Лопушанська О. В. - Комерційне посередництво як інститут господарського права (2014)
Мельник Р. С. - Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права, Петров Є. В. (2014)
Мілімко Л. В. - Провадження з реєстрації прав на земельні ділянки (поняття та ознаки) (2014)
Шишка Р. Б. - Внутрішньо-фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Мкртичева М. І. (2014)
Шишка Р. Б. - Інвестиційні договори: характеристика та спроби їх класифікації (2014)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток деяких основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики (2014)
Лихова С. Я. - Юридичні особи як суб’єкти кримінальної відповідальності за КК України (2014)
Стрельцов Є. Л. - До питання про сутність та види міжнародних конфліктів (2014)
Топчій В. В. - Взаємодія органів досудового розслідування та оперативних підрозділів у складі слідчо-оперативних груп (2014)
Цимбалюк В. І. - Процесуальний порядок огляду місця події (2014)
Шунк В. Э. - Современное положение судебно-психиатрической экспертизы в России (2014)
Герасименко Р. Г. - Реформа вищої школи в Україні: досягнення та перспективи (2014)
Бородін І. Л. - Конституціоналізм та конституційне право України (2014)
Титул, зміст (2010)
Про стандартизацію надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю (2010)
Стандарт медичної допомоги хворим на хронічну хворобу нирок V ст., які лікуються гемодіалізом (2010)
Протокол діагностики та корекції недостатності харчування у хворих на ХХН-VД (2010)
Протокол діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок (ГПН) (2010)
Шило В. Ю. - Венофер в лечении анемии у больных на программном гемодиализе, Денисов А. Ю. (2010)
Зограб’ян Р. О. - Застосування моноклональних блокаторів iнтерлейкін-2 рецепторів лімфоцитів при трансплантації нирки (2010)
Ромаданова О. І. - Клініко-метаболічні особливості хворих з первинним гломерулярним ураженням на різних стадіях хронічної хвороби нирок (2010)
Курята А. В. - Липидный профиль, состояние магистральных и периферических артерий у пациентов с хронической почечной недостаточностью 2-3 стадии, Фролова Е. А. (2010)
Кулизький М. В. - Гемодіаліз у лікуванні хворих з ххн vст. – чи доцільно проводити його більше? (2010)
Красюк Е. - Перспективи застосування медикаментозної корекції перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічну хворобу нирок, Алексєєва В. (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2010)
Колесник М. О. - Спектр бактеріальної мікрофлори урогенітального тракту у хворих на хронічний пієлонефрит та її чутливість до антибіотиків, Руденко А. В., Кругліков В. Т., Степанова Н. М. , Лебідь Л. О. (2010)
Мигаль Л. Я. - Особливості змін активності лізосомних ензимів у сечі дітей, хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом та з супутньою НВУ/НСУ інфекцією, Багдасарова І. В., Фоміна С. П., Король Л. В., Суслова Г. Д. (2010)
Благодаренко Е. А. - Влияние ангиотензинаі и ii на активность внутриклеточных сигнальных путей в клетках проксимальных канальцев почек в условиях гипергликемии in vitro, Ребров Б. А. (2010)
Чуй Є. M. - Застосування тіотриазоліну у хворих на негоспітальну пневмонію, які лікуються на програмному гемодіалізі, Ільюк І. А., Коробко О. А. (2010)
Игнатенко Т. С. - Динамика трансальвеолярной диффузии газов под влиянием липосомальных препаратов у больных хроническим гломерулонефритом с сердечно-сосудистыми нарушениями (2010)
Сусла О. Б. - Кальцифікація сонних артерій у хворих із термінальною нирковою недостатністю, які перебувають на хронічному гемодіалізі, Мисула І. Р., Гоженко А. І., Левицький А. В. (2010)
Осипенко К. П. - Ліпідний спектр сироватки крові у реципієнтів ниркового алотрансплантату дитячого віку, Зограб’ян Р.О., Андрусяк В.Є. (2010)
Могильник А. І. - Ендотеліальна дисфункція, стан мікроциркуляції та їх зв'язок із транспортними властивостями перитонеальної мембрани й резидуальною функцією нирок у пацієнтів на перитонеальному діалізі (2010)
Петренко О. В. - Поєднане гостре пошкодження нирок та легень, Законь К. М., Дударенко В. Б. (2010)
Дядык А. И. - Диабетическая нефропатия (обзор литературы). Сообщение 1, Багрий А. Э., Дядык Е. А., Щукина Е. В., Холопов Л. С., Яровая Н. Ф., Гольдис И. В. (2010)
Конгресс нефрологов новых независимых государств (2010)
Інформація для читачів (2010)
Титул, зміст (2015)
Багдасарова І. В. - Хронічна хвороба нирок у дітей та стан замісної ниркової терапії в Україні, Фоміна С. П. (2015)
Бичкова Н. Г. - Імунний статус хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане із хронічною хворобою нирок та метаболічними розладами, Бичкова С. А. (2015)
Лобода О. М. - Взаємозв’язок процесів перекисного окислення ліпідів та хронічного запалення з атеросклеротичними змінами судин та показниками ендотеліальної дисфункції у хворих на ХХН II-IV стадіями, Красюк І. В., Алєксєєва В. В., Король Л. В., Дріянська В. Є., Дудар І. О. (2015)
Гайсенюк Ф. З. - Експресія молекул міжклітинної адгезії (CD54+) на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на пієлонефрит (2015)
Топчій І. І. - Порушення вмісту вісфатину в периферичній крові хворих на діабетичну нефропатію, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Єфімова Н. В. (2015)
Перцева Н. О. - Функція нирок та порушення обміну ліпідів у хворих на цукровий діабет 2 типу з недостатньою компенсацією глікемії за умов корекції артеріальної гіпертонії блокаторами рецепторів Ангіотензину ІІ (2015)
Щербак М. О. - Особливості топічної діагностики хронічних запальних захворювань органів малого тазу, спричинених Сhlamydia trachomatis (2015)
Колесник М. - Клінічний протокол діагностики та лікування гіпонатріємії:, Дудар І., Шимова А. (2015)
Колесник Н. А. - Теория и практика доказательной медицины: нефрология. Типы исследований и уровень доказательности, Фомина С. П., Непомнящий В. Н. (2015)
Солодкий М. І. - Prune belly синдром: клінічний випадок, Джума К. А., Жежера Р. В., Вилков Вилков (2015)
Інформація до читачів (2015)
Limanska N. V. - Effect of Lactobacillus plantarum on tumor formation caused by Rhizobium radiobacter, Korotaeva N. V., Yamborko G. V., Ivanytsia V. O. (2014)
Белявская Л. А. - Исследование антиаденовирусной активности новых фторсодержащих гетероциклических соединений, Повница О. Ю., Шермолович Ю. Г., Гудзь А. П., Нестерова Н. В. (2014)
Zelena P. P. - Effect of essential oils of Aniba rosaeodora, Laurus nobilis, Syzygium aromaticum, Mentha piperita and Lavandula angustifolia on growth of micromycetes, Yumyna Yu. M., Dombrovska I. V., Malynovska I. M., Shepelevych V. V., Grytsenko L. M., Yavorska N. V., Pozur V. K., Skivka L. M. (2014)
Крисенко О. В. - Особливості складу мікробних асоціацій та стійкості до антибіотиків мікробіоти ротової порожнини, Скляр Т. В., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Шевченко Т. М. (2014)
Abedalabas M. - Kinetics of dirhamnolipids biosynthesis and rhamnosyltransferase 2 activity in the presence of Pseudomonas aeruginosa signal quinolone, Galkin M. B., Pahomova E. Yu., Filipova T. O. (2014)
Радченко О. С. - Зміна деяких біологічних властивостей Stenotrophomonas maltophilia під впливом додецилсульфату натрію, Степура Л. Г., Юмина Ю. М., Борецька М. О., Зелена П. П. (2014)
Сідашенко О. І. - Чутливість до антибіотиків планктонних та біоплівкових культур Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Сірокваша О. А. (2014)
Гудзенко Т. В. - Видалення броміду гексадецилпіридинію із водних розчинів бактеріями роду Pseudomonas за їх взаємодії з глинистим мінералом та хітозаном, Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Пузирьова І. В., Іваниця В. О. (2014)
Жерносєкова І. В. - Вплив продуктів метаболізму Streptomyces recifensis var. lyticus на ріст проростків овочевих культур, Тимчук О. А., Ткаченко В. П., Вінніков А. І. (2014)
Сищикова О. В. - Біологічні властивості та таксономічний склад стрептоміцетів природних ґрунтів та техноземів Криворіжжя (2014)
Алфавiтний покажчик статей, опублiкованих у журналi "Мiкробiологiя i бiотехнологiя" у 2013 році (2014)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2014)
Содержание (2013)
Евтух В. - Этничность в транснациональном социальном пространстве: дизайн исследовательского проекта (2013)
Малюк А. - Формирование долгосрочной исторической конъюнктуры современного глобального кризиса (2013)
Шульга А. - Почему "феноменологическая социология” невозможна (2013)
Гоч Р. - Функции доверия в экономических отношениях общества: теоретические подходы (2013)
Корытникова Н. - Стадии повышения уровня достижимости респондентов при проведении интернет-опросов (2013)
Таранюк Г. - Социокультурные трансформации здравоохранения в Украине (2013)
Сай Д. - Отношение к людям с ограниченными возможностями: Китайская Народная Республика, Япония и Индия (2013)
Сусская О. - Интерпретативные возможности теории соответствия информационного поля индивида (2013)
Резник А. - Факторы вовлеченности в работу добровольных или благотворительных организаций в европейских странах (2013)
Дембицкий С. - Оценка гетерогенности в метаанализе (на примере данных кросс-национальных исследований) (2013)
Леонтьев Д. - Сказка о справедливости (2013)
Чернецкий Ю. - Опять двадцать пять: 25 миниатюр-социологизмов 2012 года (2013)
Любивая Т. - Новые вопросы на традиционной встрече: VI Международные социологические чтения памяти Наталии Паниной "Современные методы сбора и анализа данных в социологии” (2013)
Международный конкурс молодых социологов "Лучший молодой социолог 2012–2013 годов” (2013)
Яковенко Ю. - Отчет за 2012 год о работе комиссии по ¬социологии Научно-методического совета Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины о предоставлении грифов учебной литературе (2013)
ВАК Украины информирует... (2013)
Пилипенко В. - Об этосе экономического поведения, или Экономика должна быть духовной (2013)
Виктору Танчеру — 70 лет (2013)
Поздравление Виктору Бурлачуку (2013)
Содержание (2013)
Прибыткова И. - Презентация города в функционально-деятельностной парадигме (2013)
Соколова Г. - Базовый слой белорусского общества как возможная альтернатива среднему классу (2013)
Малюк А. - Смена социально-классовой стратегии правящих и господствующих групп Запада в условиях структурного кризиса капитализма (2013)
Мельников А. - Возможности исследования ценностно-нормативных трансформаций украинского общества с позиции экзистенциальной социологии (2013)
Загороднюк Т. - Трансформация российского и украинского общества в концепциях Т.И.Заславской и Н.В.Паниной: сравнительный анализ (2013)
Александер Дж. Ч. - Социальная наука как прочтение и как перформанс: культурсоциологическое понимание эпистемологии (Реферативное изложение), Рид И. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один из первопроходцев турецкой социологии — Хильми Зия Улькен (2013)
Петрушина Т. - Качество жизни — главный критерий состояния общества, Саенко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статусы вторичной занятости студентов в экономическом пространстве города (2013)
Устич С. - Инструменты оптимизации системы трансграничного сотрудничества (2013)
Мищенко М. - Семья как среда формирования электоральных ориентаций: политически консолидированные и политически неконсолидированные семьи (2013)
Макеев С. - Огюст Конт: у истоков социологического воображения (2013)
Титаренко Л. - Постсоветская трансформация общества сквозь призму оценок российских и украинских социологов (2013)
Даниленко О. - Социальные проблемы: от смысловой морфологии социума — к интерпретациям (2013)
Злобина Е. - Идентичность в координатах нестабильности (2013)
Юркевич Е. - Концепция социальной визуалистики: от отражения — к изображению (2013)
Поздравление Владимиру Абрамовичу Полтораку (2013)
Ходоровская Наталия Викторовна (2013)
Golembiovska S. L. - The productivity of mutant strain Streptomyces globisporus 1912-4LCPHP7 in the different conditions, Dvornyk T. V., Yanchenko L. M., Matseliukh B. P. (2014)
Abedalabas M. - Rhamnolipids biosynthesis in Pseudomonas aeruginosa ONU 301 in the presence of exogenous signaling quinolone, Galkin M. B., Filipova T. O. (2014)
Мацелюх О. В. - Субстратна специфічність серинової лужної пептидази Bacillus thuringiensis ІМВ В-7324 (2014)
Ogirchuk K. S. - Optimization of Lactobacillus acidophilus 55 cultivation in a medium with sodium selenite, Kovalenko N. K., Poltavska O. A. (2014)
Басюл О. В. - Біологічні властивості лактобактерій ─ представників резидентної мікробіоти гливи звичайної, Ямборко Г. В., Іваниця В. О. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of adenosine 5′-phosphosulfate reductase in the intestinal sulfate-reducing bacteria (2014)
Мірось С. Л. - Модифікаційна мінливість Auricularia auricula-judae при культивуванні на середовищах різного складу, Бобрешова Н. С., Кучеров В. О., Буга К. П., Іваниця В. О. (2014)
Путніков А. В. - Вплив мультипробіотика "Симбітер ацидофільний" на функціональну активність перитонеальних макрофагів щурів на тлі введення антибіотика цефтріаксону, Рудик М. П., Позур В. В., Фурзікова Т. М., Остапчук А. М., Толстанова Г. М., Сківка Л. М. (2014)
Шульга А. Н. - Влияние алюмокалиевых квасцов на синтез микробных поверхностно-активных соединений, Пристай М. В., Карпенко И. В., Щеглова Н. С., Вильданова Р. И. (2014)
Фролов О. К. - Вплив екзогенних біологічно активних речовин медичної п’явки на біологічні властивості Esсherichia coli 3912/41, Литвиненко Р. О., Ребець О. Л., Юрчук І. С. (2014)
"IX літня школа "Молекулярна мікробіологія і біотехнологія" (2014)
Інформаційне повідомлення для авторів (2014)
Shevchenko J. I. - Role of Wall ligases in serum resistance of Yersinia enterocolitica serotypes O:3 and O:8, Pozur V. K., Skurnik M. (2014)
Савенко О. А. - RAPD-аналіз Pseudomonas syringae, виділених з бур'янів в агрофітоценозі пшениці, Буценко Л. М., Пасічник Л. А., Патика В. П. (2014)
Vasulyk O. M. - Probiotic properties ofstrains of Lactobacillus plantarum isolated from fermented products, Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Гудзенко Т. В. - Склад жирних кислот ліпідів нафтоокиснювальних штамів бактерій роду Pseudomonas, Коротаєва Н. В., Волювач О. В., Бєляєва Т. О., Горшкова О. Г., Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чалая Н. И. - Микробные пейзажи ризосферы сои при интродукции различных инокулянтов, Титова Л. В., Иутинская Г. А. (2014)
Мокросноп В. М. - Вплив етанолу на дихання ы фотосинтез Euglena gracilis, Поліщук О. В., Золотарьова О. К. (2014)
Берегова Х. А. - Вплив поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405 на адгезію бактерій та дріжджів до поверхонь силіконових катетерів, Пирог Т. П. (2014)
Федотов О. В. - Отримання та аналіз ферментних препаратів оксидоредуктаз деяких базидіоміцетів, Волошко Т. Є. (2014)
Сідашенко О. І. - Вплив фторхінолонів на біоплівки Staphylococcus epidermidis, Шевченко Т. М., Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Іванюк І. А. - Роль монастирів і монастирських бібліотек Києва в духовній освіті ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Лапшин С. А. - Кадрова політика уряду Російської імперії в Україні-Гетьманщині у 1730–1750 роках (2014)
Білобровець О. М. - Вибори до Державної Думи та Державної Ради НА Правобережжі: участь польського населення (2014)
Кароєва Т. Р. - Книжкова комунікація у діяльності українських політичних партій початку ХХ століття (2014)
Дмитришена О. С. - Процес формування багатопартійності на Правобережній Україні на початку ХХ століття (2014)
Доценко В. О. - Єврейські громадські об’єднання українських губерній Російської імперії в роки Першої Світової війни (2014)
Бортник Л. В. - Особливості боротьби корпусу охорони прикордоння із нелегальним перетином польсько-радянського кордону на проміжку Волинського воєводства (2014)
Білоус С. В. - Політичні передумови утворення Молдавської автономної радянської соціалістичної республіки у складі УРСР в 1924 році, Тучинський В. А. (2014)
Красніцька Г. М. - Заснування та діяльність ботанічної секції СГНКУ в 20-х роках ХХ століття (2014)
Маркова С. В. - Еволюція економіко-громадянських форм активності в українському селі часів непу (2014)
Кузьмінець Н. П. - Охорона здоров’я в Україні в першій половині 1920-х років: історичний аспект (2014)
Даниленко С. В. - Школа В. Дурдуківського в 1920-х роках (2014)
Мазур-Стукальська І. В. - Антирелігійна політика радянської влади початку 20-х років ХХ століття: форми та методи (на прикладі губернських міст України), Войнаровський А. В. (2014)
Трембіцький А. М. - Українське посередництво в литовсько-польському конфлікті 1926–1928 років (2014)
Даниленко О. В. - Науково-технічна взаємодія УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2014)
Сидоров К. С. - Підготовка механізаторських кадрів МТС на Житомирщині у 30-х роках XX століття (2014)
Коваль М. В. - Спорудження укріплених районів "лінії Сталіна" в Українській РСР (2014)
Стельникович С. В. - Умови життя Фольксдойче на території генерального округу Житомир (2014)
Новак Д. Г. - Діяльність уродженця України маршала Родіона Малиновського в роки Другої Світової війни, Романюк І. М. (2014)
Єфимчук Н. Л. - Особливості функціонування колгоспної системи на Житомирщині в 1948–1953 роках (2014)
Жмуд Н. В. - Конструювання образу "Чужого" у традиційній похоронно-поминальній обрядовості українців (за схемою "переходу" М. Маєрчик) (2014)
Федоренко Я. Я. - Проблеми формування середнього класу в процесі трансформації соціальної структури в українському селі періоду незалежності (2014)
Рудь В. С. - Трипільські пам’ятки Правобережжя середньої течії Південного Бугу: історія досліджень (2014)
Зваричук Е. О. - Соціальна та етнічна структура населення Подільського воєводства в другій половині XVII–XVIII столітті, Маланчук С. В. (2014)
Іваневич Л. А. - Узагальнена типологія традиційного комплексу вбрання українців східного Поділля ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Айвазян О. Б. - Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Лопатовський Ю. М. - Формування комітетів громадських організацій у подільському селі після Лютневої революції 1917 року (2014)
Сидоренко А. О. - Зміни соціальної структури населення Поділля під впливом формування радянської ідентичності у роки непу (2014)
Стадник О. О. - Голод 1920-х років на Поділлі і продподаток (2014)
Онопенко О. П. - Окремі аспекти становлення медичного обслуговування жителів м.Вінниці в 1953–1955 роках (2014)
Поліщук А. С. - Пенсійне забезпечення населення Подільського краю в середині 60-х – 80-х роках ХХ століття (2014)
Скворцова І. А. - Демографічні процеси у сільських поселеннях Вінницької та Хмельницької областей у 60–80-х роках ХХ століття (2014)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Мала Мочулка Теплицького району Вінницької області (2014)
Гребеньова В. О. - Дитяча мода як компонент дитячої субкультури другої половини XX – початку XXI століття (на матеріалах Вінниччини) (2014)
Косаківський В. А. - Етнографічно-краєзнавчі дослідження Поділля на початку ХХІ століття: специфіка і перспективи (2014)
Зайончковський Ю. В. - Азакські срібні монети Джучидських ханів Шадибека та Пулада (2014)
Шатковська І. С. - Російсько-французькі художні зв’язки у творчості П.І. Чайковського, Верещагіна-Білявська О. Є. (2014)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика, інститути дипломатії та дипломатичний інструментарій доби раннього Нового часу (XVI–XVIII століття) (2014)
Гончарова Н. О. - Регламентація діяльності піклувальників лікарень у Російській імперії (2014)
Мельничук О. А. - Страхування робітників від нещасних випадків у Німеччині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Кравчук О. М. - Токійський меморандум Т. Ґ. Масарика президенту США Т.В. Вільсону (квітень 1918 року) (2014)
Вальчук О. І. - Організатори та провідники радянського соцстраху 1920–1930-х років (2014)
Посвістак О. А. - Формування масової політичної культури в радянському суспільстві 1930-х років (2014)
Роїк С. В. - Трудова повсякденність польського суспільства генерального губернаторства (1939–1945 роки) (2014)
Неприцький О. А. - Погляди Уоллі Олінса на формування іміджу республіки Польща на початку ХХІ століття (2014)
Біла О. М. - Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках Волинської періодики XIX – початку XX століття (на прикладі газети "Волынские губернские ведомости") (2014)
Іванчишен В. Р. - Дослідження Ю. Александровича як джерело до вивчення каменотесного промислу на Поділлі (2014)
Новосадова Н. Г. - Дискурс щодо дефініції "інтелігенція" впродовж ХІХ століття (2014)
Погуляєв О. І. - Національні меншини Правобережної України у добу української революції (1917–1921 роки): історіографія проблеми (2014)
Щербатюк В. М. - Фонди державного архіву міста Севастополя як вагоме джерело дослідження селянського повстанського руху в Криму 1917–1920 х років (2014)
Крюков А. В. - Дослідження проблеми аграрної політики Польщі в Галичині в історичному аспекті (2014)
Мезга Н. Н. - Проблема заключения договора о ненападении между СССР и Польшей в межвоенной историографии и публицистике двух стран (2014)
Корзун О.В. - Наукове забезпечення сільського господарства УРСР в роки Другої Світової війни: загальний огляд історіографії (2014)
Науменко В. І. - Релігія та церква на Вінниччині у 1950–1960-х роках: історіографічний аспект (2014)
Привалко Т. В. - Народна і національна традиції: концептуалізація понять у контексті студій пам’яті (2014)
Гайдай О. Ю. - Репрезентація радянського періоду у відповідях студентів-істориків (на матеріалах опитування) (2014)
Чорна Н. М. - Транскордонне співробітництво України та Польщі у висвітленні української історіографії (2014)
Пачос Ю. В. - Джерела до вивчення українсько-польських культурних відносин (2000–2012 роки) (2014)
Лисий А. К. - Сергій Гальчак. Розвиток краєзнавства у східному Поділлі: ХІХ – початок ХХІ століття. – Вінниця: "Меркьюрі-Поділля", 2013. – 876 с. (2014)
Зінько О. В. - Загородній І. М. Трагічний шлях ВНК – КДБ/ВЧК – КГБ. – Вінниця: ТОВ "Консоль", 2014. – 200 с. (2014)
Кравченко П. М. - Партійно-радянське керівництво УСРР під час голодомору 1932–1933 рр.: вожді. працівники. активісти. збірник документів та матеріалів / Упоряд. В. Васильєв, Н. Верт, С. Кокін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 444 с. (2014)
Войнаровський А. В. - Польща та Україна у тридцятих – сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Том 6. Операція "Сейм" 1944–1946. Polska і Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych xx wieku. Nieznane dokumenty z archiwow sluzb specjalnych. Tom 6. Operacja "Sejm" 1944–1946 / Упоряд.: З. Гайовнічек, С. Кокін, Ю.Кулаковський, М. Маєвський, Є. Тухольський, В. Худзік, Ю. шаповал. – Варшава – Київ, 2007.; Warszawa – Kijow, 2007. – 1355 с.: ФОТО, Мазур-Стукальська І. В. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Сталинский Д. В. - Энергосберегающие и экологические аспекты развития горно-металлургического комплекса в свете ратификации Украиной киотского протокола, Ботштейн В. А. (2005)
Волошкіна О. С. - Сталість екосистем в умовах техногенезу, Котова Т. В. (2005)
Петровская Л. В. - Новая конструкция охлаждаемого газоотвода для дуговых электросталеплавильных печей, Братова Т. П., Котляр И. И. (2005)
Комагоров Ю. И. - Реконструкция котла-утилизатора КУ-60-У ОАО "Докучаевский флюсодоломитный комбинат", Миллер А. Д., Петровская Л. В., Кутас Е. Г. (2005)
Михайленко Г. Г. - Новая аппаратура в системах промышленной очистки пылегазовых выбросов и жидких стоков, Рябых В. Г., Мензак И. С., Усатюк Е. И. (2005)
Лысенко И. С. - Проблема очистки агломерационных газов и технология их утилизации в котлах ТЄЦ металлургического производства, Олабин В. М., Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Никитина И. В., Кравченко В. А. (2005)
Мищенко И. М. - Возможности кардинального сокращения пылевых и газовых выбросов в агломерационном производстве предприятий чёрной металлургии Украины (2005)
Эпштейн С. И. - Испытания реагентов-ингибиторов карбонатных отложений в кислородно-конвертерном цехе ОАО "МК "Азовсталь", Мантула В. Д., Музыкина З. С., Чепракова Я. А. (2005)
Внукова Н. В. - Биоинженерные сооружения (БИС) и повторное использование очищенных сбросных вод в оборотном цикле ТЭС, Желновач А. Н. (2005)
Любавіна О. О. - Особливості використання підземних вод харківщини у харчових виробництвах, Михайленко В. Г., Аксьонова О. Ф., Торянік Д. О. (2005)
Долина Л. Ф. - К вопросу обработки и утилизации осадков городских сточных вод, Бушина Т. Л. (2005)
Станкевич В. В. - Гігієнічні аспекти національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Тетеньова І. О., Тарабарова С. Б. (2005)
Коринько И. В. - Эколого-экономическая оценка комплексной переработки твердых бытовых отходов, Горох Н. П. (2005)
Литвиненко В. Г. - Методы оценки затрат энергоресурсов на производство продукции, Грецкая Г. Н., Андреева Т. А. (2005)
Витько В. И. - Мониторинг гамма-фона в зонах наблюдения АЭС на примере Ровенской и Запорожской АЭС, Гончарова Л. И., Карташев В. В., Коваленко Г. Д., Кузин А. И. (2005)
Livinska O. P. - Physical and immunobiological studies of teichoic acids of probiotic lactobacilli strains, Vasilenko O. M., Tomila T. V., Garmasheva I. L., Kovalenko N. K. (2014)
Руднєва Т. О. - Філогенетична спорідненість українських ізолятів вірусу мозаїки кавуна 2, Шевченко Т. П., Цвігун В. О., Будзанівська І. Г., Поліщук В. П. (2014)
Kushkevych I. V. - Activity and kinetic properties of superoxide dismutase of the sulfate-reducing bacteria Desulfovibrio piger Vib -7 and Desulfomicrobium sp. Rod -9, Antonyak H. L., Fafula R. V. (2014)
Сергєєва Ж. Ю. - Плазмідні профілі фітопатогенних бактерій родів Erwinia, Ralstonia, Agrobacterium, визначені різними методами, Іваниця В. О. (2014)
Адамчук-Чала Н. І. - Ультраструктурна організація апікальних меристем проростків пшениці ярої під дією інокуляції бактеріями штаму Azospirillum brasilense 102, Копилов Є. П. (2014)
Зінченко О. Ю. - Вплив похідних ізоніазиду на чутливість лактамазапродукувальних Staphylococcus aureus до пеніциліну, Шматкова Н. В., Сейфулліна І. Й., Лерер В. О. (2014)
Герасименко І. О. - Вплив фізико-хімічних факторів на дегідрогеназну активність Bacillus subtilis ІМВ В-7023, Курдиш І. К. (2014)
Кузьмішина С. В. - Мікробіота породного відвалу Центральної збагачувальної фабрики Червоноградського гірничопромислового району за внесення золи, Гнатуш С. О., Баранов В. І. (2014)
Драговоз І. В. - Фітостимулювальна, антагоністична активність та біологічна ефективність штаму Bacillus subtilis IМВ В-7243, Леонова Н. О., Лапа С. В., Данкевич Л. А., Падалко С. Ф., Бобик Л. В., Авдєєва Л. В. (2014)
Русакова М. Ю. - Продукція сидерофорів бактеріями роду Pseudomonas, Галкін Б. М., Філіпова Т. О., Івах В. В., Тітлянов О. О. (2014)
Інформацiйне повiдомлення для авторiв (2014)
Сталинский Д. В. - Решение проблем экологии и ресурсосбережения в проектах "Гипростали", Каверинский А. А., Павленко А. А. (2005)
Ботштейн В. А. - Относительно приоритетов в государственном управлении техническим развитием горно-металлургического комплекса Украины, Нотыч А. Г. (2005)
Горлицкий Б. А. - Ресурсо- и эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая среда (2005)
Деревянко Я. Я. - Экология и здоровье человека, Рахимова Т. Б. (2005)
Мацевитый Ю. М. - Интегрированные технологии – методологическая основа индустриального симбиоза, Соловей В. В., Воловина Т. В., Лисьев В. Н. (2005)
Буравльов Є. П. - Екологічний вектор розвитку енергетики (2005)
Міщенко В. С. - Національні пріоритети щодо вирішення проблеми стійких органічних забруднювачів, Маторін Є. М. (2005)
Сталинский Д. В. - Очистка доменного газа, Каненко Г. М., Алхасова В. В. (2005)
Ерохин А. В. - Разработка и освоение производства типоразмерного ряда фильтра напорного с антрацито-кварцевой загрузкой диаметром корпуса 2000 мм и 3000 мм, Бережной И. С., Гавриш Ю. С., Лапина Л. Т., Семенов Д. В. (2005)
Музыкина З. С. - Технические решения по очистке сточных вод прокатных цехов ОАО "Криворожсталь", Эпштейн С. И., Чапля Н. А., Муха В. И., Максименко Л. Г., Маньков Д. В. (2005)
Зингерман Ю. Е. - Беспылевая выдача кокса на батареях коксохимических предприятий, Трембач Т. Ф., Каменюка В. Б. (2005)
Луговський В. В. - Основні напрямки вирішення екологічних проблем у сфері поводження з відходами у промисловості України, Макогон В. Ф. (2005)
Носков В. А. - Разработка технологий подготовки и переработки промышленных отходов – ключ к решению проблем ресурсосбережения и экологии (2005)
Варламов Є. М. - Основні напрями розвитку державної системи моніторингу довкілля, Катриченко Г. М., Юрченко Л. Л., Варламов О. Є. (2005)
Головкін Б. М. - Історія та сучасна діяльність сектору дослідження проблем злочинності та її причин, Оберемко Ю. О. (2014)
Шило О. Г. - Наукова діяльність сектору дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності (2014)
Овчаренко О. М. - Наукові здобутки та перспективи діяльності сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю, Шуміло О. О. (2014)
Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1,2,4,15 Плану заходів з реалізації Концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) (2014)
Головкін Б. М. - Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку (2014)
Шостко О. Ю. - Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні (2014)
Демидова Л. М. - Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради (2014)
Лобойко Л. М. - Оскарження початку досудового розслідування: щодо потреби законодавчої регламентації (2014)
Яковець І. С. - Міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань (2014)
Цимбалюк В. І. - Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію (2014)
Крайник Г. С. - Кваліфікація злочинів у сфері використання технічних систем за їх об’єктивними ознаками (2014)
Дорохіна Ю. А. - Щодо правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності (2014)
Колодяжний М. Г. - Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації (2014)
Овчаренко О. М. - Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід (2014)
Кохан В. П. - Реформування органів кримінальної юстиції: досвід Латвії у сфері запобігання і протидії корупції (2014)
Глинська Н. В. - Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень (2014)
Павлюк Н. В. - Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: поняття та шляхи реалізації (2014)
Синчук О. В. - Проблеми побудови систем типових версій у методиках розслідування окремих категорій злочинів (2014)
Дзюба А. Ю. - Заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН (2014)
Калініченко Ю. В. - Предмет завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК України) (2014)
Опанасенков О. І. - Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу (2014)
Борисов В. І. - Міжнародна науково-практична конференція "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків", Демидова Л. М. (2014)
Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції "Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків (2014)
Огляди науково-практичного семінару "Здобутки молодих учених у дослідженнях боротьби зі злочинністю" та засідання ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2014)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. Д. Ярошенко "Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2014)
Борисов В. І. - Василь Якович Тацій В. Я. – стратег і фундатор у науці кримінального права, Демидова Л. М. (2014)
75-річчя академіка НАПрН України Володимира Павловича Тихого (2014)
Вихідні дані (2014)
Перелік платних послуг (2014)
Базілінська О. Я. - Етапи формування стратегії ціноутворення в умовах інформаційної асиметрії: побудова базової теоретичної моделі, Кривошия О. А. (2012)
Вдовенко Ю. С. - Економічні детермінанти міжсекторного партнерства (2012)
Дерій Ж .В. - Модифікація методів оцінювання людського капіталу (2012)
Зосименко Т. І. - Компаративний аналіз ключових індикаторів якості регуляторного середовища в різних країнах (2012)
Ільєнко О. В. - Роль концепції міжнародного маркетингу у підвищенні ефективності маркетингових механізмів (2012)
Хитра О. В. - Особливості функціонування міжнародних команд, Мамчур О. І. (2012)
Марченко Н. А. - Інвестиційна привабливість України: теорія і практика (2012)
Пілевич Д. С. - Теоретичні аспекти формування інвестиційної політики в Україні (2012)
Подимова Л. А. - Стан та перспективи розвитку інноваційних процесів і національної інноваційної системи в Україні (2012)
Буднікова Ю. В. - Дослідження сутності поняття "точка біфуркації" в економіці (2012)
Корнієнко Т. О. - Економічна безпека підприємства як категорія економічної науки (2012)
Пачева Н. О. - Особливості формування позаекономічних інститутів у контексті економічного розвитку (2012)
Ільчук В. П. - Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку інноваційних процесів машинобудівного комплексу, Романенко Т. О. (2012)
Левківський В. М. - Пошук нових підходів під час вдосконалення освітянської галузі в Україні, Єфремов В. В. (2012)
Сич Є. М. - Інституціоналізація економічних інтересів суб’єктів транспортного ринку, Бойко О. В. (2012)
Черкаський І. Б. - Системні параметри функціонування та розвитку транспортних кластерів, Хоменко І. О. (2012)
Бондар В. В. - Агротуризм як вид диверсифікаційного розвитку сільськогосподарського підприємництва, Ганжа Я. Л. (2012)
Гавриленко Н. І. - Особливості механізму формування прибутку підприємств харчової промисловості, Кислинський С. С. (2012)
Горшунова І. В. - Сучасні інноваційні перетворення економіки та вищої освіти в Україні (2012)
Демчук О. В. - Адаптивность системы управления финансово-хозяйственной деятельностью рыбной отрасли АР Крыма в рыночных условиях хозяйствования (2012)
Парубець О. М. - Організаційно-економічні особливості надання транспортних послуг туристам, Сугоняко Д. О. (2012)
Струк Н. С. - Державно-приватне партнерство у будівельному секторі економіки України, Мельник Н. В. (2012)
Кальченко О. М. - Методичні аспекти оцінювання ефективності функціонування підприємств туристичної сфери в інноваційних умовах (2012)
Сахневич Л. В. - Організаційні заходи вдосконалення стратегічного управління у сфері забезпечення енергоефективності підприємств АПК (2012)
Мороз В. В. - Роль сфери послуг малих підприємств в економічній системі України (2012)
Зеленська О. О. - Система чинників продовольчої безпеки територій різного рангу, Зеленський С. М. (2012)
Самко О. О. - Тенденції та перспективи розвитку туристичного ринку Чернігівського регіону (2012)
Худолей В. Ю. - Домінанти управління забезпеченням енергоефективності реального сектору економіки регіонів України (2012)
Бикова Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі легкої промисловості: регіональний аспект (2012)
Лисенко І. В. - Аналіз процесів кластеризації у регіонах України (2012)
Садчиков В. С. - Тенденції розвитку та функціонування малого підприємництва в аграрному секторі Чернігівського регіону (2012)
Тарасенко А. В. - Тенденції та особливості розвитку сільського господарства в Чернігівській області (2012)
Нікончук Н. В. - Шляхи вдосконалення управління трудовим потенціалом на регіональному рівні за допомогою моделювання (2012)
Пінчук А. О. - Інноваційно-інформаційні домінанти стратегії промислового зростання в регіонах держави (2012)
Сидоренко І. В. - Оцінка рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку виробничої інфраструктури регіону (2012)
Журавка Ф. О. - Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку (2012)
Кравчук Г. В. - Специфіка банківського сектору як об'єкта податкового регулювання (2012)
Жарій Я. В. - Експрес-діагностика рівня фінансової безпеки комерційного банку, Дубина М. В. (2012)
Олійник К. А. - Розвиток системи сільської кредитної кооперації в Україні (2012)
Святокум І. О. - Досвід запровадження іпотечних цінних паперів у країнах Центральної Європи (2012)
Артеменко О. С. - Окремі індикатори ведення банківського бізнесу в Україні та тенденції їх розвитку (2012)
Schkarlet S. М. - Environmental Taxation Evolution in Ukraine: trends, challenges and outlook, Petrakov I. V. (2012)
Лень В. С. - Соціальні витрати: класифікація та облік, Крот Ю. В. (2012)
Сизоненко О. В. - Модифікація аудиторської думки щодо звітності спеціального призначення, Дарнопих Т. В., Ломоносова А. М. (2012)
Бутко М. П. - Взаємодія органів державної влади та місцевого самоврядування у здійсненні соціального захисту дітей без батьківської опіки, Харченко Ю. П. (2012)
Никоненко Д. М. - Інформаційна складова відносин влади і громадськості в системі державного управління (2012)
Олійченко І. М. - Формування інформаційного забезпечення у функціональних підрозділах обласної державної адміністрації (2012)
Дітковська М. Ю. - Аналіз системи інформаційного забезпечення органу державної влади на регіональному рівні (2012)
Забаштанський М. М. - Державне управління концесійними відносинами в Україні (2012)
Оліфіренко Л. Д. - Державна політика реалізації стратегії розвитку корпоративних структур (2012)
Білоконенко Л. А. - Сприйняття міжособистісного мовного конфлікту у студентському комунікативному середовищі (2014)
Валевська С. В. - Формування соціокультурної компетентності студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів у процесі вивчення англійської мови (2014)
Жук В. А. - До питання про культурний і мовний концепти, стереотип та національний характер (2014)
Кріпак Ю. В. - Вивчення мовленнєвої агресії в гендерному аспекті (2014)
Мартин Н. В. - Місце оцінності у семантичній структурі слова (2014)
Негер О. Б. - Назви на честь місцевих діячів у системі сучасного закарпатоукраїнського урбанонімікону (2014)
Yasinska O. V. - The conceptual frame analysis of quasisynonymic group of cyberset system burglar (2014)
Zhang Y. - Cognitive semantics of the names of Chinese dishes: a comparative perspective (2014)
Бабій Л. - Культурний стереотип, як спосіб реалізації концепту "клас" у британській мовній картині світу (2014)
Бистров Я. В. - Фреймова концептуалізація життєвого досвіду суб’єкта в англомовному біографічному наративі (2014)
Бондаренко Л. И. - Полипредикативные единицы синтаксической модели текстов медиа-жанра "совет" (2014)
Борисов О. О. - Лінгвальні особливості британського та українського діалогічного дискурсу в чаті (2014)
Булкіна А. В. - Діалогічний любовний дискурс: реалізація стратегії само презентації вмовленнєвому жанрі "знайомство" (на матеріалі творчості Томаса Гарді) (2014)
Весельська Г. С. - Семантико-синтаксичні функції сполучників хоч (і), хоча (й) у сучасній українській прозі (на матеріалі роману Н. Сняданко "Синдром стерильності") (2014)
Винник О. Ю. - Стратегія інтелектуалізації в сучасному англомовному дискурсі програмування (2014)
Вільчинська Т. П. - Лінгвокультурологічне дослідження правової інформативності українського фольклору (2014)
Головащенко Ю. С. - Сприйняття та інтерпретація художнього тексту: когнітивний механізм (2014)
Жихарєва О. О. - Опис природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі: семантико-наративний аспект (2014)
Заваринська І. Ф. - Лінгвокультурна інформація псевдотопонімів-компонентів фразеологічних одиниць (2014)
Залужна М. В. - Англомовні лексичні засоби вербалізації невизначеності (2014)
Ільченко О. А. - Фразеологічні трансформації в сучасних україномовних ЗМІ: призначення, функції, способи продукування (2014)
Коккіна Л. Р. - Когнітивна сутність заперечення у французькому політичному дискурсі (2014)
Коропецька О. І. - Міжконцептні кореляції у концептосистемі сучасного англомовного кооперативного парентального дискурсу (2014)
Косенко А. В. - Концепт beauty у художньому дискурсі (2014)
Кузьменко О. Ю. - До проблеми кореляції понять "мовленнєвий жанр" і "мовленнєвий акт" (2014)
Кульчицька О. О. - Прагматична пресупозиція як засіб створення тональності художнього твору, Балог Є. А. (2014)
Липка С. І. - Епідигматичні характеристика німецького іменника flegel (на лексикографічному та публіцистичному матеріалі) (2014)
Літинська Н. В. - Мовна експлікація образного та ціннісного компонентів концепту Italia: концепт bel paese (2014)
Лукаш Г. П. - Когнітивні параметри конотативних власних назв (2014)
Лучик О. І. - Концепт Deutsch в українській мовній свідомості (2014)
Папіш В. А. - Самопрезентація демонстративної мовної особистості у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" (2014)
Руденко С. - Семантика глютонімів-інструментативів в українській мові (2014)
Семашко Т. Ф. - Когнітивна площина дослідження мовної категоризації та стереотипізації як її наслідку (2014)
Скробот А. І. - Функціональні особливості образної системи іспанської казки (2014)
Старко В. Ф. - Парадигма когнітивної лінгвістики й проблема категоризації (2014)
Терещенко Л. Я. - Стилі неправдивого мовлення (2014)
Чабан В. М. - Концептосфера гідність в українській лінгвокультурі (2014)
Чумак Л. М. - Моногенетична комбінована модель телескопія + афіксація творення англомовних одиниць на сучасному етапі (2014)
Шевченко А. С. - Зміст поняттєвого складника концепту справедливість/justicia в тексті іспаномовної Біблії (2014)
Шевченко М. Ю. - Концептуалізація категорії часу англійської мови у створенні темпоральних відношень (2014)
Яницька О. М. - Мовленнєві засоби вираження лінгвопрагматичних аспектів заголовків статей французького медійного дискурсу (на прикладі друкованих видань) (2014)
Ярич М. В. - Семантичний аналіз синонімів номінативної лексеми концепту language (2014)
Aristova N. O. - Diachronic viewpoint on poetry genres (with reference to contemporary literature of the English speaking countries) (2014)
Lysanets Yu. V. - Metaphoric term formation in medical discourse (2014)
Акімова Н. В. - Специфіка реалізації комунікативного кодексу на сайтах новин (2014)
Балацька О. Л. - Структурні параметри критичних зауважень в англомовній науковій статті (2014)
Білюк І. Л. - Реклама міст в сучасному комунікативному просторі (2014)
Борисов О. О. - Ключові параметри діалогічної взаємодії, Васильєва О. Г. (2014)
Борковська І. П. - Прагматичні установки адресанта в ділових документах (2014)
Войцехівська Н. К. - Зміна теми як тактика конфліктного діалогічного дискурсу (2014)
Габидуллина А. Р. - Типы филологических определений в научно-популярном лингвистическом тексте (2014)
Галай Т. М. - Англійська фахова мова геології в системі загальнонаціональної мови (2014)
Гармаш Е. Н. - Критерии успеха/неудач в коммуникативной ситуации "флирт" (2014)
Грижак Л. М. - Мовні особливості портретних описів в англійській художній прозі ХVІ століття (2014)
Гурко О. В. - Вигукові слова-речення в передачі значення ствердження (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint в навчально-педагогічному дискурсі (2014)
Єфименко В. А. - Сучасні підходи до аналізу казок (2014)
Заваруева И. И. - Особенности использования компрессии научных текстов в процессе обучения студентов (2014)
Каратєєва Г. М. - Текстовий концепт-константа подорож: позиція мети (на матеріалі творів Ле Клезіо) (2014)
Кириченко Т. С. - Трактування терміну "дискурс" в сучасній лінгвістиці (2014)
Козлова В. В. - Мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі (2014)
Колосова Г. А. - Текстотворчі функції топонімів та етнонімів у мемуарах Вінстона Черчилля "My early life" (2014)
Кондратенко Н. В. - Позитивно забарвлені оцінні лексеми в політичних слоганах (2014)
Корольова В. В. - Монолог в сучасному драматургічному дискурсі (2014)
Кульбіда Д. П. - Інтегральні англомовні запозичення в іспанських спеціалізованих журналах про туризм (2014)
Мироненко Т. П. - До питання контексту у сучасній американській прозі, Добровольська Л. С. (2014)
Мудраченко Т. Б. - Лінгвосинергетичні засади реалізації сугестивного потенціалу віршованих текстів англомовних замовлянь (2014)
Патлач Г. О. - Референційний механізм в каламбурі (2014)
Піддубна Н. В. - Вербалізація концептосфери "релігія" в епістолярному дискурсі Тараса Шевченка (2014)
Пулатова Л. Й. - Полонізми у мовно-поетичній картині світу Володимира Лиса (на матеріалі роману "Століття Якова") (2014)
Романишин Н. І. - Про деякі аспекти функціонування етнонімів як компонентів дискурсу національної ідентичності (2014)
Старух В. О. - Стратегії і тактики переконання у промовах військових лідерів України, Великобританії та США (2014)
Стецик Т. С. - Ідеологічні стратегії переконання у політичному дискурсі демократів (на матеріалі дебатів) (2014)
Стрій Л. І. - Рамкові елементи привітання й прощання в інавгураційній промові (2014)
Тараненко Л. І. - Узагальнена дефініція та функціональні ознаки англійської фольклорної загадки (2014)
Терехова Ю. В. - Гендерний аспект у дискурсі спору (на матеріалі художніх творів української та англійської літератури) (2014)
Тиха У. І. - Авторська маска як наративна стратегія літератури постмодернізму (2014)
Толчеева К. В. - Эмоционально-просодическая ремарка в драматургическом паратексте: опыт лингвосемиотического исследования (2014)
Шутак Л. Б. - Медичний дискурс як невід’ємна частина української дискурсології (2014)
Aksyutina T. V. - Distancing politeness in the English communication (2014)
Башук Н. П. - Викладання іноземних мов в контексті діалогу культур (2014)
Волкова О. М. - Основні парадигматичні підходи до аналізу специфіки відтворення макроконцепту "портрет" з німецької мови на українську (2014)
Гуменюк І. Б. - Негативно конотовані прецедентні номінації сучасного Інтернет-дискурсу в українській та англійській мовах (2014)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація стереотипів дружби у німецькому фольклорі (2014)
Іванова О. В. - Перекладацька еквівалентність і способи її досягнення (2014)
Костевич Н. С. - Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення людських почуттів (2014)
Куликова В. Г. - Способи номінації французьких фітонімів: культурологічний аспект (2014)
Мицан Д. М. - Фразеологізми з компонентом ребро у польській та українській мовах (2014)
Сташко Г. І. - Роль фольклорної пісні в становленні американського суспільства (2014)
Ткачівська М. Р. - Елімінація мов і культур як результат глобалізацій них процесів (2014)
Юрса Л. В. - "Граматика бачвано-рускей бешеди" Гавриїла Костельника та її значення у формуванні й розвитку української мови (2014)
Vasylyshyna N. M. - Teaching tourism lexis to international relation students as a linguistic problem and a priority (2014)
Vukolova V. O. - Translators’ intercultural competence as a cultural factor of successful intercultural communication (2014)
Дем’яненко О. Є. - Мовна підготовка студентів до крос культурної комунікації в контексті глобалізації (2014)
Каніболоцька О. А. - Компенсаторна компетенція як складова іншомовної професійної освіти студентів мовних вузів (2014)
Попович Р. Г. - Термінологічна номінація у сфері водного господарства: спів ставний аспект, Вакуленко О. Л. (2014)
Ружин К. М. - Специфіка вивчення другої іноземної мови у вищій школі, Каніболоцька О. А. (2014)
Тригуб І. П. - Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки (2014)
Хорошилова Ю. О. - Проблема навчання аудіюванню студентів ВНЗ немовного профілю (2014)
Кныш П. Ю. - Аналитическое и численное исследование электродированной трещины в пьезоэлектрическом материале, Лобода В. В. (2012)
Остапенко В. А. - Алгоритм численного расчета напряженного состояния шин низкого давления (2012)
Редчиц Д. А. - Разработка автоматизированного препроцессора для вычислительной гидродинамики (2012)
Кравец Е. В. - Влияние частичного перекрытия межторцевого пространства на структуру образования вихревой системы при обтекании вязким несжимаемым потоком прямоугольных призм, расположенных тандемом над экраном (2012)
Бразалук Ю. В. - Расчет обтекания сложных гидродинамических конфигураций комбинированным методом граничных элементов и дискретных вихрей, Евдокимов Д. В., Решняк В. Г. (2012)
Катан В. А. - Ударное взаимодействие с несжимаемой жидкостью горизонтальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва (2012)
Селезов И. Т. - Генерация поверхностных гравитационных волн разнесенными донными источниками, Черников Д. О. (2012)
Гоман О. Г. - Математическое моделирование взаимодействия несжимаемой жидкости и вертикальной пластины, плавающей на ее поверхности, при ударе с вращением в условиях отрыва, Катан В. А. (2012)
Козлова О. В. - Граничное интегральное уравнение в задаче Коши-Пуассона для сжимаемого слоя жидкости (2012)
Пицык Л. Е. - Симптотический метод в теории отрывных течений (2012)
Козлова Е. В. - Граничные интегральные уравнения для пространственного слоя сжимаемой жидкости (2012)
Габринец В. А. - Определение температурных полей в теплоприемнике комбинированной солнечной электростанции, Кныш Л. И. (2012)
Босенко Т. М. - Математичні моделі нерівноважної термодинаміки в умовах теплового релаксування (2012)
Лисенко К. Є. - Дослідження процесів тепло- та вологопереносу в криогенно-гравійному фільтрі під час його промерзання та розтеплення (2012)
Дидинская Е. О. - Применения метода граничных элементов для расчета стационарных температурных полей в телах с включениями, Евдокимов Д. В., Кочубей А. А. (2012)
Елисеев В. и. - Массообмен в пассивирующей приэлектродной пористой пленке (2012)
Семененко П. В. - Способ управления скоростью спада давления подголовным обтекателем ракеты-носителя "ДНЕПР" (2012)
Горелова К. В. - Моделирование динамических процессов топлива в баках летательных аппаратов в условиях пониженной гравитации (2012)
Перехрест В. І. - Про об'єми, маси та кінетичні моменти структур планетарного вихора, Осипчук М. М. (2012)
Євтух В. - Етнічність у транснаціональному соціальному просторі: дизайн дослідницького проекту (2013)
Малюк А. - Формування довготривалої історичної кон’юнктури сучасної ґлобальної кризи (2013)
Шульга О. - Чому "феноменологічна соціологія” неможлива (2013)
Гоч Р. - Функції довіри в економічних відносинах суспільства: теоретичні підходи (2013)
Коритнікова Н. - Стадії підвищення рівня досяжності респондентів при проведенні інтернет-опитувань (2013)
Таранюк Г. - Соціокультурні трансформації охорони здоров’я в Україні (2013)
Сай Д. - Ставлення до людей з обмеженими можливостями: Китайська Народна Республіка, Японія та Індія (2013)
Сусська О. - Інтерпретативні можливості теорії відповідності інформаційного поля індивіда (2013)
Резнік О. - Чинники залученості в роботу добровільних чи благодійних організацій у європейських країнах (2013)
Дембіцький С. - Оцінювання гетерогенності в метааналізі (на прикладі даних крос-національних досліджень) (2013)
Леонтьєв Д. - Казка про справедливість (2013)
Чернецький Ю. - І знов "намолов”: 25 мініатюр-соціологізмів 2012 року (2013)
Любива Т. - Нові запитання на традиційній зустрічі: VI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної "Сучасні методи збирання і аналізу даних у соціології” (2013)
Міжнародний конкурс молодих соціологів "Кращий молодий соціолог 2012–2013 років” (2013)
Яковенко Ю. - Звіт за 2012 рік про роботу комісії із соціології Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо надання грифів навчальній літературі (2013)
ВАК України інформує... (2013)
Пилипенко В. - Про етос економічної поведінки, або Економіка має бути духовною (2013)
Віктору Танчеру — 70 років (2013)
Вітання Віктору Бурлачуку (2013)
Прибиткова І. - Презентація міста у функціонально-діяльнісній парадигмі (2013)
Соколова Г. - Базова верства білоруського суспільства як можлива альтернатива середньому класу (2013)
Малюк А. - Зміна соціально-класової стратегії владних і панівних груп Заходу за умов структурної кризи капіталізму (2013)
Мельніков А. - Можливості дослідження ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології (2013)
Загороднюк Т. - Трансформація російського та українського суспільства у концепціях Т. І. Заславської та Н. В. Паніної: порівняльний аналіз (2013)
Александер Дж. Ч. - Соціальна наука як прочитання і як перформанс: культурсоціологічне розуміння епістемології (Реферативний виклад), Рід І. А. (2013)
Коджадаш Б. - Один із першопрохідників турецької соціології — Хільмі Зія Улькен (2013)
Петрушина Т. - Якість життя — головний критерій стану суспільства, Саєнко Ю. (2013)
Федоренко Н. - Статуси вторинної зайнятості студентів в економічному просторі міста (2013)
Устич С. - Інструменти оптимізації системи транскордонного співробітництва (2013)
Міщенко М. - Сім’я як середовище формування електоральних орієнтацій: політично консолідовані і політично неконсолідовані родини (2013)
Макеєв С. - Оґюст Конт: біля витоків соціологічної уяви (2013)
Титаренко Л. - Пострадянська трансформація суспільства крізь призму оцінок російських і українських соціологів (2013)
Даниленко О. - Соціальні проблеми: від смислової морфології соціуму — до інтерпретацій (2013)
Злобіна О. - Ідентичність у координатах нестабільності (2013)
Юркевич О. - Концепція соціальної візуалістики: від відображення — до зображення (2013)
Вітаємо Володимира Абрамовича Полторака (2013)
Ходорівська Наталія Вікторівна (2013)
Гуляк О. В. - Завдання, функції та принципи діяльності підрозділів Збройних Сил України при введенні надзвичайних правових режимів (2014)
Мануїлова К. В. - Міжнародна уніфікація норм про відповідальність за шкоду, заподіяну під час повітряного перевезення (2014)
Борт О. П. - Поняття та обсяг договірного статуту зовнішньоекономічної угоди (2014)
Уманець Н. В. - Правове регулювання порядку переміщення припасів через митний кордон України: історичний аспект (2014)
Сєрих О. В. - Деліктологічні дослідження порушень митних правил: історіографія, сучасний стан та перспективи розвитку (2014)
Руденко І. І. - Історичний розвиток інституту митних пільг в Україні (2014)
Лебедєва Є. О. - Інформаційне забезпечення митного оформлення товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн (2014)
Боліщук М. А. - ІСПС: застосування новітніх технологій для прискорення проходження митних процедур в морських портах, Карпенко Г. Л. (2014)
Перепелиця В. О. - Роль органів доходів і зборів в міжнародному військово- технічному співробітництві України з іншими країнами (2014)
Опалинський О. В. - Деякі аспекти тимчасового зберігання товарів під митним контролем (2014)
Карпенко Г. Л. - Місце та роль Методичних рекомендацій щодо застосування фото-, відеоапаратури під час проведення огляду та переогляду товарів та транспортних засобів в системі регулювання митних відносин (2014)
Нікіша Д. О. - Міжнародні судові реєстри як крок до відродження торгівельного флоту під українським прапором, Левченко С. Г. (2014)
Ivanova D. A. - The application of "public order” in International Private Law. The Ukrainian Experience (2014)
Кондратенкова Д. М. - Круглий стіл "Проблеми розгляду господарськими судами справ, пов’язаних з діяльністю морських портів та у сфері морських перевезень" (2014)
Олефір В. І. - Рецензія на підручник "Курс адміністративного процесуального права. Загальна частина” (автори С. В. Ківалов, І. О. Картузова, А. Ю. Осадчий) (2014)
Крижановський А. Ф - Актуальний вимір інституціоналізації міського права в Україні (2014)
Сталинский Д. В. - Резервы энергосбережения на предприятиях горно-металлургического комплекса. Основные задачи и перспективы их реализации, Ботштейн В. А., Лесовой В. В. (2006)
Швец М. Н. - Применение рукавных фильтров для очистки аспирационных выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф., Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Швец М. Н. - Улавливание неорганизованных выбросов крупнотоннажных и среднетоннажных электросталеплавильных печей, Сталинский Д. В. (2006)
Канский А. Б. - Влияние конструктивных особенностей камер хлопьеобразования на эффективность работы отстойников, Сталинский Д. В., Куклич В. И. (2006)
Ульянов В. П. - Технология очистки кислых минерализованных стоков, содержащих соединения кремния, Сивец О. Н., Булавин В. И., Крамаренко А. В., Ульянова И. В. (2006)
Лысенко И. С. - Технологии утилизации, использования тепла и очистки отходящих агломерационных газов в черной металлургии, Сигал И. Я., Трухан С. П., Бабашкин Ю. Н., Головченко В. Л., Срибняк С. В., Савчук Л. И., Кравченко С. В. (2006)
Левченко О. А. - Комплексные направления повышения качества агломерата и защиты природной среды (2006)
Эпштейн С. И. - К вопросу об интенсивности образования карбонатных отложений в газоочистках конвертеров, Мантула В. Д., Чепракова Я. А., Воробьев А. В. (2006)
Труш В. И. - Исследование коронного разряда в системе электродов "иглы–плоскость" (2006)
Сиренко Е. В. - Влияние новых групп полиолов на санитарный режим водоемов и эстетические показатели воды (2006)
Гахеладзе Г. С. - Использование титансодержащих отходов для легирования стали и производства лигатур, Долгополов А. Ф., Соленый В. К. (2006)
Касимов А. М. - Отходы горно-металлургического комплекса – потенциальная сырьевая база развития производства редких и тяжелых металлов. Разработка технологии утилизации шлаков Купянского литейного завода, Миняйло В. П., Леонова О. Е. (2006)
Жуковский Т. Ф. - Отходы энергетики и химической промышленности – ценное вторичное сырье для получения ванадиевой продукции, Топчий В. Н., Топчий Р. В. (2006)
Проскурня О. М. - Використання шлаків у будівельній промисловості, Шабанова Г. М., Тараненкова В. В., Рябкова О. І., Бакшеєв Д. В. (2006)
Хоботова Э. Б. - Радиационно-химическая оценка отходов промышленности, Самоквит А. В., Дмитриченко Л. В., Шмырева Ю. А. (2006)
Човнюк Ю. - Вдосконалення методу кепстра в акустичній діагностиці технічного стану будівельних машин і механізмів, Діктерук М., Почка К. (2014)
Хмара Л. - Моделювання процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. (2014)
Хмара Л. - Дослідження процесу розвантаження ґрунту з ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. (2014)
Човнюк Ю. - Новий метод аналізу перехідних процесів та нелінійних хвилеутворень у протяжних гірничих транспортних машинах, Діктерук М., Почка К. (2014)
Ловейкин В. - Исследование движущих сил в механизме изменения вылета стреловой системы крана, Паламарчук Д. (2014)
Мачишин Г. - Визначення параметрів взаємодії полімерно-абразивної щітки (ПАЩ) з поверхнею, Абрашкевич Ю., Пристайло М., Щербина Т. (2014)
Назаренко І. - Дослідження процесу руйнування матеріалу в камері подрібнення вібраційної щокової дробарки, Міщук Є. (2014)
Пелевін Л. - Зниження енергоємності розробки грунту наконечником розпушника, Карпенко М., Лаврик С., Щербина Т. (2014)
Смірнов В. - Кільцевий бур з кулачковим двопрофільним кернопідрізним пристроєм, Головань В., Кривенда В. (2014)
Богуславський В. - Оптимізація параметрів робочого процесу одноківшевих екскаваторів у складних гірничо-геологічних умовах (2014)
Фомін А. - Визначення геометричних параметрів ударного руйнування ґрунтів при впорядкованому русі робочого органа, Костенюк О., Тетерятник О., Боковня Г. (2014)
Бондар Р. - Кутові характеристики лінійного двигуна з явнополюсним якорем приводу вібратора (2014)
Горбатюк Є. - Аналіз стохастичних математичних моделей рельєфу при взаємодії рушія розпушувача з поверхнею ґрунту, Міщук Д., Пристайло М., Горбатюк М. (2014)
Сукач М. - Співробітництво КНУБА з міжнародними установами (2014)
Відомості про авторів (2014)
Рецензенти (2014)
Вожегова Р. А. - Історичний шлях розвитку інституту зрошуваного землеробства НААН України (2014)
Лимар А. О. - Роль науки в освоєнні зрошуваних земель Херсонщини. Спогади виробничника – меліоратора – вченого (2014)
Голобородько С. П. - Наукові основи систем кормовиробництва на зрошуваних землях Південного Степу України (2014)
Коваленко А. М. - Основні шляхи і напрями досліджень з розробки наукових підходів до побудови сівозмін (2014)
Малярчук М. П. - Історичний шлях формування систем обробітку грунту в сівозмінах на меліорованих землях (2014)
Вожегова Р. А. - Етапи розвитку зрошення на Півдні України, Вердиш М. В., Клубук В. В., Булаєнко Л. М. (2014)
Заєць С. О. - Розробка агротехнологій вирощування основних сільськогосподарських культур за останні 50 років, Голобородько С. П., Клубук В. В. (2014)
Філіп’єв І. Д. - Розвиток агрохімічних досліджень в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Димов О. М., Біднина І. О., Клубук В. В. (2014)
Вожегова Р. А. - Наукове обґрунтування режимів зрошення з врахуванням біологічних потреб рослин та технологічних параметрів зрошувальних систем, Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Писаренко П. В., Біляєва І. М. (2014)
Клубук В. В. - Історичний шлях розвитку підрозділу економічних досліджень Інституту зрошуваного землеробства НААН, Грановська Л. М. Вердиш М. В. (2014)
Ушкаренко В. О. - Урожайність зерна нуту залежно від основного обробітку ґрунту, доз добрив та густоти стояння рослин за різних умов зволоження на Півдні України, Лавренко Н. М. (2014)
Вожегова Р. А. - Вплив агрозаходів на продуктивність сортів сої в умовах зрошення Півдня України, Мельник М. А. (2014)
Малярчук М. П. - Ефективність обробітку грунту та удобрення кукурудзи на зрошенні Півдня України, Котельников Д. І. (2014)
Коваленко А. М. - Ефективність застосування мікробних препаратів в умовах природного зволоження на посівах ячменю ярого за різних способів обробітку грунту, Тимошенко Г. З., Новохижній М. В. (2014)
Заєць С. О. - Технологічні заходи підвищення врожаю та покращення якості зерна ячменю озимого в умовах зрошення (2014)
Димов О. М. - Вплив зрошення та добрив на урожай і якість сіна люцерни (2014)
Василенко Р. М. - Значимість та побудова сумісних посівів у кормовиробництві (2014)
Малярчук А. С. - ефективність азотних добрив та основного обробітку ґрунту при вирощуванні ріпаку озимого на зрошенні (2014)
Філіп’єв І. Д. - Вміст основних елементів живлення в рослинах ріпаку озимого залежно від добрив і способу основного обробітку ґрунту, Шкода О. А. (2014)
Томашова О. Л. - Урожайність насіння льону олійного за різних норм висіву та систем обробітку ґрунту, Томашов С. В. (2014)
Колпакова О. С. - Продуктивність нових гібридів кукурудзи залежно від агротехнічних заходів в умовах зрошення Південного Степу України (2014)
Петрушкова О. М. - Насіннєва продуктивність еспарцету при удосконаленні окремих елементів технології вирощування в умовах степової зони України, Томчук Р. В., Кондратевич О. В. (2014)
Томчук Р. В. - Створення посухостійких сортів багаторічних злакових та бобових трав для умов степової зони України, Петрушкова О. М., Кондратевич О. В. (2014)
Лавриненко Ю. О. - Створення нових гібридів кукурудзи для умов зрошуваного землеробства, Марченко Т. Ю., Глушко Т. В., Гож О. А., Нужна М. В. (2014)
Базалій Г. Г. - Сорти пшениці озимої м'якої для зони Південного Степу України на межі століть, Колесникова Н. Д., Клубук В. В. (2014)
Клубук В. В. - Історичні аспекти та результати селекційної роботи з соєю в Інституті зрошуваного землеробства НААН, Боровик В. О., Михайлов В. О., Осіній М. Л. (2014)
Люта Ю. О. - Історія і короткі підсумки роботи лабораторії овочівництва (2014)
Тищенко О. Д. - Напрями селекції люцерни для умов зрошення, Тищенко А. В. (2014)
Боровик В. О. - Історичний шлях розвитку селекції бавовнику в Інституті зрошуваного землеробства, Степанов Ю. О. (2014)
Черниченко І. І. - Вплив крупності садивних бульб та прийомів догляду за рослинами на продуктивність картоплі, Балашова Г. С., Черниченко О. О. (2014)
Черчель В. Ю. - Оцінка кременистих ранньостиглих гібридів кукурудзи як вихідного матеріалу для створення нових самозапилених ліній, Боденко Н. А., Плотка В. В., Негода Т. В. (2014)
Люта Ю. О. (2014)
Малярчук М. П. (2014)
Гусєв М. Г. (2014)
Шелудько О. Д. (2014)
Голобородько С. П. (2014)
Пам’яті Філіп’єва І. Д. (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Summary (2014)
Правила для авторів (2014)
Іменний покажчик (2014)
Сталинский Д. В. - Пути снижения энергозатрат на предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, Ботштейн В. А., Каневский А. Л., Нотыч А. Г. (2006)
Большаков В. И. - Экономические и экологические аспекты перспективных металлургических технологий, Тубольцев Л. Г. (2006)
Швец М. Н. - Очистка дымовых газов двухванных сталеплавильных агрегатов, Сталинский Д. В., Романенко А. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Очистка газов открытых ферросплавных печей, Сталинский Д. В., Пирогов А. Ю. (2006)
Стольберг Ф. В. - Очистным сооружениям сточных вод малых населенных пунктов – долговечность и экономичность, Ладыженский В. А., Ищенко А. В., Бурейко Т. В. (2006)
Лисенко І. С. - ехнології знешкодження, утилізації і використання тепла відхідних агломераційних газів у чорній металургії, Сігал І. Я., Трухан С. П., Бабашкін Ю. М., Нікітіна І. В., Савчук Л. І., Кравченко С. В.Т (2006)
Хоботова Э. Б. - Решение экологических проблем технологического процесса травления меди, Голик Е. В., Ларин В. И., Добриян М. А. (2006)
Эпштейн С. И. - Определение объема накопителей для сбора поверхностных сточных вод с территории промышленных предприятий, Музыкина З. С. (2006)
Корж А. Т. - Режим гидроудаления сгущенного продукта и эффективность работы отстойников (2006)
Пантелят Г. С. - Водный и солевой (материальный) балансы систем оборотного водоснабжения металлургических предприятий, Кузнецова Л. Н. (2006)
Хоботова Э. Б. - Загрязнение тяжелыми металлами почв лесопарковой зоны г. Харькова, Трофименко Е. В., Скляренко Е. Н. (2006)
Литвиненко В. Г. - Влияние технологических параметров производства на энергоемкость проката, Ботштейн В. А., Андреева Т. А., Грецкая Г. Н. (2006)
Гресов В. З. - Создание автоматизированной системы экологического мониторинга конвертера № 1 ККЦ ОАО "Миттал Стил Кривой Рог", Тулякова Т. Н., Кулик Ю. Н., Омельянец А. И. (2006)
Комиссарова И. В. - Программно–технический комплекс экологической службы предприятия, Рябоволенко В. И. (2006)
Титул, зміст (2010)
Кашуба В. - Сучасні біомеханічні ергогенні засоби у спорті, Литвиненко Ю. (2010)
Сергієнко К. - Оптимізація етапів прийняття управлінських рішень в системі підготовки висококваліфікованих спортсменів, Бишевець Н., Богачук Л., Жирнов О. (2010)
Довгенько Ю. - Сучасні підходи до обліку спортивних споруд в Україні (2010)
Пічурін В. - Особистість і спортивна діяльність (2010)
Trinkūnienė L. - Self-education of physical education teacher: motives and leisure time forms of physical activity, Kardelienė L. (2010)
Rutkauskaite R. - Changes in specific training ad sport performance of 13-14 year old athletes in rhythmic gymnastics, Skarbalius A. (2010)
Воронова В. - Особистісні характеристики баскетболістів на етапі початкової підготовки, Артеменко Т. (2010)
Холодова О. - Актуальність вивчення змагальної діяльності на різних дистанціях в шорт-треці з метою побудови моделей бігу (2010)
Гончаренко Є. - Дидактика тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку, Когут І. (2010)
Борисова О. - Сучасний теніс: стан та особливості організації підготовки професійних спортсменів у провідних країнах світу (2010)
Лях-Породько О. - Феномен сокільства як складова наукових досліджень в олімпійському русі (2010)
Карпа І. - Показники техніко-тактичної підготовки футболістів високої кваліфікації в динаміці ігрового часу (2010)
Воліченко А. - Методика навчання гімнастичним вправам з використанням ідеомоторного тренування, Гоголь В., Погрібняк О. (2010)
Гетманцев С. - Показники функціонального стану спортсменів в ігрових видах спорту, Богуш В., Яцунський О., Сокол О., Резніченко О. (2010)
Natalja K. - Peculiarities of links between sports results and age of elite female skiers, Algirdas C. (2010)
Саєнко В. - Оцінка рівня розвитку фізичних якостей тхеквондистів високої кваліфікації, Мишельман С. (2010)
Степаненко В. - Вікові зміни морфофункціонального стану футболістів 11-15 років, Сембрат С., Погребний В. (2010)
Сембрат С. - Взаємозв’язок вольових та фізичних якостей молодших школярів в процесі занять фізичною культурою, Степаненко В., Погребний В. (2010)
Захаровська Т. - Спеціальна підготовленість метальників спису на етапі початкової підготовки, Горбенко В. (2010)
Лукіна О. - Спеціальна фізична підготовленість юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки, Новіков В., Горбенко В. (2010)
Козлова О. - Особливості системи спортивного тренування спортсменів високої кваліфікації в різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації (2010)
Калужна О. - Фізична підготовка у системі багаторічного тренування спортсменів-танцюристів (2010)
Смірнова З. - Тенденції розвитку та сучасний стан лижних марафонів, Єфанова В., Нестеров В., Віннік О. (2010)
Солтик О. - Асиметрія рухів спортсмена у веслуванні на каное, Флерчук В., Вешко В. (2010)
Нестеров В. - Тактика лижної гонки дуатлон з урахуванням компонентів змагальної діяльності, Смірнова З., Єфанова В. (2010)
Оксьом П. - Тестування фізичної підготовленості студенток, що займаються міні-футболом під час навчання у вищому навчальному закладі, Азаренков В. (2010)
Хмельницька Ю. - Гомологація лижних трас та вимоги, які висуваються до функціональної підготовленості лижників-гонщиків (2010)
Антонюк О. - Техніка виконання поштовху важкоатлетами високої кваліфікації різних вагових категорій (2010)
Бондаренко І. - Веслування в системі фізичного виховання студентів (2010)
Коробейніков Г. - Динаміка функціонального стану у борців греко-римського стилю в умовах поточного контролю, Коробейнікова Л., Шацьких В. (2010)
Резніченко Н. - Актуальні проблеми спортивного травматизму в фігурному катанні, Єфанова В., Нестеров В. (2010)
Луковська О. - Деякі актуальні аспекти медичного забезпечення спорту інвалідів (2010)
Бурдаєв К. - Наукове обґрунтування побудови програми фізичної реабілітації хворих на гострий панкреатит в післяопераційному періоді (2010)
Лазарева Е. - Особенности мозгового кровообращения при физических нагрузках (2010)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації баскетболістів з посттравматичним больовим синдромом попереково-крижової ділянки, Мірза О. (2010)
Зора К. - Вплив посттравматичного стресу на спортсменів високої кваліфікації (2010)
Рясная И. - Влияние физической нагрузки на состояние сердечно-сосудистой системы у боксёров высокой квалификации (2010)
Кравчук Л. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації хворих на екзогенно-конституціональну форму ожиріння та плоскостопість, Жарова І. (2010)
Шитиков Т. - О классификации нарушений осанки и сколиотических деформаций в практике физической реабилитации (2010)
Ляпін В. - Вплив стану HLA-системи лімфоцитів на захворюваність спортсменів у макроциклі тренувального процесу, Андреєва В., Вовк В., Мамаєва О., Тюренков О. (2010)
Мельніченко О. - Реакції центральної кардиогемодинаміки в умовах тракційної міорелаксації С3 – Тh8, Снапков П. (2010)
Клименко Ю. - Актуальні методики фізичної та психологічної реабілітації школярів зі сколіотичними вадами хребта в умовах спеціалізованого навчального закладу (2010)
Грабовська О. - Зміна функціонального стану серцево-судинної системи і неспецифічних адаптаційних реакцій організму спортсменів за допомогою ЕМВ НВЧ, Нагаєва О., Мішин М., Осман Назар Мохамед (2010)
Нагаєва О. - Використання ЕМВ НВЧ як немедикаментозного методу корекції психофізіологічного статусу спортсменів-ігровиків, Грабовськая О., Панов І. (2010)
Дышко Б. - Тренажер комплексного воздействия на дыхательную систему спортсменов – дополнительное "мертвое дыхательное пространство" или "генератор" гипоксически-гиперкапнической газовой смеси (2010)
Люгайло С. - Применение средств и методов физической реабилитации в комплексном лечении спортсменов с патологией пародонта (2010)
Титул, зміст (2011)
Єракова Л. - Особливості використання вправ системи пілатес у оздоровчому фітнесі, Томіліна Ю. (2011)
Смоляр О. - Розвиток фізичних якостей у молоді в процесі занять сучасними танцями (2011)
Москаленко Н. - Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах (2011)
Коваленко Ю. - Оцінка знань, умінь і навичок з баскетболу у студентів факультету фізичного виховання, Горбуля В., Горбуля О. (2011)
Бала Т. - Зміна рівня фізичного здоров’я школярів 7-9-х класів під впливом вправ черлідинга, Масляк І. (2011)
Лазоренко С. - Динаміка показників захворюваності студентів під впливом реалізації комплексу заходів з оптимізації фізкультурно-оздоровчої діяльності (2011)
Сарафинюк Л. - Антропометричні та соматотипологічні особливості волейболістів, Лежньова О., Кириченко Ю. (2011)
Резніченко З. - Сприяння формуванню здорового способу життя в громадсько-активній школі (2011)
Трачук С. - Узагальнення даних світової практики з рухової активності на користь здоров’я (2011)
Чернігівська С. - Модель будівничого власного здоров’я для інноваційної педагогічної технології непрофесійної фізкультурної освіти студентів, звільнених від "Фізичного виховання” (2011)
Войчишин Л. - Суб’єктивний аналіз стану здоров’я учнів старших класів Карпатського регіону з порушеннями постави (2011)
Батечко Д. - Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів різних гірничих спеціальностей (2011)
Пангелова Н. - Особливості мотивів і потреб студентів у заняттях різновидами ігрових видів спорту, Захаренко Г. (2011)
Горбачова І. - Сучасні підходи щодо оцінки і контролю за фізичним станом студентської молоді у процесі фізичного виховання (2011)
Пангелов С. - Фактори впливу на рекреаційну активність населення (2011)
Сичова Т. - Рухова активність та здоров’я студенток (2011)
Чухланцева Н. - Дослідження впливу системи фізичних вправ професійно-прикладної спрямованості на психофізичні якості студентів транспортних спеціальностей (2011)
Беляк Ю. - Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку (2011)
Опришко Н. - Розробка профілактично-оздоровчих програм для жінок другого зрілого віку для підвищення рівня їх рухової функції (2011)
Микитин Л. - Вплив авторської програми на показники фізичного розвитку учнів з недостатньою масою тіла старшого шкільного віку гірських шкіл Карпатського регіону (2011)
Федоров А. - Инновационные воспитательные технологии как средство формирования индивидуальной "Я”-концепции здоровья у студентов университета экономики и торговли (2011)
Калуський З. - Ставлення студентів першого курсу факультету фізичного виховання і спорту до вживання алкогольних напоїв (2011)
Галіздра А. - Фізична культура та спорт у житті студентів вищих навчальних закладів (2011)
Юрченко О. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з вадами зору (2011)
Троценко Т. - Організаційно-методичні аспекти виховання молодших школярів засобами туристсько-краєзнавчої роботи, Троценко В. (2011)
Бикова І. - Ефективність розвитку та оцінки координаційних здібностей хлопчиків на прикладі мікромоделей ігрової діяльності учнів початкових класів (2011)
Сергієнко В. - Особливості вікового взаємозв’язку розвитку витривалості студентів (2011)
Рєпіна О. - Психологічні характеристики взаємозв’язку сенсожиттєвих орієнтацій та життєстійкості у спортсменів (2011)
Повар О. - Розвиток швидкісно-силових здібностей і силової витривалості студентів у процесі занять атлетичною гімнастикою (2011)
Москаленко О. - Аналіз фізичного стану дітей шести років, як критерія готовності до навчання у загальноосвітній школі (2011)
Остапенко Ю. - Індивідуальна оцінка фізичної підготовленості як один із основних засобів побудови процесу професійно-прикладної фізичної підготовленості (2011)
Король С. - Вивчення мотивації студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності: теоретичний аспект проблеми, Лоза Т. (2011)
Ковтун А. - Визначення готовності викладача кафедри фізичного виховання до роботи зі студентами з обмеженими фізичними можливостями (2011)
Бойчук Т. - Методичні принципи підготовки і проведення лекцій у системі навчання майбутніх фахівців спеціальності "Здоров’я людини”, Голубєва М. (2011)
Приходько В. - Гендерні аспекти сенсожиттєвих та ціннісних орієнтацій психомоторно обдарованих підлітків, Рєпіна О., Турмачевська О., Зайцева О. (2011)
Кузьменко І. - Вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан тактильного аналізатора школярів 10-15 років (2011)
Шукаева А. - Профессиональное образование специалистов в сфере физической культуры и спорта при заочной форме обучения (2011)
Бондаренко І. - Визначення фізичної та розумової працездатності студентів (2011)
Презлята Г. - Співпраця школи та сім’ї в контексті формування здорового способу життя, Ткачівська І., Остап’як З., Ковальчук Г. (2011)
Макаренко М. - Комплексне оцінювання фізичної підготовленості учнів з урахуванням особливостей фізичного розвитку та властивостей нейродинамічних функцій, Лизогуб В., Пустовалов В., Зганяйко А. (2011)
Андрєєва О. - Аспекти організації рекреаційної діяльності фізкультурно-оздоровчих об’єднань, Пацалюк К. (2011)
Круцевич Т. - Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном, Пангелова Н. (2011)
Томенко О. - Концептуальна модель неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді, Круцевич Т. (2011)
Афтимичук О. - Средства выразительности дидактической речи учителя физической культуры (2011)
Дутчак М. - Визначення компетентностей бакалавра зі здоров’я людини (2011)
Самошкіна А. - Аналіз функціонального стану дихальної системи студентів (2011)
Корж Н. - Критерії та показники сформованості ціннісного ставлення до самостійних занять фізичною культурою (2011)
Хахуля В. - Особливості фізичного виховання школярів у сільській місцевості, Бурла О. (2011)
Петрукович Н. - Табакокурение среди студентов и молодежи как актуальная социальная психолого-педагогическая проблема, Врублевская Л., Врублевский Е. (2011)
Романова В. - Вплив різних режимів фізичного навантаження на рівень розвитку фізичних якостей студенток старших курсів ВНЗ (2011)
Петренко Н. - Фізична та розумова працездатність як головні аспекти підготовленості майбутніх фахівців різних спеціальностей (2011)
Хоменко І. - Стан сформованості фахово-термінологічної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Глазирін І. (2011)
Глухенька Т. - Оцінка швидкісно-силових здібностей дітей молодшого шкільного віку (2011)
Кучеренко В. - Вплив групових занять оздоровчим фітнесом на організм жінок зрілого віку (2011)
Кравченко О. - Олімпійська освіта в системі фізичного виховання студентської молоді (2011)
Багрий Т. - Организационные основы массового спорта за рубежом (2011)
Ковалев Е. Т. - Эффективность охраны окружающей среды на коксохимических предприятиях Украины, Малыш А. С., Борисенко А. Л., Банников Л. П., Григорьева Т. П., Дубичинская И. М. (2006)
Нотич А. Г. - Щодо умов імплементації кіотського протоколу до рамкової конвенції оон про зміну клімату в промислових галузях України, Рудой Ю. С., Хребтова Л. І. (2006)
Деревянко Я. Я. - Загрязнение окружающей природной среды и здоровье населения, Рахимова Т. Б., Валявская Г. И. (2006)
Шаповалова Н. Г. - Основные направления техперевооружения агломерационного производства в Украине (2006)
Зингерман Ю. Е. - Снижение пылевых выбросов на коксохимических предприятиях, Трембач Т. Ф. (2006)
Швец М. Н. - Новые технические решения УкрГНТЦ "Энергосталь" в области очистки газов, Сталинский Д. В. (2006)
Мантула В. Д. - Результаты пуско-наладочных работ газоотводящего тракта с рукавным фильтром за ферросплавной печью № 5 ОАО "Стахановский завод ферросплавов", Шапаренко А. В., Чернов А. Ф., Хныкин Г. Д., Шевляков С. Н., Солошенко В. П., Лободзинский Ю. В. (2006)
Каненко Г. М. - Перспективы повышения эффективности работы мокрых газоочисток, Мантула В. Д. (2006)
Музыкина З. С. - Двухступенчатая схема очистки сточных вод металлургических мини-заводов, Эпштейн С. И., Пантелят Г. С. , Чапля Н. А., Муха В. И. (2006)
Бескровный В. В. - Комплексная технология очистки воды от органических веществ, Осипов В. В., Сиренко Е. Г., Прокопенко С. Л., Мищенко В. Н., Гуня Г. М. (2006)
Гичёв Ю. А. - Возможность сокращения выбросов со в атмосферу при кислородно-конвертерном производстве стали (2006)
Міщенко В. С. - Розвиток правової системи поводження з відходами в Україні (2006)
Горлицкий Б. А. - Обращение с бытовыми и промышленными отходами – основные изменения стратегии и тактики (2006)
Мантула В. Д. - Особливості інвентаризації парникових газів у гірничо-металургійному комплексі України, Бугаєнко М. М., Спіріна С. В. (2006)
Шматков Г. Г. - Экологический аудит. Современное состояние и перспективы развития (2006)
Варламов Е. Н. - Системы объектового и локального самомониторинга как составная часть общей системы мониторинга окружающей природной среды на примере г. Желтые воды, Брук В. В., Варламов А. Е. (2006)
Зайцева О. В. - Вплив нітрозативного стресу на мінеральний метаболізм кісткової тканини щурів за умов аліментарного остеопорозу, Шандренко С. Г., Великий М. М. (2015)
Короткий Ю. В. - Синтез та антимікробна активність четвертинних солей 1-, Дудікова Д. М., Вринчану Н. О., Смертенко О. А. (2015)
Юрченко П. О. - Біохімічні зміни в мозку щурів з ізольованою гіпергомоцистеїнемією за умов модуляції обміну гідрогенсульфіду, Заічко Н. В. (2015)
Скляров О. Я. - Вплив вітамінів С та Е на активність No-синтазної системи в підшлунковій залозі щурів на тлі блокування циклооксигенази-2 за умов адреналініндукованого стресу, Бондарчук Т. І. (2015)
Маракушин Д. І. - Вплив оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних на вміст кортикотропіну, кортизолу та адреналіну в сироватці крові щурів (2015)
Покотило О. С. - Ліпогенез у жировій тканині лабораторних тварин після навантаження холестеролом, Кухтин М. Д., Покотило О. О., Ярошенко Т. Я., Коваль М. І. (2015)
Бабець Я. В. - Розподіл астроцитоспецифічних білків при дії доксорубіцину на щурів, Ушакова Г. О., Шевцова А. І. (2015)
Михайлюк І. А. - Антиоксидантно-прооксидантний баланс у тканині печінки в динаміці скелетної, черепно-мозкової травм та їх поєднання у період ранніх проявів травматичної хвороби, Михайлюк В. М. (2015)
Волкова Ю. В. - Активність альдегіддегідрогенази та її модуляція в субклітинних фракціях печінки щурів пубертатного віку за умов іммобілізаційного стресу, Сухова Л. Л., Давидов В. В. (2015)
Турчин М. В. - Динаміка показників синдрому ендогенної інтоксикації крові та водянистої вологи за умови експериментальної механічної непроникної травми рогівки (2015)
Швець І. Є. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові у тварин з модельованим пародонтитом на тлі експериментальних уражень шлунково-кишкового тракту, Дирик В. Т., Слобода М. Т. (2015)
Гасюк Н. В. - Цитохімічна та цитологічна характеристика процесів диференціації букального епітелію в осіб чоловічої статі молодого віку в нормі (2015)
Ковалишин О. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в легенях у динаміці розвитку експериментальної пневмонії (2015)
Котик А. О. - Оцінка показників фосфорно-кальцієвого обміну в жінок із лейоміомою матки (2015)
Пасічник М. А. - Стан протеїназо-інгібіторної системи в печінці за умов формування експериментального алергічного альвеоліту та корекція його порушень тіотриазоліном (2015)
Мачоган В. Р. - Показники кісткового обміну в тканинах пародонта і сироватці крові білих щурів при експериментальному пародонтиті (2015)
Цвинтарна І. Я. - Динаміка показників антиоксидантного захисту слизової оболонки пародонта за умов експериментального пародонтиту при зміненій реактивності організму (2015)
Кравець Б. Б. - Роль порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів та антирадикального захисту в крові у динаміці розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі бронхіальної астми і пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Лимар Л. Є. - Особливості ферментативної та білковоутворювальної функцій печінки за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту в статевозрілих самок білих щурів та їх вплив на репродукцію (2015)
Дем’янчук Н. Р. - Рівень IL-8 у сироватці крові та грудному молоці при гнійних лактаційних маститах, Белявська Б. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М. (2015)
Лотоцька С. В. - Зміни показників пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Ференц Н. М. - Роль процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу і корекція їх порушень корвітином, Юревич В. Р. (2015)
Кулянда О. О. - Стан антиоксидантного захисту тварин з політравмою після проведення комплексної корекції (2015)
Демкович А. Є. - Патогенетичні фактори в механізмах розвитку і перебігу запальних процесів у пародонті (2015)
Куліцька М. І. - Патогенетичні аспекти гепаторенального синдрому (огляд літератури), Миронюк Д. Б., Криницька І. Я., Яремчук О. З. (2015)
До ювілею професора М. М. Корди (2015)
До 85-річчя доктора медичних наук, професора Я. І. Гонського (2015)
До 75-річчя видатного науковця (2015)
Запорожан В. М. - Крок до пізнання (2013)
Буднюк О. О. - Тяжка інтубація трахеї, прогнозування і тактика лікаря-анестезіолога, Басенко І. Л. (2013)
Буланова Е. Л. - Применение специального электролитного растворав кардиологической практике, Буланов А. Ю. (2013)
Павлов О. О. - Розробка та валiдацiя пiлотної версiї психометричного опитувальника періоперацiйної задоволеностi пацiєнта сегментарною або регiонарною анестезiєю, Кабаков Б. О. (2013)
Фрончко В. П. - Нутритивна терапія хворих із гострим респіраторним дистрес-синдромом у ранньому періоді, Федорчук О. Т., Шевченко С. Б., Мельник Р. В., Міх Г. А., Демчук В. М. (2013)
Ткаченко Р. О. - Клініко-імунологічне обгрунтування анестезіологічного забезпечення кесаревого розтину, Дубов О. М., Гріжимальський Є. В. (2013)
Садчиков Д. В. - К проблемам единой подготовки специалистов, Кулигин А. В. (2013)
Бондаренко И. В. - Опыт комбинированного применения лаферобиона и циклоферона у детей младшей возрастной группы с острыми вирусными и вирусно-бактериальными кишечными инфекциями, Портняга М. А. (2013)
Постернак Г. И. - Сочетанная анестезия при сфинктеросохраняющих хирургических операциях в онкопроктологии, Дворниченко В. М., Поповиченко С. А., Евфанова Л. В., Горох А. М., Подгорный В. В. (2013)
Плотников Г. П. - Варианты предоперационной подготовки пациентов с низкой фракцией изгнания, Шукевич Д. Л., Гейзе А. В., Григорьев Е. В., Сизова И. Н. (2013)
Грічушенко І. С. - Функціональна оцінка резервів системи гемостазу у хворих із переломами довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Салех Е. Н. - Диагностика, профилактика и комплексная коррекция активации фибринолитического компонента системы гемостаза при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты, Лёшенко И. А., Николаев О. К. (2013)
Суханов А. А. - Продленная эпидуральная аналгезия в послеоперационном периоде в хирургии гепатодуоденальной зоны как метод коррекции гемокоагуляционных расстройств, Баранова Е. Р., Бойчук С. И., Кулиш О. П. (2013)
Щур О. І. - Порівняльний аналіз динаміки больового синдрому при застосуванні стандартного знеболювання й епідуральної хімічної деіннервації у пацієнтів з колоректальним раком (2013)
Бобырь А. Л. - Диагностический подход к нарушению системы гемостаза. Анализ клинического случая, Кушнир О. С., Яворский А. А., Чехлов М. В. (2013)
Даушева А. Х. - Наследственные тромбофилии в диагностике рецидивирующих форм ромбоэмболии легочной артерии (2013)
Дубініна В. Г. - Порушення ланок системи регуляції агрегатного стану крові в онкологічних хворих, Туренко О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Дубров С. О. - Тромбопрофілактика в акушерстві, Модинець В. В., Сем’янків А. М. (2013)
Тарабрин О. А. - Осложнения периферических невральных блокад, Суслов В. В., Фесенко В. С., Марухняк Л. И., Щербаков С. С. (2013)
Поздравляем с юбилеем! (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Матвеева Л. В. - История Востока (по работам В. П. Бузескула) (2006)
Нетеса С. В. - Про деякі джерела і літературу щодо розробки теми "Іслам і незалежна Україна” (представники народів цієї релігії в Україні протягом 1991–2006 рр. ) (2006)
Тортика А. А. - Доно-Донецкий торговый путь и славяне Днепровского левобережья: историографические традиции и реальность (2006)
Борділовська О. А. - Британський радж та індійська демократія (2006)
Гайворонський О. І. - Мотив "Битви двох драконів” на в’їзній брамі Бахчисарайського ханського палацу (2006)
Отрощенко І. В. - Монголія, СРСР та Хемчицьке повстання (1924) (2006)
Тарасенко Н. А. - Древнеегипетское синкретическое божество Ра-Осирис: иконографический аспект образа (2006)
Циганкова Е. Г. - До 80-річчя ВУНАС (2006)
Щербань Т. О. - Сходознавство у Київському університеті Св. Володимира: 1834–1918 (2006)
Акчуріна-Муфтієва Н. М. - Мистецтво візерункового ткацтва у кримських татар (2006)
Петрова Ю. І. - Система похідних дієслівних форм єгипетського діалекту арабської мови (2006)
Рибалко С. Б. - Японське традиційне вбрання в контексті писемної культури (2006)
Рыжих В. И. - Именное предложение и его подлежащее в арабском языке (2006)
Тищенко К. М. - Українська частина іранської топонімії Європи (2006)
Хамрай О. О. - Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові (2006)
Нізар Дагер - 130-ті роковини українця Івана Франка. Образ ісламу у слов’янській міфології (2006)
Матвєєва Л. В. - Нове дослідження з хозарської історії: регіональний підхід. Тортика А. А. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X вв. ): Моногр. – Х. : ХДАК, 2006. – 555 с. (2006)
Кочубей Ю. М. - Християнсько-мусульманський діалог (2006)
Леся Українка - Історія Фінікійців (2006)
Титул, зміст (2014)
Базилевич Н. - Особливості організації оздоровчого фітнесу "FitCurves" як здоров’язбережувальної технології для жінок (2014)
Бакурідзе-Маніна В - Особливості прояву гіпермобільності суглобів серед студентів медичного вузу, Шиян О. (2014)
Блавт О. - Емпірична вивірка автентичності тестового контролю силових здібностей студентів спеціальних медичних груп ВНЗ (2014)
Бондарчук Н. - Інтерес молодших школярів до занять фізичною культурою як психологічний критерій диференціації у процесі фізичного виховання (2014)
Врублевский Е. - Мотивационно-потребностная сфера отношений современных студентов к физической культуре и спорту, Колесникова Н., Врублевская Л. (2014)
Дихтяренко В. - Мотивы посещения занятий по физическому воспитанию студенток педагогических специальностей (2014)
Єлісєєва Д. - Особливості рухової активності і стану здоров’я дітей старшого шкільного віку (2014)
Завидівська Н. - Механізми формування загальної фізкультурно-оздоровчої освіти студентів в умовах інтеграційних процесів (2014)
Калюжин В. - Программа восстановления осанки у детей 10-12 лет с применением занятий по аквааэробике (2014)
Каховський О. - Еволюція маніпулятивних впливів фізичного виховання і спорту в українському суспільстві (2014)
Кожедуб Т. - Інноваційні технології теоретичної підготовки з фізичного виховання учнів при переході з молодшої в середню школу (2014)
Кошелева Е. - Динамика показателей физического состояния студентов разных вузов (2014)
Кравченко А. - Актуальність формування навичок культури мови для майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту (2014)
Круцевич Т. - Мотивація учнів 6-9 класів до уроків фізичної культури, Іщенко О., Імас Т. (2014)
Круцевич Т. - Раціональна рухова активність як фактор підвищення розумової працездатності школярів, Пангелова Н. (2014)
Курилович О. - Воспитание координации мелкой моторики у школьников с умственной отсталостью, Калюжин В. (2014)
Луценко Л. - Доцільність використання танцювальних видів спорту в процесі фізичного виховання студентів, Бодренкова І. (2014)
Лядська О. - Вплив оздоровчих занять за системою "Пілатес" та елементів програми "Пор де бра" на розвиток функції рівноваги у жінок другого зрілого віку, Ряпасова Н. (2014)
Лядська О. - Вплив занять з "Чердансу" на рівень фізичної підготовленості дівчат молодшого шкільного віку, Щербина Г. (2014)
Мандюк А. - Програмно-нормативне забезпечення процесу фізичного виховання в США, Літкевич О., Кійко В. (2014)
Михно Л. - Здоров’яформуюча технологія фізичного виховання молодших школярів з використанням засобів йога-аеробіки (2014)
Москаленко Н. - Підготовка спеціалістів з фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності, Ковров Я., Алфьоров О. (2014)
Павлова Т. - Вплив позаурочних форм занять баскетболом на фізичну підготовленість дітей середнього шкільного віку з різним рівнем фізичного здоров’я, Долженко Л. (2014)
Пангелов Б. - Організаційно-методичні засади підготовки фахівців сфери фізичної культури і спорту в країнах Європи, Пангелов С. (2014)
Пангелова Н. - Спортивно-ігровий метод організації фізичного виховання школярів у зарубіжних країнаx, Красов О. (2014)
Пангелова Н. - Перспективи використання фітнес-програм силової спрямованості для оптимізації процесу фізичної підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів, Мінкін Д. (2014)
Перепелиця П. - Підвищення індивідуальних показників ігрової активності футболістів старшого шкільного віку (2014)
Підпомога А. - Вплив організованої рухової активності на функціональні показники студентів, які мають шкідливи звички (на прикладі тютюнопаління), Земцова В. (2014)
Пічурін В. - Особливості особистості студентів навчальних секцій спортивного і фізичного виховання (2014)
Полякова А. - Порівняльний аналіз показників морфофункціонального стану дітей 3-4 років, які відвідують дошкільні заклади різного типу (2014)
Приходько Т. - Організаційно-методичні умови соціалізації особистості дітей і молоді з вадами розумового розвитку в адаптивному фізичному вихованні (2014)
Сидорчук Т. - Аналіз показників фізичної підготовленості і здоров’я дітей 7 років, які мешкають в різних соціальноекономічних та екологічних умовах, Решетилова В., Анастасьєва З., Корабльов К. (2014)
Скидан А. - Оздоровительная методика совершенствования морфофункционального состояния женщин зрелого возраста в процессе занятий шейпингом, Врублевский Е. (2014)
Соловей Д. - Історія розвитку та становлення різних форм фізичного виховання в Древній Греції (2014)
Степанова І. - Концепція інноваційної програми фізичного виховання у вищих навчальних закладах (2014)
Ткаченко С. - Сутність і зміст здоров’язбережувальних технологій у системі шкільної фізкультурної освіти (2014)
Троценко В. - Організаційно-педагогічні основи оптимізації системи фізичного виховання студентської молоді, Троценко Т. (2014)
Федоренко Є. - Теоретична підготовленість старшокласників, які навчаються в школах різних типів (2014)
Шутєєв В. - Рівень знань та умінь, набутих студентами вузів різного профілю в процесі фізкультурної освіти (2014)
Павлунь М. - Кроки життя та наукової праці Ореста Ілляровича Матковського (2014)
Павлишин В. - Живий класик української мінералогії (до 85-річчя заслуженого професора Ореста Матковського) (2014)
Наумко І. - Професор Матковський у моєму житті (2014)
Матковський О. - Алуніт у геологічних утвореннях України (2014)
Vasilenko V. - Magmatogene and volcanogenic factors of kimberlite diamond potential, Kuznetsova L., Minin V., Zinchuk N. (2014)
Зінчук М. - Мінералогічні особливості звітрювання різноманітних порід (2014)
Фігура Л. - Типоморфні особливості розсипного золота з алювію лівих приток р. Чорний Черемош, Ковальчук М. (2014)
Сукач В. - Типоморфні особливості золота з рудних зон та кори звітрювання родовища Балка Золота, Ковальчук М., Гаєва Н. (2014)
Таран М. - Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов'я), Юрченко Н., Шнюков С. (2014)
Чікова І. - Мінеральний склад руд Стремигородського родовища (Коростенський плутон), прогнозування його змін у зоні техногенезу та потенційного впливу на природні води, Борняк У., Дяків В. (2014)
Касьяненко А. - Петролого-геохімічна характеристика чарнокітоїдів Літинської куполоподібної структури (Дністерсько-Бузький мегаблок Українського щита), Пономаренко О., Вишневський О. (2014)
Артеменко Г. - Етапи дислокаційного метаморфізму та вік кварцових сієнітів Гурівської антикліналі Центрального Приазов'я (Український щит), Самборська І., Демедюк В., Швайка І., Стеценко М. (2014)
Гайдін А. - Мінеральний склад та гідрогеологічні умови видобутку титан-цирконієвих руд у межах обводненої частини Малишівського родовища (Український щит), Дяків В., Чікова І. (2014)
Ревер В. - Кутнагоритова мінералізація у відкладах еоцену Азово-Чорноморського регіону (2014)
Попп І. - Мінералогічні та геохімічні індикатори умов формування крейдово-палеогенових відкладів Карпато-Чорноморського сегмента океану Тетис, Гавришків Г., Гаєвська Ю., Кохан О., Мороз П. (2014)
Білоніжка П. - Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття (2014)
Бучацька Г. - Мінеральний склад відходів видобутку і збагачення вугілля, їхні екзогенні зміни та вплив на природні води за результатами гідрогеологічного моделювання (Червоноградський гірничопромисловий район), Дворянська Н., Дворянський А., Дяків В. (2014)
Боруцька Г. - Мінерально-сорбційні та киснево-кавітаційні комплексні геохімічні бар'єри на шляхах міграції потенційно забруднених природних вод у басейні р. Стрий, Дяків В. (2014)
Кульчицька Г. - Феномен успіху термобарогеохімії Миколи Єрмакова (до 100-річчя від дня народження), Возняк Д., Черниш Д. (2014)
Сливко Є. - Урочиста академія до 85-річчя професора Ореста Матковського (2014)
Шукевич Д. Л. - Профилактика системного воспалительного ответа в хирургической коррекции клапанных пороков сердца, Плотников Г. П., Звягин Р. Ю., Головкин А. С., Кокорин С. Г., Григорьев Е. В. (2013)
Запорожан В. М. - Роль і місце низькочастотної п’єзотромбоеластографії в експрес-оцінці функціонального стану системи гемостазу у вагітних, Тютрін І. І., Удут В. В., Тарабрін О. О., Клименкова В. Ф. (2013)
Георгіянц М. А. - Характеристика мезентеріального кровообігу при призначенні раннього ентерального харчування недоношеним дітям з респіраторною підтримкою, Кузенков Р. В. (2013)
Дубініна В. Г. - Тромбонебезпечність в онкогінекології. Сучасні методи діагностики, Лук’янчук О. В., Гавриченко Д. Г. (2013)
Кузьмич И. Н. - Динамика вторичной легочной гипертензии после кардиохирургических вмешательств у больных со сниженной фракцией выброса левого желудочка, Долгова И. А., Тодуров Б. М., Станишевский А. В., Костик Ю. Н., Иванюк Н. Б., Зеленчук О. В., Понич Н. В., Швец И. В. (2013)
Підгірний Я. М. - Зміни в системі гемостазу у дітей із сепсисом і тяжким сепсисом, Філик О. В. (2013)
Карпенко Ю. И. - Оптимальная гипокоагуляция в интраоперационном периоде при радиочастотной катетерной изоляции легочных вен у больных с фибрилляцией предсердий, Найденко Н. В., Горячий А. В., Абрамова А. А., Савченко Е. В., Сальская В. Н. (2013)
Воротынцев С. И. - Fast-track анестезия при операциях на органах брюшной полости у больных с ожирением, Гриценко С. Н., Перцов В. И. (2013)
Долженко М. О. - Мультимодальний підхід до вибору препаратів для знеболювання в комплексі інтенсивної терапії травматичної хвороби у геронтологічних хворих, Хижняк А. А., Кудінова О. В. (2013)
Балакшина Н. Г. - Предикторы объема хирургического вмешательства при гнойных воспалительных заболеваниях придатков матки (2013)
Лёшенко И. А. - Диагностика и коррекция нарушений в системе гемостаза у женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (2013)
Лизогуб Н. В. - Управляемая гипотензия при некоторых операционных положениях, Кострикова Э. В., Орлов Г. С. (2013)
Мальцева Л. А. - Парентеральное питание: состояние вопроса в настоящее время, перспективы на будущее, Мосенцев Н. Ф., Дубина В. Н., Федоренко Н. В., Панченко Ю. Ю. (2013)
Тітов І. І. - Оцінка ефективності нейропротекторної терапії церебролізином при ішемічному інсульті, Волошинський О. В., Ткачук Ю. Б., Вінтоняк І. В., Гриньовська М. Б. (2013)
Грічушенко І. С. - Анестезіологічне забезпечення при операціях металоостеосинтезу при переломах довгих трубчастих кісток нижніх кінцівок, Кірпічнікова К. П. (2013)
Суханов А. А. - Коррекция системы гемостаза с использованием экстракорпоральных методов у больных с синдромом зависимости от наркотиков (2013)
Волкова Ю. В. - Роль натрия пентозана полисульфата (тромбоцида)в лечении пациентов отделения неотложной травматологии, Шевченко И. В. (2013)
Суслов В. В. - Сравнение клинической эффективности ларингеальной маскивторого поколения и эндотрахеальной трубки при проведении анестезиологического обеспечения операций на молочной железе у пациенток с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, Бобырь А. Л. (2013)
Пырегов А. В. - Случай успешной регионарной анестезии абдоминального родоразрешения беременной с морбидным ожирением (2013)
Владыка А. С. - Вирусное поражение кожи рук как профессиональное заболевание анестезиологов, Воронцов В. М. (2013)
Правила підготовки статей до журналу "Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія" (2013)
Ботштейн В. А. - УкрГНТЦ "Энергосталь" – 40 лет, Музыкина З. С. (2007)
Большаков В. И. - Стратегия развития энергосберегающей и экологически безопасной металлургии, Тубольцев Л. Г. (2007)
Шматков Г. Г. - Горно-металлургический комплекс Украины: экологические проблемы и перспективы (2007)
Титов В. В. - Использование вторичных материалов в шихте доменных печей, Мурат С. Г., Киселев Н. И. (2007)
Шальский Г. Г. - Система беспылевой выдачи кокса из камер коксовых батарей №№ 7,8 ОАО "Алчевсккокс" на основе энергосберегающей технологии, Данчук П. А., Приходько А. П., Гаражий Т. У., Проскурина И. В. (2007)
Касимов А. М. - Утилизация фосфогипса с получением материала для производства гипсовых вяжущих, Леонова О. Е., Миняйло В. П., Кононов Ю. А. (2007)
Литвиненко В. Г. - Основные закономерности образования парниковых газов на металлургических предприятиях, Мантула В. Д., Грецкая Г. Н., Андреева Т. А., Зрайченко-Полозенцев А. В. (2007)
Сидоренко А. П. - Уменьшение затрат при обезвоживании осадков, Атаманюк А. А., Коваленко В. Е., Музыкина З. С. (2007)
Голтвянский А. В. - Экспериментальные исследования влияния золошлака Змиевской ТЭС на рост сельскохозяйственных растений, Галич С. А. (2007)
Хоботова Э. Б. - Исследование радиоактивности многокомпонентных бетонов, Пивень А. В., Уханёва М. И. (2007)
Комач Л. Д. - Современные эколого-экономические тенденции развития производства пищевых красителей в Украине, Копылов В. Т., Минаева М. П., Попов Е. В., Попов В. Е. (2007)
Андреева Т. А. - Программное обеспечение оценки использования энергоресурсов в промышленном производстве на основе сквозной энергоемкости, Литвиненко В. Г., Грецкая Г. Н. (2007)
Ульянов В. П. - Создание территориально-отраслевых комплексов, обеспечивающих централизованную переработку неутилизируемых железосодержащих пылей и шламов очистных систем основных металлургических переделов в металлизованные окатыши, Ковалик О. Н., Ульянова И. В. (2007)
Позднякова Е. И. - Исследование физико-химических параметров продуктов утилизации автопокрышек методом пиролиза и их влияния на отрасли применения, Статилко М. В. (2007)
Прохач Е. Ю. - Результати екологічного моніторингу території Павлоградського хімічного заводу, Михальська Л. Л., Тімоніна А. Р. (2007)
Мурзін В. Ю. - Скіфські кинджали з музею історії зброї у Запоріжжі, Шлайфер В. Г. (2012)
Сокульський А. Л. - Культурні архетипи і концепти Хортиці: культурологічний вектор (2012)
Цибуленко Г. В. - Окупаційний режим за матеріалами фонду р-1520 - сільські управи державного архіву Херсонської області (2012)
Орлянський В. С. - Соціально-економічне життя Веселівської сільської управи у період німецької окупації ( 1941-1943 рр.) (2012)
Андрєєв В. М. - Проект видання зводу пам' яток Зарубінецької та Черняхівської культур В. Петрова: cпроба реалізації в окупованій Україні (1942 -1943 рр.) (2012)
Цибуленко Л. О. - Повсякденність та соціалізація безпритульних дітей в інтернатних закладах у 20-х роках ХХ ст. в УРСР (за матеріалами Херсонщини), Букрєєв Т. Б. (2012)
Воловик В. И. - Наука: сущность и содержание понятия (2012)
Лепський М. А. - Декомпозиція та комбінаторика у моделюванні політичних процесів (2012)
Жадько В. А. - Концепція відкритого суспільства Карла Поппера (2012)
Палагута В. И. - Перспективы и базисный методологический принцип социальной теории самоидентификации субъекта (2012)
Скворець В. О. - Трансформація структури власності як фактор вибору шляху розвитку українського суспільства (2012)
Чайка І. Ю. - "Суспільство знань": футурологічний проект чи нова соціальна реальність? (2012)
Утюж І. Г. - Парадигмальні орієнтації освітнього простору України (2012)
Ель Гуессаб К. - Арабський світ: етноцентризм як форма культурної ідентичності (2012)
Кальцева С. І. - Потреби та інтереси як детермінуючі чинники політичних дій, Мірошниченко Г. О. (2012)
Мегрелішвілі М. О. - Відображення проблеми взаємозв'язку конструктивного і деструктивного у соціально-філософській думці ХХ - початку ХХІ століття (2012)
Приятельчук А. О. - Філософія економіки і соціальний прогрес (2012)
Воронова Г. В. - Осмислення категорії "життя" як основи буття людини (2012)
Авксентьєва Т. Г. - Чорна Н. В. Теоретико-методологічні проблеми розуміння тоталітаризму як соціокультурного феномену (2012)
Старикова Г. Г. - Целостность когнитивного процесса: современные подходы к проблеме (2012)
Капріцин І. І. - Давньогрецька релігійна культура: засади тоталітарності (2012)
Штанько В. І. - Тіхонова Л. А. Формування ціннісних орієнтацій особистості в умовах глобалізації та інформатизації сучасного суспільства (2012)
Дашенкова Н. М. - Етенко Н. Ю. Феномен електронної книги як значущий елемент трансформації культури читання (2012)
Жадько К. В. - Філософія Відродження про природно-соціальну цілісність людини (2012)
Буяшенко В. В. - Полісуб'єктна взаємодія і практика соціального піклування (2012)
Володін П. В. - Філософський аспект проблеми співвідношення цивілізацій та глобалізації (2012)
Джафарова Э. Б. - Некоторые аспекты изучения средневековых городов Ширвана (традиции и инновации) (2012)
Лисоколенко Т. В. - Язык как единица анализа в философии Л. Витгенштейна (2012)
Спиця Н. В. - Українське суспільство в контексті філософії Ж. Бодріяра: проблема бажання та споживання (2012)
Сепетий Д. П. - Проблема соціальної справедливості в філософії Ф. фон Гаєка та Р. Нозіка (2012)
Сайтарли І. А. - Особливості соціального примусу в умовах раннього капіталізму (2012)
Чернова Л. Е. - Основные механизмы конструирования идентичности нацменьшинствами Украины в постсоветский период (2012)
Галушко О. С. - Антиципація і соціальне проектування (2012)
Гринчишин Н. І. - Генна інженерія та клонування людини: етико-соціальний аналіз проблеми (2012)
Комисаренко А. Н. - Философия музыки в метафизике А. Шопенгауэра (2012)
Щербакова Н. В. - Формирование и развитие новых ценностных ориентиров украинской студенческой молодежи под влиянием процесса секуляризации (2012)
Плигунов А. В. - Феномен ідеології в історії зарубіжної філософської та соціогуманітарної думки (2012)
Гребінь С. М. - Дитина на грані небуття: в контексті архаїчної культури (2012)
Павленко І. О. - Сутність "соціального світу" і зміст поняття, що його позначають (2012)
Мурзіна О. А. - Дидактична гра як засіб формування професійних ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця-юриста (2012)
Пашков В. О. - Роль вищої школи у процесі політичної соціалізації (2012)
Криворучко А. Ю. - Взаємозв'язок життєвих цілей і життєвого стану як закономірність формування незадоволення життям (2012)
Широбокова О. О. - Ґенеза соціально-філософського осмислення поняття "новація" (2012)
Титул, зміст (2014)
Андрюшина Л. - Застосування програми особистісної саморегуляції в роботі з яхтсменами високої кваліфікації, Родіна Ю. (2014)
Антонова Е. - Организация специальной скоростно-силовой подготовки юных прыгунов на акробатической дорожке, Врублевский Е. (2014)
Артеменко Б. - Оптимізація процесу тактичної підготовки у волейболі за допомогою інтерактивних технологій (2014)
Бріскін Ю. - Техніко-тактичні дії фехтувальників-шпажистів високої кваліфікації в умовах змагальної діяльності, Смирновський С., Семеряк З. (2014)
Вовканич Л. - Функціональний стан центральної нервової системи кваліфікованих легкоатлетів, Дунець-Лесько А., Свищ Я. (2014)
Высочина Н. - Рациональное использование стресс-факторов в системе спортивной тренировки квалифицированных легкоатлетов с учетом психических свойств личности, Козлова Е. (2014)
Долбишева Н. - Наукові підходи до класифікації неолімпійських видів спорту (2014)
Жосан І. - Властивості темпераменту і волі гандболісток різного ігрового амплуа, Шум Д., Шалар О., Стрикаленко Є. (2014)
Каковкина О. - Анализ соревновательной деятельности баскетболистов 13-14 лет с нарушениями слуха (2014)
Караулова С. - Інноваційний метод контролю анаеробної працездатності футболістів, Сидоренко О. (2014)
Лизогуб В. - Структура фізичної і технічної підготовленості футболістів з різними індивідуально-типологічними властивостями вищих відділів центральної нервової системи, Пустовалов В., Супрунович В., Коваль Ю. (2014)
Лукіна О. - Вдосконалення техніко-тактичних дій у спортивних єдиноборствах (2014)
Майкова Т. - Гендерні особливості морфо-функціональних змін щитовидної залози та їх синдромальна характеристика у спортсменів ветеранів циклічних видів спорту, Астахов В. (2014)
Мелешко В. - Деякі аспекти ергогенної дієтетики в системі підготовки спортсменів, Самошкін В. (2014)
Мітова О. - Сучасний стан контролю рівня інтегральної підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки, Івченко О. (2014)
Онищенко В. - Аналіз рівня фізичного здоров’я дітей 6-7 років, які займаються міні-баскетболом (2014)
Пітин М. - Класифікація теоретичної підготовки за періодом реалізації (2014)
Попов А. - Количественный и качественный анализ технико-тактических показателей соревновательной деятельности юных футболистов 16-17 лет (2014)
Приймак М. - Шляхи вдосконалення організації підвищення кваліфікації фахівців спорту для всіх (2014)
Радченко Л. - Олімпійські фестивалі мистецтв: передумови виникнення та динаміка розвитку (2014)
Рибальченко Т. - Аналіз багаторічної змагальної діяльності бігунів в марафоні (2014)
Рясная И. - Значение морфофункциональных особенностей организма спортсменок, занимающихся боксом, Шевченко А., Шевченко И. (2014)
Сергєєв А. - Програмно-цільовой компонент в системі управління сферою фізичної культури і спорту, Сергєєва Л. (2014)
Скирта О. - Дослідження завадостійкості кікбоксерів у розділі орієнтал на етапі спеціалізованої базової підготовки, Горбенко В., Хацаюк О., Пікінер О. (2014)
Скрипченко И. - Особенности спортивного травматизма в парусном спорте (2014)
Степаненко В. - Аналіз організаційних і методичних аспектів процесу підготовки футболістів дитячого та юнацького віку (2014)
Степаненко Д. - Технічна підготовленість бігунів різної кваліфікації на короткі дистанції (2014)
Супрунович В. - Елементи структури підготовленості футболістів 11-14 років (2014)
Xанікянц О. - Модельні показники фізичної і технічної підготовленості стрибунів у висоту (2014)
Чекмарьова Н. - Вплив спадкових і середовищних факторів щодо тотальних розмірів тіла як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Олійник Р., Хаджинов В. (2014)
Афанасьєв С. - Особливості впливу порушення функцій зорової та слухової систем на організм дитини і підлітка, Афанасьєва О. (2014)
Богдановська Н. - Стимуляція формування оптимального рухового стереотипу в реабілітації дітей з церебральним паралічем, Кальонова І. (2014)
Єрмолаєва А. - Комплексна програма фізичної реабілітації при атеросклеротичній хронічній ішемії мозку у жінок (2014)
Калюжин В. - Развитие равновесия у детей дошкольного возраста c нейросенсорной тугоухостью (2014)
Кириченко І. - Ефективність реабілітаційних програм для жінок похилого віку з цукровим діабетом, Присяжнюк О., Рижкова М. (2014)
Клапчук В. - Диференційовані індивідуальні рекреаційно-оздоровчі режими в залежності від фізичного стану і медичних груп: новий методичний підхід і технологія побудови, Самошкін В., Тумілович Г. (2014)
Люгайло С. - К вопросу о профессиональном здоровье спортсменов: аспекты спортивной специализации (2014)
Майкова Т. - Особливості адаптаційних реакцій нейрогуморальної ланки регуляції з урахуванням циркадіанної динаміки при поєднаній патології органів травлення, Мельник О. (2014)
Майкова Т. - Основні положення та тенденції розвитку реабілітології, Самошкіна А. (2014)
Мирна А. - Особливості фізичної реабілітації осіб похилого віку з гіпертонічною хворобою після перенесеного інсульту, Гагара В., Мирний С. (2014)
Щербина Д. - Oсобенности использования метода кинезиологического тейпирования в программе физической реабилитации футболистов после артроскопических операций на коленном суставе (2014)
Мурзін В. Ю. - Амазонки, Шлайфер В. Г. (2013)
Космина В. Г. - Філософське бачення всесвітньої історії: деякі аспекти історіографії ХVIII-XX ст. (2013)
Пачев С. І. - Проблемна історіографія причин масового переселення болгар до Таврії 1861-1863 рр. (2013)
Додонов А. Ф. - О некоторых аспектах экономической политики в Украине (2013)
Андрєєва С. С. - Визначення міжнародного статусу Запорожжя в російсько-турецьких договорах 1711-1713 рр. (2013)
Мосяков В. Я. - Украинская проблематика в творчестве Владимира Жаботинского (2013)
Покатаєва Т. О. - Ф. І. Піддубний - першопроходець та видатний організатор недержавної вищої освіти (2013)
Орєхова І. А. - Кримське питання у дзеркалі сучасної української та російської аналітики (2013)
Воловик В. И. - Научное бытие и научное сознание (2013)
Лепський М. А. - Прогнозний сценарій у стратегуванні політичних процесів (2013)
Жадько В. А. - Концепція суспільства у вченні Е. Фромма (2013)
Кривега Л. Д. - Сучасний соціальний простір: атрибути розвитку (2013)
Таран В. О. - Проблема української мови в Україні і російський фактор (2013)
Бутченко Т. І. - Формаційний та цивілізаційний підходи: шляхи взаємодоповнення (2013)
Николаева Т. Е. - Взаимовлияние партийных систем и электорального поведения: опыт сравнительного анализа (2013)
Скворець В. О. - Взаємозв'язок глобалізації та життєустрою народів (2013)
Краснокутський О. В. - Джерело та рушійні сили розвитку процесу ідеології державотворення (2013)
Чайка І. Ю. - Семантична єдність процесу соціальної комунікації (2013)
Каприцин І. І. - Соціально-філософський аналіз умов зародження християнства (2013)
Кудінов І. О. - Понятійний аналіз стратегії в політиці (2013)
Зубов В. О. - Світоглядні пошуки сучасної людини (2013)
Воронова Г. В. - Життя людини: загальне й особливе (2013)
Ель Гуєссаб К. - Распространение знаний в арабском мире: проблемы и успехи (2013)
Манжура В. І. - Про внесок М. О. Ліфшиця в онтогносеологічну деконструкцію парадигмальної опозиції "онтологізм - гносеологізм" (2013)
Маловічко О. В. - Глобалізаційні процеси та перспективи національних держав (2013)
Гончаренко П. В. - Соціальне буття музики у ХІХ ст. (2013)
Сокульський А. Л. - Час - мінлива субстанція виміру простору Всесвіту (2013)
Ротарева І. В. - Сучасна детермінація соці єтального капіталу розвитку людства (2013)
Поважна А. В. - Формування безпеки духовної сфери сучасного українського соціуму та проблема її ефективного функціонування (2013)
Андреєв Е. А. - Соціально-філософські основи формування музичної субкультури (2013)
Масюк О. П. - Методологічний аспект дослідження соціальних сподівань (2013)
Бацунов С. М. - Функції та людинотворча спрямованість спорту (2013)
Горбач С. А. - Атрибути і модуси автономії особистості (2013)
Цупренко З. В. - Метатеоретичні проблеми сучасної соціогуманітаристики та шляхи їх вирішення (2013)
Ураков Д. В. - Соціокультурна обумовленість атрибутів та модусів менеджменту (2013)
Пашков И. А. - Проблема бережного отношения к Земле в современных концепциях мирового развития (2013)
Гривцов В. Е. - Взаимосвязь традиций и новаторства в деятельности политической элиты в период крещения Руси (2013)
Павленко І. О. - Традиції осмислення управління та самоорганізації у філософії старо-давнього світу (2013)
Македонська С. - І. Сучасна культура як фактор соціального розвитку (2013)
Сидоренко Н. О. - Етносоціальний розвиток міських етносів Криму в другій половині ХХ ст. (2013)
Скворцова К. М. - Ґенеза соціально-філософського дослідження феномену щастя (2013)
Ігнатуша О. М. - Рецензія на монографію Приймака О. М. "Селянство Південної України: соціальна історія кінця ХІХ - початку ХХ століть" (2013)
Сталинский Д. В. - О внедрении механизмов киотского протокола на предприятиях ГМК Украины, Ботштейн В. А., Мантула В. Д. (2007)
Сталинский Д. В. - К вопросу организации производства водородного, моторного топлива или метанола из бурых углей украинских месторождений, Горяйнов Г. Е. (2007)
Атаманюк А. А. - Извлечение из сточных вод, обезвоживание и утилизация замасленной окалины прокатного производства, Сидоренко А. П., Коваленко В. Е., Назаренко А. Н. (2007)
Гайдин А. М. - Затопление калийной шахты (2007)
Горлицкий Б. А. - К вопросу об экологической опасности ртутных загрязнений, Шкандрий Б. О., Лебедев С. Ю. (2007)
Ляшенко В. И. - Научное обоснование природоохранных технологий подземной разработки урановых месторождений, Дядечкин Н. И. (2007)
Михайлов И. Ф. - Рентгеновский абсорбционный анализ следов тяжелых металлов в жидкостях, Батурин А. А., Фомина Л. П., Михайлова И. В. (2007)
Эпштейн С. И. - Определение тенденции к образованию карбонатных отложений в оборотных системах водоснабжения, Кондратенко А. И., Кузнецова Л. Н., Чепракова Я. А. (2007)
Касимов А. М. - Современное состояние проблемы образования и накопления промышленных отходов в Украине, Леонова О. Е., Кононов Ю. А., Коваленко А. М., Романовский А. А. (2007)
Горлицкий Б. А. - Территориальная система обращения с отходами производства и потребления (2007)
Касілов В. Й. - Одержання сульфатуючого агента у виробництві поверхнево-активних речовин з енергозбереженням, Подустов М. О., Дзевочко О. М., Тошинський В. І., Голощапов В. М. (2007)
Тихонцов А. М. - Разработка комплексных систем и вспомогательного оборудования для транспортирования и переработки отходов механических цехов, Ковалев А. Е. (2007)
Сталинский Д. В. - О выполнении УкрГНТЦ "Энергосталь" функций головной организации метрологической службы Минпромполитики Украины, Спирина С. В. (2007)
Михайлова И. В. - Достижения и перспективы испытательного центра "УкрНИИМЕТ" УкрГНТЦ "Энергосталь", Рудюк А. М. (2007)
Вітаємо ювіляра! (2014)
"Роль учених-гуманітаріїв у сприянні стабілізації ситуації та відновлення миру в Україні" (2014)
Касперович Г. - Украинцы в Республике Беларусь: этнодемографический аспект (2014)
Скаженик М. - Весняні обряди та наспіви басейну Уборті: географічний вимір (2014)
Загнітко А. - Національно-мовні виклики сучасному вченому-гуманітарію (2014)
Скрипник Г. - З етнографічної спадщини Михайла Гайдая (2014)
Гайдай М. - Подорож до Балкарії. Нотатки з експедиційних спостережень. 1924 р. (2014)
Олійник М. - Вираження української ідентифікації в міському одязі (на прикладі життя родин Драгоманових і Косачів) (2014)
Брайченко О. - Побутування українських традиційних свят родинного циклу в умовах наступу радянської ідеології 70-80-х років ХХ століття (2014)
Мушкетик Л. - Міжнародне шевченківське свято на Черкащині (2014)
Гетьман В. - Наукова сесія до 125-річчя від дня народження Левка Ревуцького (2014)
Ростислав Ярославович Пилипчук (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського