Дыбина А. В. - Анализ предложений со словами-указателями на объект описания из текстовой базы в системе автоматического реферирования (2012)
Куприна В. А. - Концепт KNIGHT/РЫЦАРЬ в английской языковой картине мира (2012)
Воробьев Е. М. - Институциональная составляющая модернизационного проекта (2012)
Цыбульская Э. И. - Институциональные подходы к исследованию национальной экономики (2012)
Миколенко Е. П. - Исследование институционального механизма адаптации экономических систем в эпоху глобализации (2012)
Строкович Г. В. - Особливості функціонування інституту управління якістю (2012)
Тимохова Г. Б. - Особенности проектирования инновационных структур: институциональный аспект (2012)
Сомова О. Е. - Структурные изменения в источниках финансирования инновационной деятельности в Украине (2012)
Столетняя С. И. - Кластеризация как инновационный механизм обеспечения конкурентоспособности национальной экономики (2012)
Иванова О. А. - Конкурентоспособность производственных и территориальных экономических систем (2012)
Данько Н. І. - Напрямки підвищення якості готельних підприємств в Україні, Решетняк О. І. (2012)
Комір Л. І. - Соціально-економічні наслідки демографічної кризи (2012)
Жуковская Е. В. - Фактор доверия в развитии экономических институтов (2012)
Пелихов Е. Ф. - Кредитование инвестиционного проекта и оценка его эффективности (2012)
Олійник О. М. - Реформа у сфері оплати праці на початку 1930-х рр. в Україні (2012)
Олейник Ю. А. - Передача годонимов (на материале книг Дж. Роулинг "Гарри Поттер") (2012)
Обозная Е. Н. - Перспективы и возможности молодых специалистов в новых социально-экономических условиях (2012)
Бабанина В. Ю. - Преодоление правового нигилизма в украинском обществе в контексте взаимодействия права и морали (2012)
Усик Е. Ю. - Познавательные возможности междисциплинарного подхода к изучению образовательной среды вуза (2012)
Нечитайло И. С. - Социология в системе научного управления обществом: по итогам IV Всероссийского социологического конгресса (2012)
Ильченко В. В. - Компетентностный подход: суть и задачи (2012)
Собко Л. В. - Управление как фактор экономического равновесия (V конференция молодых ученых) (2012)
Экономическая социология как учебно-научная дисциплина (2012)
Изменения гендерной идентичности взрослых в условиях социальных трансформаций (2012)
Якість функціонування підприємства: внутрішні та зовнішні аспекти (2012)
Відомості про авторів (2012)
Титул, зміст (2012)
Офіційна хроніка (2012)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2012)
Ситюк М. П. - Історичні та епізоотологічні аспекти африканської чуми свиней, Ображей А. Ф. (2012)
Приходько Ю. О. - Мюлеріоз кіз: епізоотологія, діагностика і лікування, Корчан Л. М., Корчан М. І. (2012)
Лутай І. Ю. - Мінеральний склад навколоплідних рідин, оболонок, пуповинного канатика та печінки новонароджених лошат, Калиновський Г. М., Омеляненко М. М. (2012)
Меженський А. О. - Показники внутрішньоочного тиску в клінічно здорових коней при використанні тонометра Tonovet (2012)
Потоцький М. К. - Африканська чума свиней (Pestis africana suum) (2012)
Лазоренко А. Б. - Роль фактора некрозу пухлин та модифікованого цитрулінованого віментину в розвитку імунозалежного запалення сполучнотканинних утворень копит у коней, Іздепський В. Й. (2012)
Гаркавенко Т. О. - Порівняльна характеристика хромогенних середовищ одноетапного виділення та прямої ідентифікації бактерій групи кишкової палички (2012)
Наливайко Л. І. - РНГА-діагностика метапневмовірусної інфекції птиці, Рябінін С. В., Рябека Д. А. (2012)
Фахівці Гребінківщини святкують новосілля! (2012)
Костенко О. - І таке буває (2012)
Шкрибей В. - Неочікуване (2012)
Солімчук М. - Загадкове буйство (2012)
Стефаник І. М. - Жарти природи (2012)
Савлюк Ю. П. - Свіжина (2012)
Мельник П. Г. - Слово про ветерана (2012)
Титул, зміст (2012)
Лівенцева Г. - Геологія – наука універсальна. На День знань у столичній школі відкрився перший в Україні геологічний клас (2012)
Павлишин В. - Євген Лазаренко – український корифей мінералогії. До сторіччя від дня народження (2012)
Зайцева В. - Доленосна зустріч (2012)
Алєксандрова Т. - Юні шукачі скарбів духовних і земних зустрілись у Києві. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів МАН (2012)
Кичка О. - Чому так мало панського у Королівства Данського? (Нотатки з копенгагенської конференції EAGE) (2012)
Бурлуцький М. - Закономірності розподілу концентрацій германію в залежності від якісних характеристик вугілля Лисичанського геолого-промислового району (2012)
Пономаренко О. - Визначення рідкісноземельних елементів у гірських породах та мінералах методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MC), Самчук А., Огар Т., Петриченко К., Попенко Е., Красюк О. (2012)
Макаренко Н. - Застосування сучасних модифікацій літогеохімічної і еманаційної зйомок під час пошуку уранових родовищ, Карли В., Коляда В., Паталаха М., Гурін О., Степанюк М., Купенко І. (2012)
Підвисоцький В. - Концепція формування алмазоносних формацій давніх платформ як основа прогнозування і пошуків родовищ алмазів на території України, Остафійчук Н., Чашка О. (2012)
Омельченко А. - Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита, Митрохин О. (2012)
Лепігов Г. - Нафта Передкарпаття (в світлі абіогенної теорії генезису вуглеводнів), Гулій В., Локтєв А., Манюк М., Гоптарьова Г. (2012)
Копчалюк А. - Про циклічність будови візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини та особливості кореляції трансгресивних частин розрізу, Садівник Б. (2012)
Пімоненко Л. - Геолого-геофізичний метод прогнозу зон скупчення метану на прикладі шахти імені О. Ф. Засядька, Каргаполов А., Гуня Д., Свістун В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України Мінерально-сировинна база гемологічних матеріалів України, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Топаз, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Берил, Яковлєва В. (2012)
Гольдін П. - Нові матеріали "Eocetus" sp. (Mammalia: Сetacea) з еоцену України, Звонок Є., Крахмальна Т. (2012)
Іванишин В. - Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Петрівська параметрична свердловина 1, Кононенко Л., Бабко І. (2012)
Дерябін М. - Про шовні зони Українського щита, Романюк Л. (2012)
Геолог у творчому пошуку. До ювілею І. І. Дем’яненка (2012)
Спіріна О. - Конельському М. Я. – 80! (2012)
Савків Б. - Володимир Степанович Іванишин. До 80-річчя від дня народження (2012)
Марчук В. - Аліса Дроздовська: "Ось про все це я і розповім…" (2012)
Кравчук О. - Георгій Григорович Ткаченко – "невідомий матрос" з Одеського університету (2012)
Єсіна Н. - Фанат Криворіжжя. До 140 річниці з дня народження Е. К. Фукса (2012)
Пам’яті Ростислава Сергійовича Фурдуя (2012)
Лелик Б. - Пам’яті великого геолога – головного "режисера" геологорозвідувальних робіт на вугілля в Україні (2012)
Іщенко О. - Енергетичні зони Землі і духовність наших предків (2012)
Сапфірова Н. - Камінь у сучасному ювелірному і каменерізному мистецтві. Майстри України (2012)
Ведєрніков Ю. А. - Теорія національної держави: атавізм чи потреба сьогодення, Кучук А. М. (2012)
Корнієнко М. В. - Конституційне право людини і громадянина на свободу думки і слова в Україні: стан наукових досліджень (2012)
Круглова О. О. - До питання визначення завдань соціальної політики України (2012)
Куракін О. М. - Теоретико-правові аспекти розвитку демократичного централізму в діяльності правоохоронних органів (2012)
Лазаренко Л. А. - Забезпечення Президентом України конституційного права громадян України на звернення (2012)
Литовченко Л. А. - Розсуд осіб у цивільному праві Української держави ХІ-ХІІ століть за "Руською Правдою" (2012)
Рибалкін А. О. - Теоретико-методологічні проблеми трансформації концепції громадянського суспільства в Україні (2012)
Савіщенко В. М. - Поняття та мета політики держави у сфері освіти та науки в Україні (2012)
Сворак С. Д. - Народовладдя у контексті державної регіональної політики України (2012)
Христова Ю. В. - Право на розумний строк розгляду справи в практиці Європейського Суду з прав людини, Марушкін С. І. (2012)
Галкін Д. В. - Структура та штати спеціальних підрозділів міліції УСРР (історико-правовий аспект) (2012)
Ганзицька Т. С. - Роль принципів права в механізмі забезпечення ґендерної рівності (2012)
Ковальов І. П. - Проблемні аспекти категорії конституціоналізму (2012)
Коломоєць Ю. О. - Зміст конституційного права людини і громадянина на страйк (2012)
Кравець М. О. - Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування (2012)
Кравченко В. В. - Наглядова діяльність органів прокуратури в історичному аспекті (2012)
Рибак Н. С. - Організаційно-правові аспекти механізму реалізації вітчизняної виборчої системи (2012)
Суходубова І. В. - Стабільність і динамізм законодавства: загальна характеристика понять та сутність взаємозв’язку (2012)
Комарницький В. М. - Правові питання використання альтернативних джерел енергії (2012)
Барабаш Г. О. - Суддя як спеціальний суб'єкт трудового права у Російській Федерації (2012)
Булат Є. А. - Інтелектуальна власність та інноваційні процеси розвитку (2012)
Гафурова О. В. - Проблеми правового забезпечення транспортного обслуговування у сільській місцевості (2012)
Зуєв В. А. - Міжнародно-правове регулювання поводження з відходами: історія, сучасність, перспективи (2012)
Івчук Ю. Ю. - Переведення працівників на легшу роботу за станом здоров’я (2012)
Ігнатенко В. М. - Динаміка виникнення зобов’язання з публічної обіцянки нагороди за результатами конкурсу (2012)
Золотухіна Л. О. - Перше працевлаштування за чинним Кодексом законів про працю та проектом Трудового кодексу України, Пивонос М.А. (2012)
Москаленко О. В. - Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантія конституційного права на соціальний захист (2012)
Музика-Стефанчук О. А. - Відшкодування державою завданої шкоди: приватно- та публічно-правові аспекти (2012)
Обушенко О. М. - Розвиток законодавства про охорону праці в радянський період (1918-1932 рр.) (2012)
Петров Є. В. - Адміністративно-господарське право країн Європейського Союзу: нотатки до наукової дискусії (2012)
Шумна Л. П. - Соціальний захист осіб, які утримуються в будинках-інтернатах (2012)
Биков А. В. - Випробування при прийнятті на роботу працівників органів прокуратури (2012)
Бомбергер І. Л. - Поняття та критерії диференціації правового регулювання у праві соціального забезпечення (2012)
Бочарникова А. С. - Історичні передумови правового регулювання охорони праці на підприємствах (2012)
Девізоров Д. С. - Надання молоді першого робочого місця (2012)
Межевська Л. В. - Відсторонення від роботи державних службовців як передумова притягнення їх до дисциплінарної відповідальності (2012)
Морозов Г. В. - Напрямки державної політики у галузі забезпечення якості пального в роздрібній мережі (2012)
Новак Т. С. - Охорона праці неповнолітніх у тваринництві: проблеми та перспективи (2012)
Орлов І. П. - Особливості правочинів, спрямованих на відмову від прийняття спадщини, та їх види (2012)
Романов С. А. - Правові аспекти навчання сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників (2012)
Тиновський Д. В. - Методи відбору платників податків для проведення виїзних податкових перевірок (2012)
Мінка Т. П. - Система адміністративно-правових режимів (2012)
Доненко В. В. - Щодо визначення центрального органу забезпечення безпеки дорожнього руху (2012)
Костюченко М. І. - Властивість латентності функції як причина існуючих розбіжностей у формуванні поняття функції управління (2012)
Костюченко Є. О. - Загальна характеристика адміністративно-правових відносин із забезпечення фінансової безпеки (2012)
Легеза Є. О. - Діяльність органів внутрішніх справ щодо надання адміністративних послуг у сфері обігу зброї, Белінський Ю. Є. (2012)
Бойко Д. Д. - Місце безпеки дорожнього руху в системі відносин громадського порядку та громадської безпеки (2012)
Зінченко М. Ю. - Ротація кадрів митних органів (2012)
Орєхов О. І. - Деякі особливості провадження щодо перегляду справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з оскарженням рішення по ній (2012)
Тихоненко Л. Л. - Напрямки вдосконалення виховної роботи в органах внутрішніх справ (2012)
Тогобіцька А. А. - Проблемні питання правового регулювання діяльності прокурора у сфері примусового виконання судових рішень (на прикладі Закону України "Про виконавче провадження") (2012)
Чуприна Г. В. - Поняття та особливості адміністративного позову про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства (2012)
Шевцова О. В. - Поняття та зміст правового статусу суб’єктів адміністративно-деліктної юрисдикції (2012)
Мусієнко І. І. - Завдання і принципи оперативно-розшукової діяльності: постановка проблеми (2012)
Андрушко О. В. - Кримінально-процесуальна діяльність Державної прикордонної служби України за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Житний О. О. - Реалізація міжнародних зобов’язань України щодо забезпечення охорони здоров'я населення кримінально-правовими засобами: проблеми та перспективи (2012)
Захарко А. В. - Віддання неповнолітнього під нагляд батьків, опікунів, піклувальників або адміністрації дитячої установ (2012)
Кравченко О. М. - Міжнародно-правовий досвід протидії організованій злочинності на прикладі деяких європейських країн, Шамара О. В. (2012)
Обшалов С. В. - Використання знань щодо оперативно-розшукової характеристики у попередженні та розкритті злочинів економічної спрямованості, Єпринцев П. С. (2012)
Плетенець В. М. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, кваліфікованих відповідно до ст. 259 КК України (2012)
Поливанюк В. Д. - Особливості призначення деяких судових експертиз при розслідуванні злочинів, вчинених у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Уваров В. Г. - Втручання у приватне життя шляхом зняття інформації з електронних інформаційних систем: новели нового КПК України та євростандарти (2012)
Хашев В. Г. - Окремі проблеми визначення вини при зловживанні владою або службовим становищем (2012)
Черняк Н. П. - Міжнародне співробітництво щодо протидії торгівлі людьми у сучасних умовах, Півоварова М. В. (2012)
Шаблистий В. В. - Безпека людини: поняття, види та кримінально-правове забезпечення (2012)
Шевченко О. А. - Поняття принципу невідворотності кримінальної відповідальності (2012)
Антонов Д. К. - Особливості взаємодії підрозділів ДСБЕЗ з іншими суб’єктами протидії злочинам, пов’язаним з порушенням авторського і суміжних прав (2012)
Берлянд К. І. - Щодо сутності завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності як особливого різновиду хуліганських дій (2012)
Боровинський С. Б. - Кримінальна відповідальність за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів за законодавством деяких зарубіжних країн (2012)
Бочарников С. О. - Кваліфікуючі ознаки злочину, передбаченого ст. 298 КК України (2012)
Губська А. В. - Окремі аспекти оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері ЖКГ (2012)
Гузоватий О. І. - Реалізація вимог статті 20 Конвенції ООН проти корупції "Незаконне збагачення" у кримінальному законодавстві деяких європейських країн (2012)
Кулик І. Я. - Криміналістична характеристика лідера транснаціонального злочинного угруповання (2012)
Ковтун І. В. - Інформаційно-аналітична діяльність штабів органів внутрішніх справ у сфері розслідування кримінальних правопорушень (2012)
Мороз В. П. - Істотна шкода як ознака об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого статтею 382 Кримінального кодексу України (2012)
Морозова Я. О. - Оперативно-розшукова характеристика тяжких та особливо тяжких злочинів минулих років (2012)
Пісна Н. В. - Характеристика змісту та значення роз’яснень вищих судових інстанцій України для практики застосування законодавства про кримінальну відповідальність (2012)
Риб’янець С. А. - Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця, що повідомляє про загрозу вибуху (2012)
Ханькевич А. М. - Оперативно-розшукова характеристика групової злочинності в сільській місцевості Донецько-Придніпровського регіону України (2012)
Цюприк І. В. - Використання міжнародної правової допомоги у доказуванні злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (2012)
Шаблиста О. О. - Поняття службової таємниці органів внутрішніх справ (2012)
Рецензії (2012)
Титул, зміст (2012)
Бурбан І. - Нафта і газ-2012 (2012)
Лівенцева Г. - Discovery Drilling Equipment презентувала нову бурову установку, Кваша М. (2012)
Бурбан I. - За новими-старими правилами (2012)
Кичка О. - Австралія – Брісбен – конгрес: сім днів і океан вражень (відлуння 34-­го Міжнародного геологічного конгресу) (2012)
Бурбан І. - 5-­й Міжнародний форум комплексного лабораторного забезпечення LABComplEX­2012: актуальні питання лабораторної індустрії (2012)
Мацуй В. - Міжнародний науковий семінар "Від смоли хвойних до бурштину. Ідентифікація викопних смол", Деревська К. (2012)
Деревська К. - Наукова конференція "Такий різний світ мінералогії" (до 100-­річчя від народження академіка Є. К. Лазаренка), Курило М., Назарова І. (2012)
Драчук О. - Аналіз технологій вторинного розкриття продуктивних пластів та технічних засобів для їхньої реалізації на родовищах України (2012)
Рудько Г. - Медична геологія – новий напрям розвитку науки та практики (2012)
Лукієнко О. - Конгломератоподібні утворення докембрію Українського щита (механізми, умови та етапи формування), Янченко В. (2012)
Загороднюк П. - Дослідження впливу зони малих швидкостей на спектральний склад сейсмічних сигналів, Мерщій В., Мерщій О. (2012)
Библів О. - Сейсмічні дослідження 3D та геолого­геофізичне моделювання у задачах проектування, створення, оптимізації роботи та розширення підземних сховищ газу, Соловйов І. (2012)
Лижаченко Н. - Порівняльна геолого­промислова оцінка графітових родовищ України (2012)
Мокієць В. - Методичні засади вивчення та типізації геологічних пам’яток як природоохоронних об’єктів та їх застосування при геологічному довивченні аркуша "Корсунь-­Шевченківський", Санкіна Г. (2012)
Мартишин А. - Едіакарська фауна ямпільських пісковиків венду Поділля (2012)
Лещух Р. - Проблеми біостратиграфічного розчленування та кореляції верхньокрейдових відкладів Причорноморсько-­Кримської нафтогазоносної області, Іщенко І. (2012)
Гожику П. Ф. – 75 років! (2012)
Бушак С. - Феномен Олександра Поля (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Кварц. Група гірського кришталю, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Кварц. Група халцедону, Яковлєва В. (2012)
Панченко В. - Біблійне каміння України. Карбункул, Яковлєва В. (2012)
Толстой М. - Неовулканіти Угорщини та участь у їх вивченні геологів Київського університету імені Т. Г. Шевченка (2012)
Міхеліс А. - Як це було, як є та як це повинно бути. До 40­-річчя "Методики розвідки вугільних родовищ Донецького басейну" (2012)
Мерщій В. - Вічний Рим (2012)
Журавльова Л. В. - Стан адипокінів і прозапальних інтерлейкінів у хворих на кардіоміопатії різного генезу, Сокольнікова Н. В. (2012)
Теплий В. В. - Комплексне ультразвукове обстеження передньої черевної стінки при плануванні хірургічної корекції косметичних дефектів тулуба, Сидоренко Р. А., Марисик О. П. (2012)
Ткачишина Н. Ю. - Показники допплерографії судин головного мозку та шиї у працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи, Арустамян О. М., Ткачишин В. С., Шинкарук Т. О. (2012)
Івлева О. О. - Ефективність контролю артеріального тиску у хворих на коморбідну з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки артеріальну гіпертензію з урахуванням добових профілів діастолічного артеріального тиску, Охрямкіна О. О., Кумпан Н. В., Томіна О. Є., Солдатенко І. В. (2012)
Шевчук М. I. - Вплив бета-адреноблокаторiв на артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень і тривалість комплексу QRS ЕКГ у пацієнтів з артеріальною гіпертензією, Яблучанський М. I., Водяницька Н. А. (2012)
Підручна С. Р. - Зміни цитокінового статусу в плазмі крові щурів за умов тяжкої та комбінованої травми (2012)
Боєнко Д. С. - Рецепторний апарат слизової оболонки приносових пазух при хронічних синуситах, Талалаєнко І. О., Гладкова Н. О. (2012)
Світлик Г. В. - Вегетативний дисбаланс при гострому інфаркті міокарда, Базилевич А. Я., Гарбар М. О. (2012)
Кучеренко Д. О. - Особливості аритмогенного ремоделювання при фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом (2012)
Водяницька Н. А. - Збільшення товщини стінок міокарда лівого шлуночка: гіпертрофія чи норма?, Гохман О. Я., Крайз І. Г. (2012)
Гриньов Р. М. - Сучасні підходи в обстеженні та хірургічному лікуванні синдрому Міріззі: досвід і аналіз результатів, Шевченко В. С., Домбровський А. С. (2012)
Волкова І. В. - Особливості терапії хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та хронічну ішемічну хворобу серця, Погорєлов В. М., Денисова С. В., Стоянов С. І., Івасенко В. М. (2012)
Бугай М. І. - Оцінка тяжкості стану хворих на перитоніт, Польовий В. П. (2012)
Собкевич С. - Ефективність термічної абляції ендометрія під час лікування патологічних кровотеч із порожнини матки: думка пацієнток після процедури, Лех В. (2012)
Іванов Д. Д. - Люпус-нефрит: досвід лікування ритуксимабом (клінічне спостереження), Грянило Г. І. (2012)
Тяжка О. В. - Вітамін D-статус у дітей 10—18 років м. Києва, Починок Т. В., Балацька Н. І., Кінча С. Д., Гіленко Г. І. (2012)
Жизномирська О. О. - Сучасний погляд на проблему остеопорозу в практиці лікаря-стоматолога, Мінько Л. Ю., Принда Ю. М., Голод Л. В. (2012)
Руденко М. М. - Жовчнокам’яна хвороба: чи завжди потрібне хірургічне втручання?, Томаш О. В, Пархоменко Т. А., Супрун О. Є. (2012)
Пархоменко Т. А. - Діагностика хронічного обструктивного захворювання легень у світлі нових міжнародних рекомендацій, Хорунжа В. С., Грушко І. В., Супрун Н. В. (2012)
Стародуб А. Г. - Застосування інтервальних нормобаричних гіпоксичних тренувань для амеліорації впливу бальнеотерапевтичного комплексу курорту Трускавець на резистентність до гіпоксіїї та імунну систему, Бариляк Л. Г., Королишин Т. А., Попович І. Л. (2012)
Бариляк Л. Г. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність і супутні зміни рівнів в плазмі статевих та адаптивних гормонів у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Романський Р. Ю., Попель С. Л., Федюшко О. М., Мартинюк І. П. (2012)
Драновський А. Л. - Супутні зміни вегетативного, тироїдного та ліпідного статусів за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Тимочко О. Б., Чапля М. М., Величко Л. М. (2012)
Радченко Л. М. - Скоротлива здатність жовчного міхура у хворих на гіпертонічну хворобу з надвагою та ожирінням, Дворакевич В. Я. (2012)
Королюк О. Я. - Порівняння впливу метформіну та змін маси тіла на прогноз і метаболічний статус хворих на ішемічну хворобу серця з предіабетом, Королюк О. В. (2012)
Попович І. Л. - Термінові вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся та їх нейро-ендокринно-імунний супровід у практично здорових чоловіків, Козявкіна О. В. (2012)
Козявкіна О. В. - Вегетотропні ефекти біоактивної води Нафтуся у щурів-самців та їх ендокринний, електролітний і імунний супроводи (2012)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы гармонии и целостности в энергоинформационных системах (Сообщение 23), Суворова И. Г. (2012)
Вадим Якимович Березовський: До 80-річчя від дня народження (2012)
Геннадій Іванович Стеценко: До 75-річчя від дня народження (2012)
Степан Васильович Івасівка: До 70-річчя від дня народження (2012)
Бондаренко В. В. - Перспективи розвитку дизайнерської освіти та творчі зв’язки дизайнерських шкіл (2010)
Романенко Н. Г. - Колір як природна сутність (2010)
Блинова М. Ю. - К пониманию "языка архитектуры" в коммуникативном дискурсе (2010)
Бердник А. П. - Оригінальні фактури тканини та кольорові ефекти в творчості сучасних дизайнерів одягу (2010)
Быстрова О. И. - Структура основных средств художественного оформления ткани (2010)
Гавронский В. П. - Некоторые особенности преподавания академических дисциплин студентов специальности "дизайн" (2010)
Гордова Т. Ф. - Становлення костюму сучасної Наддніпрянщини (2010)
Гудак В. А. - Основи композиції – провідна ланка навчально-методичного процесу підготовки митця (2010)
Дудник М. Г. - Семантический подход к проектированию (2010)
Жубр В. А. - Принципы гармонизации системы человек-окружающая среда – основа формообразования упаковки (2010)
Коваль Л. М. - Взаємозв’язок естетичних особливостей led освітлення інтер’єру і різних технологічних прийомів його застосування (2010)
Коваль-Цепова А. В. - Декоративне мистецтво в дизайні інтер’єрів спеціалізованих закладів для дітей, що потребують соціальної реабілітації (2010)
Кузнєцова І. О. - Композиційні елементи в проектуванні інтер’єрів магазинів, Вишневська О. В. (2010)
Лагода О. М. - Принципові підходи до написання магістерських робіт, Дегтярьова О., Сергієнко В. Сергієнко В. (2010)
Лагунова А. В. - Секреты дизайна театрального костюма (2010)
Лубенский В. И. - Методика художественного портрета (2010)
Обуховська Е. В. - Проблеми сучасного стану дизайну інтер’єрів спеціалізованих середніх навчальних закладів (2010)
Пащенко Л. І. - Підготовка майбутнього дизайнера інтер’єру в університетській освіті (2010)
Тюрікова О. М. - Сучасний архітектурний процес та актуальні завдання архітектурно–дизайнерської освіти (2010)
Титул, зміст (2009)
Редакційна колегія (2009)
Вакар Р. В. - Перспективи застосування штучного інтелекту в САК автономного підводного апарата (2009)
Колачов С. П. - Аналіз можливості використання мереж, що відповідають стандарту ЇТП Х.25 у автоматизованих системах управління спеціального призначення (2009)
Кріховецький Г. Я. - Оцінка можливості застосування технології MPLS в телекомунікаційних мережах спеціального призначення (2009)
Лисенко 0. І. - Аналіз ринку послуг та конкурентоспроможності супутникового зв'язку, Присяжнюк М. М., Валуйський С. В. (2009)
Лобанов А. А. - Методичний підхід на основі м'яких обчислень до оцінки ефективності соціально-політичної системи, Пунда Ю. В. (2009)
Романенко І. О. - Дослідження математичних моделей систем дистанційного навчання в контексті реформування освітньої системи Збройних Сил України, Дуденко С. В., Калачова В. В. (2009)
Тіхонов Г. М. - Силове інформаційне подавлення телекомунікаційних систем — технічна основа ведення сучасних воєнних дій, Шолохов А. С. (2009)
Хращевський Р. В. - Синтез адаптивного регулятора системи планування (2009)
Артабаєв Ю. З. - Перспективні системи дистанційного навчання для військових вищих навчальних закладів, Оксіюк О. Г., Андрущенко В. М. (2009)
Оксіюк О. Г. - Проблема ефективного використання інформаційного ресурсу системи дистанційного навчання (2009)
Рябцев В. В. - Інтелектуальна підтримка процесу управління знаннями у Збройних Силах України (2009)
Кузьменко A. М. - Оперативна обстановка на Євразійському просторі на рубежі 2010 року: тенденції розвитку та їх вплив на перспективи міжнародних відносин у сфері безпеки (2009)
Петрик B. М. - Сутність і особливості проведення спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу (2009)
Штоквиш 0. А. - "Зброя страху": використання секретних винаходів військово-технічного характеру в контексті інформаційно-психологічної війни (2009)
Компанцева Л. Ф. - Деструктивні впливи на свідомість інформаційного суспільства (2009)
Дзюба М. Т. - НАТО — ОДКБ: партнерство чи альтернатива?, Волошина Н. М. (2009)
Ляшенко І. О. - Еволюція розвитку концепцій ведення збройної боротьби (2009)
Рендюк Т. Г. - Інформаційно-політичні аспекти досвіду Румунії щодо засудження комуністичної ідеології (2009)
Онищук М. І. - Заходи військово-політичного керівництва США щодо вдосконалення застосування органів психологічних операцій у сучасних локальних війнах і збройних конфліктах (2009)
Відомості про авторів (2009)
Вимоги оформлення статтей (2009)
Титул,зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Радзівілов Г. Д. - Концепції відновлення працездатності сучасної радіоелектронної апаратури військового призначення, Штаненко С. С. (2010)
Хорошко В. А. - Принципи построения системи управления безопасностью информации, Дахно Н. Б. (2010)
Юдаков В. О. - Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу прийняття рішення органом військового управління на операцію (бойові дії), Загорка О. М., Тимошенко Р. І., Колесніков В. О. (2010)
Chemerys V. - The project analysisof induction thruster parameters for the field mortaring, Bolyukh V., Mashtalir V. (2010)
Катін П. Ю. - Методика побудови математичних моделей для документування програмного забезпечення імперативних мов програмування (2010)
Криховецький Г. Я. - Дослідження захищеності технології MPLS-VPN (2010)
Майстренко О. В. - Використання методу побудови полів розподілу метеоелементів для забезпечення бойового застосування ракетних військ і артилерії, Репіло Ю. Є. (2010)
Козаков Ю. І. - Інформаційна модель визначення параметрів ефективності управління вогнем підрозділів та частин ППО СВ, Ягода В. П. (2010)
Малярчук М. В. - Перспективні інформаційні технології зв'язку з безпілотними літальними апаратами, Слюсар В. І. (2010)
Романенко І. О. - Аналіз методів розширення зони покриття безпровідної мережі передачі даних, Рубан І. В., Споришев К. О. (2010)
Ісмагілов А. І. - Деякі пропозиції щодо забезпечення комплексу системи раннього виявлення надзвичайної ситуації, Ісмагілов І. Н. (2010)
Чорнокнижний О. А. - Підвищення інтелектуального рівня засобів обробки інформації в геоінформаційних системах військового призначення, Савченко В. А., Салій А. Г., Власенко Г. М. (2010)
Воронцов О. С. - Використання засобів дистанційного навчання у військовій освіті (2010)
Пампуха І. В. - Розробка математичної моделі вибору показників оцінки якості освіти вищого навчального закладу, Малюга А. В., Савкова В. П. (2010)
Цибулькін В. В. - Специфіка масового впливу на підсвідомість людей (із досвіду "СС-Аненербе"), Лисюк І. П. (2010)
Шедяков В. Є. - Можливості використання специфіки інформаційної взаємодії соціальних систем та безсистемних цілісностей (2010)
Петрик В. М. - Щодо визначення шляхів вдосконалення діяльності неурядових організацій у контексті інформаційної безпеки (2010)
Хатян О. А. - Методологічні засади дослідження інформаційно-суспільних явищ (2010)
Заруба О. Г. - Соціокультурні комунікації в системі політичного лідерства (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Вишнівський В. B. - Основні напрями розвитку і вдосконалення систем контролю за технічним станом об'єктів РЕЗО, Кожедуб Ю. В. (2010)
Залужний Р. М. - Математична модель функціонування системи навігаційного забезпечення військових споживачів з урахуванням її просторової побудови на визначеній території на основі регресійного аналізу (2010)
Лаврінчук О. В. - Математична модель впливу противника: щодо елементів псевдосупутникової радіонавігаційної системи (2010)
Лєнков Є. С. - Оцінювання інформаційної здатності каналу пеленгації з кореляційною обробкою сигналів у системах пасивної радіолокації й радіонавігації джерел випромінювань (2010)
Масесов М. О. - Реалізація сучасних інформаційних технологій цифрової обробки сигналів у бездротових системах зв'язку: обґрунтування можливостей, Волошко С. В., Мікусь С. А., Чекан А. Ю. (2010)
Неділько С. М. - Проблема забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом (2010)
Пащенко Т. П. - Експертні системи в автоматизованих системах військового призначення (2010)
Пучков О. О. - Спеціалізована технологія передачі пакетів з віртуальними каналами, Колачов С. П., Ромащенко Р. А., Бойко І. А. (2010)
Савченко В. А. - Математична модель процесу функціонування мультиагентної автоматизованої системи управління тактичного рівня (2010)
Федотов Б. Н. - Выбор и оценка параметров фильтров для формирования плоского фронта волн в радарах сверхвысокого разрешения, Слюсарчук А. А. (2010)
Адаменко А. А. - Метод побудови когнітивної моделі конфлікту (2010)
Гогонянц С. Ю. - Бойові можливості угруповань зенітних ракетних військ під час виконання завдань зенітного ракетного прикриття військ і об'єктів: удосконалена методика оцінювання показників (2010)
Оксіюк О. Г. - Методика оцінювання структурної складності N-арної неоднорідної семантичної мережі, Волосюк Ю. В. (2010)
Gorbunovs А. - Mobile learning synergy - the star model (2010)
Рябцев В. В. - Застосування відеоконференцій у системі дистанційного навчання вищого військового навчального закладу, Доляновський Д. Д. (2010)
Цвєткова О. Є. - Система JCATS у моделюванні фізико-географічних умов міської та гірської місцевості для підготовки інженерних підрозділів Збройних Сил України під час проведення командно-штабних навчань з використанням комп'ютерів (2010)
Романченко І. С. - Воєнно-політична модель України в умовах позаблоковості: до постановки питання, Богданович В. Ю., Свида І. Ю. (2010)
Талаур С. Є. - До проблеми визначення функцій морально-психологічного забезпечення (2010)
Шедяков В. Є. - Використання країною діапазону можливостей інформаційної сфери під час створення умов нового модерну (2010)
Ярош С. П. - Єдиний інформаційний простір як організаційне підґрунтя управління військами (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2010)
Редакційна колегія (2010)
Городнов В. П. - Удосконалена аналітико-стохастична модель протиповітряного бою, Гогонянц С. Ю. (2010)
Пермяков О. Ю. - Методика визначення необхідного складу системи наземних функціональних доповнень для навігаційного забезпечення окремих груп споживачів, Залужний Р. М., Лаврінчук О. В. (2010)
Ляшенко І. О. - Кібернетичний простір як результат еволюції інформаційних технологій (2010)
Рябчун С. Г. - Типові математичні моделі на основі мереж Петрі, що застосовуються для формалізації паралельних процесів в системі моніторингу високопродуктивних кластерних обчислювальних систем (2010)
Слєпов Л. І. - До питання підвищення ефективності винищувального авіаційного прикриття військ та об'єктів, Герасименко В. В. (2010)
Чорнокнижний О. А. - Підвищення інтелектуального рівня засобів обробки інформації в геоінформаційних системах військового призначення, Савченко В. А., Салій А. Г., Власенко Г. М. (2010)
Шуренок В. А. - Методика врахування узгодженості експертної інформації при визначенні режимів роботи багатофункціональної радіостанції, Коріненко В. І., Бовсуновський В. Ю. (2010)
Остах Ю. П. - Принципи імітаційного моделювання "бойових систем" в сучасній операціїї, Невольниченко А. І., Рома О. М. (2010)
Федотов Б. Н. - Оценка влияния сферичности фронта волны на характеристики полосовых радиолокационных станций с синтезированием апертуры, Небога А. В., Куровская Т. Ю. (2010)
Онищук М. І. - Відродження Бессарабської митрополії Румунською православною церквою на території України як засіб реалізації зовнішньополітичних цілей Румунії, Романова Т. О. (2010)
Петрик в. М. - Застосування методів НЛП із метою подолання впливу посттравматичного синдрому на особистість, Прокоф'єва К. О. (2010)
Волошина Н. М. - Поняття "безпека інформації" та "інформаційна безпека" в сучасному науковому просторі (2010)
Хатян О. А. - Методологічні засади дослідження інформаційно-суспільних явищ. Онтологія (2010)
Садовник Т. В. - Обмеження таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції шляхом зняття інформації з телекомунікаційних мереж (2010)
Панченко В. М. - Вибір порогового значення ймовірнісного класифікатора текстів (2010)
Шедяков В. Є. - Організація асиметричних впливів інформаційних систем (2010)
Невойт Я. В. - Життєвий цикл інформації та вимоги до систем її захисту, Мазуренко Л. М., Хорошко В. О. (2010)
Качинський А. Б. - Застосування сучасних інформаційних технологій для дослідження політичної активності громадян, Добровольський Є. Л. (2010)
Рябцев В. В. - Методика раціонального вибору системи управління навчальним процесом для підрозділу дистанційного навчання, Тищенко М. Г. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Вимоги оформлення статтей (2010)
Титул, зміст (2013)
Міжнародна конференція щодо реформування системи інспектування для стабільного економічного розвитку (2013)
Вимоги до наукових статей, що подаються до журналу "Ветеринарна медицина України" (2013)
Ткаченко О. А. - Економічні збитки від туберкульозу великої рогатої худоби в Україні, Зажарський В. В., Алексєєва Н. В., Ковальов А. В., Зелінський М. Д. (2013)
Романенко В. П. - Сучасні методи і засоби діагностики та профілактики хвороби Тешена свиней (2013)
Ушкалов В. О. - Вивчення адгезивних властивостей бактерій родів Lactobacillus та Bifidobacterium, Руденко П. А., Бордюгова С. С. (2013)
Плугатирьов В. П. - Ефективний метод профілактики патології родів і післяродових захворювань та лікування гіпофункції яєчників у корів, Довгопол В. Ф. (2013)
Кошевой В. П. - Розроблення та впровадження способу дистанційного визначення стану новонароджених поросят, Іванченко М. М. (2013)
Свіржевська Є. Л. - Патогенез і лікування цуценят за токсокарозної інвазії (2013)
Давыдов О. Н. - Стратегия охраны здоровья рыб в аквакультуре, Лысенко В. Н., Куровская Л. Я., Неборачек С. И. (2013)
Максимович І. А. - Діагностика інфаркту міокарда в собак, Слівінська Л. Г. (2013)
Немова Т. В. - Перспективи застосування препаратів на основі нанотехнологій у ветеринарній медицині (2013)
Корзуненко В. Д. - Протекторна дія комбінованого сорбентного препарату "Корсорб" при хронічному змішаному фузаріотоксикозі курчат-бройлерів (2013)
Берладин Е. В. - Из опыта лечения и профилактики мастита у коров (2013)
Кельман М. С. - Методологiчна ситуацiя у сучасному правознавствi та тенденцiї розвитку його методологiї (2013)
Крижановський А.Ф. - Методологія та структура державознавства: кілька гостроактуальних проблем, Коломоєць О.В. (2013)
Кармазіна К. Ю. - Особливостi джерел загального права (2013)
Манько Д. Г. - Технологiї формалiзацiї права (2013)
Лепісевич П. М. - Нацiональна дiяльнiсть полiтичних партiй i громадських органiзацiй в Пiдкарпатськiй Русi 1920-1937 рр. (2013)
Ткаля О. В. - Темпоральна дiя правових iмунiтетiв (2013)
Юрочкин М. А. - Формирование теории правового государства в российской правовой науке в конце ХІХ – начале ХХ века (2013)
Аль-Брайчат С. - Система права как предмет компаративистского исследования (2013)
Коломоєць О. В. - Функцiї держави у сучасному державознавствi: теоретичнi проблеми (2013)
Левченко Д. В. - Законнi iнтереси та суб’єктивнi права в системi правових засобiв (2013)
Мокін I. С. - Правове життя в Українi доби визвольних змагань 1917-1921 рр. (2013)
Сімутін В. В. - Змiстоутворюючi засади органiзацiї та дiяльностi механiзму сучасної держави (2013)
Шпак Ю. А. - Поняття та види органiзацiйних форм дiяльностi органiв мiсцевого самоврядування (2013)
Круглов В. А. - К вопросу о понятиях отраслей "Административное право" и "Информационное право" (2013)
Голоядова Т. О. - Проблеми сучасного стану світової фінансової системи та її вплив на фінансово-економічний розвиток України (2013)
Пузанова Г. Й. - Функції державної політики іноземного інвестування (2013)
Сєрих О. В. - Морально-етичнi аспекти професiйної дiяльностi працiвника митницi (2013)
Бориченко К. В. - Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист сiмей з дiтьми (2013)
Вєннікова В. В. - До окремих питань розгляду спорiв у сферi соцiального забезпечення (2013)
Гудзь А. О. - Становлення та розвиток законодавства про соцiальний захист бездомних осiб i безпритульних дiтей (2013)
Коцовська О. Л. - До питання про реалізацію органами виконавчої влади адміністративно-правових засобів охорони прав споживачів (2013)
Кізлова О. С. - Вексель у заставних правовiдносинах за законодавством України (2013)
Акіменко Ю. Ю. - Майнова вiдокремленiсть юридичної особи приватного права у контекстi сучасностi (2013)
Вабищевич С. С. - К вопросу о предпринимательских отношениях как элементе структуры предмета гражданско-правового регулирования (на примере законодательства Республики Беларусь (2013)
Згама А. О. - Деякi аспекти укладення мирової угоди у господарському процесi (2013)
Кужко О. С. - Пiдстави звiльнення вiдвiдповiдальностi в договорi перевезення вантажу (2013)
Костова Н.I. - Правова природа вiдносин, якi виникають при створеннi акцiонерного товариства (2013)
Клім С.I. - Доктринальнi пiдходи до вирiшення проблем реалiзацiї регулятивного впливу аналогiї закону (2013)
Мартыненко И. Э. - Правовая охрана археологического наследия Украины (2013)
Некит Е. Г. - Право доверительной собственности в гражданском законодательстве Франции (2013)
Чанишева А. Р. - Порука як акцесорне зобов’язання за цивiльним правом України (2013)
Бахрієва З. Р. - Особливостi припинення договору купiвлi-продажу (2013)
Денисяк Н. М. - Історiя виникнення, розвиток та реформування iнституту нотарiату в Українi (2013)
Iльїна Ю. П. - Особливостi правового статусу нотаріуса у деяких зарубіжних країнах (2013)
Журило С. С. - Вимоги до усиновлювачiв дiтей – громадян України (2013)
Карабань Я. А. - Строк (термiн) виконання грошового зобов’язання (2013)
Коліна А. О. - Щодо проблеми класифiкацiї заходiв господарсько-процесуальної вiдповiдальностi (2013)
Козаченко О. В. - Функцiональнi характеристики системи кримiнально правових заходiв (2013)
Фріс П. Л. - Кримiногеннi ризики i полiтика у сферi боротьби зi злочиннiстю (2013)
Березовський А. А. - Загальна параметрична теорiя систем як методологiчна парадигма дослiдження кримiнально-правового впливу на злочиннiсть (2013)
Березовська Н. Л. - Проблеми застосування санкцiй до неповнолiтнiх (2013)
Мельничук Т. В. - Цiна економiчної злочинностi: проблемнi аспекти визначення та застосування (2013)
Митрофанов I.I. - Система покарань у механiзмi реалiзацiї кримiнальної вiдповiдальностi (2013)
Притула А. М. - Об’єктивна сторона екологiчних злочинiв, що вчиняються у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi (2013)
Автухов К.А. - Проблемнi аспекти проекту постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про затвердження Державної цiльової програми модернiзацiї пенiтенцiарної системи на 2013-2017 роки" (2013)
Климкін В. М. - Концепцiя причинностi насильницької пенiтенцiарної злочинностi в Українi (2013)
Курилюк Ю. Б. - Суб’єктивна сторона злочинного порушення правил несення прикордонної служби (2013)
Локтіонова В. В. - Створення небезпеки заподiяння фiзичної та екологiчної шкоди у злочинах проти довкiлля (2013)
Берназ В. Д. - Правова природа, поняття та загальна класифiкацiя негласних слiдчих (розшукових) дiй (2013)
Орловська Н. А. - До питання про вiкову осуднiсть у Кримiнальному процесуальному кодексi України (2013)
Меркулова Ю. В. - Історiя та сучасний стан кримiнального провадження на пiдставi угод (2013)
Неледва Н. В. - "Розумнiсть строкiв" як нове поняття в КПК України (2013)
Печерский В. В. - Проблемные аспекты тактики исследования в суде вещественных доказательств и письменных материалов уголовного дела (2013)
Шевчук В. М. - Тактична операцiя як рiзновид тактико-кримiналiстичних комплексiв (2013)
Шиманський Ф. В. - Негласнi слiдчi (розшуковi) дiї у боротьбi проти корупцiї в умовах нового КПК (2013)
Цехан Д. М. - Цифровi докази: поняття, особливостi та мiсце у системi доказування (2013)
Браверман Ю.I. - Вiдображення конституцiйних принципiв в засадах кримiнального провадження (2013)
Дынту В. А. - Криминальная обстановка и ее отражение в обстановке преступления (2013)
Добровольська О. Г. - Становлення та розвиток iнституту кримiнального провадження на пiдставi угод (2013)
Галицкая О. К. - Некоторые особенности использования специальных знаний при расследовании загрязнения вод (2013)
Кулинич К. С. - Концептуальнi пiдходи до призначення суддiв в контекстi продовження судово-правової реформи в Українi (історико -порівняльний аналіз) (2013)
Крівченко О. В. - Використання можливостей негласних слiдчих (розшукових) дiй та оперативно-розшукових заходiв при розслiдуваннi злочинiв, пов’язаних з ДТП (2013)
Омельяненко А. С. - Окремi аспекти взаємодiї слiдчого та уповноважених оперативних пiдроздiлiв при провадженнi негласних слiдчих (розшукових) дiй (2013)
Лавренюк В. В. - Особливостi характеристики органiзованих груп та особи потерпiлого при розслiдуваннi крадiжок з проникненням у житло, вчинених органiзованими групами (2013)
Шкітов О. Ф. - Дiя кримiнального процесуального закону в умовах воєнного та надзвичайного стану (2013)
Трояновский А. В. - Методологические проблемы установления opinio juris (2013)
Чайковський Ю. В. - Роль концепції "Responsi bility to Pro tect" у формуванні сучасного міжнародного співтовариства (2013)
Пугачев А. Н. - Конституция Республики Беларусь о понятии суверенитета народа, нации, государства (2013)
Якубовская Н. А. - Международное право развития: эволюция концепции (2013)
Головко О. П. - Справедливий судовий розгляд в мiжнародному кримiнальному процесi (2013)
Качурінер В. Л. - Становлення та розвиток політики Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та екологічних стандартів виробництва (2013)
Кістанова Я. М. - Спiльна митна полiтика Європейського Союзу та спiвробiтництво з Україною (2013)
Лічман Ю. С. - Правове регулювання послуг в правi Європейського Союзу (2013)
Письменна В. О. - "Подвiйна функцiональнiсть" як солiдаристське розумiння мiжнародного права Жоржем Сселем (2013)
Пасечник Е. В. - Международно-правовая регламентация доступа к лекарственным средствам (2013)
Пожарова О. В. - Мiжнароднi трудовi норми про охорону материнства (2013)
Чипко М. В. - Международно-правовое регулирование использования возобновляемых источников энергии: протокол к Энергетической Хартии по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам (2013)
Чистякова Ю. В. - Взаимодействие семиотического и других методологических подходов в рамках сравнительно правовой методологии (2013)
Титул, зміст (2013)
Береславська О. - Дисбаланси валютного ринку України (2013)
Заборгованість за довгостроковими кредитами в іноземній валюті від нерезидентів (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України один раз на місяць (за січень 2013 року) (2013)
Офіційний курс гривні щодо іноземних валют, який встановлюється Національним банком України щоденно (за січень 2013 року) (2013)
Основні монетарні параметри грошово-кредитного ринку України у січні 2013 року (2013)
Ринок державних цінних паперів України у січні 2013 року (2013)
Система електронних платежів Національного банку України в 2012 році (2013)
Внутрішньодержавні і транскордонні перекази за підсумками 2012 року (2013)
Вовк В. - Діагностування кризи з боку центральних банків: зарубіжний та вітчизняний досвід, Дмитрик Ю. (2013)
Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2013 року (2013)
Зміни і доповнення до Державного реєстру банків, внесені у січні 2013 р. (2013)
Підвисоцький Р. - Команда НБУ – переможець Срібного дивізіону Банківської футзальної ліги сезону 2012–2013 років (2013)
Структура активів банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура зобов’язань банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Прибутки і збитки банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Структура власного капіталу банків України за станом на 01.01.2013 р. (у розрізі банків) (2013)
Практичне застосування законодавства при вирішенні спірних питань щодо кредитних правовідносин (2013)
Боярко І. - Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання, Дехтяр Н., Дейнека О. (2013)
Міщенко В. - Оригінальне дослідження ефективності функціонування та перспектив розвитку банківської системи України (2013)
Рябченко П. - Історія фінансово-кредитних установ України кінця ХІХ – початку ХХ століття очима сучасників (2013)
Боряк Г. - Цінне прирощення знань у галузі економічної історії та історичного джерелознавства (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Всесвітній рік кажана” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "До 200-річчя С.Гулака-Артемовського” (2013)
Про введення в обіг пам’ятної монети "Володимир Вернадський” (2013)
Мельниченко О. - Аудит електронних грошей у банках України (2013)
Хроніка найважливіших подій і рішень. Січень 2013 року (2013)
Подольський О. В. - Ефективність заходів психофізичної реабілітації пацієнтів з стрес-асоційованою есенциальною артеріальною гіпертензією з використання магніто-лазерної терапії, аудіовізуальної стимуляції та кінезіотерапії (2012)
Горбенко В. О. - Ефективність корекції гуморального та тканинного гомеостазу хворих на гіпертонічну хворобу з використанням гірудо- та апітерапії (2012)
Алексєєнко Н. О. - Корекція стрес-індукованих порушень функціонального стану нирок щурів природними маломінералізованими мінеральними водами України, Ярошенко Н. О., Гуща С. Г. (2012)
Філіпюк А. Л. - Предиктори виживання пацієнтів похилого віку з хронічною ІХС, Скорейко Н. С. (2012)
Скляров Є. Я. - Деякі аспекти діагностики НПЗП-гастропатій, Махер М. (2012)
Горицький В. М. - Динаміка змін цитокінів сироватки крові при застосуванні магнітного поля та препаратів пентоксилу в комплексній терапії запальних процесів щелепно-лицевої ділянки, Лаповець Л. Є. (2012)
Флюнт І. С. - Супутні зміни імунного статусу за різних варіантів впливу бальнеотерапії на курорті Трускавець на фізичну працездатність у жінок з ендокринно-гінекологічною патологією, Філь В. М., Гребінюк О. В., Гребінюк О. І., Пономаренко Р. Б., Саф’яник Т. В., Попова В. І. (2012)
Шиш А. М. - Омега-3 ПНЖК модулюють функціональний стан прооксидантно-антиоксидантної системи і попереджують набухання мітохондрій серця за умов експериментального цукрового діабету, Жуковська А. С., Мойбенко О. О. (2012)
Олейник С. М. - Эффективность комплексного применения эндоназального электрофореза нейромидина и магнитотерапии у больных дисциркуляторной энцефалопатией І и ІІ ст. (2012)
Кондратюк Є. - Вивчення якості господарсько-питних вод міста Львова. Суть та актуальність проблеми, Дідула Р., Блавацький Ю., Тригуба Л. (2012)
Суворов Н. П. - Концепции космотеории. Принципы гармонии и целостности в энергоинформационных системах (Сообщение 23), Суворова И. Г. (2012)
Козявкіна Н. В. - Тиротропні ефекти біоактивної води Нафтуся у щурів-самок та їх метаболічний, нейроендокринний і імунний супроводи (2012)
Попович І. Л. - Метаболічний супровід тиротропних ефектів біоактивної води Нафтуся у жінок з гіпертрофією щитовидної залози, Козявкіна Н. В. (2012)
Дубкова Г. І. - "Молодильний” ефект фітокомпозиції "Бальзам Трускавець” і супутні зміни параметрів нейроендокринної регуляції та газорозрядної візуалізації, Ружило С. В., Чапля М. М. (2012)
Ружило С. В. - Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на масу тіла і його метаболічний акомпанемент, Величко Л. М., Тимочко О. Б. (2012)
Лукович Ю. Р. - Зв’язки між параметрами артеріального тиску і варіабельності ритму серця та вплив на них бальнеотерапії на курорті Трускавець, Огородник І. О., Попель С. Л., Краєвий В. О. (2012)
Строй О. О. - Епідеміологія та етіологія раку нирки (2012)
Радченко О. М. - Клінічне значення та характеристика параметрів ліпідного, вуглеводного метаболізму та структурно-функціональних параметрів серця під впливом стандартного лікування хворих на ішемічну хворобу серця та артеріальну гіпертензію, поєднаних з ожирінням, Філіпюк А. Л. (2012)
Костянтин Дмитрович Бабов: До 60-річчя від дня народження (2012)
Коваль А. В. - Создание тематической карты виноградников Крыма по космическим снимкам "СІЧ-2", Капустин Е. И., Кавац В. В., Иванченко В. И., Рыбалко Е. А., Баранова Н. В., Ткаченко О. В. (2013)
Иванченко В. И. - Научные подходы создания современных селекционно-питомниководческих комплексов в виноградарстве, Лиховской В. В., Олейников Н. П., Лубяный И. А. (2013)
Борисенко М. Н. - Вплив озонованої води на утворення калюсу і пророслих вічок у виноградних щеп у процесі стратифікації, Студенникова Н. Л., Котоловець З. В., Аджимамбетов Р. Р. (2013)
Иванченко В. И. - Технологические требования, предъявляемые к столовым сортам винограда, Лиховской В. В., Олейников Н. П., Зотов А. Н. (2013)
Борисенко М. Н. - Идентификация малораспространенных в Украине подвойных сортов винограда (2013)
Бейбулатов М. Р. - Обоснование нормативов затрат на закладку и уход за виноградниками в горных условиях Крыма, Скориков Н. А., Буйвал Р. А., Михайлов С. В., Мишунова Л. А. (2013)
Михайлов С. В. - Рост и развитие виноградного растения при новой формировке спиральный кордон АЗОС-1 (2013)
Рыфф И. И. - Возможность использования биотехнологического метода для определения солеустойчивости винограда, Иванов Ю. А., Березовская С. П. (2013)
Бейбулатов М. Р. - Методические подходы к оптимизации нагрузки виноградного куста (2013)
Алейникова Н. В. - Потери урожая винограда в зависимости от эффективности защитных мероприятий, Якушина Н. А., Галкина Е. С. (2013)
Якушина Н. А. - Динамика содержания макро- и микроэлементов в листьях виноградного растения при применении медьсодержащих фунгицидов, Матюха Р. А. (2013)
Выпова А. А. - Эффективность нового биопрепарата Cатек в защите от оидиума, продуктивность виноградных растений при экологизированной защите, Авидзба А. М., Якушина Н. А. (2013)
Богатюк Н. П. - Изменение компонентного состава и хроматографируемой части эфирных масел при их хранении, Данилова И. Л., Тимашева Л. А., Виноградов Б. А. (2013)
Иванченко В. И. - Устройство для определения упругих деформаций плодов баштанных культур, Степаненко Д. С., Грибова Д. В. (2013)
Остроухова Е. В. - Влияние рас дрожжей на формирование ароматобразующего комплекса и профиля аромата красных столовых виноматериалов из винограда сорта Эким кара, Пескова И. В., Пробейголова П. А., Виноградов Б. А. (2013)
Шаламитский М. Ю. - Селекция дрожжей для производства сортовых малоокисленных вин, Танащук Т. Н., Загоруйко В. А. (2013)
Макаров А. С. - Использование дрожжевых автолизатов при приготовлении игристых вин, Кречетов И. В., Лутков И. П., Яланецкий А. Я., Загоруйко В. А., Шалимова Т. Р., Виноградов Б. А. (2013)
Щербина В. А. - Сравнительный анализ тестов на склонность белых столовых вин к кристаллическим помутнениям с их фактической стабильностью, Гержикова В. Г., Ткаченко Д. П. (2013)
Гержикова В. Г. - Влияние различных факторов на образование фурановых производных в модельных системах и крепких винах, Гниломедова Н. В., Агафонова Н. М., Рябинина О. В. (2013)
Загоруйко В. А. - Применение растительных белков при производстве игристых вин, Чурсина О. А., Весютова А. В., Ермолин Д. В., Макаров А. С., Соколов А. А., Петик П. Ф. (2013)
Чурсина О. А. - Разработка технологии получения нового препарата желатина для виноделия, Загоруйко В. А. (2013)
Шмигельская Н. А. - Об использовании клонов винограда в отечественном виноделии (2013)
Виноградов В. А. - Изменение физико-химических показателей виноматериалов, приготовленных различными способами из винограда сорта Каберне-Совиньон, Макагонов А. Ю. (2013)
Виноградов В. А. - Исследование технологического процесса комплексной стабилизации виноматериалов против коллоидных и кристаллических помутнений, Загоруйко В. А., Кулёв С. В., Чаплыгина Н. Б., Михеева Л. А. (2013)
Виноградов В. А. - Рациональные схемы переработки белых и красных сортов винограда на красные и розовые вина, Ковалевский К. А., Мамай О. И., Шанин А. Д. (2013)
Луканин А. С. - Роль микроорганизмов древесины в процессе естественной сушки дубовой клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2013)
Луканин А. С. - Сравнительная характеристика способов сушки дубовой клепки, Зражва С. Г., Агафонов М. Ф. (2013)
Матчина И. Г. - Политика по снижению потребления алкоголя: государство и общество (2013)
Матчина И. Г. - Акцизы в виноделии (2013)
Клепайло А. И. - "Золотой век" М. С. Воронцова и Н. А. Гартвиса: от замысла – к воплощению (2013)
Summaries (2013)
Андрущенко В. Л. - Міжбюджетні відносини в Україні і міжнародний досвід (2013)
Буковинський В. С. - Аналіз інвестиційних механізмів Кіотського протоколу, Чорна Т. М., Гусятинська Н. А. (2013)
Лісовий А. В. - Теоретико-методологічні аспекти вибору інновативно-інноваційного шляху соціально-економічного розвитку сільських територій, Залізко В. Д. (2013)
Онишко С .В. - Механізми забезпечення ефективності пенсійної реформи в Україні, Миргородська Л.С. (2013)
Ріппа М. Б. - Становлення та криза систем державного пенсійного забезпечення у постіндустріальному суспільстві (2013)
Сиротюк Ю. В. - Роль недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку України (2013)
Швабій К. І. - Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб у сучасних умовах (2013)
Сторожук О. В. - Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів, Вітренко Л. О. (2013)
Дедекаєв В. А. - Використання стратегічного аналізу у виявленні схем ухилення від сплати податків, Коломієць Т. А. (2013)
Сторожук Т. М. - Елементи облікової політики підприємства щодо зобов’язань (2013)
Гуржій Т. О. - До питання про сутність адміністративно-процесуального права (2013)
Литвин Н. А. - Використання інформаційних ресурсів органів ДПС України в процесі виявлення злочинів, пов’язаних із легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Мороз Д. О. (2013)
Мельник О. П. - Внутрішній аудит у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2013)
Сорвачов О. В. - Досвід та перспективи охорони промислових зразків (2013)
Богатирьов І. Г. - Превенція злочинності серед військовослужбовців в Україні шляхом застосування кримінального покарання (2013)
Клименко Н. І. - Загальна теорія судової експертології: поняття і місце в системі наукового знання (2013)
Корж В. П. - Економічні злочини, що вчиняються в умовах ринкового господарювання: криміналістичний аналіз (2013)
Литвинов О. М. - Кримінологічні засади запобігання побутовому насильству (2013)
Мисливий В. А. - Банківські установи як об’єкт кримінологічної безпеки, Клочко А. М. (2013)
Підюков П. П. - Національне законодавство країн Європи щодо міжнародного співробітництва правоохоронних органів при проведенні спільних агентурних операцій (таємних розслідувань), Паніотов Є. К., Конюшенко Я. Ю., Камінська О. В. (2013)
Сервецький І. В. - Теоретичні проблеми оперативно-технічного документування та шляхи використання його результатів у кримінальному судочинстві, Юрченко О. М. (2013)
Хряпінський П. В. - Звільнення від відповідальності у кримінальному праві України (2013)
Богатирьова О. І. - Проблемні питання застосування засобів виправлення та ресоціалізації до засуджених, які перебувають на обліку в кримінально-виконавчій інспекції (2013)
Козак Н. С. - Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку (2013)
Кубрак П. М. - Умови реалізації конституційних засад у кримінальному судочинстві України (2013)
Потомська Н. А. - Забезпечення конфіденційності відомостей про особу як одне з найбільш дискусійних питань забезпечення безпеки потерпілих (2013)
Титаренко О. О. - Щодо питання доцільності криміналізації пропозиції надання неправомірної вигоди в контексті нового антикорупційного законодавства (2013)
Фрідман-Козаченко М. М. - Виникнення та становлення інституту криміналістичної профілактики (2013)
Шакірова О. В. - Нагляд за законністю при кримінальному переслідуванні як функція прокурорського нагляду, Бегларян О. Ф. (2013)
Амеліна А. С. - Прояви комплексності реалізації принципу гласності цивільного судочинства, Достатній Р. Ю. (2013)
Бондаренко М. О. - Відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції (2013)
Галай А. С. - Теоретичні засади взаємодії інститутів держави і громадянського суспільства (у контексті протидії насильству у сім’ї), Шамрук Н. Б. (2013)
Стефанчук Р. О. - Сім нагальних справ сучасного законотворення (з нагоди 20-ї річниці незалежності України) (2013)
Дідківська Г. В. - Право як фактор соціалізації особистості (2013)
Кармаліта М. В. - Науковий потенціал, його роль у розвитку сучасної системи права (2013)
Пікуля Т. О. - Методологічні критерії та класифікаційні схеми типологізації держав світу (2013)
Бессмертный А. В. - Нарративное интервью в исследовании катамнеза внутренней картины болезни при шизофрении (клинико-психологический аспект) (2012)
Васякина Л. А. - Особенности психосоциальной реабилитации больных пневмокониозами на амбулаторном этапе лечения (2012)
Яворская В. А. - Коррекция когнитивных нарушений у больных с сосудистыми церебральными расстройствами, Бондарь О. Б., Михаелян Т. Х., Першина Ю. В., Бондарь Б. Е. (2012)
Пелехова О. Л. - Современные представления об идиопатических воспалительных полинейропатиях (2012)
Канорский С. Г. - Конгресс Европейского общества кардиологов (Мюнхен, 2012) (2012)
Корж А. Н. - Особенности ведения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с сахарным диабетом (2012)
Кравчун П. Г. - Изменение уровней цитокинов, гломерулярно-тубулярных маркеров, кардиогемодинамики при хронической сердечной недостаточности и ее сочетании с хронической болезнью почек, Михайлова Ю. А., Лапшина Л. А., Петюнина О. В. (2012)
Волкова Ю. В. - Влияние профилактики тромбоэмболических осложнений на течение послеоперационного периода у геронтологических больных с политравмой (2012)
Лупояд В. С. - Привычный самопроизвольный аборт (2012)
Архипкина Т. Л. - Оценка критериев овариального резерва в диагностике синдрома поликистозных яичников (2012)
Пасичный Д. А. - Кожнофасциальный лоскут заднемедиальной поверхности голени с двойным осевым кровоснабжением на дистальной ножке для пластики дефектов голеней и стоп (2012)
Симонец Е. Н. - Особенности изменений некоторых показателей гомеостаза у больных с острой эмпиемой плевры с учетом применения сверхвысокочастотного облучения, Макаров В. В., Токарев А. В. (2012)
Сагаловски С. - Патофизиологическое единство клеточно-молекулярных механизмов развития остеопороза и атеросклероза сосудов, Рихтер Т. (2012)
Березняков И. Г. - Остеоартроз, артериальная гипертензия и ожирение: проблема коморбидности, Корж И. В. (2012)
Щербина Н. А. - Применение гормонотерапии при атипической гиперплазии эндометрия у больных, имеющих микросателлитную нестабильность и метилирование гена ESR, Карташова М. А. (2012)
Кудряшов А. Г. - Лечение больных раком почки с метастазами в легкие, Попович А. Ю., Остапенко Ю. В., Чистяков Р. С. (2012)
Минухин А. С. - Опыт комплексного применения тестостерона и L-аргининина у молодых мужчин с сексуальными дисфункциями и андрогенодефицитом, Бондаренко В. А., Кришталь Е. В. (2012)
Спивак Ж. С. - Состояние системы репродукции у мужчин с бесплодием, больных субклиническим гипотиреозом (2012)
Васильев Ю. В. - Пищевод Барретта (2012)
Каримов Х. Я. - Анализ генотипических вариантов полиморфизма гена CYP2C9 в узбекской популяции, Азимова С. Б., Бобоев К. Т. (2012)
Солошенко Э. Н. - Проблемы, достижения и перспективы дерматовенерологии и косметологии (по материалам XII Всероссийского съезда дерматовенерологов и косметологов) (2012)
Алексієвець Л. - Тотожність і ототожнення як єдність протилежностей в історичному процесі (2013)
Удод О. - Умови становлення української нації в ХІХ столітті, Юрій М. (2013)
Секо Я. - Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій (2013)
Місько В. - Політична діяльність ліворадикальних організацій у Тернопільському воєводстві (друга половина 1930-х рр.) (2013)
Москалюк М. - Загальний нарис становища та розвитку обробної промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Ніколаєць Ю. - Демографічні процеси в Донбасі у роки Другої світової війни (2013)
Ткаченко В. - "Світовий уряд” і глобальне політичне пробудження (2013)
Новінчук С. - Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 р., його оцінка по обидва боки кордону та історичне значення (2013)
Гевко В. - Україна і Польща: від колізій минулого до спільних європейських цінностей (2013)
Лахманюк Т. - Україна й Ісламська держава Афганістан: шляхи співробітництва (2013)
Кравець В. - Соціально-економічні передумови ґендерної стратифікації первісного суспільства (2013)
Троян С. - Колоніальна політика кайзерівської Німеччини щодо Китаю наприкінці 1890-х років (2013)
Ніколаєнко О. - Жіночий рух у Польщі на початку ХХ ст. (2013)
Валіон О. - Пріоритетні напрямки соціальної політики в Республіці Білорусь упродовж 2006–2010 рр. (2013)
Мартинов А. - Зовнішньополітичні пріоритети християнсько-ліберальної коаліції Федеративної Республіки Німеччини (2009–2013 роки) (2013)
Даниленко С. - Громадська діяльність Володимира Дурдуківського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Боровська І. - Вплив ідей романтизму на історичну концепцію Томаса Карлейля (1795–1881) (2013)
Горенко О. - Про актуальність методологічного партнерства історії, філософії та правознавства (2013)
Федорів І. - Становлення наукового слов’янознавства в Україні (перша третина ХХ ст.) (2013)
Калакура Я. - Зарубіжний світ у вимірі новітньої української історіографії (2013)
Стопчак М. - Інтернована армія УНР у таборах країн Центральної Європи в повоєнній українській зарубіжній історіографії (2013)
Алексієвець Л. - Історіографічні оцінки суспільно-політичного розвитку Польщі в постсоціалістичний період (1989–2001) (2013)
Комар В. - Політика прометеїзму Польщі міжвоєнного періоду в історіографії (2013)
Шумихіна С. - Новітня українська історіографія Другої Речі Посполитої (2013)
Чорна Н. - Українсько-польські політичні відносини наприкінці 80-х рр. ХХ ст. – 2010 р.: історіографічні інтерпретації (2013)
Окаринський В. - До питання ґенези богемного альтернативного життєвого стилю в українсько-польському соціокультурному просторі (до початку 1840-х років) (2013)
Киридон А. - Мова як код соціальної пам’яті (2013)
Григорук Н. - Національна ідея у діяльності Української національно-демократичної партії Галичини на початку ХХ ст. (2013)
Костюк Л. - Поминальна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Ryś J. - Problematyka czasu wolnego w edukacji staropolskiej (2013)
Марценюк А. - Наукові оцінки українських істориків консервативного руху у Східній Галичині міжвоєнного періоду (1921–1939 рр.) (2013)
Оленич Я. - Давньочеські писемні пам’ятки у славістичній спадщині Антона Петрушевича (2013)
Смільська І. - Україна в ООН: основні напрямки та пріоритети діяльності у 1991–2012 рр. (2013)
Парнета О. - Польща: міжнародні відносини у добу відродження (1918–1923) (2013)
Алексієвець Л. - Національне питання в Україні ХХ – початку ХХІ ст.: історичні нариси , Секо Я. (2013)
Алексієвець М. - Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький; авт. передм. І. Я. Райківський. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с., Федорів І. (2013)
Із книги Алексієвець Л. М., Алексієвця М. М., Чорної Н. М. Польща: на шляху до НАТО та ЄС. – Тернопіль: Вектор, 2012. – 268 с. (2013)
Із книги Мушинки М. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. – Вид. 2-ге, доп. та переробл. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. – 384 с. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів! (2013)
Титул, зміст (2013)
Прес-конференція Голови Держветфітослужби України Володимира Горжеєва "Надійний контроль забезпечено" (2013)
Селіщева Н. В. - Моніторинг сучасних дезінфектантів??щодо збудників туберкульозу й атипових мікобактерій, Богач М. В., Андрієнко Ю. В., Монастирлі В. П., Гончарук О. А. (2013)
Герілович А. П. - Поліморфізм гена pol вірусу лейкозу великої рогатої худоби, Стегній Б. Т., Лиманська О. Ю., Горбатенко С. К., Гриневич О. Й., Маркович І. Г., Поліщук І. В., Яцук З. О. (2013)
Головко М. А. - Розроблення діагностичної тест-системи для виявлення й ідентифікації вірусу сказу на основі зворотно-транскриптазної полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-ПЛР), Бабкін М. В., Дерябін О. М. (2013)
Лысенко В. Н. - Паразитарные болезни осетровых и меры их ограничения в аквакультуре Вьетнама (2013)
Деркач С. С. - Пошук та розроблення нетрадиційних методів визначення оптимального часу осіменіння сук (2013)
Якубчак О. М. - Зміни амінокислотного складу та біологічної цінності м’яса свиней за ларвального ехінококозу, Збарська А. А., Таран Т. В. (2013)
Касянчук В. В. - Показник кількості соматичних клітин у збірному сирому молоці корів – важливе джерело інформації про його якість та умови отримання, Скляр О. І., Бергілевич О. М. (2013)
Таравський В. - Запрошуємо до співпраці (2013)
Желінська О. В. - З досвіду роботи (2013)
Щуревич Г. П. - Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини Білоцерківського НАУ – 20 років (2013)
Остапюк М. П. - Покращений навчальний курс з контролю гігієни харчових продуктів, м’яса та м’ясопродуктів (Брно, Чеська Республіка), Крижановська О. Г. (2013)
Горбунко Т. - Знання історії — перспектива майбутнього (2013)
Корольов А. Г. - Один з 26 бакинських комісарів – ветеринар (2013)
Гараздюк Г. В. - Ліквідація малоплідності у ремонтних свинок (2013)
Асина И. М. - Особенности профилактики инфекционных и инвазионных заболеваний у фазанов (2013)
Циганков І. С. - Розчистка ратиць. Час зрозуміти актуальність (2013)
Буняк О. І. - Ефективний айніл (2013)
Петрушенко В. - Поняття презентації і репрезентації в епістмологічному дискурсі (2013)
Семенюк Е. - Особливості диференціації та інтеграції у сучасній науці (2013)
Кадикало А. - Поняття об’єктивності як орієнтира межевості сучасного природничо-наукового пізнання (2013)
Карівець І. - Антропологічні та соціальні аспекти ситуації: Сартр, Ясперс, Рікер (2013)
Мазур Л. - Проблема особистісної самоідентифікації у постмодерністському окресленні (2013)
Штанков М. - Концептуальне розуміння інформаційного суспільства на сучасному етапі його існування (2013)
Саноцька Н. - Інтерпретація феномену творчості у постмодерному дискурсі (2013)
Онищук О. - Контури феномена постлюдини в інформаційному суспільстві: особливості експлікації (2013)
Мазурик М. - Смерть як відкриття нових горизонтів бачення для людини (2013)
Федорів Л. - Класичні виміри ідеї трансцендентного (2013)
Синиця А. - Еволюція уявлень про пропсихофізичну проблему в аналітичній філософії свідомості (2013)
Паньків О. - Онтологія яв дискурс в епоху античності (2013)
Качмар С. - Місце Юстина філософа (мученика) у постановці та вирішенні проблеми співвідношення віри та розуму (2013)
Яремчук С. - Особливості ренесансного вчення про співвідношення релігії та моралі (2013)
Хвойницька Х. - Інтерпретація юснатуралістичних ідей у німецькій класичній філософії (2013)
Головей В. - Концепт сакрального у контексті філософсько-культурологічного дискурсу (2013)
Скалецький М. - Заробітчанство та проблема соціального сирітства в Україні, Оробчук О. (2013)
Петрушенко В. - Священне та естетичне: умови та форми узгодження. (Рецензія на монографію Головей Вікторії Юріївни "Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації: монографія / Вікторія Юріївна Головей. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 420 с.”) (2013)
Шадських Ю. - Амбівалентний характер людського повсякдення (До виходу із друку монографії І. В. Карівця "Повсякдення: між трансценденталізмом і дивовижністю” / І.В. Карівець. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 256 с.) (2013)
Петрушенко В. - Обговорення завжди актуальних тем (2013)
Андрєєва А. О. - Принципи бухгалтерського обліку в міжнародній практиці (2012)
Андрос С. В. - Конвергенція комерційних банків України в міжнародну банківську систему (2012)
Біломістна І. І. - Сучасні тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні (2012)
Біломістний О. М. - Статистичний аналіз джерел фінансування механізму кредитування малого бізнесу (2012)
Бормотова М. В. - Особливості законодавчого регулювання діяльності фондових бірж в Україні (2012)
Боровик О. Н. - Екологічне господарське середовище та його фінансово-економічні критерії (2012)
Бубенко П. Т. - Підходи до оцінювання бюджетної ефективності, Снісаренко О. Б. (2012)
Буряк П. Ю. - Бюджетно-податкові механізми стимулювання інноваційної діяльності в сучасних умовах (2012)
Вахович І. М. - Оцінка мультиплікативного ефекту від розвитку медичного туризму у регіоні, Малімон В. В. (2012)
Возняк Г. В. - Місцеві бюджети як фінансова основа розвитку регіонів України: проблеми формування та напрями вдосконалення (2012)
Галькевич А. В. - Вітчизняний та міжнародний підходи до бухгалтерського обліку процесів придбання та об'єднання підприємств способом злиття (2012)
Гаркуша С. А. - Історичні аспекти розвитку обліку та аналізу (2012)
Голик М. В. - Банківське кредитування в умовах фінансово-економічної нестабільності (2012)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Фінансова база регіону як основа його економічного зростання (2012)
Зачосова Н. В. - Теоретичні аспекти наукової категорії економічної безпеки окремих видів вітчизняних фінансових посередників (2012)
Іщук Л. І. - Передумови вдосконалення механізму фінансування вищої освіти (2012)
Калініченко Л. Л. - Деякі аспекти підвищення конкурентоспроможності сучасного банку (2012)
Ключник Л. В. - Заощадження домашніх господарств як джерело інвестиційних ресурсів економіки України (2012)
Коваленко В. В. - Нова парадигма розвитку вітчизняної банківської системи (2012)
Копилова О. В. - Функціонування акціонерного капіталу в Україні: аналіз сучасного стану та проблем (2012)
Корецька Н. І. - Італійський сценарій функціонування системи фінансово-кредитних установ (2012)
Костюченко О. Є. - Правові умови та шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в банку, Кривуля К. А. (2012)
Кравченко О. В. - Методологічні аспекти оцінки основних засобів бюджетних установ (2012)
Левицька І. О. - Ефективність тарифоутворення енергопостачальних компаній (2012)
Левицька С. О. - Господарський облік діяльності суб'єктів в сучасних умовах економічних та соціальних реформ (2012)
Лемішовська О. С. - Концептуальний базис податкової політики у фінансовому управлінні банківських установ (2012)
Мостовенко Н. А. - Готівкова складова грошового обігу як важливий монетарний показник (2012)
Нестерова С. В. - Аналіз пріоритетності розподілу прибутку в акціонерних товариствах інсайдерського типу (2012)
Ніколаєва А. М. - Механізм управління ризиками в діяльності інфраструктурних організацій фондового ринку (2012)
Осадча О. О. - Генезис поглядів на відображення інформації про фінансові результати в системі бухгалтерського обліку (2012)
Пиріг С. О. - Пріоритетні напрями розвитку інформаційної економіки України (2012)
Полінкевич О. М. - Методичні підходи до фінансової оцінки бізнес-процесів промислового підприємства в інноваційному середовищі (2012)
Попова І. В. - Валютні ризики в контексті сучасних реалій, Нікель М. І. (2012)
Поправка О. Г. - Формування системи контрциклічного регулювання банківської діяльності (2012)
Потьомкіна О. В. - Формування і управління прибутком банківської структури з використанням інструментарію контролінга (2012)
Римар М. В. - Розвиток деревообробних підприємств у контексті прийняття податкового кодексу України, Яворська Н. П. (2012)
Рошко Н. Б. - Організація обліку у суб'єктів туристичної діяльності (2012)
Слєсар Т. М. - Облік і аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських рішень (2012)
Слободяник Ю. Б. - Міжнородний досвід організації системи державного аудиту (2012)
Стоянова-Коваль С. С. - Актуальні проблеми управління обліку інвестицій вертикально інтегрованих підприємств виноградарської царини (2012)
Тимощенко Ю. М. - Нормативне регулювання оцінки вартості необоротних матеріальних активів у фінансовому та податковому обліку (2012)
Торяник Ж. І. - Комунікаційна політика Національного банку України як основа забезпечення ефективної монетарної політики (2012)
Чиж Н. М. - Банківські інновації: проблеми та перспективи, Дзямулич М. І. (2012)
Шевченко О. В. - Баланс фінансових ресурсів у регіонах України та способи його оптимізації (2012)
Шиян Д. В. - Критерії та показники ефективності фінансового моніторингу банку (2012)
Ющишина Л. О. - Системний підхід до процесу формування методичних засад аналізу витрат (2012)
Історія кафедри педіатрії факультету пiслядипломної освiти (2012)
Історія кафедри акушерства та гінекології #2 (2012)
Банадига Н. В. - Функціональні порушення підшлункової залози у дітей на тлі патології травної системи, Дутчак О. М., Банадига А. І. (2012)
Банадига Н. В. - Зміни в нітроксидергічній системі у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця, Боярчук О. Р. (2012)
Крупей В. Я. - Каріозне ураження зубів у дітей – медико-соціальна проблема (огляд літератури) (2012)
Подольський В. В. - Алгоритм обстеження жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів, направлений на профілактику перинатальних порушень, Дронова В. Л., Тетерін В. В., Подольський Вл. В., Юско Т. І. (2012)
Запорожан В. М. - Функціональні поліморфізми генів біотрансформації ксенобіотиків у пацієнток з СПКЯ, Полякова Є. А. (2012)
Маркін Л. Б. - Діагностично-прогностична цінність визначення індекса звивистості пуповини, Медвєдєва О. С. (2012)
Берегуляк О. О. - Профілактика остеопорозу у жінок після гістероваріоектомії, Франчук О. А., Бойчук Ю. Б. (2012)
Сопель В. В. - Сучасні аспекти профілактики, діагностики та лікування патології шийки матки, Худоб’як В. О., Бойчук Ю. Б. (2012)
Маляр В. В. - Акушерські та перинатальні наслідки оперативного розродження, Оленик Г. В., Маляр Вол. В. (2012)
Нагорна В. Ф. - Можливості інтерферонів в лікуванні патології шийки матки, Старущенко Т. Є., Ануфріев М. Г. (2012)
Гнатко О. П. - Шляхи і послідовність розвитку дефіциту заліза та взаємозв?язки за цих умов деяких обмінних фондів у вагітних з анемією (2012)
Балацька Н. І. - Дефіцит вітаміну D, вторинний гіперпаратиреоз та показники мінеральної щільності кісткової тканини у жінок різного віку (2012)
Маланчин І. М. - Рання діагностика та профілактика тяжких форм прееклампсії (2012)
Васильєва Н. А. - Вплив torch-інфекцій на перебіг вагітності, передчасних, своєчасних пологів та перинатальну смертність плодів та дітей, Геряк С. М., Жиляєв М. М. (2012)
Макарчук О. М. - Стан згортальної системи крові у жінок з передчасним відшаруванням плаценти, Римарчук М. І. (2012)
Ревенько О. О. - Функціональний стан гіпофізарно-яєчникової системи у пацієнток після медикаментозного переривання вагітності (2012)
Кротенко К. П. - Обгрунтування алгоритму диференційованого застосування гормональної терапії у жінок із зовнішнім генітальним ендометріозом (2012)
Дубініна В. Г. - Порівняння вагінальної гістеректомії та лапароскопічній асистенції вагінальної гістеректомії в жінок з доброякісними захворюваннями матки, наш досвід, Лук’янчук О. В., Пацков А. О. (2012)
Яроцький М. Є. - Еволюція поглядів на генітальний ендометріоз, Лупіч С. В. (2012)
Струк В. Ф. - Профілактика акушерсько-перинатальних ускладнень у вагітних, інфікованих папіломавірусами 6 і 11 типів, Гудивок І. І., Стоцький С. С. (2012)
Яроцький М. Є. - Генетичний фактор як провідний у виникненні вагітності, що не розвивається, Яроцька І. В., Воронкова Н. М. (2012)
Зелінський О. О. - Особливості цитокінового профілю у жінок із загрозою переривання вагітності, які в анамнезі мали хронічний ендометрит та нерозвинену вагітність, Карауш К. О. (2012)
Пирогова В. І. - Взаємозв’язок порушення менструального циклу з інфекціями, що передаються статевим шляхом та початком статевого життя підлітків, Цьолко О. Р., Чайківська Е. Ф. (2012)
Кіцера Н. І. - Проблеми репродуктивної функції у жінок із негоджкінською лімфомою в анамнезі, Гельнер Н. В., Осадчук З. В. (2012)
Маркуш І. М. - Показники біофізичного профілю плода у вагітних із сальпінгоофоритом в анамнезі (2012)
Доскоч І. О. - Стан мікробіоценозу статевих шляхів у жінок після пологів, Сенчук А. Я. (2012)
Дубчак А. Є. - Мікробіоценоз піхви та вірусне інфікування у жінок з безплідністю на тлі ранніх репродуктивних втрат, Мілєвський О. В., Довгань О. І. (2012)
Лукащук-Федик С. В. - Лікування грибкової інфекції у жінок з хронічними запальними захворюваннями статевих органів (2012)
Дасюк Т. Є. - Ретроспективний аналіз інфекцій, які передаються статевим шляхом, у львівській області, Фартушок Т. В., Шаркань І. Й. (2012)
Федорощак І. М. - Патоморфологічні особливості структури плаценти у жінок зі звичним невиношуванням вагітності в анамнезі, Ципук А. П., Кібальська О. Р. (2012)
Степановічус О. М. - Оптимізація лікування зовнішнього генітального ендометріозу (2012)
Григоренко А. М. - Ефективність лапароскопічної резекції яєчникових вен при оваріоварікоцелє (2012)
Куса О. М. - Оцінка ультразвукових та морфологічних маркерів внутрішньоутробного інфікування у вагітних високого інфекційного ризику, Макарчук О. М. (2012)
Лимар Л. Є. - Особливості патогенезу гіпоменструального синдрому при хронічних рецидивуючих гепатитах (ХРГ) (2012)
Сорокін О. В. - Частота та показання оперативного розродження жінок з різним інтергенетичним інтервалом, Туманова Л. Є. (2012)
Саврун С. С. - Морфологічні та імуногістохімічні маркери плоскоклітинних дисплазій шийки матки, Задорожна Т. Д. (2012)
Евдокимова В. В. - Выбор оптимального лечения и показания к применению однопортового лапароэндоскопического доступа у женщин репродуктивного возраста с эндометриомами яичников, Анжиони Стефано, Ефименко А. А. (2012)
Іванюта Л. І. - Гістероскопічна оцінка стану матки у жінок з лейоміомою та дисфункціональними захворюваннями молочної залози, Іванюта І. С. (2012)
Марущенко Ю. Л. - Особливості метаболічної адаптації в материнсько-плодовому комплексі, перебіг вагітності і пологів, методи розродження та перинатальні наслідки при вагітності на тлі прееклампсії (2012)
Чубатий А. І. - Апоплексієя яєчника як прояв дизгормональних порушень у підлітковому віці (2012)
Зубченко С. О. - Поширеність Епштейна-Барр вірусної інфекції серед студентської молоді (2012)
Ходаківський С. Б. - Показники імунологічного та цитокінового статусу у породілль з високим ризиком розвитку септичних ускладнень кесаревого розтину, Зарічанська Х. В., Захаренко Н. О. (2012)
Зарічанська Х. В. - Комплексне лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку, Ходаківський С. Б., Стельмах О. Є. (2012)
Каліновська І. В. - Ультразвукові критерії стану фетоплацентарного комплексу у жінок з проявами первинної плацентарної недостатності на тлі невиношування, Кондря Д. О. (2012)
Коростіль М. О. - Цитокіни крові у вагітних з синдромом затримки розвитку плода (2012)
Маріам Бен Амор - Оцінка перебігу вагітності, пологів, стану плода у жінок з прееклампсією та біохімічні критерії її прогнозу, Стецюк К. В. (2012)
Островська С. О. - Корекція гормонального статусу у жінок після позаматкової вагітності (2012)
Нагорна В. Ф. - Показники імунітету у вагітніх із персистуючим кандидозним вульвовагінітом, Байло Н. В. (2012)
Марічереда В. Г. - Маркери ендотеліальної дисфункції у вагітних із прееклампсією, Бондар О. В. (2012)
Разумейко Д. П. - Оптимізація лікування хворих із сальпінгоофоритом та порушеннями менструальної функції у жінок репродуктивного віку, Маркуш І. М. (2012)
Покровенко О. Б. - Клініко-морфологічні паралелі поєднаної патології ендо- і міометрію, Гичка С. Г. (2012)
Марічереда В. Г - Аналіз конститутивної експресії проонкогену STAT-3 в клітинах ендоцервіксу, Рожковська Н. М., Гладчук В. І. (2012)
Боднарюк О. І. - Деякі імунологічні аспекти в розвитку сальпінгооофоритів у дівчат, Андрієць О. А., Олексина Н. М. (2012)
Димчева Л. І. - Прогностичне значення функціонального стану дендритних клітин у жінок з патологією шийки матки (2012)
Фетеску С. А. - Функціональний стан місцевого імунітету при гіперпластичних процесах ендометрію (2012)
Воробьёва Т. М. - Концептуальная модель роли энергоинформационного пространства мира в механизмах нейродинамических процессов нормального мозга и при его функциональной патологи, Макарчук Н. Е., Веселовская Е. В., Шляхова А. В., Колядко С. П., Туманова В. В. (2013)
Адейшвили-Сыромятникова М. К. - Возможные механизмы противовоспалительного действия метилурацила, Абрамова Л. П., Загоруйко Ю. В., Мясоедов В. В. (2013)
Гулюк А. Г. - Провоспалительные цитокины при травме альвеолярной кости у крыс в условиях введения дексаметазона, Желнин Е. В. (2013)
Криницька І. Я. - Показники гуморального імунітету у щурів з модельованим гепатопульмональним синдромом (2013)
Наконечна О. А. - Вплив простих поліефірів на фосфоліпідний склад і активність ферментних мембранозв’язаних комплексів головного мозку щурів, Стеценко С. О., Маракушин Д. І., Вишницька І. А. (2013)
Воробьёва Т. М. - Значение ориентировочно-исследовательской реакции в восстановлении когнитивных процессов под влиянием трансплантации эмбриональных тканей в условиях эмоционального стресса, Берченко О. Г. (2013)
Карнаух Э. В. - Антистрессовое кардиопротекторное действие пирацетама при эмоциональном стрессе по критерию ограничения стресс-индуцированной ферментемии и протеолиза (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторными свойствами на содержание метаболитов оксида азота при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период, Звягинцева Т. В. (2013)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение II. Фармакодинамика, клиническая эффективность и побочное действие ингредиентов корвалола, Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М., Борщевский Г. И. (2013)
Сыровая А. О. - Активные формы кислорода в процессе перекисного окисления липидов, Леонтьева Ф. С., Новикова И. В., Иванникова С. В., Грабовецкая Е. Р. (2013)
Биркун А. А. - Микробиологическая и физико-химическая оценка эффективности комбинированной терапии препаратом экзогенного сурфактанта и амикацином при экспериментальной пневмонии, вызванной Pseudomonas aeruginosa, Криворутченко Ю. Л., Постникова О. Н., Бабанин А. А., Новиков Н. Ю., Федосов М. И., Логадырь Т. А. (2013)
Звягольская И. Н. - Лабораторная диагностика Mycoplasma pnevmoniae и Herpes simplex virus инфекций у взрослых больных внегоспитальной пневмонией, Короваева И. В., Панченко Л. А., Попова Н. Г., Попова Л. А. (2013)
Волошина І. С. - Результати дисперсійного аналізу даних морфометричних показників репродуктивної системи щурів (2013)
Салютін Р. В. - Гістологічна стурктура м’язової тканини й ультраструктурна характеристика ендотеліоцитів капілярів за умов експериментальної ішемії, Паляниця С. С., Соколов М. Ф., Сірман В. М., Лобинцева Г. С. (2013)
Морозов С. А. - Морфологічна характеристика зачатків зубів новонародженого щура при експериментальній затримці внутрішньоутробного розвитку (2013)
Костюкова Н. И. - Роль аллельного полиморфизма гена GSTM1 в развитии рефрактерных форм множественной миеломы, Россоха З. И., Выдыборец С. В., Горовенко Н. Г. (2013)
Лозинський С. Е. - Використання добового моніторування артеріального тиску для прогнозування адекватної маси лівого шлуночка у нормотензивних і гіпертензивних пацієнтів, Жебель В. М., Старжинська О. Л. (2013)
Капустник В. А. - Кардиоренальный синдром в клинической практике, Кучеренко О, Д. Д., Телегина Н. Д., Брек В. В. (2013)
Шелест М. О. - Продукція інтерлейкінів 1b, 2 та 10 у хворих із загостренням хронічного пієлонефриту (2013)
Капустник В. А. - Хроническое обструктивное заболевание лёгких: современный взгляд на проблему, Меленевич А. Я. (2013)
Захарьян Е. А. - Оценка выраженности синдрома дисплазии соединительной ткани у лиц с варикозной болезнью вен нижних конечностей (2013)
Резуненко Ю. К. - Особенности физической реабилитации больных с патологией нервной системы, Истомин А. Г., Кириченко М. П., Латогуз С. И., Масло В. И. (2013)
Фролова Т. В. - Популяційний ризик виникнення порушень фібрилогенезу у дітей, Охапкіна О. В., Сороколат Ю. В., Коліушко К. Г. (2013)
Карпушенко Ю. В. - Состояние экзокринной функции поджелудочной железы у детей с пищевой сенсибилизацией (2013)
Даниленко Г. Н. - Оценка адаптационных возможностей к учебной деятельности у старшеклассников с разным уровнем готовности к профессиональному выбору, Сотникова-Мелешкина Ж. В., Степанченко К. А. (2013)
Козько В. М. - Можливості корекції порушень ліпідного обміну у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Копійченко Я. І., Сохань А. В. (2013)
Винник Ю. А. - Пути персистирования уропатогенной флоры при воспалительных процессах мочевых путей, Воропай А. Ю. (2013)
Гопыч И. П. - Прогноз при муцинозных карциномах яичников: клинико-патологический анализ наблюдений, Яковцова И. И., Олейник А. Е. (2013)
Марута Н. А. - Патопсихологические предикторы суицидального поведения у пациентов с паническими расстройствами, Никанорова Ю. В. (2013)
Кожина А. М. - Современные подходы к терапии и реабилитации больных шизофренией, Сухоиванова Е. И. (2013)
Коростий В. И. - Инновационные стратегии в терапии больных эпилепсией, Полякова А. В. (2013)
Губин Н. В. - Судебно-медицинская оценка степени тяжести телесных повреждений в случаях травм гортани (2013)
Российский П. В. - Сравнительная оценка количественно-качественного состояния костной ткани челюстей и скелета у пациентов с множественной потерей зубов (2013)
Петрова З. П. - Выдающийся харьковский хирург и общественный деятель заслуженный профессор В. Ф. Грубе, Чумак Л. И. (2013)
Хананаєв Л. І. - Відомий анатом України – заслужений діяч науки і техніки України професор Ю.П. Мельман (до 100-річчя від дня народження), Котурбаш Т. В., Шевчук М. Г., Дацун І. Г. (2013)
Жуков В. И. - Влияние группы оксиэтилированных алкилфенолов на реализацию нейромедиаторных эффекторов через циклазный каскад и систему "вторичных мессенджеров", Маракушин Д. И., Наконечная О. А. (2013)
Лалименко О. С. - Вплив b-фенілетилсукцинаміду на метаболізм оксиду азоту і стан вільнорадикальних процесів у щурів, Палагіна І. А., Кудря М. Я., Мельниківська Н. В. (2013)
Лісовий В. М. - Зміни показників копулятивної поведінки самців щурів з експериментальним гіпогонадизмом під впливом клітинної терапії, Антонян І. М. (2013)
Николаева О. В. - Морфофункциональная характеристика поджелудочной железы крыс при хроническом стрессе, Ковальцова М. В., Горголь Н. И., Татарко С. В., Огнева Л. Г. (2013)
Бабаева А. Г. - Влияние экстракта сердца поросят на некроз миокарда, Чиж Н. А., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2013)
Серединская Н. Н. - Корвалол: эффективность и безопасность подтверждаются – значит жизнь препарата продолжается. Сообщение ІII. Действенность и доказательства терапевтической эффективности, Борщевская М. И., Мохорт Н. А., Киричок Л. М., Борщевский Г. И. (2013)
Кальчук Р. О. - Сравнительная антистрессовая активность комбинированного средства Тиоцетам и его составляющих в условиях сочетанного действия воспаления и иммобилизации в эксперименте, Киричек Л. Т. (2013)
Мінухін В. В. - Морфологічні особливості експериментального перитоніту при застосуванні гатифлоксацину в режимі монотерапії та в комбінації з коліпротейним бактеріофагом, Косілова О. Ю., Горголь Н. І. (2013)
Карнаух Э. В. - Седативная фитотерапия, Майорова М. В. (2013)
Мороз В. А. - Современный тренд лекарственного лечения инфекции нижних отделов мочевыводящего тракта (2013)
Гринь В. В. - Влияние лекарственных средств с фотопротекторными свойствами на содержание циркулирующих иммунных комплексов при локальном ультрафиолетовом облучении кожи морских свинок в постэритемный период (2013)
Шевченко А. Н. - Kостно-мозговое кроветворение при вторично хроническом воспалении на фоне применения натрия нуклеината, Коваленко Л. И. (2013)
Кирик Х. А. - Стереометрична характеристика гемомікроциркуляторного русла судинної оболонки очного яблука в нормі та на ранніх етапах перебігу цукрового діабету (експериментальне дослідження) (2013)
Хазієв В. В. - Експресія онкомаркерів Кi-67 і Р53 у фолікулярних неоплазіях щитовидної залози, Сорокіна І. В. (2013)
Жарова Н. В. - Сравнительный анализ миелоархитектоники нервов эндокринных желёз женщин репродуктивного возраста (2013)
Ковальова О. М. - Рівень 8-ізопростану та активність супероксиддисмутази і каталази у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла й ожирінням на фоні комбінованої антигіпертензивної терапії, Герасимчук Н. М., Сафаргаліна-Корнілова Н. А. (2013)
Гончарь О. В. - Особливості ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням, Щедров О. М., Хмара В. Т., Хмара А. Т. (2013)
Капустник В. А. - Роль дисплазии соединительной ткани в формировании хронического обструктивного заболевания лёгких (обзор литературы), Меленевич А. Я. (2013)
Погорелов В. Н. - Антигипертензивная терапия больных хроническими обструктивными заболеваниями лёгких, Брек В. В., Денисова С. В., Волкова И. В., Кибенко Л. В. (2013)
Насибуллин Б. А. - Корреляты изменений клеточного состава жидкости полости рта у больных с разной патологией глотки и показатели активности иммунной системы, Тагунова И. К., Андреев А. В. (2013)
Сенаторова Г. С. - Гендерні та сімейні аспекти бронхолегеневої дисплазії у дітей, Логвінова О. Л. (2013)
Чернуский В. Г. - Роль неспецифических факторов иммунитета в патогенезе бронхиальной астмы у детей (2013)
Клименко В. А. - Клініко-патогенетичні особливості пневмонії у новонароджених із внутрішньочерепними крововиливами, Кожем’яка А. І., Сіренко Т. В., Кандиба В. П., Криворотько Д. М., Перхун М. І. (2013)
Козько В. М. - Аналіз роботи з ВІЛ-інфікованими хворими в обласній клінічній інфекційній лікарні м. Харкова, Гаврилов А. В., Сохань А. В., Юрко К. В., Копійченко Я. І., Гойденко А. А. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Асоціація гіперандрогенії з сироватковими рівнями антимюлерового гормону у жінок з метаболічним синдромом і синдромом полікістозних яєчників (2013)
Губин Н. В. - Судебно-медицинское обоснование выводов эксперта при установлении смерти от острого инфаркта миокарда без гемоперикарда (2013)
Воропай А. Ю. - Современные тенденции в лечении поверхностного рака мочевого пузыря (2013)
Григорьева Т. Г. - Использование селективных блокаторов лейкотриеновых рецепторов для профилактики возникновения капсулярной контрактуры молочных желёз, Олейник Г. А., Пасечник В. В., Лисицин Р. Г. (2013)
Соколова И. И. - Роль возрастного фактора в развитии заболеваний пародонта, Савельева Н. Н. (2013)
Бабієнко В. В. - Токсикологічна безпека продуктів харчування: проблема неорганічних прекурсорів оксиду азоту (2013)
Kutya S. A. - Anatomists – papal physicians (Literature review), Schvets T. A., Melnik M. V. (2013)
Заднипряный И. В. - Применение антигипоксантов в коррекции антенатальной гипоксии с позиций ее морфофункциональных особенностей (обзор литературы), Сатаева Т. П. (2013)
Рябіченко В. В. - Система цитокінів та поліморфізм генів при вірусних гепатитах (огляд літератури), Чемич М. Д. (2013)
Гафарова Э. А. - Возрастные гисто- и цитоморфометрические преобразования печени крыс, подвергавшихся систематическому воздействию гипергравитации, Пикалюк В. С., Кривенцов М. А. (2013)
Гасанова И. Х - Морфологические преобразования сосудистых сплетений желудочков головного мозга крыс предстарческого возраста при введении ксеногенного ликвора, Пикалюк В. С. (2013)
Голубнича В. М. - Видовий склад та антибіотикочутливість мікроорганізмів виділених у пологових стаціонарах, Зайцева Т. О., Зайцева Г. С. (2013)
Бессалова Е. Ю. - Биологические эффекты цереброспинальной жидкости на систему репродукции млекопитающих, Пикалюк В. С., Королев В. А. (2013)
Bespalchuk A. - Cleft hand Reconstruction in a Young Adult Woman (clinical case), Kang L. (2013)
Кривошей А. В. - Особенности взаимосвязей нарушения микроциркуляции и периферической гемодинамики у детей с реактивными артропатиями (2013)
Сміян С. І. - Оцінка плейотропних ефектів нестероїдних протизапальних препаратів при первинному остеоартрозі, Маховська О. С., Зарудна О. І., Грималюк Н. В., Слаба У. С., Гусак С. Р., Задорожна Л. В., Легка Л. Л., Ліщина Л. І., Цибуляк Б. Й. (2013)
Хижняк М. В. - Пункційна черезшкірна вертебропластика при травматичних компресійних переломах тіл хребців, Потапов О. О., Боднарчук Ю. A. (2013)
Оспанова Т. С. - Клініко-патогенетичні особливості респіраторних порушень при діабетичній нефропатії, Заозерська Н. В. (2013)
Поцелуєв В. І. - Кваліметричний аналіз первинної медико-санітарної допомоги за результатами моніторингу: доступність та ресурсозабезпечення амбулаторій сімейного лікаря (2013)
Грабовый С. Л. - Текущий сценарий эпидемии ВИЧ-инфекции в Сумской области, Дьяченко А. Г., Бутенко В. Н., Дьяченко П. А. (2013)
Орловський В. Ф. - Поширеність гіповітамінозу Д у хворих на ішемічну хворобу серця, Гордіна М. А., Рогульська Л. О. (2013)
Победенный А. Л. - Цитокиновый спектр сыворотки крови у пациентов с черепно-мозговой травмой в послеоперационном периоде (2013)
Лукавенко И. М. - Клиническое значение экспрессии рецепторов эстрогена, прогестерона и маммаглобина при предопухолевой патологии молочных желез в практике хирурга-маммолога, Андрющенко В. В., Кононенко Н. Г., Языков О. В. (2013)
Павлишин Г. А. - Показники ефективностіоб'єктивізації оцінки клінічного перебігу негоспітальної пневмонії у дітей раннього віку, Сарапук І. М. (2013)
Гончаров К. В. - Дослідження перехідних процесів у тональних рейкових колах (2013)
Блохін Є. П. - Результати ходових динамічних випробувань дизельного поїзда типу 630М виробництва АТ PESA (Польща) (2013)
Босий Д. О. - Комплексна оцінка показників якості електроенергії на тягових підстанціях змінного струму (2013)
Вайчунас Г. - Проблеми зносу коліс тепловозів при оновленні парку (2013)
Козаченко Д. М. - Об’єктно-орієнтована модель функціонування залізничних станцій (2013)
Петренко В. Д. - Порівняльний аналіз розрахункових моделей залізничного земляного полотна (2013)
Чернишова О. С. - Ефективність застосування динамічних стабілізаторів у післяремонтний період на залізницях України (2013)
Вакуленко І. О. - Електрична імпульсна обробка зварного з’єднання алюмінієвого сплаву (2013)
Куліченко А. Я. - Накопичення втомних пошкоджень деталей вагонів згідно критерію питомої енергії повної деформації (2013)
Пахомова В. М. - Модифікована імітаційна модель локальної мережі з використанням маркерного методу доступу до шини (2013)
Бондарєв О. М. - Теоретико-експериментальна оцінка показників міцності корпусів тягових редукторів зварної конструкції КЕВРЗ для електропоїздів серій ЕР2, ЕР9 (2013)
Безрукавий Н. В. - Вплив високочастотних вібрацій на коефіцієнт запасу стійкості вагонів проти сходу з рейок при вповзанні гребеня колеса на рейку (2013)
Бубнов В. М. - Динамічні показники вантажних вагонів на візках моделі 18-1711 (2013)
Ісанов Р. Ш. - Двошаровий потік повітря при обтіканні високошвидкісного поїзда (2013)
Ушкалов В. Ф. - Розрахункові збурення для оцінки динамічних якостей вантажних вагонів (2013)
Радкевич А. В. - Інноваційні підходи до організації та управління матеріальними потоками будівельного комплексу (2013)
Андреев А. В. - Контроль параметров линий железнодорожной автоматики и связи с применением шумоподобного сигнала, Безруков В. В., Гаврилюк В. И., Кизяков В. Я. (2004)
Андреевских А. В. - Моделирование устройств автоматики на элементах памяти с существенными нелинейными задержками (2004)
Сердюк Т. Н. - Автоматизированная система для контроля параметров кодового тока в рельсах, Гаврилюк В. И. (2004)
Mikulski J. - Diagnostics of points drive with plc controller application, Młyńczak J. (2004)
Беляев Н. Н. - Оценка загрязнения воздушной среды подвижным составом, Чигринская Ю. Н., Варченко Р. В. (2004)
Зеленько Ю. В. - Кинетика миграции дизельного топлива через грунты во время технологических проливов и транспортных аварий, Плахотник В. Н. (2004)
Борщов В. І. - Поперечні сили в рейках колії, що виникають під час руху поїздів по прогінних будовах типу 690/7К, Журбенко М. К., Трякін А. П. (2004)
Курган М. Б. - Визначення критеріїв оптимізації при перебудові ділянки залізниці для організації швидкісного руху поїздів (2004)
Повилайтене И. - Влияние геометрических параметров железнодорожного пути в кривых на боковой износ наружного рельса, Сакалаускас К., Подагелис И. (2004)
Босов А. А. - Динамика качения тела при установившемся движении, Ильман В. М. (2004)
Босов А. А. - Эконометрический анализ деятельности дорог Украины и Укрзалізниці в целом за период 1991–2001 гг., Кодола Г. Н. (2004)
Босов А. А. - Модифицированный регрессионный анализ в структурном моделировании, Мухина Н. А. (2004)
Евдомаха Г. В. - Режимы ведения пассажирских поездов с учетом случайного напряжения в тяговой сети и переменных тарифов оплаты электроэнергии, Ивченко Ю. Н., Скалозуб В. В., Железнов К. Г., Литвин В. А., Иванов А. П. (2004)
Послайко Н. І. - Обчислення оптимального числа обслуговуючих приладів у системах масового обслуговування, неоднорідних за часом (2004)
Кирпа Г. Н. - Выбор минимального радиуса кривых при проектировании высокоскоростных железных дорог (2004)
Піх Б. П. - Використання рухомого складу з розсувними колісними парами на напрямку Київ–Львів–Мостиська II, Корженевич І. П., Курган М. Б. (2004)
Данович В. Д. - К вопросу об устойчивости против вкатывания колеса на рельс для порожних грузовых вагонов, Рыбкин В. В., Рейдемейстер А. Г., Халипова Н. В., Трякин А. П. (2004)
Борщов В. І. - До питання про створення автоматизованої системи експлуатації штучних споруд залізниці (2004)
Борщов В. І. - Динамічні випробуванння прогінної будови типу 690/7К, Журбенко М. К., Сухоруков Б. Д. (2004)
Викторов В. Г. - Теоретическое исследование условий совместной работы материалов старого и нового бетона, Данилов Е. А., Решетняк Т. П. (2004)
Волкова В. Е. - Численное моделирование полигармонических колебаний нелинейных динамических систем (2004)
Гришечкін С. А. - Неруйнівний ультразвуковий контроль структуроутворення в дисперсних грунтах, Дядюшкін Д. І. (2004)
Клочко Б. Г. - Трещинообразование бетона в процессе эксплуатации конструкций, Кушвид А. А. (2004)
Бугаев А. К. - Армирование земляного полотна как способ его работы в стадии упругого деформирования, Цепак С. В., Тютькин А. Л. (2004)
Мамонова Т. В. - Исследование процессов структурообразования наполненных растворов на основе алкилрезорцинов (2004)
Марочка В. В. - Урахування гідромеханіки демпферів при гасінні коливань прогінних будов мостів (2004)
Петренко В. И. - Применение "фильтров" для углубленного анализа поведения системы "крепь-массив" в расчетах подземных сооружений, Петренко В. Д., Тютькин А. Л. (2004)
Пшінько О. М. - Бетони з підвищеними адгезійними властивостями для ремонту штучних транспортних споруд, Громова О. В. (2004)
Пшинько А. Н. - Исследования полимерных растворов на основе карбамидных смол для восстановления бетонных элементов транспортных гидротехнических сооружений, Краснюк А. В., Харченко Е. С. (2004)
Руденко Н. Н. - Особенности процесса структурообразования активированной цементной матрицы бетона, Руденко Д. В., Пунагин В. В. (2004)
Солдатов К. И. - О жесткости опор реальных мостовых конструкций, Железняк Г. С., Гуржий К. В. (2004)
Солдатов K. І. - Дослідження динамічної роботи металевого арочного моста через р. старий Дніпро у місті Запоріжжя, Крюк А. Г. (2004)
Солдатов K. И. - О сроке службы малых и средних мостов на периферийных автомобильных дорогах, Мадатов В. И. (2004)
Тютькін О. Л. - Оптимізація конструктивних елементів трисклепінчастих станцій з урахуванням специфіки їх поведінки, Петренко І. М. (2004)
Глубіцька Т. В. - Концептуальні основи функціонування еколого-економічних систем (2013)
Рощина Ю. В. - Метод оценки экономической эффективности рекомендаций по созданию внебюджетного фонда воспроизводства почвенного плодородия (2013)
Шевченко Т. И. - Организационно-экономическое обеспечение извлечения вторичного сырья из твердых бытовых отходов в г. Сумы (2013)
Лапин Е. В. - Развитие научно-методологических принципов экономической оценки кадрового потенциала предприятия (2013)
Теліженко О. М. - Узгодження основних складових реалізації фінансової політики в Україні, Боронос В. Г. (2013)
Романюк С. А. - Основні вимоги до моделі інституційного забезпечення сучасної регіональної політики (2013)
Сапожніков C. В. - Створення системи підвищення мотивації серед працівників служби енергетичного менеджменту вищих навчальних закладів та розрахунок ймовірної ефективності її використання, Чернишова Ю. В., Назарько В. І. (2013)
Грабовецький Б. Є. - Виробничі функції в економічних дослідженнях, Шварц І. В. (2013)
Глівенко С. В. - Застосування категорії "потенціал" для вивчення факторів формування і розвитку еліти суспільства (2013)
Мирошниченко Ю. О. - Розвиток науково-методичних підходів до формування інвестиційної стратегії підприємства з урахуванням циклічності економічних процесів (2013)
Ковтун О. І. - Імператив інноваційної стратегії в системі управління конкурентоспроможністю для вітчизняних підприємств в умовах перманентної кризи національної економіки (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Развитие понятийного аппарата интегрированных систем менеджмента. Часть 1. Аналитический обзор, Залога В. А. Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Тітаренко Г. Б. - Інституційні чинники розвитку національної інноваційної системи України: проблеми методології (2013)
Тітул (2013)
Карпіщенко О. І. - Еколого-економічні проблеми використання мінеральних добрив, Карпіщенко О. О. (2013)
Рыбалов А. А. - Системный аспект эколого-экономического фактора риска (2013)
Краєвський О. О. - Еколого-економічна ефективність використання гранульованих азотних добрив з органічними домішками, Осіпов В. А., Краєвський О. І. (2013)
Jonathan Emeka Nwosu - Environmental Degradation: the Impact of Oil Exploration in the Niger-delta Region, Nigeria (2013)
Далевська Н. М. - Формування міжнародної стратегії економічного розвитку світового господарства у контексті методологічних проблем (2013)
Курбатова Ю. Л. - Формирование интегрированной группы в отрасли энергетического машиностроения (2013)
Павліщук О. П. - Теоретико-методологічні засади економічної оцінки киснепродукувальної функції лісів, Розвод С. В., Лакида І. П. (2013)
Раджаб Заде Мортеза - Развитие понятийного аппарата интегрированных систем менеджме нта. Часть 2, Залога В. А. Залога В. А., Ивченко А. В. (2013)
Забарна Е. М. - Сучасні тенденції фінансування розвитку підприємств, Кула М. В. (2013)
Нагара М. Б. - Iнтегpoвaний компетентнісний пiдхiд дo oцiнки людських pесуpсiв підприємств (2013)
Остапенко О. М. - Страховий захист: сутнісний аспект (2013)
Остапенко Т. М. - Економічна сутність управління витратами (2013)
Солоха Д. В. - Інноваційні складові підвищення якості праці та трудового життя на підприємствах харчової промисловості (2013)
Мороз О. О. - Комплексна цільова програма удосконалення інноваційного процесу з використанням сучасних автоматизованих засобів, Азарова А. О., Сторожа А. В. (2013)
Chernyey V. V. - Proceedings at the jury trial (2013)
Берназ В. Д. - Нові професійні функції слідчого при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій та напрями вдосконалення їх підготовки (2013)
Галаган В. І. - Реалії і проблеми нового КПК України, Галаган О. І. (2013)
Клименко Н. І. - Закріплення у КПК України принципу змагальності й незалежності судових експертів (2013)
Колб О. Г. - Суб’єкти протидії розслідуванню злочинів, учинених в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах України, Охман О. В. (2013)
Костицький М. В. - Про науку кримінального процесу, кримінальне процесуальне право і законодавство (філософський погляд) (2013)
Підюков П. П. - Агентурні операції як різновид негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених новим КПК України, та їх нормативно-правова регламентація, Конюшенко Я. Ю. (2013)
Попелюшко В. О. - Формування кримінальної справи на стадії судового провадження (2013)
Савченко А. В. - Щодо питання про правову кваліфікацію кримінального правопорушення (2013)
Слінько С. В. - Теоретичні положення кримінального процесу (2013)
Смирнов А. В. - Дискурсивная состязательность – уголовный процесс постиндустриальной епохи (2013)
Тертишник В. М. - Концептуальні проблеми реформи кримінального судочинства (2013)
Цимбал П. В. - Перспективи удосконалення інституту судової експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві України, Омельчук Л. В. (2013)
Шумило М. Є. - Досудові і судові докази у КПК України (2013)
Яновська О. Г. - Роль суду в змагальному кримінальному судочинстві (2013)
Азаров Ю. І. - Новий кримінальний процесуальний кодекс України: здобутки та шляхи удосконалення, Заїка С. О. (2013)
Волобуєва О. О. - Проблемні питання застосування окремих норм КПК України (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Електронне правосуддя: українські реалії та зарубіжний досвід (2013)
Смоков С. М. - Окремі проблемні питання, які виникають при застосуванні норм нового КПК України (2013)
Бринцев В. Д. - Конституційні засади і міжнародні стандарти кримінального судочинства та їх розвиток у новому КПК України (2013)
Гончаренко В. Г. - Моральність як основоположна умова справедливого правосуддя (2013)
Колесник В. А. - Суб’єкти здійснення та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Корж В. П. - Проблеми процесуального та тактичного забезпечення підтримання обвинувачення в суді (2013)
Марчак В. Я. - Cудовий контроль за дотриманням прав людини згідно з кримінальним процесуальним законодавством України (2013)
Благута Р. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми підготовки та проведення (2013)
Лифанова Л. Г. - Тенденции демократизации процессуального статуса потерпевшего от преступления (2013)
Савицький Д. О. - Підстави та процесуальний порядок застосування приводу у кримінальному провадженні (2013)
Сизоненко А. С. Правові засади сторони обвинувачення у кримінальному процесі України - (2013)
Бахин В. П. - Сопоставление результатов работы правоохранителей 50-х годов и нынешнего времени (2013)
Никифорчук Д. Й. - Вимір та оцінювання рівня корупції в Україні, Бусол О. Ю. (2013)
Чернявський С. С. - Проблеми тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, Фінагеєв В. О. (2013)
Шепітько В. Ю. - Криміналістика і кримінальний процес: система залежностей та суперечностей (2013)
Александров А. С. - Перекрестный допрос как признак справедливого уголовного судопроизводства (2013)
Аленін Ю. П. - Початок досудового розслідування за КПК України 2012 року (2013)
Басай В. Д. - Поняття і види процесуальних строків за КПК України та КПК Російської Федерації (2013)
Гора І. В. - Проблеми використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві України (2013)
Горбачевський В. Я. - Запобіжні заходи у сучасному правосудді (2013)
Грошевий Ю. М. - Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України, Шило О. Г. (2013)
Гумін О. М. - Тимчасовий доступ до речей і документів як один із заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Дьомін Ю. М. - Відсторонення від посади, як один із заходів забезпечення кримінального провадження (2013)
Капліна О. В. - Підозра у кримінальному провадженні: поняття, ознаки, сутність (2013)
Карпов Н. С. - Деякі питання ознайомлення учасників кримінального процесу з матеріалами кримінального провадження (2013)
Користін О. Є. - Окремі аспекти діяльності слідчих та оперативних працівників щодо виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Тихонова О. В. (2013)
Кузьмін Р. Р. - Дифамація як засіб протидії кримінальному провадженню в Україні та інших країнах: порівняльний аналіз (2013)
Лук’янчиков Є. Д. - Слідчий огляд: поняття та види, Лук’янчиков Б. Є. (2013)
Погорецький М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні (2013)
Руденко М. В. - Про сутність прокурорського процесуального керівництва досудовим розслідуванням, Півненко В. П. (2013)
Удалова Л. Д. - Свідоцький імунітет за новим КПК України (2013)
Джангабулов А. З. - Упрощенное досудебное производство в Республике Казахстан: теория и практика обучения слушателей, Кондратьев И. В. (2013)
Кучинська О. П. - Процесуальний статус свідків: деякі особливості за новим КПК України (2013)
Рожнова В. В. - Недопустимість доказів у кримінальному провадженні (2013)
Шибіко В. П. - Проблема забезпечення прав потерпілого за новим КПК України 2012 року (2013)
Авраменко Н. В. - Анализ частоты обнаружения врожденных пороков сердца при проведении пренатальной диагностики в Запорожской области, Никифоров О. А., Сухонос О. С., Ломейко Е. А., Барковский Д. Е., Кабаченко Е. В., Гридина И. Б. (2013)
Жаафар Акерми - Состояние микроциркуляции слизистой желудка и эффективность стандартной эрадикационной терапии у больных с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (2013)
Ветютнева Н. О. - Дослідження особливостей забезпечення якості біологічних лікарських засобів на прикладі препаратів кортексин і ретиналамін, Шукаєва О. П. (2013)
Гузенко Б. В. - Значення факторів ризику в розвитку ускладнень інфекційно-запального ґенезу у тяжкообпечених (2013)
Денефіль О. В. - Особливості кардіоінтервалографії та психологічного стану молодих людей з різним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії (2013)
Избицкий В.В. - Комплексное эндоскопическое лечение острых желудочно-кишечных кровотечений язвенной этиологии, Гулевский С. Н. (2013)
Калашникова О. С. - Значення черезстравохідної ехокардіографії у підготовці пацієнтів з фібриляцією передсердь до планової електричної кардіоверсії (2013)
Клименко А. В. - Хронический панкреатит: показания к операции и критерии оценки отдаленных результатов, Клименко В. Н., Стешенко А. А. (2013)
Койро О. О. - Гепатопротекторний потенціал яглиці звичайної (aegopodium podagraria l.): cкринінгове дослідження, Штриголь С. Ю. (2013)
Котвіцька А. А. - Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та Україні, Карло В. В. (2013)
Кривенко В. В. - Системне запалення та морфофункціональні параметри міокарда і судин у хворих з поєднаним перебігом хронічного обструктивного захворювання легень і гіпертонічної хвороби (2013)
Мороз В. А. - Клинико-фармацевтический анализ лечения артериальной гипертензии у пацентов с сахарным диабетом в госпитале Мнази Мнойя (Занзибар) (2013)
Мороз В. А. - Профиль безопасности медикаментозного лечения болезни Альцгеймера (2013)
Плотник В. О. - Дослідження стану стрес-реалізуючих систем у вагітних з невиношуванням (2013)
Погребняк О. О. - Вплив симвастатину і кораргіну на клінічний перебіг ішемічної хвороби серця, масу тіла та характер розподілу жирової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу (2013)
Рындина Н. Г. - Качество жизни у анемичных пациентов с хронической сердечной недостаточностью в зависимости от наличия или отсутствия хронической болезни почек, Кравчун П. Г., Шелест А. Н., Титова А. Ю., Мишина М. М. (2013)
Рябоконь Е. В. - Клинико-эпидемиологическая характеристика эхинококкоза в Запорожской области, Зарудная О. В., Ушенина Н. С., Глактионов А. Г., Савельев В. Г., Рябоконь Ю. Ю., Корнийчук В. М. (2013)
Соломенчук Т. М. - Проатерогенні розлади ліпідного та вуглеводного обміну при хронічній хворобі нирок недіабетичного генезу, Семеген-Бодак Х. В. (2013)
Шальмін О. С. - Вперше діагностований ВІЛ/СНІД-асоційований туберкульоз: особливості клінічного перебігу та причини смерті хворих, Разнатовська О. М., Ясінський Р. М., Бендус М. В., Неткал Т. І., Морозова І. М., Степанова Л. І., Павлюкович Н. В. (2013)
Візір В. А. - Депривація сну та кардіоваскулярний ризик, Садомов А. С., Деміденко О. В. (2013)
Каджоян А. В. - Современные подходы к лечению больных немелкоклеточным раком легкого IV стадии (2013)
Самура Б. Б. - Сердечно-сосудистые осложнения химиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к профилактике и лечению (2013)
Бушуєва І. В. - Маркетингові дослідження розвитку ринку ветеринарних препаратів та області ветеринарної фармації (2013)
Ковалев С. В. - Химическое исследование липофильной фракции травы люцерны серповидной (2013)
Пругло Є. С. - Антигіпоксична активність алкілпохідних 5-(адамантан-1-іл)-4-r-1,2,4-тріазол-3-тіону, Одинцова В. М., Сафонов А. А., Самура Б. А., Панасенко О. І., Книш Є. Г., Безуглий П. А. (2013)
Корж Ю. В. - Оцінка сучасного ринку парафармацевтичної продукції з фотопротекторними властивостями, виготовленої на основі нанотехнологій (2013)
Руденко В. В. - Дослідження структурно-механічних властивостей мазевої основи (2013)
Хохленкова Н. В. - Розробка промислової технології бактерицидного пластиру з густим екстрактом кори дуба, Ярних Т. Г., Журавльова Л. В. (2013)
Авраменко Н. В. - Особливості післядипломної освіти акушерів-гінекологів в опануванні ендоскопічних методів, Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2013)
Капшитарь А. В. - Роль мотивации студентов в выборе профессии хирурга при прохождении цикла "общая хирургия" (2013)
Мельнікова О. В. - Контроль ефективності самостійної роботи студентів при вивченні патофізіології (2013)
Харковенко Р. В. - Розробка магістерських програм у контексті інтеграції медичної освіти в європейський простір (2013)
Доценко С. Я. - Оценка качества проведения периодических медицинских осмотров работников определенных категорий в запорожской области за период с 2007 по 2011 год, Афанасьев А. В., Кравченко В. И., Токаренко И. И., Тяглая В. Н., Козлова И. С., Бородавко Л. И., Павлова Т.С. (2013)
Ткаченко Н. О. - Аналіз визначення поняття "соціальна відповідальність" та його інтегроване розуміння у фармації (2013)
Титул, зміст (2013)
Шпак А. П. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств харчової промисловості Білорусі в умовах поглиблення міждержавної інтеграції країни, Піліпук А. В. (2013)
Редько Р. М. - Концептуальні підходи до пошуку безпечного стану економічної системи, Рогатіна О. В. (2013)
Сафонова О. Д. - Податкова система України: сучасний стан та вплив на економіку країни (2013)
Кулаковська Т. А. - Структурні трансформації в економіці комбікормової промисловості України, Васильєва А. М. (2013)
Ступницька Т. М. - Аналіз факторів, що впливають на зміну рентабельності основного капіталу, за методом корпорації "Дюпон", Гула О. С. (2013)
Козак К. Б. - Роль лідерства в системі управління персоналом на підприємстві (2013)
Тарасова О. В. - Корпоративна культура як інструмент ефективного менеджменту підприємства, Марінова С. С. (2013)
Тюха І. В. - Стратегія розвитку у системі стратегій підприємства, Денисюк І. О. (2013)
Білоус Л. Й. - Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві (2013)
Харківський Д. Ф. - Про вимоги до сучасного менеджера підприємства, Каламан О. Б. (2013)
Басюркіна Н. Й. - Особливості розвитку виробництва органічних продуктів харчування в Україні (2013)
Ткаченко О. Б. - Волошина Т.М., Тринкаль О.В. Вивчення кон'юнктури ринку виробництва виноградних вин в Україні (2013)
Ткаченко О. В. - Дослідження споживчих властивостей яєць різних виробників (на прикладі мережі супермаркетів "Фуршет") (2013)
Петруха С. В. - Хлібопекарська промисловість Російської Федерації: інноваційні трансформації (2013)
Іванченкова Л. В. - Екологічне забезпечення розвитку підприємни¬цтва в Україні (2013)
Березняков И. Г. - Особенности течения внебольничной пневмонии у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Махаринская Е. С., Дорошенко О. В. (2013)
Приступа Л. Н. - Bcl1 поліморфізм гена глюкокортикоїдного рецептора: асоціації з антропометричними та метаболічними показниками, Кмита В. В., Савченко О. В. (2013)
Высоцкий И. Ю. - Суточные ритмы гепатотоксичности четыреххлористого углерода в условиях искусственной смены светового синхронизатора, Лукьянчук В. Д., Высоцкий В. И. (2013)
Корепанов А. Л. - Взаимосвязь физического развития и адаптационного потенциала подростков (2013)
Співак Ж. С. - Динаміка функціонального стану сім’яників у неплідних чоловіків, хворих на автоімунний тиреоїдит, під впливом антиоксидантно-імунокоригуючої терапії , Бондаренко В. О., Мірошниченко А. В. (2013)
Кривецький В. В. - Особливості морфофункціонального дослідження ендокринного компоненту сім’яників в умовах експерименту, Москаленко Р. А., Карпенко Л. І., Закорко І-М. С. (2013)
Жорняк О. І. - Дослідження впливу таблетованих антисептичних препаратів на адгезивні властивості мікроорганізмів (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського