Алфавитный указатель (2008)
К сведению авторов (2008)
Указ Президента України про концепцію розвитку охорони здоров'я населення України (2001)
Косовська Т. М. - Патогенетичні аспекти формування поєднаної патології бронхолегеневої та гепатобілірної системи (огляд літератури) (2001)
Кучер Л. П. - Можливості використання низько-інтенсивного лазерного випромінювання в гінекології (2001)
Андрейчин С. М. - Вплив різних методів лікування на показники термографії у хворих з хронічним колітом, Качор В. О. (2001)
Швед М. І. - Клінічна гетерогенність хворих на інфаркт міокарда: проблеми діагностики, Гребеник М. В., Барна О. М., Тофан І. П., Ярема Н. І. (2001)
Крижановська Н. К. - Структурно - функціональні зміни міокарда у жінок, хворих на артеріальну гіпертензію, в стані хірургічної та природної менопаузи (2001)
Васильєва Н. А. - Ураження печінки при лептоспірозі (2001)
Бількевич Н. А. - Зміни показників гуморального імунітету та неспецифічних факторів захисту у хворих на негоспітальну пневмонію на фоні ендогенної інтоксикації (2001)
Христич Т. М. - Використання етонію в лікуванні хронічних панкреатитів (2001)
Кузин Ю. І. - Синдром Гзеля-Ердгейма: спостереження розриву аорти із тампонадою серця (2001)
Мартинюк В. І. - Бальнеологічна характеристика та медичні показання до використання хлоридно-натрієвих розсольних вод санаторію "Медобори", Рибак Н. І., Фарина М. В. (2001)
Горпинченко І. І. - Дослідження чутливості адренореактивних систем різноманітних підтипів у пацієнтів з хворобою пейроні, Гурженко Ю. М. (2001)
Жулкевич І. В. - Аналіз показників остеоденситометрії у хворих на хронічний лімфолейкоз (2001)
Стародуб Є. М. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих з патологією органів травлення, Самогальська О. Є., Лазарчук Т. Б., Зоря А. В., Дуць Р. П., Чорна Л. М. (2001)
Хабарова Н. А. - Імуноактивні засоби при лікуванні хворих на хронічні запальні захворювання жовчного міхура та жовчовивідних шляхів, Єпішин А. В., Чернець Т. Ю., Свідер І. О., Лихацька В. О., Маланчук С. Л., Руда М. М., Верещагіна Н. Я., Ілляш Н. І., Карась Л. В. (2001)
Швед М. І. - Імуномодулююча та антихламідійна ефективність нового протимікробного препарату флуренізиду у хворих на хронічний пієлонефрит, Петрух Л. І., Гевко О. В. (2001)
Яцишин Р. І. - Роль хемілюмінесценції сироватки крові у діагностиці системної склеродермії (2001)
Гончар М. Г. - Мікроциркуляторні зміни в м'язах нижніх кінцівок в процесі регіонарного лікування діабетичних ангіопатій, Дєльцова О. І., Чурпій І. К. (2001)
Бугай Б. Г. - Пролонговане дослідження кардіалгічного синдрому в контексті імунологічних змін при жовчнокам'яній хворобі з проявами хронічного запального процесу гепатобіліарної системи (2001)
Липковська І. В. - Токсоплазмоз. Організація допомоги хворим (2001)
Паньків І. Б. - Оцінка ефективності лікування виразкової хвороби медикаментозним комплексом "срібодар" (2001)
Бігуняк В. В. - Вплив раннього хірургічного лікування обпечених хворих на функціональний стан життєво важливих органів і систем, Таран В. М., Яцкевич А. Я., Старикова Н. О. (2001)
Венгер І. К. - Атеросклероз автовенозного шунта (протеза), Левицький А. В., Шідловський О. В., Шкробот Л. В., Венгер О. І. (2001)
Кольба О. О. - Стан імунологічної реактивності у хворих на хронічні артрити скронево-нижньощелепових суглобів (2001)
Гощинський В. Б. - Результати комбінованого лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, Чижишин Б. З. (2001)
Фіщенко В. О. - Принципи функціонального методу лікування вертлюгових переломів у хворих похилого та старечого віку, Цвях А. І., Кулянда І. С. (2001)
Нагірний Я. П. - Новий підхід до оцінки імунного статуса у дітей з вродженими щілинами верхньої губи і піднебіння (2001)
Дзюбановський І. Я. - Вплив НР на розвиток і поширеність морфоструктурних змін слизової оболонки шлунка при хронічній виразці шлунка, Ковальчук Ю. М., Вардинець І. С. (2001)
Пирогова В. І. - пероксидне окиснення ліпідів та антиоксидантна система захисту при невиношуванні вагітності, Фартушок Т. В., Нос Н. П. (2001)
Остап'юк В. С. - Порівняльні аспекти мікробіоценозу піхви при вагітності й у післяпологовому періоді, Геник Н. І., Шадлун Д. Р., Глазков І. С. (2001)
Шупенюк Л. Л. - Епітелій шийки матки як маркер пухлин тіла матки та ендометрію, Пересунько О. П. (2001)
Ткачик С. Я. - Ендокринний статус у жінок з клімактеричним синдромом на фоні патології щитоподібної залози (2001)
Сміян І. С. - особливості сучасного перебігу цукрового діабету у дітей Тернопілля, Сахарова І. Є. (2001)
Томашова С. А. - Порушення гемостазу та їх залежність від змін у тимусі новонароджених дітей, померлих від сепсису (2001)
Чергінець А. В. - Вплив тривалої терапії фуросемідом та недокромілом натрію на бронхіальну гіперчутливість до деяких нефармакологічних подразників у дітей, хворих на бронхіальну астму, Шостакович-Корецька Л. Р. (2001)
Балла Н. - Імунологічні дослідження крові у недоношених новонароджених дітей з кон'юнктивітом (2001)
Лобода В. Ф. - Динаміка маркерів ендогенної інтоксикації залежно від лікування хронічного гастродуоденіту, поєднаного з хронічною гепатобіліарною патологією (2001)
Токарчук О. А. - Вплив пентоксифіліну на реологічні та коагуляційні показники крові у хворих з геморагічним інсультом (2001)
Яковенко Л. М. - Особливості передопераційного ведення хворих зі стенозами хребтових артерій, Гончаров С. А. (2001)
Шкробот С. І. - Клінічна та антирадикальна ефективність намагнічених сульфідних ванн у хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації (2001)
Кухарчук О. Л. - Вплив спленектомії на обмежений і необмежений протеоліз у плазмі крові і тканинах внутрішніх органів білих щурів, Кузнецова О. В. (2001)
Сас Л. М. - Дефіцит магнію при експериментальному тиреотоксикозі, Хара М. Р., Файфура В. В. (2001)
Гонський Я. І. - Застосування ентеросорбції з метою корекції порушень функціонального стану мітоходрій за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином, Кліщ І. М., Кравчук Л. О. (2001)
Гнатковський В. В. - Викликана активність у зрізах гіпокампа у віддаленому періоді кідлінгу. Ефекти nmda і мю-опіатного агоніста (2001)
Гонський Я. І. - Динаміка перекисного окислення ліпідів та окислювальної модифікації білків у щурів різного віку за умов токсичного ураження печінки солянокислим гідразином, Кубант Р. М., Кліщ І. М., Михалків М. М., Дмухальська Є. Б. (2001)
Годлевський Л. С. - Протиепілептичні ефекти факторів цереброспинальної рідини, отриманої за умов електричного подразнення мозочка, Шандра О. А., Жилінська Г. В., Брусєнцов О. І., Лобашова О. І. (2001)
Мисула І. Р. - Українській військово-медичній академії - 10 років, Пашко К. О., Куцин Ю. Ф. (2001)
Голяченко А. О. - Проблема вартості в українській охороні здоров'я (2001)
Федорів А. М. - Рання метаболічна програма. Регуляторний взаємозв'язок між циклами біосинтезу пуринів та гістидину при канцерогенезі, Федорів І. В., Федорів С. І. (2001)
Галицький В. А. - Пухлинний ріст - результат випадання клітин з процесів диференціації (2001)
Алексєєва О. М. - Історія колекції Симферопольського художнього музею (2009)
Бейлах О. Д. - Експериментальні розробки в галузі дизайну житлового середовища (2009)
Бердник А. П. - Ритм як засіб гармонізації композиційної цілісності костюма, Романенко Н. Г. (2009)
Борисенко О. М. - Функціональні та образотворчі типи елементів фірмового стилю підприємств Східної Галичини 1900-1939 рр. (2009)
Васьків О. Г. - Пошук нової стилістики політичних візуальних комунікацій в айдентиці країн Європейського Союзу (2009)
Вергунов С. В. - Новые понятия в дизайне. Часть 2. Мультисенсорный дизайн (2009)
Горбатенко Л. П. - Возможность использования шкалы светлот для оценки светотональной структуры произведений живописи (2009)
Звенігородський Д. Л. - Екодизайн та його коефіцієнт корисної дії (2009)
Кісіль М. В. - До питання еволюції конструктивних засобів формоутворення в дизайні одягу (2009)
Котенко Л. Г. - Старовинні особняки Полтави ХІХ - початку ХХ століть. Історіографічний аспект, Шевченко Л. С. (2009)
Куртасова О. А. - Основные тенденции развития иконографии "Всех скорбящих радость" в старообрядческих иконах (2009)
Мироненко В. П. - Нанотехнологии в производстве тканей для использования в экстремальных условиях, Пилипенко А. С. (2009)
Мельникова У. П. - Пошуки у галузі книжкового оформлення художників АРМУ (2009)
Мироненко В. В. - Высотные здания деловых центров: скульптурные импровизации художественного образа, Поливанова Т. А. (2009)
Нечипорук Ю. М. - Розвиток фарфору у Волинській губернії 18-19 ст. (2009)
Олійник О. П. - Африканський стиль в дизайні інтер'єру, Чупринська Л. В. (2009)
Осиченко Г. О. - Архітектура як частина ландшафту (2009)
Радомський М. Т. - "Фалькон'є", або скляні цегли (2009)
Скляренко Н. В. - Історія формування змісту засобів візуальної навігації, Варич О. О. (2009)
Степанян Ю. Г. - Обґрунтування змісту підготовки дизайнерів у технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Удріс Н. С. - До питання визначення нової наукової парадигми дизайнерської діяльності періоду загально цивілізаційних трансформацій (2009)
Хмельовський О. М. - Дизайн-програма західної цивілізації: міф і проектні засади (2009)
Харченко А. П. - Стиль в дизайні золотарської оправи Напрестольної Євангелії та перспективи сучасності (2009)
Чирва О. Ч. - Візуальні коди в дизайн-освіті (2009)
Шпак О. Д. - Особливості іконографії народних ікон на склі другої половини ХХ століття: убрази Христа і Богородиці (2009)
Щербакова О. О. - Творчо-педагогічна діяльність М. С. Самокиша: від навчання до викладання (2009)
Щурова В. А. - Дизайн-прийоми арт-перевтілення мегаландшафтів (2009)
Федосеенко А. И. - Исследование формирования иконографии ангелов в эпоху Барокко (2009)
Андрощук А. С. - Історичний розвиток поняття каркасу (2009)
Бондаренко С. Д. - Цифровий фотодизайн в контексті мистецтва постмодерної культури (2009)
Булах І. В. - Символ і символізація у філософсько-теоретичних дослідженнях, у мистецтві й архітектурі (2009)
Вергунов С. В. - Новые понятия в дизайне. Часть 3. Экологический дизайн (2009)
Глушич А. О. - История эксперимента, Розенфельд М. И. (2009)
Иваненко Т. А. - О стилизации знаковых систем (2009)
Карнаухова К. О. - Николаевские выставки середины ХІХ начала ХХ вв. (2009)
Кохан Н. М. - Экология и ленд-арт. Пути решения (2009)
Крашенинников В. М. - Семантика модульно-комбінаторнихформ товарних знаків, Криворучкін В. І. (2009)
Кузьменко К. В. - Нетрадиционные рекламные носители как элементысовременной архитектурной среды (2009)
Лифар-Чавченко А. О. - Символічний та семантичний змісткольору в костюмі (2009)
Мартинова О. М. - Національна ідентичність в практиці створення сучасного костюму, Лагода О. М. (2009)
Мельниченко Г. Ю. - Використання тканинного розпису батику при формуванні дизайну інтер'єру ресторану, Чернявський В. Г. (2009)
Мухортов М. Л. - Розвиток метафорики Місця як засіб збереження унікальності міського середовища (2009)
Мироненко В. П. - Соціальноекономічні передумови формування архітектури технопарків, Кузнецова К. Ю. (2009)
Олексійченко Н. О. - Cтворення проекту історико-етнографічного парку як окремого виду садово-паркового об'єкту в контексті формування національної свідомості, Гатальська Н. В. (2009)
Повыдыш О. Ю. - Внутреннее благоустройство оптимальных моделей студенческого коммунального жилья (2009)
Пономарьова О. М. - Деякі аспекти інтеграції видів мистецтва (2009)
Пригодін М. Д. - Створення художнього образу в дизайні на основі біоніки (2009)
Рибалко С. Б. - Японський мон: дизайнерські та соціо-культурні аспекти (2009)
Степанян Ю. Г. - Чинники, що впливають на формування змісту підготовки дизайнерів в технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Теслюк І. С. - Творчість українських художників промислової вибійки другої половини ХХ століття (2009)
Чікало Б. П. - Художньо-образні особливості соціального плакату, Романенко Н. Г. (2009)
Шебек Н. М. - Основи типологізації архітектурного середовища (2009)
Юровников М. О. - Экореабилитатор как объект экспериментальной архитектуры. Постановка проблемы, Корнилова Л. В., Мироненко В. П. (2009)
Яковець І. О. - Дослідження проблеми заміщення вакантних посад дизайнерів некваліфікованими спеціалістами в галузі графічного дизайну (на прикладі Черкаського регіону), Гудзь А. С. (2009)
Гвоздецький Віктор. - Правові засади відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних діянь (2010)
Заросило Володимир. - Рада національної безпеки і оборони України як орган координації та контролю у боротьбі з торгівлею людьми, Бобрицький Леонід. (2010)
Христинченко Надія. - Адміністративно-правове регулювання державного управління нормотворчою діяльністю (2010)
Золотарьова Наталя. - Екологічна безпека – родовий об’єкт адміністративних проступків, що посягають на навколишнє природне середовище (2010)
Молибога Микола. - Теоретичні постулати тлумачення Конституції і законів України (2010)
Возник Михайло. - Організація управління під час забезпечення масових заходів органами внутрішніх справ (2010)
Захаренко Василь. - Зовнішньополітичні повноваження органів виконавчої влади України (2010)
Басс Вікторія. - Напрями підвищення ефективності діяльності міліції України та використання досвіду поліції розвинених країн світу (2010)
Гаврилюк Тетяна. - Становлення відносин між поліцією та населенням у європейських країнах: історичні передумови та сучасні тенденції (2010)
Демедюк Тетяна. - Протидія хабарництву в судах Стародавнього Світу (2010)
Рябова Ольга. - Модель публічної адміністрації міста Києва: проблеми оновлення та реалізації (2010)
Лозовий Валерій. - Інформаційно-правове забезпечення діяльності Державтоінспекції МВС України (2010)
Грицак Василь. - Адміністративно-територіальний устрій на теренах українських земель: Галицько-Волинське князівство (2010)
Соломаха Артем. - Дослідження історії українського адміністративного права у працях Михайла Владимирського-Буданова (2010)
Чалчинський Владислав. - Особливості правового забезпечення сталого розвитку України в перехідний період (2010)
Курко М. - Вища освіта в умовах глобалізації (2010)
Стеценко Валентина. - Правове забезпечення обов’язкового медичного страхування в Німеччині (ключові засади та досвід для України) (2010)
Максименко Олена. - Нормативно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні (2010)
Підюков Петро. - Роль і місце негласного провадження у кримінально- процесуальному доказуванні, Конюшенко Яна. (2010)
Сервецький Іван. - Визначення предмету розшукового права, Юрченко Олександр. (2010)
Корчовий Микола. - Удосконалення діяльності слідчо-оперативної групи в процесі розкриття та розслідування злочинів проти особи з ознаками насильства (2010)
Пічкуренко Сергій. - Організаційно-правові основи оперативно-розшукової діяльності підрозділів СВБ ГУ БОЗ МВС України на сучасному етапі (2010)
Грібов Михайло. - Наркобізнес: заходи приховування злочинної діяльності, Венедіктов Андрій. (2010)
Шульга Андрій. - Моральність кримінально-процесуальних відносин, Коваленко Едуард. (2010)
Барко Вадим. - Теоретико-психологічні аспекти оптимізації управління персоналом органів внутрішніх справ (2010)
Супрун Дар’я. - Нормативно-правове забезпечення збереження здоров’я працівників органів внутрішніх справ (2010)
Осіпова Юлія. - Психологічна готовність до управлінської діяльності в системі органів внутрішніх справ: діагностика, прогнозування, розвиток (2010)
Гвоздецький Віктор. - Становлення поліцеїстики як науки про поліцейське право (2010)
Подоляка Анатолій. - Правове регулювання захисту комерційної таємниці (2010)
Стасюк Сергій. - Особливості формування в Україні традицій і правил ведення війни (2010)
Гречанюк Сергій. - Внутрішньоструктурна взаємодія в установах Державної кримінально-виконавчої служби України (теоретичні, управлінські та правові аспекти) (2010)
Рєзнікова Вікторія. - Інститут посередництва в правій доктрині (2010)
Шута Олена. - Проблемні питання класифікації адміністративних правопорушень у сфері економіки (2010)
Недюха Микола. - Правова політика України: новітні виміри (2010)
Савіовський Максим. - Субсидіарність і європейська політико-правова ментальність (2010)
Соловйов Віктор. - Особливості дебюрократизації державної служби Великобританії (2010)
Шутий Михайло. - Нормативне забезпечення протидії екстремізму в Україні та забезпечення громадської безпеки (2010)
Прус Віталій. - Правові акти гетьманської влади як джерела права Лівобережної України першої половини XVIII ст. (2010)
Рябой Олег. - Історія фельд'єгерської служби: період становлення (2010)
Чалчинський Іван. - Проблеми становлення професійної правової культури в Україні (2010)
Тімашова Вікторія. - Формування світогляду Миколи Костомарова з позицій державотворення (2010)
Мазур Людмила. - Генезис торгівлі дітьми як антисоціального явища (історико-правовий аспект) (2010)
Кожухар Оксана. - Формування державницького світогляду Пантелеймона Куліша в контексті суспільно-політичного руху ХІХ ст. (2010)
Підюков Петро. - Поняття доказування на досудовому провадженні кримінального процесу, Конюшенко Яна. (2010)
Сервецький Іван. - Комплексний підхід до вивчення якостей криміногенної поведінки людини, Юрченко Олександр., Редька Віталій. (2010)
Никифорчук Дмитро. - Науково-історичний аналіз боротьби з бандитизмом в Україні в період 1922-1940 років, Заблоцька Олена. (2010)
Погорецький Микола. - Пошукові ознаки об'єктів оперативного пошуку: поняття та сутність, Шеломенцев Володимир. (2010)
Шиян Василь. - Застосування спеціальних засобів для забезпечення громадського порядку, проведення масових заходів: аналіз, методика, тактика, Сторожук Ігор. (2010)
Ольшевський Костянтин. - Принципи конфіденційного співробітництва, Дирман Володимир. (2010)
Хабло Оксана. - Наслідки невиконання чи неналежного виконання вимог кримінально-процесуального законодавства (2010)
Корнієць Аліна. - Нормативно-правове регулювання адміністративно-правових режимів обігу зброї та вибухових речовин (2010)
Ринажевський Богдан. - Взаємодія військової служби правопорядку в Збройних силах України з органами державної влади, місцевого самоврядування і громадськістю (2010)
Литвин Олександр. - Загальні ознаки та характеристика предметів злочинів (2010)
Злагода Ольга. - Сучасний стан злочинності, пов'язаної з викраденням людей (2010)
Циндря Володимир. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами внутрішніх справ (2010)
Запорожцева Галина. - Роль і місце ОВС у розв'язанні проблеми стигматизації ВІЛ-інфікованих дітей в Україні, Алексійчук Микола. (2010)
Руднєва Олександра. - Ціннісний вимір прав людини в контексті світових глобалізаційних процесів (2010)
Ємець Олег. - Нормативно-правове забезпечення протидії торгівлі людьми в Україні (2010)
Івчук С. - Позасудові процедури захисту прав громадян України, які є суб'єктами в неконфліктних провадженнях (2010)
Когут Неля. - Актуальні питання становлення правосвідомості молоді (2010)
Барко Вадим. - Психологія рольової поведінки в підрозділах органів внутрішніх справ (2010)
Бабенко Вадим. - Психолого-педагогічна специфіка навчання в системі загального професійного вдосконалення персоналу ОВС, Васільєв Анатолій. (2010)
Клачко Володимир. - Особливості підготовки управлінських кадрів у вищих закладах освіти Японії, Німеччини та Великобританії (2010)
Остафійчук Тетяна. - Творче використання зарубіжного досвіду підготовки управлінського персоналу (2010)
Шаповалов Борис. - Розвиток фізичних якостей спортивно обдарованих працівників міліції під час навчання у ВНЗ МВС (2010)
Мащенко Олена. - Оволодіння іноземною мовою майбутніми офіцерами-філологами в аспекті формування в них стратегіальних підходів до учіння (2010)
Костенко Микола. - Взаємозв'язок брехливості з психофізіологічними, психологічними та соціально-психологічними характеристиками особистості (2010)
Лигун Ніна. - Тренінгова програма як засіб якісної професійно-психологічної підготовки керівного складу ОВС (2010)
Котляр Юрій. - Визначення ефективності використання комп'ютерних аналогів бланкових психодіагностичних тестів (2010)
Супрун Дар 'я. - Формування у керівників органів внутрішніх справ мотивації збереження здоров'я (2010)
Лазаренко Катерина. - Критерії оцінювання комунікативного потенціалу керівників органів внутрішніх справ і методи його психологічної діагностики (2010)
Таран Віта. - Психологічний зміст і компоненти управлінського потенціалу керівників ОВС (2010)
Більдер Н.Т. - Організація діяльності проектних команд для оптимізації дизайну-процесу в умовах економічної кризи (2009)
Бойчук А. В. - Мультимедийные флеш-приложения: дефиниции и визуальный язык, Опалев М. Л. (2009)
Бондаренко В. В. - Дизайн-образование в контексте задач современного городского строительства (2009)
Вітчинкіна К. О. - Обґрунтування дизайну як творчої проектно-художньої діяльності (2009)
Дьяченко В. Ю. - Ретроспективный анализ истоков эстетических особенностей мультисенсорного дизайна в художественно-промышленных школах Германии (2009)
Єрошкіна О. О. - Сакральні символи й території як дієвий засіб розвитку міського середовища (на прикладі досвіду міського дизайну й архітектури сучасного Харкова) (2009)
Іванина М. Д. - Символіка елементів декору закарпатської кераміки у контексті української орнаментики (2009)
Калініченко О. В. - Діагностика навчальних досягнень слухачів підготовчих курсів ВНЗ з композиції у процесі допрофесійної підготовки з дизайну (2009)
Кишкурно Е. П. - Технико-технологические особенности живописи Е. Е. Шрейдера (2009)
Кобилінський А. Ю. - Особливості застосування фірмового стилю при формуванні дизайну інтер'єрів автосалонів (2009)
Лубенський В. І. - Рисунок, пропорції, метод (2009)
Мироненко О. В. - Анализ коммуникативных средств ориентации при формировании среды реабилитационный центр для детей аутистов (2009)
Обуховська Л. В. - Поліфункціональність малих архітектурних форм: їх особливості та місцерозташування (2009)
Олексієнко А. М. - Музей під відкритим небом. Концепція системи експозицій історико-археологічного заповідника "Верхній Салтів" (на прикладі комплексного курсового проекту спеціалізації "Інтер'єр і обладнання" ХДАДМ), Северин В. Д. (2009)
Панченко О. О. - Багатозначність тлумачень симетрії (2009)
Праслова В. О. - Прийоми організації світлового середовища підземних торговельно-розважальних комплексів (2009)
Рудик Д. Є. - Вияв етнічних тенденцій в народному зодчестві України (2009)
Сандик Е. П. - "Вещизм" в культуре XX - XXI века, Афанасьева С. И. (2009)
Скринник Н. В. - Інтерполяція української шрифтової графіки початку ХХ століття у сучасну "українську абетку" (2009)
Соколова Л. С. - Фортепианные трио Бетховена ор. 1 как "тема-initio" его инструментального творчества (2009)
Степанян Ю. Г. - Складові змісту вищої освіти і її системно-утворюючі фактори у підготовці дизайнерів в технічному університеті, Ткачук В. І. (2009)
Тимошевський В. І. - Вплив досвіду харківської графічної школи на професійну підготовку дизайнерів-графіків (2009)
Федорчук О. С. - Бісер в оздобленні буковинської народної ноші: типологічні особливості (польові розвідки 2007-2008 рр.) (2009)
Алексеенко А. М. - Взаимосвязь форм жизненной среды человека и современных технологий, Северин В. Д. (2009)
Вовчук С. М. - Символи часу в металопластиці архітектури міста Харкова (2009)
Галонська О. І. - ТЕМАФОРівський рух як складова частина мистецького життя Харківщини кінця 1920-х - початку 1930-х рр. (2009)
Диалло Л. Т. - О психологических аспектах формирования архитектурной среды развивающих детских центров (2009)
Дяченко Ю. Г. - Архітектоніка і комбінаторика формоутворення в пропедевтиці промислового дизайну (2009)
Калашникова Е. А. - Особенности современной украинской цветной линогравюры (2009)
Коваль-Цепова А. В. - Історичні тенденції становлення та розвитку закладів піклування для дітей (2009)
Манохин А. В. - Эпоха формирования художественного языка ретроспективизма и его особенности (2009)
Мироненко В. П. - Медіатека - "сучасна бібліотека". Приклади закордонних бібліотечно-інформаційних центрів, Левченко Ю. В. (2009)
Мурашко Е. В. - Игровой аспект в дизайне предметно-пространственной среды (2009)
Небесник І. І. - Мистецтво шістдесятників в контексті графічного мистецтва Закарпаття. Друга пол. 1960-х - 1970-і рр. (2009)
Оленина Е. Ю. - Пресса и радио как факторы влияния на художественную среду (2009)
Омельченко О. В. - Аллегории Мирового Древа в украинской иконописи XVII- XVIII вв. (2009)
Паньок Т. В. - Окремі нотатки до історії Охтирської Богородиці (2009)
Сергиенко Е. Н. - Методика решения художественного образа интерьера в преподавании дисциплины "Цветоведение" (2009)
Стемпіцька Ю. С. - Авторська книга як метод збереження пам'яток писемності (2009)
Трегуб Н. Є. - Трансформація живописних композицій Піта Мондріана в об'єкти меблевого дизайну (2009)
Утевская Л. В. - К вопросу выбора материалов при проектировании (2009)
Фурсова Т. Н. - Отражение стилистических особенностей минимализма в современной мировой архитектуре, Недоступов Р. А. (2009)
Школьна О. В. - Типологія, художні особливості, стилістика єврейського ритуального фаянсу Любичі Королівської кінця XIX - початку XX століття (2009)
Шнайдер А. Б. - Об'ємно-просторовий текстиль як сучасна форма текстильного дизайну (2009)
Сердюк В. В. - Деякі проблеми функціонування судових інстанцій (судоустрійний аспект) (2012)
Бірюкова А. М. - Модель змагальності за проектом Кримінального процесуального кодексу України (у порівнянні з іншими країнами світу), Островська М. А. (2012)
Кучинська О. П. - Принцип поваги до честі і гідності людини у кримінальному процесі (2012)
Немеш П. Ф. - Особливості законного представництва у цивільному судочинстві гетьманщини (від середини XVII ст. до другої половини XVIII ст.) (2012)
Островська Л. А. - Визначення поняття процесуальної дії в контексті компенсації витрат на правову допомогу у цивільних справах (2012)
Задоя К. П. - До питання про доцільність прийняття законопроектів, що передбачають запровадження інституту кримінальних проступків (2012)
Швидченко І. Г. - Відмежування незаконного полювання від суміжних злочинів та адміністративних правопорушень (2012)
Оприско М. В. - Особливості суб’єктного складу договорів про відчуження корпоративних прав (2012)
Кузів Г. С. - Процесуальні обов’язки суду в цивільному судочинстві (2012)
Сердюк В. В. - Деякі питання єдності правового статусу вищих спеціалізованих судів (2012)
Городовенко В. В. - Належна правова процедура як загальновизнаний стандарт функціонування судової влади (2012)
Немеш П. Ф. - Судовий контроль за укладенням мирової угоди законним представником у цивільному процесі (аналіз сучасної практики) (2012)
Дякович М. М. - Припинення договору найму (оренди) та його правові наслідки, Тарасенко Л. Л. (2012)
Діордіца І. В. - Строки звернення до адміністративного суду: огляд практики застосування процесуальних норм на прикладі першої та апеляційної інстанцій (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт за цивільним законодавством України (2012)
В’юник М. С. - Реалізація права засудженого на лікування в кримінальному судочинстві (2012)
Купцова М. В. - Арбітрабельність спорів у міжнародному комерційному арбітражі (2012)
Савула М. М. - Діти хворих на туберкульоз матерів (2003)
Марченкова Н. О. - Оперативне лікування при травмах гомілковостопного суглоба (2003)
Дейкало І. М. - Вплив ентеросорбції на місцевий імунний гомеостаз слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворих на дифузний токсичний зоб (2003)
Зайцев В. І. - Порівняльний аналіз взаємозв'язку між клінічними проявами та ступенем міхурово-сечовідного рефлюксу в аспекті оцінки ефективності лікування хворих, Пирогов В. О., Нікітаєв С. В. (2003)
Бадран Н. Ю. - Особливості використання транспедикулярних систем фіксації при переломах тораколюмбального відділу хребта (2003)
Квасніцький М. В. - Вплив нейрофіброматозних пухлин на імунний статус організму (2003)
Процайло М. Д. - Синдром полісистемної дисплазії сполучної тканини при остеохондропатії (2003)
Книш Я. М. - Клінічні форми перебігу гострого дивертикуліту товстої кишки (2003)
Дацко Т. В. - Паренхіматозно-стромальні взвємодії в слизовій оболонці проксимального відділу шлунка у хворих на геморагічний гастрит, П'ятничка О. З., Коваль В. Б. (2003)
Пасєчнікова Н. В. - Селективна лазерна коагуляція - новий напрямок в лікуванні захворювань очного дна (2003)
Риков Р. О. - Вплив антропогенного забруднення грунтів на поширеність хвороб органа зору та його придатків (2003)
Ярощак С. В. - Можливості використання ізольованих гепатоцитів у лікуванні печінкової недостатності при перитоніті, Міміношвілі О. І., Аронес Г. С. (2003)
Лебедь Г. Б. - Клінічне значення популяційної структури лімфоїдних клітин селезінки у хворих на імунну тромбоцитопенічну пурпуру, Виговська Я. І., Євстахевич І. Й., Мазурок А. А., Євстахевич Ю. Л., Логінський В. Є. (2003)
Митник З. М. - Роль цитокінопосередкованих механізмів у розвитку гепатогенних остеопеній, Головач І. Ю. (2003)
Вітенко І. С. - Тривожність та алекситимія у хворих на інфаркт міокарда (2003)
Сидоренко О. Л. - Гострий гломерулонефрит із супровідною HBV-інфекцією: особливості імунологічних та метаболічних порушень, Бакалюк О. Й. (2003)
Якубович Г. М. - Кореляція між цитохімічними змінами в лейкоцитах периферичної крові та імунологічними показниками у хворих з активними формами сифілісу (2003)
Головченко О. І. - Визначення моторно-евакуаторної функції шлунка у хворих із ерозивно-виразковими ураженнями слизової оболонки гастродуоденальної зони (2003)
Дорош О. І. - Аналіз початкових клініко-гематологічних проявів при окремих імунофенотипових варіантах гострої лімфобластної лейкемії у дітей, Виговська Я. І., Лебедь Г. Б., Поліщук Р. С., Трояновська О. О., Петрух А. В., Логінський В. Є. (2003)
Томашкевич Г. І. - Фармакоекономічне обґрунтування лікування ускладненого перебігу пептичної виразки дванадцятипалої кишки (2003)
Сандурська Я. В. - Особливості перебігу анемічного синдрому у хворих на ревматоїдний артрит (2003)
Бабенко О. І. - Антиоксидні та протизапальні властивості синглетнокисневої терапії та біоспорину в лікуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2003)
Литвинець Л. Я. - Динаміка ендотеліальної дисфункції у хворих на нейроциркуляторну дистонію в процесі лікування засобами метаболічної корекції (2003)
Швед М. І. - Порушення перекисно-окисних процесів та їх корекція у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Вівчар Н. М. (2003)
Масик О. М. - Вплив стандартного та модифікованого лікування на стан кісткової маси осьового скелета у хворих на центральну форму анкілозивного спондилоартриту (2003)
Вітенко І. С. - Психосоматичні співвідношення у хворих з інфарктом міокарда, Вітенко Т. І., Поліщук О. Ю., Юрценюк О. С., Пендерецька О. М. (2003)
Звершхановський Ф. А. - Клінічний досвід використання препарату "Коріол" у лікуванні систолічної серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця, Жулкевич І. В., Калайджан К. О., Доскоч Є. З., Орап Т. М., Ялінська Г. П., Лисенко О. Г. (2003)
Богуславець О. Т. - Основні аспекти клінічної характеристики дітей із алергічним діатезом (2003)
Лобода В. Ф. - Роль рефлюксів у розвитку патології верхніх відділів травного каналу в дітей, Бутницький Ю. І. (2003)
Кулачковська І. Ю. - Особливості розподілу HLA-антигенів серед дітей з хронічним необструктивним пієлонефритом (2003)
Боймиструк Т. П. - Особливості фізичного розвитку як фактор ризику виникнення остеопенічного синдрому при хронічному пієлонефриті у дітей (2003)
Шкробот С. І. - Особливості клінічного перебігу вегетативної дисфункції та стан мінеральної щільності кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Гара І. І., Салій З. В., Фурдела М. Я. (2003)
Морочковський Р. С. - Особливості перебігу кліщового енцефаліту в осіб із різними групами крові (2003)
Герасимюк І. Є. - Структурно-просторова перебудова артерій малого кола кровообігу собак після резекції легень (2003)
Жара М. Р. - Зміни рівня ацетилхоліну та холінестеразної активності міокарда за умов адреналінового ушкодження у тварин різної статі та уродженої резистентності до гіпоксії (2003)
Гранківська С. С. - Ендогенна інтоксикація у тварин, уражених натрію нітритом, та її корекція ентеросюрбентом "фібрабет" і металокомплексом гістидинатом мідіі, Михалків М. М., Гонський Я. І., Калинський М. І. (2003)
Федонюк Я. І. - Особливості Ультраструктури адренокортикоцитів, хондроцитів і нейтрофільних гранулоцитів крові в умовах впливу сублетального ступеня загальної дегідратації організму, Волошин О. С. (2003)
Міщенко В. П. - Звільнення у кровотік із функціонуючих скелетних м'язів речовин, що впливають на перекисне окиснення ліпідів та гемостаз, Єрьоміна О. Л., Міщенко І. В., Самохвалов В. Г. (2003)
Гнатів В. В. - Антистресовий вплив безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії, Кузів Б. П., Сиваківський М. А. (2003)
Черненко Н. А. - Особливості гострих генералізованих судом у щурів різного віку (2003)
Радченко М. Р. - Вплив трансплантації ембріоналбної нервової тканини на стан фібринолізу в зоровому нерві у кроликів із метаноловою інтоксикацією (2003)
Сас Л. М. - Механізм негативно-хронотропної дії холіну в контрольних і гупертиреоїхдних щурів (2003)
Томашова С. А. - Два рідкісних випадки зрощених близнюків, Вовк В. В., Гаврилюк О. М. (2003)
Рецензія монографії М.А. Андрейчина, В.М. Козька, В.С. Копчі "Шигельоз" (2003)
Чебан В. І. - Профілактика порушень репродуктивного формування на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги (2003)
Шкробот С. І. - Оцінка синдрому ендогенної інтоксикації в гострий період ішемічного інсульту, Салій З. В. (2003)
Климнюк С. І. - Вплив фаз HBV-інфекції та ступеня тяжкості атопічного дерматиту на стан мікробіоценозу шкіри шиї хворих на атопічний дерматит, Ковальчук М. Т. (2003)
Додин Е. В. - К истокам таможенного дела и таможенного законодательства в Украине (2009)
Приймаченко Д. В. - Проблеми застосування загального та спеціального законодавства щодо проходження служби працівниками митної служби, Щербина В. І. (2009)
Исмаилов М. А. - Адатное право Дагестана. Некоторые аспекты формирования и развития нормативно-правовой культуры народов Дагестана (2009)
Марцеляк О. В. - Принципи виборів народних депутатів України (загальнотеоретична характеристика) (2009)
Мороз С. П. - Громадянське суспільство як відображення гуманістичної традиції еволюції держави (2009)
Соколенко О. Л. - Юридична клініка в правоосвітній діяльності (2009)
Стеценко С. Г. - Юридичний конфлікт у сфері медичної діяльності (теоретико-правовий аспект) (2009)
Волкова Н. В. - Щодо сприяння з боку митних органів захистові прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон (2009)
Данелюк В. І. - Компетенція підрозділів митних органів, які здійснюють контроль за діяльністю підприємств, що надають митні послуги (2009)
Зима О. Т. - Відповідальність за порушення у сфері реклами: проблеми суб’єктивного складу правопорушень (2009)
Мазур А. В. - "Переміщення товарів через митний кордон України”: різноманітність наукових поглядів на митно-правове поняття, Колюбаєв Я. Є. (2009)
Коломоєць Т. О. - Зарубіжний досвід нормативного визначення засад участі експерта в адміністративно-деліктному провадженні та можливі шляхи його запозичення в Україні (2009)
Кузьменко О. В. - Природа реєстраційного провадження (2009)
Кунєв Ю. Д. - Теоретичні основи правового забезпечення діяльності митної служби (2009)
Любива Ю. В. - Місце та роль фіскальної функції серед інших функцій митних органів (2009)
Настюк В. Я. - Роль та значення висновків державної експертизи під час переміщення культурних цінностей через митний кордон України, Тулянцева І. В. (2009)
Пєтков С. В. - Відповідальність за порушення норм митного законодавства в контексті реформування та кодифікації адміністративного законодавства України (2009)
Резнік І. М. - Співвідношення категорій "адміністративно-правовий режим” та "митний режим” (2009)
Rakoczy Bartosz. - Duties of customs authorities related to environmental protection (2009)
Богатирьов І. Г. - Роль громадських інспекторів (волонтерів) у виправленні та ресоціалізації засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі (2009)
Варава В. В. - Правові аспекти вдосконалення діяльності органів дізнання в митній службі (2009)
Павленко Є. Б. - Концептуальні підходи до впровадження Рамкових стандартів безпеки SAFE та їх роль у процесах боротьби з контрабандою (2009)
Яцюк О. В. - Непроцесуальні форми взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів під час розкриття і розслідування злочинів, скоєних організованими групами (2009)
Привітання Голови Державної митної служби України А. В. Макаренка (2009)
Привітання секретаря Східного відділення Транспортної академії України, ректора Державного технічного університету залізничного транспорту, академіка Транспортної академії України О. М. Пшінька (2009)
Привітання президента Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем В. А. Тарасова (2009)
Левыкин В. М. - Функции подсистемы администрирования информационной системы, Керносов М. А. (2009)
Пасічник А. М. - Удосконалення технологічних операцій та митних процедур в митниці призначення, Кравчук С. С., Леснікова І. Ю. (2009)
Лихолат О. А. - Посилення митного контролю за пропуском горілчаних виробів як об’єктом міжнародної торгівлі, Репало Н. (2009)
Пошивалов В. П. - Оцінка працездатності складних ергатичних систем, Данієв Ю. Ф. (2009)
Лисенко Д. О. - Визначення місць несанкціонованого "врізання” у магістральний нафтопровід на основі вимірів і аналізу акустичних збуджень, Халіпова Н. В. (2009)
Бондаренко Л. М. - Методика уточнення часу гальмування механізмів підйому кранів, Дирда В. І., Овчаренко Ю. М., Терещенко М. В. (2009)
Левыкин В. М. - Модель формирования сценария бизнес-процесса с изменяющейся структурой, Чалый С. Ф., Кальницкая А. Ю. (2009)
Ульяновська Ю. В. - Застосування нечіткої логіки в автоматизованих системах управління митним оформленням (2009)
Васильцова Н. В. - Методика вибору ефективного варіанта проекту впровадження інформаційної системи організації, Панфьорова І. Ю. (2009)
Вишнікіна О. В. - Хімічна експертиза якості косметичних засобів, що імпортуються в Україну, Лихолат О. А. (2009)
Сухацька І. Ю. - Ідентифікаційне дослідження текстильних тканин, Білова Н. А. (2009)
Халатов А. А. - Вихревые теплогенераторы (термеры): проблемы и перспективы, Коваленко А. С., Шевцов С. В., Франко Н. В. (2009)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку ГТС України з урахуванням енергетичної безпеки держави, Нестеренко І. В., Пасічник В. А., Добриніна Я. С. (2009)
Сухацька І. Ю. - Товарознавча характеристика хімічних волокон (2009)
Євсєєва Т. М. - Інноваційні технології в товарознавчій митній експертизі, Білова Н. А., Вершиніна О. М. (2009)
Чеботар А. С. - Проблемні питання автоматизації процесу ідентифікації об’єктів митного контролю (2009)
Шемет А. О. - Деякі аспекти автоматизованого генерування алгоритмів і програм у сфері резервування файлових систем (2009)
Булейко А. А. - Екологічний контроль при переміщенні товарів та предметів через кордон України (2009)
Яковенко В. О. - Оптимізація діяльності промислового підприємства в умовах циклічних процесів ринкової надсистеми (2009)
Сохацький А. В. - Концепція формування аеродинамічного компонування високошвидкісного транспортного апарату на надпровідних магнітах (2009)
Кабак Л. В. - Моделі використання сервісів web 2.0 для організації web-спільнот курсантів, Білецький М. М., Лисенко А. М. (2009)
Швець В. Б. - Експериментальні дослідження стійкості фундаментів, що містяться на штучній основі, Рубан О. А., Ковальов В. В. (2009)
Молотков О. Н. - Застосування генератора псевдовипадкових чисел Mersennе Twister для генерації паролів, Костенко Д. Є. (2009)
Шаповалов О. В. - Вплив модифікування та термічної обробки на структуру і властивості титанових сплавів (2009)
Інформація. Семінари (2009)
Новохатський К. Є. - Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази діяльності архівних установ (2000)
Кучмаренко В. А. - Архівний фонд Національної академії наук України: історія, сучасний стан, зміст і склад документів, Яременко Л. М. (2000)
Папакін Г. В. - До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939-1956 рр. (2000)
"Святий обов'язок фахівця - поділитися досвідом". На запитання редакції "Архівів України" відповідає Любов Дубровіна (2000)
Шандра В. С. - "...Настоящее положение малороссийских козаков" (Всепідданійша доповідь 1836 р. генерал-губернатора В. В. Левашова Миколі І) (2000)
Кентій А. В. - Фонд "Український музей у Празі" ЦДАГО України як складова "Празького архіву" (за результатами впорядкування) (2000)
Кононенко С. І. - Фонд роду Симиренків Держархіву Черкаської області (2000)
Губенко Н. П. - Особовий фонд С. О. Сірополка ЦДАВО України (2000)
Пиріг О. А. - Джерела з історії непу: потреба нового прочитання (2000)
Марущак О. В. - Колекція Тор ЦДІАК України: зберігання, використання, відновлення (2000)
Арустам'ян Ж. Г. - Роль архівних документів у атрибуції виробів київського срібляра ХІХ ст. Івана Вінниковського (2000)
Наленч Д. - Міжнародні стандарти та рекомендації міжнародних інституцій щодо принципів доступу до архівних документів (2000)
Лозицький В. С. - Архів Надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні за 1918-1926 рр. передано в Україну. (2000)
Бартнік А. - Центральний військовий архів Польщі та доступ до його документів (2000)
Кураєв О. О. - Маловідомий комплекс джерел Австрійського державного архіву у Відні про події в Україні 1914-1922 рр. (за публікацією Т. Горникевича) (2000)
Розпорядження Президента України. Про невідкладні заходи щодо розвитку архівної справи (2000)
Новохатський К. Є. - Проблеми впровадження унормованої архівної термінології: "використання" чи "користування"? (2000)
Студенніков І. В. - До питання комплектування архівів у XXI столітті: нові можливості чи втрата позицій? (2000)
Любовець Г. В. - Занедбаний потенціал чи важливе інформаційне джерело? (2000)
Чиркова М. Ю. - Документи Держархіву Полтавської області про переселення євреїв на південь України (20-ті рр. ХХ ст.) (2000)
Борисенко С. А. - Взаємини України з державними формуваннями на теренах колишньої Російської імперії у 1918 р. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Гісцова Л. З. - Родовий фонд Галаганів ЦДІАК України (2000)
Біленький Є. А. - Родинний архів Шодуарів у зібраннях Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2000)
Ляхоцький В. П. - Джерела до біографії І. І. Огієнка в архівосховищах Києва (2000)
Пащенко О. Б. - Діяльність українських жіночих організацій Польщі й Чехословаччини 1919 - 1939 рр. (за документами ЦДАВО України) (2000)
Захожай З. В. - Документи ЦДАГО України про політику більшовицького керівництва щодо західноукраїнських земель (1921 - 1939 рр.) (2000)
Білоусова Л. Г. - Перша міжнародна науково-практична конференція "Архів. Документ. Історія. Сучасність", Малінова Г. Л., Мальченко В. М., Сапожников І. В. (2000)
Верба І. В. - Матеріали з української генеалогії в київському архіві Олександра Оглоблина (2000)
XIV Міжнародний конгрес архівів (2000)
Матяш І. Б. - Вагомий внесок в історіографію етнонаціональних досліджень (2000)
Галайчук І. Й. - Хіміотерапія меланоми шкіри: теоретичні і практичні аспекти, Гаврилюк І. С. (2003)
Зіменковський А. Б. - Методологічні аспекти опрацювання системи підвищення якості надання медичної допомоги в охороні здоров'я України (2003)
Чешук В. Є. - Виявлення експресії рецептора епідермального фактору росту та білка-супресора Р53, як прогностичних факторів раку молочної залози, Гарманчук Л. В., Зайчук В. В., Дасюкевич О. І., Пясковська О. Н. (2003)
Марченкова Н. О. - Класифікація травм гомілковостопного суглоба (2003)
Орлов Ю. О. - Особливості оптичних гліном асоційованих з нейрофіброматозом, Квасніцький М. В., Малишева Т. А. (2003)
Жернов О. А. - Діагностика та лікування артрогенних контрактур ліктьових суглобів після термічних уражень (2003)
Дацко Т. В. - Патоморфологічна характеристика слизової оболонки шлунка при геморагічних гастритах, П'ятничка О. З. (2003)
Гнатів В. В. - Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксигенотерапії при лікуванні пептичної виразки, Беденюк А. Д., Беденюк Н. А. (2003)
Дзіх О. І. - Обґрунтування доцільності досліджень суглобової рідини при діагностуванні захворювань скронево-нижньощелепових суглобів (2003)
Мороз О. Б. - Лапароскопічна холецистектомія - варіант вибору методу хірургічного лікування хворих на гострий холецистит (2003)
Венгер І. К. - Можливості корекції активності судинно-тромбоцитарного механізму стегно-дистального автовенозного шунта, Левицький А. В., Костів С. Я. (2003)
Лучанко П. І. - Ефективність використання ксенодермотрансплантатів у лікуванні хворих з опіками (2003)
Вітенко І. С. - Співвідношення алекситимії та тривожності у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця (2003)
Сміян С. І. - Аналіз гемокоагуляційних порушень при ревматичних захворюваннях, Зарудна О. І. (2003)
Лихацька Г. В. - Імуномодулювальна та гепатопротекторна здатність неоселену у хворих на гастродуоденіти та виразкову хворобу із супровідним ураженням гепатобіліарної системи (2003)
Ковальчук Л. І. - Роль флексоелектричного ефекту в механізмі електричної поляризації рідкокристалічних ліпідів атеросклеротичних уражень (2003)
Кашуба М. О. - Реалізація чисельного алгоритму визначення біологічного віку людини методом множинної лінійної регресії в інтернет-проекті, Марценюк В. П. (2003)
Дерпак Ю. Ю. - Стан показників згортальної системи крові у хворих на ожиріння і артеріальну гіпертензію та їх динаміка під впливом розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з альфа-токоферолом (2003)
Борткевич О. П. - Оцінка ураження суглобів кистей у хворих з ревматичними захворюваннями суглобів на ранніх стадіях їхнього розвитку за даними ультрасонографії (2003)
Отченашенко В. А. - Вираженість ендогенної інтоксикації та змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет (2003)
Швед М. І. - Клінічна ефективність комплексної терапії з включенням моексиприлу, емоксипіну та кальцій D3-нікомеду у хворих на артеріальну гупертензію в поєднанні з остеоартрозом, Вівчар Н. М. (2003)
Єпішин А. В. - Віддалені результати комплексного лікування хронічних захворювань біліарної системи із застосуванням імуноактивних засобів, Хабарова Н. А., Чернець Т. Ю., Верещагіна Н. Я., Руда М. М., Бількевич Н. А. (2003)
Волинець В. Я. - Вплив фізичних навантажень загальнофізичного напрямку на показники варіативності ритму серця у студентів з різним типом вегетативної нервової системи, Гудима А. А., Коваль В. Б. (2003)
Пострелко В. М. - Деякі патопсихологічні особливості нервово-психічних розладів у ліквідаторів чорнобильської катастрофи з психічними порушеннями, які страждають на синдром залежності від алкоголю, Коновалов О. Г. (2003)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика остеопенічного синдрому залежно від ступеня вираження у дітей з гепатобіліарною патологією (2003)
Лобода В. Ф. - Роль helicobacter pylori в розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей, Бутницький Ю. І. (2003)
Шестобуз С. В. - Стан екскреторної та кислотовидільної функції нирок у дітей, хворих на гострий брижовий лімфаденіт, Боднар Б. М. (2003)
Гульчій О. П. - Особливості формування захворюваності новонароджених в Україні (2003)
Мисула І. Р. - Кропостачання кукси бронха у тварин після пульмонектомії залежно від типу реактивності, Вайда О. В., Герасимюк І. Є. (2003)
Качмарська М. О. - Ультраструктурна організація тканин печінки за умов хронічної гіперімунокомплексемії в експерименті, Бідюк М. М., Чоп'як В. В., Ковалишин В. І. (2003)
Булик Р. Є. - Характеристика циркадіанних перебудов екскреторної функції нирок за умови блокади синтезу ниркових простагландинів на тлі гіпофункції епіфіза (2003)
Мисула І. Р. - Вплив світлоімпульсних подразнень на резистентність білих щурів до гіпоксичної гіпоксії, Левицький П. Р., Дем'яненко В. В. (2003)
Кучеренко Л. І. - Вивчення процесу покриття таблеток пірацетаму з тіотриазоліном захисною полімерною плівкою в псевдозрідженому шарі, Грошовий Т. А., Калинюк Т. Г. (2003)
Поташнюк І. В. - Фізична підготовленість учнів гімназії як показник фізіологічних резервів організму (2003)
Маляр В. В. - Репродуктивне здоров'я у жінок з недоношуванням вагітності в умовах природного дефіциту йоду (2003)
Маляр В. В. - До питання вивчення репродуктивної функції у жінок в умовах природного дефіциту йоду, Маляр Вол. В., Ломага Ю. Ю., Слободкіна С. П. (2003)
Бутіна Л. І. - Лікування психоемоційних розладів у жінок клімактеричного періоду, Галалу С. І., Золотухін М. С., Петров Ю. А., Дабіжа Л. П. (2003)
Золотухін М. С. - Застосування препарату диферелін для лікування гіперпластичних процесів ендометрія у жінок в пременопаузі, Бутіна Л. І., Щербіна Н. В., Маханькова О. В., Солоп М. І., Кас’янова Н. В., Каліновська Н. Є., Теліус Л. Г. (2003)
Ткачук Т. Є. - Репродуктивне здоров'я у жінок з вульварними інтраепітеліальними неоплазіями та карциномами вульви (2003)
Лизин М. А. - Лікування гіперплазії ендометрію в пременопаузі, Гудивок І. І., Нітефор І. Б., Головчак І. С., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В. (2003)
Лизин М. А. - Постоваріоектомічний синдром, Гудивок І. І., Геник Н. І., Нітефор І. Б., Стоцький С. С., Пахаренко Л. В., Ємець Н. О. (2003)
Ольшевська О. В. - Можливості гормоногенезу і оцінка адаптації в системі мати-плацента-плід в динаміці пологів при хронічному пієлонефриті та прееклампсії на тлі хронічного пієлонефриту (2003)
Ткачук Т. Є. - Рівень гормонів щитоподібної залози при дисплазіях епітелію вульви в менопаузі (2003)
Мальцева О. І. - Показники обміну катехоламінів у дівчат з різним паспортним віком (2003)
Макарчук О. М. - Макроглобуліни як маркери розвитку акушерських та перинатальних ускладнень (2003)
Ткаліч В. О. - Перебіг і ведення пологів у вагітних з патологією шийки матки, Леуш С. Ст., Бойчук А. В., Щуревська О. Д., Раскалей Н. В. (2003)
Жарких А. В. - особливості перебігу вагітності та пологів залежно від типологічних характеристик жінок, Бєляєва Т. М. (2003)
Ломага Ю. Ю. - Визначення стану перинатального ризику у жінок із внутрішньоматковою загибеллю плода та самовільними викиднями в анамнезі при невиношуваній вагітності в умовах природного дефіциту йоду, Маляр В. В., Цмур О. В. (2003)
Вакалюк Л. М. - Акустична структура і ехометрична характеристика ділянки рубйя на матці в післяопераційному періоді (2003)
Лимар Л. Є. - Застосування антигомотоксичних засобів у комплексному лікуванні преклімактеричних розладів при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, Маланчук Л. М., Лимар Н. А. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування препарату кальцій-Д3 нікомед у комплексномулікуванні клімактеричних розладів, Лимар Л. Є., Кучма З. М., Флехнер В. М. (2003)
Олійник Н. М. - Нові аспекти використання кальцій-Д3 нікомед у профілактиці та лікуванні остеопенії у вагітних та породіль із захворюваннями гепатобіліарної системи, Кузьма Н. О. (2003)
Олійник Н. М. - Гестаційні ускладнення у вагітних із фетоплацентарною недостатністю на фоні захворювань печінки та шлунково-кишкового тракту, Гаврищак О. Б. (2003)
Лукащук-Федик С. В. - Корекція репродуктивного здоров'я - як елемент освіти у вищому навчальному закладі, Луй З. І., Якобчук М. В., Курко Г. Б., Дембіцька М. П., Бойко О. В., Цетнар Л. Й. (2003)
Барна О. М. - Деякі особливості діагностики ішемічної хвороби серця у жінок в період менопаузи (огляд літератури та власні дані) (2003)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини та показники біологічного віку у жінок в пізньому постменопаузальному періоді залежно від рівня фізичної активності, Шеремет О. Б., Слюсаренко О. М. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності міорелаксантів у лікуванні болю в нижній частині спини в жінок у постменопаузальному періоді, Григор'єва Н. В., Литвин В. О. (2003)
Поворознюк В. В. - Селективні регулятори естрогенних рецепторів у корекції структурно-функціональних порушень кісткової тканини в постменопаузальному періоді (експериментально-клінічні дослідження), Григор'єва Н. В., Мухайдлі О. В., Лузін В. І. (2003)
Поворознюк В. В. - Вивчення ефективності актовегіну в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів у жінок у постменопаузальному періоді, Шеремет О. Б., Григор'єва Н. В., Міхньов І. О., Заєць В. Б. (2003)
Геряк С. М. - Гемодинамічні порушення та зміни мінеральної щільності кісткової тканини у вагітних з гіпотиреозом (2003)
Локащук-Федик С. В. - Досвід роботи центру корекції репродуктивної культури молоді Тернопільської академії народного господарства, Шніцер В. М., Василевская С. І. (2003)
Маркін Л. Б. - Особливості кровотоку в судинах плацентарного ложа при затримці розвитку плода, Медвєдєва О. С. (2003)
Григоренко А. П. - Віковий профіль гіпофізарно-яєчникових гормонів у жінок з матково-вагінальним пролапсом (2003)
Хміль С. В. - Використання паузогесту у жінок з постменопаузальними порушеннями, Стельмах О. Є., Багній Н. І., Франчук О. А., Вітик Д. П., Зарічанська Х. В. (2003)
Швед М. І. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у жінок хворих на цукровий діабет в постменопаузальному періоді, Отченашенко В. А., Пасєчко Н. В. (2003)
Маркін Л. Б. - Технологія пологодопомоги при слабкості пологової діяльності, Кучерова М. М. (2003)
Маркін Л. Б. - Застосування бад біотроф-5 + фітокомплекс в комплексному лікуванні ендометріозу тіла матки, Попович А. І. (2003)
Хміль С. В. - Вплив магнітолазерної терапії на щільність кісткових тканин у хворих на посткастраційний синдром, Жиляєв М. І., Лучка А. В., Романчук Л. І., Стельмах О. Є. (2003)
Хміль С. В. - Ефективність внутрішньоматкової гормональної системи "Мірена" з левоноргестрелом у жінок з фіброміомою матки та внутрішнім ендометріозом, Бульса М. Г. (2003)
Хміль С. В. - Застосування емболізації маткових артерій для лікування фіброміоми матки, Бульса М. Г. (2003)
Бойчук А. В. - Застосування прожестожелю в лікуванні доброякісних захворювань молочної залози, Франчук А. Ю., Берегуляк О. О., Шубала Т. Е. (2003)
Бойчук А. В. - Гормонозамісна терапія в лікуванні клімактеричного синдрому, Коптюх В. І., Хлібовська О. І., Шадріна В. С., Бегош Б. М., Франчук О. А., Шубала Т. Е., Берегуляк О. О. (2003)
Маланчин І. М. - Профілактика перинатальних втрат у вагітних з прееклампсією (2003)
П'ятночка І. Т. - Легеневі геморагічні ускладнення у жінок, хворих на туберкульоз легень в доменопаузальний та післяменопаузальний період життя, Грищук Л. А., Корнага С. І., Білик С. О. (2003)
Градов О. В. - Загальнодоступні морфогістохімічні лабораторії на чипі на базі сіток рахункових камер різних типів: мікрофлюїдні морфодинамічні робочі станції, Нотченко О. В. (2012)
Харченко С. В. - Морфофункциональные изменения и механизмы их реализации в легких, развивавшихся под воздействием парацетамола и нимесулида, Лазарев К. Л. (2012)
Волошин В. М. - Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих щурів після інгаляційного впливу толуолу (2012)
Жилюк В. І. - Характеристика морфологічних змін нервових та ендотеліальних клітин СА1 зони гіпокампу у щурів з алоксан-індукованою гіперглікемією за умов застосування ноотропних засобів, Мамчур В. Й. (2012)
Малофій Л. С. - Особливості розподілу імунокомпетентних клітин в сегментарних бронхах у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2012)
Медведєв М. В. - Імуногістохімічна оцінка стану міоматозної тканини та міометрія у хворих на лейоміому матки при гіпо- та гіперестрогенних станах, обумовленних різними схемами використання аналогів гонадотропін-релізинг гормону (2012)
Новиков Н. Ю. - Морфологические изменения при мембраногенном отеке легких в условиях заместительной сурфактантной терапии (2012)
Богданова Л. О. - Особенности формирования композиционной структуры многофункциональной рекреации в условиях исторических ландшафтов (2009)
Вольська С. О. - Творчість народного майстра Лідії Стасюк: збереження традицій в період глобалізації (2009)
Гнатюк В. А. - Знакова алегорика на печатках ремісничих цехів Кам'янця-Подільського кінця ХІХ століття (2009)
Грималюк Р. - Вітражний іконостас Свято-Івано-Усікновенського храму у Харкові (2009)
Дудка О. М. - Організаційні процеси в архітектурі 20-30-х років ХХ століття та їх вплив на формування проектної практики (2009)
Дяків М. В. - Центри виробництва професійних художніх меблів (2009)
Івашко Ю. В. - Специфіка планування будинків модерну України (2009)
Костенко Н. Є. - Композиторська творчість як дзеркало виконавського мислення (на прикладі музики Б. Міхєєва для домри) (2009)
Красовська І. В. - Трансформація традиційних весільних обрядодій Буковини і Молдови у сучасне весілля південного району Дністровсько-Прутського межиріччя (2009)
Марковская З. И. - Шнеур Залман как создатель этико-философской концепции восточно-европейского хасидизма (2009)
Нагорняк Х. М. - Декор та орнамент Покутської вишивки кінця ХІХ - середини ХХ століття (2009)
Осиченко Г. О. - Формоутворення в сучасній архітектурі на прикладі Музеїв Гуггенхайма, Гусев А. О. (2009)
Плотнік Н. А. - Збереження етнічної самобутності російської та української народнопісенної культури на території етноконтактної зони - Слобожанщини (2009)
Русаков І. О. - Аналіз сучасних тенденцій в розвитку та формуванні допоміжних функцій адміністративно-офісних будівель, Хрипун Т. М. (2009)
Рябушина И. А. - Забытая версия раннего калифорнийского модернизма. Ирвинг Джон Гилл, 1870-1936 (2009)
Содомора Х. - Типологія металевих прикрас та шкіряних доповнень до традиційного чоловічого одягу в українських Карпатах кінця ХІХ - початку ХХ століття (2009)
Старкова А. В. - Гипертекст как отражение нелинейности электронной эпохи. Компьютерные игры и гипертекст (2009)
Сысоева Е. В. - Международная выставка декоративного и индустриального искусства 1925 года в Париже (2009)
Тканко О. Д. - Національна тематика у творчості випускників львівської школи моделювання костюму (2009)
Шевцова Г. В. - Народне житло Японії: аналогії з процессами розвитку народної архітектури в Україні (2009)
Швед М. І. - Актуальні питання патофізіології та лікування метаболічного синдрому х, Отченашенко В. А. (2000)
Скляров О. Я. - Функціональні взаємовідношення між ендоекологічними компонентами травної системи, Косий Є. Р., Бейда Р. П., Бондарчук Т. І. (2000)
Косцик H. Р. - Екологічні аспекти та діагностика тиреопатій у дітей (2000)
Зозуля Ю. П. - Хірургічні доступи до базальних менінгіом супратенторіальної локалізації, Кваша М. С., Кондратюк В. В. (2000)
Жулкевич І. В. - Методологічні підходи до вивчення якості життя в гематологічних дослідженнях, Сміян С. І., Гаврилюк М. Є., Кміта Г. Г., Крамар Л. Т., Корчинська Р. Й. (2000)
Караченцев Ю. І. - Індукційна кріотерапія в лікуванні аутоімунного тиреоїдиту (2000)
Василюк В. В. - Ефективність комплексної терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, асоційованої з гелікобактер пілорі, Шостак С. Є., Кравчук Н. В. (2000)
Федів О. І. - Захисний слизовий бар’єр при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки із супутнім ураженням гепатобіліарної системи у хворих різного віку (2000)
Радецька Л. В. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на морфо-функціональний стан тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця (2000)
Андрейчин С. М. - Вплив сорбційної терапії на перебіг хронічних невиразкових проктосигмоїдитів з гіпертрофічними і атрофічними змінами слизової товстої кишки (2000)
Корнацький В. М. - Медико-соціальна значимість серцево-судинних захворювань в стані здоров’я населення України в сучасних умовах (2000)
Абдулаєв Р. П. - Перебіг виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки у хворих, які вживають тютюн "нас” (2000)
Ковальчук Л. Я. - Роль вегетативної нервової системи в агресивності перебігу атеросклеротичного ураження артерій нижніх кінцівок, Венгер І. К., Кадубець В. Я. (2000)
Єдинак О. М. - Медико-технічні основи розробки і застосування малоінвазивних засобів репозиції уламків та остеосинтезу при внутрішньосуглобових переломах, Березовський О. І., Андрейчин В. А., Процайло М. Д., Малий Ю. В., Сморщок Ю. С. (2000)
Мішалов В. Г. - Наш досвід застосування мінірозрізів при хірургічному лікуванні транссексуалізму, Храпач В. В., Балабан О. В., Літвінова Н. Ю., Альошина І. Г. (2000)
Яшан О. І. - Порівняння двох технік мастоїдопластики за матеріалами однієї клініки (2000)
Шор Н. А. - Порівняльна характеристика імунних порушень у хворих з пептичними виразками дванадцятипалої кишки – "гігантськими” та звичайних розмірів, Фролов В. М. , Курочка І. Є., Клокол Д. Є. (2000)
Максимлюк В. І. - Оцінка ступеня ендогенної інтоксикації у хворих на обтураційну жовтяницю, спричинену жовчнокам’яною хворобою, Бех М. Д., Смачило І. І. (2000)
Сюта Л. О. - Прогностична оцінка стійкості гемостазу при гастродуоденальній виразковій кровотечі (2000)
Галникіна С. О. - Особливості перебігу посткастраційного синдрому у жінок менопаузального віку, Хміль С. В., Луків А. К., Белінська Л. А. (2000)
Заболотнов В. О. - Стан клітинної ланки імунітету у жінок з бронхо-легеневою патологією на 2-3 добу післяпологового періоду (2000)
Нурі Белазі. - Особливості гомеостазу жінок, які багато народжують, до і після абдомінального розродження (2000)
Іванов І. І. - Вплив антагоністів кальцію на гомеостаз кальцію при лікуванні прееклампсії вагітних жінок (2000)
Лобода В. Ф. - Аналіз клінічних симптомів і даних параклінічних методів обстеження дітей з хронічною патологією гепатобіліарної системи, Кінаш М. І. (2000)
Абдельхай Абунада. - Акцентуації характеру підлітків, які страждають на хронічні захворювання органів дихання (2000)
Ковальова О. М. - Порівняльна характеристика циркадного ритму функціонального стану вегетативної нервової системи у дітей на грудному та штучному вигодовуванні (2000)
Лобода В. Ф. - Клінічні та параклінічні критерії хронічного пієлонефриту та дисметаболічних нефропатій у дітей, Боймиструк Т. П. (2000)
Траверсе Г. М. - Функціональна активність стрес-забезпечуючих систем та її зв’язок з регуляторною функцією вегетативних центрів дітей, які часто хворіють, Горішна О. В. (2000)
Федорців О. Є. - Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету у дітей з гострим гломерулонефритом, Філюк А. П. (2000)
Шкурупій Д. А. - Оцінка клінічної ефективності напівелементних сумішей у немовлят в умовах інтенсивної терапії (2000)
Янко Н. В. - Особливості адаптації до навчального процесу учнів початкових класів гімназії (2000)
Гнатюк Р. М. - Перебіг та вихід неврастенії сучасності, Чабан О. С. (2000)
Шкробот С. І. - Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, Сохор Н. Р. (2000)
Мисула І. Р. - Морфометрична оцінка вікових змін серця у експериментальних тварин, Гнатюк М. С., Сусла О. Б. (2000)
Грицина І. В. - Атріовентрикулярна блокада: клініко-морфологічні кореляції (2000)
Нуралієв Н. А. - До механізму дії біфідумбактерину PL на кровотворення і імунну систему в експерименті, Дусчанов Б. А., Судулаєв О. К. (2000)
Кузьменко С. А. - Активність дегідрогеназ печінки щурів при аманіта-фалоїдиновому гепатиті (2000)
Чергінець А. В. - Вплив фуросеміду на розвиток алерген-індукованої бронхообструкції у морських свинок (2000)
Гнатюк М. С. - Вплив превентивного магнітолазерного опромінення на морфометричні показники печінки при експериментальному токсичному гепатиті, Гудима А. А., Гусак О. М. (2000)
Запорожан В. М. - Вивчення ефекту та механізму впливу нітриту натрію на репродуктивну систему інфантильних щурів-самців, Гоженко А. І., Савицький І. В. (2000)
Алексеєв О. М. - Будова виносних канальців яєчка людини (2000)
Романюк В. Л. - Вроджений зоб телят як біоіндикатор йодної недостатності довкілля, Луцик В. В. (2000)
Васильєва Н. А. - Специфічна терапія лептоспірозу (2000)
Степаненко А. В. - Соціологічні дослідження в системі акредитації закладів охорони здоров’я, Морозов А. М. (2000)
Рабінович П. М. - Виявлення соціальної сутності правових і державних явищ — головне завдання юридичної науки (2011)
Матвійчук В. К. - Актуальні проблеми юридичної науки 2010 (2011)
Єрохін С. А. - Концепція професійної мотивації студентів як фактору конкурентності на ринку праці, Нікітін Ю. В., Нікітіна І. В. (2011)
Куц В. М. - Підготовка прокурорських кадрів у контексті реформування правничої освіти: європейські моделі та вітчизняні реалії (2011)
Вовк В. М. - Про "корисність" вивчення римського права студентами — юристами (2011)
Столярський О. В. - Права людини в умовах національного та глобального правопорядку (2011)
Кампо В. М. - Конституційна юстиція в Україні: проблеми і перспектива (2011)
Єзеров А. А. - Об'єкт та зміст конституційної безпеки (2011)
Снігур І. Й. - Установча влада народу та установча функція парламенту (окремі аспекти взаємодії) (2011)
Клименкo О. М. - Інститут Президента України в аспекті конституційно-правової моделі примусового відчуження приватної власності для забезпечення суспільних потреб (2011)
Мельник O. В. - Організація роботи виборчих комісій: деякі проблеми законодавчого регулювання (2011)
Борденюк В. І. - Окремі аспекти наукового забезпечення реформування місцевого самоврядування в Україні (2011)
Демський Е. Ф. - Адміністративні послуги та їх юридична природа (2011)
Лагус І. І. - Адміністративний договір як інструмент регулювання відносин між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на регіональному рівні (2011)
Прилуцький Р. Б. - Цінність, перевірена часом: господарському праву сто років (2011)
Карчевський К. А. - Проблеми визнання недійсним значного правочину акціонерного товариства, вчиненого з порушенням встановленого порядку (2011)
Соловйов А. В. - Проблемні питання правового регулювання участі держави у біржових відносинах (2011)
Лаврінчук І. П. - Забезпечення трудових прав за Європейськими стандартами (2011)
Гаращенко Л. П. - Кодифікація трудового законодавства України: цілі та принципи (2011)
Бортнік С. В. - Шляхи удосконалення функціонування системи загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні (2011)
Лаврухіна Н. О. - Проблемні питання сплати страхових внесків до Пенсійного фонду підприємцями, які працюють за спрощеною системою оподаткування (2011)
Шумило М. М. - Підстави виникнення пенсійних правовідносин (2011)
Ященко А. М. - Класифікація злочинів: деякі аспекти законодавчої регламентації (2011)
Стрєлков Л. О. - Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення (2011)
Вітко О. Ю. - Об'єкт злочинів у сфері випуску та обігу цінних паперів: постановка проблеми (2011)
Нікітін Ю. В. - Внутрішня безпека українського суспільства як новий напрямок у кримінології (2011)
Денисов С. Ф. - Клінічна кримінологія: стан та проблеми розвитку, Юрасов А. В. (2011)
Сервецький І. В. - Розшукове право: самостійна галузева юридична наука, Юрченко О. М. (2011)
Шевчук В. М. - Організаційна функція тактичних операцій (2011)
Александренко О. В. - Проблемні питання розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств (аналіз літературних джерел) (2011)
Дрьоміна-Волок Н. В. - Норми jus cogens — сучасне jus gentium intra se (2011)
Репецький В. М. - Особливості дії норм внутрішньодержавного права на території з міжнародним режимом (2011)
Топільницький М. В. - Витоки інституту міжнародно-правового визнання держав (2011)
Стасюк С. В. - Особливості регулювання сучасних збройних конфліктів: проблеми та перспективи (2011)
Орлов Ю. Ю. - Інноваційна діяльність Національної академії внутрішніх справ (2011)
Солоненко О. М. - Функціональний аспект принципів права у правозастосовній діяльності (2011)
Дутка М. Т. - Формально-юридичні джерела муніципально-правових норм (2011)
Кінаш Б. С. - Правові аспекти державного будівництва в Україні (2011)
Князєв С. М. - Фінансова піраміда: поняття та криміналістичні ознаки (2011)
Росоляк О. Б. - Місце і роль виконавчої влади України у формуванні та виконанні державного бюджету України (2011)
Лебідь В. І. - Предмет правового регулювання кодексів України (2011)
Томма Р. П. - Порушення авторських і суміжних прав та відповідальність за їх учинення, Варивода В. І. (2011)
Гура І. В. - Нотаріат як публічно-правовий інститут охорони та захисту прав громадян (2011)
Братасюк В. М. - Людина-особистість як суб’єкт права: методологічні засади дослідження (2011)
Хуторянський О. В. - Потерпілий від злочину, передбаченого статтею 136 Кримінального кодексу України: кримінально-правовий аналіз, Останін В. О. (2011)
Користін О. Є. - Організована економічна злочинність в Україні: сучасний стан і стратегія протидії, Чернявський С. С. (2011)
Хахановський В. Г. - Особливості криміналістичної характеристики кіберзлочинів (2011)
Алексашина Н. С. - Підвищення рівня податкової соціальної пільги як підстава для звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку зі зміною обстановки (2011)
Ієвіня О. В. - Поняття неповнолітніх батьків у сімейному законодавстві України (2011)
Майгур М. О. - Процесуальний порядок закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами (2011)
Давиденко В. В. - Слідчий огляд документів у справах про ухилення від військової служби (2011)
Колб О. Г. - Віктимологічний аспект злочинів, що вчиняє персонал виправних колоній (2011)
Гіда Є. О. - Праксеологічна сутність правопорядку (2011)
Юсупов В. В. - Розвиток криміналістики в Київській, Одеській, Харківській наукових школах: головні етапи та персоналії (2011)
Чичиркіна С. П. - Способи приховування злочинів у сфері службової діяльності (2011)
Братасюк М. Г. - Біологізаторсько-волюнтаристський підхід до конфліктів у праві (2011)
Слюсаренко О. Л. - Праворозуміння в епоху постмодерну (2011)
Музика І. В. - Проблеми окреслення предметного поля історико-правової науки: сучасний науковий дискурс (2011)
Павлишин О. В. - Реформування правової системи України як філософсько-правова проблема (семіотичний підхід) (2011)
Присухін С. І. - Іван Павло ІІ про право на життя в умовах кризи сучасної цивілізації (2011)
Чернопищук Я. В. - Концептуальні підходи наукового пізнання євроінтеграційних процесів у конституційному праві (2011)
Заіка Ю. О. - Реалізація принципу справедливості при зміні черговості спадкоємців за законом (2011)
Лебідь В. І. - Співвідношення Цивільного кодексу України та інших кодексів України: окремі питання предмету правового регулювання (2011)
Бахрієва З. Р. - До проблеми правового регулювання припинення цивільних договорів (2011)
Матвійчук А. О. - Поняття сприятливого навколишнього природного середовища у немайнових відносинах, що регулюються цивільним правом (2011)
Бичкова C. C. - Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження (2011)
Турчин-Кукаріна І. В. - Характеристика змісту, обсягу, форми та функцій цивільно-процесуальних оціночних понять права (2011)
Прилуцький Р. Б. - Про відповідність принципів господарського права потребам докорінної перебудови економіки України у світлі наслідків фінансово-економічної кризи та глобальних змін клімату (2011)
Нескороджена Л. Л. - Реєстрація права власності громадян на новостворене нерухоме майно (2011)
Диковенко К. О. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення державного регулювання у сфері господарської діяльності в Україні (2011)
Жорнокуй Ю. М. - Об'єкт корпоративного правовідношення (2011)
Пилипенко П. Д. - Внутрішній трудовий розпорядок як об'єкт правового регулювання, Пилипенко Ю. П. (2011)
Дараганова Н. В. - Особливості правового регулювання робочого часу екіпажу повітряного судна України (2011)
Бейкун А. Л. - Деякі критерії правового взаємозв'язку економічних, управлінських та природоохоронних чинників у сфері раціонального використання природних ресурсів в аграрному виробництві, що опосередковують екологічну безпеку (2011)
Гетманець О. П. - Напрямки удосконалення законодавства щодо бюджетного контролю (2011)
Симов'ян С. В. - Засоби протидії легалізації злочинних доходів у системі державного фінансового контролю в Україні (2011)
Ящук О. В. - Законодавство України про адміністративну відповідальність: сучасний стан і перспективні положення його розвитку (2011)
Матвійчук В. К. - Особливо жорстоке поводження як ознака об'єктивної сторони складу злочину (2011)
Габро О. І. - Порівняльно-правова характеристика складів злочинів, передбачених ст. ст. 384 і 385 КК України, та аналогічних діянь кримінального законодавства республік колишнього СРСР (2011)
Карпенко М. І. - Особливо кваліфікуючі обставини вчинення злочину, передбаченого статтею 406 Кримінального кодексу України, потребують законодавчого удосконалення (2011)
Денисов С. Ф. - Профілактика групової злочинності осіб молодіжного віку (2011)
Ковалевська Є. С. - Виготовлення та обіг платіжних карток у світі: етапи розвитку ринку та проблеми боротьби зі злочинністю (2011)
Пилипенко Д. О. - Термінологічне визначення осіб кримінально-процесуальних правовідносин (2011)
Єлєазаров О. П. - Особливості міжнародно-правової регламентації захисту морського середовища (2011)
Буковецька Н. В. - Визнання і виконання рішень іноземних судів у Франції (2011)
Разикова І. С. - Клінічна ефективність інгаляційних кортикостероїдів при бронхіальній астмі, Назарова А. А., Ірсалієва Ф. Х. (2001)
Усинська О. С. - Ефективність застосування озонотерапії в комбінованому лікуванні хронічних гастродуоденітів (2001)
Новак В. Л. - Імунне донорство. Виробництво та забезпеченість населення імунними препаратами плазми крові в 1991 - 2000 рр., Гриза П. В., Чугрієв А. М. (2001)
Федів О. І. - Динаміка гемостазіологічних порушень у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки при включенні до лікувального комплексу ербісолу (2001)
Давидович Н. Я. - Вплив етімізолу на зміну показників імуногомеостазу у хворих на цукровий діабет І типу з ураженням печінки залежно від тривалості хвороби (2001)
Іванова С. А. - Деякі аспекти мікробіоценозу кишечника здорової людини (2001)
Клименко В. І. - Особливості системної і легеневої гемодинаміки, деяких пресорних нейрогуморальних регулювальних субстанцій у хворих на її пертонічну хворобу на різних стадіях її розвитку (2001)
Бугаєнко В. В. - Добова ішемічна активність у хворих з різними клінічними формами ішемічної хвороби серця, Євтушенко О. В., Бобровська О. О. (2001)
Дунець Г. В. - Патогенетичне значення міжгормональних відношень андрогенів і глюкокортикоїдів при тонзилоодонтогенних ураженнях серця (2001)
Ружило С. В. - Механізми амбівалентних термінових реакцій гемодинаміки на вживання біоактивної води "Нафтуся", Гучко Б. Я., Попович І. Л. (2001)
Стефанюк В. Д. - Патоморфологічні зміни слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки у робітників, які контактують із сполуками хрому на рівні і незначному перевищенні гранично допустимих концентрацій у повітрі робочих приміщень (2001)
Донбровська Е. - Нова концепція лікування пізньої шкірної порфірії дуже низькокалорійною фруктово-овочевою дієтою (2001)
Абдулаєв І. К. - Медико-соціальні аспекти поширеності анемії у жінок дітородного віку, які проживають в зоні екологічної стихії Південного Приаралля (2001)
Сміян С. І. - Клінічні аспекти змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на анкілозуючий спондилоартрит, Мерецька І. В., Масик О. М. (2001)
П'ятночка І. Т. - Захворювання легень та остеопороз, Грищук Л. А., Паламар М. В. (2001)
Сміян С. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в анемізованих жінок, Жулкевич І. В., Бакалюк О. Й., Дячан Л. (2001)
Ковальчук Л. Я. - Структурно-функціональний стан шлунка і дванадцятипалої кишки у віддаленні терміни після операції, Беденюк А. Д., Сухінський Р. К., Лисейко О. Б., Заборний М. В. (2001)
Вірстюк Н. Г. - Клініко-морфологічні особливості внутрішньопечінкового холестазу (2001)
Процайло М. Д. - Концептуальна модель патогенезу синдрому довготривалого стиснення, Костик В. М., Синицька В. О., Стець В. М., та ін. (2001)
Науменко О. М. - Характеристика супровідної патології та її імовірна патогенетична роль у хворих на хронічний риніт, Терещенко В. П., Полякова В. О. (2001)
Бліхар В. Є. - Ефективність комплексного лікування гемангіом у дітей, Бондарчук В. Л., Коновальчук М. В., Данилків С. О., Дауда Д. С. (2001)
Хміль С. В. - Імунна ефективність використання нового протимікробного препарату флуренізиду в комплексній превентивній терапії гнійно-запальних ускладнень кесарського розтину у породіль, які проживають у зоні незначного радіаційного забруднення, Кравець Т. В., Ничик А. З. (2001)
Макарчук О. М. - Стан деяких показників гуморального імунітету в організмі матері і плода при фізіологічному перебігу вагітності (2001)
Пересунько О. П. - Спадковий фактор в оцінці клінічного анамнезу та перебігу раку жіночої репродуктивної системи (2001)
Гнатюк М. С. - Вплив магнітолазерного опромінення на структурно-функціональні зміни товстої кишки при експериментальному коліті, Андрейчин С. М., Мисула І. Р. (2001)
Файфура В. В. - Вагусні реакції серця різностатевих тварин з міокардіодистрофіями різного генезу, Хара М. Р., Сас Л. М., Кіндрацька В. Б., Коляда Н. С. (2001)
Дзюбановський І. Я. - Роль ураження відвідної петлі в генезі поглиблення ендогенної інтоксикації у ранньому післяопераційному періоді у хворих з гострою тонкокишковою непрохідністю, Свистун Р. В., Гаргула В. Д., Квік І. І., та ін. (2001)
Шорахмедов Ш. К. - Динаміка імунологічних змін при гострому пієлонефриті в експерименті, Іріскулов П. І., Батирбеков А. А. (2001)
Шукурлаєв К. Ш. - Протизапальні властивості нового похідного тіокарбомату (2001)
Чекаліна Н. І. - Ангіопротекторні властивості пептидних біорегуляторів при експериментальному автоімунному пошкодженні судин (2001)
Гнатюк Р. М. - Особливості перебігу та виходу гістіорних невротичних розладів (2001)
Сонник Є. Г. - Показники сексуального здоров'я подружніх пар, де чоловік страждає на шизофренію і сексуальна дисгармонія обумовлена низьким рівнем психологічної та соціально-психологічної адаптації подружжя (2001)
Шкробот С. І. - Механізми ефективності сульфідної бальнеотерапії хворих на поперековий остеохондроз на санаторному етапі реабілітації (2001)
Лобода В. Ф. - Чинники, що зумовлюють інтоксикаційний синдром при гострих кишкових інфекціях у дітей, Мазур Н. В., Шідловська Н. В., Балацька Н. І. (2001)
Федорців О. Є. - Захворюваність на хронічний пієлонефрит дитячого населення міста Тернополя , Крохмалюк Л. А. (2001)
Куновська Л. М. - Вплив внутрішньоутробного інфікування на перебіг неонатального періоду новонароджених дітей (2001)
Федорців О. Є. - Вплив харчування на перебіг гіпотрофії у дітей грудного віку, Гащинський В. Б., Цідилко І. М. (2001)
Хунов Ю. А. - Механізми державного регулювання в період реорганізації охорони здоров'я (2001)
Буняк Н. А. - Вплив забруднення атмосферного повітря на фізичний розвиток дітей дошкільного віку (2001)
Поташнюк І. М. - Гігієнічна оцінка ефективності організації корекційно-педагогічного процесу в школах для дітей із затримкою психічного розвитку і шляхи її оптимізації (2001)
Федина В. М. - Про лікувальні властивості трускавецьких мінеральних вод (2001)
Москаленко В. З. - Студентське наукове товариство як етап підготовки лікаря за спеціальністю "дитяча хірургія, Сопов Г. О., Веселий С. В., Латишов К. В. (2001)
Васильєва Н. А. - Роль водного фактора в епідеміології лептоспірозу (2001)
Кліщ І. М. - Ефективність використання цеоліту з метою корекції порушень мікросомального окислення у тварин різного віку з токсичним ураженням печінки тетрахлорметаном, Корда М. М., Фіра Л. С., Дем'яненко В. В., та ін. (2001)
Джужа О. М. - Місце віктимологічного вчення у кримінологічній науці (2011)
Стрельченко О. Г. - Суб’єкти публічного адміністрування сфери охорони здоров’я (2011)
Мосьондз С. О. - Джерела державної політики у сфері науки в Україні (2011)
Буличева Н. А. - Електронне урядування у сфері надання адміністративних послуг органами державної влади, Пивовар Ю. І. (2011)
Чорна В. Г. - Ліцензування як адміністративно-правовий засіб регулювання позашкільної освіти в Україні (2011)
Багрій Т. Я. - Принцип верховенства права як умова розвитку сучасного українського конституціоналізму (2011)
Алексійчук К. О. - Правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб у контексті реформування фінансового законодавства (2011)
Якимець Ю. В. - Контроль і нагляд як засоби публічного адміністрування сфери культури (2011)
Шевченко Л. В. - Правові засоби забезпечення цивільного захисту населення (2011)
Кузьмін Р. Р. - Перекриття каналів легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, як складова господарсько-правового механізму запобігання економічній злочинності (2011)
Вознюк А. А. - Ієрархічність як кримінально-правова ознака злочинної організації (2011)
Тичина Д. М. - Засади запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняють групи підлітків (2011)
Дзісяк О. П. - Ознаки корупційних діянь на етапі збирання первинних матеріалів про порушення податкового законодавства (2011)
Бусол О. Ю. - Підрозділи аналітичної розвідки як спеціальний суб’єкт оперативно-розшукового прогнозування (2011)
Чернявський С. С. - Актуальні проблеми досудового провадження у справах про незаконне одержання банківського кредиту (2011)
Калиновський О. В. - Судовий контроль і прокурорський нагляд за діяльністю органів дізнання та досудового слідства щодо порушення кримінальної справи (2011)
Петрова І. А. - Особливості оцінювання висновку судово-товарознавчої експертизи (2011)
Бахин В. П. - Особенности проведения задержания и обыска подозреваемого (2011)
Копотун І. М. - Підготовка заходів із забезпечення громадського порядку під час проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу (2011)
Мінченко С. І. - Проблеми формування правової культури працівників оперативних підрозділів в умовах демократизації суспільства (2011)
Терещенко Ю. В. - Слідчі та інші процесуальні дії: правова регламентація (2011)
Мартюк А. С. - Історичні засади формування політико-правових поглядів декабристів (2011)
Лавринець А. Є. - Міжнародно-правове регулювання прикордонного контролю (2011)
Кудря В. О. - Протидія торгівлі людьми: міжнародно-правові аспекти співробітництва правоохоронних органів (2011)
Говійко Є. А. - Юридична відповідальність Національного центрального бюро Інтерполу (2011)
Абрамова В. М. - Правова соціалізація особистості як об’єкт теоретико-правового дослідження, Швачка В. Ю. (2011)
Сульженко Ю. О. - Поняття та система економічних прав та свобод людини і громадянина в Україні (2011)
Присухін С. І. - Неотомістська рефлексія категорії "справедливість" (2011)
Демиденко К. Є. - Шляхи імплементації міжнародних стандартів стосовно дитини до національного законодавства (2011)
Болотіна Н. Б. - Європейська соціальна хартія (переглянута) і Україна, Феськов М. М. (2011)
Костюк В. Л. - Європейська соціальна хартія (переглянута): тенденції удосконалення правового становища суб’єктів трудового права (2011)
Бортнік С. В. - Запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні у контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) (2011)
Венедіктов В. С. - Теоретико-методологічні підходи до сучасних проблем зайнятості та кодифікації трудового законодавства (2011)
Дараганова Н. В. - Історико-правовий аналіз виникнення трудових спорів в Україні (2011)
Петровський А. В. - Еволюція наукових думок щодо матеріального та процесуального аспекту визнання правочинів недійсними (2011)
Прилуцький Р. Б. - Про критерії визначення галузі права у світлі проблеми визнання господарського права самостійною галуззю права (2011)
Пєтков С. В. - Реформування адміністративного права як основа демократизації суспільства (2011)
Добрянська Н. В. - Правова природа адміністративно-господарських санкцій (2011)
Коваленко В. В. - Правові засади мінімізації фінансових ризиків на фондовому ринку (2011)
Рябець К. А. - Реалізація адміністративних правовідносин у галузі водного господарства (2011)
Рябець Т. А. - Шляхи оптимізації адміністративно-правових засад діяльності органів державного управління у галузі лісового господарства (2011)
Нікітіна І. О. - Одноінстанційний розгляд адміністративних справ: проблеми і перспективи (2011)
Матвійчук В. К. - Історія розвитку кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки (2011)
Харь І. О. - Витоки, історія кримінально!правової охорони атмосферного повітря та сучасний стан проблеми (2011)
Габро О. І. - Витоки, історія кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, експерта та перекладача за ст. 384 КК України та сучасний стан проблеми (2011)
Демидова А. М. - Про системний підхід до захисту банків від загроз їх безпеці (2011)
Кузнецов В. В. - Кримінальна відповідальність за наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого за законодавством країн колишнього СРСР (2011)
Лога В. М. - Способи завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження типових об’єктів власності (2011)
Лопащук Д. І. - Витоки та генезис кримінальної відповідальності за вбивство, вчинене на замовлення (2011)
Сервецький І. В. - Принципи розшукового права (2011)
Єлєазаров О. П. - Здійснення юрисдикції прибережних держав з метою захисту морського середовища від забруднення з суден: міжнародно-правовий аспект (2011)
Караченцев Ю. І. - Особливості перебігу та тактики лікування тиреоїдної патології в Україні на сучасному етапі (2001)
Безруков О. Ф. - Порівняльній аналіз захворювання щитоподібної залози у міського населення Криму, оперованого в період 1990 - 1999 рр., Руднєва І. І., Фесенко В. П., Безруков В. О., та ін. (2001)
Власенко М. В. - Захворюваність на зоб у мешканців чистих та радіоактивно забруднених районів Вінницької області, Прудіус П. Г., Попік Н. І., Зоріч Д. Б. (2001)
Марцинік Є. М. - Чи існує проблема дефіциту йоду в Дніпропетровській області?, Чукмасова М. О., Бєлоусова О. І., Нєлюбова Т. М., та ін. (2001)
Слюсаренко Н. Ф. - Захворюваність щитоподібної залози серед постраждалих унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у Донецькій області, Кнішевицька Л. А., Ніколенко В. Ю., Суляєва О. О. (2001)
Черенько М. П. - Погляди на сучасний стан тиреоїдних захворювань, принципи їх діагностики та лікування (2001)
Маслій Я. О. - Поширеність патології щитоподібної залози серед населення ендемічних і радіаційно забруднених районів Рівненської області, Гурський А. Й., Панасюк М. О., Баюн В. М. (2001)
Цимбала П. М. - Захворюваність щитоподібної залози у населення, яке проживає на "чистих" та радіоактивно забруднених територіях Вінницької області , Баюн В. М., Гурський А. Й., Красько С. Г. (2001)
Власенко М. В. - Захворювання щитоподібної залози у населення, яке проживає на "чистих" та радіоактивних забруднених територіях Вінницької області (2001)
Шумлянський І. В. - Клініко-функціональні особливості перебігу захворювань щитоподібної залози у населення радіоактивнино забруднених районів Рівненщини, Федорків В. О. (2001)
Вовк В. І. - Морфологічні особливості захворювань щитоподібної залози у прикарпатському ендемічному вогнищі зоба (2001)
Мамчич В. І. - Гістоморфологічні особливості злоякісних новоутворень щитоподібної залози, Іркін І. В., Погорєлов О. В., Лесик В. П., Стельмах А. О. (2001)
Фесенко В. П. - Клінічні, функціональні і морфологічні особливості зоба в Криму та хірургічне лікування захворювань щитоподібної залози, Бабалич О. К., Шестопалов Д. В., Клішевич І. Б., та ін. (2001)
Лучицький Є. В. - Гіпофізарно-тиреоїдна система у юнаків, які в дошкільному віці піддавалися дії іонізуючого випромінення, Кобяков С. К., Безверха Т. П., Ковпан Н. О. (2001)
Черенько С. М. - Рецидиви багатовузлового зоба - патогенетичні та хірургічні аспекти профілактики, Ларін О. С., Васько В. В., Січинова Р. М. (2001)
Швед М. І. - Порушення мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на гіпотиреоз у зоні зобної ендемії, Мартинюк Л. П., Геряк С. М., Франчук М. М., та ін. (2001)
Романюк Л. - Особливості ендемічного дифузного зоба у дітей Тернопільської області, Данилевич Ю. (2001)
Гюльмамедов Ф. І. - Рак щитоподібної залози: диференціально-діагностична програма, Білозерцев О. М., Ярощак В. В., Гудінов І. Д., та ін. (2001)
Гюльмамедов Ф. І. - Особливості діагностики та лікування тиреотоксичного зоба, Ярощак В. В., Білозерцев О. М., Томашевський М. І., та ін. (2001)
Зубкова Г. А. - Рівень лімфоцитарного гамма-інтерферону у дітей з злоякісними та доброякісними пухлинами щитоподібної залози, Славнов В. М., Марков В. В., Ковпан Н. О., Складанная І. І. (2001)
Славнов В. М. - Радіонуклідна діагностика злоякісних пухлин щитоподібної залози, Марков В. В., Зубкова Г. А., Ковпан Н. О. (2001)
Герасименко В. Л. - Патоморфологічні підходи до диференційованої діагностики дифузного токсичного зоба і його сполучених форм з автоімунним тиреоїдитом, Караченцев Ю. І., Малова Н. Г., Кудрявцева Є. П., Хазієв В. В. (2001)
Гешелін С. О. - Спірні питання діагностики та диференційної діагностики раку щитоподібної залози, Зимовський В. Л., Гирля В. І. (2001)
Демидов В. М. - Наш досвід у діагностиці та хірургічному лікуванні вузлових форм захворювань щитоподібної залози (2001)
Дашкевич В. Є. - Проблема вагітності і раку щитоподібної залози, Давидова Ю. В., Мокрик А. М. (2001)
Шевченко С. І. - Порушення імунореактивності при автоімунних захворюваннях щитоподібної залози у віддалений термін після операції, Сивожелізов А. В., Шевченко Р. С., Федорович А. О. (2001)
Абатуров О. Є. - Клініко-функціональні особливості та тиреоїдний гомеостаз у дітей, які хворі на хронічний гастрит (ХГ) та гастродуоденіт (ХГД) у поєднанні з автоімунним тиреоїдитом (АІТ), Петренко Л. Л., Вернік Г. Г., Герасименко О. М. (2001)
Дрижак В. І. - Функціональний стан щитоподібної залози у хворих на рак молочної залози, що проживають в зоні ендемічного зоба (2001)
Хоменко Л. О. - Показники обміну кальцію та інтенсивність карієсу у підлітків з хронічним тиреоїдитом, Боярська О. Я., Копилова О. В., Любарець С. Ф., Любарець Т. Ф. (2001)
Кравчун Н. А. - Семіотика і імунний статус сполучних форм цукрового діабету типу І з автоімунним тиреоїдитом, Грінченко Т. С., Левченко Т. П., Алєксєєва І. І., Зайцева Л. І. (2001)
Олійник Н. М. - Вплив гіпофункції щитоподібної залози на частоту ускладнень вагітності та пологів, Геряк С. М. (2001)
Шідловський В. - Досвід хірургічного лікування хворих із патологією щитоподібної залози в ендемічному регіоні, Дейкало І., Мацюк Ю., Чепінь І., та ін. (2001)
Погорєлов О. В. - Діагностика та лікування раку щитоподібної залози (2001)
Мустяц О. П. - Доопераційна підготовка хворих на дифузнотоксичний зоб, Запорожець В. К., Бондаренко С. І., Брежнєв В. П., та ін. (2001)
Мустяц О. П. - Хірургічне лікування автоімунного тиреоїдиту, Запорожець В. К., Бондаренко С. І., Брежнєв В. П., та ін. (2001)
Гюльмамедов Ф. І. - Повторні хірургічні втручання при захворюваннях щитоподібної залози, Білозерцев О. М., Матвієнко А. І., Ярощак В. В., та ін. (2001)
Бондарєв В. І. - Хірургічне лікування різних форм зоба, Абліцов М. П., Бондарєв Р. В., Надьон О. Л. (2001)
Бабенков Г. Д. - Клініко-експериментальне обгрунтування гетеротопічної автотрансплантації тканини щитоподібної залози, Афонін Д. М., Кравченко О. В. (2001)
Турчин І. С. - Ксенотрансплантація тироцитів у лікуванні гіпотиреозу, Дроздович І. І., Сидоренко Л. М., Долот В. Д. (2001)
Міліца М. М. - Хірургічне лікування хворих тиреотоксичним зобом, Торопов Ю. Д., Мартиновський Ю. І. (2001)
Павловський М. П. - Покази до оперативного лікування багатовузлового еутиреоїдного ендемічного зоба в осіб похилого та старечого віку, Сироїд О. М., Коломійцев В. І. (2001)
Кучер Б. М. - Наш досвід у хірургії захворювань щитоподібної залози, Горохів В. Н., Пастерначенко С. С. (2001)
Комісаренко І. В. - Хірургічне лікування раку щитоподібної залози після аварії на Чорнобильській АЕС, Рибаков С. І., Коваленко А. Є. (2001)
Коллюх О. Г. - Особливості раннього післяопераційного періоду у дітей і підлітків, прооперованих з приводу раку щитоподібної залози, Мілка О. В., Умрихін О. С., Донець Л. О., та ін. (2001)
Комісаренко І. В. - Повторні операції з приводу диференційованих форм раку щитоподібної залози в пацієнтів молодого віку після аварії на Чорнобильській АЕС, Рибаков С. І., Богданова Т. І., Коваленко А. Є., та ін. (2001)
Сименюк Ю. С. - Хірургічне лікування патології щитоподібної залози у дорослого населення Рівненської області, Кордяк В. Д., Нестеренко О. Л., Пшеничний М. А., та ін. (2001)
Іванова С. А. - Особливості функціонування імунних факторів шлунково-кишкового тракту (2001)
Новак В. Л. - Донорство в Україні. Проблеми, реальність, перспективи розвитку, Гриза П. В., Лучанко П. І. (2001)
Мороз В. М. - Вплив вертебрологічних методів лікування на легеневу гемодинаміку та мікроциркуляцію, Колісник П. Ф. (2001)
Дзига С. В. - Хронічний пієлонефрит: клініко-лабораторні критерії вибору лікувальної тактики, Бакалюк О. Й. (2001)
Косовська Т. М. - Ефективність використання магнітолазерної терапії в лікуванні дітей із поєднаною патологією бронхолегеневої та гепатобіліарної систем (2001)
Гашинська О. С. - Вплив антагоністів кальцію пролонгованої дії на морфо-функціональний стан міокарда хворих із хронічною серцевою недостатністю (2001)
Бількевич Н. А. - Ефективність сорбційної детоксикації в корекції імунних порушень у хворих на негоспітальну пневмонію, Єпішин А. В., Бех М. Д., Дем'яненко С. М. (2001)
Жулкевич І. В. - Статистичне обгрунтування вікової залежності стану кісткової тканини від морфологічної форми хронічної лейкемії (2001)
Процайло М. Д. - Патогенез хвороби Пертеса, Федорців О. Є., Грубар Ю. О. (2001)
Бардахя'ян Е. А. - Ультраструктурні зміни реберних хрящів при лійкоподібній деформації грудної клітки у дітей, Шамік В. Б. (2001)
Василишин Р. Й. - На шляху створення медичних протоколів (стандартів) при лікуванні виразкової хвороби, ускладненої кровотечею (2001)
Пенішкевич Я. І. - Ефективність використання парацетамолу, диклофенаку і дексаметазону для корекції змін вмісту ейкозаноїдів у травмованому оці за проникного поранення склери, обтяженого гемофтальмом (2001)
Олійник Н. М. - Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок з хронічною патологією печінки вірусної етіології (2001)
Шкробот С. І. - Аналіз клінічної симптоматики та параклінічних методів обстеження у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу (2001)
Венгер О. П. - Вплив соціального фактора на особливості невротичних розладів сучасності (2001)
Негрич Т. І. - Визначення концентрації фактора некрозу пухлин альфа та інтерлейкіну -6 у сироватці крові хворих на розсіяний склероз (2001)
Покидько М. І. - Тканинна організація мезотелію очеревини в умовах репаративної регенерації при впливі на судинний тонус, Біктіміров В. В. (2001)
Курязов А. К. - Стан тканини легень у динаміці розвитку експериментального хронічного запалення легень, Ботирова З. Б., Рузметов У. А. (2001)
Корнацький В. М. - Десятиріччя реформування охорони здоров'я. Висновки на майбутнє (2001)
Люлька Н. О. - Реактивність організму та корекція у хворих на інфаркт міокарда (2001)
Глушко Л. В. - Особливості добових профілів артеріального тиску хворих на первинний хронічний пієлонефрит, Бойчук Т. В. (2001)
Романюк В. Л. - Морфометричні показники щитоподібної залози у телят з уродженим зобом, Луцик В. В. (2001)
Сабадишин Р. О. - Фармакологічні аспекти адаптогенно ді крезацину (2001)
Вірстюк Н. Г. - Динаміка цитокінового профілю у хворих на хронічний гепатит С під впливом інтерферонотерапії (2001)
Закусило М. П. - Вікові особливості функції підшлункової залози та нирок хворих на інсулінозалежний цукровий діабет під впливом гіпоксичної гіпоксії, Большова-Зубковська О. В., Шершун О. О., Радзієвський П. О. (2001)
Ільницька Л. А. - Дисфункція лівого шлуночка при серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця із супровідним аортальним стенозом (2001)
Дзига С. В. - Клініко-лабораторні аспекти синдрому ендогенної інтоксикації у пацієнтів із хронічним пієлонефритом без порушення азотовидільної функції (2001)
Бодревич Б. Б. - Ефективність лікування виразкової хвороби препаратом пілобакт в різних регіонах України (2001)
Вадзюк С. Н. - Особливості зонального кровотоку у легенях молодих здорових осіб при різних типах погоди, Зятковська Н. Є., Мисула І. Р. (2001)
Мягков О. П. - Кількісна та якісна оцінка синдрому легеневої гіпертензії за допомогою комп'ютерної томографії, Федусенко О. А., Матерухін А. М. (2001)
Локай Б. А. - Ефективність пеніциліну в комплексній терапії Аманіта-Фалло динового гепатиту (2001)
Бугаєнко В. В. - Поріг больової чутливості та характер ураження вінцевого русла у хворих на ІХС з типовою стенокардією та без неї, Євтушенко О. В., Голікова І. П. (2001)
Лобашов С. Г. - Динаміка нейрофізіологічних показників при алергічних професійних дерматозах (2001)
Шапринський В. О. - Аналіз ефективності інтубації тонкої в комплексному лікуванні гострої спайкової кишкової непрохідності та розповсюдженого перитоніту, Покидько М. І., Феджага О. П., Павлик І. В. (2001)
Борщівський В. М. - Зміни місцевого імунітету при тривалому впливі малих доз радіації у пацієнтів з кровоточими виразками дванадцятипалої кишки (2001)
Малий Ю. В. - Методичні аспекти транспортної іммобілізації (2001)
Ляпіс М. О. - Зміни кісткової тканини при різних формах синдрому стопи діабетика, Герасимчук П. О., Полоус Ю. М., Лойко І. К., Мазур П. А., Кушнір Р. Я., Герасимець Ю. М. (2001)
Гощинський В. Б. - Про інформативність ультразвукового дослідження при хронічній венозній недостатності нижніх кінцівок, Чижишин Б. З., Мисула І. Р., Венгер І. К. (2001)
Шестобуз С. В. - Особливості змін імунних реакцій при гострому брижовому лімфаденіті у дітей, Бондар Б. Н., Кухарчук О. Л. (2001)
Нагірний Я. П. - Прогностичне значення порушення факторів імунітету при хірургічному лікуванні дітей з вродженими розщепленнями піднебіння (2001)
Кравець Т. В. - Ретроспективний аналіз деяких параметрів реактивності організму у породіль, що проживають у північних районах Рівненської області (2001)
Кучер Л. П. - Клініко-лабораторні особливості перебігу загострення хронічного сальпінгоофориту під впливом різних методів лікування (2001)
Шульгай О. М. - Доцільність застосування озонотерапії в клінічній практиці , Шульгай А. Г. (2001)
Процайло М. Д. - Респіраторний синдром при пологовому пошкодженні плечового сплетення, Костик В. М., Павлишин Г. А., Кулинич М. А., Пасяка Н. В., Лугова Л. І. (2001)
Поташнюк І. М. - Морфо-функціональний стан організму учнів із затримкою психічного розвитку (2001)
Яковцова А. Ф. - Внутрішньоутробний вплив ОПГ-гестозу на стан здоров'я дітей, що досягли 9-річного віку, Губіна-Вакулік Г. І., Горбач Т. В., Гусєва Н. Р., Карпенко В. Г., Нікітіна І. В. (2001)
Разікова І. С. - Імунологічні аспекти атопічної бронхіальної астми у підлітків (2001)
Волосовець О. П. - Сучасні підходи до фармакологічного контролю лихоманки в педіатричній практиці (досвід застосування найзу (німесуліду) у дітей), Кривопустов С. П. (2001)
Скочій П. Г. - Вплив гормонотерапії кортикостероїдними препаратами на міжгормональні відношення глюкокортикоїдів і андрогенів та імунно-ендокринні взаємодії при розсіяному склерозі, Матвієнко Ю. О. (2001)
Шкробот С. І. - Клінічна ефективність магнітолазерного опромінення у хворих на поперековий остеохондроз (2001)
Білоус О. Т. - Морфо-функціональний стан тромбоцитів при гострих запальних процесах щелепно-лицевої ділянки (2001)
Гостєв В. І. - Визначення ступеня деструкції і адаптації ядра клітини, Камалов Р. Х., Квітницька-Рижова Т. Ю., Бутенко А. Г. (2001)
Кубант Р. М. - Вікові особливості порушень енергозабезпечувального окиснення у печінці щурів, уражених хлоридом кадмію і солянокислим гідразином та їх корекція за допомогою металокомплексів (2001)
Кравчук Л. О. - Стан антиоксидантної системи та процесів ліпопероксидації у тварин з токсичним ураженням солянокислим гідразином (2001)
Пилипенко М. М. - Метилювання гістонів та негістонових білків хроматину ядер гепатоцитів у пізньому ембріогенезі та у виводка, отриманого від опромінених щурів у низьких дозах, Напханюк В. К. (2001)
Дівоча В. А. - Звільнення вірурсу грипу від протеолітичної активності, Мікелашвілі М. Т., Міхальчук В. Н. (2001)
Гощинський В. Б. - Підготовка сімейного лікаря у вищих навчальних медичних закладах України - вимга часу, Павліковська В. В., Федорців О. Є. (2001)
Гашинська О. С. - Варіабельність серцевого ритму у хворих із помірною хронічною серцевою недостатністю (2001)
Матвійчук В. К. - Впровадження інформаційно–коммунікаційних технологій як додатковий засіб підвищення якості освіти (на прикладі юридичного факультету), Ілларіонов В. М. (2011)
Сульженко Ю. О. - Конституційний генезис захисту економічних прав та свобод людини і громадянина у світі та Україні (2011)
Полішко Н. Л. - Особливості укладання договорів на торгах, аукціонах, конкурсах (2011)
Апаров А. М. - Цивільно-правові аспекти визначення поняття "аматорський спорт" (2011)
Гайдулін О. О. - Тлумачення договорів доброї совісті (bonae fidei contractus) у римському контрактному праві (2011)
Гоголь Б. М. - Співвідношення права на інформацію та виключних прав автора (2011)
Матвійчук А. О. - Суб’єкти особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище (2011)
Бичкова С. С. - Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин, Чурпіта Г. В. (2011)
Чучкова Н. О. - Передумови виникнення та умови реалізації іноземними особами права на звернення до суду (2011)
Мироненко В. П. - Поняття, соціально-економічне та правове значення правочинів щодо земельних ділянок (2011)
Павлов Д. М. - Організаційно-правові засади фінансування органів виконавчої та судової влади із використанням програмно-цільового методу, Чубенко А. Г., Лемещук Л. В. (2011)
Дараганова Н. В. - Юридична відповідальність за адміністративні правопорушення на повітряному транспорті: дискусійні питання (2011)
Покатаєва О. В. - Правове регулювання справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну енергію та природний газ (2011)
Матвійчук В. К. - З’ясування теоретичних та правозастосовних положень стосовно деяких наслідків у складах злочинів проти навколишнього природного середовища (2011)
Харь І. О. - Теоретичні та прикладні проблеми суб’єкта складу злочинів проти навколишнього природного середовища (2011)
Габро О. І. - Суб’єктивна сторона складу злочину завідомо неправдиве показання (2011)
Архіпова К. С. - Правовий режим використання електронного цифрового підпису в аспекті попередження правопорушень і злочинів (2011)
Карпенко М. І. - Історичні аспекти кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів, Чередник В. М. (2011)
Олєйнічук О. М. - Історичні передумови розвитку на території України кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 175 КК України (ХІV – початок ХVІІІ століття) (2011)
Масько Д. В. - Покарання за кримінальними кодексами окремих держав за порушення правил охорони та видобутку надр (2011)
Салій П. І. - З’ясування понять "житло" та "інше володіння особи" як об’єктів кримінально-правової охорони їх недоторканості (2011)
Кухарук Ю. О. - Відвід у кримінальному судочинстві та усунення захисника від участі у справі (2011)
Сервецький І. В. - Об’єкти розшукового права (2011)
Стрєльцова О. В. - Організаційний механізм Європейського Союзу в сфері спільної кримінальної політики (2011)
Присухін С. І. - Абсолютизація істини в неотомізмі Івана Павла ІІ як альтернатива філософсько-правовому інструменталізму (2011)
Радзівілл О. А. - Алгоритми соціогенезу та їх значення для "управління правом" (2011)
Скуріхін С. М. - Форми правового виховання офіцерського складу Збройних Сил України (2011)
Чорний В. С. - Військові організації нових незалежних держав як чинник соціальної модернізації (2011)
Дзера О. В. - Правочини за новим Цивільним кодексом України (2005)
Коваль О. А. - Види принципів права України (2005)
Матюхіна О. А. - Формування державницької свідомості української інтелігенції доби відродження, Денісов Я. Я. (2005)
Ганюкова К. О. - Статус державної мови та перспективи її викладання у світлі результатів Болонського процесу, Ботвина Н. В. (2005)
Безсмертна Н. В. - Обмеження та обтяження права власності в законодавстві України (2005)
Кашинцева О. Ю. - Правові проблеми отримання, використання та зберігання генетичних та протеомних даних людини (2005)
Олюха В. Г. - Публічний договір в системі цивільно-правових договорів (2005)
Черняк Ю. В. - Зміна прізвища дитини (2005)
Осетинський А. Й. - Правове супроводження адвокатом господарських справ при їх перегляді в касаційній інстанції (2005)
Рабінович П. М. - Людяність як об’єкт протиправного посягання (2011)
Шатіло В. А. - Уряд та центральні органи виконавчої влади у структурі конституційного механізму державної влади (2011)
Мироненко В. П. - Цивільно-правова відповідальність як вид юридичної відповідальності (2011)
Полішко Н. Л. - Поняття та значення інституту моральної шкоди в цивільному праві України (2011)
Лов’як О. О. - Відшкодування шкоди, завданої громадянинові діями службових осіб ОВС у стані необхідної оборони (2011)
Чурпіта Г. В. - Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин (2011)
Рубець І. В. - Презумпція батьківства та можливості її спростування за сімейним законодавством України (2011)
Прилуцький Р. Б. - До проблеми розмежування предметів господарського та цивільного права (2011)
Яськів Б. А. - Правовий режим майна акціонерного товариства (2011)
Дараганова Н. В. - Медіація як один із альтернативних способів вирішення індивідуальних трудових спорів (2011)
Рябець К. А. - До питання організаційно–правового забезпечення якості води (2011)
Рябець Т. А. - Проблеми адміністративно–правового забезпечення лісокористування (2011)
Матвійчук В. К. - Інші тяжкі наслідки в злочинах проти довкілля: теоретичні та практичні проблеми (2011)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти основ національної безпеки України (2011)
Чередник В. М. - Генезис законодавчого формування кримінальної відповідальності за вчинення військових злочинів починаючи з часів Київської Русі по ХІХ століття (2011)
Савенкова Т. Г. - Суб’єктивна сторона складу злочину, передбаченого ст. 238 КК України (2011)
Письменський Є. О. - Кримінально-правові проблеми звільнення від відбування покарання на підставі акту про помилування (2011)
Александренко О. В. - Правові засоби попередження та подолання протидії розслідуванню (2011)
Нікітін Ю. В. - Значення інтуїції та пильності при запобіганні та розкритті злочинів, Козлов П. П., Нікітіна І. В. (2011)
Козлюк Л. Г. - Значення типології особистості злочинця для спеціально–кримінологічного запобігання статевим злочинам щодо неповнолітніх (2011)
Сервецький І. В. - Завдання розшукового права (2011)
Медвідь Л. П. - Гарантії реалізації прав і свобод військовослужбовців (2011)
Савченко Ю. С. - Деякі особливості правового статусу військовослужбовців–жінок у Збройних Силах України (2011)
Богуцький П. П. - Правовий режим військового права у контексті системотворення українського права (2011)
Присухін С. І. - Проблема рівноправ’я чоловіків і жінок у неотомістській рефлексії (2011)
Привітання з ювілеєм доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, заслуженого діяча науки і техніки України П.М. Рабіновича (2011)
Бігун В. - Метр вітчизняної теорії права. (До ювілею Петра Мойсейовича Рабіновича) (2011)
Ювілей члена редакційної колегії журналу "Юридична наука" кандидата юридичних наук, доцента Н.Б. Болотіної (2011)
Гармонізація екологічного законодавства в питаннях природокористування з міжнародним правом (2011)
Висловлюємо щире співчуття з приводу втрати Володимира Володимировича Сташиса (2011)
Єдинак О. М. - Сучасні підходи до комплексного консервативного лікування хвороби Легг-Кальве-Пертесса (огляд літератури, частина І), Процайло М. Д., Березовський О. І., Грубар Ю. О., Малий Ю. В., Кулянда І. С., Сморщок Ю. С. (2002)
Ковальчук М. Т. - Медикаментозна терапія атопічного дерматиту (2002)
Барна О. М. - Серцево-судинні ефекти естрогенів, Була Л. С., Буратинська О. Я. (2002)
Коморовський Р. Р. - Діастолічна міжшлуночкова взаємодія у хворих із гострим інфорктом міокарда (2002)
Соломчак Д. Б. - Корекція ендотеліальної дисфункції у хворих на хронічний пієлонефрит з симптоматичною гіпертензією (2002)
Яцишин Р. І. - Корекція порушень у системі антиоксидантного захисту при системній склеродермії (2002)
Бойчук Т. В. - Результати генеалогічного дослідження хворих на неімунні нефропатії, Ковальчук Л. Є., Глушко Л. В. (2002)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурно-функціональних змін дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі, Дзюбановський І. Я., Луговий О. Б., Польовчик В. І. (2002)
Головач І. Ю. - Мінеральний обмін у хворих на цироз печінки і хронічний гепатит залежно від важкості перебігу захворювання, Митник З. М. (2002)
Зіменковський А. Б. - Уніфікація класифікацій противиразкових препаратів для оптимізації лікувального процесу в сучасній практичній гастроентерології, Івашків Н. М. (2002)
Фурман Ю. М. - Величина внутрішнього об'єму навантаження як основний фактор ефективності бігових оздоровчих тренувань (2002)
Федоров Ю. В. - Зміни показників активізаційних маркерів лімфоцитів як критерій диференційної діагностики кальцинуючої хвороби клапанів серця та ревматичного пошкодження клапанів серця (2002)
Сидоренко О. Л. - Гломерулонефрит у хворих із супутньою НВs-антигенемією, Бакалюк О. Й. (2002)
Ільницька Л. А. - Особливості імунного статусу у хворих на іхс при приєднанні дегенеративного аортального стенозу (2002)
Кліщ І. М. - Вираженість окиснювальної модифікації білків та стан антиоксидної системи у щурів різного віку з токсичним ураженням тетрахлорметаном, Бойчук А. В., Корда М. М. (2002)
Ружило С. В. - Механізми термінових ефектів біоактивної води Нафтуся на гемодинаміку печінки і шлунка людини (2002)
Андрейчин С. М. - Регіонарний кровообіг слизової прямої кишки при хронічних невиразкових проктосигмоїдитах (2002)
Аксентійчук Б. І. - Варіанти ефектів бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на рівень урикемії та параметри вегетативного гомеостазу (2002)
Лобода В. Ф. - Взаємозв'язок між станом провідної системи серця, фізичним розвитком та дефіцитом кісткової маси в дітей, Гудима А. А., Балацька Н. І., Ясній О. Р., Боймиструк Т. П., Кінаш М. І., Шідловська Н. В. (2002)
Швед М. І. - Особливості порушення мінеральної щільності кісткової тканини та їх корекція у хворих на цукровий діабет І та ІІ типів, Отченашенко В. А. (2002)
Сміян С. І. - Особливості обміну сполучної тканини у хворих на бронхіальну астму з різними ступенями остеодефіциту, Барладин О. Р. (2002)
Жулкевич І. В. - Визначення прогнозу структурно-функціональних змін кісткової тканини при гемобластових, Марценюк В. П. (2002)
Масик О. М. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта хворих на анкілозуючий спондилоартрит (2002)
Лозіна Л. Б. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на системний червоний вовчак (2002)
Вацик М. В. - Вплив методів імунореанімації на функціональний стан імунної системи (2002)
Басистюк І. І. - Оцінка ризику операції у хворих з шлунково-кишковою кровотечею (2002)
Венгер І. К. - Вплив антиоксидантної терапії тіотриазоліном на пероксидне окиснення білків у хворих облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок, Куликовський М. Є., Пастернак А. Г., Булгакова А. І. (2002)
Саєнко В. Ф. - Особливості кровопостачання дванадцятипалої кишки за кровоточивої дуоденальної виразки у хворих похилого та старечого віку, Іващук О. І., Полінкевич Б. С., Пустовіт А. А. (2002)
Кваша М. С. - Динаміка імунного і тиреоїдного гомеостазу у хворих з менінгіомами головного мозку (2002)
Ковальчук Ю. М. - Порівняльна оцінка методів хірургічного лікування шлункових виразок у світлі віддалених результатів (2002)
Маслій Я. О. - До патогенезу ураження слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки в опечених хворих, Лучанко П. І., Таран В. М., Масляк Т. Р. (2002)
Швед А. М. - Динаміка параметрів перекисного окислення ліпідів у хворих на діабетичну ретинопатію під впливом вобензиму (2002)
Горішна О. В. - Корекція метаболічних порушень печінки у дітей, що мешкають на нітратнозабруднених територіях (2002)
Шкробот С. І. - Вплив додаткових факторів на імунну реактивність у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу (2002)
Білоус С. В. - Місце хронічної алкогольної енцефалопатії в клініці алкоголізму (2002)
Хміль С. В. - Оцінка ефективності застосування аналогу Gn-RH Золадексу при лікуванні фіброміоми матки та ендометріозу, Бульса М. Г., Ничик А. З. (2002)
Олійник Н. М. - Хвороби печінки у вагітних (2002)
Балла Н. В. - Характеристика оптичної густини епітелію сполучниці у викиднів чоловічої статі 5 - 7 місяців розвитку, Закрута А. М., Кривко Ю. Я., Закрута М. П. (2002)
Хміль С. В. - Динаміка клініко-параклінічних показників організму породіль, що проживають у північних районах Рівненської області, Кравець Т. В. (2002)
Сніжко Т. Б. - Порушення гемокоагуляційного гомеостазу при прееклампсії вагітних (2002)
Посохова К. А. - Вплив L-аргініну та N-нітро -L-аргініну на деякі показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу в здорових тварин, Буковська В. В. (2002)
Мисула І. Р. - Динаміка маркерів ендогенної інтоксикації у дорослих та старих тварин в умовах розвитку адреналінової міокардіодистрофії, Сусла О. Б., Балабан Ю. С. (2002)
Нікіфоров І. А. - Місце грязелікування при ревізійному ендопротезуванні тазостегнового суглоба (2002)
Посохова К. А. - Особливості перебігу гемічної гіпоксії і ефективність препаратів антиоксидантної і антигіпоксантної дії у тварин з різною резистентністю до гіпоксії, Бережна І. Ю. (2002)
Котюжинська С. Г. - Порівняльна характеристика вплив нітриту натрію на систему гемостазу іn vivo та in vintro (2002)
Шульгай А. Г. - Структурно-морфометрична характеристика артеріального русла тонкої кишки (2002)
Галникіна С. О. - Вплив препарату клімадинон на показники ліпопероксидації та стан системи антиоксидного захисту у експериментальних тварин з посткастраційним синдромом (2002)
Лобода О. Ю. - Зміни в нирках щурів різних вікових груп при загальному зневодненні організму (2002)
Гнатюк М. С. - Морфологічні особливості епіфізів довгих трубчастих кісток при адаптації їх до клітинної дегідратації організму, Шовдра Н. В., Флекей П. П. (2002)
Сагатов Т. А. - Структурно-функціональна перебудова мікроциркуляторного русла тонкої кишки при впливі пестицидів в умовах алоксанового діабету, Рузібаєв Р. Ю. (2002)
Киричок О. М. - Морфо-функціональні особливості кісток скелета у тварин, адаптованих і неадаптованих до дегідратації при загальному зневодненні організму (2002)
Ястремська С. О. - Захисна дія холінфосфатидних ліпосом з інкапсульованими цитохромом с і манітолом при кадмієвому токсикозі (2002)
Халімов А. - Нова компресійна папілосфінктеропластика, Янгібаєв З., Карімов М., Янгібаєв О., Худайбергенов Б. (2002)
Рудень В. В. - Динаміка показників захворюваності, смертності та інвалідності від природжених вад розвитку серед населення України за період 1994-2000 роки (2002)
Ачабаєва Н. А. - Ефективність впливу комплексного методу післяопераційного лікування на гормональні показники та результати оперативного лікування в хворих після вшивання перфоративної виразки дванадцятипалої кишки, Ісмаілов С. І., Дусчанов Б. А. (2002)
Потьомкіна Г. О. - Роль імуноферментного аналізу в діагностиці сифілісу, Юркіна С. О., Гаврилюк А. М. (2002)
Чайка Г. В. - Досвід використання препарату "Зінацеф" для профілактики гнійно-септичних ускладнень у післяопераційному періоді, Галенда М. П., Сумовський О. М. (2002)
Закіров У. Б. - Вплив нових похідних триазолу і тіокарбамату на перебіг нейрорефлекторних виразок шлунка, Шукурлаєв К. Ш., Урунов Р. Х. (2002)
Янгібаєв З. Р. - Лапароскопічні операції на органах черевної порожнини, Ботіров Д. Ю., Кадіров З. Х., Назаров А. Х., Ешметов Ш. Р. (2002)
Барштейн Ю. А. - Андрейчин М. А., Ивахив О. Л. Бактериальные диареи. - Киев: Здоров'я, 1998 - 412 с. (2002)
Нагірний Я. П. - Гіпертрофічні розростання ясен і грибкова інфекція (2002)
Олександр Андріанович Ярош (світлій пам'яті) (2002)
Скакун О. Ф. - Потребою часу є прийняття деонтологічного (етичного) кодексу учених-правознавців України (2011)
Пахомов В. В. - Теоретичні засади забезпечення законності в державному управлінні (2011)
Попович Є. М. - Функціонування органів прокуратури України відповідно до європейських стандартів (2011)
Телічко О. А. - Процес адаптації трудового законодавства України в сфері охорони праці до європейських стандартів (2011)
Яловий К. В. - Регулювання Європейським Союзом та Світовою організацією торгівлі захисних заходів у сфері зовнішньої торгівлі (2011)
Арістова І. В. - Нормативно-правове забезпечення державної служби в Україні (2011)
Тітко І. А. - Окремі питання правової регламентації екстрадиції за Кримінально-процесуальним кодексом України (2011)
Клюєв О. М. - Поняття та сутність контролю, що здійснюється правоохоронними органами (2011)
Голубов А. Є. - Мета діяльності органів дізнання та досудового слідства з розслідування кримінальних справ (2011)
Бурбика М. М. - Напрями координаційної діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю (2011)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування в Україні: адміністративно-правовий аналіз основних законопроектів (2011)
Завальний М. В. - Особливості порушення справи про адміністративне правопорушення (2011)
Лукашев О. А. - Проблеми публічно-правової природи фінансів (2011)
Вавженчук С. Я. - Сутність та зміст захисту й охорони трудових прав у законодавстві України (2011)
Кисельова О. І. - Трудові конфлікти та трудові спори: поняття, характеристика, співвідношення (2011)
Іншин М. І. - Історія виникнення, розвитку та формування державної служби в Україні (2011)
Пилипишин В. П. - Поняття та основні риси державного управління (2011)
Дуравкіна Н. І. - Відповідальність як складова механізму забезпечення прав і свобод людини й громадянина (2011)
Лазур Я. В. - Аналіз роботи інституцій Європейського Союзу, їхній досвід у сфері забезпечення основних прав і свобод людини та громадянина (2011)
Лукаш С. С. - Міжнародно-правове регулювання в сфері праці (2011)
Лопатін С. І. - Сфера інформаційних відносин:правове регулювання,проблемні питання (2011)
Сєрєбряк С. В. - Пропозиції удосконалення Закону України "Про прокуратуру" (2011)
Музичук О. М. - Мета та завдання здійснення контролю за діяльністю правоохоронних органів (2011)
Куліш А. М. - Державна кадрова політика в сфері діяльності правоохоронних органів (2011)
Чернецький О. Л. - Шляхи попередження адміністративної деліктності неповнолітніх (2011)
Стеценко С. Г. - Виконавча влада та роль Конституції України в організації її діяльності (2011)
Штих О. В. - Аналіз значення доказування в справах про адміністративне правопорушення (2011)
Кучерявенко М. П. - Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування (2011)
Козачок Н. В. - Способи та методи правового регулювання трудових відносин: співвідношення понять (2011)
Устинов С. О. - Співвідношення термінів "соціальний захист" та "соціальне забезпечення" в законодавстві України (2011)
Паращук Ю.С. - Особливості ліпідного та мінерального обміну у жінок, хворих на постоваріоектомічний синдром, Березовська О. Є. (2002)
Лакуста Н. М. - Зміни необмеженого тканинного протеолізу у вагітних жінок при передчасному розривіі плодових оболонок та урогенітальній інфекції, Завадовська І. Г. (2002)
Луб'яна С. С. - Клінічна адаптація різних методів терапії хронічних сальпінгоофоритів у жінок репродуктивного віку, Шелигін О. С. (2002)
Цинтар С. А. - Рівень статевих та гонадотропних гормонів при паталогічних станах ендометрія дисгормональної природи у жінок з преклімактеричними та клімактеричними менометрорагіями, Юзько О. М., Завадовська І. Г. (2002)
Камінський В. В. - Порівняльна оцінка різних методів субтотальної гістеректомії при доброякісних пухлинах матки, Каюк В. Г., Ямчук М. М., Краєвська Н. А. (2002)
Жабченко І. А. - Сучасні погляди на метаболізм заліза та профілактику анемії у вагітних в умовах екологічних негараздів, Бондаренко О. М. (2002)
Квашенко В. П. - Вплив нейрообмінно-ендокринного синдрому на перебіг перименопаузального періоду у жінок, Богослав Ю. П. (2002)
Мировіч Д. Ю. - Питання профілактики і лікування посткастраційного синдрому, Петренко С. О., Чурілов А. В., Мировіч Є. Д., Кушнір С. В. (2002)
Ткачук Т. Є. - Замісна гормонотерапія при фонових та передракових захворюваннях жіночих зовнішніх статевих органів (2002)
Шикаєва Ф. В. - Взаємовідносини опіоїдних та моноамінергічних систем в регуляції репродуктивної функції жінок, Єфіменко Н. Ф., Плотнікова В. М. (2002)
Мірович Є. Д. - Корекція урогенітальних порушень в постменопаузі у жінок, що страждають на пролапс геніталій (2002)
Ніцович І. Р. - Замісна гормонотерапія клімактеричних порушень, Ніцович Р. М., Гарбузова І. В. (2002)
Бегаль Л. В. - Нові підходи до патогенезу передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності, Ринжук В. Є. (2002)
Кремінський Я. М. - Взаємозв'язок реабілітаційних заходів та репродуктивної функції породіль з гнійно-запальними захворюваннями на фоні патологічної крововтрати при пологах (2002)
Іванюта Л. І. - Стан вегетативної нервової системи, мозкового кровообігу та оваріальної гемодинаміки після корекції гормонального статусу у жінок з ендокринною неплідністю, Іванюти С. О., Кондратюк В. К. (2002)
Іванюта Л. І. - Значення гістероскопії в діагностиці та лікуванні жінок з неплідністю, Іванюта С. О., Бринь В. М. (2002)
Іванюта Л. І. - Корекція гормонального гомеостазу у хворих з ендокринною неплідністю, Ракша І. І. (2002)
Дубчак А. Є. - Роль антитіл до тиреопероксидази та тиреоглобуліну при вивченні функціонального стану тиреоїдної системи у жінок з ендокринною неплідністю (2002)
Маркін Л. Б. - Роль кліане в терапії урогенітальних порушень у жінок з клімактеричним синдромом, Попович А. І. (2002)
Головач І. Ю. - Постменопауза як основна детермінанта втрата кісткової маси при ревматоїдному артриті у жінок, Семенів І. П., Митник З. М. (2002)
Юзько О. М. - Лапароскопічна репродуктивна медицина медицина: особливості видового складу мікробної контамінації піхви та маткових труб у жінок з безпліддям трубного походження, Приймак С. Г., Лаптєва Т. А. (2002)
Пирогова В. І. - Оцінка якості життя жінок після гістеректомії з приводу генітального ендометріозу, Вільгельм А. А. (2002)
Пирогова В. І. - Особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок з поєднаними ендокринними та метаболічними порушеннями, Гроховська М. В., Янів Л. Б., Томич М. В. (2002)
Луценко Н. С. - Функціональний стан симпатоадреналової системи у жінок з ожирінням та клімактеричним синдромом, Кириченко І. М., Ломака І. В., Головко А. В. (2002)
Писаренко Г. Ф. - Репродуктивне здоров'я у жінок з хронічною нирковою недостатністбю (2002)
Масик О. М. - Темпи зменшення кісткової маси осьового скелета у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, в залежності від збереженості менструальної функції (2002)
Бойчук А. В. - Проблема негормональної корекції посткастраційного синдрому, Франчук А. Ю., Гонта Р. І., Шубала Т. Є. (2002)
Нагорна В. Ф. - Профілактика та лікування синдрому після тотальної оваріектомії у жінок в ранньому постменопаузальному періоді, Тюєва Н. В. (2002)
Коломійцева А. Г. - Гормональні порушення та їх лікування у невагітних жінок з внутрішньоматковою загибеллю плода в анамнезі, Буткова О. І. (2002)
Золотухін М. С. - Репродуктивне здоров'я у жінок клімактеричного періоду, які працюють на промисловому підприємстві, Бутіна Л. І. (2002)
Щербіна М. О. - Шляхи підвищення адаптаційної реакції організму у хворих з клімактеричним синдромом, Ліпко О. П., Потапова Л. В., Щербіна І. М. (2002)
Рожковська Н. М. - Діагностична цінність ультрасонографії при аденомізі, Тоня А. Г. (2002)
Запорожан В. М. - Ендоскопія у збереженні репродуктивного здоров'я жінки, Мозговий Ю. С., Попова Л. М. (2002)
Сімрок В. В. - Підвищення ефективності замісної гормонотерапії шляхом застосування тіотриазоліну та хофітолу, Гордієнко О. В., Дзюба Г. А., Коробкова О. А. (2002)
Надворний М. М. - Вплив довкілля на розвиток репродуктивної системи дівчат, Рожковська Н. М., Надворна О. М., Ворохта Ю. М. (2002)
Зварич Л. І. - Взаємозв'язок стертих форм гіперандрогенії з порушенням репродуктивної функції у жінок, Плотнікова В. М. (2002)
Грищенко О. В. - Аналіз клінічної ефективності препаратів замісної гормональної терапії, Сторчак Г. В. (2002)
Белінська Л. А. - Патологія менопаузального віку як одна з основних проблем нашого суспільства, Маланчук Л. М., Кучма З. М., Помазанський О. В., Корда І. В., Флехнер В. М. (2002)
Тащук В. К. - Статеві аспекти розвитку кардіальної патології, Полянська О. С., Демешко М. І., Поліщук О. Ю., Гречко С. І., Тащук І. А. (2002)
П'ятночка І. Т. - Стан кісткової системи у жінок, хворих на туберкульоз легень, в доменопаузальний та післяменопаузальний періоди, Грищук Л. А., Корнага С. І. (2002)
Мазорчук Б. Ф. - Корекція порушень серцево-судинної системи у жінок з клімактеричним синдромом, Дністрянська А. П., Засаднюк О. П. (2002)
Чередниченко В. І. - Немедикаментозні методи в лікуванні клімактеричного синдрому, Мезіна В. І., Пікуль М. Ю. (2002)
Барна О. М. - Порівняльна характеристика ранніх клімактеричних симптомів у жінок з хірургічною та природною менопаузою, Галникіна С. О., Ониськів Т. М., Буратинська О. Я. (2002)
Дубоссарська Ю. О. - Вплив замісної гормональної терапії на рівні оксиду азоту в постменопаузі, Кишко Т. О. (2002)
Темченко О. І. - Молекули середньої маси та лікувальний патоморфоз як критерії моніторингу ефективності лікування хворих на рак яєчників (2002)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського