Калин Б. М. - Оцінка рівня хімічного забруднення ґрунтів різнофункціональних зон урбоекосистеми, Буцяк Г. А. (2012)
Коваль І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка якості м’яса великої рогатої худоби при дикроцеліозі (2012)
Колішицький З. В. - Екологічні аспекти вирощування форелі за корекції раціону вітамінами (2012)
Кремпа Н. Ю. - Порівняльна добробутна оцінка сучасних інтенсивних технологій виробництва та систем утримання свиней, Демчук М. В. (2012)
Максішко Л. М. - Біологічна утилізація шкідливих парникових газів, які входять до складу біогазу, а також сірководню і аміаку у воді асоціацією біологічно корисних мікроорганізмів, Малик. О. Г. (2012)
Павлів О. В. - Санітарно-гігієничні проблеми залишкових кількостей антибіотиків у продуктах тваринництва (2012)
Пархуць О. М. - Територіально-сезонний розподіл кадмію у ґрунті території, що прилягає до терикона шахти "Червоноградська", Снітинський В. В. (2012)
Петренко А. М. - Вплив термінів відлучення ягнят на їх природну резистентність і продуктивність, Чорний М. В. (2012)
Сахнюк В. В. - Аналіз поширення та нозологічна структура патології продуктів забою тварин за результатами ветсанекспертизи у ДЛВСЕ № 15 агропродовольчого ринку м. Київ, Букалова Н. В., Богатко Н. М., Салата В. З., Шах Л. В. (2012)
Сачук Р. М. - Особливості постембріонального розвитку молодняку кролів залежно від систем утримання (2012)
Фаріонік Т. В. - М'ясна продуктивність бугайців за корекції раціонів дефіцитними мікроелементами та їх хелатами (2012)
Білаш Ю. П. - Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові телят за введення до раціону корів селену та вітаміну Е, Вудмаска І. В., Дідович А. П. (2012)
Бомко В. С. - Ефективність використання нативної та екструдованої сої в годівлі високопродуктивних корів (2012)
Волощук В. М. - Фізико-хімічний склад м’язової тканини молодняку свиней та її енергетична цінність, Халак В. І., Мартюшенко В. Л., Луник Ю. М. (2012)
Вертійчук А. І. - Живлення – істотний фактор якості продукції птиці, Глєбова Ю. А. (2012)
Глушак І. І. - Скороспілість трирічного молодняка орловської рисистої породи, Орендар О. М. (2012)
Голубєв М. І. - Динаміка росту молодняку кролів за різного рівня хрому в комбікормі, Махно К. І. (2012)
Гордійчук Л. М. - Вміст неетерифікованих жирних кислот у рідині рубця та продуктивність корів за підвищеної кількості кислотодетергентної клітковини в раціоні, Рівіс. Й. Ф. (2012)
Гунчак А. В. - Показники білкового обміну птиці за різного рівня йоду у раціонах, Ратич І. Б. (2012)
Гуцол А. В. - Продуктивність відлучених поросят при використанні в раціонах білково-вітамінних добавок, Діхтярук Н. С. (2012)
Гуцол А. В. - Каріометричні показники гепатоцитів свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І. (2012)
Гуцол А. В. - Морфологічні показники підшлункової залози свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Бідяк І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Вплив згодовування ферментних препаратів на структури щитоподібної залози свиней, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І., Бідяк І. М. (2012)
Гуцол А. В. - Стан структур панкреатичних острівців свиней при згодовуванні ферментних препаратів, Кирилів Я. І., Мазуренко М. О., Гуцол Н. В., Ремінний О. І. (2012)
Добрянський С. А. - Динаміка живої маси та інтенсивність росту ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи від народження до 6-місячного віку (2012)
Кучерявий В. П. - Реакція структур кишечника на згодовування пробіотичного препарату, Трачук Є. Г. (2012)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності кормової добавки для курей-несучок (2012)
Левкович С. Р. - Активність антиоксидантних ферментів у тканинах білого товстолоба (hypophthalmichthys molitrix) за токсикації іонами свинцю (2012)
Маркелова А. В. - Ефективність використання силосованих хрестоцвітих кормів у суміші зі злаковим у годівлі овець, Гуцол А. В. (2012)
Мельниченко О. П. - Сутність кореляційно-регресивного методу статистичних досліджень (2012)
Муляр Ю. О. - Характеристика службових властивостей собак породи німецька вівчарка (2012)
Новак І. В. - Українська чорно-ряба молочна порода та шляхи її створення (2012)
Носко В. Л. - Оптимальні строки сівби буряка столового в західному лісостепу України (2012)
Огороднік М. В. - Вплив удобрення на врожайність травостоїв, їх якість та зміну біорізноманітя (2012)
Оріхівський Т. В. - Продуктивні і відтворні якості корів-первісток симентальської породи різних виробничих типів (2012)
Остаповець Л. І. - Цитогенетичні та біотехнологічні методи оцінки репродуктивного потенціалу кнурів, Стародуб Л. Ф. (2012)
Павліченко С. В. - Ефективність використання комбікормів з різними рівнями метіоніну та сірки у годівлі молодняку качок (2012)
Пелих Ю. С. - Селекційна оцінка корів-первісток, отриманих за використання сексованої сперми (2012)
Півторак Я. І. - Вплив спрямованого вирощування ремонтних телиць на молочну продуктивність корів-первісток, Голодюк І. П., Наумюк О. С., Матеуш В. Л. (2012)
Півторак Я. І. - Використання мінеральної кормової добавки при силосно-жомовій відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, Слобода О. М., Голодюк І. П., Матеуш В. Л. (2012)
Похил В. І. - Шляхи покращення продуктивних ознак в тонкорунному вівчарстві, Завийборода Д. І. (2012)
Рідей Н. М. - Індексно-індикативнивний підхід до оцінки екологічного стану агроландшафтів на прикладі вп нубіп україни "агрономічна дослідна станція" (2012)
Романів Л. І. - Ліпідний склад тканин грудей та черевця медоносних бджіл за згодовування добавки хлориду та цитрату хрому (2012)
Ткачук В. М. - Використання сухих яблучних вичавок у годівлі овець, Стапай П. В., Кирилів Я. І. (2012)
Федорович Є. І. - Природна резистентність молодняку породи лімузин та волинської м’ясної в умовах Прикарпаття, Бабік Н. П., Музика Л. І. (2012)
Федорович В. В. - Природна резистентність корів вітчизняних новостворених молочних порід в умовах західного регіону України (2012)
Хвостик В. П. - Застосування ентропійного аналізу для характеристики кількісних ознак гусей (2012)
Хомин М. М. - Вплив різної кількості цитрату селену на біохімічні процеси в організмі корів їх продуктивність та якість молока (2012)
Черненко О. М. - Зв’язок ознак конституції, природної резистентності і стресостійкості у голштинських корів (2012)
Чумаченко І. П. - Вплив живої маси первісток, вирощених за різних рівнів споживання незбираного молока у молочний період, на їх молочну продуктивність, Маньковський А. Я., Антонюк Т. А., Коропець Л. А. (2012)
Щербатий З. Є. - Особливості росту живої маси телиць різних генотипів української чорно-рябої молочної породи та їх відповідність параметрам бажаного типу, Боднар П. В., Музика Л. І., Кропивка Ю. Г. (2012)
Яремко В. В. - Гематологічні показники крові телят при вирощуванні на замінниках незбираного молока з використанням ферментативно пробіотичного препарату "про-ензим" (2012)
Grażyna Niedziałek - Wartość użytkowa pierwiastek, pochodzących po buhajach polskich, europejsckich i amerykańskich performance value of primiparous cows, kept in the individual farms of the podlasie region, derived from national, european and american bulls, Michalina Zowczak, Łukasz Karwowski, Stiepan Kostiuk (2012)
Богатко Н. М. - Виробництво молока та молокопродуктів – державна політика молочної галузі України, Салата В. З., Семанюк В. І., Букалова Н. В., Мазур Т. Г., Богатко Л. М., Щуревич Г. П., Журбенко І. О. (2012)
Боднарчук О. В. - Дослідження ферментативної активності закашувальних культур для кисловершкового масла (2012)
Варивода Ю. Ю. - Метод контролю змін технічного стану при роботі складних енергоустановок на прикладі турбогенераторів, Тимошик А. М. (2012)
Варивода Ю. Ю. - Оцінка точності розв'язків задач теплопровідності для неоднорідних елементів конструкцій, що містять чужорідні тонкостінні включення, Ціж Б. Р., Волос В. О., Чохань М. І., Філіпсонов Р. В., Гончар Ф. М. (2012)
Власенко В. В. - Дослідження впливу основних факторів на формування органолептичних властивостей (кольору) кисломолочних фітонапоїв, Власенко І. Г., Крижак Л. М. (2012)
Гачак Ю. Р. - Використання спецій та рослинних біодобавок в технології сиру "Домашній" та плавлених сирів, Павлюк Н., Козловська Ю. (2012)
Гончаренко І. В. - Виробництво кумису – перспективний напрям розвитку продуктивного конярства (2012)
Енчу В. З. - О необходимости создания национального агентства по безопасности пищевых продуктов в республике Молдова, Мелешко С. В. (2012)
Іванов С. В. - Дослідження впливу рецептурного комбінування сухої молочної сироватки і зародків пшениці на біологічну цінність і гістологічні характеристики м'ясних систем, Пасічний В. М., Мороз О. О. (2012)
Карлова Л. В. - Молочна продуктивність корів голштинської породи залежно від тривалості їх сухостійного періоду (2012)
Кухтин М. Д. - Сучасні погляди на санітарну обробку технологічного устаткування у харчовій промисловості, Перкій Ю. Б., Семанюк В. І., Мурська С. Д. (2012)
Ліщак І. В. - Фізичні процеси при пробої повітряної ізоляції, Бінкевич Т. В. (2012)
Маєвська Т. М. - Розробка методу оцінювання кольору продуктів із сурімі, Віннов О. С. (2012)
Мартинюк І. О. - Використання рослинних білкових композицій на основі амаранту в технологіях функціональних м’ясних продуктів (2012)
Науменко О. В. - Дослідження впливу помірних фагів на промислові штами молочнокислих бактерій (2012)
Овчарук О. В. - Вибір заквашувальної мікрофлори для виробництва розсольних сирів (2012)
Озарків І. М. - Аналіз сучасних конструкцій геліотермічних колекторів сонячних сушильних установок, Данчук М. І. (2012)
Паска М. З. - Розрахунок показників жирової сировини при складанні рецептури туалетного мила, Ромашко І. С. (2012)
Сас Н. Б. - Вплив розмірів початкових тріщин на залишковий ресурс трубчастих елементів конструкцій за довготривалого тиску і високої температури (2012)
Сливка Н. Б. - Порівняльна оцінка якісних показників сирів при застосуванні різних молокозсідальних ферментів, Михайлицька О. Р., Турчин І. М., Скульська І. В. (2012)
Цісарик О. Й. - Методи ідентифікації лактобактерій, Сливка І. М. (2012)
Чайковський Б. П. - Виникнення виробничих небезпек які формуються особливостями умов праці в тваринництві, Грималюк Б. Т., Павлик Н. І., Шалько А. В. (2012)
Шульга В. С. - Жирові продукти, як елементи повноцінного харчування людини (2012)
Justyna Górecka - Market of venison meat in poland, Oksana Bilyk (2012)
Айдачич Д. - Сербські лексеми зі значенням ‘фантастичне’, ‘фантастика’ (2012)
Безкровна Н. В. - Семантичні параметри мовної картини світу в романі І. Білика "Меч Арея" (2012)
Беліченко М. А. - Сутність, основні положення і значення функціоналізму в міжкультурній комунікації, Матвієнко О. Б. (2012)
Вікторова Л. В. - Експериментальна семантизація номінативної лексики в межах лексико-семантичної групи, Шевчук Н. В. (2012)
Волосенко І. В. - Інтенційна спрямованість молодіжної блогової комунікації: компаративний аспект (2012)
Гаудіо дель С. - Умовний спосіб в італійській та українській мовах: контрастивні аспекти (2012)
Дем’яненко Н. Б. - Компаративні фразеологічні одиниці польської мови на позначення ментальних властивостей людини (2012)
Дерев’янко В. І. - Субституція компонентів як один із видів трансформації фразеологізмів (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Дядечко Л. А. - Сучасні прецедентні тексти рекламного походження (2012)
Зимовець Г. В. - Відфітонімні назви фірм і підприємств у слов’янських момвах: особливості семантики (2012)
Іваненко І. М. - Мовна категорія кількості в українській, російській та польській мовах, Берещук О. (2012)
Калениченко М. М. - Статус орудного відмінка при безособово вжитих дієсловах із значенням породження запаху (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Комарова О. С. - До питання деривації інтернаціоналізмів у словацькій мові (2012)
Куко С. - Komparacija položaja ukrajinskog jezika u Ukrajini u odnosu na druge tranzicijske zemlje (pogled izvana) (2012)
Кучма О. І. - Прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток у німецькій та українській мовах (2012)
Моторний О. - Просторові та часові відношення у відображенні фразеології верхньолужицької мови (2012)
Наєнко Г. М. - "Короткий катехизис" П. Могили та І. Трофимовича-Козловського у контексті наукового текстотворення XVII ст. (2012)
Нікітіна Ф. О. - Мовознавчі студії середини ХХ ст. у Київському університеті імені Тараса Шевченка (2012)
Ніколаєнко Л. І. - Концептуалізація заздрості у польській та російській мовах (2012)
Пащенко Є. М. - Проблема вивчення давніх українсько-хорватських зав’язків (лінгвістичний аспект) (2012)
Петровська Л. Є. - Лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників з хорватської мови для студентів-іноземців (2012)
Полякова Т. М. - Киевский жаргон в литературно-художественном творчестве А. И. Куприна (2012)
Попойлик Ю. Д. - Концепт Бог та його лексикографічне наповнення в українській мовній картині світу (2012)
Сойко І. В. - Відтворення культурної специфіки німецьких метафор (на матеріалі роману Йозефа Рота "Марш Радецького"), Голов’янник Д. С. (2012)
Суркова О. - О прототипической структуре современной проповеди (на материале белорусских, русских и английских текстов), Яскевич О. (2012)
Тепла О. М. - Експериментальне дослідження оцінювання ефективності комерційних назв (2012)
Янишина Л. С. - Французькі запозичення у романах англійських письменників другої половини XIX століття (компаративні аспекти) (2012)
Ярмак В. І. - Семантико-експресивний потенціал концепту "син” у сербських, російських і українських фразеологізмах та пареміях (2012)
Багратіон-Мухранська К. В. - До питання про казкову та реальну топонімію в українській та шотландській літературній творчості (на основі роману Генрі Лайона Олді "Нам тут жити" та баладного циклу В. Скотта "Томас Римач") (2012)
Білик Н. Л. - Семантична результативність метатекстуальності роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2012)
Булаховська Ю. Л. - Спільне й відмінне у фантастиці М. В. Гоголя і польських письменників його доби (Адама Міцкевича і Северина Гощинського) (2012)
Булаховська Ю. Л. - Міська тематика та фантастичний компонент у творчості М. Гоголя і в польській літературі (2012)
Бушко Г. О. - Славістична проблематика у фольклористичних та етнографічних працях Івана Шишманова (2012)
Гаєв Т. - Милосница у српској и покритка у украјинској књижевности (2012)
Забіяка І. В. - Образи сучасників у ранній ліриці Вітезслава Незвала та Ярослава Сайферта (2012)
Захаржевська В. О. - Леся Українка і європейська культура (2012)
Ісаєва Н. С. - Поетика парадокса в п’єсі С. Стратієва "Автобус" та Ґао Сінцзяня "Автобусна зупинка" (2012)
Колінько О. П. - Модерна новела як інтермедіальний текст (2012)
Махова К. С. - Езопові сюжети в байках П. П. Білецького-Носенка (2012)
Мацькович М. Р. - Послідовність нарації та її часова перспектива в повістях Анджея Кусьневича (2012)
Моллаахмади Д. А. - Славянская и персидская женская литература (история и проблематика) (2012)
Мушкетик Л. Г. - Вербалізація концепту "природа" в народній казці (на слов’яно-неслов’янському матеріалі) (2012)
Наєнко М. К. - Дмитро Чижевський – славіст (2012)
Палій О. П. - Інтертекст як пародійне поле: оповідання Міхала Вівеґа та Їржі Кратохвіла (2012)
Переломова О. С. - Інтертекстуальність і літературна компаративістика (2012)
Погребняк О. А. - Стратегії та моделі особистісної ідентичності героя у романі Еди Крісеової "Котячі життя" (2012)
Рева Л. В. - Проблеми співвідношення неореалізму і символізму: літературознавчі та критичні проекції (2012)
Сайковська О. Ю. - Логіка фантастичного у Хрісто Поштакова (на матеріалі роману-фентезі "Меч, міць і магія") (2012)
Стельмах Х. М. - Репрезентації ґендеру в українських та польських книжках для дітей (2012)
Халюк Л. М. - Акція "Вісла" 1947 року в родинних оповідях-спогадах (2012)
Хохель Д. Ю. - Епітетна колористика художніх світів у романі Г. Пагутяк "Слуга з Добромиля" та книзі С. Кларк "Містер Норрелл" (2012)
Чужа Т. В. - Мотив раю у фантастиці Генрі Лайона Олді та Яцека Дукая (2012)
Юдін О. А. - Витоки категорії завершення як ідеалу естетичної діяльності в теорії автора М. М. Бахтіна (2012)
Сабат Г. П. - Нова інтерпретація Франка (Козлов Р. А. Хронотопіка Франкових драм: теорія, практика, інтерпретація : монографія / Роман Анатолійович Козлов. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 352 с.) (2012)
Рева Л. В. - Сучасне слово про конфлікт у драматургії: рецензія на монографію Вірченко Т. І. Художній конфлікт в українській драматургії 1990–2010-х років: дискурс, еволюція, типологія (Кривий Ріг: Видавничий дім 2012 – 336 с.) (2012)
Ващенко А. В. - Неореализм: украино-русские параллели мировосприятия и познания человека в русле первой трети ХХ века. Рецензия на монографию Ревы Л. В. "Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей (на матеріалі української та російської літератури і критики)". (К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 344 с.) (2012)
Єршова О. М. - Антиоксидантная активность тканей Rapana venosa (Valenciennes, 1846) из акваторий северо-западной части Чёрного моря с различными экологическими условиями, Топтіков В. А., Терлецька Я. О., Лавренюк Т. І., Каракис С. Г., Ковтун О. О. (2014)
Блінкова О. І. - Синфітоіндикація рекреагенних змін екологічних умов заповідного урочища "Боржава" (Закарпатська низовинна область) (2014)
Попова О. М. - Географічний аналіз дендрофлори національного природного парку "Тузловські лимани” (2014)
Січняк О. Л. - Стійкість до борошнистої роси пшенично-чужорідних гібридів та батьківських форм, Васильєв О. А. (2014)
Варигин А. Ю. - Межгодовая изменчивость макрозообентоса северной части Сухого лимана, Рыбалко А. А. (2014)
Топтиков В. А. - Сравнительный анализ адаптивного потенциала особей рапаны (Rapana venosa Valenciennes, 1846) и мидии (Mytilus galloprovincialis Lamark, 1819) из одного биотопа, Тоцкий В. Н., Алексеева Т. Г., Ковтун О. А. (2014)
Тропивская А. Г. - Распределение и изменчивость фосфатмобилизующих бактерий и соединений фосфора на взморье Дуная, Богатова Ю. И., Курдиш И. К. (2014)
Дели О. Ф. - Некоторые особенности биологии Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) (Aranei, Lycosidae) в Одесской области (2014)
Редька І. В. - Оцінка динамічних систем головного мозку при зорових дисфункціях на підставі ентропії Колмогорова-Сіная (2014)
Дмитриченко М. Ф. - До оцінки життєвого циклу транспортних засобів, Матейчик В. П., Коломієць С. В. (2011)
Дмитрієв М. М. - Електромобілі в Україні як засіб покращення екологічної ситуації: проблеми та перспективи, Кухтик В. В., Кухтик И. О. (2011)
Гутаревич Ю. Ф. - Використання спиртових сполук як добавок до бензинів для розширення паливної бази автомобільного транспорту, Устименко B. C., Кульбако В. П., Самойленко І. В. (2011)
Сахно В. П. - Альтернативні палива - один із способів вирішення екологічної проблеми сучасності, Корпач О. А. (2011)
Рутковська І. А. - До оцінювання ефективності окремих стадій життєвого циклу проекту екологічного управління, Нагорний Р. В., Горідько Н. М. (2011)
Кобзиста О. П. - Переробка та регенерація спрацьованих трансформаторних олив, Богачова О. М., Красуцъкий Г. О. (2011)
Барабаш О. В. - Оцінка інтенсивності забруднення снігового покриву придорожньої зони м. Києва як показник забруднення атмосферного повітря, Солодка Ю. В. (2011)
Олійник Р. В. - Управління екологічною безпекою транспортних потоків міста, Симоненко Р. В., Никонович С. О., Риль А. І. (2011)
Матейчик I. E. - До оцінювання результативності та ефективності системи екологічного менеджменту підприємства, Вдовиченко B. C., Кацаренко B. І (2011)
Абрамчук Ф. І. - Покращення екологічних показників транспортного дизеля за рахунок використання двофазного впорскування палива, Авраменко А. М. (2011)
Волошин І. М. - Розподіл важких металів в ґрунтах приавтомагістральних смуг автотраси Львів-Краковець, Чикайло Ю. І. (2011)
Корпач А. О. - Вплив використання біопалива на вміст шкідливих компонентів у відпрацьованих газах автотракторного дизеля, Левківський О. О. (2011)
Крюковська Л. І. - Формування інтегрального критерію оцінювання якості дорожнього одягу при використанні в конструкції альтернативних матеріалів (2011)
Плошай В. Ф. - Ідентифікація ризиків в проектах збору та утилізації шахтного метану, Зюзюн В. І. (2011)
Хрутьба В. О. - Реформування регіональної системи поводження з відходами на основі європейського досвіду, Картавий А. Г., Зерук В. А. (2011)
Смешек М. - Реалізація проектів поводження з відходами в рамках програми транскордонного співробітництва, Шкльода К. М. (2011)
Цюман М. П. - Поліпшення ефективних та екологічних показників дизеля додаванням присадок до дизельного палива, Голубов О. С. (2011)
Гунько А. В. - Шляхи зниження шкідливих викидів легковими автомобілями в умовах експлуатації, Славін В. В., Манько І. В. (2011)
Данчук В. Д. - Визначення ефективних засобів вантажних перевезень в транспортних задачах методом аналізу ієрархій, Олійник Р. В., Сватко В. В. (2011)
Архипова Л. М. - Світовий досвід та сучасне наукове бачення проблеми сталого збалансованого водокористування (2011)
Хрутьба А. С. - Впровадження проекту організації волонтерських таборів для догляду за лісом на Закарпатті (2011)
Білоконь М. В. - Буковинський екокоридор: обгрунтування варіантів втілення і аргументів для громади в умовах експлуатації, Іваненко І. Б., Кохан О. М., Масікевич Ю. Г., Матвеев С. Р., Мовчан Я. І., Проценко Л. Д. (2011)
Заєць М. В. - Роль Ужанського Національного природного парку у збереженні пралісових екосистем (2011)
Грищук O. K. - Оцінка досконалості конструкції автомобіля, Ковальчук Г. О. (2011)
Лудченко Я. О. - Конкурентні умови формування ринку міських пасажирських перевезень, Третьяков І. М. (2011)
Дикий М. О. - Дослідження динамічних характеристик газового редуктора-регулятора в системі живлення двигуна з іскровим запалюванням, Петренко В. Г., Пятничко O. I., Коваленко О. О. (2011)
Баб’як Г. В. - Характеристика фармацевтичного ринку, Оленич І. Р., Харів І. І., Гутий Б. В. (2012)
Велесик Т. А. - Земельна реформа в Рівненській області (2012)
Власенко І. В. - Стан виробництва продуктів харчування в Україні (2012)
Гурська І. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах Тернопільської області (2012)
Дорош М. М. - Адміністративна юрисдикція митних органів України (2012)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу кадрового забезпечення тваринницьких підприємств та дотримання вимог добробуту тварин на їх продуктивність, Демчук М. В. (2012)
Кушнір Л. П. - Розвиток кооперації у сільському господарстві України, Цвайг Х. І. (2012)
Максим В. Л. - Економічна ефективність виробництва свинини у сільськогосподарських підприємствах Львівської області (2012)
Мельниченко О. П. - Наукова діяльність у світлі прогнозування, постановка проблеми, актуальності, об’єкта і предмета (2012)
Минів Р. М. - Ефективність яєчного птахівництва в Україні (2012)
Музика П. М. - Інноваційні підходи до формування дистриб’юторської системи у ветеринарній фармації України та її роль у боротьбі із фальсифікацією ветеринарних лікарських засобів, Темненко С. М. (2012)
Паштецький В. С. - Впровадження ландшафтно-адаптивного землеробства у степовому Криму на принципах сталого розвитку (2012)
Пунько Б. М. - Фундаментальна теорія економіко-екологічного відтворення у контексті законів всесвіту та екології (2012)
Сенів Р. В. - Економіко-математичне моделювання активізації елементів маркетингу в організації виробництвa молока, Волос В.О. (2012)
Соколова А. О. - Необхідність удосконалення системи управління земельними ресурсами Волині, Рущак В. М. (2012)
Соломонко Д. О. - Розвиток сільськогосподарської кооперації в регіоні як передумова активізації інноваційної діяльності агроформувань (2012)
Станько В. Ю. - Перспективи розвитку м’ясного скотарства в регіоні (2012)
Христенко Г. М. - Організація та функціонування регіонального ринку зерна (2012)
Яремко В. В. - Економічна ефективність фермементативно-пробіотичного препарату "Про-ензим" при вирощуванні телят на замінниках незбираного молока (2012)
Lytvyn R. І. - Efficiency of fdi in agriculture in the era of globalisation (2012)
Берко Й. М. - Ботаніко-тропеїчний аналіз поетичних творів "Кобзаря" Тараса Шевченка (2012)
Голубовська О. В. - Особливості духовного самопізнання у філософії Аврелія Августина (2012)
Гуменний В. Д. - Погляд на продовольчу безпеку України, Кириченко С. Г., Шаловило С. Г., Музика П. М. (2012)
Дмитрик Т. М. - Вплив англійських запозичень на словотвір французької мови (2012)
Карбовнік І. В. - Назви педагогічних професій у латинській мові, Падура М.Ф. (2012)
Кісера Я. В. - Ефективність профорієнтаційної роботи при проведенні вступної компанії 2012 року у Львіському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького, Федорович В. С. (2012)
Костенко В. Г. - трактат аристотеля "про душу", Федишин Я. І. (2012)
Крупник Я. Г. - Благословенна праця як фактор буття та духовного розвитку людини (2012)
Плазова Т. І. - Українські наукові осередки в США (2012)
Приставський Т. Г. - Вітчизняний та зарубіжний досвід сприяння підвищенню рухової активності та стану здоров’я чоловіків, Пацевко А. Й., Бабич А. М., Ковбан О. Л. (2012)
Семенів Б. С. - Проблеми рухової підготовки у масовій фізичній культурі, Стахів М. М., Якимишин І. Д., Приставський Т. Г. (2012)
Сопіла Ю. М. - Роль гімнастики у формуванні особистої фізичної культури майбутніх спеціалістів-аграріїв, Голубева О. Т., Василів О. В., Голубев М. Ю. (2012)
Сопіла Ю. М. - Роль професійно-прикладної підготовки студентів у фізичному вихованні, Голубева О. Т., Василів О. В., Пацевко А. Й. (2012)
Халецький О. В. - Всесвіт як дієрозвій, Халецька О. О. (2012)
Хімяк О. М. - Діяльність Української соціал-демократичної партії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) та її періодичні видання (2012)
Цимбала В. І. - Історії нескоренних: життя та діяльність Ольги Сліпої (2012)
Якимишин І. Д. - Мета і задачі занять футзалом, методи діагностики фізичного стану осіб, які займаються, Стахів М. М., Бабич А. М., Семенів Б. С. (2012)
Apunevych S. V. - The Station "LVIV” of Satellite Laser Ranging, Apunevych S. Ye., Bilinsky A., Blagodyr Ya., Virun N., Vovchyk E., Martyniuk-Lototsky K. (2012)
Освітні проекти агрохолдингу "Мрія" – пошук майбутніх лідерів аграної промисловості (2012)
Браточенко О. В. - проблеми формування у студентів (майбутніх лікарів ветеринарної медицини) правової культури фахівця, Тацишин І. Б. (2012)
Логуш О. І. - Рівень кваліфікації та працевлаштування випускників – основа розвитку виробництва, Гладун С. О. (2012)
Люблін В. Д. - Правові питання реалізації права на працю у випускників вищих навчальних закладів України у відповідності до Закону України "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 р. № 5067 (2012)
Мартинюк І. О. - Проблеми працевлаштування молоді в Україні, Паска М. З. (2012)
Сингаєвський В. А. - Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих аграрних навчальних закладів на сучасному етапі розвитку агропромислового комплексу України, Побігун А. М. (2012)
Смолінська О. Є. - Взаємопов’язаність цілей університетської освіти і професійного майбутнього випускників, Драч М. П. (2012)
Хміляр Д. Д. - Проблеми працевлаштування випускників в сьогоденні, Драчук А. О., Чепига М. П., Верес Є. М. (2012)
Цісарик О. Й. - Майбутня професійна кар’єра в центрі уваги навчального процесу. Проблеми працевлаштування випускників кафедри технології молока та молочних продуктів і шляхи їх вирішення, Драч М. П., Варивода Ю. Ю. (2012)
Передмова (2014)
Парпан В. І. - Особливості ведення лісового господарства в похідних ялинниках Українських Карпат, Шпарик Ю. С., Слободян П. Я., Парпан Т. В., Коржов В. Л., Бродович Р. І., Криницький Г. Т., Дебринюк Ю. М., Крамарець В. А., Чебан І. Д. (2014)
Buksha I. - Vulnerability assessment of Eastern Ukrainian forets to climate change: case study on the base of GIS technology use, Pyvovar T., Buksha M. (2014)
Крамарець В. О. - Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону, Бредіхіна Ю. Л. (2014)
Тереля І. П. - Структура фітомаси дерев хвойних порід та фізіолого-біохімічні особливості її формування, Кендзьора Н. З., Заїка B. К. (2014)
Wozniak A. - Syntaxonomic evaluation of weed communities in cereal agrocenoses, Soroka M. (2014)
Zapalowska A. - Effects of the biomass ash on growth of cereal plants, Kuglarz K., Bashutska U. (2014)
Заїка В. К. - Дендрофлористичний склад вуличних насаджень міста Львова, Карпин Н. І. (2014)
Лавний В. В. - Досвід проведення рубок переформування у похідних ялинових деревостанах Німеччини, Шніцлєр Г. (2014)
Мазепа В. Г. - Особливості формування радіального приросту букових деревостанів Стрийсько-Міжгірської Верховини, Шишканинець І. Ф. (2014)
Шлапак В. П. - Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) та його декоративні форми в Правобережному Лісостепу України, Баюра О. М. (2014)
Белеля С. О. - Вплив стимуляторів росту на проростання насіння модрини європейської (2014)
Дебринюк Ю. М. - Лісівничо-таксаційні аспекти культивування ялиново-модринових насаджень у Західному Лісостепу України (2014)
Матвеева Р. Н. - Рост и плодоношение сортов яблони в коллекции Ботанического сада им. Вс. М. Крутовского г. Красноярска, Буторова О. Ф. (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості росту сосни звичайної в еколого-географічних культурах першого і другого поколінь південної частини Київського Полісся, Сбитна М. В., Матковська С. І. (2014)
Горошко М. П. - Об’ємна структура стовбурів ялиці білої у модальних лісових насадженнях Українських Карпат: порівняльний аналіз, Портах С. В. (2014)
Гриник Г. Г. - Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини, Громяк О. Ю. (2014)
Каганяк Ю. Й. - Горизонтальна структура букових насаджень Закарпаття, Регуш Н. В. (2014)
Копій Л. І. - Динаміка запасу елементарних частин мішаних деревостанів Західного Полісся, Каганяк Ю. Й., Гончар В. М., Копій С. Л., Михайленко М. М., Копій М. Л., Фізик Ю. І. (2014)
Матушевич Л. М. - Індекс площі листкової поверхні дубових насаджень Східного Полісся України, Лакида П. І. (2014)
Миклуш С. І. - Форма та продуктивність старовікових ялинових деревостанів Горган, Король М. М., Миклуш Ю. С., Гаврилюк С. А., Троцюк В. І., Павлей Ю. Ю. (2014)
Олійник І. Я. - Продуктивність соснових деревостанів природного і штучного походження в умовах Малого Полісся, Загвойська Л. Д., Куриляк В. М., Шведюк Ю. В. (2014)
Дрозда В. Ф. - Визначальні чинники тривалого домінування популяцій тополевої молі-строкатки Lithocolletis populifoliella Tr. (Lepidoptera, Gracillariidae) у лісопаркових насадженнях урбанізованих міст, Кочерга М. О., Гойчук А. Ф., Розенфельд В. В. (2014)
Meshkova V. - Stem insect pests in wind damaged pine stands and priorities for sanitary felling, Skrylnyk Yu., Tovstukha O. (2014)
Ворон В. П. - Динаміка забруднення сірих лісових ґрунтів у зоні седиментації викидів пилу ПАТ "Миколаївцемент" (2014)
Краснов В. П. - Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем, Давидова І. В. (2014)
Попович В. В. - Екологічні особливості накопиченя нітратів рослинами у зоні впливу Львівського міського сміттєзвалища (2014)
Шпарик Ю. С. - Заходи з ведення природоохоронного господарства в лісах НПП "Гуцульщина", Лосюк В. П. (2014)
Загвойська Л. Д. - Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані (2014)
Кульчицький Я. В. - Порівняльний аналіз сучасних економічних систем в умовах їх екологізації та глобалізації: спроба математичної формалізації, Кульчицький Б. В., Рогач С. М. (2014)
Лицур І. М. - Дослідження проблем впровадження пунктів Кіотського протоколу на мезо- та макрорівні, Гребенюк О. В. (2014)
Мішенін Є. В. - Лісогосподарювання як сучасна парадигма сталого розвитку лісового комплексу, Ярова І. Є. (2014)
Синякевич І. М. - Економічні, екологічні та соціальні імперативи як інструмент подолання глобальних екологічних загроз (2014)
Melnykovych M. - Contribution of forestry to wellbeing of mountain forest dependent communities’ in the Ukrainian Carpathians, Soloviy I. (2014)
Коржов В. Л. - Застосування мобільних канатних лісотранспортних установок у Карпатах, Кудра В. С. (2014)
Бехта П. А. - Закономірності впливу хімічного оброблення поверхні лущеного шпону на властивості шпону та фанери, Тимик Д. В. (2014)
Лютий П. В. - Емісія формальдегіду з деревинних композиційних матеріалів: норми та методи визначення, Ортинська Г. Є., Бехта П. А., Туркіна В. А. (2014)
Коржов В. Л. - Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат, Полякова Л. В. (2014)
Максимів В. М. - Порівняльна характеристика навчальних планів підготовки бакалавра за напрямом "Деревооброблювальні технології", Салабай Р. Г., Седлячік Я., Готич В. (2014)
Гнатів П. С. - Природні ресурси: проблеми збереження і використання (2014)
Гродзінський Д. М. - Системний підхід в екології й охороні довкілля (2014)
Бродович Р. І. - Гаврусевич Ананій Миколайович: учений-лісівник, знавець лісокультурної справи (з нагоди 85-річчя від дня народження), Яцик Р. М., Кацуляк Ю. Д., Гудима В. М. (2014)
Горошко М. П. - Рябчук Василь Петрович: портрет ученого, талановитого педагога, письменника, невтомного популяризатора лісівничої науки (з нагоди 75-річчя від дня народження), Миклуш С. І., Гузь М. М. (2014)
Миклуш С. І. - Горошко Мирон Петрович: учений-лісівник, таксатор, талановитий педагог, дослідник історії лісової справи (з нагоди 65-річчя від дня народження), Гузь М. М., Рябчук В. П. (2014)
Калуцький І. Ф. - Олійник Василь Степанович: учений-лісознавець, лісогідролог і педагог (з нагоди 65-річчя від дня народження), Шпарик Ю. С., Яцик Р. М. (2014)
Криницький Г. Т. - 60-річний ювілей професора Романа Тарасовича Гута, Павлюк В. В., Заїка В. К., Дебринюк Ю. М. (2014)
Про Міжнародну наукову конференцію "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи” (2014)
Виступ ректора, академіка нан України Ю. Ю. Туниці на розширеному засіданні Вченої ради Національного лісотехнічного університету України "Вчимося жити в гармонії з природою" з нагоди 140-річчя від дня заснування університету 24 жовтня 2014 року (2014)
Коржов В. Л. - Критерії та індикатори для ідентифікації пралісів (2014)
Криницький Г. Т. - Професор М. М. Горшенін: життєвий і творчий шлях відомого вченого-лісівника, педагога, організатора лісівницьких досліджень (до 110-річчя від дня народження) (2014)
Бондаренко В. Д. - Життя і природо-дослідницькі подорожі професора Бальтазара Гакета (2014)
Копій Л. І. - Пам’яті професора Степана Антоновича Генсірука (06.01.1923 – 23.10.2014 рр.) (2014)
Ребезнюк І. Т. - Пам’яті професора Миколи Дмитровича Кірика (23.07.1949 – 14.07.2014 рр.) (2014)
Туниця Ю. Ю. - Пам’яті професора Богдана Васильовича Білика (12.09.1931 – 28.12.2014 рр.), Адамовський М. Г., Библюк Н. І., Ребезнюк І. Т. (2014)
До уваги авторів (2014)
Ворожбіт В. В. - Внесок Я. Ряппо у розвиток мережі закладів професійної освіти, Ігнатьєва А. І. (2013)
Cіданіч І. Л. - Духовно-моральне виховання дітей у вітчизняній школі в контексті суспільно-політичного життя країни (друга половина ХХ ст. ) (2013)
Таранник А. О. - Проблеми розвитку системи державного управління вищою освітою у світлі рішень педагогічних з’їздів (кінець ХІХ — початок ХХ ст. ) (2013)
Анісімова А. О. - Перша іноземна мова як джерело міжмовного трансферу у навчанні другої іноземної мови (2013)
Базелюк О. В. - Педагогічні умови як складова системи поліхудожнього виховання старших підлітків (2013)
Васильєва С. А. - Психологічні засади виховання шанобливості у старших дошкільників у дошкільному навчальному закладі (2013)
Зєня Л. Я. - Експериментальна перевірка ефективності інтегрованого курсу "Навчання іноземних мов у профільній школі" для методичної підготовки майбутніх учителів (2013)
Хомишак О. Б. - Підготовка студентів-філологів до співпраці з батьками в умовах освітнього закладу (2013)
Базиль Л. О. - Літературознавча компетентність учителя української мови і літератури як системний особистісно-професійний феномен (2013)
Бобрицька В. І. - Професійна мобільність: контекст болонських реформ (2013)
Горяна Л. Г. - Формування готовності педагогічних працівників до впровадження здоров’язбережувальних технологій у системі інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Носенко Т. І. - Web 2. 0 — спільний віртуальний простір викладача і студентів, Панченко А. Г., Співак С. М. (2013)
Образцова О. М. - Проектно-конструкторська діяльність як засіб формування творчих здібностей молодших школярів (2013)
Комар І. М. - Соціальна підтримка дітей із функціональними обмеженнями у Великій Британії (ХIV—XIX cт. ) (2013)
Циганаш А. В. - Теоретико-методологічні основи формування академічної мобільності студентів ВНЗ (2013)
Кочерга О. В. - Динаміка зміни діяльності психофізіологічних механізмів чутливості людини (2013)
Побірченко Н. А. - Теорія і практика дослідження професійного спілкування вчителя в освітологічному просторі (2013)
Сергєєнкова О. П. - Особистісна мобільність як психологічна детермінанта професійної успішності майбутнього фахівця (2013)
Столярчук О. А. - Оптимізація професійної самооцінки майбутніх учителів (2013)
Форноляк І. В. - Розвивально-дослідницька пропедевтика профільного навчання (2013)
Шмаргун В. М. - Психолого-педагогічна реабілітація: методологічні та методичні принципи (2013)
Анотації (2013)
Аннотации (2013)
Annotations (2013)
Відомості про авторів (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Фундаментальність освіти та її роль у підготовці інноваційно орієнтованих фахівців, Хорошун Б. І., Язвінська О. М., Глушенок Н. М. (2010)
Бахтіярова Х. Ш. - Особливості використання мультимедійних технологій в умовах професійного навчання (2010)
Данчук В. Д. - Синергетична концепція квазіінтелектуальної системи навчання на шляху до WEB 3.0, Лемешко Ю. С., Лемешко Т. А. (2010)
Лясковський В. П. - Інтернет-підсистема "Рейтинг успішності студентів НТУ" як елемент оцінки якості навчального процесу , Серебряков Р. А., Вознюк А. Б., Ковтун В. А. (2010)
Діденко В. В. - Життєвий цикл автомобільної дороги в управлінні проектами (2010)
Дорошенко О. Ю. - Історія розвитку і використання цементного бетону в будівництві, Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В. (2010)
Канін О. П. - Основні напрямки удосконалення розробки річної програми дорожньо-ремонтних робіт, Харченко А. М. (2010)
Коваль М. П. - Розрахунок автодорожнього моста із армуванням плити проїзної частини металевим профільованим настилом за допомогою методу скінченних елементів (2010)
Кононюк Ю. В. - Практичне застосування універсальної моделі контролю якості/гарантії якості (2010)
Ліпський Г. Є. - Про можливості застосування методу "точно-вчасно" в практиці дорожнього виробництва, Усов О. П. (2010)
Мозговий В. В. - Методика проектування асфальтобетонних шарів зносу для міських умов, Онищенко А. М., Жуков О. О., Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С. (2010)
Ольховий Б. Ю. - Технології теплих асфальтобетонних сумішей (2010)
Осяєв Ю. М. - Раціональне визначення обсягу матеріалів, Андрущенко Н. М. (2010)
Осяєв Ю. М. - Ефективне впровадження сучасних інформаційних систем управління складом, Царенок Т. Ю. (2010)
Павлюк Д. О. - Дослідження приживлення тонких шарів зносу до дорожніх покриттів, Глуховеря В. М. (2010)
Пальчик А. М. - Застосування лемніскати при проектуванні автомобільних доріг, Білик А. В. (2010)
Соколова Н. М. - Механізм державно-приватного партнерства (2010)
Харченко А. М. - Застосування контрактів, заснованих на кінцевих результатах і якісних показниках, в дорожній галузі, Іваницька І. М. (2010)
Хом’як А. Я. - Методи оптимізації мережі автомобільних доріг, Лісовол Ю. А. (2010)
Хом’як А. Я. - Дослідження відстані видимості на автомобільних дорогах, Назіна М. О. (2010)
Цюман Є. С. - Аналіз можливостей впровадження інвестицій та інновацій в розвиток дорожньої галузі України (2010)
Шпиг А. Ю. - Модель обґрунтування рівня обслуговування елементів автомобільних доріг (2010)
Айвазов Ю. М. - Цілком збірна оправа односклепистих станцій метрополітену глибокого закладення, Кот Д. В. (2010)
Білякович М. О. - Обґрунтування необхідності створення трубопідтримувальної машини , Мусійко В. Д., Кузьмінець М. П., Орловський П. А. (2010)
Баланин В. Х. - Роль конструкторской документации в обеспечении качества транспортных средств и транспортных услуг, Никитин В. Г. (2010)
Білецький В. О. - Математична модель руху автомобіля в режимі гальмування (2010)
Брегіда Ф. М. - Вплив передаточних чисел трансмісії на показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля при зміні потужності двигуна в широких межах, Горбаха М. М., Корпач О. А. (2010)
Говорун А. Г. - Уточнена математична модель руху автомобіля з дизелем обладнаним газотурбінним наддувом та електронним регулятором частоти обертання, Корпач А. O., Павловський М. В. (2010)
Говорун А. Г. - Розрахунково-експериментальні дослідження характеристик тепловиділення процесу згоряння у двигуні при використанні бензоетанольних сумішей, Щербатюк В. В. (2010)
Гришко В. Г. - Алгоритм оцінки у процесі експлуатації рівня пошкоджень тягових двигунів (2010)
Гуменюк П. О. - До визначення кутів відведення осей ланок автопоїзда-контейнеровоза, Марчук Р. М., Онищук В. П., Придюк В. М. (2010)
Гутаревич Ю. Ф. - Вплив експлуатаційних факторів на роботу дорожнього транспортного засобу з різними типами регулятора, Добровольський О. С. (2010)
Дем’янюк В. А. - Параметрична оптимізація барабанно-колодкових гальм з малим самопідсиленням і плаваючими колодками , Дем’янюк Р. В. (2010)
Карев С. В. - Вплив рециркуляції відпрацьованих газів на екологічні показники та паливну економічність бензинового двигуна з системою впорскування та зворотнім зв’язком при комбінованому методі регулювання потужності, Манько І. В., Славін В. В. (2010)
Кравчук П. М. - До визначення ефективності робочої гальмівної системи при процесі гальмуванні одиночного дорожнього транспортного засобу (двигун від’єднаний від трансмісії), Грищук О. К. (2010)
Кульбако В. П. - Уточнення математичної моделі руху автомобіля з карбюраторним двигуном по їздовому циклу при використанні добавки біоетанолу до бензину (2010)
Курніков С. І. - Аналіз структури парку вантажних автомобілів в Україні (2010)
Кузьмінець М. П. - Інтенсифікація виконання земляних робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів, Баланін В. Х. (2010)
Макаров В. А. - Дослідження курсової стійкості руху легкового автомобіля при зміні тиску повітря в шинах із жорсткісною неоднорідністю передньої та задньої осей (2010)
Мнацаканов Р. Г. - Процессы, происходящие в автомобильных двигателях, их влияние на износ деталей и возникновение неисправностей, Волосовский В. В., Лизанец В. И., Козориз И. Н. (2010)
Рудзінська О. В. - Застосування процесного підходу до оцінювання невизначеності вимірювань (2010)
Рудзінський В. В. - Впровадження системи джіт (JIT) в автоіндустрії України — шлях збільшення продуктивності та зменшення витрат (2010)
Сахно В. П. - Вплив стабілізуючого моменту шин на курсову стійкість руху автомобіля, Вербицький В. Г., Костенко А. В., Белевцова Н. Л., Єфименко А. М. (2010)
Сахно В. П. - До питання про методи дослідження курсової стійкості легкового автомобіля, Вербицький В. Г., Костенко А. В., Белевцова Н. Л., Ященко Д. М. (2010)
Славінська О. С. - Дослідження деформацій річок, як неоднорідних потоків, на ділянках мостових переходів (2010)
Сирота О. В. - Математична модель для визначення паливної економічності бензинового двигуна в несталих режимах (2010)
Сирота В. І. - Проблеми поліпшення адаптивних властивостей антиблокувальних систем автомобільних гальмівних приводів, Рачковський Л. В. (2010)
Сирота В. І. - Управління ковзанням колеса як альтернативна стратегія керувння антиблокувальною системою гальм автомобіля, Рачковський Л. В. (2010)
Амеліна Н. К. - Необхідність оцінки інвестиційної привабливості підприємств (2010)
Антоненко Н. В. - Систематизація обліку переоцінки основних засобів, Вікторова А. Т. (2010)
Бай С. І. - Підприємства торгівлі як каталізатори розвитку економіки України, Мошек Г. Є. (2010)
Базилюк А. В. - Концептуальні основи підготовки бухгалтерських кадрів для транспортних підприємств та організацій, Сопко В. В., Концева В. В. (2010)
Бідняк М. Н. - Визначення організаційного стану виробничої системи (2010)
Богославець Т. І. - Вплив податкової політики держави на діяльність вітчизняних підприємств в умовах кризи (2010)
Бондар Н. М. - Державно-приватне партнерство: сутність та принципи (2010)
Бондаренко В. А. - До управління якістю туристичної послуги (2010)
Боровик Н. А. - Взаємозв’язок проблем розвитку транспортного комплексу та оплати праці на автомобільному транспорті, Карпенко О. В. (2010)
Боровик Н. А. - Основні проблеми розвитку транспортної інфраструктури міста Києва, Рульова Д. О. (2010)
Боровик Н. А. - Ухилення від сплати податку на додану вартість, Гуцалюк О. І. (2010)
Бойко Г. Ф. - Категорія "економічна безпека" як повноправний об’єкт дослідження економічної науки, Дулеба Н. В. (2010)
Бойко В. В. - Роль кредитування у вирішенні проблем функціонування підприємств транспорту в сучасних економічних умовах, Кириченко Г. В. (2010)
Волощук А. В. - Існуючі методи кількісної оцінки ризиків інвестиційних проектів у будівництві доріг та їх недоліки (2010)
Волинець Л. М. - Інформаційна та збутова логістика в туризмі, Черній С. В. (2010)
Гаєвська О. М. - Аналіз основних проблем гармонізації взаємовідносин підприємств та податкових органів (2010)
Гаврилюк А. В. - Соціально-економічні основи державної мотивації особистості і громадянина (2010)
Гайдай Г. Г. - Методичні підходи до формування та оцінки інвестиційної стратегії автотранспортних підприємства в конкурентному середовищі (2010)
Головніна О. Г. - Оцінка синергетичності соціально-економічних систем (2010)
Горобінська І. В. - Інфляційні процеси в Україні в умовах економічної кризи, Євтушенко О. Г. (2010)
Горобінська І. В. - Правові засади функціонування фонду гарантування вкладів фізичних осіб та його роль в економічній системі держави, Пухова М. В. (2010)
Гуцалюк О. І. - Соціальний захист населення як головна складова економічного розвитку та підвищення добробуту України в умовах посилення глобальних тенденцій, Король Н. Г. (2010)
Гуцалюк О. І. - Феномен банкрутства підприємств в Україні, Соломонюк А. С. (2010)
Гриджук Г. С. - Визначення економічно ефективного підходу до організації роботи служби інформаційної безпеки підприємства (2010)
Даценко М. В. - Особливості кругообігу капіталу пасажирських АТП і необхідність кредиту (2010)
Дудка Т. В. - Доцільність залучення коштів страхових компаній на усунення місць концентрації ДТП, Чорний Ю. В. (2010)
Дулеба Н. В. - Оцінка можливості застосування існуючих методів та методик визначення рівня економічної безпеки підприємства на українських автотранспортних підприємствах (2010)
Євсевський О. О. - Реконструкція та ремонт автомобільних доріг в залежності від дорожніх умов (2010)
Жулин О. В. - Управління грошовими потоками протягом життєвого циклу платної автомобільної дороги (2010)
Зайончик Л. Г. - Інноваційна система автобусного транспорту, Андієвська О. М. (2010)
Івасишина Н. В. - Управління інтелектуальним потенціалом працівника як запорука успішного розвитку організації, Король Н. Г. (2010)
Іванчук С. І. - Умови формування та можливості подолання кризового стану автотранспортних підприємтсв (2010)
Ільченко В. Ю. - До формування освітнього потенціалу конкурентоспроможного транспортного підприємства, Прохорова А. В. (2010)
Карлова І. О. - Безготівкові розрахунки пластиковими картками: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення (2010)
Карпенко О. А. - Принципи системної інженерії у процесі розробки проектів управління логістичними системами (2010)
Комчатних О. В. - Оцінювання рівня інноваційного потенціалу підприємства (2010)
Концева В. В. - Необхідність та завдання реформ сфери транспортних перевезень, Хоменко І. О. (2010)
Концева В. В. - Фінансові ресурси — основа структури капіталу дорожнього підприємства, Кушта І. В. (2010)
Козак Л. С. - Основні аспекти ризик-менеджменту підприємства в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки, Данчук М. В. (2010)
Козак Л. С. - Особливості процесів реінженіригу на підприємствах транспорту, Петренко О. Т. (2010)
Козак Л. С. - Заходи зниження ризиків сервісних підприємств, Уласенко Ю. О., Гарачук О. В. (2010)
Левчук Н. М. - Оцінка санаційної спроможності підприємства, Михальчук В. С. (2010)
Левіщенко О. С. - Концептуальні підходи до ціноутворення на консалтингові послуги (2010)
Лукін С. Ю. - Економіко-правові аспекти корпоративної соціальної відповідальності, Соломаха Є. Г. (2010)
Литвишко Л. О. - Організація постачання запасними частинами об’єктів автотранспортних систем (2010)
Малашенко Ю. А. - Методи управління страховим портфелем страхової компанії (2010)
Муха Т. С. - Забезпечення фінансової стійкості автотранспортних підприємств та механізми подолання їх збитковості (2010)
Наконечна С. А. - Державний борг України: Шляхи та методи його погашення, Міненко Н. С. (2010)
Назаренко Я. Я. - Інвестиційна стратегія транспортного підприємства як інструмент системи планування ефективного розвитку підприємства в умовах динамічного ринкового середовища (2010)
Петровська С. І. - Економічна оцінка якості та ефективності пасажирських перевезень (2010)
Рекрут В. М. - Системний та ситуаційний підхід в управлінні персоналом (2010)
Романенко В. Д. - Використання Стандартів організацій України (2010)
Сєдая А. В. - Стан виробничих запасів та їх фінансування на вантажних автотранспортних підприємствах України (2010)
Сніжко Л. Л. - Теоретичні та методичні аспекти формування капіталу підприємства, Чорна А. Е. (2010)
Тарануха О. М. - Методичний підхід до кількісної оцінки ризику (2010)
Теслюк Н. П. - Управління фінансовими ресурсами підприємства в сучасних умовах господарювання, Назаренко Я. Я. (2010)
Токарчук Т. В. - Напрями стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в умовах світової глобалізації (2010)
Турпак Т. Г. - Повернення проблемних кредитів як фактор стабільності національної банківської системи (2010)
Федорук О. В. - Формування системи показників фінансового стану підприємств як одна з методологічних проблем діагностики імовірності банкрутства (2010)
Хмелевський М. О. - Формування людського капіталу в Україні, Коляда О. В. (2010)
Чамара І. М. - Вплив людського фактору на забезпечення діяльності банківської системи (2010)
Шевченко В. В. - Економічна оцінка забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті (2010)
Хмелевська Л. П. - Місце середнього класу в сучасній економіці, Коляда О. В. (2010)
Козак Л. С. - Фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємства, Тринєєва Е. Г. (2010)
Панченко Р. П. - Методика вибору підприємством видів лізингових угод (2010)
Бондаренко Л. П. - Дослідження екологічного стану придорожньої смуги в зимовий період року на основі математичного моделювання (2014)
Воркут Т. А. - Модель вибору функціональних постачальників транспортних послуг в умовах розвитку партнерських відносин, Петунін А. В., Баранець А. С., Іглікова Н. О. (2014)
Grysiuk Yu. S. - Analysis of automobile compartment environment and its influence on driver and transport safety, Gusev O. V., Khmelev I. V. (2014)
Гужевська Л. А. - Визначення доцільності використання контрейлерних перевезень у міжнародному сполученні, Литвин О. В. (2014)
Гутаревич Ю. Ф. - Особливості розігріву газового двигуна при використанні системи передпускового прогріву, Грицук І. В., Добровольський О. С., Адров Д. С., Вербовський В. С., Краснокутська З. І. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Реологічні складові товщини ЕГД мастильного шару, Міланенко О. А., Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Лізанець В. І. (2014)
Зайченко А. Л. - Розробка стенду для дослідження САР дорожніх машин, Зогар Е. М., Мороз В. В., Зайченко Л. А. (2014)
Іщенко М. Г. - Приклад використання методу знаходження оптимальних планів перевезень вантажів (2014)
Каськів В. І. - Нормування коефіцієнта стійкості укосу насипу. Деякі аспекти, Каськів С. В. (2014)
Кисельов В. Б. - Вибір методу визначення швидкостей руху транспортних засобів (2014)
Котова С. О. - Визначення факторів найбільшого впливу на функціонування автотранспортного підприємства, Савченко Л. В. (2014)
Красноштан О. М. - Використання єдиного квитка під час проведення масових заходів як інструмент оптимізації функціонування громадського транспорту, Шпильовий І. Ф. (2014)
Кунда Н. Т. - Модель управління ризиками при оцінці проектів якості функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, Лебідь В. В. (2014)
Лановий О. Т. - До питання оцінки функціонування та розвитку автомобільних міжнародних транспортних коридорів України, Дзівалтовська І. А. (2014)
Лисенко І. В. - Підвищення рівня контролю за міськими пасажирськими перевезеннями (2014)
Матейчик В. П. - Особливості моніторингу стану транспортних засобів з використанням бортових діагностичних комплексів, Волков В. П., Комов П. Б., Грицук І. В., Комов А. П., Волков Ю. В. (2014)
Прогній П. Б. - До аналізу процесу гальмування сідельного автопоїзда без блокування коліс (2014)
Прокудін О. Г. - Застосування симплекс методу при оптимізації вантажних перевезень (2014)
Сидорчук О. В. - Чинникова модель цінності систем-продуктів державних цільових програм розвитку сільськогосподарського виробництва, Тригуба А. М. (2014)
Сокульський О. Є. - Контроль якості транспортних послуг для підвищення ефективності організації роботи автобусних маршрутів МПТС, Гілевська К. Ю., Васільцова Н. М. (2014)
Хабутдінов Р. А. - Методологія концептуально-новаційного управління технологічним розвитком автотранспорту (2014)
Хаврук В. О. - Модифікаця багатономенклатурної моделі управління запасами (2014)
Хмельов І. В. - Метод оцінки транспортно-технологічної якості автотранспортних засобів за енергетичним критерієм, Гусєв О. В., Свірін Д. О. (2014)
Хрутьба В. О. - Формування основ управління екологічними проектами і програмами для забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу (2014)
Шапенко Є. М. - Використання кластерного аналізу для визначення факторів, які впливають на складність роботи водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту (2014)
Ширяєва С. В. - Аналіз сучасного стану автомобільних і залізничних перевезень швидкопсувних вантажів в Україні, Конрад Т. І. (2014)
Самойленко Д. Є. - Розрахунково-експериментальні дослідження автотракторного дизеля з регульованим турбокомпресором, Батюк М. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Бідняк М. Н. - Методологічні системи управління в соціально-економічних системах (2014)
Бойко Г. Ф. - Формування інвестиційної привабливості підприємства, Дулеба Н. В. (2014)
Бондар Н. М. - Про критерії ефективності механізму державно-приватного партнерства (2014)
Гайдай Г. Г. - Механізм формування інвестиційної стратегії АТП в умовах ринкової економіки (2014)
Грисюк Ю. С. - Напрямки інтеграції в логістичних стратегіях розвитку підприємств, Дмитриченко А. М., Цимбал Н. М., Лабута А. В. (2014)
Дорошкевич Д. В. - Застосування соціальних мереж у якості інструменту маркетингового розвитку транспортно-експедиційних компаній, Мокін Є. М. (2014)
Іванчук С. І. - Управління маркетинговими можливостями автотранспортного підприємства (2014)
Карпенко О. А. - Ризики в логістичному сервісі, Бубела А. В., Ковальчук С. О. (2014)
Козак Л. С. - Міжнародна координація економічної політики в системі формування міжнародних стратегій економічного розвитку, Федорук О. В. (2014)
Концева В. В. - Стратегічні орієнтири розвитку транспортної мережі міста з урахуванням процесів кластеризації, Хоменко І. О. (2014)
Мельниченко О. І. - Інструменти інвестиційної політики в забезпеченнi економічної модернізації України, Кабанов В. Г., Овчіннікова Ю. І. (2014)
Рудковський О. В. - Економічна безпека корпоративного підприємства як об’єкт управління (2014)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне моделювання при визначенні тарифу пасажирських перевезень на маршрутах МПТС із урахуванням якості обслуговування пасажирів, Гайдай Г. Г., Васільцова Н. М. (2014)
Чупайленко О. А. - Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні (2014)
Щербакова Н. О. - Шляхи стимулювання туристичної привабливості України (2014)
Вихідні дані (2014)
Марушкевич А.А. - Життя і творчість: приклад для наслідування (до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка) (2014)
Примакова В.В. - Діяльність інститутів підвищення кваліфікації вчителів України в 50—60-і роки хх століття (2014)
Сергєєва В.Є. - Ретроспективний аналіз проблеми формування професійних цінностей вчителя (2014)
Терентьєва Н.О. - Загальна характеристика університетської освіти в Україні у повоєнний період (50—70-і роки ХХ століття) (2014)
Брижата І.Г. - Можливості фахової підготовки у формуванні предметних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Захарова Г.Б. - Розробка сегментно-елементної структури умінь самостійно-пізнавальної діяльності студентів (2014)
Зенькович Ю.О. - Педагогічні умови формування ціннісних компетенцій майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2014)
Павленко І.С - Дидактичний і світоглядний потенціал шкільних предметів гуманітарного циклу (2014)
Садова В.В. - Напрями фундаменталізації історико-педагогічних знань сучасних студентів (2014)
Сафонова І.Я. - Компетентнісний підхід до навчання математики старшокласників (2014)
Фруктова Я.С. - Сучасні теорії розуміння як складові змісту професійної підготовки фахівців з журналістики та інформації (2014)
Чумак Л.В. - Інтегративний феномен професійної майстерності вчителя (2014)
Бирка М.Ф. - Концептуальні засади підвищення мотивації вчителів природничо-математичних дисциплін до професійного розвитку (2014)
Гаманюк О.А. - Деякі аспекти розвитку особистості сучасного вчителя початкових класів (2014)
Котєнева Ю.М. - Професіоналізм майбутнього вчителя як складова його професійної кар’єри (2014)
Лисицький В.М. - Використання проектних технологій в навчально-виховному процесі для розвитку пізнавальних потреб учнів (2014)
Щербяк Ю.А. - Організація самостійної роботи студентів в умовах вищої економічної школи (2014)
Ворначева Л.Ю. - Вплив соціально-історичних умов на формування теорії соціальної роботи Мері Елен Річмонд (1900—1928 рр.) (2014)
Лебідь Н.К. - Рівень домагань як психологічна детермінанта формування цілеспрямованої активності особистості (2014)
Міляєва В.Р. - Психологічні закономірності та механізми розвитку професійної компетентності державних службовців у системі підвищення кваліфікації (2014)
Resume (2014)
Відомості про авторів (2014)
Загороднюк В. - Освіта як соціальний інститут суспільства, Ємельяненко Г. (2013)
Гужва О. - Пошуки завершеності буття через запитування: неосяжність власного "я", Подорожний П. (2013)
Додонов Р. - К вопросу о значении советских философских дискуссий 20-х – 40-х годов ХХ века, Мозговой Л. (2013)
Абизова Л. - Філософські аспекти освітньо-педагогічного дискурсу, Попов В. (2013)
Дубінін В. - До питання щодо сутності народу фк етнічної спільноти: філософсько-синергетичний дискурс (2013)
Федь В. - Філософічність художнього мислення етнодизайну (2013)
Алієва О. - Феномен освіти в історико-філософському контексті, Зубань Г., Мартинов Р. (2013)
Воронова Н. - Соціокультурно-інформаційцні інтенції музики (2013)
Завіруха Г. - Різноманітність культур і цивілізацій як умова ескалації конфліктів терористичного характеру (2013)
Ковнеров А. - Философско-правовое обоснование справедливости Б. Чичериным и Вл. Соловьевым (2013)
Прокопенко О. - Неокантіанські установки та їх переосмислення в дослідженнях н. Гартмана (2013)
Скиртач В. - Природа людини в горизонті сучасних дискусій (2013)
Творина Е. - Язык как окно в человеческую природу, Чинталова И. (2013)
Карпенко А. - Археологія деконструкції: Гайдеґерівське Destruktion (2013)
Євтух М. Б. - Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності викладачів університетів України (2014)
Братко М. В. - Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління (2014)
Бобрицька В. І. - Діалектика термінологічної взаємодії в дослідницькому полі проблем освітньої політики (2014)
Гнезділова К. М. - Формування корпоративної культури майбутніх викладачів вищої школи: проектування концептуальної моделі (2014)
Горяна Л. Г. - Науково-методичні засади управління якістю впровадження здоров’язбережувальних процесів у системі післядипломної освіти (2014)
Бугрій В. С. - Тенденції розвитку змісту шкільної навчальної літератури з історії у 20-ті рр. ХХ століття (2014)
Бульба Т. Ю. - Зарубіжний і вітчизняний досвід вивчення феномену "навчальні стратегії" (2014)
Глазков В. В. - Громадянська культура студентів як пріоритет позааудиторної діяльності ВНЗ (2014)
Cергієнко А. В. - Ціннісний пріоритет естетичної культури сучасного студента: теорія і практика (2014)
Cердюк С. П. - Формування управлінської культури як пріоритет успішного професійного розвитку майбутніх правоохоронців (2014)
Яковенко-Глушенкова Є. В. - Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови (2014)
Бєлоліпцева О. В. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійної ролі аніматора у процесі соціально-педагогічної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах (2014)
Дубчак Л. М. - Розвиток фахової освіти за напрямком "Ресоціалізація" у Польщі (2014)
Сорокін І. І. - Формування толерантності у підлітків групи ризику (2014)
Кривопишина О. А. - Особливості біографічного експерименту як методу сучасних досліджень психології творчості (2014)
Помиткіна Л. В. - Вибір стратегій досягнення життєвих цілей студентами як психологічна проблема (2014)
Резюме (2014)
Відомості про авторів (2014)
Воркут Т. А. - Концепція портфельного управління використанням внутрішньоорганізаційних ресурсів проектно-орієнтованих організацій в умовах ризику та невизначеності, Цимбал Н. М., Чечет А. М. (2014)
Воркут Т. А. - Управління зацікавленими сторонами в проектах стратегічного партнерства підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та поточного ремонту парків транспортних засобів, Білоног О. Є., Дмитриченко А. М., Лущай Ю. В. (2014)
Гавриленко О. В. - Комп’ютерне моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль (2014)
Говорун А. Г. - Розрахункові дослідження на математичних моделях витрати палива та викидів шкідливих речовин в режимах 8-ми ступеневого циклу за усталених і при імітації неусталених режимів роботи дизеля, Павловский М. В., Куцый П. В. (2014)
Гужевська Л. А. - Оцінка потенціалу телематичних систем для вирішення проблем управління на транспорті, Назарук О. С. (2014)
Гурнак В. М. - Проблеми взаємодії транспортного комплексу України з анексованим Кримом на сучасному етапі, Гурнак М. В., Ананченко О. Є. (2014)
Данчук В. Д. - Реалізація концепції трикутника знань в інтелектуальних інформаційних системах навчання, Лемешко Ю. С. (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Вплив граничних адсорбційних шарів на динаміку зношування сталі, Білякович О. М., Савчук А. М., Туриця Ю. О., Кущ О. І., Педан О. Л. (2014)
Кравчук Н. М. - Вибір оптимальної форми для крос-доку (2014)
Кульбовський І. І. - Порівняльні показники віброгасіння сучасними конструкціями колії в проектах підтримки інженерних споруд метрополітену, Агарков О. В. (2014)
Куницька О. М. - Особливості впровадження адресної системи зберігання на складах підприємств (2014)
Лановий О. Т. - Аналіз впливу функціонування мережі автомобільних доріг на економічну систему України та її суспільство (2014)
Лісовал А. А. - Математичне моделювання автоматичної системи управління автотракторним дизелем (2014)
Медведєв Є. П. - Використання методів та моделей математичної статистики при дослідженні функціонування регіональних транспортно-логістичних систем (2014)
Мельниченко О. І. - Вплив інформаційних технологій на освітню галузь, Кабанов В. Г., Цеков К. В. (2014)
Мусійко В. Д. - Оцінка ефективності технічних рішень гідроприводів спеціальних землерийних машин, Коваль А. Б., Салюк В. Л. (2014)
Осадчук І. Б. - Фактори впливу на формування критерію рівня ризику у галузі залізничного транспорту (2014)
Пасічник А. М. - Проблеми та перспективи розвитку логістичного аутсорсингу в транспортній системі України, Лебідь І. Г., Кутирєв В. В., Бугерко К. М. (2014)
Петрик А. В. - Обґрунтування технологічних параметрів інфраструктури транспортних вузлів в системі експортних перевезень зернових вантажів (2014)
Петунін А. В. - Дослідження підходів до встановлення оптимального рівня логістичного обслуговування споживачів (2014)
Поліщук В. П. - Методика управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону України, Лановий О. Т., Кутузов А. Є. (2014)
Prokudin G. S. - Transportation safety: comparative analysis of modern approaches to the definition of information volume of the road traffic environment, Lebed I. G., Grysiuk Y. S., Gusev A. V., Khmelyov I. V. (2014)
Рябокінь Ю. М. - Програмні засоби для управління вимогами (2014)
Семенченко О. В. - Урахування рівня автомобілізації та чисельності населення при аналізі аварійності на автомобільних дорогах і вулично-дорожніх мережах (2014)
Сидорчук О. В. - Ідентифікація та особливості управління гібридними проектами, Ратушний Р. Т., Сіваковська О. М. (2014)
Сокульський О. Е. - Методика визначення інтервалу руху пасажирського транспортного засобу на маршруті МПТС, з урахуванням пасажиропотоків, коефіцієнту заповнення салону та часу чекання пасажиром на зупинці, Гілевська К. Ю., Панченко Д. Л. (2014)
Тімков О. М. - Огляд існуючих методів забезпечення оптимального температурного режиму двигуна внутрішнього згорання , Тарануха В. І. (2014)
Хаврук В. О. - Оптимізація втрат одержувача на основі моделі постачання вантажу "точно в строк" (2014)
Харута В. С. - Адаптація прецедентного методу для формування команди проектів міських пасажирських перевезень (2014)
Чупайленко О. А. - Транскордонні транспортно – логістичні кластери та транскордонні об’єднання в Україні (2014)
Вихідні дані (2014)
Антоненко Н. В. - Організація внутрішньокорпоративного обліку компанії-автодилера (2014)
Волинець Л. М. - Інтегральні системні характеристики фрактальних структур при дослідженні активізації процесу розвитку кластерних формувань на автотранспорті, Хоменко І. О. (2014)
Гайдай Г. Г. - Особливості застосування статистичного імітаційного моделювання при оцінці ефективності інвестиційних проектів автотранспортних підприємств (2014)
Грисюк Ю. С. - Основні напрямки енергозбереження в проектах розвитку транспортної інфраструктури міст, Пустовойтенко С. В., Лабута А. В. (2014)
Железняк К. Л. - Експертні оцінки факторів при визначенні маркетингових стратегій для різних горизонтів планування (2014)
Іванчук С. І. - Наукові аспекти формування туристського попиту (2014)
Карпенко О. А. - Прийняття проектних рішень з врахуванням циклічності, Бубела А. В., Ковальчук С. О. (2014)
Козак Л. С. - Роль національної бюджетної та боргової безпеки у розвитку системи міжнародних економічних відносин, Гречан А. П., Федорук О. В. (2014)
Козак Л. С. - Сутність і методи логістичного консалтингу, Левіщенко О. С. (2014)
Литвишко Л. О. - Аналіз розвитку конкурентної політики в Україні (2014)
Романюк Б. В. - Посилення впливу на організовану злочинність через удосконалення законодавства (2014)
Рябікова Г. В. - Стратегічне прогнозування фінансової політики у автотранспортній галузі з використанням математичної моделі другого порядку, Кузьмич О. І. (2014)
Цегольник П. А. - Образование и наука как факторы макроэкономического роста: аспекты системного анализа (2014)
Червякова Т. І. - Особливості використання методів експертних оцінок при розробці аналітичного інструментарію контролінгу на підприємствах автосервісу, Червякова В. В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Амеліна Н. К. - Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну, Тарануха О. М. (2014)
Антоненко Н. В. - Електронне адміністрування податку на додану вартість, Хоменко В. С. (2014)
Бабич Л. М. - Проблемы реформирования бюджетной системы Украины (2014)
Бойко В. В. - Зміст поняття "вартість підприємства", Любарська Н. В. (2014)
Горобінська І. В. - Розробка системи заходів стабілізації гривні, Зелінський Ю. Ю. (2014)
Джураєва Д. О. - Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств (2014)
Дорошкевич Д. В. - Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації, Мокін Є. М. (2014)
Железняк К. Л. - Дослідження цінової політики підприємств при задоволенні сезонного попиту на перевезення, Бакуліч О. О. (2014)
Жулин О. В. - Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації (2014)
Іванчук С. І. - Наукові аспекти формування туристського попиту (2014)
Ільченко В. Ю. - Реалізація основних етапів виробничої стратегії автотранспортного підприємства (2014)
Карлова І. О. - Електронна звітність та "законні" її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища, Поліщук О. І. (2014)
Козак Л. С. - Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки, Бондаренко Є. В., Федорук О. В. (2014)
Комчатних О. В. - Графоаналітичний метод оцінки інноваційного потенціалу підприємства (2014)
Левіщенко О. С. - Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії (2014)
Литвишко Л. О. - Оцінка ефективності виробничого процесу підприємств автосервісу, Васьківська Н. В. (2014)
Назаренко Я. Я. - Формування фінансових ресурсів підприємств транспорту (2014)
Софійчук К. К. - Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства (2014)
Теслюк Н. П. - Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця, Горобінська І. В. (2014)
Червякова В. В. - Підвищення ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу на основі удосконалення системи контролінгу (2014)
Чупайленко О. А. - Нові напрями підвищення інвестиційної привабливості вкладення міжнародних інвестицій в економіку Латвії, Беро Н. Ю. (2014)
Бойко Г. Ф. - Геоекономічні виміри світової фінансової кризи, Дулеба Н. В., Бабина Д. А. (2014)
Бойко Г. Ф. - Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни, Дулеба Н. В., Левицька І. О. (2014)
Хаврук В. О. - Модель постачання вантажу "точно в строк", яка враховує тривалість окремих операцій виконання замовлення, Пустовойтенко С. В. (2014)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні — тридцять! (2014)
Вітаємо з 80-річним ювілеєм Миколу Миколайовича Пєшого (2014)
Резолюція XIII всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Питання імунології в педіатрії" (2014)
Фитотерапия с доказанной эффективностью в курации ребенка с острым респираторным заболеванием (2014)
Резніченко Ю. Г. - Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги-гіперактивності, Бєлай І. М. (2014)
Марушко Ю. В. - Проблема діагностики і корекції зниженої толерантності до фізичного навантаження у дітей шкільного віку, Гищак Т. В. (2014)
Громнацька Н. М. - Сучасні погляди на дисфункцію автономної нервової системи як патогенетичний чинник розвитку метаболічного синдрому у дітей (2014)
Абатуров О. Є. - Клініко-молекулярні ефекти Кларитроміцину при гострих респіраторних захворюваннях у дітей, Агафонова О. О., Дєєв В. В. (2014)
Охотнікова О. М. - Гострий бронхіоліт у дітей: нагальні питання діагностики і лікування, Шарікадзе О. В. (2014)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування деквалінію хлориду та лізоциму у терапії захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей, Мельников О. Ф., Мовчан О. С. (2014)
Кокоркин Д. Н. - Ирригационно-осмотическая терапия сопровождения детей с хроническими риносинуситами, Скоробогатый В. В., Хоролец О. В. (2014)
Майданник В. Г. - Використання препарату "НООФЕН®100" у комплексному санаторно-курортному лікуванні вегетативних дисфункцій на тлі дихальної патології у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Матусова М. О., Борзенко І. О., Кулик Г. Д., Сидорчук І. О. (2014)
Костюченко Л. В. - Профілактика інфекцій у пацієнтів з аспленією або дисфункцією селезінки (2014)
Чернишова Л. І. - Хвороба Ебола (лекція) (2014)
Волоха А. П. - Менінгококова інфекція у дітей (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із захворюваннями підшлункової залози (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям дітям із лактазною недостатністю (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із целіакією (2014)
Марушко Р. В. - Роль пробіотиків у лікуванні функціональних захворювань кишечника у дітей раннього віку, Марушко Т. Л. (2014)
Пєрєдєрій В. Г. - Фекальна бактеріотерапія як новий метод лікування в педіатричній практиці, Сизенко Г. К., Мукієвська К. В. (2014)
Тяжка О. В. - Прогнозування особливостей клінічного перебігу бронхіальної астми у дітей, Савенко Ю. О. (2014)
Марданлы Ф. А. - Заболеваемость злокачественными новообразованиями детей в Азербайджанской Республике в 2013 году, Исаев И. Г., Насирли А. А. (2014)
Костюченко Л. В. - Сімейний випадок синдрому Ніймегена, ускладненого EBV-лімфопроліферативним синдромом та лімфомою (2014)
Шумна Т. Є. - Виховання моральних якостей у студентів медичного факультету як невід'ємна складова забезпечення навчального процессу на кафедрі факультетської педіатрії (2014)
Фенилкетонурия: прошлое, настоящее и будущее (2014)
К сведению авторов (2014)
Дмитриченко М. Ф. - Ультразвукове зварювання пластмас в автомобілебудуванні, Кошелев В. Г., Шапошніков Б. В., Корпач А. О. (2012)
Марченко А. П. - Кафедра двигунів і теплотехніки Національного транспортного університету і Харківське двигунобудування, Парсаданов І. В., Пильов В. О. (2012)
Zbigniew Kurzyna - Przegląd metod kształtowania topografii powierzchni gładzi cylindrów silników spalinowych, Kazimierz Lejda, Paweł Woś. (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Сучасні уявлення про самоорганізацію трибосистем в умовах граничного режиму мащення, Білякович О. М. (2012)
Jacek Мichalski. - Zmiana właściwości materiału tłoka z siluminu Eutektycznego Alsi12 po długotrwałej pracy silnika (2012)
Дмитриченко М. Ф. - Взаємозв’язок реологічних та антифрикційних властивостей олив в умовах недостатнього мащення, Савчук А. М. (2012)
Посвятенко Е. К. - Застосування ХПД в процесах зі складним навантаженням та немонотонним деформуванням, Нахайчук О. В. (2012)
Jacek Michalski. - Charakterystyka zużycia hartowanych indukcyjnie krzywek wałka rozrządu z żeliwa sferoidalnego (2012)
Лісовал А. А. - Необхідність створення в Україні мобільних енергоустановок, Рагозін І. П. (2012)
Скалыга Н. Н. - Kонцепция создания газовых модификаций автобусов "Богдан", Рудинец Н. В., Робак Я. М. (2012)
Kazimierz Lejda - Analiza możliwości zasilania biogazem spalinowych napędów środków transportu, Hubert Kuszewski, Artur Jaworski. (2012)
Пильов В. О. - Попередня оцінка резервів підвищення ресурсної міцності поршня швидкохідного дизеля при використанні систем автоматичного регулювання масляного охолодження, Клименко О. М., Матвеенко В. В., Нестеренко І. О., Котуха А. А. (2012)
Головчук А. Ф. - Eлектронна система паливоподачі тракторного дизеля, Габрієль Ю. І. (2012)
Kazimierz Lejda - Zastosowanie gazu ziemnego jako paliwa do zasilania silników w pojazdach samochodowych, Marek Urbanik. (2012)
Грицук И. В. - Контроль тепловых процессов в системе оперативной готовности двс с использованием информационных технологий позиционирования, Добровольский А. С., Комов А. П., Македонская Л. А. (2012)
Головчук А. Ф. - Покращення показників роботи газодизелів застосуванням електронно-керованої паливоподачі, Голодняк Р. І. (2012)
Божок А. М. - Запобігання випаровування палива з бака транспортного засобу, Лісовал А. А., Рикова І. В. (2012)
Tomasz Nowosiodło - Przegląd systemów bezpieczeństwa biernego stosowanych w środkach transportu indywidualnego, Dariusz Konieczny, Krzysztof Balawender. (2012)
Куликов Ю. А. - Выбор рациональных параметров оребренной трубы для теплообменных аппаратов вязких жидкостей двс транспортных машин, Гончаров А. В., Ажиппо А. Г., Оробцов Т. А. (2012)
Волков В. П. - Анализ САПР программ для моделирования и исследования работы подвески автомобиля, Павленко В. Н. (2012)
Kazimierz Lejda - Charakterystyka uproszczonych stanowisk do pomiaru parametrów przepływu w elementach silników spalinowych, Tomasz Kuśnierz. (2012)
Гутаревич Ю. Ф. - Уточнення методики розрахунку процесу згорання сучасного бензинового двигуна з іскровим запалюванням при застосуванні рециркуляції відпрацьованих газів за результатами індицирування робочого процесу, Карев С. В., Сирота О. В. (2012)
Врублевский А. Н - Выбор и обоснование способа стабилизации процесса топливоподачи транспортного газового двигателя, Манойло В. М., Дзюбенко А. А., Липинский М. С. (2012)
Кухаренок Г. М. - Mоделирование рабочего процесса дизеля с учетом рециркуляции отработавших газов, Петрученко А. Н. (2012)
Hubert Kuszewski - Badanie właściwości samozapłonowych paliw zastępczych na podstawie spalania w komorze o stałej objętości, Mirosław Jakubowski. (2012)
Ільченко А. В. - Вплив зміни приведеного моменту інерції кривошипно-шатунного механізму на сумарний момент двигуна, Ломакін В. О. (2012)
Прохоренко А. А. - Дифференциальное уравнение движения сар дизеля с аккумуляторной топливной системой (2012)
Цюман М. П. - Модель функціонування поршневого бензинового двигуна при регулюванні потужності комбінованим методом з відключенням частини циліндрів, Яновський В. В., Редзюк А. М., Ніколаєнко В. А. (2012)
Adam Ustrzycki - Wpływ zastosowania wybranych paliw zastępczych na dawkowanie paliwa w zasobnikowym układzie wtryskowym silnika o zapłonie samoczynnym, Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Kazimierz Lejda, Paweł Woś. (2012)
Марченко А. П. - Влияние режимов работы автотракторного дизеля на выбросы твердых частиц с отработавшими газами, Парсаданов И. В, Поливянчук А. П. (2012)
Куликов Ю. А. - Сравнительный анализ охлаждающих устройств нагнетательного и всасывающего типов двс автомобилей, Томачинский Ю. Н. (2012)
Гречихин Л. И. - Теория работы роторной турбины, Куць Н. Г., Haрушевич M. А. (2012)
Krzysztof Balawender - Ocena opóźnienia wtrysku paliwa w stosunku do sygnału sterującego wtryskiwaczy elektromagnetycznych silników zi przy zastosowaniu różnych koncepcji sterowania, Mateusz Wojtoń. (2012)
Жерновий А. С. - Вибір діагностичних параметрів для експрес-діагностування дизелів, Климпуш О. Д., Колобов К. С. (2012)
Корпач А. О. - Вплив зміни в'язкості палива на його витрату, Захарченко О. М., Левківський О. П. (2012)
Сахно В. П. - До визначення моменту інерції автомобіля, Ященко Д. М., Гуменюк П. О., Марчук Р. М. (2012)
Hubert Kuszewski - Oznaczanie Lepkości kinematycznej wybranych paliw zastępczych stosowanych w transporcie samochodowym, Artur Jaworski, Adam Ustrzycki. (2012)
Сахно В. П. - Математична модель для визначення показників паливної економічності автомобіля з двигунами різної потужності при виконанні міського їздового циклу, Корпач О. А. (2012)
Говорун А. Г. - Оцінка паливної економічності та екологічних показників автомобіля в режимах європейського їздового циклу, за роботи на штатному та сумівшевих біодизельних паливах, Павловський М. В., Куций П. В., Подпіснов В. С., Котеленець О. О. (2012)
Абрамчук Ф. І. - Методика розрахунку випробувального їздового циклу автомобіля повною масою до 3,5 т, Кабанов О. М. (2012)
Kazimierz Lejda - Cykle jezdne wykorzystywane do badań eksploatacyjnych autobusów miejskich z napędem hybrydowym, Paweł Wojewoda. (2012)
Волков В. П. - Сопротивление движению легкового автомобиля на малых скоростях, Рабинович Э. Х., Белогуров Е. А., Руденко Е. Е., Никитин Д. В. (2012)
Ковбасенко С. В. - До питання дослідження показників руху легкових та вантажних автомобілів за їздовими циклами за допомогою математичних моделей, Андрюхіна О. С., Гутаревич С. Ю. (2012)
Подригало М. А. - Оценка технического уровня по показателям динамических свойств автомобилей, Клец Д. М., Мостовая А. Н. (2012)
Клец Д. М. - Разработка мобильного регистрационно-измерительного комплекса для проведения динамических испытаний колесных машин (2012)
Artur Jaworski - Badania symulacyjne procesu hamowania samochodu osobowego w programie pc-crash, Hubert Kuszewski, Adam Ustrzycki. (2012)
Славін В. В. - Вплив типу системи живлення на паливно-економічні показники автомобіля при русі за європейським міським їздовим циклом, Клименко О. А., Гора М. Д., Ричок С. О. (2012)
Подригало М. А. - Совершенствование методики оценки устойчивости автомобиля против заноса в тяговом режиме движения с учетом перераспределения вертикальных реакций на ведущих колесах, Клец Д. М., Назарько О. А. (2012)
Манько І. В. - Вплив виду палива на його витрату при русі автомобіля за європейським міським їздовим циклом, Клименко О. А., Симоненко Р. В., Кудренко О. В. (2012)
Подригало М. А. - Уточнение идеального распределения тормозных сил между колесами автомобиля при действии боковой силы, Волков В. П., Байцур М. В. (2012)
Kazimierz Lejda - Wykorzystanie metody taksonomicznej do wyboru strategii optymalizacji sieciowej sterowania ruchem ulicznym na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, Krzysztof Łakota. (2012)
Грищук О. К. - Підвищення ефективності експлуатації автобусів на міських маршрутах, Стрельнікова О. В., Бєлецька О. М. (2012)
Józef Furdak. - Podstawowe zagadnienia mechanicznych systemów transportu biomasy (2012)
Абрамов Д. В. - Визначення доцільності проведення позапланового технічного обслуговування автомобілів за критерієм витрат на паливо в експлуатації, Тесля В. О. (2012)
Andrzej Gazda - Optymalizacja powiązań transportowych w logistyce procesów dystrybucji, Katarzyna Kosiarska. (2012)
Бідняк М. Н. - Визначення витрат на впровадження системи екологічного менеджменту на транспортному підприємстві, Лаврик І. Ф., Матейчик І. В. (2012)
Mirosław Liana - Rozwój komunikacji pasażerskiej w Rzeszowie i w sąsiednich gminach, Mirosław Śmieszek. (2012)
Корчагин В. А. - Модель функционирования транспортно-логистической системы региона, Ризаева Ю. Н., Корчагина Т. В. (2012)
Dariusz Ungiert. - Ekologia w transporcie lotniczym (2012)
Матейчик В. П. - Аналіз можливостей та загроз проектів використання шахтного метану як моторного палива, Плошай Ф. В., Крахин С. В. (2012)
Konrad Jurgilewicz. - Wpływ warunków technicznych pojazdów na poziom bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym (2012)
Семененко М. В. - К Вопросу оценки влияния автотранспортных средств на окружающую среду городов (2012)
Chudy - Laskowska K. - Krótkookresowa prognoza liczby przewozu pasażerów transportem samochodowym w polsce, Wierzbińska M. (2012)
Матейчик В. П. - Формування структури інформаційно-аналітичної системи оцінювання забруднення довкілля транспортними потоками, Малько Г. О., Зюзюн В. І., Римарук К. В. (2012)
Edyta Zielińska. - Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce (2012)
Хрутьба В. О. - Розробка моделі управління проектами в програмах поводження з відходами автотранспортного підприємства (2012)
Krzysztof Lew - Monitorowanie floty pojazdów w przedsiębiorstwach transportowych z wykorzystaniem systemów nawigacji satelitarnej, Maksymilian Mądziel. (2012)
Горідько Н. М. - Методики та моделі оцінювання ефективності проектів екологічного управління (2012)
Mirosław Śmieszek - Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych w transporcie, Paweł Dobrzański, Magdalena Dobrzańska. (2012)
Коломієць С. В. - До оцінки забруднення довкілля автотранспортними підприємствами, Самойленко І. В., Чуваєв П. І. (2012)
Нижник О. О. - Формування механізму управління дебіторською заборгованістю на підприємствах автомобільного транспорту (2012)
Данчук В. Д. - Модифікований мурашиний метод оптимізації маршруту в динамічній задачі комівояжера, Сватко В. В. (2012)
Данчук М. В. - Дослідження синергетичної природи механізмів формування кривої ризику підприємницької діяльності, Козак Л. С., Кравчук А. П. (2012)
Наумова Н. М. - Аналіз впливу інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток економічної сфери сучасного суспільства, Наумов В. О. (2012)
Хрутьба В. О. - Систематизація конструкцій дорожнього одягу нежорсткого типу з використанням альтернативних матеріалів, Крюковська Л. І. (2012)
Пересічний М. І. - Технология самбуков с использованием диетических добавок для легкоатлетов юниоров, Бондарь О. В. (2014)
Пересічний М. І. - Мінеральний склад чизкейків з використанням рослинної сировини, Пересічна С. М., Розумна Н. В. (2014)
Корзун В. Н. - Масова концентрація йоду в овочево-сирних пастах, Паламарек К. В. (2014)
Капрельянц Л. В. - Biotechnological approaches for the production of functional foods and supplements from cereal raw materials, Журлова О. Д. (2014)
Черно Н. К. - Визначення оптимальних умов отримання дієтичної добавки комплексної дії з печериці двоспорової (Agaricus bisporus), Станкевич Г. М., Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2014)
Скрипніченко Д. М. - Обгрунтування раціонального вмісту молокозсідального ферменту CHY-MAX у виробництві м’яких пробіотичних сирів, Ткаченко Н. А. (2014)
Назаренко Ю. В. - Дослідження процесу зберігання ферментованих молочних згустків (2014)
Єгоров Б. В. - Оцінка санітарних показників пряно-ароматичної сировини та пряно-олійних сумішей, Могилянська Н. О. (2014)
Ткаченко Н. А. - Інгібування процесу кристалізації функціональних жирів, збагачених діацилгліцеринами, Некрасов П. О. (2014)
Коротаєва Є. О. - Влияние компонентного состава на свойства двухслойной приемной спреды в технологи коаксиальной вертикальной экструзии (2014)
Некрасов П. О. - Інноваційна технологія біфідовмісних комбінованих кисломолочних напоїв функціонального призначення, Ткаченко Н. А (2014)
Поліщук Г. Є. - Features of ice-cream foam structure formation, Іванов С. В., Бреус Н. М. (2014)
Мардар М. Р. - Деякі аспекти безпечності креветок варено-морожених, Памбук С. А., Ляшенко Ю. О. (2014)
Шлапак Г. В. - Влияние соотношения компонентов в белково-полифенольных комплексах на состояние гемма в системе боенская кровь-виноградные выжимки (2014)
Коваленко О. О. - Требования к качеству технологической воды для приготовления напитков из чайного сырья, Вєтров Д. І., Прибильський В. Л. (2014)
Abstract and references (2014)
Пономарёв В. И. - Распространённость аффективных расстройств и несуицидальных самоповреждений у женщин с потерей плода в анамнезе, Водка М. Е. (2014)
Казакова С. Е. - Нозологическая принадлежность нервной анорексии (2014)
Пономарёва В. В. - Гелотофобия (Обзор зарубежных публикаций) (2014)
Простомолотов В. Ф. - Шизоидное расстройство личности по МКБ-10 и шизоидная психопатия Кречмера: сравнительное клиническое сопоставление и особенности биологической и психической терапии (2014)
Fritzsche L. - OPTIMI (online predicative tools for intervention in mental illness) EU funded E-health project aimed at establishing predictors for poor coping behavior, Majoe D. (2014)
Литовченко Т. А. - Структурные нарушения головного мозга по данным магнитно-резонансной томографии (МРТ) у больных в отдаленном периоде закрытой черепно-мозговой травмы (ОПЗЧМТ) с венозной дисциркуляторной патологией, Пономарёв В. И., Флорикян В. А., Зинченко Е. К., Меркулова О. Ю. (2014)
Табачников С. И. - Аддиктивные расстройства и формирование зависимых состояний от психоактивных веществ у лиц подросткового и молодого возраста, Харченко Е. Н., Синицкая Т. В., Чепурная Т. В., Чернышов Т. В., Воронина Т. В., Киосева Е. В. (2014)
Aliieva T. A. - Features of social dysfunction in students with congenital heart disease, and principles of psychocorrection (2014)
Михайлов Б. В. - Сучасний стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в україні (2014)
Пономарёв В. И. - Аддикция упражнений и выраженность эмоционального неблагополучия у мужчин, регулярно подвергающих себя интенсивным физическим нагрузкам в форме бодибилдинга (2014)
Iagniuk Ia. K. - Certain gender identity specificities of students (2014)
Vashkite I. D. - The strategy of providing pathogenetically substantiated psychotherapeutic help to university students with depressive disorders (2014)
Волобуєв В. В. - Вплив комплексного лікування, що включає психоаналітично орієнтовану психотерапію, на якість життя постраждалих внаслідок техногенних аварій та катастроф з непсихотичними психічними розладами (2014)
Savina M. V. - Modern methods of diagnosis and migraine treatment (2014)
Скоромец А. А. - Лечение пронораном нарушений когнитивных функций при болезни Паркинсона, Смолко Д. Г., Кас Ю. В., Алиев К. Т., Билецкий П. С., Лалаян Т. В., Скоромец Т. А., Хлынина С. В. (2014)
Куделко С. М. - Очерк истории развития психиатрии в харьковском классическом университете (2014)
Вашкіте І. Д. - Депресивні розлади афективного регістру у студентів з серцево -судинними захворюваннями (2014)
Казаков В. Е. - Клинико-психопатологические аспекты отдаленного периода закрытой черепно-мозговой травмы (2014)
Matkovska T. N. - Some peculiarities in the mental health status of adolescents with nontoxic diffuse goiter (2014)
Сукачева О. Н. - Клинические особенности адаптационных расстройств у профессиональных военнослужащих, уволенных из рядов вооруженных сил (2014)
Fritzsche L. - OPTIMI (Online Predicative Tools for Intervention in Mental Illness) OPTIMI ECG sensor as a measurement tool for signs of stress and poor coping in high risk individuals, Fritzsche M., Majoe D. (2014)
Ponomaryov V. I. - Primary central nervous system lymphomas in the neurological practice, Merkulova O. Yu., Florikyan V. A., Ivasenko V. N. (2014)
Ярошевский А. А. - Цервикогенный фактор в генезе тригеминальных вегетативных цефалгий (2014)
Волошина Д. М. - Поширеність вживання потенційно адиктивних об’єктів та їхній адиктивний потенціал серед пацієнтів з психопатологічними наслідками черепно-мозкових травм (2014)
Алієва Т. А. - Класифікація порушень соціального функціонування в осіб з вродженими вадами серця, які навчаються у ВНЗ, Лісова Є. В. (2014)
Архипенко Е. П. - Особенности аддиктивного статуса женщин с расстройствами полоролевого поведения нетранссексуального типа и зависимостью от алкоголя (2014)
Vovk V. I. - Psychoemotional state in HIV infected male patients at early and late stages of HIV disease (2014)
Осипенко А. А. - Особливості адаптаційного процесу у іноземних студентів при застосуванні корекційно-розвивальної програми (2014)
Ягнюк Я. К. - Гендернi особливості уявлень про щаcтя у структурі життєвого шляху студентської молоді (2014)
Простомолотов В. Ф. - Классический метод "Психотерапия на контакте" в эмпирическом и профессиональном исполнении (2014)
Сосин И. К. - Применение фотонных матриц Коробова в комплексной терапии постабстинентного синдрома при опиоидной зависимости, Чуев Ю. Ф., Коробов А. М., Коробов В. А. (2014)
Андрусенко С. І. - Дослідження впливу параметрів АВС-системи постачання запчастин на роботу підприємства автосервісу, Бугайчук О. С. (2010)
Березняцький В. В. - Щодо етимології та тлумачення термінів "сервіс", "автосервіс", "обслуговування" (2010)
Марков О. Д. - Автосервіс – проблеми персоналу, Веретельнікова Н. В., Кривой А. Л. (2010)
Марков О. Д. - Методологічні основи формування рівня обслуговування клієнтів, Веретельнікова Н. В., Васькевич О. В. (2010)
Січко О. Є. - Модель автосервісного підприємства з елементами системи управління якості, Мінаков Д. М. (2010)
Данчук В. Д. - Електротехнічна модель дослідження транспортних потоків, Кривенко В. І., Олійник Р. В., Тарабан С. М. (2010)
Матейчик В. П. - До оцінки забруднення довкілля транспортними засобами на окремих етапах життєвого циклу, Симоненко Р. В., Коломієць С. В., Горідько Н. М. (2010)
Жерновий А. С. - Розробка засобу реєстрації миттєвої температури відпрацьованих газів для експрес-діагностування дизелів, Колобок К. С. (2010)
Білякович О. М. - Аналіз фізико-хімічних явищ у процесі старіння та забруднення олив в експлуатаційних умовах (огляд) (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Еластогідродинамічие (ЕГД) мащення в точковому контакті тертя в криогенних умовах, Міланенко О. А. (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Закономірності зношування пар тертя в умовах динамічного навантаження, Мнацаканов Р. Г., Мікосянчик О. О., Туриця Ю. О. (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Відновлення деталей автотракторної техніки боруванням з застосуванням магнітного поля, Ткачук В. М., Сопоцько Ю. О. (2010)
Голяк О. Л. - Аналіз виділення тепла й розрахунок температури нагрівання при роздачі валів тертям, Зяхор І. В., Сопоцько Ю. О., Дементєєв О. В. (2010)
Посвятенко Е. К. - Модифікування поверхневого шару деталей безводневим азотуванням у тліючому розряді, інтенсифікованим холодним пластичним деформуванням, Рутковський А. В., Алексеев В. В. (2010)
Войнарович С. Г. - Вплив параметрів мікроплазмового напилення на коефіцієнт використання матеріалу при напиленні біокерамічного покриття (2010)
Дмитриченко М. Ф. - Про координоване управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі міста, Вікович І. А., Зубачик P. M. (2010)
Баранов Г. Л. - Рівні інтелектуалізації бортового багатофункціонального комплексу управління рухом в інтелектуальних транспортних системах, Міронова В. Л., Тарасюк В. І. (2010)
Билоног О. Є. - Модель стратегічно орієнтованого управління проектами розвитку підприємств термінальної доставки вантажів автомобільним транспортом (2010)
Дащенко H. A. - Методичні аспекти щодо визначення ефективності розвитку та функціонування транспортно-логістичних центрів в Україні (2010)
Чечет A. M. - Застосування логістичних систем транспортного обслуговування (2010)
Тарасенко О. М. - Аналітична оцінка клієнтської бази, Даниленко І. B. (2010)
Галак І. І. - Концепція аудиту дорожньої безпеки (2010)
Гребельник Ю. М. - Аналіз впливу примагістральних смуг насаджень на розповсюдження викидів від транспортних потоків (2010)
Гальона І. І. - Енергоефективність транспортного сектору в Україні (2010)
Мельниченко O. І. - Системні аспекти формування основних задач логістичного сервісу, Бубела А. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Проблеми функціонування пасажирського транспорту в сучасних умовах, Лабута А. В. (2010)
Гужевська Л. А. - Вибір митного режиму як одна із задач митної логістики, Басанець Т. Ю., Веронська Л. Т. (2010)
Гульчак О. Д. - Дослідження характеристик транспортного процесу маршрутних таксомоторних перевезень (2010)
Дащенко Н. М. - Методичні основи управління проектами розвитку логістичної інфраструктури (2010)
Кабанов В. Г. - Досвід країн ЄС щодо державного регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності, Шкільнюк О. М. (2010)
Хабутдінов Р. А. - Новаційне і ресурсозберігаюче вдосконалення автотранспортної системи (2010)
Хабутдінов А. Р. - Правила успішного водіння і тактики ризико-регулятивного управління автомобілем (2010)
Хмельов І. В. - Вибір автопоїздів з урахуванням структурно-параметричної організації (2010)
Ігнатенко О. С. - Оптимізація регулювання у сфері формування системи транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, Дмитриченко A. M. (2010)
Коп'як Н. В. - Вибір оптимальної системи масового обслуговування для моделювання приміських автобусних перевезень (2010)
Концева В. В. - Алгоритм вибору перевізника вантажу, Костенко С. С. (2010)
Ігнатенко О. С. - Визначення стратегії розвитку інфраструктури транспортного комплексу регіону, Цимбал Н. М., Іщенко М. Г. (2010)
Ковальчук С. О. - Управління запасами матеріальних ресурсів (2010)
Коцюк О. Я. - Дослідження діяльності вантажних митних комплексів як ланки логістичного ланцюга, Лужанська Н. О. (2010)
Мельниченко O. І. - Дорожньо-транспортні пригоди з тяжкими наслідками, Хмельницький С. А., Ткаченко О. В. (2010)
Кучеренко Т. В. - Обгрунтування критеріїв ефективної роботи пасажирського транспорту (2010)
Кунда Н. Т. - Оптимізація паливної складової витрат на міжнародні перевезення вантажів, Матвійчук О. Ю. (2010)
Кумицька О. М. - Дослідження питання впровадження системи кросс-докінгу (2010)
Лановий О. Т. - Продуктивність роботи автомобільної дороги загального користування як критерій ефективності її функціонування (2010)
Лебідь І. Г. - Посередницька діяльність транспортно-експедиторських підприємств, Лужанська Н. О., Атаєва Л. Ф. (2010)
Логачов Є. Г. - Визначення параметрів сумісного пасажиропотоку міського маршруту, розділеного між рухомими одиницями приватного і комунального перевізників, Сокульський О. Є., Гілевська К. Ю., Васільцова Н. М. (2010)
Логачов Є. Г. - Критерій вибору інтервалу руху на основі коефіцієнту заповнення салону рухомої одиниці на маршруті МПТС, Сокульський О. Є., Шпильовий І. Ф. (2010)
Лисенко І. В. - Аналіз методик визначення переможця конкурсу на міському автобусному маршруті (2010)
Мельниченко О. І. - Державна підтримка економічного розвитку мережі метрополітенів, Кульбовський І. І. (2010)
Мельник С. М. - Проблеми та етапи впровадження інформаційних технологій в транспортній галузі України (2010)
Мнацаканов Р. Г. - Перспективи використання альтернативних видів палива в Україні, Сілантьєва Ю. О., Проник О. П. (2010)
Мороз О. В. - Оцінка якості функціонування міського пасажирського транспорту (на прикладі м. Кременчука (2010)
Оксюта Н. С. - Проблеми існуючої системи пільг на пасажирських перевезеннях в Україні та шляхи їх вирішення (2010)
Пасічник A. M. - Імітаційне моделювання роботи вантажного митного комплексу, Андрущенко В. О., Кравчук С. С. (2010)
Пелих Н. О. - Функціонування пунктів пропуску при виконанні міжнародних автомобільних перевезень, Пелих В. Ю. (2010)
Прокудін Т. С. - Раціоналізація перевезень спеціалізованим автомобільним транспортом, Дзюба О. М. (2010)
Щербакова Н. О. - Сучасний стан виробничих ресурсів вантажних автотранспортних підприємств України (2010)
Шкундін С. Ю. - Удосконалення дозвільної системи міжнародних автомобільних вантажних перевезень (2010)
Шраменко Н. Ю. - Вибір раціональної технології обробки вантажопотоку на термінальних комплексах в умовах ресурсозбереження (2010)
Тарасенко О. М. - Встановлення обсягів автобусних перевезень, Гуща О. О. (2010)
Вшиневецький В. В. - Прояви синергетичних властивостей розвитку відкритих систем (модель: "порядок – хаос"), Чехівська Ю. І., Грищук Г. П. (2010)
Язвінська О. М. - Захист прав споживачів у сфері логістики (2010)
Прокудін Г. С. - Стохастична модель системи оперативного управління запасами, Цуканов О. І. (2010)
Рудзінська О. В. - Моніторинг послуг випробувальних лабораторій дорожніх транспортних засобів (2010)
Гавяда В. Л. - Принципи побудови логістичних систем управління пасажирських перевезень (2010)
Грисюк Ю. С. - Логістичні моделі оптимального управління ресурсами в процесах функціонування транспортних підприємств, Нікітін П. В., Григоренко Р. В. (2010)
Грисюк Ю. С. - Удосконалення систем оплати проїзду та моніторингу пассажиропотоків на громадському пасажирському транспорті, Набута А. В. (2010)
Андрусенко О. М. - Прогнозування ефектів прихоплень бурильної колони під час спуску у криволінійній свердловині (2010)
Борщ О. І. - Вільні коливання попередньо напруженого валу, що обертається (2010)
Дегтярь С. В. - Стохастична модель багатосекторної економіки, Дегтярь В. Г. (2010)
Дехтяр А. С. - Точкове обпирання пластин складного окреслення (2010)
Гамеляк І. П. - Метод оцінювання надійності водія з використанням нечіткої логіки, Цимбал М. А. (2010)
Гавриленко О. В. - Моделювання процесу переміщення сферичного тіла в рідині під дією нестаціонарних акустичних хвиль (2010)
Глушакова О. В. - Самозбудження крутильних релаксаційних автоколивань колон глибокого буріння (2010)
Горбунович І. В. - Біфуркаційні випинання обертових гіпердовгих стрижнів з внутрішнім потоком рідини (2010)
Горик О. В. - Розрахунок статично невизначних композитних балок з ускладненими умовами деформування, Ковальчук С. Б. (2010)
Гриневщький Р. В. - Числовий розрахунок задачі коливань балок змінного перерізу (2010)
Гулясв Е. І. - Коливання лопатей роторів вітроенергетичних установок при складному обертанні, Гловач Л. В. (2010)
Гуртовий О. Г. - Розв'язання варіаційно-різницевим методом задачі плоскої деформації для багатошарового покриття на жорсткій основі, Тинчук С. О. (2010)
Хорошев К. Г. - Електропружний стан трещінуватої п'єзоелектричної пластинки з отворами під дією різниці потенціалів, Глущенко Ю. А. (2010)
Худолій С. М. - Моделювання операцій підйому бурильних колон в свердловинах з геометричними недосконалостями (2010)
Ільченко Я. Л. - Аналіз необхідності врахування просторового характеру деформування циліндричних оболонок (2010)
Ковальчук С. В. - Точний розв'язок задачі притоку рідини до стоку в неоднорідному середовищі, Гловач Л. В. (2010)
Ляшенко Я. Г. - Концентрація напружень на міжфазних поверхнях неоднорідних геологічних порід (2010)
Марчук О. В. - Напіваналітичний метод скінченних елементів при розрахунку циліндричних оболонок, Рассказов О. О., Ільченко Я. Л., Гнєдаш С. В. (2010)
Рожок Л. С. - Напружений стан ортотропних порожнистих еліптичних циліндрів з гофрами в поперечному перерізі (2010)
Володько О. В. - Нагрівні покриття для безпечного зимового утримання автомобільних доріг (2010)
Заєць Ю. О. - Екранування розривних хвиль шаром пружного середовища (2010)
Дяченко П. В. - Модель динаміки одноступінчастої косозубої евольвентної зубчастої передачі (2010)
Рассказов О. О. - Стійкість шаруватої замкненої сферичної оболонки під дією рівномірного зовнішнього тиску, Бондарський О. Г. (2010)
Боровий М. О. - Відношення інтегральних перерізів іонізації L-підоболонок атомів вольфраму при електронному ударі, Іщенко P. M. (2010)
Аль-Аммори А. - Процессный анализ полетов по циклограммам развертывания (2010)
Гавриленко В. В. - Моделювання сценаріїв адаптивного тестування з використанням мереж Петрі, Поеребнюк І. М. (2010)
Гавриленко В. В. - Алгоритм динамічного програмування оптимального розподілу ресурсів, Цуканов О. I., Шумейко О. А. (2010)
Лудченко О. А. - Вплив граничного змащування на довговічність поверхонь тертя дорожньо-транспортних засобів, Лудченко Я. О. (2010)
Геворкян Э. С. - Некоторые особенности создания инструментальных материалов на основе нанопорошков монокарбида вольфрама, Посвятенко Э. К., Кодаш В. Ю., Гуцаленко Ю. Г. (2010)
Гордієнко В. П. - Вплив паповнювачів-антипиренів неорганічної природи на горючість та фізико-механічні властивості полімерних матеріалів, Мустяца О. Н., Сальміков В. Г. (2010)
Мустяца О. Н. - Аналіз методів дослідження, розробка установок та експериментальне вивчення фізико-хімічних властивостей розплавлених штейнів, Мельник Н. І., Пархоменко Н. Г., Березіна Н. О. (2010)
Садовенко B. C. - Комп'ютерне забезпечення проведення наукового консалтингу на основі порівняльного аналізу текстів (2010)
Савенко Т. Д. - Деякі особливості науково-популярних текстів в аспекті викладання української мови як іноземної (2010)
Варлакова А. В. - Особливості викладання іноземної мови студентам, що навчаються за спеціальністю туризм (2010)
Посвятенко Е. К. - Аналіз методів індивідуального прогнозування технічного стану мобільної техніки , Сушко О. В. (2010)
Глушенок Н. М. - Українська мова в литовсько-польську добу, Нарушкевич О. Г. (2010)
Снитюк В. Е. - Метод решения задачи комплектования аварийно-спасательной техники с использованием принципа доминирования и генетического алгоритма, Кучер П. П. (2010)
Березіна Н. О. - Сенсибілізатори фотопровідності полівінілкарбазолу (2010)
Поліщуку Володимиру Петровичу – 70! (2010)
Воронін С. В. - Наукова діяльність кафедри будівельних, колійних та вантажно-розвантажувальних машин, Коренко Є. П. (2014)
Аулін В. В. - Вплив присадок до моторних олив на характеристики дизелів, що працюють в нестаціонарних умовах експлуатації, Слонь В. В., Голуб Д. В. (2014)
Аулін В. В. - Вибіркове зношування робочих органів ґрунтообробних та землерийних машин як відображення стохастичної природи їх взаємодії з частинками ґрунту, Настоящий В. А., Тихий А. А. (2014)
Григоров О. В. - Підвищення енергоефективності кранів шляхом застосування частотно-регульованого приводу, Стрижак В. В., Зюбанова Д. М. (2014)
Дунаев А. В. - Подходы к обоснованию нормативов диагностических параметров для тракторных дизелей (2014)
Міщук Д. О. - Одноківшевий екскаватор з просторово-орієнтованою стрілою, Горбатюк Є. В., Тетерятник О. А. (2014)
Мусійко В. Д. - Вдосконалення траншейного екскаватора з безківшовим роторним робочим органом, Коваль А. Б. (2014)
Настоящий В. А. - Обоснование использования самофутеровки рабочих поверхностей для повышения показателей барабанных мельниц, Чижик Е. Ф., Тихий А. А. (2014)
Семенюк В. Ф. - Влияние параметров пружинно-шарикового буферного устройства на динамические нагрузки мостового крана, Лингур В. М. (2014)
Войтов В. А. - Перспективные моторные масла для двухтактных двигателей на растительной основе, Кравцов А. Г., Билык А. П., Сисенко И. И. (2014)
Воронін С. В. - Лаборатоний пристрій для отримання наночасток вуглецю, Суранов О. В., Суранов О. О., Куц В. М. (2014)
Фідровська Н. М. - Новий підхід до розрахунку канатного барабана (2014)
Ремарчук М. П. - Рішення задач на основі використання системного аналізу і знань про закон зміни стану об’єкта дослідження (2014)
Іскович-Лотоцький Р. Д. - Застосування гібридного моделювання при розробці гідроімпульсного привода віброударного пристрою для розвантаження кузовів-самоскидів транспортних засобів, Іванчук Я. В., Веселовський Я. П. (2014)
Панченко А. И. - Проектирование унифицированного ряда высокомоментных гидравлических вращателей планетарного типа, Волошина А. А., Панченко И. А. (2014)
Євтушенко А. В. - Підвищення надійності гідроприводу кранів, Кравець А. М., Погребняк А. В., Ковальов О. В., Долюк Д. Б. (2014)
Романович Є. В. - Аналіз заходів боротьби з налипанням та намерзанням вологих насипних вантажів до поверхонь кузовів транспортних засобів, Афанасов Г. М., Бабенко А. О., Міланченко Р. В. (2014)
Романович Є. В. - Засоби для механізації розрівнювання насипних вантажів у напіввагонах, Афанасов Г. М., Козар Л. М., Бут В. В. (2014)
Сафонюк І. Ю. - Аналіз існуючих методів очистки нафтопродуктів від води (2014)
Андренко П. М. - Ієрархічна модель гідроагрегату живлення для гідросистем мобільних машин, Панамарьова О. Б. (2014)
Шмаров В. Д. - Вопросы спасения при пожарах с высотных зданий (2014)
Коновалов П. Є. - Фізична модель взаємодії металевих поверхонь при граничному терті (2014)
Шулика А. С. - Обзор нанотехнологий повышения износостойкости деталей машин (2014)
Аулін В. В. - Керування характеристиками і властивостями моторних олив комбінованим модифікуванням, Кузик О. В., Лисенко С. В. (2014)
Болжеларський Я. В. - Визначення питомого опору руху спеціального самохідного рухомого складу експериментальним методом, Довганюк С. С., Набоченко О. С. (2014)
Кайнарбеков А. К. - Шагающее колесо "Тук-Тук", Танирбенгенров А. К. (2014)
Воронин С. В. - Изменение коэффициента сцепления колеса с рельсом в процессе приработки контактирующих поверхностей, Грунык И. С., Волков А. В. (2014)
Вакуленко К. Є. - Вибір режиму руху автобусів у міському сполученні, Фалецька Г. І. (2014)
Доля В. К. - Щодо визначення закономірностей формування пішохідних потоків в центрі міста, Єрмак О. М., Бугайов І. С. (2014)
Іванов І. Є. - Визначення коефіцієнту користування транспортом при міських переміщеннях (2014)
Гюлев Н. У. - Влияние транспортного затора на выработку стратегии поведения водителя, Доля В. К. (2014)
Понкратов Д. П. - Закономірності розподілу пасажирських кореспонденцій між альтернативними варіантами шляху пересування у містах, Фалецька Г. І. (2014)
Григорова Т. М. - Проектування транспортних технологій перевезення пасажирів у приміському сполученні з урахуванням транспортної стомлюваності пасажирів (2014)
Українська державна академія залізничного транспорту (2014)
Титул, зміст (2015)
Самодрин А. В. - Освіта: педагогічна дія на випередження (до 152-річчя від дня народження В. І. Вернадського) (2015)
Куліш С. М. - Професійна самосвідомість педагога:акмеологічний аспект, Вакуленко В. М. (2015)
Мельник Н. А. - Удосконалення системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в контексті євроінтеграційних змін (2015)
Успенська В. М. - Модель розвитку професійної компетентності вчителів основ здоров’я у процесі підвищення кваліфікації (2015)
Логвиненко Ю. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в практиці управління освітніми закладами, Мазуренко В. О., Медведєв І. А (2015)
Бєляєва Н. В. - Критерії, показники та рівні вихованості професійно-етичних якостей майбутніх менеджерів освітніх закладів (2015)
Подошвелев Ю. Г. - Педагогічні аспекти інтеграції навчальних середовищ із 3D віртуальним світом (2015)
Гриньова М. В. - До питання про автономію сучасних вищих навчальних закладів (2015)
Бєляєва О. М. - Імідж викладача вишу: комунікативний аспект (2015)
Ільченко О. Ю. - Благодійна діяльність жінок в освіті України (досвід княгині і магнатки Раїни Могилянки-Вишневецької) (2015)
Винничук Р.В. - Пропаганда загальнолюдських цінностей у правозахисній і громадсько-просвітницькій діяльності в. Г. Короленка (2015)
Бєлікова В. В. - Ще раз про періодизацію розвитку української музичної культури (2015)
Шовкова Т. А. - Методичні рекомендації щодо навчання граматичних конструкцій суб’єктивної модальності німецької мови (2015)
Горобченко Н. В. - Наративні методи навчання в процесі вивчення німецької мови (2015)
Чеп’якова І. Ю. - Методика навчання словокореня похідних дієслів давньогрецької мови в умовах дериваційно-гніздового принципу (2015)
Білик Н.І. - Останнє інтерв’ю бійця "Азова" Дмитра Коряка (Брата) (2015)
Бухун А. Г. - Педагогічна сутність процесу підготовки майбутніх офіцерів до громадянського виховання військовослужбовців (2015)
Беседа Н. А. - Розвиток навичок конструктивного спілкування в майбутніх фахівців з фізичної реабілітації (тренінг для студентів) (2015)
До відома авторів (2015)
Наші автори (2015)
Передплата журналу Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2015 рік (2015)
Саманцов О. П. - Трудова міграція ХІХ ст. та її вплив на розвиток виробничих сил кам’яновугільної металургійної промисловості Південно–Східної України (2014)
Назаренко В. М. - Артилерійські формування київського гарнізону (друга половина XVII–XVIII ст.): управління, організація, особовий склад (2014)
Воловик О. В. - Вплив аномальних явищ природи на хід військових операцій на території Східної Європи ХУШ ст. (2014)
Варивода К. С. - Пріоритетні наукові напрями академіка В.Я. Данилевського в галузі електрофізіології (кінець ХІХ – 30 рр. ХХ століття) (2014)
Вітковський С. І. - Учений–гігієніст В.В. Удовенко (1881–1937 рр.) – видатний представник етосу української наукової інтелігенції (2014)
Березняк Я. В. - Внесок земств Таврійської губернії в справі розвитку тютюнництва та виноградарства регіону (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Католик А. В. - Протиепідемічна діяльність земських зборів Чернігівської губернії у 1915–1917 рр., Панченко В. І. (2014)
Делія О. В. - "…Настанет период и нас, "бывших людей", будут уважать и будут считаться с нами": аспекти радянської соціальної політики 20–30–х років ХХ ст. (2014)
Маркова С. В. - Уніфікація свідомості сільських дітей засобами впливу ідеологічної та освітньо–виховної систем СРСР, УСРР у 1920–х – на початку 1930–х рр. (2014)
Придибайло О. М. - Голод 1921–1923 рр. серед національних меншин на українських землях (2014)
Ситнікова А. С. - Сорто–насіннєве управління Цукростесту (1921–1927 рр.): організаційний аспект (2014)
Головченко В. І. - Голодомор 1932-1933 рр. в історичній і національній пам’яті (2014)
Лук’яненко О. В. - Браковані олівці від Укрмузтресту та дрова за 300 кілометрів: матеріальні труднощі повоєнних педінститутів УРСР (2014)
Майдебура О. П. - Передумови формування радіобіологічних досліджень у Харкові та початковий період їх становлення (2014)
Васильчук Г. М. - Козацькі колабораціоністські формування на окупованих територіях України у 1941–1944 рр., Бондаренко В. Г. (2014)
Гула Р. В. - Роль та місце радянського патріотизму в організації роботи евакуйованих підприємств на сході країни у 1941–1942 рр. (2014)
Дем’яновський О. Ю. - Діяльність галузевих науково–дослідних установ у контексті становлення теорії та методології вітчизняної племінної справи (2014)
Гурбанова C. А. - Становление регионального сотрудничества Азербайджанской республики и республики Украина (2014)
Домбровська Л. М. - Нормативне підґрунтя участі національних меншин у громадсько–політичній діяльності України в кінці 80–х – на початку 90–х років ХХ століття (2014)
Сокирська В. В. - Російсько-український кордон: радянська спадщина сучасних проблем (2014)
Самойленко Т. І. - Кінематограф – мистецтво ХХ століття (2014)
Лукашенко А. І. - Полювання на Диявола та аналіз трансформації образу жінки в повсякденній історії Західної Європи (2014)
Назарли А. Э. - Преступления и бесчинства XI Красной Армии в Шамахинском уезде (2014)
Джус Ю. Я. - Особливості процесу технологічного оновлення підприємств ФРН (1950–ті – 1970–ті рр.) (2014)
Діденко В. - Еволюція екологічного напряму в культурній антропології США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2014)
Гулиева Р. Б. - Краткий обзор истории албанского этноса (2014)
Акберов Г. - Развитие национально–духовной ценности в первом периоде политической деятельности Г.Алиева в Нахчыване (2014)
Bogdanova T. G. - The British interests on Far East at the end of XIX century: economical aspect (2014)
Сєряков О. А. І - сторіографія реформи адвокатури 1864 р. в Російській імперії: стан наукової розробки теми (2014)
Зінченко П. В. - Судові справи Київської судової палати як історичне джерело дослідження історії національних рухів у Російській імперії (2014)
Бирюкова Х. В. - Российская Православная Миссия в Корее: к вопросу историографии (2014)
Довган Ю. Л. - Дослідження українського питання на Паризькій мирній конференції в українській історіографії (2014)
Підгайна Т. М. - Суспільно–політична та науково–організаційна діяльність К.І. Осьмака (1890–1960) з розвитку сільськогосподарської дослідної справи в Україні: історіографічний аспект (2014)
Постика І. О. - Діяльність жіночих організацій на сторінках газет Західної України (1948–1953 рр.) (2014)
Адамська І. Г. - Графіка обкладинок і титульних сторінок української радянської медичної періодики 1920–х років (2014)
Филипенко М. И. - Функционализм и нейрофилософия: сравнительный анализ исследовательских стратегий (2014)
Коваль Т. И. - Рационализм и гуманизм в современной мировоззренческой парадигме (2014)
Компаниец Л. В. - Идея реинкарнации в пространстве социогуманитарного дискурса (2014)
Філіппов В. Л. - Проблема істини в смисловому полі картини світу (2014)
Євреєва О. А. - До питання про гуманістичну традицію (2014)
Ігнатьєв В. А. - Енергійний дискурс некласичної онтології (2014)
Кузьміченко І. О. - Майстерність: від іманентного до трансцендентного (2014)
Куценко В. В. - Час як екзистенційний ресурс особистості (2014)
Отюцкий Г. П. - Объект информационной антропологии: человек как информационная система (2014)
Додонова В. І. - Цінність як складова постнекласичної соціальної раціональності (2014)
Лаптинова Ю. И. - Интерактивные контакты как фактор параструктурности социальности (2014)
Грекова В. С. - Творчість та креативність: синкретичний зв’язок (2014)
Попович О. В. - Соціалізація особистості як адаптація (2014)
Гойман О. О. - Функції соціальної міфології (історико–філософський аспект) (2014)
Марченко О. В. - Ідея демократії в Україні: філософсько–правова рефлексія, Бондаренко М. О. (2014)
Сила В. Г. - Концепт громади: міждисциплінарний та соціально–філософський контекст (2014)
Коноваленко–Монзолевська Н. В. - Філософське обґрунтування забезпечення свободи слова: "від критики ідеології" до "управління спільним" (2014)
Попов В. Б. - Диверсизация общественной макроэволюции: Восточнохристианская миросоциетальность как эволюционный концептуальный дискет. Статья I. Византийский вариант (2014)
Годзь Н. Б. - Проблеми медицини та футурологія (2014)
Калуга В. Ф. - Природа статі та її властивості в світлі езотеричного досвіду; роль ініціації в становленні статі (2014)
Богачов А. Л. - Щодо концепції виживання (2014)
Владленова И. В. - Влияние экстернальных и интернальных факторов на трансформационные процессы в науке (2014)
Гайворонюк Н. В. - Світогляд Василя Розанова в контексті етики благоговіння перед життям, Приймак Б. І. (2014)
Асадова М. - Просветительская деятельность Юсиф Зия Талыбзаде (2014)
Колінько М. В. - Буття людини у період культурної трансформації (репрезентація концепції Е.Дюркгейма), Скиртач В. М. (2014)
Костылева Н. В. - Формирование "церковного мифа" о Л.Н. Толстом: православное осмысление его философии и личности (2014)
Кухарець Т. І. - Суб’єкт та об’єкт бажання в філософії Гегеля (2014)
Мельник В. В. - Екзистенціал самотності у філософській прозі Анатолія Федя (2014)
Туренко О. С. - Зміна ракурсу страху в політичній філософії Ш.–Л. Монтеск’є (2014)
Політюк А. П. - Становлення неформальної логіки: аналіз поглядів Р.Джонсона і Е.Блейра (2014)
Юрченко Л. І. - Етика даосизму в контексті китайської культури, Костенко А. А. (2014)
Домнич С. П. - Межкультурная коммуникация как социокультурный феномен: философско–антропологическое измерение (2014)
Макаренко Л. Л. - Інформаційне суспільство як транслятор інформаційної культури: філософський аналіз (2014)
Лугуценко Т. В. - Культурний простір і простір культур у сучасної інформаційної цивілізації (2014)
Сайтарли І. А. - Тема "Едипа" у постмодерній філософії (2014)
Сенченко А. Я. - Смислова домінанта культури: філософський контекст (2014)
Поцюрко О. Ю. - Дискурс національної свободи у творі "Історія Русів" (2014)
Гарбар Г. А. - Підготовка кадрів сфери туризму в контексті болонського процесу (2014)
Алиева М. Т. - Становление и развитие дирижерско–хорового исполнительства и дирижерских кадров в Азербайджане (2014)
Скородумова О. Б. - Социокультурные детерминанты стратегий "мягкой силы" в условиях информационной войны (2014)
Сладкевич Н. В. - Філософсько–естетичний аналіз дизайну як форми масового мистецтва (2014)
Титар О. В. - Етнічний та етичний вибір: філософсько–антропологічний вимір ідентичності (2014)
Меликов И. М. - Культура диалога культур как необходимость истории (2014)
Ismail I. A. - Azerbaijan’s art in the meridian of the world in 80s in the 20th century (2014)
Масаев М. В. - Осмысление герменевтики символического языка балета в свете концепции парадигмальных образов и символов эпох, цивилизаций и народов (2014)
Задоянчук О. О. - Інформаційно–просвітницька діяльність Української Православної Церкви (2014)
Калужская Е. В. - "Религиозность" сектантства в эпоху постмодерна (2014)
Косач Т. М. - Релігійно–філософський діалог між конфесіями про відродження унії на Україні (2014)
Попович В. М. - Православна духовна (богословська) освіта в Україні: аналіз сучасних проблем (2014)
Сазонов Д. И. - Последствия реформы приходского управления, принятой на Поместном соборе 1961 года, как культурологической трагедии России (2014)
Соломаха І. Г. - Співвідношення віри та розуму в працях давньоруських книжників (2014)
Рупова Р. М. - Духовная традиция Восточного христианства: социально–философский ракурс (2014)
Матвєєв В. О. - Компаративно-філософський аналіз підходів східної та західної медицини до проблеми здоров’я людини (2014)
Моллаева Э. А. - Социально–педагогическая значимость совершенствования внутрисемейных отношений для достижения гендерного равенства (2014)
Воробйова Л. С. - Еволюція класичної парадигми освіти (2014)
Утюж І. Г. - Визначення методологічних основ класифікації освітніх парадигм (2014)
Пашков В. В. - Ідеал освіченості й цілі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Виговська О. С. - Державна інформаційна політика: концептуальні засади формування та розвитку (2014)
Бебешко О. В. - Причорномор’я в проекції політики багатовекторності і нейтрального статусу України як моделі забезпечення безпеки (2014)
Денисюк С. Г. - Громадянське суспільство в Україні: проблеми і механізми розвитку, Савчук Є. Ю. (2014)
Куц Г. М. - Специфіка електоральних пріоритетів виборців Харківщини: відлуння голодомору (2014)
Лозовий В. С. - Інтернаціоналізація вищої освіти України: проблеми та перспективи (2014)
Конах В. К. - Зарубіжний досвід функціонування друкованих та аудіовізуальних ЗМІ у контексті реформування медійної системи в Україні (2014)
Рафальський І. О. - Самовизначення та самоорганізація (2014)
Матвійчук А. В. - Самоврядні організації як елементи громадянського суспільства та принципи їх створення (2014)
Палагнюк В. О. - Вплив безробіття на протестні настрої молоді (2014)
Климанська Л. Д. - Специфіка політичного дискурсу соціальної проблеми (2014)
Риженкова Л. - Структурна диференціація громадянського суспільства: партійна перспектива трансформаційних держав (2014)
Головчук О. В. - Політичне телебачення: маніпулятивні прийоми та психологічний тиск (2014)
Гусейнова А. А. - Конструктивистская концепция во внешней политике (2014)
Костиря І. О. - "Politica Hermeticа": "утопічний поворот" в політології, "культурний поворот" в міжнародних відносинах, Дікарєв О. І. (2014)
Макаренко Л. П. - Політична комунікація як визначальна складова демократичної політичної системи (2014)
Меженська О. В. - Проблема державного перевороту в історії політичної думки (2014)
Шедяков В. Е. - Возможности форсайт–программирования в реализации задач социокультурной мобилизации (2014)
Пасічник Н. С. - Еволюція американської політики щодо Куби за президентства Дж. Кеннеді (2014)
Худолій А. О. - "Перезавантаження" риторики Б.Обами (2014)
Черник П. П. - Україна-Канада: стан та перспективи сучасних міждержавних взаємин (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського