Мартинюк Л. П. - Особливості стану кісткової тканини у жінок постменопаузального періоді на тлі хронічної ниркової недостатності , Сміян С. І., Бутвин С. М. (2002)
Хміль С. В. - Порівняння ефективності введення естрадіолу через рот, шкіру і ніс при лікуванні клімактеричних симптомів, Бульса М. Г. (2002)
Галникіна С. О. - Вміст молекіл середньої маси у тварин з посткастраційним синдромом та його корекції клімадиноном, естрогелем і вобензимом (2002)
Хміль С. В. - Оцінка стану кісткової системи при фіброміомі матки, Флехнер В. М., Котик А. О., Багній Н. І., та ін. (2002)
Поворознюк В. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини в українських жінок в постменопаузальному періоді, Григор'єва Н. В., Боріс О. М. (2002)
Ярема І. В. - Відеоендохірургічна місцева імунотерапія гнійно-запальних захворювань додатків матки, Марченко А. І., Вацик М. В., Бикова О. О., Єрмоленко Г. Л. (2002)
Григоренко А. П. - Тактика лікування при випаданні матки у жінок в глибокій менопаузі, Григоренко П. П. (2002)
Левицький А. П. - Дослідження нешкідливості препарату "Віталонг", Зубачик М. В., Макаренко О. А., Пустовойт П. І., Винарчук-Патерега В. В., Скиба В. Я., Дзяд О. В. (2002)
Воронцов О. О. - Удосконалення психопрофілактичної роботи з вагітними жінками - вимога часу, Архіпова Н. О., Павліковська В. В., Корильчук Н. І., Романко Т. В. (2002)
Гаврищак О. Б. - Поширення вірусних гепатитів В і С у жінок репродуктивного віку з хронічними запальними захворюваннями гепатобіліарної системи (2002)
Кузьма Н. О. - Сучасні аспекти стану кісткового метаболізму та імунітету у вагітних та породіль на фоні захворювань гепатобіліаної системи (2002)
Олійник Н. М. - Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних і породіль із захворюваннями печінки і шлунково-кишкового тракту (2002)
Жук С. І. - Оцінка особливостей психічного статусу жінки у перименопаузі, Мойсеєва Т. Д., Марцинковська В. В. (2002)
Задорожна О. Б. - Застосування немедикаментозної терапії у комплексному лікуванні клімактеричного синдрому, Телющенко О. Д., Задорожний В. А. (2002)
Поворознюк В. В. - Роль порушень фактичного харчування в розвитку обмінно-ендокринних проявів постменопаузального періоду, Григор'єва Н. В., Григоров Ю. Г., Семесько Т. М. (2002)
Жулкевич І. В. - Фактори впливу на реконструктивні процеси кісткової тканини в жінок із залізодефіцитною анемією (2002)
Звершхановський Ф. А. - Індопрес - пріоритетний засіб у лікуванні ізольованої систолічної гіпертензії у жінок в клімактеричному періоді, Доскоч Є. З., Жулкевич І. В. , Калайджан К. О. (2002)
Шкробот С. І. - Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз в залежності від збереження менструальної функції, Бударна О. Ю. (2002)
Марцинковська В. В. - Застосування замісної гормональної терапії у жінок після гістероваріектомії з приводу доброякісних пухлин матки, Жук С. І., Каюк В. Г., Моєсєєва Т. Д. (2002)
Антонечко І. В. - Особливості клінічного перебігу хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів (2002)
Нерянов К. Ю. - Склад деяких гормонів у крові вагітних та породіль з пієлонефритом як показник стану фетоплацентарного комплексу (2002)
Вільгушинський М. Й. - До питання реалізації принципу спеціалізації в системі судів загальної юрисдикції (2012)
Закропивний О. В. - Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) (2012)
Юрчишин В. М. - Правозахисна функція прокурора і її значення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Мойсак С. М. - Сприяння адвоката в реалізації права на медичну допомогу особі, яку взято під варту (2012)
Глущенко С. В. - До питання про конституційно-правовий статус державного органу (2012)
Грек Б. М. - Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі, Грек Т. Б. (2012)
Петрицин Н. Т. - Деякі проблеми визначення суб’єкта цивільної відповідальності (2012)
Макаренко Н. А. - Еколого-правовий аспект відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Братасюк М. Г. - Ідея народовладдя як засада утвердження правовладдя в працях українських мислителів класичної доби (2012)
Бичкова С. С. - Форми спеціального законного цивільного процесуального інтересу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору (2012)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності: особливості законотворчого процесу (2012)
Мостепанюк Л. О. - Тлумачення статті 53 Кримінального кодексу України в контексті останніх законодавчих змін (2012)
Середа О. Г. - Правовий статус роботодавця за проектом Трудового кодексу України (2012)
Мотиль І. І. - Аспекти перебудови державних органів в умовах розвитку правової системи України (2012)
Середа Т. М. - Проблеми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (2012)
Івашев Є. В. - Людські потреби, інтереси, цінності як підґрунтя аксіології права (2012)
Богатирьов І. Г. - Проблеми соціальної адаптації жінок, звільнених з місць позбавлення волі, Неживець О. М. (2012)
Росоляк О. Б. - Принцип верховенства права як засада державного управління (2012)
Сервецький І. В. - Проблеми формування політичної свідомості громадян в умовах демократичного суспільства, Редька В. В. (2012)
Чернявський С. С. - Розв’язання проблем протидіЇ шахрайству з фінансовими ресурсами в банківській сфері, Бондар С. В. (2012)
Вознюк А. А. - Розподіл функцій і ролей за окремими формами співучасті в злочині (2012)
Тичина Д. М. - Кримінально-правовий зміст поняття "корислива злочинність дітей” (2012)
Чабанюк В. Д. - Кримінальна відповідальність за вчинення кримінально-процесуальних правопорушень (2012)
Федчишин Ю. А. - Виявлення схем незаконного відшкодування податку на додану вартість, що ґрунтуються на використанні "податкових ям” (2012)
Бусол О. Ю. - Детермінація організованої злочинності: кримінологічний аспект (2012)
Бондаренко І. П. - Категорії об’єктів оперативного обслуговування підрозділами карного розшуку за лінійним принципом (2012)
Паланичко Л. Є. - Характеристика елементів оперативної обстановки в умовах великого міста (2012)
Гіда Є. О. - Деонтологічні засади діяльності поліції царської Росії: характеристика джерельної бази (2012)
Яцишин М. М. - Розвиток системи покарань в Україні, Пащук Т. В. (2012)
Мартюк А. С. - Історіографія дослідження законопроектів декабристського руху: дискусійні питання (2012)
Телесніцький Г. Н. - Кримінально-правова характеристика катування за законодавством України та інших країн (2012)
Користін О. Є. - Шляхи вдосконалення діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ у системі забезпечення протидії злочинності (2012)
Кучинська О. П. - Поняття гарантій забезпечення прав учасників кримінального провадження (2012)
Городовенко В. В. - Реалізація принципів судової влади в КПК України 2012 р.: концептуальний аналіз (2012)
Курдюков В. В. - Деякі питання обов’язкового проведення експертизи в контексті реформування кримінального судочинства України (2012)
Немеш П. Ф. - Процесуально-правовий статус спеціаліста як передумова права на відвід у цивільному процесі (2012)
Фомін С. Б. - Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми? (2012)
Юрчишин В. М. - Прокурор як керівник досудового розслідування (2012)
Лукасевич-Крутник І. С. - Суб’єктний склад договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт (2012)
Дудик І. М. - Поняття державного контролю узгоджених дій суб’єктів господарювання (2012)
Петрик В. В. - Загальні підстави відводу в цивільному процесі (2012)
Грек Б. М. - Гуманізація кримінальної відповідальності як напрям кримінально-правової політики в Україні, Грек Т. Б. (2012)
Портнов А. В. - Особливості французької моделі конституційної юстиції (2012)
Кухнюк Д. В. - Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення, Петраковський В. В. (2012)
Дякович М. М. - Індивідуалізація юридичних осіб та їх об’єднань у нотаріальній практиці, Юркевич Ю. М. (2012)
Фомін С. Б. - Щодо застосування амністії за діючим та новим КПК України (2012)
Байда А. О. - Правове забезпечення психологічної безпеки суспільства (2012)
Коротун В. М. - Функції апеляційного суду через призму понятійного апарату (2012)
Петрик В. В. - Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі (2012)
Гринь О. Д. - До питання про стан вітчизняного законодавства, що визначає застосування бланкетної диспозиції норми статті 131 Кримінального кодексу України (2012)
Зеленяк Е. С. - Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства (2012)
Попелюшко В. О. - Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, порядок та суб’єкти застосування (2012)
Вільгушинський М. Й. - Шляхи взаємодії судів з місцевими державними адміністраціями (2012)
Портнов А. В. - Конституційно-правовий статус захисника прав у Франції (2012)
Сердюк В. В. - Право на судовий захист у контексті змагальності сторін (2012)
Юрчишин В. М. - Відносини прокурора із захисником у досудовому розслідуванні за новим КПК України (2012)
Філіп’єв А. О. - Вибір права та його обмеження в джерелах міжнародного приватного права ЄС та України: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Ментух Н. Ф. - Лізинг в окремих сферах господарювання (2012)
Жорнік М. О. - Застосування поняття недійсності правочину та її види у цивільному судочинстві (2012)
Кочеров М. В. - Поняття службової особи як суб’єкта незаконного збагачення (2012)
Поливач В. О. - Правова природа справ, що виникають із кредитних правовідносин, та процесуальні проблеми їх розгляду (2012)
Грек Г. Б. - Законність та логічність – основні принципи гуманізації кримінальної відповідальності у сфері господарської діяльності (2012)
Волянський Ю. Л. - Перспективи створення протимікробних препаратів на основі похідних акридину і фенантридину, Крестецька С. Л. (2002)
Процайло М. Д. - Деякі аспекти синдрому Ларсена-Іохансона, Єдинак О. М., Федорців О. Є., Грубар Ю. О., Марченкова Н. О., Романенко Л. М. (2002)
Дахнюк І. Є. - Динаміка імунорегуляторних порушень при нозокоміальних пневмоніях (2002)
Цьока С. А. - Взаємозв'язок функціонального стану ендотелію й активності цитокінів при хронічній серцевій недостатності (2002)
Якубович Г. Н. - Зміна цитохімічних показників лейкоцитів у хворих на активні форми сифілісу (2002)
Горпинченко І. І. - Роль аланіну, валіну та аргініну в патогенезі хвороби Пейроні та еректильної дисфункції, Гурженко Ю. М., Мірошников Я. О. (2002)
Міщенко В. В. - Рівень теплового балансу щитоподібної залози при вузлових формах зоба, Хаустов С. О. (2002)
Сидоренко О. Л. - Стан імунної реактивності та синдрому ендогенної інтоксикації у пацієнтів з хронічним гломерулонефритом залежно від ступеня порушення азотовидільної функції (2002)
Вітенко І. С. - Алекситимія та тривожність у хворих на гострі форми ішемічної хвороби серця, Поліщук О. Ю., Юрценюк О. С. (2002)
Сєбов Д. М. - Преформовані фізичні фактори в реабілітації хворих ішемічною хворобою серця з імплантованим кардіостимулятором: проблеми і перспективи (2002)
Гнатюк М. С. - Використання харчової депривації та електромагнітних хвиль міліметрового діапазону для корекції експериментальної артеріальній гіпертензії, Сливка Ю. І. (2002)
Аксентійчук Б. І. - Вплив стану адаптації організму на характер і силу зв'язків між рівнем урикемії та параметрами імунного статусу (2002)
Тимків І. В. - Дерматогліфічні ознаки як маркер спадкової схильності до ревматизму, Ковальчук Л. Є., Нейко В. Є. (2002)
Гевко О. В. - Роль і місце флуренізиду в комплексному лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит (2002)
Сааїд Саллам - Легенева гіпертензія і діастолічна функція правого шлуночка у хворих на стабільну стенокардію напруги, Коморовський Р. Р., Жарінов О. Й. (2002)
Тбілєлі В. В. - Вплив низькочастотної магнітотерапії на клінічні прояви системного остеопорозу при ревматоїдному артриті (2002)
Гашинська О. С. - Динаміка геометричного ремоделювання та діастолічного наповнення лівого шлуночка у гіпертензивних хворих із збереженою систолічною функцією при застосуванні пролонгованих дигідропіридинових антагоністів кальцію (2002)
Ковальчук Л. Я. - Спосіб зниження тромбогенності ендартеректомованої артерії, Венгер І. К., Левицький А. В., Шідловський О. В., Шкробот Л. В. (2002)
Кольба О. О. - Клініко-лабораторна діагностика хронічних артритів і артрозів скронево-нижньощелепних суглобів, Дзіх О. І. (2002)
Гнатюк М. С. - Імуноморфологічна та морфометрична характеристика структурних змін у дванадцятипалій кишці при виразковій хворобі, ускладненій кровотечею, Дзюбановський І. Я., Луговий О. Б. (2002)
Мокрик І. Ю. - Права торакотомія як новий доступ при хірургічному лікуванні дефекту міжпередсердної пертинки в умовах штучного кровообігу, Лоскутов О. А., Лазоришинець В. В. (2002)
Нагайчук В. І. - Раннє хірургічне лікування опечених дітей в періоді опікового шоку, Зеленько В. О. (2002)
Турчин М. В. - Результати термометрії горизонтально діючих окорухових м'язів хворих на збіжну співдружню монолатеральну косоокість (2002)
Шідловський В. О. - Тиреотоксична ентеропатія, механізми розвитку, Дейкало І. М., Чонка І. І., П'ятикоп Г. І. (2002)
Квасніцький М. В. - Зміни клітинного та гуморального імунітету в хворих з нейрофіброматозом, Лісяний М. І., Скітяк С. А. (2002)
Гнатів В. В. - Вікові особливості кисневотранспортної функції крові у хворих на пенетруючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки (2002)
Зіменковський А. Б. - Лікування куріозином хронічних ран у невідкладній хірургії тонкої і товстої кишки, Матвійчук О. Б. (2002)
Синоверський Л. В. - Доопераційна оцінка клінічних варіантів перебігу гострого холециститу у хворих похилого та старечого віку (2002)
Ляпіс М. О. - Застосування актовегіну в комплексному лікуванні синдрому стопи діабетика, Герасимчук П. О., Лойко І. К., Герасимець Ю. М., Кушнір Р. Я. (2002)
Нагірний Я. П. - Аналіз показників імунітету дітей, оперованих з приводу вродженого розщеплення піднебіння (2002)
Повстяний М. Е. - Електротермічні ураження великих суглобів кінцівок і кисті, Жернов А. А., Циганков В. П., Сочієнкова Л. С., Тацюк С. В. (2002)
Коваленко О. Н. - Трансфузійна терапія при багатоетапних ранніх оперативних втручаннях у тяжкоопечених, Повстяний М. Е. (2002)
Ковальчук Л. Я. - Покращення результатів стегнодистальних реконструктивних операцій з використанням аутовени в якості шунтуючого матеріалу, Венгер І. К., Левицький А. В., Шідловський О. В. (2002)
Дрозд О. В. - Ультразвукове дуплексне дослідження суральних вен у хворих з хронічною венозною недостатністю, Венгер І. К., Левицький А. В., Свідерський Ю. Ю., Наконечний А. Д. (2002)
Басистюк І. І. - Гемостазіологічні критерії у виборі хірургічної тактики у хворих з гострою гастродуоденальною кровотечею, Дзюбановський І. Я. (2002)
Нікіфоров І. А. - Роль антропометрії стегнової кісти при створенні первинного і ревізійного ендопротезів тазостегнового суглоба (2002)
Машарипов Ф. С. - Про вплив настроїв рослинних діуретиків на сечові фактори ризику при оксалатному нефролітіазі, Гайбуллаєв А. А., Карієв С. С. (2002)
Громов Є. В. - Порівняльна характеристика вмісту молекул середньої маси у вагітних і невагітних жінок з еутиреоїдним і дифузно-токсичним зобом, Безруков О. Ф. (2002)
Жук П. М. - Залежність глибини ендогенної інтоксикації у жінок клімактеричного періоду, хворих на поперековий остеохондроз хребта, від фонової патології та тривалості перебігу хвороби, Стельмах І. М. (2002)
Оксюта В. М. - До питання функціональних порушень серцевої діяльності при фіброміомах матки (2002)
Бульса М. Г. - Добові коливання вмісту естрадіолу у сироватці крові з менопаузою після введення його через ніс (2002)
Каченюк Ю. А. - Інвазивна пренатальна діагностика природжених вад розвитку та спадкових захворювань плода (2002)
Мусаєв М. Р. - Стрівальність основних клінічних симптомів бронхолегеневих захворювань у жінок репродуктивного віку в північних районах Узбекистану, Курбанов Р. Д., Нуралієва Х. О. (2002)
Абдуллаєв Б. А. - Репродуктивний анамнез матерів і розміри тіла немовлят в узбецьких популяціях ферганської долини (на моделі Наманганської області) (2002)
Білоус С. В. - Вибір методу купування алкогольного делірію, Шкробот С. І. (2002)
Митник З. М. - Маркери резорбції кісткової тканини у хворих на цироз печінки (2002)
Мерецький В. М. - Корекція змін мінеральної щільності кісткової тканини у жінок після оваріектомії (2002)
Лобода В. Ф. - Ендоскопічні зміни слизової оболонки при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту і захворюваннях жовчовивідної системи у дітей, Бутницький Ю. І. (2002)
Буняк Н. А. - Зміни психофізіологічного стану організму дошкільнят - як реакція на забруднення довкілля (2002)
Степаненко К. І. - Динаміка первинного позитивного компонента пеніцилін- викликаних спайкових потенціалів у коріголовного мозку щурів за умов ес кори черв'яка мозочка (2002)
Геращенко С. Б. - Морфологічні зміни спинномозкових вузлів при експериментальній доксорубіцин- індукованій периферійній нейропатії (2002)
Фоміних Т. А. - Особливості будови емісарних вен в антенатальному періоді розвитку (2002)
Кліщ І. М. - Стан надфн- залежної систем ліпопереокиснення у мікросомах печінки щурів різного віку за умов токсичного ураження тетрахлорметаном (2002)
Климнюк С. І. - Зміни мікробіоценозів шкіри стоп під впливом А-бактерину в хворих на цукровий діабет, Бойчак О. В., Ляпіс М. О., Кременчуцький Г. М., Герасимчук П. О. (2002)
Бугай Б. Г. - Вплив епіцентричного лазерного опромінення тимуса на клініко-імунологічні параметри хронічних запальних захворювань гепатобіліарної системи (2002)
Галникіна С. О. - Субмікроскопічний стан шкіри при посткастраційному синдромі та застосуванні клімадинону в експерименті (2002)
Климов О. І. - Системний підхід до створення нових профілактичних і лікарських протимікробних засобів (2002)
Юсупов Ш. Р. - Новий підхід до лікування діарейних захворювань у дітей з преморбідним фоном у регіоні Південного Приаралля, Дусчанов Б. А., Зокіров Ш. Ю. (2002)
Кривда Г. Ф. - Особливості виділення та характеристика ДНК із слідів біологічного походження на різних матеріалах (2002)
Оборотов Ю. М. - Поняття "образ держави" та його різновиди в умовах глобалізації (2003)
Дудченко В. В. - Роль методології юридичної науки у становленні новаційного науково-правового мислення, Манько Д. Г. (2003)
Музиченко П. П. - Литовська Метрика як джерело пізнання українського права (системна характеристика) (2003)
Крижанівський А. Ф. - Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії, Крезе О. О. (2003)
Хашматулла Бехруз. - Правова система — центральна категорія порівняльного правознавства (2003)
Ківалова Т. С. - До питання про поняття і складові методу правового регулювання, Смелянець Г. Є. (2003)
Мельничук 0. С. - Головна аксіома політики — правити повинні кращі (2003)
Кормич А. І. - Взаємозалежність функцій як елемент моделі сучасної держави (2003)
Долматов І. В. - Геополітичні фактори в розвитку держави (2003)
Бальжик І. А. - Світська та церковна влада в концепції "симфонія влад" (2003)
Джураєва О. О. - Функція внутрішньої безпеки та охорони правопорядка в сучасній державі (2003)
Овчиннікова A. П. - Формування традицій мовного дискурсу в Україні (2003)
Писаренко Л. М. - Мова як чинник формування ментальності юристів (2003)
Дмитрїєнко Ю. М. - Міжфункціональна (різнолінійна) гносеологія девіантної правосвідомості у джерельній парадигмі девіацій синергетичного правосвітогляду (2003)
Харитонова О. І. - Деякі проблеми загальної теорії правовідносин (2003)
Чувакова Г. М. - Наслідки дефектності фактичного складу (2003)
Санжарук Т. О. - Поняття "суб'єкт права" та "суб'єкт правовідносин": питання розмежування (2003)
Юдін 3. М. - Про розширення поняття "тлумачення права" (2003)
Матвєєва Л. Г. - Акти тлумачення Пленуму Верховного Суду України (2003)
Скуріхін С. М. - Правове виховання військовослужбовців (2003)
Крумаленко М. В. - Судові права іновірців на українських землях Великого князівства Литовського (2003)
Стрельник О. Л. - Інститут необхідної оборони в історичному аспекті (2003)
Аніщук Н. В. - Правове становище жінок за давньоруським законодавством (2003)
Ковальський B. К. - Митна політика на Півдні України в кінці XVIII — початку XIX ст (2003)
Баймуратов М. О. - Публічна самоврядна (муніципальна) влада та громадянське суспільство: проблеми взаємозв'язку і взаємозалежності (2003)
Кормич Л. І. - Політична реформа в Україні: проблеми відповідності теорії і практики (2003)
Паньков A. І. - Президентство і український менталітет (2003)
Долежан B. В. - Проблеми діяльності адміністративних судів по забезпеченню законності правових актів органів публічної влади, Кравчук В. М. (2003)
Жук Н. С. - Джерела адміністративного права: понятійна і правова характеристика (2003)
Пережняк Б. А. - Організація управління атестацією наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні (2003)
Панасюк В. М. - Молодіжна політика: поняття, структура та суб'єктний склад відносин в сфері її реалізації (2003)
Майдебура А. М. - Становлення та розвиток інституту державних нагород України (2003)
Бальцій Ю. Ю. - Деякі проблеми правового статусу сільських, селищних, міських голів (2003)
Крестовська Н. М. - До питання про функції ювенального права (2003)
Березовський А. А. - Амністія як кримінально-правовий феномен: Поняття і сутність (2003)
Бедний О. І. - Організаційні засади служби в органах місцевого самоврядування в Україні: визначення та зміст (2003)
Коваль В. М. - Розвиток системи апеляційних судів України (2003)
Терентьєв B. І. - Спеціальний суб'єкт злочину і "необхідна" співучасть (2003)
Слінько C. В. - Проблеми повноважень експерта у кримінальному процесі (2003)
Назаренко П. Г. - Принцип рівності всіх перед законом та судом у кримінальному судочинстві України (2003)
Тіщенко B. В. - Особливості пізнавальної діяльності в розслідуванні злочинів (2003)
Орловська Н. А. - Деякі питання легалізації (відмивання) доходів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом (2003)
Стефанов C. О. - Профілактика наркоманії в місцях позбавлення волі, Рублевський А. П. (2003)
Саінчин О. С. - Основні напрямки розкриття та розслідування вбивств новонародженої дитини (2003)
Комаха В. О. - Щодо планів заснування вітчизняної судової фотографо-дактилоскопічної лабораторії на початку XX ст (2003)
Кармушина Г. В. - Використання полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) ДНК у практиці судово-медичної експертизи ідентифікації особистості та встановлення споріднення (2003)
Мішина Н. В. - Рада по наданню місцевих позик Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії (2003)
Погібко О. І. - Організаційно-правові питання запровадження цивільного контролю у військовій сфері (2003)
Лебідь Н. В. - Щодо характеру та значення контролю в діяльності державних інспекцій (2003)
Харитонов Є. О. - Деякі питання типології правової системи та цивільного права України, Калетнік І. Г. (2003)
Саніахметова H. О. - Викладання підприємницького права в Одеській національній юридичній академії: досягнення та перспективи (2003)
Вишняков О. К. - Деякі аспекти гармонізації міжнародних договорів України з нормами світової організації торгівлі (2003)
Проданакі Г. В. - Торговельне (комерційне) право в системі права України (2003)
Дрішлюк A. І. - Комерційне (торгове) представництво: порівняльно-правовий аспект (2003)
Ульяновська О. В. - Фікції в правовому регулюванні лізингових відносин (2003)
Анохіна I. О. - Поняття, принципи і методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (2003)
Габак B. Д. - Правові передумови становлення інституту іпотеки землі в Україні (2003)
Кравцов Д. В. - Специфічна роль банківського кредитування у здійсненні інвестиційної діяльності (2003)
Сляднєва Г. О. - Поняття та ознаки комерційної таємниці суб'єкта господарювання (2003)
Кадрова О. О. - Стратегія правового регулювання сімейних відносин в Україні (2003)
Каштанов 0. С. - Загальна характеристика антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання (2003)
Шмуклерман Б. М. - Процедура антимонопольного контролю за концентрацією суб'єктів господарювання (2003)
Бабенко В. А. - Проблеми діяльності страхових брокерів в Україні: правовий аспект (2003)
Новицька М. - Становлення поняття "власність" в історичній ретроспективі (2003)
Ільїн І. А. - Ідея рангу (Пер. на укр. О. С. Мельничук) (2003)
Веропотвелян П. Н. - Лікування урогенітального хламідіозу в чоловіків, що перебувають у безсплідному шлюбі, Веропотвелян Н. П., Шилин В. В., Горук П. С., Тарасова Л. А. (2003)
Маркін Л. Б. - Основні параметри біофізичного профілю плода при асиметричній формі затримки його розвитку, Шатилович К. Л., Сороколетова Г. В. (2003)
Маркін Л. Б. - Підготовка до пологів при прееклампсії вагітних, Снітинська І. В. (2003)
Іванюта Л. І. - Допплерометричний моніторинг гемодинаміки органів малого тазу у жінок з неплідністю після хірургічного лікування, Іванюта С. О., Кондратюк В. К. (2003)
Григоренко П. П. - Інтраопераційна антибіотикопрофілактика в акушерстві та гінекології, проблеми та перспективи, Якубовський А. Ф., Григоренко А. П., Булавенко О. В., Глубоченко Л. Л. (2003)
Островська О. М. - Моніторинг впливу хламідійної інфекції на інтерлейкіновий профіль при загрозі переривання вагітності, Гених Н. І., Гудивок І. І. (2003)
Беседін В. М. - Особливості перебігу вагітності у жінок з міомою матки, Томашова С. А., Ісаєва К. Ю., Беседін О. В. (2003)
Нагорна В. Ф. - Немедикаментозна корекція функції гіпофізарно-яєчникової системи у робітниць промислового комплексу, Саннікова Н. М. (2003)
Воронін К. В. - Стан гемодинаміки у вагітних із прееклампсією легкого ступеня тяжкості, Лоскутова Т. А. (2003)
Павловська О. М. - Особливості мікрофлори кишечника у вагітних з раннім гестозом та її корекція лактулозою (2003)
Нізова Н. М. - Синдром ендогенної інтоксикації у вагітних з важкою прееклампсією та її корекція лактулозою, Павловська О. М. (2003)
Посохова С. П. - Роль планового кесаревого розтину у зниженні рівня материнсько-плодової трансмісії ВІЛ (2003)
Антоненко І. В. - Роль інфекційного фактора в патогенезі хронічних запальних захворювань внутрішніх жіночих статевих органів (2003)
Сімрок В. В. - Використання діане-35 у комплексному лікуванні ендометріозу у дівчаток-підлітків, Дзюба Г. А., Слєпічко Ю. М. (2003)
Сімрок В. В. - Досвід застосування кальцію-Д3 нікомеду в акушерстві та гінекології (2003)
Бондаренко О. М. - Деякі показники лагіндних сполук гемоглобіну у вагітних, які зазнали впливу радіаційного опромінення (2003)
Воробйова І. І. - Роль порушень функції симпато-адреналової системи в патогенезі невиношування вагітності, Писарєва С. П. (2003)
Давидова Ю. В. - Преконцептуальне консультування жінок із захворюваннями щитовидної залози у постчорнобильський період, Коломійченко Т. В. (2003)
Жабченко І. А. - Прогнозування акушерської патології у здорових вагітних (2003)
Ткаченко В. Б. - Клінічні та гемодинамічні аспекти лікування прееклампсії легкого ступеня, Писарєва С. П. (2003)
Барковський Д. Є. - Стан клітинного імунітету та маркерів його активації при залізодефіцитній анемії вагітних (2003)
Авраменко Т. В. - Принципи організації лікувальної допомоги жінкам з цукровим діабетом (2003)
Медведь В. І. - Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура і вагітність, Ісламова О. В., Данилко В. О., Шкабаровська О. М. (2003)
Медведь В. І. - Патогенетичне обґрунтування і перспективи застосування хофітолу при цукровому діабеті у вагітних, Авраменко Т. В., Бикова Л. М., Данилків О. О., Наконечна І. В. (2003)
Берегова Ю. П. - Корекція ендокринних порушень у хворих на ендометріоз жінок, які контактують з продуктами переробки нафти (2003)
Мелліна І. М. - Ускладнення вагітності у жінок з гіпертонічною хворобою: фактори ризику і профілактика (2003)
Голота В. Я. - Вплив загрози недоношування на стан і адаптацію доношеного новонародженого, Бенюк В. О., Половинка В. О., Бенюк С. В., Щерба О. А. (2003)
Мартинова Л. І. - Застосування сучасних методів дослідження для діагностики ектопічної вагітності (2003)
Жук С. І. - Проспективний аналіз факторів ризику виникнення гіперпластичних процесів ендометрія в пременопаузі, Григоренко А. М. (2003)
Подольський В. В. - Особливості використання епідеміологічних досліджень для визначення стану репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку, мешканок промислового регіону, Тетерін В. В., Гульчій Л. П., Дідиченко В. М. (2003)
Астахов В. М. - Гісто-морфологічна картина плаценти жінок, що страждають від варикозного розширення вен, Шемякова М. О. (2003)
Беседін В. М. - Патоморфологія плодових оболонок при маловодді, Семенина Г. Б., Томашова С. А. (2003)
Франчук О. А. - Ультраструктурні зміни нейтрофільних лейкоцитів периферичної крові у хворих на гестаційні пієлонефрити і їх нормалізація залежно від методів лікування, Волков К. С., Хміль С. В., Франчук А. Ю., Бойчук А. В., Кумпаненко В. А., Франчук В. В. (2003)
Коломійцева А. Г. - Мікробіоценоз статевих шляхів та особливості локального імунітету у вагітних з лейоміомами, Скрипченко Н. Я., Діденко Л. В., Лісяна Т. О. (2003)
Писарєва С. П. - Роль герпесвірусної інфекції у виникненні патології у матері і плода, Толкач С. М., Могілевська С. І., Величко Т. М. (2003)
Шамаєва О. В. - Стан плода та новонародженого у жінок, інфікованих герпесвірусами, Знаменська Т. К., Толкач С. М., Писарєв А. О., Нетреба Н. І. (2003)
Буткова О. І. - Оцінка стану плода у жінок з внутрішньоутробною загибеллю плода в минулому за допомогою фетального моніторингу серцевого ритму (2003)
Маркін Л. Б. - Порівняльна ефективність сучасних засобів для підготовки шийки матки до пологів, Попович А. І. (2003)
Кравченко О. В. - Сироваткові рівні білків зони вагітності та репродуктивних гормонів у жінок із загрозою викидня в першому триместрі, Бербець А. М. (2003)
Луценко Н. С. - Клінічна оцінка фетоплацентарної недостатності при ускладненому перебігу вагітності, Гераскіна Л. Р., Євтерєва І. О. (2003)
Голота В. Я. - Роль генітального герпесу в винекненні порушень репродуктивного здоров'я у дівчат-підлітків, Макаренко Г. І., Мироненко Н. О., Нетреба Н. І., Диндар О. А., Никонюк Т. Р. (2003)
Рибалка А. М. - Групи ризику виникнення НПГ-гестозу, Заболотнов В. О., Закут Рашад. (2003)
Подольський В. В. - Стан кислотно-лужної рівноваги у вагітних з нейроциркуляторною астенією, Теслюк Р. С. (2003)
Марек Генріх Бульса. - Вплив перев'язування маткових артерій на стан внутрішніх статевих органів у кролиць (2003)
Подольський В. В. - Перебіг вагітності та пологів у жінок, які знаходяться під впливом тютюнопаління, Геревич Г. Й. (2003)
Нечай О. С. - Адаптаційні морфологічні зміни в плаценті людини як наслідок впливу ксенобіотиків (2003)
Грищенко О. В. - Лікування локальних папіломавірусних уражень у вагітних, Бобрицька В. В., Дудко В. Л. (2003)
Грищенко О. В. - Морфо-функціональні особливості амніона при бактеріальному багатоводді, Яковлева Т. А., Сторчак Г. В., Полторацька І. В. (2003)
Шевченко О. І. - Особливості обміну ліпідів при загрозі аборту пізнього терміну, Сторчак А. В., Сабадаш І. А. (2003)
Гришенко О. В. - Корекція імунологічних та деяких біохімічних показників препаратом "Ліолів" у комплексному лікуванні хворих з гострим сальпінгоофоритом, Полуян Л. В. (2003)
Суханова А. А. - Корекція ендокринних порушень в лікуванні дисплазій епітелію шийки матки (2003)
Дерикіт О. Г. - Шляхи підвищення ефективності попередження вертикальної трансмісії ВІЛ-інфекції (2003)
Камінський В. В. - Порівняльна характеристика методів лікування передчасних пологів у жінок, які хворіють та перехворіли на вірусний гепатит В, Гончар К. В., Кравець А. А., Маслій Ю. В. (2003)
Школьник О. С. - Медико-генетичне консультування сімей з обтяженим акушерсько-гінекологічним анамнезом, Каченюк Ю. А., Самохвалова А. В., Маланчук О. М. (2003)
Лукащук-Федик С. В. - Застосування лінійно-поляризованого світла у гінекологічній практиці (2003)
Луценко Н. С. - Вимірювання істинної кон'югати за допомогою магнітно-резонансного томографа, Шауш Белькасем. (2003)
Запорожан В. М. - Гістеректомія: вибір доступу, Гладчук І. З., Рожковська Н. М., Дубініна В. Г., Процепко О. О. (2003)
Іванюта Л. І. - Стан гіпофізарно-яєчникової системи у жінок після хірургічного лікування неплідності, Ракша І. І., Іванюта С. О., Бараш А. М., Лукомська І. Г. (2003)
Гутман Л. Б. - Хомвіокорин-n в лікуванні хронічної серцевої недостатності у вагітних, Мелліна І. М., Лук'янова І. С., Апресова К. Г. (2003)
Маланчук Л. М. - Застосування клімактоплану в постменопаузі, Кучма З. М., Лимар Л. Є., Флехнер В. М., Корда І. В. (2003)
Кулініч Т. І. - Імунний статус хворих з фоновими процесами шийки матки та урогенітальним хламідіозом (2003)
Вітовський Я. М. - Особливості ліпідного обміну у вагітних з прееклампсією, Сазоненко Л. В., Гужевська І. В. (2003)
Петрух Л. І. - Аналіз сучасних антибактерійних супозиторіїв для лікування уроґенітальної інфекції, Пронюк О. В. (2003)
Шлемкевич А. М. - Комплексні методи пренатальної діагностики природженої та спадкової патології, Корінець Я. М. (2003)
Вільгельм А. А. - Особливості перебігу постоваріоектомічного синдрому у жінок з генітальним ендометріозом та масивною гормональною терапією в анамнезі (2003)
Бойчук А. В. - Профілактика і лікування кровотеч в ранньому післяродовому періоді, Шадріна В. С., Сопель В. В., Хлібовська О. І., Семків А. Л., Лучанко П. І., Франчук В. В. (2003)
Бондарчук В. П. - Перебіг пологів та післяпологового періоду у вагітних залежно від місця розміщення плаценти на стінці матки, Салюк Л. І., Шрамкевич А. Ф., Геліч Н. В. (2003)
Нагорна В. Ф. - Принципи вибору антибіотика для лікування загрози переривання вагітності в акушерстві, Хепатрауд А. (2003)
Головчак І. С. - Клініко-морфологічні зміни плаценти при пізньому гестозі (2003)
Лизин М. А. - Клініко-гістерографічна характеристика скоротливої дфяльності матки у вагітних жінок із загрозою передчасних пологів, Гудивок І. І., Нітефор І. Б., Ємець Н. О. (2003)
Авраменко А. О. - Менопауза як чинник, що провокує загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, Гоженко А. І. (2003)
Вакалюк Л. М. - Раціональна гістеротомія і оптимальне витягнення плоду при кесаревому розтині (2003)
Даниленко О. Г. - Адаптаційні можливості жінок, оперованих з приводу трубно-перитонеальної неплідності, Іванюта С. О. (2003)
Міщенко В. П. - Актуальність питання макросомії плода, Руденко І. В. (2003)
Хлібовська О. І. - Залізодефіцитна анемія вагітних та її лікування (2003)
Голота В. Я. - Стан гепатобіліарної системи плода при патологічному перебігу вагітності, Бенюк В. О., Половинка В. О., Бенюк С. В., та ін. (2003)
Остафійчук С. О. - Гемомікроциркуляція плаценти при пізньому гестозі (2003)
Макарчук О. М. - Деякі патогенетичні аспекти розвитку фетоплацентарної недостатності та гіпотрофії плода при гестаційній анемії (2003)
Дужий І. Д. - Туберкульоз внутрішньогрудної локалізації і вагітність, Бойко В. І., Дужа О. І. (2003)
Лиманська А. Ю. - Стан новонародженого у жінок з порушеннями серцевого ритму, Єрмолова Г. С. (2003)
Надворна О. М. - Деякі особливості стану репродуктивної системи жінок, що мещкають у різних екологічних умовах (2003)
Міщенко В. П. - Клінічне значення вмісту в крові вагітних макро-, мікроелементів при багатоводді, Никогосян Л. Р. (2003)
Лінніков В. І. - Синдром утрати плоду і тромбофілія, Рачок Т. Ю., Іонка І. В. (2003)
Марчукова Т. В. - Етіопатогенетична корекція гормонального статусу у жінок з невиношуванням вагітності в стадії плацентації та феталізації плаценти, Ляшенко Г. М. (2003)
Мозговий Ю. С. - Якість життя пацієнток при медикаментозному перериванні вагітності ранніх термінів, Попова Л. М. (2003)
Гончарова Я. О. - Корекція ендокрінних порушень в лікуванні генітального ендометріозу (2003)
Громадський Є. О. - Фактори ризику виникнення позаматкової вагітності (2003)
Співак А. В. - Особливості контамінації та персистенції мікроорганізмів в тканині маткової труби при ектопічній вагітності (2003)
Співак А. В. - Характеристика змін інтенсивності протеолізу в тканині маткової труби при порушеній трубній вагітності (2003)
Подольський В. В. - Особливості мікробіоценозу урогенітальних органів у здорових жінок фертильного віку, Дронова В. Л., Лисяна Т. А., Гульчій О. П., Басистий О. В., Тетерін В. В. (2003)
Савченко С. Є. - Пологи у здорових вагітних з фізіологічним та патологічним прелімінарним періодом, Кирильчук М. Є., Янюта С. М., Карпенко О. П. (2003)
Задорожний В. А. - Стан основних регуляторних систем організму вагітних з туберкульозом легень (2003)
Галич С. Р. - Особливості перебігу вагітності і пологів у жінок у різні фази переживаючого часу, Кореновська О. А., Щурко М. І. (2003)
Головатюк-Юзефпольська І. Л. - Ефективність гідазепаму у лікуванні нервово-психічної форми передменструального синдрому (ПМС), Краснова Ж. О., Анчева І. А. (2003)
Воронцов О. О. - Альгодисменорея. Біль як критерій якості життя та ефективності лікування, Соколухо Н. В. (2003)
Гроховська М. В. - Диференційоване застосування гестагенних препаратів у жінок з екстрагенітальною патологією і гіперпластичними процесами ендометрію (2003)
Мітюков В. А. - Рання діагностика і прогнозування родових ушкоджень мозку в немовлят (клініко-офтальмоскопічні і морфологічні дослідження), Галалу С. И., Пернаков С. Н., Князєва Н. В. (2003)
Бесєдін В. М. - Дослідження гормональної функції плаценти немолодих першороділь при фетоплацентарній недостатності, Дорошенко-Кравчик М. В. (2003)
Тутченко Л. І. - Характер харчування і деякі показники ліпідного обміну у вагітних і породілей груп високого ризику, Марушко Т. Л. (2003)
Сімрок В. В. - Оптимізація лікування затримки розвитку плода на тлі функціональної недостатності плаценти, Чібісова І. В., Дзюба Г. А., Крохмаль І. П. (2003)
Фащук Л. Л. - Новий спосіб діагностики варіантів перинатального перебігу обструктивних уропатій верхніх сечових шляхів плода, Гордієнко І. Ю., Петербургський В. Ф. (2003)
Гайдай Г. Л. - Зміни біохімічних параметрів амніотичної рідини за хондродисплазії у плода, Гордієнко І. Ю., Маломуж В. М., Горіла Е. М., Хомінська З. Б. (2003)
Константинова О. М. - Особливості пренатальної діагностики вроджених вад центральної нервової системи, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Сопко Н. І., Нікитчина Т. В. (2003)
Величко А. В. - Переривання вагітності шляхом трансабдомінального інтраамніального введення 2% розчину граміцидіну С, Тарапурова О. М. (2003)
Артамонов В. С. - Діагностика та лікування порушень менструального циклу при нейрообмінно-ендокринному синдромі, Карачарова І. Ю., Михайлюта М. А., Лузан Т. О. (2003)
Кравченко О. В. - Локалізація злукового процесу в маткових трубах залежно від етіологічного фактора за даними гістеросальпінгографії, Капоріна Н. В. (2003)
Косілова С. Є. - Вивчення характеру порушення скоротливої діяльності матки у жінок з набутими вадами серця, Капоріна Н. В., Ніцович Р. М. (2003)
Супрунова Т. В. - Значення визначення вмісту специфічних білків вагітності, ц-амф та інсуліноподібного фактора росту 2 для діагностики фетоплацентарної недостатності при невиношуванні вагітності (2003)
Маланчук О. М. - Пренатальна діагностика природженої патології плода у жінок з ризиком внутрішньоутробного інфікування, Школьник М. Б., Чемерис М. М. (2003)
Жернова Я. С. - Стан фетоплацентарного комплексу при внутрішньоутробномуінфікуванні плода, Сміян С. А., Сухарєв А. Б., Томенко В. В., Сепик І. Я., Антипенко І. В. (2003)
Жернова Я. С. - Особливості ендокринної неплідності жінок гіперпролактинемічного генезу (2003)
Жестова І. В. - Стан тромбоцитарного гемостазу при гестозах і слабкості родової діяльності, Чубатий А. І., Манащук С. І., Козак Г. І. (2003)
Жестова І. В. - Порівняльна характеристика впливу продуктів деградації фібріногену/ фібріну на скоротливу діяльність матки, Семко О. Ф., Чубатий А. І. (2003)
Бойчук А. В. - Застосування гініпралу для лікування загрози переривання вагітності в пізні терміни, Коптюх В. І., Франчук А. Ю., Шадріна В. С., Хлібовська О. І., Сопель В. В., Бегош Б. М. (2003)
Бирчак І. В. - Стан лізизу низько-, високомолекулярних білків та колагену в гомогенатах тканин матки жінок, хворих на міому (2003)
Ломага Ю. Ю. - Деякі аспекти клініко-статистичних даних стану репродуктивного здоров'я жінок із внутріматковою загибеллю плода та самовільними викиднями в анамнезі (2003)
Новохатський К. Є. - Проект нової редакції архівного закону (2001)
Кеннеді Грімстед П. - Одіссея "Берлін-Уллерсдорф-?-Київ": До історії переміщення архіву Академії співу в Берліні під час і після Другої світової війни (2001)
Шандра В. С. - Канцелярія новоросійського і бессарабського генерал-губернатора (1822-1874): структура, особовий склад, архів (2001)
Носевич В. Л. - Проблеми довгострокового зберігання електронних архівних матеріалів у роботі Білоруського науково-дослідного центру електронної документації (2001)
Тарасов В. П. - Повернення архівних документів, переміщених у СРСР у результаті Другої світової війни (2001)
Кононенко С. І. - Спогади черкащан про голод 1932-1933 років (за документами Держархіву Черкаської області), Кривенко С. І. (2001)
Старков В. А. - Особовий архів Володимира Гнатюка та його роль у дослідженні ігрової культури українців (2001)
"Военные трофеи" : матеріали до бібліографії переміщених культурних цінностей (2001)
Кочерга Л. K. - Невідомі архівні джерела про організацію протиповітряної оборони на теренах України в роки Другої світової війни (2001)
Гісцова Л. З. - Із записничка архівіста (2001)
Матяш І. Б. - Комплексне дослідження історії архівної справи в Білорусі (2001)
Лисенко Г. І. - Діагностика та ліуквання холестерозу жовчного міхура в поєднанні з ішемічною хворобою серця у хворих з порушенням ліпідного обміну, Родонежська Ю. В. (2006)
Дзвонковська Т. Т. - Особливості змін слизової при кислотозалежних захворюваннях, асоційованих з helicobacter pylori (2006)
Федів О. І. - Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднана з цукровим діабетом, у практиці сімейного лікаря, Олійник О. Ю. (2006)
Міщук В. Г. - Ефективність реамберину при хронічних гепатитах алкогольної епітології, що супроводжуються інтоксикаційним синдромом, Маковецька Т. І., Масюк Н. А., Гоцуляк А. І. (2006)
Паліброда Н. М. - Патогенетична роль порушень реологічних властивостей еритроцитів та зростання рівня фактора Віллебранда у виникненні уражень слизової оболонки шлунка у хворих на цироз печінки, Федів О. І. (2006)
Папакін Г. В. - Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) (2001)
Швед М. І. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на гелікобактерзалежні хронічний гастродуоденіт та виразкову хворобу, Лихацька Г. В., Лихацька Т. В., Нецюк О. Г. (2006)
Боряк Г. В. - Чи не час збирати каміння? (Думки з приводу виходу в світ книги "Трофеї війни та імперії…") (2001)
Зоря Л. В. - Роль хронічного холециститу у прогресуванні остеоартрозу колінних суглобів, Лазарчук Т. Б., Михайлів Л. М. (2006)
Швецова-Водка Г. М. - Співвідношення понять "документ" та "історичне джерело" (2001)
Стародуб Є. М. - Ентеральне застосування кисню у комплексній терапії хворих на пептичну виразку, Ільясова О. В. (2006)
Ганжуров Ю. С. - Типізація та індивідуалізація історичних джерел новітнього часу: начерки до проблеми (2001)
Бабінець Л. С. - Кальцитріол як показник глибини остеодефіциту при хронічному панкреатиті (2006)
Романова В. Ю. - "Засмічений антирадянськими елементами…" (Московський історико-архівний інститут у 1930-ті рр.), Хорхордіна Т. І. (2001)
Глушко Л. В. - Стан моторики верхніх відділів шлунково-кишкового тракту у хворих на хронічний некаменевий холецистит та можливості медикаментозної корекції дицетелом, Лапковський Е. Й. (2006)
Заяць А. Є. - До історії правової локації волинських міст XVI - першої половини XVII ст.: Локаційні привілеї у Литовській і Волинській (Руській) метриках (2001)
Лобода В. Ф. - Застосування озонованої обліпихової олії в комплексному лікуванні хронічної гастродуоденальної патології, поєднаної з хворобами гепатобіліарної системи у дітей, Бутницький Ю. І. (2006)
Кондратюк Р. Ю. - Джерела з історії уніатської церкви південно-східної Волині другої половини XVIII ст. (2001)
Лобода В. Ф. - Профілактичні огляди - основа формування диспансерних груп сімейним лікарем, Миколенко А. З. (2006)
Пиріг О. А. - Документальна база дослідження банківської системи України 1920-х років (2001)
Губська О. Ю. - Хронічна діарея як фактор високого ризику наявності целіакії (2006)
Павленко І. А. - Відділ ЦК КП(б)У по західних, Ізмаїльській та Закарпатській областях: документи ЦДАГО України (2001)
Винокурова Ф. А. - Протистояння особистості політиці нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми (2001)
Софронова О. М. - Стан кальцієвого метаболізму у хворих на ПХЕС у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2006)
"Военные трофеи", выпуск 7. Содержание (2001)
Заячківська О. С. - Морфофункціональні особливості Езофагеального бар'єру при дії Мелатоніну за умов експериментального пошкодження різного генезу, Гжегоцький М. Р., Гаврилюк О. М., Слівовський З., Контурек С. (2006)
Одіссея архіву Академії співу в Берліні: ланка, якої бракувало (2001)
Стародуб Є. М. - Особливості цитокінового профілю при цирозі печінки, Самогальська О. Є., Лазарчук Т. Б. (2006)
Чепуренко Я. О. - Правове забезпечення формування фондів та використання інформаційних ресурсів президентських бібліотек США (2001)
Кузів П. П. - Ураження органів - мішеней під час лікування нестероїдними протизапальними засобами, Ярема Н. З., Михайлів Л. М., Верещагіна Н. Я., та ін. (2006)
Матвіюв М. - Евакуація польських зібрань зі Львова в 1944 р. (2001)
Маковецька Т. І. - Стан вегетативного забезпечення при пептичній виразковій хворобі у жінок (2006)
Шкробот С. І. - Препарат "Ноофен" у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з цереброваскулярними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту, Сохор Н. Р. (2006)
Марчук І. В. - Невідомі документи Народно-визвольної революційної організації (2001)
Вітенко І. С. - Необхідність соціально-психологічної реабілітації урологічних хворих, Капшитар Ю. Г., Григоренко І. А. (2006)
Климова К. І. - "Куди прямують архіви..?" (До виходу в світ збірника праць Шарля Кечкеметі), Матяш І. Б., Палієнко М. Г. (2001)
Гінчицька Л. В. - Постменопаузальний остеопороз та сучасні методи діагностики (2006)
Верба І. В. - Персоніфікуючи історію архівної справи (2001)
Фастовець О. О. - Особливості стирання зубів при різних Ph середовища (експериментальне дослідження) (2006)
В. В. Кузьменко : некролог (2001)
Садляк О. В. - Дослідження ультраструктури стінки аорти за умов хронічної гіперімунокомплексемії, Чоп'як В. В., Качмарська М. О., Бідюк М. М., Любінець Л. А. (2006)
М. Я. Варшавчик : некролог (2001)
Тимків І. С. - Корекція гестаційної автоімунної тиреопатії із застосуванням селену (2006)
М. П. Лукичов : некролог (2001)
Кишакевич І. Т. - Електронно-мікроскопічна характеристика фонових захворювань шийки матки, Дмитришин Л. М., Чернега Т. В. (2006)
Денисенко О. І. - Вплив хронодетермінованої лазерної терапії на характер циркадіанних ритмів гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на алергодерматози (2006)
Михальчук В. М. - Динаміка зміни активності протеолітичних ферментів у процесі розвитку вірусу грипу В, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2006)
Пасієшвілі Л. М. - Особливості кісткового ремоделювання при поєднаному перебігу остеохондрозу та хронічного коліту чи синдрому подразненої кишки, Андруша А. Б. (2006)
Швед М. І. - Віддалені результати застосування вобензину у хворих на цукровий діабет 1 типу з дисліпідемією, Мазур Л. П. (2006)
Черноброва О. І. - Клінічний поліморфізм анемії, зумовленої комбінацією дефіциту заліза а вітаміну В12 (2006)
Погорєлов В. М. - Легенева гіпертензія та її антигіпертензивна корекція, Брек В. В., Іванців В. М. (2006)
Тащук В. К. - Клініко-функціональні особливості перебігу інфаркту міокарда, усклалдненого гострою серцевою недостатністю, Ілащук Т. О., Турубарова-Леунова Н. А., Поліщук О. Ю., Окіпняк І. В. (2006)
Скрипник Н. В. - Діагностика і лікування метаболічного синдрому в практиці сімейного лікаря, Боцюрко В. І., Бабенко І. Г., Костіцька І. О. (2006)
Бабінець Л. С. - Застосування фітотаблеток стевії "Стевіясан" в комплексному лікуванні хронічного панкреатиту (2006)
Пасєчко Н. В. - Ефективність застосування генно-інженерних інсулінів ЗАТ "Індар" у Тернопільській області, Наумова Л. В., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Літовкіна З. І., Сидоренко О. Л. (2006)
Новожилова І. О. - Застосування фібробронхоскопії та виявлення патології бронхів у фтизіопульмонологічному центрі (2005)
Приймак А. В. - Вплив комплексного лікування із застосуванням Віта-мелатоніну та лазерної терапії на показники про- й антиоксидантної систем крові у хворих на псоріаз (2006)
Крутько В. С. - Характеристика хворих на туберкульоз легень при поєднанні його з ВІЛ-інфекцією та СНІДОМ серед контингенту протитуберкульозних закладів м. Харкова, Стаднікова А. В., Сокол Т. В., Потейко П. І., Єфімов В. О. (2005)
Корнага С. І. - Хронічне легеневе серце (ХЛС) - найбільш часта безпосередня причина смерті хворих на туберкульоз легень (2006)
Пухлик Б. М. - Медикаментозна алергія - актуальна проблема фтизіатрії, Зайков С. В., Тхоровський М. А., Кириченко Л. М., Кулик Л. Г. (2005)
Кужко М. М. - Синдром Лефгрена як варіант гострого перебігу саркоїдозу, Процик Л. М. (2006)
Константинович-Чічірельо Т. В. - Клініко-функціональний перебіг бронхіальної астми за наявності психоемоційної дисфункції (2005)
Лисенко Г. І. - Варіабельність серцевого ритму у підлітків, що страждають від вегетативних дисфункцій, Маяцька О. В., Ященко О. Б. (2006)
Бойко М. Г. - Сучасні напрямки реабілітації хворих на хронічні обструктивні захворювання легень та бронхіальну астму, Жабо Т. М., Бойко Д. М. (2005)
Корнацький В. М. - Етичні проблеми та правові питання проведення клінічних досліджень, Сілантьєва О. В., Талаєва Т. В. (2006)
Фомічова Н. І. - Безпосередні і віддаленні результати комплексного лікування хворих на туберкульоз органів дихання, які виділяють резистентні штами мікобактерій , Магалецький І. Ф., Литвин І. В., Любушкіна С. М., Рум’янцева Т. В., Сидорова Н. С. (2005)
Потяженко М. М. - Застосування Серетиду в комплексній терапії хронічних обструктивних захворювань легень, Скрипник І. М., Соколюк Н. Л., Люлька Н. О., Гопко О. Ф., Шепітько К. В. (2006)
Крутько В. С. - Результати генотипування штамів mycobacterium tuberculosis у хворих на туберкульоз легень м. Харкова, Филипенко М. Л., Ляшенко О. О., Рот М. А., Потейко П. І., Стаднікова А. В., Сокол Т. В., Кашуба Д. О. (2005)
Бобров В. О. - Клінічні ефекти бісокарду у хворих на есенціальну гіпертензію у сполученні з ішемічною хворобою серця, Давидова І. В., Боброва О. В., Самойленко Т. О. (2006)
Сидоренко Ю. В. - Взаємний вплив факторів соціальної дизадаптації та полірезистентності мікобактерій на розвиток впершк діагностованого туберкульозу, Манохіна О. Ю. (2005)
Заремба Є. Х. - Синдром недиференційованої дисплазії сполучної тканини як вірогідний фактор ризику розвитку ревматизму, Зімба О. О. (2006)
Дужий І. Д. - Лімфотропна терапія як діагностичний чинник при туберкульозі придатків, Дужа-Еластал О. І. (2005)
Глушко Л. В. - Корекція судинно-тромбоцитарного гемостазу препаратами симвастатину і кварцетину у хворих на прогресуючу стенокардію, Чаплинська Н. В. (2006)
Дужий І. Д. - Туберкульоз плеври та інших органів при пересадженій нирці, Шевченко В. П., Мадяр В. В. (2005)
Вакалюк І. П. - Антиоксидантний захист та стан пероксидного окислення ліпідів в аспекті тривалої ліпідзнижуючої та гепатопротекторної терапії, Клименко В. І., Клименко А. О. (2006)
Кужко М. М. - Сучасний погляд на лікування туберкульозу легень із застосуванням нового препарату групи Гінк, Куріло С. М., Гульчук Н. М., Процик Л. М., Петішкіна В. М., Копосова І. В., Головенко М. С., Бережна І. В. (2005)
Потабашній В. А. - Міжшлуночковий електромеханічний асинхронізм при хронічній серцевій недостатності, асоційованій з ішемічною хворобою серця і артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною обструктивною хворобою легень (2006)
Панасюк В. О. - Сучасний клінічний портрет туберкульозного і герпесвірусного ураження речовини й оболонок головного мозкуу , Гошко О. Л. (2005)
Лизогуб В. Г. - Ендотеліальна дисфункція у пацієнтів молодого віку з метаболічним синдромом Х, Волошина О. О., Бондарчук О. М., Левіщенко О. С. (2006)
Господарський І. Я. - Ефективність етіотропної терапії хронічного гепатиту С у хворих з супровідною кріоглобулінемією (2005)
Василюк В. В. - Особливості перебігу виразкової хвороби асоційованої з helicobacter pylori, Гаврилюк М. Є., Василюк В. М., Боднар Л. П., Кравчук Н. В. (2006)
Процюк Р. Г. - Особливості перебігу туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД (2005)
Губіна Н. В. - Добове моніторування артеріального тиску і функціональний стан щитоподібної залози у хворих на артеріальну гіпертензію (2006)
Поліщук О. І. - Національна програма інфекційного контролю - нагальна потреба у боротьбі з внутрішньолікарняними інфекціями, Авдєєва Л. В. (2005)
Марущак М. І. - Методи корекції ураження кісткової тканини при хронічній серцевій недостатності, Андрейчин С. М. (2006)
Сторожко А. І. - Історичні та сучасні погляди на класифікацію, клініку, діагностику та лікування хронічних артритів скронево-нижньощелепних суглобів, Кольба О. О., Стаханський О. О. (2005)
Траверсе Г. М. - Патогенетичні аспекти розвитку кон'югаційної гіпербілірубінемії у новонароджених дітей, Нхал Мухамед Хамду. (2005)
Швед М. І. - Застосування вобензиму для корекції порушень перекисного окислення ліпідів і синдрому ендогенної інтоксикації при автоімунних ускладненнях гострого інфаркту міокарда, Тофан І. П., Радецька Л. В., Вівчар Н. М., Зубанюк В. М. (2006)
Приступа Л. Н. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на стан імунної системи у хворих на бронхіальну астму у поєднанні із ожирінням (2005)
Швед М. І. - Корекція кишкового дисбіозу у хворих після резекції шлунка, Смачило І. В., Гаврилюк М. Є., Гевко О. В., Усинська О. С. (2006)
Бузунов В. О. - Поширеність патологічних змін судин сітківки в учасників аварійних робіт на ЧАЕС - мешканців Дніпропетровської області: аналіз даних 14-річного спостереження, Федірко П. А., Кринична І. П., Козлова Н. А. (2005)
Швед М. І. - Клінічна оцінка порушень ритму серця та змін добового профілю артеріального тиску у хворих з ішемічною кардіопатією, асоційованою із гіперурикемією , Гриценко С. Й. (2006)
Кашуба М. А. - Застосування математичних моделей для дослідження характеру залежності частоти патології і захворюваності на хронічний бронхіт робітників електрозварювальних виробництв від стажу роботи (2005)
Нейко Є. М. - Порушення агрегаційної функції тромбоцитів при серцевій недостатності у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень та бронхіальною астмою, Глушко Л. В., Яцишин Р. І., Кожевнікова І. В., Скрипник Л. М. (2006)
Лихацька Т. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на хронічні запальні захворювання панкреатогастродуоденальної зони (2005)
Лихацька Т. В. - Ендогенна інтоксикація у хворих на гелікобактерзалежний хронічний гастродуоденіт і остеодефіцит (2006)
Курко Я. В. - Результативна працездатність плавців брасом при різних метеорологічних ситуаціях (2005)
Поташнюк І. В. - Хронічні захворювання системи травлення та організація харчування учнів загальноосвітніх шкіл (2005)
Городецький В. Є. - Ефективність кандесартану для корекції гемодинамічних порушень у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2005)
Лозіна Л. Б. - Клініко-імунологічні паралелі імунологічного статусу та стану кісткової тканини в хворих на системний червоний вовчак (2005)
Федчишин Н. Є. - Особливості клінічного перебігу гострого інфаркту міокарда у сільських мешканців (2005)
Шевченко О. С. - Динаміка ліпідного профілю та судинно-рушійної функції ендотелію в процесі лікування статинами при наростанні тяжкості серцевої недостатності (2005)
Боряк Геннадій. - Архіви України: В серці суспільства чи на маргінезі суспільних потреб? (2004)
Швед М. І. - Клінічна ефективність вобензиму та кандесартану в комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда, ускладнений післяінфарктним синдромом, Тофан І. П. (2005)
Новий архівний кодекс: до виходу в світ Основних правил роботи державних архівів України. На запитання редакції відповідає перший заступник Голови Держкомархіву України Костянтин Новохатський (2004)
Мельник В. П. - Серцево-судинна система при антимікобактеріальній терапії хворих на інфільтративний туберкульоз легень, Корнага С. І. (2005)
Папакін Георгій. - Фамільні архіви української шляхти: питання камерально-археографічного та едиційного опрацювання наприкінці XVIII - на початку XX ст. (2004)
Зіменковський А. Б. - Роль клінічного провізора в державній системі медичної стандартизації України (2005)
Крячок Микола. - Перший випуск "Гайдамаків" Тараса Шевченка: маловідомі факти, архівні джерела (2004)
Пловецька І. А. - Залежність показників імунного статусу робітників виробництва медичного скла від професійного стажу (2005)
Мицик Юрій. - Документи польських архівів до історії запорозького козацтва першої чверті ХVІІ ст. (2004)
Давидович О. В. - Особливості призначення диротону в осіб похилого віку при лікуванні есенціальної гіпертензії з фібриляцією передсердь, Стаднюк Л. А., Асінова М. І., Бондаренко О. В., Давидович Н. Я., Ровда О. А. (2005)
Олійник О. В. - Вплив бронхолітичних засобів на фазовий аналіз серцевого циклу у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2005)
Демченко Людмила. - Майнові розпорядження волинських шляхтичів за матеріалами тестаментів та реєстрів спадкового майна ХVI ст. (2004)
Солонинка Г. Я. - Захворюваність на туберкульоз серед студентів (2005)
Марчук Ігор. - Методика вивчення архівних джерел з історії ОУН та УПА на Волині: з досвіду дослідника (2004)
Звершхановський Ф. А. - Деякі аспекти стандартизації лікування анемічного синдрому у жінок, хворих на лімфоми, Жулкевич І. В., Калайджан К. О. (2005)
Кисельова Алла. - Використання архівних електронних ресурсів: статистика відвідувань архівного порталу України (2004)
Возіанов О. Ф. - Пошкодження гена р53 при перехідноклітинному раку сечового міхура, Юрах А. О., Лопез-Гуерреро Х. А., Рамос Д., Рабіо Х., Ломбарт-Бош А. (2005)
Юдіна Лариса. - "Слобожанські родоводи" Державного архіву Харківської області (2004)
Білоокий В. В. - Роль лужної фосфатази та у-глютамілтранспептидази в патогенезі жовчного перитоніту залежно від ступеня тяжкості перебігу захворювання, Роговий Ю. Є. (2005)
Нецька Людмила. - Галузевий державний архів Міністерства оборони України: історія, склад і тематика документів (2004)
Нагірний Я. П. - Ультразвукове дослідження в діагностиці репаративної регенерації переломів нижньої щелепи (2005)
Слюдикова Тетяна. - Увічнений у піснях: Микола Лисенко і Тарас Шевченко (2004)
Мацюк В. Л. - Наш досвід хірургічної тактики при скальпованих ранах кисті в умовах травмпункту, Кравчук М. Є., Михайлюк М. В., Ролік О. В., Кіцак Я. М. (2005)
Шевченко Сергій. - Документи Держархіву Кіровоградської області до історії міжслов'янських зв'язків (1770-1918) (2004)
Яшан О. І. - Наш досвід виконання знеболення при проведенні операцій на вусі у дітей, хворих на хронічний гнійний середній отит, Яшан І. А., Глух Є. В., Остапенко В. П., Іванчук Н. І. (2005)
Винокурова Фаїна. - Фонди окупаційних установ та органів місцевого само-врядування Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв під час нацистської окупації Вінниччини (1941-1944) (2004)
Кіт О. М. - Моторно-евакуаторна та секреторна функція шлунка при виразковому пілоростенозі і вибір методу лікування (2005)
Боряк Олена. - "Первинна" й "опрацьована" культурна спадщина, або кому належать інтелектуальні права на кінцевий продукт? (2004)
Шимон В. М. - Тактика лікування стабільних форм остеохондрозу поперекового відділу хребта, Бойко С. О., Вайнагій О. М. (2005)
Процайло М. Д. - Кровопостачання і біоелектрична активність головного мозку у хворого з остеохондропатичним синдромом (2005)
Венгер О. П. - Клініко-психопатологічні особливості тривожно-фобічних розладів у вагітних (2005)
Віслобоков Кирило. - Кодикографія "Прав, за якими судиться малоросійський народ" (1743 р.): списки, виявлені в українських та зарубіжних сховищах (2004)
Московко С. П. - Когнітивні та емоційні розлади при хворобі паркінсона (за результатами дослідження) (2005)
Людмила Іванівна Лозенко (2004)
Лисенко С. М. - Дислокації мозку при післяопераційних геморагічних ускладненнях у хворих з гліомами супратенторіальної локалізації (2005)
Астахов В. М. - Психологічні засади організації психосоціальної підтримки жінок на ранніх етапах клімактеричного періоду, Бацилєва О. В. (2005)
Сніжко Т. Б. - Застосування ліпіну в лікуванні раннього гестозу, Гудивок І. І. (2005)
Беседін В. М. - Вплив віку на репродуктивне здоров'я жінки. Перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду у немолодих першороділь, Дорошенко-Кравчик М. В. (2005)
Струк В. Ф. - Взаємозв'язок між трихомонозом та пієлонефритом вагітних (2005)
До наших читачів (від головного редактора) (2004)
Гончарук О. О. - Вплив несприятливих умов на реіннервацію травмованих м'язів нижніх кінцівок, Косинський Г. Б. (2005)
Боряк Геннадій. - Модерне архівне законодавство України , Новохатський Костянтин. (2004)
Посохова К. А. - Блокатори no-синтетази зменшують позитивний вплив глутаргіну при гострому адреналіновому пошкодженні міокарда, Лєбєдєва Т. А. (2005)
Нормативно-правові акти України з питань архівної справи та діловодства: добірка документів (2004)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання артерій міокарда при токсичному ураженні, Пришляк А. М. (2005)
Ларін Міхаіл. - Порівняльний огляд архівного законодавства країн СНД (2004)
Гнатюк М. С. - Структурні зміни в серці при адреналіновій міокардіодистрофії, коригованій харчовою депривацією та різними видами опромінення, Сливка Ю. І., Римар Л. Я., Луговий Б. Л., та ін. (2005)
Боряк Геннадій. - Голосуючи "за" чи "проти" доступу до архівів спецслужб (за підсумками останнього десятиліття в Україні) (2004)
Хара М. Р. - Вплив тразикору на вміст та гідроліз ацетилхоліну у різностатевих щурів в умовах адреналінової міокардіодистрофії (2005)
Новохатський Костянтин. - Правове регулювання відповідальності за порушення архівного законодавства в Україні (2004)
Петерсон Гері М. - Міжнародні правові питання архівної справи у цифрову епоху (2004)
Принципи законодавства з архівної справи і діловодства. Текст доповіді, представленої Вікторасом Домаркасом (Литва) на передконгресовому семінарі в Ельблонзі (2004)
Стемпняк Владислав. - Контроверсії довкола юридичних підстав для врегулювання міжнародних архівних претензій (2004)
Папакін Георгій. - Переміщені архіви: спадщина поділеного світу (тези) (2004)
Гранштрьом Клес. - Автентичність електронних документів. Звіт Комітету з правових питань МРА, підготовлений для ЮНЕСКО, Петерсон Гері М. (США)., Маріані Марія Піа Рінальді (Італія)., Шафер Удо (Німеччина)., Цвікер Джозеф (Швейцарія). (2004)
Рекомендація № R (2000) 13 Комітету міністрів Ради Європи країнам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів (2004)
Резолюція Ради Європейського Союзу від 6 травня 2003 р. стосовно архівів у державах-учасницях (2003/C 113/02) (2004)
Нейко Є. М. - Нові медичні технології - в практику охорони здоров'я, Глушко Л. В., Середюк Н. М. (2004)
Нетяженко В. З. - Зрушення системи гемостазу у хворих на нестабільну стенокардію, Мальчевська Т. Й. (2004)
Василенко А. М. - Зіставлення між середнім тиском правого передсердя і центральним венозним тиском при хронічній серцевій недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця з супутньою артеріальною гіпертензією в поєднанні з хронічною обструктивною хворобою легень, Потабашній В. А. (2004)
Боднар Я. Я. - Морфологічні прояви інфаркту міокарда при цукровому діабеті, Швед М. І., Кузів О. Є., Головата Т. К., Дацко Т. В., Бондар Л. П., Андрійчук О. В., Сельський П. Р., Франчук В. В. (2004)
Заремба Є. Х. - Зв'язок між гормональним гомеостазом і гемостазіологічними показниками у хворих з гострим коронарним синдромом, Слаба Н. А. (2004)
Заремба Є. Х. - Вегетативний дисбаланс як фактор ризику розвитку артеріальної гіпертензії у машиністів локомотивів, Світлик Г. В., Світлик М. О., Заремба-Федчишин О. В., Світлик О. М. (2004)
Купновицька І. Г. - Дослідження ефективності і безпечності нового калієвмісного препарату у хворих з порушенням серцевого ритму, Дзвіняцька О. Ф., Белегай Р. І., Шеремета Л. М. (2004)
"Архіви, Пам'ять і Знання": Нове гасло "відкритого Конгресу" Відкритого суспільства (2004)
Оринчак М. А. - Антигіпертензивна ефективність моксонідину у хворих на артеріальну гіпертензію із синдромом інсулінорезистентності, Човганюк О. С. (2004)
Офіційні документи (2004)
Швед М. І. - Клінічна ефективність вобензиму і кандесартану в комплексному лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда, асоційований з гіперурикемією, Боднар Р. Я. (2004)
Барна О. М. - Навантажувальний тест із черезстравохідною кардіостимуляцією у пацієнтів зі стабільною стенокардією - статеві відмінності (2004)
Новохатський Костянтин. Архіви колишньої Компартії України: досвід інтеграції до системи державних архівів (1991-2004) (2004)
Гребеник М. В. - Клінічна оцінка визначення дисперсії реполяризації у хворих на інфаркт міокарда і хронічні обструктивні захворювання легень (2004)
Драгомірова Лариса. - Національний архівний фонд України: нормативно-пра-вове поле формування та функціонування (2004)
Ждан В. М. - Вплив комплексної терапії на динаміку клініко-лабораторних показників у хворих на ревматоїдний артрит, Крачек Г. О., Бабаніна М. Ю., Гопко О. Ф. (2004)
Бернат Анджей. - Архіви, бібліотеки, музеї - інститути суспільної пам'яті. (2004)
Сміян С. І. - Особливості клінічної симптоматики остеоартрозу у жінок з різними типами постменопаузи під впливом лікування, Савочкіна Н. Л., Слаба У. С., Грималюк Н. В., та ін. (2004)
Кьорменді Лайош. - Як можна співпрацювати з іншими інституціями (2004)
Масик О. М. - Характеристика клітинної та гуморальної ланок імунітету у хворих на анкілозивний спондилоартрит та ревматоїдний артрит залежно від стану кісткової маси осьового скелета, Борткевич О. П. (2004)
Кулешов Сергій. - Електронний документ у системі сучасного діловодства (2004)
Глушко Л. В. - Стан кислотоутворювальної функції шлунка у хворих на хронічний некалькульозний холецистит жінок різного віку, Скрипник Л. М., Лапковський Е. Й. (2004)
Сельченкова Світлана. - Організаційно-методичні засади складання списків джерел формування Національного архівного фонду України та списків джерел комплектування державних і комунальних архівів (2004)
Панас С. В. - Морфологія слизової оболонки шлунка у хворих на хронічні гастрити, Чопей І. В., Пеца М. М. (2004)
Качковський Олег. - Методика ідентифікації справ та реконструкції інформацій-ного масиву ушкоджених фондів (2004)
Сиротенко А. С. - Стан нейрогуморальної ланки регуляції при сезонному рецидивуванні виразкової хвороби дванадцятипалої кишки (2004)
Радзивілл Олена. - Маловідоме листування Михайла Грушевського та Володимира Іконникова (1890–1904) (2004)
Толстикова Т. М. - Місцева нейрогуморальна регуляція шлункової секреції при пептичній виразці в поєднанні з патологією біліарної системи (2004)
Боряк Г. - Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: попередній огляд фондів, Дубровіна Л. (2004)
Зоря А. В. - Імунологічний стан у хворих на виразкову хворобу та перспективи лікування (2004)
Кириленко О. - Архів Українського Вільного Університету в Мюнхені: структура, зміст матеріалів, опрацювання особових фондів, Яценко О. (2004)
Швед М. І. - Вплив глутаргіну на клініко-біохімічні показники та стан ендогенної інтоусикації у хворих на виразкову хворобу з морфофункціональними змінами печінки, Лихацька Г. В. (2004)
Гаранін Олександр. - Стан архіву та організація діловодства в Українському Вільному Університеті в Мюнхені: спроба аналізу (2004)
Маковецька Т. І. - Використання літію карбонату в комплексному лікуванні виразкової хвороби у жінок (2004)
Сірчак Є. С. - Частота виявлення helicobacter pylori - інфекції у хворих на цироз печінки, Варга Л. Л., Москаль О. М. (2004)
Скочиляс Ігор. - Протоколи генеральних візитацій Львівсько-Галицько-Кам’янецької єпархії XVIII століття у фондах ЦДІАЛ України (2004)
Господарський І. Я. - Кріопатії та імунний статус при хронічних гепатитах В і С (2004)
Петренко Олександр. - Документи повітових земських судів Східного Поділля як джерело до вивчення питання про мануфактурне виробництво у приватних маєтках наприкінці ХVIII – у першій третині ХІХ ст. (2004)
Міщук В. Г. - Ефективність поєднаної терапії холівером та урсофальком при ранній реабілітації хворих після холецистектомії (2004)
Кучеренко Микола. - До історії львівського періоду життя Михайла Грушевського (за родинним листуванням) (2004)
Добош І. М. - Клініко-патогенетичні особливості, профілактика та лікування гастропатій, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, Чопей І. В. (2004)
Боряк Тетяна. - Боряк Тетяна. Організаційно-фінансові засади функціонування еміграційних інституцій у Чехо-Словацькій республіці в 1920–1930-х рр. (за фондами ЦДАВО України) (2004)
Приступа Л. Н. - Інтерлейкін-4 та інтерферон-у сироватки крові при констеляції бронхіальної астми і метаболічного синдрому, Катернех Аббас Алі. (2004)
Ільюк І. А. - Динаміка показників ендогенної інтоксикації та клінічного перебігу при комплексному лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію із застосуванням тіотріазоліну, Маленький В. П. (2004)
Виговський Микола. - Партійно-радянська еліта в органах освіти УСРР початку XX ст. (огляд фондів ЦДАВО України) (2004)
Грищук Л. А. - Прогнозування ймовірності легеневих геморагічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень за допомогою тестової проби шое у магнітному полі, Дем'яненко В. В., Кліщ І. М. (2004)
Марченко Євген. - Джерела до біографії Євгена Сташевського (2004)
П'ятночка І. Т. - Гемодинамічні показники у хворих на туберкульоз легень, Корнага С. І. (2004)
Потяженко М. М. - Особливості впливу нормодипіну на показники гемодинаміки у хворих на термінальну ниркову недостатність, Соколюк Н. Л., Скрипник І. М., Люлька Н. О., Гопко О. Ф. (2004)
Пиріг Олександра. - Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету, Притуляк Петро. (2004)
Зуб Л. О. - Циркадіанні особливості впливу деяких засобів патогенетичної терапії гломерулонефриту (2004)
Сіреджук Петро. - Документи до історії німців Галичини (2004)
Кузів П. П. - Розвантажувально-дієтична терапія у лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит, Михайлів Л. М., Ярема Н. З., Хмельницька Т. П., Олексів Н. М., Проць О. С. (2004)
Папакін Георгій. - Дослідження витоків української археографії (2004)
Томілін В. В. - Сучасний стан і перспективи удосконалення діагностики та лікування геморагічних захворювань, Вознюк В. П. (2004)
Віслобоков Кирило. - Нове дослідження з урбаністики (2004)
Кіхтяк О. П. - Ранні механізми змін в патогенезі цукрового діабету та перспективи їх корекції, Сафонова О. В., Урбанович А. М., Скрипник Н. В., Кіхтяк Х. А. (2004)
Сергієнко О. О. - Небілет (невіболол) в лікуванні артеріальної гіпертензії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Вендзилович Ю. М., Сергієнко В. О., Сергієнко Л. М. (2004)
Пам’яті Джеймса Мейса (2004)
Сергієнко О. О. - Вплив клопідогрелю на стан тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 2 типу із ішемічною хворобою серця, Плешанов Є. В., Махневич Т. Р., Сергієнко В. О. (2004)
Пасєчко Н. В. - Порушення мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет, Швед А. М., Мартинюк Л. П., Мазур Л. П., Отченашенко В. А. (2004)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України” 2004 року (2004)
Мазур Л. П. - Особливості порушень ліпідного обміну та перекисного окиснення ліпідів у хворих на цукровий діабет з морфофункціональними змінами печінки (2004)
Заремба В. С. - Міжгормональні співвідношення глюкокортикоїдів та андрогенів у хворих з діабетичною стопою, їх корекція за допомогою універсального точкового масажера "Super hand" (2004)
Сафонова О. В. - Застосування рефлексотерапії у лікуванні клімактеричного синдрому, Бурлуцька І. В., Кіхтяк О. П. (2004)
Бігуняк Т. В. - Загальнобіологічні аспекти використання ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Масляк Т. Р., Старикова Н. О., Хаба Т. П. (2004)
Зіменковський А. Б. - Підвищення якості надання медичної допомоги як основний фактор, що об'єднує клінічну фармацію, раціональну фармакотерапію та медичну стандартизацію (2004)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурних змін серцевого м'яза при адреналіновій міокардіодистрофії, Левицький П. Р., Пришляк А. М. (2004)
Швед А. М. - Новий спосіб визначення гостроти зору (2004)
Хара М. Р. - Зміни метаболізму міокарда кастрованих щурів з адреналіновою міокардіодистрофією під впливом атропіну (2004)
Нагірний Я. П. - Динамічні зміни показників мінерального обміну і маркерів кісткового метаболізму у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи (2004)
Поташнюк І. В. - Визначення показників психічного здоров'я і життєздатності учнів гімназії для виміру якості їх життя і психологічного благополуччя (2004)
Потіха Н. Я. - Негативно-хронотропні реакції серця статевонезрілих гіпотиреоїдних щурів на ендогенний і екзогенний ацетилхолін (2004)
Темченко О. І. - Місце флюконазолу в профілактиці та лікуванні інфекційних ускладнень в онкології, Кліщ І. М. (2004)
Кравчук І. І. - "Природжена ерозія" шийки матки. Етіологія і патогенез псевдоерозії (2004)
"Закон створює правову основу для розв'язання суто професійних питань" (2001)
Довбищенко М. В. - Українські церковні архіви литовсько-польської доби: історична доля та перспективи реконструкції (2001)
Папакіна Т. П. - З історії втрачених видань Всеукраїнської Академії наук: збірник "Полуднева Україна" (2001)
Мартиненко H. M. - Фонд Kанцелярії харківського генерал-губернатора як джерело дослідження форм роботи меншовиків в Україні (1907-1914) (2001)
Савчук Б. П. - Суспільно-політичне життя Західної України 20-30-х років XX ст. за документами польської поліції (2001)
Яременко Л. М. - Документи ЦДАВО України про дослідження продуктивних сил України установами ВУАН (1919-1930) (2001)
Винокурова Ф. А. - Протистояння особистостi полiтицi нацистського геноциду в Україні: документальні свідчення, інтерпретації, роздуми. Закінчення (2001)
Боряк Г. В. - Виклик часу: нові стратегічні ініціативи міжнародного архівного співтовариства (2001)
Резолюція Делегатських зборів. Рейк'явік, 13 жовтня 2001 року (2001)
"Пам'ять світу під загрозою!". Пресове повідомлення (2001)
Мєшков Д. Ю. - Електронний документ: обіг, зберігання, використання, законодавчі аспекти. Досвід ФРН (1990-2000) (2001)
Гай-Нижник П. П. - З історії створення Державного Герба та Печатки Української Держави Павла Скоропадського (2001)
Зозуля С. Ю. - Ніжин восени 1919 року: невідомий фрагмент щоденника професора Івана Турцевича (2001)
Старков В. А. - Джерело вивчення фольклорно-етнографічної спадщини українців Придонщини кінця ХІХ ст. (за матеріалами архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України) (2001)
Буравський О. А. - Нові документи до біографії Томаша Оскара Сосновського: майнові справи родини (2001)
Волковинський В. М. - Ґрунтовне дослідження з історії державних установ в Україні ХІХ - початку ХХ ст. (Шандра Валентина. Малоросійське генерал-губернаторство, 1802-1856: функції, структура, архів. - К.: (2001)
Пінчук Ю. А. - Узагальнююча праця про Н. Д. Полонську-Василенко (Верба І. В. Життя і творчість Н. Д. Полонської-Василенко (1884-1973) / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - К., 2000. - 340 с., іл.) (2001)
Матяш І. Б. - Етнічна історія греків України в особах (Подвижники й меценати: Грецькі підприємці та громадські діячі в Україні XVII-XIX ст. Історико-біографічні нариси / Під ред. В. Смолія; Національна академія наук України. Інститут історії України. - К., 2001. - 342 с., іл.) (2001)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" у 2001 році (2001)
Гунас І. В. - Концепції розвитку структурних і функціональних порушень в організмі у відповідь на травматичне ушкодження шкіри різного генезу, Рудий Ю. Й., Даценко Г. В., Маєвський О. Є. (2003)
Чоповський І. М. - Моніторинг звичок, що впливають на здоров'я та стан психоемоційної сфери курсантів Прикарпатського юридичного інституту Національної академії внутрішніх справ України (2003)
Зіменковський А. Б. - Медична інформація як об'єкт стандартизації на сучасному етапі реформування охорони здоров'я України (2003)
Близнюк М. В. - Використання альтану і синглетно-кисневої терапії у хворих на ревматоїдний артрит і деформуючий остеоартроз із гастродуоденопатіями, індукованими НПЗП (2003)
Зарудна О. І. - Оцінка ефективності препарату вазоніт (schwarz pharma) у лікуванні системних захворювань сполучної тканини (2003)
Олійник О. В. - Зміни портального кровотоку в патогенезі дихальної недостатності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень (2003)
Постреко В. М. - Особливості анамнезу коморбідних станів, спричинених сукупним впливом іонізуючих випромінювань та синдромом залежності від алкоголю (2003)
Ільницька У. В. - Структурний та функціональний стан лівого шлуночка серця у школярів 13-15 років, що займалися різними видами спорту (2003)
Ступницька Г. Я. - Вплив комплексного лікування хворих на хронічний обструктивний бронхіт з використанням ліпіду на фібринолітичну активність конденсату видихуваного повітря (2003)
Пінас О. Б. - Роль сурфактанту легень у виникненні захворювань органів дихання (2004)
Нагірний Я. П. - Репаративний остеогенез кісткової тканини: погляд на проблему (2003)
Андрейчин С. М. - Принципи лікування панкреатитів, Лихацька Т. В. (2004)
Невойт Г. В. - Оцінка активності аргінази та орнітиндекарбоксилази сироватки крові хворих на алкогольну хворобу печінки в динаміці комплексного патогенетичного лікування (2003)
Воробйова Л. І. - Оптимізація програми скринінгу раку шийки матки шляхом впровадження комп'ютерного моніторингу, Деркач І. М. (2004)
Отажонов А. Р. - Вплив віку та тривалосьі захворювання на імунній статус хворих хронічним пієлонефритом, Дусчанов Б. А., Міркамалова Л. И., Рахімова Д. А. (2003)
Зіменковський А. Б. - Оптимізація для практичної охорони здоров'я на прикладі систематизації препаратів безрецептурного відпуску, Івашків Н. М., Потічний О. О. (2004)
Люлька О. М. - Спосіб експозиції щитоподібної залози (2003)
Домбровська Є. - Аналіз частоти захворюваності на пізню порфірію та патологічних проявів, пов'язаних з нею (2004)
Жернов О. А. - Уніфікована класифікація контактур після термічних уражень, Повстяний М. Ю. (2003)
Ільницька Л. А. - Динаміка показників систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка під впливом еналаприлу у хворих на іхс із супровідним дегенеративним аортальним стенозом різного ступеня, Сабадишин Р. О., Шумлянський І. В. (2004)
Іванова Н. В. - Імунна регуляція проліферативної активності епітелію кон'юнктиви у хворих чоловічої статі з травмою ока (2003)
Олійник О. В. - Корекція дихальної недостатності у хворих на бронхіальну астму з супровідним остеопорозом (2004)
Ковальчук Л. Я. - Структурно гемодинамічні особливості оклюзійно-стенотичних уражень екстракраніальних артерій в умлвах атеросклеротичної оклюзії аорто-стегнового сегмента, Венгер І. К., Шкробот Л. В. (2003)
П'ятночка І. Т. - Легеневі геморагії у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень, Грищук Л. А., Корнага С. І. (2004)
Галайчук І. Й. - Меланома шкіри: організаційні питання профілактики і своєчасної діагностики, Бабанли Ш. Р. (2003)
Коломоєць М. Ю. - Застосування низькоенергетичного лазерного випромінювання в лікуванні бронхіальної астми в осіб молодого віку, Шумко Г. І. (2004)
Яшан І. А. - Спонтанне загоєння стійкої перфорації барабанної перетинки при хронічному мезотимпаніті, Яшан О. І. (2003)
Пострелко В. М. - Особливості взаємовпливу симптомокомплексів (синдромів) у структурі коморбідних станів радіогенно-токсичного (алкогольного) генезу, Коновалов О. Г. (2004)
Запорожан В. М. - Перспективи лазерної поляриметрії шийки матки при передраковій та онкологічній патології, Пішак В. П., Пересунько О. П., Ушенко О. Г. (2003)
Сухолитка О. М. - Зміни функціонального стану печінки при цукровому діабеті (2004)
Вінницька А. Б. - Клінічна та морфологічна ефективність застосування неоад'ювантної терапії в лікуванні хворих на рак шийки матки ІВ - ІІ стадій, Галахін К. О. (2003)
Безпалова Н. М. - Залежність антропометричних показників у юнаків та дівчат з переважанням парасимпатичної нервової системи після 4-х місяців занять фізичними вправами, Давибіда Н. О., Довгань О. М., Федонюк Я. І. (2004)
Луценко Г. Є. - Шляхи підвищення ефективності лікування жінок з лейкоплакією шийки матки, Кабаченко О. В. (2003)
Бугай Б. Г. - Особливості динаміки хронічного коліту на тлі хронічних гепатитів В і С при їх комбінованій противірусній терапії, Андрейчин С. М. (2004)
Посохова С. П. - Патологія шийки матки у ВІЛ-інфікованих жінок, Попова Т. В., Волкова М. А. (2003)
Швед М. І. - Вплив лікування із включенням кутикули шлуночків курей на мікробіоценоз та морфологічні зміни слизової оболонки кукси шлунка у хворих з дампінг-синдромом, Смачило І. В., Максимлюк В. І. (2004)
Сельський П. Р. - Морфологічні та імуноморфологічні зміни тканини шийки матки у хворих з цервікальною інтраепітеліальною неоплазією на фоні ендоцервікозу (2003)
Галникіна С. О. - Клініко-патогенетична оцінка ефективності лікування хворих на папіломавірусну інфекцію з постоваріоектомічним синдромом (2004)
Жерновая Я. С. - Досвід застосування куріозину та три-реголу в комплексному лікуванні жінок з феновими захворюваннями шийки матки, Чухрієнко Н. Є., Шкурко С. К., Шкурко О. С. (2003)
Оринчак М. А. - Вплив кандесартану на систолічну та діастолічну функцію лівого шлуночка при мітральному стенозі з артеріальною гіпертензією, Палій О. Ю. (2004)
Ткачук Т. Є. - Цитологічний скринінг у діагностиці візуальних форм генітального раку у жінок (2003)
Андрейчин С. М. - Сучасні аспекти діагностики хронічного панкреатиту, Лихацька Т. В. (2004)
Кишакевич І. Т. - Активність лізоциму як критерій ефективності лікування жінок з фоновими захворюваннями шийки матки, асоційованими з вірусними інфекціями (2003)
Люлька О. М. - Каріометричне дослідження тиреоцитів при доопераційній морфологічній діагностиці вогнищевих змін щитоподібної залози (2004)
Аношина Т. М. - Апоптоззалежні механізми розвитку передраку та раку шийки матки, Камінський В. В., Григоренко А. М. (2003)
Гриза П. В. - Карантинізація свіжозамороженої плазми в закладах служби крові України. Проблеми. Шляхи вирішення, Лучанко П. І. (2004)
Маляр В. А. - Місцеве лікування доброякісних процесів шийки матки препаратами на основі йоду, Розумик І. І., Хаща І. І., Цмур О. В. (2003)
Йулдашев Г. Й. - Діагностика й оперативне лікування одиноких великих і гігантських ускладнених ехінококових кіст печінки, Худайберганов З. Ю. (2004)
Бойчук А. В. - Кольпоскопічна картина при різних видах асоційованої вагінальної інфекції, Кулініч Т. І., Франчук А. Ю., Коптюх В. І., Шадріна В. С. (2003)
П'ятничка О. З. - роль інфікування слизової оболонки шлунка неlicobacter pylori у виникненні та перебігові гастритів, ускладнених кровотечею (2004)
Кравчук В. В. - Комбіноване лікування хворих на рак шийки матки ІА - ІІА стадій захворювання, Онікієнко О. О., Працевитий О. С., Гладка А. І., та ін. (2003)
Яшан О. І. - Стан слухової функції у хворих на хронічний катаральний середній отит, Яшан І. А., Глух Є. В. (2004)
Самбор Л. Ф. - Досвід роботи обласного кабінету патології шийки матки, Темченко О. І., Демчук Т. О. (2003)
Дзюбановський І. Я. - Фактори ризику розвитку гнійно-ранових ускладнень у хворих на гострий апендицит, П’ятночка В. І., Ткачук М. Й. (2004)
Жабоєдов Г. Д. - Використання ембріональної нервової тканини в медицині (огляд літератури), Васюта В. А. (2003)
Синоверський Л.В. - Клініко–сонографічні критерії прогнозу перебігу і вибору строків операції у хворих на гострий холецистит (2004)
Хміль С. В. - Патологія шийки матки у вагітних групи високого ризику, Маланчин І. М., Олійник Н. М., Геряк С. М., та ін. (2003)
Макарчук О. М. - Стан антиоксидантного захисту організму та вплив перекисного окислення ліпідів на поверхневу цитоархітектоніку еритроцитів вагітних з гестаційною анемією (2004)
Беседін В. М. - Функціональні операції у жінок з міомою матки в сучасній акушерсько-гінекологічній практиці, Ісаєва К. Ю., Беседін О. В. (2003)
Хміль С. В. - Комплексна терапія фетоплацентарної недостатності у вагітних з прееклампсією, Маланчин І. М. (2004)
Хміль С. В. - Ефективність застосування оральних контрацептивів при патології шийки матки, Зарічанська Х. В., Багній Н. І., Стельмах О. Є., Франчук О. А., Малевич О. О., Петльова О. В. (2003)
Хміль С. В. - Роль хламідій у розвитку захворювань статевої сфери та внутрішньоутробного інфікування плода, Юрчик О. М. (2004)
Маланчук Л. М. - Наш досвід профілактики та корекції опускання і випадання внутрішніх статевих органів у жінок похилого віку, Темченко О. І., Гута Л. В., Флехнер В. М., Кучма З. М., Лимар Л. Є., Козак Д. В. (2003)
Галич С. Р. - Деякі характеристики особистості жінок, які обрали різні методи знеболювання пологів, Анчева І. А. (2004)
Маланчук Л. М. - Застосування препарату "Протефлазид" у комплексному лікуванні дисплазій шийки матки на фоні папіломавірусної інфекції, Зайкова Т. В., Флехнер В. М., Багній Н. І. (2003)
Бондаренко Н. П. - Варіабельність ритму серця як метод оцінки вегетативного балансу при ранніх гестозах, Стеблюк В. В. (2004)
Пахаренко Л. В. - Вплив препарату Coenzyme compositum на цитокіновий статус в комплексному лікуванні вагітних з хронічною фетоплацентарною недостатністю і затримкою розвитку плода (2003)
Грінкевич Т. М. - Динаміка клінічних проявів генітального герпесу при лікуванні хворих протефлазидом (2004)
Олійник Н. М. - Профілактика розвитку остеопенії у вагітних із захворюваннями гепатобіліарної системи, Кузіма Н. О. (2003)
Гоженко А. І. - Функціональний стан нирок вагітних з ФПН на тлі несумісності крові за АВ(0) системою, Москаленко Т. Я. (2004)
Мар'єнко К. М. - Оцінка якості життя хворих на епілепсію (2003)
Артимович А. І. - Профілактика і корекція інтранатальної гіпоксії плода в комплексному знеболюванні пологів (2004)
Поташнюк І. В. - Фізичний стан учнів старших класів гімназії (2003)
Вакалюк Л. М. - Гістологічні зміни в ділянці неповноцінного рубця на матці після гістерорафії (2004)
Сірман В. М. - Вплив алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогеніторних клітин на іонорегулювальну функцію нирок у щурів з ад'ювантним артритом Пірсона, Кухарчук О. Л. (2003)
Барковський Д. Є. - Клінічне значення розподілу частоти алелів гена hla-drв1 у першовагітних (2004)
Мельник П. І. - Морфологічні зміни в міокарді щурів при екзогенній депривації мікроелементів на фоні вживання слабомінералізованої мінеральної води типу "Новозбручанська" (2003)
Марченко В. Г. - Сексуальні фантазії жінок з органічним розладом особистості (2004)
Дусчанов Б. А. - Порівняльне визначення якості нового живильного середовища, що використовується для ідентифікації збудників кишкових інфекцій, Норметов Б. Н., Нуралієв Н. А., Жуманієзов К. Й. (2003)
Скрипник І. М. - Обґрунтування застосування глутаргіну як засобу патогенетичної терапії алкогольної хвороби печінки, Невойт Г. В. (2004)
Донаев А. М. - До питання про динаміку специфічної неінфекційної захворюваності населення Сурхандар'їнської області, пов'язаної з водним фактором (2003)
Цимбалюк В. І. - Очні прояви нейрофіброматозу, Квасніцький М. В., Задояний Л. В. (2004)
Маткаримов М. Ю. - Поширеність хронічних захворювань ЛОР-органів серед підлітків, що проживають в екологічно несприятливих умовах Приаралля (2003)
Гнатюк М. С. - Зміни секреторної активності передсердних кардіоміоцитів при токсичних ураженнях міокарда, Пришляк А. М., Гнатюк Р. М. (2004)
Шульгай А. Г. - Морфологічна характеристика змін тонкої і товстої кишки при експериментальній механічній жовтяниці (2004)
Хара М. Р. - Вплив кастрації на холінергічні реакції серця щурів різної статі в умовах розвитку адреналінової міокардіодистрофії (2004)
Давибіда Н. О. - Морфофункціональні зміни стегнової кістки щурів при фізичному навантаженні динамічного характеру у віковому аспекті, Волошин В. Д., Федонюк Я. І., Безпалова Н. М. (2004)
Новохатський К. Є. - Національні архівні фонди в пострадянських державах: порівняльний аналіз архівних законів (2001)
Посохова К. А. - Вплив L-аргініну на прояви гіпоксичної гіпоксії та гемічної гіпоксії, спричиненої чадним газом, Гриців О. В., Олещук О. М. (2004)
Загорецька О. М. - Стандартизація в галузі справочинства в Україні: невирішені проблеми, Кузнецова Л. В., Кулешов С. Г. (2001)
Пороховська Н. В. - Патоморфологічні зміни в серці морських свинок при гострій та хронічній сироватковій хворобі, Бідюк М. М., Найда Л. Я. (2004)
Мицик Ю. А. - Із джерел про участь запорожців у подіях "Смуты" початку XVII ст. у Московській державі (2001)
Дрижак В. І. - Діагностика та лікування заочеревинних лімфатичних кіст після хірургічного та комбінованого лікування хворих на рак шийки матки, Кривокульський Д. Б. (2004)
Гаврилюк С. В. - Дослідження з історії Холмщини i Підляшшя (за листами М. Петрова до П. Батюшкова) (2001)
Галайчук І. Й. - Меланома шкіри: математичне моделювання розвитку захворювання на основі кінетики Гомперца, Марценюк В. П. (2004)
Боряк О. О. - З рукописних фондів ІМФЕ: матеріали до "жіночих студій" у польових записах Людмили Шевченко (2001)
Єдинак О. М. - Рідкісний випадок синдрому Едварса, Процайло М. Д., Гарбуз Ю. А., Сморщок Ю. С. (2004)
Матяш І. Б. - Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років (2001)
Довбищенко М. В. - Нова колекція документів з історії Української Церкви у фондах ЦДІАК України (2001)
Кентій А. В. - Комплекс листів С. В. Петлюри у фондах ЦДАГО України (2001)
Олійник М. М. - Неп у приватній цензовій і кустарно-ремісничій промисловості (за документами архівів України та Російської Федерації) (2001)
Павленко І. А. - Архівні джерела про роль М. С. Хрущова в організації боротьби з українським національно-визвольним рухом у західних областях УРСР (1944-1949) (2001)
Пиріг О. А. - Неп в Україні: крізь призму одного документа (2001)
З матеріалів XIV Міжнародного конгресу архівів (2001)
Галузевий стандарт України "Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги" (2001)
Коваль М. В. - Путівник у трагічне минуле, Вєтров І. Г. (2001)
Реєнт О. П. - Праця про життя та діяльність М. А. Рубача (2001)
Олена Миколаївна Базанова: некролог (2001)
Ківалов С. В. - Принципи адміністративного судочинства України як основоположні засади формування адміністративної юстиції (2005)
Степан Хемич: некролог (2001)
Орзіх М. П. - Інноваційна реконструкція адміністративно-територіального устрою України (2005)
Додін Є. В. - Реформування системи експертних установ митної служби України (2005)
Біла Л. Р. - Теоретичні положення атестації державних службовців в Україні (2005)
Іванський А. Й. - Погашення державного кредиту: деякі суперечності законодавства (2005)
Пережняк Б. А. - Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері освіти (2005)
Гладун 3. С. - Форми реалізації державної політики охорони здоров'я в Україні (2005)
Дудченко B. В. - Легітимність і легальність: питання співвідношення (2005)
Крусян A. Р. - Адміністративно-територіальний устрій України як основа системи органів публічної влади (2005)
Міхальов B. О. - Конституційні основи регіоналістської держави в Іспанії (2005)
Нестеренко А. С. - Проблеми розмежування власних та делегованих повноважень органів влади місцевого рівня (2005)
Царьова Л. К. - Державне управління якістю товарів народного споживання (2005)
Ярмакі X. П. - Сутність та зміст громадського порядку і його охорони (2005)
Афанасьева М. В. - Реформа адміністративно-територіального устрою та територіальна організація виборів (2005)
Дідич О. В. - Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами (2005)
Копіевська О. Р. - Державна культурна політика: (2005)
Илиев И. В. - Административный порядок отмены и внесения изменений во вступившие в силу индивидуальные административные акты по законодательству Болгарии (2005)
Баймуратов М. - Нові правові аспекти транскордонного співробітництва, Вишняков О. (2005)
Комаха В. О. - Судово-експертні установи в системі Міністерства оборони України, Стрілець Г. О. (2005)
Харитонов Є. О. - Римське право як підґрунтя сучасного права Європи, Харитонова О. І. (2005)
Куранін B. О. - Правові засади та зміст транскордонного співробітництва органів місцевого самоврядування України у сфері захисту національних меншин (2005)
Каракаш И. И. - Основания и условия юридической ответственности за нарушения природоресурсового и экологического законодательства (2005)
Мішина Н. В. - Адміністративно-територіальний устрій та організація муніципального управління у США (2005)
Василенко М. Д. - Організаційно-правові аспекти адаптації державного управління і державної служби України до стандартів ЄС (2005)
Мойсак C. М. - Акти управління як джерела адміністративного права України (2005)
Делинский A. А. - Международно-правовые аспекты правосубъектности Европейского Союза (2005)
Мокрушин В. І. - Неп: правове регулювання фінансами (2005)
Хашматулла Бехруз - Диалог правовых систем: европейское право и исламское право (2005)
Старченко А. Ю. - Інформатизація державного управління в умовах проведення адміністративної реформи в Україні (2005)
Сліденко І. - Теоретико-концептуальні засади конституційного контролю в об'єднаній Європі (2005)
Тесля Л. В. - Розробка та реалізація політики місцевих податків і зборів в селищах з землями рекреаційного призначення (2005)
Мельник С. Б. - Звільнення від заборони антиконкурентних угод: порівняльна характеристика конкурентного права ЄС та законодавства України про захист економічної конкуренції (2005)
Тимошенко К. В. - Ліцензійне провадження в адміністративному процесі (2005)
Сурілова О. О. - Право навколишнього середовища Німеччини (2005)
Федотов О. П. - Територіальна та структурна реорганізація митної інфраструктури Одеського регіону (2005)
Анцупова Т. А. - К проблеме определения понятия "европейское право" (2005)
Стрельников А. В. - Деякі питання інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері рекламної діяльності (2005)
Голоядова Т. О. - Проблеми сучасної України, нова філософія її розвитку як основа формування цивілізованого економічного середовища і реалізації євроінтеграційних намірів (2005)
Писаренко Г. М. - Адміністративні послуги в Україні (2005)
Чайковська B. В. - Правова природа Європейського Союзу за договором про запровадження конституції для Європи (2005)
Юрах В. М. - Історико-правовий аналіз становлення страхування (2005)
Барский В. Р. - Роль институтов непосредственной демократии в процессе европейской интеграции (2005)
Аверочкіна Т. В. - Система органів державного управління підготовкою та дипломуванням моряків в Україні (2005)
Зятін В. С. - Деякі риси апроксимації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері непрямого оподаткування (2005)
Алікова О. М. - Конституційні засади вдосконалення системи управління фізичною культурою і спортом в Україні в контексті адміністративно-територіальної реформи (2005)
Ніколаєнко О. В. - Інститут "negotiorum gestio" та його рецепція в сучасних європейських правових системах (2005)
Кравцов Д. В. - Фінансово-правове забезпечення інвестиційної і інноваційної діяльності сучасної держави (2005)
Колісник А. С. - Розвиток інформаційних технологій і система авторського права Європейського Союзу (2005)
Бабенко В. А. - Державна стратегія активізації інвестиційної діяльності в Україні (2005)
Гладенко О. М. - Міжнародно-правові аспекти інтеграції України (2005)
Бальцій Ю. Ю. - Критерії ефективності діяльності міського голови (2005)
Зорина О. И. - Бюджетный процесс в Европейском Союзе (2005)
Барський В. Р. - Організаційно-правові засоби регіоналізації в країнах — членах ЄС (2005)
Нонко A. В. - Податкова гармонізація в Європейському Союзі: основні концепції та підходи (2005)
Безкоровайна І. В. - Тимчасове зберігання товарів під митним контролем (2005)
Фісун Ю. Ю. - Право на свободу думки, совісті та релігії в контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2005)
Бріт О. - Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом (2005)
Якубовська Н. О. - Правове регулювання прямих закордонних інвестицій багатонаціональних корпорацій в країнах Європейського Союзу (2005)
Гладун О. З. - Конституційно-правові засади регулювання конкурентних відносин в Україні (2005)
Чернат B. А. - Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків за Цивільним кодексом України 2003 р. у порівнянні із законодавством деяких країн Західної Європи (2005)
Єрмілова Г. М. - Землі сільськогосподарського призначення як об'єкт сучасної земельної реформи (2005)
Бакаянова Н. М. - Реформування адвокатури відповідно до міжнародних стандартів (2005)
Іванова Є. О. - Землі міст як необхідна складова адміністративно-територіального устрою (2005)
Березовський А. А. - Амністія в системі європейського та вітчизняного права: порівняльний аналіз (2005)
Глотова О. В. - Особливості юридичної відповідальністі за порушення законодавства про охорону лісів (2005)
Верещинський Ю. О. - Імплементація європейських міжнародно-правових норм про соціальні права у конституціях європейських держав (2005)
Козаченко О. В. - Правова природа інших кримінально-правових заходів як альтернатива кримінальної відповідальності колективних суб'єктів (2005)
Тоцкий К. - Коллизионные вопросы международно-правового регулирования экстрадиции по европейским договорам о борьбе с экономической преступностью (2005)
Терентьєв В. І. - Окремі питання кваліфікації злочинів зі спеціальним суб'єктом у кримінальному праві України (2005)
Дудченко В. В. - Проблема концептуалізації права (2005)
Іванов Д. А. - Розвиток правового регулювання використання радіозв'язку для пошуку та рятування на морі (2005)
Черновол Д. А. - К вопросу о влиянии концепций правопонимания на критерии отнесения правовой системы к определенной правовой семье (на примере национальных правовых систем Украины и России) (2005)
Міщенко О. П. - Адміністративна юстиція в країнах заходу (2005)
Балинский A. В. - Защита прав человека как парадигма современного права: доктринальные подходы (2005)
Неугодніков А. О. - Співвідношення компетенції та юрисдикції адміністративних судів України (2005)
Мінченко Р. М. - Державна влада в процесі світової глобалізації як тенденції сучасного суспільного руху (2005)
Акерман Л. А. - Актуалізація правової акультурації (2005)
Сердюк О. В. - Методологічні дослідження в правознавстві: зміна парадигм (2005)
Медєнцев А. М. - Невільний і вільний шлюб у прусському ландрехті (2005)
Прієшкіна О. В. - Гласність як відображення демократичних засад конституційного ладу: теоретичні аспекти (2005)
Шевчук-Бєла Я. В. - Правовий стан німецьких колоністів півдня Російської імперії (Катеринославської, Херсонської і Таврійської губерній) (2005)
Борденюк B. І. - Місцеве самоврядування і сфера виконавчої влади (2005)
Білоусов О. С. - Сутність державної служби (2005)
Мацапура Н. О. - Щодо організації самоврядування у районах міст, що мають районний поділ (2005)
Шлієнко Н. Я. - Загальна характеристика законодавства про державну службу (2005)
Танчак A. Я. - Політичні права людини: поняття та зміст (2005)
Осадчий А. Ю. - Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів (2005)
Андреев B. И. - Право на предпринимательскую деятельность как конституционное правомочие личности (2005)
Шинальський О. І. - Роль каральної політики в умовах розбудови незалежної Української держави (2005)
Бабій Л. А. - Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища від радіоактивного забруднення (2005)
Гавловська А. В. - Інститут опіки і піклування в українському праві за статутами Великого князівства Литовського: історико-правові аспекти (2005)
Новиков С. К. - Проблемы правового оформления государственного строительства в Российском государстве в XVI в. (проекты финансовой и военной реформы И. С. Пересветова) (2005)
Смелянець Г. Є. - Правовий і державний режими: поняття і співвідношення (2005)
Кулініч О. О. - Види інформації за Цивільним кодексом України (2005)
Дрішлюк A. І. - Комерційне посередництво і комерційне представництво: на шляху вдосконалення нового цивільного та господарського законодавства України (2005)
Дєткова Л. А. - Деякі питання державного регулювання виробництва та обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні (2005)
Красільнікова О. С. - Формування інституту страхування відповідальності судновласника (2005)
Булеца С. Б. - Проблема визначення розміру компенсації моральної шкоди, заподіяної життю та здоров'ю фізичної особи, в Україні та Угорщині (2005)
Керімов С. Г. - Концепція представництва в європейському праві (європейських правових системах) (2005)
Молодецький Р. А. - Співвідношення цивільного законодавства України щодо тлумачення змісту договорів і норм та звичаїв міжнародного приватного права (2005)
Гуляк Я. - Проблеми співвідношення цивільного та житлового законодавства при регулюванні відносин найму житла (2005)
Бабич І. Г. - Місце принципу добросовісності в системі сучасного зобов'язального права України (2005)
Іванова Є. О. - Основні причини порушень законодавства при використанні земель у містах (2005)
Краснов B. В. - Адміністративний нагляд: поняття та види (2005)
Федотов О. П. - Організаційно-правові основи боротьби митних органів України з контрабандою наркотиків (2005)
Иванченко И. С. - Понятие и признаки международной сделки (2005)
Лепетюк A. В. - К вопросу о титуле конвенций об избежании двойного налогообложения (2005)
Лукашевич B. Г. - Розкриття злочинів за "гарячими слідами", Саінчин О. С. (2005)
Аніщук Н. В. - Концепції рівноправ'я жінок і чоловіків у світовій думці (2005)
Швачка В. Ю. - Правовий нігілізм у контексті правової соціалізації особистості (2005)
Аленин Ю. П. - О двоякой правовой природе задержания лица в уголовном процессе (2006)
Пищемуха В. Г. - Історичні передумови, філософські витоки та телеологічний сенс персоналістського федералізму (2005)
Пашковський М. I. - Концепція міжнародного співробітництва з кримінально-процесуальних питань (2006)
Лазур Я. В. - Поняття, ознаки та види національно-культурної автономії (2005)
Дрішлюк К. В. - Надання безоплатної правової допомоги в кримінальному процесі (2006)
Романенко Т. А. - Особливості конкурсного відбору на посади науково-педагогічних працівників (2005)
Гуртиева Л. Н. - Природа следственной этики: взаимосвязь этических и правовых норм в деятельности следователя (2006)
Баймуратов М. А. - Философия права: пограничная зона?, Оборотов Ю. Н. (2005)
Волошина В. К. - Реализация принципа презумпции невиновности на стадии досудебного расследования (2006)
Єфремова Н. - Рецензія на монографію "Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923): історія держави і права" (2005)
Пожар В. Г. - Институт представительства в уголовном процессе: понятие и цели (2006)
Гідулянова Є. М. - Малолітня особа як учасник кримінально-процесуальних правовідносин (2006)
Шилин Д. В. - Преюдициальность приговора (2006)
Годороба В. Ю. - Про взаємодію процесуальних органів у кримінальному судочинстві (2006)
Слівіч І.І. - Установлення юридичних фактів у кримінальному судочинстві (2006)
Гончарова-Парфьонова О. О. - Проблемні питання застосування застави як запобіжного заходу (2006)
Марчук В. Т. - Забезпечення права на захист при звільненні особи від кримінальної відповідальності (2006)
Гловюк І. В. - Оскарження постанови про порушення кримінальної справи до суду на стадії досудового слідства (2006)
Дрёмина Н. В. - Юридическая природа юрисдикции Международного уголовного суда и условия ее осуществления (2006)
Коровайко О. І. - Судові доручення як засіб перевірки та уточнення фактичних даних у ході слідства (2006)
Неледва Н. В. - Вплив актів міжнародних судових установ на національне кримінально-процесуальне право (2006)
Фідря Ю. О. - Завдання та процесуальне положення прокурора на контрольних стадіях кримінального процесу (2006)
Семеногов В. В. - Роль улик при расследовании преступлений (2006)
Ковбаса Ю. П. - До питання недопустимості зміни обвинувачення на більш тяжке під час розгляду справи в суді по першій інстанції (2006)
Кутоманов Д. Є. - Охорона конституційних прав особи на досудовій стадії кримінального процесу України (2006)
Капліна О. В. - Про тлумачення норм кримінально-процесуального права (2006)
Лукашкина Т. В. - Пределы судебного разбирательства (2006)
Стоянов Н. М. - Дифференцированный подход к нарушениям правил допустимости доказательств (2006)
Тіщенко В. В. - Злочинна діяльність як об'єкт криміналістики (2006)
Комаха В. О. - Участь українських криміналістів у роботі першого вітчизняного з'їзду криміналістів (2006)
Саінчин О. С. - Особливості початкового етапу розкриття умисних убивств (2006)
Безруков О. Ф. - Вузловий зоб у Кримському регіоні як екологічна проблема (2005)
Берназ В. Д. - Деякі аспекти використання оперативно-розшукової інформації при розслідуванні злочинів, Предмєстніков О. Г. (2006)
Безруков О. Ф. - Питання йодного дифіциту в Криму і можливості його подолання, Молчанов В. І. (2005)
Лавренюк B. В. - Основные элементы криминалистической характеристики краж (2006)
Білозерцев О. М. - Проблемні та рецидивні вузли щитоподібної залози: діагностична та лікувальна тактика, Гудінов І. Д., Ксенофонтов С. С., Полунін Г. Є., та ін. (2005)
Струкуленко C. В. - Взаимодействие эксперта и следователя на начальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков (2006)
Бойчук А. В. - Особливості функціонування репродуктивної системи у жінок зі зниженою активністю щитоподібної залози, Петренко Н. В. (2005)
Кириленко H. Ю. - Данные о личности преступника в криминалистической характеристике мошенничества (2006)
Бондарев В. І. - Хірургічне лікування хворих із вузловими формами зоба, Абліцов М. П., Бондарев Р. В. (2005)
Волкова A. I. - Структура криміналістичної характеристики торгівлі людьми (2006)
Брежнєв М. В. - Досвід лікування хворих на токсичний зоб, Тютюнов І. В., Чабан Л. І., Запорожченко О. Н., Яцуба О. О., Савченко Н. М., Матвєєв К. О. (2005)
Боднар B. I. - Становлення і розвиток методів криміналістичної реєстрації особистості (2006)
Власенко М. В. - Вузлоутворення в щитоподібній залозі: аналіз спостереження та лікування, Попік Н. І., Паламарчук А. В., Слободянюк А. Г., Семенюк І. В., Жраді Фаді Юсеф. (2005)
Стрілець Г. О. - Структура Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз (2006)
Геряк С. М. - Ефективність застосування диференційованих схем лікування фетоплацентарної недостатності у вагітних із субклінічним гіпотиреозом, Хміль С. В., Швед М. І. (2005)
Похила I. Б. - Обставини, що підлягають установленню, у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (2006)
Громова О. В. - Динаміка окисних процесів у сироватці крові хворих на тиреопатії при хірургічному лікуванні (2005)
Баланюк О. В. - Підготовка до злочину: поняття та криміналістична класифікація (2006)
Грубнік В. В. - Можливості сучасної діагностики та лікування вузлового зоба, Косован В. М., Парфентьєв Р. С., Матюшина Н. М. (2005)
Шкраба Г. В. - Використання слідчим знань спеціаліста у профілактиці вчинення злочинів (2006)
Десятерик В. І. - Регіональні особливості і структура етіологічних факторів при вогнищевих ураженнях щитоподібної залози в умовах інтенсивної промислової зони, Міхно С. П., Гапон В. О., Луговський С. П. (2005)
Дремин В. Н. - Информационная мегасреда в механизме криминализации общества (2006)
Лукащук-Федик С. В. - Порушення функції щитоподібної залози як фактор ризику вагітності. Сучасний погляд на вирішення проблеми, Бадюк Р. А., Луй З. І., Дембіцька М. П., Олійник Н. М., Волотовська Н. В. (2005)
Чугуников І. І. - До питання про поняття об'єкта злочину (2006)
Павловський І. М. - Хірургічне лікування пацієнтів із післяопераційним рецидивним токсичним зобом, Коломійцев В. І., Сироїд О. М., Павловський М. П. (2005)
Горбачова I. М. - Розмежування заходів соціальної профілактики та примусових заходів, спрямованих на запобігання злочинності (2006)
Подольський В. В. - Клініко-епідеміологічна характеристика стану репродуктивного здоров'я жінок фертильного віку, мешканок сільськогосподарського регіону України, ендемічного за нестачею йоду, Козарь В. Я. (2005)
Альошин Д. П. - Міжнародний досвід протидії незаконному збуту та розповсюдженню конфіденційної інформації, Рудик М. В. (2006)
Подольський В. В. - Зміни функції щитоподібної залози у вагітних з нейроциркуляторною астенією, Теслюк Р. С. (2005)
Кузьменко В. Б. - Сцецифіка правозастосовної практики статті 54 (контрреволюційні злочини) Кримінального кодексу Української СРР щодо представників етнічних меншин у середині 1930-х років (2006)
Полянський І. Ю. - Профілактика післяопераційних ускладнень у комплексному лікуванні хворих на вузлові форми зоба, Шеремет М. І. (2005)
Свида О. Г. - Становлення адміністративних судів у сучасній Україні (2006)
Сільченко В. П. - Патоморфоз захворювань щитоподібної залози в умовах екологічного імунодефіциту, Іркін І. В., Руденко С. О., Погорєлов О. В. (2005)
Міщенко О. - Про компетенцію адміністративних судів (2006)
Сорокман Т. В. - Рівень яформованості інтелектуальних функцій та стан розумової працездатності дітей, які проживають за умов дефіциту йоду (2005)
Зелинская H. А. - Политическая преступность в условиях становления советского режима (2006)
Шідловський В. О. - Йодурія у пацієнтів із патологією щитоподібної залози у регіоні йодного дефіциту, Дейкало І. М., Шідловський О. В., Осадчук Д. В. (2005)
Харитонова О. I. - Адміністративно-правові відносини: проблеми трансформації (2006)
Хміль С. В. - Стан системного імунітету при папіломавірусній інфекції та корекція його за допомогою комплексної терапії, Федорейко Л. Р. (2005)
Картузова I. О. - Проблеми становлення та функціонування адміністративних судів в Україні (2006)
Москаленко Т. Я. - Перебіг вагітності та пологів у жінок з фетоплацентарною недостатністю та анемією, які курили до вагітності (2005)
Іванський А. Й. - Фінансово-правові аспекти визнання угод недійсними у діяльності органів податкової служби України (2006)
Вітик Д. П. - Вміст глікогену в нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плода та стан новонароджених від матерів з пізнім гестозом в зоні зобної ендемії, Жиляєв М. І., Геряк С. М., Маланчин І. М., Романчук Л. І., Багній Н. І. (2005)
Нестеренко А. С. - Система гарантії місцевого самоврядування в Україні (2006)
Олійник Н. М. - Стан маркерів резорбції кісткової тканини у вагітних та породілей з пізніми гестозами на фоні захворювань гепатобіліарної системи, Маланчин І. М., Кузьма Н. О. (2005)
Осадчий А. Ю. - Виконавче провадження у структурі адміністративного процесу (2006)
Хлібовська О. І. - Індивідуальні підходи до корекції вегетосудинних порушень у жінок на фоні гіперпролактинемії, Захаркевич Л. Й. (2005)
Кравцов Д. В. - Фінансово-промислова група як організаційно-правова форма управління інвестиційною діяльністю (2006)
Яковлева Е. Б. - Особливості перебігу вагітності при ектопії шийки матки, Жердєва І. В., Гребельна Н. В. (2005)
Неугодніков A. О. - Структура Вищого адміністративного суду України (2006)
Молчанова О. В. - Класифікація груп ризику вагітних щодо виникнення гестозів (2005)
Писаренко Г. М. - Щодо питання управлінських послуг (2006)
Оксюта В. М. - Вплив естрадіолу валерату на структурну перебудову камер серця при артеріальній гіпертензії та оваріоектомії (2005)
Тимошенко К. В. - Правове регулювання ліцензування підприємницької діяльності в Україні (2006)
Жук С. І. - Прогностичне значення особливостей скорочення міометрія при дисгормональних розладах у жінок репродуктивного віку, Драчевська М. М. (2005)
Юрах B. М. - Фінансові правовідносини в галузі страхування (2006)
Луб'яна С. С. - Ферокінетичний профіль у вагітних з анемією та нормальними гематологічними показниками, Овчаренко Г. В. (2005)
Кашперський О. В. - Функції ліцензування в адміністративно-правовому регулюванні господарських відносин (2006)
Григоренко П. П. - Ефективність плазмозамінників при відновленні крововтрати у жінок з прееклампсією, розроджених кесаревим розтином, Богачов Е. І. (2005)
Тесля Л. В. - Бюджет селищної ради як економічна та правова категорія (2006)
Григоренко А. П. - Морфологічні особливості ендоматрія і шийки матки та гормональний профіль у жінок з пролапсом до та після менопаузи (2005)
Продаєвич В. О. - Функції адміністративної відповідальності (2006)
Паєнок О. С. - Вплив йододефіцитного зоба на клінічний перебіг вагітності (2005)
Краснов В. В. - Адміністративний нагляд органів внутрішніх справ (2006)
Резніченко Н. О. - Характеристика окремих видів candida (2005)
Гаверський В. В. - Інноваційні процеси в економіці України (2006)
Піотрович Л. М. - Стаціонарнаакушерсько-гінекологічна допомога в Україні та перспективи її розвитку (2005)
Тароева B. В. - Антимонопольный комитет Украины как институт контрольной власти в Украине (2006)
Ковальчук Л. Я. - Остеопороз: сучасний стан проблеми при захворюваннях шлунково-кишкового тракту і печінки, Рузібаєв Р. Ю., Венгер І. К., Сміян С. І., Шкробот В. В. (2005)
Оборотов И. Г. - Давность как особый вид срока в правовом регулировании (2006)
Гребельна Н. В. - Інфекція сечових шляхів і вагітність (2005)
Скурихин C. Н. - Особенности правосознания командного состава Вооруженных сил Украины (2006)
Бакалюк О. Й. - Синдром ендогенної інтоксикації у пацієнтів із пієлонефритом без порушення азотовидільної функції нирок і його корекція канефроном, Мильнікова Т. О., Гаріян М. П. (2005)
Комаха B. В. - Паризьке бюро ідентифікації — одна з перших у світі криміналістичних установ (2006)
Приступа Л. Н. - Клініко-імунологічна ефективність застосування статинів у хворих на бронхіальну астму в поєднанні з ожирінням (2005)
Шевчук-Бєла Я. В. - Формування правового статусу болгарських колоністів півдня Російської імперії у XVШ-XX століттях (2006)
Борак І. В. - Стан кісткової тканини у дітей, хворих на гострий і хронічний гломерулонефрит, Васильєва Н. А. (2005)
Бабич I. Г. - Деякі аспекти реалізації принципів римського приватного права у законодавстві Великої Британії та Німеччини (2006)
Шалько І. В. - Співвідношення факторів агресіїї та захисту у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, асоційовану з helicobacter pylori (2005)
Кулініч О. О. - Правові наслідки порушення права на інформацію з обмеженим доступом (2006)
Гевко О. В. - Особливості перебігу латентного хламідійного процесу у хворих на хронічний пієлонефрит, Мартинюк Л. П. (2005)
Потудинская Е. В. - Представительская функция прокуратуры в свете нового гражданского процессуального законодательства (2006)
Кашуба М. О. - Визначення належного значення хвилинного об'єму дихання в осіб із захворюваннями органів дихання за антропометричними і віковими показниками (2005)
Лічман Л. Г. - Щодо проблеми визначення правового статусу колишнього члена сім'ї власника житла (2006)
Бузунов В. О. - Радіаційно індуковані ризики розвитку вестибулярної дисфункції у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, Федірко П. А., Міщанчук Н. С., Стрій Н. І. (2005)
Мазуренко C. В. - Правове регулювання інтелектуальної власності в Європейському Союзі, Еннан Р. Є. (2006)
Отченашенко В. А. - Порівняльна характеристика імунних порушень до та після медикаментозної корекції змін мінералізації кісткової тканини у хворих на цукровий діабет (2005)
Буждиган О. О. - Про цивільно-правову відповідальність у сфері порушень законодавства щодо ведення мисливства та полювання (2006)
Олійник О. В. - Вплив лікування за допомогою методики "керованого дихання" на кисневий гомеостаз у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень з гіпервентиляційним синдромом (2005)
Марич Х. М. - Історія становлення та розвитку національних природних парків (2006)
Чугрієв А. М. - Контроль за якістю крові та її компонентів, Лучанко П. І., Дейкало І. М. (2005)
Шлапко Т. В. - Деякі аспекти регулювання пенсійного забезпечення інвалідів в угодах України з країнами СНД та Прибалтики (2006)
Вадзюк С. Н. - Особливості результативної працездатності плавців вільного стилю при різних метеорологічних ситуаціях, Курко Я. В. (2005)
Трюхан О. А. - Форми участі працівників в управлінні організацією (2006)
Господарський І. Я. - Роль віку, статі і гормонального балансу в патогенезі кріоглобулінемії у пацієнтів з хронічним гепатитом С (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Актуальні перспективи дистанційної світоглядної асиметрії та опозиції права і закону в контексті девіантної правосвідомості (2006)
Федонюк Л. Я. - Морфологічні аспекти факторів, що сприяють абсцедуванню при інфекційному ендокардиті (2005)
Глушков В. О. - Україноцентризм у поглядах С. Л. Рудницького (2006)
Святенко Т. В. - Клінічне дослідження терапевтичної ефективності комплексної терапії червоного плоского лишаю та інших дерматозів із включенням біофлавоноїдів (2005)
Корнієнко В. О. - Становлення інститутів громадянського суспільства та його правове забезпечення (2006)
Єфремова О. О. - Вплив фібринолітичної терапії на систему тромбомодуліну і гемостаз у хворих на неускладнений інфаркт міокарда (2005)
Федчишин Н. Є. - Сезонні коливання захворюваності та летальності від гострого інфаркту міокарда, Андрейчин С. М. (2005)
П'ятночка І. Т. - Туберкульоз серцево-судинної системи, Корнага С. І. (2005)
Марченкова Н. О. - Віддалені результати лікування переломів кісточок гомілки за малоінвазивними методиками (2005)
Вардинець І. С. - Хірургічна тактика у хворих на гострий холецистит (2005)
Ліпко І. М. - Особливості черепно-мозкової травми на фоні епілептичних нападів, Зозуля І. С. (2005)
Нагірний Я. П. - Досвід застосування полібіолін-куріозинової суміші при лікуванні посттравматичних дефектів щелеп, Шкробот В. В. (2005)
Гнатюк М. С. - Ефективність застосування перфторану при корекції експериментальної дистрофії сітківки, Гнатко К. В. (2005)
Покидько М. І. - Левральні ускладнення при гострому абсцесі і гангрені легень, Кульчиковська О. М. (2005)
Бадюк О. Я. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих з опіковою хворобою при різних методах місцевого лікування ран, Нагайчук В. І., Бігуняк Т. В. (2005)
Нагорна В. Ф. - Патофізіологічне обґрунтування застосування озону при пізніх гестозах, Владика А. С., Мухтожова М. З. (2005)
Лизин А. М. - Ультраструктурні зміни плаценти при затримці росту плода (2005)
Міцода Р. М. - Перебіг вагітності у жінок, які перехворіли на вірусний гепатит та сифіліс (2005)
Дзюбановський І. Я. - Ендогенна інтоксикація та стан антиоксидної системи щурів за умов обтураційної жовтяниці, Фіра Д. Б., Шкробот В. В. (2005)
Пішак В. П. - Роль шишкоподібної залози в регуляції місячних хроноритмів ниркового транспорту іонів натрію, Роговий Ю. Є., Черновська Н. В., Захарчук О. І., Степанчук В. В. (2005)
Хара М. Р. - Вплив атропіну на холінергічну регуляцію серця некастрованих і кастрованих щурів різної статі (2005)
Шульгай А. Г. - Стан внутрішньокишкового судинного русла і нервового апарату при механічній жовтяниці та після її корекції (2005)
Потіха Н. Я. - Вагусна регуляція серцевого ритму у статевонезрілих і дорослих щурів, Сас Л. М. (2005)
Хілько Т. В. - Біологічні властивості пробіотичних штамів бактерій, перспективних для створення нового комплексного біопрепарату, Осадча А. І. (2005)
Ковальчук Л. Я. - Новий спосіб пластики операційної рани після радикального видалення злоякісної пухлини шкіри нижньої кінцівки, Галайчук І. Й., Дем'яненко В. В. (2005)
Гульчій М. В. - Сучасні тенденції формування раку щитоподібної залози у населення України та ефективність його лікування (2005)
Жулкевич І. В. - Ефективність хелатної форми карбонілу заліза у лікуванні залізодефіциту у хворих на злоякісні лімфоми (2005)
Сінкович С. О. - Нові протипухлинні препарати на основі моноклональних антитіл, Павленко Ю. В., Танський О. В. (2005)
Шалімов С. О. - Лікування хворих на нерезектабельні місцеві рецидиви раку прямої кишки, Сорокін Б. В., Кикоть В. О., Югринов О. Г. (2005)
Сміян О. І. - Взаємовідносини параметрів органного кровообігу у доношених новонароджених протягом неонатального періоду, Попов С. В. (2005)
Данилевич Ю. О. - Морфометричний аналіз структурної перебудови серця новонароджених при пневмопатіях (2005)
Лобода В. Ф. - Випадок ювенільного ревматоїдного артриту в дитини першого року життя, Боймиструк Т. П., Патра Л. Л., Дорога С. С. (2005)
Процек О. Г. - Досвід просвітньо-виховної діяльності серед молоді, яка вступає в шлюб (результати проспективної науково-методичної роботи на базі РАЦСУ обласного центру), Кухар І. Д., Василик В. С. (2005)
Дудченко В. В. - Концепт позитивізму в юриспруденції: генезис та обґрунтування (2005)
Барков В. Ю. - Суперечності розвитку громадянського суспільства в Україні та засоби їхнього подолання, Розова Т. В. (2005)
Лукашова Г. В. - Сучасна Україна: зміна парадигми у формуванні громадянського суспільства (2005)
Сумарокова Л. М. - Про поняття форми у сучасній логіці (2005)
Матюшина І. І. - Концепція комунікативності смислу: основні положення (2005)
Фальковський A. О. - Міжнародне право та сучасні проблеми безпеки (аналіз поглядів Ю. Габермаса) (2005)
Смазнова І. С. - Філософсько-правовий аспект глобалізації тероризму (2005)
Челак Г. І. - Філософсько-правові проблеми сучасної екологічної політики (2005)
Капустіна Н. Б. - Роль соціалізації у взаємовідношенні влади та індивіда (2005)
Белей К. В. - Евтаназія — право на гідну смерть чи вбивство? (2005)
Сердюк О. В. - "Чиста соціологія права" Д. Блека (2005)
Дмитрієнко Ю. М. - Першоджерела традиційної української правосвідомості (2005)
Гаверський B. В. - Перспективи інноваційного розвитку економіки України (2005)
Штуца В. М. - Економічний аспект екологічних проблем Одеського регіону (2005)
Бабенко В. А. - Прямі іноземні інвестиції як об'єкт державного управління (2005)
Шиманський Ф. В. - Причини й умови, що визначають тінізацію економіки України (2005)
Оборотов Ю. М. - Від типів політичних систем та їх трансформації до аналізу держави та її інститутів (2005)
Овчиннікова А. П. - Юридичне мовлення: системні та несистемні характеристики (2005)
Балтаджи П. М. - Мова як засіб оптимізації правового регулювання (2005)
Крижанівський А. Ф. - Правопорядок в інтеграційних правових системах (2005)
Скуріхін С. М. - Правовова культура та правове життя (2005)
Тарасишина О. М. - Толерантність у сучасній політичній і правовій культурі (2005)
Сидоренко О. М. - Об'єкт догми права: до постановки проблеми (2005)
Павлов С. С. - Правова традиція у формуванні та розвитку правової реальності в сучасній юридичній науці (2005)
Ґудзь Д. С. - Співвідношення правової презумпції зі спорідненими правовими категоріями (2005)
Чувакова Г. М. - Фактичний склад у механізмі дії права (2005)
Манько Д. Г. - Легалізація в механізмі дії права (2005)
Санжарук Т. О. - Правовий статус як властивість індивідуального суб'єкта права та компетенція як властивість колективного суб'єкта права (2005)
Акерман Л. А. - Рецепція права та правова акультурація (2005)
Тароєва B. В. - Формування контрольної влади в Україні (2005)
Осадча О. Г. - Про поняття процесуальної відповідальності (2005)
Джураєва О. О. - Класифікація функцій сучасної держави (2005)
Мельничук О. С. - Поняття та призначення держави в концепції правосвідомості І. О. Ільїна (2005)
Богуцький П. П. - Ознаки та компоненти військового права як комплексної галузі українського права (2005)
Орзіх М. П. - Конституційне супроводження політичної реформи в Україні (2005)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського