Пантєлєєва Н. М. - Використання теорії клітинних автоматів для прогнозування ресурсної бази банку як підґрунтя для впровадження фінансових інновацій (2014)
Медвідь М. М. - Математична модель визначення оптимальних обсягів грошового забезпечення військовослужбовців (2014)
Савченко В. Ф. - Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних ринках, Редька Є. В. (2014)
Аванесова Н. Е. - Основні аспекти виробничої діяльності підприємства на прикладі ДП "ХАЗ", Марченко О. В. (2014)
Затонацький Д. А. - Аутсорсинг у сучасному кадровому менеджменті (2014)
Алікорієв О. - Вплив монетарної незалежності на рівень інфляції у розширеному часовому періоді: на прикладі країн з низьким і середнім рівнем прибутковості, Саідхонов С. (2014)
Ткаченко О. О. - Аналіз світового досвіду систем оцінювання фінансової стійкості банків (2014)
Алексейчук В. О. - Аналіз динаміки та прогноз індексу споживчих цін на хлібобулочні вироби в Україні (2014)
Антонов М. С. - Дослідження сучасного стану боргової стійкості України (2014)
Бойченко В. М. - Аналіз основних фінансових показників банківської системи України (2014)
Есманов О. М. - Уточнення предмету фінансової безпеки з урахуванням її рівневості (2014)
Малиш Г. А. - Проблеми управління філіальною мережею банку в сучасних умовах функціонування банківського бізнесу (2014)
Матухно М. О. - Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Шульженко Г. М. - Формалізація впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на прибуток банків (2014)
Від редакційної колегії (2012)
Бойко А. - Педагогічні основи впровадження інноватики в практику (2012)
Цина А. - Визначення основних принципів соціальної відповідальності з охорони праці (2012)
Хіміч М. - Формування музично-естетичної культури та духовності учасників вокально-хорових ансамблів, Мелешко С. (2012)
Алмурадова С. - Азербайджанская танцевальная музыка как средство музыкально-эстетического воспитания школьников (2012)
Барнінець О. - Формування предметних компетентностей учнів на уроках історії за допомогою тренінгових ігор (2012)
Манько В. - Модернізація вищої освіти в Україні: стан та тенденції (2012)
Сипченко В. - Формування лідерських якостей у фаховій підготовці педагога (2012)
Тищенко Т. - Використання ідей А. Маслоу у підготовці вчителя (2012)
Борщ Ж. - Андрагогічний підхід до підготовки майбутнього вчителя (2012)
Погребняк В. - Полікультурний тренінг у системі підготовки фахівця (2012)
Багирова В. - Обучение чтению на иностранном языке в специализированном учебном заведении (2012)
Грибан Г. - Системний підхід у навчальному процесі з фізичного виховання (2012)
Кравець Л. - Педагогічна практика як чинник професійного становлення майбутнього вчителя (2012)
Голінська В. - Педагогічні умови формування естетичних потреб у процесі вокально-хорової підготовки (2012)
Кравченко А. - Педагогічні умови формування комунікативної взаємодії курсантів у первинній професійній підготовці (2012)
Сватьєв А. - Методичний потенціал кейс-стаді у підготовці тренерів-викладачів (2012)
Каракурт В. - Формирование социокультурной компетенции в процессе изучения английского языка как иностранного (2012)
Лутфуллін В. - Методологічні засади науково-педагогічної діяльності Я. А. Коменського (2012)
Ільченко О. - Передумови формування благодійної діяльності жінок в освіті України (XVII - 70рр. XVIII ст.) (2012)
Семеновська Л. - Предметно-політехнічна діяльність як інноваційний засіб реалізації ідеї політехнізму в шкільній освіті (2012)
Петренко Л. - Проблеми морального виховання особистості у літературній творчості І. Котляревського (2012)
Кравчун Н. - Основні етапи організаційно-методичної діяльності Я. Ф. Чепіги (2012)
Кікто С. - Становлення земських навчальних закладів Полтавщини (кінець XIX - початок XX ст.) (2012)
Фазан В. - Організація і структура освітнього процесу в навчальних закладах Православних Лавр України (XVIII - поч. XIX ст. (2012)
Бойко А. - У 2012 році журналу "Рідна школа" виповнюється 90 років (2012)
Пам'яті вченого-педагога (2012)
Сторінка головного редактора (2014)
Станіславчук Л. М. - Помісячна динаміка випадків стенозувального ларинґотрахеїту і рецидивного стенозувального ларинґотрахеїту у дітей;їх зв’язок із респіраторними вірусами (2014)
Кравчун П. П. - Структурно-функціональні зміни міокарда за умови коморбідності постінфарктного кардіосклерозу та цукрового діабету 2-го типу (2014)
Кеч Н. Р. - Характеристика стану кісткової системи у дітей із еколоґічно чистих та забруднених реґіонів за показниками ультразвукової денситометрії (2014)
Абрагамович У. О. - Особливості показників добового моніторинґу підвищеного артеріального тиску у пацієнтів із різним ступенем активності системного червоного вовчака (2014)
Тарабрин О. А. - Изменения в системе гемостаза при угрозе прерывания беременности и их коррекция, Голубенко М. Ю., Лёшенко И. А. (2014)
Kiladze N. - Dermatoscopic Criteria of Non-pigmented Basal Cell Carcinoma, Shulaia T., Bulinska A., Abrahamovych L. (2014)
Смоляр Н. І. - Стан твердих тканин тимчасових зубів у дітей з ураженнями опорно-рухового апарату, Боднарук Н. І. (2014)
Вольницька Х. І. - Імунолоґічні критерії верифікації хронічного обструктивного захворювання легень і бронхіальної астми у хворих з бронхообструктивним синдромом після завершення лікування туберкульозу або пневмонії, Ільницький І. Г., Костик О. П., Білозір Л. І. (2014)
Скляров Є. Я. - Взаємозв’язок між рівнями сечової кислоти, креатиніном та індексом маси тіла у жінок і чоловіків з гіпертонічною хворобою, Пилипів О. Б., Гутор Т. Г. (2014)
Кіцера О. О. - Клінічні ознаки, діаґностика та лікування хронічного вушного шуму (2014)
Варес Я. Е. - Оптимізація діаґностично-лікувальної тактики стосовно ретенованих нижніх третіх молярів із використанням авторської проґрами комп'ютерного моделювання, Кияк С. В. (2014)
Демидова А. Л. - Ефективність лікування хворих на пептичну виразку дванадцятипалої кишки у Львівській області (ретроспективний аналіз) (2014)
Вимоги до статей (2014)
Криницький І. Є. - Чверть століття на шляху фахової підготовки юридичних кадрів (2014)
Дудоров О. О. - Проблеми вдосконалення кримінального законодавства про відповідальність за ухилення від сплати страхових внесків (2014)
Каменський Д. В. - Питання кримінальної відповідальності за порушення вимог податкової оптимізації в Україні та США (2014)
Коломоєць Т. О. - Принципи дії оцінних понять у вітчизняному податковому праві, Лютіков П. С., Глухий О. Г. (2014)
Кравець М. О. - Органи доходів і зборів як суб’єкти реалізації економічної функції держави (2014)
Приймаченко Д. В. - Інформування як форма взаємодії органів доходів і зборів у процесі здійснення митних процедур (2014)
Андрущенко В. Л. - Історичне значення та фіскальна архітектура поземельного оподаткування, Серебрянський Д. М. (2014)
Biletska G. - To the issue of tax exemption in the tax area of land, Ievsieieva I. (2014)
Євсєєва І. О. - Практика пільгового оподаткування акцизним збором у Європейському Союзі (2014)
Кучерявенко М. П. - Податковий компроміс: платити неможливо залишити, Смичок Є. М. (2014)
Огороднікова І. І. - Реформування системи оподаткування сільськогосподарських виробників в Україні, Гавловська Я. І. (2014)
Трубін І. О. - Напрями вдосконалення правового регулювання ПДВ в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію України та ЄС (2014)
Трубіна М. В. - Зарубіжний досвід оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення: податковий аспект (2014)
Шавло І. А. - Стратегічні напрями правового забезпечення механізму зарахування та обліку податкових надходжень, Шкуренко Н. Г. (2014)
Бригінець О. O. - Детінізація економіки як основа фінансової безпеки держави (2014)
Мулявка Д. Г. - Проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства (2014)
Розум О. М. - Історико-правовий аспект протидії корупції в податкових органах України (2014)
Криницький І. Є. - Актуальне дослідження проблем застосування фінансово-правових норм (2014)
Про порядок формування тематики наукових досліджень НААН та першочергові завдання аграрної науки на перспективу (2015)
Медведєв В. В. - Досвід педотрансферного моделювання у дослідженнях фізики ґрунтів, Пліско І. В., Бігун О. М. (2015)
Кулик М. Ф. - Порівняльна оцінка продуктивної дії зерна у складі силосу кукурудзи та сухого і вологого консервованого зерна у годівлі дійних корів, Корнійчук О. В., Жуков В. П., Обертюх Ю. В., Стасюк О. К., Хрипливий В. В., Гончар Л. О. (2015)
Литвинчук О. О. - Бактеріальні хвороби перцю овочевого (Сapsicum annum), Гончаренко М. В. (2015)
Козир В. С. - Коефіцієнт "мармуровості" як показник якості яловичини (2015)
Тимченко Л. О. - Спеціалізоване м’ясне скотарство як стратегічна галузь (2015)
Дзюбецький Б. В. - Отримання та оцінка нових інбредних ліній кукурудзи (Zea mays L.), споріднених з геноплазмою Lancaster, Федько М. М., Боденко Н. А. (2015)
Улич О. Л. - Екологічна спроможність новозареєстрованих сортів пшениці озимої м’якої (2015)
Смаглій В. І. - Рух частинки в повітрі в умовах вітру і руху агрегату (2015)
Васюта В. В. - Сумарне водоспоживання та випаровування томата за різних способів поливу та глибини розрахункового шару ґрунту в південному регіоні України (2015)
Луканін О. С. - Комплексна переробка дубового клепкового кряжа для використання у технологічних процесах виноробства, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2015)
Чехова І. В. - Функціонування ринку соняшнику в Україні (2015)
Прозоров Р. Г. - Створення аутсорсинг-центрів як засіб підвищення ефективності підприємств молочної промисловості (2015)
Трохимчук А. І. - Зимостійкість і стійкість інтродукованих сортів яблуні до весняних заморозків в умовах Лісостепу (2015)
Архіпова О. В. - Засоби образності як репрезентанти гендерного концепту "чоловік” у сучасному українському художньому дискурсі (2014)
Диденко Н. Н. - Экспликация художественного концепта glaube в картине мира Гюнтера Грасса (2014)
Нестеренко К. В. - О взаимосвязи концептов (на примере анализа фрагмента русской картины мира "Суд”) (2014)
Решетняк О. О. - Лінгвокультурологічні особливості вербалізації домінантних морально-етичних бінарм Старого й Нового Заповіту (2014)
Ткачик О. В. - Структурно-семантичний аналіз когнітивних метафоричних конструкцій в романі Сюзан Коллінз "Голодні ігри”, Булда Н. В. (2014)
Фоміна С. Б. - Семантико-когнітивний аспект концепту "time” в художньому тексті фантастичного жанру (2014)
Пархоменко К. О. - Функціонально-семантичний аналіз похвали як мовленнєвого акту на матеріалі творів С. Кінселли, Т. Парсонса та Дж. Тролоп, Шевченко М. Ю. (2014)
Myhovych І. - Communicative strategies and tactics in modern English speech genres (2014)
Саламатіна О. О. - Комунікативно-прагматичні стратегії респондента у сучасному публіцистичному інтерв’ю (на матеріалі німецькомовної та англомовної преси) (2014)
Червенко О. Б. - Характерни особености на българските народни песни от село Лозоватка (Приморски район, Запорожка област, Украйна) (2014)
Шкіцька І. Ю. - Семантичні різновиди маніпулятивно спрямованих компліментарних висловлювань (2014)
Акімова Н. В. - Вплив специфіки мови інтернету на появу надлишкових для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських та білоруських сайтів новин) (2014)
Гнатюк Л. - Вербальні та невербальні вияви етноспецифіки в міжкультурному міжособистісному спілкуванні (2014)
Джельова А. С. - Синергетичният подход при изследване на междусистемните езикови взаимодействия билингвизъм, диглосия, интерференция (2014)
Кемалова А. И. - Книжовна норма и народноезикови черти в един новобългарски писмен паметник (2014)
Кузьміч Н. В. - Энтагенез ментальнасці: мастацкі аспект (2014)
Микитюк О. Р. - Український прикметник як стрижень національної картини (2014)
Сніца Т. Є. - Міжкультурна комунікація як суспільний феномен (2014)
Ушаков А. С. - Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді в умовах інтеграційних процесів (2014)
Kiselyova O. - English modality. Some problems of translation (2014)
Коломієць С. С. - Переклад оціночних суджень жанру "інтерв’ю” в науково-публіцистичному дискурсі, Солоділіна А. С. (2014)
Марковська А. В. - Міжкультурний аспект перекладу німецьких фразеологізмів (на матеріалі сучасної німецькомовної преси) (2014)
Ткачик О. В. - Прагматико-стилістичні особливості перекладу англомовних фразеологізмів-колоронімів українською мовою в художніх творах, Ляпіна О. В. (2014)
Безруков А. В. - Бароко у контексті стильової поліфонії XVII століття (2014)
Варнацька Г. О. - Інтелектуальне угруповування "Блумсбері”: філософія та переконання (2014)
Кондратенко Н. В. - Художній текст як ігрова реальність (2014)
Коч Н. В. - Інтертекстуальність роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого” (2014)
Павлюх Н. М. - Концепція естетичного сприйняття у творчості Ганса-Ґеорга Ґадамера (2014)
Плотникова А. А. - Смерть и ее атрибутика в творчестве А. Н. Вертинского (2014)
Тытюк А. К. - Писательницы детективных романов и их женские персонажи (2014)
Філоненко С. О. - "Маленька самотня людина в нічному місті”: урбаністика в стилі нуар у сучасному українському детективі (2014)
Кара Т. С. - Українська історична повість першої половини ХХ століття у дзеркалі критики і літературознавства (2014)
Король Л. П. - Структурні елементи сюжету й композиції в історичному романі "Ольвія” В. Чемериса (2014)
Павлюк Н. Л. - Аксіологія жертовності в історичній прозі Ю. Мушкетика (2014)
Ракитова Л. А. - Историософская традиция в публицистике М. А. Волошина (на материале статьи-лекции "Россия распятая”) (2014)
Анісімова Н. П. - "Присутність реальності, якої немає…”: моделювання театралізованої дійсності у поетичному дискурсі генерації 80-х рр. ХХ ст. (2014)
Блик О. І. - Харківська школа романтиків у контексті європейського романтизму: національна парадигма світового явища (2014)
Будівська Л. П. - Гуманістичне висвітлення постаті Олекси Довбуша в прозових творах українських авторів ХХ століття (2014)
Гаджилова Г. О. - Українська драма 60-х років ХІХ століття: конфлікт матеріального й інтелектуального (2014)
Новик О. П. - Елементи казкового в оповіданні Євгена Гребінки "Мачеха и панночка” (2014)
Смаглій І. В. - Дихотомія циклу "Любов і Смерть” в однойменному збірнику поезій Світлани Йовенко (2014)
Цепкало Т. О. - Міфологема місяця в поезіях Дмитра Павличка та Марійки Підгірянки (2014)
Школа В. М. - Казкові елементи в художній структурі п’єс Івана Микитенка (2014)
Ландер М. А. - Специфіка розподілу аброморфем у назвах знарядь і засобів дії (2014)
Романюк В. М. - Лінгвістична експлікація соматичної лексики (2014)
Тончева Хр. М. - За лексикално-семантичната дублетност в преписите (2014)
Турчак О. М. - Екстралінгвальні та інтралінгвальні чинники виникнення оказіоналізмів у мові періодики кінця ХХ століття (2014)
Chernenko V. - Interpersonal idiomatic expressions: conviviality and conflict in verbal interactions (2014)
Гуменна І. І. - Асоціативно-експресивні засоби англійського масмедійного дискурсу (2014)
Євтушина Т. О. - Фразеологічна вербалізація визначальних регіональних рис менталітету у прозі В. Стефаника і М. Матіос (2014)
Здіховська Т. В. - Паремії як компонент фразеології в прозі Б. Лепкого й У. Самчука (2014)
Кальченко Т. Ю. - Аксіологічна функція прецедентних феноменів у поетичному творі (на матеріалі лірики В. Герасим’юка та І. Римарука) (2014)
Компанієць І. В. - Контексти іменування як відображення мовленнєвих стратегій і тактик (2014)
Слобода Н. В. - Функціональні типи графічно неадаптованих англіцизмів у назвах і рекламі українських організацій (2014)
Сукаленко Т. М. - Формування культури мовлення у сфері професійної діяльності економіста, Жежеря О. С. (2014)
Щербицька В. В. - Особливості графічної стилістики в сучасних автобіографічних англомовних творах (2014)
Гапєєва І. М. - Національний колорит та естетика поетичного виразу мовотворчості шістдесятників (2014)
Ікалюк Л. М. - Вигуки-пейоративи у середньоанглійській мові (2014)
Коваль О. В. - Трансформація фразеологізмів як засіб увиразнення художнього тексту (на матеріалі творів ХХ століття) (2014)
Косович О. В. - Неолексеми гiбридної природи в стилiстичнiй панорамi французької мови (2014)
Зоріна Ю. В. - Функції називного уявлення й називного теми (2014)
Ковбаско Ю. Г. - Еволюція дейктичних центрів локативності в англійській мові (2014)
Кульбабська О. В. - Граматичний обсяг терміна "просте ускладнене речення” (2014)
Радомська Л. А. - Складні утворення із запозиченим препозитивним компонентом (2014)
Христіанінова Р. О. - Формально-граматична організація складно-сурядних речень (2014)
Бажок І. А. - Жанрава-тэматычныя асаблівасці беларускай і ўкраінскай эсэістыкі (2014)
Волковецька Н. В. - Образ успішної людини як проблема самоідентифікації в умовах еміграції (2014)
Криштоп И. С. - Доминанты любовной лирики Эдны Миллей и Констанции Буйло (2014)
Літвінова І. М. - Рецепція східних культур у сучасній українській літературі (на матеріалі поезії Ліни Костенко) (2014)
Маркова М. В. - Михайло Лермонтов "К Нэере”: спроба інтерпретації у компаративістичному руслі (2014)
Вечоркін І. О. - Деякі ментальні ознаки українського художнього тексту другої половини ХХ ст. (2014)
Грищенко І. В. - Проблема міжетнічного полілогу України у публікаціях видань ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах "Киевской старины”) (2014)
Пилипишин С. І. - Дискурс української самодостатності та національної ідентичності у контексті творчості Олександра Пипіна, Омеляна Огоновського та Івана Франка (2014)
Анісімова Н. П. - "Маленьке місто, вулиця сумна…”: естетичне вираження опозиції "центр / периферія” у ліриці поетичного покоління 80-х років ХХ ст. (2014)
Богданова М. М. - Художній світ історичної повісті Богдана Лепкого "Сотниківна” (2014)
Бондар Ю. В. - Листування Пантелеймона Куліша: тематичні аспекти та жанрово-стильові особливості (2014)
Майборода Н. В. - Образне слово у ліриці поетів шахтарського краю (на матеріалі поезії С. Черкасенка та В. Голобородька), Шленьова М. Г. (2014)
Новик О. П. - Мотив мовчання у поезії українського романтизму (2014)
Стасик М. В. - Народні традиції в художній інтерпретації Григора Тютюнника (на прикладі оповідання "Оддавали Катрю”), Бабич Д. В. (2014)
Філоненко С. О. - Вовкулаки починають і програють: мотив перевертня в сучасній українській белетристиці (2014)
Козій О. Б. - Морально-етична проблематика роману М. Шеллі "Франкенштейн” (2014)
Крисало О. В. - Індивідуальний жіночий дискурс в оригіналі та перекладі драматургічного твору (на материалі п’єс Теннессі Уїльямса) (2014)
Пилипюк Л. А. - Простір як місце дії у творчості Оноре Бальзака (2014)
Прушковська І. В. - Конфлікт значущості загальнолюдських цінностей крізь призму турецької драми (на матеріалі п’єси Х. Еркека "Поріг”) (2014)
Суичимез А. А. - Лестница как предметный экспликатор драматургического пространства А. Н. Островского (2014)
Сухомлинов О. М. - Казковий вимір художньої моделі "Втечі до Багдада” Ярослава Івашкевича (2014)
Чирва Ю. О. - Використання літературно-журналістських засобів у романі "З холодним серцем” Трумена Капоте (2014)
Artemovych O. D. - On rigid derivations in rings, Lukashenko M. P. (2014)
Барабаш Г. М. - Наближення модулярних інваріантів, періодів та значень двох еліптичних функцій Якобі, Холявка Я. М. (2014)
Глушак І. Д. - Наближення ємностей на метричних просторах ліпшицевими ємностями (2014)
Gurupadavva Ingalahalli - On φ-Symmetric τ-curvature tensor in N(k)-contact metric, Bagewadi C. S. (2014)
Dyriv M. M. - On operators of stochastic differentiation on spaces of regular test and generalized functions of L\'evy white noise analysis, Kachanovsky N. A. (2014)
Ershova Yu.Yu. - On inverse topology problem for Laplace operators on graphs, Karpenko I. I., Kiselev A. V. (2014)
Заболоцький М. В. - Асимптотичне поводження логарифмічної похідної цілих функцій нульового порядку, Мостова М. Р. (2014)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для системи диференціальних рівнянь з операторними коефіцієнтами у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2014)
Карлова О. - Функції зі зв'язним графіком та B1-ретракти (2014)
Kirichenko V. - Gorenstein Tiled Orders, Khibina M., Mashchenko L., Plakhotnyk M., Zhuravlev V. (2014)
Kuz A. M. - Problem for hyperbolic system of equations having constant coefficients with integral conditions with respect to the time variable, Ptashnyk B. Yo. (2014)
Кулявець Л. В. - Про зростання одного класу цілих рядів Діріхле, Мулява О. М. (2014)
Kurdachenko L. A. - On some generalizations of Baer's theorem, Pypka O. O. (2014)
Livinsky I. V. - On orders of two transformation semigroups of the boolean, Zhukovska T. G. (2014)
Malytska H. P. - The fundamental solution of Cauchy problem for a single equation of the diffusion equation with inertia, Burtnyak I. V. (2014)
Маслюченко В. К. - Про неперервність KC-функцій зі значеннями в площині Сідра, Мироник О. Д. (2014)
Protasov I. V. - Around P-small subsets of groups, Protasova K. D. (2014)
Пукальський І. Д. - Задача з косою похідною для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженням (2014)
Symotyuk M. M. - Problem with two-point conditions for parabolic equation of second order on time, Tymkiv I. R. (2014)
Sorokin O. S. - Finite homomorphic images of Bezout duo-domains (2014)
Stefluk S. D. - Partition polynomials defined by parafunctions of triangular matrices with arbitrary first two columns (2014)
Taras O. - Note on Arens regularity of symmetric tensor products, Zagorodnyuk A. (2014)
Timis I. - Stability of tripled fixed point iteration procedures for mixed monotone mappings (2014)
Tushev A. V. - On the primitive representations of finitely generated metabelian groups of finite rank over a field of non-zero characteristic (2014)
Chernega I. - Homomorphisms of the algebra of symmetric analytic functions on ℓ1 (2014)
Ростислав Іванович Григорчук - лауреат премії Л. Стіла 2015 року (2014)
Володимир Васильович Шарко (некролог) (2014)
Чугаєва І. - Сучасні методи вивчення пам’яток давньоруського літописання (2014)
Дятлов В. - Церковна політика герцога Георга Саксонського (1471–1539). Реформа проти реформації (2014)
Прохорова А. - Жінка на королівському троні: погляд англійських тираноборців середини XVI ст. (2014)
Кушнарев С. - К вопросу о монастырской колонизации Среднего Поосколья в XVII в. (на примере Валуйского Успенского Николопристанского монастыря) (2014)
Доманова Г. - Конфірмаційні універсали Генеральної військової канцелярії Чернігівському магістрату (2014)
Головко Ю. - Реєстраційно-облікова документація російських дипломатичних місій в Османській імперії як джерело з історії російсько-турецької торгівлі останньої чверті ХVІІІ ст. (2014)
Посохова Л. - Вивчення живих європейських мов у православних колегіумах України XVIII ст. (2014)
Яременко М. - Ранньомодерні європейські та українські освітні практики: порівняння "технічних" аспектів (на прикладі Києво-Могилянської Академії XVIII ст.) (2014)
Литвинова Т. - Образ идеального помещика: к проблеме преемственности / разрывов в украинской общественной мысли конца ХVIII – первой половины ХІХ вв. (2014)
Терещенко О. - Жіночі персонажі нижчої міфології в народних уявленнях ХІХ ст.: специфіка образів (2014)
Гребцова И. - П. Т. Морозов: становление ученого и публициста (2014)
Ципляк Н. - Вихованці Чернігівської духовної семінарії: походження, статус, перспективи (2014)
Приходьон О. - Духовна освіта в Російській імперії у другій чверті ХІХ ст. (2014)
Торубара А. - Статут Ніжинського юридичного ліцею князя Безбородька 1840 р. (2014)
Козинець О. - Підготовка молодшого командного складу російської армії у другій чверті ХІХ століття (2014)
Бучаста С. - Особливості перепланування населених пунктів Слобідсько-Українського (Українського) військового поселення. 1817–1857 рр. (2014)
Кандаурова Т. - Инфраструктура российских военных поселений в XIX в. в контексте массовых статистических источников: хозяйственный и социокультурный сектора (2014)
Марасанова В. - Административные учреждения Верхнего Поволжья в первой половине XIX столетия, Мельникова И. (2014)
Ващенко А. - Реорганізація повітових інститутів управління селянами в Російській імперії (1861–1917 рр.) (2014)
Рахно О. - Голова Чернігівської губернської земської управи І. Ф. Іскрицький: віхи життя та громадської діяльності (2014)
Павленко Л. - Проблема тривалості життя у російській публіцистиці другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Бойченко С. - Поховальна культура у суспільному дискурсі другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст. (за матеріалами періодичних видань Чернігова) (2014)
Михедько В. - Российская государственная власть и администрация 60-х годов XIX – начала ХХ вв. в восприятии польских землевладельцев Северо-Западного края (2014)
Сидоренко О. - Події Російсько-турецької війни 1877–1878 рр. на сторінках газети "Черниговские губернские ведомости" (2014)
Дьомін О. - Становлення литуаністики та україністики в Новоросійському університеті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Кеда М. - Западноевропейское Средневековье на страницах журнала "Вера и Жизнь" (2014)
Миколенко Д. - Диктатор або ефективний державник: суперечливий образ Стефана Стамболова у болгарській історіографії і публіцистиці періоду Третього болгарського царства (2014)
Петровська Ю. - Діяльність земських установ Чернігівської губернії з продовольчого забезпечення населення в роки Першої світової війни (2014)
Головко В. - Ярославський період життя та діяльності І. Я. Гурлянда (2014)
Стрілюк О. - Національна політика П. А. Столипіна очима сучасників, Ячменіхін К. (2014)
Шара Л. - Пріоритетні напрями роботи Чернігівської міської думи упродовж 1915 р. (за матеріалами "Черниговской земской недели") (2014)
Мозохіна Є. - З історії розвитку освітньої справи у таборі полонених українців Вецляр (Німеччина) у 1915–1917 рр. (2014)
Сеніна Л. - Британське русофільство часів Першої світової війни як зразок зворотного напіворієнталізму (2014)
Ліпач В. - Державно-політична модернізація Туреччини після Першої світової війни (1918–1924 рр.), Срібняк І. (2014)
Дубчак І. - Царські спеціалісти в радянській кадровій політиці під час нової економічної політики (1921–1929 рр.) (2014)
Ковальський С. - Миротворчість ООН на Кіпрі: підсумки та уроки 50-ти річної операції (2014)
Пронь Т. - Президент Єгипту Г. А. Насер: особистісний фактор в арабо-ізраїльському конфлікті / війні 1967 р. (2014)
Мітькіна О. - Канадо-квебекські взаємини у вимірі франкофонної ідентичності провінції (2014)
Ващенко О. - Стратегія ядерної безпеки США та Україна (2009–2013 рр.) (2014)
Соломенна Т. - Соціально-економічні права в ЄС: гарантії та механізми забезпечення (2014)
Гапієнко А. - Глобальні практики історичного пізнання: роздуми про час та простір (2014)
Кеда М. - Результати науково-дослідної роботи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського за 2013 р. (2014)
Коваль В. І. - Дослідження наукової діяльності видатних учених-механіків Чернігівщини, Бадай М. В. (2014)
Часов Д. П. - Влияние угла атаки дополнительной лопасти на движущую силу шнекового конвейера (2014)
Воробйова М. І. - Формування колоїдних наночасток срібла з водних розчинів AgNO3 під дією контактної нерівноважної плазми, Півоваров О. А. (2014)
Горбенко П. К. - Исследование радиационных дефектов в кристаллах KCL чистых и с примесью ионов Li+ и Na+, Ковтун А. А., Рогоза А. В., Шоломий Ю. Е. (2014)
Єрошенко А. М. - Програмування електроерозійної обробки в середовищі Delcam, Кремчанін Є. М. (2014)
Воробйова В. І. - Синергетичний вплив нітрогеновмісних органічних сполук на протикорозійні властивості екстракту шроту ріпаку, Чигиринець О. Е., Фатєєв Ю. Ф. (2014)
Комаха В. О. - Реологічні властивості водних суспензій карбонату кальцію модифікованих ПАР (2014)
Трус І. М. - Опріснення шахтних вод з високою жорсткістю при використанні електродіалізу, Макаренко І. М., Шаблій Т. О. (2014)
Кальченко В. І. - 3D-моделювання інструментів та формоутворення при шліфуванні торців непереточуваних прямокутних пластин орієнтованим кругом, Слєднікова О. С., Кальченко Д. В., Музичка Д. Г. (2014)
Жарий Я. В. - Модель оптимизации процесса дефектации седел клапанов газораспределительного механизма при восстановительном ремонте, Веремей Г. А. (2014)
Космач О. П. - Статистичні характеристики розподілу модельних сигналів акустичної емісії при зміні швидкості обертання вузла тертя із композиційних матеріалів (2014)
Міщенко М. В. - Аварійний ремонт дизельного двигуна ГАЗ-544 і його модифікацій у польових умовах внаслідок конструктивного прорахунку, Пасов Г. В. (2014)
Сапон С. П. - Моделювання траєкторій руху шпинделя на регульованих гідростатичних опорах (2014)
Хоменко І. М. - Про побудову зовнішньої швидкісної характеристики автомобільного двигуна розрахунковим методом (2014)
Болотов М. Г. - Застосування тліючого розряду з порожнистим катодом у процесах поверхневої обробки металів (огляд), Руденко М. М. (2014)
Новомлинець О. О. - Прецизійне електроконтактне точкове зварювання металевих матеріалів, Олексієнко С. В., Завальна І. В., Половецький Є. В. (2014)
Косолап А. И. - Сферическая кластеризация данных, Довгополая А. А. (2014)
Литвинов В. В. - Формирование кластеров при работе с неиерархическими методами кластерного анализа, Мойсеенко О. П. (2014)
Вавіленкова А. І. - Аналіз методів пошуку синонімів в електронних документах (2014)
Гумен М. Б. - Передача даних у телеметричних системах із застосуванням технології Mesh Lite, Гумен Т. Ф. (2014)
Зайцев С. В. - Математична модель нечіткого декодування турбокодів (2014)
Мехед Д. Б. - Захист інформації на підприємстві (2014)
Ткач Ю. М. - Побудова нечітких когнітивних карт для оцінки інформаційних ризиків вищого навчального закладу (2014)
Назарук В. Д. - Використання багаточастотних кодових конструкцій без збігу частотно-часових елементів для побудови фізичного рівня систем бездротового доступу (2014)
Задорожний А. А. - Классификация и методы устранения неопределенностей в моделях при индуктивном и дедуктивном подходах к их созданию (2014)
Kazymyr V. - nformation technologies of biometric security for mobile devices, Mokrohuz A. (2014)
Алексеевский Д. Г. - Определение коэффициента преобразования мощности электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, Бурова А. А., Буров А. Н., Кулаков С. А. (2014)
Іванець С. А. - Використання нечіткої логіки в системах відстеження точки максимальної потужності фотоелектричних перетворювачів, Красножон О. В. (2014)
Дудла І. О. - Аналіз споживчих вимог до вовняних тканин, Соболь О. М., Яковенко А. М. (2014)
Герасименко Т. М. - Математичне моделювання процесу сушіння солоду як об’єкта регулювання температури та вологості, Ладанюк А. П. (2014)
Отрошко В. А. - Оцінювання відповідності дитячого взуття, Мережко Н. В. (2014)
Победаш М. М. - Шляхи стабілізації споживчих властивостей рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб, Сидоренко О. В. (2014)
Зацерковний В. І. - Використання геоінформаційних технологій у санітарно-гігієнічному моніторингу територій (на прикладі Чернігівської області), Лисецький Ю. М., Сивик Д. О., Кривоберець С. В. (2014)
Иващенко Т. Г. - Экологические аспекты технологий утилизации фосфогипса, Индже И. Д. (2014)
Таірова Т. М. - Математичне моделювання показників оцінювання виробничого травматизму у вугільній галузі (2014)
Крупко В. А. - Аналіз можливостей утилізації осаду очисних споруд (2014)
Лінючев О. Г. - Апаратно-технічне забезпечення для визначення рівня забруднення хлором повітряного середовища, Мірошниченко Ю. С., Лінючева О. В., Гомеля М. Д. (2014)
Абрамова Ю. В. - Прагматичний потенціал афоризмів Оскара Уайльда: перекладацький аспект (2010)
Верхулевська Л. Ф. - Внесок українських термінологів у мовознавство ХХ ст (2010)
Водолазька С. А. - Робота редактора над особливостями вживання військової лексики в тексті (2010)
Заскалета В. П. - Виникнення складнопідрядного речення: з історії питання (2010)
Кучерява Л. В. - Стилістична функція як провідна функція художнього тексту, Ткаченко С. І. (2010)
Литвин О. Є. - Типологічна схожість мовленнєвих актів подяк і вибачень в англомовному дискурсі (2010)
Лященко О. А. - Лінгвопрагматичні особливості перекладу поетичних текстів (2010)
Ситько О. М. - Українська латиномовна лірика доби пізнього середньовіччя та бароко в постмодерній інтерпретації (2010)
Титаренко О. І. - Формування культури мовлення як спосіб саморозвитку особистості у світі педагогічного осмислення (2010)
Яременко С. - Реалізація мовного коду в білінгвальному середовищі (2010)
Григоренко Н. О. - Деякі аспекти міжкультурної комунікації унавчанні іноземним мовам (2010)
Житар І. В. - Особливості функціонування вставлених конструкцій в публіцистичному стилі української мови (2010)
Козубенко К. В. - Комунікативна структура політичного дискурсу (2010)
Кульчицький В. І. - Напівфіксація: основні моделі, тенденції розвитку та вклад у розширення номінативних можливостей словотвору сучасної німецької мови (2010)
Мочалова Н. С. - Пасивні синтаксичні конструкції з дієсловами на -ся в мові наукової літератури (2010)
Халіновська Л. А. - Відображення авіаційної лексики в сучасних словниках (2010)
Гурбанська А. І. - Парадигма стереоскопічного зображення у повістевій творчості М. Вінграновського (2010)
Козачок Я. В. - Роман В. Леонтовича "Хроніка Гречок"- епопея духовного й фізичного геноциду українства (2010)
Бабаєв Баба - Смех и комизм в азербайджанской литературе (2010)
Бурлакова І. В. - Особливості дискурсу символізму в новелістиці Петра Балея (на матеріалі новели "Пан") (2010)
Варенко В. М. - Пошуки духовно-морального ідеалу в циклі "Паранетікон" збірки "Мій ізмарагд" І. Франка (2010)
Гаєвська Н. М. - Особливості малої прози Архипа Тесленка (2010)
Денисюк С. П. - Проблема національної своєрідності української літератури у творчій спадщині Ю. Шевельова (2010)
Земляна Г. І. - Роман М. Чернявського "Весняна повідь": сучасний літературознавчий аналіз (2010)
Линченко М. Д. - Українська людина в умовах колоніальної агресії (на матеріалі творчості Володимира Винниченка) (2010)
Литвинська С. В - М. Гоголь як український етнограф та етнопсихолог, Чухліб Т. М. (2010)
Настенко Л. Г. - Тьюторство як прогресивна технологія індивідуалізації освіти у вищій школі (2010)
Ткаченко Р. П. - Образ вченого з погляду психології науки (роман П. Загребельного "Розгін" (2010)
Медетова У. - Оповідання С. С. Ахундова "Честь" (2010)
Чухліб Т .М. - Генеза українських вірувань, Павленко О. М. (2010)
Шевель Т. О. - Проблема рецептивної естетики і поетики у доробку М. Вороного (2010)
Щур Н. О. - Я. Мамонтов як дослідник українського театру і драматургії (2010)
Ігор Безгін – видатний театральний діяч, педагог і вчений (2014)
Гарбузюк М. В. - Топос Львова як український дискус у виставі "Львів’янка, королева Голконди, або пригоди Фінфи" Я.-Н. Камінського на сцені польського театру у Львові (1829) (2014)
Палій О. С. - Діяльність Державного театру УНР у Кам’янці-Подільському (1919-1920) (2014)
Боньковська О. О. - Шевченкіана Володимира Блавацькогоу професійних українських театрах східної Галичини міжвоєнного періоду (2014)
Баша О. П. - Постава п’єси "Тарас Шевченко" Юрія Костюка у режисурі Володимира Скляренка на сцені у режисурі Володимира Скляренка на сцені Львівського театру юного глядачаім. М. Горького 1945 р. (2014)
Погоріла М. С. - Хореографічне переосмислення Олексієм Ратманським відомих зразків балетного театру (2014)
Васильєв С. С. - Театр і алхімія: випадок театральних "апеляцій" Мірчі Еліаде (2014)
Бевзюк-Волошина Л. А. - Сценограф чи режисер: пріоритет авторствав сучасному театрі (2014)
Братерська-Дронь М. Т. - Релігійна тематика на екрані: духовний аспект (2014)
Погребняк Г. П. - Авторський кінематограф у контексті філософії екзистенціалізму (2014)
Кадум Л. - Особливості режисури екстремального документального фільму (2014)
Сивокінь Є. Я. - Анімація авторська та комерційна (2014)
Сивачук В. С. - Відображення трагедії Голодомору в сучасному українському кінематографі (2014)
Безручко О. В. - Кінопедагогічна і наукова діяльність Г. О. Авенаріуса в Одесі та Києві (2014)
Шершньова К. С. - Особливості розвитку документального кіно України у контексті жанрової специфіки мистецтва (2014)
Оніщенко О. І. - Епістолярій З. Фрейда та А. Ейнштейна:пацифістський аспект (2014)
Ніколаєва Г. О. - Яшка-Буксир, Мішка Япончик, Попандопуло: трикстери "одеського міфу" у виставах Театру музичної комедії ім. М. Водяного... (2014)
Юдова-Романова К. В. - Поліморфність балів (2014)
Копилова Н. О. - Міфологема андрогіна як втілення сенсу діяльності Марка Шагала (2014)
Наумова Л. М. - Умови виникнення українського національного кінематографаі діяльність ВУФКУ (2014)
Мусієнко-Фортунська О. О. - Керівники ВУФКУ. Сторінки історії українського кіно (2014)
Росляк Р. В. - Тематичне планування в українській кінематографії доби ВУФКУ (2014)
Мусієнко О. С. - Дискурс українського авангарду на шпальтах часопису "Кіно" (2014)
Казакова Н. В. - Один із забутих українських кінознавців... (2014)
Герц М. А. - Творчість О. Довженка періоду ВУФКУ:початок українського поетичного кіно (2014)
Сергеєва О. В. - Міфологічні мотиви і архетипи світової культури у фільмах Георгія Стабового, Георгія Тасіна та Олександра Довженка (2014)
Черков Г. А. - Погребняк Г. П. Авторський кінематограф крізь призму мистецької особистості .. (2014)
Новікова Л. Є. - Братерська-Дронь М. Т. Кінофантастика:філософський аспект (2014)
Росляк Р. В. - Матеріали до історії українського кіно (1991–2011). Вип. 1. Публікації в наукових збірниках та матеріалах конференцій : бібліогр. покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Кузьменко В. В. - Рефлексія онтологічного й аксіологічного аспектів філософсько-правової парадигми Л. І. Петражицького (2014)
Легка О. В. - Взаємозв’язок правозастосовної техніки з іншими видами юридичної техніки (2014)
Новікова М. М. - Інститут правового компромісу у механізмі менеджменту юридичного конфлікту (2014)
Орлова О. О. - Правові аспекти гендеру в Україні (2014)
Самотуга А. В. - Some problems of understanding the content of collective rights (2014)
Сердюк І. А. - Методологічний аналіз інтерпретацій поняття "громадянське суспільство" (2014)
Талидкін О. В. - Правосуб’єктність фізичних осіб: окремі аспекти (2014)
Булат Є. А. - Правова охорона комп’ютерних програм на сучасному етапі (2014)
Булах С. М. - Дефініція поняття "переведення працівника на іншу роботу" (2014)
Легеза Ю. О. - Визначення поняття "продовольча безпека", Орєшкова А. Ф. (2014)
Кахович О. О. - Організація роботи юридичної служби підприємств (2014)
Коваленко А. В. - Дисциплінарна відповідальність медичного працівника (2014)
Круглова О. О. - Тенденції розвитку соціальної політики в Україні (2014)
Чабаненко М. М. - Норми, що регулюють трудові відносини, в системі аграрного права (2014)
Обушенко Н. М. - Види правозастосовної діяльності у сфері трудового права (2014)
Кацуба Р. М. - Організація діяльності міліції із запобігання порушенням громадського порядку під час чемпіонату Європи з баскетболу "Євробаскет-2015" (2014)
Савіщенко В. М. - Особливості підготовки та комплектування науково-педагогічних кадрів (2014)
Бондаренко Н. С. - Адміністративно-правова охорона об’єктів тваринного світу (2014)
Гаврилюк Р.В. - Особливості позбавлення права керування транспортними засобами як вид адміністративного стягнення (2014)
Д’яченко А. В. - Щодо нормативного регулювання питань відповідальності за вчинення валютних правопорушень (2014)
Калугін Є. П. - Безпека дорожнього руху: охорона чи захист. До співвідношення понять (2014)
Колесников М. О. - Зарубіжний досвід надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2014)
Лушер В. В. - Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України (2014)
Молчанов Р. Ю. - Окремі особливості провадження у справах про адміністративні корупційні правопорушення за участю спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю МВС України (2014)
Чаплинський К. О. - Actual problems of conducting examinatioin (2014)
Бабанін С. В. - Змішана форма вини у кримінальному праві України (2014)
Богатирьова О. І. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при здійсненні окремих заходів виховного впливу на засуджених до позбавлення волі (2014)
Дрозд В. Г. - Проблемні питання застосування домашнього арешту як виду запобіжного заходу (2014)
Кириченко О. В. - Актуальні проблеми оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (за результатами соціологічного опитування працівників органів внутрішніх справ) (2014)
Кисельов І. О. - Обстановка вчинення умисного вбивства або замаху: кримінологічний аналіз (2014)
Ковбаса В. М. - Криміналістична характеристика спеціальних знань (2014)
Ковтун І. В. - Проблеми запровадження у законодавство України інституту кримінального проступку (2014)
Обушенко О. М. - Історія розвитку законодавства про кримінальну відповідальність за торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини в Україні (2014)
Строгий В. І. - Контроль за діяльністю державної системи боротьби з тероризмом як елемент політики національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Христов О. Л. - Удосконалення нормативного регулювання взаємодії оперативних і слідчих підрозділів ОВС під час реалізації матеріалів ОРД (2014)
Чаплинська Ю. А. - Organizational and tactical support of the investigative experiment (2014)
Шинкаренко І. О. - Психологічні механізми формування злочинного натовпу під час масових порушень громадського порядку (2014)
Бідняк Г. С. - Особливості організаційно-підготовчих заходів до проведення почеркознавчого дослідження (2014)
Гора І. Ю. - Проблеми протидії ксенофобії в сучасній Україні (2014)
Грицаченко В. В. - Оперативно-розшукове запобігання злочинам органами внутрішніх справ як структурний елемент оперативно-розшукової протидії злочинам (2014)
Добровольська О. Г. - Провадження на підставі угод і компромісів у кримінальному процесі України (2014)
Завгородня К. В. - Застосування практики Європейського Суду з прав людини з метою недопущення безпідставного обмеження стороною обвинувачення свободи та недоторканності особи під час досудового розслідування (2014)
Лускатова Т. О. - Структура криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2014)
Зубков В. Е. - Обоснование параметров устройства для резки клубней картофеля перед посадкой (2013)
Пилипенко О. І. - Вирішення інженерних задач під час 3D проектування зірочок ланцюгової передачі, Полуян А. В. (2013)
Горбатко О. О. - Оптимізація багатошарових елементів конструкцій із композиційних матеріалів з різною структурою армуючих шарів, Савченко О. В. (2013)
Трейтяк В. В. - Метод синтезу проектних варіантів концептуального проектування вузлів літака, Ратушний П. М., Борисов О. О. (2013)
Олененко М. Г. - Решение задачи о стационарном распределении тепла в многослойной анизотропной пластине, Величко И. Г. (2013)
Королев А. А. - Химическая активность азотсодержащих соединений в реакции с кислородом оксиранового кольца (2013)
Бондарь Е. С. - Противокоррозионные свойства NORFLOXACIN и ETAMSYLATE (2013)
Квашук Ю. В. - Исследование эффекта "последействия" ингибиторов коррозии на основе растительного сырья для защиты оборудования пищевых производств (2013)
Рудик А. В. - Шліфування впалих поверхонь обертання конічною поверхнею абразивного інструменту, Рудик В. А. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Адаптивне керування точністю положення шпинделя на гідростатичних опорах (2013)
Сапон С. П. - Методика експериментального визначення точності обертання шпинделя (2013)
Шуляр І. О. - Технологічні шляхи підвищення якості армованої зони виливків бурового інструменту (2013)
Болотов Г. П. - Аналіз процесу нагріву тліючим розрядом в умовах зварювання як об’єкта керування (2013)
Маркашова Л. И. - Влияние внешнего статического нагружения на изменение параметров структуры металла участка перегрева ЗТВ сварных соединений высокопрочных сталей, Алексеенко Т. А., Жданов С. Л., Ганеева Т. В. (2013)
Пентегов И. В. - Расплавление покрытого сварочного электрода при дуговой сварке сталей с короткими замыканиями, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Петриенко О. И. (2013)
Березін Л. Я. - Критерії якості зварювання в електричному полі високої напруги (2013)
Болотов М. Г. - Дослідження локальних властивостей плазми тліючого розряду з порожнистим катодом стосовно до умов зварювального нагріву (2013)
Олексієнко С. В. - Флюсове видалення оксидних плівок при паянні алюмінію та сплавів на його основі (літературний огляд), Савченко О. М., Ющенко С. М. (2013)
Рыбаков А. А. - Особенности формирования микроструктуры металла швов газонефтепроводных труб при дуговой сварке микролегированных сталей, Костин В. А., Филипчук Т. Н., Прибытько И. А. (2013)
Половецкий Е. В. - Влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварных соединений сплава алюминия АМГ6 со сплавом титана ВТ6 способом диффузионной сварки в вакууме, Капитанчук Л. М., Новомлинец О. А. (2013)
Васильева И. И. - Надежность телевизоров и ее прогнозирование (2013)
Зацерковний В. І. - Розроблення моделі управління розвитком територій за допомогою ГІС, Бурачек В. Г., Казимир В. В., Скітер І. С. (2013)
Риндич Є. В. - Сервісно-орієнтована архітектура інформаційних систем у сфері надання транспортних послуг (2013)
Заровський Р. В. - Синтез регулятора для систем із широтно-імпульсною модуляцією під час врахування постійної складової вихідної напруги перетворювача (2013)
Іванець С. А. - Розвиток електроенергетики на основі концепції "інтелектуальних" електричних мереж SMART GRID, Красножон О. В. (2013)
Приступа А. Л. - Результати експериментальних досліджень безконтактної підзарядки акумуляторів імплантованих електроприладів за допомогою теслівських процесів (2013)
Рогоза О. В. - Температурні залежності питомої провідності і рухливості носіїв заряду в холестеричному рідкому кристалі, Ковтун А. О., Шоломій Ю. Є. (2013)
Тимчук С. А. - Математическая модель потерь мощности в силовых трансформаторах 10/0,4 кВ в нечеткой форме, Мирошник А. А. (2013)
Леміш С. В. - Завадостійка система передачі даних для силового перетворювача, Гусев О. О., Ревко А. С. (2013)
Радич Ю. В. - Обладнання для спалювання низькокалорійного палива у вигляді пилу, Шилович Т. Б. (2013)
Корнієнко І. В. - Алгоритм оцінювання електромагнітного забруднення територій, Корнієнко С. П. (2013)
Міщенко М. В. - Автоматизована система поливу (2013)
Таірова Т. М. - Імовірнісний метод прогнозування виробничого травматизму (2013)
Сидоренко І. І. - Аналіз підходів щодо формування ефективного економіко-екологічного землекористування (2013)
Ракша-Слюсарева О. А. - Дослідження мінерального складу харчового продукту "Ріпакового" для спеціального дієтичного споживання, Пікула Л. Ф., Круль В. О., Володченко І. І. (2013)
Денисенко Т. М. - Органолептична оцінка та дослідження фізико-хімічних показників якості мандаринів, що реалізуються в торговельній мережі м. Чернігова (2013)
Оносова І. А. - Інспектування та реєстрація домішок у зерні пшениці в контексті вимог СОТ, Кудінова О. В. (2013)
Хребтань О. Б. - Особливості пофарбування пальтових вовняних тканин зі спеціальними обробками кислотними металокомплексними барвниками (2013)
Полетайкин А. Н. - Применение ДСМ-метода для поиска закономерностей возникновения дорожно-транспортных происшествий, Костенко А. В., Паршиков С. И. (2014)
Толок О. В. - Удосконалення нормативної бази застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць, Божко О. О., Уразбаєв В. О., Калінін О. В. (2014)
Ноженко Е. С. - Энергетические резервы систем транспортного средства (2014)
Феватов С. А. - Экспериментальные исследования влияния неравномерности нагружения сдвоенных колес грузового автомобиля на боковой коэффициент сцепления (2014)
Дубинин Е. А. - Определение параметров процесса опрокидывания шарнирно-сочлененной колесной машины (2014)
Тімков О. М. - Поява гібридних силових установок на транспортних засобах, Григорашенко О. В. (2014)
Іванов О. С. - До вибору системи керування гібридною силовою установкою автомобіля категорії М1, Файчук М. І. (2014)
Сахно В. П. - До визначення показників маневреності автопоїзда-контейнеровоза, Ковальчук Г. О., Мойся Д. Л., Марчук Р. М. (2014)
Сосик А. Ю. - Шляхи зменшення тривалості спрацьовування гальмівної системи під час екстренного гальмування автомобіля (2014)
Сахно В. П. - Численный анализ пространственной модели 4-х колесного экипажа в среде пакета MAPLE, Вербицкий В. Г., Куплинов А. В., Лысенко А. А. (2014)
Сахно В. П. - До оптимізації ряду передаточних чисел трансмісії автомобіля, Корпач О. А. (2014)
Сахно В. П. - До розробки математичної моделі для дослідження стійкості руху легкових автомобілів, Кузнєцов Р. М., Павлюк В. І. (2014)
Автори номера (2014)
Правила подання та оформлення статей (2014)
Порядок рецензування статей (2014)
Кацалова Л. М. - Крігінг-інтерполяція в задачах прогнозу погоди, Шпиг В. М. (2013)
Тимофеев В. Е. - Многолетнее изменение температуры воздуха в районе Антарктического полуострова и его причины (2013)
Данова Т. Е. - Динамика повторяемости гроз на территории Украины по результатам компонентного анализа, Мацук Ю. М. (2013)
Линник П. М. - Особливості міграції та розподілу силіцію між різними формами знаходження в поверхневих водних об’єктах різного типу, Жежеря Т. П. (2013)
Баужа Т. О. - Циклічні коливання гідрометеорологічних характеристик у басейні р. Ріка, Горбачова Л. О. (2013)
Настюк М. Г. - Досвід використання сучасної техніки гідрометричних вимірювань у гідрометеорологічній службі України, Манукало В. О., Іванова Н. О., Негадайлова Т. М., Самойленко Н. А. (2013)
Маргарян В. Г. - Особенности термического режима рек в регионе Агстев – Тавуша (2013)
Кошкіна О. В. - Просторовий розподіл гідрометеорологічних характеристик весняного водопілля в басейні р. Десна з використанням ГІС, Глотка Д. В. (2013)
Христюк Б. Ф. - Аналітично-експертна система прогнозування рівнів води судноплавного Дунаю "Істер" (2013)
Евстигнеев В. П. - Использование современных информационных технологий при создании базы метеорологических данных Украины, Евстигнеев М. П., Кульбида Н. И., Наумова В. А., Швень Н. И. (2013)
Пилипенко О. І. - Комплексне оцінювання аналізу руху ролика ланцюга за допомогою програмного продукту SOLIDWORKS, Полуян А. В. (2013)
Алексеевский Д. Г. - Анализ эффективности моментного управления электромеханической системой ВЭУ (2013)
Бойко С. В. - Автоматизація підготовки виробництва корпусних деталей методом зворотного інжинірингу (2013)
Кондель В. М. - Дослідження раціональних перерізів стиснутих елементів конструкцій та деталей машин, Шевчук М. М., Холодков Р. Т. (2013)
Булах І. О. - Аналіз методів неруйнуючої дефектоскопії виробів з композиційних матеріалів, Глоба О. В. (2013)
Приступа А. Л. - Особливості розрахунку часткових ємностей для моделювання теслівських процесів при бездротовій передачі енергії (2013)
Анісімов В. В. - Дослідження процесу кавітації в зануреному соплі, Єрмаков П. П. (2013)
Радич Ю. В. - Експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів при піролізі торфу, Шилович Т. Б., Лазарєв Т. В. (2013)
Dubenets V. Н. - Optimization of multilayered electro-viscoelastic plates, Savchenko O. V. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Якість системи керування положенням шпинделя з гідростатичними опорами регульованого типу (2013)
Рудик А. В. - Експериментальні дослідження точності формоутворення торців, Венжега В. І., Рудик В. А. (2013)
Чуприна В. М. - Динамічні розрахунки верстатів та їх вузлів за методом кінцевих елементів у САПР (2013)
Макатьора Д. А. - Визначення погонного зусилля різання мікропористої гуми ножем із двосторонньою заточкою (2013)
Болотов Г. П. - Прецизійне дифузійне паяння алюмінієвих сплавів, Бондаренко І. С. (2013)
Березін Л. Я. - Обладнання для проведення процесу зварювання в зовнішіх електричних полях високої напруги (2013)
Казимир В. В. - Многоагентное управление электронным пучком в установках электронно-лучевой сварки (2013)
Литвинов В. В. - Инструментальные средства верификации моделей программного обеспечения, Богдан И. В., Сливко К. С. (2013)
Вавіленкова А. І. - Програмне забезпечення для виявлення текстових документів, ідентичних за змістом (2013)
Гумен М. Б. - Методи комп’ютерного оброблення зображень та сфери їх раціонального застосування (2013)
Двоєглазова М. В. - Розроблення архітектури системи підтримки прийняття рішень для аналізу інтеграції інформаційних систем, Скітер І. С. (2013)
Риндич Є. В. - Архітектура захищеної системи голосового конференц-зв’язку в IP-мережах (2013)
Семко В. В. - Логіко-математична модель опису простору рішень (2013)
Ярмілко А. В. - Використання методів візуалізації у діагностиці та управлінні електронно-променевим мікрообробленням оптичних матеріалів (2013)
Кряжич О. О. - Підхід до перевірки відповідності моделі управління імпульсними засобами багатопланового захисту, Захматов В. Д. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оптимізація схем під’єднання нетрадиційних і відновлювальних джерел електроенергії в електричних мережах, Кравчук С. В. (2013)
Шкрабец Ф. П. - Анализ влияния параметров воздушных ЛЭП на технические потери при транспортировке электроэнергии, Красовский П. Ю. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення якості роботи енергосистем засобами систем гнучких передач змінного струму, Мацейко В. В. (2013)
Баженов В. А. - Формування проектних рішень розвитку електроенергетичних систем, Сулейманов В. М., Кацадзе Т. Л. (2013)
Зайцев С. В. - Оцінювання завадозахищеності безпровідних мереж із сигналами OFDM з внутрібітовою псевдовипадковою перебудовою піднесучих частот, Приступа В. В., Василенко В. М. (2013)
Заровський Р. В. - Оптимізація за швидкодією системи стабілізації напруги з широтно-імпульсною модуляцією першого роду (2013)
Марченко А. А. - Модель регулятора напруги розподільної електричної мережі, Труніна Г. О., Тимохіна А. О. (2013)
Собуцький В. О. - Методика математичного моделювання виробничо-промислової ситуації в системі магістральних електромереж як елементу міської інфраструктури, Бура В. С. (2013)
Шевченко С. Ю. - Особливості вибору обмежувачів перенапруги в мережах 6-35 кВ, Довгалюк О. М., Піротті О. Є. (2013)
Жиленков А. А. - Адаптивная система управления активного фильтра с модульной топологией, Чёрный С. Г. (2013)
Іванишин В. А. - Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: польові і лабораторні вишукування, Шпилька С. М. (2013)
Гуменюк О. Л. - Використання барвників вітчизняними виробниками харчової продукції, Шупило К. О., Семенюк О. Ю., Зінченко Ю. С. (2013)
Баханов В. П. - Численное моделирование микрофизических и оптических характеристик тонких слоистых облаков, Дорман Б. А., Кривобок А. А., Манжара А. А. (2013)
Заболотська Т. М. - Кліматичні зміни повторюваності ясного й похмурого стану неба за загальною та нижньою хмарністю, Шпиталь Т. М. (2013)
Христюк Б. Ф. - Методика прогнозування характерних декадних рівнів води судохідної частини Дунаю (2013)
Василенко Є. В. - Просторова структура чинників формування весняного водопілля в басейні р. Прип’ять (у межах України) (2013)
Маслова Т. В. - Методика прогнозування максимальних весняних витрат води за коефіцієнтами регресії для певних імовірностей перевищення, Липкань О. А. (2013)
Глотка Д. В. - Геодані Global Forest Change для уточнення лісистості суббасейнів річки Десни (2013)
Горбачова Л. О. - Строки та тривалість періодів і сезонів водогосподарського року в басейні річки Південний Буг, Васильєва О. С. (2013)
Осадча Н. М. - Аналіз оцінки якості води в Україні та основні завдання її адаптації до європейського законодавства, Набиванець Ю. Б., Яцюк М. В. (2013)
Осадчий В. І. - Гідрологічні чинники формування хімічного складу поверхневих вод (2013)
Ильин Ю. П. - Основные факторы и классы морских гидрометеорологических условий черноморского побережья Украины на масштабах междесятилетней и межгодовой изменчивости (2013)
Кіптенко Є. М. - Оцінка стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України (на прикладі м. Луганськ), Баштанник М. П., Козленко Т. В., Жемера Н. С., Трачук Н. О. (2013)
Іванов Б. О. - Експериментальні дослідження характеристик дослідного зразка універсального програмно-технічного актинометричного комплексу, Осіс В. Б. (2013)
Манукало В. О. - Про VII Всеросійський гідрологічний з’їзд, Лутковський В. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
"Українському журналу нефрології та діалізу" 10 років (2014)
Безрук В. В. - нефрологічна патологія у школярів як складова ризику розвитку артеріальної гіпертензії, Нечитайло Д. Ю. (2014)
Законь К. - Госпітальна летальність кардіохірургічних пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, які лікувались діалізною нирковою замісною терапієюк, Колесник М., Дударенко В., Радченко Г. (2014)
Климчук А. В. - Уровень секреторного иммуноглобулина а в слюне больных хроническойболезнью почек на диализе (2014)
Колесник М. О. - Вплив імунокорекції на стан цитокінової ланки і slpi у хворих на пієлонефрит, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Гайсенюк Ф. З., Руденко М. Ю., Степанова Н. М., Лавренчук О. В, Савченко В. С. (2014)
Король Л. В. - Прогностичне значення визначення індексу оксидативного стресу у сироватці крові хворих на пієлонефрит, Мигаль Л. Я., Степанова Н. М., Колесник М. О. (2014)
Крайдашенко О. В. - Суточный профиль артериального давления у больных хроническим гломерулонефритом с сохраненной функцией почек, Долинная М. А. (2014)
Зограб’ян Р. О. - Застосування антиоксидантів для лікування хронічної дисфункції ниркового алотрансплантата (2014)
Шейман Б. С. - Возрастные аспекты и особенности использования методов эфферентной терапии у детей с острым повреждением почек, Бабичева О. В., Волошина Н. А., Мазур С. В., Урин А. А. (2014)
Основні положення рекомендації kdigo з дисліпідемій (2014)
Дорецький В. В. - Аутосомно-домінантний полікістоз нирок – світло в кінці тунелю?, Дорецький Ю.В. (2014)
Могильник А. І. - Перитонеальний діаліз: причини неадекватності методики (2014)
Інформація для читачів (2014)
Повідомлення (2014)
Яковюк І. В. - Інноваційна стратегія ЄС: уроки для України (2014)
Быстрова Ю. В. - Формирование креативной компетенции в высшей школе: понятие и особенности содержания (2014)
Новіков Є. А. - Основи правового регулювання інноваційної політики Бразилії (2014)
Денисова Р. О. - Повноваження суб’єктів господарювання щодо використання комерційного найменування (2014)
Дамірчиєв М. І. - До питання щодо особливостей галузевого регулювання публічної фінансової діяльності (2014)
Семенишин А. В. - Правові засади необхідних для опк України реформ в умовах кризи (2014)
Гармаш І. М. - Історія формування та функціонування професійних саморегулівних організацій у будівельній сфері (постановка проблеми) (2014)
Вороніна І. С. - Правові засади створення та функціонування біологічних банків (біорепозитаріїв) в Україні (2014)
Сліпченко С. О. - Огляд теоретичних підходів до розуміння абсолютного права (2014)
Вороніна М. А. - Правова природа етичних кодексів професійних співтовариств (2014)
Сидоренко Ю. В. - Права акціонерів щодо одержання інформації в корпоративних інвестиційних фондах (2014)
Потерейко С. О. - Розміщення акцій за межами України: порядок, правові проблеми та позитивні орієнтири (2014)
Ткач І. С. - Окремі господарсько-правові засоби підтримки туризму в ЄС (2014)
Волохін О. - Каталогізація ресурсів Інтернету за допомогою Дублінського ядра метаданих (2015)
Чегринець М. - Формування авторитетного файла предметних рубрик у ХДНБ ім. В. Г. Короленка (2015)
Помчалова О. - Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки (2015)
Стронська Н. - Створення інформаційного ресурсу "Українська бібліографія в особах": структура інформаційної моделі (2015)
Патрикей С. - Cтворення краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історико-географічні регіони України у міжвоєнний період (1918–1939) (2015)
Опришко Т. - Українська літературно-художня періодика 20-х – першої половини 30-х років XX ст.: джерелознавчий та історіографічний аспекти (2015)
Малолєтова Н. - Міжнародний документообмін Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в системі формування бібліотечно-інформаційних ресурсів, Бодак О. (2015)
Гранчак Т. - Міжкультурна комунікація як напрям діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Грет М. - Реклама бібліотек у блогах (2015)
Кулицький С. - Подолання прагматичного шуму при підготовці аналітичних продуктів з економічної тематики (2015)
Стрішенець Н. - Діалог бібліографів (2015)
Біографія сумління і честі (2015)
Григоренко Н. О. - Додаткові компоненти реквестивної мовної інтенції у творах Генрі Рейдера Хагарда (2011)
Ляшина А. Г. - Деякі особливості функціонування системи суфіксації сучасної англійської мови та значення їх для перекладу текстів наукової літератури з економіки (2011)
Межжеріна Г. В. - Англійські авіаційні терміни-композити в аспекті перекладу українською мовою (2011)
Мишко С. А. - Деякі проблеми оцінювання перекладів студентів (2011)
Міненко О. В. - Основні стратегії перекладу "Гамлета" В. Шекспіра українськими письменниками середини ХІХ ст. (на прикладі перекладів П.Куліша і М.Старицького) (2011)
Паньків У. Л. - Теоретичні засади дослідження мовних контактів (2011)
Петренко І. П. - Сучасний стан та основні напрями розвитку понятійно-термінологічного апарату екологічної лінгвістики (2011)
Раду А. І. - Фреймова організація комунікативного простору дискурсу соціальної реклами (2011)
Саноцька Л. Г. - Лексико-морфологічний аспект актуалізації жанру ліро-епічної поеми (2011)
Хрипливий А. О. - Екстралінгвістичні фактори утворення нових бізнес-термінів (2011)
Шаблій О. А. - Труднощі перекладу термінів юридичної техніки ФРН на позначення поняття "закон" (2011)
Шуневич Б. І. - З досвіду комбінованого викладання англійської мови на базі дистанційного курсу для магістрів (2011)
Афанасьєва О. С. - Гендерний підхід як комплексне явище в парадигмі інтерпретаційних стратегій (2011)
Бітківська Г. В. - Сновидіння як структурний елемент у повісті Крісти Вольф "Кассандра" (2011)
Бондар Л. А. - Художній час, простір і хронотоп у віршах зарубіжних авторів (2011)
Варенко В. М. - Переосмислення християнських моральних цінностей в поемі "Одержима" Лесі Українки (2011)
Гайдаш А. В. - Своєрідність образної системи у п'єсі Тіни хау "Народження після народження" (2011)
Маркелова С. П. - Особливості художніх образів у п'єсах театру абсурду (на матеріалі творів С.Беккета, Г.Пінтера, Н.Сімпсона) (2011)
Медетова У. - Опис старого і нового життя в оповіданнях С.С. Ахундова (2011)
Нагачевська О. О. - Особливості поетики та проблематики роману Джойс Керол Оутс "Шикарні люди" (1968) (2011)
Ничко О. Я. - Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека (2011)
Ситько О. М. - Міофпоетичний образ сакральної ріки Дніпро та Дунай як концептуальні символи в контексті поетики української барокової латино мовної культури (україно-білоруський архетипно-міфологічний аспект (2011)
Сторчеус С. В. - Історичний контекст розвитку та соціальна проблематика афро-американського детективу (на прикладі творчості Уолтера Мслі (2011)
Сусол Л. О. - Українське необарокове осмислення феномену класичності в епоху постмодернізму (міркування про ідейно-смисловий базис "Річки Геракліта" Ліни Костенко (2011)
Ткаченко Р. П. - Науковий дискурс у романі П. Загребельного "Розгін" (2011)
Чухліб Т. М. - Фольклорний стиль сучасного українського одягу, Скуратівська Л. Г. (2011)
Іванов В. Ф. - Перенесення іміджу країни на імідж людини в романі "Машенька" російського письменника Володимира Набокова, Дудко О. (2011)
Козачок Я. В. - "Автобіографія" Миколи Костомарова як зразок публіцистики ХІХ століття (2011)
Рижко О. М. - Жанр рецензії у виданнях української греко-католицької церкви (2011)
Рудь Б. Ю. - Застосування технологій Public Relations у засобах масової інформації на виборах 2002 і 2004 рр. (2011)
Чекалюк В. В. - Журналістика в умовах глобалізації - основна складова соціальних комунікацій і ПР (public relations) (2011)
Геллер В. З. - Свойства переноса смесей хладагентов, Шимчук Н. А., Плохотнюк М. Н. (2014)
Кулешов Д. - Нечеткий термоэкономический подход к выбору нанофлюидов в парокомпрессионных холодильных циклах, Мазур В. (2014)
Хмельнюк М. Г. - Современные технологии осушения воздуха, Важинский Д. И., Жихарева Н. В. (2014)
Когут В. Е. - Применение теплообменника-эжектора в холодильной обработке продуктов, Миненков В. В., Хмельнюк М. Г. (2014)
Дейнеко А. И. - Карта режимов течения при конденсации хододильных агентов внтри гладкой горизонтальной трубы: обзор работ (2014)
Арсирий В. А. - Анализ параметров работы тягодутьевых машин с различными углами установки лопаток рабочих колес, Макаров В. О., Сербова Ю. Н., Вишневская О. В. (2014)
Артеменко С. В. - Влияние неорганичеcких материалов на поведение сверхкритической воды вблизи псевдоспинодали (2014)
Дорошенко А. В. - Солнечные и кондиционирующие системы на основе теплоиспользующего абсорбционного цикла и испарительных охладителей газов и жидкостей. Анализ принципиальных возможностей, Абдсемед Амина (2014)
Котов П. О. - Перспективы впровадження інтегрованих теплонасосних систем енергопостачання з двигуном стирлінга для фермерських господарств (2014)
Марченко В. Г. - Исследование распределения аэроионов в воздушной среде помещения, Липа А. И., Пономаренко А. П. (2014)
Козонова Ю. О. - Функціональні напої для спортсменів, Пруц Д. Ю. (2014)
Космачова А. М. - До проблеми оптимізації санітарно-захисних зон, Цикало А. Л. (2014)
Дрозд М. О. - Моделі контролепридатності цифрових компонентів в системах критичного застосування, Дрозд О. В., Ніколенко І. М. (2014)
Гайворонская Г. С. - Подход к выбору протокола маршрутизации для сетей будущего, Назаренко А. А. (2014)
Дегтярев В. Г. - Автоматизированый синтез несиметричных многофазных обмоток, Абдулкарим Х. Г., Марулин С. Ю. (2014)
Ткаченко В. Г. - Построение криптосистемы на основе многоугольных кодов, Синяковский О. В. (2014)
Косолап А. И. - Математическое моделирование и глобальная оптимизация (2013)
Пилипенко О. І. - Порівняльний аналіз динаміки ланцюгової передачі в металевому та полімерному виконанні, Полуян А. В. (2013)
Філоненко С. Ф. - Моделювання сигналів акустичної емісії при терті та зношуванні поверхонь із композиційних матеріалів, Космач О. П. (2013)
Грицюк В. Ю. - Рух тіла по балці з урахуванням дефектів поверхні балки (2013)
Чередніков О. М. - Технологічне забезпечення якості маложорстких кілець при обробленні поверхневим пластичним деформуванням, Борисов О. О., Семеняко О. Г. (2013)
Самчук В. В. - Підвищення якості отворів у корпусних виробах із полімерних композитних матеріалів (ПКМ) при механічному обробленні (2013)
Dubenets V. H. - Nonstationary vibrations of a beam with electro-viscoelastic dissipative patches, Savchenko O. V., Derkach O. L. (2013)
Сиза О. І. - Механізм дії інгібіторів корозії на основі рослинної сировини, Квашук Ю. В., Савченко О. М. (2013)
Купчик Е. Ю. - Зондирование модифицированной поверхности С18 индикаторами Райхардта в условиях МЖХ (2013)
Сатюков А. І. - Вплив рентгенівського випромінювання на деякі властивості германію, легованого міддю, Ушаков В. Г., Приступа А. Л. (2013)
Ситар В. І. - Дослідження і вибір оптимальних технологічних параметрів формування фенілонових покриттів, Клименко А. В., Колесник Є. В. (2013)
Трус І. М. - Нейтралізація перміату зворотно-осмотичного опріснення води під час її попереднього оброблення на катіоніті в кислій формі, Петриченко А. І., Гомеля М. Д. (2013)
Кальченко В. І. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при шліфуванні зі схрещеними осями ступінчастого вала і круга, Кальченко Д. В. (2013)
Кириченко А. М. - Кінематика п’ятикоординатного верстатз паралельною структурою, Шелепко О. В., Сапон С. П. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Аналіз точності оброблення на верстаті з регульованими шпиндельними гідростатичними опорами (2013)
Єрошенко А. М. - Комплексне використання CAD/CAM/CAE систем у проектуванні та виготовленні прес-форм для лиття деталей зі складними криволінійними поверхнями, Ковров О. М. (2013)
Козленко М. І. - Аналіз спектральних та статистичних характеристик сигналу датчика нахилу автономного мобільного робота (2013)
Хоменко І. М. - Моделювання гідродинамічних процесів у радіальному підшипнику ковзання, Кобринець А. К. (2013)
Boyko S. - Problems of the removing mid spatial frequency features for producing large optics, Dzyuba D. (2013)
Харченко Г. К. - Особливості дифузійного зварювання у вакуумі інтерметалідного сплаву на основі γ-TiAl, Фальченко Ю. В., Петрушинець Л. В. (2013)
Бушма А. И. - Технологические особенности высокоскоростной лазерно-плазменной сварки тонколистовых изделий, Хаскин В. Ю., Сидорец В. Н., Бердникова Е. Н. (2013)
Киричок П. О. - Процеси автоматизації управління якістю в поліграфічному обладнанні, Несхозієвська Т. М., Несхозієвський А. В. (2013)
Павленко П. М. - Модель критерію ефективності сучасних методів аналізу робіт, Трейтяк В. В., Толбатов С. В. (2013)
Заровський Р. В. - Технічна архітектура системи автоматизації управління процесами рослинництва в агрофірмі (2013)
Зацерковний В. І. - Аналіз можливості підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва при застосуванні геоінформаційних технологій у задачах управління, Кривоберець С. В. (2013)
Нікітенко Є. В. - Аналіз методів діагностики на рівні функціональних блоків (2013)
Скакаліна О. В. - Організація ефективного виконання запитів у реляційних базах даних (2013)
Козьяков С. В. - Mодель визначення видів мотивації ІТ-фахівця промислового підприємства (2013)
Кудряшов А. А. - ZIGBEE позиционирование, основанное на времени полёта сигнала (2013)
Бальченко И. В. - Особенности информационных технологий управления сельскохозяйственным предприятием, Литвинов В. В., Клименко В. П. (2013)
Гречанінов В. Ф. - Особливості алгоритмів передислокації ресурсів для боротьби з надзвичайними ситуаціями на потенційно небезпечних об’єктах, Казимир В. В. (2013)
Сінчук О. М. - Особливості експлуатації автономної вітроенергетичної установки в підземних гірничих виробках залізорудних шахт, Михайличенко Д. А., Бойко С. М., Городній О. М. (2013)
Яндульський О. С. - Підвищення ефективності роботи центрального регулятора САРЧП при регулюванні частоти та перетоків потужності в ОЕС України, Марченко А. А., Хоменко О. В., Мацейко В. В. (2013)
Синенко М. А. - Ефективний тензор діелектричної проникності вертикально орієнтованих сегнетоелекричних рідких кристалів з деформованою спіраллю (2013)
Бадалов Н. - Интегральная информационная система идентификации загрязнения морской поверхности Каспийского моря, Мамедов Х., Цыбуля С. Д. (2013)
Єфіменко Н. А. - Моделювання технологічних схем контролю якості комбікормових виробництв (2013)
Кудінова О. В. - Вдосконалення асортименту спредів з підвищеною біологічною цінністю, Ракова В. П. (2013)
Челябієва В. М. - Дослідження протимікробної дії харчових добавок з нативними біоцидними властивостями, Савченко О. М., Мольченко Я. А., Павленко Н. В. (2013)
Кучинська А. М. - Наукові засади вибору рослинної сировини для підвищення харчової цінності пива (2013)
Бугай В. Г. - Результати інженерно-геологічних вишукувань під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом: фізико-механічні властивості ґрунтів за даними статичного зондування, Іванишин В. А., Пеньковець О. О. (2013)
Симоненко Ю. М. - Энергосберигающие технологии в установках для получения неона и гелия высокой чистоты (2014)
Морозюк Т. В. - Новый этап в развитии эксергетического налализа (2014)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета вязкости хладагентов R32 и R125 (2014)
Овсянник А. В. - Теоретическое и єксперементальное исследование процессов теплообмена при развитом пузырьковом кипении смесевых озонобезопасных хладагенов на гладких поверхностях, Волкова Е. Н., Наумова Т. С., Якименко В. Г. (2014)
Димитров А. А. - Энергетический кризис или будущее альтернативной энергетики?, Яковлева О. Ю., Хмельнюк М. Г. (2014)
Клименко В. В. - Газотурбінний привід газогідратним дотискувачем паливного газу, Босий М. В., Парафійник В. П., Прилипко С. О. (2014)
Мельник А. В. - Изменение и моделирование коэфициента теплоотдачи при кипении растворов R600a/компрессорное масло внутри горизонтальной гладкой трубы, Железный В. П. (2014)
Лабай В. Й. - Дослідження ексенегретичної ефективності систем повітря приміщень, Гарасим Д. І. (2014)
Осадчук Е. А. - Определение энергетически эффективных режимов работы абсорбционной водоамиачной холодильной машины в системах получения воды из атмосферного воздуха, Титлов А. С., Мазуренко С. Ю. (2014)
Гурский А. А. - Неувязка по сотношению парметров в системе управления как показатель функционирования турбокомпрессорной установки, Денисенко В. А., Гончаренко А. Е. (2014)
Князева Н. А. - Метод обеспечения живучести телекоммуникационной сети на основе перераспределения ресурсов сети, Грищенко И. В., Шестопалов С. В. (2014)
Чен Г. М. - Evaporative coolers of water and air for cooling systems. Analysis and perspectives, Дорошенко А. В., Шестопалов К. О., Хлиева О. Я., Абдсеммед А. (2014)
Кулешов Д. К. - Експериментальное исследование характеристик домашнего холодильника, использующего нанофлюид R600A/TiO2, Красновский И. Н. (2014)
Лабай В. Й. - Діаграмма Грассмана в ексергетичному аналізі систем кондиціювання повітря чистих приміщень, Гарасим Д. І. (2014)
Морозюк Л. И. - Теплоиспользующие холодильные машини - пути развития и совершенствования (2014)
Радченко А. Н. - Термоэкономический метод анализа эффективностиі охлаждения воздуха на входе двигателей теплоиспользующими холодильними машинами (2014)
Соломаха О. С. - Розподіл температури в стіні з тепловим бар'єром, Новаківський Є. В., Недбайло О. М. (2014)
Чеплюха М. О. - Визначення параметрів теплообмінних апаратів системи регазифікації LNG-терміналу продуктивністю 5 млрд.куб.м на рік, Бондаренко М. С., Мінчев Д. С., Нагірний А. В. (2014)
Якимец А. М. - Методика определения разностных ЭДС произвольных обмоток, Абдулкарим Х. Г. (2014)
Прусенков Н. А. - Схема определения сосотавляющих потерь тепла в подвижном слое многослойных ограждающих конструкций (2014)
Бондаренко В. Л. - Теплофизические свойства целевых и побочных продуктов в составе Kr-Xe концентратов и рабочих тел в контурах обеспечения сепарации, Артеменко С. В., Корж Е. Г. (2014)
Марченко В. Г. - Распространение аэроионов в воздушной среде помещения от ионизаторов различного типа, Липа А. И., Пономаренко А. П. (2014)
Козонова Ю. О. - Sport drinks with different osmolality, Пруц Д. Ю. (2014)
Солодовник М. С. - Аналіз нечіткої системи підтримки прийняття рішень для інженера проектувальника комп'ютерних систем, Асланов О. М. (2014)
Борзенков П. В. - Влияние наночастиц на параметры фазовых равновесий жидкость-жидкость. Часть 1, Железный В. П. (2014)
Бойчук А. С. - Уравнения для расчета теплопроводности хладагентов R32 и R125 (2014)
Наер В. А. - Криохирургические аппараты - аккумуляторы холода, Роженцев А. В., б Хасан Весам Анвар Али (2014)
Радченко А. М. - Охолодження приточного повітря машинного відділення газових двигунів тригенераційної установки, Грич А. В. (2014)
Выборнов Д. В. - Результаты экспериментально-аналитических исследований эффективности работы теплонасосных установок, Монах С. И. (2014)
Дорошенко А. В. - Солнечные абсорбционные системы тепло-хладоснабжения на основе многоступенчатых тепломассообменных аппаратов, Людницкий К. В. (2014)
Прусенков Н. А. - Суперпозиционирование подвижного потока на составляющие: а - пересекающую наружные поверхности и б - с подвижной средой, Бабюк С. Н. (2014)
Артеменко С. В. - Нейросетевое прогнозирование свойств хладагентов: обзор (2014)
Жихарєва Н. В. - Математична модель плівкового зволожувача для плодоовочесховищ (2014)
Колосов М. А. - Математическое моделирование проволочного ВТСП датчика уровня криожидкостей, Емельянов В. Ю. (2014)
Гайворонская Г. С. - Разработка модели исследования процесса развития облачных технологий, Казак Ю. С. (2014)
Сахарова С. В. - Некоторые особенности применения экспертных систем при проектировании телекоммуникационных сетей (2014)
Калько М. І. - Асиметрія полісемічних структур видових корелянтів (2011)
Бурлакова І. В. - Естетична інтерпретація концепту "туга за землею" в семіосфері художнього тексту (2011)
Януш Я. В. - Мова української драматургії кінця ХІХ-початку ХХ ст. як об'єкт дослідження (2011)
Бондар Л. А. - Характерні стилеметричні особливості та аналіз основних видів перекладу англійського тексту професійного спрямування (2011)
Водолазька С. А. - Парадигма редакторського опрацювання технічної літератури (2011)
Литвинська С. В. - Документ як об'єкт документальної лінгвістики і документознавства (2011)
Нечитайло І. М. - Семантична варіативність праслов'янських діалектизмів (2011)
Хавкіна О. М - Алюзії в рекламних текстах, Малюта М. (2011)
Харицька С. В. - Пошукові системи мережі інтернет у фомуванні пошуково-інформаційної компетентності в процесі читання іноземною мовою (2011)
Чеснокова Г. В. - Білінгвальна ситуація в Україні, або Чому українці не розмовляють англійською, Сергеєва М. В. (2011)
Якуба В. В. - Способи концептуалізації ситуації зміна матримоніального стану в англійській мові та культурі (2011)
Григоренко Н. М. - Особливості перекладу юридичних багатокомпонентних термінів (2011)
Давиденко А. О. - Культура усного ділового мовлення, Мірошник С. (2011)
Декшна Т. А. - Роль інтимізації в рекламному дискурсі (2011)
Католіна Н. В. - Англомовні замовляння на позначення магічного зцілення (2011)
Квіренко Л. О. - Функціонально-комунікативні особливості берлінського міського діалекту в німецькому публіцистичному дискурсі (2011)
Кевлюк І. - Становлення когнітивної лінгвістики, її перспективи розвитку (2011)
Кондратюк В. М. - Вираження означеної/неозначеної кількості в науковому стилі сучасної української мови (2011)
Мочалова Н. С. - Дискусійні питання визначення поняття "активна конструкція" в українському мовознавстві (2011)
Стець І. В. - Про співвідношення понять "дискурс засобів масової інформації" та "економічний дискурс" в сучасній лінгвістиці (2011)
Строганова Г. О. - Когнітивна класифікація метафор у німецькому економічному дискурсі (2011)
Улянич А. - Фразеологізми як компонент етнолінгвістичної основи драматичних творів Івана Франка (2011)
Цьмух О. П. - Екологічний дискурс у контексті сучасних досліджень з дискурсознавства (2011)
Бондар Л. А. - Художній час, простір і хронотоп у віршах українських авторів (2011)
Варенко В. М. - Духовно-моральні цінності українського народу в творчості В. Винниченка (2011)
Гаєвська Н. - Особливості поезії в прзі Христі Алчевської (2011)
Ожоган Л. О. - Українські уроки співбуття філософії та літератури в школі виживання (2011)
Ткаченко Р. П. - Наука і етика в повісті М. Амосова "Думки і серце", Ткаченко Ю. П. (2011)
Барабаш С. М. - Життєвий і творчий шлях Михайла Козоріса в історико-рецептивному аспекті: стан дослідження проблеми (2011)
Наумова Т. В. - Мислення та світоспийняття дитини у творах Б. Харчука (2011)
Сусол Л. О. - "Записки українського самасшедшого" Ліни Костенко: необарокові образно-поетичні візії універсальних символів на тлі епохи (2011)
Щур Н. О. - Еволюція драматургічного таланту Я. Мамонтова (2011)
Межжеріна Г. В. - Кравцова Ю. В. Метафорическое моделирование мира: поэзия и проза (2011)
Стишов О. А. - Нечитайло І. М. Історія і типологія праслов'янських девербативів (2011)
Балюнов О. О. - Деякі результати дослідження пружного стану гнучкої пластини в магнітному полі (2013)
Космач О. П. - Кластерний аналіз параметрів сигналу акустичної емісії під час тертя поверхонь з композиційних матеріалів (2013)
Черников Б. И. - Геометрия образования световых бликов на поверхностях технических форм, Волик В.С. (2013)
Horbatko O. - Modeling of twill-structure of reinforcement for plain woven glass fibre/epoxy resin textile composite (2013)
Малигін Б. В. - Підвищення надійності систем гідротранспорту за рахунок магнітно-імпульсного оброблення в умовах граничного зношення, Котило О. В., Амелін М. Ю. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Оптимізація проектування високошвидкісних гідростатичних опор регульованого типу (2013)
Михайлов М. И. - Влияние статистических параметров сменных многогранных пластин на контактные напряжения с корпусом сборного инструмента (2013)
Подзолкін І. О. - Дослідження двохповодкового двобічного фрикційного приводу деталі при круглому шліфуванні ступінчастих валів, Киянець А. П., Кальченко Д. В. (2013)
Пентегов И. В. - Расплавление покрытого сварочного электрода при подводной дуговой сварке, Рымар С. В., Сидорец В. Н., Максимов С. Ю., Ляховая И. В. (2013)
Коваленко В. Л. - Дослідження впливу зварювальних флюсів та їх компонентів на стабільність існування дугового розряду, Стреленко Н. М., Гаєвський О. А. (2013)
Новомлинець О. О. - Особливості отримання нероз’ємних з’єднань у процесі виготовлення термоелементів, Завальна І. В., Половецький Є. В. (2013)
Олексієнко С. В. - Вплив електропереносу на дифузійну кінетику в системі Al-Si-Al, Мартиненко В. О., Куликовський Р. А. (2013)
Гаевский В. О. - Расчёт вероятности выполнения требований к пористости для единичного участка сварного шва, Прохоренко В. М. (2013)
Литвинов В. В. - SVM при классификации мультиязычных текстов, Мойсеенко О. П. (2013)
Вервейко А .И. - Виртуальный измеритель функции кратковременной нестабильности частоты (2013)
Волокита А. М. - Дослідження ефективності приватної хмарної системи для обчислень кредитного скорингу, Піх С. В., Воробйов В. В., Вітюк Д. С. (2013)
Мухин В. Е. - Структурная организация маршрутизатора для многоканальных компьютерных систем (2013)
Нікітенко Є. В. - Програмна система пошуку несправностей у складних електронних пристроях (2013)
Роговенко А. І. - Особливості використання генераторів вихідних кодів на мові опису апаратури, Сєнько С. О. (2013)
Григорьев К. Н. - Методы надежной доставки видеосигналов высокого качества (2013)
Kazymyr V. - Methods of data collection to evaluate the quality of distance learning system, Tevkun M., Posadska I., Drozd O. (2013)
Prila O. - The algorithm of job scheduling in grid environment based on the dynamic programming method (2013)
Скоробогатова В. И. - Особенности режима работы действующих электрических сетей с учетом реактивной составляющей мощности, Кулик Б. И. (2013)
Яндульський О. С. - Аналіз режимів роботи електричної мережі з розосередженою генерацією СЕС, Хоменко О. В., Марченко А. А. (2013)
Ревко А. С. - Дослідження енергоефективності в системах розподіленого електроживлення за допомогою комбінованого алгоритму розрахунку показників, який працює у складі вбудованої системи, Єршов Р. Д., Наумов Д. О. (2013)
Городній О. М. - Порівняння енергетичної ефективності паралельних квазірезонансних імпульсних перетворювачів, які перемикаються при нульовому струмі, Гордієнко В. В., Степанчук С. М. (2013)
Дудла І. О. - Складові системи технічного регулювання щодо оцінювання ювелірної продукції в Україні (2013)
Болотов М. Г. - Аналітичний огляд основних причин та наслідки аварій будівель та споруд, що сталися на території України за останні п’ять років (2013)
Жарій Я. В. - Особливості управління ризиками появи неякісної продукції, Гавриленко Н. І., Череднікова О. О. (2013)
Коваль Т. В. - Математична модель напруженого стану торцевої зони пиломатеріалів у процесі її сушіння (2013)
Марченко Н. В. - Особливості технології пиляння деревини на радіальні пиломатеріали (2013)
Медведкова І. І. - Деякі особливості математичного моделювання процесу сушіння культивованих грибів (2013)
Молоканова Л. В. - Зміни мінерального складу січених напівфабрикатів при варіації сировинних компонентів, Лукомський Ю. О. (2013)
Отрошко В. А. - Підвищення формостійкості дитячого взуття, Мережко Н. В. (2013)
Бардачов Ю. М. - Антикорупційна реформа в Україні як вагомий чинник забезпечення національної безпеки (2014)
Проніна О. В. - Соціальні передумови формування та розвитку системи управління земельними ресурсами (2014)
Тохтарова І. М. - Волонтерський рух в Україні: шлях до розвитку громадянського суспільства як сфери соціальних відносин (2014)
Устинова Н. В. - Державно-громадське управління освітою в умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: регіональний аспект (2014)
Філіппова В. Д. - Використання сценарного підходу в процесі формування і реалізації державної політики в галузі педагогічної освіти України (2014)
Белец Ж. А. - Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на рівні місцевих бюджетів в умовах обмежених фінансових ресурсів (2014)
Биков Р. Ю. - Реформування системи надання адміністративних послуг в Україні: перехід до нових демократичних стандартів (2014)
Дурман М. О. - Надання адміністративних послуг в електронному вигляді як один з інструментів дерегуляції, Цегельник Н. Ю. (2014)
Ісаєва І. М. - Особливості державного управління магістральними трубопровідними системами України в умовах євроінтеграції (2014)
Мороз В. М. - Зміст проекту наказу "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" як елемент правового механізму державного управління якістю підготовки науково-педагогічних кадрів (2014)
Парфьонов І. В. - Інституційна модель державного механізму проектного управління регіональним розвитком (2014)
Петрова С. В. - Державна політика України у сфері охорони здоров’я в контексті реформи медичного обслуговування (2014)
Половцев О. В. - Державне управління макроекономічною динамікою: моделювання економічних і фінансових процесів (2014)
Рибчич І. Є. - Фізична культура і спорт як складова розвитку державної молодіжної та соціальної політики (2014)
Стоян О. Ю. - Державне регулювання напрямків розвитку енергетики України в контексті впровадження відновлювальних джерел енергії (2014)
Зелінський С. Е. - Темперамент і характер державного службовця: аспекти вимірювання та оцінювання, Науменко Р. А. (2014)
Лопушинський І. П. - Кадровий скринінг публічних службовців: виклики реформування державної служби в Україні (2014)
Пашко Л. А. - Запровадження профілів професійної компетентності посад як механізм реалізації людиноцентричного підходу на державній службі (2014)
Попова І. М. - Підготовка кадрів публічних службовців в Україні: нове бачення перспектив (2014)
Верещук І. А. - Алгоритм формування ефективного адміністративно-територіального устрою у Львівській області (2014)
Коваль Г. В. - Сільська територіальна громада в контексті завдань суспільного розвитку України (2014)
Кубай Т. Є. - Актуальні проблеми становлення системи місцевого самоврядування в Україні (2014)
Паутова Т. О. - Актуальність розробки ефективного механізму взаємодії органів самоорганізації населення з громадою та органами місцевого самоврядування (2014)
Рильська В. В. - Механізм взаємодії між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в аспекті децентралізації влади (2014)
Семенченко Ф. Г. - Розмежування повноважень органів місцевого самоврядування у сфері інноваційної діяльності (2014)
Білоцерківська Н. Г. - Політична складова соціокультурної компетентності молоді в умовах сучасного суспільства (2014)
Власенко Т. Т. - Партійна структура українського парламенту: тенденції розвитку (2014)
Воронянський О. В. - Евристичний потенціал понять "наукова концепція" та "наукова модель" у політологічному дискурсі (2014)
Воротинський В. В. - Соціальні мережі як інструмент політичної маніпуляції в Україні в контексті протистоянь 2013–2014 років (2014)
Данько Ю. А. - Визначення комунікації у політологічному дискурсі (2014)
Жванія Т. В. - Протестна політична поведінка: реальна та віртуальна (2014)
Іванцова Н. І. - Концепція плюралістичної демократії: від плюралізму до неокорпоративізму, Москальова Н П. (2014)
Кудрявцев О. Ю. - Трансформація механізмів легітимації політичної влади в умовах інформаційного суспільства (2014)
Кулішенко Т. Ю. - Інституціоналізація як категорія політичної науки: проблема визначення (2014)
Куц М. Ю. - Інформаційні та мережні війни: базові характеристики (2014)
Нагорняк Т. Л. - Брендинг території як напрям політики глобального, національного та регіонального рівнів (2014)
Пелішенко В. О. - Корупція у контексті сучасних соціально-політичних концепцій (2014)
Півнева Л. М. - Політичні події в контексті прогнозування нестабільності в політиці: динаміка світу, який глобалізуеться (2014)
Поліщук О. О. - Ціннісно-культурні детермінанти електорального процесу в Україні (2014)
Роговський О. М. - Нові "квіти зла": основні фактори і форми існування зла у сучасних соціально-політичних контекстах (2014)
Рудя Р. Г. - Сучасна армія в умовах трансформаційних змін: інституціанальний аналіз (2014)
Солових Є. М. - Імідж органу місцевого самоврядування: інституційна складова (2014)
Степаненко О. Г. - Аналіз закону про люстрацію в Україні: "за" і "проти" (2014)
Щедрова Г. П. - Демографічна політика як чинник національної безпеки держави: порівняльний аспект (2014)
Куць О. М. - Депортації холмсько-підляських українців: відновлення історичної пам’яті (2014)
Повідомлення про науково-практичну конференцію (2011)
Марієвський В. Ф. - ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України” — 115 років (2011)
Марієвський В. Ф. - Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. мед. навч. заклад / за редакцією В.П. Широбокова / видання 2-е. — Вінниця: нова книга, 2011. — 952 с.: іл. (рецензія на книгу) (2011)
Білоус С. Б. - Обґрунтування вибору лікарської форми для зовнішнього застосування з наночастинками срібла, Марієвський В. Ф., Кролевецька Н. М., В’ялих Ж. Е., Рубан Н. М., Чекман І. С. (2011)
Круглов Ю. В. - Результаты дозорных эпидемиологических исследований распространенности серологических маркеров ВИЧ-инфекции, гепатита С и сифилиса среди потребителей инъекционных наркотиков, Низова Н. Н., Кислых Е. Н., Марциновская В. А., Нгуен И. В., Зятюк Я. С., Коршенко В. А. (2011)
Миронюк І. С. - Результати впровадження системи активного залучення до диспансерного нагляду ВІЛ-позитивних осіб в Закарпатській області, Гудюк Н. А. (2011)
Голубка О. С. - Оцінка ефективності дозорного епіднагляду за грипом в Україні, Оніщенко О. В., Міроненко А. П. (2011)
Чумаченко Т. О. - Характеристика епідемічного процесу грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій у Харківській області, Подаваленко А. П., Тонкошкур Т. І., Карлова Т. О., Скляр В. І., Макарова В. І. (2011)
Мокиенко А. В. - Гигиеническая оценка загрязнения вирусами водных объектов и питьевой воды в Одесской области. Сообщение четвертое: ротавирусы и ротавирусная инфекция, Петренко Н. Ф., Засыпка Л. И., Красницкая Л. В., Садкова А. В., Котлик Л. С., Тарасюк Е. Ф. (2011)
Бондаренко В. І. - Стан імунітету до поліомієліту в Україні в сучасний період, Фесенко А. Ю., Світа В. М. (2011)
Романенко Т. А. - Результати імунологічного моніторингу кашлюку серед населення п’яти областей України (2011)
Красій Н. І. - Етіологічна роль умовно патогенної мікрофлори у формуванні інфекційного процесу, Покришко О. В. (2011)
Чемич М. Д. - Клініко-епідеміологічні особливості іксодового кліщового бореліозу на Сумщині, Болецька Т. О., Христенко Г. І. (2011)
Риков С. О. - Інфекційна безпека донорських тканин у мікрохірургії ока, Рогоцька Л. Т., Шагінян В. Р., Сергеєва Т. А. (2011)
Стопчанская А. Г. - Сравнительный анализ генотипической структуры и фенотипических проявлений вирулентности для человека штаммов Francisella tularensis, циркулирующих в Украине, Пархоменко Н. Б., Джуртубаева Г. Н., Пилипенко Н. В., Захарова О. А., Выдайко Н. Б. (2011)
Журба А. Г. - Криптококковая инфекция: современное состояние проблемы, Каримов И. З., Андронова Т. И., Журба Р. Г. (2011)
Бондаренко В. І. - Сучасні аспекти якості медичної допомоги при грипі, Назарова О. Г., Зоріна С. М., Замкевич В. Б. (2011)
Павловский А. Д. - Борьба с заразными болезнями (2011)
Вимоги до оформлення рукописів (2011)
Титул, зміст (2015)
Метельова Т. - Протестні рухи як сегмент громадянського суспільства й форма прямої демократії: світові тренди та український досвід* (2015)
Миклащук І. - Підтримка громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи (2015)
Толстов С. - Діяльність міжнародних організацій в Україні: загальні тенденції та орієнтири (2015)
Фощан Я. - Роль проекту "Об’єднуємося заради реформ" у розвитку організацій громадянського суспільства в Україні (2015)
Артемчук О. - Питання конституційних гарантій прав суб’єктів земельних правовідносин (2015)
Печенкін І. - Антикорупційна реформа в Україні: місце і роль органів прокуратури як координатора протидії злочинності та корупції (2015)
Хамула П. - Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект (2015)
Редакційна колегія (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Druzhynin A. - InSb Microcrystals for Sensor Electronics, Ostrovskyi I., Khoverko Yu., Khytruk I., Rogacki K. (2014)
Kharchyshyn B. - Reduction of Force Ripples in Linear Motors, Khai M., Moroz V. (2014)
Kulagin D. - Features of Monitoring the Traction Transmission of a Running Electrical Complex in the Event of its Deviation from the Schedule, Andryenko P. (2014)
Lupenko A. - Voltage Resonant Inverter as a Power Source, Stakhiv P. (2014)
Marcsa D. - Schur-Complement Based Parallel Finite Element Analysis Coupled with Circuit and Mechanical Equations, Kuczmann M. (2014)
Marushchak Ya. - Approximation Fractional Order of Differential-Integral Controllers by Integer Order Transfer Functions, Kopchak B. (2014)
Mayer D. - The Effect of an Electromagnetic Shielding on the Forces Acting Among the Conductors of Three-Phase Lines, Ulrych B., Kropík P. (2014)
Mykhaylenko V. - Mathematical Model of a Semiconductor Converter with Eight-Zone Regulations of the Output Voltage, Karelin S., Kunyk Ju., Chunyak Ju. (2014)
Myslovych M. - Design Peculiarities of Multi-Level Systems for Technical Diagnostics of Electrical Machines, Sysak R. (2014)
Olszowiec C. - Evaluation of Variation Ranges of Electrical Parameters in Three-Phase Unearthed Networks, Olszowiec P. (2014)
Shapovalov Yu. - Tolerance Analysis and Optimization of Linear Periodically Time-Variable Circuits Based on the Frequency Symbolic Method, Mandziy B., Bachyk D. (2014)
Shcherba M. - Interrelated Processes of Local Electric Field Amplification in Solid Dielectric, Contributing to their Degradation (2014)
Shchur I. - Computer Simulation of an Autonomous Contra-Rotating Wind Turbine Taking Into Account Parameter Differences and Wind Rotor Work Conditions, Kovalchuk A. (2014)
Stadnyk B. - State and Prospects of Computerized Systems Monitoring the Topology of Surfaces, Based on White Light Interferometry, Manske E., Khoma A. (2014)
Strykhalyuk B. - Service Providing by Using a Structure Stability Algorithm in a Virtualized Data Center Based оn Cloud Technology, Shpur O., Masiuk A. (2014)
Tchaban V. - Circuit Mathematical Models of Electric Devices (2014)
Vasetskyi Yu. - Conditions for Application of Asymptotic Method to Electromagnetic Field Analysis in the System of "a Current Loop – an Electroconducting Body”, Mazurenko I., Dziuba K. (2014)
Zagirnyak M. - Indirect Determination of Energy Data and Output Power of an Induction Motor, Kalinov A., Kostenko A., Nesterov I. (2014)
Preparation of Papers for CPEE (English) (2014)
Preparation of Papers for CPEE (Ukrainian) (2014)
Call for papers – ISGT-2015 (2014)
Call for papers – ISH-2015 (2014)
Call for participation – APPEEC-2014 (2014)
Call for participation – INTELECT-2014 (2014)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що належать до Переліку наукових фахових видань України (2014)
Свідоцтво про реєстрацію (2014)
Editor remark (2014)
Гінзбург М. - Професійні назви як дзеркало гендерної рівності (2012)
Павликівська Н. - Характеристичні самоназви діячів української культури (2012)
Шинкарук В. - Особливості категорії суб'єкта у структурі диктуму (2012)
Єнчева Г. - Переклад авіаційних термінів-іменників: когнітивний аспект (2012)
Житар І. - Вставлені поширювачі речення як субститути синтаксем базового речення (на матеріалі наукового і публіцистичного стилів сучасної української мови) (2012)
Криворученко С. - Семіотичний аспект дослідження змістової організації прозового дискурсу (2012)
Личук М. - Структурно-семантичні зміни оказіональних фразем у жіночій прозі 90-х рр. ХХ ст.-поч. ХХІ ст., Мислива Т. (2012)
Литвинська С. - Проблеми творення і функціонування документознавчої термінології (2012)
Ляшина А. - Реалізація суфіксальної моделі в сучасній англомовній науковій літературі (2012)
Макарець Ю. - Контекстуальна зумовленість перифразованих номінацій (на матеріалі української публіцистики поч. ХХІ ст. (2012)
Навальна М. - Субстандартна лексика в мові сучасної художньої літератури (2012)
Панцьо С. - Прагматико-стилістичний потенціал складних слів у сучасному поетичному тексті, Вакарюк Л. (2012)
Сітко А. - Категорія питальності в логіко-філософському аспекті (2012)
Чорноус О. - Антропонімний фонд м. Кіровограда в ХХ ст. (маловживані чоловічі імена) (2012)
Шутак Л. - Особсливості взаємодії категорії оцінки та квалітативності (2012)
Харченко С. - Питання синтаксичної норми на сторінках навчальних видань з української фахової мови початку ХХІ ст. (2012)
Вітрук Н. - Структурно-семантичні особливості поширених односкладних речень (2012)
Дзюман Н. - Займенникове вираження локативних синтаксем в українській мові (2012)
Ковтун О. - Вербалізація умовних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в українській мові (2012)
Надточій Ю. - Прагматичний аспект англоамериканізмів в політичних текстах сучасної німецької мови (перекладацький аспект) (2012)
Скрипник Н. - Зооморфні вербалізатори концептосфери "мораль" підтекстового рівня (на матеріалі епічних жанрів українського фольклору (2012)
Полтавець Ю. - Основні підходи до вивчення евфемізмів і дисфемізмів (2012)
Васьків М. - Українські міндрівні нариси 1920-30-х рр. і "Лексикон інтимних міст" Ю. Андруховича (2012)
Шестопалова Т. - Феномен Т. Шевченка як чинник розробки міждисциплінарного аспекту українського літературного канону (Шевченкознавчі студії Ю. Лавріненка) (2012)
Борисюк І. - Міфологічні джерела поезії І. Римарука (2012)
Василишин І. - Екзистенційно-філософські мотиви в повоєнній творчості Т. Осьмачки (поема "Поет") (2012)
Колінько О. - Новела і музика? до проблеми художнього синтезу в малій прозі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (2012)
Ткаченко Р. - Фаустівська парадигма наукового пізнання у романі М. Амосова "Нотатки з майбутнього", Ткаченко Ю. (2012)
Опришко Т. - "Пролетарська" літературно-художня періодика у мистецькій діяльності українських літературних об'єднань та угрупувань (2012)
Чік Л. - Детермінованість ідейно-естетичної специфіки образності та композиції роману Леоніда Мосендза "Останній пророк" новелістичною традицією автора (2012)
Титул, зміст (2012)
Вратизолин - эффективно, удобно, надежно! (2012)
Креон - ферментный препарат № 1 в мире (2012)
Интересные факты о ДНК (2012)
Дедишина Л. - Клієнт чи пацієнт? (2012)
Дедишина Л. - Відповідальність за фальсифікацію ліків є суворою (2012)
Накладено найбільший в історії АМКУ штраф за оманливу рекламу лікарського засобу (2012)
Существует ли угроза дефицита и роста цен на лекарственные средства? (2012)
Державному експертному центру - 20 років (2012)
Демеукая А. - Инновации - гарантия будущего (2012)
Кривомаз Т. - Гострі питання регуляторної політики (2012)
В центре внимания - здоровье мужчин (2012)
До Львова - за мотивацією! (2012)
Курочка Д. - Gattaca (2012)
Кривомаз Т. - Допинги для мозга (2012)
Когда форма улучшает содержание (2012)
Nota bene: лечим кашель с Амбробене (2012)
Львова Л. - "Микроб холодильника" (2012)
Высокая температура у детей: как действовать? (2012)
Дедишина Л. - Барвистий куточок раю (2012)
Риопан быстро облегчает изжогу (2012)
Редькин Р. - Гормоны и возраст: диабету все возрасты покорны? (2012)
В зоне особого внимания: боль в спине (2012)
Примак Р. - Липосомы - такие простые и такие загадочные (2012)
"Фитотека" - дифференцированный подход к посетителю аптеки (2012)
Демецкая А. - О "каплях датского короля", латексном дерматите и медицинских осмотрах. Cоветы профпатолога (2012)
"Кошки в горле" (2012)
Курочка Д. - Красители, или Мелочей в нашей работе нет (2012)
Дедишина Л. - Наша місія - якість (2012)
Липа О. - Новогодний имидж аптеки (2012)
Дедишина Л. - Знання, а не підкуп (2012)
Дедишина Л. - Керівник - це характер (2012)
Примак Р. - Открытие, опередившее время (2012)
Кириленко М. - Пусть сбудется все задуманное!!! (2012)
Демецкая А. - Новый год вдвоем: романтика vs повседневности (2012)
Демецкая А. - Неделя стройности (2012)
Новогоднее меню (2012)
Демецкая А. - Планируем праздник (2012)
Азарова Л. Є. - Непряма номінація осіб із дієслівним компонентом, Троян Г. В. (2012)
Януш Я. В. - Українська мова в парадигмі сучасної освіти в Україні і за її межами (2012)
Бондар М. В. - Реалізація концепту "Україна" у лінгвістичному просторі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2012)
Бондаренко Л. Ф. - До питання про вивчення фразеологізмів (сталих фраз) в контексті порівняльної лінгвістики (2012)
Гнезділова Я. В. - Дискурс в емотіологічному аспекті: методологія (2012)
Дячук Т. М. І. - Огієнко про засади творення національної термінології (2012)
Єнчева Г. Г. - Структурна розбіжність авіаційних термінів та її вплив на еквівалентність перекладу (2012)
Капінус О. Л. - Формування комунікативної компетенціїв процесі навчання іноземної мови у студентів вищих технічних навчальних закладів (2012)
Коваль Л. М. - Означено-особові речення в системі односкладних конструкцій української мови (2012)
Крушинська О. Г. - Особливості відтворення французької рими в українському перекладі (2012)
Лисенко Г. Л. - Проблематика перекладу крилатих висловів у заголовках до публіцистичних текстів, Чепурна З. В. (2012)
Матвійчук Т. П. - Лексико-граматична природа прономінативів, Момот В. (2012)
Мерінов В. В. - До питання про взаємодію граматичних форм числа іменника із семантичними категоріями "конкретність" і абстрактність" (2012)
Паустовська М. В. - Ключові аспекти методики навчання другої іноземної мови згідно з концепцією багатомовності, Труцуненко І. І. (2012)
Погиба Л. Г. - Формування мовно-комунікативної компетенції у військових вищих навчальних закладів, Голіченко Л. (2012)
Приблуда Л. М. - Метонімія як різновид вторинної номінації (на матеріалі творчості українських письменників-постмодерністів) (2012)
Савчук Т. В. - Функціонування семантичних єдностей з релятивними дієсловами в мові новели М. Коцюбинського "Intermezzo" (2012)
Сібрук А. В. - Іменники з загальним значенням "прикраса" в писемних пам’ятках XI - XIV століть (2012)
Сітко А. В. - Прагматичні проблеми перекладу англомовних вигуків (2012)
Соболь Ю. - Проблеми інтерференції у підготовці перекладачів (2012)
Тур О. М. - Особливості функціонування нових абревіатур у розмовно- побутовому стилі української мови кінця XX - поч. XXI ст. (2012)
Харченко С. В. - Неспонукальні речення зі значенням спонукальної модальності (2012)
Гайдаржий К. А. - Аналітичне дієслівне словотворення як засіб поповнення складу номінативних одиниць (2012)
Давиденко І. Ю. - Співвіднесеність концептів у концептосфері "внутрішній світ людини" (2012)
Захарчук Н. В. - Засоби подолання стереотипних уявлень у процесі підготовки студентів до міжкультурної комунікації (2012)
Кацімон О. А. - Спільні лексичні елементи у творах і листах Ольги Кобилянської та реєстрі "Словаря чужих слів" Зенона Кузелі і Миколи Чайковського (1910) (2012)
Каушанська Л. В. - Способи вираження і засоби перекладу пасивної можливості в німецькій науково-технічній літературі українською мовою (2012)
Коваленко О. О. - Педагогічні умови формування навичок професійного спілкування у майбутніх авіадиспетчерів на основі особистісно-розвивального підходу (2012)
Кобець Л. К. - Поняття лексико-семантичної системи мови в працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів XVIII - XXI ст. (2012)
Котелевець К. В. - Витоки молодіжного сленгу (на матеріалі повісті Г. Бєлих, Л. Пантелеева "Республіка ШКІД") (2012)
Кухарчук Г. В. - Найуживаніші іменники-юкстапозити в науковій термінології XXI століття (2012)
Надточій Ю. М. - Структурні та функціональні особливості номінативних одиниць німецької термінології у перекладацькому аспекті (2012)
Мислива-Бунько І. Я. - Деривація іменників-композитів у мові української преси XXI століття (2012)
Хіміч Р. С. - Метафора як образно-функціональна одиниця англійської реклами, Конопляник Л. М. (2012)
Бурлакова І. В. - Стильові іпостасі Оксани Лятуринської (штрихи до портрету письменниці) (2012)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Стилістичні еквівалентності як засіб форматування художнього викладу (2012)
Бикова Т. В. - Національний колорит Гуцульщини в авторській інтерпретації українських та польських письменників першої третини XX ст. (2012)
Щур Н. О. - Сучасне прочитання ліричної драми Я. Мамонтова "Дівчина з арфою" (2012)
Манцуров Д. І. - Статистичне прогнозування в системі державного планування та програмування розвитку економіки України. (2014)
Галіцин В. К. - Моделювання розвитку навчальних потужностей у сфері вищої освіти регіону., Кочарян І. С. (2014)
Соложенцев Е. Д. - Технологии управления риском в структурно-сложных системах., Карасев В. В. (2014)
Коляда Ю. В. - Дискретний варіант моделі Солоу для відкритої економіки: моделювання траєкторій розвитку., Кравченко Т. В., Ліпанова Ю. В. (2014)
Краснюк М. Т. - Технологія використання інтелектуальних обчислень для аналізу геолого-геофізичної інформації з метою визначення економічно-обгрунтованих об’єктів (пластів) для подальшої промислової розробки. (2014)
Петренко Л. М. - Адаптивне управління економічною безпекою підприємства в нестабільному середовищі. (2014)
Скіцько В. І. - Моделі оцінювання ефективності функціонування логістичних систем мікроекономічного рівня. (2014)
Дайнеко А. В. - Статистичний аналіз можливих наслідків входження України до Євразійського Економічного Союзу. (2014)
Пугачова М. В. - Статистичний моніторинг стану галузей економіки з використанням показників кон’юнктурних обстежень підприємств. (2014)
Катуніна О. С. - Прогнозування процесів насичення ринку на базі динамічних факторних моделей. (2014)
Середюк В. Б. - Застосування методів імітаційного моделювання при прогнозуванні фінансових показників діяльності підприємства. (2014)
Мусіна Л. А. - Вплив науково-технічної та інноваційної діяльності на економічне зростання в Україні, його чинники і ресурси., Кваша Т. К. (2014)
Ігнатова Ю. В. - Використання теорії систем масового обслуговування в інформаційній системі оптимізації процесів логістики. (2014)
Манжос Т. В. - Оптимальні цінові стратегії у моделюванні попиту на інноваційний продукт., Мельник О. О., Луцишина Ж. В. (2014)
Бойчук М. В. - Стохастична модель однопродуктової макроекономіки зростання із нелінійним критерієм, запізненням та вінерівським і пуассонівським процесами., Семчук А. Р. (2014)
Петренко Л. М. - Оптимізація управління учбовим процесом у ВУЗІ., Супрунюк Г. М. (2014)
Ткаченко М. А. - Knowledge management as a component of it project risk management. (2014)
Титул, зміст (2015)
Дьоміна Е. А. - Вплив оксиду азоту на формування хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини в умовах ко-мутагенної модифікації, Михайленко В. М., Пилипчук О. П. (2015)
Полковенко О. В. - Канцерогенні речовини в сучасних косметичних засобах (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові кроликів за умов стресу, Грабовська О. С. (2015)
Кубявка М. Б. - Можливості застосування теорії несилового впливу в військовій контррозвідці, Кубявка Л. Б., Тесля Ю. М. (2015)
Холопцев А. В. - Изменения поверхностных температур океанических районов и вариации структуры атмосферной циркуляции (2015)
Доля В. Д. - Влияние временной изменчивости гравитационного поля на атмосферу и океан, Кучеренко Н. В., Капочкин Б. Б. (2015)
Капочкина А. Б. - Использование "невязок" водного баланса каспийского моря для оценки экстремальных значений водообмена литосферы и гидросферы, Михайлов В. И., Кучеренко Н. В. (2015)
Будзар М. М. - Просторові модулі "ментального картографування" панського маєтку в Україні XIX століття як вияв самоідентифікації власника (2015)
Парайко К. В. - Історія професійної акушерської допомоги на території Буковини (ІІ пол. XVIII – 70-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Бабушко С. Р. - Сучасний стан професійного розвитку фахівців як складової неперервної освіти: аналіз законодавчої бази України (2015)
Гейченко Е. И. - Индивидуализация обучения иностранных студентов в контексте коммуникативно-когнитивного подхода, Васецкая Л. И. (2015)
Драч І. І. - Лідерство і командність в управлінні навчальним закладом (2015)
Рыбалко О. А. - Изучение темы "алгоритмы" в начальной школе с помощью приобретённых знаний по математике (2015)
Рощупкина Е. А. - Самостоятельная работа студентов как педагогическая проблема (2015)
Гейченко Е. И. - Этнопсихологические особенности иностранных студентов и национальные различия их образовательных систем, Васецкая Л. И., Хейлик В. Д. (2015)
Лозова О. М. - Контекстний аналіз вживання категорії "розвиток" у наукових кваліфікаційних працях (2015)
Савенкова І. І. - Хронопсихологічне прогнозування перебігу психосоматичних захворювань (2015)
Isgandarov M. Y. - Melioration and ecological state of soils, based on draining degree of kura-aras lowland (2015)
Литвиненко М. А. - Ефекти транслокації 1AL/1RS на стійкість до бурої та стеблової іржі в умовах півдня України, Топал М. М. (2015)
Бушуєва І. В. - Технологічні аспекти виробництва 1 % ін`єкційного розчину "Авесстим" (2015)
Безена І. М. - Мотиваційні механізми розвитку особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми (2015)
Bodilovska D. S. - Analysis of 1D and 3D Distribution of Electric Potential in the Porphyrincoated Silicon Nanowire Field-effect Transistors (2014)
Savin K. - Quality Factor of Tunable Shielded Cylindrical Metal-Dielectric Resonator Caused by Dielectric Loss, Kazmirenko V., Prokopenko Yu. (2014)
Voloshyn A. - Alteration and radiation characteristics of frequency tunable ring DRA, Prokopenko Yu. (2014)
Самотовка В. Л. - Оценка качества фотоэлектрических преобразователей на структурах с p-n переходом (2014)
Боль К. К. - Импульсные транспортные свойства тринитридов, Москалюк В. А. (2014)
Ляхова Н. М. - Моделювання темплетних наноструктур, Осінський В. І., Семеновська О. В., Суховій Н. О., Тимофєєв В. І., Фалєєва О. М. (2014)
Tyshko A. - Excitation of the resonant loads with the multi-vector synthesized sinusoidal voltage decreases conduction losses and improves reliability (2014)
Ladoshko O. - Parameter optimization of late reverberation suppression algorithm, Prodeus A. (2014)
Starynska A. Y. - About modulation transfer function of machine vision system based on CMOS and CCD image sensors, Terletsky O.V. (2014)
Romanov O. - The Network-on-Chip Quasi-optimal Topology Analysis Method (2014)
Крашений І. Е. - Використання перетворення Карунена-Лоева для аналізу МРТ-зображень людини, Попов А. О., Рамірез Х., Горріз Х. М. (2014)
Дидковский В. С. - Передаточная функция улитки внутреннего уха человека. Часть 2, Лунева С. А., Калинин С .С. (2014)
Udovychenko Y. - Effective Surface Area of Current Density Distribution Maps, Popov A., Chaikovsky I. (2014)
Данилова В. А. - Применение тепловидения в диагностике сосудистых патологий, Шлыков В. В. (2014)
Богданов О. В. - Залежність пружних коливань пакету від коефіцієнту лінійного розширення внутрішнього шару при ФТА перетворенні (2014)
Кандрачук И. В. - Об одном методе расчета частотной характеристики чувствительности сферического пьезокерамического гидрофона, Коржик А. В., Новак Д. Д., Петрищев О. Н. (2014)
Карпусь В. В. - Исследование закономерностей формирования волновых полей в упругом стержне источниками шумов акустической эмиссии Часть 3. Излучение осесимметричных волн Похгаммера-Криполями когерентных источников шумов акустической эмиссии (2014)
Трапезон К. А. - Решение задачи о собственных осесимметричных колебаниях круговой пластинки с толщиной, убывающей от центра по вогнутой параболе (2014)
Романюк М. И. - Методика расчета передаточных характеристики пьезокерамического преобразователя в режиме излучения ультразвуковых волн. Часть 2. Расчет коэффициента механоакустического преобразования в режиме возбуждения нормальных волн Лэмба, Петрищев О. Н. (2014)
Лунтовський А. О. - Етапи розвитку сучасних мережних технологій та приклад створення енергетично-ефективного мультимедійного сервісу на основі мікрокомп’ютерного вузла, Мельник І. В., Шикова М. С. (2014)
Юрченко О. О. - Числова символіка в текстах українських історичних думах дохмельницької доби (на прикладі семантичних зрізів чисел три та сім) (2014)
Ніколайчук О. С. - Роль українських земель у матеріальному забезпеченні російської армії під час російсько–турецької війни 1735–1739 рр. за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" (2014)
Ковальчук Т. В. - Вплив православних громадських об’єднань на суспільно-політичне життя українських губерній російської імперії на початку ХХ століття (2014)
Романцова Н. І. - "Історія України–Руси" М. Грушевського в українській історіографії (2014)
Валявська К. В. - До проблеми виникнення "світського товариства" на Буковині в австрійський період (1815–1848) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського