
Михальчук В. В. - Інтерактивні форми діяльності художньої галереї в Україні в контексті contemporary art (2014)
Одрехівський Р. В. - Іконостаси в Галичині в ХІХ – першій половині ХХ ст.: історія та художні особливості (2014)
Підлипська А. М. - Становлення балетмейстерської майстерності П. Вірського та І. Моїсеєва: порівняльний аспект (2014)
Татаренко М. Г. - Діяльність хореографа постановника в масових видовищних заходах (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методи виявлення зразків української рукописної спадщини шляхом богослужбової практики (2014)
Тормахова В. М. - Вплив гурту "Брати Гадюкіни" на розвиток української рок-та поп-культури (2014)
Тулянцев А. А. - Оперна студія Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки (2014)
Щітова С. А. - Малі поліфонічні цикли для бандури (2014)
Безпала С. С. - Сучасний рівень осмислення українського джазу (2014)
Рзаєва Н. С. - "Земля" О. Довженка – шедевр українського кінематографу: культурологічний погляд (2014)
Королёв А. В. - Метод компактного представления цветовых координат и длин серий, Баранник В. В., Гиневский А. М. (2002)
Коробков Н. Г. - Разработка алгоритма минимизации обобщенных логических функций с независимыми параметрами, Коробкова Е. Н. (2002)
Домнин Ф. А. - Возможности беспроводного доступа к информационным ресурсам, Зыков И. С., Вялов А. А. (2002)
Малахов С. В. - Зональное кодирование изображений при поэтапном изменении состояния матриц знаков, Королёва Н. А. (2002)
Саваневич В. Е. - Введение и оптимизация параметров иерархической формы представления функции правдоподобия при классификации локационной информации, Ветлугин Е. В. (2002)
Чинков В. Н. - Методика синтеза параметров рекурсивного цифрового динамического фильтра второго порядка для анализаторов спектра случайных сигналов, Харченко А. Л. (2002)
Кононов В. Б. - Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта, Кушнерук Ю. И., Дзеверин И. Г., Гурин А. П. (2002)
Овчаренко А. И. - Исследование моделей резонансных измерительных преобразователей при измерениях влажности сыпучих материалов, Шапиро М. В. (2002)
Кучин Л. Ф. - Сравнительный обзор информационного содержания аналитических и численных методов расчета поглощенной электромагнитной энергии биологическими объектами, Ляшенко Г. А., Черепнев И. А., Гиголаев А. К. (2002)
Харченко А. В. - Обработка растровых изображений, представленных в формате DIB (2002)
Будко П. А. - Оптимизация параметров широкополосных цифровых сетей с интеграцией служб с технологией АТМ при ограниченных узловых ресурсах (2002)
Турко С. А. - Использование новых технологий при проектировании сетей документального обмена, Фомин Л. А., Зданевич С. Н., Ватага А. И., Гахова Н. Н. (2002)
Абрамов В. Т. - Синтез планетарных механизмов с парными сателлитами минимальной массы, Довгополая О. Ю. (2002)
Сомов С. В. - Особенности представления знаний в системе поддержки принятия решений (2002)
Олейник Ю. А. - Уравнение плоского подъема летательного аппарата в стартовое положение, Слободянюк В. Ф. (2002)
Морщаков Е. А. - Прогнозирование характеристик модели объекта эксплуатации с использованием метода интерполяции временных рядов, Брежнев Е. В. (2002)
Варшавьяк Г. Б. - Структура имитационной модели сквозной (логистической) оптимизации материальных потоков на предприятии, Дубницкий В. Ю., Шемаева Л. Г., Шемаев В. Н. (2002)
Харченко В. С. - Имитационная модель надежности цифровых систем с различными режимами работы неоднородных резервных каналов, Гридин В. И. (2002)
Гричанюк А. М. - Синтез эталонных изображений для радиометрических корреляционно-экстремальных систем навигации летательных аппаратов (2002)
Шевченко А. В. - Повышение быстродействия акустооптических цифровых процессоров путем применения брэгговских резонансов первого и второго порядка (2002)
Серков О. А. - Принципи розробки захищених мереж інформаційних систем (2002)
Гадецкая С. В. - Окружность девяти точек в случае произвольного треугольника (2002)
Кузнецов О. В. - Алгоритм синтезу мінімального покриваючого дерева на довільній групі вершин зв‘язного графа, Бацамут В. М. (2002)
Храбростин Б. В. - Решающее правило обнаружения объектов на фоне подстилающей поверхности, Омельченко А. И., Катасонов А. Ф. (2002)
Пустоваров В. Е. - Алгоритм очередности запуска асинхронных двигателей, Егоров А. Б. (2002)
Стасев Ю. В. - Мультиполиномиальный вариант метода "квадратичного решета" факторизации RSA модуля системы аутентификации, Сорока Л. С., Смирнов А. А. (2002)
Чепіль І. М. - Про один із підходів до моделювання аерозолеутворюючих об’єктів, Писарєв С. А., Яцков В. В. (2002)
Лаврут Т. В. - Регресійний аналіз як метод інтерпретації результатів обробки радіолокаційних зображень (2002)
Величко О. Н. - Диагностика диабета на основе анализа фазового портрета системы (2002)
Звиглянич С. Н. - Определение информационно-вероятностных показателей функционирования системы управления, Лоевский Ю. В. (2002)
Северинов А. В. - Разработка алгоритма декодирования алгеброгеометрических кодов, Кузнецов А. А., Куриш В. В. (2002)
Иванов П. И. - Методика определения оптическими средствами внешнетраекторных измерений зоны оценки траектории медленно падающего тела, Масягин В. И., Бебешко С. А. (2002)
Шевченко С. В. - Визначення темпу витрати ресурсу літака при польоті в турбулентній атмосфері, Тарасцев А. Г., Курінний С. М. (2002)
Чинков В. Н. - Математические модели поверки электромеханических измерительных приборов переменного тока сигналами прямоугольной формы, Каревик А. А. (2002)
Буданов П. Ф. - Структура системы управления параметрами воздушной среды объектов, Голубничий Д. Ю., Даник Ю. Г., Калугин В. Д. (2002)
Козелков С. В. - Особенности выбора орбитального построения многоспутниковых низкоорбитальных сетевых структур, Столбов В. Ф. (2002)
Щербаков А. В. - Применение нечёткой логики при решении задач распознавания ситуаций, Магера А. Н., Стокипный А. Л. (2002)
Голкин Д. В. - Однобазовый измеритель координат наземного источника излучения с использованием космических аппаратов, Березина С. И. (2002)
Сиротин Ю. А. - Математическая модель задачи отождествления в многопозиционных системах радиолокации (2002)
Новожилова Т. Н. - Методы обобщённого определения механизма целеполагания (2002)
Васильев Б. Г. - Особенности синтеза законов управления маневрированием неголономной системы с инерционными точками, Пивнев Д. А., Марцинкевич С. А. (2002)
Турковський О. С. - Рішення задачі розподілу робіт на основі генетичного алгоритму, Сімонов С. І., Сісков О. В. (2002)
Кононов Б. Т. - Математическая модель процесса синхронизации в системе электроснабжения с дизель-инерционными установками гарантированного питания с совмещенными электрическими машинами, Кусакин Ю. А., Малыш А. Н. (2002)
Лазутський А. Ф. - Модель управління запасами при детермінованій постійній інтенсивності попиту, Ворошилов С. В. (2002)
Коняхин Г. Ф. - Оценка макроскопических параметров твердотельной плазмы в полупроводнике, Мелашенко А. Ю., Сотников А. М., Белимов В. В. (2002)
Фомичев К. Ф. - Алгоритм определения угловой скорости линии визирования, Андреев С. М. (2002)
Черный С. В. - Анализ измерителя высших производных с существенно нелинейным измерительным устройством сравнения методом полигармонической линеаризации (2002)
Подорожняк А. А. - Использование генетических алгоритмов для оптимизации структуры нейросети обработки изображений (2002)
Харченко В. Н. - Пути интеграции систем спутниковой связи, Лаврут А. А. (2002)
Чумаченко И. В. - Оптимизация алгоритмического обеспечения в задачах преобразования информации, Косенко В. В. (2002)
Кучук Г. А. - Моделювання обробки запитів у інформаційних системах, Гіневський М. І., Акімова Ю. О. (2002)
Реферати (2002)
Титул, зміст (2014)
Чепурная Л. А. - О подработке земной поверхности антрацитовыми пластами, Филатьев М. В., Антощенко Н. И. (2014)
Рябцев О. В. - Взаимосвязь распора завальных стоек механизированной крепи и пород кровли (2014)
Чернявский А. Н. - Интегрированная система менеджмента в ГП "Укруглекачество", Моцак Т. А., Уткина Л. А., Дуболар Я. А., Говорова Е. С. (2014)
Боронин В. Ф. - Гипотетический потенциал повышения электроэффективности шахты (2014)
Литвинский Г. Г. - Рамная полигональная шарнирно-податливая крепь из коробчатого профиля, Фесенко Э. В. (2014)
Ванеев Б. Н. - Методика расчета количества запасных частей (2014)
Верховский Я. М. - Система противоаварийной защиты – новый этап в промышленной безопасности шахт Украины, Радченко Д. С., Князев В. Ю., Анкудинов А. Н., Плехов Ю. И. (2014)
Агеев В. Г. - Определение технологических параметров возведения перемычек, Пефтибай Г. И., Чайковская Э. Г. (2014)
Стариков Г. П. - Обоснование способа прогноза выбросоопасности пластов по параметрам массопереноса метана в угле, Худолей О. Г., Завражин В. В., Иванов В. А. (2014)
Булат А. Ф. - Оценка перспективности объектов для добычи метана углегазовых месторождений Донбасса, Пимоненко Л. И., Пимоненко Д. Н. (2014)
Канин В. А. - Оценка склонности антрацитовых пластов к горным ударам, Ходырев Е. Д., Галемский П. В. (2014)
Архипова С. П. - До питань формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку, Смеречак Л. І. (2014)
Вовк Л. М. - Формування гендерної компетентності майбутніх педагогів в умовах ВНЗ (2014)
Головчук С. Ю. - Ідея патріотичного виховання в педагогічній спадщині Бориса Грінченка (2014)
Греб М. М. - Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи під час опрацювання лексикології і фразеології української мови: акмеологічний аспект (2014)
Грінченко М. С. - Значення віртуального простору у професійній підготовці майбутнього соціального педагога (2014)
Kamenova D. - Dialogical model of teaching students in management, Gedinach V. (2014)
Карпенко Н. В. - Професіоналізм та професійні страхи особистості (2014)
Knodel L. V. - Ukrainian Pedagogy & European Integration (2014)
Лещинский А. П. - Акмеологический подход в построении содержания высшего образования (2014)
Литвин І. М. - Творчість як одна із педагогічних умов фасилітативної діяльності соціального педагога (2014)
Лоза Т. В. - Особливості реалізації на практиці форм та методів підготовки старших підлітків до самостійного життя в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Майборода Г. Я. - Професійна деформація соціальних педагогів та стратегічні напрями профілактики (2014)
Todorova M. - Teaching english for specific purposes (ESP) through case studies (2014)
Мартиненко С. М. - Педагогічні умови готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в особистісно-розвивальному навчанні (2014)
Мартовицька Н. В. - Дитячі суди Великої Британії як інструмент здійснення соціального захисту дітей (2014)
Паламарчук Л. Б. - Підготовка вчителя до здійснення полікультурного виховання учнів засобами шкільних курсів географії (2014)
Поясок Т. Б. - Акмеологічні технології у підготовці майбутніх економістів до професійної взаємодії (2014)
Ротар В. Б. - Змістовно-професійна модель правової компетентності майбутнього фахівця цивільного захисту (2014)
Терентьєва Н. О. - Еволюція окремих базових понять університетської освіти (друга половина ХХ – початок ХХі століття) (2014)
Тихолоз В. В. - Сім’я як соціальний інститут у соціально-педагогічних поглядах Я. А. Коменського (2014)
Чернуха Н. М. - Інтеграційна єдність навчання і виховання у сучасному освітньому просторі вищого навчального закладу (2014)
Чубук Р. В. - Підвищення якості професійної підготовки соціальних працівників у проблемному полі компетентнісної парадигми (2014)
Чумак Л. В. - Вектор змістових ліній розвитку професійної майстерності вчителя в закладах післядипломної освіти (2014)
Ярмоленко Н. М. - Філософія професіоналізму в творчій діяльності Михайла Максимовича (2014)
Хуткий Д. А. - Причины формирования мнений населения Украины о региональных геополитических союзах (2014)
Олійник О. В. - Принцип "єдність через розмаїття": переваги і вади, Ятченко В. Ф. (2014)
Яценко М. А. - Активність територіальної спільноти як умова функціонування місцевого самоврядування (2014)
Шпакова В. Г. - Туристические практики: изменение картины обыденности и трансформации социального пространства (2014)
Лычковская О. Р. - Социальные медиа как факторы кооперации и дезинтеграции социально-культурного пространства Украины (2014)
Shvydkaya V. - Indigenous peoples of Ukraine, Marchuk I. (2014)
Синовец П. А. - Роль России в украинском кризисе 2014 года: анализ и перспективы сдерживания (2014)
Бритенкова Т. Д. - Политика Европейского Союза в области нераспространения ядерного оружия (2014)
Максименко І. В. - Український чинник зовнішньої політики Європейського Союзу відносно держав Східного партнерства: виклики 2014 року (2014)
Косолапова Н. В. - Присоединение Индии и Пакистана к ДНЯО: укрепление или нарушение сложившегося режима нераспространения? (2014)
Чумак Д. - Міжнародні інструменти у покращенні ядерної захищеності (2014)
Чебан О. Я. - Причини підписання Женевської ядерної угоди з Іраном у листопаді 2013 р.: теоретичний аспект (2014)
Лозова В. В. - Ядерные программы Индии и Пакистана: "эффект домино" или трансформация режима нераспространения? (2014)
Серая О. В. - Концепции воссоединения Республики Корея и Корейской Народно-Демократической Республики: реальность или утопия? (2014)
Браїло А. В. - Роль глобальних та регіональних гравців у визначенні переможця у лівійському конфлікті (2014)
Макарова Е. С. - Внешнеполитическая идеология Турецкой Республики с приходом к власти Партии справедливости и развития (с 2002 г.) (2014)
Колесник Я. А. - Роль Турецкой Республики в политической жизни Болгарии на современном этапе: партийно-политический контекст (2014)
Чумак К. O. - Відносини США з країнами Латинської Америки у 2001–2013 рр. (2014)
Мельник Т. А. - Основные характеристики и тенденции международного терроризма (2014)
НАУКОВЕ ЖИТТЯ (2014)
Титул, зміст (2015)
Стасюк О. І. - Методи синтезу розподілених комп’ютерно-інтегрованих мереж і технологій інтелектуалізації, моніторингу та оптимізації режимів електропостачання і енергозбереження залізниць, Гончарова Л. Л., Максимчук В. Ф. (2015)
Krasnobayev V. A. - Method of operative diagnostic data errors by the computing devices of the processing data in a communication node telecommunications network that are functioning in residue number system, Mavrina M. A. (2015)
Мирошник М. А. - Разработка средств защиты информации в распределенных компьютерных системах и сетях (2015)
Литвяк А. Н. - Исследование ошибки выходного сигнала инерционного исполнительного механизма с широтно-импульсным управлением, Комар С. В., Калабанов В. В. (2015)
Лаврова Е. В. - Применение геоинформационных технологий для решения задач в телекоммуникационных системах (2015)
Асауленко І. О. - Дослідження характеристик телекомунікаційних систем з використанням програмних реалізацій каналів зв’язку, Штомпель М. А. (2015)
Коваленко М. А. - Повышение оперативной диагностики в распределенных телекоммуникационных сетях (2015)
Морозова Г. В. - Розробка алгоритму та застосування Maple - програми для визначення траєкторії автоматизованого транспортного засобу із заданими параметрами (2015)
Щербак Я. В. - Аналіз роботи пасивних фільтрів на виході тягової підстанції постійного струму, Семененко Ю. О. (2015)
Березняк И. Е. - Технологические аспекты прогнозирования работоспособности изделий газового оборудования и трубопроводных систем в процессе производства и ремонта (2015)
Піскарьов О. М. - Комп’ютерна система контролю та діагностики параметрів технологічних процесів, Фурман І. О. (2015)
Шандер О. Е. - Формування моделі прогнозування обсягів вагонопотоків на станціях залізничного полігону (2015)
Герман Е. Є. - Синтез системи управління сушильною установкою з використанням нечіткого контролера з самоналаштуванням, Лисаченко І. Г., Беспалов К. І. (2015)
Каткова Т. И. - Оценка уровня предпочтения при сравнении объектов по совокупности показателей (2015)
Буряковский С. Г. - Расчет тяговой характеристики линейного двигателя для стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Любарский Б. Г., Маслий Ан. С. (2015)
Береговець І. А. - Вплив збудників акарозів на організм корів, Пономар С. І., Пашкевич І. Ю. (2014)
Бойко Ю. В. - Морфологічний склад крові курчат-бройлерів за сумісної дії охратоксину А і дезоксиніваленолу, Духницький В. Б., Бойко Г. В., Бойко Н. І. (2014)
Бондаренко О. В. - Патоморфологічні зміни в серці котів при каліцивірусній інфекції (2014)
Борисевич Б. В. - Особливості мікроскопічної будови плавників деяких видів риби, Айпур О. М., Грибеник К. С. (2014)
Борисевич Б. В. - Патоморфологічні зміни при змішаній формі парвовірусної інфекції собак, Лісова В. В. Чумаков К. А. Грибеник К. С. (2014)
Бородиня В. І. - Ефективність застосування препарату седімін для лікування корів з гіпофункцією яєчників, Лозова Л. В., Безрук А. В. (2014)
Брошков М. М. - Показники клітинного імунітету у сук за різного рівня естрадіолу та прогестерону (2014)
Локес І. П. - Ефективність лікування свійських котів за цукрового діабету ІІ типу із використанням препарату "Diabex", Бурда Т. Л., Філенко Т. С., Гулак Н. М. (2014)
Волков А. М. - Метод ранньої діагностики збудників мікроспорії тварин (2014)
Гаврик К. А. - Біохімічні показники сироватки крові собак, хворих на демодекоз та отодектоз (2014)
Галат М. В. - Поширення токсоплазмозу великої рогатої худоби в Україні (2014)
Грицюк Д. М. - Поширення та заходи боротьби за змішаних гельмінтозів шлунково-кишкового каналу у коней в псп "Колос" Рівненської області Здолбунівського району с Гільча 2, Семенко О. В. (2014)
Гром К. І. - Порівняльна біоморфологія парних плавців риб, Мельник О. П. (2014)
Деркач І. М. - Порівняльна характеристика асортименту сучасних антигельмінтних засобів українського втробництва(на прикладі ПрАТ "ВПН "УКРЗООВЕТПРОМПОСТАЧ", ТОВ "БРОФАРМА", ТОВ "УКРВЕТПРОМПОСТАЧ""), Лемешко О. В. (2014)
Євстаф'єва В. О. - Капіляріоз у складі мікстінвазій курей в умовах птахогосподарства Полтавської області, Натягла І. В. (2014)
Забарна І. В. - Проблемні аспекти дослідження антибактеріальнихпрепаратів в продуктах птахівництва, Якубчак О. М. (2014)
Зворигіна В. Є. - Поширення та діагностика саркоцистозу тварин і людини (огляд), Прус М. П. (2014)
Ігнатовська М. В. - Вплив вітаміну Е у водорозчинній формі на амінокислотний склад м’язової тканини кролів, Якубчак О. М., Білик Р. І. (2014)
Климчук В. В. - Лікування кістково-суглобових запалень у собак із застосуванням аутоплазми, збагаченої тромбоцитами, Сухонос В. П., Солонін П. К. (2014)
Ковальчук О. М. - Вплив ізамбену на стан неспецифічного імунітету поросят після відлучення, Духницький В. Б. (2014)
Кривда М. І. - Розрахунки економічної доцільності мікробіологічної перевірки кобил перед осіменінням (2014)
Кручиненко О. В. - Збиток від змішаної інвазії корів, викликаної фасціолами, парамфістомами, дикроцеліями й стронгілятами органів травлення (2014)
Прус М. П. - Особливості епізоотології бабезіозу великої рогатої худоби у Чернігівській області, Лець В. В. (2014)
Мазуркевич А. Й. - Імунофенотипова характеристика та цитогенетичний аналіз мезенхімальних стовбурових клітин кісткового мозку коня на ранніх пасажах культивування in vitrо, Малюк М. О., Бездєнєжних Н. О., Стародуб Л. Ф. (2014)
Максименко О. М. - Внутрішньорганне лімфатичне русло шлунка борсука європейського, Костюк В. К. (2014)
Мельничук В. В. - Морфофункціональні зміни в організмі молодняку великої рогатої худоби за катарального кон’юнктивіту (2014)
Михайлютенко С. М. - Патоморфологічні зміни в печінці гусей за нематодозних асоціативних інвазій (2014)
Мельник О. О. - Біоморфологічні особливості м’язів польоту деяких гусеподібних (2014)
Молдован О. Г. - Робота О. І. Кандиби на Київських міських різницях (2014)
Нікітова А. П. - Метод оцінки імуногенної активності антирабічних вакцин із врахуванням імуносупресивного стану у тварин (2014)
Почтаренко П. П. - Вплив гамма-гхцг на гематологічні та біохімічні показники сироватки крові курчат-бройлерів, Якубчак О. М. (2014)
Вихирева М. В. - Влияние тимогена и тетравита на количественые показатели крови мышей, Байматов В. Н. (2014)
Солімчук В. М. - Морфологія окремих органів нервової системи у свійського собаки, Хохлюк А. О., Колеснік Н. Л., Сокульський І. М. (2014)
Сорока Н. М. - Кишкові паразитоценози свиней в умовах господарств північно-західного регіону України, Пономар С. І., Кичилюк Ю. В. (2014)
Сторчак Ю. Г. - Інактивована аутовакцина з місцевого штаму streptococcus pneumoniae проти диплококової інфекції (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 (2014)
Чичерин М. С. - Проблемы подготовки отчета руководства о деятельности испытательной лаборатории, Сердюков Я. К. (2014)
Шацило Е. С. - Мікроскопічні зміни в звивистих канальцях нирок курей при синдромі зниження несучості (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз законодавчої бази, що регулює безпечність і якість меду, Коновалова А. В. (2014)
Якубчак О. М. - Аналіз епізоотичної ситуації щодо інфекційних хвороб великої рогатої худоби в україні та їх вплив на безпечність і якість продукції, Обштат С. В., Муковоз В. М., Карпуленко М. С., Гавриленко О. С. (2014)
Бойко О. В. - Застосування різних діючих речовин лікарських засобів у боротьбі з іксодовими кліщами, Галат М. В. (2014)
Гомзиков О. М. - Ефективність рослинних препаратів за аерозольного їх застосування при респіраторних хворобах поросят (2014)
Уховський В. В. - Розробка протоколу виявлення патогенних лептоспір методом полімеразної ланцюгової реакції, Герілович А. П., Солодянкін О. С., Куликова В. В. (2014)
Yanenko U. - Study of B. anthracis UA-07 vaccine strain pathogenicity factors’ changes after lyophilization, Tarasov O., Hudz N., Tereshchenko S. (2014)
Андрушко Я. С. - Психологічні захисти у структурі Я-концепції (2012)
Головнева И. В. - Психологические характеристики личности менеджера по работе с клиентами как детерминанты профессионального успеха, Силка О. И. (2012)
Загревская В. В. - Структура целеполагания у студентов естественнонаучного и гуманитарного направлений обучения (2012)
Ластовець І. В. - Психологічні складові гармонійної особистості курсантів ВНЗ МВС України (2012)
Маєвська Н. А. - Особливості емоційного інтелекту в студентів з різним проявом репресивного стилю поведінки, Буяло Ю.В. (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок часової перспективи особистості зі ставленням до власного вибору (2012)
Поліванова О. Є - Взаємозв’язок стилю життя особистості та особливостей самоактуалізації студентів різної професійної спрямованості (2012)
Пушков О. О. - Відповідальність як компонент особистісного потенціалу (2012)
Хафізова Г. С. - Особливості часової перспективи у людей з різним рівнем суб’єктивного благополуччя (2012)
Штепа О. С. - Особливості смисложиттєвих орієнтацій осіб з різним рівнем сформованості психологічної ресурсності (2012)
Бойчук М. П. - Теоретичний аналіз підходів до вивчення репрезентативних систем в психологічній науці (2012)
Диса О. В. - Продуктивне мислення як об’єкт пізнання (2012)
Иванова Е. Ф. - Влияние ценностной структуры личности на память о жизненных событиях, Борисенко Т. В. (2012)
Черезова І. О. - Комунікативно-мовленнєвий розвиток молодших школярів: психолінгвістичний аспект (2012)
Заика Е. В. - Становление компонентов учебной деятельности школьников: общие закономерности (2012)
Киреева З. А. - Изменения в темпоральном сознании: лонгитюдные исследования (2012)
Самулевич Т. Є. - Творче мислення як умова розвитку цілісної особистості в підлітковому віці (2012)
Сергеева Т. В. - Синергия обучения и воспитания в концепции когнитивного воспитания (2012)
Сердюк Н. І. - Психологічний супровід формування атракції серед підлітків (2012)
Бік К. В. - Розробка та апробація авторської методики діагностики авторитарності особистості (2012)
Гордієнко-Митрофанова І. В. - Діагностичний інструментарій дослідження ігротехнічної компетентності вчителя молодшої та середньої школи (2012)
Луценко Е. Л. - Конструкт "примативность" и разработка теста для его измерения, Абсалямова К. З. (2012)
Приходько Д. П. - Результати розробки комп’ютерного забезпечення методики професійно- психологічного відбору громадян України до служби у Військово-Морських Силах Збройних Сил України (2012)
Проскурняк О. І. - Конструкт методик діагностики комунікативної діяльності підлітків з легким ступенем розумової відсталості (2012)
Бідюк І. А. - Гендерні особливості структури особистості жінок, що займають керівні посади (2012)
Головнева И. В. - Различия в представлениях мужчин и женщин об идеальных образах представителей своего и противоположного пола (2012)
Іванова О. Ф. - Особливості ціннісно-мотиваційної сфери жінок, які мають та не мають дітей, Свинаренко Ю.В. (2012)
Козлов С. В. - Влияние уровня образования и пола на адаптационный потенциал личности (2012)
Невоєнна О. А. - Зв’язок психологічної готовності до материнства та самоактуалізації у дівчат та молодих жінок, Гарна О. О. (2012)
Дерев’янко Т. М. - Психологічний аналіз професійної діяльності кримінальних аналітиків оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2012)
Дронова Т. А. - Интегрально-креативный стиль мышления педагога: специфика и компоненты (2012)
Ковальчук З. Я. - Теоретичні аспекти вивчення психологічних особливостей педагогічного спілкування в освітніх закладах різного типу (2012)
Кратінов В. А. - Можливості позитивного впливу на структуру особистості курсантів у період їх особистісно-професійного становлення (2012)
Кузікова С. Б. - Реалізація концепції становлення суб’єкта саморозвитку в практиці підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності (2012)
Лукомська Ю. О. - Інновації у вимірі організаційної психології (2012)
Малик Я. К. - Психическое состояние водителя на разных стадиях аварийной ситуации (2012)
Папакиця О. К. - Інформаційна готовність майбутніх інженерів до професійної діяльності: зміст і психологічні особливості формування (2012)
Портянкина О. В. - Стремление к самоактуализации как личностная характеристика и мотив трудовой деятельности (2012)
Спіцина Л. В. - Сучасні тенденції психологічних досліджень організаційної культури вищих навчальних закладів (2012)
Теслик Н. М. - Психологічні детермінанти правової свідомості курсантів-правознавців (2012)
Тиньков О. М. - Контроль і управління психофізіологічним станом операторів АСУ, Селезньова О.С. (2012)
Улунова Г. Є. - Особливості професійного спілкування державних службовців (2012)
Харцій О. М. - Психологічні аспекти підготовки майбутніх спеціалістів (2012)
Чепела С. П. - Формування психологічної готовності правоохоронців до професійної діяльності в освітньому процесі ВНЗ МВС (2012)
Альошичева А. В. - Психічне здоров`я спортсменів з різним рівнем кваліфікації (2012)
Безсмертний О. В. - Хроно-динамічні особливості автобіографічної пам’яті як маркери внутрішньої картини хвороби у хворих на розлади шизофренного кола (2012)
Горецкая А. Н. - Исследование психологических факторов. влияющих на формирование комплайенса у больных гипертонической болезнью (2012)
Златковский В. В. - Предиспозиційні чинники формування наркотичної залежності та принципи соціально-психологічної реабілітації хворих з залежністю від психоактивних речовин (2012)
Кожевнікова В. А. - Система психологічної корекції комунікацій між лікарем і хворими на неврологічні розлади та оцінка її ефективності (2012)
Мостовая Т. Д. - Индивидуально-типологические особенности, детерминирующие динамику процесса ресоциализации (2012)
Башмакова Е. В. - Влияние мирового экономического кризиса на переживание экзистенциальных данностей украинцами (2012)
Гарькавець С. О. - Особливості впливу соціальної комунікації на політичну активність особистості в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Мінакова І. В. - Психологічні аспекти етнотолерантності як засобу запобігання етноконфлікту: огляд сучасних українських досліджень (2012)
Седнев В. В. - Анализ и дифференциация поведения в случае причинения смерти собственноручно (2012)
Сорока А. В. - Розвиток ресоціалізації особистості в умовах позбавлення волі (2012)
Філоненко В. М. - Соціально-психологічні особливості злочинців-рецидивістів (2012)
Шевченко Л. О. - Ціннісні орієнтації злочинців (2012)
Яновська Ю. Е. - Особливості агресії футбольних вболівальників (2012)
Ianovska S. - Psychological Characterics of Expert Adaptation to Work Abroad, Turenko R. (2012)
Титул, зміст (2014)
Алейник В. С. - Удосконалення системи диспетчерського керування рухом на залізницях України, Бочаров О. П., Ломотько Д. В., Приходько С. І. (2014)
Володарский В. А. - К вопросу точности информации при оптимизации предупредительных замен (2014)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина IV. Про маркування мереж Петрі (2014)
Климаш М. М. - Теоретичні дослідження ймовірності помилки в телекомунікаційних системах та мережах при використанні фазової або амплітудно-фазової модуляції сигналу, Горбатий І. В. (2014)
Буряковский С. Г. - Синтез регуляторов скорости вентильно-индукторного электропривода стрелочного перевода, Маслий Ар. С., Маслий Ан. С. (2014)
Тимофеева Л. А. - Повышение работоспособности восстановленных коленчатых валов, Дёмин А. Ю. (2014)
Голик О. П. - Нейромережна адаптація системи автоматичного керування процесом автономного енергопостачання від альтернативних джерел енергії, Бєляєв Ю. Б. (2014)
Мирошник М. А. - Алгоритм взаимосвязи и оптимизации энергозатрат на компримирование газа и гидравлического состояния газопроводов, Капцова Н. И. (2014)
Горбачев В. В. - Сигнально-кодовые конструкции для адаптивных методов кодирования в многоканальных системах, Крылова В. А. (2014)
Бабаев М. М. - Разработка модели функционирования индуктивно-проводного датчика с помощью нейросетевых технологий, Гребенюк В. Ю. (2014)
Певцов Г. В. - Основы построения коммутационной полусферической антенной решётки, Карлов Д. В., Кондратенко А. П., Лукашук Е. В. (2014)
Карлов Д. В. - Аналіз сучасних викликів та загроз національній безпеці держави у сфері геоінформаційних технологій, Пічугін М. Ф., Клімішен О. О. (2014)
Петрушенко М. М. - Енергетичний розрахунок радіолокаційного каналу із штучними тропосферними неоднорідностями (2014)
Биньковская А. Б. - Информационное обеспечение синтеза компьютерной сети офисов транспортных систем (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевое моделирование аппаратуры рельсовых цепей (2014)
Зекцер Давид Маркович (2014)
Титул, зміст (2014)
Снигур В. Г. - Закономерности пучения пород почвы пластовых выработок (2014)
Борзых А. Ф. - Совмещенная опорно-податливая связь крепи с ограждением – резерв повышения устойчивости выработок, Скрыпник К. Е., Посохов Е. В. (2014)
Гайдай А. А. - К вопросу обоснования параметров разработки угля в шахтах Западного Донбасса (2014)
Доценко С. А. - Экономия электроэнергии при управлении углепотоком в шахте, Жуков Ю. П., Еременко А. А., Чаплюк Е. М. (2014)
Дяченко В. В. - Про доцільність розробки та впровадження електронного тренажера гірничого диспетчера, Басакін А. О. (2014)
Алімов В. І. - Підвищення експлуатаційних характеристик високоміцного дроту для шахтних підйомних канатів, Пушкіна О. В., Шевелєв О. І. (2014)
Булат А. Ф. - Новая методология классифицирования газодинамических явлений в угольных шахтах, Минеев С. П., Брюханов А. М., Коптиков В. П., Никифоров А. В. (2014)
Шипачев В. К. - Выброс и причины его возникновения (2014)
Левчинский Г. С. - Дегазация глубоких угольных пластов (2014)
Дмитриенко С. А. - О складировании шахтной породы, Кузуб Л. М., Руденко В. Н. (2014)
Уманец А. С. - О стандартизации обогатительного и вспомогательного оборудования, Дробченко В. И. (2014)
Макаров А. С. - Электрокинетические свойства ВУТ на основе углей марок А и Т, модифицированных силоксаном, Егурнов А. И., Клищенко Р. Е. (2014)
Петр Тимофеевич Скляр (к 85-летию со дня рождения) (2014)
Титул, зміст (2014)
Заболотный С. В. - Полиномиальная процедура CUSUM для последовательного обнаружения разладки по дисперсии негауссовских случайных процессов (2014)
Омаров М. А. - Синтез структурных схем современных многозондовых мультиметров СВЧ, Цехмистро Р. И., Зайченко О. Б. (2014)
Сытник Б. Т. - Структурно-параметрическая идентификация в адаптивных системах управления движением поездов, Курцев М. С., Михайленко В. С. (2014)
Воронин С. В. - Анализ существующих способов уменьшения бокового износа рельсов в паре трения "колесо-рельс" в кривых участках пути, Коростелёв Е. Н. (2014)
Ломотько Д. В. - Визначення коефіцієнтів інтенсивності експлуатації транспортних засобів для різних типів вантажів, Ковальов А. О., Ковальова О. В. (2014)
Нічога В. О. - Компонентні давачі для магнітної діагностики технічного стану рейок залізничної колії, Дуб П. Б., Сторож І. В. (2014)
Саяпина И. А. - Нейросетевая модель устройства повышения помехоустойчивости рельсовой цепи (2014)
Гребенюк В. Ю. - Ефективність розробки та впровадження інноваційного продукту залізничного транспорту. Ч. 2 (2014)
Головко А. В. - Создание информационной системы для представления процесса распространения огня (2014)
Семенко А. І. - Система мобільного зв'язку з покращеною енергетикою для метрополітену, Маціяка Н. В. (2014)
Каткова Т. И. - Статистическое оценивание параметров производственных функций (2014)
Баранник В. В. - Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления, Власов А. В., Сидченко С. А., Бекиров А. Э. (2014)
Miroshnik M. A - Исследование влияния погрешности от внеполосных составляющих генератора в многозондовом микроволновом мультиметре и способы ее компенсации, Kovalenko M. A., Zaichenko O. B. (2014)
Щербакова И. А. - Математические модели и компьютерно – ориентированные методы оптимизации стоимости электропотребления на основе дифференцированных коммерческих тарифов, Стасюк А. И. (2014)
Волков А. С. - Метод кодирования алгебраических сверточных кодов с малой плотностью проверок на четность, Жученко С. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Королева Я. Ю. - Анализ современных технологий изготовления сенсорных дисплеев (2013)
Радоуцкий К. Е. - Использование API Google Maps для создания пользовательских геоинформационных систем, Островская Е. А., Сейфиева Р. А., Фарионик В. А. (2013)
Демченко Ф. О. - Використання імітаційного моделювання при автоматизації тестування складних систем залізничної автоматики (2013)
Альошин Г. В. - Техніко-економічні характеристики приймально-передавального модуля системи зв’язку, Замковець І. В. (2013)
Бочков К. А. - Анализ помех, наведенных в узлах микроэлектронной аппаратуры железнодорожной автоматики при разряде заряженного по индукции корпуса, Комнатный Д. В. (2013)
Султангазинов С. К. - Пути повышения устойчивой работы устройств автоматики и телемеханики (2013)
Селецький В. С. - Розширення мереж Петрі. Частина III. Перетворення мереж Петрі і програмування (2013)
Листровой С. В. - Подходы к предотвращению угроз в компьютерных сетях на основе решения задачи о наименьшем покрытии, Моцный С. В. (2013)
Miroshnik M. A. - Использование ПЛИС для реализаций стандарта шифрования данных, Kovalenko M. A. (2013)
Гончарова Л. Л. - Методи організації паралельних контролерів для інтелектуалізації технологічних процесів електропостачання (2013)
Приходько С. І. - Напрямки проведення інформаційно-технологічної реформи телекомунікаційної мережі Укрзалізниці, Калабухін Ю. Є., Жученко О. С., Волков О. С. (2013)
Жалкін Д. С. - Нечітке сезонне керування енергетичною установкою тепловоза (2013)
Устенко О. В. - Інтеграція систем автоматизації віртуальних підприємств (2013)
Титул, зміст (2011)
Гасюк П. А. - Особливості взаємовідношення пучків емалевих призм у різних ділянках коронки зубів, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Калашніков Д. В. (2011)
Король Д. М. - Стан кісткової тканини щелеп за даними гістограмної морфометрії ортопантомограм, Ткаченко І. М., Апєкунов Г. Ю., Білий С. М. (2011)
Лещук Є. С. - Експериментальне дослідження механічних властивостей з'єднання базисної та еластичної пластмас (2011)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Скорик М. (2011)
Годована О. І. - Програмне забезпечення персоніфікованого реєстру пацієнтів "Florida Probe" у діагностиці захворювань тканин пародонта (2011)
Зубачик В. М. - Експериментальне обґрунтування лікувально-профілактичних заходів при пародонтиті на тлі гіперпаратиреозу, Мінько Л. Ю., Патерега І. П. (2011)
Грецких Е. В. - Использование дезинтоксикационной терапии при лечении больных с острыми гнойными воспалительными процессами челюстно-лицевой области, Сторожева М. В., Золочевская З. В. (2011)
Кравченко Л. С. - Зміни біохімічних та імунологічних показників факторів захисту ротової рідини при захворюваннях слизової оболонки порожнини рота, Бас Н. О. (2011)
Маланчук В. О. - Визначення величини та особливостей розподілу сили прикусу при різних варіантах оклюзії з використанням вимірювальних плівок "Fuji Prescale" та системи "Tekscan", Копчак А. В., Крищук М. Г., Лазарев І. А., Єщенко В. А., Лисєйко Н. В. (2011)
Ставицкий С. А. - О диагностике и хирургической коррекции рубцов головы и шеи, Аветиков Д. С., Кравченко С. Б. (2011)
Дорошенко C. I. - Удосконалений прилад і методика вимірювання міжальвеолярних співвідношень беззубих щелеп, Махницький М. В., Махницький Д. М. (2011)
Михайленко Т. М. - Клінічне вивчення та взаємозв'язок стану гігієни ротової порожнини з іншими складовими зубощелепної системи в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів, Рожко М. М. (2011)
Нідзельський М. Я. - Індивідуальна гігієна спортивних зубоясенних запобіжників і порожнини рота спортсменів, Зінкевич К. Г. (2011)
Ющенко П. Л. - Альтернатива применения силиконовых оттискных материалов в ортопедической стоматологии, Король Д. М., Оджубейская О. Д., Виженко Е. Е., Король М. Д. (2011)
Головко Н. В. - Стан колового м'яза рота в оргодонтичних пацієнтів з укороченням вуздечки язика, Дворник В. М., Рубаненко В. В., Ганнам Іяд Наджиб (2011)
Гірчак Г. В. - Гігієнічний догляд за порожниною рота як складова частина профілактики стоматологічних хвороб у дітей, Стадник У. О., Єзерська О. В. (2011)
Король Д. М. - Стоматолопчний внутрішньокістковий одноетапний імплантат, Білий С. М., Лейбук В. П., Чертов С. О. (2011)
Куц П. В. - Характеристика нейтрофільних гранулоцитів крові при ускладненнях дентальної імплантації, Гомоляко І. В., Шматко В. І., Тумасова К. П. (2011)
Матрос-Таранец И. Н. - Оценка эффективности использования средств профессиональной и индивидуальной гигиены у пациентов с дентальными имплантатами, Валильщикова Е. В., Баркова А. В. (2011)
Дычко Е. Н. - Организация обучения врачей - интернов по детской стоматологии в современных условиях, Ковач И. В., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Ковач И. В. - Гуманизация в высшей медицинской школе, Дычко Е. Н., Самойленко А. В., Романюта И. А., Шарыпов В. И. (2011)
Макєєв В. Ф. - Ультразвукова діагностика скронево-нижньощелепних розладів (огляд літератури). Частина 2, Заверуха М. І. (2011)
Косенко Константин Николаевич (2011)
Стрюк Едуард Васильйович (2011)
Інформаційний лист №1 (2011)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Український стоматологічний альманах" за 2011 рік (2011)
Аршава І. Ф. - Вивчення компонентів Я-концепції та самовідношення у осіб з ризикованою поведінкою, Бунас А. А. (2013)
Буяло Ю. В. - Особливості ціннісно-мотиваційної сфери у студентів з різним проявом репресивного стилю поведінки (2013)
Волков С. В. - Особливості впливу соціально-психологічного тренінгу на комунікативну сферу особистості державних інспекторів з нагляду за станом пожежної та техногенної безпеки (2013)
Кадишева Л. Б. - Психологічні детермінанти почуття власної гідності (2013)
Кочарян І. О. - Особистісна саморегуляція співзалежних дівчат, Кочарян С. О., Феденко О. О. (2013)
Кряж І. В. - Екологічна занепокоєність і готовність до екозберігаючої поведінки у студентів різних спеціальностей, Климкіна Ю. В. (2013)
Пігарева К. О. - Особливості мотиваційно-смислової сфери осіб, що займаються екстремальними видами спорту: перегляд основних досліджень (2013)
Святенко Т. П. - Взаємозв’язок влади як мотиваційного утворення з особистісними рисами у чоловіків та жінок, Маєвська Н. А. (2013)
Скворчевська Є. Л. - До питання дослідження мотиваційно-смислової сфери особистості (2013)
Хафізова Г. С. - Особливості психологічного благополуччя у людей з різним профілем часової перспективи (2013)
Черноіваненко В. Д. - Конструювання картини світу особистості: проблема емпіричного дослідження феномену (2013)
Яворовська Л. М. - Особливості часової перспективи та самоставлення особистості в юнацькому віці, Коноплянко Т. І. (2013)
Вепро К. Ю. - Перевірка психометричної якості тесту Дж. Гилфорда и М. Салливена "Діагностика соціального интелекту", Яворовська Л. М. (2013)
Кобзев Р. А. - Розвиток уявлень про метакогнітивні стратегії у сучасній зарубіжній психології (2013)
Новицька І. В. - Методологічне обгрунтування комплексного підходу до розпізнавання прихованих мисленнєвих образів (2013)
Шрагіна Л. І. - Проблема психології творчого уявлення в работі Т. Рібо "Творча уява" (2013)
Головньова І. В. - Вплив рівня мотивації досягнення на постановку професійних цілей (2013)
Гулий Ю. І. - Емоційно-вольова регуляція як чинник успішної військово-професійної підготовки жінок-курсантів, Научитель О. Д., Лобанова Т. А. (2013)
Колтунович Т. А. - Структура самоставлення у вихователів з різними рівнями сформованості професійного вигорання (2013)
Люта Л. П. - Логіко-психологічні засади організації системи корпоративного навчання (2013)
Пляка Л. В. - Теоретичні основи психокорекційної роботи як виду психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу (2013)
Полтавська А. І. - Екстремальна ситуація як сфера прояву емоційного інтелекту (у контексті професійної діяльності в особливих умовах) (2013)
Россова М. М. - Структурні компоненти імпліцитного психологічного впливу вчителя на учнів (2013)
Рудяк І. В. - Особливості професійної самосвідомості жінок-правоохоронців на різних етапах професіогенезу (2013)
Силка О. І. - Психологічні аспекти організації корпоративного навчання для представників професій "людина-людина" (2013)
Хабусева М. С. - Особливості ціннісно-смислової сфери медичних сестер як передумови виникнення професійної дезадаптації (2013)
Чернявська Т. П. - Роль комунікації в діяльности керівника (2013)
Яновська С. Г. - Професійне саботування як засіб подолання негативного впливу роботи (на контингенті працівників приватних підприємств) (2013)
Абаслямова К. З. - Особистісні якості дітей старшого шкільного віку, що схильні до булінгу, Луценко О. Л. (2013)
Дусавицький О. К. - Типологія "груп-лідерів" в класах розвивального навчання, Заика Є. В. (2013)
Мельник А. А. - Віковий аспект вивчення соціального інтелекту дітей різного шкільного віку (2013)
Мушинська О. В. - Психологічні особливості підлітків з ігровою Інтернет–залежністю, Христюк М. В. (2013)
Такмакова М. Ю. - Аналітичний огляд стилів прихильності та їх порушень в ранньому дитинстві (2013)
Татьянчиков А. О. - Динаміка шкільної тривожності учнів на етапі переходу до навчання в основній школі (2013)
Шапошник Д. О. - Психологічні характеристики самоефективності людей молодого віку (2013)
Шукалова О. С. - Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів в умовах контролю та оцінювання навчальної діяльності (2013)
Бєляєва О. Е. - Індивідуально-психологічні особливості підлітків, що страждають на ожиріння (2013)
Василовський В. В. - Лекомцева Є.В. Тепловий білок тау як новий біомаркер психо-аксонального пошкодження головного мозгу у хворих на розсіяний склероз, Гапонов І. К. (2013)
Габелкова О. Є. - Взаємозв’язок порушень здорової поведінки з домінуючими інстинктами та примативністю у студентської молоді (2013)
Лугова А. А. - Формування стосунків прихильності в психоаналітичних теоріях (2013)
Макаренко А. О. - Нарцисичні кореляти самотності (2013)
Макуха М. Н. - Особливості психічної саморегуляції дорослих при целіакії (2013)
Невоєнна О. А. - Особливості психологічної готовності до материнства у вагітних та не вагітних жінок, Гарна О. О. (2013)
Бегоян А. Н. - Роль концептуальної сумісності терапевта і клієнта в процесі психотерапії: психосемантичний аналіз міжособистісних взаємин (2013)
Гарькавець С. О. - Соціально-психологічні чинники оптимізації процесу економічної соціалізації студентської молоді, Герасименко М. М. (2013)
Гімаєва Ю. А. - Сприйняття політичної влади в юнацькому віці у зв’язку зі стилем сімейного виховання, Новицька Є. О. (2013)
Демчук Т. П. - Соціально-психологічне моделювання формування іміджу викладача вищої школи (2013)
Кривоконь Н. І. - Кризові ситуації особистості: підходи до типологізації та значення в аспекті розвитку соціальних послуг (2013)
Москаленко В. В. - Зв'язок політичних установок студентів із різними видами спрямованості (2013)
Поліванова О. Є. - Особливості групової ідентифікації футбольних фанатів та любителів футболу, Пантюх М. А. (2013)
Сивопляс Н. В. - Риси архаїчної ініціації в психосоціальному просторі сучасного індивіда за методологією Дж. Кемпбелла (2013)
Штойко Я. - Зв'язок образів батьків і політичної еліти зі ставленням до політичного вибору у молоді (2013)
Яновська Ю. Е. - Соціальні та психологічні аспекти дослідження стилю життя (2013)
Сорока А. В. - Особливості соціальної адаптації особистості після звільнення із пенітенціарних установ, Помацалюк А. Р. (2013)
Філоненко В. М. - Психологічний портрет злочинця-рецидивіста сучасності (2013)
Від редакції (2011)
Белканиа Н. - Жизнь и деятельность Д. Н. Узнадзе (2011)
Дусавицкий А. К. - Грузия – любовь моя (2011)
Бєляєва О. Е. - Проблема ставлення дівчат-підлітків із розладами менструального циклу до порушень репродуктивного здоров’я в контексті теорії установки (2011)
Беседіна Н. О. - Взаємозв’язок установки та психологічної готовності до безпечної поведінки (2011)
Бойко Г. В. - Активізація настанови на працевлаштування у консультативній роботі (2011)
Бурдули Н. - Понятие зоны принятия и ее актуальность (2011)
Ваханиа З. Н. - Теория установки - гуманитарная и естественнонаучная парадигма (2011)
Габелкова О. Е. - Роль установки на здоровый образ жизни в формировании здорового поведения молодежи (2011)
Гарькавець С. О. - Розгляд соціально-нормативної поведінки особистості в контексті проблеми установки (2011)
Гимаева Ю. А. - Установки учителей в отношении популярности и умственного развития учеников младших классов (2011)
Глушко О. И. - Концепция волевой активности Д.Н. Узнадзе и современные подходы к изучению субъектной активности (2011)
Головнева И. В. - Социальные установки в сфере менеджмента: гендерный аспект проблемы (2011)
Горностай П. П. - Коллективные установки и групповая идентичность (2011)
Єльчанінова Т. М. - Становлення уваги дитини: підхід з позицій вчення про установку (2011)
Жовтянська В. В. - Зв’язок понять смислу та установки в контексті психосемантичних досліджень (2011)
Заболотна В. О. - Актуальність теорії установки та її використання в організаційному контексті (2011)
Заика Е. В. - Связь коммуникативных установок с личностными особенностями студентов (2011)
Заика Е. В. - Некоторые исследования памяти с позиции теории установки (2011)
Зотова Л. Н. - Установка на здоровый образ жизни у студенческой молодежи и факторы ее определяющие (2011)
Иванова Е. Ф. - Коллективная память и установка (2011)
Коваленко А. Б. - Вплив теорії установки Д. М. Узнадзе на розвиток учення про соціальну установку (2011)
Крейдун Н. П. - Современные представления студентов о евроинтеграции Украины – установка или аттитюд?, Кряж И. В., Луценко Е. Л., Павленко В. Н., Поливанова Е. Е. (2011)
Кривоконь Н. І. - Значення доробок Д.М. Узнадзе в контексті розвитку психології соціальної роботи (2011)
Кряж И. В. - Категория установки в объяснении смысловой регуляции жизнедеятельности личности (2011)
Кузнецов М. А. - Чувство, установка и эмоциональная память (2011)
Луценко Е. Л. - Значение теории установки для исследования психологической адаптации (2011)
Медникова А. И. - Теория установки и проблема исследования самосознания личности в психологии (2011)
Мельник И. М. - К вопросу о возможности изменения социальных установок в процессе игровой деятельности (2011)
Мельник О. А. - Теоретичні основи формування предмета психології (2011)
Митроченко О. Є. - Теоретичні уявлення Д. М. Узнадзе про увагу та сучасні теоретичні та емпіричні розробки (2011)
Моргун В. Ф. - Принцип дополнительности деятельности, установки и поступка в многомерной теории личности (2011)
Москаленко В. В. - Політичні установки особистості в соціальному житті (2011)
Надареишвили В. Г. - Актуальные проблемы психологии установки (2011)
Носенко Е. Л. - Роль особистісних настанов у формуванні емоційного інтелекту як чесноти, Четверик-Бурчак А. І. (2011)
Олефір В. О. - Взаємозв’язок життєстійкості, копінг – стратегій та психологічного благополуччя (2011)
Оніщенко Н. В. - Установка на життя як фактор збереження фізичного та психічного здоров’я в умовах екзистенціальної загрози, Тімченко О.В. (2011)
Плохих В. В. - Длительность действия и установка (2011)
Подшивалкина В. И. - Методологические проблемы психологии и теория установки Д.Н.Узнадзе (2011)
Поляков И. А. - Влияние психологических установок на процесс волевого поведения в чрезвычайных ситуациях, Побидаш А. Ю. (2011)
Посохов С. И. - Д. Н. Узнадзе и Харьковский университет: страницы общей истории (2011)
Севостьянов П. А. - Установка и индивидуальный опыт (2011)
Скворчевська Є. Л. - Особливості визначення поняття "мотивації” та "установки” у вітчизняній психології (2011)
Сорока А. В. - Особливості установки на толерантну поведінку у спілкуванні співробітників державної пенітенціарної служби в процесі професійної діяльності (2011)
Соснюк О. П. - Проективна методика "креативний простір" як психодіагностичний та дослідницький інструмент (2011)
Филенко И. А. - Установки восприятия, социальное поведение и адаптация (2011)
Хомуленко Т. Б. - Потенциал теории установки для исследований в психосоматике и психологии здоровья (2011)
Христенко В. Е. - Беспомощность пострадавшего в очаге чрезвычайной ситуации и жизненная установка личности быть жертвой, Титаренко Д. С. (2011)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості егоцентричних особистісних установок (2011)
Шевченко Н. Ф. - Вплив смислової настанови на характер переживання негативних психічних станів (2011)
Шестопалова Л. Ф. - Роль установки у формуванні терапевтичного альянсу між лікарем та пацієнтом, Бородавко О. О. (2011)
Яновская С. Г. - Роль установки в формировании доверия в межличностных отношениях (2011)
Титул, содержание (2014)
Вітання Міністра енергетики та вугільної промисловості України з нагоди Дня шахтаря (2014)
Смирнов А. В. - Результаты работы угольного блока ДТЭК и перспективы его развития (2014)
Гуменюк Л. - Мільйон на-гора! (2014)
Грядущий Б. А. - Научно-исследовательскому институту горной механики им. М. М. Федорова – 85 лет (2014)
Соломенцев К. А. - Будущее угольной промышленности – отраслевая наука, Грядущий К. В. (2014)
Трибухин В. А. - Некоторые проблемы шахтного подъема и пути их решения (2014)
Ильин С. Р. - Влияние износа направляющих устройств на динамическую устойчивость системы подъемный сосуд–жесткая армировка, Соломенцев К. А., Василькевич В. И. (2014)
Кудрейко Н. А. - Повышение уровня безопасной эксплуатации металлических шахтных копров, Кривоноженков М. В. (2014)
Пасюта В. И. - Результаты исследований в области шахтного подъема, Пушкарев В. Ю., Сидоренко В. А., Соломенцев К. А. (2014)
Лобода В. В. - Основные достижения отдела турбомашин НИИГМ им. М. М. Федорова (2014)
Грядущая В. В. - Основные направления повышения энергоэффективности шахтных вентиляторных установок главного проветривания, Стешенко В. А., Бугаев А. В., Шевченко Я. К. (2014)
Коваль А. Н. - Адаптация к изменению окружающей среды – важная составляющая экономической и экологической безопасности Донбасса, Войцеховская Е. Ю., Жуков Д. С. (2014)
Литвинский Г. Г. - Базовые принципы развития горной промышленности и священные заповеди горняка (2014)
Дворников Владимир Иванович (1939–2013 гг.). К 75-летию со дня рождения (2014)
Титул, зміст (2014)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2013 року (2014)
Техногенна та екологічна безпека при розробці вуглегазових родовищ (2014)
Ларин В. Ю. - Методология создания нейроподобных структур системы оптимального управления угледобывающим комплексом в условиях неопределенности, Чичикало Н. И., Савицкая Я. А. (2014)
Драчук Ю. З. - Напрями формування стратегії інноваційного розвитку вугільної галузі на концептуальних засадах, Рассуждай Л. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Кочешкова І. М. - Аналіз негативних наслідків закриття шахт і пропозиції щодо порядку виведення їх з експлуатації (2014)
Марищенко А. И. - Дублированная система управления и защиты шахтной подъемной установки на базе системы ЗКДР, Опря О. И., Кругляк А. Н., Апостол Ю. Ф. (2014)
Инновационные решения по очистке воды в шахтных условиях (2014)
Чехлатый Н. А. - Технические средства повышения безопасности эксплуатации шахтной подъемной установки, Баранов К. Ю. (2014)
Радченко В. В. - Відновлення земель, порушених гірничими роботами, у Дніпровському буровугільному басейні, Куліш В. А. (2014)
Полулях А. Д. - О технологической целесообразности тяжелосредного обогащения мелкого угля (2014)
Панишко А. И. - Об оптимизации обеспечения гидрогеологической безопасности ликвидируемых шахт, Смыслов А. А., Педченко С. В. (2014)
Иотенко Б. Н. - О максимальной суточной нагрузке на очистной забой по газовому фактору, Береговой Р. В. (2014)
Выдающиеся деятели угольной промышленности Вербиченко В. К 75-летию трудовой деятельности О. А. Колесова (2014)
Найвищі державні нагороди - членам Національної академії мистецтв України: Богдан Козак, Левко Колодуб (2010)
До 110-річчя від дня народження Катерини Білокур (2010)
Персональний склад НАМ України (Станом на 31.12.2010) (2010)
Чебикін А. - Про роботу Президії та структурних підрозділів Національної академії мистецтв України у звітний період (2010)
Кара-Васильєва Т. - Людмила Міляєва (До дня народження) (2010)
Савченко Л. - Олександра Смолярова (До дня народження) (2010)
Сулім Р. - Жанна Колодуб (До дня народження) (2010)
Персидська Н. - Олена Зінькевич (До дня народження) (2010)
Федорук О. - Валентина Рубан (До дня народження) (2010)
Коломієць Р. - Тетяна Назарова (До дня народження) (2010)
Туркевич В. - Дмитро Гнатюк (До 85-річчя від дня народження) (2010)
Сулім Р. - Левко Колодуб (До 80-річчя від дня народження) (2010)
Михайло Бєліков (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Владимирова Н. - Богдан Козак (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Стороженко М. - Олексій Міщенко (До 70-річчя від дня народження) (2010)
Сєров С. - Олег Векленко (До 60-річчя від дня народження) (2010)
Лягущенко А. - Олексій Безгін (До 50-річчя від дня народження) (2010)
Акчуріна-Муфтієва Н. - Антропоморфні та зооморфні мотиви в кримськотатарському декоративному мистецтві (2010)
Бурковська Л. - Ікона "Різдво Христове" другої половини ХVІ ст. (З колекції Національного музею народної архітектури та побуту України) (2010)
Нестеренко П. - Донаційний суперекслібрис - атрибут високої книжкової культури (2010)
Бражнік О. - Стилізація та образність у візуальному мистецтві (2010)
Скляренко Г. - "Парадокс" Миколи Самокиша: Творчість художника в контексті радянського мистецтва (2010)
Волинська О. - Художньо-методологічні засади творчості Опанаса Заливахи (2010)
Щербак Ю. - Потойбіччя душі Олександра Костецького (2010)
Козловська О. - Про творчість Олександра (2010)
Гамкало І. - Нотатки про стан сучасного музичного виконавства в Україні (2010)
Чернова І. - Медитативність та орфеїчні традиції музичного виконавства (2010)
Кононова М. - Рефлексія як тип мислення в сучасному віолончельному виконавському мистецтві (2010)
Польська І. - Парадоксальність ансамблевої культури: Соціально-семантичні амплуа (2010)
Зав’ялова О. - Жанр віолончельної сонати у контексті романтичної культури ХІХ ст. (2010)
Сумарокова В. - Віолончельне мистецтво в контексті нео- та полістилістики ХХ - початку ХХІ століття: Рефлексія і дискурс (2010)
Рікман К. - Феномен дискурсу в контексті музичної подієвості (2010)
Клековкін О. - Марко Кропивницький: Лексика театру (2010)
Гринишина М. - Концепції просторових вирішень у виставах українського естетичного театру початку ХХ століття (2010)
Чигляєв Я. - Український театр періоду УНР: У пошуках моделі національної сцени (2010)
Владимирова Н. - Сценографічний вектор сучасного українського театру (2010)
Ковальчук Л. - Театральний костюм - важлива складова художнього образу вистави (2010)
Мащенко М. - Володар "Золотого лева" і не тільки… (2010)
Чміль Г. - Симуляційна природа сучасності: Фарс чи повільно діюча отрута свідомості? (2010)
Братерська-Дронь М. - Нова - стара казка (Соціально-філософський аспект кіноказки) (2010)
Ширман Р. - Експеримент: від Біблії до каналу Discovery (2010)
Кульчинська Л. - Особливості жанрових категорій у кіномистецтві (2010)
Котляр Н. - Незалежне кіно Японії, або "Гільдія художнього театру" (2010)
Парталога Л. - Специфіка проявів національного у європейському кінодискурсі (2010)
Заварова Н. - Міф та світ міста в італійському кіно 40-70-х років ХХ століття (2010)
Іванченко Ю. - Українське мистецтво кін. ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) (2010)
Кротова Т. - Принципи стилістичної єдності предметного світу античності (2010)
Харченко П. - Соціокультурні реалії в сучасному мистецтві України (2010)
Смирна Л. - Контемпоральне мистецтво у пошуках власної ідентичності: Версія Антона Соломухи (2010)
Селівачов М. - Культурологічні проблеми дизайну як виду художньої діяльності (2010)
Бондаренко С. - Еволюція фототехнологій як інструментарію художніх практик (2010)
Школьна О. - Методологічні засади вивчення українського фарфору і фаянсу кінця ХІХ - початку ХХІ ст. (2010)
Черкесова І. - Килим і сучасне середовище людини (2010)
Кузьма В. - Мистецькі музеї Закарпаття часів радянської влади (1945-1991) (2010)
Суліменко О. - Стан і перспективи розвитку мистецької освіти за кордоном (2010)
Юр М. - Роль Краківської академії мистецтв у становленні педагогічної системи Михайла Бойчука (2010)
Черватюк В. - Пленерний живопис - невід’ємна складова художньої освіти (2010)
Нестеренко П. - Василь Захарович Бородай (Пам’яті академіка НАМ України В. В. Бородая) (2010)
Олег Семенович Тимошенко (Пам’яті академіка НАМ України О. С. Тимошенка) (2010)
Юрій Герасимович Іллєнко (Пам’яті академіка НАМ України Ю. Г. Іллєнка) (2010)
Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (Пам’яті члена-кореспондента НАМ України Л. О. Сердюка) (2010)
Валентин Іванович Єжов (Пам’яті почесного академіка НАМ України В. І. Єжова) (2010)
Пилипчук В. - Валер’ян Дмитрович Ревуцький (Пам’яті іноземного члена НАМ України В. Д. Ревуцького) (2010)
Щербак В. - Гордість Богданівки й цілого світу (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті К. В. Білокур) (2010)
Бєліков М. - Сьогодні не вистачає таких акторів (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті М. Ф. Яковченка) (2010)
Безручко О. - Від учня до визначного кінорежисера і педагога (До 80-річчя від дня народження: Пам’яті В. Т. Денисенка) (2010)
Гамкало І. - Невтомний пропагандист української опери (До 75-річчя від дня народження: Пам’яті І. В. Лацанича) (2010)
Луніна А. - 2010-й: Чим запам’ятався?.. (2010)
Харченко П. - Дарунок Леоніда Левіта – Національній академії мистецтв України (2010)
Антонюк О. - Виставкова діяльність НАМ України - 2010 (2010)
Кара-Васильєва Т. - Новітній погляд на розвиток сучасного мистецтва (2010)
Антонова А. И. - Особенности влияния рекламы на Я-концепцию личности (2012)
Бідюк І. А. - Інтелект як складова особистості студента ВТНЗ (практичні результати дослідження) (2012)
Білецький О. М. - Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості особистості (2012)
Кокорина Ю. Е. - Экзистенциальные означающие субъекта (2012)
Кононенко А. О. - Проблематика самопрезентації в дослідженнях вітчизняних вчених (2012)
Кочарян И. А. - Структурные особенности личностной саморегуляции. Искажение самоактуализирующей тенденции (2012)
Кряж І. В. - Проекологічні установки як прояв екологічної стурбованості особистості, Андроннікова К. А. (2012)
Кузікова С. Б. - Суб’єктність у контексті саморозвитку особистості (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості зі ставленням до власного вибору (2012)
Підручна І. Б. - Психологічні особливості часової компетентності особистості (2012)
Сергеева Т. В. - Эко-гуманистический подход к саморазвитию личности (2012)
Хафізова Г. С. - Особливості соціального інтелекту у людей з різним рівнем суб’єктивного благополуччя (2012)
Яновська С. Г. - Образ іншого учасника конфлікту у людей з різним рівнем довіри/недовіри до оточуючих, Туренко Р.Л. (2012)
Войновская О. А. - Теоретико-методологическое обоснование понятия деструктивной религиозности личности (2012)
Дусавицький О. К. - Генезис підходів до вивчення духовності та духовного розитку особистості, Такмакова М. Ю. (2012)
Коваленко О. Г. - Самооцінка особистісних властивостей у похилому віці (2012)
Кочарян О. С. - Особливості життєвого шляху в юнацькому віці, Ягнюк Я. К., Кочарян О. О. (2012)
Кукуруза Г. В. - Міждисциплінарна оцінка порушень психомоторного та соціально-емоційного розвитку у дітей раннього віку в системі раннього втручання (2012)
Лугова А. А. - Структурні характеристики негативних емоційних станів у дітей старшого дошкільного віку 84-88 (2012)
Луценко О. Л. - Особливості самоефективності у людей пізньої зрілості у контексті тренінгового заняття, Шапошник Д. О. (2012)
Пасічніченко А. В. - Особливості тривожності дітей дошкільного віку (2012)
Бару И. А. - Гендерные особенности структуры расстройств партнерского взаимодействия современной студенческой молодежи (2012)
Долгополова Е. В. - Полоролевые особенности социальной тревожности у мальчиков старшего подросткового возраста (2012)
Досужая Т. А. - Гендерные различия в личностных особенностях спортсменов с ограниченными физическими возможностями (2012)
Кочарян О. С. - Психосемантична структура архетипічного жіночого простору у дівчат із різними моделями структурної організації статеворольової сфери, Фролова Є. В., Хашева Є. А. (2012)
Кузнецова В. А. - Исследование материнского отношения в неполных семьях различного типа (2012)
Макаренко А. О. - Тіло як мішень жіночої нарцисичної активності (2012)
Терещенко Н. М. - Особливості структури любові у подружніх пар із різним ступенем задоволеності шлюбом (2012)
Чаусова Ю. А. - Роль комунікативних особливостей подружжя в сімейному життєконструюванні (2012)
Яворская Е. В. - Особенности синдрома "эмоционального холода" у женщин, состоящих в разводе (2012)
Якименко О. Ю. - Особливості партнерських стосунків в дівчат, які перебувають на різних етапах психосексуального розвитку (2012)
Яковенко О. К. - Вікова динаміка розвитку психосексуальної сфери дівчат (2012)
Алієва Т. А. - Психічний стан студентів-інвалідів з серцево-судинними захворюваннями та їх рівень якості життя (2012)
Вереіна Л. В. - Психологічні причини виникнення онкозахворювань у жінок, Прохорова Л.В. (2012)
Волошинська Л. В. - Взаємозв’язок копінг-стратегій та ставлення до здоров’я особистості студентів (2012)
Гришко А. А. - Профиль личности девочек-подростков, страдающих ювенильными маточными кровотечениями (2012)
Добрецкая К. В. - Символизм кожи и проблемы современной психодерматологии (2012)
Ершова-Бабенко И. В. - Постнеклассическая методология - психосинергетика в решении актуальных задач медико-психологической реабилитации (2012)
Лобунець А. Ю. - Медико-психологічний супровід студентів-інвалідів (2012)
Моргунова Н. С. - Копінг-стратегії студентів з різним рівнем стильової саморегуляції (2012)
Селезньова О. С. - Особенности защитных механизмов психики у женщин, перенесших радикальную мастэктомию (2012)
Балабанова Л. М. - Психологічні чинники плинності кадрів в органах внутрішніх справ, Жданова І. В., Радченко С. О. (2012)
Гулий Ю. І. - Емоційний інтелект як чинник успішної професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів, Научитель О. Д., Полтавська А. І. (2012)
Гуляєва О. В. - Взаємозв’язок стресостійкості і вольової саморегуляції у жінок-керівників, Дудка К. В. (2012)
Євдокімова О. О. - Зміст та форми психологічної підтримки особистісно-професійного розвитку курсантів ОВС (2012)
Жидко М. Є. - Структурні особливості соціального та емоційного інтелекту студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу, Калайтан Н. Л. Мачнев О. Г. (2012)
Крейдун Н. П. - Особливості структурної організації регуляції поведінки студентів, Зімовін О. І. (2012)
Лаврова М. Г. - Особенности стрессовых проявлений у студентов в период прохождения экзамена в компьютеризированной форме (2012)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценносной сферы личности студентов-медиков в период первичной профессионализации (2012)
Параскевова К. Г. - Эмоциональный интеллект в структуре самоотношения специалистов помогающих профессий (2012)
Пляка Л. В. - Теоретичні аспекти психолого-педагогічної консультації як одного з видів психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу (2012)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної деформації банківських працівників (2012)
Скворчевська Є. Л. - Основні теоретичні підходи та напрямки до проблеми професійного самовизначення особистості (2012)
Хоменко Є. Г. - Психологічні особливості взаємодії вчителя з підлітками у педагогічному процесі (2012)
Цокота В. Р. - Психологічні особливості комунікативної сфери, впливаючі на ефективність професійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів (2012)
Якушева Є. М. - Особливості поведінкового компоненту професійної самосвідомості співробітників пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різними рівнями конструктивності стратегій подолаючої поведінки (2012)
Яровая Н. А. - Теоретический анализ психологических особенностей мотивации персонала (2012)
Акрітіду Е. О. - Взаємозв’язок мотиваційних особливостей та збереження і відтворення професійних текстів залежно від різних умов мимовільного запам’ятовування (2012)
Атаманчук Н. М. - Дослідження творчих проявів учнів (2012)
Єльчанінова Т. М. - Роль та ефективність психологічного супроводу розвитку уваги першокласників (2012)
Заика Е. В. - Методика измерения объема и точности тактильной кратковременной памяти (2012)
Лысак Е. А - Теоретические основы изучения механизмов переноса знаний, Луценко Е. Л. (2012)
Павленко В. Н. - Кросс-культурное исследование функциональных асимметрий у китайских и украинских студентов, Быстров К. А. (2012)
Перевозная Т. А. - Противоправное поведение несовершеннолетних правонарушителей как результат неверной оценки (2012)
Сорока А. В. - Особливості показників базових переконань засуджених на етапі підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2012)
Форотинська О. В. - Особливості морально-етичної відповідальності неповнолітніх злочинців (2012)
Найвищі державні нагороди - членам Академії мистецтв України: Мирослав Скорик, Євген Станкович, Євген Савчук, Павло Муравський, Віктор Гонтаров (2009)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2009 року) (2009)
Чебикін А. - Про роботу президії та структурних підрозділів Академії мистецтв України у звітний період (2009)
Бараневич Л. - Віра Баринова (До дня народження) (2009)
Копиця М. - Марина Губаренко (До дня народження) (2009)
Ржевська М. - Алла Терещенко (До дня народження) (2009)
Слупський В. - Володимир Апатський (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Зубкова В. - Григорій Васецький (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Онищенко В. - Микола Стороженко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Ярошенко І. - Андрій Кушніренко (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Федорук О. - Андрій Бокотей (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Віллен Новак (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Ласкаревська Т. - Василь Перевальський (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Михайло Рєзникович (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Мирослав Скорик (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Яковлєв М. - Михайло Станкевич (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Петро Чуприна (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Терещенко А. - Ігор Юдкін (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Прибєга Л. - Микола Яковлєв (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Владимирова Н. - Павло Маков (До 50-річчя від дня народження) (2009)
Гончаренко Т. - Валентина Виродова-Готьє (До дня народження) (2009)
Пархоменко Л. - Леся Дочко (До дня народження) (2009)
Левченко О. - Неллі Корнієнко (До дня народження) (2009)
Харченко П. - Лариса Скорик (До дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Микола Мащенко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Седун М. - Мирослав Вантух (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Анатолій Гайдамака (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Безгін І. - Іван-Ярослав Гамкало (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Володимир Лесняк (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Баринова-Кулеба В. - Василь Гурін (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Федір Стригун (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Степовик Д. - Олександр Федорук (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Іванченко Ю. - Олександр Івахненко (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Салій О. - Микола Гоголь і родина Трощинських (2009)
Пилипчук Р. - Перша інсценізація Гоголівської Ночі проти Різдва (1832 р.) та її сценічна історія (2009)
Зубавіна І. - Екранізація творів Миколи Гоголя у світовому кінематографі (2009)
Брей Н. - Творчий дух Миколи Гоголя в мистецтві Миколи Глущенка (2009)
Федорук О. - Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства (2009)
Чуйко Т. - Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка (2009)
Бушак С. - Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" (2009)
Щербак Ю. - Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) (2009)
Юр М. - Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття (2009)
Котляревський І. - Нотатки члена-кореспондента АМУ І. А. Котляревського до науково-практичної конференції "Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві" (2009)
Котляревська О. - Теоретичні та практичні музичні системи в їх історичній взаємодії (2009)
Берегова О. - Сучасні теорії дискурсу і рефлексії в розробці теорії музичної комунікації (2009)
Ржевська М. - Про застосування поняття "соціокультурний дискурс" в історичному музикознавстві (2009)
Маркова О. - Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії (2009)
Тукова І. - Про смислоутворюючу роль музичного жанру (2009)
Зав'ялова О. - Оксиденталізм у музично-інструментальній культурі Одеси ХІХ століття (2009)
Сюта Б. - Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору (2009)
Кушнірук О. - Рефлексія національного в музичному дискурсі (2009)
Кушніренко А. - Актуальні проблеми хорового виконавства: з власного практичного досвіду (2009)
Кутасевич А. - А. Ведель. Піснеспів "Світе тихий" до мінор: питання авторства (2009)
Клековкін О. - Структура драми: до історії термінів (2009)
Гринишина М. - Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття (2009)
Єрмакова Н. - Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса (2009)
Владимирова Н. - Фрагмент з історії французького експериментального театру (2009)
Мащенко М. - Довге повернення (Нотатки про драматичну долю фільму К. Муратової "Довгі проводи") (2009)
Пересецький Р. - Феномен "Автографії" в екранній культурі (2009)
Рощенко О. - Обрії ренесансної рефлексії (2009)
Школьна О. - Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби (2009)
Вергунов С. - Естетичні цінності 3D-моделювання (2009)
Волков С. - Вищі музичні навчальні заклади України та їх роль у збереженні екології культури (2009)
Лисенко О. - Микола Ге як художник-учитель (2009)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Михайла Зорія (2009)
Прибєга Л. - Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури (2009)
Копоть І. - Культурний простір Житомира: історія і сучасність (2009)
Пясковський І. - Музична форма як дискурс (2009)
Івко А. - Категорії події та дискурсу в художній реальності постмодернізму (2009)
Морєва Є. - Дискурсивні елементи в мультимедіа (2009)
Молинь В. - Скарбниця гуцульського мистецтва (2009)
Товченко Л. - Фізичне виховання як засіб оздоровлення духовності (2009)
Батовська О. - Був митцем національного регістру (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. С. Палкіна) (2009)
Савченко Л. - Творив незабутні сценічні образи (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Л. С. Тарабаринова) (2009)
Філатова Т. - Самовіддано служив мистецтву (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. В. Воєводіна) (2009)
Бентя Ю. - Не йшов уторованими шляхами (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Б. А. Которовича) (2009)
Відійшов у вічність визначний митець і громадський діяч (Пам’яті академіка АМУ О. М. Лопухова) (2009)
Даниленко В. - Не стало талановитого художника і друга (Пам’яті академіка АМУ В. М. Гонтаріва), Зінченко В., Мельник А., Федорук О., Чебикін А., Чепелик В. (2009)
Коломієць Р. - Науковець, митець, мрійник (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Ю. О. Станішевського) (2009)
Щербак В. - Жив і працював на благо людини (Пам’яті почесного академіка АМУ І. М. Сєдака) (2009)
Безручко О. - Драматичні сторінки біографії митця (До 100-річчя від дня народження: Пам’яті В. М. Іванова) (2009)
Гамкало І. - Диригент - від Бога (До 70-річчя від дня народження: Пам’яті С. В. Турчака) (2009)
Смирна Л. - Україна - Угорщина: Дві європейські долі (2009)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ. 2008-2009 рр. (2009)
Селівачов М. - Самовідданий трудівник мистецтвознавчої ниви (До 80-річчя від дня народження В. А. Щербака) (2009)
Рибін С. - Василь Якович Лозовий - Український "Італець" (2009)
Коваль О. - Церква Спаса - вікопомна пам’ятка історії культури України (2009)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен національної художньої культури (2009)
Яців Р. - Нове слово у шевченкознавстві (2009)
Скуратівський В. - Про тексти і контексти (2009)
Скуратівський В. - З нотаток на полях дуже цікавої книжки (2009)
Канцелярук Б. - До проблеми телеіміджу в Україні (2009)
Задорожный Г. В. - Чело-Век как мера развития науки в современном мире (2014)
Кучеренко Є. В. - Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання (2014)
Новікова О. Ф. - Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності, Кузьменко Л. М. (2014)
Пилипенко Ю. І. - Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні, Пилипенко Г. М. (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2014)
Архипов О. Ю. - Взаимосвязь теневой экономики и институтов государства в глобализирующемся мировом хозяйстве, Черкавская Т. М., Друзенко А. Н. (2014)
Завгородня О. О. - Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції (2014)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шинкарук Л. В. - Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці (2014)
Швець В. Я. - Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Нікітіна О. Б. - Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору (2014)
Вагонова О. Г. - Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України, Прокопенко В. І. (2014)
Солянік Л. Г. - Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України (2014)
Темченко О. А. - Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах, Горлов М. І., Темченко Г. В. (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів (2014)
Вілянський А. В. - Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства (2014)
Матусевич А. А. - Пути повышения эффективности предприятий железнодорожного транспорта в Украине (2014)
Волотковська Ю. О. - Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства (2014)
Романенко О. О. - Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств (2014)
Бараннік Л. Б. - Фінансовий аспект соціального захисту населення в надзвичайних ситуаціях, Черкавська Т. М. (2014)
Бойченко Н. В. - Анализ уровня производственного травматизма и затрат на охрану труда по регионам Украины (2014)
Пилипенко Г. М. - Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг (2014)
Kirieieva V. - The french revolution of the late XVIIIth century in modern russian historiography (2014)
Марущенко О. В. - Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині у вітчизняних історіографічних інтерпретаціях (2014)
Ковальська Г. Б. - Становище дітей-біженців та допомога їм Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу упродовж 1915–1917 рр. (2014)
Сухушина О. В. - Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків (2014)
Zemzyulina N. - Seеting-up of organizational structure of international cooperative movement in late 19th century (2014)
Муковський І. Т. - Особливе партнерство США і Великобританії напередодні та в роки Другої світової війни: історія і сучасність, Тищенко С. В. (2014)
Овчаренко О. І. - "Радянське питання" у зовнішній політиці США 1981–1989 рр. (2014)
Афанасьєв І. Ю. - Діяльність конфедерації незалежної Польщі по відношенню до України як потенційного учасника балто-чорноморського альянсу держав (1980–2000 рр.) (2014)
Вєтров І. Г. - Вирішення соціальних проблем у важкій промисловості й на залізничному транспорті України на початковому етапі відбудови. 1943–1945 рр., Шелейко Т. В. (2014)
Терещенко Т. В. - Матеріальне становище селян центральних областей України в 1943–1945 рр. (2014)
Перехрест О. Г. - Заходи щодо відродження садівництва й виноградарства в Україні в 1943–1950 рр. (2014)
Гальченко С. І. - До питання запровадження карткової системи розподілу продуктів харчування та промислових товарів у Центральній Україні на завершальному періоді Великої Вітчизняної війни (2014)
Дзюбенко Ю. В. - До питання забезпечення кадрами режисерів української кіноіндустрії в 1950-х – 1960-х рр. (2014)
Коцур Л. М. - Національні меншини і влада України на початку 1990-х рр: конструктивний діалог і втрачені перспективи (2014)
Голиш Г. М. - Енциклопедія історії України : |в 10 т.| / редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський |та ін.|. – К. : Наук. думка, 2005 – 2013, Перехрест О. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Создание новых пассажирских судов с учетом опыта европейских речных круизов, Калугин Я. В. (2013)
Рашковский С. А. - Исследование по созданию плоской поверхности продольных наклонных стапелей для спуска судов на пневматических баллонах, Смирнова Л. С. (2013)
Соломенцев О. И. - Выбор коэффициента общей полноты проектируемого судна с учетом района и условий плавания, Ли Тхань Бин (2013)
Коробанов Ю. Н. - Конструирование опор под контейнерные фитинги c учетом прочности и технологичности, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение количества перевезенных пассажиров и продолжительности прямого сложного рейса быстроходного пассажирского судна с учетом стохастических факторов, Некрасов В. А. (2013)
Бражко А. С. - Моделирование работы гребного винта в насадке в косом набегающем потоке, Король Ю. М. (2013)
Казарезов А. Я. - Выбор якорного снабжения яхт, Пащенко Ю. Н. (2013)
Душко В. Р. - Анализ условий ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, Лопатнёва А. Ю. (2013)
Пузырев С. В. - О свободных колебаниях некруговых цилиндрических оболочек с гофрированным эллиптическим сечением (2013)
Казимиренко Ю. А. - Исследование демпфирующих свойств электродуговых покрытий, наполненных полыми стеклянными микросферами, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А., Бабина П. В. (2013)
Лебедь О. Н. - Влияние скорости послеотжигового охлаждения на термостабильность структурных и электрофизических параметров монокристаллов полуизолирующего нелегированного GaAs (2013)
Тимченко В. Л. - Процедуры синтеза алгоритмов формирования оптимальных траекторий движения динамического объекта, Ухин О. А. (2013)
Пальчиков О. О. - Схемы изменения чередования катушечных групп в асинхронных секционированных контрроторных двигателях (2013)
Блінцов О. В. - Система автоматичного керування кабельною лебідкою прив'язної підводної системи, Надточій В. А. (2013)
Павлов Г. В. - Энергоэффективность резонансно-импульсного инвертора напряжения, Обрубов А. В. (2013)
Долганов Ю. А. - Використання двофазних теплопередавальних систем для охолодження світлодіодних модулів, Єпіфанов О. А. (2013)
Князюк В. И. - Сравнительная оценка энергетической эффективности поверхностей теплообмена, Лагутин А. Е. (2013)
Парсяк В. Н. - Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2013)
Потай І. Ю. - Концептуальні підходи до економічної оцінки ресурсозбереження (2013)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Полозов Ю. А. - Предупреждение и ликвидация осложнений при сооружении скважин большого диаметра, Лазебник А. Ю. (2014)
Борзых А. Ф. - Взаимодействие распорного перекрытия, изолирующего земную поверхность от ликвидируемого вертикального ствола, с наносами, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Исследования однофазных замыканий в шахтных высоковольтных сетях, Лихван А. П., Антипин А. В., Гаврилко В. А. (2014)
Мамалыга В. М. - Обоснование использования энергоэффективного оборудования для угольной промышленности (2014)
Сторчак И. И. - Перспективы использования низколегированной стали в крепях горных выработок, Сытник А. А., Тупиков Б. Т., Федористова А. А. (2014)
Алімов В. І. - Термічне відновлення радіальних розмірів деталей гідравліки шахтного кріплення, Георгіаду М. В., Желтобрюх Л. О. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Ловитель вагонеток для уклонов с пружинным амортизатором, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Уткина Л. А. - Итоги межлабораторных сравнительных испытаний качественных показателей угля, Ермакова Е. В., Корчагина Е. Н., Говорова Е. С. (2014)
Кирнарский А. С. - Немецкая классическая технология обогащения антрацита (2014)
У Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки: Назимко В. В. Поточні технології буріння як основа комплексного освоєння газовугільних родовищ. Безвинний В. П. Сучасні технології буріння працюють в Україні (2014)
Гребенкин Сергей Семенович (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Егоров Г. В. - Опыт модернизации и строительства речных круизных судов с использованием элементов судов-доноров, Калугин Я. В. (2013)
Коробанов Ю. Н. - Перспективы интеграции подкреплений под контейнерные фитинги в отечественные САПР, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Ли Тхань Бинь - Определение главных элементов грузовых судов ограниченного района плавания в начальном приближении (2013)
Соломенцев О. И. - Слеминг соединительной конструкции волнорезного катамарана на встречном нерегулярном волнении, Кудинова Е. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение характеристик начальной поперечной остойчивости однокорпусных быстроходных судов, эксплуатирующихся в переходном режиме (2013)
Соломенцев О. И. - Применение метода частных целевых функций для определения характеристик удлинения катамаранов с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Демчина Б. Г. - Методика експериментальних досліджень дерев'яних вант, армованих стальним канатом зі з’єднанням окремих дерев’яних елементів вклеєними стержнями, Кравз А. Р. (2013)
Бурдун Е. Т. - Оценка эффективности применения высокопрочных конструкционных материалов для тороидальных прочных корпусов подводной техники, Крептюк А. В. (2013)
Трунін К. К. - Підвищення точності комп’ютерного моделювання температурних полів при зварюванні (2013)
Григоренко Г. М. - Влияние повторного сварочного нагрева на микроструктуру и ударную вязкость металла шва трубных сталей большого диаметра, Костин В. А., Рыбаков А. А. (2013)
Дінжос Р. В. - Теоретичний аналіз теплофізичних характеристик та термопружної поведінки нанокомпозитів на основі аеросилу, Фіалко Н. М., Рехтета М. А., Привалко Е. Г. (2013)
Грицук І. В. - Особливості роботи системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього згоряння у складі інтелектуального інформаційно-програмного комплексу, Комов П. Б. (2013)
Рындя Н. В. - Газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления в неоднородном потоке (2013)
Коваленко І. І. - Інформаційна технологія графодинамічного моделювання організаційних структур проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Фісун М. Т. - Аналіз та вибір моделей даних при створенні систем автоматизованого проектування, Давиденко Є. О. (2013)
Приходько С. Б. - Імітаційна модель передачі цифрової інформації на основі маніпуляції випадкового процесу в системі моделювання MATLAB, Константинов Т. В. (2013)
Рязанцев В. М. - Модель развития проектов карточного обслуживания клиентов банка, Колесникова К. В., Негри А. О. (2013)
Рижков О. С. - Оцінка ефективності циклона батарейного типу за коефіцієнтом гідродинамічної ефективності, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка потужності водоохоронних заходів у басейні річки Південний Буг на прикладі Миколаївського району Миколаївської області, Трохименко Г. Г. (2013)
Егоров А. Г. - Постатейное определение весовой нагрузки сухогрузных судов смешанного река-море плавания нового поколения на начальной стадии проектирования (2013)
Соломенцев О. И. - Определение экстремальных амплитуд волн с учетом метеопрогноза, Ли Тхань Бин (2013)
Егоров Г. В. - Буксиры-снабженцы для северного Каспия, Тонюк В. И. Калугина Н. Н. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение площади и плеча парусности однокорпусных быстроходных пассажирских судов (2013)
Карпеченко А. А. - Вплив способу плазмового напилення на мікроструктуру і твердість покриттів після передрекристалізаційної термічної обробки, Лой С. А., Жданов О. О., Бобров М. М., Біч Н. В. (2013)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при термическом нагружении сварных и паяных узлов из разнородных материалов с прослойками различной жесткости и прочности, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Костин А. М. (2013)
Смирнов Н. В. - Влияние оболочки на нагрев плакированных частиц при плазменном напылении (2013)
Костин В. А. - Моделирование структурных превращений в металле зоны термического влияния высокопрочной стали М76 при электродуговой сварке, Гайворонский А. А., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Клапанюк А. В., Зубер Т. А. (2013)
Кузнецов В. В. - Выбор материала теплообменной поверхности регенераторов газотурбинных установок (2013)
Ефремов С. Н. - Энергетическая взаимосвязь элементов комплекса отделитель жидкого хладагента–насос–морозильный аппарат судовой холодильной установки, Хромов Е. В., Королев А. В. (2013)
Лычко Б. М. - Скорость хода судна и частота вращения его малооборотного дизеля при разных условиях эксплуатации (2013)
Тимченко В. Л. - Автоматическая cистема определения и контроля углов крена маломерного судна, Куклина Е. А. (2013)
Локарев В. И. - Рабочие характеристики асинхронных электродвигателей и их коррекция при расчете процессов судовых электроприводов, Малюк Д. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Криптоаналіз модифікацій шифру Віженера (2013)
Новогрецкий С. Н. - Особенности конструкции обмотки ротора бесконтактного синхронного генератора с совмещенной магнитной системой (2013)
Лабазов О. А. - Способ определения ориентации микроспутника по измерениям астроизмерительных систем, Кузнецов Ю. А. (2013)
Фісун М. Т. - Генерація сценаріїв подій з використанням формальних граматик, Яблонська К. Ю., Шуневич О. Б. (2013)
Куприна Т. Г. - Факторы, предпосылки и целесообразность участия ВУЗа в межвузовском проекте образовательного типа (2013)
Циганова О. С. - Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності на вантажних автотранспортних підприємствах (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського