Шукель І. В. - Особливості формування підліскового ярусу у Скнилівському парку Львова, Карпин Н. І., Гордійчук А. В. (2012)
Копій Л. І. - Фотобіологічна дія сонячного випромінювання на лісові насадження, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Распопіна С. П. - Діагностичні показники для оцінювання лісорослинного потенціалу піщаних земель України (2012)
Буряк Н. Б. - Проблеми збирання, транспортування та утилізації твердих побутових відходів в Україні, Лукаш С. В. (2012)
Задачина С. О. - Пріоритетні напрями сталого розвитку лісоресурсної сфери (2012)
Карбівничий О. П. - Теоретичні підходи до дослідження розвитку природоохоронних територій на прикладі біосферного заповідника "Дунайський" (2012)
Кочерга М. М. - Формування системи екологічного аудиту в сільському господарстві (2012)
Шпарик Ю. С. - Контроль стану лісів Українських Карпат у 2011 році, Вітер Р. М., Савчин Т. І., Фалько Р. І. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини дуба, Комбаров А. М., Білей П. П. (2012)
Атаманюк В. М. - Гідродинаміка стаціонарного шару гранульованого крупнопористого силікагелю, Ходорівський Р. В., Басістий М. М. (2012)
Гащук П. М. - Обґрунтування доцільності застосування пожежних стволів пістолетного типу, Паснак І. В. (2012)
Борисов В. М. - Експериментальна перевірка залежності електричного опору та втрат вологи від механічних напружень у процесі сушіння деревини, Кенс І. Р., Поберейко Б. П. (2012)
Возняк О. Т. - Повітророзподілення взаємодією зустрічних неспіввісних струмин у пульсуючому режимі (2012)
Лесик Х. Р. - Експериментальне дослідження теплової потужності термосифонного сонячного колектора, Желих В. М. (2012)
Микичак Б. М. - Гідродинаміка фільтраційного сушіння пакета шпону, Білей П. В., Кіндзера Д. П. (2012)
Васильчак С. В. - Основні напрями бюджетної політики на сучасному етапі, Жидяк О. Р., Полянчич Т. М., Дубина М. П. (2012)
Свінцов О. М. - Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти, Скірка Н. Я., Гаврилко П. П. (2012)
Лебедевич С. І. - До питання вдосконалення обліку витрат підприємств в умовах екологізації економіки, Хомик Х. Р. (2012)
Мельник О. Г. - Чинники вибору методів діагностики конкурентоспроможності підприємств, Панасенко Д. А. (2012)
Жихор О. Б. - Вибір оптимального проектного рішення у ситуації невизначеності, Коваль Р. А. (2012)
Барна М. Ю. - Стан та тенденції розвитку ринку синтетичних мийних засобів, Демкевич О. Я. (2012)
Боднарюк В. А. - Структура економічного механізму управління прибутком торговельного підприємства (2012)
Гнаткович О. Д. - Особливості здійснення земельних відносин у сільськогосподарському підприємництві (2012)
Карковська В. Я. - Аналіз ефективності інвестиційного потенціалу машинобудівних підприємств, Малиновський Ю. В., Маліновський І. П. (2012)
Кміть В. М. - Оцінка функціонування єдиного соціального внеску в Україні та напрями вдосконалення системи адміністрування соціальних внесків, Кунащук І. В. (2012)
Колодій Ю. С. - Формування державних програм соціально-економічного розвитку, Стецюк П. І. (2012)
Колодійчук А. В. - Аналіз інноваційного розвитку промисловості України (2012)
Колодяжна К. А. - Модифікація процесу обґрунтування потреби підприємств в оборотних коштах (2012)
Комаринець С. О. - Метод фінансово-економічного оцінювання гнучкості підприємства (2012)
Копитко О. В. - Формування організаційно-економічного механізму оптових регіональних ринків сільгосппродукції (2012)
Корягін М. В. - Електронні гроші: особливості використання та бухгалтерський облік, Ліва В. Р. (2012)
Лазур П. Ю. - Банківський кредит як чинник розвитку підприємництва в Україні (2012)
Ляхова О. О. - Аналіз сучасного стану розвитку ринку лізингу в Україні (2012)
Машика Ю. В. - Стан зайнятості та безробіття в Україні в умовах фінансово-економічної кризи (2012)
Миронович Ю. А. - Ступінь незалежності центрального банку в системі чинників ділового політичного циклу (2012)
Новицька А. О. - Процес управління підприємством та шляхи його вдосконалення, Ільніцький Е. М. (2012)
Перевозова І. В. - Структуризація та аналіз спектра фінансово-аналітичної інформації щодо внутрішнього державного боргу, Рудейчук С. В., Плець І. І. (2012)
Пецкович М. Д. - Критерії системи поточного контролю діяльності підприємств (2012)
Прокопишин Л. М. -Рашкевич - Особливості соціальної складової національної економіки, Зарицька О. Л., Карковська В. Я. (2012)
Смиковчук Т. В. - Сутність реструктуризації підприємств (2012)
Сохнич С. А. - Питання автентифікації технологічної інформації в моделях управління земельними ресурсами (2012)
Шайда О. Є. - Вплив реформування пенсійної системи на зайнятість населення в Україні, Кривунь Г. В. (2012)
Юринець З. В. - Оцінювання результативності праці менеджера, Кіщук Н. В. (2012)
І. В. Макалюк - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Білей П. В. - Тепломасообмін в процесах виробництва плитних композитних матеріалів, Кулешник Я. Ф., Петришак І. В. (2012)
Григорків В. С. - Нейронні мережі та їхнє використання для прогнозування тенденцій ринку нерухомості, Ярошенко О. І., Філіпчук Н. В. (2012)
Виклюк Я. І. - Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території, Артеменко О. І. (2012)
Верстяк А. В. - Системна оцінка наслідків створення звт+ на основі емпіричного дослідження концепції -конвергенції для країн-учасниць ЄС та України, Верстяк О. М. (2012)
Горкуненко А. Б. - Порівняльний аналіз математичних моделей циклічних економічних процесів в інформаційних системах підтримки прийняття економічних рішень, Лупенко С. А., Осухівська Г. М. (2012)
Ізонін І. В. - Проблематика задач стохастичного моделювання в управлінні виробничими запасами, Лагоцький Т. Я. (2012)
Стойко С. М. - Внесок лісівника-еколога та педагога у стале лісівництво і збереження пралісів карпат (до 60-річчя від дня народження М. В. Чернявського), Делеган І. В. (2012)
Гаврилко П. П. - Проблеми підготовки кадрового потенціалу села (2012)
Брунець Б. Р. - Сутність означення поняття інфраструктура (2012)
Гринкевич С. С. - Вплив мотивації праці на ефективність використання трудового потенціалу: соціологічний аспект, Циб Н. О. (2012)
Злупко Л. А. - Погляд на рекламу в сучасних маркетингових комунікаціях через призму культурного сприйняття, Білан І. С., Дида Х. Ю. (2012)
Кучер Л. Р. - Особливості соціального та психологічного мотивування персоналу торговельних підприємств (2012)
Свидрук І. І. - Управління мотивацією творчого розвитку працівників підприємств (2012)
До відома авторів статей (2012)
Бєлікова В. В. - Інтерпретація музичної мови фортепіанних творів Б. Фільц (2013)
Варавкіна-Тарасова Н. П. - Духовне поле твору Івана Франка і Миколи Лисенка "Вічний революціонер” (2013)
Вітковська С. О. - Методи створення стійкого асоціативного мислення учнів на початковому етапі формування майбутнього музиканта (2013)
Гут Л. С. - Музика як явище культури і засіб виховання (2013)
Гуцал Р. С. - Формування композиторського стилю Сергія Рахманінова в руслі провідних тенденцій свого часу (2013)
Дутчак І. І. - Інформаційний потенціал етнодизайну в процесі формування дизайнерської культури (2013)
Журавльова Н. І. - Філософсько-естетичний аспект концертмейстерської творчості (2013)
Заверуха С. І. - Наслідування художніх принципів обробки народних пісень М. Леонтовича у творчості його послідовників. (С. Людкевича) (2013)
Ілініцька Н. С. - Методи формування у старшокласників готовності до музичної самоосвіти та самовиховання (2013)
Кабриль К. В. - Критерії сформованості ціннісних компетентностей майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки (2013)
Каленик І. В. - Теоретичні аспекти формування концертмейстерських умінь майбутніх учителів музики (2013)
Качуринець С. Є. - Гармонійна єдність творчих надбань аматорських і професійних колективів народно-сценічного танцю України на початку ХХ ст. (2013)
Лось О. М. - Удосконалення форм і методів самостійної роботи майбутніх учителів музики над творами великої форми, Сергеєва Л. О. (2013)
Мархайчук Н. В. - Представники родини Горовиців в музичній освіті Харкова (до історії музичної педагогіки в Україні), Захарова С. І. (2013)
Михаськова М. А. - Паралелі педагогічної діяльності Ф. Ліста та М. Лисенка (2013)
Морозова О. О. - Теоретичні засади формування первинних музично-ритмічних умінь у майбутніх учителів музики (2013)
Незнанова Н. І. - Впровадження інтегрованого курсу "Мистецтво" у шкільну мистецьку освіту (2013)
Олексюк М. В. - Розвиток креативності у дітей молодшого шкільного віку на уроках музики (2013)
Олійник Н. А. - Основи організації шкільного хору (2013)
Омелянчук І. О. - Мистецтво як засіб естетичного розвитку особистості (2013)
Остапенко Н. І. - Творчий потенціал особистості у контексті проблем сучасної освіти (2013)
Павленко О. М. - Методичні основи навчання джазової імпровізації майбутнього вчителя музики (2013)
Пономарьова О. М. - Сутність і особливості підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищих навчальних закладах України (2013)
Поплавська-Мельниченко Ю. В. - Спільні та відмінні засади розвитку музичних та лінгвістичних здібностей в аспекті загального розвитку особистості (2013)
Путішина Л. О. - Становлення та еволюція музичних жанрів: історичний аспект (2013)
Семчакевич С. Л. - Реалізація особистісно-орієнтованого підходу в процесі навчання мистецтва як один із аспектів педагогічної діяльності В. Й. Гевал (2013)
Сербіна-Лукасюк Л. П. - Сприйняття музики – основа виховання учнів загальноосвітньої школи (2013)
Сікора Г. І. - Формування національної самосвідомості у майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2013)
Сікорська А. В. - Музична діяльність братів Лизогубів в контексті розвитку культури на українських землях Царської Росії першої половини ХIX століття (2013)
Трифоненко Н. Б. - Реалізація музичних здібностей студентів музично-педагогічних факультетів на уроках сольфеджіо, Баюн В. Ф. (2013)
Туровська Н. А. - До проблеми транскрипторської творчості в процесі становлення композиторського мислення (2013)
Хмелюк Я. В. - Компонентна структура творчої індивідуальності учня-співака (з урахуванням специфіки вокальної підготовки у початкових навчальних закладах мистецького профілю) (2013)
Черкасов В. Ф. - Шкільні програми з "Музики" в перші роки незалежності України (2013)
Шилова О. І. - Проблеми підготовки майбутніх дизайнерів у контексті формування готовності до професійної творчості (2013)
Шубіна В. Б. - Проблеми виконавської підготовки майбутніх вчителів музики (2013)
Щербініна О. М. - Культурологічні засади інструментально-виконавської підготовки музиканта-педагога (2013)
Яківчук Г. В. - Організація роботи ансамблю бандуристів у педагогічних закладах (2013)
Безуглий М. Д. - Стратегія техніко-технологічного переоснащення агропромислового виробництва, Адамчук В. В. (2011)
Адамчук В. В. - Відносний рух матеріальної частинки у циліндрі, що обертається, Булгаков В. М., Пилипака С. Ф. (2011)
Булгаков В. М. - Теорія просторових коливань тіла коренеплоду при його викопуванні, Головач І. В. (2011)
Борис А. М. - Теоретичне дослідження копірно-роторного гичкозрізувального апарата (2011)
Жук А. Ф. - Решения проблемы влагосбережения в земледелии Украины (2011)
Павлоцький А. С. - Системний апарат теорії грунтодеформуючої поверхні, Вознюк В. А., Савченко І. Ф., Кузьменко Л. І. (2011)
Вольський В. А. - Математична модель для визначення кута різання при взаємодії сферично-дискового робочогооргану з грунтом (2011)
Кириченко А. Л. - Аналіз енергетичних показників універсального фрезерного робочого органу з вертикальною віссю обертання за даними експериментальних досліджень (2011)
Дудак С. М. - До питання обґрунтування конструкційної відстані між сферичними дисками ґрунтообробних знарядь (2011)
Бендера І. М. - Аналіз зон деформації грунту при роботідискових знарядь, Польовий Б. П., Понеділок В. Ф., Василинич М. А. (2011)
Ящук А. І. - Оптимізація параметрів сепаратора для моркви, Яровий Г. І. (2011)
Дерев’янко Д. О. - Вплив технологічних процесів на якість зерна і насіння підчас підготовки на вібросепараторі (2011)
Мазуренко А. М. - Механіко-технологічне обґрунтування робочих органів для збирання цукрових буряків з укладанням коренеплодів употужний валок (2011)
Баиров Т. О. - Механизация технологических операций при сортировке,обслуживании и закладке на хранение картофеля, Горобей В. П., Красниченко А. Л. (2011)
Степаненко С. П. - До обґрунтування форми сектора розкидного диска пневмовідцентрового сепаратора, Швидя В. О. (2011)
Шейченко В. О. - Дослідження транспортування рулонів льону трактором по похилій площині (2011)
Ковальов В. Б. - Вплив технологій збирання на врожайність насіння різнихгруп льону та на вихід олії, Дмитренко Г. Ф., Юрченко Л. М. (2011)
Макаєв В. І. - Особливості збирання льону-довгунця (2011)
Примаков О. А. - Дослідження фізико-механічних властивостей трестиконопель під час збирання у весняний період, Макаєв В. І. (2011)
Лук’яненко П. В. - Переробка трести конопель осіннього приготування, отриманої після збирання насіннязернозбиральним комбайном (2011)
Говоров О. Ф. - Максимально допустима швидкість руху агрегату для подрібнення пожнивних решток (2011)
Жабко А. І. - Геометрична структура стебел ріпаку (2011)
Лінник М. К. - Технологічні та технічні аспекти проектів органічного удобрення грунту, Висовень В. В. (2011)
Фененко А. И. - Дестимулирующий фактор биотехнического звена "машина-животное" процесса доения коров, Карташов Л. П. (2011)
Передня В. И. - Снижение энергоемкости доильных установок, Колончук М. В. (2011)
Ткач В. В. - Вплив способів вирощування птиці на підлозі на вміст аміаку в повітрі пташника, Братішко В. В., Дешко В. І. (2011)
Кузьменко В. Ф. - Показники роботи бітерно-ножового різального апарата, Холодюк О. В. (2011)
Райхман Д. Б. - Универсальный кормоуборочный комбайн, навешиваемый на трактор МТЗ-80, Горобей В. П. (2011)
Адаменко О. І. - Централі поновлювальної енергії, Адаменко І. О., Черкащина О. О. (2011)
Герасимчук Ю. В. - Кінетика концентрації шкідливих газів за енергоощадного способу створення нормативного повітряного середовища в тваринницьких приміщеннях (2011)
Ковалев Н. Г. - Новые биологически активные средства для земледелия и растениеводства, Рабинович Г. Ю. (2011)
Трегуб М. І. - Підвищення показників пуску та електромеханічного перетворення вітроустановок для роботи за низькоїшвидкості вітрів (2011)
Подригало М. А. - Устойчивость движения тракторного поезда, Третяк В. М., Клец Д. М., Кириященко В. В. (2011)
Дубровін В. О. - Аналіз технічних засобів для виробництва біодизеля, Мироненко В. Г., Поліщук В. М. (2011)
Косик П. О. - Роботизовані системи в сільськогосподарському виробництві (2011)
Молодик М. В. - Перспективи застосування нанотехнологій, наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарської техніки (2011)
Даценко М. С. - Стан та перспективи розвитку системи інженерно-технічного забезпечення (2011)
Деревець І. С. - Організація сервісного забезпечення технічних засобів агропромислового виробництва в ринкових умовах (2011)
Василенко М. О. - Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами, Чернявський О. О., Матвійченко В. С., Буслаєв Д. О. (2011)
Яременко В. М. - Технічне діагностування гідроприводів – важлива ланка в системі управління надійністю техніки, Яременко В. В. (2011)
Карабиньош С. С. - Обґрунтування технічного стану ножів сегментних, Кучерявий В. М., Шугайло Ю. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Множина основних подій та особливості їх планування у проектах збирання ранніх зернових культур, Днесь В. І., Скібчик В. І., Жуль С. Г., Комарницький С. П., Макарчук О. В. (2011)
Сидорчук О. В. - Проектно-системний підхід до управління технічним оновленням технічного потенціалу агропромислового виробництва, Сидорчук О. О. (2011)
Грицишин М. І. - Системотехнічні засади проектування та розвитку техніко-технологічної бази агропромислового виробництва (2011)
Грицишин М. І. - Вплив матеріально-технічного забезпечення на ефективність виробництва цукрових буряків, Цибуля М. Г., Коньок Н. М., Бражевська Г. М. (2011)
Фененко А. І. - Техніко-технологічне забезпечення проектів відтворення галузі молочного тваринництва України, Москаленко С. П., Ткач В. В., Михайленко П. М., Дріго В. О. (2011)
Климчук В. М. - Економічна ефективність роботи рулонних прес-підбирачів, Любченко В. В., Карпека Г. І. (2011)
Гринь Ю. І. - Енергоефективність використання сучасних широкозахватних дощувальних машин, Музика О. П., Антонюк А. В. (2011)
Малярчук М. П. - Енергоємність системи основного обробітку грунту в сівозміні на зрошенні Півдня України, Марковська О. Є., Музика О. П. (2011)
Шаповал Л. І. - Забезпечення конкурентоспроможності інноваційних засобів механізації сільського господарства на етапах їх створення (2011)
Величко В. А. - Щодо методичних підходів до прогнозування врожайності сільськогосподарських культур, Воскресенська О. М. (2011)
Подригало М. А. - Аналіз та прогнозуван я європейських екологічних норм для автомобільного транспорту та аналогічні нормативи в Україні, Внукова Н. В., Каленіченко А. В., Коробко А. І. (2010)
Никош И. А. - Загрязнение окружающей природной среды под влиянием сульфатредуцирующих бактерий шлаковых отвалов, Снитко М. П., Смотров А. В., Себко Л. В., Томаш А. А. , Капустин А. Е. (2010)
Музыкина З. С. - Экономичная схема водоснабжения комплексов "МНЛЗ – сортопрокатный стан", Эпштейн С. И. (2010)
Третьяков О. В. - Сучасні проблеми виробництва питної води в умовах Карачунівського водосховища, Пономаренко Р. В., Борщ К. В. (2010)
Дейниченко Г. В. - Мембранні технології та проблеми їх застосування під час очищення поверхневих і ґрунтових вод, Мазняк З. О. (2010)
Числов В. И. - Пути сокращения забора воды из природного источника на примере Белоцерковского сталепрокатного завода, Перелыгин А. С., Соломаха И. П. (2010)
Эпоян С. М. - Методы интенсификации очистки сточных вод гальванических производств с целью их повторного использования и предотвращения сброса в водные объекты, Ефремов А. Б., Эпштейн С. И. (2010)
Печенко Т. И. - Очистка отходящих газов от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Букатенко А. И., Литвиненко А. А., Шутинский А. Г. (2010)
Кириченко О. В. - Сорбційні властивості природного та модифікованого черепашника у процесах очищення вод від нафтопродуктів, Кочубей В. В., Мальований М. С. (2010)
Павленко А. А. - Опыт проектирования и эксплуатации энергосберегающих установок приготовления и вдувания пылеугольного топлива в горн доменных печей, Шаповалова Н. Г., Крикунов Б. П., Попов В. Е. (2010)
Бабіченко А. К. - Підвищення енергоефективності промислових агрегатів синтезу аміаку, Тошинський В. І. (2010)
Шабанова Г.Н. - Утилизация отходов, образующихся при переработке низкосортного фосфорсодержащего сырья, Шумейко В.Н., Рыщенко И.М., Савенков А.С., Белогур И.C. (2010)
Касимов А. М. - Терриконы отвальных пород Донбасса – сырьевой потенциал Украины, Поваляева А. В., Ковалев А. А., Кононов Ю. А. (2010)
Варламов Е. Н. - Использование эколого-экономических индикаторных показателей для оценки эффективности природоохранной деятельности, Юрченко Л. Л., Палагута О. А. (2010)
Мокін В. Б. - Інформаційна система "Екопошук" – інтернет-банк прогресивних рішень, товарів та послуг у галузі екології (2010)
Сталинский Д. В. - Проблемы и перспективы энергосбережения в горно-металлургическом комплексе, Литвиненко В. Г. , Ботштейн В. А., Перетятько Р. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Комплексное использование ресурсо- и энергосберегающих технологий при создании металлургических мини-заводов, Рудюк А. С., Медведев В. С., Крюков Ю. Б., Бараненко В. С. (2012)
Мацевитый Ю. М. - Проблемы глобального потепления климата, Канило П. М., Соловей В. В., Шубенко А. Л. (2012)
Катков М. В. - Небезпека виникнення надзвичайних ситуацій, що пов’язані з хімічними засобами захисту рослин, Малкович Ю. В., Буц Ю. В. (2012)
Сперанская Ю. Ю. - Экологические проблемы теплоснабжения сельских регионов Украины, Макаров В. В. (2012)
Дунаев А. В. - Очистка технологических газов аглофабрики ОАО "Металлургический завод им. А.К. Серова", Амшарина Г. И., Лавошник А. С. (2012)
Лесов А. М. - Разработка комплекса водоохранных мероприятий для улучшения качества воды речной системы салгира, Кресин В. С. (2012)
Касимов А. М. - Доочистка производственных сточных вод от ионоактивных поверхностно-активных веществ, Поваляева А. В. (2012)
Грабовчак В. В. - Використання зололужних цементів для пластифікації бетонних сумішей (2012)
Ткаченко Т. Л. - Оптимізація процесу біохімічного очищення стічних вод молокозаводів, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ничик О. В. (2012)
Левицкая Е. Г. - Использование осадков сточных вод в качестве сырья при производстве строительных блоков и бетонов (2012)
Яковлєв В. В. - Порові води мергельно-крейдяної товщі дніпровсько-донецького артезіанського басейну як стратегічний резерв питної води (2012)
Матухно О. В. - Екологічна безпека процесів нейтралізації та електрохімічної регенерації відпрацьованих кислотних електролітів (2012)
Островка Я. В. - Исследование процесса доочистки сточных вод активированными углями, Островка В. И., Мороз А. В., Швец В. И., Попов Е. В. (2012)
Слисаренко А. А. - Влияние изменения структуры производства на энергоемкость продукции промышленных предприятий, Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Бирюков Д. Б. - Комплексный подход к решению проблемы утилизации твердых бытовых отходов, Рыжавский А. З., Богомаз П. В., Томах А. В. (2012)
Бабиченко А. К. - Повышение энергоэффективности блока вторичной конденсации агрегатов синтеза аммиака в условиях колебаний температуры атмосферного воздуха (2012)
Мальований М. С. - Шляхи уникнення екологічної загрози від нагромаджень фосфогіпсу*, Свідовий Б. С., Марченко Л. І., Большаніна С. Б., Тимошенко М. М. (2012)
Игнатенко М. И. - Утилизация отходов угледобычи в цементной отрасли, Хоботова Э. Б., Толмачев С. Н. (2012)
Ярцев В. И. - Мобильная лазерная установка для контроля техногенного загрязнения атмосферы, Рашкевич А. С., Бобошко В. С., Аникеев А. Я., Пелихатый Н. М., Титарь В. П., Третьяков О. В., Фесенко Л. Д. (2012)
Вержак В. В. - Регуляція гомеостазу організму свиней в умовах інтенсивної годівлі природними детергентами сорбційної дії за морфофункціональних порушень травного тракту, Калашніков В. О., Шаповалов С. О., Долгая М. М., Руденко Є. В. (2013)
Захарін В. В. - Біохімічний склад крові нетелей червоно-рябої породи до і після отелення (2013)
Кава С. Й. - Зв’язок активності цитохромоксидази з вмістом ліпопротеїнів сперми бугаїв, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2013)
Лесик Я. В. - Фізіолого-біохімічні показники крові і продуктивність кролів за згодовування малих кількостей цитрату і хлориду хрому, Федорук Р. С. (2013)
Опанасенко І. П. - Активність та ізоформи супероксиддисмутази молока корів, Остапів Д. Д., Кузьміна Н. В., Чайковська О. І., Панич О. П. (2013)
Періг Ж. М. - Деякі біохімічні показники сироватки крові щурів за вивчення кумулятивних властивостей препарату щитник, Шкодяк Н. В. (2013)
Сидір Н. П. - Показники ліпідного обміну у крові вівцематок української гірськокарпатської породи та породи прекос за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, CU, ZN, CO) та фільтроперліту, Стапай П. В., Гавриляк В. В., Параняк Н. М. (2013)
Kowalczyk Е. - Kwasy organiczne jako dodatki w żywieniu zwierząt, Kwiatek К. (2013)
Левицький Т. Р. - Визначення вмісту лізину в кормових добавках методом капілярного електрофорезу, Ривак Г. П., Кушнір Г. В., Ривак Р. О. (2013)
Przeniosło-siwczyńska М. - Wykrywanie substancji przeciwbakteryjnych w paszach w ramach urzędowej kontroli pasz w Рolsce, Kwiatek К. (2013)
Хомин М. М. - Фізіолого-біохімічні процеси в організмі корів за згодовування мінеральних добавок із різною кількістю метіонату йоду у перші місяці лактації (2013)
Андрушко О. Б. - Вплив різних режимів заморожування на якість розмороженої сперми кнурів, Корнят С. Б., Шаран М. М. (2013)
Калиновська Л. В. - Дослідження ефективності застосування фітомінів із фітокомплексом для кастрованих котів, Дмитрієва Н. Л. (2013)
Калюта Л. Л. - Влияние препарата "поливисол" на некоторые показатели эндогенной интоксикации у телят с диареей (2013)
Крушельницька Н. В. - Вплив рН середовища на здатність формувати мікробні біоплівки мікроорганізмами, які виділені з доїльного устаткування та молока сирого (2013)
Музика В. П. - Підвищення ефективності штучного осіменіння корів та свиноматок шляхом застосування декаметоксину для санації сперми плідників, Атаманюк І. Є., Панич О. П., Чайковська О. І., Кушнір І. М. (2013)
Слюсаренко Д. В. - Застосування ропівакаїну для епідуральної анестезії у собак, Сарбаш Д. В., Кочевенко А. С. (2013)
Стравський Я. С. - Тканинний препарат "СТП" у профілактиці субклінічного маститу корів, патології отелення та післяотельного періоду, Шуманський Ю. І. (2013)
Тішин О. Л. - Бактерицидні та дезінфікуючі властивості деззасобу Ласепт форте, Хом’як Р. В., Козира О. Н., Копійчук Г. Т., Крушельницька Н. В., Малинівський В. М., Хирівський О. В. (2013)
Трокоз В. О - "Йодіс-концентрат" та його вплив на вміст загального білка гемолімфи дубового шовкопряда, Аретинська Т. Б., Максін В. І., Мельніченко В. М., Трокоз А. В., Черниш О. А. (2013)
Шкромада О. І. - Дезінвазійна дія препарату бі-дез на ооцисти еймерій свиней (2013)
Авдос'єва І. К. - Імуноферментний метод оцінки ефективності вакцинації бройлерів проти інфекційного бронхіту, Басараб О. Б., Регенчук В. В., Мельничук І. Л., Стефанишин Г. С. (2013)
Бойко О. П. - Наявність спільних неблагополучних пунктів щодо сибірки та емфізематозного карбункулу — об’єктивна підстава для асоційованої імунізації тварин проти цих інфекцій (на прикладі західних областей України) (2013)
Кольчик О. В. - Вивчення характеру впливу наночасток металів на патогенні бактерії, Романько М. Є., Ушкалов В. О. (2013)
Лях Ю. Г. - Эпизоотическая ситуация, обоснованность и рациональность использования современных кормовых добавок в свиноводческих хозяйствах Беларуси (2013)
Музика В. П. - Новий антибактеріальний препарат для ветеринарної медицини, Стецько Т. І., Остапів Н. В., Святоцька Л. О., Мурська С. Д., Угрин Г. П. (2013)
Рибачук Ж. В. - Пг-3 великої рогатої худоби у молочно-товарній фермі Житомирської області: епізоотологічний моніторинг та лікування, Романишина Т. О. (2013)
Ситюк М. П. - Визначення серопревалентності диких кабанів до вірусів хвороби Ауєскі та хвороби Тешена в залежності від віку та статі (2013)
Богач М. В. - Визначення параметрів гострої токсичності комплексного лікувального засобу "ампролев" для лабораторних тварин, Коваленко Г. А., Багач Т. В. (2013)
Доценко Р. В. - Динаміка виділення біфентрину з організму птиці з яйцями за умов гострого отруєння талстаром 10 % к. Е. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Імунофізіологічний стан організму птиці при Т-2 токсикозі, за умов застосування розчину ВНГХ та кормової добавки аліосепт, Брезвин О. М., Рудик Г. В. (2013)
Кучинский М. П. - Острая токсичность и специфическая эффективность комплексного препарата на основе антибактериальной и антивирусной субстанций (2013)
Лобойко Ю. В. - Визначення хронічної токсичності препарату Бровермектин–гранулят тм на однорічках коропа, Стибель В. В. (2013)
Музика В. П. - Гостра токсичність препарату флорикол на щурах і мишах при різних шляхах введення (2013)
Патерега І. П. - Дослідження гострої токсичності метронідазолу та протипротозойного і протимікробного препарату на його основі (2013)
Патерега І. П. - Дослідження токсичності та мутагенності протипротозойного і протимікробного препарату на основі метронідазолу (2013)
Брошков М. М. - Вікові особливості імунофізіологічного статусу собак (2013)
Величко В. О. - Вплив неспецифічних стимуляторів резистентності на організм телят (2013)
Єфімов В. Г. - Стан природної резистентності поросят після відлучення за згодовування кормової добавки з торфу, Костюшкевич Л. К., Ракитянський В. М., Ліснича О. М. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Застосування інтегральних лейкоцитарних індексів у порівняльній оцінці морфологічних показників крові телят при сучасних технологіях утримання в умовах фермерських господарств Рівненської області України, Висоцький А. О., Романська У. Б., Висоцький М. В. (2013)
Коцюмбас Г. І. - Вплив клозаверму а, клозантелу, аверсекту на ультраструктуру сенсомоторної кори головного мозку щурів, Гуменецька М. І. (2013)
Лісова Н. Е. - Вплив пробіотиків на імунний статус та морфофункціональний стан окремих структур шлунково-кишкового тракту поросят, Максимович О. А., Щебентовська О. М., Рудик Г. В., Гуменецька М. І., Колодій Г. В. (2013)
Лемішевський В. М. - Гістохімічна та ультраструктурна характеристика дванадцятипалої кишки свиней при згодовуванні кормів із різним вмістом пробіотиків (2013)
Самсонюк І. М. - Структурно-функціональний стан шлунково-кишкового тракту щурів першого покоління за згодовування генетично модифікованої та традиційної сої (2013)
Шмаюн С. С. - Клітинні фактори неспецифічної резистентності свиней за розвитку аскарозу (2013)
Щебентовська О. М. - Морфологічні особливості м'яса різних якісних груп (2013)
Мазур І. Я. - Епізоотична ситуація щодо еймеріозу курей птахівничих господарств Львівської області (2013)
Наличник Х. Я. - Епізоотична ситуація щодо асоціативних інвазій хутрових звірів у Берегівському районі Закарпатської області (2013)
Федорович О. В. - Ураженість цьоголіток білого амура ектопаразитами Gyrodactylus ctenopharyngodonis тa dactylogyrus lamellatus у вирощувальних ставах (2013)
Bielecka G. - Badania biegłości w zakresie składników mineralnych w paszach (2013)
Juodeikiene G. - Валідація в одній лабораторії акустичного методу для скринінгу fusarium мікотоксинів у зернових, Basinskiene L., Vidmantiene D., Cernauskas D., Petrauskas A., Bartkiene E., De Кoe W. J. (2013)
Коваленко М. М. - Визначення споріднених домішок у субстанції флуренізид-натрію, Петрух Л. І. (2013)
Korol W. - Badania biegłości w zakresie wybranych substancji niepożądanych i szkodliwych w paszach (2013)
Лаптєва К. А. - Розробка методики кількісного визначення дельта-амінолевулінової кислоти методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Левицький Т. Р. - Загальні підходи до оцінки безпечності кормових добавок (2013)
Мазуркевич А. Й. - До методики отримання кісткового мозку та культивування стовбурових клітин поні, Малюк М. О., Харкевич Ю. О., Бруско Є. П. (2013)
Меженський А. О. - Технічні аспекти лабораторної діагностики заразних хвороб коней в Україні (2013)
Моткалюк Н. Ф. - Удосконалення нормативної бази з питання контролю мийних, дезінфікуючих і мийно-дезінфікуючих засобів для санітарної обробки доїльного устаткування і молочного інвентарю, Кривохижа Є. М., Перкій Ю. Б., Крижанівський Я. Й., Кухтин М. Д. (2013)
Постоєнко В. О. - Оптимізація умов проведення ізотермічної ампліфікації нуклеїнових кислот вірусу пташиного грипу Н5N1, Сорочинський Б. В., Сапачова М. А., Карпуленко М. С., Кацимон В. В., Герілович А. П. (2013)
Patyra E - Wykrywanie pozostałości antybiotyków z grupy tetracyklin w wodzie techniką chromatografii cieczowej z detekcją diodową, Kowalczyk E., Kwiatek K. (2013)
Rubaj J. - Badania biegłości w zakresie dodatków paszowych (2013)
Walczyński S. - Zastosowanie nowej instrukcji oceny homogeniczności w badaniach biegłości (2013)
Величкo В. О. - ХАССП — система коригуючих дій забезпечення якості та безпечності кормів, кормових добавок, преміксів і кормової сировини, Фляк Л. І., Гримак А. В., Урбан І. Р. (2013)
Жила М. І. - Документація при клінічних дослідженнях ветеринарних лікарських засобів, Коцюмбас І. Я., Косенко Ю. М., Іванів М. І. (2013)
Коварова К - Ринок молока у Чеській Республіці, Топурко З., Корбецький А. (2013)
Косенко Ю. М. - Ветеринарні лікарські форми у контексті вимог до ветеринарних препаратів, Зарума Л. Є., Калиновська Л. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Небезпека використання патогенних мікроорганізмів як біологічної зброї та ефективні заходи реагування, Лук’янчук В. О., Лук’янчук І. В. (2013)
Косенко Ю. М. - Проблемні питання реалізації прав інтелектуальної власності у процесі державної реєстрації ветеринарних препаратів, Сидорук Н. О., Чайковська О. І., Шкільник О. С. (2013)
Коцюмбас І. Я. - Проблеми використання антимікробних препаратів для стимулювання росту продуктивних тварин та альтернативи їх застосуванню, Гунчак В. М., Стецько Т. І. (2013)
Краснова Н. Г. - Етіопатогенез і спеціфічна профілактика маститів у корів, Головко А. М. (2013)
Kwiatek K. - Rejestracja dodatków paszowych w polsce i Unii Europejskiej, Walczak M., Osiński Z. (2013)
Руденко Є. В. - Сучасні вимоги щодо управління якістю та безпекою за умов виробництва і обороту кормів, Трускова Т. Ю., Шаповалов С. О., Руденко О. П. (2013)
Темненко С. М. - Інноваційна інфраструктура, як основа забезпечення інноваційного процесу: вітчизняна та закордонна практика (2013)
Правила оформлення статей до науково-технічного бюлетеня (2013)
Криворучко О. І. - Дискусійні аспекти боротьби Ярослава Володимировича за київський стіл (2009)
Поп Ю. І. - Закарпаття у складі державних утворень центральної Європи (І ст. до н. е. – ХХ ст.), Кравчук О. М. (2009)
Тітаренко Н. Л. - Шляхтичі Кожуховські – учасники Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. (2009)
Кривошея В. В. - Б. Хмельницький і українська державна ідея (2009)
Степанчук Ю. С. - Нарощування військової присутності на території Гетьманщини як інструменту реалізації імперської політики щодо України (2009)
Лапшин С. А. - Українська політика Російської імперії наприкінці 20-х – на початку 30-х рр. XVIII ст. (2009)
Кашка М. Ю. - Інтервенція російських військ на Закарпаття під час революції 1848-1849 рр. (2009)
Богатчук С. С. - Формування технічних кадрів для залізниць України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Буравський О. А. - Соціально-економічне становище римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина XIX – початок XХ ст.) (2009)
Огієнко О. В. - Земство та церква Правобережної України на початку ХХ ст.: особливості взаємовідносин у сфері освіти (2009)
Борщевич В. Т. - Структурна характеристика православного духовенства Волині першого двадцятиліття ХХ ст. (2009)
Вороліс М. Г. - Стан початкової освіти в деяких регіонах України наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., Вороліс О. М. (2009)
Кравчук О. М. - Політика української Гетьманської держави 1918 р. щодо органів місцевого самоврядування, Мельник Н. М. (2009)
Оніпко Т. В. - Споживча кооперація України в контексті "нової торговельної політики" 1924-1925 рр. (2009)
Тучинський В. А. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УСРР в 1924 р., Григорчук П. С. (2009)
Заставецька Н. І. - Охорона пам’яток як засіб формування пропольської свідомості у молоді Західної України (1920 – 1930-ті рр.) (2009)
Стоян Т. А. - "За чітке більшовицьке художнє мовлення": до історії радіоцензури в УСРР 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Мотуз В. К. - Вплив радянської преси на свідомість українського селянства в 20–30-х рр. ХХ ст. (2009)
Даниленко О. В. - Закордонні відрядження наукової інтлігенції УСРР (1921-1925 рр.) (2009)
Трембіцький А. М. - Родина Сіцінських-Січинських та українське історично-філологічне товариство в Празі (1923-1945 рр.) (2009)
Борисенко Л. Б. - Життєвий і творчий шлях Л. Л. Семполовського – видатного селекціонера цукрових буряків в Україні (2009)
Гальчак С. Д. - Політика німецької окупаційної влади стосовно використання робочої сили із загарбаних східних територій у початковий період війни (2009)
Зінько Ю. А. - Особливості правового регулювання національного життя в СРСР наприкінці Другої світової війни (1944-1945 рр.), Кононенко В. В. (2009)
Салата О. О. - Радянське інформаційне бюро як механізм управління інформаційними потоками в умовах Великої Вітчизняної війни (2009)
Прищепа О. П. - Організація навчального процесу у Ровенському державному вчительському інституті (1940–1941 рр.) (2009)
Гінда В. В. - Освітня політика нацистів стосовно "Фольксдойче" в рейхскомісаріаті "Україна" (2009)
Романець Л. М. - Соціальний захист учительства України в другій половині 40-х – 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Махиня О. М. - Місце фахової підготовки, морального та матеріального заохочення в роботі добровільних народних дружин по охороні громадського порядку 50-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Романюк І. М. - Становище і діяльність Російської православної церкви в середині 50-х рр. ХХ ст. (2009)
Бондаренко Н. О. - Церква свідків Ієгови в Україні у 70-ті – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2009)
Барцьось В. В. - Треті Всеукраїнські збори народного Руху України (28 лютого – 1 березня 1992 р.): соціально-економічний аспект (2009)
Шановська О. А. - Інтелігенція і влада в Україні доби Перебудови: проблема взаємовідносин (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій в реформуванні агропромислового комплексу України (1991-1996 рр.) (2009)
Буртяк Г. Я. - Референдум як спосіб здійснення безпосередньої демократії (2009)
Коляструк О. А. - Предмет історії повсякденності: проблема постановки й окресленості в сучасній гуманітаристиці (2009)
Антонішина Т. П. - Сучасні методологічні підходи та методи в галузі дослідження україно-єврейських міжнаціональних взаємовідносин, Мельничук І. П. (2009)
Довгань С. О. - Подільське житло в системі звичаїв та обрядів (2009)
Пилипак М. А. - Весільне печиво Поділля (2009)
Косаківський В. А. - Рибальство та бджільництво – допоміжні види господарських занять українців південно-східного Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Подолинний А. М. - Микола Гоголь і Поділля (до 200-річчя від дня народження письменника) (2009)
Хіхлач Б. М. - Вплив унії на церковне життя Поділля у XVIII ст. (2009)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Поділля в розвитку торгівлі краю у другій половині ХІХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Заходи революційних комітетів на Поділлі зі створення мережі професійної освіти та підготовки вчительських кадрів (1918-1920 рр.) (2009)
Соломонова Т. Р. - Доля М. О. Хитька (Хитькова) – представника вчительської інтелігенції Поділля першої третини ХХ ст. (2009)
Адамський В. Р. - Кам’янець-Подільський державний університет у період становлення радянської влади: зміна структурних форм (2009)
Вдовцов М. Л. - Створення та діяльність на Вінниччині відділу Всеукраїнської спілки мисливців та рибалок у 1920-х рр. (2009)
Рекрут В. П. - Політичні репресії НКВС проти керівництва Вінницької облспоживспілки у 1936 – 1938 рр. (2009)
Стадник О. О. - Деякі особливості суспільно-політичних процесів у подільському селі в період нової економічної політики (2009)
Мазило І. В. - Завершення відбудови і розвиток залізничного транспорту України у 1945-1950-х рр. (на матеріалах вінницької магістралі) (2009)
Поп Ю. І. - Еріх Лясота і переговорний процес про перехід козаків на службу до австрійського імператора Рудольфа ІІ (2009)
Шатковська І. С. - Духовна спадщина Д. С. Бортнянського у контексті становлення російської музичної класики, Верещагіна О. Є. (2009)
Піковська Т. В. - Місце і роль політичних партій в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.) (2009)
Поп О. Ю. - Південна Африка: політика апартеїду відносно небілих учнів (2009)
Біньовська Л. С. - Трилатералізм – альтернативна програма зовнішньоекономічної політики США 1970-х рр. (2009)
Головкіна Ю. Ю. - Історія українського козацтва у спогадах європейців (2009)
Кривошея О. В. - Суб’єкти спадкування на матеріалах тестаментів представників козацько-старшинських родин (друга половина XVII – XVIIІ ст.) (2009)
Шологон Л. І. - Літературне та наукове життя Галичини на сторінках часопису "Житє і Слово" (1894 – 1897 рр.) (2009)
Григорук О. Б. - Суспільно-громадська позиція подільського духівництва в другій половині XIX – на початку XX ст. (за матеріалами "Подольских епархиальных ведомостей") (2009)
Стопчак М. В. - Взаємовідносини УНР і ЗУНР з білим рухом за доби Директорії: історіографія проблеми (2009)
Гандзюк В. О. - Українсько-польські відносини періоду УНР в оцінці подільських часописів 1920 р. (2009)
Мельничук О. А. - Діяльність органів соціального страхування в радянській Україні (20 – 30-ті рр. ХХ ст.) за матеріалами ЦДАВО України (2009)
Ратніков Б. М. - Характеристика джерельної бази дослідження розвитку воєнного мистецтва в морських десантних операціях в Криму (1941-1943 рр.) (2009)
Данілова І. Ю. - Джерельна база з історії протестантських церков в Україні (1945-1955 рр.) (2009)
Іскра С. І. - Офіційні документи римо-католицької церкви у галузі використання засобів масової комунікації (2009)
Мельников Д. О. - Молодь України в управлінні державними та суспільними справами у 80-х – 90-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2009)
Чорна Н. М. - Інтеграція Польщі до НАТО та ЄС: джерельна база дослідження (2009)
Жукова О. О. - Російська історіографія проблеми соціальної політики першого уряду Е. Т. Блера (1997-2001 рр.) (2009)
Лисий А. К. - Олександр Гваньїні. Хроніка європейської Сарматії – К.: Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2009. – 1006 с. (2009)
Романюк І. М. - Корновенко С. В. Аграрна політика білогвардійських урядів А. Денікіна, П. Врангеля на підконтрольних їм українських територіях (1919-1920 рр.): історіографічний процес 1919-2000-х рр. С. В. Корновеко. – Черкаси: АНТ, 2008. – 238 с., Степанчук Ю. С. (2009)
Калитко С. Л. - В. Адамовський. ешелони у вічність: депортації населення в першій половині ХХ ст. – Камянець-Подільський, 2007. – 208 с. (2009)
Романюк І. М. - Кушнір А. Г. Кривохижинці – колиска наших душ. – Вінниця: Континент-прим, 2007. – 128 с. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Титул, зміст (2012)
Кизим М. О. - Теорія та практика оцінки пріоритетності та результативності державних цільових програм в Україні, Феденко Г. М. (2012)
Архірейська Н. В. - Планування кадрового потенціалу митних органів України: проблеми сьогодення (2012)
Корнивская В. О. - Долгосрочная парадигма развития как условие противодействия глобальной ликвидности: в контексте украинской экономики (2012)
Оксененко С. П. - Розвиток національних монополій на прикладі підприємств комунальної сфери (2012)
Прушківська Е. В. - Зайнятість у посткризовий період: національний аспект (2012)
Есманов О. М. - Реформування системи державного фінансового контролю в Україні (2012)
Хаванов А. В. - Економічна та фінансова злочинність та її вплив на економічну безпеку України (2012)
Гриценко О. А. - Інституціоналізація оціночної діяльності в Україні (2012)
Захарченко П. В. - Еволюційна модель поведінки фінансового ринку в умовах трансформаційної економіки (2012)
Krasnokutska N. S. - Comparative Analysis of the Knowledge-Based Potential on the Level of Countries and Regions (2012)
Грищенко О. В. - Класифікація кризових явищ в економіці та місце в них промислових криз (2012)
Похилюк В. В. - Україна в трансформаційному світі (2012)
Гнилицький М. В. - Теоретичні засади дослідження глобальної конкуренції (2012)
Кобушко І. М. - Параметричне моделювання рівноваги на інвестиційному ринку України (2012)
Бачкир И. Г. - Диагностика банкротства при нечетких исходных данных (2012)
Корбутяк А. Г. - Використання регресійних моделей фінансування інноваційного розвитку підприємств (2012)
Медведовська Т. П. - Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (2012)
Деренська Я. М. - Побудова моделі процесу виконання інноваційного проекту в умовах фармацевтичного виробництва (2012)
Масалов Е. И. - Методика повышения эффективности реализации инновационных проектов (2012)
Савенко К. С. - Морфологічна класифікація інновацій з урахуванням запропонованих ознак (2012)
Овчиннікова М. А. - Аналіз проблем інноваційно-інвестиційного законодавства України (2012)
Гаврикова А. О. - Новый статус бытовых потребителей в контексте рыночных преобразований отечественного энергосектора (2012)
Григоренко А. А. - Формування цілісного промислового комплексу національної економіки як основа забезпечення сталого економічного розвитку (2012)
Кириченко О. П. - Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційною діяльністю суднобудівних підприємств (2012)
Оболонська І. В. - Оптимізація організаційно-технічного забезпечення планової виробничої потужності видобувного підприємства (2012)
Иванова М. М. - Развитие льняного комплекса как приоритетная задача социально-экономического развития Российской Федерации, Родинова Н. П. (2012)
Беленкова М. І. - Характерні особливості інтенсифікації ріпаківництва в агроформуваннях України, Синиця Ю. С. (2012)
Бовсуновський В. В. - Ефективність сільськогосподарського виробництва в аграрних підприємствах України (2012)
Ермоленко А. А. - Основные направления повышения эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве, Мордовец А. В. (2012)
Міненко К. В. - Вплив ритмічності комплектування м’ясного господарства молодняком на прибутковість його вирощування (2012)
Шульга К. В. - Економічні шляхи вдосконалення утилізації відходів в Україні, Єфремова Л. В. (2012)
Скрипник Л. В. - Удосконалення технології управління туристичним підприємством (на прикладі туристичних компаній Черкащини), Корнілова Н. В. (2012)
Таньков К. М. - Персонал-технології як ключовий елемент системи менеджменту туристичної організації, Чепурда Г. М. (2012)
Чорний В. В. - Конкурентна поведінка залізниць на ринку вантажних перевезень (2012)
Давтян К. В. - Теоретичні основи функціонування міжнародних транспортних коридорів та їх роль в економіці України (2012)
Бубенко О. П. - Інноваційні складові підвищення ефективності будівельних підприємств (2012)
Доровськой О. Ф. - Планування соціальної роботи на підприємстві, Тарасова Т. І. (2012)
Корольова Н. М. - Методичне забезпечення управління трудовими ресурсами підприємства (2012)
Семенченко А. В. - Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці (2012)
Алексеев И. В. - Формирование фонда научно-технической подготовки производства, Мазур А. В. (2012)
Касич А. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності діяльності підприємства, Хімич І. Г. (2012)
Лепейко Т. І. - Розрахунок індексів гнучкості бізнес-процесів промислових підприємств, Пантелєєв М. С. (2012)
Ястремська О. М. - Стратегічне інвестування підприємств: шляхи активізації, Яблонська-Агу Н. Л. (2012)
Абасс К. Д. - Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам, Моргачёв И. В. (2012)
Кармінська-Бєлоброва М. В. - Організаційні структури управління підприємством (2012)
Кононов И. А. - Совершенствование методов принятия управленческих решений по оценке стоимости предприятия, Кононов А. И. (2012)
Кримська Л. О. - Управління підприємством на основі теорії обмежень, Шевченко О. О. (2012)
Синиця Т. В. - Актуальні проблеми формування облікової політики підприємств, Осьмірко І. В. (2012)
Столярчук А. В. - Повышение финансовых результатов предприятий пищевой промышленности путём эффективного управления расходами, Рудь Е. Н. (2012)
Телишевська Л. І. - Сутність впливу інвестування на товарну інноваційну політику сучасного підприємства, Калініна Т. О. (2012)
Чумак Л. Ф. - Інноваційна діяльність підприємства в сучасних умовах (2012)
Вацик Н. О. - Дослідження методів аналізування та оцінювання чинників впливу на формування витрат на експортну діяльність суб’єкта господарювання (2012)
Дем’яненко Т. І. - Оцінка рівня адаптивної гнучкості у формуванні адаптивного управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємства (2012)
Другова О. С. - Науково-методичний підхід до порівняльної оцінки конкурентного потенціалу підприємства з використанням багатовимірного аналізу (2012)
Нікітіна А. В. - Концептуальна модель реалізації контролінгу в системі забезпечення економічної безпеки підприємств (2012)
Хаванова М. С. - Зв'язок фінансової стратегії з іншими ключовими стратегіями корпорації (2012)
Шишова Ю. Г. - Оцінка впливу екологоорієнтованої діяльності підприємства на його фінансово-економічні показники (2012)
Пилипенко А. А. - Збалансована система показників як інструмент управлінського консалтингу, Пилипенко С. М. (2012)
Косата І. А. - Деякі проблеми обліку дебіторської заборгованості в Україні (2012)
Мултановская Т. В. - Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторских доказательств для повышения качества аудита, Горяева М. С. (2012)
Глушач Ю. С. - Урегулювання облікових питань з операцій оренди основних засобів відповідно до змін у законодавстві (2012)
Крещенко О. В. - Методологічні та методичні засади АВС-підходу як універсального механізму аналізу товарних запасів (2012)
Матющенко С. С. - Актуальные проблемы учета и оценки нематериальных активов предприятия, Цыбулько Д. И. (2012)
Білоусова О. С. - Моніторинг фіскальної системи та його роль у забезпеченні фінансової стабільності (2012)
Бодрова Н. Э. - Организация системы управления валютным риском в коммерческих банках, Аннаоразова С. Б. (2012)
Заруцька О. П. - Динамічне моделювання фінансового стану банків у системі банківського нагляду (2012)
Ізюмцева Н. В. - Напрямки покращення моделі корпоративної культури в банку, Калмикова О. М. (2012)
Ашурбєкова А. А. - Розвиток депозитного менеджменту в системі банківського менеджменту (2012)
Діденко І. С. - Про місце банківської послуги в забезпеченні глобалізацій них процесів: теоретичні аспекти сьогодення та перспективи розвитку (2012)
Касіян Є. В. - Методичні підходи до вимірювання фінансового розвитку країни як окремої економічної категорії (2012)
Куришко О. О. - Удосконалення методики оцінки привабливості фінансової системи для легалізації доходів (2012)
Зварич О. І. - Розширення інвестиційних можливостей банківської системи на основі використання інструментів грошово-кредитного регулювання (2012)
Горобинская М. В. - Оценка ценности интеллектуального капитала (2012)
Литовченко О. Ю. - Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління підприємством (2012)
Попов О. Є. - Організація матеріально-технічного забезпечення механізму управління корпоративним розвитком, Легостаєва О. О. (2012)
Shubin A. A. - Mental and Ethical Aspects in Juvenile-Oriented Brand Development, Krivonos A. A. (2012)
Кулініч О. А. - Теоретико-методологічний аспект формування ефективної системи управління продажами, Нікітіна О. В. (2012)
Котелевська Ю. В. - Особливості категоріального апарату банківського маркетингу, Новікова Т. В. (2012)
Мангушев Д. В. - Визначення управлінського консультування як економічної категорії та його роль у сучасному ринковому середовищі (2012)
Цветаш Ю. О. - Передумови до формування економічного консалтингу як самостійного бізнесу в Україні (2012)
Амосов О. Ю. - Формування потенціалу підприємства: організаційний та управлінський аспект (2012)
Євсєєва О. О. - Удосконалення державного регулювання розвитку системи освіти в регіоні (2012)
Пакуліна А. А. - Інновації в системі управління розвитком соціального комплексу регіону (2012)
Котик В. В. - Узагальнення понять "пасажирські залізничні перевезення" та "пільгові пасажирські залізничні перевезення" у контексті соціально-економічних перетворень, Гулай О. С. (2012)
Омаров Ш. А. О. - Системно-динамическая модель устойчивого развития региона (2012)
Грищенко С. Г. - Энергоэффективность как доминанта развития горно-металлургического комплекса Украины, Грановский В. К. (2011)
Абдуллаев А. Р. - Использование возобновляемых источников энергии в Автономной республике Крым (2011)
Бондаренко Б. И. - Новые энергосберегающие и природоохранные разработки Института газа НАН Украины, Ильенко Б. К. (2011)
Полька Н. С. - Актуальні проблеми застосування санітарно-захисних зон як інструменту захисту сельбищних територій від несприятливого впливу об’єктів промисловості, Шкуро В. В. (2011)
Бутенко Э. О. - Загрязнение водного бассейна в Мариупольском промышленном регионе, Капустин А. Е. (2011)
Гриценко А. В. - Ризики техногенно-екологічного характеру при експлуатації об’єктів автотранспортної інфраструктури, Соловей В. В., Внукова Н. В. (2011)
Мантула В. Д. - К вопросу достижения нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ путем модернизации газоочистного оборудования, Дамрин В. Я., Ольховская Л. Н., Чернякина Е. В., Соловьев М. В. (2011)
Симоненко В. И. - Экологически безопасные и энергосберегающие технологии разработки твердых нерудных полезных ископаемых, Гриценко Л. С. (2011)
Гук Н. С. - К вопросу эффективности работы систем газоудаления и газоочистки электродуговых печей, Арисов С. Е., Рутковский О. А., Гранкин В. И. (2011)
Сталинский Д. В. - Методика определения тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных циклах водоснабжения, Эпштейн С. И., Музыкина З. С., Щербак Ю. А., Капустяк А. Ю. (2011)
Сидоренко І. Г. - Використання відпрацьованих розчинів активації діелектриків для одержання катодної маси паливних елементів, Загоровський Г. М., Лобанов В. В. (2011)
Кравченко О. В. - Энергетические и экологические аспекты использования фенольных сточных вод в качестве компонента водоугольных топлив, Андриенко Е. Ю. (2011)
Бабаев В. Н. - Энергетический потенциал биогаза, образующегося при мезофильном анаэробном разложении органических компонентов бытовых отходов, Горох Н. П., Коринько И. В. (2011)
Кущев Л. А. - Математическое моделирование процесса получения биогаза при переработке органических отходов, Суслов Д. Ю., Алифанова А. И., Никулин Н. Ю. (2011)
Петров Ю. Л. - Повышение эффективности утилизации железосодержащих отходов металлургического производства, Пшемыский Г. Ф., Компанец В. В. (2011)
Касимов А. М. - Новая технология утилизации фосфогипса для производства гипсовых вяжущих и изделий для строительной индустрии, Решта Е. Е. (2011)
Сталинский Д. В. - Определение удельных выбросов (показателей эмиссии) загрязняющих веществ в атмосферный воздух от организованных источников основных цехов ПАО "Енакиевский металлургический завод", Мантула В. Д., Спирина С. В., Иванов Н. М. (2011)
Спіріна С. В. - Оцінювання невизначеності розрахунків обсягів викидів парникових газів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України, Спірін В. Ю., Бугаєнко М. М. (2011)
Кривошея В. В. - Московська політика в Україні та трансформація поглядів козацької старшини щодо гетьманської влади у середині XVII ст, Степанчук Ю. С. (2009)
Кононенко В. П. - Вплив "нещасливого шведського року" на політичну свідомість світської інтелектуальної еліти гетьманщини (2009)
Струкевич О. К. - Ідея соборності у сприйнятті політичної еліти української козацької держави (2009)
Степанчук Ю. С. - Нищення збройних сил гетьманщини як елемент системного наступу царського уряду на українську автономію (2009)
Зваричук Е. О. - Особливості державно-правової політики російського самодержавства щодо римо-католицької церкви на Правобережній Україні наприкінці XVIII – у першій третині ХІХ ст. (2009)
Гуз А. М. - Еволюція шкільної правової освіти України у другій половині ХІХ – ХХ ст. (2009)
Трембіцький А. М. - Науково-освітня діяльність Володимира Чехівського (2009)
Кахно І. В. - Розвиток загальноосвітньої школи УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст., Ніколіна І. І. (2009)
Оніпко Т. В. - Використання господарського потенціалу споживчої кооперації України у проведенні культурно-просвітньої політики держави у період непу (2009)
Мазур І. В. - Національний склад населення та його трансформація у губернських центрах україни в 1920-1926 рр. (2009)
Тригуб О. П. - Помісний обновленський Собор УПЦ 1925 р.: рішення та їх реалізація (2009)
Гінда В. В. - Організація спортивного життя в окупованій німцями Україні (1941-1944 рр. ) (2009)
Гальчак С. Д. - Становище "східних робітників" на завершальному етапі Другої світової війни (2009)
Мазило І. В. - Стан соціальної інфраструктури залізничної галузі України 1943-1950-х рр. і її відбудова (2009)
Романець Л. М. - Оплата праці науково-педагогічних працівників вищої школи у перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2009)
Левчук К. І. - Участь громадських організацій України у соціальному захисті постраждалого від чорнобильської катастрофи населення (1991–1996 рр. ) (2009)
Нікітюк О. В. - Підготовка військових фельдшерів для збройних сил України (1997-2007 рр.) (2009)
Кримська О. М. - Землеволодіння Вінниці - повітового міста подільської губернії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2009)
Соломонова Т. Р. - Бібліотечна мережа подільської православної єпархії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Корзун О. В. - Дослідна справа для потреб тваринництва в подільській губернії кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Вітюк О. О. - Організаційна структура революційних комітетів Поділля (2009)
Яценко О. В. - Участь кооперації у встановленні влади української центральної ради на Поділлі у 1917–1918 рр. (2009)
Ладаняк І. А. - Заходи більшовиків щодо перебудови кооперації подільської губернії на радянський лад (1920 – 1921 рр.) (2009)
Котик Ю. В. - Особливості діяльності радянських податкових органів в Україні у добу "воєнного комунізму" (за матеріалами подільської губернії) (2009)
Григорчук П. С. - Податкова політика радянської влади на поділлі на початку 20-х рр. ХХ ст., Тучинський В. А. (2009)
Кузьмінець Н. П. - Становлення радянської судової системи на Поділлі на початку 1920-х рр., Зінченко О. В. (2009)
Рекрут В. П. - З хроніки "великого терору": доля подолянина В. Д. Кузьменка (2009)
Салата О. О. - Періодичний друк Вінниччини в умовах німецько-фашистської окупації (на прикладі газети "Вінницькі вісті") (2009)
Петрова А. І. - Становище й доля фольксдойче в генеральній окрузі Волинь-Поділля (1941-1944 рр.) (2009)
Пилипак М. А. - Весільний обряд Поділля в радянський період (2009)
Барташук О. Ю. - Дослідження та фіксація календарної обрядовості Поділля в ХХ – на початку ХХІ ст. (на матеріалах Xмельниччини) (2009)
Кравчук О. М. - Чехословацька політика щодо судетських німців в оцінці Т. Г. Масарика (1918-1935 рр.) (2009)
Піковська Т. В. - Еволюція програми комуністичної партії Чехословаччини на Закарпатті в 1920-1938 рр. (2009)
Годлевська В. Ю. - Проблема баскського тероризму в період правління іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996 рр.) (2009)
Кукотенко О. О. - Еволюція зовнішньої політики Італії в регіоні Близького Сходу й Середземномор’я у постбіполярний період (2009)
Довгань С. О. - Житло середньої Наддніпрянщини в історіографічних дослідженнях (2009)
Кривошия О. В. - Еволюція внутрішньої структури заповітів (2009)
Сидорук С. А. - Документи державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело дослідження рекрутської повинності населення Вінниччини (2009)
Філінюк А. Г. - Документи і матеріали державних архівів Вінницької та Хмельницької областей як джерело вивчення соціальних трансформацій на поділлі наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. (2009)
Лукашук В. С. - Часопис "Волынские епархиальные ведомости" як джерело вивчення проблем волинського регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2009)
Лиса О. І. - Політичні настрої інтелігенції України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографі проблеми (2009)
Косаківський В. А. - Приватні архіви як джерело до історії Поділля (на матеріалах містечка Чечельник) (2009)
Венгерська В. О. - Владний калейдоскоп 1918 р.: політика та суспільство (за матеріалами Волинської періодики) (2009)
Телячий Ю. В. - Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. (2009)
Бінцаровська Г. Д. - Національно-визвольні події на Вінниччині 1917-1920 рр. В історико-краєзнавчих дослідженнях (2009)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в сучасній західній науковій традиції (2009)
Лисий А. К. - Східне Полілля в добу центральної ради та Гетьманату П. Скоропадського (березень 1917 р. – грудень 1918 р.): збірник документів та матеріалів. Упорядники: Завальнюк К. В. , Стецюк Т. В. – Вінниця, 2008. – 208 с. (2009)
Любовець О. М. - Корновенко С. В. Білий рух Півдня Росії: аграрна політика урядів А. Денікіна, П. Врангеля (1919 – 1920 рр. ) – Черкаси, 2009. – 440 с. (2009)
Тучинський В. А. - Мельничук О. А. Соціальне страхування в радянській Україні (20–30-ті рр. ХХ ст.) – Вінниця: Едельвейс і К, 2009. – 372 с. (2009)
Зінько Ю. А. - Реабілітовані історією: у двацяти семи томах. Вінницька область. (редакція тому: Л. М. Спірідонова (голова), В. П. Лациба, С. С. Нешик та ін. ) – кн. 2. – Вінниця: Державна картографічна фабрика, 2007. – 848 с., Романюк І. М. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Зінько Ю. А. - Наукова школа Віктора Михайловича Даниленка, Коляструк О. А. (2010)
Огієнко О. В. - Організаційне оформлення управління у справах земського господарства Правоборежної України 1904-1911 рр. (2010)
Шарпатий В. Г. - Становлення сисеми пенсійного забезпечення в УСРР (1919-1929 рр. ) (2010)
Мельничук О. А. - Соціальне страхування сільських робітників в Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. (2010)
Потильчак О. В. - "Чинник військовополонених" у міжетнічних стосунках повоєнної України: невідомі сторінки історії публічних судових процесів 1946 р. (2010)
Ісайкіна О. Д. - Проблеми постачання та купівельна спроможність міського населення України в повоєнний період (1945-1955 рр.) (2010)
Романюк І. М. - Сільські клуби України в 1950-х – середині 60-х рр. ХХ ст. : наростання кризи (2010)
Лисак В. Ф. - Святкова буденність українських селян у 1950 – 1960-ті рр. (2010)
Шевченко Л. М. - Соціальне забезпечення сільського населення України в роки хрущовської "відлиги" (2010)
Коляструк О. А. - Апологія історії повсякденності (2010)
Кручек О. А. - Ідеологічне підгрунтя більшовицької культурної політики в Україні в 1920-1923 рр. (2010)
Стоян Т. А. - Функціонування радянської системи політичного контролю за радіомовленням (20-30-ті рр.) (2010)
Ковальчук І. В. - Поширення впливу ОУН на Житомирщину в 1941 р. (2010)
Стельникович С. В. - Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності української повстанської армії Т. Бульби-Боровця (2010)
Петрова А. І. - Характерні риси та особливості окупаційного режиму в рейхскомісаріаті "Україна" (на матеріалах Хмельницької та Вінницької областей) (2010)
Прохоренко О. А. - Вплив політико-ідеологічних кампаній на становище науково-педагогічної інтелігенції еврейської національності в УРСР (1945-1955 рр.) (2010)
Хоменко Н. М. - Деякі аспекти політичних настроїв повоєнного студенства України (2010)
Смольніков Ю. Б. - Використання історії в політичних цілях у період Перебудови в Україні (2010)
Лаас Н. О. - Природа девіацій і нонконформізму в радянському соціумі: тенденції англомовної історіографії другої половини ХХ ст. (2010)
Бонь О. І. - Особливості архівної джерельної бази біографічних досліджень діячів гуманітарної науки радянської України в 1920-1930 рр. (2010)
Васильчук Г. М. - Сучасна зарубіжна історіографія політичного та соціально-економічного розвитку радянського суспільства 1920-х–1930-х рр. (2010)
Кравченко А.А. - Висвітлення питань "остарбайтерів" у пресі періоду другої світової війни (2010)
Мазуркевич А. В. - Оцінка радянської історіографії з питань рівня і якості життя сільського населення України в другій половині 60-х – в першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2010)
Самойленко С. - Відомі архітектори ХVІІІ ст. в Ніжині (2010)
Готра О. Б. - Академік М. Ф. Кащенко як громадський діяч та педагог (2010)
Криворучко О. І. - Микола Хвильовий – речник українського відродження 1920-х рр. (2010)
Сухобокова О. О. - Український культурно-освітній осередок у Чехословаччині в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Смольніцька М. К. - Випускники колегії Павла Галагана: внесок у розвиток вітчизняної і світової науки (2010)
Зайцева З. - Академізація versus політизація наукового товариства ім. Шевченка: вибір М. Грушевського (2010)
Галамай О. М. - Ставлення держави до православної церкви на Рівненщині у другій половині 1950-х – 1960-х рр. (2010)
Бондарчук П. М. - Релігійні настрої в житті віруючих України (середина 1940-х – середина 1980-х рр.) (2010)
Данілова І. Ю. - Зареєстровані протестантські релігійні організації України та їх стосунки з місцевими органами влади (2010)
Відомості про авторів (2010)
Содержание (2010)
Уайт С. - Переосмысление "оранжевой революции”, Макалистер Й. (2010)
Арсеенко А. - Демистификация "новой экономики” и проблема безработицы в США и Евросоюзе в условиях глобального кризиса (2010)
Ковалиско Н. - Теория практик, практики и исследования стратификационных порядков (2010)
Дембицкий С. - "Обоснованная теория”: стратегия сбора и анализа качественных данных при теоретической валидизации (2010)
Казаков В. - Внешние и внутренние конфликты (2010)
Мацевич И. - Креативное общество: в поисках релевантной социальной теории (2010)
Суковатая В. - "Философия после Освенцима”: рефлексии военного насилия в западном и постсоветском сознании (2010)
Безрукова О. - Ответственность в социологическом дискурсе (2010)
Свеженцева Ю. - Традиция: концептуализация и направления изучения, Проскурякова О. (2010)
Нельга А. - Этническая социология как наука (2010)
Тарасенко В. - К вопросу о разработке методик преподавания социологии, Чепак В. (2010)
Брик Т. - Социолог между признанием и призванием (Третьи социологические чтения памяти Н.В.Паниной 10 декабря 2009 года) (2010)
Конкурс "Лучший молодой социолог года–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматийные достижения мировой социологической мысли (2010)
Памяти Людмилы Рязановой (2010)
Грищенко С. Г. - Мировой рынок стали и металлургия Украины в 2011–2012 годах, Грановский В. К. (2012)
Слисаренко А. А. - Определение величины налога на выбросы двуокиси углерода для металлургических предприятий при использовании сквозных коэффициентов эмиссии углекислого газа, Андреева Т. А., Скоромный А. Л., Перетятько Р. А. (2012)
Каневский А. Л. - Методика расчета выбросов парниковых газов при производстве чугуна, Слисаренко А. А. (2012)
Мочаев А. С. - Экологические аспекты производства аммиака, Шестопалов А. В. (2012)
Симонова В. В. - Адсорбция тяжелых металлов углеродными сорбентами различного происхождения, Тамко В. А., Тамаркина Ю. В., Бован Л. А., Шендрик Т. Г., Алемасова А. С. (2012)
Печенко Т. И. - Оптимизация соотношения окислительных и абсорбционных объемов с целью уменьшения затрат на каталитическую очистку от NOx в производстве азотной кислоты, Тошинский В. И., Литвиненко А. А. (2012)
Кривоносов А. И. - Программно-технический комплекс повышенной надежности асу тп газоотводящего тракта конвертера № 2 ПАО "Енакиевский металлургический завод", Криволапов А. Е., Базюченко С. П., Каплунов Ю. В., Пироженко А. А., Гурылев Е. Н., Боряк А. С., Кийко А. С. (2012)
Дрикер Б. Н. - Ингибиторы многоцелевого назначения для систем оборотного водоснабжения, Тарасова С. А., Тарантаев А. Г. (2012)
Эпштейн С. И. - Глубокая очистка сточных вод машин непрерывного литья заготовок, Капустяк А. Ю., Щербак Ю. А., Черкасов Н. Н., Нестеренко И. В. (2012)
Колесник В. Е. - Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ, Куликова Д. В. (2012)
Дмитрієва О. О. - Забезпечення екологічної безпеки поверхневих водних об’єктів при флотаційному дозбагаченні залізних руд на гірничо-збагачувальних комбінатах, Василенко Г. В. (2012)
Гаращенко В. І. - Розрахунок магнітних фільтрів соленоїдного типу в технології очищення водних середовищ від феромагнітних домішок, Гаращенко О. В., Астрелін І. М. (2012)
Черниш Є. Ю. - Екологічні аспекти використання осадів стічних вод: механізми фіксації важких металів та їх видалення з осадів, Пляцук Л. Д. (2012)
Сталинский Д. В. - Влияние производительности реактора и вида сырья на изменение экономических показателей комплекса термохимической деструкции, Скоромный А. Л., Андреева Т. А., Перетятько Р. А., Синозацкий А. М. (2012)
Абдуллин С. Ю. - Утилизация избыточных циркулирующих газов установок сухого тушения кокса, Татарка И. В. (2012)
Литвиненко В. Г. - Снижение энергозатрат на производство металлопродукции при реконструкции мартеновского цеха ПрАО "ДОНЕЦКСТАЛЬ" – металлургический завод", Скоромный А. Л., Слисаренко А. А., Андреева Т. А., Перетятько Р. А. (2012)
Заговора Г. А. - Анализ воздействия металлургических шлаков на загрязнение гидросферы при их складировании в отвалах, Бравков Д. В., Зеленюк Д. А. (2012)
Сталинский Д. В. - Оценка воздействия технологии термохимической деструкции изношенных автомобильных шин на объекты окружающей среды, Скоромный А. Л., Емельянова Д. И., Козуля М. М. (2012)
Кириенко П. Г. - Двустадийный процесс импульсного брикетирования биомассы, Эрсмамбетов В. Ш., Варламов Е. Н. (2012)
Щербань Н. Г. - Биохимическое и клинико-экспериментальное обоснование методических подходов к разработке профилактических мероприятий по охране здоровья населения от влияния опасных отходов (2012)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное определение ванадия и никеля в сырой нефти при различных способах пробоподготовки, Добриян М. А., Черножук Т. В. (2012)
Титул, зміст (2011)
Губарева И. О. - Интеграция банков Украины в мировую финансовую систему (2011)
Проскурнина Н. В. - Формы внешнеэкономической деятельности предприятия (2011)
Лымарь Д. А. - Анализ привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины на современном этапе развития, Саблина Н. В. (2011)
Цыбульская Э. И. - Институциональные аспекты равновесия мировой финансовой системы в условиях глобализации (2011)
Чмутова И. Н. - Развитие интеграционнно-глобалиционных процессов в банковской системе Украины, Азизова Е. М., Тысячная Ю. С. (2011)
Глущенко В. В. - Бюджетные доминанты устойчивого развития финансовой системы Украины (2011)
Жихор Е. Б. - Формирование инновационной политики развития регионов: антикризисные мероприятия (2011)
Пономаренко А. А. - Тенденции и перспективы развития финансовой системы Украины (2011)
Саврадым В. Н. - Индикаторы обеспечения стабильности финансовой системы, Балахничёва М. Н. (2011)
Шемякина Н. В. - Совершенствование механизма финансирования технического развития промышленности (2011)
Slavyuk N. R. - Public Debt: State and Problems of Managing (2011)
Алексеев И. В. - Кредитные союзы Украины: природа и проблемы, Алексеева Н. Б. (2011)
Бондаренко Л. А. - Перспективы развития банковского кредитования малого и среднего бизнеса (2011)
Скаковский В. И. - Выявление недостатков в валютном законодательстве Украины и возможные направления их преодоления, Дзенис В. А. (2011)
Колесниченко В. Ф. - Тенденции развития кредитного рынка Украины, Заднепровская А. И. (2011)
Остапенко В. Н. - Участие кредитных организаций в финансировании национальных проектов, Колесниченко В. Ф. (2011)
Прозоров Ю. В. - Особенности изменения функций государства в условиях монетарной десуверенизации и уменьшения доверия к банкам на посткризисном этапе развития экономики, Коляда Т. А. (2011)
Холодная Ю. Е. - Минимизация кредитных рисков коммерческих банков в условиях финансового кризиса, Латунова К. Б. (2011)
Афанасьев Н. В. - Региональные программы энергообеспечения и энергосбережения: основа устойчивого развития мезосистем, Салашенко Т. И. (2011)
Гринащук И. И. - Методическое обеспечение прогнозирования развития финансового потенциала административно-территориальной единицы (2011)
Гречина И. В. - Семантика законов энвироники при исследовании потенциала экономических систем (2011)
Дзенис В. А. - Использование кластерного анализа при оценке уровня финансово-экономического потенциала предприятия, Дзенис А. А. (2011)
Калышенко В. А. - Формирование среды развития инновационного потенциала предприятия (2011)
Stepanenko N. V. - The Innovation Economy as One of the Factors of the Country’s Crisis State Overcoming (2011)
Азаренкова Г. М. - Антикризисные инновации в управлении предприятиями, Самородов Б. В., Бондарюк Н. А. (2011)
Клебанова Т. С. - Процессный подход к предупреждению кризисных ситуаций в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Коваленко Е. С. (2011)
Момчева А. Н. - Стратегия заготовительной деятельности молокоперерабатывающих предприятий, Липыч Л. Г. (2011)
Науменко М. А. - Сбалансированная система показателей в системе стратегического управления развитием интегрированных корпоративных структур, Гончаренко Н. Г. (2011)
Катасонова Е. И. - Стратегический анализ финансового развития предприятия на основе нечетко-множественного моделирования, Журавлева И. В. (2011)
Капустник К. В. - Стратегические решения развития предприятий как предмет экономических экспертиз (2011)
Отенко В. И. - Экономическая адаптивность предприятия в противостоянии угрозам изменчивости среды, Колодина О. М. (2011)
Сапелина Н. В. - Системный анализ и инженерия в моделировании антикризисного развития социально-экономических объектов (2011)
Берест М. Н. - Анализ оборотных активов предприятия как инструмент финансового менеджмента, Крюков А. Д. (2011)
Чистоколенко В. Ю. - Определение и анализ экономической сущности понятия "финансовые ресурсы", Добрынь С. В. (2011)
Шум М. А. - Использование цепей Маркова при разработке бюджетов структурных подразделений и сводного бюджета промышленного предприятия, Кузниченко В. М. (2011)
Курбатов К. Е. - Управление прибылью как система принципов и методов реализации управленческих решений, Жовтопуп Н. Н. (2011)
Литовченко Е. Ю. - Теоретические аспекты определения сущности дебиторской задолженности предприятия, Коцур С. Н. (2011)
Маляревский В. Ю. - Исследование факторов, формирующих внутреннюю и рыночную стоимость предприятия (2011)
Стефанович Н. Я. - Методология управления и анализа дебиторской задолженности, Пинчук Т. А. (2011)
Сарапина О. А. - Факторы, определяющие финансовую реструктуризацию предприятий в условиях транзитивной экономики (2011)
Кендюхов А. В. - Организация управления финансовой устойчивостью предприятий, Хвостенко В. С. (2011)
Логутова Т. Г. - Формирование механизма финансовой стабильности предприятия (2011)
Селезнева К. О. - Методический инструментарий оценки уровня финансовой безопасности банковский учреждений, Запасная Л. С., Бутырина В. Н. (2011)
Галушко А. В. - Подходы к определению сущности финансовой устойчивости предприятий (2011)
Бернацкий П. Й. - Определение проблем государственного управления в сфере противодействия коррупции в Украине (2011)
Середина А. В. - Методологические основы научного исследования управления финансовой безопасностью страны в условиях финансового кризиса, Губарева И. О. (2011)
Штаер О. М. - Механизм управления экономической безопасностью банка, Губарева И. О. (2011)
Полтинина О. П. - Конкретизация угроз финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Савицкая С. А. - Финансовые риски предприятия: сущность и виды, Кузенко Т. Б. (2011)
Усенко К. А. - Управление финансовой безопасностью предприятия в соответствии с принципами ее обеспечения, Кузенко Т. Б. (2011)
Юсвалиева А. В. - Обоснование выбора индикаторов для рейтинговой оценки финансовой безопасности предприятия, Кузенко Т. Б. (2011)
Лежепекова В. Г. - Финансовая реструктуризация неплатежеспособных предприятий (2011)
Саблина Н. В. - Управление финансовыми рисками предприятия, Захарова В. А. (2011)
Шпак Н. Е. - Экономическое прогнозирование как составляющая стратегии обеспечения экономической стабильности предприятия, Романишин М. И. (2011)
Внукова Н. Н. - Оценка влияния уровня диверсификации портфеля активов на результаты деятельности негосударственных пенсионных фондов, Рудак С. М. (2011)
Отенко И. П. - Методические подходы к анализу риска при принятии и реализации стратегических решений на предприятии, Малец А. А. (2011)
Кривцун И. М. - Факторы влияния на конкурентоспособность отечественных страховщиков (2011)
Слуцкая О. В. - Построение иерархической структуры рисков на рынке корпоративных облигаций, Нескородева И. И. (2011)
Содержание (2010)
Костенко Н. - Настичь реальное, когда медиа повсюду: онтологический интерес в культурных исследованиях и теории медиа (2010)
Лейн Д. - "Цветная” революция как политический феномен (2010)
Савельев Ю. - Экспертные и массовые оценки будущего Европейского Союза в глобальном мире (2010)
Дубровский В. - Движущие силы нежелательных реформ: уроки украинского переходного периода, Ширмер Я., Грейвс-Третий У., Головаха Е., Гарань А., Павленко Р. (2010)
Рахманов А. - Первоначальное накопление капитала как социальный феномен (2010)
Резник В. - Теоретико-методологические основания концептуализации легитимации частной собственности (2010)
Коржов Г. - Территориальные идентичности: концептуальные интерпретации в современной зарубежной социологической мысли (2010)
Ковалиско Н. - Доминантная конъюнкция в изучении стратификационных порядков: позиции & диспозиции (2010)
Лавриненко Н. - Гендерные отношения в украинской семье (2010)
Погребная В. - Современное состояние и проблемы развития социологии как предпосылка создания ее новых отраслевых направлений (2010)
Яковенко Ю. - К вопросу о месте профессионализма в предмете социологии (2010)
Литвиненко И. - Оптимизация теоретизирования в социологии на основе системного подхода (2010)
Бурлачук В. - Остров Сахалин и социологические этюды писателя Антона Павловича Чехова (2010)
Роль наук об обществе в разработке стратегии экономического и социального развития Украины и ее политического устройства (2010)
ВАК Украины информирует… (2010)
Степаненко В. - Связи с общественностью как наука, искусство и социально ответственная практика (2010)
Репка М. - Визуализация как социологический метод исследования социальной реальности (2010)
Анатолию Ручке — 70 лет (2010)
Танчер В. - Какие наши годы! К 70-летию Анатолия Александровича Ручки (2010)
Поздравляем с юбилеем Валентина Ивановича Тарасенко (2010)
Содержание (2010)
Исследование социальной стратификации в рамках Международной программы социальных исследований (2010)
Оксамитная С. - Институциональная среда воспроизводства социального неравенства (2010)
Иващенко О. - Об анатомии экономического неравенства в современной Украине: социологические опыты (2010)
Симончук Е. - Классовое сознание: опыт сравнительного эмпирического изучения (2010)
Макеев С. - Дифференциация и стратификация населения Украины по восприятию ситуации неравенства, Патракова А., Домаранская А. (2010)
Рахманов А. - Особенности легитимации частной собственности в православии (2010)
Арсеенко А. - Глобализация как она есть на пороге XXI века (2010)
Буткалюк В. - Качество трудовой жизни как составляющая качества жизни (2010)
Дембицкий С. - Теоретическая валидизация на различных уровнях социологического исследования (2010)
Бурлачук В. - Трапеза как предмет социологического исследования (2010)
Зиммель Г. - Социология трапезы (2010)
Головаха Е. - Альтернативный социологический словарь (2010)
Бабенко С. - Социология и социологи в глобальном измерении (комментарии участника XVII мирового конгресса по социологии Международной социологической ассоциации "Социология в движении”) (2010)
Нельга А. - Социология властных элит: история и современность (2010)
Поздравляем Сергея Алексеевича Макеева! (2010)
Юбилейное поздравление Владимиру Антоновичу Матусевичу (2010)
Паниотто В. - В.Матусевич между Arts and Science (2010)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, методы, маркетинг” в 2010 году (2010)
Title (2013)
Contents (2013)
Lickus P. - Synergy – the way for company to overcome financial crisis (2013)
Асанова Н. А. - Макроэкономические предпосылки: государственного регулирования предпринимательства в сельском хозяйстве (2013)
Веселова Т. Н. - Учет хозяйственных операций, выраженных в условных денежных единицах (2013)
Выходец А. М. - Менеджмент социальных коммуникаций в культуре СМИ (2013)
Yeghiazaryan M. R. - Theoretical basis of the institutional explanation of the consumption function, Martirosyan A. R. (2013)
Zharova A. V. - The practical methods of integration of system dynamics and agent-based modeling (2013)
Демьяненко С. И - Развитие и эффективность деятельности агрохолдингов в Украине, Зарицкая Н. П. (2013)
Ковалев Е. В. - Маркетинговые каналы и система распределения товаров (2013)
Kozhevnikova T. M. - Innovation activity as a major factor in development of agriculture, Yurina E. A. (2013)
Котлярова К. И. - Оффшорный бизнес как экономический феномен (2013)
Любушин Н. П. - Моделирование жизненного цикла экономических систем: от качественного описания – к количественной оценке, Бабичева Н. Э. (2013)
Малахова Н. Б. - Пространство и время в экономических измерениях (2013)
Мамий Е. А. - Государственное инвестирование: оценка, проблемы, перспективы, Новиков А. В. (2013)
Nesterenco C. M. - Implementing conditions of the national model of leadership (2013)
Omelyanenko V. - Evaluation of efficiency of the international technology transfer processes (2013)
Peresadko G. Lukash S. - Investment providing of development of culture in Sumy (2013)
Романович Л. Г. - Государственная поддержка инновационного предпринимательства молодых ученых в россии и Белгородской области (2013)
Taran-Lala E. N. - Reliability in the theory of management of socio-economic systems (2013)
Хачпанов Г. В. - Механизм форфейтинга как одна из перспективных форм цепочек международного финансирования (2013)
Черняк В. И. - Развитие целевого подхода к управлению в органистической концепции менеджмента (2013)
Nurmaganbet E. T. - International standards and tasks faced by advocacy in Kazakhstan (2013)
Дядькин Д. С. - Юрисометрика (2013)
Королёв Е. С. - Общественное мнение как средство преодоления социальных кризисов: теоретико-правовой аспект (2013)
Маренков А. Н. - Формирования правовой государственности в России (2013)
Миннигулова Д. Б. - Проблемы индивидуализации административного статуса государственных гражданских служащих на основе служебного контракта (2013)
Пузиков Р. В. - Неюридические средства реализации правовой политики: проблемы формирования (2013)
Тырина М. П. - Права человека нового поколения: современный взгляд (2013)
Шафоростов А. Н. - Совершенствование уголовно-правовых мер направленных на борьбу с контрабандой товаров, не ограниченных в гражданском обороте (2013)
Mingelaite D. - Problems of financial independence of municipalities (2013)
Kruglovа A. Е. - United nations organization: preconditions of creation and significance (2013)
Nalyvaiko L. R. - Social and legal state system as a dominat for social development (2013)
Содержание (2011)
Бевзенко Л. - Социальные интересы: объект и субъект исследования в контексте актуальной социокультурной ситуации (2011)
Погосян В. - Инвариантность общественного развития: ¬методологические импликации (2011)
Шульга А. - Феноменология Арона Гурвича: истоки, связи, контекст (2011)
Батаева Е. - Социальная феноменология киберкоммуникации (2011)
Кандрычын С. - Региональная дифференциация уровня производственного травматизма в Украине и Беларуси: социоисторическая интерпретация явления (2011)
Бурейчак Т. - Плохие времена для мужчин? Социологические интерпретации кризиса маскулинности (2011)
Большов Е. - Качество прогнозирования результатов выборов: меры точности и источники ошибок (2011)
Андреева Т. - Статус в отношении курения глазами самого человека и членов его семьи: методы оценивания, Захожая В., Харченко Н. (2011)
Елейко М. - Депривационный подход к социальному ¬самочувствию населения (2011)
Набруско И. - Социокультурная роль денег в процессе потребления (2011)
Стрельник Е. - Многодетная семья в Украине: дискурсы и противоречия социальной политики (2011)
Жуленева О. - IV Международные социологические чтения памяти Н.В.Паниной (2011)
Социологический центр имени Н.В.Паниной объявляет конкурс "Лучший молодой социолог года–2011” (2011)
Щудло С. - Зимняя Школа молодого социолога — 2011: взгляд организатора и участника, Голиков А. (2011)
ВАК Украины информирует... (2011)
Яковенко Ю. - Письмо в редакцию журнала "Социология: теория, методы, маркетинг” (2011)
Катаев С. - Культуральная социология: случай Украины (2011)
Марченко А. - Социокультурный подход к городским проблемам (2011)
Прилипко В. - Аксиологическое измерение медицины, Чепурко Г. (2011)
Нагорный Б. - Дэниел Белл — "либерал в политике, социалист в экономике, консерватор в культуре”, Мельников А. (2011)
Содержание (2011)
Костенко Н. - Знание о смыслах: методологии глубины и поверхности (2011)
Макеев С. - Концепция институционально воспроизводимых социальных неравенств, Оксамитная С. (2011)
Симончук Е. - Классовое действие: тенденции формирования социальных классов в Украине (2011)
Малыш Л. - Общее и отличное в восприятии социального неравенства населением разных стран (2011)
Яковенко А. - О смысле жизни с позиции социологической рефлексии (2011)
Гацков М. - Социологический анализ и логос. Экспланаторная схема аналитической социологии (2011)
Тарасенко В. - Социологическая эпистемология: проблемы и возможности, Майструк И. (2011)
Головаха-Хикс И. - На стыке социологии и фольклористики: роль "Первісного громадянства” Екатерины Грушевской в развитии социогуманитарной науки в Украине (2011)
Эпштейн А.Д. - Становление гомосексуальной идентичности и формирование стены отчуждения между повзрослевшими детьми и их родителями (2011)
Сидоров Н. - Использование параданных в социологических исследованиях (2011)
Хижняк А. - Социальные отношения в турбулентное время (заметки с X Конференции Европейской Социологической Ассоциации), Шестаковский А. (2011)
Бурлачук В. - Идеология и жаргон (2011)
Подшивалкина В. - Светлой памяти Скидина Олега Леонидовича, Ядранский Д. (2011)
Указатель статей, опубликованных в журнале "Социология: теория, ¬методы, маркетинг” в 2011 году (2011)
Василь Якович Тацій – президент Національної академії правових наук України (2014)
Рабінович П. - Людські потреби – глибинний визначальний чинник праворозуміння (2014)
Христова Г. - Конструкція зобов’язань держави у сфері прав людини: порівняльний аналіз міжнародних та європейських підходів (2014)
Гончаренко В. - Нормативні акти, які регулювали діяльність вищих органів влади України в період нової економічної політики (1921–1929) (2014)
Пилипчук В. - Проблема та періодизація досліджень новітньої історії держави і права України (2014)
Саннікова М. - Комплексні галузі права: до постановки питання (2014)
Летнянчин Л. - Проблеми конституціоналізації свободи об’єднання в Україні (2014)
Соляннік К. - Статут територіальної громади: місце і роль у системі джерел муніципального права (2014)
Вінник О. - Правові засоби саморегулювання за інституційного державно-приватного партнерства (2014)
Віхрова І. - Оціночні санкції як заходи господарсько-правової відповідальності (2014)
Жигалкін І. - До визначення правового статусу керівника юридичної особи як її органу і як працівника (2014)
Харченко Г. - Вітчизняна доктрина речових прав: історичні нариси (2014)
Явор О. - Договір як юридичний факт у сімейному праві (2014)
Пєтков С. - Наукові підходи до визначення адміністративної відповідальності у сфері державного управління, Армаш Н. (2014)
Муза О. - Юрисдикційні способи захисту прав, свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб у сфері адміністративно-процесуальних правовідносин (2014)
Дамірчиєв М. - Суб’єкти фінансової діяльності (2014)
Трофименко В. - Кримінальна процесуальна форма як соціально-правова цінність (2014)
Кретова І. - Тлумачення положень про права людини Страсбурзьким судом: основні принципи та доктрини (2014)
Скрипнюк О. - Конституційні права і свободи людини у сучасній Україні та пошук оптимальної моделі їх захисту (2014)
Кресін О. - У пошуках компаративних засад юридичної науки (2014)
Гончаров В. - "Круглі столи" з антропології права у Львові (2005–2014) (2014)
Гудима Д. - Міжнародні форуми у Львові з практики Європейського суду з прав людини стають традиційними, Герасимів О. (2014)
Батлер У. Е. - Пам’яті професора Патріка Гленна (1940–2014) (2014)
Кресін О. - Сто років із дня народження Віктора Кнаппа (2014)
Кресін О. - Епоха Чиркіна (до ювілею Вченого) (2014)
Шепітько В. - Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Радутний О. - Новітній погляд на Правду Руську Ярослава Мудрого (рецензія на видання уклад. Г. Г. Демиденка та В. М. Єрмолаєва "Правда Руська Ярослава Мудрого: початок законодавства Київської Русі") (2014)
Коцюба О. П (2014)
Сібільов М. М (2014)
Пам’яті Віталія Івановича Семчика (2014)
Пам’яті Олександра Миколайовича Мироненка (2014)
Інформація для авторів (2014)
Вихідні дані (2014)
Title (2014)
Protasov I. - Partitions of groups, Slobodianiuk S. (2014)
Волошин Г. A. - Про лінійну інтерполяцію векторнозначних функцій та її застосування, Маслюченко В. К. (2014)
Kuryliak A. O. - On Borel's type relation for the Laplace-Stieltjes integrals, Skaskiv O. B., Zikrach D. Yu. (2014)
Khoroshchak V. S. - Multiplicatively periodic meromorphic functions in the upper halfplane, Sokulska N. B. (2014)
Platsydem M. I. - Estimates for the maximum modulus of analytic characteristic functions of probability laws on some sequences, Sheremeta M. M. (2014)
Wojcicki P. - Weighted Bergman kernel function, admissible weights and the Ramadanov theorem (2014)
Horodetskyj V. V. - Problems nonlocal with respect to time for a class of singular evolution equations, Martynyuk O. V. (2014)
Кіндибалюк A. A. - Застосування узагальненого методу Лі-алгебраїчних дискретних апроксимацій до розв'язування задачі Коші для рівняння теплопровідності (2014)
Hazarika B. - Some ideal-convergent generalized difference sequences in a locally convex space defined by a Musielak-Orlicz function, Esi A. (2014)
Шанин Р. В. - Об одном обобщении теоремы Феффермана-Стейна (2014)
Volodymyr Vasylyovych Sharko (25.09.1949 --- 7.10.2014) (2014)
Авторський вказiвник, 2014 (2014)
Пономаренко О. В. - Релігійні чинники українського державотворення (2010)
Хаврук Я. І. - Дерманський осередок в контексті релігійно-культурної діяльності князя В. К. Острозького (2010)
Калуцький С. С. - В’ячеслав Липинський про становлення політичної еліти Української держави середини XVII ст. в умовах взаємовпливу Сходу та Заходу (2010)
Верстюк В. В. - М. І. Костомаров: основні аспекти культурно-освітньої та громадської діяльності (2010)
Удовик І. А. - Доля Смілянського маєтку князя Г. О. Потьомкіна-Таврійського (1791 рр. – першій половині ХІХ ст.) (2010)
Перерва В. С. - Шкільне меценатство графині Олександри Василівни Браницької (2010)
Богатчук С. С. - Українське чумацтво в першій половині ХІХ ст. (2010)
Баженова С. Е. - Суспільно-економічний і політичний стан польської меншини Правобережної України в період українського національного відродження (2010)
Нікітін Ю. О. - Формування органів міського самоврядування в Харкові та Чернігові за положенням 1870 року (2010)
Романенко І. С. - Х Ризький археологічний з’їзд 1896 року і Україна (2010)
Маланчук А. М. - Позикова політика селянського поземельного банку в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Гордуновський О. М. - Внутрішні ціни на хліб і їх регіональна специфіка в Південній Україні ХІХ ст. (2010)
Юрченко Д. Ю. - Роль династії Харитоненків в цукровій галузі Російської імперії другої половини ХІХ – початок ХХ ст. (2010)
Гончарова Н. О. - Гуртківська діяльність учнівської молоді в Україні наприкінці ХІХ ст. (2010)
Венгерська В. О. - Українське питання: протистояння між українофілами та українофобами в першій половині ХХ ст. (2010)
Рудишина О. С. - Академік М. Г. Холодний – засновник вітчизняної школи фітогормонологів (2010)
Завальнюк О. М. - Проблема забезпечення учбовою літературою українських університетів у 1918-1920 роках (2010)
Зубко О. І. - Білоруський національний комісаріат в Одесі (1918 - 1919 рр.) (2010)
Іващенко В. А. - Податкова політика директорії в українському селі (вересень 1918 – листопад 1920 рр.) (2010)
Дулгерова О. М. - Забезпеченість селянських господарств України сільськогосподарським реманентом та сільськогосподарськими машинами в 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Фільваркова А. В. - Хлібозаготівельна політика і основні методи управління тоталітарного режиму (2010)
Білик О. А. - Грошові повинності селян УСРР в умовах хлібозаготівельної кризи (1927 – 1928) (2010)
Даниленко О. В. - УСРР у зовнішній торгівлі з європейськими країнами (20-ті рр. ХХ ст. ) (2010)
Григорчук П. С. - Місцеві органи радянської влади на Поділлі: історія становлення і розвитку (перша половина 20-х років ХХ ст.), Кузьмінець Н. П. (2010)
Пилипенко Л. - Агатангел Кримський: реабілітований посмертно, Рященко Д. С. (2010)
Горбуров К. Є. - До питання про чисельність польського населення УСРР за переписом 1926 р. (2010)
Сергієнко С. Ю. - Прояви специфіки процесу українізації 1920 – 1930-х рр. в партійних організаціях і державних установах на Донбасі (2010)
Ніколіна І. І. - Реалiзацiя принципу полiтехнiзму в загальноосвiтнiй школi України наприкiнцi 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2010)
Тучинський В. А. - Соціальне страхування в молдавській автономній соціалістичній радянській республіці у 1925-1926 рр. (2010)
Слободинський О. О. - Особливі риси розвитоку промисловості в Україні в 20-х – на початку 30 рр. ХХ ст. (2010)
Рекрут В. П. - Участь споживчої кооперації України в реалізації курсу "великого стрибка" запровадженого ВКП(б) на початку 30-х рр. ХХ ст. (2010)
Стоян Т. А. - "Как это освещать в печати": політичне утаємнення голоду 1932-1933 рр. (2010)
Мазило І. В. - Кадрове забезпечення роботи залізничного транспорту України в період його відбудови (1943-1950-ті рр. ) (2010)
Терлецька І. В. - Влада і суспільство епохи сталінізму через призму соціального портрету можновладців і репресованих (2010)
Мельников Д. О. - Молодь України у місцевих органах влади (80-90 рр. ХХ ст.) (2010)
Нікітюк О. В. - Підготовка офіцерів медичної служби запасу для збройних сил України (1991-2006 рр.) (2010)
Ніколаєць Ю. О. - Національно-культурна політика в Україні на початку ХХІ ст. (2010)
Мельничук Т. А. - Природне зменшення сільського населення України (1989 – 2001 рр.) (2010)
Кривошея В. В. - Персональний склад старшини Брацлавського і Кальницького полків в період національної революції середини ХVІІ ст. (2010)
Кузнець Т. В. - Уманське вікаріатство в структурі єпархіального управління Київської митрополії ХІХ-початку ХХ ст. (2010)
Кривошея І. В. - Польські поміщики Потоцькі (герб "Пилява") й українське селянство: ґенеза стосунків під російським контролем (2010)
Тростогон А. М. - Родіон Скалецький – видатний культурний діяч Поділля (2010)
Іваневич Л. А. - Формування наукових засад і громадських поглядів К. В. Широцького під час отримання освіти в Петербурзі (2010)
Гандзюк В. О. - Ідеологічні та соціальні компоненти подільської газети "Шлях" (1919 р.) в контексті щоденної подачі інформації (2010)
Ладаняк І. А. - Розвиток споживчої кооперції Поділля на початку непу (2010)
Комарніцький О. Б. - Партійно-комсомольські осередки студентів Вінницького педвузу у 30-ті рр. ХХ ст.: підтримка правлячого режиму (2010)
Черкашина О. В. - Вінницький театр опери та балету ім. Леніна (1932-1940 рр. ) (2010)
Гальчак С. Д. - Причини неповернення на рідну землю подільських "остарбайтерів" (2010)
Трембіцький А. М. - До проблеми створення колективної біографії родини Сіцінських-Чехівських-Січинських-Шандор (2010)
Верещагіна-Білявська О. Є. - Просвітницько-педагогічна спрямованість творчої діяльності композиторів доглінкінської і глінкінської доби, Шатковська І. С. (2010)
Скопова О. І. - Партійно-політична система Іспанії, її структура та особливості в роки кризи конституційно-монархічного ладу (1918 – 1923 рр.) (2010)
Кравчук О. М. - Словацькі політики в урядах ЧСР у 1918 – 1929 рр. (2010)
Очеретяний В. В. - Державницька позиція М. А. Славинського на з’їзді народів Росії 8-15 вересня 1917 р (2010)
Піковська Т. В. - Національне питання в програмах українських політичних партій першої Чехословацької республіки (1918-1938) (2010)
Годлевська В. Ю. - Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії (2010)
Чорна Н. М. - Євроатлантична інтеграція Польщі та Росія: місце російського фактора у розширенні НАТО на Схід (2010)
Сухобокова О. О. - Українська шкільна освіта в Канаді (2010)
Баркалова О. Н. - Перші результати членства Угорщини в Європейському Союзі (2010)
Вознюк О. М. - Застосування текстоцентричного підходу у вивченні історії України (2010)
Дудник О. В. - Уманщина доби національно-визвольної війни середини ХVІІ ст.: історіографія та джерела (2010)
Степанчук Ю. С. - Політика Гетьманського уряду Івана Мазепи стосовно козацької старшини та рядового козацтва у працях істориків україномовної зарубіжної діаспори (2010)
Кривошея І. І. - Бунчуковий товариш Опанас Дорофійович Грушинський та його рід (2010)
Іржицький В. Ю. - Історичні джерела до історії полків Гетьманщини у фондах центрального державного історичного архіву України у м. Києві (на матеріалах Київського полку) (2010)
Соломонова Т. Р. - Книга як знаряддя збереження етнічної ідентичності поляками поділля другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2010)
Корновенко С. В. - Еволюція поглядів лідерів білого руху Півдня Росії на сутність аграрного питання та шляхи його вирішення (2010)
Шологон Л. І. - Наукові праці кінця ХІХ – початку ХХ ст. як джерело до вивчення національно-культурного руху українців Галичини зазначеного часового проміжку (2010)
Стопчак М. В. - Політика директорії УНР у стосунках з Польщею і Румунією в роки української національно-демократичної революції 1917–1920 рр. в сучасній вітчизняній історіографії (2010)
Тараненко О. М. - Аграрна політика П. Скоропадського у контексті вивчення радянською історіографією історії революції та Громадянської війни (1930-ті – перша половина1950-х рр.) (2010)
Васильчук Г. М. - Становлення та функціонування радянської системи освіти в УРСР 1920-30-х рр. : до історіографії проблеми (2010)
Мельничук О. А. - Опубліковані джерела з історії соціального страхування в Радянській Україні 1920 – 30-х рр. (2010)
Кукуруза Ж. Б. - Проблеми розвитку сільського господарства УРСР (1950-ті– 60-ті рр. ) в сучасній українській історіографії (2010)
Лісовська О. В. - Становище матеріально-технічної бази українського села в 60-80-ті роки ХХ століття: сучасна історіографія (2010)
Ніколаєць К. М. - Вітчизняні історіографічні дослідження історії суспільно-політичних процесів в УРСР другої половини 1960-х – початку 1990-х років (2010)
Тарасов В. В. - Етимологія горбачовської гласності (1985-1991 рр. ) як проблема сучасної історіографії (2010)
Коляструк О. А. - Історія повсякденності в Україні: проблема становлення і легітимізації (2010)
Зінчук М. Ю. - Історія повсякденності як новий напрямок гуманітарних досліджень (2010)
Зінько Ю. А. - Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859-1937): наукова та громадська діяльність. Хмельницький: ПП Мельник А. А. , 2009. – 300 с., Лисий А. К. (2010)
Калитко С. Л. - Музичко О. Є. Історик Федір Іванович Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. - Одеса: Астропринт, 2005. -208 с., Ханенко П. Л. (2010)
Мазило І. В. - Данилюк Д. Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження /кінець XVIII - середина XIX ст. /. Ужгород, 2009. – 392 с. (2010)
Зінько О. В. - Сторожук А. Подільський Бар та його околиці: історія і сучасність (Події. Особистості. Факти). Навчальний посібник. – К. , 2010. – 282 с . (2010)
Романюк І. М. - Гандзюк В. О. Часописи Поділля в процесі творення державницької ідеології українства (1917–1920 рр. ): Монографія. Вінниця: ФОП Данилюк В. Г. , 2009. -368 с., Криворучко О. І. (2010)
Зінько Ю. А. - Стопчак М. В. Утворення і діяльність Директорії Української народної республіки (1918 – 1920 рр. ): історіографічний нарис: монографія. - Вінниця: І. Балюк, 2010. - 812 с. (2010)
Романюк І. М. - Коляструк О. А. Інтелігенція УСРР в 1920-ті роки: повсякденне життя. – Харків: Раритети України, 2010. – 386 с. (2010)
Калитко С. Л. - Петренко В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-х – 30-х рр. ХХ ст. : причини, технології, наслідки Голодомору-Геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: ДП "Державна картографічна фабрика", 2008. – 320 с (2010)
Лисий А. К. - Гальчак С. Д. На узбіччі суспільства: доля українських "остарбайтерів" (Поділля, 1942 – 2007 рр. ). – Вінниця: Меркьюрі Поділля, 2009. – 768 с (2010)
Неприцький О. А. - Полтораков О. Ю. Безпека держави та безпека суспільства: специфіка політичного взаємовпливу в національному та європейському контекстах. – К.: "lat & k", 2009. – 300 с. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, зміст (2013)
Кулизький М. В. - Прескрипція та адекватність гемодіалізу у відділенні нефрології та діалізу ду "інститут нефрології намн україни– за 2012 рік, Бусигіна Ю. С., Сташевська Н. В., Біленко А. В., Березяк Т. І., Суржко Л. М. (2013)
Топчій І. І. - Морфологічний і функціональний стан ендотелію у хворих з ішемічною хворобою серця та хронічним гломерулонефритом , Кірієнко О. М., Циганков О. І., Бондар Т. М., Щенявська О. М. (2013)
Шіфріс І. М. - Аналіз структури смертності пацієнтів, які отримують лікування гемодіалізом, Дудар І. О., Гончар Ю. І., Крот В. Ф., Красюк Е. К., Алексєєва Н. Г, Хіль М. Ю. (2013)
Крутиков Е. С. - Оксидативный стресс у больных хбп v стадии с анемией, находящихся на заместительной терапии гемодиализом, Полищук Т. Ф., Польская Л. В., Шахназаров А. А. (2013)
Романенко О. А. - Особливості мікробного спектру сечостатевої системи жінок з рецидивуючим пієлонефритом, Степанова Н. М., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Лебідь Л. О., Колесник М. О. (2013)
Дудар І. О. - Рівні протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) у пацієнтів, які лікуються програмним гемодіалізом, залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок, Савчук В. М., Гончар Ю. І., Дріянська В. Є., Красюк Е. К., Хіль М. Ю. (2013)
Колесник М. О - Асоціації особливостей hla-фенотипу та чутливістю до лікування кортикостероїдами у хворих на хронічний гломерулонефрит з нефротичним синдромом, Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Петрина О. П., Величко М. Б. (2013)
Демихова Н. В. - Показатели гуморального иммунитета на фоне нарушений липидного обмена у больных с ренокардиальным синдромом (2013)
Колесник М. О - Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок, Законь К. М, Дударенко В. Б. (2013)
Колесник М. О. - Перитонеальний діаліз у лікуванні пацієнтів з гострим пошкодженням нирок, Степанова Н. М. (2013)
Повідомлення (2013)
Титул, зміст (2013)
Класифікація хвороб сечової системи для нефрологічної практики (2013)
Морфологічна класифікація хвороб нирок для нефрологічної практики (2013)
Фоміна С. П. - Прогнозування несприятливого перебігу гломеурлонефриту з нефротичним синдромом у дітей: ензимуричні маркери, Багдасарова І. В., Мигаль Л. Я. (2013)
Топчій І. І. - Особливості нефропротекторної дії сулодексиду у хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Якименко Ю. С. (2013)
Крутиков Е. С. - Сравнительная эффективность блокады ренин-ангиотензин-альдостероновой системы комбинациями алискирен с амлодипином и рамиприл с амлодипином у больных с гипертонической болезнью, Чистякова С. И., Горбатюк В. В. (2013)
Дудар І. О. - Інтерлейкін 10, індекс маси тіла та сироватковий альбумін у пацієнтів з хронічною хворобою нирок 5Д стадїї, Дріянська В. Є., Григор’єва Є. М., Гончар Ю. І., Красюк Е. К. (2013)
Проданчук М. Г. - Динаміка вмісту мікроелементів у цільній крові дітей із хронічною хворобою нирок V Д ст, Макаров О. О., Шейман Б. С., Васильєва О. Г., Боднар Г. Б. (2013)
Геращенко С. Б. - Регенераційні можливості стовбурових клітин нирки, Чайковський Ю. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Морозов Ю. А. - Оценка функции почек в педиатрической практике, Марченко Т. В., Дементьева И. И. (2013)
Аблогіна О. В. - Оптимізація перитонеального діалізу в 7 етапах освітньої роботи з пацієнтом, Степанова Н. М. (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
М. О. Колесник. щирі вітання з ювілеєм! (2013)
Інформація для читачів (2013)
Повідомлення 1 (2013)
Повідомлення 2 (2013)
Костиленко Ю. П. - Сравнительная анатомия зубочелюстной системы кролика и крысы, Саркисян Е. Г. (2014)
Бережна О. Е. - Спосіб реставрації фронтальної ділянки щелеп у дітей із гіпоплазією емалі (2014)
Гризодуб Е. В. - Разработка комплексного метода лечения генерализованного пародонтита у больных с сахарным диабетом 2 типа (2014)
Демьяненко С. А. - Динамика показателей деятельности сердечно-сосудистой системы пациентов на этапах стоматологического приёма (2014)
Кузенко Є. В. - Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами сердцево-судинної системи і шлунково-кишкового тракту, Романюк А. М., Кузенко О. І., Логвінова О. В. (2014)
Кулигіна В. М. - Динаміка показників допплерографічного дослідження гемодинаміки, Дорош І. О. (2014)
Петрушанко Т. О. - Психологічні характеристики людини в прогнозуванні хвороб тканин пародонта, Литовченко І. Ю., Артюх М. О., Чечотіна С. Ю., Котелевська Н. В. (2014)
Ожоган І. А. - Cтан пародонта хворих після реставрацій бічних зубів (2014)
Ткаченко І. М. - Дослідження особливостей кристалоутворення ротової рідини у пацієнтів з різною соматичною патологією (2014)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика ефективності застосування препарату "Ліпін" у комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами дна порожнини рота в порівнянні з традиційним лікуванням, Ву В’єт Куонг, Локес К. П. (2014)
Кулицька О. В. - Рентгенологічна характеристика переломів підборідного відділу нижньої щелепи (2014)
Рузин Г. П. - Профилактика послеоперационных осложнений на основании послеоперационного мониторинга у пациентов с одонтогенным гайморитом, Побережник Г. А. (2014)
Ключковська Н. Р. - Зношення кулькових і балкових систем фіксації та його вплив на ступінь утримання протезів (2014)
Олійник А. Ю. - Аналіз симетрії правої і лівої половин зубного ряду та довжини фронтальної ділянки верхньої щелепи в порівнянні з нормою в оперованих пацієнтів із вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи і піднебіння, Олійник Г. В. (2014)
Гавриленко М. А. - Особливості стану слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта в дітей-інвалідів із патологією органів дихання (2014)
Яров Ю. Ю. - Поддерживающее лечение после дентальной имплантации, Силенко Ю. И., Дворник В. М., Куц П. В. (2014)
Сидоренко Л. П. - Сучасні підходи до вивчення ортопедичної стоматології студентами стоматологічного факультету (2014)
Силенко Ю. І. - Стан тканин порожнини рота і пародонта в пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, Проданчук А. І., Силенко Г. М., Хребор М. В., Хміль Т. А. (2014)
Скрипников П. Н. - Ю. И. Бернадский. Ученый, педагог, врач (к 100-летию со дня рождения), Аветиков Д. С., Богашова Л. Я., Новаковская Л. В. (2014)
Мірза Олександр Іванович (1944 -2013) (2014)
До відома авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Ресурсосбережение и качество металлопродукции – основа технологических разработок, Рудюк А. С. (2005)
Пантелят Г.С. - Системы водоснабжения и водоотведения городов и промышленных предприятий в странах СНГ (основные достижения и проблемы, направления решений), Кузнецова Л. Н. (2005)
Пастернак В. П. - Можливості проведення проектів спільного впровадження в лісовому господарстві Харківської області в рамках діяльності за кіотським протоколом, Букша І. Ф. (2005)
Задорский В. М. - Предложения по внесению изменений в закон Украины "Про відходи", Новиков Н. Н. (2005)
Юрченко А. П. - Экологические проблемы: научные изыскания и решения, Сахаров А. А., Гончаров И. И., Лобойко А. Я. (2005)
Хоботова Э. Б. - Определение химического и дисперсного состава цементной пыли, Уханёва М. И. (2005)
Швец М. Н. - Усовершенствование и реконструкция мокрых газоочисток агломашин, Брехунов А. В., Савенчук С. В., Юрченко В. Н. (2005)
Эпштейн С. И. - Прогнозирование осветления воды в отстойных сооружениях при увеличении расходов (2005)
Нотыч А. Г. - Нагрев дымовых газов сталеплавильного агрегата после мокрой очистки за счет утилизации их тепла, Рыжавский А. З., Демидова В. Е., Рыбинов В. А. (2005)
Шматков Г. Г. - Перспективні рішення проблеми відходів промислового міста, Григоренко О. А. (2005)
Каненко Г. М. - Использование отходов металлургических предприятий в строительной индустрии, Злобин А. Г., Здоров А. И., Златковский А. Б. (2005)
Степанов М. Ф. - Утилизация мелкофракционных промышленных отходов в условиях действующего металлургического комбината (2005)
Носков В. А. - Вклад института черной металлургии НАН Украины в разработку и внедрение проектов государственной программы использования отходов производства (2005)
Носков В.А. - Подготовка металлической стружки к утилизации, Чернышов А.В. (2005)
Аверин В. А. - Стандартные образцы состава химических веществ для экологического контроля, Крайнов И. П. (2005)
Мануйлов М. Б. - Методология оценки объемов загрязняющих веществ, привносимых автотранспортными потоками на территории курортов, тошинский В. И., Скомороха О. П. (2005)
Позднякова Е. И. - Анализ токсичных компонентов газовых выбросов при сжигании автопокрышек, Грипас О. М., Статилко М. В. (2005)
Сорока М. І. - Екологічні передумови формування та диференціації рослинності Розточчя (2012)
Мазепа В. Г. - Дуплогніздові птахи березово-соснових лісів Житомирського Полісся (2012)
Бойко О. Л. - Динаміка вмісту 137Cs в ягідних і лікарських рослинах лісів Полісся України за роками (2012)
Майборода В. А. - Особливості формування товарної структури деревостанів дуба червоного бореального (2012)
Пукман В. В. - Структурно-типологічний аналіз явірників Українських Карпат з урахуванням орографічних особливостей рельєфу, Горошко М. П., Гриник Г. Г. (2012)
Сопушинський І. М. - Лісівничі особливості розробки діагностичної моделі явора форми "пташине око" (2012)
Шестопалов М. В. - Непарний шовкопряд - шкідник деревних насаджень передгірного Криму (2012)
Юсипович Ю. М. - Діагностика кореневої губки (Heterobasidion annosum (fr.) bref. s. str.) методом полімеразно- ланцюгової реакції, Ковальова В. А., Гут Р. Т. (2012)
Копій Л. І. - Аналіз фотометричних та спектроскопічних досліджень живих листків рослин, Озарків О. І., Тереля І. П. (2012)
Кульчицький Я. В. - Екологічна спрямованість сучасних економічних систем у контексті їх порівняльного аналізу, Кульчицький Б. В., Апостолюк О. О. (2012)
Міронова Н. Г. - Вищі водні та прибережно-водні рослини техногенних озер Малого Полісся (2012)
Гаврилко П. П. - Стан та особливості розвитку світового та вітчизняного екологічного ринку товарів та послуг, Черторижський В. М. (2012)
Голод А. П. - Приміська зона великого міста як перспективна рекреаційна територія, Дрофяк З. Б. (2012)
Білей П. В. - Дослідження фізичних властивостей деревини сосни, Комбаров А. М., Синітович Я. Д. (2012)
Супрун Н. П. - Розроблення методу визначення запиленості текстильних матеріалів, Озимок Г. В., Островецька Ю. І. (2012)
Білоус О. В. - Впровадження сучасних технологій зміцнення інструментальних сталей для обробки деревних матеріалів, Голубець В. М., Магура Б. О., Гасій О. Б. (2012)
Кушпіт А. С. - Застосування щитів зі стільниковим заповненням у меблевому виробництві, Мних А. Я., Кушпіт О. М. (2012)
Ляшеник А. В. - Автоматична система керування фільтрувальною повітроочищувальною станцією, Тисовський Л. О., Дорундяк Л. М., Дадак Ю. Р. (2012)
Паснак І. В. - Вплив критичного часу пожежі в приміщенні промислового підприємства на технології її ліквідації (2012)
Ребот Д. П. - Методика визначення основних фізико-механічних характеристик сипких середовищ (2012)
Партин Г. О. - Особливості організації антикризового фінансового управління на підприємствах будівельної галузі, Бовцайло У. М. (2012)
Піцур Я. С. - Управління маркетинговою діяльністю суб'єктів підприємництва як об'єкт маркетингового аналізу, Жук І. З., Пасічник Н. Б. (2012)
Скибінський С. В. - Рівень задоволення споживача як метод конкурентної боротьби, Луцьків Х. В. (2012)
Кишакевич Б. Ю. - Ключові аспекти забезпечення економічної безпеки України у контексті світової фінансової кризи (2012)
Мельник О. Г. - Митна експертиза: сутність, призначення та види, Хмаренко В. С. (2012)
Іванечко Ю. М. - Глобальні проблеми ефективного використання енергетичних та сировинних запасів, Чапран С. П. (2012)
Акіншина О. В. - Розвиток та контроль діяльності малого бізнесу Великобританії, Плотніченко І. Б. (2012)
Бакалінський О. В. - Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях, Двуліт З. П. (2012)
Бодак Г. І. - Зарубіжний досвід розвитку сільськогосподарського виробництва (2012)
Вільгуцька Р. Б. - Організаційна структура управління промисловим підприємством: сутність та етапи формування (2012)
Гончарук С. М. - Роль недержавних пенсійних фондів у реформуванні пенсійної системи України, Гончарук Ю. В. (2012)
Должанський А. М. - Організація обліку виробничих відходів на поліграфічних підприємствах (2012)
Карпінський Б. А. - Податкова політика держави: оцінювання стану на основі фіскального інструментарію (2012)
Квасній З. В. - Роль малого бізнесу в умовах ринку (2012)
Квасній Л. Г. - Теоретичні аспекти управління економічним потенціалом (2012)
Ковальова М. Л. - Перспективи розвитку сировинної бази лісопромислового комплексу України (2012)
Лазур П. Ю. - Ефективність бюджетної підтримки підприємств малого бізнесу в Україні (2012)
Макалюк І. В. - Еволюція поглядів щодо сутності категорії "трансакційні витрати" (2012)
Полянська О. А. - Організація управлінського обліку за бізнес-процесами на підприємствах ресторанного господарства, Степанюк Н. Г. (2012)
Максимець О. В. - Особливості управління міжнародними зв'язками підприємств лісового господарства та оцінювання ефективності співпраці з іноземними контрагентами, Слюсарчук Н. І. (2012)
Пірог В. В. - Особливості фінансових інструментів управління кредитними ризиками комерційних банків (2012)
Проданова І. І. - Становлення та формування ринку консалтингових послуг у регіоні, Бережницька У. Б. (2012)
Романишин М. І. - Механізм забезпечення економічної стабільності підприємства (2012)
Сардак О. В. - Сучасна концепція управління персонал-маркетингом підприємства (2012)
Сороківська М. В. - Процес управління фінансовими ризиками страхових компаній (2012)
Тимощук М. Р. - Планування соціальних вимірників розвитку підприємств, Яворська Н. Р. (2012)
Фалюта А. В. - Етапи управління ризиками банку (2012)
Флейчук М. І. - Напрями подолання монополізації та тінізації в українській економіці, Бабій М. В. (2012)
Юрків Н. Я. - Сутнісні характеристики та структура економічної безпеки держави (2012)
Цмоць І. Г. - Принципи побудови та способи нвіс-реалізації нейромереж реального часу, Скорохода О. В., Ваврук І. Є. (2012)
Кузьо І. В. - Просторова модель колісного транспортного засобу з використанням Matlab simulink, Житенко О. В. (2012)
Гуліда Е. М. - Моделювання пожежі в закритому приміщені, Меньшикова О. В., Ренкас А. А. (2012)
Жихор О. Б. - Економетричні методи прогнозування науково-технічного прогресу та світового розвитку, Коваль Р. А. (2012)
Шабатура Ю. В. - Метод визначення належності елементів цифрового зображення образу балістичного тіла, Кузьменко Р. В. (2012)
Борзов Ю. О. - Модифікація алгоритму RSA: шифрування та дешифрування за одним рядком матриці зображення, Ковальчук А. М., Пелешко Д. Д. (2012)
Шкрабак И. В. - Структурная устойчивость экономики региона с позиций синергетической теории информации (2012)
Верхола І. І. - Аналіз стійкості нелінійних коливань гусеничного обводу, Сеник А. П., Чаган Ю. А. (2012)
Голубець Т. В. - Визначення рівноважного зволоження та власної проникності пористого матеріалу на основі ізотерм сорбції або кривих затримки вологи (2012)
Маєвський В. О. - Моделювання процесу розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми, Вус А. Я., Мацюк Р. І. (2012)
Башнянин Г. І. - Значення освіти у стратегії розвитку перехідної системи економіки, Свінцов О. М., Панчишин Т. В., Шморгай М. Б. (2012)
Гаврилко П. П. - Соціальні передумови відродження села (2012)
Феленчак Ю. Б. - Актуальні тенденції проходження демографічних процесів у Львівській області (2012)
Cадурська М. О. - Еволюція поглядів щодо сутності поняття "конкурентоспроможність підприємства" (2012)
Пустовар Н. В. - Міграція - щасливий погляд на життя, Лапшина І. А. (2012)
До відома авторів статей (2012)
Вайт С. - Переосмислення "помаранчевої революції”, Макалістер Є. (2010)
Арсеєнко А. - Демістифікація "нової економіки” і проблема безробіття у США та Євросоюзі за умов ґлобальної кризи (2010)
Коваліско Н. - Теорія практик, практики і дослідження стратифікаційних порядків (2010)
Дембіцький С. - "Обґрунтована теорія”: стратегія збирання та аналізу якісних даних за теоретичної валідизації (2010)
Казаков В. - Зовнішні та внутрішні конфлікти (2010)
Мацевич І. - Креативне суспільство: у пошуках релевантної соціальної теорії (2010)
Суковата В. - "Філософія після Освенцима”: рефлексії військового насильства у західній і пострадянській свідомості (2010)
Безрукова О. - Відповідальність у соціологічному дискурсі (2010)
Свєженцева Ю. - Традиція: концептуалізація та напрями вивчення, Проскурякова О. (2010)
Нельга О. - Етнічна соціологія як наука (2010)
Тарасенко В. - До питання ¬розроблення методик викладання соціології, Чепак В. (2010)
Брік Т. - Соціолог між визнанням і покликанням (Треті соціологічні читання пам’яті Н.В.Паніної 10 грудня 2009 року) (2010)
Конкурс "Кращий молодий соціолог року–2010” (2010)
Астахова В. - Хрестоматійні надбання світової соціологічної думки (2010)
Пам’яті Людмили Рязанової (2010)
Грищенко К. - 20 років Інституту соціології НАН України (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського