Побел А. Н. - Лечение сепсиса при гнойно-воспалительных заболеваниях суставов, Кляцкий Ю. П., Трибушной О. В., Побел Е. А., Труфанов И. И., Гордиенко Ю. А. (2014)
Федорова А. А. - Особенности антиоксидантной защиты при термической травме, Борзенко Б. Г., Гнилорыбов А. М. (2014)
Гур’єв С. О. - Інфекційні ускладнення перебігу травматичного процесу у постраждалих із полісистемними пошкодженнями. Повідомлення 2. Патогенез розвитку, Танасієнко П. В., Соловйов О. С. (2014)
Лидия Дмитриевна Горидова (25.12.1944 — 30.08.2014) (2014)
Виноградов Г. - Середньовічна християнська цивілізація як богословсько-лінгвістична модель (2014)
Капітон О. В. - Про деякі особливості розвитку культури українського етносу в умовах сучасної глобалізації (2014)
Хазиев В. С. - Гуманизм евразийской идеи и практики (2014)
Коршун Т. С. - Проблема свободы в философии права И. А. Ильина и Б. А. Кистяковского (2014)
Миронова Т. Ю. - Про що свідчать образи в тексті особи, яка проголосила "смерть автора" (2014)
Новиков В. Т. - Возникновение и концептуальные особенности классической философии истории (2014)
Попов В. Ю. - "Weltanschauung-мировоззрение": история одного философского суеверия (2014)
Бескаравайный С. С. - Прадигма техники как универсальный цикл развития технического знания (2014)
Новикова О. В. - Техническая рациональность и проблема генезиса "экономического человека" (2014)
Смотрицкий Е. Ю. - Философия техники Освальда Шпенглера: прогнозы и реальность, Шубин В. И. (2014)
Чечельницька Г. В. - Психоісторична версія української історії: спроба утворення (2014)
Куценко В. Й. - Економіка як живі знання (2014)
Пименова М. М. - Экономика в моем понимании (2014)
Капітон В. П. - Умная философия для себя (2014)
Маринкевич С. М. - Вивчення сімейних міфів, їх функцій та характеристик у сучасних психологічних дослідженнях (2014)
Вербицкая Л. С. - Субъективные заметки о философии хозяйства Сергея Булгакова, Винниченко А. Е. (2014)
Задорожна В. В. - Сутність та ознаки правової держави, її прояви в Україні (2014)
Шинкаренко І. - Перспективи Чорноморського регіону (2014)
Щирый Г. - Культура и деньги (2014)
XiT-XoL Ю. - Две встречи и одно событие (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2014)
Бескаравайный С. С. - Когнитариат как социальный класс (2014)
Капитон В. П. - Ив. Ильин и его неприятие зла (весьма субъективные заметки), Капитон О. В. (2014)
Коршун Т. С. - Проблеми реалізації правової рівності (2014)
Муза Д. Е. - Некоторые соображения о цивилизационной природе Украины и её деструкции глобализацией (2014)
Попов В. Г. - Одиночество (2014)
Федюк В. Ю. - Політичні та культурні проблеми української діаспори в умовах сучасної глобалізації (2014)
Коротков Н. В. - "Честность" как характеристика аутентичного существования во французском экзистенциализме ХХ века (2014)
Попов В. Ю. - Анцилярность как проклятие философии (2014)
Нойзер В. - Постижение знания (2014)
Возняк В. С. - Онтологическое содержание категории "человечность" (2014)
Гижа А. В. - Истина и смысл как метакатегориальное выражение модусов времени (2014)
Счастливцева Е. А. - Возрастает ли роль субъекта в современной философии? (2014)
Хазиев В. С. - О сущем и абсурде (2014)
Чечельницька Г. В. - Психоісторичний огляд проблеми періодизації української історії та діагностика сьогодення (2014)
Куценко В. Й. - Духовна сутність економіки (2014)
Маринкевич С. М. - Контент-аналіз сімейних міфів Воцерковлених родин (2014)
Афанасьєва Д. - Яким бачиться сьогодні майбутнє української книги (2014)
Жуковська А. - Що може перетворити вітчизняні музеї у центри активності місцевої громади? (2014)
Бодня А. - Кобзар у моєму житті (2014)
Дегтярьова Є. - Кобзар у моєму житті (2014)
Діброва А. - Кобзар у моєму житті (2014)
Безчасна Т. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Дубров О. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Малинська А. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Сухопар К. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Фрейдін М. - Лист до Т. Шевченка (2014)
Добролежа К. - Про що співає Тарасова Кобза? (2014)
Крайник В. - Про що співає Тарасова Кобза? (2014)
Шубин В. В. - Памяти Сагатовского Валерия Николаевича (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги до оформлення та подання статей до наукового збірника "Філософія. Культура. Життя" (2014)
Березовський І. В. - Зміни лейкоцитарної формули при згодовуванні м’яса від позитивно реагуючих на туберкулін тварин (2013)
Богатко Н. М. - Ідентифікація м’яса тварин за показниками якості та безпечності, Салата В. З., Богатко Д. Л., Шах Л. В., Голуб О. Ю. (2013)
Божик В. Й. - Рибні запаси басейнів рік Дніпро і Дністер та вплив на них антропогенного навантаження, Грицина М. Р. (2013)
Бойчук Р. М. - Корисні та лікувальні властивості продукції овець, Бінкевич В. Я., Микитин Л. Є., Білик О. Я. (2013)
Буцяк В. І. - Забруднення ґрунтів та харчових продуктів радіоцезієм Чорнобильського походження, Клименко О. М. (2013)
Буцяк А. А. - Мікроорганізми як альтернатива пестицидам у виробництві екологічно безпечної продукції рослинництва, Калин Б. М. (2013)
Високос М. П. - Реакція овець імпортованих порід (олібс, тексель) на спекотні погодні умови степової зони україни у порівняльному аспекті, Заярко А. О., Чумак Є. В. (2013)
Гутий Б. В. - Рівень показників неферментної системи антиоксидантного захисту організму бичків за умов кадмієвого навантаження (2013)
Дашковський О. О. - Мехінізми токсичної дії свинцю на кровотворну систему і процеси обміну речовин в організмі корів, Фоміна М. В., Калин Б. М. (2013)
Добрянська Г. М. - Особливості накопичення важких металів в організмі різних видів промислових риб, Мельник А. П., Янович Н. Є., Янович Д. О. (2013)
Калин Б. М. - Ґрунт як початкова ланка міграції важких металів у екосистемах, Буцяк Г. А., Фоміна М. В., Дашковський О. О. (2013)
Качмар Н. В. - Вплив іонів свинцю та кадмію на питому поверхню темно-сірого опідзоленого ґрунту, Дацко Т. М., Мазурак О. Т. (2013)
Кобиш А. І. - Якість сирого незбираного молока корів особистих селянських господарств (2013)
Коваль Г. М. - Мінеральний склад тканин бугайців поліської м’ясної та симентальської порід після застосування досліджуваних мікроелементів і метіонатів, Васерук Н. Я. (2013)
Козенко О. В. - Вплив екологічного та сезонного факторів на сорбційну здатність еритроцитів крові великої рогатої худоби, Демчук М. В., Сус Г. В., Дідик У. М. (2013)
Коломієць Ю. В. - Режими освітлення, що застосовуються за умов вирощування курчат-бройлерів (оглядова), Павліченко О. В., Бусол Л. В., Жиліна В. М. (2013)
Кос’янчук Н. І. - Основні поняття добробуту тварин та нормативно-правові акти (2013)
Крушельницька Н. В. - Вплив санітарної обробки доїльного устаткування та технології доїння корів на гігієнічну якість молока (2013)
Купрієнко Л. С. - Ефективність застосування електрохімічноактивних розчинів натрію хлориду за умов контамінації м’яса птиці сlostridium perfringens, Зон Г. А., Стеценко Н. В., Безвершенко О. С. (2013)
Куциняк І. В. - Особливості жирнокислотного складу підшкірного жиру косулі та дрібної рогатої худоби (2013)
Лавріненко І. В. - Ветеринарно-санітарна оцінка сіна для годівлі дрібних гризунів (2013)
Логачова Л. О. - Вплив мікроклімату на фізіологічний стан та захворюваність коней, Чорний М. В. (2013)
Малина В. В. - Вплив пробіотику протекто-актив на продуктивні якості молодняку свиней при вирощуванні їх в умовах промислових технологій, Бондаренко Л. В., Гришко В. А. (2013)
Мацуська О. В. - Еколого-економічна доцільність застосування кавітаційно-адсорбційного очищення стічних вод м'ясопереробних підприємств, Параняк Р. П., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2013)
Мерзлов С. В. - Згодовування перепелам іммобілізованого йоду, ферментів та хелату кобальту у складі комбікормів із дефіцитом фосфору (2013)
Микитин Л. Є. - Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні, Бінкевич В. Я., Білик О. Я. (2013)
Нагірняк Т. Б. - Досвід впровадження органічного землеробства на Полтавщині, Осередчук Р. С., Грабовський Р. С. (2013)
Наливайська Н. М. - Гуморальні й клітинні фактори неспецифічного захисту кіз на фоні застосування пробіотиків (2013)
Орлюк Т. М. - Санітарно-гігієнічні показники приміщення віварію під час проведення лабораторного експерименту (2013)
Осередчук Р. С. - Екологічна безпека харчових продуктів при використанні полімерних пакувальних матеріалів і тари, Нагірняк Т. Б., Шийка Х. Г. (2013)
Параняк Р. П. - Основні напрями формування комплексного механізму екологічно орієнтованого управління землекористуванням, Войтович Н. В., Козловський М. П. (2013)
Пасічник А. В. - Продуктивні показники і резистентність телят під впливом деа (2013)
Передера О. О. - Мікологічна характеристика зерносумішей для кролів (2013)
Петренко А. М. - Санітарно-гігієнічна оцінка впливу освітлення на бактеріальну забрудненість повітря вівчарні та організм овець, Чорний М. В., Митрофанов О. О. (2013)
Польова О. Л. - Економічна ефективність постійного і непостійного місця утримання молодняку великої рогатої худоби, Польовий Л. В., Ліцький В. О., Дем’янчук І. В. (2013)
Ситюк М. П. - Ретроспективний аналіз серопревалентності популяції диких свиней території україни до вірусу хвороби тешена за результатами моніторингових досліджень в період 2001-2011 років (2013)
Соколюк В. М. - Санітарно-гігієнічна характеристика якості води для тварин у західній біогеохімічній зоні україни, Засєкін Д. А. (2013)
Фоміна М. В. - Дослідження якості м’яса свиней за корекції їх раціону сполуками заліза, Дашковський О. О., Калин Б. М., Курляк І. М. (2013)
Фотіна Т. І. - Удосконалення схеми ветеринарно-санітарних заходів для зниження мікробного тиску у свинарських господарствах, Нагорна Л. В., Фотін О. В., Гапонов І. В. (2013)
Черевко М. В. - Фактори небезпечності та екологічний контроль якості харчової продукції і сировини (2013)
Чорний М. В. - Корекція резистентності телят комплексним метаглобуліном за різних умов мікроклімату, Колісник П. В. (2013)
Чорний М. В. - Вплив на природну резистентність і продуктивні показники курей-несучок цеолітового борошна в умовах нормативного мікроклімату, Ткачова О. В. (2013)
Шуляк С. В. - Вплив розчину колоїдного срібла на мікрофлору кишечника та продуктивні показники перепелів, Засєкін Д. А. (2013)
Яценко І. В. - Алометрична залежність між живою масою курчат-бройлерів та масою їх внутрішніх органів при введенні в раціон наноаквахелату срібла, Гетманець О. М., Сененко Є. О. (2013)
Бреславець Т. І. - Інтеграція освіти, науки і виробництва як складова сучасного розвитку (2014)
Данканіч О. М. - Специфіка сучасних методів фінансового забезпечення вищої освіти в регіоні (2014)
Дубовська О. В. - Фінансові проблеми розвитку загальної освіти в Україні: аспекти удосконалення системи оплати праці (2014)
Маліновська О. Я. - Шляхи вдосконалення системи захисту прав споживачів кредитних спілок (2014)
Маслик Р. О. - Необхідність застосування принципу адресності призначення соціальних пільг в Україні (2014)
Лисяк Л. В. - Первинне публічне розміщення акцій (ІРО) в системі фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України, Гриценко О. В. (2014)
Шукіс І. З. - Менеджмент у системі управління: сутність, еволюція та сучасні тенденції розвитку (2014)
Макаренко Ю. П. - Розвиток кредитного скорингу позичальників банку (2014)
Буряк А. В. - Рольові функції інвестиційного та інноваційного процесів інтенсифікації розвитку аграрної сфери (2014)
Мельниченко С. І. - Бюджетне регулювання економічного розвитку (2014)
Михальчук А. В. - Програмно-цільовий метод бюджетного планування: потреби України та зарубіжний досвід (2014)
Роменська К. М. - Посилення результативності використання коштів місцевих бюджетів України у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (2014)
Вознюк О. В. - Історія становлення бюджету міста Катеринослава з кінця ХVIII до першої половини ХІХ ст. (2014)
Гатаулліна Е. І. - Формування державних видатків у системі економічного розвитку (2014)
Волосович С. В. - Формування системи фінансової безпеки ринку страхування кредитів (2014)
Піскова Ж. В. - Проблеми та перспективи розвитку непрямого оподаткування в Україні (2014)
Піменова М. М. - Використання податкових інструментів у контексті стимулювання ресурсозбереження (2014)
Даценко В. В. - Функціонування недержавних пенсійних фондів в системі фінансових послуг (2014)
Шевченко О. В. - Місцеві запозичення у системі фінансового регулювання регіональних диспропорцій (2014)
Соковець-Макатуха Т. В. - Фінансові ресурси підприємств як додаткова база для створення фонду доступного житла (2014)
Железняк В. В. - Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці (2014)
Бойко К. К. - Фактори розвитку інноваційної діяльності підприємств у староіндустріальних регіонах (2014)
Лук’яненко І. Г. - Проблеми управління бюджетним дефіцитом для забезпечення фінансової безпеки України (2014)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2014)
Маліновська О. Я. - Суть поняття "соціальний захист" у загальній системі соціальної політики, Рудзінська Р. О. (2013)
Власюк В. Є. - Формування соціально-економічних інтересів регіону в контексті розвитку національної економіки України, Бик Л. І. (2013)
Горященко Ю. Г. - Комплексна оцінка соціально-економічних показників регіональної статистики (2013)
Гірман А. П. - Соціально-економічні аспекти формування безпечних умов праці (2013)
Гриценко О. В. - Фінансова складова інноваційного оновлення економіки України (2013)
Гетьман О. О. - Парадигма регіонального розвитку в Україні, Буряк М. І. (2013)
Ільченко В. М. - Методи оцінки сталого розвитку регіону: індикатори та їх хaрaктеристика (2013)
Падерін І. Д. - Чинники впливу на інноваційний розвиток промислових підприємств, Бойко К. К. (2013)
Данканіч О. М. - Зарубіжний досвід фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в регіоні (2013)
Сорока К. О. - Практичні аспекти ситуаційного аналізу в туристичній галузі (2013)
Пономарьова О. Б. - Конкурентоспроможність страхових компаній у регіоні (2013)
Адаменко І. П. - Фінансова політика в умовах сучасних системних економічних реформ в Україні (2013)
Лисяк Л. В. - Детермінанти фінансової конкурентоспроможності у ринковому середовищі, Гетьман Д. О. (2013)
Карамушка Л. І. - Формування місцевих бюджетів як складова бюджетного процесу (2013)
Тимошенко М. В. - Правовий статус органів самоврядування в контексті фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, Дем’яненко В. Є. (2013)
Міронова Л. О. - Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект, Моїсеєнко О. В. (2013)
Остріщенко Ю. В. - Планування видатків місцевих бюджетів на розвиток людського потенціалу в Україні (2013)
Лазебник Л. Л. - Виміри державного регулювання в банківському секторі (2013)
Величкін В. О. - Міжнародний досвід управління кредитним ризиком і можливості його використання в Україні, Баранник Л. Б. (2013)
Портна О. В. - Розвиток страхового ринку як підсистеми сукупного фінансового потенціалу України (2013)
Трещов М. М. - Податок на нерухоме майно: перспективи стягнення (2013)
Пампуха С. І. - Cпецифіка еквівалентності обміну в страхуванні як економічна форма убезпечення в підприємництві, Табінський В. А. (2013)
Єршова Н. Ю. - Внутрішній контроль: принципи та структура в координатах системи управління підприємством (2013)
Панасейко С. М. - Місце автоматизованих систем управління підприємством у процесі антикризового управління персоналом, Панасейко І. М. (2013)
Рядно О. А. - Розвиток ринку праці в промислово розвинутому регіоні (на прикладі Дніпропетровської області), Хрущ Я. В. (2013)
До уваги авторів науково-теоретичного журналу Вісника ДДФА: Економічні науки (2013)
Белас О. М. - Опромінювач лінійної поляризації для параболічної антени, Мазор С. Ю. (2014)
Жердєв М. К. - Діагностична модель базового логічного елементу транслятора напівпровідникової інтегральної схеми для безконтактного індукційного методу діагностування, Кузавков В. В. (2014)
Karpenko O. V. - Research of methods and technics, technnological control means (modification) of properties of semiconducting materials and solid-state electronic devices, Ochramovych M. M., Loza V. M., Shevchenko V. V. (2014)
Козина Ю. Ю. - Применение алгоритма веерной интерполяции для выделения характерных точек контуров реперных знаков на печатных платах (2014)
Кольцов Р. Ю. - Підвищення завадозахишеності радіоліній із складними сигналами при мажоритарному кодуванні, Вишнівський В. В., Сєрих С. О. (2014)
Кошевой Н. Д. - Оптимизация геометрического расположения фотоприемников при контроле углового перемещения рулевых поверхностей самолета, Бурлеев О. Л. (2014)
Lenkov S. V. - Forecasting of reliability and costs of operation complex objects RET in view of their maintenance service and repair, Tsytsarev V. M., Braun V. O., Ossypa V. O., Berezovska Y. V. (2014)
Лещенко О. І. - Багатовекторні диференціальні перетворювачі вібрації інформаційної вимірювальної системи, Зборовська І. А., Банзак Г. В. (2014)
Мясищев А. А. - Создание надежного http-сервера для удаленного управления по TCP/IP сети на основе ATmega1280 и Wiznet W5100 (2014)
Сакович Л. М. - Оцінка показників якості діагностичного забезпечення ремонту військової техніки зв'язку в польових умовах, Романенко В. П., Лалетін С. П., Демченко С. В. (2014)
Shvorov S. A. - Neural network predicting solar (cosmic) radiation in special space systems, Zhyrov G. B., Shtepa V. M., Chyrchenko D. V., Zhelnovach G. M. (2014)
Gryshin S. P. - Methods of increasing of functional stability of power systems, Кrikhta V. V., Lenkov S. V. (2014)
Данова М. А. - Синтез модели выбора приоритетных тематических направлений при создании прогнозов научно-технического развития на основе методологии форсайт (2014)
Кирда А. Г. - Формування країнознавчої компетентності у курсі спеціальної іншомовної підготовки (2014)
Мокрицький В. А. - Сравнительный анализ известных алгоритмов компьютерной томографии ядерного топлива тепловыделяющих сборок реактора, Маслов О. В., Банзак О. В. (2014)
Онищук М. І. - Збройні сили ФРН в умовах нових викликів і загроз, Мельников О. Г., Храбан І. А. (2014)
Присяжнюк М. М. - Основні поняття та особливості проведення спеціальних інформаційних операцій, Пампуха І. В., Петрик В. М. (2014)
Сівак В. А. - Специфіка обґрунтування вимог до експлуатаційної безпеки транспортних засобів органів охорони державного кордону в ході їх захисту від небезпечних несправностей (2014)
Шарий В. І. - Актуальні питання щодо відновлення професійних якостей військовослужбовців (призваних із запасу) в умовах проведення мобілізації Збройних Сил України, Малюга А. В., Добровольський Ю. Б., Ємцов А. А. (2014)
Банзак Г. В. - Разработка основного алгоритма имитационной статистической модели процессов технического обслуживания, Банзак О. В., Лещенко О. И., Пашков С. А. (2014)
Барбашов І. А. - Аналіз методів вирішення задач маршрутизації транспорту, Огнєвий О. В. (2014)
Gaysha O. O. - Model of user learning process in distance education system based on network graphs, Gachovich S. V., Zhyrov B. G., Solodeeva L. V. (2014)
Галянт С. В. - Аналіз стану проблем ідентифікації об'єктів у базах даних, Красильников С. Р., Джулій А. В. (2014)
Гришин С. П. - Аналіз та класифікація методів впровадження інформації в звукові файли, Коврига Є. О., Березовська Ю. В. (2014)
Гурман І. В. - Метод адаптивної маршрутизації в мережах передачі даних з урахуванням самоподібності трафіка, Завадовський В. В., Муляр І. В. (2014)
Джулій В. М. - Алгоритм кластеризації стиснення вектора характерних ознак графічних зображень, Лєнков С. В., Коблєнєв О. О. (2014)
Красильников С. Р. - Використання геоінформа-ційних систем у спеціалізованих підрозділах, Литвиненко Н. І., Лапінський О. В. (2014)
Лєнков С. В. - Концептуальна схема системи інтелектуальної обробки даних, Джулій В. М., Горбатюк О. М., Берназ Н. М. (2014)
Malyuga A. V. - Conceptual model of HEI education quality monitoring by principle of combined control, Pampuha I. V., Prohorov O. A., Ryaba L. O. (2014)
Муляр І. В. - Локалізація об'єктів у бездротових сенсорних мережах, Зеленська В. С. (2014)
Мясіщев О. А. - Засоби моделювння телекомунікаційних мереж, Голдис О. В., Лєнков О. С. (2014)
Новакевич В. Ю. - Дослідження використання освітніх дистанційних систем для обробки інформації, Хмельницький Ю. В. (2014)
Хайрова Н. Ф. - Метод автоматической идентификации семантических корреляций терминов глоссария, Петрасова С. В., Ленков С. В. (2014)
Чешун В. М. - Метод захисту інформації на основі прихованих моделей Маркова, Чуйко К. В. (2014)
Чир Н. В. - Місце Закарпатської області на міжнародному ринку туризму, Габчак Н. Ф., Мельник А. В. (2014)
Артемов В. Ю. - Особливості виявлення методологічних основ системно-онтологічного аналізу компетентностного підходу в навчанні, Литвиненко Н. І. (2014)
Барабаш О. В. - Обгрунтування педагогічних умов мультимовної підготовки майбутніх авіаційних фахівців (2014)
Безносюк О. О. - Педагогічне проектування теоретичної моделі військово-спеціальної підготовки студентів у системі цивільних ВНЗ (2014)
Вітвицька С. С. - Формування готовності магістрів освіти до науково-дослідницької діяльності у процесі вивчення педагогіки вищої школи (2014)
Воровка М. І. - Джерела становлення гендерного підходу в педагогіці, Петрученя Г. Г. (2014)
Гамерська І. І. - Досвід Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка у впровадженні основних принципів Болонської декларації (2014)
Дудник Н. З. - Педагогічні технології як передумова розвитку освіти (2014)
Дудник О. О. - Психолого-педагогічні чинники підручникотворення в Україні в другій половині ХХ століття (2014)
Зінько Р. В. - Відмінності навчання курсантів та студентів військових і цивільних навчальних закладів, Білик О. С., Гавенко Б. І., Шпак О. Б. (2014)
Кючюк Джаміля кизи - Соціально-історичні передумови реформ у системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Останіна Н. С. - Підготовка соціальних педагогів до роботи у сфері дозвілля у системі вищої освіти України (2014)
Пахарєв С. О. - Початкова військова підготовка юнаків у навчальних закладах Франції (2014)
Плахотнік О. В. - Роль сучасної природознавчої освіти у формуванні цілісного світогляду (2014)
Расулов И. М. - Организационно-технологические аспекты развития культуры проектирования личности средствами компьютерной технологии (2014)
Трачук Р. М. - Квазіпрофесійна діяльність як сучасна технологія професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов (2014)
Уліч В. Л. - Психолого-педагогічні проблеми формування воїна-патріота в умовах ведення спеціальних операцій (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2014)
Вихідні дані (2014)
Сторінка редактора (2014)
Премия "Автор года" (2014)
Колоскова О. К. - Особливості дифтерії у дітей, Іванова Л. А., Марусик У. І., Бєлашова О. В., Гарас М. Н. (2014)
Дуда О. К. - Гостра EBV­інфекція у дорослих: етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка та лабораторна діагностика, Колесник Р. О. (2014)
Колоскова О. К. - Клінічні та окремі імунологічні фактори ризику генералізованих інфекційно­запальних процесів у новонароджених, Безруков Л. О., Білоус Т. М., Гончарук Р. І. (2014)
Леженко Г. О. - Ураження печінки при ієрсиніозі у дітей та сучасні можливості медикаментозної корекції, Усачова О. В., Іванова І. Б. (2014)
Дуда А. К. - Применение противовирусного препарата нового поколения Аллокин­альфа в терапии социально значимых вирусных инфекций, Коцюбайло Л. П., Окружнов Н. В. (2014)
Бойко А. В. - Характер ураження травної системи в пацієнтів iз лікарсько­стійким туберкульозом при використанні препаратів 2­го ряду (2014)
Корнеев А. Г. - Эхинококкоз в Оренбургской области: эпидемиологические, иммунологические и таксономические аспекты, Тришин М. В., Соловых В. В., Кривуля Ю. С., Боженова И. В. (2014)
Черняк С. А. - Морфологические изменения в печени при разных вариантах терапии и длительности течения хронического гепатита С, Прокопчик Н. И., Цыркунов В. М. (2014)
Тодорико Л. Д. - Динамика показателей эндогенной интоксикации при мультирезистентном туберкулезе легких с деструктивными изменениями, Еременчук И. В., Батрановская С. А., Шаповалов В. П. (2014)
Бобровицкая А. И. - Особенности общего реактивного потенциала организма у детей раннего возраста при БЦЖ­лимфаденитах, Голубова Т. Ф., Суходольская В. В., Захарова Л. А. (2014)
Пипа Л. В. - Патогенетичні механізми ушкодження мозку при нейроінфекціях у дітей, Свістільник Р. В., Сердюк Т. В., Лисиця Ю. М. (2014)
Бойко А. В. - Застосування аерозольної терапії у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень (2014)
Ершова И. Б. - Аллергические реакции при паразитозах у детей, Мочалова А. А., Лохматова И. А. (2014)
Аракельян Р. С. - Дирофиляриоз в Астраханской области: современное состояние проблемы, Галимзянов Х. М., Аракельян А. С. (2014)
Єршова І. Б. - Використання препарату Ворміл при дегельмінтизації перед вакцинацією, Мочалова Г. О. (2014)
Манищенкова Ю. А. - Антиоксидантная защита у беременных с пиелонефритом, Соловьева И. В., Манищенков С. Н. (2014)
Анкін М. Л. - Важливі аспекти в лікуванні порушень консолідації переломів діафіза великогомілкової кістки, Калашніков А. В., Шмагой В. Л. (2014)
Шевченко Р. М. - Спосіб ендобронхіального введення протитуберкульозних препаратів у хворих на деструктивний туберкульоз легень з локалізацією специфічного процесу у верхівкових сегментах, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Солодовник Ю. С., Хлистун В. М., Хлистун В. В. (2014)
Кучин Ю. Л. - Проблеми знеболювання травматологічних та ортопедичних хворих у післяопераційному періоді, яким проводиться тромбопрофілактика: безпечність одночасного призначення нестероїдних протизапальних лікарських засобів та низькомолекулярних гепаринів (2014)
Богадельников И. В. - Инфекционный процесс как инструмент эволюции человека, Вяльцева Ю. В., Мужецкая Н. И. (2014)
Філь А. Ю. - Хірургічна концепція лікування постраждалих із політравмою у гострому періоді (2014)
Ломей Я. І. - Потрійний паразитизм (гельмінтоз, асоціація мікроорганізмів, злоякісні пухлини), Цюк І. І., Ломей Ю. Я. (2014)
Климовицкий В. Г. - Эффективность иммунокоррекции в лечении детей с начальными проявлениями диспластического сколиоза, Донченко Л. И., Арар Таер Джамал, Кравченко А. И. (2014)
Аракельян Р. С. - Мнимые паразитозы, Галимзянов Х. М., Стулов В. Н., Аракельян А. С. (2014)
Гур’єв С. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика масиву постраждалих із пошкодженнями довгих кісток унаслідок дорожньо-транспортних пригод, Євдошенко В. П., Сацик С. П. (2014)
Домашенко О. М. - Щодо діагностики нейросифілісу в інфекційному стаціонарі, Мантула А. О., Слюсар О. О., Аксьонова М. А., Матіско М. О. (2014)
Полулях М. В. - Особливості ендопротезування кульшового суглоба при тяжких типах дисплазії, Герасименко С. І., Костюк А. Н., Полулях Д. М., Бабко А. М., Герасименко А. С., Громадський В. М. (2014)
Казинян А. Л. - Клинико­лабораторная характеристика лейшманиоза в Армении, Мхитарян А. Л., Асоян В. А. (2014)
Поляковская О. В. - Инфузионная терапия: некоторые аспекты в современных условиях, Далингер А. Е. (2014)
Трихліб В. І. - Науково­практична конференція "Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профілактика" (2014)
Головченко Ю. І. - Клініко-патогенетична характеристика болю у нижньому відділі спини та застосування хондропротекторних ефектів Піаскледину в його комплексній терапії, Тріщинська М. А., Бельська І. В. (2014)
Бур’янов О. А. - Функціональна пов’язка для лікування переломів п’ясних кісток, Циганков М. А. (2014)
Калинкин О. Г. - Опыт применения концепции травматической болезни при лечении пострадавших с сочетанной травмой (2014)
Лазарев І. А. - Біомеханічне обґрунтування розвитку та прогресування структурних змін у травмованому хрящі колінного суглоба, Костогриз О. А., Скибан М. В. (2014)
Шимон В. М. - Лікування хворих із грижами міжхребцевих дисків препаратами біологічної терапії, Шимон М. В., Василинець М. М., Литвак В. В. (2014)
Гомон М. Л. - Мультимодальна анестезія/аналгезія в комплексі анестезіологічного забезпечення протезування кульшового суглоба (2014)
Проценко В. В. - Осложнения после эндопротезирования коленного сустава при использовании индивидуальных онкологических эндопротезов у больных с опухолями костей, Дуда Б. С. (2014)
Курапов Є. П. - Інфузійно-трансфузійна терапія у хворих із синдромом посттравматичної жирової емболії, Калінкін О. Г., Гридасова О. І., Гридасов В. А. (2014)
Шимон В. М. - Підхід до лікування травматичного остеомієліту у хворих iз гірських районів з дефіцитом йоду, Ковач В. В., Шерегій А. А., Сливка Р. М., Шимон М. В. (2014)
Дмитрий Александрович Яременко (11 октября 1934 г. — 15 октября 2014 г.) (2014)
Анатолий Михайлович Гребенюк (7.03.1969 — 11.11.2014) (2014)
Заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области (№ 1 от 19 февраля 2014 года) (2014)
Заседание Ассоциации ортопедов-травматологов Донецкой области (№ 2 от 16 апреля 2014 года) (2014)
Микенькин Петр Алексеевич — городской травматолог г. Горловки (2014)
Батюк Б. Б. - Управлінські рішення в організаційних формах аграрного виробництва, Пенцак Т. Г. (2013)
Березівський П. С. - Підсумкові оцінки розвитку фермерських господарств Львівської області у пореформений період, Березівський Я. П. (2013)
Бодак Г. І. - Тенденції розвитку організаційно-правових форм сільськогосподарських підприємств (2013)
Власенко І. В. - Реформування системи аграрного землекористування (2013)
Вовк М. В. - Зальні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва у Львівській області (2013)
Гірняк К. М. - Міжнародний етикет в діловому середовищі (2013)
Гордієвич О. А. - Економіко-математичне моделювання в нормативному управлінні витратами молочного скотарства (2013)
Гримак О. Я. - Зовнішньоекономічна діяльность фармацевтичних підприємств у сфері збуту, Оленич І. Р., Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2013)
Дадак О. О. - Страхування врожаю сільськогосподарських культур та його ефективність, Дорош М. М., Гачек Т. С., Дудяк Р. П. (2013)
Диндин М. Л. - Основні тенденції розвитку системи вівчарства (2013)
Дорош М. М. - Порушення митних правил в Україні (2013)
Живко З. Б. - Недержавні служби безпеки – гарант безпеки бізнесу (2013)
Козій Б. І. - Математична модель оцінки впливу ветеринарного обслуговування тварин на їх продуктивність, Демчук М. В. (2013)
Кондратюк О. І. - Ефективний розвиток підприємства - запорука його конкурентоспроможності (2013)
Куницький В. В. - Розвиток АПК в сучасних умовах: ефективність управлінських рішень, Куницька-Іляш М. В., Бричка Б. Б. (2013)
Левків Г. Я. - Теоретичні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК, Каньоса А. М. (2013)
Макар І. А. - Поняття ефективності в дослідженні галузі скотарства (2013)
Минів Р. М. - Сучасні тенденції експорту – імпорту м’ясних продуктів (2013)
Музика Т. П. - Продовольча безпека громадян України у системі національної економічної безпеки, Курляк М. Д. (2013)
Оленич І. Р. - Сутність і цілі міжнародного фармацевтичного маркетингу, Гримак О. Я., Гутий Б. В., Харів І. І., Смолинець І. Б. (2013)
Парфенюк Є. І. - Інноваційні підходи удосконалення фінансового забезпечення розвитку підприємництва в Україні (2013)
Пенцак Т. Г. - Маркетингові аспекти управління рибним господарством, Назаркевич М. В. (2013)
Петриняк У. Я. - Удосконалення сучасного управління збутової діяльності в системі маркетингу молокопереробних підприємств (2013)
Пунько Б. М. - Система вищої освіти України: перша об’єктивно обгрунтована програма виходу із тупика (2013)
Пунько Б. М. - Стратегічні і тактичні компоненти формування ринку земельних ресурсів за функціональним призначенням (2013)
Сендецька С. В. - Конкурентоспроможність українського м’яса птиці на вітчизняному та міжнародному ринках (2013)
Сенів Р. В. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері виробництва молока (2013)
Смолинець І. Б. - Управління господарським формуванням АПК у контексті програмування його фінансово-економічної стійкості (2013)
Соломонко Д. О. - Вплив інноваційної діяльності підприємств аграрного сектора на забезпечення місцевого економічного розвитку (2013)
Стадник М. Є. - "Зелена економіка" – основа зміцнення національної безпеки країни (2013)
Філяк М. С. - Визначення та інтеграція показників у плани сталого розвитку територій (2013)
Чемерис В. А. - Розвиток сільських територій регіону на основі кластерного підходу: передумови та перспективи (2013)
Шибунько В. В. - Вплив прикордонного розміщення Львівської області на формування регіонального ринку м’яса (2013)
Шульський М. Г. - Іванна Блажкевич і кооперативний рух в Галичині (2013)
Шульський А. М. - Сільськогосподарські підприємства в системі ведення аграрного виробництва Львівщини (2013)
Карабань И. Н. - Инновационные возможности объективизации качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В., Крицкая О. В., Чивликлий М. А., Мельник Н. А. (2014)
Евтушенко С. К. - Болезнь Паркинсона и паркинсонические синдромы (лекция), Головченко Ю. И., Труфанов Е. А. (2014)
Дубенко О. Е. - Полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента и уровень ангиотензина II при остром инсульте, Костюковский С. Л., Костюковская А. Е. (2014)
Зозуля И. С. - Мышечно-фасциальная дисфункция, пути ее коррекции, Бредихин А. В., Бредихин К. А., Чеха О. А. (2014)
Черний В. И. - Оценка степени повреждения мозговой ткани методом иммунохимического анализа в острейшем периоде ишемического инсульта, Городник Г. А., Куглер С. Е. (2014)
Дзяк Л. А. - Эффективность препарата ЛАЙФ 900 у пациентов, перенесших травматическое повреждение головного мозга, с тревожно-депрессивными расстройствами умеренной степени тяжести, Мизякина Е. В., Цуркаленко Е. С. (2014)
Марута Н. А. - Нейротрофическая терапия депрессий: возможности и перспективы, Явдак И. А., Череднякова Е. С., Марута О. С. (2014)
Евтушенко С. К. - Курсовая терапия детей с рассеянным склерозом с применением внутривенного иммуноглобулина (Биовен моно), Москаленко М. А. (2014)
Литвиненко Н. В. - Клінічний перебіг гострого больового синдрому, обумовленого дискогенною попереково-крижовою радикулопатією, на фоні лікування нестероїдними протизапальними препаратами, Ковтун І. І. (2014)
Чабан О. С. - Связанные с событием вызванные потенциалы мозга у пациентов с непсихотическими психическими расстройствами вследствие частичной потери зрения травматического генеза, Абдряхимова Ц. Б., Снегирь А. Г., Ивнев Б. Б. (2014)
Киреева Е. Н. - Система профилактики повторных эпизодов депрессивных расстройств (2014)
Пирогов И. Ф. - Факторы аутогенного обострения шизофреноподобных расстройств в дифференциально-диагностическом ракурсе (2014)
Кунцевская И. В. - Диагностика и лечение нарушений церебральной гемодинамики у больных с хроническим обструктивным заболеванием легких (2014)
Марценковський І. А. - Деменції як коморбідні патологічні стани (погляд на проблему через призму терапії інгібіторами холінестерази), Казакова С. Е., Марценковська І. І. (2014)
Гончарук О. М. - Клініко-діагностичне значення ультразвукової допплерографії при крововиливах в задню черепну ямку (2014)
Осокина О. И. - Динамика вызванных потенциалов головного мозга как показателя эффективности реабилитации больных с ранними стадиями шизофрении (2014)
Мироненко Т. В. - Нейросифилис. Аналитическое обозрение и собственное наблюдение, Хубетова И. В., Мироненко М. О., Погорелова Г. А. (2014)
Болезнь двигательного нейрона: клиническое течение, дифференциальная диагностика и патогенетические аспекты лекарственной терапии (2014)
Рецензия на книгу С.К. Евтушенко, М.Р. Шаймурзина, О.С. Евтушенко, И.С. Евтушенко "Нейромышечные заболевания у детей" (Донецк: Изд-во "Ноулидж", донецкое отделение, 2014. — 218 с.) (2014)
Памяти Учителя. Евгения Леонидовна Мачерет. К 85-летию со дня рождения (2014)
Воронова А. В. - Иммуноглобулины и стероиды в лечении детей с резистентными формами эпилепсий (научный обзор и личные наблюдения) (2014)
Кирилюк С. Я. - Автоантитіла класу IgG до основного білка мієліну та гістону-H1 як нові біологічні маркери розсіяного склерозу, Негрич Т. І., Стойка Р. С., Кіт Ю. Я. (2014)
Баранова Е. В. - Маркер воспаления у больных с различными типами мозговых инсультов (2014)
Статинова Е. А. - Вирусы герпеса в развитии атеросклероза брахиоцефальных артерий у пациентов с хронической ишемией мозга, Омельченко Р. Я., Аурсалиди А. О. (2014)
Коростий В. И. - Применение Эпилептала в комплексном лечении депрессивного расстройства у пациентов с высоким суицидальным риском, Кожина А. М., Зеленская Е. А., Хмаин С. Х. (2014)
Воронова А. В. - Особенности изменений ЭЭГ у детей с фармакорезистентными формами эпилепсий (2014)
Насонова Т. И. - Старение мозга: возможности нейрогеропротекторной терапии, Сазонов И. В. (2014)
Корсунская Л. А. - Неврологические проявления микропролактином гипофиза у женщин детородного возраста, Трушкевич А. А., Чуприна Л. А., Степур А. А. (2014)
Колосова Т. В. - Применение препарата Зеродол в комплексной терапии вертеброгенных болевых синдромов пояснично-крестцовой локализации, Асауленко Е. И., Головченко Ю. И., Харитонова Е. В. (2014)
Бурчинский С. Г. - Фармакопрофилактика когнитивных расстройств: возможности препаратов гинкго (2014)
Свістільнік Р. В. - Використання габапентину (Медітану) в клінічній практиці невролога з позиції доказової медицини (2014)
Афанасьев В. В. - Милдронат® — лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии, Свиридова Н. К. (2014)
Шульга О. Д. - Спадкова мозочкова атаксія: особливості діагностики та перебігу, Дешевцова О. М., Мельничук Т. В. (2014)
Власенко С. В. - Социально-экономические результаты многолетней ботулинотерапии у больных детским церебральным параличом, Кушнир Г. М., Ненько А. М. (2014)
Свиридова Н. К. - Лечение невропатической боли при радикулопатии (научный обзор и личные наблюдения), Баринов А. Н., Махинов К. А. (2014)
Литвин Л. Б. - Применение Глиятона в лечении нарушений психологического развития у детей (2014)
Губенко В. П. - Эффективность применения нового метода лечения заболеваний позвоночника с использованием комбинированной тракции у больных с миофасциальным болевым синдромом поясничной локализации, Мельниченко Л. В., Гончаренко Л. И. (2014)
Иошина Н. Н. - Эпидемиологические характеристики симптоматической эпилепсии у больных с посттравматическими кистозными образованиями головного мозга, Корсунская Л. Л. (2014)
К 90-летию со дня рождения выдающегося невролога, ученого, педагога, профессора Юрия Львовича Курако (2014)
Памяти Зинаиды Александровны Суслиной (2014)
Безродний М. К. - Аналіз ефективності рециркуляційної сушарки зерна з тепловим насосом, Вовк В. В. (2014)
Бідюк П. І. - Прогнозування актуарних процесів за допомогою узагальнених лінійних моделей, Трухан С. В. (2014)
Касьянов П. О. - Потраєкторна поведінка класу керованих п’єзоелектричних полів з немонотонним потенціалом, Палійчук Л. С. (2014)
Гавриш А. П. - Шорсткість поверхонь композитних підшипників ковзання високошвидкісної поліграфічної техніки за умов тонкого кубанітового шліфування, Киричок Т. Ю., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Гаєвський В. О. - Розрахунок імовірності виконання вимог до діаметра пор у зварних швах, Прохоренко В. М. (2014)
Богушевський В. С. - Модель доводки киснево-конверторної плавки сталі за заданою температурою і вмістом вуглецю, Сергеєва К. О. (2014)
Карпець М. В. - Вплив Ni на фазовий склад, мікроструктуру та механічні властивості системи високоентропійних сплавів AlCrCoCuFeNiх (x = 0; 0,5; 1; 2; 3), Макаренко О. С., Мисливченко О. М., Горбань В. Ф. (2014)
Котляров В. П. - Удосконалення конструкції сканера для лазерних терапевтичних установок (2014)
Рижов Р. М. - Застосування імпульсних електромагнітних дій для керування процесом кристалізації з’єднань при точковому контактному зварюванні, Сидоренко П. Ю., Нестуля С. О., Кочубей В. В. (2014)
Сокольський О. Л. - Визначення в’язкості пристінного шару у формуючих каналах обладнання для переробки полімерів, Івіцький І. І., Сівецький В. І., Мікульонок І. О. (2014)
Товстоног Г. Б. - Вплив температури мікрохвильового спікання на структуру і механічні властивості гідроксиапатитної кераміки, Сич О. Є., Скороход В. В. (2014)
Турик В. М. - Аналіз структури течії у вихровій камері із торцевим струминним керуванням, Мілюков Д. Є. (2014)
Chvertko Ie. P. - Monitoring of Welding Processes with Application of Artificial Neural Networks, Pirumov A. Ie., Shevchenko M. V. (2014)
Чернега Д. Ф. - Ефективність функціонального розподілення твердого палива в пошаровій системі з рудно-флюсо-паливних композицій, Нещадим В. М., Кудь П. Д., Іванченко Д. В. (2014)
Колобродов В. Г. - Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи, Кучугура І. О., Микитенко В. І., Сірий Є. А. (2014)
Тымчик Г. С. - Технология ультразвукового контроля заполнения подмуфтового пространства клеесварной муфты трубопроводов, Подолян А. А. (2014)
Юдін А. С. - Кремнієві фотопомножувачі як альтернативна система фотопомножувачів детектора нейтральних частинок на електрон-протонних прискорювачах, Богорош О. Т., Воронов С. О. (2014)
Барбаш В. А. - Вплив стадій обробки волокон луб’яних культур на показники мікрокристалічної целюлози, Нагорна Ю. М. (2014)
Купецька О. Ю. - Германосилікатні екстраширокопористі цеоліти структури UTL, Іваненко І. М. (2014)
Лавриненко О. М. - Вплив середнього магнітного поля на формування дисперсних ферум-оксигенвмісних мінеральних фаз методом ротаційно-корозійного диспергування, Павленко О. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Дубінін В. - Місце і роль діалектики в історичних фомах філософії (2014)
Абизова Л. - Виклики ХХІ століття та сучасні тенденції розвитку освіти, Дьяковська Г. (2014)
Dodonov R. - Philosophical and legal dimensions of communicative theory of Jurgen Habermas, Mozgovoy L., Butko Y. (2014)
Карпенко О. - Філософія удосконалення конкурентноспроможності продукції ВНЗ методами технічної творчості, Ніскородов В., Водоріз М. (2014)
Федь В.А. - Діалектика світоглядної парадигмалістики культурних форм, Федь А.М. (2014)
Федь І. - Оздоровлення через духовне очищення у вимірах часу (2014)
Ковнєров О. - Справедливість у філософському дискурсі Постмодерну (2014)
Ковнеров А. - Историко-философский аспект проблемы деяния и воздаяния (2014)
Полуденко С. - Історичний контекст поглиблення політичної кризи в сучасній Україні (2014)
Шевченко М. - Редескрипції, іронії та метафори в постмодерністських концепціях Річарда Рорті (2014)
Прокопенко О. - Пошук генези естетичних цінностей у критичній онтології Н. Гартмана (2014)
Ємельяненко Г. - Філософсько-педагогічні засади освітнього процесу, Степанов В. (2014)
Дубініна В.О. - Ідея університету як соціально-культурний феномен (2014)
Наші автори (2014)
Вихідні дані (2014)
Бухало А. С. - Культивування вищого базидіального гриба Schizophyllum commune на агаризованих поживних середовищах, Ліновицька В. М. (2014)
Галкін О. Ю. - Білки теплового шоку: роль у формуванні імунної відповіді, Казмірчук В. Є., Метальнікова Н. П. (2014)
Голуб Н. Б. - Математичне моделювання продукування метану в процесі ферментації, Козловець О. А. (2014)
Горобець С. В. - Агробактерії як потенційні продуценти магніточутливих наноструктур, Сорокіна Л. В., Овсієнко Т. В. (2014)
Делавар-Касмаі М. - Застосування магнітотерапії для лікування захворювань серцево-судинної системи, Шликов В. В. (2014)
Дзигун Л. П. - Підбір складу живильного середовища на основі екстракту бурякового жому для культивування Laetiporus sulphureus, Палюшок О. А., Чуднівець О. М. (2014)
Казмірчук К. А. - Дослідження електричної активності нейронів культури гіпокампа, Москалюк А. О., Кузьмінський Є. В. (2014)
Клечак І. Р. - Вплив джерел вуглецю і азоту в живильних середовищах на накопичення біомаси базидіальними лікарськими грибами роду Trametes (Fr.), Бісько Н. А., Митропольська Н. Ю., Антоненко Л. О. (2014)
Орябінська Л. Б. - Імуномодулювальні властивості пробіотика на основі молочнокислих бактерій та рослинного компонента, Прасанна Б. Д., Лазаренко Л. Н., Дуган О. М. (2014)
Пєскова Л. О. - Фермент ліпаза: аналіз галузей використання, продуцентів, способів одержання, Дехтяренко Н. В. (2014)
Поліщук В. Ю. - Динаміка росту і накопичення рибофлавіну аскоміцетом Eremothecium ashbyi Guillier., Маланюк М. І., Дуган О. М. (2014)
Степаненко О. В. - Виявлення алельних варіантів гена Wax серед вітчизняних і зарубіжних сортів ячменю, Моргун Б. В., Рибалка О. І., Степаненко А.І., Кузьмінський Є. В. (2014)
Тодосійчук Т. С. - Розробка синтетичних миючих засобів з антисептичним ефектом (2014)
Шаверський А. А. - Дослідження алельного поліморфізму генів Bmy1 і LOX-1 ячменю, пов’язаних із пивоварними характеристиками зерна, Степаненко А. І., Жолнер Л. Г., Поліщук С. С., Моргун Б. В. (2014)
Артюхова Н. О. - Обґрунтування методики визначення енергоефективності гравітаційної поличної сушарки для зернистих матеріалів, Юхименко М. П. (2014)
Боровіцький М. Ю. - Регулювання властивостей дисперсій для їх електрокінетичної обробки, Лисенко Л. Л., Ринда О. Ф., Міщук Н. О. (2014)
Дульнева Т. Ю. - Зниження концентрації іонів Са2+ у воді ультра- і нанофільтраційними керамічними мембранами (2014)
Лисенков Е. А. - Вплив шаруватих нанонаповнювачів на перколяційні властивості систем на основі поліпропіленгліколю та карбонанотрубок, Гомза Ю. П., Яковлев Ю. В., Клепко В. В. (2014)
Пилипенко І. В. - Очищення забруднених вод від сполук Cr та U з використанням стовпчастих Al- і Al/Fе-глин, Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Скляренко Г. - Творчість Сергія Пустовойта (1947-1993). Одна з тенденцій радянського "ретро" (2012)
Смирна Л. - Український нонконформістичний виставковий рух за кордоном та його неформальний лідер Ігор Цишкевич (70-80 рр. ХХ ст.) (2012)
Юр М. - Живопис Т. Шевченка: художньо-стилістичний аналіз (2012)
Павельчук І. - Досвід постімпресіоністичного експерименту в творчості Володимира Микити (2012)
Скоблікова М. - Видатний майстер портрета (2012)
Волинська О. - Авторська мистецька школа Дениса Іванцева (2012)
Кочубей М. - Символізм у контексті українського художнього процесу початку ХХ ст. (у творах Юхима Михайліва) (2012)
Іванченко Ю. - Графіка Києва ХVІІ-ХVІІІ ст. (2012)
Степаненко М. - Орган, клавесин, клавікорд і фортепіано в Україні ХVІІІ ст. (2012)
Стріха М. - Опера: проблема мови виконання (2012)
Корчова О. - Нова опера Євгена Станковича: досвід перших виконань (2012)
Жаркова В. - Мадригали Клаудіо Монтеверді як феномен музичної культури ХVІІ ст. (2012)
Луніна А. - Храмова константа в "Борисі Годунові" М. П. Мусоргського (2012)
Карнак А. - Періодична система мистецтв Б. Галеєва: витоки та перспективи (2012)
Бондаренко А. - Електронна музика в європейському культурному просторі: аналіз концепцій (2012)
Гринишина М. - "Хто боїться Вірджинії Вулф?" Е. Олбі у пострадянському антитеатрі (2012)
Коваленко Є. - Становлення українського балету перших десятиліть ХХ ст. у контексті розвитку виконавського мистецтва (2012)
Солов’яненко А. - Українська музично-театральна практика південного регіону як субкультурне утворення (2012)
Чміль Г. - Філософсько-антропологічні інтерпретації відносин "людина - екран" (2012)
Олендер В. - Вони були першими (2012)
Новікова Л. - Роль сучасної української кінодокументалістики в моделюванні національної ідентичності (2012)
Безручко О. - Кінопедагогічна діяльність В. С. Довбищенка (2012)
Кондратьєва М. - Фільми на роки (2012)
Малиновський В. - Священний одяг візантійсько-слов’янського обряду з глибини століть (2012)
Костюкова В. - "Колірні ритми" Олександри Екстер у вишивках (2012)
Кузьма В. - Створення етнографічних комплексів та експозицій у Закарпатській області (1960-1980 рр.) (2012)
Кондель-Пермінова Н. - "CANactions": інноваційний формат нової генерації архітекторів України (2012)
Удріс І. - Є. Кузьмін як дослідник української образотворчості (2012)
Чепелик О. - Феномен мультидисциплінарних фестивалів (2012)
Боднарчук Т. - Національний прояв тенденцій постмодернізму в образотворчому мистецтві (2012)
Кузьма Б. - Формування виховних ідеалів на основі традицій Закарпатської школи живопису (2012)
Мусієнко Н. - Генеза масової культури: Масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя (2012)
Козинкевич О. - Хранитель скарбів (Підгорецький замок та його власник Вацлав Жевуський) (2012)
Ременяка О. - Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння ХVІ-ХVІІІ ст. (2012)
Петрашик В. - Маловідома дослідницька шевченкіана Миколи Бурачека (2012)
Міщенко І. - Світ образів Ореста Криворучка (2012)
Смольницька О. - Філософсько-методологічні засади інтерпретації мистецтвознавчого аналізу в Київському університеті кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2012)
Оленєв О. - Соціовізуальні коди українського медіа-мистецтва на початку ХХІ ст. (2012)
Довжик О. - Життєтворчість вікторіанського трікcтера Обрі Бердслея (2012)
Котляр Є. - Образи сакральної географії у розписах синагог східноєвропейської традиції (2012)
Міляєва Л. - Листи у вічність (листи К. Трутовського) (2012)
Федорук О. - Маніфестація творчої зрілості. Віта Сусак. Українські мистці Парижа 1900-1939 (2012)
Брей Н. - "Портрет невідомої" пензля О. О. Мурашка (2012)
Дрофань Л. - Колір і рима в оркестрації Давида Бурлюка (2012)
Климчак М. - Мистецтво і доба Ді-Пі (2012)
Сторчай О. - Практика мистецтвознавчих екскурсій у Київському археологічному інституті в 1920-х рр. (публікація документа) (2012)
Криволапов М. - Шевченко-художник (2012)
Нестеренко П. - Тернистий шлях української фалеристики (2012)
Яремчук О. - Засоби візуалізації об’ємнопросторових властивостей шрифтової композиції (2012)
Семчишин-Гузнер О. - Рец. на кн.: Купчинська Лариса. Українські меценати Іванна і Мар’ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII-XX ст.: Каталог (2012)
Хом’як Л. - Рец. на кн.: Олег Чуйко. Культура монастирів Галичини ХVI-ХIХ ст. (2012)
Дідковський В. - Дослідження акустичних характеристик зали Президії Національної академії мистецтв України, Заєць В., Іваниця І., Луньов А. (2012)
Лисенко Л. - Пам’яті скульптора Богдана Лисенка (2012)
Дзюба І. - Слово про Патріота, Калинець Ірина, Калинець Ігор, Павличко Д., Стрілько В., Федорук О., Ярова Г., Чебикін А., Чепелик В. (2012)
Коваль О. - Єврейське мистецтво в українському і європейському контексті (2012)
Зайцева А. - Агресія на дитячому телебаченні: пошук розв’язання проблеми (2012)
Пучков А. - Мистецтвознавча особистість і доля її спадщини (2012)
Миленька Г. - "Лаокоон" Лесінга та його інтерпретація в естетиці Й.Г. Гердера та Р. Нгардена: досвід семантичного аналізу (2012)
Блажієвська І. П. - Асимптотична незсуненість і конзистентність корелограмних оцінок перехідних функцій лінійних однорідних систем (2014)
Вдовенко Т. І. - Строго сингулярні збурення рангу один несиметричним потенціалом, Дудкін М. Є. (2014)
Вірченко Н. О. - Інтегральні перетворення з r-гіпергеометричними функціями, Четвертак М. О. (2014)
Горбатенко Я. В. - Достатні умови ергодичності розв’язків абстрактних лінійних диференціальних рівнянь другого порядку (2014)
Грегуль Ю. О. - Збіжність рядів Баума–Каца з OSV-функціями (2014)
Грозян Т. М. - Оцінки для моментів екстремальних значень випадкового процесу із суперадитивною моментною функцією (2014)
Dyriv M. M. - Operators of stochastic differentiation on spaces of regular test and generalized functions in the Lévy white noise analysis, Kachanovsky N. A. (2014)
Дудкін М. Є. - Пряма задача для блочних матриць типу Якобі, відповідних двовимірній дійсній проблемі моментів, Козак В. І. (2014)
Єрьоміна Т. О. - Неперервні розв’язки одного класу різницево-функціональних рівнянь (2014)
Жуковська О. А. - Дослідження закону дистрибутивності в розширеному інтервальному просторі (2014)
Жураковський Б. М. - Асимптотична єдиність оцінки найменших квадратів параметрів нелінійної моделі регресії (2014)
Іванов О. В. - Асимптотичні розклади моментів оцінки найменших квадратів векторного параметра нелінійної регресії з корельованими спостереженнями, Москвичова К. К. (2014)
Іванов О. В. - Граничні теореми для екстремальних залишків у нелінійній моделі регресії з гауссовим стаціонарним шумом, Приходько В. В. (2014)
Орловський І. В. - Консистентність оцінки найменших квадратів параметрів лінійної регресії у випадку дискретного часу і сильно- або слабкозалежних регресорів (2014)
Павленков В. В. - Комплекснозначні функції з невиродженими групами регулярних точок (2014)
Скуратовський Р. В. - Мінімальні системи твірних і властивості вінцевих добутків досконалих груп (2014)
Стогній В. І. - Симетрійний аналіз одного класу (2+1)-вимірних лінійних ультрапараболічних рівнянь, Копась І. М., Коваленко С. С. (2014)
Хома-Могильська С. Г. - Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку (2014)
Горобець Ю. І. - Розподіл вектора антиферомагнетизму для ізольованої антиточки та системи віддалених антиточок у антиферомагнетику, Горобець О. Ю., Куліш В. В. (2014)
Горобець О. Ю. - Поширення спінових хвиль через анізотропну межу поділу двох одновісних феромагнетиків у зовнішньому магнітному полі, Горобець Ю. І., Роспотнюк Т. Ю., Роспотнюк В. П. (2014)
Замулко С. О. - Особливості визначення енергії формування вакансії у 4d-перехідних металах із перших принципів (2014)
Лук’янов П. В. - Інерційна стійкість як результат співвідношення переносного і відносного обертань нестисливої рідини (2014)
Лук’янов Петро В. - Генерація звуку взаємодії вихорів Тейлора і Скуллі з лопаттю змінної товщини (2014)
Решетняк С.О. - Поведінка поверхневих спінових хвиль при відбитті від одновісного мультишарового феромагнетика, Андрієвська О.М. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Сушко І. О. - Візуалізація розподілу поверхневих провідностей методом зон провідності, Рибін О. І. (2014)
Безродний М. К. - Ефективність роботи теплового насоса в системі теплопостачання з використанням теплоти відхідних газів після конденсаційного котла, Притула Н. О. (2014)
Марченко А. П. - Порівняльний аналіз моделей теплообміну в циліндрі стаціонарного газового двигуна 11ГД100М, Осетров О. О., Кравченко С. С. (2014)
Яндульський О. С. - Ідентифікація низькочастотних коливань на основі синхронізованих векторних вимірів, Мацейко В. В. (2014)
Александрова В. М. - Оптимізаційні моделі й алгоритми для мережевих задач розподілу ресурсів, Кірік О. Є. (2014)
Бідюк П. І. - Оптимізація стратегій перестрахування з використанням системи підтримки прийняття рішень, Кожухівська О. А., Поліщук В. Ю. (2014)
Romanuke V. V. - A 2-Layer Perceptron Performance Improvement in Classifying 26 Turned Monochrome 60-by-80-Images via Training with Pixel-Distorted Turned Images (2014)
Солошенко О. М. - Вдосконалення методу ітеративної класифікації з включення відхилених заявок у кредитному скорингу (2014)
Гавриш А. П. - Вплив технологічних факторів алмазного хонінгування на параметри шорсткості і точності поверхонь композитних підшипників ковзання поліграфічнихмашин, Киричок П. О., Роїк Т. А., Віцюк Ю. Ю. (2014)
Богушевський В. С. - Керування киснево-конвертерною плавкою в замкненому режимі, Жук С. В., Бондаренко Є. К., Капусняк О. О. (2014)
Хижняк В. Г. - Дифузійні покриття за участю титану, алюмінію та кремнію на сталі 12Х18Н10Т, Аршук М. В., Дацюк О. Е. (2014)
Юркова О. І. - Формування структури і фазового складу еквіатомних сплавів системи Cu–Ni–Al–Fе–Cr під час механічного легування, Чернявський В. В., Кравченко О. І., Кальян Б. А. (2014)
Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві - Удосконалення розрахунку мінімальної роздільної різниці температур медичного тепловізора, Колобродов В. Г., Микитенко В. І. (2014)
Котовський В. Й. - Модель площинного розподілу джерел тепла для багатоканальної матриці сенсорів кисню, Джежеря Ю. І., Довженко О. П., Грищук А. М. (2014)
Данілова В. О. - Тепловізійне дослідження розподілу температури міокарда, Шликов В. В. (2014)
Міхеєнко Л. А. - Метрологічний аналіз кульових фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів, Коваленко А. В. (2014)
Тимчик Г. С. - Граничні характеристики когерентного оптичного спектроаналізатора, Нгуєн К. А., Колобродов М. С. (2014)
Ліснича Т. В. - Особливості сорбції фосфатів гідратованими оксидами елементів III й IV груп, Теріковська Т. Є., Вислогузова Н. М., Кириллов С. О. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Іванюк Н. О. - Алгоритми реставрації образів за методом умовної деконволюції (2014)
Абрамов В. Б. - Порівняльний аналіз середніх ризиків у разі використання рекомендованих граничних значень концентрацій розчинених у маслі газів для виявлення дефектів у трансформаторах 110 кВ, Шутенко О. В., Баклай Д. М. (2014)
Голінко І. М. - Динамічна модель тепломасообміну для водяного охолоджувача промислового кондиціонера (2014)
Проценко О. Р. - Сто років формулі Піка для визначення початкової напруженості коронного розряду, Троценко Є. О. (2014)
Хайрнасов С. М. - Робочі характеристики алюмінієвих термосифонів для комбінованого сонячного колектора, Рассамакін Б. М., Алексеїк Є. С., Анісімова А. А. (2014)
Бідюк П. І. - Оцінювання узагальнених лінійних моделей за байєсівським підходом в актуарному моделюванні, Трухан С. В. (2014)
Кондратенко Н. Р. - Підвищення адекватності нечітких моделей за рахунок використання нечітких множин типу 2 (2014)
Меняйленко О. С. - Інформаційна технологія автоматизованої обробки даних у багатоканальних системах ультразвукового вимірювання, Захожай О. І. (2014)
Скуратовський Р. В. - Застосування дискретних структур і числових послідовностей до блочних кодів, Трембовецька О. І. (2014)
Солошенко О. М. - Застосування шаблону проектування Composite та технології LINQ до задачі префіксного кодування тексту за допомогою алгоритму Хаффмана (2014)
Бердник О. М. - Дослідження структури ламінарного потоку в кільцевих каналах з розвинутою поверхнею (2014)
Гавриш А. П. - Дослідження параметрів якості поверхонь швидкісних підшипників ковзання з композитних матеріалів для поліграфічних машин при алмазному шліфуванні, Роїк Т. А., Киричок П. О., Віцюк Ю. Ю., Олійник В. Г. (2014)
Легеза Д. В. - Математичне моделювання динаміки віброзахисної системи, оснащеної роликовим гасителем (2014)
Погребова І. С. - Фізико-хімічні умови комплексного насичення вуглецевої сталі 45 кремнієм та хромом у середовищі хлору, Янцевич К. В., Хижняк В. Г., Лоскутова Т. В. (2014)
Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві - Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором, Колобродов В. Г. (2014)
Коваленко І. Л. - Вплив попередньої підготовки на вбираючу здатність та міцність гранул аміачної селітри марки Б, Купрін В. П. (2014)
Корчуганова О. М. - Синтез дрібнодисперсних оксигідроксидів заліза (ІІІ): карбамідне осадження, Овсієнко О. Л., Абузарова К. Р. (2014)
Реферати (2014)
Автори номера (2014)
Фучило Я. Д. - Особливості створення лісових культур сосни звичайної у свіжих суборах Київського Полісся, Сбитна М. В., Кайдик В. Ю., Рябухін О. Ю. (2012)
Гриник Г. Г. - Моделювання основних таксаційних показників модальних деревостанів ялини європейської в Українських Карпатах (2012)
Мисяк Р. І. - Особливості фізико-хімічних властивостей ґрунтоутворення під чагарниковими синузіями (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості клена-явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною, Рябчук В. П. (2012)
Бойко О. Л. - Закономірності розподілу валового запасу 137Cs у лісових біогеоценозах Українського Полісся, Орлов О. О. (2012)
Гожан М. Я. - Вплив стимуляторів на ризогенез живців культиварів роду Picea (2012)
Денисова Г. В. - Географічна структура флори палацово-паркових комплексів Західного Лісостепу, Геник Я. В. (2012)
Самойлова Н. О. - Просторова структура дубових деревостанів (2012)
Совакова М. О. - Морозостійкість видів, різновидів, гібридів і декоративних форм липи (Tilia L.) в умовах міста Києва, Олексійченко Н. О., Соваков О. В., Дорошенко О. К., Китаєв О. І., Кривошапка В. А., Макарова Д. Г. (2012)
Шершун М. Х. - Характеристика критеріїв та індикаторів збалансованого ведення лісового господарства України у структурі країн Центрально-Європейського регіону (2012)
Шаловило Ю. І. - Реакція рослин Pinus sylvestris L. При взаємодії з бактеріями родів Bacillus, paenibacillus та Pseudomonas, Ковальова В. А., Гут Р. Т., Горовик Ю. М., Лагоненко О. Л., Євтушенков А. М. (2012)
Новак У. П. - Екологічний аудит інвестиційної діяльності комерційних банків, Мартинюк О. В. (2012)
Дмитрах Р. І. - Самовідновлення популяцій різностатевих видів рослин у мінливих умовах природного та антропогенно зміненого середовища (2012)
Челядин Л. І. - Ресурсоощадні технології утилізації золошлаків теплоелектростанції і шламів водоочищення, Хомин В. Р., Новосад П. В., Позняк О. Р. (2012)
Луцишин В. Є. - Вплив рекреаційного навантаження на природне поновлення деревних порід у рекреаційно-оздоровчих лісах Розточчя, Лавний В. В. (2012)
Озарків О. І. - Особливості визначення показників поглинання та розсіювання сонячного випромінювання в слабкопоглинальних середовищах, Копій Л. І., Тереля І. П. (2012)
Кучинська І. В. - Теоретичні та прикладні аспекти організації туризму для людей з обмеженими можливостями на природоохоронних територіях (2012)
Попович В. В. - Екологічна структура та закономірності розвитку водної та прибережно-водної рослинності техногенних водойм, сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів у межах Західного Лісостепу України (2012)
Голубець В. М. - Фізико-механічні характеристики зміцненого високошвидкісним тертям наноструктурного шару на сталі 45, Кірик М. Д., Капраль Ю. Р., Рудь А. Є. (2012)
Герис М. І. - Структурна схема математичної моделі керованого руху та оптимізації параметрів колісних лісотранспортних машин (2012)
Маєвський В. О. - Математична модель розпилювання брусо-розвальним способом колод із формою поперечного перетину у вигляді еліпса, Миськів Є. М., Максимів В. М., Куцик А. С. (2012)
Ріпецький Є. Й. - Наукова концепція проектування сільськогосподарських грейферних навантажувачів (2012)
Губер Ю. М. - Експериментальне дослідження розбухання термодеревини бука, Ільків M. M., Мицко В. М. (2012)
Карпяк Я. С. - Особливості оформлення дозволів на проведення підготовчих і будівельних робіт, Цогла Т. О. (2012)
Салдан Р. Й. - Вплив процесу проварювання деревини бука на колір струганого шпону, Козак Р. О., Шепелюк О. О., Кузьмин О. М. (2012)
Васильців Т. Г. - Соціально-економічна ефективність діяльності підприємств, резерви і шляхи її підвищення, Кузьменчук А. В. (2012)
Вінічук М. В. - Соціальна політика у системі економічної безпеки України (2012)
Волошин Р. В. - Оцінювання конкурентних переваг українського зерна на світовому ринку, Заставнюк Л. І. (2012)
Воробець О. Л. - Аналіз впливу зміни організації структури банку на його стабільність в умовах економічної кризи, Хоменко А. І., Новіков О. В., Кричковська А. М., Шурпенкова Р. К., В. П. Новіков (2012)
Воськало В. І. - Контроль операцій із складовими власного капіталу, Воськало Н. М. (2012)
Гринкевич С. С. - Стратегічні перспективи розвитку і використання трудового потенціалу України, Постна І. С. (2012)
Гирик О. С. - Основні напрями вдосконалення системи формування трудових ресурсів, Погоріляк О. О., Мартинюк А. В. (2012)
Гунько М. М. - Особливості кредитування національної економіки в післякризовий період, Єлейко І. В. (2012)
Комарницька Г. О. - Інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2012)
Костак З. Р. - Особливості формування кредитної політики банку (2012)
Мартинюк О. А. - Формування моделі ефективності економічних процесів харчових підприємств (2012)
Михайляк І. В. - Вплив світової фінансової кризи на структуру зовнішньої торгівлі України (2012)
Могильницька М. П. - Особливості законодавчого регулювання діяльності банків на сучасному етапі, Скаско О. І. (2012)
Мороз Л. В. - Перспективи розвитку онлайн-банкінгу в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Основні принципи інвестиційного кредитування вітчизняного підприємництва (2012)
Пелех У. В. - Валютно-курсова політика і її вплив на монетарну сферу економіки України (2012)
Рибчук А. В. - Особливості розвитку об'єктів регіональної виробничої інфраструктури (2012)
Ревич М. Я. - Механізм управління прибутковістю банків (2012)
Ривак О. С. - Фіскальна і монетарна політика в Україні та необхідність їх координації (2012)
Рура І. В. - Аналіз формування бюджету пенсійного фонду України на регіональному рівні (2012)
Сахарнацька Л. І. - Вплив інвестиційних факторів на агропромисловий комплекс Львівської області, Височанська М. Я. (2012)
Сич О. А. - Використання зарубіжного досвіду для розвитку банкострахування в Україні, Крупський В. С. (2012)
Стецько Л. І. - Монетарна політика - засіб покращення функціонування економіки України (2012)
Фененко П. О. - Механізми оподаткування зовнішньої торгівлі продукцією тваринництва: реалії та перспективи (2012)
Шушкова Ю. В. - Особливості побудови та розвитку фінансової системи Великобританії (2012)
Харченко Є. В. - Математичне моделювання гальмівних режимів роботи привідної системи пасажирського ліфта, Бондарчук Б. В. (2012)
Прокіп А. В. - Моделювання міжнародної торгівлі невідновлюваними енергоресурсами в контексті сучасних підходів до енергетичного забезпечення (2012)
Кашуба Я. М. - Формування інформаційних каналів моніторингу для розвитку та підтримки підприємництва (2012)
Сорока Р. С. - Значення інформаційно-аналітичної діяльності в забезпеченні економічної безпеки підприємства, Сорока М. П. (2012)
Хомош Ю. С. - Значення інформаційного забезпечення в управлінні інноваційною діяльністю підприємств, Вовк Ю. Я. (2012)
Корендій В. М. - Аналіз стійкості роботи вітроколеса під час поривчастих вітрів (2012)
Іщенко С. В. - Динамічна модель ринку землі сільськогосподарського призначення (2012)
Бренич Я. В. - Нейромережеві методи розв'язання задачі класифікації, Тимощук П. В. (2012)
Гізатулін А. М. - Стохастична модель грошових потоків підприємств автомобілебудування, Клеванська І. Л. (2012)
Должанський А. М. - Розподіл непрямих витрат із використанням комплексних статей та нормативного методу, Канак Й. В. (2012)
Мовчан І. О. - Вибір моделі визначення пожежного ризику для об'єктів господарювання, Гуліда Е. М. (2012)
Одрехівський М. В. - Математичне моделювання процесу оцінювання та інформаційне прогнозування станів екосистем, Угрин Л. Є. (2012)
Стадник Ю. А. - Багатокритеріальна оптимізація портфелю інвестиційних проектів, Жумік О. В. (2012)
Тисовський Л. О. - Моделювання засобами математичної статистики виробничого травматизму на підприємствах держкомлісгоспу України, Степанишин В. М. (2012)
Лободинська О. М. - Успішне працевлаштування за фахом - мета навчання (2012)
Придатко О. В. - Експериментальне дослідження ефективності комбінованого відпрацювання практичних вправ пожежної техніки із залученням інтерактивних комп'ютерних засобів навчання (2012)
До відома авторів статей - To the autors (2012)
Кучерявий В. П. - Фітомеліоративна ефективність рослинного покриву гірських урбанізованих територій, Пархуць Л. В., Фітак М. М. (2012)
Сопушинський І. М. - Фенологічні особливості Аcer pseudoplatanus l. Та fagus sylvatіca L. із декоративною аномальною деревиною, Рябчук В. П. (2012)
Гречаник Р. М. - Особливості отримання асептичної культури експлантів таксонів роду Picea А. Dietr. in vitro, Гожан М. Я., Гузь М. М. (2012)
Алексіюк І. Л. - Аналіз лісівничо-таксаційної структури соснових деревостанів природного походження Українського Полісся, Лакида П. І. (2012)
Бармак І. М. - Фітосозологічна ємність флористичних комплексів Синюхо-Інгулецького степового межиріччя в межах Кіровоградщини, Щербакова О. Ф. (2012)
Іващенко І. Є. - Сезонний розвиток Thuja plicata don. за умов Правобережного Лісостепу України (2012)
Бойко О. Л. - Закономірності акумуляції 137Cs деревним ярусом сосново-дубових лісів у вологих сугрудах Українського Полісся (2012)
Кульчицький І. Є. -Жигайло - Досвід використання методів експериментального визначення руслового стоку води під час лісогідрологічних досліджень у гірських умовах, Козій Н. І. (2012)
Кирничишин О. Р. - Хімічний склад первоцвіту весняного (Primula veris L.) (2012)
Корончевська О. І. - Стан і потенціал лісових ресурсів та тенденції розвитку ринку продукції лісового господарства у Львівській області (2012)
Козій І. В. - Становлення багатоцільового лісокористування у Сполучених Штатах Америки (2012)
Лозицький В. Г. - Особливості поширення кореневої губки в соснових насадженнях Чернігівського Полісся, Усцький І. М., Ведмідь М. М., Роговий В. І. (2012)
Нейко І. С. - Особливості створення родинних плантацій та оцінювання росту і розвитку півсібсового потомства дуба звичайного за умов Вінницької області, Єлісавенко Ю. А., Смашнюк Л. В. (2012)
Сиплива Н. О. - Фітоценотична структура дендрофлори парків-пам'яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2012)
Лебедевич С. І. - Проблеми екологічного обліку за умов сучасної системи оподаткування в Україні, Хом'як І. О. (2012)
Говда Г. А. - Облік матеріальних витрат на проведення екологічних заходів (2012)
Шершун М. Х. - Стратегія, критерії та індикатори збалансованого ведення лісового господарства: еколого-економічні та нормативно-правові шляхи їх реалізації (2012)
Попович В. В. - Фізико-механічні властивості едафотопів довкола техногенних водойм сміттєзвалищ та полігонів твердих побутових відходів у межах Західного Лісостепу України (2012)
Проців О. Р. - Економіка рибальства у Галичині кінця ХІХ - початку ХХ століття (2012)
Самусевич Я. В. - Проблеми та перспективи використання в Україні зарубіжного досвіду екологічного оподаткування (2012)
Адамовський О. М. - Формування гірських кластерних об'єднань та еколого-економічне оцінювання їх діяльності, Собко Н. М. (2012)
Прокопович О. Р. - Еколого-економічне оцінювання стану меблевого виробництва в Україні (2012)
Мартинців М. П. - Конструктивні особливості кулькової обгінної муфти, Малащенко В. В., Федик В. В. (2012)
Заяць Г. В. - Дослідження впливу фактора вертіння на опір коченню під час руху кульки кільцем опорно-поворотного круга будівельної машини (2012)
Бариляк В. В. - Динамічні навантаження в приводах підвісних канатних лісотранспортних установок (2012)
Дорундяк Л. М. - Результати дослідження ефективності процесу пиловловлення у циклоні для системи перекачування деревних відходів (2012)
Пилипів І. З. - Розроблення методики гнуття деревно-волокнистих плит, Максимів В. М. (2012)
Шаповал С. П. - Вплив кутів падіння випромінювання на ефективність пластинчастого сонячного колектора, Марищук А. Й. (2012)
Башнянин Г. І. - Лібералізаційна ефективність економічних систем, Сельський А. А., Турянський Ю. І., Кундицький О. О. (2012)
Буркальцева Д. Д. - Удосконалення інституційно-правового забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Васильців Т. Г. - Удосконалення методики оцінювання економічної безпеки підприємства, Микитюк Р. М. (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем за умов посилення глобалізаційних процесів, Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. (2012)
Васильців Т. Г. - Концептуальний аналіз переваг і недоліків моделей соціальної відповідальності підприємств, Слуцька І. О. (2012)
Башнянин Г. І. - Типи і види соціалізації економічних систем, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2012)
Васильців Т. Г. - Теоретико-прикладні основи удосконалення управління оборотним капіталом торговельного підприємства, Якимів О. О. (2012)
Дуляба Н. І. - Особливості визначення сутності витрат торговельного підприємства, Пуш Л. Ю. (2012)
Ільчук О. О. - Особливості використання та оцінювання трудового потенціалу підприємства сфери послуг, Заставна С. М. (2012)
Березовська Х. І. - Необхідність "cash-flow" аналізу в системі поточного управління діяльністю малого підприємництва (2012)
Блонська В. І. - Вдосконалення методики оцінювання стратегії розвитку активів підприємства, Добуш Р. О. (2012)
Наумчук О. А. - Формування облікової політики щодо малоцінних необоротних матеріальних активів (2012)
Волкова О. К. - Зовнішні та внутрішні форми реструктуризації в комерційних банках (2012)
Гуменюк В. В. - Класифікація та вдосконалення методів оцінювання нелегальної економіки (2012)
Данилюк О. І. - Теоретична сутність понять "пенсія" та "пенсійне забезпечення" (2012)
Долга Г. В. - Напрями удосконалення адміністрування податків на нерухоме майно (2012)
Должанський А. М. - Організація попереднього та оперативного внутрішньогосподарського контролю за центрами відповідальності на поліграфічних підприємствах (2012)
Ковалюк А. О. - Сутність та ознаки страхової кризи в Україні (2012)
Колодій Ю. С. - Механізм стимулювання попиту та пропозиції на житло (2012)
Бучко І. Є. - Розвиток інвестиційного процесу в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Державне регулювання інвестиційних процесів в Україні (2012)
Пелех У. В. - Механізм формування відсоткових ставок і їх вплив на розвиток реального сектора вітчизняної економіки (2012)
Романко О. П. - Економічна стійкість нафтогазового підприємства: сутність та властивості, Савчин І. З. (2012)
Рудик О. Р. - Проблеми адаптації антикризового управління до середовища діяльності суб'єктів господарювання в економіці України (2012)
Свірська О. Б. - Ризики ринково-орієнтованого планування виготовлення продукції промисловими підприємствами (2012)
Тимошенко А. О. - Стан та тенденції результатів податкового контролю в Україні (2012)
Мойсеєнко І. П. - Інтелектуальний капітал - елемент комерційної таємниці, Кандяк І. І. (2012)
Топільницька Я. О. - Сучасні методики оцінювання інтелектуального капіталу підприємства (2012)
Височина А. В. - Узагальнення та розвиток науково-методичних засад розуміння сутності фінансового потенціалу регіону (2012)
Шушкова Ю. В. - Державні фінанси та їх місце у фінансовій системі України (2012)
Ковач М. Й. - Основні функції суб'єктів стратегічного управління фінансовою стійкістю банківської системи, Колодійчук А. В., Погоріляк О. О. (2012)
Мартинців М. П. - Моделювання роботи та розрахунок штучних проміжних опор багатопрогонних канатних лісотранспортних установок, Бичинюк І. В. (2012)
Жихор О. Б. - Методичне забезпечення підвищення ефективності руху капіталу підприємства в системі фінансової його безпеки, Олейнікова А. Ю. (2012)
Іванишин Т. В. - Формалізаця якісних показників функціонування двоверстатної автоматизованої лінії з гнучким міжагрегатним зв'язком, Валюх О. А. (2012)
Васьків О. М. - Інформаційна технологія розв'язування математичної задачі планування діяльності підприємства (2012)
Шевчук І. Б. - Значення інтернет-технологій у розвитку та функціонуванні об'єктів соціально- інфраструктурних центрів регіону, Вараницька М. М. (2012)
Павлов В. І. - Коучинг організаційної ефективності: сутнісна характеристика та вплив на розвиток підприємства, Чернобай Л. І., Дума О. І. (2012)
Процик І. С. - Процес коучингу та його основні учасники, Передало Х. С., Гончар М. Ф. (2012)
Якимів А. І. - Особливості використання аутстафінгу для забезпечення стабільного розвитку організацій (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бахвалов В. Б. - Использование наземной двухкоординатной РЛС для измерения высоты полета цели, Хирх-Ялан В. И. (2014)
Бурбело Р. М. - Дослідження теплофізичних властивостей у композитах на основі поруватого кремнію фотоакустичними методами, Горшколєпов В. Б., Глухов С. І., Ісаєв М. В., Андрусенко Д. А., Ліщук П. О. (2014)
Долгушин В. П. - Распознавание класса сигнальных функций методами вейвлет-анализа, Кольцов Р. Ю., Охрамович М. Н. (2014)
Жиров Г. Б. - Синтез класифікатора закладних пристроїв нелінійного локатора, Жиров Б. Г. (2014)
Кошевой Н. Д. - Применение жадного алгоритма для оптимизации многофакторных планов эксперимента, Бельмега А. В. (2014)
Кузавков В. В. - Проблема розробки інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронної техніки, Ряба Л. О., Савран В. О., Солодєєва Л. В. (2014)
Ленков С. В. - Моделирование отказов структурно избыточных радиоэлектронных систем, Боряк К. Ф., Пашков С. А., Осыпа В. А., Цыцарев В. Н. (2014)
Лоза В. Н. - Повышение информативных свойств спектрального представления сигналов сложной формы с помощью кратковременного преобразования Габора (2014)
Невольніченко А. І. - Наведення керованого об’єкта в миттєво упереджену точку зустрічі з ціллю за допомогою адаптивного методу "нуля кутової швидкості” (2014)
Потильчак О. П. - Особенности компенсации температурной погрешности тензорезисторных средств измерительной техники при изменении температуры окружающей среды (2014)
Чистикова З. Э. - Исследование и оптимизация технологическогопроцесса литья по выплавляемым моделям, Кошевой Н. Д. (2014)
Штепа В. М. - Методичні засади застосування самоорганізаційних карт Кохонена для синтезу інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (на прикладі установок водоочистки) (2014)
Буяло О. В. - Обгрунтування вимог для аналізу і синтезу системи захисту інформації, як складної технічної системи (2014)
Довбня С. Я. - Науково-методичне забезпечення створення та функціонування системи інформаційної безпеки держави, Кривцун В. І., Четверіков І. О., Савран В. О., Солдатенко О. О. (2014)
Мірошніченко О. В. - Система безпеки об’єктів енергетики та її модернізація за рахунок інвестування наукових інновацій в умовах обмеженого бюджету, Гришин С. П., Халіманенко С. М., Березовська Ю. В. (2014)
Турченко Ю. В. - Оцінка морально-психологічного стану військовослужбовців як важлива складова методики виявлення рівня негативного інформаційно-психологічного впливу на особовий склад військ (сил) та органи військового управління, Сірий А. В. (2014)
Волосюк Ю. В. - Аналіз алгоритмів кластеризації для задач інтелектуального аналізу даних (2014)
Гайша О. О. - Особливості методики викладання теорії поля в умовах економії часу з використанням комп’ютерних технологій, Романчук Н. О. (2014)
Кирилюк І. О. - Адаптивний метод шифрування аудіофайлів способом представлення їх у вигляді зображень, Хмельницький Ю. В., Берназ Н. М. (2014)
Комарницька О. І. - Метод семантичного порівняння нечіткої текстової інформації, Комарницька І. І. (2014)
Лигун С. О. - Ієрархічна темпоральна пам’ять, особливості та перспективи використання, Бойчук В. О. (2014)
Мусієнко М. П. - Паралельна реалізація алгоритму мінімальної суми для LDPC-декодеру, Крайник Я. М. (2014)
Мясіщев О. А. - Використання технологій GPGPU при розв’язанні системи лінійних рівнянь, Варчак Д. Ю., Лєнков О. С. (2014)
Періг В. М. - Маршрутизація трафіку у мережах спеціального призначення на основі нечіткої логіки (2014)
Турченко Ю. В. - Квантування рівнів деструктивних інформаційних дій в інформаційному просторі України (2014)
Шкуліпа П. А. - Аналіз методів обробки корпоративних даних в системах підтримки прийняття рішень, Огнєвий О. В., Лєнков Є. С., Іщук О. І. (2014)
Артемов В. Ю. - Деонтологічна складова компетентнісного навчання у специфічних умовах вищих військових навчальних закладів (2014)
Барабаш О. В. - Педагогічні умови мультимовної підготовки студентів-іноземців авіаційного профілю (2014)
Безносюк О. О. - Аналіз світового досвіду впровадження принципів TQM і стандартів ISO у сфері освіти (2014)
Гахович С. В. - Методичні рекомендації для створення курсів дистанційного навчання (2014)
Каленський А. А. - Розвиток умінь професійно-педагогічної етики в процесі педагогічної взаємодії (2014)
Кравченко О. І. - Модель учня як базовий компонент індивідуальної траєкторії навчання в дистанційному навчанні (2014)
Кручек В. А. - Результати дослідження педагогічної взаємодії у вищих аграрних навчальних закладах (2014)
Мась Н. М. - Управління самостійною роботою курсантів в умовах дистанційної освіти (2014)
Муляр І. В. - Якісні задачі як засіб формування дієвих знань учнів, Іванчик О. А. (2014)
Плахотнік О. В. - До питання формування здорового способу життя підлітків у сфері дозвілля, Останіна Н. С. (2014)
Пригодій А. В. - Використання нових спецкурсів, освітніх програм та методик навчання при підготовці майбутніх викладачів ВНЗ, Пригодій М. А. (2014)
Ревть А. Б. - Проблема організації культурно-дозвіллєвої діяльності студентів (2014)
Сторожук Н. А. - Роль когнітивно-наочних засобів у передачі змісту навчальних дисциплін в умовах дистанційної освіти (2014)
Дані про авторів (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2014)
Вихідні дані (2014)
Гузь М. М. - Насінний потенціал псевдотсуги Мензіса та посівні якості насіння виду в умовах Західного Лісостепу України, Ярощук Р. А. (2012)
Сорока М. І. - Хвороби асиміляційного апарату сіянців і саджанців у лісових розсадниках природного парку "Сколівські Бескиди", Бандерич М. В. (2012)
Мазепа В. Г. - Сучасний стан букових лісостанів у болехівському передгір'ї Сколівських Бескид, Тереля І. П., Борис Р. М. (2012)
Шпарик Ю. С. - Вплив вітру на стан деревостанів і лісівничі заходи для попередження вітровалів в Українських Карпатах, Вітер Р. М. (2012)
Іщук Г. П. - Juglans nigra L. в лісових культурах Правобережного Лісостепу України, Шлапак В. П. (2012)
Шамрай А. Є. - Щільність компонентів фітомаси стовбура дерев сосни у штучних деревостанах Черкаського бору (2012)
Зильберварг И. Р. - Инвентаризация и рекомендации по реконструкции древесно-кустарниковых насаждений, Барсукевич Ю. А. (2012)
Карабчук Д. Ю. - Особливості застосування програмного забезпечення пакету spss для оцінювання різниці середніх значень окремих вибірок кори стовбурів смереки, Хомюк П. Г. (2012)
Рибалка І. О. - Вплив омели білої (Viscum album L.) На динаміку радіального приросту клена сріблястого (Acer saccharinum L.) У Лісостеповій зоні України, Вергелес Ю. І., Коваль І. М. (2012)
Струтинський О. В. - Лісівничо-таксаційна характеристика штучних лісових насаджень на рекультивованих землях (2012)
Суханова О. А. - Особливості реконструкції паркової частини наукового центру екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу, Куфлінська О. Р., Поліщук К. В. (2012)
Шемякін М. В. - Вивчення таксономічного складу деревних рослин дендропарку "Гетьманівський" в Одеській області, Вітенко В. А. (2012)
Шлапак В. В. - Особливості плодоношення Pinus sylvestris L. У Притясминських борах (2012)
Гнаткович О. Д. - Реалізація економіко-екологічного механізму землекористування у сфері аграрного підприємництва (2012)
Прокопович О. Р. - Європейський досвід впровадження еколого-економічних проектів у діяльність лісових кластерів (2012)
Stankowski S. - Wpływ popiołu z biomasy na początkowy wzrost roślin wybranych gatunków zbóżjarych, Śnieg K., Bashutska U. (2012)
Мокрий В. І. - Біофізичний моніторинг екосистем Шацького Національного природного парку, Паславський М. М., Калагурка Л. В. (2012)
Кейван М. П. - Використання рослин-біоіндикаторів для екологічного оцінювання атмосферного повітря в зоні розташування птахофабрики, Тертична О. В., Кейван О. П. (2012)
Брайко В. Б. - Санітарний стан рекреаційно-оздоровчих лісових насаджень міста Чернігова (2012)
Назаровець У. Р. - Реакція мікобіоти ґрунту на хімічне забруднення (2012)
Пархуць Л. В. - Планування та зміни в землекористуванні селища Бориня кінця XVIII - початку ХХІ ст., Шеремета З. Ю., Мельничук С. М., Пархуць Х. Л. (2012)
Пелиньо Л. М. - Інтегрування принципів і критеріїв FSC у процедуру екологічного аудиту підприємств лісового господарства (2012)
Савіцька О. П. - Формування туристичної привабливості території, Савіцька Н. В., Кулиняк І. Я. (2012)
Мартинців М. П. - Вибір схеми та основи розрахунку монтажного механізму канатної лісотранспортної установки, Турянський Р. І., Солтис І. Ф. (2012)
Юськевич Т. В. - Теплотворна здатність деревини, кори, хвої та шишок інтродукованих видів сосни, Данчевська О. В. (2012)
Бакай Б. Я. - Основні принципи розроблення аналітичної моделі процесу захоплювання лісоматеріалів грейфером мобільної навантажувальної машини (2012)
Сало М. Ф. - Дослідження кроку дискретизації методу скінченних елементів під час моделювання розподілу вологи у деревині внаслідок сушіння, Дендюк М. В., Каратник Ю. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізація економічних систем: проблеми метрологічного відображення, Кульчицький Б. В., Гончарук Л. Я., Тесля А. І. (2012)
Футало Т. В. - Фінансовий потенціал підприємств на сільському ринку України (2012)
Захарчин Г. М. - Концептуальні підходи до менеджменту персоналу в умовах конкурентного середовища, Струтинська Л. Р., Андрусів С. В. (2012)
Ільчук О. О. - Особливості вдосконалення механізму оцінювання ефективності діяльності підприємства сфери послуг у сучасних умовах, Ільчишин А. В. (2012)
Ільчук О. О. - Удосконалення методики оцінювання економічного потенціалу торговельного підприємства, Ткачук М. О. (2012)
Августин Р. Р. - Концепція економічного персоналізму та її економіко-історичне підґрунтя (2012)
Асаулюк С. Л. - Оптимізація структури капіталу підприємства та її моделювання в сучасних умовах (2012)
Бідник Н. Б. - Інвестиційний потенціал Львівської області, Крамарець В. Р. (2012)
Башкова Д. О. - Вплив моделей корпоративного управління на бухгалтерську звітність (2012)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційна ефективність економічних систем в умовах глобалізаційних процесів: аналіз з позицій нейтрального соціалізаційного ефекту, Гончарук Л. Я., Михайляк І. В. (2012)
Блонська В. І. - Товарна політика підприємства і місце в ній конкурентоспроможності продукції, Матіко C. І. (2012)
Дуляба Н. І. - Суть та значення діагностики стану господарської діяльності в управлінні підприємством, Кахняк Л. С. (2012)
Карагозлю Ю. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання бюджетних ризиків (2012)
Качур Р. П. - Прямі іноземні інвестиції та їхній вплив на реальний сектор економіки України (2012)
Лазур C. П. - Податкові важелі сталого розвитку соціальної економічної системи (2012)
Макара О. В. - Структурні трансформації у соціально-орієнтованій національній економіці (2012)
Медвідь Л. Г. - Тенденції та проблеми розвитку бурякоцукрового комплексу України, Рибакова Л. П. (2012)
Михайловський В. І. - Ефективність використання виробничого потенціалу - фактор визначення вартості промислового підприємства, Михайловська І. В. (2012)
Кашпрук Ю. А. - Інституційне регулювання банківської діяльності: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні (2012)
Парфенюк Є. І. - Розвиток банківського інвестиційного кредитування реального сектору національної економіки в післякризовий період (2012)
Скаско О. І. - Стратегічні напрями формування системи контролю банків, Крупка М. І. (2012)
Перетятко Л. А. - Антикризове управління лізинговими компаніями в сучасних умовах (2012)
Петлін І. В. - Методика комплексного оцінювання потенціалу розвитку малого підприємництва у сфері сільського зеленого туризму регіону (2012)
Станасюк Н. С. - Фактори формування регіональної агропродовольчої системи (2012)
Тивончук О. І. - Внутрішній контроль кредитних операцій підприємства (2012)
Говда Г. А. - Методичні основи калькулювання собівартості послуг мисливських господарств (2012)
Гулик Г. С. - Синергетичний підхід у застосуванні економіко-правових інструментів під час формування системи сталого лісокористування (2012)
Баран М. М. - Залежність енергії електронних станів, локалізованих на крайовій дислокації, від концентрації донорів, Васькович І. М. (2012)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження коректності розв'язку в математичній моделі нелінійних коливань напівнеобмежених пружних тіл (2012)
Бичинюк І. В. - Комп'ютерне моделювання та аналіз напружено-деформованого стану г-подібної проміжної опори канатної лісотранспортної установки (2012)
Жихор О. Б. - Економіко-математична модель запобігання фінансовому ризику на підприємстві, Пивоваров С. С. (2012)
Гурняк І. Г. - Економетричне моделювання та прогнозування показників еколого-економічної ефективності діяльності підприємств деревообробного та целюлозно-паперового виробництва (2012)
Мацишин Я. В. - Нечітка експертна система для моделювання процесу поперечного розкрою пиломатеріалів на заготовки (2012)
Проданова І. І. - Місцеве самоврядування: реалії та перспективи становлення в Україні, Сімків Л. Є. (2012)
Дубинский А. Г. - Международный рейтинг вузов webometrics: как увеличить значение фактора превосходства (2012)
Бабій Р. П. - Фінансовий механізм ринку освітніх послуг у системі економічної безпеки держави (2012)
Бачинська М. В. - Мінімальна потреба населення у геріатричній допомозі: аналіз стану та методика визначення (2012)
Ридаш В. М. - Актуальні проблеми систематизації лісотехнічної термінології в концепції перекладу (2012)
Топільницька Я. О. - Методика оцінювання інтелектуального капіталу (2012)
До відома авторів статей (2012)
Ґава П. М. - Релігійні процеси на Лемківщині в міжвоєнний період: сучасна польська історіографія (2014)
Латиш Ю. В. - Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова (2014)
Лисенко С. І. - Навала Батия на Київ і її наслідки для міста в сучасних підручниках та посібниках з історії України для вищої школи (2014)
Терлецька І. В. - Сучасна російська історіографія партійно–державної номенклатури періоду сталінізму (2014)
Ярошенко С. О. - Українці у радянських таборах (1930–1950–ті рр.): історіографія проблеми (2014)
Іваненко А. О. - "Того–жъ року Москва Переяслова допалила…" (царський гарнізон міста Переяслава і антимосковське повстання 1668 р.) (2014)
Буравський О. А. - Польська шляхта й римо–католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830–1831 рр. (2014)
Ніколаєва Т. М. - Добродійність підприємців підросійської України в розвитку комерційної освіти (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Жук В. В. - Педагогічна діяльність професорсько–викладацького складу університетів Наддніпрянської України у першій половині ХІХ століття (2014)
Степанова М. - Видатні особистості Національного технічного університету "КПІ" в дореволюційний період (1898–1917 рр.): внесок та досягнення (2014)
Тарас Я. - Переселення українців у Молдову в кінці XIX – першій чверті XX ст. (2014)
Петренко І. М. - Формування трудових навичок і сільськогосподарських знань в учнів церковнопарафіяльних шкіл лівобережних українських губерній в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Мартиненко В. В. - Українсько–білоруські стосунки 1918 року у світлі вирішення міждержавних територіальних протиріч (2014)
Новікова О. М. - Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930–х рр. в громадсько–політичному житті (2014)
Мазурок О. М. - Значення відозв та звернень "Профорус" для діяльності та розвитку УВШ (2014)
Пасіцька О. І. - Історія святкування Першого травня у Львові (2014)
Прилуцька Л. А. - Дослідження причин безробіття в роки непу на регіональному рівні (2014)
Савченко О. О. - Діяльність централей Ревізійного Союзу Українських Кооперативів у 1920–1939 роках (2014)
Скакальська І .Б. - Наукова діяльність українських вчених Західної Волині у міжвоєнний період ХХ ст., Швалюк І. Б. (2014)
Никифорова Е. В. - Становление теории колебаний в ракетной технике в Днепропетровском национальном университете во II половине ХХ столетия (2014)
Коваленко Н. П. - Розвиток науки про сівозміни у системах землеробства України в контексті діяльності наукової школи ННЦ "Інститут землеробства НААН" (2014)
Орлянський В. С. - Мелітопольська міська управа в період окупації (1941–1943 рр.) (закінчення) (2014)
Махортих М. С. - Київські топоніми як елемент історичної пам’яті про звільнення міста від німецької окупації за радянської доби (1944–1991) (2014)
Киридон П. В. - Методи комплектування номенклатурних структур в Українській РСР (1945–1964 рр.) (2014)
Боровик М. А. - Формування навчально–матеріальної бази Чернігівського педагогічного інституту (1954–1998 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Між гнобленням та відродженням: українська мова у повоєнних педінститутах УРСР (2014)
Басараб Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України (1990–2000–і роки) (2014)
Гура В. К. - Субсахарська Африка в ХХІ ст.: чинники господарського прогресу і перспективи співпраці з Україною (2014)
Михайлюк А. В. - Развитие информационных технологий и изменение облика культуры, Быкадоров С. В. (2014)
Голубовська Л. Р. - Еволюція новітніх традицій у розвитку культури міської молоді України( 1990 – 2000 роки) (2014)
Єгоров В. В. - Проблема віросповідання та національності в творчості М.І. Костомарова (1817–1885) (2014)
Вергунов В. А. - Професор М.П. Флоров (1886–1948) як один із фундаторів українського ґрунтознавства та піонерів морфолого–генетичного вчення (2014)
Мерко О. М. - Дослідження геологічної будови Кримського півострову в науковій спадщині професора М.М. Клєпініна (2014)
Могильний Л. П. - Сергій Єфремов та радянська цензура (1919–1929 рр.) (2014)
Островий В. М. - Харківський період біографії професора В.О. Ґериновича (2014)
Рішко М. М. - Значення наукового доробку професора І.В. Смирнова на сучасному етапі розвитку тваринництва (2014)
Савченко Л. Г. - Науково–представницька діяльність академіка О.М. Онищенка (2014)
Слесаренко О. О. - Проблеми історії України в науково–публіцистичному доробку М.П. Драгоманова (2014)
Гедін М. С. - Формування ідей слов’янофільства в Російський Імперії в середині ХІХ століття (2014)
Верховцева І. Г. - Реформувати – не можна – скасувати: волосний суд у реформаторських планах російського істеблішменту початку ХХ ст. (2014)
Голик М. М. - Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50–70 рр. XVIII ст. (2014)
Парначова Н. В. - Початок розбудови шкільництва української меншини в Польщі в 50–х рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Башли М. І. - Місце представників бессарабського дворянства в історії І–ї Кишинівської чоловічої гімназії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Гусєва Н. Ю. - Студентський протестний рух у ФРН в 1960–х рр.: соціальний рух чи "конфлікт поколінь"? (2014)
Зубко А. М. - Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ–ХІХ ст. (2014)
Городня Н. Д. - Політика США в Південно–Східній Азії (2009–2013 рр.): відносини з АСЕАН (2014)
Доценко В. О. - Історія Єврейської культурно–просвітницької організації Культур–Ліга (2014)
Alizadeh R. - The Rise of the Urartian Kingdom New Revisited (2014)
Байрамлы З. - Дипломатические связи между Сефевидами и государством Великих Моголов, Азимова С., Исмаилов Ш. (2014)
Гашимов А. - Нахчыванские темы XI–XIII вв. в исторических романах (2014)
Бахрамова М. В. - Культурная жизнь Дербента в XVI–XVIII веках (2014)
Алекперов А. - Из истории братской связи Азербайджана с Узбекистаном (2014)
Кулиев Дж. Ш. - Документы Кавказской Археографической Комиссии как первоисточник о ситуации в сельском хозяйстве Северного Азербайджана (2014)
Меджидзаде М. - Оружие в памятниках периода ранней бронзы Аразской низменности Мамедова А. К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Мамедова А. - К вопросу о фамильном правлении арабских наместников Халифата в Азербайджане (на основе нумизматических фактов) (2014)
Панкова А. И. - Человек в системе мировоззрения культур Эгейского региона эпохи бронзы (по материалам антропоморфной пластики), Шепко Л. Г. (2014)
Бабаева Т. В. - К истории изучения могильников античного периода в северо–восточном Азербайджане (2014)
Расулова Н. А. - Изменения в инфраструктуре города Гянджи за годы независимости (2014)
Рзаева З. Т. - Основные направления совершенствования информационно–поисковой системы в библиотеках (1990–2005 годы) (2014)
Гусейнова Л. - Положение турецкого и мусульманского национальных меньшинств в Болгарии (вторая половина ХХ – начало XXI вв.) (2014)
Hasanov E. L. - About the basic handicraft traditions of Ganja of the end of XIX – beginning of XX centuries (2014)
Муляр В. І. - Феномен маргінальності: ставлення, сутність, причини (2014)
Немчинов І. Г. - Осмислення історії як соціальної реальності: нова парадигма філософсько-історичного знання (2014)
Павленко І. О. - Виміри світу у протиріччі миру та війни (2014)
Палагута В. І. - До питання вивчення колективної та індивідуальної ідентичності у дискурсивних полях (2014)
Калуга В. Ф. - Особливості феномену любові та його співвідношення з "проекціями" сексуальності на буття людини (2014)
Карпова С. Г. - Інтерпретації проблеми "декадансу" та "кризи" представниками філософії життя (2014)
Кулик А. В. - Философские основания идеи управления хаосом (2014)
Малюта К. О. - Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії (2014)
Мілютенко А. В. - Свобода як сутність людини в екзистенціалізмі: від приреченості до бунту (2014)
Свириденко Д. Б. - Феномен академічної мобільності в дискурсі евристичності особистості (2014)
Сінькевич О. Б. - Молодіжні субкультури як "культури самоідентифікації" в сучасну добу (2014)
Смірнова О. Д. - Проблема ідентичності у людському бутті: метаантропологічний підхід (2014)
Троїцька О. М. - Ґенеза толерантності в античності та середньовіччі: світоглядні позиції (2014)
Владленова И. В. - Философско–методологические проблемы квантовой теории гравитации (2014)
Дашдамирова Ч. Ф. - Философская интерпретация процессуального подхода к элементарной биологической действительности (2014)
Доній Н. Є. - Сучасна проблема аномії в контексті соціальної девіталізації особистості (2014)
Dorozhko I. I. - The philosophic discourse of spacious structures in family upbringing (2014)
Ємельяненко Є. О. - Витоки та підґрунтя феноменів маргінального (2014)
Ємельянова Н. М. - Хід історії та проблема відповідальності філософа (2014)
Журба М. А. - Краса як абсолютна цінність: лабіринти імперативності (2014)
Петренко Г. С. - Гроші як феномен культури: аксіологічний аспект (2014)
Попова Ю. В. - Дополнительность как физический принцип и философская концепция: системно–параметрический аспект (2014)
Рябека О. Г. - Світовий уряд: на межі між таємним і очевидним (2014)
Ананьїн В. О. - Армія в інформаційному суспільстві: проблеми трансформації у сучасних умовах, Пучков О. О. (2014)
Звонок Н. С. - Символизм Библии как гипертекста (2014)
Комисова Е. - Религиозное мировоззрение как форма ценностного отношения человека к миру (конец XIX – начало XX вв.) (2014)
Шепетяк О. М. - Проблема співвідношення віри і розуму в сучасній релігійно–філософській дискусії (2014)
Дєдушев В. В. - Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка (2014)
Гринчук М. Л. - Вплив історіософської концепції В.Антоновича на формування сучасного суспільного знання (2014)
Ковтун А. Л. - Понятие "возможный мир" в философии Г.В. Лейбница (2014)
Матвієнко І. С. - Дитина та її місце у філософії та психології З.Фройда (2014)
Петінова О. Б. - Теорія моделей М.Вартофського: типологія та екзистенціальні орієнтації (в рамках методології дослідження нової економічної людини) (2014)
Масаев М. В. - Феноменология смысла истории в контексте проблем "философии космоса" Н. А. Бердяева и духовно–нравственных задач развития христианской цивилизации (к 140–летию со дня рождения великого отечественного философа) (2014)
Туренко О. С. - Пошук основ індивідуальності – сподівання П.Абеляра (2014)
Махмудов М. А. - Методологические аспекты применения различных моделей управления в современном Азербайджане (2014)
Халамендик В. Б. - Вальдорфська педагогіка: сутність та перспективи розвитку в Україні (2014)
Рогова О. Г. - Сучасні парадигмальні орієнтації розвитку духовно–цінностної освіти (2014)
Пашков В. В. - Філософсько–освітні орієнтації педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (2014)
Утюж І. Г. - Детермінанти змін та тенденції розвитку сучасної освіти (2014)
Дубініна В. О. - Концептуалізація освіти в історико-філософському контексті: Античність і Середньовіччя (2014)
Нелін Є. В. - Реформування системи державного управління вищою освітою (досвід Італії) (2014)
Мацнєва Є. А. - Своєрідність мовної ситуації в Україні: соціально–філософський аспект (2014)
Москалюк В. М. - Мовна рефлексія як креативний чинник творення людського світу (2014)
Вихованець З. С. - Мовна картина економічного світу: специфіка національного інтелектуального дискурсу (2014)
Исаев В. Д. - Звуковий ряд "Вишневого саду", Скопіна С. А. (2014)
Бабаева О. - Сезаи Kaракоч и комплексный подход к проблемам турецкой литературы и культуры (2014)
Багирова Ф. - Типологический анализ экзистенциальной проблематики в прозе Э. Хемингуэя и С. Ахмедли (2014)
Гасанлы–Гарибова Ш. - Заимствованные этнографизмы в тюркских языках XI–XII веков (2014)
Гасанов А. Ш. - Традиционные ценности и процесс модернизации в азербайджанском обществе (2014)
Йигитоглу Н. А. - Роль поэзии Вагифа Самедоглу в современной азербайджанской литературе (2014)
Колісніченко А. І. - Місце громадянського суспільства і державної влади в політичній доктрині В.Липинського, Шкірчак С. І. (2014)
Куц Г. М. - Ліберальне кредо "laissez faire": сутність та основні експлікації (2014)
Дзьобань О. П. - Діяльність органів державної влади: проблема ефективності (2014)
Макаренко Л. П. - Сайти соціальних мереж як інструмент ведення сучасної інформаційної війни (2014)
Поппер Л. В. - Екологізм як сучасна ідеологічна система (2014)
Семигіна Т. В. - Децентралізація і політика охорони здоров’я (2014)
Гай–Нижник П. П. - Національні інтереси, національні цінності та національні цілі як структуроформуючі чинники політики національної безпеки, Чупрій Л. В. (2014)
Вєтринський І. - Євроінтеграційна стратегія України: геополітичний контекст (2014)
Корж М. О. - Пріоритети державної стратегії в галузі соціальної політики (2014)
Степико К. М. - Стан та тенденції формування діалогічності української культури (2014)
Гарькавий Є. М. - Розбудова збройних сил в контексті трансформації сектору безпеки України (2014)
Войтенко Ю. М. - Проекти змін до конституції України від ВО "Батьківщина" та УДАР: компаративний політико–правовий аналіз (2014)
Морарь М.В. - Партійна ідеологія сучасної України: стан та перспективи (2014)
Ostapiak V. I. - The determining role of the security dimensions of NATO (using the example of the Pridnestrovian Moldavian Republic and Ukraine) (2014)
Параняк П. Р. - Проблеми політичної толерантності в ідеях українських мислителів XIX–XX ст. (2014)
Хижняк І. А. - Другий етап "держави всупереч": уроки Євромайдану vs реалій об’єктивних історичних обставин (2014)
Шинкаренко В. І. - Асоціація держав Південно–Східної Азії в зовнішній політиці України (2014)
Насибов Ю. - Главный исторический этап в формировании концепции правового государства (новое время и современный этап) (2014)
Абасов М.-Ф. - Характер внешних связей и международной политики ФРГ (2014)
Ахмедов А. - Организация исламского сотрудничества в ближневосточной политике Азербайджанской Республики (2014)
Богиня Т. Ю. - Інститут лобізму в Радянському Союзі: міф чи реальність? (2014)
Кондратенко О. Ю. - Ресурсна структура геополітичного потенціалу РФ (2014)
Кухтин М. М. - Российская политика ФРГ в эпоху кризиса американского влияния (2014)
Ostapiak V. I. - Interdependence of the USA and the processes of international relations transformations, Ivasyshyn M. R. (2014)
Сокур С. П. - Здійснення лобістської діяльності щодо Європейської Ради та Ради Європейського Союзу з огляду на особливості їх функціонування в політичній системі ЄС (2014)
Трофименко А. В. - Нормативно–правові основи лобістської діяльності в Канаді (2014)
Журба М. А. - Рецензія на монографію: Терлецька І.В. Сучасна українська та російська історіографія сталінізму: монографія / І.В.Терлецька. – Київ: Київ. нац. торг. – екон. ун – т. 2013. – 320 с. (2014)
Мартинов А. Ю. - Рецензія на монографію: Слободян Н.В. Сполучені Штати Америки та Російська Федерація в Перській затоці : союзники – суперники : Монографія / Наталія Володимирівна Слободян. – Київ : "Поліграфія плюс", 2014. – 396 с. (2014)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Філософія, суспільство, освіта: виклики сучасності" (2014)
Творчий шлях науковця, педагога, наставника (до 65-річчя М.С. Слободяника) (2014)
Апшай М. В. - Регіональна тематика в бібліотекознавчих дослідженнях в Україні (2014)
Зверевич В. В. - Библиотечное пространство: понятие, структура,функционирование, вектор развития (2014)
Пастушенко О. В. - Преса та періодика як об’єкт історичних і соціокомунікаційних дисертацій у галузі бібліотекознавства й бібліографознавства: до розподілу предмета досліджень (2014)
Вдовіна О. О. - Нормативно-правові засади впровадження автоматизованого судового документообігу (2014)
Зоряна А. М. - Бібліографічний покажчик ЮНЕСКО "INDEX TRANSLATIONUM" як джерело дослідження документного потоку перекладів (2014)
Пархоменко Н. В. - Документознавчий аспект банківських операцій Державного банку Російської імперії в ХІХ – на початку ХХ століття: прийняття та повернення безстрокових вкладів (2014)
Шевченко О. В. - Сучасні проблеми нормативного забезпечення класифікації торговельної документації (2014)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент як інноваційна діяльність у комунікаційному середовищі підприємства (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Архівно-документальні джерела з дослідження структур розвідки й безпеки руху ОУН та УПА (2014)
Гончаренко І. В. - Аналіз фондів документів архіві з теми "Нацистська окупаційна політика у сфері освіти на теренах райхскомісаріату "Україна" (1941-1944)" (2014)
Філіпова Л. Я. - Наукові підходи комунікативістики для досліджень інтернетдокументних комунікацій (2014)
Палеха Ю. І. - Роль документально-інформаційних комунікацій у розвитку суспільства, Мурейко Н. В. (2014)
Зуб В. М. - Плагіат: його різновиди та заходи протидії, Дем’яненко М. М. (2014)
Степченко М. М. - Електронні інформаційні ресурси з питань історії державотворення в Україні (2014)
Удовик В. М. - Мережеві інформаційні ресурси електронного урядування в Україні: проблеми та перспективи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик змісту за 2014 рік (2014)
Х Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Документознавство та інформаційна діяльність: історія, сучасність, перспективи" (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Назаренко В. М. - Інженерні формування Київського гарнізону у другій половині XVII–XVIIIст. (2015)
Трускавецька І. Я. - Роль гербарних зразків у розвитку біологічної науки на території України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Бегей І. І. - Українська лівиця Галичини у міжвоєнний період ХХ ст.: церковно–релігійні аспекти діяльності (2015)
Гай–Нижник П. П. - Національно–визвольна боротьба і українське державотворення 1917–1922 рр. (До питання періодизації політичної історії України початку ХХ ст.) (2015)
Добріян Д. М. - Участь Вільгельма Котарбінського в мистецьких об’єднаннях та художніх виставках Києва (2015)
Кирея В. В. - Організаційні заходи в структурі військової авіації Української Галицької армії (військові звання, форма, розпізнавальні знаки, фінансування) 1918–1919 рр. (2015)
Крик Н. В. - Українізація школи та проблема навчальної літератури в період гетьманату П.Скоропадського (2015)
Антоненко В. В. - Особливості становлення та соціально–економічні засади функціонування бюджету м. Києва у 1920–х рр. (2015)
Борчук С. М. - Робота НТШ по створенню Української Загальної Енциклопедії (2015)
Гордієнко Г. М. - Освіта і культура в Україні в умовах нацистської окупації (2015)
Гордієнко В. В. - Відновлення діяльності православної церкви в Україні в період нацистської окупації 1941 – 1944 рр. (2015)
Дем’янчук Ю. С. - Таємниця однієї могили (2015)
Мазурок В. П. - Сутність визвольної боротьби в роки Другої світової війни на території Тернопільщини (на прикладі ОУН(б)), Прокіпчук І. М. (2015)
Росіцький П. С. - УНС як протидіючий фактор німецькій окупаційній владі: перші бойові сутички (липень–вересень 1943 р.) (2015)
Сидорович О. С. - Місто і село: диспаритет у товарному забезпеченні на прикладі діяльності Укоопспілки у другій половині 1940–х – 1980–х рр. (2015)
Шолота Х. В. - Участь українського жіноцтва Канади у боротьбі за права людини та незалежність України (50–80 рр. ХХ ст.) (2015)
Шпак Д. О. - Християни віри Євангельської у релігійному дисидентстві на Півдні України (друга половина 1950–х – перша половина 1980–х рр. XX ст.) (2015)
Яремчук Ю. М. - Розвиток транспортної інфраструктури Львова (60–80–х рр. ХХ ст.) (2015)
Лук’яненко О. В. - Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Апальков М. В. - Боротьба Львівської обласної ради за покращення умов проходження військової служби призовниками Львівської області (1990–1991) (2015)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України в умовах фінансово–економічної кризи 2008–2009 рр. (2015)
Земзюліна Н. І. - Міжнародне кооперативне співробітництво :установчі, юридичні та економічні засади (2015)
Потапенко Я. О. - Причини й характер п’ятої російсько–української війни (Вітчизняної війни 2014–? рр.) (2015)
Маслак В. І. - Чи існувала ранньомодерна Українська держава? Нова спроба переобгрунтувати традиційну російську концепцію бездержавності Гетьманщини (2015)
Пєлєвін Є. Ю. - Національна архітектурна спадщина як інструмент формування політики пам’яті (2015)
Филипчук Г. В. - Новий християнський некрополь літописного Пліснеська (2015)
Вітринська О. В. - Радянська і вітчизняна історіографія політики радянської влади щодо юдаїзму в Українській республіці в 1920-их роках (2015)
Гончаренко О. М. - Висвітлення проблем функціонування окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" в сучасній вітчизняній історіографії (2015)
Росицький В. С. - Забезпечення боєздатності РСЧА партійними органами в Україні в 1941 році, крізь призму архівних документів (2015)
Лісовська О. В. - Матеріально–технічна база українського села в 60–80–ті роки ХХ століття: аналіз праць радянських дослідників (2015)
Разіцький В. Й. - Інформаційна політика США в Саудівській Аравії в епоху національної трансформації Близького Сходу (2015)
Шваб А. Г. - Колоніальна політика Другої Речі Посполитої: теоретичний та практичний аспекти (2015)
Тицький С. І. - Еволюція етнополітичного простору міст України 1861 – 1914 рр.: методологічні засади дослідження (2015)
Савранська Н. О. - Толерантність в епоху постмодерну (2015)
Стеценко Л. Л. - Від Відродження до Нового часу: становлення гедоністичних ідей (2015)
Незабитовський Г. В. - Роль індукції у побудові наукового обґрунтування (2015)
Діденко Л. В. - Лінгво–культуро–філософські варіативи поняття "світ" (2015)
Зимарёва Ю. В. - Трансформация дихотомии "дух – тело” в философии Просвещения (2015)
Малімон В. І. - Екзистенціали жіночої і чоловічої самотності (2015)
Фесенко Г. Г. - Урбан–антропологічний дискурс філософії безпеки (2015)
Хлєбнікова А. А. - Становлення і розвиток інформаційного суспільства в умовах глобалізації: теоретико–методологічний контекст (2015)
Шедяков В. Е. - Изменение роли, методологии и ресурсных баз научной рефлексии как фактора реализации и использования ценностно–смысловых комплексов в информационных обменах стратегического уровня (2015)
Москалик Г. Ф. - Формування інформаційно–комунікаційного середовища (2015)
Васильєва Л. А. - Глобалізаційні проблеми як крос–культурна діалогіка сучасного інформаційного простору (2015)
Держко І. З. - Особливості політичної соціалізації у процесах трансформації суспільних відносин (2015)
Дмитренко М. Й. - Мультикультуралізм і корпоративна культура в динаміці сучасного культурного процесу (2015)
Халімовська І. В. - Внутрішній туризм як чинник соціокультурної інтеграції українського суспільства (2015)
Мантула Б. А. - Особистісне брендування як процес створення позитивного іміджу (2015)
Полякова В. О. - Пам’ятати, винаходити, зберігати. Фотоальбом у цифрову еру (філософсько–антропологічний погляд) (2015)
Дерман Л. М. - Філософський та соціокультурний аналіз проблем розвитку НТР в проектній діяльності дизайнерів одягу XX–XXI століття (2015)
Витрикуш Т. П. - Комунікативна модель критичної теорії Ю. Габермаса (2015)
Гасанов Р. - Духовно–нравственные ценности в этических взглядах Зияддина Геюшева (2015)
Гречкосій Р. М. - Філософія Е. Фромма та Ф. Ніцше: свобода та самореалізація особистості (2015)
Зінченко Н. О. - "Соціальне" та "політичне" у контексті симуляційної концепції Ж. Бодрійяра (2015)
Лелека О. В. - Символізм як вид інтуїтивного пізнання за І. Кантом (2015)
Масаев М. В. - Социально–философские проблемы демократии в творческом наследии А. С. Панарина (2015)
Саблон Лейва Э. А. - Иустин философ: точки соприкосновения теологии и философии в период ранней Церкви (2015)
Tan Tan Davani H. - The concept and the contentof "the inner silence” in the new iranian mysticism (Tarighat) (2015)
Адаменко Н. Б. - "Морально-етичні дослідження" в класі (на базі програми "Філософія для дітей" М. Лімпана) (2015)
Панченко Л. М. - Гуманітарна складова вищої освіти в умовах суспільних трансформацій (2015)
Джура О. Д. - Цивілізаційне покликання освіти (2015)
Рябенко Є. М. - Філософські засади освітнього маркетингу як технології управління ВНЗ в контексті становлення глобального суспільства знань (2015)
Литвиненко Н. В. - Методологія дослідження маркетингового управління в освіті як об’єкта філософського аналізу (2015)
Карпець Л. А. - Динаміка культурно–освітньої реальності в інформаційному суспільстві (2015)
Овчаренко Н. В. - Особливості методології аналізу філософсько–освітнього змісту поняття "самореалізація особистості" (2015)
Терепищий С. О. - Проблема трансформації сучасного університету в контексті експансії освітнього простору (2015)
Колотило М. О. - Дослідження культурного капіталу студентів як показник реалізації місії сучасних університетів (на прикладі університетських систем США, Франції та Ірану) (2015)
Безена І. М. - Філософсько–освітні аспекти самореалізації особистості у загальноосвітній школі постіндустріального суспільства (2015)
Брусакова О. В. - Школа як справедлива спільнота: досвід і перспективи розбудови (2015)
Коломієць О. Г. - Психологія агресивності: соціальний контекст (2015)
Вербицька В. В. - Аналіз термінологічного поля віртуальної дипломатії (2015)
Дзюба Р. М. - Аналіз сприйняття іміджу країни крізь призму кінофільмів (2015)
Остап’як В. І. - Циклічність політичних процесів феномену сталого партнерства (2015)
Славіна О. В. - Символічне управління політичними трансформаціями як постмодерністська технологія впорядкування змін (2015)
Стойко О. М. - Основні тенденції інституційних змін сучасності (2015)
Гайтан В. В. - Місце людини у постзахідному та євразійському сценаріях українського політичного флешмобу (2015)
Андрущенко Т. В. - Політична освіта як чинник формування демократичних політичних цінностей у молодіжному середовищі сучасної України (2015)
Деревінський В. Ф. - Релігійні, культурно–освітні та військові аспекти діяльності Львівської обласної ради у 1990–1991 рр. (2015)
Кваша О. П. - Сучасні засади регіональної політики України в контексті регіональної політичної культури (концептуальний підхід) (2015)
Кравченко В. И. - Автоматизированный учет открепительных талонов на избирательном участке на президентских и парламентских выборах в Украине, Бородай А. В. (2015)
Мателешко Ю. П. - Відносини України та Румунії в контексті українсько–російського протистояння 2014 р. (2015)
Мельнічук Н. В. - Використання термінологічного апарату в українській історіографії Голокосту (2015)
Баланик А. Я. - Вірус Ебола як новий виклик в діяльності Послів доброї волі ООН, Чарських І. Ю. (2015)
Бєлєй С. І. - Реакція Японії у відповідь на підйом Китаю в Азіатсько–Тихоокеанському регіоні (2015)
Дужа І. А. - Стратегія відновлення регіонального лідерства США в АТР адміністрацією Б. Обами (2015)
Пінцак В. І. - Геополітичні аспекти політики Є. Примакова у врегулюванні Придністровського конфлікту (2015)
Польовий Т. Є. - Зміна зовнішньополітичних пріоритетів Республіки Білорусь на фоні трансформацій в середині держави (1993–1996 рр.) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського