Язвінська О. М. - Захист прав споживачів під час надання транспортно-експедиторських послуг (2012)
До 90-річчя з дня народження професора Ярослава Васильовича Хом'яка (2012)
Бойко О. В. - Искусство гобелена – важнейший компонент в формировании художественного образа интерьера (2014)
Даниленко Л. В. - Стильові процеси у британському графічному дизайні 50-х років ХХ століття (2014)
Кадурина А. О. - Этапы развития символов в архитектуре и искусстве сквозь призму веков (2014)
Коновалов И. М. - Направления "стимпанк" и "дизельпанк" в дизайне (2014)
Локшук І. М. - Осередки традиційного художнього ткацтва рівненського Полісся кінця ХІХ — початку ХХІ століття (2014)
Рибалко С. Б. - "Патріотичний дизайн": японський костюм першої половини ХХ століття (2014)
Шандренко О. М. - Етномистецтво як джерело модифікації проектних стратегій формотворення в дизайні одягу (2014)
Більдер Н. Т. - Специфіка творчої діяльності "Школи Шварцмана" (досвід колективної творчої роботи художнього відділу СХКБ Легпрому РСФСР, 1966-1985 рр.) (2014)
Волянюк Н. М. - Художньо-стилістичні особливості вишивки на рушниках Тернопільської області першої половини ХХ ст. (2014)
Гілязова Н. М. - Іконографічний репертуар храмових вітражів Івано-Франківщини кінця XX — початку XXІ ст.: Господній та Богородичний цикли (2014)
Жерздев А. В. - "Музыка" и "игра" в струнно-щипковом музицировании: связь и различие понятий (2014)
Зборовец И. В. - Фотоэпопея Евгения Котляра (2014)
Іваненко С. О. - Українське народне мистецтво в наукових працях представників харківської школи мистецтвознавства першої третини XX століття (2014)
Іволга Л. В. - Неофіційна та експериментальна українська радянська анімація: історичний аспект, класифікація інституцій (2014)
Ламонова О. В. - Ілюстрації Олександра Івахненка до кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (2014)
Левкович Н. Я. - Художні особливості указок для Тори, створених у Галичині в XVIII— першій третині ХХ ст. (2014)
Логвінова О. О. - Тенденції трансформації театралізованих жанрів та форм сучасної видовищної культури (2014)
Мазова Е. В. - Александр Тышлер в контексте еврейского авангардного движения Киева начала XX в. (2014)
Масалова К. Ю. - Асоціація дітей Хора із деталями ладді у 99-й главі Книги мертвих: порівняльний аналіз (2014)
Мельникова У. П. - Концепції "масового" та "колективного" в українському мистецтві 1920-х років (2014)
Пиж’янова Н. В. - Вивчення окремих аспектів етнографічної діяльності Порфирія Демуцького (2014)
Студницький Р. О. - Типологія та художньо-стилістичні особливості церковної архітектури Східної Галичини (кінець ХІ — перша третина ХХ ст.) (2014)
Usenko N. A. - The Art of Political Protest: Ukrainian Version (2014)
Алексеева Н. С. - Антитеза "Христианство-язычество" в литературном контексте XX столетия (2009)
Базина Е. С. - Конечность жизни и смерти в контексте вопросов пределов бытия (ранние рассказы С. Н. Сергеева-Ценского "Бред" и "Убийство") (2009)
Бовкунова О. В. - Біля витоків національної художньої свідомості: особливості рецепції античних та італо-ренесансних концептів літературної творчості в англійських та українських поетиках XV - XVIII ст. (2009)
Ватченко С. А. - А. Компаньон о категории автора в "посттеоретическую" эпоху (2009)
Власенко Н. І. - Особливості формування естетики і поетики маньєризму в англійському романі відродження (2009)
Воеводина О. А. - Функции и свойства заглавия в книге М. Цветаевой "После России" (2009)
Ворова Т. П. - Философия дилогии Вс. Соловьёва "Волхвы" и "Великий розенкрейцер" и особенности её интерпретации (2009)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Ґендерна проблематика в поезії Енн Секстон, Едріенн Річ, Сільвії Плат в дзеркалі літературознавчої критики (2009)
Гончаров Р. Є. - "Гімни Св. Терзі" Михайля Семенка: жанрово-стильовий вимір історії кохання безбожника та черниці (2009)
Горлова О. В. - Феномен сновидіння в художньому творі (2009)
Гусев В. А. - Массовая литература в переходные эпохи и её читатели (2009)
Гусева Е. А. - Факты и документы в проблемных очерках В. Г. Корленко (2009)
Давыдова А. В. - Возврат к теме любви как один из вариантов выхода из кризиса постмодернизма (Н. Горланова "Душечек не бывает") (2009)
Данильчук О. М. - Творчість Артура Хелі в контексті документальної прози США 60-80-х років ХХ століття (2009)
Ермоленко Ю. В. - Осип Сенковский - непримиримый критик творчества Николая Гоголя (2009)
Захарчук Н. М. - Симулякры в романе В. Пелевина "Generation П" (2009)
Ивахненко М. Н. - Прозопоэзия В. Аксёнова (2009)
Калашникова О. Л. - Лингвистический травелог, или игра с литературой А. Вельтмана (2009)
Клюйко Г. С. - Американская молодёжная культура второй половины ХХ века в интерпретации Любко Дереша (2009)
Кобзар О. І. - Аспекти вивчення міфологічного модусу у літературознавстві (2009)
Колесник В. А. - Хронотоп в повестях В. П. Катаева "Трава забвенья" и "Святой колодец" (2009)
Костенко А. Н. - "Семь готических историй" К. Бликсен как пример своеобразного культурно-мифологического пространства (2009)
Кравцова М. А. - Объединяющая функция символа в романах Вирджинии Вульф (2009)
Крючкова Я. Р. - Концепция виртуального мира в повести В. Пелевина "Принц госплана" (2009)
Люликова А. В. - Своеобразие временной организации дилогии И. Ильфа и Е. Петрова "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" (2009)
Максютенко Е. В. - Литературные критики о трудностях прочтения "Тристама Шенди" Лоренса Стерна (2009)
Малиновский А. Т. - Романтическое как жанрообразующая категория в "Обломове" И. А. Гончарова (2009)
Матвієнко Г. І. - Концепт апокаліпсису в постмодерністському тексті (2009)
Мищенко Т. Г. - Путешествие в будущее с "Сахарным кремлём" Владимира Сорокина (2009)
Мищур Т. Л. - "Поэт есть поэтическая вольность": "эстетический анархизм" М. Цветаевой и немецкий романтизм (2009)
Мусий В. Б. - О животном магнетизме и художественном психологизме в русской литературе начала ХІХ века (2009)
Огиенко Е. А. - Своеобразие оперных либретто А. Н. Островского в пародиях второй половины ХІХ века (2009)
Олійникова К. Г. - "Тілесність свідомості" як проблема новелістики В. Даниленка (2009)
Пономарёва Е. В. - Дневник как жанровая разновидность документальной прозы (2009)
Прокофьева Е. А. - Религия как драматургический художественный образ в трагедии А. С. Хомякова "Ермак" (2009)
Раковская Н. М. - Критическая рефлексия: проблемы интерпретации (2009)
Родный О. В. - Своеобразие русской смеховой литературы ХVII в. (2009)
Романова Е. И. - Отказ от любовной интриги как повествовательная стратегия в "Скупом рыцаре" А. С. Пушкина (2009)
Севостьянова Е. А. - Соотношение макро- и микрокосма в художественном пространстве сборника Ю. Мамлеева "Чёрное зеркало. Циклы" (2009)
Спорадец Н. В. - К проблеме экзистенциально-феноменологического описания художественного мира субъекта ранних книг А. Ахматовой (методологический аспект) (2009)
Старцева В. С. - Особливості зображення образу міста у романі Тоні Моррісон "Джаз" в культурологічному та історичному контексті афро-американської літератури (2009)
Тарсенко И. В. - Добро и зло в философских фантазиях Р. Брэдбери (2009)
Тарасова В. М. - Жанрові особливості поеми Дж. Г. Байрона "Паломництво Чайльд Гарольда" та роману О. С. Пушкіна "Євгеній Онєгін" (2009)
Тузков С. А. - Николай Гоголь и Эдгар По: об истоках современной литературы жанра horror, Тузкова И. В. (2009)
Фокина С. А. - Образ Кармен в авторском мифе М. Цветаевой (2009)
Чеботарёва А. М. - Поетична творчість Йосипа Мандельштама (2009)
Чепурда Г. М. - Поетика регіоналізму в оповіданні Енні Пру "People in hell just want a drink of water" (2009)
Шевченко Ю. В. - Стильові особливості Дж. Францена "Виправлення" (2009)
Шемахова А. С. - Мемуарный очерк в литературной критике К. Бальмонта (2009)
Шпак І. В. - Фентезі як жанр масової літератури (2009)
Юган Н. Л. - Педагогические идеи в публицистике и прозе В. И. Даля 1850-1860-х годов (2009)
Янченко Ю. В. - Жанрова своєрідність літературної казки та її перекладу (2009)
Cмирнов І. Г. - Логістика комерційного й соціального кейтерингу: міжнародний та український вимір (2013)
Антонюк К В. - Напрямки диверсифікації міжнародного ринку туристичних послуг (2013)
Бодюк А. В. - Ресурсно-потребові основи громадянського суспільства (2013)
Власенко В. О. - Екологічна економіка як інструмент упровадження сталого розвитку: поняття та принципи правового регулювання (2013)
Гарасим Ю. Й. - Формування антидемпінгової стратегії захисту національних товаровиробників (2013)
Ел Сеад Махмуд - Тенденції та перспективи розвитку торговельних відносин Лівії з ЄС та Україною (2013)
Кудрявцев К. О. - Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи Єврозони (2013)
Мірошниченко Т. М. - Імперативи сучасного розвитку співробітництва в рамках ШОС (2013)
Новикова І. В. - Пріоритетні напрями розвитку та особливості вітчизняного і світового ринків телекомунікації (2013)
Сібекіна А. Ю. - Зона вільної торгівлі як найважливішій чинник ефективної динамізації економіко-інтеграційних процесів України (2013)
Уварова І. С. - Процеси рееміграції в сучасній системі міжнародного поділу праці (2013)
Хільчевська І. - Географія зовнішньоекономічної діяльності Німеччини, Гнатюк М. В. (2013)
Шаповал І. О. - Механізми узгодження інтересів ТНК і країн, що розвиваються, в інноваційній царині (2013)
Апалькова В. В. - Вплив діяльності міжнародних систем електронних грошей на фінансовий ринок країни (2013)
Багдасарян А. М. - Проблемы снижения инфраструктурных рисков на рынке ценных бумаг в странах СНГ (2013)
Білик Р. С. - Основні чинники розвитку інноваційної конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Бондаренко Б. О. - Імплементація міжнародного досвіду іпотечного кредитування в Україні (2013)
Казак О. О. - Концептуальні основи механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства (2013)
Малащук Д.В. - Всесвітня валютна біржа як економічна категорія світовоговалютного ринку (2013)
Моторин Р. М. - Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами, Моторина Т. М. (2013)
Пістун Т. Т. - Макроекономічні ефекти впливу податкової політики на інвестиції (2013)
Салмінський Д. В. - Міжнародний валютний ринок: особливості та механізми функціонування на сучасному етапі (2013)
Сисоєв О. В. - Факторинг: функціональний аналіз (2013)
Федорова Г. Ю. - Асиметрії платіжного балансу України з державами ЄС (2013)
Циганов С. С. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток ринку банківських послуг в Україні (2013)
Черкезюк Д. В. - Трансформація інвестиційних процесів на світових ринках капіталу під впливом фінансової глобалізації (2013)
Чукліна О. С. - Методи трансфертного ціноутворення: переваги, недоліки та ієрархія застосування (2013)
Циганова Н. В. - Консолідація в банківському секторі: закономірності, форми прояву і сучасні тенденції (2013)
Баклан О. В. - Про еволюцію наукових досліджень правових проблем громадського контролю у сфері підприємництва (2013)
Березюк Т. В. - Особливості застосування рамкових угод у міжнародно-правовому регулюванні зміни клімату (2013)
Грачова В. В. - Роль Ради безпеки ООН та генеральної асамблеї ООН у забезпеченні міжнародно-правового регулювання боротьби з тероризмом (2013)
Живицька Л. І. - Проблеми судової практики в справах про адміністративні правопорушення (2013)
Литвинов С. В. - Особливості визначення податкових правовідносин в Україні (2013)
Тімашов В. О. - Роль соціально-правової держави в забезпеченні прав і свобод людини (2013)
Ушаков А. В. - Проблеми обґрунтування міжнародно-правового поняття "об’єкт загальної спадщини людства" (2013)
Ван Цзо - Слобожанская традиция украинского солоспива (на примере вокального цикла П. Гайдамаки "Мелодии") (2014)
Герман Є. С. - Виставки Ель Лисицького та авангардний експозиційний дизайн як прототипи сучасного кураторства (2014)
Жалєйко Д. М. - Три погляди та три прочитання: порівняльний аналіз виконавських версій фортепіанного циклу "Кітч-муз ика" В. Сильвестрова (2014)
Радомська В. Р. - Формування предметного середовища книжкових салонів, Мікічура Н. В. (2014)
Сандік О. П. - Чинники формоутворення об’єктів дизайну зеленого туризму Півдня України (2014)
Тобілевич Г. М. - Декоративна скульптурна пластик а в урбаністичному середовищі: сучасний досвід зарубіжжя (2014)
Тополевський В. Ю. - Формування світогляду у майбутніх акторів (2014)
Юрченко І. А. - Спеціальні підходи та методи формотворення дизайн-об’єктів на основі етнокультурних традицій (2014)
Білан І. С. - Церковне малярство Юрія Магалевського (2014)
Гончаренко А. О. - Комунікативна функція "історичної пам’яті" в українській монументальній скульптурі 1990-х — 2000-х рр. (2014)
Костко Я. С. - Типологія скульптурного мотиву атланта в архітектурі Львова другої половини XІХ — початку ХХ століття (2014)
Кравченко М. Я. - Мистецькі тенденції авторських прикрас в Україні останньої третини ХХ — початку ХХІ століття (2014)
Оленина О. Ю. - Венеціанська бієнале як соціокультурний та художній проект (на прикладі 52-ї Венеціанської бієнале) (2014)
Опалєв М. Л. - Етапи розвитку анімованої типографіки в моушн-дизайні, Саввіна К. С. (2014)
Проценко О. П. - Поступок в системе морально-правовой и эстетической императивности (2014)
Соколюк Л. Д. - Пленерна традиція та її регіональні особливості в українськом у пейзажі (1920–1940-і рр.), Чурсін О. В. (2014)
Туркаві М. - Документальне кіно: історія питання (2014)
Ярова В. С. - Ліногравюри Віталія Лєнчина: сторінками історії харківської графічної школи ХХ століття (2014)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про деякі питання зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків у постановах по справах про адміністративне правопорушення від 15 травня 2013 р. № 101-739/0/4-13 (2013)
Інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику розгляду судами цивільних справ з іноземним елементом від 16 травня 2013 р. № 24-754/0/4-13 (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Солодков А. А. - Роль вищого спеціалізованого суду у системі судів загальної юрисдикції (2013)
Капустинський В. А. - Генеза, функції та роль судових органів у давніх державах (2013)
Тагієв С. Р. - Тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, у кримінальному провадженні (2013)
Глущенко С. В. - Концептуальний аналіз постанов і роз’яснень пленумів вищих спеціалізованих судів (2013)
Кухарєв О. Є. - Визнання спадщини відумерлою: окремі питання правозастосування (2013)
Паліюк В. П. - Загальні питання застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Аналіз стану здійснення судочинства та даних судової статистики щодо розгляду справ і матеріалів Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ у І півріччі 2013 р. (2013)
Шаренко С. Л. - Проблемні питання розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора (2013)
Луспеник Д. Д. - Самоконтроль суду першої інстанції у цивільному процесі: проблемні питання правозастосування (2013)
Ткачук О. С. - Кредитні спори: деякі спірні питання стягнення неустойки, Ткачук А. О. (2013)
Городовенко В. В. - Правові наслідки тлумачення терміна "засуджений" для правильності призначення покарань на підставі ч. 4 ст. 70 або ч. 1 ст. 71 Кримінального кодексу України, Білоконєв В. М. (2013)
Деркач Н. М. - Проблеми застосування положень Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (цивільно-правовий аспект) (2013)
Фрич В. І. - Щодо законного затримання особи на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні, Комарницька О. Б. (2013)
Представники ВССУ та судових установ Королівства Таїланд обмінялися досвідом застосування новітніх технологій при здійсненні судочинства (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 8 "Про внесення змін до складу редакційної колегії офіційного друкованого органу вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ науково-практичного юридичного журналу "Часопис цивільного і кримінального судочинства" (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 9 "Про внесення змін до положення про Науково-консультативну раду Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ та її персонального складу" (2013)
Постанова від 22 листопада 2013 р. № 10 "Про комунікаційну стратегію Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ" (2013)
Рішення у цивільних справах (2013)
Рішення у кримінальних справах (2013)
Міщенко С. М. - Питання тлумачення та застосування окремих термінів Кримінального процесуального кодексу України, Слуцька Т. І. (2013)
Захарова О. С. - До проблеми визначення завдань цивільного судочинства (2013)
Гарагонич О. В. - Рейдерське захоплення акціонерних товариств: поняття та етапи (2013)
Бермічева О. В. - Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності – відображення реалій життя (2013)
Бояров В. І. - Щодо формування повноструктурних криміналістичних методик розслідування злочинів (2013)
Музика Л. А. - Окремі аспекти рівнів реалізації цивільно-правової політики (2013)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 6 Конвенції) (2013)
Рибченко А. С. - Порівняльно-правовий аналіз міжнародних договорів України та міжнародних домовленостей між органами судової влади, Вайнагій М. В. (2013)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Міщенко С. М. - Реалізація загальної засади законності у кримінальному провадженні: матеріально-правовий і процесуальний аспекти (2014)
Кучинська О. П. - Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів у галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство (2014)
Прядко В. О. - Порівняльна характеристика оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій крізь призму наглядової діяльності прокурора як процесуального керівника, Комарницька О. Б. (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 8 Конвенції щодо права на повагу до приватного і сімейного життя) (2014)
Вереша Р. В. - Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників: порівняльно-правовий аспект (2014)
Назимко Є. С. - Особливості призначення покарання неповнолітнім відповідно до Закону штату Новий Південний Уельс Австралійського Союзу "Про неповнолітніх правопорушників" (2014)
Сулим Л. Л. - Кримінально-правове значення окремих положень Конституції України (2014)
Заступник Голови ВССУ Євген Літвінов узяв участь у 14 Міжнародній конференції голів судів світу, присвяченій огляду статті 51 Конституції Індії "Сприяння міжнародному миру і безпеці" (2014)
Близнюк М. М. - Інтеграція комп’ютерних технологій та етнодизайну: витоки та актуальність питання (2011)
Вычегжанина Н. Ю. - Принципы биопозитивности в современных офисных зданиях (на примере творчества нормана фостера), Мироненко В. П. (2011)
Гнатюк Л. Р. - Особливості формоутворення дизайну меблів еко-офісу, Бовкун М. С. (2011)
Звенігородська Ю. В. - Традиції художньо-промислової освіти в Харкові (2011)
Косенко О. І. - Особливості систематизації та періодізаціі костюму у ХХІ столітті (2011)
Миргородская Н. В. - Способы репрезентации модных образцов костюма: от манекена до манекенщиц (2011)
Мироненко В. П. - Екологічність у формуванні предметно-просторового середовища ресторанних комплексів, Дудка С.-Р. О. (2011)
Руденченко А. А. - Формування основ фахової підготовки студентів мистецьких навчальних закладів засобами етнодизайну (2011)
Сергеєва Н. В. - Дизайн як естетика урбанізму (2011)
Смоляр О. В. - Концептуальна виразність стилю "вінтаж” в особливостях проектування інтер’єрів приміщень (2011)
Тихонюк О. В. - Витинанка в організації архітектурного простору (2011)
Бесага М. Я. - Рання графіка Івана Остафійчука (2011)
Борецкая А. В. - Влияние реформационных идей на изобразительное искусство Германии первой половины XVI в. (2011)
Волік К. С. - Естетичне сприйняття натюрмортів Є. Г. Волошинова (2011)
Гілязова Н. М. - Храмові вітражі івано-франківщини кінця XX ст. (стилістика, іконографія та художнє вирішення) (2011)
Евтушенко С. В. - Атрибуционные ремарки к архиерейским портретам из собрания НХМУ (2011)
Зорко А. - Колористичні пошуки в натюрмортах Олександра Шеремета (2011)
Золотухин Ю. В. - Графические особенности алхимической символики (2011)
Каспарі О. П. - Естетика образу природи в творчості Віктора Кошового (2011)
Коваль О. В. - Влияние лингвистического мышления на практику визуального искусства в харьковской графике и живописи наших дней(на материале творчества С. Каменного и А. Креминского) (2011)
Кривенцова А. В. - Проблема индивидуального в фотографическом искусстве Харькова 1970-х – 1980-х в контексте советской эстетической программы (на материале автопортретов Е. Павлова) (2011)
Матвеева Ю. Г. - Ткани в поэме Павла Силенциария: завесы или покров? (2011)
Мельникова У. П. - Концепція кольоропису у творчості Віктора Пальмова (2011)
Мельничук І. Ю. - Натюрморт, інтер’єр – самостійні завдання під час літньої практики (2011)
Пономаренко М. В. - Свет как средство выразительности в произведениях живописи портретного жанра С. Прохорова (2011)
Романенкова Ю. В. - "Портрет неизвестного" (Герцога Алансонского (?) работы неизвестного мастера 1560-х годов из коллекции Государственного эрмитажа: к вопросу об атрибуции (2011)
Соколюк Л. Д. - Бойчукісти в Арму (2011)
Тормишева Ю. О. - Реалізм в мистецтві нецке (від епохи Мейдзі до Другої світової війни) (2011)
Храмова-Баранова О. Л. - Стандартизація і сертифікація: культурологічний аспект (2011)
Чурсін О. В. - Пленери та їх роль в сучасному пейзажному живопису Харкова (2011)
Ярова В. С. - Ліногравюри М. Фрадкіна в контексті розвитку українського мистецтва 1920 -1970-х років (2011)
Билык А. А. - Гастроли МХТ в дореволюционной Одессе (2011)
Голуб А. В. - Історіографія передумов та тенденцій трансформації традиційної художньої форми в сучасному театрі анімації (2011)
Зінченко В. В. - І. Шамо. Фортепіанна сюїта "Картини російських живописців" (До питання втілення програмності в фортепіанних циклах українських композиторів другої половини ХХ століття) (2011)
Карелова В. Ю. - Харьковская школа гобоя: история и методика (последняя четверть XVIII – начало ХХ ст.) (2011)
Кравченко В. О. - До питання про сили, що формують процес смислоутворення в музично-словесному творі (2011)
Откидач В. М. - Складові творчості естрадного співака (частина друга) (2011)
Рынденко О. В. - Интерпретация фортепианных произведений Ф. Шопена в транскрипциях Л. Годовского (2011)
Скляров А. Д. - Драматургическая роль фортепианной фактуры в русском классическом романсе (на примере творчества С. В. Рахманинова) (2011)
Андрусенко С. І. - Управління розвитком підприємства автосервісу, Бугайчук О. С. (2014)
Богаченко В. М. - Врахування вартості часу водіїв та пасажирів автомобілів в техніко-економічних обґрунтуваннях, Гончаренко М. В. (2014)
Борщ О. І. - Вплив поздовжньої сили на форму спіральних біжучих хвиль в нескінченних трубчастих стержнях, що обертаються (2014)
Вікович І. А. - Застосування різного типу маятникових динамічних гасників коливань, Дівеєв Б. М., Мартин В. Є. (2014)
Волков В. П. - Особливості інформаційного обміну в процесі дистанційного управління роботоздатністю транспортних засобів, Матейчик В. П., Комов П. Б., Грицук І. В., Комов А. П. (2014)
Гамеляк І. П. - Експериментальне визначення модуля пружності шарів покриттів із бетонних елементів брукування, Карафізі Л. М. (2014)
Гололобов Ю. П. - Вплив оптичного опромінення на температурні зміни структури кристалів пруститу, Боровий М. О., Ісаєнко Г. Л., Сальнік А. В. (2014)
Гордієнко В. П. - Вплив природи діоксиду титану на структуру і фізико-механічні властивості лінійного поліетилену при УФ-опроміненні, Мустяца О. Н., Ковальова Г. М. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Комбінований метод регулювання потужності – один з напрямів покращення паливної економічності і екологічних показників бензинових двигунів, Сирота О. В., Карев С. В. (2014)
Данчук В. Д. - Синергетична інтерпретація фазового переходу між режимами вільного та синхронізованого транспортного потоку, Бакуліч О. О., Сватко В. В. (2014)
Данчук В. Д. - Фундаментальні основи відкритих інтелектуальних інформаційних систем, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2014)
Дем’янюк В. А. - Функціональні схеми антиблокувальної системи автобуса і моделювання її робочих процесів (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Дослідження антифрикційних властивостей трансмісійної оливи в умовах динамічних навантажень, Міланенко О. А., Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Параметри кристалічних решіток боридів заліза, одержаних боруванням в твердих порошкових сумішах в магнітному полі, Ткачук В. М., Барилович Л. П., Дулеба А. Д. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Оптичні вимірювання в автомобілебудуванні, Шапошніков Б. В., Токін О. П., Кошелєв В. Г., Мельник О. В. (2014)
Кикоть С. В. - Коливання криволінійного трубопровода з рухомою рідиною (2014)
Кисельов В. Б. - Методика лабораторно-модельних випробувань гальмівних накладок барабанного гальма дорожніх транспортних засобів (2014)
Корпач А. О. - Вплив маси вантажу на витрату палива та викиди шкідливих речовин вантажним автомобілем при русі на біодизельному паливі, Левківський О. О. (2014)
Куліш М. Р. - Спектр нелінійного поглинання CdSe, Малиш М. І. (2014)
Матейчик В. П. - Формування програм сталого розвитку міських транспортних систем, Смешек М., Хрутьба В. О., Зюзюн В. І. (2014)
Мейш Ю. А. - Задачі про вимушені коливання циліндричних оболонок еліптичного перерізу на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях (2014)
Мельниченко О. І. - Стабільність міжнародних фінансових ринків у контексті вразливості до кризових явищ, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2014)
Мозговий В. В. - Розширення будівельного сезону при влаштуванні асфальтобетонного покриття за рахунок використання теплого асфальтобетону на основі твердих вуглеводнів, Данчук В. Д., Ольховий Б. Ю., Лаптєва Н. С., Кравчук А. П., Онищенко А. М., Мозгова Л. А. (2014)
Мозговий В. В. - Напрямки застосування золошлаків тес у будівництві автомобільних доріг, Пугач М. О., Мозгова Л. А., Куцман О. М., Чиженко Н. П., Соколюк М. Ю. (2014)
Мустяца О. Н. - Фізико-хімічний вплив сульфіду натрія на природу провідності розплавів поліфункціональних провідників, Лисін В. І., Коваленко І. В. (2014)
Мустяца О. Н. - Дослідження можливості електролітичної переробки розплавів відвальних промислових сурм’яних штейнів на металеву сурму, Янкович В. М. (2014)
Онищенко А. М. - Методика визначення функції зсувостійкості асфальтобетонного покриття на жорстких основах автомобільних доріг та мостів, Різніченко О. С. (2014)
Парсаданов І. В. - Оцінка ефективності рециркуляції відпрацьованих газів за зовнішньою характеристикою автомобільного дизеля, Маклаков О. М. (2014)
Петрашевский О. Л. - Моніторинг процесів доставки вантажів методом призначення контрольно-часових точок, Кириченко А. И., Алєксєєнко О. В., Овчаренко С. М., Петриковец О. В. (2014)
Посвятенко Н. И. - Физико-химические методы очистки сточных вод от нефтепродуктов, Демидова Ю. Е., Мельник Т. В. (2014)
Прогній П. Б. - До аналізу систем забезпечення стійкості автопоїзда у гальмівному режимі (2014)
Прокудін Г. С. - Проектування мобільного додатку для контролю і управління вантажними перевезеннями, Пашко А. О., Полева Н. М. (2014)
Рассказов О. О. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану багатошарових пластин, Бондарський О. Г. (2014)
Рудзінський В. В. - Процесний підхід щодо підвищення якості та ефективності автосервісних послуг, Марков О. Д., Низковолосов В. В. (2014)
Сахно В. П. - До попередньої оцінки стійкості руху автопоїзда з керованим напівпричепом, Поляков В. М., Босенко В. М., Гуменюк П. О. (2014)
Сітовський О. П. - Оцінювання невизначеності вимірювань під час гальмівних випробувань транспортних засобів, Дембіцький В. М., Кашуба А. М., Босенко В. М. (2014)
Тарасенко О. М. - Удосконалення методів диспетчеризації на автотранспортному підприємстві, Гуща О. О., Даниленко І. В. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Методологія концептуально-новаційного управління технологічним розвитком автотранспорту (2014)
Хабутдінов Р. А. - Транспортно-технологічне обґрунтування автомобілів малої вантажопідйомності, Гуцуляк А. С. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Транспортно-технологічне обґрунтування автобусів для міських перевезень, Дерун О. Л., Осадча О. В. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Методика аналізу експлуатаційно-технологічних і енергетичних показників автопоїздів, Ковбасенко О. Г. (2014)
Хаврук В. О. - Методологія виявлення супутніх товарів (2014)
Хмельов І. В. - Методика аналізу енергетичної ефективності транспортних засобів з урахуванням умов перевезень, Гусєв О. В., Піцик М. Г. (2014)
Ширяєва С. В. Селіванова Н. Ю. - Дослідження сучасного стану ринку транспортних послуг України (2014)
Шпак А. Є. - Дослідження оксидних фаз системи Li-Ni-O, що утворюються при взаємодії форміатів літію та нікелю, Андрійко О. О., Власенко Н. Є. (2014)
Шурупов В. О. - Маршрутизація міжнародних автомобільних перевезень небезпечних вантажів (2014)
Шуляк І. С. - Щодо необхідності уточнення розрахункових характеристик ґрунтів при обґрунтуванніпроектних рішень по реконструкції і капітальному ремонті автомобільних доріг (2014)
Аднан Абу Саль - Управління системами поставки бетону в умовах сухого і жаркого клімату (2014)
Антоненко Н. В. - Проблема достовірності фінансової звітності, Безрук Ю. І. (2014)
Асатрян В. Г. - Автоматизоване трасування автомобільної дороги на основі "грошової" моделі місцевості (2014)
Бідняк М. Н. - Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем (2014)
Бондар Н. М. - Методологічний підхід до визначення рівня тарифів на проїзд платною автомобільною дорогою для перевізників (2014)
Грисюк Ю. С. - Моделювання інформаційно-комунікаційних потоків в програмах розвитку транспортно-логістичних систем, Лабута А. В. (2014)
Козак Л. С. - Дослідження основних форм загроз міжнародній економічній безпеці в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів, Федорук О. В. (2014)
Лудченко А. А. - Усовершенствование методов расчета производственной мощности предприятий автотранспорта для формирования условий повышения лояльности потребителей к услугам автосервиса, Лудченко Я. А., Примак Д. С. (2014)
Маслак А. А. - Вимірювання латентної змінної "креативна самодостатність" на лінійній шкалі, Дорошкевич Д. В. (2014)
Носаченко І. М. - Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні, Носаченко Ю. С. (2014)
Панченко В. В. - Термінологічна лексика у професійному спілкуванні (2014)
Примак Т. О. - Маркетингова компонента в оцінюванні іміджу спеціалізованих ЗМІ (2014)
Рудковський О. В. - Структура системи економічної безпеки підприємства (2014)
Сопоцько О. Ю. - Аналіз нормативно-правових актів, що визначають роботу зі швидкопсувними вантажами на різних видах транспорту (2014)
Сохань В. В. - Метод оперативного управління в дорожньому будівництві (2014)
Хрутьба В. О. - Формування критеріїв оцінки екологічних проектів забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу (2014)
Червякова Т. І. - Хмарні технології як засоби відкритої освіти (2014)
Постанова від 07 лютого 2014 р. № 5 "Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав" (2014)
Постанова від 07 лютого 2014 р. № 7 "Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30 березня 2012 року № 5 "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Сахно Р. І. - "Інше грубе порушення права на захист" як форма прояву злочину, передбаченого ст. 374 Кримінального кодексу України (2014)
Кухарєв О. Є. - До питання про звернення стягнення на предмет іпотеки, реалізований у процедурі банкрутства іпотекодавця (2014)
Вереша Р. В. - Зміст та значення психологічної теорії вини у кримінальному праві , Сулим Л. Л. (2014)
Захарова О. С. - Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ткачук О. С. - Про деякі питання судової практики вирішення спорів, пов’язаних із порукою, Ткачук А. О. (2014)
Міщенко С. М. - Окремі питання забезпечення незалежності суддів та особливості здійснення кримінального провадження щодо них (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 8 Конвенції щодо права на повагу до свого житла і кореспонденції) (2014)
Комарницька О. Б. - Теоретичні аспекти процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2014)
Бобечко Н. Р. - Вихідні положення кримінальної процесуальної кваліфікації (2014)
Макаренко А. С. - Проблема дискреційності кримінального закону крізь призму угод про примирення (2014)
Рибченко А. С. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у країнах ЄС та США (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ситнік О. М. - Окремі проблеми застосування процесуального закону про строки апеляційного оскарження судових рішень, Нижний А. В. (2014)
Бабанли Р. Ш. - Щодо сутності екстратериторіальної юрисдикції у кримінальному праві, Радзівілл А. В. (2014)
Паліюк В. П. - Застосування судами загальної юрисдикції України Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у разі "неякісного" законодавства (положення ст. 10 Конвенції щодо свободи вираження поглядів) (2014)
Комарницька О. Б. - Щодо недотримання розумних строків у кримінальному провадженні під час досудового розслідування (2014)
Іванов С. О. - Про судову практику вирішення спорів щодо укладених договорів у межах здійснення державного замовлення (2014)
Орлик Д. - Прокурор як суб’єкт збирання доказів (2014)
Вереша Р. В. - Історико-правовий та компаративістський аспекти кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2014)
Передмова. Єврейське мистецтво і український контекст: у руслі європейських новацій (2011)
Сусак В. В. - Спроби творення "національних стилів" в мистецтві першої чверті ХХ ст.: українсько-єврейські паралелі (2011)
Земцова И. В. - Вербальные элементы в мире художественных образов еврейского изобразительного искусства начала XX в. (2011)
Кацис Л. Ф. - "Козочка" (Had Gadija) Эль-Лисицкого — "Сказ про два квадрата": от акварели к графике, от еврейского экспрессионизма к конструктивизму и супрематизму (2011)
Папета С. П. - Марк епштейн: творчий шлях, скульптура, графіка (2011)
Войскун Л. - Яков Перемен и его коллекция произведений одесских модернистов (2011)
Градинскайте В. - Графика Артура Кольника (из коллекции еврейского музея в Вильнюсе) (2011)
Малиновский Е. - Йоахим Вайнгарт — в поисках новой экспрессии (2011)
Cześniak-Zielińska M. - Between the Art and the Politics. Jonasz Stern (1904-1988) (2011)
Пінчевська Б. М. - Деякі мотиви книжкової графіки художників групи "Артес" на прикладі ілюстрацій Генрика Стренга (Марека Влодарського) до прози Дебори Фогель (2011)
Глембоцкая Г. Л. - Отражение национального и общечеловеческого начала в творчестве львовского живописца Эрно Эрба (2011)
Скляренко Г.Я. - Зіновій Толкачов — ілюстратор єврейської літератури (2011)
Немцова В. С. - Харьковский акварелист Моисей Абрамович Бланк (2011)
Коваль О. В. - "Живопись, смело пошедшая за словом": Барнетт Ньюмэн и проблема вербально-визуального синтеза (2011)
Петрова О. Н. - Этюды о еврейских художниках Киева (2011)
Гладун О. Д. - Елегантна епатажність: смисловий простір арт-акцій черкаських художників євреїв, Пушонкова О. А. (2011)
Зарецкая З. - Увидеть небо иерусалима (портрет художника Михаила Гасиловского) (2011)
Папета С. П. - Живопис Михайла Глейзера (2011)
Котляр Е. А. - Хасиды, летящие над Манхеттеном: американские метаморфозы арт-иудаики. интервью с Антоном Скорубским Кандинским (2011)
Сусак А. В. - Дослідницькі та навчальні проекти з локальної єврейської історії та культури в мережі Інтернет. Досвід створення та функціонування порталу "Віртуальний Штетл" (проект Музею Історії Польських Євреїв, Варшава) (2011)
Котляр Е. А. - Первый конгресс еврейского искусства в Польше (2011)
Пiнчевська Б. М. - Єврейське мистецтво на 15-му Всесвітньому конгресі з іудаїки в Єрусалимі (2011)
Глебова В. - Конференція у Львові по єврейським експозиціям в музеях України: підсумки та перспективи (2011)
Котляр Е. А. - Иудаизм в средиземноморском контексте. Секция еврейского искусства на 9-м конгрессе европейской ассоциации иудаики в Равенне (2011)
Сиваченко Е. - В поисках утраченного мира. Обзор выставок арт-иудаики, организованных фондом Александра Фельдмана (2011)
Сусак В. - Українсько-єврейська зустріч в Єрусалимі (2011)
Захарчук Ю. А. - Марк Эпштейн. Возвращение мастера. Ретроспективная выставка в Национальном художественном музее Украины (2011)
Гладун О. - "Махухіана" як особистий міф Олександра Дувінського. Роздуми про черкаську виставку (2011)
Скляренко Г. Я. - "Твори, митці, аудиторія. Мистецтво в системі сучасної культури": конференція в Познані (2011)
Котляр Е. А. - "Нешама: через искусство к сердцу". Экспедиция по бывшей черте еврейской оседлости (2011)
Котляр Е. А. - Aнтиквар. Журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании (2011)
Котляр Е. А. - Ars Judaica (2011)
Котляр Е. А. - Images (2011)
Коваль О. В. - Григорий Ингер (2011)
Коваль О. В. - Культур-Лига (Серия "Галерея искусств") (2011)
Коваль О. В. - Наталья Апчинская. Рувим Мазель. Очерк жизни и творчеств (2011)
Коваль О. В. - Михаил Герман. Хаим Сутин, 1893-1943 (2011)
Коваль О. В. - Средняя Азия — Москва — иерусалим в творчестве еврейских художников (2011)
Коваль О. В. - Віта Сусак. Українські мистці Парижа. 1900-1939 (2011)
Коваль О. В. - Константин Бондарь. Повести Соломонова цикла: из славяно-еврейского диалога культур (2011)
Коваль О. В. - Евгений Котляр. Еврейский Харьков (2011)
Прохоров Д. - Михаил Кизилов. Крымская иудея (2011)
Градинскайте В. - Марк Шагал об искусстве и культуре (2011)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Кучинська О. П. - Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні, Черниченко І. В. (2014)
Простибоженко Т. В. - Набуття права власності на безхазяйне нерухоме майно за набувальною давністю: законодавчі прогалини та проблеми правозастосування (2014)
Гарагонич О. В. - Правові аспекти анулювання викуплених акціонерним товариством акцій (2014)
Бородовський С. О. - Дослідження інституту способів захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів в юрисдикційній діяльності (2014)
Розгон О. В. - Позбавлення права власності на частку в спільному майні: правове значення з’ясування всіх обставин справи (2014)
Легких К. В. - Процесуальні помилки суб’єктів доказування при застосуванні статей 23, 291, 349 КПК як підстава визнання доказів недопустимими (2014)
Літвінов Є. В. - Діяльність судових органів щодо запобігання злочинності (особливості відновлювального правосуддя) (2014)
Сисоєнко Г. І. - Процесуальні строки за КПК 2012 р (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 11 "Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення" (2014)
Постанова від 17 жовтня 2014 р. № 12 "Про звернення до Верховного Суду України про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України положень пункту 13 частини другої статті 3, пункту 5 частини сьомої статті 3, підпункту 2 пункту 4 прикінцевих та перехідних положень, а також частин третьої, дев’ятої, десятої статті 3 у частині притягнення до юридичної відповідальності суддів та застосування до них заборони, передбаченої частиною четвертою статті 1 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII "Про очищення влади"" (2014)
Рішення у цивільних справах (2014)
Рішення у кримінальних справах (2014)
Ткачук О. С. - Деякі питання судової практики вирішення спорів, пов’язаних з іпотекою, Ткачук А. О. (2014)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за підкуп виборця, учасника референдуму: аналіз законодавчих новел (2014)
Булкат М. С. - Рівень правової культури як складова суспільного діалогу (2014)
Вереша Р. В. - Злочинна недбалість як вид необережної форми вини (2014)
Волянюк Н. М. - Художньо-стилістичні особливості вишивки одягового призначення північної частини Тернопільської області ХХ ст. (2012)
Гардабхадзе І. А. - Особливості наукового підходу до вирішення актуальних проблем дизайну одягу (2012)
Гладун О. - Візуальна мова графічного дизайну як комунікативна знакова система (2012)
Олійник О. П. - Кольорові рішення малих готелів, Ревва Н. М. (2012)
Пантус Н. М. Проектна графіка. - Сучасні підходи до формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів (2012)
Мироненко В. П. - Польский национальный костюм, Чечулина Е. А. (2012)
Пащенко Г. В. - Системи зелених стін і їх застосування в міському середовищі в умовах Лісостепу України (2012)
Роспопа Л. О. - Эволюция одежды еврейских женщин, Мироненко В. П. (2012)
Сафонова Т. Р. - Доцільність втілення проектів по використанню збережених фрагментів пам’яток в урбодизайні на фоні світового розвитку (2012)
Сергеєва Н. В. - Соціальні трансформації постіндустріального дизайну (2012)
Топал О. М. - Комп’ютерні технології у сучасному теледизайні, Брижинська К. С. (2012)
Юрик Я. М. - Фотографіка у пресі (2012)
Яковець І. О. - Експозиційне обладнання музеїв та виставок: характеристика основних типів (2012)
Гарайда Д. - Еволюція способів відтворення простору у живописних творах західноєвропейських художників доби Відродження: композиційний та образно-пластичний аспекти (2012)
Гарбузова О. Л. - Аналіз взаємо зв’язку українського та польського мистецтва у ХІХ – ХХ століттях (2012)
Евтушенко С. В. - Частный "генеалогический” аспект русско-украинских художественных связей (Храповицкие – Энгельгардты – Краевские…) Продолжение (2012)
Кравченко О. Я. - Портрети шляхти у пам’ятках західноукраїнського сакрального мистецтва XVII – XVIII ст. (2012)
Литовко Т. Ю. - Схід в культурі Слобожанщини ХІХ – першої треті ХХ століття в контексті проблем походження творів мистецтва (2012)
Лубенский В. И. - Портрет Владимира Гришко (из творческого опыта работы над портретом без натуры) (2012)
Мартищук М. В. - Особливості розвитку художніх майстерень ткацтва Гуцульщини кінця XIX – початку XX століття (2012)
Немцова В. С. - Современная версия абстракционизма (живопись Ю.Шеина) (2012)
Руденко О. В. - ДіяльністЬ Яна Болоза Антоневича у Львівському університеті (2012)
Хмельницький В. О. - Навчання живопису на основі трьохстадійного методу (2012)
Шулика В. В. - Иконостас церкви св. Николая Чудотворца в с. Гиевке: иконографическое и стилистическое решение (2012)
Безбородько О. А. - Музыкальное произношение и артикуляция как композиторские средства выразительности (2012)
Бреславець Г. М. - Виконавська рек онструкція фольклорного тексту та навчально-виховний процес (2012)
Вишотравка Л. І. - До історії створення балету "Баядерка” Л. Мінкуса-М. Петіпа на київській сцені (1926-2013 рр.) (2012)
Городнянський Д. Л. - Синтез вербального и образного в построении изображения (2012)
Желтоног А. Н. - От "romance" до "Rain tree sketch II": фортепианная палитра Тору Такэмицу (2012)
Карелова Г. В. - Тезис в антитетических монументальных концепциях в интерпретации Л. Бетховена (на примере контрданса №2 в цикле танцев 1795 года) (2012)
Кікоть А. А. - Визначення поняття і форми костюма в контексті особистості (2012)
Колчанова Л. М. - Театрознавчі пошуки Ніколая Свєдєнцова (2012)
Кухаренко О. О. - Журналістика як професійна суспільна діяльність та її зв’язок із засобами масової інформації (2012)
Медведнікова Т. О. - Педагогіка К.М. Ігумнова як складова генезису Дніпропетровської піаністичної школи другої половини ХХ століття (2012)
Папета С. П. - Ступени театральной жизни (продолжение) (2012)
Пухлянко М. Е. - Мастер-классы музыкантов-исполнителей в современном культурном пространстве (2012)
Суховей А. Н. - Литературность в философии: между возможностью и необходимостью (2012)
Триколенко С. Т. - Метафоризація камерного сценічного середовища Олексія Кужельного (2012)
Черная Е. Б. - Эстетика и поэтик а авторского стиля А. Караманова (на примере фортепианной составляющей) (2012)
Шемет Л. В. - Творчість випускників Харківської державаної академії культури в контексті народно-інструментального мистецтва України (2012)
Шубина О. Н. - Жизнь как ад и смерть как просветление в опере В.Зубицкого "Палата №6" (2012)
Щуров А. В. - Специфика использования ударных инструментов в современном симфоническом оркестре (на примере произведений Е. Станковича) (2012)
Бескровная Е. Н. - К проблеме соотношения мирового литературного процесса и биографии писателя (еврейский след) (2014)
Ватченко C. А. - Сатирико-философская аллегория Г. Филдинга "Путешествие в загробный мир": семантика и структура (2014)
Гетьман І. В. - Віддзеркалення культурних цінностей суспільства в сучасній жіночій українській та французькій літературі (на матеріалі романів Люко Дашвар та Ані Ерно) (2014)
Гулич Е. А. - Творческая деятельность Л.Я. Гуревич в научно-критическом дискурсе (2014)
Гусєв А. В. - Нарис серед інших жанрів друкованої спортивної преси (2014)
Гусева Е. А. - События первой мировой войны в "Записках кавалериста" Н. Гумилёва (2014)
Елисеенко А. П. - Роман Ж.-К. Гюисманса "Собор" в творчестве Б. Поплавского (2014)
Казарин В. П. - Стихотворение А.А. Ахматовой "Вижу выцветший флаг над таможней..." (опыты реального и поэтологического комментария), Новикова М. А. (2014)
Калиберда Н. В. - Семантика костюма и сюжет в романе С. Ричардсона "Памела, или вознаграждённая добродетель" (2014)
Князь А. А. - "Двусердный вакх": примирение земли и неба (2014)
Ковалева Е. К. - "Исповедь" Ж.-Ж. Руссо как вторичный речевой жанр (2014)
Лавриненко О. В. - Интернет-технологии в сфере филологического образования (поэтический корпус русского языка как источник литературоведческой информации) (2014)
Максютенко Е. В. - "Сентиментальное путешествие по Франции и Италии": "А man of feeling" Лоренса Стерна (2014)
Михед О. П. - "Карта і територія" Мішеля Вельбека: інтермедіальне прочитання (2014)
Михед П. В. - Проза Шевченка і натуральна школа у російській літературі (зауваги до проблеми) (2014)
Прокудина Ю. Г. - Роман Н. Кузьминой "Попала!": удачное попадание в жанровую формулу (2014)
Родный О. В. - Комический дискурс русской смеховой литературы XVII в (2014)
Русских И. В. - "Родрик Рэндом" Т. Смоллетта в рецепции исследователей (2014)
Тарарак А. В. - К проблеме истолкования наполеоновского мифа в русской литературе: наполеоновский "текст" (2014)
Тытюк А. К. - Особенности развития американского "крутого" детектива (2014)
Хинкиладзе Е. В. - "Нововременский" слой в романе В.П. Крымова "Хорошо жили в Петербурге" (2014)
Чемезова Е. Р. - Отчуждённая "Колыбельная" "Романтическому эгоисту" в одноимённых романах Ч. Паланика и Ф. Бегбедера (2014)
Криворучко С. К. - "Тінь" і "Щастя" Наполеона: особливості сприйняття та інтерпретації міфу (2014)
Романова Е. И. - Поэтический кризис второй половины ХІХ века. "Периферия" и не только (2014)
Ханстантинов В. О. - Свобода як проблема вітчизняної політичної еліти (2014)
Семко В. Л. - Корінні народи: проблема визначення поняття у контексті етнополітичних реалій (2014)
Прядко Т. П. - Зародження та розвиток популізму у США та Латинській Америці (2014)
Перегуда Є. В. - Активність громадського суспільства на південному сході України в контексті сучасної кризи (2014)
Лавриненко Г. А. - "Революційні" процеси в Україні як результат діяльності політичних еліт (2014)
Солов’ян В. С. - Революційна ситуація в межах загальної моделі революції (2014)
Фокіна О. С. - Основні суперечності у формуванні інститутів громадського суспільства в Україні (2014)
Шаповаленко М. В. - Політична стабільність та політичний капітал в умовах трансформації суспільства (2014)
Пояркова Т. К. - Україно-Російська війна як наслідок взаємодіїК кризових політичних систем (2014)
Утаві А. А. - Глобалізаційні фактори,що спричиняють підйом політичного ісламізму в країнах "арабської весни" (2014)
Бульбенюк С. С. - Особливості владно-управлінського дичкурсу в інформаційну (2014)
Бабка В. Л. - Функціональні особливості політичного впливу як елементу політичної системи (2014)
Голуб’як Н. Р. - Інструменти координації регіональної політики в Україні:особливості впровадження (2014)
Подзолков Ю. А. - Інтернет і ЗМІ як інструменти сучасної публічної політики (2014)
Лой О. В. - Механізми взаємної політичної відповідальності державної влади і громадського суспільства в Україні (2014)
Савойська С. В. - Раціональний та ірраціональний підходи до аналізу мовної політики у галузі мовного законодавства (2014)
Гнатко М. М. - Політичний міф як інструмент політико-психологічного маніпулювання (2014)
Косяк Я. О. - Місце та роль символів у політичному житті суспільства (2014)
Редько В. В. - Реклама як засіб політичного вибору (2014)
Бабкіна О. В. - Політика та духовність в умовах глобальних викликів (до підсумків міжнародної науково-практичної конференції) (2014)
Бінкевич В. Я. - Біохімічні функції хелатних з’єднань мікроелементів у організмі тварин, Гутий Б. В., Микитин Л. Є., Новотні Ф., Лешо Б. (2012)
Бобрицька О. М. - Визначення функціональної активності щитоподібної залози собак біорезонансним методом (2012)
Богатко Н. М. - Вплив санітарно-гігієнічного стану об’єктів м’ясопереробного підприємства на показники безпечності виробленої яловичини та свинини, Семанюк В. І., Салата В. З., Константінов П. Д., Сахнюк Н. І.., Богатко Л. М. (2012)
Богатко Н. М. - Безпечність та якість молока, молочних продуктів – основний напрямок розвитку молокопереробної промисловості України, Салата В. З., Семанюк В. І., Богатко Л. М., Щуревич Г. П. (2012)
Бомба М. Я. - Генетично модифікована продукція та небезпека її використання на ринку продуктів України, Шах А. Є., Івашків Л. Я., Шах Л. В., Семанюк В. І. (2012)
Буцяк А. А. - Використання біогумусу для підвищення родючості грунту і одержання екологічнобезпечної продукції (2012)
Буцяк В. І. - Можливості використання потенціалу (ГМО) та продовольча безпека України, Власенко І. В. (2012)
Гнатів П. С. - Токсикологічна безпека довкілля – актуальне питання сьогодення, Хірівський П. Р., Бучко А. М. (2012)
Голод В. П. - Потенціал енергозбереження в Україні, Павлів О. В. (2012)
Грицина М. Р. - Особливості процесу плодоношення особин Verbascum densiflorum Bertol. різного рівня життєвості (2012)
Гунчак В. М. - Вплив плодів розторопші плямистої на імунну систему собак при вторинних імунодефіцитах, Журавльов О. Ю. (2012)
Дідович А. П. - Перспективи виробництва екологічно чистої продукції в Україні (2012)
Касянчук В. В. - Оцінка життєвого циклу та визначення екологічних критеріїв виробництва молока на фермах, Бергілевич О. М., Остапенко А. І., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кос’янчук Н. І. - Контроль і нагляд за якістю та безпечністю продуктів харчування (2012)
Кравченко О. І. - Методичні підходи при запровадженні в Україні процесу екологічного маркування продукції, Козловська М. В., Гетя А. А., Пахолюк В. С. (2012)
Кремпа Н. Ю. - Мікроклімат та ефективність роботи системи вентиляції в реконструйованому приміщенні для свиней у перехідний та зимовий періоди, Демчук М. В. (2012)
Крижанівський Я. Й. - Загальні вимоги до засобів, які використовують для санітарної обробки доїльного устаткування та молочного інвентарю, Кухтин М. Д., Перкій Ю. Б., Кривохижа Є. М., Моткалюк Н. Ф. (2012)
Куциняк І. В. - Особливості мінерального складу м'яса благородного оленя і великої рогатої худоби (2012)
Лесик М. В. - Вміст важких металів і радіонуклідів у молоці та молочних продуктах, виготовлених у Західному та Південному регіонах України, Федорук Р. С., Цісарик О. Й. (2012)
Логачова Л. О. - Гігієнічна оцінка якості води та відновленого молока за вмістом нітратів, Тарасова Т. О, Шаболтас А. В., Калініченко Н. М. (2012)
Мазур Т. В. - Порівняльна ефективність деяких засобів хімічної дератизації в умовах промислових підприємств, Сорокіна Н. Г. (2012)
Максішко Л. М. - Одержання мінерального добрива при очистці біогазу (2012)
Мальований М. С. - Негативний вплив мінеральних добрив на агроекосистему та його мінімізація методом капсулювання добрив, Тимчук І. С. (2012)
Назар Б. І. - Особливості підготовки проби при виявленні генетично модифікованих організмів і продуктів з їх умістом (2012)
Орлюк Т. М. - Про можливий зв'язок між захворюваністю великої рогатої худоби на лейкоз і природним магнітним полем землі, Орлюк М. І. (2012)
Осередчук Р. С. - Сучасний стан розвитку ринку генетично модифікованої продукції, Параняк Р. П., Войтович Н. В. (2012)
Пилипець А. З. - Вміст важких металів у біологічній системі довкілля–корми–тварина, Сачко Р. Г., Лесик Я. В., Грабовська О. С., Денис Г. Г., Венгрин А. В. (2012)
Стегней Ж. Г. - Аерозолі та їх вплив на атмосферу, Півень Є. І. (2012)
Сухорська О. П. - Екологічна оцінка споживання рибопродуктів, Параняк Р. П., Козловський М. П. (2012)
Тюпіна Н. В. - Порівнювальна оцінка морфобіохімічного статусу корів голштинської породи за різних технологій виробництва продукції та способів утримання в еколого-господарських умовах степової зони України, Високос М. П. (2012)
Черевко М. В. - Екологічні прогнози віддалених наслідків вирощування GМ-рослин (2012)
Чорний М. В. - Резистентність та енергія росту молодняку великої рогатої худоби, вирощеного в ранній постнатальний період різними методами, Пасічник А. А. (2012)
Щербакова Н. С. - Післязабійне дозрівання м′яса при паразитоценозі ешерихіозу зеймеріозом та після застосування препарату бісептим (2012)
Янович Д. О. - Еколого-економічні аспекти вирощування органічної сільськогосподарської продукції на прикладі тзов "Агро-Радехів" Радехівського району Львівської області, Параняк Р. П., Колішицький З. В. (2012)
Білонога Ю. Л. - Кінетика процесу фільтрування з урахуванням сил поверхневого натягу рідини, Ціж Б. Р., Варивода Ю. Ю., Білонога Д. М., Корнієнко О. Я. (2012)
Боднарчук О. В. - Дослідження антагоністичної активності заквасок для кисловершкового масла (2012)
Власенко В. В. - Нові підходи до удосконалення оцінки якості та безпеки молока з використанням бактеріологічних комп’ютерних технологій, Власенко І. Г., Крижак Л. М., Новгородська Н. В., Фаріонік Т. В., Шаваран В. М., Штенська О. Б. (2012)
Власенко В. В. - Характеристика сухого молока, виробленого на сушарках із застосуванням флюїдного дна, Власенко І. Г., Новгородська Н. В. (2012)
Гачак Ю. Р. - Виготовлення міні-сиру з рослинною біодобавкою, Ваврисевич Я. С. (2012)
Глушак А. - Актуальність використання альгінатів у м´ясних продуктах, Штонда О. А. (2012)
Динько О. П. - Дослідження властивостей борошна з насіння гарбуза для варених ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Жукова Я. - Вплив культур білої плісені на накопичення летких ароматичних сполук у сирах, Малова В., Король Ц., Козлова Л., Федін Ф. (2012)
Кравченко С. О. - Фосфоліпіди у складі функціональних харчових продуктів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Куциняк І. В. - Хімічний склад та фізико-хімічні показників якості жиру-сирцю кабана та свині (2012)
Ліщак І. В. - Дослідження надійності грозозахисту підстанцій, Бінкевич Т. В. (2012)
Микитчук І. І. - Використання рослинної сировини при виготовленні м’ясних паштетів, Авдєєва Л. Ю. (2012)
Мороз В. Ф. - Використання ензимів при виробництві м'ясних виробів, Штонда О. А. (2012)
Непомняща Н. О. - Використання екстрактів спецій та прянощів у технології субпродуктових ковбасних виробів, Штонда О. А. (2012)
Озарків І. М. - Аналіз сучасних геліосистем для гарячого водопостачання та сушіння вологих матеріалів, Озарків О. І., Козар В. С., Данчук М. І. (2012)
Ощипок І. М. - Рослинні білкові препарати для приготування ковбасних виробів, Кринська Н. В., Наконечний В. В. (2012)
Сліпченко А. О. - Застосування гідроколоїдів у харчових системах, Штонда О. А. (2012)
Сонько Н. М. - Молочний (сироватковий) білок у м'ясних продуктах, Штонда О. А., Сухенко Ю. Г. (2012)
Федишин Я. І. - Дискретне математичне моделювання теплофізичного процесу стерилізації із застосуванням модифікованих біофізичних характеристик термостійкості та летальності, Гембара Т. В., Федишин Т. Я. (2012)
Цісарик О. Й. - Підбір мікробіальних культур для виробництва розсільного сиру бринза, Сливка І. М. (2012)
Шаповал Є. М. - Білковий напівфабрикат для виробництва напівкопчених ковбас, Штонда О. А. (2012)
Яблонська О. В. - Мікробіологічні показники якості фаршевих швидкозаморожених напівфабрикатів на основі прісноводних та морських гідро біонтів, Лебська Т. К., Козлова С. Л. (2012)
Lischak I. - Research and development for more energy efficiency, Bimkevych T. (2012)
Венцова М. І. - Про деякі кількісні методи в боспорських дослідженнях (2014)
Білоус Е. В. - Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно–радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. (2014)
Асадли К. Х. - Народні та релігійні свята в Ширванському регіоні Азербайджану в кінці XIX – початку XX ст. (2014)
Башли М. І. - Участь Херсонського дворянства в діяльності земських установ краю (друга половина ХІХ ст.) (2014)
Іванов В. М. - Про особливості утворення зон тектоно-магматичної активізації і зв’язаного з ними молібден-вольфрамового зруднення (2012)
Богуцька О. Л. - Соціально–станові трансформації на Правобережжі у кінці XVIII – першій половині XIX ст. (2014)
Савчук В. С. - Сера в углях Петровского месторождения Старобельской угленосной площадки, Приходченко В. Ф., Кузьменко Е. А. (2012)
Гапоненко Д. І. - Церковні ієрархи в історії Ніжинського Благовіщенського монастиря (2014)
Приходченко Д. В. - Характеристика складу та якості вугілля свити С27 Лозівської перспективної площі Західного Донбасу (2012)
Гасанова Я. - Новый взгляд на историографию Азербайджанской Демократической Республики (2014)
Смірнов О. Я. - Мінералогічна неоднорідність покладів гематитових кварцитів Криворізького басейну (на прикладі Валявкінського родовища, Євтєхов Є. В., Євтєхов В. Д. (2012)
Годлевська В. Ю. - Тенденції розвитку іспанської архітектури в поставторитарний період (2014)
Богданович В. В. - К литологии новомосковских отложений (средний сармат) Никопольского марганцеворудного басейна (2012)
Губерт Ю. Г. - Діяльність благодійних організацій України з подолання дитячої безпритульності й допомоги сиротам у 1990–2000-х роках (на прикладі фундації "Отчий дім") (2014)
Бондар О. В. - Тархансько-Караганський етап розвитку міоценових остракод Південної України (2012)
Гула Р. В. - Принцип історизму у розвитку монархічної ідеології XVIII–XX ст. (2014)
Тонкова Н. В. - Можливість розчинення сульфідних сполук золотовміщуючих руд у хімічних розчинниках, альтернативних цианідам, Томчакова Д. А. (2012)
Гуменюк Т. І. - Етнографічні дослідження вчених західних областей УРСР (друга половина 1940–х – кінець 1980–х рр. ХХ століття): сучасні історіографічні оцінки (2014)
Носова Л. А. - Оптимизация условий атомно-абсорбционного определения золота в геологических пробах, Ковырева Э. Г. (2012)
Діанова Н. М. - Ставлення Російської православної церкви до проблеми поширення штундизму на півдні України у другій половині ХІХ ст. (2014)
Манюк В. В. Манюк Вад. В. - Об’єкти геологічної спадщини у формуванні природно-заповідного фонду України (2012)
Діденко О. Р. - М. Орженцький: одеський період педагогічної та наукової діяльності (1895−1906) (2014)
Евграшкіна Г. П. - Закономірності зміни гідрогеологічних умов на території, прилеглій до хвостосховища "Балка Стуканова" у Західному Донбасі, Сабадаш О. Є. (2012)
Єгоров В. В. - Український та російський народи у творчій спадщині М.І. Костомарова (2014)
Евграшкина Г. П. - Прогноз уровенного режима подземных вод на территории, прилегающей к пруду-накопителю сбросных шахтных вод "Свидовок", Омельчук А. Ю. (2012)
Заблоцька–Сєннікова Н. В. - Створення та функціонування системи радянських владних і громадських органів контролю за діяльністю Православної церкви у 1960–х – 1980–х рр. (2014)
Шерстюк Н. П. - Ймовірнісне прогнозування гідрохімічних рівноважних систем у річках Саксагань та Інгулець, Носова Л. О., Бєлік В. Н. (2012)
Зеленцова С. М. - Нелегальний періодичний друк як джерело з історії анархізму в Україні (1903–1914 рр.) (2014)
Евграшкина Г. П. - Закономерности солепереноса на шахтных отвалах Западного Донбасса, отсыпанных без рекультивации, Гежий А. И., Северина Е. Р. (2012)
Кужільна О. О. - Ідея української державності в історичних працях членів Товариства "Музей визвольної боротьби України" (2014)
Євграшкіна Г. П. - Прогноз сольового режиму необводненого рекультивованого шахтного відвалу в неусталеному режимі на території Західного Донбасу, Грабовець О. М., Єрченко М. А. (2012)
Куницький М. - Системна криза нацистського "нового порядку" на теренах Райхскомісаріату "Україна" як наслідок реалізації окупаційної політики (1941–1944 рр.) (2014)
Мокрицкая Т. П. - К вопросу о методах решения эпигнозных задач по оценке свойств массива (2012)
Кучерук О. А. - Мифологизация молодежного сознания в контексте деятельности деструктивных религиозно–мистических организаций (2014)
Євграшкіна Г. П. - Математичні моделі вертикального солепереносу на шахтних відвалах Західного Донбасу, Доценко Л. В. (2012)
Лагіш Р. С. - Місійна діяльність Миколая Чарнецького та отців Редемптористів на Волині (1926–1938 рр.) (2014)
Богаченко Л. Д. - Подготовка и ведение мониторинга геологических и гидрогеологических условий в процессе строительства и эксплуатации многофункциональных комплексов, Довгаль Л. И. (2012)
Ли Жень Инь. - Вклад КНР в развитии нефтегазовых отношений с Россией и центральноазиатских государств в новых условиях (2014)
Євграшкіна Г. П. - Методичні аспекти прогнозування сольового режиму зрошуваних земель на прикладі Фрунзенського масиву, Сібуль Т. В. (2012)
Лукашенко А. І. - Християнський дуалізм як ідеологічна основа розпаду духовно–політичного симбіозу західноєвропейської цивілізації: лютеранство та кальвінізм (2014)
Іщук Р. К. - Аналіз мінливості властивостей масиву лесових ґрунтів в слабко порушених умовах на прикладі основи автомобільної траси Дніпропетровськ – Запоріжжя, Мокрицька Т. П. (2012)
Мочернюк Я. М. - Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. (2014)
Кроик А. А. - Закономерности накопления и распределения тяжелых металлов в системе "почва-растения", Готвянская В. А., Диденкул М. Г. (2012)
Новосельская А. В. - (2014)
Кроїк Г. А. - Закономірності розподілу технофільних та токсичних елементів у відходах добування та переробки вугілля Західного Донбасу, Мельник О. В. (2012)
Огієнко В. І. - Україна і "її болісні минувшини": стратегії історизування та історична культура (2014)
Демура В. І. - Оцінка токсичності і класу небезпеки шлаку міттєспалювального заводу (2012)
Осмоловська О. Ю. - Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни, Павлюченко В. Ю. (2014)
Білецька В. А. - Продукти термічної переробки відходів як джерело надходження важких металів у довкілля, Яцечко Н. Є. Гаценко О. В., Куриленко А. М. (2012)
Петрова І. О. - Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі (2014)
Гайдай К. О. - Математичне моделювання руху теплової енергії у гірському масиві, Жолудєв С. В. (2012)
Покотило О. І. - Становлення військових газет незалежної України та їх роль у реформуванні збройних сил, Сегеда С. П. (2014)
Половко С. Г. - Від мобілізму через фіксизм до неомобілізму (2012)
Придибайло О. М. - Грецька національна меншина в Україні в 20–30–х роках ХХ ст. (2014)
Приходько М. М. - Міждержавний альянс української держави гетьмана Скоропадського та Всевеликого війська донського отамана Краснова (2014)
Раджабов Ф. Р. - Совершенствование нефтеперерабатывающей отрасли Азербайджана в 1930–е годы (2014)
Романюк І. М. - Історіографія українсько–польського культурного співробітництва в 2000–2012 рр., Пачос Ю. В. (2014)
Смуток Л. В. - Система управління у королівських містах Руського воєводства у XV–XVIII ст. (на прикладі Нового Самбора) (2014)
Соколовська Л. А. - Освітній процес у колегіумах України XVIII – початку ХІХ століття: організація та структура (2014)
Сокульський А. Л. - Селена – інша реальність (2014)
Тарасов С. В. - Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии (2014)
Ткаченко I. В. - До питання про систему культурної спадщини України (2014)
Тонких С. В. - Організація органів влади в Українській Соціалістичній Радянській Республіці на початку становлення радянської влади в 1919 році (2014)
Третьякова А. С. - Засоби перетворення суспільства: порівняльна характеристика концепції М.П. Драгоманова та ідейних поглядів представників народницьких організацій у 70–80–х роках XIX ст. (2014)
Чумак С. І. - Відображення особливостей діяльності органів політичного управління радянськими збройними силами у документах серії збірників "Русский Архив. Великая Отечественная" (2014)
Аббасова С. - Жемчужина мировой музыки – мугам в современном Азербайджанском романе (2014)
Алиева С. - Взаимная связь и взаимное влияние культур (2014)
Бець С. М. - Особливості смакових уподобань та моди в українській культурі (2014)
Волошин В. В. - Концепт "містичний досвід" та його понятійне оточення: епістемологічний аналіз з метою демаркації (2014)
Гарбар Г. А. - Туризм як соціокультурний феномен (2014)
Горенко О. Н. - Конституирующий модус жизненного успеха в современном обществе (2014)
Гулиев Б. - Роль СМИ в формировании государственного сознания и традиций государственности в независимом Азербайджане (2014)
Дрожжина С. В. - Аксіологічно–екзистенційні домінанти інформаційного суспільства, Кобзар І. М. (2014)
Душна А. В. - Мораль як механізм адаптації людства до умов суспільного існування (2014)
Ефендиева Х. - Самобытность художественной прозы выдающегося азербайджанского писателя Сейрана Сахавата (2014)
Євсюкова К. І. - Домінанта православного віровчення в соціокультурному просторі (2014)
Загорулько М. А. - Тезаурус барокової поетики як "скарбниці" естетики дивовижного на матеріалах "Чернігівських Афін" (друга половина ХVІІ – перша половина ХVІІІ ст.) (2014)
Загрійчук І. Д. - Українська еліта як важлива складова соціально-культурної цілісності нації (2014)
Іщенко І. В. - Праксеологічні засади управління нестабільністю соціального середовища в умовах демократії (2014)
Капічина Е. А. - Семиозис советской массовой песни (2014)
Касьянов Д. В. - Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку (2014)
Кивлюк О. П. - Моделювання інформаційних процесів в контексті інформатизації суспільства (2014)
Клешня Г. М. - Співвідношення соціального проекту та соціального прогнозу: філософський аналіз (2014)
Колотило М. О. - Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку (2014)
Лисенко О. В. - Єдність містики та догматики, апофатики та катофатики як умови смислообразності "Фаворського світла" в релігійному досвіді православ’я (2014)
Літостанський В. В. - Місце феномену традиції в сучасному гуманітарному знанні (2014)
Лугуценко Т. В. - Гуманістичний сенс і соціокультурні характеристики віртуальної реальності (2014)
Мамедова К. - Диаспорская деятельность Гуламрзы Себри Тебризи (2014)
Маммадова У. - Факторы обуславливающие процессы дифференциации в языке (2014)
Матвєєв В. О. - Метаантропологія як базова система самореалізації особистості в контексті розвитку вітчизняної філософської думки (2014)
Мозгальова Н. Г. - Еволюція ідеї формування успішної особистості вчителя у філософській традиції (2014)
Москалик Г. - Освіта дорослих: інформаційний та правовий супровід (2014)
Некрасов С. - Ґенеза взаємозв’язку соціокомунікацій та крос-культурних комунікацій і самодіяльного туризму (2014)
Олексенко Р. І. - Правове і соціально-економічне підґрунтя ринкової економіки (2014)
Орел М. П. - Духовність в структурі життєвої компетентності особистості (2014)
Панафідін І. О. - Проблема миру в контексті філософської традиції справедливої війни (2014)
Поліщук О. С. - Вплив клієнтелізму на колективну дію (соціально–філософський аспект) (2014)
Попов В. Ю. - Екзегеза тотожності в східній патристиці (2014)
Попович О. В. - Патологічні аспекти творчості та механізми компенсації в соціокультурному просторі (2014)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс національної свободи у творі "Історія Русів" (2014)
Ромадикіна В. С. - Конфлікт поколінь: соціально–філософський аспект проблеми (2014)
Сисак М. М. - Гуманізм в контексті глобалістики (2014)
Скопіна С. А. - Світський образ людини та його відображення в літургійній музиці (2014)
Фенно І. М. - Біблійні основи екологічного мислення (2014)
Юхимик Ю. В. - Асоціативна основа сприйняття знакових мов мистецтва (2014)
Яруш М. В. - Інформаційне суспільство в сучасному філософському дискурсі (2014)
Гулієв Р. - Идея правового государства в истории социально–философской мысли Азербайджана (2014)
Андрущенко Т. В. - Політичні маніпуляції у технологіях тоталітарної пропаганди і сучасність (2014)
Аширов В. Г. - ГУАМ в контексте современных экономических и политических реалий (2014)
Блінцова В. О. - Демократизація та раціоналізація діяльності влади як складові процесу е–урядування (2014)
Булик М. В. - Роль розвідки в зовнішній політиці США, Афанасьєв Я. С. (2014)
Дзятківський В. В. - Політична відповідальність органів державної влади: теоретичні засади аналізу (2014)
Костиря І. О. - Суспільна думка та комунікативні джерела влади (2014)
Косьмій О. М. - Становлення політичного консьюмеризму (2014)
Криворучко О. - Зовнішня політика в дискурсах президентів України і Росії, Рибак В., Ярославцева Є. (2014)
Мамедов А. Ш. - Причины и следствия "революции роз" в Грузии (2014)
Метелева Е. А. - Концепция З. Бжезинского об американской мировой гегемонии (2014)
Олійник С. В. - Значення підприємницької діяльності для розбудови інститутів "соціальної держави" (2014)
Остап’як В. І. - Раціональні агенти криз у процесах євроінтеграції (політологічний аспект) (2014)
Поппер О. В. - Соціально-політична практика боротьби з тероризмом в контексті світового досвіду (2014)
Руженко Л. М. - Процес формування громадської думки у добу глобалізації (2014)
Рустамов А. С. - Проблемы мониторинга и оценки организации социальной помощи в Азербайджане как направления социальной политики государства (2014)
Садджади С. С. - Основные источники международного гуманитарного права (2014)
Свиридов К. - Молодь в структурі громадянського суспільства: проблема ефективної взаємодії (2014)
Селина К. А. - Парламентская риторика как механизм конфликтной коммуникации (2014)
Семенченко Ф. Г. - Політичні цінності як діяльнісний вираз суспільних ідеалів (2014)
Слюсаренко І. Ю. - "Діалог між цивілізаціями": проблеми реалізації у сучасній світовій політиці (2014)
Турчин Я. Б. - Особливості та потенціал співпраці України з країнами АСЕАН (2014)
Шульга М. А. - Демократична ідентичність Європейського Союзу: концептуальний вимір (2014)
Сейранов Х. - Практика применения судами Азербайджанской Республики прецедента закона в гражданском праве (2014)
Перепелиця Г. М. - Рецензія на монографію: Седляр Ю.О. Міжнародні санкції у світовій політиці: теорія і практика: монографія / Ю.О. Седляр. – Миколаїв: Чорноморський державний університет ім. П.Могили, 2013. – 412 с. (2014)
Петренко І. М. - Рецензія на книгу: Радовський В.С. Пригоди "нового Жмайла". Загадка однієї біографії. Приятелі-вороги. Там, де перетиналися дороги Сірка і Тетері (2014)
Хома О. І. - Рецензія на монографію: Годлевська В. Ю. Консолідація демократичного суспільства в Іспанії (1982– 1996 роки) : монографія. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 412 с. (2014)
Новакова О. В. - Параметри конструктивної взаємодії політичних сил (2014)
Місержи С. Д. - Про реформування виборчої системи України (2014)
Савойська С. В. - Мовна політика консенсусу як умова забезпечення цілісності і соборності Української держави (2014)
Смірнова В. О. - Політична воля як модернізаційний ресурс влади і запорука успіху політичних реформ (2014)
Дабіжа В. В. - Інформаційно-комунікаційна складова процесу прийняття політичних рішень, Кіслов Д. В. (2014)
Макаренко Б. - Соціальна безпека в стратегії українського державотворення (2014)
Кудіна О. А. - Головні аспекти урядового Паблік Рілейшнз (2014)
Меньшеніна А. Є. - Сучасні підходи до визначення поняття "державний брендинг" (2014)
Нагорняк Т. Л. - Громада в умовах відкритого суспільства: аналіз трансформаційних процесів України на прикладі брендингу міст (2014)
Ханстантинов В. О. - Політична лояльність і роль еліти в її формуванні (2014)
Хома Н. М. - Роль соціальних мереж у координації протестних акцій (2014)
Шерман О. М. - Здоров’я в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера (2014)
Тімашова В. М. - Надсфери і сфери в теоретичній призмі змісту політичного життя суспільства як системи (2014)
Берестова Г. І. - Опозиція як форма прояву політичного протесту (2014)
Гаращук Є. В. - Поняття і сутність культури політичного протесту (2014)
Петренко К. М. - Зарубіжні практики правової інституціоналізації громадських об’єднань (2014)
Северинюк В. М. - "Братерство" по-московськи з погляду в минуле Російсько-Українських відносин (2014)
Самойленко О. П. - Проблема збереження національного соціокультурного простору сучасної України в умовах посилення глобалізаційних процесів (2014)
Григор О. - Глобалізаційні зміни сучасного світу і їх значення для трансформації природи й технологій політичного спілкування (2014)
Омельченко О. А. - Геополітика Франції в ракурсі етнопсихологічних особливостей нації (2014)
Аманмирадов Н. А. - Джерело і рушійна сила міжнародних відносин (2014)
Качур С. І. - Протидія поширенню радикальних політичних ідей в контексті загрози суїцидного тероризму (2014)
Горбатенко І. А. - Політична теорія та її основні функції в умовах сучасної динаміки соціальних змін (2014)
Дьоміна О. С. - Політична культура як ціннісно-нормативна система сучасного українського суспільства (2014)
Козьма В. В. - Машина часу по-українськи (2014)
Береза В. О. - Особистість: проблема об’єктивації духовних якостей у контексті соціалізації (2014)
Прухницька О. В. - Поняття і ціннісне тлумачення консенсусу в сучасній політичній науці (2014)
Мотрен С. М. - Проблемний вузол демократизації світового політичного порядку (2014)
Шаповал К. І. - Сутність та базові цінності неоконсерватизму (2014)
Семигіна Т. В. - Застосування проблемно-орієнтованого навчання у прикладних політологічних дисциплінах (2014)
Чижова О. М. - Стратегія трансформації української освіти в контексті розуміння прагматизму (2014)
В авангарді політичної науки і освіти: слово з нагоди ювілею Ольги Володимирівни Бабкіної (2014)
Баран В. І. - Епізоотологічна ситуація щодо основних кишкових гельмінтозів свиней у господарствах Дніпропетровської області (2012)
Безбородов П. Н. - Характеристика показателей anamnesis vitae высокопродуктивных коров с завалами сычуга (2012)
Бездітний П. М. - Доцільність використання рентгенографії за остеоартрозу собак, Сухонос В. П. (2012)
Божик В. Й. - Етіологія аеромонозу коропа рибного господарства "борсуки" тернопільського облрибкомбінату, Крушельницька О. В. (2012)
Бородиня В. І. - Лікування нетелей хворих маститом під час сухостою, Клець А. Ю. (2012)
Бучек К. - Аналіз випадків непрохідності верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, Сітанєц М., Мільчак А., Абрамовіч Б. (2012)
Гудима Т. М. - Роль і діагностичне значення жовчних кислот за патології печінки у собак (2012)
Гунчак В. М. - Нанотехнологія та перспективи її використання у виробництві фармакологічних препаратів, Маслянко Р. П., Стибель В. В. (2012)
Дорощук В. О. - Імунологічні показники аутоімунних змін у процесі лікування молодняку великої рогатої худоби хворого на фібринозний увеїт (2012)
Дробницька В. О. - Вивчення шкірно-резорбтивної та сенсибілізуючої дії нового дезінфікуючого засобу, розробленого на основі поверхнево-активних речовин і гуанідинвмісної сполуки, Панько М. Ф., Іщенко В. Д. (2012)
Завірюха Г. А. - Ефективність профілактичних щеплень худоби вакциною "лейкозав" в боротьбі з лейкозом великої рогатої худоби (2012)
Зінко Г. О. - Стан системи ПОЛ-АОЗ у телят в умовах технологічного стресу та за дії препаратів селену і германію, Слівінська Л. Г. (2012)
Івахів М. А. - Зміни загальних показників крові та сечі псів за патологічних процесів у простаті (2012)
Івашків Р. М. - Застосування етіотропно-патогенетичної терапії при метритах у корів, Стефаник В. Ю., Кудла І. М., Тирановець В. І., Дмитрів О. Я., Костишин Є. Є., Кава С. Й., Кацараба О. А., Личко Т. В. (2012)
Калініна О. Й. - Заходи боротьби з кокцидіозом та впровадження протикокцидійної програми, Пашковська М. В., Балян О. З., Купецька О. В., Сидорук Н. О. (2012)
Канюка О. І. - Казуїстика в назвах ветеринарних препаратів, Гунчак В. М., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І.. Хомик Р. І., Васів Р. О., Гутий Б. В., Павлів О. В. (2012)
Касянчик О. М. - Клініко-морфологічна діагностика плоскоклітинної та базальноклітинної папіломи у собак (2012)
Кісера Я. В. - Серологічні методи діагностики лейкозу великої рогатої худоби (2012)
Коваленко Л. В. - Проліферативна активність спленоцитів курчат при низькопатогенному грипі та застосуванні препарату "вітастим", Стегній Б. Т., Шутченко П. О., Михайлова С. А., Стегній М. Ю., Обуховська О. В. (2012)
Ковальчук Н. А. - Природна резистентність організму коней української та чистокровної англійської верхових порід залежно від умов фізичного навантаження, Віщур О. І. (2012)
Костишин Є. Є. - Гормональні методи синхронізації статевого циклу у корів м’ясних порід, Кацараба О. А., Гутий Б. В., Харів І. І. (2012)
Коцюмбас І. Я. - Нове у лікуванні бронхопневмонії телят, Падовський В. Н., Стецько Т. І., Пашковська М. В. (2012)
Криштальська М. О. - Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Львівської області (2012)
Крупник Я. Г. - Загострення запального процесу – ефективний фактор лікування хірургічних хронічних захворювань, Цісінська С. В., Леньо Ю. М., Леньо М. І. (2012)
Кушнір М. І. - Етіологічні чинники виникнення маститу у корів, Стефаник В. Ю., Шпак М. О. (2012)
Лобойко Ю. В. - Абіотичні чинники водного середовища вирощувальних ставів (2012)
Макогон Х. Г. - Ехіностоматидози свійських птахів та їх профілактика (2012)
Максимович І. А. - Електрокардіографічне дослідження собак: блокади серця, Слівінська Л. Г. (2012)
Маслянко Р. П. - Показники імунітету тварин проти гострих кишкових інфекцій, Куртяк Б. М., Флюнт Р. Б., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Застосування пробіотиків для лікування та профілактики антибіотико - асоційованої діареї, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Сілантьєва Т. Р. (2012)
Маслянко Р. П. - Роль кишкової аутофлори в патології тварин, Куртяк Б. М., Пундяк Т. О. (2012)
Маслянко Р. П. - Імунорегуляція мікрофлори шлунково-кишкового тракту у людини і тварин, Флюнт Р. Б., Романович М. С., Божик Л. С. (2012)
Мисак А. Р. - Патоморфологічна характеристика неоплазій молочної залози у сук (2012)
Мисак А. Р. - Підготовка фахівців ветеринарної медицини в умовах сьогодення, Хомин Н. М., Гамота А. А., Самсонюк В. Г., Крупник Я. Г., Ігліцький І. І., Дудчак І. П., Цісінська С. В., Кулай Н. Я., Леньо Ю. М. (2012)
Міластная А. Г. - Протизапальні властивості ізамбену при змодельованому вторинному остеоартрозі у собак, Духницький В. Б. (2012)
Мільчак А. - Есенціальна гематурія у собаки - опис випадку, Абрамовіч Б., Бучек К., Мадани Я. (2012)
Мудрак Д. І. - Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в індичат раннього віку за різного рівня вітаміну Е у раціоні, Віщур О. І., Брода Н. А., Рацький М. І., Соловодзінська І. Є. (2012)
Назар Б. І. - Обмеження та контроль за використанням білків жуйних тварин в Україні (2012)
Наличник Х. Я. - Кокцидіози хутрових звірів (2012)
Палій А. П. - Зміни будови деяких мікобактерій за впливу дезінфектанту "дезекон" (2012)
Панько М. Ф. - Протипухлинна активність препарату метакол in vivo за експериментального канцерогенезу у щурів, Іщенко В. Д., Панько М. М., Левків М. Ю. (2012)
Пахолків Н. І. - Протекторний вплив феруму при корекції метаболічних порушень за дії важких металів (Pb, Cd, Cr (VI), Куртяк Б. М., Дзень Є. О. (2012)
Попик І. М. - Показники ліпідного обміну та стан системи антиоксидантного захисту в організмі коропа в залежності від рівня вітаміну А у раціоні, Смолянінов К. Б., Віщур О. С., Олексюк Н. П. (2012)
Рибіцька Л. Н. - Структурно-функціональні зміни у бронхах при експериментальній бронхопневмонії (2012)
Русин В. І. - Діагностика та лікування гіпомагніємічної тетанії худоби, Колтун Є. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Застосування хелатних сполук мікроелементів у молодняку овець, Федорович Н. М. (2012)
Слівінська Л. Г. - Аналіз мінерального складу кормів і раціону годівлі кобил, Щербатий А. Р., Демидюк С. К. (2012)
Стибель В. В. - Порівняльна терапевтична ефективність бровермектину і бровалевамізолу 8% за паразитарних захворювань свиней та їх вплив на імунологічну реактивність, Сварчевський О. А., Прийма О. Б. (2012)
Тафійчук Р. І. - Вплив антигельмінтиків на личинок philometroides lusiana (vismanis 1966) (2012)
Тибінка А. М. - Зв’язок кількості сполучнотканних волокон колового шару м’язової оболонки кишечника курей з типом автономного тонусу (2012)
Тішин О. Л. - Вплив Е-селену на показники обміну білків у сироватці крові білих щурів за вивчення хронічної токсичності препарату клозаверм-А (2012)
Тодорюк В. Б. - Вплив препарату мінбевіт на профілактику анемії поросят (2012)
Улько Л. Г. - Ефективність "Бровадезу плюс" при асоціативних бактеріозах кінцівок у корів (2012)
Федорович В. Л. - Мікроелементні сполуки у профілактиці остеодистрофії корів (2012)
Федорович О. В. - Моногеноїдози коропових риб (2012)
Харів І. І. - Особливості функціонування імунної системи у інтактних індиків на тлі дії бровітакокциду та плодів розторопші плямистої (2012)
Шестяєва Н. І. - Доброякісні епітеліальні пухлини яєчників собак (2012)
Hutiy B. - Flourchinolones are antibiotics of new generation and application of them in practice of veterinary medicine, Binkevych V., Binkevych O., Novotni F., Lesho B., Martyshuk T. (2012)
Staniec M. - Spontaneous bleeding in a dog with subcutaneous dirofilariasis – case report, Milczak A., Buczek K., Abramowicz B. (2012)
Janusz Związek - Multi annual national control plan (mancp) for years 2010 – 2014 Feed and rendering sector. Summary date – 2011, Jacek Boruta, Michał Gagucki (2012)
Бабкін В. Д. - Філософія права та загальна теорія держави і права: проблеми взаємодії (2013)
Костельнюк М. М. - Ідея української державності Петра Могили: спроба ретроспекції першоджерел українського консерватизму (2013)
Ткаченко В. С. - Концептуальні передумови розвитку громадівської теорії місцевого самоврядування (2013)
Волощук Ю. І. - Наукові підходи до визначення поняття "національна меншина" (2013)
Гаращук Є. В. - Методологічні принципи дослідження феномену політичної культури (2013)
Ярова Є. В. - Політична еліта та політичне лідерство: кореляція понять (2013)
Мироненко П. В. - Політархія як форма державного правління (2013)
Яценко І. С. - Повноваження органів конституційної юрисдикції в контексті забезпечення системи сримування і противаг на прикладі України та Республіки Польща (2013)
Крук Н. В. - Інформаційна відкритість влади в контексті теорій лібералізму та інформаційного суспільства (2013)
Баскакова Ю. В. - Правовий статус апарату Верховної ради України в умовах забезпечення фракційної стабільності законодавчого органу влади (2013)
Турченко Ю. В. - Політика інформаційної відкритості в Збройних Силах України (2013)
Тімашова В. М. - Структурно-функціональні співвідношення в дуалітеті "політична сфера - політична система": ціннісно-регулятивні та управлінські аспекти (2013)
Кудіна О. А. - Урядовий Паблік Рілейшнз в епоху інформаційного суспільства: виклики та перспективи (2013)
Панченко Т. В. - Залучення громадськості в контексті еволюції взаємовідносин адміністрації та громадськості: огляд результатів та наслідків адміністративних реформ (2013)
Петренко К. М. - Інституціоналізація громадських об’єднань: вітчизняні практики та світовий контекст (2013)
Санченко С. П. - Політичний аспект соціального захисту громадян в умовах функціонування ринкової економіки (2013)
Палінчак М. М. - Зміст та сутність поняття "державно-церковні відносини" (2013)
Подобєд П. К. - Особливості політизації Української ПравославноЇ Церкви (2013)
Исмаилова Х. Э. кызы - Роль светскости (секуляризма) в достижении толерантности (2013)
Перглер Т. І. - Політико-духовні передумови національного державотворення (2013)
Радченко Л. М. - Революції як різновид політичних змін (2013)
Волошина Д. О. - Соціально-правове регулювання інтелектуальної влісності в умовах сучасної України (2013)
Найчук А. А. - Демократична трансформація української соціально-політичної системи в рамках потенціалу функціонального інструментарію політичної мови (2013)
Хомрач В. П. - Політико-мовна ідентичність у сучасному виборчому процесі (2013)
Горбатенко В. П. - Історичний досвід функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування на Волині (2013)
Оголошення про міжнародну науково-практичну конференцію "Політика і духовність в умовах глобальних викликів" (2013)
Авдєєв В. В. - Міжкорекційний інтервал кутової відстані у групі із двох супутників (2013)
Грошелев Д. Г. - Однобазовый интерференционный метод угловой ориентации космического аппарата, Кулабухов А. М. (2013)
Деревянко И. И. - Обработка и статистический анализ экспериментальных магнитометрических измерений сварных соединений (2013)
Джур Е. А. - Исследование взаимодействия разнородных материалов при диффузионной сварке для изделий ракетостроения, Мамчур С. И., Мамчур И. А., Носова Т. В., Могила М. В., Наливайко А. О. (2013)
Калинина Н. Е. - Повышение механических свойств при изменении структуры способом наномодифицирования алюминиевых сплавов, Джур Е. А., Вилищук З. В., Носова Т. В., Агапов В. А. (2013)
Коломієць Н. В. - Побудова низькоорбітальної групи супутників двигуном малої тяги (2013)
Кошовий М. Д. - Порівняльний аналіз авіаційних аерометричних датчиків тиску, Рожнова Т. Г. (2013)
Ларин В. А. - Управление угловой ориентацией малых космических аппаратов, Тищенко А. В. (2013)
Лысенко Н. А. - Оценка эффективности решающих правил контроля в условиях ограниченной априорной информации (2013)
Мазуренко В. Б. - Повышение энергетических характеристик ракет-носителей методом модификации критерия полноты использования объема топливных баков (2013)
Манько Т. А. - Селективный метод отверждения эпоксидных связующих для создания тонкостенных высокопрочных конструкций, Рыбалко А. В. (2013)
Маштак И. В. - Однопунктовая баллистическая технология определения параметров орбит спутников. Tочность прогнозирования полета, Шептун А. Д. (2013)
Пицык Л. Е. - Расчет сопротивления тел с шероховатыми поверхностями при турбулентых режимах обтекания (2013)
Сокол Г. И. - О роли инфразвука во влиянии космической погоды на климат и биосферу Земли, Крылова Е. Г. (2013)
Макаренко В. Д. - Герпесвирусная инфекция: мифы и реалии Обзор) (2015)
Shapovalov V. V. (Jr) - Comparative analysis of availability of the medicines for privileged categories of citizens suffering from diabetes mellitus in the russian federation and ukraine based on the pharmaceutical law, Shapovalova V. A., Shapovalov V. V., Rogozhnykova O. V. (2015)
Демьяненко Д. В. - Химический анализ сжиженногазовых экстрактов соцветий липы, Демьяненко В. Г., Дмитриевский Д. И. (2015)
Осолодченко Т. П. - Чутливість до антибактеріальних препаратів збудників позалікарняних інфекцій, Андреєва І. Д., Завада Н. П., Лук’яненко Т. В., Батрак О. А., Рябова І. С. (2015)
Суходуб Л.Б. - Протимікробна активність наночастинок хітозану, легованих Ag+, Cu2+, Zn2+, Mg2+ іонами (2015)
Борщевський Г. І. - Випробування ефективності антимікробних консервантів препарату "Ефіаль", Раілко З. О., Рейда В. П. (2015)
Бойко Н. Н. - Определение антимикробной активности спиртоводных вытяжек из некоторых видов растительного сырья содержащего дубильные вещества , Зайцев А. И. , Осолодченко Т. П. (2015)
Деркач С. А. - Антистафілококова активність ліпосомальної форми лінкоміцину, Коцар О. В., Іванова Н. М., Воронкіна І. А., Крилова І. А. (2015)
Моісеєнко Т. М. - Визначення необхідних режимів ультрафіолетового опромінювання, які запобігають виживанню Mycobacterium tuberculosis та їх перетворенню в L-форми, Волянський А. Ю., Ковальова Г. О. (2015)
Литвиненко О. А. - Антикомплементарна активність мікрофлори, виділенної з кишківника у осіб з надмірною вагою та серцево-судинною патологією, Осолодченко Т. П., Кучма І. Ю., Савченко Ю. Г. (2015)
Казьмирчук М. Г. - "Споборники святої волі" та Кобзар – перегук доль (до 200-річчя з дня народження Т. Г. Шевченка) (2014)
Половинська В. В. - Давня Русь та норвезькі королі–місіонери (2014)
Русавська В. А. - Традиції та інновації в гостинності ХІХ ст. (2014)
Ніколаєнко О. О. - Революційна діяльність польських жінок Наддніпрянщини в 1870–1914 рр. (2014)
Ткаченко I. В. - До питання реалізації національних засад розвитку культури, освіти і науки в Україні у період 1917–1918 років (2014)
Олійник М. П. - Повстанський рух на Поділлі в 1921–1922 рр. (2014)
Богатчук С. С. - Голодомор 1932–1933 рр.: сторінки історії (2014)
Придибайло О. М. - Зміни в національній політиці радянської України в 30–ті рр. ХХ ст. на прикладі німецької та польської нацменшин (2014)
Василюк П. - Становлення і розвиток наукових засад вітчизняного сортовипробування на початку XX ст. (2014)
Куницький М. - Легітимізаційні заходи окупаційного апарату влади Рaйхскомісаріату "Україна" (1941–1942 рр.) (2014)
Якуніна К. І. - Впровадження нового курсу релігійної політики радянської влади (1944–1953 рр.): законодавча база (на прикладі Волинської та Рівненської областей) (2014)
Лук’яненко О. В. - "Не пошкодуємо і самого життя!": повоєнний розподіл випускників педінститутів УРСР (2014)
Гузь Н. Г. - Політична та соціально–економічна ситуація в Україні напередодні вступу до Ради Європи (1992–1996 рр.) (2014)
Ніколаєць К. М. - Житлове будівництво в Україні у 90–х роках ХХ ст. (2014)
Левицька Н. М. - Роль Смілянських технічних класів у формуванні кадрового потенціалу цукрової промисловості України, Коцюбанська О. О. (2014)
Кізлова А. А. - Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату (2014)
Парахіна М. Б. - Наукове співробітництво України та Росії у соціогуманітарній сфері (2014)
Петрова І. О. - Організація роботи за зверненнями громадян в Україні у ХХ сторіччі (2014)
Андрющенко Е. С. - Постать Ф.М. Муравченка та її місце у розвитку українського авіадвигунобудування (2014)
Abbasova S. Z. - Ilham Aliyev and socio–political activity of women in Azerbaijan (2014)
Гасимов Х. - О некоторых соображениях А. К. Бакиханова о геополитической и этнокультурной истории средневекового Кавказа (2014)
Кулик Ж. І. - Олена Теліга: відображення життя та діяльності постаті у працях дослідників (2014)
Акунин А. С. - Аболиционистское движение в Англии: периодизация и характеристика первоначального этапа (2014)
Аскерова Д. М. - Факторы обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане (2014)
Гончаренко Л. Л. - Російські інтереси в ході Берлінської міжнародної конференції 1884–1885 рр. (2014)
Годлевська В. Ю. - Становлення нового іспанського кіно в поставторитарний період (2014)
Іванов О. Ф. - Організаційне відновлення СДПН у повоєнній Німеччині (травень 1945 – квітень 1946 року), Куценко О. (2014)
Исмаилова С. А. - Отражение в художественной литературе Северного Азербайджана II половины XIX века вопроса о роли просветительства в национальном возрождении (2014)
Крисенко Д. С. - Соціальні передумови "консервативного повороту" у США межі 1970–х – 1980–х років (2014)
Мирзаева С. - Этническая и идеологическая ситуация на Аравийском полуострове в период до появления исламского права (2014)
Мурадов В. - Характеристика и особенности Азербайджанских ковров Ширванской группы (художественно–исторический анализ (2014)
Нагірний М. З. - Діяльність української громади Славонського Броду (Хорватія) наприкінці ХХ століття (2014)
Оруджлу М. - Исторические факты по проблеме Нагорного Гарабаха (2014)
Осмоловська О. Ю. - Проблема нейтралітету та політики Швейцарії стосовно інтернованих військовослужбовців у період Другої світової війни, Павлюченко В.Ю. (2014)
Рустамов Р. - Развитие животноводства на Мугани (2014)
Алиева Р. З. - Эпоха Гарагоюнлу и Аггоюнлу в топонимии Азербайджана (2014)
Ismailov I. A. - Art of Azerbaijan in the 80 years of the twentieth century (2014)
Guliyeva N. M. - Ethno-historical significance of basic artistic handicraft branches of Ganja, Hasanov E. L. (2014)
Nasibob A. Sh. - The U.S. position to the emergence of Azerbaijani energy resources to world markets (2014)
Колесник В. Ф. - Українська періодика в російській імперії (1907–1914 рр.): питання української мови, Боровець І.А. (2014)
Гула Р. В. - Політичний аспект єврейського питання у подіях першої російської революції на сторінках видання "Киевлянин" (2014)
Ластовська О. Л. - Сучасна історіографія історії православного переяславського чернецтва (2014)
Робак І. Ю. - Історія вітчизняної охорони здоров’я і медицини в дисертаціях останніх років (сучасний стан розробленості та перспективи подальших досліджень), Демочко Г. Л. (2014)
Тарасов С. В. - К вопросу о роли сыгранной украинским духовенством в событиях Руины. Изучение проблемы в русской дореволюционной историографии (2014)
Лугуценко Т. В. - Людина в структурі комунікативної реальності як суб’єкт віртуального простору (2014)
Кузьміченко І. О. - Постреалізоване буття сучасної людини: у пошуках шляхів гуманістичної корекції (2014)
Попович О. В. - Креативність як соціокультурне явище (2014)
Артюшенко О. - Аналіз поняття ментальності у науковому та філософському дискурсах (2014)
Мельник О. Є. - Вплив глобалізації на якісні зміни в філософії пізнання (2014)
Калуга В. Ф. - Феномени андрогінності та гермафродитизму як ключ до осмислення особливостей статевої ідентичності (2014)
Грица Ю. Ю. - Єдність історії та відсутність єдності історичної свідомості: закономірність чи випадковість? (2014)
Дорожко І. І. - Біографічний метод у дослідженні родинного виховання (2014)
Крилова В. О. - Вплив кіномистецтва на природу людини (2014)
Кубко В. П. - Гендерна стереотипізація рекламної комунікації (2014)
Масаев М. В. - Образы войн будущего: "мятеж–войны", дистанционные (бесконтактные) войны, кибервойны, консциентальные и символические войны (в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций) війни, кібервійни, консцієнтальні та символічні війни (у світлі концепції парадигмальних образів та символів епох і цивілізацій) (2014)
Матвєєв В. О. - Феномен юродства в аспекті порівняння зі східними духовними практиками (2014)
Озьмінська І. - Психологія життєвого процесу як відчуження та його подолання (2014)
Петренко Г. С. - Концепт "грошей" у вимірах діяльності: традиція і сучасність (2014)
Соколовський О. Л. - Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності (2014)
Нетецька Є. В. - Теоретико–методологічні засади дослідження церковного розколу (2014)
Чікарькова М. Ю. - Біблія як протофілософія (2014)
Сеник Р. М. - Мова як предмет філософської рефлексії (2014)
Чупрінова Н. Ю. - Формування світоглядної культури майбутніх офіцерів ВВ МВС України в умовах інформаційного суспільства (2014)
Бондажевська Л. С. - Особливості визначення поняття "помилка" в прагма–діалектиці та концепції Вудса–Волтона (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Поцюрко О. Ю. - Державотворчі концепти у спадщині М.Костомарова (2014)
Гальпєріна В. О. - Предмет аналізу освітньої політики, Савельєв В. Л. (2014)
Домнич С. П. - Социокультурная коммуникация в контексте информационного общества и международного образования в Украине (2014)
Кузьмина С. Л. - Методология советской педагогики: игры в науку с тоталитарной идеологией (2014)
Пашков В. В. - Філософське осмислення сучасної післядипломної педагогічної освіти: проблеми і тенденції розвитку (2014)
Шелюк Л. - Людина - головна ланка системної модернізації освіти (2014)
Семенюк Н. - Безперервна освіта як система (2014)
Бірюков Д. С. - Потенціал сек’юритизації проблем екологічної та техногенної безпеки в Україні (2014)
Худолій А. О. - Стереотипи "холодної війни" та відносини між США та Україною (2014)
Курас А. І. - Національна безпека України: військово-політичні аспекти (2014)
Рябінін Є. В. - Роль неурядових організацій в процесах євроінтеграції України: освітньо–інформаційний аспект, Доценко С. О. (2014)
Федоренко О. В. - Концепт демократії у політичній науці: еволюція змісту (2014)
Іщенко І. В. - Аналіз нестабільності авторитарних політичних режимів в сучасному політологічному дискурсі (2014)
Засморжук О. О. - Ментальність чи менталітет – що відіграє першочергову роль у формуванні "обличчя" суспільства? (2014)
Морарь М. В. - Політична комунікація в іміджмейкерстві партійного лідера (2014)
Косьмій О. М. - Роль діалогу в політиці (2014)
Макаренко Б. - Поняття "політичної участі" у світлі сучасного політологічного дискурсу (2014)
Поппер Л. В. - Екологічний рух і його роль у політичній консолідації світосистеми по забезпеченню екологічної безпеки (2014)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та реформування Європейського суду з прав людини (2014)
Булик М. В. - Російськомовна діаспора у Німеччині: проблеми інтеграції та працевлаштування, Ніколенко В. Е. (2014)
Гайданка Є. І. - Оптимізація системи органів державної влади Словацької Республіки в контексті переходу до демократії (2014)
Сидорук Т. В. - Геополітичний вимір міжнародних процесів у Східній Європі: ЄС та Росія у регіоні "спільного сусідства" (2014)
Сльота І. С. - Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Франції (2014)
Северинюк В. М. - Мова й політика в комунікаційному просторі держави. Рецензія на книгу: Савойська С.В. Мовно–комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико–історіологічний аналіз: монографія. – К.: Вид. центр "Просвіта", 2013. – 424 с. (2014)
Цвілюк С. А. - Рецензія на книгу: Політика коренізації в південно–західних національно–адміністративних районах УРСР (1923–1939 рр.). Монографія / за ред. і упоряд. К.В. (2014)
Авдєєв В. В. - Похибки стабілізації обертального руху ракети і показники перехідного процесу (2014)
Ащепкова Н. С. - Математическая модель космического аппарата изменяемой конфигурации с учетом нежесткости конструкции (2014)
Василів С. С. - Розробка моделі для дослідження газифікації палива в спіновій детонаційній хвилі (2014)
Вилищук З. В. - Повышение коррозионных свойств алюминиевых сплавов при наномодифицировании, Мусина Е. В. (2014)
Голубек А. В. - Исследование взаимных сближений ракеты-носителя на активном участке траектории с космическими объектами (2014)
Гусарова И. А. - Изучение теплоизоляционных свойств термостойких материалов для возвращаемых космических аппаратов, Манько Т. А. (2014)
Закржевский А. Е. - Раскрытие на орбите упругой пространственной конструкции, Хорошилов В. С. (2014)
Литовченко Д. А. - Использование современных систем определения параметров атмосферы при метеорологическом обеспечении пусков РКН (2014)
Манойленко А. А. - Оценка разбросов кинематических параметров ракеты-носителя на момент разделения ступеней (2014)
Олейник М. П. - Оптимизация расположения наземных станций приема информации спутников ДЗЗ (2014)
Пицык Л. Е. - Расчет влияния отдельных элементов шероховатости на сопротивление (2014)
Полишко С. А. - Исследование комплексного влияния фосфора, углерода и кремния на прочностные и пластические характеристики стали 07ЮТ (2014)
Пошивалов В. П. - Влияние холодной обработки на физико-механические свойства алюминиевого сплава АМг6, Кузьмицкая А. И., Жданов В. С. (2014)
Ромасько Ю. А. - Синтез системы стабилизации космической конструкции, Шептун Ю. Д. (2014)
Светличная Е. В. - Способ управления РКН на начальном участке полёта, обеспечивающий безударное выведение РКН за границы габаритных точек стартовых сооружений (2014)
Сохач Ю. В. - Голографические технологии на службе ракетно-космической отрасли, Рожковский В. Ф., Кудреватых А. Т. (2014)
Товстик А. Н. - Эффективность применения бесконтактного ультразвукового теневого неразрушающего контроля полимерных композиционных материалов, Закарлюка А. Б., Петренко А. Н. (2014)
Усиченко В. И. - Моделирование случайных величин с нормальными несимметричными полуветвями на основе алгоритма Марзаглия-Брея, Крюков А. В., Довгун О. В. (2014)
Усиченко В. И. - К задаче о расстояниях между парами эллиптических орбит, Крюков А. В. (2014)
Чорненко М. В. - Применение нечеткой логики для принятия решений, Петренко А. Н. (2014)
Аксьонов О. Ф. - Перспективи та недоліки використання біоетанольної добавки до палив моторних сумішевих, Бойченко С. В., Азаренкова А. О. (2014)
Balawender K. - Parametry fizykochemiczne paliwa syntetycznego przeznaczonego do zasilania silników o ZS, Jakubowski M., Kuszewski H. (2014)
Balawender K. - Wpływ kąta wyprzedzenia i czasu trwania dawki pilotującej na emisję hałasu silnika DI, Jakubowski M., Rudnik B. (2014)
Balawender K. - Badania porównawcze mocy silnika na hamowni podwoziowej, Jakubowski M., Jaremcio M., Jaworski A., Krzemiński A., Kuszewski H., Ustrzycki A., Woś P. (2014)
Барабаш О. В. - Оцінка рівня екологічної безпеки водних об’єктів м. Києва (2014)
Бойченко С. В. - Розроблення технічного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палива для реактивних двигунів в Україні, Яковлєва А. В., Азаренкова А. О., Шкільнюк І. О. (2014)
Волков В. П. - Особливості моніторингу і визначення статусу несправностей транспортного засобу у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу, Грицук І. В., Комов А. П., Волков Ю. В. (2014)
Говорун А. Г. - Сумішеві біодизельні палива для дизелів, Павловський М. В., Куций П. В. (2014)
Грищук О. К. - Оцінка екологічного навантаження у процесі експлуатації ділянки автомобільної дороги, Кобзиста О. П., Федій І. С. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив добавки суміші водню з киснем на паливну економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого ходу, Корпач А. О., Шуба Є. В., Філоненко О. Д., Самойленко І. В. (2014)
Данчук В. Д. - Мережа моніторингу автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі великого міста, Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2014)
Дембіцький В. М. - Методика визначення енергетичних характеристик процесу електродинамічного гальмування під час дорожніх випробувань транспортних засобів, обладнаних електроприводом та системою рекуперації енергії (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив навантаження на антифрикційні та реологічні властивості олив у контакті, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І, Міланенко О. А. (2014)
Запорожець О. І. - Особливості ГІС моніторингу чинників довкілля в околиці аеропорту (2014)
Zielińska E. - Analiza porównawcza składek oferowanych przez ubezpieczycieli komunikacyjnych w Polsce (2014)
Ігнатюк В. В. - Оптимізація програмами ремонтів дорожнього одягу (2014)
Karbowniczek D. - Rozwój konstrukcji samochodów osobowych w zakresie bezpieczeństwa biernego w latach 1970-2012, Lejda K., Zielińska E. (2014)
Карпенко О. В. - Безтарифна система оплати праці як засіб гармонізації тарифно-договірних відносин на підприємствах автомобільного транспорту (2014)
Керницький І. С. - Експериментальне визначення параметрів розрахункової моделі насоса з динамічним гасником коливань, Сава Р. В., Дівеєв Б. М. (2014)
Кобзиста О. П. - Обґрунтування вибору транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів у Подільському районі, Безпала Н. П. (2014)
Konieczny D. - Przegląd zastosowań nanotechnologi w środkach transportu samochodowego (2014)
Konieczny D. - Jakość Rzeszowskiej Komunikacji Miejskiej, Mądziel M. (2014)
Корпач А. О. - Вітрові двигуни — альтернативні енергоустановки, Ковальов А. В. (2014)
Kurzyna Z. - Kształtowanie powierzchni wewnętrznych cylindrów technologią natryskiwania cieplnego metali, Lejda K. (2014)
Kuszewski H. - Wpływ dodatku benzyny na właściwości smarne oleju napędowego, Balawender K., Jaworski A., Ustrzycki A. (2014)
Kuszewski H. - Wpływ właściwości samozapłonowych paliw możliwych do zastosowania w autobusach miejskich na toksyczność spalin, Lejda K., Lew K. (2014)
Krzemiński A. - Rozwiązania logistyczne w przewozie ładunków ponadgabarytowych, Jaworski A., Kuszewski H. (2014)
Lejda K. - Perspektywy rozwoju transportu odnośnie paliw alternatywnych w Unii Europejskiej, Bojczenko S., Mateichyk V. (2014)
Lejda K. - "Zielona logistyka" w ujęciu samochodów elektrycznych, Mądziel M. (2014)
Lejda K. - Działalność spedycyjna w transporcie intermodalnym, Siedlecka S. (2014)
Марков О. Д. - Формування послуги автосервісу, Низковолосов В. В. (2014)
Матейчик В. П. - Моделювання екологічних показників транспортних засобів в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків, Цюман М. П, Лейда К. (2014)
Michalski Ja. - Analiza matematyczna istnienia jednego punktu przegięcia unormowanej krzywej udziału materiałowego Abbotta Firestone (2014)
Michalski Ja. - Bezpieczeństwo autobusów i transportu zależne od uszkodzeń eksploatacyjnych wybranych układów (2014)
Michalski Ja. - Metalograficzna charakterystyka krzywek wałów rozrządu i hydraulicznych popychaczy szklankowych silnika wysokoobrotowego (2014)
Mądziel M. - Modyfikacje w zakresie rozkładu jazdy Rzeszowskich autobusów miejskich (2014)
Pyć M. - Analiza wybranych problemów ergonomii i bezpieczeństwa w autobusach miejskich, Wojewoda P. (2014)
Посвятенко Е. К. - Холодна пластична деформація як фактор підвищення оброблюваності пластичних матеріалів протягуванням, Посвятенко Н. І., Будяк Р. В. (2014)
Посвятенко Е. К. - Властивості сталевої арматури залізобетону ставки "Вервольф", Посвятенко Н. І., Мельник О. В. (2014)
Самолюк В. М. - Аналіз інтеграційних процесів транспортної системи України, Зелінська Е., Ліскевич Ю. Р. (2014)
Сахно В. П. - Аналіз криволінійного руху автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа, Поляков В. М., Босенко В. М., Мойся Д. Л. (2014)
Сахно В. П. - Aналіз способів оцінювання та покращення паливної економічності вантажних автомобілів, Поляков В. М., Жаров К. С. (2014)
Сахно В. П. - Моделювання та керування гібридною силовою установкою автомобіля виконаною за паралельною схемою, Тімков О. М., Іванов О. С. (2014)
Siedlecka S. - Właściwości funkcjonalne i podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne samochodów pożarniczych, Mądziel M. (2014)
Сітовський О. П. - Визначення ємності тягових акумуляторних батарей для некомерційних автомобілів з гібридною силовою установкою, Яновський В. В., Кашуба А. М. (2014)
Хрутьба В. О. - Оцінка економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту транспортного підприємства, Матейчик І. В., Грищук В. І., Пустовойтенко С. В. (2014)
Хрутьба В. О. - Впровадження проекту зі збору та утилізації елементів живлення., Чуваєв П. І., Овраменко О. М. (2014)
Jurgilewicz M. - Bezpieczeństwo samochodów a badania techniczne pojazdów (2014)
Яковлєва А. В. - Аналіз європейської практики у сфері сертифікації авіаційного палива, Лейда К., Бойченко С. В., Вовк О. О. (2014)
Головач П. І. - С. В. Стояновський – Педагог, вчений, ректор, фундатор львівської наукової школи фізіологів (до 90 – річчя від дня народження) (2012)
Цимбала В. І. - Гуманітарна політика професора С. В. Стояновського, Федорович В. С. (2012)
Бобрицька О. М. - Функціональна енерго-інформаційна система організму (2012)
Бойко О. В. - Комп’ютерно – математичне моделювання клініко – рентгенологічних та лабораторних проявів туберкульозу у осіб підліткового віку, Ільницький Г. І., Радиш Г. В. (2012)
Вахуткевич І. Ю. - Дослідження вмісту важких металів у курячих яйцях (2012)
Головач П. І. - Вплив вітамінів групи В (В1, В2, В5, В6, В10, В12,) на інтенсивність газоенергетичного обміну у бугайців на відгодівлі, Змія М. М. (2012)
Гончарова О. В. - Фізіологічні особливості організму страусів за умов промислового розведення (2012)
Горальський Л. П. - Морфологія та гістохімія спинномозкових вузлів собак, Сокульський І. М., Демус Н. В., Колеснік Н. Л., Назарчук Г. О., Хоменко З. В. (2012)
Грабовський С. С. - Стреси сільскогосподарських тварин та його наслідки (2012)
Грициняк І. І. - Вплив хлористого кобальту на ріст і фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа, Фріштак О. М., Пірус Р. І., Бобеляк Л. Й., Борецька І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Морфологічні показники товстого кишечника свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Мисенко О. О. (2012)
Данкович Р. С. - Патоморфологічні зміни в нирках свиней за спонтанного охратоксикозу (2012)
Дишлюк Н. В. - Особливості будови імунних утворень стравоходу і шлунка курей віком 7 років (2012)
Друзь Н. В. - Біоморфологічні особливості тазостегнового суглобу деяких совоподібних (2012)
Жила М. І. - Морфологічна характеристика окремих периферійних органів імунної системи курчат-бройлерів при застосуванні пробіотика пробі он, Стронський Ю. С., Шкіль М. І. (2012)
Зубов Д. О. - Виготовлення тривимірного матриксу на основі агарозного гідрогелю для культивованих хондроцитів, Костогриз О. А., Солодуха О. В., Журба В. І. (2012)
Кава С. Й. Дмитрів О. Я. Івашків Р. М. - Активність окисних процесів і виживання сперміїв бугаїв за дії відновленої форми глутатіону, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2012)
Камрацька О. І. - Макроморфологія імунних структур кишечника поросят за дії стресу в період відлучки при включенні препаратів різного пробіотичного складу (2012)
Ковальський Ю. В. - Вплив вітального діапазону температури на біохімічні процеси в організмі медоносних бджіл у постембріональний період, Кирилів Я. І. (2012)
Ковальчук І. І. - Ліпідний склад тканин медоносних бджіл за умов згодовування добавки цитрату селену (2012)
Костюк С. С. - Імунобіологічні показники у крові кролів за дії гама радіації (2012)
Кот Т. Ф. - Рельєф слизової оболонки яйцепроводу цесарок (2012)
Коцюмбас Г. І. - Гістохімічна та ультраструктурна характеристика 12-палої кишки курчат-бройлерів за впливу пробіотиків, застосованих у різних дозах, Костинюк А. К. (2012)
Криштофорова Б. В. - Морфологічні особливості кісткової тканини кісткових органів неонатальних ссавців, Стегней Ж. Г., Крилова С. Д. (2012)
Кулай Ю. В. - Ліполітична активность вмісту і слизової оболонки тонких кишок японських перепелів в онтогенезі при додаванні до комбікорму дріжджів та пробіотика (2012)
Кущ М. М. - Вплив гуміліду на аргірофільні і аргентафінні ендокринні клітини кишечника гусенят, Коновалова Н. І., Степченко Л. М. (2012)
Лесик Я. В. - Імунобіологічна реактивність організму самок кролів за згодовування хлориду хрому (2012)
Мазуркевич Т. А. - Морфогенез плямок пейєра сліпих кишок качок на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу (2012)
Макух Є. М. - Деякі аспекти внутрішньоклітинного метаболізму 4-гідроксиноненалю, Оліярник О. Д., Вигнан Д. С., Красневич А. Я., Гривул Т. М. (2012)
Маслянко Р. П. - Імуномодуляція реакцій імунітету, сучасний стан, тенденції розвитку та перспективи, Падовський А. І., Гримак Я. І. (2012)
Маслянко Р. П. - Роль епіфізу в регуляції та адаптації людини і тварин, Федорович В. С., Божик Л. Я. (2012)
Мельник О. П. - Біоморфологія осьового скелету парагвайської анаконди, Костюк В. К. (2012)
Михалюк О. В. - Показники природної резистентності телят, народжених від батьківських пар різного віку, Маслянко Р. П., Сухорська О. П. (2012)
Мицук О. А. - Визначення кверцетину за допомогою натрій нітропрусиду, Мідяний С. В., Мотько Н. Р. (2012)
Нікітов В. П. - Біоморфологічні особливості м’язів колінного суглобу деяких совоподібних (2012)
Огородник Н. З. - Вміст вітамінів А, Е у крові свиноматок і поросят та їх продуктивність за умов застосування різних форм вітамінів А, D3, E, Віщур О. І., Кичун І. В. (2012)
Омеляненко М. М. - Патоморфологічна діагностика причин смерті фретки, Гаркуша С. Є., Колотій О. П. (2012)
Паска М. З. - Популяційний склад та кислотна резистентність еритроцитів бугайців на відгодівлі волинської мясної породи залежно від типів вищої нервової діяльності, Гуфрій Д. Ф., Личук М. Г. (2012)
Ракитянський В. М. - Особливості фізіологічного статусу корів за впливу солей мікроелементів (2012)
Семерунчик А. Д. - Динаміка вмісту загального білка в сироватці крові тільних корів (2012)
Стегней М. М. - Передумови визнання Київської школи ветеринарних морфологів (2012)
Стояновський В. Г. - Фізіологічний стан організму курчат-бройлерів у критичні вікові періоди при застосуванні імунокорегуючих препаратів на тлі вакцинації, Коломієць І. А., Камрацька О. І., Колотницький В. А. (2012)
Стояновський В. Г. - Вплив метіфену і метіфену сукупно з аскорбіновою кислотою на функціональний стан організму молодняку птиці різного віку після вакцинації, шляхи його корекції, Колотницький В. А., Коваленко П. П., Коломієць І. А., Камрацька О. І. (2012)
Тибінка А. М. - Особливості ангіоархітектоніки та морфології гангліїв брижі курей з різним типом автономного балансу (2012)
Усенко С. І. - Морфологія шлунка та його імунних утворень у рябчика звичайного (воnasa bonasia) (2012)
Федець О. М. - Електрофорез білків крові кішок з пухлинами молочної залози, Кулай Н. Я., Чернишук І. М., Калачнюк Г. І. (2012)
Білозір Л. І. - Синдром бронхіальної обструкції у фтизіопульмонології підліткового віку (2012)
Білозір Л. І. - Дисбаланс метаболічного гомеостазу при хіміоозонотерапії туберкульозу у підлітків (2012)
Małgorzata Kunowska-Slósarz - Effect of collection season and breed on some traits of beef bull semen, Mariola Dziąg, Marek Balcerak (2012)
Sylwia Pałka - The effect of melatonin implant on body mass and fur coat maturation of silver fox, Stanisław Łapiński, Bogusław Barabasz, Józef Bieniek (2012)
Pomorska A. - Analysis of selected blood parameters in foals in the period from birth till ablactating. (2012)
Берко Й. М. - Особливості морфологічної будови та розвитку парціальних суцвіть монокарпічних пагонів глухої кропиви білої lamium album l. (2012)
Богатко Н. М. - Застосування експресного методу визначення безпечності м’ясопродуктів за ветеринарно-санітарноїоцінки, Салата В. З., Джміль В. І., Щуревич Г. П., Богатко Л. М. (2012)
Василова О. І. - Індикація атмосферного забруднення в центральному районі львова за допомогою лишайників, Романишин Н. М. (2012)
Віщур В. Я. - Рівень техногенного навантаження на довкілля та вміст жирних кислот і важких металів у пилку з яблуні (2012)
Грицина М. Р. - порівняльний огляд класичної та сучасної систематики родини scrophulariaceае (2012)
Добрянська Г. М. - вміст марганцю в органах і тканинах прісноводних видів риб у різні пори року, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2012)
Іванова-Сальнікова В. Г. - Рівень ендогенної інтоксикації поросят за впливу селірану в умовах оптимального мікроклімату, Чорний М. В., Митрофанов О. О., Лясота В. П. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського