Мазилов А. В. - Современные требования к нормированию радиационных рисков, Сосипатров М. В., Ткаченко В. Н., Мазилова Ю. А., Колосенко В. В. (2010)
Макара О. В. - Механізм державно-приватного партнерства як необхідна умова зміцнення економічної безпеки (2013)
Краус Н. М. - Інноваційний процес як основа формування механізму інноваційної інфраструктури: інституціональний аспект (2013)
Чайка Ю. М. - Галузеві трансформації економіки України (2013)
Брижань І. А. - Моделювання екологічних наслідків розвитку промисловості (2013)
Корніяка А. О. - Шляхи вдосконалення системи навчання у сфері гостинності, Голікова Т. П. (2013)
Клименко В. І. - Забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектора національної економіки на основі потенціалу кредитних спілок, Кібенко К. С. (2013)
Таран-Лала О. М. - Засоби реалізації головної і функціональної цілей системи (2013)
Бєловолова Н. Н. - Комунікативні зв’язки підприємств машинобудування у процесі управління маркетинговою діяльністю (2013)
Любимов В. І. - Методика оцінки соціальної та комерційної ефективності інвестиційних проектів (2013)
Денисюк О. В. - Аналітичне забезпечення розвитку управлінських компетенцій підприємства (2013)
Максименко І. Я. - Ефективність коопераційних зв’язків промислових підприємств (2013)
Пекшин C. В. - Теоретико-методичні підходи до визначення ефектів ресурсозберігаючих заходів підприємств машинобудування (2013)
Порожняк О. О. - Стратегічна позиція підприємства як результат ефективних управлінських рішень, Кошарна П. С. (2013)
Черниш І. В. - Соціально-економічні проблеми розвитку туристичної галузі полтавської області (2013)
Тужилкіна О. В. - Методичні підходи до комплексної оцінки забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя (2013)
Бабенко О. М. - Формування конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства та застосування лідерства в управлінні як конкурентної переваги (2013)
Полiщук О. М. - Сучасні методи статистичного спостереження за процесом паркування у містах (2013)
Вараксіна О. В. - Світовий досвід державної політики продовольчого забезпечення (2013)
Краснокутська Н. С. - Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування, Бубенець І. Г. (2013)
Савчук Н. В. - Інституціональні підходи стратегічного бюджетного планування (2013)
Рябенков О. В. - Технології контролінгу реалізації фінансової стратегії на підприємств (2013)
Шиндер О. В. - Теоретичні основи економічного механізму функціонування регіональної банківської системи (2013)
Андрущенко О. Ю. - Фінансовий механізм забезпечення санаційної спроможності суб’єктів підприємництва промислової галузі (2013)
Євдокимов В. В. - Особливості відображення розрахунків електронними грошима в обліку емітента, Нестеренко О. О. (2013)
Біляченко О. Л. - Теорія матеріальних результатів виробничого процесу: обліково-технічне зіставлення (2013)
Куцик П. О. - Особливості ідентифікації нематеріальних активів у банківському секторі (2013)
Артюх-Пасюта О. В. - Огляд наукових позицій на сутнісну характеристику терміна "діагностика підприємства" (2013)
Виноградова М. О. - Посадова інструкція аудитора як інструмент професійної діяльності (2013)
Авксєнтьєв М. Ю. - Тенденції розвитку професійної освіти в Україні (2013)
Евдокимов Д. В. - Анализ тенденций развития современного математического и численного моделирования, Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2009)
Капустян О. В. - Про додатні розв'язки рівняння реакції дифузії з правою частиною типу Каратеодорі, Данілов В. Я. (2009)
Когут О. П. - Про стійкість до збурень області одного класу задач оптимального керування (2009)
Museyko O. - On the existence of H1-solutions to certain image registration problems (2009)
Капустян В. Е. - Задачи с минимальной энергией для параболических уравнений с нелокальными краевыми условиями, Лазаренко И. С. (2009)
Kogut P. I. - Topological aspects in vector optimization, Manzo R., Nechay I. V. (2009)
Остапенко В. А. - Вторая краевая задача для телеграфного уравнения в полубесконечной области (2009)
Balanenko I. G. - On the existence of weak optimal BV-controls in coefficients for linear elliptic problems, Kogut P. I. (2009)
Довженко А. В. - Напівнеперервна знизу регуляризація відображень, які діють у частково упорядкований за конусом нормований простір (2009)
Сясєв А. В. - Математичне моделювання процесу деформування кругового циліндра при внутрішньому нарощуванні, Щербіна І. В. (2009)
Меньшиков Ю. Л. - Синтез адекватных математических описаний (2009)
Божанова Т. А. - Про існування ефективних розв'язків задачі векторної оптимізації транспортного потоку на мережі (2009)
Остапенко В. А. - Первая краевая задача для телеграфного уравнения в ограниченной области (2009)
Реферати (2009)
Вихідні дані (2009)
Содержание (2012)
Сталинский Д. В. - Эффективные системы водоснабжения, очистки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, Эпштейн С. И., Музыкина З. С. (2012)
Спирина С. В. - Объемы образования парниковых газов при производстве марганцевого агломерата на предприятиях Украины, Бугаенко М. Н., Страдомский Г. Д., Кащин А. А. (2012)
Большаков В. И. - Методические основы обеспечения промышленной безопасности металлургических предприятий, Тубольцев Л. Г., Голубых Г. Н. (2012)
Пирогов А. Ю. - Разработка, поставка и пуск в эксплуатацию водоохлаждаемой пылеосадительной камеры для интенсивно работающей электросталеплавильной печи ОАО "Челябинский металлургический комбинат", Зимогляд А. В., Глита О. М., Гонтарев А. С., Гонтарев М. С. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка газовых выбросов ТЭС от оксидов серы, Лавошник А. С. (2012)
Кожан А. П. - Очистка поверхности водоемов и грунта при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов с применением сорбента на основе терморасширенного графита, Дмитриев В. М., Стративнов Е. В., Рябчук В. С., Бондаренко О. Б. (2012)
Тошинский В. И. - Технология глубокой очистки нефтесодержащих сточных вод морского транспорта до экологически безопасного уровня, Назарян М. М., Демидова Ю. Е. (2012)
Сталинский Д. В. - Сухая очистка аспирационных выбросов от марганецсодержащей пыли на ПАО "Никопольский завод ферросплавов", Пирогов А. Ю., Петров Ю. Л., Лысенко Г. В., Швец М. Н., Винокурова Н. А. (2012)
Мантула В. Д. - Исследования процессов образования отложений пыли в аппаратах газоочистки и тягодутьевом оборудовании кислородных конвертеров, Спирина С. В., Чалый Л. Г., Кулик В. С. (2012)
Сталинский Д. В. - Выбор оптимального варианта реконструкции газоотводящих трактов 160-тонных конвертеров, Рыжавский А. З., Мантула В. Д., Зимогляд А. В., Романов Д. В. (2012)
Сталінський Д. В. - Інвентаризація викидів вуглекислого газу при виробництві чавуну і сталі в Україні, Варга І. І., Мантула В. Д., Шліхта В. М., Панченко Г. Г., Скоромний А. Л., Каневський О. Л. (2012)
Помаз С. Л. - Подпитка оборотных циклов водой улучшенного качества – эффективный путь минимизации негативного воздействия металлургических предприятий на окружающую природную среду, Москальцова М. А. (2012)
Пшемыский Г. Ф. - Сокращение использования природного газа за счет перевода известково-обжиговых печей на твердое топливо, Компанец В. В. (2012)
Стельмаченко С. Ю. - Повышение энергоэффективности и экологической безопасности коксохимических предприятий с внедрением установки сухого тушения кокса производительностью 160 т/час по коксу, Кинякин П. П. (2012)
Елышева Е. В. - Создание энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменной печи, Погожих С. В. (2012)
Cталинский Д. В. - Внедрение технологии выплавки рельсовой стали в кислородном конвертере – эффективный путь ресурсосбережения при производстве и эксплуатации транспортного металла, Ботштейн В. А., Рудюк А. С., Гахеладзе Г. С., Азаркевич А. А., Антоненко А. В., Дурасов А. В. (2012)
Остроушко А. В. - К вопросу рециклинга металлургических шлаков как одного из направлений эколого-экономического и инновационного развития предприятий ГМК, Алешин А. А., Алешина В. А. (2012)
Коваленко М. С. - Расположение, основные направления и оценка влияния накопителей сточных вод на поверхностные водные объекты, Полозенцева В. А. (2012)
Васенко О. Г. - Комплексна оцінка екологічного стану басейну річки Лопань у Харківській області, Рибалова О. В., Коробкова Г. В. (2012)
Белозеров В. Е. - Гомоклинические и гетероклинические орбиты квадратичных систем дифференциальных уравнений, Белозеров А. В. (2010)
Museyko O. V. - Non-rigid registration of medical image data with incomplete information, Leugering G., Hastreiter P. (2010)
Дидинский А. В. - Асимптотический анализ системы уравнений Онзагера, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А., Поляков Н. В. (2010)
Balanenko I. G. - H-optimal control In coefficients for dIrichlet parabolic problems, Kogut P. I. (2010)
Осипчук М. М. - Резонанси в динамічній системі на торах планетарного вихору, Перехрест В. I. (2010)
Остапенко В. А. - Асимптотическое разложение решений нелинейных задач фильтрования с переменными параметрами фильтров (2010)
Богомаз В. Н. - Необходимые условия экстремума в задаче оптимизации механической вибросистемы (2010)
Остапенко В. А. - Периодическое общее решение неоднородного уравнения Хилла (2010)
Гоцуленко В. В. - Асимптотично субоптимальні керування системою Бенара в узагальненій чарунці Куетта при її перфорації тонкими циліндрами (2010)
Божанова Т. А. - Скаляризація однієї задачі векторної оптимізації для транспортного потоку на мережі (2010)
Меньшиков Ю. Л. - Обратная задача для плоского течения жидкости (2010)
Реферати (2010)
Вихідні дані (2010)
Паниотто В. - Игорь Семенович Кон: фото, комментарии, переписка (2011)
Кон М. - Слово в дань уважения к Игорю Кону (2011)
Головаха Е. - Теперь одиноки мы... (2011)
Генов Н. - Восточная Европа как лаборатория социальных наук (2011)
Лейн Д. - Гражданское общество в старых и новых государствах-членах ЕС. Идеология, институции и продвижение демократии (2011)
Вахштайн В. - Пост-постсоветская социология: конец первого акта (2011)
Арсеенко А. - Что такое неолиберализм в контексте ¬современной "экономикс” и экономики (2011)
Малюк А. - Экономико-социологическая концепция К.Поланьи как теоретико-методологическая основа социально-критического исследования неолиберальной глобализации (2011)
Нельга А. - Социологический взгляд на этнорелигиозный фактор формирования политической нации в Украине (2011)
Докторов Б. - Победит ли Барак Обама в 2012 году? (2011)
Мельников А. - Экзистенциальный поворот в современной социологии (2011)
Экзистенциальная социология в лицах: Интервью с Марселем Болль де Балеем (2011)
Регуляция социального поведения в ситуации нестабильности: виртуальный круглый стол (2011)
Головаха Е. - Интернет-коммуникация социологов: комментарий к материалам круглого стола (2011)
Бурлачук В. - Что видит социология? (2011)
Памяти Наталии Гасаненко (2011)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Костенко Н. - Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа (2010)
Лейн Д. - "Кольорова” революція як політичний феномен (2010)
Савельєв Ю. - Експертні та масові оцінки майбутнього Європейського Союзу в ґлобальному світі (2010)
Дубровський В. - Рушійні сили небажаних реформ: уроки українського перехідного періоду, Ширмер Я., Грейвс-Третій В., Головаха Є., Гарань О., Павленко Р. (2010)
Рахманов О. - Первинне нагромадження капіталу як соціальний феномен (2010)
Резнік В. - Теоретико-методологічні підвалини концептуалізації леґітимації приватної власності (2010)
Коржов Г. - Територіальні ідентичності: концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній соціологічній думці (2010)
Коваліско Н. - Домінантна кон’юнкція у вивченні стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції (2010)
Лавріненко Н. - Ґендерні відносини в українській родині (2010)
Погрібна В. - Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів (2010)
Яковенко Ю. - З приводу питання про місце професіоналізму в предметі соціології (2010)
Литвиненко І. - Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу (2010)
Бурлачук В. - Острів Сахалін і соціологічні етюди письменника Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук про суспільство у розробленні стратегії економічного і соціального розвитку України та її політичного устрою (2010)
ВАК України інформує… (2010)
Степаненко В. - Зв’язки з громадськістю як наука, мистецтво і соціально відповідальна практика (2010)
Репка М. - Візуалізація як соціологічний метод дослідження соціальної реальності (2010)
Анатолію Ручці — 70 років (2010)
Танчер В. - Які наші роки! До 70-річчя Анатолія Олександровича Ручки (2010)
Вітаємо з ювілеєм Валентина Івановича Тарасенка (2010)
Вячеслав Михайлович Ковтуненко – выдающийся ученый и конструктор ракетно-космической техники (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Давидсон Вениамин Евгеньевич (к 90-летию со дня рождения) (2011)
Котельникова А. С. - Распространение и взаимодействие уединенных волн с береговыми склонами, Никишов В. И., Олексюк В. В., Сребнюк С. М. (2011)
Перехрест В. І. - Закон планетарних відстаней у вихровій теорії планетарних систем (2011)
Перехрест В. І. - Про закон ізохронності обертання у планетарних вихорах і планетарних системах, Осипчук М. М. (2011)
Кравец Е. В. - Структура вихреобразования при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном с открытым межторцевым пространством (2011)
Егоров Е. В. - Расчет распространения загрязнения примесей в атмосфере городского лабиринта, Лычагин Н. Н. (2011)
Катан В. А. - Математическое моделирование ударного взаимодействия несжимаемой жидкости и твердого тела, плавающего на ее поверхности (2011)
Абрамовский Е. Р. - Аэродинамические и энергетические характеристики ступенчатой лопасти горизонтально-осевого ветродвигателя, Варшавская И. Г., Кукушкин В. И. (2011)
Кирия Р. В. - Истечение сыпучей среды из бункера с различным расположением выпускного отверстия (2011)
Черников Д. О. - Генерация волн подвижками донной поверхности (2011)
Гоман О. Г. - Об одном подходе к решению задачи Коши–Пуассона для слоя жидкости конечной глубины, Тихая Е. А. (2011)
Козлова Е. В. - О некоторых особенностях граничных интегральных уравнений в задачах гидродинамики, Козлова О. В. (2011)
Кныш Л. И. - Методика расчёта облученности трубчатого приемника тепла в составе солнечной энергетической системы с параболо-цилиндрическим концентратором, Давыдов В. И. (2011)
Елисеев В. И. - Динамика поверхности жидкости при подаче газового потока через вертикальную заглубленную фурму, Рузова Т. А., Толстопят А. П., Флеер Л. А., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2011)
Елисеев В. И. - Ионообмен в дисперсионных средах, находящихся в поле переменного напряжения, Давидсон В. В. (2011)
Шевчук В. А. - Расчет температурных напряжений в телах с тонкими многослойными покрытиями (2011)
Гинкул С. И. - Разработка режимов нагрева металла при переменной массе заготовок в методической печи, Подобед Ю. В. (2011)
Евдокимов Д. В. - Численное моделирование роста биологических структур, Поляков Н. В., Сербиченко Д. Н. (2011)
Терещенко Д. В. - Итерационный метод идентификации трещины на границе раздела двух материалов, Лобода В. В. (2011)
Дьяченко Н. Н. - Контакт в условиях частичного проскальзывания параболоидного штампа и шероховатого полупространства с экспоненциальным законом деформирования шероховатости, Шашкова Е. В. (2011)
Антоненко Н. М. - Моделювання відкритої тріщини між шаром та абсолютно жорсткою півплощиною, Величко І. Г. (2011)
Остапенко В. А. - Краевые задачи об упругих перемещениях в канатах подъемных механизмов с учетом трения каната о барабан (2011)
Сокол Г. И. - Волновые процессы в воздушных полостях башни ветроагрегатов с учётом нелинейных эффектов, Тузниченко Т. В. (2011)
Самедов А. С. - Расчетные методы тепловой защиты элементов авиационных газотурбинных двигателей (2011)
Титул, зміст (2013)
Касич А. О. - Газові ринки ЄС та України: сучасний стан і перспективи розвитку, Яковенко Я. Ю. (2013)
Маркович І. Б. - Збалансування національних і глобальних пріоритетів: актуальні виклики українській економіці (2013)
Кондратенко Н. О. - Підходи до формування механізму державного регулювання організаційно-ресурсного забезпечення машинобудівної галузі, Гусак Ю. В. (2013)
Возняк Г. В. - Бюджетна політика та її вплив на економічний розвиток регіону: теоретичні аспекти (2013)
Попов О. Є. - Обґрунтування вибору організаційної форми державно-корпоративного партнерства при реалізації інтеграційних проектів регіонального інфраструктурного розвитку, Каркальова П. І. (2013)
Глушач А. В. - Трансакційні витрати ринку праці як фактор гальмування економічного розвитку в трансформаційній економіці та шляхи їх мінімізації (2013)
Тюленєва Ю. В. - Нормативно-правова база регулювання процесів злиття та поглинання підприємств України (2013)
Бабина О. Є. - Узагальнення властивостей економічного потенціалу в контексті системного підходу, Карпенко О. О. (2013)
Золотых И. Б. - Целенаправленность и проблемы развития технопарков при формировании экономики знаний в Украине и России, Жернов Е. Е., Жернова Н. А. (2013)
Гамбаров Л. А. - Оптимизация производства, распределения и поставок электроэнергии в условиях энергорынка Украины, Шевченко С. В., Чернышева Н. П. (2013)
Кузьмін О. Є. - Ідентифікація площ функціональних ділянок складу виробничих запасів, Мельник О. Г., Ганас Л. М. (2013)
Тимохин В. Н. - Дискретно-событийное моделирование конвейерных линий, Подскребко А. С. (2013)
Якимова Л. П. - Моделювання просторово-часової динаміки пенсійного соціуму (2013)
Соколовський Д. Б. - Моделювання "горизонтальної" взаємодії економічних агентів за допомогою набору ігор (2013)
Мельник Г. В. - Моделювання системи управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі (2013)
Цехла С. Ю. - Основные задачи реализации программы информатизации высшего учебного заведения, Бурлай М. Н. (2013)
Кашуба Я. М. - Гармонія структури в забезпеченні життєздатності підприємництва (2013)
Ковалевська А. В. - Визначення факторів впливу на рівень економічної безпеки малих підприємств України, Поспєлов О. В. (2013)
Андренко О. А. - Соціальна напруженість як вид загрози соціально-економічній безпеці регіону (2013)
Газуда Л. М. - Порівняльна інтегральна оцінка інвестиційно-інноваційного потенціалу деревообробної промисловості Закарпаття, Хаустова К. М. (2013)
Ергин С. М. - Альтернатива стратегического развития регионов, не связанная с международной конкуренцией (2013)
Педченко Н. С. - Удосконалення механізму оподаткування нерухомого майна в контексті формування бюджетного потенціалу регіону, Ігнатенко В. Ю. (2013)
Чурсіна Н. М. - Оцінка трудового потенціалу регіону в контексті збалансування структури ринку робочої сили (2013)
Гриньова В. М. - Оцінка конкурентоспроможності промислової продукції на основі комерційної оцінки її якості, Мисько Н. В. (2013)
Калетнік Г. М. - Інноваційне забезпечення розвитку біопаливної галузі: світовий та вітчизняний досвід, Гончарук Т. В. (2013)
Даніалі П. - Розвиток підприємницької діяльності переробної галузі в умовах поглиблення інтеграційних процесів (2013)
Червякова В. В. - Формування комбінованої бізнес-моделі підприємства автосервісу в умовах контролінгу (2013)
Моргачёв И. В. - Связь научно-технических систем с сельскохозяйственными предприятиями (2013)
Коняхіна Т. В. - Нормативно-правове забезпечення реалізації економічного механізму природокористування (2013)
Климчук С. А. - Наука "енвіроніка" – домінантний вектор стратегії розвитку підприємств альтернативної енергетики (2013)
Міняйло В. П. - Методологічні засади контролю закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (2013)
Аведян Л. Й. - Аспекти розвитку системи соціальних послуг Пенсійного Фонду України (2013)
Дороніна О. А. - Проблеми та перспективи діяльності профспілок щодо забезпечення гідної праці в Україні (2013)
Коба Н. В. - Вплив соціального капіталу на процес комерціалізації знання в організації (2013)
Хазах К. О. - Проблеми та перспективи розвитку соціального партнерства з регулювання заробітної плати в Україні (2013)
Борданова Л. С. - Концептуальні засади регулювання процесу працевлаштування молоді на регіональному ринку праці (2013)
Ковбатюк М. В. - Обґрунтування системи показників рейтингової оцінки підприємств водного транспорту, Стрілок І. І. (2013)
Коюда В. О. - Методичний підхід до оцінки антикризової стійкості підприємства, Костіна О. М. (2013)
Строкович Г. В. - Підхід до трактування розвитку підприємства з позицій якості (2013)
Мултанівська Т. В. - Розробка підходу до вдосконалення організації аудиторського процесу, Воінова Т. С. (2013)
Рядська В. В. - Розвиток уявлень про зміст аудиту (2013)
Дашкевич О. Ю. - Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку – основа ефективного контролю витрат у цілях оподаткування (2013)
Губарєва І. О. - Причинно-наслідкові зв’язки інструментів монетарної політики та показників сталого розвитку економіки країни (на прикладі облікової ставки НБУ), Огородня Є. М. (2013)
Коваленко Ю. М. - Фінансова стійкість та її підтримання у фінансовому секторі економіки: міжнародний і національний контекст (2013)
Ковтун О. А. - Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, структура та класифікація (2013)
Молдавська О. В. - Аналіз банків з іноземним капіталом, Кіях Ю. В. (2013)
Портна О. В. - Сукупний фінансовий потенціал країни: системний підхід (2013)
Возна Л. Б. - Оцінка угод злиттів та поглинань банків в умовах посилення конкуренції (2013)
Катроша Л. В. - Моніторинг як перспективний метод державного фінансового контролю у сфері державних закупівель (2013)
Максімова М. В. - Теоретичні аспекти визначення готовності банку до впровадження контролінгу (2013)
Мезіна О. Є. - Необхідність створення та функціонування Авіаційного страхового бюро України (2013)
Зайцева І. П. - Перспективи використання сучасних моделей бюджетування у вітчизняних банках (2013)
Зосимова Ж. С. - Заходи щодо реалізації антикризової стратегії в умовах нестабільного зовнішнього середовища (2013)
Галіцин В. К. - Концептуальні засади моніторингу, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Калиниченко М. П. - Адміністрування в маркетинговому управлінні промисловим підприємством (2013)
Мозговая Л. А. - Методическое обеспечение оценки и определения возможности возникновения корпоративных конфликтов, Котов А. Н. (2013)
Павленко І. Г. - Клієнтоорієнтований підхід до управління маркетинговою взаємодією готелю (2013)
Соломянюк Н. М. - Вирівнювання маркетингу та продаж на підприємстві (2013)
Ситник Г. В. - Стратегічне фінансове планування в системі управління підприємством торгівлі (2013)
Науменко М. О. - Стратегічний управлінський облік та збалансована система показників у циклі антикризового управління інтегрованими корпоративними структурами, Черкашина М. В. (2013)
Ткаченко С. А. - Методологія проектування та впровадження підсистеми обліково-аналітичного забезпечення у функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об’єднань (2013)
Даніалі Ф. - Системність управління малими підприємствами громадського харчування (2013)
Цимбалюк О. В. - Організаційно-методичний механізм управління технічними ризиками (2013)
Сорока М. І. - Дендрофлора Лазурного берега Франції (2012)
Гриник Г. Г. - Лісівничо-таксаційні особливості та динаміка складу гірських яличників Українських Карпат (2012)
Геник Я. В. - Склад і структура газонів парків Львова, Марутяк С. Б. (2012)
Денисова Г. В. - Історичні аспекти досліджень фітоценозів палацово-паркових комплексів України (2012)
Омелянчук В. В. - Штучне лісовідновлення соснових деревостанів в умовах Українського Полісся, Вишневський А. В. (2012)
Слободян П. Я. - Локалізація осередків стовбурових шкідників і кореневих гнилей в ялинниках Українських Карпат (2012)
Калиновський Н. В. - Різноманіття та чисельність ґрунтових безхребетних лісової підстилки різних типів лісу Центрального Полісся, Гузій А. І. (2012)
Ткачук Л. В. - Просторовий фактор раціонального землекористування (2012)
Кратюк О. Л. - Екологічна характеристика зимових стацій перебування глушця (Tetrao urogallus L.) в умовах Центрального Полісся (2012)
Солоненко А. М. - Особливості озеленення баз відпочинку на північно-західному узбережжі Азовського моря, Мальцева І. А., Подорожний С. М., Бредіхіна Ю. Л. (2012)
Сопушинський І. М. - Морфологічні ознаки бука лісового (Fagus sylvatica L.) із завилькуватою деревиною (2012)
Гриб В. М. - Природне поновлення сосни на зрубах, Іщик А. А. (2012)
Василишин Р. Д. - Структура фітомаси лісових біоценозів Карпатського національного природного парку, Бокоч В. В., Василишин О. М., Терентьєв А. Ю. (2012)
Солодкий В. Д. - Стан та перспективи популяції Bison bonasus L. на території дп "Сторожинецьке лісове господарство", Масікевич Ю. Г., Заячук В. Я. (2012)
Величко О. І. - Фракційний склад білків у органах рослин сої, адаптованих до умов нафтозабрудненого ґрунту (2012)
Головко О. В. - Розподіл валового запасу 137Cs у мезотрофній лісоболотній екосистемі Західного Полісся України (2012)
Кічура А. В. - Оцінка якості об'єктів і територій природно-заповідного фонду на ландшафтній основі (2012)
Савчук О. Я. - Концептуальні підходи до уточнення поняття "еко-інновації", Яворська Н. П. (2012)
Триснюк В. М. - Оцінка екологічних ризиків для управління екобезпеки природних і антропогенних геосистем, Мокрий В. І. (2012)
Білей П. В. - Методика дослідження фільтраційного сушіння пакета шпону, Микичак Б. М., Кіндзера Д. П. (2012)
Возняк О. Т. - Застосування повітророзподілу взаємодією зустрічних неспіввісних струмин, Миронюк Х. В., Сухолова І. Є., Пона О. М. (2012)
Гнатишин Л. Б. - Нормативні методи визначення потреби фермерських господарств у технічних засобах (2012)
Демидчук Л. Б. - Формування складу високотемпературних захисних покриттів будівельних конструкційних матеріалів, Гивлюд М. М. (2012)
Кшивецький Б. Я. - Вплив температури на механізм формування та руйнування термопластичних клейових з'єднань деревини, Салапак Л. В. (2012)
Тимик Д. В. - Хімічні перетворення основних компонентів деревини під час хімічного модифікування поверхні лущеного шпону перед склеюванням, Нощенко Г. В. (2012)
Васильчак С. В. - Організаційно-економічні особливості виробництва овочів захищеного ґрунту в контексті продовольчої безпеки країни, Жидяк О. Р., Дубина М. П. (2012)
Гаврилко П. П. - Основні фактори виникнення кризових явищ на промислових підприємствах, Лалакулич М. Ю., Колодійчук А. В. (2012)
Барна М. Ю. - Толінгові операції в Україні: переваги та недоліки, Гарбар Н. М. (2012)
Боднарюк В. А. - Концептуальні підходи до управління прибутком торговельних підприємств (2012)
Вознюк О. Б. - Податок на доходи фізичних осіб та його вплив на формування доходів місцевих бюджетів (2012)
Волянська М. І. - Визначення каналів поширення банківських криз (2012)
Свінцов О. М. - Національна економіка: теоретичні аспекти оптимізації структури, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Гомонай І. В. - Методологічні засади формування ефективної політики регулювання грошової пропозиції (2012)
Дворник М. А. - Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств (2012)
Злупко Л. А. - Формування товарного асортименту – засіб підвищення ефективності товарної політики, Дида Х. Ю., Білан І. С., Косяченко О. М. (2012)
Колінько Н. І. - Відповідність фінансової звітності українських підприємств міжнародним стандартам, Єзерська Т. Є. (2012)
Комаринець С. О. - Оцінювання нестабільності зовнішнього економічного середовища підприємства (2012)
Кульчицький М. І. - Вплив банківського сектору на розвиток фінансової системи України, Коваленко О. В., Парубій М. Т. (2012)
Курильців Р. М. - Понятійний апарат управління землекористуванням у європейському контексті (2012)
Левандівський О. Т. - Аналіз ефективності грошово-кредитної політики України, Консевич К. С. (2012)
Макух С. М. - Дослідження спектра потенційних джерел первісного нагромадження капіталу в Україні (2012)
Маліновська О. Я. - Фінансування цільових бюджетних програм на сучасному етапі розвитку економіки України, Максимів І. О. (2012)
Малиновський Ю. В. - Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні, Сенів Л. А., Маліновський І. П. (2012)
Мельник О. Г. - Проблеми планування товарних запасів, Нагірна М. Я. (2012)
Муравинець О. М. - Інвестиційні процеси у Миколаївській області, Вірт М. Я. (2012)
Пак Н. Т. - Організаційно-економічні аспекти формування і функціонування інноваційної системи регіону (2012)
Петик М. І. - Оцінка фіскальної ефективності податку з доходів фізичних осіб, Токар Н. Є. (2012)
Петришин Н. Я. - Принципи процесно-структурованого менеджменту як системи, що розвивається (2012)
Політило М. П. - Сутність та основні форми кооперування машинобудівних підприємств у процесі інноваційного розвитку, Крочук В. М., Бондаренко Л. П., Макар О. П. (2012)
Проскура В. Ф. - Значення міжнародних спільних підприємств у активізації інноваційних та інвестиційних процесів, Проць В. М. (2012)
Савчук Н. В. - Податкова політика в системі регулювання соціальноекономічного розвитку держави, Сало Л. К. (2012)
Флейчук М. І. - Наслідки доступу іноземних банків до ринку банківських послуг країн з перехідною економікою, Николюк Р. Р. (2012)
Чабанюк О. М. - Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності підприємств, Мелешко О. А. (2012)
Шершун М. Х. - Лісовий сектор європи у контексті змін форм власності та реформування систем управління лісового господарства, Дребот О. І. (2012)
Баюра Д. О. - Аналіз впливу якості корпоративного управління на вартість компанії, Ситенко Д. Д. (2012)
Наконечна Н. В. - Адаптація позитивного досвіду країн Центрально-Східної Європи у системі зміцнення фінансової безпеки (2012)
Новосельська Л. І. - Функціонування рівноваги у податковому законодавстві (2012)
Озарків І. М. - Особливості зовнішнього теплообміну в процесі геліосушіння деревини, Козар В. С., Соколовський І. А. (2012)
Стадник М. М. - Тонке теплопровідне включення у пружному просторі за дії на безмежності теплового потоку (2012)
Харченко Є. В. - Визначення нижчих власних частот коливань кузова автобуса ЛАЗ-А152 експериментальним шляхом, Підгайний Т. Ю. (2012)
Куліченко А. Я. - Дослідження пружнопластичного руйнування методом кінцевих елементів, Мілянич А. Р. (2012)
Пізнак Б. І. - Моделювання теплових процесів полімерного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Фурдас Ю. В. - Оцінка теплового стану побутової біогазової установки, Желих В. М. (2012)
Янковська Л. А. - Професійно-практична підготовка фахівців у вищій школі та її інноваційний розвиток у форматі "держава – вищі навчальні заклади – роботодавці", Захарчин Р. М. (2012)
Свидрук І. І. - Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти (2012)
Горностай О. Б. - Цінність культури охорони праці у виробничому процесі, Станіславчук О. В. (2012)
Піцур Я. С. - Мотивування персоналу як функціональна характеристика, Сватюк О. Р., Процак Н. І. (2012)
Флис І. М. - Минуле, дійсність і майбутнє через призму виборів (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної державної адміністрації В. С. Ядухи (2011)
Вітальне слово голови Хмельницької обласної ради М. В. Дерикота (2011)
Шоробура І. М. - Музично-творчий аспект діяльності Ференца Ліста (2011)
Привітання від Першого Українського Бахівського товариства (2011)
Kupkovic L. - Liszt – Slovake, Slave? (2011)
Рощенко (Аверьянова) Е. Г. - Число и его бытие в трилогии "новых мифов" Ф. Листа по Данте (к проблеме новомифологического числотворчества) (2011)
Вольская Л. В. - Уточнение маршрутов и хронологии пребывания Ф.Листа в Украине (2011)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Ф. Ліст "Молитва": духовність, символіка, рефлексія (2011)
Печенюк М. А. - Музично-творча діяльність мистців Поділля – сучасників Ференца Ліста (2011)
Черная М. Р. - Эволюция фортепианного фигурационного письма в творчестве Ференца Листа (2011)
Ілініцька Н. С. - Різноманітність інтерпретацій фортепіанних творів Ференца Ліста виконавцями початку ХХ століття (2011)
Супрун-Яремко Н. О. - Поліфонічні принципи, прийоми та форми в творах Ф. Шопена, Ф. Ліста, М. Глінки (2011)
Михаськова М. А. - Педагогічні поради Ф. Ліста (2011)
Богдан-Бєлова Є. Є. - Подільське культурно-просвітницьке товариство імені Ференца Ліста – хроніка дворічної діяльності (2011)
Антонець О. А. - Ф. Лист и салон его времени (2011)
Каленик І. В. - Деякі аспекти музично-педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Круліковська Т. П. - Особистісно-орієнтований підхід в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності Ференца Ліста (2011)
Кушка Н. М. - Ференц Ліст на Вінниччині (2011)
Лаврик Н. И. - Просветительская миссия деятельности Ференца Листа (2011)
Мачок К. В. - Педагогічна діяльність Ф. Ліста у 50-60 роки ХІХ ст. (2011)
Морозова О. О. - Ференц Ліст: сторінки життя та основи фортепіанної педагогіки (2011)
Олексюк М. В. - Ф. Ліст: багатогранність творчості (2011)
Омелянчук І. О. - Програмність у творчості Ф. Ліста (2011)
Семчакевич С. Л. - Доленосна зустріч Ліста в Україні: реванш у виконавця (2011)
Гріньова В. В. - Використання творів Ф. Ліста на уроках музично-теоретичних дисциплін (2011)
Дашковский В. Я. - О программе "Мефисто-вальса" Ф. Листа, некоторых его пианистических трудностях и путях их преодоления (2011)
Довжинець І. Г. - "Дзвоновий простір" фортепіанних мініатюр Ф. Ліста (2011)
Путішина Л. О. - Специфіка та значення жанру мініатюри в фортепіанній творчості Ф. Ліста (2011)
Тарасова Л. В. - "Трансцендентные этюды" Ф. Листа как макроцикл (2011)
Хлистун Л. П. - Рапсодії Ф. Ліста і Д. Гершвіна та їх значення в світовій музиці (2011)
Шамайко К. І. - "Колосся Воронинець" Ф. Ліста: історія, жанр, джерела (2011)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація як специфічна основа музично-виконавської творчості (2011)
Гевал В. Й. - Розвиток виконавських умінь у студентів музично-педагогічних факультетів педагогічних вузів в процесі індивідуального фортепіанного навчання (2011)
Данілішина М. Ф. - Особливості музично-виконавської підготовки майбутніх вчителів музики в системі вищої музично-педагогічної освіти (2011)
Карпенко Т. П. - Методи формування концертмейстерських навичок вчителя музики (2011)
Сікора Г. І. - Виконавська інтерпретація музичних творів у процесі підготовки майбутніх учителів музики (2011)
Тімашева Т. М. - Музично-виконавська інтерпретація в теорії та методиці фортепіанного навчання (2011)
Сталинский Д. В. - Инновационные подходы при создании экологичных энергетически эффективных ферросплавных заводов, Павленко А. А., Петров Ю. Л. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Организационные аспекты управления развитием возобновляемой энергетики в Автономной Республике Крым (2011)
Ковалев Е. Т. - Анализ технического состояния коксохимических предприятий Украины и возможность внедрения на них наилучших доступных технологий, Малыш А. С., Борисенко А. Л. (2011)
Эпик А. В. - Экономические и технологические аспекты биоэнергетических проектов в Украине, Чаплыгин С. М., Олейник Е. Н. (2011)
Волошин В. С. - Перспективы добычи биогаза из донного ила Азовского моря, Данилова Т. Г., Мнацаканян В. Г., Рязанцев Г. Б. (2011)
Ляшенко В. И. - Охрана окружающей природной среды при добыче и переработке урановых руд в Украине, Коваленко Г. Д. (2011)
Сталинский Д. В. - Опыт УКРГНТЦ "Энергосталь" по разработке и внедрению высокоэффективных газоотводящих трактов конвертеров, Мантула В. Д., Рыжавский А. З., Семенов Д. В. (2011)
Ройфер Ф. - Эффективная технология очистки агломерационных газов – процесс EFA™, Тибус А., Вайссерт Т., Суворов М. (2011)
Кривоносов А. И. - АСУ ТП водоподготовки и водоснабжения комплекса МНЛЗ и сортового прокатного стана, Базюченко С. П., Цуканов В. Ф., Носаль М. А. (2011)
Тимофеева С. С. - Сокращение вредных выбросов ТЭС путем утилизации углекислого газа, Мингалеева Г. Р. (2011)
Сталинский Д. В. - Очистка газов реконструированных ферросплавных печей РКО-25 при выплавке марганцевых ферросплавов на ТОО "Таразский металлургический завод", Швец М. Н., Шапаренко А. В., Лыжник Г. В. (2011)
Кузнецова Л. Н. - Реконструкция газоотводящих трактов обжиговой машины ОК-306-1, Гавриш Ю. С., Христоев В. В., Петухов А. В. (2011)
Мантула В. Д. - Эффективность пылеулавливания в мокрых газоочистках конвертеров, Каненко Г. М., Семенов Д. В., Миллер Е. А. (2011)
Мальований А. М. - Концентрування амонію зі стічної води з використанням колонних апаратів та іонообмінних матеріалів, Мальований М. С., Ятчишин Й. Й., Плаза Е. (2011)
Гаращенко В. І. - Дослідження впливу технологічних параметрів процесу магнітного очищення конденсату ТЕЦ на коефіцієнт осадження, Гаращенко О. В. (2011)
Рисухін В. В. - Вилучення сульфатів із концентратів, що утворюються при нанофільтраційній демінералізації води, Шаблій Т. О., Камаєв В. С., Гомеля М. Д. (2011)
Карпович Э. А. - Разработка технологии вовлечения отработанной серной кислоты, содержащей HNO3 и N2O3, в производство удобрений, Вакал С. В., Силич А. В. (2011)
Сталинский Д. В. - Перспективы инновационных технологий утилизации и уничтожения опасных отходов горнодобывающего, металлургического и энергетического комплексов Украины, Касимов А. М. (2011)
Калмыкова Ю. С. - Отвальный доменный шлак как техногенное сырье для производства вяжущих материалов, Хоботова Э. Б., Толмачев С. Н., Уханева М. И. (2011)
Колосков В. Ю. - Утилизация непригодных для дальнейшего использования боеприпасов с учетом критериев безопасности, Полищук Е. А. (2011)
Гриценко А. В. - Моніторинг впливу на стан навколишнього природного середовища підприємств – об’єктів підвищеної екологічної небезпеки, Варламов Є. М., Васенко О. Г. (2011)
Юрченко О. И. - Сопоставление результатов определения содержания железа и меди в поверхностных и сточных водах методами атомно-абсорбционной спектроскопии и спектрофотометрии, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2011)
Когут П. И. - К вопросу об устойчивости Lp-решений интегральных уравнений Вольтерра (2011)
Волошко Л. В. - Щодо розв'язування крайової задачі для неоднорідного бігармонічного рівняння для області складної форми, Кисельова О. М., Ламзюк В. Д. (2011)
Остапенко В. А. - Первая краевая задача для телеграфного уравнения в области с подвижной границей (2011)
Баланенко I. Г. - Про класифікацію розв'язків початково-крайових задач для вироджених параболічних рівнянь, Когут П. I. (2011)
Остапенко В. А. - Третья краевая задача для телеграфного уравнения в полуограниченной области (2011)
Мельник О. А. - Про взаємодію просторових вихорів, Перехрест В. I. (2011)
Kogut P. I. - On optimal control problem in coefficients for nonlinear elliptic variational inequalities (2011)
Богомаз В. Н. - Численный анализ задачи оптимального управления механической вибросистемой, Шаповал И. В. (2011)
Божанова Т. А. - Про одну задачу керування з розподіленими параметрами на транспортній мережі (2011)
Menshikov Yu. L. - On the control problem on traffic network (2011)
Тычинин В. А. - Нелокальные симметрии нелинейного телеграфного уравнения. I. Нелокальная инвариантность и размножение решений, Тертышник О. Н. (2011)
Реферати (2011)
Вихідні дані (2011)
Сталинский Д. В. - Опыт УкрГНТЦ "Энергосталь" в решении экологических и энергетических проблем при строительстве и реконструкции металлургических предприятий, Ботштейн В. А. (2010)
Саніна І. В. - Геотермальні ресурси – перспективне нетрадиційне джерело енергії в Україні, Люта Н. Г. (2010)
Каненко Г. М. - Системы испарительного охлаждения отходящих газов перед сухими пылеуловителями (2010)
Рыщенко И. М. - Технология получения гранулированных удобрений из отходящих газов теплоэлектростанций, Савенков А. С., Ратушная Л. Н. (2010)
Гук Н. С. - Автоматическое управление выгрузкой пыли из рукавных фильтров, Пирогов А. Ю., Гриценко А. В. (2010)
Барыбин А. И. - Конструкция пневматического аэратора сточных вод, альтернативного эжекторным устройствам аэрации (2010)
Шаблій Т. О. - Електрохімічна переробка відпрацьованих розчинів, що утворюються при регенерації катіонітів, Гомеля М. Д., Панов Є. М. (2010)
Литвиненко В. Г. - Влияние доменного производства на выбросы диоксида углерода металлургическими предприятиями, Дамрин В. Я., Андреева Т. А., Каневский А. Л., Слисаренко А. А. (2010)
Уханева М. И. - Разработка способа производства шлакопортландцемента с пониженной удельной радиоактивностью, Хоботова Э. Б., Калмыкова Ю. С. (2010)
Горбань Н. С. - Характеристика сточных вод молокозаводов и их влияние на работу биологических очистных сооружений усреднителей, Ревякина Н. Ю., Фомин С. С., Олейник В. О., Малеева О. П. (2010)
Андреева Т. А. - К вопросу совершенствования системы нормирования топливно-энергетических ресурсов, Литвиненко В. Г., Слисаренко А. А., Скоромный А. Л., Грецкая Г. Н. (2010)
Сталинский Д. В. - Технология уничтожения особо опасных отходов, Касимов А. М., Варнавская И. В. (2010)
Касиков А. Г. - Использование промышленных отходов в процессах очистки сточных вод (2010)
Лученко Ф. . - Внедрение раздельного сбора твердых бытовых отходов – реальный путь снижения негативного воздействия на природные системы, Катков М. В., Абашина К. А. (2010)
Петрук В. Г. - Контроль стану водних об’єктів як полідисперсних середовищ на основі методу спектрополяриметричних зображень, Кватернюк С. М., Кватернюк О. Є., Іванов А. П., Барун В. В. (2010)
Баланенко I. Г. - Про одну задачу оптимального керування для виродженого параболічного рівняння, Когут П. I. (2012)
Белозеров В. Е. - Новые типы 3-D систем с хаотической динамикой, Белозеров А. В. (2012)
Богомаз В. М. - Про квадратичну скаляризацію одного класу задач векторної оптимізації в банахових просторах, Когут П. І. (2012)
Горбонос С. О. - Задача оптимального керування еліптичною системою на класі необмежених мір Радона (2012)
Kogut P. I. - On attainability of optimal solutions for linear elliptic equations with unbounded coefficients, Kupenko O. P. (2012)
Меньшиков Ю. Л. - О матричном критерии наблюдаемости (2012)
Ostapenko V. A. - Dynamic field of elastic displacements in a rope which is reeled up on the drum at lifting of loads (2012)
Перехрест В. I. - Обернена задача планетних відстаней, Осипчук М. М. (2012)
Тычинин В. А. - Нелокальные симметрии нелинейного телеграфного уравнения. II. Нелинейная суперпозиция и размножение решений, Тертышник О. Н. (2012)
Ясько Н. Н. - Граничное интегральное представление соленоидальных векторных полей (2012)
Реферати (2012)
Бемманн А. - Досвід використання енергетичних плантацій у Німеччині: проблеми та перспективи, Вицега Р. Р. (2012)
Шинкарук О. І. - Економічна оцінка створення та вирощування соснових культур різної густоти у свіжому суборі B2 Західного Полісся України (2012)
Івченко А. І. - Таксономічна і біометрична структури та стан насаджень дендропарку львівської клінічної інфекційної лікарні, Пацура І. М., Кендзьора Н. З., Коляда Л. Б. (2012)
Громяк О. Ю. - Соснові ліси Українського Розточчя: структурно-типологічний аналіз, Гриник Г. Г., Громяк Ю. О. (2012)
Курницька М. П. - Аналіз реакцій деревних рослин на сильне кронування, Пахолюк О. Т. (2012)
Мацях І. П. - Вплив стимуляторів росту на проростання насіння ялини звичайної, Крамарець В. О., Гут Р. Т. (2012)
Михайлів О. Б. - Зв'язок поширення борошнистої роси дуба (Microsphaera alphitoides greff. Et maubl) із метеорологічними чинниками (2012)
Попович С. Ю. - Природні види рослин та їх угруповання як ресурси для фітоценодизайну окультурених ландшафтів Національного природного парку "Сколівські Бескиди", Михайлович Н. В. (2012)
Слободян П. Я. - Стан корінних ялинників Українських Карпат (2012)
Сопушинський І. М. - Збереження та відтворення лісівничого потенціалу явора, бука лісового та ясена звичайного з декоративною аномальною деревиною (2012)
Шукель І. В. - Особливості формування підліскового ярусу у Скнилівському парку Львова, Карпин Н. І., Гордійчук А. В. (2012)
Копій Л. І. - Фотобіологічна дія сонячного випромінювання на лісові насадження, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Распопіна С. П. - Діагностичні показники для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель України (2012)
Буряк Н. Б. - Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні, Лукаш С. В. (2012)
Задачина С. О. - Пріоритетні напрями сталого розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Карбівничий О. П. - Теоретичні підходи до дослідження розвитку природоохоронних територій на прикладі біосферного заповідника "Дунайський" (2012)
Кочерга М. М. - Формування системи екологічного аудиту в сільському господарстві (2012)
Шпарик Ю. С. - Контроль стану лісів Українських Карпат у 2011 році, Вітер Р. М., Савчин Т. І., Фалько Р. І. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини дуба, Комбаров А. М., Білей П. П. (2012)
Атаманюк В. М. - Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованого крупнопористого силікагелю, Ходорівський Р. В., Басістий М. М. (2012)
Гащук П. М. - Обґрунтування доцільності застосування пожежних стволів пістолетного типу, Паснак І. В. (2012)
Борисов В. М. - Експериментальна перевірка залежності електричного опору та втрат вологи від механічних напружень у процесі сушіння деревини, Кенс І. Р., Поберейко Б. П. (2012)
Возняк О. Т. - Повітророзподілення взаємодією зустрічних неспіввісних струмин у пульсуючому режимі (2012)
Лесик Х. Р. - Експериментальне дослідження теплової потужності термосифонного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Микичак Б. М. - Гідродинаміка фільтраційного сушіння пакета шпону, Білей П. В., Кіндзера Д. П. (2012)
Васильчак С. В. - Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі, Жидяк О. Р., Полянчич Т. М., Дубина М. П. (2012)
Свінцов О. М. - Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Лебедевич С. І. - До питання вдосконалення обліку витрат підприємств в умовах екологізації економіки, Хомик Х. Р. (2012)
Мельник О. Г. - Чинники вибору методів діагностики конкурентоспроможності підприємств, Панасенко Д. А. (2012)
Жихор О. Б. - Вибір оптимального проектного рішення у ситуації невизначеності, Коваль Р. А. (2012)
Барна М. Ю. - Стан та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів, Демкевич О. Я. (2012)
Боднарюк В. А. - Структура економічного механізму управління прибутком торговельного підприємства (2012)
Гнаткович О. Д. - Особливості здійснення земельних відносин у сільськогосподарському підприємництві (2012)
Карковська В. Я. - Аналіз ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Малиновський Ю. В., Маліновський І. П. (2012)
Кміть В. М. - Оцінка функціонування єдиного соціального внеску в Україні та напрями вдосконалення системи адміністрування соціальних внесків, Кунащук І. В. (2012)
Колодій Ю. С. - Формування державних програм соціально-економічного розвитку, Стецюк П. І. (2012)
Колодійчук А. В. - Аналіз інноваційного розвитку промисловості України (2012)
Колодяжна К. А. - Модифікація процесу обґрунтування потреби підприємств в оборотних коштах (2012)
Комаринець С. О. - Метод фінансово-економічного оцінювання гнучкості підприємства (2012)
Копитко О. В. - Формування організаційно-економічного механізму оптових регіональних ринків сільгосппродукції (2012)
Корягін М. В. - Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік, Ліва В. Р. (2012)
Лазур П. Ю. - Банківський кредит як чинник розвитку підприємництва в Україні (2012)
Ляхова О. О. - Аналіз сучасного стану розвитку ринку лізингу в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи (2012)
Миронович Ю. А. - Ступінь незалежності центрального банку в системі чинників ділового політичного циклу (2012)
Новицька А. О. - Процес управління підприємством та шляхи його вдосконалення, Ільніцький Е. М. (2012)
Перевозова І. В. - Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу, Рудейчук С. В., Плець І. І. (2012)
Пецкович М. Д. - Критерії системи поточного контролю діяльності підприємств (2012)
Прокопишин Л. М. -Рашкевич - Особливості соціальної складової національної економіки, Зарицька О. Л., Карковська В. Я. (2012)
Смиковчук Т. В. - Сутність реструктуризації підприємств (2012)
Сохнич С. А. - Питання автентифікації технологічної інформації в моделях управління земельними ресурсами (2012)
Шайда О. Є. - Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні, Кривунь Г. В. (2012)
Юринець З. В. - Оцінювання результативності праці менеджера, Кіщук Н. В. (2012)
І. В. Макалюк - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Білей П. В. - Тепломасообмін в процесах виробництва плитних композитних матеріалів, Кулешник Я. Ф., Петришак І. В. (2012)
Григорків В. С. - Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості, Ярошенко О. І., Філіпчук Н. В. (2012)
Виклюк Я. І. - Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території, Артеменко О. І. (2012)
Верстяк А. В. - Системна оцінка наслідків створення звт+ на основі емпіричного дослідження концепції -конвергенції для країн-учасниць ЄС та України, Верстяк О. М. (2012)
Горкуненко А. Б. - Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень, Лупенко С. А., Осухівська Г. М. (2012)
Ізонін І. В. - Проблематика задач стохастичного моделювання в управлінні виробничими запасами, Лагоцький Т. Я. (2012)
Стойко С. М. - Внесок лісівника-еколога та педагога у стале лісівництво і збереження пралісів карпат (до 60-річчя від дня народження М. В. Чернявського), Делеган І. В. (2012)
Гаврилко П. П. - Проблеми підготовки кадрового потенціалу села (2012)
Брунець Б. Р. - Сутність означення поняття інфраструктура (2012)
Гринкевич С. С. - Вплив мотивації праці на ефективність використання трудового потенціалу: соціологічний аспект, Циб Н. О. (2012)
Злупко Л. А. - Погляд на рекламу в сучасних маркетингових комунікаціях через призму культурного сприйняття, Білан І. С., Дида Х. Ю. (2012)
Кучер Л. Р. - Особливості соціального та психологічного мотивування персоналу торговельних підприємств (2012)
Свидрук І. І. - Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів Б. Фільц (2013)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Духовне поле твору Івана Франка і Миколи Лисенка "Вічний революціонер” (2013)
Вітковська С. О. - Методи створення стійкого асоціативного мислення учнів на початковому етапі формування майбутнього музиканта (2013)
Гут Л. С. - Музика як явище культури і засіб виховання (2013)
Гуцал Р. С. - Формування композиторського стилю Сергія Рахманінова в руслі провідних тенденцій свого часу (2013)
Дутчак І. І. - Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури (2013)
Журавльова Н. І. - Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості (2013)
Заверуха С. І. - Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників. (С. Людкевича) (2013)
Ілініцька Н. С. - Методи формування у старшокласників готовності до музичної самоосвіти та самовиховання (2013)
Кабриль К. В. - Критерії сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Каленик І. В. - Теоретичні аспекти формування концертмейстерських умінь майбутніх учителів музики (2013)
Качуринець С. Є. - Гармонійна єдність творчих надбань аматорських і професійних колективів народно-сценічного танцю України на початку ХХ ст. (2013)
Лось О. М. - Удосконалення форм і методів самостійної роботи майбутніх учителів музики над творами великої форми, Сергеєва Л. О. (2013)
Мархайчук Н. В. - Представники родини Горовиців в музичній освіті Харкова (до історії музичної педагогіки в Україні), Захарова С. І. (2013)
Михаськова М. А. - Паралелі педагогічної діяльності Ф. Ліста та М. Лисенка (2013)
Морозова О. О. - Теоретичні засади формування первинних музично-ритмічних умінь у майбутніх учителів музики (2013)
Незнанова Н. І. - Впровадження інтегрованого курсу "Мистецтво" у шкільну мистецьку освіту (2013)
Олексюк М. В. - Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку на уроках музики (2013)
Олійник Н. А. - Основи організації шкільного хору (2013)
Омелянчук І. О. - Мистецтво як засіб естетичного розвитку особистості (2013)
Остапенко Н. І. - Творчий потенціал особистості у контексті проблем сучасної освіти (2013)
Павленко О. М. - Методичні основи навчання джазової імпровізації майбутнього вчителя музики (2013)
Пономарьова О. М. - Сутність і особливості підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Спільні та відмінні засади розвитку музичних та лінгвістичних здібностей в аспекті загального розвитку особистості (2013)
Путішина Л. О. - Становлення та еволюція музичних жанрів: історичний аспект (2013)
Семчакевич С. Л. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності В. Й. Гевал (2013)
Сербіна-Лукасюк Л. П. - Сприйняття музики – основа виховання учнів загальноосвітньої школи (2013)
Сікора Г. І. - Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2013)
Сікорська А. В. - Музична діяльність братів Лизогубів в контексті розвитку культури на українських землях Царської Росії першої половини ХIX століття (2013)
Трифоненко Н. Б. - Реалізація музичних здібностей студентів музично-педагогічних факультетів на уроках сольфеджіо, Баюн В. Ф. (2013)
Туровська Н. А. - До проблеми транскрипторської творчості в процесі становлення композиторського мислення (2013)
Хмелюк Я. В. - Компонентна структура творчої індивідуальності учня-співака (з урахуванням специфіки вокальної підготовки у початкових навчальних закладах мистецького профілю) (2013)
Черкасов В. Ф. - Шкільні програми з "Музики" в перші роки незалежності України (2013)
Шилова О. І. - Проблеми підготовки майбутніх дизайнерів у контексті формування готовності до професійної творчості (2013)
Шубіна В. Б. - Проблеми виконавської підготовки майбутніх вчителів музики (2013)
Щербініна О. М. - Культурологічні засади інструментально-виконавської підготовки музиканта-педагога (2013)
Яківчук Г. В. - Організація роботи ансамблю бандуристів у педагогічних закладах (2013)
Безуглий М. Д. - Стратегія техніко-технологічного переоснащення агропромислового виробництва, Адамчук В. В. (2011)
Адамчук В. В. - Відносний рух матеріальної частинки у циліндрі, що обертається, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2011)
Булгаков В. М. - Теорія просторових коливань тіла коренеплоду при його викопуванні, Головач І. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження копірно-роторного гичкозрізувального апарата (2011)
Жук А. Ф. - Решения проблемы влагосбережения в земледелии Украины (2011)
Павлоцький А. С. - Системний апарат теорії грунтодеформуючої поверхні, Вознюк В. А., Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2011)
Вольський В. А. - Математична модель для визначення кута різання при взаємодії сферично-дискового робочогооргану з грунтом (2011)
Кириченко А. Л. - Аналіз енергетичних показників універсального фрезерного робочого органу з вертикальною віссю обертання за даними експериментальних досліджень (2011)
Дудак С. М. - До питання обґрунтування конструкційної відстані між сферичними дисками ґрунтообробних знарядь (2011)
Бендера І. М. - Аналіз зон деформації грунту при роботідискових знарядь, Польовий Б. П., Понеділок В. Ф., Василинич М. А. (2011)
Ящук А. І. - Оптимізація параметрів сепаратора для моркви, Яровий Г. І. (2011)
Дерев’янко Д. О. - Вплив технологічних процесів на якість зерна і насіння підчас підготовки на вібросепараторі (2011)
Мазуренко А. М. - Механіко-технологічне обґрунтування робочих органів для збирання цукрових буряків з укладанням коренеплодів употужний валок (2011)
Баиров Т. О. - Механизация технологических операций при сортировке,обслуживании и закладке на хранение картофеля, Горобей В. П., Красниченко А. Л. (2011)
Степаненко С. П. - До обґрунтування форми сектора розкидного диска пневмовідцентрового сепаратора, Швидя В. О. (2011)
Шейченко В. О. - Дослідження транспортування рулонів льону трактором по похилій площині (2011)
Ковальов В. Б. - Вплив технологій збирання на врожайність насіння різнихгруп льону та на вихід олії, Дмитренко Г. Ф., Юрченко Л. М. (2011)
Макаєв В. І. - Особливості збирання льону-довгунця (2011)
Примаков О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей трестиконопель під час збирання у весняний період, Макаєв В. І. (2011)
Лук’яненко П. В. - Переробка трести конопель осіннього приготування, отриманої після збирання насіннязернозбиральним комбайном (2011)
Говоров О. Ф. - Максимально допустима швидкість руху агрегату для подрібнення пожнивних решток (2011)
Жабко А. І. - Геометрична структура стебел ріпаку (2011)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти проектів органічного удобрення грунту, Висовень В. В. (2011)
Фененко А. И. - Дестимулирующий фактор биотехнического звена "машина-животное" процесса доения коров, Карташов Л. П. (2011)
Передня В. И. - Снижение энергоемкости доильных установок, Колончук М. В. (2011)
Ткач В. В. - Вплив способів вирощування птиці на підлозі на вміст аміаку в повітрі пташника, Братішко В. В., Дешко В. І. (2011)
Кузьменко В. Ф. - Показники роботи бітерно-ножового різального апарата, Холодюк О. В. (2011)
Райхман Д. Б. - Универсальный кормоуборочный комбайн, навешиваемый на трактор МТЗ-80, Горобей В. П. (2011)
Адаменко О. І. - Централі поновлювальної енергії, Адаменко І. О., Черкащина О. О. (2011)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика концентрації шкідливих газів за енергоощадного способу створення нормативного повітряного середовища в тваринницьких приміщеннях (2011)
Ковалев Н. Г. - Новые биологически активные средства для земледелия и растениеводства, Рабинович Г. Ю. (2011)
Трегуб М. І. - Підвищення показників пуску та електромеханічного перетворення вітроустановок для роботи за низькоїшвидкості вітрів (2011)
Подригало М. А. - Устойчивость движения тракторного поезда, Третяк В. М., Клец Д. М., Кириященко В. В. (2011)
Дубровін В. О. - Аналіз технічних засобів для виробництва біодизеля, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2011)
Косик П. О. - Роботизовані системи в сільськогосподарському виробництві (2011)
Молодик М. В. - Перспективи застосування нанотехнологій, наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарської техніки (2011)
Даценко М. С. - Стан та перспективи розвитку системи інженерно-технічного забезпечення (2011)
Деревець І. С. - Організація сервісного забезпечення технічних засобів агропромислового виробництва в ринкових умовах (2011)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами, Чернявський О. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. (2011)
Яременко В. М. - Технічне діагностування гідроприводів – важлива ланка в системі управління надійністю техніки, Яременко В. В. (2011)
Карабиньош С. С. - Обґрунтування технічного стану ножів сегментних, Кучерявий В. М., Шугайло Ю. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Множина основних подій та особливості їх планування у проектах збирання ранніх зернових культур, Днесь В. І., Скібчик В. І., Жуль С. Г., Комарницький С. П., Макарчук О. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Проектно-системний підхід до управління технічним оновленням технічного потенціалу агропромислового виробництва, Сидорчук О. О. (2011)
Грицишин М. І. - Системотехнічні засади проектування та розвитку техніко-технологічної бази агропромислового виробництва (2011)
Грицишин М. І. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва цукрових буряків, Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Бражевська Г. М. (2011)
Фененко А. І. - Техніко-технологічне забезпечення проектів відтворення галузі молочного тваринництва України, Москаленко С. П., Ткач В. В., Михайленко П. М., Дріго В. О. (2011)
Климчук В. М. - Економічна ефективність роботи рулонних прес-підбирачів, Любченко В. В., Карпека Г. І. (2011)
Гринь Ю. І. - Енергоефективність використання сучасних широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. В. (2011)
Малярчук М. П. - Енергоємність системи основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні Півдня України, Марковська О. Є., Музика О. П. (2011)
Шаповал Л. І. - Забезпечення конкурентоспроможності інноваційних засобів механізації сільського господарства на етапах їх створення (2011)
Величко В. А. - Щодо методичних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, Воскресенська О. М. (2011)
Подригало М. А. - Аналіз та прогнозуван я європейських екологічних норм для автомобільного транспорту та аналогічні нормативи в Україні, Внукова Н. В., Каленіченко А. В., Коробко А. І. (2010)
Никош И. А. - Загрязнение окружающей природной среды под влиянием сульфатредуцирующих бактерий шлаковых отвалов, Снитко М. П., Смотров А. В., Себко Л. В., Томаш А. А. , Капустин А. Е. (2010)
Музыкина З. С. - Экономичная схема водоснабжения комплексов "МНЛЗ – сортопрокатный стан", Эпштейн С. И. (2010)
Третьяков О. В. - Сучасні проблеми виробництва питної води в умовах Карачунівського водосховища, Пономаренко Р. В., Борщ К. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Мембранні технології та проблеми їх застосування під час очищення поверхневих і ґрунтових вод, Мазняк З. О. (2010)
Числов В. И. - Пути сокращения забора воды из природного источника на примере Белоцерковского сталепрокатного завода, Перелыгин А. С., Соломаха И. П. (2010)
Эпоян С. М. - Методы интенсификации очистки сточных вод гальванических производств с целью их повторного использования и предотвращения сброса в водные объекты, Ефремов А. Б., Эпштейн С. И. (2010)
Печенко Т. И. - Очистка отходящих газов от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Букатенко А. И., Литвиненко А. А., Шутинский А. Г. (2010)
Кириченко О. В. - Сорбційні властивості природного та модифікованого черепашника у процесах очищення вод від нафтопродуктів, Кочубей В. В., Мальований М. С. (2010)
Павленко А. А. - Опыт проектирования и эксплуатации энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Шаповалова Н. Г., Крикунов Б. П., Попов В. Е. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку, Тошинський В. І. (2010)
Шабанова Г.Н. - Утилизация отходов, образующихся при переработке низкосортного фосфорсодержащего сырья, Шумейко В.Н., Рыщенко И.М., Савенков А.С., Белогур И.C. (2010)
Касимов А. М. - Терриконы отвальных пород Донбасса – сырьевой потенциал Украины, Поваляева А. В., Ковалев А. А., Кононов Ю. А. (2010)
Варламов Е. Н. - Использование эколого-экономических индикаторных показателей для оценки эффективности природоохранной деятельности, Юрченко Л. Л., Палагута О. А. (2010)
Мокін В. Б. - Інформаційна система "Екопошук" – інтернет-банк прогресивних рішень, товарів та послуг у галузі екології (2010)
Сталинский Д. В. - Проблемы и перспективы энергосбережения в горно-металлургическом комплексе, Литвиненко В. Г. , Ботштейн В. А., Перетятько Р. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Комплексное использование ресурсо- и энергосберегающих технологий при создании металлургических мини-заводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю. Б., Бараненко В. С. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Проблемы глобального потепления климата, Канило П. М., Соловей В. В., Шубенко А. Л. (2012)
Катков М. В. - Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані з хімічними засобами захисту рослин, Малкович Ю. В., Буц Ю. В. (2012)
Сперанская Ю. Ю. - Экологические проблемы теплоснабжения сельских регионов Украины, Макаров В. В. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка технологических газов аглофабрики ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова", Амшарина Г. И., Лавошник А. С. (2012)
Лесов А. М. - Разработка комплекса водоохранных мероприятий для улучшения качества воды речной системы салгира, Кресин В. С. (2012)
Касимов А. М. - Доочистка производственных сточных вод от ионоактивных поверхностно-активных веществ, Поваляева А. В. (2012)
Грабовчак В. В. - Використання зололужних цементів для пластифікації бетонних сумішей (2012)
Ткаченко Т. Л. - Оптимізація процесу біохімічного очищення стічних вод молокозаводів, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ничик О. В. (2012)
Левицкая Е. Г. - Использование осадков сточных вод в качестве сырья при производстве строительных блоков и бетонов (2012)
Яковлєв В. В. - Порові води мергельно-крейдяної товщі дніпровсько-донецького артезіанського басейну як стратегічний резерв питної води (2012)
Матухно О. В. - Екологічна безпека процесів нейтралізації та електрохімічної регенерації відпрацьованих кислотних електролітів (2012)
Островка Я. В. - Исследование процесса доочистки сточных вод активированными углями, Островка В. И., Мороз А. В., Швец В. И., Попов Е. В. (2012)
Слисаренко А. А. - Влияние изменения структуры производства на энергоемкость продукции промышленных предприятий, Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Бирюков Д. Б. - Комплексный подход к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов, Рыжавский А. З., Богомаз П. В., Томах А. В. (2012)
Бабиченко А. К. - Повышение энергоэффективности блока вторичной конденсации агрегатов синтеза аммиака в условиях колебаний температуры атмосферного воздуха (2012)
Мальований М. С. - Шляхи уникнення екологічної загрози від нагромаджень фосфогіпсу*, Свідовий Б. С., Марченко Л. І., Большаніна С. Б., Тимошенко М. М. (2012)
Игнатенко М. И. - Утилизация отходов угледобычи в цементной отрасли, Хоботова Э. Б., Толмачев С. Н. (2012)
Ярцев В. И. - Мобильная лазерная установка для контроля техногенного загрязнения атмосферы, Рашкевич А. С., Бобошко В. С., Аникеев А. Я., Пелихатый Н. М., Титарь В. П., Третьяков О. В., Фесенко Л. Д. (2012)
Вержак В. В. - Регуляція гомеостазу організму свиней в умовах інтенсивної годівлі природними детергентами сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Руденко Є. В. (2013)
Захарін В. В. - Біохімічний склад крові нетелей червоно-рябої породи до і після отелення (2013)
Кава С. Й. - Зв’язок активності цитохромоксидази з вмістом ліпопротеїнів сперми бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей цитрату і хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Опанасенко І. П. - Активність та ізоформи супероксиддисмутази молока корів, Остапів Д. Д., Кузьміна Н. В., Чайковська О. І., Панич О. П. (2013)
Періг Ж. М. - Деякі біохімічні показники сироватки крові щурів за вивчення кумулятивних властивостей препарату щитник, Шкодяк Н. В. (2013)
Сидір Н. П. - Показники ліпідного обміну у крові вівцематок української гірськокарпатської породи та породи прекос за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, CU, ZN, CO) та фільтроперліту, Стапай П. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. М. (2013)
Kowalczyk Е. - Kwasy organiczne jako dodatki w żywieniu zwierząt, Kwiatek К. (2013)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту лізину в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Кушнір Г. В., Ривак Р. О. (2013)
Przeniosło-siwczyńska М. - Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach w ramach urzędowej kontroli pasz w Рolsce, Kwiatek К. (2013)
Хомин М. М. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів за згодовування мінеральних добавок із різною кількістю метіонату йоду у перші місяці лактації (2013)
Андрушко О. Б. - Вплив різних режимів заморожування на якість розмороженої сперми кнурів, Корнят С. Б., Шаран М. М. (2013)
Калиновська Л. В. - Дослідження ефективності застосування фітомінів із фітокомплексом для кастрованих котів, Дмитрієва Н. Л. (2013)
Калюта Л. Л. - Влияние препарата "поливисол" на некоторые показатели эндогенной интоксикации у телят с диареей (2013)
Крушельницька Н. В. - Вплив рН середовища на здатність формувати мікробні біоплівки мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого (2013)
Музика В. П. - Підвищення ефективності штучного осіменіння корів та свиноматок шляхом застосування декаметоксину для санації сперми плідників, Атаманюк І. Є., Панич О. П., Чайковська О. І., Кушнір І. М. (2013)
Слюсаренко Д. В. - Застосування ропівакаїну для епідуральної анестезії у собак, Сарбаш Д. В., Кочевенко А. С. (2013)
Стравський Я. С. - Тканинний препарат "СТП" у профілактиці субклінічного маститу корів, патології отелення та післяотельного періоду, Шуманський Ю. І. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Ласепт форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Малинівський В. М., Хирівський О. В. (2013)
Трокоз В. О - "Йодіс-концентрат" та його вплив на вміст загального білка гемолімфи дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б., Максін В. І., Мельніченко В. М., Трокоз А. В., Черниш О. А. (2013)
Шкромада О. І. - Дезінвазійна дія препарату бі-дез на ооцисти еймерій свиней (2013)
Авдос'єва І. К. - Імуноферментний метод оцінки ефективності вакцинації бройлерів проти інфекційного бронхіту, Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Стефанишин Г. С. (2013)
Бойко О. П. - Наявність спільних неблагополучних пунктів щодо сибірки та емфізематозного карбункулу — об’єктивна підстава для асоційованої імунізації тварин проти цих інфекцій (на прикладі західних областей України) (2013)
Кольчик О. В. - Вивчення характеру впливу наночасток металів на патогенні бактерії, Романько М. Є., Ушкалов В. О. (2013)
Лях Ю. Г. - Эпизоотическая ситуация, обоснованность и рациональность использования современных кормовых добавок в свиноводческих хозяйствах Беларуси (2013)
Музика В. П. - Новий антибактеріальний препарат для ветеринарної медицини, Стецько Т. І., Остапів Н. В., Святоцька Л. О., Мурська С. Д., Угрин Г. П. (2013)
Рибачук Ж. В. - Пг-3 великої рогатої худоби у молочно-товарній фермі Житомирської області: епізоотологічний моніторинг та лікування, Романишина Т. О. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення серопревалентності диких кабанів до вірусів хвороби Ауєскі та хвороби Тешена в залежності від віку та статі (2013)
Богач М. В. - Визначення параметрів гострої токсичності комплексного лікувального засобу "ампролев" для лабораторних тварин, Коваленко Г. А., Багач Т. В. (2013)
Доценко Р. В. - Динаміка виділення біфентрину з організму птиці з яйцями за умов гострого отруєння талстаром 10 % к. Е. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Імунофізіологічний стан організму птиці при Т-2 токсикозі, за умов застосування розчину ВНГХ та кормової добавки аліосепт, Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2013)
Кучинский М. П. - Острая токсичность и специфическая эффективность комплексного препарата на основе антибактериальной и антивирусной субстанций (2013)
Лобойко Ю. В. - Визначення хронічної токсичності препарату Бровермектин–гранулят тм на однорічках коропа, Стибель В. В. (2013)
Музика В. П. - Гостра токсичність препарату флорикол на щурах і мишах при різних шляхах введення (2013)
Патерега І. П. - Дослідження гострої токсичності метронідазолу та протипротозойного і протимікробного препарату на його основі (2013)
Патерега І. П. - Дослідження токсичності та мутагенності протипротозойного і протимікробного препарату на основі метронідазолу (2013)
Брошков М. М. - Вікові особливості імунофізіологічного статусу собак (2013)
Величко В. О. - Вплив неспецифічних стимуляторів резистентності на організм телят (2013)
Єфімов В. Г. - Стан природної резистентності поросят після відлучення за згодовування кормової добавки з торфу, Костюшкевич Л. К., Ракитянський В. М., Ліснича О. М. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Застосування інтегральних лейкоцитарних індексів у порівняльній оцінці морфологічних показників крові телят при сучасних технологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України, Висоцький А. О., Романська У. Б., Висоцький М. В. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Вплив клозаверму а, клозантелу, аверсекту на ультраструктуру сенсомоторної кори головного мозку щурів, Гуменецька М. І. (2013)
Лісова Н. Е. - Вплив пробіотиків на імунний статус та морфофункціональний стан окремих структур шлунково-кишкового тракту поросят, Максимович О. А., Щебентовська О. М., Рудик Г. В., Гуменецька М. І., Колодій Г. В. (2013)
Лемішевський В. М. - Гістохімічна та ультраструктурна характеристика дванадцятипалої кишки свиней при згодовуванні кормів із різним вмістом пробіотиків (2013)
Самсонюк І. М. - Структурно-функціональний стан шлунково-кишкового тракту щурів першого покоління за згодовування генетично модифікованої та традиційної сої (2013)
Шмаюн С. С. - Клітинні фактори неспецифічної резистентності свиней за розвитку аскарозу (2013)
Щебентовська О. М. - Морфологічні особливості м'яса різних якісних груп (2013)
Мазур І. Я. - Епізоотична ситуація щодо еймеріозу курей птахівничих господарств Львівської області (2013)
Наличник Х. Я. - Епізоотична ситуація щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у Берегівському районі Закарпатської області (2013)
Федорович О. В. - Ураженість цьоголіток білого амура ектопаразитами Gyrodactylus ctenopharyngodonis тa dactylogyrus lamellatus у вирощувальних ставах (2013)
Bielecka G. - Badania biegłości w zakresie składników mineralnych w paszach (2013)
Juodeikiene G. - Валідація в одній лабораторії акустичного методу для скринінгу fusarium мікотоксинів у зернових, Basinskiene L., Vidmantiene D., Cernauskas D., Petrauskas A., Bartkiene E., De Кoe W. J. (2013)
Коваленко М. М. - Визначення споріднених домішок у субстанції флуренізид-натрію, Петрух Л. І. (2013)
Korol W. - Badania biegłości w zakresie wybranych substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach (2013)
Лаптєва К. А. - Розробка методики кількісного визначення дельта-амінолевулінової кислоти методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Левицький Т. Р. - Загальні підходи до оцінки безпечності кормових добавок (2013)
Мазуркевич А. Й. - До методики отримання кісткового мозку та культивування стовбурових клітин поні, Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Бруско Є. П. (2013)
Меженський А. О. - Технічні аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Моткалюк Н. Ф. - Удосконалення нормативної бази з питання контролю мийних, дезінфікуючих і мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного устаткування і молочного інвентарю, Кривохижа Є. М., Перкій Ю. Б., Крижанівський Я. Й., Кухтин М. Д. (2013)
Постоєнко В. О. - Оптимізація умов проведення ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Сорочинський Б. В., Сапачова М. А., Карпуленко М. С., Кацимон В. В., Герілович А. П. (2013)
Patyra E - Wykrywanie pozostałości antybiotyków z grupy tetracyklin w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową, Kowalczyk E., Kwiatek K. (2013)
Rubaj J. - Badania biegłości w zakresie dodatków paszowych (2013)
Walczyński S. - Zastosowanie nowej instrukcji oceny homogeniczności w badaniach biegłości (2013)
Величкo В. О. - ХАССП — система коригуючих дій забезпечення якості та безпечності кормів, кормових добавок, преміксів і кормової сировини, Фляк Л. І., Гримак А. В., Урбан І. Р. (2013)
Жила М. І. - Документація при клінічних дослідженнях ветеринарних лікарських засобів, Коцюмбас І. Я., Косенко Ю. М., Іванів М. І. (2013)
Коварова К - Ринок молока у Чеській Республіці, Топурко З., Корбецький А. (2013)
Косенко Ю. М. - Ветеринарні лікарські форми у контексті вимог до ветеринарних препаратів, Зарума Л. Є., Калиновська Л. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Небезпека використання патогенних мікроорганізмів як біологічної зброї та ефективні заходи реагування, Лук’янчук В. О., Лук’янчук І. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Проблемні питання реалізації прав інтелектуальної власності у процесі державної реєстрації ветеринарних препаратів, Сидорук Н. О., Чайковська О. І., Шкільник О. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню, Гунчак В. М., Стецько Т. І. (2013)
Краснова Н. Г. - Етіопатогенез і спеціфічна профілактика маститів у корів, Головко А. М. (2013)
Kwiatek K. - Rejestracja dodatków paszowych w polsce i Unii Europejskiej, Walczak M., Osiński Z. (2013)
Руденко Є. В. - Сучасні вимоги щодо управління якістю та безпекою за умов виробництва і обороту кормів, Трускова Т. Ю., Шаповалов С. О., Руденко О. П. (2013)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу: вітчизняна та закордонна практика (2013)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2013)
Криворучко О. І. - Дискусійні аспекти боротьби Ярослава Володимировича за київський стіл (2009)
Поп Ю. І. - Закарпаття у складі державних утворень центральної Європи (І ст. до н. е. – ХХ ст.), Кравчук О. М. (2009)
Тітаренко Н. Л. - Шляхтичі Кожуховські – учасники Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. (2009)
Кривошея В. В. - Б. Хмельницький і українська державна ідея (2009)
Степанчук Ю. С. - Нарощування військової присутності на території Гетьманщини як інструменту реалізації імперської політики щодо України (2009)
Лапшин С. А. - Українська політика Російської імперії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XVIII ст. (2009)
Кашка М. Ю. - Інтервенція російських військ на Закарпаття під час революції 1848-1849 рр. (2009)
Богатчук С. С. - Формування технічних кадрів для залізниць України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Буравський О. А. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) (2009)
Огієнко О. В. - Земство та церква Правобережної України на початку ХХ ст.: особливості взаємовідносин у сфері освіти (2009)
Борщевич В. Т. - Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. (2009)
Вороліс М. Г. - Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., Вороліс О. М. (2009)
Кравчук О. М. - Політика української Гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування, Мельник Н. М. (2009)
Оніпко Т. В. - Споживча кооперація України в контексті "нової торговельної політики" 1924-1925 рр. (2009)
Тучинський В. А. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УСРР в 1924 р., Григорчук П. С. (2009)
Заставецька Н. І. - Охорона пам’яток як засіб формування пропольської свідомості у молоді Західної України (1920 – 1930-ті рр.) (2009)
Стоян Т. А. - "За чітке більшовицьке художнє мовлення": до історії радіоцензури в УСРР 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Мотуз В. К. - Вплив радянської преси на свідомість українського селянства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Даниленко О. В. - Закордонні відрядження наукової інтлігенції УСРР (1921-1925 рр.) (2009)
Трембіцький А. М. - Родина Сіцінських-Січинських та українське історично-філологічне товариство в Празі (1923-1945 рр.) (2009)
Борисенко Л. Б. - Життєвий і творчий шлях Л. Л. Семполовського – видатного селекціонера цукрових буряків в Україні (2009)
Гальчак С. Д. - Політика німецької окупаційної влади стосовно використання робочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни (2009)
Зінько Ю. А. - Особливості правового регулювання національного життя в СРСР наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр.), Кононенко В. В. (2009)
Салата О. О. - Радянське інформаційне бюро як механізм управління інформаційними потоками в умовах Великої Вітчизняної війни (2009)
Прищепа О. П. - Організація навчального процесу у Ровенському державному вчительському інституті (1940–1941 рр.) (2009)
Гінда В. В. - Освітня політика нацистів стосовно "Фольксдойче" в рейхскомісаріаті "Україна" (2009)
Романець Л. М. - Соціальний захист учительства України в другій половині 40-х – 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Махиня О. М. - Місце фахової підготовки, морального та матеріального заохочення в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Романюк І. М. - Становище і діяльність Російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Бондаренко Н. О. - Церква свідків Ієгови в Україні у 70-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Барцьось В. В. - Треті Всеукраїнські збори народного Руху України (28 лютого – 1 березня 1992 р.): соціально-економічний аспект (2009)
Шановська О. А. - Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій в реформуванні агропромислового комплексу України (1991-1996 рр.) (2009)
Буртяк Г. Я. - Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії (2009)
Коляструк О. А. - Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці (2009)
Антонішина Т. П. - Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин, Мельничук І. П. (2009)
Довгань С. О. - Подільське житло в системі звичаїв та обрядів (2009)
Пилипак М. А. - Весільне печиво Поділля (2009)
Косаківський В. А. - Рибальство та бджільництво – допоміжні види господарських занять українців південно-східного Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Подолинний А. М. - Микола Гоголь і Поділля (до 200-річчя від дня народження письменника) (2009)
Хіхлач Б. М. - Вплив унії на церковне життя Поділля у XVIII ст. (2009)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Поділля в розвитку торгівлі краю у другій половині ХІХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Заходи революційних комітетів на Поділлі зі створення мережі професійної освіти та підготовки вчительських кадрів (1918-1920 рр.) (2009)
Соломонова Т. Р. - Доля М. О. Хитька (Хитькова) – представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. (2009)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний університет у період становлення радянської влади: зміна структурних форм (2009)
Вдовцов М. Л. - Створення та діяльність на Вінниччині відділу Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. (2009)
Рекрут В. П. - Політичні репресії НКВС проти керівництва Вінницької облспоживспілки у 1936 – 1938 рр. (2009)
Стадник О. О. - Деякі особливості суспільно-політичних процесів у подільському селі в період нової економічної політики (2009)
Мазило І. В. - Завершення відбудови і розвиток залізничного транспорту України у 1945-1950-х рр. (на матеріалах вінницької магістралі) (2009)
Поп Ю. І. - Еріх Лясота і переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа ІІ (2009)
Шатковська І. С. - Духовна спадщина Д. С. Бортнянського у контексті становлення російської музичної класики, Верещагіна О. Є. (2009)
Піковська Т. В. - Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) (2009)
Поп О. Ю. - Південна Африка: політика апартеїду відносно небілих учнів (2009)
Біньовська Л. С. - Трилатералізм – альтернативна програма зовнішньоекономічної політики США 1970-х рр. (2009)
Головкіна Ю. Ю. - Історія українського козацтва у спогадах європейців (2009)
Кривошея О. В. - Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII – XVIIІ ст.) (2009)
Шологон Л. І. - Літературне та наукове життя Галичини на сторінках часопису "Житє і Слово" (1894 – 1897 рр.) (2009)
Григорук О. Б. - Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами "Подольских епархиальных ведомостей") (2009)
Стопчак М. В. - Взаємовідносини УНР і ЗУНР з білим рухом за доби Директорії: історіографія проблеми (2009)
Гандзюк В. О. - Українсько-польські відносини періоду УНР в оцінці подільських часописів 1920 р. (2009)
Мельничук О. А. - Діяльність органів соціального страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) за матеріалами ЦДАВО України (2009)
Ратніков Б. М. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку воєнного мистецтва в морських десантних операціях в Криму (1941-1943 рр.) (2009)
Данілова І. Ю. - Джерельна база з історії протестантських церков в Україні (1945-1955 рр.) (2009)
Іскра С. І. - Офіційні документи римо-католицької церкви у галузі використання засобів масової комунікації (2009)
Мельников Д. О. - Молодь України в управлінні державними та суспільними справами у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2009)
Чорна Н. М. - Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження (2009)
Жукова О. О. - Російська історіографія проблеми соціальної політики першого уряду Е. Т. Блера (1997-2001 рр.) (2009)
Лисий А. К. - Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1006 с. (2009)
Романюк І. М. - Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.): історіографічний процес 1919-2000-х рр. С. В. Корновеко. – Черкаси: АНТ, 2008. – 238 с., Степанчук Ю. С. (2009)
Калитко С. Л. - В. Адамовський. ешелони у вічність: депортації населення в першій половині ХХ ст. – Камянець-Подільський, 2007. – 208 с. (2009)
Романюк І. М. - Кушнір А. Г. Кривохижинці – колиска наших душ. – Вінниця: Континент-прим, 2007. – 128 с. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Титул, зміст (2012)
Кизим М. О. - Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні, Феденко Г. М. (2012)
Архірейська Н. В. - Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення (2012)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития как условие противодействия глобальной ликвидности: в контексте украинской экономики (2012)
Оксененко С. П. - Розвиток національних монополій на прикладі підприємств комунальної сфери (2012)
Прушківська Е. В. - Зайнятість у посткризовий період: національний аспект (2012)
Есманов О. М. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2012)
Хаванов А. В. - Економічна та фінансова злочинність та її вплив на економічну безпеку України (2012)
Гриценко О. А. - Інституціоналізація оціночної діяльності в Україні (2012)
Захарченко П. В. - Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки (2012)
Krasnokutska N. S. - Comparative Analysis of the Knowledge-Based Potential on the Level of Countries and Regions (2012)
Грищенко О. В. - Класифікація кризових явищ в економіці та місце в них промислових криз (2012)
Похилюк В. В. - Україна в трансформаційному світі (2012)
Гнилицький М. В. - Теоретичні засади дослідження глобальної конкуренції (2012)
Кобушко І. М. - Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України (2012)
Бачкир И. Г. - Диагностика банкротства при нечетких исходных данных (2012)
Корбутяк А. Г. - Використання регресійних моделей фінансування інноваційного розвитку підприємств (2012)
Медведовська Т. П. - Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (2012)
Деренська Я. М. - Побудова моделі процесу виконання інноваційного проекту в умовах фармацевтичного виробництва (2012)
Масалов Е. И. - Методика повышения эффективности реализации инновационных проектов (2012)
Савенко К. С. - Морфологічна класифікація інновацій з урахуванням запропонованих ознак (2012)
Овчиннікова М. А. - Аналіз проблем інноваційно-інвестиційного законодавства України (2012)
Гаврикова А. О. - Новый статус бытовых потребителей в контексте рыночных преобразований отечественного энергосектора (2012)
Григоренко А. А. - Формування цілісного промислового комплексу національної економіки як основа забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Кириченко О. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств (2012)
Оболонська І. В. - Оптимізація організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності видобувного підприємства (2012)
Иванова М. М. - Развитие льняного комплекса как приоритетная задача социально-экономического развития Российской Федерации, Родинова Н. П. (2012)
Беленкова М. І. - Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України, Синиця Ю. С. (2012)
Бовсуновський В. В. - Ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України (2012)
Ермоленко А. А. - Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Мордовец А. В. (2012)
Міненко К. В. - Вплив ритмічності комплектування м’ясного господарства молодняком на прибутковість його вирощування (2012)
Шульга К. В. - Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні, Єфремова Л. В. (2012)
Скрипник Л. В. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством (на прикладі туристичних компаній Черкащини), Корнілова Н. В. (2012)
Таньков К. М. - Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації, Чепурда Г. М. (2012)
Чорний В. В. - Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Давтян К. В. - Теоретичні основи функціонування міжнародних транспортних коридорів та їх роль в економіці України (2012)
Бубенко О. П. - Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств (2012)
Доровськой О. Ф. - Планування соціальної роботи на підприємстві, Тарасова Т. І. (2012)
Корольова Н. М. - Методичне забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства (2012)
Семенченко А. В. - Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці (2012)
Алексеев И. В. - Формирование фонда научно-технической подготовки производства, Мазур А. В. (2012)
Касич А. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства, Хімич І. Г. (2012)
Лепейко Т. І. - Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємств, Пантелєєв М. С. (2012)
Ястремська О. М. - Стратегічне інвестування підприємств: шляхи активізації, Яблонська-Агу Н. Л. (2012)
Абасс К. Д. - Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам, Моргачёв И. В. (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Організаційні структури управління підприємством (2012)
Кононов И. А. - Совершенствование методов принятия управленческих решений по оценке стоимости предприятия, Кононов А. И. (2012)
Кримська Л. О. - Управління підприємством на основі теорії обмежень, Шевченко О. О. (2012)
Синиця Т. В. - Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств, Осьмірко І. В. (2012)
Столярчук А. В. - Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами, Рудь Е. Н. (2012)
Телишевська Л. І. - Сутність впливу інвестування на товарну інноваційну політику сучасного підприємства, Калініна Т. О. (2012)
Чумак Л. Ф. - Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах (2012)
Вацик Н. О. - Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання (2012)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (2012)
Другова О. С. - Науково-методичний підхід до порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємства з використанням багатовимірного аналізу (2012)
Нікітіна А. В. - Концептуальна модель реалізації контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2012)
Хаванова М. С. - Зв'язок фінансової стратегії з іншими ключовими стратегіями корпорації (2012)
Шишова Ю. Г. - Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники (2012)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу, Пилипенко С. М. (2012)
Косата І. А. - Деякі проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні (2012)
Мултановская Т. В. - Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторских доказательств для повышения качества аудита, Горяева М. С. (2012)
Глушач Ю. С. - Урегулювання облікових питань з операцій оренди основних засобів відповідно до змін у законодавстві (2012)
Крещенко О. В. - Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів (2012)
Матющенко С. С. - Актуальные проблемы учета и оценки нематериальных активов предприятия, Цыбулько Д. И. (2012)
Білоусова О. С. - Моніторинг фіскальної системи та його роль у забезпеченні фінансової стабільності (2012)
Бодрова Н. Э. - Организация системы управления валютным риском в коммерческих банках, Аннаоразова С. Б. (2012)
Заруцька О. П. - Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду (2012)
Ізюмцева Н. В. - Напрямки покращення моделі корпоративної культури в банку, Калмикова О. М. (2012)
Ашурбєкова А. А. - Розвиток депозитного менеджменту в системі банківського менеджменту (2012)
Діденко І. С. - Про місце банківської послуги в забезпеченні глобалізацій них процесів: теоретичні аспекти сьогодення та перспективи розвитку (2012)
Касіян Є. В. - Методичні підходи до вимірювання фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії (2012)
Куришко О. О. - Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів (2012)
Зварич О. І. - Розширення інвестиційних можливостей банківської системи на основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання (2012)
Горобинская М. В. - Оценка ценности интеллектуального капитала (2012)
Литовченко О. Ю. - Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством (2012)
Попов О. Є. - Організація матеріально-технічного забезпечення механізму управління корпоративним розвитком, Легостаєва О. О. (2012)
Shubin A. A. - Mental and Ethical Aspects in Juvenile-Oriented Brand Development, Krivonos A. A. (2012)
Кулініч О. А. - Теоретико-методологічний аспект формування ефективної системи управління продажами, Нікітіна О. В. (2012)
Котелевська Ю. В. - Особливості категоріального апарату банківського маркетингу, Новікова Т. В. (2012)
Мангушев Д. В. - Визначення управлінського консультування як економічної категорії та його роль у сучасному ринковому середовищі (2012)
Цветаш Ю. О. - Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні (2012)
Амосов О. Ю. - Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект (2012)
Євсєєва О. О. - Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні (2012)
Пакуліна А. А. - Інновації в системі управління розвитком соціального комплексу регіону (2012)
Котик В. В. - Узагальнення понять "пасажирські залізничні перевезення" та "пільгові пасажирські залізничні перевезення" у контексті соціально-економічних перетворень, Гулай О. С. (2012)
Омаров Ш. А. О. - Системно-динамическая модель устойчивого развития региона (2012)
Грищенко С. Г. - Энергоэффективность как доминанта развития горно-металлургического комплекса Украины, Грановский В. К. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Использование возобновляемых источников энергии в Автономной республике Крым (2011)
Бондаренко Б. И. - Новые энергосберегающие и природоохранные разработки Института газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2011)
Полька Н. С. - Актуальні проблеми застосування санітарно-захисних зон як інструменту захисту сельбищних територій від несприятливого впливу об’єктів промисловості, Шкуро В. В. (2011)
Бутенко Э. О. - Загрязнение водного бассейна в Мариупольском промышленном регионе, Капустин А. Е. (2011)
Гриценко А. В. - Ризики техногенно-екологічного характеру при експлуатації об’єктів автотранспортної інфраструктури, Соловей В. В., Внукова Н. В. (2011)
Мантула В. Д. - К вопросу достижения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ путем модернизации газоочистного оборудования, Дамрин В. Я., Ольховская Л. Н., Чернякина Е. В., Соловьев М. В. (2011)
Симоненко В. И. - Экологически безопасные и энергосберегающие технологии разработки твердых нерудных полезных ископаемых, Гриценко Л. С. (2011)
Гук Н. С. - К вопросу эффективности работы систем газоудаления и газоочистки электродуговых печей, Арисов С. Е., Рутковский О. А., Гранкин В. И. (2011)
Сталинский Д. В. - Методика определения тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных циклах водоснабжения, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Щербак Ю. А., Капустяк А. Ю. (2011)
Сидоренко І. Г. - Використання відпрацьованих розчинів активації діелектриків для одержання катодної маси паливних елементів, Загоровський Г. М., Лобанов В. В. (2011)
Кравченко О. В. - Энергетические и экологические аспекты использования фенольных сточных вод в качестве компонента водоугольных топлив, Андриенко Е. Ю. (2011)
Бабаев В. Н. - Энергетический потенциал биогаза, образующегося при мезофильном анаэробном разложении органических компонентов бытовых отходов, Горох Н. П., Коринько И. В. (2011)
Кущев Л. А. - Математическое моделирование процесса получения биогаза при переработке органических отходов, Суслов Д. Ю., Алифанова А. И., Никулин Н. Ю. (2011)
Петров Ю. Л. - Повышение эффективности утилизации железосодержащих отходов металлургического производства, Пшемыский Г. Ф., Компанец В. В. (2011)
Касимов А. М. - Новая технология утилизации фосфогипса для производства гипсовых вяжущих и изделий для строительной индустрии, Решта Е. Е. (2011)
Сталинский Д. В. - Определение удельных выбросов (показателей эмиссии) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников основных цехов ПАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Спирина С. В., Иванов Н. М. (2011)
Спіріна С. В. - Оцінювання невизначеності розрахунків обсягів викидів парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Спірін В. Ю., Бугаєнко М. М. (2011)
Кривошея В. В. - Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст, Степанчук Ю. С. (2009)
Кононенко В. П. - Вплив "нещасливого шведського року" на політичну свідомість світської інтелектуальної еліти гетьманщини (2009)
Струкевич О. К. - Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти української козацької держави (2009)
Степанчук Ю. С. - Нищення збройних сил гетьманщини як елемент системного наступу царського уряду на українську автономію (2009)
Зваричук Е. О. - Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. (2009)
Гуз А. М. - Еволюція шкільної правової освіти України у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2009)
Трембіцький А. М. - Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського (2009)
Кахно І. В. - Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст., Ніколіна І. І. (2009)
Оніпко Т. В. - Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу (2009)
Мазур І. В. - Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах україни в 1920-1926 рр. (2009)
Тригуб О. П. - Помісний обновленський Собор УПЦ 1925 р.: рішення та їх реалізація (2009)
Гінда В. В. - Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр. ) (2009)
Гальчак С. Д. - Становище "східних робітників" на завершальному етапі Другої світової війни (2009)
Мазило І. В. - Стан соціальної інфраструктури залізничної галузі України 1943-1950-х рр. і її відбудова (2009)
Романець Л. М. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи у перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій України у соціальному захисті постраждалого від чорнобильської катастрофи населення (1991–1996 рр. ) (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка військових фельдшерів для збройних сил України (1997-2007 рр.) (2009)
Кримська О. М. - Землеволодіння Вінниці - повітового міста подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2009)
Соломонова Т. Р. - Бібліотечна мережа подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Корзун О. В. - Дослідна справа для потреб тваринництва в подільській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Організаційна структура революційних комітетів Поділля (2009)
Яценко О. В. - Участь кооперації у встановленні влади української центральної ради на Поділлі у 1917–1918 рр. (2009)
Ладаняк І. А. - Заходи більшовиків щодо перебудови кооперації подільської губернії на радянський лад (1920 – 1921 рр.) (2009)
Котик Ю. В. - Особливості діяльності радянських податкових органів в Україні у добу "воєнного комунізму" (за матеріалами подільської губернії) (2009)
Григорчук П. С. - Податкова політика радянської влади на поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2009)
Кузьмінець Н. П. - Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр., Зінченко О. В. (2009)
Рекрут В. П. - З хроніки "великого терору": доля подолянина В. Д. Кузьменка (2009)
Салата О. О. - Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети "Вінницькі вісті") (2009)
Петрова А. І. - Становище й доля фольксдойче в генеральній окрузі Волинь-Поділля (1941-1944 рр.) (2009)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля в радянський період (2009)
Барташук О. Ю. - Дослідження та фіксація календарної обрядовості Поділля в ХХ – на початку ХХІ ст. (на матеріалах Xмельниччини) (2009)
Кравчук О. М. - Чехословацька політика щодо судетських німців в оцінці Т. Г. Масарика (1918-1935 рр.) (2009)
Піковська Т. В. - Еволюція програми комуністичної партії Чехословаччини на Закарпатті в 1920-1938 рр. (2009)
Годлевська В. Ю. - Проблема баскського тероризму в період правління іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996 рр.) (2009)
Кукотенко О. О. - Еволюція зовнішньої політики Італії в регіоні Близького Сходу й Середземномор’я у постбіполярний період (2009)
Довгань С. О. - Житло середньої Наддніпрянщини в історіографічних дослідженнях (2009)
Кривошия О. В. - Еволюція внутрішньої структури заповітів (2009)
Сидорук С. А. - Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини (2009)
Філінюк А. Г. - Документи і матеріали державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій на поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2009)
Лукашук В. С. - Часопис "Волынские епархиальные ведомости" як джерело вивчення проблем волинського регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Лиса О. І. - Політичні настрої інтелігенції України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографі проблеми (2009)
Косаківський В. А. - Приватні архіви як джерело до історії Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Венгерська В. О. - Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) (2009)
Телячий Ю. В. - Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. (2009)
Бінцаровська Г. Д. - Національно-визвольні події на Вінниччині 1917-1920 рр. В історико-краєзнавчих дослідженнях (2009)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в сучасній західній науковій традиції (2009)
Лисий А. К. - Східне Полілля в добу центральної ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918 р.): збірник документів та матеріалів. Упорядники: Завальнюк К. В. , Стецюк Т. В. – Вінниця, 2008. – 208 с. (2009)
Любовець О. М. - Корновенко С. В. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр. ) – Черкаси, 2009. – 440 с. (2009)
Тучинський В. А. - Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) – Вінниця: Едельвейс і К, 2009. – 372 с. (2009)
Зінько Ю. А. - Реабілітовані історією: у двацяти семи томах. Вінницька область. (редакція тому: Л. М. Спірідонова (голова), В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін. ) – кн. 2. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2007. – 848 с., Романюк І. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Зінько Ю. А. - Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка, Коляструк О. А. (2010)
Огієнко О. В. - Організаційне оформлення управління у справах земського господарства Правоборежної України 1904-1911 рр. (2010)
Шарпатий В. Г. - Становлення сисеми пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр. ) (2010)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування сільських робітників в Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Потильчак О. В. - "Чинник військовополонених" у міжетнічних стосунках повоєнної України: невідомі сторінки історії публічних судових процесів 1946 р. (2010)
Ісайкіна О. Д. - Проблеми постачання та купівельна спроможність міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.) (2010)
Романюк І. М. - Сільські клуби України в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст. : наростання кризи (2010)
Лисак В. Ф. - Святкова буденність українських селян у 1950 – 1960-ті рр. (2010)
Шевченко Л. М. - Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2010)
Коляструк О. А. - Апологія історії повсякденності (2010)
Кручек О. А. - Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. (2010)
Стоян Т. А. - Функціонування радянської системи політичного контролю за радіомовленням (20-30-ті рр.) (2010)
Ковальчук І. В. - Поширення впливу ОУН на Житомирщину в 1941 р. (2010)
Стельникович С. В. - Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця (2010)
Петрова А. І. - Характерні риси та особливості окупаційного режиму в рейхскомісаріаті "Україна" (на матеріалах Хмельницької та Вінницької областей) (2010)
Прохоренко О. А. - Вплив політико-ідеологічних кампаній на становище науково-педагогічної інтелігенції еврейської національності в УРСР (1945-1955 рр.) (2010)
Хоменко Н. М. - Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студенства України (2010)
Смольніков Ю. Б. - Використання історії в політичних цілях у період Перебудови в Україні (2010)
Лаас Н. О. - Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. (2010)
Бонь О. І. - Особливості архівної джерельної бази біографічних досліджень діячів гуманітарної науки радянської України в 1920-1930 рр. (2010)
Васильчук Г. М. - Сучасна зарубіжна історіографія політичного та соціально-економічного розвитку радянського суспільства 1920-х–1930-х рр. (2010)
Кравченко А.А. - Висвітлення питань "остарбайтерів" у пресі періоду другої світової війни (2010)
Мазуркевич А. В. - Оцінка радянської історіографії з питань рівня і якості життя сільського населення України в другій половині 60-х – в першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Самойленко С. - Відомі архітектори ХVІІІ ст. в Ніжині (2010)
Готра О. Б. - Академік М. Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог (2010)
Криворучко О. І. - Микола Хвильовий – речник українського відродження 1920-х рр. (2010)
Сухобокова О. О. - Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Смольніцька М. К. - Випускники колегії Павла Галагана: внесок у розвиток вітчизняної і світової науки (2010)
Зайцева З. - Академізація versus політизація наукового товариства ім. Шевченка: вибір М. Грушевського (2010)
Галамай О. М. - Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х – 1960-х рр. (2010)
Бондарчук П. М. - Релігійні настрої в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) (2010)
Данілова І. Ю. - Зареєстровані протестантські релігійні організації України та їх стосунки з місцевими органами влади (2010)
Відомості про авторів (2010)
Содержание (2010)
Уайт С. - Переосмысление "оранжевой революции”, Макалистер Й. (2010)
Арсеенко А. - Демистификация "новой экономики” и проблема безработицы в США и Евросоюзе в условиях глобального кризиса (2010)
Ковалиско Н. - Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков (2010)
Дембицкий С. - "Обоснованная теория”: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической валидизации (2010)
Казаков В. - Внешние и внутренние конфликты (2010)
Мацевич И. - Креативное общество: в поисках релевантной социальной теории (2010)
Суковатая В. - "Философия после Освенцима”: рефлексии военного насилия в западном и постсоветском сознании (2010)
Безрукова О. - Ответственность в социологическом дискурсе (2010)
Свеженцева Ю. - Традиция: концептуализация и направления изучения, Проскурякова О. (2010)
Нельга А. - Этническая социология как наука (2010)
Тарасенко В. - К вопросу о разработке методик преподавания социологии, Чепак В. (2010)
Брик Т. - Социолог между признанием и призванием (Третьи социологические чтения памяти Н.В.Паниной 10 декабря 2009 года) (2010)
Конкурс "Лучший молодой социолог года–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматийные достижения мировой социологической мысли (2010)
Памяти Людмилы Рязановой (2010)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок стали и металлургия Украины в 2011–2012 годах, Грановский В. К. (2012)
Слисаренко А. А. - Определение величины налога на выбросы двуокиси углерода для металлургических предприятий при использовании сквозных коэффициентов эмиссии углекислого газа, Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Перетятько Р. А. (2012)
Каневский А. Л. - Методика расчета выбросов парниковых газов при производстве чугуна, Слисаренко А. А. (2012)
Мочаев А. С. - Экологические аспекты производства аммиака, Шестопалов А. В. (2012)
Симонова В. В. - Адсорбция тяжелых металлов углеродными сорбентами различного происхождения, Тамко В. А., Тамаркина Ю. В., Бован Л. А., Шендрик Т. Г., Алемасова А. С. (2012)
Печенко Т. И. - Оптимизация соотношения окислительных и абсорбционных объемов с целью уменьшения затрат на каталитическую очистку от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Литвиненко А. А. (2012)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс повышенной надежности асу тп газоотводящего тракта конвертера № 2 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Криволапов А. Е., Базюченко С. П., Каплунов Ю. В., Пироженко А. А., Гурылев Е. Н., Боряк А. С., Кийко А. С. (2012)
Дрикер Б. Н. - Ингибиторы многоцелевого назначения для систем оборотного водоснабжения, Тарасова С. А., Тарантаев А. Г. (2012)
Эпштейн С. И. - Глубокая очистка сточных вод машин непрерывного литья заготовок, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Черкасов Н. Н., Нестеренко И. В. (2012)
Колесник В. Е. - Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ, Куликова Д. В. (2012)
Дмитрієва О. О. - Забезпечення екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів при флотаційному дозбагаченні залізних руд на гірничо-збагачувальних комбінатах, Василенко Г. В. (2012)
Гаращенко В. І. - Розрахунок магнітних фільтрів соленоїдного типу в технології очищення водних середовищ від феромагнітних домішок, Гаращенко О. В., Астрелін І. М. (2012)
Черниш Є. Ю. - Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів, Пляцук Л. Д. (2012)
Сталинский Д. В. - Влияние производительности реактора и вида сырья на изменение экономических показателей комплекса термохимической деструкции, Скоромный А. Л., Андреева Т. А., Перетятько Р. А., Синозацкий А. М. (2012)
Абдуллин С. Ю. - Утилизация избыточных циркулирующих газов установок сухого тушения кокса, Татарка И. В. (2012)
Литвиненко В. Г. - Снижение энергозатрат на производство металлопродукции при реконструкции мартеновского цеха ПрАО "ДОНЕЦКСТАЛЬ" – металлургический завод", Скоромный А. Л., Слисаренко А. А., Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Заговора Г. А. - Анализ воздействия металлургических шлаков на загрязнение гидросферы при их складировании в отвалах, Бравков Д. В., Зеленюк Д. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Оценка воздействия технологии термохимической деструкции изношенных автомобильных шин на объекты окружающей среды, Скоромный А. Л., Емельянова Д. И., Козуля М. М. (2012)
Кириенко П. Г. - Двустадийный процесс импульсного брикетирования биомассы, Эрсмамбетов В. Ш., Варламов Е. Н. (2012)
Щербань Н. Г. - Биохимическое и клинико-экспериментальное обоснование методических подходов к разработке профилактических мероприятий по охране здоровья населения от влияния опасных отходов (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное определение ванадия и никеля в сырой нефти при различных способах пробоподготовки, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Губарева И. О. - Интеграция банков Украины в мировую финансовую систему (2011)
Проскурнина Н. В. - Формы внешнеэкономической деятельности предприятия (2011)
Лымарь Д. А. - Анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе развития, Саблина Н. В. (2011)
Цыбульская Э. И. - Институциональные аспекты равновесия мировой финансовой системы в условиях глобализации (2011)
Чмутова И. Н. - Развитие интеграционнно-глобалиционных процессов в банковской системе Украины, Азизова Е. М., Тысячная Ю. С. (2011)
Глущенко В. В. - Бюджетные доминанты устойчивого развития финансовой системы Украины (2011)
Жихор Е. Б. - Формирование инновационной политики развития регионов: антикризисные мероприятия (2011)
Пономаренко А. А. - Тенденции и перспективы развития финансовой системы Украины (2011)
Саврадым В. Н. - Индикаторы обеспечения стабильности финансовой системы, Балахничёва М. Н. (2011)
Шемякина Н. В. - Совершенствование механизма финансирования технического развития промышленности (2011)
Slavyuk N. R. - Public Debt: State and Problems of Managing (2011)
Алексеев И. В. - Кредитные союзы Украины: природа и проблемы, Алексеева Н. Б. (2011)
Бондаренко Л. А. - Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса (2011)
Скаковский В. И. - Выявление недостатков в валютном законодательстве Украины и возможные направления их преодоления, Дзенис В. А. (2011)
Колесниченко В. Ф. - Тенденции развития кредитного рынка Украины, Заднепровская А. И. (2011)
Остапенко В. Н. - Участие кредитных организаций в финансировании национальных проектов, Колесниченко В. Ф. (2011)
Прозоров Ю. В. - Особенности изменения функций государства в условиях монетарной десуверенизации и уменьшения доверия к банкам на посткризисном этапе развития экономики, Коляда Т. А. (2011)
Холодная Ю. Е. - Минимизация кредитных рисков коммерческих банков в условиях финансового кризиса, Латунова К. Б. (2011)
Афанасьев Н. В. - Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем, Салашенко Т. И. (2011)
Гринащук И. И. - Методическое обеспечение прогнозирования развития финансового потенциала административно-территориальной единицы (2011)
Гречина И. В. - Семантика законов энвироники при исследовании потенциала экономических систем (2011)
Дзенис В. А. - Использование кластерного анализа при оценке уровня финансово-экономического потенциала предприятия, Дзенис А. А. (2011)
Калышенко В. А. - Формирование среды развития инновационного потенциала предприятия (2011)
Stepanenko N. V. - The Innovation Economy as One of the Factors of the Country’s Crisis State Overcoming (2011)
Азаренкова Г. М. - Антикризисные инновации в управлении предприятиями, Самородов Б. В., Бондарюк Н. А. (2011)
Клебанова Т. С. - Процессный подход к предупреждению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Коваленко Е. С. (2011)
Момчева А. Н. - Стратегия заготовительной деятельности молокоперерабатывающих предприятий, Липыч Л. Г. (2011)
Науменко М. А. - Сбалансированная система показателей в системе стратегического управления развитием интегрированных корпоративных структур, Гончаренко Н. Г. (2011)
Катасонова Е. И. - Стратегический анализ финансового развития предприятия на основе нечетко-множественного моделирования, Журавлева И. В. (2011)
Капустник К. В. - Стратегические решения развития предприятий как предмет экономических экспертиз (2011)
Отенко В. И. - Экономическая адаптивность предприятия в противостоянии угрозам изменчивости среды, Колодина О. М. (2011)
Сапелина Н. В. - Системный анализ и инженерия в моделировании антикризисного развития социально-экономических объектов (2011)
Берест М. Н. - Анализ оборотных активов предприятия как инструмент финансового менеджмента, Крюков А. Д. (2011)
Чистоколенко В. Ю. - Определение и анализ экономической сущности понятия "финансовые ресурсы", Добрынь С. В. (2011)
Шум М. А. - Использование цепей Маркова при разработке бюджетов структурных подразделений и сводного бюджета промышленного предприятия, Кузниченко В. М. (2011)
Курбатов К. Е. - Управление прибылью как система принципов и методов реализации управленческих решений, Жовтопуп Н. Н. (2011)
Литовченко Е. Ю. - Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия, Коцур С. Н. (2011)
Маляревский В. Ю. - Исследование факторов, формирующих внутреннюю и рыночную стоимость предприятия (2011)
Стефанович Н. Я. - Методология управления и анализа дебиторской задолженности, Пинчук Т. А. (2011)
Сарапина О. А. - Факторы, определяющие финансовую реструктуризацию предприятий в условиях транзитивной экономики (2011)
Кендюхов А. В. - Организация управления финансовой устойчивостью предприятий, Хвостенко В. С. (2011)
Логутова Т. Г. - Формирование механизма финансовой стабильности предприятия (2011)
Селезнева К. О. - Методический инструментарий оценки уровня финансовой безопасности банковский учреждений, Запасная Л. С., Бутырина В. Н. (2011)
Галушко А. В. - Подходы к определению сущности финансовой устойчивости предприятий (2011)
Бернацкий П. Й. - Определение проблем государственного управления в сфере противодействия коррупции в Украине (2011)
Середина А. В. - Методологические основы научного исследования управления финансовой безопасностью страны в условиях финансового кризиса, Губарева И. О. (2011)
Штаер О. М. - Механизм управления экономической безопасностью банка, Губарева И. О. (2011)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського