Богатчук С. С. - Формування технічних кадрів для залізниць України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Буравський О. А. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) (2009)
Огієнко О. В. - Земство та церква Правобережної України на початку ХХ ст.: особливості взаємовідносин у сфері освіти (2009)
Борщевич В. Т. - Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. (2009)
Вороліс М. Г. - Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., Вороліс О. М. (2009)
Кравчук О. М. - Політика української Гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування, Мельник Н. М. (2009)
Оніпко Т. В. - Споживча кооперація України в контексті "нової торговельної політики" 1924-1925 рр. (2009)
Тучинський В. А. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УСРР в 1924 р., Григорчук П. С. (2009)
Заставецька Н. І. - Охорона пам’яток як засіб формування пропольської свідомості у молоді Західної України (1920 – 1930-ті рр.) (2009)
Стоян Т. А. - "За чітке більшовицьке художнє мовлення": до історії радіоцензури в УСРР 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Мотуз В. К. - Вплив радянської преси на свідомість українського селянства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Даниленко О. В. - Закордонні відрядження наукової інтлігенції УСРР (1921-1925 рр.) (2009)
Трембіцький А. М. - Родина Сіцінських-Січинських та українське історично-філологічне товариство в Празі (1923-1945 рр.) (2009)
Борисенко Л. Б. - Життєвий і творчий шлях Л. Л. Семполовського – видатного селекціонера цукрових буряків в Україні (2009)
Гальчак С. Д. - Політика німецької окупаційної влади стосовно використання робочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни (2009)
Зінько Ю. А. - Особливості правового регулювання національного життя в СРСР наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр.), Кононенко В. В. (2009)
Салата О. О. - Радянське інформаційне бюро як механізм управління інформаційними потоками в умовах Великої Вітчизняної війни (2009)
Прищепа О. П. - Організація навчального процесу у Ровенському державному вчительському інституті (1940–1941 рр.) (2009)
Гінда В. В. - Освітня політика нацистів стосовно "Фольксдойче" в рейхскомісаріаті "Україна" (2009)
Романець Л. М. - Соціальний захист учительства України в другій половині 40-х – 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Махиня О. М. - Місце фахової підготовки, морального та матеріального заохочення в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Романюк І. М. - Становище і діяльність Російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Бондаренко Н. О. - Церква свідків Ієгови в Україні у 70-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Барцьось В. В. - Треті Всеукраїнські збори народного Руху України (28 лютого – 1 березня 1992 р.): соціально-економічний аспект (2009)
Шановська О. А. - Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій в реформуванні агропромислового комплексу України (1991-1996 рр.) (2009)
Буртяк Г. Я. - Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії (2009)
Коляструк О. А. - Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці (2009)
Антонішина Т. П. - Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин, Мельничук І. П. (2009)
Довгань С. О. - Подільське житло в системі звичаїв та обрядів (2009)
Пилипак М. А. - Весільне печиво Поділля (2009)
Косаківський В. А. - Рибальство та бджільництво – допоміжні види господарських занять українців південно-східного Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Подолинний А. М. - Микола Гоголь і Поділля (до 200-річчя від дня народження письменника) (2009)
Хіхлач Б. М. - Вплив унії на церковне життя Поділля у XVIII ст. (2009)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Поділля в розвитку торгівлі краю у другій половині ХІХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Заходи революційних комітетів на Поділлі зі створення мережі професійної освіти та підготовки вчительських кадрів (1918-1920 рр.) (2009)
Соломонова Т. Р. - Доля М. О. Хитька (Хитькова) – представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. (2009)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний університет у період становлення радянської влади: зміна структурних форм (2009)
Вдовцов М. Л. - Створення та діяльність на Вінниччині відділу Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. (2009)
Рекрут В. П. - Політичні репресії НКВС проти керівництва Вінницької облспоживспілки у 1936 – 1938 рр. (2009)
Стадник О. О. - Деякі особливості суспільно-політичних процесів у подільському селі в період нової економічної політики (2009)
Мазило І. В. - Завершення відбудови і розвиток залізничного транспорту України у 1945-1950-х рр. (на матеріалах вінницької магістралі) (2009)
Поп Ю. І. - Еріх Лясота і переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа ІІ (2009)
Шатковська І. С. - Духовна спадщина Д. С. Бортнянського у контексті становлення російської музичної класики, Верещагіна О. Є. (2009)
Піковська Т. В. - Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) (2009)
Поп О. Ю. - Південна Африка: політика апартеїду відносно небілих учнів (2009)
Біньовська Л. С. - Трилатералізм – альтернативна програма зовнішньоекономічної політики США 1970-х рр. (2009)
Головкіна Ю. Ю. - Історія українського козацтва у спогадах європейців (2009)
Кривошея О. В. - Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII – XVIIІ ст.) (2009)
Шологон Л. І. - Літературне та наукове життя Галичини на сторінках часопису "Житє і Слово" (1894 – 1897 рр.) (2009)
Григорук О. Б. - Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами "Подольских епархиальных ведомостей") (2009)
Стопчак М. В. - Взаємовідносини УНР і ЗУНР з білим рухом за доби Директорії: історіографія проблеми (2009)
Гандзюк В. О. - Українсько-польські відносини періоду УНР в оцінці подільських часописів 1920 р. (2009)
Мельничук О. А. - Діяльність органів соціального страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) за матеріалами ЦДАВО України (2009)
Ратніков Б. М. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку воєнного мистецтва в морських десантних операціях в Криму (1941-1943 рр.) (2009)
Данілова І. Ю. - Джерельна база з історії протестантських церков в Україні (1945-1955 рр.) (2009)
Іскра С. І. - Офіційні документи римо-католицької церкви у галузі використання засобів масової комунікації (2009)
Мельников Д. О. - Молодь України в управлінні державними та суспільними справами у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2009)
Чорна Н. М. - Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження (2009)
Жукова О. О. - Російська історіографія проблеми соціальної політики першого уряду Е. Т. Блера (1997-2001 рр.) (2009)
Лисий А. К. - Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1006 с. (2009)
Романюк І. М. - Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.): історіографічний процес 1919-2000-х рр. С. В. Корновеко. – Черкаси: АНТ, 2008. – 238 с., Степанчук Ю. С. (2009)
Калитко С. Л. - В. Адамовський. ешелони у вічність: депортації населення в першій половині ХХ ст. – Камянець-Подільський, 2007. – 208 с. (2009)
Романюк І. М. - Кушнір А. Г. Кривохижинці – колиска наших душ. – Вінниця: Континент-прим, 2007. – 128 с. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Титул, зміст (2012)
Кизим М. О. - Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні, Феденко Г. М. (2012)
Архірейська Н. В. - Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення (2012)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития как условие противодействия глобальной ликвидности: в контексте украинской экономики (2012)
Оксененко С. П. - Розвиток національних монополій на прикладі підприємств комунальної сфери (2012)
Прушківська Е. В. - Зайнятість у посткризовий період: національний аспект (2012)
Есманов О. М. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2012)
Хаванов А. В. - Економічна та фінансова злочинність та її вплив на економічну безпеку України (2012)
Гриценко О. А. - Інституціоналізація оціночної діяльності в Україні (2012)
Захарченко П. В. - Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки (2012)
Krasnokutska N. S. - Comparative Analysis of the Knowledge-Based Potential on the Level of Countries and Regions (2012)
Грищенко О. В. - Класифікація кризових явищ в економіці та місце в них промислових криз (2012)
Похилюк В. В. - Україна в трансформаційному світі (2012)
Гнилицький М. В. - Теоретичні засади дослідження глобальної конкуренції (2012)
Кобушко І. М. - Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України (2012)
Бачкир И. Г. - Диагностика банкротства при нечетких исходных данных (2012)
Корбутяк А. Г. - Використання регресійних моделей фінансування інноваційного розвитку підприємств (2012)
Медведовська Т. П. - Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (2012)
Деренська Я. М. - Побудова моделі процесу виконання інноваційного проекту в умовах фармацевтичного виробництва (2012)
Масалов Е. И. - Методика повышения эффективности реализации инновационных проектов (2012)
Савенко К. С. - Морфологічна класифікація інновацій з урахуванням запропонованих ознак (2012)
Овчиннікова М. А. - Аналіз проблем інноваційно-інвестиційного законодавства України (2012)
Гаврикова А. О. - Новый статус бытовых потребителей в контексте рыночных преобразований отечественного энергосектора (2012)
Григоренко А. А. - Формування цілісного промислового комплексу національної економіки як основа забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Кириченко О. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств (2012)
Оболонська І. В. - Оптимізація організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності видобувного підприємства (2012)
Иванова М. М. - Развитие льняного комплекса как приоритетная задача социально-экономического развития Российской Федерации, Родинова Н. П. (2012)
Беленкова М. І. - Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України, Синиця Ю. С. (2012)
Бовсуновський В. В. - Ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України (2012)
Ермоленко А. А. - Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Мордовец А. В. (2012)
Міненко К. В. - Вплив ритмічності комплектування м’ясного господарства молодняком на прибутковість його вирощування (2012)
Шульга К. В. - Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні, Єфремова Л. В. (2012)
Скрипник Л. В. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством (на прикладі туристичних компаній Черкащини), Корнілова Н. В. (2012)
Таньков К. М. - Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації, Чепурда Г. М. (2012)
Чорний В. В. - Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Давтян К. В. - Теоретичні основи функціонування міжнародних транспортних коридорів та їх роль в економіці України (2012)
Бубенко О. П. - Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств (2012)
Доровськой О. Ф. - Планування соціальної роботи на підприємстві, Тарасова Т. І. (2012)
Корольова Н. М. - Методичне забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства (2012)
Семенченко А. В. - Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці (2012)
Алексеев И. В. - Формирование фонда научно-технической подготовки производства, Мазур А. В. (2012)
Касич А. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства, Хімич І. Г. (2012)
Лепейко Т. І. - Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємств, Пантелєєв М. С. (2012)
Ястремська О. М. - Стратегічне інвестування підприємств: шляхи активізації, Яблонська-Агу Н. Л. (2012)
Абасс К. Д. - Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам, Моргачёв И. В. (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Організаційні структури управління підприємством (2012)
Кононов И. А. - Совершенствование методов принятия управленческих решений по оценке стоимости предприятия, Кононов А. И. (2012)
Кримська Л. О. - Управління підприємством на основі теорії обмежень, Шевченко О. О. (2012)
Синиця Т. В. - Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств, Осьмірко І. В. (2012)
Столярчук А. В. - Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами, Рудь Е. Н. (2012)
Телишевська Л. І. - Сутність впливу інвестування на товарну інноваційну політику сучасного підприємства, Калініна Т. О. (2012)
Чумак Л. Ф. - Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах (2012)
Вацик Н. О. - Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання (2012)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (2012)
Другова О. С. - Науково-методичний підхід до порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємства з використанням багатовимірного аналізу (2012)
Нікітіна А. В. - Концептуальна модель реалізації контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2012)
Хаванова М. С. - Зв'язок фінансової стратегії з іншими ключовими стратегіями корпорації (2012)
Шишова Ю. Г. - Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники (2012)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу, Пилипенко С. М. (2012)
Косата І. А. - Деякі проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні (2012)
Мултановская Т. В. - Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторских доказательств для повышения качества аудита, Горяева М. С. (2012)
Глушач Ю. С. - Урегулювання облікових питань з операцій оренди основних засобів відповідно до змін у законодавстві (2012)
Крещенко О. В. - Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів (2012)
Матющенко С. С. - Актуальные проблемы учета и оценки нематериальных активов предприятия, Цыбулько Д. И. (2012)
Білоусова О. С. - Моніторинг фіскальної системи та його роль у забезпеченні фінансової стабільності (2012)
Бодрова Н. Э. - Организация системы управления валютным риском в коммерческих банках, Аннаоразова С. Б. (2012)
Заруцька О. П. - Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду (2012)
Ізюмцева Н. В. - Напрямки покращення моделі корпоративної культури в банку, Калмикова О. М. (2012)
Ашурбєкова А. А. - Розвиток депозитного менеджменту в системі банківського менеджменту (2012)
Діденко І. С. - Про місце банківської послуги в забезпеченні глобалізацій них процесів: теоретичні аспекти сьогодення та перспективи розвитку (2012)
Касіян Є. В. - Методичні підходи до вимірювання фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії (2012)
Куришко О. О. - Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів (2012)
Зварич О. І. - Розширення інвестиційних можливостей банківської системи на основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання (2012)
Горобинская М. В. - Оценка ценности интеллектуального капитала (2012)
Литовченко О. Ю. - Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством (2012)
Попов О. Є. - Організація матеріально-технічного забезпечення механізму управління корпоративним розвитком, Легостаєва О. О. (2012)
Shubin A. A. - Mental and Ethical Aspects in Juvenile-Oriented Brand Development, Krivonos A. A. (2012)
Кулініч О. А. - Теоретико-методологічний аспект формування ефективної системи управління продажами, Нікітіна О. В. (2012)
Котелевська Ю. В. - Особливості категоріального апарату банківського маркетингу, Новікова Т. В. (2012)
Мангушев Д. В. - Визначення управлінського консультування як економічної категорії та його роль у сучасному ринковому середовищі (2012)
Цветаш Ю. О. - Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні (2012)
Амосов О. Ю. - Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект (2012)
Євсєєва О. О. - Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні (2012)
Пакуліна А. А. - Інновації в системі управління розвитком соціального комплексу регіону (2012)
Котик В. В. - Узагальнення понять "пасажирські залізничні перевезення" та "пільгові пасажирські залізничні перевезення" у контексті соціально-економічних перетворень, Гулай О. С. (2012)
Омаров Ш. А. О. - Системно-динамическая модель устойчивого развития региона (2012)
Грищенко С. Г. - Энергоэффективность как доминанта развития горно-металлургического комплекса Украины, Грановский В. К. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Использование возобновляемых источников энергии в Автономной республике Крым (2011)
Бондаренко Б. И. - Новые энергосберегающие и природоохранные разработки Института газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2011)
Полька Н. С. - Актуальні проблеми застосування санітарно-захисних зон як інструменту захисту сельбищних територій від несприятливого впливу об’єктів промисловості, Шкуро В. В. (2011)
Бутенко Э. О. - Загрязнение водного бассейна в Мариупольском промышленном регионе, Капустин А. Е. (2011)
Гриценко А. В. - Ризики техногенно-екологічного характеру при експлуатації об’єктів автотранспортної інфраструктури, Соловей В. В., Внукова Н. В. (2011)
Мантула В. Д. - К вопросу достижения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ путем модернизации газоочистного оборудования, Дамрин В. Я., Ольховская Л. Н., Чернякина Е. В., Соловьев М. В. (2011)
Симоненко В. И. - Экологически безопасные и энергосберегающие технологии разработки твердых нерудных полезных ископаемых, Гриценко Л. С. (2011)
Гук Н. С. - К вопросу эффективности работы систем газоудаления и газоочистки электродуговых печей, Арисов С. Е., Рутковский О. А., Гранкин В. И. (2011)
Сталинский Д. В. - Методика определения тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных циклах водоснабжения, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Щербак Ю. А., Капустяк А. Ю. (2011)
Сидоренко І. Г. - Використання відпрацьованих розчинів активації діелектриків для одержання катодної маси паливних елементів, Загоровський Г. М., Лобанов В. В. (2011)
Кравченко О. В. - Энергетические и экологические аспекты использования фенольных сточных вод в качестве компонента водоугольных топлив, Андриенко Е. Ю. (2011)
Бабаев В. Н. - Энергетический потенциал биогаза, образующегося при мезофильном анаэробном разложении органических компонентов бытовых отходов, Горох Н. П., Коринько И. В. (2011)
Кущев Л. А. - Математическое моделирование процесса получения биогаза при переработке органических отходов, Суслов Д. Ю., Алифанова А. И., Никулин Н. Ю. (2011)
Петров Ю. Л. - Повышение эффективности утилизации железосодержащих отходов металлургического производства, Пшемыский Г. Ф., Компанец В. В. (2011)
Касимов А. М. - Новая технология утилизации фосфогипса для производства гипсовых вяжущих и изделий для строительной индустрии, Решта Е. Е. (2011)
Сталинский Д. В. - Определение удельных выбросов (показателей эмиссии) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников основных цехов ПАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Спирина С. В., Иванов Н. М. (2011)
Спіріна С. В. - Оцінювання невизначеності розрахунків обсягів викидів парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Спірін В. Ю., Бугаєнко М. М. (2011)
Кривошея В. В. - Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст, Степанчук Ю. С. (2009)
Кононенко В. П. - Вплив "нещасливого шведського року" на політичну свідомість світської інтелектуальної еліти гетьманщини (2009)
Струкевич О. К. - Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти української козацької держави (2009)
Степанчук Ю. С. - Нищення збройних сил гетьманщини як елемент системного наступу царського уряду на українську автономію (2009)
Зваричук Е. О. - Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. (2009)
Гуз А. М. - Еволюція шкільної правової освіти України у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2009)
Трембіцький А. М. - Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського (2009)
Кахно І. В. - Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст., Ніколіна І. І. (2009)
Оніпко Т. В. - Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу (2009)
Мазур І. В. - Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах україни в 1920-1926 рр. (2009)
Тригуб О. П. - Помісний обновленський Собор УПЦ 1925 р.: рішення та їх реалізація (2009)
Гінда В. В. - Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр. ) (2009)
Гальчак С. Д. - Становище "східних робітників" на завершальному етапі Другої світової війни (2009)
Мазило І. В. - Стан соціальної інфраструктури залізничної галузі України 1943-1950-х рр. і її відбудова (2009)
Романець Л. М. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи у перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій України у соціальному захисті постраждалого від чорнобильської катастрофи населення (1991–1996 рр. ) (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка військових фельдшерів для збройних сил України (1997-2007 рр.) (2009)
Кримська О. М. - Землеволодіння Вінниці - повітового міста подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2009)
Соломонова Т. Р. - Бібліотечна мережа подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Корзун О. В. - Дослідна справа для потреб тваринництва в подільській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Організаційна структура революційних комітетів Поділля (2009)
Яценко О. В. - Участь кооперації у встановленні влади української центральної ради на Поділлі у 1917–1918 рр. (2009)
Ладаняк І. А. - Заходи більшовиків щодо перебудови кооперації подільської губернії на радянський лад (1920 – 1921 рр.) (2009)
Котик Ю. В. - Особливості діяльності радянських податкових органів в Україні у добу "воєнного комунізму" (за матеріалами подільської губернії) (2009)
Григорчук П. С. - Податкова політика радянської влади на поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2009)
Кузьмінець Н. П. - Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр., Зінченко О. В. (2009)
Рекрут В. П. - З хроніки "великого терору": доля подолянина В. Д. Кузьменка (2009)
Салата О. О. - Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети "Вінницькі вісті") (2009)
Петрова А. І. - Становище й доля фольксдойче в генеральній окрузі Волинь-Поділля (1941-1944 рр.) (2009)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля в радянський період (2009)
Барташук О. Ю. - Дослідження та фіксація календарної обрядовості Поділля в ХХ – на початку ХХІ ст. (на матеріалах Xмельниччини) (2009)
Кравчук О. М. - Чехословацька політика щодо судетських німців в оцінці Т. Г. Масарика (1918-1935 рр.) (2009)
Піковська Т. В. - Еволюція програми комуністичної партії Чехословаччини на Закарпатті в 1920-1938 рр. (2009)
Годлевська В. Ю. - Проблема баскського тероризму в період правління іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996 рр.) (2009)
Кукотенко О. О. - Еволюція зовнішньої політики Італії в регіоні Близького Сходу й Середземномор’я у постбіполярний період (2009)
Довгань С. О. - Житло середньої Наддніпрянщини в історіографічних дослідженнях (2009)
Кривошия О. В. - Еволюція внутрішньої структури заповітів (2009)
Сидорук С. А. - Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини (2009)
Філінюк А. Г. - Документи і матеріали державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій на поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2009)
Лукашук В. С. - Часопис "Волынские епархиальные ведомости" як джерело вивчення проблем волинського регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Лиса О. І. - Політичні настрої інтелігенції України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографі проблеми (2009)
Косаківський В. А. - Приватні архіви як джерело до історії Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Венгерська В. О. - Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) (2009)
Телячий Ю. В. - Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. (2009)
Бінцаровська Г. Д. - Національно-визвольні події на Вінниччині 1917-1920 рр. В історико-краєзнавчих дослідженнях (2009)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в сучасній західній науковій традиції (2009)
Лисий А. К. - Східне Полілля в добу центральної ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918 р.): збірник документів та матеріалів. Упорядники: Завальнюк К. В. , Стецюк Т. В. – Вінниця, 2008. – 208 с. (2009)
Любовець О. М. - Корновенко С. В. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр. ) – Черкаси, 2009. – 440 с. (2009)
Тучинський В. А. - Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) – Вінниця: Едельвейс і К, 2009. – 372 с. (2009)
Зінько Ю. А. - Реабілітовані історією: у двацяти семи томах. Вінницька область. (редакція тому: Л. М. Спірідонова (голова), В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін. ) – кн. 2. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2007. – 848 с., Романюк І. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Зінько Ю. А. - Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка, Коляструк О. А. (2010)
Огієнко О. В. - Організаційне оформлення управління у справах земського господарства Правоборежної України 1904-1911 рр. (2010)
Шарпатий В. Г. - Становлення сисеми пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр. ) (2010)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування сільських робітників в Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Потильчак О. В. - "Чинник військовополонених" у міжетнічних стосунках повоєнної України: невідомі сторінки історії публічних судових процесів 1946 р. (2010)
Ісайкіна О. Д. - Проблеми постачання та купівельна спроможність міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.) (2010)
Романюк І. М. - Сільські клуби України в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст. : наростання кризи (2010)
Лисак В. Ф. - Святкова буденність українських селян у 1950 – 1960-ті рр. (2010)
Шевченко Л. М. - Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2010)
Коляструк О. А. - Апологія історії повсякденності (2010)
Кручек О. А. - Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. (2010)
Стоян Т. А. - Функціонування радянської системи політичного контролю за радіомовленням (20-30-ті рр.) (2010)
Ковальчук І. В. - Поширення впливу ОУН на Житомирщину в 1941 р. (2010)
Стельникович С. В. - Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця (2010)
Петрова А. І. - Характерні риси та особливості окупаційного режиму в рейхскомісаріаті "Україна" (на матеріалах Хмельницької та Вінницької областей) (2010)
Прохоренко О. А. - Вплив політико-ідеологічних кампаній на становище науково-педагогічної інтелігенції еврейської національності в УРСР (1945-1955 рр.) (2010)
Хоменко Н. М. - Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студенства України (2010)
Смольніков Ю. Б. - Використання історії в політичних цілях у період Перебудови в Україні (2010)
Лаас Н. О. - Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. (2010)
Бонь О. І. - Особливості архівної джерельної бази біографічних досліджень діячів гуманітарної науки радянської України в 1920-1930 рр. (2010)
Васильчук Г. М. - Сучасна зарубіжна історіографія політичного та соціально-економічного розвитку радянського суспільства 1920-х–1930-х рр. (2010)
Кравченко А.А. - Висвітлення питань "остарбайтерів" у пресі періоду другої світової війни (2010)
Мазуркевич А. В. - Оцінка радянської історіографії з питань рівня і якості життя сільського населення України в другій половині 60-х – в першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Самойленко С. - Відомі архітектори ХVІІІ ст. в Ніжині (2010)
Готра О. Б. - Академік М. Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог (2010)
Криворучко О. І. - Микола Хвильовий – речник українського відродження 1920-х рр. (2010)
Сухобокова О. О. - Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Смольніцька М. К. - Випускники колегії Павла Галагана: внесок у розвиток вітчизняної і світової науки (2010)
Зайцева З. - Академізація versus політизація наукового товариства ім. Шевченка: вибір М. Грушевського (2010)
Галамай О. М. - Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х – 1960-х рр. (2010)
Бондарчук П. М. - Релігійні настрої в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) (2010)
Данілова І. Ю. - Зареєстровані протестантські релігійні організації України та їх стосунки з місцевими органами влади (2010)
Відомості про авторів (2010)
Содержание (2010)
Уайт С. - Переосмысление "оранжевой революции”, Макалистер Й. (2010)
Арсеенко А. - Демистификация "новой экономики” и проблема безработицы в США и Евросоюзе в условиях глобального кризиса (2010)
Ковалиско Н. - Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков (2010)
Дембицкий С. - "Обоснованная теория”: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической валидизации (2010)
Казаков В. - Внешние и внутренние конфликты (2010)
Мацевич И. - Креативное общество: в поисках релевантной социальной теории (2010)
Суковатая В. - "Философия после Освенцима”: рефлексии военного насилия в западном и постсоветском сознании (2010)
Безрукова О. - Ответственность в социологическом дискурсе (2010)
Свеженцева Ю. - Традиция: концептуализация и направления изучения, Проскурякова О. (2010)
Нельга А. - Этническая социология как наука (2010)
Тарасенко В. - К вопросу о разработке методик преподавания социологии, Чепак В. (2010)
Брик Т. - Социолог между признанием и призванием (Третьи социологические чтения памяти Н.В.Паниной 10 декабря 2009 года) (2010)
Конкурс "Лучший молодой социолог года–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматийные достижения мировой социологической мысли (2010)
Памяти Людмилы Рязановой (2010)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок стали и металлургия Украины в 2011–2012 годах, Грановский В. К. (2012)
Слисаренко А. А. - Определение величины налога на выбросы двуокиси углерода для металлургических предприятий при использовании сквозных коэффициентов эмиссии углекислого газа, Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Перетятько Р. А. (2012)
Каневский А. Л. - Методика расчета выбросов парниковых газов при производстве чугуна, Слисаренко А. А. (2012)
Мочаев А. С. - Экологические аспекты производства аммиака, Шестопалов А. В. (2012)
Симонова В. В. - Адсорбция тяжелых металлов углеродными сорбентами различного происхождения, Тамко В. А., Тамаркина Ю. В., Бован Л. А., Шендрик Т. Г., Алемасова А. С. (2012)
Печенко Т. И. - Оптимизация соотношения окислительных и абсорбционных объемов с целью уменьшения затрат на каталитическую очистку от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Литвиненко А. А. (2012)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс повышенной надежности асу тп газоотводящего тракта конвертера № 2 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Криволапов А. Е., Базюченко С. П., Каплунов Ю. В., Пироженко А. А., Гурылев Е. Н., Боряк А. С., Кийко А. С. (2012)
Дрикер Б. Н. - Ингибиторы многоцелевого назначения для систем оборотного водоснабжения, Тарасова С. А., Тарантаев А. Г. (2012)
Эпштейн С. И. - Глубокая очистка сточных вод машин непрерывного литья заготовок, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Черкасов Н. Н., Нестеренко И. В. (2012)
Колесник В. Е. - Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ, Куликова Д. В. (2012)
Дмитрієва О. О. - Забезпечення екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів при флотаційному дозбагаченні залізних руд на гірничо-збагачувальних комбінатах, Василенко Г. В. (2012)
Гаращенко В. І. - Розрахунок магнітних фільтрів соленоїдного типу в технології очищення водних середовищ від феромагнітних домішок, Гаращенко О. В., Астрелін І. М. (2012)
Черниш Є. Ю. - Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів, Пляцук Л. Д. (2012)
Сталинский Д. В. - Влияние производительности реактора и вида сырья на изменение экономических показателей комплекса термохимической деструкции, Скоромный А. Л., Андреева Т. А., Перетятько Р. А., Синозацкий А. М. (2012)
Абдуллин С. Ю. - Утилизация избыточных циркулирующих газов установок сухого тушения кокса, Татарка И. В. (2012)
Литвиненко В. Г. - Снижение энергозатрат на производство металлопродукции при реконструкции мартеновского цеха ПрАО "ДОНЕЦКСТАЛЬ" – металлургический завод", Скоромный А. Л., Слисаренко А. А., Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Заговора Г. А. - Анализ воздействия металлургических шлаков на загрязнение гидросферы при их складировании в отвалах, Бравков Д. В., Зеленюк Д. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Оценка воздействия технологии термохимической деструкции изношенных автомобильных шин на объекты окружающей среды, Скоромный А. Л., Емельянова Д. И., Козуля М. М. (2012)
Кириенко П. Г. - Двустадийный процесс импульсного брикетирования биомассы, Эрсмамбетов В. Ш., Варламов Е. Н. (2012)
Щербань Н. Г. - Биохимическое и клинико-экспериментальное обоснование методических подходов к разработке профилактических мероприятий по охране здоровья населения от влияния опасных отходов (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное определение ванадия и никеля в сырой нефти при различных способах пробоподготовки, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Губарева И. О. - Интеграция банков Украины в мировую финансовую систему (2011)
Проскурнина Н. В. - Формы внешнеэкономической деятельности предприятия (2011)
Лымарь Д. А. - Анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе развития, Саблина Н. В. (2011)
Цыбульская Э. И. - Институциональные аспекты равновесия мировой финансовой системы в условиях глобализации (2011)
Чмутова И. Н. - Развитие интеграционнно-глобалиционных процессов в банковской системе Украины, Азизова Е. М., Тысячная Ю. С. (2011)
Глущенко В. В. - Бюджетные доминанты устойчивого развития финансовой системы Украины (2011)
Жихор Е. Б. - Формирование инновационной политики развития регионов: антикризисные мероприятия (2011)
Пономаренко А. А. - Тенденции и перспективы развития финансовой системы Украины (2011)
Саврадым В. Н. - Индикаторы обеспечения стабильности финансовой системы, Балахничёва М. Н. (2011)
Шемякина Н. В. - Совершенствование механизма финансирования технического развития промышленности (2011)
Slavyuk N. R. - Public Debt: State and Problems of Managing (2011)
Алексеев И. В. - Кредитные союзы Украины: природа и проблемы, Алексеева Н. Б. (2011)
Бондаренко Л. А. - Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса (2011)
Скаковский В. И. - Выявление недостатков в валютном законодательстве Украины и возможные направления их преодоления, Дзенис В. А. (2011)
Колесниченко В. Ф. - Тенденции развития кредитного рынка Украины, Заднепровская А. И. (2011)
Остапенко В. Н. - Участие кредитных организаций в финансировании национальных проектов, Колесниченко В. Ф. (2011)
Прозоров Ю. В. - Особенности изменения функций государства в условиях монетарной десуверенизации и уменьшения доверия к банкам на посткризисном этапе развития экономики, Коляда Т. А. (2011)
Холодная Ю. Е. - Минимизация кредитных рисков коммерческих банков в условиях финансового кризиса, Латунова К. Б. (2011)
Афанасьев Н. В. - Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем, Салашенко Т. И. (2011)
Гринащук И. И. - Методическое обеспечение прогнозирования развития финансового потенциала административно-территориальной единицы (2011)
Гречина И. В. - Семантика законов энвироники при исследовании потенциала экономических систем (2011)
Дзенис В. А. - Использование кластерного анализа при оценке уровня финансово-экономического потенциала предприятия, Дзенис А. А. (2011)
Калышенко В. А. - Формирование среды развития инновационного потенциала предприятия (2011)
Stepanenko N. V. - The Innovation Economy as One of the Factors of the Country’s Crisis State Overcoming (2011)
Азаренкова Г. М. - Антикризисные инновации в управлении предприятиями, Самородов Б. В., Бондарюк Н. А. (2011)
Клебанова Т. С. - Процессный подход к предупреждению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Коваленко Е. С. (2011)
Момчева А. Н. - Стратегия заготовительной деятельности молокоперерабатывающих предприятий, Липыч Л. Г. (2011)
Науменко М. А. - Сбалансированная система показателей в системе стратегического управления развитием интегрированных корпоративных структур, Гончаренко Н. Г. (2011)
Катасонова Е. И. - Стратегический анализ финансового развития предприятия на основе нечетко-множественного моделирования, Журавлева И. В. (2011)
Капустник К. В. - Стратегические решения развития предприятий как предмет экономических экспертиз (2011)
Отенко В. И. - Экономическая адаптивность предприятия в противостоянии угрозам изменчивости среды, Колодина О. М. (2011)
Сапелина Н. В. - Системный анализ и инженерия в моделировании антикризисного развития социально-экономических объектов (2011)
Берест М. Н. - Анализ оборотных активов предприятия как инструмент финансового менеджмента, Крюков А. Д. (2011)
Чистоколенко В. Ю. - Определение и анализ экономической сущности понятия "финансовые ресурсы", Добрынь С. В. (2011)
Шум М. А. - Использование цепей Маркова при разработке бюджетов структурных подразделений и сводного бюджета промышленного предприятия, Кузниченко В. М. (2011)
Курбатов К. Е. - Управление прибылью как система принципов и методов реализации управленческих решений, Жовтопуп Н. Н. (2011)
Литовченко Е. Ю. - Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия, Коцур С. Н. (2011)
Маляревский В. Ю. - Исследование факторов, формирующих внутреннюю и рыночную стоимость предприятия (2011)
Стефанович Н. Я. - Методология управления и анализа дебиторской задолженности, Пинчук Т. А. (2011)
Сарапина О. А. - Факторы, определяющие финансовую реструктуризацию предприятий в условиях транзитивной экономики (2011)
Кендюхов А. В. - Организация управления финансовой устойчивостью предприятий, Хвостенко В. С. (2011)
Логутова Т. Г. - Формирование механизма финансовой стабильности предприятия (2011)
Селезнева К. О. - Методический инструментарий оценки уровня финансовой безопасности банковский учреждений, Запасная Л. С., Бутырина В. Н. (2011)
Галушко А. В. - Подходы к определению сущности финансовой устойчивости предприятий (2011)
Бернацкий П. Й. - Определение проблем государственного управления в сфере противодействия коррупции в Украине (2011)
Середина А. В. - Методологические основы научного исследования управления финансовой безопасностью страны в условиях финансового кризиса, Губарева И. О. (2011)
Штаер О. М. - Механизм управления экономической безопасностью банка, Губарева И. О. (2011)
Полтинина О. П. - Конкретизация угроз финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Савицкая С. А. - Финансовые риски предприятия: сущность и виды, Кузенко Т. Б. (2011)
Усенко К. А. - Управление финансовой безопасностью предприятия в соответствии с принципами ее обеспечения, Кузенко Т. Б. (2011)
Юсвалиева А. В. - Обоснование выбора индикаторов для рейтинговой оценки финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Лежепекова В. Г. - Финансовая реструктуризация неплатежеспособных предприятий (2011)
Саблина Н. В. - Управление финансовыми рисками предприятия, Захарова В. А. (2011)
Шпак Н. Е. - Экономическое прогнозирование как составляющая стратегии обеспечения экономической стабильности предприятия, Романишин М. И. (2011)
Внукова Н. Н. - Оценка влияния уровня диверсификации портфеля активов на результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов, Рудак С. М. (2011)
Отенко И. П. - Методические подходы к анализу риска при принятии и реализации стратегических решений на предприятии, Малец А. А. (2011)
Кривцун И. М. - Факторы влияния на конкурентоспособность отечественных страховщиков (2011)
Слуцкая О. В. - Построение иерархической структуры рисков на рынке корпоративных облигаций, Нескородева И. И. (2011)
Содержание (2010)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Содержание (2010)
Исследование социальной стратификации в рамках Международной программы социальных исследований (2010)
Оксамитная С. - Институциональная среда воспроизводства социального неравенства (2010)
Иващенко О. - Об анатомии экономического неравенства в современной Украине: социологические опыты (2010)
Симончук Е. - Классовое сознание: опыт сравнительного эмпирического изучения (2010)
Макеев С. - Дифференциация и стратификация населения Украины по восприятию ситуации неравенства, Патракова А., Домаранская А. (2010)
Рахманов А. - Особенности легитимации частной собственности в православии (2010)
Арсеенко А. - Глобализация как она есть на пороге XXI века (2010)
Буткалюк В. - Качество трудовой жизни как составляющая качества жизни (2010)
Дембицкий С. - Теоретическая валидизация на различных уровнях социологического исследования (2010)
Бурлачук В. - Трапеза как предмет социологического исследования (2010)
Зиммель Г. - Социология трапезы (2010)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2010)
Бабенко С. - Социология и социологи в глобальном измерении (комментарии участника XVII мирового конгресса по социологии Международной социологической ассоциации "Социология в движении”) (2010)
Нельга А. - Социология властных элит: история и современность (2010)
Поздравляем Сергея Алексеевича Макеева! (2010)
Юбилейное поздравление Владимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паниотто В. - В.Матусевич между Arts and Science (2010)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2010 году (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Lickus P. - Synergy – the way for company to overcome financial crisis (2013)
Асанова Н. А. - Макроэкономические предпосылки: государственного регулирования предпринимательства в сельском хозяйстве (2013)
Веселова Т. Н. - Учет хозяйственных операций, выраженных в условных денежных единицах (2013)
Выходец А. М. - Менеджмент социальных коммуникаций в культуре СМИ (2013)
Yeghiazaryan M. R. - Theoretical basis of the institutional explanation of the consumption function, Martirosyan A. R. (2013)
Zharova A. V. - The practical methods of integration of system dynamics and agent-based modeling (2013)
Демьяненко С. И - Развитие и эффективность деятельности агрохолдингов в Украине, Зарицкая Н. П. (2013)
Ковалев Е. В. - Маркетинговые каналы и система распределения товаров (2013)
Kozhevnikova T. M. - Innovation activity as a major factor in development of agriculture, Yurina E. A. (2013)
Котлярова К. И. - Оффшорный бизнес как экономический феномен (2013)
Любушин Н. П. - Моделирование жизненного цикла экономических систем: от качественного описания – к количественной оценке, Бабичева Н. Э. (2013)
Малахова Н. Б. - Пространство и время в экономических измерениях (2013)
Мамий Е. А. - Государственное инвестирование: оценка, проблемы, перспективы, Новиков А. В. (2013)
Nesterenco C. M. - Implementing conditions of the national model of leadership (2013)
Omelyanenko V. - Evaluation of efficiency of the international technology transfer processes (2013)
Peresadko G. Lukash S. - Investment providing of development of culture in Sumy (2013)
Романович Л. Г. - Государственная поддержка инновационного предпринимательства молодых ученых в россии и Белгородской области (2013)
Taran-Lala E. N. - Reliability in the theory of management of socio-economic systems (2013)
Хачпанов Г. В. - Механизм форфейтинга как одна из перспективных форм цепочек международного финансирования (2013)
Черняк В. И. - Развитие целевого подхода к управлению в органистической концепции менеджмента (2013)
Nurmaganbet E. T. - International standards and tasks faced by advocacy in Kazakhstan (2013)
Дядькин Д. С. - Юрисометрика (2013)
Королёв Е. С. - Общественное мнение как средство преодоления социальных кризисов: теоретико-правовой аспект (2013)
Маренков А. Н. - Формирования правовой государственности в России (2013)
Миннигулова Д. Б. - Проблемы индивидуализации административного статуса государственных гражданских служащих на основе служебного контракта (2013)
Пузиков Р. В. - Неюридические средства реализации правовой политики: проблемы формирования (2013)
Тырина М. П. - Права человека нового поколения: современный взгляд (2013)
Шафоростов А. Н. - Совершенствование уголовно-правовых мер направленных на борьбу с контрабандой товаров, не ограниченных в гражданском обороте (2013)
Mingelaite D. - Problems of financial independence of municipalities (2013)
Kruglovа A. Е. - United nations organization: preconditions of creation and significance (2013)
Nalyvaiko L. R. - Social and legal state system as a dominat for social development (2013)
Содержание (2011)
Бевзенко Л. - Социальные интересы: объект и субъект исследования в контексте актуальной социокультурной ситуации (2011)
Погосян В. - Инвариантность общественного развития: ¬методологические импликации (2011)
Шульга А. - Феноменология Арона Гурвича: истоки, связи, контекст (2011)
Батаева Е. - Социальная феноменология киберкоммуникации (2011)
Кандрычын С. - Региональная дифференциация уровня производственного травматизма в Украине и Беларуси: социоисторическая интерпретация явления (2011)
Бурейчак Т. - Плохие времена для мужчин? Социологические интерпретации кризиса маскулинности (2011)
Большов Е. - Качество прогнозирования результатов выборов: меры точности и источники ошибок (2011)
Андреева Т. - Статус в отношении курения глазами самого человека и членов его семьи: методы оценивания, Захожая В., Харченко Н. (2011)
Елейко М. - Депривационный подход к социальному ¬самочувствию населения (2011)
Набруско И. - Социокультурная роль денег в процессе потребления (2011)
Стрельник Е. - Многодетная семья в Украине: дискурсы и противоречия социальной политики (2011)
Жуленева О. - IV Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной (2011)
Социологический центр имени Н.В.Паниной объявляет конкурс "Лучший молодой социолог года–2011” (2011)
Щудло С. - Зимняя Школа молодого социолога — 2011: взгляд организатора и участника, Голиков А. (2011)
ВАК Украины информирует... (2011)
Яковенко Ю. - Письмо в редакцию журнала "Социология: теория, методы, маркетинг” (2011)
Катаев С. - Культуральная социология: случай Украины (2011)
Марченко А. - Социокультурный подход к городским проблемам (2011)
Прилипко В. - Аксиологическое измерение медицины, Чепурко Г. (2011)
Нагорный Б. - Дэниел Белл — "либерал в политике, социалист в экономике, консерватор в культуре”, Мельников А. (2011)
Содержание (2011)
Костенко Н. - Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности (2011)
Макеев С. - Концепция институционально воспроизводимых социальных неравенств, Оксамитная С. (2011)
Симончук Е. - Классовое действие: тенденции формирования социальных классов в Украине (2011)
Малыш Л. - Общее и отличное в восприятии социального неравенства населением разных стран (2011)
Яковенко А. - О смысле жизни с позиции социологической рефлексии (2011)
Гацков М. - Социологический анализ и логос. Экспланаторная схема аналитической социологии (2011)
Тарасенко В. - Социологическая эпистемология: проблемы и возможности, Майструк И. (2011)
Головаха-Хикс И. - На стыке социологии и фольклористики: роль "Первісного громадянства” Екатерины Грушевской в развитии социогуманитарной науки в Украине (2011)
Эпштейн А.Д. - Становление гомосексуальной идентичности и формирование стены отчуждения между повзрослевшими детьми и их родителями (2011)
Сидоров Н. - Использование параданных в социологических исследованиях (2011)
Хижняк А. - Социальные отношения в турбулентное время (заметки с X Конференции Европейской Социологической Ассоциации), Шестаковский А. (2011)
Бурлачук В. - Идеология и жаргон (2011)
Подшивалкина В. - Светлой памяти Скидина Олега Леонидовича, Ядранский Д. (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, ¬методы, маркетинг” в 2011 году (2011)
Василь Якович Тацій – президент Національної академії правових наук України (2014)
Рабінович П. - Людські потреби – глибинний визначальний чинник праворозуміння (2014)
Христова Г. - Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів (2014)
Гончаренко В. - Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929) (2014)
Пилипчук В. - Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України (2014)
Саннікова М. - Комплексні галузі права: до постановки питання (2014)
Летнянчин Л. - Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні (2014)
Соляннік К. - Статут територіальної громади: місце і роль у системі джерел муніципального права (2014)
Вінник О. - Правові засоби саморегулювання за інституційного державно-приватного партнерства (2014)
Віхрова І. - Оціночні санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2014)
Жигалкін І. - До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника (2014)
Харченко Г. - Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси (2014)
Явор О. - Договір як юридичний факт у сімейному праві (2014)
Пєтков С. - Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління, Армаш Н. (2014)
Муза О. - Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин (2014)
Дамірчиєв М. - Суб’єкти фінансової діяльності (2014)
Трофименко В. - Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність (2014)
Кретова І. - Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини (2014)
Скрипнюк О. - Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту (2014)
Кресін О. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Гончаров В. - "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) (2014)
Гудима Д. - Міжнародні форуми у Львові з практики Європейського суду з прав людини стають традиційними, Герасимів О. (2014)
Батлер У. Е. - Пам’яті професора Патріка Гленна (1940–2014) (2014)
Кресін О. - Сто років із дня народження Віктора Кнаппа (2014)
Кресін О. - Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) (2014)
Шепітько В. - Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Радутний О. - Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г. Г. Демиденка та В. М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") (2014)
Коцюба О. П (2014)
Сібільов М. М (2014)
Пам’яті Віталія Івановича Семчика (2014)
Пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2014)
Protasov I. - Partitions of groups, Slobodianiuk S. (2014)
Волошин Г. A. - Про лінійну інтерполяцію векторнозначних функцій та її застосування, Маслюченко В. К. (2014)
Kuryliak A. O. - On Borel's type relation for the Laplace-Stieltjes integrals, Skaskiv O. B., Zikrach D. Yu. (2014)
Khoroshchak V. S. - Multiplicatively periodic meromorphic functions in the upper halfplane, Sokulska N. B. (2014)
Platsydem M. I. - Estimates for the maximum modulus of analytic characteristic functions of probability laws on some sequences, Sheremeta M. M. (2014)
Wojcicki P. - Weighted Bergman kernel function, admissible weights and the Ramadanov theorem (2014)
Horodetskyj V. V. - Problems nonlocal with respect to time for a class of singular evolution equations, Martynyuk O. V. (2014)
Кіндибалюк A. A. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебраїчних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для рівняння теплопровідності (2014)
Hazarika B. - Some ideal-convergent generalized difference sequences in a locally convex space defined by a Musielak-Orlicz function, Esi A. (2014)
Шанин Р. В. - Об одном обобщении теоремы Феффермана-Стейна (2014)
Volodymyr Vasylyovych Sharko (25.09.1949 --- 7.10.2014) (2014)
Авторський вказiвник, 2014 (2014)
Пономаренко О. В. - Релігійні чинники українського державотворення (2010)
Хаврук Я. І. - Дерманський осередок в контексті релігійно-культурної діяльності князя В. К. Острозького (2010)
Калуцький С. С. - В’ячеслав Липинський про становлення політичної еліти Української держави середини XVII ст. в умовах взаємовпливу Сходу та Заходу (2010)
Верстюк В. В. - М. І. Костомаров: основні аспекти культурно-освітньої та громадської діяльності (2010)
Удовик І. А. - Доля Смілянського маєтку князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського (1791 рр. – першій половині ХІХ ст.) (2010)
Перерва В. С. - Шкільне меценатство графині Олександри Василівни Браницької (2010)
Богатчук С. С. - Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. (2010)
Баженова С. Е. - Суспільно-економічний і політичний стан польської меншини Правобережної України в період українського національного відродження (2010)
Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в Харкові та Чернігові за положенням 1870 року (2010)
Романенко І. С. - Х Ризький археологічний з’їзд 1896 року і Україна (2010)
Маланчук А. М. - Позикова політика селянського поземельного банку в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гордуновський О. М. - Внутрішні ціни на хліб і їх регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ ст. (2010)
Юрченко Д. Ю. - Роль династії Харитоненків в цукровій галузі Російської імперії другої половини ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Гончарова Н. О. - Гуртківська діяльність учнівської молоді в Україні наприкінці ХІХ ст. (2010)
Венгерська В. О. - Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. (2010)
Рудишина О. С. - Академік М. Г. Холодний – засновник вітчизняної школи фітогормонологів (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема забезпечення учбовою літературою українських університетів у 1918-1920 роках (2010)
Зубко О. І. - Білоруський національний комісаріат в Одесі (1918 - 1919 рр.) (2010)
Іващенко В. А. - Податкова політика директорії в українському селі (вересень 1918 – листопад 1920 рр.) (2010)
Дулгерова О. М. - Забезпеченість селянських господарств України сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Фільваркова А. В. - Хлібозаготівельна політика і основні методи управління тоталітарного режиму (2010)
Білик О. А. - Грошові повинності селян УСРР в умовах хлібозаготівельної кризи (1927 – 1928) (2010)
Даниленко О. В. - УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. ХХ ст. ) (2010)
Григорчук П. С. - Місцеві органи радянської влади на Поділлі: історія становлення і розвитку (перша половина 20-х років ХХ ст.), Кузьмінець Н. П. (2010)
Пилипенко Л. - Агатангел Кримський: реабілітований посмертно, Рященко Д. С. (2010)
Горбуров К. Є. - До питання про чисельність польського населення УСРР за переписом 1926 р. (2010)
Сергієнко С. Ю. - Прояви специфіки процесу українізації 1920 – 1930-х рр. в партійних організаціях і державних установах на Донбасі (2010)
Ніколіна І. І. - Реалiзацiя принципу полiтехнiзму в загальноосвiтнiй школi України наприкiнцi 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2010)
Тучинський В. А. - Соціальне страхування в молдавській автономній соціалістичній радянській республіці у 1925-1926 рр. (2010)
Слободинський О. О. - Особливі риси розвитоку промисловості в Україні в 20-х – на початку 30 рр. ХХ ст. (2010)
Рекрут В. П. - Участь споживчої кооперації України в реалізації курсу "великого стрибка" запровадженого ВКП(б) на початку 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стоян Т. А. - "Как это освещать в печати": політичне утаємнення голоду 1932-1933 рр. (2010)
Мазило І. В. - Кадрове забезпечення роботи залізничного транспорту України в період його відбудови (1943-1950-ті рр. ) (2010)
Терлецька І. В. - Влада і суспільство епохи сталінізму через призму соціального портрету можновладців і репресованих (2010)
Мельников Д. О. - Молодь України у місцевих органах влади (80-90 рр. ХХ ст.) (2010)
Нікітюк О. В. - Підготовка офіцерів медичної служби запасу для збройних сил України (1991-2006 рр.) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Національно-культурна політика в Україні на початку ХХІ ст. (2010)
Мельничук Т. А. - Природне зменшення сільського населення України (1989 – 2001 рр.) (2010)
Кривошея В. В. - Персональний склад старшини Брацлавського і Кальницького полків в період національної революції середини ХVІІ ст. (2010)
Кузнець Т. В. - Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ-початку ХХ ст. (2010)
Кривошея І. В. - Польські поміщики Потоцькі (герб "Пилява") й українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем (2010)
Тростогон А. М. - Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля (2010)
Іваневич Л. А. - Формування наукових засад і громадських поглядів К. В. Широцького під час отримання освіти в Петербурзі (2010)
Гандзюк В. О. - Ідеологічні та соціальні компоненти подільської газети "Шлях" (1919 р.) в контексті щоденної подачі інформації (2010)
Ладаняк І. А. - Розвиток споживчої кооперції Поділля на початку непу (2010)
Комарніцький О. Б. - Партійно-комсомольські осередки студентів Вінницького педвузу у 30-ті рр. ХХ ст.: підтримка правлячого режиму (2010)
Черкашина О. В. - Вінницький театр опери та балету ім. Леніна (1932-1940 рр. ) (2010)
Гальчак С. Д. - Причини неповернення на рідну землю подільських "остарбайтерів" (2010)
Трембіцький А. М. - До проблеми створення колективної біографії родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор (2010)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Просвітницько-педагогічна спрямованість творчої діяльності композиторів доглінкінської і глінкінської доби, Шатковська І. С. (2010)
Скопова О. І. - Партійно-політична система Іспанії, її структура та особливості в роки кризи конституційно-монархічного ладу (1918 – 1923 рр.) (2010)
Кравчук О. М. - Словацькі політики в урядах ЧСР у 1918 – 1929 рр. (2010)
Очеретяний В. В. - Державницька позиція М. А. Славинського на з’їзді народів Росії 8-15 вересня 1917 р (2010)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмах українських політичних партій першої Чехословацької республіки (1918-1938) (2010)
Годлевська В. Ю. - Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії (2010)
Чорна Н. М. - Євроатлантична інтеграція Польщі та Росія: місце російського фактора у розширенні НАТО на Схід (2010)
Сухобокова О. О. - Українська шкільна освіта в Канаді (2010)
Баркалова О. Н. - Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі (2010)
Вознюк О. М. - Застосування текстоцентричного підходу у вивченні історії України (2010)
Дудник О. В. - Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела (2010)
Степанчук Ю. С. - Політика Гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори (2010)
Кривошея І. І. - Бунчуковий товариш Опанас Дорофійович Грушинський та його рід (2010)
Іржицький В. Ю. - Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) (2010)
Соломонова Т. Р. - Книга як знаряддя збереження етнічної ідентичності поляками поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Корновенко С. В. - Еволюція поглядів лідерів білого руху Півдня Росії на сутність аграрного питання та шляхи його вирішення (2010)
Шологон Л. І. - Наукові праці кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело до вивчення національно-культурного руху українців Галичини зазначеного часового проміжку (2010)
Стопчак М. В. - Політика директорії УНР у стосунках з Польщею і Румунією в роки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. в сучасній вітчизняній історіографії (2010)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського у контексті вивчення радянською історіографією історії революції та Громадянської війни (1930-ті – перша половина1950-х рр.) (2010)
Васильчук Г. М. - Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР 1920-30-х рр. : до історіографії проблеми (2010)
Мельничук О. А. - Опубліковані джерела з історії соціального страхування в Радянській Україні 1920 – 30-х рр. (2010)
Кукуруза Ж. Б. - Проблеми розвитку сільського господарства УРСР (1950-ті– 60-ті рр. ) в сучасній українській історіографії (2010)
Лісовська О. В. - Становище матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ століття: сучасна історіографія (2010)
Ніколаєць К. М. - Вітчизняні історіографічні дослідження історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х – початку 1990-х років (2010)
Тарасов В. В. - Етимологія горбачовської гласності (1985-1991 рр. ) як проблема сучасної історіографії (2010)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в Україні: проблема становлення і легітимізації (2010)
Зінчук М. Ю. - Історія повсякденності як новий напрямок гуманітарних досліджень (2010)
Зінько Ю. А. - Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А. А. , 2009. – 300 с., Лисий А. К. (2010)
Калитко С. Л. - Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. - Одеса: Астропринт, 2005. -208 с., Ханенко П. Л. (2010)
Мазило І. В. - Данилюк Д. Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження /кінець XVIII - середина XIX ст. /. Ужгород, 2009. – 392 с. (2010)
Зінько О. В. - Сторожук А. Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (Події. Особистості. Факти). Навчальний посібник. – К. , 2010. – 282 с . (2010)
Романюк І. М. - Гандзюк В. О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917–1920 рр. ): Монографія. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г. , 2009. -368 с., Криворучко О. І. (2010)
Зінько Ю. А. - Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української народної республіки (1918 – 1920 рр. ): історіографічний нарис: монографія. - Вінниця: І. Балюк, 2010. - 812 с. (2010)
Романюк І. М. - Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 386 с. (2010)
Калитко С. Л. - Петренко В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : причини, технології, наслідки Голодомору-Геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2008. – 320 с (2010)
Лисий А. К. - Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942 – 2007 рр. ). – Вінниця: Меркьюрі Поділля, 2009. – 768 с (2010)
Неприцький О. А. - Полтораков О. Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстах. – К.: "lat & k", 2009. – 300 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2013)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "інститут нефрології намн україни– за 2012 рік, Бусигіна Ю. С., Сташевська Н. В., Біленко А. В., Березяк Т. І., Суржко Л. М. (2013)
Топчій І. І. - Морфологічний і функціональний стан ендотелію у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічним гломерулонефритом , Кірієнко О. М., Циганков О. І., Бондар Т. М., Щенявська О. М. (2013)
Шіфріс І. М. - Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом, Дудар І. О., Гончар Ю. І., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г, Хіль М. Ю. (2013)
Крутиков Е. С. - Оксидативный стресс у больных хбп v стадии с анемией, находящихся на заместительной терапии гемодиализом, Полищук Т. Ф., Польская Л. В., Шахназаров А. А. (2013)
Романенко О. А. - Особливості мікробного спектру сечостатевої системи жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Дудар І. О. - Рівні протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом, залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок, Савчук В. М., Гончар Ю. І., Дріянська В. Є., Красюк Е. К., Хіль М. Ю. (2013)
Колесник М. О - Асоціації особливостей hla-фенотипу та чутливістю до лікування кортикостероїдами у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Величко М. Б. (2013)
Демихова Н. В. - Показатели гуморального иммунитета на фоне нарушений липидного обмена у больных с ренокардиальным синдромом (2013)
Колесник М. О - Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок, Законь К. М, Дударенко В. Б. (2013)
Колесник М. О. - Перитонеальний діаліз у лікуванні пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Степанова Н. М. (2013)
Повідомлення (2013)
Титул, зміст (2013)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2013)
Морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2013)
Фоміна С. П. - Прогнозування несприятливого перебігу гломеурлонефриту з нефротичним синдромом у дітей: ензимуричні маркери, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я. (2013)
Топчій І. І. - Особливості нефропротекторної дії сулодексиду у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Крутиков Е. С. - Сравнительная эффективность блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы комбинациями алискирен с амлодипином и рамиприл с амлодипином у больных с гипертонической болезнью, Чистякова С. И., Горбатюк В. В. (2013)
Дудар І. О. - Інтерлейкін 10, індекс маси тіла та сироватковий альбумін у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 5Д стадїї, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І., Красюк Е. К. (2013)
Проданчук М. Г. - Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V Д ст, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Геращенко С. Б. - Регенераційні можливості стовбурових клітин нирки, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Морозов Ю. А. - Оценка функции почек в педиатрической практике, Марченко Т. В., Дементьева И. И. (2013)
Аблогіна О. В. - Оптимізація перитонеального діалізу в 7 етапах освітньої роботи з пацієнтом, Степанова Н. М. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
М. О. Колесник. щирі вітання з ювілеєм! (2013)
Інформація для читачів (2013)
Повідомлення 1 (2013)
Повідомлення 2 (2013)
Костиленко Ю. П. - Сравнительная анатомия зубочелюстной системы кролика и крысы, Саркисян Е. Г. (2014)
Бережна О. Е. - Спосіб реставрації фронтальної ділянки щелеп у дітей із гіпоплазією емалі (2014)
Гризодуб Е. В. - Разработка комплексного метода лечения генерализованного пародонтита у больных с сахарным диабетом 2 типа (2014)
Демьяненко С. А. - Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы пациентов на этапах стоматологического приёма (2014)
Кузенко Є. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами сердцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, Романюк А. М., Кузенко О. І., Логвінова О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників допплерографічного дослідження гемодинаміки, Дорош І. О. (2014)
Петрушанко Т. О. - Психологічні характеристики людини в прогнозуванні хвороб тканин пародонта, Литовченко І. Ю., Артюх М. О., Чечотіна С. Ю., Котелевська Н. В. (2014)
Ожоган І. А. - Cтан пародонта хворих після реставрацій бічних зубів (2014)
Ткаченко І. М. - Дослідження особливостей кристалоутворення ротової рідини у пацієнтів з різною соматичною патологією (2014)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика ефективності застосування препарату "Ліпін" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота в порівнянні з традиційним лікуванням, Ву В’єт Куонг, Локес К. П. (2014)
Кулицька О. В. - Рентгенологічна характеристика переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2014)
Рузин Г. П. - Профилактика послеоперационных осложнений на основании послеоперационного мониторинга у пациентов с одонтогенным гайморитом, Побережник Г. А. (2014)
Ключковська Н. Р. - Зношення кулькових і балкових систем фіксації та його вплив на ступінь утримання протезів (2014)
Олійник А. Ю. - Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної ділянки верхньої щелепи в порівнянні з нормою в оперованих пацієнтів із вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Яров Ю. Ю. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Силенко Ю. И., Дворник В. М., Куц П. В. (2014)
Сидоренко Л. П. - Сучасні підходи до вивчення ортопедичної стоматології студентами стоматологічного факультету (2014)
Силенко Ю. І. - Стан тканин порожнини рота і пародонта в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, Проданчук А. І., Силенко Г. М., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Скрипников П. Н. - Ю. И. Бернадский. Ученый, педагог, врач (к 100-летию со дня рождения), Аветиков Д. С., Богашова Л. Я., Новаковская Л. В. (2014)
Мірза Олександр Іванович (1944 -2013) (2014)
До відома авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Ресурсосбережение и качество металлопродукции – основа технологических разработок, Рудюк А. С. (2005)
Пантелят Г.С. - Системы водоснабжения и водоотведения городов и промышленных предприятий в странах СНГ (основные достижения и проблемы, направления решений), Кузнецова Л. Н. (2005)
Пастернак В. П. - Можливості проведення проектів спільного впровадження в лісовому господарстві Харківської області в рамках діяльності за кіотським протоколом, Букша І. Ф. (2005)
Задорский В. М. - Предложения по внесению изменений в закон Украины "Про відходи", Новиков Н. Н. (2005)
Юрченко А. П. - Экологические проблемы: научные изыскания и решения, Сахаров А. А., Гончаров И. И., Лобойко А. Я. (2005)
Хоботова Э. Б. - Определение химического и дисперсного состава цементной пыли, Уханёва М. И. (2005)
Швец М. Н. - Усовершенствование и реконструкция мокрых газоочисток агломашин, Брехунов А. В., Савенчук С. В., Юрченко В. Н. (2005)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование осветления воды в отстойных сооружениях при увеличении расходов (2005)
Нотыч А. Г. - Нагрев дымовых газов сталеплавильного агрегата после мокрой очистки за счет утилизации их тепла, Рыжавский А. З., Демидова В. Е., Рыбинов В. А. (2005)
Шматков Г. Г. - Перспективні рішення проблеми відходів промислового міста, Григоренко О. А. (2005)
Каненко Г. М. - Использование отходов металлургических предприятий в строительной индустрии, Злобин А. Г., Здоров А. И., Златковский А. Б. (2005)
Степанов М. Ф. - Утилизация мелкофракционных промышленных отходов в условиях действующего металлургического комбината (2005)
Носков В. А. - Вклад института черной металлургии НАН Украины в разработку и внедрение проектов государственной программы использования отходов производства (2005)
Носков В.А. - Подготовка металлической стружки к утилизации, Чернышов А.В. (2005)
Аверин В. А. - Стандартные образцы состава химических веществ для экологического контроля, Крайнов И. П. (2005)
Мануйлов М. Б. - Методология оценки объемов загрязняющих веществ, привносимых автотранспортными потоками на территории курортов, тошинский В. И., Скомороха О. П. (2005)
Позднякова Е. И. - Анализ токсичных компонентов газовых выбросов при сжигании автопокрышек, Грипас О. М., Статилко М. В. (2005)
Сорока М. І. - Екологічні передумови формування та диференціації рослинності Розточчя (2012)
Мазепа В. Г. - Дуплогніздові птахи березово-соснових лісів Житомирського Полісся (2012)
Бойко О. Л. - Динаміка вмісту 137Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками (2012)
Майборода В. А. - Особливості формування товарної структури деревостанів дуба червоного бореального (2012)
Пукман В. В. - Структурно-типологічний аналіз явірників Українських Карпат з урахуванням орографічних особливостей рельєфу, Горошко М. П., Гриник Г. Г. (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості розробки діагностичної моделі явора форми "пташине око" (2012)
Шестопалов М. В. - Непарний шовкопряд - шкідник деревних насаджень передгірного Криму (2012)
Юсипович Ю. М. - Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (fr.) bref. s. str.) методом полімеразно- ланцюгової реакції, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2012)
Копій Л. І. - Аналіз фотометричних та спектроскопічних досліджень живих листків рослин, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Кульчицький Я. В. - Екологічна спрямованість сучасних економічних систем у контексті їх порівняльного аналізу, Кульчицький Б. В., Апостолюк О. О. (2012)
Міронова Н. Г. - Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся (2012)
Гаврилко П. П. - Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг, Черторижський В. М. (2012)
Голод А. П. - Приміська зона великого міста як перспективна рекреаційна територія, Дрофяк З. Б. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини сосни, Комбаров А. М., Синітович Я. Д. (2012)
Супрун Н. П. - Розроблення методу визначення запиленості текстильних матеріалів, Озимок Г. В., Островецька Ю. І. (2012)
Білоус О. В. - Впровадження сучасних технологій зміцнення інструментальних сталей для обробки деревних матеріалів, Голубець В. М., Магура Б. О., Гасій О. Б. (2012)
Кушпіт А. С. - Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві, Мних А. Я., Кушпіт О. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Автоматична система керування фільтрувальною повітроочищувальною станцією, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Паснак І. В. - Вплив критичного часу пожежі в приміщенні промислового підприємства на технології її ліквідації (2012)
Ребот Д. П. - Методика визначення основних фізико-механічних характеристик сипких середовищ (2012)
Партин Г. О. - Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі, Бовцайло У. М. (2012)
Піцур Я. С. - Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів підприємництва як об'єкт маркетингового аналізу, Жук І. З., Пасічник Н. Б. (2012)
Скибінський С. В. - Рівень задоволення споживача як метод конкурентної боротьби, Луцьків Х. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Ключові аспекти забезпечення економічної безпеки України у контексті світової фінансової кризи (2012)
Мельник О. Г. - Митна експертиза: сутність, призначення та види, Хмаренко В. С. (2012)
Іванечко Ю. М. - Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів, Чапран С. П. (2012)
Акіншина О. В. - Розвиток та контроль діяльності малого бізнесу Великобританії, Плотніченко І. Б. (2012)
Бакалінський О. В. - Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях, Двуліт З. П. (2012)
Бодак Г. І. - Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Вільгуцька Р. Б. - Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування (2012)
Гончарук С. М. - Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України, Гончарук Ю. В. (2012)
Должанський А. М. - Організація обліку виробничих відходів на поліграфічних підприємствах (2012)
Карпінський Б. А. - Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію (2012)
Квасній З. В. - Роль малого бізнесу в умовах ринку (2012)
Квасній Л. Г. - Теоретичні аспекти управління економічним потенціалом (2012)
Ковальова М. Л. - Перспективи розвитку сировинної бази лісопромислового комплексу України (2012)
Лазур П. Ю. - Ефективність бюджетної підтримки підприємств малого бізнесу в Україні (2012)
Макалюк І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Полянська О. А. - Організація управлінського обліку за бізнес-процесами на підприємствах ресторанного господарства, Степанюк Н. Г. (2012)
Максимець О. В. - Особливості управління міжнародними зв'язками підприємств лісового господарства та оцінювання ефективності співпраці з іноземними контрагентами, Слюсарчук Н. І. (2012)
Пірог В. В. - Особливості фінансових інструментів управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Проданова І. І. - Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіоні, Бережницька У. Б. (2012)
Романишин М. І. - Механізм забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Сардак О. В. - Сучасна концепція управління персонал-маркетингом підприємства (2012)
Сороківська М. В. - Процес управління фінансовими ризиками страхових компаній (2012)
Тимощук М. Р. - Планування соціальних вимірників розвитку підприємств, Яворська Н. Р. (2012)
Фалюта А. В. - Етапи управління ризиками банку (2012)
Флейчук М. І. - Напрями подолання монополізації та тінізації в українській економіці, Бабій М. В. (2012)
Юрків Н. Я. - Сутнісні характеристики та структура економічної безпеки держави (2012)
Цмоць І. Г. - Принципи побудови та способи нвіс-реалізації нейромереж реального часу, Скорохода О. В., Ваврук І. Є. (2012)
Кузьо І. В. - Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням Matlab simulink, Житенко О. В. (2012)
Гуліда Е. М. - Моделювання пожежі в закритому приміщені, Меньшикова О. В., Ренкас А. А. (2012)
Жихор О. Б. - Економетричні методи прогнозування науково-технічного прогресу та світового розвитку, Коваль Р. А. (2012)
Шабатура Ю. В. - Метод визначення належності елементів цифрового зображення образу балістичного тіла, Кузьменко Р. В. (2012)
Борзов Ю. О. - Модифікація алгоритму RSA: шифрування та дешифрування за одним рядком матриці зображення, Ковальчук А. М., Пелешко Д. Д. (2012)
Шкрабак И. В. - Структурная устойчивость экономики региона с позиций синергетической теории информации (2012)
Верхола І. І. - Аналіз стійкості нелінійних коливань гусеничного обводу, Сеник А. П., Чаган Ю. А. (2012)
Голубець Т. В. - Визначення рівноважного зволоження та власної проникності пористого матеріалу на основі ізотерм сорбції або кривих затримки вологи (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Мацюк Р. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Значення освіти у стратегії розвитку перехідної системи економіки, Свінцов О. М., Панчишин Т. В., Шморгай М. Б. (2012)
Гаврилко П. П. - Соціальні передумови відродження села (2012)
Феленчак Ю. Б. - Актуальні тенденції проходження демографічних процесів у Львівській області (2012)
Cадурська М. О. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2012)
Пустовар Н. В. - Міграція - щасливий погляд на життя, Лапшина І. А. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вайт С. - Переосмислення "помаранчевої революції”, Макалістер Є. (2010)
Арсеєнко А. - Демістифікація "нової економіки” і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов ґлобальної кризи (2010)
Коваліско Н. - Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків (2010)
Дембіцький С. - "Обґрунтована теорія”: стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації (2010)
Казаков В. - Зовнішні та внутрішні конфлікти (2010)
Мацевич І. - Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії (2010)
Суковата В. - "Філософія після Освенцима”: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості (2010)
Безрукова О. - Відповідальність у соціологічному дискурсі (2010)
Свєженцева Ю. - Традиція: концептуалізація та напрями вивчення, Проскурякова О. (2010)
Нельга О. - Етнічна соціологія як наука (2010)
Тарасенко В. - До питання ¬розроблення методик викладання соціології, Чепак В. (2010)
Брік Т. - Соціолог між визнанням і покликанням (Треті соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної 10 грудня 2009 року) (2010)
Конкурс "Кращий молодий соціолог року–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматійні надбання світової соціологічної думки (2010)
Пам’яті Людмили Рязанової (2010)
Грищенко К. - 20 років Інституту соціології НАН України (2010)
М’ягков М. - Вибори 2010 в Україні: чи є підстави говорити про фальсифікації?, Ордешук П. (2010)
Міщенко М. - Вплив результатів президентських виборів 2004 і 2010 років на емоційне самопочуття прихильників різних політичних сил (2010)
Полезе А. - Дослідження різної природи незаконних трансакцій в Україні (2010)
Кандричин С. - Злочинність в ареалі "зіткнення цивілізацій”: приклад України та Білорусі (2010)
Зоткін А. - Автономізм в Україні як механізм реалізації політичних інтересів (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерний аспект розвитку малого підприємництва, Рудік О. (2010)
Батаєва К. - Ґендерна візуальність сучасної реклами (2010)
Теличко Т. - Формалізація соціологічних теорій: необхідність і можливості застосування (2010)
Дембіцький С. - Історія розвитку методів оцінювання в соціальних і поведінкових науках за кордоном (2010)
Лукащук В. - Сучасний спорт і соціальні конфлікти (2010)
Наукове життя (2010)
Докторов Б. - Юрій Левада. Портрет для нащадків. З нагоди виходу друком книги спогадів про Ю.О.Леваду (2010)
Пам’яті колеґи (2010)
Костенко Н. - Мій Оссовський (2010)
Бєлєнок О. - Не зраджуючи покликання (2010)
Сусська О. - Метаморфози матеріалізму в інтерпретаціях громадської думки (2010)
Пам’яті Сергія Борисовича Кримського (2010)
Покотило О. І. - Перспективи переозброєння Сухопутних військ Збройних Сил України бронетранспортерами вітчизняного виробництва, Устименко О. В., Пеньковський В. І., Гаценко С. С. (2014)
Бондаренко О. О. - Результати математичного моделювання процесу радіолокаційного розпізнавання (2014)
Сидоренко І. І. - Демпфер з нелінійним механічним зворотним зв’язком групових об'єктів, Робу С. І. (2014)
Волобуєв А. П. - Геометрична інтерпретація електромагнітної доступності окремої радіостанції перспективної рухомої системи радіозв’язку військового призначення, Коркін О. Ю., Волобуєва І. Ю. (2014)
Скачков В. В. - Критеріальні показники оцінювання якості адаптивної інформаційно-вимірювальної системи в умовах внутрішньосистемних збурень, Єфимчиков О.М., Ткачук О. В., Павлович В. І. (2014)
Bukhal D. - The mathematical optimization model of mobile radio system via connectivity figure, Korkin O. (2014)
Сахно В. П. - До вибору енергоефективних конструкцій вантажних автомобілів та автопоїздів, Тімков О. М. (2014)
Сахно В. П. - Вплив перекосу мостів причіпних ланок на показники експлуатаційних властивостей автопоїзда, Поляков В. М., Файчук М. І., Ковальчук Г. О. (2014)
Левченко А. О. - Задача інтерпретації класифікації похибок вимірювання, Шаріпова Е. В. (2014)
Андрійченко Г. І. - Шляхи обгрунтування необхідності підвищення захисту легкоброньованих машин, Докучаєв С. П., Левченко А.О. (2014)
Ковалішин С.С. - Напрями удосконалення організаційно-штатної структури органів технічного забезпечення у військовій ланці в єдиній системі матеріально-технічного забезпечення, Халтурин Р. В. (2014)
Чепкій В. В. - Системне моделювання процесу моніторингу технічного стану озброєння та військової техніки за розширеної моделі евальвації, Скачков В. В., Єфимчиков О. М. (2014)
Будашко В. В. - Физическое моделирование многофункционального пропульсивного комплекса, Онищенко О. А., Юшков Е. А. (2014)
Дяченко В. И. - Метод выбора вариантов обеспечения живучести сил и средств высокомобильных десантных войск на основе компромисса между показателями обеспечения их маневренности и огневой мощи, Демьянчук Б. А., Хижняк Ж. А. (2014)
Єфімов Г. В. - Аналіз чинників, що впливають на необхідність удосконалення існуючої моделі управління військовими формуваннями, правоохоронними органами та органами державного управління під час спільних дій, Середенко М. М. (2014)
Verlamov O. - Features of vehicles’ operation in winter, Kletz V., Shtogrin I. (2014)
Симоненков В. М. - Побудова системи зв’язку та управління наземними мобільними робототехнічними системами (комплексами), Лавриненко І. В. (2014)
Григор’єв О. П. - Модель обгрунтування оперативно-тактичних вимог і тактико-технічних характеристик до наземних бойових робототехнічних комплексів, Набок В. К. (2014)
Дяченко В. І. - Шляхи удосконалення системи десантного забезпечення військових частин і підрозділів високомобільних десантних військ, Оленєв В. М, Адамов Ю. І., Хижняк Ж. О. (2014)
Гуляк О. В. - Методичний підхід до розрахунку витрат на застосування угруповання сухопутних військ, Семененко О .М., Столінець С. Л., Луценко О. К. (2014)
Афонін В. М. - Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки (ппфп) військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Левченко А. О. - Граничні точності обчислень в інформаційних системах з представленням чисел із плаваючою комою, Войтенков Р. М. (2014)
Середенко М. М. - Погляди на форми і способи застосування складових структур сектору безпеки і оборони держави під час спільних дій в різних умовах воєнно-політичної обстановки, Єфімов Г. В. (2014)
Бачинський В. В. - Рекомендації щодо підвищення ефективності застосування сил та засобів Сухопутних військ Збройних Сил України, які залучаються до участі у ліквідації наслідків повені, Хижняк Ж. О. (2014)
Фердман Г. П. - Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України (2014)
Алфвітний покажчик (2014)
Відомості про авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Дослідження соціальної стратифікації в рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (2010)
Оксамитна С. - Інституціональне середовище відтворення соціальної нерівності (2010)
Іващенко О. - Про анатомію економічної нерівності в сучасній Україні: соціологічні досліди (2010)
Симончук О. - Класова свідомість: досвід порівняльного емпіричного вивчення (2010)
Макеєв С. - Диференціація і стратифікація населення України за сприйняттям ситуації нерівності, Патракова А., Домаранська А. (2010)
Рахманов О. - Особливості леґітимації приватної власності у православ’ї (2010)
Арсеєнко А. - Ґлобалізація як вона є на порозі XXI століття (2010)
Буткалюк В. - Якість трудового життя як складова якості життя (2010)
Дембіцький С. - Теоретична валідизація на різних рівнях соціологічного дослідження (2010)
Бурлачук В. - Трапеза як предмет соціологічного дослідження (2010)
Зімель Ґ. - Соціологія трапези (2010)
Головаха Є. - Альтернативний соціологічний словник (2010)
Бабенко С. - Соціологія і соціологи у ґлобальному вимірі (коментар учасника XVII світового конґресу із соціології Мі¬ж¬народної соціологічної асоціації "Соціологія в русі”) (2010)
Нельга О. - Соціологія владних еліт: історія і сучасність (2010)
Вітаємо Сергія Олексійовича Макеєва! (2010)
Ювілейне вітання Володимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паніотто В. - В.Матусевич між Arts and Science (2010)
Покажчик статей, опублікованих у часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” 2010 року (2010)
Титул, зміст (2011)
Лісовий В. М. - Застосування альфа д3-тева в корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну в пацієнтів із хронічною хворобою нирок на перитонеальному діалізі, Андон'єва Н. М., Гуц О. А., Дубовик М. Я., Грушка М. А., Лісова Г. В. (2011)
Бездітко Н. В. - Клініко-економічний аналіз застосування препарату епрекс у хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують лікування гемодіалізом (2011)
Дудар І. О. - Свербіж у хворих на гемодіалізі та його лікування. ефект лікування ультрафіолетовим випроміненням, Абрагамович Т. Н., Абрагамович Х. Я., Гончар Ю. І. (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з синдромом поліорганної недостатності, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Топчій І. І. - Вплив альдостерону на продукцію РАІ-1 у хворих на діабетичну нефропатію, Денисенко В. П., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Щенявська О. М. (2011)
Могильник А. І. - Вплив l–аргініну–l–глутамату на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани йрезидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Клінічна та морфологічна характеристика пацієнтів з первинним фокально-сегментарним гломерулосклерозом (2011)
Крутиков Е. С. - Синдром хронического воспаления в развитии кардиоваскулярных осложнений у больных на гемодиализе, Холодов Д. А., Всеволожская Л. Д., Усаченко И. Е. (2011)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2011)
Доктору медичних наук, професору Никулі Тарасу Денисовичу — 75 років (2011)
Інформація для читачів (2011)
Титул, зміст (2011)
Наказ МОЗ України та АМНУ від 19.02.2009 № 102/18 та від 03.11.2009 № 798/75 "Про затвердження уніфікованої методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах доказової медицини" (2011)
Колесник Н. А. - Концептуальная модель рецидивирующих инфекций мочевой системы, Дранник Г. Н., Дриянская В. Е., Руденко А. В., Степанова Н. М., Кругликов В. Т. (2011)
Колесник Н. А. - Применение перитонеального диализа для лечения больных с сахарным диабетом, ХБП V, Кулыжский Н. В., Лопатина С. И., Пивоварова Н. П., Дорецкий В. В., Ященко Т. Д., Мазур О. В., Билык С. Д., Косован Н. А., Могильник Н. М., Коробова Н. В., Крыгин В. И., Чеботарева Г. Г. (2011)
Топчий И. И. - Морфометрическая характеристика эндотелия аорты крыс при острой почечной недостаточности, Кондаков И. И., Кириенко А. Н., Щенявская Е. Н. (2011)
Могильник А. І. - Вплив небівололу на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани й резидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2011)
Ліксунова Л. О. - Лікування пацієнтів з різними морфологічними варіантами ФСГС: досвід одного центру (2011)
Законь К. - Діалізна ниркова замісна терапія в комплексному лікуванні пацієнтів кардіохірургічного профілю з сепсисом, Дударенко В., Радченко Г., Колесник М. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото–лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Самусева Е. С. - Первичный фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС): проблемы патоморфологической диагностики (2011)
Рудіченко В. М. - Гіперурікемія, подагра та хронічні ниркові захворювання – актуальні питання в діяльності лікаря загальної практики (сімейної медицини) (2011)
Колесник М. О. - Використання дарбепоетину альфа для лікування анемії у хворих нефрологічного профілю, Суржко Л. М. (2011)
З 80 – річним ювілеєм! Пирога Любомира Антоновича. (2011)
Доктору медичних наук, професору дранніку георгію миколайовичу – 70 років (2011)
Щирі вітання з ювілеєм! Дудар Ірина Олексіївна (2011)
Інформація для читачів (2011)
Підлісний П. - Напрями транспортного забезпечення міжнародної торгівлі в Україні, Паткевич Н., Цвєтов Ю. (2014)
Садловська І. - Пріоритети реформування та модернізації транспортної інфраструктури і дорожнього комплексу в Україні (2014)
Гненний О. - Шляхом європейської інтеграції України: особливості реформування залізниць країн світу, Задоя В., Марценюк Л. (2014)
Демченко М. - Формування інвестиційної програми метрополітену в тарифних цілях, Садловська Н. (2014)
Ейтутіс Г. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС – стратегічний орієнтир проведення реформ на залізничному транспорті України, Крищенко С., Фесовець О., Ейтутіс Д. (2014)
Eitutis H. - Determination of economic security components and indicators on railway transport, Rachynska A. (2014)
Kolesnykova N. - Role of state regulation of freight tariffs in the com-petitiveness of railway undertakings, Chornyi V. (2014)
Костюшко В. - Вибір схеми прокладки приміських поїздів на графіку по мінімуму пасажиро-годин очікування (2014)
Лапін П. - Економіко-соціальні аспекти залізничних катастроф (2014)
Makarenko M. - Analysis of rail freight traffic volumes as the most reliable and objective indicator of the Ukraine economy condition, Stukalo A. (2014)
Міщенко М. - Логістичні методи підвищення економічної ефективності функціонування структурних підрозділів залізничного транспорту (2014)
Пилипенко О. - Особливості управління ризиками тривалості інвестиційних проектів на залізничному транспорті України (2014)
Стукало А. - Методичні засади розрахунку продуктивності праці у взаємозалежності від середньої заробітної плати вартісним методом (2014)
Василенко І. - Управління ефективністю доставки спеціальних вантажів експедитором в умовах ризику (2014)
Литвиненко Л. - Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень (2014)
Литвиненко С. - Теоретичні основи формування системи ключових показників ефективності вітчизняного вантажного авіаперевізника (2014)
Аджавенко М. - Принципи і функції дослідження ефективного економічного розвитку складних систем економіки (2014)
Бакаєв Л. - Міжнародний досвід впровадження соціальної відповідальності у діяльність операторів залізничного транспорту, Брайковська А. (2014)
Бакалінський О. - Нова методика вимірювання споживчої цінності послуги (2014)
Двуліт З. - Основні вимоги до комунікаційного процесу в сучасних умовах ведення бізнесу (2014)
Ільїна О. - Еволюція поняття кадрового потенціалу підприємства (2014)
Kendiuhov O. - Economic force and economic energyas new indicators of economic efficiency, Yahelska E. (2014)
Кудіна І. - Удосконалення моделі обліку розрахунків за виплатами працівникам, Литвяк Н. (2014)
Мединська Т. - Альтернативні системи оподаткування малого бізнесу в зарубіжних країнах: досвід для України, Слюсар Р. (2014)
Радзієвська С. - Формування системи управління глобальною економікою (2014)
Приймук С. Швець П. - Теоретико-методологічні засади сталого розвитку соціально-економічних систем (2014)
Рущишин Н. - Фінансові ресурси банків та особливості їх формування в сучасних умовах (2014)
Тvoronovych V. - Modelling and prediction of risk for transport companies (2014)
Терованесов М. - Критерії ефективності управління вищою освітою (2014)
Fyshchuk I. - IPO as an instrument for ukrainian companies to access european stock markets (2014)
Бевзенко Л. - Соціальні інтереси: об’єкт і суб’єкт дослідження в контексті актуальної соціокультурної ситуації (2011)
Погосян В. - Інваріантність суспільного розвитку: методологічні імплікації (2011)
Шульга О. - Феноменологія Арона Ґурвіча: джерела, зв’язки, контекст (2011)
Батаєва К. - Соціальна феноменологія кіберкомунікації (2011)
Кандричин С. - Реґіональна диференціація рівня виробничого травматизму в Україні та Білорусі: соціоісторична інтерпретація явища (2011)
Бурейчак Т. - Погані часи для чоловіків? Соціологічні інтерпретації кризи маскулінності (2011)
Большов Є. - Якість прогнозування результатів виборів: міри точності та джерела помилок (2011)
Андрєєва Т. - Статус щодо куріння очима самої людини та членів її родини: методи оцінювання, Захожа В., Харченко Н. (2011)
Єлейко М. - Деприваційний підхід до соціального самопочуття населення (2011)
Набруско І. - Соціокультурна роль грошей у процесі споживання (2011)
Стрельник О. - Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики (2011)
Жуленьова О. - IV Міжнародні соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної (2011)
Соціологічний центр імені Н.В.Паніної оголошує конкурс "Кращий молодий соціолог року–2011” (2011)
Щудло С. - Зимова Школа молодого соціолога — 2011: погляд організатора та учасника, Голиков О. (2011)
ВАК України інформує... (2011)
Яковенко Ю. - Лист до редакції часопису "Соціологія: теорія, методи, маркетинг” (2011)
Катаєв С. - Культуральна соціологія: випадок України (2011)
Марченко А. - Соціокультурний підхід до міських проблем (2011)
Прилипко В. - Аксіологічний вимір медицини, Чепурко Г. (2011)
Нагорний Б. - Деніел Белл — "ліберал у політиці, соціаліст в економіці, консерватор у культурі”, Мельников А. (2011)
Титул, зміст (2011)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "Інститут Нефрології Намн України" (2011)
Мартинюк Л. П. - Показники кальціє-фосфорного обміну у хворих із хронічними хворобами нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі, Ружицька О. О. (2011)
Курята А. В. - Кардиоренальный синдром іі типа у больных хронической сердечной недостаточностью: особенности белкового спектра мочи, эндотелиальной функции и протеолиза фибронектина, Мирошниченко А. А., Соя Е. В., Шевцова А. И. (2011)
Семидоцька Ж. Д. - Роль нирок у регуляції кислото – лужного стану крові у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень, Веремієнко О. В. (2011)
Сусла О. Б. - Стан системи гемостазу у пацієнтів із кальцифікацією сонних артерій на додіалізному етапі хронічної хвороби нирок (2011)
Ліснянська І. С. - Одночасний моніторинг с-реактивного білку у крові і сечі – новий напрямок в діагностиці і прогнозуванні захворювань нирок, Яцишин Р. І., Коваль Н. М., Камінський В. Я., Мазур О. В. (2011)
Колесник М. О. - Патогенез пієлонефриту: що ми знаємо і що ні, Степанова Н. М., Дріянська В. Є., Руденко А. В., Калініна Н. А., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О. (2011)
Синяченко О. В. - Современное лечение аа-амилоидоза почек, Бевзенко Т. Б. (2011)
Кулизький М. В. - Вагітність у діалізних пацієнток: особливості лікування, ускладнення та результати (2011)
Дядык А. И. - Волчаночный гломерулонефрит, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Яровая Н. Ф., Холопов Л. С., Щукина Е. В., Ракитская И. В. (2011)
Шифріс І. М. - Інфекції судинного доступу (2011)
З 70 – річним ювілеєм! Александр Иванович Дядык (2011)
Інформація для читачів (2011)
Баженов Л. В. - Магдебурзьке право ХІV-ХV ст. на Поділлі – фундамент сучасного міського самоврядування (2011)
Йолтуховський М. П. - Магдебурзьке право і самоврядування в місті Бар та його передмістях у ХVІ – на початку ХХ ст. (2011)
Меснянкін Є. Й. - Роль Бони Сфорца та Бернарда Претвіча в становленні магдебурзького права у місті Барі (2011)
Пламеницька О. А. - Початок литовського правління на Поділлі (фортифікаційний аспект) (2011)
Брехуненко В. А. - Донські козаки з Бара (2011)
Гальчак С. Д. - Історичні аспекти становлення й розвитку місцевого самоврядування у Східному Поділлі в дорадянський період, Гальчак Н. П. (2011)
Васільєв С. А. - Умань – історичне місто східного Поділля (початок XVII – початок ХХ ст. ) (2011)
Бодров Ю. І. - Уманщина в економіці та торгівлі Правобережної України початку XX ст (2011)
Зінько Ю. А. - Перші півстоліття в історії барського спиртзаводу, Лисий А. К. (2011)
Гандзюк В. О. - Типологічна класифікація газетної періодики Поділля в Гетьманську добу (1918 р.) (2011)
Григорчук П. С. - Становлення системи охорони здоров’я в Подільській губернії на початку 1920-х рр. , Кузьмінець Н. П. (2011)
Мельничук О. А. - Організація пенсійного страхування на Поділлі у 1920-х рр. (2011)
Стадник О. О. - Діяльність сільбуду з формування комуністичної свідомості українських селян (на матеріалах Поділля) (2011)
Міщук Я. В. - Роль і діяльність системи "торгзінів" Вінниччини на початку 1930-х рр. (2011)
Лебединська Т. М. - Розвиток видавничої справи та літературного руху за часів посилення тоталітарного ладу на Поділлі у 30-ті – початок 40-х рр. ХХ ст. (2011)
Крижанівський О. А. - Особливості містобудування на Поділлі у другій половині XX ст. (2011)
Войцехівська Г. А. - Історія малих міст України: місто Бар Вінницької області , Пацеля О. П. (2011)
Зелененька І. А. - Образ міста Бара й барської землі в сучасній подільській поезії (2011)
Oтець Мелетій Батіг (Микола Іванович Батіг) - Барський монастир отців Василіян і Барська Василіянська школа (2011)
Григоренко О. П. - Барські сторінки в науковій біографії академіка В. Б. Рудницького (2011)
Харитонова І. В. - Історичні центри духовного життя міста Бара (2011)
Хілінська Л. В. - Обласний гуманітарний ліцей в історії міста Бара (2011)
Мороз М. В. - Історичні легенди про утворення гідронімів Барського району (2011)
Кондель-Пермінова Н. М. - До питання опрацювання теми "барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку" (2011)
Філіпова С. М. - Історія розвитку Барської районної бібліотеки (2011)
Сторожук А. І. - Творча діяльність студентів як один із шляхів сталого духовного розвитку регіону (2011)
Савчук П. Н. - Історія та сучасність Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського (2011)
Крижанівський О. А. - Районний реабілітаційний центр для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями у місті Барі: історія та сучасність , Матющенко О. М. (2011)
Нікітіна І. П. - Екскурсія як одна з форм ознайомлення студентів із пам’ятками історії (2011)
Заболотна О. А. - П’ять років партнерства Умань (Україна) – Гнєзно (Польща): спільна європейська перспектива , Кривошея І. І. (2011)
Крижанівський О. А. - Зміни у соціальній структурі населення міста Бара у пострадянський період , Кузнєцова Л. В. (2011)
Бабич О. І. - Про надання місту Василькову магдебурзького права (2011)
Панкевич І. М. - Місцеве самоврядування – важливий елемент становлення громадянського суспільства в Україні (2011)
Задворняк Л. С. - Просвітницька діяльність земств в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Буравський О. А. - Римо-католицьке духовенство Правобережної України в польських визвольних змаганнях другої половини XIX – початку ХХ ст (2011)
Цубенко В. Л. - Деякі питання історії південних поселень (1857–1867) (2011)
Савченко Г. П. - Участь 34-го корпусу російської армії П. Скоропадського в літньому наступі 1917 р. (2011)
Оніпко Т. В. - Кооперативне громадське харчування в контексті державної продовольчої політики другої половини 1920-х рр. (2011)
Подолинний А. М. - Перейменування як складова частина ідеологічної політики держави в минулому і тепер (2011)
Прокопенко О. В. - Інноваційно-інвестиційні процеси у незалежній Україні , Кліменко О. В. (2011)
Фролов С. М. - Теоретико-методологічні засади формування бюджетної політики у незалежній Україні (2011)
Дюжев С. А. - Історичні особливості міського планування в Україні (2011)
Ліфінцев М. О. - Комунікативна політика в концепції формування і реалізації сталого розвитку регіону (історичний аспект) , Ліфінцев С. М. (2011)
Саламатов В. О. - Інвестиції як фактор для сталого територіального розвитку (2011)
Стецюк І. І. - Аналіз соціокультурної ситуації та стану міського середовища (2011)
Дегтярьов С. І. - Повноваження та проблеми функціонування поліцейських чиновників у повітах російської імперії (на прикладі станових приставів) (2011)
Семків В. О. - Самоврядування в українських містах Австро-Угорської та Російської імперій другої половини ХІХ ст, Хомко Л. В. (2011)
Нікітін М. Ю. - Спроби реалізації земської реформи тимчасового уряду в українських губерніях (2011)
Тучинський В. А. - Молдавська автономна радянська соціалістична республіка у складі УРСР 1924-1940 рр. і адміністративні зміни на території Придністров’я (2011)
Боковня В. М. - Реформування суду та прокуратури СРСР і УРСР в 1956-1964 рр. (2011)
Олійник М. М. - Історичний досвід розвитку системи освіти в розвинених країнах світу: порівняльна характеристика , Олійник О. М. (2011)
Фурсман И. А. - Барская земля Подолья - европейское измерение для устойчивого развития (2011)
Лисий А. К. - Бар на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" Олександра Гваньїні (2011)
Кобилецький М. М. - Загальна характеристика джерел маґдебурзького права (2011)
Романюк І. М. - Битва на Синіх Водах: історіографія проблеми , Рогозовська А. В. (2011)
Дячок В. В. - Місто Бар та його передмістя в камеральному і топографічному описі могилівського повіту кінця ХVІІІ–початку ХІХ ст. , Дячок О. Я. (2011)
Барвінок О. В. - Шляхта Поділля в підготовці селянської реформи 1861 р. у дзеркалі мемуарів Тадеуша Бобровського (2011)
Іваневич Л. А. - Народна вишивка українців Поділля в листах Ю. Александровича (2011)
Нікітін Ю. О. - Міська реформа 1892 р. у сучасній історіографії (2011)
Григоренко О. П. - Місто Бар Подільської губернії на сторінках адрес-календарів кінця ХІХ ст. (2011)
Бакалець О. А. - Магдебурзьке право на території україни в дослідженнях українських науковців і краєзнавців ХІХ – початку ХХІ ст. (2011)
Семенчук О. О. - Церковне землеволодіння на Уманщині ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами Уманського повітового суду (2011)
Завальнюк К. В. - Український легальний часопис періоду німецької окупації "Тижневик Барської округи" , Стецюк Т. В. (2011)
Котик А. В. - Газета "Подільський край" крізь призму історії (2011)
Войцехівська Г. А. - Бібліографічне дослідження історії міста Бар Вінницької області, Войцехівська І. В. (2011)
Зінько Ю. А. - Бакалець О. А. Історія України з найдавніших часів до початку ХХІ століття: навчальний посібник. –Львів: "Магнолія 2006", 2010. – 579 с. , Романюк І. М. (2011)
Струкевич О. К. - Свідерський Ю. Ю. , Окариновський В. М. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина І. Від найдавніших часів до останньої чверті ХІІV ст. Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 400 С. Михальчук П. А. , Куций І. П. , Брославський В. Л. Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина ІІ (кінець ХVІІ – початок ХХ ст. ). Пробне видання. –Тернопіль 2010. – 412 С. (2011)
Калитко С. Л. - Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Фартушняк А. К. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття у двох частинах. Частина І (початок ХХ ст. – 1939 р. ) –Тернопіль, 2010 –376 с. Коріненко П. С. , Бармак М. В. , Терещенко В. Д. , Старка В. В. Курс лекцій з історії України ХХ - початок ХХІ століття. У двох частинах. Частина ІІ (1939 -2010 РР. ) –Тернопіль, 2010 – 392 С. (2011)
Степанчук Ю. С. - Кривошея В. В. Козацька старшина Гетьманщини. Енциклопедія. – К.: "Стилос", 2010. – 792 С. (2011)
Коляструк О. А. - Вільшанська О. Л. Повсякденне життя міст України кінця ХІХ – початку ХХ СТ. : європейські впливи та українські національні особливості. – К. : Інститут історії України НАН України, 2009. – 172 с (2011)
Резолюція ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Рекомендації ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Барська земля Поділля: європейська спадщина та перспективи сталого розвитку (до 470-річчя надання місту Бару Магдебурзького права)" (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2012)
Топчий И. И. - Перекисное окисления липидов и метаболизм оксида азота у больных хронической болезнью почек в динамике лечения, Кириенко А. Н., Бондарь Т. Н, Лесовая А. В., Щенявская Е. Н. (2012)
Дудар І. О. - Синдром неспокійних ніг та якість життя у гемодіалізних пацієнтів, клінічна ефективність габапентину, Буштинська О. В., Гончар Ю. І., Клим А. А. (2012)
Синяченко О. В. - Адсорбционно-реологические свойства мочи здоровых людей, Бевзенко Т. Б., Игнатенко Е. Г. (2012)
Кундін В. Ю. - Комплексна радіонуклідна оцінка структурно-функціональних порушень нирок при гострому пієлонефриті у дітей в динаміці патологічного процесу (2012)
Лобода О. М. - Антиоксиданти в лікуванні хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-ІІІ стадії, Дудар І. О., Мюнталь О. М., Алєксєєва В. В., Крот В.Ф. (2012)
Мягкова Т. В. - Особливості взаємовідношень показників ліпідного, вуглеводного обмінів та різних типів подагричної нефропатії (2012)
Ружицька О. О. - Особливості вторинного гіперпаратиреозу у хворих на хронічну хворобу нирок, які перебувають на програмному гемодіалізі (2012)
Гоженко А. И. - Хроническая болезнь почек и почечная недостаточность у больных спидом, Горобец О. П., Гойдык В. С., Гуменюк Р. В. (2012)
Дудар І. О. - Клінічна ефективність нефротекта у гемодіалізних пацієнтів, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І. (2012)
Семидоцкая Ж. Д. - Ренальные риски у больных хроническим обструктивным заболеванием легких, Веремеенко О. В. (2012)
Майданник В. Г. - Роль клітинної гіпоксії в прогресуванні хронічного гломерулонериту у дітей, Бурлака Є. А., Багдасарова І. В., Фоміна С. П. (2012)
Лавренчук О. В. - Серотипи e. coli та будова її клітинної стінки у дітей з хронічним та рецидивуючим пієлонефритом, Багдасарова І. В., Бабенко О. М. (2012)
Гаврилова О. В. - Роль мозкового натрійуретичного пептиду (bnp) та nt-pro-мозкового натрійуретичного пептиду (Nt-Pro-Bnp) в діагностиці серцевої недостатності у пацієнтів з хронічною хворобою нирок v стадії, Колесник Н. А., Законь К. Н. (2012)
Законь К. М. - Перитонеальний діаліз з асистенцією: метод вибору для пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями, Руснак І. О. (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються для публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Титул, зміст (2012)
Про зміни політики редакції "Українського журналу нефрології та діалізу" (2012)
Етичні норми для публікацій в "Українському журналі нефрології та діалізу" (2012)
Інформація для читачів та вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу" (2012)
Общие требования и правила оформления списка использованной литературы (дсту гост 7.1:2006) научных работ, которые подаются для публикации в "Украинский журнал нефрологии и диализа" (2012)
Вакалюк І. І. - Порівняльна оцінка ренопротекторного впливу комплексного антигіпертензивного лікування у хворих із метаболічним синдромом та постінфарктним кардіосклерозом, Оринчак М. А. (2012)
Дудар І. О. - Прогресування хронічної хвороби нирок: стан оксидативного стресу на різних стадіях ХХН, Лобода О. М., Король Л. В., Алексєєва В. В. (2012)
Камінський В. Я. - Структурно-функціональні особливості лімфоцитів у хворих на хронічну хворобу нирок, гломерулонефрит, Ковальчук Л. Є. (2012)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія у хворих на пієлонефрит: потенційна роль у прогресуванні хронічної хвороби нирок, Степанова Н. М., Сташевська Н.В., Суржко Л. М. (2012)
Костєв Ф. І. - Вплив вегетативної нервової системи на клінічний перебіг гіперактивного сечового міхура, Дехтяр Ю. М. (2012)
Урсуленко В. И. - Хирургические аспекты коронарной и почечной патологии при реваскуляризации миокарда на работающем сердце, Руденко А. В., Купчинский А. В., Береговой А. А., Лебедева Е. О, Собинов Д. С., Прудкий И. И. (2012)
Яцишин Р. І. - Вивчення рівня цинку і антиоксидантного захисту у хворих на хронічний пієлонефрит, Ліснянська І. С. (2012)
Мойсеєнко В. О. - Патогенетичне обґрунтування використання лозартану у хворих на хронічну хворобу нирок з безсимптомною гіперурикемією, Карпенко О. В., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г., Артеменко А. А, Крилова М. Г., Нечипорук Т. М. (2012)
Адаптована клінічна настанова з кращої практики діагностики, лікування та профілактики інфекцій сечової системи у жінок (2012)
Повідомлення (2012)
Паніотто В. - Ігор Семенович Кон: фото, коментар, листування (2011)
Кон М. - Слово данини поваги до Ігоря Кона (2011)
Головаха Є. - Тепер самотні ми... (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського