Мащенко М. - Володар "Золотого лева" і не тільки… (2010)
Чміль Г. - Симуляційна природа сучасності: Фарс чи повільно діюча отрута свідомості? (2010)
Братерська-Дронь М. - Нова - стара казка (Соціально-філософський аспект кіноказки) (2010)
Ширман Р. - Експеримент: від Біблії до каналу Discovery (2010)
Кульчинська Л. - Особливості жанрових категорій у кіномистецтві (2010)
Котляр Н. - Незалежне кіно Японії, або "Гільдія художнього театру" (2010)
Парталога Л. - Специфіка проявів національного у європейському кінодискурсі (2010)
Заварова Н. - Міф та світ міста в італійському кіно 40-70-х років ХХ століття (2010)
Іванченко Ю. - Українське мистецтво кін. ХVІІ - поч. ХVІІІ ст. (Доба правління гетьмана Івана Мазепи) (2010)
Кротова Т. - Принципи стилістичної єдності предметного світу античності (2010)
Харченко П. - Соціокультурні реалії в сучасному мистецтві України (2010)
Смирна Л. - Контемпоральне мистецтво у пошуках власної ідентичності: Версія Антона Соломухи (2010)
Селівачов М. - Культурологічні проблеми дизайну як виду художньої діяльності (2010)
Бондаренко С. - Еволюція фототехнологій як інструментарію художніх практик (2010)
Школьна О. - Методологічні засади вивчення українського фарфору і фаянсу кінця ХІХ - початку ХХІ ст. (2010)
Черкесова І. - Килим і сучасне середовище людини (2010)
Кузьма В. - Мистецькі музеї Закарпаття часів радянської влади (1945-1991) (2010)
Суліменко О. - Стан і перспективи розвитку мистецької освіти за кордоном (2010)
Юр М. - Роль Краківської академії мистецтв у становленні педагогічної системи Михайла Бойчука (2010)
Черватюк В. - Пленерний живопис - невід’ємна складова художньої освіти (2010)
Нестеренко П. - Василь Захарович Бородай (Пам’яті академіка НАМ України В. В. Бородая) (2010)
Олег Семенович Тимошенко (Пам’яті академіка НАМ України О. С. Тимошенка) (2010)
Юрій Герасимович Іллєнко (Пам’яті академіка НАМ України Ю. Г. Іллєнка) (2010)
Лесь (Олександр) Олександрович Сердюк (Пам’яті члена-кореспондента НАМ України Л. О. Сердюка) (2010)
Валентин Іванович Єжов (Пам’яті почесного академіка НАМ України В. І. Єжова) (2010)
Пилипчук В. - Валер’ян Дмитрович Ревуцький (Пам’яті іноземного члена НАМ України В. Д. Ревуцького) (2010)
Щербак В. - Гордість Богданівки й цілого світу (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті К. В. Білокур) (2010)
Бєліков М. - Сьогодні не вистачає таких акторів (До 110-річчя від дня народження: Пам’яті М. Ф. Яковченка) (2010)
Безручко О. - Від учня до визначного кінорежисера і педагога (До 80-річчя від дня народження: Пам’яті В. Т. Денисенка) (2010)
Гамкало І. - Невтомний пропагандист української опери (До 75-річчя від дня народження: Пам’яті І. В. Лацанича) (2010)
Луніна А. - 2010-й: Чим запам’ятався?.. (2010)
Харченко П. - Дарунок Леоніда Левіта – Національній академії мистецтв України (2010)
Антонюк О. - Виставкова діяльність НАМ України - 2010 (2010)
Кара-Васильєва Т. - Новітній погляд на розвиток сучасного мистецтва (2010)
Антонова А. И. - Особенности влияния рекламы на Я-концепцию личности (2012)
Бідюк І. А. - Інтелект як складова особистості студента ВТНЗ (практичні результати дослідження) (2012)
Білецький О. М. - Мотиваційний компонент у структурі самосвідомості особистості (2012)
Кокорина Ю. Е. - Экзистенциальные означающие субъекта (2012)
Кононенко А. О. - Проблематика самопрезентації в дослідженнях вітчизняних вчених (2012)
Кочарян И. А. - Структурные особенности личностной саморегуляции. Искажение самоактуализирующей тенденции (2012)
Кряж І. В. - Проекологічні установки як прояв екологічної стурбованості особистості, Андроннікова К. А. (2012)
Кузікова С. Б. - Суб’єктність у контексті саморозвитку особистості (2012)
Орлова А. М. - Взаємозв’язок цінностей особистості зі ставленням до власного вибору (2012)
Підручна І. Б. - Психологічні особливості часової компетентності особистості (2012)
Сергеева Т. В. - Эко-гуманистический подход к саморазвитию личности (2012)
Хафізова Г. С. - Особливості соціального інтелекту у людей з різним рівнем суб’єктивного благополуччя (2012)
Яновська С. Г. - Образ іншого учасника конфлікту у людей з різним рівнем довіри/недовіри до оточуючих, Туренко Р.Л. (2012)
Войновская О. А. - Теоретико-методологическое обоснование понятия деструктивной религиозности личности (2012)
Дусавицький О. К. - Генезис підходів до вивчення духовності та духовного розитку особистості, Такмакова М. Ю. (2012)
Коваленко О. Г. - Самооцінка особистісних властивостей у похилому віці (2012)
Кочарян О. С. - Особливості життєвого шляху в юнацькому віці, Ягнюк Я. К., Кочарян О. О. (2012)
Кукуруза Г. В. - Міждисциплінарна оцінка порушень психомоторного та соціально-емоційного розвитку у дітей раннього віку в системі раннього втручання (2012)
Лугова А. А. - Структурні характеристики негативних емоційних станів у дітей старшого дошкільного віку 84-88 (2012)
Луценко О. Л. - Особливості самоефективності у людей пізньої зрілості у контексті тренінгового заняття, Шапошник Д. О. (2012)
Пасічніченко А. В. - Особливості тривожності дітей дошкільного віку (2012)
Бару И. А. - Гендерные особенности структуры расстройств партнерского взаимодействия современной студенческой молодежи (2012)
Долгополова Е. В. - Полоролевые особенности социальной тревожности у мальчиков старшего подросткового возраста (2012)
Досужая Т. А. - Гендерные различия в личностных особенностях спортсменов с ограниченными физическими возможностями (2012)
Кочарян О. С. - Психосемантична структура архетипічного жіночого простору у дівчат із різними моделями структурної організації статеворольової сфери, Фролова Є. В., Хашева Є. А. (2012)
Кузнецова В. А. - Исследование материнского отношения в неполных семьях различного типа (2012)
Макаренко А. О. - Тіло як мішень жіночої нарцисичної активності (2012)
Терещенко Н. М. - Особливості структури любові у подружніх пар із різним ступенем задоволеності шлюбом (2012)
Чаусова Ю. А. - Роль комунікативних особливостей подружжя в сімейному життєконструюванні (2012)
Яворская Е. В. - Особенности синдрома "эмоционального холода" у женщин, состоящих в разводе (2012)
Якименко О. Ю. - Особливості партнерських стосунків в дівчат, які перебувають на різних етапах психосексуального розвитку (2012)
Яковенко О. К. - Вікова динаміка розвитку психосексуальної сфери дівчат (2012)
Алієва Т. А. - Психічний стан студентів-інвалідів з серцево-судинними захворюваннями та їх рівень якості життя (2012)
Вереіна Л. В. - Психологічні причини виникнення онкозахворювань у жінок, Прохорова Л.В. (2012)
Волошинська Л. В. - Взаємозв’язок копінг-стратегій та ставлення до здоров’я особистості студентів (2012)
Гришко А. А. - Профиль личности девочек-подростков, страдающих ювенильными маточными кровотечениями (2012)
Добрецкая К. В. - Символизм кожи и проблемы современной психодерматологии (2012)
Ершова-Бабенко И. В. - Постнеклассическая методология - психосинергетика в решении актуальных задач медико-психологической реабилитации (2012)
Лобунець А. Ю. - Медико-психологічний супровід студентів-інвалідів (2012)
Моргунова Н. С. - Копінг-стратегії студентів з різним рівнем стильової саморегуляції (2012)
Селезньова О. С. - Особенности защитных механизмов психики у женщин, перенесших радикальную мастэктомию (2012)
Балабанова Л. М. - Психологічні чинники плинності кадрів в органах внутрішніх справ, Жданова І. В., Радченко С. О. (2012)
Гулий Ю. І. - Емоційний інтелект як чинник успішної професійної діяльності працівників пожежно-рятувальних підрозділів, Научитель О. Д., Полтавська А. І. (2012)
Гуляєва О. В. - Взаємозв’язок стресостійкості і вольової саморегуляції у жінок-керівників, Дудка К. В. (2012)
Євдокімова О. О. - Зміст та форми психологічної підтримки особистісно-професійного розвитку курсантів ОВС (2012)
Жидко М. Є. - Структурні особливості соціального та емоційного інтелекту студентів першого курсу вищого технічного навчального закладу, Калайтан Н. Л. Мачнев О. Г. (2012)
Крейдун Н. П. - Особливості структурної організації регуляції поведінки студентів, Зімовін О. І. (2012)
Лаврова М. Г. - Особенности стрессовых проявлений у студентов в период прохождения экзамена в компьютеризированной форме (2012)
Медянова Е. В. - Когнитивные составляющие как фактор развития ценносной сферы личности студентов-медиков в период первичной профессионализации (2012)
Параскевова К. Г. - Эмоциональный интеллект в структуре самоотношения специалистов помогающих профессий (2012)
Пляка Л. В. - Теоретичні аспекти психолого-педагогічної консультації як одного з видів психологічної допомоги студентам вищого навчального закладу (2012)
Поліванова О. Є. - Особливості професійної деформації банківських працівників (2012)
Скворчевська Є. Л. - Основні теоретичні підходи та напрямки до проблеми професійного самовизначення особистості (2012)
Хоменко Є. Г. - Психологічні особливості взаємодії вчителя з підлітками у педагогічному процесі (2012)
Цокота В. Р. - Психологічні особливості комунікативної сфери, впливаючі на ефективність професійної діяльності командирів відділень військових пожежних підрозділів (2012)
Якушева Є. М. - Особливості поведінкового компоненту професійної самосвідомості співробітників пожежних і аварійно-рятувальних підрозділів МНС України з різними рівнями конструктивності стратегій подолаючої поведінки (2012)
Яровая Н. А. - Теоретический анализ психологических особенностей мотивации персонала (2012)
Акрітіду Е. О. - Взаємозв’язок мотиваційних особливостей та збереження і відтворення професійних текстів залежно від різних умов мимовільного запам’ятовування (2012)
Атаманчук Н. М. - Дослідження творчих проявів учнів (2012)
Єльчанінова Т. М. - Роль та ефективність психологічного супроводу розвитку уваги першокласників (2012)
Заика Е. В. - Методика измерения объема и точности тактильной кратковременной памяти (2012)
Лысак Е. А - Теоретические основы изучения механизмов переноса знаний, Луценко Е. Л. (2012)
Павленко В. Н. - Кросс-культурное исследование функциональных асимметрий у китайских и украинских студентов, Быстров К. А. (2012)
Перевозная Т. А. - Противоправное поведение несовершеннолетних правонарушителей как результат неверной оценки (2012)
Сорока А. В. - Особливості показників базових переконань засуджених на етапі підготовки до звільнення з пенітенціарних установ (2012)
Форотинська О. В. - Особливості морально-етичної відповідальності неповнолітніх злочинців (2012)
Найвищі державні нагороди - членам Академії мистецтв України: Мирослав Скорик, Євген Станкович, Євген Савчук, Павло Муравський, Віктор Гонтаров (2009)
Персональний склад Академії мистецтв України (Станом на 31 грудня 2009 року) (2009)
Чебикін А. - Про роботу президії та структурних підрозділів Академії мистецтв України у звітний період (2009)
Бараневич Л. - Віра Баринова (До дня народження) (2009)
Копиця М. - Марина Губаренко (До дня народження) (2009)
Ржевська М. - Алла Терещенко (До дня народження) (2009)
Слупський В. - Володимир Апатський (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Зубкова В. - Григорій Васецький (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Онищенко В. - Микола Стороженко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Анатолій Авдієвський (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Ярошенко І. - Андрій Кушніренко (До 75-річчя від дня народження) (2009)
Федорук О. - Андрій Бокотей (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Віллен Новак (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Ласкаревська Т. - Василь Перевальський (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Михайло Рєзникович (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Кияновська Л. - Мирослав Скорик (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Яковлєв М. - Михайло Станкевич (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Петро Чуприна (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Терещенко А. - Ігор Юдкін (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Прибєга Л. - Микола Яковлєв (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Владимирова Н. - Павло Маков (До 50-річчя від дня народження) (2009)
Гончаренко Т. - Валентина Виродова-Готьє (До дня народження) (2009)
Пархоменко Л. - Леся Дочко (До дня народження) (2009)
Левченко О. - Неллі Корнієнко (До дня народження) (2009)
Харченко П. - Лариса Скорик (До дня народження) (2009)
Зубавіна І. - Микола Мащенко (До 80-річчя від дня народження) (2009)
Седун М. - Мирослав Вантух (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Анатолій Гайдамака (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Безгін І. - Іван-Ярослав Гамкало (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Володимир Лесняк (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Баринова-Кулеба В. - Василь Гурін (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Коломієць Р. - Федір Стригун (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Степовик Д. - Олександр Федорук (До 70-річчя від дня народження) (2009)
Іванченко Ю. - Олександр Івахненко (До 60-річчя від дня народження) (2009)
Салій О. - Микола Гоголь і родина Трощинських (2009)
Пилипчук Р. - Перша інсценізація Гоголівської Ночі проти Різдва (1832 р.) та її сценічна історія (2009)
Зубавіна І. - Екранізація творів Миколи Гоголя у світовому кінематографі (2009)
Брей Н. - Творчий дух Миколи Гоголя в мистецтві Миколи Глущенка (2009)
Федорук О. - Назрілі проблеми сучасного мистецтвознавства (2009)
Чуйко Т. - Малярські композиції Миколи Стороженка за мотивами творів Тараса Шевченка (2009)
Бушак С. - Історико-мистецькі передумови формування композиційного канону української народної картини "Козак Мамай" (2009)
Щербак Ю. - Крок "Звіра" (До іконографії образу "Звіра" Марії Приймаченко) (2009)
Юр М. - Художній простір у безпредметному живопису українських художників ХХ століття (2009)
Котляревський І. - Нотатки члена-кореспондента АМУ І. А. Котляревського до науково-практичної конференції "Рефлексія і дискурс у мистецтвознавстві" (2009)
Котляревська О. - Теоретичні та практичні музичні системи в їх історичній взаємодії (2009)
Берегова О. - Сучасні теорії дискурсу і рефлексії в розробці теорії музичної комунікації (2009)
Ржевська М. - Про застосування поняття "соціокультурний дискурс" в історичному музикознавстві (2009)
Маркова О. - Рефлексія історичної пам’яті у символіці музики (2009)
Юдкін-Ріпун І. - Рефлексія поліфонічного формоутворення в гомофонії (2009)
Тукова І. - Про смислоутворюючу роль музичного жанру (2009)
Зав'ялова О. - Оксиденталізм у музично-інструментальній культурі Одеси ХІХ століття (2009)
Сюта Б. - Художня рефлексія як чинник гіпертекстового прочитання музичного твору (2009)
Кушнірук О. - Рефлексія національного в музичному дискурсі (2009)
Кушніренко А. - Актуальні проблеми хорового виконавства: з власного практичного досвіду (2009)
Кутасевич А. - А. Ведель. Піснеспів "Світе тихий" до мінор: питання авторства (2009)
Клековкін О. - Структура драми: до історії термінів (2009)
Гринишина М. - Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття (2009)
Єрмакова Н. - Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса (2009)
Владимирова Н. - Фрагмент з історії французького експериментального театру (2009)
Мащенко М. - Довге повернення (Нотатки про драматичну долю фільму К. Муратової "Довгі проводи") (2009)
Пересецький Р. - Феномен "Автографії" в екранній культурі (2009)
Рощенко О. - Обрії ренесансної рефлексії (2009)
Школьна О. - Ар Деко як явище мистецтва фарфору радянської доби (2009)
Вергунов С. - Естетичні цінності 3D-моделювання (2009)
Волков С. - Вищі музичні навчальні заклади України та їх роль у збереженні екології культури (2009)
Лисенко О. - Микола Ге як художник-учитель (2009)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Михайла Зорія (2009)
Прибєга Л. - Українські скансени як комплексна форма охорони пам’яток традиційної культури (2009)
Копоть І. - Культурний простір Житомира: історія і сучасність (2009)
Пясковський І. - Музична форма як дискурс (2009)
Івко А. - Категорії події та дискурсу в художній реальності постмодернізму (2009)
Морєва Є. - Дискурсивні елементи в мультимедіа (2009)
Молинь В. - Скарбниця гуцульського мистецтва (2009)
Товченко Л. - Фізичне виховання як засіб оздоровлення духовності (2009)
Батовська О. - Був митцем національного регістру (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. С. Палкіна) (2009)
Савченко Л. - Творив незабутні сценічні образи (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Л. С. Тарабаринова) (2009)
Філатова Т. - Самовіддано служив мистецтву (Пам’яті члена-кореспондента АМУ В. В. Воєводіна) (2009)
Бентя Ю. - Не йшов уторованими шляхами (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Б. А. Которовича) (2009)
Відійшов у вічність визначний митець і громадський діяч (Пам’яті академіка АМУ О. М. Лопухова) (2009)
Даниленко В. - Не стало талановитого художника і друга (Пам’яті академіка АМУ В. М. Гонтаріва), Зінченко В., Мельник А., Федорук О., Чебикін А., Чепелик В. (2009)
Коломієць Р. - Науковець, митець, мрійник (Пам’яті члена-кореспондента АМУ Ю. О. Станішевського) (2009)
Щербак В. - Жив і працював на благо людини (Пам’яті почесного академіка АМУ І. М. Сєдака) (2009)
Безручко О. - Драматичні сторінки біографії митця (До 100-річчя від дня народження: Пам’яті В. М. Іванова) (2009)
Гамкало І. - Диригент - від Бога (До 70-річчя від дня народження: Пам’яті С. В. Турчака) (2009)
Смирна Л. - Україна - Угорщина: Дві європейські долі (2009)
Антонюк О. - Виставкова діяльність АМУ. 2008-2009 рр. (2009)
Селівачов М. - Самовідданий трудівник мистецтвознавчої ниви (До 80-річчя від дня народження В. А. Щербака) (2009)
Рибін С. - Василь Якович Лозовий - Український "Італець" (2009)
Коваль О. - Церква Спаса - вікопомна пам’ятка історії культури України (2009)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен національної художньої культури (2009)
Яців Р. - Нове слово у шевченкознавстві (2009)
Скуратівський В. - Про тексти і контексти (2009)
Скуратівський В. - З нотаток на полях дуже цікавої книжки (2009)
Канцелярук Б. - До проблеми телеіміджу в Україні (2009)
Задорожный Г. В. - Чело-Век как мера развития науки в современном мире (2014)
Кучеренко Є. В. - Взаємозв’язок виробництва і споживання в контексті теорій суспільства масового споживання (2014)
Новікова О. Ф. - Модернізація системи державного управління на засадах соціальної відповідальності, Кузьменко Л. М. (2014)
Пилипенко Ю. І. - Соціально-відповідальна поведінка бізнесу: сутність та умови формування в Україні, Пилипенко Г. М. (2014)
Литвиненко Н. І. - Толерантність та соціально-економічний розвиток країни: крос культурний вимір (2014)
Архипов О. Ю. - Взаимосвязь теневой экономики и институтов государства в глобализирующемся мировом хозяйстве, Черкавская Т. М., Друзенко А. Н. (2014)
Завгородня О. О. - Параметри порядку і фактори ефективності національних інноваційних систем у контексті викликів глобальної конкуренції (2014)
Білоцерківець В. В. - Нова економіка у національних координатах: проблеми та перспективи розвитку (2014)
Шинкарук Л. В. - Структурний і соціальний аспекти оцінки пропорційності та диспропорційності в економіці (2014)
Швець В. Я. - Механізми взаємодії суб’єктів суспільних відносин на засадах соціальної відповідальності (2014)
Нікітіна О. Б. - Формування передумов постіндустріального розвитку України в тренді європейського вибору (2014)
Вагонова О. Г. - Соціальні наслідки економічної діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів України, Прокопенко В. І. (2014)
Солянік Л. Г. - Соціальна відповідальність як ключовий фактор впровадження моделі сталого розвитку промисловості України (2014)
Темченко О. А. - Методи управління процесами використання енергоресурсів на гірничорудних підприємствах, Горлов М. І., Темченко Г. В. (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічної ефективності діяльності підприємства з позиції його акціонерів (2014)
Вілянський А. В. - Оцінка інноваційної спрямованості розвитку промислового підприємства (2014)
Матусевич А. А. - Пути повышения эффективности предприятий железнодорожного транспорта в Украине (2014)
Волотковська Ю. О. - Удосконалення методики формування резерву на соціальні потреби у випадку закриття гірничого підприємства (2014)
Романенко О. О. - Вплив мережі Інтернет на діяльність промислових підприємств (2014)
Бараннік Л. Б. - Фінансовий аспект соціального захисту населення в надзвичайних ситуаціях, Черкавська Т. М. (2014)
Бойченко Н. В. - Анализ уровня производственного травматизма и затрат на охрану труда по регионам Украины (2014)
Пилипенко Г. М. - Інновації та ринкова влада: дослідження взаємозв’язку на ринку телекомунікаційних послуг (2014)
Kirieieva V. - The french revolution of the late XVIIIth century in modern russian historiography (2014)
Марущенко О. В. - Українсько-польський конфлікт 1943 р. на Волині у вітчизняних історіографічних інтерпретаціях (2014)
Ковальська Г. Б. - Становище дітей-біженців та допомога їм Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського земського союзу упродовж 1915–1917 рр. (2014)
Сухушина О. В. - Друга Балканська війна 1913 р.: ціна амбіцій і стратегічних розрахунків (2014)
Zemzyulina N. - Seеting-up of organizational structure of international cooperative movement in late 19th century (2014)
Муковський І. Т. - Особливе партнерство США і Великобританії напередодні та в роки Другої світової війни: історія і сучасність, Тищенко С. В. (2014)
Овчаренко О. І. - "Радянське питання" у зовнішній політиці США 1981–1989 рр. (2014)
Афанасьєв І. Ю. - Діяльність конфедерації незалежної Польщі по відношенню до України як потенційного учасника балто-чорноморського альянсу держав (1980–2000 рр.) (2014)
Вєтров І. Г. - Вирішення соціальних проблем у важкій промисловості й на залізничному транспорті України на початковому етапі відбудови. 1943–1945 рр., Шелейко Т. В. (2014)
Терещенко Т. В. - Матеріальне становище селян центральних областей України в 1943–1945 рр. (2014)
Перехрест О. Г. - Заходи щодо відродження садівництва й виноградарства в Україні в 1943–1950 рр. (2014)
Гальченко С. І. - До питання запровадження карткової системи розподілу продуктів харчування та промислових товарів у Центральній Україні на завершальному періоді Великої Вітчизняної війни (2014)
Дзюбенко Ю. В. - До питання забезпечення кадрами режисерів української кіноіндустрії в 1950-х – 1960-х рр. (2014)
Коцур Л. М. - Національні меншини і влада України на початку 1990-х рр: конструктивний діалог і втрачені перспективи (2014)
Голиш Г. М. - Енциклопедія історії України : |в 10 т.| / редкол.: В. А. Смолій (голова), В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський |та ін.|. – К. : Наук. думка, 2005 – 2013, Перехрест О. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Создание новых пассажирских судов с учетом опыта европейских речных круизов, Калугин Я. В. (2013)
Рашковский С. А. - Исследование по созданию плоской поверхности продольных наклонных стапелей для спуска судов на пневматических баллонах, Смирнова Л. С. (2013)
Соломенцев О. И. - Выбор коэффициента общей полноты проектируемого судна с учетом района и условий плавания, Ли Тхань Бин (2013)
Коробанов Ю. Н. - Конструирование опор под контейнерные фитинги c учетом прочности и технологичности, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение количества перевезенных пассажиров и продолжительности прямого сложного рейса быстроходного пассажирского судна с учетом стохастических факторов, Некрасов В. А. (2013)
Бражко А. С. - Моделирование работы гребного винта в насадке в косом набегающем потоке, Король Ю. М. (2013)
Казарезов А. Я. - Выбор якорного снабжения яхт, Пащенко Ю. Н. (2013)
Душко В. Р. - Анализ условий ледовой обстановки в Азово-Черноморском бассейне, Лопатнёва А. Ю. (2013)
Пузырев С. В. - О свободных колебаниях некруговых цилиндрических оболочек с гофрированным эллиптическим сечением (2013)
Казимиренко Ю. А. - Исследование демпфирующих свойств электродуговых покрытий, наполненных полыми стеклянными микросферами, Лебедева Н. Ю., Карпеченко А. А., Жданов А. А., Бабина П. В. (2013)
Лебедь О. Н. - Влияние скорости послеотжигового охлаждения на термостабильность структурных и электрофизических параметров монокристаллов полуизолирующего нелегированного GaAs (2013)
Тимченко В. Л. - Процедуры синтеза алгоритмов формирования оптимальных траекторий движения динамического объекта, Ухин О. А. (2013)
Пальчиков О. О. - Схемы изменения чередования катушечных групп в асинхронных секционированных контрроторных двигателях (2013)
Блінцов О. В. - Система автоматичного керування кабельною лебідкою прив'язної підводної системи, Надточій В. А. (2013)
Павлов Г. В. - Энергоэффективность резонансно-импульсного инвертора напряжения, Обрубов А. В. (2013)
Долганов Ю. А. - Використання двофазних теплопередавальних систем для охолодження світлодіодних модулів, Єпіфанов О. А. (2013)
Князюк В. И. - Сравнительная оценка энергетической эффективности поверхностей теплообмена, Лагутин А. Е. (2013)
Парсяк В. Н. - Перспективи біржового сегмента у структурі вітчизняного фондового ринку, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2013)
Потай І. Ю. - Концептуальні підходи до економічної оцінки ресурсозбереження (2013)
Титул, содержание (2014)
Бондаренко В. И. - Расчет параметров рамно-анкерной крепи выемочных выработок, Ковалевская И. А., Вивчаренко А. В., Свистун Р. Н., Малыхин А. В. (2014)
Полозов Ю. А. - Предупреждение и ликвидация осложнений при сооружении скважин большого диаметра, Лазебник А. Ю. (2014)
Борзых А. Ф. - Взаимодействие распорного перекрытия, изолирующего земную поверхность от ликвидируемого вертикального ствола, с наносами, Фомин В. О., Кукуяшный Э. В. (2014)
Мнухин А. Г. - Исследования однофазных замыканий в шахтных высоковольтных сетях, Лихван А. П., Антипин А. В., Гаврилко В. А. (2014)
Мамалыга В. М. - Обоснование использования энергоэффективного оборудования для угольной промышленности (2014)
Сторчак И. И. - Перспективы использования низколегированной стали в крепях горных выработок, Сытник А. А., Тупиков Б. Т., Федористова А. А. (2014)
Алімов В. І. - Термічне відновлення радіальних розмірів деталей гідравліки шахтного кріплення, Георгіаду М. В., Желтобрюх Л. О. (2014)
Лещенко Г. Ф. - Ловитель вагонеток для уклонов с пружинным амортизатором, Коровин А. М., Лещенко Е. Г. (2014)
Уткина Л. А. - Итоги межлабораторных сравнительных испытаний качественных показателей угля, Ермакова Е. В., Корчагина Е. Н., Говорова Е. С. (2014)
Кирнарский А. С. - Немецкая классическая технология обогащения антрацита (2014)
У Комітеті з Державних премій України в галузі науки і техніки: Назимко В. В. Поточні технології буріння як основа комплексного освоєння газовугільних родовищ. Безвинний В. П. Сучасні технології буріння працюють в Україні (2014)
Гребенкин Сергей Семенович (к 70-летию со дня рождения) (2014)
Егоров Г. В. - Опыт модернизации и строительства речных круизных судов с использованием элементов судов-доноров, Калугин Я. В. (2013)
Коробанов Ю. Н. - Перспективы интеграции подкреплений под контейнерные фитинги в отечественные САПР, Лищук О. М., Коробанова А. А. (2013)
Ли Тхань Бинь - Определение главных элементов грузовых судов ограниченного района плавания в начальном приближении (2013)
Соломенцев О. И. - Слеминг соединительной конструкции волнорезного катамарана на встречном нерегулярном волнении, Кудинова Е. А. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение характеристик начальной поперечной остойчивости однокорпусных быстроходных судов, эксплуатирующихся в переходном режиме (2013)
Соломенцев О. И. - Применение метода частных целевых функций для определения характеристик удлинения катамаранов с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Демчина Б. Г. - Методика експериментальних досліджень дерев'яних вант, армованих стальним канатом зі з’єднанням окремих дерев’яних елементів вклеєними стержнями, Кравз А. Р. (2013)
Бурдун Е. Т. - Оценка эффективности применения высокопрочных конструкционных материалов для тороидальных прочных корпусов подводной техники, Крептюк А. В. (2013)
Трунін К. К. - Підвищення точності комп’ютерного моделювання температурних полів при зварюванні (2013)
Григоренко Г. М. - Влияние повторного сварочного нагрева на микроструктуру и ударную вязкость металла шва трубных сталей большого диаметра, Костин В. А., Рыбаков А. А. (2013)
Дінжос Р. В. - Теоретичний аналіз теплофізичних характеристик та термопружної поведінки нанокомпозитів на основі аеросилу, Фіалко Н. М., Рехтета М. А., Привалко Е. Г. (2013)
Грицук І. В. - Особливості роботи системи комбінованого прогріву двигунів внутрішнього згоряння у складі інтелектуального інформаційно-програмного комплексу, Комов П. Б. (2013)
Рындя Н. В. - Газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления в неоднородном потоке (2013)
Коваленко І. І. - Інформаційна технологія графодинамічного моделювання організаційних структур проектів, Пугаченко К. С. (2013)
Фісун М. Т. - Аналіз та вибір моделей даних при створенні систем автоматизованого проектування, Давиденко Є. О. (2013)
Приходько С. Б. - Імітаційна модель передачі цифрової інформації на основі маніпуляції випадкового процесу в системі моделювання MATLAB, Константинов Т. В. (2013)
Рязанцев В. М. - Модель развития проектов карточного обслуживания клиентов банка, Колесникова К. В., Негри А. О. (2013)
Рижков О. С. - Оцінка ефективності циклона батарейного типу за коефіцієнтом гідродинамічної ефективності, Рижков Р. С., Качанова Ю. В. (2013)
Магась Н. І. - Оцінка потужності водоохоронних заходів у басейні річки Південний Буг на прикладі Миколаївського району Миколаївської області, Трохименко Г. Г. (2013)
Егоров А. Г. - Постатейное определение весовой нагрузки сухогрузных судов смешанного река-море плавания нового поколения на начальной стадии проектирования (2013)
Соломенцев О. И. - Определение экстремальных амплитуд волн с учетом метеопрогноза, Ли Тхань Бин (2013)
Егоров Г. В. - Буксиры-снабженцы для северного Каспия, Тонюк В. И. Калугина Н. Н. (2013)
Нгуен Гуй Хоанг - Определение площади и плеча парусности однокорпусных быстроходных пассажирских судов (2013)
Карпеченко А. А. - Вплив способу плазмового напилення на мікроструктуру і твердість покриттів після передрекристалізаційної термічної обробки, Лой С. А., Жданов О. О., Бобров М. М., Біч Н. В. (2013)
Колесар И. А. - Напряженно-деформированное состояние при термическом нагружении сварных и паяных узлов из разнородных материалов с прослойками различной жесткости и прочности, Квасницкий В. В., Ермолаев Г. В., Костин А. М. (2013)
Смирнов Н. В. - Влияние оболочки на нагрев плакированных частиц при плазменном напылении (2013)
Костин В. А. - Моделирование структурных превращений в металле зоны термического влияния высокопрочной стали М76 при электродуговой сварке, Гайворонский А. А., Соломийчук Т. Г., Жуков В. В., Клапанюк А. В., Зубер Т. А. (2013)
Кузнецов В. В. - Выбор материала теплообменной поверхности регенераторов газотурбинных установок (2013)
Ефремов С. Н. - Энергетическая взаимосвязь элементов комплекса отделитель жидкого хладагента–насос–морозильный аппарат судовой холодильной установки, Хромов Е. В., Королев А. В. (2013)
Лычко Б. М. - Скорость хода судна и частота вращения его малооборотного дизеля при разных условиях эксплуатации (2013)
Тимченко В. Л. - Автоматическая cистема определения и контроля углов крена маломерного судна, Куклина Е. А. (2013)
Локарев В. И. - Рабочие характеристики асинхронных электродвигателей и их коррекция при расчете процессов судовых электроприводов, Малюк Д. В. (2013)
Самойленко Д. М. - Криптоаналіз модифікацій шифру Віженера (2013)
Новогрецкий С. Н. - Особенности конструкции обмотки ротора бесконтактного синхронного генератора с совмещенной магнитной системой (2013)
Лабазов О. А. - Способ определения ориентации микроспутника по измерениям астроизмерительных систем, Кузнецов Ю. А. (2013)
Фісун М. Т. - Генерація сценаріїв подій з використанням формальних граматик, Яблонська К. Ю., Шуневич О. Б. (2013)
Куприна Т. Г. - Факторы, предпосылки и целесообразность участия ВУЗа в межвузовском проекте образовательного типа (2013)
Циганова О. С. - Організація обліку за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності на вантажних автотранспортних підприємствах (2013)
Парсяк В. Н. - Формування вартості підприємства з урахуванням ринкової складової інтелектуального капіталу, Ступнікер Г. Л. (2013)
Половко А. П. - Показники пожежної небезпеки магнезитових плит, Веселівський Р. Б., Василенко О. О., Петровський В. Л. (2013)
Ремешевська І. В. - Процедура навчання персоналу з системи екологічного менеджменту суднобудівного підприємства, Белібова О. В. (2013)
Соломенцев О. И. - Остойчивость и бортовая качка катамарана с гидродинамической разгрузкой, Кныш А. С. (2013)
Омельчук А. А. - Информационно-измерительная подсистема мониторинга параметров и процессов спуска судна на воду, Рудакова А. В. (2013)
Кабанова Н. Н. - Автоматизация подготовки исходных данных для САПР Aveva Marine Initial Design (2013)
Король Ю. М. - Эффективность кормовой профилированной выемки для снижения сопротивления воды движению судна, Боднарчук Ю. С. (2013)
Пашаев А. Б. - Задача балластировки транспортной баржи при приеме на нее тяжелого груза, Сабзиев Э. Н. (2013)
Мелентьев Р. Ю. - Особенности мехаческой обработки полимерных композиционных материалов, Натальчишин В. В. (2013)
Костин А. М. - Исследование структуры и свойств жаропрочных никелевых припоев с дополнительным легированием карбидами хрома и ниобия, Бутенко А. Ю., Малый А. Б. (2013)
Радионов А. В. - Магнитожидкостные герметизирующие комплексы, Рыжков С. С. (2013)
Якимович А. В. - Влияние факторов на теплогидравлические характеристики эллиптических теплообменных поверхностей регенераторов газотурбиных установок (2013)
Рижков С. С. - Результати дослідження впливу підвищення тиску на ефективність турбоімпактних сепараторів багатофазних сумішей палив, Борцов О. С., Рижков Р. С. (2013)
Лычко Б. М. - Применение стандартных диаграмм для расчета гребных винтов при моделировании гидрометеорологической обстановки на стадии проектирования пропульсивного комплекса транспортного судна (2013)
Тимченко В. Л. - Интервалы робастности системы управления морским подвижным объектом в условиях неопределенности, Ухин О. А. (2013)
Локарев В. И. - Обратный расчет как способ точного выполнения конечных условий пошагового расчета численным методом в задачах судового электропривода, Емельянцев М. В. (2013)
Гунько В. И. - Применение унифицированных конструктивных элементов при создании серии высоковольтных импульсных конденсаторов с пленочным диэлектриком, Дмитришин А. Я., Онищенко Л. И., Перекупка И. А., Топоров С. О. (2013)
Плахтий О. А. - Гистерезисная система управления активного трехфазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности (2013)
Блінцов С. В. - Автоматизація керування підводним апаратом в умовах невизначеності його параметрів, Доан Фук Тхи (2013)
Гурченков О. П. - Резерви розвитку малого бізнесу в Причорноморському регіоні України, Мандра О. Є. (2013)
Рогов В. Г. - Розробка механізму здешевлення кредитів суднобудівних підприємств (2013)
Парсяк В. Н. - Управління вартістю підприємства на основі оціночних параметрів дивідендного потенціалу, Горянська О. В. (2013)
Простасова Е. В. - Управління експлуатаційною вартістю підприємства в системі вартісно-орієнтованого менеджменту (2013)
Акчурина-Муфтиева Н. М. - Художественный ансамбль интерьера крымскотатарского народного жилища (2007)
Баженова Г. Ю. - Міжнародні конгреси орієнталістів у контексті європейської інтеграції російської науки (остання чверть ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Босак Т. О. - Транскрипція в діалектологічних дослідженнях А. Ю. Кримського (2007)
Бушаков В. А. - Етнонім черекес (до семантичної типології етнонімів) (2007)
Василюк О. Д. - Студії Агатангела Кримського в Бейруті (1896–1898) (2007)
Козуб С. А. - Історія вивчення нових слів та їх лексикографічне опрацювання у японській мові (2007)
Мавріна О. С. - Взаємовідносини черкесів з кримським ханством у період пізнього середньовіччя (2007)
Мусійчук В. А. - Класифікація в’єтнамських паремійних одиниць: проблеми термінології (2007)
Отрощенко І. В. - Урга та тувинські нойони (1911–1915) (2007)
Приймаченко В. В. - Арамейський компонент в складі давньоєврейського Vorlage Септуагінти (2007)
Радівілов Д. А. - Ібадитський текст про статус ахл ал-каба’ір (2007)
Рижук І. П. - Застосування принципів аристотелевої логіки до класифікації слів в арабській мові (2007)
Романова О. О. - Титули жерців виду s(t)m в титулатурах чиновників Давнього Царства (2007)
Туров И. В. - Историософия раннего хасидизма (2007)
Шестопалець Д. В. - "Ал-Джаваб ас-сахих" Ібн Теймійї як твір полемічної літератури та джерело з історії ісламо-християнських стосунків ХІІІ–ХІV ст. (2007)
Селиванова Е. А. - Парадокс в энигматическом дискурсе кроссворда (2014)
Pjetsukh O. I. - Specific features of the parliamentary debates in Great Britain (2014)
Велівченко В. Ф. - Когнітивно-комунікативний аспект вираження непрямої оцінки в англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Велівченко В. О. - Комунікативне виявлення експресивності та експресива в сучасній англійській мові (2014)
Сливка Н. П. - Варіювання позитивного експресива: формально-синтаксичний та комунікативно-синтаксичний аспекти (2014)
Юсікова О. В. - Особливості функціонування дифтонгічних вокалів у говірці села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2014)
Вовк О. І. - Когнітивні аспекти розуміння іншомовного тексту (2014)
Лонська Л. І. - Роль кличних комунікатів у створенні експресивності (на матеріалі творів Тараса Шевченка) (2014)
Сукаленко Т. М. - Концепт "ПАН" у творчості Т. Г. Шевченка (2014)
Тараненко Л. І. - Підходи та напрями дослідження фольклорних текстів малої форми (2014)
Тарасова О. А. - Концептуальний простір пейзажу французького поетичного дискурсу ІІ половини ХІХ століття (2014)
Храбан Т. Є. - Концептосфера як сукупність концептів у когнітивній лінгвістиці (2014)
Литвин И. Н. - Лексические трансформации в украинском переводе повести Н. Гоголя "Вий" (2014)
Лященко О. А. - Когнітивна антропоморфна метафора в політичному дискурсі "якісної" преси (2014)
Могілей І. І. - Ідіостилістична організація перекладацького дискурсу у творах художньої літератури жанру саспенс (2014)
Таран А. А. - Мова протесту в сучасних українських реаліях (2014)
Калько В. В. - Антропоморфна метафора в українських фітонімах (2014)
Калько М. І. - Вид дієслова у фокусі впливу різнорівневих чинників (2014)
Гарбарчук Т. В. - Структура та функціонування гібридних мішаних абревіатур в українській мові (2014)
Гримашевич Г. І. - Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах (2014)
Стройкова С. А. - Пропозиційно мотивовані іхтіоніми у німецькій мові (2014)
Teslia W. А. - Interjektionen in der deutschen Gegenwartssprache: semantischer aspekt (2014)
Федоровский К. Ю. - Анализ эффективности замкнутых систем охлаждения энергетических установок судов, Ениватов В. В. (2013)
Радченко Р. Н. - Потенциал охлаждения циклового воздуха главного судового дизеля (2013)
Радченко А. М. - Підвищення ефективності кондиціонування повітря машинного відділення когенераційних газових двигунів, Грич А. В. (2013)
Радченко Н. И. - Анализ эффективности комфортного и энергетического кондиционирования воздуха утилизацией теплоты выпускных газов рекуперативных газотурбинных двигателей, Рамзи Єл Герби, Дубачинский А. В. (2013)
Охотин С. А. - Особенности глубокого охлаждения воздуха на входе тепловых двигателей термотрансформаторами (2013)
Радченко Н. И. - Перспективы применения термопресcорного охлаждения в судовых газотурбинных установках малой мощности, Коновалов Д. В., Бойко А. В. (2013)
Радченко А. М. - Сумісна робота когенераційного газопоршневого двигуна та абсорбційного термотрансформатора установки автономного енергозабезпечення, Коновалов А. В., Остапенко О. В. (2013)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність теплонасосної конвеєрної установки сушіння зерна з частковим байпасуванням теплового насоса, Вовк В. В. (2013)
Титлов А. С. - Разработка и экспериментальные исследования бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа, совмещающих функции холодильного хранения и тепловой обработки, Волневич С. В., Козонова Ю. А. (2013)
Дорошенко А. В. - Перспективы использования испарительных охладителей в энергетических системах, Жук К. Б., Розум М. В. (2013)
Железный В. П. - Коэффициент теплоотдачи при кипении раствора изобутана с компрессорным маслом Reniso WF 15A при низких массовых скоростях в трубе, Мельник А. В. (2013)
Никулин А. Г. - Экспериментальное исследование теплоотдачи при кипении раствора хладагент/масло в свободном объеме, Семенюк Ю. В., Лукьянов Н. Н. (2013)
Гоголь Н. И. - Утилизация тепла перегретого пара холодильных установок, Денисов Ю. П., Ольшамовский В. С., Русов Е. Х. (2013)
Титлова О. А. - Разработка энергосберегающих систем автоматического управления абсорбционными холодильными приборами (2013)
Селиванов А. П. - Абсорбционные холодильные аппараты сезонного типа. Современное состояние и тенденции развития (2013)
Лытош Е. В. - Математическая модель и метод расчета температурного уровня высокооборотного гермет, Дорош В. С. (2013)
Радченко А. Н. - Метод обработки данных мониторинга топливной эффективности газового двигателя, Коновалов А. В. (2013)
Радченко Н. И. - Предварительное охлаждение циклового воздуха газовых турбин малой мощности и комфортное кондиционирование трансформацией теплоты выпускных газов, Рамзи Єл Герби (2013)
Охотин С. А. - Анализ эффективности охлаждения воздуха на входе газовой турбины "ледяной водой" и способов ее получения (2013)
Русов Е. Х. - Универсальная система охлаждения транспортных рефрижераторных судов, Гоголь Н. И., Ольшамовский В. С., Желязко Ф. С., Гоголь А. Н. (2013)
Демьяненко Ю. И. - Комфортное кондиционирование воздуха на открытых террасах (2013)
Денисова А. Е. - Оценка эффективности биогазовых электростанций, Нго Минь Хиеу (2013)
Яковлева О. Ю. - Структурно-параметрическая оптимизация производственной схемы получения карбамида, Яковлев Ю. А., Лапинский А. А., Деревянко Г. В. (2013)
Парсяк В. Н. - Державне регулювання біржового сегменту фондового ринку: реалії та перспективи, Немолюк К. Д., Щербина А. Г. (2014)
Іртищева І. О. - Стратегічні орієнтири розвитку логістичної інфраструктури в морегосподарському комплексі України, Стройко Т. В. (2014)
Волосюк М. В. - Потенціал морегосподарського комплексу – резерв економічного розвитку України (2014)
Логвінов В. Г. - Удосконалення регуляторних механізмів у сфері публічного управління як елемент інноваційного розвитку економіки України, Вдовиченко Л. Ю. (2014)
Єфімова Г. В. - Процедура форсайт-прогнозування розвитку суднобудування України (2014)
Марущак С. М. - Безпечний розвиток підприємства в контексті запобігання загрозам його функціонування (2014)
Пащенко О. В. - Формування фінансової стратегії розвитку суднобудівного підприємства з урахуванням ризиків (2014)
Рогов В. Г. - Шляхи вдосконалення податкового механізму стимулювання розвитку суднобудівних підприємств (2014)
Тубальцева Н. П. - Основні чинники розвитку інноваційного процесу на підприємствах України (2014)
Пройденко І. Г. - Українські транснаціональні корпорації: стан та проблеми розвитку, Ришняк Н. М. (2014)
Гурченков О. П. - Організаційні засади планування підвищення продуктивності праці та формування фонду заробітної плати персоналу машинобудівного підприємства, Гусаріна Н. В. (2014)
Фатеев Н. В. - Механизмы проактивного управления в системе менеджмента судоремонтных предприятий, Запорожец И. М. (2014)
Майстренко О. М. - Економічний розвиток суднобудівних підприємств і капіталізація людського капіталу на сучасному етапі, Калашникова Л. О. (2014)
Голіков І. В. - Багатокритеріальна оцінка проекту створення судноплавної компанії, Голіков В. І. (2014)
Ваніна Н. М. - Удосконалення управління розвитком машинобудівних підприємств в період економічної кризи, Ванін О. В. (2014)
Мігай Н. Б. - Складові інноваційного розвитку машинобудівних підприємств та механізм управління ними, Гуданіч Д. О. (2014)
Обидєннова Т. С. - Механізм здійснення структурних перетворень машинобудівних підприємств на основі ресурсно-функціонального підходу (2014)
Полєтаєв О. О. - Фінансові проблеми інноваційного розвитку вітчизняних підприємств (2014)
Яненкова І. Г. - Формування промислових та інноваційних кластерів в Україні (2014)
Трунін К. С. - Структурування морегосподарського комплексу України (2014)
Гришина Л. О. - Інноваційні підходи до розвитку регіону в умовах інтеграційних процесів, Гавриленко Н.В (2014)
Рибалкін В. С. - Передмова (2007)
Кочубей Ю. М. - Акад. Омелян Пріцак і урало-алтаїстика (2007)
Авдеева С. О. - Исламский радикализм: генезис понятия (2007)
Андрусенко А. М. - Творчість Ахлям Мустаганемі в контексті арабської жіночої літературної традиції (2007)
Атик А. А. - Запад и мусульманский Восток: две парадигмы взаимного восприятия (2007)
Босак Т. О. - Класифікація арабських діалектів у дослідженнях А. Ю. Кримського (2007)
Бояринцева О. В. - Роль ТЗН у викладанні арабської мови (2007)
Городній С. М. - Лексичний аспект молодіжного сленгу в сучасній японській мові (слова та вирази, що стосуються зовнішності) (2007)
Зелінський А. Л. - Етапи формування еллінського "колонізаторського” світогляду у світлі давньогрецьких нарративних пам’яток класичної доби (2007)
Карпенко Н. М. - Китайские добровольцы в революционных cобытиях на территории Украины (октябрь 1917 – апрель 1918 гг.) (2007)
Козуб С. А. - Зовнішні входження (етранжизми) японської мови післявоєнного періоду у сфері масового вжитку (2007)
Ляшенко А. О. - Іслам та інші релігії Сходу versus християнство: протистояння чи конструктивний діалог (2007)
Мазепова О. В. - Вивчення східного поетичного тексту в лінгвокультурологічному аспекті (на матеріалі поезії Сохраба Сепехрі) (2007)
Нечипоренко Б. Ю. - Вплив філософсько-релігійних вчень середньовічного Китаю на творчість видатного поета доби Тан Ду Фу (721–770) (2007)
Осадча Ю. В. - Основні тенденції вивчення японської літератури в Росії та Україні першої третини ХХ ст. (2007)
Покровська І. Л. - Критерії класифікації фразеологізмів у працях турецьких лінгвістів (2007)
Прушковська І. В. - Значення поезії та митця у суфізмі (2007)
Романченко А. А. - Специальные терминологические словари персидского языка (2007)
Сломчинська А. О. - "Трояндовий блиск" Хасана Тауфіка як конкретно-історичний варіант поетичного слова у новітній арабській літературі (2007)
Субота І. О. - Новелістика країн Перської затоки (2007)
Телешун К. О. - Особливості граматичної будови турецькомовного торговельного контракту (2007)
Титаренко Е. Ю. - Диалог культур: Восток – Запад, Горохова И. В. (2007)
Шаповалова Е. А. - Попытки поисков новых путей в японо-российских отношениях: инициатива Таро Асо (2007)
Шекера Я. В. - До питання перекладу китайської поезії доби Тан (618–907): інтерпретація художнього образу (2007)
Яценко В. С. - Географія культури і найдавніші осередки культури Близького Сходу (2007)
Вожегова Р. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку зрошення на півдні України, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Морозов О. В., Морозов В. В. (2013)
Сташук В. А. - Історія будівництва та ефективність використання рисових зрошувальних систем в Україні, Рокочинський А. М., Грановська Л. М., Вожегова Р. А. (2013)
Базалій В. В. - Оцінка якості зерна сортів пшениці озимої при зрошенні на півдні україни під впливом мінеральних добрив, Гамаюнова В. В., Панкєєв С. В., Каращук Г. В. (2013)
Вожегова Р. А. - Управління продукційними процесами сільськогосподарських культур в умовах зрошення, Писаренко П. В., Малярчук М. П., Коваленко А. М., Коваленко Є. Є. (2013)
Голобородько С. П. - Стан і шляхи облаштування агроландшафтів у придунайському регіоні України, Димов О. М. (2013)
Коваленко А. М. - Фітосанітарний стан посівів та поживний режим ґрунту в сівозмінах короткої ротації на зрошуваних землях, Коваленко О. А. (2013)
Заєць С. О. - Водоспоживання зернових культур і сої залежно від умов вологозабезпеченості, Нетіс В. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Зрошення сої у південному степу України, Писаренко П. В., Мельник М. А. (2013)
Малярчук М. П. - Ефективність мінімізованих способів основного обробітку і сівби в попередньо-необроблений ґрунт при вирощуванні кукурудзи на зрошуваних землях, Писаренко П. В., Мішукова Л. С., Малярчук А. С., Котельников Д. І., Нижеголенко В. М. (2013)
Михаленко І. В. - Фотосинтетичні показники гібридів кукурудзи залежно від груп стиглості та строків сівби, Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М., Ярмак В. О. (2013)
Глушко Т. В. - Урожайність та якість зерна кукурудзи під впливом біопрепаратів в умовах зрошення південного степу України, Войташенко Д. П. (2013)
Базалій В. В. - Фотосинтетична діяльність рослин соняшнику на зрошуваних ділянках гібридизації, Мринський І. М., Урсал В. В., Гонтарук В. Т. (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів рису залежно від гідротермічних та агротехнічних чинників при вирощуванні в умовах півдня України, Олійник О. І. (2013)
Грабовський П. В. - Агроекологічні аспекти регулювання водного режиму ґрунту при вирощуванні пшениці твердої озимої в умовах півдня України (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність сортів і гібридів ріпаку озимого на півдні України, Василенко Р. М., Войташенко Д. П., Шаталова В. В. (2013)
Пілярський В. Г. - Вплив гібридного складу та густоти стояння рослин на показники продуктивності буряку цукрового при зрошенні, Казанок О. О. (2013)
Люта Ю. О. - Водоспоживання та урожайність цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в умовах півдня України, Малишев В. В., Степанов Ю. О. (2013)
Біднина І. О. - Вплив мікробних препаратів на продуктивність ячменю ярого та кукурудзи мвс в умовах зрошення півдня України, Влащук О. С., Козирєв В. В., Томницький А. В. (2013)
Лимар В. А. - Особливості формування кореневої системи рослин щепленого кавуна за краплинного зрошення, Волошина К. М. (2013)
Паштецький В. С. - Вплив окремих несприятливих явищ природи на формування врожаю зернових культур в Криму, Женченко К. Г., Приходько О. В. (2013)
Марущак Г. М. - Урожайність зерна рису та кількість побічної продукції залежно від сорту, доз внесення добрив та норми висіву, Захарченко Л. Г. (2013)
Тронза Г. Е. - Пути мелиорации и рационального использования солонцовых почв сухостепной зоны Крыма, Томашова О. Л., Томашов С. В. (2013)
Хомяк П. В. - Особливості вирощування пшениці озимої на чорноземах південних степу України, Залевська М. П., Порудєєв В. О. (2013)
Шелудько О. Д. - Ефективність захисту зрошуваних посівів сої від листогризучих совок, Марковська О. Є., Репілєвський Є. В. (2013)
Демченко Н. В. - Строк сівби, як фактор регулювання продуктивності ріпаку озимого (2013)
Козирєв В. В. - Агрофізичні властивості ґрунту залежно від режиму зрошення, обробітку ґрунту та строків внесення фосфогіпсу при вирощуванні сої (2013)
Воронюк З. С. - Ефективність рисових сівозмін при різному насиченні їх круп’яними культурами, Зайцева А. А. (2013)
Коваленко А. М. - Продуктивність рослин гороху безлисточкового морфотипу залежно від агротехнічних заходів вирощування в умовах південного степу України, Тимошенко Г. З. (2013)
Конащук О. П. - Особливості технології вирощування кукурудзи на зерно в умовах південного степу України, Колпакова О. С., Кляуз М. А. (2013)
Булигін Д. О. - Вплив умов зволоження та густоти стояння нових сортів сої на процес накопичення сирої маси та сухої речовини (2013)
Алмашова В. С. - Вплив обробки насіння бором, молібденом і ризоторфіном на водоспоживання гороху овочевого за умов збалансованого природокористування, Войташенко Д. П. (2013)
Морозов В. В. - Вирішення проблеми формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель в умовах краснознам’янського масиву, Булигін О. І. (2013)
Тищенко О. Д. - Про солестійкість люцерни та шляхи її підвищення, Тищенко А. В., Черниченко М. І. (2013)
Томницький А. В. - Поживний режим темно-каштанового ґрунту в посівах нуту за різних доз мінеральних добрив (2013)
Малярчук А. С. - Пфективність способів і глибини основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого в умовах південного степу України (2013)
Ляшевський В. І. - Залежність сумарного випарування з рисового чека від температури повітря в умовах Криму (2013)
Жуйков О. Г. - Агротехнологічні аспекти системи основного обробітку ґрунту як складової зональної технології вирощувуання гірчиці чорної в умовах півдня України (2013)
Єремко Л. С. - Мінеральне живлення як один із вагомих факторів підвищення продуктивності соняшнику, Тоцький В. М. (2013)
Паштецький В. С. - Використання водних ресурсів в аграрному виробництві Криму (2013)
Полєнок А. В. - Формування продуктивності посівів рису залежно від елементів технології вирощування в умовах південного степу України (2013)
Цілинко М. І. - Урожай і якість зерна рису при застосуванні мікродобрив, Довбуш О. С., Коршун О. О. (2013)
Морозов О. В. - Оцінка сучасного стану зрошуваних ґрунтів Херсонської області (2013)
Полєнок А. В. - Вплив елементів технології вирощування на урожайність сої в рисових сівозмінах, Вожегов С. Г., Скидан В. О. (2013)
Майдебура О. П. - Міграція радіонуклідів на зрошувальних ґрунтах півдня України, Вожегова Р. А., Гудков І. М. (2013)
Вишнівська Ю. С. - Вплив системи удобрення на густоту стояння рослин льону олійного, вміст та вихід волокна (2013)
Дзюбецький Б. В. - Основні господарсько-цінні ознаки тесткросів кукурудзи різних гетерозисних моделей в умовах західного лісостепу України, Боденко Н. А., Заплітний Я. Д. (2013)
Василюк П. М. - Національне надбання у селекції – сорт пшениці м'якої озимої Благо, Вожегова Р. А., Орлюк А. П., Базалій Г. Г., Усик Л. О. (2013)
Дзюбецький Б. В. - Результати екологічного сортовипробування середньостиглих і середньопізніх гібридів кукурудзи різних типів та гетерозисних моделей, Федько М. М., Ільченко Л. А. (2013)
Клубук В. В. - Оцінка селекційного матеріалу сої на підвищену адаптаційну здатність до несприятливих факторів середовища, Боровик В. О., Баранчук В. А., Осіній М. Л. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Вплив вітазиму, температурного режиму та розміру пробірок на інтенсивність бульбоутворення картоплі сорту тирас в культурі in vitro, Балашова Г. С., Котова О. І., Добринкіна К. О. (2013)
Люта Ю. О. - Ефективність методу гаметної селекції при створенні нового селекційного матеріалу томатa, Кобиліна Н. О. (2013)
Цілинко М. І. - Ефективність використання факторіальної ознаки "кількість зерен у головній волоті" на підвищення врожайності сортів рису, Вожегов С. Г., Цілинко Л. М. (2013)
Григорчук Н. Ф. - Адаптивність сортів сої селекції інституту олійних культур наан України, Якубенко О. В. (2013)
Борисова В. В. - Біоінформаційна характеристика геному кукурудзи у зв’язку з проведенням snp-аналізу селекційного матеріалу, Черчель В. Ю., Дзюбецький Б. В., Сатарова Т. М. (2013)
Черниченко І. І. - Сорти картоплі придатні для вирощування у весняному садінні на півдні України, Черниченко О. О., Балашова Г. С. (2013)
Петкевич З. З. - Формування та склад навчальної колекції рису, Шпак Д. В., Шпак Т. М. (2013)
Люта Ю. О. - Урожайність і вихід маточних коренеплодів буряка столового залежно від технологічних прийомів вирощування при краплинному зрошенні, Косенко Н. П., Корнієнко С. І. (2013)
Цілинко М. І. - Вплив фракційного складу насіння рису на його посівні і врожайні якості, Коршун О. О., Довбуш О. С. (2013)
Лашина М. В. - Параметри мінливості ознак структури качана гібридів кукурудзи різних груп стиглості в умовах зрошення, Марченко Т. Ю., Лавриненко Ю. О. (2013)
Михаленко І. В. - Організаційно-економічні аспекти оптимізації технологій вирощування гібридів кукурудзи на зрошуваних землях півдня України, Лавриненко Ю. О., Влащук А. М., Рубан В. Б. (2013)
Ушкаренко В. О. - Економічна ефективність вирощування розторопші плямистої на зрошуваних землях півдня України, Філіпова І. М. (2013)
Коковіхін С. В. - Моделювання складових елементів технологій вирощування сільськогосподарських культур з використанням інформаційних засобів, Ларченко О. В., Донець А. О. (2013)
Федорчук М. І. - Економічна оцінка технології вирощування фенхелю звичайного при інтродукції в умовах південного степу України, Макуха О. В. (2013)
Конащук І. О. - Інструментарій трансферу інновацій з технологій зрошуваного землеробства в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Кириченко Н. В. (2013)
Булаєнко Л. М. - Особливості обліку води на зрошувальних системах півдня України, Вердиш М. В. (2013)
Коваленко А. М. - Економічна ефективність використання мікродобрива "еколист – у" на пшениці твердій ярій в умовах природного зволоження південного степу України, Новохижній М. В. (2013)
Скидан М. С. - Економічна та біонергетична ефективність вирощування гібридів соняшнику різних груп стиглості залежно від удобрення в умовах східного лісостепу України (2013)
Ревтьо О. Я. - Економічна ефективність вирощування кукурудзи на зерно залежно від агротехнічних прийомів (2013)
Рогов Г. К. - Державне регулювання корпоративної емісійної та дивідендної політики (2014)
Івата В. В. - Перспективи фінансової діагностики як елементу управлінської системи в умовах трансформації економічного середовища, Погорєлова О. В. (2014)
Мочалов О. О. - Анализ эффективности затрат на оплату труда на базе статистических расчетов, Баланенко О. Г., Левенець В. Г. (2014)
Гришина Н. В. - Конкурентоспроможність малого підприємництва – фактор соціально-економічного розвику регіону (2014)
Потай І. Ю. - Використання еколого-економічного аналізу як інструменту інформаційного забезпечення cталого розвитку (2014)
Палехова В. А. - Віддзеркалення в українській статистиці проблем національного рахівництва (2014)
Почтарук І. С. - Тенденції розвитку вугільної промисловості Західного регіону України (2014)
Скупський Р. М. - Інноваційний розвиток агропродовольчої сфери в контексті формування продовольчої безпеки та членства України у Світовій організації торгівлі (2014)
Кравчук О. В. - Аналіз та оцінка фінансових ризиків агроформувань при страхуванні (2014)
Панченко О. В. - Теоретичні основи розвитку маркетингових комунікацій (2014)
Прядко І. В. - Сутність і роль регіональних інновацій у системі економічних відносин (2014)
Сіра Ю. В. - Фактори формування ціни на молоко та молочні продукти (2014)
Мягков Д. В. - Особливості управління оборотними коштами венчурних підприємств, Дибач І. Л. (2014)
Гурченкова О. П. - Вартість життя населення: оцінка і шляхи зниження, Філонок Я. О. (2014)
Бокій О. В. - Інвестиційно-інноваційний розвиток хлібопекарської галузі України (2014)
Ступіна Ю. Ю. - Управління змінами на підприємстві (2014)
Чупріна М. О. - Ресурсно-функціональне забезпечення управління розвитком промислового потенціалу України (2014)
Шмаглій О. Б. - Інноваційні трансформації розвитку пивоваріння України (2014)
Шовкун І. А. - Міжнародна виробнича кооперація в системі зовнішньої торгівлі України (2014)
Kovalenko O. V. - Theoretical aspects of innovative markets organization in the food industry (2014)
Титул, содержание (2014)
Шашенко А. Н. - Закономерности потери устойчивости пород подошвы в подготовительных выработках, Хозяйкина Н. В., Король А. Ю. (2014)
Терещук Р. Н. - Определение рациональной плотности анкерования наклонных выработок (2014)
Стариченко Л. Л. - Щодо поширення ринкових відносин у вугільній промисловості України, Череватський Д. Ю., Чейлях Д. Д. (2014)
Петенко И. В. - Проблемы рентабельности угольной продукции, Майдукова С. С. (2014)
Панишко А. И. - Новые подходы в реализации экологической части проектов ликвидации шахт, Смыслов А. А., Еременко А. Ю. (2014)
Минеев С. П. - Оценка возможности импульсного выделения сорбированного метана из угольного пласта, Прусова А. А., Потапенко А. А., Кочерга В. Н. (2014)
Филатьев М. В. - Особенности газовыделения из подрабатываемых источников, Антощенко Н. И., Гасюк Р. Л., Харин Е. Н. (2014)
Ванеев Б. Н. - Регламентация технического обслуживания и ремонта электрооборудования угольных шахт, Вареник Е. А., Омельченко А. Н., Савицкий В. Н. (2014)
Греков С. П. - Тепловой эффект окисления углей и эндогенная пожароопасность, Пашковский П. С., Орликова В. П. (2014)
Мнухин А. Г. - Об использовании масла в рудничном электрооборудовании, Мнухина Н. А. (2014)
Вертієнко Г. В. - Принципи та моделі реконструювання поховально-поминальної обрядовості іраномовних народів Євразійського степу (2007)
Вишневська І. Г. - Військовий потенціал США і Китаю: протистояння (2007)
Захарченко А. М. - Позиція України щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту (2000–2006 рр.) (2007)
Кулик А. С. - Засоби художньої виразності в газелях Аміра Хусро Дехлеві (2007)
Кутна Ю. Б. - Фольклор греків Приазов’я: історія вивчення і сучасний стан, Потіпак Ю. А. (2007)
Мавріна О. С. - Джеляледдін Румі в працях А. Кримського (2007)
Машевський О. П. - Вплив "східного питання" на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х – на початку 90-х років ХІХ ст. (2007)
Москальов Д. П. - Проблема модальності в японській мові (2007)
Петрова Ю. І. - До питання про становлення мовної ситуації в Єгипті (2007)
Пилипчук Я. В. - Бачман та Чингізиди: початок Великого Західного походу (2007)
Сирінська О. А. - Сучасні тенденції розвитку арабського супутникового телебачення (2007)
Сіновець П. A. - Українсько-іранське економічне співробітництво крізь призму іранської ядерної програми: аналіз і перспективи (2007)
Цао Гуан Юй - Традиційне китайське мистецтво: питання розвитку та особливості (2007)
Шестопалець Д. В. - Уявлення про християнство у полемічному творі Ібн Теймійї "ал-Джаўаб ас-сахих" (XIV ст.) (2007)
Вожегова Р. А. - Зрошення в Україні: реалії сьогодення та перспективи відродження, Голобородько С. П., Грановська Л. М., Сахно Г. В. (2013)
Малярчук М. П. - Формування продуктивності зернової кукурудзи залежно від системи основного обробітку грунту та удобрення в зрошуваних умовах півдня України, Писаренко П. В., Котельников Д. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Інноваційні напрями розвитку зрошуваного землеробства в умовах півдня України, Коковіхін С. В., Біляєва І. М., Пілярська О. О., Чекамова О. Л. (2013)
Ушкаренко В. О. - Дослідження параметрів висхідної швидкості руху і висота підйому макрокапілярної кайми для оптимізації режимів зрошення, Тищенко О. П., Ляшевський В. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Ефективність зрошення та інокуляції насіння при вирощуванні сортів сої в умовах зрошення півдня України, Найдьонова В. О., Мельник М. А. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Продуктивність сафлору красильного залежно від агрозаходів та погодних чинників при його вирощуванні в умовах півдня України, Найдьонов В. Г., Федорчук М. І. (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність рису залежно від сортового складу, основного обробітку ґрунту та фону мінерального живлення при вирощуванні в умовах Одеської області, Олійник О. І. (2013)
Лавриненко Ю. О. - Енергетична ефективність вирощування гібридів кукурудзи на зерно при зрошенні, Глушко Т. В., Влащук А. М., Войташенко Д. П. (2013)
Коваленко А. М. - Наукове забезпечення формування еколого-безпечних агроландшафтів у південному регіоні (2013)
Коковіхін С. В. - Оптимізація структури посівних площ на зрошуваних землях з урахуванням показників гідромодулю системи та біологічних потреб культур, Писаренко П. В., Пилярський В. Г., Ніколайчук М. Г., Нікішов О. О. (2013)
Біднина І. О. - Удобрення льону олійного при вирощуванні на півдні України (2013)
Мринський І. М. - Фотосинтетична діяльність посівів соняшнику в умовах зрошення півдня України, Гармашов В. В., Шепель А. В., Федорчук В. Г., Гонтарук В. Т. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Урожайність сафлору красильного залежно від системи мінерального живлення в умовах півдня України, Найдьонов В. Г., Прошина І. О. (2013)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна пшениці озимої в умовах зрошення, Сергєєв Л. А. (2013)
Коваленко А. М. - Урожайність пшениці озимої за різного її місця у сівозміні та способу основного обробітку ґрунту в ній, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В., Коваленко О. А. (2013)
Малярчук М. П. - Продуктивність плодозмінної сівозміни за різних способів основного обробітку ґрунту, Коваленко А. М., Малярчук А. С. (2013)
Морозов В. В. - Формування оптимального водно-сольового режиму зрошуваних земель – необхідна складова безпечної експлуатації гідромеліоративних систем (на прикладі краснознам’янської зрошувальної системи), Булигін О. І. (2013)
Адамень Ф. Ф. - Продуктивність багаторічних нових, нетрадиційних для криму, кормових культур, Саплєв А. В., Кудінов С. В. (2013)
Остапенко С. М. - Вплив мінеральних добрив на урожайність та вміст цукру у різних сортозразків цукрового сорго, Остапенко М. А., Костиря І. В., Бочевар О. В., Семяшкіна А. О., Бондаренко Н. С. (2013)
Біднина І. О. - Ефективність сумісного застосування добрив та мікробних препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур на півдні України, Влащук О. С., Козирєв В. В., Томницький А. В. (2013)
Берднікова О. Г. - Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах півдня України (2013)
Вожегова Р. А. - Продуктивність пшениці озимої за різних доз добрив і норм висіву насіння в умовах рисових сівозмін, Шпак Д. В., Мунтян Л. В. (2013)
Морозов В. В. - Перспективи використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем в умовах краснознам’янського масиву, Дудченко К. В., Морозов О. В., Корнбергер В. Г. (2013)
Влащук А. М. - Вплив основного обробітку ґрунту, строку та способу сівби на врожайність насіння ріпаку озимого, Прищепо М. М., Войташенко Д. П., Демченко Н. В. (2013)
Шелудько О. Д. - Ефективність пестицидів фірми "басф" на посівах сої в умовах зрошення південного степу України, Клубук В. В., Боровик В. О., Репілевський Е. В., Марковська О. Є. (2013)
Василенко Р. М. - Фотосинтетична діяльність однорічних кормових агроценозів за різних умов зволоження на півдні України (2013)
Бояркіна Л. В. - Науково-практичні аспекти використання "електронної інформаційно-довідкової бази "люцерна на корм"” в зрошуваному землеробстві півдня України (2013)
Музика В. Є. - Вивчення ефективності нових пестицидів в інтегрованій системі захисту пшениці озимої в умовах зрошення півдня України, Колченко А. В., Тараненко О. Ю. (2013)
Кізуб П. С. - Реакція різних сортів і гібридів сорго на зміни клімату в південному степу України (2013)
Скидан М. С. - Вплив удобрення та строку сівби на фотосинтетичну діяльність гібридів соняшнику в умовах східної частини лісостепу України, Скидан В. О., Костромітін В. М. (2013)
Полєнок А. В. - Принципи побудови і проектування рисових сівозмін, їх значення та необхідність, Вожегов С. Г. (2013)
Вожегова Р. А. - Оцінка колекційного матеріалу томата за рівнем прояву основних господарсько-цінних ознак на зрошенні, Люта Ю. О., Кобиліна Н. О. (2013)
Деркач К. В. - Вплив фізіологічно активних речовин на збереження морфогенності калусів кукурудзи за тривалого культивування in vitro, Абраімова О. Є., Сатарова Т. М. (2013)
Кирпа М. Я. - Наукові принципи і методи збереження якості насіння зернових культур, Пащенко Н. О., Скотар С. О., Стюрко М. О. (2013)
Федько М. М. - Густота стояння рослин як фон для добору та її вплив на елементи структури врожаю у інбредних ліній кукурудзи (zea maize l.) (2013)
Козаченко М. Р. - Ефективність добору цінних ліній гібридів у системі топкросів ячменю ярого залежно від комбінаційної здатності сортів, Важеніна О. Є., Васько Н. І., Наумов О. Г. (2013)
Марченко Т. Ю. - Стійкість гібридів кукурудзи різних груп стиглості до хвороб в умовах зрошення, Гож О. А., Глушко Т. В., Нужна М. В., Лавриненко Ю. О. (2013)
Шпак Д. В. - Вивчення кореляційних зв язків кількісних ознак у рослин рису (2013)
Бритік О. А. - Аналіз колекційних зразків кавуна та дині за комплексом ознак (2013)
Шпак Т. М. - Ефективність індивідуального добору на ранньостиглість та продуктивність з гібридних популяцій рису (2013)
Легкун І. Б. - Нові сорти озимого ячменю селекції СГІ-НЦНС (2013)
Лавриненко Ю. О. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування гібридів кукурудзи при краплинному способі поливу, Рубан В. Б., Михаленко І. В., Іванів М. О. (2013)
Грановська Л. М. - Обгрунтування заходів по зменшенню вартості подачі води на зрошення в умовах півдня України, Вердиш М. В., Булаєнко Л. М. (2013)
Рашковский А. С. - Модульное формирование композитных плавучих доков, Ермаков Д. В., Ди Син (2014)
Бугаенко Б. А. - Анализ конструктивных решений пассивного позиционирования технических средств океанотехники (Состояние и общие тенденции развития), Галь А. Ф., Шилин И. С., Гайдай Г. Ю. (2014)
Грабовский Р. С. - Об изменении циклической трещиностойкости продолжительно эксплуатированного металла по-движного трубопровода (2014)
Панкова О. В. - Определение характеристики снабжения судна на основе статистических данных (2014)
Бондаренко А. В. - Оценка риска слеминга соединительной конструкции скоростных автопассажирских катамаранов на начальном этапе проектирования, Буй Дуй Тхань (2014)
Авдєєва О. А. - Порівняльний аналіз масовартісних показників статичних трифазних просторових електромагнітних систем з витими стиковими магнітопроводами (2014)
Гордеев Б. Н. - Особенности измерения уровня жидкости в бассейне выдержки отработавшего ядерного топлива, Зивенко А. В., Зивенко В. А., Гудыма Е. А., Моторкин Д. Ю. (2014)
Павлов Г. В. - Исследование статических характеристик резонансного преобразователя методом комбинирования составляющих тока контура, Обрубов А. В., Никитина Е. В. (2014)
Ткач М. Р. - Моделювання плавних кривих стосовно профілів лопаток осьових турбін, Агарков О. Ю. (2014)
Харченко В. И. - Влияние изменения параметров двухкаскадного газотурбинного двигателя со свободной силовой турбиной при работе на эксплуатационные характеристики, Кучеренко О. С., Матиюк О. И. (2014)
Рижков С. С. - Узагальнена математична модель визначення інтенсивності процесу очистки дисперсних багатофазних потоків у системах енергетичних установок (2014)
Приходько С. Б. - Розробка нелінійних регресійних моделей тривалості програмних проектів на основі перетворення Джонсона, Пухалевич А. В. (2014)
Самойленко Д. М. - Проектування захищених ресурсів за об’єктно-орієнтованим принципом мовою РНР 5 (2014)
Партас В. К. - Информационная поддержка проектирования технологии изготовления деталей, Павленко А. Ю. (2014)
Назимко В. В. - Оперативне управління проектом в умовах параметричної і структурної невизначеності: визначення поняття і його часових параметрів (2014)
Малько A. В. - Анализ зарубежного опыта диверсификации судостроительно-судоремонтных заводов (2014)
Фатеев Н. В. - Логистическое управление в судостроительных кластерных системах, Запорожец И. М. (2014)
Вертієнко Г. В. - Поховально-поминальний обряд іраномовних номадів (міждисциплінарний підхід) (2008)
Вестель Т. Ю. - Творчість Сіґа Наоя в контексті доби Тайсьо (2008)
Діденко І. A. - Діяльність Ради Міністрів Гетьманату по забезпеченню українських інтересів у Криму (травень – грудень 1918 р.) (2008)
Комендант Л. В. - Арабська жінка у віртуальному світі (в контексті твору Раджі Алем "Фатима") (2008)
Костанда І. О. - Паралелізм як основний принцип танської поезії та його прояви на різних рівнях мови (2008)
Кулик А. С. - Суфійська символіка гіндімовної поезії Аміра Хусро Дехлеві (2008)
Кшановський О. Ч. - Некодифіковане вживання перського післяйменника rā в аспекті теорії порядку складових (2008)
Маврина О. С. - Мусульманские авторы IX–X веков об арабском завоевании Дехистана (2008)
Москальов Д. П. - Асиметричність ствердження/заперечення в японській мові (2008)
Мурашевич К. І. - Китайська поезія нового стилю: Цюй Цю-бо (1899–1935) (2008)
Мусійчук В. А. - Проблеми укладання двомовного ідеографічного словника в’єтнамських паремій (2008)
Петрова Ю. І. - Класифікація територіальних ідіомів Єгипту (2008)
Прохоров Д. А. - Органи караїмського конфесійного самоврядування та питання освіти караїмів Таврійської губернії в другій половині XIX – на початку XX ст. (2008)
Хоменко О. А. - Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) (2008)
Цао Гуанюй - До проблеми формування й канонізації естетичних норм китайського тушевого живопису (2008)
Шекера Я. В. - До проблеми перекладу китайської поезії доби Сун (Х–ХІІІ ст.) у жанрі ци українською мовою (2008)
Мірошник О. - Петро Жур: із Шевченком крізь життя (2015)
Ткалич І. - Семіотична природа іронії (2015)
Nabytowycz I. - Postmodernizm w krajobrazie literatury Ukraińskiej lat 1990 – początku 2000 (2015)
Вертипорох О. - Літературознавча деконструкція як практика інтерпретації художнього тексту (2015)
Кошова І. - Любов – не любов. Роздуми над любовним листуванням Марка Вовчка (Стаття друга) (2015)
Ткаченко Т. - Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Скорина Л. - Одеський "текст" у творчості Івана Микитенка (2015)
Марценішко В. - Стильові особливості історичних романів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича: стереотипи літературної критики (2015)
Міненко О. - Рецепція та інтерпретація сонету 143 Вільяма Шекспіра українським письменником Іваном Франком (2015)
Ярмоленко Н. - Народні оповіді про розкуркулення й колективізацію: структурно-семантична класифікація (2015)
Поліщук В. - Літературна енциклопедія Черкащини (Подача сьома) (2015)
Скрипник Т. - Методичні нотатки щодо виконання компаративного аналізу англомовної поезії у процесі фахової підготовки студентів-філологів (на прикладі вірша В.Г.Одена "Куди ж ти, куди?”) (2015)
Бігунова Н. - Реалізація контакто-встановлюючої стратегії шляхом вираження схвалення, похвали і компліменту (на матеріалі сучасного англомовного художнього дискурсу) (2015)
Мовчан Б. - Роль образних фразеологізмів у авторському ідіостилі та їх відтворення в англійсько-українському перекладі (2015)
Kravchenko T. - Utopia: journey through time and space towards real noland, Cheban О. (2015)
Олійник Г. - Філософське осмислення феномену нерозуміння (2015)
Клименко Г. - Творча майстерня Олександра Солодаря: спроба рецензії та думки з приводу (Солодар О. Майстерня творчості / Олександр Солодар. – Черкаси : Видавець Ю. Чабаненко, 2014. – 152 с.) (2015)
Ромащенко Л. - У вінок слави Кобзареві (2015)
Шестопалова Т. - Нова студія з української мемуаристики ХХ століття (Рецензія на монографію: Черкашина Т. Ю. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: українська візія: |монографія| / Т. Ю. Черкашина ; |за наук. ред. О. А. Галича|. – Харків : Факт, 2014. – 380 с.) (2015)
Титул, содержание (2014)
У прохідників ДП "Львіввугілля" – Новий рік (2014)
Луценко М. - Успішний рік шахти "Лісова" (2014)
Гуменюк Л. - Дострокові метри (2014)
Филатьев М. В. - Формирование зон сдвижений подработанных пород и земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2014)
Гусев А. С. - К вопросу снижения металлоемкости анкерного упрочнения кровли выемочных выработок (2014)
Зайченко С. В. - Геомеханічне обґрунтування ефективності роликового ущільнення приконтурного шару підземних виробок (2014)
Боронин В. Ф. - Пути теплосбережения в шахтах, Доценко С. А., Жуков Ю. П. (2014)
Дрібан В. О. - Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика), Канін В. О., Шнеєр В. Р., Гріньов В. Г., Старіков Г. П., Фельдман Е. П., Пашковський П. С., Смоланов С. М., Бешта О. С., Самуся В.І. (2014)
Вовк О. О. - Дослідження механізму виникнення сейсмічних коливань для підвищення ефективності протисейсмічних заходів (2014)
Кочерга В. Н. - Эффективность комплексной дегазации выемочных участков на шахте "Краснолиманская", Сытник И. В., Левчинский Г. С. (2014)
Безручко К. А. - Следы процесса газогенерации в углях Донбасса, Барановский В. И. (2014)
Назимко В. В. - Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ, Колесник Н. А. (2014)
Гнєушев В. О. - Екологізація технологій видобування торфу, Стадник О. С. (2014)
Владимир Дмитриевич Мартовицкий (к 75-летию со дня рождения) (2014)
Балакірський В. Б. - Використання геодезичного обладнання та ГІС технологій для формування геопросторових даних, Захаров С. В., Литвиненко Ю. О., Куришко Р. В. (2014)
Гайдуцький І. П. - Екологічні податки не вирішують екологічні проблеми (2014)
Гавриленко В. М. - Розрахункові моделі для системи моніторингу екобезпеки у місцях дорожньо–транспортних пригод "наїзд на тварин" на автодорогах Харківської області, Гулевець Д. В., Кохан О. В., Мовчан Я. І. (2014)
Клєщ А. А. - Моделювання геоморфометричних характеристик міських ландшафтів, Максименко Н. В., Баскакова Л. В. (2014)
Маляренко О. С. - Інтегративні методи оцінки залишкової здатності можливих та імперативних об’єктів регіональних екомереж до саморегуляції (2014)
Шолок І. В. - Порівняльний аналіз озеленення великих міст України та Європи (2014)
Коробов А. М. - Дослідження ефективності виведення свинцю з організму щурів під дією електромагнітного випромінювання видимого та інфракрасного діапазонів спектру, Гололобова О. О., Олейник Т. М., Зеленський А. С. (2014)
Холопцев А. В. - Прогноз изменений средних температур летнего сезона в г. Харькове с учетом субоптимального набора факторов, Бурлай Н. В. (2014)
Виставна Ю. Ю. - Аспекти вітрового режиму урбанізованого міста, Бирюков О. В., Зубкович С. О. (2014)
Максименко Н. В. - Вплив кліматичних умов на гідрологічний режим Печенізького водосховища, Гоголь О. М., Бондаренко Ю. В. (2014)
Мудрак Г. В. - Унікальність ландшафтних комплексів регіону Середнє Придністер'я (2014)
Пласкальний В. В. - Теоретико-прикладні основи визначення стану та оцінювання стійкості геосистем в умовах антропогенного тиску (2014)
Polivyanchuk A. - Improving the efficiency of emission control dispersed particles from diesel exhaust gases (2014)
Михайленко В. В. - Исследование процессов очищения отстойника полигона твердых бытовых отходов, Капустін О. Є. (2014)
Samoilenko N. - Analysis of studies in the field of wastewater pollution by pharmaceutical contaminants, Yermakovych I. (2014)
Томчевска-Попович Н. Є. - Природоохоронні території міста Бельсько-Бяла в свідомості учнів старших класів (2014)
Максименко Н. В. - Загальні принципи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах Іспанії (за матеріалами навчального візиту в Університет Ллейди по проекту "Tempus QANTUS") (2014)
Уткіна К. Б. - Досвід підготовки фахівців-екологів в Австрії (на прикладі університету природничих ресурсів та наук про життя, м. Відень) (2014)
Титул, содержание (2014)
Півняк Г. Г. - Найстаріший університет Придніпров’я (2014)
Бешта О. С. - Інноваційні дослідження Національного гірничого університету з ресурсо- і енергозбереження, Шевченко С. В. (2014)
Бондаренко В. И. - Определение оптимальных параметров устойчивости системы трещиноватые породы–крепь выработки, Фомичев В. В., Чередниченко Ю. Я. (2014)
Попович І. М. - До питання визначення коефіцієнта запасу міцності вугільних ціликів, Григор’єв О. Є., Дудка І. В. (2014)
Халимендик Ю. М. - Выбор параметров крепи надрабатываемых магистральных выработок, Кучин А. С., Заболотная Ю. А. (2014)
Ковалевская И. А. - Обоснование и расчет канатных анкеров в крепежной системе выемочных выработок, Симанович Г. А., Снигур В. Г., Гусев А. С. (2014)
Рухлов А. В. - Работа главного водоотлива в режиме эффективного потребителя-регулятора, Рухлова Н. Ю. (2014)
Коваленко В. В. - Особенности использования шахтной породы в качестве замены части заполнителя при приготовлении торкретбетона, Гаркуша В. С. (2014)
Разумный Ю. Т. - Анализ влияния регулирования скорости конвейерной ленты на энергоэффективность транспортных систем, Прокуда В. Н. (2014)
Приходченко В. Ф. - Перспективы использования каменных углей северных окраин Донбасса, Савчук В. С., Приходченко Д. В. (2014)
Грабовский Р. С. - Оценка работоспособности элементов "подвижного трубопровода" (2014)
Дун Синьшо - Анализ современного состояния и пути совершенствования метода определения характеристик судов-газовозов LNG (2014)
Корнелюк О. М. - Выбор оптимальных расчётных параметров при моделировании работы гребного винта в свободной воде в среде Flow Vision (2014)
Коробанов Ю. Н. - Анализ коэффициентов концентрации напряжений прерывистых связей при изменении длины гра-ничного элемента, Кузнецов А. И., Коробанова А. А. (2014)
Рашковский А. С. - Совершенствование расчета прочности железобетонного понтона композитного плавучего дока, Коростылев Л. И., Ермаков Д. В. (2014)
Рижков О. С. - Розрахунок ефективності трьох ступенів пристрою масловідділення, Рижков Р. С., Попова А. В. (2014)
Лейбович Л. И. - Математическое моделирование процесса обтекания сферической частицы абсорбента потоком газа, Пацурковский П. А. (2014)
Рижков С. С. - Проблеми інтенсифікації очистки в багатофазних дисперсних середовищах енергетичних установок і способи їх вирішення (Частина 1) (2014)
Богуславский Л. З. - Моделирование влияния собственных параметров генератора высоковольтных импульсов на разрядные характеристики для зажигання стримерных разрядов , Казарян Ю. Г., Ярошинский Н. С., Диордийчук В. В. (2014)
Пальчиков О. О. - Показатели массы и стоимости трансформаторов с вращающимся магнитным полем для преобразования числа фаз (2014)
Коваленко И. И. - Исследование графодинамической операции перестройки в проектах оптимизации иерархических организационных структур, Пугаченко К. С. (2014)
Коваленко И. И. - Сети уверенностей в качественном анализе проектов технической диагностики портальных кранов, Мельник А. В. (2014)
Приходько С. Б. - Вибір нормалізуючого перетворення для інтервального оцінювання часу виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань, Князь Н. В. (2014)
Парсяк В. Н. - Методика аналізу ефективності управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств, Кириченко О. П. (2014)
Рогов Г. К. - Вплив фінансових механізмів на концепцію збалансованої системи показників (2014)
Тимченко І. В. - Оцінка впливу на довкілля нераціонального використання лісових ресурсів Миколаївщини, Гіржева О. Л., Кирильчук М. А. (2014)
Рижков С. С. - Контроль та дослідження можливих модифікацій рідких вуглеводнів піролізного палива, Маркіна Л. М., Рудюк М. В., Філатова М. І. (2014)
Ремешевська І. В. - Еколого-економічна оцінка ефективності системи екологічного менеджменту суднобудівного підприємства (2014)
Дун Синьшо - Регрессионные зависимости для определения главных размерений судов-газовозов LNG на начальных стадиях проектирования (2014)
Слободян С. О. - Сучасний стан та перспективи розвитку суднобудівних підприємств в Україні (2014)
Луценко А. А. - Оценка границ оптимального применения цилиндрических и многосферных прочных корпусов в архитектуре подводных лодок (2014)
Коростылев Л. И. - Исследование прочности платформы судоподъемника методом конечных элементов, Фам Нгуен Бак Тунг (2014)
Каховский Н. Ю. - Влияние состава шихты порошковой проволоки на стабильность процесса горения дуги при мокрой подводной сварке, Максимов С. Ю. (2014)
Рындя Н. В. - Газодинамические характеристики выходного спрямляющего аппарата компрессора низкого давления газотурбинного двигателя при нерасчетных углах входа потока (2014)
Кузнецов В. В. - Оценка эффективности процессов интенсификации теплопередачи в теплообменных аппаратах (2014)
Борцов О. С. - Вплив об'ємної конденсації води при форсуванні швидкості газопарового потоку на ефективність сепарації в контактному конденсаторі (2014)
Рижков С. С. - Проблеми інтенсифікації очистки в багатофазних дисперсних середовищах енергетичних установок і способи їх вирішення (частина 2) (2014)
Мошенцев Ю. Л. - Анализ возможности применения трубчато-пластинчатой нерассеченной поверхности теплообмена для охладителей наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания, Гогоренко А. А. (2014)
Kondratenko Y. P. - Development of intelligent controllers for pyrolysis reactors control systems based on their mathematical models, Kozlov O. V., Korobko O. V. (2014)
Локарев В. И. - О системе оценок энергетической эффективности современного электропривода (2014)
Рыжков А. С. - Управление международными образовательными проектами Национального университета кораблестроения на примере украинско-китайского сотрудничества (2014)
Коваленко И. И. - Качественный анализ рискообразующих факторов на предконтрактной стадии фрахтования судов, Кошкин К. В., Мандра А. В. (2014)
Григорян Т. Г. - Развитие понятийного аппарата ценностно-ориентированного управления конфигурацией продуктов проектов (2014)
Chernova L. S. - Study of the sustainable enterprises development in the uncertain economic environment (2014)
Коваленко И. И. - Информационная технология анализа прецедентов в проектах технической диагностики, Мельник А. В. (2014)
Маркина Л. М. - Проблемы управления проектом "Экопирогенезис" в рамках экологизации бизнеса, Потай И. Ю. (2014)
Трохименко А. Г. - Анализ возможности применения фитотехнологий для очистки водной системы р. Ингулец от тяжелых металлов, Цыганюк Н. В. (2014)
Вакульчик О. М. - Перспективи застосування процесного підходу до управління якістю послуг у неприбутковій сфері (2014)
Титул, зміст (2012)
Шарбенко Т. В. - Мовно-жанрова специфіка наукової статті зі стоматології як цілісного наукового твору, Лещенко Д. О. (2012)
Біда В. І. - Зміни мікротвердості емалі та дентину зубів людини залежно від площі покриття коронки зуба ортопедичною конструкцією, Германчук С. М. (2012)
Гасюк П. А. - Структурні особливості будови емалево-дентинноїмежі в різних ділянках коронки зуба, Кіндій Д. Д., Малюченко М. М., Зубченко С. Г. (2012)
Ткаченко І. М. - Особливості дослідження щільності та структурної особливості емалі при підвищеній і фізіологічній стертості зубів, Король Д. М. (2012)
Ткаченко П. І. - Стан органів порожнини рота іфізико-хімічних властивостей ротової рідини у хворих на цукровий діабет типу 2, Захарчук О. Ю., Митченок М. П. (2012)
Дычко Е. Н. - Особенности противорецидивного лечения аллергического стоматита, Ковач И. В., Штомпель А. В. (2012)
Есаян З. В. - Клиническая характеристика состояния тканей пародонта у больных с хроническим неспецифическим язвенным колитом (2012)
Кравченко Л. С. - Вплив розробленого лікувального гелю на стан слизової оболонки рота при стоматиті, Солоденко Г. М., Бас Н. О., Розуменко О. П. (2012)
Ярова С. П. - Ефективність місцевого протизапального лікування генералізованого пародонтиту з використанням мелоксикаму, Саноян В. В. (2012)
Комок А. А. - Современные подходы к лечению остеомиелита челюстей (2012)
Нагорный Я. П. - Алгоритм хирургического лечения рубцовоизмененной кожи лица (2012)
Рузин Г. П. - Перспективы использования компьютерного прогнозирования течения флегмон челюстно-лицевой области с использованием функции желательности харрингтона, Вакуленко Е. Н., Демяник Д. С., Ткачев О. О. (2012)
Ярова С. П. - Результаты рентгенологического исследования верхнечелюстных пазух при комплексном лечении больных одонтогенным гайморитом с применением про- и пребиотиков, Яценко Е. А., Яценко И. И. (2012)
Виклкж І. В. - Вивчення поширеності відсутності коронкової частини зуба, Ожоган З. Р. (2012)
Драгобецкий М. К. - Сознание - катализатор адаптации больных к съемным зубным протезам, Клюшников В. Е., Харченко А. И. (2012)
Козак Р. В. - Аналіз результатів відновлювального лікування при патологічній стертості зубів, Митченок О. В., Приборецький А. М. (2012)
Макєєв В. Ф. - Експериментальна оцінка міцності штифтових конструкцій, Скальський В. Р., Поташник І. Р., Плахтій P. M. (2012)
Садыков М. И. - Модернизированный базисный материал для изготовления съемных зубных протезов, Нестеров А. М. (2012)
Садыков М. И. - Ортопедическое лечение больных с малым количеством зубов на челюстях под контролем электромиографии жевательных мышц, Нестеров А. М. (2012)
Кульгінський Є. А. - Поширеність дистального прикусу серед школярів м. Києва, Радченко А. В., Прохницька В. О., Дорошенко К. В. (2012)
Смаглюк Л. В. - Характеристика біоелектричної активності м'язів щелепно-лицевої ділянки в пацієнтів у період ретенції результатів ортодонтичного переміщення зубів, Собокар К. О. (2012)
Гриньох В. О. - Ультраструктура слизової оболонки ясен підлітків, хворих на хронічний катаральний гінгівіт, після комплексного лікування із застосуванням лазерної терапії та діадинамофорезу, Смоляр Н. І., Ковалишин В. І. (2012)
Каськова Л. Ф. - Зміна рівня активності лізоциму та уреази ротової рідини в дітей у процесі профілактичних заходів, Марченко К. В. (2012)
Король Д. М. - Індексна оцінка гігієнічного стану пацієнтів із застосуванням різних ендоосальних імплантатів, Апекунов Г. Ю., Білий С. М., Король М. Д. (2012)
Громов О. В. - Проблеми відпрацювання практичних навичок студентами стоматологічних факультетів при впровадженні кредитно-модульної системи навчання, Герасимчук П. Г., Коваленко М. О., Василишина М. В. (2012)
Николов В. В. - Значение временной ретракции десны при проведении стоматологических ортопедических реставраций, Король М. Д. (2012)
Інформаційний лист №1 (2012)
Руда Т. П. - Славістичні інтереси Максима Рильського (2014)
Ганзенко Л. Г. - Змістові акценти ілюстративного ряду Типографського євангелія № 6" (2014)
Церковняк І. Г. - Наукова рецепція спадщини Оскара Кольберга в українській фольклористиці (2014)
Карацуба М. Ю. - Етнологічні розвідки Хорватської академії наук і мистецтв: до історії дослідження жанрології (2014)
Ковальчук О. І. - Жанрова своєрідність і функціональна природа коломийок (2014)
Биконя А. Г. - Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених (2014)
Лісова О. М. - Український фольклор на сторінках "Наукового збірника Музею української культури у Свиднику" (2014)
Маршева Н. П. - Структурна наратологія у Франції: розвиток ідей Клода Леві-Строса (2014)
Дель Ґаудіо С. - Італійський вплив на україномовні інтернет-газети в Італії (2014)
Chebanyuk О. Yu. - Youth Calendar in the Context of Traditional Culture of Ukrainians (2014)
Изотова О. В. - Голландские фольклорные праздники в новом социокультурном контексте (2014)
Vakhnina L. K. - Polish Folk Culture of Ukraine in the Context of Contemporary Globalization Processes (2014)
Головатюк В. Д. - До 100-річчя від дня народження Юзефа Буршти (2014)
Сторчай О. В. - Матеріали до творчої біографії Михайла Бойчука: спогади Петра Іванченка (2014)
Мушкетик Л. Г. - Ювілей білоруської фольклористки Валентини Новак (2014)
"Не помиляється лише той, хто нічого не робить" (інтерв'ю Олени Бабій з директором Польського Інституту Кіномистецтва Аґнєшкою Одорович) (2014)
Микитенко О. О. - In memoriаm - Віктор Михайлович Гацак (2014)
Вахніна Л. К. - Вшанування пам'яті видатного народознавця (до 200-річчя від дня народження Оскара Кольберга), Церковняк І. Г. (2014)
Коваль-Фучило І. М. - Третій міжнародний конгрес фольклористів у Москві (2014)
Георгієв Г. - Новий болгарсько-український діалог (2014)
Мушкетик Л. Г. - Сучасні виміри української фольклористики (2014)
Іваннікова Л. В. - Комплексне дослідження української голосильної традиції (2014)
Зарівна Т. П. - "Будь мені братом..." (2014)
Інформація про авторів (2014)
Ананко Т. В. - Профорієнтаційна робота з учнями старшої школи як один із напрямів діяльності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Бацмай С. А. - Гендерні особливості формування організаційної культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2014)
Бернацька Т. М. - Теоретичні основи формування та розвитку управлінської культури керівника навчального закладу (2014)
Біла О. О. - Застосування суб’єктного підходу в системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів (2014)
Бобро А. А. - Сутність поняття "соціальне здоров’я" у науковій літературі (2014)
Богомолова М. Ю. - Особливості взаємодії соціальних інституцій у профілактиці делінквентної поведінки підлітків (2014)
Брусенко А. С. - Умови успішного формування культури самопрезентації майбутніх соціальних педагогів у позааудиторній роботі (2014)
Буднік С. В. - Психолого-педагогічні особливості формування підлітків як суб’єктів дослідницької діяльності (2014)
Булавенко С. Д. - Теоретичні аспекти формування соціально активної та професійно зорієнтованої особистості (2014)
Бутурлим Т. І. - Формування життєстверджуючих цінностей старшокласників у контексті ґендерного виховання засобами української літератури (на прикладі вивчення роману В. Підмогильного "місто") (2014)
Гавриленко Т. Л. - Ретроспективний аналіз діяльності підготовчих класів як форми передшкільної освіти в Україні у радянську добу (20-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Герасимчук О. Б. - Освітній результат у системі підвищення кваліфікації педагогів (2014)
Голубочка І. С. - Роль педагогічних інновацій в удосконаленні процесу вивчення іноземної мови у ВНЗ (2014)
Гордєєва Т. Є. - Модель формування професійної мобільності соціальних працівників (2014)
Граматик Н. В. - Деякі аспекти проблеми активізації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства (2014)
Грицик Н. В. - Сучасні тенденції розвитку дошкільної іншомовної освіти в контексті європейського освітнього простору (2014)
Грищенко С. В. - Превентивна освіта як профілактика ВІЛ/СНІДУ серед учнівської молоді (2014)
Дорошенко Т. В. - Суспільно-історичні та культурно-освітні чинники розвитку музично-естетичного виховання школярів в Україні (50-ті – перша половина 60-х рр. XX ст.) (2014)
Єгорова К. Г. - До проблеми формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2014)
Жук О. Ю. - Мета і завдання розумового виховання у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Завацька Л. М. - Особливості соціально-педагогічної діяльності щодо попередження жорстокої поведінки молоді у професійно-технічних навчальних закладах (2014)
Заїка С. К. - Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей молодшого шкільного віку з кохлеарними імплантами (2014)
Зброєва Н. Б. - До питання формування педагогічної майстерності майбутніх вчителів (2014)
Іваненко Л. В. - Виховання милосердя як комплексна педагогічна проблема сучасності (2014)
Кирилюк В. М. - Формування здоров’язберігаючих компетенцій на уроках хореографії (2014)
Козубцов І. М. - Наукометрична методика оцінки допуску аспірантів до атестації у системі вищої військової освіти (2014)
Конограй В. В. - Особливості реформування вищої педагогічної освіти ЛАТВІЇ в контексті впровадження принципів Болонського процесу (2014)
Конончук А. І. - Дослідно-експериментальна робота з вивчення дозвілля студентської молоді (2014)
Коростельова В. Б. - Неблагополучна сім’я як фактор формування адиктивної поведінки молоді (2014)
Крапивний Я. М. - Особливості практичної підготовки майбутніх учителів у духовних закладах Чернігівщини (1700–1900 рр.) (2014)
Красницька О. В. - Технологічне забезпечення профілактики сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю (2014)
Лопатіна А. В. - Особливості виховання моральних цінностей у школярів підліткового віку (2014)
Любчак Н. М. - Проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі (2014)
Лях Т. Л. - Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДУ серед бездоглядних дітей, Середа В. Г. (2014)
Мартинюк Т. А. - Теоретичні засади проблеми формування комп’ютерної залежності серед дітей та підлітків (2014)
Марчук С. С. - Самовиховання як модель формування здорової особистості в педагогіці Костянтина Ушинського (2014)
Махоткіна Л. Б. - Стан та проблеми педагогічного супроводу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах державної опіки (2014)
Микаілов Р. П. - Філософсько-етичні та релігійні засади виховних традицій азербайджанської сім’ї, Юда Л. А. (2014)
Михайленко О. В. - Особливості соціально-виховної роботи із засудженими жінками в установах виконання покарань (2014)
Міщик Л. І. - Особливості роботи майбутнього соціального педагога в умовах сільської школи (2014)
Наконечна О. В. - Моделювання процесу формування готовності майбутніх соціальних педагогів до використання арт-терапії у роботі з підлітками (2014)
Новгородський Р. Г. - Соціальна робота з підлітками, які мають інтернет-залежність (на прикладі соціальних мереж) (2014)
Паламарчук Л. Б. - Проблеми формування полікультурності учнів у процесі вивчення географії (2014)
Парфенюк В. О. - Сутність та структура самовдосконалення майбутніх соціальних педагогів у процесі фахової підготовки (2014)
Пархоменко В. В. - Критеріально-рівневий аналіз економічної культури (2014)
Пеньковець О. М. - Соціально–філософське розуміння суспільства та особи у педагогічному вченні С. Ф. Русової (2014)
Першукова О. О. - Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи (2014)
Платонова О. Г. - Особливості організації соціально-виховної роботи в умовах дитячого оздоровчого табору (2014)
Прудковських Ю. С. - Професійне самопізнання та самовиховання як складові професійного саморозвитку майбутніх соціальних педагогів, Тимошенко Н. Є. (2014)
Пустовойт Н. М. - Особливості комунікативних відносин майбутніх вчителів іноземної мови в процесі професійної підготовки (2014)
Размолодчикова І. В. - Рефлексивні методи як засіб професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2014)
Рень Л. В. - Нехтування потребами дітей: соціально-педагогічні та психологічні аспекти (2014)
Сидорчук М. С. - Виховна робота зі старшими підлітками у центрах соціально-психологічної реабілітації (2014)
Скиба К. М. - Компетентнісний портрет сучасного викладача перекладу у вищому навчальному закладі (2014)
Сладких І. А. - Андрагогічний підхід до аспектів навчання студентів-іноземців у технічних університетах України (2014)
Слободянюк О. М. - Визначення поняття та структурних компонентів професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів (2014)
Соловйова Т. Г. - Дослідження схильності до алкоголізації молоді з особливими потребами (2014)
Спіріна Т. П. - Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні, Середа Л. В. (2014)
Сторож В. В. - Попередня діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів до використання соціономічних технологій у професійній діяльності (2014)
Стрельбицька С. М. - Проблема "компетентності" і "компетенції": теоретичний аналіз зарубіжної та вітчизняної наукової літератури (2014)
Тевкун В. В. - Зміст, форми та методи формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх учителів фізичної культури в умовах університетської освіти (2014)
Терлецька Л. М. - Навчання іноземних мов у педагогічних коледжах України в умовах гуманізації освітнього процесу (2014)
Тимошко Г. М. - Сучасні тенденції розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу на засадах іміджелогії (2014)
Тюльпа Т. М. - Теоретичні підходи до формування соціокультурного середовища вищого педагогічного навчального закладу (2014)
Усатенко В. М. - Теоретичні аспекти дослідження феномена організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Фруктова Я. С. - Самопізнання як базовий конструкт формування професійної компетентності фахівців з журналістики та інформації (2014)
Чернета С. Ю. - Категорія соціальної відповідальності в світлі сучасних тенденцій формування відповідальної особистості (2014)
Чубук Р. В. - Українське молодіжне середовище: сучасні проблеми, ризики та виклики (2014)
Шевченко В. М. - Джерела з історії спеціальної педагогіки у колекції "Журнали педагогічної та історико-культурної тематики 1834-1923 рр." Педагогічного музею України (2014)
Шевченко С. М. - Розвиток шкіл національних меншин у контексті диференціації загальної середньої освіти в УРСР (70-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Шендерук О. Б. - Деякі тенденції розвитку професіоналізму майбутніх викладачів іноземної мови у Київському та Чернігівському педагогічних інститутах в 60-70 рр. XX століття (2014)
Шупило І. П. - Особливості проведення оздоровчих занять в позашкільних навчальних закладах (2014)
Янченко Т. В. - Витоки становлення педологічної науки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Ящук О. В. - Модель формування професійної культури у майбутнього медичного фахівця молодшої кваліфікації (2014)
Титул, зміст (2014)
Ладика В. І. - Організація та головні напрямки селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві Сумського регіону, Хмельничий Л. М., Салогуб А. М. (2014)
Величко С. А. - Про зв’язок великоплідності з продуктивністю у молочному скотарстві (2014)
Болгова Н. В. - Відтворювальна здатність корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Гончаренко І. В. - Екстер’єрні типи молочних корів: методи оцінки та класифікації, Вінничук Д. Т. (2014)
Грициняк І. І. - Історичні аспекти, стан та перспективи розвитку рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах України, Третяк О. М., Колос О. М. (2014)
Гнатюк С. І. - Особливості інтенсивності росту ремонтного молодняку при різних варіантах племінного підбору, Коваленко В. І., Гнатюк М. А. (2014)
Денисюк О. В. - Вплив гено- та паратипових факторів на характер лактаційної кривої корів (2014)
Дідківський А. М. - Вплив лінійної належності на продуктивні якості корів української чорно-рябої молочної породи, Омелькович С. П., Кобернюк В. В. (2014)
Іжболдіна О. О. - Інтер’єрні особливості молодняку свиней різних генотипів (2014)
Карлова Л. В. - Господарсько-біологічні особливості корів центрального зонального типу української червоної молочної породи (2014)
Катеринич О. О. - Порівняльний аналіз формування основних ознак екстер’єру у курей різного напряму продуктивності (2014)
Ковальчук В. І. - Господарські корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи (2014)
Кругляк Т. О. - Динаміка та прогнозування племінної цінності бугаїв-поліпшувачів (2014)
Луценко М. В. - Выбор лошадей для нетрадиционных сфер использования с учетом типа высшей нервной деятельности, Петрушко Н. П. (2014)
Маценко М. І. - Особливості росту чистопородних та помісних свиней із різною тривалістю ембріонального розвитку (2014)
Нежлукченко Н. В. - Морфологічні та біохімічні показники крові ярок асканійської тонкорунної породи різного лінійного походження (2014)
Прудніков В. Г. - Порівняльний аналіз гістологічної будови шкіри і адаптаційних властивостей корів абердин-ангуської та створюваної української ангуської м'ясної породи, Рой Ю. С. (2014)
Рудик І. А. - Економічна оцінка фенотипічних змін у стадах української чорно-рябої молочної породи, Ставецька Р. В. (2014)
Бойко Ю. М. - Продуктивні якості худоби лебединської породи на сучасному етапі селекції (2014)
Торбенко С. В. - М’ясна продуктивність бугайців абердин-ангуської породи (2014)
Хмельничий Л. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів різних порід, Салогуб А. М., Вечорка В. В., Гаврилюк О. І. (2014)
Хмельничий Л. М. - Удосконалення стада з розведення української червоно-рябої молочної породи за показниками довічної продуктивності, Лобода В. П. (2014)
Черненко О. М. - Результати господарського використання голштинських корів різних типів стресостійкості (2014)
Шевченко А. П. - Оцінка екстер’єру корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за промірами та індексами будови тіла, Хмельничий С. Л. (2014)
Ільницька О. Ю. - Динаміка живої маси корів різних ліній прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої, Федорович Є. І., Новак І. В. (2014)
Ладика Л. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку козівництва в Сумському регіоні, Опара В. О., Кисельов О. Б. (2014)
Дружина О. С. - Показники білкового обміну у крові баранчиків за умов використання у їх раціонах амінокислот лізину, метіоніну та cульфуру, Гавриляк В. В., Стапай П. В., Сидір Н. П. (2014)
Китаєва А. П. - Формування продуктивних якостей помісного (Ц х АК) F1 молодняку овець за різної структури раціону (2014)
Лисенко В. Ф. - Гомогенізована зернова суспензія в раціонах молочних корів (2014)
Оріщук О. С. - Вплив кормових добавок за різного вмісту пальмового жиру на ліпідний склад печінки курей-несучок, Цап С. В., Микитюк В. В. (2014)
Тарасенко О. O. - Порівняння темпів росту веслоніса (Polyodon spathula, Walbaum, 1792) за його годівлі живою дафнією та штучними комбікормами, Гноєвий І. В. (2014)
Ткачук В. І. - Вплив якості корму на баланс мінеральних речовин у свиноматок (2014)
Борщенко В. В. - Технологічне обґрунтування використання пасовищ для випасу корів на Поліссі України (2014)
Ібатуллін І. І. - Перетравність поживних речовин у курчат-бройлерів за різних рівнів лізину у комбікормі, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Кітченко Л. М. - Функціональні кисломолочні продукти покращать здоров’я споживача (2014)
Лаврентьев А. Ю. - Продуктивные и мясные качества свиней прииспользовании в комбикормах смеси ферментных препаратов (2014)
Підпала Т. В. - Технологія вирощування телят у молочний період, Гребенюк Н. В. (2014)
Сікун М. В. - Вплив технологічних і конструктивних особливостей приготування та роздавання кормів в групах на основні показники мікроклімату в групових станках для поросят віком від одного до трьох місяців (2014)
Каменська І. С. - Безпечність технологій та охорона праці в умовах виробництва та переробки продукції тваринництва (2014)
Марикіна О. С. - Оцінка технологічних якостей корів спеціалізованих молочних порід (2014)
Юхно В. М. - Безпека якості молока та молочних продуктів при їх реалізації на стихійних ринках (2014)
Платонова Н. П. - Збереження фертильності сперми кнурів за використання різних розріджувачів, Бодряшова К. В. (2014)
Ткачов О. В. - Вплив санації препуціальної порожнини та сперми жеребців на ефективність штучного осіменіння кобил (2014)
Супрун І. О. - Моніторинг генетичного поліморфізму популяцій коней за використання ISSR-маркерів, Куриленко Ю. Ф. (2014)
Шабля В. П. - Особливості ергономічної й етологічної оцінки технологічних процесів видалення гною та внесення підстилки (2014)
Гончаров Г. І. - Використання добавок рослинного походження для розширення асортименту м’ясних напівфабрикатів, Страшинський І. М., Басиста М. В., Фурсік О. П., Коломієць Р. А. (2014)
Бодряшова К. В. - Вплив кнурів-плідників на процес відтворення в стадах свиней, Бірюкова О. Д., Маковська Н. М., Басовський Д. М. (2014)
Ведмідь І. В. - Стимуляція яйценосності бджолиних маток біологічно активними речовинами, Шеремета В. І., Каплуненко В. Г. (2014)
Грунтковський М. С. - Стимуляція овуляції фолікулів на яєчниках корів препаратом "Нановулін" (2014)
Пелих Ю. С. - Оцінка якості сексованої сперми бугаїв-плідників (2014)
Малишева О. О. - Генетична структура популяції стерляді (Acipenserruthenus) за мікросателітними маркерами ДНК, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Галицька Т. В. - Оцінка життєздатності деконсервованих ооцит-кумулюсних комплексів свинок різних вікових груп, Троцький П. А. (2014)
Соломарська О. - Шевченко як естет і аристократ духу, Горбачов Д. (2013)
Дорофієнко І. - Реставраційні студії художньої спадщини Тараса Шевченка (2013)
Дорофієнко І. - Ескізні малюнки середньовічних стінописців у храмах XI століття Київської Русі (2013)
Слободян В. - Крейдяна грамота з Холма. До питання дати заснування міста (2013)
Стець С. - До атрибуції картини "Алегорична постать жінки з книгою" зі збірки Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького (2013)
Цитович В. - Україна Проспера Горського (до 200-річчя з дня народження художника) (2013)
Костючок О. - Урядовий центр у Києві (1934-1937): історія будівництва (2013)
Матвейчук М. - Поняття тілесності в театральних практиках: тіло як суб'єкт і об'єкт (2013)
Сторчай О. - Художня школа-студія Наполеона Буяльського в дослідженні Бориса Бутника-Сіверського (2013)
Ходак І. - Листи Федора Ернста до Данила Щербаківського: сторінки співпраці вчених (2013)
Тимченко Т. - Рец.: Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): джерелознавче дослідження. - Дрогобич: Коло, 2013. - Т. 2. - 1066 с. (2013)
Ходак І. - Рец.: Графічні твори Василя Кричевського у колекції МКДУ / (упоряд. : М. Корнійчук, О. Сидорчук, Л. Хамаза). – (Х. : НТМТ, 2013). – 107 с. : іл. (2013)
Про авторів (2013)
Базиляк Н. О. - Ретроспективний аналіз розвитку вивчення іноземних мов та мовних практик (2010)
Белявська О. О. - Використання нейролінгвістичного програмування в навчанні. Ефективна комунікація між викладачем та студентом (2010)
Бібік О. М. - Використання дидактичного потенціалу комп’ютеризованого навчання у формуванні комплексу пізнавальних умінь студентів на якісно новому рівні, Бібік Р. К. (2010)
Богданович Т. Г. - Принцип міжпредметних зв’язків при викладанні іноземної мови у ВНЗі (2010)
Бондар Є. Б. - Використання мультимедійних засобів у методиці викладання англійської мови (2010)
Бондаренко Н. Б. - Ситуація успіху як педагогічна умова формування мотивів опанування учнями іноземної мови (2010)
Bochan P. - Web editing for education (2010)
Галушка Г. М. - Система вправ для формування соціокультурної компетенції в учнів початкової школи (2010)
Гнаткевич Л. О. - Використання інформаційних технологій у навчанні англійської мови (2010)
Гребінник Л. В. - Технології навчання аудіюванню студентів вищих навчальних закладів у практичному курсі німецької мови з застосуванням бланкових методик (2010)
Жуковський В. М. - Етапи релігійного виховання школярів у ФРН у 1945-2010 рр. , Артерчук Т. О. (2010)
Засєкіна С. А. - Релігійна толерантність як чинник демократизації українського суспільства (2010)
Іванчук Г. П. - Можливості використання моделі "філософія для дітей" у мовній освіті (2010)
Калінчук Ф. М. - Жити тверезо – не святість, а норма (2010)
Каніболоцька О. А. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей у рамках проектної методики навчання (2010)
Карпенко І. М. - Болонський процес в Європі: 10 років існування, Нєженцева А. Є. (2010)
Коваленко В. П. - Motivating factors of foreign language teaching, Коротяєва І. Б. (2010)
Коваленко М. М. - Особливості методики навчання іноземної мови людей з вадами фізичного розвитку (2010)
Ковальчук І. В. - Комунікативна компетентність як соціально-психологічна характеристика особистості (2010)
Колодько Т. М. - Innovative methodologies and techniques in teaching English at night school (2010)
Коноваленко Т. В. - Розвиток експресивно-комунікативних умінь майбутніх учителів іноземної мови (2010)
Коноваленко Т. В. - Теоретико-практичний аспект підготовки майбутнього вчителя англійської мови (2010)
Коробова Ю. В. - Рівні модифікації мовлення вчителя іноземної мови і забезпечення доступності навчальної інформації (2010)
Костюк О. Ю. - Навчально-виховний процес у початкових православних навчальних закладах Волині у ХІХ ст. (2010)
Kotlyarova G. S. - Teaching writing descriptions as constituents of sociocultural comments (2010)
Кукса Б. В. - Дидактичні принципи взаємопов’язаного навчання монологічного мовлення і письма з використанням мультимедійних засобів майбутніх учителів англійської мови (2010)
Ливинец М. Д. - Особенности работы с художественными текстами на занятиях по домашнему чтению на первом курсе ВУЗа (2010)
Минка В. В. - Джерела формування соціокультурної компетенції на заняттях з практики англійської мови (2010)
Мірошник І. В. - Труднощі засвоєння англомовного граматичного матеріалу учнями початкової загальноосвітньої школи (2010)
Мокра О. М. - Apprendre a rediger une synthese de textes, Рахубовська К. В., Білецька С. М. (2010)
Мороз Л. - Новітні технології вивчення іноземної мови у ВНЗ, Метка І. (2010)
Мрачковська М. М. - Міжкультурний компонент при навчанні іншомовного спілкування (2010)
Назаренко І. М. - Сучасні тенденції розвитку методів викладання іноземної мови у вищій школі (2010)
Проценко Н. В. - Тестовий контроль та формування іншомовної комунікативної компетенції (2010)
П’янковська І. В. - "Компетенція" та "компетентність" як провідні поняття компетентнісного підходу (2010)
Рибінська Ю. А. - Особливості формування інтелектуальної активності студентів факультету іноземних мов на засадах творчості (2010)
Серняк О. М. - Впровадження технологій колективного навчання як засіб формування іншомовної компетенції у навчанні іноземної мови (2010)
Солодка А. К. - Кроскультурний аналіз як теоретико-методологічна основа крос культурної складової вищої освіти (2010)
Тезікова С. В. - Напрями реформування іншомовної освіти (2010)
Ткачук А. В. - Яків Гурський – відомий український славіст (2010)
Чайковська І. Ю. - Przemoc i agresja jako plaga XXI wieku (2010)
Ширяєва Т. М. - Комплексний психолінгвістичний тренінг як засіб формування продуктивного білінгвізму (2010)
Шовковий В. М. - Ментально-когнітивний інтерцикл навчання давньогрецької мови студентва філологів (2010)
Юр’єва О. Ю. - Гендерний підхід в освіті: історія та сучасність (2010)
Берестецька Н. В. - Особливості навчання реферуванню майбутніх офіцерів-прикордонників (на матеріалі англійської мови) (2010)
Бецько О. С. - Ефективність застосування презентацій Power Point та їх вплив на формування комунікативної компетенції в навчанні іноземної мови професійного призначення (2010)
Голуб І. І. - Критерії відбору навчального матеріалу в професійно орієнтованому навчанні англійської мови (2010)
Голуб Т. В. - Професійна іншомовна комунікативна компетентність майбутнього вчителя французької мови у контексті міжкультурної інтеграції (2010)
Івасів Н. С. - Застосування екскурсійних проектів у вивченні іноземної мови професійного спрямування студентами спеціальності "туризм" (2010)
Кирикилиця В. В. - Розвиток комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей у процесі роботи зі словниками (2010)
Колісник В. Ю. - Науково-педагогічні основи готовності студентів природничо-технічних напрямів до використання знань з іноземної мови у професійній діяльності (2010)
Микитенко Н. О. - Особливості формування іншомовної професійної компетентності науковців-мігрантів у США, Канаді та Великобританії (2010)
Мороз Л. - Різновиди мовної компетенції як стратегічний напрям входження сучасного фахівця у світовий інформаційних простір, Троцюк В. (2010)
Морська Л. І. - Модель професійної підготовки майбутнього викладача іноземних мов вищого навчального закладу економічного профілю (2010)
Олексійчук З. В. - Мовно-комунікативна компетенція студентів філологічних факультетів як основа професійної підготовки (2010)
Романюк Ю. В. - Критерії визначення типології вправ для формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції в процесі використання навчального веб-сайту (2010)
Рубель Н. В. - Підготовка майбутніх екологів до професійного спілкування в іншомовному середовищі як педагогічна проблема (2010)
Спіжова А. В. - Формування полікультурної компетентності як ядра професійної компетентності фахівців легкої промисловості (2010)
Черниш В. В. - Принципи відбору змісту навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого англомовного говоріння (2010)
Черняхович О. С. - Особливості іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетенції іт-фахівців (2010)
Шилінська І. Ф. - Проблема сучасного навчально-методичного забезпечення професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю: з досвіду підручникотворення (2010)
Титул, зміст (2012)
Куроєдова В. Д. - Життєвий шлях учителя, Галич Л. Б. (2012)
Віденко Н. В. - Обґрунтування вибору тактики лікування раннього карієсу тимчасових зубів (2012)
Бублий Т. Д. - Обоснование выбора адгезива для починки реставрации, Дубовая Л. И., Сидаш Ю. В. (2012)
Воронцова Г. В. - Сучасне уявлення про стан тканин пародонта в пацієнтів із зубощелепними аномаліями під час ортодонтичного лікування незнімною технікою (2012)
Головко Н. В. - Визначення ступеня трудності ортодонтичного лі кування глибокого прикусу, Мехді Хейдарі (2012)
Гризодуб В. И. - Лечение аномалии открытого прикуса II класса по Энглю с помощью съемного функционального аппарата и внеротовой тяги, Абед Ибрагим Ель-Халабй, Гризодуб Д. В. (2012)
Дычко Е. Н. - Характер микроциркуляции в полости рта при глоссалгии, Ковач И. В., Штомпель А. В., Биденко Т. Н. (2012)
Дычко Е. Н. - Оксигенотерапия в комплексном лечении острого язвенного стоматита, Самойленко А. В., Романюта И. А., Штомпель А. В. (2012)
Дорошенко С. І. - Диференційована діагностика клінічних форм адентії, тобто вродженої відсутності зачатків зубів, та її основні діагностичні критерії, Кульгінський С. А., Бабаскін Ю. І., Ієвлєва Ю. В., Стороженко К. В. (2012)
Дорошенко С. І. - Зміни мікробіоценозу порожнини рота в процесі комплексного лікування дітей із зубощелепними аномаліями та деформаціями на тлі захворювань тканин пародонта і цукрового діабету I типу, Саранчук О. В. (2012)
Дроготирецкая М. С. - Стоматологический статус молодёжи Украины, Колесник Т. В., Лепский В. В. (2012)
Дрогомирецька М. С. - Необхідність вивчення сагітальних оклюзійних кривих у пацієнтів із вторинними деформаціями зубних рядів на сучасному етапі, Мірза P. O. (2012)
Зволинская A. M. - Клинико-рентгенологическая характеристика зубочелюстного аппарата у пациентов с акромегалией, Бабаскин Ю. М., Яковчук В. П. (2012)
Каськова Л. Ф. - Ефективність індивідуальних засобів гігієни в комплексній терапії хронічного катарального гінгівіту в підлітків, Андріянова О. Ю., Карпенко О. О., Чуприна Л. Ф., Ващенко І. Ю., Левченко Н. В., Хміль О. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Состояние зубочелюстной системы населения Украины эпох меди-средневековья, Артемьев А. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Зміна показників тесту емалевої резистентності та мікрокристалізації ротової рідини в дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичного комплексу в процесі профілактичних заходів, Марченко К. В. (2012)
Каськова Л. Ф. - Порівняння впливу різних засобів на вміст макроелементів у ротовій рідині в динаміці лікування початкових форм флюорозу постійних зубів у дітей, Падалка І. О., Амосова Л. І., Солошенко Ю. І., Бережна О. Е., Левченко Н. В., Павленко С. А. (2012)
Король Д. М. - Перший досвід застосування базальних імплантатів в протоколі негайного функціонального навантаження (2012)
Куліш Н. В. - Роль біологічного методу в комплексному лікуванні перехресного прикусу зі зміщенням нижньої щелепи (2012)
Смаглюк Л. В. - Резистентність слизової оболонки порожнини рота в пацієнтів із зубощелепними аномаліями, Пєтрушанко І. В. (2012)
Шарбенко Т. В. - Унормованість термінів з ортопедичної стоматології, Лещенко Т. О. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Визначення потреби в ортодонтичних лікувально-профілактичних заходах дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Гапоненко О. Г., Білоус А. В. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Визначення зверненості й відсотка проведення ортодонтичного лікування дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Білоус А. В. Лянкевич Л. І. (2012)
Алексєєнко Н. В. - Поширеність окремих зубощелепних аномалій і деформацій у дітей м. Дніпропетровська, Щербина І. М., Білоус А. В. (2012)
Безвушко Е. В. - Поширеність зубощелепних аномалій у дітей, які проживають на території з несприятливими чинниками довкілля (2012)
Бульбук О. І. - Особливості та проблеми проведення наукових досліджень у пародонтології (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського