Яров Ю. Ю. - Состояние местного иммунитета полости рта у больных с разными уровнями гигиены полости рта, Мельник А. В. (2013)
Ярова С. П. - Роль порушень цитокінової регуляції в розвитку ендотеліальної дисфункції при генералізованому пародонтиті, Желдакова А. Д. (2013)
Ярова С. П. - Реологические свойства ротовой жидкости и ее ферментная активность у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Бессмертный А. А., Пономарь В. В. (2013)
Ярова С. П. - Використання багатої на тромбоцити плазми в стоматології, Коваленко Я. О., Максютенко А. С. (2013)
Баля Г. М. - Ортопедичне лікування патологічного стирання твердих тканин зубів, ускладненого частковою втратою зубів (2013)
Гордиенко С. А. - Анализ результатов клинико-лабораторной эффективности применения методики профилактики осложнений при протезировании больных с артериальной гипертензией (2013)
Кордіяк А. Ю. - Обґрунтування необхідності клінічної оцінки стану незнімних зубних протезів. Визначення діагнозу і планування лікувальних заходів (2013)
Сухолиткий В. М. - Клінічні результати комплексного лікування пацієнтів із генералізованим пародонтитом і цукровим діабетом 2 типу (2013)
Фастовець О. О. - Дослідження змін мікроциркуляції крові в тканинах протезного ложа при користуванні повними знімними протезами, Котелевський Р. А., Крижановський А. Є. (2013)
Білоус А. М. - Зіставлення морфофункціонального стану зубощелепної ділянки й опорно-рухового апарату в пацієнтів із перехресним прикусом, Куліш Н. В., Смаглюк Л. В. (2013)
Куроедова Е. Л. - Оценка уровня неспецифической резистентности в полости рта при лечении зубочелюстных аномалий в сменном прикусе, Макаренко О. А. (2013)
Пилипів Н. В. - Особливості топічного розташування ретенованих зубів і їх систематизація (2013)
Каськова Л. Ф. - Надання стоматологічної допомоги дітям під седацією, Левченко Н. В., Кліменкова Л. Ф., Лихопуд А. І., Маковка І. Л. (2013)
Смоляр Н. І. - Оцінка ефективності лікування карієсу молочних зубів у дітей (ретроспективний аналіз), Гринишин О. Б. (2013)
Смоляр Н. І. - Особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту в дітей, які проживають на екологічно несприятливих територіях, Малко Н. В. (2013)
Смоляр Н. І. - Патогенетичні аспекти виникнення і поширення цукрового діабету та його ускладнення в дітей, Пришляк В. Є. (2013)
Труфанова В. П. - Роль поліморфізму гена матриксної металопротеїнази-20 у перебігу карієсу зубів у дітей на фоні ендемічного флюорозу, Шешукова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Чечотіна С. Ю. - Актуальність упровадження міждисциплінарної інтеграції при вивченні фармакології (2013)
Ярова С. П. - Алгоритм системной подготовки врачей-интернов к лицензионному экзамену "Крок 3. Стоматология", Заболотная И. И., Осипенкова Т. С., Брашкин А. П., Гензицкая Е. С. (2013)
Риберт Ю. О. - CAD/CAM-системи в тимчасовому діагностичному протезуванні пацієнтів із дисфункцією скронево-нижньощелепних суглобів (огляд літератури), Кирманов О. C. (2013)
Кіндій Д. Д. - Щодо питання різних методів полімеризації базисних пластмас, Кіндій В. Д., Тончева К. Д. (2013)
Чертов С. А. - Обзор свойств материалов, используемых в производстве дентальных имплантатов, Стойков С. В. (2013)
Некрологи (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2010)
Sydorenko V. - Introduction (2010)
Вступне слово директора ІПСМ НАМ України академіка Віктора Сидоренка (2010)
Вступне слово головного ученого секретаря НАМ України, академіка Миколи Яковлєва (2010)
Сидоренко В. - Доповідь директора ІПСМ НАМ України, віце-президента НАМ України на Міжнародній науково-теоретичній конференції "Мистецтво сучасності: Конфігурація форм і смислів" (2010)
Садыкова Е. - Профессионализм как основа творческих поисков в художественной структуре традиционного и современного изобразительного искусства на постсоветском пространстве (2010)
Авраменко О. - Традиції, еволюція, перспективи феномену художніх пленерів в Україні (2010)
Аккаш Е. - Парадоксы развития культуры в современном социальном поле (2010)
Булавіна Н. - Фактор покоління в сучасному мистецькому процесі України (2010)
Босенко А. - К музыке (Немузыкальное приношение) (2010)
Веселовська Г. - До питання жанрології та дифузії жанрів у сучасному мистецтві та мистецтвознавстві (2010)
Вишеславський Г. - Просторові композиції в українському сучасному мистецтві: Приклад типологізації (2010)
Дрофань Л. - "Книга художника" у просторі минуле/майбутнє (2010)
Зіненко Т. - Полтавська школа художньої кераміки у культуротворчому становленні регіону: Досвід, реалії, перспективи (2010)
Ірдинєнко К. - Активність форми в мистецтві (2010)
Клековкін О. - Морфологія театру: До історії термінів (2010)
Метлев А. - Контрафакт современного искусства (2010)
Новицька О. - Пізньобарокова пластика Іоанна Пінзеля: Українська культурна спадщина і європейський контекст (2010)
Овдиенко Л. - Образование философии искусства (2010)
Сафонова Т. - Історична динаміка розвитку мистецтва фотографії (Репродукція, фотоколаж) (2010)
Чепелик О. - Інтервенціоністське мистецтво: Художник як медіатор суспільного діалогу (2010)
Гафаров И. - Перспектива междисциплинарного исследования музыкальных "движений идентичности" (2010)
Загурська Е. - Трансформація національного міфу на українській сцені (на прикладі образу Марусі Чурай) (2010)
Карнак А. - Українська сучасна музика початку ХХІ століття: Самоідентифікація маргінесу (2010)
Ковальчук О. - Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє (2010)
Куимова М. - Развитие творческих способностей будущих инженеров средствами театрального искусства в процессе обучения иностранному языку, Кобзева Н. (2010)
Маншилин А. - Проблемы теоретического осмысления современного танца (в Украине) (2010)
Раєвська Ю. - До питання компаративного аналізу акторської творчості (І. Мар’яненко та Л. Курбас у виставах театру М. Садовського) (2010)
Чигляєв Я. - Театральне моделювання як новітня технологія театрознавства (на прикладі Молодого театру) (2010)
Мусієнко О. - Кінематограф Еріка Ромера: Віра і краса врятують світ (2010)
Мусієнко Н. - Авангард і гламур у дзеркалі екрану (2010)
Мусієнко О. - Творчий тандем продюсера та режисера у кінематографі (2010)
Никонова С. - Кино и смерть: Реальность мифического в фантастическом пространстве современного кинематографа (2010)
Сидор-Гібелинда О. - Про причини занепаду українського кіна: Несвоєчасні роздуми (2010)
Богаевская А. - Искусство и город: Природа взаимодействия (2010)
Зуева П. П. - Американские небоскребы 1940-1950-х: Новые правила зонирования высот (2010)
Івашко Ю. - Специфіка реставрації пам’яток архітектури i мистецтва та сучасний досвід реконструкції і "неостильового" будівництва (2010)
Кондель-Пермінова Н. - Нові обрії архітектурознавства сучасності (2010)
Касьянов Н. - Некоторые геометрические закономерности формоообразования в архитектуре и природе (2010)
Коновалова Н. - Японская архитектура на мировой арене: Требования к формообразованию в XXI в. (2010)
Казакова О. - Проблема подходов к оценке объектов экологической архитектуры (2010)
Кутузова Т. - Venezia. Игра города и воды (путешествие с картинами Егора Толкунова) (2010)
Левандовський В. - Естетичні аспекти архітектурних медіатехнологій (2010)
Харлан О. - До використання результатів дослідження дерев’яної церковної архітектури Катеринославщини в сучасній культовій архітектурі Дніпропетровщини (2010)
Чередина И. - Жилье для рабочих в 1920-е: Проекты и реализованные работы С. Е. Чернышева (2010)
Шевцова Г. - Український дерев’яний храм як синкретична споруда на межі анімістичних і християнських, східних і західних традицій сакрального будівництва (2010)
Шинкаренко Д. - Плац одружень з міста Олександрія Кіровоградської області, як джерело монументального новаторства 1960-х (2010)
Бавбекова І. - Золоте шитво кримських татар ХІХ-ХХ століття (2010)
Гавронский В. П. - Академические дисциплины как основа профессиональной подготовки дизайнера (2010)
Дрофань Л. - "І правду й боротьбу благословити" (Олена Пчілка в сучасному прочитанні) (2010)
Дубовик Н. - Шоутизация современной культуры (2010)
Ерофалов Б. - Архитектурный вид на небо (2010)
Кара-Васильєва Т. - Олексій Роготченко. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм (2010)
Клименко О. - Гончарні вироби в ансамблі традиційного житла українців: Мальована миска (2010)
Кушнір О. - Типологія косівських мальованих полив’яних глиняних виробів другої половини ХХ століття (2010)
Марченко С. - Мистецтво як "машина часу": Принципи історизму та методологія відтворення історії художньо-виражальними засобами (2010)
Попович О. - Художня творчість у контексті епістемології людської аномалії (2010)
Придатко Т. - Інна Биченкова: У пошуках образності (2010)
Присяжна Ю. - Про сучасне, або "Беззубе шкряботіння у двері великого мистецтва" (2010)
Роготченко О. - Скульптор Іван Макогон (2010)
Сидор-Гібелинда О. - "Печатна грешка": Друкарські помилки як джерело культурно-побутових вподобань епохи (2010)
Смирна Л. - Іконографія нонконформізму (2010)
Смолій Ю. - Слуцькі пояси: Українське культурне поле (2010)
Сотник А. - Розвиток масової культури тоталітарного типу у ретроспективі Німеччини і України в 1930-1940-і роки (2010)
Тартаковский А. - Чужое творчество (2010)
Чепелик О. - Світоглядні універсалії 56-го Міжнародного фестивалю короткометражних фільмів в Оберхаузені (2010)
Черкесова І. - Значення інформаційно-естетичних якостей килимів у сучасному середовищі людини (2010)
Школьна О. - Віхи розвитку управління і господарювання в галузі фарфору-фаянсу України останнього століття (2010)
Щербак Ю. - Ерінія (За малюнком М. Нєдзєльського) (2010)
Щербань А. - Декор глиняного посуду Лівобережної України: Історичний нарис (2010)
Бабій М. - Спогади художника Михайла Бабія про Миколу Костюченка, друга, колегу, людину, з якою знайомий з років студентського навчання (2010)
Кодьєва О. - Про Миколу Костюченка (2010)
Роготченко О. - Спомин про Миколу (2010)
Чегусова З. - Друг наш Колька (2010)
Присяжна Ю. - Скульптор Володимир Смаровоз: Рух, зупинений у просторі (присвячується пам’яті художника) (2010)
Ройтбурд А. - Памяти Сергея Князева (1959-2009) (2010)
Князев С. - Раб свободы. "Школьные портреты" Александра Ройтбурда. "Бал в Фоли-Бержер" на Лидерсовском бульваре. Плоть снеди. Мультипушкин и донжуанский список. Рыцари и оруженосцы (2010)
Роготченко О. - Післямова (2010)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2010)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Современные системы оборотного водоснабжения и очистки сточных вод предприятий черной металлургии, Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2014)
Рибалова О. В. - Комплексна оцінка стану навколишнього природного середовища України, Бєлан С. В. (2014)
Сигал И. Я. - Особенности использования биогаза, получаемого на очистных сооружениях, в качестве топлива для котлов, Марасин А. В., Бражник В. С., Смихула А. В., Колчев В. А., Сигал А. А. (2014)
Каненко Г. М. - Подготовка конвертерного газа к использованию, Семенов Д. В., Шадурский М. С. (2014)
Чайка А. Л. - Совершенствование конструкции шахты и металлоприемника доменных печей при использовании пылеугольного топлива, Сохацкий А. А., Панчоха Г. В., Цюпа К. С., Шостак В. Ю., Корнилов Б. В. (2014)
Серебрянский Д. А. - Двухуровневый центробежный фильтр для очистки газов от пыли, Горголюк В. В., Плашихин С. В., Семенюк Н. В. (2014)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП газоотводящего тракта конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха ОАО "ЧМК", Криволапов А. Е., Пироженко А. А., Шахов С. В., Боряк А. С., Панасенко С. Н. (2014)
Бутенко А. Г. - Совершенствование проточной части камеры смешения центрального эжектора с целью повышения эффективности его работы, Смык С. Ю. (2014)
Блажко М. А. - Определение эффективной дозы реагентов-ингибиторов для обработки оборотной воды, подаваемой на трубы вентури газоочисток кислородных конвертеров, Капустяк А. Ю., Шляхова Ю. А., Чепракова Я. А. (2014)
Корнилов Б. В. - Исследование влияния параметров колошникового газа и конструкции колошника на вынос пыли, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Шостак В. Ю. (2014)
Федяев В. Л. - Охлаждение воды в пленочно-капельных оросителях градирен, Моренко И. В., Власов Е. М., Гайнуллин Р. Ф. (2014)
Мамедова О. О. - Оценка эффективности биологического метода очистки нефтесодержащих сточных вод и повышение деструктивной активности углеводородокисляющих микроорганизмов, Шестопалов А. В. (2014)
Гапон Ю. К. - Экологические аспекты гальванохимических процессов нанесения покрытий сплавами тугоплавких металлов, Сахненко Н. Д., Ведь М. В., Ненастина Т. А. (2014)
Хоботова Э. Б. - Радиоактивные свойства гранитных щебней, Игнатенко М. И. (2014)
Большаков В. И. - Эксергетический анализ энергоэффективности применения пылеугольного топлива в доменном производстве, Чайка А. Л., Сохацкий А. А., Москалина А. А. (2014)
Грищенко С. Г. - Опытно-промышленные испытания технологии выплавки ферросиликомарганца с использованием высокореакционных восстановителей, Овчарук А. Н., Таран А. Ю., Ольшанский В. И., Филиппов И. Ю., Медянцев С. А., Чаленко В. И., Дудяк В. Н., Павленко С. В. (2014)
Данько В. М. - Возможность применения низкотемпературной прокатки при производстве толстых листов, Турский Е. В., Боханов Д. А. (2014)
Степаненко А. Н. - О санитарно-защитных зонах металлургических предприятий, Бондур В. Ф., Ильенков В. Н., Севрюгина Т. С. (2014)
Павлюченко А. М. - Определение объемов неорганизованных выбросов в атмосферный воздух с помощью видеосъемки, Фадеев А. В., Крюкова Н. Ю. (2014)
Томилина Т. В. - Развитие дисбиоза в десне крыс, получавших линкомицин (2013)
Іленко Н. М. - Віддалені результати лікування хворих на флюороз зубів за авторськими методиками, Ніколішина Е. В., Костиренко О. П., Ніколішин І. А. (2013)
Каськова Л. Ф. - Травматичні ушкодження зубів у давнього населення території України, Артем’єв А. В., Амосова Л. І., Чуприна Л. Ф., Бережна О. Е. (2013)
Ковальов Є. В. - Вплив патологічного процесу на показники мікротвердості іклів, Шундрик М. А., Шундрик Л. С. (2013)
Ковальов Є. В. - Результати лікування хронічного пульпіту зберігальним методом, Сидорова А. І., Павленко С. А., Ярковий В. В. (2013)
Ковальов Є. В. - Використання "ТрАпекс-гелю" для лікування деструктивних форм періодонтитів, Лобач Л. М., Ляшенко Л. І. (2013)
Ковальов Є. В. - Клініко-мікробіологічне обґрунтування значення відновлення мікробіоценозу порожнини рота в лікуванні хворих на кандидозний стоматит на тлі цукрового діабету I типу, Марченко І. Я., Назаренко З. Ю. (2013)
Кулыгина В. Н. - Результаты исследования распространенности и структуры заболеваний пародонта у лиц молодого возраста, Мохаммад Аль Мохаммад, Козлова Л. Л. (2013)
Палій О. В. - Результати лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит за допомогою пробіотику і нітрату срібла (2013)
Петрушанко Т. А. - Анализ факторов риска болезней пародонта при использовании брекет-систем, Кириленко М. А. (2013)
Скрипникова Т. П. - Онконастороженность в стоматологии, Богашова Л. Я., Соколова Н. А. (2013)
Ярова С. П. - Отдаленные результаты лечения гиперестезии твердых тканей зуба реминерализующей терапией, Гензицкая Е. С. (2013)
Аветіков Д. С. - Ретроспективний аналіз різних методик консервативного лікування рубцевозміненої шкіри на доопераційному етапі, Ставицький С. О., Трапова Х. О., Розколупа О. О. (2013)
Волошина Л. І. - Можливості використання пірацетаму у хворих на травматичний остеомієліт нижньої щелепи з явищами стресорних реакцій, Рибалов О. В., Скікевич М. Г., Бойко І. В. (2013)
Михайленко Т. М. - Особливості вибору зубних паст для пацієнтів зі знімними конструкціями зубних протезів з огляду на їхню протимікробну активність, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дмитрук І. В. (2013)
Головко Н. В. - Підвищення ефективності лікування хронічного гіпертрофічного гінгвіту в ортодонтичних пацієнтів, Бабенко А. Д. (2013)
Куроєдова В. Д. - Роль ортопантомографії в діагностиці одностороннього II класу зубощелепних аномалій за E. H. Angle, Макарова О. М. (2013)
Неспрядько В. П. - Компенсація малих дефектів зубних рядів у дітей і дорослих, Стороженко К. В. (2013)
Каськова Л. Ф. - Порівняння впливу різних засобів на омічний опір твердих тканин зубів у динаміці лікування початкових форм флюорозу постійних зубів у дітей, Амосова Л. І., Солошенко Ю. І., Бережна О. Е., Павленко С. А., Акжитова Г. О. (2013)
Назарян Р. С. - Определение риска возникновения кариеса постоянных зубов у детей 6 лет г. Харькова, Удовиченко Н. Н., Спиридонова К. Ю., Комаров А. К. (2013)
Пономаренко В. О. - Стан регіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2013)
Лабунец В. А. - Состояние и тенденции развития стоматологической ортопедической помощи у лиц молодого возраста, Диева Т. В., Куликов М. С., Лабунец О. В., Ленский В. В., Ленский В. В., Рожкова Н. В. (2013)
Апєкунов Г. Ю. - Визначення щільності й архітектоніки кісткової тканини за даними цифрової рентгенограми, Король Д. М., Білий С. М., Єфименко А. С., Оніпко Є. Л. (2013)
Білий С. М. - Застосування стоматологічного одноетапного внутрішньокісткового імплантата власної конструкції, Король Д. М., Скубій І. В., Черевко Ф. А. (2013)
Виженко Є. Є. - Особливості зняття зубних коронок, фіксованих на імплантатах, Король Д. М. (2013)
Гранько С. А. - Клиническая эффективность применения малоинвазивных методов лечения твердых тканей зуба, Запашник Т. А., Зиновенко О. Г. (2013)
Даминов Ш. Б. - Современные аспекты диагностики несимметричной макрогнатии с гиперплазией суставного отростка, Абдукадыров А. А., Кубаев А. С., Кандимов У. М. (2013)
Данилова Д. В. - Особенности лечения кариеса зубов у пациентов с соматической патологией, Ковецкая Е. Е., Кравчук И. В. (2013)
Запашник Т. А. - Применение увеличительных оптических систем при препарировании твердых тканей зуба, Лопатин О. А. (2013)
Зиновенко О. Г. - Динамика основных стоматологических индексов у пациентов с искусственными коронками, Гранько С. А. (2013)
Зиновенко О. Г. - Сравнительный анализ состояния зубов под искусственными коронками, Данилова Д. В. (2013)
Кравчук И. В. - Состояние полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью, Данилова Д. В. (2013)
Кубаев А. С. - Морфофункциональное состояние полости носа и околоносовых пазух при верхней микрогнатии, Абдукадыров А. А., Даминов Ш. Б., Кандимов У. М. (2013)
Лопатин О. А. - Сравнение методов визуализации для оценки качества реставрации, Запашник Т. А. (2013)
Луцкая И. К. - Планирование размеров и форм зубов в эстетической стоматологии, Данилова Д. В., Зиновенко О. Г. (2013)
Луцкая И. К. - Определение интенсивности кариеса зубов с учетом наличия искусственных коронок, Андреева В. А., Зиновенко О. Г. (2013)
Луцкая И. К. - Временное пломбирование корневых каналов препаратами гидроксида кальция при лечении осложненного кариеса, Федоринчик О. В. (2013)
Удод А. А. - Структурно-функциональная кислотоустойчивость эмали зубов и её прозрачность, Антипова И. М. (2013)
Удод А. А. - Усовершенствование клинических подходов к восстановлению контактных поверхностей зубов, Гаджиева И. М., Хачатурова К. М. (2013)
Удод О. А. - Реологія ротової рідини в дітей із різною кислотостійкістю емалі тимчасових зубів, Зінкович І. І. (2013)
Федоринчик О. В. - Влияние размера пломбы из композита на показатели электроодонтометрии, Ковецкая Е. Е. (2013)
Хатыпова М. Г. - Комплексное лечение одонтогенных гайморитов анаэробной этиологии с применением метода местной оксигенации парами этилового спирта (2013)
Чухрай И. Г. - Опыт клинического использования низкоинтенсивного лазерного излучения красного диапазона спектра и пробиотика в комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита, Андреева В. А., Бобкова Бобкова (2013)
Бублій Т. Д. - Актуальність поглиблення знань студентів щодо сучасних антигерпетичних засобів, Чечотіна С. Ю. (2013)
Самойленко А. В. - Развитие коммуникативной компетенции на производственной практике студентов стоматологического факультета, Орищенко В. Ю., Стрельченя Т. Н. (2013)
Ткаченко Ю. В. - Опыт применения визуализированных тестов для организации самостоятельной работы студентов по разделу "Ортодонтия" (2013)
Ковальов Є. В. - Сучасні погляди на лікування порушень кальцій-фосфорного гомеостазу при гіперестезії у хворих на клиноподібні дефекти зубів, Браїлко Н. М., Марченко І. Я., Ляшенко Л. І. (2013)
Савичук Н. О. - Превентивна терапія і профілактика карієсу зубів – сучасні тенденції, Трубка І. О., Корнієнко Л. В., Марченко О. А., Антонова Н. М., Гожа Н. В. (2013)
До відома авторів (2013)
Сидоренко В. - Вступ (2012)
Бітаєва О. - Творчість Г. Семирадського в контексті поліжанрового мистецтва польського живопису другої половини ХІХ століття (2012)
Боднар О. - Про архітектоніку античної культури: Новий кут зору (Рец. на: Пучков А.  А. Поэтика античной архитектуры / ИПСИ АИУ. - К., 2008) (2012)
Венц Ю. - Творчі засади формування мистецького образу в скульптурі Василя Андрушка (2012)
Горак Я. - Виступи українських співаків у музично-критичній оцінці Володимира Домета-Садовського (2012)
Даниленко Л. - Своєрідні риси розвитку графічного дизайну Великої Британії 1950-1980-х (2012)
Дрофань Л. - Листи Михайла Коцюбинського крізь час і простір: Фантазія на тему літератури, архітектури, історії (2012)
Дрофань Л. - Текст як палімпсест: Літературознавчий аспект (2012)
Дудник М. Г. - Синтез как категория проектирования (2012)
Зіненко Т. - Експорт художніх керамічних виробів у 1960-1970-х: Здобуття "світової слави" чи "викручування рук" традиційному промислу (на прикладі Опішнянського заводу "Художній керамік") (2012)
Ковальчук О. - Федір Нірод: Образні пошуки в сценографії музичного театру (2012)
Ковальчук О. - Французька складова в процесах розвитку сцени і сценографії останньої чверті ХІХ-ХХ століття (2012)
Кондратьева М. - Фотографічні нотатки (2012)
Кондратьева М. - Кохання по-кінематографічному (2012)
Корпусова В. - З архіву Віктора Петрова (Домонтовича): До вивчення творів раннього періоду творчості (2012)
Петров (Домонтович) В. - В этой же форме написаны прекрасные гимны: Про розвіток середньовічної поезії (2012)
Кочубей М. - Живописні сонати України художника Юхима Михайліва (2012)
Ламонова О. - Ілюстрації Галини Галинської до казки Ш. Перро "Попелюшка" в контексті української графіки 1970-х (2012)
Ніколайчук Н. - Роль композиційного мислення в сприйнятті візуальної культури та мистецтва (2012)
Пінчевська Б. - Роль Краківської школи образотворчого мистецтва та Краківської Академії мистецтв у формуванні художньої освіти в контексті становлення та розвитку єврейського мистецтва в Східній Галичині та Україні в період 1900-1939 рр. (2012)
Протас М. - Стиль як стратегія еволюції культури (2012)
Пучков А. - "Добірний стиль, залізна колія…": Нова книжка поезій Івана Кулінського (2012)
Пучков А. - Тектоническая многомерность культуры барокко: Искусствоиспытательский ракурс (2012)
Ременяка О. - Стилістичні особливості іконопису польсько-українського пограниччя в аксіологічних вимірах католицько-православного протистояння XVI-XVIII ст. (2012)
Роготченко О. - Пластична анатомія у контексті розвитку сучасної вітчизняної образотворчості (2012)
Романенкова Ю. - Науки про культуру в сучасній системі освіти України (2012)
Солов’яненко А. - Йосип Лапицький і закладення прогресивних традицій у Донецькому академічному державному театрі опери та балету імені Анатолія Солов’яненка (2012)
Суходолова О. - Кавказ мого батька: До дев’яносторіччя з дня народження (2012)
Чепелик О. - До проблеми МИТЕЦЬ - ВЛАДА: Діалог чи протистояння? (2012)
Чепелик О. - 58-й Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів в Оберхаузені: Провокуюча реальність (2012)
Шиленко Ю. - Дещо про атрибуцію та дослідження живописних полотен Т. Г. Шевченка (2012)
Юр М. - Декоративізм як стилістична основа безпредметного живопису Олександри Екстер (2012)
Юр М. - Українські селянські декоративні розписи як одне з джерел розвитку авангарду 1910-1920-х (2012)
Роготченко О. - Післяслово (2012)
Технічні вимоги до текстових і графічних матеріалів, що подаються до публікації у наукових збірниках Інституту проблем сучасного мистецтва (2012)
Титул, зміст (2013)
Орлов П. А. - Проблемы социальной ответственности маркетинга в промышленно развитых странах с рыночной экономикой и в Украине в условиях затяжного мирового экономического кризиса (2013)
Дейнека О. В. - Сучасні тенденції формування відносних масштабів державного сектора економіки України, Боярко І. М. (2013)
Пакуліна А. А. - Удосконалення державного регулювання ринку соціальних послуг в умовах стратегічного курсу на досягнення в Україні європейських стандартів життя (2013)
Чёрная О. Е. - Принцип целеустремленности в системной динамике с учетом подходов поведенческой экономики (2013)
Ханова О. В. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України та Білорусі в межах прикордонного співробітництва (2013)
Московкин В. М. - Потенциал и тренды во внешней торговле машиностроительной продукцией стран БРИКС+Иран, Цзэн Ю. (2013)
Шейкха Н. С. - Влияние состояния банковской системы Иракского Курдистана на развитие туристического бизнеса (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи фізичної культури і спорту в регіоні (2013)
Красноносова О. М. - Теоретичні аспекти формування просторової асиметрії розміщення трудових ресурсів в економіці регіону, Єрмоленко О. О. (2013)
Усков И. В. - Система оценки эффективности управления финансами местных органов власти (2013)
Гурьянова Л. С. - Модели оценки влияния межрегионального взаимодействия на процессы конвергенции развития территорий, Прокопович С. В. (2013)
Зозуля А. В. - Методи оцінки пропозицій конкурсних торгів у системі державних закупівель для підрозділів внутрішніх військ (2013)
Петрик В. Л. - Семантичний простір для верифікації економіко-математичних моделей (2013)
Іванюк У. В. - Модель планування розвитку туристичного підприємства (2013)
Бирка М. І. - Застосування процедури "дью ділідженс" в процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства (2013)
Вакулич М. М. - Аналіз методів оцінювання інвестиційного клімату в Україні в умовах сучасної хаотично структурованої економіки (2013)
Тринька Л. Я. - Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence (2013)
Романенко О. В. - Роль корпоративних інтегрованих структур у розвитку сучасного виробництва: світовий та вітчизняний досвід (2013)
Момот В. М. - Формализация оценок инновационных проектов развития предприятий химической промышленности с учетом эколого-экономических показателей, Мамутова Т. В. (2013)
Демчук О. В. - Методико-правовые основы управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятий рыбного хозяйства Украины (2013)
Долгошея Н. О. - Теоретико-методичні підходи до трактування концепції розвитку сучасного агробізнесу на основі квантової теорії, Шура Н. О. (2013)
Камінська Т. Г. - Роль капіталу та його кругообігу в розвитку аграрного сектора України (2013)
Кукла О. Л. - Особливості формування собівартості вирощування племінного молодняку коней рисистого призначення (2013)
Седікова І. О. - Інноваційні методи управління підприємствами зернопродуктового підкомплексу (2013)
Бабаєв О. Ю. - Свинарські обслуговуючі кооперативи: інноваційний механізм функціонування (2013)
Селезньова О. В. - Особливості виконання екологічних державних цільових програм в Україні (2013)
Довга Т. М. - Теоретико-методичні аспекти оцінки економіко-екологічної ефективності рециклінгу твердих побутових відходів (2013)
Дмитриев И. А. - Формирование объекта при управлении эффективностью работы пассажирских автобусных станций, Щеблыкина К. А. (2013)
Дем’яненко Т. І. - Методичний підхід щодо оцінки рівня адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств залізничного транспорту (2013)
Диколенко О. Г. - Теоретичні та практичні підходи до визначення інвестиційного потенціалу залізниць України (2013)
Онищенко О. В. - Реінжиніринг бізнес-процесів авіапідприємств транспортно-логістичного кластера (2013)
Куніцин С. В. - Рейтингова оцінка та ранжування професійних учасників туристичного ринку як основа інституціонального проектування їх кластерно-інтеграційної взаємодії (2013)
Підкамінний І. М. - Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі, Совершенна І. О. (2013)
Водовозов Є. Н. - Контроль витрат матеріальних ресурсів на реструктуризаційні заходи підприємств сфери ЖКГ (2013)
Гайдай Ю. В. - Методичні рекомендації визначення стадії життєвого циклу організаційної культури підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Дошкільна освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи їх подолання (2013)
Пойта І. О. - Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг (2013)
Кінаш І. П. - Інфраструктура фізичної культури та спорту України: сучасний стан, проблеми розвитку, способи вирішення (2013)
Дашко І. М. - Обґрунтування доцільності формування соціально-економічного механізму управління трудовим потенціалом підприємств харчової промисловості (2013)
Калініченко О. О. - Фінансова складова соціальної сфери України (2013)
Мосійчук І. В. - Роль кадрового потенціалу соціальної сфери в забезпеченні стабільності держави (2013)
Самородченко Г. В. - Організаційно-економічний механізм формування та ефективного використання людського капіталу (2013)
Словік О. М. - Поняття професійної ідентифікації особистості як складової профорієнтаційної роботи регіональних служб зайнятості (2013)
Кузьмін О. Є. - Фактори впливу на заборгованість підприємства та їхня класифікація, Волович О. Б. (2013)
Столярчук А. В. - Использование системной диагностики финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях пищевой промышленности, Будзинская В. Я. (2013)
Чала О. В. - Інтегрована структура інтелектуального капіталу підприємства (2013)
Чумак Л. Ф. - Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства, Гаркава Л. В. (2013)
Чумак Л. Ф. - Теоретичні підходи до визначення та управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, Котляр Г. В. (2013)
Варга І. Ф. - Формування конкурентних переваг на підприємстві, Літвін О. М. (2013)
Жиляєва І. Ю. - Методичне забезпечення використання сучасних методів підбору персоналу на машинобудівних підприємствах (2013)
Жуков А. В. - Сучасні теоретичні засади формування ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства (2013)
Крипак И. С. - Методы управления затратами (2013)
Столяренко А. В. - Структура организационно-экономического механизма функционирования санаторно-курортного предприятия (2013)
Бєлова І. В. - Необхідність удосконалення контролю за банками щодо подання фінансової звітності, Коренєва О. Г., Сисоєва Л. Ю. (2013)
Горобинская М. В. - Проблема синтеза бинарного соотношения научных понятий стоимости и ценности в теории оценочной деятельности, Гиль С. Е. (2013)
Єфремова Л. В. - Проблеми вдосконалення методики і організації проведення оцінки майна, Єфремов С. Л. (2013)
Лукин В. А. - Формирование программ подготовки бухгалтеров в ВУЗах Украины, Маляревский Ю. Д., Ольховская В. В. (2013)
Мохняк В. С. - Організація системи внутрішнього контролю в кредитних спілках, Бачинський В. І. (2013)
Пилипенко Л. М. - Вплив регулюючих статей на формат фінансової звітності, Демська Ю. В. (2013)
Анисимова А. В. - Проблемы экономической безопасности банковской системы Украины, Голеницкая Н. В. (2013)
Лактионова А. А. - Концепция управления гибкостью принятия решений в инвестиционной деятельности банков, Житарь М. О. (2013)
Омельченко О. І. - Ретроспектива становлення та розвитку ринку цінних паперів, Козлова О. А. (2013)
Ніколаєнко С. М. - Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні (2013)
Чмутова І. М. - Теоретико-методичне забезпечення управління процесами відтворення у банку, Тисячна Ю. С. (2013)
Амосов О. Ю. - Преодоление сопротивления изменениям: теоретические подходы и реализация, Диденко Н. В. (2013)
Вікарчук О. І. - Інноваційна культура як ефективний метод управління (2013)
Шепеленко О. В. - Критерій оцінки управління процесом рекламної діяльності на споживчому ринку, Граніш С. А. (2013)
Кузнєцова Т. В. - Комплексний підхід до вдосконалення системи управління персоналом на експортноорієнтованих підприємствах України (2013)
Мажник Н. А. - Вплив фінансових факторів мотивації на ефективність управління персоналом, Білик І. Ю. (2013)
Реслер М. В. - Загальні підходи до впровадження автоматизованого управлінського облік (2013)
Кулєшова Н. В. - Модельний базис формування маркетингової стратегії туристичного підприємства (2013)
Мельник Н. І. - Види та специфіка методів структуризації попиту на продукцію промислових підприємств (2013)
Колесник Т. М. - Історія розвитку підприємництва, Демидова О. С., Колесник Д. А. (2013)
Содержание (2014)
Шапаренко А. В. - Пути совершенствования систем очистки технологических газов от пыли в известковом производстве, Павлюченко А. М., Лыжник Г. В., Фадеев А. В. (2014)
Мантула В. Д. - Вплив способів відведення та охолодження конвертерних газів на викиди оксиду вуглецю в атмосферне повітря від кисневих конвертерів підприємств України, Спіріна С. В., Бугаєнко М. М., Кулик В. С. (2014)
Сталинский Д. В. - Защита воздушного бассейна в районах размещения предприятий алюминиевой подотрасли цветной металлургии, Касимов А. М. (2014)
Кузнецова Л. Н. - Улавливание и удаление пыли из пылеочистных аппаратов в условиях нестационарного режима работы газоотводящего тракта, Гавриш Ю. С., Петухов А. В. (2014)
Соловьев О. В. - Распыление биодеструкторов вблизи плоскости раздела сред при помощи беспилотных летательных аппаратов, Кобрин В. Н., Еременко С. М., Кобрина Н. В., Трухмаев О. А. (2014)
Скоромный А. Л. - Модернизация системы мокрой газоочистки агрегата газокислородного рафинирования стали в ПАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ", Шадурский М. С., Панченко А. И., Панник А. Н. (2014)
Сахненко Н. Д. - Фотокатализаторы на основе покрытий смешанными оксидами для очистки сточных вод, Ведь М. В., Быканова В. В., Майба М. В., Андрощук Д. С. (2014)
Эпштейн С. И. - Разработка технических решений по созданию оборотного цикла газоочисток доменных печей меткомбината "азовсталь" на морской воде, Музыкина З. С., Блажко М. А., Шляхова Ю. А., Чепракова Я. А. (2014)
Фомина И. Г. - Исследование влияния процесса озонирования на физико-химические и санитарно-микробиологические показатели осадка (2014)
Рой І. О. - Математичне моделювання ефективності магнітної обробки в процесах очистки природних вод (2014)
Балаева Я. С. - Оценка теплоты сгорания товарных классов кокса коксохимических производств Украины (2014)
Шендрик Т. Г. - Совместная конверсия угля и жидких углеродсодержащих отходов в продукты высокой потребительской ценности, Тамко В. А., Бован Л. А. (2014)
Эпштейн С. И. - Оценка эффективности процесса укрупнения капель масла и нефтепродуктов в коалесцирующей загрузке, Никулин С. Е., Онищенко Н. Г., Миллер Е. А. (2014)
Свергузова С. В. - Адсорбционные свойства пыли электродуговых сталеплавильных печей, Ипанов Д. Ю., Суханов Е. В. (2014)
Литвиненко В. Г. - Энергетическая эффективность организации шаропрокатного производства в ПАО "ЕМЗ", Андреева Т. А., Слисаренко А. А., Каневский А. Л. (2014)
Рудюк А. С. - Особенности производства рельсового металла в условиях конвертерного цеха ПАО "МК "АЗОВСТАЛЬ", Чичкарев Е. А., Терзи Д. В. (2014)
Кириенко П. Г. - Производство топливных брикетов из органических отходов, Калашникова В. И., Варламов Е. Н. (2014)
Спирина С. В. - Аттестация методик выполнения измерений состава и физико-химических свойств промышленных пылей, Чалый Л. Г., Спирин В. Ю., Чернецкая Т. Г., Белоус Л. Б. (2014)
Палагута О. А. - Методологія інтегральної оцінки стану навколишнього природного середовища із застосуванням екологічних індикаторних показників (2014)
Слинько Ю. А. - Морфофункциональные особенности строения эпителия десны крыс при разном двигательном режиме их матерей в период вынашивания, Губина-Вакулик Г. И., Рябоконь Е. Н., Соколова И. И. (2013)
Андрианова И. И. - Перспективы консервативной терапии бородавчатой формы лейкоплакии слизистой оболочки полости рта с использованием "Солковагина" и "Солкодерма", Колесник В. М., Дурягина Л. Х. (2013)
Бессмертный А. А. - Уровень гигиены полости рта у лиц с различным состоянием тканей пародонта, Яров Ю. Ю. (2013)
Гладка О. М. - Вплив карієспрофілактичних засобів на резистентність емалі в пацієнтів із високим рівнем інтенсивності карієсу зубів (2013)
Дурягіна Л. Х. - Показники швидкостi слиновидiлення, стан кислотно-лужної рівноваги і мiкробiоценозу порожнини рота в динаміці лікування хворих зі стоматологічною патологією, поєднаною з депресивним станом (2013)
Ковальов Є. В. - Відновлення зруйнованих коронок зубів із використанням штифтових конструкцій, Петрушанко В. М., Сидорова А. І., Павленко С. А., Павленкова О. В. (2013)
Ковальов Є. В. - Позасудинні структурні зміни епітеліального шару і строми ясен при пародонтиті на тлі цукрового діабету, Назаренко З. Ю., Марченко І. Я. (2013)
Назарян Р. С. - Досвід підвищення резистентності емалі за застосування оптимізованої методики професійної гігієни порожнини рота, Кривенко Л. С. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Состояние местного иммунитета полости рта и вегетативной дисфункции организма при заболеваниях тканей пародонта, Крючко А. И., Абрамова Л. П. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Особенности лечения генерализованного пародонтита, сочетанного с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, Соколова И. И., Олейничук В. В. (2013)
Салюк О. Д. - Роль стійкості бар’єрного епітелію ясен у розвитку запального процесу за даними кореляційного і факторного аналізу (2013)
Фоменко Ю. В. - Причины, способы устранения и профилактика перелома инструмента в корневом канале (2013)
Ярова С. П. - Взаємозв'язок системи окису азоту й ейкозаноїдів при генералізованому пародонтиті, Желдакова А. Д. (2013)
Ярова С. П. - Изучение активности ферментов ротовой жидкости у больных хроническим генерализованным пародонтитом, Бессмертный А. А. (2013)
Гелей В. М. - Актуальність використання комплексного лікування перикороніту і ретромолярного періоститу, Добровольська М. К. (2013)
Соколова І. І. - Шляхи вдосконалення тактики лікування хронічних проліферативних процесів пародонта у хворих на цукровий діабет, Стоян О. Ю., Денисова О. Г., Любий В. В. (2013)
Фастовець О. О. - Зміни кровообігу в тканинах пародонта при застосуванні капи-протеза в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю. (2013)
Куроєдова В. Д. - Структура зубощелепних аномалій у дітей сумської області за зверненням, Галич Л. Б., Галич Л. В. (2013)
Куроєдова В. Д. - Особливості морфологічної перебудови тканин зубощелепної ділянки при ортодонтичному втручанні, Сірик В. А., Чикор Т. О. (2013)
Каськова Л. Ф. - Клінічна ефективність лікування хвороб тканин пародонта в дітей, хворих на лімфобластний лейкоз, під час поліхіміотерапії, Ващенко І. Ю., Карпенко О. О., Амосова Л. І., Коротич Н. М. (2013)
Корнієнко Л. В. - Роль хвороб печінки інфекційного генезу у формуванні та прогресуванні стоматологічних хвороб у дітей (2013)
Назарян Р. С. - Мультидисциплинарный подход к стоматологической санации пациентов с кислотозависимыми заболеваниями, Карнаух Е. В. (2013)
Ярошенко Е. Г. - Анализ гигиены полости рта и питания в грудном возрасте у детей с ранним детским кариесом, Соколова И. И. (2013)
Аветіков Д. С. - Порівняльна характеристика ефективності методів профілактики утворення патологічних рубців, Ставицький С. О., Трапова Х. О., Розколупа О. О. (2013)
Гаврилов А. Е. - Фотометрическое исследование кислотоустойчивости эмали зубов (2013)
Гармаш О. В. - Про можливість використання біохімічного методу і методу клиноподібної дегідратації для порівняння ефективності застосування різних джерел низькоінтенсивного світлового випромінювання при корекції мікроциркуляторних порушень у тканинах пародонта (2013)
Гонтарь Е. А. - Изучение влияния вегетотонуса на уровень кислотоустойчивости эмали и заболеваемости зубов карисом у детей (2013)
Удод А. А. - Клинические особенности подходов к фиксации адгезивных мостовидных протезов, Драмарецкая С. И. (2013)
Іваницький І. О. - Характеристика стоматологічного статусу пацієнтів із системною гіпоплазією твердих тканин, Островська Л. Й., Гасюк Н. В., Попович І. Ю. (2013)
Удод А. А. - Оценка реставрационных работ, выполненных из фотокомпозиционного материала, в отдалённые сроки, Колосова О. В., Попов В. В., Смешко А. А. (2013)
Лабунец В. А. - Структура и уровень удовлетворенности лиц молодого возраста в основных видах зубных протезов, Диева Т. В., Куликов М. С., Лабунец О. В., Лепский В. В., Рожкова Н. В. (2013)
Лобань Г. А. - Виявлення чутливості мікроорганізмів до нового противірусного препарату, Петрушанко Т. О., Ганчо О. В., Бублій Т. Д. (2013)
Удод О. А. - Клінічна оцінка крайового прилягання реставраційних матеріалів при відновленні зубів із клиноподібними дефектами, Мороз Г. Б. (2013)
Ніколов В. В. - Активні електроди для стоматологічного діатермокоагулятора власної конструкції, Король Д. М., Козак Р. В., Коваленко В. В. (2013)
Удод А. А. - Клинические результаты минимально инвазивного лечения кариозных поражений зубов, Ремезов Д. В. (2013)
Рябоконь Е. Н. - Применение ополаскивателя полости рта "Антисептический" в комплексном лечении хронического катарального гингивита, Донцова Д. А., Черепинская Ю. А. (2013)
Удод О. А. - Комп'ютерні технології в лабораторній оцінці крайового прилягання, Сагунова К. І. (2013)
Удод О. А. - Об’єктивна оцінка структурно-функціональної кислотостійкості емалі в прогнозуванні карієсу зубів, Сироткіна О. В. (2013)
Сідаш Ю. В. - Аналіз найближчих результатів лікування хворих на хронічний верхівковий періодонтит із застосуванням нової неінвазивної методики, Бублій Т. Д., Бойченко О. М. (2013)
Фомина Т. В. - Применение кальцийсодержащих паст в эндодонтическом лечении деструктивных форм хронических периодонтитов (2013)
Удод О. А. - Сучасні технології у клінічній оцінці реставрацій зубів, Челях О. М., Гасанова Е. Е., Музикантова Ю. Б. (2013)
Чирик О. І. - Вплив антибактеріальних препаратів на фагоцитарну ланку імунітету пацієнтів із переломами нижньої щелепи (2013)
Косарева Л. И. - Организация и методическое обеспечение подготовки специалиста-стоматолога, Удод А. А. (2013)
Рузін Г. П. - Сучасні принципи медикаментозного лікування переломів нижньої щелепи, Чирик О. І. (2013)
Прасол А. С. - Стоматологические аспекты симптомов метаболического синдрома, Власов А. В., Огурцов С. И. (2013)
Соколова І. І. - Деякі питання поширеності та структури дефектів зубних рядів у населення України, Герман С. І., Герман С. А. (2013)
Черепинская Ю. А. - Патогенетическое действие глюкозамина на воспалительно-дистрофический процесс в тканях пародонтального комплекса, Рябоконь Е. Н., Донцова Д. А., Бурцев Б. Г. (2013)
Життєвий шлях лікаря, вченого, педагога, громадянина В. В. Рубаненка (2013)
До відома авторів (2013)
Титул, зміст (2015)
Галстян А. Г. - Дослідження рідиннофазної реакції 4-амінтолуену з озоном в присутності манганбромідного каталізатора, Керемет М. А. (2015)
Івасенко В. М. - Автозаправні станції: доcлідження обсягів викидів, вплив на довкілля (2015)
Проскурнин О. А. - Нормирование содержания растворенного кислорода в сточных водах, поступающих в водный объект (2015)
Белогуров В. П. - Применение коэффициента загрязненности для оценки состояния водных объектов, Бакланова В. Ю. (2015)
Кондратов С. А. - Учет неопределенности значений входных переменных при моделировании процесса нитрования бензола в реакторе непрерывного действия, Аль Хамадани Д. М. (2015)
Красильникова А. А. - Технологический аудит процесса приготовления нитросмеси для нитрования бензола и толуола с использованием неконцентрированной азотной кислоты, Кондратов С. А. (2015)
Васильєв М. І. - Питання інтенсифікації масообмінних процесів при протіканні реакцій у складно-реакційних гетерогенних системах (2015)
Козуб С. Н. - Анализ современного состояния и выбор сырья технологии вторичного кадмия (2015)
Артеменко С. В. - Исследование фазовых равновесий в полиаморфных системах (2015)
Шаповал С. Л. - Датчик для дослідження теплофізичних властивостей харчових продуктів (2015)
Воляр Р. Н. - Влияние примесей и условий выращивания монокристаллов кремния методом Чохральского на величину времени жизни неравновесных носителей заряда (2015)
Рудь В. Д. - Аналіз дослідження властивостей сапонітової глини, Самчук Л. М., Савюк І. В., Повстяна Ю. С. (2015)
Цыганкова Е. В. - Исследования показателей качества сортовых вин Санджовезе и Сира, Билько М. В. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження функціональної композиції "Ефект" для спеціальних харчових продуктів (для людей з надлишковою вагою), Вдовенко Н. В., Лошкарьова Є. О., Сєногонова Г. І. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2013)
Макуха С. Н. - Фридрих Лист против Адама Смита в контексте современной внешнеторговой политики Украины (2013)
Бурбело О. А. - Легалізація "брудних" коштів як антисоціальне явище, Чуніхіна Л. М. (2013)
Диленко В. А. - Экономические эффекты в системе отраслей экономики Украины: оценка и анализ динамики (2013)
Коляда Т. А. - Особливості формування бюджетної стратегії в умовах глобального зростання державного боргу (2013)
Тищенко О. П. - Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком і перспективи його впровадження в Україні (2013)
Дмитришин Л. І. - Взаємозв’язок нерівності доходів із концепціями економічного розвитку (2013)
Мужилівський В. В. - Державне регулювання обов’язкових видів страхування: шляхи вдосконалення (2013)
Стрижак А. Ю. - Институты как инструмент регулирования оппортунизма в рыночных трансакциях (2013)
Бізянов Є. Є. - Управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів на основі їх науково-технічного рівня (2013)
Ефремова Л. В. - Проблемы формирования инновационной модели образования, Романец И. В. (2013)
Роменська А. С. - Система інструментів оцінки фінансових і нефінансових ресурсів страхової компанії (2013)
Матюха М. М. - Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень (2013)
Захарченко П. В. - Моделювання попиту та розширеного виробництва інноваційних курортно-рекреаційних продуктів, Жваненко С. А. (2013)
Кузьмін О. Є. - Метод перспективної діагностики слабких сигналів потенційних явищ за видами діяльності підприємства, Адамів М. Є. (2013)
Жихаревич В. В. - Клітинно-автоматне моделювання динаміки обсягів продажів торгівельного підприємства, Мацюк Н. О. (2013)
Концеба С. М. - Економіко-математична модель оптимізації функціонування плодоовочесховищ (2013)
Бехтер Л. А. - Методичний підхід для отримання інтегральної оцінки економічної безпеки сільськогосподарських підприємств на основі методу ентропії (2013)
Чернишова Л. О. - Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні, Сазонова В. В. (2013)
Стирська О. І. - Особливості процесу інвестиційного кредитування під державні гарантії (2013)
Євсєєва О. О. - Інноваційний розвиток системи охорони здоров\'я регіону (2013)
Пакуліна А. А. - Система освіти в забезпеченні сталого розвитку соціального комплексу регіону (2013)
Пашкевич М. С. - Факторний аналіз економічного, соціального, інноваційного та екологічного стану регіону на прикладі Дніпропетровської області, Паламарчук Т. О., Куніна Д. М. (2013)
Волохата В. Є. - Тенденції розвитку ринку залучених ресурсів банків Харківського регіону (2013)
Зубрицька Я. О. - Комплексне оцінювання трудового потенціалу підприємства АПК Запорізької області (2013)
Костенко О. К. - Формування організаційно-функціонального механізму управління еколого-економічною діяльністю машинобудівних підприємств (2013)
Климчук М. М. - Адаптивна модель протидії ризикам бізнес-процесів підприємств альтернативної енергетики (2013)
Пухальська А. П. - Механізм управління інтелектуальною власністю підприємств машинобудівної галузі (2013)
Одінцов М. М. - Методологія формування ефективних форм просторової диверсифікації агропромислового виробництва (2013)
Жидяк О. Р. - Проблеми вдосконалення механізму фінансування підприємницьких структур аграрної сфери (2013)
Коваленко О. Ю. - Оцінка впливу факторів на рівень конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2013)
Бабаєв О. Ю. - Економічна ефективність реконструкції свинарських ферм і комплексів як важливий напрям підвищення прибутковості виробництва м\'яса свиней (2013)
Бєлова О. І. - Методологічний підхід до формування змісту та структури мотиваційного механізму стратегічного управління торговельними мережами (2013)
Козуб В. О. - Формування системи моніторингу фінансових результатів підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Сфера культури на селі: стан, проблеми, шляхи подолання (2013)
Череп А. В. - Методологические подходы к оценке персонала украинских предприятий, Вовк Я. Г. (2013)
Давидова І. О. - Реалізація інтелектуального капіталу: сутність, складові, роль системи зайнятості в цьому процесі (2013)
Лепьохіна І. О. - Розробка методичних підходів до формування механізму мотивації ефективної трудової діяльності працівників підприємств машинобудування (2013)
Хлівна І. В. - Місце і роль основних форм господарювання як гарантія стабільності та розвитку сільських територій (2013)
Д’яконова І. І. - Ресурсно-функціональний підхід у дослідженні фінансової безпеки підприємства та корпоративного управління, Петренко Ю. М. (2013)
Котлик А. В. - Цілеорієнтований підхід до ідентифікації бізнес-процесів підприємства (2013)
Момот В. М. - Розробка заходів щодо вдосконалення складської системи, Костючина М. А. (2013)
Андренко Е. А. - Методика атрибутивного выборочного исследования в аудите, Мордовцев С. М. (2013)
Демиденко Л. П. - Звітність та облікова політика підприємства (2013)
Дорошенко О. О. - Трансформація об’єктів бухгалтерського обліку в бюджетних установах у контексті модернізації обліку в державному секторі (2013)
Паскалова А. Г. - Класифікація витрат підприємства відповідно до функцій та завдань контролінгу (2013)
Попко Є. Ю. - Розвиток методології оцінки в бухгалтерському обліку: інституціональний підхід (2013)
Довгань Ж. М. - Антикризове регулювання, банківський нагляд і монетарна політика в механізмі забезпечення фінансової стійкості банківської системи (2013)
Лєонов С. В. - Спеціальне оподаткування банків: зарубіжний досвід і можливості впровадження в Україні, Гланц В. Н. (2013)
Веріга Г. В. - Платіжний баланс і валютний курс: діалектика взаємозв’язку (2013)
Недодаєва Н. Л. - Світовий досвід податку на нерухомість та його імплементація у законодавство України, Лежепьокова В. Г. (2013)
Коваленко М. М. - Типологія корупції в банківському секторі (2013)
Олійник О. О. - Системи обміну кредитною інформацією в Україні: стан і перспективи розвитку (2013)
Портна О. В. - Доходи населення як складова фінансового потенціалу України (2013)
Сокол С. В. - Досягнення реальної платоспроможності в розрізі аналізу забезпечення зобов’язань страхової компанії за рахунок її ресурсів (2013)
Стрижиченко К. А. - Исследование регуляторной модели в Европе и пути ее трансформации (2013)
Тімарцев О. Ю. - Податкові пільги як інструмент регулювання та стимулювання економіки (2013)
Колодізєва С. О. - Визначення поняття "банківська послуга" за системним підходом (2013)
Самсонов М. І. - Системний ризик у контексті реалізації дистанційного моніторингу діяльності банків (2013)
Халло В. Ф. - Удосконалення законодавчої бази регулювання банківської конкуренції в Україні (2013)
Мишин А. Ю. - Оптимизация процесса управления кадровой безопасностью предприятий, Мишина С. В. (2013)
Науменко М. О. - Удосконалення стратегічного управління організацією, Гура Т. В., Красногрудь О. С. (2013)
Бурак Т. В. - Контрактне управління: організаційно-правова форма готельних мереж (2013)
Зубкова М. С. - Применение маркетинга в гостиничных предприятиях (2013)
Содержание (2014)
Сталинский Д. В. - Вклад ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в решение экологических проблем промышленных предприятий, Фролов В. С., Музыкина З. С. (2014)
Грищенко С. Г. - Об энергоэффективности как основном условии развития мировой ферросплавной промышленности, Селезнева Ю. В. (2014)
Мазур В. Л. - Экологические, технологические и экономические аспекты развития металлургии Украины, Тимошенко М. В., Мазур C. В. (2014)
Бондаренко Б. И. - Инновационные разработки Института Газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2014)
Міщенко В. С. - Фінансова складова імплементації європейських екологічних директив, Омельяненко Т. Л., Маковецька Ю. М. (2014)
Старовойт А. Г. - Природоохранная работа коксохимических предприятий Украины (2014)
Максимов Е. А. - Разработка технологии и устройства для очистки жиросодержащих и нефтесодержащих сточных вод, Васильев В. И. (2014)
Тамко В. А. - Влияние кислотной модификации и состава сырья на характеристики пористой структуры буроугольных сорбентов, Шендрик Т. Г., Цыба Н. Н., Золотарев И. В. (2014)
Макаренко І. М. - Стабілізаційна обробка морської води у процесі її зворотньоосмотичного опріснення (2014)
Хоботова Е. Б. - Хімічне осадження хлороксиду міді з відпрацьованих травильних розчинів для утилізації міді, Ларін В. І., Добріян М. О., Дядик А. Ю. (2014)
Сталинский Д. В. - Переработка и возврат в производство замасленной окалины, Касимов А. М., Рыжавский А. З., Ботштейн В. А. (2014)
Каневский А. Л. - Тенденции энергопотребления в черной металлургии Украины, Литвиненко В. Г. (2014)
Мацевитый Ю. М. - Перспективы использования энергетических ресурсов на основе водородных технологий, Соловей В. В., Тарелин А. А. (2014)
Черныш Л. И. - Повышение эффективности строительных композитов, полученных с использованием техногенных отходов (2014)
Сталинский Д. В. - Современные технические решения ГП "УкрНТЦ "Энергосталь" в проектах по реализации программы охраны и оздоровления окружающей среды г. Мариуполя, Мантула В. Д., Спирина С. В., Зимогляд М. А. (2014)
Максименко Л. Г. - Разработка и внедрение комплексной системы экологического контроля и мониторинга на уровне промышленного предприятия на примере ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ", Хомченко С. Н., Маньков Д. В., Олейник И. Е. (2014)
Варламов Е. Н. - Критерии необходимости проведения мониторинга состояния окружающей природной среды на предприятиях, Квасов В. А., Скакальский А. Н. (2014)
Ярова С. П. - Сравнительный анализ микротвердости пришеечной области зубов в зависимости от состоянии твердых тканей, Заболотная И. И. (2014)
Зволінська А. М. - Стан здоров’я студентів стоматологічного факультету КМУ УАНМ, Бабаскін Ю. І., Яворська М. М., Свєтлая І. С. (2014)
Салюк О. Д. - Поширеність та інтенсивність стоматологічних захворювань у китайських студентів (2014)
Скрипников П. М. - Взаємозв’язок концентрації інтерлейкіну-1 бета в пародонтальних кишенях із клінічними результатами нехірургічного лікування хронічного генералізованого пародонтиту із застосуванням ад’ювантної антибіотикотерапії азитроміцином, Непокупна-Слободянюк Т. С., Шинкевич В. І. (2014)
Гоголь А. М. - Імунологічні показники зубоальвеолярного сегмента при зубовмісних кістах від тимчасових молярів (2014)
Фаренюк О. О. - Розробка методики індивідуального підбору варіанта лікування пацієнтів із переломами нижньої щелепи (2014)
Василишин У. Р. - Застосування модифікованого параапікального знеболювання для препарування окремих однокореневих зубів під металокерамічні коронки (2014)
Жадько С. И. - Оценка микробиологического статуса полости рта после ортопедического лечения с использованием несъемных цельнолитых конструкций из CO-CR и NI-CR сплавов, Колбасин П. Н., Овчаренко Е. Н., Постникова О. Н., Овчаренко А. Н. (2014)
Ключковська Н. Р. - Порівняльна характеристика фіксаційних властивостей покривних протезів залежно від способів їх фіксації (2014)
Ткаченко И. М. - Практическая разработка наночастиц гидроксилапатита стронция для профилактики и лечения повышенной стираемости зубов (2014)
Fastovets’ O. O. - Mechanisms of development of pathological tooth wear in the age group up to 40 years, Kobylyak S. S. (2014)
Ткаченко Ю. В. - Некоторые рентгенологические предикторы риска пародонтальных осложнений ортодонтического лечения несъёмной техникой (2014)
Пилипів Н. В. - Особливості клінічних проявів ретенції зубів (2014)
Фліс П. С. - Динаміка гігієнічного стану порожнини рота за використання стандартних та індивідуальних трейнерів, Савичук О. В., Філоненко В. В., Немирович Ю. П. (2014)
Безвушко Е. В. - Імунний статус порожнини рота в дітей, які проживають на територіях із різними рівнями забруднення, Лисак Т. Ю. (2014)
Галкина О. П. - Лечение хронического катарального гингивита у больных ювенильным ревматоидным артритом, пребывающих в санаторно-курортных условиях (2014)
Назарук Р. М. - Вивчення вмісту мікро- і макроелементів у взірцях волосся дітей, які проживають у різних регіонах Прикарпаття (2014)
Куц П. В. - Тривимірне комп’ютерне моделювання в плануванні імплантологічного лікування пацієнтів із частковою адентією, Неспрядько В. П., Дворник В. М. (2014)
Гударьян А. А. - Клинико-морфологические и иммунологические критерии обратимости воспалительного процесса периимплантационной области, Ширинкин С. В. (2014)
Сторожева М. В. - Особенности выбора препаратов для местной анестезии у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (2014)
Ахмеров В. Д. - До діагностики радикулярних кіст верхньої щелепи, що нагноїлися, Буханченко О. П. (2014)
Волосовець Т. М. - Особливості науково-педагогічної та практичної підготовки лікарів-стоматологів у магістратурі, Дорошенко О. М., Павленко М. О. (2014)
Горб-Гаврильченко И. В. - Роль производственной практики в подготовке специалистов по терапевтической стоматологии, Стрельченя Т. Н. (2014)
Кривенький Т. П. - Методичні аспекти підготовки до лекції (2014)
Лещенко Т. О. - Унормованість термінів терапевтичної стоматології, Шарбенко Т. В., Павленкова О. С. (2014)
Рекова Л. П. - Применение интерактивного метода "мозговой штурм" в преподавании хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (2014)
Самойленко А. В. - Методичні аспекти організації лекцій у контексті кредитно-модульної системи навчання на стоматологічних кафедрах, Фастовець О. О., Романюта І. А. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Belostecinic G. - University in a global world (2015)
Мельниченко С. - Державна фінансова політика соціально-економічного розвитку країни (2015)
Штундер І. - Інституційні обмеження ефективної зайнятості в економіці України (2015)
Мартьянов М. - Структурно-інноваційна модель економічного розвитку регіонів України (2015)
Бойко М. - Стратегічний маркетинг: базові принципи та пріоритети розвитку, Зубко О. (2015)
Ткачук О. - Управління розвитком підприємництва в Україні, Турчак В. (2015)
Звягінцева О. - Протидіючий маркетинг, Каташинська М. (2015)
Зайчук С. - Якість послуг добровільного медичного страхування (2015)
Шульга Н. - Вектори розвитку кредитного ризик-менеджменту банку, Гордієнко Т. (2015)
Сопко В. - Механізм контролю валютного ризику банку, Ружанська Т. (2015)
Бояр А. - Еволюція наукових бюджетних сентенцій (2015)
Ніколенко Н. - Облікова інформація у фінансовій звітності орендаря (2015)
Карпович А. - Проблеми дослідження критичних подій у ринкових процесах (2015)
Брашкін А. П. - Умови клітинного транспортування мезенхімальних стовбурових клітин при остеопластиці (2014)
Ярова С. П. - Патогенетичне обґрунтування використання клітинних культур для корекції запально-деструктивного процесу щелепної кістки, Попандопуло А. Г., Брашкін А. П. (2014)
Діасамідзе Е. Д. - Немедикаментозне лікування синдрому пекучості порожнини рота (2014)
Залізняк М. С. - Пародонтальний статус хворих на остеоартроз (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка кислотно-лужної рівноваги в порожнині рота у процесі лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаними з ревматоїдним артритом, Капиця А. В. (2014)
Деньга О. В. - Гингивит у молодых людей со сниженной функциональной активностью слюнных желез, Новицкая И. К., Косенко Д. К. (2014)
Реда Али Халил - Оценка эффективности применения метода ортодонтического лечения патологии прикуса I класса по энглю методом конечных элементов (2014)
Кравченко Л. С. - Ефективність застосування апігелю для лікування променевих реакцій слизової оболонки порожнини рота після опромінення злоякісних пухлин у ділянці голови і шиї, Бас А. О., Заградська О. Л. (2014)
Нагірний Я. П. - Частота, структура й основні показники лікування хворих із гострими гнійними запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки за матеріалами стоматологічного відділення Тернопільської університетської лікарні за 2009-2012 роки (2014)
Герасимчук П. Г. - Покращення стабілізації повних знімних протезів у пацієнтів із періодичними набряками слизової оболонк, Машейко І. В., Яловий І. Л. (2014)
Дворник В. М. - Математичне обґрунтування застосування іммедіат-протеза для протезування включених дефектів зубних рядів, Петренко Р. В., Шеметов О. С., Петренко А. І., Фенко О. Г. (2014)
Лі Сяокунь - Вивчення ефективності застосування оксидів металів для покращення фізико-механічних і клінічних характеристик повних знімних протезів, Ші Сює (2014)
Ожоган З. Р. - Клінічна й експериментальна порівняльна оцінка вдосконалених методів виготовлення естетичних незнімних конструкцій зубних протезів, Яковин О. М. (2014)
Телішевська О. Д. - Ступеневий зв'язок між скронево-нижньощелепними розладами і симптомами, що їх супроводжують (2014)
Телішевська У. Д. - Перенесені та супутні хвороби, які можуть бути факторами ризику скронево-нижньощелепних розладів (2014)
Ткаченко І. М. - Застосування знімної шини-капи в ортопедичному лікуванні надмірної стертості зубів, обтяженої нерівномірним їх стиранням із лівого і правого боків (2014)
Шеметов О. С. - Оценка качества протезирования полными съёмными протезами в условиях клинического приема, Луговая Л. А., Рябушко Н. А., Куц П. В. (2014)
Смаглюк Л. В. - Комплексне лікування ортодонтичних пацієнтів із трансверзальними аномаліями прикусу, Куліш Н. В., Білоус А. М. (2014)
Видойник О. Я. - Діагностична структура захворювань тканин пародонта в дітей із бронхіальною астмою (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із хворобами центральної нервової системи (2014)
Пында М. Я. - Влияние характера питания на развитие кариеса у 6-летних детей, проживающих в условиях дефицита фтора в питьевой воде (2014)
Ахмеров В. Д. - Клиническая оценка послеоперационного периода при различных методиках углубления преддверия полости рта (2014)
Силенко Ю. І. - Особливості проявів синдрому шегрена в ротовій порожнині, Сидорова А. І., Силенко Г. М., Силенко Г. Я. (2014)
Скрипников П. М. - Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування нанопокриттів для профілактики протезних стоматитів, Силенко Б. Ю., Силенко Г. М., Силенко Ю. І. (2014)
Скрипников П. М. - Фактори гомеостазу ротової порожнини в нормі та при дефіциті секреторного IGA, Силенко Г. М., Силенко Б. Ю., Хребор М. В., Сидорова А. І. (2014)
Ярова С. П. - Особенности распространения и течения воспалительно-дистрофических процессов в пародонте на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта, Алексеева В. С. (2014)
Ярова С. П. - Современные принципы лечения начального кариеса, Саноян В. В. (2014)
До відома авторів (2014)
Титул, зміст (2013)
Кушнір Л. Л. - Проектна доктрина розвитку економіки: у координатах самоздійснюваних пророцтв (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки, Архієреєв С. І. (2013)
Євсєєва О. О. - Вдосконалення державного регулювання розвитку системи культури в регіоні (2013)
Матюшенко І. Ю. - Стимулювання технологічного розвитку України в державних програмах економічного розвитку в 2013 – 2014 рр. (2013)
Рудик В. К. - Особливості формування інституціональної структури загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні (2013)
Москалюк К. В. - Державне регулювання інноваційної діяльності аграрної сфери України (2013)
Міненко М. А. - Вплив центрального об’єднання німецьких роздрібних асоціацій торгівлі (HDE) на формування фахового інституційно спроможного соціально відповідального середовища (2013)
Кокура К. В. - Особливості впливу чинників на конкурентоспроможність підприємства на зовнішньому ринку (2013)
Кулішов В. В. - Транснаціональна експансія світової економіки (2013)
Дідковська Б. В. - Зовнішня торгівля товарами України з країнами Західної Європи (2013)
Пілецька С. Т. - Прогнозування ефективності виконання зовнішньоекономічного контракту промислового авіапідприємства (2013)
Сарычев В. И. - Перспективы человеческого развития на полях БРИКС: проблемы глобального управления (2013)
Голобородько Т. В. - Позитивний досвід Китаю в управлінні інвестиційними процесами в аграрному секторі економіки (2013)
Козлова А. І. - Етапи формування стратегій інноваційного розвитку в країнах ЄС (2013)
Шевченко Т. П. - Управління корпоративною соціальною відповідальністю на зовнішніх ринках (2013)
Каламбет С. В. - Бюджетные риски и особенности их оптимизации на уровне регионов Украины (2013)
Аверкина М. Ф. - Формування критеріїв забезпечення стійкого розвитку міста за закономірністю еквіфінальності (2013)
Бріль М. С. - Макроекономічні показники розвитку регіонів України (2013)
Орлова О. М. - Теоретико-прикладні аспекти комплексного оцінювання ефективності регіональних інвестицій (2013)
Богославець О. Г. - Механізм формування територіально-рекреаційних комплексів в Україні (2013)
Пархоменко Н. О. - Характеристика економічних показників стабільного розвитку регіону (на прикладі Луганської області) (2013)
Скриньковський Р. М. - Освітньо-фаховий потенціал персоналу: сутність і роль у формуванні інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Кузьмін О. Є. - Кластери як важливий чинник залучення інвестицій на промислові підприємства, Саталкіна Л. О. (2013)
Янченко З. Б. - Структура інноваційного потенціалу підприємств як сукупність чинників організаційно-економічного походження (2013)
Бакурова А. В. - Энтропийная оценка состояния торгового баланса (2013)
Іванов Ю. Б. - Оцінка впливу умов оподаткування на фінансовий стан промислових підприємств з використанням нечітко-множинного анализу показників, Малишко Ю. М. (2013)
Невежин В. П. - Стандартизация и интеграция математических моделей экономических систем как составная часть индустрии знаний, Богомолов А. И. (2013)
Буртняк І. В. - Обчислення цін опціонів методами спектрального аналізу, Малицька Г. П. (2013)
Воронин А. В. - Дискретная модель рыночной адаптации, Гунько О. В. (2013)
Карпець О. С. - Моделювання фінансового механізму підвищення продуктивності праці персоналу, Чуйко І. М. (2013)
Огліх В. В. - Оптимізація інвестиційної програми розвитку регіону, Єфанова Т. І. (2013)
Чорноус Г. О. - Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України (2013)
Варава А. А. - Визначення пріоритетності впливу інформаційних чинників на результуючий показник реалізації стратегічних управлінських рішень (2013)
Бедринець М. Д. - Ефективність діяльності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах господарювання (2013)
Божко В. П. - Аналіз сучасного стану машинобудівної галузі України, Кащєєва І. О. (2013)
Орлова Н. С. - Направления инвестирования технологического цикла промышленных предприятий угольной отрасли Украины, Куликова Н. А. (2013)
Білявцева К. С. - Напрями управління ліквідністю машинобудівних підприємств України, Пархоменко О. С. (2013)
Шашенко О. О. - Оптимізація процесу формування виробничих витрат при спорудженні виробок на вугільному підприємстві (2013)
Бєлосвєт О. В. - Дослідження фінансово-економічного ефекту від запровадження пільг у молокопродуктовому підкомплексі АПК (2013)
Голікова К. П. - Індикатори продовольчої безпеки як критерії ефективності розвитку агропродовольчої сфери держави (2013)
Гудкова В. П. - Пріоритети соціально-економічного збалансування суспільно-транспортних інтересів (2013)
Демьянченко А. Г. - Концепция эффективного управления собственностью морских портов Украины (2013)
Кудрявцев В. М. - Пріоритетні напрямки розвитку автотранспортної галузі з позицій забезпечення інвестиційної безпеки (2013)
Шевченко Е. Б. - Экономическая целесообразность производства и использования биодизеля в Украине, Куренная И. Г. (2013)
Хименко О. О. - Структурний аналіз оптової посередницької діяльності в Україні, Ковальчук К. Ф. (2013)
Лола Ю. Ю. - Тренінгові технології в процесі підготовки фахівця туристичної індустрії (2013)
Михайліченко Г. І. - Інноваційне зростання інтегрованих туристичних підприємств (2013)
Музичка Є. О. - Взаємодія основних учасників каналів збуту в туристичній індустрії (2013)
Корсак В. І. - Вплив соціально-демографічних факторів і змін споживчих уподобань на формування регіональних мереж торгівельних закладів (2013)
Манжура О. В. - Удосконалення кооперативної політики в споживчій кооперації України (2013)
Чепурда Л. М. - Оцінка сучасного стану і тенденцій розвитку ринку послуг України (2013)
Никифоренко В. Г. - Інвестування в людський капітал: механізми та інструментарій (2013)
Булах Т. М. - Середня освіта у сільській місцевості України: проблеми та шляхи подолання (2013)
Зінченко О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: сучасні реалії та перспективи розвитку, Хімченко А. М. (2013)
Цимбалюк С. О. - Аналіз наукових підходів до конструювання компенсаційного пакета: теоретико-прикладні аспекти (2013)
Кучинський В. А. - Розробка та застосування якісних нормативів праці як основа підвищення ефективності роботи підприємства, Крамськой Д. Ю. (2013)
Переверзэва А. В. - Роль економічної психології в мотивації праці: національний аспект (2013)
Шумська С. С. - Емпірична оцінка вторинних ефектів впливу валютного курсу гривні на показники ринку праці України (2013)
Невдаха О. Ю. - Трансформація змісту праці та її продуктивність в умовах інноваційної моделі економіки (2013)
Довгаль О. В. - Сільський туризм як перспективний напрям підприємництва у соціально-економічному механізмі розвитку села (2013)
Лупак Р. Л. - Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства (2013)
Сабліна Н. В. - Формування стратегічних карт у рамках реалізації процесу управління фінансовою безпекою підприємства, Кузенко Т. Б. (2013)
Сергиенко Е. А. - Имитационные потоковые модели динамики развития предприятия, Чуйко И. М. (2013)
Ліснічук О. А. - Основні складові механізму санації підприємств України (2013)
Шпак С. А. - Обоснование комплекса задач диагностики системы сбыта в планировании реструктуризации предприятий. Целевой подход (2013)
Слободяник Ю. Б. - Види і форми державного аудиту (2013)
Тесленко Т. І. - Облік фінансових результатів: проблеми та шляхи вдосконалення, Конькова Н. В. (2013)
Гоголь Т. А. - Подвійний запис у бухгалтерському обліку підприємств малого бізнесу (2013)
Єлісєєва О. К. - Методологічні аспекти оцінки стійкості банківської системи України, Гарькава Є. (2013)
Камінський А. Б. - Бюро кредитних історій у системі ризик-менеджменту споживчого кредитування (2013)
Гурьянова Л. С. - Методы выбора диагностических показателей финансовой безопасности, Непомнящий В. В. (2013)
Кремень В. М. - Науково-методичні підходи до визначення сутності та мети фінансового нагляду (2013)
Ільченко К. О. - Конкуренція в банківській системі: визначення та види (2013)
Корнієнко Н. М. - Аналіз системи планування бюджетних видатків в Україні (2013)
Коваленко Н. І. - Бюджетне регулювання в Україні: нормативно-правове забезпечення та етапи становлення (2013)
Оксенюк О. І. - Місце податку на додану вартість у системі непрямого оподаткування (2013)
Замлинська О. В. - Маркетингова стратегія інтеграції як умова модернізації ліфтового господарства (2013)
Лакейхіна В. С. - Організація стратегічного управління холдинговою структурою в умовах непередбачуваних змін зовнішнього середовища (2013)
Мартиненко І. О. - Місце професійного навчання у процесі розвитку персоналу (2013)
Романенко О. В. - Еволюція наукових підходів до визначення змісту стратегічного аналізу (2013)
Селезньова Г. О. - Запровадження тренінгів у навчальний процес з метою формування компетентного фахівця, Іпполітова І. Я. (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Юлдашева Н. А. - Орнаментальный дизайн Казахстана (2014)
Миргородская Н. В. - Шрифтовая и графическая составляющие обложек модных изданий конца XIX – XX века: формирование, развитие, взаимодействие (2014)
Хамзе Д. - "Воспоминания из детства" как попытка избавления мира от самого себя (искусство Лукаша Рудницкого) (2014)
Мауленова Г. Д. - Культурные символы на рубеже веков в визуальной среде крупного города (на примере г. Алматы) (2014)
Озерская А. - Уильям Тёрнер. Преодоление принципов тональной живописи (2014)
Бейсенбаев С. К. - Эстетико-художественные особенности национального колорита в современном искусстве Казахстана (2014)
Будяк В. В. - Современный гламур и его проявление в фотографии (2014)
Искакова М. С. - Особенности развития мотивационной сферы у учащихся с общим недоразвитием речи (2014)
Кузьмина М. Ю. - Монтаж в художественной картине мира Забайкалья (2014)
Маматов У. Н. - Размышления о некоторых портретах из коллекции Государственного музея истории Темуридов (2014)
Безвушко Е. В. - Зміни показників імунної системи щурів при експериментальному гінгівіті, викликані комбінованою дією важких металів і дефіцитом фтору та йоду, Малко Н. В., Лаповець Л. Є. (2014)
Безвушко Е. В. - Структурно-функціональна резистентність емалі у дітей, які проживають у різних умовах навколишнього середовища (2014)
Салюк О. Д. - Особливості мікрокристалізації змішаної слини в китайських студентів (2014)
Сухіна І. С. - Вплив превентивних заходів на стоматологічний статус хворих на рак молочної залози під час проведення V циклу поліхіміотерапії, Соколова І. І. (2014)
Ткаченко І. М. - Визначення товщини емалі в пацієнтів із надмірною і фізіологічною стертістю зубів за допомогою конусно-променевої комп’ютерної томографії (2014)
Швець І. Є. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в пацієнтів із запальними захворюваннями травного каналу (2014)
Коломієць С. В. - Контроль перебігу ранового процесу при оперативних втручаннях у ділянці мукогінгівального з’єднання і фіксованих ясен (2014)
Ярова С. П. - Використання антисептичної губки "Альвостаз" у лікуванні та профілактиці запальних захворювань кісток щелеп, Коваленко Я. О., Гончаренко Р. М. (2014)
Диасамидзе Э. Д. - Взаимосвязь жжения в полости рта и уровня личностной и реактивной тревожности пациента при дезадаптации к съемным пластиночным протезам, или правило трех "Н" (2014)
Кубаренко В. В. - Результаты исследования затрат времени врача-стоматолога при определении индекса разрушения окклюзионной поверхности зубов различными методами (2014)
Пономаренко В. О. - Підходи до протезування хворих похилого віку з повною адентією нижньої щелепи із застосуванням імплантатів на основі математичного моделювання, Силенко Ю. І., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Фліс П. С. - Аналіз телерентгенограм пацієнтів із дистальним прикусом при ротовому типі дихання, Ращенко Н. В., Філоненко В. В., Дорошенко Н. М., Касьяненко Д. М. (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Дичко Є. Н. - Лікування хронічного періодонтиту в дітей, інфікованих туберкульозом, Щербина І. М., Хотімська Ю. В., Хотімський Б. Л. (2014)
Дычко Е. Н. - Уровень белков ротовой жидкости у детей при кариесе зубов, Щербина И. Н., Хотимская Ю. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Клінічні особливості та фактори ризику атопічного хейліту в дітей різного віку, Стремчук М. В. (2014)
Соннік Н. Б. - Тактика ведення пацієнтів із гіпертрофією мигдаликів глотки, обтяженою аномаліями розвитку слизової оболонки порожнини рота (2014)
Борисенко А. В. - Особливості мікрофлори залежно від рівня гігієни порожнини рота на етапах імплантації в осіб похилого віку, Столяр В. Г. (2014)
Рейзвих О. Э. - Научные исследования, проведенные в ГУ "Институт стоматологии национальной академии медицинских наук" за 1992-2013 гг., Скиба О. И., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2014)
Соколова Н. А. - Порівняльна характеристика захворюваності населення Полтавської та Житомирської областей на злоякісні новоутвори щелепно–лицевої ділянки, Рибалов О. В., Мельничук Л. В., Гутовський О. А., Гутовська І. О. (2014)
Василишин У. Р. - Методологічні аспекти формування інформаційної культури як необхідної умови професійної компетентності лікаря-інтерна (2014)
Василишин У. Р. - Оптимізація навчального процесу інтернів-стоматологів шляхом упровадження обов’язкового виконання наукової практично-орієнтованої роботи (2014)
Палійчук І. В. - Формування професійної комунікативної культури лікарів-інтернів на післядипломному етапі навчання (2014)
Дмитриева А. А. - Диагностические ошибки в хирургической стоматологии (2014)
Соколовська В. М. - Застосування ультразвукових пристроїв у стоматологічній практиці (2014)
До відома авторів (2014)
Писаренко О. А. - Одонтогліфічні, морфометричні та гістологічні особливості фісурного карієсу малих кутніх зубів (2014)
Рябушко Н. О. - Гістологічна будова слизової оболонки твердого піднебіння в нормі та при ішемічній хворобі серця, Дворник В. М., Баля Г. М. (2014)
Кубаренко В. В. - Краевая проницаемость по границе реставрации у боковых зубов с различным показателем разрушения коронки зуба (2014)
Ожоган І. А. - Аналіз експертної оцінки реставрацій бічних зубів, Герелюк В. І., Ожоган З. Р. (2014)
Ткаченко І. М. - Кристалографічні методи дослідження ротової рідини в комплексному обстеженні стоматологічних пацієнтів (2014)
Дмитренко І. А. - Особливості стану зубощелепної системи у хворих із середніми і великими дефектами зубних рядів, Ожоган З. Р. (2014)
Єрис Л. Б. - Застосування програмного продукту DELCAM для виготовлення резекційного імплантата при однобічній резекції нижньої щелепи (2014)
Макєєв В. Ф. - Синдром ігла в диференційованій діагностиці скронево-нижньощелепних розладів, Телішевська О. Д. (2014)
Боднарук Ю. Б. - Індексна оцінка стану тканин пародонта в дітей і підлітків, хворих на дитячий церебральний параліч (2014)
Гавриленко М. А. - Оцінка стоматологічного статусу дітей-інвалідів із психічними розладами (2014)
Казакова Р. В. - Критерії С-вітамінної забезпеченості підлітків із хронічним катаральним гінгівітом при гастродуоденальній патології, Мельник В. С. (2014)
Лещук С. Є. - Ураженість карієсом постійних зубів у дітей із бронхіальною астмою (2014)
Рейзвих О. Э. - Анализ научных исследований по стоматологии в Украине за 1995-2013 гг., Скиба О. И., Левицкий А. П., Шнайдер С. А. (2014)
Палійчук І. В. - Формування інформаційної культури лікарів-стоматологів засобами дистанційного навчання (2014)
Дубина В. О. - Клініко-патогенетичні підходи до нових способів лікування генералізованого пародонтиту, Скрипников П. М., Силенко Ю. І., Силенко Г. М., Чинчикова С. О. (2014)
Макєєв В. Ф. - Оклюзійно-артикуляційна концепція розвитку синдрому м'язово-суглобової дисфункції в пацієнтів з патологією оклюзії, Риберт Ю. О., Кінаш Ю. О. (2014)
Некрологи (2014)
До відома авторів (2014)
Корнієнко В. В. - Європейський міжкультурний діалог у контексті формування єдиного культурного простору (2010)
Шейко В. М. - Культурологічно-компаративістські принципи формування глобалізаційного культурного простору (2010)
Степанов В. Ю. - Масова культура сучасного суспільства (2010)
Тишевська Л. Г. - Зміни в інфраструктурі культурного простору Харкова наприкінці XVI — на початку XIX ст. (2010)
Кравченко О. В. - Культурна політика в Україні за часів незалежності. Дискурс публічної політики (2010)
Греков О. М. - Соціокультурні моделі господарської діяльності як носії етнонаціонального (2010)
Дяченко М. В. - Людина, сенс її буття та проблема щастя (світоглядні ідеї у філософії Б. Паскаля та Ж. О. Ламетрі) (2010)
Шолухо Н. Є. - Інший як джерело майбутнього: етика відповідальності — основа концепції культури повсякденності Еманюеля Левінаса (2010)
Суковата В. А. - "Ділова жінка" як інший у пострадянській культурі і масовій свідомості (2010)
Мірошниченко В. С. - С. Л. Франк: філософія культури як модус концепції незбагненного (аспекти культури, реальності, "що самовідкривається", і Абсолютно незбагненного") (2010)
Шуляков І. М. - Типологія процесів міжкультурної комунікації (2010)
Кулакова О. М. - Культурологічні аспекти комунікативної функції мови (2010)
Даренська В. М. - Перспективи відродження традиційного народного мистецтва: культурологічні аспекти (2010)
Герчанівська П. Е. - Функціонування народної культури в соціумі (2010)
Школьна О. В. - Творчість опішнянки Єлизавети Трипільської в контексті стильових трансформацій першої третини ХХ ст. (2010)
Щедрін А. Т. - Людина і Венера: відображення відносин у соціокультурному просторі Стародавнього Світу (2010)
Зінов’єва Т. А. - Побутування фольклорної паремії в інформаційному суспільстві (2010)
Кікоть А. А. - Костюм: поняття, структура та функції (2010)
Кива Н. І. - "Не/зустріч" (А. Варбург, В. Беньямін, С. Ейзенштейн): експериментальні проекти початку ХХ ст. (2010)
Яріко М. О. - Особливості негативного сприйняття ісламу в самосвідомості заходу (2010)
Оленіна О. Ю. - Вплив віртуальності на процеси трансформації мистецтва (2010)
Субота Є. В. - Регіональне телебачення як засіб формування стереотипів масової культури (2010)
Пересецький Р. Д. - "Людина з кіноапаратом" (1929) як дослід телевізійної кінорефлексії (2010)
Рубинський О. Ю. - До історії формування Харківської школи лялькарів (2010)
Терещенко В. Л. - Гумористичні капричіо віденських класиків або "помилки молодості" вчителя й учня (фортепіанні п’єси Гайдна та Бетховена) (2010)
Зав’ялова О. К. - Традиції віденської салонної культури і віолончельне мистецтво Львова кінця XVIІ — першої половини ХІХ ст. (2010)
Плоткіна А. І. - Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" (2010)
Бойко В. Г. - Пошуки, знахідки та суперечності в гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVIII–XIX ст.) (2010)
Барвік С. Г. - Особливості формування музично-стильових уявлень майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки (2010)
Щепакін В. М. - Літні симфонічні концерти як явище музичної культури України кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2010)
Наші автори (2010)
Титул, зміст (2010)
Долгополов С. И. - Изменение коэффициента формы колебаний прямолинейного питающего трубо-провода ЖРД при продольных колебаниях жидкостных ракет (2010)
Лапина Л. Г. - Формирование расчетных входных возмущений по результатам спектрального анализа неровностей реальных участков железнодорожного пути, Мащенко И. А. (2010)
Соболевская М. Б. - Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния элементов конструкции кабины машиниста локомотива при нормативных и сверхнормативных ударных воздействиях, Теличко И. Б., Хрущ И. К., Горобец Д. В., Клык Ю. А. (2010)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела стрелкового оружия с преобразователем энергии газов в виде набора цилиндрических оболочек, Пилипенко О. В., Пугач Е. О., Скорик А. Д., Авдеев А. Н. (2010)
Басс В. П. - Численное решение трехмерных задач динамики разреженного газа, Печерица Л. Л. (2010)
Коновалов Н. А. - Глушитель звука выстрела для снайперского оружия, Пилипенко О. В., Пугач Е. О., Скорик А. Д., Авдеев А. Н. (2010)
Анищенко В. М. - Суммарный импульс тяги быстрорасходных газореактивных двигательных установок с учетом дроссель-эффекта (2010)
Переверзев Е. С. - Вероятностные модели долговечности на основе термофлуктуационной теории прочности (2010)
Переверзев Е. С. - Влияние деформационного старения на механические свойства сплава АМг6М, Борщевская Д. Г., Бутенко В. Ф., Ханнанов А. В. (2010)
Прядко Н. С. - Анализ качества продукта струйного измельчения на основе акустического мониторинга (2010)
Дронь Н. М. - Оценка основных характеристик космических тральщиков, Кондратьев А. И., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2010)
Горбунцов В. В. - Упрощенная модель динамики ракеты-носителя с учетом изгибных деформаций корпуса при полёте на активном участке траектории, Заволока А. Н. (2010)
Лазученков Н. М. - Анализ достоверности решений обратной задачи для уравнения параболического типа с использованием априорной информации о характере изменения искомых функций (2010)
Титул, зміст (2014)
Шемшученко Ю. С. - Концептуальні, конституційні, політико-правові засади територіальної організації публічної влади, Пухтинський М. О. (2014)
Костенко О. М. - "Людський фактор" − основний антикорупційний засіб (2014)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: ілюзія індукції (2014)
Іванова А. Ю. - Криза влади і позадержавне судівництво: з досвіду української революції 1917–1921 рр. (2014)
Копельців-Левицька Є. Д. - Реалізація гуманістичного потенціалу правової системи України в опозиції правових систем Схід-Захід (2014)
Музика І. В. - Соціологічна концепція права Ю. С. Гамбарова (2014)
Тарахонич Т. І. - Види правового регулювання: теоретичні аспекти розуміння (2014)
Бондарук В. О. - Надання ступенів публічних нотаріусів у Замойській академії (1594–1784) (2014)
Губар К. А. - Розвиток церковного права у Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії (XVIIІ – поч. ХХ ст.) (2014)
Дубовик О. І. - Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70–90 рр. ХХ століття (2014)
Едер П. Д. - Структура та керівництво Вищого крайового суду у Львові (1855–1918 рр.) (2014)
Ромінський Є. В. - До проблеми співвідношення міжнародних і міжкнязівських договорів (X–XIVст.) (2014)
Худояр Л. В. - З історії адміністративного процесу в Запорозькій Січі: на матеріалах Архіву Коша Нової Запорозької Січі (2014)
Червінська Н. В. - Роль та значення правового менталітету для забезпечення ефективності законодавства (2014)
Батанов О. В. - Проблеми теорії функцій муніципального права (2014)
Приходько Х. В. - Децентралізація публічної влади та місцеве самоврядування: концептуально-правові питання (2014)
Антонов В. О. - Національна безпека як конституційно-правова гарантія політичної системи України (2014)
Васильченко О. П. - Сутність принципу забезпечення рівності прав і свобод національних меншин (2014)
Шаповал В. Д. - Загальна характеристика права громадян на правову допомогу в Україні (2014)
Босий В. П. - Особливості набуття біженцями громадянства України (2014)
Бевз C. І. - Мета державного регулювання господарської діяльності: погляд на питання (2014)
Губанова Т. О. - Оптимізація як спосіб підвищення ефективності законодавства України у сфері державного фінансового контролю (2014)
Жидецька В. В. - Проблемні питання в оскарженні нормативно-правових актів (2014)
Коршун В. Ф. - Інститут адміністративно-територіального устрою України: теоретичні засади формування та становлення до проголошення незалежності України (2014)
Лівар Ю. О. - Заміна адміністративних стягнень у провадженні по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень (2014)
Литвинова Є. В. - Фiнaнcoвo-прoцecуaльнi норми та їх cпiввiднoшeння з матеріальними нoрмaми фінансового права (2014)
Ляшко О. Б. - Надання адміністративних послуг у сфері містобудування: результати соціологічного дослідження (2014)
Мельник С. М. - Фактори, що обумовлюють ступінь деталізації процесуальної форми юридичної відповідальності за адміністративним правом (2014)
Сафонова О. Ю. - Нормативно-правове регулювання порядку складання кандидатами на посаду судді кваліфікаційного іспиту (2014)
Яковлєв П. О. - Про правову природу актів, якими встановлюються тарифи на житлово-комунальні послуги (2014)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты имплементации понятия "эффективность" в понятийно-категориальный аппарат гражданского процесса (2014)
Дякович М. М. - Пропозиції щодо розвитку медіації в нотаріальній практиці нотаріусів України (2014)
Маріц Д. О. - Договір про патронат, Карпенко І. В. (2014)
Нечипорук С. В. - Проблеми та перспективи розвитку нормативно-правового забезпечення нотаріальної діяльності в Україні (2014)
Кашканова Н. Г. - Діяльність біоетичних комітетів: аспекти інтеграції України в європейський науковий простір (2014)
Оксанюк Н. М. - Класифікація принципів спадкування (2014)
Старікова Н. М. - Допоміжні репродуктивні технології: цивільно-правовий вимір (2014)
Хороша Т. С. - Реалізація Конвенцій Ради Європи з питань спадкування в правовій системі України (2014)
Бошицький Ю. Л. - Шляхи модернізації та оптимізації правового регулювання інтелектуальної власності в Україні (2014)
Шишка Р. Б. - Плагіат та його прояви і небезпеки (2014)
Андрощук Г. О. - Закон про авторське право Канади: модернізація і економічні наслідки (2014)
Мосов С. П. - Роль університетів у розробці національної стратегії в сфері інтелектуальної власності в Україні (2014)
Андрусів У. Б. - Правовий статус організацій мовлення (2014)
Ващинець І. І. - Щодо правової кваліфікації розміщення об’єктів авторського права в мережі Інтернет (2014)
Воронін Я. Г. - Роль патентних тролів у системі патентної охорони права промислової власності (2014)
Кашинцева О. Ю. - Особливості предмета договору про створення об’єктів патентування у сфері медицини (2014)
Яшарова М. М. - Місце права промислової власності в правовій системі України та вплив правових систем світу на її розвиток (2014)
Бондаренко О. О. - Значення суттєвих ознак при встановленні обсягу правової охорони промислового зразка (2014)
Лузан А. В. - Методологія дослідження комплексної системи цивільно-правової охорони винаходів (2014)
Романюк Т. В. - Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України (2014)
Даниленко Б. В. - Стале використання несільськогосподарських угідь земель сільськогосподарського призначення в Україні: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Латишева В. В. - Правові аспекти житлового будівництва в сільській місцевості (2014)
Чурилова Т. М. - Правове забезпечення належного управління державними землями в умовах адміністративної реформи (2014)
Сердюк П. П. - Урбанизация как коррелят преступности (2014)
Бабанли Р. Ш. - Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі (2014)
Ващук Б. Л. - Обов’язкова участь захисника у кримінальному провадженні (2014)
Коломієць Н. В. - Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 1) (2014)
Цимбалюк В. І. - Роль судово-психіатричної експертизи в питанні оцінки психічного стану особи (2014)
Волошина В. А. - Окремі питання науково-консультативного забезпечення реалізації повноважень Верховного Суду України (2014)
Доманова Т. Ю. - Підходи до регламентації складної вини у законодавстві зарубіжних держав (2014)
Івахненко О. А. - Зарубіжний досвід криміналізації хуліганських діянь (2014)
Наваляна Я. Т. - Поняття та види латентних зґвалтувань (2014)
Полях В. Б. - Ресоціалізація неповнолітніх, засуджених до позбавлення волі: поняття та значення (2014)
Романишин О. Р. - Характеристика системи кримінально-правової охорони порядку виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Солдатенко А. А. - Відмежування причетності до злочину від співучасті (2014)
Ташлицька Н. М. - Згода потерпілого на заподіяння шкоди в континентальній системі права (2014)
Савчук К. О. - Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв’язку з агресією з боку Російської Федерації, Мельничук О. І. (2014)
Галкін І. Г. - Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини (2014)
Давидова Н. О. - Конституційно-правове регулювання відносин у сфері освіти в США (2014)
Кубієвич С. П. - Етапи формування та особливості врегулювання спорів у рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) (2014)
Отрош М. І. - До питання щодо статусу Католицької Церкви в міжнародному праві (2014)
Харчук О. О. - Економічні санкції як засіб відновлення міжнародної законності, Озерова К.О. (2014)
Осама Мохамед Юсеф Арар. - Палестино-израильский мирный процесс и создание Палестинской Автономии в свете соглашений "Осло І" (2014)
Горобець Н. Г. - Поняття та сутність права власності в контексті Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини (2014)
Грицун О. О. - Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму (2014)
Мельниченко О. В. - Міжнародні договори в системі сімейного законодавства України та ЄС (2014)
Отрош В. М. - Поняття громадянства в міжнародному праві та особливості його набуття і втрати у державах і Мальтійському Ордені (2014)
Boguslaw Banaszak. - Contemporary parliaments in Europa (2014)
Attila Péterfalvi. - Transparency in Defence Administration (PhD. Thesis) (2014)
Лазорський А. О. - Громадянське суспільство і держава: взаємозв'язок та взаємодія (2014)
Хорохонько О. С. - Зворотне відсилання як наслідок негативної "колізії колізій" у міжнародному приватному праві (2014)
Галянтич М. К. - Вартісна оцінка інтелектуальної власності у науково-технічній сфері (2014)
Кіндюк Б. В. - Актуальна праця з історії українського права (2014)
Рабінович С. П. - Фундаментальна праця у сфері охорони суміжних прав суб’єктів інформаційної діяльності (2014)
Біленчук П. Д. - Криміналістичні та психофізіологічні методи дослідження в судочинстві, правоохоронній діяльності та кадровій роботі (2014)
Шилінгов В. С. - Наукові дослідження проблем національної правової системи (2014)
Візит доктора права, професора Вільяма Батлера (США) до Київського університету права НАН України (2014)
Лекція доктора, президента Латвійської Республіки 1999–2007 рр. Вайри Віке-Фрейберга (2014)
Круглий стіл на тему: "Відносини Україна – НАТО: проблеми і перспективи" (2014)
Круглий стіл студентів КУП НАНУ з представником університету Токіо Юзукі Нагакоші (Японія) (2014)
Майстер-клас керівника програм Департаменту країн з перехідною та розвинутою економікою ВОІВ пана Річарда Фрелека (2014)
Круглий стіл на тему: "Сучасні тенденції, загрози та перспективи у сфері розвитку інтелектуальної власності у правовій та комерційній площинах: вітчизняна та міжнародна практика" (2014)
Міжнародний правничий конкурс імені В. М. Корецького (2014)
Круглий стіл на тему: "Перспективи врегулювання Української кризи" (2014)
Круглий стіл на тему: "Ціннісні виміри права" (2014)
Світлій пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка (2014)
Світлій пам’яті Віталія Івановича Семчика (2014)
Редакційні повідомлення (2014)
Титул, зміст (2013)
Попов О. Є. - Генезис та еволюція концепцій прав власності в контексті розвитку сучасної інституціональної економічної теорії (2013)
Пакулін С. Л. - Розвиток системи вищої освіти України: закономірності, тенденції, перспективи (2013)
Левченко О. М. - Методичні підходи до визначення вартості підготовки фахівців у ВНЗ України, Ткачук О. В. (2013)
Рамський А. Ю. - Сутність заощаджувальних процесів домогосподарств та їх вплив на розширене відтворення ВВП (2013)
Яворська Т. В. - Розроблення державної системи економічної безпеки страхових підприємницьких структур в Україні (2013)
Доровской В. А. - Экономическая безопасность регионов и её место в государственном регулировании социально-экономического развития Украины (2013)
Третяк В. П. - Досвід окремих країн у вирішенні проблем людського розвитку (2013)
Власенко М. О. - Понятійні та сутнісні характеристики світового фінансового ринку (2013)
Касіян Є. В. - Оцінка складових фінансового розвитку країн Центральної та Східної Європи та його вплив на економічне зростання (2013)
Омар И. О. - Перспективы экономического сотрудничества Украины и стран Ближнего Востока (2013)
Аверкина М. Ф. - Логістичне управління містом як пріоритетний інструмент забезпечення стійкого розвитку міст (2013)
Богдан Н. М. - Реалізація економічних інтересів регіону в контексті забезпечення регіонального розвитку (2013)
Пакуліна А. А. - Концепція управління сталим розвитком соціального комплексу міста на основі імперативу якості життя (2013)
Сидоренко І. В. - Концептуальні підходи до визначення інтегрального показника рівня інвестування інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу регіону (2013)
Надтока Т. Б. - Свертка показателей при диагностике социально-экономического развития предприятия: проблемы и пути решения, Виноградов А. Г. (2013)
Шпирко В. В. - Моделювання залежності економічного розвитку від реалізації бюджетної та грошово-кредитної політики України в посткризовий період, Мороз П. А. (2013)
Колдовський А. В. - Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання (2013)
Гришаєва Ю. Г. - Напрями вдосконалення управлінського механізму регулювання інвестиційної діяльності на інституційних засадах (2013)
Климко Т. Ю. - Особливості інвестиційних процесів України в посткризовий період, Макарович В. К., Огородник В. О. (2013)
Шталь Т. В. - Аналіз інвестиційного клімату України та шляхи його вдосконалення, Доброскок Ю. Б., Тіщенко О. О., Сапаров Е. (2013)
Тюрина Д. Н. - Использование методов Data Mining в анализе деятельности предприятия (2013)
Гусак А. С. - Аналіз сучасної практики страхування інвестиційних проектів у вуглевидобуванні, Кабанов А. І. (2013)
Нусінова Я. В. - Використання показника періоду непогашення поточних зобов’язань при діагностиці кризи на підприємствах гірничо-металургійного комплексу (2013)
Тельнова Г. В. - Розробка концепції фінансового менеджменту ІКС машинобудівної галузі (2013)
Денисов К. В. - Аналіз результативності державної промислової політики в чорній металургії України за 1996 – 2010 рр. (2013)
Євсєєва О. О. - Інноваційний розвиток аграрного сектора України в умовах глобалізації (2013)
Клочко В. М. - Методичні підходи до визначення конкурентоспроможності економіки регіонального молокопродуктового підкомплексу (2013)
Коваленко О. Ю. - Обґрунтування методів управління витратами на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Босенко А. В. - Удосконалення управління земельними ресурсами АПК Полтавської області в рамках стратегії ефективного господарювання й землекористування (2013)
Шелудько В. М. - Об’єктивна необхідність впровадження органічного землеробства в Україні (2013)
Білопільська О. О. - Державно-приватне партнерство як механізм інвестування інноваційних технологій поводження з відходами, Фролов С. М. (2013)
Шевченко Ю. О. - Розвиток "зеленої економіки": національний аспект, Прушківська Е. В. (2013)
Філон М. М. - Дослідження ефективності регулювання в сфері телекомунікацій України (2013)
Соловйова О. Є. - Функціональний аналіз компетенції директорів виконавчого органу будівельного підприємства (2013)
Височан О. С. - Співвідношення понять "подорожуючий", "відвідувач" і "турист": міжнародний обліково-статистичний підхід (2013)
Ястремська О. О. - VIP-туризм: сутність та перспективи розвитку (2013)
Прасол В. М. - Шляхи вирішення проблемних питань кадрової політики ЖКГ за умов реформування, Бубенко П. Т., Димченко О. В., Дворкін С. В. (2013)
Журавка А. В. - Управління ресурсами комунального підприємства водопостачання з урахуванням невизначеності впливів зовнішнього та внутрішнього середовища, Новожилова М. В., Чуб О. І. (2013)
Копосов Г. О. - Використання функціонально-вартісного аналізу для оцінки перспектив розвитку товару, Семененко О. О. (2013)
Сагайдак М. П. - Використання міжнародного досвіду у формуванні системи внутрішнього маркетингу на вітчизняних підприємствах сфери послуг (2013)
Заварзіна Т. В. - Удосконалення оцінки ефективності фінансування інноваційного розвитку підприємств торгівлі (2013)
Булах Т. М. - Сфера охорони здоров’я на селі: стан, проблеми, перспективи розвитку (2013)
Косарева І. П. - Оцінка можливостей впровадження державної програми "доступне житло" в Україні, Сарматицька Н. В., Бондаренко Н. В. (2013)
Бондар Н. О. - Передумови виникнення та формування сучасного світогляду щодо моделей інвалідності: міжнародний досвід (2013)
Карапейчик И. Н. - Потенциалы и конкурентоспособность предприятий: признаки сходства и различия как объектов оценки (2013)
Меліхова Т. О. - Визначення витрат господарської діяльності підприємства (2013)
Петряєва З. Ф. - Економічна безпека підприємства як важлива складова сучасного бізнесу, Петряєв О. О. (2013)
Ситник Г. В. - Концепція фінансового планування на підприємстві на основі процесно-орієнтованого підходу (2013)
Шамота Г. М. - Дослідження підходів до комплексної оцінки фінансового стану підприємства, Малиш Д. О. (2013)
Тарануха О. М. - Формування процесу ризик-менеджменту на підприємстві, Іванчук С. І. (2013)
Боднарчук А. В. - Удосконалення комплексного економічного аналізу власного капіталу (2013)
Іванова Л. Б. - Теоретичні засади визначення сумнівних і безнадійних боргів в умовах антикризових заходів (2013)
Папаіка О. О. - Оцінка економічного тяжіння нормативів капіталу, ліквідності та ризику банків, Косогов В. А. (2013)
Папаіка О. О. - Механізм оподаткування операцій банків із цінними паперами, Носачова І. В. (2013)
Кулішов В. В. - Фінансова глобалізація: сутність і наслідки (2013)
Пашова С. М. - Особливості здійснення інвестиційного кредитування інноваційної діяльності банками України (2013)
Бондаренко А. Ф. - Сучасні аспекти розвитку клієнтинг-стратегії банку, Розкошна О. А., Косенко В. І. (2013)
Поліванцев А. С. - Компаративний аналіз використання податкового регулювання в системі конкурентних відносин на світовому ринку (2013)
Петренко М. В. - Теоретичні аспекти формування фінансових рішень у сучасному ринковому середовищі (2013)
Ткаченко І. В. - Систематизація чинників впливу на складові доходної частини Пенсійного фонду України (2013)
Філатов В. М. - Особливості формування тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства на сучасному етапі на прикладі Харківської області, Пивавар І. В. (2013)
Мєшкова Н. Л. - Розвиток теоретичних аспектів управління діловою активністю підприємств, Фесенко І. А. (2013)
Буряк Р. І. - Персонал як важливий елемент системи менеджменту якості аграрного підприємства (2013)
Шкромида В. В. - Організація управлінського обліку в системі управління діловою репутацією підприємства (2013)
Волошко Н. О. - Мотиваційне забезпечення управління частками акціонерного капіталу, Курінний О. В. (2013)
Лугова В. М. - Професійна Я-концепція керівника як фундаментальна умова його професійного розвитку (2013)
Кінаш І. П. - Політика розвитку виставкової інфраструктури в Україні (2013)
Кожухівська Р. Б. - Суть і принципи реалізації інтегрованих маркетингових комунікацій (2013)
Петриченко П. А. - Еволюція концепцій маркетингу взаємин: пріоритети, концептуальна база, домінуюча логіка (2013)
Продан В. О. - Методологічні основи управління персоналом на українських підприємствах, Пересипкіна Г. О. (2013)
Лопух К. В. - Історія економічного неоконсерватизму: відродження старих цінностей у нових умовах (2013)
Титул, зміст (2015)
Якимишин Л. Я. - Реконструкція бізнес-процесів в ланцюгу поставок у контексті аутсорсингу (2015)
Левыкин В. М. - Исследование удовлетворенности и лояльности клиентов в проектах мини-гостиниц, Дэвон В. В. (2015)
Новошинская Л. В. - Исследование деятельности институциональных инвесторов в контексте финансового маркетинга (2015)
Палант О. Ю. - Модель формування раціонального пасажиропотоку (2015)
Гринько Т. В. - Концептуалізація моделей управління змінами на підприємствах в сучасних умовах мінливого середовища, Гвініашвілі Т. З. (2015)
Рац О. М. - Дослідження впливу якості кредитного портфелю на ефективність кредитної діяльності банку як складова моніторингу кредитного ризику (2015)
Писарчук О. В. - Проблемні аспекти формування облікової політики суб’єкта державного сектору, Кудіна О. М., Тютлікова В. В. (2015)
Колесник В. М. - Організаційні підходи до управління витратами феросплавних підприємств (2015)
Авдан О. Г. - Особливості оцінки вартості та використання брендів туристичних підприємств (2015)
Лук’яненко О. Д. - Системна ідентифікація інновацій у сучасному форматі їх класифікації (2015)
Карпенко О. В. - Організаційно-економічне забезпечення економічної безпеки підприємництва в агропромисловому комплексі (2015)
Андрющенко І. С. - Формування системи управління витратами підприємств ресторанного господарства (2015)
Цибулько Д. І. - Розвиток блочно-ієрархічного підходу до здійснення процесу технічного переозброєння промислових підприємств, Фартушняк О. В. (2015)
Фалович В. А. - Особливості формування збірних поставок в ланцюгах поставок (2015)
Шталь Т. В. Дядін А. С. - Вдосконалення розвитку конкурентоспроможності економіки на інноваційно-інвестиційній основі (2015)
Михайленко Д. Г. - Предумови формування сталого розвитку громадянського суспільства (2015)
Мірошник М. В. - Маркетингові дослідження розвитку продуктових роздрібних мереж в Україні, Кітченко О. М., Васильцова С. О. (2015)
Одарченко А. М. - Дослідження перспектив впровадження електронної торгівлі в умовах м’ясопереробного підприємства, Сподар К. В., Соколова Є. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Березовський Р. З. - Кількість еритроцитів та співвідношення їх різновікових популяцій у крові поросят за дії ферум цитрату, Максимович І. Я., Влізло В. В. (2014)
Боднар Ю. В. - Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази за культивування клітин гранульози, Кузьміна Н. В., Сачко Р. Г., Остапів Д. Д. (2014)
Величко В. О. - Роль мікроелементів у формуванні системи антиоксидантного захисту поросят при стресових станах (2014)
Драган Л. П. - Вплив вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на активність аспартатамінотрансферази в культурі клітин риб (2014)
Ковальчук І. І. - Ліпідний і жирнокислотний склад тканин організму медоносних бджіл та перги за умов підгодівлі наноаквацитратами германію та селену, Федорук Р. С., Рівіс Й. Ф., Романів Л. І. (2014)
Милостива Д. Ф. - Вплив мікроелементів на білково-азотистий обмін у молодняку української м’ясної породи (2014)
Охрим С. А. - Вміст сіалових кислот у сироватці крові корів за різного перебігу післяотельного періоду (2014)
Пилипець А. З. - Жирнокислотний склад ліпідів селезінки великої рогатої худоби різного віку (2014)
Храбко М. І. - Антиоксидантна активність та дезінтоксикаційна здатність організму щурів за згодовування цитратів хрому, селену та германію (2014)
Гунчак А. В. - Показники білкового обміну в курей-несучок за різного складу раціону, Кирилів Б. Я., Галущак Л. І., Островська М. Ю. (2014)
Левицький Т. Р. - Оцінка безпечності застосування соєвого шроту, отриманого із генетично модифікованої сої, на курчатах-бройлерах (2014)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту метіоніну в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Ривак З. О. (2014)
Невоструєва І. В. - Споживання і перетравлення поживних речовин раціону за згодовування екструдованої соняшникової макухи (2014)
Оріщук О. С. - Ліпідний склад жовтка яєць курей-несучок за використання кормових добавок із включенням пальмового жиру, Цап С. В., Микитюк В. В. (2014)
Седіло Г. М. - Фізіолого-біохімічний статус та продуктивність молодняку ВРХ за використання нової кормової добавки, Федак Н. М., Чумаченко С. П., Вовк Я. С. (2014)
Сірко Я. М. - Онтогенетичні зміни вмісту кальцію та фосфору в процесі росту і розвитку молодняку курей-несучок, Кирилів Б. Я., Кисців В. О., Лісна Б. Б., Галущак Л. І. (2014)
Землянський А. О. - Метаболічний профіль сироватки крові собак за панкреатиту на тлі лікувальних заходів (2014)
Лесик Я. В. - Дезінтоксикаційна здатність організму та маса тушки і внутрішніх органів кролів за умов згодовування хлориду хрому, Федорук Р. С., Храбко М. І. (2014)
П’ятничко О. М. - Ефективність препаратів кальценон і кальфосет при лікуванні та профілактиці порушень мінерального обміну в телят, Шкодяк Н. В., Стецько Т. І., Максимович О. А., Михалюк О. В., Михалусь Г. М. (2014)
Серветник Н. Р. - Зміни гематологічного профілю у курей-несучок за аліментарного токсикозу ацетатом свинцю, Снітинський В. В. (2014)
Слюсар Н. В. - Фармакотерапевтична ефективність препарату діоксизоль за ускладнених ран (2014)
Тимошенко О. П. - Показники обміну ліпідів і ліпопротеїнів у сироватці крові самиць домашніх котів при доброякісних та злоякісних новоутвореннях молочної залози, Кузьміна Ю. В. (2014)
Білецька Г. В. - Ізоляція патогенного поліомавірусу гусей в Україні (2014)
Глєбова К. В. - Роль дикої птиці як природного резервуара бактеріальних хвороб (2014)
Головко А. М. - Залежність стабільності фізіологічного стану клітин колекційного виробничого штаму Е. coli 055 від кількості пасажів на поживному середовищі, Гордієнко О. І., Пінчук Н. Г. (2014)
Дідух А. В. - Функціональний стан печінки, нирок і підшлункової залози у цуценят, хворих на парвовірусний ентерит (2014)
Драган Л. П. - Особливості процесів пероксидного окиснення ліпідів у печінці райдужної форелі в динаміці вірусної інфекції (2014)
Лизогуб Л. Ю. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів у птахівництві: науковий підхід до вирішення проблеми (2014)
Фотіна Т. І. - Епізоотологічне та епідеміологічні значення харчових бактеріальних патогенів, Касяненко О. І., Фотіна Г. А., Дворська Ю. Е. (2014)
Шкромада О. І. - Аналіз мікробної забрудненості свиногосподарств та мікробіологічний моніторинг вирощування поросят (2014)
Кисців О. С. - Порівняння методів визначення пероральної середньосмертельної дози ветеринарних препаратів: класичного та альтернативного (визначення класу гострої токсичності), Кабанець А. С., Висоцька Т. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Фармакологічна оцінка протимікробної дії наночастинок срібла, Кушнір І. М., Колодій Г. В., Семен І. С. (2014)
Кушнір В. І. - Вплив біологічно активного засобу на основі пептидоглікану на мікрофлору кишечнику лабораторних тварин, Кушнір І. М., Семен І. С. (2014)
Нагорна Л. В. - Дерманісоз курей на птахофабриках промислового типу (2014)
Патерега І. П. - Визначення кумулятивних властивостей протипротозойного і протимікробного препарату та субстанції, з якої його виготовлено (2014)
Сачко Р. Г. - Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінції Прикарпаття, Лесик Я. В., Пилипець А. З., Грабовська О. С., Денис Г. Г., Мартин Ю. В. (2014)
Тарасенко Л. О. - Санітарно-гігієнічна оцінка якості молока та молочних продуктів у залежності від періоду лактації корів української червоної молочної породи, Рудь В. (2014)
Красніков Г. А. - Вивчення впливу рослинного препарату з імуностимулюючими властивостями "Вітастим" на організм курчат, інфікованих вірусом низькопатогенного грипу, Шутченко П. О., Музика Д. В., Коваленко Л. В., Обуховська О. В., Медвідь К. О. (2014)
Мартин Ю. В. - Гістоморфологічна характеристика та концентрація гормонів тканини яєчника корів і телиць залежно від фізіологічного стану, Акимишин М. М., Сачко Р. Г., Віщур В. Я., Остапів Д. Д. (2014)
Михалюк О. В. - Вплив препаратів "Кальценон" та "Кальфосет" на організм молодняку свиней на відгодівлі при порушеннях мінерального обміну, Бассараб В. П., П'ятничко О. М., Лісова Н. Е., Максимович О. А., Петришин О. Б. (2014)
Огородник Н. З. - Гематологічний профіль крові поросят при відлученні та за дії імунотропного препарату (2014)
Петришин О. Б. - Гематологічні та імунологічні показники крові телят при респіраторних захворюваннях за умов застосування препаратів данофлоксацину та енроксилу макс (2014)
Щебентовська О. М. - Морфологічна ідентифікація складників тваринної сировини у м’ясних продуктах та м’ясних напівфабрикатах, Шкільник О. С. (2014)
Бондарчук Л. В. - Оцінка корів бурих порід за технологічними ознаками (2014)
Корнят С. Б. - Біохімічний профіль крові корів при лікуванні різних форм ендометритів, Шаран М. М., Андрушко О. Б., Яремчук І. М. (2014)
Кузьміна Н. В. - Активність і вміст ізоформ супероксиддисмутази та виживання сперміїв в еякулятах бугаїв за різного окисного навантаження, Остапів О. О., Яремчук І. М. (2014)
Литвищенко Л. О. - Реалізації генетичного потенціалу продуктивності голштинськими коровами за промислової технологї виробництва молока, Гончар А. О., Гуцуляк Г. С., Піщан І. С., Капшук Н. А. (2014)
Малишева О. О. - Використання мікросателітних ДНК-маркерів для підбору і комбінування пар плідників стерляді та бестера, Спиридонов В. Г., Мельничук С. Д., Курта Х. М. (2014)
Мельник В. О. - Визначення оптимального віку початку статевого використання кнурів, Кравченко О. О. (2014)
Поручник М. М. - Взаємозв’язок відтворювальних якостей з особливостями будови молочної залози свиноматок (2014)
Яремич Н. В. - Режим проведення гону та відтворювальна здатність самок норок скандинавського типу селекції (2014)
Авдосьєва І. К. - Імуноферментний метод оцінки ефективності вакцинації бройлерів проти інфекційної бурсальної хвороби, Регенчук В. В., Басараб О. Б., Мельничук І. Л. (2014)
Головко О. А. - Вивчення циркуляції збудника чуми м’ясоїдних серед хворих собак за допомогою ПЛР (2014)
Дерябін О. М. - Розробка ПЛР ТЕСТ-системи "Campylobacter spp.-ПЛР-ТЕСТ” для виявлення та ідентифікації ДНК бактерій роду Campylobacter, Пустовіт Н. А., Виговська Л. М. (2014)
Каплінський В. В. - До методики визначення білкових макромолекул організму тварин у поліакриламідному гелі (2014)
Коняхін О. П. - Вплив змінних імпульсних електромагнітних полів наднизької частоти на гематологічні показники у курей, Решетник А. О. (2014)
Майборода О. В. - Вивчення реактогенності та антигенних властивостей експериментальної серії "Вакцини інактивованої проти сальмонельозів птиці" (2014)
Моткалюк Н. Ф. - Метод визначення ефективності кислотних мийних засобів для санітарної обробки доїльного устаткування в лабораторних умовах, Кривохижа Є. М., Крижанівський Я. Й., Карпенко М. М. (2014)
Напненко О. О. - Нова вакцина проти інфекційного ринотрахеїту, парагрипу-3 та вірусної діареї великої рогатої худоби (2014)
Смолянінова Є. В. - Діагностика РРСС, зумовленого збудником європейського типу за допомогою ПЛР у форматі реального часу, Солодянкін О. С., Бузун А. І., Геріловіч А. П. (2014)
Янович Д. В. - Оцінка придатності методу імуноферментного аналізу для визначення залишкових кількостей ветеринарних препаратів у продуктах тваринного походження, Засадна З. С., Паздерська О. М., Кіслова С. М. (2014)
Величко В. О. - Маркетинг, як ефективний фактор досліджень конкурентоспроможності на ринку продукції для ветмедицини, Сенишина Т. Є., Гримак А. В. (2014)
Величко В. О. - Відбір зразків ветеринарних лікарських засобів для контрольних досліджень (випробувань) на якість (на допомогу контролерам і працівникам лабораторій підприємств ветмедицини), Тесарівська У. І., Дума І. Р., Довганик В. О. (2014)
Клестова З. С. - Нанотехнології та біоризики, Головко А. М. (2014)
Косенко Ю. М. - Виробництво ветеринарних препаратів за принципами належної виробничої практики (GMP) – стратегія гарантії якості та відповідності до вимог міжнародних стандартів, Зарума Л. Є., Калиновська Л. В., Стефанишин Г. С., Шкільник О. С. (2014)
Косенко Ю. М. - Досвід всесвітньої організації охорони здоров’я тварин у розробці стратегії запобігання розвитку антибіотикорезистентності мікроорганізмів, Остапів Н. В., Везденко О. С., Коляда Х. О., Темненко С. М. (2014)
Коцюмбас І. Я. - Рецептори поверхневих структур імунокомпетентних клітин у тварин. Сучасні методи їх визначення, Жила М. І., Шкодяк Н. В., Сободош Щ. Й., Мартиник С. Я. (2014)
Музика В. П. - Удосконалення санації сперми бугаїв як фактор профілактики неплідності корів, Атаманюк І. Є., Кушнір І. М., Панич О. П., Угрин Г. П. (2014)
Мурська С. Д. - Протимаститні препарати для інтрацистернального введення, зареєстровані в Україні (2014)
Темненко С. М. - Розробка оптимальної інноваційної стратегії підприємства, Чайковська О. І., Чудяк М. М., Остапів Н. В. (2014)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2014)
Титул, зміст (2014)
Hryhorczuk D. O. - An International Research Consortium on Energy Security and Health Protection in Ukraine: the U. S. Perspective, Kozyckyj T., Iwanik K. N., Edison M., Dardynsky O., Dardynskaia I. (2014)
Нагорна А. М. - Сучасний стан та шляхи покращання організації та контролю за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах, Кононова І. Г., Гречківська Н. В. (2014)
Харківська С. В. - Умови праці та ризики виникнення патології серед працівників гірничо­збагачувальних комбінатів марганцеворудної промисловості, Варивончик Д. В. (2014)
Шафран Л. М. - Физиолого­гигиенические особенности профессиональной деятельности моряков специализированного флота, Голикова В. В. (2014)
Швець А. В. - Психофізіологічні особливості прогнозування надійності професійної діяльності рульових матросів за показниками реакції на рухомий об’єкт, Лук’янчук І. А. (2014)
Басанец А. В. - Акустический метод мониторинга состояния бронхолегочной системы больных профессиональными заболеваниями, Ермакова О. В., Макаренкова А. А., Макаренков А. П. (2014)
Шпак Б. І. - Гігієнічні аспекти застосування нових комплексних засобів для обробки насіння зернових культур, Ліпавська А. О., Бардов В. Г. (2014)
Яструб Т. О. - Оцінювання безпечності біопрепарату інсектицидної дії "Хеліковекс, КС" на основі вірусу ядерного поліедрозу бавовняної совки (HearNPV), Кірсенко В. В. (2014)
Орєхова О. В. - Проблеми гігієни праці та професійної патології в конвенціях і рекомендаціях Міжнародної організації праці, Павленко О. І. (2014)
Вавриневич Е. П. - Сравнительная токсиколого­гигиеническая оценка опасности развития острых ингаляционных отравлений профессиональных контингентов фунгицидами разных классов (2014)
Реферати (2014)
Титул, зміст (2013)
Белозубенко В. С. - Формирование инновационной системы Европейского Союза, Горина А. А., Абрашка О. В. (2013)
Кулішов В. В. - Моделювання розвитку економіки в умовах глобалізації (2013)
Шемет Т. С. - Європейський банківський союз та його роль у зміцненні фінансової безпеки ЄС (2013)
Касіян Є. В. - Оцінка розвитку фінансових ринків у країнах Центральної та Східної Європи у період трансформації (2013)
Коваленко Р. С. - Торговельне співробітництво Туреччини з Європейським Союзом: євроінтеграційний контекст (2013)
Омар И. О. - Анализ и прогнозы развития мировой экономики, экономики Украины и экономик стран Ближнего Востока на 2013-2014 годы (2013)
Дедіков О. І. - Про співвідношення внутрішніх і зовнішніх чинників у фінансово-економічних процесах в Україні (2013)
Колесніченко І. М. - Регулювання трансакційних витрат за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: реалії та перспективи в економіці України (2013)
Маргасова В. Г. - Державне регулювання інноваційного розвитку легкої промисловості в умовах трансформаційних змін в економіці України, Сіренко К. Ю. (2013)
Коляда Т. А. - Вплив трансформації функцій держави на пріоритети та механізми реалізації бюджетної стратегії в Україні в умовах глобалізації: інституціональний вимір (2013)
Хмель С. Н. - Схоластичность в microeconomics: возможно ли элиминирование?, Хмель В. И., Любушкина И. А. (2013)
Попов В. А. - Формирование потребительской корзины в условиях неопределённой инфляции, Семёнов В. П. (2013)
Устенко С. В. - Застосування PRIME-методу для управління бізнес-процесами підприємства, Помазун О. М. (2013)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Сучасні тенденції прямого іноземного інвестування у промисловість України, Корнієнко А. А. (2013)
Міщук Є. В. - Особливості управління інвестиціями як чинником підвищення рівня економічної безпеки підприємств гірничо-металургійного комплексу, Адамовська В. С. (2013)
Башта А. И. - Аспекты устойчивого развития на базе использования инноваций энергосбережения, Иванова А. С. (2013)
Фірсова С. Г. - Комерціалізація інноваційної продукції у реальному секторі економіки, Махініч Г. О., Спіріна І. Г. (2013)
Боровская М. А. - Инструментарные средства квалиметрирования результативности деятельности научно-педагогических сотрудников в системе управления вузом, Шевченко И. К., Масыч М. А. (2013)
Боронос В. Г. - Урахування впливу тінізації економіки на рівень фінансового розвитку регіону (2013)
Євсєєва О. О. - Розробка організаційно-економічного механізму ефективної реалізації інноваційного розвитку великого міста (2013)
Пакулін С. Л. - Інноваційний соціально-домінантний розвиток регіону (2013)
Мурашко М. І. - Стратегічні орієнтири освітянської компоненти у формуванні інтелектуального потенціалу регіону, Назарко С. О. (2013)
Божко В. П. - Особенности использования реинноваций при создании высоких технологий в металлургии и машиностроении, Мазниченко А. Д., Омельченко О. Л. (2013)
Набок Є. В. - Аналіз особливостей розвитку машинобудівної галузі України (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського