Гарибов Я. А. - Ландшафтно-экологическая оптимизация геосистем межгорных впадин азербайджанской республики (2013)
Ибрагимов Т. О. - Некоторые географические закономерности размещения заповедников СНГ по ландшафтным типам (2013)
Истомина С. А. - Гориклаустмонитограммы бифуркаций (2013)
Курманкожаев А. К. - Фундаментальные основы наук о геометрии георесурсов (2013)
Мамедова Ш. И. - Исследование промышленных отраслей в городах Азербайджана как источников загрязнения атмосферы (2013)
Ахметова Н. З. - Совершенствование методики определения кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения по республике Казахстан, Музыка О. С. (2013)
Сарсекова Д. Н. - Воспроизводство лесов в Казахстане (2013)
Халилов Г. А. - Геодрифтогенальная концепция геоморфогенеза или геоморфологическая модель мобилизма (2013)
Щевьёв В. А. - Роль космических сил в образовании крупномасштабных циркуляций в океанах и морях (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Особливості програмування розвитку сили у дівчаток молодших класів, Іващенко О. В., Тітаренко А. А. (2013)
Капкан О. О. - Моделювання процесу навчання фізичним вправам дівчат 14—15 років (2013)
Худолій О. М. - Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2013)
Марченко С. І. - Особливості розвитку координаційних здібностей школярів старших класів, Якименко О. С. (2013)
Кравчук Т. М. - Використання вправ вольової гімнастики в процесі фізичного виховання старшокласників, Чуркін О. В. (2013)
Іващенко О. В. - Порівняльна характеристика рухової підготовленості школярів 8—9 класів, Макарова О. А. (2013)
Корягин В. М. - Автоматизированное обеспечение тестового контроля скоростно-силовых возможностей, Блавт О. З. (2013)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків, Іващенко О. В. (2013)
Заневський І. П. - Модель проби Руф’є з урахуванням віку пацієнта, Заневська Л. Г. (2013)
Павлова Ю. О. - Модель оцінювання рухової активності школярів (2013)
Калиніченко О. М. - Застосування механізмів керування фінальними діями типу "рухи без мети" як методичний прийом формування ефективних рухових навичок стрільців, Лопатьєв А. О. (2013)
Худолій О. М. - Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам дівчаток молодших класів, Іващенко О. В., Черненко С. О. (2013)
Капкан О. О. - Моделювання процесу навчання фізичним вправам хлопців 14—15років (2013)
Садовська А. О. - Молоді інженери на ринку праці в умовах сучасної України (2013)
Шапошникова І. В. - Моделювання культурної соціалізації молоді (2013)
Шура Н. О. - Криза трудової мотивації у сучасному суспільстві та шляхи її подолання, Коломоєць Т. Г. (2013)
Кирилюк О. Ф. - Напрями формування ринкової рівноваги на ринку продукції птахівництва України (2013)
Кирилюк Д. О. - Роль маркетингового менеджменту на підприємствах галузі птахівництва (2013)
Коденська М. Ю. - До питання рівня заробітної плати в Україні, Соколюк К. Ю. (2013)
Корчинська О. А. - Банківська послуга: теоретико-методологічні аспекти, Веселова М. Ю. (2013)
Новікова Н. М. - Професійні стандарти підготовки: зміст, світовий досвід та українські реалії (2013)
Опанасенко В. М. - Вплив бюрократичного апарату управління на розвиток тіньового сектора економіки (2013)
Сапачук Ю. М. - Структурна трансформація сучасного фінансового ринку та фінансова нестабільність (2013)
Ярова В. В. - Категорія "соціальна відповідальність": теоретичні джерела, еволюція підходів до визначення, практика розвитку (2013)
Дергачов О. В. - Друга світова війна в історико-філософських поглядах Володимира Винниченка (2013)
Жолоб М. П. - Національні релігійні громади України у системі конфесійних організацій (20-і роки ХХ ст.) (2013)
Залєток Н. В. - Жінки вікторіанської епохи у шлюбно-сімейних відносинах (2013)
Лєбєдєва Ю. О. - Термін "Русь" та його тлумачення вченими державницької школи української історіографії (2013)
Лукашенко А. І. - Аналіз еволюції образів Бога і Диявола в середньовічному мистецтві та схоластиці (ХІ – кін. XVI ст.) (2013)
Магась В. О. - Діяльність організацій Всеросійського союзу поштово-телеграфних чиновників в Україні у 1906–1908 рр. (2013)
Чухрай Л. О. - Особливості викладання курсу "Рідкісна книга" (2013)
Головко М. В. - Генеза впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у фізичній освіті: від комп’ютерної підтримки навчання до формування ключових і предметних компетентностей (2015)
Коневщинська О. Е. - Розвиток поняття інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників в аспекті використання соціальних електронних мереж (2015)
Локшина О. І. - ІКТ-зорієнтованість змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу (2015)
Marcial D. E. - I am offline”: measuring barriers to open online learning in the Philippines, Caballero R. D. B., Rendal J. B., Patrimonio G. A. (2015)
Морозов Д. С. - Модель спільної розробки курсів у платформах дистанційного освіти, Зайцев В. Є. (2015)
Овчарук О. В. - Огляд порівняльно-педагогічних досліджень у галузі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності в системі освіти, Сороко Н. В. (2015)
Клебан Ю. В. - Онлайн-сервіс для тренування швидкості читання мовчки з української мови, Клебан О. І. (2015)
Столбов Д. В. - Вимоги до програмних засобів навчання підлітків інтернет-безпеки (2015)
Хомутенко М. В. - Комп’ютерне моделювання процесів в атомному ядрі, Садовий М. І., Трифонова О. М. (2015)
Гарбич-Мошора О. Р. - Впровадження дистанційного навчання в навчальний процес для підготовки фахівців з інформаційних технологій (2015)
Корнута В. А. - Вільна лабораторія на базі технічного університету (2015)
Луценко Г. В. - Організація проектно-орієнтованого навчання майбутніх інженерів у вивченні методології управління проектами, Бевз В. П. (2015)
Щербина О. А. - Оцінювання компетентностей засобами платформи Moodle (2015)
Umryk M. A. - Organization of distance learning for meeting the needs of modern students (2015)
Франчук В. М. - Використання Open Source Physics у LCMS Moodle, Микитенко П. В. (2015)
Сокол І. М. - Модель підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти до використання квест-технології в освітній діяльності (2015)
Самчук Л. І. - Досвід діяльності державної науково-педагогічної бібліотеки України імені в. О. Сухомлинського щодо інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України (2015)
Титул, зміст (2013)
Худолій О. М. - Особливості програмування розвитку сили у хлопчиків молодших класів, Іващенко О. В., Тітаренко А. А. (2013)
Худолій О. М. - Особливості формування рухових навичок у школярів молодших класів, Черненко С. О. (2013)
Соляник І. Є. - Особливості розвитку рухових здібностей у хлопців 6—7 класів (2013)
Голік А. С. - Особливості формування у школярів особистісної фізичної культури (2013)
Козина Ж. Л. - Характеристика точности движений в спортивных играх как интегрального проявления психомоторных функций, Середа О. А. (2013)
Артеменко Б. О. - Методика контролю та удосконалення тактичного мислення волейболістів, Глазирін І. Д. (2013)
Перебійніс В. Б. - Профілактика травматизму дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу зі спорту вищих досягнень (2013)
Титул, содержание (2015)
Гриценко А. И. - Метод оценивания информационных моделей наблюдаемых процессов в компьютерной сети (2015)
Яцишин А. Ю. - Побудова мультибазових сховищ даних на основі структурованості даних та запитів (2015)
Пелещишин А. М. - Формування структури соціально-інформаційних інтерфейсів як вирішення задачі про призначення відповідальності, Корж Р. О. (2015)
Павленко П. М. - Інформаційна технологія управління ефективністю промислового виробництва, Заріцький О. В., Хлевний А. О. (2015)
Lutsenko I. - Identification of target system operations. determination of the value of the complex costs of the target operation (2015)
Стенцель Й. І. - Дослідження багатопараметричних об’єктів контролю та управління методом тримірного інтегрального функціоналу, Проказа О. І., Літвінов К. А. (2015)
Lutsenko I. - Optimal control of systems engineering. Development of a general structure of the technological conversion subsystem (Part 2) (2015)
Рустамов Г. А. - Построение следящих инвариантных систем на основе эквивалентного робастного управления (2015)
Писаренко А. В. - Синтез безпошукової адаптивної системи методом функції Ляпунова з використанням спостерігаючого пристрою, Татауров М. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Солдатенко В. Ф. - Проблема співвідношення дипломатичних і воєнних чинників у боротьбі за владу в Україні (1917 р. – початок 1919 р.) (Ч. 2) (2014)
Щербатюк В. М. - Перші кроки Тараса Шевченка на шляху до вершин творчості: роздуми та наукові пошуки у рік 200-річчя митця (2014)
Гай–Нижник П. П. - Ідея Соборності й українське державотворення (1918–1919 рр.) (2014)
Кунецька О. О. - Вплив стосунків сільського духовенства з вірянами на стан православної парафії у ХІХ столітті (2014)
Васьків Н. А. - Українсько–єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису "Руслан") (2014)
Тептюк Л. М. - Основні віхи діяльності Історичного товариства Нестора–літописця та участь Володимира Іконникова (2014)
Акатріні В. М. - Освіта Буковини у роки Першої світової війни (1914–1918) (2014)
Добролюбська Ю. А. - Відтворення ідей журналу "Рассвет" у літературному мистецтві О. Я. Бруштейн, Ліхачова О. Є. (2014)
Передерій І. Г. - У боротьбі за Українську державу: маловідома сторінка дипломатичної діяльності В’ячеслава Липинського (2014)
Степаненко В. А. - Інститут прокуратури Радянської України 1920-1930 рр.: історико-юридичний дискурс (2014)
Волошинова А. В. - Діяльність Комісії для неповнолітніх правопорушників на території УСРР в першій половині 1920–х рр. (2014)
Розовик О. Д. - Формування єврейської шкільної освіти в УСРР у 1920–х – початку 1930–х рр. (2014)
Бернацький В. Р. - Православно–сектантські рухи на Волині – Житомирщині 20–х років ХХ століття в умовах більшовицького режиму (2014)
Кулікова Т. О. - Хід реорганізації МТС та реалії функціонування ремонтно–технічних станцій в Україні (2014)
Вєтров І. Г. - Початок відбудови хімічної промисловості України у 1943–1945 рр. (2014)
Гончаренко О. М. - Джерельна база архівів України в контексті вивчення особливостей функціонування органів та установ окупаційної адміністрації Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2014)
Колісник Н. І. - Проблеми нормативно–правового забезпечення роботи місцевих судових установ на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2014)
Лук’яненко О. В. - Культурне дозвілля у педагогічних інститутах УРСР доби "відлиги" (2014)
Омельковець О. Я. - Співпраця видавництва "Смолоскип" імені Василя Симоненка з Першою Українською Друкарнею у Франції наприкінці 1960–х – початку 1970–х років (2014)
Резнік І. С. - Розвиток банківської системи України в 2000–2008 рр. (2014)
Бобровнік Ю. В. - Виникнення засобів масової інформації молодіжних громадських організацій в Україні (1989–2013 рр.) (2014)
Skoczyńska-Рrokopowicz В. - Wybrane aspekty polityki spolecznej panstw wobec zjawiska ubostwa (2014)
Куйбіда В. В. - Становлення й періодизація розвитку екології та її термінології (2014)
Кучерук М. С. - Зміна парадигми незалежної України: громадянське суспільство vs пострадянське суспільство (2014)
Стрільчук В. В. - Транскордонне співробітництво України та Республіки Польща у сфері туризму: особливості та проблеми (2014)
Федорова Т. М. - Форми і методи державного регулювання у діяльності заповідників Черкаської області та їх вдосконалення (2014)
Горпинченко І. В. - Територіально–адміністративна структура й вище церковне управління православної церкви в Україні другої половини ХІХ століття: дореволюційна історіографія (2014)
Ковальська Л. А. - Історичні джерела з історії партизансько–підпільного руху років війни архіву Харківської області (2014)
Маслак В. І. - Світогляд еліти Гетьманщини початку XVIII ст. з перспективи сучасних польських дослідників (2014)
Мельнічук Н. В. - "Єврейське питання" в німецькій окупаційній пропаганді на теренах Райхскомісаріату "Україна": сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Павловський Є. А. - Голодомор 1932–1933 рр. в українській та зарубіжній історіографії (2014)
Смолянчук О. О. - Нацистська податкова політика на теренах Райхскомісаріату "Україна": сучасна вітчизняна історіографія (2014)
Зубко А. М. - Міри ваги Східної Європи VІ–ХІХ ст. (2014)
Пронь Т. М. - Історія трагедії Іраку: замовники, підбурювачі, виконавці (2014)
Алиев Э. З. - Завоевание Россией иреванского ханства и создание "Армянской области” (2014)
Гошкарлы Г. - Скифская тематика в историко-археологической литературе Азербайджана (2014)
Гусейнова Г. И. - Кувшинные погребения некрополя Галатепе (2014)
Melik-zade S. M. - Carmelite missions in Safavi state in the period of Shah Аbbas I (1587-1629) (2014)
Дудар Р. В. - Структура та внутрішня організація новоствореного османського війська "Асакір–і мансуре–і Мухаммедіє" в 1826–1834 рр. (2014)
Исламова З. Р. - Сельское хозяйство Азербайджана в XVIII веке в документах дипломатических миссий и путешественников (2014)
Кукуре С. П. - Роль язичництва у литовському суспільстві за часів правління князя Кейстута (2014)
Пількевич А. Л. - Ветеранські колонії Августа: у пошуках форм та альтернатив (2014)
Герасименко М. В. - Суспільство в світі ідей та ідеї в світі суспільства (2014)
Zhurba M. A. - Internet addiction as a hidden threat to modern civilization (2014)
Hrytsa U. U. - The factors of evolutionary process deployment (2014)
Масаев М. В. - О некоторых интенциях холистической философии науки (2014)
Додонова В. І. - Когнітивні та інституціональні обрії науки (2014)
Карпенко С. Р. - Дискурсивна взаємодія влади і мас: філософський зміст і значення у ХХІ столітті (2014)
Дєвочкіна Н. М. - Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства (2014)
Ляднева А. В. - Концептуалізація терміносистеми "благодійність": історико–філософський аспект (2014)
Ніколаєнко О. О. - Комунікативні виміри культурно–національної ідентичності (2014)
Єгупов М. В. - Феномен ідентичності: проблема тексту та контекстів (2014)
Покулита І. К. - Культурні смисли медіапростору – естетичний та аксіологічний аспекти, Виселко І. В. (2014)
Савченко С. В. - Концепції "суспільства знань" як стратегічного ресурсу держави у гуманітарно–науковому дискурсі (2014)
Хлєбнікова А. А. - Соціально–філософський дискурс комунікативних мереж як особливого ресурсу соціального капіталу за умов глобалізації (2014)
Чоп Т. О. - Теорія та практика футуризму в контексті "гри" (2014)
Шедяков В. Е. - Социальный уровень информационного влияния как аргумент в стратегической конкуренции культурно–цивилизационных миров (2014)
Яшина О. М. - Концептуальні засади художньо–естетичного та морального виховання особистості: філософсько–освітній аспект (2014)
Отрешко В. С. - Моральное самоопределение личности (2014)
Качмар О. В. - Евристичний потенціал етологічної концепції агресивності особистості (2014)
Щербина М. М. - Миф и Интернет: мифологический и экранный культурный код (2014)
Рик С. М. - Морально-етичні аспекти міфологічного часу (2014)
Бондаренко О. О. - Літературоцентричність та владний дискурс (2014)
Луценко А. В. - Розуміння тілесності та здоров’я в контекстуальному вимірі медичних традицій (Захід vs Схід) (2014)
Путров С. - Механізм введення у дію біосоціальних технологій впливу на здоров’я людини (2014)
Чернова Л. П. - Специфіка управління трудовими ресурсами в Україні: регіональний аспект (2014)
Мамедова Ч. Д. - Понятие любви в философии Артура Шопенгауэра и Конфуция: "агапе” и "жэнь” (2014)
Пашаева А. - Единство природы Бога и сущности и доказательства этого в философии Спинозы (2014)
Тимо О. С. - Діахронія у філософії Іншого Е. Левінаса (2014)
Вергелес К. М. - Образ Христа як ідеалу життя людини в мистецтві (2014)
Далекорей М. І. - Особливості церковної інформаційної політики та потреба нації в єдиній Помісній Церкві (2014)
Горбунова Л. С. - О релевантности постнеклассических практик в образовании (2014)
Москалик Г. Ф. - Целостность и взаимная определенность современной науки, образования и практики (2014)
Семенюк Н. В. - Структурно-функціональний аналіз безперервної освіти в Україні (2014)
Терепищий С. О. - Провідні вектори інтернаціональних змін в структурі сучасного університету: опозиція культури та виробництва (2014)
Сидоренко О. Б. - Відповідальність як фактор підвищення навчальних досягнень у молодших школярів (2014)
Неприцька Т. І. - Вплив мовної політики Великої Британії на національну ідентичність шотландців (2014)
Наджафзаде А. Б. - Творчество Низами – самая яркая страница азербайджанской литературы (2014)
Asadova V. - Martyr poet of Fuyuzat (2014)
Карахан Х. - Танзимат и турецкая литература XIX века (2014)
Аманмырадов Н. А. - Демократия как основная черта новой философии международных отношений (2014)
Коваль І. В. - Місце та роль церкви в українському суспільстві: історична ретроспектива та сучасні реалії (2014)
Цимбал Д. І. - Перспективи розвитку інституту опозиції в Україні (2014)
Левченко А. В. - Козацтво і формування державотворчої моделі розвитку українського етносу, Левченко М. О. (2014)
Мамед–заде Н. С. - Факторы, влияющие на территориальную целостность государства (2014)
Нагорняк М. М. - Механізм взаємодії та функціональна складова влади і опозиції на місцевому рівні, Стефурак М. М. (2014)
Шелемба М. М. - Методологічні аспекти використання гуманітарного підходу щодо дослідження електорального простору (2014)
Денисова А. Ю. - Чорний піар під час парламентських виборів 2014 року (2014)
Алейникова С. М. - ї"Духовность-ОПК-Светскость” – "Святая Троица” российской идеологии (2014)
Антонюк О. А. - Квазісудова влада у сфері конституційного контролю: казахстанська модель (2014)
Kraś I. - Problems connected with joining Рoland to bank union (2014)
Ключник Р. М. - Особливості регіональної політики Республіки Польща (2014)
Матвійчук А. В. - Особливості взаємодії держави з громадськими організаціями у ФРН (2014)
Бутирська І. В. - Членство Угорщини в ЄС та її соціальні реформи (2014)
Гаджиев Р. - "Мир на Кавказе” – как одно из необходимых условий геополитической безопасности Азербайджанской Республики (2014)
Керимов М. - О концептуальной роли идеологии азербайджанства (2014)
Мудрицька К. О. - Роль ядерного фактору у зовнішній політиці Франції у постбіполярний період (2014)
Шуляк С. В. - Региональная держава как интервент: эфиопская вооруженная интервенция в Сомали (2014)
Жулканич Н. М. - Міське самоврядування: сьогодення через досвід минулого. Рецензія на монографію: Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині ХІХ ст.: історичний аспект самоврядування: (Монографія) / Ю. О. Нікітін. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД”, 2014. – 252 с., Острянко А. М. (2014)
Виткалов С. В. - Наука як компонент культури (ювілейна науково–практична конференція в м. Рівне) (2014)
Бушин М. І. - Новий науковий журнал на теренах української історії (2014)
Вєдєнєєв Д. В. - Пропагандистська діяльність українських націонал-політичних організацій за кордоном в період першої світової війни (1914–1918 рр.), Будков Д. В. (2014)
Гуржій О. І. - Чумацтво як всеукраїнське явище найму робочої сили (друга половина ХVІІ — ХVІІІ ст.) (2014)
Лазуренко В. М. - Відродження зернового експорту України в добу непу, Стрижак Є. М. (2014)
Кобко В. А. - Михайло Драгоманов: історичний портрет на тлі епохи, Чубіна Т .Д. (2014)
Лагодич М. М. - Роль о. Г. Костельника у створенні "Ініціативної групи по возз’єднанню греко-католицької церкви з православною" та підготовці Львівського собору 1946 р. (2014)
Ілляшенко Ю. Ю. - Історія становлення та розвитку інституту соціально-правової захищеності дітей найбільш уразливих категорій в Україні періоду розбудови громадянського суспільства (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Перехрест І. В. - Основні тенденції та процеси у сфері освіти на Україні в період повоєнних років 1944-1950 рр (2014)
Азарх І. С. - Процес адаптації сільського соціуму чернігівщини до умов повсякденного життя 1941-1943 рр. (2014)
Суденко О. В. - Напрями соціальної допомоги демобілізованим воїнам радянської армії у 1945 — на початку 1946 рр. на території України… (2014)
Богун Л. В. - Національний університет цивільного захисту України: історія становлення та розвитку (2014)
Лисенко А. І. - Питання щодо жінок у програмах українських полі-тичних партій (90-ті рр. ХХ ст.) (2014)
Коваль М. В. - Рибницький укріплений район: напередодні Другої світової війни (2014)
Парначова Н. В. - Освітянська діяльність української національної меншини в Польщі в 60-тих рр. ХХ ст. (на матеріалах тижневика "Наше слово") (2014)
Семененко М. Г. - Негативні наслідки використання в сільському господарстві гексахлорану та ДДТ в кінці 50-х — 60-х рр. минулого століття (2014)
Чепурда Г. М. - Запровадження радянським урядом "Великого плану перетворення природи": соціально-економічні причини та наслідки (2014)
Ярославська Л. П. - До питання зародження, розвитку та становлення паралімпійського руху: історія та сучасний стан (2014)
Вовчук Л. А. - Російсько-іспанські дипломатичні зв’язки (на матеріалах іспанських представництв у чорноморсько-азовських портових містах російської імперії кін. ХVIII — початку ХХ ст.) (2014)
Гоцуляк В. В. - Немеркнуча слава черкащан (рецензія на видання: Черкащини славетні імена) (2014)
Рубльов О. С. - Рецензія на книгу Пархоменка В. Національно-визвольна боротьба та революційні події 1914-1921 рр. в українській мемуаристиці (2014)
Про авторів (2014)
Зміст випуску (2014)
Титул, содержание (2015)
Олійник А. П. - Математичне моделювання процесів забруднення ґрунтів як результату технологічних процесів, Мороз А. А. (2015)
Sanginova O. - Comparative analysis of some computational schemes for obtaining a compromise solution (2015)
Євсеєва Л. Г. - Застосування інтервальних математичних моделей задач розміщення геометричних об’єктів (2015)
Трухан С. В. - Методика побудови математичних моделей актуарних процесів, Бідюк П. І. (2015)
Трунов О. М. - Критерій адекватності як оцінка ефективності процесу побудови моделі (2015)
Щелкалин В. Н. - Гибридные математические модели и методы прогнозирования взаимосвязанных нестационарных временных рядов (2015)
Аль-Рефаи Валид Ахмед Махмуд - Разработка методов исследования устойчивых движений в системах Лотки-Вольтерра с периодическими возмущениями, Альджаафрех Мохаммад Ракан Абед Алнаби (2015)
Жарикова М. В. - Разработка модели чрезвычайной ситуации природного характера в системе поддержки принятия решений, Шерстюк В. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Єрохов В. Ю. - Формування текстур фронтальної поверхні сонячного елемента технологією пористого кремнію, Дружинін А. О., Єрохова О. В. (2015)
Савеленко Г. В. - Спосіб автоматичного визначення стабільності процесу розмірної обробки дугою (2015)
Прохоренко Е. М. - Диагностика процессов износа материалов шаровых барабанных мельниц, Клепиков В. Ф., Литвиненко В. В., Хаймович П. А., Шульгин Н. А., Морозов А. И. (2015)
Радовенчик В. М. - Видалення нафтопродуктів з води сорбентами на основі магнетиту, Романенко М. І., Гринчук С. В., Глущенко А. С. (2015)
Haider Ali Muse - Fiber-optic gyroscopes based on photonic-crystal fibers (2015)
Стухляк П. Д. - Вплив надвисокочастотної електромагнітної обробки на властивості епоксикомпозитів, Голотенко О. С., Скороход О. З. (2015)
Кравченко А. В. - Определение огнестойких свойств древесины, защищенной покрытиями на основе геоцемента, Гузий С. Г. (2015)
Барбаш В. А. - Розробка технологіі одержання мікрокристалічної целюлози із волокон льону, Нагорна Ю. М. (2015)
Хлєбнікова Н. Б. - Оцінка якості гідрофобізованого хутряного велюру з овчини, Омельченко Н. В., Данилкович А. Г. (2015)
Хлопов Б. В. - Исследования восприимчивости к магнитным полям образцов нанокомпозитных материалов на основе опаловых матриц, Шпак А. В., Ковалюк Я. Д. (2015)
Бутузова Л. Ф. - Коксування вугільних сумішей з великим вмістом слабоспікливого та сірчистого вугілля, Маковський Р. В., Клешня Г. Г., Мілов Д. Ю., Кафтан Ю. С., Турчаніна О. М., Бутузов Г. М. (2015)
Депутат Б. Я. - Вплив заміщення іонами алюмінію та режимів термообробки на електрохімічні властивості керамік складу Li2O-Al2O3-Fe2O3 (2015)
Abstract and References (2015)
Чубіна Т. Д. - Перлина садово-паркового мистецтва дендрологічний парк "Софіївка": історія створення та етапи розвитку (2014)
Капітан Л. І. - Закарпатська філія Спілки радянських письменників України: творча лабораторія чи інструмент "радянізації" (2014)
Вовк Ю. І. - Селянське господарство України в умовах інтенсивного формування ринкових відносин на початку ХХ ст., Заїка О. І. (2014)
Георгізов Г. М. - Інверсивність політичних настроїв селянства УСРР та аграрна політика більшовиків у 1920-х рр. (2014)
Салата С. А. - До питання періодизації діяльності Астрономічної обсерваторії Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2014)
Гнидка М. М. - Напрями діяльності греко-православного релігійного фонду Буковини в період автономії краю (2014)
Яшан О. О. - Внесок партизан черкащини у визволення України від нацистсько-фашистських загарбників (2014)
Дітковська С. О. - Еволюція радянської концепції громадських організацій (2014)
Коротяєв С. І. - Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля: історичні етапи розвитку та становлення (2014)
Левицька Н. М. - Студентські наукові товариства та гуртки у гуманітарних вишах України у другій половині XIX - на початку XX ст. (2014)
Силка О. З. - Сільські громадські статутні об’єднання в Україні кінця ХІХ — початку ХХ ст.: поняття та питання класифікації (2014)
Красіна-Филь Л. В. - Формування особистості та становлення К.Є. Гребенніка як воєначальника (2014)
Гуржій І. О. - До проблеми збереження історичних колекцій видатних постатей (особиста бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля та її доля) (2014)
Лазуренко Ю. М. - Роль кооперації в розвитку аграрного сектора економіки України: історіографія проблеми (2014)
Тараненко С. П. - Стан протипожежного захисту населених пунктів південної україни в другій половині хiх ст. (2014)
Храмова-Баранова О. Л. - Історичні етапи становлення видань з архітектури у ХХ ст. засобами графічного дизайну (2014)
Саєнко І. Ф. - Традиції плетіння в Україні: історія і сучасність (2014)
Вискварка Я. М. - Сторінки історії становлення і розвитку виду живопису "гризайль", її перспективи (2014)
Спіркіна О. О. - Театральне мистецтво як спосіб утвердження національної ідентичності на Черкащині у перше десятиріччя держав-ної незалежності України (2014)
Гоцуляк В. В. - Осередок духовності Тараса Шевченка (Рецензія на видання: М. І. Бушин, Ю. М. Тихоненко: Святиня над Дніпром…) (2014)
Стадник І. Ю. - Особа на тлі епохи (Рецензія на книгу М.Дземана та Р. Рибчина "Іван Макух. Повернення із забуття") (2014)
Про авторів (2014)
Зміст випуску (2014)
Содержание (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективные технические решения проблемы утилизации тепла ферросплавных печей, Рыжавский А. З., Петров Ю. Л., Глита О. М., Гонтарев М. С., Головатенко Т. В. (2013)
Мацевитый Ю. М. - Участие инновационных структур в решении экономических и экологических проблем региона, Соловей В. В., Тарелин А. А. (2013)
Мазур В. Л. - Потенциал наполнения бюджета и улучшения экологической ситуации в горно-металлургическом комплексе Украины, Тимошенко М. В. (2013)
Касімов О. М. - Методи і модель системи комплексного оцінювання екологічного стану природно-техногенних територій, Козуля Т. В., Гагарін В. В., Ємельянова Д. І., Козуля М. М. (2013)
Ревенко О. В. - Вплив екологічних та соціальних аспектів податкової політики на якість життя населення, Рудюк А. О. (2013)
Ботштейн В. А. - Решение экологических проблем при реконструкции электросталеплавильного производства АО "ДЭМЗ", Тищенко А. А., Калениченко К. В., Денисенко Д. В. (2013)
Бондарева Т. И. - Реконструкция бункерных эстакад доменных печей с учетом современных экологических требований, Васильев А. Б., Куров В. В., Бекетова Г. Г. (2013)
Тыщук В. Ю. - Защита атмосферы от вредных выбросов при массовых взрывах в карьерах (2013)
Зозуля В. Л. - Ревитализация промышленного оборудования – одно из направлений ресурсо- и энергосбережения, Исаков Д. И. (2013)
Федак С. П. - Природоохранные мероприятия по достижению технологических нормативов выбросов для коксовых печей, Трембач Т. Ф. (2013)
Хоботова Э. Б. - Расчет показателей адсорбции шлаковым сорбентом, Грайворонская И. В., Колодяжный В. М., Лисин Д. А., Мехтиев К. С. (2013)
Лобов С. А. - Уменьшение времени сглаживания колебаний массового расхода газа через полый катод с внутренним поджигом для плазменной очистки дымовых газов (2013)
Бабаев В. Н. - Использование фенольных сточных вод коксохимического производства в оборотных системах водоснабжения, Нестеренко С. В., Ткачев В. А., Смилка Е. П. (2013)
Образцова Н. П. - Анализ процессов образования диоксинов в агломерационном производстве, Орлик В. Н., Колесник В. В. (2013)
Шаповалова Н. Г. - Установка приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей ПАО "Алчевский металлургический комбинат", Гуменная С. Н., Диментьев В. И. (2013)
Касимов А. М. - Экологические и экономические инструменты сокращения ущерба окружающей природной среде со стороны накопителей промышленных отходов, Гуренко И. В., Мацевитая И. Н. (2013)
Демьохін Г. А. - Муніципальні системи контролю за станом атмосферного повітря: проблеми та рішення, Грабар В. Я. (2013)
Зеленюк Д. А. - Oценка воздействия выведенного из эксплуатации шламонакопителя на гидросферу, Бравков Д. В. (2013)
Ковалев Е. Т. - Показатели эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух основных производств коксохимических предприятий, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Спирина-Смилка Е. Ю. (2013)
Палагута О. А. - Удосконалення системи оцінки стану довкілля та звітності за окремими показниками з урахуванням рекомендацій ЄЕК ООН (2013)
Титул, содержание (2015)
Исалы Б. Э. - Об устойчивости трехслойных неоднородных прямоугольных пластинок в анизотропно сопротивляемой среде (2015)
Мартинов І. Е. - Результати експлуатаційних випробувань здвоених касетних циліндричніх підшипників в буксах вантажних вагонів, Ільчишин В. М., Можейко Є. Р., Труфанова А. В., Шовкун В. О. (2015)
Сталинский Д. В. - Моделирование вибраций ручной шлифовальной машины ИП2014П, Сизый Ю. А., Романченко П. В. (2015)
Дихтяренко К. В. - Методика расчетов на прочность и определение максимальных эквивалентных напряжений в кронблочных шкивах, Пупышев А. И., Червинский В. П. (2015)
Егармина Л. Н. - Анализ решений уточненных динамических уравнений изгиба балки на примере исследования эволюции поперечных усилий (2015)
Бережной Н. Н. - Исследование очага деформации при продольном прокатывании с точки зрения реологической концепции, Чубенко В. А., Хиноцкая А. А., Мацишин С. О., Чубенко В. А. (2015)
Крюков О. М. - Аналіз похибок засобу вимірювання швидкості руху метального елементу в каналі ствола стрілецької зброї, Шабалін О. Ю., Мудрик В. Г. (2015)
Кусий Я. М. - Розроблення методу вібраційно-відцентрового зміцнення для технологічного забезпечення безвідмовності деталей машин, Кук А. М. (2015)
Учитель И. Л. - Необходимость учета разрушительных асейсмических геодеформаций при разработке технологий строительства, Капочкин Б. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2014)
Наказ МОЗ України №74/688 від 30.09.2014 р. (Про внесення змін до наказу Академії медичних наук України та Міністерства охорони здоров’я України від 30 вересня 2003 року №65/463) (2014)
Сайдакова Н. О. - Перитонеальний діаліз в Україні: 2009-2013, Козлюк Н. І., Ніколаєнко С. С., Степанова Н.М. (2014)
Шіфріс І. М. - Госпіталізована захворюваність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Крот В. Ф., Гончар Ю. І., Красюк Е. К., Дудар І. О. (2014)
Майданник В. Г. - Роль гіпоксія-індукованого апоптозу в прогресуванні хронічного гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Непомнящий В. М. (2014)
Аблогіна О. В. - Вегетативний статус пацієнтів, які лікуються перитонеальним діалізом та його взаємозв’язок з показниками ліпідного обміну, Степанова Н. М., Свиридова Н. К., Пономаренко Ю. В., Дудар І. О., Красюк Е. К., Лобода О. М., Колесник М. О. (2014)
Колесник М. О. - Застосування еритропоез стимулюючих засобів тривалої дії для лікування анемії у хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії, Кулизький М. В., Бусигіна Ю. С., Біленко А. В. (2014)
Сусла О. Б. - Активність хронічного запалення і пошкодження ендотелію у хворих із кальцифікацією клапанів серця при діаліз-залежній хронічній хворобі нирок (2014)
Дудар І. О. - Ефективність та безпечність препарату заліза (ІІІ)-гідроксид сахарозного комплексу при корекції анемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок vд стадії, які лікуються гемодіалізом та не отримують еритропоетин стимулюючі засоби (проспективний аналіз), Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Красюк Е. К., Савчук В. М., Лобода О. М., Пруський Ф. О., Крот В. Ф., Нечипорук Т. М., Алєксєєва Н. Г. (2014)
Зуб Л. О. - Прогнозування маніфестації пієлонефриту у хворих на ревматоїдний артрит, Кулачек В. Т. (2014)
Повідомлення (2014)
Повідомлення (2014)
Інформація до читачів (2014)
Содержание (2013)
Сталинский Д. В. - Оценка эколого-экономического ущерба окружающей природной среде при размещении крупнотоннажных промышленных отходов, пути его предотвращения, компенсации и ликвидации, Касимов А. М. (2013)
Сталинский Д. В. - Новые разработки ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в области систем газоудаления и сухой очистки газов от пыли, Швец М. Н. (2013)
Ляшенко В. И. - Радиационная и социальная защита населения в регионах добычи и переработки уранового сырья в Украине, Коваленко Г. Д. (2013)
Тренев В. Н. - Инновации в управлении промышленным предприятием. Система управления развитием, Лихачев А. С., Вавилов В. Н., Сухорукова О. В. (2013)
Мантула В. Д. - Новый высокоэффективный газоотводящий тракт конвертера №3 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Китченко В. К., Рыжавский А. З., Зимогляд А. В., Якунина В. В., Караконстантин С. И. (2013)
Сталинский Д. В. - Повышение эффективности систем очистки промышленных сточных вод перед их сбросом в хозяйственно-бытовую канализацию, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Варнавская И. В. (2013)
Дунаев А. В. - Технологические решения по очистке аглогазов от пыли и оксидов серы на ОАО "Металлургический завод им.А.К.Серова, Лавошник А. С., Котынский Д. А., Таряник Д. П., Jacek Winiarz (2013)
Гурін А. О. - Нові технології та технічні засоби пиловловлення на гірничих підприємствах, Мулявко В. І., Ляшенко В. І. (2013)
Даценко В. В. - Технико-экономическое обоснование очистки сточных вод от меди и цинка с учетом замкнутости цикла водопотребления, Ненастина Т. А., Хоботова Э. Б. (2013)
Эпштейн С. И. - Определение эффективной дозы реагентов-ингибиторов для обработки оборотной воды, подаваемой на трубы вентури конвертерных газоочисток, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Блажко М. А. (2013)
Тимошенко С. Н. - Моделирование системы аспирации электродуговой печи с целью повышения энергоэффективности и экологической безопасности, Тищенко П. И., Тимошенко Н. С., Семко А. Н. (2013)
Островка Я. В. - Исследование токсического действия модельного стока на произрастание и развитие микрофлоры активного ила, Островка В. И., Мороз А. В., Рубан Э. В., Попов Е. В. (2013)
Уберман В. И. - Состав и экологические свойства теплостойкого наполнителя "Премикс", Васюков А. Е., Полосухина Л. А., Карташев В. В., Александров А. Н., Васьковец Л. А. (2013)
Пономарев В. А. - Исследование процессов комплексной переработки и утилизации систем HNO3-N2O4-H2O-HF-H3PO4, Гринь Г. И., Кошовец Н. В. (2013)
Атаманюк А. А. - Способ исследования фильтрационных свойств металлургических шламов, Касимов А. М. (2013)
Ботштейн В. А. - Энергопотребление и выбросы парниковых газов на металлургических предприятиях Украины, Каневский А. Л., Скоромный А. Л., Слисаренко А. А. (2013)
Горбатых О. И. - Использование солнечной энергии в системах горячего водоснабжения, Макаров В. В. (2013)
Алешин А. А. - Технологический комплекс для переработки шлаковых массивов и извлечения из них металла, Остроушко А. В., Пустовалов Ю. П. (2013)
Рязанов А. Н. - Получение цемента из отходов доломита, Винниченко В. И., Щеблыкин С. В., Телятникова Н. И. (2013)
Лавошник А. С. - Перспективы увеличения объема использования угля и водоугольного топлива в энергетике Украины, Дамрин В. Я., Сорокина Т. Б. (2013)
Мантула В. Д. - Влияние внедрения новых технологий и материалов на показатели эмиссии загрязняющих веществ в атмосферный воздух от производств ПАО "Евраз – ДМЗ им. Петровского", Спирина С. В., Иванов Н. М., Бугаенко М. Н. (2013)
Титул, содержание (2015)
Абдуллаев Н. А. - Оптимизация наклонного сканирования в системах комбинированной двухступенчатой локации, Асадов Х. Г. (2015)
Палий А. С. - Разработка методики проектирования аэродинамических систем увода космических аппаратов с околоземных орбит (2015)
Лужецький В. А. - Розробка та дослідження методів адаптивного ущільнення даних на основі лінійної форми Фібоначчі, Савицька Л. А. (2015)
Хлапонін Ю. І. - Формування діаграми спрямованості антенних систем технології МІМО мережі LTE (2015)
Нікітченко В. В. - Дослідження впливу віртуалізації мережі на функціювання обчислювальних кластерів (2015)
Шантир Д. С. - Метод дослідження структурних властивостей нестаціонарних сигналів у інформаційно-вимірювальних системах (2015)
Зобнин Б. Б. - Имитационная модель технологического комплекса подготовки шихты для производства агломерата, Горбенко О. А., Ажипа И. А., Яковлев Р. А. (2015)
Чалая Л. Э. - Оценивание пертинентности лингвистических дескрипторов в системах информационного поиска, Харитонова Ю. Ю. (2015)
Грицюк В. И. - Улучшенные робастные гребневые оценки регрессии (2015)
Паньків Х. В. - Вплив похибки вимірювання переміщень стінки резервуара на визначення його внутрішніх напружень (2015)
Abstract and References (2015)
Балан О. С. - Аналіз нормативно-правового базису інвестування на підприємствах виробничої сфери України (2014)
Бартош О. М. - Депозитна політика як складова системи управління діяльністю банку (2014)
Вовчак О. Д. - Напрями стабілізації роботи банків в умовах кризових явищ, Крамаренко О. М. (2014)
Волошин В. С. - Інформаційне забезпечення прогнозування індикаторів виробництва на засадах системного підходу, Дейнега О. В. (2014)
Гаркавий С. Ф. - Ескалація конфлікту на сході України: соціально-економічні наслідки (2014)
Гірна О. Й. - Описові та модельні оцінки банківського ринку європейського союзу та України (2014)
Гмиря В. П. - Роль податків в умовах забезпечення розвитку економіки України (2014)
Заводовська Л. А. - Розробка та впровадження банківських інновацій: обліковий аспект (2014)
Зайналов Ж. Р. - Необходимость создания благоприятствующих условий для реализации денежно-кредитной политики и развития коммерческих банков, Алієва С. С. (2014)
Ivanova I. V. - Assessing the Level of Professional Cross-Cultural Competence Among Banking Students (2014)
Ківачук В. С. - Анализ финансового потенциала предприятия при определении кредитоспособности заемщика, Кот Н. Г. (2014)
Клювак О. В. - Кількісна модель для економічного аналізу заходів інформаційної безпеки в інтернет-платіжних системах (2014)
Kochuma I. Yu. - Institutional Factors of Formation and Implementation of Social Capital (2014)
Красномовець В. А. - Сучасний стан та основні напрями підвищення рівня життя населення (2014)
Криниця С. О. - Теоретичні основи взаємодії фінансових посередників (2014)
Крупка М. І. - Фінансові інновації державних банків України (2014)
Липов В. В. - Міждисциплінарність в дослідженні інституціональної комплементарності соціально-економічних систем, Красномовець В. А. (2014)
Лисовский М. И. - Методология оценки эффективности инвестиционных проектов в Беларуси и её соответствие международным стандартам, Голикова А. С., Чернорук С. В. (2014)
Любенко А. М. - Особливості аналітичної оцінки результативності системи фінансового контролю (2014)
Misterek W. - The Use of E-Banking by Households: Poland and Ukraine Experience, Khutorna M. E. (2014)
Міщенко С. В. - Дія валютного каналу трансмісійного механізму в умовах трансформації валютного режиму в Україні, Кліщук О. В. (2014)
Мотриченко В. М. - Мегатренды глобального экономического развития, Опалько В. В. (2014)
Нетребчук Л. О. - Концентрація кредитних портфелів у банках України (2014)
Осадчий І. А. - Роль банківського нагляду в реструктуризаційних процесах (2014)
Піскун О. В. - Хеджування фондового портфеля на основі стратегій управління волатильністю (2014)
Potapenko L. V. - Content and Language Integrated Learning: Theoretical Sketches (2014)
Расулов З. Ж. - Проблемы классификации кредитной системы, Мумінов Д., Бердікулов Ж. (2014)
Rohozhnikova N. V. - Peculiarities and Tendencies of the Banking System Development under the Conditions of Economic Transformations, Ivanova I. V. (2014)
Ряховська А. М. - Антикризисное бизнес-регулирование на макроуровне (2014)
Tkachenko I. V. - Teaching Presentation Skills to Students of Business English (2014)
Ткаченко Н. В. - Міжнародна практика побудови систем страхування депозитів (2014)
Третяк Н. М. - Фінансування аграрного виробництва як запорука продовольчої безпеки країни (2014)
Kharchenko A. N. - Relations of Business Retail Bank Lending (2014)
Саматов А. Г. - Повышение роли стратегического направления ипотечного кредитования для обеспечения роста массового жилищного строительства, Хусанов Б. Ш., Сагдуллаєв Г. (2014)
Чабак Л. І. - Англомовна реалізація явища економічної глобалізації (2014)
Cherep A. V. - Factors of influence on efficiency of export potential of enterprise, Ganza I. V., Chkan A. S. (2014)
Бугай В. З. - Методичні підходи до обґрунтування нормативного рівня фінансових індикаторів ліквідності підприємства (2014)
Овсюк Н. В. - Економічний аналіз продуктивності праці як засіб управління ефективністю виробництва (2014)
Осаул А. О. - Значення та роль нематеріальних ресурсів у діяльності підприємств в умовах економіки знань (2014)
Топалов С. А. - Оцінка результативності розвитку соціальної сфери підприємства, Топалова Д. Ю. (2014)
Шмиголь Н. М. - Експортний потенціал підприємств машинобудівної галузі запорізького регіону: сучасний стан, проблеми, перспективи, Павлюк Т. С. (2014)
Ivanov S. N. - Рeculiarities of development feasibility study internet project based on UNIDO methodologies (2014)
Заховалко Т. В. - Аналіз та удосконалення процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем банку, Максишко Н. К., Олешко О. В. (2014)
Лось В. О. - Когнітивна модель стратегії управління фермерським господарством, Очеретін Д. В. (2014)
Кушніренко Д. І. - Дослідження класифікаційних ознак незавершеного виробництва в цілях його обліково-аналітичного відображення (2014)
Венгерська Н. С. - Кластеризація як фактор розвитку агропромислового комплексу України, Мельникова Д. В. (2014)
Миколюк С. М. - Аналіз ринку праці у сфері влаштування дітей (2014)
Письменний В. В. - Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських країн, Палац Х. П. (2014)
Проскуріна Н. М. - Інноваційні домінанти та важелі впливу на розвиток промисловості регіонів (2014)
Рогова О. В. - Концептуальні засади цілеорієнтованого економічного розвитку регіонів України (2014)
Сисоєв О. В. - Поняття "інститут" та "інституція": економічний контекст (2014)
Череп А. В. - Економічні і політичні конфлікти на сучасному етапі: втрати та майбутні наслідки, Белінська К. Д. (2014)
Шик Л. М. - Управління ефективністю підприємства на основі системи бюджетного планування в умовах макроекономічної нестабільності, Скоробогатова Н. Є. (2014)
Дубина М. В. - Сутність та компонентний склад транскордонної економічної безпеки (2014)
Пухальська А. П. - Теоретико-методичні засади управління фінансово-економічною безпекою промислових підприємств, Сківська Д. А. (2014)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Екномічні науки" (2014)
Бабійчук С. М. - Геоінформаційна компетенція старшокласників як складова інформаційної компетенції (2015)
Бігунова Ю. В. - Підготовка майбутніх учителів історії до етнокультурної діяльності на Півдні України: результати експериментального дослідження (2015)
Волярська О. С. - Формування професійної компетентності працівників центрів зайнятості: технологічний підхід (2015)
Гвоздій С. П. - Використання багаторівневих практичних тренінгів для формування культури безпечної життєдіяльності студентів (2015)
Грабовий А. К. - Формування екологічної культури школярів у процесі навчання хімії (2015)
Грищук Ю. В. - Розвиток педагогічної освіти у Республіці Польщі: теоретичний аспект (2015)
Демешкант Н. А. - Роль і функції науково-педагогічних працівників у реалізації завдань екологічної освіти (2015)
Джуринський П. Б. - Міждисциплінарний підхід у методиці викладання спортивних дисциплін майбутнім фахівцям фізичного виховання (2015)
Дишко О. Л. - Педагогічні умови формування готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2015)
Дружененко Р. С. - Функціональна основа навчання синтаксису простого речення майбутніх учителів української мови і літератури: лінгвістичний коментар (2015)
Житинська М. О. - Забезпечення якості життя людей похилого віку як соціальна проблема (2015)
Кокнова Т. А. - Засоби оптимізації самостійної роботи студентів-філологів (2015)
Коростелін М. О. - Тренінг у формуванні конфліктологічних умінь майбутніх фахівців з товарознавства та комерційної діяльності (2015)
Ляшенко І. В. - Розвиток мотивації студентів до дистанційного навчання у вищій школі (2015)
Неведомська Є. О. - Як визначити педагогу психологічний портрет студента?, Михайловська А. П. (2015)
Острянко Т. С. - Організаційно-педагогічна діяльність соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі: теоретико-методологічний аспект (2015)
Пляченко Т. М. - Особистість керівника учнівського музично-інструментального колективу в педагогічній теорії і практиці (2015)
Прошкін Т. В. - Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університеті (2015)
Савельчук І. Б. - Соціально-педагогічне середовище навчально-професійних студій як чинник формування інноваційного потенціалу майбутніх соціальних працівників (2015)
Сльоза Н. В. - Спрямованість змісту нових підручників курсу "Загальна географія" на формування умінь самостійної роботи учнів (2015)
Уруський А. В. - Реалізація індивідуального підходу у процесі практичної роботи старшокласників на уроках технологічного профілю (2015)
Шаповалова Р. Г. - Навчання сольному співу: голосоутворення та його структурні компоненти (2015)
Юрій Р. Ф. - Навчання теорії ймовірностей студентів фармацевтичних факультетів медичних університетів: застосування інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Добрянський І. - Моделювання визначення втрати міцності й довговічності конструктивних елементів енергетики, будівель та інженерних систем, Добрянська Л., Іваник Є. (2014)
Добрянська Л. - Розрахунок температурних напружень у пластинчастих системах за одновимірного розподілу температури, Шмиг Р., Грицина О., Івчук М., Нікіфоряк С. (2014)
Боднар Ю. - Метод R-функцій у нестаціонарних задачах теплопровідності узагальненої термомеханіки (2014)
Бубняк Т. - Характер меридіальних і кругових напружень для ідеального та неідеального контактівна поверхні сфероїдального включення, Якимець В. (2014)
Шпак Л. - Моделювання процесу активного вентилювання у башті циліндричної форми (2014)
Демчина Б. - Дослідження на розтяг з’єднань дерев’яних елементів на металозубчастих пластинах (МЗП), Кравз А., Шидловський Я., Яремко І. (2014)
Демчина Б. - Вимірювання зусиль під підошвою палі за допомогою спеціальної вимірювальної пластини, Кунанець Ю., Волосецький Н. (2014)
Демчина Б. - Дослідження міцності та деформативності дерев’яних двотаврових балок рами з OSB-стінкою, Сурмай М., Пелех А. (2014)
Демчина Б. - Дослідження міцності та деформативності скляних балкових конструкцій, Черевко М., Прокоп’юк В. (2014)
Мазурак А. - Визначення прогинів у підсилених залізобетонних балкових елементах, Ковалик І., Михайлечко В., Садовий М., Амброзяк П. (2014)
Білозір В. - Деформаційний метод розрахунку прогинів залізобетонних балок за тривалої дії навантаження (2014)
Боднарчук Т. - Дослідження несучої здатності дерев’яних балок, армованих зовнішньою стрічковою арматурою, Нікіфоряк С., Івчук М. (2014)
Гнатюк О. - Несуча здатність буронабивних мікропаль з розширеною п’ятою у ґрунтах різного типу, Лапчук М., Холод П. (2014)
Фамуляк Ю. - Використання нетрадиційного армування у пролітних піно- та газобетонних елементах, Височенко А. (2014)
Мельник І. - Експериментальні дослідження верхньої полиці монолітної залізобетонної порожнистої плити на продавлювання, Сорохтей В., Козак М., Приставський Т. (2014)
Мазурак Т. - Гідрофобні бетони з покращеними показниками міцності, водонепроникності та морозостійкості (2014)
Демчина Х. - Дослідження пінобетонних плит, армованих стальними сітками з різним анкеруванням на продавлювання, Осадчук Т. (2014)
Добрянська Л. - Економічна ефективність та практичне застосування попередньо підкріплених пластинчастих конструктивних елементів (2014)
Караван В. - Оцінка експлуатаційної придатності залізобетонних опор обертових печей, Григорчук А. (2014)
Лопатка С. - Оцінка ефективності застосування методів промислового альпінізму для монтажу висотних будівель та споруд в умовах історичної забудови міст, Бурнаєв О. (2014)
Мельник І. - Оптимізація залізобетонних прогонових будов мостів (2014)
Райхенбах Т. - Енергозбереження в Україні та доцільність збільшення частки нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, Гнатюк О., Безрука С. (2014)
Кюнцлі Р. - Пилип (рух): пошуки національної ідентичності в сакральній архітектурі української діаспори, Степанюк А. (2014)
Савчак Н. - Формування концепції дизайну архітектурного середовища сільських поселень (2014)
Колодрубська О. - Сакральна зона у структурі сільської садиби (2014)
Фамуляк Я. - Проблеми розвитку селищ міського типу України (2014)
Гнідець Р. - Формотворчі компоненти структури просторового середовища в українській церковній архітектурі (2014)
Какула Р. - Роль парків у структурі міста (2014)
Партика Р. - Архітектурно-планувальна реконструкція та сучасне використання пам’яток архітектури (2014)
Задорожний Б. - Вітраж у житловій архітектурі (2014)
Баранович А. - Проектування селянських фермерських дворів та принципи їхньої організації, Баранович Л. (2014)
Черевко Н. - Багатоквартирне житло у сільській місцевості зони впливу Львова (2014)
Сич Є. М. - Розвиток національного транспортного ринку: інституціональний підхід, Бойко О. В. (2013)
Ушенко Н. В. - Освітні потреби в умовах розбудови економіки знань (2013)
Черкаський І. Б. - Бренд як маркетинговий інструмент просування продукції на ринок, Пазюк В. Л. (2013)
Богашко О. Л. - Інноваційна спроможність суспільства – основоположний фактор забезпечення конкурентоспроможності держави (2013)
Василюк М. М. - Контроль якості аудиторських послуг: аспекти вітчизняної та зарубіжної практики (2013)
Писаревская А. И. - Методика внутреннего аудита персонала на предприятии, Мизик Ю. И. (2013)
Проноза П. В. - Розвиток України та її регіонів під впливом світової фінансово-економічної кризи 2007-2009 рр (2013)
Пінчук С. С. - Принципи оцінювання ефективності діяльності залізниць України (2013)
Койдан Н. С. - Кооперация – путь интеграции Украины в мировую экономику, БондарьВ. В. (2013)
Боярчук Л. В. - Причини виникнення та напрямки подолання молодіжного безробіття в Україні (2013)
Аптекар С. С. - Урахування синергії та життєвого циклу при формуванні і розвитку вертикально-інтегрованих структур гірничо-металургійного комплексу України (2013)
Прокопенко В. І. - Формування бонітету техногенних земель як економічного чинника впливу на їх цільове призначення, Терехов Є. В. (2013)
Москаленко А. М. - Теоретико-прикладні аспекти визначення раціональних розмірів сільськогосподарських підприємств зони Полісся (2013)
Москаленко В. А. - Практика застосування системи обліку "Стандарт-кост” у різних сферах національногогосподарства (2013)
Перетятько Ю. М. - Передача майна у фінансовий лізинг: особливості обліку (2013)
Пілевич Д. С. - Сутність комплементарної інвестиційної політики держави (2013)
Попело О. В. - Особливості сучасного стану малого підприємництва в Україні (2013)
Подимова Л. А. - Роль та місце університетів в інноваційному розвитку економіки України (2013)
Прийменко С. А. - Реформування роздрібних тарифів на електроенергію з урахуванням викидів CO_2 (2013)
Сеник Г. П. - Організаційно-економічні принципи ефективного формування доходів від вантажних залізничних перевезень (2013)
Штирхун Х. І. - Фінансовий стан та проблеми розвитку підприємств легкої промисловості Чернігівської області (2013)
Альошин С .Ю. - Оцінювання стану інноваційного розвитку промислових підприємств в Україні (2013)
Герасимчук В. В. - Маркетинговий потенціал підприємства в умовах сучасного ринку, Кузьменко О. Ю. (2013)
Колєсніченко А. С. - Державне регулювання відносин суб’єктів електроенергетичного ринку: теоретичний аспект (2013)
Тарасенко А. В. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості України, Федоренко О. П. (2013)
Бутко М. П. - Модернізаційні аспекти активізації економічної сфери сільського розвитку, Поленкова М. В. (2013)
Ільчук В. П. - Організаційно-економічне забезпечення пасажирських перевезень, Бабаченко Л. В. (2013)
Калинчик Н. В. - Выбор оптимальных каналов сбыта сельскохозяйственной продукции, Товстолис А. И. (2013)
Анопрієнко В. О. - Фінансово-економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери регіонів (2013)
Вдовенко Ю. С. - Імплементаційна специфіка сучасних інструментів залучення інвестицій (2013)
Дерій Ж. В. - Регіональна парадигма якості життя та людського розвитку (2013)
Дубина М. В. - Сутність транскордонної безпеки та її види (2013)
Мазур О. Є. - Організація діагностики системи управління торговельним підприємництвом (2013)
Соломаха І. В. - Методологічні засади оцінювання ринкових потреб регіону в живих зрізаних квітах (2013)
Холодницька А. В. - Застосування технологій тайм-менеджменту в управлінні підприємством (2013)
Ющенко Н. Л. - Формування трудового потенціалу Чернігівського регіону: проблема негативного впливу природного зменшення населення, Позднякова А. М. (2013)
Яременко М. О. - Індустрія електротоварів у розрізі європейського сегмента та його основнихконкурентів, Воєцька М. Є. (2013)
Антохова О. Ю. - Освітні детермінації стану ринку праці Чернівецької області (2013)
Садчиков В. С. - Науково-методичні підходи до формування нових організаційних структур в аграрному секторі економіки (2013)
Тополевська О. В. - Теоретичні аспекти формування регіональних продовольчих ринків в умовах відкритості економіки (2013)
Шпак Н. А. - Підвищення рівня споживання продуктів харчування як чинник активізації розвитку вітчизняного агропромислового комплексу (2013)
Андрєєва Є. Л. - Аналіз та оцінювання стану конкурентостійкості підприємств машинобудування (2013)
Краус К. М. - Світовий досвід й українські реалії управління маркетингом (2013)
Сидоренко І. В. - Механізм інвестування модернізації виробничої інфраструктури регіону (2013)
Андрєєва О. В. - Організаційно-економічні підходи до фінансування інвестиційних програм на залізничному транспорті (2013)
Камінський А. Б. - Імплементація скорингу в бізнес-процеси споживчого кредитування банку (2013)
Кравчук Г. В. - Теоретичні засади ризикології діяльності комерційних банків, Галіч О. В. (2013)
Курмаєв П. Ю. - Інноваційні пріоритети фінансування у галузі вищої освіти в Україні (2013)
Кальченко О. М. - Пріоритетні напрямки розвитку туристичної сфери в контексті забезпечення інвестиційної безпеки (2013)
Лебідь О. В. - Сутність, методи та структура фінансового забезпечення впровадження технологій управління у діяльність банків, Григоренко В. М. (2013)
Проскура К. П. - Проблеми розвитку економіки України та їхній вплив на ефективність податкового адміністрування (2013)
Талавіра Є. В. - Інвестиційне забезпечення реалізації інноваційних проектів в умовах обмеженості фінансових ресурсів (2013)
Коробко В. І. - Особливості інвестиційно-інноваційної політики житлово-комунального господарства України на сучасному етапі, Дудко М. Я., Савельєва Я. В. (2013)
Попель Л. А. - Сучасні інструменти фінансового планування інвестиційних видатків бюджету (2013)
Прокопенко О. О. - Еволюція становлення та розвитку депозитних операцій, Ільчук В. П. (2013)
Різниченко Є. І. - Трансформація бюджетної політики ЄС на сучасному етапі розвитку в умовах світової фінансово-економічної кризи (2013)
Безуглий А. О. - Підвищення ефективності формування та використання фінансових ресурсів державних суб’єктів господарювання у процесі реалізації контрактів OPRC (2013)
Безверхня Ю. В. - Необхідність впровадження управлінського обліку на підприємствах в умовах участі у СОТ (2013)
Ілляшенко К. В. - Інформаційні системи управління в обліку й аналізі аграрних підприємств (2013)
Лень В. С. - Порядок надання та облік цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти (2013)
Пожарицька І. М. - Професійне судження у контексті стандартів аудиту (2013)
Рядська В. В. - Аналіз стану розвитку інституту обов’язкового аудиту в Україні (2013)
Шара Є. Ю. - Особливості обліку витрат виробництва (2013)
Олійченко І. М. - Шляхи формування та удосконалення електронного урядування в системі органів державної влади, Дітковська М. Ю. (2013)
Оліфіренко Л. Д. - Теоретико-методологічні аспекти оцінювання ефективності інституціональних змін розвитку корпорацій (2013)
Ребкало М. М. - Oрганізаційно-правовий аналіз механізму державного управління у сфері захисту прав дітей (2013)
Олифіренко Ю. І. - Модернізаційні аспекти надання комплексної допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (2013)
Романовський В. С. - Основні проблеми та досягнення сучасних досліджень пам’яток Трипільської археологічної культури (2014)
Малиновський М. О. - Українська історіософія: стан і перспективи вивчення (2014)
Тортика О. О. - Тюрко-­болгарське майбутнє або слов’янське минуле: деякі тенденції в етнічній самоідентифікації сучасних болгар (2014)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури: досягнення та перспективи, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2014)
Столяров Ю. М. - Н. Я. Фрідьєва, Д. А. Балика в листах до Ю. В. Григор’єва (до ювілеїв видатних бібліотекознавців) (2014)
Кушнаренко Н. М. - Надія Яківна Фрідьєва — видатний український бібліотекознавець, фундатор вищої бібліотечної освіти в Україні, Соляник А. А. (2014)
Тодорова Є. М. - Методологічно-­концептуальні засади сучасного бібліографознавства (2 частина) (2014)
Степанов В. Ю. - Управління інноваційною діяльністю в соціально-­культурній сфері (2014)
Кияниця Є. О. - Імідж організацій соціокультурної сфери: структурний підхід (2014)
Хітрова Т. В. - "Пам’ять" як об’єкт дослідження соціальних комунікацій: дискусії щодо наукового статусу та предметних диференціацій (2014)
Шелестова А. М. - Характеристика та складові комунікації у вищому навчальному закладі (2014)
Миколаєнко А. Ю. - Український період видавництва "Смолоскип" (1992–2013): трансформації редакційно­видавничого процесу (2014)
Великий Ю. Ю. - Вплив соціальних комунікацій на суспільство (2014)
Кондратюк М. О. - Експериментальне дослідження моделей впливу ЗМІ на емоції аудиторії (2014)
Костирко Т. М. - Наукометричний аналіз дисертаційного фонду бібліотеки (2014)
Бессараб А. О. - Питання-­завдання в навчальній книзі як складова культури видання, Антонечко І. Ю., Кремпова Л. О. (2014)
Дроздова О. В. - Складові системи документних комунікацій у комерційній діяльності: особливості функціонування (2014)
Тур О. М. - Регламентація міністерського діловодства в "Загальному заснуванні міністерств" (1811 р.) (2014)
Курбан О. В. - Соціальні мережі в роботі сучасного PR-­фахівця (2014)
Грабар Н. Г. - Конкурсні програми як засіб рекламної діяльності бібліотек (2014)
Косачова О. О. - Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки (2014)
Опришко Т. С. - Полеміка ВУСППУ й ВАПЛІТЕ на сторінках журналу "Гарт" (1927–1928 рр.) (2014)
Пшинка А. В. - Маркетинг у системі соціально-­орієнтованого управління (2014)
Лисенкова Н. В. - Економічна сутність інвестицій (2014)
Гусєва О. О. - Російський нарис на межі XIX–ХХ ст. (2014)
Аніщенко А. П. - Зелений туризм як напрям трудової соціалізації сільської молоді в інформаційному суспільстві (2014)
Малафєєв Т. Р. - Сучасна стратегія інноваційно-­інвестиційного розвитку підприємств (2014)
Сулім А. А. - Кінокритичні студії: форми, функції та методологічні підходи (2014)
Крайнікова Т. С. - Медіапросьюмеризм: загальна характеристика явища (2014)
Паливода Ю. В. - Комунікаційні ролі учасників тандема "автор — редактор" (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Наукова організація управління бібліотекою: шлях інноваційних змін (2014)
Жукова В. П. - Глобалізаційні процеси в інформаційно-­бібліотечній діяльності (2014)
Тур О. М. - Формування комунікативної культури студентів вищої школи (2014)
Матвєєв Б. М. - Порівняльний аналіз існуючих настільних видавничих систем і можливість використання їх у навчанні студентів (2014)
Білик О. М. - Освітньо-­культурне середовище вищого навчального закладу як основа соціалізаційного простору для іноземних студентів (2014)
Величко В. Є. - Використання відкритих форматів файлів в інформаційно-­освітньому середовищі (2014)
Гріччіна А. В. - Формування соціальної відповідальності майбутніх інженерів як складової їх професійної етики (2014)
Абрамов О. М. - Про основні сучасні напрями розвитку хмарних технологій е-­Learning (2014)
Наші автори (2014)
Адамчук В. В. - Пріоритетні напрямки агроінженерних досліджень, Грицишин М. І. (2013)
Калетнік Г. М. - Сучасний стан та перспективи кадрового і наукового забезпечення галузі механізації сільського господарства, Булгаков В. М. (2013)
Адамчук В. В. - Обгрунтування нового способу розподілу рідких добрив, Прокоп’єв І. П. (2013)
Адамчук В. В. - Дослідження шнекової розподільно-висівної системи машин для внесення хіммеліорантів, Сікун А. С. (2013)
Адамчук В. В. - Теоретичні дослідження впливу напряму вітру на розсівання твердих мінеральних добрив, Косик П. О. (2013)
Адамчук О. В. - Теоретичне дослідження розгону добрив дисковим відцентровим розсівальним робочим органом з похилою віссю обертання та радіально установленими лопатками (2013)
Пилипака С. Ф. - Розробка теорії складного руху матеріальної точки по площині, Адамчук О. В., Франчак Ян, Коренко Марош (2013)
Вожик Ю. Г. - Обгрунтування експлуатаційних параметрів пневматичного багатоканального тукорозподільника (2013)
Баєв І. В. - Визначення оптимальних доз мінерального живлення і способу основного обробітку ґрунту під наступну сільгоспкультуру методом попереднього експрес-досліду поля, Федоренко В. В., Санін Г. А., Романова О. А., Рижов О. В. (2013)
Дідух В. Ф. - Дослідження умов локального внесення проморожених сапропелів, Поліщук М. М. (2013)
Величко В. А. - Інформаційне забезпечення системи якісної оцінки ґрунтів за родючістю (2013)
Цибуля М. Г. - Аналіз передумов застосування, стану розвитку та технічного забезпечення органічного землеробства (2013)
Ковалев Н. Г. - Пути повышения эффективности сельскохозяйственного использования осушаемых земель (2013)
Астафьев В. Л. - Эффективность прямого посева сельскохозяйственных культур по "австралийской" нулевой технологии в острозасушливых условиях северного Казахстана (2013)
Жук А. Ф. - Исследование почвообрабатывающего клина с почвенным наростом (2013)
Жук А. Ф. - Почвообрабатывающие дисколаповые агрегаты (2013)
Шевченко І. А. - Теоретичне обґрунтування розміщення робочих органів глибокорозпушувача на рамі знаряддя, Лабатюк Ю. М. (2013)
Ветохін В. І. - Оцінка доцільності оснащення техніки для обробітку грунту змінними робочими органами, Знова Л. В. (2013)
Вольський В. А. - Універсальне дискове грунтообробне знаряддя (2013)
Гапоненко О. І. - Теоретичне обгрунтування параметрів пружних стійок для сферичних дисків (2013)
Сало В. М. - Експериментальне обгрунтування параметрів стебловідводу загортаючого робочого органу, Лузан О. Р., Лузан П. Г., Лещенко С. М. (2013)
Горобей В. П. - Дослідження тягового опору сошника культиваторного типу для розкидного висіву насіння, Лузін В. А., Москалевич В. Ю. (2013)
Дубровін В. О - Моделювання технології і технічних засобів для передпосівного обробітку грунту під сівбу цукрових буряків, Теслюк В. В., Онищенко В. Б., Вечера О. М. (2013)
Кравчук В. І. - Науково-організаційні кроки реалізації алгоритму розвитку сільськогосподарського машинобудування на сучасному етапі (2013)
Булгаков В. М. - Теоретичне обгрунтування параметрів відокремлювача гички цукрових бурякі, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Булгаков В. М. - Сучасні проблеми процесу відокремлення гички цукрових буряків, Борис М. М., Борис А. М. (2013)
Лукач В. С - Математична модель руху гичкозбиральної машини, Василюк В. І., Борис М. М. (2013)
Гринь Ю. І. - Техніко-економічні та агротехнічні параметри сучасних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. О. (2013)
Борис А. М. - Дослідження взаємодії робочого елемента копірно-роторного відокремлювача гички з головкою коренеплоду (2013)
Березовий М. Г. - Дослідження руху частинки гички буряку по завантажувальному механізму (2013)
Присяжний В. Г. - До методики визначення сили зачерпування коренеплодів цукрових буряків з кагату решітчастим ковшем з рухомими граблинами (2013)
Wesołowski M - Theoretical research of excavation of root crops of sugar beet, Nowak J, Holovach I, Prysyazhnyi V (2013)
Войтюк Д. Г. - Виникнення стохастичних атракторів та прояв фрактальних властивостей динамічного хаосу у маніпуляційних системах та роботах сільськогосподарського призначення, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Гуменюк Ю. О., Гуцол О. П. (2013)
Смільський В. В. - Використання методології фрактальної геометрії для аналізу процесів обробітку агроґрунтів (2013)
Ковалев М. М. - Метод определения деформации ремней фигурными шкивами в льноуборочных машинах (2013)
Толстушко Н. О. - Визначення основних параметрів робочих органів пресувальної камери рулонного прес-підбирача, Хайліс Г. А., Шейченко В. О. (2013)
Шейченко В. О. - Використання дезінтегратора в процесах переробки трести конопель, отриманої після збирання насіння зернозбиральним комбайном, Лук’яненко П. В. (2013)
Василюк В. І. - Про розподіл тиску коліс льонобрального агрегату на ґрунт (2013)
Ратушний В. В. - Вплив осаджуючого повітряного потоку на зменшення знесення розпилених крапель, П’ятаченко В. І., Панасюк В. І., Михайленко М. А. (2013)
Тіщенко Л. М. - До наближеного розв’язку рівнянь руху зернового вороху в барабанному скальператорі, Богданович С. А. (2013)
Степаненко С. П. - Математична модель вібраційного розділення зерна на вібропневмосепараторі (2013)
Дерев’янко Д. А. - Вдосконалення пневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння, Тарасенко О. П., Оробінський В. І. (2013)
Ковалишин С. Й. - Науково-методичні підходи до підготовки посівного матеріалу дрібнонасінних сільськогосподарських культур (2013)
Сербій Є. К. - Встановлення можливостей використання абдукторів при дражируванні насіння овочевих культур (2013)
Фурман В. А. - Вплив способів сівби і густоти рослин на ріст, розвиток та урожайність цибулі ріпчастої (2013)
Білоткач М. П. - Виробничі дослідження вирощування сої із звуженими міжряддями, Литвинюк Л. К., Фурман В. А., Півень А. С., Гаврилов С. О. (2013)
Рихлівський П. А. - Аналіз розроблення машин для збирання столових коренеплодів (2013)
Гуцол Т. Д. - Обгрунтування конструкції пристрою для транспортування і очистки коренебульбоплодів (2013)
Присяжний В. Г. - Теорія руху бульби картоплі по поверхні спірального сепаратора, Борис А. М., Іванов С. І. (2013)
Рубльов В. І. - Структуризація будови зернових сівалок, Опалко В. Г. (2013)
Матухно Н. В. - Удосконалення конструкції приводів висівних апаратів сівалок (2013)
Анеляк М. М. - Дослідження процесу витирання насіння багаторічних бобових трав дисковим терковим пристроєм, Кузьмич А. Я, Кустов С. О, Твердохліб І. В. (2013)
Кустов С. О - Дослідження збирання соняшнику на селекційних ділянках, Кузьмич А. Я, Анеляк М. М. (2013)
Занько М. Д. - Аналітичне моделювання втрат зерна за молотаркою в залежності від умов роботи зернозбирального комбайна, Нєдовесов В. І. (2013)
Кудринецький Р. Б. - Обґрунтування технологічної потреби і наявності зернозбиральної техніки в умовах Донецької області, Степаненко С. П., Уваров М. І., Махмудов І. І. (2013)
Адамчук В. В. - Прогресивні тенденції розроблення подрібнювачів незернової частини урожаю до зернозбиральних комбайнів, Білоус С. В. (2013)
Говоров О. Ф. - Модернізація подрібнювача рослинних решток ПР-4,5 (2013)
Скоріков М. А. - Удосконалений подрібнювач обрізків лози винограду (2013)
Герук С. М. - Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами, Дячун А. Є., Грудовий Р. С. (2013)
Лінник М. К. - Удосконалення технологій використання органічних відходів для удобрення грунтів (2013)
Шевченко І. А. - Моделювання процесу потокового змішування кормосумішей з використанням методу дискретних елементів*, Алієв Е. Б., Доруда С. О. (2013)
Фененко А. І. - Конструкційно-технологічна схема доїльної установки з замкнутим повітряним контуром, Бригас О. В. (2013)
Леола А. - Автоматическое доение коров - опыт и принципы планирования роботизированной технологии в Эстонии, Кииман Х., Леола Т. (2013)
Москаленко С. П. - Комплексна оцінка ефективної експлуатації доїльних установок, Рєзніков І. В., Ліщинський С. П. (2013)
Дудін В. Ю. - Техніко-економічне обґрунтування застосування ротаційного пластинчатого вакуумного насоса у складі індивідуальної доїльної установки, Павленко С. І. (2013)
Братішко В. В. - Обґрунтування нової конструкції подрібнювача грубих кормів, Яцко С. А. (2013)
Дмитрів І. В. - Аналіз режимних характеристик доїльних апаратів при машинному доїнні корів (2013)
Ковязин А. С. - Обоснование длины и диаметра грунтового теплообменника, Долгих Д. А. (2013)
Мілько Д. О. - Вплив якісних показників основних компонентів збалансованого раціону на продуктивність молочного скотарства (2013)
Сиротюк В. М. - Результати дослідження реологічних властивостей полімерної стрічки для обгортання рулонів сінажу, Ніщенко І. О., Здобицький А. Я. (2013)
Парієв А. О. - Аналіз сучасного технологічного обладнання для внесення солом’яної підстилки (2013)
Ікальчик М. І. - Удосконалення скреперної установки для прибирання гною (2013)
Сторожук Л. О. - Cтановлення наукової і виробничої галузі із створення машин з переробки зерна на корм в Україні (2013)
Павленко С. І. - Обгрунтування основних параметрів фрезерно-барабанного робочого органу для змішування та механічної аерації компостних матеріалів, Ляшенко О. О., Поволоцкий А. А. (2013)
Горик О. В. - Кінематичні параметри руху атакуючої жорсткої частинки у момент дії на металеву поверхню, Шулянський Г. А., Чернявський А. М. (2013)
Анатолію Івановичу Фененку – 80 (2013)
Миколі Георгійовичу Ковальову – 75 (2013)
Шейко В. М. - Динаміка трансформаційних процесів освіти XXI ст. (2014)
Лиман С. І. - З історії вітчизняного туризму та медієвістики: наукове відрядження ад’юнкта Харківського університету М. Н. Петрова до Франції (1858-1860 рр.) (2014)
Сорокотягін А. Ю. - Діяльність Київського відділення російського імператорського військово-історичного товариства із заснування військово-історичного музею (2014)
Частник С. В. - "Джазова дипломатія" Вілліса Коновера (2014)
Шатрова М. Б. - Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини ХІХ — початку ХХ ст. (2014)
Чумак М. П. - Жіночі костюми Харківщини і Великопольщі в музейних колекціях як знаки етнокультури (2014)
Шейко В. М. - Харківська державна академія культури напередодні ювілею, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2014)
Маркова В. А. - Книжкова й електронна комунікації: проблема взаємовпливу (2014)
Давидова І. О. - Управління системними трансформаціями бібліотек: до питання наукової організації управління (2014)
Низовий М. А. - Українська книжка в боротьбі за Українську Народну Республіку (за часів Центральної Ради: 1917–1918 рр.) (2014)
Перехейда В. В. - Загальна характеристика комунікаційної парадигми внутрішнього зеленого туризму в Україні (2014)
Субота Є. В. - Особливості реалізації політичної комунікації засобами масової інформації (2014)
Шкляр А. О. - Специфіка роботи журналіста в діловій пресі (2014)
Дроздова О. В. - Документаційне забезпечення біржової діяльності й особливості класифікації біржових угод (2014)
Чічіпан Ю. М. - Електронний ресурс державного архіву Полтавської області як результат розвитку інформаційного суспільства (2014)
Яріко М. О. - Туристичний бізнес, релігія, права людини як основні практичні механізми розвитку міжкультурної толерантності в сучасному світі (2014)
Блажеєвська Ю. М. - Публіцистика Ю. Липи та М. Шлемкевича: національні питання (2014)
Красоткін О. В. - Процедура організації документообігу процесу закупівлі з використанням автоматизованої системи SAP функціонала SRM на прикладі АТ "ОТП банк" (2014)
Ніколаєнко Н. М. - Бенчмаркінг як ефективний засіб управління змінами в бібліотеках (2014)
Мар’їна О. Ю. - Cоціально-комунікаційні технології в трансформації бібліотечно-інформаційної сфери діяльності (2014)
Тур О. М. - Теоретичні передумови тезаурусного опису терміносистеми (2014)
Хилько М. М. - Семантична класифікаційна модель у дослідженні контенту українського книговидання: соціально-комунікаційний аспект (2014)
Опришко Т. С. - Асоціація панфутуристів "Аспанфут" та її видання (1922–1930 рр.) в побудові "мистецтва майбутнього" (2014)
Ростовцев С. С. - Комунікаційна складова інтернет-маркетингу в бібліотечно-інформаційній сфері (2014)
Кобєлєв О. М. - Інтелектуалізація суспільних відносин як фактор інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек ВНЗ, Побіженко В. В. (2014)
Сєдих В. В. - Бібліотечний Харків у XIX ст. — на початку XX ст. за історичними розвідками Н. Я. Фрідьєвої (2014)
Чекштуріна В. М. - Рунічний знак як багатофункціональний засіб соціальної комунікації (2014)
Кухаренко О. О. - Синдбадіада в мультиплікації: інтерпретація сюжету й образу головного героя (2014)
Жукова В. П. - Програмне забезпечення з відкритим кодом для електронних бібліотек (2014)
Литвиненко С. В. - Ключові елементи та моделі самостійної роботи студентів у ВНЗ англомовних країн (2014)
Палкін В. А. - Ідеї класичної педагогіки як базові цінності концепції становлення вчителя ХХІ ст., Тарануха С. В. (2014)
Гирич З. І. - Помилки іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю, пов’язані із засвоєнням граматики російської мови (2014)
Здорикова Г. В. - Практичний досвід Німеччини із запобігання й подолання агресивної поведінки підлітків (2014)
Клочан Ю. В. - Соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (2014)
Лубенець С. В. - Проблеми формування психологічних якостей фахівців у сфері фінансових інвестицій, Харцій О. М., Афенченко Г. В. (2014)
Романова Н. Ф. - Становлення та розвиток політики здорового способу життя (2014)
Наші автори (2014)
Шейко В. М. - Креативна модель освіти сучасної цивілізації: загальнокультурологічні, етнокультурні й етнопедагогічні аспекти (2014)
Кравченко О. В. - Концептуальні моделі ідентифікації національно-культурного простору України в сучасному публічному інтелектуальному дискурсі (2014)
Дяченко М. В. - Уолт Уітмен: філософсько-поетичні етюди оптимізму (стаття перша) (2014)
Остропольська З. М. - Морально-етичні аспекти господарської діяльності людини (з історії філософсько-культурологічної думки) (2014)
Кислюк К. В. - Перспективи комп’ютерних ігор у медіа-культурі ХХІ ст. (2014)
Германова де Діас Е. В. - Богословська підготовка Другого Ватиканського Собору (1962–1965 рр.) (2014)
Гончаров В. В. - Віртуальна реальність як новація у сфері художньої культури (2014)
Осипова Н. П. - Стратегія оратора: проблеми культурфілософської рефлексії (2014)
Щербань А. Л. - Причини трансформацій орнаментації народної кераміки Лівобережної України (2014)
Бучковська О. Ю. - Розвиток міжкультурного співробітництва в умовах глобалізаційних перетворень (2014)
Хом’якова О. В. - Гносеологічні підвалини та цивілізаційна детермінованість культурних парадигм вищої освіти (2014)
Божко Л. Д. - Література подорожей і туризм в історико-культурному контексті: епохи Відродження та Середньовіччя (2014)
Шумлянська Н. В. - Екотуризм як форма долучення до природної та культурної спадщини (2014)
Яріко М. О. - Менеджмент релігійного туризму в сучасній Україні на прикладі ісламської та католицької спільнот (2014)
Рибалко С. Б. - Японське традиційне вбрання в контексті весільної обрядодії (2014)
Іванова І. Б. - Лінгвокультурологічні аспекти дослідження стереотипів (2014)
Шевчук Ю. С. - Вплив реклами на перцептивні властивості художнього фільму (2014)
Доброєр Н. В. - Роль гейші в японській культурі: гендерний стереотип (2014)
Алфьорова З. І. - Екранна форма новітньої доби в контексті мультимедійності (2014)
Овчієва Л. П. - Шевченківські образи в мистецькій творчості М. Л. Кропивницького (2014)
Курінна Г. В. - Концепт конфлікту в конструкції телесценарію zieldrama (2014)
Єфремова І. В. - Відтворення балу в опері Е. Направника "Дубровський" (2014)
Коваленко Ю. Б. - До типології сучасного телевізійного репортажу (2014)
Костенко Д. О. - Стильові особливості дизайну фасадних композицій у житловому середовищі м. Київ у ХХ ст. (2014)
Тополевський В. Ю. - Сучасні аспекти виховання майбутніх акторів (2014)
Прохорова І. С. - Музично-розмовні жанри на сучасній естраді (2014)
Шишкіна О. А. - Формування репертуару народного співака як засіб розкриття творчої індивідуальності (2014)
Коновалова І. Ю. - Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л. В. Дичко (2014)
Макаренко Л. П. - Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) (2014)
Лошков Ю. І. - Гармоніка в Україні (друга половина ХІХ — початок ХХ ст.) (2014)
Скляров О. Д. - Розвиток внутрішнього слуху, пам’яті й асоціативного мислення в процесі фортепіанного навчання (2014)
Рум’янцева А. Ю. - Фортепіанне виконавство як предмет дослідження та явище музикознавства (2014)
Єрошенко О. В. - Концертна обробка двох народних пісень І. Рупіна як зразок взаємодії італійської та російської складових у вокальній культурі Росії першої третини ХІХ ст. (2014)
Зав’ялова О. К. - Європейська балетна музика від джерел до початку XX ст.: еволюція жанру (2014)
Гладких А. В. - Інструктивно-технологічні складові опанування виконавської техніки на духових інструментах (2014)
Зимогляд Н. Ю. - Фортепіанне виконавство України середини ХХ ст. (2014)
Наші автори (2014)
Різун В. В. - Модерна журналістика потребує нової науки про неї (2014)
Бідзіля Ю. М. - Тарасюк В. Ю. Біобібліографічна довідка (2014)
Лизанчук В. В. - Антиукраїнська інформаційна агресія в телерадіопросторі Росії та України (2014)
Чепурняк Т. О. - Суспільне мовлення та процес його запровадження в Україні (2014)
Костюк Ю. В. - Типологічні характеристики сучасного регіонального радіомовлення (2014)
Каралкіна Н. В. - Телеканал "Тиса-1" у системі телемовлення Закарпаття (2014)
Загороднюк В. Є. - Діяльність українських дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС" крізь призму міжнародного досвіду (2014)
Свінціцька О. І. - Естетичний дискурс сучасних мас-медійних текстів (2014)
Євграфова А. О. - "Мовне обличчя" воєнної агресії: медійний контент (2014)
Горошкевич Н. Є. - Текст і його неcприйняття крізь призму психологічних настанов аудиторії (2014)
Русецька О. Б. - Лексико-семантичні особливості мови періодики XXI ст. (на матеріалі житомирської преси) (2014)
Кузнєцова Т. В. - Парадоксальна оцінність медійних текстів: сутність, специфіка вияву (2014)
Волковинський О. С. - Заголовок і текст публіцистичного твору: взаємообумовленість рівнем інформативності (2014)
Зражевська Н. І. - Метаоповіді та медійний образ політика в мас-медіа (2014)
Подліняєва І. В. - PR у системі маркетингових комунікацій туристичних підприємств (2014)
Глушкова Т. В. - Інтерактивна реклама як засіб взаємодії зі споживачем (2014)
Білак Г. І. - Структура PR-стратегій католицьких церков в Україні (2014)
Зелінська Н. М. - Просування книжкових видань у традиційних та новітніх українських медіа у контексті європейської практики (2014)
Лoбoйкo Т. В. - Проблема порушення етичних норм у соціальній рекламі та особливості її впливу на суспільство (2014)
Семенко С. В. - Державницькі ідеали в політичній публіцистиці Юрія Косача (2014)
Покляцька К. А. - Типологічна класифікація публіцистики в журналах "Всесвіт", "Lire" та "Иностранная литература" (2014)
Пелипець М. І. - Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" (2014)
Ґабор В. В. - "Наш націонализм знає ступенів любви, але не знає ненависти, не знає неґації любви" (Особливості концепції християнського націоналізму Авґустина Волошина) (2014)
Зикун Н. І. - Малі форми української газетно-журнальної сатири: до постановки проблеми (2014)
Нестеряк Ю. М. - Гіперлокальні медіа: перспективи для України (2014)
Чабаненко М. В. - Метод і когнітивні завдання "журналістики скріншота" (2014)
Рябічев В. Л. - Аудиторія українського сегмента всесвітньої мережі (друга половина 2013 р.), Литвиненко В. В. (2014)
Доброва С. О. - Здобутки та невирішені проблеми українського інтернет-телебачення (2014)
Досенко А. К. - Аматорські медіазавантаження як один із факторів розвитку сучасних мережевих комунікативних процесів (2014)
Жугай В. Й. - Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 року в українських інтернет-медіа (2014)
Комова М. В. - Модерністські філософсько-естетичні теорії функціональної трансформації медіасередовища (2014)
Козир Ю. А. - Українсько-російські відносини як вияв ритуальної комунікації (порівняльний аналіз преси України й Росії) (2014)
Білан Н. І. - Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві (2014)
Корнєєв В. М. - Комунікаційні технології як засоби проектування соціальної дійсності (2014)
Лубкович І. М. - Місце українських медій в інформаційній війні 2013–2014 рр. (2014)
Степанюк Н. А. - Аналіз медійного висвітлення інфляційних процесів: критичний огляд (2014)
Мітчук О. А. - Вплив концепцій Томаса Джефферсона на розвиток української ліберальної журналістики (2014)
Бідзіля Ю. М. - Інформаційна безпека поліетнічного регіону: пошук нової медіасистеми (на прикладі Закарпаття) (2014)
Герман О. А. - Ціннісні характеристики політичного простору України (на матеріалі соціальних мереж 2013 р.) (2014)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Пошуки нових механізмів у глобальній архітектурі регулювання медіаконтенту (2014)
Бойко А. А. - Релігійні медіа в державах Євросоюзу: правовий аспект (2014)
Смусь А. Г. - Передумови виникнення релігійного контенту в сучасному українському мас-медійному просторі (2014)
Гридчина В. В. - Етичні стандарти роботи фотожурналіста: вітчизняні та світові реалії (2014)
Костюк В. В. - Професійна журналістська освіта: запорізький досвід (до десятиріччя факультету журналістики ЗНУ) (2014)
Петрушка А. І. - Спеціальні знання в структурі компетентності фахівців у мас-медійній діяльності як вияв конвергенції (2014)
Мордюк А. О. - Як працювати з інтернет-контентом, щоб не стати жертвою маніпуляції: поради журналістам від вітчизняних та європейських експертів (2014)
Драган-Іванець Н. В. - Чинники впливу інтернет-видань на реципієнтів (за результатами соціологічного дослідження) (2014)
Антонова О. В. - Зображальні елементи фотонарису як засоби реалізації комунікативної стратегії автора (на матеріалі фотонарису А. Войтенко "Культ тіла") (2014)
Горевалов С. І. - Жанри фотожурналістики в умовах посилення тенденції візуалізації ЗМІ, Зикун Н. І. (2014)
Загоруйко Н. А. - "Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською": модифікація жанру інтерв’ю (2014)
Тарасюк В. Ю. - Майстерність Олександра Підгорного-фейлетоніста (2014)
Паславський І. І. - Техногенні катастрофи на Чорнобильській АЕС й АЕС "Фукусіма-1" у відображенні засобів масової інформації (2014)
Поліха Л. Я. - Сучасні підходи до визначення терміна "стиль" у дизайні періодичних видань (2014)
Дудченко Л. М. - Ділові медіа України в науковому дискурсі соціальних комунікацій (2014)
Євтушенко О. М. - Репрезентація героя в сучасних друкованих ЗМІ: функціонально-типологічні особливості (2014)
Кривобок В. М. - Комунікаційні стратегії у виданнях на теми будівництва та дизайну (2014)
Мадей А. С. - Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці (2014)
Михайлюта О. О. - Рубрика "Документ" як розважальний складник журналу "Країна" (2014)
Шевченко В. Е. - Виразність та естетичність контенту журналу (2014)
Близнюк А. С. - Функціонування книги як феномена в сучасному цифровому медіасередовищі (2014)
Давидова Л. В. - Університетські видавництва: зарубіжний і вітчизняний досвід (2014)
Миколаєнко Н. М. - Інноваційні підходи до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань: аналіз книжкових заходів (2014)
Сніцарчук Л. В. - Журнал "Natio" як консолідаційна медіаплатформа національних меншин у Польській державі (1927 р.) (2014)
Усманова О. В. - Альманах як тип неперіодичного видання в історії української журналістики (2014)
Ульянова К. М. - Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р. (2014)
Барчан О. В. - Роль Василя Ґренджі-Донського у формуванні духовного світу закарпатців у 20–30-х рр. ХХ ст. (2014)
Блавацький С. Р. - Українська італомовна періодика Італії міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.): генеза, формування і функціонування (2014)
Георгієвська В. В. - Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект (2014)
Мельник Ю. І. - Підпільна преса у фашистській Італії: шляхи протистояння режиму (2014)
Садівничий В. О. - Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ґетені М. - Деякі міркування стосовно звернення мораван до візантійського імператора Михаїла (2010)
Любащенко В. - До питання про кирило-мефодіївську традицію у Галицько-Волинській Русі (2010)
Мінець Ю. - "Лавсаїк” Палладія Еленопольського: до питання про слов’янські переклади візантійських агіографічних творів (2010)
Войтович Л. - Польща, Мазовія, Литва та Угорщина у боротьбі за спадщину Романовичів (2010)
Шпик І. - Болгарські мотиви в плетінчастому орнаменті українських рукописних книг (остання чверть XІV-перша половина XVІ ст.) (2010)
Чума Б. - "Щоденник подорожі в Московію” герцога де Лірія-і-Херіка – джерело до вивчення російсько-іспанських відносин у 1727–1730 рр. (2010)
Ніколаєнко О. - Образ українців у наративах поляків південно-західних губерній Російської імперії кінця ХІХ–початку ХХ ст. (2010)
Ґеник М. - Владислав Желенський і проблема польсько-українського примирення після Другої світової війни (2010)
Нагірний М. - Динаміка чисельності русинів та українців Хорватії у ХХ ст. (2010)
Фрис І. - Тадеуш Новак як міфотворець (2010)
Нахлік Я. - "Dusza z tych pęt wyrwana”: діалектика душі / тіла в поезії Антонія Лянґе (2010)
Нахлік О. - Творчість Мануели Ґретковської в Україні та Польщі: виклик імперативним дискурсам (2010)
Царалунга І. - Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на -ани (-яни) (2010)
Кажарнович Я. - Церковнослов’янський Апостол Сілезький та Львівський Апостол Івана Федорова з 1574 року (аналіз флексійних форм іменника) (2010)
Коциба Н. - Польсько-український словник за редакцією Лукії Гумецької як основа для об’єктивної багатофункціональної лексикографічної бази даних (2010)
Огорілко О. - Типові синтаксичні кальки в текстах сучасної польськомовної преси Львова (2010)
Моторний О. - Фразеологія верхньолужицької мови з компонентом-онімом (лінгвокультурологічний аспект) (2010)
Чорній В. - Перший український підручник зі слов’янознавства Михайла Драй-Хмари (2010)
Лучук І. - Палімпсести: мистецтво поетичне у віршах Мілорада Павича та Василя Стуса (2010)
Кость С. - Львів як об’єкт краєзнавчих досліджень Карела Запа (2010)
Свириденко В. - Проект визволення Болгарії від османського гніту Івана Кішельського (2010)
Сайпанова А. - Особистий архів професора Степана Івановича Сідельнікова (2010)
Сенич М. - Погляди Єжи Ґєдройця на польсько-українське примирення (2010)
Бабка Л. - Українські матеріали у Слов’янській бібліотеці (2010)
Огієнко І. - Функціонально-семантичне значення дискурсивного слова нейсе (на матеріалі текстів сучасних болгарських мас-медіа) (2010)
Лозинська О. - Концептуалізація емоції радості в польській кінематичній фразеології (2010)
Поліщак Л. - Концепт "Час” у чеській фраземіці (2010)
Кравчук А. - Войцева О. А. Польська мова: навчальний посібник. Чернівці: Видавничий дім "Букрек”, 2007. 384 с., Чирва Є. (2010)
Албул О. - Postscriptum Polonistyczne. Katowice, 2009. №. 1(3): Polonistyka i język polski na Ukrainie / Red. A. Krawczuk, J. Tambor, (współpraca) M. Rusin. 328 s. (2010)
Шпик І. - Резюме виступів (2010)
Чорній В. - XVIII Міжнародний славістичний колоквіум (14–15 травня 2009 р.) (2010)
Кравчук А. - "Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами” (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) (2010)
Сливинський О. - "Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ століття” (Львів, 2–3 грудня 2009 р.) (2010)
Бацевич Ф. - Ювілей знаного славіста, педагога, людини: штрихи до портрета Іраїди Георгіївни Галенко, Космеда Т. (2010)
Сорока О. - Ювілей Лiдiї Терзiйської – знаної болгарської україністки (2010)
Фрис І. - Пам’яті Людмили Єдуардівни Петрухіної (2010)
Вернигора Н. М. - Інформація про роботу всеукраїнської науково-практичної конференції "Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа" (10 квітня 2014 р., м. Київ) (2014)
Миронченко В. Я. - Хоменко І. А. Біобібліографічна довідка (2014)
Редколегія Редколегія - До уваги авторів! Нові вимоги до структури наукової статті (2014)
Зражевська Н. І. - Підходи до аналізу енігматичних медіатекстів (2014)
Лавриш Ю. С. - Соціальна комунікація українських нових медій: методологія дослідження (на основі моделі "церква – нові медії – суспільство") (2014)
Холод О. М. - Методологічні принципи та критерії діагностики розрахунку впливу медіа (2014)
Чернявська Л. В. - Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа (2014)
Добривечір В. О. - Палітра зарубіжних наукових журналів із соціальних комунікацій (2014)
Загороднюк В. Є. - Паралелі у роздумах про медіаосвіту та ед’ютейнмент (технологія/стратегія "Освіта+розвага") (2014)
Михайлова О. П. - Стандарти відображення проблем людей з інвалідністю в теленовинах (2014)
Ситник О. В. - Стратегія особистісно-орієнтованого моделювання інформаційних мережевих ЗМІ (2014)
Сорока В. М. - Оперативність та актуальність теленовин в умовах інтернетизації журналістики (2014)
Сухаревська Г. В. - Концептуальні засади дослідження ринку розкоші (2014)
Брадов В. В. - Критерії ефективності в ракурсі функціональної подвійності медіа (2014)
Носова Б. М. - Переваги медіа в трактуванні української ідентичності (2014)
Перехейда В. В. - Комунікативна місія внутрішнього туризму в Україні як інтегратора суспільства (2014)
Шендеровський К. С. - Інституалізація соціальної журналістики в Україні (2014)
Балаклицький М. А. - Вплив релігійних медіаповідомлень на цільову аудиторію: результати соціологічного опитування (за матеріалами протестантських ЗМІ України) (2014)
Горевалов С. І. - Військові ЗМК України на зламі століть: проблеми й завдання (євроінтеграційний процес), Зикун Н. І. (2014)
Покляцька К. А. - Діагностування проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх журналів (2014)
Шкляр А. О. - Професійно-творча діяльність журналіста ділового видання (2014)
Василик Л. Є. - Новітні форми редакційного маркетингу: крос-медійний аспект (2014)
Грисюк В. П. - PR на революції та революція як PR (2014)
Мельникова О. С. - Методи впливу альтернативних медіа (на прикладі українського самвидаву 60–80-х рр. ХХ ст.) (2014)
Попова В. В. - Спеціалізовані професійні видання як засіб формування іміджу фахової спільноти (2014)
Грабська А. В. - Громадське мовлення в контексті викликів глобального медійного ринку: стратегія Deutsche Welle (2014)
Демченко О. А. - Результати дослідження аудиторії ділових телевізійних ЗМІ "Бізнесовий контент в українському телевізійному мовленні: структура і функціонування–2014" (2014)
Кіндра С. О. - Специфіка ефірної промоції радіостанцій "Шансон" та "Хіт-ФМ" (2014)
Мордюк А. О. - Вплив соціальних мереж на контент телевізійних випусків новин (2014)
Нагорняк М. В. - Інтерактивність як визначальний чинник ефективності розмовних програм інтернет-радіостанцій (2014)
Черемних І. В. - Від маркетингу до менеджменту, що орієнтований на телеринок (2014)
Щербина Ю. В. - Індивідуальні особливості телеведучого як запорука рейтингового успіху розважальних програм (2014)
Городенко Л. М. - Деструктивні (інмутаційні) процеси у мережевій комунікації (2014)
Комова М. В. - Симуляція як база функціональної трансформації медіасередовища (2014)
Рябічев В. Л. - Модель мережевого журналіста (2014)
Фісенко Т. В. - Феномен "бульбашкового фільтра" у мережевих соціальних комунікаціях (2014)
Цимбаленко Є. С. - Проблематика трансформацій у медіакомунікаціях (2014)
Янішевська О. В. - Напрями дослідження та перспективи регіональних інтернет-ЗМІ України (2014)
Андрєєва О. С. - Девіантна та шокова реклама: дефініція й зіставлення понять (2014)
Березенко В. В. - Теорія паблік рилейшнз: особливості становлення (2014)
Голік О. В. - Традиційні та новітні підходи до визначення ефективності реклами (2014)
Досенко А. К. - Блогосфера як автокомунікативна технологія (2014)
Дроздик Л. А. - Політична реклама та антиреклама як елементи виборчої кампанії 2012 р. в Україні (2014)
Лобойко Т. В. - Питання усвідомлення актуальних соціальних проблем українською молоддю (на прикладах створеної нею соціальної реклами) (2014)
Скотникова Т. В. - Напрями діяльності компаній на українському ринку рекламних та PR-послуг і регламент добирання інформації для аналізу контенту (2014)
Чекалюк В. В. - Позитивний імідж держави і суспільства – результат ефективних комунікацій (2014)
Чекштуріна В. М. - Сакральний зміст рунічних знаків у бренд-комунікаціях (2014)
Шальман Т. М. - Соціальна реклама – важливий складник ринку реклами та PR (2014)
Щегельська Ю. П. - Відеопромоція міста Львова в Україні та за її межами (2014)
Яненко Я. В. - Реклама як засіб соціалізації в українському суспільстві у 90-ті рр. ХХ ст. (2014)
Зикун Н. І. - Інтегративна природа сатиричної публіцистики: узагальнення наукових підходів (2014)
Чорній В. - Подвійний ювілей "Проблем слов’янознавства” (2011)
Голик Р. - Формування галицької славістики в контексті наукових теорій та етнокультурних стереотипів (ХІХ–30-ті роки ХХ ст.) (2011)
Войтович Л. - Русь: поморські слов’яни чи варяги? (2011)
Шпик І. - Болгарські іконографічні традиції в українському малярстві (остання третина XIІІ–перша половина XVI ст.) (2011)
Луговцова С. - Дворянство Білорусі першої половини XIX ст.: чисельність, конфесійна приналежність, внутрішньостановий склад (2011)
Зашкільняк Л. - Образ Польщі та поляків у сучасній Україні (2011)
Бородін К. - Польськомовні написи у культурному просторі Львова, Гонак І. (2011)
Ящевська М. - Відображення культу св. Іллі у польських, російських та українських прислів’ях (2011)
Кочур-Лейк К. - "Заповіт одного старця” Бартоломея Папроцького польською та чеською мовами (2011)
Лазаревич ді Джакомо П. - Фізіократична зумовленість хорватської і сербської літератур ХVІІІ–ХІХ ст. (2011)
Петляк А. - Твори Ігнація Красіцького та Адама Міцкевича у вільних перекладах Петра Гулака-Артемовського (2011)
Дзюба Й. - Освоєна "чужість” Нового Саду в російському еміграційному дискурсі (2011)
Сухомлинов О. - Феномен історичної пам’яті у творах-спогадах Анджея Хцюка та Ромуальда Верніка (2011)
Павичич М. - Трансформація типів оповідача у словенському романі часів тітовської Югославії (2011)
Моцна І. - Циклізація як спосіб побудови літературного твору (на прикладі антиутопічних романів сербського письменника Борислава Пекича) (2011)
Татаренко А. - Інтержанрова прозова модель Сави Дам’янова як приклад творення постмодерністського метатексту (2011)
Вівчар С. - Особливості постмодерної поетики в оповіданнях Павао Павличича (2011)
Гжешна С. - Sacrum в поезії Яцка Подсядла (збірка "Аритмія”) (2011)
Мацьолек М. - Кирило-мефодіївська традиція в чеських мовних апологіях XVII–XVIII ст. (2011)
Царалунга І. - До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. (2011)
Сятковська Е. - Спроба періодизації історії верхньолужицької літературної мови (2011)
Бук С. - Слов’янський досвід укладання частотних словників мови письменника (2011)
Зелінська М. - Лексичні особливості польського мовлення учнів суботньо-недільних шкіл Львівщини (2011)
Ристич А. - Королева Єлена – "многосветла” краса середньовіччя (2011)
Лучук І. - Ars poetica: Маланюк – Тувім (інтертекстуальний діалог) (2011)
Живкович А. - Поетика закінчення: меланхолія наприкінці одного з гумористичних романів Стевана Сремца (2011)
Ніколич Ч. - Історія та (не)пристосований герой: одна "дивна і неймовірна розповідь” Мілоша Црнянського (2011)
Кріль Б. - Національно-визвольний рух на Балканах 70-х років ХІХ ст. у поезії Ісидора Пасічинського (2011)
Нагірний М. - "Літні школи” як чинник збереження національної ідентичності русинів та українців Хорватії (1990-ті роки) (2011)
Мовна У. - Обрядові аспекти українського бджільництва в публікаціях зарубіжних слов’янських етнографів (2011)
Луньо Є. - Сатирична рецепція комуністичної Польщі в українській повстанській пісні "Гей у Москві” (2011)
Васильєва Л. - Костянтин Трофимович. Становлення та розвиток верхньолужицької літературної мови. (Львів, 2009. 229 с.) (2011)
Мрака І. - Секреты польской политики. Сборник документов (1935–1945). Сост. Л. Ф. Соцков. (Москва, 2009. 383 с.) (2011)
Лазор О. - Невідомий переклад "Заповіту” Тараса Шевченка верхньолужицькою мовою (2011)
Сойка-Машталєж Х. - Slavus sum et nihil slavica a me alienam esse puto. Владислав Нерінг – вчений, редактор, учитель (Вроцлав, 20–21 жовтня 2010 р.) (2011)
Войтович Л. - Патріарх українського слов’янознавства (до 80-річчя професора Володимира Чорнія) (2011)
Додатки до статті Леонтія Войтовича. Додаток 1. Грамота Львівського національного університету імені Івана Франка. Додаток 2. Вітання з ювілеєм (2011)
Глушков Х. - Внесок професора Володимира Чорнія в історичну болгаристику (з нагоди 80-літнього ювілею) (2011)
Додатки до статті Христо Глушкова. Додаток 1. Оцінка наукового доробку Володимира Чорнія у галузі болгаристики українськими та зарубіжними вченими. Додаток 2. Ухвала Управлінської ради Болгарської Академії Наук. Додаток 3. Почесна грамота Велико-Тирновського університету ім. св. Кирила і Мефодія (2011)
Винниченко С. - Бібліографія опублікованих праць професора Володимира Чорнія (2011)
Файда О. - Ігор Іванович Шевченко (1922–2009) (2011)
Содержание (2013)
Грищенко С. Г. - Состояние и перспективы развития ферросплавной промышленности Украины, Куцин В. С., Кравченко П. А., Солошенко В. С., Кудрявцев С. Л., Власюк Е. А. (2013)
Касимов А. М. - Правовые аспекты украинской системы управления промышленными и твердыми бытовыми отходами, Рассоха К. А. (2013)
Рибалова О. В. - Екологічний ризик погіршення стану ґрунтів і земельних ресурсів України, Бєлан С. В. (2013)
Проскурнин О. А. - Минимизация затрат на очистку сточных вод в рамках задачи нормирования водоотведения (2013)
Сталинский Д. В. - Эффективные технические решения актуальных проблем создания систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Капустяк А. Ю. (2013)
Кузьмин М. Г. - Новые технические решения для обработки паропылегазовых смесей в газоходах дуговых сталеплавильных электропечей, Чередниченко В. С., Бикеев Р. А. (2013)
Лавошник А. С. - Повышение ресурса стойкости роторов эксгаустеров в эксплуатационных условиях агломерационного производства, Дамрин В. Я. (2013)
Демидова Ю. Е. - Особенности процессов кавитационной обработки углеводородсодержащих промышленных сточных вод (2013)
Бондаренко Б. И. - Исследования по созданию наножидкостей для энергетики, Морару В. Н., Сидоренко С. В., Святенко А. М., Кожан А. П., Ховавко А. И., Комыш Д. В., Снигур А. В., Волков Н. В. (2013)
Хоботова Э. Б. - Экологические вопросы производственного цикла "Травление – Регенерация", Егорова Л. М., Ларин В. И. (2013)
Филатов С. О. - Численное моделирование и анализ энергетических параметров теплового насоса с многотрубными вертикальными грунтовыми теплообменниками (2013)
Касимов А. М. - Исследование и разработка технологии очистки от соединений цинка оборотной воды газоочисток доменного производства ММК им. Ильича (2013)
Эпштейн С. И. - Применение флокулянтов для обработки шламовой пульпы оборотного цикла газоочисток кислородно-конвертерного цеха меткомбината "Азовсталь", Музыкина З. С., Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Блажко М. А. (2013)
Павленко А. А. - Сокращение потребления природного газа путем перевода известково-обжиговых шахтных печей на пылеугольное топливо, Компанец В. В., Литинский Е. Б. (2013)
Тищенко П. И. - Плавильно-восстановительный процесс для утилизации металлургических отходов в электропечи с подовыми электродами, Тимошенко С. Н. (2013)
Паршин В. М. - Технология и оборудование для переработки и стабилизации жидких сталеплавильных шлаков в кондиционный наполнитель для дорожного строительства, Чертов А. Д., Шакуров А. Г., Ковалев В. Н., Федотов О. В., Моров Д. В. (2013)
Редько А. А. - Когенерационная установка в тепловой схеме утилизации вторичных энергоресурсов промышленных предприятий, Компан А. И., Павловский С. В. (2013)
Гринь С. О. - Аналіз критеріїв нормування екологічної безпеки водних об’єктів, Філенко О. М., Кузнєцов П. В. (2013)
Мантула В. Д. - Методика выполнения измерений массовой концентрации веществ в виде суспендированных твердых частиц в организованных выбросах промышленных стационарных источников загрязнения атмосферного воздуха, Спирина С. В., Спирин В. Ю., Иванов Н. М., Сорокина Т. Б., Снежко Е. А. (2013)
Голубець О. - Питання термінології в сучасній мистецькій освіті (2008)
Скляренко Г. - Ідейні засади мистецтва Михайла Бойчука в контексті художньо-культурних процесів першої третини ХХ століття (2008)
Ковальчук О. - Київський інститут пролетарського мистецтва. 1930-1934 (2008)
Соловей О. - "Золоте руно" Миколи Стороженка (2008)
Карпенко О. - Використання геометричних знаків-символів у народному декоративному та класичному авангардному мистецтві (2008)
Юр М. - Конструкція мотиву "квітки" в українських селянських розписах та безпредметному живописі 1910-1920-х рр (2008)
Васюта О. - До питання узагальнення музичної Шевченкіани Чернігівщини (2008)
Гнатишин О. - До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст (2008)
Гамова І. - Концертні фуги А. Караманова: Шляхи оновлення жанру (2008)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2008)
Шуміліна О. - Музичне прочитання тексту 70-го псалма в хоровій творчості середини ХVІІІ століття (Текстологічний аспект дослідження) (2008)
Клековкін О. - Театр: Форми і реформи (2008)
Боньковська О. - Західноукраїнський театр 1918-1939 років. До питання періодизації (2008)
Ковальчук О. - Пошуки стилю. Київський період творчості Д. Боровського (2008)
Чміль Г. - Людина кінця ери Гутенберга і початку візуальної культури у пошуках духовності (2008)
Зубавіна І. - Екранний часопростір як візуалізація феноменів внутрішнього світу творчого суб’єкту в естетиці кіноавангарду 1920-х років (2008)
Мусієнко О. - Метафізика міського ландшафту (2008)
Скуратівський В. - Джеймс Джойс і Сергій Ейзенштейн: До постановки проблеми. Попередні нотатки (2008)
Котляр Н. - Семантика погляду у східній моделі світу. Акцентація візуального у кінематографі Північно-Східної Азії (2008)
Максименко Г. - Виховання психофізичного апарату ведучого програм телебачення (2008)
Яковлєв М. - Естетика конічних перерізів у дизайні (2008)
Бокотей А. - Ступенева форма навчання в системі художньої освіти України, Мартинюк С. (2008)
Станкевич М. - Декоративність (2008)
Малина В. - Світове дерево й екуменічний хрест - споріднені образи творчого духу (2008)
Близнюк М. - Інтеграція комп’ютерно-орієнтованих технологій у художньо-творчу практику: Освітній аспект (2008)
Паньків Г. - "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В. А. Гегамяна (2008)
Северіна О. - Особливості силуетно-графічної мови екологічного плаката (2008)
Романенкова Ю. - Мистецтво маньєризму та маньєризм мистецтва: До питання про "творче безпліддя" (2008)
Генералюк Л. - Євангельські теми і ремінісценції в мистецтві Шевченка: Словесно-іконічний паралелізм (2008)
Ваврик О. - "Просвіта" на Лівобережжі. Роки становлення (2008)
Вишеславський Г. - Самоорганізація художнього життя у Львові кінця 1980-х - початку 1990-х рр (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Смирна Л. - Ідеологічний фактор стилістичної класифікації українського мистецького нонконформізму (2008)
Скуратівський В. - Поміж віком срібним і віком залізним. Микола Пунін (2008)
Мусієнко О. - Митець, який належить людству (2008)
Степаненко М. - Три долі (2008)
Слободян В. - Як жив і творив Іван Кавалерідзе (2008)
Слободян М. - Час і простір у кінематографі (2008)
Шустіна Г. - Нове життя книг кунштових (2008)
Онищенко В. - Подвижники української керамології (2008)
Щербак В. - Справді палітра століть (2008)
Слободян М. - Телебачення і сучасне суспільство: Проблеми іміджу (2008)
Войтович Л. - Загадки австрійського вузла (1272–1278): Лев Данилович, Ласло IV, Пшемисл ІІ Оттокар, Рудольф Габсбург і польські князі (2012)
Любащенко В. - Чеський реформаційний рух і православ’я: сторінка з історії київської митрополії (2012)
Миколенко Д. - Македонське питання на шпальтах болгарських партійних газет (1887–1894 рр.) (2012)
Бородін К. - Польськомовні інскрипції історичного характеру у культурному просторі сучасного Львова, Гонак І. (2012)
Митнік І. - Львівський період наукової діяльності Вітольда Ташицького (2012)
Дурейко А. - "Rubon” – польський часопис на теренах колишньої Латгалії у ХІХ ст. (2012)
Дзюба Й. - Європа очима сербського інтелектуала: подорожні записки Владети Єротіча (2012)
Татаренко А. - Візуалізація дискурсу в прозі сербських постмодерністів: поетика коміксу (2012)
Мартінек С. - Структура когнітивної категорії крізь призму асоціативного експерименту (на матеріалі слов’янських мов) (2012)
Бук С. - Сучасні методи дослідження мови письменника у слов’янознавстві (2012)
Кемпна-Новаковська І. - Основні засади конструкційної граматики в аналізі болгарських модальних речень (2012)
Ярмак В. - Семантико-експресивний потенціал претеритальних форм сербського дієслова в описах природи, зовнішності й психологічного стану героя літературного твору як стильотворчий засіб комунікативної стратегії автора (2012)
Кравчук А. - Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) (2012)
Малоха-Крупа А. - Фемінізація сучасної польської мови (2012)
Зелінська М. - Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови у Львівській області (на прикладі м. Борислава) (2012)
Луньо Л. - Віковий чинник у формуванні іменникa львів’ян (на матеріалі римо-католицьких метрик першої половини ХХ ст.) (2012)
Ящевська М. - Відображення культу св. Миколая у пареміях польської та російської мов (2012)
Дільна (Стефанишин) Ю. - Фразеологічні модифікації у прозі Томаша Пйонтека (2012)
Лозинська О. - Контекстуальні інновації польських кінематичних фразеологізмів на позначення емоцій (2012)
Ніколайчук Х. - Польські темпоральні фразеологізми в словникових дефініціях і текстах (2012)
Сойка-Машталєж Х. - Зоoнiми в соцiолектi девiацiйних середовищ (спроба порiвняння на польському й українському матеріалі) (2012)
Моторний О. - Концепт "життєвий цикл людини” та його відображення в усталених зворотах верхньолужицької мови (2012)
Ванько Ю. - Словацька мова в контакті з іншими мовами (2012)
Царалунга І. - Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги (2012)
Мушкетик Л. - Славістичні інтереси Бели Бартока (2012)
Тепляков І. - Про деякі парадокси фразеології (2012)
Стельмах Х. - Візія тілесності у творчості Мануели Гретковської (2012)
Нагірний М. - Русинські й українські біженці та вигнанці у хорватсько-сербській війні (2012)
Назаренко Л. - Чеська мова для українців. Ї. Гасіл, Н. Лобур, О. Паламарчук. (Львів, ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 295 с.) (2012)
Камберова Р. - Сокіл Б. М., Сорока О. Б. Українсько-болгарський розмовник і словник. Скажи це болгарською. (Тернопіль: Мандрівець, 2011. 250 с.) (2012)
Сорока О. - Стаменова А., Камберова Р. "Українська мова для болгар. Частина I". (Софія, 2008. 180 с.) "Украински език за българи. Част I". (София, 2008. 180 с.) (2012)
Татаренко А. - Слово про Вченого, Педагога, Щасливу Людину (До 70-річчя від дня народження Віктора Юхимовича Мойсеєнка) (2012)
Чорній В. - Проблеми слов’янознавства. Випуски 51–60. 2000–2012. Тематичний покажчик опублікованих матеріалів, Винниченко С. (2012)
Содержание (2013)
Грищенко С. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины: показатели работы, проблемы и пути их решения, Грановский В. К. (2013)
Рыщенко М. И. - Техногенные материалы и промышленные отходы как источник сырья для производства строительных материалов, Федоренко Е. Ю., Лисачук Г. В., Шабанова Г. Н. (2013)
Сталинский Д. В. - Повышение параметров пара, вырабатываемого системами испарительного охлаждения металлургических агрегатов, Китченко В. К., Виноградов А. А., Терепенчук Д. И. (2013)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП систем сероочистки и золоулавливания энергоблока Луганской ТЭС, Базюченко С. П., Пироженко А. А., Ахалая В. М., Шмулич С. Л. (2013)
Гук Н. С. - Опыт проведения пусконаладочных работ аспирационных систем В3, В5 агломерационного цеха ПАО "Никопольский завод ферросплавов", Арисов С. Е., Рутковский О. А. (2013)
Добриян М. А. - Разработка экологически чистой ресурсосберегающей технологии травления печатных плат медно-хлоридными растворами, Ларин В. И., Хоботова Э. Б., Юрченко О. И., Егорова Л. М., Правда А. А. (2013)
Шапаренко А. В. - Очистка газов электродуговых печей ДС-6Н1 фасонно-сталелитейного цеха ПАО "СТАЛЬ", Фадеев А. В., Лыжник Г. В., Гавриш Ю. С. (2013)
Эпштейн С. И. - Критерии оценки тенденции к образованию карбонатных отложений в системах промышленного водоснабжения (2013)
Васенко О. Г. - Методичні засади визначення екологічної небезпеки рекреаційного водокористування, Рибалова О. В., Коробкова Г. В. (2013)
Афанасьєва Н. О. - Характер впливу об’єктів вітрової енергетики на живі організми, Пляцук Л. Д. (2013)
Блажко М. А. - Выбор реагента-ингибитора для оборотного цикла золошламонакопителя Луганской ТЭС, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського