Меліков О. - Проблеми здоров’я та здорового способу життя у студентів педагогічного університету, Афонін А., Шумлянський Л., Кравченко В., Лукаш Л. (2010)
Пивовар А. - Взаємозв’язок компонентів рухової системи та інтелектуальної сфери у старших дошкільників (2010)
Тулайдан В. - Значення занять фізичною культурою у житті студентської молоді (2010)
Галан Я. - Оцінка ефективності методики профілактики травматизму у школярів молодших класів в процесі занять фізичною культурою, Бевзо В. (2010)
Кривчикова О. - Стретчінг як засіб рекреації, Кравцов В. (2010)
Винник Н. - Психолого-педагогічні аспекти фізичного розвитку студентів у контексті реалізації здоров’язберігаючої функції у ВНЗ, Винник В. (2010)
Жук Г. - Формування мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у воді в учнів молодших класів, Фандікова Л. (2010)
Пристинський В. - Критичне мислення у фізичному вихованні школярів, Краснолуцький К., Пристинська Т. (2010)
Онопрієнко О. - Стан реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя фізичної культури (2010)
Остапенко Ю. - Психофізіологічні характеристики втоми фахівців, які працюють з комп’ютером (2010)
Кириленко Г. - До проблеми формування оптимальної структури світоглядних уявлень і теоретичних знань валеологічного характеру у школярів молодшого шкільного віку, Кириленко О., Власенко Н. (2010)
Остапова О. - Теоретичні аспекти профілактики порушень зору у молодших школярів у контексті використання інноваційних технологій, Остапов А. (2010)
Степанова І. - Взаємодія сім’ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої роботи, Михайлова Л. (2010)
Троценко Т. - Туристсько-краєзнавча діяльність як ефективний засіб морального виховання молодших школярів (2010)
Кириченко Т. - Мотивація до здорового способу життя студентської молоді в процесі фізкультурно-оздоровчих занять, Кириченко Т. (2010)
Москаленко Н. - Застосування диференційованих фізичних навантажень в самостійних заняттях з фізичного виховання студентів після гострих респіраторних захворювань, Самошкіна А. (2010)
Ольфіренко О. - Шляхи формування творчих здібностей у фізичному вихованні молодших школярів (2010)
Луковська О. - Порівняльна характеристика методів та засобів корекції постави, прийнятних для студентів музичних училищ, Стасюк Т. (2010)
Maciuleviciene E. - 10 to 12 grade schoolchildren relation between prevalence of harmful habits and physical activity, Sadzeviciene R. (2010)
Sadzeviciene R. - Schoolchildren physical activity and attitude to physical education, Maciuleviciene E. (2010)
Maciuleviciene E. - Correlation between sabjective health self-assessment, physical activity and socio-demographic factors in Kaunas middle-aged population, Kardelis K. (2010)
Безверхня Г. - Науково-методичні основи використання засобів настільного тенісу у фізичному вихованні студентів, Пензай С. (2010)
Кіприч С. - Особливості формування здорового способу життя молоді в Україні перехідного періоду, Кириленко Л., Омельченко С. (2010)
Сагунова І. - Взаємозв’язок компонентів фізичних здібностей і морфофункціонального стану дошкільників 5-6 років (2010)
Лядська О. - Комп’ютерна програма "Fitball training" для жінок першого зрілого віку (2010)
Дутчак М. - Концептуальні напрями вдосконалення системи фізичного виховання школярів і студентів для впровадження здорового способу життя, Круцевич Т., Трачук С. (2010)
Кашуба В. - Оценка физического состояния: проблемы, пути решения, Гончарова Н. (2010)
Білецька В. - Впровадження занять з аеробіки в навчальну програму з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Макаренко М. - Комп’ютерна програма "Фізкультура" для оцінювання фізичної підготовленості учнів, Лизогуб В., Пустовалов В. (2010)
Породько-Лях О. - Концепт-ієрархія здоровий спосіб життя в сучасному спортивному дискурсі (2010)
Верблюдов І. - Впровадження у повсякденний побут студентів педагогічного ВУЗу тренувально-оздоровчого комплексу для самостійного виконання, Лоза Т., Петренко Н. (2010)
Кашуба В. - Сучасні оздоровчі технології у фізичному вихованні дітей старшого дошкільного віку, Бондар О. (2010)
Тимошенко Ю. - Спортивна діяльність в УРСР у перші повоєнні роки (2010)
Кошелева О. - Порівняльний аналіз ефективності використання різних форм контролю знань студентів при вивченні курсу ТМФВ (2010)
Федоренко Є. - Ставлення старшокласників, які навчаються в школах різних типів до шкідливих звичок (2010)
Хоменко Д. - Ставлення студенток аграрних ВНЗ до традиційного змісту занять з фізичного виховання (2010)
Бондарчук Н. - Належні норми рухових можливостей студентів Ужгорродського національного університету, Чернов В., Ляховець Л. (2010)
Онопрієнко О. - Патріотичне виховання в системі аудиторної діяльності майбутніх учителів фізичної культури (2010)
Власов Г. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи студентів вищих медичних навчальних закладів (2010)
Синиця С. - Динаміка розвитку фізичних якостей студентів під впливом занять зі "Спортивно-педагогічного вдосконалення (оздоровча аеробіка)" (2010)
Темерівська Т. - До проблеми самовдосконалення майбутнього вчителя фізичного виховання (2010)
Ярмак О. - Аналіз функціонального стану серцево-судинної, дихальної та центральної нервової системи юнаків 15-17 років (2010)
Долбишева Н. - Факторна структура взаємозв’язку знань і показників фізичного здоров’я дітей старшого шкільного віку (2010)
Ковтун А. - Адаптивна фізична культура як навчальна дисципліна в системі вищої професійної освіти (2010)
Томенко О. - Ефективність аксіологічної складової неспеціальної фізкультурної освіти школярів (2010)
Воєнчук М. - Козацьке тілодуховиховання – основа фізичного та морального становлення особистості у контексті сучасних вимог (2010)
Борисова О. - Модель формування системи теоретичних знань валеологічного характеру, Філіпп В., Березкіна О. (2010)
Пангелов Б. - Проблеми дитячо-юнацького туризму в Україні: напрями досліджень (2010)
Подлесний О. - Мотивація й самоконтроль як складові професійно-прикладної фізичної підготовки студентів (2010)
Платоненко Д. - Особливості фізичного розвитку дітей 11-15 років (2010)
Emeljanovas A. - Sport games and cyclical sports impact on muscles of 11–14 years old boys, Rutkauskaite R. (2010)
Emeljanovas A. - Sport games and cyclical sports impact on cardiovascular system of 11–14 years old boys, Poderys J. (2010)
Заневський І. - Особливості траєкторії прицілювання в момент спуску курка пневматичного пістолета, Коростильова Ю., Михайлов В. (2010)
Базілевський А. - Методика контролю тактичного мислення баскетболістів, Глазирін І. (2010)
Єльфімова О. - Корекція координаційних здібностей баскетболістів з порушеннями слуху (2010)
Пітин М. - Вимоги до підготовленості стрільців з лука у процесі багаторічного удосконалення (2010)
Лазарчук О. - Методика побудови тренувального процесу тенісистів першого року навчання в умовах клубної системи (2010)
Горбенко В. - Особливості спеціальної швидкісно-силової підготовки бігунів на короткі дистанції ІІІ – ІІ розрядів, Степаненко Д. (2010)
Чекмарьова Н. - Пальцева та долонна дерматогліфіка в генетичному прогнозі психомоторної обдарованості у чоловіків, Хаджинов В. (2010)
Мітова О. - Аналіз ефективності кидків у баскетболістів під час змагальної діяльності, Грюкова В., Пікінер О. (2010)
Лукіна О. - Вдосконалення контратакуючих дій у дзюдо, Король Г. (2010)
Супрунович В. - Формування тактичного мислення футболісток різного віку, Глазирін І. (2010)
Власюк О. - Розвиток психомоторних функцій у гімнасток 9-11 років, які спеціалізуються у групових вправах, Андрюшина Л., Афанасьєв С. (2010)
Зєнкова А. - Особливості проведення змагань з легкої атлетики у спорті інвалідів (2010)
Дунець-Лесько А. - Зміни варіабельності серцевого ритму кваліфікованих спортсменів-каратистів під впливом 30-ти секундного тесту уінгейта (2010)
Гречуха С. - Вплив додаткового опору диханню на функціонування серцево-судинної системи кваліфікованих веслярів (2010)
Кодьєва О. П. - Роль молодіжних субкультур у сучасному інформаційному суспільстві як методологічна проблема (2014)
Сугробова Ю. Ю. - Соціокультурні традиційні утворення в сучасному міжкультурному співтоваристві (2014)
Кравченко В. М. - Поняття особистості в філософії патристики (2014)
Погребняк Г. П. - Світоглядні засади художнього відтворення картини світу. Модель інтелектуального авторського кіно (Частина 3) (2014)
Свириденко Д. Б. - Ідея університету в ХХІ столітті: контекст академічної мобільності (2014)
Стоян С. П. - Ф.В.Й. Шеллінг: категорії "символ" та "символізм" у структурі філософії мистецтва (2014)
Тимошенко М. О. - Діалог культур як семіотичне явище в культурології (2014)
Школьна О. В. - Духовно-естетичний спадок і філософія фарфору Китаю в розвитку культури "білого золота" європейських держав нового часу (2014)
Бойко З. В. - Симулякр: ретроспектива та перспективи (2014)
Сєрова О.Ю. - Cпецифіка часопростору в мистецтві постмодернізмуй її музичні виміри (2014)
Яркіна М. О. - Редукція та інверсія як граничні етапи трансформації символів в культурно–історичному контексті (2014)
Бабенко Н. Б. - Спорт як соціально-культурне явище (2014)
Карась Г. В. - Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори (2014)
Литвиненко А. І. - Інформаційний потенціал джерел особового походження у вивченні регіональної культури (2014)
Нікольченко М. В. - Публіцистика Миколи Вороного (2014)
Скорик А. Я. - Інформаційна культура в сучасних глобалізаційних процесах (2014)
Сороко С. М. - Інформаційний простір культури: до питання методики дослідження структурних трансформацій (2014)
Паріс О. А. - Чеські домінанти в інтересах українських музикантів Галичини міжвоєнного двадцятиріччя (на прикладі наукової і творчої діяльності Євгена Цегельського) (2014)
Сватковський С. О. - Гончарство в етносоціальній системі лівобережної України кінця XVIII – початку XX століття (2014)
Волинець В. О. - Віртуальність як ознака сучасного культурного розвитку (2014)
Дабло Л. Г. - Публіцистична діяльність Д.М. Овсянико-Куликовського: культурологічний вимір (2014)
Крупа І. П. - Потенціал етнографічних музеїв Львова в контексті збереження національної історико-культурної спадщини (2014)
Шевчук Ю. С. - Кіно і реклама в контексті правового регулювання (2014)
Смірнова О. О. - Магія в контексті філософсько-культурологічного дискурсу (2014)
Чорна К. В. - Дифузні та жанрові утворення в телевізійному просторі (2014)
Копієвська О. Р. - Культурні традиції у формуванні національної ідентичності (2014)
Петрова І. В. - Дозвілля в умовах масової культури: досвід наукової рефлексії (20 – 50-ті роки ХХ століття) (2014)
Шевченко А. А. - Національно-культурні цінності у контексті сучасних тенденцій розвитку України (2014)
Бабенко Ю. А. - Духовна культура української молоді та фактори її соціалізації (2014)
Гапетченко Р. Ю. - Дозвілля як фактор формування духовної культури сім’ї (2014)
Михалюк О. І. - Термінологічні дефініції дипломатичного протоколу в українській культурі та їх етимологія (2014)
Сушицька І. М. - Сім’я як головний носій українських народних традицій, свят і обрядів (2014)
Ущапівська О. М. - Про реалізацію художніх моделей М. Старицького в українському сьогоденні (на прикладі постановки "За двома зайцями" у Донецькому академічному українському музично-драматичному театрі) (2014)
Литвиненко В. А. - Становлення танцювального драматичного художнього образу у творчій роботі Павла Вірського (2014)
Щербаков В. В. - До проблеми нотації хореографічних творів для їх збереження та відтворення в Англії, Іспанії та Німеччині доби відродження(перша половина XV – початок XVІІI століття) (2014)
Яценко О. Л. - Предметно-естетичне вираження трудових процесів у народному танці (2014)
Бітаєва О. В. - Становлення історичної концепції живопису Яна Матейка (1863–1878) (2014)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло: розвиток жанру в епоху середньовіччя (на прикладі духового музично- виконавського мистецтва) (2014)
Кавунник О. А. - Музична Гоголіана (2014)
Кущ Є. В. - Музичний інструмент у постнекласичному дискурсі (2014)
Лісецький С. Й. - Інтерпретація українських класичних романсів народним артистом України Ф. Мустафаєвим (2014)
Мимрик М. Р. - Характеристика виконавсько-виражального потенціалу саксофона у камерно-інструментальних творах В. Рунчака (2014)
Павельчук І. А. - Малярство Олекси Шатківського 1930 – 1970–х років (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Грецька церковно-співацька рукописна спадщина як видатний чинник української культури (на матеріалах інституту рукопису НБУВ НАН України) (2014)
Устинов С. Д. - Функціональна роль ювелірних прикрас у розвитку фрейму "Тілесність" (2014)
Чупріна Н. В. - Етапи та критерії формування індустрії моди (2014)
Пушкарюк С. Т. - Етапи розвитку мистецтва хорового співу Дніпропетровщини (середина ХІХ − ХХ століть) (2014)
Суховерська О. А. - "Поетичні настрої" Ю. Іщенка в контексті стильових особливостей музичної культури XX століття (2014)
Бурміцька Л. Ф. - "Піккардійська терція": на шляху до визнання (2014)
Степурко В. І. - Звукове втілення художньої обумовленості в творах сучасної музики (2014)
Драбчук Ю. П. - Розвиток естрадної пісні в творчості українських провідних виконавців 50 – 60-х років (2014)
Канєвський М. Є. - Супідрядність, як пріоритетний принцип організації квадратних за формою ландшафтних композицій (2014)
Романенко А. Р. - Музичні об’єднання Петербурга у творчому житті В.В. Пухальського (передконсерваторський період) (2014)
Філіна А. П. - Українська діаспора: до проблеми вивчення української мови та виховання (2014)
Афоніна О. С. - Актуальні питання з методики викладання фахових дисциплін для слухачів Інституту післядипломної освіти НАКККіМ (2014)
Безручко О. В. - М.П. Мащенко: режисер, сценарист, продюсер, кінопедагог (2014)
Черкашина О. В. - Музична освіта як важливий чинник професіоналізації культури Подільського регіону першої половини ХХ століття Вінницька державна консерваторія (2014)
Пучков А. - Словниковий корпус Української етнокультурології (2014)
Войтович Л. - Лев Данилович і боротьба за краківський престол в останній чверті ХІІІ ст. (2014)
Любащенко В. - Україна і "Слов’янська реформація” Анджея Венгерського: сучасне прочитання (2014)
Куций І. - Слов’янофільство як ідейно-світоглядне джерело слов’янської цивілізаційної ідентичності українських інтелектуалів ХІХ ст. (2014)
Новінський Ф. - Ставлення російської політичної еліти до балканських слов’ян під час Східної Кризи 1875–1878 рр. (за матеріалами мемуарних джерел) (2014)
Теплий І. - Прижиттєві переклади й автопереклади творів Івана Франка (на матеріалі польської та російської мов) (2014)
Галілей С. - Україномовні впливи в "Селянках” Шимона Шимоновича (2014)
Карабан Л. - Томаш Падура: відомий і невідомий (2014)
Бацевич Ф. - Номінативні й комунікативні функції полонізмів у сімейному спілкуванні україномовної особистості (2014)
Боренько Н. - Польський фаянс в інтер’єрі традиційного народного житла ХІХ–ХХ ст. на українсько-польському пограниччі (2014)
Трояновська М. - Народні мотиви в польській графіці міжвоєнного періоду (на матеріалі графічної теки Анелі (Лелі) Павліковської) (2014)
Лєх-Кірштейн Д. - Історія Сілезії крізь призму географічних назв (2014)
Дудяк О. - Соціальна структура польської громади м. Львова за даними перепису 1931 р. (2014)
Бурцева М. - Образи "свого”, "іншого” та "чужого” у хорватському медіапросторі першої половини 1990-х років (2014)
П’єтшак В. - Міф Східних кресів у сучасному українському польськомовному щоквартальнику "Krynica" (2014)
Журашек-Рись І. - Польські назви тканин у рукописах XVIII ст. (за матеріалами двох інвентарів скарбниці Вірменського архикафедрального собору у Львові) (2014)
Нечитайло І. - Прамовні локалізми як джерело слов’янської зоонімії (2014)
Бундза І. - Функціонування множинних форм польських іменників на позначення смутку (2014)
Васильєва Л. - Енциклопедія культури лужицьких сербів: за ред. Ф. Шена, Д. Шольце / за співпраці С. Хозе, М. Міртшин, А. Похонч. (Баутцен: Домовіна, 2014. 579 c.) Sorbisches Kulturlexikon: Herausgegeben von Franc Šěn und Dietrich Scholze, unter Mitarbeit von Susanne Hose, Maria Mirtschin und Anja Pohontsch. (Bautzen: Domovina-Verlag, 2014. 579 s.) (2014)
Татаренко А. - Фелікс Штейнбук. Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі (Київ, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. 248 с.) (2014)
Моторний О. - Міжнародний сорабістичний семінар "Сорабістика: сучасність і перспективи” (до 90-ліття від дня народження К. Трофимовича). (Львів, 4–6 жовтня 2013 р.) (2014)
Ніколайчук Х. - Міжнародна наукова конференція "Польська мова і полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність”. (Львів, 24–26 жовтня 2014 року), Сливинський О. (2014)
Брилинська Н. - До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного (2014)
Бацевич Ф. - Пам’яті вчителя і колеги. Іраїда Георгіївна Галенко (06.12.1919–29.10.2014) (2014)
Чебикін А. - "Мистецтвознавство України" - десятирічний досвід видання (2009)
Скляренко Г. - Український авангард: обшири явища в історико-культурному контексті (2009)
Лисенко Л. - Українська скульптура межі століть (2009)
Юр М. - Ритм як стилетворний чинник у побудові простору живописних творів М. Бойчука та бойчукістів (2009)
Майстренко-Вакуленко Ю. - Графічна спадщина Тараса Шевченка як чинник мистецької майстерності: погляд на матеріали і техніку виконання (2009)
Павельчук І. - Новації в науці та філософії рубежу ХІХ-ХХ ст. як теоретична база абстрактного світогляду в культурі (2009)
Смирна Л. - "Театр ляльок" або "ігри з манекенами": Віктор Зарецький та його герої-нонконформісти (2009)
Кубриш Н. - Витоки творчості скульптора О. Архипенка (2009)
Тихонюк О. - Українська витинанка: розмаїття шляхів (2009)
Лащенко А. - Українське хорове мистецтво ХХ століття (2009)
Пясковський І. - Теоретичне музикознавство в дослідженні української національної музичної культури (2009)
Черкашина-Губаренко М. - Українська музика у сучасному медіа-просторі: фрагменти і коментарі (2009)
Апатський В. - Багатозвуччя в сучасному духовому виконавстві (2009)
Козаренко О. - Бідермаєр як актуальна стильова модель української музики (2009)
Сюта Б. - Дистинктивні параметри характеристики української музики другої половини ХХ ст. (2009)
Гнатів Т. - С. Людкевич. Штрихи до портрета (2009)
Савчук І. - Фортепіанна музика З. Кассерна та Ю. Кофлера в Україні 20-х років ХХ століття в контексті філософської картини світу (2009)
Корчова О. - Творчість М. Леонтовича в модерністських проекціях (2009)
Баканурський А. - Майданний перформанс Середньовіччя (2009)
Клековкін О. - Режисура: до історії термінів (2009)
Веселовська Г. - Сцена і рух. Концепти акторського існування театрального авангарду (2009)
Владимирова Н. - Родзинка драматургічної спадщини Дж. Ґолсуорсі (2009)
Братерська-Дронь М. - Інтерпретація проблеми свободи в кінематографі (2009)
Зубавіна І. - Методологічні проблеми інтерпретації екранних текстів у посткласичну добу (2009)
Безручко О. - Ігор Андрійович Савченко: шлях майстра (2009)
Алфьорова З. - Термінологічні ігри щодо візуальних мистецтв (2009)
Куценко О. - Формування медіаграмотності у дітей і підлітків засобами екранних мистецтв (2009)
Даниленко В. - Дизайнерська Україна у світовому контексті (2009)
Смирний Д. - Дизайн музейної експозиції (2009)
Мітченко В. - Діахронний аналіз морфології українських скорописних почерків ХVІ - поч. ХVІІІ ст. (2009)
Протас М. - Бучанський скульптурний пленер (культурологічні нотатки) (2009)
Шалінський І. - Художня та комп’ютерна єдність формотворчих засад поліграфічного дизайну (2009)
Бойчук О. - Промисловий дизайн в Україні: оптимістичне минуле, невизначене майбутнє (2009)
Бондаренко І. - Історико-генетичні витоки засобів національної самоідентифікації в дизайні інтер’єру (2009)
Криволапов М. - Духовні надбання треба захищати від політиканів і дилетантів (2009)
Мусієнко Н. - Генеза масової культури: масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя (2009)
Рудчук Ю. - Українець О.Г. Розумовський - державний діяч та подвижник мистецтва (2009)
Веселовська Г. - Духовно-містичні аспекти культурно-мистецької діяльності української еліти кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст., Ковальчук О. (2009)
Ходак І. - Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського (2009)
Грабовський В. - До питання перспектив української культури в умовах глобалізаційних процесів. Чинник регіоналізму (2009)
Іванченко Ю. - Київ як мистецький Атеней ХVІІ-ХVІІІ ст. (2009)
Сторчай О. - Мистецтвознавча розвідка В.І. Григоровича в Україні 1837 року (Публікація архівного документа) (2009)
Кузенко П. - Традиції хресторобної культури в Україні (2009)
Світлична О. - Художнє життя Катеринослава на початку ХХ ст. (2009)
Петрашик В. - Роль дослідницьких праць Миколи Бурачека у вивченні історії української художньої культури першої половини ХХ ст. (2009)
Васюта О. - Мистецтвознавчі пошуки А.П. Лащенка: регіональний контекст (2009)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2009)
Степаненко М. - Невідомий лист Миколи Лисенка (2009)
Волинська О. - Творча спадщина Осипа Сорохтея (2009)
Соловей О. - Феномен творчо-педагогічної діяльності (2009)
Авраменко О. - Проект "Трансформації часу": картини на металі (2009)
Ханко В. - Матеріали про музейні установи Полтавщини (перша половина ХХ ст.) (2009)
Онищенко В. - "Мalarz i zebrak" з Криниці (2009)
Литовченко А. - Портрет Гризельди Вишневецької в збірці Національного музею історії України (2009)
Кара-Васильєва Т. - Книга, написана серцем (2009)
Михайлова Р. - Нова книга Галини Скляренко (2009)
Белічко Н. - Оксана Сторчай. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924 рр.) (2009)
Гринишина М. - До скарбнички театрознавчої науки (Рецензія на "Театрально-драматичний словник ХХ століття" А. Баканурського та В. Корнієнка) (2009)
Петрашик В. - Цілісність погляду, послідовність концепції (2009)
Yakubenko B. Ye. - The synantropization analysis of flora of long-fallow lands in the forest-steppe of the Kyiev region, Churilov A. M., Tertyshnii A. P., Yarmolenko A. K. (2014)
Малишева О. О. - Поліморфізм мікросателітних маркерів ДНК севрюги (Acipenser stellatus, pallas), Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д. (2014)
Максін В. І. - Використання препарату "Йодіс-концентрат" у лісовому шовківництві (стан питання), Аретинська Т. Б., Трокоз В. О., Трокоз А. В., Черниш О. А., Мельниченко В. М., Ярощук А. П. (2014)
Лесняк Ю. І. - Особливості впливу піни клоакальної залози на рухливість сперматозоїдів у японських перепелів, Калакайло Л. І., Спиридонов В. Г., Мельничук М. Д. (2014)
Voitenko L. V. - Optimization of the analytical reagent (AR) Co3(PO4)2⋅8H2O synthesis conditions using the Harrington's desirability function, Kopilevych V. A. (2014)
Заславський О. М. - Нанорозмірна стабілізація високотемпературних фаз, Веліканова Т. А. (2014)
Антрапцева Н. М. - Термічні твердофазні перетворення Co(ІІ)-Zn дифосфатів гексагідратів, Солод Н. В. (2014)
Кроніковський О. І. - Екстракційне концентрування та атомно абсорбційне визначення плюмбуму у воді в вигляді комплексу Pb18C6(CCl3COO)2, Іщенко В. М., Панчук Т. К. (2014)
Кочкодан О. Д. - Вплив фізико-хімічних властивостей полімерних мембран на ефективність нанофільтраційного очищення води від нітратів, Кочкодан В. М. (2014)
Захаренко М. О. - До питання розрахунку викидів парникових газів відходів тваринництва, Коваленко В. О., Яремчук О. С., Пироженко Ю. В. (2014)
Макаренко Н. А. - Перехід сільськогосподарського виробництва від традиційного до органічного: наукові та організаційні засади, Мала А. В., Бондарь В. І. (2014)
Конуп А. І. - Вірусні і фітоплазмові хвороби винограду діагностика, Чистякова В. Л., Конуп Л. О. (2014)
Kolodyazhnyi O. Yu. - Comparative characteristics of microbiome of typical chernozem in agrocenosis of winter wheat In different farming systems, Patyka M. V. (2014)
Soroka N. M. - Сestodes of cypriniformes fishes in the Waterbodies of the midstream of the river syrdarya, Safarova F. E., Akramova F. D., Shakarboev E. B., Azimov D. A., Mengliyev G. A., Halikov S. R., Mamatiminov Sh. K. (2014)
Карповський В. І. - Динаміка кількості сегментоядерних нейтрофілів у крові свиней різних типів нервової системи за впливу біологічного подразника, Трокоз А. В., Трокоз В. О. (2014)
Федорук Р. С. - Дезінтоксикаційні процеси і біохімічний профіль крові та молока корів за згодовування цитратів селену, хрому, кобальту і цинку, Хомин М. М., Ковальчук І. І., Храбко М. І. (2014)
Халак В. І. - Фізико-хімічні та хімічні показники м'язової тканини і підшкірного сала молодняку свиней залежно від концентрації креатиніну та глюкози у сироватці крові (2014)
Адамчук Л. О. - Ефективність оцінювання меду органолептичним методом (2014)
Kucheryavy V. P. - Effectiveness of prebiotics In feeding early weaned piglets, Boychuk V. M. (2014)
Логвіненко В. І. - Оцінка корів української червоної молочної породи за параметрами лактаційної кривої (2014)
Ломова Н. М. - Вплив продуктів бджільництва на консистенцію та кислотність йогурту, Сніжко О. О., Наріжний С. А. (2014)
Білоус А. М. - Методика дослідження мортмаси лісів (2014)
Мамонова Р. Ю. - Оцінка фітосанітарного стану колекційних насаджень рослин роду Symphoricarpos Duhamel у ботанічних садах Києва (2014)
Babytskiy A. I. - Estimation of potential frost resistance level of some woody species from rosaceae Juss. family, Kytaev O. I., Trofymenko N. M., Grygoriyk I. P. (2014)
Ільчук М. М. - Ресурсне забезпечення виробництва соняшнику в аграрних формуваннях України на перспективу, Коновал І. А. (2014)
Nakonechna K. - Main areas of ukraine's economy structural changes In the transition period (2014)
Lysenko V. - Economical criterion for selecting control strategy of biotechnical objects (2014)
Сопівник Р. В. - Модель процесу формування гуманістичної спрямованості майбутнього біотехнолога аграрної галузі, Мишак О. О. (2014)
Майборода В. К. - Розвиток інклюзивного навчання студентів із вадами зору в університетах України, Горкуша Є. В. (2014)
Melnychuk T. F. - Implementation of the concept "national immunity"* and its understanding by students (2014)
Касаткін Д. Ю. - Використання комп'ютерно-орієнтованих навчальних середовищ у процесі підготовки фахівців-екологів (2014)
Козир В. С. - Навчання та оцінка знань студентів тваринницьких факультетів аграрних вузів, Халак В. І. (2014)
Якубенко Б. - Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України / за редакцією В. А. Онищенка, Т. Л. Андрієнко, Меженський В., Григорюк І. (2014)
Олександр Іванович Душечкін — засновник наукової школи агрохіміків і фізіологів рослин (2014)
Титул, зміст (2014)
Бєлікова Н. В. - Аналіз підходів до оцінки сталого розвитку країн і регіонів, Омаров Ш. А. О., Крячко Є. М. (2014)
Бережна Н. І. - Людський капітал в економічному зростанні: сутність та деякі проблеми формування, Крамарєва О. С. (2014)
Шуба М. В. - Транскордонне співробітництво: "Think Global, Act Local" (2014)
Маханьова Ю. М. - Асиметрія умов угод України про членство у СОТ і асоціацію з ЄС у зовнішній торгівлі агропродовольчими товарами (2014)
Доровской А. В. - Сегменты мирового фармацевтического рынка: тенденции и противоречия развития (2014)
Єніна-Березовська А. О. - Система безпеки держави та загрозливі економічні процеси: тінізація і криміналізація економіки, Середіна Г. В. (2014)
Рябека О. Г. - Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави (2014)
Колесник В. Н. - Формирование иерархической многоуровневой структуры ресурсосбережения (2014)
Вахович І. М. - Формування стратегічних орієнтирів креативного регіонального розвитку на основі кластерного аналізу, Чуль О. М. (2014)
Журавльова І. В. - Емпіричні дослідження формування соціального капіталу на мезорівні, Немашкало К. Р. (2014)
Герасимчук З. В. - Методика аналізу ефективності міжрегіональних зв’язків, Клімович О. М. (2014)
Тур О. В. - Визначення вимог до формування адміністративно-територіальної одиниці базового рівня в Україні (2014)
Кирику М. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інтеграції галузевого інвестиційно-інноваційного розвитку з урахуванням економічної захищеності інвестицій (2014)
Зайцева І. С. - Аналіз інвестиційної привабливості України в сучасних умовах, Коцюба О. В. (2014)
Данілов О. Д. - Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи, Паєнтко Т. В. (2014)
Громика Р. П. - Інновації та стратегічні зміни підприємства (2014)
Сиротинська Н. М. - Стратегічне планування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2014)
Пилип’юк Я. В. - Концептуалізація сутності інноваційного розвитку держави (2014)
Кузьменко А. К. - Моделирование развития предприятия с использованием теории катастроф (2014)
Глотов Є. О. - Реалізація методів імітаційного моделювання ризиків інвестиційних проектів засобами MS Excel, Череватенко В. А. (2014)
Лисиця Н. М. - Інформаційне забезпечення та прогнозування розвитку партнерських відносин машинобудівних підприємств, Ус М. І. (2014)
Коваленко Е. С. - Анализ влияния факторов внешней среды на формирование кризисности в коксохимической отрасли (2014)
Шерстенников Ю. В. - Модельний аналіз потенційних можливостей розвитку малих підприємств Дніпропетровської області, Рудянова Т. М. (2014)
Фабрика І. В. - Оцінка експортних виробничих можливостей підприємств машинобудівного комплексу України (2014)
Гонтарева И. В. - Влияние предполагаемых изменений в таможенном налогообложении на эффективность деятельности машиностроительных предприятий (2014)
Марченко О. В. - Можливості підвищення фінансової безпеки підприємств будівельної галузі в сучасних умовах (2014)
Гао Ш. - Ефективність реконструкції житла: концептуальні основи, сутність, критерії (2014)
Агрес О. Г. - Еколого-економічна система: суть і необхідність розвитку для зменшення витрат підприємства (2014)
Жадан Т. А. - Оцінка та прогнозування попиту на продукцію олійно-жирової галузі України (2014)
Павловський Д. В. - Споживчі мотивації на молокопродукти та зростання конкурентоспроможності молокопереробної галузі (2014)
Тужилкіна О. В. - Основні напрями забезпечення ефективної мотивації праці з метою підвищення якості трудового життя (2014)
Долбнєва Д. В. - Сутність соціального аудиту та його роль у формуванні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2014)
Охота В. І. - Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії (2014)
Крупський О. П. - Організаційна культура туристичного підприємства як індикатор його інноваційного потенціалу (2014)
Краснокутська Н. С. - Підприємницький потенціал у контексті еволюції теорії підприємництва, Бубенець І. Г. (2014)
Шубчік О. А. - Класифікація підприємницьких мережевих структур (2014)
Кузьмін О. Є. - Установлення верхньої межі доходу інжинірингової компанії від реалізації інжинірингових проектів, Жежуха В. Й., Городиська Н. А. (2014)
Порожняк О. О. - Ресурсне забезпечення стратегічної позиції підприємства, Кошарна П. С. (2014)
Безгінова Л. І. - Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівлі, Олініченко К. С. (2014)
Поддубна Н. М. - Теоретичні аспекти формування облікової політики роздрібного торговельного підприємства споживчої кооперації (2014)
Тимошенко О. В. - Вплив системи оподаткування підприємства на економічну безпеку держави (2014)
Гречко А. В. - Оподаткування дивідендів як фактор впливу на залучення інвестицій (2014)
Чуницька І. І. - Інфраструктура фінансового ринку України: поняття, функції та еволюція статусу (2014)
Копилюк О. І. - Вплив фінансово-економічної кризи на формування регіональної політики розвитку банківської системи України (2014)
Поліщук Є. А. - Еволюція та передумови розвитку небанківських фінансових установ в Україні (2014)
Павловська Є. О. - Тенденції розвитку ринку державних облігацій у контексті обслуговування державного боргу (2014)
Дядюк М. А. - Финансовый леверидж как инструмент оценки риска формирования финансовой структуры капитала торгового предприятия, Круглова Е. А., Фощан В. В. (2014)
Шмичкова І. Ю. - Оподаткування прибутку підприємств: аналіз застосування в Україні (2014)
Балакіна Ю. С. - Класифікація платіжних систем з точки зору їх оверсайта (2014)
Леонов Д. А. - Недержавні пенсійні накопичення: дискусійні питання податкового стимулювання та дестимулювання в Україні (2014)
Квитка Э. Е. - Ограничения в валютно-финансовых отношениях как проявление политики протекционизма субъектами МЭО (2014)
Отенко І. П. - Ключові елементи стратегічного потенціалу підприємства, Даневич О. С. (2014)
Круглова О. А. - Системний підхід до організації моніторингу на підприємстві, Козуб В. О. (2014)
Савченко Т. В. - Основные этапы оценки эффективности управления конкурентоспособностью промышленных предприятий (2014)
Павлюк В. І. - Проблеми ототожнення антиципативного та превентивного антикризового управління підприємством (2014)
Кіпа Д. В. - Визначення впливу зовнішнього середовища на формування конкурентної стратегії підприємства (2014)
Тимченко С. О. - Системний базис як складова системи розвитку персоналу в організації (2014)
Денисюк О. В. - Теоретичні засади формування та розвитку стратегічних компетенцій підприємства (2014)
Цуканова В. Я. - Групування методів мотивації персоналу, Петренко Ю. В. (2014)
Тирінов А. В. - Формування зв’язків координації механізмів підвищення ефективності на базі коучингу (2014)
Мокіна С. М. - Концептуальна модель побудови бренда роботодавця (2014)
Шванський В. С. - Аналіз факторів систем оцінки показників ефективності ланцюгів поставок (2014)
Меленчук Ю. Т. - Маркетинговий аналіз пивного ринку на первинних даних, Бриндзя З. Ф. (2014)
Титул, зміст (2015)
Тимчук С. А. - Определение потерь электроэнергии в зависимости от ее качества в нечеткой форме в сельских распределительных сетях, Мирошник А. А. (2015)
Гніліцький В. В. - Розробка моделі симетрування напруг у трифазних мережах, Поліщук О. А. (2015)
Мазуренко А. С. - Разработка схемы комбинированной системы теплоснабжения с использованием сезонного аккумулирования тепла от гелиосистем, Климчук А. А., Юрковский С. Ю., Омеко Р. В. (2015)
Юрченко О. Н. - Аспекты разработки асинхронного электротехнического комплекса шахтных контактно-аккумуляторних электровозов, Синчук И. О., Гузов Э. С., Шокарев Д. А., Скапа Е. И. (2015)
Коцур М. И. - Повышение эффективности режима торможения противовключением асинхронного двигателя c фазным ротором, Коцур И. М., Близняков А. В. (2015)
Хоменко В. І. - Підвищення стійкості роботи синхронної машини шляхом удосконалення системи збудження, Нізімов В. Б., Количев С. В. (2015)
Кузнецов В. В. - О моделях функционирования асинхронного двигателя в условиях некачественной электроэнергии, Николенко А. В. (2015)
Кондратюк В. А. - Теплообмін шахових пакетів плоскоовальних труб в поперечному потоці, Терех О. М., Баранюк О. В., Письменний Є. М. (2015)
Тишин Р. А. - Разработка физико-математической модели и обоснование параметров устройства охлаждения воздуха капельной водой, Толкунов И. А. (2015)
Яковлева А. В. - Параметрический анализ влияния различных факторов на тепловую мощность U-образного трубного излучателя (2015)
Лисенко О. М. - Управління теплопостачанням будівлі на основі використання індивідуального теплового пункту оригінальної конструкції, Кужель Л. М., Божко І. К. (2015)
Мных А. С. - Определение сегрегации фракций аглошихты, требуемой для стабилизации теплового режима спекания, Ерёмин А. О., Мных И. Н. (2015)
Abstract and References (2015)
Рощенко О. Г. - Поетика шевченкового "Заповіту" в опері М. Лисенка - М. Старицького "Тарас Бульба" (2014)
Бобечко О. Ю. - Музична шевченкіана у творчому доробку сучасних бандуристок України (2014)
Чернета Т. О. - Життєтворчість майстра музичних інструментів Олександра Корнієвського (2014)
Карась Г. В. - Музикознавча спадщина Осипа Залеського (2014)
Савицька Н. В. - Декілька рефлексій щодо епістоляріїв Ференца Ліста (2014)
Беркій О. В. - Маргінальні зони творчості О. Ф. Львова (2014)
Василенко О. В. - Романсова творчість Михайла Колачевського (до питання розвитку жанру в контексті української культури ХІХ–ХХ століть) (2014)
Суховерська О. А. - Фортепіанний цикл М. Сильванського "Пригоди барона Мюнхгаузена" у жанрово-стильовому та виконавському аспектах (2014)
Степурко В. І. - Прояви мистецької інтроверсії в "Партиті №5" для фортепіано Мирослава Скорика (2014)
Громченко В. В. - Музика для інструмента соло у стародавньому світі (на прикладі духового музично-виконавського мистецтва) (2014)
Дорохін В. Г. - Механізми виконавського аналізу: процесуальний аспект (2014)
Вар’янко О. І. - Українська соната для труби і фортепіано: тенденції розвитку жанру (2014)
Мимрик М. Р. - Особливості формування темброво-виражальних можливостей саксофона (на прикладі камерно-інструментальної творчості Ю. Гомельської та В. Рунчака) (2014)
Давидовський К. Ю. - Мистецький проект у сучасній соціокультурній реальності України (досвід творчих ініціатив Київського інституту музики ім. Р. М. Глієра) (2014)
Сідлецька Т. І. - Творча діяльність провідних мистецьких колективів Вінниці періоду незалежності України (2014)
Антоненко О. М. - Хорова культура Запорізького краю1944–1991 років: провідні тенденції розвитку (2014)
Теребун Д. С. - Джаз та суміжні види мистецтва: на перехрестях шляхів (2014)
Безпала С. С. - Становлення джазового виконавства в обласних центрах України за часів СРСР (на прикладі м. Чернігова) (2014)
Палкіна І. І. - Жанрова палітра концептуальних альбомів у творчості "Pink Floyd": від вокального циклу до рок-опери (2014)
Єсипенко Р. М. - Інонаціональна драматургія в репертуарі українських театрів (60–80-ті роки ХХ століття) (2014)
Фіалко В. О. - Ігрова лексика вистав режисерів-дебютантів українського театру кінця 70-х – 80-х років ХХ століття (2014)
Собіянський В. Д. - З історії театрально-критичної публіцистики та есеїстики України другої половини 1920-х років (2014)
Сорока І. І. - Роздуми про варіантність поняття "підтекст" (на матеріалі праці Г. Крісті) (2014)
Хілобок Н. А. - До проблеми сценічного втілення опери у сучасному режисерському оперному театрі (2014)
Черкашина О. В. - Вінницька опера 1930-х років – головний осередок музичної культури регіону (2014)
Кукуруза Н. В. - Жанр і форми літературної композиції у творчості діячів мистецтв української діаспори (2014)
Бучма О. Є. - Сучасна планшетна лялька як трансформація старовинної ляльки бунраку: до проблеми професійно-творчого опанування (2014)
Кравченко Н. І. - Атрибуція ікони "Різдво Христове" з церковної колекції храму Святого Стефана (м. Афіни, Греція), Бродченко О. Ю. (2014)
Студенець Н. В. - Єлизавета Левитська: життєпис, наукова і творча діяльність (2014)
Павельчук І. А. - Натюрморти Олекси Шатківського 1960 – 1970-х років (2014)
Бітаєва О. В. - Театральність як компонент історичного живопису Юзефа Зімлера (2014)
Коваленко Н. П. - Скульптура Івана Гончара як прояв реалістичної традиції в контексті мистецьких пошуків першої третини ХХ століття (2014)
Палумбо Де Віво І. М. - Весільна обрядовість Гуцульщини у творчості митця-дослідника Прикарпаття М. Варенні-старшого (2014)
Варивончик А. В. - Українські художні промисли вишивального спрямування (2014)
Чупріна Н. В. - Критерії зародження індустрії модного одягу в часи "Belle Epoque" (2014)
Помпа О. Д. - Тенденції сучасного народно-сценічного танцю (2014)
Михайловська С. В. - Народне хореографічне мистецтво України радянського періоду (2014)
Литвиненко В. А. - Сценічна драматургія у творчості Павла Вірського (2014)
Миленька Г. Д. - Культуротворчий потенціал національної театральної традиції: від Г. Е. Лессінга до П. Слотердайка (2014)
Кущ Є. В. - Провідні тенденції сучасної музичної культури: медіа-дискурс (2014)
Романюк Л. Б. - Динаміка розвитку культурно-мистецького життя Станіславова в контексті історико-соціальних процесів другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Слов’янський (кириличний) псалтир XVII століття – унікальна пам’ятка візантійського хірономічного мистецтва (2014)
Юрченко К. С. - Жертовники ХVІІІ–ХІХ століть – малодосліджений сегмент української сакральної традиції (2014)
Залевська О. Ю. - Еклектика і полістилізм: схожість та відмінність у проектній культурі постмодернізму (2014)
Карельська Є. В. - Теоретичні аспекти проблеми суб’єктів музичної культури (2014)
Самойленко О. І. - Музичний світ української діаспори: сучасна культурологічна концепція (2014)
Ржевська М. Ю. - Дослідження бандурного мистецтва зарубіжних українців (2014)
Гончарук К. В. - Майдан: цілюща енергія мистецтва (2014)
Вавшко І. В. - Океан, що не має дна (до 20-річчя заснування гурту "Океан Ельзи") (2014)
Федорук О. - Хмелюк - це школа з Монпарнасу (2010)
Юр М. - Педагогічна система М. Бойчука та розвиток її принципів у сучасному живописі (2010)
Скляренко Г. - Імпресіонізм в українському живописі. Особливості інтерпретації художнього досвіду (2010)
Климчак М. - Постать Тараса Шевченка у творчості Василя Кричевського (2010)
Дьомін М. - Національна складова творчості Лідії Спаської (2010)
Корній Л. - Проблема національного в українській духовній музиці різних історичних періодів (2010)
Самойленко О. - Наукові обрії сучасного українського музикознавства (2010)
Степаненко М. - Клавір в історії музичної культури України ХVІ-ХVІІІ ст. (2010)
Кияновська Л. - Психологічний портрет композитора як джерело пізнання індивідуального стилю (2010)
Кабка Г. - Роль історичного факту у сучасній музикознавчій науці на прикладі постановки опери М. Римського-Корсакова "Моцарт і Сальєрі" в Україні 1960-х років (2010)
Зав’ялова О. - Концертно-віртуозна культура ХІХ ст. і традиції київської віолончельної школи (2010)
Рудчук Ю. - Гетьман Кирило Григорович Розумовський - знавець і любитель витонченої музики (2010)
Моргунова Т. - Проблеми інтерпретації камерно-інструментальних творів П. Хіндеміта (2010)
Владимирова Н. - Трансформація теоретичних положень Е.Г. Крега в естетико-художніх засадах Т. Кантора (2010)
Васильєв С. - Театр і влада Франції у другій половині ХІХ ст. До питання лібералізації театральної справи та впливу економічної свободи на творчість (2010)
Клековкін О. - Елементи театру (Морфологічний етюд про "систематизовані систематичні системи") (2010)
Ковальчук О. - Д. Боровський. Філософія життя і творчості. Мистецькі рефлексії на фестивальну тему (2010)
Мусієнко О. - Візуальна цитата як елемент екранного інтертексту (2010)
Зубавіна І. - Художнє моделювання екранного хронотопу як засіб кінематографічної репрезентації світу (2010)
Безручко О. - Шлях у педагогіку екранних мистецтв Володимира Горпенка (2010)
Порталога Л. - Проблема національної автентичності в сучасному українському кінематографі (2010)
Заварова Н. - Рим неореалістів (2010)
Кондратьєва М. - Український кінематограф сьогодні (2010)
Борискіна Н. - Традиції театру Кабукі в японському кінематографі (2010)
Кубриш Н. - Образ Т.Г. Шевченка в монументальній скульптурі України першої третини ХХ ст. (2010)
Рахно К. - Витоки образу вершника у глиняній іграшці Полтавщини ХІХ - другої половини ХХ ст. (2010)
Школьна О. - Гламур як новітня квазіестетична категорія в системі критеріїв художності сучасного твору з порцеляни (2010)
Михайлова Р. - Середньовічні брами України як об’єкт культурно-мистецького вивчення (2010)
Бондаренко С. - До питання про застосування оптичних технологій в образотворчому мистецтві (2010)
Мілашевич А. - Американські фоторепортажі 1900-1930-х років (2010)
Пучков А. - Рим Кулаковського і булгаковський Київ. Екстериторіальні розбіжності у контексті історії та культури (2010)
Протас М. - "Мистецтво у вітрині": культурні аспекти теорії націй (2010)
Сторчай О. - Художня студія І. Селезньова. Спогади Я. Затенацького (2010)
Чепелик О. - Метаморфози актуальних тенденцій сучасного мистецтва (2010)
Смирна Л. - Іконографія нонконформізму (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Венеційська бієнале 1914 р.: текст і контекст (2010)
Іванченко Ю. - Богом покликаний будівничий (Петро Могила й українська культура) (2010)
Тарасенко А. - Міфологічне мислення художників міленіуму (2010)
Росляков С. - Загадка мізинських "пташок" (2010)
Козинкевич. О. - Він хотів змінити світ (Підгорецький замок та його засновник) (2010)
Булавіна Н. - Творчі пошуки художника (2010)
Кашуба-Вольвач О. - Київська виставка "Кільце". Нові аспекти в історії експозиції (2010)
Суліменко О. - Провідні академії мистецтв світу: типологія, особливості та сучасні тенденції розвитку (2010)
Петрашик В. - Мистець та педагог (2010)
Дрофань Л. - "Біла дівчинка" - легенда: літературна версія (2010)
Нестеренко П. - Творча спрямованість колекціонерів екслібрисів (2010)
Ваврик О. - Художник зі світлою душею (івано-франківський живописець Олег Чуйко) (2010)
Владимирова Н. - Читання, яке будує, Розум, який розгадує (2010)
Гринів О. - Вітчизняна кіношкола. Режисери-педагоги (2010)
Шенгелая Й. - "Осанка духу" (2010)
Качур О. Ю. - Вплив різних моделей організації променевої діагностики на ефективність і терміни її застосування при наданні стаціонарної медичної допомоги, Слабкий Г. О. (2014)
Повч З. В. - Оптимізація первинної профілактики глаукоми як вектор посилення профілактичного напрямку в офтальмології (2014)
Коваленко А. В. - Медико-організаційні недоліки профілактики хвороб системи кровообігу в Україні та шляхи їх подолання, Клименко В. І. (2014)
Шевченко М. В. - Пілотний проект реформування системи охорони здоров’я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель), Слабкий Г. О. (2014)
Сокур І. В. - Характеристика контингенту хворих на рак молочної залози Херсонської області, які знаходяться на обліку п’ять і більше років (2014)
Крохмалюк Л. В. - До питання захворюваності на інфекційні хвороби окремого контингенту населення, що обслуговується медичними закладами Державного управління справами (2014)
Теренда Н. О. - Прогностична оцінка захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу (2014)
Ященко Ю. Б. - Загальні особливості динаміки причин смерті серед різних верств дорослого населення Львівської області, Семенюк О. А., Гржибовський Я. Л. (2014)
Смірнова В. Л. - Порівняльний аналіз основних показників захворюваності населення Тернопільської області, Панчишин Н. Я., Литвинова О. Н. (2014)
Защик Н. С. - Режими життєдіяльності як детермінанти порушень психіки та поведінки у сільського населення (2014)
Лехан В. М. - Теоретичне обґрунтування моделі інтегрованої системи медичної допомоги в Україні, Гінзбург В. Г. (2014)
Chuhriiev A. M. - Legal and Regulatory Framework of Blood Establishments of Ukraine (2014)
Кручаниця В. В. - Характеристика захворюваності та поширеності алкоголізму серед дорослого населення Закарпатської області (2014)
П’ятночка І. Т. - Шляхи зниження розповсюдження мультирезистентного туберкульозу з погляду фтизіоепідеміології, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2014)
Шишацька Н. Ф. - Розвиток орієнтації систем охорони здоров’я на пацієнтів (2014)
Пархоменко Г. Я. - Роль і функція лікарень (аналітичний огляд літератури), Слабкий В. Г. (2014)
Гойда Н. Г. - Гомеопатія як метод надання медичної допомоги різним категоріям населення: оцінка лікарів, Гуцол Л. П. (2014)
Любінець Олег Володимирович (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Стороженко І. С. - Теорія етногенезу Лева Гумильова як методологічний інструмент для дослідження етнічної історії українського козацтва (2012)
Репан О. А. - Комісії у старосамарському ретраншементі як складова взаємодії російських військових та Коша (1750–1760 рр.) (2012)
Яковенко Г. Г. - Соціально-економічне становище гувернерів у дворянських родинах Харківської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. (2012)
Грибовський В. В. - Катеринославське масонство Карла Олея: несподіваний наслідок освітньої реформи Михайла Сперанського (2012)
Кочергін І. О. - Дворяни і навчальні заклади Катеринославської губернії у другій половині ХІХ ст. (2012)
Лучка Л. М. - Роль бібліотечних осередків у розвитку медичної освіти Катеринославщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Дяченко О. В. - Розвиток освіти на Полтавщині на початку 60-х рр. ХІХ ст. (2012)
Коробка В. М. - Розвиток міського шкільництва в Катеринославі в 1870–1890-х рр. (2012)
Гриженко Л. В. - Вирішення проблем зайнятості міського населення Катеринославщини в контексті розвитку професійної освіти в регіоні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Литвинова Т. Ф. - Діалог чи конфронтація: позиції дворянства Лівобережної України щодо селянського питання напередодні Великої реформи, Якименко Л. І. (2012)
Січкар О. О. - Між "лібералізмом" та "консерватизмом": концепція селянської реформи Г. П. Галагана (2012)
Кушлакова Н. М. - Соціальний "портрет" засновників Харківського відділення імператорського російського технічного товариства (2012)
Мороз В. С. - Микола Мурзакевич – забутий дослідник Півдня України (2012)
Жукова А. М. - Т. Шевченко і Б. Залеський: до проблеми інтелектуальних зв'язків (2012)
Світленко С. І. - Українські інтелектуальні зв’язки професора В. Б. Антоновича (2012)
Нікітенко А. І. - Деякі аспекти сімейної педагогіки Драгоманових (2012)
Козирев О. С. - Петербурзька група українських соціалістів-федералістів (1883-1889 рр.) та її зв’язки з Наддніпрянщиною (2012)
Сміянова О. А. - Дмитро Іванович Яворницький: аспекти повсякденного життя (2012)
Романюта І. М. - Мелітопольський кореспондент Дмитра Івановича Яворницького Павло Каетанович Дзякович (2012)
Швидько Г. К. - Катеринославський слід академіка Андрія Лободи (2012)
Савчук В. С. - Георгій Євгенович Євреїнов – знакова постать гірничої науки, Сюх А. В. (2012)
Буланова Н. М. - Художник із Кам’янського Роберт Лісовський: життя та творчість (2012)
Макієнко О. А. - Видавнича діяльність земств в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Утєшева Г. В. - "Розвага для народу": кіно та катеринославці на межі ХІХ–ХХ ст. (2012)
Манько А. О. - Культура в повсякденному житті мешканців Катеринославщини в роки Першої світової війни (2012)
Ковальова Н. А. - Політико-просвітницька робота в українському селі у 1917 р. (на матеріалах Полтавщини) (2012)
Манько М. О. - Культурницький чинник формування української національної еліти в добу Центральної Ради 1917–1918 рр. (2012)
Митрофаненко Ю. С. - Духовно-культурні цінності у світогляді та діяльності отаманів революційного періоду 1917–1920 рр. (2012)
Сніда Є. О. - Культурно-національний вектор діяльності православного духовенства Катеринославщини у пореволюційні роки (1917–1918) (2012)
Завальнюк О. М. - Книга у житті Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) (2012)
Савчук В. О. - Розробка методологічних та практичних проблем українського краєзнавства в підручниках та підручних книгах 1920-1930-х рр.: порівняльний аспект (2012)
Клець В. К. - Освіта в німецьких та менонітських поселеннях України періоду окупації в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Ващенко В. В. - Читаючи професора В. В. Підгаєцького : деякі проблеми методології історичної науки (2012)
Святець Ю. А. - Професор Микола Павлович Ковальський (1929–2006) як педагог та організатор науки (2012)
Леонова О. В. - Історіографічний процес у регіональному вимірі як наукова проблема (2012)
Григорюк І. П. - Вплив біостимулянта "Регоплант" на процеси росту сіянців сосни звичайної (Pinus sylvestris L.), Савченко Ю. М., Пономаренко С. П. (2014)
Андрусик І. М. - ПЛР-діагностика та ідентифікація вірусу мозаїки буряка, Антіпов І. О., Богач Є. М. (2014)
Присяжнюк Л. М. - Підбір та оптимізація методик екстракції нуклеїнових кислот із трансгенних рослин цукрових буряків (Beta vulgaris L.) (2014)
Копілевич В. А. - До термолізу аквааміномоно-дифосфатів перехідних двовалентних металів, Войтенко Л. В., Савченко Д. А., Прокопчук Н. М. (2014)
Антрапцева Н. М. - Термічні властивості Mn(H2PO4)2•4H2O і продуктів його зневоднення, Солод Н. В. (2014)
Заславський О. М. - Термогідроліз оксигалогенідних фосфатних систем лужних металів, Бойко Р. С. (2014)
Лаврик Р. В. - Кристалічні структури нових потрійних фосфатів Ca9CoМ(PO4)7 (M - Li, Na, K) (2014)
Неділько С. А. - Утворення нестехіометричних оксидів у системі Nd-Ni-O, Дзязько О. Г., Куліченко В. А., Голубцов В. А., Фесич І. В., Абарбарчук Л. М. (2014)
Prokopchuk N. M. - The thermal transformations of aquaammine cobalt(II)-zinc phosphates, Kopilevich V. A., Voitenko L. V., Savchenko D. A. (2014)
Трокоз В. О. - Наноаквацитрати біогенних металів у лісовому шовківництві (стан питання), Максін В. І., Аретинська Т. Б., Черниш О. А., Каплуненко В. Г. (2014)
Ковтун В. В. - Алелопатичні властивості сортів моркви та огірка за взаємодії із фітопатогенними грибами, Стерлікова О. М. (2014)
Строяновський В. С. - Ефективність вирощування картоплі за різних технологій в умовах Південно-західного Лісостепу України, Рихлівський І. П. (2014)
Davydova O. E. - Evaluation of biological activity of microelement complex "Avatar-2" for its application for pre-treatment of wheat seeds, Axylenko M. D., Maksin V. I., Kotenko S. I., Derevianko K. Y. , Nikolaevska V. I. (2014)
Костюк С. С. - Вплив гамма-опромінення на імунобіологічні показники крові кролів, Бусенко О. Т. (2014)
Ібатуллін І. І. - Ефективність використання кормів курчатами-бройлерами за різних рівнів треоніну у комбікормах, Ільчук І. І., Кривенок М. Я. (2014)
Яценко О. В. - Ефективність використання поживних речовин перепелами яєчного напряму продуктивності за різних рівнів цинку в комбікормах (2014)
Халак В. І. - Ознаки власної продуктивності ремонтних свинок різних генотипів та їх зв'язок з показниками білкового обміну і активністю лужної фосфатази (2014)
Ischenko A. M. - Prebiotic preparation "MikoLad" in the diets of the weaned young pigs, Kucheryavy V. P. (2014)
Білоус А. М. - Моделювання мортмаси сухостою вільшаників Українського Полісся (2014)
Василишин Р. Д. - Вуглецедепонувальний потенціал ялинових насаджень Українських Карпат (2014)
Гончаренко Б. В. - Оцінка успішності та перспективності інтродукції, ступеня акліматизації представників родового комплексу Forsythia Vahl у дендрарії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України (2014)
Gnativ P. S. - Renewable water resources of northeastern macroslopes of Eastern Carpathians and their quality, Lopotych N. Ja. (2014)
Кудінова І. П. - Сільськогосподарське дорадництво в Україні: проблеми та шляхи розвитку (2014)
Євсєєва І. В. - Роль конкурентних переваг у забезпеченні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств на сучасному етапі (2014)
Наконечна К. В. - Аналіз впливу факторів зростання аграрного виробництва на його організацію (2014)
Ilchuk M. M. - Agricultural enterprises land use and its effectiveness, Sychova O. D. , Radko V. I. (2014)
Sopivnyk R. V. - Pedagogical conditions of moral responsibility rural youth, Sopivnyk I. V. (2014)
Трибулькевич К. Г. - Дослідження проблеми студентського самоврядування за публікаціями в українських періодичних виданнях (2014)
Копілевич В. А. - Зміни у вищій освіті та системі виховання в контексті проблеми забезпечення якості підготовки фахівця (2014)
Комарова Г. І. - Ефективність проведення занять з дисципліни "лісівництво" при застосуванні проектної технології (2014)
Піддубний О. Ю. - Реалізація правовідносин у сфері біотехнологій, Іванова Т. В., Курило В. І., Мельничук М. Д. (2014)
Григорюк І. П. - Євген Пилипович Вотчал – засновник наукової школи фізіологів рослин і ботаніків (2014)
Балинська О. М. - Семіотичні характеристики невербальних правових знаків (2014)
Кузьменко В. В. - Рефлексия онтологического и аксиологического аспектов философско-правовой концепции П. И. Новгородцева (2014)
Олійник А. Ю. - Конституційні свободи людини і громадянина, що прямо закріплені в Конституції України (2014)
Печерський О.В. - Доступ до публічної інформації в Україні: теоретико-правовий підхід (2014)
Сердюк І. А. - Термінологічна невизначеність категорії "тлумачення" в аспекті розкриття змісту об’єктивного права (2014)
Талдикін О. В. - Iдеологічний фактор кризи інституту національної держави (2014)
Чайковський Ю. В. - Критика теорії узгодження воль держав як основи юридичної сили міжнародного права (2014)
Філяніна Л. А. - Політико-правові аспекти принципів підтримання міжнародного миру та безпеки (2014)
Коломоєць Ю. О. - Конституційно-правові гарантії реалізації права на страйк: поняття, система, сутність (2014)
Кулініч О.О. - Гарантії конституційного права на освіту: поняття та ознаки (2014)
Макаренко О. Ю. - Специфіка державного регулювання відносин користування надрами: органи загальної, спеціальної компетенції (2014)
Булах С.М. - Основні відмінності переміщення від переведення працівників у трудовому законодавстві України (2014)
Гончарук В. В. - Проблеми переміщення по службі працівників ОВС (2014)
Обушенко О. М. - Шкідливі і небезпечні умови праці та їх вплив на працівників (2014)
Факас І. Б. - Захист права на пенсійне забезпечення у зв’язку із втратою годувальника (2014)
Чабаненко М. М. - Системно-функціональна характеристика принципів аграрного права (2014)
Обушенко Н. М. - Суб’єкти трудового права як ключові складові правозастосовної діяльності (2014)
Прилуцька М. В. - Особливості трудової функції працівників Державної виконавчої служби (2014)
Мінка Т.П. - Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення: окремі проблеми правозастосування (2014)
Миронюк Р. В. - Особливості судового перегляду справ про адміністративне правопорушення в порядку адміністративного судочинства (2014)
Кацуба Р. М. - Правова основа діяльності міліції щодо запобігання порушенням громадського порядку під час масових спортивних заходів (2014)
Кобзар В. В. - Теоретико-правові підходи до визначення поняття правового статусу особи в науці адміністративного права (2014)
Коваленко Н. В. - Методологічні підходи до визначення поняття адміністративно-правового режиму (2014)
Савіщенко В. М. - Порядок присудження наукових ступенів в умовах європейської інтеграції (2014)
Слубський І. Й. - Міжнародний досвід у сфері протидії торгівлі людьми (2014)
Бірюкова Н. М. - Вдосконалення взаємодії органів публічної адміністрації при встановленні режиму зони надзвичайної екологічної ситуації (2014)
Журавльова З. В. - Фінансово-правові аспекти запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні (2014)
Мащук В. Ю. - Адміністративні правовідносини в діяльності судів загальної юрисдикції (2014)
Шаповалов А. В. - Особливості процедур просування по службі в органах прокуратури України (2014)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми формування сучасної нормативноїї бази оперативно-розшукової діяльності відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу (2014)
Кириченко О. В. - Актуальні питання взаємодії оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі слідчими під час протидії злочинам проти громадської безпеки (2014)
Ковальов С. І. - Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України (2014)
Ковбаса В. М. - Актуальні питання тактичного забезпечення допиту неповнолітніх (2014)
Людвік В. Д. - Використання фікції при конструюванні понять злочину та уявної оборони (2014)
Некрасов В. А. - Корупція як форма кримінального контролю тіньової економіки (2014)
Олійничук Р. П. - Громадський порядок як родовий об’єкт злочину (2014)
Плетенець В. М. - Тактичні особливості огляду місця мешкання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 259 КК України (2014)
Сербін М. М. - Історичний аналіз розвитку законодавчих норм про укладення судового компромісу, Калиниченко А. О. (2014)
Строгий В. І. - Моніторинг тероризму як системоутворююча складова національної безпеки, Рижов І. М. (2014)
Федосова О. В. - Обставини, які підлягають встановленню у ході розслідування корисливо-насильницьких злочинів, що вчиняються неповнолітніми (2014)
Шинкаренко І. О. - Соціально-психологічна характеристика натовпу та її використання в оперативно-службовій діяльності працівників ОВС (2014)
Дуйловський О.В. - Історико-правовий огляд формування детермінант вчинення злочинів серед військовослужбовців МВС України, Шалгунова С.А. (2014)
Кононенко Н. О. - Особливості проведення допиту підозрюваних під час розслідування хуліганства, що вчинене при проведенні спортивно-масового заходу (2014)
Омельченко О. С. - Координація діяльності та взаємодія підрозділів ОВС з правоохоронними органами України у протидії організованій злочинності (2014)
Онофрейчук А. Д. - Особливості провадження оперативної закупки в Україні на сучасному етапі (2014)
Рашевський С. П. - Термінологія, використовувана при формулюванні складів наркозлочинів (2014)
Сорока І. В. - Особливості застосування тактичних прийомів при допитах за фактами крадіжок майна громадян, вчинених неповнолітніми (2014)
Чабаненко С. М. - Прокуратура як спеціальний суб’єкт запобігання корупції в Україні (2014)
Яковенко Р. В. - Кримінальна відповідальність за розголошення комеційної або банківської таємниці за законодавством Українита країн Європи: порівняльно-правове дослідження (2014)
Від редакційної колегії (2010)
Бойко А. - Тьюторство як засіб задоволення освітніх потреб особистості,країни і суспільства (2010)
Шиян Н. - Профільне навчання учнів у загальноосвітній школі сільської місцевості (2010)
Хоменко А. - Моделювання педагогічних технологій виховання молоді на національно-культурних традиціях українського народу (2010)
Бендера І. - Паспортизація навчальних дисциплін як елемент медичного супроводу дистанційної форми навчання (2010)
Романко І. - Діалогічні завдання в загальноосвітніх навчальних закладах Великої Британії (2010)
Бойко А. - Освітній менеджмент і формування загальної культури педагога, Кравченко Л. (2010)
Антонюк В. - Підготовка майбутнього вчителя фізики на основі модульно-рейтингової технології (2010)
Хоролець О. - Науково-дослідна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання (2010)
Павлюк Р. - Формування креативності майбутнього педагога засобами інтерактивних технологій навчання (2010)
Островська І. - Етапи підготовки вчителів права до роботи з підлітками з девіантною поведінкою (2010)
Дівінська Н. - Ділова гра у професійному становленні викладача іноземної мови (2010)
Шиловська М. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов (2010)
Погребняк В. - Підсумки експериментальної роботи з формування полікультурної педагогічної компетентності майбутнього вчителя (2010)
Ільченко О. - Феномен меценатства на українських землях до козацької доби (2010)
Семеновська Л. - Політехнічна освіта школярів крізь призму ідей І. Ткаченка (2010)
Цебрій І. - Педагогічно-мистецька парадигма освіти епохи середньовіччя (2010)
Лутфуллін В. - Концепція усунення навчальних перевантажень у дидактичних дослідженнях XX ст. (2010)
Єрасов Б. - Освіта в країнах західної Європи епохи середньовіччя, Тищенко Т. (2010)
Процай Л. - Ідея домашньої школи у педагогічній спадщині В. А. Євтушевського (2010)
Філіппович В. - Життєвий шлях та культурно-просвітницька діяльність Єлизавети Милорадович (2010)
Фазан В. - Єдність теорії і практики при вивченні педагогіки у вищих навчальних духовних закладах ХІХ – ПОЧ. ХХ ст. (2010)
Ільченко О. - Із міжнародних наукових читань "Інтернаціоналізація засобів формування особистості вчителя у контексті болонських реформ", Мокляк В. (2010)
Наші автори (2010)
Издательство "ЭКСПЕРТ" Группы компаний МедЭксперт вошло в систему библиографических ссылок CrossRef, получив универсальный идентификатор цифрового объекта Digital Object Identifier (DOI) (2014)
DOI (digital object identifier) — инновационная система индексирования и поиска научной информации (2014)
Вперед, в будущее — лучшие торговые марки продуктов питания Украины! (2014)
Звіт про XVI Сідельниковські читання (2014)
Муковісцидоз: сучасні погляди на скринінг, діагностику та лікування (2014)
Семенова Е. Н. - Преимущества комбинации железо + медь + марганец в лечении железодефицитных состояний у детей (2014)
Богадельников И. В. - Сепсис — инфекционная болезнь или неудачное сочетание лабораторных показателей. Два взгляда на проблему, Крюгер Е. А., Бобрышева А. В., Дядюра Е. Н., Мазинова Э. Р., Бездольная Т. Н. (2014)
Терещенко А. В. - Чинники розвитку перинатальних церебральних ішемічних інсультів, Ященко Ю. Б. (2014)
Няньковський С. Л. - Препарат "Ноофен" — вибір терапії астенічного синдрому для дітей шкільного віку із діагнозом "Позагоспітальна пневмонія", Бабік І. В., Мов'як Л. О. (2014)
Абраменко В. В. - Особливості формування психомовленнєвого розвитку та біологічного віку дітей зі спастичним церебральним паралічем (2014)
Зинченко С. Н. - Психологические компоненты нарушения развития ребенка в связи с речевой депривацией , Чурсина Л. В., Ивахненко М. Л. (2014)
Овчаренко Л. С. - Современный метод усиления противовоспалительных, цитопротекторных и увлажняющих эффектов местной терапии аллергических ринитов у детей, Вертегел А. А., Андриенко Т. Г., Жихарева Н. В., Самохин И. В., Ткаченко В. Ю. (2014)
Крамарев С. А. - Эффективность использования препарата "Афлубин" в комплексной терапии детей с ОРВИ, Закордонец Л. В., Евтушенко В. В., Толстанова А. Н. (2014)
Литвинець Л. Я. - Клініко-генетичні аспекти прогнозування, перебігу та профілактики бронхіальної астми у дітей (2014)
Буднік Т. В. - Остеопороз — педіатрична проблема з геріатричними наслідками (2014)
Тяжка О. В. - Вітамін D-статус у дітей з бронхіальною астмою залежно від важкості перебігу захворювання, Сельська З. В. (2014)
Максименко А. В. - Стентування відкритої артеріальної протоки, як етап паліативного лікування, при вроджених вадах серця з дуктус-залежним легеневим кровотоком, Кузьменко Ю. Л., Мотречко О. О., Богута Л. Ю., Бойко О. П., Довгалюк А. А. (2014)
Громнацька Н. М. - Внутрішньосерцева гемодинаміка та вегетативний гомеостаз у дітей з метаболічним синдромом (2014)
Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника (2014)
Леженко Г. О. - Місце синбіотиків у терапії та профілактиці антибіотик-асоційованої діареї у дітей, Пашкова О. Є. (2014)
Корнева В. В. - Дифференцированные подходы в терапии хронических запоров у детей (2014)
Шадрін О. Г. - Синдром ацетонемічної блювоти у дітей, терапевтичні підходи до лікування (2014)
Шадрін О. Г. - Кишкові коліки у дітей раннього віку при різних типах лактазної недостатності, особливості діагностики та корекції, Хомутовська К. О. (2014)
Тяжка О. В. - Експресія генів ALDOC, TIGAR, ENO1 та ENO2 у клітинах крові дітей чоловічої статі з ожирінням, ускладненим резистентністю до інсуліну, Мінченко Д. О., Молявко О. С., Давидов В. В., Будрейко О. А., Кулєшова Д. К., Мінченко О. Г. (2014)
Маменко М. Є. - Вплив порушень тиреоїдного статусу на розвиток функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей молодшого шкільного віку, Бугаєнко О. О., Сомов С. Ю. (2014)
Маврутенков В. В. - Острый идиопатический панкреатит у детей (наблюдения из практики) (2014)
К сведению авторов (2014)
Воронкова А. В. - Лечебно-профилактическое действие симбиотика "Симбітер" при экспериментальном стоматите, Смаглюк Л. В., Левицкий А. П. (2013)
Забуга Ю. І. - Експериментальне обґрунтування застосування засобів захисту поверхні препарування твердих тканин вітальних зубів на етапах ортопедичної реабілітації пацієтів, Германчук С. М., Біда О. В. (2013)
Костиленко Ю. П. - Морфологическое сходство и различие между функциональной и патологической стираемостью зубов, Аноприева Н. М., Петренко А. И. (2013)
Ткаченко І. М. - Структурні особливості ротової рідини в пацієнтів із підвищеною стертістю твердих тканин зубів (2013)
Косенко К. Н. - Спектроколориметрическая оценка результатов комплексной профилактики стоматологических заболеваний рабочих горнорудной промышленности, Глазунов О. А., Деньга Э. М. (2013)
Назарян Р. С. - Биохимические маркеры микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе, Гармаш О. В., Загайко А. Л., Хмыз Т. Г. (2013)
Помойницька М. В. - Клінічна оцінка стану пломб при пломбуванні каріозних порожнин із визначенням параметрів вологості дентину (2013)
Демяник Д. С. - Характер и сроки возникновения осложнений после гайморотомии, Побережник Г. А. (2013)
Рак А. В. - Влияние лазерофореза на уровень эндогенной интоксикации у больных с флегмонами челюстно-лицевой области (2013)
Рекова Л. П. - Динамика показателей перекисного окисления липидов в зависимости от вида острого одонтогенного воспалительного процесса, Сторожева М. В., Бакшеева В. А. (2013)
Рузин Г. П. - Клинико-рентгенологические варианты течения остеомиелита костей лица у наркозависимых больных, Ткаченко О. В. (2013)
Богашова Л. Я. - Инородные тела челюстно-лицевой локализации, особенности их удаления, Скрипникова Т. П., Ванякин Е. Е., Радлинская В. Н. (2013)
Дембіцький О. В. - Математичне обґрунтування оптимальної форми та розмірів куксо–кореневої вкладки (патричної частини) для комбінованої системи фіксації покривних протезів, Фенко О. Г., Дворник В. М. (2013)
Левандовський Р. А. - Аналіз фіксаційних елементів резекційних протезів верхньої щелепи. Динаміка втрати опорних зубів (2013)
Мартиненко І. М. - Клінічне розв’язання проблеми фіксації повних знімних протезів (2013)
Нідзельський М. Я. - Математична обробка та кореляційний аналіз змін адгезії бактерій до зразків композитних матеріалів світлового отвердіння, виготовлених за різними технологіями, Коротецька-Зінкевич В. Л., Зінкевич К. Г. (2013)
Нідзельський М. Я. - Кореляційний аналіз і математична обробка результатів дослідження міцнісних параметрів фотополімеризаційних композитних матеріалів, виготовлених за допомогою електромагнітного поля, Коротецька-Зінкевич В. Л. (2013)
Новиков В. М. - Зміни параметрів ера-тестів аксіограм хворих із дисфункціональними порушеннями СНЩС та детермінованими порушеннями оклюзії на фоні системних ревматоїдних уражень (2013)
Чулак Л. Д. - Изучение структуры, физико-химических свойств безакриловых полных съемных протезов, Задорожный В. Г., Розуменко В. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників активності лізоциму та уреази ротової рідини в дітей із хронічним катаральним гінгівітом у період змінного прикусу, Новіков Є. М. (2013)
Ткаченко П. І. - Клінічна характеристика гострого гнійного піднижньощелепного лімфаденіту в дітей та морфологічні зміни структури ясенного краю, Єрошенко Г. А., Лобач Ю. Б. (2013)
Назарян Р. С. - Показатели распространённости и интенсивности кариеса зубов у детей 6-7 лет Харьковского региона, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2013)
Романенко Е. Г. - Влияние взаимодействия неспецифических защитных факторов ротовой жидкости на состояние тканей пародонта у детей (2013)
Романченко І. М. - Аналiз біохімічних показників ротової рідини, рівня рН нальоту та індексу зубного нальоту у ВІЛ-інфікованих дітей у період антиретровірусної терапії (2013)
Ткаченко П. І. - Роль ротової рідини в адаптивних реакціях організму при гострому одонтогенному остеомієліті тіла нижньої щелепи в дітей, Доброскок В. О. (2013)
Шинкевич В. И. - Использование веб-ресурсов в последипломном медицинском образовании преподавателя высшей медицинской школы на примере Medscape (2013)
Апєкунов Г. Ю. - Проблеми протезування пацієнтів із застосуванням стоматологічних імплантатів, Єфименко А. С., Білий С. М., Король Д. М. (2013)
Макєєв В. Ф. - Застосування полімерних остеопластичних матеріалів у стоматології, Черпак М. О. (2013)
До відома авторів (2013)
Кріль І. А. - Дослідження in vitro ультраструктури зони контакту твердих тканин зуба з фотополімерними реставраціями у випадку пломбування дефектів, спричинених гіпоплазією емалі, Рожко М. М. (2013)
Нідзельський М. Я. - Структурні зміни поверхні в повних знімних стоматологічних протезах, виготовлених із акрилових пластмас, у процесі користування ними, за даними електронної мікроскопії, Криничко Л. Р. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Фторвыделяющая способность фотоотверждаемых композитных материалов, Камина Т. В. (2013)
Бабенко В. М. - Аналіз досліджень епітеліально-сполучнотканинних співвідношень у хворих із коморбідною патологією (2013)
Кравченко Л. С. - Использование нового геля "Апидент" в комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта, Солоденко Г. Н., Бас Н. А., Кушнир Е. Н. (2013)
Кулигіна В. Н. - Показники допплерографічного дослідження судинного русла язика у хворих на глосодинію, Дорош І. А., Черноконь О. В. (2013)
Манрикян М. Е. - Анализ результатов медико - социологического опроса населения армении по проблемам стоматологической профилактики (2013)
Самойленко А. В. - Внутрішня патологічна резорбція зуба, Салюк О. Д., Горшкова А. Є., Гриценко П. І., Гаврилюк О. А. (2013)
Удод О. А. - Крайове прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів із клиноподібними дефектами, Мороз Г. Б. (2013)
Удальцова К. А. - Изучение очагового снижения рассеивающих свойств твердых тканей зубов под действием разрушающего напряжения (2013)
Удод А. А. - Квалитологическое исследование эстетических характеристик реставраций зубов, Антипова И. М. (2013)
Удод О. А. - Сучасні підходи до клінічної оцінки структурно-функціональної кислотостійкості емалі зубів, Сироткіна О. В. (2013)
Караван Я. Р. - Характеристика видів лікування злоякісних пухлин слизової оболонки ротової порожнини за останні 10 років (за даними канцер-реєстру Львівської області) (2013)
Добровольський О. В. - Малобюджетна ортопедична реабілітація пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі (2013)
Ніколов В. В. - Результати термографічного дослідження в пацієнтів із дефектами коронок зубів і зубних рядів, Король Д. М., Єфименко А. С. (2013)
Перепелова Т. В. - Стан мікробного балансу у хворих із гальванозом, які користуються незнімними ортопедичними конструкціями, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Шликова О. А., Боброва Н. О. (2013)
Телішевська У. Д. - Важливість своєчасного виявлення найхарактерніших симптомів для діагностики скронево-нижньощелепних розладів (2013)
Колесник К. А. - Состояние минерализующей функции ротовой жидкости у детей с диффузным нетоксическим зобом при ортодонтическом лечении, Деньга О. В., Макаренко О. А. (2013)
Курдиш Л. Ф. - Результати впровадження методу лікування і профілактики множинного карієсу зубів на основі клінічного спостереження (2013)
Романенко Е. Г. - Влияние комплексного лечения на динамику морфофункциональных показателей эпителия десны у детей с хроническим катаральным гингивитом (2013)
Смоляр Н. І. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей, яких лікували під загальним знеболюванням, Солонько Г. М. (2013)
Ткаченко П. І. - Рівень прозапальних і протизапальних інтерлейкінів у сироватці крові при гострому гнійному лімфаденіті та гострому одонтогенному остеомієліті нижньої щелепи в дітей, Весніна Л. Е., Доброскок В. О., Микитюк М. В. (2013)
Комар І. Г. - Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей різних матеріалів для тимчасового протезування, які впливають на їхню міцність і клінічну стабільність, Кирманов О. С. (2013)
Леонтович І. О. - Профілактичні заходи при користуванні знімними пластинковими протезами, Король Д. М., Оджубейська О. Д., Зубченко С. Г., Черевко Ф. А. (2013)
Митченок О. В. - Сучасний погляд на консервативний хірургічний метод лікування хронічних періодонтитів, Лазар А. Д., Житарюк Л. В. (2013)
Ющенко П. Л. - Порівняльна характеристика С-силіконових і А-силіконових відбиткових матеріалів, Король М. Д., Король Д. М. (2013)
Яценко І. В. - Карпульна технологія в стоматології. Вчора, сьогодні, завтра, Аветіков Д. С., Ставицький С. О. (2013)
Ювілеї (2013)
Інформаційний лист (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2006)
Sydorenko V. - Introduction (2006)
Белічко Ю. - Що і як ми колекціонуємо (2006)
Борщенко Л. - Художнє литво на старому Луганському заводі (1795-1887 рр.) (2006)
Габелко В. - Сценограф і графік Іван Бурячок (1877-1936) (2006)
Голубець О. - Повернення на збаразьку землю (2006)
Горбачов Д. - Шароварно-гопашна культура як джерело світового авангарду (2006)
Громадюк Н. - Образність концертного вбрання у творчості Галини Забашти (2006)
Даниленко В. - Новий європейський дизайн: Центрально-східна версія (2006)
Єфремова В. - Художньо-мистецька спадщина Сумщини (2006)
Жоголь Л. - Наш музей: Якому йому бути? (2006)
Жоголь Л. - Олександр Саєнко - митець інтер’єрів (2006)
Зіненко Т. - Перший монументальний (2006)
Зузяк Т. - Художнє плетіння з рослинних матеріалів в Україні кінця ХVIII - початку XXІ ст. (2006)
Івашків Г. - Образи сирен та русалок на українських кахлях (2006)
Ізотов А. - Ідеологічне та художнє в архітектурі трапезної Києво-Печерської лаври архітектора В. Ніколаєва (2006)
Кара-Васильєва Т. - Нові підходи до історії українського мистецтва ХХ сторіччя (2006)
Кара-Васильєва Т. - Нове слово мистецтвознавця (2006)
Кодьєва О. - Культура суспільства і відповідальність митця: Український погляд (2006)
Корнев А. - Глиняный космос Владимира Шаповалова, Романенко О. (2006)
Кравченко Я. - Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського (2006)
Кубриш Н. - Історико-художній контекст образу жінки у мистецтві кінця ХIХ - початку ХХ сторіччя (2006)
Лящук Т. - Ліричний панегірик. На седнівських лугах і водах (2006)
Лящук Т. - Спогад про Володимира Куткіна (2006)
Лящук Т. - Квітка на могилу Великої художниці (2006)
Миловзоров А. - 1986 год: "Начало борьбы" (2006)
Мисковець Т. - На шляху до джерел (2006)
Мороз (Голуб) О. - Інтерпретація сучасного фотозображення (2006)
Носенко А. - Световой элизиум Юрия Егорова (2006)
Оксамитний І. - In the army now (2006)
Паньок Т.-М. - До проблеми національного стилю в творчості харківських художників (2006)
Перець О. - Національне середовище - мотив, тема, жанр сучасного українського мистецтва (2006)
Петушинська Ю. - Нотатки професіонала (2006)
Порожнякова Н. - Образ Бояна (2006)
Рибалко С. - Японський стрій наприкінці ХХ - початку ХХІ сторіччя: Проблеми збереження національної традиції (2006)
Роготченко О. - Роздуми про незбудовані площі (2006)
Руденко И. - Художественная ковка (2006)
Рыжих Е. - О Животкове (2006)
Семесюк І. - Василь Бородай (2006)
Семесюк М. - Пам’яті колеги (2006)
Слободян Г. - Новації у роботах художнього текстилю за роки незалежності України (2006)
Соломарська О. - Малевич і Україна (2006)
Стельмащук Г. - Самоідентифікація луцьких митців початку ХХІ сторіччя "Галереї - ІХ” (2006)
Сорокіна І. - Вадим Сидур - творча особистість. Шлях до невизнання або вірність собі (2006)
Суходолов М. - Як створювався пам’ятник М. Щорсу (2006)
Тарасенко А. - Мифологические диалоги А. Шопина (2006)
Тарасенко О. - Наследие светоживописи средневековья в формировании художественного языка модерна и авангарда (2006)
Топачевський А. - Парадокси Уоллеса: Українські проекції (2006)
Чегусова З. - У заповітному колі трієнале (2006)
Чегусова З. - Скромна привабливість Тамари Придатко (2006)
Чегусова З. - Рецензія на монографію Шмагала Р. Т. (2006)
Оваки Ч. - Японский период в творчестве Д. Бурлюка: Состояние и проблемы исследованности (2006)
Роготченко О. - Післямова (2006)
Рябоконь Е. Н. - Влияние фторсодержащего наполнителя на физико-механические свойства фотоотверждаемых композитов, Камина Т. В. (2013)
Чайка Е. Н. - Металлофизические и экономические аспекты проблемы рециркуляции стоматологических сплавов (2013)
Чечотіна С. Ю. - Вплив мазі альтанової на мінеральний обмін кісткової тканини пародонта в щурів зі спонтанним пародонтитом (2013)
Горб-Гаврильченко И. В. - Опыт лечения генерализованного пародонтита на фоне овариоэктомии остеотропными препаратами, Стрельченя Т. Н. (2013)
Кулигіна В. М. - Стан кислотно-лужної рівноваги та характер слиновиділення в пацієнтів із хворобами слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Капиця А. В. (2013)
Комнацький Б. Ю. - Психологічні особливості та якість життя пацієнтів зі стоматологічними хворобами із супутнім цукровим діабетом, які потребують місцевого знеболювання при терапевтичних і ортопедичних втручаннях, Кулигіна В. М. (2013)
Струк В. І. - Аналіз динаміки захворюваності твердих тканин зубів у жителів міста Чернівці, Тамазликар Д. В., Митченок О. В. (2013)
Мрочко О. І. - Взаємозв’язок стану гігієни порожнини рота у визначенні інтенсивності карієсу і хвороб тканин пародонта в працівників спиртового виробництва (2013)
Назарян Р. С. - Комплексне оцінювання стоматологічного статусу пацієнтів завдяки диференційованому підходу до вибору тактики професійної гігієни, Кривенко Л. С. (2013)
Степанова С. В. - Комплексный подход в лечении язвенно-некротических процессов СОПР и воспалительных заболеваний пародонта, Фесенко В. И. (2013)
Ахмеров В. Д. - Состояние неспецифической локальной резистентности тканей полости рта при плановых оперативных вмешательствах на альвеолярном отростке, Бондаренко В. В., Соколова Н. А. (2013)
Ткаченко П. І. - Клініко-імуногістохімічна характеристика хронічного гіперпластичного піднижньощелепного лімфаденіту і ясенного краю в дітей, Лобач Ю. Б. (2013)
Шешукова Я. П. - Структура і частота доброякісних новоутворів м’яких тканин обличчя, щелепних кісток у дітей і дорослих (2013)
Альберт Є. Л. - Дослідження поширеності та структури дефектів зубних рядів у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Баля Г. М. - Динаміка електроміографічних змін у жувальному апараті пацієнтів з ускладненими формами патологічного стирання твердих тканин зубів при їх ортопедичній реабілітації з використанням покривних протезів (2013)
Шульженко О. Ю. - Динаміка показників перекисного окислення ліпідів у різні терміни користування частковими знімними протезами, Силенко Ю. І., Куценко Л. О., Калашніков Д. В. (2013)
Чулак Л. Д. - Результати клінічної апробації застосування гелю "Виноградний" у осіб, які користуються повними знімними протезами, з гіпосалівацією II та III ступенів, Кушнір Є. М. (2013)
Смаглюк Л. В. - Применение схемы индивидуальной профилактической программы при лечении брекет-техникой, Лучко Е. В., Давыденко С. В., Абдел Раззак Омар (2013)
Галкина О. П. - Коррекция костного метаболизма в лечении генерализованного пародонтита у подростков с нарушением осанки (2013)
Гармаш О. В. - Стоматологические аспекты синдрома задержки внутриутробного развития в анамнезе у детей дошкольного возраста, Назарян P. C., Будрейко Е. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Мікробіоценоз зубного нальоту в дітей, хворих на лімфобластний лейкоз і лімфогранулематоз, Ващенко І. Ю., Карпенко О. О., Коротич Н. М., Чуприна Л. Ф. (2013)
Каськова Л. Ф. - Вплив лікувально-профілактичних комплексів на функціональну активність пульпи в дітей із флюорозом, Моргун Н. А., Новікова С. Ч., Карпенко О. О., Левченко Н. В. (2013)
Поліщук Т. В. - Алгоритм використання пре- і пробітику для корекції локального дисбіозу при хронічному генералізованому катаральному гінгівіті в дітей, Скрипников П. М. (2013)
Романенко Е. Г. - Способ определения фукозы в смешанной слюне и её взаимосвязь с функциональным статусом эпителиоцитов десны у детей, Кленина И. А. (2013)
Назарян Р. С. - Заболеваемость кариесом зубов у детей 8-9 лет г. Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю. (2013)
Кравченко Л. С. - Вплив гелю "Апідент" на мікробіоценоз і захисні системи ротової порожнини за умов раннього післяопераційного періоду при дентальній імплантації, Пасечник О. В. (2013)
Рецензія на підручник "Фармакологія" Чекман І. С., Бобирьов В. М., Кресюн В. Й. та ін. (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2008)
Sydorenko V. - Introduction (2008)
Авраменко О. - "Син" Північної Пальміри й "батько" українського трансавангарду (2008)
Бариш-Тищенко І. - Трансформаційні процеси розвитку народного мистецтва (2008)
Безручко О. - Специфіка історичного розвитку мистецької кіноосвіти в контексті становлення українського суспільства (перша половина ХХ ст.) (2008)
Велигоцкая Н. - Конотоп как один из "пунктов видения искусства" юным Казимиром Малевичем (1894-1895 годы) (2008)
Гнатишин О. - До проблеми музичної форми як важливої концепції в українському музикознавстві ХХ ст. (2008)
Голуб Е. - Поворот от барочной избыточности к беглой документации (2008)
Голубець О. - Проблеми термінології: Рудименти минулого (2008)
Голубець Г. - Унікальна колекція гутного скла (2008)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2008)
Даниленко В. - Сучасна дизайнерська активність (2008)
Джулай В. - Рецензія на цикл творів "Земле моя" народного майстра декоративно-прикладного мистецтва, члена НСХУ Марини Семесюк на здобуття премії імені Катерини Білокур (2008)
Єфремова В. - Художньо-мистецька спадщина Сумщини (2008)
Жоголь Л. - О культуре (2008)
Зіненко Т. - Кераміка Опішні другої половини ХХ ст. як складова керамічної історії України (2008)
Зузяк Т. - Розвиток плетіння з рослинних матеріалів з найдавніших часів до ХVIII ст. (2008)
Иваненко Т. - Современная стилизация знаковых конструкций (2008)
Иванов С. - Архитектура Киева: Идейные аспекты городской среды (2008)
Калашникова Е. - Украинская цветная линогравюра начала XX века в контексте развития европейской гравюры (2008)
Кара-Васильєва Т. - Роль І. Щирського в оновленні українського гаптування (2008)
Клименко О. - Традиції й інновації в українському гончарстві ХХ - початку ХХІ ст. і проблема кітчу (2008)
Ковальчук О. - Київський період творчості Д. Боровського. Пошуки стилю (2008)
Кочубей М. - Всеукраїнський конкурс графічного мистецтва ім. Георгія Якутовича (2008)
Криштопайтіс В. - Класична типографіка друкованих видань на початку XXI ст.: Вступ до проблеми (2008)
Кучер Т. - Роль мистецтва у молодіжних субкультурах (2008)
Лагутенко О. - Нове слово про українську вишивку (2008)
Ламонова О. - Феномен продовження традицій "шестидесятництва" в сучасній українській графіці (на прикладі творчості О. І. Губарєва) (2008)
Литвиненко В. - Жанровість в творчості П. П. Вірського (2008)
Лобановська А. - Георгій Зайченко: Колористичні імпресії (2008)
Максименко А. - До проблеми художнього часопростору в мистецтві (2008)
Мельничук Л. - Націоналізовані приватні мистецькі колекції: Завдання та проблеми дослідників (2008)
Пазиніч С. - Естетична самосвідомість особистості як чинник розвитку національної художньої еліти, Пономарьов О. (2008)
Пасічна Т. - Лінія як засіб виявлення форми об’єктів світлового дизайну (На прикладі прийому світлової графіки) (2008)
Пономаревська О. - Центри народного іконопису північно-східного Полісся: Історико-культурні проблеми визначення (2008)
Присяжна Ю. - Михайло Бабій - художник сонця і вогню (2008)
Пучков А. - Архитектурный экфрасис Марциала: К постановке проблемы практического применения в архитектуроведении идио-номографического метода (2008)
Пучков А. - Время текста и пространство картины в кинематографии: О конструкции обсуждения кинематографической реальности, Червинский А. (2008)
Роготченко О. - Ніхто не забутий. (Анатоль Навроцький - нетипове явище соцреалістичної пори) (2008)
Романенкова Ю. - Науки про культуру в сучасній системі освіти України (2008)
Руденко И. - Кузнечный организм Украины: Учащение кузнечного пульса (2008)
Семесюк М. - "В жертву остальным цветам…" (2008)
Слободян Г. - Космоморфна символіка сучасного українського художнього текстилю: Художня образність, європейський контекст (2008)
Смолій Ю. - Мальовані печі Катеринославщини початку ХХ ст. (2008)
Соломяний М. - Чинники профорієнтації та розвитку естетичного смаку майбутніх художників-дизайнерів засобами малюнка (2008)
Сорокіна І. - Алюмінієве крісло: Маскультура й авторський проект (2008)
Сотник А. - Роздуми про дегуманізацію сучасної суспільної думки (2008)
Філоненко Л. - Про композитора Ярослава Барнича та його пісню "Гуцулка Ксеня" (2008)
Фрайт О. - Музичне життя поезії Івана Франка "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" (2008)
Холодинська С. - Інтерпретація як фактор формування нового мистецького феномену (2008)
Царенок А. - Художній вимір проповіді у православній гомілетичній традиції (2008)
Шіміна А. - Зведення в естетичну реальність (2008)
Щербак Ю. - Образотворче мистецтво: Трансформація експозиційного простору (2008)
Щербань О. - Понадстолітня історія гончарного шкільництва Опішного (2008)
Юр М. - Українські селянські розписи і безпредметний живопис 1910-1920-х рр.: Діалог пластичних мов (2008)
Янко Д. - Людина-таїна (2008)
Роготченко О. - Післямова (2008)
Колонка редактора (2012)
Щербінська A. M. - Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні: історичний аспект (2012)
Доан С. І. - Лабораторні дослідження в системі епідеміологічного нагляду за грипом і ГРВІ, Голубка О. С., Оніщенко О. В. (2012)
Марієвський В. Ф. - Розповсюдженість метицилінрезистентних варіантів серед Staphylococcus aureus, виділених від пацієнтів хірургічного профілю: результати багатоцентрового дослідження, Макушенко О. С., Салманов А. Г., Синетар Е. О., Мачерет Я. Ю., Венгловська В. В. (2012)
Широбоков В. П. - Поширеність кишкових вірусів у хворих з ВІЛ-інфекцію, Бобир В. В., Доан С. І., Щербинська А. М., Понятовський В. А., Долінчук Л. В. (2012)
Грижак І. Г. - Алгоритм діагностики токсоплазмозу у ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку та лікувальна тактика, Дикий Б. М., Кондрин О. Є, Остяк Р. С., Процик А. Л. (2012)
Малиш Н. Г. - Вірусологічний моніторинг як складова епідеміологічного нагляду за грипом та гострими респіраторними вірусними інфекціями, Чемич М. Д., Захлєбаева В. В., Хатинська Ж. В., Псарьов В. М. (2012)
Покас О. В. - Вивчення дії препаратів з наночастинками на здатність до утворення біоплівок штамами Pseudomonas aeruginosa (2012)
Скаковская О. И. - Чувствительность к антисептикам возбудителей экспериментальной флегмоны крыс, Степанский Д. А., Кременчуцкий Г. Н., Дроздов А. Л. (2012)
Шварсалон Н. К. - Принципы организации эпиднадзора за чумой в Украине, Зинич Л. С., Хайтович А. Б. (2012)
Трихліб В. І. - Захворюваність на малярію серед військовослужбовців-миротворців в деяких країнах Африки (2012)
Гафарова М. Т. - Иксодовые клещи, как резервуар природно-очаговых риккетсиозов, Алиева Э. Э., Абдулгазис С. С., Опланова Л. Э. (2012)
Шагінян В. Р. - Вивчення напруженості імунітету проти гепатиту В у дітей за результатами багатоцентрового дослідження, Гураль А. Л., Сергеева Т. А., Максименок О. В., Бояльська О. Г., Мишко О. В., Ігнатенко О. С., Лісецька В. І., Комасько Л. А., Іваськів О. С. (2012)
Мартинович Т. Л. - Клінічні ознаки дисплазії сполучної тканини у хворих на хронічні гепатити В та С (2012)
Каримов И. З. - О лечении хронических заболеваний печени, Аршинов П. С., Дегтярева А. А., Лось-Яценко Н. Г., Козловский О. А., Врабие И. Л. (2012)
Жалко-Титаренко В. П. - Проблема происхождения микробной жизни в аспекте термодинамики, информатики, теории предестинантных систем и стохастических представлений (2012)
До 75-річчя професора Анатолія Леонтійовича Гураля (2012)
До 75-річчя професора Алли Михайлівни Щербінської (2012)
До 90-річчя з дня народження Петра Михайловича Лернера (2012)
Чудна Л. М. - Проблеми вакцинопрофілактики в Україні, Маричев І. Л., Алаева О. М., Мишко O. B. (2012)
Миронюк І. С. - Поведінкові ризики інфікування ВІЛ осіб, пов'язаних з трудовою міграцією (2012)
Бондаренко В. І. - Стан вакцинопрофілактики проти поліомієліту в Україні, Фесенко А. Ю., Платов С. М. (2012)
Бугаенко Н. С. - Вивчення поширеності ВІЛ-інфекції серед уразливих груп населення в м. Києві за результатами дозорних епідеміологічних досліджень, Сергеєва Т. А., Юрченко О. В., Круглов Ю. В. (2012)
Шевель И. И. - Проблема сочетаной патологии ВИЧ-инфекция/туберкулез в Мариуполе (2012)
Лось-Яценко H. Г. - Анализ заболеваемости лептоспирозом в АР Крым, Каримов И. З., Павленко А. Л., Козловский O. A., Одинец Т. Н. (2012)
Гук A. B. - Епідеміологічні особливості інфекційної захворюваності військовослужбовців видів Збройних Сил України та родів військ, Хижняк М. І., Устінова Л. А. (2012)
Покас О. В. - Вплив лазерного опромінення на структуру біоплівки Pseudomonas aeroginosa, Поліщук О. І., Каневський В. О., Фільчаков І. В. (2012)
Дзюблик I. B. - Порівняння результатів застосування методів полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу для діагностики норовірусної інфекції у дітей з гострими кишковими інфекціями в Україні, Самборська І. Ф., Костенко І. Г. (2012)
Мокиенко А. В. - Гигиеническая оценка загрязнения вирусами водных объектов и питьевой воды в Одесской области. Сообщение пятое: аденовирусы, Петренко Н. Ф., Засыпка Л. И., Котлик Л. С., Тарасюк Е. Ф. (2012)
Нагорна A. M. - Оцінка адекватності забезпечення профілактики ВІЛ-інфікування на робочому місці в галузі охорони здоров'я україни, відповідно до рекомендації МОП та ВООЗ, Варивончик Д. В., Кальченко A. M., Штанько В. Л. (2012)
Красюк Л. С. - Тенденція розвитку епідемічного процесу краснухи в Україні, Біломеря Т. А., Алаєва О. М., Кисляк I. I., Алексеева І. В., Мишко О. В. (2012)
Руденко A. О. - Сучасна нейропротективна терапія герпесвірусних ураженнь нервової системи, Муравська Л. В., Берестова Т. Г., Пархомець Б. А., Дьяченко П. А, Андреєва О. Г., Сидорова Ж. П., Кругліков П. В. (2012)
Костюк О. В. - Фактори патогенності Н. pylori: генотипові основи та фенотипові прояви (2012)
Мельник В. В. - Кафедра мікробіології Київського медичного інституту на початку 20-х років XX століття, Широбоков В. П. (2012)
Лебединский А. П. - Биологическое значение горизонтального и вертикального движения генетической информации в системе эпидемического процесса, Лебединская Л. А., Руденский В. Г., Курилова В. Г. (2012)
Ігор Леонідович Маричев. До 60-річчя від дня народження (2012)
Людмила Олександрівна Антонова. До 75-річчя від дня народження (2012)
Доброї пам'яті видатного вченого-епідеміолога K. M. Синяка (2012)
Вимоги до оформлення рукописів (2012)
Маричев І. Л. - Стан вакцинопрофілактики кору в Україні та її вплив на епідемічний процес, Брижата С. І., Процап O. I., Некрасова Л. С., Світа В. M., Вашека Л. M. (2012)
Ткаченко В. Д. - Рівень нейроспецифічного протеїну S100B в сироватці крові у хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (2012)
Гепко А. Л. - Виявлення закономірностей та основних факторів впливу на розвиток епідемій грипу в Україні, Шевченко А. В. (2012)
Марциновська В. А. - Аналіз причин смерті ВІЛ-позитивних осіб на тлі широкого застосування антиретровірусної терапії в Україні, Нгуєн І. В., Кузін І. В., Бугаєнко Н. С., Сергеева Т. А. (2012)
Гомоляко І. В. - Порівняльна вірусологічна і морфологічна характеристика експериментальноїгерпетичної та грипозної інфекцій, Клочкова Н. Є., Рибалко С. Л., Старосила Д. Б., Лозицький В. П., Федчук А. С. (2012)
Жандарова Н. О. - Випадки спонтанного кліренсу серед HCV-позитивних пацієнтів Запорізького регіону. Їх зв'язок з епіданамнезом, статтю, віком, наявністю маркерів HIV, HBV (2012)
Понятовський В. А. - Використання методу полімеразної ланцюгової реакції для виявлення ентеровірусів у стічних водах, Бобир В. В., Широбоков В. П. (2012)
Римша О. В. - Формування резистентності мікроорганізмів до антисептичних препаратів, Сухляк В. В. (2012)
Жорняк O. I. - Характеристика впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів (2012)
Малиш H. Г. - Гострі кишкові інфекції: захворюваність, етіологічна структура,біологічні властивості збудників, Чемич M. Д., Доан C. I., Фетісова І. М., Гавриленко Ю. М. (2012)
Бубало В. О. - Здатність до формування біоплівки сальмонелами, які були виділені в різні роки, Зарицкий A. M. (2012)
Козуля C. B. - Простейшие в искусственной среде сплит-систем, Павленко А. Л., Новиков A. B. (2012)
Пушкіна В. О. - Роль Protozoa в циркуляції потенційних агентів біотероризму бактеріальної природи у навколишньому середовищі, Єгорова О. О., Маньковська Н. М., Самойленко В. О. (2012)
Мокиенко A. B. - Характеристика контаминации воды открытых водоемов Одесской области простейшими и гельминтами, Засыпка Л. И., Вегержинская H. Д., Вернигора И. И., Мельник Л. П. (2012)
Данько О. П. - Структурні зміни в оболонці яєць аскариди свиней під впливом овоцитів (за даними електронної мікроскопії), Марієвський В. Ф., Зарицький A. M., Сопіль Г. В. (2012)
Вербенец Е. А. - Новые подходы к оптимизации эпидемиологического надзора за марсельской лихорадкой (2012)
Чабан Т. В. - Аналіз захворюванності на гнійні та серозні менінгіти за даними Одеської міської клінічної інфекційної лікарні, Усиченко K. M., Гедзул О. В., Мацюк В. Є., Титаренко В. В. (2012)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування кліндаміцину, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2012)
Кирик Д. Л. - Біологічні властивості бактерій роду Campylobacter та їх вплив на епідемічний процес кампілобактеріозу (2012)
Мельник В. В. - Викладання бактеріології на медичному факультеті Університету Св. Володимира, Широбоков В. П. (2012)
Орловский A. A. - Несколько удобных практических приемов для статистической обработки данных в медико-биологических исследованиях (2012)
Памяти Розалии Григорьевны Лукшиной (2012)
Пам'яті Анатолія Яковича Циганенка (2012)
Вимоги до оформлення рукописів (2012)
Сидоренко В. - Вступ (2009)
Sydorenko V. - Introduction (2009)
Більдер Н. Т. - Дизайн як міждисциплінарна діяльність проектних команд (2009)
Березіна І. В. - Мистецько-культурологічна цінність архітектурних краєвидів Наполеона Орди (2009)
Боднар О. Я. - Формотворчий підхід до ідеї симетрії в сучасній сакральній архітектурі (2009)
Велигоцкая Н. И. - Город Славутич - нереализованный синтез (2009)
Волобуева Н. Е. - Слово об отце (2009)
Волобуев Е. В. - Фрагменты воспоминаний (2009)
Гаврилко Н. А. - Колір, композиція і пошуки синтезу мистецтв у творчості Івана-Валентина Задорожного (2009)
Ганоцька О. - Дизайн споживчої упаковки в Україні: Сучасні прийоми та засоби (2009)
Гейко С. М. - Філософські аспекти романтичної іронії (2009)
Голубець Г. В. - Художній текстиль другої половини ХХ століття у колекціях львівських музеїв (2009)
Дегтярёв М. Г. - "Благословенный" беспредел под золотыми куполами (2009)
Дмитриева Л. М. - Основные проблемы концептуализации дизайна, Пендикова И. Г. (2009)
Жоголь Л. Є. - Уклін вам, колеги мої! (2009)
Зузяк Т. - Особливості народної вишивки подільських сорочок кінця XIX - початку XX століть (2009)
Иванов С. Г. - Архитектура Киева: Идейные аспекты городской среды (окончание) (2009)
Івашків Г. - Мотив "винограду" в українській народній кераміці (2009)
Кара-Васильєва Т. В. - Нове дослідження мистецтва бароко (2009)
Кашуба-Вольвач О. Д. - Педагогічні програми Олександра Богомазова 1922-1928 років (2009)
Колотова О. А. - Мимезис и мимикрия: Проблема художественной репрезентации (2009)
Коновалова (Серова) О. - Сквот на улице Олеговской в Киеве: Свобода как путь в социум и выход за пределы арт-рынка (2009)
Криштопайтіс В. - Семантика понять "класична" і "посткласична" типографіка (2009)
Лаврук Н. - Типологія українських листівок кінця ХІХ - початку ХХ cт. (2009)
Лагода О. М. - Мода - маніфестація культури свободи особистості в добу глобалізації (2009)
Ламонова О. - Подорож галицько-волинськими субкультурами (2009)
Ламонова О. - Мистецтвознавство і сучасні "товсті журнали" - чи можлива співпраця? (2009)
Лучанська В. В. - Методологічні проблеми дослідження екології культури (2009)
Магеровський О. Т. - Традиції та новаторство в українському гутному склі 1960-1970-х (2009)
Мельник М. Т. - Фешн-артефакт як нова форма бачення моди (2009)
Митина В. И. - Духовные парадигмы в эстетическом познании (2009)
Молинь В. - Станіслав як осередок українського національного життя Галичини другої половини ХІХ - початку ХХ ст (2009)
Наумова Л. М. - Документалістика: Телевізійний вимір (2009)
Полякова А. А. - Естетика "дегуманізації" Хосе Ортеги-і-Гассета: Генезис і становлення (2009)
Придатко Т. - Хвилююче слово про маестро художнього скла (2009)
Протас М. О. - Стратегії європейської культури: Деякі аспекти герменевтики (2009)
Роготченко О. О. - Реалістичний нереалізм родини Надєждіних: Нотатки глядача (2009)
Романенкова Ю. В. - Феномен "мавзолея для сердца" во французской надгробной скульптуре XVI века (2009)
Савицкая Л. Л. - Дискурс телесности в современном искусстве Украины (2009)
Сафонова Т. В. - Актуальні проблеми промислового дизайну (2009)
Сергеева Л. С. - Цена художественной ценности (2009)
Степовик Д. В. - Сакральні сюжети в українському й західному образотворчому мистецтві (2009)
Столяр М. Б. - Архетип рождественского чуда в постсоветском кинематографе (2009)
Таганов О. Н. - О проблеме композиторского творчества в украинском социуме начала XXI века (2009)
Титаренко А. - О Демиене Херсте, Чарльзе Саатчи и делах наших скорбных (2009)
Тобілевич Г. М. - Модульні композиції в архітектурно-декоративній кераміці Тараса Драгана (2009)
Тормишева Ю. О. - Мистецтво нецке в західному світі (2009)
Федорук О. К. - Експресивно-лірична абстракція "Краківської групи" (2009)
Філоненко Л. - Про композитора Ярослава Барнича та його пісню "Гуцулка Ксеня" (закінчення) (2009)
Фрайт О. - Музичне життя поезії Івана Франка "Ой ти, дівчино, з горіха зерня" (закінчення) (2009)
Чепелик О. В. - Мистецька візуальність: Відображення гендерної проблематики в українському сучасному мистецтві (2009)
Шевчук К. С. - Сучасне інтернет-мистецтво і проблема естетики електронних медіа (2009)
Шейко В. М. - Еволюція культурологічно-філософських основ компаративістики в процесах міжкультурних зв’язків народів світу (2009)
Школьна О. В. - Вироби сантехнічного фарфору-фаянсу України ХІХ - початку ХХ ст. у світлі історії розвитку дизайну гігієнічної кераміки та її типології (2009)
Щербак Ю. В. - "Нахили" фемінної сутності (За графікою Олександра Маліса) (2009)
Щербак Ю. В. - Хвилерух (За графічним начерком Олександра Маліса) (2009)
Щербань О. - Експеримент засновників Опішнянської зразкової гончарної навчальної майстерні Полтавського губернського земства (1894-1899) (2009)
Янко Д. Г. - Непідвладні часу (2009)
Нетрадиційне засідання секції критики і мистецтвознавства Київської організації НСХУ (2009)
Роготченко О. О. - Післямова (2009)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2009)
Аніщенко О. В. - Технології особистісно-професійного розвитку у контексті формування інноваційного потенціалу особистості (2014)
Баніт О. В. - Персонал-технологія як інноваційний напрям внутрішньофірмової підготовки фахівців (2014)
Богів Е. І. - Неформальна освіта дорослих в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Броннікова В. Б. - Сутність самостійної роботи в умовах особистісно орієнтованого навчання (2014)
Василенко О. В. - Освіта дорослих у контексті неперервної освіти: сучасні підходи (2014)
Волярська О. С. - Проблеми професійної освіти та зайнятості дорослого населення в Україні (2014)
Комар О. С. - Соціальна політика і безперервна освіта: нові теоретичні та методологічні виклики в соціології освіти дорослих (2014)
Лактіонова Г. М. - Щастя і сучасна освіта: інформація до роздумів (2014)
Прийма С. М. - Освіта дорослих як ефективний механізм соціального залучення (2014)
Суттанова Л. Ю. - Компетентнісний підхід у дослідженні проблеми полікультурної освіти (2014)
Чернишова Є. Р. - Освіта дорослих як складова національної системи неперервної освіти (2014)
Szymańska M. F. - Ustawiczne uczenie się wartością determinującą proces wzrastania (2014)
Лук’янова Л. Б. - Андрагогіка: ретроспективний аналіз походження терміну та особливості сучасного змістового наповнення (2014)
Бабушко С. Р. - Аналіз змісту навчання фахівців в умовах готельних корпорацій (2014)
Вихрущ А. В. - Освіта дорослих у Польщі: минуле і майбутнє (2014)
Данькевич В. Г. - Ідеї А.С. Макаренка щодо створенння колективу як умови ефективного професійного розвитку особистості (2014)
Дернова М. Г. - Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський досвід (2014)
Огієнко О. І. - Методологія порівняльних досліджень у галузі освіти дорослих (2014)
Самко А. М. - "Я-концепція" академіка С.У. Гончаренкаl (2014)
Терьохіна Н. О. - Особливості функціонування системи неформальної освіти дорослих у розвинених країнах Європи і США (2014)
Цюняк О. П. - Зарубіжний досвід у професійній підготовці майбутніх магістрів початкової освіти (2014)
Герасимова І. Г. - Розвиток адаптаційного потенціалу як передумова виявлення професійної мобільності майбутнього фахівця (2014)
Жмурко М. Д. - Спрямованість педагогічного мислення на розвиток духовного потенціалу учня (2014)
Зданевич Л. В. - Специфіка професійної підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних закладах України (2014)
Кондратова Л. Г. - Культурологічні аспекти підготовки майбутніх учителів початкової школи до реалізації виховної дії (2014)
Круковська І. М. - Інтеграція традиційних і новітніх технологій навчання як основа інтенсифікації підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів (2014)
Лаврентьєва О. О. - Аbilities in the structure of the sciences teacher’s methodological culture (2014)
Лавренчук А. О. - Управлінські стратегії та ресурси інноваційного розвитку Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в умовах європейської інтеграції (2014)
Мозговий В. Л. - Режисура педагогічної дії: етапи педагогічного експерименту (2014)
Ружицький В. А. - Психолого-педагогічні умови розвитку професійних умінь майбутніх учителів (2014)
Семеног О. М. - Учительська професія в соціально-педагогічному і професійно-особистісному вимірах (2014)
Демьяненко С. А. - Экспериментальное обоснование стоматопротекторного действия биофлавоноидных гепатопротекторов при гепато-оральном синдроме (2013)
Писаренко О. А. - Морфологічна будова первинного, вторинного і третинного замісного дентину (2013)
Романенко Е. Г. - Патогенетическое обоснование применения антиоксиданта и препарата донора оксида азота в медикаментозной коррекции биохимических изменений в десне при экспериментальном гастродуодените (2013)
Ткаченко І .М. - Аналіз взаємозв’язків морфологічної будови і мікроелементного складу емалі зубів при надмірній і фізіологічній стертості (2013)
Комнацький Б. Ю. - Стан неспецифічних адаптаційних реакцій у пацієнтів зі стоматологічними хворобами, поєднаними з цукровим діабетом, Кулигіна В. М. (2013)
Яров Ю. Ю. - Состояние местного иммунитета полости рта у больных с разными уровнями гигиены полости рта, Мельник А. В. (2013)
Ярова С. П. - Роль порушень цитокінової регуляції в розвитку ендотеліальної дисфункції при генералізованому пародонтиті, Желдакова А. Д. (2013)
Ярова С. П. - Реологические свойства ротовой жидкости и ее ферментная активность у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Бессмертный А. А., Пономарь В. В. (2013)
Ярова С. П. - Використання багатої на тромбоцити плазми в стоматології, Коваленко Я. О., Максютенко А. С. (2013)
Баля Г. М. - Ортопедичне лікування патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладненого частковою втратою зубів (2013)
Гордиенко С. А. - Анализ результатов клинико-лабораторной эффективности применения методики профилактики осложнений при протезировании больных с артериальной гипертензией (2013)
Кордіяк А. Ю. - Обґрунтування необхідності клінічної оцінки стану незнімних зубних протезів. Визначення діагнозу і планування лікувальних заходів (2013)
Сухолиткий В. М. - Клінічні результати комплексного лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом 2 типу (2013)
Фастовець О. О. - Дослідження змін мікроциркуляції крові в тканинах протезного ложа при користуванні повними знімними протезами, Котелевський Р. А., Крижановський А. Є. (2013)
Білоус А. М. - Зіставлення морфофункціонального стану зубощелепної ділянки й опорно-рухового апарату в пацієнтів із перехресним прикусом, Куліш Н. В., Смаглюк Л. В. (2013)
Куроедова Е. Л. - Оценка уровня неспецифической резистентности в полости рта при лечении зубочелюстных аномалий в сменном прикусе, Макаренко О. А. (2013)
Пилипів Н. В. - Особливості топічного розташування ретенованих зубів і їх систематизація (2013)
Каськова Л. Ф. - Надання стоматологічної допомоги дітям під седацією, Левченко Н. В., Кліменкова Л. Ф., Лихопуд А. І., Маковка І. Л. (2013)
Смоляр Н. І. - Оцінка ефективності лікування карієсу молочних зубів у дітей (ретроспективний аналіз), Гринишин О. Б. (2013)
Смоляр Н. І. - Особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Малко Н. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Патогенетичні аспекти виникнення і поширення цукрового діабету та його ускладнення в дітей, Пришляк В. Є. (2013)
Труфанова В. П. - Роль поліморфізму гена матриксної металопротеїнази-20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу, Шешукова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Чечотіна С. Ю. - Актуальність упровадження міждисциплінарної інтеграції при вивченні фармакології (2013)
Ярова С. П. - Алгоритм системной подготовки врачей-интернов к лицензионному экзамену "Крок 3. Стоматология", Заболотная И. И., Осипенкова Т. С., Брашкин А. П., Гензицкая Е. С. (2013)
Риберт Ю. О. - CAD/CAM-системи в тимчасовому діагностичному протезуванні пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів (огляд літератури), Кирманов О. C. (2013)
Кіндій Д. Д. - Щодо питання різних методів полімеризації базисних пластмас, Кіндій В. Д., Тончева К. Д. (2013)
Чертов С. А. - Обзор свойств материалов, используемых в производстве дентальных имплантатов, Стойков С. В. (2013)
Некрологи (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2010)
Sydorenko V. - Introduction (2010)
Вступне слово директора ІПСМ НАМ України академіка Віктора Сидоренка (2010)
Вступне слово головного ученого секретаря НАМ України, академіка Миколи Яковлєва (2010)
Сидоренко В. - Доповідь директора ІПСМ НАМ України, віце-президента НАМ України на Міжнародній науково-теоретичній конференції "Мистецтво сучасності: Конфігурація форм і смислів" (2010)
Садыкова Е. - Профессионализм как основа творческих поисков в художественной структуре традиционного и современного изобразительного искусства на постсоветском пространстве (2010)
Авраменко О. - Традиції, еволюція, перспективи феномену художніх пленерів в Україні (2010)
Аккаш Е. - Парадоксы развития культуры в современном социальном поле (2010)
Булавіна Н. - Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України (2010)
Босенко А. - К музыке (Немузыкальное приношение) (2010)
Веселовська Г. - До питання жанрології та дифузії жанрів у сучасному мистецтві та мистецтвознавстві (2010)
Вишеславський Г. - Просторові композиції в українському сучасному мистецтві: Приклад типологізації (2010)
Дрофань Л. - "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє (2010)
Зіненко Т. - Полтавська школа художньої кераміки у культуротворчому становленні регіону: Досвід, реалії, перспективи (2010)
Ірдинєнко К. - Активність форми в мистецтві (2010)
Клековкін О. - Морфологія театру: До історії термінів (2010)
Метлев А. - Контрафакт современного искусства (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського